НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 321

Ангелов, Иван.  Нобелови лауреати по икономика за 2010 година / Иван Ангелов, Искра Арсенова. // Наука, 20, 2010, N 3, с. 3 - 4. 

   Нобеловите награди за икономика на Шведската академия на науките се присъждат от 1969 година досега. За 2010 г. тази награда си поделят трима учени. 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.001(045)
Ключови думи: 1. нобелисти 2. нобелови награди - икономика 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 636

- 2 -

Сп Б 321

Атанасов, Атанас.  Книга за науката в България / Атанас Атанасов. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 18 - 23. 

   Предлаганият анализ включва основните проблеми, които са свързани със състоянието и развитието на науката в България. 

1. Наука - България 
 001(497.2).001.12(045)
Ключови думи: 1. наука 2. научна дейност 3. научни организации 4. научна продукция 5. изследване 6. наука и бизнес 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 624

- 3 -

Сп Б 321

Георгиева, Теодора.  Иновационната политика на България - в търсене на възможности за промяна / Теодора Георгиева. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 6 - 12. 

   Изследванията на Европейската комисия определят България като "догонваща" страна в областта на иновациите, за която е характерно намаляване на инвестициите в иновационната дейност в условията на криза и увеличаване на иновационния дефицит в няколко ключови проблемни зони. 

1. Иновационна политика 
 65.012: 339.13.001.1(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в образованието 3. иновационна дейност 4. изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 622

- 4 -

Сп Б 321

Димитров, Боян.  Нобелова награда за медицина/физиология 2010 година / Боян Димитров. // Наука, 21, 2011, N 1, с. 3 - 5. 

   Наградата е присъдена на Роберт Г. Едуардс за разработване на технологията за in vitro оплождането при човека. 

1. Нобелови награди 
 068 Нобел:61.001(045)
Ключови думи: 1. Нобелови награди 2. медицина 3. физиология 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 753

- 5 -

Сп Б 394

Интернет и маркетинг -това е много просто.  Интернет и маркетинг - това е много просто. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 4, с. 31 - 33. 

   Статията предлага (синтезира) основните 6 интернет маркетинг инструмента, които всеки бизнес може да приложи напълно безплатно, за да засили значително своята популярност и онлайн присъствие. 

   
   http://www.zero-marketing.com/ 

1. Интернет - маркетинг 
 004.7:339.001.12(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет маркетинг 3. уебсайт 4. корпоративен блог 5. facebook 6. онлайн репутация 7. онсайт оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 741

- 6 -

Сп Б 321

Костадинов, Костадин.  Предизвикателства за българската политика по наука и иновации / Костадин Костадинов. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 12 - 17. 

   Жизнената връзка между научното откритие и практическото му приложение става все по-важна, тъй като науката е основен източник на иновации. 

1. Иновационна политика 2. Иновационна политика в науката 
 330.138:347.77/.78.001(045)
Ключови думи: 1. наука 2. иновационна политика 3. иновациии в науката 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 623

- 7 -

Сп Б 321

Кюркчиева, Диана.  Проблеми на жените учени и някои предложения за решаването им / Диана Кюркчиева. // Наука, 20, 2010, N 3, с. 23 - 27. 

   Днес във всички области на науката има впечатляващ брой талантливи и амбициозни жени, които са се посветили на изграждане на кариера в науката. 

   Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Националния форум "Проблеми на българската наука и ролята на жените за модернизирането на висшето образование и науката през второто десетилетие на XX век "(25.09.2009 г Шумен)

1. Жените в науката 
 001.83:061.000.17(045)  + 001.001(045)
Ключови думи: 1. жените в науката 2. жени учени 3. дискриминация 4. статут на жените 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 627

- 8 -

Сп Б 321

Лазарова, Пенка.  Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) - възможности пред българската индустрия / Пенка Лазарова. // Наука, 20, 2010, N 5, с. 26 - 27. 

   От създането му през 1954 г. насам в ЦЕРН се сливат границите между фундаменталните и приложни изследвания, иновациите и образованието; дават си среща академичното и техническото обучение, инженерната мисъл и индустрията. 

1. Научно сътрудничество, международно 2. Научноизследователски институти 3. Международни научни организации 4. ЦЕРН - Европейски център за ядрени изследвания 
 061.6.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. ЦЕРН 2. международно сътрудничество 3. наука 4. българска индустрия 5. нови технологии 6. трансфер на технологии 7. научноизследователска инфраструктура 8. трансфер на знание 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 633

- 9 -

Сп Б 321

Тодорова, Таня.  Европеана и дигиталният достъп / Таня Тодорова. // Наука, 20, 2010, N 5, с. 46 - 51. 

   Европеана (Европейска дигитална библиотека) и политиката за дигитализиране, предоставяне на онлайн достъп и съхранение в цифров вид, на която се основава проектът, осигуряват трайно присъствие на европейската култура в глобалната мрежа. 

   
   http://www.europeana.eu 

1. Библиотеки - дигитални 
 025:004.000.34(045)  + 021.3.000.37
Ключови думи: 1. библиотеки 2. дигитални библиотеки 3. Европеана 4. авторско право 5. цифровизация 6. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 635

- 10 -

Сп Б 321

Тодорова, Тодорка.  Интерактивни идеи в нощта на учените (Русенски университет) / Тодорка Тодорова. // Наука, 20, 2010, N 5, с. 24 - 25. 

   Изпълнението на проекта REsearchers in industry and ACademy for Technology Development в Русенския университет накара студенти, докторанти и млади учени да разработят иновативни идеи и с тях да участват в конкурса "Да внедря иновативната си идея". 

1. Иновационна политика в науката 2. Иновационен мениджмънт 
 339.13.000.37(045)  + 001:62.000.65.012
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в икономиката 3. иновационен мениджмънт 4. иновационна дейност 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 632

- 11 -

Сп Б 321

Тошев, Борислав В.  Човекът и неговите светове / Борислав В. Тошев. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 69 - 72. 

   Статията представя писменото слово с неговите особености, правила и разпространение. 

1. Научноизследователски институти 2. Научни списания 
 061.22.001(045)
Ключови думи: 1. наука за образованието 2. наука 3. научни списания 4. импакт фактор 5. рефериране 6. индексиране 7. научна дейност 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 625

- 12 -

Сп Б 321

Янкова, Иванка.  Библиотеките в информационното общество и управлението на знанието / Иванка Янкова, Румелина Василева. // Наука, 20, 2010, N 3, с. 33 - 41. 

   Библиотеките са най-демократичната информационна институция. За тях потребителят не е обект на информационно въздействие (както за масмедиите), а е субект, свободно управляващ своя избор. Библиотеките са хранилища на документи и врата към необятния свят на информацията. 

1. Информационно общество 2. Библиотеки и информационно общество 
 002.6.000.37(045)  + 004.7:35.001.12(045)
Ключови думи: 1. информационно общество 2. информация 3. библиотеки 4. знание 5. потребителски услуги 6. управление на човешките ресурси 7. управление на знанието 8. библиотечно-информационни специалисти 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 626

Философия. Психология. Религия.

- 13 -

Сп Б 321

Станулов, Николай.  Как да вземате правилни решения - въпрос на........ум / Николай Станулов. // Наука, 20, 2010, N 3, с. 57 - 61. 

   Статията осветлява практически начини за вземане на решения и избор от индивид и групово. 

1. Вземане на решения 
 159.947.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. решения 2. вземане на решения 3. философия на избора 4. метод на мнозинството 5. инструментариум на избора 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 628

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 14 -

Сп Б 394

Добрева, Добринка.  Интелектуалната собственост - мощен двигател на икономическото и социално развитие / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 1, с. 28 - 31. 

   Интелектуалната собственост са законовите права, резултат от умствена дейност в областта на индустрията, науката, литературата и изкуството. Законодателството в областта на интелектуалната собственост има за цел да защити творците и другите създатели на интелектуален продукт, като им предостави права, ограничени във времето. 

1. Интелектуална собственост - правна защита 
 347.77/.78.001.3(045)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. авторско право 3. индустриална собственост 4. изобретения 5. промишлен дизайн 6. търговска марка 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 737

- 15 -

Сп Б 394

Добрева, Добринка.  Марката - средство за индивидуализиране на всеки производител / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 2, с. 23 - 27. 

   Марката е знак, предназначен да идентифицира кой е отговорен за стоките, предложени на потребителите в пазарни условия. Една "добра" марка е предимство с голямо икономическо значение за дадено предприятие, защото му предоставя възможност за заемане на пазарни позиции и реализиране на печалби. 

1. Търговска марка 
 347.77.001.3(045)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. създаване на марка 3. регистриране на марка 4. правна закрила 5. действие на марката 6. колективна марка 7. сертификатна марка 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 738

- 16 -

Сп Б 394

Добрева, Добринка.  Нови предизвикателства в последните изменения в Закона за марките и географските означения / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 3, с. 26 - 30. 

   С последните законови промени се цели да се засили ролята на притежателите на правата върху марки. Именно тези притежатели най-добре могат да преценят дали, как и защо могат да предприемат различни действия по закрилата на вече придобитите, чрез регистрация в Патентното ведомство, права върху марки. 

1. Търговска марка и географски означения 
 347.77.000.34(045)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. географски означения 3. Патентно ведомство 4. възможност за споразумение 5. депозирано споразумение 6. опозиция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 739

- 17 -

Сп Б 394

Добрева, Добринка.  Закрила на марки в чужбина - тактически съвети / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 4, с. 24 - 27. 

   Основен принцип, залегнал във всички системи за закрила на марките, е "първи по време" - първи по право". Наред с това съществуват различия по отношения правоприлагащия фактор - по-ранна регистрация и по-ранно използване на марката, като най-често се среща смесеният тип. 

1. Търговска марка - закрила в чужбина 
 347.77.009.2(045)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. закрила на търговски марки 3. Мадридска спогодба 4. марка на ЕС 5. регистриране на марка 6. OHIM 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 740

- 18 -

Сп Б 321

Колева, Фани.  Патентна активност в България / Фани Колева, Миглена Молхова. // Наука, 21, 2011, N 1, с. 39 - 46. 

1. Патенти - информация и документация 
 347.77.001.1(045)
Ключови думи: 1. патенти 2. патентна активност 3. икономическа изгода 4. лицензионен договор 5. патентна система 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 755

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 19 -

Сп Б 448

Balsliemke, Frank.  А разходите все растат / Frank Balsliemke. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 49 - 51. 

   За да бъдат оптимизирани производствените и логистичните системи, трябва да се осъществи връзка между времето на обработка на продукта и производствените разходи. В резултат се получава план на текущите стойности, ориентиран на базата на разходите. 

1. Планиране (икон. ) 2. Разходи 3. Логистика 
 338.2.001.12(045)  + 338.58.001.14
Ключови думи: 1. оптимизиране 2. производствени разходи 3. план на текущите стойности 4. автомобилостроене 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 664

- 20 -

Сп Б 321

Ангелов, Иван.  Нобелови лауреати по икономика за 2010 година / Иван Ангелов, Искра Арсенова. // Наука, 20, 2010, N 3, с. 3 - 4. 

   Нобеловите награди за икономика на Шведската академия на науките се присъждат от 1969 година досега. За 2010 г. тази награда си поделят трима учени. 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.001(045)
Ключови думи: 1. нобелисти 2. нобелови награди - икономика 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 636

- 21 -

Сп Б 394

Българското ноу хау да работи в България.  Българското ноу - хау да работи в България. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 7 - 8. 

   По оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" е разработена технология, чиято основна цел е създаването на трудногорими хартии и по-точно на еднопластов и двупластов картон, който се използва за производството на опаковки. 

1. Хартиени изделия - технология 2. България - иновационна политика 
 339.13.000.504.056(045)  + 338.242.2:061ЕС
Ключови думи: 1. оперативни програми 2. картон 3. картонени опаковки 4. ноу-хау 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 734

- 22 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Везната на лекарствения бизнес / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 28 - 30. 

   Търговията с лекарства е труден бизнес. Пазарът е силно регулиран от държавата и изискванията към съхранението и транспорта са много големи. 

1. Лекарствена логистика 
 339.17:339.13.003.13  + 339.14/.18.000.33
Ключови думи: 1. лекарства 2. дистрибуция на лекарства 3. дистрибуционни технологии 4. 3PL услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 658

- 23 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Необятен потенциал / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 41 - 46. 

   Статията предлага изследване на логистичния пазар на Китай (China Logistics), показано от China Intelligence Online. То показва как този огромен оборот от стоки влияе върху китайската логистика. 

1. Логистика и държавна политика 2. Логистика и екология 
 339.14/.18.003.13(045)  + 915.10.000.65.012
Ключови думи: 1. логистика 2. логистика на Китай 3. реформи 4. растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 663

- 24 -

Сп А 4

Видинова, Елена.  Общата селскостопанска политика и обновяването на машинно-тракторния парк / Елена Видинова. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 2, с. 7 - 10. 

   Присъединяването на България към Европейския съюз дава възможност на земеделските производители да използват възможностите на ОСП по двете си оси - чрез директните плащания и оперативната програма (ОП) за развитие на селските райони и си осигурят финансов ресурс за обновяване на земеделската техника. 

1. Обща селскостопанска политика 
 338.43:061.1 ЕС.001.5(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 3. обновяване 4. субсидии 5. машинно-тракторен парк 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 710

- 25 -

Сп Б 321

Георгиева, Теодора.  Иновационната политика на България - в търсене на възможности за промяна / Теодора Георгиева. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 6 - 12. 

   Изследванията на Европейската комисия определят България като "догонваща" страна в областта на иновациите, за която е характерно намаляване на инвестициите в иновационната дейност в условията на криза и увеличаване на иновационния дефицит в няколко ключови проблемни зони. 

1. Иновационна политика 
 65.012: 339.13.001.1(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в образованието 3. иновационна дейност 4. изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 622

- 26 -

Сп Б 448

Димчев, Владимир.  Как се пресмятат разходите за складова обработка на стоките / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 26 - 30. 

   Статията показва методология за пресмятане на разходите за необходимия персонал и механизация при операции вход в склада, изход от склада и складови манипулации за услуги с добавена стойност. 

1. Производителност на труда 2. Счетоводство на фирми 
 657.4.000.33(045)  + 331.103.001.12
Ключови думи: 1. разходи 2. производителност на труда 3. нетно работно време 4. складов персонал 5. складови манипулации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 641

- 27 -

Сп Б 394

Интернет и маркетинг -това е много просто.  Интернет и маркетинг - това е много просто. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 4, с. 31 - 33. 

   Статията предлага (синтезира) основните 6 интернет маркетинг инструмента, които всеки бизнес може да приложи напълно безплатно, за да засили значително своята популярност и онлайн присъствие. 

   
   http://www.zero-marketing.com/ 

1. Интернет - маркетинг 
 004.7:339.001.12(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет маркетинг 3. уебсайт 4. корпоративен блог 5. facebook 6. онлайн репутация 7. онсайт оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 741

- 28 -

Сп Б 321

Костадинов, Костадин.  Предизвикателства за българската политика по наука и иновации / Костадин Костадинов. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 12 - 17. 

   Жизнената връзка между научното откритие и практическото му приложение става все по-важна, тъй като науката е основен източник на иновации. 

1. Иновационна политика 2. Иновационна политика в науката 
 330.138:347.77/.78.001(045)
Ключови думи: 1. наука 2. иновационна политика 3. иновациии в науката 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 623

- 29 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Динамичните пазари изискват гъвкава логистика / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 9, с. 30 - 32. 

   Дейността на компанията Ар Би Ел в България е ориентирана изцяло към търговия на едро с варива и зърнени култури. Нейни клиенти са търговци на варива и ориз, пакетиращи и консервни компании, производители на хляб. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 2. Логистика 
 339.13.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. пазари 2. пазарна ефективност 3. партньорство 4. товари 5. увреждане на товари 6. гъвкава логистика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 666

- 30 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Дистрибуционните мрежи търсят креативни решения / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 10, с. 28 - 33. 

   Статията предлага широкообхватен доклад на Saddle Creek Corporation, който изследва очертаващите се тенденции в дизайна и управлението на дистрибуционните мрежи на веригите на доставка. 

   По материали на Supply Chain Brain&Saddle Creek Corporation 2010

1. Дистрибуционни мрежи 2. Логистика 
 339.14/.18.001.76(045)
Ключови думи: 1. дизайн на дистрибуционни мрежи 2. дистрибуция 3. креативност 4. ефективност 5. складиране 6. аутсорсинг 7. планове 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 667

- 31 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Три начина да се подготвим за растеж / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 10, с. 34 - 36. 

   Допитване на специализираното американско списание Logistics Management до компании с дългогодишен опит в логистиката и дистрибуцията цели да идентифицира добри практики, чрез които да се подобри дистрибуционната мрежа, да се редуцира работата и да се стимулира най-ценният ресурс на всяка организация - хората. 

   По материали на Logistics Management

1. Дистрибуция 2. Дистрибуция. Логистика. 
 339.14/.18.004.18(045)
Ключови думи: 1. доставки 2. логистика 3. дистрибуционни мрежи 4. персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 668

- 32 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Свободна зона - Русе : Врата към нови възможности / Богиня Матеева. // Логистика, VI, 2010, N 4, с. 34 - 35. 

   През март 2010 г. специалисти от екипа на Свободна зона - Русе предлагат на своите клиенти изцяло нова тарифа за услуги, свързани с обработка на товари, идващи от страни от ЕС. Целта е дружеството не само да бъде конкурентно в кризисна пазарна обстановка, но и привлекателно място за търговци и производители. 

1. Свободни зони 2. Търговия - организация и управление 3. Логистика 
 339.13.000.65.012(045)  + 658.78.000.65.012
Ключови думи: 1. свободна търговска зона 2. свободни безмитни зони 3. портфолио 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 655

- 33 -

Сп Б 321

Стоенчев, Николай.  Статистически анализ на структурите на човешките ресурси / Николай Стоенчев, Елизабета Вачкова. // Наука, 21, 2011, N 2, с. 43 - 48. 

   Целта на настоящата статия е да се проучат възможностите за прилагане на някои статистически методи за анализ на структури за нуждите на информационното осигуряване на управлението на персонала. Анализирани са структурите на персонала по пол, възраст и квалификация и влиянието им върху неговата мобилност, представена чрез показателите за текучество и отпуск по болест. 

1. Човешки ресурси 
 331.108.000.65.012(045)  + 31.001.12
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. статистически анализ 3. статистически методи 4. работна сила 5. персонал 6. структура на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 756

- 34 -

Сп Б 321

Тодорова, Тодорка.  Интерактивни идеи в нощта на учените (Русенски университет) / Тодорка Тодорова. // Наука, 20, 2010, N 5, с. 24 - 25. 

   Изпълнението на проекта REsearchers in industry and ACademy for Technology Development в Русенския университет накара студенти, докторанти и млади учени да разработят иновативни идеи и с тях да участват в конкурса "Да внедря иновативната си идея". 

1. Иновационна политика в науката 2. Иновационен мениджмънт 
 339.13.000.37(045)  + 001:62.000.65.012
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в икономиката 3. иновационен мениджмънт 4. иновационна дейност 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 632

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 35 -

Сп Б 321

Модерни библиометрични методи за оценка на научни публикации : индекс на Хирш  / Лилия Вълкова, Милена Дамянова, Елена Кръстева, Анна Диковска, Владимир Атанасов, Олег Йорданов. // Наука, 20, 2010, N 5, с. 29 - 35. 

   В последните години бяха предложени множество нови библиометрични величини, целта на които е да може да се оцени публикационната дейност на индивидуалния учен или на колективи от учени, не на научните издания. Целта на статията е да направи преглед на получилия понастоящем най-голяма популярност индекс на Хирш или h-индекс. 

   Това изследване е извършено в рамките на EC COST Action MP0801 "Physics of Competition and Conflicts" съфинансирано от фонд "Научни изследвания"

1. Библиометрия 
 311.001(045)
Ключови думи: 1. библиометрия 2. импакт фактор 3. индекс на Хирш 4. h-индекс 5. научни публикации 6. цитати 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 634

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 36 -

Сп Б 321

Йовчев, Милко.  ТЕЦ с нулеви емисии - платформата на ЕС и пътища за нейната реализация / Милко Йовчев, Димитър Попов, Петьо Гаджанов. // Наука, 20, 2010, N 4, с. 47 - 50. 

   Целта на настоящата статия е да представи основната концепция, развита в Европейска технологична платформа с оглед предотвратяването на климатичните промени и да оцени както приложимостта на предлаганите в нея технологии, така и възможностите за изграждане на т. н. топлоелектрически централи с нулеви емисии. 

1. Топлоелектрически централи 
 621.311.22.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. ТЕЦ 2. топлоелектрически централи 3. парникови газове 4. въглеродни емисии 5. нулеви емисии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 630

- 37 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Възможностите на микроводораслите за производство на биогорива / Кънчо Лахчев, Малина Дойнова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 1, с. 51 - 63. 

   Получаваните чрез наличните технологии биогорива са скъпи, производството им е нерентабилно и поради това те на са конкурентоспособни на петролните продукти. Това налага необходимостта от търсене на авангардни и ефективни технологии. Големи надежди се възлагат на микроводораслите, като продуценти на евтини и ефикасни биогорива. 

1. Горива 2. Биогорива 
 621.436.000.504.056(045)  + 662.7.001.4  + 582.26/.27.001.5
Ключови думи: 1. микроводорасли 2. биогорива 3. биогаз 4. биодизел 5. алкани 6. биобутанол 7. биоизопропанол 8. биоетанол 9. самолетно гориво 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 743

- 38 -

Сп Б 394

Опаковката: оценка на предполагаемите й екологични предимства . // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 49 - 52. 

   Изборът на най-доброто опаковъчно решение за даден хранителен продукт или напитка винаги е представлявал сложна задача. Откриването на баланса между недостатъчното и прекаленото опаковане, както и на най-подходящия опаковъчен материал за даден продукт, предполага обстойни проучвания, като не съществува едно единствено решение, приложимо за всички ситуации. 

   По сп. Food & Beverage International октомври/2010

1. Опаковки за храни 
 621.798.001.2(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. опаковка на храни и напитки 4. биопластмаси 5. биоразградими опаковки 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 736

- 39 -

Сп А 4

Петрова-Браничева, Весела.  Преход към биологично производство / Весела Петрова-Браничева, Нели Банишка. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 2, с. 130 - 136. 

   В България повече от 80% от обработваемата земя е подходяща за биологично земеделие. Според статистиката България има 4 692 ха биологични площи, които представляват 0,2% от общата земеделска площ на страната и 218 биологични ферми. Според изследванията пазарът на биологични продукти нараства с 10-15% годишно. 

1. Биологично земеделие 
 633/635:631.5.000.57(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. регламенти 3. наредба 4. растителни продукти 5. храни от растителен произход 6. научно-изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 712

- 40 -

Сп А 3

Поливаев, Олег Иванович.  Очистка отработавших газов дизельного двигателя / Олег Иванович Поливаев, Василий Алексеевич Байбарин, Артем Викторович Божко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 10, с. 5 - 6. 

   Статията предлага резултати от очистването на изгорели газове от дизел чрез филтър от порест мрежест материал. 

1. Очистване на газове 
 621.43.06.001.57(045)
Ключови думи: 1. саждов филтър 2. филтър-неутрализатор 3. порест мрежест материал 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 687

- 41 -

Сп Б 394

С Екопак по пътя на отпадъците от опаковки . // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 16 - 17. 

   Отпадъците от опаковки са един сериозен ресурс, чието използване може да намали до 30% от енергийните разходи за производство, както и първичните суровини. 

1. Отпадъци от опаковки - оползотворяване 
 67.08 *.002.3(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. отпадъци от опаковки 3. полиетиленови отпадъци 4. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 735

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 42 -

Сп Б 382

Стойчев, Ст.  Образуване на атмосферата и нейната еволюция / Ст. Стойчев. // Лозарство и винарство, 2010, N 3, с. 51 - 57. 

   Според съвременните представи Земята, останалите планети и Слънцето са се образували приблизително по едно и също време от студен, слабо въртящ се около остта си газово-прахов облак. 

1. Атмосфера 2. Атмосфера - климат 
 551.51.001.1
Ключови думи: 1. атмосфера 2. хидросфера 3. геохимична еволюция 4. атмосферна маса 5. Земя 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 747

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 43 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Възможностите на микроводораслите за производство на биогорива / Кънчо Лахчев, Малина Дойнова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 1, с. 51 - 63. 

   Получаваните чрез наличните технологии биогорива са скъпи, производството им е нерентабилно и поради това те на са конкурентоспособни на петролните продукти. Това налага необходимостта от търсене на авангардни и ефективни технологии. Големи надежди се възлагат на микроводораслите, като продуценти на евтини и ефикасни биогорива. 

1. Горива 2. Биогорива 
 621.436.000.504.056(045)  + 662.7.001.4  + 582.26/.27.001.5
Ключови думи: 1. микроводорасли 2. биогорива 3. биогаз 4. биодизел 5. алкани 6. биобутанол 7. биоизопропанол 8. биоетанол 9. самолетно гориво 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 743

- 44 -

Сп Б 382

Стойчев, Ст.  Образуване на атмосферата и нейната еволюция / Ст. Стойчев. // Лозарство и винарство, 2010, N 3, с. 51 - 57. 

   Според съвременните представи Земята, останалите планети и Слънцето са се образували приблизително по едно и също време от студен, слабо въртящ се около остта си газово-прахов облак. 

1. Атмосфера 2. Атмосфера - климат 
 551.51.001.1
Ключови думи: 1. атмосфера 2. хидросфера 3. геохимична еволюция 4. атмосферна маса 5. Земя 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 747

- 45 -

Сп Б 382

Стойчев, Ст.  Фактори, определящи изменението на климата / Ст. Стойчев. // Лозарство и винарство, 2010, N 5, с. 47 - 51. 

1. Климат - промени 
 551.58.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. климат 2. промени в климата 3. климатообразуващи фактори 4. климатични условия 5. изследване на климата 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 752

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 46 -

Сп А 6

Булычев, В. В.  Совершенствование технологий упрочняющей наплавки деталей плугов на основе применения вибродуговых процессов / В. В. Булычев, А. И. Пономарев, С. А. Голубина. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 4, с. 54 - 56. 

   Разгледана е технико-икономическата ефективност на износоустойчивото наваряване на работните повърхнини на плуга. Показана е целесъобразността на използването на полуавтоматичното вибродъгово наваряване и е разработено необходимото технологично оборудване. Повишаването на ресурса на заздравените елементи се потвърждава от непосредствените изпитания. 

1. Възстановяване на детайлите 
 631.3: 621.7:620.16
Ключови думи: 1. плугове 2. ресурси 3. износване 4. методи на заздравяване 5. полуавтоматично вибродъгово наваряване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 723

- 47 -

Сп А 3

Бурак, Павел Иванович.  Способы получения биметаллических покрытий электроконтакной приваркой / Павел Иванович Бурак. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 2, с. 20 - 22. 

   В статията се разглеждат методи на електроконтактно заваряване за получаване на биметални покрития. Направена е оценка на качествата на електроконтактното заваряване на разработените покрития. 

1. Заваряване на металите, контактно 
 621.791.7.001.12(045)
Ключови думи: 1. заваряване 2. контактно заваряване 3. биметални покрития 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 675

- 48 -

Сп А 6

Бурак, Павел Иванович.  Продление ресурса деталей электроконтактной приваркой / Павел Иванович Бурак. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 6, с. 42 - 44. 

   Разгледани са някои въпроси за възстановяване и заякчаване на елементи на селскостопанската техника чрез електроконтактно заваряване, използваните материали, техните производители. Представена е разработена технология за възстановяване на разпределителния вал на автотракторния двигател. 

1. Ремонт на селскостопански машини - възстановяване 
 621.8.004.67(045)  + 621.791.76
Ключови думи: 1. елементи 2. възстановяване 3. заздравяване 4. електроконтактно заваряване 5. наваряване 6. разпределителни валове 7. метална лента 8. прах 9. жици 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 430

- 49 -

Сп А 6

Бурак, Павел Иванович.  Влияние промежуточного слоя на механические свойства покрытий, полученных электроконтактной приваркой / Павел Иванович Бурак. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 9, с. 12 - 14. 

   Показан е анализ на материали, използвани в качеството на междинен слой при електроконтактно заваряване, и тяхното влияние на механичните свойства на получаваните покрития. 

1. Заваряване на металите, контактно 
 621.8.004.67:621.791.76/79
Ключови думи: 1. електроконтактно заваряване 2. междинен слой 3. метален прах 4. варак 5. лентов припой 6. здравина 7. механични свойства 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 726

- 50 -

Сп А 3

Гайдар, С. М.  Характеристика и показатели наноматериалов / С. М. Гайдар. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 2, с. 26 - 28. 

   Статията предлага класификация и характеристики на наноматериали за предотвратяване на корозията, намаляване силите на триене и степента на износване на детайлите и съединенията на селскостопанските машини. 

1. Нанотехнологии в селското стопанство 2. Корозия и защита на материалите от корозия 3. Триене в машините 
 620.19.001(045)  + 621.891.001.12
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. наноматериали 3. триене 4. повърхностноактивни вещества 5. инхибитори 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 677

- 51 -

Сп А 3

Коноводов, Виталий Васильевич.  Повышение производительности обработки наплавленных деталей машин / Виталий Васильевич Коноводов, Александр Викторович Валентов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 11, с. 23 - 25. 

   Повишаването на производителността при лезвийното обработване на наварените повърхности се постига за сметка на използването на FeC-припой. Металографските изследвания потвърждават добрата адхезия както с материала на държача, така и с материала на режещата част. 

1. Селскостопански технологии 
 631.17.001.53(045)
Ключови думи: 1. наваряване 2. припой 3. инструменти 4. трайност 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 690

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 52 -

Сп А 3

Андрианова, Людмила Прокопьевна.  Повышение эффективности солнечной электростанции / Людмила Прокопьевна Андрианова, Анна Е. Тукбаева. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 81

   Предложена е схема на слънчева електростанция, която осъществява азимутно проследяване на движението на Слънцето за подобряване на работата. 

1. Енергия - слънчева 
 621.47.001.5(045)
Ключови думи: 1. слънчева електростанция 2. слънчеви колектори 3. азимутно проследяване 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 680

- 53 -

Сп А 3

Галимарданов, Илдар Идгамонович.  Энергосберегающий теплично-животноводческий комплекс / Илдар Идгамонович Галимарданов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 3, с. 17 - 19. 

   Предложен е модел на енергоспестяващ оранжерийно-животновъден комплекс със взаимосвързан въздухообмен и използване на възобновяеми източници на енергия, който снижава себестойността на селскостопанската продукция. 

1. Енергоспестяване 
 620.92.001.12(045)
Ключови думи: 1. оранжерийно-животновъден комплекс 2. въздухообмен 3. енергоспестяване 4. биогазова енергия 5. слънчева енергия 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 679

- 54 -

Сп Б 394

Изстискана енергия . // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 5, с. 38 - 40. 

   В настоящия момент много предприятия залагат на обратното добиване и използване на остатъчната енергия. Но точно в сферата на промишлеността, където инженерите се грижат професионално за енергийната ефективност, са налице значителни потенциали за икономия на енергия. 

1. Енергия 2. Енергия - остатъчна 
 621.311.002.2(045)
Ключови думи: 1. енергия 2. инсталации 3. топлообмен 4. топлообменници 5. енергетични инсталации 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 732

- 55 -

Сп А 17

Тепловые насосы с приводом от газовых двигателей  / Ю. А. Антипов и др. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 1, с. 35 - 36. 

   Топлинната помпа, задвижвана от газов двигател, позволява да се увеличи коефициентът на използване на горивото от 1,5 до 1,7 пъти и да охлади водата до температура 2-5 градуса по С. 

1. Термопомпи 
 621.57.001.12(045)
Ключови думи: 1. топлинни помпи 2. газов двигател 3. вода за отопление 4. вода за охлаждане 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 707

- 56 -

Сп А 17

Учебно-исследовательские стенды по возобновляемым источникам энергии - инвестиции в будущее  / И. И. Тюхов, К. В. Кузнецов, А. В. Тихонов, В. В. Симакин. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 2, с. 15 - 17. 

   В статията се обсъжда необходимостта от внедряване на технологии по възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) в учебния процес на ВУЗ, училища и други учебни заведения. Разглеждат се учебно-изследователски стендове, разработени от авторите и предназначени за използване при обучение на студенти, ученици, аспиранти, работещи върху проблемите на ВИЕ и елементи на космически технологии. 

1. Възобновяеми енергии 
 621.47.000.37(045)
Ключови думи: 1. учебно-изследователски стендове 2. възобновяеми източници на енергия 3. дистанционно сондиране 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 697

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 57 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  От - 30 до + 10 градуса само в една камера / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 5, с. 28 - 29. 

   ИНЧ - ФРИГО изгражда хладилни камери с инвенторен компресор, който пести до 70% от електроенергията. 

1. Хладилни камери 
 621.565.004.15
Ключови думи: 1. компресори 2. инвенторен полухерметичен компресор 3. хладилни камери 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 651

- 58 -

Сп А 17

Гусаров, В. А.  Повышение эффективности электрических ветроустановок малой мощности / В. А. Гусаров. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 6, с. 21 - 22. 

   Представен е нов метод за изчисляване на променливото усукване на перката на ветроколелото, като се определя ефективността на работата по сумарна диаграма. 

1. Ветродвигатели 
 621.54.001.24(045)
Ключови думи: 1. променливо усукване 2. вятърно колело 3. ход на перката 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 702

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 59 -

Сп Б 321

Йовчев, Милко.  ТЕЦ с нулеви емисии - платформата на ЕС и пътища за нейната реализация / Милко Йовчев, Димитър Попов, Петьо Гаджанов. // Наука, 20, 2010, N 4, с. 47 - 50. 

   Целта на настоящата статия е да представи основната концепция, развита в Европейска технологична платформа с оглед предотвратяването на климатичните промени и да оцени както приложимостта на предлаганите в нея технологии, така и възможностите за изграждане на т. н. топлоелектрически централи с нулеви емисии. 

1. Топлоелектрически централи 
 621.311.22.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. ТЕЦ 2. топлоелектрически централи 3. парникови газове 4. въглеродни емисии 5. нулеви емисии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 630

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

- 60 -

Сп А 4

Събкова, Владя.  Измерване на водата за селскостопански нужди / Владя Събкова, Вержиния Гайдарска. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 1, с. 129 - 133. 

   Изборът на вида и подходящото местоположение на средствата за измерване на водата за нуждите на селското стопанство не е лесна задача. Преди да се пристъпи към окончателния избор на водомерна апаратура трябва да се проучат правителствените разпоредби. 

1. Водомерна апаратура 
 389.1.002(045)  + 681.12.002
Ключови думи: 1. измерване на водата 2. измервателни уреди 3. селско стопанство 4. разходи 5. напор 6. адаптивност 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  
  

Сист. No: 709

- 61 -

Сп А 4

Събкова, Владя.  Устройства за измерване на водата в напоителните системи / Владя Събкова. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 3, с. 90 - 94. 

1. Устройства за измерване на водата 
 681.12.002.56(045)
Ключови думи: 1. устройства за измерване 2. водомери 3. водомерни съоръжения 4. стандарти 5. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  
  

Сист. No: 715

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 62 -

Сп А 6

Бурак, Павел Иванович.  Влияние промежуточного слоя на механические свойства покрытий, полученных электроконтактной приваркой / Павел Иванович Бурак. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 9, с. 12 - 14. 

   Показан е анализ на материали, използвани в качеството на междинен слой при електроконтактно заваряване, и тяхното влияние на механичните свойства на получаваните покрития. 

1. Заваряване на металите, контактно 
 621.8.004.67:621.791.76/79
Ключови думи: 1. електроконтактно заваряване 2. междинен слой 3. метален прах 4. варак 5. лентов припой 6. здравина 7. механични свойства 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 726

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 63 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Дилемата - електрокар или ричтрак : Изборът зависи от два фактора - оборота и склада / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 50 - 51. 

   Първата стъпка при избор на машина (електрокар или ричтрак) е да се уточни каква точно работа ще върши тя - какви товари ще се обработват в склада, какви по вид са стелажите и колко точно са високи. 

1. Високоповдигачи 2. Електрокари 
 621.86.06 *.001.12(045)
Ключови думи: 1. подемно-транспортни машини 2. електрокари 3. ричтрак 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 649

- 64 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Апекс Сервиз е новият представител на Crown / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 14 - 15. 

   Пловдивската фирма Апекс Сервиз ООД предлага цялата гама машини складова техника на американската компания Grown Equipment Corporation. 

1. Подемно-транспортни средства 
 621.86/.87.004.1(045)
Ключови думи: 1. складова техника 2. електрокари 3. мотокари 4. ричтрак 5. подемна платформа 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 662

- 65 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Пазарът на кари се раздвижи / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 62 - 68. 

   Производителите на товароподемни машини отчитат, че през 2009 г. са ударили дъното, но данните през 2010 година сочат, че световният пазар на кари е започнал да расте. 

1. Подемно-транспортни средства 
 621.86/.87-7.004.1(045)
Ключови думи: 1. подемно-транспортни машини 2. кари 3. подемна техника 4. мотокари 5. електрокари 6. стакери 7. комисионери 8. транспортер 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 665

- 66 -

Сп А 6

Грязин, В. А.  Нагруженность подъемно-транспортных машин в режиме выполнения технологических операций / В. А. Грязин. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 7, с. 30 - 32. 

   Представен е резултатът от математическо моделиране на технологично оборудване на подемно-транспортни машини. Моделирането е направено на основата на псевдослучайно генериране на изходните данни и последваща обработка, отчитайки вътрешната структура на системата. 

1. Подемно-транспортни машини 
 621.86.001.57(045)
Ключови думи: 1. математическо моделиране 2. имитационно моделиране 3. подемно-транспортни машини 4. енергоакумулиращо оборудване 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 724

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 67 -

Сп А 14

Международный автомобильный транспорт: итоги и перспективы . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 4, с. 2 - 5. 

   Международният съюз за автомобилни превози (IRU) e учреден през 1948 година и в настоящия момент в него членуват 180 членове от 74 страни от 5 континента. 

1. Автомобилен транспорт 
 656.001.12(045)
Ключови думи: 1. товарни превози 2. пътнически превози 3. инфраструктура 4. икономическа криза 5. автомобилни превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 757

- 68 -

Сп А 6

Зауави, Д. М.  Совершенствование эколого-экономических показателей дизелей насыщением топлива воздухом или другим газом / Д. М. Зауави и др. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 12, с. 6 - 10. 

   Показани са резултати от експериментални изследвания на влиянието на насищането на горивото с въздух или други газове върху екологичните и икономическите характеристики на дизелов двигател с вихрова камера 1 Ч8,5/11,5. Подаването на газообразните вещества става по време на работа на двигателя, вкарвайки ги в линията на високо налягане в близост до гориворазпръсквача с помощта на системата за регулиране на началното налягане. Показана е възможност за намаление на токсичността и особено на задимеността на изгорелите газове при известно нарастване на топлинната икономичност. 

1. Дизелово гориво 2. Дизелови двигатели - екология 
 621.436.000.504.056
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. дизелово гориво 3. екология 4. дюзи 5. димност на изгорелите газове 6. горивна икономичност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 728

- 69 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Възможностите на микроводораслите за производство на биогорива / Кънчо Лахчев, Малина Дойнова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 1, с. 51 - 63. 

   Получаваните чрез наличните технологии биогорива са скъпи, производството им е нерентабилно и поради това те на са конкурентоспособни на петролните продукти. Това налага необходимостта от търсене на авангардни и ефективни технологии. Големи надежди се възлагат на микроводораслите, като продуценти на евтини и ефикасни биогорива. 

1. Горива 2. Биогорива 
 621.436.000.504.056(045)  + 662.7.001.4  + 582.26/.27.001.5
Ключови думи: 1. микроводорасли 2. биогорива 3. биогаз 4. биодизел 5. алкани 6. биобутанол 7. биоизопропанол 8. биоетанол 9. самолетно гориво 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 743

- 70 -

Сп А 6

Лиханов, В. А.  Изменение токсичных показателей дизеля при работе на метано-топливной эмульсии / В. А. Лиханов, А. Е. Торопов, С. А. Романов. // Тракторы и сельхозмашины, 81

   Представени са резултати от изследвания по изменението на токсичните показатели на дизела 4Ч 11,0/12,5 чрез използване на метано-горивна емулсия в качеството си на моторно гориво. 

1. Дизелови двигатели 2. Алтернативни горива 
 621.436.001.5(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. изгорели газове 3. токсични показатели 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 720

- 71 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  TSM - ключ към нова ефективност / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 38 - 39. 

   Превозвачите, инвестирали във внедряването на Системи за управление на транспорта (Transportation Management System или накратко TSM), отчитат намаляване на разходите, подобряване надеждността на доставките и намяване на запасите от стоки. 

   По материали на LogisticsManagement

1. Управление на транспорта 
 656.07 *:681.324 .000.65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на транспорта 2. автоматизация на товарните превози 3. централизирана транспортна система 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 646

- 72 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Добри сигнали за куриерските услуги в България / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 34 - 35. 

   DHL България е най - познатата куриерска компания със 79% спонтанна и 97% обща познаваемост на марката. 

1. Куриерски услуги 
 656.86.003.1(045)
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. международни куриерски пратки 3. куриерска компания 4. DHL 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 669

- 73 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Успешната история на един транспортен модел : Точните стоки до точния получател в точния контейнер / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 36 - 39. 

   Контейнерите, използвани в транспортната система на международните превози, трябва да бъдат транспортни съоръжения, приети във всички индустриализирани страни по света, докато в същото време трябва да отговарят в еднаква степен на изискванията на трите транспортни модела - воден, сухопътен и железопътен. 

   По материали от 40 years of Road-Rail Combined Transport in Europe

1. Товарни превози 2. Международни превози 
 656-18.001.12
Ключови думи: 1. товарен транспорт 2. контейнери 3. джоб-вагони 4. интермодален трафик 5. транспортни съоръжения 6. стандартизирана система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 670

- 74 -

Сп Б 482

Николов, Николай.  Акустични проблеми на трамвайния транспорт в големите градове / Николай Николов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 1, с. 12 - 24. 

   В статията е направена характеристика на трамвайния транспорт, посочени са методи за определяне на шумовите характеристики на трамвайните потоци, за прогнозиране на шумото натоварване върху фасадите и на нивата на шума в помещенията на сградите. 

1. Транспортни средства - шум 
 629.1-45.001.3(045)  + 534.83:656.001.3
Ключови думи: 1. трамваен транспорт 2. шумови характеристики 3. шум 4. шум и вибрации 5. шумово натоварване 6. акустичен дискомфорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 742

- 75 -

Сп А 17

Повышение эффективности транспортно-технологических средств  / А. Ю. Измайлов, Н. Е. Евтюшенков, А. Г. Левшин, Т. Д. Дзоценидзе. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 1, с. 28 - 30. 

   Трудните условия при експлоатация на транспортните средства в селското стопанство поставят редица изисквания относно автомобилите, обслужващи тази сфера. В тази статия са формулирани и обосновани основните изисквания за автомобилите, предназначени за селското стопанство. 

1. Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 
 631.37.001.57(045)
Ключови думи: 1. транспортни средства 2. изисквания 3. пълно задвижване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 706

- 76 -

Сп А 3

Поливаев, Олег Иванович.  Очистка отработавших газов дизельного двигателя / Олег Иванович Поливаев, Василий Алексеевич Байбарин, Артем Викторович Божко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 10, с. 5 - 6. 

   Статията предлага резултати от очистването на изгорели газове от дизел чрез филтър от порест мрежест материал. 

1. Очистване на газове 
 621.43.06.001.57(045)
Ключови думи: 1. саждов филтър 2. филтър-неутрализатор 3. порест мрежест материал 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 687

- 77 -

Сп А 6

Семенов, В. Г.  Влияние физико-химических показателей биодизельного топлива на параметры дизеля и его эколого-эксплуатационные характеристики / В. Г. Семенов, С. В. Рудаченко. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 1, с. 8 - 10. 

   Направен е анализ на влиянието на някои физико-химични показатели на биодизелното гориво, стандартизирани от EN 14214:2003, върху параметрите на дизела и неговите еколого-експлоатационни характеристики. Описани са възможни неизправности на горивната апаратура на дизела и неговите системи при работа с биодизелно гориво. 

1. Дизелови двигатели 
 621.436.001.5(045)
Ключови думи: 1. алтернативни горива 2. евростандарти 3. дизелова горивна уредба 4. възможни неизправности 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 716

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 78 -

Сп А 6

Булычев, В. В.  Совершенствование технологий упрочняющей наплавки деталей плугов на основе применения вибродуговых процессов / В. В. Булычев, А. И. Пономарев, С. А. Голубина. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 4, с. 54 - 56. 

   Разгледана е технико-икономическата ефективност на износоустойчивото наваряване на работните повърхнини на плуга. Показана е целесъобразността на използването на полуавтоматичното вибродъгово наваряване и е разработено необходимото технологично оборудване. Повишаването на ресурса на заздравените елементи се потвърждава от непосредствените изпитания. 

1. Възстановяване на детайлите 
 631.3: 621.7:620.16
Ключови думи: 1. плугове 2. ресурси 3. износване 4. методи на заздравяване 5. полуавтоматично вибродъгово наваряване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 723

- 79 -

Сп А 6

Бурак, Павел Иванович.  Продление ресурса деталей электроконтактной приваркой / Павел Иванович Бурак. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 6, с. 42 - 44. 

   Разгледани са някои въпроси за възстановяване и заякчаване на елементи на селскостопанската техника чрез електроконтактно заваряване, използваните материали, техните производители. Представена е разработена технология за възстановяване на разпределителния вал на автотракторния двигател. 

1. Ремонт на селскостопански машини - възстановяване 
 621.8.004.67(045)  + 621.791.76
Ключови думи: 1. елементи 2. възстановяване 3. заздравяване 4. електроконтактно заваряване 5. наваряване 6. разпределителни валове 7. метална лента 8. прах 9. жици 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 430

- 80 -

Сп А 4

Видинова, Елена.  Общата селскостопанска политика и обновяването на машинно-тракторния парк / Елена Видинова. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 2, с. 7 - 10. 

   Присъединяването на България към Европейския съюз дава възможност на земеделските производители да използват възможностите на ОСП по двете си оси - чрез директните плащания и оперативната програма (ОП) за развитие на селските райони и си осигурят финансов ресурс за обновяване на земеделската техника. 

1. Обща селскостопанска политика 
 338.43:061.1 ЕС.001.5(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 3. обновяване 4. субсидии 5. машинно-тракторен парк 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 710

- 81 -

Сп А 3

Виневская, Наталия Николаевна.  Усовершенствование машинной уборки табака / Наталия Николаевна Виневская. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 81, 2011, N 1, с. 8 - 10. 

   Предложен е усъвършенстван модел на комбайн за прибиране на тютюн, повишаващ качеството на събираните тютюневи листа. 

1. Тютюнокомбайни 2. Машини за прибиране на реколтата 
 631.35:633.71.001.76
Ключови думи: 1. тютюнокомбайн 2. технологичен процес 3. структурна схема 4. математичен модел 5. сепарация 6. рулонно устройство 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 691

- 82 -

Сп А 3

Гайдар, С. М.  Характеристика и показатели наноматериалов / С. М. Гайдар. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 2, с. 26 - 28. 

   Статията предлага класификация и характеристики на наноматериали за предотвратяване на корозията, намаляване силите на триене и степента на износване на детайлите и съединенията на селскостопанските машини. 

1. Нанотехнологии в селското стопанство 2. Корозия и защита на материалите от корозия 3. Триене в машините 
 620.19.001(045)  + 621.891.001.12
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. наноматериали 3. триене 4. повърхностноактивни вещества 5. инхибитори 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 677

- 83 -

Сп А 3

Гайнуллин, Ильшат Анварович.  Эффективность работы посевных комбинированных агрегатов / Ильшат Анварович Гайнуллин, Рустам Хисаметдинов, Алексей Вячеславович Ефимов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 3, с. 10 - 12. 

   Представени са резултатите от експериментално изследване ефективността на работа на посевни комбинирани агрегати. 

1. Ефективност на работа 2. Посевни машини 
 631.53:631.31.001.5(045)
Ключови думи: 1. сеитба 2. комбинирани агрегати 3. норми 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 678

- 84 -

Сп А 6

Гольтяпин, В. Я.  Тракторы с системой очистки выхлопных газов / В. Я. Гольтяпин. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 3, с. 42 - 44. 

   Статията предлага описание и технически характеристики на известни чуждестранни марки трактори с двигатели, снабдени със система за избирателна каталитична неутрализация на изгорелите газове SCR. 

1. Трактори 
 631.372.004.1(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. двигатели 3. изгорели газове 4. система SCR 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 719

- 85 -

Сп А 3

Дорохов, А. С.  Контроль технического состояния сельскохозяйственной техники / А. С. Дорохов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 2, с. 23 - 26. 

   Статията предлага кратка характеристика на препоръките за контрол на качеството на селскостопанската техника; представена е методика за оценка на неговите качества. Прави се оценка на ефективността от внедряването на препоръките. 

1. Селскостопанска техника 
 631.3.004.1(045)
Ключови думи: 1. селскостопанска техника 2. техническо състояние 3. контрол 4. качество 5. ефективност на контрола 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 676

- 86 -

Сп А 6

Дринча, В. М.  Технологические принципы бункерной сушки зерна / В. М. Дринча, Б. Д. Цыдендорджиев. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 3, с. 38 - 41. 

   Представени са технологични принципи за сушене на зърно в бункери. Показана е класификация на бункерните сушилни и техните технологични и конструкционни параметри. Изложените материали представляват интерес за зърнопроизводителите и конструкторите на оборудване за съхранение на зърно. 

1. Зърносушилни 
 631.36.001.2(045)
Ключови думи: 1. бункери за сушене на зърно 2. порционно сушене 3. непрекъснато сушене 4. смесителни устройства 5. статично съпротивление 6. сушилен агент 7. противоструйно сушене 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 730

- 87 -

Сп А 6

Еругин, А. Ф.  Роторный пневморешетный сепаратор / А. Ф. Еругин, Р. С. Ошейко. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 80, 2010, N 3, с. 17 - 18. 

   Статията предлага описание на технологичен процес на разработен пневморешетен сепаратор. Показани са резултати от теоретични и експериментални изследвания, на базата на които са установени конструкционни и кинематични параметри, а също и качествени показатели за неговата работа. 

1. Пневмосепаратори 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. лен 2. преработка на лена 3. роторен сепаратор 4. производителност 5. конструкционни параметри 6. кинематични параметри 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 718

- 88 -

Сп А 3

Забродина, Ольга Борисовна.  Адаптивное управление процессом доения / Ольга Борисовна Забродина, Ольга Ивановна Мартыненко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 7, с. 28 - 29. 

   Предложен е метод за адаптивно управление на доенето на кравите, отчитащ особеностите на млякоотдаване от всяко виме. 

1. Доене (ръчно и машинно) 
 637.11:631.3.001.12(045)
Ключови думи: 1. доене 2. управление 3. мляко 4. адаптивно управление 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 685

- 89 -

Сп А 17

Капустин, В. П.  Технологическое обслуживание сельскохозяйственных машин и агрегатов / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 1, с. 26 - 28. 

   Внедряването на технологично обслужване ще позволи да се извършват механизирани дейности на полето в оптимални агротехнически срокове и с високо качество, което ще доведе до получаване на големи добиви от селскостопанските култури. 

1. Селскостопански машини - технологично обслужване 
 631.3.001.12(045)
Ключови думи: 1. технологично обслужване 2. машинно-технологична система 3. сервизна инфраструктура 4. механизация 5. селскостопански машини 6. експлоатационни параметри 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 695

- 90 -

Сп А 6

Киреев, И. М.  Устройство для оценки неравномерности высева семян / И. М. Киреев, З. М. Коваль. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 8, с. 8 - 10. 

   Представени са резултати от намирането на методи и средства за контрол на точната сеитба на семена. Разработените устройства на пневматичен принцип на действие осигуряват достоверни данни за неравномерността при сеитбата на семената при тяхното разпределение в камерите и позволява да се направи качествена оценка на режимите на работа на сеещите апарати. 

1. Посевни и посадъчни машини и инструменти 
 631.33.001(045)
Ключови думи: 1. сеялки 2. семена 3. неравномерност 4. пневматични устройства 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 725

- 91 -

Сп А 6

Костюченкова, О. Н.  Универсальная капустоуборочная машина / О. Н. Костюченкова. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 5, с. 19 - 20. 

   Доказана е необходимостта от разработването на универсална машина за прибиране на зеле. Описана е конструкцията на машината и са показани нейните основни технико-експлоатационни показатели. 

1. Комбайни за прибиране на зеле 2. Машини за прибиране на реколтата 
 631.35.001.4(045)
Ключови думи: 1. зеле 2. машини 3. прибиране на реколта 4. срязващ апарат 5. поле 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 427

- 92 -

Сп А 3

Мартынов, Владимир Михайлович.  Современные технологии и технические средства для уборки корнеплодов / Владимир Михайлович Мартынов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 3, с. 27 - 29. 

   В статията са разглеждат съвременни технологии и технически средства за прибиране на кореноплодни култури, определени са основните направления по разработването и усвояването на промишленото производство на прибиращата техника в Русия с отчитане на световния опит. 

1. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 631.35.002.5(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни култури 2. прибиране на реколта 3. комбайни 4. бункер 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 681

- 93 -

Сп А 17

Никитин, А. Ф.  Режим работы свеклоуборочного комбайна "Holmer" и показатели качества уборки урожая / А. Ф. Никитин, А. И. Кортунов. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 4, с. 33 - 35. 

   Определени са рационалните режими на изпълнение на технологичния процес на събиране на захарно цвекло с комбайн "Holmer" при влажна почва. При скорост на комбайна 6,5......7,5км/ч загубите на добива, изразяващи се в повреждане на горната и долната част на кореноплода, са минимални и са 1,8 и 6,0% от биологичния добив. 

1. Комбайни в селското стопанство 
 633.6631.35.004.1
Ключови думи: 1. прибиране на реколта 2. качество на реколтата 3. загуби при реколта 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 699

- 94 -

Сп А 6

Оптимальные параметры дождевальных машин барабанного типа  / П. И. Кузнецов, Н. А. Безроднов. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 12, с. 28 - 31. 

   Разгледано е влиянието на диаметъра и дължината на полиетиленовия маркуч на машините от барабанен тип за поливане по вади на фирма Bauer модели Rainstar върху относителните капитални загуби. Анализирани са три схеми на поливаната площ. Установени са оптималните диаметри и дължината на полиетиленовите тръбопроводи, при които относителните загуби са минимални. 

1. Поливни машини 2. Поливно земеделие 
 631.67.001.5(045)
Ключови думи: 1. напоителни системи 2. относителни капитални загуби 3. оптимални параметри 4. полиетиленов тръбопровод 5. налягане 6. разход на вода 7. дъждовални машини 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 729

- 95 -

Сп А 3

Переработка и использование навоза свиноводческих предприятий  / Анатолий Михайлович Бондаренко, Евгений Николаевич Белоусов, Борис Николаевич Строгий, Татьяна Филипповна Самойлова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 7, с. 7 - 9. 

   Показани са резултати от изследване на машини за разделяне на течния и полутечния свинки тор на фракции; изследване на производството на компост в мобилен смесител в полеви условия и торене с твърд органичен тор. 

1. Торове 2. Свиневъдни ферми 
 631.86/.87:631.15.001.2(045)
Ключови думи: 1. животински торове 2. преработване 3. използване на торовете 4. машини 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 684

- 96 -

Сп А 17

Повышение эффективности транспортно-технологических средств  / А. Ю. Измайлов, Н. Е. Евтюшенков, А. Г. Левшин, Т. Д. Дзоценидзе. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 1, с. 28 - 30. 

   Трудните условия при експлоатация на транспортните средства в селското стопанство поставят редица изисквания относно автомобилите, обслужващи тази сфера. В тази статия са формулирани и обосновани основните изисквания за автомобилите, предназначени за селското стопанство. 

1. Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 
 631.37.001.57(045)
Ключови думи: 1. транспортни средства 2. изисквания 3. пълно задвижване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 706

- 97 -

Сп А 3

Саитов, Виктор Ефимович.  Технико-экономическая эффективность применения зерноочистительных машин / Виктор Ефимович Саитов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 9, с. 6 - 7. 

   В статията е показана технико-икономическа оценка на ефективността на използване на зърнопочистващите машини МПО-50Ф, МПО-25Ф и СВМ -7 с пневмофракционна технология на почистването на зърното в сравнение с базовите машини, функциониращи по поточната технология. 

1. Зърночистачни машини -ефективност 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. зърночистачни машини 2. икономически ефект 3. енергетична оценка 4. възвращаемост 5. редуцирани загуби 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 686

- 98 -

Сп А 17

Салмин, В. В.  Исследование качества покрытий, применяемых для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники / В. В. Салмин, Д. Ю. Вавилкин. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 6, с. 23 - 25. 

   С прилагането на методиката за провеждане на ускорени лабораторни изпитвания на защитните материали е направено степенуване на експлоатационните свойства на антикорозионните смазочни материали. Чрез технико-икономически анализ на резултатите от експериментите е откроен антикорозионният смазочен материал, осигуряващ необходимото ниво на защитните свойства и най-голяма икономическа ефективност при използване. 

1. Селскостопанска техника, - поддържане, обслужване, текущ ремонт 2. Покрития - защитни - нанасяне 
 631.3:669-192.001.4(045)
Ключови думи: 1. изпитване на нефтопродукти 2. оценка на експлоатационните свойства 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 703

- 99 -

Сп А 17

Тарасенко, Александр Павлович.  Обоснование схемы расстановки решет в решетном стане / Александр Павлович Тарасенко и др. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 5, с. 9 - 11. 

   Показани са резултати от лабораторни изследвания на зърнопочистващи машини с три варианта на разполагане на ситата в пресяващия апарат. Обобщените резултати от изследването показват, че предложената в третия вариант схема на разполагане на ситото в пресяващия апарат увеличава неговата производителност. 

1. Обработка на събраната продукция 
 631.56:631.11.001.53(045)
Ключови думи: 1. зърнопочистващи машини 2. варианти на разполагане 3. разделяне на фракции 4. резултати от изследване 5. овършана зърнена смес 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 700

- 100 -

Сп А 3

Хафизов, Камиль Абдулхакович.  Повышение эффективности использования тракторов / Камиль Абдулхакович Хафизов, Рамиль Наилевич Хафизов, Роман Николаевич Федоров. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 12, с. 14 - 15. 

   Статията предлага оценка на влиянието на различни фактори върху енергийните загуби при различните марки трактори по време на сеитба. 

1. Агротехника - ефективност 
 631.5.001.5(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. сеитбен агрегат 3. налягане в гумите 4. ширина на захвата 5. сумарни електрозагуби 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 694

- 101 -

Сп А 6

Ямпилов, С. С.  Компьютерный сепаратор для очистки зерна / С. С. Ямпилов, Ж. Б. Цыбенов, Ц. Ц. Цыдыпов. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 80, 2010, N 3, с. 12 - 14. 

   Приведени са основни принципи на създаване на компютърен сепаратор за почистване на зърно, област на използване, а също така и параметри на зърното за сортиране. 

1. Сепаратори - компютърни 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. компютърен сепаратор 2. почистване на зърно 3. лентов конвеер 4. система за техническо зрение 5. програмно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 717

- 102 -

Сп А 6

Ямпилов, С. С.  Энергосберегающий сепаратор для очистки зернового материала / С. С. Ямпилов, Ж. Б. Цыбенов, Ц. Ц. Цыдыпов. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 4, с. 15 - 16. 

   Статията разглежда резултати от изследване на процеса сепариране на зърнения материал в енергоспестяващ сепаратор. Съпоставени са теоретичните и експериментални зависимости на пълнотата на пресяваните компоненти на зърнената смес от сепариращите гребени. 

1. Зърночистачки 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. зърнен материал 2. сепаратор 3. пълнота на пресяването 4. енергоспестяване 5. брой сепариращи гребени 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 721

- 103 -

Сп А 6

Янулявичус, А.  Оценка нагруженности двигателя при эксплуатации трактора / А. Янулявичус, Г. Пупинис, А. Юостас. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 4, с. 45 - 48. 

   Анализира се продължителността на експлоатация на скоростните и натоварващи режими на двигателя на трактор (като пример се взема трактор модел MF 6499), работил 2075 часа, използвайки хистограмите CU Load Profile, които са съставени и запазени в електронните блокове за управление на трактора. Теоретичният анализ позволява да се получи уравненние за зависимостта на мощността на двигателя от честотата на въртене и цикличното подаване на гориво. Представени са графики на разпределението на работното време на трактора при различни честоти на въртене и натоварвания на двигателя. 

1. Селскостопански трактори 
 631.33.001.5(045)  + 631.372.001.5
Ключови думи: 1. хистограми 2. трактори 3. двигатели 4. натовареност 5. мощност 6. честота на въртене 7. експлоатационен период 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 722

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 104 -

Сп А 3

Иванов, Алексей Геннадьевич.  Моделирование обогрева теплицы / Алексей Геннадьевич Иванов и др. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 11, с. 14 - 15. 

   Показан е математичен модел на затопляне на почвата в оранжерия на основата на теорията за топломасообмен, позволяващ оптимизирането на процеса на нейната работа. 

1. Оранжерии - отопление 
 635.1/.8:631.23.001.57  + 628.8.001.57
Ключови думи: 1. оранжерии 2. отопление 3. отоплителни инсталации 4. енергомасообмен 5. математичен модел 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 689

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 105 -

Сп А 3

Виневская, Наталия Николаевна.  Усовершенствование машинной уборки табака / Наталия Николаевна Виневская. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 81, 2011, N 1, с. 8 - 10. 

   Предложен е усъвършенстван модел на комбайн за прибиране на тютюн, повишаващ качеството на събираните тютюневи листа. 

1. Тютюнокомбайни 2. Машини за прибиране на реколтата 
 631.35:633.71.001.76
Ключови думи: 1. тютюнокомбайн 2. технологичен процес 3. структурна схема 4. математичен модел 5. сепарация 6. рулонно устройство 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 691

- 106 -

Сп Б 324

Върлев, Иван.  Напояването - предпоставка за устойчиво земеделие в България / Иван Върлев. // Почвознание, агрохимия и екология, 44, 2010, N 3, с. 7 - 11. 

   В селскостопанските научни институти на България е събрана ценна информация за изменение на добивите от различни култури при напояване. 

1. Напояване 
 631.67.003.13
Ключови думи: 1. напояване 2. царевица 3. устойчиво земеделие 4. продуктивност 5. коефициент на вариация 6. соя 7. тютюн 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 692

- 107 -

Сп А 4

Гаджалска, Нели.  Допустими норми на качествения състав на водите, използвани за напояване на земеделските култури / Нели Гаджалска, Росица Петрова, Евлоги Марков. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 1, с. 122 - 127. 

   Качествата на водата за напояване са основен показател за развитие на екологично земеделие и влияят съществено върху него. 

1. Напояване - качество на водите 
 631.67.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. вода за напояване 2. поливна вода 3. качество на водата 4. замърсяване на водите 5. увреждане на водите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 708

- 108 -

Сп А 3

Гайнуллин, Ильшат Анварович.  Эффективность работы посевных комбинированных агрегатов / Ильшат Анварович Гайнуллин, Рустам Хисаметдинов, Алексей Вячеславович Ефимов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 3, с. 10 - 12. 

   Представени са резултатите от експериментално изследване ефективността на работа на посевни комбинирани агрегати. 

1. Ефективност на работа 2. Посевни машини 
 631.53:631.31.001.5(045)
Ключови думи: 1. сеитба 2. комбинирани агрегати 3. норми 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 678

- 109 -

Сп А 6

Дринча, В. М.  Технологические принципы бункерной сушки зерна / В. М. Дринча, Б. Д. Цыдендорджиев. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 3, с. 38 - 41. 

   Представени са технологични принципи за сушене на зърно в бункери. Показана е класификация на бункерните сушилни и техните технологични и конструкционни параметри. Изложените материали представляват интерес за зърнопроизводителите и конструкторите на оборудване за съхранение на зърно. 

1. Зърносушилни 
 631.36.001.2(045)
Ключови думи: 1. бункери за сушене на зърно 2. порционно сушене 3. непрекъснато сушене 4. смесителни устройства 5. статично съпротивление 6. сушилен агент 7. противоструйно сушене 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 730

- 110 -

Сп А 3

Забродина, Ольга Борисовна.  Адаптивное управление процессом доения / Ольга Борисовна Забродина, Ольга Ивановна Мартыненко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 7, с. 28 - 29. 

   Предложен е метод за адаптивно управление на доенето на кравите, отчитащ особеностите на млякоотдаване от всяко виме. 

1. Доене (ръчно и машинно) 
 637.11:631.3.001.12(045)
Ключови думи: 1. доене 2. управление 3. мляко 4. адаптивно управление 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 685

- 111 -

Сп Б 324

Захаринов, Ботьо.  Екологична преценка на съвременни технологии. Преработка на биоразградими отпадъци / Ботьо Захаринов, Миглена Пейчинова. // Почвознание, агрохимия и екология, 44, 2010, N 3, с. 30 -36. 

   Биологичното производство се получава при използването на органични торове или продукти, получени от органични битови отпадъци след тяхното компостиране или анаеробна ферментация за производство на биогаз и/или почвен подобрител по технология OXALOR. 

1. Органични и биологични торове 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. OXALOR технология 2. органични отпадъци 3. битови отпадъци 4. компостиране 5. анаеробна ферментация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 693

- 112 -

Сп Б 482

Захаринов, Ботьо.  Състояние на мониторинга на почвите в България / Ботьо Захаринов, Никола Колев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2010, N 3-4, с. 18 - 25. 

   Почвеният мониторинг като елемент на мониторинга на околната среда е свързан с геологията, географията на почвите и с антропологенната дейност и позволява ранно откриване на неблагоприятни изменения в качеството на почвите. Той осигурява системно наблюдение, което позволява управление на почвените ресурси с цел да се регулират процесите, които водят до замърсяване, деградация или разрушаване на почвената покривка. 

1. Почва - мониторинг 
 631.42.000.504.056(045)  + 504.06
Ключови думи: 1. почва 2. почвени изследвания 3. почвен мониторинг 4. мониторинг 5. замърсяване на почвата 6. екологичен мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 744

- 113 -

Сп Б 382

Иванов, А.  Технологии за създаване на нови лозя / А. Иванов. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 6, с. 33 - 34. 

   При създаването на нови лозя се изразходват много финансови средства. За да бъде икономически ефективно влагането на тези средства, е необходимо размерът на лозята да е такъв, че да може да се осигури производство и продажба на вино, а не на грозде. 

   Доклад от семинара "Новости в лозарството и растителната защита"

1. Лозарство 
 634.8.000.33(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. нови лозя 3. почвени условия 4. технология 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 637

- 114 -

Сп А 3

Иванов, Алексей Геннадьевич.  Моделирование обогрева теплицы / Алексей Геннадьевич Иванов и др. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 11, с. 14 - 15. 

   Показан е математичен модел на затопляне на почвата в оранжерия на основата на теорията за топломасообмен, позволяващ оптимизирането на процеса на нейната работа. 

1. Оранжерии - отопление 
 635.1/.8:631.23.001.57  + 628.8.001.57
Ключови думи: 1. оранжерии 2. отопление 3. отоплителни инсталации 4. енергомасообмен 5. математичен модел 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 689

- 115 -

Сп А 17

Измайлов, А. Ю. и др.  Методика исследования уборочно-транспортных процессов / А. Ю. Измайлов, Н. Е. Евтюшенков. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 2, с. 40 - 43. 

   Разгледани са структурни схеми на производствени процеси, дадена е тяхната характеристика и показателите на комплексната оценка на транспортно-технологичните комплекси. Показан е метод за изчисляване на критерий за ефективност и показатели. 

1. Селскостопанска енергетика 
 631.37.001.4(045)
Ключови думи: 1. транспортно-разпределителни процеси 2. монтажно-транспортни процеси 3. критерии за ефективност 4. показатели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 698

- 116 -

Сп А 17

Капустин, В. П.  Технологическое обслуживание сельскохозяйственных машин и агрегатов / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 1, с. 26 - 28. 

   Внедряването на технологично обслужване ще позволи да се извършват механизирани дейности на полето в оптимални агротехнически срокове и с високо качество, което ще доведе до получаване на големи добиви от селскостопанските култури. 

1. Селскостопански машини - технологично обслужване 
 631.3.001.12(045)
Ключови думи: 1. технологично обслужване 2. машинно-технологична система 3. сервизна инфраструктура 4. механизация 5. селскостопански машини 6. експлоатационни параметри 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 695

- 117 -

Сп Б 394

Ковачева, Цветана.  Развитие и конкурентни позиции на българската млечна индустрия на Европейския пазар / Цветана Ковачева. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 5, с. 51 - 56. 

   Изследването в предложената статия цели да се направи оценка на мястото, темповете на развитие и конкурентните позиции на нашата млечна индустрия на единния европейски пазар в първите години на членство в ЕС. 

1. Млечна промишленост. Конкурентоспособност 
 637.1.001.5(045)
Ключови думи: 1. млечна индустрия 2. конкурентни възможности 3. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 733

- 118 -

Сп Б 382

Костадинова, Маргарита.  За борбата с маната по лозата (Plasmopara viticola) в България / Маргарита Костадинова. // Лозарство и винарство, 2010, N 5, с. 26 - 27, 38 - 44. 

   Маната е силно вредоносна за лозата. Ежегодно се провеждат третирания за опазвание на насажденията. 

1. Лозарство - опазване на насажденията 
 634.8Б.000.33(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. мана 3. борба с маната 4. обзор 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 751

- 119 -

Сп А 6

Костюченкова, О. Н.  Универсальная капустоуборочная машина / О. Н. Костюченкова. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 5, с. 19 - 20. 

   Доказана е необходимостта от разработването на универсална машина за прибиране на зеле. Описана е конструкцията на машината и са показани нейните основни технико-експлоатационни показатели. 

1. Комбайни за прибиране на зеле 2. Машини за прибиране на реколтата 
 631.35.001.4(045)
Ключови думи: 1. зеле 2. машини 3. прибиране на реколта 4. срязващ апарат 5. поле 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 427

- 120 -

Сп А 17

Кочетков, Н. П.  Модернизация системы освещения птичника / Н. П. Кочетков, И. М. Новоселов. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 1, с. 10 -11. 

   Показани са резултати от експериментални изследвания на влиянието на технологичната осветеност с електрическа крушка и луминесцентно осветление върху носливостта на кокошките-носачки, отглеждани в клетки. Предложена е конструкция на светодиодно осветително тяло, осигуряваща оптимално осветление на всички нива на клетъчното осветително тяло. 

1. Осветление - в птичарници 
 631.22:628.9.001.5(045)
Ключови думи: 1. микроклимат 2. осветление 3. носливост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 705

- 121 -

Сп А 4

Куманов, Куман.  Микронапояването - проблеми и предизвикателства / Куман Куманов. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 3, с. 85 - 89. 

   Микронапояването е най-модерният и ефективен начин на напояване. Неговите преимущества са високо оценени и от българските земеделски производители. Съществуват обаче доста причини за провалите, свързани с внедряването на микронапояването в родното земеделие. 

1. Напояване - капково 
 631.67.001.5(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. микронапояване 3. капково напояване 4. проблеми на напояването 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 714

- 122 -

Сп А 3

Мартынов, Владимир Михайлович.  Современные технологии и технические средства для уборки корнеплодов / Владимир Михайлович Мартынов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 3, с. 27 - 29. 

   В статията са разглеждат съвременни технологии и технически средства за прибиране на кореноплодни култури, определени са основните направления по разработването и усвояването на промишленото производство на прибиращата техника в Русия с отчитане на световния опит. 

1. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 631.35.002.5(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни култури 2. прибиране на реколта 3. комбайни 4. бункер 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 681

- 123 -

Сп А 3

Нагорнов, Станислав Александрович.  Сушка и термообработка зерновых культур в виброциркуляционной среде / Станислав Александрович Нагорнов, Дмитрий Олегович Матвеев, Станислав Павлович Рудобашта. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 5, с. 27 - 29. 

   Описани са ефектите, постигнати при сушене и термообработване на зърнени култури във виброциркулационен слой. Направена е обосновка на оптималния вариант на сушене. Предлага се разработен виброциркулационен уред за сушене и термообработване на зърнени култури. 

1. Зърнени култури - сушене, термообработка 
 631.56:664.72.001.5(045)
Ключови думи: 1. сушене 2. зърнени култури 3. виброциркулационен слой 4. виброциркулационен апарат 5. интензификация на топлообмена 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 683

- 124 -

Сп А 17

Никитин, А. Ф.  Режим работы свеклоуборочного комбайна "Holmer" и показатели качества уборки урожая / А. Ф. Никитин, А. И. Кортунов. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 4, с. 33 - 35. 

   Определени са рационалните режими на изпълнение на технологичния процес на събиране на захарно цвекло с комбайн "Holmer" при влажна почва. При скорост на комбайна 6,5......7,5км/ч загубите на добива, изразяващи се в повреждане на горната и долната част на кореноплода, са минимални и са 1,8 и 6,0% от биологичния добив. 

1. Комбайни в селското стопанство 
 633.6631.35.004.1
Ключови думи: 1. прибиране на реколта 2. качество на реколтата 3. загуби при реколта 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 699

- 125 -

Сп А 6

Оптимальные параметры дождевальных машин барабанного типа  / П. И. Кузнецов, Н. А. Безроднов. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 12, с. 28 - 31. 

   Разгледано е влиянието на диаметъра и дължината на полиетиленовия маркуч на машините от барабанен тип за поливане по вади на фирма Bauer модели Rainstar върху относителните капитални загуби. Анализирани са три схеми на поливаната площ. Установени са оптималните диаметри и дължината на полиетиленовите тръбопроводи, при които относителните загуби са минимални. 

1. Поливни машини 2. Поливно земеделие 
 631.67.001.5(045)
Ключови думи: 1. напоителни системи 2. относителни капитални загуби 3. оптимални параметри 4. полиетиленов тръбопровод 5. налягане 6. разход на вода 7. дъждовални машини 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 729

- 126 -

Сп А 3

Переработка и использование навоза свиноводческих предприятий  / Анатолий Михайлович Бондаренко, Евгений Николаевич Белоусов, Борис Николаевич Строгий, Татьяна Филипповна Самойлова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 7, с. 7 - 9. 

   Показани са резултати от изследване на машини за разделяне на течния и полутечния свинки тор на фракции; изследване на производството на компост в мобилен смесител в полеви условия и торене с твърд органичен тор. 

1. Торове 2. Свиневъдни ферми 
 631.86/.87:631.15.001.2(045)
Ключови думи: 1. животински торове 2. преработване 3. използване на торовете 4. машини 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 684

- 127 -

Сп А 4

Петрова-Браничева, Весела.  Преход към биологично производство / Весела Петрова-Браничева, Нели Банишка. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 2, с. 130 - 136. 

   В България повече от 80% от обработваемата земя е подходяща за биологично земеделие. Според статистиката България има 4 692 ха биологични площи, които представляват 0,2% от общата земеделска площ на страната и 218 биологични ферми. Според изследванията пазарът на биологични продукти нараства с 10-15% годишно. 

1. Биологично земеделие 
 633/635:631.5.000.57(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. регламенти 3. наредба 4. растителни продукти 5. храни от растителен произход 6. научно-изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 712

- 128 -

Сп А 3

Повышение качества зерна  / Александр Павлович Тарасенко, Владимир Иванович Оробинский, Сергей Владимирович Чернышов, Алексей Викторович Чернышов, Марина Мерчалова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 10, с. 7 - 9. 

   Статията предлага показатели за качествено почистване на овършана зърнена смес чрез използване на поточно-фракционна технология. 

1. Зърнопочистване 
 631.56:633.11.001.5(045)
Ключови думи: 1. комбайни 2. овършана зърнена смес 3. зърнени фракции 4. показатели за качество на зърното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 688

- 129 -

Сп А 17

Расстригин, В. Н.  Исследование электрической вентиляционно-отопительной установки для животноводческих ферм / В. Н. Расстригин, Д. А. Тихомиров. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 2, с. 3 - 6. 

   В статията са представени резултати от изследвания на топлоенергия на вентилационно-отоплителна апаратура с рециркулация и озониране на въздуха в помещението. Показана е функционална схема на апаратура и система за автоматично събиране на данните от експеримента. Получена е аналитична зависимост на температурата на засмуквания въздух от температурата на външния въздух в резултат на топлообмена. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22.001.2(045)
Ключови думи: 1. микроклимат 2. използване на торовете 3. озониране 4. рециркулация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 696

- 130 -

Сп Б 382

Световно икономическо състояние на лозарството през 2010 година . // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 6, с. 37, 51 - 55. 

   Оценката на OIV (Международна организация по лозята и виното) за икономическото състояние на лозарския сектор в световен мащаб през 2010 година: лозарските площи продължават да намаляват, гроздо- и винопроизводството също намаляват. 

1. Лозарство 2. Винопроизводство 
 634.8.000.33(045)  + 663.2.002.2
Ключови думи: 1. лозарство 2. винопроизводство 3. вино 4. винопроизводители 5. употреба на вино 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 638

- 131 -

Сп Б 382

Страшимирова, Р.  От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история : I. Виното в древността / Р. Страшимирова. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 5, с. 4 - 6. 

   Лозата и виното присъстват в нашия свят от незапомнени времена, а лозарството и виноделието са неразривно свързани с раждането на човешката цивилизация и култура. 

1. Винопроизводство 2. История на виното 
 663.2.000.93(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. напитка 4. гроздобер 5. лозова култура 6. история на виното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 639

- 132 -

Сп Б 382

Страшимирова, Р.  От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история : II. Винената империя на римляните и новите винарски страни в Европа / Р. Страшимирова. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 6, с. 4 - 6. 

   Продължение от брой 5

1. Винопроизводство 2. История на виното 
 663.2.000.93(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. виноделие 4. търговия с вино 5. история на виното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 640

- 133 -

Сп Б 382

Страшимирова, Радка.  Божествени истории за виното от четири държави / Радка Страшимирова. // Лозарство и винарство, 3, N 2010, с. 8 - 11. 

   Виното и хлябът като символи на тялото и кръвта Христови са били винаги от ключово значение в християнството. А монасите - божиите наместници на земята, със своето трудолюбие и старание, са сторили немалко за развитието на лозарството и винарството. 

1. Винопроизводство - история 
 663.2.000.93(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. винарство 3. история на виното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 746

- 134 -

Сп Б 382

Състояние на лозаро-винарската индустрия в световен мащаб през 2009 година . // Лозарство и винарство, 2010, N 3, с. 59 - 62. 

   Ситуацията в световен мащаб по отношение на гроздето и виното през 2009 година показва, че има повишение на винопроизводството, а в същото време се отчита спад на потреблението в световен мащаб. 

1. Лозарство 
 634.8:631.1.000.65.012
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарство 3. лозаро-винарска индустрия 4. световно винопроизводство 5. световна консумация на вино 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 748

- 135 -

Сп А 17

Тарасенко, Александр Павлович.  Обоснование схемы расстановки решет в решетном стане / Александр Павлович Тарасенко и др. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 5, с. 9 - 11. 

   Показани са резултати от лабораторни изследвания на зърнопочистващи машини с три варианта на разполагане на ситата в пресяващия апарат. Обобщените резултати от изследването показват, че предложената в третия вариант схема на разполагане на ситото в пресяващия апарат увеличава неговата производителност. 

1. Обработка на събраната продукция 
 631.56:631.11.001.53(045)
Ключови думи: 1. зърнопочистващи машини 2. варианти на разполагане 3. разделяне на фракции 4. резултати от изследване 5. овършана зърнена смес 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 700

- 136 -

Сп А 3

Тишанинов, Николай Петрович.  Автоматизированная установка раздачи корма для свинеферм / Николай Петрович Тишанинов, Аркадий Григорьевич Амельянц, Олег Николаевич Кропоткин. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 5, с. 18 - 20. 

   Показани са резултатите от изследване на експериментално устройство за автоматизирано раздаване на храна в свинефермите. 

1. Свиневъдни ферми 
 631.22:636.084:631.17.001.5(045)
Ключови думи: 1. фуражи за свине 2. автоматизирана хранилка 3. датчици 4. стабилност 5. контрол 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 682

- 137 -

Сп А 3

Хафизов, Камиль Абдулхакович.  Повышение эффективности использования тракторов / Камиль Абдулхакович Хафизов, Рамиль Наилевич Хафизов, Роман Николаевич Федоров. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 12, с. 14 - 15. 

   Статията предлага оценка на влиянието на различни фактори върху енергийните загуби при различните марки трактори по време на сеитба. 

1. Агротехника - ефективност 
 631.5.001.5(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. сеитбен агрегат 3. налягане в гумите 4. ширина на захвата 5. сумарни електрозагуби 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 694

- 138 -

Сп Б 382

Цаков, Димитър.  История на създаването, утвърждаването и производството на вина с контролирано наименование за произход / Димитър Цаков. // Лозарство и винарство, 2010, N 5, с. 8 - 10. 

1. Винопроизводство 2. Вино - каталог 
 663.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. вино 2. контролиране на наименование 3. винопроизводство 4. наименование за произход 5. технологични карти 6. бутилиране на вина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 750

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 139 -

Сп Б 448

Balsliemke, Frank.  А разходите все растат / Frank Balsliemke. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 49 - 51. 

   За да бъдат оптимизирани производствените и логистичните системи, трябва да се осъществи връзка между времето на обработка на продукта и производствените разходи. В резултат се получава план на текущите стойности, ориентиран на базата на разходите. 

1. Планиране (икон. ) 2. Разходи 3. Логистика 
 338.2.001.12(045)  + 338.58.001.14
Ключови думи: 1. оптимизиране 2. производствени разходи 3. план на текущите стойности 4. автомобилостроене 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 664

- 140 -

Сп Б 394

Българското ноу хау да работи в България.  Българското ноу - хау да работи в България. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 7 - 8. 

   По оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" е разработена технология, чиято основна цел е създаването на трудногорими хартии и по-точно на еднопластов и двупластов картон, който се използва за производството на опаковки. 

1. Хартиени изделия - технология 2. България - иновационна политика 
 339.13.000.504.056(045)  + 338.242.2:061ЕС
Ключови думи: 1. оперативни програми 2. картон 3. картонени опаковки 4. ноу-хау 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 734

- 141 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Стелажите - различни за различни нужди / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 4, с. 3 - 7. 

   Изборът на стелажите става още при проектирането на склада и в зависимост от характера и оборота на стоката. За предимствата и недостатъците на различните видове стелажни системи съвети дават специалисти от бранша. 

1. Складово оборудване 2. Стелажи 3. Стелажни ситеми 
 658.78.001.12(045)
Ключови думи: 1. стелажи 2. стелажни системи 3. автоматизирани складови системи 4. вертикални складове 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 653

- 142 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Везната на лекарствения бизнес / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 28 - 30. 

   Търговията с лекарства е труден бизнес. Пазарът е силно регулиран от държавата и изискванията към съхранението и транспорта са много големи. 

1. Лекарствена логистика 
 339.17:339.13.003.13  + 339.14/.18.000.33
Ключови думи: 1. лекарства 2. дистрибуция на лекарства 3. дистрибуционни технологии 4. 3PL услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 658

- 143 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Палетите - честна подялба на разходите / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 46 - 49. 

   Споровете между спедитори, товародатели и товарополучатели кой да заплаща разходите за палетите в много случаи могат да останат в миналото. Съществуват добри възможности да се постигне единство чрез разговорите между представители на трите групи потребители. 

1. Палети 2. Пластмасови транспортни опаковки 
 621.869.000.33(045)
Ключови думи: 1. палети 2. разходи 3. транспортни разходи 4. палетен център 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 648

- 144 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Десет тенденции в логистиката на търговията / Росица Великова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 49 - 50. 

   По LOG.Kompass

1. Логистика в търговията 
 658.7.012.001.1(045)
Ключови думи: 1. тенденции в логистиката 2. градска логистика 3. етична търговия 4. електронна търговия 5. многоканална търговия 6. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 672

- 145 -

Сп Б 321

Георгиева, Теодора.  Иновационната политика на България - в търсене на възможности за промяна / Теодора Георгиева. // Наука, 20, 2010, N 2, с. 6 - 12. 

   Изследванията на Европейската комисия определят България като "догонваща" страна в областта на иновациите, за която е характерно намаляване на инвестициите в иновационната дейност в условията на криза и увеличаване на иновационния дефицит в няколко ключови проблемни зони. 

1. Иновационна политика 
 65.012: 339.13.001.1(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в образованието 3. иновационна дейност 4. изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 622

- 146 -

Сп Б 448

Димчев, Владимир.  Как се пресмятат разходите за складова обработка на стоките / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 26 - 30. 

   Статията показва методология за пресмятане на разходите за необходимия персонал и механизация при операции вход в склада, изход от склада и складови манипулации за услуги с добавена стойност. 

1. Производителност на труда 2. Счетоводство на фирми 
 657.4.000.33(045)  + 331.103.001.12
Ключови думи: 1. разходи 2. производителност на труда 3. нетно работно време 4. складов персонал 5. складови манипулации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 641

- 147 -

Сп Б 448

Димчев, Владимир.  Как се пресмятат разходи за складова механизация / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 26 - 30. 

   В тази статия се пресмятат разходите за логистично обслужване, свързани с необходимата складова механизация и с материално-административните управленски разходи. 

1. Счетоводство на фирми 
 657.3.000.33(045)
Ключови думи: 1. складова механизация 2. логистичен склад 3. логистика 4. пресмятане на разходи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 645

- 148 -

Сп Б 448

Димчев, Владимир.  Едно] 1, 2, 3, 4 PL........ / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 36 - 39. 

   Темата на статията е 4PL - Fourth Party Logistics, или логистични услуги, които се извършват от доставчик от четвърти порядък спрямо клиента - възложител на тези услуги. 

1. Логистично обслужване 
 658.7.011.004.1(045)
Ключови думи: 1. 4PL бизнес схема 2. интегратор 3. товародатели 4. 4PL доставчик 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 659

- 149 -

Сп Б 448

Електронен код на продукта  : Стандартите GS1 за радиочестотна идентификация. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 52 - 53. 

   Разработването на глобален стандарт позволява използването на RFID извън пределите на отделната фирма за идентификация на обекти и автоматично обхващане на данни при движението им по веригите на търсене и предлагане в различните браншове. 

1. Радиочестотна идентификация 2. Електронни кодове 
 681.51:621.396.001.12(045)  + 658.7:681.51
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 2. електронен код 3. стандарт GS 1 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 650

- 150 -

Сп Б 394

Икономии като "по масло"  : Енергетичният мениджмънт повишава конкурентоспособността. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2011, N 4, с. 57 - 58. 

   С пример от производството на олио се показва как може да се намалят разходите за енергия и да се оптимизират мерките за икономии. Енергийният мониторинг дава възможност за подобряване на процесите и повишаване дълговечността на инсталациите. Системата за управление на процесите Simatic PCS7 автоматизира производството и подпомага енергийния мониторинг. Направените в статията констатации важат и за другите браншове. 

1. Мениджмънт 2. Енергетика 3. Конкуренция 
 65.012.003.13
Ключови думи: 1. икономии 2. енергиен мониторинг 3. превантивна поддръжка 4. енергетичен мениджмънт 5. енергиен мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 731

- 151 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Енергия срещу кризата / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 20 - 24. 

   НЕС е българска компания, която произвежда иновативни продукти в сферата на алтернативните енергийни източници. В НЕС са се научили да реагират бързо и адекватно на пазарните капризи. 

1. Логистични центрове 
 658.000.33(045)
Ключови думи: 1. иновативни продукти 2. логистичен център 3. складове 4. складови запаси 5. производствен график 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 644

- 152 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  TSM - ключ към нова ефективност / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 38 - 39. 

   Превозвачите, инвестирали във внедряването на Системи за управление на транспорта (Transportation Management System или накратко TSM), отчитат намаляване на разходите, подобряване надеждността на доставките и намяване на запасите от стоки. 

   По материали на LogisticsManagement

1. Управление на транспорта 
 656.07 *:681.324 .000.65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на транспорта 2. автоматизация на товарните превози 3. централизирана транспортна система 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 646

- 153 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Пластмасови решения за транспортиране и складиране / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 40 - 44. 

   Пластмасовите изделия на марката ЕНКО са висококачествени пластмасови транспортни опаковки за многократна употреба, специално разработени и конструирани да задоволяват изискванията на хранителната индустрия за здравина, устойчивост на температурни режими и спазването на санитарно-хигиенните норми. 

1. Опаковки 2. Пластмасови транспортни опаковки 
 621.798.001.12(045)  + 678.5.000.504.056
Ключови думи: 1. транспортни опаковки 2. пластмасови опаковки 3. транспортиране на продукти 4. съхранение на продукти 5. нехранителни продукти 6. опаковка 7. пластмасови палети 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 647

- 154 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Три] 3PL модел от ново поколение / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 5, с. 34 - 36. 

   Изследователски екип от университета в Тенеси констатира , че успешните товародатели и 3PL доставчици са включени в ново поколение аутсорсинг модел , основан на споразумението за "желани резултати", което дава възможност за споделени ползи между участниците в него. 

   По материали от Logistics Management

1. Аутсорсинг 
 658.7.011.004.1(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. аутсорсинг 3. аутсорсинг парадокс 4. 3PL модел 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 652

- 155 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Фактори за пазарно превъзходство / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 17 - 18. 

   За да достигне потенциала на дистрибуционното си превъзходство, е необходимо всяка компания да мисли извън установените стандарти и да оптимизира своите 3PL партньорства. 

   По материали на Logistics Management

1. Дистрибуция. Логистика. 
 339.14/.18.003.13(045)
Ключови думи: 1. пазарно превъзходство 2. дистрибуция 3. дистрибуционни технологии 4. дистрибуционна схема 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 657

- 156 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Четири добри примера : Или как високотехнологичните машини пестят разходи и време на компаниите / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 52 - 54. 

   Статията представя четири склада и акцент върху техниката, която се използва в тях за обработка на товари, както и предимствата, които дават супермодерните технологии. 

   По материали на Logistics Management

1. Висотехнологични машини 
 658.7.012.004(045)  + 681.322.000.33
Ключови думи: 1. викокотехнологични машини 2. лазерноводими машини 3. складова техника 4. роботизирана технология 5. автоматично водима машина 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 660

- 157 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Динамичните пазари изискват гъвкава логистика / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 9, с. 30 - 32. 

   Дейността на компанията Ар Би Ел в България е ориентирана изцяло към търговия на едро с варива и зърнени култури. Нейни клиенти са търговци на варива и ориз, пакетиращи и консервни компании, производители на хляб. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 2. Логистика 
 339.13.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. пазари 2. пазарна ефективност 3. партньорство 4. товари 5. увреждане на товари 6. гъвкава логистика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 666

- 158 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Дистрибуционните мрежи търсят креативни решения / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 10, с. 28 - 33. 

   Статията предлага широкообхватен доклад на Saddle Creek Corporation, който изследва очертаващите се тенденции в дизайна и управлението на дистрибуционните мрежи на веригите на доставка. 

   По материали на Supply Chain Brain&Saddle Creek Corporation 2010

1. Дистрибуционни мрежи 2. Логистика 
 339.14/.18.001.76(045)
Ключови думи: 1. дизайн на дистрибуционни мрежи 2. дистрибуция 3. креативност 4. ефективност 5. складиране 6. аутсорсинг 7. планове 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 667

- 159 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Три начина да се подготвим за растеж / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 10, с. 34 - 36. 

   Допитване на специализираното американско списание Logistics Management до компании с дългогодишен опит в логистиката и дистрибуцията цели да идентифицира добри практики, чрез които да се подобри дистрибуционната мрежа, да се редуцира работата и да се стимулира най-ценният ресурс на всяка организация - хората. 

   По материали на Logistics Management

1. Дистрибуция 2. Дистрибуция. Логистика. 
 339.14/.18.004.18(045)
Ключови думи: 1. доставки 2. логистика 3. дистрибуционни мрежи 4. персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 668

- 160 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Логистичният аутсорсинг през 2010 година : Резултати и изводи от 15-ото проучване на 3PL сектора / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с 45 - 48. 

   В изследването The State of Logistics Outsourcing 2010 се разглежда състоянието на пазара на 3PL услуги, свързани с веригите на доставка и ролята на 3PL партньорите. Резултатите от проучването показват, че товародателите смятат логистиката и управлението на веригите на доставки за ключови компоненти на своя бизнес успех и много от тях гласуват доверие на 3PL партньори за постигането на различни цели, свързани с оптимизирането на цени и процеси. 

   По материали от The State of Logistics Outsourcing 2010

1. Аутсорсинг 
 658.7.011.004.18(045)
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. 3PL услуги 3. логистични услуги 4. фактори за успех 5. 3PL доставчици 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 671

- 161 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Аутсорсинг срещу ERP / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 52 - 54. 

   ERP (Enterprise Resource Planning) е безценно средство за консолидиране и управление на коренно различни и несравними процеси в компаниите, но те не винаги са най-добрият подход към всяка бизнес функция. Аутсорсингът на неприсъщи за компаниите дейности като логистика и складов мениджмънт редуцират сложността, риска, разходите и времето по въвеждането в експлоатация на ERP система. 

   По материали от Ryder Supply Chain Solutions

1. Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 2. Аутсорсване 
 004.4:658.7.003.13(045)  + 658.7.012.001.12
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. ERP система 3. аутсорсинг практика 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 673

- 162 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Свободна зона - Русе : Врата към нови възможности / Богиня Матеева. // Логистика, VI, 2010, N 4, с. 34 - 35. 

   През март 2010 г. специалисти от екипа на Свободна зона - Русе предлагат на своите клиенти изцяло нова тарифа за услуги, свързани с обработка на товари, идващи от страни от ЕС. Целта е дружеството не само да бъде конкурентно в кризисна пазарна обстановка, но и привлекателно място за търговци и производители. 

1. Свободни зони 2. Търговия - организация и управление 3. Логистика 
 339.13.000.65.012(045)  + 658.78.000.65.012
Ключови думи: 1. свободна търговска зона 2. свободни безмитни зони 3. портфолио 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 655

- 163 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  България - част от глобалната логистика на напитки / Богиня Матеева. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 10 - 11. 

   Хилебранд е стара немска семейна компания, която извършва спедиторски услуги, съсредоточени в превозите на алкохолни напитки и вино. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Логистика на напитки 
 658.7.004.18(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистика на напитки 3. спедиторски услуги 4. контейнери 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 661

- 164 -

Сп А 4

Михов, Михо.  Планиране на заявките за резервни части и материали за селскостопанска техника / Михо Михов. // Селскостопанска техника, XLVII, 2010, N 2, с. 101 - 107. 

   Целта на показаната разработка е да направи анализ на факторите, влияещи върху някои от основните параметри на системата за управление на складовите запаси от резервни части и материали за селскостопанската техника, а имено - времето за изпълнение на заявките и обема на осигурителния запас. 

1. Поддържане и ремонт на машините - планиране на заявките 
 658.581:631.3.001.14
Ключови думи: 1. селскостопанска техника 2. планиране на заявките 3. резервни части 4. планиране на времето 5. изпълнение на заявките 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 711

- 165 -

Сп А 4

Михов, Михо.  Приложимост на експертните методи за оценка на качеството на новите селскостопански машини / Михо Михов. // Селскостопанска техника, XLVIII, 2010, N 3, с. 33 - 38. 

   Целта на разработката е, на базата на прилаганите методи на експертна оценка, да се разработи методика за експертна оценка на качеството на предлаганите на пазара нови селскостопански машини. 

1. Качество 
 65.018.001.57(045)
Ключови думи: 1. селскостопанска техника 2. експертни методи 3. оценка на качеството 4. нови машини 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 713

- 166 -

Сп Б 321

Тодорова, Тодорка.  Интерактивни идеи в нощта на учените (Русенски университет) / Тодорка Тодорова. // Наука, 20, 2010, N 5, с. 24 - 25. 

   Изпълнението на проекта REsearchers in industry and ACademy for Technology Development в Русенския университет накара студенти, докторанти и млади учени да разработят иновативни идеи и с тях да участват в конкурса "Да внедря иновативната си идея". 

1. Иновационна политика в науката 2. Иновационен мениджмънт 
 339.13.000.37(045)  + 001:62.000.65.012
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в икономиката 3. иновационен мениджмънт 4. иновационна дейност 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 632

- 167 -

Сп Б 448

Топ 50 на глобалните 3PL доставчици . // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 12 - 16. 

   След като удари дъното през 2009 г. 3PL секторът започва да се съживява. Според изследователите на 3PL пазара някои доставчици ще продължат да се разрастват в глобален план, въпреки че тяхната корпоративна идентичност остава фиксирана в определена държава. Изследователите на сектора установяват и растяща тенденция за избор на местни доставчици, което дава големи предимства на локалните играчи. 

1. Логистично обслужване 
 658.7.011.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. 3PL модел 2. 3PL доставчици 3. глобална икономика 4. товародатели 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 656

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 168 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Робот подрежда палетите / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 4, с. 12. 

   Добро решение за редене на палети е автоматизираният робот Skilled на италианската фирма Euroimpianti. 

1. Роботи. Автомати 
 621.865-52.001.3(045)
Ключови думи: 1. палети 2. палетайзер 3. роботи 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 654

- 169 -

Сп А 3

Калугин, Д. С.  Высеивающий аппарат зерновой сеялки с централизированным дозированием семян / Денис Сергеевич Калугин, Егор Владимирович Кулаев, Николай Ефимович Руденко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 1, с. 3 - 4. 

   Статията представя конструкция на гравитационен апарат на зърнена сеялка с централизирано дозиране на семената. Направена е теоретична обосновка на процеса сеене на семената, определени са геометричните и кинематичните показатели на устройството, при които се постига максимална производителност при най-малко травмиране на посевния материал. 

1. Посевни и посадъчни машини и инструменти 
 631.33.001.12(045)
Ключови думи: 1. сеялки 2. зърнена сеялка 3. сеитба 4. централизирано дозиране 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 674

- 170 -

Сп А 3

Повышение качества зерна  / Александр Павлович Тарасенко, Владимир Иванович Оробинский, Сергей Владимирович Чернышов, Алексей Викторович Чернышов, Марина Мерчалова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 10, с. 7 - 9. 

   Статията предлага показатели за качествено почистване на овършана зърнена смес чрез използване на поточно-фракционна технология. 

1. Зърнопочистване 
 631.56:633.11.001.5(045)
Ключови думи: 1. комбайни 2. овършана зърнена смес 3. зърнени фракции 4. показатели за качество на зърното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 688

Кибернетика . Фина механика.

- 171 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Гласовото управление влезе в склада / Васил Василев. // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 52 - 53. 

   Системите pick-by-voice, предлагани от Вокском, улесняват логистиката. Гласовото взаимодействие повишава продуктивността при потребители с динамична и мобилна работа. 

1. Цифрови системи - машини и устройства 
 681.327.001(045)
Ключови думи: 1. гласово управление 2. интерфейс 3. складова логистика 4. информационна система 5. блу-тут протокол 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 642

- 172 -

Сп Б 448

Електронен код на продукта  : Стандартите GS1 за радиочестотна идентификация. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 52 - 53. 

   Разработването на глобален стандарт позволява използването на RFID извън пределите на отделната фирма за идентификация на обекти и автоматично обхващане на данни при движението им по веригите на търсене и предлагане в различните браншове. 

1. Радиочестотна идентификация 2. Електронни кодове 
 681.51:621.396.001.12(045)  + 658.7:681.51
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 2. електронен код 3. стандарт GS 1 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 650

- 173 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Четири добри примера : Или как високотехнологичните машини пестят разходи и време на компаниите / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 52 - 54. 

   Статията представя четири склада и акцент върху техниката, която се използва в тях за обработка на товари, както и предимствата, които дават супермодерните технологии. 

   По материали на Logistics Management

1. Висотехнологични машини 
 658.7.012.004(045)  + 681.322.000.33
Ключови думи: 1. викокотехнологични машини 2. лазерноводими машини 3. складова техника 4. роботизирана технология 5. автоматично водима машина 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 660

- 174 -

Сп Б 448

Оптимизиране на бизнес процеси в търговията чрез използване на електронен обмен на данни по стандартите GS 1 . // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 56 - 57. 

   Електронният обмен на данни (EDI, Electronic Data Interchange) представлява предаване на структурирани данни по приет стандарт за съобщенията от една информационна система на друга по електронен път без или с минимална намеса на човека. 

1. Цифрови системи - машини и устройства 2. Стандарти за работните процеси 
 681.32.05.001(045)
Ключови думи: 1. електронен обмен на данни 2. стандарт за съобщения 3. GS1 стандарт 4. конвентиране на данни 5. конвектор 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 643

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 175 -

Сп А 17

Салмин, В. В.  Исследование качества покрытий, применяемых для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники / В. В. Салмин, Д. Ю. Вавилкин. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 6, с. 23 - 25. 

   С прилагането на методиката за провеждане на ускорени лабораторни изпитвания на защитните материали е направено степенуване на експлоатационните свойства на антикорозионните смазочни материали. Чрез технико-икономически анализ на резултатите от експериментите е откроен антикорозионният смазочен материал, осигуряващ необходимото ниво на защитните свойства и най-голяма икономическа ефективност при използване. 

1. Селскостопанска техника, - поддържане, обслужване, текущ ремонт 2. Покрития - защитни - нанасяне 
 631.3:669-192.001.4(045)
Ключови думи: 1. изпитване на нефтопродукти 2. оценка на експлоатационните свойства 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 703

Езикознание. Филология. Литература

- 176 -

Сп Б 321

Пернишка, Емилия.  Българската топонимия - източник на познания / Емилия Пернишка. // Наука, 20, 2010, N 4, с. 57 - 61. 

   Относителната устойчивост във времето на топонимите, предаването им от поколение на поколение в историческия и стопанския живот на народа дава възможност за наблюдения върху тях от различна изследователска гледна точка и за изводи не само от езиково, но от историческо, културно или стопанско естество. 

1. Български език - богатство 2. Български език - имена 
 808.67-311.000.37(045)
Ключови думи: 1. български език 2. топонимия 3. имена 4. познание 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 631

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 177 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Необятен потенциал / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 41 - 46. 

   Статията предлага изследване на логистичния пазар на Китай (China Logistics), показано от China Intelligence Online. То показва как този огромен оборот от стоки влияе върху китайската логистика. 

1. Логистика и държавна политика 2. Логистика и екология 
 339.14/.18.003.13(045)  + 915.10.000.65.012
Ключови думи: 1. логистика 2. логистика на Китай 3. реформи 4. растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 663

- 178 -

Сп Б 321

Косев, Константин.  Васил Левски и израстването на българския народ като политически субект на международната арена / Константин Косев. // Наука, 21, 2011, N 1, с. 10 - 18. 

1. История на България 2. История на България - видни българи 
 949.72:323(497.2).001.1(045)
Ключови думи: 1. история 2. история на България 3. Васил Левски 4. Априлско въстание 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 754

- 179 -

Сп Б 321

Меламед, Катя.  Аз писах - българска кирилска епиграфика / Катя Меламед. // Наука, 20, 2010, N 4, с. 17 - 20. 

   Епиграфията е наука, която изследва надписите, създадени върху камък, керамика, мазилки, стенописи, метал, дърво, плат и др. 

1. Епиграфика, българска 
 930.27.000.93
Ключови думи: 1. епиграфика 2. рунически надписи 3. руническа писменост 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 629

- 180 -

Сп Б 382

Страшимирова, Р.  От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история : I. Виното в древността / Р. Страшимирова. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 5, с. 4 - 6. 

   Лозата и виното присъстват в нашия свят от незапомнени времена, а лозарството и виноделието са неразривно свързани с раждането на човешката цивилизация и култура. 

1. Винопроизводство 2. История на виното 
 663.2.000.93(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. напитка 4. гроздобер 5. лозова култура 6. история на виното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 639

- 181 -

Сп Б 382

Страшимирова, Р.  От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история : II. Винената империя на римляните и новите винарски страни в Европа / Р. Страшимирова. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 6, с. 4 - 6. 

   Продължение от брой 5

1. Винопроизводство 2. История на виното 
 663.2.000.93(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. виноделие 4. търговия с вино 5. история на виното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 640

- 182 -

Сп Б 382

Страшимирова, Радка.  Винените съдове - свидетелства за материалната и духовната култура на човечеството / Радка Страшимирова. // Лозарство и винарство, 2010, N 4, с. 4 - 8. 

   Съдовете за вино съществуват от прастари времена - откакто я има и напитката на боговете. Несъмнено и по нашите земи в античността е имало лозарство и виноделие, което се потвърждава и от многобройните археологически находки. 

1. Изкуство - история 
 7.000.93(045)
Ключови думи: 1. винени съдове 2. археологически находки 3. винена амфора 4. питос 5. ритон 6. киликс 7. фиала 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 749

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 183 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Аутсорсинг срещу ERP / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 52 - 54. 

   ERP (Enterprise Resource Planning) е безценно средство за консолидиране и управление на коренно различни и несравними процеси в компаниите, но те не винаги са най-добрият подход към всяка бизнес функция. Аутсорсингът на неприсъщи за компаниите дейности като логистика и складов мениджмънт редуцират сложността, риска, разходите и времето по въвеждането в експлоатация на ERP система. 

   По материали от Ryder Supply Chain Solutions

1. Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 2. Аутсорсване 
 004.4:658.7.003.13(045)  + 658.7.012.001.12
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. ERP система 3. аутсорсинг практика 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 673

- 184 -

Сп Б 321

Янкова, Иванка.  Библиотеките в информационното общество и управлението на знанието / Иванка Янкова, Румелина Василева. // Наука, 20, 2010, N 3, с. 33 - 41. 

   Библиотеките са най-демократичната информационна институция. За тях потребителят не е обект на информационно въздействие (както за масмедиите), а е субект, свободно управляващ своя избор. Библиотеките са хранилища на документи и врата към необятния свят на информацията. 

1. Информационно общество 2. Библиотеки и информационно общество 
 002.6.000.37(045)  + 004.7:35.001.12(045)
Ключови думи: 1. информационно общество 2. информация 3. библиотеки 4. знание 5. потребителски услуги 6. управление на човешките ресурси 7. управление на знанието 8. библиотечно-информационни специалисти 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 626

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 185 -

Сп А 17

Учебно-исследовательские стенды по возобновляемым источникам энергии - инвестиции в будущее  / И. И. Тюхов, К. В. Кузнецов, А. В. Тихонов, В. В. Симакин. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 2, с. 15 - 17. 

   В статията се обсъжда необходимостта от внедряване на технологии по възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) в учебния процес на ВУЗ, училища и други учебни заведения. Разглеждат се учебно-изследователски стендове, разработени от авторите и предназначени за използване при обучение на студенти, ученици, аспиранти, работещи върху проблемите на ВИЕ и елементи на космически технологии. 

1. Възобновяеми енергии 
 621.47.000.37(045)
Ключови думи: 1. учебно-изследователски стендове 2. възобновяеми източници на енергия 3. дистанционно сондиране 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 697

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 186 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  България - част от глобалната логистика на напитки / Богиня Матеева. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 10 - 11. 

   Хилебранд е стара немска семейна компания, която извършва спедиторски услуги, съсредоточени в превозите на алкохолни напитки и вино. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Логистика на напитки 
 658.7.004.18(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистика на напитки 3. спедиторски услуги 4. контейнери 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 661

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 187 -

Сп А 3

Коноводов, Виталий Васильевич.  Повышение производительности обработки наплавленных деталей машин / Виталий Васильевич Коноводов, Александр Викторович Валентов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 80, 2010, N 11, с. 23 - 25. 

   Повишаването на производителността при лезвийното обработване на наварените повърхности се постига за сметка на използването на FeC-припой. Металографските изследвания потвърждават добрата адхезия както с материала на държача, така и с материала на режещата част. 

1. Селскостопански технологии 
 631.17.001.53(045)
Ключови думи: 1. наваряване 2. припой 3. инструменти 4. трайност 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 690

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

Машини и процеси с автоматично регулиране.

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 188 -

Сп А 6

Биогаз как альтернативное топливо  / А. Н. Захарченко и др. // Тракторы и сельхозмашины, 80, 2010, N 9, с. 31 - 33. 

   Разгледани са въпросите, свързани с получаването на биогаз в качеството си на алтернативно гориво за ДВГ и други цели (осветление, отопление и използване на отпадъците от производството за тор). 

1. Алтернативни горива 
 621.436.002(045)
Ключови думи: 1. биоапаратура 2. ферментация 3. торове 4. метан 5. биогаз 6. рапично масло 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 727

- 189 -

Сп Б 482

Гюров, Р.  Екологична оценка на български модулни инсталации за производство на биодизел / Р. Гюров, П. Николов, Ст. Петрова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2010, N 3-4, с. 78 - 85. 

   Настоящата разработка има за цел да направи екологична характеристика на разработена в България модулна технология за производство на биодизел. 

1. Биогорива - инсталации 2. Биогорива 
 662.7.002.3(045)  + 66.098 *.000.504.056
Ключови думи: 1. биодизел 2. модулни инсталации 3. алтернативни енергии 4. използване на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 745

- 190 -

Сп А 17

Зазуля, А. Н.  Особенности фракционного состава биодизельного топлива / А. Н. Зазуля, Станислав Александрович Нагорнов, С. В. Бодягина. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 5, с. 20 - 23. 

   Изследван е фрикционният състав на биодизелните горива, синтезирани от растителни масла. Установеное, че в процеса на дестилация става термично разлагане на компонентите на биодизелното гориво с образуване на въглеродни киселини и неопределени съединения с по-малка молекулярна маса, което води до повишаване на корозионната агресивност на горивото. 

1. Биодизелни горива 
 665.1.001.5(045)
Ключови думи: 1. биодизелно гориво 2. изпаряемост на горивото 3. фракционен състав 4. инфрачервени спектри 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 701

- 191 -

Сп А 17

Зимин, А. Г.  Очистка отходов производства растительных масел / А. Г. Зимин, В. В. Остриков. // Техника в сельском хозяйстве, 69, 2010, N 6, с. 26 - 27. 

   Разглежда се възможността да се използват утайките от растителни масла в качеството си на аналози на смазочни материали, предварително почистени чрез специален метод и специално разработено за тази цел оборудване. 

1. Отпадъци - растителни - оползотворяване 
 621.899.001.5(045)  + 66.065.001.5
Ключови думи: 1. растителни масла 2. утайка 3. смазочни материали 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 704

- 192 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Пластмасови решения за транспортиране и складиране / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 40 - 44. 

   Пластмасовите изделия на марката ЕНКО са висококачествени пластмасови транспортни опаковки за многократна употреба, специално разработени и конструирани да задоволяват изискванията на хранителната индустрия за здравина, устойчивост на температурни режими и спазването на санитарно-хигиенните норми. 

1. Опаковки 2. Пластмасови транспортни опаковки 
 621.798.001.12(045)  + 678.5.000.504.056
Ключови думи: 1. транспортни опаковки 2. пластмасови опаковки 3. транспортиране на продукти 4. съхранение на продукти 5. нехранителни продукти 6. опаковка 7. пластмасови палети 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 647

- 193 -

Сп Б 394

Опаковката: оценка на предполагаемите й екологични предимства . // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 49 - 52. 

   Изборът на най-доброто опаковъчно решение за даден хранителен продукт или напитка винаги е представлявал сложна задача. Откриването на баланса между недостатъчното и прекаленото опаковане, както и на най-подходящия опаковъчен материал за даден продукт, предполага обстойни проучвания, като не съществува едно единствено решение, приложимо за всички ситуации. 

   По сп. Food & Beverage International октомври/2010

1. Опаковки за храни 
 621.798.001.2(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. опаковка на храни и напитки 4. биопластмаси 5. биоразградими опаковки 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 736

- 194 -

Сп Б 394

С Екопак по пътя на отпадъците от опаковки . // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 16 - 17. 

   Отпадъците от опаковки са един сериозен ресурс, чието използване може да намали до 30% от енергийните разходи за производство, както и първичните суровини. 

1. Отпадъци от опаковки - оползотворяване 
 67.08 *.002.3(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. отпадъци от опаковки 3. полиетиленови отпадъци 4. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 735


 Индекс по АВТОРИ

Balsliemke, Frank 19 139 
Альвеар Санчес, Л. В. 68 
Амельянц, Аркадий Григорьевич 136 
Ангелов, Иван 1 20 
Андрианова, Людмила Прокопьевна 52 
Антипов, Ю. А. 55 
Арсенова, Искра 1 20 
Атанасов, Атанас 2 
Атанасов, Владимир 35 
Байбарин, Василий Алексеевич 40 76 
Банишка, Нели 39 127 
Барский, И. А. 55 
Безроднов, Н. А. 94 125 
Белоусов, Евгений Николаевич 95 126 
Бодягина, С. В. 190 
Божко, Артем Викторович 40 76 
Бондаренко, Анатолий Михайлович 95 126 
Булычев, В. В. 46 78 
Бурак, Павел Иванович 47 48 49 62 79 
Вавилкин, Д. Ю. 98 175 
Валентов, Александр Викторович 51 187 
Василев, Васил 22 57 63 64 65 141 142 168 171 
Василева, Румелина 12 184 
Вачкова, Елизабета 33 
Великова, Росица 23 143 144 177 
Видинова, Елена 24 80 
Виневская, Наталия Николаевна 81 105 
Вълкова, Лилия 35 
Върлев, Иван 106 
Гаджалска, Нели 107 
Гаджанов, Петьо 36 59 
Гаджиев, П. И. 188 
Гайдар, С. М. 50 82 
Гайдарска, Вержиния 60 
Гайнуллин, Ильшат Анварович 83 108 
Галимарданов, Илдар Идгамонович 53 
Георгиева, Теодора 3 25 145 
Гиевский, А. М. 99 135 
Глазков, Ю. Е. 89 116 
Голубина, С. А. 46 78 
Гольтяпин, В. Я. 84 
Грязин, В. А. 66 
Гусаров, В. А. 58 
Гюров, Р. 189 
Дамянова, Милена 35 
Дзоценидзе, Т. Д. 75 96 
Диковска, Анна 35 
Димитров, Боян 4 
Димчев, Владимир 26 146 147 148 
Добрева, Добринка 14 15 16 17 
Дойнова, Малина 37 43 69 
Дорохов, А. С. 85 
Дринча, В. М. 86 109 
Евтюшенков, Н. Е. 75 96 115 
Еругин, А. Ф. 87 
Ефимов, Алексей Вячеславович 83 108 
Забродина, Ольга Борисовна 88 110 
Зазуля, А. Н. 190 
Зауави, Д. М. 68 
Захаринов, Ботьо 111 112 
Захарченко, А. А. 188 
Захарченко, А. Н. 188 
Зимин, А. Г. 191 
Иванов, А. 113 
Иванов, Алексей Геннадьевич 104 114 
Иванов, Геннадий Яковлевич 104 114 
Измайлов, А. Ю. 75 96 115 
Йовчев, Милко 36 59 
Йорданов, Олег 35 
Калугин, Денис Сергеевич 169 
Капустин, В. П. 89 116 
Киреев, И. М. 90 
Коваль, З. М. 90 
Ковачева, Цветана 117 
Колев, Никола 112 
Колева, Фани 18 
Коноводов, Виталий Васильевич 51 187 
Константинова, Т. Г. 94 125 
Кортунов, А. И. 93 124 
Косев, Константин 178 
Костадинов, Костадин 6 28 
Костадинова, Маргарита 118 
Костюченкова, О. Н. 91 119 
Кочетков, Н. П. 120 
Кропоткин, Олег Николаевич 136 
Кръстева, Елена 35 
Кузнецов, К. В. 56 185 
Кузнецов, П. И. 94 125 
Кулаев, Егор Владимирович 169 
Куманов, Куман 121 
Кюркчиева, Диана 7 
Лазарова, Пенка 8 
Лахчев, Кънчо 37 43 69 
Левшин, А. Г. 75 96 
Лиханов, В. А. 70 
Маринова, Ани 29 30 31 71 72 73 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 173 183 192 
Марков, Евлоги 107 
Мартыненко, Ольга Ивановна 88 110 
Мартынов, Владимир Михайлович 92 122 
Матвеев, Дмитрий Олегович 123 
Матеева, Богиня 32 162 163 186 
Меламед, Катя 179 
Мерчалова, Марина, Эдуардовна 128 170 
Михов, Михо 164 165 
Молхова, Миглена 18 
Нагорнов, Станислав Александрович 123 190 
Натха, Д. В. 55 
Никитин, А. Ф. 93 124 
Николов, Николай 74 
Николов, П. 189 
Новиков, А. Е. 94 125 
Новоселов, И. М. 120 
Оразбекова, Асем Камбаровна 104 114 
Оробинский, Владимир Иванович 99 128 135 170 
Остриков, В. В. 191 
Ошейко, Р. С. 87 
Папков, Андрей Николаевич 104 114 
Патрахальцев, Н. Н. 68 
Пейчинова, Миглена 111 
Пернишка, Емилия 176 
Петрова, Росица 107 
Петрова, Ст. 189 
Петрова-Браничева, Весела 39 127 
Поливаев, Олег Иванович 40 76 
Пономарев, А. И. 46 78 
Попов, Димитър 36 59 
Пупинис, Г. 103 
Расстригин, В. Н. 129 
Романов, С. А. 70 
Рудаченко, С. В. 77 
Руденко, Николай Ефимович 169 
Рудобашта, Станислав Павлович 123 
Саитов, Виктор Ефимович 97 
Салмин, В. В. 98 175 
Самойлова, Татьяна Филипповна 95 126 
Сатьянов, С. В. 188 
Семенов, В. Г. 77 
Симакин, В. В. 56 185 
Станулов, Николай 13 
Стоенчев, Николай 33 
Стойчев, Ст. 42 44 45 
Страшимирова, Р. 131 132 180 181 
Страшимирова, Радка 133 182 
Строгий, Борис Николаевич 95 126 
Сундеев, А. А. 99 135 
Събкова, Владя 60 61 
Тарасенко, Александр Павлович 99 128 135 170 
Тихомиров, Д. А. 129 
Тихонов, А. В. 56 185 
Тишанинов, Николай Петрович 136 
Тодорова, Таня 9 
Тодорова, Тодорка 10 34 166 
Торопов, А. Е. 70 
Тошев, Борислав В. 11 
Тукбаева, Анна Е. 52 
Тюхов, И. И. 56 185 
Федоров, Роман Николаевич 100 137 
Хафизов, Камиль Абдулхакович 100 137 
Хафизов, Рамиль Наилевич 100 137 
Хисаметдинов, Рустам 83 108 
Цаков, Димитър 138 
Цыбенов, Ж. Б. 101 102 
Цыдендорджиев, Б. Д. 86 109 
Цыдыпов, Ц. Ц. 101 102 
Чернышов, Алексей Викторович 99 128 135 170 
Чернышов, Сергей Владимирович 128 170 
Шаталов, И. К. 55 
Эммиль, М. В. 68 
Юостас, А. 103 
Ямпилов, С. С. 101 102 
Янкова, Иванка 12 184 
Янулявичус, А. 103 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

TSM - ключ към нова ефективност 71 152 
А разходите все растат 19 139 
Автоматизированная установка раздачи корма для свинеферм 136 
Адаптивное управление процессом доения 88 110 
Аз писах - българска кирилска епиграфика 179 
Акустични проблеми на трамвайния транспорт в големите градове 74 
Апекс Сервиз е новият представител на Crown 64 
Аутсорсинг срещу ERP 161 183 
Библиотеките в информационното общество и управлението на знанието 12 184 
Биогаз как альтернативное топливо 188 
Божествени истории за виното от четири държави 133 
България - част от глобалната логистика на напитки 163 186 
Българската топонимия - източник на познания 176 
Българското ноу - хау да работи в България 21 140 
Васил Левски и израстването на българския народ като политически субект на международната арена 178 
Везната на лекарствения бизнес 22 142 
Винените съдове - свидетелства за материалната и духовната култура на човечеството 182 
Влияние промежуточного слоя на механические свойства покрытий, полученных электроконтактной приваркой 49 62 
Влияние физико-химических показателей биодизельного топлива на параметры дизеля и его эколого-эксплуатационные характеристики 77 
Възможностите на микроводораслите за производство на биогорива 37 43 69 
Высеивающий аппарат зерновой сеялки с централизированным дозированием семян 169 
Гласовото управление влезе в склада 171 
Десет тенденции в логистиката на търговията 144 
Дилемата - електрокар или ричтрак 63 
Динамичните пазари изискват гъвкава логистика 29 157 
Дистрибуционните мрежи търсят креативни решения 30 158 
Добри сигнали за куриерските услуги в България 72 
Допустими норми на качествения състав на водите, използвани за напояване на земеделските култури 107 
Европеана и дигиталният достъп 9 
Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) - възможности пред българската индустрия 8 
Едно] 1, 2, 3, 4 PL........ 148 
Екологична оценка на български модулни инсталации за производство на биодизел 189 
Екологична преценка на съвременни технологии. Преработка на биоразградими отпадъци 111 
Електронен код на продукта 149 172 
Енергия срещу кризата 151 
За борбата с маната по лозата (Plasmopara viticola) в България 118 
Закрила на марки в чужбина - тактически съвети 17 
Изменение токсичных показателей дизеля при работе на метано-топливной эмульсии 70 
Измерване на водата за селскостопански нужди 60 
Изстискана енергия 54 
Икономии като "по масло" 150 
Иновационната политика на България - в търсене на възможности за промяна 3 25 145 
Интелектуалната собственост - мощен двигател на икономическото и социално развитие 14 
Интерактивни идеи в нощта на учените (Русенски университет) 10 34 166 
Интернет и маркетинг - това е много просто 5 27 
Исследование качества покрытий, применяемых для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники 98 175 
Исследование электрической вентиляционно-отопительной установки для животноводческих ферм 129 
История на създаването, утвърждаването и производството на вина с контролирано наименование за произход 138 
Как да вземате правилни решения - въпрос на........ум 13 
Как се пресмятат разходи за складова механизация 147 
Как се пресмятат разходите за складова обработка на стоките 26 146 
Книга за науката в България 2 
Компьютерный сепаратор для очистки зерна 101 
Контроль технического состояния сельскохозяйственной техники 85 
Логистичният аутсорсинг през 2010 година 160 
Марката - средство за индивидуализиране на всеки производител 15 
Международный автомобильный транспорт: итоги и перспективы 67 
Методика исследования уборочно-транспортных процессов 115 
Микронапояването - проблеми и предизвикателства 121 
Моделирование обогрева теплицы 104 114 
Модерни библиометрични методи за оценка на научни публикации : индекс на Хирш 35 
Модернизация системы освещения птичника 120 
Нагруженность подъемно-транспортных машин в режиме выполнения технологических операций 66 
Напояването - предпоставка за устойчиво земеделие в България 106 
Необятен потенциал 23 177 
Нобелова награда за медицина/физиология 2010 година 4 
Нобелови лауреати по икономика за 2010 година 1 20 
Нови предизвикателства в последните изменения в Закона за марките и географските означения 16 
Обоснование схемы расстановки решет в решетном стане 99 135 
Образуване на атмосферата и нейната еволюция 42 44 
Общата селскостопанска политика и обновяването на машинно-тракторния парк 24 80 
Опаковката: оценка на предполагаемите й екологични предимства 38 193 
Оптимальные параметры дождевальных машин барабанного типа 94 125 
Оптимизиране на бизнес процеси в търговията чрез използване на електронен обмен на данни по стандартите GS 1 174 
Особенности фракционного состава биодизельного топлива 190 
От - 30 до + 10 градуса само в една камера 57 
От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история 131 132 180 181 
Оценка нагруженности двигателя при эксплуатации трактора 103 
Очистка отработавших газов дизельного двигателя 40 76 
Очистка отходов производства растительных масел 191 
Пазарът на кари се раздвижи 65 
Палетите - честна подялба на разходите 143 
Патентна активност в България 18 
Переработка и использование навоза свиноводческих предприятий 95 126 
Планиране на заявките за резервни части и материали за селскостопанска техника 164 
Пластмасови решения за транспортиране и складиране 153 192 
Повышение качества зерна 128 170 
Повышение производительности обработки наплавленных деталей машин 51 187 
Повышение эффективности использования тракторов 100 137 
Повышение эффективности солнечной электростанции 52 
Повышение эффективности транспортно-технологических средств 75 96 
Повышение эффективности электрических ветроустановок малой мощности 58 
Предизвикателства за българската политика по наука и иновации 6 28 
Преход към биологично производство 39 127 
Приложимост на експертните методи за оценка на качеството на новите селскостопански машини 165 
Проблеми на жените учени и някои предложения за решаването им 7 
Продление ресурса деталей электроконтактной приваркой 48 79 
Развитие и конкурентни позиции на българската млечна индустрия на Европейския пазар 117 
Режим работы свеклоуборочного комбайна "Holmer" и показатели качества уборки урожая 93 124 
Робот подрежда палетите 168 
Роторный пневморешетный сепаратор 87 
С Екопак по пътя на отпадъците от опаковки 41 194 
Световно икономическо състояние на лозарството през 2010 година 130 
Свободна зона - Русе : Врата към нови възможности 32 162 
Совершенствование технологий упрочняющей наплавки деталей плугов на основе применения вибродуговых процессов 46 78 
Совершенствование эколого-экономических показателей дизелей насыщением топлива воздухом или другим газом 68 
Современные технологии и технические средства для уборки корнеплодов 92 122 
Способы получения биметаллических покрытий электроконтакной приваркой 47 
Статистически анализ на структурите на човешките ресурси 33 
Стелажите - различни за различни нужди 141 
Сушка и термообработка зерновых культур в виброциркуляционной среде 123 
Състояние на лозаро-винарската индустрия в световен мащаб през 2009 година 134 
Състояние на мониторинга на почвите в България 112 
Тепловые насосы с приводом от газовых двигателей 55 
Технико-экономическая эффективность применения зерноочистительных машин 97 
Технологии за създаване на нови лозя 113 
Технологические принципы бункерной сушки зерна 86 109 
Технологическое обслуживание сельскохозяйственных машин и агрегатов 89 116 
ТЕЦ с нулеви емисии - платформата на ЕС и пътища за нейната реализация 36 59 
Топ 50 на глобалните 3PL доставчици 167 
Тракторы с системой очистки выхлопных газов 84 
Три начина да се подготвим за растеж 31 159 
Три] 3PL модел от ново поколение 154 
Универсальная капустоуборочная машина 91 119 
Усовершенствование машинной уборки табака 81 105 
Успешната история на един транспортен модел 73 
Устройства за измерване на водата в напоителните системи 61 
Устройство для оценки неравномерности высева семян 90 
Учебно-исследовательские стенды по возобновляемым источникам энергии - инвестиции в будущее 56 185 
Фактори за пазарно превъзходство 155 
Фактори, определящи изменението на климата 45 
Характеристика и показатели наноматериалов 50 82 
Четири добри примера 156 173 
Човекът и неговите светове 11 
Энергосберегающий сепаратор для очистки зернового материала 102 
Энергосберегающий теплично-животноводческий комплекс 53 
Эффективность работы посевных комбинированных агрегатов 83 108 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилен транспорт 67 
Агротехника - ефективност 100 137 
Алтернативни горива 70 188 
Атмосфера 42 44 
Атмосфера - климат 42 44 
Аутсорсване 161 183 
Аутсорсинг 154 160 
Библиометрия 35 
Библиотеки - дигитални 9 
Библиотеки и информационно общество 12 184 
Биогорива 37 43 69 189 
Биогорива - инсталации 189 
Биодизелни горива 190 
Биологично земеделие 39 127 
България - иновационна политика 21 140 
Български език - богатство 176 
Български език - имена 176 
Ветродвигатели 58 
Вземане на решения 13 
Вино - каталог 138 
Винопроизводство 130 131 132 138 180 181 
Винопроизводство - история 133 
Високоповдигачи 63 
Висотехнологични машини 156 173 
Водомерна апаратура 60 
Възобновяеми енергии 56 185 
Възстановяване на детайлите 46 78 
Горива 37 43 69 
Дизелови двигатели 70 77 
Дизелови двигатели - екология 68 
Дизелово гориво 68 
Дистрибуционни мрежи 30 158 
Дистрибуция 31 159 
Дистрибуция. Логистика. 31 155 159 
Доене (ръчно и машинно) 88 110 
Електрокари 63 
Електронни кодове 149 172 
Енергетика 150 
Енергия 54 
Енергия - остатъчна 54 
Енергия - слънчева 52 
Енергоспестяване 53 
Епиграфика, българска 179 
Ефективност на работа 83 108 
Жените в науката 7 
Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 129 
Заваряване на металите, контактно 47 49 62 
Зърнени култури - сушене, термообработка 123 
Зърнопочистване 128 170 
Зърносушилни 86 109 
Зърночистачки 102 
Зърночистачни машини -ефективност 97 
Изкуство - история 182 
Иновационен мениджмънт 10 34 166 
Иновационна политика 3 6 25 28 145 
Иновационна политика в науката 6 10 28 34 166 
Интелектуална собственост - правна защита 14 
Интернет - маркетинг 5 27 
Информационно общество 12 184 
История на България 178 
История на България - видни българи 178 
История на виното 131 132 180 181 
Качество 165 
Климат - промени 45 
Комбайни в селското стопанство 93 124 
Комбайни за прибиране на зеле 91 119 
Конкуренция 150 
Корозия и защита на материалите от корозия 50 82 
Куриерски услуги 72 
Лекарствена логистика 22 142 
Логистика 19 29 30 32 139 157 158 162 
Логистика - транспортна - управление 163 186 
Логистика в търговията 144 
Логистика и държавна политика 23 177 
Логистика и екология 23 177 
Логистика на напитки 163 186 
Логистични центрове 151 
Логистично обслужване 148 167 
Лозарство 113 130 134 
Лозарство - опазване на насажденията 118 
Машини за прибиране на реколтата 81 91 105 119 
Машини и инструменти за прибиране на реколтата 92 122 
Международни научни организации 8 
Международни превози 73 
Мениджмънт 150 
Млечна промишленост. Конкурентоспособност 117 
Нанотехнологии в селското стопанство 50 82 
Напояване 106 
Напояване - капково 121 
Напояване - качество на водите 107 
Наука - България 2 
Научни списания 11 
Научно сътрудничество, международно 8 
Научноизследователски институти 8 11 
Нобелови награди 1 4 20 
Обработка на събраната продукция 99 135 
Обща селскостопанска политика 24 80 
Опаковки 153 192 
Опаковки за храни 38 193 
Оранжерии - отопление 104 114 
Органични и биологични торове 111 
Осветление - в птичарници 120 
Отпадъци - растителни - оползотворяване 191 
Отпадъци от опаковки - оползотворяване 41 194 
Очистване на газове 40 76 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 29 157 
Палети 143 
Патенти - информация и документация 18 
Планиране (икон. ) 19 139 
Пластмасови транспортни опаковки 143 153 192 
Пневмосепаратори 87 
Поддържане и ремонт на машините - планиране на заявките 164 
Подемно-транспортни машини 66 
Подемно-транспортни средства 64 65 
Покрития - защитни - нанасяне 98 175 
Поливни машини 94 125 
Поливно земеделие 94 125 
Посевни и посадъчни машини и инструменти 90 169 
Посевни машини 83 108 
Почва - мониторинг 112 
Производителност на труда 26 146 
Радиочестотна идентификация 149 172 
Разходи 19 139 
Ремонт на селскостопански машини - възстановяване 48 79 
Роботи. Автомати 168 
Свиневъдни ферми 95 126 136 
Свободни зони 32 162 
Селскостопанска енергетика 115 
Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 75 96 
Селскостопанска техника 85 
Селскостопанска техника, - поддържане, обслужване, текущ ремонт 98 175 
Селскостопански машини - технологично обслужване 89 116 
Селскостопански технологии 51 187 
Селскостопански трактори 103 
Сепаратори - компютърни 101 
Складово оборудване 141 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 161 183 
Стандарти за работните процеси 174 
Стелажи 141 
Стелажни ситеми 141 
Счетоводство на фирми 26 146 147 
Термопомпи 55 
Товарни превози 73 
Топлоелектрически централи 36 59 
Торове 95 126 
Трактори 84 
Транспортни средства - шум 74 
Триене в машините 50 82 
Търговия - организация и управление 32 162 
Търговска марка 15 
Търговска марка - закрила в чужбина 17 
Търговска марка и географски означения 16 
Тютюнокомбайни 81 105 
Управление на транспорта 71 152 
Устройства за измерване на водата 61 
Хартиени изделия - технология 21 140 
Хладилни камери 57 
ЦЕРН - Европейски център за ядрени изследвания 8 
Цифрови системи - машини и устройства 171 174 
Човешки ресурси 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3PL доставчици 160 167 
3PL модел 154 167 
3PL услуги 22 142 160 
4PL бизнес схема 148 
4PL доставчик 148 
DHL 72 
ERP система 161 183 
facebook 5 27 
GS1 стандарт 174 
h-индекс 35 
OHIM 17 
OXALOR технология 111 
автоматизация на товарните превози 71 152 
автоматизирана хранилка 136 
автоматизирани складови системи 141 
автоматично водима машина 156 173 
автомобилни превози 67 
автомобилостроене 19 139 
авторско право 9 14 
адаптивно управление 88 110 
адаптивност 60 
азимутно проследяване 52 
акустичен дискомфорт 74 
алкани 37 43 69 
алтернативни горива 70 77 
алтернативни енергии 189 
анаеробна ферментация 111 
Априлско въстание 178 
археологически находки 182 
атмосфера 42 44 
атмосферна маса 42 44 
аутсорсинг 30 154 158 160 161 183 
аутсорсинг парадокс 154 
аутсорсинг практика 161 183 
библиометрия 35 
библиотеки 9 12 184 
библиотечно-информационни специалисти 12 184 
биметални покрития 47 
биоапаратура 188 
биобутанол 37 43 69 
биогаз 37 43 69 188 
биогазова енергия 53 
биогорива 37 43 69 
биодизел 37 43 69 189 
биодизелно гориво 190 
биоетанол 37 43 69 
биоизопропанол 37 43 69 
биологично земеделие 39 127 
биопластмаси 38 193 
биоразградими опаковки 38 193 
битови отпадъци 111 
блу-тут протокол 171 
борба с маната 118 
брой сепариращи гребени 102 
бункер 92 122 
бункери за сушене на зърно 86 109 
бутилиране на вина 138 
българска индустрия 8 
български език 176 
варак 49 62 
варианти на разполагане 99 135 
Васил Левски 178 
вертикални складове 141 
вземане на решения 13 
виброциркулационен апарат 123 
виброциркулационен слой 123 
викокотехнологични машини 156 173 
винарство 133 
винена амфора 182 
винени съдове 182 
вино 130 131 132 138 180 181 
виноделие 132 181 
винопроизводители 130 
винопроизводство 130 131 132 138 180 181 
вода за напояване 107 
вода за отопление 55 
вода за охлаждане 55 
водомери 61 
водомерни съоръжения 61 
въглеродни емисии 36 59 
възвращаемост 97 
въздухообмен 53 
възможни неизправности 77 
възможност за споразумение 16 
възобновяеми източници на енергия 56 185 
възстановяване 48 79 
вятърно колело 58 
газов двигател 55 
географски означения 16 
геохимична еволюция 42 44 
гласово управление 171 
глобална икономика 167 
горивна икономичност 68 
градска логистика 144 
гроздобер 131 180 
гъвкава логистика 29 157 
датчици 136 
двигатели 84 103 
действие на марката 15 
депозирано споразумение 16 
джоб-вагони 73 
дигитални библиотеки 9 
дизайн на дистрибуционни мрежи 30 158 
дизелов двигател 68 70 
дизелова горивна уредба 77 
дизелово гориво 68 
димност на изгорелите газове 68 
дискриминация 7 
дистанционно сондиране 56 185 
дистрибуционна схема 155 
дистрибуционни мрежи 31 159 
дистрибуционни технологии 22 142 155 
дистрибуция 30 155 158 
дистрибуция на лекарства 22 142 
доене 88 110 
доставки 31 159 
дъждовални машини 94 125 
дюзи 68 
Европеана 9 
европейски пазар 117 
Европейски съюз 24 80 
евростандарти 77 
екологичен мониторинг 112 
екология 68 
експертни методи 165 
експлоатационен период 103 
експлоатационни параметри 89 116 
електрокари 63 64 65 
електроконтактно заваряване 48 49 62 79 
електронен код 149 172 
електронен обмен на данни 174 
електронна търговия 144 
елементи 48 79 
енергетичен мениджмънт 150 
енергетична оценка 97 
енергетични инсталации 54 
енергиен мониторинг 150 
енергия 54 
енергоакумулиращо оборудване 66 
енергомасообмен 104 114 
енергоспестяване 53 102 
епиграфика 179 
етична търговия 144 
ефективност 30 66 158 
ефективност на контрола 85 
жени учени 7 
жените в науката 7 
животински торове 95 126 
жици 48 79 
заваряване 47 
загуби при реколта 93 124 
заздравяване 48 79 
закрила на търговски марки 17 
замърсяване на водите 107 
замърсяване на почвата 112 
здравина 49 62 
зеле 91 119 
Земя 42 44 
знание 12 184 
зърнен материал 102 
зърнена сеялка 169 
зърнени култури 123 
зърнени фракции 128 170 
зърнопочистващи машини 99 135 
зърночистачни машини 97 
изгорели газове 70 84 
изисквания 75 96 
измерване на водата 60 
измервателни уреди 60 
износване 46 78 
изобретения 14 
изпаряемост на горивото 190 
изпитване на нефтопродукти 98 175 
използване на отпадъци 189 
използване на торовете 95 126 129 
изпълнение на заявките 164 
изследване 2 
изследване на климата 45 
изследователска дейност 3 25 145 
икономии 150 
икономическа изгода 18 
икономическа криза 67 
икономически ефект 97 
имена 176 
имитационно моделиране 66 
импакт фактор 11 35 
инвенторен полухерметичен компресор 57 
индекс на Хирш 35 
индексиране 11 
индустриална собственост 14 
иновативни продукти 151 
иновации 3 6 10 25 28 34 145 166 
иновации в икономиката 10 34 166 
иновации в образованието 3 25 145 
иновациии в науката 6 28 
иновационен мениджмънт 10 34 166 
иновационна дейност 3 10 25 34 145 166 
иновационна политика 6 28 
инсталации 54 
инструментариум на избора 13 
инструменти 51 187 
интегратор 148 
интелектуална собственост 14 
интензификация на топлообмена 123 
интермодален трафик 73 
интернет 5 27 
интернет маркетинг 5 27 
интерфейс 171 
информационна система 171 
информационно общество 12 184 
информация 12 184 
инфраструктура 67 
инфрачервени спектри 190 
инхибитори 50 82 
история 178 
история на България 178 
история на виното 131 132 133 180 181 
капково напояване 121 
кари 65 
картон 21 140 
картонени опаковки 21 140 
качество 85 
качество на водата 107 
качество на реколтата 93 124 
киликс 182 
кинематични параметри 87 
климат 45 
климатични условия 45 
климатообразуващи фактори 45 
коефициент на вариация 106 
колективна марка 15 
комбайни 92 122 128 170 
комбинирани агрегати 83 108 
комисионери 65 
компостиране 111 
компресори 57 
компютърен сепаратор 101 
конвектор 174 
конвентиране на данни 174 
конкурентни възможности 117 
конструкционни параметри 87 
контактно заваряване 47 
контейнери 73 163 186 
контрол 85 136 
контролиране на наименование 138 
кореноплодни култури 92 122 
корпоративен блог 5 27 
креативност 30 158 
критерии за ефективност 115 
културно наследство 9 
куриерска компания 72 
куриерски услуги 72 
лазерноводими машини 156 173 
лекарства 22 142 
лен 87 
лентов конвеер 101 
лентов припой 49 62 
лицензионен договор 18 
логистика 23 31 147 154 159 163 177 186 
логистика на Китай 23 177 
логистика на напитки 163 186 
логистичен склад 147 
логистичен център 151 
логистични услуги 160 
лозаро-винарска индустрия 134 
лозаро-винарство 134 
лозарство 113 118 130 133 134 
лозова култура 131 180 
Мадридска спогодба 17 
мана 118 
марка на ЕС 17 
математичен модел 81 104 105 114 
математическо моделиране 66 
машини 91 95 119 126 
машинно-технологична система 89 116 
машинно-тракторен парк 24 80 
медицина 4 
междинен слой 49 62 
международни куриерски пратки 72 
международно сътрудничество 8 
мениджмънт 61 
метален прах 49 62 
метална лента 48 79 
метан 188 
метод на мнозинството 13 
методи на заздравяване 46 78 
механизация 89 116 
механични свойства 49 62 
микроводорасли 37 43 69 
микроклимат 120 129 
микронапояване 121 
млечна индустрия 117 
мляко 88 110 
многоканална търговия 144 
модулни инсталации 189 
мониторинг 112 
монтажно-транспортни процеси 115 
мотокари 64 65 
мощност 103 
наваряване 48 51 79 187 
наименование за произход 138 
налягане 94 125 
налягане в гумите 100 137 
наноматериали 50 82 
нанотехнологии 50 82 
напитка 131 180 
напоителни системи 94 125 
напор 60 
напояване 106 121 
наредба 39 127 
натовареност 103 
наука 2 6 8 11 28 
наука за образованието 11 
наука и бизнес 2 
научна дейност 2 11 
научна продукция 2 
научни организации 2 
научни публикации 35 
научни списания 11 
научно-изследователска дейност 39 127 
научноизследователска инфраструктура 8 
непрекъснато сушене 86 109 
неравномерност 90 
нетно работно време 26 146 
нехранителни продукти 153 192 
нобелисти 1 20 
Нобелови награди 4 
нобелови награди - икономика 1 20 
нови лозя 113 
нови машини 165 
нови технологии 8 
норми 83 108 
носливост 120 
ноу-хау 21 140 
нулеви емисии 36 59 
обзор 118 
обновяване 24 80 
обща селскостопанска политика 24 80 
овършана зърнена смес 99 128 135 170 
озониране 129 
онлайн репутация 5 27 
онсайт оптимизация 5 27 
опазване на околната среда 144 
опаковка 38 153 192 193 
опаковка на храни и напитки 38 193 
опаковки на храни 38 193 
оперативни програми 21 140 
опозиция 16 
оптимални параметри 94 125 
оптимизиране 19 139 
оранжерии 104 114 
оранжерийно-животновъден комплекс 53 
органични отпадъци 111 
осветление 120 
относителни капитални загуби 94 125 
отопление 104 114 
отоплителни инсталации 104 114 
отпадъци 41 194 
отпадъци от опаковки 41 194 
оценка на експлоатационните свойства 98 175 
оценка на качеството 165 
пазари 29 157 
пазарна ефективност 29 157 
пазарно превъзходство 155 
палетайзер 168 
палетен център 143 
палети 143 168 
парникови газове 36 59 
партньорство 29 157 
патенти 18 
патентна активност 18 
патентна система 18 
Патентно ведомство 16 
персонал 31 33 159 
питос 182 
план на текущите стойности 19 139 
планиране на времето 164 
планиране на заявките 164 
планове 30 158 
пластмасови опаковки 153 192 
пластмасови палети 153 192 
плугове 46 78 
пневматични устройства 90 
повърхностноактивни вещества 50 82 
подемна платформа 64 
подемна техника 65 
подемно-транспортни машини 63 65 66 
познание 176 
показатели 115 
показатели за качество на зърното 128 170 
поле 91 119 
поливна вода 107 
полиетиленов тръбопровод 94 125 
полиетиленови отпадъци 41 194 
полуавтоматично вибродъгово наваряване 46 78 
порест мрежест материал 40 76 
портфолио 32 162 
порционно сушене 86 109 
потребителски услуги 12 184 
почва 112 
почвен мониторинг 112 
почвени изследвания 112 
почвени условия 113 
почистване на зърно 101 
правна закрила 15 
прах 48 79 
превантивна поддръжка 150 
преработване 95 126 
преработка на лена 87 
пресмятане на разходи 147 
прибиране на реколта 91 92 93 119 122 124 
припой 51 187 
проблеми на напояването 121 
програмно осигуряване 101 
продуктивност 106 
производителност 87 
производителност на труда 26 146 
производствен график 151 
производствени разходи 19 139 
промени в климата 45 
променливо усукване 58 
промишлен дизайн 14 
противоструйно сушене 86 109 
пълно задвижване 75 96 
пълнота на пресяването 102 
пътнически превози 67 
работна сила 33 
радиочестотна идентификация 149 172 
разделяне на фракции 99 135 
разпределителни валове 48 79 
разход на вода 94 125 
разходи 26 60 143 146 
рапично масло 188 
растеж 23 177 
растителни масла 191 
растителни продукти 39 127 
регистриране на марка 15 17 
регламенти 39 127 
редуцирани загуби 97 
резервни части 164 
резултати от изследване 99 135 
ресурси 46 78 
рефериране 11 
реформи 23 177 
рециклиране на отпадъци 41 194 
рециркулация 129 
решения 13 
ритон 182 
ричтрак 63 64 
роботи 168 
роботизирана технология 156 173 
роторен сепаратор 87 
рулонно устройство 81 105 
руническа писменост 179 
рунически надписи 179 
саждов филтър 40 76 
самолетно гориво 37 43 69 
световна консумация на вино 134 
световно винопроизводство 134 
свободна търговска зона 32 162 
свободни безмитни зони 32 162 
сеитба 83 108 169 
сеитбен агрегат 100 137 
селско стопанство 60 
селскостопанска техника 85 164 165 
селскостопански машини 89 116 
семена 90 
сепаратор 102 
сепарация 81 105 
сервизна инфраструктура 89 116 
сертификатна марка 15 
сеялки 90 169 
система SCR 84 
система за техническо зрение 101 
складиране 30 158 
складов персонал 26 146 
складова логистика 171 
складова механизация 147 
складова техника 64 156 173 
складове 151 
складови запаси 151 
складови манипулации 26 146 
слънчева електростанция 52 
слънчева енергия 53 
слънчеви колектори 52 
смазочни материали 191 
смесителни устройства 86 109 
соя 106 
спедиторски услуги 163 186 
срязващ апарат 91 119 
стабилност 136 
стакери 65 
стандарт GS 1 149 172 
стандарт за съобщения 174 
стандарти 61 
стандартизирана система 73 
статистически анализ 33 
статистически методи 33 
статично съпротивление 86 109 
статут на жените 7 
стелажи 141 
стелажни системи 141 
структура на персонала 33 
структурна схема 81 105 
субсидии 24 80 
сумарни електрозагуби 100 137 
сушене 123 
сушилен агент 86 109 
създаване на марка 15 
съхранение на продукти 153 192 
тенденции в логистиката 144 
техническо състояние 85 
технологичен процес 81 105 
технологични карти 138 
технологично обслужване 89 116 
технология 113 
ТЕЦ 36 59 
товарен транспорт 73 
товари 29 157 
товарни превози 67 
товародатели 148 167 
токсични показатели 70 
топлинни помпи 55 
топлоелектрически централи 36 59 
топлообмен 54 
топлообменници 54 
топонимия 176 
торове 188 
трайност 51 187 
трактори 84 100 103 137 
трамваен транспорт 74 
транспортер 65 
транспортиране на продукти 153 192 
транспортни опаковки 153 192 
транспортни разходи 143 
транспортни средства 75 96 
транспортни съоръжения 73 
транспортно-разпределителни процеси 115 
трансфер на знание 8 
трансфер на технологии 8 
триене 50 82 
търговия с вино 132 181 
търговска марка 14 15 16 17 
тютюн 106 
тютюнокомбайн 81 105 
увреждане на водите 107 
увреждане на товари 29 157 
уебсайт 5 27 
употреба на вино 130 
управление 88 110 
управление на знанието 12 184 
управление на транспорта 71 152 
управление на човешките ресурси 12 184 
устойчиво земеделие 106 
устройства за измерване 61 
утайка 191 
учебно-изследователски стендове 56 185 
фактори за успех 160 
ферментация 188 
фиала 182 
физиология 4 
философия на избора 13 
филтър-неутрализатор 40 76 
фракционен състав 190 
фуражи за свине 136 
хидросфера 42 44 
хистограми 103 
хладилни камери 57 
ход на перката 58 
храни от растителен произход 39 127 
царевица 106 
централизирана транспортна система 71 152 
централизирано дозиране 169 
ЦЕРН 8 
цитати 35 
цифровизация 9 
честота на въртене 103 
човешки ресурси 33 
ширина на захвата 100 137 
шум 74 
шум и вибрации 74 
шумови характеристики 74 
шумово натоварване 74 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ