НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Заплахите на изкуствения интелект / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 47, с. 78 - 80. 

   В средата на януари няколко десетки учени, технологични предприемачи и визионери публикуват отворено писмо, в което предупреждават за потенциалните рискове от създаването на изкуствен интелект и опасностите, което това крие за цялото човечество. 

1. Изкуствен интелект 
 007:159.955.001.18(045)
Ключови думи: 1. изкуствен интелект 2. интелигентни системи 3. интелигентни машини 4. автоматизирани системи 5. суперкомпютри 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1755

- 2 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Да патентоваш ДНК / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 102 - 104. 

   Статията разглежда въпросът за патентоването на човешки гени и обявяването, че никой не може да ги изследва, открива и използва без разрешението на компанията правоносител. Тази практика е меко казано спорна и поставя редица въпроси за бъдещето на генетиката и медицината, но също и за естеството на процеса на патентоване, за откривателството и науката като цяло. 

1. Патенти 2. Медицина - генетика 
 608(045)  + 577.2(045)
Ключови думи: 1. патенти 2. патентоване 3. гени 4. ДНК 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1857

- 3 -

Сп Б 448

Антонов, Бончо.  Стандартите - инструмент за бързо бягане по пазарната писта / Бончо Антонов. // Логистика, X, 2014, N 10, с. 50 - 53. 

   В статията са разгледани няколко вида стандарти - за управление на рисковете, за сигурност на информацията, за веригите доставки и др. 

1. Стандарти 
 006.001.3(045)
Ключови думи: 1. стандарти 2. стандартизация 3. ISO 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1604

- 4 -

Сп Б 483

Вутова, Вергиния.  Електронното управление в България - надпревара с конвенционалния начин за предлагане на административни услуги / Вергиния Вутова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 4 - 6. 

   Статията представя резултатите от проучване, които показват доколко и какъв тип електронни услуги предоставят общинските администрации у нас, доколко българските граждани са информирани и са склонни да се доверят на такъв тип взаимодействие, както и доколко съобразени с потребителските нужди са предлаганите услуги. 

1. Администрация - автоматизация 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 351/354:681.324(045)
Ключови думи: 1. електронно управление 2. електронни услуги 3. електронни документи 4. администрация 5. административни услуги 6. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1636

- 5 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Изкуствен ителект - край или ново начало / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 166, с. 8 - 15. 

   Статията разглежда настоящето и бъдещето на изкуствения интелект, което ни очаква. 

1. Изкуствен интелект 
 007:159.955.001.18(045)
Ключови думи: 1. изкуствен интелект 2. интелигентни машини 3. интелигентни системи 4. суперкомпютри 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1757

- 6 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Другото лице на нанотехнологиите / Яна Колева. // Новата икономика, ІV, 2014, N 44, с. 88 - 90. 

   Нанотехнологиите все повече навлизат в бита ни и превземат живота ни. Те са следващо поколение продукти и ни въвличат в свят, който доскоро не сме познавали. Технологиите променят живота ни, но са и нож с две остриета. Вече има предупреждения, че роботиката, генното инженерство и нанотехнологиите заплашват да превърнат човечеството в застрашен вид. 

1. Нанотехнологии 
 001.18.001.18(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. наночастици 3. микрочастици 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1531

- 7 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Телепортиране в бъдещето / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 86 - 88. 

   Телепортацията е свръхспособност , която позволява придвижване в пространството, а може и във времето. Тя ще е начин за лесно преместване на хора и обекти от едно на друго място. За сега обаче остава по-скоро мечта за технологичен напредък на човечеството, отколкото реална възможност. Но търсенето в тази посока продължава. 

1. Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Нанотехнологии (в научен аспект) 2. Теория на светлината 
 001.18.001.18(045)  + 535.1(045)
Ключови думи: 1. наука 2. телепортиране 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 1851

- 8 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Архитекти на предстоящото / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 89 - 91. 

   Наричат футуролозите архитектите на бъдещето. Те добре познават технологиите, следят тенденциите, анализират фактите, правят предвиждания. Те притежават умение да свързват настоящето с реални данни и да правят заключения за развитието с проекция във времето. 

1. Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Нанотехнологии (в научен аспект) 2. Технически прогрес 
 001.18.001.18(045)  + 62.001.71(045)
Ключови думи: 1. наука 2. технически прогрес 3. иновации 4. футуролози 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1852

- 9 -

Сп Б 341

Нов стандарт за машинна безопасност EN ISO 14120 . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 88. 

   От месец септември т.г. с решение на Европейската комисия стандарт EN 953 бе заменен от EN ISO 14120 "Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране и изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради." Новият стандарт ще се отнася за производителите на машини и за всеки, който добавя нови или допълнителни защитни прегради към съществуваща машина. 

1. Машиностроене - стандарти 2. Безопасност на труда в машиностроенето 
 006:621.039.58(045)
Ключови думи: 1. стандарти 2. стандарти при машиностроенето 3. машиностроене 4. безопасност на труда 5. машинна безопасност 6. защитни прегради 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1522

- 10 -

Сп Б 389

Смилов, Даниел.  Икономика на знанието или икономисване от знание / Даниел Смилов. // Мениджър, 2015, N 3 (197), с. 114 - 117. 

   През последните 25 години ние като че ли все се колебаем за какво и доколко ни е нужна добра система от висши училища. Резултатът е, че сме далеч от икономиката на знанието, въпреки че изразходваме значителни средства в негово име. Къде грешим. 

1. Висше образование. Висши учебни заведения 
 378.001.13(045)
Ключови думи: 1. образование 2. висше образование 3. висши училища 4. университети 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1808

- 11 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Нанотехнологиите са познати от 1600 години : Опитът от миналото помага за развитието на съвременната наука / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 11, с. 128 - 130. 

   В началото на 21 век всички са чували за нанотехнологиите - манипулирането на материята на микроскопично ниво, измервано в нанометри. Те присъстват във всеки списък от рода на "технологии на бъдещето". Но многобройни археологически сведения доказват, че още древните занаятчии са можели да създават предмети от нанокомпозити - материали, в които са добавени различен вид наночастици за постигането на определени качества. 

1. Нанотехнологии 
 001.18.000.93(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. наночастици 3. нанокомпозити 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1599

Философия. Психология. Религия.

- 12 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Как да хакнем мозъка си / Александър Александров. // Новата икономика, ІV, 2014, N 44, с. 104 - 106. 

   Искате да подобрите паметта си, да учите по-лесно, да спите по-пълноценно и да подобрите мисловната си дейност? Настоящата статията ни запознава с няколко полезни и научно потвърдени метода за подобряване на различни аспекти от работата на нашия мозък. 

1. Запаметяване - методика 2. Развиване на мисълта. Подвижни упражнения 
 159.953.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. мисловна дейност 2. памет 3. запаметяване 4. мозък 5. стимулиране на мозъка 6. техники за запомняне 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1527

- 13 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Заплахите на изкуствения интелект / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 47, с. 78 - 80. 

   В средата на януари няколко десетки учени, технологични предприемачи и визионери публикуват отворено писмо, в което предупреждават за потенциалните рискове от създаването на изкуствен интелект и опасностите, което това крие за цялото човечество. 

1. Изкуствен интелект 
 007:159.955.001.18(045)
Ключови думи: 1. изкуствен интелект 2. интелигентни системи 3. интелигентни машини 4. автоматизирани системи 5. суперкомпютри 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1755

- 14 -

Сп Б 521

Ангелова, Елица.  Индивидуален стил на учене при 15-годишни ученици / Елица Ангелова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 118, с. 12 - 18. 

   Стилът на учене е сравнително постоянна характеристика на личността в процеса на придобиване на знания и усвояването на умения и навици. Стилът на учене е онази страна , която мотивира индивида да вземе участие под определена форма в учебния процес. Изучаването на стиловете на учене на хората, които са в процеса на обучение, би намалило фрустрацията и би подобрило адаптацията на личността към околната среда и изискванията на обществото. 

1. Психология на юношите 
 159.922.8.000.37(045)
Ключови думи: 1. възпитание 2. учене 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1737

- 15 -

Сп Б 521

Богданова, Диана.  За истинското значение на признанието за изневяра и нейното мълчаливо присъствие / Диана Богданова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 125, с. 20 - 28. 

   Изневярата е не само акт, но и мисъл. Сама по себе си тя представлява вътрешно-психичен феномен, който намира своето изначално проявление на терена на собствената ни емоция, въображение, разсъдък. Същият е сложен по своята същност, тъй като снема в себе си освен емоционален, и когнитивен, и поведенченски компоненти. Обосновен е от множество различни по съдържание мотиви. Дали мотивът предхожда осъзнатостта на акта или не, това няма особено значение, освен за "провинилия" се партньор. Едно е сигурно - изневяра има там, където нещо не достига, нещо се губи, нещо завинаги е отмряло. Тя е сигнална лампа за липса във взаимоотношенията между двама души. 

1. Изневяра 
 176.6(045)
Ключови думи: 1. изневяра 2. вина 3. чувства 4. взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1719

- 16 -

Сп Б 521

Ботева, Тинка.  Вина. Средства за манипулиране / Тинка Ботева. // Психология журнал, XIII, 2015, N 127, с. 32 - 34. 

   Едно от средствата за манипулиране е формирането на чувство за вина. На човека му е присъщо да се чувства виновен чрез любовта, религията, обществото. Това чувство го съпътства през целия му жизнен път, но за съжаление е не винаги конструктивно. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 
 159.942(045)
Ключови думи: 1. чувства 2. вина 3. емоции 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1712

- 17 -

Сп Б 566

Бояджиева, Лиляна.  IQ-то и богатството на нациите / Лиляна Бояджиева. // Право & бизнес & данъци, 2014, N 9 (35), с. 10 - 12. 

   Зависимостите между степента на икономическо развитие, богатството на нациите, и техните географски и обществено-социални особености се дискутират отдавна. В статията се разглежда изследване, направено в края на миналия век, изводите от което имат за цел да бъде направена връзка между благосъстоянието на отделните държави и националния коефициент за интелигентност (IQ). 

1. Икономически растеж 2. Национално богатство. Съвкупен обществен продукт 3. Интелигентност 
 338.1(045)  + 159.92(045)
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. национално богатство 3. икономическо състояние 4. интелигентност 5. коефициент на интелигентност 6. IQ тест 7. брутен вътрешен продукт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1877

- 18 -

Сп Б 536

Взаимовръзка между здраве и удовлетвореност от живота при млади хора . // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVII, 2015, N 1, с. 21 - 24. 

   Целта на настоящото проучване е да се установи нивото на удовлетвореност от живота сред българската популация и има ли връзка този фактор със субективното здраве. 

1. Здраве 2. Индивидуална психология 
 614:159.923(045)
Ключови думи: 1. здраве 2. здравеопазване 3. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1945

- 19 -

Сп Б 521

Георгиева, Станка.  Егоизмът - необходимото зло / Станка Георгиева. // Психология журнал, XIII, 2015, N 129, с. 27 - 29. 

   Като понятие и начин на определяне характера на човек, отдавна сме свикнали да причисляваме егоизма към пороците на човека или по-соро към неправилния начин на поведение и саморазбиране. Факт е, че не е погрешно това разбиране, което поставя егоистите в групата на хората, с които не е чак толкова приятно да се общува. Само че някак не си даваме сметка че всички сме егоисти. Всички до един. По един или друг начин, обаче, моделът на поведение измества акцента върху други названия, с които можем да се определяме. В дъното на тези неща, обаче, си стои все той - егоизмът. 

1. Индивидуална етика. Морално съзнание 2. Морал и общество 
 171(045)  + 177(045)
Ключови думи: 1. Его 2. егоизъм 3. егоист 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1705

- 20 -

Сп Б 521

Германов, Димитър.  Загубата като предизвикателство / Димитър Германов. // Психология журнал, XIII, 2014, N 123, с. 22 - 29. 

   Всяка загуба означава промяна, понякога - голяма. Промяната означава, че нещата вече няма да са по този начин по който сте свикнали те да бъдат. Един от най-класическите примери на загуба е смъртта на близък човек (тази статия е посветена именно на този вид загуба). 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. скръб 2. загуба на близки 3. смърт 4. гняв 5. депресия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1724

- 21 -

Сп А 2184

Григорова, Мария.  Психология на сексуалността / Мария Григорова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 28, с. 14 - 29. 

   В края на XIX в. виенският лекар - психолог Зигмунд Фройд (1856 - 1939 г.) шокира света с една необичайна концепция за човека. В противоположност на традиционното разбиране за изключителната природа на човешкия индивид - божествен произход, рационална същност, алтруистичен морал, той лансира схващането за неговата инстинктивност, антисоциалност, егоистичност и аморалност. 

1. Психология на пола 2. Психоанализа 
 159.922.1(045)  + 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. психология на пола 3. сексуалност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1678

- 22 -

Сп Б 521

Даскалова, Даниела.  Емоционалната интелигентност и самооценката във възрастта от 20 до 50 години / Даниела Даскалова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 117, с. 15 - 22. 

   Изследването на емоционалната интелигентост на фона на съвременното ниво на развитие на науката и технологиите е съвсем актуално, защото твърде голямо значение в миналото се е придавало на рационалността, измервана с коефициента на интелигентност (IQ). От друга страна обаче, колкото по-обективно и стратегическо е мисленето, толкова по-често прогнозите се сбъдват и толкова по-рядко се случват психотравмиращи ситуации. Вътрешното единство между рационално и емоционално при човека е неминуемо, те дойстват в устойчива хармония през повечето време. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 
 159.942(045)
Ключови думи: 1. емоции 2. емоционално развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1741

- 23 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Изкуствен ителект - край или ново начало / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 166, с. 8 - 15. 

   Статията разглежда настоящето и бъдещето на изкуствения интелект, което ни очаква. 

1. Изкуствен интелект 
 007:159.955.001.18(045)
Ключови думи: 1. изкуствен интелект 2. интелигентни машини 3. интелигентни системи 4. суперкомпютри 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1757

- 24 -

Сп Б 521

Димитров, Мирослав.  Емоциите, които детето изпитва / Мирослав Димитров. // Психология журнал, XIII, 2014, N 115, с. 22 - 30. 

   В настоящата статия са описани чувствата, които детето изпитва - любов, интерес и любопитство, радост и щастие, страх и тревожност, печал и депресия, гняв, срамежливост и гордост, вина, завист и ревност. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7:159.942(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. емоции 3. чувства 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1763

- 25 -

Сп Б 521

Димитрова, Диана.  Влияние на раждането върху последващия живот на индивида / Диана Димитрова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 130, с. 8 - 12. 

   Целта на настоящия обзор е да се проучат научни публикации свързани с данни, които показват значими статистически връзки между начина на раждане и психо-емоционалните и соматични последици за индивида. 

1. Индивидуална психология 2. Раждане (физиология). Нормално раждане 
 159.923:618.4(045)
Ключови думи: 1. психология 2. раждане 3. оперативно раждане 4. аутизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1884

- 26 -

Сп А 2184

Добрева, Иванна.  Едиповият комплекс - фактор в изграждането на взаимоотношението родител - дете / Иванна Добрева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 28, с. 30 - 38. 

   Периодът между две и половина и шест години се нарича Едипов период или фаза. През този период се осъзнава разликата между половете, извършва се процес на идентификация (наподобяване поведението на значима фигура и възприемане на накои нейни качества) с родителя от същия пол и се преживяват чувства като любов, омраза, ревност, страх, гняв. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Психоанализа 
 159.922.7(045)  + 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. Едипов комплекс 3. родителски грижи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1680

- 27 -

Сп Б 521

Добрева, Иванна.  Ревност и съперничество между децата в семейството / Иванна Добрева. // Психология журнал, XIII, 2014, N 125, с. 8 - 12. 

   В психологията се отделя голямо внимание на междуличностните отношения в семейства с по две и повече деца. Върху отглеждането и възпитанието на децата в семейството голямо влияние оказва техния брой. Причина за това са чувството на ревност и съперничество между децата, породени от желанието и стремежът на всяко от децата да привлече по-голямата част от родителската любов и внимание и причинява немалко семейни трудности. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. ревност 3. съперничество 4. чувства 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1717

- 28 -

Сп Б 521

Иванов, Наско.  Сънища - скрити желания?! / Наско Иванов. // Психология журнал, XIII, 2015, N 129, с. 29 - 31. 

   Сънят е действието на мозъка през ноща, което доказва, че сънищата са това което се крие в подсъзнанието ни. Събития, които изключително силно искаме да се сбъднат или, ако сънят е кошмар - никога да не се сбъднат. 

1. Сънища 
 159.963(045)
Ключови думи: 1. сънища 2. сън 3. подсъзнателно мислене 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1707

- 29 -

Сп Б 566

Илиев, Евгени.  Стресът в бизнеса / Евгени Илиев. // Право & бизнес & данъци, 2014, N 5 (31), с. 17 - 20. 

   Всеки пети работещ страда от тревожност, депресия и стрес. Тези състояния рефлектират върху производителността на труда на хората. Стресът е сериозен не само личностен проблем, но и проблем на и без това нестабилната ни икономика. С една дума - стресът е загуба на пари. 

1. Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 2. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 331.4:159.91(045)
Ключови думи: 1. работна среда 2. психология на труда 3. стрес 4. стрес на работното място 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1878

- 30 -

Сп А 2184

Илиева, Стиляна.  Психология на жените / Стиляна Илиева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 25, с. 2 - 37. 

   Още от древността хората са забелязвали различията в поведението на жените в сравнение с това на мъжете. Голяма част от учените, развиващи се в различни сфери - биология, социология, антропология, философия са допринесли и продължават да допринасят за разбирането на поведението и психологията на жената. 

1. Психология на пола 
 159.922.1(045)
Ключови думи: 1. психология на пола 2. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1701

- 31 -

Сп Б 521

Йорданова, Ели.  До какво води прекалената родителска обич? / Ели Йорданова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 119, с. 38 - 39. 

   В стремежа си да покажат на детето колко го обичат, често родителите прекаляват и тяхната безвъзвратна родителска обич се превръща по-скоро в пречка за възпитанието и развитието на децата. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. възпитание 3. родителски грижи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1735

- 32 -

Сп А 2184

Кантарджиев, Стефан.  Проблемът за безсъзнателната мотивация в творчествотото на Алфред Адлер / Стефан Кантарджиев. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 28, с. 65 - 86. 

   Възникналото от реални впечатления, а по-късно тенденционно запазено и подчертано чувство на малоценност подтиква индивида към промяна на очертаните посоки още от детството. Винаги невротичния душевен живот се открива като надстройка над заплашващите ситуации в детството, макар и външно променени през годините и нагодени към действителността, както е изисквало развитието на детето. Всеки душевен феномен е белязан от тази застинала система. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. неврози 3. невропсихология 4. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1684

- 33 -

Сп А 2184

Киркова, Ирена.  Случай на детска психоневроза / Ирена Киркова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 27, с. 86 - 93. 

   Първоначално психоанализата е само "метод за изследване и лечение на неврозите"като, според Фройд, "невроза" е функционално патологично състояние на нервната система, предизвикано от психична травма. Първоначално Фройд търси произхода на сблъскващите се сили във взаимната борба между нарцистичните и либидонозните нагони. По-късно приема, че конфликтът се осъществява между две противоречиви тенденции, изхождащи от психичните системи - То, Аз или Свръх Аз. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Психоанализа 
 159.922.7.001(045)  + 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. психоанализа 3. неврози 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1692

- 34 -

Сп Б 521

Киркова, Ирена.  Лъжата като начин на живот / Ирена Киркова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 124, с. 23 - 25. 

   Няма човек, който да не използва лъжата и, ако срещаме хора, които ни уверяват, че никога в живота си не са лъгали, то тези факти свидетелстват или за твърде ограничено трактуване на понятието или за прикриване, с цел постигане на по-голяма социална желателност. 

1. Психоанализа, лъжа 
 159.964.2:179.8(045)
Ключови думи: 1. лъжи 2. възпитание 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1722

- 35 -

Сп Б 521

Киркова, Ирена.  Може ли човек да сънува рядко? / Ирена Киркова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 116, с. 23 - 25. 

   За повечето хора, освен на догатки, сънищата са източник на разнообразни емоции, тъй като до голяма част са повлияни от реалния живот, в който ни се случват както хубави, така и лоши неща. Затова, ако в един момент нощта е стресиращо време, в друг може да е източник на приятни изживявания. 

1. Сънища 
 159.963(045)
Ключови думи: 1. сън 2. сънища 3. кошмари 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1758

- 36 -

Сп А 2184

Киркова, Ирена.  Психоаналитично тълкуване на съновидение / Ирена Киркова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 30, с. 18 - 29. 

   Целта на статията е да се разясни каква е значимостта на сънищата за психоаналитичната работа, какво представляват те и каква е тяхната функция. 

1. Сънища 
 159.963(045)
Ключови думи: 1. сън 2. сънища 3. съновидения 4. тълкуване 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1995

- 37 -

Сп А 2184

Колев, Ивайло.  Фридрих Ницше и Зигмунд Фройд / Ивайло Колев. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 27, с. 94 - 103. 

   В настоящата статия е направена сравнителна характеристика на Фридрих Ницше и Зигмунд Фройд. 

1. Психоанализа 
 159.964.2.004.1(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. Ницше 3. Фройд 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1696

- 38 -

Сп Б 521

Кръстев, Кръстю.  Агресивността в поведението на 12-13 годишните деца / Кръстю Кръстев. // Психология журнал, XIII, 2014, N 118, с. 19 - 23. 

   Невинаги е лесно да се разкрият причините за тези прояви на агресивност. Често те се коренят в наследствена склонност към такива реакции, но най-често причината за тях е залегнала в нездравата възпитателна обстановка, в която детето израства, и която ежедневно му предлага сцени, изпълнение с агресивност и грубост. Въпросът е до колко и как теоретично и практически може да се помогне на тези деца. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. агресия 3. семейно възпитание 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1738

- 39 -

Сп А 2184

Кунчев, Кирил.  Комуникацията в психоаналитичния процес / Кирил Кунчев. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 28, с. 39 - 52. 

   Психоанализата предлага особен вид общуване, което въпреки че е основано предимно на езика, не се състои само от словесното изразяване на пациента и аналитика. Трябва да си дадем сметка, че това е сложна ситуация, в която се пораждат и пресъздават човешки отношения, които надхвърлят аспектите на предаването и разбирането на дадена конкретна информация. Следователно, психоаналитичната ситуация предполага сложно отношение между говорене и отнасяне (отношения) и служи като среда, за тяхното осъществяване. За да бъде ефективна тази среда на общуването, се нуждае от подходящи правила, които я установяват и поддържат. 

1. Психоанализа 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. комуникация - психологични проблеми 3. психоанализа 4. психодиагностика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1682

- 40 -

Сп Б 521

Манолов, Димитър.  Различието между хората / Димитър Манолов. // Психология журнал, XIII, 2014, N 119, с. 18 - 22. 

   Всеки човек е една необятна вселена, неповторима сама по себе си и различна от другите. Различието какво е то? Каква е ролята, която то играе в човешкия живот на граница или посредник?. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. ценностни системи 2. личност - психология 3. културни различия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1732

- 41 -

Сп Б 521

Миланова, Диана.  Невербална комуникация. Жествови език / Диана Миланова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 119, с. 14 - 17. 

   При общуването си в социалния контекст хората използват разнообразни и различни канали за предаване на информация. Когато говорим рядко, използваме само думи, за да предадем съобщението, въпреки че езикът е това което най-силно отличава хората от другите живи същества. Известно е, че две трети от цялата човешка комуникация е невербална. Това означава, че до голяма степен това е несъзнателно, защото хората често не осъзнават невербалните сигнали, които изпращат или съответно получават. 

1. Външен израз на психическите процеси и чертите на характера. Физиогномия. Френология. Краниоскопи 
 159.925(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. невербална комуникация 3. жестове 4. жестомимичен език 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1730

- 42 -

Сп Б 521

Нарколепсия . // Психология журнал, XIII, 2015, N 130, с. 33 - 36. 

   Нарколепсията е хронично, неврологично разстройство на съня, което продължава до края на живота и обикновено се появява в късните тийнейджърски или ранните 20 години и първоначално се характеризира с прекомерна умора през деня. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. умора 2. сън 3. катаплексия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1888

- 43 -

Сп А 2184

Николаева, Стефка.  Езикът на тялото - емоция или тайно оръжие / Стефка Николаева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 30, с. 30 - 43. 

   Всеки човек притежава свой индивидуален стил на невербално поведение. Целта на тренирането на тези умения не е да се усвоят непознати и неприсъщи техники, а да се направи съзнателен анализ на това, което ние непосредствено правим в общуването с другите хора. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Социално поведение. Социална психология 
 159.942(045)  + 316.6(045)
Ключови думи: 1. езикът на тялото 2. емоции 3. невербална комуникация 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1996

- 44 -

Сп Б 521

Николова, Мая.  Внимание, подводни камъни! Или какво печелят и губят ли нещо децата на заможните родители? / Мая Николова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 126, с. 27 - 31. 

   Добре ли е да имаш много пари? И докато повечето от вас със сигурност ще отговорят положително на този въпрос, малцина са тези, които биха се замислили за "наудобствата" на доброто финансово благосъстояние. Паричното благополучие избягвайки ни от едни проблеми, поражда други. Част от тези проблеми касаят децата в заможните семейства. Доколко родителите с по-големи финансови възможности знаят и успяват да задоволят психоемоционалните потребности на своите деца?. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. психология на детето 2. финансово благополучие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1714

- 45 -

Сп Б 521

Орешкова, Мария.  Изследване на агресивността при състезатели в бойни спортове / Мария Орешкова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 131, с. 12 - 19. 

   В основата на спорта лежи желанието на човек да изпробва собствените си способности срещу други хора. Това може да бъде свързано с желанието за победа, да получи превъзходство над другите или да заеме по-добро място в обществото. Макар че днес спортът изпълнява разнообразни и полезни функции, никога не бива да се забравя, че той в значителна степен се опира на съперничество между участниците. Трябва да се отбележи, че всяко състезание в малка или голяма степен се базира на агресия. 

1. Индивидуална психология 2. Агресия (социол. ) 
 159.923:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. агресия 3. агресивно поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1917

- 46 -

Сп Б 521

Орешкова, Мария.  Исзледване на агресивността при състезатели в бойни спортове / Мария Орешкова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 132, с. 13 - 18. 

   Целта на настоящото изследване е да се проучи агресивността сред състезателите в бойни спортове. 

1. Индивидуална психология 2. Агресия (социол. ) 3. Спортна борба. Тежка атлетика 
 159.923:316.647.3(045)  + 796.8:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. бойни изкуства 2. агресия 3. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1990

- 47 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Бърнаут : или синдром на професионалното изтощение / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 158, с. 26 - 28. 

   Един от най-големите проблеми, с които компаниите по целия свят се борят в наши дни, е т. нар. бърнаут. Той може да се появи навсякъде и се характеризира с изтощение, обезличаване и неефективност. Хората започват да отсъстват от работа, мнозина напускат, а които присъстват, са с много намалена продуктивност. 

1. Професионални болести. Общи въпроси 2. Работоспособност - умора 
 613.62.001.3(045)  + 159.944(045)
Ключови думи: 1. бърнаут 2. професионално изтощение 3. професионални вредности 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1745

- 48 -

Сп Б 521

Петров, Драгомир.  Адаптация на детето към училищно обучение / Драгомир Петров. // Психология журнал, XIII, 2014, N 121, с. 16 - 21. 

   Периодът между шестата и седмата година поставя началото на коренна промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие, като същевременно се усъвършенстват вече придобитите навици и се формират нови, по-сложни умения за комуникация и поведение. Поради това систематичното обучение на децата започва на тази възраст с постъпването в първи клас. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Педагогическа психология 
 159.922.7/.8(045)  + 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. адаптация 3. училищно възпитание 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1726

- 49 -

Сп Б 521

Петров, Драгомир.  Медии и психологическо въздействие / Драгомир Петров. // Психология журнал, XIII, 2014, N 116, с. 8 - 15. 

   Характерно за масовите комуникации е, че винаги стигат до отделния човек и действат върху обществото чрез въздействието и влиянието им върху отделния индивид. Като системи те отразяват целостта на обществения процес и по този начин пресъздават цялостния модел на човешкия живот. Те задоволяват различните нужди на човека - за познание, за емоционално преживяване, за вземане на определена позиция и т.н. Всяка комуникация цели да даде знания и да формира определен тип на поведения както в отделния индивид, така и в социалните образувания. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. медии 2. медийна комуникация 3. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1760

- 50 -

Сп Б 521

Петрова, Светлана.  Смисълът на живота и екзистенциалната проблематика / Светлана Петрова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 121, с. 8 - 16. 

   Смислообразуването е един от сложните процеси на съзнанието. Хората се разгадават много сигурно по това, което има смисъл за тях. Ценностите и смисълът пребивават в интимното пространство на човек и не винаги хората са склонни да разкриват смисловите си позиции, както и да ги подлагат на сравнение със смисловото пространство на другите хора. В крайна сметка, нещата, които имат смисъл за човека, никога не са освободени от емоции и чувства и затова може да се каже, че те са емоционално натоварени. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. живот 2. смисъл на живота 3. самоусъвършенстване 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1727

- 51 -

Сп Б 521

Петрова, Славина.  ТЕС (Техника за емоционална свобода) като инструмент за справяне със стреса / Славина Петрова. // Психология журнал, XIII, 2015, с. 37 - 39. 

   Целта на настоящата статия е да покаже какво представлява стреса, кои са видовете стрес, факторите за появата му, етапите на протичане, влиянието му върху нашия живот и начините да се справим с него. Описани са различни техники за справяне със стреса, като особено внимание е отделено на Техниката за емоционална свобода - ТЕС, представляваща инструмент за лично усъвършенстване и справяне със страха, безпокойството, неувереността, болезнените спомени от миналото и т.н. 

1. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 159.91(045)
Ключови думи: 1. стрес 2. психични разстройства 3. тревожност 4. емоции 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1918

- 52 -

Сп А 2184

Психични разстройства с начало, характерно за детството и юношеството . // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 26, с. 45 - 52. 

   Т. нар. "психиатрия на кърмачето" се развива през последните години. Детската психиатрия възниква по-късно от психиатрията за възрастни. Първите институции, третиращи този проблем, които до голяма степен са профилактични, се появяват в началото на века в САЩ и са предназначени за деца и юноши с поведенчески отклонения - организирани са в помощ на деца с антисоциално поведение. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Психоанализа 
 159.922.7/.8(045)  + 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. психични разстройства 2. детска психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1697

- 53 -

Сп А 2184

Савов, Светослав.  Психоаналитичната гледна точка за депресивните състояния / Светослав Савов. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 27, с. 2 - 37. 

   Една (на пръв поглед) частна тема традиционно получавала сериозно внимание, е темата на депресивните състояния. Въпросът навлиза систематично през 1917 г. със съчинението на Зигмунд Фройд "Скръб и меланхолия", а неговият ученик Карл Абрахам от години разработва психологията на маниакално-депресивните явления. Няколко години по-късно в "Аз и То" проблемът за меланхолията (понятие, което днес се използва рядко и се заменя с "депресия") преминава през теорията за формирането на психичните структури т. е. през самата основа на психоанализата. 

1. Психоанализа 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. депресия 3. чувства 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1691

- 54 -

Сп А 2184

Тодоров, Орлин.  Влиянието на ранните детски преживявания върху психиката / Орлин Тодоров. // ПСИХОАНАЛИЗА, 7, 2014, N 26, с. 53 - 65. 

   Един от най-сериозно поддържаните възгледи на психоанализата е свързан с решаващата роля на изживяванията от детството за формирането на личността, определянето на психичната динамика и психопатологията. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. психично развитие 3. памет 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1699

- 55 -

Сп Б 521

Тодорова, Християна.  Психологически предпоставки за възникването на раковите заболявания / Християна Тодорова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 130, с. 28 - 32. 

   Ключов фактор за развитието на психосоматични заболявания най-често се явява психосоциалният стрес под формата на социална неуреденост, промяна в социалния статус, урбанизацията, географската и социална мобилност, неблагоприятната ситуация при трудова заетост, недоволство от работата, драматични жизнение събития (загуба на близки, скръб, отчаяние, депресия и безнадежност). Доказано е, че заболеваемостта се увеличава при промяна на емоционалното равновесие на пациентите, когато те възприемат живота си като неудовлетворителен, заплшителен, непоносим, конфликтен и не могат да се справят с него. Едно от постиженията на съвременната наука е, че човек може да се научи да управлява психическите процеси, които влияят на широк спектър от физически процеси. Чрез влияние на психиката може да се застави организмът да оздравее. 

1. Индивидуална психология 2. Тумори. Неоплазми (новообразувания). Онкология (учение за туморите) 
 159.923:616-006(045)
Ключови думи: 1. психика 2. стрес 3. ракови заболявания 4. имунна система 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1886

- 56 -

Сп Б 521

Тошева, Силвия.  Психология на завистта / Силвия Тошева. // Психология журнал, XIII, 2014, N 119, с. 23 - 28. 

   Тази статия засяга смущаващата и малко дискутирана тема за завистта. 

1. Индивидуална психология, завист 
 159.923:179.8(045)
Ключови думи: 1. психология на личността 2. завист 3. ценностни системи 4. чувства 5. страх 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1733

- 57 -

Сп Б 521

Трендафилов, Красимир.  Човек - агресия и девиации / Красимир Трендафилов. // Психология журнал, XIII, 2015, N 127, с. 15 - 23. 

   Проблемът на агресивността има биологични, философски и нравствени измерения. Агресивното поведение е нападателно поведение. То е враждебно действие, целта на което се явява нанасяне ущърб на другите, причиняване на страдание. 

1. Психопаталогия 
 159.97(045)
Ключови думи: 1. агресия 2. конфликти 3. развод 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1710

- 58 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Не пестете от инвестиции в хората / Татяна Явашева. // Новата икономика, ІV, 2014, N 44, с. 70 - 71. 

   Установено е, че психологичното здраве на хората е един от факторите в ЕС, водещ до най-много загуби и пропуснати ползи. Ето защо ръководствата на фирмите трябва да поемат по-сериозен ангажимент при грижата за психичния статус на своите служители и при превенцията в работната среда от зависимостите. 

1. Психология на труда 2. Икономическа психология 3. Организация на труда - мотивация 
 331:159.9.000.33(045)
Ключови думи: 1. човешки фактор 2. мотивация 3. трудова мотивация 4. психичен статус 5. мотивация на служителите 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1535

- 59 -

Сп Б 521

Янкова, Ирена.  За субективността на възприятията / Ирена Янкова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 117, с. 29 - 33. 

   Говорейки за възприятие се упоменава, че това е отражението на предметите или явленията в съзнанието на човека, когато те въздействат непосредствено върху сетивата му. Благодарение на този процес отделните усещания се нареждат и обединяват в цялостни образи за нещата и събитията. 

1. Сетивно познание. Усещания и възприятия 
 159.93(045
Ключови думи: 1. възприятия 2. възприемане 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1743

- 60 -

Сп Б 521

Янкова, Ирена.  Алтруизмът - мит или реалност? / Ирена Янкова. // Психология журнал, XIII, 2014, N 117, с. 23 - 28. 

   Хората отделят много енергия и време за да помагат на другите. Защо постъпват така? Какъв мотив има? Отговорите на въпросите са в настоящата статия. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 
 159.942(045)
Ключови думи: 1. чувства 2. емпатия 3. алтруизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1744

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 61 -

Сп А 213

Stoeva, Teodora.  Challenges Associated with The Development of Vegetable Production in Bulgaria after The EU Enlargement = Предизвикателства, свързани с развитието на зеленчукопроизводството след присъединяването на България към ЕС / Teodora Stoeva. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 39 - 42. 

   След присъединяването на България към ЕС, в сектор "Зеленчукопроизводство" настъпват редица промени. Подкрепата, която се оказва на земеделските производители, предизвиква преструктуриране на сектора и нови адаптационни процеси. Целта на публикацията е да анализира предизвикателствата, пред които е изправено българското зеленчукопроизводство, неговото развитие и конкурентоспособност. 

1. Зеленчукопроизводство 2. България - Европейски съюз - присъединяване 
 635.1/.8(045)  + 327.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. Европейски съюз 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1955

- 62 -

Сп Б 389

Борачев, Владимир.  Скритите съкровища в теб / Владимир Борачев. // Мениджър, 2015, N 3 (197), с. 54 - 55. 

   Менторството и коучингът относително скоро навлязоха по-масово в българския бизнес речник и пейзаж. Тези техники ни подкрепят да преодоляваме професионални и лични трудности по пътя към постигането на нашите цели. Статията разглежда по какво си приличат и по какво се различават. 

1. Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 2. Мениджмънт - организационно поведение 
 65.012/.013.001.3(045)  + 316.43/.47(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. коучинг 4. менторство 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1810

- 63 -

Сп Б 483

Вутова, Вергиния.  ИТ системи за публичната администрация в контекста на електронното управление / Вергиния Вутова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 1, с. 44 - 46. 

   Изборът на конкретна стратегия за развитие на изградената информационна инфраструктура в държавната администрация трябва да бъде резултат от анализ на управленските механизми и възможността за участие в тях на заинтересованите страни (граждани и бизнес). Осигуряването на такава възможност гарантира прозрачно управление и граждански контрол над протичащите административни процеси и дейности. 

1. Администрация - автоматизация 2. Правителство - електронно 
 351/354:681.324(045)
Ключови думи: 1. администрация 2. държавна администрация 3. информационни технологии 4. информационни системи 5. електронно правителство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1830

- 64 -

Сп Б 483

Димитров, Велиян.  Големите масиви с данни предизвикват институциите да защитят правото на личен живот / Велиян Димитров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 53 - 55. 

   Необходимостта от компромис между изискванията за сигурност, защита на неприкосновеността на личния живот и използването на метаданни поставя пред институциите задачата да се анализират досегашните регламенти и да се открият пропуските, които възникват вследствие на технологичното развитие от последните години. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Права на човека 
 681.324.07(045)  + 342.7(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. права на човека 4. големи данни 5. Big Data 6. метаданни 7. данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1667

- 65 -

Сп Б 483

Димитров, Велиян.  Големите масиви с данни - носители на заплахи за конфиденциалността / Велиян Димитров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 34 - 36. 

   Новите технологии свързани с големите масиви от данни (Big Data) доведоха до тенденция за унищожаване на запазеното лично пространство на човека. Метаданните по същество са големи масиви с данни и усложняват още повече ситуацията. Заедно с ползите, които носят, те крият неподозирани заплахи за личния живот на хората. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Права на човека 
 681.324.07.001.1(045)  + 342.7(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. права на човека 4. данни 5. метаданни 6. големи данни 7. Big Data 8. конфиденциалност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1693

- 66 -

Сп Б 483

Какво превръща мениджъра в лидер . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 1, с. 66 - 68. 

   Лидерството е умение, благодарение на което хората и бизнесът постигат напредък. Успешните ИТ ръководители несъмнено трябва да имат лидерски качества, защото те трябва да работят в нова икономика, в нова ера на технологии, с нови и все по-изискващи крайни потребители. В статитята са описани някои от основните концепции за лидерство през последните 150 г. 

1. Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 2. Лидерство 
 65.012/.013(045)  + 316.46(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. лидерство 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1833

- 67 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Е-управление: най-честите грешки в международния опит / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 1, с. 4 - 7. 

   Развитието на електронното правителство у нас е тема, която тепърва ще изисква внимание и усилия. Българските институции биха могли да ускорят напредъка в тази област, ако успеят да избегнат повтарянето на грешки, които вече са допускани преди. В статията се прави анализ на опита от реализацията на проекти в сферата на електронното управление в различни страни. 

1. Администрация - автоматизация 2. Правителство - електронно 
 351/354:681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. администрация 2. електронно правителство 3. електронно управление 4. електронно здравеопазване 5. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1829

- 68 -

Сп Б 536

Ламбрева, Д. и др.  Информираност на лицата с психични разстройства за техните права / Д. Ламбрева, И. Стамболова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVII, 2015, N 1, с. 7 - 10. 

   Целта на изседването е да се провери в каква степен лицата с психични разстройства в Р. България познават конкретни свои права, гарантирани с европейското и българското законодателство. 

1. Психиатрия 2. Права на човека 
 616.89:342.7(045)
Ключови думи: 1. психиатрична диагноза 2. психиатрия 3. психични разстройства 4. права на човека 5. законодателни норми 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1943

- 69 -

Сп А 2043

Мадбух, Ахмед.  Близкоизточният конфликт и тероризмът / Ахмед Мадбух. // Международни отношения, 44, 2015, N 2, с. 5 - 10. 

   В статията се разглежда тероризмът в Близкия изток. Този термин все още няма ясна формулировка, но трябва да получи обяснение във всички аспекти. Трябва да бъде направено и категорично разграничение между "тероризъм" и борбата за национално освобождение. Разглежда се историческата територия на Палестина и какво е фактическото й състояние днес. 

1. Международни политически отношения 2. Близкият изток 
 327(045)
Ключови думи: 1. Близък изток 2. Палестина 3. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2001

- 70 -

Сп А 2184

Николаева, Стефка.  Езикът на тялото - емоция или тайно оръжие / Стефка Николаева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 30, с. 30 - 43. 

   Всеки човек притежава свой индивидуален стил на невербално поведение. Целта на тренирането на тези умения не е да се усвоят непознати и неприсъщи техники, а да се направи съзнателен анализ на това, което ние непосредствено правим в общуването с другите хора. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Социално поведение. Социална психология 
 159.942(045)  + 316.6(045)
Ключови думи: 1. езикът на тялото 2. емоции 3. невербална комуникация 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1996

- 71 -

Сп Б 521

Орешкова, Мария.  Изследване на агресивността при състезатели в бойни спортове / Мария Орешкова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 131, с. 12 - 19. 

   В основата на спорта лежи желанието на човек да изпробва собствените си способности срещу други хора. Това може да бъде свързано с желанието за победа, да получи превъзходство над другите или да заеме по-добро място в обществото. Макар че днес спортът изпълнява разнообразни и полезни функции, никога не бива да се забравя, че той в значителна степен се опира на съперничество между участниците. Трябва да се отбележи, че всяко състезание в малка или голяма степен се базира на агресия. 

1. Индивидуална психология 2. Агресия (социол. ) 
 159.923:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. агресия 3. агресивно поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1917

- 72 -

Сп Б 483

Осем] 8 начина да познаете кой не може да бъде лидер . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 60. 

   Можем ли да разпознаем неподходящия кандидат за ръководна длъжност преди той да я заеме? Оказва се, че това е възможно. Няколко черти на характера са сигурен знак, че човекът няма да изпълнява успешно ръководна длъжност. 

1. Лидерство 
 316.46.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. лидер 2. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2002

- 73 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Тъмната страна на интернет : Или социалните мрежи vs. жените / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 163, с. 28 - 32. 

   Жените в 21 век трудно се чувстват в безопасност. Освен за реалния, това важи и за виртуалния свят. Онлайн тормозът е проблем, който все повече нараства с напредването на употребата на социалните мрежи. Ежегодно, дори ежедневно ставаме свидетели на проблема с неприкосновеността на жените в интернет и нападенията срещу тях, които са толкова открити, колкото и безнаказани. 

1. Интернет 2. Насилие - социологични проблеми 
 681.324(045)  + 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. социални мрежи 3. насилие 4. онлайн тормоз 5. агресия 6. агресия към жените 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1723

- 74 -

Сп Б 526

Пъстрите микронации . // Новата икономика, V, 2015, N 45, с. 118 - 122. 

   Статията разглежда микродържавите, които са обявили независимост и суверенитет, макар да не са признати от никое световно правителство. Те се създават по множество причини - едни като знак на протест, други с цел да насърчават местния туризъм, трети - просто за забавление. 

1. Държава 
 321.013.001.1(045)
Ключови думи: 1. държави 2. микродържави 3. микронации 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1537

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 75 -

Сп А 213

Agapieva, Valentina et al.  Features of Organic Farming and Its Economic Efficiency = Особености на биологичното земеделско производство и неговата икономическа ефективност / Valentina Agapieva, Vasko Koprivlenski. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 66 - 70. 

   Целта на настоящата статия е да се разгледат специфичните особености на биологичното земеделие, които оказват влияние върху крайните производствени и икономически резултати, както и върху конструирането на методическия инструментариум за анализ и оценка на ефективността на биологичното земеделско производство. 

1. Земеделие - екологично 2. Икономическа ефективност 
 631.95(045)  + 330.131.5(045)
Ключови думи: 1. органично земеделие 2. биологично земеделие 3. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1953

- 76 -

Сп А 213

Radev, T.  Development and Implementation of a Model for Wine Tourism = Разработване и прилагане на модел за винен туризъм / T. Radev. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 51 - 58. 

   Целта на настоящата статия е да се представи логически модел за организиране на винен туризъм от винарска изба. Чрез неговото изпълнение се цели повишаване както на приходите на избата, така и на нейната известност сред потребителите. 

1. Вина. Винопроизводство 2. Туризъм 
 338.48-6:663.2(045)
Ключови думи: 1. вина 2. винарски изби 3. туризъм 4. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1954

- 77 -

Сп Б 389

Ангелов, Георги.  Хем има безработни, хем няма кадри / Георги Ангелов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 82 - 83. 

   Безработицата се увеличава, както и свързаните с нея социални проблеми и бедност. В същото време много работодатели се оплакват от липса на квалифицирани служители в една или друга индустрия. Едновременно има твърде много безработни, които не могат да си намерят работа (излишък на незаета работна сила) и работни места, които няма кой да заеме (дефицит на работна сила). 

1. Безработица 
 331.56.003.1(045)
Ключови думи: 1. безработица 2. квалификация 3. образование 4. работна сила 5. работни кадри 6. работни места 7. средно образование 8. висше образование 9. преквалификация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1629

- 78 -

Сп Б 389

Ангелов, Георги.  По-малко сиво в икономиката / Георги Ангелов. // Мениджър, 2015, N 5 (199), с. 96 - 97. 

   През последното десетилетие делът на сивата икономика в България постепенно намалява. През 2003 г. тя е била близо 36% от официално измерения брутен вътрешен продукт на страната, докато 12 години по-късно - през 2015 г., тя вече е малко над 30%. Но въпреки подобрението през последното десетилетие сивата икономика в България остава най-висока в Европа. 

1. Сива икономика 
 338.000.33(045)
Ключови думи: 1. икономика 2. сива икономика 3. брутен вътрешен продукт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1971

- 79 -

Сп Б 483

Атанасова, Красимира.  Злополуките : Задължения на работодателя при злополука с работник или служител / Красимира Атанасова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7 (33), с. 18 - 21. 

   Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност или смърт. 

1. Трудови злополуки 
 331.46(045)
Ключови думи: 1. труд 2. трудови злополуки 3. трудово право 4. неработоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1882

- 80 -

Сп А 213

Башев, Храбрин и др.  Изследване на екоуправлението в земеделските стопанства с висока екоактивност / Храбрин Башев, Димитър Ванев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 28 - 55. 

   В статията се представят резултатите от широкомащабно изследване върху формите, факторите и ефективността на екоуправлението в земеделските стопанства от различен юридически тип, размери, специализация и местонахождение. Анализират се многообразните (вътрешни, частни, договорни, пазарни, формални, неформални, хибридни и т.н.) форми на екоуправление в земеделските стопанства, разнообразните (идеологически, икономически, пазарни, обществени и т. н.) фактори за екоуправление във фермите, разходите, ефектите, ефективността и перспективите на екоуправлението в стопанствата. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 631.15*(045)  + 338.43:65.011(045)
Ключови думи: 1. земеделско стопанство 2. земеделско производство 3. управление на селското стопанство 4. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1648

- 81 -

Сп Б 389

Богоев, Борил.  Професиите на бъдещето / Борил Богоев. // Мениджър, 2014, N 4, с. 74 - 75. 

   Новите технологии и породените от тях нови маркетингови канали предизвикват нуждата от уникални специалисти. Недостигът на квалифицирани кадри в дигиталния маркетинг е постоянен. Статията представя шест от най-актуалните професии в Мрежата. 

1. Професии - класификатор 
 331.54.001.3(045)
Ключови думи: 1. професии 2. интернет 3. социални мрежи 4. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1624

- 82 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Е-сорсинг] e-SOURCING - другото име на лоялната селекция на доставчиците / Николай Божилов. // Логистика, X, 2014, N 8, с. 38 - 39. 

   Електронните системи за селекция и контрол на превозвачите стават все по-важен фактор за качеството и конкурентоспособността на доставките. 

1. Софтуерни продукти в областта на дистрибуцията, логистиката и пазара 
 004.4:339.14/.18.001.1(045)
Ключови думи: 1. e-sourcing 2. електронни системи 3. софтуер 4. софтуерни продукти 5. софтуерни приложения 6. електронни търгове 7. доставчици 8. логистика 9. логистична верига 10. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1590

- 83 -

Сп Б 389

Бойчинова, Мария.  Тези така популярни хеджфондове / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2015, N 3 (197), с. 86 - 88. 

   Хеджфондовете съществуват отдавна, но набират популярност едва през последните години и в момента са една от основните форми за инвестиция и източници на капитал. Те са близки до популярните у нас взаимни фондове по това, че събират средства от инвеститори и с тях формират портфолио от инвестиции. Основната разлика е, че хеджфондовете имат много повече свобода за това в какво могат да инвестират. 

1. Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 
 330.322.001.3(045)
Ключови думи: 1. инвестиции 2. капитал 3. фондове 4. хеджфондове 5. хеджиране 6. инвестиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1809

- 84 -

Сп А 213

Борисов, Петър и др.  Влияние на ландшафта за създаване на конкурентен винен туризъм / Петър Борисов, Теодор Радев, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 1, с. 28 - 37. 

   Правилното съчетаване на даденостите на ландшафта на един регион с възможностите за икономическо развитие може да доведе до бърз и мултиплициращ ефект. Целта на настоящото изследване е да се анализира приносът на ландшафта при създаването на стойност в сектор "Винен туризъм" и да се дадат насоки за повишаване на конкурентоспособността му. 

1. Вина. Винопроизводство 2. Туризъм 3. Ландшафт 
 338.48-6:663.2(045)  + 712(045)
Ключови думи: 1. ландшафт 2. вино 3. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 1966

- 85 -

Сп Б 566

Бояджиева, Лиляна.  IQ-то и богатството на нациите / Лиляна Бояджиева. // Право & бизнес & данъци, 2014, N 9 (35), с. 10 - 12. 

   Зависимостите между степента на икономическо развитие, богатството на нациите, и техните географски и обществено-социални особености се дискутират отдавна. В статията се разглежда изследване, направено в края на миналия век, изводите от което имат за цел да бъде направена връзка между благосъстоянието на отделните държави и националния коефициент за интелигентност (IQ). 

1. Икономически растеж 2. Национално богатство. Съвкупен обществен продукт 3. Интелигентност 
 338.1(045)  + 159.92(045)
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. национално богатство 3. икономическо състояние 4. интелигентност 5. коефициент на интелигентност 6. IQ тест 7. брутен вътрешен продукт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1877

- 86 -

Сп Б 434

Василева, Надежда.  Седем] 7 млрд. евро директно в земеделието / Надежда Василева. // Агробизнесът, 13, 2015, N 3, с. 18 - 19. 

   Седем милиарда евро за директни плащания ще получат българските земеделци до 2020 г. Това е с два милиарда евро повече от стария програмен период. В статията са описани основните схеми за подпомагане в земеделието. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 338.43
Ключови думи: 1. селското стопанство 2. земеделие 3. субсидии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1780

- 87 -

Сп Б 389

Ганчева, Боряна.  Качество на промоция движи продажбите на дребно / Боряна Ганчева. // Мениджър, 2015, N 5 (199), с. 92 - 94. 

   След години на изтощителни ограничения средностатистическият българин даде признаци, че е склонен да похарчи малко повече за личното си потребление. Причината за това определено не е, че финансовото положение на хората се е подобрило. Ръстът идва от различни сегменти и търговски канали. 

1. Жизнено равнище 
 330.59.000.33(045)
Ключови думи: 1. потребление 2. жизнено равнище 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1972

- 88 -

Сп Б 389

Георгиев, Асен.  Има място за нови водачи / Асен Георгиев. // Мениджър, 2014, N 8, с. 28 - 29. 

   Статията дава няколко интересни съвети при навлизане в света на интернет търговията и създаването на онлайн магазин. 

1. Електронна търговия 
 339.1:681.324.001.13(045)
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. интернет търговия 3. онлайн пазаруване 4. онлайн маркетинг 5. електронен магазин 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1611

- 89 -

Сп Б 389

Границка, Лили.  Десетте] 10-те големи в износа : Успяваме да изместим утвърдени доставчици на глобалните пазари / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 1, с. 88 - 89. 

   България е в топ 3 в световния износ на десет продукта. 

1. България - външна търговия - статистика 
 339.5.003.1(045)
Ключови думи: 1. износ 2. икономика 3. външна търговия 4. външен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1573

- 90 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Биткойн] BitCoin : Гениалната валута, която може да промени света не само на парите / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 154, с. 38 - 47. 

   Статията разглежда BitCoin валутата - крипто валута, която излиза извън пределите на парите. Защо е толкова важна и защо мненията за нея са толкова различни? В следващите редове ще се опитаме да отговорим именно на тези въпроси. 

1. Пари. Валута 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 336.74:681.324(045)
Ключови думи: 1. биткойн 2. BitCoin 3. валута 4. електронна валута 5. пари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1773

- 91 -

Сп Б 483

Доколко сигурна и защитима е цифровата валута . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 74 - 76. 

   Статията разглежда виртуалната валута биткойн, с която се означава електронна валутна система от типа потребител-до-потребител. 

1. Пари. Валута 
 336.74(045)
Ключови думи: 1. валута 2. електронна валута 3. цифрова валута 4. биткойн 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1806

- 92 -

Сп Б 448

Иванов, Борил.  Професия спедитор / Борил Иванов. // Логистика, 2015, N 2, с. 46 - 49. 

   Длъжността спедитор изисква доста обширни знания в областта на външната търговия, митническото законодателство и най-вече задълбочени познания в отделните видове транспорт. Често производствените и търговските фирми се фокусират основно върху цената и качеството на стоката, която продават или купуват, оставяйки детайлите по доставката на заден план. Това е логично предвид пазарната конюнктура, която предлага много варианти за възлагане на организацията на доставката, дори в последния момент. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 2. Професии 
 658.7.012:331.54(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични вериги 3. спедиция 4. спедиторски услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1771

- 93 -

Сп А 213

Иванова, Кина.  Основни тенденции в производството и пазара на пшеница / Кина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 1, с. 46 - 53. 

   През последното десетилетие отглеждането на пшеница се превърна в модерно, високопроизводително производство. В резултат на благоприятните финансови възможности, които ни предостави Общата селскостопанска политика на ЕС - с директните плащания на единица площ, културата се развива във възходяща посока. Целта на настоящата статия е да се направи анализ на производството и потреблението на пшеница в България и на световния пазар, и да се разкрият очакваните тенденции в търсенето и предлагането. 

1. Пшеница 
 633.11.002.2(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. брашно 3. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1655

- 94 -

Сп А 213

Иванова, Кина.  Оценка на влиянието на директните плащания върху българската пшеница / Кина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 73 - 78. 

   Целта на статията е да се направи оценка на влиянието на схемата за директни плащания на площ върху производството и износа на пшеница и да се разкрият икономическият ефект и проблемите от нейното прилагане. 

1. Пшеница 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 633.11(045)  + 338.43(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. директни плащания 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1957

- 95 -

Сп Б 389

Иванова, Тошка.  За няколко клика повече / Тошка Иванова. // Мениджър, 2014, N 8, с. 30 - 31. 

   В България тенденциите в електронната търговия не се различават много от тези в Европа, където купуването по интернет се оценява на 234 млрд. евро за 2013 г. А когато един сектор се развива с такива главоломни темпове, това налага и светкавични реакции и адаптивност, за да може бизнесът да навакса промените в потребителското търсене. 

1. Електронна търговия 
 339.1:681.324.001.18(045)
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн търговия 3. електронен магазин 4. онлайн магазини 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1613

- 96 -

Сп Б 566

Илиев, Евгени.  Стресът в бизнеса / Евгени Илиев. // Право & бизнес & данъци, 2014, N 5 (31), с. 17 - 20. 

   Всеки пети работещ страда от тревожност, депресия и стрес. Тези състояния рефлектират върху производителността на труда на хората. Стресът е сериозен не само личностен проблем, но и проблем на и без това нестабилната ни икономика. С една дума - стресът е загуба на пари. 

1. Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 2. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 331.4:159.91(045)
Ключови думи: 1. работна среда 2. психология на труда 3. стрес 4. стрес на работното място 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1878

- 97 -

Сп Б 483

ИТ в банките - каква е цената . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 4 - 8. 

   Според различни източници компаниите от сферата на финансовите услуги през последната година са похарчили за ИТ между $270 млрд. и $470 млрд. Статията разглежда структурата на направените ИТ разходи и подходите към ИТ бюджетите в различни региони по света. Като цяло вниманието се фокусира върху ефективното управление на инвестициите. 

1. Информационни технологии 2. Банки. Банково дело 
 681.518:336.71.003.2(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. ИТ разходи 4. банки 5. банково дело 6. финансов сектор 7. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1790

- 98 -

Сп Б 483

Как да оптимизираме бюджета за информационна сигурност . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 47 - 48. 

   Като цяло бюджетите за информационна сигурност растат. Много организации обаче се увличат да купуват най-модерните технологии, независимо дали те са най-подходящите решения за техните специфични цели във връзка със сигурността. Имайки предвид това несъмнено трябва да се направи необходимото, така че повишените бюджети да бъдат насочени към правилните сфери. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 
 681.324.07(045)  + 336.126(045)
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. защита на информация 3. бюджет 4. управление на бюджета 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1700

- 99 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Професии на утрешния ден / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 45, с. 56 - 57. 

   Животът динамично се променя и дори професиите не са това, което бяха. Изчезват много от дейностите, давали препитание на цели поколения. Задава се революция в начина, по който планираме и избираме професията си. Технологиите чертаят нови хоризонти и застрашават статуквото. 

1. Профисионално ориентиране. Избор на професия 
 331.54.001.18(045)
Ключови думи: 1. професия 2. работа 3. избор на професия 4. избор на работа 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1544

- 100 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Икономическа ефективност на земеделските стопанства в България / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 2, с. 20 - 32. 

   Целта на статията е въз основа на анализ да се направи оценка в каква степен протичащите структурни промени се отразяват върху равнището на икономическата ефективност общо по специализация на земеделските стопанства. 

1. Селско стопанство 2. Икономическа ефективност 
 63:330.131.5(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1961

- 101 -

Сп Б 389

Кръстева, Десислава.  Добре дошли в ерата на дигиталните плащания / Десислава Кръстева. // Мениджър, 2014, N 10, с. 78 - 79. 

   Често споменавано предимство на безкешовите разплащания е, че те водят до намаляване на финансовите престъпления и раздаването на пари "на черно". Внедряването на такава технология обаче отнема време и средства. Статията разглежда кои технологии за безналично плащане са най-разпространени, какви са техните предимства и недостатъци и къде се намира България в тази насока. 

1. Пари. Валута 
 336.74.001.3(045)
Ключови думи: 1. пари 2. плащания 3. безкешови плащания 4. безконтактни плащания 5. мобилни плащания 6. мобилни портфейли 7. дигитални портфейли 8. смартфони 9. валута 10. виртуална валута 11. биткойн 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1598

- 102 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  ИТ разходите на финансовия сектор в България - с 2% по-ниски през 2014 г. / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 4 - 7. 

   Повечето институции не очакват промени в своите ИТ бюджети през следващата година. Бурният ръст на ИТ инвестициите е минало, но банките и застрахователните компании си остават крупни и активни ИТ потребители. 

1. Банки 2. Информационни технологии 
 336.71:681.518(045)
Ключови думи: 1. банки 2. финансови институции 3. финансов сектор 4. информационни технологии 5. ИТ инвестиции 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1651

- 103 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Ограничените бюджети - отново проблем №1 за ИТ сигурността на българските организации / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 14 - 17. 

   Макар че бюджетите за информационна сигурност продължават да бъдат ограничени, през последната година много български организации са разширили портфолиото от въведени организационни мерки и технологични средства за ИТ сигурност. Статията представя проучване на списание CIO България за ИТ сигурността и дава обобщените отговори на ИТ ръководители в 29 български организации. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Инвестиции 
 681.324.07:330.322(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. инвестиции 4. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1690

- 104 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Безконтактните плащания - предвестник на голямата промяна / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 67 - 72. 

   Безконтактното плащане е безналична трансакция, при която не е необходим физически контакт между носителя, с който потребителят плаща, и POS терминала. Статията разглежда предимствата на безконтактните плащания, какви инициативи в това направление развиват банките у нас и кога новите модели на разплащане ще се превърнат в обичайна практика. 

1. Пари. Валута 
 336.74(045)
Ключови думи: 1. плащания 2. безконтактни плащания 3. платежни средства 4. пари 5. безконтактни карти 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1805

- 105 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Дигиталната трансформация - тенденции и предизвикателства / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 32 - 39. 

   Съвременните бизнес реалности налагат банките да ускорят темповете на дигитализация на своя бизнес. Статията показва какви са най-важните аспекти на този процес, според проучванията на водещите анализатори и практическия опит на банка ДСК. 

1. Банки. Банково дело 2. Дигитализация 
 336.71:681.324(045)
Ключови думи: 1. банки 2. банково дело 3. дигитализация 4. дигитализиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1900

- 106 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Инвестиционните предпочитания на финансовия сектор - сигурност, клиентски анализи и дистанционно обслужване / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 4 - 10. 

   Инвестициите в ИТ проекти, допринасящи за развитието и промяната на бизнеса, отбелязват ръст, но дългосрочните и мащабни ИТ проекти не са на мода. Сигурността и управлението на риска са приоритет за 100% от финансовите институции. 

1. Финансови органи. Финансови учреждения. Обменни бюра, финансови и брокерски къщи 2. Инвестиции 3. Информационни технологии 
 336.07:330.322(045)
Ключови думи: 1. финансови институции 2. финансови организации 3. финансов сектор 4. информационни технологии 5. инвестиции 6. ИТ проекти 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1902

- 107 -

Сп А 213

Кънева, Красимира.  Предизвикателства пред земеделските стопанства: ОСП 2014-2020 / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 17 - 27. 

   В статията се разглеждат новите схеми и мерки по директните плащания и ПРСР (Програмата за развитие на селските райони) в Общата селскостопанска политика 2014-2020. Целта е да се направи предварителна оценка за очакваното въздействие върху бенефициентите в резултат от прилагането им. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Европейски съюз - аграрна политика 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. директни плащания 3. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1958

- 108 -

Сп А 213

Маламова, Нона.  Оптимизиране на заплащането на наемния труд в производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 65 - 71. 

   Целта на тази статия е да идентифицира секторните различия по отношение на нивото на компенсиране на наемния труд, необходимостта и възможностите за повишаването му, както и да предложи препоръчителни индекси за повишаване на нивото на компенсиране на наемния труд. 

1. Труд - икономика, възнаграждения, споразумения, работна среда, заетост 
 331.1/.5(045)
Ключови думи: 1. наемен труд 2. трудово възнаграждение 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1650

- 109 -

Сп А 213

Мендева, Виктория.  Методи за отчитане на риска при инвестиционни решения в земеделието / Виктория Мендева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 15 - 20. 

   Средата и динамиката в околната среда предполагат използване на съвременни методи за оценка на ефективността на инвестиционни решения. Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на инвестиции в млечното говевъдство, свързани с опазване на водите от замърсяване. 

1. Инвестиции в селското стопанство 
 63:330.322(045)
Ключови думи: 1. селското стопанство 2. земеделие 3. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1956

- 110 -

Сп Б 483

Мобилното банкиране - развитието все още предстои . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 48 - 52. 

   Мобилните плащания са предпоставка за революция в сферата на финансовите услуги. Реализирането на техния потенциал изисква възприемане на нови бизнес модели, които насърчават партньорството, дават възможност на компаниите да играят нови роли и да предоставят нови услуги в отворена и динамична среда на сътрудничество. 

1. Банки. Банково дело 2. Банкови операции 3. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 336.71&621.395:621.396(045)
Ключови думи: 1. мобилно банкиране 2. мобилни плащания 3. банкови услуги 4. мобилни банкови услуги 5. мобилни пари 6. банки 7. банков сектор 8. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1796

- 111 -

Сп Б 389

Ненов, Тодор.  Връщаме се сред големите : Зеленчукопроизводството може да издърпа икономиката нагоре. Плодовете и зеленчуците са големият резерв на българското земеделие / Тодор Ненов. // Мениджър, 2014, N 10, с. 88 - 89. 

   Има сектори в България, каито се развиват добре през последните години и земеделието безспорно е сред тях. В статията са поместени статистически данни за земеделието, киото показват, че секторът е стабилен въпреки неблагоприятната 2014 г. 

1. Българско земеделие 
 338.43.000.33(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. растениевъдство 4. зърнопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1597

- 112 -

Сп Б 389

Николова, Елица.  Как ще купуваме след 10 години / Елица Николова. // Мениджър, 2014, N 7, с. 74 - 75. 

   Селфи културата ще се превърне в професионален онлайн маркетинг, интелигентни аватари ще пазаруват вместо нас - това са част от бъдещите сценарии, описани в проучване на германската логистична компания DHL. 

1. Електронна търговия 
 339.1:681.324.001.18(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. онлайн търговия 4. онлайн пазаруване 5. онлайн магазини 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1615

- 113 -

Сп Б 483

Пет] 5 съвета за тиймбилдинг на ИТ отдела . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 70 - 72. 

   Откриването и задържането на ИТ таланти може да бъде доста трудна задача, съществуват обаче множество инициативи, които да направят работното място атрактивно за технологичните професионалисти. Културата е най-важна, а фокусирането върху организационното развитие маже да доведе до по-удовлетворени и продуктивни служители. 

1. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 2. Спортни игри 
 331.108:796(045)
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. организация на персонала 3. тиймбилдинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1883

- 114 -

Сп А 213

Радев, Теодор.  Маркетингови дейности при диверсифициране на дейността на винарските изби / Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 2, с. 65 - 72. 

   Целта на статията е да се идентифицират, анализират и оценят основните маркетингови дейности на винарските изби при развитие на продукта "винен туризъм". 

1. Винарски изби 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винарски изби 3. винен туризъм 4. диверсификация 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1964

- 115 -

Сп Б 434

Руменова, Таня.  Магазин с мирис на изпечен хляб / Таня Руменова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 1, с. 14, 17. 

   Пазаруването в бъдеще трябва да е просто. Жените искат технологии, които ги улесняват и персонал, който ги подкрепя. Освен това искат да не се срещат с досегашните дразнители при пазаруването, а тъкмо обратното - цените да са коректно изписани, продавачите да уважават клиентите си, а хигиената в магазините да е добра. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 339.13
Ключови думи: 1. пазар 2. пазаруване 3. магазини 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1548

- 116 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  До 2025 г. пазаруването онлайн ще отвоюва 40% дял / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 36 - 37. 

   Статията представя изследване, описващо четири сценария за развитие на електронната търговия. Според прогнозите онлайн пазаруването до 2025 г. ще достигне 40% от общия обем на търговията в развитите страни и 30 на сто в развиващите се пазари. 

1. Електронна търговия 2. Логистика 
 339.1:681.324.001.18(045)  + 339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн пазаруване 3. онлайн търговия 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1578

- 117 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Светът през 2025 г. - Сценарий 1 : Сливане на online и offline реалността / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 6, с. 48 - 51. 

   В статията е представен първият сценарий за развитие на световната търговия и отражението й върху логистичните процеси. Сценарият описва как борбата за социалния статус определя ритъма на живот и работа в световното общество, издигнало постиженията в свръхценност. 

1. Световна икономика 2. Електронна търговия 3. Логистика 
 339.1.001.18(045)  + 339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. световна икономика 2. световна търговия 3. логистика 4. електронна търговия 5. логистичен сектор 6. логистични компании 7. онлайн пазаруване 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1584

- 118 -

Сп Б 412

Славчев, Слави.  Да започнем бизнес онлайн / Слави Славчев. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 162, с. 46 - 51. 

   Създаването на онлайн магазин може да бъде ценен допълнителен доход или първа крачка за бизнес във виртуалния свят. Статията представя преглед на най-популярните платформи, с които можете да създадете онлайн магазин за един ден. 

1. Електронна търговия 2. Търговия - използване на Интернет 
 339.1:681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн магазини 3. онлайн пазаруване 4. онлайн търговия 5. интернет търговия 6. интернет 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1728

- 119 -

Сп А 19

Стамболиев, Иван.  Премахването на "розовите очила" при оптимизация на производствения процес / Иван Стамболиев. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 7-8, с. 16 - 17. 

   Процесът на производство е същинския работен процес при производствените предприятия. Всякакви опити за изкривяване на състоянието му водят след себе си негативни резултати. Практиката показва, че тези резултати са в следствие на феномена "розови очила" - т.е. когато ръководството отказва да приеме възможността за наличие на системен проблем в производството. 

1. Общи въпроси на производството 
 338.3.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. производство 2. производствен процес 3. оптимизация на производството 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1562

- 120 -

Сп Б 483

Тенденции в проектния мениджмънт и бизнес анализите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 56 - 57. 

   Мениджърите на проекти и бизнес анализаторите трябва да бъдат доверени съветници и да оказват влияние върху акционерите. Сред основните тенденции в тази област експертите отбелязват 7 основни насоки за настоящата година. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Бизнес - проекти 
 65.012.000.65.012(045)  + 334.72.008.5
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. проектен мениджмънт 3. бизнес анализи 4. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1666

- 121 -

Сп Б 483

Технологии и оборудване за банките на бъдещето . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 52 - 57. 

   Заради бурното развитие и масовото разпространение на съвременните технологии очакванията на клиентите за средата в банковия клон и техните потребителски изживявания там нарастват постоянно. На тези очаквания обаче не може за се отговори просто като банковия клон се напълни с нови устройства и технологии. Една такава стъпка трябва да бъде внимателно планирана и проектирана като се отчита клиентската гледна точка при всяка банкова операция. 

1. Банки. Банково дело 2. Нови технологии 
 336.71:681.518.001.76(045)
Ключови думи: 1. банки 2. банково дело 3. банкови операции 4. мобилно банкиране 5. банкови услуги 6. онлайн банкиране 7. управление на финанси 8. електронен подпис 9. технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1644

- 122 -

Сп Б 483

Технологиите Big Data - все по-популярни в банковите институции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 38 - 39. 

   Финансовите институции все по-усилено се стремят да се възползват от предимствата на Big Data. Тази технология ще помогне при решаването на редица бизнес предизвикателства чрез мащабни анализи на информацията от транзакциите, обратна връзка от пазара в реално време, записи на обслужването на клиентите, данни за местоположение и постове в социални мрежи. 

1. Банки. Банково дело 2. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *:336.71.001.76(045)
Ключови думи: 1. Big Data 2. големи данни 3. данни 4. обработка на данни 5. информационни масиви 6. банки 7. банково дело 8. финансови институции 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1649

- 123 -

Сп Б 483

Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2015 г. . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 12, с. 4 - 10. 

   В статията са разгледани най-важните 10 технологични тенденции, които организациите не могат да си позволят да игнорират в процеса на тяхното стратегическо планиране. Това не означава задължително въвеждане или инвестиции във всички изброени направления, но компаниите би трябвало да вземат целенасочени решения във връзка с тях през следващите 2 години. 

1. Стратегически план 
 334.72.008.5.001.18(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. технологични тенденции 3. стратегии 4. стратегически план 5. планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1640

- 124 -

Сп Б 483

Управление на грешките . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 68 - 69. 

   Как трябва да се държи един мениджър, когато открие грешка на свой колега или подчинен? По какъв начин можете да убедите другите, че мислят или действат неправилно в дадена ситуация? В тази статия са представени няколко идеи как да направите това, изведени от опита на успешни личности. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 
 65.012:331.108.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. грешки 4. управление на грешките 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1885

- 125 -

Сп Б 483

Философията на ефективността . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 54 - 56. 

   Ефективността означава ползи, които са по-големи от разходите. Несъмнено информационните технологии оказват съществено влияние върху тези противоположни компоненти. Един от основните методи за оценка на изградените ИТ решения е тяхната тотална цена (Total Cost of Ownership, TCO). Не всички компании обаче изчисляват този показател. В много организации се ограничават с това да отчетат разходите за проекта. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Икономическа ефективност 
 65.012:330.131.5(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. ефективност 3. икономическа ефективност 4. ИТ проекти 5. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1767

- 126 -

Сп А 19

Щерев, Славей.  Произведено в България или защо България не е част от "Работилницита на Европа"? / Славей Щерев. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 7-8, с. 14 - 15. 

   България се радва на несъмнени природни и геогрефски дадености: плодородни почви, липса на пустинни територии, разнообразен релеф и наличие на морска граница, благоприятстващи туризма. Към това можем да добавим добрите традиции в индустриалното производство и свързаните с това умения на работници и ръководен персонал да произвеждат качествено и в срок продукцията. След като са налице толкова предпоставки България да се превърне в част от "работилницата на Европа", защо българските производители не са сред европейските, пък и световни лидери. 

1. Общи въпроси на производството 
 338.3.001.1(045)
Ключови думи: 1. производство 2. конкурентоспособност 3. работна ръка 4. работна заплата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1561

- 127 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Не пестете от инвестиции в хората / Татяна Явашева. // Новата икономика, ІV, 2014, N 44, с. 70 - 71. 

   Установено е, че психологичното здраве на хората е един от факторите в ЕС, водещ до най-много загуби и пропуснати ползи. Ето защо ръководствата на фирмите трябва да поемат по-сериозен ангажимент при грижата за психичния статус на своите служители и при превенцията в работната среда от зависимостите. 

1. Психология на труда 2. Икономическа психология 3. Организация на труда - мотивация 
 331:159.9.000.33(045)
Ключови думи: 1. човешки фактор 2. мотивация 3. трудова мотивация 4. психичен статус 5. мотивация на служителите 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1535

- 128 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Бизнес с мисия / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 10 - 11. 

   Все повече компании се ангажират с корпоративната социална отговорност. Тази дейност не е еднократен акт, а е дългосрочен процес, свързан с много усилия. Целта е да се постигне баланс между трите стълба на устойчивото развитие - икономическия растеж, развитието на обществото и опазването на околната среда. 

1. Корпорации 2. Методи на управление. Мениджмънт 
 334.784(045)  + 65.012(045)
Ключови думи: 1. корпорации 2. корпоратимна социална отговорност 3. corporate social responsibility 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1848

- 129 -

Сп Б 389

Янева, Катя.  Скъпи конкуренти : Не предлагайте стоки, а съпричастност. Или как марката да стане толкова ценна, че да намали привлекателността на евтините алтернативи / Катя Янева. // Мениджър, 2015, N 1, с. 76 - 77. 

   Независимо дали ще предложат материални услуги, или ще помогнат за по-доброто самочувствие, марките трябва да предприемат стъпки за подобряване на живота на своите потребители. Традиционните методи за комуникация могат да повишат разпознаемостта на марката, но когато хората вземат решение за покупка, изборът най-често се прави в полза на бранда, станал част от живота им. 

1. Маркетинг - стратегии 
 339.13.000.33(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетинг стратегии 3. стоки 4. марка 5. потребители 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1575

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 130 -

Сп Б 483

BPM системите - актьори с главна рола на сцената на цифровия бизнес . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 26 - 28. 

   В последните 10 години системите за управление на бизнес процесите (BPM) изпълняват много и разнообразни роли в предприятията. Те позволяват да се организира ефективно взаимодействие между ръководството на компанията и ИТ специалистите, да се използват по-добре съществуващите и да се ускори създаването на нови информационни системи. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 65.012:519.688(045)
Ключови думи: 1. BPM системи 2. бизнес процеси 3. управление на бизнес процеси 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1752

- 131 -

Сп Б 483

Визуализация на покритието на клетъчна мрежа с помощта на "добавена реалност" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 66 - 68. 

   Технологията "добавена реалност" е актуална в съвременната електронна индустрия. Тя е приложима и при изграждане на среда за визуализация на покритието на клетъчни мрежи. В тази статия се разглежда визуализиране на покритието на клетъчна мрежа TETRA с прилагане на технологията "добавената реалност". 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 621.396.2:519.688(045)
Ключови думи: 1. клетъчни мрежи 2. TETRA мрежа 3. визуализация 4. визуализация на покритието 5. добавена реалност 6. augmented reality 7. отбрана 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1706

- 132 -

Сп Б 483

Модерният софтуер за концептуален дизайн - средство за активиране на творческия потенциал . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 56 - 59. 

   Проектирането на продукти, независимо от тяхното приложение и индустрията, която ги създава, винаги започва със скициране, а след това се разработват и отделните им детайли. Вече съществуват софтуерни средства, които дават възможност на дизайнерите да създават повече концепции и да осъществяват целия процес на дизайн на продукта по-бързо, с по-малки разходи, удовлетворявайки в по-голяма степен изискванията на клиента. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 2. Софтуерни продукти 
 519.688.001.3(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. дизайн 4. концептуален дизайн 5. виртуални модели 6. 3D модели 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1661

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 133 -

Сп Б 482

Ангелов, Христо и др.  Влияние на мобилните телекомуникационни мрежи върху човешкото здраве / Христо Ангелов, Марияна Любенова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 13, 2014, N 3-4, с. 5 - 10. 

   Компактни и удобни за употреба, мобилните телефони прогресивно навлизат в нашия живот. Но освен комфорт и удобства, те носят и опасност за здравето на човека. 

1. Влияние на вредните вещества 2. Телекомуникационни системи 
 504.054:621.396.2.000.61(045)
Ключови думи: 1. телекомуникационни мрежи 2. електромагнитно лъчение 3. електромагнитни вълни 4. топлинно излъчване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1536

- 134 -

Сп Б 403

Белоев, И.  Възможности за енергоосигуряване на автомобилите с електрозадвижване чрез фотоволтаични източници / И. Белоев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 1-2, с. 3 - 9. 

   Настоящото проучване цели да се установят нивата на разходна електроенергия и възможностите за намаляване на въглеродните емисии от автомобили с електрозадвижване чрез използване на фотоволтаични източници. 

1. Електромобили 2. Фотоволтаици 3. Замърсяване на въздуха 
 629.113.6:620.92:523.9(045)  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. електромобил 2. фотоволтаици 3. вредни емисии 4. въглеродни емисии 5. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1963

- 135 -

Сп Б 482

Бенов, Добриян и др.  Практически препоръки при акустичното проектиране на транспортни шумозащитни екрани / Добриян Бенов, Йосиф Тошков, Михаил Караколев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 13, 2014, N 3-4, с. 105-116. 

   Натрупаният опит от проектиране и строителство на транспортни шумозащитни екрани у нас позволява да се направят определени препоръки. Те не могат да изчерпат всички възможни случаи, но биха били полезни за практическата дейност на специалистите в разглежданата област. 

1. Звукоизолация 
 534.83.001.13(045)
Ключови думи: 1. шумозаглушители 2. звукоизолиращи конструкции 3. звукоизолация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1539

- 136 -

Сп Б 403

Богданов, Симеон и др.  Последействието на торенето върху микрофлората на Кафяви горски почви (Distric-Eutric Cambisols) от района на Западни Родопи / Симеон Богданов, Мая Нусторова, Бойка Малчева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 1-2, с. 23 - 30. 

   Целта на настоящата разработка е да се изследва дълготрайният ефект на торене върху почвената микрофлора на кафяви горски почви. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 2. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.8:631.4(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. горски почви 4. вредни въздействия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1960

- 137 -

Сп Б 329

Гаджалска, Нели и др.  За потенциалното замърсяване на почвата и растителната продукция при използване на органоминерален тор / Нели Гаджалска, Ивайло Вълчовски, Юрий Енакиев. // Земеделие плюс, 2015, N 1 (264), с. 21 - 25. 

   Изпитано е влиянието на органоминералния тор върху земеделски култури в чисто състояние и на фон минерално торене при поливни условия. Оценката на потенциалното замърсяване на почвата и растителната продукция ще смогне за определяне на начина, времето и нормите на торене с азотсъдържащи торове при поливни условия, с оглед опазване на околната среда от замърсяване. 

1. Замърсяване на почвата - торене 
 504.53:631.8(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. торене 3. минерални торове 4. органоминерален тор 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1791

- 138 -

Сп Б 482

Делева, Атанаска Д.  Лидарна регистрация на необичайно по височина аерозолно натоварване на атмосферата и на извънредни сезонни събития на пренос на прах от Сахара над София / Атанаска Д. Делева. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 13, 2014, N 3-4, с. 76 - 85. 

   Прахът се отделя във въздуха основно от сухите и полусухи райони на Земята както и от човешката дейност. Той е решаващ фактор за климатичната система на планетата и качеството на околната среда. Тези фини частици променят микрофизичните свойства на облаците, влияят на валежите, температурната и динамичната структура на атмосферата, на хидрологичния цикъл и еко-системите, участват в различни химични и фотохимични процеси. 

1. Замърсяване на въздуха 
 504.3.06.001.18(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. прахово замърсяване 3. прахови частици 4. атмосферни замърсители 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1538

- 139 -

Сп Б 569

Измерване на шум и вибрации . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 4, с. 24 - 25. 

   Шумът и шумовото замърсяване на околната среда представляват един от най-големите екологични проблеми на нашето време. Статистиката сочи, че около 20% от населението в ЕС страда от нива на шум, които се считат за неприемливи. Това може да повлияе на качеството на живот и да предизвика в значителна степен стрес, нарушения на съня и неблагоприятни последици за здравето. Поради тази причина се налага осъществяването на контрол върху нивата на шум в населените места, основните пътища, летища и жп линии. 

1. Вибрации и шум 
 504.055.002.56(045)
Ключови думи: 1. шум и вибрации 2. измерване на шум 3. микрофони 4. вибрационна безопасност 5. вибромери 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1558

- 140 -

Сп Б 324

Илиева, Диляна и др.  Оценка на факторите и потенциалния риск от плоскостна водна ерозия на почвата в Национален парк "Централен Балкан" / Диляна Илиева, Илия Малинов. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 1, с. 29 - 35. 

   Целта на изследването е оценка и картографиране на основните ерозионни фактори и потенциалният риск от плоскостна водна ерозия на почвата в НП "Централен Балкан", както и допълване на националната база данни с нова, необходима информация за опазване и устойчиво управление на почвените ресурси в планински територии на страната. 

1. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. почва 2. ерозия на почвата 3. водна ерозия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2004

- 141 -

Сп Б 403

Илиева, Мила и др.  Нов поглед върху фотоволтаичните паркове / Мила Илиева, Мартин Ненов. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 13, XIII, N 4, с. 10 - 15. 

   Целта на настоящата разработка е да се покажат възможностите за съвместно използване на терени за големи фотоволтаични (PV) съоръжения и аграрно производство, или естествена растителна покривка. Съвместното производство на слънчева електроенергия и земеделска продукция (или естествена растителност) е известна като ко-локация. 

1. Фотоволтаици 
 620.92.001.2(045)
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. фотоволтаични модули (PV) 3. възобновяеми източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1530

- 142 -

Сп Б 341

Индустриални отпадъчни води - методи за обработка . // Инженеринг ревю, 2015, N 3, с. 100 - 102. 

   Обработката на индустриални отпадъчни води включва методи и процеси, които се прилагат за води, които са вторичен продукт от индустриалната дейност. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.16.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. пречистване на отпадни води 3. утайка от ПСОВ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1967

- 143 -

Сп А 280

Качество на водите от собствени водоизточници в говедовъдна и овцевъдна ферма . // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 1, с. 41 - 54. 

   Целта на настоящото проучване е да се изследва и оцени качеството на водите, добивани от собствени сондажни кладенци в говедовъдна и овцевъдна ферма от район със силно антропогенно въздействие, като природен ресурс и като ресурс за поене на животните, по основни органолептични, физикохимични и микробиологични показатели. 

1. Говедовъдство 2. Овцевъдство 3. Замърсяване на водното обкръжение 
 636.22/.28:504.4.054(045)  + 636.32/.38:504.4.054(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. говедовъдни ферми 3. овцевъдство 4. замърсяване на водите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1983

- 144 -

Сп Б 434

Киселинните дъждове и земеделието . // Агробизнесът, 13, 2015, N 2, с. 33 - 35. 

   Киселинните дъждове са широко понятие , използвано за описване на различни начини за отлагане на киселини от атмосферата. За пръв път вредното им действие е наблюдавано в езерата на Канада и скандинавските страни. Към края на 1970-те тяхното вкисляване е станало до такава степен, че и много от тях са обявени за мъртви и лишени от живот. Същевременно все по-очевидни стават пораженията върху сухоземната растителност, почвите и околната среда. 

1. Замърсяване на околната среда 
 504.054(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на околната среда 2. киселинни дъждове 3. вредни емисии 4. серни оксиди 5. азотни оксиди 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1618

- 145 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Горчивият път до сладкия мед / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 2(46), с. 73 - 75. 

   Вмешателството на човека в природата, използването на пестициди, глобалното затопляне и глобализацията на селското стопанство имат силно негативно влияние върху пчелите по света и у нас. В последните години все по-тежка става битката на българските пчелари за оцеляването на пчелните семейства не само през зимата, но и през цялата година. 

1. Пчеларство 
 638.1(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. пчели 3. пчелни продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1621

- 146 -

Сп Б 434

Маринова, Станислава.  Инсталации за биогаз - разумното решение / Станислава Маринова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 2, с. 39 - 41. 

   Дванадесет инсталации за производство на биогаз за три години. Десет от тях използват за суровина земеделски култури и животински отпадъци, а останалите - изпарения от утайки. Това е равносметката, направена от Фондацията за околна среда и земеделие, за инсталираните в страната централи на биогаз. 

1. Биогаз - получаване 
 620.91.000.504.056(045)  + 67.08 *.004(045)
Ключови думи: 1. биогаз 2. биогазова инсталация 3. биогорива 4. биомаса 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1620

- 147 -

Сп А 213

Митова, Диляна.  Биологичното производство - приоритет на българското земеделие в новия програмен период 2014 - 2020 г. / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 3 - 16. 

   Целта на настоящата статия е да се направи анализ и оценка на мястото и ролята на сектор "Биологично земеделие" (БЗ) в България до края на програмен период 2007-2013 г., и да се очертаят основните фактори, от които зависи бъдещото му развитие в контекста на националната и общата селскостопанаска политика през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Акцентирано е върху факторите, които в най-голяма степен ще влияят върху по-нататъшното развитие на БЗ у нас. Направени са изводи и предложения за по-ефективна и бъдеща подкрепа за този важен сектор. 

1. Селскостопанска екология 
 631.95(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологични продукти 3. екологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1645

- 148 -

Сп Б 329

Митова, Тотка и др.  Междинните култури за зелено торене в биологични сеитбообръщения / Тотка Митова, Радка Донкова. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 7 - 9. 

   В настоящата статия са резюмирани получените резултати от полски изследвания относно ролята на различни бобови и житно-бобови смески, отглеждани като междинни култури за зелено торене в биологични сеитбообръщения. 

1. Зелено торене 
 631.86/.87(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. зелено торене 3. сеитбообращения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1793

- 149 -

Сп Б 569

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха . // Екология & инфраструктура, 2015, N 1, с. 28 - 30. 

   Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез измерване на определно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време. Те не трябва да окзват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху околната среда и организма на човека, тъй като са потенциални причинители на различен тип заболявания. 

1. Замърсяване на въздуха 
 504.3.06(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздух 2. вредни емисии 3. пламъчна йонизация 4. прахово замърсяване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1817

- 150 -

Сп Б 439

Новите технологии в полза на устойчивото развитие на Югоизточна Европа . // Ютилитис, 12, 2014, N 9 (123), с. 18 - 19. 

   Многобройните предизвикателства, пред които сме изправени, изискват интегрирано прилагане на икономически ефективни и щадящи околната среда иновации. Целите на ЕС за нисковъглеродна икономика и за намаляване на потреблението на ресурси, новият програмен период (2014-2020) стимулират държавите от Югоизточна Европа да ускорят своето устойчиво развитие. 

1. Контролиране и установяване на нарушенията, възстановяване на околната среда. Уреди за наблюдаване 
 504.06.001.13(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. възобновяема енергия 3. управление на отпадъците 4. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1570

- 151 -

Сп Б 341

Оползотворяване на топлина от пещи за изгаряне на отпадъци . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 98 - 100. 

   Настоящият материал предлага кратко описание на най-важните области за приложение на изгарянето на отпадъци. В статията се разглеждат и съоръженията за оползотворяване на топлина, използвани при пещите за изгаряне на отпадъци. 

1. Изгаряне на отпадъци 
 662.61:67.08 *(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. изгаряне на отпадъци 3. пещи 4. оползотворяване на топлина 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1524

- 152 -

Сп Б 329

Петкова, Здравка.  Компостирането - средство за осъществяване на агроекологично земеделие / Здравка Петкова. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 45. 

   Поддържането на положителен баланс на хумуса в обработваемите земи е една от най-важните задачи на съвременното земеделие и може да се постигне само чрез системно органично торене. Поради недостига на традиционните органични торове се търсят нови източници на органично вещество - селскостопански отпадъци, утайки от пречиствателни станции, битови и промишлени отпадъци и др. Директното им внасяне в почвата може да има отрицателен ефект (фитотоксичност, азотна имобилизация, внасяне на токсични съединения и патогенни микроорганизми), който може да се избегне чрез предварителното им компостиране. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. компостиране 3. компост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1925

- 153 -

Сп Б 324

Подвижност и биодостъпност на тежки метали на фона на високи нива добавена мед в техногенно повлияни почви  / Люба Ненова и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 1, с. 43 - 53. 

   Целта на статията е оценка подвижността и биодостъпността на тежки метали в условията на специфична сорбция (pH > 6) след допълнително замърсяване с мед на техногенно повлияни почви. 

1. Замърсяване на почвата 2. Влияние на вредните вещества 
 504.53(045)  + 504.054(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. тежки метали 3. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2005

- 154 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Боклукът, новият енергиен ресурс / Юлиан Попов. // Мениджър, 2014, N 6, с. 98 - 99. 

   Светът се пълни с боклуци. Всеки европеец произвежда по около два тона отпадъци на година. Най-добрата възможност за спряване с тях е да превърнем отпадъците в бизнес. Можем да изградим механизъм, който да направи рециклирането, повторното използване и трансформирането на остатъка от отпадъци в енергия или нещо друго полезно и икономически привлекателно. 

1. Отпадъци -оползотворяване 2. Опазване на околната среда 
 502:628.4.000.33(045)
Ключови думи: 1. боклук 2. отпадъци 3. оползотворяване на отпадъци 4. рециклиране 5. рециклиране на отпадъци 6. биогорива 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1616

- 155 -

Сп Б 569

Пречистване на отпадъчни газове от прах . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 4, с. 22 - 23. 

   Обезпрашителните системи предотвратяват изпускането на вредните замърсители, защитавайки околната среда и здравето на служителите, което ги прави съществена част от множество производствени процеси. В практиката най-голямо приложение намират циклони, скрубери, електростатични филтри, касетъчни и ръкавни прахоуловители, които се считат за подходящи за улавяне както на груби, така и на фини прахови частици. 

1. Замърсяване на въздуха, пречистване 
 504.3.054.001.3(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадъчни газове 2. замърсяване на въздуха 3. прахоулавяне 4. прахоуловители 5. филтри 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1557

- 156 -

Сп А 62

Проблеми и тенденции в растителната защита  / Христина Кутинкова и др. // Растениевъдни науки, 51, 2014, N 1, с. 33 - 38. 

   Високата степен на химизация на растителната защита и масовата употреба на агрохимикали са предпоставка за натрупване на значителни остатъчни количества от тези продукти в произвежданата растителна и животинска продукция. Това създава риск за здравето на човека и домашните животни и крие опасности от трайно замърсяване на околната среда. Въвеждането на екологичен подход в борбата с неприятелите по овощните култури през последните години се превръща в световна тенденция. Този подход се основава на прилагането на по-голям набор от методи за контрол на вредителите, които намаляват или напълно изключват употребата на химическите средства, които замърсяват околната среда и излагат на риск човешкото здраве. 

   Други авт.: Веселин Арнаудов, Заря Ранкова, Василий Джувинов

1. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 632.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. растителна защита 2. плевели 3. пестициди 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1668

- 157 -

Сп Б 483

Рангелов, Бойко.  Системи за ранно предупреждение от природни бедствия - все по-актуални / Бойко Рангелов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 60 - 63. 

   Главна роля за реализацията на подобни системи играят т. нар. Географско Информационни Системи (ГИС), които служат за локализация на опасните зони и разстоянията от тях до съответните застрашени обекти. Статията разглежда съществуващите по света и в България системи за ранно предупреждение от природни бедствия. 

1. Информационни системи 2. Геоморфология 3. Природни бедствия 
 681.518:551.4.001.3(045)  + 502.5(045)
Ключови думи: 1. природни бедствия 2. цунами 3. наводнения 4. земетресения 5. информационни системи 6. системи за предупреждение 7. географско информационни системи 8. ГИС 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  4. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1658

- 158 -

Сп Б 569

Рециклиране на излезли от употреба автомобили . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 4, с. 26 - 27. 

   Третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства, материалите и компонентите от тях преминава през няколко етапа - разкомплектуване, раздробяване, рециклиране и/или депониране. Операциите по отделяне и съхраняване на отделените компоненти се извършват по начин, осигуряващ пригодността им за последваща повторна употреба и оползотворяване, и особено за рециклиране. 

1. Рециклиране 
 629.113.004.8.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. рециклиране на автомобили 2. рециклиране на отпадъци 3. метални отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1560

- 159 -

Сп Б 341

Стабилизиране на утайки  : Важен етап в процеса на преработка на отпадъчни води. // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 101 - 102. 

   В процеса на пречистване на отпадъчните води основните замърсяващи вещества се отделят във вид на утайки. Важен етап от тяхната обработка е стабилизирането, по време на което органичните вещества се разграждат, с оглед предпазване на околната среда от разпространяване на газове и зарази. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.3.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. отпадъчни води 3. пречистване на отпадни води 4. преработка на отпадъчни води 5. утайки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1525

- 160 -

Сп Б 434

Стадата от едър рогат добитък в ЕС ще намаляват правопропорционално на парниковите газове . // Агробизнесът, 13, 2015, N 3, с. 15 - 17. 

   Проучване на Европейската комисия показва, че броят на месодайните говеда в Европейския съюз зависи от намаляването на емисиите на парникови газове. Проучването представя шест различни сценария и има за цел да проучи взаимодействието на целите за намаляване на емисиите на дейности в селското стопанство на ЕС. Във всички сценарии неизменно присъства ограничаване на земеделската дейност в животновъдния сектор в резултат от необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове. 

1. Едри преживни животни. Едър рогат добитък 2. Замърсяване на въздуха 3. Вредни емисии 
 636.2.001.18(045)  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. едър рогат добитък 2. говеда 3. животновъдство 4. парникови газове 5. емисии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1781

- 161 -

Сп Б 329

Станева, Донка и др.  Натрупване на радиоактивни елементи в растенията от почви увредени от уранодобива / Донка Станева, Иванка Йорданова, Лидия Мишева. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 25 - 27. 

   В настоящата разработка са представени резултатите от изследване на степента на натрупване на естествените радиоактивни елементи, с които е замърсена почвата, вследсвтие уранодобива в някои селскостопански растения. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Уранодобив 
 631.4:546.791(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. радиоактивно замърсяване 3. изотопи на уран 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1798

- 162 -

Сп Б 569

Управление и рециклиране на опасни отпадъци . // Екология & инфраструктура, 2015, N 1, с. 14 - 17. 

   Според данни на Националния статистически институт всеки жител на страната генерира средно 430 кг битови отпадъци всяка година. В това число се включват и опасните отпадъци от домакинствата, които представляват сравнително малко количество (1 %), но попадането им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата. 

1. Контролиране и установяване на нарушенията, възстановяване на околната среда. Уреди за наблюдаване 2. Отпадъци - управление 
 504.06:67.08(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. рециклиране на отпадъци 3. опасни отпадъци 4. отработени масла 5. депониране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1814

- 163 -

Сп Б 569

Утаители за отпадъчни води . // Екология & инфраструктура, 2015, N 1, с. 20 - 22. 

   Утаяването е основен процес при механичното пречистване на отпадъчни води, при който се отделят по-голямата част от фино суспендираните вещества под действието на гравитационните сили. За целта се използват различни видове утаители в зависимост от производителността на пречиствателната станция, технологичната схема на пречистване, геоложки условия, ниво на подпочвени води и др. 

1. Отпадъчни води (дъждовни, стопанско-битови и смесени) 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. утаители 3. утайки 4. утайка от ПСОВ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1815

- 164 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Езерният град / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 80 - 83. 

   Виена предлага възможност да се види как в момента "на зелено" израства квартал със смарт жилища и цялостно модерно градоустройствено решение. Това е Езерният град Асперн, който се строи в северозападната част на австрийската столица. Градът залага на високите еконорми, а това е свързано с по-малко движение на коли, с много зеленина и чист въздух. 

1. Градоустройство 2. Опазване на околната среда 
 71(045)  + 502.3(045)
Ключови думи: 1. градове 2. умни градове 3. градоустройство 4. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1914

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 165 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Телепортиране в бъдещето / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 86 - 88. 

   Телепортацията е свръхспособност , която позволява придвижване в пространството, а може и във времето. Тя ще е начин за лесно преместване на хора и обекти от едно на друго място. За сега обаче остава по-скоро мечта за технологичен напредък на човечеството, отколкото реална възможност. Но търсенето в тази посока продължава. 

1. Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Нанотехнологии (в научен аспект) 2. Теория на светлината 
 001.18.001.18(045)  + 535.1(045)
Ключови думи: 1. наука 2. телепортиране 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 1851

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 166 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Възходът на биохакерите / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 45, с. 88 - 91. 

   Статията представя едно ново направление в естествените науки, наречено биохакерство. Това е иновативна научна сфера, обединяваща в себе си различни концепции от биологията и информационните технологии, както и традиционния за хакерите стремеж да търсят отговори за това как работи всяка система и да откриват начини за нейната промяна. 

1. Биотехнология 
 573.6.001.76(045)
Ключови думи: 1. биохакери 2. биохакерство 3. биотехнологии 4. дигитална биология 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1541

- 167 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Потенциалът и заплахите на синтетичната биология / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 45, с. 84 - 87. 

   В близко бъдеще едно от най-новите направления в биологията - синтетичната биология - може да окаже радикално въздействие върху човека и живота на планетата като цяло. При това, последствията могат да бъдат както положителни, така и крайно опасни - синтетичната биология може да направи човека уязвим за биологичните хакери . 

1. Биотехнология 
 573.6.001.76(045)
Ключови думи: 1. синтетична биология 2. биотехнологии 3. биохакери 4. биологични хакери 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1542

- 168 -

Сп Б 566

Антонова, Катя.  Краят остава за вас : Заплаха ли е ГМО за живота и бизнеса ни / Катя Антонова. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 3 (41), с. 11 - 15. 

   Статията разглежда генно модифицираните организми (ГМО) - какво представляват, тревогата, която поражда у хората това понятие, влиянието им върху човешкото здраве и рефлектирането върху част от бизнеса. 

   Продължава в следващия брой

1. Хранителна промишленост 2. Генно инженерство в растениевъдството 3. Генно инженерство в животновъдството 
 664:573.6(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. ГМО 2. генетично модифицирани организми 3. генно инженерство 4. ГМ храни 5. храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1875

- 169 -

Сп Б 566

Антонова, Катя.  Краят остава за вас - ІІ част / Катя Антонова. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 4 (42), с. 9 - 13. 

   Цифри и факти - за кого е печалбата от ГМО. 

1. Хранителна промишленост 2. Генно инженерство в растениевъдството 3. Генно инженерство в животновъдството 
 664:573.6(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. ГМО 2. генетично модифицирани организми 3. генно инженерство 4. ГМО култури 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1910

- 170 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  В зората на киборгите / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 154, с. 68 - 71. 

   Представата, която сме получили за киборгите е сливане на машина и човек, смесица между компютърен мозък и тяло с усъвършенствани части, изработени специално, за да оформят един суперчовек. Може би сме по-близо до създаването им, отколкото си мислим - хора с изкуствени очи, уши, мускули, кости, органи могат да станат част от света не по-късно от 2030 г. 

1. Бионика 
 621.391:57(045)
Ключови думи: 1. киборг 2. кибернетика 3. бионика 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1774

- 171 -

Сп Б 483

Рангелов, Бойко.  Системи за ранно предупреждение от природни бедствия - все по-актуални / Бойко Рангелов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 60 - 63. 

   Главна роля за реализацията на подобни системи играят т. нар. Географско Информационни Системи (ГИС), които служат за локализация на опасните зони и разстоянията от тях до съответните застрашени обекти. Статията разглежда съществуващите по света и в България системи за ранно предупреждение от природни бедствия. 

1. Информационни системи 2. Геоморфология 3. Природни бедствия 
 681.518:551.4.001.3(045)  + 502.5(045)
Ключови думи: 1. природни бедствия 2. цунами 3. наводнения 4. земетресения 5. информационни системи 6. системи за предупреждение 7. географско информационни системи 8. ГИС 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  4. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1658

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 172 -

Сп Б 543

Аладжов, Кирил.  Безопасни ли са изкуствените терени? / Кирил Аладжов. // Медицина и спорт, X, 2014, N 3-4, с. 36 - 38. 

   В статията са разгледани предимствата и по-скоро недостатъците от използването на спортни площадки с изкуствено покритие. 

1. Спорт. Спортни игри. Физическа култура 2. Медицина - ортопедия 
 796.3:611.7(045)
Ключови думи: 1. спортни тренировки 2. спортни площадки 3. опорно-двигателен апарат 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1672

- 173 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Да патентоваш ДНК / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 102 - 104. 

   Статията разглежда въпросът за патентоването на човешки гени и обявяването, че никой не може да ги изследва, открива и използва без разрешението на компанията правоносител. Тази практика е меко казано спорна и поставя редица въпроси за бъдещето на генетиката и медицината, но също и за естеството на процеса на патентоване, за откривателството и науката като цяло. 

1. Патенти 2. Медицина - генетика 
 608(045)  + 577.2(045)
Ключови думи: 1. патенти 2. патентоване 3. гени 4. ДНК 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1857

- 174 -

Сп Б 539

Аспарухова, П. и др.  Комуникативните умения - съществен елемент в работата на медицинската сестра / П. Аспарухова, Д. Ламбрева, Е. Владимирова. // Здравни грижи, XII, 2015, N 1, с. 28 - 32. 

   В статията са представени резултати, чрез които да се установят комуникативните умения и нагласи на медицинските сестри, възникващи в процеса на обгрижване на пациентите. Разглежда се общуването като комплексен процес, чрез който пациентите споделят чувства, обменят мисли и идеи. Анализира се професията на специалиста по здравни грижи, която принадлежи към т. нар. комуникативни професии. Акцентира се върху промяната в комуникативните модели, която се налага и от потребителите на здравни услуги. 

1. Медицински сестри 2. Комуникация 
 614.23/.26316.77(045)
Ключови думи: 1. медицински сестри 2. комуникации 3. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1905

- 175 -

Сп Б 536

Взаимовръзка между здраве и удовлетвореност от живота при млади хора . // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVII, 2015, N 1, с. 21 - 24. 

   Целта на настоящото проучване е да се установи нивото на удовлетвореност от живота сред българската популация и има ли връзка този фактор със субективното здраве. 

1. Здраве 2. Индивидуална психология 
 614:159.923(045)
Ключови думи: 1. здраве 2. здравеопазване 3. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1945

- 176 -

Сп Б 483

Винарова, Живка и др.  Биг Дата] Big Data в медицината / Живка Винарова, Полина Михова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 61 - 63. 

   В контекста на нарастващата роля на дистанционализираните здравни услуги и дейности (eHealth), Big Data обединява всякакви електронни данни за здравето, което е толкова голям и сложен процес, че те вече са трудно обработваеми с традиционни или общи инструменти и методи за управлението им. Big Data в здравеопазването са поразителни не само заради обема си, но и заради разнообразието от източниците, типовете и скоростта, с която се променят и управляват. 

1. Електронна обработка на данни 2. Здравеопазване 
 681.3:614(045)
Ключови думи: 1. Big Data 2. големи данни 3. информационни масиви 4. здравеопазване 5. електронно здравеопазване 6. техноздравеопазване 7. медицина 8. високотехнологична медицина 9. дигитални данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1632

- 177 -

Сп Б 543

Груев, Иван.  Внезапна сърдечна смърт при спортисти / Иван Груев. // Медицина и спорт, X, 2014, N 1-2, с. 22 - 24. 

   Внезапната сърдечна смърт при спортисти е рядко, но шокиращо събитие с огромен обществен отзвук. Предвид зачестилите случаи при елитни спортисти в последните години, въпросът за оптимизиране на скрининга и повишаване нивото на компетентност по тези въпроси при спортните медици става все по-актуален. 

1. Сърдечни болести, спортисти 
 616.12796.071(045)
Ключови думи: 1. сърдечносъдови заболявания 2. внезапна смърт 3. спорт 4. спортуване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1677

- 178 -

Сп Б 521

Димитрова, Диана.  Влияние на раждането върху последващия живот на индивида / Диана Димитрова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 130, с. 8 - 12. 

   Целта на настоящия обзор е да се проучат научни публикации свързани с данни, които показват значими статистически връзки между начина на раждане и психо-емоционалните и соматични последици за индивида. 

1. Индивидуална психология 2. Раждане (физиология). Нормално раждане 
 159.923:618.4(045)
Ключови думи: 1. психология 2. раждане 3. оперативно раждане 4. аутизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1884

- 179 -

Сп Б 483

Добри практики при използването на видеоконферентни решения в здравеопазването . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 56 - 58. 

   Видеотехнологиите се утвърждават като едно от най-ефективните средства за комуникация и организация на колективна работа и сътрудничество в съвременния свят като това е валидно и в сферата на здравеопазването. Тези технологии помагат на здравните заведения да осигурят на пациентите си достъп до най-добрата възможна медицинска помощ независимо от времето и разстоянието. 

1. Предаване на изображения. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 3. Здравеопазване 
 621.397:681.324.000.61(045)  + 614(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. медицина 3. здравни заведения 4. видеовръзки 5. видеокомуникации 6. видеоконферентни системи 7. видеоконферентни връзки 8. видеоконференции 9. електронен мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1634

- 180 -

Сп Б 483

ИТ в здравеопазването - тенденции и перспективи . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 50 - 54. 

   Статистическите данни за средствата, които в глобален мащаб се харчат за ИТ в медицината, са повод за оптимизъм. Като цяло институциите от сферата на здравеопазването нямат намерение да намаляват инвестициите си в ИТ. 

1. Информационни технологии 2. Здравеопазване 
 681.3:614.2(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. електронно здравеопазване 3. медицина 4. информационни технологии 5. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1635

- 181 -

Сп Б 542

Лалабонова, Христина К.  Ефект на ниско-енергийното лазерно лъчение върху заздравяването на твърдите и меки периимплантантни тъкани / Христина К. Лалабонова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIII, 2014, N 3, с. 13 - 17. 

   Зъбите и зъбните импланти са уникални в анатомично отношение. Те са единствените структури в човешкото тяло, които проникват през повърхностния епител, пробивайки външната обвивка на човешкото тяло. Остеоинтеграцията на един имплант е условие той да бъде стабилен. Целта на това проучване е да се представят резултатите от последните изследвания върху ниско-енергийното лазерно лъчение и да се покаже неговото влияние върху костното възстановяване и върху лечението на меките тъкани. 

1. Устна кухина. Зъби. Слюнчени жлези. Хранопровод 
 612.31.001(045)
Ключови думи: 1. зъби 2. титанови имплантати 3. лазерно лъчение 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1574

- 182 -

Сп Б 536

Ламбрева, Д. и др.  Информираност на лицата с психични разстройства за техните права / Д. Ламбрева, И. Стамболова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVII, 2015, N 1, с. 7 - 10. 

   Целта на изседването е да се провери в каква степен лицата с психични разстройства в Р. България познават конкретни свои права, гарантирани с европейското и българското законодателство. 

1. Психиатрия 2. Права на човека 
 616.89:342.7(045)
Ключови думи: 1. психиатрична диагноза 2. психиатрия 3. психични разстройства 4. права на човека 5. законодателни норми 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1943

- 183 -

Сп Б 521

Орешкова, Мария.  Исзледване на агресивността при състезатели в бойни спортове / Мария Орешкова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 132, с. 13 - 18. 

   Целта на настоящото изследване е да се проучи агресивността сред състезателите в бойни спортове. 

1. Индивидуална психология 2. Агресия (социол. ) 3. Спортна борба. Тежка атлетика 
 159.923:316.647.3(045)  + 796.8:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. бойни изкуства 2. агресия 3. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1990

- 184 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Бърнаут : или синдром на професионалното изтощение / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 158, с. 26 - 28. 

   Един от най-големите проблеми, с които компаниите по целия свят се борят в наши дни, е т. нар. бърнаут. Той може да се появи навсякъде и се характеризира с изтощение, обезличаване и неефективност. Хората започват да отсъстват от работа, мнозина напускат, а които присъстват, са с много намалена продуктивност. 

1. Професионални болести. Общи въпроси 2. Работоспособност - умора 
 613.62.001.3(045)  + 159.944(045)
Ключови думи: 1. бърнаут 2. професионално изтощение 3. професионални вредности 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1745

- 185 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Лечебната сила на виртуалната реалност / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 167, с. 78 - 80. 

   Технологията на виртуалната реалност (VR) става все по-търсена в една интересна област - медицината. Приложението на VR към медицински проблеми, засягащи големи групи хора, се оказва все по-разширено, а успешността - неопровержима в много заболявания. Оказва се, че виртуалната реалност има потенциала да излекува милиони, а силата й тепърва ще се опознава все повече. 

1. Виртуална реалност 2. Медицина 
 681.32:61.001.76(045)
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. медицина 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1933

- 186 -

Сп Б 543

Пашкулев, Димитър.  Високодозираните храни и суплементи в спорта - показания, прилагане, съчетаване и странични ефекти / Димитър Пашкулев. // Медицина и спорт, XI, 2015, N 1-2, с. 60 - 62. 

   В статията се разглеждат физиологичните въздействия на голям брой концентрирани храни и хранителни добавки - приети в значителни количества, самостоятелно, или в състава на прости или сложни съчетания. Посочват се специфичните рискове и противопоказания, както и насоки за тяхното минимизиране. Застъпва се тезата, че умерените по количество, но подходящо допълващи се по въздействие съставки могат да имат предимства в дългосрочен план, в сравнение с ударните дози от която и да е отделна субстанция. 

1. Хранителни добавки 2. Спорт 
 613.29796.1(045)
Ключови думи: 1. спорт 2. хранителни добавки 3. протеини 4. минерали 5. фибри 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1939

- 187 -

Сп Б 483

Пет] 5 съвета за тиймбилдинг на ИТ отдела . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 70 - 72. 

   Откриването и задържането на ИТ таланти може да бъде доста трудна задача, съществуват обаче множество инициативи, които да направят работното място атрактивно за технологичните професионалисти. Културата е най-важна, а фокусирането върху организационното развитие маже да доведе до по-удовлетворени и продуктивни служители. 

1. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 2. Спортни игри 
 331.108:796(045)
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. организация на персонала 3. тиймбилдинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1883

- 188 -

Сп Б 536

Попова, С.  Алкохолна злоупотреба сред младите хора / С. Попова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVII, 2015, N 2, с. 55 - 58. 

   Алкохолната злоупотреба е стил на консумация на алкохол, който води до ситуации, застрашаващи здравето и сигурността на човека и невъзможност за изпълнение на обичайните функции (училищни, трудови и социални). 

1. Влияние на спиртните напитки върху организма. Алкохолизъм от хигиенна гледна точка 
 613.81(045)
Ключови думи: 1. зависимости 2. алкохолизъм 3. алкохолна злоупотреба 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1997

- 189 -

Сп Б 539

Пръвчева-Пенева, Е.  Нуждата от психологическа подкрепа на онкологично болни пациенти / Елена Пръвчева-Пенева. // Здравни грижи, XII, 2015, с. 32 - 36. 

   Целта на настоящата статия е да се проучи степента на потребност на онкологично болните пациенти от психологическа потребност. 

1. Онкология 2. Психотерапия 
 616-006:615.851(045)
Ключови думи: 1. онкологични заболявания 2. психологическа помощ 3. психотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1907

- 190 -

Сп Б 542

Симеонова, Р. и др.  Съвременни методи за приложението на светлината в борбата с инфекцията в раневото поле / Р. Симеонова, К. Сапунджиев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIII, 2014, N 1, с. 3 - 7. 

   Целта на статията е да се покажат новите тенденции за приложението на светлината в борбата с инфекцията в раневото поле, както и да се очертаят въпросите, които предстои да се изясняват в бъдещи проучвания. 

1. Увреждания. Травми. Травматология 2. Радиотерапия (лечение с лъчиста енергия). Радиология (учение за радиоактивните вещества) 
 616-001(045)  + 615.849
Ключови думи: 1. травми 2. рани 3. инфекции 4. радиотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1583

- 191 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Хапче за вечна младост. Не дали, а кога / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 7, с. 112 - 114. 

   Вечната младост може би е най-егоистичната човешка мечта, Ако съдим по природата, остаряването съвсем не е задължително, а безсмъртието е нещо съвсем реално. Биологичните видове се отличават с голямо разнообразие в продължителността на живота, която варира от часове до хилядолетия. 

1. Стареене. Старост. Дълголетие. Регенерация 
 612.67/.68.001.18(045)
Ключови думи: 1. стареене 2. старост 3. медицина 4. медицинска революция 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1614

- 192 -

Сп Б 542

Тодоров, И. и др.  Комбинирано приложение на инжекционен колаген и кинезитерапия за лечение на синдрома на замръзналото рамо / И. Тодоров, Н. Ушева. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIII, 2014, N 1, с. 8 - 12. 

   Приложението на инжекционен колаген се доказва като алтернатива на кортикостероидните апликации, което комбинирано с кинезитерапия, може да се утвърди като предпочитана терапевтична схема. Необходимо е проучване на дългосрочния ефект от терапията, както и сравнително проучване с терапевтичната комбинация инжекционни кортикостероиди и кинезитерапия. 

1. Болести на опорно-двигателния апарат 
 616.7(045)
Ключови думи: 1. замръзнало рамо 2. инжекционен колаген 3. кинезитерапевтично изследване 4. рехабилитация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1585

- 193 -

Сп Б 521

Тодорова, Християна.  Психологически предпоставки за възникването на раковите заболявания / Християна Тодорова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 130, с. 28 - 32. 

   Ключов фактор за развитието на психосоматични заболявания най-често се явява психосоциалният стрес под формата на социална неуреденост, промяна в социалния статус, урбанизацията, географската и социална мобилност, неблагоприятната ситуация при трудова заетост, недоволство от работата, драматични жизнение събития (загуба на близки, скръб, отчаяние, депресия и безнадежност). Доказано е, че заболеваемостта се увеличава при промяна на емоционалното равновесие на пациентите, когато те възприемат живота си като неудовлетворителен, заплшителен, непоносим, конфликтен и не могат да се справят с него. Едно от постиженията на съвременната наука е, че човек може да се научи да управлява психическите процеси, които влияят на широк спектър от физически процеси. Чрез влияние на психиката може да се застави организмът да оздравее. 

1. Индивидуална психология 2. Тумори. Неоплазми (новообразувания). Онкология (учение за туморите) 
 159.923:616-006(045)
Ключови думи: 1. психика 2. стрес 3. ракови заболявания 4. имунна система 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1886

- 194 -

Сп Б 543

Тотева, Мария.  Бременност и раждане при спортистките / Мария Тотева. // Медицина и спорт, X, 2014, N 3-4, с. 20 - 23. 

   Целта на настоящото изследванене е да се проучат особеностите на бременността, раждането и майчинството на елитни спортистки. 

1. Бременност, спорт 
 612.63:796(045)
Ключови думи: 1. бременност 2. спортна медицина 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1674

- 195 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Аптеките на бъдещето / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 167, с. 86 - 87. 

   Едва ли обичате да ходите всяка седмица или месец до личния си лекар, до здравната каса, близката аптека. Да разлиствате дълъг списък с необходими лекарства, рецепти, а после да висите по опашките в аптеките. Статията представя един интересен технологичен проект, наречен PillPack, който ще промени архаичните ни представи за фармацевтиката. 

1. Търговия с лекарства. Аптеки 
 615.12.001.76(045)
Ключови думи: 1. аптеки 2. лекарства 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1934

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 196 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Как да прогнозираме успеха на иновациите / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 86 - 88. 

   Как бихме могли да познаем кой нов технологичен сегмент ще стане хит през следващите години и най-вече - защо някои иновативни технологии сякаш първо се провалят и едва след това започва тяхното реално развитие и налагане на пазара? Статията ни представя една алтернативна гледна точка за проследяване развитието на нови технологични направления. 

1. Технически прогрес 2. Иновации 
 62.001.71.001.7(045)
Ключови думи: 1. технически прогрес 2. иновации 3. иновативни технологии 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1912

- 197 -

Сп Б 412

Дончев, Драгомир.  Пет технологии от 2014, които ще променят света на бъдещето / Драгомир Дончев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 164, с. 68 - 70. 

   Статията разкрива някои от най-значимите научни и технологични иновации на 2014 година, които имат потенциала да обърнат света ни през идните дни, месеци и години. 

1. Технически прогрес 2. Иновации 
 62.001.71.001.3(045)
Ключови думи: 1. технически прогрес 2. иновации 3. технологични иновации 4. технологии 5. дрони 6. дронове 7. селскостопански дронове 8. микропроцесори 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1687

- 198 -

Сп Б 448

Как да изберем почистваща техника . // Логистика, X, 2014, N 5, с. 48 - 57. 

   Наличието на почистваща техника в предприятията и складовете е не просто лукс, а необходимо условие за нормалната работа на предприятието. Статията представя видовете почистваща техника и ни дава важни съвети при избора на подходяща машина за нашите условия. 

1. Почистваща техника 
 67.05 *.001.3(045)  + 339.14/.18
Ключови думи: 1. почистваща техника 2. почистващи машини 3. почистване на складове 4. подопочистващи машини 5. метачни машини 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1577

- 199 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Архитекти на предстоящото / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 89 - 91. 

   Наричат футуролозите архитектите на бъдещето. Те добре познават технологиите, следят тенденциите, анализират фактите, правят предвиждания. Те притежават умение да свързват настоящето с реални данни и да правят заключения за развитието с проекция във времето. 

1. Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Нанотехнологии (в научен аспект) 2. Технически прогрес 
 001.18.001.18(045)  + 62.001.71(045)
Ключови думи: 1. наука 2. технически прогрес 3. иновации 4. футуролози 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1852

- 200 -

Сп Б 483

Лазова, Виктория.  Десет] 10 проекта с фокус върху иновациите и цифровия бизнес / Виктория Лазова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 58 - 64. 

   През 2013 г. IDC обяви своята визия за "третата платформа" като обозначи с този термин концепцията за постигане на ръст и иновации на базата на няколко технологични стълба - мобилен компютинг, облачни услуги, Big Data и социален нетуъркинг. Статията представя 10 иновативни проекти и решения в областта на "третата платформа" и бизнес дигитализацията. 

1. Технически прогрес 2. Бизнес - проекти 
 62.001.71(045)
Ключови думи: 1. бизнес проекти 2. цифровизация 3. дигитализация 4. технически прогрес 5. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1980

- 201 -

Сп Б 341

Мониторинг и контрол на температура . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 58 - 62. 

   Съществува голямо разнообразие от устройства за мониторинг и контрол на температурата в индустриална среда. От важно значение при подбора на подходящо устройство е то да се съобрази с работните условия, което ще повиши точността и надеждността на цялата система. В статията са разгледани различните системи за мониторинг и контрол на температурата и техните елементи. 

1. Измервателен контрол 2. Измерване на температурата. Термометри. Регулиране 
 621.039.66:536.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. температура 2. температурен контрол 3. измерване на температура 4. регулиране на температурата 5. мониторинг 6. контрол 7. температурни контролери 8. сензори 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1517

- 202 -

Сп Б 341

Сигнални колони . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 70 - 71. 

   Сигналните колони са сред най-широко използваните средства за визуализация на състоянието на машини или други производствени съоръжения. Намират голямо приложение във всички области на индустрията, където е необходимо поддържането на висока степен на безопасност на служителите. 

1. Комуникационно оборудване. Инсталации за контрол, сигнализация и информация 
 658.284.001.3(045)
Ключови думи: 1. сигнални устройства 2. сигнални колони 3. аудиосигнализация 4. светлинна индикация 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1519

- 203 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Глобалната нервна система на цивилизацията / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 5, с. 96 - 98. 

   Голямата картина подсказва, че в този момент, през 2014 г., сме на прага на безпрецедентна глобална технологична революция, която ще промени живота на всеки жител на планетата и ще осигури нови възможности за създаване на богатство. 

1. Технически прогрес - прогнозиране 
 62.001.71.001.18(045)
Ключови думи: 1. технически прогрес 2. технологична революция 3. информационни технологии 4. комуникационни технологии 5. мобилни устройства 6. умни устройства 7. интернет на нещата 8. internet of things 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1619

- 204 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Роботите и следващата революция в икономиката / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 2, с. 88 - 91. 

   Статията разглежда възможността през следващите десетилетия световната икономика да бъде белязана от голяма структурна безработица, която ще засегне най-вече хората със средни доходи. Като причина за този процес се посочват технологичните иновации, които унищожават работни места. 

1. Технически прогрес - прогнозиране 2. Роботи. Автомати 3. Автоматизация 
 62.001.71.001.18(045)  + 621.865-52(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. роботизация 3. автоматизация 4. технически прогрес 5. икономика 6. икономически ефект 7. безработица 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1628

- 205 -

Сп Б 389

Шестнадесетте] 16-те неща  : Най-важните промени в технологиите според инвестиционната компания Andreessen Horowitz. // Мениджър, 2015, N 5 (199), с. 110 - 113. 

   Авторите на статията са партньори в компанията Andreessen Horowitz и опитни инвеститори, които споделят своите виждания за най-важните тенденции в технологичния бизнес. 

1. Технически прогрес 
 62.001.71(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. технически прогрес 3. виртуална реалност 4. интернет на нещата 5. Big Data 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1970

- 206 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Полетът на дроните / Татяна Явашева. // Новата икономика, ІV, 2014, N 44, с. 96 - 98. 

   Статията представя безпилотните летателни апарати, наречени дрони (англ. drone - търтей). Липсата на регулации за използването им обаче е препятствие за масовото им навлизане. 

1. Летателни апарати 
 629.73.001.76(045)
Ключови думи: 1. самолети 2. летателни апарати 3. безпилотни самолети 4. безпилотни летателни апарати 5. дрони 6. безпилотни системи 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1529

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 207 -

Сп Б 389

Иванов, Иван.  Машиностроенето е с удивително благоприятни перспективи / Иван Иванов. // Мениджър, 2014, N 2, с. 94 - 96. 

   Статията дава статистически данни и прави анализ на сектора машиностроене. 

1. Машиностроене 
 621-42(045)
Ключови думи: 1. машиностроене 2. машиностроителни компании 3. преработваща промишленост 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1303

- 208 -

Сп Б 341

Киров, Кирил Петров.  Зъбообработващи инструменти с повишени експлоатационни възможности / Кирил Петров Киров. // Инженеринг ревю, 2015, с. 94 - 99. 

   Обект на настоящата статия са представители на групата на зъбонарезните инструменти, работещи чрез копиране и центроидно обхождане, които се характеризират с по-големи екплоатационни възможности (производителност, трайност, точност, възможност за обработване на закалени заготовки и др.). 

1. Фрезуване. Методи, инструменти, машини и приспособления 
 621.914(045)
Ключови думи: 1. червячни фрези 2. зъбообработващи инструменти 3. металорежещи инструменти 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1976

- 209 -

Сп Б 341

Линейна техника  : Технологичен и продуктов преглед на пазара - част 1, въведение. // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 90 - 96. 

   В статията са представени най-интересните продуктови групи в областта на линейната техника (линейни лагери, линейни направляващи, сачмено-винтови двойки, зъбни ремъци, пневмоцилиндри и модули, хидравлични цилиндри, линейни модули, линейни задвижвания, линейни мотори, други компоненти), както и актуалните технологични тенденции и пазарна информация . 

   Научен консултант по статията: доц. д-р инж. Пламен Угринов

1. Линейна техника 
 621-82/-85.001.3(045)
Ключови думи: 1. линейна техника 2. линейни компоненти 3. линейни лагери 4. линейни модули 5. линейни задвижвания 6. линейни двигатели 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1523

- 210 -

Сп Б 341

Нов стандарт за машинна безопасност EN ISO 14120 . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 88. 

   От месец септември т.г. с решение на Европейската комисия стандарт EN 953 бе заменен от EN ISO 14120 "Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране и изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради." Новият стандарт ще се отнася за производителите на машини и за всеки, който добавя нови или допълнителни защитни прегради към съществуваща машина. 

1. Машиностроене - стандарти 2. Безопасност на труда в машиностроенето 
 006:621.039.58(045)
Ключови думи: 1. стандарти 2. стандарти при машиностроенето 3. машиностроене 4. безопасност на труда 5. машинна безопасност 6. защитни прегради 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1522

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 211 -

Сп Б 412

Донев, Делян.  Локалното затопляне / Делян Донев. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 160, с. 38 - 43. 

   Не разчитайте, поне в скоро време на глобалното затопляне да превърне климата тук в средиземноморски. И дори глобалното затоплане да се окаже грешка важното е, че стремежът да избегнем промяната в климата допринесе за разработването и въвеждането на практични, ефективни и най-важното - екологично чисти начини за постигане на локално затопляне, уют и комфорт в студените зимни месеци. 

1. Отопление на сгради 
 697.1.001.3(045)
Ключови думи: 1. отопление 2. локално отопление 3. пелети 4. възобновяеми източници на енергия 5. газификация 6. термопомпи 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1729

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 212 -

Сп Б 341

Аварийно електрозахранване с дизелови агрегати  : Част 1. Основни компоненти на дизеловите електрически агрегати и особености при употребата им като източник на аварийно електрозахранване. // Инженеринг ревю, 2015, N 2, с. 60 - 64. 

   Електрическите генератори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене (ДВГ), са специфична технология за електропроизводството. Класическите ДВГ са петролните - бензинови и дизелови. Техните предимства в качеството на първичен двигател за електрически генератор са аналогични на тези, които са отредили сегашната им доминираща роля като тип двигател в транспорта. 

1. Генератори - електрически 2. Агрегати 3. Дизелови двигатели 
 621.313.12(045)  + 621.436(045)
Ключови думи: 1. генератори 2. електрически генератори 3. агрегати 4. дизелови двигатели 5. двигатели с вътрешно горене 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1891

- 213 -

Сп Б 403

Белоев, И.  Възможности за енергоосигуряване на автомобилите с електрозадвижване чрез фотоволтаични източници / И. Белоев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 1-2, с. 3 - 9. 

   Настоящото проучване цели да се установят нивата на разходна електроенергия и възможностите за намаляване на въглеродните емисии от автомобили с електрозадвижване чрез използване на фотоволтаични източници. 

1. Електромобили 2. Фотоволтаици 3. Замърсяване на въздуха 
 629.113.6:620.92:523.9(045)  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. електромобил 2. фотоволтаици 3. вредни емисии 4. въглеродни емисии 5. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1963

- 214 -

Сп Б 412

Дончев, Драгомир.  Нека дойдат "слънчогледите" / Драгомир Дончев. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 162, с. 82 - 84. 

   За соларната енергия като алтернатива на изкопаемите горива или атомните централи се говори отдавна. Статията представя решението на една швейцарска компания за добив на енергия от слънцето. Тя разработва така наречените "слънчогледи", които представляват фотоволтаична централа в "джобен" формат, конструирана така, че да се побира в обикновен транспортен контейнер. 

1. Други източници на енергия 2. Слънчева енергия 
 620.92:523.9.001.3(045)
Ключови думи: 1. слънце 2. слънчева енергия 3. соларна енергия 4. електроенергия 5. фотоволтаици 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1725

- 215 -

Сп Б 341

Електрозадвижвания средно напрежение  : Част 4. Схемни архитектури и стратегии за управление на честотни преобразуватели СН. // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 64 - 68. 

   Статията продължава с най-често срещаните схеми на честотни преобразуватели средно напрежение. 

1. Полупроводникова електроника, преобразуватели на честота 
 621.314.26.001.3(045)
Ключови думи: 1. честотни преобразуватели 2. средно напрежение 3. циклоконвертори 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1518

- 216 -

Сп Б 439

Интелигентно улично осветление от Siemens хвърля правилната светлина . // Ютилитис, 12, 2014, N 10 (124), с. 34 - 35. 

   Традиционното улично осветление работи на принципа "всичко или нищо" - или е включено или не. Нарастващите разходи за електроенергия обаче принуждават инженерите да преосмислят този принцип. В синхрон с новите тенденции Siemens разработва интелигентни осветителни решения, които автоматично се адаптират към реалните за осветление. 

1. Осветителна техника 
 628.9.04 *.001.76(045)
Ключови думи: 1. осветителна техника 2. улично осветление 3. светотехника 4. енергопотребление 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1571

- 217 -

Сп Б 439

Найденов, Ивайло.  Дъ ню] The new kid on the block - системи за съхранение на електроенергия / Ивайло Найденов. // Ютилитис, 12, 2014, N 5, с. 38 - 43. 

   Системите за съхранение на електроенергия предлагат разнообразие от технологични решения, които могат да бъдат използвани гъвкаво от всички участници на електроенергийния пазар, могат да позволят интегрирането на възобновяемите енергийни източници, да повишат гъвкавостта на ТЕЦ и АЕЦ и да помогнат на мрежовите оператори да оптимизират инвестициите в преносните и разпределителните мрежи. 

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 
 621.31.001.1(045)
Ключови думи: 1. електроенергия 2. електроенергетика 3. съхранение на електроенергия 4. възобновяеми източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1549

- 218 -

Сп Б 341

Нови интегрални драйвери за постояннотокови електродвигатели . // Инженеринг ревю, 2015, N 1, с. 44 - 53. 

   В настоящата статия са включени интегрални схеми на драйвери, представени на пазара след 01.01.2012 г., като е обърнато внимание и на тези за стъпкови електродвигатели, чиито приложения нарастват. 

1. Електродвигатели 
 621.313.13(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. драйверни схеми 3. електродвигатели 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1811

- 219 -

Сп Б 439

Обобщен енергиен баланс на промишлената система . // Ютилитис, 12, 2014, N 8 (122), с. 48 - 53. 

   Съставянето на енергийните баланси (по всичките му форми) предоставя възможност за изясняване на фактическото състояние на енергоснабдяване и енергоизползване в производствените процеси. Анализът на съставените енергийни баланси от една страна позволява да се оцени съществуващото ниво на енергийна ефективност на производствените процеси в промишлените системи като сравнително ниско, но от друга - разкрива значителни възможности за намалявне на енергийните загуби. 

1. Енергийни системи - икономическа ефективност 
 621.31.003(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. енергийни загуби 3. енергопотребление 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1569

- 220 -

Сп Б 439

Русев, Румен.  Конкурентни ли са вече ВЕИ на ТЕЦ? / Румен Русев. // Ютилитис, 13, 2015, N 1 (125), с. 46 - 49. 

   Често използван аргумент срещу електроенергията от ветроенергийните мощности (ВяЕЦ) и фотоволтаичните централи (ФЕЦ) са прекалено високите капиталови разходи, които биват след това отразени в непазарно високи нива на произведената енергия. През последните две години обаче множество авторитетни анализатори от частния, но и от публичният сектор, отчитат, че спадът на капиталовите разходи от последните години вече позволява на електроенергията от ВяЕЦ и ФЕЦ да се конкурира с конвенционалните централи като АЕЦ и ТЕЦ, без допълнителна нужда от държавни субсидии за ВЕИ. 

1. Ветроенергетика 2. Фотоволтаици 
 621.311.24.000.33(045)
Ключови думи: 1. ветрогенератор 2. вятърна енергия 3. вятърни електроцентрали 4. фотоволтаична електроцентрала 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1643

- 221 -

Сп Б 341

Силови трансформатори  : Част 2. Сухи трансформатори, свързване на намотките на трифазни трансформатори, диагностика и поддръжка. // Инженеринг ревю, 2015, N 1, с. 76 - 83. 

   Използването на сухи еднофазни трансформатори в радиотехниката, автоматиката, сигнализацията и др. започва още в първата половина на 20 век. Технологията на производство на сухи силови трифазни трансформатори (ССТр), предназначени за преобразуване на електроенергията в електрическите мрежи и подстанции, обаче е разработена по-късно. Във връзка с внедряването на нови топлоустойчиви изолации, се разшири диапазонът от мощности на трансформаторите, като е възможно да се произвеждат ССТр с мощност до 2500 kVA. 

1. Трансформатори 
 621.314.001.76(045)
Ключови думи: 1. трансформатори 2. трифазен трансформатор 3. намотки 4. електрически разряд 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1822

- 222 -

Сп Б 341

Съвременни достижения при органичните светодиоди (OLED) . // Инженеринг ревю, 2015, N 1, с. 84 - 85. 

   Освен вече познатото им приложение в дисплеите на телевизори, смартфони и други електронни устройства, органичните светодиоди притежават огромен потенциал за приложение и в осветлението. Съвременните достижения в развитието на технологията позволяват на OLED осветителите да се превърнат в ефективно и все по-търсено решение не само за жилищни и търговски обекти, но и за осветление на промишлени помещения и оборудване, както и за дисплеи на индустриална електроника. 

1. Електрически източници на светлина 
 621.32(045)
Ключови думи: 1. светодиоди 2. осветителна техника 3. осветеност 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1824

- 223 -

Сп А 19

Ценев, Илия и др.  Проверка на електромерите за търговски плащания / Илия Ценев, Георги Христов. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 7-8, 18 - 21. 

   Настоящата статия представя възможностите за въздействие върху електромерите за търговски плащания и реда за тяхната проверка. 

1. Уреди за измерване на тока и количеството на електричеството 
 621.317.71.001.3(045)
Ключови думи: 1. електромери 2. електроенергия 3. електрическа енергия 4. индукционни електромери 5. електронни електромери 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1563

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 224 -

Сп Б 483

2014: Година на пробив за термовизионните камери за видеонаблюдение . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 44 - 45. 

   Настоящата 2014 г. се очертава като една важна година за сектора на видеонаблюдение. Прогнозира се, че пазарът за видеонаблюдение като цяло ще нарастне с повече от 12%. Статията описва тенденциите в този сектор, които характеризират 2014 г. 

1. Видеоапаратура 
 621.397.4(045)
Ключови думи: 1. видеоапаратура 2. видеонаблюдение 3. камери 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1761

- 225 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Новите азиатски технологични тигри / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 2(46), с. 91 - 93. 

   Възходът на китайските и други азиатски компании в бранша през 2015 г. обещава все по-осезаемо да променя облика на пазара, ограничавайки ролята на американските ИТ гиганти в него. 

1. IT технологии 
 004(045)  + 621.39(045)
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. ИТ технологии 3. компютърни технологии 4. смартфони 5. мобилен интернет 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1623

- 226 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Клетъчните комуникации превземат икономиката / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 94 - 96. 

   Статията разглежда провелия се Световен мобилен конгрес тази година. Посланието от този конгрес е повече от ясно: много скоро дигиталните комуникации ще свържат всеки аспект от живота ни - нашите домове, автомобили, офиси, предприятията, улиците, градовете и собствените ни тела. Многобройни сензори навсякъде около нас ще предават информация непрекъснато. 

1. Комуникации - мобилни 2. Комуникации - дигитални 
 621.39(045)
Ключови думи: 1. комуникации 2. мобилни комуникации 3. клетъчни комуникации 4. мобилни услуги 5. технологии 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1853

- 227 -

Сп Б 483

Видеоконференциите - вече основен начин за общуване в бизнеса . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 40 - 41. 

   Статията разглежда резултатите от проведено изследване за използването на решения за видеоконферентна връзка по света. Резултатите от проучването сочат, че видеоконферентната връзка придобива все по-голяма популярност в бизнес средите. Видеоконференциите са на трето място в рейтинга на средствата за делово общуване, като по-популярни начини за комуникация са само електронната поща. 

1. Предаване на изображения. Телевизия. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.397:681.324.001.5(045)
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. видеоконферентни връзки 3. видеовръзки 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1818

- 228 -

Сп Б 483

Видеоконференциите - интелигентен избор за съвременните предприятия . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 32 - 34. 

   Като една по-удобна и ефективна алтернатива на пътуването, видеоконференциите стават все по-предпочитан начин за провеждане на срещи. Те позволяват служителите да участват в срещата, независимо дали се намират вкъщи или в офиса. Статията представя съвременните HD десктоп видеоконферентни системи и дава 12 експертни съвета как да ги използваме ефективно. 

1. Предаване на изображения. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.397:681.324(045)
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. видеовръзки 3. видеокомуникации 4. видеоконферентни системи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1750

- 229 -

Сп Б 483

Визуализация на покритието на клетъчна мрежа с помощта на "добавена реалност" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 66 - 68. 

   Технологията "добавена реалност" е актуална в съвременната електронна индустрия. Тя е приложима и при изграждане на среда за визуализация на покритието на клетъчни мрежи. В тази статия се разглежда визуализиране на покритието на клетъчна мрежа TETRA с прилагане на технологията "добавената реалност". 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 621.396.2:519.688(045)
Ключови думи: 1. клетъчни мрежи 2. TETRA мрежа 3. визуализация 4. визуализация на покритието 5. добавена реалност 6. augmented reality 7. отбрана 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1706

- 230 -

Сп Б 553

Виртуалната телефония: каква да бъде . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 6, 21 - 23. 

   Бизнес моделът на корпоративните комуникации постепенно се променя. Днес потребителите разполагат с нови алтернативни решения - виртуални и облачни автоматични телефонни централи (АТЦ). Виртуалната АТЦ е способна да замени офисната централа с голям набор от възможности, а интеграцията на функциите на телефонията с бизнес приложения я превръщат в ценно комуникационно решение . 

1. Телефония 
 621.395.001.3(045)
Ключови думи: 1. телефония 2. виртуална телефония 3. облачна телефония 4. телефонни централи 5. телефонна мрежа 6. облачни технологии 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1711

- 231 -

Сп Б 341

Виртуални сензори за индустриални приложения . // Инженеринг ревю, 2015, N 1, с. 54 - 62. 

   Виртуалните сензор отчитат качествата на продукти или параметрите на процеси посредством математически модели като заместител на физичните сензори или в комбинация с тях. Тези математически модели са базирани на данните, отчетени от физически сензори. 

1. Фотоелектроника 
 621.383(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. интерфейси 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1820

- 232 -

Сп Б 483

Добри практики при използването на видеоконферентни решения в здравеопазването . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 56 - 58. 

   Видеотехнологиите се утвърждават като едно от най-ефективните средства за комуникация и организация на колективна работа и сътрудничество в съвременния свят като това е валидно и в сферата на здравеопазването. Тези технологии помагат на здравните заведения да осигурят на пациентите си достъп до най-добрата възможна медицинска помощ независимо от времето и разстоянието. 

1. Предаване на изображения. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 3. Здравеопазване 
 621.397:681.324.000.61(045)  + 614(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. медицина 3. здравни заведения 4. видеовръзки 5. видеокомуникации 6. видеоконферентни системи 7. видеоконферентни връзки 8. видеоконференции 9. електронен мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1634

- 233 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Интегрални схеми за корекция на фактора на мощност / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 48 - 57. 

   Основната задача на ИС за корекция на фактора на мощност е намаляване на нелинейните изкривявания (THD). Най-простият начин за това е свързване на бобина между диодите на токоизправителя и изглаждащия му кондензатор, известен като пасивна корекция (Passive PFC). Много по-широко е приложението на т. нар. активната корекция (Active PFC), при която на мястото на бобината се свързва електронен блок, наричан предварителен конвертор (PFC Preconverter). Статията разглежда нейните основни разновидности, реализирани чрез ИС, които обикновено представляват контролери за корекция на фактора на мощност (PFC Controller). . 

1. Интегрални схеми 
 621.382
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. фактор на мощност 3. контролери 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1526

- 234 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Радиочестотни предаватели и приемници в интегрално изпълнение / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2015, N 2, с. 52 - 59. 

   Използването на радиочестотни предаватели и приемници в последно време се разпростря отвъд утвърдената област на следене и управление на машини и линии в производствени условия. За намаляване на размерите, теглото и цената на изделията и повишаване на надеждността им в устройствата за радиокомуникация масово се използват интегрални схеми, които са предмет на настоящата статия. 

1. Радиопредаватели 2. Радиоприемници 3. Интегрални схеми 
 621.396.61.001.3(045)  + 621.396.62(045)  + 621.382(045)
Ключови думи: 1. радиовръзка 2. радиокомуникация 3. радиочестотни предаватели 4. радиочестотни приемници 5. приемо-предавател 6. интегрални схеми 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1890

- 235 -

Сп Б 553

Малки клетки и WiFi подобряват достъпа на места с много абонати . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 1, с. 26 - 27. 

   Статията представя решението на Ericsson "малка клетка като услуга", което се използва за места, където не е практично да се уплътнява още повече съществуващата мрежа на мобилния оператор. Този подход включва използване на нискоенергийни възли за радиодостъп с малък обхват, които допълват саществуващата операторска мрежа и повишават капацитета на пренасяния трафик. 

1. Радиосъобщителна техника 2. Комуникационни мрежи 3. Телекомуникации 
 621.396(045)  + 621.396.74(045)
Ключови думи: 1. мрежи 2. мобилни мрежи 3. безжични мрежи 4. клетъчни мрежи 5. телекомуникации 6. Wi-Fi 7. радиодостъп 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1709

- 236 -

Сп Б 483

Мобилното банкиране - развитието все още предстои . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 48 - 52. 

   Мобилните плащания са предпоставка за революция в сферата на финансовите услуги. Реализирането на техния потенциал изисква възприемане на нови бизнес модели, които насърчават партньорството, дават възможност на компаниите да играят нови роли и да предоставят нови услуги в отворена и динамична среда на сътрудничество. 

1. Банки. Банково дело 2. Банкови операции 3. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 336.71&621.395:621.396(045)
Ключови думи: 1. мобилно банкиране 2. мобилни плащания 3. банкови услуги 4. мобилни банкови услуги 5. мобилни пари 6. банки 7. банков сектор 8. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1796

- 237 -

Сп Б 553

Облачни мрежи за операторите, управлявани услуги за фирмите . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 1, с. 19 - 22. 

   Над 2,7 млрд. смартфона работят днес по света, а през 2020 г. техният брой ще надхвърли 6,1 млрд. По това време в типичното домакинство, поне в развитите страни, ще има 10 устройства, свързани към интернет. Всичко това оказва огромен натиск върху мрежите, които трябва да пренасят данните, обменяни между тях. 

1. Телекомуникации 
 621.396(045)
Ключови думи: 1. телекомуникации 2. облачни услуги 3. управлявани услуги 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1872

- 238 -

Сп Б 483

Перспективни радиокомуникационни технологии за отбраната . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 63 - 65. 

   Нарастващото търсене на пикови потоци от данни и висок системен капацитет изисква повече трафик, но използваемият радиочестотен спектър вече е разпределен. Когнитивното радио е ключова технология за решаване на този проблем. То използва т. нар. "бели простраства" - честотите между каналите в честотния спектър , които или изобщо не се използват, или не се използват постоянно. 

1. Радиосъобщителна техника 2. Отбрана 
 621.396:355/359.001.3(045)
Ключови думи: 1. радиокомуникации 2. радиосъобщителна техника 3. радиокомуникационни технологии 4. когнитивно радио 5. отбрана 6. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  
  

Сист. No: 1704

- 239 -

Сп Б 553

Пет джи] 5G мрежите - гъвкави ресурси за всяко приложение . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 1, с. 30 - 31. 

   5G технологиите през следващите 10 до 30 години ще се развият в мобилна мрежова платформа, която ще предоставя огромен капацитет и супервисокоскоростна свързаност. 5G мрежата ще поддържа над 1000 пъти по-голям капацитет от днешните мрежи и ще свързва стотици милиарди обекти. 

1. Комуникационни мрежи 2. Телекомуникации 
 621.396.001.18(045)  + 621.396.74(045)
Ключови думи: 1. мрежи 2. мобилни мрежи 3. комуникационни мрежи 4. 5G мрежи 5. 5G технологии 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1708

- 240 -

Сп Б 412

Стаменов, Иван.  Имплантирането на микрочипове / Иван Стаменов. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 153, с. 44 - 49. 

   В настоящата статия са представени технологичните възможности, отнасящи се до RFID чиповете. 

1. Радиочестотна идентификация 
 621.396.2(045)
Ключови думи: 1. RFID 2. радиочестотна идентификация 3. микрочипове 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1776

- 241 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Кратка история на умните телефони / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 10, с. 124 - 127. 

   Малките мощни компютри, които носим в джобовете си, събират в себе си технологичната революция на 20-ти век. Един средностатистически смартфон включва в себе си технологии, създадени с труда на хиляди учени, инженери, изобретатели и предприемачи в продължение на столетия. 

1. Радиосъобщителна техника 2. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 3. Технически прогрес 
 621.396:62.001.71.001.7(045)
Ключови думи: 1. радиокомуникация 2. телефони 3. смартфони 4. мобилни телефони 5. електроника 6. комуникационна техника 7. технически прогрес 8. технически напредък 9. технологична революция 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1596

- 242 -

Сп Б 553

Телевизията - на облачен кръстопът . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 2, с. 3 - 10. 

   За да задържат зрителите, ТВ компаниите, производители на телевизори и оператори инвестират в нови технологии и персонализирано съдържание. 

1. Телевизия 
 621.397.13(045)
Ключови думи: 1. телевизия 2. телевизионна индустрия 3. телевизионни услуги 4. HD телевизия 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1940

- 243 -

Сп Б 553

Три джи] 3G мрежите все още във възход . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 1, с. 16 - 18. 

   Въпреки че новите LTE мрежи привличат все повече внимание, мрежите WCDMA/HSPA продължават да се радват на огромен ръст от нови абонати и се очаква това да продължи през следващите години. Големият въпрос пред операторите е как да задоволят търсенето на GSM и WCDMA/HSPA по-ефективно, като поддържат висококачествено потребителско изживяване и извлекат максимални приходи от пуснатите в експлоатация LTE 4G мрежи. 

1. Телекомуникации 2. Комуникационни мрежи 3. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.396.2(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. телекомуникации 2. мрежи 3. мобилни мрежи 4. комуникационни мрежи 5. мобилен интернет 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1873

- 244 -

Сп Б 553

Три джи] 3G, 4G, 5G. Време е за единен стандарт . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 1, с. 3 - 14. 

   Все повече мобилни абонати по света мигрират от традиционните мобилни услуги като гласова телефония и SMS към мобилни интернет услуги. Мобилната връзка става основен метод за мнозина потребители за влизане в онлайн пространството. Прогнози сочат, че през 2020 г. в света ще има 3,8 млрд. интернет абоната. 

1. Телекомуникации 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 3. Интернет 
 621.396.2.001.18(045)  + 681.324
Ключови думи: 1. телекомуникации 2. мобилни мрежи 3. мобилни услуги 4. мобилен интернет 5. високоскоростни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1874

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

- 245 -

Сп Б 341

Индустриални везни . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 72 - 77. 

   Българският пазар на индустриални везни следва тенденциите в световен мащаб. Родните производители и фирмите вносители предлагат богата гама от решения за измерване с най-съвременни характеристики. Статията разглежда коментарите на някои водещи доставчици в областта, които представят най-актуалните си продукти, технологии и решения за измерване в индустриални приложения. 

1. Измерване и измервателна апаратура, теглилки и везни 
 681.26.002.56(045)
Ключови думи: 1. везни 2. индустриални везни 3. измервателна апаратура 4. измервателни прибори 5. тензометрия 6. автомобилни везни 7. кранови везни 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  
  

Сист. No: 1520

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 246 -

Сп Б 448

Йончева, Петя.  Иновативен български мотокар пълни и мести контейнери / Петя Йончева. // Логистика, X, 2014, N 10, с. 54 - 55. 

   Пловдивската фирма 17N, която е специализирана в производството на подемно-транспортни машини, представя своята оригинална машина, предназначена да пълни свръхтежки товари в контейнери. 

1. Мотокари 
 629.1-441.001.3(045)
Ключови думи: 1. подемно-транспортни машини 2. електрокари 3. мотокари 4. свръхтежки товари 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1602

- 247 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Дърво, хартия или пластмаса? А може би метал? : Пазарът на палети расте, отваря се повече място за алтернативни видове / Ани Маринова. // Логистика, 2015, N 4, с. 44 - 46. 

   Дървените палети доминират на пазара. Те имат своите предимства, но и един съществен недостатък и той е - не са подходящи за всеки товар. Статията предлага поглед върху някои алтернативни решения. 

1. Палети 
 621.869.002.3(045)
Ключови думи: 1. палети 2. товари 3. логистика 4. материали за палети 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1947

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 248 -

Сп Б 247

Driverless cars head for the road . // Traffic Engineering and Control, 56, 2015, N 1, с. 194 - 196. 

   Статията разглежда три проекта на Великобритания, свързани със разработването на автономни автомобили, които са включени в тригодишна пробна програма и които носят надеждите на страната да стане една от водещите в тази област. 

1. Автомобили 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. автономни автомобили 3. електрически автомобили 4. автоматизирано паркиране 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1941

- 249 -

Сп Б 247

Dynamic EV charging in the UK on the way . // Traffic Engineering and Control, 55, 2014, N 1, с. 27 - 29. 

   Пограмата за научни изследвания и развитие на Великобритания се е заела със задачата какво може да се направи, за да се привлекат повече хора да използват електрически и хибридни превозни средства.Една от основните предпоставки за разширяването на употребата им е изграждането на зарядна инфраструктура. 

1. Автомобили с електрическо захранване 
 629.113(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. електрически автомобили 3. хибридни автомобили 4. зареждане 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1952

- 250 -

Сп Б 247

Intelligent mobility:smarter together . // Traffic Engineering and Control, 56, 2015, N 1, с. 189 - 190. 

   Статията разглежда бъдещото развитие на технологиите, свързани с интелигентните транспортни системи във Великобритания и Европа, на фона на промените в индустрията. Засяга се развитието на интелигентната мобилност и как системите, произвеждани в бъдеще трябва да бъдат още по-гъвкави, отколкото преди, за да могат да се адаптират към нововъзникващите тенденции. 

1. Организация на транспорта 
 656.1/.5(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. организация на транспорта 3. транспортни системи 4. интелигентни транспортни системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1942

- 251 -

Сп Б 247

Traffic automation to drive efficiencies . // Traffic Engineering and Control, 55, 2014, N 4, с. 143 - 146. 

   Броят на превозните средства, намиращи се в даден град непрекъснато расте. Поради тази причина и поради размера на пътищата, които не могат да включат увеличения трафик, се покачва и броя на пътните инциденти и задръстванията. Статията представя ефективна система за автоматизиране на трафика по еднопосочен път. 

1. Контрол на движението 2. Автоматизирани системи 
 656.053 *:007.5(045)
Ключови думи: 1. трафик 2. автомобилен поток 3. контрол на трафика 4. автоматизирани системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1950

- 252 -

Сп Б 247

Traffic technology on the move . // Traffic Engineering and Control, 55, 2014, N 4, с. 156 - 157. 

   Статията представя ново средство за управление на градското движение. Системата е проектирана да прогнозира условията за движение по пътя за максимум един час напред и да предоставя резултатите в градските центрове за контрол на трафика. 

1. Контрол на движението 
 656.053 *(045)
Ключови думи: 1. трафик 2. контрол на трафика 3. контрол на движението 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1951

- 253 -

Сп Б 341

Аварийно електрозахранване с дизелови агрегати  : Част 1. Основни компоненти на дизеловите електрически агрегати и особености при употребата им като източник на аварийно електрозахранване. // Инженеринг ревю, 2015, N 2, с. 60 - 64. 

   Електрическите генератори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене (ДВГ), са специфична технология за електропроизводството. Класическите ДВГ са петролните - бензинови и дизелови. Техните предимства в качеството на първичен двигател за електрически генератор са аналогични на тези, които са отредили сегашната им доминираща роля като тип двигател в транспорта. 

1. Генератори - електрически 2. Агрегати 3. Дизелови двигатели 
 621.313.12(045)  + 621.436(045)
Ключови думи: 1. генератори 2. електрически генератори 3. агрегати 4. дизелови двигатели 5. двигатели с вътрешно горене 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1891

- 254 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Дрони над закона / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 47, с. 90 - 93. 

   Федералното управление за гражданска авиация на САЩ проведе битка за регулиране полетите на безпилотни апарати, която поставя на карта бъдещето на перспективния бранш. 

1. Летателни апарати 
 629.73(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. летателни апарати 3. безпилотни летателни апарати 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1753

- 255 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Ще завладеем ли Космоса с балони / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 47, с. 86 - 89. 

   Балоните заемат все по-значително място в плановете за изследване на Космоса. Статията представя проект на компанията Paragon Space, която дава възможност за извеждане на туристи в Космоса чрез организиране на стратосферни полети с балони. 

1. Летателни апарати 
 629.733(045)
Ключови думи: 1. летателни апарати 2. балони 3. космос 4. изследване на космоса 5. стратосферни полети 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1754

- 256 -

Сп Б 403

Белоев, И.  Възможности за енергоосигуряване на автомобилите с електрозадвижване чрез фотоволтаични източници / И. Белоев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 1-2, с. 3 - 9. 

   Настоящото проучване цели да се установят нивата на разходна електроенергия и възможностите за намаляване на въглеродните емисии от автомобили с електрозадвижване чрез използване на фотоволтаични източници. 

1. Електромобили 2. Фотоволтаици 3. Замърсяване на въздуха 
 629.113.6:620.92:523.9(045)  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. електромобил 2. фотоволтаици 3. вредни емисии 4. въглеродни емисии 5. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1963

- 257 -

Сп Б 448

България на контейнерната карта . // Логистика, X, 2014, N 7, с. 26 - 44. 

   Контейнерните превози в България бързо се отърсиха от спада през 2008 г. и от тогава непрекъснато бележат ръст. Какъв е пътя на контейнерите на наша територия? Къде се намира България на световната контейнерна карта? Има ли алтернатива морският транспорт? На тези и други въпроси отговарят специалисти от бранша. 

1. Товарен транспорт по вода. Товарни превози 2. Контейнери 
 656.614
Ключови думи: 1. контейнери 2. контейнерни превози 3. контейнерен трафик 4. морски транспорт 5. контейнерни линии 6. товарни превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1588

- 258 -

Сп Б 448

Василев, Васил и др.  Пътят на тежките превози / Васил Василев, Ралица Русинова. // Логистика, 2015, N 2, с. 36 - 41. 

   Керванът от охранителни коли и влекачи с дълги ремаркета винаги е бил атракция по родните пътища. Напоследък обаче все по-рядко се виждат такива шествия. Причината е липсата на инвестиционни проекти, които са основен генератор на извънгабаритните товари. 

1. Транспортни маршрути. Линии 
 656.02 *.000.33(045)
Ключови думи: 1. извънгабаритни товари 2. извънгабаритни превози 3. товари 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1768

- 259 -

Сп Б 483

Ганева, Надя.  Новите ИТ решения - стъпки към повишаване на конкурентоспособността на "БДЖ - Товарни превози" / Надя Ганева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 39 - 42. 

   Статията разглежда изградената "Система за управление и планиране на ресурсите - товарни превози". Тя е само първи етап от изграждането на цялостна интегрирана информационна система, която да осигури оптимизиране на бизнес процесите и намаляване на експлоатационните разходи в дружеството. 

1. Информационни системи 2. Железопътен транспорт 
 681.518:656.2(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. железопътен транспорт 4. товарни превози 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1881

- 260 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Има ли бъдеще за автономните автомобили / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 165, с. 18 - 27. 

   Развитието на самоуправляващите се автомобили напредва с всяка следваща година, но противниците на комерсиалното им приложение може би са повече от поддръжниците. Статията разкрива какви са причините и какви са аргументите на двете страни. 

1. Автомобили 
 629.113(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. автономни коли 3. автономни автомобили 4. самоуправляващи се автомобили 5. умни коли 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1686

- 261 -

Сп Б 448

Големите куриерски фирми диверсифицират дейността си . // Логистика, X, 2014, N 8, с. 50 - 52. 

   В статията е представена извадка от доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), в който се прави анализ на състоянието на пощенския пазар. 

1. Куриерски услуги 
 656.8.001.1(045)
Ключови думи: 1. куриерски фирми 2. куриерски услуги 3. пощенски услуги 4. универсални пощенски услуги 5. неуниверсални пощенски услуги 6. хибридна поща 7. пощенски пазар 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1589

- 262 -

Сп Б 462

Дюшмен, Сирил.  От края на октомври 2013 Европа е свързана с Азия / Сирил Дюшмен. // Железопътен транспорт, 2014, N 3, с. 36 - 38. 

   Тунелът под Босфора е един от шестте проекта, радикално променящи облика на Истанбул. Този "строеж на века" е завършен за девет години, за да стигне от единия до другия бряг на пролива Босфор, който разделя самия град Истанбул и 16-те му милиона жители. 

1. Железопътни линии. Железопътно строителство 
 625.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътно строителство 3. жп линии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 1612

- 263 -

Сп Б 483

Емилова, Мая.  Облачни решения за управление на влакови данни / Мая Емилова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 26 - 28. 

   Облачните технологии премахват необходимостта от поддържане на скъпи компютърни конфигурации. Затова все повече организации извършват миграция на своите програмни продукти към различни облачни платформи. Този подход изисква съобразяване с наличните програмни модели, бази данни, ефективно управление на информационната сигурност, особено когато сферата на използване на облачните решения и услуги поставя повишени изисквания за прецизност, както е при управлението на влакови данни. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Железопътен транспорт 
 681.324.001.3(045)  + 656.2
Ключови думи: 1. облак 2. облачни услуги 3. облачни технологии 4. интернет 5. жп транспорт 6. жп превози 7. железопътни превози 8. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1683

- 264 -

Сп Б 483

Емилова, Мая.  ИТ решения за по-ефективен железопътен транспорт / Мая Емилова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 32 - 34. 

   Новите технологии и информационни решения са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и удобен жп транспорт. С помощта на информационните системи и технологии се опростяват административните процедури, извършва се мониторинг на трафика в реално време, електронно отчитане на товарните превози и др. Целта е с въвеждането на подходящи ИКТ да се постигне по-голяма безопасност и мобилност, както и да се изгради модерна инфраструктура. 

1. Информационни технологии 2. Информационни системи 3. Железопътен транспорт 
 681.518(045)  + 656.2(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. железопътен транспорт 4. комуникационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1813

- 265 -

Сп Б 553

Етернет] Ethernet в колата: надежда за унифициране . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 6, с. 16 - 17. 

   Активната употреба на електроника в автомобилите започна в средата на миналия век и досега броят на електронните компоненти се увеличава стремглаво. Интересът на автомобилните производители към Ethernet е разбираем, тъй като това е доминиращата мрежова технология в света на преноса на данни. Ethernet започна да се проявява като ключова автомобилна технология за коли, оборудвани с повече системи за развлечения и комуникации плюс системите за безопасност като видеокамерите за задно виждане. 

1. Автомобили - електронно оборудване 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 629.113:621.38.001.3(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. електроника 3. Ethernet 4. окабеляване 5. автомобилно окабеляване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1715

- 266 -

Сп Б 526

Излишен ли е водачът . // Новата икономика, V, 2015, N 166, с. 52 - 53. 

   Статията разглежда най-радикалната промяна в автомобилния свят, а именно така наречените автономни автомобили (коли без шофьор). Очаква се около 2018 г. "безпилотните" участници в движението да започнат да пътуват около нас съсвсем не на шега. Прогнозите са, че през 2040 г. 75% от трафика ще се самоуправлява. 

1. Автомобили 
 629.113.001.18(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. автономни автомобили 3. автономни коли 4. самоуправляващи се автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1759

- 267 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Контейнери на релси / Ани Маринова. // Логистика, 2015, N 4, с. 42 - 43. 

   Контейнерният транспорт в Китай расте по-бързо от темповете на икономическо развитие на страната. Съществува обаче една особеност и тя е, че докато контейнерният трафик по магистралите и водните пътища се увеличава, използването на влаковете за транспортиране на контейнизирани товари намалява по данни на Световната банка (СБ). 

1. Железопътен транспорт 2. Контейнери 
 629.4-521:621.643(045)
Ключови думи: 1. логистика в транспорта 2. контейнери 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1946

- 268 -

Сп Б 462

Николчева, Боряна.  Геоклетъчна перфорирана система: технология за стабилизиране на железопътни трасета / Боряна Николчева. // Железопътен транспорт, 2014, N 10, с. 19. 

   Основен проблем при железопътните трасета е преминаването им през нестабилни почвени породи. В световен мащаб инженерите в жп строителството успешно прилагат перфорираната геоклетъчна система за стабилизиране на жп насипи върху слаби почви и стабилизиране на откоси и насипни диги от повърхностна ерозия. 

1. Железопътен транспорт 
 625.001.76(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. жп линии 3. геоклетъчна система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1606

- 269 -

Сп Б 462

Нитова, Дарина.  Актуални концепции за развитие на интермодалните терминали / Дарина Нитова. // Железопътен транспорт, 2014, N 11-12, с. 20 - 24. 

   В средата на миналия ХХ век, след ликвидирането на последиците от Втората световна война, бързо се променят видът, структурата и обемът на товарните превози, извършващи се предимно с жп транспорт. Железопътната техника се модернизира. По-голямата част от линиите се електрифицират, усъвършенства се товаро-разтоварната механизация, коловозните развития в гарите се увеличават и реконструират. Внедрява се автоматизация на процесите и нови транспортни технологии. 

1. Железопътен транспорт 
 629.4-521.001.76(045)
Ключови думи: 1. интермодален транспорт 2. жп транспорт 3. контейнери 4. товарни вагони 5. терминали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1603

- 270 -

Сп Б 341

Нови интегрални драйвери за постояннотокови електродвигатели . // Инженеринг ревю, 2015, N 1, с. 44 - 53. 

   В настоящата статия са включени интегрални схеми на драйвери, представени на пазара след 01.01.2012 г., като е обърнато внимание и на тези за стъпкови електродвигатели, чиито приложения нарастват. 

1. Електродвигатели 
 621.313.13(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. драйверни схеми 3. електродвигатели 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1811

- 271 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Гугъл] Google и Amazon се въоръжават с дрони / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 50 - 52. 

   DHL е първият логистичен доставчик, който получи разрешение от регулаторен орган за извършване на превози с безпилотни летателни апарати (дрони). Американските компании Google и Amazon все още са на етап изпитателни тестове и изчакване на разрешение за ползване от властите. Статията разглежда как се развива технологичната битка между гигантите. 

1. Вериги доставки 2. Летателни апарати 
 658.7.001.76(045)  + 629.73
Ключови думи: 1. дрони 2. летателни апарати 3. самолети 4. безпилотни самолети 5. безпилотни летателни апарати 6. безпилотни системи 7. доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1593

- 272 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Карго бизнезът отново във възход / Ралица Русинова. // Логистика, 2015, N 2, с. 32 - 34. 

   С напредването на месеците от 2014 г. постепенно се е увеличавала и скоростта на разширяване на пазара на въздушни товарни превози. Годината приключва положително като повишението за декември е 4,9 % в сравнение с резултатите от декември за 2013 г. Най-голям ръст има при Азиатско-Тихоокеанския регион и Близкия изток, които допринасят съответно с 46 % и 29 % за експанзията на товарните тонкилометри. Ръст е отчетен във всички региони, като най-слаб е Латинска Америка. 

1. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 
 656.07*.001.18(045)
Ключови думи: 1. логистични процеси 2. товари 3. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1765

- 273 -

Сп Б 448

Стил] STILL модернизира електрокарите RX20 . // Логистика, X, 2014, N 6, с. 52 - 53. 

   Фирма STILL представя новата версия на електрокарите от серия RX20, които са с подобрена енергийна ефективност, увеличена мощност и работни характеристики. С тях се постига по-висока производителност при обработката на товари, по-добри параметри при преодоляването на наклони, а максималната скорост е повишена до 20 км/ч. 

1. Електрокари 
 629.113.65.001.76(045)
Ключови думи: 1. електрокари 2. обработка на товари 3. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1582

- 274 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан и др.  Концепции за модернизация на пътническия вагонен парк / Йордан Тасев, Милчо Лепоев, Петър Тасев. // Железопътен транспорт, 2015, N 1, с. 18 - 22. 

   Реализира се концепция за уеднаквяване интериора на трите основни вида пътнически транспорт: автобус, влак, самолет: общ салон с редица от седалки. В същото време опитът от последните двайсет години на повечето железници демонстрира предимствата и недостатъците на купейните и безкупейните вагони. Съществува реална възможност да бъде възродено българското производство на пътнически вагони. 

1. Железопътен транспорт 
 629.4-521.001.76(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. вагони 3. влакове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1601

- 275 -

Сп Б 389

Темелков, Илия.  Почти до края на света / Илия Темелков. // Мениджър, 2015, N 2 (196), с. 122 - 123. 

   Пътят към светлото бъдеще, изглежда, е железен, след бурния възход на другите видове транспосрт май идва време за реабилитация на влака. И това се случва след повече от 50 години от старта на първата комерсиална високоскоростна влакова линия. 

1. Железопътен транспорт 
 629.4-521.001.76(045)
Ключови думи: 1. високоскоростни влакове 2. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1671

- 276 -

Сп Б 462

Тренчев, Иван.  Системи за резервация и заплащане в жп транспорта / Иван Тренчев. // Железопътен транспорт, 2015, N 2, с. 41 - 45. 

   Системите за продажба на билети и резервации са съществен показател за организацията на пътническите превози, за пълно удовлетворяване потребностите на клиентите от пътнически услуги с минимални загуби на време, най-добро обслужване и разционлано използване на съответните технически средства. 

1. Железопътен транспорт 
 629.4-521.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. цени в транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1775

- 277 -

Сп Б 462

Тренчев, Иван.  Приложение на онтологията и семиотиката в жп транспорта : Използването на интернет съобразно принципите на онтологията и семиотиката е ключово за реализирането на интегрирани системи за информация и управление на транспорта / Иван Тренчев. // Железопътен транспорт, 2015, N 3, с. 42 - 45. 

   Прагматичното използване на Интернет в съответствие с принципите на онтологията и идейния ресурс на семиотиката са решаващи за реализирането на интегрирани системи за информация и управление на транспорта, които да улеснят обслужването на интелигентната мобилност. 

1. Железопътен транспорт 2. Информационни технологии 
 629.4-521:004(045
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. транспорт 3. жп транспорт 4. жп гари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1847

- 278 -

Сп Б 483

Тренчев, Иван и др.  Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт / Иван Тренчев, Тодор Размов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 43 - 45. 

   Повишаването на мобилността придобива все по-голямо значение и ще бъде определящо за технологичното развитие на железопътните оператори през следващите години. Увеличава се зависимостта към достъпа и анализа на данни навсякъде и по всяко време. Предприемането на действия в тези насоки носи значителни ползи - привличане на повече пътници, снижаване на разходите, преминаване към електронни билети и др. 

1. Информационни системи 2. Железопътен транспорт 
 681.518:656.2(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1841

- 279 -

Сп Б 462

Търнър, Джон.  Железопътен тунел на 3600 метра надморска височина / Джон Търнър. // Железопътен транспорт, 2014, N 9, с. 32 - 34. 

   Изглежда нищо не може да спре строителния устрем на китайците в областта на високоскоростния железопътен транспорт. Независимо дали става дума за прекосяване на планини или заливи и други водни пространства, те дават всичко, за да бъдат свързани големите градове във високоскоростна жп мрежа, която ще покрие цялата страна. 

1. Железопътно строителство 
 625.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. жп линии 2. железопътен транспорт 3. железопътна линия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 1607

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 280 -

Сп Б 434

"Дунавска соя" отваря път на Европейската протеинова стратегия . // Агробизнесът, 13, 2015, N 6, с. 15 - 17. 

   Статията разглежда форума на Дунавска соя, посветен на протеина и проведен с цел насърчаването на създаване на Европейска стратегия за протеини без ГМО чрез сътрудничество между Изтока и Запада. Фокусът е върху организацията на протеинови партньорства между Германия и страните от региона на река Дунав, в който производството на соя все повече нараства. 

1. Соя - производство 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. соя 2. протеини 3. ГМО 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1998

- 281 -

Сп А 213

Agapieva, Valentina et al.  Features of Organic Farming and Its Economic Efficiency = Особености на биологичното земеделско производство и неговата икономическа ефективност / Valentina Agapieva, Vasko Koprivlenski. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 66 - 70. 

   Целта на настоящата статия е да се разгледат специфичните особености на биологичното земеделие, които оказват влияние върху крайните производствени и икономически резултати, както и върху конструирането на методическия инструментариум за анализ и оценка на ефективността на биологичното земеделско производство. 

1. Земеделие - екологично 2. Икономическа ефективност 
 631.95(045)  + 330.131.5(045)
Ключови думи: 1. органично земеделие 2. биологично земеделие 3. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1953

- 282 -

Сп А 213

Radev, T.  Development and Implementation of a Model for Wine Tourism = Разработване и прилагане на модел за винен туризъм / T. Radev. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 51 - 58. 

   Целта на настоящата статия е да се представи логически модел за организиране на винен туризъм от винарска изба. Чрез неговото изпълнение се цели повишаване както на приходите на избата, така и на нейната известност сред потребителите. 

1. Вина. Винопроизводство 2. Туризъм 
 338.48-6:663.2(045)
Ключови думи: 1. вина 2. винарски изби 3. туризъм 4. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1954

- 283 -

Сп А 213

Stoeva, Teodora.  Challenges Associated with The Development of Vegetable Production in Bulgaria after The EU Enlargement = Предизвикателства, свързани с развитието на зеленчукопроизводството след присъединяването на България към ЕС / Teodora Stoeva. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 39 - 42. 

   След присъединяването на България към ЕС, в сектор "Зеленчукопроизводство" настъпват редица промени. Подкрепата, която се оказва на земеделските производители, предизвиква преструктуриране на сектора и нови адаптационни процеси. Целта на публикацията е да анализира предизвикателствата, пред които е изправено българското зеленчукопроизводство, неговото развитие и конкурентоспособност. 

1. Зеленчукопроизводство 2. България - Европейски съюз - присъединяване 
 635.1/.8(045)  + 327.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. Европейски съюз 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1955

- 284 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Иновации в земеделието / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 45, с. 96 - 98. 

   Селското стопанство е сред секторите, в които напоследък навлизат най-много нови технологии. Селскостопански ERP системи, използване на летящи дрони, нови маркетингови подходи и създаване на клъстери - това са само част от тенденциите, които променят бранша. 

1. Земеделие - общо 2. Иновации 
 63:316.422.001.76(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 3. иновации 4. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1540

- 285 -

Сп Б 566

Антонова, Катя.  Краят остава за вас : Заплаха ли е ГМО за живота и бизнеса ни / Катя Антонова. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 3 (41), с. 11 - 15. 

   Статията разглежда генно модифицираните организми (ГМО) - какво представляват, тревогата, която поражда у хората това понятие, влиянието им върху човешкото здраве и рефлектирането върху част от бизнеса. 

   Продължава в следващия брой

1. Хранителна промишленост 2. Генно инженерство в растениевъдството 3. Генно инженерство в животновъдството 
 664:573.6(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. ГМО 2. генетично модифицирани организми 3. генно инженерство 4. ГМ храни 5. храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1875

- 286 -

Сп Б 566

Антонова, Катя.  Краят остава за вас - ІІ част / Катя Антонова. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 4 (42), с. 9 - 13. 

   Цифри и факти - за кого е печалбата от ГМО. 

1. Хранителна промишленост 2. Генно инженерство в растениевъдството 3. Генно инженерство в животновъдството 
 664:573.6(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. ГМО 2. генетично модифицирани организми 3. генно инженерство 4. ГМО култури 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1910

- 287 -

Сп Б 434

Бариерата падна и разтресе млечния бранш . // Агробизнесът, 13, 2015, N 3, с. 20 - 21. 

   Осем държави-членки на Европейския съюз са превишили годишните си млечни квоти през стопанската 2013-2014 г. и ще бъдат наказани. Въпреки превишаването на тези квоти обаче общите доставки на мляко в ЕС за отчетения период са с 4.6% по-ниски от общия обем на квотите, определени за всички държави от ЕС спрямо 2012-2013 г. Има 14 държави, които не са изпълнили своите квоти. Сред тях е и България. 

1. Млечна промишленост 2. Контрол на производството 
 637.1:631.155.002.2(045)
Ключови думи: 1. млечна промишленост 2. млечни продукти 3. квоти 4. квотна система 5. свръхпроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1779

- 288 -

Сп А 213

Башев, Храбрин и др.  Изследване на екоуправлението в земеделските стопанства с висока екоактивност / Храбрин Башев, Димитър Ванев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 28 - 55. 

   В статията се представят резултатите от широкомащабно изследване върху формите, факторите и ефективността на екоуправлението в земеделските стопанства от различен юридически тип, размери, специализация и местонахождение. Анализират се многообразните (вътрешни, частни, договорни, пазарни, формални, неформални, хибридни и т.н.) форми на екоуправление в земеделските стопанства, разнообразните (идеологически, икономически, пазарни, обществени и т. н.) фактори за екоуправление във фермите, разходите, ефектите, ефективността и перспективите на екоуправлението в стопанствата. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 631.15*(045)  + 338.43:65.011(045)
Ключови думи: 1. земеделско стопанство 2. земеделско производство 3. управление на селското стопанство 4. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1648

- 289 -

Сп Б 329

Биологична характеристика на българския сливов сорт Невена  / Д. Иванова и др. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 33 - 34. 

   В статията са представени резултатите от проучване на биологичната характеристика на сливовия сорт Невена, включваща фенологични наблюдения, биометрични показатели и химичен състав на сливовите плодове. 

   Други авт.: И. Витанова, С. Димкова, Н. Маринова

1. Овощарство 
 634.1.000.57(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. слива 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1802

- 290 -

Сп Б 382

Благоева, Надежда и др.  Изследване на характеристиките на дървесини с различна форма и режим на термообработка в моделни водно-алкохолни разтвори / Надежда Благоева, Христо Спасов, Георги Чакалов. // Лозарство и винарство, 63, 2015, N 1, с. 13 - 28. 

   Целта на настоящата работа е изследване съставът и характеристиките на извлеци получени при екстракция на термично обработена дъбова дървесина под формата на парчета и микронизирана дъбова дървесина с моделен водно-алкохолен разтвор. 

1. Дървесина 
 630.81(045)
Ключови думи: 1. дървесина 2. термична обработка 3. бъчви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1839

- 291 -

Сп Б 434

Бобанаи, Бранислава.  Пробив на пазара с магарешко мляко : Еликсирът от времето на Клеопатра навлиза все по-активно в съвременната индустрия / Бранислава Бобанаи. // Агробизнесът, 13, 2015, N 4, с. 38 - 39. 

   Известно още от древността като ценен продукт с високи хранителни и лечебни качества, днес магарешкото мляко се радва на истинско възраждане на интереса към него. 

1. Мляко - Преработка 
 637.12(045)
Ключови думи: 1. мляко 2. магарешко мляко 3. преработка на мляко 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1843

- 292 -

Сп Б 403

Богданов, Симеон и др.  Последействието на торенето върху микрофлората на Кафяви горски почви (Distric-Eutric Cambisols) от района на Западни Родопи / Симеон Богданов, Мая Нусторова, Бойка Малчева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 1-2, с. 23 - 30. 

   Целта на настоящата разработка е да се изследва дълготрайният ефект на торене върху почвената микрофлора на кафяви горски почви. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 2. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.8:631.4(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. горски почви 4. вредни въздействия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1960

- 293 -

Сп А 213

Борисов, Петър и др.  Влияние на ландшафта за създаване на конкурентен винен туризъм / Петър Борисов, Теодор Радев, Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 1, с. 28 - 37. 

   Правилното съчетаване на даденостите на ландшафта на един регион с възможностите за икономическо развитие може да доведе до бърз и мултиплициращ ефект. Целта на настоящото изследване е да се анализира приносът на ландшафта при създаването на стойност в сектор "Винен туризъм" и да се дадат насоки за повишаване на конкурентоспособността му. 

1. Вина. Винопроизводство 2. Туризъм 3. Ландшафт 
 338.48-6:663.2(045)  + 712(045)
Ключови думи: 1. ландшафт 2. вино 3. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 1966

- 294 -

Сп Б 434

Василева, Надежда.  Седем] 7 млрд. евро директно в земеделието / Надежда Василева. // Агробизнесът, 13, 2015, N 3, с. 18 - 19. 

   Седем милиарда евро за директни плащания ще получат българските земеделци до 2020 г. Това е с два милиарда евро повече от стария програмен период. В статията са описани основните схеми за подпомагане в земеделието. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 338.43
Ключови думи: 1. селското стопанство 2. земеделие 3. субсидии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1780

- 295 -

Сп Б 341

Винопроизводство в България . // Инженеринг ревю, 2014, N 7, с. 38 - 46. 

   Настоящата статия представя някои от най-големите винопроизводители в България. Те разкриват своите основни приоритети, последните технологични новости и плановете за модернизация. 

1. Винопроизводство 2. Винарски изби 
 663.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. винарство 4. винарски технологии 5. винарски изби 6. винообработка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1516

- 296 -

Сп Б 403

Влахова, Веселка.  Листно и почвено подхранване с биотор Биофа при биопроизводство на пипер (Capsicum annuum L.) / Веселка Влахова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 1-2, с. 44 - 50. 

   Целта на статията е да се установи влиянието на биотор Биофа върху вегетативните и продуктивни прояви при пипер от сорт Куртовска капия 1619 при биологично земеделие. 

1. Торове и торене 2. Зеленчукопроизводство 
 631.8:635(045)
Ключови думи: 1. торове 2. торене 3. биоторове 4. зеленчукови култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1962

- 297 -

Сп Б 329

Гаджалска, Нели и др.  За потенциалното замърсяване на почвата и растителната продукция при използване на органоминерален тор / Нели Гаджалска, Ивайло Вълчовски, Юрий Енакиев. // Земеделие плюс, 2015, N 1 (264), с. 21 - 25. 

   Изпитано е влиянието на органоминералния тор върху земеделски култури в чисто състояние и на фон минерално торене при поливни условия. Оценката на потенциалното замърсяване на почвата и растителната продукция ще смогне за определяне на начина, времето и нормите на торене с азотсъдържащи торове при поливни условия, с оглед опазване на околната среда от замърсяване. 

1. Замърсяване на почвата - торене 
 504.53:631.8(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. торене 3. минерални торове 4. органоминерален тор 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1791

- 298 -

Сп Б 329

Георгиев, Диян и др.  Биохимичен състав на плодове и нектари от ягодоплодни култури / Диян Георгиев, Данка Луднева, Мария Георгиева. // Земеделие плюс, 2014, N 6-7 (261), с. 36 - 37. 

   Представени са резултатите от изследване промяната на биохимичните компоненти в нектарите от три сорта къпини - Хул Торнлес, Блек сатин и Дирксен и един сорт боровинки - Бригита блю, спрямо пресните плодове. 

1. Ягодови растения 
 634.7:581.1(045)
Ключови думи: 1. ягодови растения 2. къпини 3. боровинка 4. нектари 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1803

- 299 -

Сп А 181

Георгиев, Иван.  Болести и неприятели (при соя) / Иван Георгиев. // Растителна защита, 54, 2015, N 5, с. 27 - 28. 

   Соята е една от малкото култури у нас, при която почти не се налага използването на фунгициди и инсектициди за борба с болестите и неприятелите. Все пак извеждане на борба с тях, макар и рядко и само в определени райони, може да се наложи (при благоприятно съчетаване на множеството фактори, влияещи върху развитието на причинителите). Затова е необходимо да се познават болестите (гъбни, бактериални и вирусни) и неприятелите, които биха могли да намалят добива и неговото качество. 

1. Бобови растения 2. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 635.65:634.8:632(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 3. болести и вредители (в растениев. ) 4. фунгициди 5. инсектициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1994

- 300 -

Сп Б 329

Георгиева, Таня и др.  За качествените показатели на зърното и добива при овес / Тоня Георгиева, Пламен Зоровски. // Земеделие плюс, 2015, N 1 (264), с. 8 - 10. 

   С развитието на хранителната промишленост и нарастващата нужда от здравословни и диетични храни, овесът придобива все по-голямо значение за балансираното хранене на хората. Незаменимите качества на овесеното зърно предизвикват засиления интерес на лекари и фармацевти. Селекцията на овеса в нашата страна цели създаването на все високодобивни сортове, но също така се търсят и някои незаменими качества на зърното във връзка с производството на ценни храни и хранителни добавки. 

1. Овес 
 633.13(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. зърнени култури 3. овес 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1783

- 301 -

Сп Б 329

Делчев, Грози.  Ефикасност на хербицидни смеси и комбинирани хербициди при твърда пшеница / Грози Делчев. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 11 - 13. 

   Житните плевели са един от факторите, които ограничават получаването на високи и стабилни добиви от твърда пшеница. В борбата срещу тях основно значение имат хербицидите, които поддържат полетата чисти от плевели през всички етапи от развитието на културата. 

1. Хербициди - приложение 
 632.954(045)
Ключови думи: 1. хербициди 2. житни растения 3. пшеница 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1927

- 302 -

Сп Б 329

Донкова, Радка и др.  Влияние на сеитбообръщенията върху микробиологичната активност на почвата / Радка Донкова, Тотка Митова. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 13 - 15. 

   В статията са представени резултатите от изследване влиянието на органичните практики върху почвената микрофлора на алувиално делувиална почва (Самоков), излужена смолница (Божурище) и излужена канелено горска почва (Суходол). 

1. Бактериология и биология на почвата 
 631.46(045)
Ключови думи: 1. зелено торене 2. сеитбообращения 3. микробиология на почвата 4. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1795

- 303 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Царевичният пояс на САЩ - най-големият производител на царевица и соя в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 1, с. 48 - 49. 

   Царевичният пояс е най-интензивният земеделски район на САЩ, в който при много добри климатични и почвени условия е концентрирано производството на двете най-важни култури на Щатите - царевица и соя. Рекордните добиви и производство на зърно от двете култури са основата на интензивното животновъдство на страната, а чрез големия износ - и на световното животновъдство. 

1. Царевица 
 633.15.002.2(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. соя 3. зърно 4. царевично зърно 5. земеделие 6. зърнени култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1545

- 304 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Земеделието на Великобритания / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 1, с. 23 - 25. 

   Обединеното кралство (Великобритания) е наследник на Британската империя, която до средата на 20-ото столетие е господствала над една четвърт на света. Двете световни войни и отделянето на Ирландия намалиха политическата мощ на страната, но допринесоха за създаването на една модерна и просперираща страна с важна и водеща роля в Европейския съюз. Обединеното кралство е водещ икономически и финансов център и трета най-голяма икономика в ЕС-28. 

1. Земеделие - общо 2. Растениевъдство 3. Животновъдство 
 63.001.1(045)
Ключови думи: 1. Великобритания 2. Обединено кралство 3. земеделие 4. растениевъдство 5. животновъдство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1546

- 305 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Загуба при азотното торене и мерки за отстраняването им / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 4, с. 43 - 45. 

   Азотното торене е свързано с редица трудни за решаване проблеми: прогнозиране на необходимостта от торене; възможно отрицателно влияние върху почвеното плодородие, качеството на продукция и устойчивостта към стресови фактори. 

1. Торене 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. азотни торове 4. минерални торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1844

- 306 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Сравнение на румънското и българското земеделие : 2 част / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 5, с. 26 - 27. 

   Целта на настоящия материал е да се анализира земеделското производство на двете страни като цяло, по сектори и земеделски продукти. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. България 3. Румъния 4. земеделска продукция 5. селскостопанско производство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1923

- 307 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Сравнение на румънското и българското земеделие : 1 част / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 5, с. 20 - 21. 

   В статията е направена обща характеристика на земеделския отрасъл в Румъния и България чрез природни, демографски, икономически и структурни показатели. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 3. България 4. Румъния 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1924

- 308 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Температурни и светлинни изисквания на зеленчуковите култури / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 6, с. 29 - 31. 

   Топлината и светлината са основни жизнени фактори за всички растения. Изискванията на зеленчуковите култури към тях са големи, но нееднакви вследствие на видове и биологични особености. От температурните и в известна степен от светлинните изисквания зависи до голяма степен технологията на отглеждане. 

1. Зеленчукопроизводство 
 635.1/.8(045)
Ключови думи: 1. зеленчуци 2. зеленчукопроизводство 3. топлина 4. светлина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1992

- 309 -

Сп А 213

Иванова, Кина.  Основни тенденции в производството и пазара на пшеница / Кина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 1, с. 46 - 53. 

   През последното десетилетие отглеждането на пшеница се превърна в модерно, високопроизводително производство. В резултат на благоприятните финансови възможности, които ни предостави Общата селскостопанска политика на ЕС - с директните плащания на единица площ, културата се развива във възходяща посока. Целта на настоящата статия е да се направи анализ на производството и потреблението на пшеница в България и на световния пазар, и да се разкрият очакваните тенденции в търсенето и предлагането. 

1. Пшеница 
 633.11.002.2(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. брашно 3. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1655

- 310 -

Сп А 213

Иванова, Кина.  Оценка на влиянието на директните плащания върху българската пшеница / Кина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 73 - 78. 

   Целта на статията е да се направи оценка на влиянието на схемата за директни плащания на площ върху производството и износа на пшеница и да се разкрият икономическият ефект и проблемите от нейното прилагане. 

1. Пшеница 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 633.11(045)  + 338.43(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. директни плащания 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1957

- 311 -

Сп Б 329

Изпитване на растежни регулатори при тритикале  / Танко Колев и др. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 19 - 20. 

   В настоящата статия са представени резултатите от изследване на влиянието на нови растежни регулатори върху продуктивността на тритикале сорт Мусала. 

1. Житни растения. Зърнени култури 
 633.1(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. житни растения 3. тритикале 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1797

- 312 -

Сп Б 434

Картофите - алтернатива на скъпите храни и нискорискова култура . // Агробизнесът, 13, 2015, N 4, с. 49 - 51. 

   Картофите са четвъртата по значение продоволствена култура в света (след пшеницата, царевицата и ориза) и първата не зърнена такава. Те са считани като нискорисково растение, която може да помогне на общества и райони с ниски доходи при условията на световна хранителна криза. Картофите са адаптирани при различни климатични и почвени условия. Те са особено важни за райони с неблагоприятни условия, където наборът на културите е ограничен. Въпреки това производството на картофи в България намалява и е на последно място по количество на жител от населението в страните на ЕС-28. 

1. Кореноплодни зеленчуци 
 635.1(045)
Ключови думи: 1. картофи 2. кореноплодни култури 3. зеленчуци 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1846

- 313 -

Сп А 280

Качество на водите от собствени водоизточници в говедовъдна и овцевъдна ферма . // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 1, с. 41 - 54. 

   Целта на настоящото проучване е да се изследва и оцени качеството на водите, добивани от собствени сондажни кладенци в говедовъдна и овцевъдна ферма от район със силно антропогенно въздействие, като природен ресурс и като ресурс за поене на животните, по основни органолептични, физикохимични и микробиологични показатели. 

1. Говедовъдство 2. Овцевъдство 3. Замърсяване на водното обкръжение 
 636.22/.28:504.4.054(045)  + 636.32/.38:504.4.054(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. говедовъдни ферми 3. овцевъдство 4. замърсяване на водите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1983

- 314 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Горчивият път до сладкия мед / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 2(46), с. 73 - 75. 

   Вмешателството на човека в природата, използването на пестициди, глобалното затопляне и глобализацията на селското стопанство имат силно негативно влияние върху пчелите по света и у нас. В последните години все по-тежка става битката на българските пчелари за оцеляването на пчелните семейства не само през зимата, но и през цялата година. 

1. Пчеларство 
 638.1(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. пчели 3. пчелни продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1621

- 315 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Икономическа ефективност на земеделските стопанства в България / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 2, с. 20 - 32. 

   Целта на статията е въз основа на анализ да се направи оценка в каква степен протичащите структурни промени се отразяват върху равнището на икономическата ефективност общо по специализация на земеделските стопанства. 

1. Селско стопанство 2. Икономическа ефективност 
 63:330.131.5(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1961

- 316 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Развитие на организационно-стопанската структура на българското земеделие / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 1, с. 3 - 16. 

   Целта на изследването е да се направи анализ и оценка на протичащото организационно-стопанско преструктуриране в селското стопанство и да се очертаят основните тенденции в развитието на отделните типове земеделски стопанства. 

1. Селско стопанство 
 63(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. диверсификация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1965

- 317 -

Сп А 62

Критерии за избор на видове растения при проектиране на покривно озеленяване  / Ценка Кунева и др. // Растениевъдни науки, 51, 2014, N 6, с. 94 - 99. 

   Покривното озеленяване е технология за озеленяване на сгради, която за разлика от редица други европейски страни, в България много бавно намира своето място. Броят на реализираните обекти е озадачаващо малък, въпреки че през последните десет години се правят опити за неговото популяризиране. Причината за незадоволителните резултати е не само финансова. Изборът на подходящи видове растения е не по-малко важен от изграждането на качествена и функционираща вегетационно-техническа конструкция. Само чрез успешно решаване и на двата аспекта на покривното озеленяване - техническа конструкция и вегетативно покритие, е възможно да се постигне дълготраен ефект в тази значима инвестиционна строителна дейност. 

1. Покривно озеленяване 
 712.253.4:635.96(045)
Ключови думи: 1. покривни конструкции 2. озеленяване 3. покривно озеленяване 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1670

- 318 -

Сп А 62

Куманов, Куман и др.  Интензивно отглеждане на черешата: защо, как, накъде / Куман Куманов, Ирина Царева. // Растениевъдни науки, 51, 2014, N 1, с. 27 - 32. 

   През последните тридесетина години по света и във водещите страни, заетите площи и продукцията нарастват с еднакви темпове, което свидетелства за екстензивния характер на черешовото производство. Подобен модел е безперспективен от гледна точка на устойчивото развитие и непрекъснато намаляващата площ на земеделската земя в световен мащаб. Днес е общоприето схващането, че продуктивността и икономическата ефективност на черешовото производство могат да бъдат подобрени единствено чрез неговата интензификация, което ще рече по-малки по размер дървета, но повече на единица площ. 

1. Овощарство 
 634.1(045)
Ключови думи: 1. овощни насаждения 2. овощни култури 3. череша 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1660

- 319 -

Сп А 213

Кънева, Красимира.  Предизвикателства пред земеделските стопанства: ОСП 2014-2020 / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 17 - 27. 

   В статията се разглеждат новите схеми и мерки по директните плащания и ПРСР (Програмата за развитие на селските райони) в Общата селскостопанска политика 2014-2020. Целта е да се направи предварителна оценка за очакваното въздействие върху бенефициентите в резултат от прилагането им. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Европейски съюз - аграрна политика 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. директни плащания 3. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1958

- 320 -

Сп Б 394

Лозовая, Татьяна.  Изследване на антиоксидантните свойства на фитодобавки / Татьяна Лозовая. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2014, N 6-7, с. 39 - 42. 

   В статията са представени резултати от проведени изследвания върху антиоксидантните свойства на фитодобавки - цветове от трицветна теменужка, лайка, листа от : подбел, девисил и орех в прахообразен вид. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Растениевъдство 
 664.01(045)  + 633/635(045)
Ключови думи: 1. антиоксидантни свойства 2. фитодобавки 3. киселинно число 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1860

- 321 -

Сп А 213

Мендева, Виктория.  Методи за отчитане на риска при инвестиционни решения в земеделието / Виктория Мендева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 4, с. 15 - 20. 

   Средата и динамиката в околната среда предполагат използване на съвременни методи за оценка на ефективността на инвестиционни решения. Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на инвестиции в млечното говевъдство, свързани с опазване на водите от замърсяване. 

1. Инвестиции в селското стопанство 
 63:330.322(045)
Ключови думи: 1. селското стопанство 2. земеделие 3. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1956

- 322 -

Сп А 213

Митова, Диляна.  Биологичното производство - приоритет на българското земеделие в новия програмен период 2014 - 2020 г. / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 3, с. 3 - 16. 

   Целта на настоящата статия е да се направи анализ и оценка на мястото и ролята на сектор "Биологично земеделие" (БЗ) в България до края на програмен период 2007-2013 г., и да се очертаят основните фактори, от които зависи бъдещото му развитие в контекста на националната и общата селскостопанаска политика през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Акцентирано е върху факторите, които в най-голяма степен ще влияят върху по-нататъшното развитие на БЗ у нас. Направени са изводи и предложения за по-ефективна и бъдеща подкрепа за този важен сектор. 

1. Селскостопанска екология 
 631.95(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологични продукти 3. екологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1645

- 323 -

Сп Б 329

Митова, Тотка и др.  Междинните култури за зелено торене в биологични сеитбообръщения / Тотка Митова, Радка Донкова. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 7 - 9. 

   В настоящата статия са резюмирани получените резултати от полски изследвания относно ролята на различни бобови и житно-бобови смески, отглеждани като междинни култури за зелено торене в биологични сеитбообръщения. 

1. Зелено торене 
 631.86/.87(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. зелено торене 3. сеитбообращения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1793

- 324 -

Сп Б 389

Ненов, Тодор.  Връщаме се сред големите : Зеленчукопроизводството може да издърпа икономиката нагоре. Плодовете и зеленчуците са големият резерв на българското земеделие / Тодор Ненов. // Мениджър, 2014, N 10, с. 88 - 89. 

   Има сектори в България, каито се развиват добре през последните години и земеделието безспорно е сред тях. В статията са поместени статистически данни за земеделието, киото показват, че секторът е стабилен въпреки неблагоприятната 2014 г. 

1. Българско земеделие 
 338.43.000.33(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. растениевъдство 4. зърнопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1597

- 325 -

Сп Б 329

Нешев, Нешо и др.  Азотното торене за продуктивност и качество на картофите / Нешо Нешев, Недялка Йорданова, Весела Чалова. // Земеделие плюс, 2015, N 2, с. 15 - 17. 

   В статията са представени резултати от изследване влиянието на азотното торене върху продуктивността и качеството на картофите при условията на съдов вегетационен опит. 

1. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8:635.1(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. азотни торове 4. картофи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1931

- 326 -

Сп Б 329

Пейков, Валерий и др.  Биологичното лозарство - възможност за диверсификация на дейността в лозаро-винарския сектор / Валерий Пейков, Даниела Димитрова, Владимир Димитров. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 17 - 19. 

   В статията е представен анализа на състоянието и перспективите пред бъдещото развитие на биологичното лозарство, и на стимулите и ограничителните условия, определящи потенциала за тяхната реализация. 

1. Лозарство, винарство 
 634.8:663.2(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. винарство 3. лозаро-винарска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1928

- 327 -

Сп Б 329

Петкова, Здравка.  Компостирането - средство за осъществяване на агроекологично земеделие / Здравка Петкова. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 45. 

   Поддържането на положителен баланс на хумуса в обработваемите земи е една от най-важните задачи на съвременното земеделие и може да се постигне само чрез системно органично торене. Поради недостига на традиционните органични торове се търсят нови източници на органично вещество - селскостопански отпадъци, утайки от пречиствателни станции, битови и промишлени отпадъци и др. Директното им внасяне в почвата може да има отрицателен ефект (фитотоксичност, азотна имобилизация, внасяне на токсични съединения и патогенни микроорганизми), който може да се избегне чрез предварителното им компостиране. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. компостиране 3. компост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1925

- 328 -

Сп Б 382

Попов, Кирил.  Торене на лозата / Кирил Попов. // Лозарство и винарство, 63, 2015, N 1, с. 42 - 43. 

   Торенето на лозята е важно агротехническо мероприятие за получаването на устойчиви добиви и за управлението на качеството на гроздето и виното и не бива да се подценява. Добрата практика изисква торенето, особено на плододаващи лозя, да става диференцирано за всяко отделно насаждение на базата на листна и почвена диагностика, за получаване на стабилни и качествени добиви от грозде и вино, за дълголетие на лозовите насаждения. 

   Статията продължава от бр. 6/2014

1. Торене 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торене на лозя 3. минерални торове 4. органични торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1840

- 329 -

Сп А 62

Проблеми и тенденции в растителната защита  / Христина Кутинкова и др. // Растениевъдни науки, 51, 2014, N 1, с. 33 - 38. 

   Високата степен на химизация на растителната защита и масовата употреба на агрохимикали са предпоставка за натрупване на значителни остатъчни количества от тези продукти в произвежданата растителна и животинска продукция. Това създава риск за здравето на човека и домашните животни и крие опасности от трайно замърсяване на околната среда. Въвеждането на екологичен подход в борбата с неприятелите по овощните култури през последните години се превръща в световна тенденция. Този подход се основава на прилагането на по-голям набор от методи за контрол на вредителите, които намаляват или напълно изключват употребата на химическите средства, които замърсяват околната среда и излагат на риск човешкото здраве. 

   Други авт.: Веселин Арнаудов, Заря Ранкова, Василий Джувинов

1. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 632.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. растителна защита 2. плевели 3. пестициди 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1668

- 330 -

Сп Б 329

Промяна на водно-физичните качества на почвата при биологично сеитбообращение  / Т. Митова и др. // Земеделие плюс, 2015, N 1 (264), с. 11 - 14. 

   Устойчивото управление на почвите в биологичните земеделски системи поставя големи изисквания към изследванията, свързани с механизмите за поддържане на всички качествени параметри на почвата (физични, химични и биологични) в оптимални гранични стойности. Основната задача е да се постигне дълготрайно поддържане на почвеното плодородие чрез използване на естествени средства и органични материали - оборски тор, компост, растителни остатъци, зелено торене, приложени в рамките на правилно структурирано сеитбообращение. 

   Други авт.: Св. Русева, Ив. Димитров, Ил. Илиева

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. почва 2. сеитбообращения 3. свойства на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1785

- 331 -

Сп Б 329

Ранкова, Заря.  Контрол на заплевеляването в прасковени насаждения / Заря Ранкова. // Земеделие плюс, 2015, N 1 (264), с. 30 - 31. 

   Контролът на нежеланата плевелна растителност е важно агротехническо мероприятие, обуславящо до голяма степен успеха на плодовото производство. През последното десетилетие все повече се налагат екологосъобразните подходи в борба с плевелите, изразяващи се в употребата на хербицидни продукти с доказана добра ефикасност, селективност и с кратка персистентност, непредставляващи опасност от замърсяване на околната среда с остатъчни количества от тях. 

1. Хербициди - овощни култури 
 632.954:634.1(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. плевели 3. борба с плевелите 4. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1792

- 332 -

Сп Б 403

Ранкова, Заря и др.  Хербицидна ефикасност и селективност на оксифлуорофен (Гоал 4Ф) при внасяне със ситемата за микронапояване / Заря Ранкова, Куман Куманов, Георги Корнов. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 13, XIII, N 4, с. 34 - 38. 

   Целта на настоящата статия е да се проучи хербицидната ефикасност и селективността на контактния хербицид с почвено и листно действие оксифлуорофен (Гоал 4Ф - 250 ml/da) при различни начини на внасяне чрез системите за микронапояване, с оглед прилагане на хербигация като ефикасен и екологично ориентиран подход за контрол на заплевеляване в условията на плодово производство. 

1. Растителна защита 
 632.001.5(045)
Ключови думи: 1. пестициди 2. хербициди 3. растителна защита 4. плевели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1533

- 333 -

Сп Б 434

Руменова, Таня.  Ябълката - още един изчезващ вид в България / Таня Руменова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 1, с. 16 - 17. 

   Българските ябълки изчезват, алармираха експерти в края на изминалата година. Причината е вносът от Полша, Франция, Италия и Македония. 

1. Производство на ябълки 
 634.11.002.2(045)
Ключови думи: 1. ябълки 2. ябълкова продукция 3. свръхпроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1547

- 334 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Бързи поръчки и празнични ритуали ускоряват доставките на вино / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 8, с. 34 - 37. 

   Статията представя компанията Casavino, която е специализиран търговец на вина и спиртни напитки с магазини в цялата страна и описва начина на доставка на бутилирания алкохол. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 2. Вина. Винопроизводство 
 658.7:663.2.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. вина 2. винопроизводство 3. алкохол 4. бутилиран алкохол 5. доставки 6. доставчици 7. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1591

- 335 -

Сп Б 526

Симеонов, Петко.  Българският пчелен мед е с високо качество / Петко Симеонов. // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 18 - 19. 

   България предлага уникална и все още запазена природа с много богато биоразнообразие на различни медоносни растителни видове. Медът, добиван в страната, е с много високо качество и благодарение на богатия си поленов състав се цени високо в Западна Европа. 

1. Пчеларство 
 638.1(045)
Ключови думи: 1. мед 2. пчеларство 3. биологично пчеларство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1919

- 336 -

Сп Б 434

Стадата от едър рогат добитък в ЕС ще намаляват правопропорционално на парниковите газове . // Агробизнесът, 13, 2015, N 3, с. 15 - 17. 

   Проучване на Европейската комисия показва, че броят на месодайните говеда в Европейския съюз зависи от намаляването на емисиите на парникови газове. Проучването представя шест различни сценария и има за цел да проучи взаимодействието на целите за намаляване на емисиите на дейности в селското стопанство на ЕС. Във всички сценарии неизменно присъства ограничаване на земеделската дейност в животновъдния сектор в резултат от необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове. 

1. Едри преживни животни. Едър рогат добитък 2. Замърсяване на въздуха 3. Вредни емисии 
 636.2.001.18(045)  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. едър рогат добитък 2. говеда 3. животновъдство 4. парникови газове 5. емисии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1781

- 337 -

Сп Б 329

Станева, Донка и др.  Натрупване на радиоактивни елементи в растенията от почви увредени от уранодобива / Донка Станева, Иванка Йорданова, Лидия Мишева. // Земеделие плюс, 2014, N 9-10 (263), с. 25 - 27. 

   В настоящата разработка са представени резултатите от изследване на степента на натрупване на естествените радиоактивни елементи, с които е замърсена почвата, вследсвтие уранодобива в някои селскостопански растения. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Уранодобив 
 631.4:546.791(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. радиоактивно замърсяване 3. изотопи на уран 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1798

- 338 -

Сп Б 329

Стоянова, Недялка.  Нови сортове касис / Недялка Стоянова. // Земеделие плюс, 2015, N 3-4, с. 22 - 23. 

   През последните години започват да навлизат нови, по-приспособени, привлекателни и по-устойчиви на болести сортове касис. Продължават да се отглеждат и някои стари сортове - Победа, Силвергитерс шварце, Болдуин и др. За да навлязат в производството новите сортове трябва да отговарят на редица изисквания. 

1. Ягодови растения 
 634.7(045)
Ключови думи: 1. касис 2. плодови култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1930

- 339 -

Сп А 62

Състояние и перспективи на орехоплодните култури в България  / Стефан Гандев и др. // Растениевъдни науки, 51, 2014, N 1, с. 9 - 14. 

   Отглежданите у нас орехоплодни култури - орех, лешник и бадем придобиват все по-голямо значение за страната и заемат важен дял в структурата на родното овощарство. Поради голямо търсене на ядки на международния пазар, сравнително ниските производствени разходи, възможностите за механизиране на работните процеси, добрата транспортабилност и съхраняемост на плодовете, интересът към тези култури през последните години нараства. 

   Други авт.: Веселин Арнаудов, Ваня Манолова, Лиляна Начева, Куман Куманов, Дора Борисова, Магдалена Николова, Елица Благоева

1. Орехоплодни растения 
 634.5(045)
Ключови думи: 1. орехи 2. бадеми 3. лешници 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1659

- 340 -

Сп А 62

Състояние и проблеми пред производството на култивирани гъби в България  / Али Микаел и др. // Растениевъдни науки, 51, 2014, N 2-3, с. 116 - 120. 

   Производството на култивирани гъби е алтернатива за препитание на населението в слаборазвитите в икономическо отношение райони на страната. Освен култивирана печурка в България се отглеждат и други гъби (кладница, шийтаки и др.), а целенасочени научни проучвания по възникнали проблеми в производствения процес от приготвянето на субстрата до култивирането и прибирането на продукцията не се извършват. В България производството за периода 2005 - 2009 г. е в границите на 1427 до 1894 t по данни на Министерството на земеделието и храните. 

   Други авт.: Нидал Шабан, Сергей Бистричанов, Еман Кадум

1. Гъби (изкуствено отглеждане) 
 635.8(045)
Ключови думи: 1. гъбарство 2. гъбопроизводство 3. гъби 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1669

- 341 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав.  Златно им излезе гроздето на винарите / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 13, 2015, N 3, с. 23 - 24. 

   Недостиг на слънчеви дни през лятото, дъждове и градушки белязаха 2014 г. и вгорчиха живота на лозарите в страната. В различни региони на страната лозари и винари отчетоха спад на реколтата с 35 до 50% и нарастване на изкупните цени на гроздето с 20-25%. 

1. Лозарство, винарство 
 634.8:631.55.002.6(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. винарство 3. грозде 4. вино 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1778

- 342 -

Сп А 181

Тодорова, Росица.  Новите български сортове - гаранция за високи добиви / Росица Тодорова. // Растителна защита, 54, 2015, N 5, с. 19 - 20. 

   Соята е растение с високо съдържание на белтъчини и в сравнение с другите бобови култури съдържа 35-50 % суров протеин и 17-27 % мазнини. тя е и най-евтиният източник на растителен белтък за фуражни цели, поради което две трети от световната консумация на белтъчни шротове се осигуряват от нея. В преработен вид соята е източник на храна за човека, а напоследък е изяснено и благоприятното действие на соевите изофлавони върху човешкия организъм. 

1. Соя - производство 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1993

- 343 -

Сп А 213

Тотева, Десислава.  Състояние и проблеми на развитие на виненото лозарство в Югоизточен лозаро-винарски район на България / Десислава Тотева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 201, N 4, с. 43 - 50. 

   Целта на статията е да анализира състоянието и проблемите на виненото лозарство в Югоизточен лозаро-винарски район на България и намеренията на производителите на грозде и вино за развитие на стопанствата им в условията на приложения на ОСП. 

1. Лозарство, винарство 
 634.8(497.2)(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1936

- 344 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Учени и фермери търсят решения за опазване на безценния ресурс на земята / Елица Ценова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 5, с. 36 - 37. 

   Статията фокусира вниманието ни върху проблемите, свързани с почвата. Заради погрешно използване всяка година по света се губят 24 млрд. тона плодородна почва и тя се превръща в ограничен ресурс. 33% от всички почви са умерено до силно увредени от ерозия, компресиране, химическо замърсяване, засоляване, изчерпване на хранителните и минералните вещества, окисляване и други процеси, причинени от неустойчиви практики за управление на земите. 

1. Натоварване на почвата 
 631.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. почва 2. опазване на почвата 3. компостиране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1921

- 345 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Може ли биологичното земеделие да оправи климата / Елица Ценова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 5, с. 31 - 33. 

   Изследване на американски институт показва, че по-широкото използване на органично земеделие ще доведе до намаляване на въглеродните емисии във въздуха и ограничаване на парниковия ефект. Учените са убедени, че прилагането на практики от така нареченото възстановяващо земеделие може да бъде в основата на борбата с промените в климата. 

1. Земеделие - екологично 
 631.95.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. органично земеделие 3. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1922

- 346 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Достъпното био / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 10 - 11. 

   Едва ли има нужда да ви убеждаваме в предимството на биопродуктите, произведени по органичен начин, съобразно добрите практики. Статията обръща внимание на биопродуктите, които все по-уверено навлизат на пазара, защото все повече хора си дават сметка, че чистите храни се отплащат с по-добро здраве. 

1. Биоземеделие 2. Биопродукти 
 631.95.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. биологично земеделие 3. биопродукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1920

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 347 -

Сп Б 483

2015 - година на възход за глобалния пазар на корпоративен софтуер . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 4, с. 10 - 13. 

   Анализатори на изследователската компания Forrester прогнозират, че разходите за корпоративен софтуер през 2015 г. ще надхвърлят $620 млрд. Най-голям дял в разходите за програмни продукти ще имат, както и досега, BI, ERP и CRM системите, както и различни решения предоставяни по модела SaaS. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. корпоративен софтуер 3. бизнес анализи 4. CRM системи 5. ERP системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1949

- 348 -

Сп Б 483

BI 2014: Трансформацията на идеите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 4, с. 48 - 54. 

   Сферата на технологиите за интелигентни бизнес анализи Business Intelligence вече е толкова обширна, че започва да се разделя на редица самостоятелни направления и пазарни сегменти. Последният годишен доклад на Gartner за BI е особено интересен, тъй като привлича вниманието върху редица концептуални и технологични промени. 

1. Бизнес - информационни системи 2. Управленски информационни системи 3. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес анализи 2. бизнес софтуер 3. BI софтуер 4. Business Intelligence 5. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1789

- 349 -

Сп Б 483

BI решенията - под влиянието на нови технологии и организационен подход . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 4, с. 38 - 41. 

   През последните години се наблюдава промяна в организационния подход при изграждането на ВІ решения. Все по-често ВІ проектите са базирани на организационен модел, осигуряващ баланс между централизация и децентрализация при предоставяне на аналитични средства на потребителите. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. Business Intelligence 3. информационни технологии 4. бизнес анализи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1944

- 350 -

Сп Б 483

BPM системите - актьори с главна рола на сцената на цифровия бизнес . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 26 - 28. 

   В последните 10 години системите за управление на бизнес процесите (BPM) изпълняват много и разнообразни роли в предприятията. Те позволяват да се организира ефективно взаимодействие между ръководството на компанията и ИТ специалистите, да се използват по-добре съществуващите и да се ускори създаването на нови информационни системи. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 65.012:519.688(045)
Ключови думи: 1. BPM системи 2. бизнес процеси 3. управление на бизнес процеси 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1752

- 351 -

Сп Б 483

CRM набира все по-голяма популярност, но си остава трудна цел . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 45 - 47. 

   Използването на системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) по съвременен начин изисква много ресурси и силна дисциплина от организацията. Въпреки че, секторът се е развил далеч отвъд проблематичвите ранни неуспешни внедрявания, все още съществуват предизвикателства, залегнали в основата на голяма част от CRM проектите. Статията разкрива кои са най-често срещаните причини даден CRM проект да се дефинира като неуспешен. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. софтуер 3. бизнес софтуер 4. CRM системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1821

- 352 -

Сп Б 483

HRM системите включват средства за управление на талантите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 4, с. 50 - 52. 

   Глобалният пазар на системи за автоматизация на управлението на човешките ресурси (Human resource management, HRM) продължава да расте доста активно. Предприятията продължават да инвестират в човешки капитал и във връзка с това се интересуват от инструменти за контрол на работните ресурси и за управление на талантите, както и от възможности да намалят разходите в тези две направления. 

1. Човешки ресурси - управление 2. Информационни системи 
 658.3.012(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. системи за управление 3. човешки ресурси 4. HRM системи 5. Human resource management 6. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1906

- 353 -

Сп Б 483

PLM в производствените предприятия - мода или необходимост . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 52 - 55. 

   PLM (Product Lifecycle Management) системите обединяват свързани помежду си приложения за комуникация, интеграция на модулите, автоматизирано проектиране, визуализация и други решения, обхващащи пълния жизнен цикъл на даден продукт – от идеята за неговото създаване до реализацията му на пазара . 

1. Софтуерни продукти 2. Производство 
 004.4:658.001.3(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. производство 4. PLM системи 5. Product Lifecycle Management 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1662

- 354 -

Сп Б 483

SCM: Във фокус са видимостта и управлението по веригата за доставки . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 48 - 49. 

   Информационните системи за управление на веригите за доставки (Supply Chain Management) са предназначени да осигурят автоматизация и контрол на всяко придвижване на стоки и материали. SCM решенията позволяват по-добре да бъде удовлетворено търсенето на продуктите на компанията и да бъдат понижени разходите за логистика и доставки. Тези системи обхващат целия цикъл от покупката на суровини, през производството на стоки и тяхното разпространение. 

1. Вериги доставки 2. Информационни системи 
 658.7  + 681.518
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. верига за доставки 3. информационни системи 4. софтуерни продукти 5. supply chain 6. Supply Chain Management 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1823

- 355 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Глад за кадри / Александър Александров. // Новата икономика, ІV, 2014, N 44, с. 72 - 73. 

   В България има бранш, в който заплатите са средно по около 2000 лв., компаниите осигуряват напълно служителите си и въпреки това едва успяват да намерят нужните им кадри. Става въпрос за сектора на информационните технологии, който въпреки икономическата криза през последните години продължава да се развива с бързи темпове и да увеличава нуждата си от кадри. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 2. Информационни технологии 
 658.3
Ключови думи: 1. работни кадри 2. информационни технологии 3. ИТ сектор 4. софтуерни компании 5. ИТ специалисти 6. програмисти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1534

- 356 -

Сп Б 483

Аначкова, Сребрина.  FMS добавя стойност и конкурентно предимство и в куриерския бизнес / Сребрина Аначкова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 33 - 35. 

   Статията разглежда технологична система за управление на автомобилен парк (FMS). Тази система автоматизира редица функции, като например финансово обслужване на автопарка, поддръжка на автомобилите, проследяване и диагностика, управление на човешките ресурси, свързани с дейността, управление на разходите за гориво и т.н. 

1. Информационни системи 2. Информационни технологии 3. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 
 681.518:656.07*(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. транспорт 4. автопарк 5. автомобилен парк 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1845

- 357 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Прозрачността на доставките и новите хоризонти на мобилните приложения / Николай Божилов. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 28 - 29. 

   Статията разглежда прозрачността на процесите при управлението на доставките и новите функционалности, които мобилните приложения създават в няколко основни направления - търсене, предлагане, производство и проследяване на талантите в индустрията. 

1. Вериги доставки 2. Софтуерни продукти 3. Комуникации - мобилни 
 658.7.001.1(045)  + 004.4:621.39
Ключови думи: 1. доставки 2. верига за доставки 3. supply chain 4. управление на доставките 5. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1580

- 358 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  На прага сме на един нов свят / Николай Божилов. // Логистика, X, 2014, N 10, с. 48 - 49. 

   На прага сме на един нов свят, който е в състояние да направи революция в начина на дизайн, производство и разпространение на предметите за индивидуално потребление. 3D и 4D производството е само началото. Дали домът ни ще се превърне във високотехнологична фабрика за произведения на човешкия гений, ще покаже единствено бъдещето. 

1. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 2. Вериги доставки 
 681.327.001.18(045)  + 658.7(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. доставки 3. принтери 4. 3D принтери 5. триизмерно принтиране 6. 3D печатане 7. 4D печатане 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1605

- 359 -

Сп Б 389

Борачев, Владимир.  Скритите съкровища в теб / Владимир Борачев. // Мениджър, 2015, N 3 (197), с. 54 - 55. 

   Менторството и коучингът относително скоро навлязоха по-масово в българския бизнес речник и пейзаж. Тези техники ни подкрепят да преодоляваме професионални и лични трудности по пътя към постигането на нашите цели. Статията разглежда по какво си приличат и по какво се различават. 

1. Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 2. Мениджмънт - организационно поведение 
 65.012/.013.001.3(045)  + 316.43/.47(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. коучинг 4. менторство 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1810

- 360 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Партньорството със спедитори - важна част от търговската логистика / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 8, с. 30 - 32. 

   Мебелни магазини Aiko е българска компания , която разполага с четири големи търговски обекта. В тях се предлагат над 20 хиляди артикула - обзавеждане, аксесоари за дома, текстил, цялостни интериорни решения. Статията разглежда логистичния отдел на компанията, който е поел отговорността да се достави закупената стока до всеки клиент. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 2. Мебелно производство. Тапицерство 
 658.7:684.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мебели 2. мебелно производство 3. обзавеждане 4. логистика 5. доставки 6. логистични процеси 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1592

- 361 -

Сп Б 448

Василев, Васил и др.  Пътят на тежките превози / Васил Василев, Ралица Русинова. // Логистика, 2015, N 2, с. 36 - 41. 

   Керванът от охранителни коли и влекачи с дълги ремаркета винаги е бил атракция по родните пътища. Напоследък обаче все по-рядко се виждат такива шествия. Причината е липсата на инвестиционни проекти, които са основен генератор на извънгабаритните товари. 

1. Транспортни маршрути. Линии 
 656.02 *.000.33(045)
Ключови думи: 1. извънгабаритни товари 2. извънгабаритни превози 3. товари 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1768

- 362 -

Сп Б 483

Войната за ИТ таланти - победителят взема всичко . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 96 - 97. 

   Ретроспекцията на ИТ пазара на труда у нас показва продължаващ през годините глад за ИТ специалисти и повтарящи се проблеми, които българският трудов пазар продължава да изпитва. Привличането и задържането на квалифицирани сътрудници все повече се превръща в задача, от чието решаване зависи успехът на всяка организация. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 2. Информационни технологии 
 658.3(045)
Ключови думи: 1. работни кадри 2. ИТ специалисти 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1974

- 363 -

Сп Б 483

Глобалният пазар на корпоративен софтуер - умерени темпове на ръст и преход към "облака" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 10 - 13. 

   Пазарът на корпоративен софтуер у нас е изключително разнообразен. Предлага се многообразие от ERP, CRM, BI системи, системи за управление на веригите на доставки (SCM), системи за управление на бизнес процесите (BPM) и редица специализирани предложения. Кои от тях обаче са най-актуални в момента? Статията показва как анализаторите оценяват състоянието и перспективите на различните сегменти от пазара на корпоративен софтуер. 

1. Софтуерни продукти 2. Фирмено управление 
 004.4:65.012.001.3(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. бизнес софтуер 4. корпоративен софтуер 5. ERP 6. CRM системи 7. BI софтуер 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1657

- 364 -

Сп Б 389

Григоров, Спасен.  Речта на краля : В първото обръщение към екипа със сърцето си кажете: Кой съм аз? Защо съм тук? Какво ще направим заедно? / Спасен Григоров. // Мениджър, 2015, N 4 (198), с. 44 - 46. 

   Какво трябва да кажете на служителите си, когато сте нов изпълнителен директор, озовал се начело на компания, идвайки отвън. Първата реч е много важна за нагласата на служителите и за бъдещите постижения. Не е нужно да ставате веднага "един от тях", но определено се налага да внушите лоялност и споделени очаквания. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1935

- 365 -

Сп Б 483

Дванадесет] 12 административни умения, които всеки ИТ мениджър трябва да притежава . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 55 - 57. 

   Технологичните познания са само част от задължителните умения за ИТ мениджъра. Освен това той трябва да умее да организира и подкрепя екипа , да предвижда и разрешава проблеми и да се намесва тактично при възникването на даден въпрос. В статията са описани 12 административни умения, които всеки ИТ мениджър трябва да притежава. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. мениджъри 4. ИТ мениджъри 5. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1739

- 366 -

Сп Б 483

Девет] 9 всеобщи грешки при BI проектите (и как да ги избегнем) . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 50 - 52. 

   Статията описва 9-те най-разпространени грешки, които организациите правят при избора и внедряването на BI (Business Intelligence) софтуер и дава съвети как да бъдат избегнати тези грешки. 

1. Бизнес - информационни системи 2. Софтуерни продукти 3. Фирмено управление 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. бизнес софтуер 4. корпоративен софтуер 5. Business Intelligence 6. BI софтуер 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1656

- 367 -

Сп Б 483

Девет] 9 начина да подобрите вашата CRM система . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 54 - 56. 

   Експерти по взаимоотношения с клиенти споделят опит как да управлявате отношенията с клиентите и как да извлечете повече ползи от вашия CRM софтуер. 

1. Софтуерни продукти 2. Фирмено управление 
 004.4:65.012.001.13(045)
Ключови думи: 1. CRM системи 2. Customer Relationship Management 3. управление на клиенти 4. софтуер 5. софтуерни приложения 6. софтуерни продукти 7. корпоративен софтуер 8. бизнес софтуер 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1654

- 368 -

Сп Б 483

Десет] 10 актуални проблема при прехода към цифровия бизнес . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 62 - 63. 

   Ит ръководителите трябва да преминат към нова ера в прилагането на информационните технологии - цифровата епоха. 7 от 10 ръководители разработват визия за това как информационните технологии могат да стимулират трансформацията на бизнеса. В статията са представени 10 актуални проблема, с които трябва да е събразена тази визия. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационни технологии 
 65.012(045)  + 681.518(045)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. ИТ ръководители 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1652

- 369 -

Сп Б 483

Десет] 10 добри практики в приложението на технологиите за бизнес анализи . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 38 - 42. 

   Натрупаният опит във внедряването на ВІ решения сочи, че при реализацията на такъв проект трябва да се обърне специално внимание на редица аспекти, но особено важно е да не се пренебрегват 10 от тях. В статията е разгледано кои точно са те. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес анализи 2. BI софтуер 3. BI системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1984

- 370 -

Сп Б 483

Десет] 10 начина, по които можете да мотивирате всеки служител . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 60 - 61. 

   Няма универсален подход за това как да изградим екип от мотивирани и силно ангажирани с работата служители. Това, което вдъхновява даден служител, може да остави абсолютно равнодушен колегата му от съседното бюро. Трябва да разберем начина на мислене на служителите, за да приложим адекватни механизми за мотивация. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мотивация 2. мотивиране на персонала 3. мотивиране на персонала 4. методи на управление 5. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1665

- 371 -

Сп Б 483

Десет] 10 правила за избор на правилния бизнес софтуер . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 90 - 92. 

   Когато купуват корпоративен софтуер, някои организации изчакват до фазата на внедряване, за да дадат подробни изисквания към внедряваното решение. Ако обаче тази дейност се извърши на много по-ранен етап, ползите от проекта по софтуерното внедряване са много по-значими. В статията експерти дават няколко съвета в тази насока. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. корпоративен софтуер 2. бизнес софтуер 3. информационни технологии 4. софтуерни продукти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1978

- 372 -

Сп Б 483

Еволюцията на ИТ в логистичния бранш: от теорията към практиката и към успеха . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 14 - 17. 

   Във време на глобализация са необходими подходи на управление и технологии, които интегрират информационните системи на участниците в движението на материалните и информационните потоци. 

1. Информационни технологии 2. Технологии в логистиката 
 681.518(045)  + 658.7(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. логистика 3. транспорт 4. логистичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1812

- 373 -

Сп Б 526

Здравкова, Мая.  Хората са най-могъщият двигател на всеки бизнес / Мая Здравкова. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 70 - 71. 

   Най-голямата движеща сила в един бизнес са хората. Няма непостижими цели за една компания, стига служителите в нея с ентусиазъм да работят за общата кауза. Ето защо работодателите трябва да разберат кое кара служителите да се чувстват добре на работното си мято. Те трябва да отделят много повече време за мотивация на персонала. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 2. Организация на труда - мотивация 
 658.3.012(045)
Ключови думи: 1. работни кадри 2. мотивация 3. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1849

- 374 -

Сп Б 448

Иванов, Борил.  Професия спедитор / Борил Иванов. // Логистика, 2015, N 2, с. 46 - 49. 

   Длъжността спедитор изисква доста обширни знания в областта на външната търговия, митническото законодателство и най-вече задълбочени познания в отделните видове транспорт. Често производствените и търговските фирми се фокусират основно върху цената и качеството на стоката, която продават или купуват, оставяйки детайлите по доставката на заден план. Това е логично предвид пазарната конюнктура, която предлага много варианти за възлагане на организацията на доставката, дори в последния момент. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 2. Професии 
 658.7.012:331.54(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични вериги 3. спедиция 4. спедиторски услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1771

- 375 -

Сп Б 483

Изкуството да кажем "НЕ" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 57 - 60. 

   ИТ директорите често имат основателни причини да отхвърлят едно или друго предложение, но неподходящата или необоснована формулировка на отказа може да доведе до нежелани последствия. Едно от най-ценните, но и най-подценяваните умения за ИТ ръководителите е способността да казват "не" по правилен начин. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1769

- 376 -

Сп Б 448

Интралогистиката ще реши проблемите на бъдещето . // Логистика, X, 2014, N 5, с. 32 - 33. 

   Логистиката, включваща и вътрешноскладовата логистика (т. нар. интралогистика), е третият по големина бизнес сектор в Германия и е един от ключовите елементи на икономиката. От гледна точка на преспективите тя е изправена пред огромните предизвикателства на глобализацията и нарастващата взаимосвързаност. 

1. Складова логистика 
 658.7.012.000.33(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. интралогистика 3. складова логистика 4. вътрешноскладова логистика 5. интралогистичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1579

- 377 -

Сп Б 483

ИТ лидер или ИТ мениджър - как да бъдем най-добри и в двете роли . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 64 - 65. 

   Истината е, че е трудно да бъдат ясно разграничени мениджмънтът и лидерството, но всъщност това са две различни групи от умения, които са еднакво необходими в организациите. Компаниите, които се стремят към успешно развитие, задължително трябва да разбират разликите между тези две организационни роли. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Лидерство 
 65.012.001.3(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. лидерство 4. лидер 5. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1641

- 378 -

Сп Б 483

Как да намалим разходите за ИТ инфраструктура . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 58 - 59. 

   Сред основните приоритети на много ИТ ръководители е намаляването на цената, която тяхната компания плаща за ИТ инфраструктура. В статията се предлагат 10 начина за съкращаване на разходите. Ако всички тези мерки бъдат реализирани напълно и правилно, изразходваните средства ще намалеят с 10% за една година и с 25% в рамките на три години. 

1. Разходи - управление 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. ИТ инфраструктура 3. разходи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2003

- 379 -

Сп Б 483

Как се изграждат ползотворни взаимоотношения между ИТ и бизнеса . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 4, с. 71 - 72. 

   Ефективното взаимодействие на ИТ отдела с ръководството на компанията и с потребителите от бизнес звената е необходимо условие за успешната реализация на всеки ИТ проект, както и за оползотворяване на възможностите на съвременните технологии в организацията. От това до колко останалите ръководители в компанията ценят ИТ мениджърите, до голяма степен личи какви са отношенията между ИТ и бизнеса в организацията. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1777

- 380 -

Сп Б 483

Какви са перспективите пред модела "софтуер като услуга" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 4, с. 44 - 47. 

   Използването на софтуер за управление на бизнеса по модела SaaS (software as a service) има своите предимства и недостатъци. Във всички случаи обаче, облачните услуги се превръщат в основа за конкуренцията в много сегменти на ИТ пазара. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуер като услуга 3. Software as a Service 4. облачни услуги 5. ERP системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1788

- 381 -

Сп Б 483

Какво превръща мениджъра в лидер . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 1, с. 66 - 68. 

   Лидерството е умение, благодарение на което хората и бизнесът постигат напредък. Успешните ИТ ръководители несъмнено трябва да имат лидерски качества, защото те трябва да работят в нова икономика, в нова ера на технологии, с нови и все по-изискващи крайни потребители. В статитята са описани някои от основните концепции за лидерство през последните 150 г. 

1. Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 2. Лидерство 
 65.012/.013(045)  + 316.46(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. лидерство 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. > 
  

Сист. No: 1833

- 382 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Въпросите във връзка с ИТ кадрите остават сред приоритетите в дневния ред / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 46 - 50. 

   Статията показва резултати от проучване, в което участниците споделят, че конкуренцията за ИТ кадри е факт и че няма да изчезне през следващите няколко години, особено когато става дума за професионалисти с опит и визия, които са в състояние да определят стратегическите инициативи за техния работодател. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 
 658.3.001.5(045)
Ключови думи: 1. кадри 2. персонал 3. ИТ кадри 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1673

- 383 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Корпоративните ИС в българските предприятия - търси се възвръщаемост, а не "сребърен коршум" / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 4, с. 6 - 9. 

   Постоянното развитие на бизнеса изисква постоянно разширяване на спектъра от автоматизирани бизнес процеси, въвеждане на иновативни решения и адаптиране на съществуващи информационни системи към нови бизнес реалности. Статията показва как се отразява всичко това върху използваните в организациите системи за управление на бизнеса. 

1. Бизнес - информационни системи 
 681.518(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. управление на бизнеса 4. управление на бизнес процеси 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1782

- 384 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  ИТ кадрите на финансовия сектор - ценен и ограничен ресурс / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 10 - 13. 

   ИТ ръководителите в организации от финансовия сектор у нас заявяват, че привличането и задържането на кадри с необходимите умения е съществено предизвикателство. Статията разглежда какво поражда тези трудности, какви ИТ специалисти са най-необходими и какви механизми могат да бъдат приложени за привличането им. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 2. Информационни технологии 
 658.3.007(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. ИТ кадри 3. ИТ специалисти 4. финансов сектор 5. работни кадри 6. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти. 
  

Сист. No: 1794

- 385 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  TMS, FMS,LIS - тенденции и перспективни решения / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 20 - 23. 

   Индустрията на транспортните и логистични услуги е силно зависима от ИТ. Факт е обаче, че компаниите инвестират доста пестеливо в тях. В статията са разгледани три типа ИТ решения, които са специално ориентирани към транспорта и логистиката: системи за управление на транспорта (Transportation Management Systems, TMS), системи за управление на транспортните средства (Fleet Management Systems, FMS) и логистични информационни системи (LIS). 

1. Информационни системи 2. Информационни технологии 3. Логистика 4. Транспорт 
 681.518:658.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. логистика 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1842

- 386 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Десет] 10 потвърдени предимства на ERP системите / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 28 - 36. 

   Статията се спира на десет предимства, постигнати с внедряването на ERP система, потвърдени в практиката на българските организации. 

1. Бизнес информационни системи 2. Управленски информационни системи 
 681.518  + 004.4:658.7
Ключови думи: 1. системи за управление 2. управление на бизнеса 3. ERP системи 4. ERP 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1985

- 387 -

Сп Б 483

Лазова, Виктория.  Десет] 10 проекта с фокус върху иновациите и цифровия бизнес / Виктория Лазова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 58 - 64. 

   През 2013 г. IDC обяви своята визия за "третата платформа" като обозначи с този термин концепцията за постигане на ръст и иновации на базата на няколко технологични стълба - мобилен компютинг, облачни услуги, Big Data и социален нетуъркинг. Статията представя 10 иновативни проекти и решения в областта на "третата платформа" и бизнес дигитализацията. 

1. Технически прогрес 2. Бизнес - проекти 
 62.001.71(045)
Ключови думи: 1. бизнес проекти 2. цифровизация 3. дигитализация 4. технически прогрес 5. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1980

- 388 -

Сп Б 483

Маринов, Добрин.  За ползите и спецификата на BI / Добрин Маринов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 4, с. 42 - 43. 

   За да можем да оценим ефективността на бизнеса, трябва да можем да анализираме случилото се и колкото повече гледни точки имаме, толкова по-детайлен ще бъде прегледа ни, а оценката по-комплексна. BI технологиите (Business Intelligence) имат възможност да манипулират огромно количество от неструктурирани данни, за да помогнат при идентифицирането и разработването на нови стратегически бизнес възможности . 

1. Бизнес - информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес софтуер 2. BI софтуер 3. Business Intelligence 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1909

- 389 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Пет] 5 съвета към 3PL доставчиците през 2015 г. / Ани Маринова. // Логистика, 2015, N 1, с. 40 - 41. 

   Съществува възможност 3PL доставчиците да намалят разходите си чрез по-добро сътрудничество с товародателите и постигане на конкурентно предимство посредством подходящ избор на софтуерни системи. В такъв динамичен бизнес като спедицията технологиите са от изключително значение за поддържането на ефективни и гъвкави операции. Статията съдържа няколко препоръки за успех, отправени към 3PL компаниите. 

1. Логистични процеси 2. Вериги доставки 
 658.7.011.001.13(045)
Ключови думи: 1. 3PL доставчици 2. 3PL услуги 3. вериги на доставки 4. верига за доставки 5. 3PL фирми 6. доставки 7. спедиция 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1626

- 390 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Как да прекроим веригите на доставки за кръгова икономика / Ани Маринова. // Логистика, 2015, N 2, с. 42 - 45. 

   Въпреки предимствата си глобалната икономика е причина за високата степен на замърсяване на околната среда. В същото време вече десетилетия усилията са насочени към устойчиво развитие и корпоративна отговорност, които обаче дават противоречиви резултати. Ефективното използване на ресурсите зависи от това как създаваме продуктите и какво представляват входът и изходът на модерните вериги за доставки. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.000.33(045)
Ключови думи: 1. стоки 2. вериги на доставки 3. управление на доставките 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1770

- 391 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Контейнери на релси / Ани Маринова. // Логистика, 2015, N 4, с. 42 - 43. 

   Контейнерният транспорт в Китай расте по-бързо от темповете на икономическо развитие на страната. Съществува обаче една особеност и тя е, че докато контейнерният трафик по магистралите и водните пътища се увеличава, използването на влаковете за транспортиране на контейнизирани товари намалява по данни на Световната банка (СБ). 

1. Железопътен транспорт 2. Контейнери 
 629.4-521:621.643(045)
Ключови думи: 1. логистика в транспорта 2. контейнери 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1946

- 392 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Логистика извън дебелите книги / Богиня Матеева. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 36 - 39. 

   Логистиката на химически продукти е строго регламентирана и наблюдавана от контролни органи. Статията обръща внимание на компанията Брентаг България, която се занимава с дистрибуция на химикали, необходими за всички сфери на индустрията: хранително-вкусова, фармацевтична, обща индустриална химия, фуражи. 

1. Логистика 2. Продукти на основната химическа промишленост 
 658.7:661.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. химикали 3. химически продукти 4. химични вещества 5. съхранение на химикали 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1595

- 393 -

Сп Б 483

Модернизацията на ERP - скъпо удоволствие . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 4, с. 10 - 16. 

   Високата цена на поддръжката и обновяването на ERP решенията е проблем №1 за 43% от компаниите. На този фон все по-важно изискване към системата за управление на бизнеса е тя да бъде гъвкава и адаптируема. 

1. Бизнес - информационни системи 2. Управленски информационни системи 
 681.518(045)  + 004.4:658.7
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. ERP 4. ERP системи 5. бизнес софтуер 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1784

- 394 -

Сп Б 483

Опитомяването на цифровия дракон или задачите на ИТ директорите в третата ера на корпоративните ИТ . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 98 - 99. 

   Цифровата трансформация (digitalization), определяна като трета ера в корпоративните ИТ, вече е в ход, но повечето ИТ ръководители не са напълно готови за нея. Статията разкрива някои от най-интересните моменти от доклад, представящ ИТ приоритетите и стратегиите в сферата на цифровизацията. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационни технологии 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. информационни технологии 3. ИТ директори 4. цифровизация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1973

- 395 -

Сп Б 483

Осем] 8 тенденции в бизнес анализите през 2015 г. . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 85 - 89. 

   Бизнес анализите (BI) са една от най-бързо развиващите се технологични тенденции през последните няколко години. Статията разглежда 8 важни тенденции, които ще доминират на BI пазара през настоящата година. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. анализи 2. бизнес анализи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1979

- 396 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  В издирване на таланта / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 154, с. 32 - 33. 

   Отделът "Човешки ресурси" в която и да е компания често се сблъсква с интересното приключение да търси нов човек за налични свободни позиции. Според проучване от 2013 г. се оказва, че 45% от компаниите не могат да намерят квалифицирани кандидати за свободните си позиции или са наели неподходящи хора. Статията разкрива кои са най-често допусканите грешки в търсене на нови кадри. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 
 658.3.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. работни кадри 2. търсене на кадри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1772

- 397 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  За оперативките с любов / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 167, с. 30 - 32. 

   Понякога ги наричат "текуща среща на екипа", "оперативка", "организационна среща" и др. Но какъвто и вариант да циркулира като име офисните срещи са от изключителна важност. Статията дава няколко алтернативи, които да събират хората и да им помагат в обсъждането на текущите работни задачи. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. оперативки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1926

- 398 -

Сп Б 483

Пет] 5 важни тенденции в света на интелигентните бизнес анализи . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, Х, 2014, N 4, с. 36 - 38. 

   Visual Data Discovery, облачен компютинг и мобилност са основните направления в развитието на BI системите тази година. Големите данни също продължават да привличат внимание, но хората вече имат по-прагматичен подход към възприемането на тези технологии. 

1. Бизнес - информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес 2. бизнес анализи 3. бизнес софтуер 4. информационни системи 5. BI софтуер 6. Business Intelligence 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1786

- 399 -

Сп Б 483

Пет] 5 съвета за тиймбилдинг на ИТ отдела . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 70 - 72. 

   Откриването и задържането на ИТ таланти може да бъде доста трудна задача, съществуват обаче множество инициативи, които да направят работното място атрактивно за технологичните професионалисти. Културата е най-важна, а фокусирането върху организационното развитие маже да доведе до по-удовлетворени и продуктивни служители. 

1. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 2. Спортни игри 
 331.108:796(045)
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. организация на персонала 3. тиймбилдинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1883

- 400 -

Сп Б 483

Пет] 5 условия за успеха на ERP внедряването . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 58 - 61. 

   Дали внедряването на ERP системата е успешно и в каква степен? Съществуват няколко точни критерия, по които можем да преценим доколко успешно е реализиран даден ERP проект. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационни технологии 
 65.012:681.518(045)
Ключови думи: 1. ERP 2. ERP системи 3. ERP проект 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1653

- 401 -

Сп Б 389

Петрова, Пепа.  Модел 2.0 / Пепа Петрова. // Мениджър, 2014, N 12, с. 104 - 106. 

   Не само технологиите определят модерното лице на логистиката. Бъдещето на сектора зависи от готовността на участниците в него да си сътрудничат. 

1. Логистика - развитие 
 658.7.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистичен сектор 3. транспортна логистика 4. интернет на нещата 5. internet of things 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1600

- 402 -

Сп Б 483

Приоритетите на ИТ директорите през 2014 г. (в два варианта) . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 52 - 55. 

   Основните направления в работата на ИТ отделите и техните ръководители се променят през годините. На този етап те се определят от мотото "да направим повече с по-малко". Статията разкрива какви са приоритетите на ИТ директорите за тази година. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.001.3(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. ИТ мениджъри 4. ИТ директори 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1827

- 403 -

Сп Б 483

Рискове в "облака" - предизвикателства и решения . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 43 - 45. 

   Преходът към облачни технологии носи ползи, но и опасности, свързани с информационната сигурност. Затова всяка компания, която обмисля въвеждането на тези технологии, трябва да отдели специално внимание на анализа на потенциалните рискове и да вземе мерки за тяхното минимизиране. Статията обръща внимание на няколко категории рискове, които възникват особено често, както и на мерките, с помощта на които те могат да бъдат редуцирани. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Управление на риска 
 681.324:65.012 :331.1(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачни технологии 3. кражба на данни 4. информационна сигурност 5. риск 6. управление на риска 7. ИТ услуги 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1675

- 404 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  България е с 11 позиции надолу в световния LPI индекс / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 5, с. 24 - 26. 

   Статията разглежда, проведеното за четвърти път изследване Logistic Performance Index (LPI) на Световната банка. Чрез него се оценява логистичната среда в 160 страни. България заема 47 място в класацията, което е спад с 11 позиции в сравнение с LPI индекса от 2012 г. 

   
   http://www.lpi.worldbank.org 

1. Логистика - развитие 
 339.14/.18.001.5(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистична среда 3. логистична дейност 4. логистични вериги 5. LPI индекс 6. доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1581

- 405 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Топ 25 на компаниите с най-добри вериги на доставки за 2014 г. / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 6, с. 30 - 33. 

   Статията разглежда изследване на Gartner, което разкрива компаниите с най-добри вериги на доставки и откроява техните добри практики. Три са основните тенденции, очертани от лидерите в класацията - по-дълбоко разбиране на нуждите на клиента, интегриране на високи технологии като част от по-широкообхватни решения и балансирано supply chain развитие. 

1. Вериги доставки 
 658.7.001.5(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. supply chain 3. доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1586

- 406 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Кои са най-големите в интралогистиката? / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 7, с.73 - 75. 

   Как се развива пазарът на вътрешноскладова техника и технологии през последните няколко години? В кои държави се произвеждат и реализират най-много продукти от интралогистичния сектор? Отговори на тези въпроси откриваме в статията чрез интересни графики, изготвени въз основа на данни от Евростат и Федерацията на инженерите в Германия (VDMA). 

1. Складова логистика 2. Складова техника 
 658.7.012.001.5(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. интралогистика 3. вътрешноскладова логистика 4. логистичен сектор 5. интралогистични продукти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1587

- 407 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Бързи поръчки и празнични ритуали ускоряват доставките на вино / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 8, с. 34 - 37. 

   Статията представя компанията Casavino, която е специализиран търговец на вина и спиртни напитки с магазини в цялата страна и описва начина на доставка на бутилирания алкохол. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 2. Вина. Винопроизводство 
 658.7:663.2.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. вина 2. винопроизводство 3. алкохол 4. бутилиран алкохол 5. доставки 6. доставчици 7. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1591

- 408 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Гугъл] Google и Amazon се въоръжават с дрони / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 50 - 52. 

   DHL е първият логистичен доставчик, който получи разрешение от регулаторен орган за извършване на превози с безпилотни летателни апарати (дрони). Американските компании Google и Amazon все още са на етап изпитателни тестове и изчакване на разрешение за ползване от властите. Статията разглежда как се развива технологичната битка между гигантите. 

1. Вериги доставки 2. Летателни апарати 
 658.7.001.76(045)  + 629.73
Ключови думи: 1. дрони 2. летателни апарати 3. самолети 4. безпилотни самолети 5. безпилотни летателни апарати 6. безпилотни системи 7. доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1593

- 409 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Погрижете се за своите клиенти, преди да го направи някой друг / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 9, с. 46 - 49. 

   Предоставянето на добро обслужване е по-важно от всякога предвид съвременните все по-информирани и капризни потребители. За да спечелят в силно конкурентната ритейл среда, компаниите трябва да преосмислят своите supply chain процеси, моделите на доставка и възможностите за внедряване на нови технологии. В статията са предложени някои стратегии за усъвършенстване на веригата на доставки и подобряване на обслужването. 

1. Вериги доставки 
 658.7.001.13(045)
Ключови думи: 1. верига за доставки 2. вериги на доставки 3. доставки 4. supply chain 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1594

- 410 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Омникалната верига на доставки не е залък за всеки / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 10, с. 46 - 47. 

   Взаимоотношенията между 3PL доставчиците и товародателите бързо се видоизменят до голяма степен и заради появата и усъвършенстването на омниканалния ритейл. Това е набор от стоки и услуги чрез всички възможни канали за купувача - таблети, смартфони, компютри, социални мрежи и магазини. Омниканалният ритейл изисква специално настроена за целта верига на доставки. 

1. Вериги доставки 
 658.7.001.5(045)
Ключови думи: 1. верига за доставки 2. вериги на доставки 3. supply chain 4. доставки 5. омниканален ритейл 6. 3PL доставчици 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1608

- 411 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Карго бизнезът отново във възход / Ралица Русинова. // Логистика, 2015, N 2, с. 32 - 34. 

   С напредването на месеците от 2014 г. постепенно се е увеличавала и скоростта на разширяване на пазара на въздушни товарни превози. Годината приключва положително като повишението за декември е 4,9 % в сравнение с резултатите от декември за 2013 г. Най-голям ръст има при Азиатско-Тихоокеанския регион и Близкия изток, които допринасят съответно с 46 % и 29 % за експанзията на товарните тонкилометри. Ръст е отчетен във всички региони, като най-слаб е Латинска Америка. 

1. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 
 656.07*.001.18(045)
Ключови думи: 1. логистични процеси 2. товари 3. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1765

- 412 -

Сп Б 448

Седем] 7 supply chain правила в модната индустрия . // Логистика, 2015, N 1, с. 51 - 53. 

   Статията проследява накратко пътя на развитие на модната индустрия и посочва как реално фирмите успяват да усъвършенстват операциите, свързани с логистичните процеси. 

1. Вериги доставки 2. Текстилна промишленост 
 658.7:687.1.000.33(045)
Ключови думи: 1. верига за доставки 2. вериги на доставки 3. supply chain 4. логистика 5. логистични процеси 6. модна индустрия 7. текстилна промишленост 8. мода 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Шивашка промишленост  
  

Сист. No: 1625

- 413 -

Сп Б 483

Системи за управление на корпоративно съдържание - под влиянието на "вятъра на промяната" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 59 - 60. 

   Статията разглежда така наречените ЕСМ системи (Enterprise Content Managment systems), които са предназначени за управление на корпоративните информационни ресурси. За целта те осигуряват технологии за събиране, управление, съхранение и доставка на информация на всички потребители в организацията. 

1. Софтуерни продукти 2. Фирмено управление 3. Системи за управление 
 004.4:65.012.001.1(045)
Ключови думи: 1. ЕСМ системи 2. корпоративно съдържание 3. информационни ресурси 4. фирмено управление 5. Enterprise Content Managment 6. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1633

- 414 -

Сп Б 483

Софронов, Явор и др.  Реконструкция в CAD среда на сканирана геометрия на физически обекти / Явор Софронов, Георги Тодоров, Константин Камберов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 42 - 46. 

   При сложното формообразуване, използването на методите на реверсивното инженерство се налага, когато липсва или е недостатъчна информацията за създаване на 3D модел на физически обект. Моделите се създават въз основа на данни от измервания на повърхнините на физическите обекти с цел реконструирането им и последващо изработване или за контрол на изработените образци. 

1. Проектиране и конструиране на изделия 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 658.512:519.688.001.3
Ключови думи: 1. формообразуване 2. 3D 3. 3D модели 4. реверсивно инженерство 5. CAD среда 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1664

- 415 -

Сп Б 483

Социалният и мобилният CRM продължават да превземат нови територии . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 4, с. 40 - 42. 

   Компаниите все повече търсят начини да разширят възможностите на своите CRM системи, така че да предоставят на служителите си подходящо и винаги достъпно търговско съдържание. Очаква се да се утвърдят като водещи или да наберат скорост социалният CRM, по-голямата интеграция и по-интелигентният CRM. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012
Ключови думи: 1. CRM системи 2. софтуер 3. бизнес софтуер 4. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1787

- 416 -

Сп Б 483

Стратегическо управление на ИТ - въпроси и отговори . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 58 - 60. 

   Информационните технологии отново преживяват период на сериозни промени, а да се управляват нови технологии със стари методи се оказва невъзможно. В статията разглежда концепцията IT Governance за формално стратегическо управление на ИТ. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. информационни технологии 4. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1736

- 417 -

Сп Б 483

Тенденции в проектния мениджмънт и бизнес анализите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 56 - 57. 

   Мениджърите на проекти и бизнес анализаторите трябва да бъдат доверени съветници и да оказват влияние върху акционерите. Сред основните тенденции в тази област експертите отбелязват 7 основни насоки за настоящата година. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Бизнес - проекти 
 65.012.000.65.012(045)  + 334.72.008.5
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. проектен мениджмънт 3. бизнес анализи 4. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1666

- 418 -

Сп Б 483

Три] 3 начина да подобрите бизнес процесите с помощта на CRM . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 4, с. 44 - 48. 

   Статията разглежда защо управлението на взаимоотношенията с клиентите съдейства за възходящото развитие на бизнеса и как точно става това. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518.001.13(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. CRM системи 3. софтуер 4. бизнес софтуер 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1908

- 419 -

Сп Б 483

Три] 3 начина ИТ отделът да взаимодейства по-добре с бизнеса . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 54 - 56. 

   Най-добрите ИТ професионалисти знаят колко важна е съвместната работа с потребителите за усъвършенстването на информационните системи. Такава нагласа към работата носи съществени ползи за бизнеса и помага на ИТ специалистите да се изкачват по кариерната стълбица. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. ИТ отдел 4. ИТ специалисти 5. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1835

- 420 -

Сп Б 483

Три] 3 тайни на "дълголетието" на ИТ директора . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 12, с. 62 - 64. 

   Повечето ИТ мениджъри остават на своята длъжност само около 5 години, но някои запазват ръководната си позиция значително по-дълго. Статията разкрива каква е тайната, която помага на ИТ директора да постигне неизменно високи резултати. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. ИТ мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1637

- 421 -

Сп Б 483

Управление на грешките . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 68 - 69. 

   Как трябва да се държи един мениджър, когато открие грешка на свой колега или подчинен? По какъв начин можете да убедите другите, че мислят или действат неправилно в дадена ситуация? В тази статия са представени няколко идеи как да направите това, изведени от опита на успешни личности. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 
 65.012:331.108.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. методи на управление 3. грешки 4. управление на грешките 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1885

- 422 -

Сп Б 483

Управлявани услуги - ползи и ограничения . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 49 - 51. 

   Управляваните услуги (Managed Services) дават възможност на бизнеса да изнесе ИТ операции към доставчик на услуги, наречен Managed Services Provider (MSP). Този доставчик поема отговорността за 24-часов мониторинг, управление и разрешаване на проблеми, свързани с ИТ системите. 

1. Услуги - организация и управление 2. Системи за управление 
 658.64(045)  + 681.518(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. управлявани услуги 3. Managed Services 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1837

- 423 -

Сп Б 483

Управлявани услуги - разнообразие и приложение . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 35 - 38. 

   Концепцеята Managed Services може да се приложи към най-различни компоненти на информационната инфраструктура. С въвеждането й потребителите получават аутсорсинг услуги като завършено решение, при строго регламентиране както на техническите аспекти, така и на зоната на отговорност на доставчика. 

1. Услуги - организация и управление 2. Системи за управление 
 658.64(045)  + 681.518(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. управлявани услуги 3. Managed Services 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1816

- 424 -

Сп Б 483

Философията на ефективността . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 54 - 56. 

   Ефективността означава ползи, които са по-големи от разходите. Несъмнено информационните технологии оказват съществено влияние върху тези противоположни компоненти. Един от основните методи за оценка на изградените ИТ решения е тяхната тотална цена (Total Cost of Ownership, TCO). Не всички компании обаче изчисляват този показател. В много организации се ограничават с това да отчетат разходите за проекта. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Икономическа ефективност 
 65.012:330.131.5(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. ефективност 3. икономическа ефективност 4. ИТ проекти 5. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1767

- 425 -

Сп Б 483

Четири] 4 често срещани грешки при управлението на екип . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 68. 

   Ако хората, които работят под ваше ръководство не са силно ангажирани, шансовете ви да постигнете добри резултати са доста малки. До такива резултати водят няколко често допускани грешки, описани в настоящата статия. 

   Статията е подготвена по материали на Бриджит Хайесинс, която ръководи MBA Carribean Organization

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.008.2(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. управление на екип 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1630

- 426 -

Сп А 19

Шинева, Благовеста.  Маркировка на продуктите - що е то? Или опит да разберем тази сложна материя / Благовеста Шинева. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 7-8, с. 22 - 23. 

   С разрастването на предлаганите на пазара продукти нараства и броя на маркировките за различните видове продукти. Целта е те да отговарят на определени характеристики и да гарантират известна сигурност на потребителите. В статията е обяснено значението и практическото приложение на някои от тези маркировки за съответствие , които показват, че продуктът съответства на издадена спецификация (стандарт), одобрена от официален орган за стандартизация. 

1. Стандартизация, нормализация и типизация на производството 
 658.516.001.3(045)
Ключови думи: 1. маркировка 2. маркировка на продукти 3. стандарти 4. стандартизация 5. маркировки за безопасност 6. маркировки за качество 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1564

- 427 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Клиентът е истинският работодател в компанията / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 47, с. 58 - 61. 

   Икономическите условия динамично се променят и от ръководството на всяка компания се изисква да владее изкуството за управление на промените. Основното предизвикателство пред предприемачите, собствениците и мениджърите е да успеят да се превърнат в ентусиазиращи лидери за хората, които управляват. В бизнеса ще успеят онези, които умеят да мотивират служителите си и да им предоставят правото да триумфират за победите. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. бизнес лидери 4. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1756

- 428 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Бизнес с мисия / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 10 - 11. 

   Все повече компании се ангажират с корпоративната социална отговорност. Тази дейност не е еднократен акт, а е дългосрочен процес, свързан с много усилия. Целта е да се постигне баланс между трите стълба на устойчивото развитие - икономическия растеж, развитието на обществото и опазването на околната среда. 

1. Корпорации 2. Методи на управление. Мениджмънт 
 334.784(045)  + 65.012(045)
Ключови думи: 1. корпорации 2. корпоратимна социална отговорност 3. corporate social responsibility 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1848

- 429 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Тайното оръжие на всеки бизнес / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 72 - 75. 

   Доказано в практиката е, че усилията за мотивиране на кадрите си струват. Ако те са правилно насочени, водят до повишена производителност и висока ефективност. Със силната ангажираност на своите служители компаниите може да постигнат забележителни резултати. 

1. Управление на персонала 2. Организация на труда - мотивация 
 658.3.01*.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. персонал 2. служители 3. мотивация 4. мотивиране на персонала 5. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1915

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 430 -

Сп Б 341

Индустриални роботи . // Инженеринг ревю, 2015, N 2, с. 26 - 40. 

   Статията дава коментари на български специалисти в областта на роботиката, свързани с историята на роботиката у нас, съвременното състояние на пазара, интересни разработки в областта, иновативни услуги и др. Материалът ще ви запознае с най-актуалните тенденции в развитието на роботиката в световен мащаб, представени от български учени, които са постигнали сериозни успехи зад граница. 

1. Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 2. Робототехника, промишленна 
 621.865(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. манипулатори 3. робототехника 4. роботика 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1887

- 431 -

Сп Б 341

Комбиниране на системи за сградна и процесна автоматизация . // Инженеринг ревю, 2015, N 2, с. 65 - 69. 

   Повечето производствени съоръжения се нуждаят от системи за контрол на процесите и технологии за сградна автоматизация. Различните степени на сложност на тези технологии предопределят дали за процесен контрол и сградна автоматизация на дадено приложение ще бъдат използвани една обща, две или повече отделни системи. 

1. Автоматизирани системи 
 65.011.56(045)
Ключови думи: 1. автоматизация 2. процеси с автоматично управление 3. контролери 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1893

- 432 -

Сп Б 389

Кръстева, Деси.  Те не са хора. Те са ро-бо-ти! / Деси Кръстева. // Мениджър, 2015, N 1, с. 114 - 115. 

   През последните години широко се дискутират предвижданията, че в близкото бъдеще огромен процент от работните места в световен мащаб ще бъдат автоматизирани и заети от машини (роботи или софтуер). Според един от последните публикувани доклади по темата до 2025 г. роботите ще заемат 50% от съществуващите работни места. 

1. Роботи. Автомати 2. Автоматизация 
 621.865-52
Ключови думи: 1. роботи 2. работни места 3. автоматизация 4. автоматизиране на работни места 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1572

- 433 -

Сп Б 483

Настъплението на роботите - предпоставка за нова индустриална революция . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 48 - 50. 

   Роботизацията намира все повече нови сфери на приложение. Причините за това са най-различни - мотивация за усъвършенстване на производствения процес, стремеж към ефективност, скорост и точност. Роботите, несъмнено могат да допринесат за постигането на тези цели, така че остава да чакаме все по-масовото им настъпление. Статията показва в какви области са насочени техните възможности. 

1. Роботи - промишлени 
 621.865.001.3(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. промишлени роботи 3. роботизация 4. производство 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1663

Кибернетика . Фина механика.

- 434 -

Сп Б 483

"Третата платформа" променя индустриите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 42 - 44. 

   Според анализаторите от IDC главните събития в развитието на ИТ индустрията и ИТ пазара през тази година са свързани с т.нар. “трета платформа”. С тази концепция анализаторите се опитват да опишат глобалната трансформация на информационните технологии. “Третата платформа” обединява мобилни приложения и устройства, облачни услуги, анализи на големи обеми от данни (Big Data) и социални мрежи. 

1. Информационни технологии 
 681.518.001.18(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. облачни технологии 3. големи данни 4. интернет на нещата 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1819

- 435 -

Сп Б 483

DDoS атаките - надявайте се компанията ви да не се превърне в цел, но предвидете и защита . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 60 - 63. 

   През последната година популярността на атаките от тип отказ в обслужването (Distributed Denial of Service, DDoS) нарастна значително. Този не особено скъп и ефективен метод се използва срещу правителствени и корпоративни ресурси с най-различни цели - от конкурентна надпревара, до прикриване на други атаки и нанасяне на репутационни щети. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. ИТ сигурност 4. кибератаки 5. Distributed Denial of Service 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1894

- 436 -

Сп Б 483

SCM: Във фокус са видимостта и управлението по веригата за доставки . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 48 - 49. 

   Информационните системи за управление на веригите за доставки (Supply Chain Management) са предназначени да осигурят автоматизация и контрол на всяко придвижване на стоки и материали. SCM решенията позволяват по-добре да бъде удовлетворено търсенето на продуктите на компанията и да бъдат понижени разходите за логистика и доставки. Тези системи обхващат целия цикъл от покупката на суровини, през производството на стоки и тяхното разпространение. 

1. Вериги доставки 2. Информационни системи 
 658.7  + 681.518
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. верига за доставки 3. информационни системи 4. софтуерни продукти 5. supply chain 6. Supply Chain Management 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1823

- 437 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Интернет под заплаха / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 4 (48), с. 97 - 99. 

   Статията разглежда решение на американската Федерална комисия за далекосъобщения, с което се забранява на телекомуникационните оператори да блокират определени сайтове или да приоритизират достъпа до други. Това решение има ключово значение за бъдещето на глобалната мрежа и начина, по който сме свикнали да получаваме достъп до информация. 

1. Интернет 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. уебсайт 3. глобална мрежа 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1855

- 438 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Големите данни обещават да променят живота ни / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 90 - 93. 

   Понятието големи данни (Big Data) включва широк набор от технологии за обработка и анализ на големи масиви от информация. На база на тях могат да се извеждат различни изводи, визуализации и прогнози, свързани например с продуктите, които ще се купуват в една търговска верига през определени дни, вероятността клиентите на една компания да харесат даден нов продукт, прогнозирането на транспортния трафик и много други сфери. 

1. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. големи данни 3. масиви от данни 4. Big Data 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1911

- 439 -

Сп Б 483

Аначкова, Сребрина.  FMS добавя стойност и конкурентно предимство и в куриерския бизнес / Сребрина Аначкова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 33 - 35. 

   Статията разглежда технологична система за управление на автомобилен парк (FMS). Тази система автоматизира редица функции, като например финансово обслужване на автопарка, поддръжка на автомобилите, проследяване и диагностика, управление на човешките ресурси, свързани с дейността, управление на разходите за гориво и т.н. 

1. Информационни системи 2. Информационни технологии 3. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 
 681.518:656.07*(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. транспорт 4. автопарк 5. автомобилен парк 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1845

- 440 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  На прага сме на един нов свят / Николай Божилов. // Логистика, X, 2014, N 10, с. 48 - 49. 

   На прага сме на един нов свят, който е в състояние да направи революция в начина на дизайн, производство и разпространение на предметите за индивидуално потребление. 3D и 4D производството е само началото. Дали домът ни ще се превърне във високотехнологична фабрика за произведения на човешкия гений, ще покаже единствено бъдещето. 

1. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 2. Вериги доставки 
 681.327.001.18(045)  + 658.7(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. доставки 3. принтери 4. 3D принтери 5. триизмерно принтиране 6. 3D печатане 7. 4D печатане 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1605

- 441 -

Сп Б 483

Видеоконференциите - вече основен начин за общуване в бизнеса . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 40 - 41. 

   Статията разглежда резултатите от проведено изследване за използването на решения за видеоконферентна връзка по света. Резултатите от проучването сочат, че видеоконферентната връзка придобива все по-голяма популярност в бизнес средите. Видеоконференциите са на трето място в рейтинга на средствата за делово общуване, като по-популярни начини за комуникация са само електронната поща. 

1. Предаване на изображения. Телевизия. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.397:681.324.001.5(045)
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. видеоконферентни връзки 3. видеовръзки 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1818

- 442 -

Сп Б 483

Видеоконференциите - интелигентен избор за съвременните предприятия . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 32 - 34. 

   Като една по-удобна и ефективна алтернатива на пътуването, видеоконференциите стават все по-предпочитан начин за провеждане на срещи. Те позволяват служителите да участват в срещата, независимо дали се намират вкъщи или в офиса. Статията представя съвременните HD десктоп видеоконферентни системи и дава 12 експертни съвета как да ги използваме ефективно. 

1. Предаване на изображения. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.397:681.324(045)
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. видеовръзки 3. видеокомуникации 4. видеоконферентни системи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1750

- 443 -

Сп Б 483

Винарова, Живка и др.  Биг Дата] Big Data в медицината / Живка Винарова, Полина Михова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 61 - 63. 

   В контекста на нарастващата роля на дистанционализираните здравни услуги и дейности (eHealth), Big Data обединява всякакви електронни данни за здравето, което е толкова голям и сложен процес, че те вече са трудно обработваеми с традиционни или общи инструменти и методи за управлението им. Big Data в здравеопазването са поразителни не само заради обема си, но и заради разнообразието от източниците, типовете и скоростта, с която се променят и управляват. 

1. Електронна обработка на данни 2. Здравеопазване 
 681.3:614(045)
Ключови думи: 1. Big Data 2. големи данни 3. информационни масиви 4. здравеопазване 5. електронно здравеопазване 6. техноздравеопазване 7. медицина 8. високотехнологична медицина 9. дигитални данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1632

- 444 -

Сп Б 483

Внедряването на облачни услуги - предимства и бариери . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 1, с. 64 - 65. 

   Облачният изчислителен модел осигурява редица предимства както за потребителите, така и за доставчиците на ИТ услуги, но в договорите за SaaS на въпросите свързани с безопасността се отделя недостатъчно време. Статията представя фактори, влияещи на внедряването на облачен модел и препятствията, поставени пред разработчиците на програмно осигуряване. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачни технологии 3. ИТ услуги 4. софтуерни продукти 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1832

- 445 -

Сп Б 483

Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 1) . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 46 - 48. 

   Така наречените "големи данни" (Big Data) се посочват като една от най-перспективните тенденции в областта на ИТ. С този термин най-общо се обозначават масиви от данни, които са толкова огромни и комплексни, че трудно могат да се обработват с традиционни приложения. Статията разкрива особеностите и новите възможности, свързани с Big Data технологиите. 

1. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. големи данни 3. Big Data 4. масиви от данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1838

- 446 -

Сп Б 483

Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 2) . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 48 - 50. 

   С какви особености, нови идеи и нови възможности са свързани Big Data? Темата продължава с преглед на предизвикателствата, с които е свързано внедряването на Big Data технологиите. 

1. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. големи данни 3. Big Data 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1898

- 447 -

Сп Б 483

Всичко, което бихте искали да знаете за "големите данни" (част 4) . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 93 - 95. 

   С какви особености, нови възможности и предизвикателства са свързани Big Data технологиите? В тази част от поредицата от статии се разглежда въпросът за предизвикателствата при реалиацията на решения от този клас и за възвръщаемостта на инвестициите в тях. 

1. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *(045)
Ключови думи: 1. големи данни 2. масиви от данни 3. Big Data технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1977

- 448 -

Сп Б 483

Всичко, което бихте искали да знаете за големите данни (част 3) . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 4, с. 53 - 56. 

   Третата част от поредицата за "големите данни" е посветена на тяхното приложение. В тази връзка особено важни са 2 въпроса: "Кой разполага с големи данни?" и "Какво може да се прави с тях?" . 

1. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. големи данни 3. Big Data 4. масиви от данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1904

- 449 -

Сп Б 483

Вутова, Вергиния.  Електронното управление в България - надпревара с конвенционалния начин за предлагане на административни услуги / Вергиния Вутова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 4 - 6. 

   Статията представя резултатите от проучване, които показват доколко и какъв тип електронни услуги предоставят общинските администрации у нас, доколко българските граждани са информирани и са склонни да се доверят на такъв тип взаимодействие, както и доколко съобразени с потребителските нужди са предлаганите услуги. 

1. Администрация - автоматизация 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 351/354:681.324(045)
Ключови думи: 1. електронно управление 2. електронни услуги 3. електронни документи 4. администрация 5. административни услуги 6. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1636

- 450 -

Сп Б 483

Ганева, Надя.  Новите ИТ решения - стъпки към повишаване на конкурентоспособността на "БДЖ - Товарни превози" / Надя Ганева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 39 - 42. 

   Статията разглежда изградената "Система за управление и планиране на ресурсите - товарни превози". Тя е само първи етап от изграждането на цялостна интегрирана информационна система, която да осигури оптимизиране на бизнес процесите и намаляване на експлоатационните разходи в дружеството. 

1. Информационни системи 2. Железопътен транспорт 
 681.518:656.2(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. железопътен транспорт 4. товарни превози 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1881

- 451 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Тайните на течнокристалните дисплеи / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 159, с. 56 - 58. 

   CD дисплеите с LED подсветка доминират на пазара както на телевизори, така и на монитори, лаптопи, таблети и телефони. При LED телевизорите пред подсветката обикновено стои една от трите основни типа матрици - TN, IPS или VA. Статията разглежда техните предимства и недостатъци. 

1. Устройства за управление, проверка и контрол 
 681.326.001.3(045)
Ключови думи: 1. дисплеи 2. LED дисплеи 3. LED телевизори 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1734

- 452 -

Сп Б 483

Девет] 9 начина да подобрите вашата CRM система . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 44 - 45. 

   Организациите харчат хиляди долари за CRM софтуер. Но постигането на положителна възвръщаемост от тези инвестиции може да отнеме доста време. Какво можете да направите за да извлечете максимална полза от вашата CRM система? Експерти от няколко организации споделят девет от най-ефективните практики за това. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. CRM системи 2. софтуер 3. бизнес софтуер 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1899

- 453 -

Сп Б 483

Девет] 9 фактора, които трябва да отчитаме при миграция в облак . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 50 - 51. 

   Облачните изчисления вече са част от дългосрочната стратегия на много компании, но преходът към тях е свързан със специфични предизвикателства. Статията дава няколко съвета към ИТ директорите, които осъществяват или планират преход към облака. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.13(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачни технологии 3. облачни услуги 4. облачни изчисления 5. компютърни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1646

- 454 -

Сп Б 483

Десет] 10 фактора предопределящи облика на съвременната ИКТ инфраструктура . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 4 - 8. 

   ИТ инфраструктурата от ново поколение трябва да осигури намаляване на разходите и повишаване на ефективността. По пътя към този идеал трябва да бъдат преодолени предизвикателства в няколко сфери - от сигурност, до икономика. 

1. Информационни технологии 
 681.518(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. виртуализация 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1989

- 455 -

Сп Б 483

Десет] 10 актуални проблема при прехода към цифровия бизнес . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 62 - 63. 

   Ит ръководителите трябва да преминат към нова ера в прилагането на информационните технологии - цифровата епоха. 7 от 10 ръководители разработват визия за това как информационните технологии могат да стимулират трансформацията на бизнеса. В статията са представени 10 актуални проблема, с които трябва да е събразена тази визия. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационни технологии 
 65.012(045)  + 681.518(045)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. ИТ ръководители 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1652

- 456 -

Сп Б 483

Десет] 10 най-бързо развиващи се технологии за киберсигурност . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 40 - 43. 

   Статията разкрива десетте най-бързо развиващи се сегмента на пазара за решения за ИТ сигурност, отразяващи нарастващият стремеж на организациите да предприемат мерки, които да ги защитят от кражба на интелектуалната собственост и поверителни данни за бизнеса. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. киберсигурност 4. киберзаплахи 5. ИТ сигурност 6. защитни стени 7. технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1695

- 457 -

Сп Б 483

Десет] 10 опасни мита за облачните изчисления . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 52 - 55. 

   Неверните представи във връзка с облачните изчисления пречат на компаниите да разработят ефективна стратегия за тяхното прилагане. Експерти развенчават десет от най-често срещаните заблуди за модела Cloud computing. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачни изчисления 3. cloud computing 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1897

- 458 -

Сп Б 483

Десет] 10 прогнози за пейзажа на киберсигурността през 2014 г. . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 50 - 51. 

   Безопасността е важен аспект на ИТ, който засяга всеки компонент на информационните решения. Каквито и информационни технологии да използваме, винаги трябва да мислим за безопасността и да имаме план за действие в случай, че тя се окаже застрашена. Нови тенденции в развитието на ИТ поставят нови предизвикателства пред мениджърите и специалистите, ангажирани със защитата на информацията. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. кибератаки 4. киберзаплахи 5. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1825

- 459 -

Сп Б 483

Десет] 10 прогнози за технологиите за съхранение на данни . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 18 - 19. 

   Производителността на SSD устройствата (твърдотелни дискове) ще продължава да се увеличава, но големият ръст е в капацитета им. 

1. Съхраняване на данни 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. съхранение 2. съхранение на данни 3. дискове 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1987

- 460 -

Сп Б 483

Десет] 10 сериозни заплахи за киберсигурността . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2014, N 7, с. 44 - 46. 

   Независимата организация Internet Security Forum (ISF), която изследва и анализира въпроси свързани с безопасността и управлението на риска, всяка година публикува доклад, в който обобщава най-опасните заплахи за информационната сигурност за следващите 2 години. Статията разкрива какви са те според последният анализ на експертите за периода до 2016 г. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. киберсигурност 4. киберзаплахи 5. интернет 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1698

- 461 -

Сп Б 483

Десет] 10 сфери на активно приложение на ГИС в България . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 44 - 50. 

   Статията прави ретроспекция на някои от най-интересните проекти в 10 основни области на приложение на географските информационни системи, които през годините са представени на страниците на сп. СІО. 

1. Информационни системи 2. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. географски информационни системи 3. ГИС 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1982

- 462 -

Сп Б 483

Десет] 10 тенденции, променящи облика на дейта центъра . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 10 - 16. 

   През последните 10 години важността, ролята и функционалността на корпоративните центрове за обработка на данни (ЦОД) се промениха в голяма степен. Днес планирането на тяхното развитие е приоритетна задачав много организации. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. центрове за данни 3. дейта центрове 4. обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1988

- 463 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Биткойн] BitCoin : Гениалната валута, която може да промени света не само на парите / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 154, с. 38 - 47. 

   Статията разглежда BitCoin валутата - крипто валута, която излиза извън пределите на парите. Защо е толкова важна и защо мненията за нея са толкова различни? В следващите редове ще се опитаме да отговорим именно на тези въпроси. 

1. Пари. Валута 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 336.74:681.324(045)
Ключови думи: 1. биткойн 2. BitCoin 3. валута 4. електронна валута 5. пари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1773

- 464 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Прекрасният свързан свят, изпълнен с несигурност / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 167, с. 46 - 51. 

   Статията разглежда "интернет на нещата", свързаните машини и устройства, умните машини и сигурността при използването им. 

1. Информационна сигурност 2. Защита на информация 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет на нещата 3. информационна сигурност 4. защита на информация 5. киберзаплахи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1932

- 465 -

Сп Б 483

Димитров, Велиян.  Големите масиви с данни предизвикват институциите да защитят правото на личен живот / Велиян Димитров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 53 - 55. 

   Необходимостта от компромис между изискванията за сигурност, защита на неприкосновеността на личния живот и използването на метаданни поставя пред институциите задачата да се анализират досегашните регламенти и да се открият пропуските, които възникват вследствие на технологичното развитие от последните години. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Права на човека 
 681.324.07(045)  + 342.7(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. права на човека 4. големи данни 5. Big Data 6. метаданни 7. данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1667

- 466 -

Сп Б 483

Димитров, Велиян.  Големите масиви с данни - носители на заплахи за конфиденциалността / Велиян Димитров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 34 - 36. 

   Новите технологии свързани с големите масиви от данни (Big Data) доведоха до тенденция за унищожаване на запазеното лично пространство на човека. Метаданните по същество са големи масиви с данни и усложняват още повече ситуацията. Заедно с ползите, които носят, те крият неподозирани заплахи за личния живот на хората. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Права на човека 
 681.324.07.001.1(045)  + 342.7(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. права на човека 4. данни 5. метаданни 6. големи данни 7. Big Data 8. конфиденциалност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1693

- 467 -

Сп Б 483

Димитров, Велиян.  Сигурността - крайъгълен камък във визията на Европа за дигитална икономика / Велиян Димитров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 66 - 67. 

   Усвояването на дигиталната вселена трябва да бъде основано на сигурността по същия начин като в космонавтиката, считат представители на Европейската комисия. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. кибератаки 4. информационни технологии 5. ИТ сигурност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1892

- 468 -

Сп Б 483

Добри практики при използването на видеоконферентни решения в здравеопазването . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 56 - 58. 

   Видеотехнологиите се утвърждават като едно от най-ефективните средства за комуникация и организация на колективна работа и сътрудничество в съвременния свят като това е валидно и в сферата на здравеопазването. Тези технологии помагат на здравните заведения да осигурят на пациентите си достъп до най-добрата възможна медицинска помощ независимо от времето и разстоянието. 

1. Предаване на изображения. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 3. Здравеопазване 
 621.397:681.324.000.61(045)  + 614(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. медицина 3. здравни заведения 4. видеовръзки 5. видеокомуникации 6. видеоконферентни системи 7. видеоконферентни връзки 8. видеоконференции 9. електронен мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1634

- 469 -

Сп Б 483

Еволюцията на ИТ в логистичния бранш: от теорията към практиката и към успеха . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 14 - 17. 

   Във време на глобализация са необходими подходи на управление и технологии, които интегрират информационните системи на участниците в движението на материалните и информационните потоци. 

1. Информационни технологии 2. Технологии в логистиката 
 681.518(045)  + 658.7(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. логистика 3. транспорт 4. логистичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1812

- 470 -

Сп Б 483

Емилова, Мая.  Облачни решения за управление на влакови данни / Мая Емилова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 26 - 28. 

   Облачните технологии премахват необходимостта от поддържане на скъпи компютърни конфигурации. Затова все повече организации извършват миграция на своите програмни продукти към различни облачни платформи. Този подход изисква съобразяване с наличните програмни модели, бази данни, ефективно управление на информационната сигурност, особено когато сферата на използване на облачните решения и услуги поставя повишени изисквания за прецизност, както е при управлението на влакови данни. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Железопътен транспорт 
 681.324.001.3(045)  + 656.2
Ключови думи: 1. облак 2. облачни услуги 3. облачни технологии 4. интернет 5. жп транспорт 6. жп превози 7. железопътни превози 8. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1683

- 471 -

Сп Б 483

Емилова, Мая.  ИТ решения за по-ефективен железопътен транспорт / Мая Емилова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 2, с. 32 - 34. 

   Новите технологии и информационни решения са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и удобен жп транспорт. С помощта на информационните системи и технологии се опростяват административните процедури, извършва се мониторинг на трафика в реално време, електронно отчитане на товарните превози и др. Целта е с въвеждането на подходящи ИКТ да се постигне по-голяма безопасност и мобилност, както и да се изгради модерна инфраструктура. 

1. Информационни технологии 2. Информационни системи 3. Железопътен транспорт 
 681.518(045)  + 656.2(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. железопътен транспорт 4. комуникационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1813

- 472 -

Сп Б 439

Енергийно-ефективна система на Siemens за домашна автоматизация . // Ютилитис, 12, 2014, N 7, с. 38 - 39. 

   Статията представя енергийно-ефективната система на Siemens за домашна автоматизация Synco Living, която предлага мултифункционално управление и дистанционен достъп чрез смартфон. 

1. Системи и устройства за автоматично регулиране 
 681.525.001.3(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. енергия 3. автоматизация 4. автоматизация на сгради 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1550

- 473 -

Сп Б 483

Ес Ди Ен] SDN - разделяй и владей . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 42 - 46. 

   Софтуерно дефинираните мрежи (Software-defined Networking, SDN) са направление в развитието на мрежовите технологии. SDN е мрежова архитектура, в която управлението на мрежата е отделено от механизма за препращане на пакетите и се програмира непосредствено. Статията разглежда какви са предпоставките за появата на SDN и какви предимства обещава реализацията на тази концепция. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. компютърни мрежи 2. Software-defined Networking 3. мрежова архитектура 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1747

- 474 -

Сп Б 553

Етернет] Ethernet в колата: надежда за унифициране . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 6, с. 16 - 17. 

   Активната употреба на електроника в автомобилите започна в средата на миналия век и досега броят на електронните компоненти се увеличава стремглаво. Интересът на автомобилните производители към Ethernet е разбираем, тъй като това е доминиращата мрежова технология в света на преноса на данни. Ethernet започна да се проявява като ключова автомобилна технология за коли, оборудвани с повече системи за развлечения и комуникации плюс системите за безопасност като видеокамерите за задно виждане. 

1. Автомобили - електронно оборудване 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 629.113:621.38.001.3(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. електроника 3. Ethernet 4. окабеляване 5. автомобилно окабеляване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1715

- 475 -

Сп Б 553

Инженерната инфраструктура в ЦОД: курс по енергоефективност . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 5, с. 3, 7 - 12. 

   Все по-често конференциите и форумите, организирани за центровете за обработка на данни (ЦОД), се фокусират върху организацията и експлоатацията на инженерната инфраструктура в тях, като основно внимание се обръща на методите за понижаване на енергопотреблението и повишаване на енергоефективността. Те позволяват не само да се намалят сметките за електроенергия, но и съществено да се понижат разходите за свързване към енергийните мрежи и за купуване на средства за непрекъсваемо електрозахранване и друго инженерно оборудване. . 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. обработка на данни 3. центрове за данни 4. центрове за обработка на данни 5. енергоефективност 6. енергопотребление 7. охлаждане 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1720

- 476 -

Сп Б 553

Интернет на нещата продължава да променя обществото и индустрията . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 1, с. 23 - 25. 

   С нарастване на броя на свързани устройства, сензори и физически обекти, Интернет на нещата създава добавена стойност за потребителите, производителите на устройства и разработчиците на приложения. Интернет на нещата дава възможност на различни фирми да се възползват от информацията от хилядите свързани устройства, за да пуснат иновативни услуги. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интернет 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет на нещата 3. internet of things 4. свързаност 5. М2М 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1870

- 477 -

Сп Б 483

ИТ в банките - каква е цената . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 4 - 8. 

   Според различни източници компаниите от сферата на финансовите услуги през последната година са похарчили за ИТ между $270 млрд. и $470 млрд. Статията разглежда структурата на направените ИТ разходи и подходите към ИТ бюджетите в различни региони по света. Като цяло вниманието се фокусира върху ефективното управление на инвестициите. 

1. Информационни технологии 2. Банки. Банково дело 
 681.518:336.71.003.2(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. ИТ разходи 4. банки 5. банково дело 6. финансов сектор 7. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1790

- 478 -

Сп Б 483

ИТ в здравеопазването - тенденции и перспективи . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 50 - 54. 

   Статистическите данни за средствата, които в глобален мащаб се харчат за ИТ в медицината, са повод за оптимизъм. Като цяло институциите от сферата на здравеопазването нямат намерение да намаляват инвестициите си в ИТ. 

1. Информационни технологии 2. Здравеопазване 
 681.3:614.2(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. електронно здравеопазване 3. медицина 4. информационни технологии 5. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1635

- 479 -

Сп Б 483

ИТ в ютилити сектора - под знака на конвергенцията между информационни и оперативни технологии . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 16 - 19. 

   В глобален мащаб пазарът на средства за автоматизация на компаниите от сектор "Енергетика и ютилити" расте предимно благодарение на разходите за ИТ услуги. Компаниите се стремят изключително активно да осигурят гъвкавост и иновации на своите операции и бизнес модели. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Домакинство. Комунално-битово обслужване 
 681.324(045)  + 64(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. ютилити сектор 3. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1751

- 480 -

Сп Б 483

ИТ сигурност 2014: Висшият мениджмънт отделя по-голямо внимание на сигурността . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 4 - 12. 

   Според ежегодното проучване в областта на информационната сигурност Global State of Information Security изпълнителните директори вече отделят по-голямо внимание на сигурността. Те все повече обръщат внимание на необходимостта от финансиране на съвременни мерки в сферата на сигурността и вярват, че трябва непрекъснато да се подобрява технологичната защита, процесите и стратегиите. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.001.5(045)
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. защита на информацията 3. мобилна сигурност 4. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1689

- 481 -

Сп Б 483

Кадрите на отделите по ИТ сигурност - тесни специалисти с широк кръгозор . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 62 - 63. 

   Практиката през последните години показва, че подготовката на специалисти по ИТ сигурност е ключов проблем, от решаването на който зависи успешната дейност на държавни и бизнес структури. Все повече се осъзнава, че защитата на информацията е комплексен проблем, за който са необходими не само технологични знания, но и основни знания в сферата на мениджмънта, правото, социологията и психологията. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. ИТ сигурност 4. специалисти 5. ИТ специалисти 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1642

- 482 -

Сп Б 553

Как да защитим SaaS . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 5, с. 23 - 24. 

   Все повече се засилва вниманието на обществеността към проблема за безопасност на облаците. Затова предприятия, доставчици на облачни приложения и стартъпи, специализирани в информационната безопасност, активно предлагат идеи за повишаване защитеността на облаците. За да решат проблема, оператори на SaaS (Software as a Service) и техни клиенти се обръщат към ново поколение решения за безопасност за облаци, които са описани в настоящата статия . 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. Software as a Service 4. SaaS 5. облак 6. облачни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1718

- 483 -

Сп Б 553

Как да измерим правилно енергоефективността на ЦОД . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 4, с. 18 - 19. 

   В статията се разглежда въведената интегрална метрика за оценка на ефективността на енергопотреблението в ЦОД (Power Usage Effectiveness, PUE). С нейна помощ оператори и собственици на центрове за данни могат бързо да оценят енергоефективността на своите ЦОД, включително в сравнение с други подобни обекти, и да определят мерки за подобрение. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. обработка на данни 3. центрове за данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1867

- 484 -

Сп Б 483

Как да оптимизираме бюджета за информационна сигурност . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 47 - 48. 

   Като цяло бюджетите за информационна сигурност растат. Много организации обаче се увличат да купуват най-модерните технологии, независимо дали те са най-подходящите решения за техните специфични цели във връзка със сигурността. Имайки предвид това несъмнено трябва да се направи необходимото, така че повишените бюджети да бъдат насочени към правилните сфери. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 
 681.324.07(045)  + 336.126(045)
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. защита на информация 3. бюджет 4. управление на бюджета 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1700

- 485 -

Сп Б 526

Киберзащита . // Новата икономика, V, 2015, N 5 (49), с. 84 - 85. 

   Информационните технологии са катализатор на прогреса и откакто все по-голяма част от бизнеса се крепи на тях, атаките срещу информацията стават все по-често срещано явление и все по-голям бизнес. Информацията е най-ценният актив на всяка компания и сигурността й трябва да е гарантирана. 

1. Информационна сигурност 2. Защита на информация 
 681.324.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. защита на информация 3. кибератаки 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1913

- 486 -

Сп Б 389

Кръстева, Десислава.  Камера се включва тайно и заснема крадеца : Как да защитим лаптопа, смартфона, компютъра? Има нови и доста полезни решения / Десислава Кръстева. // Мениджър, 2015, N 5 (199), с. 114 - 116. 

   Кражбата на лаптоп или смартфон и свързаната с това загуба на данни е сериозна драма за всеки потърпевш. Когато бедата се случи, често си задаваме въпроса дали не може предварително да защитим и устройството, и информацията. Може. Статията разкрива как. 

1. Защита на информацията 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. защита на данни 3. биометрични технологии 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1968

- 487 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  ИТ разходите на финансовия сектор в България - с 2% по-ниски през 2014 г. / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 4 - 7. 

   Повечето институции не очакват промени в своите ИТ бюджети през следващата година. Бурният ръст на ИТ инвестициите е минало, но банките и застрахователните компании си остават крупни и активни ИТ потребители. 

1. Банки 2. Информационни технологии 
 336.71:681.518(045)
Ключови думи: 1. банки 2. финансови институции 3. финансов сектор 4. информационни технологии 5. ИТ инвестиции 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1651

- 488 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Ограничените бюджети - отново проблем №1 за ИТ сигурността на българските организации / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 7, с. 14 - 17. 

   Макар че бюджетите за информационна сигурност продължават да бъдат ограничени, през последната година много български организации са разширили портфолиото от въведени организационни мерки и технологични средства за ИТ сигурност. Статията представя проучване на списание CIO България за ИТ сигурността и дава обобщените отговори на ИТ ръководители в 29 български организации. 

1. Защита на информация 2. Информационна сигурност 3. Инвестиции 
 681.324.07:330.322(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. инвестиции 4. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1690

- 489 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  2015: От ИТ отделите се очакват качествени услуги и иновации / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 4 - 8. 

   Статитята разкрива какви са очакванията към ИТ отделите в българските организации и към техните ръководители в началото на 2015 г., в какви направления са фокусирани ИТ инициативите и какви технологии ще бъдат внедрявани с приоритет. Като цяло се очертават няколко интересни нови тенденции в света на корпоративните информационни технологии. 

1. Информационни технологии 
 681.518.001.5(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. ИТ услуги 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1834

- 490 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  TMS, FMS,LIS - тенденции и перспективни решения / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 20 - 23. 

   Индустрията на транспортните и логистични услуги е силно зависима от ИТ. Факт е обаче, че компаниите инвестират доста пестеливо в тях. В статията са разгледани три типа ИТ решения, които са специално ориентирани към транспорта и логистиката: системи за управление на транспорта (Transportation Management Systems, TMS), системи за управление на транспортните средства (Fleet Management Systems, FMS) и логистични информационни системи (LIS). 

1. Информационни системи 2. Информационни технологии 3. Логистика 4. Транспорт 
 681.518:658.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. логистика 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1842

- 491 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Дигиталната трансформация - тенденции и предизвикателства / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 3, с. 32 - 39. 

   Съвременните бизнес реалности налагат банките да ускорят темповете на дигитализация на своя бизнес. Статията показва какви са най-важните аспекти на този процес, според проучванията на водещите анализатори и практическия опит на банка ДСК. 

1. Банки. Банково дело 2. Дигитализация 
 336.71:681.324(045)
Ключови думи: 1. банки 2. банково дело 3. дигитализация 4. дигитализиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1900

- 492 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Десет] 10 потвърдени предимства на ERP системите / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 28 - 36. 

   Статията се спира на десет предимства, постигнати с внедряването на ERP система, потвърдени в практиката на българските организации. 

1. Бизнес информационни системи 2. Управленски информационни системи 
 681.518  + 004.4:658.7
Ключови думи: 1. системи за управление 2. управление на бизнеса 3. ERP системи 4. ERP 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1985

- 493 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Десет] 10 значими тенденции в сферата на ИТ сигурността / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 5, с. 22 - 26. 

   Атаките в киберпространството от ден на ден са повече и все по-сложни, а новите технологични тенденции крият все още ненапълно изследвани уязвимости. Статията представя десет важни аспекта във връзка с новите реалности в сферата на защитата на информацията. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. киберсигурност 4. ИТ сигурност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1986

- 494 -

Сп Б 553

Къде SDN все още е слаб . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 2, с. 15 - 16. 

   Статията разглежда къде днешните SDN архитектури все още са слаби и някои основни области, които биха осигурили на организацията успешно внедряване на вече създадените SDN. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. програмно-конфигурируеми мрежи 2. SDN 3. Software-defined Networking 4. мрежи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1937

- 495 -

Сп Б 483

Модернизацията на системите за съхранение на данни - баланс между цена и качество . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 12, с. 56 - 59. 

   Всяка система за съхранение на данни рано или късно престава да удовлетворява потребностите на бизнеса. Решението е замяна с нова система или модернизация на старата.За целта трябва да се вземе предвид какви бизнес приложения се използват в предприятието сега и какви се планират да бъдат внедрени през следващите няколко години. 

1. Данни - съхранение 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. съхранение 2. данни 3. съхранение на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1639

- 496 -

Сп Б 553

Модулни ЦОД 2.0 . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 5, с. 14 - 18. 

   Много експерти наричат модулния подход най-значимата иновация в еволюцията на ЦОД (центровете за обработка на данни). Модулният ЦОД се създава от типови (повторяеми) модули. Конструктивно те трябва да бъдат изградени така, че сложността на разгръщане и последващото разширение на ЦОД да е минимална, а в идеалния случай позволява не само да се разшири, а и да се свие, например когато се налага пренасянето му на друго място. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. обработка на данни 3. центрове за данни 4. центрове за обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1721

- 497 -

Сп Б 553

Облак и за машините . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 4, с. 3 - 10. 

   Днес най-активният технологичен стимул е развитието на телекомуникационните мрежи, появата на нови стандарти и протоколи за предаване на данни, които позволяват да се създават мрежи на местата, където се ползват машини и устройства, изискващи обединяване, и където по-рано мрежи за връзка са били недостъпни. Но съвременните устройства се нуждаят не просто от връзка помежду си, а от свързване към облака, т.е. към управляващ център на доставчик на услуги. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. М2М комуникации 2. machine-to-machine 3. облачни технологии 4. облачни изчисления 5. М2М 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1861

- 498 -

Сп Б 553

Оптимизация на мрежовите системи за съхранение . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 6, с. 18 - 20. 

   Централизираното съхранение на данни на свързаните към мрежата ресурси има много предимства както за малкия бизнес, така и за корпоративните ЦОД. Същевременно при централизирано съхранение са възможни проблеми с производителността - в случай на интензивен достъп до тях или до други ресурси или при изпълнение на ресурсоемки приложения. 

1. Данни - съхранение 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. съхранение на данни 3. мрежови системи 4. централизирано съхранение 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1713

- 499 -

Сп Б 483

Отвъд големите данни: пригответе се за прогнози в реално време . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 57 - 59. 

   Големите данни започват да предизвикват доста промени в организациите, затова те се фокусират отвъд простото натрупване на все по-големи количества еднородни данни към извличането на стойност от голямото разнообразие различни видове данни в реално време. Посредством обработка и сливане на всички налични данни, в крайна сметка се оформя точна платформа за вземане на решения и постигане на измерими предимства за компаниите. 

1. Електронна обработка на данни 
 681.3.01 *(045)
Ключови думи: 1. Big Data 2. големи данни 3. обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1800

- 500 -

Сп Б 483

Пазарът на облачни услуги в България - търсенето и предлагането очаквано продължават да растат . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 3 - 9. 

   Потребителите разполагат с не малко възможности за избор, независимо от това дали търсят възможност да използват инфраструктура, софтуер или платформа като услуга, а ИТ доставчиците постоянно разширяват броя и разнообразието на своите "облачни" предложения. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.5(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачни услуги 3. облачни технологии 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1685

- 501 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Емоционалният робот: да или не / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 158, с. 80 - 82. 

   Научнофантастичните филми постоянно ни показват роботи, изпитващи чувства. Те влияят върху нашето възприятие за роботите и за все по-напредничавите и старателни усилия на учените да създадат робот освен с изкуствена интелигентност и с изкуствена емоционалност. 

1. Роботи. Автомати 
 621.865(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. емоционални роботи 3. емоционалност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1746

- 502 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  В зората на киборгите / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 154, с. 68 - 71. 

   Представата, която сме получили за киборгите е сливане на машина и човек, смесица между компютърен мозък и тяло с усъвършенствани части, изработени специално, за да оформят един суперчовек. Може би сме по-близо до създаването им, отколкото си мислим - хора с изкуствени очи, уши, мускули, кости, органи могат да станат част от света не по-късно от 2030 г. 

1. Бионика 
 621.391:57(045)
Ключови думи: 1. киборг 2. кибернетика 3. бионика 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1774

- 503 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Лечебната сила на виртуалната реалност / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 167, с. 78 - 80. 

   Технологията на виртуалната реалност (VR) става все по-търсена в една интересна област - медицината. Приложението на VR към медицински проблеми, засягащи големи групи хора, се оказва все по-разширено, а успешността - неопровержима в много заболявания. Оказва се, че виртуалната реалност има потенциала да излекува милиони, а силата й тепърва ще се опознава все повече. 

1. Виртуална реалност 2. Медицина 
 681.32:61.001.76(045)
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. медицина 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1933

- 504 -

Сп Б 483

Пет] 5 тенденции в информационната сигурност, които ще доминират през 2015 . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 1, с. 66 - 67. 

   В областта на информационната сигурност 2014 г. беше година на сякаш безкрайни събития от кибер заплахи и пробиви на данни. Очакванията на експертите за тази година са, че размерът, обхватността и сложността на кибер заплахите ще продължава да нараства. В статията са описани 5 тенденции в областта на информационната сигурност, които ще доминират през 2015 г. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.001.18(045)
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. киберзаплахи 3. киберпрестъпност 4. интернет 5. защита на информация 6. защита на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1631

- 505 -

Сп Б 483

Пет] 5 технологии за безопасност на корпоративните данни . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 12, с. 60 - 61. 

   Все по-активното използване на облачни и мобилни технологии увеличават опасностите, на които са изложени данните, но рисковете могат да бъдат балансирани с помощта на нови технологии. Част от тези технологии са разгледани в настоящата статия. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. информационна сигурност 3. ИТ сигурност 4. защита на информацията 5. защита на данни 6. безопасност 7. киберзаплахи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1638

- 506 -

Сп Б 483

Пет] 5 условия за успеха на ERP внедряването . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 10, с. 58 - 61. 

   Дали внедряването на ERP системата е успешно и в каква степен? Съществуват няколко точни критерия, по които можем да преценим доколко успешно е реализиран даден ERP проект. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационни технологии 
 65.012:681.518(045)
Ключови думи: 1. ERP 2. ERP системи 3. ERP проект 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1653

- 507 -

Сп Б 553

По-пъргав бизнес с помощта на SDN . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 2, с. 12 - 14. 

   Терминът "програмно-конфигурируеми мрежи" стана доста популярен в областта на мрежовите технологии и изграждането на центрове за обработка на данни. Статията разглежда какви са ползите за бизнеса от тяхното използване. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. програмно-конфигурируеми мрежи 2. SDN 3. Software-defined Networking 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1938

- 508 -

Сп Б 483

Популярно за "cloud computing" - терминология, предимства, приложения . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 30 - 36. 

   Концепцията "облачни изчисления" (cloud computing) позволява предоставяне и използване на ИТ услуги по заявка, което е предпоставка за намаляване на разходите. Освен това този подход позволява и да бъде намалена сложността при използване на информационните системи, а в същото време да бъде повишена тяхната мащабируемост и достъпност. Статията представя най-общо терминологията, концепцията и изискванията към "облачните" технологии. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачни технологии 3. облачни изчисления 4. cloud computing 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1681

- 509 -

Сп Б 483

Предсказанията за SaaS през следващата година . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 40 - 42. 

   Моделът SaaS (software as a service - софтуер като услуга) става все по-популярен. Това всъщност е използване на хардуерни и софтуерни ресурси чрез интерфейс портал, което практически гарантира тяхната достъпност от всяка точка на планетата. Прогнозите са, че през следващата 2015 г. SaaS решенията ще представляват пазар на стойност $22 млрд. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.18(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуер като услуга 3. Software as a Service 4. SaaS 5. корпоративен софтуер 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1676

- 510 -

Сп Б 483

Рангелов, Бойко.  Системи за ранно предупреждение от природни бедствия - все по-актуални / Бойко Рангелов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 60 - 63. 

   Главна роля за реализацията на подобни системи играят т. нар. Географско Информационни Системи (ГИС), които служат за локализация на опасните зони и разстоянията от тях до съответните застрашени обекти. Статията разглежда съществуващите по света и в България системи за ранно предупреждение от природни бедствия. 

1. Информационни системи 2. Геоморфология 3. Природни бедствия 
 681.518:551.4.001.3(045)  + 502.5(045)
Ключови думи: 1. природни бедствия 2. цунами 3. наводнения 4. земетресения 5. информационни системи 6. системи за предупреждение 7. географско информационни системи 8. ГИС 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  3. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  4. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1658

- 511 -

Сп Б 483

Рискове в "облака" - предизвикателства и решения . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 9, с. 43 - 45. 

   Преходът към облачни технологии носи ползи, но и опасности, свързани с информационната сигурност. Затова всяка компания, която обмисля въвеждането на тези технологии, трябва да отдели специално внимание на анализа на потенциалните рискове и да вземе мерки за тяхното минимизиране. Статията обръща внимание на няколко категории рискове, които възникват особено често, както и на мерките, с помощта на които те могат да бъдат редуцирани. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Управление на риска 
 681.324:65.012 :331.1(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачни технологии 3. кражба на данни 4. информационна сигурност 5. риск 6. управление на риска 7. ИТ услуги 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1675

- 512 -

Сп Б 483

Седем] 7 важни въпроса при избора на облачни услуги . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 2, с. 52 - 53. 

   В бизнеса през 21-и век използването на надеждни облачни изчисления вече придобива стратегическо значение. При избора на облачни услуги компаниите трябва да се фокусират върху 3 основни фактора: функционалност, цена и характеристики на услугата. В статията са представени 7 най-важни характеристики, които непременно трябва да се отчитат при избора на облачен доставчик. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.004.1(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачни технологии 3. облачни изчисления 4. облак 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1836

- 513 -

Сп Б 483

Системите за съхранение на данни - в търсене на нови подходи и стратегии . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 5, с. 52 - 53. 

   Обемът на съхранение на данни на всеки две години се удвоява и през 2020 г. може да нарастне 50 пъти. На този фон компаниите са принудени да търсят нови подходи и стратегии, най-добрите способи за съхранение и защита на данните, управление на информационни масиви и обезпечаване на достъпа до тях. Статията показва какви технологични тенденции са характерни за съвременните сторидж решения. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 2. Съхраняване на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. съхранение на данни 3. сторидж системи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1766

- 514 -

Сп Б 412

Славчев, Слави.  Да започнем бизнес онлайн / Слави Славчев. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 162, с. 46 - 51. 

   Създаването на онлайн магазин може да бъде ценен допълнителен доход или първа крачка за бизнес във виртуалния свят. Статията представя преглед на най-популярните платформи, с които можете да създадете онлайн магазин за един ден. 

1. Електронна търговия 2. Търговия - използване на Интернет 
 339.1:681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн магазини 3. онлайн пазаруване 4. онлайн търговия 5. интернет търговия 6. интернет 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1728

- 515 -

Сп Б 412

Славчев, Слави.  Да полетим в облаците / Слави Славчев. // Хай Ком] Hi Comm, 2014, N 159, с. 18 - 21. 

   Облачните услуги навлизат все повече в ежедневието ни и предлагат нови възможности и удобства, които правят живота ни по-лесен и приятен. Така че въпросът не е дали да ползваме облачни услуги или не, а доколко и как. Настоящата статия разкрива какво ще ни донесе бъдещето на тези услуги и доколко е безопасно да ги използваме. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324
Ключови думи: 1. облак 2. облачни услуги 3. облачни технологии 4. интернет 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1731

- 516 -

Сп Б 483

Сложният път към правилното управление на инцидентите свързани с ИТ сигурността . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 3, с. 60 - 62. 

   Финансовите институции все по-често се ориентират към внедряване на система за информация и управление на събитията във връзка със сигурността SIEM (Security Information and Event Management). Това е платформа, която им дава възможност да отговарят едновременно на няколко изисквания на регулаторните органи. SIEM също така е и мощен инструмент за мониторинг, разкривани и разследване на инциденти във връзка с информационната сигурност. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. ИТ сигурност 4. финансови институции 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1801

- 517 -

Сп Б 553

Софтуерният ЦОД - назад към бъдещето . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXI, 2014, N 2, с. 4 - 8. 

   Статията разглежда програмно дефинирания център за обработка на данни (Software Defined Data Center, SDDC). Той представлява набор от слабо свързани програмни компоненти, осигуряващи виртуализация и обединение на ресурсите в ЦОД. Задачата на SDDC е да свърже разнородни ИТ ресурси за предоставяне на интегрирани услуги. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3
Ключови думи: 1. центрове за данни 2. обработка на данни 3. съхранение на данни 4. данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1858

- 518 -

Сп Б 483

Софтуерно дефинираните мрежи - развитието тепърва предстои . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 11, с. 46 - 48. 

   Софтуерно дефинираните мрежи (SDN - Software-defined Networking) са технология, която позволява на приложенията да разпространят автоматизация, оркестровка, инструменти за сигурност, анализ на трафика и много други функции навсякъде в мрежата. Статията показва как на практика се възприема SDN от корпоративните потребители. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.1(045)
Ключови думи: 1. софтуерно дефинирани мрежи 2. компютърни мрежи 3. Software-defined Networking 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1647

- 519 -

Сп Б 483

Сторидж индустрията - близо до нова повратна точка . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, X, 2014, N 6, с. 38 - 40. 

   Обемите на системите за съхранение растат, а приходите от продажби намаляват. Каква е причината за този парадокс и какви ще бъдат последствията?. 

1. Съхраняване на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. съхранение на данни 3. облачни технологии 4. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1748

- 520 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  От къде идват цветовете на екраните / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 8, с. 124 - 125. 

   Един от белезите на съвременната цивилизация е, че сме свикнали да използваме във всекидневието си безброй технологии. Но имаме ли представа как работят машините, които използваме толкова често? Статията разглежда от къде идват цветовете на течнокристалните дисплеи на нашите телевизори, компютри и телефони. 

1. Устройства за управление, проверка и контрол 
 681.326.001.1(045)
Ключови думи: 1. екрани 2. дисплеи 3. LCD екрани 4. LCD дисплеи 5. течнокристални дисплеи 6. LCD телевизори 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1609

- 521 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Плаващи центрове за данни / Начо Стригулев. // Мениджър, 2014, N 6, с. 94 - 96. 

   Всеки път, когато гледаме клип в YouTube, пишем статус във Facebook, изпращаме мейл или записваме файл в облачна услуга, ние създаваме работа на някой мощен сървър. Това са така наречените центрове за данни, известни още като изчислителни центрове. Основният проблем с тях е, че те са огромни консуматори на електроенергия. В последните години големите играчи в облачните технологии водят истинска надпревара за създаването на все по-енергийно ефективни и екологични изчислителни центрове. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3.000.33(045)
Ключови думи: 1. центрове за данни 2. дейта центрове 3. изчислителни центрове 4. енергийна ефективност 5. облачни технологии 6. енергоспестяване 7. зелена енергия 
Т