НОВИ КНИГИ
- 1 -
 П/316/М31Рк

Маринов, Руси

   Комуникационни стратегии  / Руси Маринов  . - София  : Нов Български университет, 2004  . - 160 с.: с рез. на англ. ез.: цит. лит. сл. вс. час  ; 20 см

Сист. No: 3679
- 2 -
 П/004/П54Аа

Писарски, Асен

   [АрхиКАД] ArchiCAD 8 и 8.1  : Пълно ръководство  / Асен Писарски  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 824 с. ; 23,5 см

Сист. No: 9585

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 3 -
ЦБ  55524

   "Хуманитарното знание-традиционни опори и актуалност"  : Национална научна конференция  . - Бургас  : ИРИТА ЕООД, 2003  . - 23 см

   Т.1. Сборник доклади  . - 2003  . - 236 с.

Сист. No: 12589
- 4 -
ЦБ  55524

   "Хуманитарното знание-традиционни опори и актуалност"  : Национална научна конференция  . - Бургас  : ИРИТА ЕООД, 2003  . - 23 см

   Т.2. Сборник доклади  . - 2003

Сист. No: 12590
- 5 -
 ДИР/37/Б40Пб

Берон, Петър

   Буквар с различни поучения  : Рибен буквар  / Петър Берон  ; Състав. Георги Бижков, Люба Коспартова  . - София  : Национален музей на българската книга и полиграфия, 2004  . - 350 с. ; 22 см  . -   (Българското образование през вековете, 1)

   С приложение

Сист. No: 12492
- 6 -
 С2/14/Д95

Дънов, Петър

   Енциклопедичен речник  : идеи, принципи, закони, практически съвети  / Петър Дънов  . - 2.прераб. - София  : Астрала, 2002  . - 1088  ; 21 см

Сист. No: 12431
- 7 -
ЦБ  55520

   Каталог на новопотъпилата теоретична литература в централна патентна библиотека  : (състояние към 1 януари 2002 г.)  /   Състав. Здравка Гьозлиева, Красимира Йорданова  . - София  : Централна патентна библиотека, 2002  . - 64 с. ; 21 см

Сист. No: 12549
- 8 -
 С/01/К72

Ковачева-Костадинова, Вяра

   [Сто и петдесет ] 150 години българска етнографска наука 1829 - 1978  : Библиография  /   Съставители  Вяра Ковачева-Костадинова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 338 с. ; 23 см

Сист. No: 12476
- 9 -
 П/006/К92Г-о

Крылова, Галина Дмитриевна

   Основы стандартизации, сертификации, метрологии  / Галина Дмитриевна Крылова  . - 3.прераб. и доп. - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2003  . - 672 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12360
- 10 -
 П/0/К93

   Культурология  : Для студентов технических вузов  /   Съавт., под ред. Надежда Гегамовна Багдасарьян  и др. - 5. испр.и доп. изд. - Москва  : Высшая школа, 2004  . - 710 с. ; 22 см

Сист. No: 12319
- 11 -
ЦБ  55508

Маркова, Валентина

   Другите аксиоми  : Основни определения и приложения  / Валентина Маркова  . - София  : ИК Наутилиус, 2003 -  . - 23 см  . -   (Колекция Научни хоризонти)

   Ч.1 . Първа част  . - 2003  . - 296 с.: със сх.

Сист. No: 12495
- 12 -
 П/0/М51, Ч3/0/М51

   Методични и морално-етични аспекти на научния труд  : Сборник материали в помощ на докторанти  /   Ред. Тодорка Здравкова Цветкова, Димитър Христев Илучев  . - Пловдив  : МУ-Пловдив, 2004  . - 118 с. ; 20 см

Сист. No: 12552
- 13 -
5547955479, Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   В обятията на Шамбала  : В търсене на града на боговете  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев.от руски  Стефка Петрова  . - София  : НСМ - Медиа, 2004  . - 21 см  . -   (Космическите огледала)

   

Сист. No: 12408
- 14 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   Златните плочи на Харати  : В търсене на града на боговете  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев. Светла Петрова, Ваня Дамянова  . - София  : НСМ - Медиа, 2004  . - 259 с. ; 21 см

Сист. No: 12429
- 15 -
 С2/03/Н17

   Най-великите личности в историята на света  /   Прев. Ваня Петкова  ; Ред. Цанко Лалев  . - Б.м. : ИК ПАН, 2003  . - 48 с.: с ил. ; 27,5 см  . -   (Знаете ли.Кой кой е?)

Сист. No: 12434
- 16 -
ЦБ  55525

   Научна конференция "Съвременни технологии-03"  : Сборник доклади  /   Тех.ред. Радостин Долчинков  ; Техн ред. Георги Тонев  . - Бургас  : ИРИТА ЕООД, 2003  . - 262 с. ; 23 см

Сист. No: 12591
- 17 -
 С3/03/Н86

   Новы энциклопедический словарь  /   Гл.ред. А.П. Горкин  . - Москва  : Большая Российская энциклопедия, 2000  . - 1456 с. : с ил. ; 26,5 см

Сист. No: 12539
- 18 -
 С/0/Р66

Ричардсън, Матю

   Енциклопедия на първите  : Открития.Изобретения.Постижения.Идеи.  / Матю Ричардсън  ; Прев. Катя Герчева  . - София  : ИК Плеяда, 2003  . - 510 с. ; 24 см

Сист. No: 12400
- 19 -
 Арх/378/С23, Б3/378/С23, П/378/С23, Ч3/378/С23

   Сборник статии и доклади "Електронното обучение"  /   Под общ. ред. на  Ангел Сотиров Смрикаров  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2003  . - 195 с.: със сх., табл. ; 20 см

   Проект: Създаване на пилотна виртуална катедра по компютинг "Джон Атанасов"

Сист. No: 12601
- 20 -
 С/378/С59

   Справочник за магистърска степен на обучение 2004/2005  /   Състав. Стоян Петров Цветков, Красимир Христов Керчев  . - София  : УНСС, 2004  . - 83 с. ; 20 см

Сист. No: 12555
- 21 -
 С/02/П98

Съюз на библиотекчните работници

   Пътеводител на университетската библиотека при СУ "Св. Кл.Охридски"  /   Състав. Таня Тодорова  и др. = Guide of the University Library = Eine fuhrung durch die Universitatsbibliothek  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2003  . - 64 с. ; 21 см

Сист. No: 12500
- 22 -
ЦБ  55537

Уайт, Майкъл

   Стивън Хокинг. Живот в науката  / Майкъл Уайт, Джон Грибън  . - София  : A&T, 2004  . - 319 с. ; 24,5 см

Сист. No: 12572
- 23 -
 П/02/Ч12

Чавдарска, Люба

   За библиотеките, читателите с увреждания и библиотечните услуги  / Люба Чавдарска  ; Ред. Вера Младенова  . - София  : Център за независим живот, 2004  . - 31 с. ; 21 см

Сист. No: 12597
- 24 -
 Б2/159.9/Ш66

Шиникчиева, Цецка

   Тестове за интелигентност за деца на 8 и повече години  / Цецка Шиникчиева  . - София  : Летера, 2003  . - 47 с. ; 19 см

Сист. No: 12467

Философия. Психология. Религия

- 25 -
ЦБ  55499

Koeva, Margarita

   Rila monastery  / Margarita Koeva  ; Ред. Vyara Kandjeva  . - Sofia  : Borina, 2003  . - 107 s. : photos and plans  ; 21 cm

Сист. No: 12493
- 26 -
ЦБ  55489

Александрова, Наталия

   Старите хора.Личностно-психологически особености  / Наталия Александрова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 179 с. ; 20 см

Сист. No: 12453
- 27 -
 П/2/Б16

Бакалов, Георги Петров

   История на религиите  / Георги Петров Бакалов, Тотю Пенчев Коев  ; Ред. Боян Бечев  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 224 с. ; 24,5 см

Сист. No: 12483
- 28 -
 Б2/372.3/Б44Гт, Ч2/372.3/Б44Гт

Бижков, Георги Христов и др.

   Тест за диагностика на готовността на децата за училище  / Георги Христов Бижков, Фелиянка Христова Стоянова  . - 2.изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 50 с. ; 29 см

   На кор. отбелязано първо изд.

Сист. No: 12466
- 29 -
 Арх/159.9/В19Ви, Б2/159.9/В19Ви, П/159.9/В19Ви, П1/159.9/В19Ви, Ч2/159.9/В19Ви

Ванева, Виолета Йорданова

   История на психологията  : Имена, дати, перспективи  / Виолета Йорданова Ванева  . - Русе  : Печатна база при РУ, 2004  . - 272 с.: библиогр. ; 22 с.

Сист. No: 12414
- 30 -
I    3205

Велчев, Николай Борисов

   Абсурдните реалности  : Действителни истории при необичайни условия  / Николай Борисов Велчев  ; Ред. Юлиан Вучков  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 155 с. ; 16,5 см

Сист. No: 12505
- 31 -
ЦБ  55499

Коева, Маргарита

   Рилският манастир  / Маргарита Коева  ; Ред. Вяра Канджева  . - 2.прераб.и доп. - София  : ИК Борина, 2003  . - 107 с. : със сн. ; 21 см

   Библиография 106-107с.

Сист. No: 12491
- 32 -
 Ч2/159.9/К81

   Конгнитивно развитие и учебна дейност  : [Сборник]  /   Науч. ред. Дора Левтерова  . - Пловдив  : УИ "Паисий Хилендарски", 2003  . - 84 с. ; 22 см

Сист. No: 12462
- 33 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   От кого сме произлезли?  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев.от рус. Светла Петрова, Георги Рачев  . - София  : медиа - Ф, 2003  . - 428 с. ; 21 см

Сист. No: 12425
- 34 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   Трагичното послание на древните  : В търсене града на боговете  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев.от рус. Георги Рачев  . - София  : НСМ - Медиа, 2004  . - 389 с. ; 21 см

Сист. No: 12428
- 35 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   Златните плочи на Харати  : В търсене на града на боговете  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев. Светла Петрова, Ваня Дамянова  . - София  : НСМ - Медиа, 2004  . - 259 с. ; 21 см

Сист. No: 12429
- 36 -
ЦБ  55509

Стойчева, Катя

   Толерантността към неопределеност  / Катя Георгиева Стойчева  . - София  : Леге Артис, 2003  . - 224 с.: лит. с. 209 - 223  ; 20 см  . -   (Поредица за наука, култура, политика и религия)

Сист. No: 12502

Социология. Политология. Право

- 37 -
ЦБ  55484

Forester, John

   Planning in the face of power  / John Forester  . - Berkeley  : University of California Press, 1989  . - 283 p.: bibligr. p. 247 - 274, ind. 275 - 283  ; 22.5 sm

   По проект

Сист. No: 12436
- 38 -
 С/316(038.1)/А13Нс

Аберкромби, Николас

   Социологический словарь  : Справочник  / Николас Аберкромби, Стивен Хилл, Браян Тернер  ; Перев. с англ. И.Г. Ясавеева  ; Под ред. С.А. Ерофеева  = The penguin dictionary of sociology  / Nicolas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner  . - 2.перераб. и доп. - Москва  : Экономика, 2004  . - 622 с.: библиогр. с.594 - 610  ; 21 см

Сист. No: 12394
- 39 -
 П/35/А74

   Антикорупция  : Учебно помагало  . - София  : Коалиция 2000, 2003  . - 343 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12580
- 40 -
 П/343/Б52Кк

Бобев, Костадин

   Криминалистика  : [Монография]  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 244 с.: с библиогр., 8 л. ил. ; 24 см

Сист. No: 12494
- 41 -
ЦБ  55510

Борисова, Виолета

   Алтернативи за децата в риск  / Виолета Златкова Борисова  . - София  : Светлик - СБО, 2003  . - 280 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12501
- 42 -
 П/347/Б85, Ч3/347/Б85

   Буквар за авторски права.Фокус върху правата  : Как да оцелеем в света на интелектуалната собственост.Основно ръководство за купуване и продаване на преводни права  /   Отг.ред. Огняна Иванова  . - София  : Посолство на САЩ, 2002  . - 167 с. ; 20 см

Сист. No: 10193
- 43 -
 Ч3/31/Б92

   България  = Bulgaria  . - София  : Национален статистически институт, 2004  . - 60 с. ; 20 см

Сист. No: 12582
- 44 -
 С/35/Б92

България. Закони и др. п.

   Защита на класифицираната информация  : Нормативни актове  /   Отг.ред. Светлозар Желев  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 356 с. ; 16 см

Сист. No: 12481
- 45 -
 П/347/В57

Видев, Стефан

   Същност на градския реституционен процес  / Стефан Видев  ; Ред. Пепа Младенова  . - Пловдив  : АИ на Аграрния университет, 2004  . - 53 с. ; 20 см

Сист. No: 12369
- 46 -
 П/347/В57

Видев, Стефан

   Рекрутиране на градските реституенти  / Стефан Видев  ; Ред. Пепа Младенова  . - Пловдив  : АИ на Аграрния университет, 2004  . - 53 с. ; 20 см

Сист. No: 12566
- 47 -
 П/316/В71Сс

Влайков, Стоян

   Социалният конфликт. Развитие, управление, разрешаване  / Стоян Влайков  . - София  : УНСС, 2004  . - 172 с. ; 20 см

Сист. No: 12550
- 48 -
 П/316/Г18Э-о

Галумов, Эраст Александрович

   Основы PR  / Эраст Александрович Галумов  . - Москва  : Летописы ХХІ, 2004  . - 408 с.: с ил. ; 23 х 19

Сист. No: 12383
- 49 -
 С/347(038.1)/Г56Са

Глядков, Сергей Владимирович

   Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам  : Более 11 000 терминов и сокращений  / Сергей Владимирович Глядков  = English-russian dictionary of the patents and trademarks: More that 11 000 terms and abbreviations  / Glyadkov, S.V. - 4.испр. и доп. - Москва  : РУССО, 2003  . - 232 с. ; 22 см

Сист. No: 12354
- 50 -
 П/347/Г63Пю

Голева, Поля Неделчева

   Юридически лица с нестопанска цел. Правен режим  / Поля Неделчева Голева, Цветана Каменова, Красен Стойчев  . - София  : Български център за нестопанско право  ; Институт за правни науки, 2003  . - 282 с. ; 21 см

Сист. No: 12553
- 51 -
 П/35/Д74

   Доклад за оценка на корупцията 2003  . - София  : Коалиция 2000, 2004  . - 104 с. ; 29,5 см

Сист. No: 12578
- 52 -
ЦБ  55505

Донков, Румен

   Историческо моделиране  / Румен Донков  = Modelling in history  / Donkov, Roumen  . - 2.изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 252 с.:библиогр. с. 232-242  ; 20 см

Сист. No: 12480
- 53 -
 П/802.0/З-40Еп

Захарова, Елена Викторовна

   [Пъблик] Public relations and advertising in close-up  : Уч. пособие по англ. яз. / Елена Викторовна Захарова, Людмила Викторовна Ульянищева  . - Москва  : ИМПЭ-Паблиш, 2004  . - 272 с. ; 29 см  + CDR

Сист. No: 12442
- 54 -
 П/004/К45Мв

Кастелс, Мануел

   Информационната епоха: икономика, общество и култура  / Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Елица Тончева  ; Ред. Тончо Тончев  . - София  : ИК Лик, 2004 -  . - 23,5 см

   Т. І . Възходът на мрежовото общество  . - 2004  . - 496 с.: библиогр. с.460 - 495

Сист. No: 12396
- 55 -
ЦБ  55538

   Кои сме ние? Предизвикателстата пред националната идентичност на Америка  / Самюъл Хънтингтън  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 544 с.: с индекси  ; 20 см

Сист. No: 12577
- 56 -
 П/659/Л40Ур

Лейн, У. Рональд

   Рекламма  / У. Рональд Лейн  = Advertising: a framework  / W. Ronald Lane, J. Thomas Russell  . - Санкт Петербург  : Питер, 2004  . - 537 с. ; 21 см  . -   (Маркетинг для профессионалов)

Сист. No: 12393
- 57 -
 П/35/М27Аг

Манойло, Андрей Викторович

   Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны  / Андрей Викторович Манойло, Анатолий Иванович Петренко, Дмитрий Борисович Фролов  . - Москва  : Горячая линия - Телеком, 2003  . - 542 с.: библиогр. 529 - 534  ; 22 см

Сист. No: 12307
- 58 -
 П/316/М31Рк

Маринов, Руси

   Комуникационни стратегии  / Руси Маринов  . - София  : Нов Български университет, 2004  . - 160 с.: с рез. на англ. ез.: цит. лит. сл. вс. час  ; 20 см

Сист. No: 3679
- 59 -
 П/32/П47

Петров, Алексей Илиев

   Тероризмът и системи за сигурност  / Алексей Илиев Петров  ; Ред.и коректор  Милена Братованова  . - София  : УНСС, 2005  . - 239 с. ; лит.238-239 с. ; 21 см

Сист. No: 12599
- 60 -
 П347.1/П67

Познер, Ричард А.

   Экономический анализ права.В двух томах  / Ричард А. Познер  ; Ред. О.Д. Рейнговерт  ; Пер. с англ. В.Л. Тамбовцева  = Economic Analysis of law  . - Санкт Петербург  : Экономическая школа, 2004  . - 24 см  . -   (Б-ка"Экономической школы", Вып.38)

   Т.1. - 2004  . - ХХ+524 с.

Сист. No: 12339
- 61 -
 П/347/П67

Познер, Ричард А.

   Экономический анализ права.В двух томах  / Ричард А. Познер  ; Ред. О.Д. Рейнговерт  ; Пер. с англ. В.Л. Тамбовцева  = Economic Analysis of law  . - Санкт Петербург  : Экономическая школа, 2004  . - 24 см  . -   (Б-ка"Экономической школы", Вып.38)

   Т.2. - 2004  . - Х+454

Сист. No: 12344
- 62 -
ЦБ  55509

Стойчева, Катя

   Толерантността към неопределеност  / Катя Георгиева Стойчева  . - София  : Леге Артис, 2003  . - 224 с.: лит. с. 209 - 223  ; 20 см  . -   (Поредица за наука, култура, политика и религия)

Сист. No: 12502
- 63 -
 С2/3/У40

Уилямс, Браян

   Държавите в света  / Браян Уилямс  ; Отг.ред. Венера Атанасова  ; Прев. Здравко Антонов Тошев  . - Пловдив  : ИК Хермес, 2004  . - 94 с. : с ил. ; 27,5 см  . -   (Илюстрована енциклопедия)

   Геогр.справ. 86-88 с. ; Показалец 89-93 с.

Сист. No: 12435
- 64 -
 П/801/Ш18вС

Шалак, В.И.

   Современный контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, экономики, рекламы  / В.И. Шалак  . - Москва  : Омега-Л, 2004  . - 272 с.: със сх. ; 22 см

Сист. No: 12441
- 65 -
 П/32/Ш54Ве

Шемятенков, Владимир Георгиевич

   Европейская интеграция  : Учебное пособие  / Владимир Георгиевич Шемятенков  . - Москва  : Международные отношения, 2003  . - 400 с.: предм. ук. с. 384 - 391, библиогр. с.395 -  ; 21,5 см

Сист. No: 12443
- 66 -
Цб  55507

   Юридическа природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация  : Кръгла маса на бълг. и рус. юристи, провед. в Юридич.фак. на СУ "Св. Кл.Охридски", 26-29.ХІл2003  /   Състав. Недялко Митев Иванов  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 376 с., 8 л. ил. ; 24 см

Сист. No: 12497

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 67 -
ЦБ  55483

Hopkins, Lewis D.

   Urban development  : the logic of making plans  / Lewis D. Hopkins  . - Washington  : Island press, 2001  . - 292 p.: bibliogr. p.265 - 280, ind. p.283 - 292  ; 23 sm

   По проект

Сист. No: 12430
- 68 -
ЦБ  55513

Pavlova, Galina Todorova

   Geld-Banken  / Galina Todorova Pavlova, Gergana Ivanova Fyrkova  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2003  . - 153 с. ; 20 см

Сист. No: 12507
- 69 -
ЦБ  ІІ  2584

   Rular regions: Overcoming development disparities  : Buldaria. National human development report  / Antoaneta Simova, et. al. - Sofia  : UNDP, 2004  . - 104 p. ; 28 см

Сист. No: 12564
- 70 -
ЦБ  55523

   Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, concepts, trends  . - Bourgas  : ИРИТА ЕООД, 2003  . - 366 s. ; 24 cm

Сист. No: 12592
- 71 -
ЦБ  ІІ  2580

Shaffer, Ron et.al.

   Community economics  : Linking theory and practce  / Ron Shaffer, Steve Deller, Dave Marcouiller  . - 2.ed. - Ames  : Blackwell Publishing, 2004  . - 363 p.: bibliogr. 330 - 351, ind. 353 - 363  ; 26 sm

   По проект

Сист. No: 12432
- 72 -
 П/330.1/А41Ии

Акперов, Имран Гурру

   Психология предпринимательства  : Учебное пособие  / Имран Гурру Акперов, Жанна Викторовна Масликова  . - Москва  : Финансы и статистика, 2003  . - 544 с.: библиогр. с.532-543  ; 21,5 см

Сист. No: 12292
- 73 -
 П/339.13/А75Ии

Анурин, В.Ф.

   Маркетинговые исследования потребительского рынка. Уникальный отечественный опыт  : Учебно пособие  / В.Ф. Анурин, И.И. Муромкина, Е.В. Евтушенко  . - Санкт Петербург  : Питер, 2004  . - 270 с.: със сх. ; 20,5 см  . -   (Учебное пособие)

Сист. No: 12381
- 74 -
 П/334/Л95Рб

   Бизнес комуникации. Авторитетни отговори на вашите въпроси  : Ръководство за успешен бизнес  / Ричард Лйки  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 196 с. -   (Harvard business essentials)

Сист. No: 12444
- 75 -
 П/658/Б47Иу

Бланк, И. А.

   Управление финансовой стабилизацией предприятия  / И. А. Бланк  . - Киев  : Ника-Центр, 2003  . - 496 с. ; 20 см  . -   (Энциклопедия финансового менеджера, 4)

Сист. No: 12269
- 76 -
 П/336/Б47Ик

Бланк, И. А.

   Концептуальные основы финансового менеджмента  / И. А. Бланк  . - Киев  : Ника-Центр, 2003  . - 448 с. ; 20 см  . -   (Энциклопедия финансового менеджера, 1)

Сист. No: 12270
- 77 -
 Ч3/31/Б92

   България  = Bulgaria  . - София  : Национален статистически институт, 2004  . - 60 с. ; 20 см

Сист. No: 12582
- 78 -
 Арх/336/В44Й44, П/336/В44Йр, Ч3/336/В44Йр

Велчева, Йорданка Пасева и др.

   Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт  / Йорданка Пасева Велчева, Анелия Пенева Любенова  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 78 с. ; 20 см

Сист. No: 12418
- 79 -
 П/338/В53

   Вехи экономической мысли  /   Състав.и ред. А.П. Заостровцев  . - Санкт-Петербург  : Экономическая школа, 2004  . - 21 см  . -   (Экономической школы, 40)

   Т.4 . Экономика благосостояния и общественный выбор  /   Ред.  А.И. Варковецкая  . - 2004  . - 568 с.

Сист. No: 12273
- 80 -
 П/347/В57

Видев, Стефан

   Същност на градския реституционен процес  / Стефан Видев  ; Ред. Пепа Младенова  . - Пловдив  : АИ на Аграрния университет, 2004  . - 53 с. ; 20 см

Сист. No: 12369
- 81 -
 П/347/В57

Видев, Стефан

   Реституционните процеси в българските градове и села(сравнителен анализ)  / Стефан Видев  . - Пловдив  : АИ на Аграрния университет, 2004  . - 59 с. ; 28 см 20 см

Сист. No: 12565
- 82 -
 П/347/В57

Видев, Стефан

   Рекрутиране на градските реституенти  / Стефан Видев  ; Ред. Пепа Младенова  . - Пловдив  : АИ на Аграрния университет, 2004  . - 53 с. ; 20 см

Сист. No: 12566
- 83 -
 П/316/В71Сс

Влайков, Стоян

   Социалният конфликт. Развитие, управление, разрешаване  / Стоян Влайков  . - София  : УНСС, 2004  . - 172 с. ; 20 см

Сист. No: 12550
- 84 -
 П/338/В76

Воденска, Мария

   Икономически, социални и природни влияния на туризма  / Мария Воденска  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 192 с. ; 24 см  + библиогр. с.187-192

Сист. No: 12478
- 85 -
 П/316/Г18Э-о

Галумов, Эраст Александрович

   Основы PR  / Эраст Александрович Галумов  . - Москва  : Летописы ХХІ, 2004  . - 408 с.: с ил. ; 23 х 19

Сист. No: 12383
- 86 -
 П/338/Г63Еэ

Голубицкая, Елена Александровна

   Экономика связы  / Елена Александровна Голубицкая, Галина Михайловна Жигульская  . - Москва  : Радио и связь, 1999  . - 392 с. ; 22 см

Сист. No: 12524
- 87 -
 С/32(03)/Д44Ди

Дербишайр, Дж. Денис

   Политические системы мира  : В двух томах  / Дж. Денис Дербишайр, Ян Дербишайр  = Political systems of the world  . - Москва  : Рипол Классик, 2004  . - 25 см

   Т.1  . - 2004  . - 496 с.: с ил.

Сист. No: 12293
- 88 -
 С/32(03)/Д44Ди

Дербишайр, Дж. Денис

   Политические системы мира  : В двух томах  / Дж. Денис Дербишайр, Ян Дербишайр  = Political systems of the world  . - Москва  : Рипол Классик, 2004  . - 25 см

   Т.2  . - 2004  . - 494 с.: с ил.

Сист. No: 12294
- 89 -
 П/657/Д94

Душанов, Иван

   Международни счетоводни стандарти  : Въведение и азбучник на термини,понятия и определения в Международните счетоводни стандарти  / Иван Душанов  . - София  : Ромина, 2003  . - 683 с. ; 23,4 см

Сист. No: 12391
- 90 -
 П/336/Д96

   Държавен вътрешен финансов контрол  : Сборник нормативни актове  /   Състав. Любен Киров Караниколов  . - София  : УНСС, 2004  . - 474 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12560
- 91 -
 П/65.012/К28Су

Карабеьова, Соня

   Управление и развитие на човешкия потенциал  : конкурентното предимство на организацията  / Соня Карабеьова  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 291 с.: с библиогр. с. 273 -286  ; 22 см

Сист. No: 12399
- 92 -
 П/004/К45Мв

Кастелс, Мануел

   Информационната епоха: икономика, общество и култура  / Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Елица Тончева  ; Ред. Тончо Тончев  . - София  : ИК Лик, 2004 -  . - 23,5 см

   Т. І . Възходът на мрежовото общество  . - 2004  . - 496 с.: библиогр. с.460 - 495

Сист. No: 12396
- 93 -
 П/339.13/К87Фд

Котлер, Филип

   Десять смертных грехов маркетинга  : важнейшие заповеди успеха на современном рынке  / Филип Котлер  . - Санкт Петербург  : ИД Нева, 2004  . - 150 с. ; 23,5 см  . -   (Современный бизнес)

Сист. No: 12340
- 94 -
 П/330.1/Л11

Лабскер, Лев Григорьевич

   Вероятностное моделирование в финансово-экономической области  : Учебное пособие  / Лев Григорьевич Лабскер  . - Москва  : Альпина Паблишер, 2002  . - 224 с. ; 20 см  + библиогр. с.220 - 222

Сист. No: 12271
- 95 -
 П/339.13/М26

Манн, Игорь

   Маркетинг на 100 %.Как стать харошим мениджером по маркетингу  / Игорь Манн  . - Санкт Петербург  : Питер, 2004  . - 240 с., : ил. ; 21 см  . -   (Деловой бестселлер)

Сист. No: 12377
- 96 -
 Арх/339.13/М32, П/339.13/М32, Ч3/339.13/М32

   Маркетингови проучвания - теория и практика  : Учебник  / Лиляна Менчева  и др. - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 191 с. ; 22 см

Сист. No: 12420
- 97 -
 П/331/М49

Мерджанова, Яна

   Наръчник по професионално консултиране  / Яна Мерджанова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 84 с. ; 29 см

Сист. No: 12511
- 98 -
 П/336/М89Мр

Моравенов, Маню

   Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност  / Маню Моравенов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 388 с. ; 23 с.

Сист. No: 12521
- 99 -
 П/339/О-25

   Общее европейское экономическое пространство  : Перспективы взаимоотношений России и ЕС  /   Под ред. Эрик Брюн  и др. - Москва  : Дело, 2004  . - 240 с. ; 24 см

Сист. No: 12282
- 100 -
 П/339.13/О-70Нм

Орлоев, Никола Атанасов

   Маркетинг тезаурус  / Никола Атанасов Орлоев  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2003 - 2005  . - 24 см

   Т.1 . Закони на маркетинга  . - 2003  . - 338 с.

Сист. No: 12603
- 101 -
 Арх/338/П21Кс, Б3/338/П21Кс, П/338/П21, П/338/П21Кс, Ч3/338/П21Кс

Папазов, Кръстю и др.

   Стопанска инфраструктура  : (Избрани програмирани лекции и упражнения)  / Кръстю Папазов, Даниел Павлов  = Economic infrastructure: (Selected programmed lectures and exercises|  / Krastyu Papazov, Daniel Pavlov  . - Русе  : РУ"А.Кънчев", 2003  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 10820
- 102 -
 П/330.1/П70А-о

Полторак, Александр

   Основы интеллектуальной собственности  : Essentials of intellectual  / Александр Полторак  . - Москва  : Диалектика, 2004  . - 204 с.: предм.ук. с.199-203  ; 20 см

Сист. No: 12268
- 103 -
 П/338.24/К94

Портер, Майкл

   Курс МВА по стратегическому мениджменту  / Майкл Портер  и др. ; Ред. Лайм Фаэй  и др. - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2004  . - 596 с. ; 24,5 см

Сист. No: 12275
- 104 -
 П/338.24/Р29Бп

Райзенберг, Борис Абрамович и др.

   Программно-целевое планирование и управление  / Борис Абрамович Райзберг, Александр Григорьевич Лобко  . - Москва  : ИНФРА-М, 2002  . - 428 с.: библиогр. с. 415 - 420  ; 22 см  . -   (Высшее образование)

Сист. No: 12350
- 105 -
 С/339/Б92

РБългария. Национален статистически институт

   Стандартна външнотърговска класификация  / Райко Бъчваров, Емилия Геленцова  . - София  : Национален статистически институт, 2004  . - 216 с. ; 27,5 см

Сист. No: 12426
- 106 -
ЦБ  ІІ  2584

   Селските райони: преодоляване на неравнопоставеното развитие  : България. Национален доклад за развитието на човека 2003  / Антоанета Симова  и др. - [София]  : UNDP, 2004  . - 116 с. ; 28 см

Сист. No: 12563
- 107 -
 П/339.13/С31

   Сельскохозяйственные рынки  : Учебник для студ.высших уч.заведений  / Владим Владимирович Шайкин  и др. - Москва  : Колос, 2001  . - 264 с. : със сх. ; 21 с. -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Сист. No: 12533
- 108 -
ЦБ  55500

   Статуси в заетостта, трудови договори, сигурност  : Международен семинар, Варна, 24-26 юни 2002 г. /   Гл.ред. Ваня Миленкова  = Statuts d'emploi, contrats du travail, securite : seminaire international, Varna, 24-26 juin 2002  . - София  : УИ Стопанство, 2003  . - 404 с. ; 20 см

Сист. No: 12547
- 109 -
 С/331/С73

   Структура на заплатите  : [Статистическо изследване]  / Таня Александрова  и др. = Structure of Earning  . - София  : Национален статистически институт, 2004  . - 314 с.: с табл., граф., сх. ; 27,5 см

Сист. No: 12422
- 110 -
 С2/3/У40

Уилямс, Браян

   Държавите в света  / Браян Уилямс  ; Отг.ред. Венера Атанасова  ; Прев. Здравко Антонов Тошев  . - Пловдив  : ИК Хермес, 2004  . - 94 с. : с ил. ; 27,5 см  . -   (Илюстрована енциклопедия)

   Геогр.справ. 86-88 с. ; Показалец 89-93 с.

Сист. No: 12435
- 111 -
 П/336/Х27Тм

Харисън, Тина

   Маркетинг на финансовите услуги  / Тина Харисън  ; Прев. от англ. Милена Бурнарска  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 451 с.: с библиогр., предм. пок. ; 24 см

Сист. No: 12519

Етнология.Етнография.Нрави.Обичаи.Фолклористика

- 112 -
ЦБ  ІІ  2582

Nikov, Nikolay

   Holidays of the Bulgarians in myths and legends  / Nikolay Nikov  . - 2.rev. ed. - Sofia  : Bulgarian bestseller-Nacional museum of Bulgarion books and Poligraphy, 2004  . - 96 p.: ill. ; 27 cm

Сист. No: 12490
- 113 -
ІІ  2582ІІ  2582

Nikov, Nikolay

   Les Fetes Bulgares a travers les mythes et les legendes  / Nikolay Nikov  . - 2 ed. - Sofia  : Best-seller - Musee national du livre et de la typographie bulgare, 2004  . - 96 p. ; 27 cm

Сист. No: 12514
- 114 -
ЦБ  53164

   АВС на етнологията  /   Състав. Иваничка Петрова Георгиева  ; Ред. Цветана Борисова Георгиева  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 1999  . - 20 см

   Т.1. Антология на науката за човека, културата и обществото  . - 1999  . - 258 с.

Сист. No: 12456
- 115 -
ЦБ  55536Ч2/9/Б91

   Бъзовец  : (Селищно проучване)  / Велислава Донева  и др. - Русе  : ЛЕНИ- АН, 2004  . - 387 с. 12 л. ил. ; 24 см

Сист. No: 12607
- 116 -
ЦБ  55497

Дроснева, Елка Димитрова

   Фолклор, библия, история  : [Монография]  / Елка Димитрова Дроснева  . - 2.изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2002  . - 331 с. ; 20 см

Сист. No: 12448
- 117 -
 С/01/К72

Ковачева-Костадинова, Вяра

   [Сто и петдесет ] 150 години българска етнографска наука 1829 - 1978  : Библиография  /   Съставители  Вяра Ковачева-Костадинова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 338 с. ; 23 см

Сист. No: 12476
- 118 -
ЦБ  ІІ  2582

Ников, Николай

   Празниците на българите с легенди и предания  / Николай Ников  . - 2 прераб. изд. - София  : Български бестселър, 2004  . - 94 с. ; 27 см

Сист. No: 12484
- 119 -
ЦБ  ІІ  2582

Ников, Николай

   Праздники у болгар легенды и предания  / Николай Ников  . - 2 перераб.изд. - София  : Болгарский бестселлер, 2004  . - 94 с. ; 27 см

Сист. No: 12486
- 120 -
 С/39/С44

   Славянская мифология  : Энциклопедический словарь  /   Отв.ред. С. М. Толстая  . - Москва  : Международные отношения, 2002  . - 510 с. ; 25 см

Сист. No: 12323
- 121 -
ЦБ  55501

Тодорова-Пиргова, Ивета Петкова

   Баяния и магии  / Ивета Петкова Тодорова-Пиргова  = Traditional healing rituals and magical practices  . - София  : АИ "Проф.Марин Дринов", 2003  . - 558 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12450

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 122 -
ЦБ  55526

Jovanovic, B.

   The Finite difference method for boundary -value problems with weak solutions  / B. Jovanovic  . - Beograd  : Matematicki institut, 1993  . - 92 p. ; 24 cm  . -   (Posebna izdanja, 16)

Сист. No: 12587
- 123 -
 П/517/S81Ip

Stavroulakis, Ioannis P. et a.

   Partial differential equations  : An Introduction with mathematica and MAOLE  / Ioannis P. Stavroulakis, Stepan A. Tersian  . - 2th ed. - New Jersey  : World Scientific, 2004  . - 306 p. ; 23.5 cm

Сист. No: 12602
- 124 -
 Арх/519.68/А49, П/519.68/А49, П1/519.68/А49

   Алгоритми  : Ръководство за упражнения  / Върбан Иванов Илиев  и др. - 2.прераб.изд. - Русе  : РУ "А.Кънчев"  . - 105 с. ; 20,5 см

   Към учебника "Програмиране и използване на компютрите" - І част

Сист. No: 12417
- 125 -
 П/519.6/Б35

Белоцерковский, Олег Михайлович

   Численный эксперимент в турбулентности  : От порядка к хаосу  / Олег Михайлович Белоцерковский, Алексей Михайлович Опарин  ; Ред. Н.В. Ветрова  . - 2.доп.изд. - Москва  : Наука  . - 223 с. : с ил., библ.с.211-219  ; 22 см

Сист. No: 12538
- 126 -
 Уч/51/Г25

Гачевски, Г.

   Уводен езиков курс по математика за чуждестранни студенти  : Учебник за ВУЗ  / Г. Гачевски, В. Гачевска, Я. Пометкова  . - Русе  : ВТУ"Ангел Кънчев", 1987  . - 79 с.: с табл., сх. ; 21 см

Сист. No: 12332
- 127 -
 П/519.8/Ж12Ас

Жабко, Алексей Петрович и др.

   Сборник задач и упражнений по теории управления  : Стабилизация программных движений  / Алексей Петрович Жабко  . - Москва  : Высшая школа, 2003  . - 286 с. ; 21 см

Сист. No: 12529
- 128 -
 П/519.8/К21Вм

Карманов, Владимир Георгиевич

   Математическое программирование  : Учебн. пособие  / Владимир Георгиевич Карманов  . - 5. стереот. изд. - Москва  : Физматлит, 2004  . - 264 с. ; 22 см

Сист. No: 12320
- 129 -
 П/519.1/.8/К79

Колчин, Валентин Федорович

   Случайные графы  / Валентин Федорович Колчин  . - 2-е изд. - Москва  : Физматлит, 2004  . - 22 см  . -   (Теория вероятностей и математическая статистика)

   

Сист. No: 12343
- 130 -
 П/004/К93Ед

Куигли, Ели

   [Джава] JavaScript в примери  : Пълно ръководство за JavaScript  / Ели Куигли  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 750 с. ; 23,5 см  + CDR

Сист. No: 12523
- 131 -
ЦБ  55543

   Математика и математическо образование  : Доклади на тридесет и втората пролетна конференция на Съюза на математиците в България. Слънчев бряг, 5-8 април, 2003  = Mathematics and education in mathematics. Proceeding of the Thirty second spring conference of the Union of Bulgarian mathematician . Sunny Beach, April 5-8, 2003  / Union of Bulgarian mathematician  . - София, [2003]  . - 447 с. ; 23 см

Сист. No: 12604
- 132 -
 П/519.68/Н86

   Новое в численном моделировании  : алгоритмы, вычислительные эксперименты, резултаты  / Олег Михайлович Белоцерковский  и др. - Москва  : Наука, 2000  . - 247 с. : ил. ; 22 см  . -   (Кибернетика : неограниченные возможности и возможные ограничения)

Сист. No: 12537
- 133 -
 П/51/О-19

Обрешков, Никола

   Теория на числата  : Учебник  / Никола Обрешков  . - 4.изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 252 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12459
- 134 -
 П1/51/Р97

   Ръководство по математика за студенти чужденци  / Мардик Андонян  и др. - 3. стереот. изд. - София  : Гея-Инф, 1995  . - 21 см

   Ч.1. - 1995  . - 140 с.

Сист. No: 12328
- 135 -
 П1/51/Р97

   Ръководство по математика за студенти чужденци  / Мардик Андонян  и др. - 3. стереот. изд. - София  : Гея-Инф, 1995  . - 21 см

   Ч.2  . - 1995  . - 136 с.

Сист. No: 12330
- 136 -
 С/51/Я38Гб

Якушева, Галина Михайловна и др.

   Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов  / Галина Михайловна Якушева, Алла Васильевна Васильева, Людмила Борисовна Лобанова  . - Москва  : Филолог. общество "Слово"  ; ОЛМА-ПРЕСС, 2004  . - 640 с.: с ил.р предм. пок. с. 627-639  ; 26,5 см

Сист. No: 12358

Опазване на растителния и животински свят.Екология.

- 137 -
ЦБ  ІІ  2585

   Практически подходи към управлението на околната среда в промишлените предприятия  . - София  : ДНК, 1997  . - 127 с. ; 28 см

Сист. No: 12562
- 138 -
ЦБ  II  2586

   Ръководство за намаляване на промишлените отпадъци  : Програма от 10 стъпки за успех  /   Под общ. ред. на  Димитър Бранков  ; Тех.ред. Йордан Зашев  . - София  : ДНК, 1997  . - 159 с. ; 27,5 см

Сист. No: 12574

Физика.Физика на твърдото тяло.Физика на металите.

- 139 -
 П/531/А49Юв

Алдошкин, Юрий Григорьевич

   Введение в механику твердого тела. Основные понятия и общий метод составления уравнений движения  / Юрий Григорьевич Алдошкин  ; С предисл. В.В. Белецкого  и др. - Москва  : Мир, 2003  . - 304 с. ; 20 см

Сист. No: 12315
- 140 -
 П/51/В72Еп

Власова, Елена Александровна и др.

   Приближенные методы математической физики  / Елена Александровна Власова  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2001  . - 700 с. ; 21 см  + библиогр. с.684 - 688  . -   (Математика в техническому университете, 13)

Сист. No: 12279
- 141 -
ЦБ  55467

Гейзенберг, Вернер

   Избранные труды  / Вернер Гейзенберг  ; Перев. с нем. Ю.А. Данаилова, А.А. Сазыкина  . - Москва  : УРСС, 2001  . - 614 с.: със сх  ; 24,5 см

   К 100-летию со дня рождения

Сист. No: 12311
- 142 -
5548055480

Грийн, Брайън

   Елегантната вселена  : Суперструни, скрити измерения и търсенето на окончателната теория  / Брайън Грийн  ; Прев.от английски  Боян Брезински  ; Ред. Данчо Господинов  . - София  : Изток Запад, 2004  . - 527 с.: реч.на науч.термини 501-514 с.,пок.515-527  ; 22 см

Сист. No: 12406
- 143 -
 П1/53/Ф47

Друмева, Мария Николова

   Физика за студенти-чужденци  : [Учебтик]  / Мария Николова Друмева  и др. - София  : Наука и изкуство, 1986  . - 325 с. ; 21 см

Сист. No: 12327
- 144 -
 П/53/И89

Иродов, Игорь Е.

   Задачи по квантовой физике  / Игорь Е. Иродов  . - 2-е изд.,испр. - Москва  : Лаборатория Базовых Знаний  . - 216 с. : ил. ; 22 см

Сист. No: 12379
- 145 -
 П/539.3/К91Ав

Крушевский, Александр Евгеньевич

   Введение в аналитическую механику упругих тел  / Александр Евгеньевич Крушевский  . - Минск  : БНТУ, 2004  . - 335 с.: с библиогр. ; 20 см

Сист. No: 12551
- 146 -
 П/537/К93А-о

Кугушев, Александр Михайлович

   Основы радиоэлектроники  : Электродинамика и распространение радиоволн  / Александр Михайлович Кугушев, Нина Сергеевна Голубаева, Владимир Николаевич Митрохин  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2001  . - 368 с.: с черт. ; 24,5 см

Сист. No: 12306
- 147 -
 П/539.3/Л46С-о

Леонович, Сергей Николаевич

   Основы физики твердого тела  : Учебное пособие  / Сергей Николаевич Леонович, Светлана Ивановна Петренко  . - Минск  : Технопринт, 2002  . - 270 с. ; 21 см

Сист. No: 12559
- 148 -
ЦБ  55508

Маркова, Валентина

   Другите аксиоми  : Основни определения и приложения  / Валентина Маркова  . - София  : ИК Наутилиус, 2003 -  . - 23 см  . -   (Колекция Научни хоризонти)

   Ч.1 . Първа част  . - 2003  . - 296 с.: със сх.

Сист. No: 12495
- 149 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   От кого сме произлезли?  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев.от рус. Светла Петрова, Георги Рачев  . - София  : медиа - Ф, 2003  . - 428 с. ; 21 см

Сист. No: 12425
- 150 -
 П/53/С35

Сивухин, Дмитрий Васильевич

   Общий курс физики. В 5 томах  : Учеб.пособие  / Дмитрий Васильевич Сивухин  ; Ред. Д.А. Миртова  . - 4-е изд., стереот. - Москва  : МФТИ, 2002  . - 21,5 см

   Т.1. - 2002  . - 560 с., с имен. и предм. указатель

Сист. No: 12373
- 151 -
 П1/53/Ф47

   Физика за студенти-чужденци  : (медицинска специалност)  / Е. Бенева  и др. - София  : Институт за чуждестранни студенти, 1996  . - 351 с. ; 20 см

Сист. No: 12329
- 152 -
 П1/53/Ф91

Фулър, Теменужка

   Тестове по физика  : Езикова адаптация за специализирано чуждоезиково обучение  / Теменужка Фулър  ; Прев.на англ.и гр. Орхидея Георгиева  . - София  : б.и., 1997  . - 212 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12331
- 153 -
 П/532/Я60Вм

Янков, Веселин

   Механика на флуидите  : Учебник  / Веселин Янков  . - София  : ТУ София, 2004  . - 232 с.: със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12259

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 154 -
 П/53/С35

Сивухин, Дмитрий Васильевич

   Общий курс физики. В 5 томах  : Учеб.пособие  / Дмитрий Васильевич Сивухин  ; Ред. Д.А. Миртова  . - 4-е изд., стереот. - Москва  : МФТИ, 2002  . - 21,5 см

   Т.1. - 2002  . - 560 с., с имен. и предм. указатель

Сист. No: 12373

Химия.Физикохимия.Експериментална химия.

- 155 -
 П/54/З-20

   Задачи и упражнениея по химии  : Учебно-методическое пособие  / Галина Адамовна Бурак  и др. - Минск  : БНТУ, 2003  . - 119 с. ; 20 см

Сист. No: 12556
- 156 -
 П/543/О-94Мс

Отто, М.

   Современные методы аналитической химии (в 2-х томах)  / М. Отто  ; Перев. с немец., под ред. А.В. Гармаш  . - Москва  : Техносфера, 2003 - 2004  . - 24 см  . -   (Мир Химии)

   Т.1  . - 2003  . - 412 с.: предм. ук.

Сист. No: 12367
- 157 -
 П/543/О-94Мс

Отто, М.

   Современные методы аналитической химии (в 2-х томах)  / М. Отто  ; Перев. с немец., под ред. А.В. Гармаш  . - Москва  : Техносфера, 2003 - 2004  . - 24 см  . -   (Мир Химии)

   Т. ІІ  . - 2004  . - 281 с.: с предм. ук.

Сист. No: 12368
- 158 -
 П/54/Х32

Хаускрофт, Катрин Е.

   Современный курс общей химии. В двух томах  / Катрин Е. Хаускрофт, Эдвин К. Констебл  ; Прев.от англ.ез. Я.А. Ребане  = Chemistry an integrated approach  . - Москва  : Мир, 2002  . - 24 см  . -   (Лечший зарубежный учебник)

   Т.1. - 2002  . - 540 с., ил.

Сист. No: 12366
- 159 -
 П/54/Х32

Хаускрофт, Катрин Е.

   Современный курс общей химии.В двух томах  / Катрин Е. Хаускрофт, Эдвин К. Констебл  ; Прев.от англ.ез. Я.А. Ребане  = Chemistry an integrated approach  . - Москва  : Мир, 2002  . - 24 см  . -   (Лучший зарубежный учебник)

   Т.2. - 2002  . - 528 с., ил.

Сист. No: 12370
- 160 -
 П/54/Х32

Хаускрофт, Катрин Е.

   СовременнИй курс общей химии  : Задачник  / Катрин Е. Хаускрофт, Эдвин К. Констебл  ; Прев.от англ.ез. Я.А. Ребане  = Chemistry an integrated approach  . - Москва  : Мир, 2002  . - 250 с. ; 24 см  . -   (Лучший зарубежный учебник)

Сист. No: 12372
- 161 -
 П/548/Ч96Е-о

Чупрунов, Евгений Владимирович

   Основы кристалографии  : Учебник для вузов  / Евгений Владимирович Чупрунов, Александр Федорович Хохлов, Михаил Андреевич Фаддеев  . - Москва  : Физматлит, 2004  . - 500 с. ; 22 см

Сист. No: 12325

Медицина.Кинезитерапия.Спорт.

- 162 -
ЦБ  ІІ  2579

   Manual of style  : a guide for autors and editors  / Cheryl Iverson  и др. - 9.ed. - Baltimore  : Williams & Wilkins, 1998  . - 660 p.: ind. ; 26 cm

Сист. No: 12413
- 163 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   От кого сме произлезли?  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев.от рус. Светла Петрова, Георги Рачев  . - София  : медиа - Ф, 2003  . - 428 с. ; 21 см

Сист. No: 12425
- 164 -
ЦБ  55532

   Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение  /   Под общ. ред. на  Колю Кожухаров  = Proceedings of Scientific conference on human movement matters  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2003  . - 174 с. ; 21 см

Сист. No: 12583
- 165 -
5333753337

Страсман, Рик

   ДМТ - молекулата на духа  : Уникално научно изследване за биохимичните процеси при мистично-творческите и предсмъртните състояния  / Рик Страсман  ; Прев.от английски  Владимир Зарков  . - София  : НСМ - Медиа, 2004  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 12407
- 166 -
ЦБ  55528

   Трети симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие  : Сборник  /   Отг.ред. Кирил Василев  = Third symposium on history of veterinary medicine. Proceedings  . - Стара Загора  : Тракийски университет, 2003  . - 498 с. ; 22 см

Сист. No: 12585

Техника-общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 167 -
 П/62/А51Лс

Александровская, Лидия Николаевна и др

   Современные методы обеспечения безотказности сложных  / Лидия Николаевна Александровская, Александр Петрович Афанасьев, Александр Андреевич Лисов  . - Москва  : Логос, 2003  . - 207 с.: с черт. ; 22 см

Сист. No: 12363
- 168 -
 П/620.1/Г23Дт

Гаркунов, Дмитрий Н.

   Триботехника. Износ и безызносность  / Дмитрий Н. Гаркунов  . - 4 изд., перераб. и доп. - Москва  : МСХА, 2001  . - 616 с. : сх. 280  ; 26 см

Сист. No: 12543
- 169 -
 П/620.1/Е35

Ежов, Анатолий Александрович и др.

   Разрушение металлов  / Анатолий Александрович Ежов, Лилия Петровна Герасимова  . - Москва  : Наука, 2004  . - 400 с. ; 24,5 см

Сист. No: 12345
- 170 -
 П/621.83/С44

   Следящие приводы  /   Под ред. Б. К. Чемоданов  . - 2 изд., доп. и перераб. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 1999  . - 23 см

   Т.1 . Теория и проектирование следящих приводов  / Евгений Семенович Блейз  и др. - 1999  . - 904 с. + библиогр. с.893 - 895

Сист. No: 12280
- 171 -
 П/620.1/Т82

   Трение и модифицирование материалов трибосистем  : Учебное пособие  / Юрий Константинович Машков  и др. - Москва  : Наука, 2000  . - 280 с. ; 21 см  + библиогр. с.270 - 278

Сист. No: 12276
- 172 -
 С/62/Ф78

   Французско-русский технический словарь.Около 80 000 терминов  / А.А. Болотин  и др. = Dictionnaire technique francais russe.Environ 80 000 trmes  . - 3.стер.изд. - Москва  : РУССО, 1998  . - 592 с. ; 26,5 см

Сист. No: 12544
- 173 -
ЦБ  55466

Черток, Борис Евсеевич

   Ракеты и люди. Фили подлипки и тюратам  / Борис Евсеевич Черток  . - 3.изд. - Москва ;  : Машиностроение, 2002  . - 444 с. ; 21 см

Сист. No: 12314

Технология на машиностроенето и металорежещите машини.Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 174 -
 П/519.68/P93

   Proceedings of the 16th international conference on systems for automation of engineering and research (SAER-2002)  /   Ed. Angel Popov  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2002  . - 239 p. ; 21 cm

Сист. No: 12581
- 175 -
 П/621.0/А22

   Автоматизация производственных процессов в машиностроении  /   Под ред. Николай Михайлович Капустин  . - Москва  : Высшая школа, 2004  . - 415 с. ; 21 см  + библиогр.

Сист. No: 12285
- 176 -
 С/621.9/Б19

Баранчиков, Василий Иванович и др.

   Обработка специальных материалов в машиностроении  : Справочник  / Василий Иванович Баранчиков, Александр Сергеевич Тарапанов, Геннадий Андреевич Харламов  . - Москва  : Машиностроение, 2002  . - 294 с.: библиогр. ; 21 см  . -   (Библиотека Технолога)

Сист. No: 12365
- 177 -
 П/681.5/Б86Ас

Бунич, А. Л.

   Синтез и применение дискретных систем управления с идентификатором  / А. Л. Бунич, Н. Н. Бахтадзе  . - Москва  : Наука, 2003  . - 232 с. ; 22 см

Сист. No: 12290
- 178 -
 С/621.0(038.1)/В84

Воскобойников, Борис Соломонович

   Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. Около 100 000 терминов  : Справочное издание  / Борис Соломонович Воскобойников, Виктория Леонидовна Митрович  = English-russian dictionary of mechanical engineering and industrial automation  . - 3., стерсотип. - Москва  : РУССО, 2003  . - 1008 с. ; 24 см

Сист. No: 12385
- 179 -
 П/681.5/Д41Дс

Дэбни, Дж. Б.

   [Симулинк] Simulink 4. Секреты мастерства  / Джеймс Б. Дэбни, Томас Л. Харман  . - Москва  : Бином ЛЗ, 2003  . - 403 с. ; 24 см

Сист. No: 12291
- 180 -
 Арх/621.9/Е68Пм, П/621.9/Е68Пм, П1/621.9/Е68Пм

Енчев, Парашкев Тонев

   Металорежещи машини  : Учебник  / Парашкев Тонев Енчев, Петър Недялков Ангелов  . - Русе  : Печатна база при РУ, 2004 -  . - 20 см

   Ч.1  . - 2004  . - 197 с.: със сх., библиогр.

Сист. No: 12506
- 181 -
 Арх/621.9/И21, П/621.9/И21, П1/621.9/И21

Иванов, Иван Колев

   Учебна практика по технология на машиностроенето  : Лабораторни упражнения и практически занятия  / Иван Колев Иванов, Васил Стефанов Костадинов, Хрант К. Дограмаджиян  . - Русе  : РУ"А.Кънчев", 2003  . - 80 с. ; 22 см

Сист. No: 10802
- 182 -
 П/621.79/М51

   Металловедение. Термическая и химико-термическая обработка сплавов  : Сборник научных трудов  /   Под ред. на  Б.Н. Арзамасов  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 247 с.: с табл., сх. ; 22 см

   Посветен на 100-годишн. от рожд. на Д.А.Прокошкина

Сист. No: 12267
- 183 -
 С/621.9/О-17

   Обработка металлов резанием  : Справочник технолога  / А.А. Панов  и др. ; Смет за сливи  / Надежда Захариева  . - 2-е изд.,прераб.и доп. - Москва  : Машиностроение, 2004  . - 784 с. : ил., с предм. ук. ; 24 см

Сист. No: 12378
- 184 -
 П/621/Р39

   Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении  : Учеб.пособ.ля машиностроит.спец.вузов  / Яков Михаилович Радкевич  и др. ; Под ред. Владимир Анатольевич Тимирязев  . - Москва  : Высшая школа, 2004  . - 21,5 см

   

Сист. No: 12342
- 185 -
ЦБ  55527

   Седма международна конференция по роботика Практро' 2003  = Seventh international conference Practro' 2003  / Bulgarian academy of sciences  . - София  : Темпора, 2003  . - 311 с. ; 21 см

Сист. No: 12586
- 186 -
 С/621.79/С59

   Справочник по пайке  /   Под ред. И. Е. Петрунина  . - 3. прераб. и доп. изд. - Москва  : Машиностроение, 2004  . - 480 с.: с предм. ук. ; 24,5 см

Сист. No: 12321
- 187 -
 П/531/Т49

   Теория механизмов и машин. Терминология  : Учебное пособие  /   Под ред. Константин В. Фролов  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004  . - 80 с. ; 21см

Сист. No: 12283

Термодинамика.Топлотехника Промишлена енергетика.

- 188 -
 П/621.31/Ж69Гт

Жихар, Георгий Йосифович

   Тепловые электрические станции: укрупненный расчет котла выбор тягодутьевых машин охрана окружающей среды  : Учебное пособие  / Георгий Йосифович Жихар, Николай Борисович Караницкий, Иван Иванович Стриха  . - Минск  : Технопринт, 2004  . - 380 с. ; 20 см

Сист. No: 12548
- 189 -
ЦБ  55418

Кръстев, Живко Недков и др.

   Техническа термодинамика и топлопренасяне  : Учебник за професионални гимназии  / Живко Недков Кръстев, Васил Иванов Марков, Димитър Константинов Чоторов  . - София  : Техника, 2004  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 12401
- 190 -
 П/621.1/К93Вт

Кудинов, Василий Александрович и др.

   Техническая термодинамика  : Учебно пособие  / Василий Александрович Кудинов, Эдуард Михайлович Карташов  . - 3.испр. - Москва  : Высшая школа, 2003  . - 262 с.: с граф. ; 20,5 см

Сист. No: 12349
- 191 -
 П/66/М27Ат

Мановян, Андраник Киракосович

   Технология переработки природных энергоносителей  : Учебное пособие  / Андраник Киракосович Мановян  . - Москва  : Химия  ; КолосС, 2004  . - 456 с.: библиогр. ; 25 см

Сист. No: 12312

Хидравлика.Пневматика.Хидравлични машини и задвижвания.

- 192 -
 П/621.5/Г85Гт

Грозев, Грозьо Иванов

   Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори  : Учебник  / Грозьо Иванов Грозев  . - София  : ТУ София, 2001  . - 138 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12257

Електротехника.Електроснабдяване.Електрически прибори,машини.

- 193 -
 С/621.39/А51

Александров, Александр Валерьевич

   Англо-русский словарь по телекоммуникациям.Около 34 000 терминов  / Александр Валерьевич Александров  = Anglish-russian dectionary of telecommunications  . - Москва  : РУССО, 2004  . - 496 с. ; 22 см

Сист. No: 12382
- 194 -
 П/621.3/В30

Вацкичев, Людмил Петров

   Основи на електротехниката и електрониката  / Людмил Петров Вацкичев  . - 3.прераб.изд. - Софи я  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 24 см

   Ч.1  . - 2001  . - 173 с.

Сист. No: 12477
- 195 -
 П/537/Г47Вс

Гильденбург, Владимир Борисович

   Сборник задач по электродинамике  : Учебное издание  / Владимир Борисович Гильденбург, Михаил Адольфович Миллер  . - 2. доп. - Москва  : Физматлит, 2001  . - 165 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12265
- 196 -
 П/621.31/П80

Поспелов, Григорий Ефимович

   Передача энергии и электропередачи  : Учебное пособие  / Григорий Ефимович Поспелов, Виктор Тимофеевич Федин  ; Ред. Е.А. Пастушенко  . - Минск  : Адукацыя iвыхаванне, 2003  . - 544 с.: с ил. ; 22 см

Сист. No: 12561
- 197 -
 П/620.9/Р83

Романюк, Владимир Никанорович

   Основы эффективного энергоиспользования на производственных предприятиях дорожной отрасли  : Учебное издание  / Владимир Никанорович Романюк, Владимир Николаевич Радкевич, Ярослав Никитич Ковалев  ; Под ред. Я.Н. Ковалева  . - Минск  : УП "Технопринт", 2001  . - 291 с. ; 28 с.

Сист. No: 12573
- 198 -
 П/621.31/С75

Стефанов, Николай Йорданов

   Токозахранващи устройства  : Учебник  / Николай Йорданов Стефанов  . - 2.прераб.изд.,първа доп. - София  : Техника, 2002  . - 222 с. : със сх. ; 21 см

Сист. No: 12513
- 199 -
 Арх/621.31/С75Си, П/621.31/С75, П/621.31/С75Си, П1/621.31/С75Си

Стефанов, Стефан Петров

   Измерване, контрол и управление в електроснабдяването  : [Учебник]  / Стефан Петров Стефанов, Вяра Събова Русева  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 110 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12600
- 200 -
 Арх/621.3/С75Ст, П/621.3/С75Ст, П1/621.3/С75Ст

Стефанов, Стефан Петров и др.

   Техника на високите напражения  : Учебник  / Стефан Петров Стефанов, Вяра Събова Русева, Димо Нейков Димов  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 132 с.: със сх. ; 22,5 см

Сист. No: 12421
- 201 -
 П/621.313/С90Вэ

Сукманов, Валентин Иванович

   Электрические машины и аппараты  : Учебник для ср. спец. учебн. завед. / Валентин Иванович Сукманов  . - Москва  : Колос, 2001  . - 296 с.: с черт. ; 21 см  . -   (Учебники и учебн. пособия для студентов сред. спец. уч. заведений)

Сист. No: 12355

Електроника.Радиотехника.Телевизия.

- 202 -
ЦБ  54467

Mackenzie, Lewis

   Communications and networks  / Lewis Mackenzie  . - London  : The McGraw - Hill Companies, 1998  . - 544 p. ; 24.5 sm

Сист. No: 12427
- 203 -
 П/621.3/В30

Вацкичев, Людмил Петров

   Основи на електротехниката и електрониката  / Людмил Петров Вацкичев  . - 3.прераб.изд. - Софи я  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 24 см

   Ч.1  . - 2001  . - 173 с.

Сист. No: 12477
- 204 -
 П/621.38/К83

   Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры  : Учебник для вузов  / Константин Иванович Билибин  и др. ; Под ред. на  Вадим Анатольевич Шахнов  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 528 с.: със сх. ; 24,5 см  . -   (Информатика в техническом университете)

Сист. No: 12313
- 205 -
 П/537/К93А-о

Кугушев, Александр Михайлович

   Основы радиоэлектроники  : Электродинамика и распространение радиоволн  / Александр Михайлович Кугушев, Нина Сергеевна Голубаева, Владимир Николаевич Митрохин  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2001  . - 368 с.: с черт. ; 24,5 см

Сист. No: 12306
- 206 -
ЦБ  55790

Куцаров, Стефан Иванов

   Електронни схеми  : Теория, примери и задачи  / Стефан Иванов Куцаров  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 23,5 см

   Т.2. Диоди и транзисторни схеми  . - 2001  . - 422 с.

Сист. No: 12449
- 207 -
ЦБ  54780

   Международна научна конференция УНИТЕХ ' 02  : Сборник доклади. 21-22 ноември  = International scientific conference UNITECH' 02. Proceedings. 21-22 November  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2002  . - 752 с. ; 24 см

Сист. No: 12576
- 208 -
ЦБ  54780

   Международна научна конференция УНИТЕХ' 03  : Сборник доклади  = International scientific conference UNITECH' 03. Proceedings  / Technical University of Gabrovo  . - Габрово  : УИ "Васил Априлов", 2003  . - 24 см

   Т.1  . - 2003  . - 632 с.

Сист. No: 12594
- 209 -
ЦБ  54780

   Международна научна конференция УНИТЕХ' 03  : Сборник доклади  = International scientific conference UNITECH' 03. Proceedings  / Technical University of Gabrovo  . - Габрово  : УИ "Васил Априлов", 2003  . - 24 см

   Т.2  . - 2003  . - 432 с.

Сист. No: 12595
- 210 -
 П/535/О-83

   Основы оптической радиометрии  /   Под ред. А. Ф. Котюк  . - Москва  : Физматлит, 2003  . - 544 с. ; 23 см

Сист. No: 12288
- 211 -
 П/621.382/П47

Петров, Константин Степанович

   Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника  : Учебное пособие  / Константин Степанович Петров  . - Санкт Петербург  : Питер, 2004  . - 522 с., с ил. ; 24 см

Сист. No: 12362
- 212 -
 П/621.38/Ш97Мп

Шустов, Михаил Анатолиевич

   Полупроводниковые приборы и их применение  / Михаил Анатолиевич Шустов  . - Москва  : Альтекс, 2004  . - 304 с.: със сх. ; 20 см  . -   (Практическая схемотехника, Кн.5)

Сист. No: 12348

Взаимозаменяемост и технически измервания.Механичноприборостроене.Метрология. Стандартизация.

- 213 -
 П/006/С34Ам

Сергеев, Алексей Георгиевич и др.

   Метрология, стандартизация, сертификация  : Учебное пособие  / Алексей Георгиевич Сергеев  . - 2 изд., перераб. и доп. - Москва  : Логос, 2004  . - 560 с. ; 21 см  + библиогр. с. 557 - 559  . -   (Новая университетская библиотека)

Сист. No: 12277

Машинни елементи.Механични задвижвания.Машинно чертане и проектиране

- 214 -
 С/004/Г74Ри

Грабовски, Ралф

   Илюстрован AutoCAD 2004  / Ралф Грабовски  ; Ред. Михаил Балабанов  . - [София]  : Дуо Дизайн ООД, 2004  . - 798 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12411
- 215 -
 П1/621.7:744/С18

Сандалски, Бранимир П.

   Машинно чертане  : Учебник за СПТУ и техникумите  / Бранимир П. Сандалски, Елена Ардашева Златанова, Красимира Д. Панайотова  . - София  : Техника, 1993  . - 28 см

   Ч.1. - 1993  . - 175 с.

Сист. No: 12255
- 216 -
 П/621.83/С44

   Следящие приводы  /   Под ред. Б. К. Чемоданов  . - 2 изд., доп. и перераб. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 1999  . - 23 см

   Т.1 . Теория и проектирование следящих приводов  / Евгений Семенович Блейз  и др. - 1999  . - 904 с. + библиогр. с.893 - 895

Сист. No: 12280
- 217 -
 П/621.83/С44

   Следящие приводы  /   Под ред. Б. К. Чемоданов  . - 2 изд., перераб. и доп. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 1999  . - 23 см

   Т.2 . Электрические следящие приводы  / Евгений Семенович Блейз  и др. - 2003  . - 880 с. + библиогр. с.869 - 871

Сист. No: 12281
- 218 -
 Б1/621.7:744/Т5, Б1/621.7:744/Т53

   Техническо чертане  : Ръководство за упражнения за машинни специалности  / Виолета Стойнева Енчева  . - Русе  : РУ, 1995  . - 75 с. 22х32 см  ; 75 с. 22х32 см

Сист. No: 6039

Подемно-транспортни машини.Вътрешнозаводски.

- 219 -
 П/621.87/Л74Нд

Лобов, Николай Александрович

   Динамика прередвижения кранов по рельсовому пути  : Учебное пособие  / Николай Александрович Лобов  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 231 с.: с черт., граф. ; 22 см

Сист. No: 12336

Транспорт и транпортни средства.Автомобили,трактори и кари.ДВГ.

- 220 -
 П/629.113/А40

Акимов, Андрей Валентинович

   Генераторы зарубежных автомобилей  / Андрей Валентинович Акимов, Сергей Валентинович Акимов, Леонид Павлович Лейкин  . - 2.пер.и доп.изд. - Москва  : За рулем, 2003  . - 128 с. : с ил. ,табл. ; 20 см

Сист. No: 12532
- 221 -
 С/629.113/Б27Бс

Басс, Борис Абрамович

   Свечи зажигания  : Краткий справочник  / Борис Абрамович Басс  . - Москва  : За рулем, 2002  . - 120 с. : ил., табл. ; 20 см

Сист. No: 12526
- 222 -
 П/629.113/Б30

Башкирцев, Владимир Иванович

   Ремонт автомобилей полимерными материалами  : Практическое пособие  / Владимир Иванович Башкирцев  ; Ред. В.В. Маслов  . - Москва  : За рулем, 2000  . - 32 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12535
- 223 -
 С/621.43/В53Сс

Вешкельский, Сергей Алексеевич

   Справочник моториста установок с ДВС  : (вопросы и ответы)  / Сергей Алексеевич Вешкельский  . - 2. доп. и прераб. - Санкт Петербург  : Политехника, 2003  . - 276 с.: със сх. ; 24,5 см

Сист. No: 12346
- 224 -
 П/629.1/Г14Ки

Гаврилов, Константин Львович

   Проктическое руководство по ремонту и диагностике двигателей легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства  / Константин Львович Гаврилов  . - Москва  : Майор, 2004  . - 336 с.: с черт. ; 23 см

Сист. No: 12341
- 225 -
 С/629.113(038.1)/Д80Ер

Дормидонтов, Евгений Александрович

   Русско-немецкий автомобильный словарь. Ок. 13 000 термин. / Евгений Александрович Дормидонтов  = Russisch-deutsches worterbuch fur kraftfahrzeuge. Mit etwa 13 000 fachbegriffen  / Dormidontow, E.A. - Москва  : РУССО, 2001  . - 242 с., 92 с. ил. ; 21 см

Сист. No: 12387
- 226 -
 П/631.372/И58Вр

Ильяков, Владимир Васильевич

   Регулировки сельскохозяйственных тракторов  / Владимир Васильевич Ильяков, Валерий Йосифович Левин  . - Москва  : Колос, 1996  . - 320 с. : със сх. ; 21 см

Сист. No: 12540
- 227 -
 П/621.43/К93

Кульчицкий, Алексей Рэмович

   Токсичность автомобильных и тракторных двигателей  : Учебное пособие для высшей школы  / Алексей Рэмович Кульчицкий  . - 2-е изд.,испр. и доп. - Москва  : Академический проект, 2004  . - 400 с.

   С прилож. с.322

Сист. No: 12353
- 228 -
 Арх/629.113/Л95Са, П/629.113/Л95Са, П1/629.113/Л95Са

Любенов, Слави

   Автомобили и трактори  : Експлоатационни свойства  / Слави Любенов, Борислав Георгиев Ангелов, Иван Илиев Евтимов  ; Под общ. ред. на  Слави Любенов  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 214 с.: със сх. ; 24 см

Сист. No: 12419
- 229 -
 П/629.113/Н12

Набоких, Владимир Андреевич

   Испытания электрооборудования автомобилей и тракторов  : Учебник для студентов высш.учеб.заведений  / Владимир Андреевич Набоких  . - Москва  : Академия, 2003  . - 256 с. ; 22 см  . -   (Высше образование)

Сист. No: 12364
- 230 -
 С/629.113/Р44

   Регулировочные данные легковых автомобилей Европы, США, Японии, и Ю.Кореи. 2002/2003  : Справочное пособие  /   Техн.ред. Л.В. Рассказова  ; Пер.с нем. - Москва  : За рулем, 2004  . - 240 с. : с ил. ; 29 см

Сист. No: 12541
- 231 -
 П/629.113/С49

   Советы бывалых водителей  : Справочное пособие  /   Състав. О.А. Щелкунов, М.И. Бирюков  ; Ред. М.И. Бирюков  . - Москва  : За рулем, 2001  . - 224 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 12536
- 232 -
 П/629.113/Т43Рс

Твег, Росс

   Системы зажигания легковых автомобилей  : Устройство, обслуживание и ремонт  / Росс Твег  . - Москва  : За рулем, 2003  . - 96 с. : ил. ; 22 см

Сист. No: 12528
- 233 -
 П/629.113/Т43Рр

Твег, Росс

   Ремонт трансмисии и ходовой части "Жигулей"  / Росс Твег  . - Москва  : За рулем, 2000  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 12531
- 234 -
ЦБ  ІІ  2583

   Устройство дорожно-строительных машин  : Альбом  /   Състав. Эдуард Григорьевич Ронинсон, Митрофан Дмитриевич Полосин  . - Москва  : ИЦ Академия, 2004  . - 32 с. : с ил. ; 29 х42 см

   по проект

Сист. No: 12527
- 235 -
 П/629.114/Ш36Вк

Шарипов, Валерий Михайлович

   Конструирование и расчет тракторов  : Учебник для студентов вузов  / Валерий Михайлович Шарипов  . - Москва  : Машиностроение, 2004  . - 592 с. ; 21 см

Сист. No: 12274

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 236 -
 Арх/631.5/Д60, П/631.5/Д60, П1/631.5/Д60, Уч/631.5/Д60Ди

Димов, Димитър

   Използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника  / Димитър Петров Димов  . - Русе  : Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 1999  . - 181 с. ; 20 см

Сист. No: 7311
- 237 -
 П/631.35/К66А-з

Клочков, Александр Викторович и др.

   Зерноуборочные комбайны  : Учебно пособие  / Александр Викторович Клочков, Андрей Владимирович Адас, Вадим Александрович Попов  . - Минск  : Дизайн ПРО, 2004  . - 240 с.: с черт. ; 22 см

Сист. No: 12361
- 238 -
 П/621.313/С90Вэ

Сукманов, Валентин Иванович

   Электрические машины и аппараты  : Учебник для ср. спец. учебн. завед. / Валентин Иванович Сукманов  . - Москва  : Колос, 2001  . - 296 с.: с черт. ; 21 см  . -   (Учебники и учебн. пособия для студентов сред. спец. уч. заведений)

Сист. No: 12355
- 239 -
 Арх/378/Ф18, П/378/Ф18

   Факултет Механизация на селското стопанство. 50 години  /   Под общ. ред. на  Иван Неделчев  и др. ; Отг.ред. Христо Иванов Белоев  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 72 с.: с ил. ; 20,5 см

Сист. No: 12605

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 240 -
 П/631.3/Б67Еа

Бородин, Иван Федорович

   Автоматизация технологических процессов  : Учебник  / Иван Федорович Бородин, Юрий Александрович Судник  . - Москва  : КолосС, 2004  . - 344 с.: с черт. ; 21 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов ВУЗ)

Сист. No: 12316

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 241 -
 Б3/65.01/А86, Б3/65.012  /А86, Ч3/65.012  /А86, Ч3/65.012/А86Мп

Армстронг, Майкъл

   Преуспяващият мениджър  / Майкъл Армстронг  . - Бургас  : Делфин Прес, 1993  . - 351 с. ; 23.5 см  . -   ((Б-ка Изкуството на бизнеса ; N 4))

Сист. No: 1466
- 242 -
 П/658/Б47Иу

Бланк, И. А.

   Управление финансовой стабилизацией предприятия  / И. А. Бланк  . - Киев  : Ника-Центр, 2003  . - 496 с. ; 20 см  . -   (Энциклопедия финансового менеджера, 4)

Сист. No: 12269
- 243 -
 П/316/В71Сс

Влайков, Стоян

   Социалният конфликт. Развитие, управление, разрешаване  / Стоян Влайков  . - София  : УНСС, 2004  . - 172 с. ; 20 см

Сист. No: 12550
- 244 -
 П/658/Д14Ип, П1/658/Д14Ип, Ч3/658/Д14Ип

Даков, Иван Симеонов

   Производствен инженеринг  : Учебник  / Иван Симеонов Даков  . - София  : Люрен  . - 136 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12261
- 245 -
 П/802.0/З-40Еп

Захарова, Елена Викторовна

   [Пъблик] Public relations and advertising in close-up  : Уч. пособие по англ. яз. / Елена Викторовна Захарова, Людмила Викторовна Ульянищева  . - Москва  : ИМПЭ-Паблиш, 2004  . - 272 с. ; 29 см  + CDR

Сист. No: 12442
- 246 -
 П/658.5/К16

Калейчик, М.М.

   Квалиметрия  : Учебное пособие  / М.М. Калейчик  . - 2-е изд.стериот. - Москва  : МГИУ, 2004  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 12352
- 247 -
 П/65.012/К28Су

Карабеьова, Соня

   Управление и развитие на човешкия потенциал  : конкурентното предимство на организацията  / Соня Карабеьова  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 291 с.: с библиогр. с. 273 -286  ; 22 см

Сист. No: 12399
- 248 -
 П/004/К80

   Компьютерное моделирование менеджмента  : Учебное пособие  / Авенир Федорович Горшков  и др. - Москва  : Экзамен, 2004  . - 528 с. ; 24 см

Сист. No: 12296
- 249 -
 П/658/Г65Нн

   Конспект лекций по дисциплине "Логистика" для студентов экономических специальностей  / Неонила Дмитриевна Горина, Андрей Борисович Кузменко, Валерий Иннокентьевич Похабов  . - Минск  : БНТУ, 2004  . - 172 с. ; 20 см

Сист. No: 12546
- 250 -
 П/659/Л40Ур

Лейн, У. Рональд

   Рекламма  / У. Рональд Лейн  = Advertising: a framework  / W. Ronald Lane, J. Thomas Russell  . - Санкт Петербург  : Питер, 2004  . - 537 с. ; 21 см  . -   (Маркетинг для профессионалов)

Сист. No: 12393
- 251 -
 П/658/М68

Миротин, Леонид Борисович

   Системный анализ в логистике  : Учебник  / Леонид Борисович Миротин, ырысбек Эгембериевич Ташбаев  . - Москва  : Экзамен, 2004  . - 480 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12359
- 252 -
 П/65.012  */П73Им

Понамарев, Игор Пантелеевич

   Мотивация работой в организации  : Мотивация  / Игор Пантелеевич Понамарев  . - Москва  : УРСС, 2004  . - 220 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12309
- 253 -
ЦБ  55468

Рапопорт, Б. М.

   Оптимизация управленческих решений  / Б. М. Рапопорт  . - Москва  : ТЕИС, 2001  . - 264 с. ; 20 см  + библиогр. с.259 -263

Сист. No: 12287
- 254 -
ЦБ  II  2586

   Ръководство за намаляване на промишлените отпадъци  : Програма от 10 стъпки за успех  /   Под общ. ред. на  Димитър Бранков  ; Тех.ред. Йордан Зашев  . - София  : ДНК, 1997  . - 159 с. ; 27,5 см

Сист. No: 12574
- 255 -
ЦБ  55522Б3/65.012  */С96, Ч3/65.012  */С96

   Съвременни управленски практики II  : Научна конференция 22.02-2502.2004  /   Състав. и науч. ред. Евангелий Андронов  . - Бургас  : БСУ, 2004  . - 22 см

   Т.1. - 2004  . - 255 с.

Сист. No: 12569
- 256 -
ЦБ  55522Б3/65.012  */С96, Ч3/65.012  */С96

   Съвременни управленски практики II  : Научна конференция 22.02-25.02.2004  /   Състав. и науч. ред. Евангелий Андронов  . - Бургас  : БСУ, 2004  . - 22 см

   Т.2. - 2004  . - 311 с.

Сист. No: 12570
- 257 -
 Б3/658./У27, Б3/658/У27Пк, П/658./У27, Ч3/658./У27, Ч5/658./У27

Уеймс, Патрик

   Как да продаваме още по-добре  : Как се създава добрият продавач  / Патрик Уеймс  . - Бургас  : Делфин прес, 1992  . - 247 с. ; 24 см  . -   ((Б-ка Изкуството на бизнеса ; N 2))

Сист. No: 1468
- 258 -
 П/658.5/У73

   Управление качеством персоналом и логистика в машиностроении  : Учебное пособие  / Радик Биктимиров  и др. - 2.перераб. и доп. - Санкт Петербург  : Питер, 2005  . - 256 с.: библиогр. ; 21 см

Сист. No: 12351
- 259 -
 П/65/Ш55

ШЕнерт, Вальтер

   Грядущая реклама  / Вальтер Шенерт  ; Прев. от нем. А.М. Чунаков  ; Ред. И.В. Игельмуттер  = Werbung, die ankommt  . - Москва  : АО"Интирэксперт", 1999  . - 302 с. ; 22 см

Сист. No: 12380

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 260 -
 П/681.51/Г23Ец

Гарипов, Емил Михайлов

   Цифрови системи за управление  : [Учебник]  . - София  : ТУ София, 2004 -  . - 20,5 см

   Ч.2 . Проектиране на типови дискретни регулатори  . - 2004  . - 141 с.

Сист. No: 12256
- 261 -
 П/621.79/К80

   Компьтерное проектирование и подготовка производства сварных конструк;ий  : Учебное пособие  /   Съавт., под ред. Сергей Александрович Куркин  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 464 с.: с черт. ; 24,5 см

Сист. No: 12357
- 262 -
 П/681.5/К91

Крутко, Петр Дмитриевич

   Обратные задачи динамики в теории автоматического управления  : Цикл лекции  / Петр Дмитриевич Крутко  . - Москва  : Машиностроение, 2003  . - 573 с.: с черт. ; 21,5 см

Сист. No: 12347
- 263 -
 П/681.5/М51

   Методы классической и современной теории автоматического управления  : Учебник в пяти томах  /   Под общ ред. К.А. Пупкова  . - 2. перераб. и доп. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004 -  . - 25 см  . -   (Методы теории автоматического управления)

   Т. 1 . Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления  . - 2004  . - 655 с.: с черт., граф., лит.

Сист. No: 12371
- 264 -
 П/681.5/М51

   Методы классической и современной теории автоматического управления  : Учебник в пяти томах  /   Под общ ред. К.А. Пупкова  . - 2. перераб. и доп. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004 -  . - 25 см  . -   (Методы теории автоматического управления)

   Т. 2 . Статистическая динамика и идентификация систем автоматического управления  . - 2004  . - 639 с.: с черт., граф., лит.

Сист. No: 12374
- 265 -
 П/681.5/М51

   Методы классической и современной теории автоматического управления  : Учебник в пяти томах  /   Под общ ред. К.А. Пупкова  . - 2. перераб. и доп. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004 -  . - 25 см  . -   (Методы теории автоматического управления)

   Т. 3 . Синтез регуляторов систем автоматического управления  . - 2004  . - 615 с.: с черт., граф., лит.

Сист. No: 12375
- 266 -
 П/681.5/М51

   Методы классической и современной теории автоматического управления  : Учебник в пяти томах  /   Под общ ред. К.А. Пупкова  . - 2. перераб. и доп. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004 -  . - 25 см  . -   (Методы теории автоматического управления)

   Т. 4 . Теория оптимизации систем автоматического управления  . - 2004  . - 743 с.

Сист. No: 12376

Кибернетика.Финна механика.

- 267 -
 П/681.3/Г92Ав

Гультяев, Алексей Константинович

   Восстановление данных  / Алексей Константинович Гультяев  . - СПб  : Питер, 2005  . - 330 с.

Сист. No: 12266
- 268 -
 П/681.3/К89Фв

Крачтен, Филип

   Введение в Ratiomal Unified Process  / Филип Крачтен  = The Rational Unified Process an introduction  . - 2. изд. - Москва  : Вильямс, 2002  . - 240 с.: с предм. ук. ; 23 см  . -   (Серия объектные технологии)

Сист. No: 12297
- 269 -
 П/35/М27Аг

Манойло, Андрей Викторович

   Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны  / Андрей Викторович Манойло, Анатолий Иванович Петренко, Дмитрий Борисович Фролов  . - Москва  : Горячая линия - Телеком, 2003  . - 542 с.: библиогр. 529 - 534  ; 22 см

Сист. No: 12307
- 270 -
 С/004/М37Еа

Масловский, Е.К.

   Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационым технологиям. Ок. 55 000 терм. / Е.К. Масловский  = English-russian dictionary on computer systems and information tehnologies. Ap. 55 000 terms  / E.K.Maslovsky  . - Москва  : РУССО, 2003  . - 816 с.: список сокращ. и условн. обознач. с.718 -8  ; 24 см

Сист. No: 12384
- 271 -
 П/681.5/М51

   Метод, робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления  : Учебник  / К.А. Пупкова  и др. ; Под ред. Н.Д. Егупова  . - 2., стереот. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 744 с.:ил. ; 22 см

Сист. No: 12392
- 272 -
 П/004/Н98

Нюкъмър, Ерик

   [Уеб] Web услуги  : XmL, WSDL, SOAP и UDDI  / Ерик Нюкъмър  ; Прев. Тодор Туков  ; Ред. Евгени Боевски  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 302 с., библиогр. с. 297-302  ; 23,5 см

Сист. No: 12403
- 273 -
 Арх/681.32/Р94, П/681.32/Р94, П1/681.32/Р94

Русева, Йоана

   Микропроцесорна схемотехника  : Едночипови микрокомпютри PIC16F87X. Развойна среда MPLAB  / Йоана Русева, Нина Бенчева  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2003  . - 206 с. ; 21 см

Сист. No: 12264

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 274 -
 С/669/Д53

   Диаграммы состояния двойных металлических систем.  : Справочник в трех томах  /   Под общ. ред. на  Николай П. Лякишев  . - Москва  : Машиностроение, 1966  . - 21 см

   Т.1  . - 1996  . - 992 с.

Сист. No: 12356
- 275 -
 С/669/К92

   Кто есть кто в металлургии Росии  : Справочное издание  = Who is who in Russian metallurgy  . - Москва  : Интермет Инжиниринг, 1999  . - 312 с. ; 29,5 см

   Текст. и на англ. език

Сист. No: 12260
- 276 -
 П/621.79/К79Вт

Куликов, Валерий Петрович

   Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки  : Учебное пособие  / Валерий Петрович Куликов  . - Минск  : Экоперспектива, 2003  . - 415 с. ; 20 см

Сист. No: 12284
- 277 -
 П/621.79/П88

Присевок, Альберт Фомич

   Технология формирования газотермических водородостойких покрытий  : Монография  / Альберт Фомич Присевок, Геннадий Яковлевич Беляев  . - 2.прераб.и доп.изд. - Минск  : УП "Технопринт", 2003  . - 241 с., лит.225-236 с. ; 25 см

Сист. No: 12575
- 278 -
 П/621.9/Ч71

Черпаков, Борис Ильич

   Технологическая оснастка  : Учебник  / Борис Ильич Черпаков  . - Москва  : Академия, 2003  . - 277 с. ; 21 см

Сист. No: 12335
- 279 -
 Арх/621.79/Ш69Рп, П/621.79/Ш69Рп, П1/621.79/Ш69Рп

Шишков, Руско Иванов

   Плазмено вакуумно-дифузно метализиране /ПВДМ/  : Монография  / Руско Иванов Шишков  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 193 с.: лит. с.183 - 192 с. ; 29,5 см

Сист. No: 12416

Езикознание.Филология.Литература

- 280 -
ЦБ  55524

   "Хуманитарното знание-традиционни опори и актуалност"  : Национална научна конференция  . - Бургас  : ИРИТА ЕООД, 2003  . - 23 см

   Т.1. Сборник доклади  . - 2003  . - 236 с.

Сист. No: 12589
- 281 -
ЦБ  55473

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffer von

   Simplicius Simplicissimus  / Hans Jakob Christoffer von Grimmelshausen  . - Mailand  : La Spiga languages, 1998  . - 32 p. ; 21 n 11.5 cm  . -   (Verbessere dein deutsch. Vereinfachte lesestuke . Aktive-buche)

   Адаптиран текст, над 600 думи

Сист. No: 12299
- 282 -
ЦБ  55471

Herrig, Michael

   Verschwnden in Ost-Berlin  / Michael Herrig  . - Mailand  : La Spiga languages, 1998  . - 32 p. ; 21 n 11.5 cm  . -   (Verbessere dein deutsch. Vereinfachte lesestuke . Aktive buche)

   Адаптиран текст, над 600 думи

Сист. No: 12301
- 283 -
ЦБ  55470

Keller, Gottfried

   Die Drei gerechten Kammacher  / Gottfried Keller  . - Milano  : La Spiga languages, 1995  . - 80 p. ; 19 n 11 cm  . -   (Verbessere dein deutsch . Sehr sinfache lekturen activ-bucher)

   Адаптиран текст, над 500 думи

Сист. No: 12302
- 284 -
ЦБ  55495

Pencheva, Maya St.

   What'S in a Word  / Maya St. Pencheva  . - Sofia  : St Kliment Ohridski University Press, 2001  . - 200 s. ; 24 cm

   Appendix Borrowings 158-199 s.

Сист. No: 12509
- 285 -
ЦБ  55472

   Till Eulenspiegel  . - Mailand  : La Spiga languages, 1999  . - 32 p. ; 21 n 11.5 cm  . -   (Verbessere dein deutsch. Vereinfachte lesestuke . Aktive-buche)

   Адаптиран текст, над 600 думи

Сист. No: 12300
- 286 -
5547855478

Видал, Гор

   Сътворението  / Гор Видал  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 702 с. ; 21 см

Сист. No: 12397
- 287 -
 С/621.0(038.1)/В84

Воскобойников, Борис Соломонович

   Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. Около 100 000 терминов  : Справочное издание  / Борис Соломонович Воскобойников, Виктория Леонидовна Митрович  = English-russian dictionary of mechanical engineering and industrial automation  . - 3., стерсотип. - Москва  : РУССО, 2003  . - 1008 с. ; 24 см

Сист. No: 12385
- 288 -
5546455464

Гуковский, Григорий Александрович

   Русская литература XVIII века  : Учебник  / Григорий Александрович Гуковский  ; Вступ.статья  А. Зорина  . - Москва  : Аспект Пресс, 2003  . - 453 с. ; 24 см  . -   (Классический учебник)

Сист. No: 12388
- 289 -
ЦБ  3689336893

Дончев, Антон

   Събрани съчинения в 15 тома  / Антон Дончев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2003 -  . - 22 см

   Т.9. Девет лица на човека  . - 2004  . - 253 с.

Сист. No: 12398
- 290 -
ЦБ  55485

Друмев, Васил

   Нещастна фамилия  : Българска народна повест  / Васил Друмев  ; Състав.и ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2003  . - 640 с. ; 20 см  . -   (Българска класика)

Сист. No: 12451
- 291 -
5547755477

Дубарова, Петя

   И светла, и истинна  : Избрани стихотворения и импресии  / Петя Дубарова  ; Състав. Мария Дубарова  ; Ред. Ангел Катърджиев  . - 2.изд. - Бургас  : Нефтохимик, 1996  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 12395
- 292 -
 П/80/З-70

Златарова, Ивета Христова

   Уводен курс по персийски език  / Ивета Христова Златарова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 113 с. ; 24 см

Сист. No: 12445
- 293 -
ЦБ  55512

Змей Горянин

   Епиграми  / Змей Горянин  ; Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - София  : Българска сбирка, 2000  . - 164 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Българска сбирка", 43)

   Истинското име на авт. е Светозар Димитров

Сист. No: 12460
- 294 -
ЦБ  55490

Каравелов, Любен

   Маминото детенце  / Любен Каравелов  ; Слави Любенов  Иван Гранитски  ; състав.и послесл. Панчо Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2003  . - 664 с. ; 20 см  . -   (Българска класика)

Сист. No: 12452
- 295 -
ЦБ  І  3203І  3203

Келер, Готфрид

   Дрехите правят човека  : Двуезично издание  / Готфрид Келер  ; Прев. от нем. Вера Николова  = Kleider machen leute  / Gottfried, Keller  . - София  : Фактор Алиас, 1999  . - 160 с.: с речн. ; 16 х 11 см  . -   (Библиотека Номад)

   Адаптиран текст

Сист. No: 12298
- 296 -
ЦБ  55506

Колев, Марин

   Исо със оси  : Лирографика и палиндроми  / Марин Колев  . - София  : ИК Стигмати, 2000  . - 56 с. ; 21 х 21 см

Сист. No: 12496
- 297 -
ЦБ  55482

Кънингам, Майкъл

   Дом на края на света  : [Роман]  / Майкъл Кънингам  . - София  : Intence, 2004  . - 342 с. ; 21 см

Сист. No: 12415
- 298 -
 С/808.2(038.1)/Л33Мс

Лебедева, Марина Николаевна

   Словарь-справочник синтактической сочетаeмости глаголов  / Марина Николаевна Лебедева  . - 3.стереот. - Москва  : Русский язык курсы, 2003  . - 191 с. ; 21 см

Сист. No: 12386
- 299 -
ЦБ  55487Б2/886.7/Л36

Левчев, Владимир

   Българският принц  : Роман  / Владимир Левчев  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 158 с. ; 20 см

Сист. No: 12455
- 300 -
ЦБ  55502Б2/886.7/Л36

Левчев, Любомир

   Селена - лявото око на боговете  : Стихове  / Любомир Левчев  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски"  ; ИК Орфей, 2001  . - 79 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12470
- 301 -
ЦБ  55493

Михайлова-Мръвкарова, Мария Стоянова

   Помагало по история и историческа граматика на турски език  : Текстове и речник  / Мария Стоянова Михайлова-Мръвкарова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 148 с. ; 20 см

Сист. No: 12503
- 302 -
ЦБ  55474

Михайловски, Стоян Николов

   Страници из дневника на един мислител  : Автобиография, дневнични бележки, публицистика  / Стоян Николов Михайловски  ; Състав. Ива Бурилкова  и др. - София  : Синева, 2005  . - 384 с  ; 20,5 см  . -   (Библиотека "Българска памет")

Сист. No: 12303
- 303 -
ЦБ  55475

Михайловски, Стоян Николов

   Политически и философско-религиозни размишления  / Стоян Николов Михайловски  ; Увод, състав. и бел. Иван Богданов  . - София  : Кама, 1999  . - 320 с. ; 21 см  . -   (Поред. "Разум", 2 . Политическа мисъл)

   Първото изд. на кн. е в 2 т. под общо загл. "Неиздадени произведения"

Сист. No: 12304
- 304 -
ЦБ  55486

   Наследството Вазов  /   Ред. Анжелина Пенчева  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2002  . - 326 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12485
- 305 -
 П/82.0/П20

Панчева, Евгения

   Теория на литературата  : От Платон до постмодернизма  / Евгения Панчева, Амелия Личева, Миряна Янакиева  . - София  : ИК Колибри, 2005  . - 526 с.:библ.с. ; 23 см

Сист. No: 12512
- 306 -
5547655476

Пенчева, Станка

   Незабрава  : Избрани стихотворения 1964-2002  / Станка Пенчева  ; Ред. Найден Вълчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 366 с. ; 20,5 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 12390
- 307 -
ЦБ  55521

   Поезия.Бяла 2003  : От Раковски до наши дни  /   Състав. Иван Северняшки  ; Ред. Иван Петров  . - Велико Търново  : Абагар, 2004  . - 326 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12545
- 308 -
ЦБ  5549655496

   Помагало по превод от български на испански език  /   Състав. Адриана Христова Миткова, Боряна Жечева Кючукова-Петринска  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2003  . - 132 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12446
- 309 -
 П/82/П88

   Примерни есета за кандидатстване в САЩ и Европа  : Сборник  / Десислава Въртунинска  и др. = Application essay. Essay for TOEFL, SAT I, GRE  . - 2005  . - София  : ElsiM  . - 128 p. ; 21 cm

Сист. No: 12516
- 310 -
 С/808.2/Р78Дс

Розенталь, Дитмар Эльяшевич

   Справочник по русскому языку  : Управление в русском языке  / Дитмар Эльяшевич Розенталь  . - Москва  : ИД Оникс  . - 304 с.: предм. ук. с.262-302  ; 21,5 см

Сист. No: 12334
- 311 -
 С/808.2(038)/С21Лт

Саяхова, Лена Галеевна

   Тематический словарь русского языка  : Около 25 000 слов  / Лена Галеевна Саяхова, Динара Магарифовна Хасанова, Валерий Вениаминович Морковкин  ; Под ред. Валерий Вениаминович Морковкин  . - Москва  : Русский язык, 2000  . - 557 с. ; 24 см

Сист. No: 12324
- 312 -
5546555465

Сокольянский, Александр Анатольевич

   Введение в славянскую филологию  : Учеб. пособие для студ.филол.фак.высш.заведений  / Александр Анатольевич Сокольянский  . - Москва  : Академия, 2004  . - 400 с. ; 22 см

Сист. No: 12389
- 313 -
ЦБ  55504

Станев, Любен Николов

   Един живот не стига  : Разговори, спомени, портрети  / Любен Николов Станев  ; Ред. Владимир Попов  . - София  : Българска сбирка  ; АИ "Проф.Марин Дринов", 2000  . - 194 с. ; 20 см

Сист. No: 12488
- 314 -
ЦБ  55498

Стоичкова, Ноеми

   Плагиатството като литературен проблем  : (Опит за порицаващо оправдание)  / Ноеми Стоичкова  . - София  : Факел, 2002  . - 175 с. ; 20 см

   Резюме на англ.език 171 с. Резюме на руски език 174 с.

Сист. No: 12487
- 315 -
ЦБ  55511

Холевич, Йорданка

   Българистични студии  : [Сборник]  /   Отг.ред. Василка Радева  ; Състав. Йорданка Холевич  и др. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 343 с. ; 23,5 см  . -   (Международна българистика)

Сист. No: 12457
- 316 -
І  3204І  3204

Цвайк, Стефан

   Три легенди  : Двуезично издание  / Стефан Цвайк  ; Прев. от нем. Вера Николова  = Drei legenden  / Stefen Zweig  . - София  : Фактор Алиас, 1989  . - 192 с.: с речн. ; 16 х 11 см  . -   (Библиотека Номад)

   Адаптиран текст

Сист. No: 12295
- 317 -
 П/801/Ш18вС

Шалак, В.И.

   Современный контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, экономики, рекламы  / В.И. Шалак  . - Москва  : Омега-Л, 2004  . - 272 с.: със сх. ; 22 см

Сист. No: 12441
- 318 -
ЦБ  55550

Швыряева, Нелли Захаровна

   Пособие по французскому языку для транспортных и строительных вузов  : Учебно пособие  / Нелли Захаровна Швыряева  . - Москва  : Высшая школа, 1971  . - 95 с. ; 20 см

Сист. No: 12598

История. Георафия. Биографии

- 319 -
ЦБ  55531

Cvijic, Jovan

   la Geographie des terrains calcaires  : Monographies  / Jovan Cvijic  . - Beograd  : Academie Serbe des sciences et des arts, 1960  . - 24 cm  . -   (Classe des sciences mathematiques et naturelles, 26)

   V. 341  . - 1960  . - 212 p.

Сист. No: 12588
- 320 -
ЦБ  II  2592

Gergova, Diana Spasova

   Sboryanovo. The Sacred Land of thegetae  / Diana Spasova Gergova  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-Nacional museum of Bulgarion books and Poligraphy, 2004  . - 84 s. ; 27 cm

Сист. No: 12593
- 321 -
ЦБ  55483

Hopkins, Lewis D.

   Urban development  : the logic of making plans  / Lewis D. Hopkins  . - Washington  : Island press, 2001  . - 292 p.: bibliogr. p.265 - 280, ind. p.283 - 292  ; 23 sm

   По проект

Сист. No: 12430
- 322 -
ЦБ  55499

Koeva, Margarita

   Rila monastery  / Margarita Koeva  ; Ред. Vyara Kandjeva  . - Sofia  : Borina, 2003  . - 107 s. : photos and plans  ; 21 cm

Сист. No: 12493
- 323 -
 Ч2/93/99/Е67

   Енциклопедия ТЕМА на Larousse  /   Ред. Благой Киров  ; Прев. от френски  Катя Пеева  . - Б.м. : ISON, 20 04  . - 15 см

   Т.1.Ч.3. Династии и владетели  . - 2004  . - 279 с.

Сист. No: 12423
- 324 -
 П/55/З-40Нм

Захаровская, Наталья Николаевна

   Метеорология и климатология  : Учебное пособие  / Наталья Николаевна Захаровская, Виталий Витальевич Ильинич  . - Москва  : КолосС, 2004  . - 128 с. ; 19,5 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Сист. No: 12326
- 325 -
 П/949.72/З50

Здравкова, Златоживка

   История на България  / Златоживка Здравкова  . - Силистра  : РИТТ, 2001  . - 299 с. ; 20 см

Сист. No: 7988
- 326 -
 С/9/К40

   Карлово  : исторически, културни и природни забелижителности  / Дора Чаушева  и др. - София  : Български бестселър - Национален музей на българската книга и полиграф, 2004  . - 48 с. ; 21 см

Сист. No: 12508
- 327 -
ЦБ  55492

Милетич, Любомир

   Разорението на тракийските българи през 1913 г. / Любомир Милетич  . - фототипно изд. - София  : Български бестселър - Национален музей на българската книга и полиграф, 2003  . - 433 с.: със сн. ; 22 см

   Етнографична карта на Одринския вилает (към 1912 год.)

Сист. No: 12510
- 328 -
 Ч2/91/М93

   Моят първи картинен атлас  /   Прев. Екатерина Латева  ; Ред. Илияна Владимирова  . - София  : Фют, 2004  . - 44 с.: с ил. ; 27,5 см

   Показалец на картата на България - 44 с.

Сист. No: 12433
- 329 -
 Ч2/0/М95

Мулдашев, Ернст Р.

   Трагичното послание на древните  : В търсене града на боговете  / Ернст Р. Мулдашев  ; Прев.от рус. Георги Рачев  . - София  : НСМ - Медиа, 2004  . - 389 с. ; 21 см

Сист. No: 12428
- 330 -
ЦБ  ІІ  2581

Овчаров, Николай Димитров

   Десет перли от короната на България  / Николай Димитров Овчаров  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 62 с. ; 27 см

Сист. No: 12482
- 331 -
 П/91/О-83

   Основы геоинформатики. В двух книгах  : Учебное пособие  / Евгений Геннадиевич Капралов  и др. - Москва  : Академия, 2004  . - 22 см

   Кн. 1  . - 2004  . - 348 с.: с ил.; библиогр. с. 336 -346

Сист. No: 12308
- 332 -
 П/91/О-83

   Основы геоинформатики. В двух книгах  : Учебное пособие  / Евгений Геннадиевич Капралов  ; Състав.   и др. - Москва  : Академия, 2004  . - 22 см

   Кн. 2  . - 2004  . - 480 с.: с ил., библиогр. с.469-478

Сист. No: 12310
- 333 -
 С/949.72/П44Пк, С2/949.72/П44Пк

Петков, Петко

   Кандидатстудентски теми по история на България  : Планове, хронология, фактология  / Петко Петков  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 340 с. ; 21,5 х 11 см

Сист. No: 12489
- 334 -
ЦБ  55494

Райчевски, Стоян Чилов

   Българите в световните хроники 1939-1943  / Стоян Чилов Райчевски  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2003  . - 332 с. ; 20 см

Сист. No: 12447
- 335 -
ЦБ  55503Ч2/949.72/С32

Семов, Марко

   Будители народни  / Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 310 с. ; 20 см

Сист. No: 12473
- 336 -
 С/92/С37

   Символы, святыни и награды российской державы  / В. Н. Балязин  и др. ; Худ. А. Козаченко  . - Москва  : ОЛМА-ПРЕСС, 2004  . - 336 с.: ил. ; 30 см

Сист. No: 12286

Музика. Изкуство. Архитектура

- 337 -
ЦБ  55519

   Архитектурные тетради  . - Минск  : Юнимедиа, 2004 -  . - 20,5 см

   Выпуск І . Современные проблемы архитектуры и стратегия архитектурного образования  : Сорник научных трудов  . - 2004  . - 297 с.

Сист. No: 12557
- 338 -
ЦБ  55491

   Петър Увалиев - безграничният глас  = Petar Ouvaliev - voice without limits  . - София  : ИК Орфей, 2003  . - 16 с. ; 21 см

Сист. No: 12479

Компютри. Програмни продукти

- 339 -
 П/004/У63

   [УНИКС] UNIX [Операционна система]  : Руководство системного администратора  / Эви Немет  и др. = UNIX sistem administration handbook  . - 3.изд. - Санкт Петербург  : Питер, 2004  . - 925 с. ; 24 см  . -   (Библиотека "Для Профессионалов")

Сист. No: 12318
- 340 -
 П/519.68/P93

   Proceedings of the 16th international conference on systems for automation of engineering and research (SAER-2002)  /   Ed. Angel Popov  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2002  . - 239 p. ; 21 cm

Сист. No: 12581
- 341 -
 Арх/519.68/А49, П/519.68/А49, П1/519.68/А49

   Алгоритми  : Ръководство за упражнения  / Върбан Иванов Илиев  и др. - 2.прераб.изд. - Русе  : РУ "А.Кънчев"  . - 105 с. ; 20,5 см

   Към учебника "Програмиране и използване на компютрите" - І част

Сист. No: 12417
- 342 -
 П/004/А51Дк

Алексеев, Дмитрий Валентинович

   Компьютерное моделирование физических задач Microsoft Visual Basic  / Дмитрий Валентинович Алексеев  . - Москва  : Солон-Прес, 2004  . - 514 с. ; 20,5 см  . -   (Библиотека студента)

Сист. No: 12337
- 343 -
 П/004/Б48

Блейк, Бони

   Как да правим всичко с Macromedia Flash Mx 2004  / Бони Блейк, Дъг Салин  ; Ред. Милена Велкова  ; Прев. Димо Чотров  = How to Do Everything with Macromedia Flash MX 2004  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 464 с. ; 23 см

Сист. No: 12409
- 344 -
 П/004Бт/Б65

Бордмън, Тед

   [Три] 3ds max 6  : Практически учебен курс  / Тед Бордмън  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 688 с. ; 23.5 i;  + CDR

Сист. No: 12410
- 345 -
 П/681.5/Б86Ас

Бунич, А. Л.

   Синтез и применение дискретных систем управления с идентификатором  / А. Л. Бунич, Н. Н. Бахтадзе  . - Москва  : Наука, 2003  . - 232 с. ; 22 см

Сист. No: 12290
- 346 -
 П/004/Г23

Гарнаев, Андрей Ю.

   Excel, VBA Internet в экономике и финансах  / Андрей Ю. Гарнаев  . - Санкт Петербург  : БХВ - Петербург, 2003  . - 796 с. ; 23,5 см

   Предметный указатель 793-796 с.

Сист. No: 12333
- 347 -
 П/004/Г64Ху

Гомма, Хассан

   [УМЛ] UML. Проектирование систем реального времени, распределенных и параллельных приложений  / Хассан Гомма  . - Москва  : ДМК Пресс, 2002  . - 698 с.: с речн., библиогр., предм. указат. ; 23,5 см  . -   (Объектно-ориентированные технологии в программировании)

Сист. No: 12322
- 348 -
 С/004/Г74Ри

Грабовски, Ралф

   Илюстрован AutoCAD 2004  / Ралф Грабовски  ; Ред. Михаил Балабанов  . - [София]  : Дуо Дизайн ООД, 2004  . - 798 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12411
- 349 -
 П/004/Д40Вк

Дементьев, Владимир Эдуардович

   [Корел Дроу] CorelDraw 11 для мастера  : Полное описание программ пакета  / Владимир Эдуардович Дементьев  . - Москва  : Альтекс-А, 2003  . - 374 с.: с ил. ; 23,5 см

Сист. No: 12338
- 350 -
 П/004/Д54

Диков, Добрин

   Наръчник по комуникационно-информационни системи  / Добрин Диков, Васил Ангелов, Георги Ангелов  . - София  : ЕТ Гига Джордж, 2003  . - 21 см

   Т.1. Въведение в информационните технологии и комуникациите  . - 2003  . - 333 с.

Сист. No: 12402
- 351 -
 П/004/Д60Пе

Димов, Петър

   Електронно обучение чрез интернет  / Петър Димов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 140 с.: библиогр. с. 136 - 140  ; 23 см

Сист. No: 12465
- 352 -
 П/004/Д92Ау

Дуванов, А. А.

   [Уеб] Web-конструирование. HTML  / Александр Александрович Дуванов  . - Санкт Петербург  : БХВ - Петербург, 2003  . - 325 с. ; 24 см

Сист. No: 12317
- 353 -
 П/004/Е82

Ернандес, Майкъл Х.

   Проектиране на бази от данни  : Практическо ръководство за дизайн на релационни база от данни  / Майкъл Х. Ернандес  ; Ред. Евгени Боевски  ; Прев. Тодор Туков  . - 2.изд. - София  : СофтПрес, 2004  . - 624 с. ; 23,5 см

   CDR

Сист. No: 12404
- 354 -
 П/004/З-52Дп

Зелдман, Джефри

   Проектиране с уеб стандарти  : XHTML, XML, CSS, DOM  / Джефри Зелдман  ; Ред. Евгени Боевски  ; Прев. Тодор Туков  = Designing with web standards  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 462 с. ; 24 см

Сист. No: 12405
- 355 -
 П/004/И24Рк

Ивановский, Ростислав Игоревич

   Компьютерные технологии в науке и образовании. Практика применения систем MathCAD Pro  / Ростислав Игоревич Ивановский  . - Москва  : Высшая школа, 2003  . - 431 с. : с прил. ; 21 см

Сист. No: 12542
- 356 -
 П/004/И73

   Информатика в научното познание  : Национална научна конференция  /   Отг.ред. Николай Лютов  ; Ред. Людмила Стоянова  . - Варна  : ВСУ "Черноризец Храбър", 2002  . - 420 с. ; 23 см

Сист. No: 12568
- 357 -
 Арх/004/Й83Йп, П/004/Й83Йп, П1/004/Й83Йп

Йорданов, Йордан Тончев

   Приложение на MATLAB в инженерните изследвания  / Йордан Тончев Йорданов  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 20 см  . -   (Библиотека за докторанта)

   Ч.ІІ  . - 2004  . - 258 с.

Сист. No: 12518
- 358 -
 П/004/К45Мв

Кастелс, Мануел

   Информационната епоха: икономика, общество и култура  / Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Елица Тончева  ; Ред. Тончо Тончев  . - София  : ИК Лик, 2004 -  . - 23,5 см

   Т. І . Възходът на мрежовото общество  . - 2004  . - 496 с.: библиогр. с.460 - 495

Сист. No: 12396
- 359 -
 П/004/К80

   Компьютерное моделирование менеджмента  : Учебное пособие  / Авенир Федорович Горшков  и др. - Москва  : Экзамен, 2004  . - 528 с. ; 24 см

Сист. No: 12296
- 360 -
 Арх/621.397/К92Гп, П/621.397/К92Гп, П1/621.397/К92Гп

Кръстев, Георги Николов

   Програмиране с Java  : Изпитни тестове  / Георги Николов Кръстев, Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 74 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12262
- 361 -
 Арх/621.397/К92Гп, П/621.397/К92Гп, П1/621.397/К92Гп

Кръстев, Георги Николов

   Програмиране с Java  : Тестови въпроси и задачи  / Георги Николов Кръстев, Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 84 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12263
- 362 -
 П/7/К93Вд

Кудлак, Виктор

   Домашний видеофильм на компьютере  : Самоучитель  / Виктор Кудлак  . - Москва  : Питер, 2004  . - 155 с.: ил. ; 23 см  . -   (Самоучитель)

Сист. No: 12272
- 363 -
 П/004/К93Вп

Кузменко, В.Г.

   Программирование на VBA 2003  : Научно-техническое издание  / В.Г. Кузменко  . - Москва  : Бином-Прес, 2004  . - 880 с.: с предм. ук. с.871-880  ; 24 см

Сист. No: 12305
- 364 -
 П/004/К93Ед

Куигли, Ели

   [Джава] JavaScript в примери  : Пълно ръководство за JavaScript  / Ели Куигли  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 750 с. ; 23,5 см  + CDR

Сист. No: 12523
- 365 -
 С/004/К93Мт

Кульгин, Максим Владимирович

   Технологии корпоративных сетей.Энциклопедия  / Максим Владимирович Кульгин  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2000  . - 704 с. ; 23 см  . -   (Энциклопедия)

Сист. No: 12534
- 366 -
 С/004/М37Еа

Масловский, Е.К.

   Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационым технологиям. Ок. 55 000 терм. / Е.К. Масловский  = English-russian dictionary on computer systems and information tehnologies. Ap. 55 000 terms  / E.K.Maslovsky  . - Москва  : РУССО, 2003  . - 816 с.: список сокращ. и условн. обознач. с.718 -8  ; 24 см

Сист. No: 12384
- 367 -
 С/004/М37Еа

Масловский, Е.К.

   Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационым технологиям. Ок. 55 000 терм. / Е.К. Масловский  = English-russian dictionary on computer systems and information tehnologies. Ap. 55 000 terms  / E.K.Maslovsky  . - Москва  : РУССО, 2003  . - 816 с.: список сокращ. и условн. обознач. с.718 -8  ; 24 см

Сист. No: 12384
- 368 -
ЦБ  55543

   Математика и математическо образование  : Доклади на тридесет и втората пролетна конференция на Съюза на математиците в България. Слънчев бряг, 5-8 април, 2003  = Mathematics and education in mathematics. Proceeding of the Thirty second spring conference of the Union of Bulgarian mathematician . Sunny Beach, April 5-8, 2003  / Union of Bulgarian mathematician  . - София, [2003]  . - 447 с. ; 23 см

Сист. No: 12604
- 369 -
ЦБ  54780

   Международна научна конференция УНИТЕХ ' 02  : Сборник доклади. 21-22 ноември  = International scientific conference UNITECH' 02. Proceedings. 21-22 November  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2002  . - 752 с. ; 24 см

Сист. No: 12576
- 370 -
 П/004/М84Ип

Момчев, Иван Момчилов

   Програмиране ІІІ  : (С и С++)  / Иван Момчилов Момчев, Коста Кръстев Чакъров  . - София  : ТУ София, 2004  ; 20 см

Сист. No: 12258
- 371 -
 П/004/Н98

Нюкъмър, Ерик

   [Уеб] Web услуги  : XmL, WSDL, SOAP и UDDI  / Ерик Нюкъмър  ; Прев. Тодор Туков  ; Ред. Евгени Боевски  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 302 с., библиогр. с. 297-302  ; 23,5 см

Сист. No: 12403
- 372 -
 П/004/П54Аа

Писарски, Асен

   [АрхиКАД] ArchiCAD 8 и 8.1  : Пълно ръководство  / Асен Писарски  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 824 с. ; 23,5 см

Сист. No: 9585
- 373 -
 П/004/Р34, П1/004/Р34

Рансъм, Дан

   Динамични Web форми  : Професионални проекти  / Дан Рансъм  . - Б.м. : Дуо Дизайн ООД, 2003  . - 656 с.: с азб. ук. с. 635 -656  ; 23,5 см

Сист. No: 10887
- 374 -
 П/004/С68Ум

Станек, Уилям Р.

   [Майкрософт] Microsoft Windows server 2003  : Наръчник на администратора  / Уилям Р. Станек  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 752 с. ; 20 см

Сист. No: 12412
- 375 -
 П/004/Т81Дл

Тревис, Джеффри

   [Лабвиу] LabVIEW для всех  / Джеффри Тревис  . - Москва  : ПриборКомплект, 2004  . - 544 с. ; 23 см  + CDR

Сист. No: 12289
- 376 -
 П/004/Х27О-о

Харизанова, Олга

   Общуването "човек - компютърна мрежа - човек"  / Олга Харизанова  . - София  : Център за продължаващо обрезование, 2003  . - 32 с. ; 21 см

Сист. No: 12498
- 377 -
 П/004/Х27О-х

   Хипермедийна информационна система World Wide Web (WWW)  : Въведение в основните характеристики на системата и нейните услуги  / Олга Харизанова  . - София  : Център за продължаващо обрезование, 2003  ; 21 см

Сист. No: 12499
- 378 -
 П/801/Ш18вС

Шалак, В.И.

   Современный контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, экономики, рекламы  / В.И. Шалак  . - Москва  : Омега-Л, 2004  . - 272 с.: със сх. ; 22 см

Сист. No: 12441
- 379 -
 П/004/Ю36Рн

Юсупов, Рафаель Мидхатович

   Научно-методологические основы информатизации  / Рафаель Мидхатович Юсупов  . - Санкт-Петербург  : Наука, 2000  . - 455 с. : със сх. ; 22 см

Сист. No: 12530

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 380 -
ЦБ  55524

   "Хуманитарното знание-традиционни опори и актуалност"  : Национална научна конференция  . - Бургас  : ИРИТА ЕООД, 2003  . - 23 см

   Т.2. Сборник доклади  . - 2003

Сист. No: 12590
- 381 -
ЦБ  55535

   Education in Korea 2005 - 2006  . - Seoul  : Ministry of education & human recources development, [2004]  . - 176 p.: ill. ; 24 cm

Сист. No: 12554
- 382 -
ЦБ  II  2588Б2/37/P93, Б3/37/P93

   Prognosis of the perspectives of bulgarian education market  . - Sofia  : Centre for Educational Strategies, 2004  . - 96 s. ; 29 cm  + CDR

Сист. No: 12610
- 383 -
 Б2/372.3/Б44, Ч2/372.3/Б44

Бижков, Георги

   Тест за диагностика на готовността на децата за училище  : Книга за учителя  / Георги Бижков, Фелиянка Стоянова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 87 с. ; 20 см

Сист. No: 12437
- 384 -
 Ч2/37/Б44, Ч2/37/Б44Гп

Бижков, Георги Христов

   Педагого-психологическа диагностика  / Георги Христов Бижков  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2003  . - 24 см

   Литература 531-545 с.

   Ч.1. Основи  . - 2003  . - 545 с.

Сист. No: 12438
- 385 -
 Ч2/37/Б44, Ч2/37/Б44Гп

Бижков, Георги Христов

   Педагого-психологическа диагностика  / Георги Христов Бижков  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2003  . - 24 см

   Ч.2. Методи  . - 2003  . - 459 с.

   Литература 445-459 с.

Сист. No: 12439
- 386 -
 Ч2/37/Б44, Ч2/37/Б44Гд

Бижков, Георги Христов и др.

   Диагностика на грамотността  / Георги Христов Бижков, Фелиянка Христова Стоянова, Емилия Евгениева  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 24 см

   Т. І и ІІ са със загл. "Педагого-психологическа диагностика"

   Ч.3. Разбиране при четене  . - 2004  . - 466 с.

Сист. No: 12440
- 387 -
 Б2/372.3/Б44Гт, Ч2/372.3/Б44Гт

Бижков, Георги Христов и др.

   Тест за диагностика на готовността на децата за училище  / Георги Христов Бижков, Фелиянка Христова Стоянова  . - 2.изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 50 с. ; 29 см

   На кор. отбелязано първо изд.

Сист. No: 12466
- 388 -
ЦБ  55510

Борисова, Виолета

   Алтернативи за децата в риск  / Виолета Златкова Борисова  . - София  : Светлик - СБО, 2003  . - 280 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12501
- 389 -
 Б2/159.922.7/Б74

Боянова, Вержиния

   С погледа и претенциите на детето  / Вержиния Боянова  . - София  : Даниела Убенова, 2003  . - 88 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12469
- 390 -
 П/004/Д60Пе

Димов, Петър

   Електронно обучение чрез интернет  / Петър Димов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 140 с.: библиогр. с. 136 - 140  ; 23 см

Сист. No: 12465
- 391 -
 Ч2/37/Д63

   Директорът на училището и ефективният мениджмънт  / Калина Маджарова  и др. - София  : Национален институт по образование, 2002  . - 144 с.: с библиогр. ; 23 см  . -   (Поредица "В помощ на директора")

Сист. No: 12458
- 392 -
 Ч2/372.41/И22

Иванова, Нели Стоянова

   Образование в междуетническа среда чрез средствата на художествената летература  : Методическо помагало  / Нели Стоянова Иванова  . - София  : ИК Гея-Либрис, 2003  . - 37 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12474
- 393 -
 Ч2/159.9/К81

   Конгнитивно развитие и учебна дейност  : [Сборник]  /   Науч. ред. Дора Левтерова  . - Пловдив  : УИ "Паисий Хилендарски", 2003  . - 84 с. ; 22 см

Сист. No: 12462
- 394 -
Цб  II  2587

   Летопис на висшето образование в Стара Загора 1974-2004  /   Отг.ред. Светлин Танчев  ; Зам.отг.ред. Александър Павлов  . - Стара Загора  : Тракийски университет, 2004  . - 142 с. ; 28,5 см

Сист. No: 12571
- 395 -
ЦБ  55530

   Научная сесия  : Программа научных конференций 21-27 априля 2003 года  /   Гл.ред. А.В. Шестакова  ; Ред. Н.В. Горева  ; Техн. ред. Н.Г. Романова  . - Волгоград  : Волгоградский государственный технический университет, 2003  . - 202 с.

Сист. No: 12579
- 396 -
 С/37/О-24

   Обучение през целия живот  : [Статистическо изследване]  / Жана Герон  и др. = Lifelong learning  . - София  : Национален статистически институт, 2004  . - 71 с., 20 с. : анк.к. ; 27,5 см

Сист. No: 12424
- 397 -
 Ч2/376/П76

Попова, Женя

   Вашето дете заеква  / Женя Попова  ; Техн.ред. Даниела Искренова  . - София  : БПС, 2003  . - 50 с. ; 21 см  . -   (Логопедът в помощ)

Сист. No: 12468
- 398 -
 П/82/П88

   Примерни есета за кандидатстване в САЩ и Европа  : Сборник  / Десислава Въртунинска  и др. = Application essay. Essay for TOEFL, SAT I, GRE  . - 2005  . - София  : ElsiM  . - 128 p. ; 21 cm

Сист. No: 12516
- 399 -
 Ч2/37/Р12Пт

Радев, Пламен

   Теории на училищното възпитание в контекста на теориите за личността  / Пламен Радев  . - Пловдив  : УИ "Паисий Хилендарски", 2003  . - 104 с. ; 22 см

Сист. No: 12461
- 400 -
 Арх/378/С23, Б3/378/С23, П/378/С23, Ч3/378/С23

   Сборник статии и доклади "Електронното обучение"  /   Под общ. ред. на  Ангел Сотиров Смрикаров  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2003  . - 195 с.: със сх., табл. ; 20 см

   Проект: Създаване на пилотна виртуална катедра по компютинг "Джон Атанасов"

Сист. No: 12601
- 401 -
 С/378/С59

   Справочник за магистърска степен на обучение 2004/2005  /   Състав. Стоян Петров Цветков, Красимир Христов Керчев  . - София  : УНСС, 2004  . - 83 с. ; 20 см

Сист. No: 12555
- 402 -
 С/378/С59

   Справочник на кандидат-студента '05 в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2005 г.  /   Състав. Цецка Рашкова  и др. - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2005  . - 54 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12504
- 403 -
 Ч2/159.922.7/Т56

Тимчев, Мартин Григоров

   Двигателно и интелектуално пространство в развитието на детето  / Мартин Григоров Тимчев  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 159 с. ; 20 см

Сист. No: 12472
- 404 -
 Арх/378/Ф18, П/378/Ф18

   Факултет Механизация на селското стопанство. 50 години  /   Под общ. ред. на  Иван Неделчев  и др. ; Отг.ред. Христо Иванов Белоев  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 72 с.: с ил. ; 20,5 см

Сист. No: 12605
- 405 -
 Ч2/376/Ц49

Ценова, Цветанка

   Развитие на говора в предучилищна възраст-норма и патология  / Цветанка Ценова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 147 с. ; 20 см

Сист. No: 12471
- 406 -
 П/37/Ц67Ан

Цирульников, Анатолий

   Неопознанная педагогика  / Анатолий Цирульников  . - Москва  : Московский психолого-социальный институт  ; НПО МОДЭК, 2004  . - 352 с. ; 20 см

Сист. No: 12278
- 407 -
 С/37/Ч44

   Частни училища 2002. Варна. Пловдив. Сливен. София. Стара Загора. Хасково. Челопеч. Детски градини. Училища. Колежи  : Каталог  /   Състав. и ред. Милка Славчева  ; Ред. Василка Николова  ; Худ. Георги Върлинков  . - 3.изд. - София  : Българска асоциация на частните училища, 2002  . - 175 с.: с ил. ; 21 см

Сист. No: 12463
- 408 -
 С/37/Ч44

   Частни училища 2004. Варна. Пловдив. Сливен. София. Стара Загора. Хасково. Челопеч. Детски градини. Училища. Колежи  : Каталог  /   Състав. и ред. Милка Славчева  ; Ред. Василка Николова  ; Графич. дизайн  Георги Върлинков  . - 7.прераб. и доп. изд. - София  : Българска асоциация на частните училища, 2004  . - 168 с.: с ил. ; 23 см

Сист. No: 12464
- 409 -
 Ч2/372.65/Ш85

Шопов, Тодор

   Вторият език  : Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език  / Тодор Шопов  . - София  : УИ"Св.Кл.Охридски", 1998  . - 110 с. ; 20 см

Сист. No: 6427
- 410 -
 Ч2/37/Я50

   Ян Амос Коменски и нашата съвременност  : Доклади от Националната научна сесия, посветена на 400-годишнината от рождението на Ян Амос Коменски  /   Ред. Вержиния Райкова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 310 с. ; 20 см

Сист. No: 12475

Строителство.Строителни материали.Строително-монтажни работи

- 411 -
Цб  55516

Волков, Дмитрий Павлович

   Строительные машины и средства малой механизации  : Учебник для сред.проф.образования  / Дмитрий Павлович Волков, Виктор Яковлевич Крикун  . - Москва  : ИЦ Академия, 2002  . - 480 с. ; 22 см

   по проект

Сист. No: 12517
- 412 -
ЦБ  55517

Волков, Дмитрий Павлович

   Строительные машины  : Учебник для студ.высших учебных заведений  / Дмитрий Павлович Волков, Виктор Яковлевич Крикун  ; Ред. О.А. Таранова  . - 2.прераб.и доп.изд. - Москва  : АСВ, 2002  . - 376 с. : с ил. , предм.у-ль  ; 24 см

   по проект

Сист. No: 12522
- 413 -
ЦБ  55515

Щемелев, Анатолий Мефодьевич

   Строительные машины и средства малой механизации  / Анатолий Мефодьевич Щемелев, Станислав Борисович Партнов, Леонид Иванович Белоусов  . - 2.испр.изд. - Минск  : Дизайн ПРО, 2002  . - 272 с. : ил. ; 22 см

Сист. No: 12515

Техника на безопасността

- 414 -
ЦБ  55518

Кулаковский, Борис Леонидович

   Пожарные аварийно-спасительные машины  : Учебное пособие  / Борис Леонидович Кулаковский, Владимир Иванович Маханько, Андрей Владимирович Кузнецов  . - 2.стереот.изд. - Мин ск  : УП"Технопринт", 2004  . - 382 с. : ил. : библ.с.485  ; 20 см

   по проект

Сист. No: 12520
- 415 -
ЦБ  І  3206

   Пожарные машины  /   Ред. С.С. Байчарова  . - Москва  : Омега, 2004  . - 8 с. : с ил. ; 14х20 см

   по проект

Сист. No: 12525

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

- 416 -
ЦБ  55533

Мичев, Стефан Иванов

   Духовни аспекти на сигурността  / Стефан Иванов Мичев  . - София  : Валентин Траянов, 2004  . - 118 с. ; 20 см

Сист. No: 12558
- 417 -
ЦБ  55534

Пенев, Павел Борисов

   Космосът във военното дело  / Павел Борисов Пенев, Румен Ячев Ячев, Стоимен Николов Каремов  . - София  : Военно издателство, 2003  . - 159 с.: със сх. ; 24 см

Сист. No: 12567

 Индекс по АВТОРИ

*Светозар Димитров 293 
Cvijic, Jovan 319 
Deller, Steve 71 
Dimitrov, Lyubomir 69 
et. al. 69 
Flanagin, Annette 162 
Fontanarosa, Phil B. 162 
Forester, John 37 
Fyrkova, Gergana Ivanova 68 
Gergova, Diana Spasova 320 
Glass, Richard M. 162 
Glitman, Paula 162 
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffer von 281 
Herrig, Michael 282 
Hopkins, Lewis D. 67 321 
Iverson, Cheryl 162 
Jovanovic, B. 122 
Kandjeva, Vyara 25 322 
Kazakova, Yanka 69 
Keller, Gottfried 283 
Koeva, Margarita 25 322 
Koleva, Daniela 69 
Kopeva, Diana 69 
Mackenzie, Lewis 202 
Marcouiller, Dave 71 
Nikov, Nikolay 112 113 
Pavlova, Galina Todorova 68 
Pencheva, Maya St. 284 
Popov, Angel 174 340 
Shaffer, Ron 71 
Simova, Antoaneta 69 
Stavroulakis, Ioannis P. 123 
Tersian, Stepan A. 123 
Vladimirov, Zhelyu 69 
Аберкромби, Николас 38 
Адас, Андрей Владимирович 237 
Акимов, Андрей Валентинович 220 
Акимов, Сергей Валентинович 220 
Акперов, Имран Гурру 72 
Аксенов, Юрий Николаевич 261 
Алдошкин, Юрий Григорьевич 139 
Александров, Александр Валерьевич 193 
Александрова, Наталия 26 
Александрова, Таня 109 
Александровская, Лидия Николаевна 167 
Алексеев, Дмитрий Валентинович 342 
Ангелов, Борислав Георгиев 228 
Ангелов, Васил 350 
Ангелов, Георги 350 
Ангелов, Петър Недялков 180 
Андонян, Мардик 134 135 
Андронов, Евангелий 255 256 
Аникин, В.В. 183 
Анурин, В.Ф. 73 
Анчев, Панчо 294 
Арзамасов, Б.Н. 182 
Армстронг, Майкъл 241 
Атанасова, Венера 63 110 
Афанасьев, Александр Петрович 167 
Ахметов, Равиль Галимзянович 107 
Багдасарьян, Надежда Гегамовна 10 
Байчарова, С.С. 415 
Бакалов, Георги 335 
Бакалов, Георги Петров 27 
Балабанов, Михаил 214 348 
Балязин, В. Н. 336 
Баранчиков, Василий Иванович 176 
Басс, Борис Абрамович 221 
Бахтадзе, Н. Н. 177 345 
Башкирцев, Владимир Иванович 222 
Безъязычный, В.Ф. 183 
Белецкого, В.В. 139 
Белоев, Христо Иванов 239 404 
Белоусов, Леонид Иванович 413 
Белоцерковский, Олег Михайлович 125 132 
Беляев, Геннадий Яковлевич 277 
Бенева, Е. 151 
Бенин, Никола 115 
Бенчева, Нина 273 
Берон, Петър 5 
Бечев, Боян 27 
Бижков, Георги 5 383 
Бижков, Георги Христов 28 384 385 386 387 
Биктимиров, Радик 258 
Билибин, Константин Иванович 204 
Бирюков, Б.В. 132 
Бирюков, М.И. 231 
Бланк, И. А. 75 76 242 
Блейз, Евгений Семенович 170 216 217 
Блейк, Бони 343 
Бобев, Костадин 40 
Богданов, Иван 303 
Боевски, Евгени 272 353 354 371 
Бойм, Н.Г. 183 
Болотин, А.А. 172 
Болярски, Цочо 302 
Бордмън, Тед 344 
Борисова, Виолета Златкова 41 388 
Бородин, Иван Федорович 240 
Боянова, Вержиния 389 
Бранков, Димитър 138 254 
Братованова, Милена 59 
Брезински, Боян 142 
Брюн, Эрик 99 
Бунич, А. Л. 177 345 
Бункин, Б.В. 132 
Бурак, Галина Адамовна 155 
Бурилкова, Ива 302 
Бурнарска, Милена 111 
Бъчваров, Райко 105 
Ванева, Виолета Йорданова 29 
Ванкова, Лиляна 302 
Варковецкая, А.И. 79 
Василев, Калин 109 
Василев, Кирил 166 
Васильева, Алла Васильевна 136 
Вацкичев, Людмил Петров 194 203 
Велихов, Е.П. 132 
Велкова, Милена 343 
Велчев, Николай Борисов 30 
Велчева, Йорданка Пасева 78 
Ветрова, Н.В. 125 
Вешкельский, Сергей Алексеевич 223 
Видал, Гор 286 
Видев, Стефан 45 46 80 81 82 
Владимиров, Жельо 106 
Владимирова, Илияна 328 
Влайков, Стоян 47 83 243 
Власов, Андрей Игоревич 204 
Власова, Елена Александровна 140 
Воденска, Мария 84 
Волков, Дмитрий Павлович 411 412 
Воропаев, Н.Д. 172 
Воскобойников, Борис Соломонович 178 287 
Вучков, Юлиан 30 
Вълчев, Георги 96 
Вълчев, Найден 306 
Върлинков, Георги 407 408 
Въртунинска, Десислава 309 398 
Гаврилов, А.И. 271 
Гаврилов, Константин Львович 224 
Галанова, Мария 8 117 
Галумов, Эраст Александрович 48 85 
Гарипов, Емил Михайлов 260 
Гаркунов, Дмитрий Н. 168 
Гармаш, А.В. 156 157 
Гарнаев, Андрей Ю. 346 
Гачевска, В. 126 
Гачевски, Г. 126 
Гейзенберг, Вернер 141 
Геленцова, Емилия 105 
Георгиева, Иваничка Петрова 114 
Георгиева, Орхидея 152 
Георгиева, Цветана Борисова 114 
Герасимова, Лилия Петровна 169 
Герон, Жана 396 
Герчева, Катя 18 
Гильденбург, Владимир Борисович 195 
Глядков, Сергей Владимирович 49 
Голева, Поля Неделчева 50 
Голубаева, Нина Сергеевна 146 205 
Голубицкая, Елена Александровна 86 
Гомма, Хассан 347 
Горбунов, А.В. 172 
Горева, Н.В. 395 
Горина, Неонила Дмитриевна 249 
Горкин, А.П. 17 
Горшков, Авенир Федорович 248 359 
Господинов, Данчо 142 
Грабовски, Ралф 214 348 
Гранитски, Иван 289 290 294 
Гранщикова, Инесса Михайловна 155 
Грефф, К. 99 
Гречишников, Владимир Андреевич 258 
Грибън, Джон 22 
Грийн, Брайън 142 
Грозев, Грозьо Иванов 192 
Грозева, Таня 239 404 
Гуковский, Григорий Александрович 288 
Гультяев, Алексей Константинович 267 
Гуляев, Ю.В. 132 
Гумеров, А. Ф. 258 
Гьозлиева, Здравка 7 
Даков, Иван Симеонов 244 
Дамянова, Ваня 14 35 
Данаилова, Ю.А. 141 
Дементьев, Владимир Эдуардович 349 
Дербишайр, Дж. Денис 87 88 
Дербишайр, Ян 87 88 
Дерменджиева, Н. 151 
Деянова, Мария 326 
Джамбазов, Александър 115 
Диков, Добрин 350 
Димитров, Любомир 106 
Димитрова, Десислава 115 
Димов, Димитър Петров 236 
Димов, Димо Нейков 200 
Димов, Петър 351 390 
Димова, Елена Борисова 143 
Димова, Мирела 402 
Дограмаджиян, Хрант К. 181 
Дойнов, Дойно 335 
Долчинков, Радостин 16 
Донева, Велислава 115 
Донева, Румяна 109 
Донков, Румен 52 
Дончев, Антон 289 
Дормидонтов, Евгений Александрович 225 
Дроснева, Елка Димитрова 116 
Друмев, Васил 290 
Друмева, Мария Николова 143 
Дубарова, Мария 291 
Дубарова, Петя 291 
Дуванов, Александр Александрович 352 
Душанов, Иван 89 
Душков, Живодар 239 404 
Дънов, Петър 6 
Дырин, Д. Е. 258 
Дэбни, Джеймс Б. 179 
Евгениева, Емилия 386 
Евсеева, Елена Анатольевна 155 
Евтеев, Борис Васильевич 248 359 
Евтимов, Иван Илиев 228 
Евтушенко, Е.В. 73 
Егупова, Н.Д. 271 
Ежов, Анатолий Александрович 169 
Енчев, Парашкев Тонев 180 
Енчева, Виолета Стойнева 218 
Ернандес, Майкъл Х. 353 
Ерофеева, С.А. 38 
Жабко, Алексей Петрович 127 
Жарин, Д. Е. 258 
Желев, Светлозар 44 
Жигульская, Галина Михайловна 86 
Жихар, Георгий Йосифович 188 
Журавлева, Людмила Васильевна 204 
Заболотский, Вадим Петрович 379 
Заостровцев, А.П. 79 
Зарков, Владимир 165 
Зарубин, Владимир Степанович 140 
Захарова, Елена Викторовна 53 245 
Захаровская, Наталья Николаевна 324 
Зашев, Йордан 138 254 
Зверев,В.Ю. 271 
Здравкова, Златоживка 325 
Зелдман, Джефри 354 
Златанова, Елена Ардашева 215 
Златарова, Ивета Христова 292 
Змей Горянин 293 
Зорина, А. 288 
Иванов, Иван Колев 181 
Иванов, Недялко Митев 66 
Иванова, Нели Стоянова 392 
Иванова, Огняна 42 
Ивановский, Ростислав Игоревич 355 
Игельмуттер, И.В. 259 
Илиев, Върбан Иванов 124 341 
Илучев, Димитър Христев 12 
Ильинич, Виталий Витальевич 324 
Ильяков, Владимир Васильевич 226 
Иродов, Игорь Е. 144 
Искренова, Даниела 397 
Йорданов, Йордан Тончев 357 
Йорданова, Даниела 309 398 
Йорданова, Красимира 7 
Казакевич, А.Н. 336 
Казакова, Янка 106 
Калейчик, М.М. 246 
Камаринчева, Даниела 115 
Каменова, Цветана 50 
Канджева, Вяра 31 
Капралов, Евгений Геннадиевич 331 332 
Капустин, Николай Михайлович 175 
Карабеьова, Соня 91 247 
Каравелов, Любен 294 
Каравелова, Цвета 309 398 
Караниколов, Любен Киров 90 
Караницкий, Николай Борисович 188 
Каремов, Стоимен Николов 417 
Карманов, Владимир Георгиевич 128 
Карташов, Эдуард Михайлович 190 
Касаткин, Олег Григорьевич 261 
Кастелс, Мануел 54 92 358 
Катърджиев, Ангел 291 
Келер, Готфрид 295 
Керчев, Красимир Христов 20 401 
Киров, Благой 323 
Кирова, Палма Костадинова 143 
Киселев, Александр Сергеевич 261 
Клочков, Александр Викторович 237 
Ковалев, Ярослав Никитич 197 
Ковалева, Я.Н. 197 
Коваленко, Николай Яковлевич 107 
Ковачева-Костадинова, Вяра 8 117 
Ковенский, Илья Моисеевич 309 398 
Коев, Тотю Пенчев 27 
Коева, Маргарита 31 
Кожухаров, Колю 164 
Козаченко, А. 336 
Колев, Марин 296 
Колева, Даниела 106 
Колчин, Валентин Федорович 129 
Констебл, Эдвин К. 158 159 160 
Консулова, Олга Димитрова 143 
Копева, Диана 106 
Коршунов, Владимир Анатольевич 248 359 
Коспартова, Люба 5 
Костадинов, Васил Стефанов 181 
Костадинова, Ива 309 398 
Костова, Цвета 396 
Косыкин, В.Д. 172 
Котлер, Филип 93 
Котюк, А. Ф. 210 
Кошкарев, Александр Владимирович 331 332 
Крачтен, Филип 268 
Крикун, Виктор Яковлевич 411 412 
Крутко, Петр Дмитриевич 262 
Крушевский, Александр Евгеньевич 145 
Кръстанова, Киприяна 8 117 
Кръстев, Георги Николов 360 361 
Кръстев, Живко Недков 189 
Крылова, Галина Дмитриевна 9 
Кувыркин, Георгий Николаевич 140 
Кугушев, Александр Михайлович 146 205 
Кудинов, Василий Александрович 190 
Кудлак, Виктор 362 
Кузменко, Андрей Борисович 249 
Кузменко, В.Г. 363 
Кузнецов, А.А. 336 
Кузнецов, Андрей Владимирович 414 
Куигли, Ели 130 364 
Кулаковский, Борис Леонидович 414 
Куликов, Валерий Петрович 276 
Кульгин, Максим Владимирович 365 
Кульчицкий, Алексей Рэмович 227 
Куркин, Сергей Александрович 261 
Куцаров, Стефан Иванов 206 
Кънингам, Майкъл 297 
Кънчев, Никола 134 135 
Кючукова-Петринска, Боряна Жечева 308 
Лабскер, Лев Григорьевич 94 
Лалев, Цанко 15 
Латева, Екатерина 328 
Латышев, Михаил В. 213 
Лебедева, Марина Николаевна 298 
Левин, Валерий Йосифович 226 
Левтерова, Дора 32 393 
Левчев, Владимир 299 
Левчев, Любомир 300 
Лейкин, Леонид Павлович 220 
Лейн, У. Рональд 56 250 
Леонович, Сергей Николаевич 147 
Лернер, Пол 102 
Лисов, Александр Андреевич 167 
Литвинцева, Алла Викторовна 10 
Личева, Амелия 305 
Лйки, Ричард 74 
Лобанова, Людмила Борисовна 136 
Лобко, Александр Григорьевич 104 
Лобов, Николай Александрович 219 
Лукина, С. В. 258 
Любенов, Любомир 96 
Любенов, Слави 228 
Любенова, Анелия Пенева 78 
Лютов, Николай 356 
Лякишев, Николай П. 274 
Маджарова, Калина 391 
Манн, Игорь 95 
Мановян, Андраник Киракосович 191 
Манойло, Андрей Викторович 57 269 
Манчев, В. 151 
Маринов, Руси 1 58 
Марков, Васил Иванов 189 
Марков, Марко Тошев 124 341 
Маркова, Валентина 11 148 
Мартинова, Гергана 21 
Масликова, Жанна Викторовна 72 
Маслов, В.В. 222 
Масловский, Е.К. 270 366 367 
Маханько, Владимир Иванович 414 
Машков, Юрий Константинович 171 
Менчева, Лиляна 96 
Мерджанова, Яна 97 
Милева, Г. 151 
Милева, Ганка Милева 143 
Миленкова, Ваня 108 
Милетич, Любомир 327 
Миллер, Михаил Адольфович 195 
Милошева, Емилия 109 
Миротин, Леонид Борисович 251 
Миртова, Д.А. 150 154 
Мирчева, Виолета 391 
Митков, Атанас 239 404 
Миткова, Адриана Христова 308 
Митрович, Виктория Леонидовна 178 287 
Митрохин, Владимир Николаевич 146 205 
Михайлова, Юлиана 309 398 
Михайлова-Мръвкарова, Мария Стоянова 301 
Михайловски, Стоян Николов 302 303 
Мичев, Стефан Иванов 416 
Младенова, Вера 23 
Младенова, Пепа 45 46 80 82 
Момчев, Иван Момчилов 370 
Моравенов, Маню 98 
Морковкин, Валерий Вениаминович 311 
Мулдашев, Ернст Р. 13 14 33 34 35 149 163 329 
Муромкина, И.И. 73 
Мысловский, Эдуард Викантьевич 204 
Набоких, Владимир Андреевич 229 
Найденов, Александър 396 
Неделчев, Иван 239 404 
Недкова, Емилия 115 
Немет, Эви 339 
Ников, Николай 118 119 
Николов, Слави Любенов 228 
Николова, Василка 407 408 
Николова, Вера 295 316 
Новев, Здравко 391 
Нюкъмър, Ерик 272 371 
Обрешков, Никола 133 
Овчаров, Николай Димитров 330 
Опарин, Алексей Михайлович 125 
Орлов, Павел Викторович 171 
Орлоев, Никола Атанасов 100 
Островский, Михаил Сергеевич 184 
Отто, М. 156 157 
Павлов, Александър 394 
Павлов, Даниел 101 
Панайотова, Красимира Д. 215 
Панов, А.А. 183 
Панчева, Евгения 305 
Папазов, Кръстю 101 
Партнов, Станислав Борисович 413 
Парфенов, Олег Дмитриевич 204 
Пастушенко, Е.А. 196 
Пеева, Катя 323 
Пейчев, Даниел 109 
Пенев, Павел Борисов 417 
Пенчева, Анжелина 304 
Пенчева, Станка 306 
Петков, Петко 333 
Петкова, Ваня 15 
Петренко, Анатолий Иванович 57 269 
Петренко, Светлана Ивановна 147 
Петров, Алексей Илиев 59 
Петров, Иван 307 
Петров, Константин Степанович 211 
Петрова, Надежда 326 
Петрова, Светла 14 33 35 149 163 
Петрова, Слава 309 398 
Петрова, Стефка 13 
Петрунина, И. Е. 186 
Пешева, Юлиана 134 135 
Пирогова, Елена Вячеславовна 204 
Писарски, Асен 2 372 
Питекова, Радка 391 
Поворознюк, Сергей Николаевич 171 
Познер, Ричард А. 60 61 
Полещенко, Константин Николаевич 171 
Полосин, Митрофан Дмитриевич 234 
Полторак, Александр 102 
Пометкова, Я. 126 
Пометкова, Яна 115 
Понамарев, Игор Пантелеевич 252 
Попов, Вадим Александрович 237 
Попов, Владимир 313 
Попова, Женя 397 
Портер, Майкл 103 
Поспелов, Григорий Ефимович 196 
Похабов, Валерий Иннокентьевич 249 
Прасолов, Александр Витальевич 127 
Прахалд, С.К. 103 
Присевок, Альберт Фомич 277 
Пупкова, К.А. 263 264 265 266 271 
Радев, Пламен 399 
Радева, Василка 315 
Радкевич, Владимир Николаевич 197 
Радкевич, Яков Михаилович 184 
Райзберг, Борис Абрамович 104 
Райкова, Вержиния 410 
Райчевски, Стоян Чилов 334 
Рансъм, Дан 373 
Рапопорт, Б. М. 253 
Рассел, Дж. Томас 56 250 
Рассказова, Л.В. 230 
Рачев, Георги 33 34 149 163 329 
Рашкова, Цецка 402 
Ребане, Я.А. 158 159 160 
Резенберг, М.Б. 172 
Рейнговерт, О.Д. 60 61 
Рикев, Камен 315 
Ричардсън, Матю 18 
Розенталь, Дитмар Эльяшевич 310 
Романова, Н.Г. 395 
Романюк, Владимир Никанорович 197 
Ронинсон, Эдуард Григорьевич 234 
Русев, Румен Иванов 124 341 
Русев, Руси 115 
Русева, Вяра Събова 199 200 
Русева, Йоана 273 
Рэнделл, Роберт 103 
Сазыкина, А.А. 141 
Салин, Дъг 343 
Самплер, Джефри 103 
Сандалски, Бранимир П. 215 
Сарафова, Мария 8 117 
Саяхова, Лена Галеевна 311 
Северняшки, Иван 307 
Семов, Марко 335 
Сергеев, Алексей Георгиевич 213 
Сибасс, Скотт 339 
Сивухин, Дмитрий Васильевич 150 154 
Силикова, Илина 115 
Симова, Антоанета 106 
Славчева, Милка 407 408 
Смрикаров, Ангел Сотиров 19 400 
Снайдер, Гарт 339 
Соболева, Н.А. 336 
Сокольянский, Александр Анатольевич 312 
Станев, Любен Николов 313 
Станек, Уилям Р. 374 
Стефанов, Николай Йорданов 198 
Стефанов, Стефан Петров 199 200 
Стоичкова, Ноеми 314 
Стойкова, Ценка 134 135 
Стойчев, Иван 96 
Стойчев, Красен 50 
Стойчева, Катя Георгиева 36 62 
Стоянова, Людмила 356 
Стоянова, Фелиянка 383 
Стоянова, Фелиянка Христова 28 386 387 
Страсман, Рик 165 
Стриха, Иван Иванович 188 
Судник, Юрий Александрович 240 
Сукманов, Валентин Иванович 201 238 
Схиртладзе, Александр Г. 184 
Схиртладзе, Александр Георгиевич 258 
Тамбовцева, В.Л. 60 61 
Танчев, Светлин 394 
Таранова, О.А. 412 
Тарапанов, Александр Сергеевич 176 
Ташбаев, ырысбек Эгембериевич 251 
Твег, Росс 232 233 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 360 361 
Терегеря, Владимир Васильевич 213 
Тернер, Браян 38 
Тикунов, Владимир Сергеевич 331 332 
Тимирязев, Владимир Анатольевич 184 
Тимчев, Мартин Григоров 403 
Тодоров, Тодор 326 
Тодорова, Пенка 326 
Тодорова, Таня 21 
Тодорова-Пиргова, Ивета Петкова 121 
Толстая, С. М. 120 
Тонев, Георги 16 
Тончев, Тончо 54 92 358 
Тончева, Елица 54 92 358 
Тотева, Диана 396 
Тошев, Здравко Антонов 63 110 
Тревис, Джеффри 375 
Туков, Тодор 272 353 354 371 
Уайт, Майкъл 22 
Уеймс, Патрик 257 
Уилямс, Браян 63 110 
Ульянищева, Людмила Викторовна 53 245 
Фаддеев, Михаил Андреевич 161 
Фаэй, Лайм 103 
Федин, Виктор Тимофеевич 196 
Фролов, Дмитрий Борисович 57 269 
Фролов, Константин В. 187 
Фулър, Теменужка 152 
Харизанова, Олга 376 377 
Харисън, Тина 111 
Харитонов, Владимир Леонидович 127 
Харламов, Геннадий Андреевич 176 
Харман, Томас Л. 179 
Хасанова, Динара Магарифовна 311 
Хаускрофт, Катрин Е. 158 159 160 
Хейн, Трент 339 
Хилл, Стивен 38 
Ховов, Вячеслав Михайлович 261 
Холевич, Йорданка 315 
Хохлов, Александр Федорович 161 
Христова, Пламенка Тодорова 124 341 
Хънтингтън, Самюъл 55 
Цвайк, Стефан 316 
Цветков, Стоян Петров 20 401 
Цветкова, Тодорка Здравкова 12 
Ценова, Цветанка 405 
Цирульников, Анатолий 406 
Цонева, Димитрина Игнатова 115 
Чавдарска, Люба 23 
Чакъров, Коста Кръстев 370 
Чаушева, Дора 326 
Чемоданов, Б. К. 170 216 217 
Чернокожев, Вихрен 293 
Чернокожева, Росица 293 
Черпаков, Борис Ильич 278 
Черток, Борис Евсеевич 173 
Чоторов, Димитър Константинов 189 
Чотров, Димо 343 
Чунаков, А.М. 259 
Чупрунов, Евгений Владимирович 161 
Чучайкина, Ирина Егоровна 10 
Шайкин, Владим Владимирович 107 
Шалак, В.И. 64 317 378 
Шарипов, Валерий Михайлович 235 
Шахнов, Вадим Анатольевич 204 
Швыряева, Нелли Захаровна 318 
Шемятенков, Владимир Георгиевич 65 
Шенерт, Вальтер 259 
Шерстнев, Вячеслав Викторович 204 
Шестакова, А.В. 395 
Шиникчиева, Цецка 24 
Шишков, Руско Иванов 279 
Шопов, Тодор 409 
Шустов, Михаил Анатолиевич 212 
Щелкунов, О.А. 231 
Щемелев, Анатолий Мефодьевич 413 
Энеева, Т.М. 139 
Юрасов, С. Ю. 258 
Юсупов, Рафаель Мидхатович 379 
Якушева, Галина Михайловна 136 
Янакиева, Миряна 305 
Янков, Веселин 153 
Ясавеева, И.Г. 38 
Ячев, Румен Ячев 417 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Хуманитарното знание-традиционни опори и актуалност" 3 4 280 380 
[АрхиКАД] ArchiCAD 8 и 8.1 2 372 
[Джава] JavaScript в примери 130 364 
[Корел Дроу] CorelDraw 11 для мастера 349 
[Лабвиу] LabVIEW для всех 375 
[Майкрософт] Microsoft Windows server 2003 374 
[Пъблик] Public relations and advertising in close-up 53 245 
[Симулинк] Simulink 4. Секреты мастерства 179 
[Сто и петдесет ] 150 години българска етнографска наука 1829 - 1978 8 117 
[Три] 3ds max 6 344 
[Уеб] Web услуги 272 371 
[Уеб] Web-конструирование. HTML 352 
[УМЛ] UML. Проектирование систем реального времени, распределенных и параллельных приложений 347 
[УНИКС] UNIX [Операционна система] 339 
Communications and networks 202 
Community economics 71 
Die Drei gerechten Kammacher 283 
Education in Korea 2005 - 2006 381 
Excel, VBA Internet в экономике и финансах 346 
Geld-Banken 68 
Holidays of the Bulgarians in myths and legends 112 
la Geographie des terrains calcaires 319 
Les Fetes Bulgares a travers les mythes et les legendes 113 
Manual of style 162 
Partial differential equations 123 
Planning in the face of power 37 
Proceedings of the 16th international conference on systems for automation of engineering and research (SAER-2002) 174 340 
Prognosis of the perspectives of bulgarian education market 382 
Rila monastery 25 322 
Rular regions: Overcoming development disparities 69 
Sboryanovo. The Sacred Land of thegetae 320 
Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, concepts, trends 70 
Simplicius Simplicissimus 281 
The Finite difference method for boundary -value problems with weak solutions 122 
Till Eulenspiegel 285 
Urban development 67 321 
Verschwnden in Ost-Berlin 282 
What'S in a Word 284 
Абсурдните реалности 30 
АВС на етнологията 114 
Автоматизация производственных процессов в машиностроении 175 
Автоматизация технологических процессов 240 
Автомобили и трактори 228 
Алгоритми 124 341 
Алтернативи за децата в риск 41 388 
Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационым технологиям. Ок. 55 000 терм. 270 366 367 
Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. Около 100 000 терминов 178 287 
Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам 49 
Англо-русский словарь по телекоммуникациям.Около 34 000 терминов 193 
Антикорупция 39 
Архитектурные тетради 337 
Баяния и магии 121 
Бизнес комуникации. Авторитетни отговори на вашите въпроси 74 
Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов 136 
Будители народни 335 
Буквар за авторски права.Фокус върху правата 42 
Буквар с различни поучения 5 
Бъзовец 115 
Българистични студии 315 
Българите в световните хроники 1939-1943 334 
България 43 77 
Българският принц 299 
В обятията на Шамбала 13 
Вашето дете заеква 397 
Введение в Ratiomal Unified Process 268 
Введение в аналитическую механику упругих тел 145 
Введение в механику твердого тела. Основные понятия и общий метод составления уравнений движения 139 
Введение в славянскую филологию 312 
Вероятностное моделирование в финансово-экономической области 94 
Вехи экономической мысли 79 
Восстановление данных 267 
Вторият език 409 
Генераторы зарубежных автомобилей 220 
Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны 57 269 
Грядущая реклама 259 
Двигателно и интелектуално пространство в развитието на детето 403 
Десет перли от короната на България 330 
Десять смертных грехов маркетинга 93 
Диагностика на грамотността 386 
Диаграммы состояния двойных металлических систем. 274 
Динамика прередвижения кранов по рельсовому пути 219 
Динамични Web форми 373 
Директорът на училището и ефективният мениджмънт 391 
ДМТ - молекулата на духа 165 
Доклад за оценка на корупцията 2003 51 
Дом на края на света 297 
Домашний видеофильм на компьютере 362 
Дрехите правят човека 295 
Другите аксиоми 11 148 
Духовни аспекти на сигурността 416 
Държавен вътрешен финансов контрол 90 
Държавите в света 63 110 
Европейская интеграция 65 
Един живот не стига 313 
Елегантната вселена 142 
Електронни схеми 206 
Електронно обучение чрез интернет 351 390 
Енциклопедичен речник 6 
Енциклопедия на първите 18 
Енциклопедия ТЕМА на Larousse 323 
Епиграми 293 
За библиотеките, читателите с увреждания и библиотечните услуги 23 
Задачи и упражнениея по химии 155 
Задачи по квантовой физике 144 
Защита на класифицираната информация 44 
Зерноуборочные комбайны 237 
Златните плочи на Харати 14 35 
И светла, и истинна 291 
Избранные труды 141 
Измерване, контрол и управление в електроснабдяването 199 
Използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника 236 
Икономически, социални и природни влияния на туризма 84 
Илюстрован AutoCAD 2004 214 348 
Информатика в научното познание 356 
Информационната епоха: икономика, общество и култура 54 92 358 
Исо със оси 296 
Испытания электрооборудования автомобилей и тракторов 229 
Историческо моделиране 52 
История на България 325 
История на психологията 29 
История на религиите 27 
Как да правим всичко с Macromedia Flash Mx 2004 343 
Как да продаваме още по-добре 257 
Кандидатстудентски теми по история на България 333 
Карлово 326 
Каталог на новопотъпилата теоретична литература в централна патентна библиотека 7 
Квалиметрия 246 
Кои сме ние? Предизвикателстата пред националната идентичност на Америка 55 
Компьтерное проектирование и подготовка производства сварных конструк;ий 261 
Компьютерное моделирование менеджмента 248 359 
Компьютерное моделирование физических задач Microsoft Visual Basic 342 
Компьютерные технологии в науке и образовании. Практика применения систем MathCAD Pro 355 
Комуникационни стратегии 1 58 
Конгнитивно развитие и учебна дейност 32 393 
Конспект лекций по дисциплине "Логистика" для студентов экономических специальностей 249 
Конструирование и расчет тракторов 235 
Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры 204 
Концептуальные основы финансового менеджмента 76 
Космосът във военното дело 417 
Криминалистика 40 
Кто есть кто в металлургии Росии 275 
Культурология 10 
Курс МВА по стратегическому мениджменту 103 
Летопис на висшето образование в Стара Загора 1974-2004 394 
Маминото детенце 294 
Маркетинг на 100 %.Как стать харошим мениджером по маркетингу 95 
Маркетинг на финансовите услуги 111 
Маркетинг тезаурус 100 
Маркетингови проучвания - теория и практика 96 
Маркетинговые исследования потребительского рынка. Уникальный отечественный опыт 73 
Математика и математическо образование 131 368 
Математическое программирование 128 
Машинно чертане 215 
Международна научна конференция УНИТЕХ ' 02 207 369 
Международна научна конференция УНИТЕХ' 03 208 209 
Международни счетоводни стандарти 89 
Металловедение. Термическая и химико-термическая обработка сплавов 182 
Металорежещи машини 180 
Метеорология и климатология 324 
Метод, робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления 271 
Методични и морално-етични аспекти на научния труд 12 
Методы классической и современной теории автоматического управления 263 264 265 266 
Метрология, стандартизация, сертификация 213 
Механика на флуидите 153 
Микропроцесорна схемотехника 273 
Мотивация работой в организации 252 
Моят първи картинен атлас 328 
Най-великите личности в историята на света 15 
Наръчник по комуникационно-информационни системи 350 
Наръчник по професионално консултиране 97 
Наследството Вазов 304 
Научна конференция "Съвременни технологии-03" 16 
Научная сесия 395 
Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение 164 
Научно-методологические основы информатизации 379 
Незабрава 306 
Неопознанная педагогика 406 
Нещастна фамилия 290 
Новое в численном моделировании 132 
Новы энциклопедический словарь 17 
Обработка металлов резанием 183 
Обработка специальных материалов в машиностроении 176 
Образование в междуетническа среда чрез средствата на художествената летература 392 
Обратные задачи динамики в теории автоматического управления 262 
Обучение през целия живот 396 
Общее европейское экономическое пространство 99 
Общий курс физики. В 5 томах 150 154 
Общуването "човек - компютърна мрежа - човек" 376 
Оптимизация управленческих решений 253 
Основи на електротехниката и електрониката 194 203 
Основы PR 48 85 
Основы геоинформатики. В двух книгах 331 332 
Основы интеллектуальной собственности 102 
Основы кристалографии 161 
Основы оптической радиометрии 210 
Основы радиоэлектроники 146 205 
Основы стандартизации, сертификации, метрологии 9 
Основы физики твердого тела 147 
Основы эффективного энергоиспользования на производственных предприятиях дорожной отрасли 197 
От кого сме произлезли? 33 149 163 
Педагого-психологическа диагностика 384 385 
Передача энергии и электропередачи 196 
Петър Увалиев - безграничният глас 338 
Плагиатството като литературен проблем 314 
Плазмено вакуумно-дифузно метализиране /ПВДМ/ 279 
Поезия.Бяла 2003 307 
Пожарные аварийно-спасительные машины 414 
Пожарные машины 415 
Политически и философско-религиозни размишления 303 
Политические системы мира 87 88 
Полупроводниковые приборы и их применение 212 
Помагало по история и историческа граматика на турски език 301 
Помагало по превод от български на испански език 308 
Пособие по французскому языку для транспортных и строительных вузов 318 
Праздники у болгар легенды и предания 119 
Празниците на българите с легенди и предания 118 
Практически подходи към управлението на околната среда в промишлените предприятия 137 
Преуспяващият мениджър 241 
Приближенные методы математической физики 140 
Приложение на MATLAB в инженерните изследвания 357 
Примерни есета за кандидатстване в САЩ и Европа 309 398 
Програмиране ІІІ 370 
Програмиране с Java 360 361 
Программирование на VBA 2003 363 
Программно-целевое планирование и управление 104 
Проектиране на бази от данни 353 
Проектиране с уеб стандарти 354 
Производствен инженеринг 244 
Проктическое руководство по ремонту и диагностике двигателей легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства 224 
Психология предпринимательства 72 
Пътеводител на университетската библиотека при СУ "Св. Кл.Охридски" 21 
Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника 211 
Развитие на говора в предучилищна възраст-норма и патология 405 
Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност 98 
Разорението на тракийските българи през 1913 г. 327 
Разрушение металлов 169 
Ракеты и люди. Фили подлипки и тюратам 173 
Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении 184 
Регулировки сельскохозяйственных тракторов 226 
Регулировочные данные легковых автомобилей Европы, США, Японии, и Ю.Кореи. 2002/2003 230 
Рекламма 56 250 
Рекрутиране на градските реституенти 46 82 
Ремонт автомобилей полимерными материалами 222 
Ремонт трансмисии и ходовой части "Жигулей" 233 
Реституционните процеси в българските градове и села(сравнителен анализ) 81 
Рилският манастир 31 
Русская литература XVIII века 288 
Русско-немецкий автомобильный словарь. Ок. 13 000 термин. 225 
Ръководство за намаляване на промишлените отпадъци 138 254 
Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт 78 
Ръководство по математика за студенти чужденци 134 135 
С погледа и претенциите на детето 389 
Сборник задач и упражнений по теории управления 127 
Сборник задач по электродинамике 195 
Сборник статии и доклади "Електронното обучение" 19 400 
Свечи зажигания 221 
Седма международна конференция по роботика Практро' 2003 185 
Селена - лявото око на боговете 300 
Селските райони: преодоляване на неравнопоставеното развитие 106 
Сельскохозяйственные рынки 107 
Символы, святыни и награды российской державы 336 
Синтез и применение дискретных систем управления с идентификатором 177 345 
Системный анализ в логистике 251 
Системы зажигания легковых автомобилей 232 
Славянская мифология 120 
Следящие приводы 170 216 217 
Словарь-справочник синтактической сочетаeмости глаголов 298 
Случайные графы 129 
Советы бывалых водителей 231 
СовременнИй курс общей химии 160 
Современные методы аналитической химии (в 2-х томах) 156 157 
Современные методы обеспечения безотказности сложных 167 
Современный контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, экономики, рекламы 64 317 378 
Современный курс общей химии. В двух томах 158 
Современный курс общей химии.В двух томах 159 
Социалният конфликт. Развитие, управление, разрешаване 47 83 243 
Социологический словарь 38 
Справочник за магистърска степен на обучение 2004/2005 20 401 
Справочник моториста установок с ДВС 223 
Справочник на кандидат-студента '05 в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2005 г. 402 
Справочник по пайке 186 
Справочник по русскому языку 310 
Стандартна външнотърговска класификация 105 
Старите хора.Личностно-психологически особености 26 
Статуси в заетостта, трудови договори, сигурност 108 
Стивън Хокинг. Живот в науката 22 
Стопанска инфраструктура 101 
Страници из дневника на един мислител 302 
Строительные машины 412 
Строительные машины и средства малой механизации 411 413 
Структура на заплатите 109 
Събрани съчинения в 15 тома 289 
Съвременни управленски практики II 255 256 
Сътворението 286 
Същност на градския реституционен процес 45 80 
Тематический словарь русского языка 311 
Теории на училищното възпитание в контекста на теориите за личността 399 
Теория механизмов и машин. Терминология 187 
Теория на литературата 305 
Теория на числата 133 
Тепловые электрические станции: укрупненный расчет котла выбор тягодутьевых машин охрана окружающей среды 188 
Тероризмът и системи за сигурност 59 
Тест за диагностика на готовността на децата за училище 28 383 387 
Тестове за интелигентност за деца на 8 и повече години 24 
Тестове по физика 152 
Техника на високите напражения 200 
Техническа термодинамика и топлопренасяне 189 
Техническая термодинамика 190 
Техническо чертане 218 
Технологии корпоративных сетей.Энциклопедия 365 
Технологическая оснастка 278 
Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки 276 
Технология переработки природных энергоносителей 191 
Технология формирования газотермических водородостойких покрытий 277 
Токозахранващи устройства 198 
Токсичность автомобильных и тракторных двигателей 227 
Толерантността към неопределеност 36 62 
Трагичното послание на древните 34 329 
Трение и модифицирование материалов трибосистем 171 
Трети симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие 166 
Три легенди 316 
Триботехника. Износ и безызносность 168 
Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори 192 
Уводен езиков курс по математика за чуждестранни студенти 126 
Уводен курс по персийски език 292 
Управление и развитие на човешкия потенциал 91 247 
Управление качеством персоналом и логистика в машиностроении 258 
Управление финансовой стабилизацией предприятия 75 242 
Устройство дорожно-строительных машин 234 
Учебна практика по технология на машиностроенето 181 
Факултет Механизация на селското стопанство. 50 години 239 404 
Физика за студенти-чужденци 143 151 
Фолклор, библия, история 116 
Французско-русский технический словарь.Около 80 000 терминов 172 
Хипермедийна информационна система World Wide Web (WWW) 377 
Цифрови системи за управление 260 
Частни училища 2002. Варна. Пловдив. Сливен. София. Стара Загора. Хасково. Челопеч. Детски градини. Училища. Колежи 407 
Частни училища 2004. Варна. Пловдив. Сливен. София. Стара Загора. Хасково. Челопеч. Детски градини. Училища. Колежи 408 
Численный эксперимент в турбулентности 125 
Экономика связы 86 
Экономический анализ права.В двух томах 60 61 
Электрические машины и аппараты 201 238 
Юридическа природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската федерация 66 
Юридически лица с нестопанска цел. Правен режим 50 
Ян Амос Коменски и нашата съвременност 410 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авиация 173 
Автоматизация на машиностроенето 175 
Автоматизация на програмирането 174 340 375 
Автоматизация на технологични процеси 261 
Автоматика - системи за управление 263 264 265 266 
Автоматични системи 185 
Автоматични управляващи системи 174 340 
Автоматично управление-принципи и теория 271 
Автоматично управление-системи 185 262 
Автомобилен спорт 229 
Автомобилен транспорт 222 
Автомобили - експлоатация 221 228 232 
Автомобили - речник 225 
Автомобили.Автомобилостроене 220 230 231 
Академични степени.Дипломи.Свидетелство.Изпити 12 
Американска литература 297 
Английска литература 286 
Английски език 284 
Английски език - изучаване 53 245 
Архитектура 337 
Асансьори, лифтове, ескалатори 411 
Астрономия 22 
Атмосфера - климат 324 
Бази от данни 353 
Библиографии 8 117 
Библиотеки - при ВУЗ 21 
Библиотеки - специални 23 
Бизнес 100 257 
Биографии 15 338 
Българска литература 289 290 291 293 294 299 300 303 304 313 335 
Българска литература - дневник 302 
Българска поезия 306 307 
Български език 315 
Вентилатори 192 
Ветеринарна медицина 166 
Видове системи и направления 6 
Висше образование 19 382 394 395 400 402 
Висше образование - кандидатстване 309 398 
Висше образование - магистърска степен - кандидатстване 20 401 
Висши учебни заведения 239 404 
Военновъздушни сили 417 
Връзки с обществеността 48 53 56 85 245 250 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система.Дефектология. 4 380 397 405 
Външна търговия 105 
Генеалогия 323 
География 319 328 
Геоинформатика - учебник 331 332 
Градоустройство 337 
Градска територия - развитие 67 321 
Гражданско право 60 61 
Данни - възстановяване, запазване 267 
Двигатели - авиационни 173 
Двигатели - диагностика, ремонт 224 
Двигатели с вътрешно горене 221 223 227 232 
Движение на течности.Хидродинамика 125 
Демография.Социология.Статистика 43 77 
Денационализация.Приватизация 45 46 80 81 82 
Деца - изследване 28 387 
Диференциални функционални уравнения 123 
Държавна политика - разузнавателни служби 57 269 
Държавно право 66 
Европейски съюз - икономическа политика 99 
Европейски съюз - интегриране 65 
Езиково обучение 409 
Езикознание и филология 3 280 
Езици за програмиране 130 364 
Екология 137 
Еластичност 145 
Електрически машини 201 238 
Електродинамика - задачи 195 
Електроенергетика - високо напрежение 200 
Електромагнетизъм 11 148 
Електроника 194 203 207 208 209 369 
Електроника, полупроводникова 206 
Електронна апаратура - елементи и устройства 204 
Електронно обучение 19 400 
Електроснабдяване 199 
Електротехника 194 203 
Енергетика, общи въпроси 197 
Енергетично стопанство.Енергоснабдяване 191 
Енергийни системи 196 
Енциклопедии 15 17 87 88 
Есета - кандидатстудентски 309 398 
Етика.Учение за морала 30 
Етнология.Етнография.Нрави.Обичаи.Бит.Фолклористика. 8 112 114 117 
Заваряване - проектиране 261 
Заваряване - справочник 186 
Заплащане на труда 109 
Защита на информация 59 
Звезди и звездни системи.Вселена 142 
Земеделски машини 236 
Изкуство 338 
Изпитване на материалите 169 171 277 
Изчислителна математика.Числин анализ и програмиране.Компютърна математика 125 
Изчислителна техника 343 
Изчислителни ситеми 270 365 366 367 
Икономика 208 209 
Икономика.Икономически науки 71 
Икономическа география 71 
Икономическо поведение - предприемачество 72 
Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура-развитие.Икономически растеж. 79 
Интелектуална собственост - стойност 102 
Интелектулана собственост - защита 102 
Информационна епоха - глобализация 54 92 358 
Информационни технологии 270 366 367 
Информационно-технологично общество 54 92 358 379 
Инфраструктура - градска - планиране 67 321 
Инфраструктура на народното стопанство 101 
Ирански езици.Персийски езици 292 
История 320 
История на България 25 31 322 325 327 333 334 335 
Капитал, обръщение 78 
Каталози на обществени библиотеки 7 
Квантова физика 144 
Комбайни в селското стопанство 237 
Компютри 131 207 368 369 
Компютърна графика 349 
Компютърна техника с практическо приложение 177 214 248 272 345 346 348 349 351 354 359 371 377 390 
Компютърни комуникации 350 356 
Компютърни мрежи 1 58 365 376 
Компютърни технологии 350 
Компютърно моделиране 342 344 
Комуникации - мобилни 202 
Комуникации - стратегии 1 58 
Конгнитивно развитие - учебна дейност 32 393 
Контрол на качеството 246 
Конференции 16 
Конфликти 47 83 243 
Корея, Южна - образование 381 
Корпорации - стратегии 74 
Космическа техника 417 
Космология.Философия на природата 22 142 
Краезнание 115 320 326 
Кранове, подемни 219 
Криминалистика 40 
Кристалография, геометрична 161 
Култура 52 
Културология 10 
Леки автомобили - диагностика, ремонт 224 
Литература 3 280 
Литература, детска 328 
Литература, художествена, българска 296 
Литературна критика 304 
Литературни мистификации.Плагиатство.Имитации 314 
Лица в особени социални условия - възпитание 41 388 
Личност - формиране 36 62 
Логистика - складова - управление 249 258 
Логическо програмиране.Алгоритми за програмиране 132 
Маркетинг 93 96 
Маркетингово изследване 73 100 
Масови развлечения 362 
Математика 16 126 131 368 
Математика - енциклопедия 136 
Математика - ръководство 134 135 
Математика - теория на числата 133 
Математика - учебно помагало 133 
Математически методи 140 
Материално - техническо снабдяване 251 
Машинно чертане 215 
Машиностроене 178 184 287 
Медицинска литература - писане, издаване 162 
Мениджмънт 241 248 253 359 
Метализация - учебник 279 
Металознание 182 274 
Металорежещи машини 180 181 278 
Металорежещи машини, програмно управление 183 
Металургия - биографии 275 
Метафизика на духа 13 14 34 35 329 
Метеорология 324 
Методи на обучението, общи 5 384 385 386 
Методи на управление.Мениджмънт 47 83 243 255 256 
Метрология.Измерителни апарати 213 
Механизация на селското стопанство 239 404 
Механизми.Предавки 217 
Механика 145 150 154 
Механика на твърдите тела 147 
Механика на флуидите 153 
Механика, математическа теория 139 
Микропроцесорни системи 273 
Митология - славянска - енциклопедичен речник 120 
Наказателно право 39 51 
Народни вярвания.Народни обичаи.Суеверия, свързани с годишни времена, с дома, религиозни празници 112 113 121 
Научни изследвания, организация 12 
Научни открития.Общи въпроси 18 
Научни теории 11 148 
Национална идентичност - САЩ 55 
Национална сигурност 416 
Национални народни празници.Народни развлечения 112 113 
Немска литература 283 295 316 
Немски език - текстове, адаптирани 281 282 283 285 295 316 
Нервна система.Сетивни органи 165 
Нефт, гориво 191 
Нрави, обичаи (в частния живот) 118 119 
Образование 396 410 
Образование - управление 391 
Образователна политика 382 
Обучение 351 390 
Обществено управление 39 44 51 
Общество - планиране - развитие 37 
Околна среда - политика на опазване 137 
Операционна система - UNIX 339 
Операционни системи 374 
Оптоелектроника 210 
Организация на производството 138 254 257 
Организация на труда - мотивация 252 
Ортопедия.Общи въпроси 164 
Основи на четенето.Методи на обучение в четенето 386 392 
Основно образование 5 
Особени духовни състояния и процеси 14 34 35 329 
Офталмология.Очни болести 33 149 163 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 95 107 
Пазарно стопанство - управление 103 
Паметници на културата 13 14 34 35 329 330 
Пари.Банково дело.Борса 68 
Патенти 7 
Патенти - речник 49 
Педагогическа психология 28 387 389 
Пневмоенергетика.Хладилна техника 192 
Подемно-транспортно оборудване 219 412 
Политически системи 87 88 
Политическо преследване.Терористични действия 59 
Полупроводникова електроника 211 
Полупроводникови прибори 212 
Помпи, въздушни 192 
Постояннотокови машини 220 
Потребителско поведение - изследване 73 
Право 42 50 
Предавки 170 216 
Предприемачество - психология 72 
Предучилищно възпитание 383 
Преобразователи, електрически 198 
Приложение на математическите методи в икономиката 94 
Приложна математика 127 129 
Природа 227 
Природа, опазване в цялост 138 254 
Програмиране 124 339 341 352 360 361 363 
Програмиране за електронно изчислителни машини, езици за програмиране 370 373 
Програмиране, математическо 128 
Програмни езици 360 361 
Програмно обезпечаване 268 
Проектиране 347 
Производство, организация 244 
Произход на живота 33 149 163 
Противопожарна защита 414 
Психолингвистика 64 317 378 
Психология 26 29 
Психология на детската възраст 389 403 
Пътно строителство 197 234 
Радиография (физ.) 146 205 
Радиоелектроника 146 205 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 207 369 
Разузнаване - защита на информация 57 269 
Регионална икономика 67 69 71 106 321 
Режещи инструменти 176 
Реклама 53 56 245 250 259 
Религия 25 27 31 322 
Речници - eдноезични 298 
Речници - тематични, тезауруси 311 
Речници - терминологични 49 
Руска литература 288 
Руски език 311 
Руски език - справочник 310 
Рязане на материалите 176 
Световна история 323 
Световно стопанство 54 92 358 
Свръхсетивен свят 121 
Селски райони 69 106 
Селско стопанство 16 229 
Селско стопанство - автоматизация 240 
Селскостопански машини 201 238 
Селскостопански трактори 226 
Селското стопанство като стопански отрасъл.Икономика на селското стопанство 107 
Символи 336 
Синтаксис 298 
Системи за автоматично управление 177 179 345 
Системотехника 12 
Славянски езици 312 
Собственост, право на собственост 45 46 80 82 
Софтуер 375 
Софтуерни продукти 130 364 
Софтуерни продукти с практическо значение 2 64 317 343 355 357 372 378 
Социална защита 23 
Социална политика 37 
Социално възпитание 406 
Социално осигуряване 108 
Социално поведение 47 83 243 
Социално положение на отделни страни 63 110 
Социография 63 110 
Социология 38 
Специална терминология 172 
Стандартизация 9 213 
Стопанско законодателство 59 
Стопанско планиране 104 
Стопанско управление 75 104 242 
Строителство 411 412 413 
Стругарство, метали 176 
Счетоводство 89 256 
Съединяване на материалите 276 277 
Съобщителна техника 193 417 
Сътворяване на света.Еволюция 33 149 163 
Текст - изследване 64 317 378 
Теория и техника на превода 308 
Теория на възпитанието 399 
Теория на литературата 305 
Теория на машините и механизмите 187 
Теория на управляващите системи ( мат.) 262 
Термодинамика, техническа 189 190 
Тестове, изследвания 24 384 385 
Техника 172 
Техника на безопасността 414 415 
Технически системи - надеждност 167 
Техническо чертане 218 
Толерантност 36 62 
Топлоелектрически парни централи 188 
Топлотехника 191 
Трактори 235 
Трактори - експлоатация 228 
Трансмисии 233 
Транспорт, икономика 86 
Транспортни средства, техника 318 
Трансферни технологии 70 
Трансцендентални свойства на битието 165 
Триене 171 
Триене в машините 168 
Труд, организация 331.87 91 247 
Труд.Работодател.Работник.Наука за труда.Икономика на труда.Организация на труда 97 108 
Туризмът от стопанско гледище.Политика по отношение на туризма 84 
Турски език 301 
Търговия.Межждународни икономически отношения.Световно стопанство 70 
Търговска марка - речник 49 
Увреждания.Травми.Травматология 164 
Управление - стратегии 103 
Управление на качеството - машиностроене 258 
Управление на предприятията 75 242 258 
Управление на човешките ресурси 91 247 
Уравнения 517.9 122 
Услуги.Сфера на услугите 86 
Учебно пособие 376 377 
Училища - каталог 407 408 
Физика 141 143 151 152 
Физика, основни закони 11 148 150 154 
Финанси 60 61 255 346 
Финансов контрол 90 
Финансов мениджмънт 76 78 
Финансови пазари 98 
Финансови услуги - маркетинг 111 
Фолклор (в тесен смисъл) 113 118 119 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания 115 
Фондов пазар 98 
Френски език 318 
Хералдика 336 
Химия 54 155 158 159 160 
Химия - аналитична 543 156 157 
Хуманитарни науки 3 4 280 380 
Цивилизация.Култура.Прогрес 13 14 33 34 35 149 163 329 
Цифрови системи - машини и устройства 260 
Чертане 744 214 348 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3ds max 6 344 
ArchiCAD 2 372 
Audi 230 
AutoCAD 214 348 
BMW 230 
Citryen 230 
Corel Draw 11 349 
CSS 354 
DOM 354 
GRE 309 398 
HTML 352 
Java 360 361 
JavaScript 130 364 
LabVIEW 375 
Linux 339 
Mathcad 355 
Matlab 357 
Microsoft Server 374 
PR 48 53 85 245 
SAER 174 340 
SAT 309 398 
Simulink 179 
SITC, Rev 3.BG 105 
TOEFL 309 398 
UML 268 347 
UNIX 339 
Visual Basic 342 363 
web 352 
Web форми 373 
XHTML 354 
XML 354 
абревиатури 49 
аварийноспасителна дейност 414 
автобиографии 302 303 
автоматизация на машиностроенето 175 178 287 
автоматизация на технологичните процеси 240 
автоматизация на управлението 174 263 264 265 266 340 
автоматизирани системи 177 263 264 265 266 345 
автоматизирано строителство 411 
автоматично управление 170 177 179 185 216 262 271 345 
автомобилен транспорт 222 227 
автомобили 220 224 225 228 229 230 231 
автомобилни уредби 221 232 
авторско право 42 102 
авторство 162 
автоцистерна 415 
аграрен факултет 394 
адаптиран текст 281 282 283 285 295 316 
Азия 328 
акции 98 
алгоритми 124 132 341 
алуминиеви сплави 169 
американска литература 297 
анализ 156 157 
аналитична механика 145 
аналитична химия 156 157 
английска литература 286 
английски език 53 245 284 409 
анкета за ученика 386 
антикорупция 39 51 
антична литература 305 
антропология 114 
апаратура 204 
архивиране на данни 267 
архитектура 337 
асинхронни машини 201 238 
астрология 6 
атмосфера 324 
атоми 158 159 160 
атомна физика 143 144 
Африка 328 
бази от данни 353 
банки 68 
баяния 121 
безопасност 167 
безработица 108 
бетон 413 
библиография 8 117 
библиотеки 21 23 
Библия 116 
бизнес 100 257 
биографии 29 
биография 338 
биотехнология 7 
бихевиоризъм 399 
благосъстояние 79 
браузър 354 
будители 335 
булдозери 234 
Бъзовец 115 
българистика 315 
България 112 325 
българска култура 302 303 
българска литература 289 290 291 293 294 299 300 302 303 304 307 313 
българска поезия 306 
български език 308 315 
ВААЛ 64 317 378 
вакуумно метализиране 279 
вакуумно-дифузни покрития 279 
вектори 143 
векторна графика 349 
вероятностни задачи 94 
ветеринарна медицина 166 
ветеринарномедицински факултет 166 394 
видеоконферентни системи 360 361 
видеофилми 362 
визуализация 347 
визуална комуникация 32 393 
виртуално пространтство 54 92 358 
високо напрежение 200 
висше образование 19 20 239 394 400 401 402 404 
владетели 323 
водород-източник на енергия 196 
военно дело 417 
вредни вещества 227 
връзки с обществеността 48 53 56 85 245 250 394 
Вселена 22 142 
Втората световна война 334 
възпитание 399 410 
възрастова психология 389 
възстановяване на данни 267 
външна търговия 105 
вътрешна политика 55 
вярвания 112 115 
газови двигатели 223 
генератори 198 220 
геноцид над българите 327 
геоанализ 331 332 
география 328 
географски изследвания 331 332 
геоинформатика 331 332 
геометрични обекти 218 
геометрия 126 
гербове 336 
глобализация 54 70 92 358 
глобална икономика 54 92 358 
глобални мрежи 54 92 356 358 
готовност за училище (при децата) 28 387 
град на боговете 13 
градове 67 321 
градостроене 337 
градски територии 67 321 
градско планиране 67 321 
градско развитие 67 321 
гражданско общество 39 
гражданско право 60 61 
граматика 315 
грамотност 386 
графична информация 375 
данни 267 
двигатели 201 224 238 
двигатели с вътрешно горене 221 223 
двигатели, устройство 173 
двигателна активност 403 
движение 164 
демография 43 77 
десетични дроби 126 
детайли 184 215 218 
детето 389 
детска реч 397 
деца 28 41 387 388 
диагностика 224 383 
диаграми 274 
дивиденти 68 
дидактика 410 
дидактически тестове 386 
дизайн в архитектурата 337 
дизелов двигател 223 
динамика 152 262 
династии 323 
диоди 212 
дискретни регулатори 260 
дискретни системи 177 260 345 
дистрибуционни канали 96 
диференциални уравнения 122 123 140 
дневник 302 303 
доклади 410 
домашно кино 362 
драма 290 
душа 33 149 163 
дънни платки 350 
държавна политика 57 269 
държавна сигурност 57 269 
държавни финанси 90 
държавнически имидж 48 85 
държавно право 66 
еволюция 6 
Европа 65 328 
Европейски съюз 65 99 
единен пазар 65 
език за програмиране 272 371 
езиково обучение 3 280 
езикознание 3 280 315 
езици за програмиране 370 
екология 137 
експертиза 40 
експлоатация на автомобилите 228 231 
еластичност 145 
електрически измервания 194 203 
електрически източници 197 
електрически машини 201 238 
електрически разряд 200 
електрически схеми 196 
електрическо задвижване 217 
електродиагностика 195 
електродинамика 195 
електроенергетика 200 
електромагнетизъм 11 148 
електромагнитни явления 146 205 
електромагнитно поле 146 205 
електроника 16 194 203 204 206 207 208 209 211 369 
електронна апаратура 204 
електронна поща 377 
електронна търговия 356 
електронно обучение 19 400 
електроснабдяване 199 
електростатично поле 152 
електротехника 193 194 203 
емпатия 32 393 
енергетика 197 
енергиини ресурси 191 
енергоносители 191 
енергопотребление 197 
енциклопедичен речник 15 120 
енциклопедия 17 18 136 
енциклопедия - детска 63 110 
епиграми 293 
есета 291 309 313 398 
ескалатори 234 
естествени числа 126 
етнография 8 117 
етнология 112 114 
животновъдство 240 
Жигули 233 
заваръчни конструкции 261 
заваръчни съединения 169 
заваряване 186 261 276 
заготовки 184 278 
задачи 127 155 195 
задвижване 170 216 
заекване 397 
заетост 109 
закони 44 
закони на маркетинга 100 
законодателна власт 51 
запазена марка 49 
запалителни системи, управление 232 
запалителни уредби 221 
заплата 109 
запояване 276 
защита на данни 267 
защита на информацията 44 57 269 
земеделие 16 
земеделска техника 236 
земетресения 34 329 
знакът на апокалипсиса 34 329 
идеи 18 
идентификация 177 345 
издателска дейност 162 
изкуство 338 
измерване 199 
измервателни прибори 199 
износване 168 
изображения 344 
изобретения 7 18 
изотопи 160 
изпитване на материалите 171 
изследвания 24 165 
изследователски проект 12 
изчислителна математика 124 341 
изчислителни системи 270 365 366 367 
икономика 71 79 86 94 208 209 
икономическа география 84 
икономическа интеграция 99 
икономическа политика 71 
икономическо поведение 72 
икономическо развитие 71 104 
имидж 48 85 
интеграция 65 
интегриране 65 
интелектуална собственост 7 42 102 
интелигентност 24 
интернет 351 377 390 
информатизация 379 
информатика 356 379 
информационна инфраструктура 377 
информационни мрежи 54 92 358 
информационни системи 270 366 367 
информационни технологии 19 54 92 270 358 366 367 377 379 400 
информационно общество 379 
информация 57 269 
инфраструктура 67 101 321 
ислямизъм 27 
ислямски тероризъм 59 
исорически музей Карлово 326 
испански език 308 
историческа граматика 301 
история 25 116 320 322 325 
история на България 31 327 330 333 334 335 
история на света 15 
кандидат-студенти 309 398 
кандидатстване за работа 97 
кандидатстудентски изпит 309 333 398 
кандидатстудентски справочник 333 402 
капиталов пазар 98 
карбуратори 231 
карбураторни двигатели 223 
картинен атлас 328 
картографиране 331 332 
каталог 407 408 
качествени показатели 258 
качество 258 
квалиметрия 246 
квантова механика 141 142 
квантова теория 141 
квантова физика 144 
кинезитерапия 164 
кинематика 150 152 154 
класификация 105 
класифицирана информация 44 
класицизъм 305 
климат 324 
климатология 324 
комбайни 237 
компютри 131 207 270 349 350 366 367 368 369 
компютърен софтуер 2 342 346 349 357 372 
компютърна графика 349 
компютърна техника 272 362 371 
компютърни мрежи 1 58 365 376 
компютърни системи 355 
компютърни технологии 355 
компютърно моделиране 2 248 261 342 344 359 372 
комуникации 1 48 58 85 
комуникационна техника 360 361 
комуникационни стратегии 1 58 74 
комутационни напрежения 200 
конгнитивна психология 32 393 
конкурентна среда 73 
конкурентно развитие 54 92 358 
конкуренция 93 
конституция 87 88 
конструиране 223 235 352 
конструкционни материали 169 
консултантска дейност 97 
контент анализ 64 317 378 
контрол на качеството 246 
конференции 3 4 16 185 280 380 
конфликти 47 83 243 
корпоративни стратегии 74 103 
корупция 39 
космология 22 
космополитизмът 30 
космос 22 142 417 
краезнание 115 320 
кранове 219 
криминалистика 40 
кристали 144 
кристалография 161 
култура 13 52 63 110 338 
култура на древността 14 35 
културология 10 
легенди 112 114 115 
леки автомобили 224 
лирографика 296 
литература 296 297 
литературна критика 288 304 
литературна теория 305 
литературознание 3 280 
лицензиране 7 102 
личности 15 30 
логистика 249 251 258 
логистически системи 249 
логопедия 397 
магии 121 
магистратура 20 401 
магнитодиагностика 195 
макроси 363 
маркетинг 56 93 95 96 100 250 
маркетингови изследвания 70 73 96 
маркетингово проучване 70 96 100 
математика 16 122 123 126 127 131 133 134 135 136 368 
математици 136 
математическа физика 140 
математически методи 94 140 
Математическо моделиране 94 132 263 264 265 266 
математическо образование 131 368 
математическо програмирена 128 
материалознание 169 
материя 6 
машини 180 187 
машини с порстоянен ток 201 238 
машини с ЦПУ 170 216 
машинно чертане 215 
машиностроене 176 178 181 184 287 
медали 336 
медицинска литература 162 
международни финанси 98 
мениджмънт 91 103 241 247 248 253 255 258 359 
мениджъри 93 95 103 
метали 169 277 
метализация 279 
метални покрития 169 279 
металознание 182 274 
металообработване 276 
металорежещи машини 176 180 183 278 
металургия 275 
метафизика 13 14 35 
метеорология 324 
методи за анализ 156 157 
методи на изпитване 277 
методи на изследване 403 
методи на проектиране 217 
методи на управление 256 
метрология 9 213 
механизация на селското стопанство 239 404 
механизми 187 217 
механика 139 
механика на телата 139 145 147 150 154 
механика на флуидите 151 153 
микрокомпютри 273 
микропроцесорни системи 273 
митове 33 114 149 163 
митология 120 
множества 126 
мобилни комуникации 202 
модели 52 
молекулярна физика 151 
монография 319 
морал 30 
мотивация 252 
мрежи 350 
мрежови изчислителни системи 365 
надеждност (за немашиностроителните специалности) 167 
наказателно право 39 51 
народни обичаи 113 
наръчник 162 374 
наука 10 33 149 163 
наука за мислите 34 329 
научен труд 12 
научна конференция 255 256 
научна сесия 395 
научни изследвания 12 
научни публикации 166 208 209 
научни трудове 174 337 340 
национална идентичност 55 
национална сигурност 416 
национални празници 112 
немски език 281 282 283 285 295 316 
неопределеност 36 62 
нестопанска цел 50 
нефт 191 
никелови сплави 169 
номенклатура 105 
нормативни документи 44 90 
нрави 112 
обектно програмиране 347 
обичаи 112 118 
обичаи (в чстния живот) 119 
обработка на данни 417 
обработка на материалите 171 
обработка чрез рязане 181 
образование 19 355 381 391 392 395 396 400 402 406 
образователен пазар 382 
образователна политика 382 
образователна ценност 30 
образователни технологии 351 390 
обратни задачи 262 
обслужване 232 
обучение 281 282 283 285 295 316 351 390 396 409 
обучение на специални групи лица 32 393 
обществен избор 79 
обществено управление 39 51 
общество 37 54 92 358 
общност 6 
общуване 1 58 
околна среда 137 138 254 
онтология 395 
опазване на околната среда 137 
операционни системи 339 374 
оптимизация на управлението 253 
оптическо излъчване 210 
оптоелектроника 210 
организации 253 
организационно поведение 100 
организация на производството 244 
организация на труда 252 
ордени 336 
ортопедия 164 
остойностяване на интелектуланата собственост 102 
открития 18 
отливки 184 
отпадъци 138 254 
пазар 73 
пазари 107 
пазарна икономика 73 255 
пазарно стопанство 104 
паметници на културата 326 330 
параметри 230 
пари 68 78 
парични потоци 78 
парни машини 188 
пароструйни компресори 197 
патенти 49 102 
патентно право 7 
патология 405 
педагогика 4 28 380 387 397 406 
педагогическа диагностика 384 385 
педагогическа психология 28 387 389 
персийски език 292 
персонал 252 
плагиатство 314 
планиране 37 
подемни механизми 219 
подемно-транспортни машини 219 412 
подстанции 200 
поезия 291 296 300 307 
пожарогасител 415 
полевъдство 240 
полимери 222 
политика 63 110 
политически идеи 87 88 
политически партии 87 88 
политически системи 87 88 
полупроводникова техника 194 203 211 212 
полупроводникови диоди 206 
портрети 313 
посредничество 37 
постижения 18 
поточна анимация 343 
потребителско поведение 73 93 
право 50 66 
празници 112 118 119 
празници и развлечения 113 
празничен календар 115 
преводни права 42 
преговори 37 
предавки 170 216 217 
предания 113 118 119 
предприемачество 72 
предучилищна възраст 383 392 405 
преобразователи 198 271 
престъпления 40 
преход 383 
приемно семейство 41 388 
приложен софтуер 248 359 
приложна математика 129 
природа 227 
природна газ 191 
природни ресурси 63 110 191 
програмиране 124 128 270 339 341 352 360 361 363 366 367 370 373 375 
програмни езици 270 347 360 361 366 367 
програмно обезпечаване 268 
продажби 257 
проектиране 204 347 353 
производствен инженеринг 244 
производствена инфраструктура 101 
производство 244 257 
прости графики 343 
противопожарна защита 414 
професия-човек 97 
психодиагностика 385 
психолингвистика 64 317 378 
психологическа диагностика 384 
психологически школи 29 
психологическо изследване 29 72 
психология 29 36 62 
психология на възрастните 26 
психолози 29 
психотерапия 397 
птицевъдство 240 
радиоелектроника 146 205 
радиокомуникации 207 369 
радиометрия 210 
радиотелефония 207 369 
радиотехника 202 211 
развитие на говора 405 
развитие на детето 403 
разкази 289 290 294 
разузнаване 57 269 
ракети 173 
растениевъдство 236 
рационални числа 125 126 
регионална икономика 69 71 
регулатори 260 
регулиране 67 321 
редуциране на отпадъците 138 254 
реклама 53 56 245 250 259 
рекламни комуникации 53 245 
религиоцни вярвания 14 35 
религия 25 27 31 33 121 149 163 322 
ремонт 240 
ремонт на автомобили 222 224 231 232 233 
ренесанс 305 
реституция 45 46 80 81 82 
речник 38 225 270 298 301 366 367 
речник, терминологичен 38 49 172 178 193 225 270 287 366 367 
речници 311 
рибен буквар 5 
Рилски манастир 25 31 322 
рискови групи 41 388 
роботика 185 
романи 286 297 299 
романтизъм 305 
Русия 99 275 
руска литература 288 
руски език 310 311 
ръководство 130 134 135 162 364 
рязане 176 
рязане на металите 176 
С ++ 370 
самообразоване 396 
самостоятелно обучение 396 
САЩ 55 
сборник 66 90 127 182 337 
световна история 323 
светодиоди 212 
светци 335 
светът 63 110 
свещи 221 
свръзки 86 
сглобки 215 
селски райони 69 106 
селско стопанство 107 237 
селскостопанска техника 240 
селскостопански машини 201 226 237 238 
селскостопански трактори 226 
семейства в риск 41 388 
сензорно възприемане 32 393 
сертификати 9 213 
симпозиум 166 
синтаксис 298 310 
синтактическа съчетамост 298 
синхронни машини 201 238 
системи за автоматизация 174 340 
системи за регулиране 271 
системи за сигурност 59 
системи за управление 251 411 
складова логистика 249 258 
славяни 27 
славянска митология 120 
славянски езици 312 
следи 40 
следствие 40 
смазване 168 
собственост 45 46 80 82 
софтуер 270 366 367 375 
софтуерни продукти 130 343 344 364 
социална дейност 4 380 
социална защита 23 108 
социална педагогика 41 388 
социална политика 37 
социална психология 41 388 
социална среда 389 
социална теория 52 
социални конфликти 47 83 243 
социално възпитание 406 
социално планиране 37 
социално поведение 41 388 
социологиически анализи 64 317 378 
социология 38 43 77 395 
спектроскопия 156 157 
сплави 182 277 
спомени 313 
справочник 43 77 186 214 226 275 310 348 
средновековие 305 
средства за масова информация 56 250 
стандарти 89 105 215 
стандартизация 9 213 
старческа възраст 26 
статистика 43 77 
статистически данни 109 396 
стомани 182 
стопанска география 71 
стопанска дейност 101 
стопанска структура 106 
стопанско планиране 104 
стопанско развитие 84 104 
стопанско управление 76 104 
стратегии 103 
стратегическо планиране 93 
стратегическо управление 103 
строителни материали 412 
строителни машини 234 411 
строително-монтажни работи 413 
строителство 318 
стругарство 176 
струговане 278 
стругове 181 
структура на заплатата 109 
схемотехника 212 273 
счетоводство 89 
съдебно производство 40 
съединяване на материалите 276 
тезауруси 311 
текст 64 317 378 
телевизионна реклама 56 250 
телекомуникации 202 
тематичен речник 311 
теория на относителността 11 142 148 
теория на полето 11 148 
теория на управлението 127 
теория на числата 133 
терени 319 
терминология 187 
термична обработка 277 
термодинамика 151 152 189 190 
тероризъм 59 
тестове 24 28 385 387 
техника 167 172 
техника на безопасност 415 
техническа безопасност 414 
техническа термодинамика 190 
техническо чертане 218 
технологични процеси 268 
ТЕЦ 188 
тиристорна техника 212 
титанови сплави 169 
токозахранващи устройства 198 
толерантност 36 62 
топливо 191 
топлопренасяне 189 191 
топлопроводимост 189 
топлотехника 188 189 
травматология 164 
традиции 326 
траки 320 
тракийски българи 327 
трактори 227 228 229 235 
транзистори 212 
трансмисия 233 411 
транспорт 86 
транспортни ленти 413 
транспортни средства 318 412 
трансформатори 201 238 
трибология 11 148 168 
триене 168 171 
труд 109 
трудови отношения 47 83 243 
трудово законодателство 108 
турбовентилатори 192 
турбокомпресори 192 196 
турболентни процеси 141 
турбомашини 192 
турбопомпи 192 
туризъм 84 
турски език 301 
търговски марки 49 100 
търсачки 377 
уводен курс 292 
уеб дизайн 343 
уеб стандарти 354 
уеб услуги 272 371 
ултразвукова обработка 151 
университет 382 395 
Университет за национално и световно стопанство 20 401 
управление 263 264 265 266 
управление на капитала 78 
управление на качеството 256 258 
управление на образованието 391 
управление на предприятието 75 242 
управление на риска 75 242 
управление на човешките ресурси 91 247 258 
управленски решения 253 
управляващи алгоритми 262 
управляващи системи 262 
уравнения 129 
урбанизация 67 321 
усилватели 206 
услуги 86 
устна реч 32 393 
устройство на автомобили 234 
учебна работа 32 393 
учебни курсове 344 
учебник 189 
учебник за ВУЗ 10 134 135 180 331 332 370 
учебно помагало 376 
училище 407 408 
училищен директор 391 
училищно възпитание 399 
Факултет "Механизация на селското стопанство" 239 404 
феромагнетизъм 141 
физика 139 141 143 147 150 151 152 154 
физиология на мозъка 165 
физическа география 319 
физически задачи 342 
философски физически теории 11 148 
финанси 60 61 90 98 111 346 
финансиране 76 
финансов контрол 90 
финансов мениджмънт 75 76 78 242 
финансови пазари 107 111 
финансови услуги 111 179 
фолклор 113 115 116 118 119 
фолклористика 315 
фондови борси 98 
фрези 183 
френски език 318 
хардуер 270 366 367 
хералдика 336 
хидродинамика 153 
хидростатика 153 
химическа термодинамика 190 
химически способи за обработка 182 
химически технологии 279 
химия 155 156 157 158 159 160 
хипотези 165 
ходова част 233 
хора с увреждания 23 
християнство 27 
хроматография 156 157 
художествена литература 293 
целево планиране 104 
ценни книжа 98 
ценностни системи 416 
ценови проучвания 96 
цивилизация 13 
цифрови системи 260 
частни училища 407 408 
чертане 214 348 
четене 392 
числени методи 128 
числено програмиране 132 
числино моделиране 125 
Числови функции 133 
човек - машина 376 
човешки ресурси 91 247 256 
широколентови комуникации 350 
шлосерскомонтажни работи 181 
юридически лица 50 
ядрена теория 141 
ядрена физика 143 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Коменски, Ян Амос 410 
Увалиев, Петър 338 
Хокинг, Стивън 22 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Бъзовец 115 
България 66 106 112 
Европейски съюз 65 
Русия 66 275 336 
Съединени Американски Щати 55 
Южна Корея 381