НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
II  2590II  2590

   Annual report of the national council "Scientific research" for 2001  . - Sofia  : Ministry of education and science, 2001  . - 32 p. ; 29 cm

Сист. No: 12651
- 2 -
ЦБ  55573

Elliott, Emory et.al.

   New directions in American literary scholarship  / Emory Elliott, Grail Allan Svokin  . - Washington  : United States Departament of State, 2004  . - 56 p. ; 23 sm  . -   (Currents in American scholarship)

Сист. No: 12770
- 3 -
 Гр/378/I-34

   Images of Cornell  /   Състав.и предговор  Frank H.T. Rhodes  ; photogr. Alan Nyiri  . - 2 ed. - Poultney  : Cornell campus store, 2001  . - 48 p. : with photogr. ; 28 cm

Сист. No: 12650
- 4 -
ЦБ  55574

Patterson, James T.

   Twentieth-century United States history  / James T. Patterson, Robert Fleegler, Andrew Huebner  . - Washington  : United States Departament of State, 2004  . - 32 p. ; 23 cm  . -   (Currents in American scholarship)

Сист. No: 12771
- 5 -
 С/03/P54

   Philip's encyclopedia compredehensive edition  /   Ed. Joanna Potts  . - London  : Б.и., 2004  . - 960 р.: с ил. ; 28 cm

   Index 945-960 s.

Сист. No: 12799
- 6 -
II  2591II  2591

   Universitatea din Pitesti  /   Edit. Nicolae Badiu  = The University of Pitesti  . - Pitesti  : Euro Press, 2003  . - 50 p. ; 29 cm

Сист. No: 12649
- 7 -
 С/01/Б44

   Библиография на българската литература по селско стопанство и хранителна промишленост. 1978  /   Съставители  Б. Никова  . - София  : Център за научно-техническа и икономическа информация при НАПС, 1984  . - 260 с. ; 28 см

Сист. No: 12641
- 8 -
ЦБ  55605

Василатос, Джери

   Изгубените открития  / Джери Василатос  . - София  : Бард ООД, 2004  . - 445 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 441 - 444

Сист. No: 12894
- 9 -
 С/01/В65Нб

Виткова, Надежда

   Библиография на публикациите на преподавателите от ВТУ "А. Кънчев" - Русе (1985 - 1988)  /   Състав. Надежда Виткова  ; Ред. Димитър Андреев  и др. - Русе  : ВТУ "Ангел Кънчев", 1990  . - 327 с.: азб. пок. ; 21 см

   Кн. е т. ХХХІІІ на Научни трудове - ВТУ А.Кънчев - Русе На кор. год. е 1994

Сист. No: 12630
- 10 -
 П/0/Е43Ук

Еко, Умберто

   Как се пише дипломна работа  / Умберто Еко  ; Прев. Стефан Станчев  . - София  : Александър Панов, 1999  . - 253 с. ; 20 см

Сист. No: 12957
- 11 -
 С/92/М43, С3/92/М43

Мейсън, Марк

   Биографична енциклопедия  / Марк Мейсън  . - София  : ЕКСЛИБРИС, 2003  . - 830 с. : 200 ил. ; 22 см

Сист. No: 10965
- 12 -
 С/02/М77Му

Младенова, Мария

   Универсална десетична класификация.Структура и методика на класифициране. Частна методика на класифициране в отделите 0, 1 и 2  : Лекционен курс  / Мария Младенова  . - София  : ИК Квазар, 2003  . - 158 с.: библиогр. ; 21 х 30 см

   Ксерокоп.

Сист. No: 12624
- 13 -
 С/657/Н33с

   Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия  /   ; Закон за счетоводството  ; Закон за малките и средните предприятия  /   . - София  : ИК Труд и право, 2005  . - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 12918
- 14 -
 , П1/0/О-70, П1/0/О70

Орлоев, Никола Ат.

   Методология на научните изследвания  / Никола Ат. Орлоев  . - 2.изд. - Русе  : РУ "Ангел Кънчев", 2002  . - 171 с. ; 20 см  + CDR  . -   (Б-ка за докторанта)

Сист. No: 9959
- 15 -
 Арх/658.512/О70, П/658.512/О70, П1/658.512/О-70Нс, П1/658.512/О70

Орлоев, Никола Ат.

   Синтез и анализ на сложни системи  / Никола Ат. Орлоев  . - Русе  : РУ"А.Кънчев", 2003  . - 208 с. ; 20,5 см

   Учебникът е издаден и на CD

Сист. No: 10677
- 16 -
 П/334/С38Му

Сире, Мишел

   Успешната иновация  : Как да насърчим и развием добрите идеи  /   Прев. от англ. Веселин Лаптев, Мишел Сире, Жан Ламиман  . - София  : Класика и стил, 2003  . - 247 с. : със сх. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   Библиогр. с. 231-242 ; Показалец на компаниите, Азб. показалец

Сист. No: 12850
- 17 -
ЦБ  55595

   Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет  : Сб. с докл. от междунар. конф. в чест на проф. Волфганг Изер, София, 2000  /   Състав. Александър Кьосев  ; Ред. Огнян Ковачев  ; Състав. Огнян Ковачев  ; Ред. Татяна Джокова  . - София  : Фигура, 2003  ([София : ЕТ Е. Райков])  . - 380 с.: библиогр. сл. отд. докл. и под. линия  ; 23 см

   Цена : 7 лв.

Сист. No: 12847
- 18 -
ЦБ  ІІ  2596Ч3/0/Ш79Лс

Шнелинджър, Лайза

   Свободни и честни  : Журналистически наръчник за по-добро отразяване на изборите в нолите демокрации  / Лайза Шнелинджър  . - Washington  : Informational center for Jurnalists, 2000  . - 31 с. ; 27,5 см

Сист. No: 12756

Философия. Психология. Религия

- 19 -
 Ч2/159.9/А37

Айзенк, Ханс Юрген

   Вашият коефициент на интелигентност  / Ханс Юрген Айзенк  . - София  : Хомо Футурус, 2004  . - 20 см

   Кн.2 . Проверете коефициента си на интелигентност  . - 2004  . - 144 с.

Сист. No: 12762
- 20 -
ЦБ  55617

Бауман, Зигмунт

   Постмодерната етика  / Зигмунт Бауман  . - София  : ЛИК, 2001  . - 357 с. ; 20 см

Сист. No: 12953
- 21 -
 Ч2/65.012  */Б62Еш

Боно, Едуард де

   Шест мислещи шапки  : синтезиран подход за бизнесуправление  / Едуард де Боно  ; Прев. от англ. Михаил Миновски  . - София  : Princeps, 2000  . - 216 с.

Сист. No: 12735
- 22 -
 Ч2/159.922.7/Б62Ен

Боно, Едуард де

   Научете детето си как да мисли  : ръководство за творческо мислене  / Едуард де Боно  . - София  : Кибеа, 2001  . - 375 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12737
- 23 -
 Ч2/6151/Б68

Бостанджиев, Владимир

   Психотерапия на игра и наистина  / Владимир Бостанджиев  . - София  : Б.и., 2003  . - 317 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12745
- 24 -
ЦБ  55592

Глой, Карен

   Разбирането на природата  / Карен Глой  . - София  : ЛИК, 2004  . - 20 см

   Т. 1 . История на научното мислене  . - 2004  . - 400 с. : библиогр. с. 385 - 399

Сист. No: 12839
- 25 -
ЦБ  55592

Глой, Карен

   Разбирането на природата  / Карен Глой  . - София  : ЛИК, 2004  . - 20 см

   Т. 2 . История на холистичното мислене  . - 2004  . - 320 с. : библиогр. с. 301 - 318

Сист. No: 12841
- 26 -
ЦБ  55582

Камбъл, Джоузеф

   Източна митология  / Джоузеф Камбъл  ; Прев. от англ. ез. Ани Васева  ; Ред. Крум Ацев  . - София  : Рива, 2004  . - 582 с. ; 21 см

   Азбучен показалец с. 569-582

Сист. No: 12802
- 27 -
ЦБ  55552

Лари, Саййид Муджтаба Мусави

   Пророчество  / Саййид Муджтаба Мусави Лари  . - 3 изд. - София  : Центр "Иршад", 2004  . - 156 с. ; 22 см

   Кн. е обозн. с №2

Сист. No: 12640
- 28 -
ЦБ  55551

Лари, Саййид Муджтаба Мусави

   Бог и эго атрибуты  : Лекции по мусульманской догматике  / Саййид Муджтаба Мусави Лари  . - 3 изд. - Б.м. : Центр "Иршад", 2004  . - 188 с. ; 21 см

   Кн. е обозн. с №1

Сист. No: 12647
- 29 -
ЦБ  55553

Лари, Саййид Муджтаба Мусави

   Воскресение умерших. Наказание и жизнь после конца света  : Лекции по мусульманской догматике  / Саййид Муджтаба Мусави Лари  . - Баку  : Центр "Иршад", 1994  . - 191 с. ; 21 см

   Кн. е обозн. с №3

Сист. No: 12648
- 30 -
ЦБ  55567

Ложкин, Георгий Владимирович

   Практическая психология в системах "Человек - техника"  : Учебное пособие  / Георгий Владимирович Ложкин, Надежда Ивановна Повякель  . - Киев  : МАУП, 2003  . - 296 с. ; 20 см

   по проект

Сист. No: 12703
- 31 -
 Ч2/159.947/М37Ем

Маслоу, Ейбрахам

   Мотивация и личност  / Ейбрахам Маслоу  ; Под ред. , предг. Раднев Панайотов  . - София  : Кибеа, 2001  . - 462 с.: библиогр. с. 400 - 462  ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12738
- 32 -
ЦБ  55612

Мизов, Николай

   Ислямо-американският сблъсък  : (Проекции в глобализиращия се свят)  / Николай Мизов  ; Гл.ред. Красин Кръстев  ; Науч. ред. Максим Мизов  . - София  : Христо Ботев, 2004  . - 619 с. ; 20,5 см

   Л-ра с.611-619

Сист. No: 12924
- 33 -
 П/159.9/М75

Михалчев, Димитър

   Лекции по обща психология  : четени през зимното полугодие на 1910/1911 г. и издадени по бележки на преподавателя  / Димитър Михалчев  . - София  : Нов Български университет, б.г. - 272 с. ; 21 см  . -   (Българско психологическо наследство)

Сист. No: 12928
- 34 -
 Ч2/159.9/О25

   Обща психология  : Учебно помагало за педагогическите институти  /   Под ред. на  Артур В. Петровский  . - София  : Наука и изкуство, 1976  . - 488 с. ; 20 см

Сист. No: 12806
- 35 -
 Ч5/32/О-52Дп

Ольшанский, Дмитрий Вадимович

   Политическая психология  : Учебник  / Дмитрий Вадимович Ольшанский  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2002  . - 575 с.: със сх., табл. ; 24 см

Сист. No: 12941
- 36 -
ЦБ  55565

Панов, Виктор Иванович

   Экологическая психология  : опыт построения методолигии  / Виктор Иванович Панов  . - Москва  : Наука, 2004  . - 198 с.: библиогр. с.186 - 195  ; 22 см

   По проект

Сист. No: 12701
- 37 -
ЦБ  55616

Паскал, Блез

   Писма до един провинциал  /   ; Мисли  / Блез Паскал, Лидия Сталева - прев. от фр. : Прев. от френски  Донка Меламед  ; Науч. ред., авт. на встъп. студия  Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов  ; УИ "Св.Климент Охридски", 2005  . - 683 с. ; 22 см  . -   (Философия и човек)

Сист. No: 12951
- 38 -
 Б2/159.923/П53, Ч2/159.923/П53

Пирьов, Генчо Димитров

   Психологията в твоя живот  / Генчо Димитров Пирьов  . - София  : Партиздат, 1976  . - 301 с. ; 20 см  . -   (Хоризонти - светът, науката, ние, № 1)

Сист. No: 12809
- 39 -
 Ч2/612/П53

Пирьова, Боряна

   Биологична психология  / Боряна Пирьова  . - София  : Веда Словена - ЖГ, 2000  . - 318 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12764
- 40 -
ЦБ  55566

   Практикум по инженерной психологии в эргономике  : Учебное пособие  / Сергей Канстантинович Сергиенко  и др. ; Под ред. Ю|. К. Стрелкова  . - Москва  : Академия, 2003  . - 399 с. ; 22 см  . -   (Высшее образование)

   По проект

Сист. No: 12702
- 41 -
 Б2/159.9/П84, Ч2/159.9/П84

   Практические занятия по психологии  /   Под ред. А.В. Петровский  . - Москва  : Просвещение, 1972  . - 168 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12807
- 42 -
 Ч2/159.9.07/П84

Прангишвили, А.С.

   Исследования по психологии установки  / А.С. Прангишвили  . - Тбилиси  : Мецниереба, 1967  . - 340 с. ; 21 см

Сист. No: 12820
- 43 -
 Ч2/159.9:355/П92

   Психологическая война  : Сборник статей  /   Състав., авт. на встъп. студия  А.Н. Николаев  . - Москва  : Прогресс, 1972  . - 350 с. ; 21 см

Сист. No: 12810
- 44 -
 Ч2/159.9/П92

   Психологические исследования  : Проблемы патопсихологии  /   Под ред. на  Б. В. Зейгарник  . - Москва  : Московский университет, 1971  . - 168 с.: с табл., сх. ; 21 см  . -   (, вып.3)

Сист. No: 12811
- 45 -
 Ч2/159.9/П92

   Психология  /   Под ред. на  Вадим Андреевич Крутецкий  . - 2.перераб. и доп. изд. - Москва  : Просвещение, 1974  . - 304 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12700
- 46 -
 Ч2/159.9/П92

   Психология  : Учебник  /   Под ред. на  А.А. Смирнов  . - 2.изд. - София  : Народна просвета, 1967  . - 518 с. ; 22 см

   Предметен показалец с.505-514

Сист. No: 12819
- 47 -
 Ч2/159.9/П92

   Психология  /   Под ред. на  А.А. Зарудной  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1970  . - 472 с. ; 21,5 см

   Предметный указатель с.462 -468

Сист. No: 12822
- 48 -
 Ч2/159.9.015:62/П92

   Психология и техника  /   Под ред. Д.А. Ошанина  . - Москва  : Просвещение, 1965  . - 248 с. : с табл., сх. ; 21 см

Сист. No: 12836
- 49 -
 С2/159.9/Р56

   Речник по психология  /   Прев. Маргарита Дилова  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 742 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12858
- 50 -
 Б2/159.9/Р90, Ч2/159.9/Р90

Рубинштейн, Сергей Л.

   Проблемы общей психологии  / Сергей Л. Рубинштейн  . - 2.изд. - Москва,&nbs p;1976  . - 416 с. ; 21 см

   Авторски показалец с.412-415

Сист. No: 12859
- 51 -
 Б2/159.9/Р97, П/159.9/Р97, Ч2/159.9/Р97

   Ръководство за практически занятия по психология  /   Прев.от рус. Драга Рафаилова  . - София  : Наука и изкуство, 1976  . - 266 с. ; 21 см

Сист. No: 1312
- 52 -
 Ч2/37/С43, Ч2/37/С43Рп

Славин, Робърт

   Педагогическа психология  / Робърт Славин  ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева  ; Ред. кол. Хайгануш Силгиджиян-Георгиева  и др. - София  : Наука и изкуство, 2004  . - 680 с.: библиогр. 623 - 673 с. ; 23,5 см  . -   (Съвременна чуждестранна психология)

Сист. No: 12765
- 53 -
 Ч2/159.92/У37

Уилбър, Кен

   Интегрална психология  : Съзнание, дух, психология, терапия  / Кен Уилбър  ; Прев. Иван Мурджев  . - София  : Дилок, 2005  . - 392 с.: с табл. и индекс  ; 22 см

Сист. No: 12747
- 54 -
 Ч2/159.92/Ф86

Фром, Ерих

   Душата на човека  : И нейната способност за добро и зло  / Ерих Фром  . - София  : Кибеа, 2000  . - 158 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12732
- 55 -
ЦБ  55620

Фром, Ерих

   Ще бъдете като богове  : Радикално тълкуване на Стария завет и неговата традиция  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. ез. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 270 с. ; 20 см  . -   (Философия и човек)

Сист. No: 12952
- 56 -
ЦБ  55622

Фром, Ерих

   Мисията на Зигмунд Фройд  : Анализ на неговата личност и влияние  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. ез. Росен Ангелов  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 143 с. ; 20 см  . -   (Философия и човек)

Сист. No: 12960
- 57 -
 П/159.925/Щ33Гв, Ч2/159.9/Щ33

Щекин, Георгий

   Визуална психодиагностика  : Изучаване на хората по техния външен види поведение  / Георгий Щекин  . - В. Търново  : Фабер, 2004  . - 720 с. : с табл., сх. ; 24,5 см

   Библ. с.713-720

Сист. No: 12744
- 58 -
 С2/101/Я33

Якоби, Едмунд

   [Петдесет] 50 класици философи  / Едмунд Якоби  . - София  : Просвета, 2003  . - 311 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12763

Социология. Политология. Право

- 59 -
ЦБ  ІІ  2599Ч3/347/I69i

   Introduction to intellectual property richt  /   Ed. Kathleen E. Hug  и др. - [Б.м.]  : Office of International Information Programs USDS, 1998  . - 48 p. ; 25.5 cm

Сист. No: 12772
- 60 -
 Ч3/973/M20а

   Making America  : The society and culture of the United states  /   Ed. Luther S. Luedtke  . - Washington  : United States Information Agency, 1995  . - 396 p. : ill. ; 23 cm  . -   (Forum series)

Сист. No: 12773
- 61 -
ЦБ  55570

   Outline of U.S.Government  /   Ed. Rosalie Targonski  . - 2. ed. - [Б.м.]  : Office of International Information Programs USDS, 2000  . - 126 p.: ill. ; 21 cm

Сист. No: 12750
- 62 -
ЦБ  55610

   Анатомия на корупцията  : Сборник статии  /   Съставители  Иван Кръстев  ; Прев. от англ. ез. Ивелина Ватова, Милена Попова  . - София  : Златорог, 2004  . - 470 с. ; 20 см

Сист. No: 12906
- 63 -
 С5/34(038.1)/Б19Бф

Баламезов, Боян

   Френско-български юридически речник  /   Състав. Боян Баламезов  ; Ред. Иво Христов  = Dictionaire juridique francais-bulgare  / Boyan Balamesov  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 253 с. ; 17 х 12,5 см

Сист. No: 12720
- 64 -
 Ч5/342/Б19, Ч5/342/Б19Ск

Баламезов, Стефан

   Конституционно право  / Стефан Баламезов  ; Ред. Боян Баламезов  . - София  : Софи-Р, 1993  . - 20 см

   Ч.1  . - 1993  . - 528 с.

Сист. No: 3286
- 65 -
 Ч5/342/Б19, Ч5/342/Б19Ск

Баламезов, Стефан

   Конституционно право  / Стефан Баламезов  ; библ.ред. Боян Баламезов  . - София  : Софи-Р, 1993  . - 20 см

   Ч.2  . - 1993  . - 320 с.

Сист. No: 3287
- 66 -
 Ч5/342/Б19, Ч5/342/Б19Ск

Баламезов, Стефан

   Конституционно право  / Стефан Баламезов  ; библ.ред. Боян Баламезов  . - София  : Софи-Р, 1993  . - 20 см

   Ч.3  . - 1993  . - 405 с.

Сист. No: 3289
- 67 -
 С5/347/Б23Бб

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Българо-английски речник по търговско право  / Благовеста Раданова Балканджиева  = Bulgarian-english dictionary of commercial law  / Blagovesta Balkandgieva  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 702 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12714
- 68 -
 С5/347/Б23Ба

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Английско-български речник по търговско право  / Благовеста Раданова Балканджиева  = English-bulgarian dictionary of commercial law  / Blagovesta Balkandgieva  . - София  : Софи-Р, 2003  . - 695 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12715
- 69 -
 С5/34/Б23Бб

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Българско-английски юридически речник  / Благовеста Раданова Балканджиева  = Bulgarian-English law dictionary  / Balkandgieva, Blagovesta  . - София  : Софи-Р, 2000  . - 560 с. ; 23 см

Сист. No: 12721
- 70 -
 С5/34/Б23Ба

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Английско-български юридически речник  / Благовеста Раданова Балканджиева  = English-Bulgarian law dictionary  / Balkandgieva, Blagovesta  . - София  : Софи-Р, 1999  . - 656 с. ; 23 см

Сист. No: 12724
- 71 -
ЦБ  55611Б3/94/Б23к

   Балканите като метафора между глобализацията и фрагментацията  /   Под ред. на  Душан Биелич  и др. - София  : Труд, 2004  . - 481 с. ; 21 см

Сист. No: 12921
- 72 -
 С/341(038.1)/Б62

Борисов, Орлин

   Терминологичен речник по право на Европейския съюз  / Орлин Борисов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2004  . - 261 с. ; 20 см

Сист. No: 12898
- 73 -
 С/341/Б64О-т

Борисов, Орлин

   Терминологичен справочник по международно право  / Орлин Борисов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2004  . - 246 с. ; 20 см

Сист. No: 12912
- 74 -
 П/341/Б64О-м

Борисов, Орлин

   Международно договорно право  : Нормативни актове, необходими за сключване на всички видове международни договори  / Орлин Борисов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2004  . - 196 с. ; 20 см

Сист. No: 12916
- 75 -
 С5/343/Б92н

България. Закони и др. п.

   Наказателно-процесуален кодекс  : обстоен коментар на промените  /   Коментар  Христо Манчев  . - София  : Софи-Р, 2003  . - 359 с. ; 20 см

Сист. No: 2892
- 76 -
 С5/347/Б92

България. Закони и др. п.

   Търговски закон  /   Коментар  Севдалин Божиков  . - София  : Немезида, 2003  . - LVIII, 382 с. ; 20 см

Сист. No: 12706
- 77 -
 С5/343/Б92н

България. Закони и др. п.

   Наказателен кодекс  : обстоен коментар на промените, направени от последните две народни събрания (1997 - 2004)  /   Коментар  Антон Гиргинов  . - София  : Софи-Р, 2014  . - 414 с. ; 20 см

Сист. No: 12707
- 78 -
 С5/339.13/Б92з

България. Закони и др. п.

   Коментар на Закона за защита на конкуренцията  / Иван Димитров Стоянов  . - София  : Софи-Р, 2000  . - 223 с. ; 20 см

Сист. No: 12718
- 79 -
ЦБ  55584

Бъркоуиц, Брус

   Новото лице на войната  / Брус Бъркоуиц  . - София  : Военно издателство, 2003  . - 244 с.: инд. ; 24 см

Сист. No: 12812
- 80 -
 С/32/В16, С2/32/В16, С3/32/В16

Вайденфелд, Вернер и др.

   Европа от А до Я  : справочник по европейска интеграция  / Вернер Вайденфелд  . - [София]  : Фондация "Конрад Аденауер", 2004  . - 575 с. ; 20 см

Сист. No: 12616
- 81 -
 Ч5/347/В24, Ч5/347/В24Лб

Василев, Любен

   Българска вещно право  / Любен Василев  ; Състав., науч. ред. и реценз. Чудомир Големинов  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 1995  . - 734 с. ; 21 см

Сист. No: 10609
- 82 -
 П/316/Г46

Гидънс, Антъни

   Социология  / Антъни Гидънс  ; Прев. Ивайло Парчев  . - София  : Прозорец, 2003  . - 654 с.: библиогр. с.620 - 639  ; 23 см  . -   (Хроника)

Сист. No: 12884
- 83 -
 Б5/34/Д25Лю, Ч5/34/Д25Лю

Дачев, Лъчезар Иванов

   Юридически дискурс  / Лъчезар Иванов Дачев  . - Русе  : СВИДА, 2004  . - 335 с.: библиогр. с.325 -335  ; 20 см

   Проект: Европейски образователни модели и обновяване на формите на обучение в юридическия факултет

Сист. No: 12734
- 84 -
 С/316/Д59Кс

Димитров, Красимир Рашков

   Социална психология (практическо пособие)  : Систематизиран тематичен речник-справочник  / Красимир Рашков Димитров  . - София  : Колор Принт, 2000  . - 208 с. ; 20 см  . -   (Психология. Етика. Развитие)

Сист. No: 12946
- 85 -
 П/35/Д68Пс

Добчев, Петко

   [Сто двадесет и пет] 125 години Министерство на правосъдието  : Юбилеен алманах 1879 - 2004  / Петко Добчев  ; Фотогр. Параскева Георгиева  = 125 years Ministry of justice  / Jubilee almanac 1879 - 2004  . - София  : Министерство на правосъдието, 2004  . - 240 с.: с ил. ; 29,5 см

   Дар от Ректора

Сист. No: 7341
- 86 -
ЦБ  55603

   История на европейската идея  : Антология  / Кевин Уилсън  ; Състав. Ян ван дер Дусен  . - София  : Военно издателство, 2004  . - 256 с. : инд. ; 24 см

Сист. No: 12892
- 87 -
 Б3/316/К16Дд, П/316/К16, Ч3/316/К16

Калео, Дейвид

   Да преосмислим бъдещето на Европа  / Дейвид Калео  ; Прев. от англ. Теодора Иванова Давидова  . - София  : Военно издателство, 2003  . - 359 с. ; 24 см

Сист. No: 11116
- 88 -
 Ч5/347/К45Кт

Касабова, Камелия

   Търговско пълномощно  : Монография  / Камелия Касабова  . - София  : Софи-Р, 2004  . - 252 с. ; 21 см

Сист. No: 12711
- 89 -
 Ч5/347/К45К-о

Касабова, Камелия

   Облигациите по българското акционерно правораздаване  / Камелия Касабова  . - София  : Софи-Р, 2003  . - 336 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12713
- 90 -
 Ч5/347/К45Ка

Касабова, Камелия

   Акции и способи за прехвърляне  / Камелия Касабова  ; Науч. ред. Огнян Герджиков  . - 2 прер. и доп.изд. - София  : Софи-Р, 2002  . - 288 с.: библиогр. с.282-288  ; 20 см

Сист. No: 12730
- 91 -
 Ч5/316/К84Ап

Конфисахор, Александр Григорьевич

   Психология власти  : учебное пособие  / Александр Григорьевич Конфисахор  . - 2. прераб., доп. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2004  . - 235 с. ; 21 см

   Список лит. , предм. указ.

Сист. No: 12937
- 92 -
 Ч5/347/К85Лв

Корнезов, Любен

   Въззивно производство  / Любен Корнезов  . - 3. изд. - София  : Софи-Р, 1999  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 12716
- 93 -
 Ч5/347/К85Лк

Корнезов, Любен

   Касационно производство  / Любен Корнезов  . - София  : Софи-Р, 1998  . - 248 с. ; 20 см

Сист. No: 12717
- 94 -
 Ч5/347/К94Су

Кучев, Страшимир Иванов

   Учебно помагало по данъчно право  / Страшимир Иванов Кучев, Юрий Страшимиров Кучев  . - София  : Б.и., 1997  . - 99 с. ; 20 см

Сист. No: 12932
- 95 -
 Ч5/347/К94Сд

Кучев, Страшимир Иванов

   Данъчно изпълнително право  : изпълнение на публичните вземания  / Страшимир Иванов Кучев  . - София  : ЛиСтра, 2000  . - 264 с. ; 20 см

Сист. No: 12935
- 96 -
 Ч5/347/К94Са

Кучев, Страшимир Иванов

   Акт за начет  / Страшимир Иванов Кучев  . - София  : ЛиСтра, 1999  . - 236 с. ; 20 см

Сист. No: 12938
- 97 -
 Ч5/347/К94Сд

Кучев, Страшимир Иванов

   Данъчен ревизионен акт  : съставен при редовна отчетност  / Страшимир Иванов Кучев  . - София  : ЛиСтра, 2000 -  . - 20 см

   Кн.1  . - 2000  . - 178 с.

Сист. No: 12945
- 98 -
 Ч5/347/К94Юа

Кучев, Юрий Страшимиров

   Автономия на данъчното право  / Юрий Страшимиров Кучев  . - София  : ЛиСтра, 2002  . - 223 с. ; 20 см

   Библиогр.с.220-223

Сист. No: 12931
- 99 -
 Ч5/341/М45п

   Международное публичное право  : учебник  / Людмила Петровна Ануфриева  и др. ; Отг. ред. Камиль Абзулович Бешкяев  . - 2., доп. и перераб. - Москва  : Проспект, 2003  . - 636 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12943
- 100 -
 П/349/М62Е-о

Мингов, Емил

   Обезщетения при временна нетрудоспособност  / Емил Мингов  . - София  : Сиби, 2002  . - 220 с. ; 20 см

Сист. No: 12740
- 101 -
 Ч5/347/М62Ак

Мингова, Анелия

   Касационно обжалване  / Анелия Мингова  . - София  : Софи-Р, 2003  . - 344 с.: библиогр. ; 21 см

Сист. No: 12712
- 102 -
ЦБ  55585

Мойннихан, Даниъл Патрик

   Секретността  : Американският опит  / Даниъл Патрик Мойннихан  . - София  : Военно издателство, 2002  . - 325 с.: инд. ; 23,5 см

Сист. No: 12813
- 103 -
 Ч5/32/Н24Ми

Наринский, Михаил Матвеевич

   История международных отношений 1945-1975  : Учебное пособие  / Михаил Матвеевич Наринский  . - Москва  : РОССПЭН, 2004  . - 264 с. ; 22 см

Сист. No: 12939
- 104 -
 Ч5/32/О-52Дп

Ольшанский, Дмитрий Вадимович

   Политическая психология  : Учебник  / Дмитрий Вадимович Ольшанский  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2002  . - 575 с.: със сх., табл. ; 24 см

Сист. No: 12941
- 105 -
ЦБ  55541

Орлоев, Никола Атанасов

   Късото хилядолетие  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2001  . - 186 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12614
- 106 -
ЦБ  55604

   От етничност към миграция  /   Състав., науч. ред. Анна Кръстева  . - София  : Нов Български университет, 2004  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Миграционни и бежански изследвания)

Сист. No: 12893
- 107 -
 Б5/347/П13Мп, Ч5/347/П13Мп

Павлова, Мария

   Патентно право на Република България  / Мария Павлова  . - София  : Софи-Р, 2000  . - 320 с. ; 20 см

Сист. No: 12729
- 108 -
 Б2/36/П47, Ч2/36/П47

Петрова-Димитрова, Нели

   Основи и методи на социалната работа  / Нели Петрова-Димитрова  . - София  : Литера, 2001  . - 236 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12749
- 109 -
ЦБ  ІІ  2602Ч3/35/П64

   Подотчетността в държавното управление  /   Отг. ред. Огняна Иванова  ; Прев. Кънчо Кожухаров  . - Виена  : Посолство на САЩ, 2000  . - 46 с. ; 27 см

Сист. No: 12785
- 110 -
 Ч5/347/П68

Покровский, Иосиф Алексеевич

   Основные проблемы гражданского права  / Иосиф Алексеевич Покровский  . - 4-е,испр. - Москва  : Статут, 2003  . - 351 с. ; 21 см  . -   (Классика российской цивилистики)

   Библ.с.341-346

Сист. No: 12947
- 111 -
 Ч5/341/П84

   Право Европейского Союза  : Учебник  /   Под ред. С.Ю. Кашкин  . - Москва  : Юристь, 2003  . - 925 с. ; 21 см

   Лит.с.920-925

Сист. No: 12942
- 112 -
ЦБ  55540

Райчев, Андрей

   Какво се случи?  : Разказ за прехода в България 1989-2004  / Андрей Райчев, Кънчо Стойчев  . - София  : Изток Запад, 2004  . - 22 см

   

Сист. No: 12613
- 113 -
 Ч5/32/Р44Аи

Ревякин, Александр Васильевич

   История международных отношений в новое время  : Учебное пособие  / Александр Васильевич Ревякин  ; Ред. Л. Анахова  . - Москва  : РОССПЭН, 2004  . - 264 с. ; 22 см

Сист. No: 12936
- 114 -
 Ч5/8/Р92Вс

Руменчев, Величко

   Съдебна реторика  / Величко Руменчев  ; Науч. ред. Маргарита Чинова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 1997  . - 344 с. ; 20 см

Сист. No: 12708
- 115 -
 Ч5/347/Р96Ид

Русчев, Иван

   Договорът за концесия  / Иван Русчев  . - София  : Софи-Р, 1999  . - 608 с.: библиогр. с.584-594  ; 22 см

Сист. No: 12733
- 116 -
 П/36/С55Кс

Спасов, Кирил

   Социален мениджмънт  / Кирил Спасов  . - София  : Апис-Ромил Колев, 2003  . - 278 с.: библиогр. с. 276 -278  ; 24 см

Сист. No: 12963
- 117 -
ЦБ  55606

Стийбъл, Дейвид

   Език мой - враг мой  : Стратегии в общуването  / Дейвид Стийбъл  . - София  : ИК Кръгозор, 2005  . - 227 с. ; 21 см

Сист. No: 12899
- 118 -
 Ч5/342/С82Си

Стойчев, Стефан

   Избирателни системи и избирателни процедури  : [Учебно помагало]  / Стефан Стойчев  . - София  : Софи-Р, 2000  . - 226 с. ; 20 см

Сист. No: 12710
- 119 -
 Ч5/347/Т18Вг

Таджер, Витали

   Гражданско право на НРБ  : Обща част  / Витали Таджер  . - 2 изд. - София  : Софи-Р, 2001  . - 20 см

   Т.1  . - 2001  . - 440 с.

Сист. No: 12727
- 120 -
 Ч5/347/Т18Вг

Таджер, Витали

   Гражданско право на НРБ  : Обща част  / Витали Таджер  . - 2 изд. - София  : Софи-Р, 2001  . - 20 см

   Т.2  . - 2001  . - 744 с.

Сист. No: 12728
- 121 -
 Ч5/341/Т36Сн

Тасев, Симеон

   Непозволено увреждане  : Отговорност за вреди, причинени от вещи и животни  / Симеон Тасев  ; Ред. Васил Радоилски  ; Реценз. Симеонов Божанов  . - София  : Софи-Р, 1995  . - 192 с.: библиогр. ; 20 см

Сист. No: 12719
- 122 -
 Ч5/30/Т49

   Теория и методы в социальных науках  : Учебник для студентов  /   Под ред. Стейна Угельвика Лареена  = Theory and methods in the social sciences  / Larsen, Stein Ugelvik  . - Москва  : РОССПЭН, 2004  . - 288 с. ; 22 см

   Именной указатель с.281-285

Сист. No: 12944
- 123 -
 П/347/Т75З-д

Торманов, Захари

   Договорът  : практическо ръководство за търговски и граждански договори - коментар, над 100 примерни образци  / Захари Торманов  . - [допечат.]  . - София  : Сиби, 2004  . - 752 с. ; 24 см

Сист. No: 12904
- 124 -
 С/342/У96

   Учредителните договори на ЕО и ЕС  : Конституция за Европа  /   Състав., прев. Атанас Марков Семов  . - 2 осн. прер. изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2005  . - 433 с. ; 24 см

Сист. No: 12880
- 125 -
ЦБ  55583

Фишкин, Джеймс

   Демокрация и делиберация  : нови перспективи на демократичната реформа  / Джеймс Фишкин  ; Прев. от англ. Красимира Абаджиев  . - София  : Център за изследване на демокрацията, 1993  . - 148 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12805
- 126 -
 П/316/Ф74Ги, Ч2/316/Ф74

Фотев, Георги

   История на социологията  / Георги Фотев  . - 2. изд. - София  : Труд, 2002  . - 23,5 см

   Т.2  . - 2002  . - 615 с.

Сист. No: 10154
- 127 -
ЦБ  55624

Фотев, Георги

   Диалогична социология  / Георги Фотев  . - София  : Изток Запад, 2004  . - 1086 с.: библиогр. с.1056 - 1068, предм. пок. ; 23 см

Сист. No: 12968
- 128 -
ЦБ  55621

Фром, Ерих

   Революция на надеждата  : Към една очовечена технология  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. ез. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 230 с. ; 20 см  . -   (философия и човек)

Сист. No: 12959
- 129 -
 Ч5/347/Ц86Кп

Цончев, Кръстю

   Подобренията  / Кръстю Цончев  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 416 с.: библиогр. ; 20 см

Сист. No: 12722
- 130 -
 Ч5/347/Ц86Кс

Цончев, Кръстю

   Симулацията в гражданското право  / Кръстю Цончев  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 487 с.: библиогр. ; 20 см

Сист. No: 12723
- 131 -
 Ч5/347/Ц86Кп

Цончев, Кръстю

   Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството  / Кръстю Цончев  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 122 с. ; 20 см

Сист. No: 12725
- 132 -
 Ч5/347/Ц86Кд

Цончев, Кръстю

   Договор за дарение  / Кръстю Цончев  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 12726
- 133 -
ЦБ  55546

   Черно море между Изтока и Запада.Река Дунав мост между народи и култури  : IX Понтийски четения Варна, 16-17 май 2003  /   Ред. Снежка Панова  . - Варна  : ВСУ "Черноризец Храбър", 2004  . - 387 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12636
- 134 -
 П/32/Ч95

Чуков, Владимир

   Ислямският фундаментализъм  : от теоретични рамки към регионални измерения  / Владимир Чуков  . - София  : Изток Запад, 2004  . - 438 с.: библиогр. с.414 - 424  ; 24 см

Сист. No: 12879
- 135 -
 С5/34/Ю29р

   Юридически речник  /   Под ред.на  Жерар Корню  ; Ред. на прев. Асен Чаушев  ; Юридич. ред. Даниела Руменчева  = Vocabulaire juridique  / Cerard Cornu ed. - 8. доп. и прераб. изд. - София  : Софи-Р, 2004  . - 1328 с. ; 24 см

Сист. No: 12709

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 136 -
 С/339/B64Ml, С3/339/B64Ml

Blakeslee, Merrit

   The language of trade  / Merrit R. Blakeslee, Garciaq Carlos A. ; Ed. Kathleen E. Hug  . - 3.ed. - [Б.м.]  : Office of International Information Programs USDS, 1993  . - 184 p. ; 21 cm

Сист. No: 12769
- 137 -
 С/338/E91

   Europages  : The European business directory  . - Paris  : Euredit S.A., 2004  . - 891 p. ; 30 cm  + CDR

Сист. No: 12652
- 138 -
ЦБ  55539

   Facts about Korea  . - Seoul  : Korea overseas information Service, 2003  . - 227 p. ; 19 x 11 cm

Сист. No: 12622
- 139 -
 П/338/S75

   South eastern Europe on the Road towards European Integration  : Five Years of the Stability Pact for South Eastern Europe  /   Ed. Erhard Busek  . - Wien  : Molden Verlag, 2004  . - 116 p. ; 21 cm

Сист. No: 12637
- 140 -
 П/336/А20Йт, Ч3/336/А20Йт

Аврамов, Йосиф

   Теория и история на парите и кредита  : От хиперперона през лева към еврото  / Йосиф Аврамов, Деян Попов  ; Отг. ред. Светлозар Желев  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2003  . - 619 с. ; 23 см

   Използвани нормативни актове 612-614 с.

Сист. No: 12790
- 141 -
 С/339.13(038.1)/А64, С3/339.13(038.1)/А64

   Английско-български речник по маркетинг  /   Прев. Маряна Мирчева  . - София  : Труд, 2004  . - 403 с. ; 21 см  . -   (Справочници 21 век)

Сист. No: 12925
- 142 -
 П/31/А85, Ч3/31/А85

Аркадиев, Димитър

   Статистика  : Учебник за студенти по икономика  / Димитър Аркадиев  . - Стара Загора  : "Идея", 1999  . - 351 с., 21,5 см  ; 351 с., 21,5 см

Сист. No: 6844
- 143 -
 Ч3/339.13/Б47

Благоев, Веселин Иванов

   Маркетинг  : Принципи, сегментиране, позициониране, анализи, стратегии, маркетинг микс  / Веселин Иванов Благоев  . - 2.доп.и прераб.изд. - София  : International University, 2003  . - 638 с. : с ил. ; 29 см

Сист. No: 12788
- 144 -
 Ч2/65.012  */Б62Еш

Боно, Едуард де

   Шест мислещи шапки  : синтезиран подход за бизнесуправление  / Едуард де Боно  ; Прев. от англ. Михаил Миновски  . - София  : Princeps, 2000  . - 216 с.

Сист. No: 12735
- 145 -
 С/32/В16, С2/32/В16, С3/32/В16

Вайденфелд, Вернер и др.

   Европа от А до Я  : справочник по европейска интеграция  / Вернер Вайденфелд  . - [София]  : Фондация "Конрад Аденауер", 2004  . - 575 с. ; 20 см

Сист. No: 12616
- 146 -
 П/339/В25Ак

Василева, Антоанета

   Комуникации в международния бизнес  : Влияние на различиятя в националните култури  / Антоанета Василева  ; Ред. Весела Прошкова  . - София  : Консулт АГ, 2002  . - 143 с.: с табл. ; 23,5 см

Сист. No: 12803
- 147 -
 П/33/Г37Лр

Георгиев, Людмил

   Регионална икономика  / Людмил Георгиев  . - 2 прераб. и доп. изд. - София  : Тракия-М, 1998  . - 242 с. ; 21 см

Сист. No: 12922
- 148 -
 П/614/Г53Си

Гладилов, Стефан и др.

   Икономика на здравеопазването  / Стефан Гладилов, Евгения Делчева  . - 3. изд. - София  : Princeps, 2003  . - 399 с. ; 23,5 см

   Библиогр.

Сист. No: 12897
- 149 -
 П/316/И50

   Икономика на труда  / Димитър Шопов  и др. - 3. изд. - София  : Тракия-М, 2002  . - 567 с. ; 24 см

Сист. No: 12878
- 150 -
 П/338.24/К26Рб, Ч3/338.242/К26

Каплан, Робърт

   Балансирана система от показатели за ефективност  : Как да превърнем стратегията в действие  / Робърт Каплан, Дейвид Нортън  ; Прев. Здравка Славова-Цонева  ; Науч. ред. Ивайло Георгиев  . - София  : Класика и Стил ООД, 2005  . - 404 с. ; 22 см

   Речник 399-404 с.

Сист. No: 12889
- 151 -
 П/330.1/К45Вп

Касърова, Виолета и др.

   Практикум по бизнесоценяване  / Виолета Касърова, Снежана Башева, Сергей Ангелов  . - София  : Нов Български университет, 2004  . - 76 с. ; 29 см

Сист. No: 12961
- 152 -
ІІ  2589ІІ  2589

   Комарево - записки за петдесетилетието 1945 - 1995  / Петър Данаилов  и др. - Русе  : Примакс, 2004  . - 213 с.: с прил. ; 30 см

   кн. е с автограф

Сист. No: 12642
- 153 -
 П/334/К85

   Корпоративни финанси  : Кратък курс  / Георги Петров  и др. - София  : Тракия-М, 2004  . - 235 с. ; 21 см

Сист. No: 12891
- 154 -
 П/336/Л12Ат

Лавин, Ан и др.

   Теории за парите  / Ан Лавин, Жан Пол Полен  ; Под ред. Николай Неновски  ; Прев. Дарина Колева  . - София  : Кама, 2004  . - 160 с. ; 21,5 см  . -   (Поредица Университети, № 4)

Сист. No: 12851
- 155 -
 П/336/Л35Мф

Левинсън, Марк

   Финансови пазари  : Пътеводител  / Марк Левинсън  ; Прев. от англ. ез. Иванка Дилкова  ; Ред. Мирослав Русков  . - 3.изд. - София  : Класика и Стил ООД, 2004  . - 326 с. ; 22 см  . -   (The Economist)

   На заглавна стр.е отбелязано първо издание

Сист. No: 12956
- 156 -
 Ч2/33/Л71Ли

Лихтенбърг, Рона

   Игри на власт  : изкуството на офис политиката  / Рона Лихтенбърг  . - София  : ИК Кръгозор, 2002  . - 192 с. ; 21 см

Сист. No: 11111
- 157 -
 П/336/М26Рн

Манинг, Робърт

   Нация на кредитните карти  : последиците от пристранеостта на Америка към кредита  / Робърт Манинг  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 508 с. ; 23 см

Сист. No: 12907
- 158 -
ЦБ  55612

Мизов, Николай

   Ислямо-американският сблъсък  : (Проекции в глобализиращия се свят)  / Николай Мизов  ; Гл.ред. Красин Кръстев  ; Науч. ред. Максим Мизов  . - София  : Христо Ботев, 2004  . - 619 с. ; 20,5 см

   Л-ра с.611-619

Сист. No: 12924
- 159 -
 П/336/М62Гв

Минасян, Гарабед

   Външен дълг  : Теория, практика, управление  / Гарабед Минасян  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2004  . - 241 с.: библиогр. с.239 - 241  ; 23 см

Сист. No: 12896
- 160 -
 П/349/М62Е-о

Мингов, Емил

   Обезщетения при временна нетрудоспособност  / Емил Мингов  . - София  : Сиби, 2002  . - 220 с. ; 20 см

Сист. No: 12740
- 161 -
 С/336/М74, С/336/М74Ла, С3/336/М74

Михайлова, Любка

   Английско-български финансов и фискален речник  / Любка Михайлова  = English-Bulgarian Financial and Fiscal Dictionary  . - София  : Жар-Жанета Аргирова, 2003  . - 470 с. ; 21 см

Сист. No: 11176
- 162 -
ЦБ  ІІ  2595

Мунипов, Владимир Михайлович и др.

   Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды  / Владимир Михайлович Мунипов  . - Москва  : Логос, 2001  . - 356 с.: с ил. ; 28 см

   по проект

Сист. No: 12704
- 163 -
 П/334/П32Ек

Пеев, Евгени Христов

   Корпорацията в пазарния свят и корпоратизацията в България (1990 - 1994)  / Евгени Христов Пеев  . - София  : Проф.Марин Дринов, 2002  . - 166 с. ; 20 см

Сист. No: 12923
- 164 -
 П/330.1/П53А-о

Пирян-Хачикян, Арменухи Гарбис

   Обща икономическа теория  / Арменухи Гарбис Пирян-Хачикян  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - 2.изд. - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2003  . - 404 с. ; 23 см

Сист. No: 12792
- 165 -
 П/31/П59Ап

Плис, Александр Иванович

   Практикум по прикладной статистике в среде SPSS  / Александр Иванович Плис, Наталья Александровна Сливина  . - Москва  : Финансы и статистика, 2004  . - 24 см

   Ч.1 . Классические процедуры статистики  . - 2004  . - 287 с. + CD

Сист. No: 12919
- 166 -
 , Ч3/336/П76

Попов, Деян

   Ценни книжа и фондови борси  / Деян Попов  . - 3.доп.изд. - София  : Сиела, 2000  . - 367 с. ; 22 см

Сист. No: 9912
- 167 -
 Ч5/330.1/П79Ав

Пороховский, Анатолий Александрович

   Вектор экономического развития  : Монография  / Анатолий Александрович Пороховский  . - Москва  : ТЕИС, 2002  . - 304 с. ; 22 см

Сист. No: 12933
- 168 -
ЦБ  55548

   Сборник с доклади от V-та национална научно-практическа конференция с международно участие  : "Службите по заетостта и европейският пазар на труда"  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2003  . - 57 с. ; 20 см

Сист. No: 12631
- 169 -
 П/334/С38Му

Сире, Мишел

   Успешната иновация  : Как да насърчим и развием добрите идеи  /   Прев. от англ. Веселин Лаптев, Мишел Сире, Жан Ламиман  . - София  : Класика и стил, 2003  . - 247 с. : със сх. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   Библиогр. с. 231-242 ; Показалец на компаниите, Азб. показалец

Сист. No: 12850
- 170 -
ЦБ  55549

   Скритата икономика в България  /   Науч. ред. Петкан Илиев  . - София  : Център за изследване на демокрацията, 2004  . - 192 с. ; 23 см

Сист. No: 12621
- 171 -
 П/336/С83, Ч3/336/С83

Стоянов, Стоян Георгиев

   Фючърси, опции и синтетични ценни книжа  / Стоян Георгиев Стоянов  . - София  : Тракия-М, 1999  . - 239 с. ; 24 см

Сист. No: 10124
- 172 -
 Ч2/33/Т73

Тончев, Цветан

   Социална психология и туристическо поведение  / Цветан Тончев, Соня Милева  . - Б.м. : ТИЛИА, 2 004  . - 151 с. ; 21 см

Сист. No: 12746
- 173 -
 П/657/Т84Тс

Трифонов, Трифон Благоев

   Счетоводна оптимизация на активи и пасиви  : (Управленски счетоводен анализ)  / Трифон Благоев Трифонов  ; Техн. ред. Георги Харизанов  . - София  : Тракия-М, 2003  . - 25,5 см

   Ч.1. - 2003  . - 456 с. , с табл.и сх.

Сист. No: 12789
- 174 -
 Ч5/1/У43Де

Уитроу, Джералд Джеймс

   Естественая философия времени  / Джералд Джеймс Уитроу  ; Перев. с англ. Ю. Молчанов  и др. ; Под общ. ред. М.Э. Омельяновского  . - 3., стер. изд. - Москва  : Едиториал, 2004  . - 402 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12940
- 175 -
 Ч5/330/У51Пк

Улрих, Петер

   Критика экономизма  / Петер Улрих  ; Перев. с немец. И.П. Смирнова  . - Москва  : Вузовская книга, 2004  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 12934
- 176 -
 П/336/Х78Ки

Христов, Костадин Н.

   История на българските книжни пари  / Костадин Н. Христов  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Техн.ред. Божидар Стоянов  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2005  . - 399 с. : със сн. ; 29 см

Сист. No: 12796
- 177 -
 П/339/Ч46, Ч3/339/Ч46

Чаушев, Ангел

   Търговия на едро  / Ангел Чаушев, Георги Петров, Иван Петров  . - София  : Тракия-М, 2002  . - 224 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 12900
- 178 -
 П/339.13/Ч68Дм

Ченешев, Димитър

   Маркетинг на услугите  : Учебник  / Димитър Ченешев  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 138 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12686
- 179 -
 П/330.1/Ш97Йи, Ч3/330.1/Ш97Йи

Шумптер, Йозеф Алоиз

   История на икономическия анализ  / Йозеф Алоиз Шумптер  ; Под ред. на  Елизабет Буди Шумптер  ; Прев. Кольо Коев  . - [София]  : ИК Прозорец, [б.г.]  . - 20,5 см  . -   ( . Поредица Хроника)

   Именен показалец 569-580 с.

   Т.2. От 1970 до 1870  . - б.г. - 581 с.

Сист. No: 11188

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 180 -
ЦБ  55559

Berinde, Vasile

   Interative approximation of fixed points  / Vasile Berinde  . - Baia Mare  : Efemeride, 2002  . - 283 p. ; 24.5 cm

   Кн. е с автограф

Сист. No: 12632
- 181 -
 П/517/R13

Radovanova, Elena

   Gewohnliche differentialgleichungen und systeme  / Elena Radovanova  . - Sofia  : ТУ София, 2004  . - 123 s. ; 20 cm

Сист. No: 12066
- 182 -
ЦБ  55275

Radovanova, Elena

   Repetitorium der hoheren mathematik  / Elena Radovanova  . - 2.стереот.изд. - Sof ia  : ТУ - София, 2002  . - 20 см

   T.1. - 2002  . - 184 s.

Сист. No: 12584
- 183 -
 Б1/51(022)/В64

   Висша математика.Ч.3 -  / Спас Манолов Миланов  . - София  : Техника, 1973  . - 22,5 см

    . Ч.3. - 318 с.,

Сист. No: 9785
- 184 -
ЦБ  55564

Гринин, Александр Семенович и др.

   Математическое моделирование в экологии  : Учебное пособие  / Александр Семенович Гринин, Николай Андреевич Орехов, Виктор Николаевич Новиков  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2003  . - 270 с.: библиогр. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 12698
- 185 -
 С/004/Д54Дн

Диков, Добрин и др.

   Наръчник по комуникационно-информационни системи  : [В 6 тома]  / Добрин Диков  и др. - София  : Гига Джордж, 2003 -  . - 22 см

   Книгата е описана под автор

   Т.2 . Основни сведения от фундаменталните науки  . - 2005  . - 478 с.

Сист. No: 12927
- 186 -
 Ч2/372.47/З-73

Златилов, Веселин

   Първа математическа читанка 3 -4 клас  / Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова  . - София  : Труд, 2004  . - 159 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Познание)

Сист. No: 10829
- 187 -
 П/519.6/К28Св

Караколева, Стефка Р. и др.

   Висша математика 3  / Стефка Р. Караколева, Евелина В. Велева  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004

Сист. No: 12615
- 188 -
 П/004/К59Дм

Кирьянов, Дмитрий

   [Маткад] Mathcad 12  : Наиболее полное руководство  / Дмитрий Кирьянов  . - Санкт-Петербург  : БХВ - Петербург, 2005  . - 557 с.: предм.пок. ; 23 см  + CD

Сист. No: 12970
- 189 -
 С/51/К85

Корн, Г. и др.

   Справочник по математике для научных работников и инженеров  : определения, теоремы, формулы  / Г. Корн, Т. Корн  ; Под общ. ред. на  И.Г. Араманович  . - 4 изд. - Москва  : Наука, 1977  . - 832 с. ; 22 см

Сист. No: 12861
- 190 -
 , П1/519.2/К86

Костова, В.А.

   Ръководство за решаване на задачи от Теория на вероятностите  / В.А. Костова  . - Варна  : КФ Анкер 8, 1992  . - 60 с. ; 23 см

Сист. No: 4086
- 191 -
 П/517/М31

Маринов, Марин С.

   Висша математика  : Аналитични функции. Редове на Фурие. Интегрални трансформации  / Марин С. Маринов  . - София  : СИЕЛА, 1999  . - 267 с. ; 22,5 см

Сист. No: 12663
- 192 -
 Ч2/372.47/М39

   Математическа читанка [за 4 клас]  / Веселин Златилов  и др. - София  : Труд  ; Прозорец, 2000  . - 207 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Познание)

Сист. No: 10852
- 193 -
 Ч2/372.47/М39

   Математически състезания в тестове и задачи 2 - 4 клас  /   Състав. Димитър Димитров  и др. - 5. доп. изд. - София  : Регалия 6, б.г. - 190 с. ; 24 см

Сист. No: 12743
- 194 -
 П/004/Н18Пи

Наков, Преслав и др.

   Програмиране =++Алгоритми  : [Уч. пособие за студенти]  / Преслав Наков, Панайот Добриков  . - 3. прераб. изд. - София, 2005  . - 703 с. ; 24 см

   Библиогр., Предм. пок.

Сист. No: 12871
- 195 -
 П/31/П59Ап

Плис, Александр Иванович

   Практикум по прикладной статистике в среде SPSS  / Александр Иванович Плис, Наталья Александровна Сливина  . - Москва  : Финансы и статистика, 2004  . - 24 см

   Ч.1 . Классические процедуры статистики  . - 2004  . - 287 с. + CD

Сист. No: 12919
- 196 -
 С/51/55/Ф17

   Физико-математическа и техническа енциклопедия  /   Гл.ред. Боян Петканчин  . - София  : Българска енциклопедия - БАН  ; Проф.Марин Дринов, 2000  . - 24 см

   Т.2 . К - П  . - 2000  . - 1158 с.

Сист. No: 12913

Опазване на растителния и животински свят.Екология.

- 197 -
ЦБ  55564

Гринин, Александр Семенович и др.

   Математическое моделирование в экологии  : Учебное пособие  / Александр Семенович Гринин, Николай Андреевич Орехов, Виктор Николаевич Новиков  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2003  . - 270 с.: библиогр. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 12698
- 198 -
ЦБ  55565

Панов, Виктор Иванович

   Экологическая психология  : опыт построения методолигии  / Виктор Иванович Панов  . - Москва  : Наука, 2004  . - 198 с.: библиогр. с.186 - 195  ; 22 см

   По проект

Сист. No: 12701
- 199 -
 С/57/Р56, С2/57(038.1)/Р56б

   Речник по биологични науки  /   Отг. ред. Сибил П. Паркър  ; Прев. от англ. ез. Даниело Пешев  и др. - София  : Наука и изкуство, 2002  . - 741 с. ; 24 см

Сист. No: 11189
- 200 -
 Арх/502/Т70, П/502/Т70, П1/502/Т70

Томов, Владимир*

   Опазване и управление на околната среда  : Учебник  / Владимир* Томов, Кръстю Игнатов Папазов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 345 с. ; 20 см

Сист. No: 12669

Физика.Физика на твърдото тяло.Физика на металите.

- 201 -
 П1/53/Б37Еф

Бенова, Евгения Цветанова и др.

   Физика и астрономия с компютърни симулации и анимация  : [Учебник] за 10 клас  / Евгения Цветанова Бенова, Иван Иванов Желязков  . - София  : Д-р Иван Богоров, 2003  . - 160 с.: ил. ; 23,5 см  + CD

Сист. No: 12664
- 202 -
 П1/53/Б37Еф

Бенова, Евгения Цветанова и др.

   Физика и астрономия с компютърни симулации и анимация  : [Учебник] за 9 клас  / Евгения Цветанова Бенова, Иван Иванов Желязков  . - София  : Д-р Иван Богоров, 2003  . - 272 с.: с ил. ; 23,5 см  + CD

Сист. No: 12666
- 203 -
 Уч1/53/И22

Иванова, Жанина

   Ръководство за решаване на задачи по физика за чуждестранни студенти  / Жанина Иванова, Г. Крумова  . - Русе  : ВТУ А. Кънчев, 1989  . - 114 с. : със сх. ; 21 см

Сист. No: 12428
- 204 -
 Б1/53/Л12

   Лабораторни упражнения по физика  / Миньо Р. Минев  . - Русе  : ВИММЕСС, 1975  . - 118 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12671
- 205 -
ЦБ  55618

Пайс, Абрахам

   Изкусен е всевишният  : Алберт Айнщайн в науката и в живота  / Абрахам Пайс  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 641 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, №436 . Преводна класика)

Сист. No: 12955
- 206 -
 Б1/53/Ф47

   Физика  /   Ред. Нено П. Иванчев, Емил Стефанов Джаков  ; Прев. Христо Стефанов Манев  . - София  : Техника, 1972  . - 692 с. ; 26 см

Сист. No: 12672
- 207 -
 С/51/55/Ф17

   Физико-математическа и техническа енциклопедия  /   Гл.ред. Боян Петканчин  . - София  : Българска енциклопедия - БАН  ; Проф.Марин Дринов, 2000  . - 24 см

   Т.2 . К - П  . - 2000  . - 1158 с.

Сист. No: 12913

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 208 -
 П/539.3/К41

Карнаухов, Василий Гаврилович

   Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел  / Василий Гаврилович Карнаухов, Борис Петрович Гуменюк  . - Киев  : Наукова думка, 1990  . - 304 с. ; 22 см

Сист. No: 12661
- 209 -
 П/531/Т49

   Теоретична механика  / Здравка Тодорова Чернева  и др. - 4.стереот.изд. - София  : ТУ - София, 2004  . - 20,5 см

   Ч.1. Статика и кинематика  . - 2004  . - 266 с. : с черт.

Сист. No: 12676

Биологични науки.Ботаника.Зоология.

- 210 -
 П/58/С70

Станчева, Йорданка

   Обща патология на растенията  / Йорданка Станчева  . - София-Москва  : Пенсофт, 2004  . - 534 с. ; 24 см

Сист. No: 12890
- 211 -
 С/57(038)/Т53

   Терминологичен справочник по теоретична и приложна генетика  / Генчо Желев Генчев  ; Техн.ред. Донка Бинева  ; Под общ. ред. на  Генчо Генчев  . - София  : Земиздат, 1979  . - 283 с.: черт. ; 20,5 см

   Символи и съкращения с. 280-281

Сист. No: 12818

Медицина.Кинезитерапия.Спорт.

- 212 -
ЦБ  55558

   [Problem based learning] PBL stories & singposts  : towards a problem based learning oriented curriculum  . - Amsterdam  : ENOTHE, 2004  . - 126 p. ; 23 sm  . -   (Occupational therapy education in Europe)

Сист. No: 12635
- 213 -
ЦБ  55556

   Approaches to teaching and learning "Practical" occupational therapy skills  : sharing best practice  . - Amsterdam  : ENOTHE, 2004  . - 111 p. ; 23 sm  . -   (Occupational therapy education in Europe)

Сист. No: 12633
- 214 -
ЦБ  55575

   Client-centred practice in occupational therapy  : A guide to implementation  /   Ed. by  Sumsion Thelma  ; Forew. Christine Craik, John Glosspo  . - Edinburgh  : Churchill Livingstone, 2002  . - 124 p. : ind. ; 24.5 cm

   По проект

Сист. No: 12775
- 215 -
ЦБ  55579

Coppard, Brenda M. et.al.

   Introduction to splinting  : a clinical-reasoning & problem-solving approach  / Brenda M. Coppard, Helene Lohman  ; Ed. consult. Karen Shultz-Jonson  . - 2th. ed. - St.Louis  : Mosby - Year Book, 2001  . - 655 p. : biblogr., ind. ; 23.5 cm

   По проект

Сист. No: 12779
- 216 -
ЦБ  55578

   Evidence-based rehabilitation  : a guide to practice  /   Ed. by  Mary Law  . - Thorofare  : Slack Incorporated, 2002  . - 364 p. : incl. bibliogr.; ind. ; 25 cm

   По проект

Сист. No: 12778
- 217 -
ЦБ  55577

Grivie, June

   Neuropsychology for occupational therapists  : assessment of perception and cognition  / June I. Grivie  . - 2nd ed. - Bristol  : Blackwel Science, 2003  . - 166 p. : bibliogr., ind. ; 24.5 cm

   По проект

Сист. No: 12777
- 218 -
ЦБ  ІІ  2600

   Occupational therapy for physical dysfunction  /   Ed. by  Catherine A. Trombly, Mary Vining Radomski  . - 5th.ed. - Baltimore  : Williams & Wilkins, 2002  . - 1155 p. : biblior. p.1111 -1155  ; 28 cm

   По проект

Сист. No: 12781
- 219 -
ЦБ  55557

   Quality enhancement - international peer review  . - Amsterdam  : ENOTHE, 2004  . - 62 p. ; 23 sm  . -   (Occupational therapy education in Europe)

Сист. No: 12634
- 220 -
ЦБ  55576

Rosemary, Hagedorn

   Foundations for practice in occupational therapy  / Hagedorn Rosemary  . - 3.ed. - Edinburgh  : Churchill Livingstone, 2004  . - 188 p. : ind. ; 25 cm

   По проект

Сист. No: 12776
- 221 -
ЦБ  ІІ  2601

   Willard and Spackman`s occupational therapy  /   Ed. Elizabeth Crepeau Blesedell, Ellen S. Cohn, Barbara A. Boyt Shell  . - 10th.ed. - Philadelp hia  : Williams & Wilkins, 2003  . - 1056 p. : bibliogr., ind. ; 28.5 cm

Сист. No: 12780
- 222 -
 С/61/Д95Са

Дънмайер, Сюзън

   Атлас на манипулации при спешни състояния  / Сюзън Дънмайер, Пол Парис  ; Прев. от англ. ез. Иван Перчев  ; Ред. Боян Бечев  = Atlas of emergency procedures  . - София  : Инфонет 2000, 2002  . - 229 с.: със сн. ; 28,5 см  . -   (Наръчник на лекаря)

   Показалец 227-229 с.

Сист. No: 12797
- 223 -
 С/61/М55ст

Миланов, Стоян Георгиев

   Травма. Хранителна и метаболитна поддръжка  / Стоян Георгиев Миланов, Милан Стоянов Миланов  = Trauma. Nutritional and metabolic support  . - София  : Инфонет 2000, 2004  . - 447 с.: с табл. ; 28,5 см  . -   (Наръчник на лекаря)

Сист. No: 12798
- 224 -
 П/615/М97Вм

Мълчанова, Величка

   Мануална терапия при вертеброгенни болкови синдроми  : Вертебрални манипулации в неврологията  / Величка Мълчанова  . - София  : Библиотека 48, 2001  . - 143 с.: библиогр. с.135 -143  ; 23 см

Сист. No: 12917
- 225 -
 Ч2/159.9/П92

   Психологические исследования  : Проблемы патопсихологии  /   Под ред. на  Б. В. Зейгарник  . - Москва  : Московский университет, 1971  . - 168 с.: с табл., сх. ; 21 см  . -   (, вып.3)

Сист. No: 12811
- 226 -
 П/796/Ф40Жс

Фере, Жан-Марсел

   Спортна медицина  : Профилактика, лечение и хомеопатия  / Жан-Марсел Фере, Анри Колкар  ; Прев. Ваня Михайлова Томова  ; Предг. Еме Жаке  . - София  : Боарон, 2004  . - 378 с. ; 21,5 см

   Библиогр.с. 356

Сист. No: 12966

Техника-общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 227 -
 П/621/К88Аи

Крайнев, Александр Филиппович

   Идеология конструирования  : [Монография]  / Александр Филиппович Крайнев  . - Москва  : Машиностроение-1, 2003  . - 384 с., с ил. ; 29,5 см

Сист. No: 12784
- 228 -
 С/62(038.1)/К89а

   Краткий англо-русский технический словарь  /   Под ред., доп. А.Е. Десова  ; Техн. ред. Э.С. Соболевская  = Concise english-russian technical dictionary  / Desov, A.E. - Москва  : Советская энциклопедия, 1965  . - 455 с. ; 17 см

Сист. No: 12824
- 229 -
 Ч2/159.9.015:62/П92

   Психология и техника  /   Под ред. Д.А. Ошанина  . - Москва  : Просвещение, 1965  . - 248 с. : с табл., сх. ; 21 см

Сист. No: 12836
- 230 -
 П/62/С23

   Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка за кандидат-студенти  / Никола Атанасов Ангелов  и др. - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2005  . - 80 с. ; 20 см

Сист. No: 12757
- 231 -
 С/51/55/Ф17

   Физико-математическа и техническа енциклопедия  /   Гл.ред. Боян Петканчин  . - София  : Българска енциклопедия - БАН  ; Проф.Марин Дринов, 2000  . - 24 см

   Т.2 . К - П  . - 2000  . - 1158 с.

Сист. No: 12913

Технология на машиностроенето и металорежещите машини.Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 232 -
 П/621/Л14

Лазов, Ленин Димитров

   Приложение на CAD в машиностроенето  : Учебник  / Ленин Димитров Лазов  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 224 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12670
- 233 -
 П1/621.9/М51

   Металорежещи машини и инструменти  : Учебник за ІІІ курс на техникумите по механотехника  / Асен А. Вълев  и др. - София  : Техника, 1959 -  . - 22 см

   Ч.1  . - 1959  . - 193 с.

Сист. No: 12656
- 234 -
 П1/621.9/М51

   Металорежещи машини и инструменти  : Учебник за ІV и V курс на техникумите по механотехника  / Асен А. Вълев  и др. - София  : Техника, 1959 -  . - 22 см

   Ч.2  . - 1959  . - 687 с.

Сист. No: 12657
- 235 -
 П/658.512/М76, П1/658.512/М76

Мишев, Петко Николов

   Промишлен дизайн  : Из практиката и теорията  / Петко Николов Мишев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 283 с. ; 22 см

Сист. No: 10860
- 236 -
 П/621/П28Дп, П1/621/П28Дп

Патарински, Дако П. и др.

   Производствени технологии І  : Ръководство за курсова работа по технология на машиностроенето  / Дако П. Патарински, Йорданка Петрова, Димитър Дончев  . - допеч. - София  : ТУ - София, 2004  . - 119 с.: със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12684
- 237 -
 П/681.5/П37

Перев, Камен

   Проектиране и реализация на системи за управление  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Камен Лазаров Перев  . - София  : ТУ - София, 2005  . - 108 с.: библиогр. ; 20 см

Сист. No: 12742
- 238 -
 П/621.9/Т77

Ташев, Иван Георгиев

   Металорежещи машини  : [Учебник]  / Иван Георгиев Ташев, Михаела Димитрова Топалова, Борислав Стоянов Борисов  . - София  : ТУ София, 2004  . - 209 с. : с черт. ; 20,5 см

Сист. No: 12673

Хидравлика.Пневматика.Хидравлични машини и задвижвания.

- 239 -
 П/621.22/Г85

Грозев, Г.

   Хидро- и пневмотехника  : Учебник  / Г. Грозев  . - София  : ТУ София, 1998  . - 90 с. : със сх. ; 20 см

Сист. No: 12691

Електротехника.Електроснабдяване.Електрически прибори,машини.

- 240 -
 П/621.31/А87

Арнаудов, Румен

   Измервания в комуникациите  : [Учебник]  / Румен Арнаудов, Рангел Динов  . - 2.стереот.изд. - Соф ия  : ТУ София, 2004  . - 214 с. : със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12678
- 241 -
 П/621.5/Г25

Гатев, Георги и др.

   Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна техника  : Учебник за професионални гимназии  / Георги Христов Гатев, Невенка* Петрова, Цвета Илиева Попова  . - София  : Техника, 2004  . - 376 с. ; 22 см

Сист. No: 12752
- 242 -
 Арх/621.3/И83, П/621.3/И83, П1/621.3/И83

Йорданов, Лъчезар Лазаров

   Учебна практика  : Избрани лекции и упражнения  / Лъчезар Лазаров Йорданов  . - Русе, 2003  . - 108 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 11477
- 243 -
 П/621.318/Л14

Лазаров, Атанас

   Европейска директива 89/336/ЕЕС по електромагнитна съвместимост  : (методично ръководство)  / Атанас Лазаров  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 56 с. ; 20 см

Сист. No: 12688
- 244 -
 П/621.5/П47

Петрова, Невенка*

   Хладилна техника  : Учебник за професионални гимназии  / Невенка* Петрова, Цвета Илиева Попова  . - София  : Техника, 2004  . - 268 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12758
- 245 -
ЦБ  55547

   Студентска научна сесия  : Сборник доклади  . - Габрово  : УИ "Васил Априлов", 2004  . - 254 с. ; 20 см

   на корицата 2005 г.

Сист. No: 12623

Електроника.Радиотехника.Телевизия.

- 246 -
ЦБ  55554

   The Independent radio network. Wave 2. May - June 1989 Summary  : A survey of the radio audience  . - London  : The Radio marketing bureau, 1989  . - 14 p. ; 21 X 30 cm

Сист. No: 12645
- 247 -
ЦБ  55560

   Virtex-II Pro Platform FPGA  : Handbook  . - [Б.м.]  : XILINX, 2002  . - 587 p. ; 23 cm  + CDR

Сист. No: 12620
- 248 -
 П/621.38/В57

Видеков, Валентин Христов

   Ръководство за лабораторни упражнения по техника на повърхностния монтаж  / Валентин Христов Видеков, Росен Иванов Раданов  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 51 с. : със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12697
- 249 -
 П/621.31/Л14

Лазаров, Атанас

   Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване и управление  : Учебник  / Атанас Лазаров  . - София  : ТУ София, 2004  . - 154 с. : със сх. ; 20,5см

Сист. No: 12104
- 250 -
 П/621.38/О33

Овчаров, Стефан Йорданов

   Автоматизация на електронното производство  : Учебно помагало  / Стефан Йорданов Овчаров  . - София  : ТУ София, 2004  . - 107 с. : със сх. ; 20 см

Сист. No: 12687
- 251 -
 П/621.38/Т22

Таков, Тихомир

   Ръководство за лабораторни упражнения по микроелектронна схемотехника  / Тихомир Таков, Славка Цанова  . - София  : ТУ София, 2003  . - 69 с. : със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12674
- 252 -
 П/621.38/Х78

Христов, Марин

   Системи за проектиране в микроелектрониката  : Учебник  / Марин Христов, Росен Радонов, Благомир Дончев  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 138 с. : със сх. ; 23 см

Сист. No: 12690
- 253 -
 П/621.39/Ц49Ау

Ценов, Александър

   Управление на телекомуникационни мрежи  : Учебник  / Александър Ценов  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 137 с.: със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12689

Взаимозаменяемост и технически измервания.Механичноприборостроене.Метрология. Стандартизация.

- 254 -
 П/621.31/Р94, П1/621.317.7/Р94

Русев, Димитър С.

   Електромеханични измервателни уреди  : [Учебник]  / Димитър С. Русев  . - 2.прераб.изд. - Софи я  : Техника, 1988  . - 339 с. ; 22 см

Сист. No: 2230

Машинни елементи.Механични задвижвания.Машинно чертане и проектиране

- 255 -
 П1/621.81/С83

Стоянов, Стефан Радев и др.

   Машинни елементи  : Учебник за ІV и V курс на техникумите по механотехника  / Стефан Радев Стоянов  . - 3 изд. - София  : Техника, 1966  . - 559 с. ; 22 см

Сист. No: 12655

Транспорт и транпортни средства.Автомобили,трактори и кари.ДВГ.

- 256 -
 П/621.43/А93Тр, П1/621.43/А93Тр

Атанасов, Тодор Гатев

   Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели  : Учебник  / Тодор Гатев Атанасов, Николай Димитров Николов  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 222 с.: със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12683
- 257 -
 Гр/629/Д59

Димитров, Жельо Харалампиев

   Атлас по дисциплината"Железопътна техника -II"  : Учебно помагало  / Жельо Харалампиев Димитров  . - София  : ТУ София, 2004  . - 58 с. : със сх.и черт. ; 29 см

Сист. No: 12692
- 258 -
 П1/631.372/Д58

Димитров, Йордан Николов

   Проектиране, конструиране и изчисляване на трактора  : [Учебник]  / Йордан Николов Димитров, Никола Начков Велев  . - София  : Техника, 1981  . - 264 с.: черт. , табл. ; 22 см

Сист. No: 12817
- 259 -
 П1/631.372/Е64

   Енергонаситени трактори  : (рационално агрегатиране и използване)  / Димитър Георгиев Симеонов  и др. - София  : Земиздат, 1982  . - 216 с. ; 20 см

Сист. No: 12830
- 260 -
 П1/629.113/И52

Илиев, Любен Атанасов

   Горивна апаратура на карбураторните двигатели  / Любен Атанасов Илиев  . - 2 прераб. и доп. изд. - София  : Земиздат, 1980  . - 182 с. ; 20 см

Сист. No: 12831
- 261 -
 П1/629.113/П44

Петков, Благой Цветков

   Теория на автомобила, трактора и кара  : Учебник  / Благой Цветков Петков  ; Науч. ред. Евгений Петров Морчев  ; Техн.ред. Цветана Шаркова  . - София  : Техника, 1979  . - 303 с. : табл., черт. ; 22 см

Сист. No: 12856
- 262 -
 П/629/П69

Полихронов, Георги

   Трептения в транспортната техника  : Учебник  / Георги Полихронов  . - София  : ТУ София  . - 104 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 12685
- 263 -
 С1/631.372/С59

   Справочник по смазване на трактори и селскостопански машини  : [Справочник]  / Димитър Алеков Тошков  и др. ; Отг. ред. Димитър Алеков Тошков  . - София  : Земиздат, 1990  . - 167 с. : с табл., черт. ; 20 см

Сист. No: 12816
- 264 -
 Гр/629/С79

Стоилов, Валери Малинов

   Албум по дисциплината "Железопътна техника - I  : (вагони и спирачки)  / Валери Малинов Стоилов  . - София  : ТУ София, 2003  . - 31 с. : с черт. ; 29 см

Сист. No: 12693
- 265 -
 П1/631.372/У86

   Устройство на автомобилите, тракторите и карите  : [Учебник]  / Слави Николов Любенов  и др. ; Ред. Вера Василева  . - София  : Земиздат, 1989  . - 210 с. : черт., табл. ; 23,5 см

Сист. No: 12854

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 266 -
 П1/631.3/В24

Василев, Стойко Дянков

   Селскостопански машини  : за СПТУ по механизация на селското стопанство  / Стойко Дянков Василев, Дженко Иванов Даскалов, Младенка Асенова Добренова  ; Техн. ред. Донка Бинева  : Земиздат, 1978  . - 303 с. : черт. ; 22 см

Сист. No: 12821
- 267 -
 П1/631.35/Г36Им

Георгиев, Иван Николов

   Машини за прибиране на реколтата  : За студ.от ВТУ"Ангел Кънчев - Русе  / Иван Николов Георгиев, Стефан Иванов Станев  ; Техн.ред. Катя Шекова  . - София  : Земиздат, 1989  . - 209 с. : черт. ; 24 см

Сист. No: 12853
- 268 -
 П1/631.3/Д24

Даскалов, Александър Димитров

   Динамична устойчивост на тракторите срещу прекатурване  : [Ръководство]  / Александър Димитров Даскалов  ; Ред. Вера Василева  . - София  : Земиздат, 1989  . - 237 с.: със сх., табл., черт. ; 20,5 см

Сист. No: 12855
- 269 -
ЦБ  55594

Даскалов, Дженко

   Ръководство за упражнения по селскостопански машини  : за учениците от СПТУ и техникумите по механизация на селското стопанство  / Дженко Даскалов, Стойко Василев  . - София  : Земиздат, 1981  . - 124 с. ; 22 см

Сист. No: 12843
- 270 -
ЦБ  42977

Диденко, Николай Федорович и др.

   Машины для уборки овощей  / Николай Федорович Диденко, Василий Андреевич Хвостов, Владимир Петрович Медведев  . - 2 изд., перераб. и доп. - Москва  : Машиноостроение, 1984  . - 320 с. ; 20 см  . -   (Промышленность - селу)

Сист. No: 12840
- 271 -
 П1/631.372/Д58

Димитров, Йордан Николов

   Проектиране и конструиране на трактора  : За студентите от ВМЕИ "Ленин"  / Йордан Николов Димитров  ; Ред. Вера Василева  . - София  : Земиздат, 1990  . - 205 с.: черт. ; 24 см

   Приложение 205 с.

Сист. No: 12872
- 272 -
 П1/631.3/Д62

Динов, Дино

   Експлоатация на машинно-тракторния парк  : Учебник за студентите от ВУЗ  / Дино Динов, Продан Бояджиев  ; Ред. Мариета Милошева  . - София  : Земиздат, 1975  . - 241 с.: черт. ; 20 см

Сист. No: 12869
- 273 -
ЦБ  55601

Калоянов, Анастас Петров

   Учебник по механизация на селското стопанство  : за студенти инженер-земеустроители  / Анастас Петров Калоянов  . - София  : ВИАС, 1986  . - 301 с. ; 23 см

   Книгата е с автограф

Сист. No: 12870
- 274 -
 С/631.35/К80

   Комбайни 2254, 2256, 2258, 2264, 2266  : Ръководство за експлоатация  . - Б.м., б.г. - 13 0 с. ; 30 см

Сист. No: 12658
- 275 -
ЦБ  5558955589

Костов, Зв.

   Експлоатация на машинно-тракторния парк  : Учебник за техникумите по механизация на селското стопанство  / Зв. Костов, Димитър Димитров  . - София  : Земиздат, 1972  . - 237 с. ; 21 см

Сист. No: 12832
- 276 -
ЦБ  55591

Костов, Зв. и др.

   Експлоатация на машинно-тракторния парк  : за учениците от техникумите по селско стопанство и СПТУ  / Зв. Костов, Димитър Петров Димитров  . - 3 прер. изд. - София  : Земиздат, 1987  . - 230 с. ; 21 см

Сист. No: 12837
- 277 -
 П/631.3/М51

   Механизация на селското стопанство  : за студентите от ВСИ "В. Коларов" - Пловдив  / Йордан Вакарелски  и др. - София  : Земиздат, 1987  . - 24 см

   Ч.2 . Селскостопански машини  . - 1987  . - 173 с.

Сист. No: 12863
- 278 -
 С/631.35/Н97

   Нью Холланд. Комбайны. Эксплуатация и техобслуживание  : Руководство для оператора  . - San Matteo  : New Holland, 1996  . - 200 с.: с табл., сх. и черт. ; 21 Х 30 см

Сист. No: 12646
- 279 -
ЦБ  55590

Павлов, Борис Васильевич и др.

   Проектирование комплексной механизации сельско-хозяйственных предприятий  / Борис Васильевич Павлов, Пелагея Васильевна Пушкарева, Павел Степанович Щеглов  . - 2 изд., перераб. и доп. - Москва  : Колос, 1982  . - 288 с. ; 20 см

Сист. No: 12833
- 280 -
 П/631.37/П91

   Проектиране на механизирани технологии в земеделието  : Идея, проект, осъществяване  / Чавдар Златков Везиров  и др. - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 270 с.: с библиогр. ; 20 см

Сист. No: 12754
- 281 -
 П1/631.3/Р97

   Ръководство за упражнения по селскостопански машини  / Стефан Минчев Шишков  и др. - София  : Земиздат, 1983  . - 124 с. : черт., табл. ; 23 см

Сист. No: 12845
- 282 -
ЦБ  55599

   Трактор ДТ-75М  : Ръководство по експлоатация  /   Прев.от руски език  Йордан Димитров  ; Ред. Мария Стоянова  . - София  : Земиздат, 1976  . - 269 с.: черт., табл. ; 20 см

Сист. No: 12866

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 283 -
ЦБ  55544

Bungescu, Sorin-Tiberiu

   Mijloace aeriene pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare si fertilizarea culturilora agricole si silvice  / Sorin-Tiberiu Bungescu, Jorg Pape, Walter Stahli  . - Timisoara  : Mirton, 2004  . - 104 p. ; 23 cm

Сист. No: 12619
- 284 -
 П1/636/Г37

Георгиев, Иван Николов

   Механизация в животновъдството  : Учебник за студентите от ВИММЕСС-Русе  / Иван Николов Георгиев, Иван Георгиев Парашкевов, Иван Горанов Петров  ; Ред. Иван Бръчков  . - София  : Земиздат, 1978  . - 202 с.: черт., табл. ; 24 см

Сист. No: 12874
- 285 -
 С/631/635/И27

Ивлев, Анатолий Николаевич

   Справочник-словарь овощевода  / Анатолий Николаевич Ивлев  . - Ленинград  : Лениздат, 1981  . - 109 с. ; 20 см

Сист. No: 12862
- 286 -
 С/632(038.1)И34Сс

Ижевский, Сергей Сергеевич

   Словарь по биологической защите растений  / Сергей Сергеевич Ижевский, Владимир Васильевич Гулий  ; Техн. ред. Е.И. Алексеева  . - Москва  : Россельхозиздат, 1986  . - 222 с. ; 17 см

   Указ. лат. терминов с. 216-221

Сист. No: 12826
- 287 -
ЦБ  55598

Касалийски, Михаил Кънчев

   Механизация, електрификация и автоматизация в животновъдството  : Учебник за СПТУ и техникумите по селско стопанство  / Михаил Кънчев Касалийски  . - София  : Земиздат, 1981  . - 157 с. : с черт. ; 21 см

Сист. No: 12864
- 288 -
ЦБ  55600

Кацаров, А.

   Механизация в лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството  : Учебник за студ.от агрономически фак. / А. Кацаров, Йордан Вакарелски, Ст. Ковачев  ; Ред. Белчо Мавродинов  . - София  : Земиздат, 1965  . - 297 с.: черт. ; 23,5 см

Сист. No: 12867
- 289 -
ЦБ  55588

   Механизация на растителната защита  / Ц. Присадашки  и др. - София  : Земиздат, 1969  . - 311 с. ; 20 см

Сист. No: 12829
- 290 -
 П/633/635/П91

   Промишлени технологии в зеленчукопроизводството  / Атанас Михов  и др. ; Под науч. ред. на  Атанас Михов  . - Пловдив  : Христо Г.Данов, 1982  . - 463 с. ; 21 см

Сист. No: 12860
- 291 -
 П/58/С70

Станчева, Йорданка

   Обща патология на растенията  / Йорданка Станчева  . - София-Москва  : Пенсофт, 2004  . - 534 с. ; 24 см

Сист. No: 12890

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 292 -
ЦБ  55568

Альмов, Валентин Тимофеевич и др.

   Техногенный риск. Анализ и оценка  : Учебное пособие  / Валентин Тимофеевич Альмов, наталия Павловна Тарасова  . - Москава  : ИКЦ Академкнига, 2004  . - 118 с. : с черт. ; 20 см

   по проект

Сист. No: 12705
- 293 -
 Ч2/65.012  */Б62Еш

Боно, Едуард де

   Шест мислещи шапки  : синтезиран подход за бизнесуправление  / Едуард де Боно  ; Прев. от англ. Михаил Миновски  . - София  : Princeps, 2000  . - 216 с.

Сист. No: 12735
- 294 -
 С/657(038.1)/Г97

Гърнев, Николай и др.

   Речник по счетоводство. Английско-български. Българско-английски  / Николай Гърнев, Цвета Хайтова  = Dictionary of accounting. English-Bulgarian. Bulgarian-English  / Garnev, Nikolay et al. - София  : CM Publishing, 2004  . - 528 с.: библиогр. с.525 -528  ; 20 см

Сист. No: 12695
- 295 -
 П/658/Д14

Даков, Иван и др.

   Ръководство за разработване на курсова работа по дисциплината"Инженеринг 1 /Производствен инженеринг/"  / Иван Даков, Кирил Ангелов, Татяна Лефтерова  . - 5.стереот.изд. - Соф ия  : ТУ - София, 2004  . - 74 с. : с табл. ; 20,5 см

Сист. No: 12694
- 296 -
 П/334/И67

Иновациите-политика и практика

   Иновациите - политика и практика  / А. Вуцова  . - София  : Фондация Приложни изследвания и комуникации, 2004  . - 559 с. ; 23,5 см

   Кн. е с автограф

Сист. No: 12639
- 297 -
 Ч5/347/К94Сд

Кучев, Страшимир Иванов

   Данъчен ревизионен акт  : съставен при редовна отчетност  / Страшимир Иванов Кучев  . - София  : ЛиСтра, 2000 -  . - 20 см

   Кн.1  . - 2000  . - 178 с.

Сист. No: 12945
- 298 -
ЦБ  52714Б3/65.012/Л35Тр, Ч3/65.012  /Л35

Левит, Тиодор

   Размисли за мениджмънта  / Тиодор Левит  / Thinking about management  . - София  : Унив.изд.Стопанство, 1994  . - 166 с. ; 21,5 см  . -   (Съвременна икономическа мисъл)

Сист. No: 1077
- 299 -
 Ч2/33/Л71Ли

Лихтенбърг, Рона

   Игри на власт  : изкуството на офис политиката  / Рона Лихтенбърг  . - София  : ИК Кръгозор, 2002  . - 192 с. ; 21 см

Сист. No: 11111
- 300 -
 С/657/Н33с

   Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия  /   ; Закон за счетоводството  ; Закон за малките и средните предприятия  /   . - София  : ИК Труд и право, 2005  . - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 12918
- 301 -
 П/658/С75Ну

Стефанов, Нако Райнов

   Управление на човешкия фактор в организацията  : (практическо ръководство)  / Нако Райнов Стефанов, Дончо Янков Керемидчиев  . - София-Бургас  : Институт по стратегическо управление, 2004  . - 248 с. ; 21 см

   Библиогр.с.241-248

Сист. No: 12954
- 302 -
 П/658/Т79Дг

Траут, Джак

   Големите проблеми на големите търговски марки  : трудно научените уроци  / Джак Траут  ; Прев. от англ. ез. Милена Иванова  . - София  : ИнфоДар, [б.г.]  . - 255 с. ; 21 см

Сист. No: 12909

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 303 -
 Арх/65.011.56  /, П/65.011.56  /С8, П1/65.011.56  */С83, П1/65.011.56  /С

Стоянова, Светла Ганчева

   Автоматизация на технологични процеси  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Светла Ганчева Стоянова, Валентин Богданов Стоянов  . - 2.прераб. и доп. изд. - Русе  : Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2000  . - 96 с. ; 20 см

Сист. No: 7309

Кибернетика.Финна механика.

- 304 -
 П/681.5/G25

Gatev, Geo I.

   Control theory  : Laboratory manual  / Geo I. Gatev, Kamen L. Perev  . - Sofia  : ТУ София, 2003  . - 81 s. ; 20,5 cm

Сист. No: 12070
- 305 -
 П/004/Б44Сс

Бигелоу, Стивен Дж.

   Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление  : Для сетевых администраторов  / Стивен Дж. Бигелоу  = Troubleshooting, ;dintaining & repairing networks  . - СПб. : БХВ-Петербург , 2005  . - 1200 с., с ил. ; 23 см

Сист. No: 12786
- 306 -
ЦБ  55584

Бъркоуиц, Брус

   Новото лице на войната  / Брус Бъркоуиц  . - София  : Военно издателство, 2003  . - 244 с.: инд. ; 24 см

Сист. No: 12812
- 307 -
 С1/681.31/Г57

Гнедовский, Александр Викторович

   Англо-русский толковый словарь по вычислительным системам и сетям  / Александр Викторович Гнедовский, Сергей Владимирович Ротанов  ; Под ред. Э. А. Якубайтис  = English-Russian glossary of computer systems and networks terminology  / Gnedovsky, A. - Москва  : Финансы и статистика, 1981  . - 269 с. ; 22 см

Сист. No: 12865
- 308 -
 С1/681(038)/З-51

Зейденберг, Виктор Карлович

   Англо-русский словарь по вычислительной технике  : около 37 000 терминов  / Виктор Карлович Зейденберг, Алексей Николаевич Зимарев, Андрей Михайлович Степанов  = English-Russian dictionary of computer science  . - 4 изд., стер. и доп. - Москва  : Русский язык, 1987  . - 567 с. ; 22 см

Сист. No: 12868
- 309 -
 П/681.32/Л95

Лю, Ю-Чжен

   Микропроцессоры семейства 8086/8088  : Архитектура, программирование и проектирование микрокомпьютерных систем  / Ю-Чжен Лю, Гленн Гибсон  ; Пер.с англ. В.Л. Григорьева  = Microcomputer sustems: the 8086/8088 family  . - Москва  : Радио и связь, 1987  . - 512 с. : със сх. ; 21 см

Сист. No: 12617
- 310 -
 П/004/О-50Вк

Олифер, Виктор Григорьевич

   Компьютъерные сети.Принципы, технологии, протоколы  : Учебник для вузов  / Виктор Григорьевич Олифер, Наталия Алексеевна Олифер  . - 2.изд. - СПб. :  Питер, 2005  . - 864 с. : ил. ; 24 см  . -   (Учебник для вузов)

Сист. No: 12787
- 311 -
 П/681.5/П37

Перев, Камен

   Анализ на линейни системи  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Камен Лазаров Перев  . - София  : ТУ София, 2004  . - 105 с. ; 20 см

Сист. No: 12677
- 312 -
 П/681.5/С19

Сапунджиев, Георги Нешев

   Взимане на решения в системите за управление  : [Учебник]  / Георги Нешев Сапунджиев  . - 2.прераб.и доп.изд. - София  : ТУ - София, 2004  . - 145 с. : със сх. ; 20,5 см

Сист. No: 12675
- 313 -
 П/681.32/Ш65

Шима, Майк и др.

   Анти-Хакер  / Майк Шима, Брадли С. Джонсън  . - София  : Софт-Прес, 2005  . - 840 с. ; 24 см  + CD  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 12696

Езикознание.Филология.Литература

- 314 -
 С/339/B64Ml, С3/339/B64Ml

Blakeslee, Merrit

   The language of trade  / Merrit R. Blakeslee, Garciaq Carlos A. ; Ed. Kathleen E. Hug  . - 3.ed. - [Б.м.]  : Office of International Information Programs USDS, 1993  . - 184 p. ; 21 cm

Сист. No: 12769
- 315 -
 С/802.0(038)/C17

   Cambridge advanced learner's dictionary  . - Cambridge  : Cambridge University Press, 2003  . - 1550 p. ; 23 cm  + CD

Сист. No: 12682
- 316 -
ЦБ  55573

Elliott, Emory et.al.

   New directions in American literary scholarship  / Emory Elliott, Grail Allan Svokin  . - Washington  : United States Departament of State, 2004  . - 56 p. ; 23 sm  . -   (Currents in American scholarship)

Сист. No: 12770
- 317 -
 П/802.0/Е56

   English for Bulgarians for classroom and self-instruction  / A. Danchev  и др. = Английски език за българи за аудиторна и самостоятелна работа (с три аудиокасети/ компактдиска)  / Данчев, Андрей и др. - [2.изд.]  . - София  : Везни-4, 2000 -  . - 20 см

   Part 1 . Beginners  . - 2000  . - 567 с.

Сист. No: 12668
- 318 -
ЦБ  ІІ  2603

   Highlights of American literature  /   Ed. Dean Gurry  . - Washington  : United States Information Agency, 1995  . - 288 p. ; 25.5 cm

Сист. No: 12815
- 319 -
ЦБ  55555

Uyar, Mehmet

   Sir kapisi  : Kutlu Misafir  / Mehmet Uyar  . - Istanbul  : Zaman Gazetesi, б.г. - 144 p. ; 21 cm

Сист. No: 12644
- 320 -
 С/82/V26

VanSpanckeren, Kathryn

   Outline of American literature  / Kathryn VanSpanckeren  : United States Information Agency, 1994  . - 125 p. ; 21 cm

Сист. No: 12783
- 321 -
 С/801.323.2=20(038.1)/А64

   Английско-български речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Т. Атанасова  и др. ; Ред. Марко Минков  = English-bulgarian dictionary  / A. Atanassova et.al. - 4. прераб. изд. - София  : ЕМАС, 2002  . - 24 см

   Т.1 . A - J  . - 2002  . - 895 с.

Сист. No: 12679
- 322 -
 С/801.323.2=20(038)/А64

   Английско-български речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Т. Атанасова  и др. ; Ред. Марко Минков  = English-bulgarian dictionary  / T. Atanassova et.al. - 4. прераб. изд. - София  : ЕМАС, 2002  . - 24 см

   Т.2 . K - Z  . - 2002  . - 989 с.: списък на съкращ. с. 911 - 966; 967 - 975

Сист. No: 12681
- 323 -
 С/801.323.2=20/А64, С2/801.323.2=20/А64

   Английско-български речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Т. Атанасова  и др. ; Ред. Марко Минков  = English-bulgarian dictionary  . - 4. прераб. изд., [допечат.]  . - София  : ЕМАС, 2004  . - 24 см

   Т.1 . A - J  . - 2004

Сист. No: 12827
- 324 -
 С/801.323.2=20/А64, С2/801.323.2=20/А64

   Английско-български речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Т. Атанасова  и др. ; Ред. Марко Минков  = English-bulgarian dictionary  . - 4. прераб. изд., [допечат.]  . - София  : ЕМАС, 2004  . - 24 см

   Т.2 . K - Z  . - 2004  . - 989 с.

Сист. No: 12828
- 325 -
 С/339.13(038.1)/А64, С3/339.13(038.1)/А64

   Английско-български речник по маркетинг  /   Прев. Маряна Мирчева  . - София  : Труд, 2004  . - 403 с. ; 21 см  . -   (Справочници 21 век)

Сист. No: 12925
- 326 -
 С5/34(038.1)/Б19Бф

Баламезов, Боян

   Френско-български юридически речник  /   Състав. Боян Баламезов  ; Ред. Иво Христов  = Dictionaire juridique francais-bulgare  / Boyan Balamesov  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 253 с. ; 17 х 12,5 см

Сист. No: 12720
- 327 -
 С5/347/Б23Бб

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Българо-английски речник по търговско право  / Благовеста Раданова Балканджиева  = Bulgarian-english dictionary of commercial law  / Blagovesta Balkandgieva  . - София  : Софи-Р, 2001  . - 702 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12714
- 328 -
 С5/347/Б23Ба

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Английско-български речник по търговско право  / Благовеста Раданова Балканджиева  = English-bulgarian dictionary of commercial law  / Blagovesta Balkandgieva  . - София  : Софи-Р, 2003  . - 695 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12715
- 329 -
 С5/34/Б23Бб

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Българско-английски юридически речник  / Благовеста Раданова Балканджиева  = Bulgarian-English law dictionary  / Balkandgieva, Blagovesta  . - София  : Софи-Р, 2000  . - 560 с. ; 23 см

Сист. No: 12721
- 330 -
 С5/34/Б23Ба

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Английско-български юридически речник  / Благовеста Раданова Балканджиева  = English-Bulgarian law dictionary  / Balkandgieva, Blagovesta  . - София  : Софи-Р, 1999  . - 656 с. ; 23 см

Сист. No: 12724
- 331 -
ЦБ  55615

Барт, Ролан

   Фрагменти на любовния дискурс  / Ролан Барт  ; Прев. от френски  Лидия Денкова  . - 2 изд. - София  : Изток Запад, 2005  . - 281 с. ; 20 см

Сист. No: 12950
- 332 -
 С/8/Б67, С/82.0/Б40Тр

Беров, Тодор Колев

   Речник на литературните термини  / Тодор Колев Беров  . - 2.прераб. и доп.изд. - София  : ИК "Петър Берон", 2003  . - 279 с. ; 23 см

Сист. No: 10872
- 333 -
 С/341(038.1)/Б62

Борисов, Орлин

   Терминологичен речник по право на Европейския съюз  / Орлин Борисов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2004  . - 261 с. ; 20 см

Сист. No: 12898
- 334 -
 Ч2/820/899/Б78

Браун, Дан

   Шифърът на Леонардо  : специално илюстровано издание  / Дан Браун  ; Прев. Крум Бъчваров  . - София  : Бард ООД, 2005  . - 454 с. ; 27 см  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 12766
- 335 -
 С/808.67/Б92

   Български етимологичен речник  /   Съставители  Васил Анастасов  и др. - София  : Акад.изд.Проф. Марин Дринов, 1979 -  . - 21 см

   Т.6 . Пускам - словар  . - 2002  . - 886 с.

Сист. No: 12876
- 336 -
 С/808.67/Б92

   Български етимологичен речник  / Васил Анастасов  и др. - София  : Проф.Марин Дринов, 1979 -  . - 21 см

   Т.5 . Падеж - пуска  /   Отг. ред.  Иван Дуриданов  . - 1996  . - 859 с.

Сист. No: 12881
- 337 -
 С/801.323.2=867(038)/Б92, С/801.323.2=867/Б92, С2/801.323.2=867/Б92

   Българско-английски речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Т. Атанасова  и др. = Bulgarian-english dictionary  / T. Atanassova et. al. - ново, осъврем. и разшир. - София  : ЕМАС, 2004  . - 23 см

   Т.1 . A - H  . - 2004  . - 755 с.

Сист. No: 12680
- 338 -
 С/801.323.2=867(038.1)/Б92, С/801.323.2=867/Б92, С2/801.323.2=867/Б92

   Българско-английски речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Т. Атанасова  и др. = Bulgarian-English dictionary  / T. Atanassova et. al. - София  : ЕМАС, 2004  . - 24 см

   Т.2 . O - Я  . - 2004  . - 723 с.

Сист. No: 12699
- 339 -
 С/82/В20

Ванспанкърън, Катрин

   Кратка история на американската литература  / Катрин Ванспанкърън  . - Виена  : Информационната агенция на Съединените щати, 1994  . - 129 с. ; 21 см

Сист. No: 12782
- 340 -
 С/355(038.1)/В76

   Военен терминологичен речник  / Нешо Видев Нешев  и др. - София  : Военно издателство, 1979  . - 330 с. ; 20 см

Сист. No: 12873
- 341 -
ЦБ  55255

Генчев, Николай

   Избрани съчинения  : В 5 тома  / Николай Генчев  ; Съставители  Миглена Куюмджиева  . - София  : Арго Пъблишинг, 2003 -  . - 23 см

   Т.3 . Публицистика 1958 -1991  . - 2004  . - 604 с.

Сист. No: 12964
- 342 -
ЦБ  55255

Генчев, Николай

   Избрани произведения  : В 5 тома  / Николай Генчев  ; Съставители  Миглена Куюмджиева  . - София  : Гутенберг, 2003 -  . - 23 см

   Т.5 . Спомени  . - 2005  . - 375 с.: пок. с.353 - 375

Сист. No: 12965
- 343 -
 С1/681.31/Г57

Гнедовский, Александр Викторович

   Англо-русский толковый словарь по вычислительным системам и сетям  / Александр Викторович Гнедовский, Сергей Владимирович Ротанов  ; Под ред. Э. А. Якубайтис  = English-Russian glossary of computer systems and networks terminology  / Gnedovsky, A. - Москва  : Финансы и статистика, 1981  . - 269 с. ; 22 см

Сист. No: 12865
- 344 -
ЦБ  55609

Гранитски, Иван

   Литература и национална съдба  / Иван Гранитски  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски"  ; Захарий Стоянов, 2004  . - 464 с. ; 22 см

Сист. No: 12902
- 345 -
 С/657(038.1)/Г97

Гърнев, Николай и др.

   Речник по счетоводство. Английско-български. Българско-английски  / Николай Гърнев, Цвета Хайтова  = Dictionary of accounting. English-Bulgarian. Bulgarian-English  / Garnev, Nikolay et al. - София  : CM Publishing, 2004  . - 528 с.: библиогр. с.525 -528  ; 20 см

Сист. No: 12695
- 346 -
ЦБ  55563

Данаилов, Георги

   Къща отвъд света  / Георги Данаилов  ; Фотогр. Косю Косев  . - 2.изд. - Велико Търново  : Абагар, 2003  . - 340 с.: цв.фотогр. ; 20,5 см

Сист. No: 12429
- 347 -
 С/316/Д59Кс

Димитров, Красимир Рашков

   Социална психология (практическо пособие)  : Систематизиран тематичен речник-справочник  / Красимир Рашков Димитров  . - София  : Колор Принт, 2000  . - 208 с. ; 20 см  . -   (Психология. Етика. Развитие)

Сист. No: 12946
- 348 -
 С/80(038.1)/Е12Вл

Еберхард, Волфрам

   Лексикон на китайските символи  : Образният език на китайците  / Волфрам Еберхард  . - София  : Изток Запад, 2005  . - 532 с.: библиогр. с. 529 - 532  ; 22 см

Сист. No: 12948
- 349 -
ЦБ  55602

Женет, Жерар

   Фигури  : из фигури І, ІІ , ІІІ  / Жерар Женет  ; Състав., прев. Миряна Янакиева  . - София  : Фигура, 2001  . - 271 с. ; 20 см

Сист. No: 12885
- 350 -
 С1/681(038)/З-51

Зейденберг, Виктор Карлович

   Англо-русский словарь по вычислительной технике  : около 37 000 терминов  / Виктор Карлович Зейденберг, Алексей Николаевич Зимарев, Андрей Михайлович Степанов  = English-Russian dictionary of computer science  . - 4 изд., стер. и доп. - Москва  : Русский язык, 1987  . - 567 с. ; 22 см

Сист. No: 12868
- 351 -
ЦБ  54958Ч2/82.0/И30Ту

Игълтън, Тери

   Увод в литературната теория  / Тери Игълтън  ; Под ред. на  Йордан Ефтимов  и др. - 2.англ.изд. - София  : АГАТА-А, 2003  . - 295 с. ; 21 см

Сист. No: 10960
- 352 -
ЦБ  55613

   Избрани пътеписи  / Марко Семов  ; Гл.ред. Красин Кръстев  . - София  : ИК Христо Ботев, 2005  . - 24 см

   Т.2  . - 2005  . - 524 с.

Сист. No: 12930
- 353 -
 П/808.67/К16Сп

Калдиева-Захариева, Стефана

   Проблеми на съпоставителното изследване на българската и румънската фразеология  / Стефана Калдиева-Захариева  . - София  : Проф.Марин Дринов, 2005  . - 415 с. ; 20 см

Сист. No: 12949
- 354 -
 С/82/К76к

   Кой кой е в световната литература над хиляда писатели  : от Кобо Абе до Виктор Юго  /   Под ред. на  София Бранц  ; Ред.   и др. ; Прев. от англ. Василена Мирчева  ; Прев.   и др. - София  : Изток Запад  ; Златорог, 2004  . - 1029 с. ; 22,5 см

Сист. No: 12875
- 355 -
 С/0(038.1)/К77Вр

Колапиетро, Винсънт М.

   Речник по семиотика. A -Z  / Винсънт М. Колапиетро  = Dictionary of semiotics. A - Z  . - София  : Хейзъл, 2000  . - 298 с. ; 15, 5 см

Сист. No: 12926
- 356 -
 С/801.321.1/К92

Кръстева, Весела

   Тълковен речник на турцизмите в българския език  : с илюстративен материал от литературата, фолклора, пресата, радиото и телевизията  / Весела Кръстева  . - София  : Скорпио ви, 2003  . - 247 с. ; 20 см

Сист. No: 12888
- 357 -
ЦБ  55623

   Литературни култури и социални митове  : Сборник в чест на 60-годишнината на доц.Михаил Неделчев  /   Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 23 см  . -   (Нова българистика)

   Т.2. - 2005  . - 273 с.

Сист. No: 12962
- 358 -
ЦБ  І  3208

Максим, Валерий

   Достопаметни дела и слова  : Избрано  / Валерий Максим  ; Прев. от лат. Илияна Илиева  ; Предг. Анна Николова  = Factorum et dictorum memorabilium Libri IX  . - София  : Рива, 2004  . - 392 с. ; 16, 5 см

Сист. No: 12842
- 359 -
 С/808.67(038.1)М27Лр

Манолова, Лилия Георгиева

   Речник на лингвистичните термини в българският език  / Лилия Георгиева Манолова  ; Ред. Мария Попова  ; Техн.ред. Теменужка Хаджииванова  . - София  : Наука и изкуство, 1999  . - 202 с. ; 19,5 см

Сист. No: 12883
- 360 -
ЦБ  5558155581

Милев, Гео

   Пътят на свободата  : Поезия, преводи, критика, публицистика, писма, рисунки, автопортрети. / Гео Милев  ; Състав. Леда Милева  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2002  . - 471 с.: с ил. ; 24 см

   Списък на илюстрациите 460-466 с.

Сист. No: 12800
- 361 -
 С/336/М74, С/336/М74Ла, С3/336/М74

Михайлова, Любка

   Английско-български финансов и фискален речник  / Любка Михайлова  = English-Bulgarian Financial and Fiscal Dictionary  . - София  : Жар-Жанета Аргирова, 2003  . - 470 с. ; 21 см

Сист. No: 11176
- 362 -
 С/801.323.2/М74

Михайлова, Надежда

   Българско-испански разговорник  / Надежда Михайлова, Белла Христова  . - София  : Перо, 1991  . - 254 с. ; 16 см

Сист. No: 12825
- 363 -
 П/803.0/Н53г

   Немска граматика в съпоставка с граматиката на българския език  : (с новия правопис)  / Павел Петков  и др. - София  : Фабер, 2004  . - 425 с. ; 24,5 см

Сист. No: 12857
- 364 -
 С/801.323.2=30/Н75Жн

Николова-Гълъбова, Жана

   Немско-български фразеологичен речник  / Жана Николова-Гълъбова  . - Пловдив  : Летера, 2001  . - 24 см

   Т.1 . A - L  . - 2001  . - 959 с.

Сист. No: 12914
- 365 -
 С/801.323.2=30/Н75Жн

Николова-Гълъбова, Жана

   Немско-български фразеологичен речник  / Жана Николова-Гълъбова  . - Пловдив  : Летера, 2001  . - 24 см

   Т.2 . M - Z  . - 2001  . - 855 с.

Сист. No: 12915
- 366 -
 С/808.67/Н86, С2/808.67/Н86, С3/80/Н86

   Нов правописен речник на българския език  / Т. Александрова  и др. ; Отг. ред. Валентин Станков  . - София  : Хейзъл, 2002  . - 1069 с. ; 20 см

Сист. No: 11195
- 367 -
ЦБ  55608

Петров, Валери

   Разтворен прозорец и нови стихотворения  / Валери Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2001  . - 752 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12901
- 368 -
ЦБ  55614

Попов, Светлозар

   Българското име в библейски времена  / Светлозар Попов  . - Варна  : Данграфик, 2005  . - 502 с. ; 23 см

   Цит. лит., показ. на личн. им.

Сист. No: 12895
- 369 -
 С/808.67/Р56

   Речник на българския език  /   Съставители  Георги Армянов  . - София  : Институт за български език  ; Проф.Марин Дринов  ; ЕМАС, 1998 -  . - 23,5 см

   Т.12 . П - Поемка  /   Отг. ред.  Веса Кювлиева - Мишайкова, Емилия Пернишка  . - 2004  . - 1074 с.

Сист. No: 12887
- 370 -
 Ч5/8/Р92Вс

Руменчев, Величко

   Съдебна реторика  / Величко Руменчев  ; Науч. ред. Маргарита Чинова  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 1997  . - 344 с. ; 20 см

Сист. No: 12708
- 371 -
ЦБ  55542Б2/886.7.09/Р94Р-о, Ч2/886.7.09/Р94Р-о

Русев, Руси Димитров

   Отдадени на призванието си  / Руси Димитров Русев  . - Русе  : ЛЕНИ- АН, 2004  . - 71 с. ; 20,5 х 12,5 см

Сист. No: 12612
- 372 -
ЦБ  55613

Семов, Марко

   Избрани пътеписи  / Марко Семов  ; Гл.ред. Красин Кръстев  . - София  : ИК Христо Ботев, 2005  . - 24 см

   Т.1  . - 2005  . - 468 с.

Сист. No: 12929
- 373 -
 П/808.67/У92, П1/808.67/У92, Ч2/808.67/У92, Ч3/808.67/У92

   Учете български език  / Стефка Вълкова Петрова  и др. - 2.прераб.изд. - София  : Д-р Иван Богоров, 2004 -  . - 28 см

   [Т.3] . Ниво 2 Б  . - 2005  . - 229 с.: с ил., речн.207-229 с. + CD

Сист. No: 12667
- 374 -
 С/801(038.1)/Ф50Ср

Филипова, София

   Речник по стихознание  / София Филипова  ; Ред. Люба Камарашева-Черногорова, Вера Гьорева  . - София  : Петър Берон, 2004  . - 280 с. ; 20 см

Сист. No: 12882

История. Георафия. Биографии

- 375 -
 ДИР/93/99/M12

   Macedonia: 4000 years of greek history and civilization  /   Ed. Miltiades B. Hatzopoulos, et. al. - Athens  : Ekdotike Athenon, 1988  . - 572 с.: ill. ; 30 cm  . -   (Greek lands in History)

   Дар от Ректора

Сист. No: 12662
- 376 -
 Ч3/973/M20а

   Making America  : The society and culture of the United states  /   Ed. Luther S. Luedtke  . - Washington  : United States Information Agency, 1995  . - 396 p. : ill. ; 23 cm  . -   (Forum series)

Сист. No: 12773
- 377 -
ЦБ  55574

Patterson, James T.

   Twentieth-century United States history  / James T. Patterson, Robert Fleegler, Andrew Huebner  . - Washington  : United States Departament of State, 2004  . - 32 p. ; 23 cm  . -   (Currents in American scholarship)

Сист. No: 12771
- 378 -
ЦБ  55611Б3/94/Б23к

   Балканите като метафора между глобализацията и фрагментацията  /   Под ред. на  Душан Биелич  и др. - София  : Труд, 2004  . - 481 с. ; 21 см

Сист. No: 12921
- 379 -
 С/341/Б64О-т

Борисов, Орлин

   Терминологичен справочник по международно право  / Орлин Борисов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2004  . - 246 с. ; 20 см

Сист. No: 12912
- 380 -
ЦБ  55605

Василатос, Джери

   Изгубените открития  / Джери Василатос  . - София  : Бард ООД, 2004  . - 445 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 441 - 444

Сист. No: 12894
- 381 -
ЦБ  55593

Велчев, Йордан

   Градът между изтока и запада ХІV - ХVІІ  / Йордан Велчев  . - София  : Жанет-45, 2005  . - 752 с. : им. пок., библиогр. ; 24 см

Сист. No: 12844
- 382 -
 ДИР/3/В88

   Все про Украiну  : В 2 томах  /   Ред. кол. В. Смолiй  = All about Ukraine  . - Киев  : Альтернативи  ; Альтернативи, 1998  . - 32,5 см

   Дар от Ректора

   Т. 1  . - 1998  . - 400 с.: ил.

Сист. No: 12404
- 383 -
 ДИР/3/В88

   Все про Украiну  : В 2 томах  /   Ред. кол. В. Смолiй  = All about Ukraine  . - Киев  : Альтернативи  ; Альтернативи, 1998  . - 32,5 см

   Дар от Ректора

   Т. 2  . - 1998  . - 400 с.: ил.

Сист. No: 12425
- 384 -
ЦБ  55344

Гибън, Едуард

   Залез и упадък на Римската империя  /   Прев., състав. Владимир Свинтила  ; Ред. Валентин Станоев  и др. - София  : ЛИК, 1999 -  . - 20 см

   Т.1  . - 1999  . - 662 с.

Сист. No: 12877
- 385 -
ЦБ  55609

Гранитски, Иван

   Литература и национална съдба  / Иван Гранитски  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски"  ; Захарий Стоянов, 2004  . - 464 с. ; 22 см

Сист. No: 12902
- 386 -
ЦБ  55580

Енчев, Велизар

   Югославия.Последната балканска империя  : (История, политика, етноси)  / Велизар Енчев  . - София  : Ренесанс, 2005  . - 518 с. ; 24 см

Сист. No: 12793
- 387 -
 ДИР/949.72/И58

Илчев, Иван

   Докосвания до Америка (ХІХ - началото на ХХ век)  / Иван Илчев, Пламен Митев  ; Худ. Владимир Коновалов  . - София  : Фондация "Хемимонт", 2003  . - 535 с.: с ил. и пок. ; 28 см

Сист. No: 12643
- 388 -
 П/949.72/И95

   История на българите  : В 8 тома  /   Под ред. Елена Грозданова  и др. ; Под ред. Георги Марков  . - София  : Знание ООД, 2003 -  . - 29 см

   Показалец на по-важните географски имина с.743-753

   Т.2. Късно средновековие и Възраждане  . - 2004  . - 751 с.: с ил.

   пок.на личн.имена с.731-742

Сист. No: 12794
- 389 -
 Б2/949.72/И95

   История на България  /   Отг. ред. Марта Владова  . - София  : ГАЛ-ИКО, 1979 -  . - 30 см

   Кн. е с автограф

   Т.8 . България 1903-1918. : Културно развитие 1878-1918  . - 1999  . - 555 с.: с ил.,табл.,пок. и библиогр.

Сист. No: 12653
- 390 -
ЦБ  55603

   История на европейската идея  : Антология  / Кевин Уилсън  ; Състав. Ян ван дер Дусен  . - София  : Военно издателство, 2004  . - 256 с. : инд. ; 24 см

Сист. No: 12892
- 391 -
 П/93/99/К63Кц

Кенет, Кларк

   Цивилизацията. Едно лично гледище  / Кларк Кенет  ; Прев. от англ. ез. Нели Доспевска  ; Ред. Ани Николова  . - София  : ИК Бард ООД, 2004  . - 347 с. ; 24 см

Сист. No: 12801
- 392 -
 С/93/99/К54Ха, С2/93/99/К54  Ха

Киндер, Херман

   Атлас Световна история  : Съдържа 128 илюстрации  / Херман Киндер, Вернер Хилгеман  ; Ред. Петър Делев, Йоанна Бенчева  ; Автор на бълг. приложение  Георги Николов  . - Пловдив  : Летера, 1999  . - 19,5 см

   Азбучен показалец XIV-XXXII

   Т.1 . От древността до Френската революция  . - 1999  . - 320 с. : с ил.

Сист. No: 7997
- 393 -
 С/93/99/К54, С2/93/99/К54Ха

Киндер, Херман

   Атлас Световна история  : Съдържа 121 илюстрации  / Херман Киндер, Вернер Хилгеман  ; Ред. Костадин Грозев, Борислав Гаврилов  ; Автор на бълг. приложение  Диана Мишкова, Валери Колев  ; Прев. Георги Парпулов  . - Пловдив  : Летера, 1999  . - 19,5 см

   Азбучен показалец XII-L с.

   Т.2 . От френската революция до наши дни  . - 1999  . - 640 с. : с ил.

Сист. No: 7998
- 394 -
ІІ  2589ІІ  2589

   Комарево - записки за петдесетилетието 1945 - 1995  / Петър Данаилов  и др. - Русе  : Примакс, 2004  . - 213 с.: с прил. ; 30 см

   кн. е с автограф

Сист. No: 12642
- 395 -
ЦБ  55586

   Кратка история на Америка  . - [Б.м.]  : Държавен департамент на САЩ, [Б.г.]  . - 406 с. ; 21 см

Сист. No: 12814
- 396 -
 С/91/Л86Ас, С2/91/Л86

Луканов, Ангел и др.

   Страните в света 2004  : Справочник  / Ангел Луканов, Николай Божинов, Стефан Димитров  . - 4 прераб. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2004  . - 520 с. ; 24 см

Сист. No: 12768
- 397 -
 С/92/М43, С3/92/М43

Мейсън, Марк

   Биографична енциклопедия  / Марк Мейсън  . - София  : ЕКСЛИБРИС, 2003  . - 830 с. : 200 ил. ; 22 см

Сист. No: 10965
- 398 -
 С/949.72/Н75, С3/949.72/Н75Тб

Николова, Таня

   България ХХ век. Хроника  : История, политика, икономика, култура, дипломация, спорт  / Таня Николова, Милен Куманов  . - София  : Български бестселър - Национален музей на българската книга и полиграф, 2004  . - 388 с.: геогр. пок. ; 29 см

Сист. No: 12911
- 399 -
ЦБ  55618

Пайс, Абрахам

   Изкусен е всевишният  : Алберт Айнщайн в науката и в живота  / Абрахам Пайс  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2004  . - 641 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, №436 . Преводна класика)

Сист. No: 12955
- 400 -
 Ч2/93/99/П76

Попов, Димитър Петров

   Древни общества и култури  / Димитър Петров Попов  . - София  : ЛИК, 2004  . - 531 с.: библиогр. с.524 - 531  ; 29 см

Сист. No: 12767
- 401 -
ЦБ  55596

Радкова, Румяна Георгиева

   Посмъртни материали за български възрожденски дейци  / Румяна Георгиева Радкова  ; Предг. Надя Христова Данова  . - София  : АИ "Проф.Марин Дринов", 2003 -  . - 20 см

   Т. 1  . - 2003  . - 454 с. : геогр. пок., им. пок.

   Библиогр. под линия ; 340 тир.Книжка: 2

Сист. No: 12846
- 402 -
ЦБ  55542Б2/886.7.09/Р94Р-о, Ч2/886.7.09/Р94Р-о

Русев, Руси Димитров

   Отдадени на призванието си  / Руси Димитров Русев  . - Русе  : ЛЕНИ- АН, 2004  . - 71 с. ; 20,5 х 12,5 см

Сист. No: 12612
- 403 -
 П/9399/С13Аи

Садулов, Ахмед

   История на Османската империя (ХІV - ХХ в.)  / Ахмед Садулов  ; Ред. Диана Вацова  . - Велико Търново  : Faber, 2000  . - 368 с.: с к., ил. ; 28,5 см

Сист. No: 12905
- 404 -
 Ч2/949.72/С97Дп

Съсълов, Димитър Димитров

   Пътят на България  / Димитър Димитров Съсълов  ; Предг. Георги Бакалов  ; Послесл. Димитър Димитров Съсълов - син  . - [3.изд.]  . - София  : Кибеа, 2004  . - 512 с.: с к. ; 24 см  . -   (Летописи)

Сист. No: 12774
- 405 -
ЦБ  55607

Тахов, Росен

   Големите български сензации  / Росен Тахов  . - София  : Изток Запад, 2005  . - 652 с. ; 22 см

Сист. No: 12903
- 406 -
ЦБ  55622

Фром, Ерих

   Мисията на Зигмунд Фройд  : Анализ на неговата личност и влияние  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. ез. Росен Ангелов  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 143 с. ; 20 см  . -   (Философия и човек)

Сист. No: 12960
- 407 -
ЦБ  55619

Цонев, Владимир

   Тайните на Евразия и древните българи  / Владимир Цонев  . - София  : Литера Прима, 2005  . - 153 с.: библиогр. с.146 -153  ; 20 см  . -   (Тайни и загадки, № 102)

Сист. No: 12958
- 408 -
ЦБ  55546

   Черно море между Изтока и Запада.Река Дунав мост между народи и култури  : IX Понтийски четения Варна, 16-17 май 2003  /   Ред. Снежка Панова  . - Варна  : ВСУ "Черноризец Храбър", 2004  . - 387 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12636

Музика. Изкуство. Архитектура

- 409 -
 П/7/К50Сц

Келби, Скот

   Цифрова фотография с Photoshop CS  / Скот Келби  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 376 с. ; 23 см

Сист. No: 12920

Компютри. Програмни продукти

- 410 -
 П/004/Б13

Базин, Швета

   Основи на мрежовата сигурност  / Швета Базин  ; Прев. Боряна Блажева  . - София  : Дуо Дизайн ООД, 2004  . - 416 с. ; 23 см

   Азб.указ. 387-416 с.

Сист. No: 12886
- 411 -
ЦБ  49367

Бек, Леланд Л.

   Введение в системное программирование  / Леланд Л. Бек  ; Под ред. Л.Н. Королева  ; Пер.с англ. Н.А. Богомолова  . - Москва  : Мир, 1988  . - 448 с. ; 22 см

Сист. No: 2900
- 412 -
 П/004/Б44Сс

Бигелоу, Стивен Дж.

   Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление  : Для сетевых администраторов  / Стивен Дж. Бигелоу  = Troubleshooting, ;dintaining & repairing networks  . - СПб. : БХВ-Петербург , 2005  . - 1200 с., с ил. ; 23 см

Сист. No: 12786
- 413 -
 П/004/Г82Бс

Григоров, Божидар

   [Солидуоркс] SolidWorks 2005  : Практическо ръководство  / Божидар Григоров  . - София  : АДСИС, 2005  . - 355 с.: с табл., черт. ; 23 см

Сист. No: 12804
- 414 -
 С/004/Д54Дн

Диков, Добрин и др.

   Наръчник по комуникационно-информационни системи  : [В 6 тома]  / Добрин Диков  и др. - София  : Гига Джордж, 2003 -  . - 22 см

   Книгата е описана под автор

   Т.2 . Основни сведения от фундаменталните науки  . - 2005  . - 478 с.

Сист. No: 12927
- 415 -
 П/004/З-32

   Запис на CD и DVD с Nero 6  : Nero burning ROM 6  /   Ред. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 247 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12908
- 416 -
 П/004/З-32

   Запис на CD и DVD с Nero 6  : професионални възможности  /   Ред. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 280 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12910
- 417 -
 П/7/К50Сц

Келби, Скот

   Цифрова фотография с Photoshop CS  / Скот Келби  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 376 с. ; 23 см

Сист. No: 12920
- 418 -
 П/004/К59Дм

Кирьянов, Дмитрий

   [Маткад] Mathcad 12  : Наиболее полное руководство  / Дмитрий Кирьянов  . - Санкт-Петербург  : БХВ - Петербург, 2005  . - 557 с.: предм.пок. ; 23 см  + CD

Сист. No: 12970
- 419 -
 П/004/Н18Пи

Наков, Преслав и др.

   Програмиране =++Алгоритми  : [Уч. пособие за студенти]  / Преслав Наков, Панайот Добриков  . - 3. прераб. изд. - София, 2005  . - 703 с. ; 24 см

   Библиогр., Предм. пок.

Сист. No: 12871
- 420 -
 П/004/О-50Вк

Олифер, Виктор Григорьевич

   Компьютъерные сети.Принципы, технологии, протоколы  : Учебник для вузов  / Виктор Григорьевич Олифер, Наталия Алексеевна Олифер  . - 2.изд. - СПб. :  Питер, 2005  . - 864 с. : ил. ; 24 см  . -   (Учебник для вузов)

Сист. No: 12787
- 421 -
 П/004/О-56Да

Омура, Джордж

   [Аутокад] AutoCAD 2000 за професионалисти  / Джордж Омура  ; Прев. Теофана Петкова  ; Ред. Тихомила Стерева-Йорданова  . - София  : Алекс Софт, 1999  . - 1042 с.: със сх. ; 28 см

Сист. No: 12795
- 422 -
 П1/519.68/П90

   Програмиране на "Пролог"  : основи и приложения  / Данаил Дочев  и др. - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 248 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12659
- 423 -
 Арх/004/Р41, П/004/Р41, П1/004.6/Р41, П1/004/Р41

Рачев, Борис

   Бази от данни  : проектиране, създаване и работа в средата на ORACLE  / Борис Рачев, Ирена Маринова Вълова, Силян Сибинов Арсов  . - Русе  : Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002  . - 176 с., 29 см  ; 176 с., 29 см

Сист. No: 8808
- 424 -
ЦБ  55562

Смирнов, Николай Николаевич

   Программные средства персональных ЭВМ  / Николай Николаевич Смирнов  . - Ленинград  : Машиностроение, 1990  . - 272 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12660
- 425 -
 П/004/С75

Стефанова, Светлана

   Компютърни графични системи  : лекции и практически упражнения  / Светлана Стефанова, Георги Георгиев  . - Русе  : РУ "Ангел Кънчев", 2003  . - 110 с. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на CD

Сист. No: 10810
- 426 -
 П/004/У54

Улфе, Пол и др.

   Анти-Спам  / Пол Улфе  . - София  : Софт-Прес, 2005  . - 439 с.: с речник и прил. ; 23 см  + CD  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 11976

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 427 -
II  2593II  2593

   Educational Co-operation for Peace, Stability and democracy  : International conference on South Eastern Europe  . - Sofia  : б.и., 1999  . - 238 p. ; 28,5 cm

Сист. No: 12638
- 428 -
 Ч2/37/Б44Гр

Бижков, Георги Христов

   Реформаторска педагогика  : История и съвременност  / Георги Христов Бижков  . - 2.прераб. и доп. изд. - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 2001  . - 303 с.: библиогр. с. 293 - 303  ; 24,5 см  . -   (Университетска библиотека, 400)

Сист. No: 12739
- 429 -
 Б2/37Б73Нв, Ч2/37/Б73Нв

Бояджиева, Нели

   Възпитание чрез изкуството. Първите десетилетия на ХХ век  / Нели Бояджиева  . - София  : УИ "Св.Климент Охридски", 1994  . - 92 с. ; 20 см

Сист. No: 12736
- 430 -
 П/371.3/Г37, Ч2/371.3/Г37

Георгиева, Соня Георгиева

   Начален учител  : въведение в специалността  / Соня Георгиева Георгиева  . - 2.доп. и прераб. - Русе, 2003  . - 170 с. ; 20,5 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 10578
- 431 -
 Ч2/372.3/Г98

Гюров, Димитър

   Слънчице, изгрей!  : Книжка за предучилищна група в детската градина(4-5 години)  / Димитър Гюров  . - София  : Просвета, 2004  . - 32 с. ; 25 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

Сист. No: 12073
- 432 -
 Ч2/372.3/Г98

Гюров, Димитър

   Слънчице, изгрей!  : Книжка за предучилищна група в детската градина(3-4 години)  / Димитър Гюров, Весела Гюрова  . - София  : Просвета, 2004  . - 24 с. ; 25 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

Сист. No: 12596
- 433 -
 Ч2/372.3/Г98

Гюрова, Весела

   Здравейте, приятели!  : Книжка за предучилищна група в детската градина(4-5 години)  / Весела Гюрова, Димитър Гюров  . - София  : Просвета, 2004  . - 30 с. ; 25 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

Сист. No: 12072
- 434 -
 Ч2/372.3/Г98

Гюрова, Весела

   Здравейте, приятели!  : Книжка за предучилищна група в детската градина(3-4 години)  / Весела Гюрова, Димитър Гюров  . - София  : Просвета, 2004  . - 24 с. ; 25 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

Сист. No: 12665
- 435 -
 Ч2/372.47/З-73

Златилов, Веселин

   Първа математическа читанка 3 -4 клас  / Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова  . - София  : Труд, 2004  . - 159 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Познание)

Сист. No: 10829
- 436 -
 С/378/К15к

   Как се кандидатства в чужбина  : Справочник  / Юлиана Михайлова  . - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София  : ElsiM, 2005 -  . - 21 см

   Т. 1  . - 2005  . - 320 с.

Сист. No: 12848
- 437 -
 С/378/К25

   Кандидатстудентски изпити 2004 г.  : теми, критерии за оценяване  /   Състав. Цецка Рашкова  и др. - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2005  . - 116 с. ; 20 см

Сист. No: 12759
- 438 -
 Ч2/372/К69

   Книга за учителя за предучилищна група в детската градина 4-5 години  / Димитър Виолетов Гюров  и др. - София  : Просвета, 2004  . - 342 с. ; 24 см  . -   (Ръка за ръка)

Сист. No: 12741
- 439 -
ЦБ  55587

Кузов, Орлин и др.

   Виртуалното образователно пространство в България - състояние и перспективи  / Орлин Кузов, Ангел Сотиров Смрикаров  . - София, 2005  . - 118 с.: библиогр. ; 22 см

Сист. No: 12823
- 440 -
 Ч2/372.47/М39

   Математическа читанка [за 4 клас]  / Веселин Златилов  и др. - София  : Труд  ; Прозорец, 2000  . - 207 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Познание)

Сист. No: 10852
- 441 -
 Ч2/372.47/М39

   Математически състезания в тестове и задачи 2 - 4 клас  /   Състав. Димитър Димитров  и др. - 5. доп. изд. - София  : Регалия 6, б.г. - 190 с. ; 24 см

Сист. No: 12743
- 442 -
ЦБ  ІІ  2594Ч2/37/О-88, Ч3/37/О-88

   Отвъд риториката. Обучение на възрастни политики и практики  : [Сравнителен доклад]  . - София  : Организация за икономическо сътрудничество и развитие, [Б.г.]  . - 251 с.: с табл., гр., библиогр. сл. вс. част  ; 27 см

   Дар от Ректора

Сист. No: 12252
- 443 -
ЦБ  55565

Панов, Виктор Иванович

   Экологическая психология  : опыт построения методолигии  / Виктор Иванович Панов  . - Москва  : Наука, 2004  . - 198 с.: библиогр. с.186 - 195  ; 22 см

   По проект

Сист. No: 12701
- 444 -
 П/37/П47, Ч2/372.4/П47

Петров, Петър Райков

   Груповото обучение в началните класове  : теория, дидактическа организация, модели  / Петър Райков Петров  . - Русе  : ЛЕНИ- АН, 2004  . - 171 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12618
- 445 -
 Б2/36/П47, Ч2/36/П47

Петрова-Димитрова, Нели

   Основи и методи на социалната работа  / Нели Петрова-Димитрова  . - София  : Литера, 2001  . - 236 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12749
- 446 -
 П/37/П37, Ч2/37/П37, Ч3/37/П37

   Прогноза за перспективите на българския образователен пазар  . - София  : Център за образователни стратегии, 2004  . - 100 с. ; 29 см  + CDR

Сист. No: 12611
- 447 -
 С/378/П90

   Програми на английски език в Германия  = International degree programmes in Germany  . - София  : ElsiM, 2004  . - 46 с. ; 19 x 22 см

Сист. No: 12967
- 448 -
 С/378/П90

   Програми на английски език в Холандия  = Study in the Netherlands international study programmes and Courses  . - София  : ElsiM, 2005  . - 143 с. ; табл. ; 18,5 х 22 см

Сист. No: 12969
- 449 -
 Ч2/37/С43, Ч2/37/С43Рп

Славин, Робърт

   Педагогическа психология  / Робърт Славин  ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева  ; Ред. кол. Хайгануш Силгиджиян-Георгиева  и др. - София  : Наука и изкуство, 2004  . - 680 с.: библиогр. 623 - 673 с. ; 23,5 см  . -   (Съвременна чуждестранна психология)

Сист. No: 12765
- 450 -
 С/378/С59

   Справочник висше образование 2004/2005  : Пълна и актуална информация за всички държавни и частни университети и колежи в България:факултети, специалности, степени и форми на обучение,приемни изпити, фя  . - София  : Б.и., 2004  . - 208 с. ; 20,5 см

Сист. No: 12625
- 451 -
 Ч2/372.850.2/С75Тч

Стефанова, Тодорка Жекова

   Човекът и природата  : Тетрадка за трети клас  / Тодорка Жекова Стефанова, Боряна Илиева Тодорова, Маргарита Симеонова Нинова  . - Варна  : Бит и техника, 2004  . - 32 с. ; 25 см

Сист. No: 12627
- 452 -
 Ч2/372.850.2/С75Тч

Стефанова, Тодорка Жекова

   Човекът и природата за трети клас  : Книга за учителя  / Тодорка Жекова Стефанова, Боряна Илиева Тодорова, Маргарита Симеонова Нинова  . - Варна  : Бит и техника, 2004  . - 74 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12629
- 453 -
 П/378/Т70, Ч2/378/Т70, Ч3/378/Т70

Томов, Борис

   Какво се случи за пръв път и какво казах във времето на мандатите ми като ректор на Русенския университет  : (сборник документи)  / Борис Томов  . - Русе  : РУ "А.Кънчев", 2004  . - 80 с. ; 21,5 см

Сист. No: 12628
- 454 -
 Ч2/372.850.2/Ч89

   Човекът и природата  : [Учебник] затрети клас  / Тодорка Жекова Стефанова  и др. - Варна  : Бит и техника, 2004  . - 72 с. ; 28,5 см  + CDR

Сист. No: 12626

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

- 455 -
ЦБ  55584

Бъркоуиц, Брус

   Новото лице на войната  / Брус Бъркоуиц  . - София  : Военно издателство, 2003  . - 244 с.: инд. ; 24 см

Сист. No: 12812
- 456 -
 С/355(038.1)/В76

   Военен терминологичен речник  / Нешо Видев Нешев  и др. - София  : Военно издателство, 1979  . - 330 с. ; 20 см

Сист. No: 12873

 Индекс по АВТОРИ

Badiu, Nicolae 6 
Berinde, Vasile 180 
Blakeslee, Merrit R. 136 314 
Blesedell, Elizabeth Crepeau 221 
Bungescu, Sorin-Tiberiu 283 
Busek, Erhard 139 
Clark, George 59 
Cohn, Ellen S. 221 
Coppard, Brenda M. 215 
Craik, Christine 214 
Danchev, A. 317 
Diamantourous, Joanna 375 
Elliott, Emory 2 316 
et. al. 375 
Fleegler, Robert 4 377 
Garciaq Carlos A. 136 314 
Gatev, Geo I. 304 
Glosspo, John 214 
Grivie, June I. 217 
Gurry, Dean 318 
Hatzopoulos, Miltiades B. 375 
Huebner, Andrew 4 377 
Hug, Kathleen E. 59 136 314 
Law, Mary 216 
Lohman, Helene 215 
Loukopoulos, Loisila D. 375 
Luedtke, Luther S. 60 376 
Manoni, Kariaki 375 
Nyiri, Alan 3 
Pape, Jorg 283 
Patterson, James T. 4 377 
Perev, Kamen L. 304 
Potts, Joanna 5 
Radomski, Mary Vining 218 
Radovanova, Elena 181 182 
Rhodes, Frank H.T. 3 
Rosemary, Hagedorn 220 
Shell, Barbara A. Boyt 221 
Shultz-Jonson, Karen 215 
Stahli, Walter 283 
Svokin, Grail Allan 2 316 
Targonski, Rosalie 61 
Thelma, Sumsion 214 
Trombly, Catherine A. 218 
Uyar, Mehmet 319 
VanSpanckeren, Kathryn 320 
Абаджиев, Красимира 125 
Аврамов, Борис Димов 263 
Аврамов, Йосиф 140 
Агре, Генадий 422 
Адам, жулиен Люсиен 259 
Айзенк, Ханс Юрген 19 
Александрова, Т. 366 
Алексеева, Е.И. 286 
Альмов, Валентин Тимофеевич 292 
Ананиев, Валентин Георгиев 454 
Анастасов, Васил 335 336 
Анахова, Л. 113 
Ангелов, Васил 185 414 
Ангелов, Георги 185 296 414 
Ангелов, Кирил 295 
Ангелов, Никола Атанасов 230 
Ангелов, Росен 55 56 128 406 
Ангелов, Сергей 151 
Ангелов,Юлиян Ангелов 230 
Ангелова, Дафинка 185 414 
Ангелова, Емилия Ангелова 230 
Андреев, Димитър 9 
Андреева, Людмила 52 449 
Ануфриева, Людмила Петровна 99 
Араманович, И.Г. 189 
Аркадиев, Димитър 142 
Армянов, Георги 369 
Арнаудов, Румен 240 
Арсов, Силян Сибинов 423 
Атанасов, Тодор Гатев 256 
Атанасова, Т. 321 322 323 324 337 338 
Ахмедов, Ахмед Садулов 403 
Ацев, Крум 26 
Базин, Швета 410 
Бакалов, Георги 404 
Баламезов, Боян 63 64 65 66 326 
Баламезов, Стефан 64 65 66 
Балканджиева, Благовеста Раданова 67 68 69 70 327 328 329 330 
Барт, Ролан 331 
Баталски, Георги Борисов 340 456 
Бауман, Зигмунт 20 
Башева, Снежана 151 
Бек, Леланд Л. 411 
Белкинова, Даниела Александрова 230 
Белниколовски, Борис Гергов 209 
Беляков, В. 277 289 
Бенова, Евгения Цветанова 201 202 
Бенчева, Йоанна 392 
Беров, Тодор Колев 332 
Бечев, Боян 222 
Бешкяев, Камиль Абзулович 99 
Бигелоу, Стивен Дж. 305 412 
Биелич, Душан 71 378 
Бижков, Георги Христов 428 
Бинева, Донка 211 266 
Благоев, Веселин Иванов 143 
Блажева, Боряна 410 
Богомолова, Н.А. 411 
Бодров, Вячеслав Александрович 40 
Божанов, Симеонов 121 
Божиков, Севдалин 76 
Божинов, Николай 396 
Боно, Едуард де 21 22 144 293 
Бончев, Христо 277 
Борисов, Борис Георгиев 280 
Борисов, Борислав Стоянов 238 
Борисов, Орлин 72 73 74 333 379 
Бостанджиев, Владимир 23 
Бошнаков, Никола 152 394 
Бояджиев, Вл. 289 
Бояджиев, Продан 272 
Бояджиева, Нели 429 
Бранц, София 354 
Браун, Дан 334 
Бръчков, Иван 284 
Бъркоуиц, Брус 79 306 455 
Бъчваров, Крум 334 
Вайденфелд, Вернер 80 145 
Вакарелски, Йордан 277 288 
Ванева, Виолета Йорданова 438 
Ванспанкърън, Катрин 339 
Васева, Ани 26 
Василатос, Джери 8 380 
Василев, Любен 81 
Василев, Стойко 269 
Василев, Стойко Дянков 266 
Василева, Антоанета 146 
Василева, Вера 265 268 271 
Ватова, Ивелина 62 
Вацова, Диана 403 
Везиров, Чавдар Златков 280 
Велев, Никола Начков 258 
Велева, Евелина В. 187 
Велчев, Йордан 381 
Венев, Стефан Асенов 280 
Веселс, Волфганг 80 145 
Видеков, Валентин Христов 248 
Викторова, К. 366 
Виткова, Надежда 9 
Владимиров, Владимир Томов (вж. Томов, Владимир*) 200 
Владова, Марта 389 
Вуцова, А. 296 
Вучков, Б. 289 
Вълев, Асен А. 233 234 
Вълкова, Силвия 351 
Вълова, Ирена Маринова 423 
Гаврилов, Борислав 393 
Гатев, Георги Христов 241 
Генчев, Генчо 211 
Генчев, Генчо Желев 211 
Генчев, Николай 341 342 
Георгиев, Б. 366 
Георгиев, Г. П. 204 
Георгиев, Георги 425 
Георгиев, Ивайло 150 
Георгиев, Иван Николов 267 284 
Георгиев, Людмил 147 
Георгиев, Христо Николов 211 
Георгиева, Лидия Христова 230 
Георгиева, Параскева 85 
Георгиева, Соня Георгиева 430 
Герджиков, Огнян 90 
Гетова, Виргиния Петрова 263 
Гибсон, Гленн 309 
Гибън, Едуард 384 
Гидънс, Антъни 82 
Гиргинов, Антон 77 
Гладилов, Стефан 148 
Глой, Карен 24 25 
Гнедовский, Александр Викторович 307 343 
Големинов, Чудомир 81 
Горанов, Парашкев 277 
Горанов, Петър 384 
Градев, Дончо Николов 52 449 
Гранитски, Иван 56 344 360 385 406 
Григоров, Божидар 413 
Григорьева, В.Л. 309 
Гринин, Александр Семенович 184 197 
Грозданова, Елена 388 
Грозев, Г. 239 
Грозев, Костадин 393 
Гулий, Владимир Васильевич 286 
Гуменюк, Борис Петрович 208 
Гъркова, Христина 52 449 
Гърнев, Николай 294 345 
Гьорева, Вера 374 
Гюров, Димитър 431 432 433 434 
Гюров, Димитър Виолетов 438 
Гюрова, Весела 431 432 433 434 
Давидова, Теодора Иванова 87 
Даков, Иван 295 
Дамянов, Димитър 296 
Дамянова, Зоя 296 
Данаилов, Георги 346 
Данаилов, Петър 152 394 
Данова, Надя Христова 401 
Даскалов, Александър Димитров 268 
Даскалов, Дженко 269 
Даскалов, Дженко Иванов 266 281 
Даскалов, Стефан Христов 211 
Дачев, Лъчезар Иванов 83 
Дейкова, Христина 335 
Делев, Петър 392 
Делчева, Евгения 148 
Денкова, Лидия 331 
Денчева, Емилия 363 
Десова, А.Е. 228 
Джаков, Емил Стефанов 206 
Джокова, Татяна 17 
Джонсън, Брадли С. 313 
Диденко, Николай Федорович 270 
Диков, Добрин 185 414 
Дилкова, Иванка 155 
Дилова, Маргарита 49 
Димитров, Димитър 193 275 441 
Димитров, Димитър Петров 259 276 
Димитров, Жельо Харалампиев 257 
Димитров, Йордан 282 
Димитров, Йордан Николов 258 271 
Димитров, Красимир Рашков 84 347 
Димитров, Стефан 396 
Димитрова, М. 366 
Димитрова-Тодорова, Лиляна 335 336 
Димова, Ана 363 
Динов, Дино 272 
Динов, Рангел 240 
Дичев, Христо 422 
Добренова, Младенка Асенова 266 
Добриков, Панайот 194 419 
Добчев, Петко 85 
Дойчев, Светлозар 193 441 
Дончев, Благомир 252 
Дончев, Димитър 236 
Доспевска, Нели 391 
Дочев, Данаил 422 
Дукова, Уте 336 
Дулевски, Лалко 149 
Дуриданов, Иван 336 
Дусен, Ян ван дер 86 390 
Дънмайер, Сюзън 222 
Еберхард, Волфрам 348 
Еко, Умберто 10 
Еленкова, Йорданка 193 441 
Еленски, Йордан 152 394 
Енчев, Велизар 386 
Ефтимов, Йордан 351 357 
Жаке, Еме 226 
Желев, Светлозар 140 
Желязков, Иван Иванов 201 202 
Желязков, Любен Вълков 259 
Женет, Жерар 349 
Зарудной, А.А. 47 
Зейгарник, Б. В. 44 225 
Зейденберг, Виктор Карлович 308 350 
Зимарев, Алексей Николаевич 308 350 
Зинченко, Владимир Петрович 162 
Златилов, Веселин 186 192 435 440 
Златов, Божидар Н. 204 
Иванова, Жанина 203 
Иванова, Милена 302 
Иванова, Огняна 109 
Иванчев,Нено П. 206 
Ивлев, Анатолий Николаевич 285 
Игла, Биргит 363 
Игълтън, Тери 351 
Ижевский, Сергей Сергеевич 286 
Илиев, Иван Илиев 373 
Илиев, Любен Атанасов 260 
Илиев, Петкан 170 
Илиева, Илияна 358 
Илчев, Иван 387 
Йорданов, Лъчезар Лазаров 242 
Йорданов, Милко 290 
Йорданова, Невенка Петрова (вж Петрова, Невенка*) 241 244 
Калдиева-Захариева, Стефана 353 
Калео, Дейвид 87 
Калоянов, Анастас Петров 273 
Калчева, Стефка Николова 230 
Камарашева-Черногорова, Люба 374 
Камбъл, Джоузеф 26 
Каплан, Робърт 150 
Капралов, Стоян 193 441 
Караиванов, Асен Иванов 340 456 
Караиванов, Васил 290 
Караколева, Стефка Р. 187 
Карапетрова, София Василева 209 
Карнаухов, Василий Гаврилович 208 
Касабова, Камелия 88 89 90 
Касалийски, Михаил Кънчев 287 
Касърова, Виолета 151 
Кацаров, А. 288 
Кашкин, С.Ю. 111 
Келби, Скот 409 417 
Кенет, Кларк 391 
Керемидчиев, Дончо Янков 301 
Киндер, Херман 392 393 
Кирьянов, Дмитрий 188 418 
Кметова, С. 317 
Ковачев, Огнян 17 
Ковачев, Огнян Борисов 17 
Ковачев, Ст. 288 
Коев, Кольо 179 
Кожухаров, Кънчо 109 
Козарев, Димитър 384 
Колапиетро, Винсънт М. 355 
Колев, Валери 393 
Колева, Дарина 154 
Колева, Ирина Колева 438 
Колкар, Анри 226 
Коновалов, Владимир 387 
Конфисахор, Александр Григорьевич 91 
Корн, Г. 189 
Корн, Т. 189 
Корнезов, Любен 92 93 
Корню, Жерар 135 
Королева, Л.Н. 411 
Косев, Косю 346 
Косев, Николай Иванов 281 
Костов, Зв. 275 276 
Костов, Иван 153 
Костова, В.А. 190 
Костова, Мария Елевтерова 340 456 
Крайнев, Александр Филиппович 227 
Крумова, Г. 203 
Крутецкий, Вадим Андреевич 45 
Кръстев, Иван 62 
Кръстев, Красин 32 158 352 372 
Кръстева, Анна 106 
Кръстева, Весела 356 
Кузов, Орлин 439 
Куманов, Благой 290 
Куманов, Милен 398 
Курташева, Биляна 357 
Куртева, Елица Петрова 373 
Кучев, Страшимир Иванов 94 95 96 97 297 
Кучев, Юрий Страшимиров 94 98 
Куюмджиева, Миглена 341 342 
Кьосев, Александър 17 
Кьосев, Александър Динов 17 
Кювлиева - Мишайкова, Веса 369 
Лавин, Ан 154 
Лазаров, Атанас 243 249 
Лазов, Ленин Димитров 232 
Ламиман, Жан 16 169 
Лаптев, Веселин 16 169 
Лаптев, Веселин Иванов 16 169 
Лареена, Стейна Угельвика 122 
Лари, Саййид Муджтаба Мусави 27 28 29 
Левинсън, Марк 155 
Левит, Тиодор 298 
Лесел, Николай А. 255 
Лесов, Христо 193 441 
Лефтерова, Татяна 295 
Лихтенбърг, Рона 156 299 
Ложкин, Георгий Владимирович 30 
Лозанов, Димитър Василев 265 
Луканов, Ангел 396 
Лю, Ю-Чжен 309 
Любенов, Слави Николов 265 
Мавродинов, Белчо 288 
Максим, Валерий 358 
Малякова, Любомила 176 
Мандраджиев, Сава 277 
Манев, Христо Стефанов 206 
Манинг, Робърт 157 
Манолов, Нягол Точев 209 
Манолова, Лилия Георгиева 359 
Манчев, Боян 357 
Манчев, Христо 75 
Маринков, Георги 153 
Маринов, Марин С. 191 
Марков, Георги 388 
Марков, Здравко 422 
Маслоу, Ейбрахам 31 
Машалова, Е. 321 322 323 324 
Медведев, Владимир Петрович 270 
Мейсън, Марк 11 397 
Меламед, Донка 37 
Мизов, Максим 32 158 
Мизов, Николай 32 158 
Миланов, Милан Стоянов 223 
Миланов, Спас Манолов 183 
Миланов, Стоян Георгиев 223 
Милев, Гео 360 
Милева, Леда 360 
Милева, Соня 172 
Милошева, Мариета 272 
Минасян, Гарабед 159 
Мингов, Емил 100 160 
Мингова, Анелия 101 
Минев, Миньо Р. 204 
Минков, Марко 321 322 323 324 
Миновски, Михаил 21 144 293 
Мирасчиев, Борис Симеонов 281 
Мирчева, Василена 354 
Мирчева, Маряна 141 325 
Митев, Георги 152 394 
Митев, Георги Великов 280 
Митев, Пламен 387 
Митев, Светлозар Йорданов 280 
Михайлова, Любка 161 361 
Михайлова, Надежда 362 
Михайлова, Юлиана 436 
Михалчев, Димитър 33 
Михов, Атанас 290 
Мишев, Петко Николов 235 
Мишкова, Диана 393 
Младенова, Мария 12 
Мойннихан, Даниъл Патрик 102 
Молчанов, Ю. 174 
Морчев, Евгений Петров 261 
Мунипов, Владимир Михайлович 162 
Мурджев, Иван 53 
Мълчанова, Величка 224 
Наков, Преслав 194 419 
Наринский, Михаил Матвеевич 103 
Натина, Мария 438 
Начев, Н. 289 
Нейков, Бранимир Йорданов 280 
Неновски, Николай 154 
Нешев, Нешо Видев 340 456 
Никова, Б. 7 
Николаев, А.Н. 43 
Николов, Георги 392 
Николов, Николай Димитров 256 
Николова, Ани 391 
Николова, Анна 358 
Николова, Таня 398 
Николова-Гълъбова, Жана 364 365 
Нинова, Маргарита Симеонова 451 452 454 
Новиков, Виктор Николаевич 184 197 
Нортън, Дейвид 150 
Овчаров, Стефан Йорданов 250 
Оджакова-Байтошева, Мариела 199 
Олифер, Виктор Григорьевич 310 420 
Олифер, Наталия Алексеевна 310 420 
Ольшанский, Дмитрий Вадимович 35 104 
Омельяновского, М.Э. 174 
Омура, Джордж 421 
Орехов, Николай Андреевич 184 197 
Орлоев, Никола Ат. 14 15 
Орлоев, Никола Атанасов 105 
Ошанина, Д.А. 48 229 
Павлов, Борис Васильевич 279 
Павлова, Мария 107 
Пайс, Абрахам 205 399 
Панайотов, Раднев 31 
Панделиева, Валерия 192 440 
Панов, Виктор Иванович 36 198 443 
Панова, Снежка 133 408 
Папазов, Кръстю Игнатов 200 
Парашкевов, Иван Георгиев 284 
Парис, Пол 222 
Паркър, Сибил П. 199 
Парпулов, Георги 393 
Парчев, Ивайло 82 
Паси, Исак 37 
Паскал, Блез 37 
Патарински, Дако П. 236 
Паунов, Марин 149 
Пеев, Евгени Христов 163 
Пенков, Владимир Пенков 259 
Перев, Камен Лазаров 237 311 
Пернишка, Емилия 369 
Перчев, Иван 222 
Петканчин, Боян 196 207 231 
Петков, Благой Цветков 261 
Петков, Марин 290 
Петков, Павел 363 
Петкова, Теофана 421 
Петкова-Варадинова, Десислава 199 
Петров, Валери 367 
Петров, Георги 153 177 
Петров, Иван 177 
Петров, Иван Горанов 284 
Петров, Иван Иванов 340 456 
Петров, Петър Райков 444 
Петрова, Йорданка 236 
Петрова, Невенка* 241 244 
Петрова, Стефка Вълкова 373 
Петрова-Димитрова, Нели 108 445 
Петровский, А.В. 41 
Петровский, Артур В. 34 
Пешев, Даниело 199 
Пирьов, Генчо Димитров 38 
Пирьова, Боряна 39 
Пирян-Хачикян, Арменухи Гарбис 164 
Писаренко, Юлия Эдуардовна 40 
Плис, Александр Иванович 165 195 
Повякель, Надежда Ивановна 30 
Покровский, Иосиф Алексеевич 110 
Полен, Жан Пол 154 
Полихронов, Георги 262 
Попов, Деян 140 166 
Попов, Димитър Петров 400 
Попов, Светлозар 368 
Попова, Мария 359 
Попова, Милена 62 354 
Попова, Цвета Илиева 241 244 
Пороховский, Анатолий Александрович 167 
Прангишвили, А.С. 42 
Присадашки, Ц. 289 
Прошкова, Весела 146 
Пушкарева, Пелагея Васильевна 279 
Раданов, Росен Иванов 248 
Радкова, Румяна Георгиева 401 
Радоилски, Васил 121 
Радонов, Росен 252 
Райчев, Андрей 112 
Ранкова, М. 321 322 323 324 337 338 
Рафаилова, Драга 51 
Рачев, Борис 423 
Рашкова, Цецка 437 
Ревякин, Александр Васильевич 113 
Ротанов, Сергей Владимирович 307 343 
Рубинштейн, Сергей Л. 50 
Руменчев, Величко 114 370 
Руменчева, Даниела 135 
Русев, Димитър С. 254 
Русев, Р. 321 322 323 324 337 338 
Русев, Руси Гецов 265 
Русев, Руси Димитров 371 402 
Русков, Мирослав 155 
Русчев, Иван 115 
Савич, Обрад 71 378 
Садулов, Ахмед 403 
Сапунджиев, Георги Нешев 312 
Свинтила, Владимир 384 
Семов, Атанас Марков 124 
Семов, Марко 352 372 
Сергиенко, Сергей Канстантинович 40 
Силгиджиян-Георгиева, Хайгануш 52 449 
Симеонов, Димитър Георгиев 259 
Сире, Мишел 16 169 
Скот, Чарли 426 
Славин, Робърт 52 449 
Славова-Цонева, Здравка 150 
Сливина, Наталья Александровна 165 195 
Сливкова-Щайнкюлер, Диана 363 
Смирнов, А..А. 46 
Смирнов, Николай Николаевич 424 
Смирнова, И.П. 175 
Смолiй, В. 382 383 
Смрикаров, Ангел Сотиров 439 
Соболевская, Э.С. 228 
Спасов, Д. 337 338 
Спасов, Кирил 116 
Списаревска, Иоанна 388 
Сретенов, Сава Савов 340 456 
Станев, Стефан Иванов 267 281 
Станков, Валентин 366 
Станоев, Валентин 384 
Станчев, Димитър Йорданов 265 
Станчев, Стефан 10 
Станчева, Йорданка 210 291 
Степанов, Андрей Михайлович 308 350 
Стерева-Йорданова, Тихомила 421 
Стефанов, Любомир 149 
Стефанов, Милко 152 394 
Стефанов, Нако Райнов 301 
Стефанова, Светлана 425 
Стефанова, Тодорка Жекова 451 452 454 
Стийбъл, Дейвид 117 
Стоилов, Валери Малинов 264 
Стоилова, Н. 317 
Стойков, Димитър 233 234 255 
Стойчев, Кънчо 112 
Стойчев, Стефан 118 
Стоянов, Божидар 164 176 
Стоянов, Валентин Богданов 303 
Стоянов, Иван Димитров 78 
Стоянов, Стефан Радев 255 
Стоянов, Стоян Георгиев 171 
Стоянова, Мария 282 
Стоянова, Светла Ганчева 303 
Стрелкова, Ю|. К. 40 
Сурлеков, Петър 290 
Съсълов - син, Димитър Димитров 404 
Съсълов, Димитър Димитров 404 
Таджер, Витали 119 120 
Таков, Тихомир 251 
Тарасова, наталия Павловна 292 
Тасев, Симеон 121 
Тахов, Росен 405 
Ташев, Атанас Иванов 259 
Ташев, Иван Георгиев 238 
Терзиев, Петър Петков 281 
Терзийски Кирил И. 204 
Тодорова, Боряна Илиева 451 452 454 
Тодорова, Олга 388 
Томов, Борис 453 
Томов, Владимир* 200 280 
Томова, Ваня Михайлова 226 
Томова, Кристина Тодорова 373 
Тонова, Таня 186 192 435 440 
Тончев, Цветан 172 
Топалова, Михаела Димитрова 238 
Торманов, Захари 123 
Тошков, Димитър Алеков 263 
Траут, Джак 302 
Трифонов, Трифон Благоев 173 
Уилбър, Кен 53 
Уилсън, Кевин 86 390 
Уитроу, Джералд Джеймс 174 
Улрих, Петер 175 
Улфе, Пол 426 
Федин, Стефан Христов 211 
Фере, Жан-Марсел 226 
Филипов, Вл. 337 338 
Филипова, София 374 
Фишкин, Джеймс 125 
Фотев, Георги 126 127 
Фотева, Мария 9 
Фром, Ерих 54 55 56 128 406 
Хаджииванов, Димитър 233 234 
Хаджииванова, Теменужка 359 
Хайтова, Цвета 294 345 
Харизанов, Георги 173 
Харизанова, Недялка 199 
Хвостов, Василий Андреевич 270 
Хилгеман, Вернер 392 393 
Христов, Иво 63 326 
Христов, Костадин Н. 176 
Христов, Марин 252 
Христов, Стоян 290 
Христова, Белла 362 
Христова, Пламенка 437 
Христозов, Господин Бойдев 263 
Цанкова, Емилия 153 
Цанкова-Кънева, Правда Димова 373 
Цанова, Славка 251 
Цветкова, Илиана 186 192 435 440 
Ценов, Александър 253 
Цолов, Красимир 415 416 
Цонев, Владимир 407 
Цончев, Кръстю 129 130 131 132 
Чакалов, Г. 321 322 323 324 337 338 
Чаушев, Ангел 177 
Чаушев, Асен 135 
Ченешев, Димитър 178 
Чернева, Здравка Тодорова 209 
Чинова, Маргарита 114 370 
Чобанов, Слави Кънев 340 456 
Чуков, Владимир 134 
Шаркова, Цветана 261 
Шекова, Катя 267 
Шима, Майк 313 
Шишков, Стефан Минчев 281 
Шнелинджър, Лайза 18 
Шопов, Димитър 149 
Шумптер, Елизабет Буди 179 
Шумптер, Йозеф Алоиз 179 
Щеглов, Павел Степанович 279 
Щекин, Георгий 57 
Ъруин, Майк 426 
Якоби, Едмунд 58 
Якубайтис, Э. А. 307 343 
Янакиева, Миряна 349 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Problem based learning] PBL stories & singposts 212 
[Аутокад] AutoCAD 2000 за професионалисти 421 
[Маткад] Mathcad 12 188 418 
[Петдесет] 50 класици философи 58 
[Солидуоркс] SolidWorks 2005 413 
[Сто двадесет и пет] 125 години Министерство на правосъдието 85 
Annual report of the national council "Scientific research" for 2001 1 
Approaches to teaching and learning "Practical" occupational therapy skills 213 
Cambridge advanced learner's dictionary 315 
Client-centred practice in occupational therapy 214 
Control theory 304 
Educational Co-operation for Peace, Stability and democracy 427 
English for Bulgarians for classroom and self-instruction 317 
Europages 137 
Evidence-based rehabilitation 216 
Facts about Korea 138 
Foundations for practice in occupational therapy 220 
Gewohnliche differentialgleichungen und systeme 181 
Highlights of American literature 318 
Images of Cornell 3 
Interative approximation of fixed points 180 
Introduction to intellectual property richt 59 
Introduction to splinting 215 
Macedonia: 4000 years of greek history and civilization 375 
Making America 60 376 
Mijloace aeriene pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare si fertilizarea culturilora agricole si silvice 283 
Neuropsychology for occupational therapists 217 
New directions in American literary scholarship 2 316 
Occupational therapy for physical dysfunction 218 
Outline of American literature 320 
Outline of U.S.Government 61 
Philip's encyclopedia compredehensive edition 5 
Quality enhancement - international peer review 219 
Repetitorium der hoheren mathematik 182 
Sir kapisi 319 
South eastern Europe on the Road towards European Integration 139 
The Independent radio network. Wave 2. May - June 1989 Summary 246 
The language of trade 136 314 
Twentieth-century United States history 4 377 
Universitatea din Pitesti 6 
Virtex-II Pro Platform FPGA 247 
Willard and Spackman`s occupational therapy 221 
Автоматизация на електронното производство 250 
Автоматизация на технологични процеси 303 
Автономия на данъчното право 98 
Акт за начет 96 
Акции и способи за прехвърляне 90 
Албум по дисциплината "Железопътна техника - I 264 
Анализ на линейни системи 311 
Анатомия на корупцията 62 
Английско-български речник 321 322 323 324 
Английско-български речник по маркетинг 141 325 
Английско-български речник по търговско право 68 328 
Английско-български финансов и фискален речник 161 361 
Английско-български юридически речник 70 330 
Англо-русский словарь по вычислительной технике 308 350 
Англо-русский толковый словарь по вычислительным системам и сетям 307 343 
Анти-Спам 426 
Анти-Хакер 313 
Атлас на манипулации при спешни състояния 222 
Атлас по дисциплината"Железопътна техника -II" 257 
Атлас Световна история 392 393 
Бази от данни 423 
Балансирана система от показатели за ефективност 150 
Балканите като метафора между глобализацията и фрагментацията 71 378 
Библиография на българската литература по селско стопанство и хранителна промишленост. 1978 7 
Библиография на публикациите на преподавателите от ВТУ "А. Кънчев" - Русе (1985 - 1988) 9 
Биографична енциклопедия 11 397 
Биологична психология 39 
Бог и эго атрибуты 28 
България ХХ век. Хроника 398 
Българо-английски речник по търговско право 67 327 
Българска вещно право 81 
Български етимологичен речник 335 336 
Българско-английски речник 337 338 
Българско-английски юридически речник 69 329 
Българско-испански разговорник 362 
Българското име в библейски времена 368 
Вашият коефициент на интелигентност 19 
Введение в системное программирование 411 
Вектор экономического развития 167 
Взимане на решения в системите за управление 312 
Визуална психодиагностика 57 
Виртуалното образователно пространство в България - състояние и перспективи 439 
Висша математика 191 
Висша математика 3 187 
Висша математика.Ч.3 - 183 
Военен терминологичен речник 340 456 
Воскресение умерших. Наказание и жизнь после конца света 29 
Все про Украiну 382 383 
Въззивно производство 92 
Възпитание чрез изкуството. Първите десетилетия на ХХ век 429 
Външен дълг 159 
Големите български сензации 405 
Големите проблеми на големите търговски марки 302 
Горивна апаратура на карбураторните двигатели 260 
Градът между изтока и запада ХІV - ХVІІ 381 
Гражданско право на НРБ 119 120 
Груповото обучение в началните класове 444 
Да преосмислим бъдещето на Европа 87 
Данъчен ревизионен акт 97 297 
Данъчно изпълнително право 95 
Демокрация и делиберация 125 
Диалогична социология 127 
Динамична устойчивост на тракторите срещу прекатурване 268 
Договор за дарение 132 
Договорът 123 
Договорът за концесия 115 
Докосвания до Америка (ХІХ - началото на ХХ век) 387 
Достопаметни дела и слова 358 
Древни общества и култури 400 
Душата на човека 54 
Европа от А до Я 80 145 
Европейска директива 89/336/ЕЕС по електромагнитна съвместимост 243 
Език мой - враг мой 117 
Експлоатация на машинно-тракторния парк 272 275 276 
Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване и управление 249 
Електромеханични измервателни уреди 254 
Енергонаситени трактори 259 
Естественая философия времени 174 
Залез и упадък на Римската империя 384 
Запис на CD и DVD с Nero 6 415 416 
Здравейте, приятели! 433 434 
Игри на власт 156 299 
Идеология конструирования 227 
Избирателни системи и избирателни процедури 118 
Избрани произведения 342 
Избрани пътеписи 352 372 
Избрани съчинения 341 
Изгубените открития 8 380 
Изкусен е всевишният 205 399 
Измервания в комуникациите 240 
Източна митология 26 
Икономика на здравеопазването 148 
Икономика на труда 149 
Иновациите - политика и практика 296 
Интегрална психология 53 
Ислямо-американският сблъсък 32 158 
Ислямският фундаментализъм 134 
Исследования по психологии установки 42 
История международных отношений 1945-1975 103 
История международных отношений в новое время 113 
История на българите 388 
История на България 389 
История на българските книжни пари 176 
История на европейската идея 86 390 
История на икономическия анализ 179 
История на Османската империя (ХІV - ХХ в.) 403 
История на социологията 126 
Как се кандидатства в чужбина 436 
Как се пише дипломна работа 10 
Какво се случи за пръв път и какво казах във времето на мандатите ми като ректор на Русенския университет 453 
Какво се случи? 112 
Кандидатстудентски изпити 2004 г. 437 
Касационно обжалване 101 
Касационно производство 93 
Книга за учителя за предучилищна група в детската градина 4-5 години 438 
Кой кой е в световната литература над хиляда писатели 354 
Комарево - записки за петдесетилетието 1945 - 1995 152 394 
Комбайни 2254, 2256, 2258, 2264, 2266 274 
Коментар на Закона за защита на конкуренцията 78 
Компьютъерные сети.Принципы, технологии, протоколы 310 420 
Компютърни графични системи 425 
Комуникации в международния бизнес 146 
Конституционно право 64 65 66 
Корпоративни финанси 153 
Корпорацията в пазарния свят и корпоратизацията в България (1990 - 1994) 163 
Кратка история на Америка 395 
Кратка история на американската литература 339 
Краткий англо-русский технический словарь 228 
Критика экономизма 175 
Късото хилядолетие 105 
Къща отвъд света 346 
Лабораторни упражнения по физика 204 
Лексикон на китайските символи 348 
Лекции по обща психология 33 
Литература и национална съдба 344 385 
Литературни култури и социални митове 357 
Мануална терапия при вертеброгенни болкови синдроми 224 
Маркетинг 143 
Маркетинг на услугите 178 
Математическа читанка [за 4 клас] 192 440 
Математически състезания в тестове и задачи 2 - 4 клас 193 441 
Математическое моделирование в экологии 184 197 
Машини за прибиране на реколтата 267 
Машинни елементи 255 
Машины для уборки овощей 270 
Международно договорно право 74 
Международное публичное право 99 
Металорежещи машини 238 
Металорежещи машини и инструменти 233 234 
Методология на научните изследвания 14 
Механизация в животновъдството 284 
Механизация в лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството 288 
Механизация на растителната защита 289 
Механизация на селското стопанство 277 
Механизация, електрификация и автоматизация в животновъдството 287 
Микропроцессоры семейства 8086/8088 309 
Мисията на Зигмунд Фройд 56 406 
Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна техника 241 
Мотивация и личност 31 
Наказателен кодекс 77 
Наказателно-процесуален кодекс 75 
Наръчник по комуникационно-информационни системи 185 414 
Научете детето си как да мисли 22 
Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия 13 300 
Нация на кредитните карти 157 
Начален учител 430 
Немска граматика в съпоставка с граматиката на българския език 363 
Немско-български фразеологичен речник 364 365 
Непозволено увреждане 121 
Нов правописен речник на българския език 366 
Новото лице на войната 79 306 455 
Нью Холланд. Комбайны. Эксплуатация и техобслуживание 278 
Обезщетения при временна нетрудоспособност 100 160 
Облигациите по българското акционерно правораздаване 89 
Обща икономическа теория 164 
Обща патология на растенията 210 291 
Обща психология 34 
Опазване и управление на околната среда 200 
Основи и методи на социалната работа 108 445 
Основи на мрежовата сигурност 410 
Основные проблемы гражданского права 110 
От етничност към миграция 106 
Отвъд риториката. Обучение на възрастни политики и практики 442 
Отдадени на призванието си 371 402 
Патентно право на Република България 107 
Педагогическа психология 52 449 
Писма до един провинциал 37 
Подобренията 129 
Подотчетността в държавното управление 109 
Политическая психология 35 104 
Посмъртни материали за български възрожденски дейци 401 
Постмодерната етика 20 
Право Европейского Союза 111 
Практикум по бизнесоценяване 151 
Практикум по инженерной психологии в эргономике 40 
Практикум по прикладной статистике в среде SPSS 165 195 
Практическая психология в системах "Человек - техника" 30 
Практические занятия по психологии 41 
Приложение на CAD в машиностроенето 232 
Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството 131 
Проблеми на съпоставителното изследване на българската и румънската фразеология 353 
Проблемы общей психологии 50 
Прогноза за перспективите на българския образователен пазар 446 
Програми на английски език в Германия 447 
Програми на английски език в Холандия 448 
Програмиране =++Алгоритми 194 419 
Програмиране на "Пролог" 422 
Программные средства персональных ЭВМ 424 
Проектиране и конструиране на трактора 271 
Проектиране и реализация на системи за управление 237 
Проектиране на механизирани технологии в земеделието 280 
Проектиране, конструиране и изчисляване на трактора 258 
Проектирование комплексной механизации сельско-хозяйственных предприятий 279 
Производствени технологии І 236 
Промишлен дизайн 235 
Промишлени технологии в зеленчукопроизводството 290 
Пророчество 27 
Психологическая война 43 
Психологические исследования 44 225 
Психология 45 46 47 
Психология власти 91 
Психология и техника 48 229 
Психологията в твоя живот 38 
Психотерапия на игра и наистина 23 
Първа математическа читанка 3 -4 клас 186 435 
Пътят на България 404 
Пътят на свободата 360 
Разбирането на природата 24 25 
Размисли за мениджмънта 298 
Разтворен прозорец и нови стихотворения 367 
Революция на надеждата 128 
Регионална икономика 147 
Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели 256 
Реформаторска педагогика 428 
Речник на българския език 369 
Речник на лингвистичните термини в българският език 359 
Речник на литературните термини 332 
Речник по биологични науки 199 
Речник по психология 49 
Речник по семиотика. A -Z 355 
Речник по стихознание 374 
Речник по счетоводство. Английско-български. Българско-английски 294 345 
Ръководство за лабораторни упражнения по микроелектронна схемотехника 251 
Ръководство за лабораторни упражнения по техника на повърхностния монтаж 248 
Ръководство за практически занятия по психология 51 
Ръководство за разработване на курсова работа по дисциплината"Инженеринг 1 /Производствен инженеринг/" 295 
Ръководство за решаване на задачи от Теория на вероятностите 190 
Ръководство за решаване на задачи по физика за чуждестранни студенти 203 
Ръководство за упражнения по селскостопански машини 269 281 
Сборник с доклади от V-та национална научно-практическа конференция с международно участие 168 
Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка за кандидат-студенти 230 
Свободни и честни 18 
Секретността 102 
Селскостопански машини 266 
Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление 305 412 
Симулацията в гражданското право 130 
Синтез и анализ на сложни системи 15 
Системи за проектиране в микроелектрониката 252 
Скритата икономика в България 170 
Словарь по биологической защите растений 286 
Слънчице, изгрей! 431 432 
Социален мениджмънт 116 
Социална психология (практическо пособие) 84 347 
Социална психология и туристическо поведение 172 
Социология 82 
Спортна медицина 226 
Справочник висше образование 2004/2005 450 
Справочник по математике для научных работников и инженеров 189 
Справочник по смазване на трактори и селскостопански машини 263 
Справочник-словарь овощевода 285 
Статистика 142 
Страните в света 2004 396 
Студентска научна сесия 245 
Счетоводна оптимизация на активи и пасиви 173 
Съдебна реторика 114 370 
Тайните на Евразия и древните българи 407 
Теоретична механика 209 
Теории за парите 154 
Теория и история на парите и кредита 140 
Теория и методы в социальных науках 122 
Теория на автомобила, трактора и кара 261 
Терминологичен речник по право на Европейския съюз 72 333 
Терминологичен справочник по международно право 73 379 
Терминологичен справочник по теоретична и приложна генетика 211 
Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел 208 
Техногенный риск. Анализ и оценка 292 
Травма. Хранителна и метаболитна поддръжка 223 
Трактор ДТ-75М 282 
Трептения в транспортната техника 262 
Тълковен речник на турцизмите в българския език 356 
Търговия на едро 177 
Търговски закон 76 
Търговско пълномощно 88 
Увод в литературната теория 351 
Универсална десетична класификация.Структура и методика на класифициране. Частна методика на класифициране в отделите 0, 1 и 2 12 
Управление на телекомуникационни мрежи 253 
Управление на човешкия фактор в организацията 301 
Успешната иновация 16 169 
Устройство на автомобилите, тракторите и карите 265 
Учебна практика 242 
Учебник по механизация на селското стопанство 273 
Учебно помагало по данъчно право 94 
Учете български език 373 
Учредителните договори на ЕО и ЕС 124 
Фигури 349 
Физика 206 
Физика и астрономия с компютърни симулации и анимация 201 202 
Физико-математическа и техническа енциклопедия 196 207 231 
Финансови пазари 155 
Фрагменти на любовния дискурс 331 
Френско-български юридически речник 63 326 
Фючърси, опции и синтетични ценни книжа 171 
Хидро- и пневмотехника 239 
Хладилна техника 244 
Ценни книжа и фондови борси 166 
Цивилизацията. Едно лично гледище 391 
Цифрова фотография с Photoshop CS 409 417 
Черно море между Изтока и Запада.Река Дунав мост между народи и култури 133 408 
Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет 17 
Човекът и природата 451 454 
Човекът и природата за трети клас 452 
Шест мислещи шапки 21 144 293 
Шифърът на Леонардо 334 
Ще бъдете като богове 55 
Экологическая психология 36 198 443 
Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды 162 
Югославия.Последната балканска империя 386 
Юридически дискурс 83 
Юридически речник 135 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 303 
Автоматични управляващи системи 30 
Автомобили.Автомобилостроене 261 265 
Авторско право 59 
Акционерни дружества-финансиране-облигации 89 
Алгоритми - програмиране 194 419 
Американска литература 320 334 339 
Американска литература - биографии 318 
Английски език 315 
Английски език - изучаване 317 
Английски език - речници 321 322 323 324 
Андрогогика 442 
Астрономия - учебник 201 202 
Библиографии 7 9 
Бизнес 137 
Бизнес план на фирми 150 
Биографии 8 11 56 205 371 380 397 399 402 406 
Биология 199 
Ботаника 210 291 
България - закони 75 76 77 78 81 
България - социални промени 105 
България история 404 
България през периода на късния феодализъм.Османско владичество 388 
Българска литература 341 360 
Българска литература - биографии 344 385 
Българска литература - литературна критика 344 371 385 402 
Българска литература - пътеписи 352 372 
Българска литература - художествена 346 
Български език 366 369 
Български език - изучаване 373 
Български език - речници, разговорници 335 336 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 353 
Българско езикознание - имена (лични, фамилни...) 368 
Вещно право 81 129 130 
Висше образование 446 
Висше образование - кандидатстване 436 437 450 
Висше образование в Германия 447 
Висше образование в Холандия 448 
Висши институти 453 
Висши учебни заведения 3 6 436 
Власт 91 
Военно дело 340 456 
Война - информационна 79 306 455 
Вредители на растенията - защита 210 286 291 
Време - философия на времето 174 
Възпитание 108 445 
Възпитание - естетическо 429 
Възпитание на деца 36 198 443 
Възраждане - България - извори 401 
Възрожденци - биографии 401 
География 147 396 
Геополитика 133 408 
Гражданско право 110 119 120 
Гражданско право - облигации 89 
Гражданско право - симулация 130 
Данъчно право 94 95 97 98 297 
Двигатели - диагностика, ремонт 256 
Двигатели, карбураторни 260 
Двуезични речници 362 
Демокрация 112 125 
Диференциално смятане 181 
Договори 90 115 132 
Държавни дългове 159 
Европа - история 86 390 
Европейски съюз 139 
Европейски съюз - интегриране 80 145 
Езикознание - имена (лични, фамилни...) 368 
Езикознание, общо 355 
Екология 184 197 
Електрокари 261 265 
Електромагнитна съвместимост 243 
Електроника 249 
Електронноизчислителна техника в математиката 411 
Електротехника 242 245 254 
Енциклопедии 11 196 207 231 397 
Енциклопедия 5 
Ергономика 162 
Ергономия 30 
Етика.Учение за морала 20 128 
Журналистика 18 
Закони - конкуренция -- защита 78 
Закони - търговски закон 76 
Здравеопазване 148 
Зеленчукопроизводство 285 290 
Избирателни системи 118 
Избори - отразяване 18 
Измерване в комуникациите 240 
Изчислителна техника 307 343 
Изчислителни ситеми 305 309 310 412 420 
Иконометрия 151 
Икономика 179 
Икономика - на здревопазването 148 
Икономика - явления, закони, теории 167 175 
Икономика.Икономически науки 149 
Икономическа наука.Основни понятия на икономическата теория.Стойност.Капитал.Фондове 164 
Икономическа политика, обща 170 245 
Икономическо поведение - възпитание 146 
Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура-развитие.Икономически растеж. 139 152 394 
Инженерна психология 30 40 
Иновации 296 
Интернет - социологични проблеми - конференции 17 
Информатика - компютърна 194 419 
Информационен език - УДК 12 
Информация - защита 79 306 455 
Информаця - защита - теоретични основи 313 
Ислям 27 28 29 
Ислямски фундаментализъм 32 134 158 
История 4 377 
История - антична 375 384 
История на Балканите 71 378 
История на България 381 387 388 398 405 407 
История на България - обявяване на независимостта 389 
История на света 400 
История на Стария Изток 407 
История на цивилизацията 391 
История на Югославия 386 
Кинезитерапия 224 
Кинематика 209 
Китайски език 348 
Книга - теория и естетика - конференции 17 
Компютърна графика 425 
Компютърна техника с практическо приложение 188 232 409 415 416 417 418 
Компютърни комуникации 410 
Компютърни мрежи 305 310 410 412 420 
Компютърни технологии 185 414 
Комуникационна техника 185 414 
Конституции 124 
Конституционно право 64 65 66 
Корея, Южна - социография 138 
Корея, Южна - стопанско развитие 138 
Корпорации 153 
Корпорации - стратегии 163 
Краезнание 152 381 394 
Кредитиране 140 
Лингвистика 359 
Линейни системи 311 
Литература - биографии - справочник 354 
Литература - теория и естетика - конференции 17 
Литература, художествена, чужда 319 
Литературна естетика 349 
Литературна критика 320 339 349 
Литературознание 332 351 
Македония (древна) - история 375 
Маркетинг 178 
Математика 182 189 196 207 231 
Математика - учебно помагало 186 192 193 435 440 441 
Математика, висша 183 191 
Математичен анализ 180 185 188 414 418 
Математическо моделиране 184 197 
Машини и устройства за обработка на данни 308 350 
Машини, поддържане и ремонт 278 
Машини, селскостопански 267 274 
Машинни елементи 255 
Машиностроене 227 236 245 
Медицина 220 
Медицина - невропсихология - ерготепария 217 
Медицина - рехабилитация 215 218 221 
Медицина - рехабилитация - ръководство 216 
Медицина - травматология - шиниране 215 
Международна търговия - речник 136 314 
Международни икономически отношения 155 
Международни политически отношения 32 71 103 113 158 378 
Международни финанси 166 
Международно право 99 
Международно право - договори 74 
Международно право - справочник 73 379 
Мемоари 342 
Мениджмънт 298 
Металорежещи машини 233 234 238 
Методи на обществените науки 122 
Метрика.Прозодия.Теория на стехосложението 374 
Механизация в животновъдството 287 
Механизация на селското стопанство 272 
Механика 208 
Миграция 106 
Микроелектроника 247 
Министрество на правосъдието 85 
Мислене 21 22 144 293 
Наказателно право 75 77 
Наследствено право 131 
Научни изследвания, организация 10 
Научни открития.Общи въпроси 8 380 
Научно сътрудничество, международно 1 
Научноизследователска работа, организация 14 
Национална идентичност - САЩ 60 376 
Начално образование 430 
Немски език - граматика 363 
Неработоспособност - осигуряване 100 160 
Обзавеждане и механизация на животновъдството 284 
Образование 442 
Образование - виртуално 439 
Образователна политика 427 446 
Обучение - електронно 439 
Общественици, български - биографии 401 
Опазване на околната среда 200 
Ораторско изкуство 358 
Органи на управление.Администрация 109 
Организация на персонала.Правилник за вътрешния ред.Трудова дисциплина 301 
Организация на производството 295 
Организация на селскостопанското производство 279 
Ортография.Правопис 366 
Основно образование 444 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 141 143 325 
Пари.Банково дело.Борса 176 
Пари.Валута 140 155 
Патентно право 107 
Патология.Клинична медицина 222 223 
Педагогика 428 
Педагогическа психология 52 449 
Печатна продукция 2 4 316 377 
Политика, вътрешна, външна 106 
Политическа психология 35 104 
Полупроводникова електроника 248 250 251 252 309 
Правителства 61 
Правителствени органи и системи 62 
Право 64 65 66 83 123 
Право - международно 121 
Право - речник 63 67 68 69 70 135 326 327 328 329 330 
Право на Европейския съюз 72 111 124 333 
Предучилищно възпитание 431 432 433 434 438 
Приложна генетика 211 
Природа и общество 292 
Природознание 451 452 454 
Програмиране 411 423 
Програмиране за електронно изчислителни машини 424 
Програмиране за електронно изчислителни машини, езици за програмиране 422 
Промишлен дизайн 15 235 
Психиатрия 44 225 
Психоанализа 23 56 406 
Психология 19 31 33 34 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 57 225 229 
Психология на детската възраст 22 36 198 443 
Пълномощия - търговски 88 
Работна сила, управление 301 
Радиопредавателни станции 246 
Разузнаване - защита на информация 79 102 306 455 
Растениевъдство 288 290 
Растителна защита 289 
Регионална икономика 147 
Религия 26 55 
Рентабилност на производството 151 
Реторика 114 370 
Рехабилитация 212 213 214 220 
Речници - eдноезични 369 
Речници - двуезични 69 70 307 329 330 337 338 343 364 365 
Речници - етимологични 335 
Речници - на чужди думи 356 
Речници - терминологични 69 70 72 73 84 135 141 161 199 294 307 308 325 329 330 333 340 343 345 347 350 355 361 379 456 
Речници - терминологични - многоезични 67 68 327 328 
Речници - тълковни 356 
Римска империя - история 384 
Римска литература 358 
Румънски език 353 
Селско стопанство - механизация 280 
Селскостопанска енергетика 280 
Селскостопански машини 263 266 268 269 272 273 275 276 277 281 
Селскостопански машини за прибиране на реколтата 270 278 
Селскостопански трактори 258 259 265 271 282 
Семиотика 355 
Системи за автоматично управление 237 304 312 
Системотехника 15 
Софтуер 426 
Софтуерни продукти с практическо значение 413 421 
Социална етика 20 
Социална психология 84 128 347 
Социални грижи 108 116 445 
Социални процеси 112 
Социално поведение 117 172 
Социология 82 87 126 127 
Социология на културата и на цивилизацията 117 
Социология на политиката 91 
Специална терминология 63 136 211 228 286 314 326 374 
Спортна медицина 226 
Способности -умствени -- развитие 22 
Средновековие 392 393 
Стандарти - счетоводни -- междуранодни 13 300 
Стара и антична история 392 393 
Статика 209 
Статистика 142 
Статистическа информация, обработка 165 195 
Стопански предприятия - нови технологии 16 169 
Счетоводство 97 173 294 297 345 
Счетоводство - стандарти -- международни 13 300 
Събрани съчинения от един автор на различни теми 341 342 
Съдебно обжалване - касация 93 101 
Съдопроизводство 92 93 101 
Съдоустройство 92 
Съединени Американски щати - външна политика 102 
Съединени Американски щати - история 60 376 395 
Съединени Американски щати - управление 61 
Състав на населението по националности 386 
Телекомуникационни мрежи - управление 253 
Теоретична механика 209 
Теория на вероятностите 190 
Теория на литературата 331 357 
Теория на организацията, социология 301 
Терапия - насочена към клиента 214 
Техника 48 196 207 228 229 230 231 
Технически прогрес 16 169 
Техническо чертане 413 
Технология на машиностроенето 236 
Торове 283 
Трактори 261 
Трактори - експлоатация 282 
Транспортни средства, техника 262 
Трептения и тяхното контролиране.Шум.Борба с паразитните звуци. Звукоизолация 262 
Труд - организация 156 299 
Труд - управление 21 144 156 293 299 
Труд.Работодател.Работник.Наука за труда.Икономика на труда.Организация на труда 168 
Трудово право 100 160 
Трудотерапия 219 
Туризмът от стопанско гледище.Политика по отношение на туризма 172 
Турция - история 403 
Търговия.Межждународни икономически отношения.Световно стопанство 146 177 
Търговско право 90 
Тяга на влаковете.Подвижен състав.Локомотиви.Вагони 257 264 
УДК - частна методика 12 
Украйна - история 382 383 
Украйна - социография 382 383 
Управление 298 
Управление - стратегии 21 144 293 
Управление на предприятията 296 
Управление на стопанството.Стопанско ръководство.Методи на управление.Бизнес 150 
Условия на труд.Работно място 292 
Физика 196 203 204 205 206 207 231 399 
Физика - учебник 201 202 
Физикални средства.Лечение с природни средства 226 
Философия 24 25 37 58 174 
Философски направления 55 
Финанси 153 166 171 
Финанси - кредитни карти 157 
Финанси - пари 154 157 
Финанси.Митническо дело.Банково дело.Пари 161 361 
Финансово право 96 
Фирми - рентабилност, ефективност, производителност 302 
Фотография 77 409 417 
Хидроенергетика 621.22 239 
Хладилна техника 621.56/.59 241 244 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 421 
Четене - компютърни технологии 17 
Четене - социологични проблеми - конференции 17 
Числени методи (мат.) 519.6 187 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

1945-1975 г. 103 
AutoCAD 421 
CAD системи 188 418 
CD 415 416 
DVD 415 416 
Mathcad 188 418 
Matlab 187 
Oracle 423 
OSI - системи за управление 253 
Photoshop CS 409 417 
SPSS - статистическа програма 165 195 
автоматизация 303 
автоматизирани фуражни системи 284 
автоматизирано проектиране 252 
автоматизирано производство 250 
автоматично управление 237 
автомобили 261 
авторитет 360 
авторско право 59 
агрегати 244 272 
администрация 62 
актове 96 97 297 
акции 90 
албум 3 
алгоритми 194 419 
Америка 387 
Американо-европейски отношения 387 
американска литература 2 316 
анализ на пазара 143 
английски език 69 70 161 307 308 315 317 321 322 323 324 329 330 337 338 343 350 361 
андрогогика 442 
анестезия 222 
антимонополизъм 78 
антична история 375 400 
антропология 357 
архитектура на мрежи 305 412 
астрономия 201 202 
бази от данни 423 
бежанци 106 
безопасност на труда 292 
библиография 7 9 
библиографско описание 366 
бизнес 137 150 
бизнескомуникации 146 
бизнесоценяване 151 
бизнесстратегии 21 144 293 
биографии 8 11 58 318 320 339 344 354 371 380 385 397 402 
биография 205 399 
биология 199 
бог 28 55 
болести и вредители (в растениев.) 210 291 
Босна и Херцеговина 386 
ботаника 210 291 
бутални двигатели 256 
България 105 115 119 120 
българска литература 341 342 344 346 352 357 360 367 371 372 385 402 
българска фразеология 353 
български език 69 70 329 330 335 336 337 338 359 364 365 366 369 373 
вагони 257 264 
валута 140 
валутни пазари 155 
валцови мелачки 287 
верижен движител 261 271 
вещно право 129 130 
виртуалтно образование 439 
вируси 410 
висша математика 182 183 
висше образование 3 6 436 439 447 448 450 
висши училища 3 
влакове 264 
власт 61 91 
военно дело 340 456 
войната 79 306 455 
време 174 
Втората световна война 393 
въззивно обжалване 92 
възпитание 429 
възприемане 22 45 217 
възраждане 388 392 401 
възрожденски дейци 401 
възстановяване на детайли (при двигателите) 256 
външна политика 102 
външна търговия 159 
въртеливо движение 238 
вяра 128 
газотурбинни двигатели 256 
генератори 240 
генетика 211 
геополитика 133 408 
Германия 447 
глобализация 32 87 158 
глобални мрежи 410 
горивна уредба 260 
гражданско право 89 110 119 120 123 130 
граматика 363 
графи 194 419 
графика 425 
графични обекти 413 
графология 57 
гроздокомбайн 263 
групова учебна работа 444 
Гърция 375 400 
данъчно право 94 95 97 98 297 
дарения 132 
двадесети век 398 405 
двигатели 256 
двигатели с вътрешно горене 260 
двуезичен речник 362 
демократизация 125 
демокрация 112 125 398 
дерматология 226 
детска градина 431 432 433 434 
детска психология 22 
деформации 208 
деформиране на тела 413 
Джихад 134 
динамична устойчивост на тракторите 268 
дипломна работа 10 
дискурс 83 331 
дистанционно управление 266 
дистрибуция 88 
диференциални уравнения 181 
дихателна ситема 222 
договори 74 90 115 123 124 132 
доклади 1 
древни цивилизации 392 400 
древните българи 407 
дългове 159 
държавна власт 62 
еволюционизъм 179 
Европа 86 87 390 
европейска общност 124 
Европейски съюз 80 111 124 139 145 
езикознание 355 368 
екологически риск 200 292 
екологично възпитание 36 198 443 
екология 36 184 197 198 443 
експерименти 19 
експлоатация на системи 274 
експлоатация на трактора 258 275 276 282 
електрически схеми 242 
електричество 203 
електромагнетизъм 243 
електромагнитна съвместимоост 243 249 
електроника 230 248 250 
електронно обучение 439 
електротехника 230 
емитиране 89 
енциклопедичен речник 11 397 
енциклопедия 196 207 231 
епистоларна литература 37 
епоха на Наполеон 393 
ергономика 162 
ергономия 30 40 
ерготерапия 214 215 216 217 220 
етика 20 62 
етнос 106 
ефективност 302 
железопътен транспорт 257 
животновъдство 280 284 287 
журналистика 18 
задачи 151 
заетост 442 
заземяване 249 
закон за защита на конкуренцията 78 
закон за наследството 131 
закон на Нютон 206 
закони 76 78 
записи 415 416 
захранващи източници 249 
захранващи устройства 248 
защита на информацията 313 
звукови файлове 416 
здравеопазване 148 
здравно осигуряване 148 
здравноосигурителни системи 148 
зеленчукови култури 285 288 290 
Зигмунд Фройд 56 406 
зърнокомбайн 263 267 
зърночистачни машини 267 
избирателни процедури 118 
избирателни системи 118 
избори 18 118 
известни личности 11 397 
извънкласна работа 186 192 435 440 
изкуство 429 
измервателни уреди 254 
изпълнително право 95 
изчислителна техника 307 308 343 350 
икономика 142 148 149 152 164 167 170 175 179 382 383 394 
икономика на труда 149 
икономическа география 147 
икономическа политика 163 
икономически анализ 179 
икономически отношения 159 
икономически теории 167 175 
имена 368 
именология 57 
импортиране на файлове 252 
импулсни схеми 245 
имущество 81 
индийска религия 26 
инженерна психология 30 40 
инженерно проектиране 280 
иновации 16 169 296 
иновации в образованието 428 
иновационна политика 296 
иновационни технологии 16 169 
инструменти 233 234 
интегрална психология 53 
интегрални микросхеми 251 
интеграция 80 145 
интелектуална собственост 59 
интерфейс 250 309 
инфлация 164 
информационна защита 79 306 455 
информационни езици 12 
информационни системи 185 414 
информация 79 306 455 
ислямизъм 27 28 29 32 158 
ислямски тероризъм 134 
ислямски фундаментализъм 134 
испански език 362 
история 4 60 86 375 376 377 382 383 384 390 391 395 403 404 
история на Балканите 71 378 
история на България 152 381 387 388 389 394 398 401 404 405 407 
история на кредита 140 
история на парите 140 176 
история на САЩ 395 
история на света 392 393 
история на Стария изток 407 
история на Югославия 386 
кандидат-студенти 437 
кандидатстване в чужбина 436 
кандидатстудентски изпит 437 
кандидатстудентски справочник 437 450 
капитал 153 
капитализъм 398 
карбуратори 260 
кари 261 265 
касационно обжалване 93 101 
касация 93 101 
квалификация 442 
кинезитерапия 221 224 
кинематика 209 
китайски език 348 
китайски символи 348 
класиране 12 
климатизатори 241 
книга за учителя 438 
книжни пари 176 
колежи 450 
колесен движител 261 
колесен трактор 271 
Комарево 152 394 
комбайни 274 278 
комплексна механизация 279 
компресори 241 244 
компютри 185 188 305 313 409 412 414 415 416 417 418 426 
компютърен софтуер 426 
компютърна информатика 194 419 
компютърна техника 310 420 
компютърни системи 425 
комунизъм 398 
комуникации 240 
комуникационна техника 185 414 
конкуренция 78 
конституция 64 65 66 
конституция на ЕС 124 
конструкции 227 
контрабандата 170 
конференции 427 
концентриран фураж 287 
концесия 115 
копиране на дискове 415 416 
коремни манипулации 222 
Корея, Южна 138 
кормилно управление 258 
корпоративни стратегии 163 
корпорации 153 163 
корупция 62 
космология 24 25 
краезнание 152 381 394 
красноречие 358 
кредити 140 157 179 
кредитни карти 157 
критика 360 
култиватори 281 
култура 82 127 138 
културата на етносите 133 408 
културни национални движения 389 
лекции 33 
лидерство 146 
лингвистика 359 
линейна деформация 204 
линейни системи 311 
литература 2 316 319 354 
литературна критика 318 344 349 371 385 402 
литературна теория 17 349 351 
литературознание 332 349 351 
личности 127 
лозарство 288 
локомотиви 257 
любов 331 
магнетизъм 203 
Македония 375 
малки предприятия 13 300 
маркетинг 141 143 178 325 
масова декласация 112 
математика 180 181 182 184 187 189 191 196 197 207 231 
математичен анализ 180 185 414 
математически анализ 188 418 
машинни елементи 227 233 234 255 
машинно-тракторен парк 258 259 275 276 
машиностроене 227 232 236 
медии 17 
медицина 221 222 223 
междукултурно общуване 146 
междуличностни отношения 126 
международен бизнес 146 
международен конгрес 113 
международна политика 71 103 113 378 
международна търговия 136 314 
международни договори 74 113 
международни пазари 155 
международни стандарти 13 300 
международни транспорнти коридори 133 408 
международно право 73 74 99 121 379 
мемоари 342 
мениджмънт 298 
мениджмънт на труда 116 
метаболизъм 223 
металорежещи машини 233 234 236 238 
методи на приближение 180 
методи на работа 444 
методология 14 
механизация 277 289 
механизация в животновъдството 287 
механизация на селското стопанство 272 273 
механика 203 208 209 
миграция 106 
микроелектроника 240 247 248 251 252 
микропроцесори 309 
Министерство на правосъдието 85 
мисленето 22 
митология 26 86 390 
моделиране 15 
модулни CAD системи 232 
молекулна физика 203 
монопол 78 
монтаж 248 
морал 20 
мотивация 31 
мрежов график 301 
мрежова комуникация 410 
мюсюлмани 27 28 29 
надежност 256 
наказателен кодекс 77 
наказателно право 75 
наказателно-процесуален кодекс 75 
наркобизнес 170 
народопсихология 105 
наследствено право 131 
наследство 131 
наука 8 380 
научни изследвания 1 14 
научни трудове 9 
научно сътрудничество 1 
национална идентичност 60 105 376 
национални държави 393 
начално образование 186 193 430 435 441 
начално училище 186 193 435 441 
начет 96 
неврология 224 
невропсихология 217 
неврохирургия 222 
независимост 389 
нелинейни трептения 262 
нелинейни уравнения 180 
нелоялна конкуренция 78 
немски език 363 364 365 
немско-български 364 365 
неработоспособност 100 160 
нервна система 39 
нормативни документи 74 
обзавеждане на ферми 284 
облигации 89 
облигационно право 89 
образование 432 439 442 
образователен пазар 446 
образователна политика 427 446 
образователни технологии 439 
обръщение на парите 176 
обучение 212 213 219 317 
обща енциклопедия 5 
обществено управление 105 109 
обществено-политически структури 105 
общество 82 127 
общуване 117 
овощарство 272 288 
околна среда 200 
ономастика 368 
опазване на атмосферния въздух 200 
опазване почвите 200 
операционни системи 305 412 
ораторско изкуство 358 
организация 10 
ортопедия 222 
освобождение 387 
османска власт 388 
Османска империя 32 158 403 
открития 8 380 
оценяване 52 449 
очерк 346 
пазар на труда 164 
пазари 138 
пазари на облигациите 155 
пазарна икономика 143 
пазарна икономика - теория 167 
Пакт за стабилност 139 427 
пантеизъм 24 
параметри 268 
пари 154 179 
парични пазари 155 
Паскал 37 
патентно право 107 
патология 210 291 
педагогика 428 431 432 433 434 
педагогическа психология 47 
педагогическо обслужване 444 
периферни устройства 242 
персийска религия 26 
печатна продукция 2 4 316 377 
писатели 318 320 339 405 
писма 360 
Питещ 6 
планиране 150 
Пловдив 381 
поведение 57 
повтаращи се приближени 180 
подобрения 129 
поезия 360 367 
покупки 178 
политика 35 104 125 
политика на заетостта 168 
политико-икономически системи 125 
политическа психология 35 104 
помагало 94 
помпи 260 
постмодернизъм 20 
прабългари 407 
правителство 61 62 
право 63 67 68 69 70 73 74 75 77 83 88 89 99 107 115 118 119 120 121 129 131 132 135 326 327 328 329 330 379 
право на Европейския съюз 72 111 333 
правопис 366 
правосъдие 85 
пратеничество 88 
предразсъдъци 302 
предучилищна възраст 431 432 433 434 
предучилищно възпитание 438 
прехвърляне 90 
прибиращи машини 270 275 278 
природа 24 25 
природознание 451 452 454 
приходи 173 
програма за управление 150 
програми на английски език 447 448 
програмиране 194 411 419 423 424 
програмна среда 162 
програмни езици 422 
програмно управление 424 
продажби 136 178 314 
проектиране 162 235 237 
проектиране на машини 279 
прозрачност 109 
производствен инженеринг 295 
производствени отношения 302 
Пролог 422 
промишлен дизайн 15 
промишлени изделия 235 
пророчества 27 
проучвания 246 
психиатрия 44 225 
психоанализа 23 54 56 406 
психодиагностика 57 
психологическо изследване 19 
психология 31 33 34 35 38 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 104 225 229 
психология на властта 91 
психология на войната 43 
психология на възрастните 40 
психология на детето 36 198 443 
психология, експериментална 42 
психопатология 31 
психотерапия 23 
публицистика 341 360 
публично право 99 121 
пунктуация 366 
Първа световна война 393 
пътеписи 352 372 
работно място 295 
равнинни скици 413 
радио 246 
радиоприемане 246 
развитие на детето 22 
разтвори за пръскане 289 
разузнаване 79 102 306 455 
разходи за животните 284 
ранно средновековие 392 
растениевъдство 210 280 288 290 291 
растителна защита 286 289 
ревизия 97 297 
регионална икономика 147 
ред на Фурие 191 
редова жътварка 267 
река Дунав 133 408 
реколта 270 274 278 
религиозни войни 392 
религиозни убеждения 56 406 
религия 27 28 29 55 
реторика 114 370 
реформаторска педагогика 428 
рехабилитация 212 213 214 215 216 217 219 220 224 
речник 67 68 135 285 321 322 323 324 327 328 369 
речник, етимологичен 335 336 
речник, терминологичен 49 63 67 68 69 70 72 84 136 161 199 228 286 294 308 314 326 327 328 329 330 332 333 340 345 347 350 355 361 456 
речник, тълковен 307 315 343 348 356 
речник, фразеологичен 364 365 
речници 141 325 337 338 340 366 456 
Рим 400 
Римска империя 384 
римска литература 358 
риск на работното място 292 
ритъм на стиха 374 
романи 334 
румънска фразеология 353 
Русенски университет 9 
руска цивилизация 110 
руски език 307 308 343 350 
сборник 437 453 
сборник доклади 168 
светлинен поток 201 202 
светлинни вълни 206 
секретност 102 
селско стопанство 7 
селскостопанска техника 277 283 
селскостопански култури 283 
селскостопански машини 263 266 267 268 269 270 272 273 274 277 278 281 
селскостопански предприятия 279 
селскостопански трактори 258 259 
семейство 82 
семиотика 355 
сензации 405 
сетива 39 
сила на духа 128 
силажокомбайн 263 266 
силово предаване 258 
симулация (правен аспект) 130 
системи за автоматизация 304 
системи за управление 237 312 
системотехника 15 
скрита икономика 170 
слайдшоу 415 
следвоенно време 103 
софтуерни продукти 413 421 
социален мениджмънт 116 
социализация 127 
социална психология 84 128 172 347 
социални грижи 116 
социални дейности 116 
социални процеси 112 
социално осигуряване 100 160 
социално подпомагане 108 445 
социография 138 382 383 
социологически теории 17 
социология 82 84 117 126 127 347 
социология на властта 91 
спам 426 
специална терминология 211 
спирачни устройства 264 
спомени 342 
спортна медицина 226 
способности 22 
справочник 137 354 436 
срочни касови бонове 176 
стандарти 13 300 
статика 209 
статистика 142 165 195 
статистическо наблюдение 246 
стиховедски термини 374 
стихознание 374 
стокови и фъчърни пазари 155 
стопанско развитие 138 
странознание 396 
стратегическо управление 301 
структури от данни 194 419 
схемотехника 251 
счетоводен баланс 173 
счетоводни стандарти 13 300 
счетоводство 13 173 294 300 345 
съветът на Европа 111 
съдебна аудитория 114 370 
съдебна реторика 114 370 
съдилища 92 93 101 
съдови патологии 226 
съдопроизводство 92 93 101 
Съединени Американски щати 4 60 61 102 376 377 
творчеството на Яворов 357 
текстилно машиностроене 245 
телекомуникации 253 
телекомуникационни мрежи 253 
теореми 189 
теория 52 127 449 
теория на вероятностите 165 190 195 
теория на графите 194 419 
теория на литературата 331 
теория на научната революция 122 
теория на човешките отношения 122 
терапия 214 215 216 217 220 
терминология 73 199 379 
тероризъм 79 306 455 
тестове 19 52 151 230 449 
техника 48 196 207 229 231 
техника на безопасност 259 
техникуми 233 234 255 269 
техническа механика 230 
техническо чертане 230 
технологичен процес 295 303 
технологични новации 296 
технология 290 
технология на машиностренето 236 
торене 283 
травматология 226 
травми 223 
Тракия 400 
трактор ДТ-75М 282 
трактори 261 263 265 271 272 275 276 282 
транспортни средства 262 
трансформатори 245 
трептящи механични системи 262 
труд 156 299 
трудова заетост 442 
трудови отношения 301 
трудови спорове 100 160 
трудово законодателство 100 160 
трудово право 100 160 
трудотерапия 212 213 218 219 
турбомашини 239 
туризъм 172 
турски език 319 
турцизми 356 
Турция 403 
търговия 136 314 
търговия на едро 177 
търговски дружества 88 89 
търговски закон 76 
търговски пълномощия 88 
търговско посредничество 88 
търговско право 67 68 90 123 327 328 
търговско представителство 88 
УДК 12 
Украйна 382 383 
университет 3 6 446 450 453 
управление 61 156 298 299 302 
управление на мрежи 310 420 
управление на туризма 172 
управление на фирмата 153 
услуги 178 
устойчиво развитие 167 
устройство на автомобили 265 
усукващи трептения 262 
учебник 201 202 373 451 452 454 
учебник за ВУЗ 34 184 197 
учебно помагало 192 440 
учебно пособие 186 192 435 440 
учени 205 341 342 399 
физика 196 201 202 203 204 205 206 207 231 399 
физиология 39 
физиотерапия 224 
философи 174 
философия 24 25 37 
философия на времето 174 
философски системи 55 
финанси 153 154 157 161 171 361 
финансов анализ 151 
финансово право 96 
финансово управление 150 
фирми 302 
фичъри 413 
фондови борси 166 
формообразуващи инструменти 238 
формули 189 
фотография 409 417 
фотоефект 204 
Френска революция 393 
функции 190 
фючърси 171 
хакерство 313 
хегемонизъм 32 158 
хидро машини 239 
хилбертови векторни пространства 311 
хладилни инсталации 241 
хладилници 241 244 
ходова част 258 
Холандия 448 
холистично мислене 25 
хомеопатия 226 
хора с увреждания 218 
хранене 223 
хранителна промишленост 7 
християнска идея 86 390 
художествено конструиране 235 
Хърватия 386 
цвеклокомбайн 266 
цени 178 
ценни книжа 81 166 171 
ценностни системи 128 
ценообразуване 164 
цивилизация 391 
Черно море 133 408 
чертежи 421 
четене 17 
числени методи 187 
човешки ресурси 301 
човешко битие 128 
чужди думи 356 
шпионаж 79 306 455 
Югоизточна Европа 427 
юридически речник 63 326 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Айнщайн, Алберт 205 399 
Иванов, Славчо 371 402 
Изер, Волфганг 17 
Неделчев, Михаил 357 
Радев, Иван 371 402 
Фройд, Зигмунд 56 406 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Америка 387 
България 85 381 387 389 404 439 
Европа 86 137 390 
Европейски съюз 80 86 87 145 390 
Комарево 152 394 
Корнел 3 
Македония (древна) 375 
Османска империя 403 
Питещ 6 
Пловдив 381 
Рим (Римска империя) 384 
Съединени Американски Щати 4 60 61 102 376 377 395 
Турция 403 
Украйна 382 383 
Южна Корея 138