НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
 Ч2/0/К93Фк

Кузин, Феликс Алексеевич

   Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты  : Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени  / Феликс Алексеевич Кузин  . - 7. доп. изд. - Москва  : Ось - 89, 2005  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 13006
- 2 -
 П1/0/О-70Нм

Орлоев, Никола Атанасов

   Методология на научните изследвания  : Творчеството в научните изследвания  / Никола Атанасов Орлоев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 174 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13152

Философия. Психология. Религия

- 3 -
 Б3/159.9/W59Dp

Westen, Drew

   Psychology  : Mind brain, culture  / Drew I. Westen  . - New York  : John Wiley & Sons, 1996  . - 873 p. with p. v. ; 28 sm

   Glossary, referens, name index, subject index

Сист. No: 13072
- 4 -
 Ч2/159.95/Б62Еп

Боно, Едуард де

   Практическото мислене  : 4 начина да бъдем прави. 5 начина да грешим. 5 начина да разбираме  / Едуард де Боно  ; Прев. Жанета Шинкова  . - София  : Кибеа, 1999  . - 198 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12993
- 5 -
 Ч2/159.95/В56Ли

Виготски, Лев Симеонович

   Избрани психологически произведения  / Лев Симеонович Виготски  ; Състав. Димо Йорданов  . - София  : Псидо, 2005  . - 312 с. ; 23,5 см

Сист. No: 12982
- 6 -
 Ч2/316/Г16Йр

Галтунг, Йохан

   Разрешаване на конфликти  : и двете плюс още нещо : увод към работата с конфликти  / Йохан Галтунг  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 261 с. ; 21 см  . -   (Новата ера в общуването)

Сист. No: 12998
- 7 -
 Ч2/159.92/Д51

Джефърс, Сюзън

   Освободи се от страха  : динамични техники за превръщане на страха, нерешителността и гнева в сила, действие и любов  / Сюзън Джефърс  ; Прев. Ангелинка Василева  . - София  : Кибеа, 1999  . - 272 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12994
- 8 -
 Ч2/316.6/Д92Ош

Дубягина, Олга П. и др.

   Шестдесет и пет] 65 начина да предпазим от престъпление детето  / Олга Петровна Дубягина, Юрий Петрович Дубягин  . - София  : Брен, 2005  . - 336 с. ; 22 см

Сист. No: 13000
- 9 -
 Ч2/159.92/З-90Дд

Зохар, Дана и др.

   Духовна интелигентност  / Дана Зохар, Иън Маршал  . - София  : Кибеа, 2003  . - 348 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

   Библиогр.

Сист. No: 12992
- 10 -
 Ч2/159.923/К63Мл

Клайн, Мелани

   Любов, завист, благодарност  : Избрани статии  / Мелани Клайн  ; Състав., ред. Орлин Тодоров  ; Прев. Александра Багашева  . - София  : Лик, 2005  . - 310 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 308-310

Сист. No: 13106
- 11 -
 Ч2/101/К78Иф

Колев, Иван Георгиев и др.

   Философия  : хронологична антология : от Талес до Дерида  / Иван Георгиев Колев, Димка Иванова Гичева-Гочева, Хари Георгиев Паницидис  . - София  : Анубис, 2001  . - 303 с. : с ил. ; 23,5 см

Сист. No: 12980
- 12 -
 Ч2/159.9/К81п

   Конгнитивная психология памяти  /   Под ред. Улрих Найссер, Аыры Хаймен  . - 2. междунар. изд. - Санкт-Петербург  : Прайм-Еврознак, 2005  . - 639 с. ; 21 см

Сист. No: 13004
- 13 -
 Ч2/159.9/К93До

Кун, Деннис

   Основы психологии  : Все тайны поведения человека  / Деннис Кун  = Essentials of psychology  / Coon, Dennis  . - 10 междунар. изд. - Санкт-Петербург  : Прайм-Еврознак, 2005  . - 720 с. ; 26 см  . -   (Психологическая энциклопедия)

Сист. No: 13007
- 14 -
 Ч2/159.9/Л35Лк

Леви, Леон

   Конгнитивна психология  / Леон Леви  . - София  : Парадигма, 2005  . - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 12984
- 15 -
 Ч2/159.95/М45Вт

Меерович, Мара Иоселевич и др.

   Теории решения изобретательских задач  : научно-популярное издание  / Мара Иоселевич Меерович, Лариса Иосифовна Шрагина  . - Минск  : Харвест, 2003  . - 432 с. ; 21 см  . -   (Библиотека практической психологии)

Сист. No: 13107
- 16 -
 Ч2/159.95/М49Пс

Мерлеведе, Патрик и др.

   Седем] 7 стъпки към емоционална интелигентност  / Патрик Мерлеведе, Денис Бриду, Руди Вандам  ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 444 с. ; 22 см.

   Инд.

Сист. No: 12983
- 17 -
 Ч2/159.96/М97Мс

Мърфи, Джоузеф

   Силата на твоето подсъзнание  / Джоузеф Мърфи  ; Прев. Мая Калоферова  . - София  : Кибеа, 1998  . - 296 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12990
- 18 -
 Ч2/159.9/П16Хе

Палмър, Хелън

   Енеаграма  : Как да опознаем себе си, другите и смисъла на живота  / Хелън Палмър  ; Прев. Нели Щерева  . - София  : Кибеа, 1998  . - 510 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12991
- 19 -
 Ч2/159.92/П51Нс

Пийл, Норман Винсент

   Силата на положителното мислене  / Норман Винсент Пийл  ; Прев. Мария Петрова  . - София  : Кибеа, 1997  . - 294 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12989
- 20 -
 Ч2/159.9/П92т

   Психологический тренинг в группе. Игры и упражнения  : Учебное поссобие  /   Автор-состав. Т.Л. Бука, М. Л. Митрофанова  . - Москва  : Институт психотерапии, 2005  . - 143 с. ; 21,5 см

Сист. No: 13001
- 21 -
 Ч2/159.9/Р72

Роговин, Михаил Семенович

   Введение в психологию  / Михаил Семенович Роговин  . - Москва  : Высшая школа, 1969  . - 383 с. ; 20 см

Сист. No: 13015
- 22 -
 Ч2/159.9/Р91

Рудик, Петр Антонович

   Психология  / Петр Антонович Рудик  . - 2. испр. и доп. изд. - Москва  : Физкультура и спорт, 1964  . - 382 с. ; 21 см

Сист. No: 13016
- 23 -
 Ч2/159.9/С82Ап

Столяренко, Алексей Михайлович и др.

   Психология менеджмента  : Учебное пособие для студентов вузов  / Алексей Михайлович Столяренко, Нодари Дарчоевич Амаглобели  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2005  . - 608 с. ; 21 см

   Библиогр.

Сист. No: 13002
- 24 -
 Ч2/65/С83В-о

Стоянов, Валери

   Организационна психология  : актуални проблеми  / Валери Стоянов  ; Ред. Галина Дроснева  . - София  : Псидо, 2005  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр.

Сист. No: 12981
- 25 -
 Ч2/159.92/У70М-о

Уорден, Марк

   Основы семейной психотерапии  / Марк Уорден  = Family therapy basics  / Mark Worden  . - 4. междунар. изд. - Москва  : Прайм-Еврознак, 2005  . - 256 с. ; 26 см

Сист. No: 13003
- 26 -
 Ч2/0/Ф72Фп

Форест, Филип

   Петдесет] 50 ключови думи на съвременната обща култура  / Филип Форест  . - София  : Кибеа, 2001  . - 356 с. ; 20 см  . -   (Знание)

Сист. No: 12996
- 27 -
 Ч2/159.92/Ф86Ед

Фром, Ерих

   Да имаш или да бъдеш  : дилемата на човешкия избор  / Ерих Фром  ; Прев. Лилия Енева  . - София  : Кибеа, 1996  . - 332 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

   Предм. пок., библиогр.

Сист. No: 12985
- 28 -
 Ч2/159.92/Ф86Еи

Фром, Ерих

   Изкуството да обичаш  / Ерих Фром  ; Прев. Станислава Ал. Миланова  ; Под ред. на  Андрей Лешков  . - София  : Кибеа, 2000  . - 136 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12986
- 29 -
 Ч2/159.9/Х96Лт

Хьелл, Ларри А. и др.

   Теории личности  : Основные положения, исследования и применение  / Ларри А. Хьелл, Дэниел Дж. Зиглер  = Personality thories : basic assumptions, research, and applications  . - 3. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 607 с.: библиогр. сл. вс. част  ; 24 см  . -   (Мастера психологии)

Сист. No: 12979
- 30 -
 Ч2/32/Ч91Нн

Чомски, Ноам

   Необходими илюзии  : промиване на мозъците в демократичните общества  / Ноам Чомски  . - София  : Бард ООД, 2005  . - 592 с. ; 20 см

Сист. No: 12999
- 31 -
 Ч2/17/Ш96Рн

Шуебъл, Робърт

   Не е достатъчно да кажеш не  : как да помогнем на децата си да не злоупотребяват с алкохол, тютюн и наркотици  / Робърт Шуебъл  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 344 с. ; 21 см  . -   (Родители на новата ера)

Сист. No: 12997

Социология. Политология. Право

- 32 -
 Б3/347/D26Fc

Davies, F. R.

   Contract  / F. R. Davies  . - London  : Sweet & Maxwell, 1977  . - 233 p. ; 21.5 cm

   Index

Сист. No: 13060
- 33 -
 Б3/32/G64

Goodwin, Barbara

   Using political ideas  / Barbara Goodwin  . - 3rd ed. - Chichester  : John Wiley & Sons, 1992  . - 365 p. ; 23 cm

Сист. No: 13037
- 34 -
 П/32/Б30-Зг

Бацаров, Здравко

   Геополитически системи  / Здравко Бацаров  . - София  : ТВР-Принт, 1999  . - 256 с. ; 24 см

Сист. No: 13127
- 35 -
 Ч2/30/Д60Дс

Димова, Душка и др.

   Социална политика и социални дейности  : Анализи, есета и технологии  / Душка Димова, Ивайло Кусев  . - София  : Тракия-М, 2003  . - 190 с. ; 21 см

Сист. No: 13105
- 36 -
 Ч2/316.6/Д92Ош

Дубягина, Олга П. и др.

   Шестдесет и пет] 65 начина да предпазим от престъпление детето  / Олга Петровна Дубягина, Юрий Петрович Дубягин  . - София  : Брен, 2005  . - 336 с. ; 22 см

Сист. No: 13000
- 37 -
 BRIE/341К77Ек, Арх/341/К77Ек, П/341/К77Ек

Коларов, Емануил

   Комитет на регионите  : Правни аспекти  / Емануил Коларов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 80 с. ; 20 см

Сист. No: 13146
- 38 -
 Ч2/316/М18Дс

Майерс, Дэвид

   Социальная психология  / Дэвид Майерс  ; Перев. с англ. З. Замчук  = Social psychilogy  / Mayers, David G. - 7. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 794 с. ; 24 с. -   (Мастера психологии)

   Глосари, алфьв. ук.

Сист. No: 12978
- 39 -
 П/316/П30, Ч2/316/П30Ти

Пачев, Ташо

   Икономическа социология  / Ташо Пачев  . - София  : Тракия-М, 2001  . - 236 с. ; 21 см

Сист. No: 7288
- 40 -
ЦБ  55658

Поляков, Леон

   Арийският мит  : Есе за произхода на расизма и на национализмите  / Леон Поляков  ; Прев. от фр. Тодорка Минева  . - София  : Сонм, 2004  . - 376 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Гласове)

   Библиогр. с. 350 - 368

Сист. No: 13122
- 41 -
 Ч2/65/С83В-о

Стоянов, Валери

   Организационна психология  : актуални проблеми  / Валери Стоянов  ; Ред. Галина Дроснева  . - София  : Псидо, 2005  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр.

Сист. No: 12981
- 42 -
 Ч2/159.92/У70М-о

Уорден, Марк

   Основы семейной психотерапии  / Марк Уорден  = Family therapy basics  / Mark Worden  . - 4. междунар. изд. - Москва  : Прайм-Еврознак, 2005  . - 256 с. ; 26 см

Сист. No: 13003
- 43 -
 Ч2/159.92/Ф86Ед

Фром, Ерих

   Да имаш или да бъдеш  : дилемата на човешкия избор  / Ерих Фром  ; Прев. Лилия Енева  . - София  : Кибеа, 1996  . - 332 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

   Предм. пок., библиогр.

Сист. No: 12985
- 44 -
 Б5/94/Ц34Пе

Цветков, Пламен С.

   Европа през ХХ век  : Политическа и дипломатическа история на европейските държави от Първата световна война до падането на Берлинската стена, 1914 - 1995 : в две части  / Пламен С. Цветков  . - София  : Нов Български университет, 2002 - 2003  . - 23,5 см

   Показ. с. 468 - 488

   Ч. ІІ  . - 2003  . - 488 с.

Сист. No: 12974
- 45 -
 Ч2/17/Ш96Рн

Шуебъл, Робърт

   Не е достатъчно да кажеш не  : как да помогнем на децата си да не злоупотребяват с алкохол, тютюн и наркотици  / Робърт Шуебъл  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 344 с. ; 21 см  . -   (Родители на новата ера)

Сист. No: 12997

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 46 -
 Б3/339.13/A11Аm

Aaker, David A. et al.

   Marketing research  / David A. Aaker, George S. Day  . - 4th ed. - New York  : John Wiley & Sons, 1990  . - 739 p.; gloss., tabl., index  ; 24 cm

Сист. No: 13078
- 47 -
 Ч3/339.13/A30

Albaum, Gerald

   International marketing and export management  / Gerald Albaum, Jesper Strandskov, Edwin Duerr  . - 4th ed. - Harlow  : Financial Times, 2002  . - 673 p. ; 24,5 cm

   Index p.655-673

Сист. No: 13028
- 48 -
 Б3/339.13/A88Hm

Assael, Henry

   Marketing  : principles and strategy  / Henry Assael  . - Chicago  : The Dryden Press, 1990  . - 740 p. ; 25.5 cm

   Append., glossary, ind.

Сист. No: 13087
- 49 -
 Б3/339.13/B16Pm, Ч3/339.13/B16Pm

Baines, Paul et al.

   Introducing marketing research  / Paul Baines, Bal Chansakar  . - Chichester  : John Wiley & Sons, 2002  . - 350 p. ; 23.5 cm

   Incl. bibliogr., glossary, index

Сист. No: 13097
- 50 -
 Ч3/339.13/B64Je

Blythe, Jim

   Essentials of marketing  / Jim Blythe  . - London  : Financial Times Pitman Publishing, 1998  . - 257 p. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 13095
- 51 -
 Ч3/339/B84Fi

Bradley, Frank

   International marketihg strategy  / Frank Bradley  . - 4th ed. - London  : Financial Times, 2002  . - 417 p. ; 25 cm

   Subject index

Сист. No: 13054
- 52 -
 Б3/339.13/B84Fp

Brassington, Frances et al.

   Principles of marketing  / Frances Brassington, Stephen Pettitt  . - 2th ed. - Harlow  : Financial Times, 2000  . - 1079 p. ; 26.5 cm

   Glossary, index

Сист. No: 13092
- 53 -
 Б3/339.13/C19

Cannon, Tom

   Basic marketing  : Principles and practice  / Tom Cannon  . - 2nd ed. - London  : Cassell, 1987  . - 369 p. ; 24 cm

   Subject index p.361-369

Сист. No: 13034
- 54 -
 Б3/339.13/C51Hm

Chee, Harold

   Marketing  : A global perspective  / Harold Chee, Rod Harris  . - London  : Pitman publishing, 1993  . - 383 p. ; 24 cm

   Index p. 371-383

Сист. No: 13023
- 55 -
 Ч3/339.13/C52

Chisnall, Peter

   Marketing research  / Peter Chisnall  . - 6th ed. - London  : The McGraw - Hill Companies, 2001  . - 475 p. ; 24,5 cm

   Index p. 467-475

Сист. No: 13035
- 56 -
 Б3/339.13/C52

Chisnall, Peter M.

   Marketing: a behavioural analysis  / Peter M. Chisnall  . - 2nd ed. - London  : McGraw-Hill, 1985  . - 328 p. ; 25 cm

Сист. No: 13052
- 57 -
 Б3/339.13/C57

Churchill, Gilbert A.

   Marketing research  : Methodological foundations  / Gilbert A. Churchill  . - 5th ed. - Chicago  : The Dryden Press, 1991  . - 1070 p. ; 23 cm

   Index p.1049-1070

Сист. No: 13027
- 58 -
 Б3/339.13/C57

Churchill, Gilbert A.

   Basic arketing research  / Gilbert A. Churchill  . - 2nd ed. - Fort Worth, 1992

   Index p.259-265

Сист. No: 13033
- 59 -
 Б3/339.13/C57

Churchill, Gilbert A.

   Marketing research  : ethodological foundations  / Gilbert A. Churchill  . - 7th ed. - Fort Worth  : The Dryden Press, 1999  . - 1017 p. ; 26 cm

   Subject index p.995-1017

Сист. No: 13036
- 60 -
 Б3/30/C77Hs

Cooper, Harris

   Synthesizing research  : a guide for literature reviews  / Harris Cooper  . - London  : SAGE Publications, 3. ed. - 204 p. -   (Applied social research methods series, 2)

   Pefer., Autor index

Сист. No: 13048
- 61 -
 Б3/339/C87Ci

Craig, C. Samuel et al.

   International marketing research  / C. Samuel Craig, Susan P. Douglas  . - 2nd ed. - Chichester  : John Wiley & Sons, 1999  . - 425 p. ; 24 cm

   Subject index p. 404-419 Acknowledgements p. 420-425

Сист. No: 13020
- 62 -
 Б3/339.13/C87Rc

Cranston, Ross

   Consumers and the law  / Ross Cranston  . - 2nd ed. - London  : Weidenfeld and Nicolson, 1984  . - 503 p. ; 22 cm  . -   (Law in context)

   Index

Сист. No: 13082
- 63 -
 Б3/339.13/C87Mm

Crask, Melvin et al.

   Marketing research  : principles and applications  / Melvin Crask, Richard J. Fox, Roy G. Stout  . - Englewood Cliffs  : Prentice Hall, 1995  . - 642 p. ; 23 cm

   Gloss.; tabl., index .

Сист. No: 13076
- 64 -
 Б3/339.13/C89

Crimp, Margaret

   Marketing research process  / Margaret Crimp  . - 3rd ed. - New York  : Prentice Hall, 1990  . - 336 p. ; 23 cm

   Index p. 329-336

Сист. No: 13030
- 65 -
 Б3/339/C99Mi

Czinkota, Michael R. et al.

   International marketing  / Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen  . - 2nd ed. - Chicago  : The Dryden Press, 1990  . - 846 p. ; 23,5 sm

   Name ind., subject ind.

Сист. No: 13074
- 66 -
 Б3/30/D53At

Diamantopoulos, Adamantios et al.

   Taking the fear out of data analisis  : Step-by-step approach  / Adamantios Diamantopoulos, Bodo B. Schlegelmilch  . - London  : The Dryden Press, 1997  . - 231 p. ; 24,5 cm

   Index

Сист. No: 13051
- 67 -
 Б3/004/D68Аэ

Doane, David P. et al.

   Visual statistics 2.0  / David P. Doane, Kieran Mathieson, Ronald Tracy  . - Boston  : McGraw-Hill, 2001  . - 430 p. ; 27.5 cm  + CD

Сист. No: 13069
- 68 -
 Ч3/339.13/D79Pm

Doyle, Peter

   Marketing management and strategy  / Peter Doyle  . - 3nd ed. - Harlow  : Financial Times Pitman Publishing, 2002  . - 446 p. ; 24,5 cm

   Index of authors and firms

Сист. No: 13094
- 69 -
 Б3/339.13/F50Pm

Fifield, Paul

   Marketing strategy  / Paul Fifield  . - Oxford  : Butterworth-Heinemann, 1992  . - 259 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 13091
- 70 -
 Б3/339.13/F66

Fletcher, Keith

   Marketing management and information technology  / Keith Fletcher  . - Hertfordshire  : Prentice Hall, 1990  . - 364 p. ; 23 cm

Сист. No: 13046
- 71 -
 Б3/65.012  */H25

Hardy, Cynthia

   Managing strategic action  : Mobilizing change: concepts, readings and cases  / Cynthia Hardy  . - London  : SAGE Publications, 1994  . - 468 p. ; 24 cm

Сист. No: 13049
- 72 -
 Ч3/658/H31Rm

Hartley, Robert F.

   Marketing mistakes  / Robert F. Hartley  . - 5th ed. - New York  : John Wiley & Sons, 1992  . - 352 p. ; 23 cm

Сист. No: 13021
- 73 -
 Б3/30/J89Cr

Judd, Charles M. et al.

   Research methods in social relations  / Charles M. Judd, Eliot R. Smith, Louise H. Kidder  . - 6th ed. - Fort Worth  : Holt,Rinehart and Winston, 1991  . - 573 p. ; 23 cm

   International edition

Сист. No: 13065
- 74 -
 Б3/339.13/K46

Kinnear, Thomas C. et al.

   Marketing research  : an applied approach  / Thomas C. Kinnear, James Ronald Taylor  . - 4th ed. - New York  : McGraw-Hill, 1991  . - 856 p. ; 24 cm

Сист. No: 13064
- 75 -
 Б3/339.13/K46Шп

Kinnear, Thomas C. et al.

   Marketing research an appied approach  : instructor`s manual and test bank to accompany  / Thomas C. Kinnear, james R. Taylor  . - New York  : MC Graw Hill, 1991  . - 794 p. : with tabl. ; 28 cm

Сист. No: 13090
- 76 -
 Б3/51/K59Tl

Knapp, Thomas R.

   Learning statistics through playing cards  / Thomas R. Knapp  . - Thousand Oaks  : SAGE Publications, 1996  . - 99 p. ; 21cm

   Ind. of terms; bibliogr.

Сист. No: 13083
- 77 -
 Ч3/339.13/K91

Kumar, V.

   Essentials of marketing research  / V. Kumar, David A. Aaker, George S. Day  . - New York  : John Wiley & Sons, 1999  . - 623 p. ; 26 cm

   Index p. 611-623

Сист. No: 13042
- 78 -
 Б3/330.1/L79Rf

Lipsey, Richard G. et al.

   First principles of economics  / Richard G. Lipsey, Colin Harbury  . - London  : Weidenfeld and Nicolson, 1988  . - 596 p. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 13098
- 79 -
 Б3/339.13/M21

Malhotra, Naresh K.

   Marketing research  : an applied orientation  / Naresh K. Malhotra  . - 2nd ed. - London  : Prentice -Hall International, Inc, 1996  . - 890 p. ; 25 cm

Сист. No: 13057
- 80 -
 Б3/339.13/M31

   Marketing concepts and strategies  : Tutor's manual  / Sally Dibb  и др. - 3rd European ed. - Boston  : Houghton Mifflin Company, 1997  . - 357 p. ; 28 cm

Сист. No: 13055
- 81 -
 Б3/339.13/M31

   Marketing handbook  /   Ed. Michael J. Tomas  . - 3rd ed. - Aldershot  : Gower, 1988  . - 805 p. ; 23,5 cm

   Index p.791-805

Сист. No: 13040
- 82 -
 Б3/339.13/M31p

   Marketing. Principles and practice  : instructor`s manual  / Dennis Adcock  и др. - 3. ed. - London  : Financial Times, 1998  . - 117 p. ; 29.5 cm

Сист. No: 13093
- 83 -
 Б3/334/M43Sa

Mayson, Stephen W. et al.

   A practical approach to comrany law  / Stephen W. Mayson, Derek French  . - London  : Financial Trayding, 1982  . - 421 p. ; 22.5 cm

   Index p. 412 - 421

Сист. No: 13045
- 84 -
 Б3/31/M12Bc

McCormack, Brenda et al.

   Conducting a survey  : The SPSS workbook  / Brenda McCormack, Elizabeth Hill  . - London  : International Thomson Business Press, 1997  . - 221 p. ; 25 cm  + diskette

   index

Сист. No: 13079
- 85 -
 Б3/339.13/M10

McDaniel, Carl

   Contemporary marketing research  / Carl McDaniel, Roger Gates  . - St. Paul  : West Publishing Company, 1991  . - 761 p. ; 24 cm

   Index p. 742-761

Сист. No: 13024
- 86 -
 Б3/339.13/M12

McDaniel, Carl et al

   Contemporary marketing research  : Instructor's manual  / Carl McDaniel, Roger Gates  . - St. Paul  : West Publishing Company, 1991  . - 334 p. ; 25 cm

Сист. No: 13067
- 87 -
 Б3/339.13/M12Cc

McDaniel, Carl et al

   Contemporary marketing research  : Test bank  / Carl McDaniel, Roger Gates  . - St. Paul  : West Publishing Company, 1992  . - 225 p. ; 25 cm

   Class tested edition

Сист. No: 13068
- 88 -
 Б3/339.13/M12Cc

McDaniel, Carl et al

   Contemporary marketing research  : Instructor's manual  / Carl McDaniel, Roger Gates  . - 2nd ed. - St. Paul  : West Publishing Company, 1993  . - 344 p. ; 25 cm

Сист. No: 13070
- 89 -
 Б3/339.13/M12Cc

McDaniel, Carl et al

   Contemporary marketing research  : Test bank  / Carl McDaniel, Roger Gates  . - St. Paul  : West Publishing Company, 1996  . - 271 p. ; 25 cm

Сист. No: 13071
- 90 -
 Б3/339.13/M12

McDonald, Malcolm H.B.

   Marketing plans  : How to prepare them. How to use them  / Malcolm H.B. McDonald  . - London  : Heinemann, 1987  . - 216 p. ; 23 cm

   Index p.212-216

Сист. No: 13038
- 91 -
 Б3/339.13/M70

Miller, Chip E.

   Marketing research exercises  : instructor's manual  / Chip E. Miller  . - Minneapolis  : West Publishing Company, 1995  . - 123 p. ; 27,5 cm

Сист. No: 13039
- 92 -
 Б3/339.13/M70

Miller, Chip E.

   Marketing research exercises  / Chip E. Miller  . - St. Paul  : West Publishing Company, 1995  . - 111 p. ; 28 cm

Сист. No: 13062
- 93 -
 Б3/339.13/M90

Moutinho, Luiz

   Applied marketing research  / Luiz Moutinho, Martin Evans  . - Wokingham  : Addison-Wesley, 1992  . - 314 p. ; 24 cm

   Index p.307-314

Сист. No: 13032
- 94 -
 Ч3/339.13/M92

Mudie, Peter

   Marketing  : An analytical perspective  / Peter Mudie  . - London  : Prentice Hall, 1997  . - 368 p. ; 23,5 cm

   Includes bibliographical references and index

Сист. No: 13022
- 95 -
 Б3/339.13/N78

Norgan, Susan

   Marketing management  : a European perspective  / Susan Norgan  . - Wokingham  : Addison-Wesley, 1994  . - 622 p. ; 23 cm

Сист. No: 13063
- 96 -
 Б3/65/O-16Тс

O'Brien, James A.

   Introduction to information systems  / James A. O'Brien  . - 7. ed. - Burr Ridge  : IRWIN, 1991  . - 511 p. с разл. паг. ; 25,5 cm

Сист. No: 13056
- 97 -
 Б3/339.13/P92

   Principles of marketing research  /   Edit. Richard P. Bagozzi  . - Cambridge  : Blackwell, 1994  . - 430 p. ; 25 cm

Сист. No: 13059
- 98 -
 Б3/339.13/Q16Wm

Quain, William et al.

   The marketing plane project manual  / William Quain, Glen R. Jarboe  . - St. Paul  : West Publishing Company, 1993  . - 147 p. ; 25.5 cm

Сист. No: 13089
- 99 -
 Ч3/339.13/R35Je

Reedy, Joel et al

   Electronic marketing. Integrating electronic resources into the marketing process  / Joel Reedy, Shauna Schullo, Kenneth Zimmerman  . - Fort Worth  : The Dryden Press, 2000  . - 466 p. ; 28 cm

   Index

Сист. No: 13073
- 100 -
 Б3/65.012  */R80Ия

Rosen, Ronald

   Strategic management  : An Introduction  / Ronald Rosen  . - London  : Pitman publishing, 1988  . - 197 p. ; 24.5 cm

   Glossary, Index

Сист. No: 13050
- 101 -
 Б3/65.012  */S53Тп

Sheldrake, John

   Management theory  : from Taylorism to Japanization  / John Sheldrake  . - London  : International Thomson Business Press, 1996  . - 225 p. ; 24.5 cm

   Bibliogr., index

Сист. No: 13088
- 102 -
 Б3/339.13/S61Ks

Simmonds, Kenneth

   Strategy and marketing: a case approach  : Instructor's manual  / Kenneth Simmonds  . - 2nd ed. - Oxford  : Philip Allan, 1986  . - 297 p. ; 24,5 cm

Сист. No: 13066
- 103 -
 Б3/339.13/S61Ks

Simonds, Kenneth

   Strategy and marketing  : a case approach  / Kenneth Simonds  . - 2. ed. - Oxford  : Philip Allan, 1986  . - 265 p. : with tabl. ; 24.5 cm

Сист. No: 13086
- 104 -
 Ч3/31/S68Те

Smailes, Joanne et al.

   Essential business statistics  / Joanne Smailes, Angela MacGrane  . - Harlow  : Financial Times Pitman Publishing, 2000  . - 258 p. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 13096
- 105 -
 Б3/334/S81Gm

Stanlake, G.

   Monopolies and restrictive practices  / G. Stanlake  . - Oxford  : Ginn, 1970  . - 44 p. ; 21.5 cm  . -   (Manchester economics project, 11)

Сист. No: 13084
- 106 -
 Б3/339/Т37

Terpstra, Vern

   International dimensions of marketing  / Vern Terpstra  . - 3. ed. - Belmont  : Wadsworth Publishing Company, 1993  . - 202 p. ; 22 cm  . -   (The international dimensions of business series)

Сист. No: 13080
- 107 -
 Ч3/338.24/T58Jn

Timmons, Jeffry A. et al.

   New venture creatiom  : entrepreneurship for the 21th century  / Jeffry A. Timmons, Stephen Spinelli  . - Boston  : MC Graw Hill, 2003  . - 700 p. ; 27.5 cm  + CD

   Index p.658 - 700

Сист. No: 13053
- 108 -
 Б3/339.13/T91

Tull, Donald S.

   Marketing research  : Measurement and method  / Donald S. Tull, Del. I. Hawkins  . - 6th ed. - New York  : Macmillan Publishing Company, 1993  . - 863 p. ; 23 cm

Сист. No: 13029
- 109 -
 Б3/338.24/Z66

Zikmund, William

   Business research methods  / William Zikmund  . - 3rd ed. - Orlando  : The Dryden Press, 1991  . - 742 p. ; 23 cm

Сист. No: 13019
- 110 -
 Б3/339.13/Z66We

Zikmund, William

   Exploring marketing research  / William Zikmund  . - 6th ed. - Fort Worth  : The Dryden Press, 1997  . - 739 p. ; 26.5 cm

   Glossary p. 717-718, Glossary of terms p. 718-730, Index p. 735-739

Сист. No: 13043
- 111 -
 Б3/339.13/Z66We, Ч3/339.13/Z66Уе

Zikmund, William G.

   Exploring marketing research  / William G. Zikmund  . - 7th ed. - Fort Worth  : The Dryden Press, 2000  . - 812 p. ; 27 cm

   Glossary p. 783-784 Glossary of terms p. 784-797 Index p. 809-812

Сист. No: 13044
- 112 -
 Б3/339.13/Z66Уе

Zikmund, William G.

   Essentials of marketing research  / William G. Zikmund  . - Fort Worth  : The Dryden Press, 1999  . - 422 p. ; 26 cm

   Glossary of terms, index

Сист. No: 13077
- 113 -
 Б3/339.13/Z66

Zikmund, William G. et al

   Marketing  : Instructor's manual  / William G. Zikmund, Michael Amico  . - 4th ed. - St. Paul  : West Publishing Company, 1993  . - 629 p. ; 28 cm

Сист. No: 13061
- 114 -
 Б3/339.13/Z66Wm

Zikmund, William G. et.al.

   Marketing  : instructor`s manual to accompany  / William G. Zikmund, Mchael de Amico  . - 5. ed. - Saint Paul  : West Publishing Company, 1996  . - 674 p. ; 25.5 cm

   Загл. на кор. M@rketing

Сист. No: 13075
- 115 -
 С/30/Д71Гт

Дойков, Васил Георгиев

   Турция  / Васил Георгиев Дойков  . - Силистра  : Ковачев, 2005  . - 160 с. : с 48 с. цв. ил. ; 23,5 см

Сист. No: 13120
- 116 -
 Арх/338.24/Е65, П/338.24/Е65, Ч3/338.24/Е65

Ениманев, Красимир

   Управление на фирмата  : Сборник лекции  / Красимир Ениманев  . - Русе  : Примакс, 2003  . - 199 с. ; 25 см

   Библиогр.с.194-195

Сист. No: 13147
- 117 -
 Ч2/33/И31е

   Идеалният екип, който работи като часовников механизъм  /   Прев.от англ. Десислав Джарков  . - София  : Локус Пъблишинг, 2005  . - 159 с. ; 22,5 см  . -   (Harvard business school press . Мениджмънт за конкретни резултати)

Сист. No: 12987
- 118 -
 С/339/И45в

   Износ и внос  : България - Германия  = Export and import : Bulgaria - Germany  . - София  : Национален статистически институт, 2002  . - 202 с. ; 27 см  . -   (Огледални сравнения : Mirror statistics, 3)

Сист. No: 13110
- 119 -
 П/339.13/О-70

Орлоев, Никола Ат.

   Маркетинг тезаурус  / Никола Ат. Орлоев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003 - 2005  . - 23 см

   Т.2 . Стратегия. Тактика  . - 2005  . - 198 с.

Сист. No: 13135
- 120 -
 П/316/П30, Ч2/316/П30Ти

Пачев, Ташо

   Икономическа социология  / Ташо Пачев  . - София  : Тракия-М, 2001  . - 236 с. ; 21 см

Сист. No: 7288
- 121 -
 Ч2/33/П50п

   Печелившите преговори, които запазват добрите отношения  /   Прев. от англ. ез. Ралица Кариева  . - София  : Локус Пъблишинг, 2005  . - 159 с. ; 22 см  . -   (Harvard business school press . Мениджмънт за конкретни резултати)

Сист. No: 12988
- 122 -
 С/31/С73с

   Статистически справочник  /   Отг.ред. М. Алексиева, Б. Богданов  и др. - София  : Национален статистически институт, 2005  . - 322 с. ; 16,5 см

Сист. No: 13111
- 123 -
 Ч2/30/Х79Сс

Христова, Светлинка и др.

   Социална политика  / Светлинка Христова, Христо Йорданов Христов  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : СИЕЛА, Б. г. - 219 с. ; 23 см

   Библиогр. с.217 - 218

Сист. No: 13104

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 124 -
 Б3/519/K26Ls

Kazimer, Leonard J.

   Schaum's outline of theory and problems  / Leonard J. Kazimer  . - 3. ed. - New York  : McGraw-Hill, 1995  . - 410 p. ; 27.5 cm  . -   (Shaum`s outline series)

   Append. 1 - 11, Index

Сист. No: 13058
- 125 -
 Б3/51/K59Tl

Knapp, Thomas R.

   Learning statistics through playing cards  / Thomas R. Knapp  . - Thousand Oaks  : SAGE Publications, 1996  . - 99 p. ; 21cm

   Ind. of terms; bibliogr.

Сист. No: 13083
- 126 -
 П/51/P93

   Proceedings of the Third International Conference Creativity in Mathematics education and the education of gifted students  /   Под общ. ред. Emiliya Velikova  . - Rousse  : University of Rousse, 2003  . - 391 p. ; 20 cm

   Пособието е издадено и на CD - 127 -
 Ч3/31/S68Те

Smailes, Joanne et al.

   Essential business statistics  / Joanne Smailes, Angela MacGrane  . - Harlow  : Financial Times Pitman Publishing, 2000  . - 258 p. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 13096

- 128 -
 Б1/51(022)/В64, Б1/51(022)В64

   Висша математика  / Спас Манолов Миланов  . - 2 стер. изд. - София  : Техника, 1977  . - 21,5 см

   Ч.2. - 1977  . - 464 с

Сист. No: 2047
- 129 -
 Б1/51(022)/В64

   Висша математика  / Венера С. Димова-Нанчева  . - София  : "Техника", 1973  . - 22,5 см

   Ч.1. - 1973  . - 395 с.

Сист. No: 6888
- 130 -
 Б1/51(022)/В64

   Висша математика  / Спас Манолов Миланов  . - София  : "Техника", 1973  . - 22 см

   Ч.2. - 1973  . - 425 с.

Сист. No: 6889
- 131 -
ЦБ  55662

Генчев, Тодор Георгиев

   Обикновени диференциални уравнения  / Тодор Георгиев Генчев  . - 3. стер. изд. - София  : Св.Климент Охридски, 1999  . - 474 с. ; 19,5 см

   Библиогр. с. 471-472 . - Предм. указ. с. 473-474 Инв. № 120000025029 - по проект

Сист. No: 13151
- 132 -
 , П/51(0/Д26, П/51/Д26т

   Дванадесет теми за алтернативния изпит по математика в РУ "Ангел Кънчев"  : Сборник  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 28 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф

Сист. No: 6196
- 133 -
 Арх/517/Е22Вс, П/517/Е22Вс

Евтимова, Веселина

   Системи линейни уравнения  : (Ръководство за решаване на задачи)  / Веселина Евтимова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 30 с. ; 21 см

Сист. No: 13144
- 134 -
 Б1/517/Р97

Костова, Виолета и др.

   Ръководство за упражнения по математичен анализ  / Виолета Костова  и др. - Русе  : ВТУ А.кънчев, 1992  . - 21,5 см

   Ч.1  . - 1992  . - 89 с.

Сист. No: 2040
- 135 -
 Арх/51/К86Мв, П/51/К86Мв, П1/51/К86Мв

Костова, Милена

   Векторна алгебра.Права в равнина.Равнина в пространството.Права в пространството  : (Ръководство за решаване на задачи)  / Милена Костова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 64 с. ; 21 см

Сист. No: 13137
- 136 -
 Б1/51(022)/В64

Петрова-Денева, Ана

   Висша математика  / Ана Петрова-Денева  и др. - 2 стер. изд. - София  : Техника, 1977  . - 21.5 см

   Ч. 5 . Специални глави  . - 1977  . - 399 с.

Сист. No: 2956
- 137 -
 П/517/П76Кс

Попов, Кирил

   Студии на БИАП  : Математически науки  / Кирил Попов  ; Прев.и ред. Иван Димовски  ; Обща ред.и библиогр.анализ  Михаил Константинов  . - София  : Б.и., 2005  . - 23,5 см

   Библиогр.с. 351-352

   Т.7. Основни проблеми на външната балистика в светлината на модерната математика  . - 2005  . - 352 с.

Сист. No: 13148
- 138 -
 Б1/517/Р97

   Ръководство за упражнения по математичен анализ  / Стефан Генчев  и др. - 2. прераб. изд. - Русе  : ВТУ А.Кънчев, 1992  . - 21 см

   Ч.2. - 1992  . - 120 с

Сист. No: 2041
- 139 -
 П/519.85/Ц80См

Цонев, Стоян и др.

   Методи за оптимизация  / Стоян Цонев Цонев  и др. - 2. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 247 с. ; 20 см  . -   (Библиотека за докторанта)

   Проект: Създаване на университетска система за осигуряване качеството на обучение Библиогр. с. 239-246

Сист. No: 13154

Опазване на растителния и животински свят.Екология.

- 140 -
 П/504/М39Ие

Матев, Иван Борисов и др.

   Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда  / Иван Борисов Матев, Диана Йовчева Ганева, Добромир Георгиев Ганев  . - София-Москва  : Пенсофт, 2004  . - 249 с.

   С прил. и библиогр.

Сист. No: 13126
- 141 -
 П/504.056/Х79

Христова , Даниела

   Ръководство за упражнения по екология  / Даниела Христова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 63 с. ; 20 см

Сист. No: 13139

Физика.Физика на твърдото тяло.Физика на металите.

- 142 -
 Ч2/53/А37Ас

Айнщайн, Алберт

   Специална и обща теория на относителността  : Популярно изложение  / Алберт Айнщайн  ; Прев. Михаил Бушев  . - 2. изд. - София  : Прометей - И.Л., 2005  . - 173 с. ; 20 см

Сист. No: 13101
- 143 -
ЦБ  55632

Попов, Дмитрий Николаевич и др.

   Гидромеханика  : Учебник для вузов  / Дмитрий Николаевич Попов, Сергей Семенович Панаиотти, Михаил Вячеславович Рябин  ; Под ред. на  Дмитрий Николаевич Попов  . - 2. стер. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . -   (Механика в техническом университете, Вып. 8)

Сист. No: 13108
- 144 -
 Ч2/52/Р61Мл

Рикар, Матийо

   Лотосът и квантът  : Големият взрив и просветлеността  / Матийо Рикар, Трин Сюан Тхуан  ; Прев. от фр. Евгения Грекова  ; Ред. Данчо Господинов  . - София  : Изток Запад, 2005  . - 424 с. ; 22 см

Сист. No: 13099

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 145 -
 Б1/531/534/Б94, П/531/534/Б94

Бъчваров, Стефан Николов

   Механика  / Стефан Николов Бъчваров  . - София  : Стандартизация Принт ЕООД, 2001 -  . - 24 см

   Ч.1 . Теоретична механика.статика, кинематика,динамика на точка  . - 2001  . - 391 с.

Сист. No: 8691
- 146 -
 Арх/531/534/Д26и, Б1/531/534/Д26и, П/531/534/Д26и

   Дванадесет изпитна теста по механика  : Ръководство  / Борис Гергов Белниколовски  и др. - София  : ТУ - София, 2004  . - 134 с. ; 20 см

Сист. No: 13014
- 147 -
 Б1/531/Т49

   Теоретична механика  / Марко Тодоров  . - Русе  : ВИММЕСС, 1980  . - 21 см

   Ч.2 . Динамика  . - 1980  . - 212 с.

Сист. No: 4021

Химия.Физикохимия.Експериментална химия.

- 148 -
 П/541/Р18Нф

Раев, Никола Димитров

   Физикохимия  : Учебник за ВУЗ : В 3 тома  / Никола Димитров Раев  . - Пловдив  : АИ на УХТ - Пловдив, 2004 -  . - 21 см

   Т. 1  . - 2004  . - 381 с. : с форм., граф., сх.

Сист. No: 13119

Биологични науки.Ботаника.Зоология.

- 149 -
 Ч2/57/Б45

   Биология  : Учебник за 9 клас на ЕСПУ  / Павел Атанасов Ангелов  и др. - София  : Народна просвета, 1989  . - 197 с. ; 21 см

Сист. No: 13141

Медицина.Кинезитерапия.Спорт.

- 150 -
ЦБ  55631

Hagedorn, Rosemary

   Tools for practice in occupational therapy  : A structured approach to core skills and processes  / Rosemary Hagedorn  . - Edinburgh  : Churchill Livingstone, 2000  . - 326 p. ; 25 cm

   По проект

Сист. No: 13012
- 151 -
ЦБ  55629

   Occupational therapy and mental health  /   Edit. Jennifer Creek  . - 3rd ed. - Edinburgh  : Churchill Livingstone, 2005  . - 603 p. ; 25 cm

   По проект

Сист. No: 13011
- 152 -
ЦБ  55628

   Occupational therapy and physical dysfunction  : Principles, skills and practice  /   Edit. Annie Turner  . - 5th ed. - Edinburgh  : Churchill Livingstone, 2005  . - 666 p. ; 25 cm

   По проект

Сист. No: 13009
- 153 -
ЦБ  55630

   Occupational therapy without borders  : learning from the spirit of survivors  /   Ed. Kronenbergq Frank, et al. - Edinburgh  : Elsevier, 2005  . - 461 p. ; 24.5 cm

   По проект Index p. 455 - 461

Сист. No: 13010
- 154 -
ЦБ  І  3209

   Quick reference dictionary for occupational therapy  /   Edit. Karen Jacobs, Laela Jacobs  . - 4th ed. - Thorofare  : Slack Incorporated, 2004  . - 589 p. ; 17,5 cm

   По проект

Сист. No: 13018
- 155 -
ЦБ  ІІ  2605

Ribski, Melinda

   Kinesiologi for occupational therapy  / Melinda Ribski  . - Thorofare  : Slack Incorporated, 2004  . - 252 p. ; 28 cm  + CD

   По проект Ind. p.243 - 252

Сист. No: 13013
- 156 -
 Ч2/159.92/Д51

Джефърс, Сюзън

   Освободи се от страха  : динамични техники за превръщане на страха, нерешителността и гнева в сила, действие и любов  / Сюзън Джефърс  ; Прев. Ангелинка Василева  . - София  : Кибеа, 1999  . - 272 с. ; 20 см  . -   (Познай себе си)

Сист. No: 12994
- 157 -
 Ч2/159.923/К63Мл

Клайн, Мелани

   Любов, завист, благодарност  : Избрани статии  / Мелани Клайн  ; Състав., ред. Орлин Тодоров  ; Прев. Александра Багашева  . - София  : Лик, 2005  . - 310 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 308-310

Сист. No: 13106
- 158 -
 Ч2/61/К89Чм

Крамер, Чарлз

   Мастерство психотерапии  : как стать творческим и эффективным психотерапевнтом  / Чарлз Крамер  = Therapeutic mastery : becoming a more creative and effective psyhotherapist  / Kramer, Charles H. - Санкт-Петербург  : Питер, 2003  . - 240 с. ; 24 см  . -   (Золотой фонд психотерапии)

   Библиогр., предм. ук.

Сист. No: 12977

Техника-общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 159 -
 П/62/П89

   Проверка на общотехническата подготовка  : Изпитен тест  / Стоян Цонев Цонев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 82 с. ; 20 см

Сист. No: 7787

Хидравлика.Пневматика.Хидравлични машини и задвижвания.

- 160 -
 П/532/Г15Гт

Гаджев, Георги и др.

   Турбулентни течения  : теория и приложения  / Георги Гаджев, Румен Гаджев  = Turbulent flows: theory and applications  . - София  : Земиздат, 2004  . - 293 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 287-288

Сист. No: 13115
- 161 -
 С/626/627/К92Пн

Кръстев, Петко и др.

   Наръчник по хидрометрия на напоителните системи  / Петко Кръстев, Тинко Тинчев  . - Русе, 1992  . - 244 с. ; 21 см

Сист. No: 13155

Електротехника.Електроснабдяване.Електрически прибори,машини.

- 162 -
 Уч/621.3/И21Ср

Иванов, Сергей

   Ръководство за лабораторни упражнения по електрически подстанции  / Сергей Иванов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1990  . - 97 с. ; 21,5 см

Сист. No: 13017
- 163 -
 П1/621.31/М74, Уч/621.31/М74Лс

Михайлов, Л.Д.

   Сборник задачи по електрически подстанции  / Л.Д. Михайлов, С.Б. Иванов  . - Русе  : ТУ Русе, 1992  . - 90 с. ; 21 см

Сист. No: 6024
- 164 -
 П/658/Ф64

Флоров, Ванчо

   Профилактика на енергийни съоръжения  : Метод на шумовата емисия  / Ванчо Флоров  . - София  : Терматест-Флоров и син СД, 2005  . - 172 с.: ил. ; 21 см

   Библ. с. 168-172

Сист. No: 13149

Електроника.Радиотехника.Телевизия.

- 165 -
 С/378/B42

   Beng course in electronics  /   Edit. Stoyan Kazandjiev  . - Rousse  : RU, 2000  . - 89 p. ; 20 cm

   ECTS: European Credit Transfer System

Сист. No: 13132
- 166 -
ЦБ  ІІ  2606

   Twenty seven] 27th ISSE 2004. IEEE international spring seminar on electronics technology ISSE, Bankya, 13-16 May, 2004  : Meeting of challenges of electronics technology progress. Conference proceedings. Proceedings  /   Ed. Tamara Pencheva, et al. - София  : ТУ - София, 2004  . - 28 cm  . -   (Annual school. Lectures. ISSN 0861-0797, V. 24)

   Библиогр. сл. всеки доклад

   Book 1  . - 2004  . - 1 - 176 p.

Сист. No: 13112
- 167 -
ЦБ  ІІ  2606

   Twenty seven] 27th ISSE 2004. IEEE international spring seminar on electronics technology ISSE, Bankya, 13-16 May, 2004  : Meeting of challenges of electronics technology progress. Conference proceedings. Proceedings  /   Ed. Tamara Pencheva, et al. - София  : ТУ - София, 2004  . - 28 cm  . -   (Annual scool. Lectures. ISSN 0861-0797, V. 24)

   Библиогр. сл. всеки доклад

   Book 2  . - 2004  . - 177 - 376 p.

Сист. No: 13113
- 168 -
ЦБ  ІІ  2606

   Twenty seven] 27th ISSE 2004. IEEE international spring seminar on electronics technology ISSE, Bankya, 13-16 May, 2004  : Meeting of challenges of electronics technology progress. Conference proceedings. Proceedings  /   Ed. Tamara Pencheva, et al. - София  : ТУ - София, 2004  . - 28 cm  . -   (Annual scool. Lectures. ISSN 0861-0797)

   Библиогр. сл. всеки доклад

   Book 3  . - 2004  . - 377 - 586 p. + CD

Сист. No: 13114
- 169 -
ЦБ  55625П/621.396/М79р

   Мобилни радиомрежи  / Любомир Добош  и др. ; Прев. Иван Филипов Проданов  . - София  : Джейв Трейд, 2005  . - 383 с. ; 24,5 см

   По проект инв. № 120000023075 Списък на съкращ., библиогр.

Сист. No: 12975
- 170 -
 Арх/621.39/О80, П/621.39/О80, П1/621.39/О80, Уч/621.39/О80

Осиковски, Божидар

   Сигнали и системи  : Ръководство за упражнения  / Божидар Осиковски, Иван Евстатиев, Явор Нейков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 66 с. ; 19 см

Сист. No: 9807
- 171 -
 С/378/С56к

   Специалност Комуникационна техника и технологии  : Образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър  /   Под ред. на  Михаил Илиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 118 с. ; 20 см  . -   (ECTS: European Credit Transfer System)

Сист. No: 13124

Машинни елементи.Механични задвижвания.Машинно чертане и проектиране

- 172 -
 П/532/Г15Гт

Гаджев, Георги и др.

   Турбулентни течения  : теория и приложения  / Георги Гаджев, Румен Гаджев  = Turbulent flows: theory and applications  . - София  : Земиздат, 2004  . - 293 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 287-288

Сист. No: 13115
- 173 -
 Б1/621.7:744/Т5, Гр/621.7:744/Т5, Гр1/621.7:744/Т53, Гр1/621.7:744/Т53ч, П1/621.7:744/Т5, П1/621.7:744/Т53

Енчева, Виолета Стойнева

   Техническо чертане  : Ръководство за упражнения за машинни специалности  / Виолета Стойнева Енчева  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1999  . - 75 см  ; 22 х 32 см

Сист. No: 6040
- 174 -
 П/621.9/З-30Ик

Замфиров, Иван

   Конструиране на машинни приспособления  / Иван Замфиров  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 142 с. ; 21 см  . -   (TEMPUS JEP 12417-97)

Сист. No: 13153

Транспорт и транпортни средства.Автомобили,трактори и кари.ДВГ.

- 175 -
ЦБ  55626

   Fuel cells for automative application  /   Ed. by  R. H. Thring  . - London  : Professional engineering publishing, 2004  . - 180 p. ; 24 cm

Сист. No: 12976

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 176 -
 Ч3/65/E81

Estes, Villiam K.

   Statistical models in behavioral research  / Villiam K. Estes  . - Hillsdale  : Lawrense erlabaum associates, 1991  . - 159 p. ; 23 cm

   Index p.152-159

Сист. No: 13041
- 177 -
 Б3/65/G22

Garratt, Sally

   Manage Your Time  / Sally Garratt  . - London  : Fontana/Collins, 1985  . - 160 p. ; 19,5 cm

   Index p.157-158

Сист. No: 13025
- 178 -
 Б3/65.012  */H25

Hardy, Cynthia

   Managing strategic action  : Mobilizing change: concepts, readings and cases  / Cynthia Hardy  . - London  : SAGE Publications, 1994  . - 468 p. ; 24 cm

Сист. No: 13049
- 179 -
 Б3/65.012  */L59

Lessem, Ronnie

   Global management principles  / Ronnie Lessem  . - New York  : Prentice Hall, 1989  . - 727 p. ; 23 cm

   Index p. 717-727

Сист. No: 13026
- 180 -
 Б3/65.012  */L59

Lessem, Ronnie

   Developmental management  : Principles of holistic business  / Ronnie Lessem  . - Oxford  : Basil Blackwell, 1990  . - 265 p. ; 23 cm

   Index p.259-265

Сист. No: 13031
- 181 -
 Б3/65.012  */M24d

   Management development and training handbook  /   Edit. Bernard Taylor, Gordon Lippitt  . - 2nd ed. - London  : McGraw-Hill, 1984  . - 520 p.: index  ; 25 cm

Сист. No: 13081
- 182 -
 Арх/658/Д14Ии, П/658/Д14Ии, Ч3/658/Д14Ии

Даков, Иван

   Индустриален инженеринг  / Иван Даков, Красимир Ениманев  ; Науч. ред. Борислава Колчагова  ; Ред. Иван Йорданов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 243 с. ; 27 см

   Библиогр. с. 234-236

Сист. No: 13157
- 183 -
 Ч2/33/И31е

   Идеалният екип, който работи като часовников механизъм  /   Прев.от англ. Десислав Джарков  . - София  : Локус Пъблишинг, 2005  . - 159 с. ; 22,5 см  . -   (Harvard business school press . Мениджмънт за конкретни резултати)

Сист. No: 12987
- 184 -
 Ч2/33/П50п

   Печелившите преговори, които запазват добрите отношения  /   Прев. от англ. ез. Ралица Кариева  . - София  : Локус Пъблишинг, 2005  . - 159 с. ; 22 см  . -   (Harvard business school press . Мениджмънт за конкретни резултати)

Сист. No: 12988
- 185 -
 Ч2/159.9/С82Ап

Столяренко, Алексей Михайлович и др.

   Психология менеджмента  : Учебное пособие для студентов вузов  / Алексей Михайлович Столяренко, Нодари Дарчоевич Амаглобели  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2005  . - 608 с. ; 21 см

   Библиогр.

Сист. No: 13002
- 186 -
 Ч2/65/С83В-о

Стоянов, Валери

   Организационна психология  : актуални проблеми  / Валери Стоянов  ; Ред. Галина Дроснева  . - София  : Псидо, 2005  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр.

Сист. No: 12981

Кибернетика.Финна механика.

- 187 -
 П/681.32/П86В-3

Притам, В.В.

   Защитни стени и сигурност в Интернет  / В. В. Притам  . - София  : Дуо Дизайн ООД, 2004  . - 352 с. ; 23 см

   С прил. - Азб. указ.

Сист. No: 13125

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 188 -
 Арх/621.9/З30, П/621.9/З30, П1/621.9/З30, Уч/621.9/З30

Замфиров, Иван

   Технологична екипировка  : Учебник  / Иван Замфиров  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 207 с. ; 20 см

Сист. No: 10721
- 189 -
 Арх/621.9/И21, П/621.9/И21, П1/621.9/И21, П1/621.9/И21Вр

Иванов, Велико Колев

   Режещи инструменти  / Велико Колев Иванов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1998  . - 141 с., 18 см  ; 141 с., 18 см  . -   (TEMPUS JEP 12417-97)

Сист. No: 5768

Езикознание.Филология.Литература

- 190 -
 Б3/820/899/A60р

Anonymus

   Primary colors  : a novel of politics  / Anonymus  . - London  : Vintage, 1996  . - 336 p. ; 20 cm

Сист. No: 13047
- 191 -
ЦБ  ІІ  2607

   Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber(DSH)  : Wissenschaftssprachliche Strukturen, Bearbeitung von Lese- und Hortexten sowie Texte und Aufgaben fur die mundliche Prufung  /   Състав. Lothar Jung  . - Plovdiv  : Lettera, 2000  . - 176 p. ; 27 cm

Сист. No: 13133
- 192 -
ЦБ  І  3209

   Quick reference dictionary for occupational therapy  /   Edit. Karen Jacobs, Laela Jacobs  . - 4th ed. - Thorofare  : Slack Incorporated, 2004  . - 589 p. ; 17,5 cm

   По проект

Сист. No: 13018
- 193 -
 П/803.0/T82

   Trainingsbuch fur testDaf  : Die deutschprufung fur das studium an hochschulen in deutschland  / Maria Antonova, et al. - Plovdiv  : Lettera, 2003  . - 167 p. ; 28 sm

Сист. No: 13134
- 194 -
ЦБ  55657

Аристотел

   За поетическото изкуство  / Аристотел  ; Встъпит. студ., комент., прев от старогр. Александър Ничев  . - София  : Софи-Р, 1993  . - 135 с. ; 21 см

Сист. No: 13121
- 195 -
 С2/820/899-84/Б51о

   Блясъци на остроумието  : сентенции и афоризми от цял свят и от всички епохи  /   Състав., прев. Жанета Шинкова  ; Ил. Иван Газдов  . - София  : Кибеа, 2004  . - 725 с. : с ил. ; 20 см

   Двуезично издание

Сист. No: 12995
- 196 -
ЦБ  55659

Булгаков, Михаил

   Театрален роман  : Роман  /   ; Животът на господин дьо Молиер  : [Биографичен роман]  / М  : Прев. Лиляна Минкова  . - 3. изд. - София  : Интерпринт, 1989  . - 254 с. ; 21 см

Сист. No: 13136
- 197 -
 С/808.67(03)/Б92е

   Български етимологичен речник  . - София  : БАН, 1971  . - 21 см

   Т.2 . И - Крепя  /   Състав.  Владимир Иванов Георгиев  и др. ; Ред.  Владимир Иванов Георгиев  . - 1979  . - 740 с.

Сист. No: 13128
- 198 -
 С/808.67(03)/Б92е

   Български етимологичен речник  . - София  : БАН, 1971  . - 21 см

   Т.3 . Крес - Минго  /   Състав.  Владимир Иванов Георгиев  и др. ; Ред.  Владимир Иванов Георгиев  . - 1986  . - 800 с.

Сист. No: 13129
- 199 -
 П/808.67/Г82

Григорова, Мария и др.

   Български език за чужденци  : Тестове за ниво. Книга за самостоятелни упражнения  / Мария Григорова, Аспазия Крумова Борисова, Диана Дончева Фингарова  . - София  : Д-р Иван Богоров, 2003  . - 119 с. ; 23 см

Сист. No: 13150
- 200 -
ЦБ  55660Ч2/820/899/Е43Уи

Еко, Умберто

   Името на розата  / Умберто Еко  ; Прев. Никола Иванов  . - София  : Дневен труд, 2005  . - 472 с. ; 21 см  . -   (Златна колекция ХХ век)

Сист. No: 13138
- 201 -
ЦБ  55654

Куелю, Паулу

   Захир  : Роман  / Паулу Куелю  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 304 с. ; 20,5 см  . -   (Библиотека Паулу Куелю, 8)

Сист. No: 13116
- 202 -
ЦБ  55655

Мърдок, Айрис

   Падение, но с чест  : Роман  / Айрис Мърдок  . - София  : Рива, 2005  . - 456 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13117
- 203 -
ЦБ  55656

Мърдок, Айрис

   Святата и скверната машина на любовта  : Роман  / Айрис Мърдок  . - София  : Рива, 2003  . - 384 с. ; 20 см

Сист. No: 13118
- 204 -
 Арх/37/Н45, Б2/372.46/Н45, П/37/Н45Ел, Ч2/372.46/Н45, Ч2/372.46/Н45Ел

Недкова, Емилия и др.

   Лексикалната работа в урока по литература 2-4 клас  : За учителя  / Емилия Недкова, Красимира Георгиева  . - Русе  : Обучение, 2005  . - 111 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 111

Сист. No: 13145
- 205 -
ЦБ  55661

Пузо, Марио

   Сицилианецът  / Марио Пузо  ; Прев. от англ. ез. Весела Прошкова  . - София  : Народна младеж, 1990  . - 333 с. ; 20 см

Сист. No: 13143
- 206 -
ЦБ  54690

Уайлд, Оскар

   Афоризми  / Оскар Уайлд  ; Прев. Жанета Шинкова  . - София  : Кибеа, 2002  . - 509 с. ; 20 см  . -   (Оракул)

Сист. No: 9904

История. Георафия. Биографии

- 207 -
 П/32/Б30-Зг

Бацаров, Здравко

   Геополитически системи  / Здравко Бацаров  . - София  : ТВР-Принт, 1999  . - 256 с. ; 24 см

Сист. No: 13127
- 208 -
ЦБ  55659

Булгаков, Михаил

   Театрален роман  : Роман  /   ; Животът на господин дьо Молиер  : [Биографичен роман]  / М  : Прев. Лиляна Минкова  . - 3. изд. - София  : Интерпринт, 1989  . - 254 с. ; 21 см

Сист. No: 13136
- 209 -
 Ч2/949.72/Д59

Димитров, Божидар

   Дванадесет] 12 мита в българската история  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация КОМ, 2005  . - 143 с. ; 23,5 см

Сист. No: 13100
- 210 -
 Ч2/949.72/Д59

Димитров, Божидар

   Разказ за историята на България  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация КОМ, 2005  . - 280 с. : със сн. ; 28,5 см

Сист. No: 13103
- 211 -
 С/30/Д71Гт

Дойков, Васил Георгиев

   Турция  / Васил Георгиев Дойков  . - Силистра  : Ковачев, 2005  . - 160 с. : с 48 с. цв. ил. ; 23,5 см

Сист. No: 13120
- 212 -
ЦБ  54739Б2/93/Д94Ж-о, Б3/93/Д94Ж-о

Душков, Живодар

   Отблясъци от един пожар  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Авангард принт, 2002  . - 187 с. ; 19 см

Сист. No: 9560
- 213 -
 Арх/949.72/Д94, Б2/949.72/Д94Жп, П/949.72/Д94, Ч2/949.72/Д94

Душков, Живодар

   Проблеми на Българското възраждане  : Учебно помагало  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 164 с. ; 20 см

Сист. No: 9582
- 214 -
 С/9/Р15Ир

Радков, Иван Кънчев

   Русенските кметове 1878-2005  / Иван Кънчев Радков, Любомир Златанов Златев  . - Русе  : Държавен архив - Русе, 2005  . - 179 с. : със сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 174-175

Сист. No: 13156
- 215 -
 Ч2/949.72/Р43

Рашев, Рашо

   Прабългарите през V-VII век  / Рашо Рашев  . - 3.изд. - София  : ОРБЕЛ, 2005  . - 352 с. : с ил. ; 23,5 см

Сист. No: 13102
- 216 -
 Б5/94/Ц34Пе

Цветков, Пламен С.

   Европа през ХХ век  : Политическа и дипломатическа история на европейските държави от Първата световна война до падането на Берлинската стена, 1914 - 1995 : в две части  / Пламен С. Цветков  . - София  : Нов Български университет, 2002 - 2003  . - 23,5 см

   Показ. с. 468 - 488

   Ч. ІІ  . - 2003  . - 488 с.

Сист. No: 12974

Компютри. Програмни продукти

- 217 -
 Ч3/339.13/R35Je

Reedy, Joel et al

   Electronic marketing. Integrating electronic resources into the marketing process  / Joel Reedy, Shauna Schullo, Kenneth Zimmerman  . - Fort Worth  : The Dryden Press, 2000  . - 466 p. ; 28 cm

   Index

Сист. No: 13073
- 218 -
 П/004/В64Дв

Вискас, Джон Л.

   Всичко за Microsoft Office Access 2003  / Джон Л. Вискас  ; Прев. Тодор Туков  и др. - София  : СофтПрес, 2004  . - 24 см

   Т.2  . - 2005  . - 800 с.

Сист. No: 13123
- 219 -
 П/004/В64Дв

Вискас, Джон Л.

   Всичко за Microsoft Office Access 2003  / Джон Л. Вискас  ; Прев. Тодор Туков  и др. - София  : СофтПрес, 2004  . - 24 см

   Т.1  . - 2004  . - 840 с. + CD

Сист. No: 13131
- 220 -
 П/681.32/П86В-3

Притам, В.В.

   Защитни стени и сигурност в Интернет  / В. В. Притам  . - София  : Дуо Дизайн ООД, 2004  . - 352 с. ; 23 см

   С прил. - Азб. указ.

Сист. No: 13125
- 221 -
 С/004/Ч67Бп

Червеняков, Борислав

   Приложна компютърна грамотност. Универсално ръководство за практически курс и ускорена самоподготовка  : Windows, Word 2002/2000/97, Excel 2002/2000/97, Интернет  / Борислав Червеняков  . - 2. доп. изд. - София  : Спокон, 2005  . - 528 с. ; 24 см  + CD

   С термин. речник; Азб. показалец

Сист. No: 13130

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 222 -
 Ч3/37/I69n

   An introduction to numeracy teaching  . - London  : ALBSU, 1982  . - 64 P. ; 21 cm

Сист. No: 13085
- 223 -
 С/378/B42

   Beng course in electronics  /   Edit. Stoyan Kazandjiev  . - Rousse  : RU, 2000  . - 89 p. ; 20 cm

   ECTS: European Credit Transfer System

Сист. No: 13132
- 224 -
 С/378/К46с

   Каталог на студентите с най-добра подготовка и докторанти в Република България 2000  /   Състав. Валерий Гигов, Людмил Ковачев  . - София  : Анрипо, 2001  . - 116 с. ; 21 см

Сист. No: 13140
- 225 -
 Ч2/37/К48Си

Кашлев, Сергей Семенович

   Интерактивные методы обучения педагогике  / Сергей Семенович Кашлев  . - Минск  : Вышэйшая школа, 2004  . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр.

Сист. No: 13005
- 226 -
 П/62/П89

   Проверка на общотехническата подготовка  : Изпитен тест  / Стоян Цонев Цонев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 82 с. ; 20 см

Сист. No: 7787
- 227 -
 С/378/С56е

   Специалност електроника  : Образователно-квалификационна степен бакалавър  /   Съставители  Красимира Щерева, Нина Бенчева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 89 с. ; 20 см  . -   (ECTS: European Credit Transfer System)

Сист. No: 13142
- 228 -
 С/378/С56к

   Специалност Комуникационна техника и технологии  : Образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър  /   Под ред. на  Михаил Илиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 118 с. ; 20 см  . -   (ECTS: European Credit Transfer System)

Сист. No: 13124

Строителство.Строителни материали.Строително-монтажни работи

- 229 -
ЦБ  55633

Брюханов, Олег Николаевич и др.

   Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения  : Учебник  / Олег Николаевич Брюханов, А. И. Плужников  . - Москва  : ИНФРА-М, 2005  . - 256 с. ; 22 см  . -   (Среднее професиональное образование)

Сист. No: 13109

 Индекс по АВТОРИ

Aaker, David A. 46 77 
Adcock, Dennis 82 
Albaum, Gerald 47 
Algado, Salvador Simo 153 
Amico, Mchael de 114 
Amico, Michael 113 
Anonymus 190 
Antonova, Maria 193 
Assael, Henry 48 
Bagozzi, Richard P. 97 
Baines, Paul 49 
Blythe, Jim 50 
Bradfield, Ray 82 
Bradley, Frank 51 
Brassington, Frances 52 
Cannon, Tom 53 
Chansakar, Bal 49 
Chee, Harold 54 
Chisnall, Peter 55 
Chisnall, Peter M. 56 
Churchill, Gilbert A. 57 58 59 
Cooper, Harris 60 
Craig, C. Samuel 61 
Cranston, Ross 62 
Crask, Melvin 63 
Creek, Jennifer 151 
Crimp, Margaret 64 
Czinkota, Michael R. 65 
Davies, F. R. 32 
Day, George S. 46 77 
Diamantopoulos, Adamantios 66 
Dibb, Sally 80 
Doane, David P. 67 
Douglas, Susan P. 61 
Doyle, Peter 68 
Duerr, Edwin 47 
Estes, Villiam K. 176 
et al. 153 166 167 168 193 
Evans, Martin 93 
Ferrell,O.C. 80 
Fifield, Paul 69 
Fletcher, Keith 70 
Fox, Richard J. 63 
French, Derek 83 
Garratt, Sally 177 
Gates, Roger 85 86 87 88 89 
Georgieva, Neli 166 167 168 
Goodwin, Barbara 33 
Hagedorn, Rosemary 150 
Halborg, Al 82 
Harbury, Colin 78 
Hardy, Cynthia 71 178 
Harris, Rod 54 
Hartley, Robert F. 72 
Hawkins, Del. I. 108 
Hill, Elizabeth 84 
Ivancheva, Weselka 166 167 168 
Ivanova, Radka 193 
Jacobs, Karen 154 192 
Jacobs, Laela 154 192 
Jarboe, Glen R. 98 
Judd, Charles M. 73 
Jung, Lothar 191 
Kazandjiev, Stoyan 165 223 
Kazimer, Leonard J. 124 
Kidder, Louise H. 73 
Kinnear, Thomas C. 74 75 
Knapp, Thomas R. 76 125 
Kronenbergq Frank 153 
Kumar, V. 77 
Lazarou, Elisabeth 193 
Lessem, Ronnie 179 180 
Lippitt, Gordon 181 
Lipsey, Richard G. 78 
MacGrane, Angela 104 127 
Malhotra, Naresh K. 79 
Mathieson, Kieran 67 
Mayson, Stephen W. 83 
McCormack, Brenda 84 
McDaniel, Carl 85 86 87 88 89 
McDonald, Malcolm H.B. 90 
Miller, Chip E. 91 92 
Moutinho, Luiz 93 
Mudie, Peter 94 
Murdsheva, Stanka 193 
Norgan, Susan 95 
O'Brien, James A. 96 
Pencheva, Tamara 166 167 168 
Pettitt, Stephen 52 
Pollard, Nick 153 
Pride, William M. 80 
Quain, William 98 
Reedy, Joel 99 217 
Ribski, Melinda 155 
Ronkainen, Ilkka A. 65 
Rosen, Ronald 100 
Ross, Caroline 82 
Schlegelmilch, Bodo B. 66 
Schullo, Shauna 99 217 
Sheldrake, John 101 
Simkin, Lyndon 80 
Simmonds, Kenneth 102 
Simonds, Kenneth 103 
Smailes, Joanne 104 127 
Smith, Eliot R. 73 
Spinelli, Stephen 107 
Stanlake, G. 105 
Stout, Roy G. 63 
Strandskov, Jesper 47 
Taylor, Bernard 181 
Taylor, james R. 75 
Taylor, James Ronald 74 
Terpstra, Vern 106 
Thring, R. H. 175 
Timmons, Jeffry A. 107 
Todorova, Velimira 166 167 168 
Tomas, Michael J. 81 
Tracy, Ronald 67 
Tull, Donald S. 108 
Turner, Annie 152 
Velikova, Emiliya 126 
Westen, Drew I. 3 
Zikmund, William 109 110 
Zikmund, William G. 111 112 113 114 
Zimmerman, Kenneth 99 217 
Айнщайн, Алберт 142 
Алексиева, М. 122 
Амаглобели, Нодари Дарчоевич 23 185 
Ангелов, Никола Атанасов 159 226 
Ангелов, Павел Атанасов 149 
Ангелова, Емилия Ангелова 159 226 
Андреева, Людмила 16 
Аристотел 194 
Багашева, Александра 10 157 
Баев, С. 122 
Бакалова, Е. 122 
Барболова, Ж. 122 
Бацаров, Здравко 34 207 
Белкинова, Даниела Александрова 159 226 
Белниколовски, Борис Гергов 146 
Бенчева, Нина 227 
Бернар, Р. 198 
Богданов, Б. 122 
Боева, Лилия Стефанова 149 
Божинова, И. 122 
Боздуганова, Велина Стоянова 146 
Боно, Едуард де 4 
Борисова, Аспазия Крумова 199 
Бояджиева, Антония Истилянова 149 
Бриду, Денис 16 
Брюханов, Олег Николаевич 229 
Бука, Т.Л. 20 
Булгаков, Михаил 196 208 
Бушев, Михаил 142 
Бъчваров, Стефан Николов 145 
Валчев, Добромир Димитров 146 
Вандам, Руди 16 
Василева, Ангелинка 7 156 
Виготски, Лев Симеонович 5 
Визер, Владимир 169 
Вискас, Джон Л. 218 219 
Витлеемов, Венко Георгиев 146 
Витлиемов, Венко Георгиев 139 
Вичева, Е. 122 
Гаджев, Георги 160 172 
Гаджев, Румен 160 172 
Газдов, Иван 195 
Галтунг, Йохан 6 
Ганев, Добромир Георгиев 140 
Ганева, Диана Йовчева 140 
Генчев, Стефан 138 
Генчев, Тодор Георгиев 131 
Георгиев, Владимир Иванов 197 198 
Георгиева, Красимира 204 
Георгиева, Лидия Христова 159 226 
Георгиева, Н. 122 
Гигов, Валерий 224 
Гичева-Гочева, Димка Иванова 11 
Господинов, Данчо 144 
Грекова, Евгения 144 
Григорова, Мария 199 
Даков, Иван 182 
Данаилова, Е. 122 
Джарков, Десислав 117 183 
Джефърс, Сюзън 7 156 
Димитров, Божидар 209 210 
Димитрова, С. 122 
Димова, Душка 35 
Димова-Нанчева, Венера 136 
Димова-Нанчева, Венера С. 129 
Димовски, Иван 137 
Добош, Любомир 169 
Дойков, Васил Георгиев 115 211 
Донева, Р. 122 
Дочев, В. 173 
Дочев, М. 173 
Дроснева, Галина 24 41 186 
Дубягин, Юрий Петрович 8 36 
Дубягина, Олга Петровна 8 36 
Духа, Ян 169 
Душков, Живодар Иванов 212 213 
Евстатиев, Иван 170 
Евтимова, Веселина 133 
Еко, Умберто 200 
Еленкова, М. 122 
Енева, Лилия 27 43 
Ениманев, Красимир 116 182 
Енчева, Виолета Стойнева 173 
Заимов, Й. 197 
Замфиров, Иван 174 188 
Замчук, З. 38 
Зиглер, Дэниел Дж. 29 
Златев, Любомир Златанов 214 
Зохар, Дана 9 
Иванов, Велико Колев 189 
Иванов, Никола 200 
Иванов, С.Б. 163 
Иванов, Сергей 162 
Илиев, Божидар Митев 146 
Илиев, Михаил 171 228 
Илчев, Стефан 197 198 
Йорданов, Димо 5 
Йорданов, Иван 182 
Калоферова, Мая 17 
Калчев, Й. 122 
Калчева, Стефка 159 226 
Каменов, Кр. 173 
Кариева, Ралица 121 184 
Кашлев, Сергей Семенович 225 
Клайн, Мелани 10 157 
Ковачев, Людмил 224 
Коев, Петър Атанасов 139 
Коларов, Емануил 37 
Колев, Иван Георгиев 11 
Колчагова, Борислава 182 
Константинов, Михаил 137 
Костова, Виолета 134 
Костова, Здравка Благоева 149 
Костова, Милена 135 
Кралов, Иван Младенов 146 
Крамер, Чарлз 158 
Кръстев, Петко 161 
Куелю, Паулу 201 
Кузин, Феликс Алексеевич 1 
Кун, Деннис 13 
Кусев, Ивайло 35 
Леви, Леон 14 
Лешков, Андрей 28 
Майерс, Дэвид 38 
Марцхевски, Станислав 169 
Маршал, Иън 9 
Матев, Иван Борисов 140 
Меерович, Мара Иоселевич 15 
Мерлеведе, Патрик 16 
Миланов, Спас Манолов 128 130 
Миланова, Станислава Ал. 28 
Минева, Тодорка 40 
Минкова, Лиляна 196 208 
Митрофанова, М. Л. 20 
Михайлов, Л.Д. 163 
Мърдок, Айрис 202 203 
Мърфи, Джоузеф 17 
Найссер, Улрих 12 
Недкова, Емилия 204 
Нейков, Явор 170 
Николова, Г. 122 
Ничев, Александър 194 
Орлоев, Никола Ат. 119 
Орлоев, Никола Атанасов 2 
Осиковски, Божидар 170 
Палмър, Хелън 18 
Панаиотти, Сергей Семенович 143 
Паницидис, Хари Георгиев 11 
Пантилеев, П. 173 
Пачев, Ташо 39 120 
Пачников, Борислав 218 219 
Петкова, Р. 122 
Петкова, С. 122 
Петров, Веселин Николов 146 
Петрова, Мария 19 
Петрова-Денева, Ана 136 
Пийл, Норман Винсент 19 
Плужников, А. И. 229 
Поляков, Леон 40 
Попов, Дмитрий Николаевич 143 
Попов, Кирил 137 
Попов, Петър Тодоров 149 
Притам, В. В. 187 220 
Проданов, Иван Филипов 169 
Прошкова, Весела 205 
Пузо, Марио 205 
Радков, Иван Кънчев 214 
Раев, Никола Димитров 148 
Рашев, Рашо 215 
Рикар, Матийо 144 
Роговин, Михаил Семенович 21 
Рудик, Петр Антонович 22 
Рябин, Михаил Вячеславович 143 
Столяренко, Алексей Михайлович 23 185 
Стоянов, Валери 24 41 186 
Стоянов, Валери Стоилов 24 41 186 
Стоянов, Николай 136 
Стоянов, П. 122 
Стоянов, Стоян Ганчев 146 
Стоянов, Стоян Цонев 139 
Тинчев, Тинко 161 
Тодоров, Марко 147 
Тодоров, Орлин 10 157 
Трифонов, Тр. 173 
Туков, Тодор 218 219 
Тхуан, Трин Сюан 144 
Уайлд, Оскар 206 
Уорден, Марк 25 42 
Фингарова, Диана Дончева 199 
Флоров, Ванчо 164 
Форест, Филип 26 
Фром, Ерих 27 28 43 
Хаймен, Аыры 12 
Христов, Христо Йорданов 123 
Христова , Даниела 141 
Христова, Светлинка 123 
Хьелл, Ларри А. 29 
Цветков, Пламен С. 44 216 
Цомпов, С. 173 
Цонев, Стоян Цонев 139 159 226 
Цонкова, Р. 122 
Червеняков, Борислав 221 
Чомски, Ноам 30 
Шинкова, Жанета 4 195 206 
Шрагина, Лариса Иосифовна 15 
Шуебъл, Робърт 31 45 
Щерева, Красимира 227 
Щерева, Нели 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A practical approach to comrany law 83 
An introduction to numeracy teaching 222 
Applied marketing research 93 
Basic arketing research 58 
Basic marketing 53 
Beng course in electronics 165 223 
Business research methods 109 
Conducting a survey 84 
Consumers and the law 62 
Contemporary marketing research 85 86 87 88 89 
Contract 32 
Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber(DSH) 191 
Developmental management 180 
Electronic marketing. Integrating electronic resources into the marketing process 99 217 
Essential business statistics 104 127 
Essentials of marketing 50 
Essentials of marketing research 77 112 
Exploring marketing research 110 111 
First principles of economics 78 
Fuel cells for automative application 175 
Global management principles 179 
International dimensions of marketing 106 
International marketihg strategy 51 
International marketing 65 
International marketing and export management 47 
International marketing research 61 
Introducing marketing research 49 
Introduction to information systems 96 
Kinesiologi for occupational therapy 155 
Learning statistics through playing cards 76 125 
Manage Your Time 177 
Management development and training handbook 181 
Management theory 101 
Managing strategic action 71 178 
Marketing 48 54 94 113 114 
Marketing concepts and strategies 80 
Marketing handbook 81 
Marketing management 95 
Marketing management and information technology 70 
Marketing management and strategy 68 
Marketing mistakes 72 
Marketing plans 90 
Marketing research 46 55 57 59 63 74 79 108 
Marketing research an appied approach 75 
Marketing research exercises 91 92 
Marketing research process 64 
Marketing strategy 69 
Marketing. Principles and practice 82 
Marketing: a behavioural analysis 56 
Monopolies and restrictive practices 105 
New venture creatiom 107 
Occupational therapy and mental health 151 
Occupational therapy and physical dysfunction 152 
Occupational therapy without borders 153 
Primary colors 190 
Principles of marketing 52 
Principles of marketing research 97 
Proceedings of the Third International Conference Creativity in Mathematics education and the education of gifted students 126 
Psychology 3 
Quick reference dictionary for occupational therapy 154 192 
Research methods in social relations 73 
Schaum's outline of theory and problems 124 
Statistical models in behavioral research 176 
Strategic management 100 
Strategy and marketing 103 
Strategy and marketing: a case approach 102 
Synthesizing research 60 
Taking the fear out of data analisis 66 
The marketing plane project manual 98 
Tools for practice in occupational therapy 150 
Trainingsbuch fur testDaf 193 
Twenty seven] 27th ISSE 2004. IEEE international spring seminar on electronics technology ISSE, Bankya, 13-16 May, 2004 166 167 168 
Using political ideas 33 
Visual statistics 2.0 67 
Арийският мит 40 
Афоризми 206 
Биология 149 
Блясъци на остроумието 195 
Български език за чужденци 199 
Български етимологичен речник 197 198 
Введение в психологию 21 
Векторна алгебра.Права в равнина.Равнина в пространството.Права в пространството 135 
Висша математика 128 129 130 136 
Всичко за Microsoft Office Access 2003 218 219 
Геополитически системи 34 207 
Гидромеханика 143 
Да имаш или да бъдеш 27 43 
Дванадесет изпитна теста по механика 146 
Дванадесет теми за алтернативния изпит по математика в РУ "Ангел Кънчев" 132 
Дванадесет] 12 мита в българската история 209 
Духовна интелигентност 9 
Европа през ХХ век 44 216 
Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда 140 
Енеаграма 18 
За поетическото изкуство 194 
Захир 201 
Защитни стени и сигурност в Интернет 187 220 
Идеалният екип, който работи като часовников механизъм 117 183 
Избрани психологически произведения 5 
Изкуството да обичаш 28 
Износ и внос 118 
Икономическа социология 39 120 
Името на розата 200 
Индустриален инженеринг 182 
Интерактивные методы обучения педагогике 225 
Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты 1 
Каталог на студентите с най-добра подготовка и докторанти в Република България 2000 224 
Комитет на регионите 37 
Конгнитивна психология 14 
Конгнитивная психология памяти 12 
Конструиране на машинни приспособления 174 
Лексикалната работа в урока по литература 2-4 клас 204 
Лотосът и квантът 144 
Любов, завист, благодарност 10 157 
Маркетинг тезаурус 119 
Мастерство психотерапии 158 
Методи за оптимизация 139 
Методология на научните изследвания 2 
Механика 145 
Мобилни радиомрежи 169 
Наръчник по хидрометрия на напоителните системи 161 
Не е достатъчно да кажеш не 31 45 
Необходими илюзии 30 
Обикновени диференциални уравнения 131 
Организационна психология 24 41 186 
Освободи се от страха 7 156 
Основы психологии 13 
Основы семейной психотерапии 25 42 
Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения 229 
Отблясъци от един пожар 212 
Падение, но с чест 202 
Петдесет] 50 ключови думи на съвременната обща култура 26 
Печелившите преговори, които запазват добрите отношения 121 184 
Прабългарите през V-VII век 215 
Практическото мислене 4 
Приложна компютърна грамотност. Универсално ръководство за практически курс и ускорена самоподготовка 221 
Проблеми на Българското възраждане 213 
Проверка на общотехническата подготовка 159 226 
Профилактика на енергийни съоръжения 164 
Психологический тренинг в группе. Игры и упражнения 20 
Психология 22 
Психология менеджмента 23 185 
Разказ за историята на България 210 
Разрешаване на конфликти 6 
Режещи инструменти 189 
Русенските кметове 1878-2005 214 
Ръководство за лабораторни упражнения по електрически подстанции 162 
Ръководство за упражнения по екология 141 
Ръководство за упражнения по математичен анализ 134 138 
Сборник задачи по електрически подстанции 163 
Святата и скверната машина на любовта 203 
Седем] 7 стъпки към емоционална интелигентност 16 
Сигнали и системи 170 
Силата на положителното мислене 19 
Силата на твоето подсъзнание 17 
Системи линейни уравнения 133 
Сицилианецът 205 
Социална политика 123 
Социална политика и социални дейности 35 
Социальная психология 38 
Специална и обща теория на относителността 142 
Специалност електроника 227 
Специалност Комуникационна техника и технологии 171 228 
Статистически справочник 122 
Студии на БИАП 137 
Театрален роман 196 208 
Теоретична механика 147 
Теории личности 29 
Теории решения изобретательских задач 15 
Техническо чертане 173 
Технологична екипировка 188 
Турбулентни течения 160 172 
Турция 115 211 
Управление на фирмата 116 
Физикохимия 148 
Философия 11 
Шестдесет и пет] 65 начина да предпазим от престъпление детето 8 36 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алгебра - векторна 135 
Анализ - метод на обществ.науки 66 
Английска литература 205 
Архивистика.Архиви 212 
Астрофизика 144 
Бизнес - информационни системи 96 
Биографии 196 208 
Биология 149 
Будизъм 144 
България - социални промени 123 
България - статистически данни 122 
Български език 199 
Български език - речници, разговорници 197 198 
Висши психологически процеси 4 
Възпитание - на деца 31 45 
Възраждане 213 
Външн търговия - България - Германия 118 
Външна търговия 61 
Външнотърговски отношения 118 
Газови инсталации - в сгради 229 
Газови инсталации - монтаж 229 
География 34 207 
География - справочник 115 211 
Двигатели с вътрешно горене 175 
Демокрация 30 
Динамика 147 
Диференциални функционални уравнения 131 137 
Договори 32 
Духовен живот 7 27 28 43 156 
Европа - история - 20 век 44 216 
Езиково обучение 204 
Екология 140 141 
Електрически подстанции 163 
Електроника 165 223 227 
Електроника - полупроводникова 166 167 168 
Електроника - научни конференции - доклади 166 167 168 
Енергетично стопанство.Енергоснабдяване 164 
Енергийни системи 164 
Зависимост - алкохолна, лекарствена 31 45 
Защита на информация 187 220 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 177 
Икономика 78 84 
Икономическа структура, социология 39 120 
Икономическо поведение 56 117 121 183 184 
Индивидуална психология 7 19 156 
Интелигентност - духовна 9 
Интернет - система за сигурност 187 220 
Информационни системи 96 
Информационни технологии 70 
История на България 209 210 
Камери - горивни 175 
Кинезиология 155 
Кинезитерапия 154 192 
Компютърна техника с практическо приложение 218 219 221 
Комуникационна техника 171 228 
Конфликти - преодоляване 6 
Корпорации - финанси 83 
Космология.Философия на природата 144 
Краезнание 214 
Култура - философия на културата 26 
Литература 201 202 203 
Литература - теория 194 
Литература, италианска 200 
Литература, художествена, чужда 206 
Маркетинг 50 52 62 68 
Маркетинг - изследване 49 112 
Маркетинг - международен 65 
Маркетинг - международен - стратегии 51 
Маркетинг - отношения с клиенти 62 
Маркетинг - ръководство 69 75 82 114 
Маркетинг - стратегии 48 103 
Маркетингово изследване 98 110 111 
Математика 128 132 134 138 
Математика - висша 129 130 136 
Математика - методи на обучение 126 222 
Математичен анализ 133 
Математическо програмиране 139 
Машинни елементи 174 
Медицина - ерготерапия 153 155 
Международна политика - империализъм 30 
Международни политически отношения 34 207 
Мениджмънт 23 71 100 101 178 181 185 
Мениджмънт - информационни системи 96 
Металорежещи машини 188 
Методи на обществените науки 73 
Методи на управление.Мениджмънт 179 180 
Методология в научното изследване 1 
Механика 145 
Механика - ръководство 146 
Мислене 15 
Монополни организации 105 
Морал 28 
Научни изследвания - методология 2 
Немски език 191 
Немски език - обучение 193 
Обработка на материалите чрез рязане 189 
Образование - висше 165 171 223 224 228 
Образование - тестове 159 226 
Околна среда - опазване 140 
Организационни форми на търговска дейност 72 
Организационно поведение 24 41 117 121 183 184 186 
Особени духовни състояния и процеси 17 18 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг&nb sp;46 47 53 54 55 56 57 58 59 63 64 70 74 77 79 80 81 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 99 102 108 113 119 217 
Педагогика 225 
Пласмент. Продажби 72 
Подстанции 162 
Политическа теория 33 
Политическо влияние 30 
Потребители - права 62 
Право - корпоративно 83 
Проблемни ситуации - решения 15 
Програмни продукти 99 217 
Промишленост, икономика 107 
Психиатрия 10 151 157 
Психоанализа 10 157 
Психология 3 10 13 16 21 22 23 29 157 185 
Психология - висши психологически процеси 5 15 
Психология - детска 8 36 
Психология - конгнитивна 12 14 
Психология - организационна 24 41 186 
Психология - тренинг 20 
Психотерапия 158 
Психотерапия - семейна 25 42 
Първобитнообщинен строй 215 
Радиомрежи - мобилни 169 
Регионално управление 37 
Речници - терминологични 154 192 
Руска литература 196 208 
Системотехника 1 
Софтуер 218 219 221 
Софтуерни продукти 67 
Социална политика 35 
Социална психология 8 36 38 
Социални отношения 6 
Социално възпитание 31 45 
Социално осигуряване 35 123 
Социално поведение 6 27 43 
Социография - справочник 115 211 
Социологически изследвания - анализ, методология 60 
Социология на културата и на цивилизацията 40 
Статистика 67 
Статистика - изучаване 76 125 
Статистика - икономическа 84 104 122 124 127 
Статистика - обща организация 124 
Статистика, математическа 76 124 125 
Стопански обединения 71 178 
Съобщителна техника 169 170 
Теоретична механика 147 
Теория на познанието (гносеология) 26 
Терапия - трудова 153 155 
Техника 159 226 
Технико-икономически анализ на производството 182 
Техническо чертане 173 
Труд - организация 6 
Трудотерапия 150 151 152 
Турбулентност 532.5 160 172 
Турция - справочник 115 211 
Търговия.Международни икономически отношения.Световно стопанство 106 
Управление на народното стопанство 338.24 109 116 
Управление на предприятията 176 
Управление на стопанството.Стопанско ръководство.Методи на управление.Бизнес 107 119 
Факултети на ВУЗ 378.096 227 
Физика 142 
Физикохимия - учебник 148 
Философия 11 
Финанси - международни 78 
Хардуер 221 
Хидромеханика 532 143 
Хидротехническо строителство 626/627 161 
Цивилизация.Култура.Прогрес 26 
Чужда литература - мисли, афоризми 195 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Access 218 219 
Excel 221 
Microsoft Office 218 219 
NIIT 187 220 
Visual Statistics 67 
Windows 221 
Word 221 
администрация 83 
акции 83 
алгебра 135 
алкохол 31 45 
анализ на данни 66 
анализ на пазара 53 94 
английска банкова система 78 
английска литература 202 205 206 
аргументи 12 
арийски мит 40 
археология 215 
архивистика 212 
астрофизика 144 
афоризми 195 206 
бази данни 218 219 
бакалаври 171 227 228 
балистика 137 
безпризорни 153 
Берлинска стена 44 216 
бизнес 96 106 
биологично направление 40 
биология 149 
биосистеми 141 
биоценоза 149 
бразилска литература 201 
будизъм 144 
България 122 
български език 197 198 199 
вариационно смятане 136 
вектори 135 
висша математика 129 130 
висше образование 224 227 
висши психологически процеси 3 5 
водене на преговори 121 184 
воля 16 
въздържание 31 45 
възпитание 8 36 
възприятия 14 
възраждане 213 
външна търговия 61 106 118 
външнотърговски отношения 118 
газови инсталации 229 
газово оборудване 229 
газоразпределителни системи 229 
газоснабдяване 229 
Галилеева координатна система 142 
география 34 115 207 211 
геополитика 34 207 
горивни камери 175 
групи 20 24 41 186 
групово поведение 24 41 186 
данни 60 66 
двигатели с вътрешно горене 175 
двигатели, устройство 175 
демократизация 44 216 
демокрация 30 
детайли 173 
динамика 147 
дисертация 1 
дистрибуция 54 
диференциални уравнения 131 137 160 172 
договори 32 
доклади 166 167 168 
докторанти 1 224 
доходи 123 
духовен живот 9 27 28 43 
Европа 44 216 
екология 140 141 149 
екосистеми 149 
електрически източници 163 
електронен маркетинг 99 217 
електроника 165 166 167 168 223 227 
електронна търговия 99 217 
електротехника 162 
емоции 16 22 
енергийни системи 164 
енциклопедия 13 
ерготерапия 153 154 192 
етимология 197 198 
заготовки 188 
задачи 129 130 
защитни среди 187 220 
игри 76 125 
износ 51 
изобретения 15 
изпити 132 
изследвания 46 63 86 87 88 89 
източници на горива 175 
икономика 39 70 71 78 84 117 120 121 178 183 184 
икономика на труда 6 
икономическа статистика 66 104 124 127 
икономическо поведение 56 117 121 183 184 
инвестиции 55 
индивидуална психология 7 156 
индустриален инженеринг 182 
индустрия 55 93 
интелигентност 9 
интернет 187 220 221 
информационни системи 96 
информационни технологии 70 187 220 
история на България 209 210 213 
история на Европа 44 216 
история на Русе 214 
италианска литература 200 
кадри 224 
казуси 71 102 178 
каталог 224 
кинезиология 155 
кинезитерапия 150 151 152 154 155 192 
кинематика 145 
кметове 214 
компютърна грамотност 221 
комуникационна техника 171 228 
конгнитивна психология 12 14 
конструиране 174 
конструкции 173 189 
конфликти 6 
корпоративна администрация 83 
корпоративни финанси 83 
корпоративно право 83 
корпорации 83 
космология 144 
краезнание 214 
култура 26 
култура на поведението 6 
курсове 165 223 
лабораторни упражнения 162 
Лайпцигски процес 212 
лексикология 204 
лидерство 24 41 186 
лингвистика 204 
линейни уравнения 131 133 
литература 190 195 200 201 202 203 206 
литературна критика 194 
литературна теория 194 
литературознание 194 
любов 28 
магистратура 1 171 228 
макроикономика 78 
маркетинг 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 68 69 74 75 77 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 97 98 102 103 106 108 110 111 112 113 114 119 
маркетингови изследвания 49 51 75 79 91 97 98 110 111 112 
маркетингово проучване 50 81 
маркетингово управление 47 
математика 126 128 132 134 135 136 138 222 
математичен анализ 133 134 138 
математическа статистика 124 
математическо програмиране 139 
материя 148 
машинни елементи 174 
медии 30 
медицина 150 151 152 
международен маркетинг 51 65 
международна политика 30 
международни отношения 34 106 207 
международни финанси 78 
мениджмънт 23 70 71 96 100 101 178 179 180 181 185 
мениджмънт на труда 177 
мениджъри 116 
метеорология 59 
методи на изследване 73 
методи на прогнозиране 116 
методи на управление 179 180 
методика 1 204 225 
методология 2 
механика 145 146 147 
микроикономика 78 
мислене и реч 5 
мисленето 4 15 16 17 18 19 26 
мисли 195 
митнически документи 118 
мобилни мрежи 169 
монетарна политика 78 
монопол 105 
монополно законодателство 105 
морал 28 
мрежова сигурност 187 220 
мускулна дейност 155 
напоителни системи 161 
наркомания 31 45 
наркотици 31 45 
научна конференция 166 167 168 
научни изследвания 2 
нежните революции 44 216 
немски език 191 193 
нетрудоспособност 123 
обезщетения 123 
обработка на данни 60 84 
образование 126 
обучение 76 125 126 193 222 225 
обществени науки 73 
общество 27 43 
общуване 16 
околна среда 140 
опазване на околната среда 140 
опорно-двигателен апарат 155 
оптимизационни методи 139 
организационни форми 107 
организационно поведение 24 41 56 117 121 183 184 186 
организация на данни 124 
организация на производството 182 
отчети 219 
пазар 69 
пазари 46 47 53 54 56 57 58 63 64 70 74 79 80 85 86 87 88 89 92 94 95 97 99 102 108 113 217 
пазарна среда 50 
пазарни условия 50 
памет 12 
паметници на културата 215 
параметри 189 
педагогика 225 
пенсионно осигуряване 123 
персонал 24 41 186 
писменост 210 
планиране 90 98 
поведение 38 
подготовка на кадри 224 
подстанции 162 163 
подсъзнателно мислене 17 
поетика 194 
познание 26 
политика 30 34 207 
политическа криза 210 
политическа теория 33 
положително мислене 19 
полупроводникова техника 166 167 168 
потребители 62 
потребителско поведение 50 56 62 
потребление 52 
прабългари 215 
права на потребителите 62 
Пражка пролет 44 216 
преговори 121 184 
представа 4 14 16 
престъпления 8 36 
природа 141 
проблемни ситуации 15 
продажби 119 
продуктова политика 52 69 
проект 218 
производствен инженеринг 182 
промишленост 107 
промоция 52 
пропаганда 30 
психиатрия 10 157 
психични разстройства 151 
психоанализа 10 157 
психологическо изследване 21 
психология 3 4 5 7 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 156 157 185 
психология на детето 8 36 
психотерапия 25 42 158 
работно време 177 
радиомрежи 169 
радиоприемане 169 
радиосигнали 169 
разведрявне 44 216 
развитие на детето 5 
реактори 163 
регионално управление 37 
режещи инструменти 189 
религия 27 43 
речник, етимологичен 197 198 
речник, терминологичен 154 192 
решения 15 
родители 8 36 
роман 196 200 202 203 205 208 
руска литература 196 208 
Ръководител 24 41 186 
ръководни служители 24 41 186 
ръководство 75 103 114 146 162 
ръковоство 82 
световна литература 195 
семейна етика 31 45 
семейство 25 42 
сентенции 195 
сигнали 164 
сигурност 187 220 
системи уравнения 133 
складове 72 
софтуерни продукти 67 
социална дейност 35 
социална интеграция 153 
социална политика 35 123 
социална психология 8 36 38 
социални грижи 35 
социални отношения 6 73 123 
социално възпитание 31 38 45 
социално осигуряване 35 123 
социално поведение 6 
социография 115 211 
социологиически анализи 60 115 211 
социологически теории 40 
социология 39 120 
средновековие 209 
старогръцка литература 194 
статика 145 
статистика 66 67 76 84 104 122 124 125 127 
статистически методи 76 125 
стокови борси 72 
стопанско развитие 107 
стопанско управление 107 
стратегии 48 51 69 71 80 102 103 119 178 
стратегическо управление 100 
съобщителна техника 169 170 
таблици 219 
теми 132 
теорема на Пеано 131 
теория за личността 29 
теория на изобретатенията 15 
теория на относителността 142 
терапия 153 
термодинамика 148 
тестове 20 75 87 89 146 159 191 193 199 226 
техника 159 226 
техническо чертане 173 
течения 160 172 
траки 210 
трансформатори 163 
тренинги 20 
труд 6 
трудотерапия 150 152 155 
турбини 164 
турбулентни процеси 160 172 
Турция 115 211 
търговия 51 
убеждение 38 
уеб страници 218 
управление 30 107 177 
управление на маркетинга 68 
управление на народното стопанство 109 
управление на фирмата 116 
управленческа статистика 176 
упражнения 92 191 
усещане 14 
учебник 143 
учебник за ВУЗ 148 
факултети 227 
физикохимия 148 
физически увреждания 152 
философия 11 
философия на културата 26 
философски системи 11 
формуляри 218 219 
характер 27 43 
хидравлика 160 172 
хидрогенератори 164 
хидромеханика 143 161 
хидротехнически съоръжения 161 
химична термодинамика 148 
хомогенни уравнения 131 
хора с увреждания 153 
християнство 210 
художествена литература 201 203 
цени 52 
числени методи 136 
щамповане 188 
юридически споразумения 32 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Молиер 196 208 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 122 
Европа 44 216 
Източна Европа 44 216 
Съветски съюз 44 216 
Турция 115 211