НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
 Ч3/0/C61Jp

Clifford, James

   The predicament of culture  : Twentieth century ethnography, literature, and art  / James Clifford  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 381 p. : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 349-370

Сист. No: 13808
- 2 -
 Ч3/008/D34

Delbanco, Andrew

   The real american dream  : A meditation on hope  / Andrew Delbanco  . - 2. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 144 p. ; 19 cm

   Bibliogr. p. 121 - 138 ; Index p. 139 - 143

Сист. No: 13784
- 3 -
ЦБ  55912

Grafton, Anthony

   Cardano`s cosmos  : The world and works of a Renaissance astrologer  / Anthony Grafton  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 284 p. : ill. ; 23.5 cm

Сист. No: 13818
- 4 -
ЦБ  55935П/53/H49Jd

Heilbron, J. L.

   The dilemmas of an upright man  : Max Planck and the fortunes of german science  / J. L. Heilbron  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 254 p. ; 21 cm

Сист. No: 13851
- 5 -
ЦБ  55891

   Identity and agency in cultural worlds  / Dorothy Holland, et al. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 349 p. : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 317-337

Сист. No: 13788
- 6 -
 С/03/I34-o

   Illustrated Oxford dictionary  . - [2nd], rev., upd. ed. - Oxford  : Dorling Kindersley  ; Oxford University Press, 2003  . - 1008 p. : ill. ; 26.5 cm

Сист. No: 14190
- 7 -
 Ч3/316/K37Sc

Kern, Stephen

   The culture of time and space 1880-1918  / Stephen Kern  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 372 p. : with index and notes  ; 24 cm

Сист. No: 13806
- 8 -
ЦБ  56000П/0/L34Es

Larson, Edward J.

   Summer for the gods  : The scopes trial and America's continuing debate over science and religion  / Edward J. Larson  . - 5. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 318 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 307-318

Сист. No: 13931
- 9 -
ЦБ  55893

Paley, Vivian Gussin

   Тhe kindness of children  / Vivian Gussin Paley  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 132 p. ; 18, 5 cm

Сист. No: 13791
- 10 -
 Ч3/0/S82Gi

Steiner, George A.

   In bluebeard's castle  : Some notes towards the redefinition of culture  / George A. Steiner  . - New Haven  : Yale University Press, 1971  . - 141 p. ; 20 cm

Сист. No: 13805
- 11 -
 С/016/А56о

   Алманах  : 85 години Университет за национално и световно стопанство 1920-2005  /   Състав. Станка Ценова, Десислава Стефанова  ; Ред. Геника Киркова, Елена Коева  . - София  : Стопанство, 2005  . - 807 с. : със сн. ; 30 см

   Азб.показалец с. 801 - 807

Сист. No: 13975
- 12 -
ЦБ  56248

   Алманах на членовете на секция "Икономически науки" на СУБ 2003 - 2004 г.  /   Под ред. Константин Габровски  . - София  : Съюз на учените в България, 2005  . - 78 с. : с ил. ; 21, 5 см

Сист. No: 14324
- 13 -
 С/016/А56ж

   Алманах. Живописни и книгописни сведения за преподавателите 1995 - 2005 [ Биобиблиография]  : 85 години Икономически университет Варна  /   Състав. Росица Здравкова, Анка Димитрова, Вяра Ангелова  ; Гл. ред. Светла Ракаджийска  ; Зам.-гл. ред. Бистра Стамболова  . - Варна  : Наука и экономика, 2005  . - 364 с. ; 24 см

   Азб.показалец с. 359 - 363

Сист. No: 13906
- 14 -
 С/01/В25Юб

Василева, Юлияна

   Библиография на изданията на Софийския университет "Климент Охридски" 1971-1975  / Юлияна Василева  = Bibliographie der veroffentlichungen der Universitat zu Sofia "Kliment Ochridski" 1971-1975  / Juliana Vassileva  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1979  . - 258 с. ; 20 см

Сист. No: 14080
- 15 -
 Ч2/0/Г33Нб

Генчев, Николай Николов

   Българската култура XV - XIX в. : Лекции  / Николай Николов Генчев  . - София  : УИ Климент Охридски, 1988  . - 304 с. ; 24 см  . -   (За и против)

   Библиогр. с. 292-300

Сист. No: 14005
- 16 -
ЦБ  55881Арх/006/Г82Вс, П/006/Г82Вс, П1/006/Г82Вс

Григоров, Веселин Иванов

   Стандартизиция. Сертификация. Интелектуални продукти  : Учебник  / Веселин Иванов Григоров, Младен Илиев Петров  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 214 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 207 - 208

Сист. No: 13757
- 17 -
ЦБ  56108П/004/Г94Ап

Гутманс, Анди и др.

   Пи Ейч Пи] PHP 5. Професионално програмиране  : [Ръководство]  / Анди Гутманс, Стиг Баккен  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 728 с. ; 23 см  . -   (Поредица за отворен код на Брус Перънс)

Сист. No: 14042
- 18 -
 Ч2/17/Д59Гх

Димитрова, Гинка

   Хуманизъм. Общуване. Възпитание  / Гинка Димитрова  . - София  : Веда Словена - ЖГ, 2002  . - 276 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 267-275

Сист. No: 14326
- 19 -
 С/01/З-40Сб

   Захари Стоянов  : Библиография. 100 години от Съединението на България 1885-1985  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1985  . - 197 с. ; 20 см

Сист. No: 14081
- 20 -
ЦБ  55786

Ильин, Виктор Васильевич

   Аксиология  / Виктор Васильевич Ильин  . - Москва  : Изд. Московского университета, 2005  . - 215 с. ; 22 см

Сист. No: 13646
- 21 -
 С/0/И96Же

Ифра, Жорж

   Енциклопедична история на цифрите. Човешкият разум, описан чрез числата и смятането  : В 2 тома  / Жорж Ифра  ; Прев. Пенка Атанасова  и др. - София  : Елементи, 2005  . - 24 см

   В загл. каре заглавието дадено Енциклопедичен речник на цифрите

   Т. 1  . - 2005  . - 872 с.

Сист. No: 14207
- 22 -
 С/0/И96Же

Ифра, Жорж

   Енциклопедична история на цифрите. Човешкият разум, описан чрез числата и смятането  : В 2 тома  / Жорж Ифра  ; Прев. Пенка Атанасова  и др. - София  : Елементи, 2005  . - 24 см

   В загл. каре заглавието дадено Енциклопедичен речник на цифрите

   Т. 2  . - 2005  . - 819 с.

Сист. No: 14209
- 23 -
 С/03/Н84р

   Новая Российская энциклопедия  : В 12 томах  /   Гл. ред. А.Д. Некипелов  . - Москва  : Энциклопедия, 2004 -  . - 26 см

   Т. 1 . Россия  . - 2004  . - 958 с.

Сист. No: 13727
- 24 -
 С/0/П41

   Пета рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (1998-2002)  /   Състав. Миланка Славова  и др. = Fifth framework programme of the European union for research, technological development and demonstration activities(1998-2002)  . - София  : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2000  . - 152 с. ; 30 см

Сист. No: 14323
- 25 -
ЦБ  56236

   Петдесет] 50 години регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен  : Летопис  /   Състав. Росица Петрова-Василева  . - Сливен  : Жажда, 2005  . - 91 с. ; 20 см

Сист. No: 14300
- 26 -
ЦБ  56084

Петкова, Кръстинка

   Границите на научния риск  : Учените пред избора на проблем  / Кръстинка Петкова  . - София  : Партиздат, 1990  . - 124 с. : с прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 116-124

Сист. No: 14065
- 27 -
 С/01/П47Рс

Петрова-Василева, Росица

   Сава Доброплодни  : Био-библиография  /   Състав. Росица Петрова-Василева  . - 2. доп. изд. - Сливен  : Жажда, 2005  . - 127 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14296
- 28 -
 С/01/П47Зп

Петрова-Василева, Росица

   Петдесет] 50 години регионална библиотека "Сава Доброплодни" Сливен  : Библиографски указател  /   Състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова  . - Сливен  : Жажда, 2005  . - 151 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14297
- 29 -
ЦБ  55782П/004/Р38Мн

Ратнер, Марк и др.

   Нанотехнология. Простое объяснение очередной гениальной идеи  : Научно-популярное издание  / Марк Ратнер, Даниэль Ратнер  = Nanotechnology. A gentle introduction to the next big idea  / Mark Patner, Daniel Ratner  . - Москва  : Вильямс, 2004  . - 235 с. ; 20 см

   Словарь терм. с. 215 - 228; Предм. указ. с. 232 - 234

Сист. No: 13642
- 30 -
 С/0(038.1)/Р56м

   Речник-минимум по общонаучна лексика  : Български, руски, английски, френски, немски  / Лидия Стефанова  и др. = Das allgemeinwissenschaftulichen wortschatzes : Bulgarisch, Russisch, Englisch, Franzosisch, Deutsch  . - София  : СУ Климент Охридски, 1988  . - 282 с. ; 19,5 см

   Библиогр.с. 280 - 282

Сист. No: 14053
- 31 -
ЦБ  56233Б2/0/С58п, Б3/0/С58п

   Спомени за Петър Увалиев  . - София  : Български писател, 2005  . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   На загл. стр. Петър Увалиев е даден като автор

Сист. No: 14294
- 32 -
ЦБ  56170

Уотсън, Питър

   Модерната мисъл  : Интелектуалната история на ХХ век  / Питър Уотсън  . - София  : Кръгозор, 2005 -  . - 24 см

   Именен и тематичен показалец

   Кн.1. - 2005  . - 623 с.

Сист. No: 14210
- 33 -
ЦБ  56170

Уотсън, Питър

   Модерната мисъл  : Интелектуалната история на ХХ век  / Питър Уотсън  . - София  : Кръгозор, 2005 -  . - 24 см

   Именен и тематичен показалец

   Кн.2. - 2005  . - 575 с.

Сист. No: 14212

Философия. Психология. Религия

- 34 -
ЦБ  55944П/82.09/A44Rl

Alter, Robert et al.

   The literary guide to the bible  /   Състав.и ред. Robert Alter, Frank Kermode  . - 9th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 678 p. ; 25 cm

   Index, glossary

Сист. No: 13868
- 35 -
ЦБ  55956

Boyer, Paul

   When time shall be no more  : Prophecy belife in modern American culture  / Paul Boyer  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 486 p. : ill. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13881
- 36 -
ЦБ  55924

Dover, Kenneth James

   Greek homosexuality  / Kenneth James Dover  . - Upd. - Cambridge  : Harvard University Press, 1989  . - 246 p. : with 54 p. ill. ; 23.25 cm

   Bibliogr. p. 228-234 ; Index p. 235-239

Сист. No: 13834
- 37 -
ЦБ  55962

   The Essays of Ralph Waldo Emerson  / Ralph Waldo Emerson  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1987  . - 378 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 13887
- 38 -
 Ч2/159.923/F92Вс

Friedman, Lawrence Jacob

   Identity`s architect  : a biography of Erik H. Erikson  / Lawrence Jacob Friedman  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 592 p. ; 23.5 cm

   Notes p. 487 - 569, Index p. 569 - 592

Сист. No: 13814
- 39 -
ЦБ  55926П/159.9/G78J-o

Greenberg, Jay R.

   Object relations in psychoanalitic theory  / Jay R. Greenberg, Stephen A. Mitchell  . - 12. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 438 p. ; 24 cm

   Bibloigr. p. 409-422 ; Index p. 432-437

Сист. No: 13838
- 40 -
ЦБ  55968

Gregory, Brad Stephan

   Salvation at stake  : Christian martyrdom in early modern Europe  / Brad Stephan Gregory  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 528 p. ; 23 cm  . -   (Harvard historical studies, 134)

   Index, appendix, notes

Сист. No: 13896
- 41 -
ЦБ  55927П/2/H19Dw

Hall, David D.

   Worlds of wonder, days of judgment  : Popular religious belief in early new England  / David D. Hall  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1990  . - 316 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 255-300 ; Index p. 301-316

Сист. No: 13839
- 42 -
 Б3/3/H31m

Hartog, Hendrik

   Man and wife in America  : A history  / Hendrik Hartog  . - 2. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 408 p. ; 23.5 cm

   Index p. 395-408

Сист. No: 13836
- 43 -
ЦБ  55891

   Identity and agency in cultural worlds  / Dorothy Holland, et al. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 349 p. : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 317-337

Сист. No: 13788
- 44 -
ЦБ  55977П/14/J22Wp

James, Wiliam

   Pragmatism. A new name for some old ways of thinking  : The meaning of truth : a sequel to pragmatism  / Wiliam James  . - 9. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1988  . - 369 p. ; 21 cm

   Index

Сист. No: 13909
- 45 -
ЦБ  56012

Katz, Jacob

   From prejudice to destruction  : Anti-semitism, 1700-1933  / Jacob Katz  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1980  . - 392 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 377-392

Сист. No: 13949
- 46 -
ЦБ  55897

Kripke, Saul A.

   Naming and necessity  / Saul A. Kripke  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1996  . - 174 p. ; 21 cm

   Index p. 164 - 169

Сист. No: 13796
- 47 -
ЦБ  55946П/2/K89Jb

Kugel, James L.

   The bible as it was  / James L. Kugel  . - 4th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 680 p. ; 25 cm

   Index, bibliogr. p. 617-646

Сист. No: 13871
- 48 -
ЦБ  55978П/17.02/L44

Lear, Jonathan

   Happiness, death, and the remainder of life  : The Tanner lectures on human values  / Jonathan Lear  . - 2nd print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 189 p. ; 21 cm

   Index, notes

Сист. No: 13910
- 49 -
ЦБ  55914

Luria, Aleksandr Romanovich

   The mind of a mnemonist  : A little book about a vast memory  / Aleksandr Romanovich Luria  ; Transl. Lynn Solotaroff  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 160 p. ; 20.5 cm

   3 th prepr.

Сист. No: 13820
- 50 -
ЦБ  55969

Malley, John W.

   The First Jesuits  / John W. Malley  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 457 p. ; 24 cm

   Abbreviations, notes, index

Сист. No: 13898
- 51 -
ЦБ  55931П/17/M70Wm

Miller, William Ian

   The Mystery of courage  / William Ian Miller  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 346 p. : with index and notes  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 321-336

Сист. No: 13844
- 52 -
 Б3/3/M73JH

Mintz, Jerome R.

   Hasidic people  : A place in the new world  / Jerome R. Mintz  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 434 p. ; 24 cm

   Index, glossary, notes

Сист. No: 13894
- 53 -
ЦБ  55925

Pleck, Elizabeth Hafkin

   Celebrating the family  : Ethnicity, consumer culture, and family rituals  / Elizabeth Hafkin Pleck  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 328 p. ; 23.5 cm

   Index p. 325-328

Сист. No: 13837
- 54 -
 Ч3/14/P85Je

Porte, Joel

   Emerson in his journals  /   Ed. Joel Porte  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1982  . - 588 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 13864
- 55 -
ЦБ  55973П/17/R28Jt

Rawls, John

   Lectures on the history of moral philosophy  / John Rawls  ; Ed. Barbara Herman  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 384 p. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13904
- 56 -
ЦБ  56004П/2/R33Ti

Reese, Tomas J.

   Inside the Vatican  : The politics and organization of the catholic church  / Tomas J. Reese  . - 4. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 317 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 309-317

Сист. No: 13939
- 57 -
ЦБ  55896

Safranski, Rudiger

   Martin Heidegger  : Between good and evil  / Rudiger Safranski  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 474 p : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 453-459

Сист. No: 13795
- 58 -
ЦБ  55892П/17/S30Tw

Scanlon, T.M.

   What we owe to each other  / T.M. Scanlon  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 420 p. : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 408-416

Сист. No: 13790
- 59 -
ЦБ  55965

Searle, John R.

   Minds, brains and science  / John R. Searle  . - 11. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1997  . - 108 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 101-102 ; Index p. 103-107

Сист. No: 13893
- 60 -
ЦБ  55940

Segal, Alan F.

   Rebecca's children  : Judaism and christianity in the Roman world  / Alan F. Segal  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1986  . - 207 p. ; 24 cm

   Index, notes

Сист. No: 13865
- 61 -
 Ч2/159.92/P96w

   The psychology of women  : Ongoing debates  /   Ed. Mary Roth Walsh  . - New Haven  : Yale University Press, 1987  . - 484 p. ; 24 cm

   Name index, subject index; bibliogr. p. 456-459

Сист. No: 13849
- 62 -
ЦБ  55958

Vaillant, George E.

   The wisdom of the ego  / George E. Vaillant  . - 4. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 396 p. ; 23 sm

   Index p. 387-394

Сист. No: 13884
- 63 -
ЦБ  55957

Weber, Eugen

   Apocalypses  : Prophecies, cults, and millennial beliefs through ages  / Eugen Joseph Weber  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 294 p. ; 21.5 cm

   3th prepr. - Index

Сист. No: 13882
- 64 -
 Ч2/615/А95Тп

Ахмедов, Тариэл Ильясович

   Практическая психотерапия: внушение, гипноз, медитация  / Тариэл Ильясович Ахмедов  . - Москва  : АСТ, 2005  . - 447 с. ; 21 см  . -   (Библиотека практической психологии)

   Библиогр. с. 437-445

Сист. No: 14013
- 65 -
ЦБ  56174П/101/Б38Нс

Бердяев, Николай

   Съчинения  : В 6 тома  / Николай Бердяев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 21,5 см  . -   (Философия и човек)

   Т. 4 . Предназначението на човека  /   Прев.  Иванка Добрева, Иван Цветков  . - 2005  . - 591 с.

Сист. No: 14204
- 66 -
ЦБ  56174П/101/Б38Нс

Бердяев, Николай

   Съчинения  : В 6 тома  / Николай Бердяев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 21,5 см

   Т. 5 . Царството на духа и царството на кесаря  /   Прев.  Надя Попова, Ирена Ганева, Димитър Кирков, Марта Владова  . - 2006  . - 784 с.

Сист. No: 14206
- 67 -
 С2/159.9/Б61

   Большая энциклопедия психологических тестов  : Личность, мотивации, темперамент, интеллект, лидерство, тестирование детей, професиональная ориентация, характер  /   Авт.-состав. А. Карелин  . - Москва  : ЭКСМО-ПРЕСС, 2005  . - 416 с. ; 27 Х 20 см

Сист. No: 14016
- 68 -
 С/2(038.1)/Г50Пе

Гислън, Мери и др.

   Енциклопедичен речник на античната митология и класическата древност  / Мери Гислън, Розета Палаци  ; Прев. от нем. и лат. Ния Филипова  . - София  : Колибри, 2005  . - 464 с. ; 21 см

Сист. No: 14218
- 69 -
ЦБ  56180

Дъглас, Мери

   Чистота и опасност  : Анализ на понятията за омърсяване и табу  / Мери Дъглас  . - София  : Лик, 2005  . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 271-279

Сист. No: 14226
- 70 -
ЦБ  56077

Дънов, Петър

   Сила и живот  : Беседи  / Петър Дънов  . - София  : Век 22, 1990  . - 301 с. ; 20 см  . -   (Домино)

   Послесл. - Беседите са правени по стенографски бележки, ползван е стар правопис

Сист. No: 14052
- 71 -
ЦБ  55786

Ильин, Виктор Васильевич

   Аксиология  / Виктор Васильевич Ильин  . - Москва  : Изд. Московского университета, 2005  . - 215 с. ; 22 см

Сист. No: 13646
- 72 -
 Ч2/159.9/К13Вп

Казанская, В.Г.

   Подросток. Трудности взросления  : Kнига для психологов, педагогов, родителей  / В.Г. Казанская  ; Гл. ред. Е. Строганова  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2006  . - 240 с. ; 21 см  . -   (Практическая психология)

Сист. No: 14351
- 73 -
 Б2/159.9/К30Ип, Ч2/159.9/К30Ип

Карагьозов, Иван

   Психологическа диагностика на отклоненията в развитието и поведението на детето и юношата  / Иван Карагьозов  . - Шумен  : Б.и., 2005  . - 313 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 311

Сист. No: 14017
- 74 -
ЦБ  І  3215

Карнеги, Дейл

   Как да печелим приятели и да влияем на хората  / Дейл Карнеги  . - София  : Гладстонъ, 1938  . - 212 с. ; 18 см

   Използван е старият правопис

Сист. No: 14091
- 75 -
ЦБ  56093

Кропоткин, Петр

   Етика  / Петр Кропоткин  . - София  : АРГЕС, 1990 -  . - 21 см  . -   (Хляб и свобода, 3)

   Т.1. Произход и развитие на нравствеността  . - 1990  . - 360 с.

Сист. No: 14077
- 76 -
 Ч2/159.9/Л70Ти

Лихи, Томас

   История современной психологии  / Томас Харди Лихи  = A History of modern psychology  / Thomas H. Leahey  . - 3 изд. - Москва  : Питер, 2003  . - 448 с. ; 24 см  . -   (Мастера психологии)

   Указ. с. 441-446

Сист. No: 14015
- 77 -
 Ч2/159.9/Л97Мц

   Цветовой тест Люшера  / Макс Люшер  = The Lusher color test  / Max Lusher  . - Москва  : Сова, 2005  . - 190 с. : с прил. ; 21 см

Сист. No: 14011
- 78 -
ЦБ  55993П/17/М96Ке

Мутафчиева, Красимира Василева

   Етика - начала  / Красимира Василева Мутафчиева  . - Стара Загора  : Тракийски университет, 2004  . - 180 с. ; 23 см

   Библиогр.с.179 - 180

Сист. No: 13926
- 79 -
ЦБ  56019

Мутафчиева, Красимира Василева

   Божественото проявление и човекът (не)познаващ добро и зло  / Красимира Василева Мутафчиева  . - Стара Загора  : Тракийски университет, 2005  . - 327 с. ; 23,5 см

   Библиогр.с. 326 - 327

Сист. No: 13960
- 80 -
ЦБ  І  3211

Нешев, Кирил

   Моралът - светлини и сенки  / Кирил Нешев  . - София  : Партиздат, 1990  . - 206 с. ; 16 см

Сист. No: 14034
- 81 -
ЦБ  56007П/65/П29м-о

Паунов, Марин Александров

   Организационна култура  / Марин Александров Паунов  ; Гл. ред. Ваня Миленкова  . - София  : Стопанство, 2005  . - 194 с. ; 21,5 см

   Библиогр.с. 190 - 193

Сист. No: 13943
- 82 -
ЦБ  56182

Поршнев, Б. Ф.

   За началото на човешката история  / Б. Ф. Поршнев  ;   Андрей Райчев  Ред. Венцел Райчев  . - София  : Изток Запад, 2005  . - 888 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 872-887

Сист. No: 14229
- 83 -
 Ч2/159.922.7/П88Ап

Прихожан, А. М. и др.

   Психология сиротства  : Учебное пособие  / Росица Петрова - Василава, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых  . - 2. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 400 с. -   (Детскому психологу)

   Библиогр. с. 394-400

Сист. No: 14342
- 84 -
 Ч2/159.923/П92т

   Психологическая типология  : Хрестоматия  /   Състав. К.В. Сельченок  . - Минск  : Харвест, 2002  . - 592 с. ; 21 см  . -   (Библиотека практической психологии)

Сист. No: 14014
- 85 -
 Ч2/159.9/Р98Кп

Ръсел, Кен

   Психометрични тестове  : 100 нови начина за оценяване на личността, креативността, интелигентността, латералното мислене  / Кен Ръсел, Филип Картър  ; Прев. от англ. Гергана Петрова  ; Ред. Елица Тодорова  = More psychometric testing  / Ken Russell, Philip Carter  . - София  : ИК ЛИК, 2005  . - 20 см  . -   (Светът на интелекта)

   Т.2  . - 2005  . - 270 с.

Сист. No: 14346
- 86 -
 Ч2/159.9/Р98Кп

Ръсел, Кен

   Психометрични тестове  : 1000 начина за оценяване на личността, креативността, интелигентността, латералното мислене  / Кен Ръсел, Филип Картър  ; Прев. от англ. Жана Ценова  ; Ред. Росица Алексиева  . - София  : ИК ЛИК, 2005  . - 20 см  . -   (Светът на интелекта)

   Т.1  . - 2005  . - 220 с.

Сист. No: 14348
- 87 -
 Ч2/159.9/Р98Ка

Ръсел, Кен

   Ай Кю] IQ тестове  : 400 начина за оценка силата на ума  / Кен Ръсел, Филип Картър  ; Прев. от англ. Албена Василева  ; Ред. Росица Алексиева  = IQ Testing  / Ken Russell, Philip Carter  . - София  : ИК ЛИК, 2004  . - 172 с. ; 20 см  . -   (Светът на интелекта)

Сист. No: 14349
- 88 -
ЦБ  56165

Саид, Едуард

   Ориентализмът  / Едуард Саид  ; Прев. Леонид Дуков  . - София  : Кралица Маб, 1999  . - 282 с. ; 20 см

Сист. No: 14200
- 89 -
ЦБ  56065

Самуилов, Виктор

   Общуването в науката като социологическа категория  / Виктор Самуилов  . - София  : БАН, 1990  . - 285 с. ; 20 см

   Рез. на рус. и англ. ез. - Библиогр. с. 239-254

Сист. No: 14039
- 90 -
 Ч2/159.9/С45Пл

Слоун, Пол и др.

   Латерални загадки  / Пол Слоун, Дез Макхейл  ; Прев. от англ. Росица Алексиева  ; Ред. Елица Тодорова  . - София  : ИК ЛИК, 2006  . - 100 с. ; 20 см

Сист. No: 14341
- 91 -
 Ч2/159.9/С66Нп

Стаменкова, Надежда

   Психологически измервания  : (Курс лекции)  / Надежда Стаменкова  . - Враца  : Псидо, 2005  . - 249 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14344
- 92 -
 Б2/37.015.3/С82Ип, Ч2/37.015.3/С82Ип

Стойков, Илия Дочев

   Педагогическа и възрастова психология  / Илия Дочев Стойков  . - 2. прер. и доп. изд. - Велико Търново  : Фабер, 2005  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 14003
- 93 -
ЦБ  ІІ  2635

   Учителя  / Методи Константинов  и др. - 3. изд. - София  : Бяло братство, 2005  . - 442 с. : с ил. ; 29 см

   Азбуч. показалец с. 412-437

Сист. No: 14321

Социология. Политология. Право

- 94 -
ЦБ  55952П/342/A16Jw

Abramson, Jeffrey B.

   We, the jury  : The jury sustem and the ideal of democracy : With a ew preface  / Jeffrey B. Abramson  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 314 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 301-308

Сист. No: 13878
- 95 -
 Ч3/316/A76Mc

Arnold, Matthew

   Culture and anarchy  / Matthew Arnold  . - New Haven  : Yale University Press, 1994  . - 227 p. ; 21 cm  . -   (Rethinking the western tradition)

Сист. No: 13807
- 96 -
 Б3/3/B35Gt

Backer, Gary Stanley

   A treatise on the family  / Gary Stanley Backer  . - Enl. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 1993  . - 424 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. p. 383-409 ; Ind. 410-424

Сист. No: 13835
- 97 -
ЦБ  55992П/34/B48Hl

Berman, Harold J.

   Law and revolution  : The Formation of the Western legal tradition  / Harold J. Berman  . - 10th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 657 p. ; 24 cm

   Index, notes, abbreviations

Сист. No: 13928
- 98 -
ЦБ  55894П/316/B81Pd

Bourdieu, Pierre

   Distinction. A social critique of the judgement of taste  / Pierre Bourdieu  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 613 p. : with index and notes  ; 24 cm

Сист. No: 13793
- 99 -
 Ч3/316/B83Зк

Boyer, Paul

   Urban masses and moral order in Amerika  : 1820-1920  / Paul Boyer  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1997  . - 387 p. : ill. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13858
- 100 -
 Ч3/0/C61Jp

Clifford, James

   The predicament of culture  : Twentieth century ethnography, literature, and art  / James Clifford  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 381 p. : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 349-370

Сист. No: 13808
- 101 -
ЦБ  55890

Dunbar, Robin

   Grooming, gossip, and the evolution of language  / Robin Dunbar  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 230 p. : with index  ; 21 cm

   Bibliogr. p. 208-218

Сист. No: 13787
- 102 -
ЦБ  55970П/342/E49Jd

Ely, John Hart

   Democracy and distrust  : D thepry of Judicial review  / John Hart Ely  . - 13. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 268 p. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13901
- 103 -
 Ч3/3/F67Ec

Flexner, Eleanor et al.

   Century of struggle  : The woman's rights movement in the United states  / Eleanor Flexner, Ellen Fitzpatrick  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1996  . - 398 p. ; 24 cm

   Enlarged edition . - Index, notes

Сист. No: 13860
- 104 -
ЦБ  55975П/347/F92Cc

Fried, Charles

   Contract as promise  : A theory of contractual obligation  / Charles Fried  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1981  . - 162 p. ; 21 cm

   Index

Сист. No: 13907
- 105 -
 Ч3/347/F98Ml

Furmston, M.P.

   Law of contract  / M.P. Furmston  . - 13th ed. - London  : Butterworths, 1996  . - 722 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 14375
- 106 -
ЦБ  55998П/32/H25Me

Hardt, Michael

   Empire  / Michael Hardt, Antonio Negri  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 478 p. ; 23. 5 cm

   index p. 473-478

Сист. No: 13935
- 107 -
 Б3/3/H31m

Hartog, Hendrik

   Man and wife in America  : A history  / Hendrik Hartog  . - 2. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 408 p. ; 23.5 cm

   Index p. 395-408

Сист. No: 13836
- 108 -
ЦБ  55960П/32/H73Ea

Hoffman, Elizabeth Cobbs

   All you need is love  : The peace corps and the spirit of the 1960s  / Elizabeth Cobbs Hoffman  . - 2. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 306 p. ; 23 cm

   Index p. 297-306

Сист. No: 13886
- 109 -
ЦБ  55938

Howard, Michael Eliot

   The causes of wars and other essays  / Michael Eliot Howard  . - 2. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 1984  . - 286 p. ; 21 cm

Сист. No: 13856
- 110 -
ЦБ  55891

   Identity and agency in cultural worlds  / Dorothy Holland, et al. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 349 p. : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 317-337

Сист. No: 13788
- 111 -
ЦБ  55928П/35/K36Gj

Kepel, Gilles

   Jihad  : The trail of political islam  / Gilles Kepel  . - 2. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 454 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 443-454 ; Glosary p. 431-433

Сист. No: 13840
- 112 -
 Ч3/316/K37Sc

Kern, Stephen

   The culture of time and space 1880-1918  / Stephen Kern  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 372 p. : with index and notes  ; 24 cm

Сист. No: 13806
- 113 -
 Ч3/32/K70Pu

Kolchin, Peter

   Unfree labor  : American slavery and russian selfdorm  / Peter Kolchin  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1987  . - 518 p. ; 23, 5 cm

   Bibliogr. p. 377-384 ; Index p. 505-517

Сист. No: 13862
- 114 -
 Б2/3/K98Ca

Kwang-chin, Chang

   Art, myth, and ritual  : The path to political authority in ancient China  / Chang Kwang-chin  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1983  . - 142 p. : ill. ; 23 cm

Сист. No: 13850
- 115 -
ЦБ  55919

Laqueur, Thomas Walter

   Making sex  : body and gender from Greeks to Freud  / Thomas Walter Laqueur  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 313 p. ; 23.5 cm

Сист. No: 13827
- 116 -
 Б3/3/M14Ct

MacKinnon, Catharine A.

   Toward a feminist theory of the state  / Catharine A. MacKinnon  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1991  . - 332 p. ; 23 cm

   Index p. 323-330

Сист. No: 13889
- 117 -
ЦБ  55903П/316/M29Gl

Marcus, Greil

   Lipstick traces  : A secret history of the twentieth century  / Greil Marcus  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1989  . - 496 p. : with index  ; 23 cm

   Bibliogr. p. 449-462

Сист. No: 13803
- 118 -
ЦБ  55976П/316/M29

Margalit, Avishai

   The Decent society  / Avishai Margalit  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 304 p. ; 21 cm

   Index, notes

Сист. No: 13908
- 119 -
 Б3/32/M38Da

Massey, Douglas S. et al.

   American apartheid  : Segregation and the making of the underclass  / Douglas S. Massey, Nancy A. Denton  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1993  . - 292 p. ; 24 cm

   Index, notes

Сист. No: 13861
- 120 -
ЦБ  55929П/342/M43Dc

Mayhew, David R.

   Congress  : The electoral connection  / David R. Mayhew  . - New Haven  : Yale University Press, 1974  . - 194 p. : with index  ; 20 cm

Сист. No: 13842
- 121 -
 Ч2/372.3/P17Vw

Paley, Vivian Gussin

   White teacher  / Vivian Gussin Paley  . - Cambridge  : Harvard University Press  . - 136 p. ; 21cm

Сист. No: 13792
- 122 -
ЦБ  55934П/36/P36Ja

Patterson, James T.

   America's struggle against poverty in the twentieth century  / James T. Patterson  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 312 p. : with index  ; 24 cm

Сист. No: 13848
- 123 -
ЦБ  55925

Pleck, Elizabeth Hafkin

   Celebrating the family  : Ethnicity, consumer culture, and family rituals  / Elizabeth Hafkin Pleck  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 328 p. ; 23.5 cm

   Index p. 325-328

Сист. No: 13837
- 124 -
ЦБ  55949П/342/P86Ra

Posner, Richard A.

   Affair of state  : The investigation, impeachment, and trial of president Clinton  / Richard A. Posner  . - 5. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 276 p. ; 23 cm

   Index p. 269-276

Сист. No: 13873
- 125 -
 Ч3/32/R28Jt

Rawls, John

   A theory of justice  / John Rawls  . - 3. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 538 p. ; 23, 5 cm

   Bibliogr. references and index p. 521-538

Сист. No: 13933
- 126 -
 Б3/339.13/R42

   Re-made in Japan  : Evryday life and consumer taste in a changing society  /   Ed. Joseph J. Tobin  . - Cambridge  : Yale University Press, 1992  . - 264 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. ; Index p. 255-264 ;

Сист. No: 13847
- 127 -
ЦБ  55981П/304/R71Da

Rodgers, Daniel T.

   Atlantic crossings  : Social politics in a progressive age  / Daniel T. Rodgers  . - 4th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 634 p. ; 24 cm

   Index, notes

Сист. No: 13914
- 128 -
ЦБ  55954П/32/S31Ts

Schelling, Thomas C.

   The Strategy of conflict  / Thomas C. Schelling  . - 19th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2003  . - 309 p. ; 21 cm

   With a new preface by the author. - Appendix, index

Сист. No: 13879
- 129 -
ЦБ  55963

Schiebinger, Londa L.

   Has feminism changed science?  / Londa L. Schiebinger  . - 2. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 258 p. ; 23, 5 cm

   Bibliogr. p. 235-146 ; Index p. 247-252

Сист. No: 13888
- 130 -
 Ч3/0/S82Gi

Steiner, George A.

   In bluebeard's castle  : Some notes towards the redefinition of culture  / George A. Steiner  . - New Haven  : Yale University Press, 1971  . - 141 p. ; 20 cm

Сист. No: 13805
- 131 -
 Ч3/32/U56s

   The united states and latin America  : The new agenda  /   Ed. Victor Bulmer-Thomas, James Dunkerley  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 360 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 327-349 ; index p. 349-459

Сист. No: 13855
- 132 -
 Б3/3/W26Sb

Ware, Susan

   Beyond suffrage  : Women in the new deal  / Susan Ware  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1981  . - 204 p. ; 24 cm

   Index, notes

Сист. No: 13863
- 133 -
ЦБ  56175

   Антикорупция / Антиобразование  : Изследвания върху корупцията във висшето образование в България : Сборник  / Георги Димитров  и др. - София  : Изток Запад, 2005  . - 348 с. ; 23 см

Сист. No: 14217
- 134 -
 BRIEc/34/Б23Бе, С/341(038.1)/Б23Бе

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Европейско право. Английско-български речник  / Благовеста Раданова Балканджиева  = European law. English-Bulgarian dictionary  / Blagovesta Balkandzhieva  . - Велико Търново  : Абагар, 2005  . - 272 с. ; 24 см

   Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14112
- 135 -
ЦБ  56063

Бантутов, Димитър

   Императиви на времето  / Димитър Бантутов  . - София  : Военно издателство, 1990  . - 235 с. ; 21 см

Сист. No: 14038
- 136 -
 BRIE/32/Б82Рн

Брубейкър, Роджърс

   Национализмът в нови рамки  : Националната общност и националният въпрос в Нова Европа  / Роджърс Брубейкър  . - Б. м. : КК, 2004  . - 336 с. ; 21 см  . -   (Социооптики)

   Библиогр. с. 313-329; индекс. - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14114
- 137 -
 BRIE/32/Б89Ее

Бусек, Ерхард и др.

   Европейският съюз по пътя на изток  / Ерхард Бусек, Вернер Микулич  = Die Europaische union auf dem weg nach osten  / Erhard Busek, Wernwr Mikulitsch  . - София  : ПИК, 2005  ; 21,5 см

   Библиогр. с. 223-235 . - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14111
- 138 -
ЦБ  55982

   България - национална и европейска идентичност  /   Състав. и отг. ред. Петко Ганчев  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2001  . - 231 с. ; 20 см

   Книгата е с автограф

Сист. No: 13913
- 139 -
ЦБ  55989

   България в настъпващата глобална епоха  : Сборник статии  / Петко Ганчев  и др. - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2000  . - 222 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 221 - 222

Сист. No: 13923
- 140 -
 С/35/Б92-з

България. Закони и др.п.

   Закон за защита на конкуренцията  . - София  : Б.и., б.г. - 12 с. ; 20 см

Сист. No: 14046
- 141 -
 Б5/347/Б92г, Ч5/347/Б92г

   Българско гражданско процесуално право  / Живко Стоянов Сталев  и др. - 8. доп и прер. изд. - София  : СИЕЛА, 2004  . - 1103 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 1035 -1062, предм. указ.

Сист. No: 13762
- 142 -
ЦБ  56121

Варон, Бенджамен

   Капитализмът - антагонист на човечеството  / Бенджамен Варон  . - София  : Захарий Стоянов  ; УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 256 с. ; 22 см

Сист. No: 14140
- 143 -
ЦБ  56118П/331/В25Дт

Василев, Доно Тотев и др.

   Теория и методика на професионалното ориентиране  / Доно Тотев Василев, Яна Динкова Мерджанова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2003  . - 212 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 14134
- 144 -
ЦБ  56249Б2/378/В64т, Б3/378/В64т

   Висше техническо училище Ангел Кънчев - Русе  : Каталог  / Ясен Дочев  и др. - София  : Булгарреклама, 1989  . - 84 с. : с цв. ил. ; 21, 5 см

Сист. No: 14325
- 145 -
 BRIE/35/В90п, П/35/В90п

   Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст  /   Състав., авт. на встъп. студия  Тони Верхайен, Тодор Танев  . - София  : ГАЛ-ИКО, 2000  . - 607 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл. - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14104
- 146 -
 С/32/Г35р

   Геополитически речник на света  /   Под ред. на  Ив Лакост  ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева  . - София  : Труд, 2005  . - 730 с. ; 23,5 см

   Данните за територия, население и някои политич. събит. са обнов. до 01.01.2005 г.

Сист. No: 14139
- 147 -
ЦБ  56167

Госийо, Жан-Франсоа

   Власт и етнос на Балканите  / Жан-Франсоа Госийо  . - София  : Лик, 2004  . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 271-276

Сист. No: 14203
- 148 -
ЦБ  56173П/336/Г88Ис

Груев, Ивайло и др.

   Сърфирайте по вълните на финансовите пазари  / Ивайло Груев  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2004  . - 220 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 216-217

Сист. No: 14215
- 149 -
ЦБ  56193

Дайър, Гуин

   Войната  : Смъртоносната игра на човечеството  / Гуин Дайър  . - София  : Кръгозор, 2005  . - 509 с. ; 22 см

   Азб., тематичен и термин. показалец

Сист. No: 14249
- 150 -
ЦБ  56102

Данова, Диана Данаилова

   Функции на идеологията  / Диана Данаилова Данова  ; Ред. Димитър Лазаров  ; Техн. ред. Корделия Иванова  = Функции идеологии  . - София  : БАН, 1990  . - 132 с. ; 19,5 см

Сист. No: 14092
- 151 -
ЦБ  55783П/316/Д40

   Демократическое правовое государство и гражданское общества в странах Центрально-Восточной Европы  /   Ред. В.С. Баковецкая  . - Москва  : Наука, 2005  . - 184 с. ; 22 см

Сист. No: 13639
- 152 -
ЦБ  56162

Добринин, Анатолий

   Строго секретно  / Анатолий Добринин  . - София  : Прозорец  ; Труд, 2005  . - 776 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14197
- 153 -
5142951429

Драганов, Драгомир

   В сянката на сталинизма  : Комунистическо движение след Втората световна война  / Драгомир Драганов  . - София  : Христо Ботев, 1990  . - 280 с. ; 20 см

Сист. No: 14272
- 154 -
ЦБ  56239ДИР/378/Д94Жр, П/378/Д94Жр

Душков, Живодар Иванов

   Русенски университет  : Документален сборник  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Печ.база на РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 134 с. ; 22 см

Сист. No: 14306
- 155 -
 С/32/Е20п

   Европейски програми  : [Справочник]  /   Състав. Ингрид Шикова  и др. - 3. прераб. и доп. изд. - Пловдив  : Летера  . - 168 с. ; 23 см

   Справочникът се издава в рамките на програма на Делегация на Европейската комисия в България

Сист. No: 14313
- 156 -
 Ч5/347/З-65Дс

Зиновиева, Дарина Пеева

   Седемнадесет примерни договора относно търговското представителство по търговския закон  : [Образци]  / Дарина Пеева Зиновиева  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2002  . - 64 с. ; 29 см

Сист. No: 13774
- 157 -
 Ч5/347/З-69Ет

Златарев, Емил Николов и др.

   Търговско право  : Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност  / Емил Николов Златарев, Веселин Георгиев Христофоров  . - 8. прер. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2003  . - 407 с. ; 23 см

Сист. No: 13779
- 158 -
 Ч3/36/И52Нм

Илиева, Николина

   Конспективни записки по методи на социалната работа  / Николина Илиева  . - София  : Славянски университет, 1998  . - 92 с. ; 20 см

Сист. No: 14121
- 159 -
ЦБ  56144

   История на тероризма  : От Античността до Ал Кайда  / Жерар Шалиан  и др. ; Под ред. Жерар Шалиан, Арно Блен  . - Плевен  : Леге Артис, 2005  . - 626 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 621-624

Сист. No: 14171
- 160 -
 Ч3/347/Й84Бс

Йосифов, Боян Пантелеймонов

   Спорове по закона за изобретенията и рационализациите и правилника за приложението му  / Боян Пантелеймонов Йосифов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1990  . - 215 с. ; 20 см

   Рез. на рус., англ. ез.

Сист. No: 14021
- 161 -
 С/349/И84Нк

Йосифов, Никола

   Колективният трудов договор в България  / Никола Йосифов  . - София  : Албатрос, 2005  . - 240 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 238-239

Сист. No: 14214
- 162 -
 Ч5/347/К15р

   Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на .  : Едноличен търговец, събирателно д-во, д-во с ограничена отговорност, еднолично д-во с ограничена отговорност, акционерно д-во  . - 8. доп. и прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 180 с. ; 21 см

Сист. No: 13770
- 163 -
ЦБ  56238С/32/К15р

   Как работи Европейският съюз  : Справочник за институциите на Европейският съюз  . - Пловдив  : Летера, 2005  . - 56 с. : с ил. ; 23 см

Сист. No: 14305
- 164 -
 BRIE/316/К19Кк

Калхун, Крейг

   Критическа социална теория. Култура, история и предизвикателството на различието  / Крейг Калхун  . - София  : КК, 2003  . - 336 с. ; 21 см  . -   (Етоси)

   Библиогр. с. 311-330 . - Инд. - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14113
- 165 -
ЦБ  56034П/35/К20Да

Калчев, Димитър

   Актуални проблеми на българската административна реформа  : Лекция  / Димитър Калчев  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2001  . - 16 с. ; 20 см  . -   (Академичен форум)

Сист. No: 13978
- 166 -
 Ч3/32/К74Йд

Кожухаров, Йордан

   Дипломация и протокол  / Йордан Кожухаров  . - София  : Труд, 2004  . - 396 с. ; 17 см

Сист. No: 14202
- 167 -
ЦБ  ІІ  2627П/338/К81с

   Конкурентни стратегии в туризма  : [Монография]  / Манол Рибов  и др. ; Под общ. ред. на  Манол Рибов  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 420 с. ; 25, 5 см

Сист. No: 14138
- 168 -
ЦБ  56242

   Конституция за Европа [ Конституция, приета от държавните глави и правителствените ръководители]  : Представяне пред гражданите : Информационен документ  . - Пловдив  : Летера  . - 28 с. ; 23 см

Сист. No: 14309
- 169 -
ЦБ  56123

Корм, Жорж

   Разпадането на Близкия изток 1956-2004  / Жорж Корм  ; Прев. Любляна Гоцева  . - София  : Меридиани, 2005  . - 664 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 638-647; именен показалец

Сист. No: 14143
- 170 -
ЦБ  56002П/347/К93ви

Кудашов, Валерий Иванович

   Интелектуальная собственость: охрана и реализация прав, управление  : Учебное пособие  / Валерий Иванович Кудашов  . - Минск  : БНТУ, 2004  . - 322 с. ; 20 см

   Словарь теминов с. 308 - 321

Сист. No: 13938
- 171 -
ЦБ  56036П/32/К94Дб

Куркулас, Димитрис

   България и Европейският съюз  / Димитрис Куркулас  = Bulgaria and the European union  / Dimitris Kourkoulas  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2003  . - 22 с. ; 20,5 см  . -   (Академичен форум)

Сист. No: 13980
- 172 -
 BRIE/34/К96Еп

Къндева, Емилия

   Публична администрация  / Емилия Къндева  = Public administration  / Emilia Kandeva  . - 3. доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2003  . - 408 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 399-402; прил. - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14109
- 173 -
 Ч5/347/Л21Бт

Ланджев, Борис Богданов

   Търговското предприятие  / Борис Богданов Ланджев  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 361 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 353-361

Сист. No: 13776
- 174 -
ЦБ  56163

Ленард, Марк

   Защо Европа ще управлява ХХІ век  / Марк Ленард  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 182 с. ; 20 см

   Индекс с. 173-181

Сист. No: 14196
- 175 -
 BRIE/321.7/Л86

Лукач, Джон

   Демокрация и популизъм  : Страх и омраза  / Джон Лукач  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 224 с. ; 20 см

   Инд. - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14103
- 176 -
 Ч5/34/М27Ми

Манолова, Мария Георгиева

   История на държавата и правото. Третата Българска държава 1878-1944  / Мария Георгиева Манолова  . - 2. прер. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2001  . - 263 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 257-260

Сист. No: 13780
- 177 -
ЦБ  56116П/316/М31Рс

Маринов, Руси

   Стратегически комуникационен мениджмънт  : Проблеми на мрежовата комуникация  / Руси Маринов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 207 с. ; 23 см

Сист. No: 14132
- 178 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 3  . - 2004  . - 331 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13973
- 179 -
 Ч5/341/М45н

   Международно наказателно право  /   Състав. Димитър Михайлов  . - София  : СИЕЛА, 2003 -  . - 21,5 см

   Т. 1  : Ч. 1. Въведение в общата част. Ч. 2. Международни нормативни актове  . - 2003  . - 623 с.

Сист. No: 13771
- 180 -
 Ч5/347/М66Мф

Минкова-Тръпкова, Милена

   Франчайзингът в бизнеса и правото  / Милена Минкова-Тръпкова  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 131 - 132

Сист. No: 13764
- 181 -
ЦБ  55884Арх/341/М67Нм, Б5/341/М67Нм, П/341/М67Нм, Ч5/341/М67Нм

Минчев, Николай Иванов

   Международно частно право  : Вещни права. Договорни отношения. Международна продажба. Международен арбитраж  / Николай Иванов Минчев  . - 2. прер. и доп. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 406 с. ; 22 см

Сист. No: 13761
- 182 -
 Ч5/343/М74Дн

Михайлов, Димитър

   Нови положения в особената част на наказателния кодекс  / Димитър Михайлов  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 276 с. ; 21 см

Сист. No: 13765
- 183 -
ЦБ  56079П/316/М74Мп

Михайлова, Михайлина

   Право, равенство, справедливост  / Михайлина Михайлова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1990  . - 186 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

Сист. No: 14055
- 184 -
ЦБ  55822

Мухаев, Рашид Тазитдинович

   Политология  : Учебник  / Рашид Тазитдинович Мухаев  . - 3. прераб. и доп. изд. - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2005  . - 495 с. ; 21,5 см

   Со словарям с. 482 - 485

Сист. No: 13686
- 185 -
ЦБ  55823

Мухаев, Рашид Тазитдинович

   Теория политики  : Учебник  / Рашид Тазитдинович Мухаев  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2005  . - 605 с. :  ; 22 см

Сист. No: 13687
- 186 -
ЦБ  56240

Николов, Иван

   Българите в Югославия-последните версайски заточеници  / Иван Николов  ; Науч. ред. Ангел Джонев  ; Техн. ред. Вихрен Димитров  . - 2. доп. изд  . - София  : Б. и., 2003  . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 95 - 96

Сист. No: 14307
- 187 -
ЦБ  56176

   Новите млади  : Българската младеж и европейската перспектива  /   Състав. Петър-Емил Митев  = The new young : Bulgarian youth and European perspective  / Edited by Petar-Emil Mitev  . - София  : Институт за социални ценности и структури Иван Хаджийски, 2005  . - 396 с. ; 21, 5 см

Сист. No: 14219
- 188 -
ЦБ  55821П/37/О-80Вм

Осин, Александр Васильевич

   Мультимедиа в образовании  : Контекст информатизации : научно-методическое издание  / Александр Васильевич Осин  . - Москва  : Агентство Издателъский сервис, 2004  . - 320 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 313 - 316

Сист. No: 13685
- 189 -
ЦБ  56033П/35/П13Пк

Павлов, Павел и др.

   Концепцията "Електронно правителство" - същност, проблеми и перспективи  / Павел Павлов, Светла Михалева  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2003  . - 52 с. : с табл. ; 20, 5 см  . -   (Академичен форум)

   Библиогр. с. 47-48

Сист. No: 13959
- 190 -
ЦБ  55987П/658/П22Лм

Парашкевова, Лоретта

   Малкият индустриален бизнес в глобалната икономика  : Учебник  / Лоретта Парашкевова  ; Ред. Станка Табакова-Стоева  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2004  . - 468 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 461 - 468

Сист. No: 13921
- 191 -
 С/0/П41

   Пета рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (1998-2002)  /   Състав. Миланка Славова  и др. = Fifth framework programme of the European union for research, technological development and demonstration activities(1998-2002)  . - София  : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2000  . - 152 с. ; 30 см

Сист. No: 14323
- 192 -
 Ч5/342/П47Ип

Петров, Иван

   Преглед на съдебната система на Съединените американски щати  / Иван Петров  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 383 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 376-383

Сист. No: 13781
- 193 -
ЦБ  56126

Питърс, Джон Дърам

   Да говориш на вятъра  : История на идеята за комункация  / Джон Дърам Питърс  . - София  : ИК СамаРШ, 2005  . - 260 с. ; 21,5 см

Сист. No: 14158
- 194 -
ЦБ  56024

   По пути национальной духовности болгар Молдовы  : Документы и материалы (конец 80-X - 90-Е гг. ХХ В.)  /   Състав. Иван Федорович Грек, Николай Червенков, Татьяна Шикирлийская  . - Кишинев  : S.S.B., 2005  . - 600 с. ; 18,5

   Имен.указ.с. 588 - 600

Сист. No: 13963
- 195 -
ЦБ  56141

Попик, Боб

   Ето моята визитка  : Как да използваме визитната си картичка, за да имаме повече работа  / Боб Попик  . - София  : Рой Комюникейшън, 2004  . - 223 с. ; 21 см

Сист. No: 14167
- 196 -
 BRIE/34/П76Жп

Попова, Жасмин

   Право на Европейския съюз  / Жасмин Попова  . - София  : Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2005  . - 200 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 192-193 . - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14093
- 197 -
 Ч5/339/П88в

   Примерни външнотърговски договори  : [Образци]  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2001  . - 120 с. ; 29 см

Сист. No: 13772
- 198 -
 Ч5/347/Т88т

   Примерни търговски договори уредени с част трета на търговския закон  : Търговсик закон. Част трета "Търговска сделка"  /   Ред. Явор Михайлов  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2004  . - 176 с. ; 29 см

Сист. No: 13773
- 199 -
ЦБ  56184

Рийд, Т.Р.

   Съединени европейски щати  : Новата суперсила или краят на американското господство  / Т.Р. Рийд  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 286 с. ; 21 см

Сист. No: 14234
- 200 -
ЦБ  56065

Самуилов, Виктор

   Общуването в науката като социологическа категория  / Виктор Самуилов  . - София  : БАН, 1990  . - 285 с. ; 20 см

   Рез. на рус. и англ. ез. - Библиогр. с. 239-254

Сист. No: 14039
- 201 -
ЦБ  55809П/316/С25Вк

Светлов, Виктор Александрович

   Конфликт : модели, решеня, мениджмент  : Учебно пособие  / Виктор Александрович Светлов  ; Гл. ред. Е. Строганова  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 540 с. : с ил. ; 21 смАлфав

   Альфавитный указ. с. 537-539

Сист. No: 13671
- 202 -
ЦБ  56172

   Семиотика и комуникации  : Очерци и разговори за знака и неговата употреба  . - София  : Нов Български университет, [Б.г.]  . - 132 с. ; 21 см  + CD

   Библиогр. с. 131-132

Сист. No: 14213
- 203 -
ЦБ  56140

Сорокин, Питирим А.

   Кризата на нашето време  : В социална и културна перспесктива  / Питирим А. Сорокин  ; Прев. Дина Недялкова Белева  = The crisis of oue age  / Pitrim A. Sorokin  . - София  : Дамян Яков, 2004  . - 280 с. ; 21, 5 см

Сист. No: 14168
- 204 -
 Ч5/342/С55Би

Спасов, Борис Петров

   Изпълнителна власт  / Борис Петров Спасов  . - 2. доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2001  . - 124 с. ; 23 см

Сист. No: 13769
- 205 -
ЦБ  56164П/349/С60К-о

Средкова, Красимира

   Осигурително право  / Красимира Средкова  . - София  : Сиби, 2004  . - 552 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 545-551

Сист. No: 14199
- 206 -
 Ч5/342/С63Жи

Сталев, Живко Стоянов

   Проблеми на конституцията и на конституционното правосъдие  : Сборник от статии  / Живко Стоянов Сталев  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 159 с. ; 21 см

Сист. No: 13766
- 207 -
 

Сталев, Живко Стоянов

   Арбитраж по частноправни спорове  / Живко Стоянов Сталев  . - София  : СИЕЛА, 1997  . - 240 с. ; 22,5 см

Сист. No: 13767
- 208 -
ЦБ  56085

Стамболийски, Александър С.

   Политически партии или съсловни организации?  / Александър С. Стамболийски  ; Ред. Павлина Павлова  ; Техн. ред. Васил Стойнов  . - Фотот.изд. - София  : БЗНС, 1990  . - 200 с. ; 23 см

   Фототипно издание посветено на 90 години от основаването на БЗНС

Сист. No: 14066
- 209 -
ЦБ  56074

Станков, Боян

   Личност и престъпно поведение  / Боян Станков  . - София  : Наука и изкуство, 1990  . - 188 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 175-183; рез. на англ. ез.

Сист. No: 14049
- 210 -
ЦБ  55883Арх/347/С75Гк, Б5/347/С75Гк, П/347/С75Гк, Уч/347/С75Гк, Уч3/347/С75Гк, Уч5/347/С75Гк, Ч5/347/С75Гк

Стефанов, Георги

   Коментар на промените в Търговския закон и в Закона за кооперациите  / Георги Стефанов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 21 см

   Ч. 2. - 2005  . - 194 с.

Сист. No: 13760
- 211 -
ЦБ  56020

   Сто двадесет и пет] 125 години Търновска конституция - приемственост и правно развитие  : Материали от научна конференция, проведена на 8.4.2004 г., Варна  /   Науч. ред. Нора Ананиева  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2005  . - 102 с. ; 23 см

Сист. No: 13961
- 212 -
ЦБ  56189П/316/С82Лв

Стойков, Любомир и др.

   Връзки с обществеността и бизнескомуникация  : Учебно помагало  / Любомир Димчев Стойков, Валерия Костова Пачева  = Public relations and business communication  / Lubomir Stoykov, Valeria Pacheva  . - София  : От игла до конец, 2005  . - 465 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 442-457; рез. на англ. ез.

Сист. No: 14239
- 213 -
 Ч5/347/С96п

   Съдебна практика  : Коментар с текстовете на нормативните актове  . - София  : СИЕЛА, 2001-  . - 22 см

   Т. 1.3 . Търговско право  / Огнян Герджиков  . - 2001  . - 382 с.

Сист. No: 13777
- 214 -
 Ч5/349/С96п

   Съдебна практика  : Коментар с текстовете на нормативните актове  . - София  : СИЕЛА, 2001 -  . - 22 см

   Т. 3.1 . Трудово право  / Васил Мръчков  . - 2002  . - 440 с.

Сист. No: 13778
- 215 -
 Ч5/347/Т36Хб

Тасев, Христо и др.

   Българско наследствено право  : [Учебник за ВУЗ]  / Христо Тасев, Георги Петканов, Симеон Тасев  . - 7. доп. и прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2004  . - 200 с. ; 23 см

   Библиогр. с.198 - 199 . - Георги Петканов и Симеон Тасев съавт. на 7. доп. изд.

Сист. No: 13763
- 216 -
 Ч3/34/Т49д

   Теория на държавата и правото  /   Ред. В. Цонев  и др. - София  : СУ Климент Охридски, 1984 -  . - 20 см

   Т. 1 . Общи въпроси - досоциалистически типове държави и право  . - 1984  . - 466 с.

Сист. No: 14059
- 217 -
ЦБ  56131

   Теория през границите  : Въведение в изследванията на рода  /   Състав. Милена Георгиева Кирова  и др. - София  : Полис, 2001  . - 232 с. ; 20 см

   Библиогр. сл. всяка част

Сист. No: 14154
- 218 -
 Ч2/316/Т53Кп

Теппервайн, Курт

   Психосоматика, отношения и здоровье  / Курт Теппервайн  ; Отв. ред  Т.Н. Карпенко  ; Техн. ред. Т.П. Тимошина  = Krise als Chance  / Kurt Tepperwein  . - Москва  : АСТ  ; Астрель, 2004  . - 221 с. ; 20 см

Сист. No: 14343
- 219 -
 BRIE/316/Т76Ан

Тофлър, Алвин и др.

   Новата цивилизация  : Политика на Третата вълна  / Алвин Тофлър, Хайди Тофлър  . - София  : Военно издателство, 2002  . - 120 с. ; 20 см

   Им. показ. - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14110
- 220 -
 Ч5/349/Т87д

   Трудови договори и граждански договори за личен труд  /   Ред. Явор Михайлов  . - 4. доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2004  . - 48 с. ; 29 см

Сист. No: 13775
- 221 -
ЦБ  55775П/32/Т93Сп

Туронок, Станислав Генрихович

   Политический анализ  : Курс лекций : Учеб. пособие  / Станислав Генрихович Туронок  . - Москва  : Дело, 2005  . - 360 с. ; 23, 5 см  . -   (Наука управления)

   Библиогр. с. 349 - 354 ; Указ. 354- 359

Сист. No: 13635
- 222 -
ЦБ  55971П/347/Т96

   Търговско право  : Учебник  / Борис Ладжев  и др. - София  : Стопанство, 2005  . - 614 с. ; 23,5 см

Сист. No: 13900
- 223 -
ЦБ  55785П/316/У99Фт

Уэбстер, Фрэнк

   Теории информационного общества  / Фрэнк Уэбстер  ; Прев. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной  ; Под ред. Е. Л. Вартановой  = Theories of the information society  / Frank Webster  . - Москва  : Routledge  ; Аспект Пресс  ; Routledge, 2004  . - 400 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 374 - 396

Сист. No: 13645
- 224 -
ЦБ  56241

Фонтен, Паскал

   Европа в 12 урока  / Паскал Фонтен  ; Ил. Марио Рамос  . - Пловдив  : Летера, 2005  . - 64 с. : с ил. ; 23 см  . -   (Европа в движение)

Сист. No: 14308
- 225 -
ЦБ  54966

Форсайт, Дейвид П.

   Правата на човека в международните отношения  / Дейвид П. Форсайт  . - София  : Слънце, 2002  . - 435 с. ; 20 см  . -   (Общество)

Сист. No: 10879
- 226 -
 BRIE/32/Ф90Фс

Фукуяма, Франсис

   Строежът на държавата  : Управление и световен ред през ХХІ век  / Франсис Фукуяма  . - София  : Обсидиан, 2004  . - 184 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 163-175 . - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14108
- 227 -
 BRIE/34/Х21Фп

Хайек, Фридрих

   Право, законодателство и свобода  : Ново изложение на либералните принципи на справедливостта и политическата икономия  / Фридрих А. Хайек  . - София  : УИ Климент Охридски, . - 1998  . - 20 см

   Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

   Т.2. Илюзията на социалната справедливост  . - 1998  . - 224 с.

Сист. No: 14106
- 228 -
 BRIE/34/Х21Фп

Хайек, Фридрих А.

   Право, законодателство и свобода  : Ново изложение на либералните принципи на справедливостта и политическата икономия  / Фридрих А. Хайек  . - София  : УИ Климент Охридски, . - 1998  . - 20 см

   Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

   Т.3. Политическият ред на свободния народ  . - 1998  . - 244 с.

   Именен показалец

Сист. No: 14107
- 229 -
 BRIE/32/Х40Дд

Хелд, Дейвид

   Демокрацията и глобалният ред  : От модерната държава към космополитно управление  / Дейвид Хелд  ; Прев. Диана Захариева  . - София  : КК, 2004  . - 447 с. ; 21 см  . -   (Социооптики)

   Библиогр. с. 413-440 . - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14115
- 230 -
ЦБ  56195

Цветков, Пламен С.

   Светът през ХХ век  / Пламен С. Цветков  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 416 с. ; 23 х 19 см

   Съдържа терминолог. речник с. 282-397 . - Им. показ. - Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 14252
- 231 -
ЦБ  55787П/316/Ш37Фп

Шарков, Феликс Изосимович

   Пъблик рилейшнз (связи с общественностью)  : Учебно пособие для вузов  / Феликс Изосимович Шарков  . - Екатеринбург  : Деловая книга  ; Академический Проект, 2005  . - 304 с. ; 20,5 см  . -   (Gaudeamus)

Сист. No: 13647

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 232 -
 Ч3/339/A33Di

Alexander, David et al.

   International financial reporting and analysis  / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen  . - London  : Thomson Learning, 2003  . - 656 p. ; 25 cm

   Index; bibliogr. p. 637-641

Сист. No: 14368
- 233 -
ЦБ  55972П/3/A67Da

Apter, David Ernest et al.

   Against the state  : Politics and social protest in Japan  / David Ernest Apter, Nagayo Sawa  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1984  . - 271 p. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13902
- 234 -
 Б3/3/B35Gt

Backer, Gary Stanley

   A treatise on the family  / Gary Stanley Backer  . - Enl. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 1993  . - 424 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. p. 383-409 ; Ind. 410-424

Сист. No: 13835
- 235 -
 Б3/347/B84Rc

Bradgate, Robert

   Commercial law  / Robert Bradgate  . - 2nd ed. - London  : Butterworths, 1995  . - 776 p. ; 23 cm

   Index

Сист. No: 14369
- 236 -
 Ч3/657/B86Af

Britton, Anne et al.

   Financial accounting  / Anne Britton, Chris Waterston  . - 3. ed. - Harlow  : Prentice Hall, 2003  . - 329 p. ; 24, 5 cm

   Index p. 321-329

Сист. No: 14353
- 237 -
 Б3/339/B92Ai

Buckley, Adrian

   International capital budgeting  / Adrian Buckley  . - London  : Prentice Hall, 1996  . - 373 p. ; 23 cm

   Index p. 371-373

Сист. No: 14347
- 238 -
ЦБ  55915

Cabaccia, Donna R.

   We are what we eat  : Ethnic food and the making of Amerikans  / Donna R. Cabaccia  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 278 p. ; 23.5 cm

   Notes; Index

Сист. No: 13821
- 239 -
 Ч3/336/C29

   Cases in company financial reporting  / Robert E. Jupe, et al. - 2nd ed. - London  : Paul Chapman Publishind Ltd, 1995  . - 218 p. ; 25 cm

Сист. No: 14366
- 240 -
 Б3/339/D38If

Demirag, Istemi et al.

   Financial management for international business  / Istemi Demirag, Scott Goddard  . - London  : McGraw-Hill, 1994  . - 390 p. ; 25 cm

   Index

Сист. No: 14380
- 241 -
 Ч3/93/99/D77Fn

   Narrative of the life of Frederick Douglass an American slave  : written by himself  / Frederick Douglas  ; Ed. Bendjamin Qarles  . - [2. ed.]  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1988  . - XXVI; 164 p. ; 20 cm

Сист. No: 13812
- 242 -
 С/330(038.1)/D78Jd

Downes, John et al.

   Dictionary of finance and investment terms  / John Downes, Jordan Elliot Goodman  . - 6th ed. - Hauppauge  : Barron's, 2003  . - 818 p. ; 18 cm

Сист. No: 14164
- 243 -
 Б3/336/D84Do

Dubofsky, David A.

   Options and financial futures  : Valuation and uses  / David A. Dubofsky  . - New York  : McGraw-Hill, 1992  . - 699 p. ; 23 cm  . -   (Economics series)

   Index; bibliogr. p. 659-683

Сист. No: 14378
- 244 -
ЦБ  55970П/342/E49Jd

Ely, John Hart

   Democracy and distrust  : D thepry of Judicial review  / John Hart Ely  . - 13. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 268 p. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13901
- 245 -
 Б3/658/F24Dc

Farnham, David

   The corporate environment  / David Farnham  . - London  : Institute for Personnel management, 1990  . - 326 p. ; 21.5 cm

   Bibliogr. 317-322 . - Ind. 333-326

Сист. No: 14332
- 246 -
 Ч3/657/G45Ip

Gillespie, Ian et al.

   Principles of financial accounting  / Ian Gillespie, Richard Lewis, Kay Hamilton  . - London  : Prentice Hall, 1997  . - 472 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 14357
- 247 -
 Б3/336/H65Cb

Higson, Chris

   Business finance  / Chris Higson  . - 2nd ed. - London  : Butterworths, 1995  . - 421 p. ; 23 cm

   Index

Сист. No: 14382
- 248 -
 С/339.1(038.1)/I34Jd

Imber, Jane et al.

   Dictionary of marketing terms  / Jane Imber, Betsy-Ann Toffler  . - 3rd ed. - Hauppauge  : Barron's, 2000  . - 600 p. ; 17, 5 cm

Сист. No: 14161
- 249 -
ЦБ  55906П/93/99/J13Hi

Jacobs, Harriet A.

   Incident in the life of a slave girl  : written by herself  / Harriet A. Jacobs  ; A true tale of slavery  / John S. Jacobs  . - [2. ed.]  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 336 p. ; 23.5 cm

   Ill., abbrev., chronol., correspond., notes, acknowledgement, index

Сист. No: 13810
- 250 -
 Ч3/657/L63Ra

Lewis, Richard et al.

   Advanced financial accounting  / Richard Lewis, David Pendrill  . - 6. ed. - Harlow  : Prentice Hall, 2000  . - 677 p. ; 24.5 cm

   Qeestions . - Ind. p 663 - 677

Сист. No: 14335
- 251 -
 Ч3/657/L63Ra

Lewis, Richard et al.

   Advanced financial accounting  / Richard Lewis, David Pendrill  . - 7. ed. - Harlow  : Prentice Hall, 2004  . - 720 p. ; 24, 5 cm

   Index p. 703-720

Сист. No: 14350
- 252 -
 Б3/339/M9694Ga

Muller, Gerhard G. et al.

   Accounting. An international perspective  : A supplement to introductory accounting textbooks  / Gerhard G. Muller, Helen Gernon, Gary Meek  . - 3. ed. - Boston  : IRWIN, 1994  . - 200 p. ; 23 cm  . -   (The Irwin Series in Undergraduate accounting)

Сист. No: 14372
- 253 -
 Ч3/658/P36Gc

Pearson, Gordon

   The competitive organization  : Managing for organizational excellence  / Gordon Pearson  . - London  : McGraw-Hill, 1992  . - 239 p. ; 23.5 cm  . -   (The Henley management series)

   Bibliogr. p. 229-234 . - Ind. p. 235-239

Сист. No: 14370
- 254 -
 Б3/347/P41Rc

Pennington, Robert R.

   Company law  / Robert R. Pennington  . - 7th ed. - London  : Butterworths, 1995  . - 1082 p. ; 23 cm

   Index

Сист. No: 14371
- 255 -
ЦБ  56235

   Proceedings of the 1th International Workshop on e-Government and Data Protection (EG&DP-2005), Varna, 23 September 2005  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia, 2005  . - 148 p. ; 20 х 21 cm

Сист. No: 14298
- 256 -
 Б3/339.13/R42

   Re-made in Japan  : Evryday life and consumer taste in a changing society  /   Ed. Joseph J. Tobin  . - Cambridge  : Yale University Press, 1992  . - 264 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. ; Index p. 255-264 ;

Сист. No: 13847
- 257 -
 Ч3/657/R66Ci

Roberts, Clare et al.

   International financial accounting  : A Comparative approach  / Clare Roberts, Pauline Weetman, Paul Gordon  . - 2nd ed. - Harlow  : Pearson, 2002  . - 758 p. ; 25 cm

   Index

Сист. No: 14356
- 258 -
 Ч3/339/S70Bi

Solnik, Bruno et al.

   International investments  / Bruno Solnik, Dennis McLeavey  . - 5. ed. - Boston  : Pearson, 2003  . - 760 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 751-760

Сист. No: 14377
- 259 -
ЦБ  55853

   Storytelling in organizations  : Why storytelling is transforming 21st century organizations and management  / John Seely Brown, et al. - Burlington  : Elsevier, 2005  . - 192 p. : with index  ; 23 cm

   Bibliogr. p. 179-181

Сист. No: 13721
- 260 -
 Ч3/330.1/U30

   The UK Economy  : A Manual of applied economics  /   Ed. Michael J. Artis  . - 11th ed. - London  : Weidenfeld and Nicolson, 1986  . - 366 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 14354
- 261 -
 С3/347/U56k

United Kingdom. Laws et al.

   Guide to the companies act 1981  . - London  : Arthur Andersen, 1982  . - 103 p. ; 21 cm

Сист. No: 14338
- 262 -
 Б3/336/W73Df

Winstone, David

   Financial derivatives  : Hedging with futures, forwards, options and swaps  / David Winstone  . - London  : CHAPMAN & HALL, 1995  . - 303 p. ; 25 cm

   Index

Сист. No: 14362
- 263 -
ЦБ  56136П/658/А20Ву

Аврамов, Велико Димитров

   Управление на персонала на търговската фирма  / Велико Димитров Аврамов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 296 с. ; 23

Сист. No: 14162
- 264 -
ЦБ  56120П/336/А20Йс

Аврамов, Йосиф

   Силата на парите  : История на парите и кредита по българските земи  / Йосиф Аврамов  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 558 с. ; 23 см

   Библиогр.с. 553 - 558

Сист. No: 14137
- 265 -
 С/016/А56о

   Алманах  : 85 години Университет за национално и световно стопанство 1920-2005  /   Състав. Станка Ценова, Десислава Стефанова  ; Ред. Геника Киркова, Елена Коева  . - София  : Стопанство, 2005  . - 807 с. : със сн. ; 30 см

   Азб.показалец с. 801 - 807

Сист. No: 13975
- 266 -
ЦБ  56186П/330/Б18Ии

Балабанов, Илия Минков

   Инвестиционният вакуум - причини и изход  / Илия Минков Балабанов  = The Investment vacuum - reasons and the way out of it  / Ilia Balabanov  . - София  : Проф.Марин Дринов, 2002  . - 131 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 129-130

Сист. No: 14236
- 267 -
ЦБ  55861П/330/Б21Вс

Балева, Велина Лазарова

   Система на националните сметки  : Учебник  / Велина Лазарова Балева, Пенчо Митев Иванов  . - София  : УИ Стопанство, 2003  . - 196 с. ; 23 см

Сист. No: 13732
- 268 -
 С/334/Б92

   Български бизнес страници 2005-2006  /   Ред. Красимир Торолов  = Bulgarian information pages 2005-2006  / ed. Krasimir Torolov  . - 19. изд. - София  : Крас, 2006  . - 608 с. ; 29 см

Сист. No: 14235
- 269 -
ЦБ  55945П/338.24/В70Кс

Владимирова, Катя Иванова и др.

   Стратегическо управление и стратегическо планиране  / Катя Иванова Владимирова, Константин Николов Габровски, Нако Райнов Стефанов  . - София  : Стопанство, 2005  . - 272 с. ; 23,5 см

   Библиогр.с. 266 - 272

Сист. No: 13870
- 270 -
 BRIE/32/Д85Дд

Драганов, Драгомир Павлов

   Демокрацията. (Минало, настояще и бъдеще)  / Драгомир Павлов Драганов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 251 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 432)

   Библиогр. с. 244-249 . - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14105
- 271 -
ЦБ  56112П/657/Д94И-о

Душанов, Иван

   Обща теория на счетоводството  / Иван Душанов  ; Ред. Венета Божилова  . - 3. осн. прераб. и доп. изд. - София  : Ромина, 2003  . - 190 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14125
- 272 -
 П/331/Е83Бк

Ертелт, Бернд-Йоахим и др.

   Консултиране в образованието и професията  / Бернд-Йоахим Ертелт, Уилям Е. Шулц  . - Варна  : ЗОГРАФ, 2002  . - 365 с. ; 21,5 см

Сист. No: 10097
- 273 -
 П/331/Е83Бн

Ертелт, Бернд-Йоахим и др.

   Наръчник за консултантска компетентност  / Бернд-Йоахим Ертелт, Уилям Е. Шулц  . - Варна  : ЗОГРАФ, 2002  . - 279 с. ; 21,5 см

   Азб. показалец

Сист. No: 10100
- 274 -
ЦБ  55869П/336/З-14З-б, Ч3/336/З-14З-б

Завадска, Зофя

   Банково дело  : Базов курс  / Зофя Завадска, Малгожата Иванич-Дроздовска, Владислав Яворски  ; Прев. от пол. Калина Смилова  . - София  : УИ Стопанство, 2004  . - 320 с. ; 23, сС5 см

   С прил.

Сист. No: 13741
- 275 -
ЦБ  55800П/658/З-51Ал

Земаков, Александр Михайлович

   Логистика материальных запасов и финансовиых активов  / Александр Михайлович Земаков  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 352 с. ; 24 см  . -   (Практика менеджмента)

   Библиогр. 351 - 352 с.

Сист. No: 13662
- 276 -
ЦБ  55885П/3392/И21Пм

Иванов, Павлин

   Международни финанси  : Учебник  / Павлин Иванов  . - Русе  : Информационен пазар, 2005  . - 270 с. ; 20, 5 см

   Библиогр. с. 261- 263

Сист. No: 13783
- 277 -
 С/330.1(038)/И50

   Икономикс  : Учебен речник : (базисни икономически категории и зависимости)  / Трайчо Спасов  и др. = Economics  . - 4. доп. и прераб.изд. - София  : Стопанство, 2005  . - 23 см

   А - К . Въведение в икономикса, микроикономикс, макроикономикс, международен икономикс  . - 2005  . - 520 с.

Сист. No: 13954
- 278 -
 С/330.1(038)/И50

   Икономикс  : Уречник :(базисни икономически категории и зависимости)  / Трайчо Спасов  и др. = Economics  . - 4.доп.и прераб.изд. - София  : Стопанство, 2005  . - 23 см

   Л - Я . Въведение в икономикса, микроикономикс, макроикономикс, международен икономикс  . - 2005  . - 674 с.

Сист. No: 13956
- 279 -
 С/33/И50, С3/33/И50

   Икономическа енциклопедия  . - София  : Наука и изкуство, 2005  . - 928 с. ; 24 см

Сист. No: 14240
- 280 -
 Арх/65.012  /К13, Б3/65.012  /К13, Б3/65/К13о, П/65.012  /К13, Ч3/65.012  /К13

   Казуси за обучение в областта на мениджмънта  /   Състав. Диана Антонова, Емил Коцев, Милена Кирова  . - Русе  : ПРИМАКС ООД, 2001  . - 29 см

   Ч. 2  . - 2001  . - 114 с.

Сист. No: 8412
- 281 -
ЦБ  55789П/32/К77Пм

Кальвокоресси, Питер

   Мировая политика 1945-2000  : В двух книгах  / Питер Кальвокоресси  = World politics 1945-2000  / Peter Calvocoressi  . - Москва  : Международные отношения, 2003  . - 21,5 см

   Кн.2  . - 2003  . - 448 с. : с ил.

Сист. No: 13650
- 282 -
ЦБ  55791П/32/К77Пм

Кальвокоресси, Питер

   Мировая политика 1945-2000  : В двух книгах  / Питер Кальвокоресси  = World politics 1945-2000  / Piter Calvocoressi  . - Москва  : Международные отношения, 2003  . - 21,5 см

   Кн.1  . - 2003  . - 624 с. : с ил.

Сист. No: 13652
- 283 -
ЦБ  55835П/334/К26Эк

Капитонов, Эдуард Алексеевич и др.

   Корпоративная культура  : Теория и практика  / Эдуард Алексеевич Капитонов, Геннадий Павлович Зинченко, Алексей Эдуардович Капитонов  . - Москва  : Альфа - Пресс, 2005  . - 352 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 336 - 348

Сист. No: 13700
- 284 -
 Ч3/338.24/К72Ау

Ковачев, Асен

   Управление на икономиката  / Асен Ковачев  . - 3. актуализ. и доп. изд. - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2005  . - 312 с. ; 23 см

Сист. No: 14224
- 285 -
 С/92/К75к

   Кой кой е в българската икономика  : Биографичен справочник  . - Бургас  : Делфин Прес, 1999  . - 310 с. ; 24 см  . -   (Делфинови речници и енциклопедии)

Сист. No: 14198
- 286 -
ЦБ  55803П/339.13/К87Фм

Котлер, Филип

   Маркетинг от А до Я  : 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер  / Филип Котлер  = Marketing insights from A to Z : 80 concepts every manager needs to know  / Philip Kotler  . - Санкт-Петербург  : Нева  ; John Wiley & Sons, 2003  . - 224 с. ; 23,5 см  . -   (Современный бизнес)

   Библиогр. с. 216 - 219

Сист. No: 13664
- 287 -
ЦБ  56152П/339.13/К87Фс

Котлър, Филип

   Стратегически маркетинг за нестопанските организации  / Филип Котлър, Алън Р. Андреасен  ; Науч. ред. Невяна Кръстева  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 758 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 745 - 746 ; Индекс на използваните понятия и термини с .747 - 750 ; Индекс на имената с. 751 -754 ; Индекс на компании и търгавски марки с. 755 - 757

Сист. No: 14178
- 288 -
 Б3/65.012  /К87Е-о

Коцев, Емил Николаев

   Основи на управлението  : тестове, теория, казуси  / Емил Николаев Коцев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003 -  . - 20, 5 см

   Издава Примакс

   Ч. 1  . - 2003  . - 68 с.

Сист. No: 14090
- 289 -
ЦБ  55799П/658/К90Ил

Кретов, Игорь Иванович и др.

   Логистика во внешнеторговой деятельности  : Учебно-практическое пособие  / Игорь Иванович Кретов, Кирилл Вадимович Садченко  . - Москва  : Дело и сервис, 2003  . - 192 с. : с прилож. ; 21,5 см

   Библиогр. 127 - 128 с.

Сист. No: 13660
- 290 -
ЦБ  55770П/338.24/К90Кр

Кристенсен, Клейтон М. и др.

   Решение проблемы иноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживат его рост  / Клейтон М. Кристенсен, Майкл Рейнор  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2004  . - 290 с. ; 21 см

Сист. No: 13629
- 291 -
ЦБ  55793П/658/К90Мл

Кристофер, Мартин

   Логистика и управление цепочками поставок. Как сократит затрати и улучшить обслуживание потребителей  / Мартин Кристофер  = Logistics and supplay chain management. Strategies for redusing cost and improving servise  / Martin Christopher  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 316 с. : с табл., сх., граф. ; 20,5 см  . -   (Теория и практика менеджмента)

Сист. No: 13655
- 292 -
ЦБ  55848П/330.1/К93Ам

Кугаенко, Алексей Андреевич

   Методы динамического моделирования в управлении экономикой  / Алексей Андреевич Кугаенко  . - 2. изд. - Москва  : Университетская книга, 2005  . - 456 с. ; 24 см  + CD  . -   (Новая университетская библиотека)

Сист. No: 13716
- 293 -
 С/331/К94Ин

Кусев, Ивайло и др.

   Наръчник за изработване на длъжностни характеристики  / Ивайло Кусев, Димитър Радонов  . - София  : Нова звезда, 2005  . - 452 с. ; 24 см

Сист. No: 14216
- 294 -
ЦБ  55798П/658.5/Л33Юл

Лебедев, Юрий Григовьевич

   Логистика  : Теория гармонизированных цепей поставок  / Юрий Григовьевич Лебедев  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2005  . - 448 с. : със сх., граф. ; 22 см

   Библиогр. 431 - 440 с.

Сист. No: 13659
- 295 -
ЦБ  55796П/658/М22О-д

Маликов, Олег Борисович

   Деловая логистика  : Учебник  / Олег Борисович Маликов  . - Санкт-Петербург  : Политехника, 2003  . - 224 с. ; 22 см

   Библиогр. 221 - 222 с.

Сист. No: 13657
- 296 -
ЦБ  56075

Маринов, Васил и др.

   Антропогенни условия и ресурси на отдиха и туризма  / Васил Христов Маринов, Марин Петров Бъчваров  . - София  : УИ Климент Охридски, 1990  . - 285 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 271-285

Сист. No: 14050
- 297 -
ЦБ  56104П/339/М45б, Ч3/339/М45б

   Международен бизнес  / Лилия Каракашева  и др. - 2. прераб. изд. - София  : Призма, 2003  . - 328 с. ; 23 см

Сист. No: 14096
- 298 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 2  . - 2004  . - 425 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13972
- 299 -
ЦБ  56132П/336/М64Сс

Минев, Светлин

   Стратегии за търгуване на финансовите пазари  / Светлин Минев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 250 с. ; 23 см

   Тематичен речник

Сист. No: 14155
- 300 -
ЦБ  56155П/336/М64Ск

Минев, Светлин

   Как да търгуваме на финансовите пазари  / Светлин Минев  . - 2 прераб. и доп. изд. - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2004  . - 172 с. ; 23 см

Сист. No: 14185
- 301 -
 ДИР/331/М65т, С/331/М65т

Министерство на труда и социалните грижи

   Националена класификация на професиите и длъжностите - 2005 (В сила от 1 януари 2006)  / Милчо Димитров  и др. - София  : Труд и право, 2006  . - 752 с. ; 21 см

Сист. No: 14244
- 302 -
 , Арх/330.1/М67, Б3/330.1/М67, Б3/330.1/М67Ди, П/330.1/М67, П1/330.1/М67, Ч3/330.1/М67

Минчев, Дянко Христов и др.

   Икономика  : Учебник за инженерните факултети  / Дянко Христов Минчев, Емил Георгиев Трифонов, Лилия Иванова Доганова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 302 с. ; 22 см

Сист. No: 7250
- 303 -
ЦБ  ІІ  2626П/330.1/М68Кп

Миркович, Камен

   Полезност и стойност  / Камен Миркович  ; Техн. ред. Георги Харизанов  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 497 с. ; 26 см

   Преложение с. 473 - 497

Сист. No: 14117
- 304 -
ЦБ  56098

Михалевски, Ф.И.

   Основни въпроси на политическата икономия  : Популярно изложение  / Ф.И. Михалевски  . - София  : Радикалъ, б. г. - 212 с. ; 25 см  . -   (Библиотека "Труд и книга", 1-2)

   Използван е старият правопис

Сист. No: 14086
- 305 -
ЦБ  55862П/3361/М77Мп

Младенов, Милети Христов

   Мрежата за финансова сигурност  : С акцент върху банковата система и гарантирането на депозитите в България  / Милети Христов Младенов  . - София  : УИ Стопанство, 2003  . - 183 с. ; 23, 5 см

   С прил. с. 166 - 179 ; Библиогр. с. 180 - 182

Сист. No: 13733
- 306 -
ЦБ  55887BRIE/65.012  */Н17Нм, BRIE1/65.012  */Н17Нм, П/65.012/Н17Нм

Найденов, Николай

   Мениджмънт на проекти  / Николай Найденов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 160 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 150-151

Сист. No: 13768
- 307 -
ЦБ  55849П/338/Н66Пс

Нивен, Пол Р.

   Сбалансированная система показателей: Шаг за шагом  : Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов  / Пол Р. Нивен  = Balanced scorecard: Step-by-step: maximizing performance and maintaining results  / Paul R. Niven  . - Днепропетровск  : Баланс бизнес букс, 2004  . - 328 с. ; 24 см

   Предм. указ.

Сист. No: 13718
- 308 -
ЦБ  56017П/338/Н86Сс

Новаков, С. З.

   Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузких сел Южной Бесарабии (1857 - 1918) : [Моногр.]  / С. З. Новаков  ; Науч. ред. Иван Анцупов, Ион Бодруг  = Dezvoltarea social-eonomica a satelor bulgaresti si gagauzesti din Basarabia in anti 1857 - 1918  / Savelii Novacov  . - Chisinau  : Институт межэтнических исследований, 2004  . - 578 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 13955
- 309 -
ЦБ  56129П/339.13/Н86и

   Нови идеи в техническия анализ  : Модели за търговия на финансовите пазари, представени от майсторите  /   Под ред. на  Рик Бенсинър  ; Прев. Христо Йовев  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 312 с. ; 24, 5 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   Речник ; Индекс с. 397-310

Сист. No: 14150
- 310 -
 Ч2/33/О-67

   Организационно-экономическая психология  : Хрестоматия  /   Под общ. ред. А.Е. Тарас  . - Минск  : Харвест, 2004  . - 432 с. ; 21 см  . -   (Библиотека практической психологии)

Сист. No: 14012
- 311 -
ЦБ  55827

   Основы менеджмента в спорте и туризме. Учебник  : [В 3. т.]  / Владимир Иванович Жолдак  . - Москва  : Советский спорт, - 2003  . - 22 см

   Т. 3 . Технология и техника управления  . - 2003  . - 240 с.

   Библиогр. 235 - 238

Сист. No: 13692
- 312 -
ЦБ  ІІ  2634Ч3/336/П30Кк

Пашев, Константин

   Корупцията при данъчното облагане  : Предизвикателства пред данъчната политика и администрация  / Константин Пашев  . - София  : Център за изследване на демокрацията, 2005  . - 135 с. ; 30 см  . -   (Анализи/Reports)

Сист. No: 14320
- 313 -
ЦБ  55816

Портер, Майкл и др.

   Японская экономическая модель  : Может ли Япония конкурировать?  / Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара  = Can Japein compete?  / Michael E. Porter, Hirotaka takeuchi, Mariko Sakakibara  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2005  . - 262 с. ; 20 см

Сист. No: 13680
- 314 -
ЦБ  56028П/338.24/П88Вэ

Примшиц, Виктория Владимировна

   Экономические основы управления предприятием в условиях неопределенности (на примере авторемонтных предприятий Республики Беларусь)  : Научное издание  / Виктория Владимировна Примшиц  ; Под научн.ред. В.Ф. Медведева  . - Минск  : Право и экономика, 2003  . - 140 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 134 - 138

Сист. No: 13968
- 315 -
ЦБ  55858П/3477/Р41Фп

Рачев, Филип и др.

   Публично търговско право  / Филип Петков Рачев, Златка Георгиева Сукарева  . - София  : УИ Стопанство, [. .] -  . - 24 см

   Т. 2  . - 2004  . - 302 с.

Сист. No: 13729
- 316 -
ЦБ  56031П/347/Р41Фт

Рачев, Филип Петков

   Търговска, банкова и застрахователна несъстоятелност  : Според измененията на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003)  / Филип Петков Рачев  . - София  : УНСС, 2005  . - 216 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 13977
- 317 -
ЦБ  56184

Рийд, Т.Р.

   Съединени европейски щати  : Новата суперсила или краят на американското господство  / Т.Р. Рийд  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 286 с. ; 21 см

Сист. No: 14234
- 318 -
ЦБ  55795П/330/Р62Мэ

Ример, М. И.

   Экономическая оценка инвестиций  : Учебно пособие  / М. И. Ример, А. Д. Касатов, Н. Н. Матиенко  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 480 с. ; 21 см  . -   (Учебное пособие)

   Библиогр. с. 468 - 472

Сист. No: 13656
- 319 -
ЦБ  56134П/339.13/С18Гп

Санд, Грегори

   Принципи на мърчандайзинга в глобален план  / Грегъри А. Санд  ; Прев. Жанета Тинкова Шинкова  . - София  : Лакож ПРЕС, 2005  . - 294 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14159
- 320 -
 П/656/С20Эт

Сафронов, Эдуард Алексеевич

   Транспортные системы городов и регионов  : Учебное пособие  / Эдуард Алексеевич Сафронов  ; Ред. А.Н. Хрулева  . - Москва  : Асоциации строительных вузов, 2005  . - 272 с. : с илл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 259 - 265

Сист. No: 13624
- 321 -
ЦБ  56158П/338.24/С43Иб

Славова, Ирена Александрова

   Бизнес планиране  / Ирена Александрова Славова  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2004  . - 324 с. ; 23 см

   Библиогр. 320 с.

Сист. No: 14189
- 322 -
ЦБ  55788П/657/С50Ау

Соколов, Андрей Юрьевич

   Управленческий учет накладных расходов  / Андрей Юрьевич Соколов  . - Москва  : Финансы и статистика, 2004  . - 445 с. : с табл., сх. ; 20,5 см

   Библиогр. 431 - 440 с.

Сист. No: 13649
- 323 -
ЦБ  56122П/338/Т73Цг

Тончев, Цветан и др.

   География на туризма  : Специалност "Мениджмънт в хотелиерството"  / Цветан Тончев, Нено Димов  . - София  : Горекс прес, 2001  . - 100 с. ; 20 см

Сист. No: 14141
- 324 -
ЦБ  55794П/336/Ф53

   Финансы  : Учебник  / Алла Георгиева Грязнова  и др. ; Под ред. Алла Георгиева Грязнова, Елена Валентиновна Маркина  . - Москва  : Финансы и статистика, 2004  . - 504с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 498 - 501

Сист. No: 13648
- 325 -
ЦБ  56147П/338/Ц80Ма

Цонева, Мария

   Аграрна политика  / Мария Цонева  ; Техн. ред. Радослав Цонев  . - София  : Тракия-М, 2001  . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр.с. 239 -240

Сист. No: 14175
- 326 -
ЦБ  55797П/658/Ч49Ал

Чеботаев, Алик Александрович и др.

   Логистика и маркетинг. Маркетологистика  : Учебник  / Алик Александрович Чеботаев, Дмитрий Аликович Чеботаев  . - Москва  : Экономика, 2005  . - 248 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

   Библиогр. 243 - 245 с.

Сист. No: 13658

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 327 -
 Б3/3/H31m

Hartog, Hendrik

   Man and wife in America  : A history  / Hendrik Hartog  . - 2. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 408 p. ; 23.5 cm

   Index p. 395-408

Сист. No: 13836
- 328 -
ЦБ  55906П/93/99/J13Hi

Jacobs, Harriet A.

   Incident in the life of a slave girl  : written by herself  / Harriet A. Jacobs  ; A true tale of slavery  / John S. Jacobs  . - [2. ed.]  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 336 p. ; 23.5 cm

   Ill., abbrev., chronol., correspond., notes, acknowledgement, index

Сист. No: 13810
- 329 -
 Б2/3/K98Ca

Kwang-chin, Chang

   Art, myth, and ritual  : The path to political authority in ancient China  / Chang Kwang-chin  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1983  . - 142 p. : ill. ; 23 cm

Сист. No: 13850
- 330 -
 Б3/3/M73JH

Mintz, Jerome R.

   Hasidic people  : A place in the new world  / Jerome R. Mintz  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 434 p. ; 24 cm

   Index, glossary, notes

Сист. No: 13894
- 331 -
ЦБ  55925

Pleck, Elizabeth Hafkin

   Celebrating the family  : Ethnicity, consumer culture, and family rituals  / Elizabeth Hafkin Pleck  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 328 p. ; 23.5 cm

   Index p. 325-328

Сист. No: 13837
- 332 -
 Ч2/39/С84и

   Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украйны  . - Кишинев  : Штиинца, 1995  . - 106 с. ; 21,5 см

   Библиогр.с. 105 - 106

Сист. No: 13940

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 333 -
ЦБ  55856

Akin, J.E.

   Finite element analysis with error estimators  : An introduction to the FEM and adaptive error analysis for engineering students  / J.E. Akin  . - Oxford  : Elsevier, 2005  . - 447 p. : with index  ; 25 cm

   Bibliogr.

Сист. No: 13724
- 334 -
ЦБ  ІІ  2630П/51/M35Gc

Martz, Geoff et al.

   Cracking the GMAT  : Proven techniques from the test-prep experts  / Geoff Martz, Adam Robinson  . - New York  : Random House, 2006  . - 533 p. ; 28 cm

Сист. No: 14251
- 335 -
ЦБ  ІІ  2621

   NAA '2000  : Second conference on numerical analysis and applications, june 11 - 15, 2000, university of Rousse, Bulgaria : Abstracts  . - [Б. м.], 2000  . - 78 p. ; 28 cm

Сист. No: 13985
- 336 -
ЦБ  56029П/51/S61Cm

Simon, Carl P.

   Mathematics for economisis  / Carl P. Simon, Lawrence Blume  . - New York  : W. W. Norton, 1994  . - 930 p. ; 24 cm

   Index p. 921-930

Сист. No: 13971
- 337 -
ЦБ  55766

Аттетков, Александр Владимирович и др.

   Методы оптимизации  : Учебник  / Александр Владимирович Аттетков, Сергей Владимирович Галкин, Владимир Степанович Зарубин  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 440 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып. ХІV)

   Предм. указ. 421 - 436 ; Библиогр. с. 428 - 432

Сист. No: 13625
- 338 -
ЦБ  55847

Белоусов, Алексей Иванович

   Дискретная математика  : Учебник  / Алексей Иванович Белоусов, Сергей Борисович Ткачев  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 3. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004  . - 744 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. ХІХ)

   Библиогр. с. 720 -723 ; Предм. указ с. 724 - 740

Сист. No: 13714
- 339 -
ЦБ  55780П/53/Б65Гф

Бордовский, Генадий Алексеевич и др.

   Физические основы математического моделирования  : Учебник для вузов  / Генадий Алексеевич Бордовский, Александр Сергеевич Кондратьев, Алля Дитта Раза Чоудери  . - Москва  : Академия, 2005  . - 316 с. ; 22 см  . -   (Высшее профессиональное образование . Естественные науки)

   Библиогр. 313

Сист. No: 13641
- 340 -
ЦБ  56037Арх/517/Б79Ип, П/517/Б79Ип, П1/517/Б79Ип

Браянов, Илия и др.

   Приложна математика  / Илия Алексиев Браянов, Виолетка Атанасова Костова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 135 с. ; 22 см

   ISBN е погрешно изписан като 952-712-289-4 на гърба на загл. стр. - Библиогр. с. 135. - Пособието е издадено и на CD. - "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13987
- 341 -
ЦБ  56040Арх/519.6/Б79Ич, П/519.6/Б79, П1/519.6/Б79Ич

Браянов, Илия и др.

   Числени методи  : [Учебник]  / Илия Алексиев Браянов, Красимира Златева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 229 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 229. - Пособието е издадено и на CD. - "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13990
- 342 -
ЦБ  55874П/519.7/В39Ец

Великова-Бандова, Евгения

   Циклични кодове  : Записки по кодиране  / Евгения Великова-Бандова  . - София  : Фои-Комерс, 2001  . - 60 с. ; 21 см

Сист. No: 13746
- 343 -
ЦБ  55875П/519.7/В39Ед

Великова-Бандова, Евгения

   Двоични шумозащитни кодове  : Записки по кодиране  / Евгения Великова-Бандова  . - 2. разш. и доп. изд. - София  : Фои-Комерс, 2004  . - 72 с. ; 21 см

Сист. No: 13747
- 344 -
ЦБ  55764

Власова, Елена Александровна

   Ряды  : Учебник  / Елена Александровна Власова  . - 2. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 612 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып. ІХ)

   Предм. указ. 604 - 610 ; Библиогр. с. 600 - 602

Сист. No: 13618
- 345 -
ЦБ  55843

Волков, Игорь Куприянович

   Случайные процессы  : Учебник  / Игорь Куприянович Волков, Сергей Михайлович Зуев, Галина Михайловна Цветкова  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 448 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. XVIII)

   Библиогр. с. 438 - 439 ; Предм. указ с. 440 - 444 ; С приложения с. 413-427

Сист. No: 13707
- 346 -
ЦБ  55844

Волков, Игорь Куприянович

   Интегральные преобразования и операционное исчисление  : Учебник  / Игорь Куприянович Волков, Анатолий Николаевич Канатников  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин  ; Прев. от нем. ез. Анатолий Николаевич Канатников  . - 2. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 228 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. ХІ)

   С приложения с. 211 - 217 ; Библиогр. с. 220 -222 ; Предм. указ с. 223 - 224

Сист. No: 13710
- 347 -
ЦБ  55834

Гаврилов, Валеры Рудольфович и др.

   Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля  : Учебник  / Валеры Рудольфович Гаврилов, Елена Евгеньева Иванова, Валентина Дмитриевна Морозова  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 496 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. VІІ)

   Библиогр. с. 481 - 483 ; Предм. указ с. 484 - 488

Сист. No: 13698
- 348 -
ЦБ  55870П/51/Г97Лк

Гърневска, Личка Василева

   Комплексни числа. Функция на комплексна променлива  : Лекции и задачи  / Личка Василева Гърневска, Радка Иванова Петрова, Йорданка Добрева Панева-Коновска  . - София  : Б.и., 2004  . - 384 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 13743
- 349 -
ЦБ  55826

Зарубин, Владимир Степанович

   Математическое моделирование в технике  : Учебник  / Владимир Степанович Зарубин  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереот. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 496 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете)

   Библиогр. с. 402 - 405 ; Предм. указ.

Сист. No: 13691
- 350 -
ЦБ  55831

Зарубин, Владимир Степанович

   Интегральное исчисление функций одного переменного  : Учебник  / Владимир Степанович Зарубин, Елена Евгеньева Иванова, Георгий Николаевич Кувыркин  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004  . - 528 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып.VI)

   Библиогр. с. 516 - 518 ; Предм. указ с. 519 - 523

Сист. No: 13696
- 351 -
ЦБ  55837

Иванова, Елена Евгеньева

   Дифференциальное исчисление функций одного переменного  : Учебник  / Елена Евгеньева Иванова  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 408 с. ; 20, 5 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. ІІ)

   Библиогр. с. 395 - 397 ; Предм. указ с. 398 - 403

Сист. No: 13703
- 352 -
 С/0/И96Же

Ифра, Жорж

   Енциклопедична история на цифрите. Човешкият разум, описан чрез числата и смятането  : В 2 тома  / Жорж Ифра  ; Прев. Пенка Атанасова  и др. - София  : Елементи, 2005  . - 24 см

   В загл. каре заглавието дадено Енциклопедичен речник на цифрите

   Т. 1  . - 2005  . - 872 с.

Сист. No: 14207
- 353 -
 С/0/И96Же

Ифра, Жорж

   Енциклопедична история на цифрите. Човешкият разум, описан чрез числата и смятането  : В 2 тома  / Жорж Ифра  ; Прев. Пенка Атанасова  и др. - София  : Елементи, 2005  . - 24 см

   В загл. каре заглавието дадено Енциклопедичен речник на цифрите

   Т. 2  . - 2005  . - 819 с.

Сист. No: 14209
- 354 -
ЦБ  55829

Канатников, Анатолий Николаевич

   Аналитическая геометрия  : Учебник  / Анатолий Николаевич Канатников, Александр Петрович Крищенко  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 3. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 388 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып.III.)

   Библиогр. с. 375 - 376 ; Предм. указ с. 377 - 383

Сист. No: 13694
- 355 -
ЦБ  55830

Канатников, Анатолий Николаевич

   Линейная алгебра  : Учебник  / Анатолий Николаевич Канатников, Александр Петрович Крищенко  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 3. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 336 с. ; 20, 5 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып.IV.)

   Библиогр. с. 326 - 327 ; Предм. указ с. 328 - 332

Сист. No: 13695
- 356 -
ЦБ  55832

Канатников, Анатолий Николаевич

   Дифференциальное исчисление функций многих переменныхн  : Учебник  / Анатолий Николаевич Канатников, Александр Петрович Крищенко, Владимир Николаевич Четвериков  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 456 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып.V)

   Библиогр. с. 443 - 445 ; Предм. указ с. 446 - 452

Сист. No: 13697
- 357 -
ЦБ  56225Арх/519.2/К86Вв, П/519.2/К86Вв

Костова, Виолетка Атанасова

   Висша математика ІІІ. Теория на вероятностите. Математическа статистика  / Виолетка Атанасова Костова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 138 с. ; 20 см

Сист. No: 14286
- 358 -
ЦБ  55802П/519.68/М19Д-о

Макконнелл, Дж.

   Основы современных алгоритмов  / Дж. Макконнелл  . - 2. доп. изд. - Москва  : Техносфера, 2004  . - 368 с. ; 24 см  . -   (Мир программирования)

Сист. No: 13663
- 359 -
ЦБ  55863П/517/М31Мм

Маринов, Марин Ласков

   Математически анализ в примери и задачи  : Учебник  / Марин Ласков Маринов  . - София  : Деметра, 2004  . - 367 с. ; 23 см

Сист. No: 13735
- 360 -
ЦБ  55845

   Математическая статистика  : Учебник  / Владимир Борисович Горяинов  и др. ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 424 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. ХVІІ)

   С приложение с. 403 - 413 ; Библиогр. с. 414 -416 ; Предм. указ с. 417 - 421

Сист. No: 13712
- 361 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 3  . - 2004  . - 331 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13973
- 362 -
ЦБ  55828

Морозова, Валентина Дмитриевна

   Введение в анализ  : Учебник  / Валентина Дмитриевна Морозова  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 3. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2003  . - 408 с. ; 20,5 см  . -   (Математика в техническом университете, Вып.I.)

   Библиогр. с. 393 - 396 ; Предм. указ с. 397 - 407

Сист. No: 13693
- 363 -
ЦБ  55839

Морозова, Валентина Дмитриевна

   Теория функций комплексного переменного  : Учебник  / Валентина Дмитриевна Морозова  ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 520 с. ; 20, 5 см  . -   (Математика в техническом университете ; Вып. Х)

   Библиогр. с. 508- 509 ; Предм. указ с. 510 - 516

Сист. No: 13705
- 364 -
 Арх/519.8/П13Вп, П/519.8/П13, П/519.8/П13Вп

Павлов, Велизар Тодоров

   Приложения на математиката в икономиката  / Велизар Тодоров Павлов  . - 2. доп. и прераб. изд. - Русе  : ТУ Русе, 2002  . - 318 с. ; 23 см

Сист. No: 10774
- 365 -
ЦБ  55878П/517/П47Лс

Петров, Любомир и др.

   Сборник задачи по висша математика  / Любомир Петров, Донка Беева  . - София  : ТУ-София, [.] - 2005  . - 21 см

   Год. на изд. на кор. - 2003

   Модул 2 . Диференциално смятане на функция на една и повече променливи  . - 2005  . - 241 с.

Сист. No: 13750
- 366 -
ЦБ  55878П/517/П47Лс

Петров, Любомир и др.

   Сборник задачи по висша математика  / Любомир Петров, Донка Беева  . - София  : ТУ София, [. . ] - 2005  . - 21 см

   Год. на изд. на кор. - 2004

   Модул 3 . Интеграли  . - 2003  . - 120 с.

Сист. No: 13751
- 367 -
ЦБ  55878П/517/П47Лс

Петров, Любомир и др.

   Сборник задачи по висша математика  / Любомир Петров, Донка Беева  . - София  : ТУ - София, [.] - 2005  . - 20, 5 см

   Год. на изд. на кор. 2004

   Модул 4 . Обикновени и частни диференциални уравнения  . - 2005  . - 116 с.

Сист. No: 13752
- 368 -
ЦБ  55878П/517/П47Лс

Петров, Любомир и др.

   Сборник задачи по висша математика  / Любомир Петров, Донка Беева  . - София  : ТУ - София, [.] - 2005  . - 20,5 см

   Год.на изд. на кор. 2004

   Модул 5 . Многократни интеграли. Приложения на анализа в геометрията  . - 2005  . - 152 с.

Сист. No: 13753
- 369 -
ЦБ  55878П/517/П47Лс

Петров, Любомир и др.

   Сборник задачи по висша математика  / Любомир Петров, Донка Беева  . - София  : ТУ София, [. . ] - 2005  . - 20 см

   Модул 6 . Комплексен анализ. Фурие анализ. Операционно смятане  . - 2005  . - 155 с.

Сист. No: 13754
- 370 -
 Арх/004/Р97у, П/004/Р97у, П1/004.4/Р97у, П1/004/Р97у

   Ръководство за упражнения по програмиране и използване на компютрите  / Цветомир Иванов Василев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 20 см

   Пособието е издадено и на CD "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

   Ч. 2  . - 2005  . - 92 с.

Сист. No: 13758
- 371 -
ЦБ  55882Арх/519.68/Р97у, П/519.68/Р97у, П1/519.68/Р97у

   Ръководство за упражнения по програмиране и използване на компютрите  / Върбан Иванов Илиев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005 -  . - 20 см

   Ч. 1 . Алгоритми  . - 2005  . - 99 с.

Сист. No: 13759
- 372 -
ЦБ  56110Арх/517.9/Т53С-о, П/517.9/Т53С-о, П1/517.9/Т53С-о

Терзиян, Степан Агоп и др.

   Обикновени диференциални уравнения  : Въведение с използване на Mathematica  / Степан Агоп Терзиян, Юлия Ванчева Чапарова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 135 с. ; 22 см

Сист. No: 14120
- 373 -
ЦБ  55763П/510/Ф19Бт

Фалевич, Борис Яковлевич

   Теория алгоритмов  : Учебное пособие  / Борис Яковлевич Фалевич  . - Москва  : Машиностроение, 2004  . - 160 с. ; 20 см  . -   (Для вузов)

   Библиогр.с. 160

Сист. No: 13622

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 374 -
ЦБ  55907П/504.056/G61Оз

Golley, Franc B.

   A primer for environmental literaci  / Franc B. Golley  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 254 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. p. 239 - 248; ind.

Сист. No: 13813
- 375 -
ЦБ  55876П/504.056/В25Гр

Василев, Георги

   Радиоекология - радиация, екология, човек, България  : [моногрфия]  / Георги Василев  . - София  : ТИТА Консулт, 2005  . - 576 с. : с табл. ; 24 см

Сист. No: 13748
- 376 -
ЦБ  55779П/537/О-63

   Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды  : Учебно пособие для вузов  / Валентин Иванович Козинцев  и др. ; Под ред. В.Н. Рождествина  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 528 с. : с ил. ; 24,5 см  . -   (Электроника)

   Предм.указатель с. 521 - 524

Сист. No: 13637

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 377 -
ЦБ  55935П/53/H49Jd

Heilbron, J. L.

   The dilemmas of an upright man  : Max Planck and the fortunes of german science  / J. L. Heilbron  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 254 p. ; 21 cm

Сист. No: 13851
- 378 -
ЦБ  55936П/53/K4Dp

Kevles, Daniel J.

   The physicists  : The history of a scientific community in modern America  / Daniel J. Kevles  . - 7. pr. - Cambridge  : Harvard University Press, 1997  . - 489 p. ; 23.5 cm

   Glossary of manuscr. citation ; Index

Сист. No: 13852
- 379 -
ЦБ  55937П/52/K90Tc

Kuhn, Thomas

   The Copernican revolution  : Planerary astronomy in the development of western thought  / Thomas Kuhn  . - 12 pr. - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 297 p. ; 21 cm

Сист. No: 13853
- 380 -
ЦБ  55825П/535/А95Сф

Ахманов, Сергей Александрович

   Физическая оптика  : Учебник  / Сергей Александрович Ахманов, Сергей Юрьевич Никитин  . - 2. изд. - Москва  : Изд. Московского университета  ; Наука, 2004  . - 654 с. : с черт., граф. ; 24,5 см  . -   (Классический университетский учебник)

   Предсм. указ. с. 647 - 654

Сист. No: 13690
- 381 -
ЦБ  55780П/53/Б65Гф

Бордовский, Генадий Алексеевич и др.

   Физические основы математического моделирования  : Учебник для вузов  / Генадий Алексеевич Бордовский, Александр Сергеевич Кондратьев, Алля Дитта Раза Чоудери  . - Москва  : Академия, 2005  . - 316 с. ; 22 см  . -   (Высшее профессиональное образование . Естественные науки)

   Библиогр. 313

Сист. No: 13641
- 382 -
ЦБ  55779П/537/О-63

   Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды  : Учебно пособие для вузов  / Валентин Иванович Козинцев  и др. ; Под ред. В.Н. Рождествина  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 528 с. : с ил. ; 24,5 см  . -   (Электроника)

   Предм.указатель с. 521 - 524

Сист. No: 13637
- 383 -
ЦБ  55865

Фозар, Грацина и др.

   Вселена, гравитация, разум  / Грацина Фозар, Франц Блудорф  . - София  : Литера Прима, 2003  . - 236 с. ; 20 см  . -   (Тайни и загадки, 89)

   Библиогр. с. 226-236

Сист. No: 13737

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 384 -
ЦБ  55772П/534/А81Ст

Аринчев, Сергей Васильевич

   Теория колебаний неконсервативных систем (с примерами на компакт-диске)  : Учебник  / Сергей Васильевич Аринчев  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 461 с. : със сх., граф. ; 22 см  + CD

   Библиогр. с. 447 - 449

Сист. No: 13633
- 385 -
ЦБ  55761П/539.3/М51

   Механика материалов и конструкций  : Сборник задач : Учебное пособие  / Юрий Афанасиевич Окопный  и др. ; Под ред. Виктор Петрович Чирков  . - Москва  : Машиностроение, 2004  . - 416 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 412 - 413

Сист. No: 13620
- 386 -
ЦБ  56227П/531/534/Р60Вм

Ризов, Виктор Илиев

   Механика на композиционните материали  / Виктор Илиев Ризов  . - София  : Български институт за анализи и проучвания, 2005  . - 214 с. ; 24 см  . -   (Студии на БИАП . Математически науки, 8)

   Библиогр. с. 205-214

Сист. No: 14288
- 387 -
ЦБ  56103П/539.3/.6/С97р

   Съпротивление на материалите  : Ръководство за самостоятелна подготовка  / Христо Куюмджиев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 128 с. ; 22 см

Сист. No: 14094
- 388 -
ЦБ  55868П/531/Т84Дк

Трифонов, Димитър Ангелов

   Класическа механика  / Димитър Ангелов Трифонов  . - София  : БАН. ИЯИЯЕ, 2002  . - 312 с. ; 20 см

   Азб. указ. - Библиогр. с. 299-301

Сист. No: 13740
- 389 -
ЦБ  55842П/620.22/Ф47

   Физика композиционных материалов  : В двух томах  /   Под общ. ред. Николай Николаевич Трофимов  = Physics of composite materials: In 2 vol. / Trofimov et al. - Москва  : Мир, 2005  . - 22 см

   Т.1. / Николай Николаевич Трофимов, Марк Зиновьевич Канович, Эдуард Михайлович Карташов  . - 2005  . - 456 с.

   Библиогр. с. 446-449

Сист. No: 13709
- 390 -
ЦБ  55845П/620.22/Ф47

   Физика композиционных материалов  : В двух томах  /   Под общ. ред. Николай Николаевич Трофимов  = Physics of composite materials: In 2 vol. / Trofimov et al. - Москва  : Мир, 2005  . - 22 см

   Т.2. / Владимир Иванович Натрусов  и др. - 2005  . - 344 с.

Сист. No: 13711
- 391 -
ЦБ  56223Арх/531/Ц80См, П/531/Ц80См

Цонев, Стоян и др.

   Механика с MATLAB  : Упражнения  / Стоян Цонев, Велина Стоянова Боздуганова, Венко Георгиев Витлиемов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 44 с. ; 21 см

Сист. No: 14284

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 392 -
 Б3/54/E11Ас

Earnshaw, A. et al.

   The chemistry of the transition elements  / A. Earnshaw, T.J. Harrington  . - Oxford  : Clarendon Press, 1973  . - 101 p. ; 22 cm  . -   (Oxford chemistry series)

   Index

Сист. No: 14358

Биологични науки. Ботаника. Зоология.

- 393 -
ЦБ  55888П/57/B86Jn

Bringgs, Jean L.

   Never in anger  : Portrait of an Eskimo family  / Jean L. Bringgs  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 379 p. : with glossary  ; 22 cm

Сист. No: 13785
- 394 -
ЦБ  55933П/57/G69Ss

Gould, Stephen Jay

   The structure of evolutionary theory  / Stephen Jay Gould  . - 6. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 1434 p. ; 25, 5 cm

   Bibliogr. p. 1344-1387; Index p. 1393 -1433

Сист. No: 13846
- 395 -
ЦБ  55991П/599/H86Sw

Hrdy, Sarah Blaffer

   The woman that never evolved  / Sarah Blaffer Hrdy  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 266 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 243-252 ; Index p. 253-266

Сист. No: 13927
- 396 -
ЦБ  55990П/57/J75Al

Jolly, Allison

   Lucy`s legacy  : Sex and intelligence in human evolution  / Allison Jolly  . - 3rd print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 518 p. ; 23, 5 cm

   Bibliogr. p. 462-499 ; Index p. 500-518

Сист. No: 13924
- 397 -
ЦБ  55961П/57/K40Di

Kevles, Daniel J.

   In the name of eugenics  : Genetics and the uses of human heredity  / Daniel J. Kevles  . - 3rd print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 426 p. ; 21 cm

   With a new preface by the author. - Index, notes

Сист. No: 13885
- 398 -
ЦБ  55988П/57/M43Et

Mayr, Ernst

   Toward a new philosophy of biology  : Observations of an evolutionist  / Ernst Mayr  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1988  . - 564 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 555-564

Сист. No: 13922
- 399 -
ЦБ  55979П/57/R95Mm

Ruse, Michael

   Mystery of misteries  : Is evolution a social construction?  / Michael Ruse  . - 3rd print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 296 p. ; 24 cm

   Index, glossary, bibliogr. p. 259-275

Сист. No: 13911
- 400 -
ЦБ  55994П/57/W20Fg

Waal, Frans de

   Good natured  : The origins of right and wrong in humans and other animals  / Frans de Waal  . - 6th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 296 p. ; 24 cm

   Index, bibliogr. p. 256-279

Сист. No: 13929
- 401 -
ЦБ  56094П/57/Д58дм

Димитров, Димитър Христов

   Молекулярна вирусология  / Димитър Христов Димитров  . - София  : УИ Климент Охридски, 1991  . - 211 с. ; 19,5 см

   Библиогр.с. 211

Сист. No: 14078
- 402 -
 П/57/Н74Ск

Николов, Стоян

   Квантова биология  : Философско-методологична обосновка  / Стоян Николов  . - София  : БАН, 1990  . - 294 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

Сист. No: 14083
- 403 -
ЦБ  56097П/58/Ф18Вг

Факирова, Виолета Илиева

   Гъбите в България  / Виолета Илиева Факирова  ; Гл. ред. Иван Ковачевски  = Fungi Bulgaricae  / Violeta Ilieva Fakirova  . - София  : БАН, 1991  . - 23,5 см

   Т.1 . Разред Erysiphales  /   Ред.  Симеон Ванев  . - 1991  . - 154 с.

   Библиогр.с.152 - 153 ; Азб.показ. с.140 - 147

Сист. No: 14084

Медицина.Кинезитерапия.Спорт.

- 404 -
 Б3/004/C95p

   Current perspectives in healthcare computing  : Conference proceedings. Harrogate 15-17 March 1993  /   Ed. Bernard Richards  . - Weybridge  : The British journal of healthcare computing, 1993  . - 709 p. ; 21 cm  . -   (BJHC books)

Сист. No: 14367
- 405 -
ЦБ  55919

Laqueur, Thomas Walter

   Making sex  : body and gender from Greeks to Freud  / Thomas Walter Laqueur  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 313 p. ; 23.5 cm

Сист. No: 13827
- 406 -
 С/61(038.1)/А87

Арнаудова, Петя Георгиева

   Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология. На седем езика  : Latinum. Български. Руский. English. Francais. Deutsch. Espanol  / Петя Георгиева Арнаудова  = Nova terminologia medica polyglotta et eponymica  . - [2]. изд. - София  : Медицина и физкултура, 2005  . - 714 с. ; 29 см

   В авт. каре отбел. год. на издав. 2003 г.

Сист. No: 14191
- 407 -
 Ч2/615/А95Тп

Ахмедов, Тариэл Ильясович

   Практическая психотерапия: внушение, гипноз, медитация  / Тариэл Ильясович Ахмедов  . - Москва  : АСТ, 2005  . - 447 с. ; 21 см  . -   (Библиотека практической психологии)

   Библиогр. с. 437-445

Сист. No: 14013
- 408 -
 С/61/Г28С-о

Гезениус, Ст. и др.

   Обща медицина  : Практически наръчник  / Ст. Гезениус, Р. Цише  . - 2. прер. изд. - София  : Медицина и физкултура, 2003  . - 21 см

   [Ч.1.]  . - 2003  . - 940 с.

Сист. No: 14151
- 409 -
 С/61/Г28С-о

Гезениус, Ст. и др.

   Обща медицина  : Практически наръчник  / Ст. Гезениус, Р. Цише  . - 2. прер. изд. - София  : Медицина и физкултура, 2003  . - 21 см

   [ Ч.2.]  . - 2003  . - 700 с.

Сист. No: 14152
- 410 -
ЦБ  56161П/61/Д13Нс

Дагоров, Никола

   Спорт без травми  / Никола Дагоров  . - София  : Софарма, 2005  . - 136 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-135

Сист. No: 14195
- 411 -
ЦБ  56168П/616/Д13Нс

Дагоров, Никола

   Спортни травми  / Никола Дагоров  . - София  : РИА Дими Стил, 2002  . - 144 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 138-143

Сист. No: 14205
- 412 -
ЦБ  56215

Джамбазовски, Ангел и др.

   Кинезиолошка теория  : (въпроси: национална спортна академия или световен университетски център за кинезиология  / Ангел Джамбазовски, Емилия Павлова, Людмил Петров  . - София, 2002  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 195-198. - С автогр.

Сист. No: 14058
- 413 -
ЦБ  56095П/61/Д59Пб

Димков, Петър Иванов

   Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот  : В три тома  / Петър Иванов Димков  . - 2. стереот.изд. - София  : БАН, 1991  . - 21 см

   Т.1 . Обща част  . - 1991  . - 375 с.

Сист. No: 14082
- 414 -
ЦБ  55820П/61/М19Гс

Макарова, Галина Александровна

   Спортивная медицина  : Учебник  / Галина Александровна Макарова  . - Москва  : Советский спорт, 2003  . - 480 с. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 412 - 413

Сист. No: 13675
- 415 -
 Ч2/372.879.6/М84Ас

Момчилова, Антоанета

   Сборник от игри за началния курс  / Антоанета Момчилова  . - Русе  : Печ.база на РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 14278
- 416 -
 C2/616/П92е

   Психиатричен енциклопедичен справочник  / Йордан Стоименов  и др. ; Под ред. Йордан Стоименов  = Encyclopaedic guide to psychiatry  / J. Stoimenov, M. Stoimenova, P. Koeva, G. Koev et al. - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2004  . - 1194 с. : с ил. ; 24, 5 см

   Им. показалец с. 1176-1187

Сист. No: 14345
- 417 -
ЦБ  55997

Серафимова, Маргарита Симеонова

   Тае Бо. Здраве и спорт  : [Учебно пособие]  / Маргарита Симеонова Серафимова  . - Стара Загора  : Тракийски университет, 2004  . - 124 с. : със фиг. ; 20 см

   Библиогр.с. 119 - 124

Сист. No: 13934
- 418 -
ЦБ  56218

Топузов, Иван

   Целулитът - характеристика и комплексно лечение  / Иван Топузов  . - София  : Грация - Магазин, 2000  . - 168 с. ; 19 см

   Кн. с автогр. от авт. - Библиогр. с. 158-167

Сист. No: 14275
- 419 -
ЦБ  56229

Топузов, Иван

   Женският басейн - моделиране с комплексна кинезитерапия  : [Монография]  / Иван Топузов  . - София  : УИ Св. Иван Рилски, 2003  . - 312 с. ; 20 см

   С автогр. от авт. - Библиогр. с. 259-296

Сист. No: 14290
- 420 -
ЦБ  56219П/615/Т74Иф

Топузов, Иван и др.

   Физиологични и кинезиологични основи на кинезитерапиятя  : Ръководство за студентите от специалност кинезитерапия  / Иван Топузов, Петър Богданов  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2001  . - 150 с. ; 20, 5 см

   Кн. с автог. от автора

Сист. No: 14276
- 421 -
ЦБ  ІІ  2636

Цамбазовски, Ангел

   Кинезиолошка антропологиja  : (теоретски основи на кинезиологиjата)  / Ангел Цамбазовски  . - Скопие  : Б. и., 2005  . - 442 с. ; 29 см

Сист. No: 14322

Техника-общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 422 -
ЦБ  55773П/621.43/Г93Аб

   Балансировка роторов машин. [Монография]  : В двух книгах  / Анатолий Александрович Гусаров  ; Отв. ред  С. М. Каплунов  . - Москва  : Наука, 2004 -  . - 22 см

   Библиогр. след вс. част

   Кн. 1  . - 2004  . - 269 с. : със сх., граф.

Сист. No: 13684
- 423 -
ЦБ  55852П/621.38/Б28Вл

Батоврин, Виктор Константинович

   Лаб ВЮ] lab View  : Практикум по электронике и микропроцессорной технике : Учебно пособие  / Виктор Константинович Батоврин, Алексей Станиславович Бессонов, Владимир Валентинович Мошкин  . - Москва  : ДМК Пресс, 2005  . - 182 с. ; 23, 5 см  + CD

   С прил. ; Библиогр. 181 с.

Сист. No: 13720
- 424 -
ЦБ  55762П/621.7:744/Б82Аи

Бродский, Абрам Моисеевич и др.

   Инженерная графика (металлообработка)  : Учебник  / Абрам Моисеевич Бродский, Энвер Мунирович Фазлулин, Виктор Алексеевич Халдинов  . - 2. стер. изд. - Москва  : Academia, 2004  . - 400 с. ; 22 см  . -   (Среднее профессиональное образование . Общепрофессиональные дисциплины)

   Библиогр. с. 396

Сист. No: 13621
- 425 -
ЦБ  55851П/620.1/Г23Дт

Гаркунов, Дмитрий Николаевич

   Триботехника (конструирование, изготовление и эксплуатация машин)  : Учебник  / Дмитрий Николаевич Гаркунов  ; Ред. В.Н. Байкалова  . - 5.перераб.и доп. изд. - Москва  : МСХА, 2002  . - 632 с. : с черт. ; 26,5 см

   Им. указ. с. 609 -613 ; Предм.указ. с. 614 - 619

Сист. No: 13717
- 426 -
ЦБ  55773П/621.43/Г93Аб

Гусаров, Анатолий Александрович

   Балансировка роторов машин. [Монография]  : В двух книгах  / Анатолий Александрович Гусаров  ; Отв. ред  С. М. Каплунов  . - Москва  : Наука, 2004 - 2005  . - 22 см

   Библиогр. след вс. част

   Кн. 2  : Ч. 2. Балансировка гибких роторов. Ч. 3. Автоматическая балансировка роторов  . - 2005  . - 383 с.

Сист. No: 13632
- 427 -
ЦБ  55781

Егер, Сергей Михайлович

   Основы авиационной техники  : Учебник  / Сергей Михайлович Егер, Александр Макарович Матвеенко, Игорь Алексеевич Шаталов  ; Под ред. Игорь Алексеевич Шаталов  . - 3. исправл. и доп. изд. - Москва  : Машиностроение, 2003  . - 720 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 543 - 545 ; Предм. указ. с. 695 - 712

Сист. No: 13640
- 428 -
ЦБ  55866П/621.397/К81Кц

Конов, Кирил Иванов

   Цифрова телевизия  : Учебно пособие  / Кирил Иванов Конов  . - 2. изд. - София  : ДИОС, 2004  . - 260 с. ; Б21 см

   Библиогр. с. 249 - 251 ; Евр. стандарти с. 252 - 256

Сист. No: 13739
- 429 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 3  . - 2004  . - 331 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13973
- 430 -
 С/681.5(038.1)/М74Ие

Михайлов, Ивелин Любомиров

   Енциклопедичен речник  : Информационни системи и технологии  / Ивелин Любомиров Михайлов  = Encyclopedic dictionary : Infomation sistems and technologies  / Ivelin Mihaylov  . - [София]  : Асеневци, 2006  . - 328 с. ; 20 см

   С втори ISBN -13: 978-954-91670-3-0

Сист. No: 14142
- 431 -
ЦБ  56159П/621.31/М77Рф

Младенчева, Райна

   Фотоволтаични електрогенератори  / Райна Младенчева  . - София  : Фондация Ековат технологии, 2005  . - 160 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 155-156

Сист. No: 14193
- 432 -
 С/0/П41

   Пета рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (1998-2002)  /   Състав. Миланка Славова  и др. = Fifth framework programme of the European union for research, technological development and demonstration activities(1998-2002)  . - София  : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2000  . - 152 с. ; 30 см

Сист. No: 14323
- 433 -
ЦБ  55777С/621.38/П47

Петухов, Владимир Матвеевич

   Транзисторы и их зарубежные аналоги  : Биополярные транзисторы средней и большой мощности сверхвысокочестотные : Справочник : В четырех томах  / Владимир Матвеевич Петухов  . - 2. изд. - Москва  : РадиоСофт, 2004 -  . - 21 см

   Т. 4  . - 2004  . - 544 с. : със сх.

Сист. No: 13636
- 434 -
ЦБ  55840П/621/П91

   Проектирование технологических процессов сборки машин  : Учебник  / А.А. Жолобов  и др. - Минск  : Новое знание, 2005  . - 410 с. ; 20 см  . -   (Техническое образование)

   Библиогр.

Сист. No: 13708
- 435 -
ЦБ  56171П/65/Т71Жи

Томс, Жюстин

   Интернет рекламата  : Мисията - възможна  / Жюстин Томс  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2005  . - 168 с. ; 23 см

   Библиогр. 167 с.

Сист. No: 14211
- 436 -
ЦБ  55824

Черток, Борис Евсеевич

   Ракеты и люди  . - 3. изд. - Москва  : Машиностроение, 2002  . - 416 с. ; 21 см

Сист. No: 13689

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 437 -
ЦБ  56106П/621.9/В44Ср

Велчев, Стефан Димитров и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите  / Стефан Димитров Велчев, Иван Колев Иванов, Любомир Т. Томов  . - 2. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 54 ; с ил. ; 20, 5 см

Сист. No: 14098
- 438 -
ЦБ  55805П/621/И93и

   Исследования и изобретательноство в машиностроении  : Практикум  /   Под общ. ред. М. М. Кане  . - Москва  : УП Технопринт, 2003  . - 238 с. : със сх., табл., граф. ; 20 см

Сист. No: 13666
- 439 -
ЦБ  55999П/621.9/Р45и

   Режущий инструмент  : Лабораторный практикум  / Василий Игнатьевич Шагун  и др. - Минск  : Адукацыя iвыхаванне, 2004  . - 192 с. : с черт. ; 22 см

   Библиогр.с. 191

Сист. No: 13936

Термодинамика.Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 440 -
ЦБ  55935П/53/H49Jd

Heilbron, J. L.

   The dilemmas of an upright man  : Max Planck and the fortunes of german science  / J. L. Heilbron  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 254 p. ; 21 cm

Сист. No: 13851
- 441 -
ЦБ  55807П/662.6/Г63Аа

Голицын, Михаил Владимирович и др.

   Алтернативные энергоносители  / Михаил Владимирович Голицын, Андрей Михайлович Голицын, Наталия Михайловна Пронина  . - Москва  : Наука, 2004  . - 159 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 157 - 158

Сист. No: 13670
- 442 -
ЦБ  56166П/621.31/И29Мт

Игнатов, Мартин Тодоров и др.

   Токозахранващи устройства  : (Електрозахранващисистеми и техните елементи)  / Мартин Тодоров Игнатов, Атанас Георгиев Маноилов, Васко Георгиев Лясков  . - София  : Техника, 2003  . - 259 с. : с черт. ; 21 см

Сист. No: 14201
- 443 -
 С/662/С59, С/662/С59-о

   Справочник по отопление, климатизация и охлаждане  / Станчо Стамов  и др. - 2. изд. - София  : "Техника", 2001  . - 24 см

   Ч.2 . Отопление, топло- и газоснабдяване  . - 2001  . - 598 с.

   Библиогр. с. 597-598

Сист. No: 7247
- 444 -
 С/620.9(038.1)/С85Да

Стребков, Дмитрий Семенович

   Англо-русский и русско-английский словарь по солнечной энергетика  : Ок. 12 000 терм. / Дмитрий Семенович Стребков  = English-Rssian and Rssian-English solar energy dictionary  / D. S. Strebkov  . - Москва  : РУССО, 1995  . - 303 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13653

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 445 -
ЦБ  55633

Брюханов, Олег Николаевич

   Основы эксплуатации оборудвания и систем газоснабжения  : Учебник  / Олег Николаевич Брюханов, А. И. Плужников  . - Москва  : ИНФРА-М, 2005  . - 256 с. ; 21,5 см  . -   (Среднее профессиональное образование)

   Библиогр. 254 с.

Сист. No: 13667
- 446 -
ЦБ  55804П/621.6/М37В-о

Масловский, Вячеслав Викторович

   Основы технологии ремонта газового оборудвания и трубопроводных систем  : Учебно пособие  / Вячеслав Викторович Масловский, Иван Иванович Капцов, Игорь Васильевич Сокруто  . - Москва  : Высшая школа, 2004  . - 319 с. ; 21 см

   Библиогр. 315 с.

Сист. No: 13665

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 447 -
ЦБ  55873П/621.31/А51Ае

Александров, Александър Крумов

   Електрически апарати  / Александър Крумов Александров  . - 2. кориг. изд. - София, 2004  (Документен център Авангард)  . - 460 с. ; 24 см

   Първото изд. е със същия ISBN .- Библиогр. с. 453 - 456

Сист. No: 13745
- 448 -
 , Арх/621.3/А86, П/621.3/А86, П1/621.3/А86, П1/621.3/А86Нт

Армянов, Никола Колев

   Теоретична електротехника  / Никола Колев Армянов, Таня Методиева Стоянова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2001 -  . - 20 см

   Ч. 1  . - 2001  . - 188 с.

Сист. No: 8804
- 449 -
 С/621.31/Б78Мт

Браун, Марти

   Токозахранващи устройства  / Марти Браун  . - 1. изд. 2. доп. - София  : Техника, 2005  . - 240 с. ; 24 см

Сист. No: 14187
- 450 -
ЦБ  55876П/504.056/В25Гр

Василев, Георги

   Радиоекология - радиация, екология, човек, България  : [моногрфия]  / Георги Василев  . - София  : ТИТА Консулт, 2005  . - 576 с. : с табл. ; 24 см

Сист. No: 13748
- 451 -
ЦБ  56045Арх/621.31/Д60Де, П/621.31/Д60Де, П1/621.31/Д60Де

Димов, Димо Нейков и др.

   Електрически машини  : Ръководство за курсова работа  / Димо Нейков Димов, Миглена Илиева Христова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 76 с. : с черт. ; 20 см

   Пособието е издадено и на електронен носител 2005 "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 14000
- 452 -
 П1/621.38/Е49, П1/621.38/Е49-а, П1/621.38/Е49а

   Електронни аналогови схеми и устройства  : Учебник  / Васил Златаров  и др. - 2. прераб. изд. - София  : Техника, 1994  . - 350 с. ; 22 см

   Бибилиогр. с. 344-347

Сист. No: 1031
- 453 -
 П1/62-83/Р97л

   Ръководство за лабораторни упражнения по системи електрозадвижвания  / Емил Константинов Кузманов  и др. - Русе  : ТУ - Русе, 1992  . - 115 с. ; 21, 5 см

Сист. No: 14041
- 454 -
ЦБ  55857П/621.3/Р97л

   Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника  / К. Брандиски  и др. - София  : КИНГ, 2004  . - 144 с. ; 23, 5 см

   С приложения с. 132 -143

Сист. No: 13728
- 455 -
ЦБ  55880Арх/658/С38Ке, П/658/С38Ке, П1/658/С38Ке, П1/658/С38Кс, Уч/658/С38Ке

Сираков, Кирил и др.

   Електрообзавеждане на производствени процеси  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Кирил Сираков, Иван Палов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 66 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13756
- 456 -
ЦБ  56001П/621.31/С38а

   Системы автоматизированного управления электроприводами  : Учебное пособие  / Геннадий Игнатьевич Гульков  и др. ; Под общ. ред. Юрий Николаевич Петренко  . - Минск  : Новое знание, 2004  . - 384 с. : със сх. ; 20,5 см

   Библиогр.с. 378 - 379

Сист. No: 13937
- 457 -
 С/620.9(038.1)/С85Да

Стребков, Дмитрий Семенович

   Англо-русский и русско-английский словарь по солнечной энергетика  : Ок. 12 000 терм. / Дмитрий Семенович Стребков  = English-Rssian and Rssian-English solar energy dictionary  / D. S. Strebkov  . - Москва  : РУССО, 1995  . - 303 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13653
- 458 -
ЦБ  56178П/621.31/Т73Гв

Тончев, Георги

   Вятърни електроцентрали  / Георги Тончев  . - София  : Ековат технологии, 2005  . - 23,5 см

   Библиогр. с. 242-243

   Ч. 1  . - 2005  . - 248 с.

Сист. No: 14222
- 459 -
ЦБ  56178П/621.31/Т73Гв

Тончев, Георги

   Вятърни паркове  / Георги Тончев  . - София  : Ековат технологии, 2005  . - 23, 5 см

   Прил. с. 187-204 ; Библиогр. с. 205-206

   Ч. 2  . - 2005  . - 208 с.

Сист. No: 14225
- 460 -
ЦБ  55833П/621.39/Ф83Рв

Фриман, Роджър Л.

   Волоконно-оптические системы связи  / Роджър Л. Фриман  . - 2. доп. изд. - Москва  : Техносфера, 2004  . - 496 с. : предм. указ. ; 24 см  . -   (Мир связи)

   Библиогр. с. 479-487

Сист. No: 13699

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 461 -
ЦБ  ІІ  2633

   First international conference on multi-material micro manufacture  : Proceedings. 29 June -1 July 2005 Forschungszentrum, Karlsruhe, Germany  /   Eds. Wolfgang Menz, Stefan Dimov  . - Amsterdam  : Elsevier, 2005  . - 493 p. ; 27 cm

   Author index, subject index

Сист. No: 14318
- 462 -
ЦБ  56022П/621.38/M79e

   Molecular electronics: science and technology  /   Ed. Ari Aviram, Mark Ratner  . - New York  : The New York Academy of Sciences, 1998  . - 372 p. ; 23 cm  . -   (Annals of the New York Academy of sciences, ISSN 0077-8923, 852)

   Index, bibliogr. p. 367-372

Сист. No: 13964
- 463 -
ЦБ  ІІ  2622

   Two thousand] 2000 IEEE international reliability physics symposium proceedings  : 38th annual, april 10-13, San Jose, California, 2000  . - Piscataway  : The Institute of electrical and electronic engineers, 2000  . - 456 p. ; 28 cm

Сист. No: 13986
- 464 -
ЦБ  55778П/621.396/А74ф

   Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн  : Учебник для вузов  / Густав Арсентьевич Ерохин  и др. ; Под. ред. Густав Арсентьевич Ерохин  . - 2. изд. - Москва  : Горячая линия - Телеком, 2004  . - 492 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 485 - 487

Сист. No: 13638
- 465 -
 С/65/В31Лр

Вачков, Лъчезар

   Радиоформатът в САЩ  / Лъчезар Вачков  . - София  : Парадокс, 2004  . - 176 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14128
- 466 -
ЦБ  55836П/621.38/Е79Оп

Ермаков, О.Н.

   Прикладная оптоэлектроника  / О.Н. Ермаков  . - Москва  : Техносфера, 2004  . - 416 с. : предм. указ. ; 24 см  . -   (Мир электроники)

   Библиогр.

Сист. No: 13701
- 467 -
ЦБ  56192

Кошинов, Иван

   Българската специална електроника (1951 - 1989)  /   Състав. Иван Кошинов  . - София  : Водолей, 2005  . - 160 с. ; 21, 5 см

   Библиогр. с. 155 -157

Сист. No: 14243
- 468 -
ЦБ  55854П/389/Л11п

   Лаб ВЮ] lab View  : Практикум по основам измерительных технологий : Учебное пособие  / Виктор Константинович Батоврин  и др. - Москва  : ДМК Пресс, 2005  . - 208 с. ; 23, 5 см  + CD

   С приложения ; Библиогр. 205 с.

Сист. No: 13722
- 469 -
 С/621.39(038.1)/П36, С/621.39(038.1)/П36Ет

Пенчева, Евелина

   Тълковен речник по GSM комуникации  / Евелина Пенчева  . - София  : Нови знания, 2000  . - 269 с. ; 23,5 см

Сист. No: 10094
- 470 -
ЦБ  55864П/621.39/П36Ер

Пенчева, Евелина

   Ръководство за упражнения по информационни технологии в съобщенията  / Евелина Пенчева  . - София  : Нови знания, 2004  . - 120 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 13736
- 471 -
ЦБ  55860П/621.39/Х78Хт

Христов, Христо Ангелов и др.

   Телекомуникации (Общ курс)  : Учебник за технически университети  / Христо Ангелов Христов, Сеферин Тодоров Мирчев  . - София  : Нови знания, 2004  . - 255 с.

   Библиогр.

Сист. No: 13731
- 472 -
ЦБ  55995П/621.38/Ш68Ис

Ширин, Иван Яковлевич

   Схемотехника аналоговых и цифровых устройств  : Учебное пособие  / Иван Яковлевич Ширин  ; Ред. А.М. Кондратович  . - Минск  : БНТУ, 2005  . - 310 с. : с табл. и сх. ; 20 см

Сист. No: 13930
- 473 -
ЦБ  56113П/621.38/Ш69Ап

Шишков, Атанас Иванов

   Полупроводникова техника  / Атанас Иванов Шишков  . - 5. прер. изд. - Б. м., Б. г. - 22 см

   Ч.1. Полупроводникови елементи  . - Б. г. - 475 с.

Сист. No: 14126

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 474 -
ЦБ  55768П/389/К83, П1/389/К83и

   Контрольно-измерительные приборы и инструменты  : Учебник  / Сергей Алексеевич Зайцев  и др. - Москва  : Академия, 2005  . - 464 с. ; 22 см  . -   (Профессиональное образование)

   Библиогр.с. 459 - 460

Сист. No: 13627
- 475 -
ЦБ  56226Арх/389/К85Цр, П/389/К85Цр, П1/389/К85Цр

Корийков, Цвятко Станев

   Ръководство по метрология и измервателна техника  : Допусково проектиране  / Цвятко Станев Корийков, Бранко Душков Сотиров, Младен Петров  . - 2. изд. - Русе  : Печ.база на РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 110 с. ; 22 см

Сист. No: 14287
- 476 -
ЦБ  55854П/389/Л11п

   Лаб ВЮ] lab View  : Практикум по основам измерительных технологий : Учебное пособие  / Виктор Константинович Батоврин  и др. - Москва  : ДМК Пресс, 2005  . - 208 с. ; 23, 5 см  + CD

   С приложения ; Библиогр. 205 с.

Сист. No: 13722
- 477 -
ЦБ  56224Арх/389/М51, П/389/М51, П1/389/М51

   Метрология и измервателна техника  : Ръководство за упражнения  / Бранко Душков Сотиров  и др. - 2. прер. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 120 с. ; 22 см

Сист. No: 14285

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 478 -
ЦБ  55773П/621.43/Г93Аб

   Балансировка роторов машин. [Монография]  : В двух книгах  / Анатолий Александрович Гусаров  ; Отв. ред  С. М. Каплунов  . - Москва  : Наука, 2004 -  . - 22 см

   Библиогр. след вс. част

   Кн. 1  . - 2004  . - 269 с. : със сх., граф.

Сист. No: 13684
- 479 -
ЦБ  55773П/621.43/Г93Аб

Гусаров, Анатолий Александрович

   Балансировка роторов машин. [Монография]  : В двух книгах  / Анатолий Александрович Гусаров  ; Отв. ред  С. М. Каплунов  . - Москва  : Наука, 2004 - 2005  . - 22 см

   Библиогр. след вс. част

   Кн. 2  : Ч. 2. Балансировка гибких роторов. Ч. 3. Автоматическая балансировка роторов  . - 2005  . - 383 с.

Сист. No: 13632
- 480 -
ЦБ  55846П/621.81/Д45м

   Детали машин и основы конструирования  /   Под ред. Михаил Никитьевич Ерохин  . - Москва  : КолосС, 2005  . - 462 с. ; 24 см

Сист. No: 13713
- 481 -
ЦБ  56224Арх/389/М51, П/389/М51, П1/389/М51

   Метрология и измервателна техника  : Ръководство за упражнения  / Бранко Душков Сотиров  и др. - 2. прер. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 120 с. ; 22 см

Сист. No: 14285

Транспорт и транпортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 482 -
ЦБ  II  2631

   Trans & [and] Motauto`04. Proceedings [от Междунар. науч.-техн. конф. по двигатели, автомобилана техника и транспорт] : Plovdiv, 14 - 17 October, 2004  = XII International Conference  . - Plovdiv, 2004 - 2004  . - 30 cm

   V. 2 . International combustion engines  . - 2004  . - 110 p. : със сх., табл., граф

Сист. No: 14301
- 483 -
ЦБ  II  2631

   Trans & [and] Motauto`04. Proceedings [от Междунар. науч.-техн. конф. по двигатели, автомобилана техника и транспорт] : Plovdiv, 14 - 17 October, 2004  = XII International Conference  . - Plovdiv, 2004 - 2004  . - 30 cm

   V. 3 . Automobile engineering, industrial trucks and road-building technique. Automobile transport  . - 2004  . - 140 p. : със сх., табл., граф.

Сист. No: 14302
- 484 -
ЦБ  II  2631

   Trans & [and] Motauto`04. Proceedings [от Междунар. науч.-техн. конф. по двигатели, автомобилана техника и транспорт] : Plovdiv, 14 - 17 October, 2004  = XII International Conference  . - Plovdiv, 2004 - 2004  . - 30 cm

   V. 4 . Railway engineering and trancport  . - 2004  . - 63 p. : със сх., табл., граф.

Сист. No: 14303
- 485 -
ЦБ  55771П/629.113/А40Сэ

Акимов, Сергей Валентинович

   Электрооборудвание автомобилей  : Учебник для ВУЗов  / Сергей Валентинович Акимов, Юрий Павлович Чижков  . - Москва  : За рулем, 2001  . - 384 с. ; 20 см

   Предм. указ. 379 - 383 ; Библиогр. с. 383

Сист. No: 13623
- 486 -
 П/629.113/Б56Бл, П1/629.113.0/Б5

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили  : Инжекционни системи за гориво  / Борис Георгиев Божинов  . - София  : Техника, 1997  . - 128 с. ; 24 см

Сист. No: 4067
- 487 -
ЦБ  56107П1/629.113/Б56Б1л

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили. Инжекционни системи за гориво  : Системи за впръскване на гориво  / Борис Георгиев Божинов  . - 4. доп. - София  : Техника, 2004  . - 128 с. ; 24 см

Сист. No: 14102
- 488 -
ЦБ  55966П/656/В25Ву

Василев, Васко Ананиев

   Управление на транспортни системи  : Учебник  / Васко Ананиев Василев  . - София  : Стопанство, 2004  . - 146 с. ; 23,5 см

   Библиогр.с.147

Сист. No: 13892
- 489 -
ЦБ  55760П/629.113/В67Ют

Вишневедский, Юрий Тимофеевич

   Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей  : Учебник  / Юрий Тимофеевич Вишневедский  . - 2. изд. - Москва  : Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2006  . - 380 с. : с черт. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 373

Сист. No: 13619
- 490 -
ЦБ  55841П/629.113/Д40Юс

Дементьев, Юрий Витальевич

   САПР в автомобиле - и тракторостроении  : Учебник  / Юрий Витальевич Дементьев, Юрий Сергеевич Щетинин  ; Техн. ред. Н.И. Горбачева  ; Под общ. ред. Валерий Михайлович Шарипов  . - Москва  : Академия, 2004  . - 224 с. : с табл. и сх. ; 21,5 см

   Библиогр.с. 215 - 216

Сист. No: 13706
- 491 -
ЦБ  56138П/629.114/Д57Ал

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили. Запалителни уредби  / Ангел Йорданов Димитров, Росен Тодоров Русев  . - 1. допеч. - София  : Техника, 2005  . - 296 с. ; 24 см

Сист. No: 14165
- 492 -
ЦБ  56145П/621.43/Д58Ал

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили  : Автомобилни газови уредби  / Ангел Йорданов Димитров, Здравко Динчев Иванов  . - София  : Техника, 2004  . - 308 с. : със сх., черт. ; 24 см

Сист. No: 14172
- 493 -
ЦБ  56148П/629.114/Д59Ал

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили  : Наръчник по дизелова горивна апаратура  / Ангел Йорданов Димитров, Трифон Петков Узунтонев  . - София  : Техника, 1999  . - 243 с. : със сх., табл. ; 24 см

Сист. No: 14176
- 494 -
ЦБ  56247

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Половин век в служба на Дунавския воден път  : Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав - Русе  / Васил Георгиев Дойков, Николай Генчев Георгиев  . - Русе  : Дунав прес, 2002  . - 120 с. : с ил. : 21 л. цв. ил. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 117-118

Сист. No: 14319
- 495 -
ЦБ  56043Арх/629/И21Рж, П/629/И21Рж, П1/629/И21Рж

Иванов, Росен Петров

   Железопътна техника  / Росен Петров Иванов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 272 с. ; 21 см

   Пособието е издадено и на CD. - href="http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/" target=blank>"http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13998
- 496 -
ЦБ  56109П/621.43/И64с

   Инжекционни системи  : техническо обслужване, регулировка, диагностика, отстраняване на неизправности, електрически схеми  /   ; Le2 - Jetronic, Renix, Motronik  ; K, Ke Jetronic, Nono-Jetronic, Motronic ML 4.1, Motronic M 1.3  ; Le3-Jetronic, LH-Jetronic, Digifant, Motronik ML4.1  /   . - Б.м  : Б.и., Б.г. - 20 см

   Ч. 1-3  . - Б.г. - 227 с. ; със сх.

Сист. No: 14116
- 497 -
ЦБ  ІІ  2624П/621.43/И64с

   Инжекционни системи и схеми на свързване на електронния блок  . - Горна Оряховица  : Auto Point, [Б.г.]  . - 29, 5 см  . -   (Ремонт)

   Ч. 1 . Ford ESCORT, Ford SIERA, Ford SCORPIO, Ford MONDEO. - 340 с.

Сист. No: 14100
- 498 -
ЦБ  ІІ  2625П/621.43/И64с

   Инжекционни системи и схеми на свързване на електронния блок  . - Горна Оряховица  : Auto Point, [Б.г.]  . - 29, 5 см  . -   (Ремонт)

   Ч. 2 . Audi 80/90, Daewoo Nexia, VW Pasat, Renault 19. - 348 с.

Сист. No: 14101
- 499 -
 Арх/629.113/Л95Са, П/629.113/Л95, П1/629.113/Л95

Любенов, Слави и др.

   Автомобили и трактори  : Теория. За студентите от РУ "Ангел Кънчев"  / Слави Любенов, Борислав Георгиев Ангелов, Иван Илиев Евтимов  . - Русе  : Авангард принт, 2001  . - 213 с. ; 24 см

Сист. No: 7874
- 500 -
ЦБ  ІІ  2632П/629.114/П76Пт

Попов, Петър Константинов

   Товарни автомобили КАМАЗ  : Конструкция, сервизно поддържане, ремонтиране  / Петър Константинов Попов  . - София  : Пропелер, 2005  . - 320 с. : с черт. ; 28 см

   Приложение с. 282 - 319

Сист. No: 14118
- 501 -
ЦБ  55986П/656/П91п

   Проектирование предприятий автомобильного транспорта  / Михаил Матвеевич Болбас  и др. - Минск  : Адукацыя iвыхаванне, 2004  . - 528 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр.с. 526 - 527

Сист. No: 13920
- 502 -
 С/629.113/Р44д

   Регулировочные данные для автомобилей с бензиновыми двигателями 2004  : Легковые и небольшие коммерчческие автомобили 1994 -2004 : Справочник  . - Москва  : Легион-Автодата, 2004  . - 1008 с. ; 29, 5 см

   Англ. ISBN

Сист. No: 13725
- 503 -
 С/629.113/Р44д

   Регулировочные данные для автомобилей с дизельными двигателями 2004  : Легковые и небольшие коммерчческие автомобили 1992 -2004 : Справочник  . - Москва  : Легион-Автодата, 2004  . - 752 с. ; 29, 9 см

   Англ. ISBN

Сист. No: 13726
- 504 -
ЦБ  56016Арх/629.113/Р94Ра, П/629.113/Р94Ра, П1/629.113/Р94Ра

Русев, Руси Гецов

   Автомобилна техника 2  : Учебник за ВУЗ  / Руси Гецов Русев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 204 с. : с табл., черт. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 200-201 . - РУ "А. Кънчев" . - Пособието е издадено и на CD "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13957
- 505 -
ЦБ  56214Арх/656/С37Др, П/656/С37Др

Симеонов, Димитър Георгиев и др.

   Ръководство за упражнения по моделиране и оптимизация на транспортните процеси  / Димитър Георгиев Симеонов, Велизара Иванова Пенчева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 82 с. ; 20 см

Сист. No: 14274
- 506 -
ЦБ  56188П/66/Т73Ме

Тончева, Мария

   Екогорива и хибридни автомобили  / Мария Тончева  . - София  : Ековат технологии, 2005  . - 180 с. ; 23 см

Сист. No: 14238
- 507 -
ЦБ  56238Арх/656/T79с, П/656/T79с

   Транспортната система на България в началото на 21 век  : Студентски семинар РУ '2005  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 118 см  ; 20, 5 см

Сист. No: 14312
- 508 -
ЦБ  55959П/656/Ч18Пк

Чаков, Петър

   Контрол на пътното движение  : [Учебник]  / Петър Чаков  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2005  . - 411 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 406 - 411

Сист. No: 13883

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 509 -
ЦБ  55811П/631/В84Вэ

Воробьев, Виктор Андреевич

   Электрификация и автоматизация сельскохозайственного производства  : Учебник  / Виктор Андреевич Воробьев  . - Москва  : КолосС, 2005  . - 280 с. : със сх., табл. ; 20,5 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Сист. No: 13676
- 510 -
 С/633/635/Л14Ис

Лазаров, Иван и др.

   Сортове лози българска селекция  / Иван Лазаров, Вера Костова, Божидар Кирилов  . - София  : Земиздат, 2004  . - 134 с. : с ил. ; 21, 5 см

Сист. No: 14232
- 511 -
ЦБ  55810П/631.37/Э49э

   Эксплуатация электрооборудования  : Учебник  / Ганадий Петрович Ерошенко  и др. - Москва  : КолосС, 2005  . - 342 с. : със сх., табл. ; 20,5 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

   Библиогр. с. 337

Сист. No: 13674

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 512 -
ЦБ  І  3214

Крижан, Войтех

   Хиляда и един] 1001 въпроса и отговора по пчеларство  / Войтех Крижан  . - София  : Петър Берон, 1990  . - 392 с. ; 17 см

Сист. No: 14079
- 513 -
ЦБ  55983П/631/К99Иа

Кънчев, Иван Стойков

   Аграрен мениджмънт  / Иван Стойков Кънчев, Юлия Маркова Дойчинова  . - София  : Стопанство, 2005  . - 225 с. ; 23,5 см

   библиогр.с.224 - 225

Сист. No: 13915
- 514 -
ЦБ  56011П/63/М65

Министерство на земеделието и горите

   Научни и научноприложни приноси от завършени проекти 2000 - 2003 г. - София  : Национален център за аграрни науки, 2004  . - 143 с. : със сн. ; 23 см

Сист. No: 13948
- 515 -
ЦБ  56237

   От фермата до вилицата  : Безопасни храни за европейските потребители  . - Пловдив  : Летера, 2005  . - 24 с. : с ил. ; 23 см  . -   (Европа в движение)

Сист. No: 14304
- 516 -
ЦБ  56032П/338/П13Пи

Павлов, Павел

   Източници за финансиране на публични проекти  : Възможности за участие на местната власт в структурните фондове и програми на Европейския съюз : Лекция  / Павел Павлов  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2002  . - 36 с. ; 20 см  . -   (Академичен форум)

   Библиогр. 34 с.

Сист. No: 13969
- 517 -
ЦБ  55879Арх/631.3/Р97л, П/631.3/Р97л, П1/631.3/Р97л

Ръковдство за лабораторни упражнения по техническо обслужване на машините

   Ръководство за лабораторни упражнения по техническо обслужване на машините  / Димитър Петров Димов  и др. ; Науч. ред. Димитър Петров Димов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 88 с. ; 20 см

Сист. No: 13755

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 518 -
 Ч3/339/A33Di

Alexander, David et al.

   International financial reporting and analysis  / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen  . - London  : Thomson Learning, 2003  . - 656 p. ; 25 cm

   Index; bibliogr. p. 637-641

Сист. No: 14368
- 519 -
 Б3/658/B22Je

Bank, John

   The essence of total quality management  / John Bank  . - New York  : Prentice Hall International, 1992  . - 203 p. ; 23 cm  . -   (Тhe essens of management)

   Библиогр. 196 p. : Index

Сист. No: 14379
- 520 -
 Ч3/657/B64Gs

Black, Geoff

   Student`s guide to Accounting and financial reporting standarts  / Geoff Black  . - 9. ed. - Harlow  : Prentice Hall, 2003  . - 347 p. ; 23.5 cm

Сист. No: 14374
- 521 -
 Б3/657/B87Mf

Bromwich, Michael

   Financial reporting, information and capital markets  / Michael Bromwich  . - London  : Pitman, 1992  . - 376 p. ; 25 cm

   Subject index; author index; bibliogr. p. 357-367

Сист. No: 14381
- 522 -
 Б3/65.012  /C11Jp

Cadle, James et al.

   Project management for information systems  / James Cadle, Donald Yeates  . - 3rd ed. - Harlow  : Pearson, 2001  . - 384 p. ; 25 cm

   Index; glossary; bibliogr.

Сист. No: 14376
- 523 -
 Ч3/336/C29

   Cases in company financial reporting  / Robert E. Jupe, et al. - 2nd ed. - London  : Paul Chapman Publishind Ltd, 1995  . - 218 p. ; 25 cm

Сист. No: 14366
- 524 -
 Б3/004/C89Je

Crinnion, John

   Evolutionary systems development  : A practical guide to the use of prototyping within a structured systems methodology  / John Crinnion  . - London  : Pitman, 1991  . - 369 p. ; 24 cm

   Index; bibliogr.

Сист. No: 14361
- 525 -
 Ч3/657/E46Bf

Elliot, Barry et al.

   Financial accounting and reporting  / Barry Elliot, Jamie Elliot  . - 7th ed. - Harlow  : Pearson, 2003  . - 892 p. ; 25 cm

   Index

Сист. No: 14355
- 526 -
 Б3/658/F24Dc

Farnham, David

   The corporate environment  / David Farnham  . - London  : Institute for Personnel management, 1990  . - 326 p. ; 21.5 cm

   Bibliogr. 317-322 . - Ind. 333-326

Сист. No: 14332
- 527 -
 Ч3/657/G45Ip

Gillespie, Ian et al.

   Principles of financial accounting  / Ian Gillespie, Richard Lewis, Kay Hamilton  . - London  : Prentice Hall, 1997  . - 472 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 14357
- 528 -
ЦБ  56039

   Guide to RISKoptimizer for spreadsheets  : Simolation Optimization for Microsoft Excel  . - Newfield  : Palisade, 2000  ; 23.5 cm

   Windows Version Release 1.0 May 2000. - По проект

Сист. No: 13989
- 529 -
ЦБ  56041

   Guide to Using @RISK  : Risk analysis simulation add-in for Microsoft Excel  . - Pacifc Grove  : Palisade, 2004  . - 503 p. ; 23.5 cm

   Version 4.5 December, 2004 . - Glossary . - Ind. - По проект

Сист. No: 13991
- 530 -
 Ч3/657/L63Ra

Lewis, Richard et al.

   Advanced financial accounting  / Richard Lewis, David Pendrill  . - 6. ed. - Harlow  : Prentice Hall, 2000  . - 677 p. ; 24.5 cm

   Qeestions . - Ind. p 663 - 677

Сист. No: 14335
- 531 -
 Б3/65.012/L96Hi

Lucas, Henry C.

   Information systems concepts for management  / Henry C. Lucas  . - 3rd ed. - New York  : McGraw-Hill, 1987  . - 571 p. ; 22 cm  . -   (McGraw Hill series in management information systems)

   Index; glossary; bibliogr. p. 557-562

Сист. No: 14373
- 532 -
 Б3/339/M9694Ga

Muller, Gerhard G. et al.

   Accounting. An international perspective  : A supplement to introductory accounting textbooks  / Gerhard G. Muller, Helen Gernon, Gary Meek  . - 3. ed. - Boston  : IRWIN, 1994  . - 200 p. ; 23 cm  . -   (The Irwin Series in Undergraduate accounting)

Сист. No: 14372
- 533 -
 Б3/657/N73Cc

Nobes, Christopher et al.

   Comparative international accounting  / Christopher Nobes, Robert Parker  . - 4th ed. - Englewood Cliffs  : Prentice Hall, 1995  . - 494 p. ; 24 cm

   Index; bibliogr. after each chapt.

Сист. No: 14360
- 534 -
 Ч3/658/P36Gc

Pearson, Gordon

   The competitive organization  : Managing for organizational excellence  / Gordon Pearson  . - London  : McGraw-Hill, 1992  . - 239 p. ; 23.5 cm  . -   (The Henley management series)

   Bibliogr. p. 229-234 . - Ind. p. 235-239

Сист. No: 14370
- 535 -
 Б3/657/P41Mc

Pendlebury, Maurice

   Company accounts  / Marilyn M. Parker, Roger Groves  . - 3rd ed. - London  : Routledge, 1994  . - 275 p. ; 23 cm

   Библиогр.с. 266-267 Index p. 268-275

Сист. No: 14364
- 536 -
 Ч3/657/R66Ci

Roberts, Clare et al.

   International financial accounting  : A Comparative approach  / Clare Roberts, Pauline Weetman, Paul Gordon  . - 2nd ed. - Harlow  : Pearson, 2002  . - 758 p. ; 25 cm

   Index

Сист. No: 14356
- 537 -
 Б3/657/S65Jp

Sizer, John

   Perspectives in management accounting  / John Sizer  . - London  : Heinemann, 1981  . - 295 p. ; 22 cm

   Index

Сист. No: 14359
- 538 -
ЦБ  56038

Winston, Wayne L.

   Simulation modeling using @RISK  : Updated for Version 4  / Wayne L. Winston  . - Pacifc Grove  : Duxbury, 2001  . - 226 p. ; 23.5 cm  + CD

   По проект

Сист. No: 13988
- 539 -
ЦБ  55942П/658/А66Еу

Андронов, Евангелий Димитров

   Управление на операциите  : казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа  / Евангелий Димитров Андронов, Матилда Иванова Александрова  . - София  : Стопанство, 2005  . - 197 с. ; 23,5 см

Сист. No: 13866
- 540 -
ЦБ  55819П/338.24/Б26Ва

Баринов, Владимир Александрович

   Антикризисное управление  : Учебно пособие  / Владимир Александрович Баринов  . - 2. прераб. и доп изд. - Москва  : ИД ФБК-ПРЕСС, 2005  . - 488 с. ; 21 см

   Библиогр. с след вс. раздел

Сист. No: 13683
- 541 -
ЦБ  55806П/664/В51Св

Веселов, Сергей Александрович

   Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродуктов  / Сергей Александрович Веселов, Виктор Федорович Веденьев  . - Москва  : КолосС, 2004  . - 240 с. ; 24,5 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Сист. No: 13668
- 542 -
ЦБ  56247

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Половин век в служба на Дунавския воден път  : Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав - Русе  / Васил Георгиев Дойков, Николай Генчев Георгиев  . - Русе  : Дунав прес, 2002  . - 120 с. : с ил. : 21 л. цв. ил. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 117-118

Сист. No: 14319
- 543 -
ЦБ  55800П/658/З-51Ал

Земаков, Александр Михайлович

   Логистика материальных запасов и финансовиых активов  / Александр Михайлович Земаков  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 352 с. ; 24 см  . -   (Практика менеджмента)

   Библиогр. 351 - 352 с.

Сист. No: 13662
- 544 -
ЦБ  55815П/658/З-93Аа

Зуб, Анатолий Тимофеевич

   Антикризисное управление  : Учебник  / Анатолий Тимофеевич Зуб  . - Москва  : Аспект Пресс, 2005  . - 320 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 316 - 318

Сист. No: 13679
- 545 -
ЦБ  56216

   Качеството - път към устойчивост. ХVІ та национална научно-практическа конференция с международно участие  : Доклади  /   Ред. Георги Тасев  = Quality - the way to sustainability. XVIth national scientific practical conference: Reports  / ed. Georgi Tasev  . - София  : Съюз на специалистите по качество в България, 2005  . - 283 с. ; 21 см

   С автограф

Сист. No: 14248
- 546 -
 С/657/К86Дс

Косев, Димитър

   Счетоводство  : Теоретични и нормативни основи  / Димитър Косев  . - 3. изд. - София  : Софттрейд, 2004  . - 311 с. ; 20 см

Сист. No: 13734
- 547 -
 Б3/65.012  /К87Е-о

Коцев, Емил Николаев

   Основи на управлението  : тестове, теория, казуси  / Емил Николаев Коцев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003 -  . - 20, 5 см

   Издава Примакс

   Ч. 1  . - 2003  . - 68 с.

Сист. No: 14090
- 548 -
ЦБ  55799П/658/К90Ил

Кретов, Игорь Иванович и др.

   Логистика во внешнеторговой деятельности  : Учебно-практическое пособие  / Игорь Иванович Кретов, Кирилл Вадимович Садченко  . - Москва  : Дело и сервис, 2003  . - 192 с. : с прилож. ; 21,5 см

   Библиогр. 127 - 128 с.

Сист. No: 13660
- 549 -
ЦБ  55793П/658/К90Мл

Кристофер, Мартин

   Логистика и управление цепочками поставок. Как сократит затрати и улучшить обслуживание потребителей  / Мартин Кристофер  = Logistics and supplay chain management. Strategies for redusing cost and improving servise  / Martin Christopher  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 316 с. : с табл., сх., граф. ; 20,5 см  . -   (Теория и практика менеджмента)

Сист. No: 13655
- 550 -
ЦБ  55798П/658.5/Л33Юл

Лебедев, Юрий Григовьевич

   Логистика  : Теория гармонизированных цепей поставок  / Юрий Григовьевич Лебедев  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2005  . - 448 с. : със сх., граф. ; 22 см

   Библиогр. 431 - 440 с.

Сист. No: 13659
- 551 -
 Уч3/65.012*/М14Сп

Маджаров, Стоян Николов

   Производствен мениджмънт  : Управление на производствено операционните системи  / Стоян Николов Маджаров, Емилия Станчева Пенева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 184 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 181-183

Сист. No: 14273
- 552 -
ЦБ  55796П/658/М22О-д

Маликов, Олег Борисович

   Деловая логистика  : Учебник  / Олег Борисович Маликов  . - Санкт-Петербург  : Политехника, 2003  . - 224 с. ; 22 см

   Библиогр. 221 - 222 с.

Сист. No: 13657
- 553 -
 Б3/65.012  /М68, Б3/65.012/М68Ап, П/65.012  /М68, Ч3/65.012  /М68

Мирчев, Ангел

   Производствен мениджмънт  / Ангел Мирчев  ; Под общ. ред. Елена Маринова  . - София  : Princeps, 1996  . - 344 с. ; 23.5 с

   Библиогр. с. 337-342

Сист. No: 2385
- 554 -
 С/659(038.1)/Н16Аа

Назайкин, А.Н.

   Англо-русский словарь по рекламе  / А.Н. Назайкин  . - Москва  : Вершина, 2005  . - 272 с. ; 24 см

Сист. No: 13644
- 555 -
ЦБ  55859П/657/Н49М-з

Нейков, Марин Иванов

   Застрахователно и осигурително счетоводство  : Учебник  / Марин Иванов Нейков  . - София  : УИ Стопанство, 2003  . - 488 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 486 - 487

Сист. No: 13730
- 556 -
ЦБ  55849П/338/Н66Пс

Нивен, Пол Р.

   Сбалансированная система показателей: Шаг за шагом  : Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов  / Пол Р. Нивен  = Balanced scorecard: Step-by-step: maximizing performance and maintaining results  / Paul R. Niven  . - Днепропетровск  : Баланс бизнес букс, 2004  . - 328 с. ; 24 см

   Предм. указ.

Сист. No: 13718
- 557 -
ЦБ  55827

   Основы менеджмента в спорте и туризме. Учебник  : [В 3. т.]  / Владимир Иванович Жолдак  . - Москва  : Советский спорт, - 2003  . - 22 см

   Т. 3 . Технология и техника управления  . - 2003  . - 240 с.

   Библиогр. 235 - 238

Сист. No: 13692
- 558 -
 Ч3/65.012  */П13

Павлов, Павел Г.

   Научно-приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор  / Павел Г. Павлов  . - София  : Призма, 1998  . - 58 с.: с табл. ; 20 см

   Библиогр.с. 58

Сист. No: 13925
- 559 -
ЦБ  55987П/658/П22Лм

Парашкевова, Лоретта

   Малкият индустриален бизнес в глобалната икономика  : Учебник  / Лоретта Парашкевова  ; Ред. Станка Табакова-Стоева  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2004  . - 468 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 461 - 468

Сист. No: 13921
- 560 -
 Б3/657/П47Л-о

Петров, Любен Иванов

   Основи на счетоводството  : Учебник за техникумите по икономика и търговия  / Любен Иванов Петров  . - София  : Мартилен, 1996  . - 184 с. ; 22 см

Сист. No: 14122
- 561 -
ЦБ  55986П/656/П91п

   Проектирование предприятий автомобильного транспорта  / Михаил Матвеевич Болбас  и др. - Минск  : Адукацыя iвыхаванне, 2004  . - 528 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр.с. 526 - 527

Сист. No: 13920
- 562 -
 П/656/С20Эт

Сафронов, Эдуард Алексеевич

   Транспортные системы городов и регионов  : Учебное пособие  / Эдуард Алексеевич Сафронов  ; Ред. А.Н. Хрулева  . - Москва  : Асоциации строительных вузов, 2005  . - 272 с. : с илл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 259 - 265

Сист. No: 13624
- 563 -
ЦБ  56189П/316/С82Лв

Стойков, Любомир и др.

   Връзки с обществеността и бизнескомуникация  : Учебно помагало  / Любомир Димчев Стойков, Валерия Костова Пачева  = Public relations and business communication  / Lubomir Stoykov, Valeria Pacheva  . - София  : От игла до конец, 2005  . - 465 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 442-457; рез. на англ. ез.

Сист. No: 14239
- 564 -
 П/657/Т84, Ч3/657/Т84Ту

Трифонов, Трифон

   Управленски счетоводен анализ  : Методическо ръководство  / Трифон Трифонов  . - София  : Тракия-М, 2002 -  . - 23,5 см

   Ч. 1  . - 2002  . - 404 с.

Сист. No: 10114
- 565 -
ЦБ  55792П/657/Х68Чу

Хорнгрен, Ч.

   Управленческий учет  / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар  = Cost Accounting. A managerial emphasis  / Charles T.Horngren, George Foster, Srikant M.Datar  . - 10.изд. - Москва  : Санкт- Петербург, 2005  . - 1008 с : с ил. ; 24 см  . -   (Бизнес- класс)

Сист. No: 13654
- 566 -
ЦБ  55797П/658/Ч49Ал

Чеботаев, Алик Александрович и др.

   Логистика и маркетинг. Маркетологистика  : Учебник  / Алик Александрович Чеботаев, Дмитрий Аликович Чеботаев  . - Москва  : Экономика, 2005  . - 248 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

   Библиогр. 243 - 245 с.

Сист. No: 13658

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 567 -
ЦБ  55941

Mackenroth, Uwe

   Robust Control Systems  : Theory and case studies  / Uwe Mackenroth  . - Berlin  : Springer-Verlag, [2005]  . - 519 p. : fig. ; 24 cm

   Bibliogr. 505-511

Сист. No: 13867
- 568 -
ЦБ  55943

Petkov, Petko Hristov et al.

   Robust control design with Matlab  / Petko Hristov Petkov, Mihail Mihaylov Konstantinov  . - Berlin  : Springer-Verlag, 2005  . - 389 p. : fig. ; 23.5 cm  + CD

   Bibliogr. 377-386 ; Index

Сист. No: 13869
- 569 -
ЦБ  55989

   България в настъпващата глобална епоха  : Сборник статии  / Петко Ганчев  и др. - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2000  . - 222 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 221 - 222

Сист. No: 13923
- 570 -
 П/681.5/Г23Еи

Гарилов, Емил Михайлов

   Идентификация на системи  / Емил Михайлов Гарилов  . - 2.прераб.изд. - Софи я  : Технически университет - София, 2004  . - 20,5 см

   Библиогр.с. 137 - 140

   Ч.2 . Идентификация чрез дискретни стохастични регресионни модели  . - 2004  . - 140 с.

Сист. No: 14004
- 571 -
ЦБ  55776П/004/Д96Вм

Дьяконов, Владимир Павлович

   Матлаб] MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании  / Владимир Павлович Дьяконов  . - Москва  : Солон-Пресс, 2005  . - 576 с. : с ил. ; 24 см  . -   (Библиотека профессионала)

   Библиогр.с. 561 - 564

Сист. No: 13634
- 572 -
 П/681.5/М51к

   Методы классической и современной теории автоматического управления  : Учебник в пяти томах  /   Под общ ред. К.А. Пупкова  . - 2. перераб. и доп. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2004  . - 25 см  . -   (Методы теории автоматического управления)

   Т. 5 . Методы современной теории автоматического управления  . - 2004  . - 783 с.

   Предм. указ. с. 761 - 762 ; Библбиогр. с. 763 - 774

Сист. No: 13688
- 573 -
ЦБ  56047П/681.5/Н74Ер

Николов, Емил

   Робастни системи  / Емил Николов  . - София  : Технически университет - София, 2005  . - 20,5 см

   Библиогр.с.138 - 144

   Ч.2 . (Приложни методи за управление на технологични процеси)  . - 2005  . - 144 с.

Сист. No: 14002

Кибернетика .Финна механика.

- 574 -
ЦБ  ІІ  2633

   First international conference on multi-material micro manufacture  : Proceedings. 29 June -1 July 2005 Forschungszentrum, Karlsruhe, Germany  /   Eds. Wolfgang Menz, Stefan Dimov  . - Amsterdam  : Elsevier, 2005  . - 493 p. ; 27 cm

   Author index, subject index

Сист. No: 14318
- 575 -
ЦБ  55850

   Wireless hacking  : Projects for wi-fi enthusiasts  / Lee Barken  и др. - Rockland  : Syngress, 2004  . - 334 p. : with index  ; 24 cm

Сист. No: 13719
- 576 -
ЦБ  56181П/004/Г64Пу

Гралла, Престън

   Уиндоус] Windows XP хакове  : 100 изпитани съвета и инструмента  / Престън Гралла  . - София  : ЗеСТ Прес, 2005  . - 377 с. ; 24 см

   Азб. индекс

Сист. No: 14230
- 577 -
ЦБ  56044Арх/004/И52Вс, П/004/И52Вс, П1/004/И52Вс

Илиев, Върбан Иванов и др.

   Структури от данни и програмиране  / Върбан Иванов Илиев, Каталина Петрова Григорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 114 с. ; 21 см

   Пособието е издадено и на CD. - href="http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/" target=blank>"http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13999
- 578 -
 С/621.39(038.1)/П36, С/621.39(038.1)/П36Ет

Пенчева, Евелина

   Тълковен речник по GSM комуникации  / Евелина Пенчева  . - София  : Нови знания, 2000  . - 269 с. ; 23,5 см

Сист. No: 10094
- 579 -
ЦБ  55782П/004/Р38Мн

Ратнер, Марк и др.

   Нанотехнология. Простое объяснение очередной гениальной идеи  : Научно-популярное издание  / Марк Ратнер, Даниэль Ратнер  = Nanotechnology. A gentle introduction to the next big idea  / Mark Patner, Daniel Ratner  . - Москва  : Вильямс, 2004  . - 235 с. ; 20 см

   Словарь терм. с. 215 - 228; Предм. указ. с. 232 - 234

Сист. No: 13642
- 580 -
ЦБ  55838П/681.3/С46Нк

Смарт, Н.

   Криптография  / Н. Смарт  . - Москва  : Техносфера, 2005  . - 528 с. : предм. указ. ; 24 см  . -   (Мир программирования)

Сист. No: 13704

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 581 -
 С/669/М32

   Марочник сталей и сплавов  : Справочное издание  / Александр Степанович Зубченко  и др. ; Под ред. Александр Степанович Зубченко  . - 2. перераб. и доп. изд. - Москва  : Машиностроение  ; Машиностроение-1, 2003  . - 784 с. ; 26 см

   Библиогр. с. 773 - 782

Сист. No: 13715
- 582 -
ЦБ  55767П/620.22/Н86Иф

Новиков, Иван Иванович

   Физическая механика реальньх материалов  / Иван Иванович Новиков, Вячеслав Александрович Ермишкин  = Physical mechanics of real materials  / I. I. Novicov, V. A. Ermishkin  . - Москва  : Наука, 2004  . - 328 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 310 - 321

Сист. No: 13626
- 583 -
ЦБ  55817П/621.77/Р98

Рыбин, Юрий Иванович

   Математическое моделирование и проектирование технологических процессов обработки металлов давлением  : [Монография]  / Юрий Иванович Рыбин, Андрей Иванович Рудской, Александр Максимович Золотов  . - Санкт-Петербург  : Наука, 2004  . - 644 с. ; 22, 5 см

   Библиогр. с. 639 - 643

Сист. No: 13681
- 584 -
 С/669/С59

   Справочник по конструкционным материалам  / Борис Николевич Арзамасов  и др. ; Под ред. Б.Н. Арзамасова, Т.В. Соловьевой  . - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2005  . - 640 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр.с. 624 ; Приложения с. 625 - 633

Сист. No: 13702
- 585 -
ЦБ  55842П/620.22/Ф47

   Физика композиционных материалов  : В двух томах  /   Под общ. ред. Николай Николаевич Трофимов  = Physics of composite materials: In 2 vol. / Trofimov et al. - Москва  : Мир, 2005  . - 22 см

   Т.1. / Николай Николаевич Трофимов, Марк Зиновьевич Канович, Эдуард Михайлович Карташов  . - 2005  . - 456 с.

   Библиогр. с. 446-449

Сист. No: 13709
- 586 -
ЦБ  55845П/620.22/Ф47

   Физика композиционных материалов  : В двух томах  /   Под общ. ред. Николай Николаевич Трофимов  = Physics of composite materials: In 2 vol. / Trofimov et al. - Москва  : Мир, 2005  . - 22 см

   Т.2. / Владимир Иванович Натрусов  и др. - 2005  . - 344 с.

Сист. No: 13711

Езикознание .Филология. Литература

- 587 -
ЦБ  55944П/82.09/A44Rl

Alter, Robert et al.

   The literary guide to the bible  /   Състав.и ред. Robert Alter, Frank Kermode  . - 9th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 678 p. ; 25 cm

   Index, glossary

Сист. No: 13868
- 588 -
ЦБ  56015

Bloom, Harold

   Ruin the sacred truths  : Poetry and belief from the Bible to the present  / Harold Bloom  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1991  . - 204 p. ; 22 cm

Сист. No: 13951
- 589 -
ЦБ  55908

Brandom, Robert

   Articulating reasons  : An introduction to inferentialism  / Robert B. Brandom  . - 2. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 230 p. ; 21 cm

   Index p. 222 - 230

Сист. No: 13797
- 590 -
ЦБ  56057

Bulbuljan, Stepan

   Die Zusammensetzungen im Deutschen  : Eine kritik an der desemantisierungs-annahme  / Stepan Bulbuljan  = Сложните думи в немския език  / Степан Бюлбюлян  . - Sofia  : Universitatsverlag Kliment Ohridski, 1989  . - 97 p. ; 20 cm  . -   (За и против)

Сист. No: 14025
- 591 -
ЦБ  55905

Byatt, A.S.

   On histories and stories  : Selected essays  / A.S. Byatt  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 196 p. : with index  ; 24 cm

Сист. No: 13809
- 592 -
 С/91/C59Ар

Clark, Audrey N.

   The Penguin dictionary of geography  / Audrey N. Clark  . - 3rd ed. - London  : Penguin Books, 2003  . - 469 p. ; 20 cm  . -   (Penguin reference)

Сист. No: 14228
- 593 -
 Б3/803.0/D48а

   Deutsch activ Neu. Ein lehrwerk fur erwachsene  : Arbeitsbuch  / Kees van Eunen, et al. - Sofia  : Nauka i Iskustwo, 1986 -  . - 28 cm

   1 C  . - 1986  . - 144 p.

Сист. No: 14124
- 594 -
ЦБ  55890

Dunbar, Robin

   Grooming, gossip, and the evolution of language  / Robin Dunbar  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 230 p. : with index  ; 21 cm

   Bibliogr. p. 208-218

Сист. No: 13787
- 595 -
ЦБ  56005

   Emily Dickinson. Selected letters  /   Ed. Thomas H. Johnson  . - 10th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 364 p. ; 23 cm

   Index, appendix

Сист. No: 13942
- 596 -
ЦБ  55967

Frye, Northrop

   The secular scripture  : A study of the structure of romance : [The charles eliot norton lectures, 1974 - 1975]  / Northrop Frye  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1976  . - 199 p. ; 20, 5 cm

   Index p. 195-199

Сист. No: 13895
- 597 -
ЦБ  55889П/82.0/G65Nw

Gordimer, Nadine

   Writing and being  : The Charles Eliot Norton lectures, 1994  / Nadine Gordimer  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1996  . - 145 p. : with index and notes  ; 23 cm

Сист. No: 13786
- 598 -
ЦБ  І  3216

Grisham, John

   Das urteil  : Roman  / John Grisham  . - Munchen  : Wilhem Heyne Verlag, 1997  . - 526 p. ; 18 cm

Сист. No: 14119
- 599 -
ЦБ  55895

James, Wiliam

   How to do things with words  / Wiliam James, J. L. Austin  ; Ed. J.O. Urmson, Marina Sbisa  . - 2. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 170 p. ; 18, 5 cm

   Index 169 p.

Сист. No: 13794
- 600 -
ЦБ  55909

Mailer, Norman

   Advertisements for myself  / Norman Mailer  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 532 p. ; 21 cm

Сист. No: 13815
- 601 -
 Б3/803.0/D48a

Neuner, Gerd

   Deutsch activ. Ein lehrwerk fur erwachsene  : Lehrbuch  / Gerd Neuner, et al. - 10. ed. - Berlin  : Langenscheidt, 1986  . - 28 cm

   1 C  . - 1986  . - 160 p.

Сист. No: 14127
- 602 -
ЦБ  56010

O'Brien, Sharon

   Willa Cather. The Emerging voice  / Sharon O'Brien  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1987  . - 464 p. ; 24 cm

   With a new preface. - Index

Сист. No: 13946
- 603 -
ЦБ  55922

O`Connor, Thomas H.

   Boston A to Z  / Thomas H. O`Connor  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 370 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 364-370

Сист. No: 13832
- 604 -
ЦБ  56027П/802.0/P43Ie

Perianova, Irina

   English language admission test for the university of national and world economy  : Dictation, story, translation  / Irina Perianova, Boika Bozukova, Margarita Taneva  / Ирина ВасилеваПерянова, Бойка Иванова Бозукова, Маргарита Григорова Танева  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : УНСС, 2005  . - 216 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 13967
- 605 -
 BRIEc/803.0/P82

   PONS. Grossworterbuch. Deutch als fremdsprache  / Susanne Balhar, et al. - Stuttgart  : Ernst Klett Sprachen, 2004  . - 1700 p. ; 21.5 cm

   Библиогр. с. 192-193 . - Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14095
- 606 -
ЦБ  56006

Rosen, Charles

   Romantic poets, critics, and other madmen  / Charles Rosen  . - 7. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 258 p. ; 22 cm

   Index p. 253-257

Сист. No: 13944
- 607 -
ЦБ  55899П/820/899/S22Jw

Sartre, Jean-Paul

   What is literature?  : and other essays  / Jean-Paul Sartre  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1988  . - 361 p. : with index and notes  ; 22 cm

Сист. No: 13799
- 608 -
ЦБ  55964

Sewall, Richard B.

   The life of Emily Dickinson  / Richard B. Sewall  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 821 p. ; 23 cm

   Index, bibliogr. p. 785-790

Сист. No: 13890
- 609 -
ЦБ  56021П/80/S67Sp

Slavova, Liubka Slavova

   Por tierra, por aire y por mar. : Manual de espanol para los estudiantes de turismo  / Liubka Slavova Slavova  . - София  : УНСС, 2005  . - 240 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 237-239

Сист. No: 13962
- 610 -
 С/802.0/B42Мв

   The BBI combinatory dictionary of English  : A guide to word combinations  . - Amsterdam  : John Benjamins, 1991  . - 286 p. ; 22 cm

Сист. No: 11616
- 611 -
ЦБ  56035

Tomov, Dimitar

   Quakes of love  : Stories  / Dimitar Tomov  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-Nacional museum of Bulgarion books and Poligraphy, 2005  . - 180 p. ; 21 cm

Сист. No: 13979
- 612 -
ЦБ  І  3217

Uchida, Reiko

   Call the heart  : Act of peace and equality  / Reiko Uchida  . - Tokyo  : Reiko Uchida Publications, 2004  . - 64 p. ; 17 cm

Сист. No: 14271
- 613 -
ЦБ  56003

Vendler, Helen

   Soul says  : On recent poetry  / Helen Vendler  . - 2nd print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1995  . - 266 p. ; 23 cm

   Index

Сист. No: 13941
- 614 -
ЦБ  56008

Vendler, Helen Hennessy

   The art of Shakespeare's sonnets  / Helen Hennessy Vendler  . - 5. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 672 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 657-668 ; Index p. 669-672

Сист. No: 13947
- 615 -
 С/91(038.1)/W63Jp

Whittow, John B.

   The Penguin dictionary of physical geography  / John B. Whittow  . - 2nd ed. - London  : Penguin Books, 2000  . - 590 p. ; 20 cm  . -   (Penguin reference)

Сист. No: 14221
- 616 -
ЦБ  56128

Акселрод, Алън

   Световната литература  : Възможно най-просто, възможно най-скоро  / Алън Акселрод  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 422 с. ; 22 см

Сист. No: 14149
- 617 -
 С/347(038)/А64р

   Англо-русские термины  : Гражданское право. Гражданское процессуальное права : Речник  /   Состав. С. Д. Оськин  . - Москва  : ГИС, 2006  . - 336 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13673
- 618 -
ЦБ  56091

Арабаджиев, Димо

   Есенно завръщане  / Димо Арабаджиев  . - София  : Военно издателство, 1990  . - 46 с. ; 20 см

Сист. No: 14075
- 619 -
 С/61(038.1)/А87

Арнаудова, Петя Георгиева

   Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология. На седем езика  : Latinum. Български. Руский. English. Francais. Deutsch. Espanol  / Петя Георгиева Арнаудова  = Nova terminologia medica polyglotta et eponymica  . - [2]. изд. - София  : Медицина и физкултура, 2005  . - 714 с. ; 29 см

   В авт. каре отбел. год. на издав. 2003 г.

Сист. No: 14191
- 620 -
 С/801/А95О-с

Ахманова, Ольга Сергеевна

   Словарь лингвистических терминов  / Ольга Сергеевна Ахманова  . - 2. стереотип. изд. - Москва  : Едиториал УРСС, 2004  . - 571 с. ; 22 см

   Съдържа: Указат. основн. англ. переводов

Сист. No: 13669
- 621 -
 BRIEc/34/Б23Бе, С/341(038.1)/Б23Бе

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Европейско право. Английско-български речник  / Благовеста Раданова Балканджиева  = European law. English-Bulgarian dictionary  / Blagovesta Balkandzhieva  . - Велико Търново  : Абагар, 2005  . - 272 с. ; 24 см

   Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 14112
- 622 -
ЦБ  ІІ  2628

Бегунов, Юрий Константинович

   Творческое наследие Григория Цамблака  / Юрий Константинович Бегунов  ; Под ред. К. Д. ван Схоневельда  . - Велико Търново  : ПИК, 2005  . - 732 с. ; 29,5 см  . -   (Новые издания и переиздания по славистике, 3 (367))

Сист. No: 14192
- 623 -
ЦБ  55784П/80/Б93Сс

Бернштейн, Самуил Борисович

   Сравнительная грамматика славянских языков  : Учебник  / Самуил Борисович Бернштейн  . - 2. изд. - Москва  : Изд. Московского университета  ; Наука, 2005  . - 351 с. ; 24,5 см

   Им. указ.; Предм. указ.; Указ. слов.; Топонимич. и геогр. указ. - Библиогр. с. 309 - 315

Сист. No: 13643
- 624 -
ЦБ  56234П/808.67/Б47Да, Ч2/808.67/Б47Да

Благоева, Диана

   Аспекти на калкирането в най-новия период от развитието на българския език  / Диана Благоева  . - София  : Галик, 2005  . - 106 с. ; 20 см

Сист. No: 14295
- 625 -
ЦБ  І  3218

   Благолаж  /   Състав. Венета Георгиева-Козарева, Татяна Цанкова  . - Габрово  : Дом на хумора и сатирата, 2005  . - 16,5 см  . -   (Б-ка Благолаж)

   Кн. 4  . - 2005  . - 96 с.

Сист. No: 14315
- 626 -
ЦБ  56086

Бочев, Димитър

   Междинно кацане  : Роман  / Димитър Бочев  . - София  : Купеса, 1991  . - 231 с. ; 19 см

Сист. No: 14067
- 627 -
 С1/801.323.2/Б47Са

Боянова, Снежана и др.

   Английско-български речник. Българско-английски речник  : С приожения  / Снежана Боянова, Лена Илиева  . - Велико Търново  : Gaberoff, 2003  . - 1248 с. ; 21 см.

   Библиогр. 1247 с. ; Съдържа: неправ. глаг. ; По проект

Сист. No: 14001
- 628 -
 Ч2/886.7.09/Б92к

   Българската критика за акритическата проблематика  /   Състав. Кирил Топалов, Боян Асенов Биолчев, Валери Стефанов  ; Под ред. Ноеми Стоичкова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 2004  . - 313 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13903
- 629 -
 С/801.323.2=867/Б92

   Българско-гръцки речник  . - 2. стер. изд. - София  : БАН, 1991  . - 21 см

   Т.1. А-Н  . - 1991  . - 699 с.

Сист. No: 14006
- 630 -
 С/801.323.2=867/Б92

   Българско-гръцки речник  . - 2. стер. изд. - София  : БАН, 1991  . - 21 см

   Т.2 . О-Я  . - 1991  . - 777 с.

Сист. No: 14007
- 631 -
ЦБ  56080

Валери, Станков

   Плашило в града  : Стихотворения  / Станков Валери  . - София  : Народна младеж, 1990  . - 48 с. ; 20 см

Сист. No: 14056
- 632 -
ЦБ  51454

Василев, Кирил

   Красноречието  : Аспекти на реториката  / Кирил Николов Василев  = Oratory (Aspects of Rhetorie)  / Kiril Vasilev  . - София  : УИ Климент Охридски, 1989  . - 535 с. ; 20 см

Сист. No: 14026
- 633 -
ЦБ  56117

Вийон, Франсоа

   Голямото завещание  / Франсоа Вийон  ;   Васил Сотиров  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 216 с. ; 22 см  . -   (Ars poetica)

   Обясн. бел.

Сист. No: 14135
- 634 -
 Ч2/82.0/В73Сн

Влахов, Сергей Иванов и др.

   Непреводимото в превода  / Сергей Иванов Влахов, Сидер Петров Флорин  . - София  : Наука и изкуство, 1990  . - 356 с. ; 20 см  . -   (Изкуството на превода)

   Библиогр. с. 341-355

Сист. No: 14030
- 635 -
ЦБ  55255

Генчев, Николай

   Избрани произведения  : В 5 тома  / Николай Генчев  . - София  : Арго Пъблишинг, 2003 -  . - 23,5 см

   Т. 4 . Публицистика  . - 2004  . - 520 с.

Сист. No: 14129
- 636 -
ЦБ  56139

Господинов, Георги

   Поезия и медия  : Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век  / Георги Господинов  . - София  : Просвета, 2005  . - 326 с. ; 20 см  . -   (Нова българска критика)

   Обясн. бел.

Сист. No: 14166
- 637 -
ЦБ  36418

   Граматика на съвременния български книжовен език  : В три тома  /   Гл. ред. Стоян Стоянов  . - София  : БАН, 1982  . - 24 см

   Т.2 . Морфология  / Любомир Андрейчин  и др. - 1983  . - 511 с.

Сист. No: 13993
- 638 -
 С/801(038.1)/Д93Нг

Граматический словарь

   Грамматический словарь  : Грамматические и лингвистические термины  / Н.Н. Дурново  ; Под ред. О.В. Никитина  . - Москва  : Флинта  ; Наука, 2001  . - 184 с. : със сн. ; 20 см

   Библиогр.с. 182

Сист. No: 13678
- 639 -
 С/802/808/Г80Еб

Грекова, Евгения

   Българско-италиански разговорник  / Евгения Грекова  ; Ред. Нели Раданова  = Guida di conversazione bulgaro-italiana  . - София  : Византия, 1991  . - 157 с. ; 11х16,5 см

Сист. No: 14024
- 640 -
ЦБ  56064

Дамянов, Дамян П.

   Любовна лирика  / Дамян П. Дамянов  ; Ред. Йордан Янев  . - София  : Сибия  ; Цанко Церковски, 1990  . - 64 с. ; 24 см  . -   (Б-ка Ева)

Сист. No: 14037
- 641 -
ЦБ  56228

Дарийосек, Мари

   Свинщини  / Мари Дарийосек  ; Прев. от фр. Красимир Мирчев  = Truismes  / Marie Darrieussecq  . - София  : КК Труд, 1999  . - 110 с. ; 20 см

Сист. No: 14289
- 642 -
ЦБ  56142

Димитров, Илчо

   Очевидци и изследвачи  / Илчо Димитров  . - София  : УИ Климент Охридски, 2005  . - 463 с. ; 24 см

Сист. No: 14169
- 643 -
ЦБ  56061

Димитрова, Блага

   Между  / Блага Димитрова  . - София  : Български писател, 1990  . - 152 с. ; 22 см

Сист. No: 14036
- 644 -
 С/801.323.2/Д58Лт, С3/801.323.2/Д58Лт

Димитрова, Лиляна

   Турско-български речник ; Българско-турски речник  / Лиляна Димитрова  . - София  : Gaberoff, 2004  . - 800 с. ; 17 х 12,5 см

   Съдържа и кратка граматика

Сист. No: 14147
- 645 -
ЦБ  56092

Димовски, Димо Ж.

   Вик от рая  : Притча за глупаци  / Димо Ж. Димовски  . - София  : Профиздат, 1990  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 14076
- 646 -
ЦБ  52468

Димчев, Кирил

   Обучението по български език като система  / Кирил Димчев  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1992  . - 345 с. ; 20 см

   Предм., именен показалец; библиогр. с. 328-345

Сист. No: 14064
- 647 -
ЦБ  56089

Динков, Иван

   Проверка на каруците  : Роман  / Иван Динков  ; Ред. Рашко Сугарев  . - София  : Военно издателство, 1990  . - 64 с. ; 19,5 см

Сист. No: 14071
- 648 -
ЦБ  56099

Добрев, Добрин

   Поетика на Йовковия разказ  : Литературознание  / Добрин Добрев  . - София  : УИ Климент Охридски, 1989  . - 131 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Дебюти")

   Прил.

Сист. No: 14087
- 649 -
 Ч2/801/Д66Еп

Добрева, Елка Рачева и др.

   Проблеми на изграждането на текста  / Елка Рачева Добрева, Ивелина Костова Савова  . - София  : Народна просвета, 1990  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 14061
- 650 -
ЦБ  56066П/802.0/Д70Лс

Додова, Лина и др.

   Сборник текстове и документи на английски език по международно и търговско право  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1990  . - 247 с. ; 21 см

Сист. No: 14040
- 651 -
ЦБ  І  3219

Душков, Живодар Иванов

   Шестдесет] 60 усмивки made in RU  : 60 анекдота за 60 годишнината на русенската Алма матер  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Медиатех, 2005  . - 95 с. ; 14 см

   Кн. е с автог.

Сист. No: 14317
- 652 -
ЦБ  56115

   Закони на/за езика  /   Състав. П. Костадинова  . - София  : Хейзъл, 2004  . - 238 с. ; 22 см

   Показалци, библиогр. с. 217-232

Сист. No: 14130
- 653 -
 С/01/З-40Сб

   Захари Стоянов  : Библиография. 100 години от Съединението на България 1885-1985  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1985  . - 197 с. ; 20 см

Сист. No: 14081
- 654 -
ЦБ  56081

Златанова, Румяна

   Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език  / Румяна Христова Златанова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1990  . - 205 с. ; 20 см

Сист. No: 14057
- 655 -
ЦБ  56082

Иванов, Мирон

   Как я пеем тази песен  / Мирон Иванов  . - София  : Български писател, 1990  . - 327 с. ; 20,5 см

Сист. No: 14060
- 656 -
ЦБ  56059

Илиева, Деспина

   Български език  : За студенти, изучаващи български език вън от България  / Деспина Илиева  . - 2.vydanie  . - Bratislava  : Slovenske Pedagogicke Nakladatel'stvo, 1989  . - 379 с. ; 22 см

Сист. No: 14029
- 657 -
 Ч2/372.46/Й83Дс

Йорданова, Даниела

   Семейството за езиковата култура на учениците от I - IV клас  / Даниела Йорданова  ; Ред. Веселина Николова  ; Техн. ред. Наташа Грозданова  . - Велико Търново  : УИ Св.св. Кирил и Методий, 2005  . - 55 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14310
- 658 -
ЦБ  56119

Канети, Елиас

   Парти по време на война  : Годините в Англия  / Елиас Канети  ; Прев. Елисавета Кузманова  . - Плевен  : Леге Артис, 2005  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Автентично)

   Послесл. от Джереми Адлер

Сист. No: 14136
- 659 -
 С/80/К61Ми

Китова, Мария Димитрова

   Испанско-български разговорник  / Мария Димитрова Китова  = Guia de conversacion espanol-bulgaro  . - София  : 7М График, 1991  . - 179 с. ; 16 см

Сист. No: 14022
- 660 -
ЦБ  56088

Костов, Александър

   Очите на България  : Роман  / Александър Костов  ; Ред. Николай Траянов  ; Техн. ред. Цветана Николова  . - София  : Военно издателство, 1990  . - 95 с. ; 19,5 см

Сист. No: 14069
- 661 -
ЦБ  56190

Костова, Елизабет

   Историкът  / Елизабет Костова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 727 с. ; 21 см  + CD

Сист. No: 14242
- 662 -
ЦБ  55974

   Крали Марко - героят пазител на границите  : Сборник доклади от конференция 19 - 20 март 2004  /   Ред. Ноеми Стоичкова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 2004  . - 47 с. ; 20 см

Сист. No: 13905
- 663 -
 С/808.67(038.1)/К89п

   Кратък правописен речник на българския книжовен език  / Елена Трайчева Георгиева  и др. - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 639 с. ; 17 х 12 см

Сист. No: 14044
- 664 -
ЦБ  56072

Кузманов, Евгени

   Контрафалц  : Роман  / Евгени Кузманов  ; Ред. Николай Траянов  . - София  : Военно издателство, 1991  . - 152 с. ; 19,5 см  . -   ( . Героика и приключения)

Сист. No: 14047
- 665 -
ЦБ  53171Б2/82/М32Гк

Марков, Георги

   Когато часовниците са спрели  : Нови задочни репортажи за България  / Георги Марков  ; Състав. Димитър Паунов  . - София  : Пейо Яворов, 1991  . - 318 с. ; 24.5 см

Сист. No: 2299
- 666 -
ЦБ  55814

Маслова, Валентина Авраамовна

   Введение в когнитивную лингвистику  : Учебное пособие  / Валентина Авраамовна Маслова  . - Москва  : Флинта  ; Наука, 2004  . - 296 с. ; 20,5 см

   Библиогр.с. 275 - 284 ; Приложение с. 285 - 294

Сист. No: 13677
- 667 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 1  . - 2004  . - 454 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13966
- 668 -
ЦБ  56071

Милчаков, Яни

   Стих и поезия  / Яни михайлов Милчаков  ; Ред. Владимир Абазов  ; Техн. ред. Абленка Китова  . - София  : Народна просвета, 1990  . - 118 с. ; 19,5 см  . -   (Поредица В света на литературата)

Сист. No: 14043
- 669 -
ЦБ  56058

Минков, Кольо

   Дърво на обичта  : Стихотворения  / Кольо Минков  . - София  : Атос, 2005  . - 64 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14028
- 670 -
ЦБ  56100

Мурдаров, Владко Данаилов

   Начини за употреба на словото  / Владко Данаилов Мурдаров  . - София  : Наука и изкуство, 1990  . - 157 с. ; 20 см  . -   (Езикова култура)

Сист. No: 14089
- 671 -
 С/80(038.1)/М97Мр

Мъжлекова, Мария Стелиянова

   Речник на старобългарски думи в днешните български говори  / Мария Стелиянова Мъжлекова  . - София  : Изд. на БАН, 1990  . - 223 с. ; 20 см

Сист. No: 14045
- 672 -
 С/808.67(038.1)/Н55Аф

Нанова, Ани

   Фразеологичен синонимен речник на българския език  / Ани Нанова  . - София  : Хейзъл, 2005  . - 1389 с. ; 20 см

Сист. No: 14241
- 673 -
ЦБ  56096

   Народното четиво през ХVІ - ХVІІІ век  . - София  : Български писател, 1990  . - 424 с. ; 21 см

   Показалец на личните и геогр. имена

Сист. No: 14085
- 674 -
ЦБ  55790П/82.0/Н73На

Николина, Наталия Анатольевна

   Филологический анализ текста  : Учебник для вузов  / Наталия Анатольевна Николина  . - Москва  : Академия, 2003  . - 256 с. ; 22 м

   Библиогр. с. 253

Сист. No: 13651
- 675 -
ЦБ  І  3212

Новачкова, Розалина Господинова и др.

   За думата с няколко думи  / Розалина Господинова Новачкова, Тодор Апостолов Бояджиев  . - София  : Народна просвета, 1990  . - 112 с. ; 16 Х 12 см  . -   (Занимателно езикознание)

Сист. No: 14063
- 676 -
 Б2/949.72.05/О-27Дд

Овадия, Давид

   Дед или разгромът  : Документален роман  / Давид Овадия  ; Ред. Минчо Бенчев  . - София  : Български писател, 1990  . - 484 с. ; 19,5 см

Сист. No: 14032
- 677 -
ЦБ  50728

   Основи на ораторското изкуство  /   Науч. ред. Лена Симеонова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1989  . - 339 с. ; 20 см

Сист. No: 13995
- 678 -
ЦБ  ІІ  2629

   Песен за нибелунгите  /   Прев. от старовисоконемски  Борис Парашкевов  ; Ил. Юлиус Шнор фон Карлсфелд, Ойген Нойройтер  . - София  : ЕМАС, 2005  . - 436 с. : с ил.

   Азб. показ. на имена . - В изд. каре год. 2004

Сист. No: 14247
- 679 -
ЦБ  56169

Плотин

   Енеади  / Плотин  ; Прев. от старогр. Цочо Бояджиев  . - София  : Изток Запад, 2005  . - 869 с. ; 22 см

Сист. No: 14208
- 680 -
ЦБ  56060

   Поетика и литературна история  . - София  : БАН, 1990  . - 273 с. ; 24 см

Сист. No: 14033
- 681 -
ЦБ  56083

   Помагало по теория на литературата  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1984 -  . - 20 см

   Ч.1. - 1984

Сист. No: 14062
- 682 -
ЦБ  56070

   Проблеми от историята на българския книжовен език  /   Състав. Венче Попова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1976  . - 615 с. ; 20 см

Сист. No: 14009
- 683 -
 С/80/Р12Ни

Раданова-Кушева, Нели

   Италианско-български разговорник  / Нели Раданова-Кушева  = Guida di conversazione Italiano-Bulgaro  / Neli Radanova-Kuseva  . - Б. м. : ГрафикАМАТ, Б. г. - 101 с. ; 16 Х 12 см

Сист. No: 14020
- 684 -
 С/886.7/Р29Бп

Райков, Божидар Николов

   Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская". 1762  / Божидар Николов Райков  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 124 с. ; 25 см

   Именен показалец; рез. на руски, англ., немски, фр.

Сист. No: 13983
- 685 -
ЦБ  56068

Райнов, Николай

   Съчинения в пет тома  / Николай Райнов  ; Коментар  Александър Йорданов  . - София  : Български писател, [. .] -  . - 20 см

   Т.2  . - 1990  . - 542 с.

Сист. No: 13994
- 686 -
 С/0(038.1)/Р56м

   Речник-минимум по общонаучна лексика  : Български, руски, английски, френски, немски  / Лидия Стефанова  и др. = Das allgemeinwissenschaftulichen wortschatzes : Bulgarisch, Russisch, Englisch, Franzosisch, Deutsch  . - София  : СУ Климент Охридски, 1988  . - 282 с. ; 19,5 см

   Библиогр.с. 280 - 282

Сист. No: 14053
- 687 -
ЦБ  56124

Сарандев, Иван

   Йордан Йовков. Жизнен и творчески път 1880-1937  / Иван Атанасов Сарандев  . - 2. фототип. и доп. изд. - София  : Проф.Марин Дринов, 1999  . - 457 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 432-442; именен показалец

Сист. No: 14144
- 688 -
ЦБ  56133

Сарандев, Иван Атанасов

   Българска литература 1918-1945  / Иван Атанасов Сарандев  . - Пловдив  : Хермес, . -  . - 21 см

   Т.2. 1930-1945  . - 2005  . - 472 с. : хронолог. табл. с. 431-450

   Рез. на англ., немски, фр. и руски ез.; именен показалец

Сист. No: 14156
- 689 -
ЦБ  56073

Свинтила, Владимир

   Спомените на джебчията  : Разкази и новели  / Владимир Свинтила  . - София  : Профиздат, 1990  . - 173 с. ; 20 см

Сист. No: 14048
- 690 -
ЦБ  56062

Семов, Марко

   Там гдето. : Есета  / Марко Семов  . - София  : БЗНС, 1990  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 14035
- 691 -
 С/801.323.2=20/С63Тб

Сталев, Т.

   Малък българо-английски речник  / Т. Сталев  = Pocket Bulgarian-English dictionary  / T. Staleff  . - София  : Евразия, 1991  . - 143 с. ; 15 Х 11 см  . -   (Eurasia reprint series)

Сист. No: 14019
- 692 -
ЦБ  56087

Стоев, Тихомир

   В ледения мавзолей на Хималаите  : Документална повест  / Александър Костов  . - София  : Народна младеж, 1990  . - 109 с. ; 20 см

Сист. No: 14068
- 693 -
 С/620.9(038.1)/С85Да

Стребков, Дмитрий Семенович

   Англо-русский и русско-английский словарь по солнечной энергетика  : Ок. 12 000 терм. / Дмитрий Семенович Стребков  = English-Rssian and Rssian-English solar energy dictionary  / D. S. Strebkov  . - Москва  : РУССО, 1995  . - 303 с. ; 20,5 см

Сист. No: 13653
- 694 -
ЦБ  55980

Томов, Димитър

   Безкрайният катун  : Цигански работи  / Димитър Томов  ; Ред. Николай Големанов  . - София  : Български бестселър - Национален музей на българската книга и полиграф, 2004  . - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 13912
- 695 -
ЦБ  56231

Увалиев, Христо

   Обучението по френски език  : Методични бележки  / Христо Увалиев  . - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 80 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 448 . Университетска класика)

Сист. No: 14292
- 696 -
 С/801.323.2/Ф86Жа

Фромоно, Жаклин и др.

   Английско-български тематичен речник на съвременния английски език  / Жаклин Фромоно, Изабел Льоги, Жилбер Фонтан  ; Прев. от фр. Росица Ташева  . - София  : Колибри, 2003

   Автори в изд. каре

Сист. No: 14227
- 697 -
ЦБ  56156П/820/899/Х15С-з, Ч2/820/899/Х15С-з

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература  / Симеон Дончев Хаджикосев  . - София  : СИЕЛА, 2003 -  . - 24 см

   Ч.3. - 2005  . - 592 с.

   Азб. показалец

Сист. No: 14174
- 698 -
 С/886.7/Х49Пи

Хилендарски, Паисий

   История славяноболгарская. 1762  : Зографска чернова  / Паисий Хилендарски  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 62 с. ; 25 см

   Фототип. изд.

Сист. No: 13984
- 699 -
ЦБ  56078

   Христоматия по историческа граматика на българския език  : Текстове от XII до XIV век  /   Състав. Таня Лалева, Татяна Славова, Ивона Карачорова  ; Науч. ред. Иван Добрев  . - София  : Наука и изкуство, 1987  . - 252 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14054
- 700 -
ЦБ  55801П/801/Х88А-о

Хроленко, Александр Тимофеевич

   Основы лингвокультурологии  : Учебное пособие  / Александр Тимофеевич Хроленко  ; Под ред. В. Д. Бондалетов  . - Москва  : Флинта  ; Наука, 2004  . - 184 с. ; 20, 5 см

   Библиогр. с. 171 - 180 ; Предм. указ. 181 с.

Сист. No: 13661
- 701 -
 Ч2/886.7.09/Ц16Ма

Цанева, Милена

   Автори, творби и проблеми  / Милена Цанева  . - София  : Български писател, 1990  . - 438 с. ; 21 см

Сист. No: 14070
- 702 -
ЦБ  56230

Чакъров, Атанас

   От дълбочината на сърцето  / Атанас Чакъров  . - София  : ИК Цвета, 2001  . - 96 с. ; 23 см

Сист. No: 14291
- 703 -
ЦБ  56194

Шагал, Марк

   Вечерна молитва  : Стихотворения и фрагменти  / Марк Шагал  ; Прев., състав. Найден Вълчев  ; Худ. Петър Добрев  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 143 с. : с ил. ; 21,5 см

Сист. No: 14250
- 704 -
ЦБ  56069

Шопкин, Матей

   Местожителства на любовта  : Интимна лирика  / Матей Шопкин  . - София  : Народна младеж, 1990  . - 99 с. ; 20 см

Сист. No: 14008
- 705 -
 С/808.67/Ш97Дб

Шурбанова, Даниела

   Българско-английски разговорник за САЩ  / Даниела Шурбанова  . - София  : Перо, 1991  . - 192 с. ; 17 Х 12 см  . -   (Разговорници)

Сист. No: 14023
- 706 -
 Б2/820/899/Ю19М-з

Юкио, Мишима

   Златният храм  : Роман  / Мишима Юкио  ; Прев.от японски  Дора Барова  . - София  : Народна култура, 1990  . - 239 с. ; 20,5 см  . -   (Б-ка Избрани романи)

Сист. No: 14027

История. Георафия. Биографии

- 707 -
ЦБ  55920П/93/99/A67Ji

Appleby, Joyce Oldhman

   Inheriting the revolution  : The first generation of American  / Joyce Oldhman Appleby  . - 5. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 322 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 269-311 ; Index p. 313-322

Сист. No: 13828
- 708 -
ЦБ  55950П/93/99/B16Bi

Bailyn, Bernard

   The Ideological origins of the American revolution  / Bernard Bailyn  . - 25th ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 396 p. ; 21 cm

   Enlarged edition . - Index

Сист. No: 13875
- 709 -
ЦБ  ІІ  2619

Bowersock, G. W.

   Interpreing late antiquity  : essays on the postclassical world  / G. W. Bowersock, Peter Brown, Oleg Grabar  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 280 p. ; 25.5 cm

   Index

Сист. No: 13825
- 710 -
 Ч3/9/B98Ja

Butler, Jon

   Awash in a sea of fiath  : Christianizing the American people  / Jon Butler  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1992  . - 362 p. ; 23, 5 cm  . -   (Studies in cultural history)

   Index p. 349-360

Сист. No: 13891
- 711 -
ЦБ  55917

Cameron, Averil

   The later Roman empire  : AD 284 - 430  / Averil Cameron  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1993  . - 238 p. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13824
- 712 -
ЦБ  55916П/93/99/C51Mm

   Mary Chesnut`s civil war  / Mary Boykin Chesnut  ; Ed. Comer Vann Woodward  . - New Haven  : Yale University Press, 1981  . - 887 p. ; 23 cm

   Index p. 837-886

Сист. No: 13823
- 713 -
 С/91/C59Ар

Clark, Audrey N.

   The Penguin dictionary of geography  / Audrey N. Clark  . - 3rd ed. - London  : Penguin Books, 2003  . - 469 p. ; 20 cm  . -   (Penguin reference)

Сист. No: 14228
- 714 -
 Ч3/93/99/C77Jw

Cooper, John Milton

   The warrior and the priest Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt  / John Milton Cooper  . - 12. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 444 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 365-423 ; Index p. 431 -432

Сист. No: 13857
- 715 -
 Ч3/93/99/D77Fn

   Narrative of the life of Frederick Douglass an American slave  : written by himself  / Frederick Douglas  ; Ed. Bendjamin Qarles  . - [2. ed.]  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1988  . - XXVI; 164 p. ; 20 cm

Сист. No: 13812
- 716 -
ЦБ  56005

   Emily Dickinson. Selected letters  /   Ed. Thomas H. Johnson  . - 10th print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 364 p. ; 23 cm

   Index, appendix

Сист. No: 13942
- 717 -
ЦБ  55932Б3/93/99/F17Jc

Fairbank, John King et al.

   China  : A new history  / John King Fairbank, Merle Goldman  . - Enl. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 546 p. : ill. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13845
- 718 -
ЦБ  55968

Gregory, Brad Stephan

   Salvation at stake  : Christian martyrdom in early modern Europe  / Brad Stephan Gregory  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 528 p. ; 23 cm  . -   (Harvard historical studies, 134)

   Index, appendix, notes

Сист. No: 13896
- 719 -
ЦБ  55913

Hosking, Geoffrey

   Russia  : People and empire  / Geoffrey Hosking  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1997  . - 548 p. ; 22 cm

   Index

Сист. No: 13819
- 720 -
ЦБ  55906П/93/99/J13Hi

Jacobs, Harriet A.

   Incident in the life of a slave girl  : written by herself  / Harriet A. Jacobs  ; A true tale of slavery  / John S. Jacobs  . - [2. ed.]  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 336 p. ; 23.5 cm

   Ill., abbrev., chronol., correspond., notes, acknowledgement, index

Сист. No: 13810
- 721 -
 Б3/93/99/K43Вх

Ki-baik Lee

   A new history of Korea  / Ki-baik Lee  ; Transl. Edward W. Wagner, et al. - Cambridge  : Harvard University Press, 1984  . - 474 p. : col. ill., map  ; 23.5 cm

   Bibliogr. 395-413 ; Dynastic lineages ; Index

Сист. No: 13854
- 722 -
ЦБ  55951П/94/GwL75

Linderman, Gerald F.

   The world within war  : America`s combat experience in World War II  / Gerald F. Linderman  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 408 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. p. 383-394

Сист. No: 13876
- 723 -
ЦБ  55918П/93/99/M70Pn

Miller, Perry

   The new england mind from colony to provinse  / Perry Miller  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 516 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 499-513

Сист. No: 13826
- 724 -
ЦБ  55947П/94/M96Ww

Murray, Williamson et al.

   A war to be won  : fighting the Second World War  / Williamson Murray, Allan R. Miller  . - 3rd print  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 656 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. 622-637 ; Index

Сист. No: 13872
- 725 -
ЦБ  55953П/93/99/N16PA

Nagel, Paul C.

   The Adams women  : Abigail and Louisa Adams, their sisters and daughters  / Paul C. Nagel  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 310 p. ; 20 cm

   Index

Сист. No: 13877
- 726 -
ЦБ  56010

O'Brien, Sharon

   Willa Cather. The Emerging voice  / Sharon O'Brien  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1987  . - 464 p. ; 24 cm

   With a new preface. - Index

Сист. No: 13946
- 727 -
ЦБ  55922

O`Connor, Thomas H.

   Boston A to Z  / Thomas H. O`Connor  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 370 p. ; 23, 5 cm

   Index p. 364-370

Сист. No: 13832
- 728 -
 Ч3/14/P85Je

Porte, Joel

   Emerson in his journals  /   Ed. Joel Porte  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1982  . - 588 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 13864
- 729 -
ЦБ  55921П/93/99/R52Df

Richter, Daniel K.

   Facing east from indian country  : A native history of early America  / Daniel K. Richter  . - 5. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2003  . - 318 p. ; 23, 5 cm

   Bibliogr. p. 257-300 ; Index p. 303-317

Сист. No: 13830
- 730 -
 Ч2/78/R79Cc

Rosen, Charles

   Critical entertainments  : Music old and new  / Charles Rosen  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 328 p. : with index  ; 23 cm

Сист. No: 13789
- 731 -
ЦБ  55896

Safranski, Rudiger

   Martin Heidegger  : Between good and evil  / Rudiger Safranski  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 474 p : with index  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 453-459

Сист. No: 13795
- 732 -
ЦБ  55948П/32/S34LB

Schoultz, Lars

   Beneath the United States  : A history of U.S.policy toward Latin America  / Lars Schoultz  . - 3rd print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 476 p. ; 23.5 cm

   Index

Сист. No: 13874
- 733 -
ЦБ  55940

Segal, Alan F.

   Rebecca's children  : Judaism and christianity in the Roman world  / Alan F. Segal  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1986  . - 207 p. ; 24 cm

   Index, notes

Сист. No: 13865
- 734 -
ЦБ  55964

Sewall, Richard B.

   The life of Emily Dickinson  / Richard B. Sewall  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1998  . - 821 p. ; 23 cm

   Index, bibliogr. p. 785-790

Сист. No: 13890
- 735 -
ЦБ  55955П/93/99/K33t

   The Kennedy tapes  : Inside the White house during the cuban missile crisis  /   Ed. Ernest R. May, Philip D. Zelikow  . - 5. print. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 730 p. ; 23. 5 cm

   Index p. 717-728

Сист. No: 13880
- 736 -
ЦБ  55923

Wells, Colin Michael

   The Roman empire  / Colin Michael Wells  . - 2. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2002  . - 366 p. ; 21 cm

   Includ. bibliogr. ; index

Сист. No: 13833
- 737 -
 С/91(038.1)/W63Jp

Whittow, John B.

   The Penguin dictionary of physical geography  / John B. Whittow  . - 2nd ed. - London  : Penguin Books, 2000  . - 590 p. ; 20 cm  . -   (Penguin reference)

Сист. No: 14221
- 738 -
ЦБ  55930

Wilkinson, Endymion

   Chinese history  : A manual  / Endymion Porter Wilkinson  . - Rev., enl. ed. - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 1181 p. ; 23 cm

   Index p. 1053-1159 ; Bibliogr.

Сист. No: 13843
- 739 -
 С/016/А56о

   Алманах  : 85 години Университет за национално и световно стопанство 1920-2005  /   Състав. Станка Ценова, Десислава Стефанова  ; Ред. Геника Киркова, Елена Коева  . - София  : Стопанство, 2005  . - 807 с. : със сн. ; 30 см

   Азб.показалец с. 801 - 807

Сист. No: 13975
- 740 -
 С/949.72/А56б

   Алманах на българските национални движения след 1878 г.  : [Енциклопедичен справочник]  /   Състав. Георги Марков  и др. - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2005  . - 640 с. : с ил. ; 29 см

   Посв. на 110-годишн. от създав. на ВМРО

Сист. No: 14268
- 741 -
 С/016/А56ж

   Алманах. Живописни и книгописни сведения за преподавателите 1995 - 2005 [ Биобиблиография]  : 85 години Икономически университет Варна  /   Състав. Росица Здравкова, Анка Димитрова, Вяра Ангелова  ; Гл. ред. Светла Ракаджийска  ; Зам.-гл. ред. Бистра Стамболова  . - Варна  : Наука и экономика, 2005  . - 364 с. ; 24 см

   Азб.показалец с. 359 - 363

Сист. No: 13906
- 742 -
 Ч2/949.72.043/Б41

   Бессарабия и освобождение Болгарии  . - Кишинев  : S.S.B. - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 13953
- 743 -
ЦБ  56221Б2/9/В65Сс

Витанов, Стоян Витанов

   Село Кацелово  : [Очерк]  / Стоян Витанов Витанов  . - Русе  : Дунав прес, 2002  . - 320 с. : с ил. ; 19, 5 см

Сист. No: 14280
- 744 -
 Ч2/0/Г33Нб

Генчев, Николай Николов

   Българската култура XV - XIX в. : Лекции  / Николай Николов Генчев  . - София  : УИ Климент Охридски, 1988  . - 304 с. ; 24 см  . -   (За и против)

   Библиогр. с. 292-300

Сист. No: 14005
- 745 -
 С/32/Г35р

   Геополитически речник на света  /   Под ред. на  Ив Лакост  ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева  . - София  : Труд, 2005  . - 730 с. ; 23,5 см

   Данните за територия, население и някои политич. събит. са обнов. до 01.01.2005 г.

Сист. No: 14139
- 746 -
ЦБ  56125П/949.72/Д24Рб

Даскалов, Румен

   Българското общество 1878 - 1939  / Румен Даскалов  . - София  : Гутенберг, 2005  . - 23, 5 см

   Т. 1 . Държава. Политика. Икономика  . - 2005  . - 472 с. ; с ил.

   Библиогр. с. 433-470

Сист. No: 14145
- 747 -
ЦБ  56125П/949.72/Д24Рб

Даскалов, Румен

   Българското общество 1878 - 1939  / Румен Даскалов  . - София  : Гутенберг, 2005  . - 23, 5 см

   Т. 2 . Население. Общество. Култура  . - 2005  . - 576 с. : с ил.

   Библиогр. с. 515-558

Сист. No: 14148
- 748 -
ЦБ  56127

Денев, Добрин

   Неизвестното в българската история  / Добрин Денев  . - София  : Нова звезда, 2004  . - 408 с. : с ил. ; 24 см

Сист. No: 14146
- 749 -
 С2/91/Д51Ке

Джифърд, Клайв

   Енциклопедия география на света  / Клайв Джифърд  ; Прев. Ирина Николова  ; Ред. Илияна Владимирова  . - София  : Фют, 2005  . - 480 с.: с ил. ; 28 см

   Индекс с. 469 - 479

Сист. No: 14018
- 750 -
ЦБ  56142

Димитров, Илчо

   Очевидци и изследвачи  / Илчо Димитров  . - София  : УИ Климент Охридски, 2005  . - 463 с. ; 24 см

Сист. No: 14169
- 751 -
ЦБ  56243

Димитрова, Гинка

   Караманово  : Минало, хора, съдби  / Гинка Димитрова  ; Ред. Руси Русев  . - Русе  : Авангард принт, 2004  . - 72 с. ; 20, 5 см

   С автогр. от авт.

Сист. No: 14311
- 752 -
ЦБ  54811Ч3/91/Д71Вп

Дойков, Васил Георгиев

   По Дунав  : от Шварцвалдските извори до делтата  / Васил Георгиев Дойков, Николай Генчев  . - Русе  : "Дунав прес" Русе, 2001  . - 292 с. : с 64 л. цв. ил. ; 23,5 см

Сист. No: 9971
- 753 -
ЦБ  56246

Дойков, Васил Георгиев

   По река Негованка  : Еменският каньон  / Васил Георгиев Дойков, Галин Богданов Петров  . - Силистра  : Ковачев, 2005  . - 56 с. : с ил. ; 23, 5 см

Сист. No: 14316
- 754 -
 Ч2/93/99/Д71д

   Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот  : [Библиография]  /   Ред. кол. Румяна Радкова  и др. - София  : ВСУ Черноризец Храбър, 2004  . - 352 с. ; 24 см

   Съдържа библиогр. на трудовете на Д. Дойнов.

Сист. No: 13974
- 755 -
 С/01/З-40Сб

   Захари Стоянов  : Библиография. 100 години от Съединението на България 1885-1985  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1985  . - 197 с. ; 20 см

Сист. No: 14081
- 756 -
ЦБ  56119

Канети, Елиас

   Парти по време на война  : Годините в Англия  / Елиас Канети  ; Прев. Елисавета Кузманова  . - Плевен  : Леге Артис, 2005  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Автентично)

   Послесл. от Джереми Адлер

Сист. No: 14136
- 757 -
ЦБ  55759

Книжников, Юрий Фирсович и др.

   Аэрокосмические методы географических исследований  : Учебник  / Юрий Фирсович Книжников, Валентина Ивановна Кравцова, Ольга Валерьевна Тутубалина  . - Москва  : Академия, 2004  . - 336 с. : с [32 с.] цв. ил. ; 22 см  . -   (Высшее профессиональное образование . Естественные науки)

   По проект

Сист. No: 13617
- 758 -
 С/92/К75к

   Кой кой е в българската икономика  : Биографичен справочник  . - Бургас  : Делфин Прес, 1999  . - 310 с. ; 24 см  . -   (Делфинови речници и енциклопедии)

Сист. No: 14198
- 759 -
ЦБ  І  3213

Минаева, Оксана

   Мадарският конник  : Научна студия  / Оксана Минаева  . - София  : Български художник, 1990  . - 136 с. : с ил., к. ; 17 см  . -   (Епохи. Майстори. Шедьоври)

   Библиогр. с. 128-134

Сист. No: 14073
- 760 -
 Б2/949.72.05/О-27Дд

Овадия, Давид

   Дед или разгромът  : Документален роман  / Давид Овадия  ; Ред. Минчо Бенчев  . - София  : Български писател, 1990  . - 484 с. ; 19,5 см

Сист. No: 14032
- 761 -
ЦБ  56076

   Подбрани извори за историята на българските земи в древността  . - София  : СУ Св.Климент Охридски, 1980  . - 268 с. ; 22 см

Сист. No: 14051
- 762 -
ЦБ  56135

Радзински, Едвард

   Демонът Распутин  / Едвард Радзински  . - София  : Прозорец, 2005  . - 504 с. ; 24 см  . -   (Хроника)

Сист. No: 14160
- 763 -
 С/886.7/Р29Бп

Райков, Божидар Николов

   Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская". 1762  / Божидар Николов Райков  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 124 с. ; 25 см

   Именен показалец; рез. на руски, англ., немски, фр.

Сист. No: 13983
- 764 -
ЦБ  56124

Сарандев, Иван

   Йордан Йовков. Жизнен и творчески път 1880-1937  / Иван Атанасов Сарандев  . - 2. фототип. и доп. изд. - София  : Проф.Марин Дринов, 1999  . - 457 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 432-442; именен показалец

Сист. No: 14144
- 765 -
ЦБ  56245

   Сто осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни  : Сборник доклади от юбилейната научна сесия 1-2 декември 2005 г. /   Състав. Росица Петрова-Василева  ; Науч. ред. Вера Бойчева  . - Сливен  : Жажда, 2005  . - 177 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14314
- 766 -
 Ч2/39/С84и

   Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украйны  . - Кишинев  : Штиинца, 1995  . - 106 с. ; 21,5 см

   Библиогр.с. 105 - 106

Сист. No: 13940
- 767 -
ЦБ  ІІ  2620

   Фондация APETE  : Проекти, каталог арес, каталог, армията на Бога, Артшоп  /   Ред. Иван Първанов  = ARETE foundation  . - София  : Св.Климент Охридски, 2004  . - 63 с. : със сн. ; 28 см

Сист. No: 13981
- 768 -
ЦБ  56160П/94/Х29Би, Ч3/94/Х29Би

Харт, Базил Лидъл

   История на Втората световна война  / Базил Лидъл Харт  . - София  : Труд, 2005  . - 749 с. ; 24 см

   Азб. показалец; хронолог. табл.

Сист. No: 14194
- 769 -
 С/886.7/Х49Пи

Хилендарски, Паисий

   История славяноболгарская. 1762  : Зографска чернова  / Паисий Хилендарски  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 62 с. ; 25 см

   Фототип. изд.

Сист. No: 13984
- 770 -
ЦБ  56143

Хол, Ричард

   България по пътя на първата световна война  / Ричард Хол  ; Ред. Кольо Георгиев  . - София, 2005  (Балкан Прес АД)  . - 400 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 367-390 ; Индекс на имената

Сист. No: 14170

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 771 -
 Ч2/78/B96Lu

Bernstein, Leonard

   The unanswered qestion  : Six talking at Harvard  / Leonard Bernstein  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 428 p. ; 20.5 x 23 cm

Сист. No: 13831
- 772 -
ЦБ  55924

Dover, Kenneth James

   Greek homosexuality  / Kenneth James Dover  . - Upd. - Cambridge  : Harvard University Press, 1989  . - 246 p. : with 54 p. ill. ; 23.25 cm

   Bibliogr. p. 228-234 ; Index p. 235-239

Сист. No: 13834
- 773 -
 Ч2/78/R79Cc

Rosen, Charles

   Critical entertainments  : Music old and new  / Charles Rosen  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 328 p. : with index  ; 23 cm

Сист. No: 13789
- 774 -
ЦБ  55901П/7/W28Ri

Warshow, Robert

   The immediate experience  : Movies, comics, theatre, and other aspects of popular culture  / Robert Warshow  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 302 p. ; 21 cm

   Enlarged edition

Сист. No: 13801
- 775 -
 С/65/В31Лр

Вачков, Лъчезар

   Радиоформатът в САЩ  / Лъчезар Вачков  . - София  : Парадокс, 2004  . - 176 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14128
- 776 -
ЦБ  56087

Стоев, Тихомир

   В ледения мавзолей на Хималаите  : Документална повест  / Александър Костов  . - София  : Народна младеж, 1990  . - 109 с. ; 20 см

Сист. No: 14068
- 777 -
ЦБ  51622

Тодоров, Георги Ц.

   Гунди, голямото завръщане  / Георги Ц. Тодоров  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1990  . - 278 с. ; 20 см

Сист. No: 14031
- 778 -
ЦБ  56232Б2/79/У19Пф, Б3/79/У19Пф

Увалиев, Петър Христов

   Филмови трохи  / Петър Христов Увалиев  ; Състав. Костадин Костов  . - Пловдив  : Веда Словена, [Б.г.]  . - 127 с. : с ил. ; 20, 5 см

Сист. No: 14293

Компютри. Програмни продукти

- 779 -
 Б3/65.012  /C11Jp

Cadle, James et al.

   Project management for information systems  / James Cadle, Donald Yeates  . - 3rd ed. - Harlow  : Pearson, 2001  . - 384 p. ; 25 cm

   Index; glossary; bibliogr.

Сист. No: 14376
- 780 -
 Б3/004/C89Je

Crinnion, John

   Evolutionary systems development  : A practical guide to the use of prototyping within a structured systems methodology  / John Crinnion  . - London  : Pitman, 1991  . - 369 p. ; 24 cm

   Index; bibliogr.

Сист. No: 14361
- 781 -
 Б3/004/C95p

   Current perspectives in healthcare computing  : Conference proceedings. Harrogate 15-17 March 1993  /   Ed. Bernard Richards  . - Weybridge  : The British journal of healthcare computing, 1993  . - 709 p. ; 21 cm  . -   (BJHC books)

Сист. No: 14367
- 782 -
 С/004(038.1)/D78Dd

Downing, Douglas A. et al.

   Dictionary of computer and internet terms  / Douglas A. Downing, Michael A. Covington, Melody Mauldin Covington  . - 8th ed. - Hauppauge  : Barron's, 2003  . - 572 p. ; 18 cm

Сист. No: 14157
- 783 -
ЦБ  ІІ  2633

   First international conference on multi-material micro manufacture  : Proceedings. 29 June -1 July 2005 Forschungszentrum, Karlsruhe, Germany  /   Eds. Wolfgang Menz, Stefan Dimov  . - Amsterdam  : Elsevier, 2005  . - 493 p. ; 27 cm

   Author index, subject index

Сист. No: 14318
- 784 -
ЦБ  55900

Gough, Clare

   CCNP BSCI  : Exam certification guide : The official self-study test preparation guide for the Cisco CCNP BSCI exam 642-801  / Clare Gough  . - 3. ed. - Indianapolis  : Harvard University Press, 2004  . - 882 p. ; 24 cm  + CD incl. simulation-based questions

   Glossary, index

Сист. No: 13800
- 785 -
ЦБ  56039

   Guide to RISKoptimizer for spreadsheets  : Simolation Optimization for Microsoft Excel  . - Newfield  : Palisade, 2000  ; 23.5 cm

   Windows Version Release 1.0 May 2000. - По проект

Сист. No: 13989
- 786 -
ЦБ  56041

   Guide to Using @RISK  : Risk analysis simulation add-in for Microsoft Excel  . - Pacifc Grove  : Palisade, 2004  . - 503 p. ; 23.5 cm

   Version 4.5 December, 2004 . - Glossary . - Ind. - По проект

Сист. No: 13991
- 787 -
ЦБ  55898

Hucaby, David

   CCNP BCMSN  : Exam certification guide : Official self-study test preparation guide for the Cisco BCMSN exam 642-811  / David Hucaby  . - 3. ed. - Indianapolis  : Cisco press, 2006  . - 586 p. ; 24 cm  + CD incl. simulation-based questions

   Index

Сист. No: 13798
- 788 -
ЦБ  56217

   Proceedings of 19th international conference on Systems for automation of engineering and research (SAER-2005), Sofia, 2005  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : Technical University of Sofia, 2005  . - 260 p. ; 21 cm

Сист. No: 14277
- 789 -
 Б3/004/M24Sm

Mandell, Steven L.

   Microcomputing today  / Steven L. Mandell  . - Minneapolis  : West Publishing Company, 1997  . - 312 p. ; 25,5 cm

   Index p. 303-311

Сист. No: 14365
- 790 -
ЦБ  55902

Morgan, Brian et all.

   CCNP BCRAN  : Exam certification guide : The official self-study test preparation guide for the Cisco CCNP BCRAN exam 642-821  / Brian Morgan, Craig Dennis  . - 2. ed. - Indianapolis  : Harvard University Press, 2004  ; 24 cm  + CD incl. simulation-based questions

   Index

Сист. No: 13802
- 791 -
 Б3/68/P26Mi

Parker, Marilyn M. et al.

   Information strategy and economics  : Linking information systems strategy to business performance  / Marilyn M. Parker, H. Edgar Trainor, Robert J. Benson  . - Englewood Cliffs  : Prentice Hall International, 1989  . - 509 p. ; 24 cm

   Index; bibliogr. p. 476-480

Сист. No: 14363
- 792 -
ЦБ  56220П/004/P93

   Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and workshop for PhD students in computing, Varnaq 16-17 June 2005  /   Гл. ред. Boris Rachev  ; Ed. Angel Smrikarov, Stoyanka R. Smrikarova  . - Varna  : Technical University-Varna, 2005  . - 500 p. v. ; 24 cm  + Прогр. на конфер.

   Библиогр. след отд. гл. - Авт. показалец . - Изд. на Socrates-Erasmus`NT Europian Computing Education and Training, Bulg. Union of Automation and Information

Сист. No: 14279
- 793 -
ЦБ  55904

Ranjbar, Amir S.

   CCNP CIT  : Exam certification guide : The official self-study test preparation guide for the Cisco CCNP CIT exam 642-831  / Amir S. Ranjbar  . - 2. ed. - Indianapolis  : Harvard University Press, 2004  . - 309 p. ; 24 cm  + CD incl. simulation-based questions

   Glossary, index

Сист. No: 13804
- 794 -
ЦБ  56038

Winston, Wayne L.

   Simulation modeling using @RISK  : Updated for Version 4  / Wayne L. Winston  . - Pacifc Grove  : Duxbury, 2001  . - 226 p. ; 23.5 cm  + CD

   По проект

Сист. No: 13988
- 795 -
ЦБ  55850

   Wireless hacking  : Projects for wi-fi enthusiasts  / Lee Barken  и др. - Rockland  : Syngress, 2004  . - 334 p. : with index  ; 24 cm

Сист. No: 13719
- 796 -
ЦБ  55855П/004/А22ф

   Автоматизация физических исследований и эксперимента : компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе Lab VIEW 7  : (30 лекций) : Учебно пособие  / Павел Анфимович Бутырин  и др. ; Под ред. Павел Анфимович Бутырин  . - Москва  : ДМК Пресс, 2005  . - 264 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. 262 с.

Сист. No: 13723
- 797 -
ЦБ  56179П/004/А21

   Адоуб] Adobe Photoshop CS2  : Официален учебен курс  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 486 с. ; 24 см  + CD

   Азб. указ.

Сист. No: 14223
- 798 -
ЦБ  56105П/004/Б32Фк

Бекуит, Фани

   Корел] CorelDRAW 10  : Ръководство на потребителя  / Фани Бекуит  . - София  : Алекс Софт, 2002  . - 464 с. ; 20 с.

Сист. No: 14097
- 799 -
ЦБ  55770П/004/Г65А-о

Гордеев, Александр Владимирович

   Операционные системы  : Учебник  / Александр Владимирович Гордеев  . - 2. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 416 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 406 - 409 ; Алф. указ. 409 - 415

Сист. No: 13630
- 800 -
ЦБ  56181П/004/Г64Пу

Гралла, Престън

   Уиндоус] Windows XP хакове  : 100 изпитани съвета и инструмента  / Престън Гралла  . - София  : ЗеСТ Прес, 2005  . - 377 с. ; 24 см

   Азб. индекс

Сист. No: 14230
- 801 -
ЦБ  55872П/004/Г82Бп

Григоров, Божидар Бориславов

   Програмиране на Visual basic за autocad  / Божидар Бориславов Григоров  . - София  : АДСИС, 2004  . - 122 с. ; 23 см

Сист. No: 13744
- 802 -
ЦБ  56030П/004/Д43Си

Денчев, Стоян

   Информационна среда за трансфер на технологии  / Стоян Денчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2003 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 148-166

   Кн. 1  . - 2003  . - 168 с.

Сист. No: 13976
- 803 -
ЦБ  56197П/004/Д49с

   Джава] Java Script  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 248 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14254
- 804 -
ЦБ  56202П/004/Д89е

   Дриймуивър] Dreamweaver MX 2004  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 202 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14258
- 805 -
ЦБ  55776П/004/Д96Вм

Дьяконов, Владимир Павлович

   Матлаб] MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании  / Владимир Павлович Дьяконов  . - Москва  : Солон-Пресс, 2005  . - 576 с. : с ил. ; 24 см  . -   (Библиотека профессионала)

   Библиогр.с. 561 - 564

Сист. No: 13634
- 806 -
ЦБ  56205П/004/Е37с

   Езикът С  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 216 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14262
- 807 -
ЦБ  56206П/004/Е37с

   Езикът С++  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 192 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14263
- 808 -
ЦБ  56196П/004/Е39т

   Ейч Ти Ем Ел] HTML  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 184 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14253
- 809 -
ЦБ  56203П/004/Е44д

   Ексел] Excel 2003  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 240 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14260
- 810 -
ЦБ  56114П/004/Е69с

   ЕмСиЕсИ] MCSE. Microsoft Windows XP Professional  : Training kit  /   Прев. Диан Василев  и др. - София  : СофтПрес, 2002

   Т. 1  . - 2002  . - 544 с.

Сист. No: 14131
- 811 -
 П/004/Е69с

   ЕмСиЕсИ] MCSE. Microsoft Windows XP Professional  : Training kit  /   Прев. Диан Василев  и др. - София  : СофтПрес, 2002  . - 24 см

   Т. 2  . - 2002  . - 1152 с. + CD

Сист. No: 14133
- 812 -
ЦБ  56199П/004/Е85

   Ес Кю Ел] SQL  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 224 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14256
- 813 -
ЦБ  55871П/519.68/И21На

Иванов, Николай

   Алгебра на препрограмируемите прибори  / Николай Иванов  . - София  : Атика, 2004 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 188 - 189

   Ч. 1  . - 2004  . - 207 с.

Сист. No: 13742
- 814 -
 П1/519.68/И52, П1/519.68/И52Вп

Илиев, Върбан и др.

   Програмиране и използване на изчислителни системи. Алгоритми  / Върбан Илиев, Марко Марков, Румен Русев  . - Русе  : Дунав прес, 1994  . - 70 с. ; 20 см

Сист. No: 4671
- 815 -
ЦБ  56044Арх/004/И52Вс, П/004/И52Вс, П1/004/И52Вс

Илиев, Върбан Иванов и др.

   Структури от данни и програмиране  / Върбан Иванов Илиев, Каталина Петрова Григорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 114 с. ; 21 см

   Пособието е издадено и на CD. - href="http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/" target=blank>"http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13999
- 816 -
ЦБ  56101

   Интелектуализирани програмни системи  : Представяне и използване на знания  / Валентин Томов Томов  и др. = Intelligent program systems . Representation and use of knowledge  / V. Tomov a.o. - София  : УИ Климент Охридски, 1989  . - 96 с. ; 21 см

   Библиогр.с. 88 - 89

Сист. No: 14088
- 817 -
ЦБ  56200П/004/И72с

   Интернет с Windows XP  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 256 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14257
- 818 -
ЦБ  56042Арх/004/К32Св, П/004/К32Св, П1/004/К32Св

Караколева, Стефка

   Въведение в издателската система LATEX 2e  : Учебно пособие  / Стефка Караколева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 147 с. ; 22 см

   Азб. указател с. 135 - 147. - Пособието е издадено и на CD - "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13997
- 819 -
ЦБ  56209П/004/К80

   Компютърни мрежи  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 216 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14266
- 820 -
ЦБ  56210П/004/К85

   Корел] Corel Draw 12  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 264 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14267
- 821 -
ЦБ  56150П/004/К87Ху

Котеча, Харшад

   Уиндоус] Windows XP в лесни стъпки  / Харшад Котеча  . - София  : СофтПрес, 2003  . - 190 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14179
- 822 -
ЦБ  56111П/004/К89р

   Кратко ръководство за работа с Microsoft Access 2000  . - София  : ИнфоДар, 2001  . - 148 с. ; 21 см  . -   (Право в целта)

Сист. No: 14123
- 823 -
ЦБ  55774П/004/Л13Юм

Лазарев, Юрий

   Моделирование процессов и систем в MATLAB  : Учебный курс  / Юрий Лазарев  ; Ред. Езерницкая С. - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 512 с. : с ил. ; 23,5 см

   Алфавитный указатель с.506 -511

Сист. No: 13631
- 824 -
ЦБ  56185П/681.32/Л81Ах

Локхарт, Андрю

   Хакове за мрежова сигурност  / Андрю Локхарт  ; Прев. Ивайло Дончев  . - София  : ЗеСТ Прес, 2005  . - 299 с. ; 23, 5 см

   Индекс с. 281-295

Сист. No: 14233
- 825 -
ЦБ  56151П/004/М23См

Малхотра, Сурби

   Майкрософт] Microsoft. NET Framework Сигурност  / Сурби Малхотра  . - София  : Дуо Дизайн, [Б. г.]  . - 400 с. ; 23 см

   Азбуч. указ. с. 387-400

Сист. No: 14180
- 826 -
ЦБ  56023Арх/681.5/М31Ми, П/681.5/М31Ми, П1/681.5/М31Ми

Маринов, Милко Тодоров

   Информационни системи. Анализ и проектиране  : Учебник за ВУЗ  / Милко Тодоров Маринов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 160 с. : със сх. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 159 . - РУ "А. Кънчев" . - Пособието е издадено и на CD "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13965
- 827 -
ЦБ  56026Арх/681.5/М31Мр, П/681.5/М31Мр, П1/681.5/М31Мр

Маринов, Милко Тодоров

   Информационни системи  : Ръководство за практически упражнения  / Милко Тодоров Маринов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 83 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 159 . - РУ "А. Кънчев" . - Пособието е издадено и на CD"http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13970
- 828 -
ЦБ  56183П/004/М53Тм

Мийд, Том и др.

   Maya - пълно ръководство  : Разглежда версии 6 и 7  / Том Мийд, Шинзаку Арима  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 816 с. ; 24 см  + CD

   Терминолог. англ. -бълг. и българо- англ. речник; прил.

Сист. No: 14231
- 829 -
ЦБ  56106П/004/М56Кф

Милбърн, Кен и др.

   Флаш] Flash 4. Анимация в WEB  : Ефекти и дизайн  / Кен Милбърн, Джон Крото  . - София  : СофтПрес, 2000  . - 592 с. ; с ил. ; 24 см

   Азбуч. указ. с. 588-591

Сист. No: 14099
- 830 -
 С/681.5(038.1)/М74Ие

Михайлов, Ивелин Любомиров

   Енциклопедичен речник  : Информационни системи и технологии  / Ивелин Любомиров Михайлов  = Encyclopedic dictionary : Infomation sistems and technologies  / Ivelin Mihaylov  . - [София]  : Асеневци, 2006  . - 328 с. ; 20 см

   С втори ISBN -13: 978-954-91670-3-0

Сист. No: 14142
- 831 -
ЦБ  56130П/004/М85Ди

Монган, Джон и др.

   Интервюта за програмисти  : Как да получим желаната работа  / Джон Монган, Ноа Суджанен  . - София  : ИК СОФТЕХ, 2002  . - 288 с. ; 24 см

   Индекс с. 279-287

Сист. No: 14153
- 832 -
ЦБ  55867П/004/Н78Ек

Никулин, Е.А.

   Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики  : Учебно пособие  / Е.А. Никулин  . - Санкт-Петербург  : БХВ-Санкт Петербург, 2005  . - 576 с. : с черт. ; 24 см

   Библиогр.с. 549 - 550 ; Предм.указ.с. 551 - 560

Сист. No: 13738
- 833 -
ЦБ  56046Арх/004/О-67к, П/004/О-67к, П1/004/О-67к

   Организация на компютъра  / Ангел Сотиров Смрикаров  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 147 с. ; 24 см

   Пособието е издадено и на CD. - "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 13996
- 834 -
ЦБ  56211П/004/О-96

   Офис] Office 2003  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 240 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14269
- 835 -
ЦБ  56212П/004/П29

   Пауър] Power Point 2003  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 224 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14270
- 836 -
ЦБ  56154П/004/П29Хд

Пачеко, Хавиер

   Делфи] Delphi for .NET  : Ръководство на разработчика  / Хавиер Пачеко  . - София  : СофтПрес, 2005 -  . - 24 см

   Т.1. - 2005  . - 512 с.

Сист. No: 14184
- 837 -
ЦБ  56154П/004/П29Хд

Пачеко, Хавиер

   Делфи] Delphi for .NET  : Ръководство на разработчика  / Хавиер Пачеко  . - София  : СофтПрес, 2005 -  . - 24 см

   Т.2. - 2005  . - 496 с. + CD

Сист. No: 14186
- 838 -
ЦБ  55769П/004/П33Пл

Пейч, Лидия Ивановна

   Лабвиц ] LabVIEW для новичков и специалистов  / Лидия Ивановна Пейч, Дмитрий Александрович Точилин, Борис Павлович Поллак  . - Москва  : Горячая линия - Телеком, 2004  . - 384 с. ; 20, 5 см  . -   (Современнаь электроника)

Сист. No: 13628
- 839 -
ЦБ  55864П/621.39/П36Ер

Пенчева, Евелина

   Ръководство за упражнения по информационни технологии в съобщенията  / Евелина Пенчева  . - София  : Нови знания, 2004  . - 120 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 13736
- 840 -
ЦБ  56204П/004/П51е

   Пи Ейч Пи] PHP 5  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 216 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14261
- 841 -
ЦБ  56149П/004/П90у

   Програмиране и Web дизайн с PHP5, Apache, MySQL  /   Прев. Лазар Виденов  ; Ред. Чавдар Витов  . - София  : Алекс Софт, 2005  . - 23,5 см  . -   (От програмисти за програмисти)

   Т. 1  . - 2005  . - 496 с.

Сист. No: 14177
- 842 -
ЦБ  56149П/004/П90у

   Програмиране и Web дизайн с PHP5, Apache, MySQL  /   Прев. Лазар Виденов  ; Ред. Чавдар Витов  . - София  : Алекс Софт, 2005  . - 23,5 см  . -   (От програмисти за програмисти)

   Т. 2  . - 2005  . - 456 с.

Сист. No: 14181
- 843 -
ЦБ  55782П/004/Р38Мн

Ратнер, Марк и др.

   Нанотехнология. Простое объяснение очередной гениальной идеи  : Научно-популярное издание  / Марк Ратнер, Даниэль Ратнер  = Nanotechnology. A gentle introduction to the next big idea  / Mark Patner, Daniel Ratner  . - Москва  : Вильямс, 2004  . - 235 с. ; 20 см

   Словарь терм. с. 215 - 228; Предм. указ. с. 232 - 234

Сист. No: 13642
- 844 -
ЦБ  55877П/004/Р83Ри

Романски, Ради Петров

   Информатика (информационна техника, системи и технологии)  : Учебник  / Ради Петров Романски, Ирина Станчева Нонинска  . - София  : ТУ - София, 2003  . - 252 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 245 - 246

Сист. No: 13749
- 845 -
 Арх/004/Р97у, П/004/Р97у, П1/004.4/Р97у, П1/004/Р97у

   Ръководство за упражнения по програмиране и използване на компютрите  / Цветомир Иванов Василев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 20 см

   Пособието е издадено и на CD "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

   Ч. 2  . - 2005  . - 92 с.

Сист. No: 13758
- 846 -
ЦБ  56146П/004/С34Хд

Сети, Харприет

   Джава] Java tm сигурност  / Харприет Сети  . - София  : Дуо Дизайн, 2005  . - 432 с. ; 23 см

   Азбуч. указ. с .417-432

Сист. No: 14173
- 847 -
ЦБ  56137П/004/С35Шл

Сидикуи, Шабад

   Линукс] Linux сигурност  / Шабад Сидикуи  ; Ред. Михаил Балабанов  . - София  : Premier Press, 2004  . - 448 с. ; 23 см

   Азб. указ. с. 427-448

Сист. No: 14163
- 848 -
ЦБ  56153П/004/С47Кк

Смит, Колин

   Как да правим всичко с Photoshop CS  / Колин Смит  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 464 с. ; 24 см

   Азб. указ.

Сист. No: 14182
- 849 -
ЦБ  56177П/004/С68Ум

Станек, Уилям Р.

   Майкрософт] Microsoft windows XP professional  : Наръчник на администратора  / Уилям Р. Станек  ; Прев. Людмила Йовчева, Живко Желязков  . - София  : СофтПрес, 2002  . - 464 с. ; 20 см

Сист. No: 14220
- 850 -
ЦБ  56201П/004/У41

   Уиндоус] Windows XP. Отстраняване на проблеми  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 261 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14259
- 851 -
ЦБ  56198П/004/У99д

   Уърд] Word 2003  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 224 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14255
- 852 -
ЦБ  56208П/004/Ф74

   Фотошоп] Photoshop CS  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 304 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

   Индекс с. 303-304

Сист. No: 14265
- 853 -
ЦБ  56191П/004/Х92Ар

Хсиао, Арон

   Ред] Red hat Fedora 4 Linux  / Арон Хсиао  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 736 с. ; 24 см  + DVD

Сист. No: 14245
- 854 -
ЦБ  56207П/7/Ц70ф

   Цифрова фотография  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 240 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 14264
- 855 -
ЦБ  56223Арх/531/Ц80См, П/531/Ц80См

Цонев, Стоян и др.

   Механика с MATLAB  : Упражнения  / Стоян Цонев, Велина Стоянова Боздуганова, Венко Георгиев Витлиемов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 44 с. ; 21 см

Сист. No: 14284
- 856 -
ЦБ  56187П/004/Ш12

   Шаблони за дизайн  : Елементи на обектно-ориентирания софтуер за многократно използване  / Ерик Гама  и др. = Design patterns  / Erich Gamma et al. - София  : СофтПрес, 2005  . - 464 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 457-464

Сист. No: 14237

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 857 -
ЦБ  55910П/378/K33Da

Kennedy, Donald

   Academic duty  / Donald Kennedy  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 310 p. ; 23.5 cm

Сист. No: 13816
- 858 -
ЦБ  55911П/378/L71Rm

Light, Richard J.

   Making the most of college  : students speak their minds  / Richard J. Light  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 242 p. ; 22 cm

Сист. No: 13817
- 859 -
ЦБ  ІІ  2630П/51/M35Gc

Martz, Geoff et al.

   Cracking the GMAT  : Proven techniques from the test-prep experts  / Geoff Martz, Adam Robinson  . - New York  : Random House, 2006  . - 533 p. ; 28 cm

Сист. No: 14251
- 860 -
 Ч2/37.0/N95Mc

Nussbaum, Martha Craven

   Cultivation humanity  : a classical defense of reform in liberal education  / Martha Craven Nussbaum  . - 6. printing  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2000  . - 328 p. ; 23.5

   Notes p. 305 - 320; ind. p.321 - 328

Сист. No: 13811
- 861 -
ЦБ  56220П/004/P93

   Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and workshop for PhD students in computing, Varnaq 16-17 June 2005  /   Гл. ред. Boris Rachev  ; Ed. Angel Smrikarov, Stoyanka R. Smrikarova  . - Varna  : Technical University-Varna, 2005  . - 500 p. v. ; 24 cm  + Прогр. на конфер.

   Библиогр. след отд. гл. - Авт. показалец . - Изд. на Socrates-Erasmus`NT Europian Computing Education and Training, Bulg. Union of Automation and Information

Сист. No: 14279
- 862 -
ЦБ  56157П/378/S84Mg

Stewart, Mark Alan et al.

   GMAT CAT  : Answers to the real essay questions  / Mark Alan Stewart, Frederick J. O'Toole, Linda Bomstad  . - 3rd ed. - Lawrenceville  : Thomson Learning, 2003  . - 230 p. ; 24 cm

Сист. No: 14188
- 863 -
 Ч2/371/T99Dt

Tyack, David et all.

   Tinkering toward Utopia  : A century of public school reform  / David Tyack, Cubanq Larry  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 184 p. ; 23.5 cm

   11 printing

Сист. No: 13822
- 864 -
 Ч2/378/В89Кс

Вучкова, Красимира

   Социални умения и педагогическа практика  / Красимира Вучкова  . - Б.м. : КОТА АД, 2004  . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 165 - 167

Сист. No: 13918
- 865 -
ЦБ  56013П/37/В89К-о

Вучкова, Красимира

   Обучение. Качество. Управление  : Модул за обучение на студенти с педагогически профил  / Красимира Вучкова  . - Стара Загора  : Тракийски университет, 2005  . - 113 с. : с табл. ; 23,5 см

   Библиогр.с. 106 - 109

Сист. No: 13950
- 866 -
ЦБ  55818П/378/И14Ии

Ибрагимов, Ильдар Маратович

   Информационные технологии и средства дистанционного обучения  / Ильдар Маратович Ибрагимов  ; Под ред. на  Ковашова А. Н. - Москва  : Академия, 2005  . - 332 с. ; 22см  . -   (Высшее профессиональное образование)

   Съд. : Базовые терм. и понят. в системе дистанц. обуч. - Библиогр. 329 с.

Сист. No: 13682
- 867 -
 Ч2/37.0/И95п

   История на педагогиката и българското образование  / Жечо Атанасов  и др. - София  : Веда Словена - ЖГ, 2006  . - 232 с. ; 24 см

Сист. No: 14327
- 868 -
 Ч2/378/К94Ву

Кутева, Венка Петрова

   Учебна програма по педагогика  : (Теория на възпитанието и дидактика)  / Венка Петрова Кутева  . - Вeлико Търново  : Св.св.Кирил и Методий, 2004  . - 87 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 78 - 79 ; С прил.

Сист. No: 13917
- 869 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 1  . - 2004  . - 454 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13966
- 870 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 2  . - 2004  . - 425 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13972
- 871 -
ЦБ  56025

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията"  : Сборник доклади  /   Науч. ред. Васил Янков  и др. - Бургас  : Ирита, 2004 -  . - 24 см

   Т. 3  . - 2004  . - 331 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 13973
- 872 -
 Ч2/376/М74Фс

Михайлова, Фани

   Специфични средства за вербална и невербална комуникация  : (Пособие за студенти от специалност Специална педагогика)  / Фани Михайлова  . - Стара Загора, 2005  (Контраст)  . - 44 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 41-43

Сист. No: 13982
- 873 -
 Ч2/376/О-83

   Основы специальной педагогики и психологии  / Н.М. Трофимова  и др. - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 304 с. ; 21 см  . -   (Учебное пособие)

   Библиогр. с. 296-304; библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 14010
- 874 -
 Ч2/37.01/П47По

Петров, Петър Диков и др.

   Образованието и обучението на възрастните  : Актуални проблеми  / Петър Диков Петров, Милка Александрова Атанасова  . - 2. прераб. изд. - София  : Веда Словена - ЖГ, 2003  . - 256 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 245-248

Сист. No: 14281
- 875 -
ЦБ  56222П/37.0/П47Пк, Ч2/37.0/П47Пк

Петров, Петър Райков

   Комуникативна дидактика  : Научна ориентация и аспекти  / Петър Райков Петров  . - Русе  : Лени - Ан, 2005  . - 173 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 165-172

Сист. No: 14282
- 876 -
 Ч2/372.379.6/П76Ет

Попова, Елена и др.

   Теория и методика на физическото възпитание  / Елена Попова, Екатерина Христова  . - София  : УИ Климент Охридски, 1990  . - 356 с. ; 20 см

Сист. No: 14072
- 877 -
ЦБ  56018

   Реформа в юридическото образование  : Сборник  /   Състав. Нина Овчарова, Цвета Мушекова  . - София  : Албатрос, 2005  . - 87 с. ; 23 см

Сист. No: 13958
- 878 -
 С/378/С59, С3/378/С59

   Справочник за кандидат-студенти 2005/2006  /   Състав. Цецка Петрова Стефанова  . - София  : Стопанство, 2005  . - 147 с. ; 20 см

Сист. No: 13897
- 879 -
 С/378/С59, С3/378/С59

   Справочник за магистърска степен 2005/2006 г.  : Редовна и дистанционна форма на обучение  /   Състав. Стоян Цветков, Веселка Павлова, Красимир Керчев  . - София  : Стопанство, 2005  . - 106 с. ; 20 см

Сист. No: 13899
- 880 -
 С/378/С59к

   Справочник на кандидат-студента '06 в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2006 г.  /   Състав. Борислав Георгиев Ангелов, Цецка Рашкова, Мирела Димова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 56 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14283

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

- 881 -
ЦБ  55951П/94/GwL75

Linderman, Gerald F.

   The world within war  : America`s combat experience in World War II  / Gerald F. Linderman  . - Cambridge  : Harvard University Press, 1999  . - 408 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. p. 383-394

Сист. No: 13876
- 882 -
ЦБ  55947П/94/M96Ww

Murray, Williamson et al.

   A war to be won  : fighting the Second World War  / Williamson Murray, Allan R. Miller  . - 3rd print  . - Cambridge  : Harvard University Press, 2001  . - 656 p. ; 23.5 cm

   Bibliogr. 622-637 ; Index

Сист. No: 13872
- 883 -
ЦБ  55989

   България в настъпващата глобална епоха  : Сборник статии  / Петко Ганчев  и др. - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2000  . - 222 с. ; 20 см

   Библиогр.с. 221 - 222

Сист. No: 13923
- 884 -
ЦБ  56014П/35/Ц34Ци

Цветков, Цветан Георгиев

   Иновации и инвестиции в отбраната  / Цветан Георгиев Цветков  . - София  : Стопанство, 2004  . - 175 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр.с. след вс.глава

Сист. No: 13952

 Индекс по АВТОРИ

Abramson, Jeffrey B. 94 
Akin, J.E. 333 
Alexander, David 232 518 
Alter, Robert 34 587 
Appleby, Joyce Oldhman 707 
Apter, David Ernest 233 
Arnold, Matthew 95 
Artis, Michael J. 260 
Austin, J. L. 599 
Aviram, Ari 462 
Backer, Gary Stanley 96 234 
Bailyn, Bernard 708 
Balhar, Susanne 605 
Bank, John 519 
Barken, Lee 575 795 
Benson, Evelyn 610 
Benson, Morton 610 
Benson, Robert J. 791 
Berman, Harold J. 97 
Bernstein, Leonard 771 
Black, Geoff 520 
Bloom, Harold 588 
Blume, Lawrence 336 
Bomstad, Linda 862 
Bourdieu, Pierre 98 
Bowersock, G. W. 709 
Boyer, Paul 35 99 
Bozukova, Boika 604 
Bradgate, Robert 235 
Brandom, Robert B. 589 
Bringgs, Jean L. 393 
Britton, Anne 232 236 518 
Bromwich, Michael 521 
Brown, John Seely 259 
Brown, Peter 709 
Buckley, Adrian 237 
Bulbuljan, Stepan 590 
Bulmer-Thomas, Victor 131 
Butler, Jon 710 
Byatt, A.S. 591 
Cabaccia, Donna R. 238 
Cadle, James 522 779 
Cain, Carole 5 43 110 
Cameron, Averil 711 
Chesnut, Mary Boykin 712 
Clark, Audrey N. 592 713 
Clifford, James 1 100 
Cooper, John Milton 714 
Covington, Melody Mauldin 782 
Covington, Michael A. 782 
Crinnion, John 524 780 
Cubanq Larry 863 
Delbanco, Andrew 2 
Demirag, Istemi 240 
Denning, Stephen 259 
Dennis, Craig 790 
Denton, Nancy A. 119 
Dimov, Stefan 461 574 783 
Douglas, Frederick 241 715 
Dover, Kenneth James 36 772 
Downes, John 242 
Downing, Douglas A. 782 
Dubofsky, David A. 243 
Dunbar, Robin 101 594 
Dunkerley, James 131 
Earnshaw, A. 392 
Elliot, Barry 525 
Elliot, Jamie 525 
Ely, John Hart 102 244 
Emerson, Ralph Waldo 37 
et al. 5 43 110 239 259 523 593 601 605 721 
Eunen, Kees van 593 
Fairbank, John King 717 
Farnham, David 245 526 
Fitzpatrick, Ellen 103 
Flexner, Eleanor 103 
Fried, Charles 104 
Friedman, Lawrence Jacob 38 
Frye, Northrop 596 
Furmston, M.P. 105 
Gerighausen, Josef 593 
Gernon, Helen 252 532 
Gillespie, Ian 246 527 
Goddard, Scott 240 
Goldman, Merle 717 
Golley, Franc B. 374 
Goodman, Jordan Elliot 242 
Gordimer, Nadine 597 
Gordon, Paul 257 536 
Gough, Clare 784 
Gould, Stephen Jay 394 
Grabar, Oleg 709 
Grafton, Anthony 3 
Greenberg, Jay R. 39 
Gregory, Brad Stephan 40 718 
Grisham, John 598 
Groh, Katalina 259 
Groves, Roger 535 
Hall, David D. 41 
Hamilton, Kay 246 527 
Hardt, Michael 106 
Harrington, T.J. 392 
Hartog, Hendrik 42 107 327 
Heilbron, J. L. 4 377 440 
Herman, Barbara 55 
Higson, Chris 247 
Hippe, Elke 605 
Hoffman, Elizabeth Cobbs 108 
Holland, Dorothy 5 43 110 
Hosking, Geoffrey 719 
Howard, Michael Eliot 109 
Hrdy, Sarah Blaffer 395 
Hucaby, David 787 
Imber, Jane 248 
Jacobs, Harriet A. 249 328 720 
James, Wiliam 44 599 
Johnson, Thomas H. 595 716 
Jolly, Allison 396 
Jorissen, Ann 232 518 
Jupe, Robert E. 239 523 
Katz, Jacob 45 
Kennedy, Donald 857 
Kepel, Gilles 111 
Kermode, Frank 34 587 
Kern, Stephen 7 112 
Kevles, Daniel J. 378 397 
Ki-baik Lee 721 
Kolchin, Peter 113 
Konstantinov, Mihail Mihaylov 568 
Kripke, Saul A. 46 
Kugel, James L. 47 
Kuhn, Thomas 379 
Kwang-chin, Chang 114 329 
Lacatena, Martina 605 
Lachicotte, William 5 43 110 
Laqueur, Thomas Walter 115 405 
Larson, Edward J. 8 
Lear, Jonathan 48 
Lewis, Richard 246 250 251 527 530 
Light, Richard J. 858 
Linderman, Gerald F. 722 881 
Lohle, Silke 605 
Lucas, Henry C. 531 
Luria, Aleksandr Romanovich 49 
Mackenroth, Uwe 567 
MacKinnon, Catharine A. 116 
Mailer, Norman 600 
Malley, John W. 50 
Mandell, Steven L. 789 
Manson, Stuart 239 523 
Marcus, Greil 117 
Margalit, Avishai 118 
Martz, Geoff 334 859 
Massey, Douglas S. 119 
May, Ernest R. 735 
Mayhew, David R. 120 
Mayr, Ernst 398 
McLeavey, Dennis 258 
Meek, Gary 252 532 
Menz, Wolfgang 461 574 783 
Miller, Allan R. 724 882 
Miller, Perry 723 
Miller, William Ian 51 
Mintz, Jerome R. 52 330 
Mitchell, Stephen A. 39 
Monkemoller, Frank 605 
Morgan, Brian 790 
Muller, Gerhard G. 252 532 
Murray, Williamson 724 882 
Nagel, Paul C. 725 
Negri, Antonio 106 
Neuner, Gerd 593 601 
Nobes, Christopher 533 
Nussbaum, Martha Craven 860 
O'Brien, Sharon 602 726 
O'Toole, Frederick J. 862 
O`Connor, Thomas H. 603 727 
Paley, Vivian Gussin 9 121 
Parker, Marilyn M. 535 791 
Parker, Robert 533 
Patterson, James T. 122 
Pearson, Gordon 253 534 
Pendrill, David 250 251 530 
Pennington, Robert R. 254 
Perianova, Irina 604 
Petkov, Petko Hristov 568 
Pleck, Elizabeth Hafkin 53 123 331 
Porte, Joel 54 728 
Posner, Richard A. 124 
Prusak, Laurence 259 
Qarles, Bendjamin 241 715 
Quass, Lydia 605 
Rachev, Boris 792 861 
Ranjbar, Amir S. 793 
Ratner, Mark 462 
Rawls, John 55 125 
Reese, Tomas J. 56 
Richards, Bernard 404 781 
Richter, Daniel K. 729 
Roberts, Clare 257 536 
Robinson, Adam 334 859 
Rodgers, Daniel T. 127 
Romansky, Radi 255 788 
Rosen, Charles 606 730 773 
Ruse, Michael 399 
Rutherford, Brian A. 239 523 
Safranski, Rudiger 57 731 
Sartre, Jean-Paul 607 
Sassmann, Ulrich 605 
Sawa, Nagayo 233 
Sbisa, Marina 599 
Scanlon, T.M. 58 
Schelling, Thomas C. 128 
Scherling, Theo 593 
Schiebinger, Londa L. 129 
Schmidh, Reiner 601 
Schmidt, Reiner 593 
Schoultz, Lars 732 
Searle, John R. 59 
Segal, Alan F. 60 733 
Sewall, Richard B. 608 734 
Shultz, Edward 721 
Simon, Carl P. 336 
Sizer, John 537 
Skinner, Debra 5 43 110 
Slavova, Liubka Slavova 609 
Smrikarov, Angel 792 861 
Smrikarova, Stoyanka R. 792 861 
Solnik, Bruno 258 
Solotaroff, Lynn 49 
Steiner, George A. 10 130 
Stewart, Mark Alan 862 
Taneva, Margarita 604 
Tobin, Joseph J. 126 256 
Toffler, Betsy-Ann 248 
Tomov, Dimitar 611 
Trainor, H. Edgar 791 
Tyack, David 863 
Uchida, Reiko 612 
Urmson, J.O. 599 
Vaillant, George E. 62 
Vendler, Helen 613 
Vendler, Helen Hennessy 614 
Waal, Frans de 400 
Wagner, Edward W. 721 
Walsh, Mary Roth 61 
Ware, Susan 132 
Warshow, Robert 774 
Waterston, Chris 236 
Wearing, Robert T. 239 523 
Weber, Eugen Joseph 63 
Weetman, Pauline 257 536 
Weissmullerq Julia 605 
Wells, Colin Michael 736 
Whittow, John B. 615 737 
Wiemken, Christel 598 
Wilkinson, Endymion Porter 738 
Wilms, Heinz 593 601 
Winston, Wayne L. 538 794 
Winstone, David 262 
Woodward, Comer Vann 712 
Yeates, Donald 522 779 
Zelikow, Philip D. 735 
Zirkel, Manfred 601 
Абазов, Владимир 668 
Авакян, Хованес 833 
Аврамов, Велико Димитров 263 
Аврамов, Йосиф 264 
Акимов, Сергей Валентинович 485 
Акселрод, Алън 616 
Александров, Александър Крумов 447 
Александрова, Матилда Иванова 539 
Алексиев, Николай 443 
Алексиева, Росица 86 87 90 
Алякова, Валентина 277 278 
Ананиева, Нора 211 
Ангелов, Борислав Георгиев 499 880 
Ангелов,Юлиян Ангелов 387 
Ангелова, Вяра 13 741 
Андреасен, Алън Р. 287 
Андрейчин, Любомир 637 
Андронов, Евангелий Димитров 539 
Антова, Мария 301 
Антонова, Диана 280 
Анцупов, Иван 308 
Арабаджиев, Димо 618 
Арапова, М. В. 223 
Арзамасов, Борис Николевич 584 
Арзамасова, Б.Н. 584 
Арима, Шинзаку 828 
Аринчев, Сергей Васильевич 384 
Армянов, Никола Колев 448 
Арнаудова, Петя Георгиева 406 619 
Асенова, Петя 637 
Атанасов, Жечо 867 
Атанасова, Милка Александрова 874 
Атанасова, Пенка 21 22 352 353 
Аттетков, Александр Владимирович 337 
Ахманов, Сергей Александрович 380 
Ахманова, Ольга Сергеевна 620 
Ахмедов, Тариэл Ильясович 64 407 
Байкалова, В.Н. 425 
Баккен, Стиг 17 
Баковецкая, В.С. 151 
Балабанов, Илия Минков 266 
Балабанов, Михаил 847 
Балева, Велина Лазарова 267 
Балканджиева, Благовеста Раданова 134 621 
Бантутов, Димитър 135 
Баринов, Владимир Александрович 540 
Барова, Дора 706 
Батоврин, Виктор Константинович 423 468 476 
Бегунов, Юрий Константинович 622 
Беева, Донка 365 366 367 368 369 
Бекуит, Фани 798 
Белева, Дина Недялкова 203 
Белов, Михаил Леонидович 376 382 
Белоусов, Алексей Иванович 338 
Бенсинър, Рик 309 
Бенчев, Минчо 676 760 
Бердяев, Николай 65 66 
Бернштейн, Самуил Борисович 623 
Бессонов, Алексей Станиславович 423 468 476 
Биолчев, Боян Асенов 628 
Благоев, Димитър 133 
Благоева, Диана 624 
Блен, Арно 159 
Блудорф, Франц 383 
Бобатинов, Марио 222 
Богданов, Петър 420 
Бодруг, Ион 308 
Боев, Боян 93 
Боевска, Елена 803 804 808 809 812 817 840 
Божанова, Галя 301 
Божилова, Венета 271 
Божинов, Борис Георгиев 486 487 
Боздуганова, Велина Стоянова 391 855 
Бойчева, Вера 765 
Болбас, Михаил Матвеевич 501 561 
Бондалетов, В. Д. 700 
Бордовский, Генадий Алексеевич 339 381 
Бочев, Димитър 626 
Бояджиев, Тодор Апостолов 675 
Бояджиев, Цочо 679 
Бояджиева, Валентина 146 745 
Бояджиева, Пепка 133 
Боянова, Снежана 627 
Брандиски, К. 454 
Браун, Марти 449 
Браянов, Илия Алексиев 340 341 
Бродский, Абрам Моисеевич 424 
Брубейкър, Роджърс 136 
Брюханов, Олег Николаевич 445 
Бусек, Ерхард 137 
Бутырин, Павел Анфимович 796 
Бъчваров, Марин Петров 296 
Валери, Станков 631 
Ванев, Симеон 403 
Варон, Бенджамен 142 
Вартановой, Е. Л. 223 
Васил Златаров 452 
Василев, Васко Ананиев 488 
Василев, Георги 375 450 
Василев, Диан 810 811 
Василев, Доно Тотев 143 
Василев, Кирил Николов 632 
Василев, Цветомир Иванов 370 845 
Василева, Албена 87 
Василева, Анелия Стоянова 833 
Василева, Юлияна 14 
Василенко, А.Г. 439 
Васьковская, Татьяна Александровна 796 
Вачков, Лъчезар 465 775 
Веденьев, Виктор Федорович 541 
Великова-Бандова, Евгения 342 343 
Велкова, Милена 806 807 819 834 850 851 
Велчев, Стефан Димитров 437 
Верхайен, Тони 145 
Веселов, Сергей Александрович 541 
Виденов, Лазар 841 842 
Вийон, Франсоа 633 
Витанов, Стоян Витанов 743 
Витлиемов, Венко Георгиев 391 855 
Витов, Чавдар 841 842 
Вишневедский, Юрий Тимофеевич 489 
Владимирова, Илияна 749 
Владимирова, Катя Иванова 269 
Владов, С. 454 
Владова, Марта 66 
Власова, Елена Александровна 344 
Влахов, Сергей Иванов 634 
Влисидес, Джон 856 
Волков, Игорь Куприянович 345 346 
Воробьев, Виктор Андреевич 509 
Вучкова, Красимира 864 865 
Вълчев, Найден 703 
Габровски, Константин 12 
Габровски, Константин Николов 269 
Гаврилов, Валеры Рудольфович 347 
Галкин, Сергей Владимирович 337 
Гама, Ерик 856 
Ганева, Ирена 66 
Ганчев, Ганчо Т. 139 569 883 
Ганчев, Петко 138 139 569 883 
Гарилов, Емил Михайлов 570 
Гаркунов, Дмитрий Николаевич 425 
Гезениус, Ст. 408 409 
Генчев, Николай 635 752 
Генчев, Николай Николов 15 744 
Георгиев, Атанас 139 569 883 
Георгиев, Георги Господинов 636 
Георгиев, Кольо 770 
Георгиев, Никола 681 
Георгиев, Николай Генчев 494 542 
Георгиева, Елена 637 
Георгиева, Елена Трайчева 663 
Георгиева-Козарева, Венета 625 
Герасименко, Вадим Петрович 796 
Герасимов, Сергей Анатольевич 584 
Герганова, Мария 155 
Герджиков, Огнян 213 
Геров, Александър Найденов 816 
Гислън, Мери 68 
Големанов, Николай 694 
Голицын, Андрей Михайлович 441 
Голицын, Михаил Владимирович 441 
Горбачева, Н.И. 490 
Гордеев, Александр Владимирович 799 
Городничев, Виктор Александрович 376 382 
Горяинов, Владимир Борисович 360 
Госийо, Жан-Франсоа 147 
Господинов, Георги 636 
Гоцева, Любляна 169 
Гралла, Престън 576 800 
Гранитски, Иван 65 66 
Гребенаров, Александър 740 
Грек, Иван Федорович 194 
Грекова, Евгения 639 
Грибанов, Дмитрий Дмитриевич 474 
Григоров, Александър Тодоров 816 
Григоров, Божидар Бориславов 801 
Григоров, Веселин Иванов 16 
Григорова, Каталина 370 845 
Григорова, Каталина Петрова 577 815 
Грозданова, Наташа 657 
Груев, Ивайло 148 
Грязнова, Алла Георгиева 324 
Гульков, Геннадий Игнатьевич 456 
Гунаратна, Роан 159 
Гусаров, Анатолий Александрович 422 426 478 479 
Гутманс, Анди 17 
Гърневска, Личка Василева 348 
Дагоров, Никола 410 411 
Дайър, Гуин 149 
Дамянов, Дамян П. 640 
Дамянова, Зоя 24 191 432 
Дамянова, Пенка 650 
Данова, Диана Данаилова 150 
Дарийосек, Мари 641 
Даскалов, Румен 746 747 
Датар, Ш. 565 
Дементьев, Юрий Витальевич 490 
Денев, Добрин 748 
Денчев, Стоян 802 
Держанска, Калина Иванова 663 
Дечко, Эдуард Михайлович 439 
Джамбазовски, Ангел 412 
Джифърд, Клайв 749 
Джонев, Ангел 186 
Джонсън, Ралф 856 
Димитров, Александър 279 
Димитров, Ангел Йорданов 491 492 493 
Димитров, Вихрен 186 
Димитров, Георги 133 
Димитров, Димитър Христов 401 
Димитров, Илчо 642 750 
Димитров, Милчо 301 
Димитров, Преслав 167 
Димитрова, Анка 13 741 
Димитрова, Блага 643 
Димитрова, Гинка 18 751 
Димитрова, Лиляна 644 
Димитрова, Стела 24 191 432 
Димков, Петър Иванов 413 
Димов, Димитър Петров 517 
Димов, Димо Нейков 451 
Димов, Нено 323 
Димова, Мирела 880 
Димовски, Димо Ж. 645 
Димчев, Кирил 646 
Динков, Динко 297 
Динков, Иван 647 
Добрев, Добрин 648 
Добрев, Иван 699 
Добрев, Петър 703 
Добрева, Елка Рачева 649 
Добрева, Иванка 65 
Добринин, Анатолий 152 
Доганова, Лилия Иванова 302 
Додова, Лина 650 
Дойков, Васил Георгиев 494 542 752 753 
Дойчинова, Юлия Маркова 513 
Доневска, Лила Андреева 452 
Дончев, Ивайло 824 
Дочев, Ясен 144 
Драганов, Драгомир 153 
Драганов, Драгомир Павлов 270 
Дуванова, С.П. 873 
Дуков, Леонид 88 
Дурново, Н.Н. 638 
Душанов, Иван 271 
Душков, Живодар Иванов 144 154 651 
Дъглас, Мери 69 
Дънов, Петър 70 
Дьяконов, Владимир Павлович 571 805 
Евгениев, Евгени 301 
Евтимов, Иван Илиев 499 
Егер, Сергей Михайлович 427 
Езерницкая С. 823 
Ермаков, О.Н. 466 
Ермишкин, Вячеслав Александрович 582 
Ерохин, Густав Арсентьевич 464 
Ерохин, Михаил Никитьевич 480 
Ерошенко, Ганадий Петрович 511 
Ертелт, Бернд-Йоахим 272 273 
Желязков, Живко 849 
Жере, Франсоа 159 
Жолдак, Владимир Иванович 311 557 
Жолобов, А.А. 434 
Завадска, Зофя 274 
Зайцев, Сергей Алексеевич 474 
Зарубин, Владимир Степанович 337 338 345 346 347 349 350 351 354 355 356 360 362 363 
Захариева, Диана 229 
Здравкова, Росица 13 741 
Земаков, Александр Михайлович 275 543 
Зиновиева, Дарина Пеева 156 
Зинченко, Геннадий Павлович 283 
Златанова, Румяна Христова 654 
Златарев, Емил Николов 157 
Златева, Красимира 341 
Золотов, Александр Максимович 583 
Зуб, Анатолий Тимофеевич 544 
Зубченко, Александр Степанович 581 
Зуев, Сергей Михайлович 345 
Ибрагимов, Ильдар Маратович 866 
Иванич-Дроздовска, Малгожата 274 
Иванов, Здравко Динчев 492 
Иванов, Иван Колев 437 
Иванов, Ивелин Великов 387 
Иванов, К. 454 
Иванов, Мирон 655 
Иванов, Николай 813 
Иванов, Павлин 276 
Иванов, Пенчо Митев 267 
Иванов, Росен Петров 495 
Иванова, Елена Евгеньева 347 350 351 
Иванова, Калина 637 
Иванова, Корделия 150 
Иванова, Ружа Денева 141 
Ивашин, Э.Я. 439 
Игнатов, Мартин Тодоров 442 
Илиев, Върбан 814 
Илиев, Върбан Иванов 371 577 815 
Илиева, Деспина 656 
Илиева, Лена 627 
Илиева, Николина 158 
Илков, К. 629 630 
Ильин, Виктор Васильевич 20 71 
Ифра, Жорж 21 22 352 353 
Йовев, Христо 309 
Йовчева, Людмила 849 
Йорданов, Александър 685 
Йорданова, Даниела 657 
Йосифов, Боян Пантелеймонов 160 
Йосифов, Никола 161 
Кабакчиева, Петя 133 
Казанская, В.Г. 72 
Калайджиева, Лина 278 878 879 
Калхун, Крейг 164 
Калчев, Димитър 165 
Кальвокоресси, Питер 281 282 
Канатников, Анатолий Николаевич 346 354 355 356 
Кане, М. М. 438 
Канети, Елиас 658 756 
Канович, Марк Зиновьевич 389 585 
Капитонов, Алексей Эдуардович 283 
Капитонов, Эдуард Алексеевич 283 
Каплунов, С. М. 422 426 478 479 
Капустин, Николай М. 501 561 
Капцов, Иван Иванович 446 
Карагьозов, Иван 73 
Каракашева, Лилия 297 
Караколева, Стефка 818 
Караниколов, Любен 222 
Карачорова, Ивона 699 
Карелин, А. 67 
Карлсфелд, Юлиус Шнор фон 678 
Карнеги, Дейл 74 
Карпенко, Т.Н. 218 
Карташов, Эдуард Михайлович 389 585 
Картър, Филип 85 86 87 
Касатов, А. Д. 318 
Каширский, Юрий Всеволодович 581 
Керчев, Красимир 879 
Кирилов, Божидар 510 
Кирков, Димитър 66 
Киркова, Геника 11 265 739 
Кирова, Милена 280 
Кирова, Милена Георгиева 217 
Китова, Абленка 668 
Китова, Мария Димитрова 659 
Книжников, Юрий Фирсович 757 
Ковачев, Асен 284 
Ковачевски, Иван 403 
Ковашова А. Н. 866 
Коев, Георги 416 
Коев, Кольо 174 175 226 
Коева, Елена 11 265 739 
Коева, Правда 416 
Кожухаров, Йордан 166 
Козинцев, Валентин Иванович 376 382 
Козырев, Николай Данилович 464 
Коларов, Радосвет 680 
Колев, Атанас 144 
Колев, Божидар Русанов 517 
Колева-Берберска, Гергана 846 
Колосков, Михаил Михайлович 581 
Колчев, Камен Маринов 816 
Кондратович, А.М. 472 
Кондратьев, Александр Сергеевич 339 381 
Кондратьева, Надежда Петровна 511 
Конов, Кирил Иванов 428 
Константинов, Методи 93 
Корийков, Цвятко Станев 475 477 481 
Корм, Жорж 169 
Косев, Димитър 546 
Костадинова, П. 652 
Костов, Александър 660 692 776 
Костов, Костадин 778 
Костова, Вера 510 
Костова, Виолетка Атанасова 340 357 
Костова, Елизабет 661 
Котеча, Харшад 821 
Котлер, Филип 286 
Котлър, Филип 287 
Коцев, Емил 280 
Коцев, Емил Николаев 288 547 
Кочержевский, Вадим Георгиевич 464 
Кошинов, Иван 467 
Кравцова, Валентина Ивановна 757 
Кретов, Игорь Иванович 289 548 
Крижан, Войтех 512 
Кристенсен, Клейтон М. 290 
Кристофер, Мартин 291 549 
Крищенко, Александр Петрович 338 345 347 349 350 351 354 355 356 360 362 363 
Кропоткин, Петр 75 
Крото, Джон 829 
Кръстев, Даниел 148 
Кръстева, Невяна 287 
Кувыркин, Георгий Николаевич 350 
Кугаенко, Алексей Андреевич 292 
Кудашов, Валерий Иванович 170 
Кузманов, Евгени 664 
Кузманов, Емил Константинов 453 
Кузманова, Елисавета 658 756 
Куркулас, Димитрис 171 
Кусев, Ивайло 293 
Кутева, Венка Петрова 868 
Куцаров, Стефан Иванов 449 
Куюмджиев, Христо 387 
Куюмджиева, Миглена 635 
Къндева, Емилия 172 
Кънчев, Иван Стойков 513 
Ладжев, Борис 222 
Лазарев, Юрий 823 
Лазаров, Димитър 150 
Лазаров, Иван 510 
Лакост, Ив 146 745 
Лалева, Таня 699 
Ланджев, Борис Богданов 173 
Лебедев, Юрий Григовьевич 294 550 
Ленард, Марк 174 
Лихи, Томас Харди 76 
Локхарт, Андрю 824 
Лукач, Джон 175 
Лукашенко, В.А. 434 
Льоги, Изабел 696 
Любенов, Слави 499 
Люшер, Макс 77 
Лялев, Траян 222 
Лясков, Васко Георгиев 442 
Маджаров, Стоян Николов 551 
Макарова, Галина Александровна 414 
Макконнелл, Дж. 358 
Макхейл, Дез 90 
Маликов, Олег Борисович 295 552 
Малхотра, Сурби 825 
Малыхиной, Н. В. 223 
Малякова, Любомила 177 
Маноилов, Атанас Георгиев 442 
Манолова, Мария Георгиева 176 
Маринов, Васил Христов 296 
Маринов, Марин Ласков 359 
Маринов, Милко Тодоров 826 827 
Маринов, Руси 177 
Маринова, Елена 553 
Марицас, Д.К. 629 
Маркина, Елена Валентиновна 324 
Марков, Георги 665 681 740 
Марков, Марко 814 
Марков, Марко Тошев 370 371 845 
Маркова, Благодатка Пенчева 297 
Маслова, Валентина Авраамовна 666 
Масловский, Вячеслав Викторович 446 
Матвеенко, Александр Макарович 427 
Матиенко, Н. Н. 318 
Медведева, В.Ф. 314 
Медведько, Юрий Алексеевич 511 
Менчева, Лиляна 297 
Мерджанова, Яна Динкова 143 
Меркулов, Рэм Всеволодович 474 
Мийд, Том 828 
Микулич, Вернер 137 
Милачков, Володя 740 
Милбърн, Кен 829 
Милева, Соня 167 
Миленкова, Ваня 81 
Милчаков, Яни михайлов 668 
Минаева, Оксана 759 
Мингова, Анелия 141 
Минев, Светлин 299 300 
Минков, Кольо 669 
Минкова-Тръпкова, Милена 180 
Минчев, Дянко Христов 302 
Минчев, Николай Иванов 181 
Миркович, Камен 303 
Мирчев, Ангел 553 
Мирчев, Красимир 641 
Мирчев, Сеферин Тодоров 471 
Митев, Георги Великов 517 
Митев, Петър-Емил 187 
Михайлов, Димитър 179 182 
Михайлов, Ивелин Любомиров 430 830 
Михайлов, Явор 198 220 
Михайлова, Михайлина 183 
Михайлова, Фани 872 
Михалева, Светла 189 
Михалевски, Ф.И. 304 
Младенов, Асен 665 
Младенов, Милети Христов 305 
Младенчева, Райна 431 
Момчилова, Антоанета 415 
Монган, Джон 831 
Морозова, Валентина Дмитриевна 347 362 363 
Мошкин, Владимир Валентинович 423 468 476 
Мръчков, Васил 214 
Мурдаров, Владко Данаилов 663 670 
Мутафчиева, Красимира Василева 78 79 
Мухаев, Рашид Тазитдинович 184 185 
Мушекова, Цвета 877 
Мъжлекова, Мария Стелиянова 671 
Мюлер-Франц, Анемари 30 686 
Назайкин, А.Н. 554 
Найденов, Николай 306 
Нанова, Ани 672 
Натев, Атанас 680 
Натрусов, Владимир Иванович 390 586 
Недев, Недеслав 825 
Недева, Кристина 24 191 432 
Неделчева, Божана 222 
Нейков, Бранимир Йорданов 517 
Нейков, Иван 301 
Нейков, Марин Иванов 555 
Некипелов, А.Д. 23 
Немигенчев, Илия Нейков 452 
Нечев, Й. 453 
Нешев, Кирил 80 
Нивен, Пол Р. 307 556 
Никитин, Сергей Юрьевич 380 
Никитина, О.В. 638 
Николина, Наталия Анатольевна 674 
Николов, Борис 93 
Николов, Емил 573 
Николов, Иван 186 
Николов, Йордан 387 
Николов, Стоян 402 
Николова, Веселина 657 
Николова, Ирина 749 
Николова, Мария 144 
Николова, Цветана 660 
Никулин, Е.А. 832 
Новаков, С. З. 308 
Новачкова, Розалина Господинова 675 
Новиков, Иван Иванович 582 
Нойройтер, Ойген 678 
Нонинска, Ирина Станчева 844 
Овадия, Давид 676 760 
Овчарова, Нина 877 
Окопный, Юрий Афанасиевич 385 
Орлов, Владимир Михайлович 376 382 
Осин, Александр Васильевич 188 
Оськин, С. Д. 617 
Павлов, Велизар Тодоров 364 
Павлов, Павел 189 516 
Павлов, Павел Г. 558 
Павлова, Веселка 879 
Павлова, Емилия 412 
Павлова, Павлина 208 
Палаци, Розета 68 
Палов, Иван 455 
Панева-Коновска, Йорданка Добрева 348 
Папуловский, Владимир Федорович 468 476 
Парашкевов, Борис 678 
Парашкевова, Лоретта 190 559 
Паунов, Димитър 665 
Паунов, Марин Александров 81 
Пачева, Валерия Костова 212 563 
Пачеко, Хавиер 836 837 
Пашев, Константин 312 
Пейч, Лидия Ивановна 838 
Пейчева, Христина 155 
Пенева, Емилия Станчева 551 
Пенчев, Йордан Пенчев 663 
Пенчева, Велизара Иванова 505 
Пенчева, Евелина 469 470 578 839 
Петканов, Георги 215 
Петканова, Донка 673 
Петкова, Кръстинка 26 
Петракиева, С. 454 
Петренко, Юрий Николаевич 456 
Петров, Галин Богданов 753 
Петров, Иван 192 
Петров, Л. 453 
Петров, Любен Иванов 560 
Петров, Любомир 365 366 367 368 369 
Петров, Людмил 412 
Петров, Младен 475 477 481 
Петров, Младен Илиев 16 
Петров, Петър Диков 874 
Петров, Петър Райков 875 
Петрова - Василава, Росица 83 
Петрова, Гергана 85 
Петрова, Радка Иванова 348 
Петрова-Василева, Росица 25 27 28 765 
Петухов, Владимир Матвеевич 433 
Пиримова, Вера 277 278 
Пиронкова, Марина 867 
Питърс, Джон Дърам 193 
Плотин 679 
Плужников, А. И. 445 
Повлов, Игорь Валерианович 360 
Поллак, Борис Павлович 838 
Пономаренко, Анатолий Тихонович 390 586 
Попиванов, Иван 681 
Попик, Боб 195 
Попов, Димитър Петров 761 
Попов, Петър Константинов 500 
Попова, Валентина Методиева 141 
Попова, Венче 682 
Попова, Елена 876 
Попова, Жасмин 196 
Попова, Надя 66 
Портер, Майкл 313 
Поршнев, Б. Ф. 82 
Похабов, Валерий Иннокентьевич 501 561 
Примшиц, Виктория Владимировна 314 
Прихожан, А. М. 83 
Пронина, Наталия Михайловна 441 
Пупкова, К.А. 572 
Пушкина, Т.Ф. 873 
Първанов, Иван 767 
Раданова, Нели 639 
Раданова-Кушева, Нели 683 
Радзински, Едвард 762 
Радин, Владимир Павлович 385 
Радкова, Румяна 754 
Радонов, Димитър 293 
Радулов, Петър Тодоров 517 
Райков, Божидар Николов 684 763 
Райнке, Вернер 30 686 
Райнов, Николай 685 
Райчев, Андрей 82 
Райчев, Венцел 82 
Ракаджийска, Светла 13 741 
Рамос, Марио 224 
Раткевич, Евгений Петрович 456 
Ратнер, Даниэль 29 579 843 
Ратнер, Марк 29 579 843 
Рачев, Филип Петков 315 316 
Рашкова, Цецка 880 
Рейнор, Майкл 290 
Рибов, Манол 167 
Ризов, Виктор Илиев 386 
Рийд, Т.Р. 199 317 
Ример, М. И. 318 
Ританс, Дерик 17 
Рождествина, В.Н. 376 382 
Романски, Ради Петров 844 
Рудской, Андрей Иванович 583 
Русев, Росен Тодоров 491 
Русев, Румен 814 
Русев, Румен Иванов 371 
Русев, Руси 751 
Русев, Руси Гецов 504 
Русков, Милен 193 
Ръсел, Кен 85 86 87 
Рыбин, Юрий Иванович 583 
Рязанцев, А.Н. 434 
Савич, Александр Семенович 501 561 
Савова, Ивелина Костова 649 
Садченко, Кирилл Вадимович 289 548 
Сазонов, И.С. 434 
Саид, Едуард 88 
Сакакибара, Марико 313 
Сакакушев, Борис 477 481 
Самуилов, Виктор 89 200 
Санд, Грегъри А. 319 
Сарандев, Иван Атанасов 687 688 764 
Сафронов, Эдуард Алексеевич 320 562 
Светлов, Виктор Александрович 201 
Свинтила, Владимир 689 
Седова, Марина Леонидовна 324 
Сельченок, К.В. 84 
Семов, Марко 690 754 
Сендова-Василева, Марушка 831 
Серафимова, Маргарита Симеонова 417 
Сети, Харприет 846 
Сидикуи, Шабад 847 
Сидоренко, Валерий Алексеевич 439 
Симеонов, Димитър Георгиев 505 
Симеонова, Лена 677 
Симоненкова, Оксана Львовна 456 
Симонов-Емельянов, Игорь Дмитриевич 390 586 
Сираков, Кирил 455 
Сирманов, Васил 797 820 835 852 854 
Слабакова, Румяна 30 686 
Славова, Ирена Александрова 321 
Славова, Корнелия Димова 217 
Славова, Миланка 24 191 432 
Славова, Татяна 699 
Слатински, Николай 139 569 883 
Слоун, Пол 90 
Смарт, Н. 580 
Смилова, Калина 274 
Смит, Колин 848 
Смрикаров, Ангел Сотиров 833 
Смрикарова, Стоянка 833 
Соколов, Андрей Юрьевич 322 
Соколов, Владимир Иванович 390 586 
Сокруто, Игорь Васильевич 446 
Соловьева, Татьяна Всеволодовна 584 
Соловьевой, Т.В. 584 
Сорокин, Питирим А. 203 
Сотиров, Бранко Душков 475 477 481 
Сотиров, Васил 633 
Спасов, Борис Петров 204 
Спасов, Трайчо 277 278 
Средкова, Красимира 205 
Сталев, Живко Стоянов 141 206 207 
Сталев, Т. 691 
Стамболийски, Александър С. 208 
Стамболова, Бистра 13 741 
Стаменкова, Надежда 91 
Стаменов, Димитър И. 452 
Стамов, Станчо 443 
Станек, Уилям Р. 849 
Станков, Боян 209 
Станков, Валентин Славчев 663 
Станкова, Мария 167 
Станчева, Недка Иванова 387 
Стефанов, Валери 628 
Стефанов, Георги 210 
Стефанов, Нако Райнов 269 
Стефанов, Стефан 867 
Стефанова, Десислава 11 265 739 
Стефанова, Лидия 30 686 
Стефанова, Цецка Петрова 878 
Стоименов, Йордан 416 
Стоименова, Мая 416 
Стоичкова, Ноеми 628 662 
Стойков, Илия Дочев 92 
Стойков, Любомир Димчев 212 563 
Стойнов, Васил 208 690 
Стоянов, Божидар 264 
Стоянов, Георги 867 
Стоянов, Кирил 155 
Стоянов, Лъчезар 740 
Стоянов, Стоян 637 
Стоянова, Таня Методиева 448 
Стребков, Дмитрий Семенович 444 457 693 
Стрелков, Борис Викторович 376 382 
Строганова, Е. 72 201 
Сугарев, Рашко 647 
Суджанен, Ноа 831 
Сукарева, Златка Георгиева 222 315 
Схоневельда, К. Д. ван 622 
Табакова-Стоева, Станка 190 559 
Такеути, Хиротака 313 
Танев, Тодор 145 
Таранов, Михаил Алексеевич 511 
Тарас, А.Е. 310 
Тасев, Георги 545 
Тасев, Симеон 215 
Тасев, Христо 215 
Тачева, Маргарита 761 
Ташева, Росица 696 
Теппервайн, Курт 218 
Терзиян, Степан Агоп 372 
Тескин, Олег Иванович 360 
Тимошина, Т.П. 218 
Ткачев, Сергей Борисович 338 
Тодоракова, Милена 754 
Тодоров, Георги Ц. 777 
Тодоров, Дафин 19 653 755 
Тодоров, Стефан 413 
Тодорова, Елица 85 90 
Тодорова, Мария 93 
Толстов, Андрей Николаевич 474 
Толстых, Н. Н. 83 
Томов, Валентин Томов 816 
Томов, Димитър 694 
Томов, Любомир Т. 437 
Томс, Жюстин 435 
Тончев, Георги 458 459 
Тончев, Цветан 323 
Тончева, Мария 506 
Топалов, Кирил 628 
Топузов, Иван 418 419 420 
Торолов, Красимир 268 
Тофлър, Алвин 219 
Тофлър, Хайди 219 
Точилин, Дмитрий Александрович 838 
Траянов, Николай 660 664 
Трифонов, Димитър Ангелов 388 
Трифонов, Емил Георгиев 302 
Трифонов, Тинко 287 
Трифонов, Трифон 564 
Трифонова, Венелина 277 278 
Трофимов, Николай Николаевич 389 390 585 586 
Трофимова, Н.Б. 873 
Трофимова, Н.М. 873 
Тулева, Теменужка 770 
Туронок, Станислав Генрихович 221 
Тутубалина, Ольга Валерьевна 757 
Увалиев, Петър Христов 778 
Увалиев, Христо 695 
Узунтонев, Трифон Петков 493 
Уотсън, Питър 32 33 
Уэбстер, Фрэнк 223 
Фазлулин, Энвер Мунирович 424 
Факирова, Виолета Илиева 403 
Фалевич, Борис Яковлевич 373 
Федотова, С.Ю. 554 
Филипова, Ния 68 
Флорин, Сидер Петров 634 
Фозар, Грацина 383 
Фол, Александър 761 
Фонтан, Жилбер 696 
Фонтен, Паскал 224 
Форсайт, Дейвид П. 225 
Фостер, Дж. 565 
Фриман, Роджър Л. 460 
Фромоно, Жаклин 696 
Фукуяма, Франсис 226 
Хаджикосев, Симеон Дончев 697 
Хайек, Фридрих А. 227 228 
Халдинов, Виктор Алексеевич 424 
Харизанов, Георги 303 
Харт, Базил Лидъл 768 
Хелд, Дейвид 229 
Хелм, Ричард 856 
Хилендарски, Паисий 698 769 
Хол, Ричард 770 
Хорнгрен, Ч. 565 
Христов, Христо Ангелов 471 
Христова, Екатерина 876 
Христова, Миглена Илиева 451 
Христова, Пламенка Тодорова 370 371 845 
Христофоров, Веселин Георгиев 157 
Хроленко, Александр Тимофеевич 700 
Хроматов, Василий Ефимович 385 
Хрулева, А.Н. 320 562 
Хсиао, Арон 853 
Цамбазовски, Ангел 421 
Цанева, Милена 701 
Цанкова, Татяна 625 
Цветков, Иван 65 
Цветков, Михаил 822 
Цветков, Пламен С. 230 
Цветков, Стоян 879 
Цветков, Цветан Георгиев 884 
Цветкова, Галина Михайловна 345 360 
Ценова, Жана 86 
Ценова, Станка 11 265 739 
Цише, Р. 408 409 
Цойнска, Ралица Цветанова 663 
Цонев, В. 216 
Цонев, Радослав 325 
Цонев, Стоян 391 855 
Цонева, Мария 325 
Чаков, Петър 508 
Чакъров, Атанас 702 
Чапарова, Юлия Ванчева 372 
Чеботаев, Алик Александрович 326 566 
Чеботаев, Дмитрий Аликович 326 566 
Червенков, Николай 194 742 
Чернишев, Олег Васильевич 464 
Черток, Борис Евсеевич 436 
Четвериков, Владимир Николаевич 356 
Чижков, Юрий Павлович 485 
Чирков, Виктор Петрович 385 
Чолакова, Галя 28 
Чоудери, Алля Дитта Раза 339 381 
Шагал, Марк 703 
Шагун, Василий Игнатьевич 439 
Шалиан, Жерар 159 
Шарипов, Валерий Михайлович 490 
Шарков, Георги Иванов 816 
Шарков, Феликс Изосимович 231 
Шаталов, Игорь Алексеевич 427 
Шевченко, Виталий Георгиевич 390 586 
Шикирлийская, Татьяна 194 
Шикова, Ингрид 155 
Шинкова, Жанета Тинкова 319 
Ширин, Иван Яковлевич 472 
Шишков, Атанас Иванов 473 
Шопкин, Матей 704 
Шулц, Уилям Е. 272 273 
Шурбанова, Даниела 705 
Шушулов, Константин Найденов 443 
Щетинин, Юрий Сергеевич 490 
Юкио, Мишима 706 
Яворски, Александър 810 811 
Яворски, Владислав 274 
Яков, Венелин Илиев 453 
Янев, Йордан 640 
Янев, Я. 216 
Янков, Васил 178 298 361 429 667 869 870 871 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A new history of Korea 721 
A primer for environmental literaci 374 
A theory of justice 125 
A treatise on the family 96 234 
A war to be won 724 882 
Academic duty 857 
Accounting. An international perspective 252 532 
Advanced financial accounting 250 251 530 
Advertisements for myself 600 
Affair of state 124 
Against the state 233 
All you need is love 108 
America's struggle against poverty in the twentieth century 122 
American apartheid 119 
Apocalypses 63 
Art, myth, and ritual 114 329 
Articulating reasons 589 
Atlantic crossings 127 
Awash in a sea of fiath 710 
Beneath the United States 732 
Beyond suffrage 132 
Boston A to Z 603 727 
Business finance 247 
Call the heart 612 
Cardano`s cosmos 3 
Cases in company financial reporting 239 523 
CCNP BCMSN 787 
CCNP BCRAN 790 
CCNP BSCI 784 
CCNP CIT 793 
Celebrating the family 53 123 331 
Century of struggle 103 
China 717 
Chinese history 738 
Commercial law 235 
Company accounts 535 
Company law 254 
Comparative international accounting 533 
Congress 120 
Contract as promise 104 
Cracking the GMAT 334 859 
Critical entertainments 730 773 
Cultivation humanity 860 
Culture and anarchy 95 
Current perspectives in healthcare computing 404 781 
Das urteil 598 
Democracy and distrust 102 244 
Deutsch activ Neu. Ein lehrwerk fur erwachsene 593 
Deutsch activ. Ein lehrwerk fur erwachsene 601 
Dictionary of computer and internet terms 782 
Dictionary of finance and investment terms 242 
Dictionary of marketing terms 248 
Die Zusammensetzungen im Deutschen 590 
Distinction. A social critique of the judgement of taste 98 
Emerson in his journals 54 728 
Emily Dickinson. Selected letters 595 716 
Empire 106 
English language admission test for the university of national and world economy 604 
Evolutionary systems development 524 780 
Facing east from indian country 729 
Financial accounting 236 
Financial accounting and reporting 525 
Financial derivatives 262 
Financial management for international business 240 
Financial reporting, information and capital markets 521 
Finite element analysis with error estimators 333 
First international conference on multi-material micro manufacture 461 574 783 
From prejudice to destruction 45 
GMAT CAT 862 
Good natured 400 
Greek homosexuality 36 772 
Grooming, gossip, and the evolution of language 101 594 
Guide to RISKoptimizer for spreadsheets 528 785 
Guide to the companies act 1981 261 
Guide to Using @RISK 529 786 
Happiness, death, and the remainder of life 48 
Has feminism changed science? 129 
Hasidic people 52 330 
How to do things with words 599 
Identity and agency in cultural worlds 5 43 110 
Identity`s architect 38 
Illustrated Oxford dictionary 6 
In bluebeard's castle 10 130 
In the name of eugenics 397 
Incident in the life of a slave girl 249 328 720 
Information strategy and economics 791 
Information systems concepts for management 531 
Inheriting the revolution 707 
Inside the Vatican 56 
International investments 258 
International capital budgeting 237 
International financial accounting 257 536 
International financial reporting and analysis 232 518 
Interpreing late antiquity 709 
Jihad 111 
Law and revolution 97 
Law of contract 105 
Lectures on the history of moral philosophy 55 
Lipstick traces 117 
Lucy`s legacy 396 
Making sex 115 405 
Making the most of college 858 
Man and wife in America 42 107 327 
Martin Heidegger 57 731 
Mary Chesnut`s civil war 712 
Mathematics for economisis 336 
Maya - пълно ръководство 828 
Microcomputing today 789 
Minds, brains and science 59 
Molecular electronics: science and technology 462 
Mystery of misteries 399 
NAA '2000 335 
Naming and necessity 46 
Narrative of the life of Frederick Douglass an American slave 241 715 
Never in anger 393 
Object relations in psychoanalitic theory 39 
On histories and stories 591 
Options and financial futures 243 
Perspectives in management accounting 537 
PONS. Grossworterbuch. Deutch als fremdsprache 605 
Por tierra, por aire y por mar... 609 
Pragmatism. A new name for some old ways of thinking 44 
Principles of financial accounting 246 527 
Proceedings of 19th international conference on Systems for automation of engineering and research (SAER-2005), Sofia, 2005 788 
Proceedings of the 1th International Workshop on e-Government and Data Protection (EG&DP-2005), Varna, 23 September 2005 255 
Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and workshop for PhD students in computing, Varnaq 16-17 June 2005 792 861 
Project management for information systems 522 779 
Quakes of love 611 
Re-made in Japan 126 256 
Rebecca's children 60 733 
Robust control design with Matlab 568 
Robust Control Systems 567 
Romantic poets, critics, and other madmen 606 
Ruin the sacred truths 588 
Russia 719 
Salvation at stake 40 718 
Simulation modeling using @RISK 538 794 
Soul says 613 
Storytelling in organizations 259 
Student`s guide to Accounting and financial reporting standarts 520 
Summer for the gods 8 
The Adams women 725 
The art of Shakespeare's sonnets 614 
The BBI combinatory dictionary of English 610 
The bible as it was 47 
The causes of wars and other essays 109 
The chemistry of the transition elements 392 
The competitive organization 253 534 
The Copernican revolution 379 
The corporate environment 245 526 
The culture of time and space 1880-1918 7 112 
The Decent society 118 
The dilemmas of an upright man 4 377 440 
The Essays of Ralph Waldo Emerson 37 
The essence of total quality management 519 
The First Jesuits 50 
The Ideological origins of the American revolution 708 
The immediate experience 774 
The Kennedy tapes 735 
The later Roman empire 711 
The life of Emily Dickinson 608 734 
The literary guide to the bible 34 587 
The mind of a mnemonist 49 
The Mystery of courage 51 
The new england mind from colony to provinse 723 
The Penguin dictionary of geography 592 713 
The Penguin dictionary of physical geography 615 737 
The physicists 378 
The predicament of culture 1 100 
The psychology of women 61 
The real american dream 2 
The Roman empire 736 
The secular scripture 596 
The Strategy of conflict 128 
The structure of evolutionary theory 394 
The UK Economy 260 
The unanswered qestion 771 
The united states and latin America 131 
The warrior and the priest Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt 714 
The wisdom of the ego 62 
The woman that never evolved 395 
The world within war 722 881 
Tinkering toward Utopia 863 
Toward a feminist theory of the state 116 
Toward a new philosophy of biology 398 
Trans & [and] Motauto`04. Proceedings [от Междунар. науч.-техн. конф. по двигатели, автомобилана техника и транспорт] : Plovdiv, 14 - 17 October, 2004 482 483 484 
Two thousand] 2000 IEEE international reliability physics symposium proceedings 463 
Unfree labor 113 
Urban masses and moral order in Amerika 99 
We are what we eat 238 
We, the jury 94 
What is literature? 607 
What we owe to each other 58 
When time shall be no more 35 
White teacher 121 
Willa Cather. The Emerging voice 602 726 
Wireless hacking 575 795 
Worlds of wonder, days of judgment 41 
Writing and being 597 
Автоматизация физических исследований и эксперимента : компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе Lab VIEW 7 796 
Автомобили и трактори 499 
Автомобилна техника 2 504 
Автори, творби и проблеми 701 
Аграрен мениджмънт 513 
Аграрна политика 325 
Адоуб] Adobe Photoshop CS2 797 
Ай Кю] IQ тестове 87 
Аксиология 20 71 
Актуални проблеми на българската административна реформа 165 
Алгебра на препрограмируемите прибори 813 
Алманах 11 265 739 
Алманах на българските национални движения след 1878 г. 740 
Алманах на членовете на секция "Икономически науки" на СУБ 2003 - 2004 г. 12 
Алманах. Живописни и книгописни сведения за преподавателите 1995 - 2005 [ Биобиблиография] 13 741 
Алтернативные энергоносители 441 
Аналитическая геометрия 354 
Английско-български речник. Българско-английски речник 627 
Английско-български тематичен речник на съвременния английски език 696 
Англо-русские термины 617 
Англо-русский и русско-английский словарь по солнечной энергетика 444 457 693 
Англо-русский словарь по рекламе 554 
Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн 464 
Антикорупция / Антиобразование 133 
Антикризисное управление 540 544 
Антропогенни условия и ресурси на отдиха и туризма 296 
Арбитраж по частноправни спорове 207 
Аспекти на калкирането в най-новия период от развитието на българския език 624 
Аэрокосмические методы географических исследований 757 
Балансировка роторов машин. [Монография] 422 426 478 479 
Банково дело 274 
Безкрайният катун 694 
Бессарабия и освобождение Болгарии 742 
Библиография на изданията на Софийския университет "Климент Охридски" 1971-1975 14 
Бизнес планиране 321 
Благолаж 625 
Божественото проявление и човекът (не)познаващ добро и зло 79 
Большая энциклопедия психологических тестов 67 
Българите в Югославия-последните версайски заточеници 186 
България - национална и европейска идентичност 138 
България в настъпващата глобална епоха 139 569 883 
България и Европейският съюз 171 
България по пътя на първата световна война 770 
Българска литература 1918-1945 688 
Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот 413 
Българската критика за акритическата проблематика 628 
Българската култура XV - XIX в. 15 744 
Българската специална електроника (1951 - 1989) 467 
Български бизнес страници 2005-2006 268 
Български език 656 
Българско гражданско процесуално право 141 
Българско наследствено право 215 
Българско-английски разговорник за САЩ 705 
Българско-гръцки речник 629 630 
Българско-италиански разговорник 639 
Българското общество 1878 - 1939 746 747 
В ледения мавзолей на Хималаите 692 776 
В сянката на сталинизма 153 
Введение в анализ 362 
Введение в когнитивную лингвистику 666 
Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродуктов 541 
Вечерна молитва 703 
Вик от рая 645 
Висша математика ІІІ. Теория на вероятностите. Математическа статистика 357 
Висше техническо училище Ангел Кънчев - Русе 144 
Власт и етнос на Балканите 147 
Войната 149 
Волоконно-оптические системы связи 460 
Връзки с обществеността и бизнескомуникация 212 563 
Вселена, гравитация, разум 383 
Въведение в издателската система LATEX 2e 818 
Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст 145 
Вятърни електроцентрали 458 
Вятърни паркове 459 
География на туризма 323 
Геополитически речник на света 146 745 
Голямото завещание 633 
Граматика на съвременния български книжовен език 637 
Грамматический словарь 638 
Границите на научния риск 26 
Гунди, голямото завръщане 777 
Гъбите в България 403 
Да говориш на вятъра 193 
Двоични шумозащитни кодове 343 
Дед или разгромът 676 760 
Деловая логистика 295 552 
Делфи] Delphi for .NET 836 837 
Демократическое правовое государство и гражданское общества в странах Центрально-Восточной Европы 151 
Демокрация и популизъм 175 
Демокрацията и глобалният ред 229 
Демокрацията. (Минало, настояще и бъдеще) 270 
Демонът Распутин 762 
Детали машин и основы конструирования 480 
Джава] Java Script 803 
Джава] Java tm сигурност 846 
Дипломация и протокол 166 
Дискретная математика 338 
Дифференциальное исчисление функций многих переменныхн 356 
Дифференциальное исчисление функций одного переменного 351 
Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот 754 
Дриймуивър] Dreamweaver MX 2004 804 
Дърво на обичта 669 
Европа в 12 урока 224 
Европейски програми 155 
Европейският съюз по пътя на изток 137 
Европейско право. Английско-български речник 134 621 
Езикът С 806 
Езикът С++ 807 
Ейч Ти Ем Ел] HTML 808 
Екогорива и хибридни автомобили 506 
Ексел] Excel 2003 809 
Електрически апарати 447 
Електрически машини 451 
Електронни аналогови схеми и устройства 452 
Електрообзавеждане на производствени процеси 455 
ЕмСиЕсИ] MCSE. Microsoft Windows XP Professional 810 811 
Енеади 679 
Енциклопедичен речник 430 830 
Енциклопедичен речник на античната митология и класическата древност 68 
Енциклопедична история на цифрите. Човешкият разум, описан чрез числата и смятането 21 22 352 353 
Енциклопедия география на света 749 
Ес Кю Ел] SQL 812 
Есенно завръщане 618 
Етика 75 
Етика - начала 78 
Ето моята визитка 195 
Железопътна техника 495 
Женският басейн - моделиране с комплексна кинезитерапия 419 
За думата с няколко думи 675 
За началото на човешката история 82 
Закон за защита на конкуренцията 140 
Закони на/за езика 652 
Западноевропейска литература 697 
Застрахователно и осигурително счетоводство 555 
Захари Стоянов 19 653 755 
Защо Европа ще управлява ХХІ век 174 
Златният храм 706 
Идентификация на системи 570 
Избрани произведения 635 
Изпълнителна власт 204 
Източници за финансиране на публични проекти 516 
Икономика 302 
Икономикс 277 278 
Икономическа енциклопедия 279 
Императиви на времето 135 
Инвестиционният вакуум - причини и изход 266 
Инжекционни системи 496 
Инжекционни системи и схеми на свързване на електронния блок 497 498 
Инженерная графика (металлообработка) 424 
Иновации и инвестиции в отбраната 884 
Интегральное исчисление функций одного переменного 350 
Интегральные преобразования и операционное исчисление 346 
Интелектуализирани програмни системи 816 
Интелектуальная собственость: охрана и реализация прав, управление 170 
Интервюта за програмисти 831 
Интернет рекламата 435 
Интернет с Windows XP 817 
Информатика (информационна техника, системи и технологии) 844 
Информационна среда за трансфер на технологии 802 
Информационни системи 827 
Информационни системи. Анализ и проектиране 826 
Информационные технологии и средства дистанционного обучения 866 
Испанско-български разговорник 659 
Исследования и изобретательноство в машиностроении 438 
Историкът 661 
История на Втората световна война 768 
История на държавата и правото. Третата Българска държава 1878-1944 176 
История на педагогиката и българското образование 867 
История на тероризма 159 
История славяноболгарская. 1762 698 769 
История современной психологии 76 
Италианско-български разговорник 683 
Йордан Йовков. Жизнен и творчески път 1880-1937 687 764 
Казуси за обучение в областта на мениджмънта 280 
Как да печелим приятели и да влияем на хората 74 
Как да правим всичко с Photoshop CS 848 
Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на ... 162 
Как да търгуваме на финансовите пазари 300 
Как работи Европейският съюз 163 
Как я пеем тази песен 655 
Капитализмът - антагонист на човечеството 142 
Караманово 751 
Качеството - път към устойчивост. ХVІ та национална научно-практическа конференция с международно участие 545 
Квантова биология 402 
Кинезиолошка антропологиja 421 
Кинезиолошка теория 412 
Класическа механика 388 
Когато часовниците са спрели 665 
Кой кой е в българската икономика 285 758 
Колективният трудов договор в България 161 
Коментар на промените в Търговския закон и в Закона за кооперациите 210 
Комплексни числа. Функция на комплексна променлива 348 
Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики 832 
Компютърни мрежи 819 
Комуникативна дидактика 875 
Конкурентни стратегии в туризма 167 
Конспективни записки по методи на социалната работа 158 
Конституция за Европа [ Конституция, приета от държавните глави и правителствените ръководители] 168 
Консултиране в образованието и професията 272 
Контрафалц 664 
Контрол на пътното движение 508 
Контрольно-измерительные приборы и инструменты 474 
Конфликт : модели, решеня, мениджмент 201 
Концепцията "Електронно правителство" - същност, проблеми и перспективи 189 
Корел] Corel Draw 12 820 
Корел] CorelDRAW 10 798 
Корпоративная культура 283 
Корупцията при данъчното облагане 312 
Крали Марко - героят пазител на границите 662 
Красноречието 632 
Кратко ръководство за работа с Microsoft Access 2000 822 
Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля 347 
Кратък правописен речник на българския книжовен език 663 
Кризата на нашето време 203 
Криптография 580 
Критическа социална теория. Култура, история и предизвикателството на различието 164 
Лаб ВЮ] lab View 423 468 476 
Лабвиц ] LabVIEW для новичков и специалистов 838 
Латерални загадки 90 
Леки автомобили 486 492 493 
Леки автомобили. Запалителни уредби 491 
Леки автомобили. Инжекционни системи за гориво 487 
Линейная алгебра 355 
Линукс] Linux сигурност 847 
Личност и престъпно поведение 209 
Логистика 294 550 
Логистика во внешнеторговой деятельности 289 548 
Логистика и маркетинг. Маркетологистика 326 566 
Логистика и управление цепочками поставок. Как сократит затрати и улучшить обслуживание потребителей 291 549 
Логистика материальных запасов и финансовиых активов 275 543 
Любовна лирика 640 
Мадарският конник 759 
Майкрософт] Microsoft windows XP professional 849 
Майкрософт] Microsoft. NET Framework Сигурност 825 
Малкият индустриален бизнес в глобалната икономика 190 559 
Малък българо-английски речник 691 
Маркетинг от А до Я 286 
Марочник сталей и сплавов 581 
Математическая статистика 360 
Математически анализ в примери и задачи 359 
Математическое моделирование в технике 349 
Математическое моделирование и проектирование технологических процессов обработки металлов давлением 583 
Матлаб] MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании 571 805 
Междинно кацане 626 
Между 643 
Международен бизнес 297 
Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 178 298 361 429 667 869 870 871 
Международни финанси 276 
Международно наказателно право 179 
Международно частно право 181 
Мениджмънт на проекти 306 
Местожителства на любовта 704 
Методы динамического моделирования в управлении экономикой 292 
Методы классической и современной теории автоматического управления 572 
Методы оптимизации 337 
Метрология и измервателна техника 477 481 
Механика материалов и конструкций 385 
Механика на композиционните материали 386 
Механика с MATLAB 391 855 
Мировая политика 1945-2000 281 282 
Моделирование процессов и систем в MATLAB 823 
Модерната мисъл 32 33 
Молекулярна вирусология 401 
Моралът - светлини и сенки 80 
Мрежата за финансова сигурност 305 
Мультимедиа в образовании 188 
Нанотехнология. Простое объяснение очередной гениальной идеи 29 579 843 
Народното четиво през ХVІ - ХVІІІ век 673 
Наръчник за изработване на длъжностни характеристики 293 
Наръчник за консултантска компетентност 273 
Научни и научноприложни приноси от завършени проекти 2000 - 2003 г. 514 
Научно-приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор 558 
Националена класификация на професиите и длъжностите - 2005 (В сила от 1 януари 2006) 301 
Национализмът в нови рамки 136 
Начини за употреба на словото 670 
Неизвестното в българската история 748 
Непреводимото в превода 634 
Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология. На седем езика 406 619 
Новата цивилизация 219 
Новая Российская энциклопедия 23 
Нови идеи в техническия анализ 309 
Нови положения в особената част на наказателния кодекс 182 
Новите млади 187 
Обикновени диференциални уравнения 372 
Образованието и обучението на възрастните 874 
Обучение. Качество. Управление 865 
Обучението по български език като система 646 
Обучението по френски език 695 
Обща медицина 408 409 
Обща теория на счетоводството 271 
Общуването в науката като социологическа категория 89 200 
Операционные системы 799 
Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды 376 382 
Организационна култура 81 
Организационно-экономическая психология 310 
Организация на компютъра 833 
Ориентализмът 88 
Осигурително право 205 
Основи на ораторското изкуство 677 
Основи на счетоводството 560 
Основи на управлението 288 547 
Основни въпроси на политическата икономия 304 
Основы авиационной техники 427 
Основы лингвокультурологии 700 
Основы менеджмента в спорте и туризме. Учебник 311 557 
Основы современных алгоритмов 358 
Основы специальной педагогики и психологии 873 
Основы технологии ремонта газового оборудвания и трубопроводных систем 446 
Основы эксплуатации оборудвания и систем газоснабжения 445 
От дълбочината на сърцето 702 
От фермата до вилицата 515 
Офис] Office 2003 834 
Очевидци и изследвачи 642 750 
Очите на България 660 
Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская". 1762 684 763 
Парти по време на война 658 756 
Пауър] Power Point 2003 835 
Педагогическа и възрастова психология 92 
Песен за нибелунгите 678 
Пета рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (1998-2002) 24 191 432 
Петдесет] 50 години регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен 25 
Петдесет] 50 години регионална библиотека "Сава Доброплодни" Сливен 28 
Пи Ейч Пи] PHP 5 840 
Пи Ейч Пи] PHP 5. Професионално програмиране 17 
Плашило в града 631 
По Дунав 752 
По пути национальной духовности болгар Молдовы 194 
По река Негованка 753 
Подбрани извори за историята на българските земи в древността 761 
Подросток. Трудности взросления 72 
Поезия и медия 636 
Поетика и литературна история 680 
Поетика на Йовковия разказ 648 
Полезност и стойност 303 
Политически партии или съсловни организации? 208 
Политический анализ 221 
Политология 184 
Половин век в служба на Дунавския воден път 494 542 
Полупроводникова техника 473 
Помагало по теория на литературата 681 
Правата на човека в международните отношения 225 
Право на Европейския съюз 196 
Право, законодателство и свобода 227 228 
Право, равенство, справедливост 183 
Практическая психотерапия: внушение, гипноз, медитация 64 407 
Преглед на съдебната система на Съединените американски щати 192 
Прикладная оптоэлектроника 466 
Приложения на математиката в икономиката 364 
Приложна математика 340 
Примерни външнотърговски договори 197 
Примерни търговски договори уредени с част трета на търговския закон 198 
Принципи на мърчандайзинга в глобален план 319 
Проблеми на изграждането на текста 649 
Проблеми на конституцията и на конституционното правосъдие 206 
Проблеми от историята на българския книжовен език 682 
Проверка на каруците 647 
Програмиране и Web дизайн с PHP5, Apache, MySQL 841 842 
Програмиране и използване на изчислителни системи. Алгоритми 814 
Програмиране на Visual basic за autocad 801 
Проектирование предприятий автомобильного транспорта 501 561 
Проектирование технологических процессов сборки машин 434 
Производствен мениджмънт 551 553 
Психиатричен енциклопедичен справочник 416 
Психологическа диагностика на отклоненията в развитието и поведението на детето и юношата 73 
Психологическая типология 84 
Психологически измервания 91 
Психология сиротства 83 
Психометрични тестове 85 86 
Психосоматика, отношения и здоровье 218 
Публична администрация 172 
Публично търговско право 315 
Пъблик рилейшнз (связи с общественностью) 231 
Радиоекология - радиация, екология, човек, България 375 450 
Радиоформатът в САЩ 465 775 
Разпадането на Близкия изток 1956-2004 169 
Ракеты и люди 436 
Регулировочные данные для автомобилей с бензиновыми двигателями 2004 502 
Регулировочные данные для автомобилей с дизельными двигателями 2004 503 
Ред] Red hat Fedora 4 Linux 853 
Режущий инструмент 439 
Реформа в юридическото образование 877 
Речник на старобългарски думи в днешните български говори 671 
Речник-минимум по общонаучна лексика 30 686 
Решение проблемы иноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживат его рост 290 
Робастни системи 573 
Русенски университет 154 
Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите 437 
Ръководство за лабораторни упражнения по системи електрозадвижвания 453 
Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника 454 
Ръководство за лабораторни упражнения по техническо обслужване на машините 517 
Ръководство за упражнения по информационни технологии в съобщенията 470 839 
Ръководство за упражнения по моделиране и оптимизация на транспортните процеси 505 
Ръководство за упражнения по програмиране и използване на компютрите 370 371 845 
Ръководство по метрология и измервателна техника 475 
Ряды 344 
Сава Доброплодни 27 
САПР в автомобиле - и тракторостроении 490 
Сбалансированная система показателей: Шаг за шагом 307 556 
Сборник задачи по висша математика 365 366 367 368 369 
Сборник от игри за началния курс 415 
Сборник текстове и документи на английски език по международно и търговско право 650 
Световната литература 616 
Светът през ХХ век 230 
Свинщини 641 
Седемнадесет примерни договора относно търговското представителство по търговския закон 156 
Село Кацелово 743 
Семейството за езиковата култура на учениците от I - IV клас 657 
Семиотика и комуникации 202 
Сила и живот 70 
Силата на парите 264 
Система на националните сметки 267 
Системы автоматизированного управления электроприводами 456 
Словарь лингвистических терминов 620 
Случайные процессы 345 
Сортове лози българска селекция 510 
Социални умения и педагогическа практика 864 
Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузких сел Южной Бесарабии (1857 - 1918) : [Моногр.] 308 
Специфични средства за вербална и невербална комуникация 872 
Спомени за Петър Увалиев 31 
Спомените на джебчията 689 
Спорове по закона за изобретенията и рационализациите и правилника за приложението му 160 
Спорт без травми 410 
Спортивная медицина 414 
Спортни травми 411 
Справочник за кандидат-студенти 2005/2006 878 
Справочник за магистърска степен 2005/2006 г. 879 
Справочник на кандидат-студента '06 в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2006 г. 880 
Справочник по конструкционным материалам 584 
Справочник по отопление, климатизация и охлаждане 443 
Сравнительная грамматика славянских языков 623 
Стандартизиция. Сертификация. Интелектуални продукти 16 
Стих и поезия 668 
Сто двадесет и пет] 125 години Търновска конституция - приемственост и правно развитие 211 
Сто осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни 765 
Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украйны 332 766 
Стратегии за търгуване на финансовите пазари 299 
Стратегически комуникационен мениджмънт 177 
Стратегически маркетинг за нестопанските организации 287 
Стратегическо управление и стратегическо планиране 269 
Строго секретно 152 
Строежът на държавата 226 
Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език 654 
Структури от данни и програмиране 577 815 
Схемотехника аналоговых и цифровых устройств 472 
Счетоводство 546 
Съдебна практика 213 214 
Съединени европейски щати 199 317 
Съпротивление на материалите 387 
Сърфирайте по вълните на финансовите пазари 148 
Съчинения 65 66 
Съчинения в пет тома 685 
Тhe kindness of children 9 
Тае Бо. Здраве и спорт 417 
Там гдето... 690 
Творческое наследие Григория Цамблака 622 
Телекомуникации (Общ курс) 471 
Теоретична електротехника 448 
Теории информационного общества 223 
Теория алгоритмов 373 
Теория и методика на професионалното ориентиране 143 
Теория и методика на физическото възпитание 876 
Теория колебаний неконсервативных систем (с примерами на компакт-диске) 384 
Теория на държавата и правото 216 
Теория политики 185 
Теория през границите 217 
Теория функций комплексного переменного 363 
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей 489 
Товарни автомобили КАМАЗ 500 
Токозахранващи устройства 442 449 
Транзисторы и их зарубежные аналоги 433 
Транспортната система на България в началото на 21 век 507 
Транспортные системы городов и регионов 320 562 
Триботехника (конструирование, изготовление и эксплуатация машин) 425 
Трудови договори и граждански договори за личен труд 220 
Турско-български речник ; Българско-турски речник 644 
Тълковен речник по GSM комуникации 469 578 
Търговска, банкова и застрахователна несъстоятелност 316 
Търговско право 157 222 
Търговското предприятие 173 
Уиндоус] Windows XP в лесни стъпки 821 
Уиндоус] Windows XP хакове 576 800 
Уиндоус] Windows XP. Отстраняване на проблеми 850 
Управление на икономиката 284 
Управление на операциите 539 
Управление на персонала на търговската фирма 263 
Управление на транспортни системи 488 
Управленски счетоводен анализ 564 
Управленческий учет 565 
Управленческий учет накладных расходов 322 
Учебна програма по педагогика 868 
Учителя 93 
Уърд] Word 2003 851 
Физика композиционных материалов 389 390 585 586 
Физиологични и кинезиологични основи на кинезитерапиятя 420 
Физическая механика реальньх материалов 582 
Физическая оптика 380 
Физические основы математического моделирования 339 381 
Филмови трохи 778 
Филологический анализ текста 674 
Финансы 324 
Флаш] Flash 4. Анимация в WEB 829 
Фондация APETE 767 
Фотоволтаични електрогенератори 431 
Фотошоп] Photoshop CS 852 
Фразеологичен синонимен речник на българския език 672 
Франчайзингът в бизнеса и правото 180 
Функции на идеологията 150 
Хакове за мрежова сигурност 824 
Хиляда и един] 1001 въпроса и отговора по пчеларство 512 
Христоматия по историческа граматика на българския език 699 
Хуманизъм. Общуване. Възпитание 18 
Цветовой тест Люшера 77 
Целулитът - характеристика и комплексно лечение 418 
Циклични кодове 342 
Цифрова телевизия 428 
Цифрова фотография 854 
Числени методи 341 
Чистота и опасност 69 
Шаблони за дизайн 856 
Шестдесет] 60 усмивки made in RU 651 
Экономическая оценка инвестиций 318 
Экономические основы управления предприятием в условиях неопределенности (на примере авторемонтных предприятий Республики Беларусь) 314 
Эксплуатация электрооборудования 511 
Электрификация и автоматизация сельскохозайственного производства 509 
Электрооборудвание автомобилей 485 
Японская экономическая модель 313 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Cisco - практическо ръководство - тестове 784 787 790 793 
GSM комуникации - речник 469 578 
Windows XP Professional - инсталиране - поддръжка - ръководство 810 811 
Авиация 427 
Австрийска литература 658 756 
Автоматика - системи за управление 572 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 571 805 832 
Автоматично управление - принципи и теория 570 573 
Автоматично управление - системи 567 568 
Автомобилен транспорт - експлоатация 489 
Автомобили - електрообзавеждане 485 
Автомобили - конференции 482 483 484 
Автомобили - леки 493 506 
Автомобили - теория - справочник 502 503 
Автомобили - управление 487 
Автомобили.Автомобилостроене 490 499 
Автомобилна техника - учебник 504 
Административно право 172 
Азиатски видове спортна борба. Ръкопашен бой 417 
Алгебра - специални раздели 355 
Алгоритми 373 814 
Америка - робство - спомени 241 249 328 715 720 
Американска култура - предсказания 35 
Американска литература 613 661 
Американска литература - биографии 602 726 
Анализ - математичен 333 
Аналитичен метод - общо езикознание и филология - социолингвистика 589 
Аналогови системи, машини и устройства 452 
Английска литература 591 600 608 612 734 
Английска литература - сонети - критика 614 
Английска литература - Съединени Американски щати - краезнание 603 727 
Английски език 650 
Английски език - материали за състезания и конкурси - тестове 604 
Английски език - речници 610 
Андрагогика 874 
Антени 464 
Антропология 393 395 421 
Апокалипсис 35 63 
Асинхронни електрически машини - ремонт 451 
Астрология - история 3 
Астрономия - теортична 379 
Атомни суровини - общи въпроси 375 450 
Аудиовизия(в аспект масови комуникации) 435 
Бази данни 840 
Бази данни - ръководство 841 842 
Бази от данни 577 804 812 815 816 853 
Банки - банково дело - България 305 
Банки - банково дело - учебник 274 
Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 425 
Библиографии 11 14 19 27 28 265 653 739 755 
Библиотеки, ползване 25 
Бизнес 268 
Бизнес план на фирми 539 
Биобиблиография 13 741 
Биографии 31 38 54 57 171 241 249 285 328 595 602 608 658 687 715 716 720 725 726 728 730 731 734 754 756 758 762 764 773 
Биографии - специални 11 265 739 
Биография 93 
Биология 402 
Болести според телесната конструкция - състояние на здравето - предразположение - резистентност 418 419 
Борса (фин.) 262 
Ботаника 403 
Буржоазия социология 98 
България - конституция 206 
България - наказателно право 182 
България - педагогика - учебник 867 
България през Втората световна война 676 760 
България през периода на капитализма (1878-1944) 746 747 
България през периода на късния феодализъм.Османско владичество 15 744 
България през Първата световна война (1914-1918) 770 
Българска литература 611 625 628 642 651 662 665 669 694 698 750 769 
Българска литература - есета 690 
Българска литература - исторически романи 676 760 
Българска литература - поезия 618 631 702 
Българска литература - разкази 692 776 
Българска литература - романи 626 645 647 660 661 664 
Българска литература - художествена 655 685 689 704 
Българска поезия 640 
Български език 639 652 682 
Български език - граматика 637 656 
Български език - правопис 646 663 
Български език - речници, разговорници 644 663 672 
Български език. Исторически период от развитието на езика 624 699 
Вентилация в сгради 541 
Видове производство 190 559 
Видове системи и направления 79 82 
Видове стомани според техните свойства 581 
Византия - история, култура 709 
Висше образование - дистанционно обучение 866 
Висше образование - кандидатстване 334 859 862 878 
Висше образование - образователна политика 857 858 860 
Висше образование - Съединени Американски щати 858 
Висши институти 877 
Висши учебни заведения 144 
Влияние на наследствеността - материали за преподаване и изучаване с практическа насоченост 62 
Военна политика.Политика за отбрана на страната 109 139 569 883 884 
Военно дело 149 
Война - социални и психологически последици 51 
Връзки с обществеността 212 563 
Втора световна война - военна история 1939-1945 722 881 
Втора световна война - история - 1939-1945 724 768 882 
Възпитание и образование 143 
Възпитание на лица в особени социални условия 83 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система.Дефектология. 872 
Възрастова психология 92 
Външна търговия - логистика - учебник 289 548 
Вътрешна политика 187 
Вътрешно корабоплаване - речно корабоплаване - исторически извори - река Дунав 494 542 
Газови двигатели - автомобилни 492 
Газови инсталации - в сгради 445 
Газови инсталации - монтаж 445 
Генератори - фотоволтаични 431 
Генетика 397 
География 592 713 749 752 
Географски изследвания - учебник 757 
Геоинформационни системи - изследвания 757 
Геометрия 354 
Геополитика - речник 146 745 
Говори - съвременни - източници 671 
Горива газообразни 506 
Градове - САЩ - история 99 
Градска територия - развитие 99 
Гражданско общество 118 
Гражданско право 617 
Гражданско право - учебник 141 
Данъци .Такси.Налози 312 
Двигатели - дизелови - автомобилни 493 
Двигатели - рогорни - баласиране 422 426 478 479 
Двигатели с вътрешно горене 496 497 498 
Двигатели с вътрешно горене - конференции 482 483 484 
Двуезични речници 629 630 696 
Демокрация 183 
Демокрация - буржоазна 102 244 270 
Демокрация - история 229 
Демокрация - парламентарна 270 
Дидактика 868 
Дидактика - общи въпроси 875 
Дизелови двигатели 493 
Дипломация 152 
Дистанционно обучение - учебник 866 
Диференциални функционални уравнения 351 356 372 
Диференциално смятане 365 
Договори 104 
Договори - образци 197 
Договорно право - франчайзинг 180 
Държава - право 216 
Държава - управление 229 
Държава.Народ.Нация.Държавна територия.Държавна власт.Структура на държавите 169 226 
Държавна власт 102 244 
Държавна власт - oсновни права на човека - Съединени Американски щати 124 
Държавни дългове 250 251 530 
Еволюционно учение - дарвинизъм - видообразуване - примати 394 395 396 399 400 
Европейски съюз 24 155 168 191 224 432 
Европейски съюз - изграждане - разширяване 137 
Европейски съюз - право 196 
Езикова култура 670 
Езиково обучение 657 
Езикознание и филология 667 869 
Езикознание, общо 101 594 638 666 675 
Езикознание, специално 649 
Езици за програмиране 803 812 
Експлоатация на автомобила 501 561 
Електрически машини 451 456 
Електрически сигнали - предаване 460 
Електрически централи с други енергийни източници 458 459 
Електрическо задвижване 453 
Електроизмерителна техника 461 574 783 
Електроника - полупроводникова 473 
Електроника - компютърни техники с практическо приложение - учебник 423 
Електроника - полупроводникова - молекулярна 462 
Електроника.Фотоелектроника.Електронни лампи и тръби.Рентгенова техника 463 
Електронно обучение 792 861 
Електронноизчислителни машини 577 815 
Електронноизчислителни машини - аналогови 452 
Електрообзавеждане 455 
Електрооборудване - обслуоване, ремонт 511 
Електротехника 448 454 
Елементарна аритметика - елементарна алгебра - учебник-сборник 348 
Енергетика - слънчева 444 457 693 
Енергетика, общи въпроси 139 569 883 
Енергия - източници 444 457 693 
Енергия - топлинна 4 377 440 
Енергия - топлинна - закони 4 377 440 
Енциклопедии 23 
Епистоларна литература 595 716 
Ергономия 81 
Етика. Учение за морала 55 58 75 78 80 
Етнология.Етнография.Нрави.Обичаи.Бит.Фолклористика. 1 100 332 766 
Железопътен транспорт 488 495 
Железопътен транспорт - конференции 482 483 484 
Женско движение.Женски въпрос.Обществено положение на жената.Равноправие на жената 103 116 129 132 217 
Животни - опазване 374 
Занимания в предучилищна възраст - педагогическа психология 121 
Западно-европейска литература - критика 697 
Запаметяване - методика 49 
Защита на информация 139 569 883 
Защита на информация - компютърни мрежи 824 
Звезди и звездни системи.Вселена 383 
Здравеопазване 404 781 
Здравеопазване -обществен живот - народен бит 747 
Издания на конгреси, конференции, събрания и др. 335 463 
Изкуствен интелект 29 461 574 579 783 843 
Измерителна техника 477 481 
Измерителни апарати - съхранение - учебник 468 476 
Измерителни прибори 474 
Изпълнителна власт - администрация 204 
Изпълнителна власт - характеристика, принципи 204 
Изследване на операциите 345 
Изследване на операциите - методи за оптимизация 337 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 188 
Изчислителни ситеми 576 800 825 846 
Икономика 260 279 285 292 298 302 758 870 
Икономика - математическо моделиране 349 
Икономическа политика - география - туризмът от стопанско гледище - учебник 323 
Икономически съюзи 199 317 
Икономическо поведение 310 
Икономическо положение - икономическа политика - Молдова 308 
Инвестиции 266 
Индуктивни умозаключения. Индукция 59 
Индустриални отношения 233 
Интегрално смятане 346 347 350 366 368 
Информационни системи 430 791 830 
Информационни системи - учебник 826 827 
Информационни технологиии - конференция 792 861 
Ислямски фундаментализъм 88 
Испански език 659 
Историческа наука - протестантски църкви и секти - САЩ 710 
Исторически извори - спомени - мемоари 154 
История 767 
История - биографични материали 754 
История на България 19 642 653 684 698 748 750 755 761 763 769 
История на България - енциклопедия 740 
История на еврейския народ 60 733 
История на Европа 40 718 
История на Молдова 742 
История на Русия 762 
История на САЩ 707 708 723 729 
История на САЩ - литературни източници - биографии 712 714 725 
История на САЩ - двадесети век от н.е. - биографски материали - Кенеди 735 
История на социологическите учения 150 
История на Украйна 332 766 
Италиански език 639 
Капиталовложения.Образуване на капитала.Инвестиции 242 243 258 309 318 
Картография - учебник 757 
Кинематография 774 
Киноизкуство - кинофилми - кинотеатри -прожекция на филми 778 
Китай 114 329 
Китай - история 717 738 
Китай - митове 114 329 
Китай - нрави, обичаи 114 329 
Класическа гръцка литература 679 
Компютри 792 861 
Компютърна архитектура - бази данни - взаимодействие човек-компютър 802 
Компютърна техника с практическо приложение 391 522 571 779 788 791 805 855 
Компютърна техника с практическо приложение - учебник 818 826 827 
Компютърни комуникации 177 
Компютърни мрежи 575 795 
Компютърни мрежи - ръководство 819 841 842 
Компютърни мрежи - ръководство - тестове 784 787 790 793 
Компютърни науки и технологии 782 
Компютърни науки и технологии - организация на персонала - наръчник 789 831 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 808 
Компютърни техники с практическо приложение. Компютърна математика 468 476 796 823 
Компютърни технологии 404 430 781 830 
Комуникации - история 193 
Комуникации - стратегии 195 
Конституции 211 
Контрол на качеството 545 
Контролно-измервателни уреди 474 
Конференции 792 861 
Коперник - теория 379 
Корея - история 721 
Корпорации 237 253 283 534 
Корупция 312 
Космология.Философия на природата 383 
Космополитизъм - хуманитаризъм 18 
Краезнание 743 751 
Кризи - управление - учебник 544 
Кръвнородствени групил. Семейство 218 
Култура 5 43 110 
Култура, социология 1 7 10 100 112 117 130 
Латиска Америка - международни отношения 732 
Леки автомобили 486 491 
Лексикология - лекции 599 
Лечение с активни или пасивни движения.Рехабилитация 419 420 
Лингвистика 638 666 
Лингвистика - речник 620 
Линейни системи 568 573 
Литературна критика 19 34 587 588 596 606 613 616 636 648 653 680 684 687 688 701 755 763 764 
Литературознание 607 
Логистика - складова - управление 291 294 295 326 549 550 552 566 
Логистика - складова - управление - учебник 289 548 
Логическо програмиране - софтуер - учебник 358 370 845 
Логическо програмиране.Алгоритми за програмиране 371 
Лозарство - подобряване на растенията - приложна генетика - селекция 510 
Любов към хората - хуманност - състрадание - съжаление - вяра 18 
Макроикономика 277 278 
Малцинства - развитие 147 
Математика 178 334 361 429 859 871 
Математика - учебник 336 
Математичен анализ 335 340 341 359 362 368 369 
Математическа кибернетика - учебник 338 
Математическа статистика 340 
Математическа теория на механиката 388 
Математическа физика - учебник 339 381 
Математически анализ - диференциални функционални уравнения - ръководство 367 
Математически анализ - учебник 344 
Математически методи, приложение в икономич. науки 364 
Математическо моделиране - физически основи - учебник 339 381 
Математическо програмиране 342 343 
Материално-техническо снабдяване 275 291 295 326 543 549 552 566 
Материално-технческо снабдяване - методи на управление 294 550 
Материалознание 389 390 582 585 586 
Машинни елементи 477 480 481 
Машинни елементи - механизми - предавки - проектиране 475 
Машинно чертане - учебник 424 
Машиностроене - изобретения - практикум 438 
Медицина 408 409 
Медицина - рехабилитация 412 
Медицина - речници 406 619 
Международна политика - дипломация 166 
Международна търговия 257 536 
Международни банки - инвестиционни банки - световна банка 237 
Международни блокове и конфликти 128 
Международни икономически отношения 281 282 
Международни научни организации 12 
Международни организации - политически 199 317 
Международни политически отношения 109 127 169 
Международни политически отношения - Европа 174 
Международни политически отношения - САЩ - Латинска Америка 131 
Международни политически отношения - България - Гърция 171 
Международни политически отношения - мирно съвместно съществуване - духът на 60-те 108 
Международни финанси 148 232 240 258 518 
Международни финанси - счетоводство 252 532 
Международни финансови отношения - учебник 276 
Международно право 166 
Международно частно право 181 
Мениджмънт 259 280 311 553 557 
Мениджмънт - информационни системи 522 531 779 
Методи на управление - форми на предприятията - учебник 306 
Методи на управление.Мениджмънт 288 547 551 558 
Методика 695 
Методика на физическото възпитание 876 
Метрика.Прозодия.Теория на стехосложението 668 
Метрология.Измерителни апарати 475 
Механика 386 388 391 855 
Механика - небесна - теория 379 
Механика на материали и конструкции - учебник 385 
Микрокомпютри 461 574 783 
Министерство на земеделието и горите 514 
Мляко, месо и други продукти от животновъдството 515 
Молекулярна вирусология 401 
Морал 48 
Морфология.Мерология (по Мартин).Антропологични особености на органите на разчлененото тяло 396 
Музика 730 773 
Музика - теория 771 
Нанотехнологии - идеи - разпространяване 29 579 843 
Народна медицина. Лечение с домашни средства 413 
Нарушаване (разрушаване) на околната среда.Екология 375 450 
Наука - терминология 30 686 
Наукознание 26 
Научни изследвания, организация 24 191 432 
Научни теории 379 
Научни теории, хипотези - религия и наука - култ - религиозни обичаи 8 
Национални движения.Национален въпрос.Национални малцинства 136 147 186 194 
Национално богатство.Съвкупен обществен продукт 267 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 27 765 
Недохранване - прехранване 418 
Некатолически християнски църкви.Протестантска църква - Aмерика XVII в. 41 
Немска литература 598 
Немска литература - средновековна 678 
Немски език - граматика 590 
Немски език - обучение 593 601 
Немски език - речници 605 
Нравствено възпитание 18 
Обество - развитие ХХ век 230 
Облигационно право 105 
Обработка на данни, машини и устройства 580 
Обработка на материалите без снемане на стружки 437 
Обработка на материалите със снемане на стружки 437 
Обработка на металите чрез рязане 439 
Образование 272 273 874 
Образование - висше 178 298 361 429 667 864 869 870 871 880 
Образование - история - Съединени Американски щати 863 
Образование - хуманитарно - примери 860 
Образователна политика 863 865 
Обща екология - обща генетика 398 
Обща типология на обществата 151 
Обществено развитие - философски проблеми 223 
Обществено управление 145 
Обществено управление - изчислителни системи 189 255 
Общество - степен на развитие 153 
Общество.Социална структура 5 43 95 110 142 219 227 228 
Общи организационни въпроси 320 562 
Околна среда 376 382 
Околна среда - опазване 374 
Околна среда - политика на опазване 233 
Операционна система - Linux 847 
Операционни системи - сигурност 847 
Опорно-двигателен апарат.Глас.Кожа 421 
Оправдаване на войните.Основателност на войните - ислям, мохамеданство - религиозна политика 111 
Оптоелектроника 376 382 466 
Ораторско изкуство 632 677 
Организационно поведение 253 534 
Организация и експлоатация на транспорта и пощите 505 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред.Трудова дисциплина 283 
Организация на производството 519 
Организация на селскостопанското производство 513 
Освобождение на България.Руско-турска война(1878-1944) 742 
Отношението към проблема за бога - социално разслоение - средни векове (375-1492) 45 
Отоплителна техника 443 
Отчетност - финансова 322 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 126 167 256 286 287 309 
Пазарна икономика 223 
Памет - усвояване 49 
Паметници на културата 759 
Пари.Банково дело.Борса 264 
Пари.Валута 148 
Парламенти 120 
Патентно право 160 170 
Патология.Клинична медицина 410 411 
Педагогика - история 867 
Педагогика - учебник 873 
Педагогическа психология 92 
Педагогическа социология 865 
Персонал - управление 263 
Печалба.Норма на печалбата.Възвръщаемост на капиталните вложения.Принадена стойност 303 
Пешеходен туризъм - туристически походи 753 
Писменост. Системи на писмо. Знаци и символи.Кодове.Графическо представяне на мисълта 202 
Планиране (икон.) 565 
Планове за производствено -стопанска дейност на предприятията 535 
Поезия 643 669 
Поезия - епическа 678 
Покупки - стратегии - мърчандайзинг 319 
Пол - идентификация 115 405 
Полимеризация, синтетични продукти 389 390 585 586 
Политика 227 228 
Политика - световна - история 230 
Политическа икономия 304 
Политическа теория 125 221 
Политическа теория - учебник 184 185 
Политически и национални младежки движения - България 187 
Политически партии и движения 208 
Политическо влияние и натиск върху други държави 159 
Политическо разширяване - интеграция 163 168 
Политология - учебник 185 
Полупроводникова електроника 472 
Полупроводникови (кристални) диоди 433 
Помощни филологически дисциплини - социолингвистика 700 
Потребителско поведение - изследване 126 256 
Права на човека 225 
Правителство - електронно - конференция 255 
Право 97 151 178 210 216 227 228 361 429 871 
Право - договори 180 
Право - договори - външнотърговски договори 197 
Право - история 176 
Право - конституционно 206 
Право - международно 179 
Право - наказателно право 182 209 
Право - наследствено право - учебник 215 
Право - осигурително 205 
Право - трудово право - образци 220 
Право - търговско 261 
Право - търговско право - образци 156 162 198 
Право на Европейския съюз 134 163 621 
Празници - семейни - САЩ 53 123 331 
Предаване на електрически сигнали - икономическа гледна точка - радиолокация 467 
Предметно подреждане на думите. Тезауруси 696 
Предприятия - управление 239 290 523 
Преобразуване на електрическа енергия 447 449 
Приложни програми 567 
Програмиране 814 823 
Програмиране - PHP 17 
Програмиране за електронно изчислителни машини 816 
Програмно управление на електронно-изчислителните машини - хардуер 813 
Продажби - стратегии - мърчандайзинг 319 
Проектиране на машини 434 
Производствени отношения 245 526 
Прокатно производство - заготовки - щамповка 583 
Промишлени предприятия - управление - учебник 544 
Промишленост - организация - учебник 289 548 
Професии - класификатор 301 
Професионална квалификация 272 273 293 
Профисионално ориентиране.Избор на професия 143 
Психиатрия 416 
Психоанализа 38 39 48 
Психология 5 43 67 73 76 110 
Психология - индивидуална 38 74 84 89 200 
Психология - на пола 61 
Психология - особени духовни състояния и процеси 64 77 407 
Психология на детската възраст - педагогическа психология - Съединени Американски щати (САЩ) 9 83 
Психология на пола 218 
Психология на расата.Народопсихология 138 
Психология на юношите 72 
Психотерапия 64 407 
Психотехника 73 
Психофизиология 73 
Публицистика 635 
Пчеларство 512 
Пътно движение 508 
Работни процеси и методи на работа в промишлените предприятия 551 
Радиовълни - разпространение 464 
Радиопредавания - справочник 465 775 
Разговорници 683 705 
Разкази 611 
Размяна на акции - паричен пазар - спестовни каси - спестовни влогове 300 
Ракетна техника 436 
Расизъм и борба с него 119 
Растения - опазване 374 
Рационализация на педагогическия процес 188 
Рационализъм.Интелектуализъм.Универсализъм 44 59 
Ревизия 322 
Реклама 212 554 563 
Религия 52 60 69 330 733 
Религия - вярвания 35 63 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 93 
Ренесанс - астлогия 3 
Речници - двуезични 627 644 691 
Речници - илюстровани 6 
Речници - синонимни 672 
Речници - терминологични 134 592 615 621 713 737 
Речници - терминологични - многоезични 30 406 619 686 
Римо-католическа църква - организация и управление - Ватикана 56 
Римска империя - история 709 711 736 
Роби - борба срещу робството 241 249 328 715 720 
Робство - история САЩ - 18 век - история Русия 113 
Род - произход - развитие 217 
Ромска литература 611 
Роторни двигатели 422 426 478 479 
Русия - външнотърговска дейност - учебник 289 548 
Русия - история 719 
Ръководства 437 517 872 
САЩ - военна история - световна война 722 881 
САЩ - външна политика 131 732 
САЩ - Латинска Америка - политика на изселване 131 732 
САЩ - радиопредавания - справочник 465 775 
САЩ - федеративно управление 102 244 
Свободна пазарна конкуренция - работни процеси в промишлеността 540 
Секс - психологичен аспект 115 405 
Секс - социален аспект 115 405 
Селско стопанство 514 
Селскостопанска енергетика 509 511 
Селскостопански машини и инструменти - поддържане - обслужване - текущ ремонт 517 
Селското стопанство като стопански отрасъл.Икономика на селското стопанство 167 325 513 516 
Семейна среда - развитие 96 234 
Семейно право - САЩ - история 42 107 327 
Семейство 96 234 
Семейство - съпружески отношения - САЩ - история 42 53 107 123 327 331 
Системи за автоматично управление 838 
Славянски езици - граматика - учебник 623 
Смазване.Смазки 425 
Софтуер 370 571 576 799 800 803 804 805 806 807 809 825 834 835 836 837 838 845 846 851 852 853 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 822 829 856 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - чертане 798 820 828 
Софтуер - учебник 796 797 818 821 844 
Софтуерни продукти 823 848 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 528 529 538 785 786 794 833 
Софтуерни продукти - практическо приложение - чертане 801 
Софтуерни продукти - ръководство 524 780 810 811 817 850 
Софтуерни продукти с практическо значение 832 
Социалистическо общество 135 
Социална политика 122 127 183 
Социални грижи 158 
Социални групи - некръвнородствени - идентичност 138 
Социални процеси 139 569 883 
Социално поведение 89 200 
Социография - Япония - индустриално общество 233 
Социолингвистика - познание - именуване на предмети и обекти 46 
Социология - общуване 101 594 
Социология - теории 164 
Социология на комуникацията.Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 177 202 231 
Социология на културата и на цивилизацията 1 7 10 59 100 112 130 203 
Соционален конфликт.Социално действие 201 
Специална терминология 277 278 554 617 
Спомагателно технологично оборудване - учебник 541 
Спорт 692 776 777 
Спорт - управление, мениджмънт 311 557 
Спорт.Спортни игри.Физическа култура 410 411 
Спортна медицина 412 414 
Справочник 433 
Стандарти - авторско право - учебник 16 
Старобългарска литература 673 
Старобългарска литература - критика 622 
Старобългарски език - речник 671 
Старобългарски език - синтаксис 654 
Старогръцка и староримска религия. Класическа митология 68 
Статистика 357 
Статистика - математическа теория - учебник 360 
Степени на управление - административни органи - България 165 516 
Стойност 303 
Стопанска дейност 259 
Стопански организации - финанси 275 543 
Стопанско законодателство 140 
Стопанско планиране 307 556 
Стопанско развитие - управление 313 
Стопанско управление 307 556 
Стопанство - методи и средства за управление 290 
Стопанство - транспорт 320 562 
Студена война 152 
Счетоводство 236 246 250 251 252 257 271 520 521 525 527 530 532 536 537 546 560 564 
Счетоводство - застрахователно дело - учебник 555 
Счетоводство - стандарти - международни 232 518 533 
Събрани съчинения от един автор на различни теми 635 
Съвет на Европа 224 
Съвременни форми на власт и управление - капиталистическото общество като социална система 106 
Съдебна власт 192 
Съдебна власт.Съдебни органи - гражданско право - САЩ 94 
Съдопроизводство - гражданско 207 
Съединени Американски щати - образователна политика 857 860 
Съобщителна техника - компютърни техники с практическо приложение - компютърни комуникации 470 839 
Съпротивление на материалите 387 389 390 585 586 
Състояние на металите и сплавите от гледна точка на тяхната обработка 584 
Сътворяване на света.Еволюция 79 
Текст - анализ 674 
Телекомуникации 469 471 578 
Теория и техника - софтуер - компютърни техники с практическо приложение 854 
Теория и техника на превода 634 
Теория на графите 338 
Теория на литературата 597 681 
Тестове - изследване - психологически експеримент 85 86 87 90 91 
Техника 178 361 429 871 
Технико-икономически анализ на производството 201 314 539 
Технически прогрес 24 191 432 
Товарни автомобили 500 
Токозахранващи устройства 442 
Топлинно излъчване - теория 4 377 440 
Топлоенергетика - природни източници - учебник 441 
Топографска анатомия.Общо описание на тялото.Области на тялото 419 
Трактори 490 499 
Транспортиране и съхраняване на течности и газове - ремонт - учебник 446 
Транспортни маршрути - линии 507 
Транспортът като стопански отрасъл 488 
Трептения - електромагнитни 384 
Труд - организация 245 526 
Трудов договор - трудово законодателство 161 
Трудово право 214 
Туризмът от стопанско гледище.Политика по отношение на туризма 296 
Турски език - речник 644 
Търговия - пазар 248 
Търговия - техника 275 543 
Търговия.Международни икономически отношения.Световно стопанство 297 
Търговски дружества - форми на предприятията - правна гледна точка 173 190 254 559 
Търговски фирми - персонал - управление 263 
Търговско право 156 157 213 222 235 315 
Търговско право - търговско дело - финансово право - България 316 
Улично и пътно движение 488 
Университети 154 
Университети - магистърски програми 879 
Управление 553 
Управление - стратегии - модели 528 529 538 785 786 794 
Управление на народното стопанство 292 
Управление на образованието - корупция 133 
Управление на предприятията 524 780 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство.Мениджмънт 284 
Управление на стопанството.Стопанско ръководство.Методи на управление.Бизнес 269 314 321 
Управление на транспорта 501 561 
Учебник 297 445 485 799 
Учебник за ВУЗ 267 324 345 347 349 350 354 355 356 362 414 427 447 700 
Учебник по испански език - туризмът от стопанско гледище 609 
Физика - история - САЩ 378 
Физическа география 615 737 
Физическа култура 415 417 
Физическа оптика - учебник 380 
Физкултурна дейност - планиране 876 
Философия 57 65 66 731 
Философия - аксиология 20 71 
Философия на духа. Метафизика на духовния живот 37 
Философски направления 44 70 93 
Философски системи и направления 54 728 
Финанси на стопанските организации 236 246 247 525 527 
Финанси. Митническо дело.Банково дело.Пари 324 
Финансов мениджмънт 239 523 
Финансови пазари 299 
Фолклор (в тесен смисъл) 52 330 
Фондации 767 
Форми на предприятията - стопанско планиране - финанси на стопанските организации 269 321 
Форми на управление - демокрация 175 
Фотомеханични процеси 832 
Френска литература 607 633 641 
Френска литература - поезия 703 
Френски език 695 
Функции - теории - учебник 344 363 
Футурология 219 
Харвард - университет 858 
Хардуер 817 849 
Химия, неорганична 392 
Хомо сапиенс 400 
Хомосексуалност - Гърция - история 36 772 
Хомосексуалност в изкуството 36 772 
Хранене - индустрия - пазар 238 
Хранително-вкусова пломишленост - консервиране 515 
Християнска религия 34 40 47 50 587 718 
Художествен текст - интерпретация - учебник 674 
Цветна телевизия - машини и устройства за обработка на данни - учебник 428 
Ценни книжа 262 
Ценностна система - доктрина 20 71 
Цивилизация.Култура.Прогрес 15 31 32 33 710 744 
Цивилизация.Култура.Прогрес - Америка - лекции 2 
Цифри - енциклопедия 21 22 352 353 
Цифрови системи - машини и устройства 575 795 799 
Юридическо образование 877 
Япония - конкурентноспособност 313 
Япония - потребление 126 256 
Японска литература 612 706 
Ястия - национални 238 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

@RISK 528 529 538 785 786 794 
Access 822 
Adobe Photoshop 797 
AutoCad чертожни обекти 801 
cad продекти 482 483 484 
CISCO 784 787 790 793 
Cisco Sistem 784 787 790 793 
Corel Draw 12 820 
Coreldraw 10 798 
Delphi 836 837 
Dreamweaver MX 804 
DVD 853 
DVD - устройства 428 
Excel 505 809 
Fedora 853 
GMAT 334 859 862 
GSM aпарати 469 578 
HTML 808 
Java 846 
JavaScript 803 
Latex 2e 818 
Layout 804 
Linux 824 847 853 
Matlab 391 568 571 805 823 855 
Maya 828 
Microsoft Office 822 834 
Microsoft Windows XP Professional 849 
MySQL 840 841 842 
PEAR пакети 17 
Photoshop CS 848 852 
PHP 17 
PHP5 840 841 842 
Power Point 835 
SQL 812 
Windows 799 
Windows XP 576 800 810 811 817 821 850 
Word 851 
XML 840 
ZendStudio 17 
авиационни двигатели 427 
авиация 427 
австрийска литература 658 756 
автобиография 241 249 328 715 720 
автоматизация 509 796 
автоматизация на управлението 572 
автоматизирани системи 572 788 
автоматизирано проектиране 490 
автоматика 568 
автоматична балансировка 422 426 478 479 
автомобилен транспорт 488 489 501 502 503 561 
автомобили 485 486 490 492 493 499 502 503 504 506 
автомобилна техника 484 504 
автомобилостроене 502 503 
автономия 194 
авторемонтни предприятия 314 
авторско право 16 170 
аграрна политика 325 
аграрни науки 514 
агромениджмънт 513 
административно право 172 
административнонаказателна отговорност 316 
администрация 165 226 
администриране 847 
Азия 738 
аксиология 20 71 
акционерно дружество 162 
алгебра 338 348 355 
алгоритми 358 371 373 814 
алгоритмизация 349 
алманах 11 265 739 
алпинизъм 692 776 
Американка култура 35 
американска литература 595 598 602 613 716 726 
американски индианци 729 
американски романи 661 
анализ на текст 674 
анализ на Фурие 369 
анализи 826 827 
аналитична философия 589 
анатомия 419 421 
английска литература 591 608 612 614 734 
английски език 604 610 627 650 
андрагогика 874 
анимация 828 829 
антени 464 
антикризисно управление 540 544 
антисемитизъм 45 
антична литература 628 
антропология 393 395 421 
апартейд 119 
Апокалипсис 35 63 124 
арабски страни 169 
арбитраж 207 
аргарен мениджмънт 513 
аритметика 348 
армия 722 881 
архиви 154 
архивиране на данни 847 
архитектура на вирусите 401 
асинхронни двигатели 451 
асинхронни машини 451 456 
аспирация 541 
астрология 3 
астрономия 379 
атмосфера 376 382 
атомна енергетика 375 450 
бази данни 470 577 812 815 839 841 842 853 
баланс 250 530 
балансиране 422 426 478 479 
Балкани 147 
банки 240 274 305 
банков надзор 305 
банков риск 274 
банкова несъстоятелност 316 
банкова система 274 
банкови операции 274 
банкови сделки 198 
бедност 122 
бесарабски българи 742 
БЗНС 208 
библиография 11 14 19 27 28 265 653 739 755 
Библия 34 47 587 
бизнес 190 212 240 247 268 290 559 563 791 
бизнес планиране 321 522 779 
бизнес-маркетинг 286 
биобиблиография 13 741 
биографии 11 13 31 37 38 54 57 93 171 265 285 602 608 658 687 712 714 726 728 730 731 734 735 739 741 754 756 758 762 764 773 
биография 725 
биоенергия 441 
биология 394 397 398 399 400 402 
биомедицина 29 579 843 
блага 219 297 
Близък изток 169 
бог 79 
борси 262 
борсови индекси 299 
ботаника 403 
будизъм 78 
булева алгебра 338 
буржоазна държава 98 
българи в Бесарабия 308 
българи в Молдова 194 
българска култура 15 744 
българска литература 611 618 625 626 628 631 635 642 643 645 647 651 655 660 662 664 665 676 685 687 688 689 690 692 694 698 701 704 750 760 764 769 776 
българска поезия 618 636 640 643 668 669 689 702 
български език 624 627 637 639 644 646 652 656 663 682 699 
български малцинства 186 
български романи 661 
българско възраждане 765 
българско образование 867 
бюджет 565 
бюджетен процес 324 
Бяло братство 70 
валута 148 
валутен брокер 300 
валутни пазари 276 300 
Ватикана 56 
векторен анализ 347 
вектори 354 355 
векторни функции 368 
Великобритания 260 
вентилатори 541 
вентилация 541 
ветропарк 459 
ветротурбини 458 459 
вещно право 181 
вибродиагностика 504 
виброизолация 504 
видообразуване 396 
Византия 709 
виртуални инструменти 838 
вируси 401 
висше образование 667 857 858 862 864 869 877 878 879 880 
висши училища 144 
виц 651 
влакове 495 
власт 204 
ВМРО 740 
внушение 64 407 
военно дело 139 569 883 
войната 51 109 128 149 708 722 881 
връзки с обществеността 212 563 
Вселена 383 
Втората световна война 722 724 768 881 882 
вторични източници 441 
въздушен транспорт 427 
възпитание 18 121 143 
възприятия 85 
възпроизводство 303 
възрастова психология 92 
възрожденска култура 15 744 
възрожденска поезия 668 
външна политика 732 
външна търговия 289 297 548 
външнотърговски отношения 297 
външнотърговско право 197 
въоръжени сили 884 
вътрешна отчетност 322 
вярвания 63 
вятърни електроцентрали 458 459 
газови двигатели 492 
газови уредби 492 
газово оборудване 445 446 
газоснабдяване 443 445 
газотръбопроводи 445 446 
генетика 397 
география 592 713 752 753 
география на света 749 
географски изследвания 757 
геометрия 354 368 424 
геополитика 146 745 
Германия 57 731 
глобализация 139 569 865 883 
глобална икономика 190 559 
глобалното общество 106 
гносеология 46 
говор 671 
годишен отчет 250 251 530 
горива 506 
горивни уредби 486 487 
гравитация 383 
градове 99 
гражданска война в САЩ 712 
граждански договор 220 
гражданско неподчинение 125 
гражданско общество 118 151 
гражданско право 94 141 207 617 
граматика 590 623 637 656 682 
граматически речник 638 
графичен софтуер 828 848 
графични изображения 848 
грешки 333 
гръцки език 629 630 
гъби 403 
гъвкави модели 384 
данни 17 826 827 
данъци 312 
данъчна администрация 312 
данъчна политика 312 
данъчно облагане 250 251 530 
дарвинизъм 394 396 398 399 
датчици 456 466 
двигатели 422 426 478 479 484 492 493 517 
двигатели с вътрешно горене 484 497 498 502 503 
двигателна система 420 
двоични кодове 343 
двуезичен речник 629 630 691 
дедукция 589 
демография 96 234 
демокрация 31 102 151 175 183 229 244 
депозити 305 
десемантизация 590 
детска психология 9 
деформации 73 
деформиране на тела 584 
деца 96 234 
диагностика на двигателите 517 
диагностични таблици 496 
диалогика 193 
дидактика 868 875 
дидактическо общуване 875 
дизайн 286 797 828 856 
дизелов двигател 493 
диктовка 604 
динамика 385 
динамика на механизмите 482 483 484 
динамични процеси 504 
дипломатически отношения 152 
дипломация 152 166 171 
дискредитиране 124 
дискретни системи 570 
дискриминация 119 
дистанционно обучение 866 
дистрибуционни канали 275 289 294 543 548 550 
дистрибуция 291 294 295 326 549 550 552 566 
диференциални уравнения 345 351 367 372 
диференциално изчисление 351 356 
диференциално смятане 365 
длъжностни характеристики 293 
договори 104 105 180 181 
доклади 545 
документи 650 
Достоевски 65 
доходи 318 
древност 761 
дружество с ограничена онговорност 162 
думата 675 
Дунав 752 
дълготрайни активи 564 
дъновизъм 70 
държава 176 216 226 229 
държавна политика 116 
държавно управление 102 244 
дялов капитал 525 
евгеника 397 
евклидови пространства 355 
еволюционна теория 394 395 396 398 399 400 
еволюция 394 
евреи-народ,държава,религия 52 60 330 733 
евроинтеграция 298 870 
Европа 40 718 
европейска идентичност 138 
европейска интеграция 199 317 
европейска общност 163 
европейска политика 187 
Европейска съдебна палата 163 
Европейска харта за местно самоуправление 163 
европейска централна банка 163 
европейски парламент 163 
европейски стандарти 428 
европейски съд 163 
Европейски съюз 24 136 137 145 155 163 177 191 196 224 257 282 297 432 515 516 536 
европейско общество 199 317 
Его 62 
Едипов комплекс 217 
едноличен търговец 162 
език - реалност 46 
език и култура 101 594 700 
език и писменост 589 
език С 806 
език С ++ 807 
езикова компетентност 657 
езикова култура 657 670 
езикознание 101 594 620 623 649 666 675 
екология 374 375 450 
екология на език и култура 700 
експлоатация на системи 445 
екстрадация 179 
електрификация 511 
електрическа изолация 447 
електрически апарати 447 
електрически вериги 454 
електрически двигатели 453 
електрически измервания 453 468 476 
електрически машини 451 
електрически полета 389 390 585 586 
електрически прибори 509 
електрически сигнали 460 
електрически схеми 496 
електрически централи 458 459 
електрическо задвижване 453 
електродинамични сили 447 
електроенергетика 451 
електрозахранващи системи 442 
електромагнити 447 
електромагнитно поле 448 
електроника 29 423 462 463 467 468 473 476 579 843 
електронни аналогови схеми 452 
електронни системи 463 485 
електронно обучение 792 861 
електронно правителство 189 255 
електронно-изчислителни машини 452 
електрообзавеждане 451 455 485 
електрооборудване 511 
електропроводи 456 
електротехника - теоретична 448 454 
енергетика 139 444 455 457 569 693 883 
енергиен баланс 458 
енергия 4 377 440 
енергоносители 441 
енциклопедичен речник 6 
енциклопедия 21 22 23 67 279 352 353 406 619 749 
епистоларна литература 595 716 
епическа поезия 678 
епос 678 
есета 37 591 600 603 612 690 727 862 
ескимоси 393 
есплоатация на автомобила 489 
естествен подбор 398 
естетика 98 607 
етика 48 51 55 58 69 75 78 400 
етимология 671 
етническа принадлежност 700 
етнография 1 100 332 766 
етносоциология 147 
ефективност 253 534 
железопътен транспорт 484 488 
железопътен транспорт* 495 
жени 61 395 
женитба 42 107 327 
жените в науката 129 
женски басейн 419 
женско движение 103 132 
женско тяло 419 
женственост 217 
животински видове 374 
животновъдство 515 
журналистически статии 600 
заболявания 414 
загадки 90 
задачи 337 365 366 369 505 
закон за банките 222 
закон за защита на конкуренцията 140 
закони 4 36 210 222 377 440 772 
законодателна власт 120 
законодателство 97 102 140 211 244 
законодателство при банкрут 540 
Западна Европа 97 
западно-европейска литература 697 
запалителни уредби 491 
запаметяване 49 
застрахователна несъстоятелност 316 
застрахователно дело 555 
застраховки 198 
защита на данни 580 
звезди 383 
здравен контрол 417 
здравеопазване 404 747 781 
здравно възпитание 417 
здравно осигуряване 205 
здравословна околна среда 417 
земеделско стопанство 513 
идеализъм 37 54 728 
идентичност 164 
идеографически и пиктографически системи 872 
идеологическа политика 150 
избирателни права 132 
извънбюджетни фондове 324 
изкуствен интелект 29 579 816 843 
изкуство 1 36 100 772 778 
измерване 468 476 
измервателна техника 468 475 476 477 481 
измервателни прибори 474 
измервателни уреди 477 481 
изображения 797 804 
изобретения 160 
изпити 334 859 
изпълнение на проект 306 
изпълнителна власт 204 
изречение 654 
икономика 233 243 252 260 266 268 279 284 285 296 298 308 309 364 532 540 746 758 791 870 
икономико-математически модел 292 
икономикс 278 
икономическа оценка 318 
икономическа политика 323 
икономическа психология 310 
икономически оборот 267 
икономическо положение 308 
илюстрован речник 6 
империализъм 106 
имунна система 179 
инвертаризация 271 
инвестиции 237 247 250 251 258 266 298 318 530 870 
инвестиционни ресурси 318 
индуктивни умозаключения 59 
индустриални отношения 233 245 526 
индустриално общество 233 283 
инжекционни системи 486 487 496 
иновации 286 290 
иновационна политика 884 
институции 163 
интеграли 345 347 350 359 818 
интегрални редове 344 
интегрални схеми,оптически 466 
интегрално смятане 346 350 366 368 
интеграция 137 145 
интелект 32 33 59 
интелектуална собственост 170 
интелектуални материали 29 579 843 
интелектуални продукти 16 
интелигентност 86 87 
интервю 600 635 
интернет 789 
интернет реклама 435 
интерпретация (читателска) 674 
интерфейс 17 
информатизация 21 22 352 353 
информатика 430 816 830 833 
информационна среда 802 
информационни системи 430 522 531 779 791 826 827 830 844 
информационни технологии 189 236 430 788 802 830 844 866 
информационно общество 219 223 
информация 223 580 
ислямизъм 111 
испански език 609 659 
историческа граматика 699 
исторически роман 676 760 
исторически справочник 144 
историческо развитие 82 154 
история 2 127 603 710 711 717 719 722 724 727 732 736 738 740 754 767 768 881 882 
история на Бостън 603 727 
история на България 19 642 653 684 698 740 746 747 748 750 755 759 761 763 769 770 
история на евреите 60 733 
история на езика 682 
история на Молдова 332 766 
история на парите 264 
история на педагогическата мисъл 867 
история на правото 176 
история на психологията 76 
история на Русия 113 762 
история на САЩ 113 707 708 723 725 729 
история на тероризма 159 
история на Украйна 332 766 
италиански език 639 
йезуити 50 
казуси 280 
калкиране 624 
кандидатстване за работа 831 
кандидатстудентски изпит 334 859 
кандидатстудентски справочник 878 880 
капитал 237 242 258 283 309 
капитален ремонт 511 
капитализъм 142 746 747 
капиталистическо общество 142 
капиталов пазар 262 521 
капиталовложения 258 
капризи 72 
картография 757 
категории на политическата наука 184 
Кацелово 743 
квалиметрия 16 
квалификация 263 272 273 
квантова биология 402 
кинезиология 412 
кинезитерапия 418 419 420 421 
киноизкуство 117 774 778 
Китай 114 329 717 738 
класификатор 293 301 
класификация 433 
класическа литература 679 
класическа митология 68 
книжовен стил 682 
когнитивна лингвистика 666 
когнитивна наука 59 
кодиране 342 343 
колежи 857 858 860 
колониализъм 106 
коментар 213 214 
комисионен договор 198 
композитори 730 773 
компютри 59 370 371 577 806 809 812 815 824 825 840 845 848 849 
компютърен софтуер 522 528 529 538 576 779 785 786 794 797 800 803 804 807 817 820 821 828 833 834 835 836 837 850 851 852 853 856 
компютърна архитектура 844 
компютърна математика 832 
компютърна обработка 391 844 855 
компютърна техника 571 788 791 805 808 826 827 854 
компютърни мрежи 575 784 787 790 793 795 819 841 842 
компютърни системи 524 780 792 861 
компютърни технологии 404 781 792 861 
комунизъм 153 
комуникативна компетентност 657 
комуникации 193 195 202 212 231 469 563 578 872 875 
комуникации с Flash 829 
комуникационен мениджмънт 177 
комуникационна техника 231 
конгрес 120 
конкурентност на нациите 313 
конкуренция 286 
консервиране 515 
консигнация 198 
конституционно право 206 
конституция на ЕС 168 
конструиране 480 
конструкции 500 
конструкционни материали 584 
консултантски договор 220 
контрол на качеството 545 
контрол на проекти 558 
конференции 255 545 788 792 861 
конфликти 128 201 
кооперации 210 
коплексни числа 348 
корабоплаване 494 542 
Корея 721 
корпоративна обстановка 245 526 
корпорации 237 245 253 283 526 534 
корпусът на мира 108 
корупция 106 133 312 
космография 757 
краезнание 743 751 
крайни елементи (мат.) 333 
красноречие 632 
креативност 85 86 
крепостничество 113 
криза 203 544 
криптография 580 
криптосистеми 580 
критика 628 680 
култ 8 
култивиране на вирусите 401 
култура 1 2 7 10 31 32 33 95 98 100 112 117 130 202 203 709 710 765 774 
културология 5 43 110 
лазерни системи 376 382 
латерално мислене 86 
латералност 85 
леки автомобили 491 
лексикология 599 
лечение 418 
либерализъм 55 125 
лизинг 198 
лингвистика 46 589 599 620 649 666 
лингвистични термини 638 
лингвокултура 700 
линейни пространства 355 
литература 1 10 36 100 130 588 606 667 772 869 
литературна критика 19 34 587 588 596 606 613 614 616 636 648 653 680 684 687 688 697 701 755 763 764 
литературна теория 36 772 
литературни загадки 90 
литературознание 597 607 674 681 
лицензен договор 198 
личност 84 
логистика 275 289 291 294 295 326 543 548 549 550 552 566 
логистични вериги 275 294 543 550 
логически способности 87 
логопедия 873 
лозарство 510 
лумбални сигменти 421 
любовна лирика 640 
магистратура 879 
магнитно поле 389 390 585 586 
мадарски конник 759 
макроикономика 277 278 302 
малцинства 136 137 147 
маркетинг 248 286 287 298 554 870 
маркетингово проучване 287 
математика 334 337 339 346 349 354 356 357 362 364 365 366 369 372 381 859 
математика за икономисти 336 
математичен анализ 335 341 359 
математическа статистика 340 
математическа физика 339 381 
математически анализ 333 340 360 362 363 369 
математически методи 388 
математически способности 87 
математическо моделиране 339 349 381 572 
математическо програмиране 342 343 
материални запаси 275 543 
материално-техническо снабдяване 326 566 
материалознание 389 390 582 585 586 
машини 434 
машинна графика 424 832 
машинни елементи 480 
машинно чертане 424 
машиностроене 438 
медии 177 
медийно право 300 
медитация 64 407 
медицина 404 406 619 781 
медицински грижи 414 
международен икономикс 277 278 
международна икономика 232 240 518 533 
международна ликвидност 276 
международна политика 108 128 131 166 174 
международна търговия 235 
международни банки 237 
международни борси 297 
международни отношения 108 109 127 166 169 171 174 225 229 282 732 
международни пазари 297 
международни плащания 276 
международни програми 516 
международни финанси 148 252 257 258 276 309 532 536 
международно право 179 181 650 
междуотраслов баланс 267 
мемоари 635 
мениджмънт 259 280 307 311 531 551 553 556 557 
мениджмънт на проекти 306 
местно управление 204 
метали 392 
металорежещи машини 455 
метафизика 78 79 
методи за оптимизация 337 
методи на работа 158 
методи на управление 558 
методика 49 876 
метрология 475 477 481 
механизация на производството 567 
механика 385 386 388 390 391 586 855 
механика на конструкции 385 
механика на материали 385 
механични процеси 582 
микроелектроника 461 574 783 
микроикономика 277 278 302 
микрокомпютри 789 
микромеханика 582 
министерски съвет 204 
Министър-председател 204 
митнически документи 289 548 
митнически задължения 289 548 
митнически права 289 548 
митове 114 329 
митология 114 329 
младежки движения 187 
многократни интеграли 368 
мобилни комуникации 471 
мобилни телефони 469 578 
моделиране 292 505 
Молдова 308 
молекулярна вирусология 401 
молекулярна електроника 462 
мониторинг 306 
моногамия 96 234 
монтаж и експлоатация 541 
морал 48 51 55 58 69 75 78 80 99 125 
морфология 637 656 
мотивация 263 
мрежи 844 
музика 117 465 730 771 773 775 
мултиплексори 471 
мъжественост 217 
мърчандайзинг 319 
мъченици 40 718 
набиране на работна ръка 263 
надежност 425 511 
наказателно право 182 209 
нанотехнологии 29 461 574 579 783 843 
народна медицина 413 
народност 136 
нарушения 873 
насилие 61 116 
наследствено право 215 
наследственост 397 
наука 8 28 30 379 686 
наукознание 26 
научна мисъл 379 
научна организация 12 
научни изследвания 24 191 432 514 
научни теории 8 
национализъм 136 137 
национална идентичност 138 
национални движения 136 186 
национални сметки 267 
национални ястия 238 
национално богатство 267 
националноосвободително движение 740 
нация 229 
начин на мислене 85 
невербална комуникация - системи 872 
недетерминирани алгоритми 358 
независимост 708 
нелинейни уравнения 351 
немски език 590 593 598 601 605 
неорганична химия 392 
нестопански маркетинг 287 
несъстоятелност 157 
нефт и газ 441 
нефтопроводи 282 
нов световен ред 106 
нововъведения 438 
нормативни актове 213 214 
нормативни документи 179 546 
нравствени категории 51 58 
нравственост 20 71 
обектно-ориентиран анализ 826 827 
обектно-ориентирано програмиране 801 
обичаи 114 329 
облигации 243 
облигационно право 105 
обработка 17 
обработка на данни 788 
обработка на материалите 437 
обработка чрез рязане 437 
образование 121 133 272 273 667 857 858 860 863 869 880 
образование за възрастни 874 
образование и компютър 188 
образователна политика 860 863 
образователно-педагогически прогнози 188 
образци 156 162 197 198 
обслужване 291 517 549 
обучение 593 601 865 
обучение на възрастни 874 
обща медицина 408 409 
обществен живот 747 
обществена система 135 
обществени организации 145 
обществено осигуряване 205 
обществено управление 223 255 
общество 5 43 51 80 110 118 135 142 183 203 219 228 230 
общестено развитие 230 
общуване 74 101 594 
околна среда 374 
опазване на околната среда 374 
операционни системи 470 575 795 799 839 847 
операционно смятане 369 
оптика 29 380 579 843 
оптимизация на мрежи 788 
оптическо излъчване 460 
оптоелектроника 376 382 466 
опции 240 243 262 
ораторско изкуство 632 677 
организации 259 
организационна култура 81 
организационна психология 81 
организационно поведение 253 310 534 
организация 56 307 556 
Организация на обединените нации 281 
организация на транспорта 320 562 
ориентализъм 88 
освобождаване на България 742 
осигурително право 205 
основи на Flash 829 
отбрана 884 
отливки 581 
отношения 74 195 
отоплителни устройства 443 
отчетност 232 239 246 257 322 518 521 523 525 527 535 536 
очерк 743 
пазар 126 148 238 248 256 309 
пазари 240 302 
пазаруване 126 256 
памет 49 
паметници на културата 759 
паралелни алгоритми 358 
паранормални явления 383 
пари 148 264 
парични потоци 236 525 
парично обръщение 264 
парламент 120 
партии 270 
патенти 16 160 
патентно право 170 
педагогика 178 361 429 667 863 864 867 868 869 871 
педагогическа психология 9 83 92 873 
педагогически система 867 
пенсионно осигуряване 205 
персонал 263 
персонални компютри 789 
писане 597 
писма 595 716 
план-сметки 565 
планиране 288 306 307 547 556 
пластичност 583 
поведение 5 43 73 89 110 200 393 400 
повести 692 776 
подвижни игри 415 
поддръжка 810 811 
поезия 606 613 631 633 640 668 678 703 704 
поетика 680 
поземлена реформа 325 
покупки 319 
пол 61 115 396 405 
полезност на продукта 303 
политика 127 132 169 178 185 228 229 270 281 282 361 429 732 746 871 
политическа икономия 125 304 
политическа култура 184 
политическа теория 185 221 
политически анализи 221 
политически елит 184 
политически партии 208 
политически програми 221 
политически теории 125 
политическо лидерство 184 
политология 184 
полова идентификация 115 217 405 
полупроводникова техника 473 
полупроводникови диоди 423 
помощ 122 
попкултура 117 774 
посредничество 294 550 
постмодернизъм 223 283 
постсъвременост 223 
потоци от данни 826 827 
потребление 126 256 
потребности 303 
права 225 
правата на човека 103 118 132 225 
правилник 160 
правителство 255 
правни системи 196 
право 94 97 104 120 124 156 157 162 173 176 178 179 180 181 182 192 196 197 198 205 206 207 210 214 215 216 220 227 228 261 361 429 871 
право на Европейския съюз 134 196 621 
правопис 646 663 
правосъдие 207 
прагматизъм 44 
празници 53 123 331 
практикум 438 
преводи 604 634 
предавки 480 
предприемачество 551 
предприятие 173 190 239 295 523 544 551 552 559 
предучилищна възраст 121 
презентация 835 
президентство 725 
преобразователи 474 
преобразувание на Лаплас 340 
преразказ 604 
пресоване 583 
престъпления 179 209 
прибори 461 574 783 
приложен софтуер 789 
приложна математика 340 364 
примати 395 396 
природна среда 376 382 
природни науки 178 361 429 871 
природни ресурси 441 
природолечение 413 
природосъобразен живот 413 
програма за управление 838 
програмен език Visual Basik 801 
програмиране 17 370 371 577 580 798 801 814 815 823 831 845 
програмна среда 796 821 
програмни езици 470 801 803 806 807 812 813 831 836 837 838 839 846 
програмни продукти 782 796 816 
програмно осигуряване 844 
програмно управление 813 
продажби 319 
проекти 306 514 522 779 
проектиране 434 826 827 
проектиране на машини 482 483 484 
производствен мениджмънт 551 
производствени отношения 245 526 
производство 219 455 519 553 
произход 96 234 
произшествия 414 
прокурист 156 
прокълнати поети 633 
променливи 365 
промишлен дизайн 524 780 
промишлени образци 524 780 
Просвещение 45 55 
протестанство 41 
протести 233 
протокол 166 
професии 143 272 273 293 301 
професионално образование 143 
професия-човек 195 
процесуален кодекс 141 
психиатрия 416 
психическа защита 62 
психоанализа 38 39 
психологическа диагностика 73 
психологически експеримент 91 
психологическо изследване 77 91 
психология 5 9 38 43 61 62 67 74 76 83 84 89 91 110 200 310 873 
психология на войната 149 
психология на детето 83 
психология на юношите 72 
психометрични тестове 85 86 
психосоматика 218 
психотерапия 64 407 
публицистика 635 
публична администрация 145 172 
публично право 315 
пчеларство 512 
пъблик рилейшънс 212 231 563 
Първа световна война 770 
пътна полиция 508 
пътно движение 508 
работа 195 
работно време 320 562 
равенство 125 
радиация 375 450 
радиовълни 464 
радиоекология 375 450 
радиолокационна техника 467 
радиолокация 464 
радиопредавания 465 775 
радиосигнали 464 
развитие на детето 73 
развод 96 234 
разговорник 659 683 705 
разкази 600 611 655 694 
разследване 124 
ракети 436 
ракетна техника 436 
расизъм 119 
расова дискриминация 119 121 
растителни видове 374 
рационализации 160 
рационализъм 55 
революция 708 
регионална библиотека 25 
ред на Тейлър 344 
ред на Фурие 344 
режещи инструменти 439 
резистори 472 
реклама 554 
религиозни обреди 8 
религиоцни вярвания 63 
религия 8 34 35 41 47 50 60 63 69 93 587 733 
ремонт 446 500 
ремонт на автомобили 489 
ремонтно-механични предприятия 446 
ренесанс 3 
ренесансова романтична поезия 596 
репортажи 665 
Република Белорусия 314 
реторика 632 
референдум 194 
реформи 211 270 863 877 
рехабилитация 412 419 420 
речеви умения 657 670 
речник 6 30 134 146 444 457 605 610 620 621 627 629 630 644 663 671 686 691 693 745 
речник, терминологичен 469 578 592 615 713 737 
речник, фразеологичен 672 
речници 617 696 
Рим 711 
римо-католическа църква 56 
Римска империя 709 711 736 
рисков мениджмънт 240 522 779 
рисуване 829 
робастни системи 567 568 573 
роботика 567 568 
робство 113 241 249 328 715 720 
род 217 
роман 598 626 645 647 660 664 706 
романтизъм 606 
ромска литература 611 
ротори 422 426 478 479 
Рузвелт, Теодор 714 
Русенски университет 154 
Русия 719 
руска дипломация 152 
руско-турска война 742 
ръководство 370 371 810 811 828 841 842 845 
самолетостроене 427 
САЩ 99 102 244 722 732 881 
сборник 365 366 369 
сборник доклади 662 
светлина 380 
световна литература 616 
световна политика 171 184 185 
световно стопанство 297 
свобода 65 66 103 228 
своеволие 72 
сделки 157 
секс 115 405 
сексуалност 115 405 
селекция 510 
селско стопанство 509 511 515 516 
селскостопанска политика 516 
селскостопанска техника 511 
селскостопански култури 325 
селскостопански машини 480 
семантика 589 
семейна етика 42 107 327 
семейно право 42 107 327 
семейство 42 53 96 107 123 234 327 331 
семиотика 202 
сертификация 16 
сигнали 460 471 
сигурност 847 
символизъм 668 
симплекс метод 505 
симулации 528 529 538 785 786 794 
синоними 672 
синтаксис 654 656 
синтактическа съчетамост 654 
системи за управление 488 571 805 
складова логистика 275 326 543 566 
складово стопанство 291 549 
славянски езици 623 
слайдове 835 
словосъчетания 610 
сложни думи 590 
слухове 101 594 
случайни процеси 345 
случайни числа 358 
слънчева енергия 431 444 457 693 
смазочни материали 425 
смелост 51 
смъртта 48 
снимки 757 
сонети - Шекспир 614 
Софийски университет 14 
софтуер 524 571 780 797 805 810 811 854 
социален маркетинг 287 
социализъм 142 
социалистическо общество 135 142 
социална политика 122 127 
социална работа 158 
социална справедливост 227 
социална структура 227 245 526 
социални дейности 667 869 
социални конфликти 201 
социални умения 864 
социално разслоение 183 
социологически процеси 164 233 
социологически теории 150 
социология 10 89 98 99 101 118 130 164 200 594 
социология на културата 1 7 59 95 100 112 117 
спедиция 198 
специална педагогика 873 
сплави 581 584 
спор 207 
спорт 311 414 557 777 
спортна медицина 412 414 
спортни игри 415 
спортни травми 410 411 
справедливост 125 
сравнително счетоводство 533 
средновековие 15 40 718 744 
стабилизатори 449 
сталинизъм 153 
стандартизация 16 188 
старобългарска литература 622 673 
старобългарски език 622 654 671 
старогръцка литература 679 
статистика 357 360 
статорни намотки 451 
стилистика 670 
стойност 303 
стоки 126 256 294 326 550 566 
стопанско планиране 322 
стопанско развитие 290 313 
стопанско управление 290 313 
стохастични процеси 570 
стратегии 299 
стратегическо мислене 177 
стратегическо планиране 269 539 791 
стратегическо управление 269 
Студена война 128 
суверенитет 106 175 226 
схемотехника 466 472 
счетоводен баланс 236 246 251 271 525 527 535 555 
счетоводни отчети 555 
счетоводни системи 236 246 257 527 536 
счетоводство 250 251 252 257 271 520 525 530 532 533 536 537 546 555 560 564 
събирателно дружество 162 
съдебен процес 124 
съдебна власт 94 
съдебна практика 213 214 
съдебна система 196 
съдебни органи 94 192 
съдопроизводство 207 
Съединени Американски щати 241 249 328 715 720 857 858 
създаване 154 
съобщителна техника 471 
съпротивление на материалите 387 390 586 
съпружески отношения 42 107 218 327 
Съюз на учените в България 12 
табу 69 
тарифи 325 
театър 117 774 
текст 649 674 
текстообработващи програми 818 
телевизия 428 
телекомуникации 471 
темперамент 84 
теология 93 
теоретична механика 387 
теория 360 634 771 
теория на вероятностите 340 
теория на възпитанието 868 
теория на графите 338 
теория на литературата 597 607 681 
теория на функциите 344 
термообработка 581 
тероризъм 111 159 
тестове 67 77 87 334 604 859 862 
техника 178 361 429 871 
техника на безопасност 439 
техникуми 560 
технически прогрес 24 191 432 
техническо обслужване 496 501 561 
технологии 178 361 429 462 833 871 
технологичен процес 434 
технологични процеси 573 
технологично развитие 24 191 432 
типология 84 
тиристорна техника 423 
товари 295 326 552 566 
товарителница 322 
товарни автомобили 500 
товарно-разтоварни работи 295 552 
токозахранване 449 
токозахранващи устройства 442 
топлинни явления 447 
топлинно излъчване 4 377 440 
травми 414 
традиции 97 
трактори 490 499 517 
транзистори 423 433 
транспорт 295 320 484 494 501 507 542 552 561 562 
транспортен сектор 326 566 
транспортни процеси 505 
транспортни средства 495 
транспортно обслужване 320 562 
трансцендентализъм 37 54 728 
трептения и вълни 384 
тригонометрични редове 344 
труд 96 234 
трудов договор 161 220 
трудово законодателство 161 
трудово право 214 220 
турбомашини 425 
туризъм 296 311 323 557 609 753 
турски език 644 
тълкуване 649 
търговия 248 299 
търговска несъстоятелност 316 
търговска продажба 198 
търговска фирма 263 
търговски дружества 162 173 254 
търговски помощник 156 
търговски посредник 156 
търговски пълномощник 156 
търговско право 156 157 162 198 210 213 222 235 254 261 315 316 650 
Търновска конституция 211 
Уилсън, Ууроу 714 
указател 28 
университет 857 858 860 
Университет за национално и световно стопанство 11 265 739 
унификация 188 
управление 56 133 165 175 189 259 263 270 284 288 292 321 494 519 542 544 547 572 
управление на автомобилния транспорт 487 
управление на банки 274 
управление на маркетинга 288 547 
управление на наличностите 539 
управление на народното стопанство 307 556 
управление на предприятието 314 539 540 551 
управление на счетоводството 537 
управление на човешките ресурси 288 547 
уравнения 333 356 796 
уредби 492 
усвояване 49 
устройство на автомобили 485 
учебни помагала 601 
учебник 311 557 
учебник за ВУЗ 215 623 
училище 865 
файлови системи 799 
фактура 322 
феминизмът 116 
феминизмът и науката 129 
феноменология 79 
физика 4 377 378 389 440 585 
физическа география 615 737 
физическа електроника 463 
физическа механика 582 
физическа оптика 380 
физическо възпитание 876 
философи 20 71 
философия 44 54 57 93 399 599 679 728 731 
философия на литературата 597 607 
философски възгледи 45 
философски системи 20 65 66 71 
философски учения 37 70 
финанси 240 242 243 247 250 251 252 262 276 298 305 324 521 525 530 532 535 870 
финансиращи институции 516 
финансов анализ 232 246 518 527 
финансов контрол 324 
финансов мениджмънт 239 523 
финансова отчетност 565 
финансова сигурност 305 
финансови пазари 299 305 
финансово право 235 
финансово счетоводство 246 527 
фирмено планиране 321 
фирмено право 261 
фирмено счетоводство 535 
фирмено управление 269 
фирми 247 
фондации 767 
фондация АРЕТЕ 767 
форми на обучение 879 
форми на парите 264 
формоване 583 
фотоволтаична електроцентрала 431 
фотоелектронни прибори 463 
фразеология 672 
франчайзинг 180 190 559 
френска литература 607 633 641 703 
френски език 695 
функции 344 345 346 348 351 356 359 362 363 365 373 
функционални редове 344 
футбол 777 
фючърси 240 243 262 
хакове 576 800 824 
характер 84 
характеристика на доходите 324 
хардуер 817 849 
хидросфера 374 
химични елементи 392 
хипервръзки 804 
хипноза 64 407 
хипотези 8 
хомосексуалност 36 772 
хранене 238 
хранителна промишленост 238 515 
християнство 34 35 40 41 47 50 66 587 710 718 
художествена литература 685 
хуманизъм 18 
хуманитаризъм 18 
хуманитарно образование 860 
хумор 625 651 
хърцои 743 
цветове и форми 77 
целулит 418 
ценни книжа 243 262 
ценности 48 58 98 
ценностни системи 7 20 71 112 138 767 
ценова политика 325 
ценообразуване 291 549 
Централна Европа 151 
церемонии 53 123 331 
цивилизация 1 2 10 32 33 100 114 130 219 329 736 
циклични кодове 342 
цикъл на проекти 558 
цифри и числа 21 22 352 353 
цифрова обработка 823 
цифрови модулации 428 
цифрови програмируеми прибори 813 
цифрови сигнали 428 
цифрови системи 423 
цифрови устройства 472 
църква 40 50 718 
частно право 181 
чертане 820 
чертежи 424 
числен анализ 341 
числени алгоритми 358 
числени методи 341 354 
числено интегриране 347 
числови редици 344 359 
човек 400 
човек-компютър 802 
човека и земята 79 
човеколюбие 80 
човешка история 82 
човешки права 225 
човешки ресурси 865 
шаблони 17 
шифри 580 
щамповане 583 
щастието 48 
Югославия 186 
юдаизъм 52 60 330 733 
юридичиско образование 877 
ядрена война 109 
Япония 126 256 313 
японска литература 612 706 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Adams 725 
Cather, Willa 602 726 
Chesnut, Mary Boykin 712 
Dickinson, Emily 595 608 716 734 
Douglass, Frederick 241 715 
Emerson, Ralph Waldo 37 54 728 
Erik H. Erikson 38 
Jacobs, Harried A. 249 328 720 
Kennedy, John F. 735 
Roosevelt, Theodore 714 
Shakespeare, WIilliam 614 
Wilson, Woodrow 714 
Аспарухов, Георги 777 
Доброплодни, Сава 27 765 
Дойнов, Дойно 754 
Дънов, Петър 70 93 
Йовков, Йордан 687 764 
Канети, Елиас 658 756 
Кант, Имануел 55 
Кардано, Джероламо (Джеронимо) 3 
Клинтън, Бил 124 
Куркулас, Димитрис 171 
Лайбниц, Готфрид Вилхем 55 
Проданов, Христо 692 776 
Распутин, Григорий 762 
Стоянов, Захари 19 653 755 
Увалиев, Петър 31 
Хайдегер, Мартин 57 731 
Хегел, Георг Вилхем Фридрих 55 
Хилендарски, П. 698 769 
Цамблак, Григорий 622 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Америка 41 
България 12 133 187 507 510 516 740 770 
Ватикана 56 
Византия 36 709 772 
Европа 109 137 174 175 
Европейски съюз 137 163 515 
Караманово 751 
Китай 114 329 717 738 
Корея 721 
Латинска Америка 131 732 
Молдова 308 
Предбалкан 753 
Рим (Римска империя) 709 711 736 
Русе 144 154 
Русия 23 113 152 289 548 719 
САЩ 94 109 113 131 152 175 707 710 722 723 729 735 881 
Северна България 743 
Сливен 28 
СССР 152 
Съединени Американски Щати 99 102 238 241 244 249 328 378 715 720 732 857 858 863 
Япония 126 233 256 313