НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
ЦБ  56324

Абаджимаринова, Румяна Георгиева

   Книгата  : Интегрирана маркетингова комуникация на книгата  / Румяна Георгиева Абаджимаринова, Румяна Георгиева Абаджимаринова  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 254 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 251-254

Сист. No: 14506
- 2 -
ЦБ  56378

Барсуков, В.С.

   Безопасность: технологии, средства, услуги  : Справочное издание  / В.С. Барсуков, В.С. Барсуков  . - Москва  : Кудиц - образ, 2001  . - 489 с. : със сх., табл. ; 23,5 см  . -   (Технологии бизнеса)

   Библиогр. с. 483-486 . - По проект

Сист. No: 14592
- 3 -
ЦБ  56426П/0/Б  32В  к

Безрукова, Валентина Сергеевна

   Как написать реферат, курсовою, диплом  / Валентина Сергеевна Безрукова, Валентина Сергеевна Безрукова  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2004  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 14670
- 4 -
ЦБ  56428П/0/В  82Юд

Волков, Юрий Григорьевич

   Диссертация  : Подготвка, защита, оформление : Практическое пособие  / Юрий Григорьевич Волков, Юрий Григорьевич Волков  ; Под ред. Н. И. Загузова, Н. И. Загузова  . - Москва  : Гардарики, 2004  ; 20 см

Сист. No: 14672
- 5 -
ЦБ  56389

Гарднър, Хауард

   Нова теория за интелигентността  : Множествените интелигентности ан 21 век  / Хауард Гарднър, Хауард Гарднър  ; Прев. Христо Димитров, Христо Димитров  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 216 с. ; 21см  . -   (Новата ера в интелекта)

Сист. No: 14610
- 6 -
ЦБ  56393П/004/Д59Вт

Димитров, Владимир

   Текстови бази от данни  / Владимир Димитров, Владимир Димитров  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 108 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 99-100

Сист. No: 14615
- 7 -
 Ч2/0/Й99Рн

Йънгсън, Робърт

   Най-големите гафове в науката  / Робърт Йънгсън, Робърт Йънгсън  . - София  : Анимар, 2003

   Библогр. с. 352-355 . - По проект

Сист. No: 14634
- 8 -
ЦБ  56381Ч3/347/К12Им

Кабаков, Иван

   Мениджмънт и правна инфраструктура на културата  : Практики и процеси в България от края на ХХ и началото на ХХІ век  / Иван Кабаков, Иван Кабаков  . - София  : ГД Критика  ; СИЕЛА, 2004  . - 288 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 280-284

Сист. No: 14604
- 9 -
ЦБ  56266Ч3/0/К93Вв

Кунев, Влъчко и др.

   Въпроси на културологиятя  : Учебно помагало  / Влъчко Кунев, Влъчко Кунев, Иван Стефанов, Иван Стефанов, Лъчезар Антонов, Лъчезар Антонов  . - София  : СИЕЛА, 2004

Сист. No: 14439
- 10 -
 С/657/М45с

   Международни счетоводни стандарти  : Приети с постановление №21 от 4 февруари 2003 г. на министерския съвет за утвърждаване на международни счетоводни стандарти, приети на борда по международни счетоводни стандарти. ДВ, бр. 13 от 2003  . - София  : СИЕЛА, 2003  ; 29 см

Сист. No: 14623
- 11 -
 С/65/Н23н

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

   Справочник ' 2005  : Книгоиздателства, книжарници, издателства иредакции на периодични издания в България  /   Състав. Татяна Дерменджиева, Татяна Дерменджиева  и др.и др. - 7. изд. - София  : Народна библиотека Св.св.Кирил и Методий, 2005  . - 360 с. ; 23,5 см

   Съдържа геогр. и азб. показ. на книгоиздателства и период. изд. - В отдел "Обработка и каталогизация"

Сист. No: 14444
- 12 -
ЦБ  56288П/004/Н74Лс

Николов, Лилян Илиев

   Системно програмиране  / Лилян Илиев Николов, Лилян Илиев Николов  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 386 с. ; 23 см

Сист. No: 14468
- 13 -
 С/006/П92с, С3/0/П92

   Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 192 с. ; 29 см

Сист. No: 14622
- 14 -
ЦБ  56432П/0/Б  32Б  д

Райзберг, Борис Абрамович

   Дисертация и ученая степень  : Пособие для соискателей  / Борис Абрамович Райзберг, Борис Абрамович Райзберг  . - 4. доп. изд. - Москва  : Инфра-М, 2004  . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 202-203 ; Терминолог. речник с. 204-211

Сист. No: 14674
- 15 -
 С/03/Р  86э

   Российский энциклопедический словарь  : В 2 кн. /   Гл. ред. А. М. Прохоров, А. М. Прохоров  ; Зам. гл. ред. В. И. Бородулин, В. И. Бородулин  . - Москва  : Большая Российская энциклопедия, 2000 -  . - 27 см

   Кн. 1 . А-Н  . - 2000  . - 1023 с. : с ил.

Сист. No: 14726
- 16 -
 С/03/Р  86э

   Российский энциклопедический словарь  : В 2. кн. /   Гл. ред. А. М. Прохоров, А. М. Прохоров  ; Зам. гл. ред. В. И. Бородулин, В. И. Бородулин  . - Москва  : Большая Российская энциклопедия, 2000  . - 27 см

   Кн. 2 . Н-Я  . - 2000  . - 1023 с. : с ил.

Сист. No: 14728
- 17 -
ЦБ  56430П/004/С51

   Солид] SolidWorks. Книга за потребителя  : Функционалност, примери, насоки : Учебник  /   Прев. Цветан Стоянов, Цветан Стоянов  и др.и др. - София  : ТехноЛогика, 2006  . - 592 с. : с ил. ; 23 см  + CD : съпътстващи модели

   Инв. №120000027660 - по проект

Сист. No: 14675
- 18 -
 Ч2/93/99/Х39Чт

Хекеторн, Чарлз Уилям

   Тайните общества на всички времена и народи  / Чарлз Уилям Хекеторн, Чарлз Уилям Хекеторн  . - София  : Мириам, 2006 -  . - 23,5 см

   Т. 1 . От древните мистерии до Ордена на Тамплиерите  . - 2006  . - 406 с.

   Библиогр. с. 341-347. - Речник с. 349-404 . - По прект

Сист. No: 14632

Философия. Психология. Религия

- 19 -
 Ч2/159.9/А51Пи

Александров, Павел

   История на психологията  / Павел Александров, Павел Александров  ; Ред. Хайгануш Силгиджан, Хайгануш Силгиджан  . - Варна  : Псидо, 2005  . - 23,5 см  . -   (Б-ка Психология)

   Ч.1  . - 2005  . - 174 с.

Сист. No: 14426
- 20 -
ЦБ  56376

Грант, Уенди

   Конфликтът  : Как да го избягваме в семейството, на работното място и в социалните конфликти  / Уенди Грант, Уенди Грант  ; Прев. Росица Симеонова, Росица Симеонова  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 160 с. ; 21 см  . -   (Новата ера в общуването)

Сист. No: 14591
- 21 -
ЦБ  56380

Драмалиев, Любомир Кирилов

   Философски увод в морала и правото  / Любомир Кирилов Драмалиев, Любомир Кирилов Драмалиев  . - София  : СИЕЛА, - 2002  . - 23 см

   Т. 3 . Основни етически и юридически категории  : Втори раздел  . - 2002  . - 324

Сист. No: 14597
- 22 -
ЦБ    56374

Драмалиев, Любомир Кирилов

   Философски увод в морала и правото  / Любомир Кирилов Драмалиев, Любомир Кирилов Драмалиев  . - 2 прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2000 -  . - 23 см

   Речник на чужди думи с. 185-189 ; Библиогр. с. 190-193

   Т. 1 . Обща част  . - 2000  . - 196 с.

Сист. No: 14598
- 23 -
ЦБ  56374

Драмалиев, Любомир Кирилов

   Философски увод в морала и правото  / Любомир Кирилов Драмалиев, Любомир Кирилов Драмалиев  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, - 2000 -  . - 23 см

   Речник чужди думи с. 391-396 ; Библиогр. с. 397-404

   Т. 2 . Основни етически и юридически категории  : Първи раздел  . - 2000  . - 408 с.

Сист. No: 14603
- 24 -
 Ч2/101/Е43Ук

Еко, Умберто

   Кант и птицечовката  / Умберто Еко, Умберто Еко  ; Прев. от итал. Ина Кирякова, Ина Кирякова  ; Ред. Кристиан Банков, Кристиан Банков  . - София  : Дом на науките за човека и обществото, 2004  . - 671 с. ; 20 см  . -   (Актове)

   Библиогр. с. 650-671

Сист. No: 14423
- 25 -
 Ч2/2/К85Кс

Коротков, Константин

   Светлина след живота  : Научни свидетелства, че смъртта не превръща живото мислещо същество в прах , във вкочанена материя, а е процес на разделяне на безсмъртната душа с тленното тяло  / Константин Коротков, Константин Коротков  ; Прев. Светлана Петрова, Светлана Петрова  . - Б.м. : ИК Персей, 2004  . - 176 с. ; 20 см  . -   (Дух и тяло)

   Библиогр. с. 174-175

Сист. No: 14431
- 26 -
 Б2/94/Р52Кв

Рендина, Клаудио

   Ватиканът  : История и тайни  / Клаудио Рендина, Клаудио Рендина  . - София  : Рива, 2006  . - 528 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 517-527

Сист. No: 14412
- 27 -
ЦБ  56449

Русев, Панчо Русев

   По стръмнините на годините  / Панчо Русев Русев, Панчо Русев Русев  . - София, 2005  . - 242 с. ; 20 см

Сист. No: 14715
- 28 -
ЦБ  56450

Русев, Панчо Русев

   Мисли и творци  / Панчо Русев Русев, Панчо Русев Русев  . - София, 2005  . - 276 с. ; 20 см

Сист. No: 14716
- 29 -
 Ч2/9/С12Рт

Сабах, Роже и др.

   Тайната история на Библията  / Роже Сабах, Роже Сабах, Месод Сабах, Месод Сабах  ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова, Антоанета Дончева-Стаматова  . - София  : НСМ - Медиа, 2005  . - 329 с. : с ил. ; 21 см

   По прект

Сист. No: 14629
- 30 -
 Ч2/159.9/Х25

Хансард, Кристофър

   Тибетското изкуство на живота. Мъдро тяло, мъдър ум, мъдър живот  / Кристофър Хансард, Кристофър Хансард  ; Прев. от англ. Валентина Атанасова, Валентина Атанасова  . - София  : Хермес, 2006  . - 304 с. ; 20 см

   Показ. с. 289-302 . - По прект

Сист. No: 14631
- 31 -
 Ч2/159.9/Х25

Хансард, Кристофър

   Тибетското изкуство на живота. Мъдро тяло, мъдър ум, мъдър живот  / Кристофър Хансард, Кристофър Хансард  ; Прев. от англ. Валентина Атанасова, Валентина Атанасова  . - София  : Хермес, 2006  . - 304 с. ; 20 см

   Показ. с. 289-302 . - По прект

Сист. No: 14631

Социология. Политология. Право

- 32 -
 С3/347/G83Mc

Griffiths, Michael et. al.

   The 1985 companies legislation  : A handbook for accountants, company secretaries, lawyers, ets. / Michael Griffiths, Michael Griffiths, Stuart Williams, Stuart Williams  . - London  : Wandsworth, 1985  . - 217 p. ; 21 cm

Сист. No: 14337
- 33 -
 С3/347/U56к

United Kingdom. Laws et al.

   Compainies act 1948  : II 12 Geo. 6. Chapter 38  . - London  : Majesty`s stationery office, 1948  . - 364 p. ; 24.5 cm

Сист. No: 14336
- 34 -
ЦБ  56272П/343/А37Йк

Айдаров, Йордан

   Криминология  / Йордан Айдаров, Йордан Айдаров  . - 3. доп. и прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2002  . - 496 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 493-496

Сист. No: 14443
- 35 -
ЦБ  56366П/343/А37Йк

Айдаров, Йордан Иванов

   Криминологическо правосъзнание  : Теор.-методол. аспекти  / Йордан Ив. Айдаров, Йордан Ив. Айдаров  . - 2. доп. и прераб. изд  . - София  : Ciela, 2003  . - 312 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 14601
- 36 -
ЦБ  56342П/342/А80Нп

Арабаджийски, Николай

   Полицейско право. Правен режим и правомощия на полицейските служители  / Николай Арабаджийски, Николай Арабаджийски  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-251 . - Списък на нормативните актове

Сист. No: 14514
- 37 -
ЦБ  56349П/342/А80Н-о

Арабаджийски, Николай

   Основи на публичната администрация  : Обща част  / Николай Арабаджийски, Николай Арабаджийски  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 188 с. ; 21 см

   Библиограф. с. 177-186

Сист. No: 14530
- 38 -
ЦБ  56350П/342/А80Н-о

Арабаджийски, Николай

   Основи на публичната администрация  : Специална част  / Николай Арабаджийски, Николай Арабаджийски  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 180 с. ; 21 см

   Библиограф. с. 170-179

Сист. No: 14531
- 39 -
ЦБ  56384

Аузнер, Гидеон

   Правосъдие в Йерусалим  : Делото "Айхман"  / Гидеон Аузнер, Гидеон Аузнер  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 711 с. ; 21см

   Библиогр. с. 679-680 ; Авт. указател с. 681-710

Сист. No: 14607
- 40 -
ЦБ  56419П/34/Б56См

Божанов, Симеонов

   Международноправни актове в областта на околната среда  / Симеон Стефанов Божанов, Симеон Стефанов Божанов  . - София, 2004

   Изд. на МОН Център Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование . - Изд. по Проект Европейски образователни модели и обновяване формите на обучение в юридическия факултет

Сист. No: 14653
- 41 -
 С/347/Б92

България. Закони и др. п.

   Етажна собственост  : Сборник нормативни актове: Съдебна практика  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 86 с. ; 16 см

Сист. No: 14442
- 42 -
 С/347/Б92

България. Закони и др. п.

   Закон за обществените поръчки  : Подзаконови нормативни актове  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 227 с. ; 16 см

Сист. No: 14447
- 43 -
 С/349/Б92з

България. Закони и др. п.

   Закон за собствеността и ползването на земеделските земи  : Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 215 с. ; 16 см

Сист. No: 14454
- 44 -
 С/347/Б92с

България. Закони и др. п.

   Сборник актове по индустриална собственост  /   Състав. Цонка Иванова Таушанова, Цонка Иванова Таушанова  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 468 с. ; 23 см

Сист. No: 14470
- 45 -
 С/342/Б92б

България. Закони и др. п.

   Българско гражданство. Процедури  : Сборник нормативни актове  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 292 с. ; 21 см

Сист. No: 14472
- 46 -
 С/347/Б92з

България. Закони и др. п.

   Закон за задълженията и договорите  : С предишните редакции на текстовете  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 80 с. ; 20см

Сист. No: 14614
- 47 -
 С/336/Б92з

България. Закони и др. п.

   Закон за митниците ; Правилник за прилагане на закона за митниците  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 383 с. ; 29 см

Сист. No: 14621
- 48 -
 С/342/Б92к, С3/342/Б92к

България. Конституция

   Конституция на Република България  : ДВ, бр. 27 от 31 март 2006 г. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 52 с. ; 20см

Сист. No: 14611
- 49 -
 С/347/Б92-з

България.Закони и др.п.

   Интелектуална собственост  : Закон за патентите : Закон за авторското право и сродните му права  /   Под общ. ред. Емилия Симеонова, Емилия Симеонова  . - София  : Изд. на БАН, 1993  . - 89 с. ; 21,5 см

Сист. No: 1093
- 50 -
ЦБ  56345П/347/Б92

   Българско гражданско процесуално право  / Живко Стоянов Сталев, Живко Стоянов Сталев  и др.и др. - 8. доп и прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2006, допеч. - 1103 с. ; 24 см

   Изд. е допеч. от 2004.

Сист. No: 14524
- 51 -
ЦБ  56305

Василев, Ангел

   Луканов, "убиецът" и другите  / Ангел Василев, Ангел Василев, Георги Василски, Георги Василски  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 176 с. : 8 л. ил. ; 21 см  . -   (Войни и власт)

Сист. No: 14486
- 52 -
ЦБ  56414П/347/В70Ит

Владимиров, Иван

   Търговско право  / Иван Владимиров, Иван Владимиров  . - 6. прераб. и доп. изд. - София  : Ромина, 2006  . - 600 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 14648
- 53 -
ЦБ  56428П/0/В  82Юд

Волков, Юрий Григорьевич

   Диссертация  : Подготвка, защита, оформление : Практическое пособие  / Юрий Григорьевич Волков, Юрий Григорьевич Волков  ; Под ред. Н. И. Загузова, Н. И. Загузова  . - Москва  : Гардарики, 2004  ; 20 см

Сист. No: 14672
- 54 -
ЦБ  56276П/343/Г50Ан

Гиргинов, Антон Тонев

   Наказателно право на Република България. Обща част  : Курс лекции  / Антон Тонев Гиргинов, Антон Тонев Гиргинов  . - София  : Софи-Р, 2002  . - 384 с. ; 20 см

Сист. No: 14453
- 55 -
ЦБ  56277П/343/Г50Ан

Гиргинов, Антон Тонев

   Наказателно право на Република България. Особена част  / Антон Тонев Гиргинов, Антон Тонев Гиргинов  . - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София  : Софи-Р, 2005  . - 616 с. ; 20 см

Сист. No: 14455
- 56 -
ЦБ  56301П/339.13/Г63Чп, Ч3/339.13/Г63Чп

Големинов, Чудомир Христов

   Права за защита на потребителите  / Чудомир Христов Големинов, Чудомир Христов Големинов  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 14482
- 57 -
ЦБ  56376

Грант, Уенди

   Конфликтът  : Как да го избягваме в семейството, на работното място и в социалните конфликти  / Уенди Грант, Уенди Грант  ; Прев. Росица Симеонова, Росица Симеонова  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 160 с. ; 21 см  . -   (Новата ера в общуването)

Сист. No: 14591
- 58 -
ЦБ  56280П/343/Г88Лн

Груев, Лазар и др.

   Казуси по наказателно право. Оща част  / Лазар Груев, Лазар Груев, Ралица Илкова, Ралица Илкова  . - София  : Сиби, 2005  . - 376 с. ; 20 с.

Сист. No: 14459
- 59 -
ЦБ  56281П/343/Г88Лн

Груев, Лазар и др.

   Казуси по наказателно право. Обособена част  / Лазар Груев, Лазар Груев, Ралица Илкова, Ралица Илкова  . - София  : Сиби, 2005  . - 359 с. ; 20 см

Сист. No: 14460
- 60 -
ЦБ  56319П/31/Г96Нд, Ч3/31/Г96Нд

Гълъбов, Николай Ал.

   Демографският срив в България и възможности за усъвършенстване на демографската политика  / Николай Ал. Гълъбов, Николай Ал. Гълъбов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 200 с. ; 23 см

Сист. No: 14500
- 61 -
ЦБ  ІІ  2644П/347/Д26

   Двадесет и два примерни договора по закона за задълженията и договорите  . - 5. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 88 с. ; 29 см

Сист. No: 14625
- 62 -
ЦБ  56367П/347/Д51

Джеров, Александър Асенов

   Гражданско право  : Обща част  / Александър Асенов Джеров, Александър Асенов Джеров  . - 2. изд  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 528 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 526-527

Сист. No: 14599
- 63 -
ЦБ  56340П/342/Д59Да

Димитров, Добри Кръстев

   Административно право. Обща част  / Добри Кръстев Димитров, Добри Кръстев Димитров  . - 7. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2002  . - 632 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 624-630

Сист. No: 14519
- 64 -
ЦБ  56360

Димитров, Филип

   Новите демокрации и трансатлантическата връзка  / Филип Димитров, Филип Димитров  ; Ред. Ваня Томова, Ваня Томова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 103 с. ; 21 см  . -   (Войни и власт)

Сист. No: 14585
- 65 -
 С/30/Д  71  Вх, С3/30/Д  71  Вх

Дойков, Васил Георгиев

   Хърватия  / Васил Георгиев Дойков, Васил Георгиев Дойков  . - Силистра  : Ковачев, 2006  . - 104 с. : с цв. ил. ; 23, 5 см  . -   (Географска библиотека)

   Библиогр. 101 с.

Сист. No: 14690
- 66 -
ЦБ  56372П/340/О-83

Златарев, Емил

   Основи на правото  / Емил Златарев, Емил Златарев  и др.и др. ; Ред. Явор Михайлов, Явор Михайлов  ; Техн. ред. Божидар Методиев, Божидар Методиев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 23 см

   ISBN грешен, без последна цифра

   Кн.2  . - 2005  . - 374 с.

Сист. No: 14602
- 67 -
ЮФ  -  ПН  1ЮФ  -  ПН  1

   Изследване на българското буржоазно законодателство през периода 1878-1908 г. ( механизми, форми, етапи на разработване и съдържание)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЮФ - 01  /   Ръковод. на проект  Евгени Благоев Йочев, Евгени Благоев Йочев  . - Русе, 2005  . - 15 с. : със сх., граф. ; 30 см

   ЮФ - 01/2005

Сист. No: 14578
- 68 -
ЦБ  56352П/343/И55Рн

Илкова, Ралица

   Наказателни дела от частен характер  : Сборник съдебна практика 1995-2004  / Ралица Илкова, Ралица Илкова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 648 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 641-647

Сист. No: 14534
- 69 -
ЦБ  56355П/35/Й83Бд

Йорданов, Богдан

   Държавният служител  : Теоретични концепции, законодателство, съдебна практика  / Богдан Йорданов, Богдан Йорданов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 300 с. ; 22, 5 см

   Библиогр. с. 295-299

Сист. No: 14537
- 70 -
ЦБ  56381Ч3/347/К12Им

Кабаков, Иван

   Мениджмънт и правна инфраструктура на културата  : Практики и процеси в България от края на ХХ и началото на ХХІ век  / Иван Кабаков, Иван Кабаков  . - София  : ГД Критика  ; СИЕЛА, 2004  . - 288 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 280-284

Сист. No: 14604
- 71 -
ЦБ  56375П/347/К45

Касабова, Камелия

   Търговски представител  / Камелия Касабова, Камелия Касабова  ; Отг. ред. Явор Михайлов, Явор Михайлов  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - София  : СИЕЛА  . - 351 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 346-351

Сист. No: 14587
- 72 -
ЦБ  56286П/65/К47Хх, Ч3/65/К47Хх

Кафтанджиев, Христо

   Хармония в рекламната комуникация  : по-презаредена  / Христо Кафтанджиев, Христо Кафтанджиев  . - 5. прер. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 446 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 408-413; Рез. на англ. ез. 426-446 ; Предм. показалец

Сист. No: 14466
- 73 -
ЦБ  56399П/32/К59Вп, Ч3/32/К59

Киров, Васил

   Публичната власт  : Теория и конституционна организация  / Васил Киров, Васил Киров  ; Отг. ред. Надежда Андонова, Надежда Андонова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 282 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 273-282

Сист. No: 14627
- 74 -
ЦБ  56361П/34/К60Вб

Кискинов, Вихър

   Българско и европейско информационно право  : (сравнителен анализ)  / Вихър Кискинов, Вихър Кискинов  . - София  : СИЕЛА, 2005 -  . - 21 см

   Т. 1  . - 2005  . - 327 с.

   Библиогр. с. 299-306 ; Рез. на англ. и руски ез.

Сист. No: 14586
- 75 -
 BRIE/32/К77  Ее, Арх/32/К77  Ее, Ч5/32/К77Ее

Коларов, Емануил

   Европейският съюз  : Институции и вземане на решения  / Емануил Коларов, Емануил Коларов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 128 с. ; 20,5 см

Сист. No: 14527
- 76 -
ЦБ  56420

Колев, Йордан К.

   Българите извън България 1878 - 1945 г. / Йордан К. Колев, Йордан К. Колев  . - София  : Тангра ТанНакРа Ик, 2005  . - 447 с. ; с 8 л. цв. ил. ; 23 см  . -   (библиотека Българска вечност)

   Библиогр. с. 432-433 ; Показалец на геогр. имена с. 368-399 ; Показалец на лични имена с. 400- 410 ; Рез. на рус. ез. ; Рез. на англ. ез. ; Списък на картите

Сист. No: 14655
- 77 -
ЦБ  56323П/347/Л79Еи

Лозев, Емил

   Измененията и допълненията на закона за авторското право и сродните му права  / Емил Лозев, Емил Лозев  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 179 с. ; 23 см

Сист. No: 14505
- 78 -
ЦБ  56415П/658/М31

Маринова, Юлия и др.

   Икономика и организация на индустриалната фирма  / Юлия Маринова, Юлия Маринова, Георги Попов, Георги Попов  . - София  : ГорексПрес, 2001  . - 264 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 14649
- 79 -
ЦБ  56287П/33/М77

   Младежката безработица  : Социални и правни проблеми  / Красимира Средкова, Красимира Средкова  и др.и др. - София  : СИЕЛА, 2000  . - 140 с. ; 23 см

   Рез. на руски и англ. ез.

Сист. No: 14467
- 80 -
ЦБ  56363П/336/М77Пм

Младенов, Петър Иванов

   Митнически процес, надзор и контрол  / Петър Иванов Младенов, Петър Иванов Младенов  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2003  . - 248 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 223-224

Сист. No: 14593
- 81 -
 П/316/Н74Иг, Ч3/316/Н74Иг

Николов, Иван

   Глобалната икономика  : Теория и реалност  / Иван Николов, Иван Николов  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 384 с. ; 20 см

Сист. No: 11186
- 82 -
ЦБ  56418П/336/Н86д

   Новият данъчно-осигурителен процес  : Данъчно-осигиурителен процесуален кодекс. Закон за Националната агенция за приходите. Наредби по прилагането на ДОПК. Авторски коментар. Приложения  . - София  : Труд и право, 2006  . - 368 с. ; 21 см

Сист. No: 14652
- 83 -
ЦБ  56398П/336/П17Лв, Ч3/336/П17Лв

Панева, Лиляна

   Времевата стойност на парите във фирмената практика  / Лиляна Панева, Лиляна Панева  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 260 с. ; 21 см

   Библиог. 258 с.

Сист. No: 14620
- 84 -
ЦБ  56299

Петров, Иван

   Преглед на съдебната система на Съединените Аверикански щати  / Иван Петров, Иван Петров  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 384 с. ; 21 см

Сист. No: 14480
- 85 -
ЦБ  56436П/39/П  92  р, Ч2/39/П92  р, Ч3/39/П  92  р

   Протокол на Русенския университет "Ангел Кънчев"  /   Състав. Младен Трифонов, Младен Трифонов, Десислава Георгиева, Десислава Георгиева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 68 с. ; 20 см

Сист. No: 14688
- 86 -
ЦБ  56302П/342/П93, Ч3/342/П93н

   Публичноправни науки  / Борис Петров Спасов, Борис Петров Спасов  и др.и др. - София  : СИЕЛА, 1998  . - 22, 5 см

   Кн. 2 . Избираеми правни дисциплини  . - 1998  . - 168 с.

Сист. No: 14483
- 87 -
ЦБ  56317П/34/Р12Сс

Раданов, Стойчо Димитров

   Съдебна медицина  : Учебник за студентите по право и за курсантите и слушателите от висшия институт на МВР  / Стойчо Димитров Раданов, Стойчо Димитров Раданов  . - 4. изд. - София  : СИЕЛА, 2001  . - 423 с. ; 22, 5 см

   Библиогр. с. 418-419

Сист. No: 14499
- 88 -
ЦБ  56432П/0/Б  32Б  д

Райзберг, Борис Абрамович

   Дисертация и ученая степень  : Пособие для соискателей  / Борис Абрамович Райзберг, Борис Абрамович Райзберг  . - 4. доп. изд. - Москва  : Инфра-М, 2004  . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 202-203 ; Терминолог. речник с. 204-211

Сист. No: 14674
- 89 -
ЦБ  56298

Робъртсън, Джефри

   Престъпления против човечеството  : Борбата за световна справедливост  /   Прев. от англ. Джефри Робъртсън, Джефри Робъртсън, Йорданка Чакалова, Йорданка Чакалова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 736 с. ; 21 см

Сист. No: 14479
- 90 -
ЦБ  І  3220П/347/Р94Вм

Русев, Валентин

   Митническо право  : Коментар на митническите разпоредби  / Валентин Русев, Валентин Русев  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 304 с. ; 16 см

Сист. No: 14448
- 91 -
ЦБ  56395

Сийес, Еманюел-Жозеф

   Що е това третото съсловие?  / Еманюел-Жозеф Сийес, Еманюел-Жозеф Сийес  ; Прев. Веселин Дамянов, Веселин Дамянов  ; Под общ. ред. Георги Близнашки, Георги Близнашки  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 123 с. ; 21 см  . -   (Libraria politica)

Сист. No: 14616
- 92 -
 П/347/С63Жа, Ч5/347/С63Жа

Сталев, Живко

   Арбитраж на частноправни спорове  / Живко Сталев, Живко Сталев  . - София  : СИЕЛА, 1997  . - 240 с. ; 22,5 см

Сист. No: 10669
- 93 -
ЦБ  56337П/32/С75Гт

Стефанов, Георги

   Теория на международната сигурност  / Георги Стефанов, Георги Стефанов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 424 с. ; 23 см

Сист. No: 14516
- 94 -
ЦБ  56373П/32/С75Гв, Ч3/32/С75Гв

Стефанов, Георги

   Външна политика. Дипломация  / Георги Стефанов, Георги Стефанов  . - 3 прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2000  . - 487 с. ; 23 см

   Азб. указ. с. 479-484

Сист. No: 14590
- 95 -
 Б5/343/С78, П/343/С78Ан, Ч5/343/С78

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Обща част  / Александър Стойнов, Александър Стойнов  . - София  : СИЕЛА, 1999  . - 483 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 481-484

Сист. No: 10674
- 96 -
ЦБ  56370П/342/С82Сп

Стойчев, Стефан Петков

   Парламентаризмът и политическата отговорност на правителството  / Стефан Стойчев, Стефан Стойчев  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 14600
- 97 -
ЦБ  56292П/347/Т36Сд

Тасев, Симеон

   Делба на съсобственост  / Симеон Тасев, Симеон Тасев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 247 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 242-245

Сист. No: 14473
- 98 -
ЦБ  56293П/342/Т53С-о

Терзийски, Стоян и др.

   Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани  : Теория и практика  / Стоян Терзийски, Стоян Терзийски, Андрей Терзийски, Андрей Терзийски  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 188 с. ; 21 см

Сист. No: 14474
- 99 -
ЦБ  56295

Христов, Чавдар

   Секретните служби и преходът  : Открехва завесата към повече истини  / Чавдар Христов, Чавдар Христов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 152 с. ; 21 см  . -   (Войни и власт)

Сист. No: 14476

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 100 -
 Б3/336/B86Ff

Brigham, Eugene F. et al.

   Financial management  : Theory and practice  / Eugene F. Brigham, Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Louis C. Gapenski  . - 7th ed. - Fort Worth  : The Dryden Press, 1994  . - 1135 p., I -12  ; 23 cm  . -   (The Dryden press series in finance)

   Index; bibliogr. after each chap.

Сист. No: 14398
- 101 -
 Б3/336/B90Rc

Bruner, Robert F.

   Case studies in finance  : Managing for corporate valute creation  / Robert F. Bruner, Robert F. Bruner  . - 2nd ed. - Burr Ridge  : IRWIN, 1994  . - 871 p. ; 24 cm

Сист. No: 14393
- 102 -
 Ч3/339/B92Am

Buckley, Adrian

   Multinational finance  / Adrian Buckley, Adrian Buckley  . - 4th ed. - Harlow  : Prentice Hall, 2000  . - 798 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 765-784 ; Index p. 785-798

Сист. No: 14394
- 103 -
 Ч3/339/C59Et

Clark, Erhraim

   International finance  / Erhraim Clark, Erhraim Clark  . - 2nd ed. - London  : Thomson, 2002  . - 665 p. ; 24, 5 cm

   Glossary p. 630-640 ; Bibliogr. p. 641-651; Index p. 652-655

Сист. No: 14397
- 104 -
 Б3/339/E11Mi

Eaker, Mark et al.

   International corporate finance  / Mark Eaker, Mark Eaker, Frank Fabozzi, Frank Fabozzi, Dwight Grant, Dwight Grant  . - Fort Worth  : The Dryden Press, 1996  . - 588 p. ; 23 cm

   Index

Сист. No: 14395
- 105 -
 Б3/330.1/E20c

   Economics Questions and and answer guide. Course manual  : The professional educators to the profession  . - London  : London School of Accoontancy, Б. г. ; 30 cm

Сист. No: 14435
- 106 -
 Б3/339/E41Dm, Ч3/339/E41Dm

Eiteman, Daviid K.

   Multinational business finance  / Daviid K. Eiteman, Daviid K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Michael H. Moffett  . - 9th ed. - Boston  : Addison-Wesley, 2001  . - 762 p. ; 23 cm  . -   (The Addison-Wesley series in finanse)

   Bibliogr. p. 695-725 ; Glossary p. 727-743; Index p. 744-758

Сист. No: 14399
- 107 -
 Б3/338.24/H58Mi

Harry, Mike

   Information systems in business  / Mike Harry, Mike Harry  . - 2nd ed. - London  : Pearson, 1997  . - 390 p. ; 25 cm

   Index ; Bibliogr. after each chapt.

Сист. No: 14402
- 108 -
 Б3/338.24/H65, Б3/338.24/H65Ji

Hicks, James O.

   Information systems in business  : An introduction  / James O. Hicks, James O. Hicks  . - 2nd ed. - St. Paul  : West Publishing Company, 1990  . - 512 p., I -10  ; 25 cm

   Glossary ; Index

Сист. No: 14400
- 109 -
 Б3/336/H67Wf

Hingley, Wilfred et al.

   Financial management  / Wilfred Hingley, Wilfred Hingley, Frank Osborn, Frank Osborn  . - 2nd ed. - Oxford  : Butterworth-Heinemann, 1989  . - 389 p. ; 21 cm  . -   (Made simple books)

   Index

Сист. No: 14396
- 110 -
 Б3/339/L62Ri

Levich, Richard M.

   International financial marketts  : Prices and policies  . - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1998  . - 663 p. ; 25 cm  . -   (The Irwin McGraw-Hill series in finanse, insurance, and real estate)

   Index p. 647-663

Сист. No: 14403
- 111 -
 Б3/338.24/N58Rb

Nickerson, Robert C.

   Business and information systems  / Robert C. Nickerson, Robert C. Nickerson  . - Reading  : Addison-Wesley, 1998  . - 501 p. ; 26 cm

   Glossary; Index

Сист. No: 14401
- 112 -
 Б3/65.012  */S47Ji

Senn, Janes A.

   Information systems in management  / Janes A. Senn, Janes A. Senn  . - 4th ed. - Belmont  : Wadsworth, 1990  . - 970 p. ; 24 cm

   Glossary p. A 10 - A 42 ; Bibliogr. p. A 43 - A 52 ; Index p. A 53 - A 61

Сист. No: 14404
- 113 -
ЦБ  56278П/65/А20Вк, Ч3/65/А20Вк

Аврамов, Велко Димитров

   Комуникационна политика на фирмата  / Велко Димитров Аврамов, Велко Димитров Аврамов  . - 3. доп. и прер. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 312 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 309

Сист. No: 14456
- 114 -
ЦБ  56265П/336/А20Йф

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Финанси на малката и средната фирма  : Корпоративни финанси  / Йосиф Аврамов Аврамов, Йосиф Аврамов Аврамов  ; Ред. Любомила Малякова, Любомила Малякова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  ; Науч. консултант  Михаил Динев, Михаил Динев  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 283 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 280-281

Сист. No: 14438
- 115 -
ЦБ  56335П/336/А20Йм

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Митнически и данъчен контрол  / Йосиф Аврамов Аврамов, Йосиф Аврамов Аврамов  ; Рецензент  Михаил Динев, Михаил Динев  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 460 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 459

Сист. No: 14513
- 116 -
ЦБ  56330П/334/А64Ар, Ч3/334/А64Ар

Ангелов, Ангел Георгиев

   Ръководство за разработване на бизнесплан  / Ангел Георгиев Ангелов, Ангел Георгиев Ангелов  . - 3. прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2004  . - 152 с. ; 23 см

   Библиогр. 151 с.

Сист. No: 14512
- 117 -
 Ч3/339.13/А  66  О-т

Андреева, Ольга Дмитриевна

   Технология бизнеса. Маркетинг  : Учебно пособие  / Ольга Дмитриевна Андреева, Ольга Дмитриевна Андреева  ; Гл. ред. Ю. В. Луизо, Ю. В. Луизо  . - Москва  : Дело, 2001  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 14711
- 118 -
ЦБ  ІІ  2639П/330.1/А75Ди, Ч3/330.1/А75Ди

Антонова, Диана Антонова

   Икономика  : Тестове и отговори  / Диана Антонова Антонова, Диана Антонова Антонова  . - 3. прераб. изд. - Русе  : Примакс, 2005  . - 276 с. ; 28, 5 см

   Библиогр. 275 с.

Сист. No: 14419
- 119 -
БМ  -  БМ  10БМ  -  БМ  10

   Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес  : Отчет за работата на научно-изследователски проект 05 -БМ -04  /   Ръковод. на проект  Диана Антонова Антонова, Диана Антонова Антонова  . - Русе, 2006  . - 146 с. ; 30 см

   Прил.; библиогр. с. 143. - БМ -04/2005

Сист. No: 14579
- 120 -
ЦБ  56388

   Безопасность жизнедеятельности  : Учебник  / Э.А. Арустамов, Э.А. Арустамов  и др.и др. ; Под ред. Э.А. Арустамов, Э.А. Арустамов  . - 10. испр. изд. - Москва  : Дашков и К, 2005

   Библиогр. 237 с . - По проект

Сист. No: 14609
- 121 -
ЦБ  56391

   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств охрана труда  : Учебное пособие для вузов  / Павел Павлович Кукин, Павел Павлович Кукин  и др.и др. - 3. испр. и доп. - Москва  : Высшая школа, 2004  ; 21 см

   Библиогр. с. 316 . - По проект

Сист. No: 14612
- 122 -
 С/336/Б92м

България. Закони и др. п.

   Митническа тарифа на Република България в сила от 01.01. 2006 г. : Приложения за преференциалните ставки на митата за стоки  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 860 с. ; 29 см

Сист. No: 14528
- 123 -
ЦБ  56329П/336/Б92д, Ч3/336/Б92д

България. Народно събрание

   Данъчната реформа в България 2001-2005  : Законопроекти, предвожения и дискусии по тях. Анализи на приетите измен. и допълн. /   Състав. Милан Петров, Милан Петров  ; Под метод. рък. Нина Радева, Нина Радева  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 508 с. ; 23 см

Сист. No: 14507
- 124 -
ЦБ  56296П/338/Г82Вс, Ч3/338/Г82Вс

Григорова, Веселина

   Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика  / Веселина Григорова, Веселина Григорова  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 120 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 106-108

Сист. No: 14477
- 125 -
 Ч3/339/Г88Иж

Груев, Ивайло и др.

   Живея в България, печеля в Ню Йорк  : Първата бълг. книга в помощ на индивидуалния инвеститор и трейдър за анализ на финансовите пазари  / Ивайло Груев, Ивайло Груев, Даниел Кръстев, Даниел Кръстев  . - 2. прер. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 187 с. ; 23 см

Сист. No: 14533
- 126 -
ЦБ  56279Ч3/331/Г91Хн

Гудброт, Ханс

   Наръчник за професионална комуникация  : Как да общуваме успешно с фирмите и организациите  / Ханс Гудброт, Ханс Гудброт  ; Прев. Красимира Митева, Красимира Митева  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 158 с. ; 20 см

Сист. No: 14458
- 127 -
ЦБ  56303П/336/Г96Мф, Ч3/336/Г96Мф

Гълъбов, Марин

   Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмата  / Марин Гълъбов, Марин Гълъбов  ; Рецензент  Велчо Стоянов, Велчо Стоянов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 184 с. ; 23 см

   Библиогр. с .182-183

Сист. No: 14484
- 128 -
ЦБ  56346П/336/Г96Нп, Ч3/336/Г96

Гълъбов, Николай

   Причини за бюджетния дефицит  : Макроикономическа среда, бюджетни приходи и разходи  / Николай Гълъбов, Николай Гълъбов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 199 с. ; 23 см

Сист. No: 14525
- 129 -
ЦБ  56427П/338.24/Д  64Лу, Ч3/338.24/Д  64Лу

Дичева, Людмила Йорданова

   Учебно помагало по професионална комуникация в англоезична среда  / Людмила Йорданова Дичева, Людмила Йорданова Дичева  = A Guide to professional communication in English  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 97 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 96

Сист. No: 14671
- 130 -
ЦБ  56348П/336/И29Пб

Игнатиев, Петър

   Банковата криза в България през 1996-97 г. / Петър Игнатиев, Петър Игнатиев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 160 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 153-158

Сист. No: 14529
- 131 -
ПФ  -  АГ  4ПФ  -  АГ  4

   Идентификация, мотивиране и подпомагане развитието на творческия потенциал на студентите  : Проект 2005 - ПФ - 06  /   Ръковод. на проект  Светослав Йорданов Билчев, Светослав Йорданов Билчев  . - Русе, 2005  . - 647 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Прил. - ПФ - 06/2005

Сист. No: 14562
- 132 -
БМ  -  БМ  9БМ  -  БМ  9

   Изследване на системата за вътрешен финансов контрол и финансово управление в земеделските стопанства и агрофирми  : Отчет по научно-изследователски проект № 05 - БМ - 01  /   Ръковод. на проект  Йорданка Велчева, Йорданка Велчева  . - Русе, 2005  . - 90 с. ; 30 см

   Прил.; Библиогр. с. 88-89. - БМ - 01/2005

Сист. No: 14574
- 133 -
ЦБ  56347П/658/Й83Йи

Йорданов, Йондан Станчев

   Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия  : Методика за разработка и оценка  / Йондан Станчев Йорданов, Йондан Станчев Йорданов  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2000  . - 76 с. ; 21 см

Сист. No: 14522
- 134 -
ЦБ  56344П/336/Й85Си, Ч3/336/Й85Си

Йотов, Стефан Йотов

   Ипотечният пазар в България (първичен и вторичен)  / Стефан Йотов Йотов, Стефан Йотов Йотов  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 60 с. ; 21 см

Сист. No: 14523
- 135 -
ЦБ  ІІ  2638П/339.13/К32Лм

Каракашева, Лилия Вълчева и др.

   Маркетинг  / Лилия Вълчева Каракашева, Лилия Вълчева Каракашева, Благодатка Пенчева Маркова, Благодатка Пенчева Маркова  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Призма, 2005 -  . - 28 см

   Ч. 1  . - 2005  . - 272 с.

Сист. No: 14418
- 136 -
ЦБ  56274П/383/К63Сц, Ч3/338/К63Сц

Класова, Свободка Генчева

   Цените - теория и практика  : Задачи, казуси, тестове : Практическо ръководство  / Свободка Генчева Класова, Свободка Генчева Класова  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2001  . - 204 с.

Сист. No: 14446
- 137 -
 BRIE/32/К77  Ее, Арх/32/К77  Ее, Ч5/32/К77Ее

Коларов, Емануил

   Европейският съюз  : Институции и вземане на решения  / Емануил Коларов, Емануил Коларов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 128 с. ; 20,5 см

Сист. No: 14527
- 138 -
ЦБ  І  3221П/339.13/К92См, Ч3/339.13/К92м

Кръстев, Светозар

   Маркетинг. Кратко, точно, ясно  : Принципи за успешен бизнес  / Светозар Кръстев, Светозар Кръстев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 156 с. ; 16 см

Сист. No: 14457
- 139 -
ЦБ  56312П/339.13/К95Д-з

Кюмюрджиев, Димитър Иванов и др.

   Защита на конкуренцията. Държавни помощи  : Коментар. Нормативна уредба  / Димитър Иванов Кюмюрджиев, Димитър Иванов Кюмюрджиев, Петьо Димитров Славов, Петьо Димитров Славов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 332 с. ; 23 см

Сист. No: 14494
- 140 -
ЦБ  56404Арх/63/Л95Ла, П/63/Л95Ла, Ч3/63/Л95Ла

Любенов, Любомир Димитров

   Агромаркетинг  : [Учебник за ВУЗ]  / Любомир Димитров Любенов, Любомир Димитров Любенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 156 с. ; 22 см

   Библиогр. 154 с. - Кн. е издадена и на CD

Сист. No: 14637
- 141 -
ЦБ  56253П/338/М19А-з

Макавеев, Александър

   Земеделието в преход  / Александър Макавеев, Александър Макавеев  . - Русе  : Авангард принт, 2005  . - 269 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 14415
- 142 -
ЦБ  56415П/658/М31

Маринова, Юлия и др.

   Икономика и организация на индустриалната фирма  / Юлия Маринова, Юлия Маринова, Георги Попов, Георги Попов  . - София  : ГорексПрес, 2001  . - 264 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 14649
- 143 -
БМ  -  ИМ  2БМ  -  ИМ  2

   Мениджмънт на логистичните вериги и системи  : Отчет за резултатите от работата по научно-изследователски проект 2005 - ФБМ -02  /   Ръковод. на проект  Иван Христов Митев, Иван Христов Митев  . - Русе, 2006  . - 78 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-78 ; Прил. - БМ -02/2005

Сист. No: 14577
- 144 -
ЦБ  56417П/338/М74Мс

Михайлов, Михаил

   Стратегическо управление на туризма  / Михаил Михайлов, Михаил Михайлов  ; Рецензент  Иван П. Попчев, Иван П. Попчев  ; Ред. Милена Мелнишка, Милена Мелнишка  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 248 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 246-248

Сист. No: 14651
- 145 -
ЦБ  56287П/33/М77

   Младежката безработица  : Социални и правни проблеми  / Красимира Средкова, Красимира Средкова  и др.и др. - София  : СИЕЛА, 2000  . - 140 с. ; 23 см

   Рез. на руски и англ. ез.

Сист. No: 14467
- 146 -
ЦБ  56318П/336/Н44Мк, Ч3/336/Н44Мк

Неделчев, Мирослав

   Корпоративно управление в банковата система  / Мирослав Неделчев, Мирослав Неделчев  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 172 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 153-162 ; рез. на англ. ез.

Сист. No: 14498
- 147 -
ЦБ  56396П/347/Н46Тп, Ч3/347/Н46Тп

Недялкова, Таня

   Практически въпроси на обществените поръчки  / Таня Недялкова, Таня Недялкова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 210 с. ; 21 см

Сист. No: 14617
- 148 -
ЦБ  56397Б3/336/Н55Н-о, П/336/Н55Н-о, Ч3/336/Н55Н-о

Неновски, Николай Ненов и др.

   От лев към евро  : Кой е най-добрият път?  / Николай Ненов Неновски, Николай Ненов Неновски, Калин Димитров Христов, Калин Димитров Христов, Борис Кирилов Петров, Борис Кирилов Петров  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 166 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 152-166

Сист. No: 14619
- 149 -
ЦБ  56273П/336/Н75Нф

Николова, Надежда

   Персонални финанси  : Азбука на финансовия успех  / Надежда Николова, Надежда Николова  ; Ред. Светлозар Желев, Светлозар Желев  ; Техн. ред. Божидар Методиев, Божидар Методиев  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 43 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 43

Сист. No: 14445
- 150 -
ЦБ  56359П/336/Н75Н-о, Ч3/336/Н75Н-о

Николова, Надежда

   Обща теория на финансите  / Надежда Николова, Надежда Николова  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 399 с. ; 23 см

   Речник с. 381 - 394 ; Библиогр. с. 395 - 397

Сист. No: 14541
- 151 -
ЦБ  56311П/339/П76Дф

Попов, Деян Димитров

   Финансиране и плащания в търговията  / Деян Димитров Попов, Деян Димитров Попов  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 1999  . - 248 с. ; 23 см

Сист. No: 14493
- 152 -
ЦБ  56291П/330/Р29Нс, Ч3/330/Р29Нс

Райзнър, Найджъл

   Спечели ме с едно "здравей"  : Наръчник за създаване на бизнесконтакти  / Найджъл Райзнър, Найджъл Райзнър  ; Прев. от англ. Антония Халачева, Антония Халачева  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 108 с. ; 20 см

Сист. No: 14471
- 153 -
ЦБ  56339П/657/С69-о

   Становища за одит и етика 2001  : Ръководство  /   Ред. Валя Йорданова, Валя Йорданова, Калина Найденова, Калина Найденова  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 808 с. ; 24 см

Сист. No: 14518
- 154 -
ЦБ  56327П/338.24/Т64Кс, Ч3/338.24/Т64Кс

Тодоров, Кирил

   Стратегическо управление в малките и средните фирми - теория и практика  : [В 2 т.]  / Кирил Тодоров, Кирил Тодоров  . - София  : Сиела, 2001  . - 23 см  . -   (Поредица Предприемачество и дребен бизнес)

   Терминол. речник . - Именен показалец

   Т. 2  . - 2001  . - 365 с. : с табл., диагр., сх.

Сист. No: 9913
- 155 -
ЦБ  56271

Точев, Илиан

   Социални програми в САЩ  / Илиан Точев, Илиан Точев  ; Ред. Явор Михайлов, Явор Михайлов  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 66 с. ; 21 см

Сист. No: 14440
- 156 -
ЦБ  56353П/338.24/Ш85Дс, Ч3/338.24/Ш85Дс

Шопов, Димитър Атанасов

   Социалната цена на прехода към пазарна икономика  / Димитър Атанасов Шопов, Димитър Атанасов Шопов  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 472 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 469-471

Сист. No: 14536

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 157 -
ЦБ  56434Арх/519.8/И  21  Ик, П/519.8/И  21  Ик, П1/519.8/И  21  Ик

Иванов, Ивелин Великов

   Компютърно моделиране на непрекъснати среди  / Ивелин Великов Иванов, Ивелин Великов Иванов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 120 с. : с ил. и гр. ; 20 см  . -   (Библиотека за докторанта)

   Библиогр. с. 116-117

Сист. No: 14681
- 158 -
ПФ  -  АГ  4ПФ  -  АГ  4

   Идентификация, мотивиране и подпомагане развитието на творческия потенциал на студентите  : Проект 2005 - ПФ - 06  /   Ръковод. на проект  Светослав Йорданов Билчев, Светослав Йорданов Билчев  . - Русе, 2005  . - 647 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Прил. - ПФ - 06/2005

Сист. No: 14562
- 159 -
ПФ  -  АГ  6ПФ  -  АГ  6

   Изследване на нелинейни диференциални уравнения с аналитични методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ПФ - 03  /   Ръковод. на проект  Петър Иванов Рашков, Петър Иванов Рашков  . - Русе, 2006  . - 240 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 17-140 с. - Библиогр. 14-16 с. - ПФ - 03/2005

Сист. No: 14569
- 160 -
ЦБ  56336П/51/К23Ом

Каменов, Огнян Йорданов

   Математика за кандидат-студенти  : Алгебра. Елементи от математически анализ. Планиметрия. Стереометрия  / Огнян Йорданов Каменов, Огнян Йорданов Каменов  . - София  : СИЕЛА, 2001  . - 264 с. ; 22 см

Сист. No: 14515
- 161 -
ПФ  -  АГ  5ПФ  -  АГ  5

   Компютърни методи в научни изследвания по алгебра и математическа лингвистика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект №2005 - ПФ - 05  /   Ръковод. на проект  Цецка Рашкова, Цецка Рашкова  . - Русе, 2006  . - 42 с. ; 30 см

   Прил. - Библиогр. с. 34. - ПФ - 05/2005

Сист. No: 14563
- 162 -
 Ч2/372.47/М27Ат

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  : [В 3. части]  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 25,5 см

   № 1  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14659
- 163 -
 Ч2/372.47/М27Ат

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  : [В 3. части]  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 25,5 см

   № 2  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14661
- 164 -
 Ч2/372.47/М27Ат

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  : [В 3. части]  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 25,5 см

   № 3  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14662
- 165 -
 Ч2/372.47/М27Ам

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Математика за четвърти клас  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 136 с. : с цв. ил. ; 25, 5 см

Сист. No: 14669
- 166 -
 Ч2/372.47/Н86З-т

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Светла Тодорова Терзиева, Светла Тодорова Терзиева  / [в 3 части]  . - София  : Просвета, 2005  . - 25, 5 см

   № 1  . - 2005  . - 32 с. ; с ил.

Сист. No: 14663
- 167 -
 Ч2/372.47/Н86З-т

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Соня Василева Мелоян, Соня Василева Мелоян, Стоян Петков Иванов, Стоян Петков Иванов  . - София  : Просвета, 2005  . - 25, 5 см

   № 2  . - 2005  . - 32 с. ; с ил.

Сист. No: 14664
- 168 -
 Ч2/372.47/Н86З-т

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, Габриела Николова Кирова, Габриела Николова Кирова  . - София  : Просвета, 2005  . - 25, 5 см

   № 3  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14666
- 169 -
 Ч2/372.47/Н86З-м

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Математика за четвърти клас  : [Учебник]  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Таня Иванова Вълкова, Таня Иванова Вълкова, Стоян Петков Иванов, Стоян Петков Иванов  . - София  : Просвета, 2005  . - 136 с. : с цв. ил. ; 25, 5 см

Сист. No: 14667
- 170 -
ЦБ  ІІ  2637П/51/С35П-з, П1/51/С35П-з

Сидеров, Пламен Николов и др.

   Записки по алгебра  : Групи, пръстени, полиноми  / Пламен Николов Сидеров, Пламен Николов Сидеров, Керопе Бартев Чакърян, Керопе Бартев Чакърян  . - 3. стереот. изд. - София  : Веди, 2006  . - 80 с. ; 28 см

Сист. No: 14407
- 171 -
ЦБ  56448П/541/Ш  95  Ву

Штиллер, Вольфганг

   Уравнение Аррениуса и неравновесная кинетика  / Вольфганг Штиллер, Вольфганг Штиллер  ; Перев. с англ. А. В. Хачояна, А. В. Хачояна  ; Под ред. Л. С. Полака, Л. С. Полака  . - Москва  : Мир, 2000  . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 167-174

Сист. No: 14714

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 172 -
ЦБ  56419П/34/Б56См

Божанов, Симеонов

   Международноправни актове в областта на околната среда  / Симеон Стефанов Божанов, Симеон Стефанов Божанов  . - София, 2004

   Изд. на МОН Център Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование . - Изд. по Проект Европейски образователни модели и обновяване формите на обучение в юридическия факултет

Сист. No: 14653
- 173 -
ЦБ  56383

Голицин, Артур Николаевич

   Основы промишленой экологии  : Учебн. для нач. проф. образования  / Артур Николаевич Голицин, Артур Николаевич Голицин  . - 2. стер. изд. - Москва  : Академия, 2004  . - 240 с. ; 22 см

   Библиогр. 237 с . - По проект

Сист. No: 14606
- 174 -
ЦБ  56390П/355.58/Г84

Гринин, Александр Семенович и др.

   Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях  : Учебное пособие  / Александр Семенович Гринин, Александр Семенович Гринин, Виктор Николаевич Новиков, Виктор Николаевич Новиков  . - Москва  : ФАИР-ПРЕСС, 2002  . - 336 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 325-327 . - По проект маш. № 120000027362

Сист. No: 10902
- 175 -
ЦБ  56454С/502/Т  86  Вп

Трофимова, Валентина Львовна

   Природопользование. Толковый словарь  : Справочное издание]  / Валентина Львовна Трофимова, Валентина Львовна Трофимова  ; Техн. ред. В. Ф. Фотиева, В. Ф. Фотиева  . - Москва  : Финансы и статистика, 2002  . - 184 с. ; 20, 5 см

   Библиогр. с. 182-183

Сист. No: 14720
- 176 -
ЦБ  56392

Юшин, Василий Валерьевич

   Техника и технология защиты воздушной среды  : Учебн. пособие для вузов  / Василий Валерьевич Юшин, Василий Валерьевич Юшин  и др.и др. - Москва  : Высшая школа, 2005  . - 392 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 389-390. - По проект

Сист. No: 14613

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 177 -
ЕЕА  -  Ф  53ЕЕА  -  Ф  53

   Определяне на оптичните характеристики на тънкослойни диалектрични покрития чрез измерване и моделиране на трансмисионните им спектри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 03  /   Ръковод. на проект  Тамара Григориевна Пенчева, Тамара Григориевна Пенчева  . - Русе, 2006  . - 93 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 57-93 с. - Библиогр. 54-56 с. - ЕЕА - 03/2005

Сист. No: 14567

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 178 -
ЦБ  56434Арх/519.8/И  21  Ик, П/519.8/И  21  Ик, П1/519.8/И  21  Ик

Иванов, Ивелин Великов

   Компютърно моделиране на непрекъснати среди  / Ивелин Великов Иванов, Ивелин Великов Иванов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 120 с. : с ил. и гр. ; 20 см  . -   (Библиотека за докторанта)

   Библиогр. с. 116-117

Сист. No: 14681
- 179 -
МТФ  -  ТМ  127МТФ  -  ТМ  127

   Моделиране и оптимизиране на дискретни и непрекъснати механични системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № МТФ - 01  /   Ръковод. на проект  Георги Габровски, Георги Габровски  . - Русе, 2005  . - 124 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. 74-124 ; Библиогр. 69-73 с. - МТФ - 01/2005

Сист. No: 14551

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 180 -
МСС  -  РН  и  ХТ  247МСС  -  РН  и  ХТ  247

   Изследване механизма на включване на 3-d елементи в цинков оксалат дихидратат при кристализацията му из водно-оксалатни разтвори с цел оптимизиране на състава на цинкв оксид, използван като катализатор  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № 05-МСС-04/2005  /   Ръковод. на проект  Петър Василев Копчев, Петър Василев Копчев  . - Русе, [2005]  . - 47 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. научн. трудове на колектива . - Библиогр. с. 31-32 . - МСС-04/2005

Сист. No: 14547
- 181 -
ЦБ  56322П/547/О-67х

Йорданов, Стефан Дакев

   Органичната химия във въпроси и задачи  / Стефан Дакев Йорданов, Стефан Дакев Йорданов  и др.и др. - София  : СИЕЛА, 1999  . - 612 с. ; 23 см

Сист. No: 14504
- 182 -
ЦБ  56408

   Академик Ростислав Каишев : Живот, посветен на науката  / Ростислав Каишев, Ростислав Каишев  ; Състав. Александър Атанасов Милчев, Александър Атанасов Милчев, Стоян Стефанов Стоянов, Стоян Стефанов Стоянов  = Academician Rostislav Kaishev : A life dedicated to science  / Rostislav Kaishev  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2003  . - 212 с. : със сн. ; 20 см

   Академ. тълковен речник с. 206

Сист. No: 14640
- 183 -
ТК  Разгр. 9ТК  Разгр. 9

   Комплекси на серни и селенови аналози на спирохидантоини с йони на преходни метали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ТКРазгр. - 01  /   Ръковод. на проект  Нейко Стоянов, Нейко Стоянов  . - Русе, 2005  . - 74 с. : със сх., граф. ; 30 см

   Прил. с. 34-74 ; Библиогр. с. 28-30. - ТК Разгр. - 01/2005

Сист. No: 14576

Биологични науки. Ботаника. Зоология.

- 184 -
 Б3/57/P56Wb

Phillips, W.D. et al.

   Biology  : A-Level  / W.D. Phillips, W.D. Phillips, T.J. Chilton, T.J. Chilton  . - Oxford  : Oxford University Press, 1989  . - 570 p. ; 30 cm

   Index ; glossary

Сист. No: 14406

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 185 -
 Б3/61/H77Ja

Honeybourne, Jhon et al.

   Advanced physicial education & sport  / Jhon Honeybourne, Jhon Honeybourne, Michael Hill, Michael Hill, Helen Moors, Helen Moors  . - Cheltenham  : Stanley Thornes, 1996  . - 286 p. ; 27 cm

   With Glossary . - Ind.

Сист. No: 14432
- 186 -
ЕЕА  -  КСТ  6ЕЕА  -  КСТ  6

   Анализ на цифрови изображения на травми при кръвонасядания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 10  /   Ръковод. на проект  Лидия Христова Георгиева, Лидия Христова Георгиева, Никола Атанасов Ангелов, Никола Атанасов Ангелов  . - Русе, 2005  . - 67 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 37-67с. ; Библиогр. 36 с. - ЕЕА - 10/2005

Сист. No: 14556
- 187 -
ЦБ  56402Ч2/796/Г20, Ч3/796/Г20Бр

Ганев, Богдан

   Русе - спортният град на България  / Богдан Ганев, Богдан Ганев  ; Ред. Татяна Живкова, Татяна Живкова  . - Русе  : Авангард принт, 2005  . - 219 с. : със сн. ; 23 см

   Кн. е с автограф от автора ; Библиогр. с. 216-217

Сист. No: 14633
- 188 -
ЦБ  56431

Гомез, Джоан

   Как да живеем с диабет  / Джоан Гомез, Джоан Гомез  ; Под ред. Цветалина Танкова, Цветалина Танкова  . - София  : Труд  ; Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване, 2002  . - 232 с.; прил. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 14677
- 189 -
ЦБ  56435

Дифиоре, Джуди

   Гимнастика за бременни  : Програма "Стъпка по стъпка" за постигане на оптимална здравословна форма в периода на бременността  / Джуди Дифиоре, Джуди Дифиоре  . - Б. м. : A & T Publishing, 2005  . - 74 с. ; 25 см

   Азб. показалец. - По проект

Сист. No: 14683
- 190 -
 С/616/К96Жн

Кънева, Живка Василева

   Наръчник по инфекциозни болести  / Живка Василева Кънева, Живка Василева Кънева  . - София  : СИЕЛА, 1999  . - 223 с. ; 15, 5 см

   Библиогр. с. 219-221

Сист. No: 14451
- 191 -
ЦБ  56321П/616/М45г

   Медицинска генетика  : Учебник за студенти по медицина и биология и за специализиращи лекари  /   Под ред. на  Стоян Лалчев, Стоян Лалчев  . - София  : СИЕЛА, 1999  . - 470 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 468-469

Сист. No: 14441
- 192 -
ЦБ  56364П/616/П74Ид

Попилиев, Илия

   Диагноза и лечение на болести на сърцето и съдовете  / Илия Попилиев, Илия Попилиев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 356 с. ; 23 см

Сист. No: 14594
- 193 -
ПФ  -  ФВС  1ПФ  -  ФВС  3

   Психолого-педагогически параметри на ефективността на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в съответствие с парадигмата за здраве и екология на човешкото развитие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ПФ - 02  /   Науч. ръководител  Антоанета Иванова Момчилова, Антоанета Иванова Момчилова  . - Русе, 2005  . - 162 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Копия на публ. статии и докл. 14-162 с. - Библиогр. 12-13 с. - ПФ - 02/2005

Сист. No: 14570
- 194 -
 С2/615/П96

   Пълен наръчник по психотерапия  /   Ред. Брус Бонгар, Брус Бонгар  . - София  : Лик, 2002  . - 708 с. ; 24 см

   Индекс с. 699-707 ; Библиогр. с. 692-697

Сист. No: 14417
- 195 -
ЦБ  56433

Уокър, Питър

   Практическо ръководство за масаж и гимнастика при бебето и детето за начинаещи  / Питър Уокър, Питър Уокър  . - Б. м. : Буктрейдинг, 2004  . - 96 с. ; 25 см

   По проект

Сист. No: 14679
- 196 -
ЦБ  ІІ  2641П/616/Ф75

   Фрактури при децата  /   Под общ. ред. Емил Таков, Емил Таков, Харитон Новков, Харитон Новков  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 772 с. ; 29 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 14526
- 197 -
 Ч2/159.9/Х25

Хансард, Кристофър

   Тибетското изкуство на живота. Мъдро тяло, мъдър ум, мъдър живот  / Кристофър Хансард, Кристофър Хансард  ; Прев. от англ. Валентина Атанасова, Валентина Атанасова  . - София  : Хермес, 2006  . - 304 с. ; 20 см

   Показ. с. 289-302 . - По прект

Сист. No: 14631

Техника-общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 198 -
 С/657/М45с

   Международни счетоводни стандарти  : Приети с постановление №21 от 4 февруари 2003 г. на министерския съвет за утвърждаване на международни счетоводни стандарти, приети на борда по международни счетоводни стандарти. ДВ, бр. 13 от 2003  . - София  : СИЕЛА, 2003  ; 29 см

Сист. No: 14623
- 199 -
 С/62(038.1)/Н  53р

   Немецко-русский политехнический словарь  : Около 110 000 терминов  / Георгий Михайлович Бардышев, Георгий Михайлович Бардышев  = Deutsch-Russisches polytechnisches worterbuch  . - Москва  : РУССО, 2000  . - 864 с. ; 24 см

Сист. No: 14724

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 200 -
МТФ  -  ТММРМ  437МТФ  -  ТММРМ  437

   Изследване и оптимизиране на системи от роботизирани технологични модули  : Отчет за работата по договор № МТФ - 06  /   Ръковод. на проект  Мирослав Пенчев, Мирослав Пенчев  . - Русе, 2006  . - 86 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. 73 - 86 ; Библиогр. с. 68-70. - МТФ - 06/2005

Сист. No: 14544
- 201 -
МТФ  -  ТММРМ  436МТФ  -  ТММРМ  436

   Изследване на специфичната сила на рязане при струговане  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № МТФ - 07  /   Ръковод. на проект  Иван Колев, Иван Колев  . - Русе, 2006  . - 30 см

   Библиогр. 44 с. - МТФ - 07/2005

   Ч. 3  . - 44 с. : със сх., табл.

Сист. No: 14542
- 202 -
МТФ  -  ТММРМ  439МТФ  -  ТММРМ  439

   Разработване и изследване на нова конструкция плашки с подобрена технологичност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № МТФ - 04  /   Ръковод. на проект  Стефан Веселинов Вичев, Стефан Веселинов Вичев  . - Русе, - 2006  . - 30 см

   Библиогр. 27 с. - МТФ - 04/2005

   Ч. 2  . - 2006  . - 28 с. : със сх., табл.

Сист. No: 14548
- 203 -
МТФ  -  МТМ  521МТФ  -  МТМ  521

   Разработване на информационна среда за моделиране, изследване и проектиране на процеси на пластично деформиране  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № МТФ - 03  /   Ръковод. на проект  Валентин Ив. Гагов, Валентин Ив. Гагов  . - Русе, 2005  . - 101 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. 64-101 ; Библиогр. с. 56-60. - МТФ - 03/2005

Сист. No: 14549
- 204 -
МТФ  -  ТММРМ  438МТФ  -  ТММРМ  438

   Разработване на методика за подобряване на качеството на процеси от ISO 9001 : 2000  : Отчет за работата по договор № МТФ - 05  /   Ръковод. на проект  Цвятко Станев Корийков, Цвятко Станев Корийков  . - Русе, 2005  . - 24 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил с. 19-24 . - МТФ - 05/2005

Сист. No: 14546

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 205 -
МСС  -  ТХП  111МСС  -  ТХП  111

   Енергиен баланс на центробежни помпи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2005 МСС - 05  /   Ръковод. на проект  Петър Русев, Петър Русев  . - Русе, 2006  . - 68 с. : със сх., табл. ; 30 см

   МСС-05/2005

Сист. No: 14552

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 206 -
ЦБ  56444Арх/621.3/А  86Нт, П/621.3/А  86Нт, П1/621.3/А  86Нт

Армянов, Никола Колев

   Теоретична електротехника  : Ръководство за семинарни упражнения  / Никола Колев Армянов, Никола Колев Армянов, Таня Методиева Стоянова, Таня Методиева Стоянова, Радка Йорданова Тодорова, Радка Йорданова Тодорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 125 с.: със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 124

Сист. No: 14707
- 207 -
 С/621.3/Г  69  Пр

Горохов, Петр Кузьмич

   Русско-немецкий словар по электротехнике и электронике  : Около 25 000 терминов  / Петр Кузьмич Горохов, Петр Кузьмич Горохов  = Russisch-deutsches worterbuch der elektrotechnik und elektronik : Etwa 25 000 fachbegriffe  / P. K. Gorochow  . - Москва  : РУССО, 2001  . - 406 с. ; 22 см.

Сист. No: 9872
- 208 -
ЕЕА  -  ТИЕ  19ЕЕА  -  ТИЕ  19

   Изследване и обосноваване на технически средства за надлъжна електроискрова обработка на тютюн  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 09  /   Ръковод. на проект  Никола Колев Армянов, Никола Колев Армянов  . - Русе, 2005  . - 130 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 174-130 с. ; Библиогр. 165-173 с. - ЕЕА - 09/2005

Сист. No: 14559
- 209 -
ТКСс  1ТКСс  1

   Изследване на възможности за ефективно използване на енергийни ресурси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ТКСс - 01  /   Ръковод. на проект  Димо Нейков Димов, Димо Нейков Димов  . - Русе, 2005  . - 60 с. : със сх., граф. ; 30 см

   Прил. с. 41-60 ; Библиогр. 40 с. - ТКС - 01/2005

Сист. No: 14573
- 210 -
ЕЕА  -  ЕСЕО  157ЕЕА  -  ЕСЕО  157

   Обследване и оптимизация на енергийната ефективност на обекти и процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 01  /   Ръковод. на проект  Кондю Йорданов Андонов, Кондю Йорданов Андонов  . - Русе, 2005  . - 144 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 136-144 с. - ЕЕА - 01/2005

Сист. No: 14565
- 211 -
ЕЕА  -  АИУТ  77ЕЕА  -  АИУТ  77

   Разработка на универсална програма за избор и настройка на защитни устройства в електрозадвижванията на помпени агрегати за земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 10  /   Ръковод. на проект  Венелин Илиев Яков, Венелин Илиев Яков  . - Русе, 2005  . - 45 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см  + CD

   Прил. 40-45 . - ЕЕА - 10/2005

Сист. No: 14557
- 212 -
 С/628/Р  86  ф

Российская федерация. Министерство топлива и энергетики Российский федерации

   Правила устройства электроустановок  : Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественнных, административных и битовых здании. Глава 7.2. Электроустановки зрелшщных предприятий, клубнных .. - 7-е изд. - Санкт-Петербург  : Деан, 2002  . - 80 с. ; 20 см

Сист. No: 14723

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 213 -
ЕЕА  -  КТТ  3ЕЕА  -  КТТ  3

   Анализ и моделиране на комуникационни мрежи и протоколи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 02  /   Ръковод. на проект  Михаил Петков Илиев, Михаил Петков Илиев  . - Русе, 2005  . - 125 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 82-124 с. - Библиогр. 79-81 с. - ЕЕА - 02/2005

Сист. No: 14566
- 214 -
 С/621.3/Г  69  Пр

Горохов, Петр Кузьмич

   Русско-немецкий словар по электротехнике и электронике  : Около 25 000 терминов  / Петр Кузьмич Горохов, Петр Кузьмич Горохов  = Russisch-deutsches worterbuch der elektrotechnik und elektronik : Etwa 25 000 fachbegriffe  / P. K. Gorochow  . - Москва  : РУССО, 2001  . - 406 с. ; 22 см.

Сист. No: 9872
- 215 -
ЦБ  56333П/621.39/Д66Др, П1/621.39/Д66Др

Добрев, Добри Михайлов и др.

   Радиокомуникационна техника  / Добри Михайлов Добрев, Добри Михайлов Добрев, Лидия Тоткова Йорданова, Лидия Тоткова Йорданова  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 335 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 329-333

Сист. No: 14508
- 216 -
ЦБ  56252П/621.38/Е49п, П1/621.38/Е49п

   Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми  / Стефан Ангелов Вълков, Стефан Ангелов Вълков  и др.и др. - 2. доп. изд. - София  : Техника, 2004  . - 379 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 375-376

Сист. No: 14413
- 217 -
ЦБ  56453П/621.37/И  21  Мт

Иванов, Михаил Тимофеевич и др.

   Теоретические основы радиотехники  : Учебное пособие  / Михаил Тимофеевич Иванов, Михаил Тимофеевич Иванов, Александр Борисович Сергиенко, Александр Борисович Сергиенко, Виктор Николаевич Ушаков, Виктор Николаевич Ушаков  ; Под ред. Виктора Николаевича Ушакова, Виктора Николаевича Ушакова  . - Москва  : Высшая школа, 2002  . - 306 с. ; 21 см

   Бибилиогр. 303 с.

Сист. No: 14719
- 218 -
ЕЕА  -  Ф  53ЕЕА  -  Ф  53

   Определяне на оптичните характеристики на тънкослойни диалектрични покрития чрез измерване и моделиране на трансмисионните им спектри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 03  /   Ръковод. на проект  Тамара Григориевна Пенчева, Тамара Григориевна Пенчева  . - Русе, 2006  . - 93 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 57-93 с. - Библиогр. 54-56 с. - ЕЕА - 03/2005

Сист. No: 14567
- 219 -
ЦБ  ІІ  2643П/621.39/Ф40Ес

Фердинандов, Ервин Стефанов

   Сигнали и системи  / Ервин Стефанов Фердинандов, Ервин Стефанов Фердинандов  . - София  : СИЕЛА, - 1999  . - 29 см

   Т. 2  . - 1999  . - 304 с.

Сист. No: 14624
- 220 -
ЦБ  56351П/347/Ч90Зп

Чолаков, Радомир

   Право на радио- и телевизионнитен организациии в България  / Радомир Чолаков, Радомир Чолаков  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 208 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 205-206

Сист. No: 14532

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 221 -
МСС  -  РН  и  ХТ  246МСС  -  РН  и  ХТ  246

   Изследване приложимостта на възстановителни покрития при несложни ремонтни въздействия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № (МСС - 3)  /   Ръковод. на проект  Даниел Бекана, Даниел Бекана  . - Русе, 2005  . - 142 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. с. 42 - 142 ; Библиогр. 37 с. - МСС-3/2005

Сист. No: 14543
- 222 -
МСС  -  ТММ  и  ПТТТ  102МСС  -  ТММ  и  ПТТТ  102

   Моделиране и изследване на механични процеси и системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № 2005-МСС-06  /   Ръковод. на проект  Стоян Александров, Стоян Александров  . - Русе, 2005  . - 116 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Копия на публик. докл. и сатии . - Рец. - Библиогр. с. 111-113 . - МСС-06/2005

Сист. No: 14555
- 223 -
ЦБ  56430П/004/С51

   Солид] SolidWorks. Книга за потребителя  : Функционалност, примери, насоки : Учебник  /   Прев. Цветан Стоянов, Цветан Стоянов  и др.и др. - София  : ТехноЛогика, 2006  . - 592 с. : с ил. ; 23 см  + CD : съпътстващи модели

   Инв. №120000027660 - по проект

Сист. No: 14675

Подемно-транспортни машини.Вътрешнозаводски.

- 224 -
МСС  -  ТММ  и  ПТТТ  102МСС  -  ТММ  и  ПТТТ  102

   Моделиране и изследване на механични процеси и системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № 2005-МСС-06  /   Ръковод. на проект  Стоян Александров, Стоян Александров  . - Русе, 2005  . - 116 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Копия на публик. докл. и сатии . - Рец. - Библиогр. с. 111-113 . - МСС-06/2005

Сист. No: 14555

Транспорт и транпортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 225 -
ЦБ  56451П/621.43/Б  89  Ат

Буров, А. Л.

   Тепловые двигатели  : Учебное пособие  / А. Л. Буров, А. Л. Буров  . - Москва  : МГИУ, 2003  . - 136 с. ; 20 см

Сист. No: 14718
- 226 -
ПФ  -  АГ  4ПФ  -  АГ  4

   Идентификация, мотивиране и подпомагане развитието на творческия потенциал на студентите  : Проект 2005 - ПФ - 06  /   Ръковод. на проект  Светослав Йорданов Билчев, Светослав Йорданов Билчев  . - Русе, 2005  . - 647 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Прил. - ПФ - 06/2005

Сист. No: 14562
- 227 -
АТФ  -  ДВГ  154АТФ  -  ДВГ  154

   Изследване влиянието на конструктивни и експлоатационни фактори и вида на използваните горива върху показателите на автомобилни и тракторни двигатели с вътрешно горене  : Отчет за работата на научно-изследователски проект № АТФ -02 -2005  /   Ръковод. на проект  Кирил Бързев, Кирил Бързев  . - Русе, 2005  . - 55 с. ; 30 см

   Прил. ; Библиогр. с. 55. - АТФ -02/2005

Сист. No: 14584
- 228 -
АТФ  -  Т  44АТФ  -  Т  44

   Изследване експлоатационната надеждност на елементи на транспортните средства с цел усъвършенстване поддържането им  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № АТФ - 04  /   Ръковод. на проект  Николай Илиев Колев, Николай Илиев Колев  . - Русе, 2005  . - 63 с. : със сх., граф. ; 30 см

   Прил., Публ. с. 56-63 ; Библиогр. с. 52-53. - АТФ - 04/2005

Сист. No: 14582
- 229 -
АТФ  -  ДВГ  153АТФ  -  ДВГ  153

   Изследване на икономическите и екологически показатели на дизелови двигатели при работа с биогорива  : Отчет за работата на научно-изследователски проект 2005 - АТФ - 03  /   Ръковод. на проект  Емил Маринов, Емил Маринов  . - Русе, 2006  . - 23 с. ; 30 см

   Прил. ; Библиогр. с. 20-21. - АТФ - 03/2005

Сист. No: 14583
- 230 -
АТФ  -  АТК  127АТФ  -  АТК  127

   Изследване на някои вибродинамични показатели на колесни машини и агрегати  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № АТФ - 01  /   Ръковод. на проект  Руси Гецов Русев, Руси Гецов Русев  . - Русе, 2006  . - 110 с. : със сх., граф. ; 30 см

   Прил. публ. с. 71-110 ; Библиогр. 70 с. - АТФ - 01/2005

Сист. No: 14581
- 231 -
ЦБ  56255П/656/К78Нр

Колев, Николай Илиев

   Ръководство за курсова задача по транспортна инфраструктура  / Николай Илиев Колев, Николай Илиев Колев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 91 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14422
- 232 -
ЦБ  56256П/656/К78Нт

Колев, Николай Илиев

   Транспортна инфраструктура  : [Учебник]  / Николай Илиев Колев, Николай Илиев Колев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 151 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14424
- 233 -
ЦБ  56452П/629/Л  27  Л-о

Латышев, Леонид Алексеевич

   Оптимизация параметров электростатических ракетных двигателей и ускорителей  / Леонид Алексеевич Латышев, Леонид Алексеевич Латышев, Ростислав Константинович Чуян, Ростислав Константинович Чуян  ; Техн. ред. Т. И. Андреева, Т. И. Андреева  . - Москва  : Машиностроение, 2000  . - 288 с.: с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 279-284 ; Предм. указ. с . 285-287

Сист. No: 14717
- 234 -
ЦБ  56259П/656/П36Вр

Пенчева, Велизара Иванова и др.

   Ръководство за упражнения по търговска експлоатация на транспорта  / Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева, Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 84 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14428
- 235 -
ЦБ  56260П/656/П36Вт

Пенчева, Велизара Иванова и др.

   Търговска експлоатация на транспорта  : Записки  / Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева, Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 122 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14429
- 236 -
ЦБ  56261П/656/С37Др

Симеонов, Димитър Георгиев и др.

   Ръководство за упражнения по международен транспорт  / Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов, Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 92 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14430
- 237 -
ЦБ  56257П/656/С83Ар

Стоянов, Александър Йорданов

   Ръководство за курсова работа по техническа експлоатация на транспорта  / Александър Йорданов Стоянов, Александър Йорданов Стоянов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 55 с. ; 20 см

Сист. No: 14425
- 238 -
ЦБ  56258П/656/С83Ар

Стоянов, Александър Йорданов

   Ръководство за лабораторни упражнения по техническа експлоатация на транспорта  / Александър Йорданов Стоянов, Александър Йорданов Стоянов  . - Русе  : Печ.база при РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 75 с. ; 20 см

Сист. No: 14427

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 239 -
ЦБ  56437Арх/636/Б  65  Б-з, П/636/Б  65

Борисов, Борис Георгиев

   Записки по механизация в животновъдството  / Борис Георгиев Борисов, Борис Георгиев Борисов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006 -  . - 20 см

   Т. 1 : Ч. 1 . Методически основи и изходни предпоставки при проектиране животновъдството  : Модели на частни стопанства и животновъдни ферми  . - 2006  . - 243 с. : с ил.

Сист. No: 14689
- 240 -
МСС  -  РН  и  ХТ  246МСС  -  РН  и  ХТ  246

   Изследване приложимостта на възстановителни покрития при несложни ремонтни въздействия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № (МСС - 3)  /   Ръковод. на проект  Даниел Бекана, Даниел Бекана  . - Русе, 2005  . - 142 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. с. 42 - 142 ; Библиогр. 37 с. - МСС-3/2005

Сист. No: 14543
- 241 -
ЦБ  56439

Тасев, Георги Асенов

   Професорът  / Георги Асенов Тасев, Георги Асенов Тасев  . - София, 2005  . - 24 с. ; 21 см

Сист. No: 14692
- 242 -
ЦБ  56440

Тасев, Георги Асенов

   Ученият  : Проф. д.т.н. Георги Петков Тончев  / Георги Асенов Тасев, Георги Асенов Тасев  . - София, 2006  . - 27 с. ; 21 см

Сист. No: 14693

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 243 -
ЕЕА  -  Е  12ЕЕА  -  Е  12

   Изследване и моделиране на процеси на сушене в селскостопански обекти  : Отчет на резултатите от работата по научно-изследователски проект 2005 - ЕЕА - 06  /   Ръковод. на проект  Иван Борисов Евстатиев, Иван Борисов Евстатиев  . - Русе, 2005  . - 116 с. : със сх., табл. ; 30 см  + Прил. Отчет-документи

   Библиогр. с. 93-95; прил. с. 96-115. - ЕЕА -06/2005

Сист. No: 14553
- 244 -
ЕЕА  -  ТИЕ  19ЕЕА  -  ТИЕ  19

   Изследване и обосноваване на технически средства за надлъжна електроискрова обработка на тютюн  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 09  /   Ръковод. на проект  Никола Колев Армянов, Никола Колев Армянов  . - Русе, 2005  . - 130 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 174-130 с. ; Библиогр. 165-173 с. - ЕЕА - 09/2005

Сист. No: 14559
- 245 -
ЦБ  56443Арх/631.3-77/М  70, П/631.3-77/М  70, П1/631.3-77/М  70

Митев, Иван Асенов

   Надеждност и диагностика на земеделската техника  : [Учебник]  / Иван Асенов Митев, Иван Асенов Митев, Тодор Николов Деликостов, Тодор Николов Деликостов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 199 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 195-199

Сист. No: 14706

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 246 -
ЕЕА  -  Е  12ЕЕА  -  Е  12

   Изследване и моделиране на процеси на сушене в селскостопански обекти  : Отчет на резултатите от работата по научно-изследователски проект 2005 - ЕЕА - 06  /   Ръковод. на проект  Иван Борисов Евстатиев, Иван Борисов Евстатиев  . - Русе, 2005  . - 116 с. : със сх., табл. ; 30 см  + Прил. Отчет-документи

   Библиогр. с. 93-95; прил. с. 96-115. - ЕЕА -06/2005

Сист. No: 14553
- 247 -
ЕЕА  -  АИУТ  76ЕЕА  -  АИУТ  76

   Изследване на възможноститие за приложение на невронни мрежи при оценяване качеството на семена  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 07  /   Ръковод. на проект  Миролюб Иванов Младенов, Миролюб Иванов Младенов  . - Русе, 2005  . - 56 с. ; 30 см

   Прил. 50-56 ; Библиогр. 48-49 с. - ЕЕА - 07/2005

Сист. No: 14554
- 248 -
МСС  -  ЗТ  222МСС  -  ЗТ  222

   Изследване на нови работни органи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователнски проект № (МСС - 01)  /   Ръковод. на проект  Христо Иванов Белоев, Христо Иванов Белоев  . - Русе, 2005  . - 42 с. ; 30 см

   МСС - 01/2005

Сист. No: 14437
- 249 -
МСС  -ЗТ  -  221МСС  -ЗТ  -  221

   Изследване на нови работни органи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № (МСС - 01)  /   Ръковод. на проект  Атанас Лешков Митков, Атанас Лешков Митков  . - Русе, 2004  . - 67 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. научн. трудове на колектива

Сист. No: 14545
- 250 -
ЦБ  56404Арх/63/Л95Ла, П/63/Л95Ла, Ч3/63/Л95Ла

Любенов, Любомир Димитров

   Агромаркетинг  : [Учебник за ВУЗ]  / Любомир Димитров Любенов, Любомир Димитров Любенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 156 с. ; 22 см

   Библиогр. 154 с. - Кн. е издадена и на CD

Сист. No: 14637
- 251 -
ЦБ  56253П/338/М19А-з

Макавеев, Александър

   Земеделието в преход  / Александър Макавеев, Александър Макавеев  . - Русе  : Авангард принт, 2005  . - 269 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 14415

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 252 -
 Б3/65.012  */M24s

   Management of systems  : Study text  . - 4th ed. - London  : BPP, 1990  . - 418 p. ; 29 cm

Сист. No: 14433
- 253 -
 Ч3/65.012  /R45Gi

Reynolds, George W.

   Information systems for managers  / George W. Reynolds, George W. Reynolds  . - 2nd ed. - St. Paul  : West Publishing Company, 1992  . - 539 p. ; 26 cm

   Glossary p. 463-501; bibliogr. p. 503-519; index p. 525-537

Сист. No: 14405
- 254 -
ЦБ  56278П/65/А20Вк, Ч3/65/А20Вк

Аврамов, Велко Димитров

   Комуникационна политика на фирмата  / Велко Димитров Аврамов, Велко Димитров Аврамов  . - 3. доп. и прер. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 312 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 309

Сист. No: 14456
- 255 -
ЦБ  56388

   Безопасность жизнедеятельности  : Учебник  / Э.А. Арустамов, Э.А. Арустамов  и др.и др. ; Под ред. Э.А. Арустамов, Э.А. Арустамов  . - 10. испр. изд. - Москва  : Дашков и К, 2005

   Библиогр. 237 с . - По проект

Сист. No: 14609
- 256 -
ЦБ  56391

   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств охрана труда  : Учебное пособие для вузов  / Павел Павлович Кукин, Павел Павлович Кукин  и др.и др. - 3. испр. и доп. - Москва  : Высшая школа, 2004  ; 21 см

   Библиогр. с. 316 . - По проект

Сист. No: 14612
- 257 -
ЦБ  56382

   Безопасность жизнедеятельности. Производственая безопасност и охрана труда  : Учебн. пособие для студентов средн. проф. учебн. завед. / Павел Павлович Кукин, Павел Павлович Кукин  и др.и др. - 2. доп., испр. изд. - Москва  : Высшая школа, 2003  . - 440 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. 437 с. - По проект

Сист. No: 14605
- 258 -
 С/347/Б92с

България. Закони и др. п.

   Сборник актове по индустриална собственост  /   Състав. Цонка Иванова Таушанова, Цонка Иванова Таушанова  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 468 с. ; 23 см

Сист. No: 14470
- 259 -
ЦБ  56286П/65/К47Хх, Ч3/65/К47Хх

Кафтанджиев, Христо

   Хармония в рекламната комуникация  : по-презаредена  / Христо Кафтанджиев, Христо Кафтанджиев  . - 5. прер. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 446 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 408-413; Рез. на англ. ез. 426-446 ; Предм. показалец

Сист. No: 14466
- 260 -
ЦБ  56254П/656/К78Нк

Колев, Николай Илиев

   Ръководство по организация и управление на сервизната дейност в транспорта  / Николай Илиев Колев, Николай Илиев Колев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 102-103

   Ч. 1  . - 2005  . - 104 с.

Сист. No: 14421
- 261 -
ЦБ  56385

Раздорожный, Анатолий Алексеевич

   Охрана труда и производственная безопасность  : Учебно-методическое пособие  / Анатолий Алексеевич Раздорожный, Анатолий Алексеевич Раздорожный  . - Москва  : Экзамен, 2005  . - 512 с. ; 20 см  . -   (Документы и комментарии)

   Библиогр. с. 508-511. - По проект

Сист. No: 14608
- 262 -
ЦБ  56261П/656/С37Др

Симеонов, Димитър Георгиев и др.

   Ръководство за упражнения по международен транспорт  / Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов, Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 92 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14430
- 263 -
ЦБ  56339П/657/С69-о

   Становища за одит и етика 2001  : Ръководство  /   Ред. Валя Йорданова, Валя Йорданова, Калина Найденова, Калина Найденова  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 808 с. ; 24 см

Сист. No: 14518
- 264 -
ЦБ  56327П/338.24/Т64Кс, Ч3/338.24/Т64Кс

Тодоров, Кирил

   Стратегическо управление в малките и средните фирми - теория и практика  : [в 2 т.]  / Кирил Тодоров, Кирил Тодоров  . - София  : СИЕЛА, 2001 -  . - 23 см

   Т. 1  . - 2001  . - 299 с.

   Библиогр. с. 273-284 ; Именен указ. с. 285-287

Сист. No: 14510
- 265 -
 Ч3/658/Ч  12  Ам

Чавкин, Ариф Мухамедович

   Методы и модели рационального управления в рыночной экономике : разработка управленческих решений  : Учебное пособие  / Ариф Мухамедович Чавкин, Ариф Мухамедович Чавкин  . - Москва  : Финансы и статистика, 2001  . - 318 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 308-309 ; Предм. указател с. 310-317

Сист. No: 14722

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 266 -
ЦБ  56263

D`Azzo, John et al.

   Linear control system analysis and desing with matlab  / John D`Azzo, John D`Azzo, Constantine H. Houpis, Constantine H. Houpis  . - 5. rev. and expanded ed. - New York  : Marcil Dekker, 2003  . - 839 p. ; 23.5 cm  + CD  . -   (Control engineering, 14)

   Ind. p. 815-839

Сист. No: 14436
- 267 -
ЦБ  56289

Кенаров, Николай

   ПИК] PIC микроконтролери  . - Варна  : Млад конструктор, - 2006  . - 23 см

   По проект ЦИКО

   Ч. 2  . - 2006  . - 400 с. : със сх., табл.

Сист. No: 14469
- 268 -
ТК  Разгр. 8ТК  Разгр. 8

   Математическо моделиране на преносни процеси в химични и хранителни технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ТКРазгр. - 02  /   Ръковод. на проект  Иванка Миткова Желева, Иванка Миткова Желева  . - Русе, 2005  . - 70 с. : със сх., граф. ; 30 см

   Публ. с. 40-70 ; Библиогр. с. 35-36. - ТКРазгр. - 02/2005

Сист. No: 14575

Кибернетика .Финна механика.

- 269 -
ЦБ  56263

D`Azzo, John et al.

   Linear control system analysis and desing with matlab  / John D`Azzo, John D`Azzo, Constantine H. Houpis, Constantine H. Houpis  . - 5. rev. and expanded ed. - New York  : Marcil Dekker, 2003  . - 839 p. ; 23.5 cm  + CD  . -   (Control engineering, 14)

   Ind. p. 815-839

Сист. No: 14436
- 270 -
ЕЕА  -  КСТ  6ЕЕА  -  КСТ  6

   Анализ на цифрови изображения на травми при кръвонасядания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 10  /   Ръковод. на проект  Лидия Христова Георгиева, Лидия Христова Георгиева, Никола Атанасов Ангелов, Никола Атанасов Ангелов  . - Русе, 2005  . - 67 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 37-67с. ; Библиогр. 36 с. - ЕЕА - 10/2005

Сист. No: 14556
- 271 -
ЦБ  56378

Барсуков, В.С.

   Безопасность: технологии, средства, услуги  : Справочное издание  / В.С. Барсуков, В.С. Барсуков  . - Москва  : Кудиц - образ, 2001  . - 489 с. : със сх., табл. ; 23,5 см  . -   (Технологии бизнеса)

   Библиогр. с. 483-486 . - По проект

Сист. No: 14592
- 272 -
ЦБ  56289

Кенаров, Николай

   ПИК] PIC микроконтролери  . - Варна  : Млад конструктор, - 2006  . - 23 см

   По проект ЦИКО

   Ч. 2  . - 2006  . - 400 с. : със сх., табл.

Сист. No: 14469
- 273 -
МТФ  -  ТМ  127МТФ  -  ТМ  127

   Моделиране и оптимизиране на дискретни и непрекъснати механични системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № МТФ - 01  /   Ръковод. на проект  Георги Габровски, Георги Габровски  . - Русе, 2005  . - 124 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. 74-124 ; Библиогр. 69-73 с. - МТФ - 01/2005

Сист. No: 14551
- 274 -
МСС  -  ПД  3МСС  -  ПД  3

   Разработване и внедряване на дидактична технология за виртуално формообразуване и композиционно формоизграждане  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2005 - МСС - 07  /   Ръковод. на проект  Цветомир Конов, Цветомир Конов  . - Русе, 2006  . - 30 с. ; 30 см

   Прил. с. 27-30. - МСС - 07/2005

Сист. No: 14571

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 275 -
МТФ  -  МТМ  522МТФ  -  МТМ  522

   Разработване на дву- три- и многослойни наноструктурирани и градиентно ориентирани, защитно-декоративни покрития на хромова и титанова основа  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № МТФ - 02  /   Ръковод. на проект  Руско Иванов Шишков, Руско Иванов Шишков  . - Русе, 2005  . - 121 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Прил. 79 -121 ; Библиогр. с. 77-78. - МТФ - 02/2005

Сист. No: 14550

Езикознание .Филология. Литература

- 276 -
ЦБ  ІІ  2653

   BEC Vantage Masterclass. Upper Intermediate  : Workbook with key  / Nick Brieger, Nick Brieger  и др.и др. - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 96 p. ; 28 cm  + CD

   По проект - "http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 2058
- 277 -
ЦБ  II  2650

Gude, Kathy et al.

   Proficiency Masterclass  : Student's book  / Kathy Gude, Kathy Gude, Michael Duckworth, Michael Duckworth  . - 3rd impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 184 p. ; 28 cm

   По проект; "http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 2188
- 278 -
ЦБ  ІІ  2650

Gude, Kathy et al.

   Proficiency masterclass  : Exam practice workbook with key  / Kathy Gude, Kathy Gude, Michael Duckworth, Michael Duckworth  . - 3rd impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 118 p. ; 28 cm  + Cassette

   По проект. - "http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 14696
- 279 -
ЦБ  ІІ  2652

Harrison, Mark et al.

   Business english certificate] BEC. Higer  : Practice tests : For tests for the cambridge business english certificate  / Mark Harrison, Mark Harrison  . - Oxford  : Oxford University Press, 2002  . - 110 p. ; 28 sm

   По проект - href="http://www.oup.com/elt" target=blank>"http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 1815
- 280 -
ЦБ  ІІ  2649

Harrison, Mark et al.

   Certificate in advanced English] CAE. Practice tests  : Five tests for the Cambridge certificate in advanced English. New edition with answers  / Mark Harrison, Mark Harrison, Rosalie Kerr, Rosalie Kerr  . - 5th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 175 p. ; 28 cm

   По проект - "http://www.oup.com"

Сист. No: 14695
- 281 -
ЦБ  ІІ  2650

House, Roger et al.

   Proficiency Masterclass  : Teacher's book  / Roger House, Roger House, Kathy Gude, Kathy Gude, Michael Duckworth, Michael Duckworth  . - 3rd impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 176 p. ; 28 cm

   По проект ; "http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 4683
- 282 -
ЦБ  ІІ  2655

Hughes, John

   ProFile 2. Intermediate  : Teacher' s book  / John Hughes, John Hughes  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 96 p. ; 28 sm  . -   (Oxford business english)

   По проект - href="http://www.oup.com/elt/profile" target=blank>"http://www.oup.com/elt/profile"

Сист. No: 8720
- 283 -
ЦБ  ІІ  2652

Jakeman, Vanessa et al.

   Business english certificate] BEC. Vantage  : Practice tests : For tests for the cambridge business english certificate  / Vanessa Jakeman, Vanessa Jakeman, Russell Whitehead, Russell Whitehead  . - Oxford  : Oxford University Press, 2002  . - 104 p. ; 28 sm

   По проект - href="http://www.oup.com/elt/profile" target=blank>"http://www.oup.com/elt/profile"

Сист. No: 14699
- 284 -
ЦБ  ІІ  2651

May, Peter

   International english language testing system] IELTS  : Practice test : With explanatory key  / Peter May, Peter May  . - Oxford  : Oxford University Press, 2004  . - 175 p. ; 28 sm  + 2 бр. CD

   По проект - href="http://www.oup.com/elt/profile" target=blank>"http://www.oup.com/elt/profile"

Сист. No: 1671
- 285 -
ЦБ  ІІ  2655

Naunton, Jon

   ProFile 2. Intermediate  : Workbook  / Jon Naunton, Jon Naunton  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 79 p. ; 28 sm  . -   (Oxford business english)

   По проект. - "http://www.oup.com/elt/profile"< /FONT>

Сист. No: 8976
- 286 -
ЦБ  ІІ  2655

Naunton, Jon

   ProFile 2. Intermediate  : Student' s book  / Jon Naunton, Jon Naunton  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 176 p. ; 28 sm  + CD  . -   (Oxford business english)

   По проект. - "http://www.oup.com/elt/profile"< /FONT>

Сист. No: 14700
- 287 -
ЦБ  ІІ  2656

Naunton, Jon

   ProFile 3. Upper-Intermediate  : Student' s book  / Jon Naunton, Jon Naunton  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 168 p. ; 28 cm  + CD-ROM  . -   (Oxford business english)

   По проект - href="http://www.oup.com/elt/profile" target=blank>"http://www.oup.com/elt/profile"

Сист. No: 14701
- 288 -
ЦБ  ІІ  2656

Naunton, Jon

   ProFile 3. Upper-Intermediate  : Workbook  / Jon Naunton, Jon Naunton  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 80 p. ; 28 cm  . -   (Oxford business english)

   По проект. - "http://www.oup.com/elt/profile"

Сист. No: 14702
- 289 -
ЦБ  ІІ  2657

Naunton, Jon

   Profile 1. Pre-Intermediate  : Workbook  / Jon Naunton, Jon Naunton  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 80 p. ; 28 cm  . -   (Oxford business English)

   По проект. - "http://www.oup.com/elt/profile"< /FONT>

Сист. No: 14703
- 290 -
ЦБ  ІІ  2657

Naunton, Jon et al.

   Profile 1. Pre-Intermediate  : Student's book  / Jon Naunton, Jon Naunton, Mark Tulip, Mark Tulip  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 144 p. ; 28 cm  + CD  . -   (Oxford business English)

   По проект - "http://www.oup.com/elt/profile"< /FONT>

Сист. No: 14705
- 291 -
ЦБ  ІІ  2646

   New headway. Upper-intermediate  : Teacher's book  / Liz Soars, Liz Soars  и др.и др. - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 192 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект - Авт. знак на поредицата . - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14680
- 292 -
ЦБ  II  2653

O'Driscoll, Nina

   BEC Vantage Masterclass. Upper Intermediate  : Course Book  / Nina O'Driscoll, Nina O'Driscoll, Fiona Scott-Barrett, Fiona Scott-Barrett  . - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 159 p. ; 28 cm

   По проект - "http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 14698
- 293 -
 С1/802.0(038.1)/O-97s

   Oxford Student's dictionary of English  : All the words you need for studying in English  /   Ed. Michael Ashby, Michael Ashby  . - 6th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2004  . - 777 p. ; 20 cm

   По проект

Сист. No: 14694
- 294 -
ЦБ  II  2653

Scott-Barrett, Fiona

   BEC Vantage Masterclass. Upper Intermediate  : Teacher's Book  / Fiona Scott-Barrett, Fiona Scott-Barrett  . - Oxford  : Oxford University Press, 2003  . - 80 p. ; 28 cm

   По проект - "http://www.oup.com/elt"

Сист. No: 14697
- 295 -
ЦБ  ІІ  2646

Soars, Liz et al.

   New headway. Upper-intermediate  : Student's book  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 160 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14676
- 296 -
ЦБ  ІІ  2646

Soars, Liz et al.

   New headway. Upper-intermediate  : Workbook with key  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars, Sylvia Wheeldon, Sylvia Wheeldon  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 96 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14678
- 297 -
ЦБ  ІІ  2647

Soars, Liz et al.

   New headway. Intermediate  : Teacher's book  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars, Peter May, Peter May  . - 3th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2004  . - 160 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14682
- 298 -
ЦБ  ІІ  2647

Soars, Liz et al.

   New headway. Intermediate  : Student's book  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars  . - 4th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 160 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект . - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14684
- 299 -
ЦБ  ІІ  2648

Soars, Liz et al.

   New headway. Advanced  : Student's book  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars  . - 4th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 160 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект . - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14685
- 300 -
ЦБ  ІІ  2648

Soars, Liz et al.

   New headway. Advanced  : Workbook with key  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars, Tim Falla, Tim Falla  . - 3th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2004  . - 96 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект . - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14686
- 301 -
ЦБ  ІІ  2648

Soars, Liz et al.

   New headway English course. Advanced  : Teacher's book  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars, Mike Sayer, Mike Sayer  . - 3th impress. - Oxford  : Oxford University Press, 2004  . - 160 p. : with ill. ; 27.5 cm

   По проект . - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 14687
- 302 -
ЦБ  ІІ  2657

Tulip, Mark

   Profile 1. Pre-Intermediate  : Teacher's book  / Mark Tulip, Mark Tulip  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 86 p. ; 28 cm  . -   (Oxford business English)

   По проект. - "http://www.oup.com/elt/profile"< /FONT>

Сист. No: 13767
- 303 -
ЦБ  ІІ  2656

Tulip, Mark et al.

   ProFile 3. Upper-Intermediate  : Teacher' s book  / Mark Tulip, Mark Tulip, Katherine Stannett, Katherine Stannett  . - Oxford  : Oxford University Press, 2005  . - 96 p. ; 28 cm  . -   (Oxford business english)

   По проект - href="http://www.oup.com/elt/profile" target=blank>"http://www.oup.com/elt/profile"

Сист. No: 14704
- 304 -
ЦБ  56406

   С Академик Ангел Балевски- на шега и сериозно  / Ангел Балевски, Ангел Балевски  ; Състав. Иван Пейковски, Иван Пейковски  ; Ред. Мила Вълкова, Мила Вълкова  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2003  . - 83 с. ; 20 см

Сист. No: 14639
- 305 -
 С/621.3/Г  69  Пр

Горохов, Петр Кузьмич

   Русско-немецкий словар по электротехнике и электронике  : Около 25 000 терминов  / Петр Кузьмич Горохов, Петр Кузьмич Горохов  = Russisch-deutsches worterbuch der elektrotechnik und elektronik : Etwa 25 000 fachbegriffe  / P. K. Gorochow  . - Москва  : РУССО, 2001  . - 406 с. ; 22 см.

Сист. No: 9872
- 306 -
ЦБ  56307

Грийн, Греъм

   Десетия  : Роман  / Греъм Грийн, Греъм Грийн  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 14489
- 307 -
ЦБ  56331

Де Мео, Йордан

   Стихове. Мисли. Разкази. За Русе. Идеи за филм. Пътуването - сценарий за филм  / Йордан Де Мео, Йордан Де Мео  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 311 с. ; 23 см

Сист. No: 14511
- 308 -
ЦБ  56306

Джеймс, Херни

   Европейците  / Херни Джеймс, Херни Джеймс  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 192 с. ; 21 см

Сист. No: 14488
- 309 -
ЦБ  56310

Джонас, Джордж

   Мюнхен  : Истинската история на една израелска контратерористична мисия  / Джордж Джонас, Джордж Джонас  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 348 с. ; 21 см

Сист. No: 14492
- 310 -
 Ч2/372.882/Д61К

Димчев, Кирил Василев

   Обучението по български език като система  / Кирил Василев Димчев, Кирил Василев Димчев  . - 2. прер. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 1998  . - 287 с. ; 23 см

   Предм. показалец с. 259-265 ; Именен показалец с. 265-268 ; Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. 269-285

Сист. No: 14464
- 311 -
ЦБ  56427П/338.24/Д  64Лу, Ч3/338.24/Д  64Лу

Дичева, Людмила Йорданова

   Учебно помагало по професионална комуникация в англоезична среда  / Людмила Йорданова Дичева, Людмила Йорданова Дичева  = A Guide to professional communication in English  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 97 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 96

Сист. No: 14671
- 312 -
ЦБ  55036Ч2/886.7.0/Д66Дс

Добрев, Добрин Начев

   Символите в творчеството на българските символисти  / Добрин Начев Добрев, Добрин Начев Добрев  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 396 с. ; 21 см

Сист. No: 11220
- 313 -
ЦБ  36893

Дончев, Антон

   Събрани съчинения в 15 тома  / Антон Дончев, Антон Дончев  ; Ред. Иван Гранитски, Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2003 -  . - 22 см

   Т. 10 . Легенди за двете съкровища  . - 2005  . - 472 с.

Сист. No: 14668
- 314 -
ЦБ  56282

Дончева-Панайотова, Невяна Ангелова

   Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Източна Европа ХV - ХVІІ в. / Невяна Ангелова Дончева-Панайотова, Невяна Ангелова Дончева-Панайотова  . - Вeлико Търново  : Веста, 2004  . - 576 с. ; 24 см

Сист. No: 14450
- 315 -
ЦБ  56407

Елиът, Томас Стърн

   Четири квартета  / Томас Стърн Елиът, Томас Стърн Елиът  ; Прев. от англ. Владимир Свинтила, Владимир Свинтила  ; Ред. Иван Гранитски, Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2002  . - 168 с. ; 21 см

Сист. No: 14641
- 316 -
ЦБ  ІІ  2640

Карбовски, Мартин

   Обществен еXperiment  / Мартин Карбовски, Мартин Карбовски  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 100 с. ; 29 см

Сист. No: 14478
- 317 -
ЦБ  56314

Клавел, Джеймс

   Тай - Пан  / Джеймс Клавел, Джеймс Клавел  ; Прев. Михаела Михайлова, Михаела Михайлова, Румяна Атанасова, Румяна Атанасова, Надя Стоянова, Надя Стоянова  . - 2. изд. - София  : Мойри, 2000 -  . - 21 см  . -   (Съвременният приключенски романи)

   Т. 1  . - 2000  . - 368 с.

Сист. No: 14495
- 318 -
ЦБ  56314

Клавел, Джеймс

   Тай - Пан  / Джеймс Клавел, Джеймс Клавел  ; Прев. Нина Червенкова, Нина Червенкова, Георги Шивачев, Георги Шивачев, Михаела Михайлова, Михаела Михайлова  . - 2. изд. - София  : Мойри, 2000  . - 21 см  . -   (Съвременният приключенски романи)

   Т. 2  . - 2000  . - 365 с.

Сист. No: 14496
- 319 -
ЦБ  56315

Клавел, Джеймс

   Гай - Джин  / Джеймс Клавел, Джеймс Клавел  ; Прев. Емилия Стаматова, Емилия Стаматова  . - 3. изд. - София  : Мойри, 2000 -  . - 20, 5 см  . -   (Съвременният приключенски романи)

   Т. 1  . - 2000  . - 688 с.

Сист. No: 14501
- 320 -
ЦБ  56315

Клавел, Джеймс

   Гай - Джин  / Джеймс Клавел, Джеймс Клавел  ; Прев. Емилия Стаматова, Емилия Стаматова  . - 3. изд. - София  : Мойри, 2000  . - 20 , 5 см  . -   (Съвременният приключенски романи)

   Т. 2  . - 2000  . - 672 с.

Сист. No: 14502
- 321 -
ЦБ  56320

Клавел, Джеймс

   Цар Плъх  / Джеймс Клавел, Джеймс Клавел  ; Прев. Станислава Вергилова, Станислава Вергилова  . - София  : Мойри, 1999  . - 440 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 14503
- 322 -
ЦБ  56300Б2/840/899/К92Юу

Кръстева, Юлия

   Убийство във Византия  : Роман  / Юлия Кръстева, Юлия Кръстева  ; Прев. от фр. Албена Стамболова, Албена Стамболова  . - София  : СИЕЛА  ; PSP, [Б. г.]  . - 376 с. ; 21 см

Сист. No: 14481
- 323 -
 С/801.3(038.1)/К  93  Аа

Кунин, Александр Владимирович

   Англо-русский фразеологический словарь  : Около 5000 фразеологизмов  / Александр Владимирович Кунин, Александр Владимирович Кунин  = English-russian dictionary of idioms : About 5000 idioms  . - Москва  : Русский язык, 1999  . - 503 с.

Сист. No: 14725
- 324 -
ЦБ  56283

   Литературни коментари, анализи, разработки за кандидат-студенти, зрелостници и ученици  / Лили Николова, Лили Николова  и др.и др. ; Под ред. на  Лили Николова, Лили Николова  . - София  : СИЕЛА, 2000 -  . - 20, 5 см

   Ч. 1 . Христо Ботев - Димчо Дебелянов  . - 2000  . - 269 с.

Сист. No: 14461
- 325 -
ЦБ  56284Ч2/886.7.09/Л69к

   Литературни коментари, анализи, разработки за кандидат-студенти, зрелостници и ученици  / Лили Николова, Лили Николова  и др.и др. ; Под ред. на  Лили Николова, Лили Николова  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2003 -  . - 20, 5 см

   Ч. 1 . Христо Ботев - Димчо Дебелянов  . - 2003  . - 272 с.

Сист. No: 14462
- 326 -
ЦБ  26283Ч2/886.7.09/Л69

   Литературни коментари, анализи, разработки за кандидат-студенти, зрелостници и ученици  / Лили Николова, Лили Николова  и др.и др. ; Под ред. на  Лили Николова, Лили Николова  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, - 2003  . - 21 см

   Ч. 2 . Елин Пелин - Димитър Талев  . - 2003  . - 264 с.

Сист. No: 14465
- 327 -
ЦБ  56421

Мърдок, Айрис

   Еднорогът  / Айрис Мърдок, Айрис Мърдок  ; Прев. Боряна Пелинен, Боряна Пелинен  . - София  : Еднорог, 2005  . - 352 с. ; 20 см

Сист. No: 14657
- 328 -
 С/62(038.1)/Н  53р

   Немецко-русский политехнический словарь  : Около 110 000 терминов  / Георгий Михайлович Бардышев, Георгий Михайлович Бардышев  = Deutsch-Russisches polytechnisches worterbuch  . - Москва  : РУССО, 2000  . - 864 с. ; 24 см

Сист. No: 14724
- 329 -
ЦБ  І  3222Б2/886.7/Р32Рл

Ралин, Радой

   Личен контакт  / Радой Ралин, Радой Ралин  ; Худож. Борис Димовски, Борис Димовски  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2004  . - 80 с. ; 16 х 11,5 см

Сист. No: 14487
- 330 -
ЦБ  56446Б2/802/809/С  37  Хд, Б3/802/809/С  37  Хд

Сионти, Христо

   Да научим гръцки език  / Христо Сионти, Христо Сионти  . - Йоанина, 2001  . - 24 cm

   Т. 1  . - 2001  . - 350 p.

Сист. No: 14709
- 331 -
ЦБ  56446Б2/802/809/С37  Хд, Б2/802/809/С37Хд, Б2/802/809С37Хд, Б3/802/809/С37Хд

Сионти, Христо

   Да научим гръцки език  : Самоучител  / Христо Сионти, Христо Сионти  . - Йоанина, 2001 -  . - 24 см

   Т. 2. - 2001  . - 256 с.

Сист. No: 14710
- 332 -
ЦБ  56400Ч2/820/899.09/С75

Стефанов, Орлин Стефанов

   Едип Тиранинът от Софокъл  : Неразгаданите значения на една велика трагедия  / Орлин Стефанов Стефанов, Орлин Стефанов Стефанов  . - 2. изд. - София  : Лик, 2002  . - 183 с. ; 20 см

Сист. No: 14628
- 333 -
ЦБ  56401Ч2/820/899.09/С75

Стефанов, Орлин Стефанов

   Свободата в изкуството и насилието на догмите  / Орлин Стефанов Стефанов, Орлин Стефанов Стефанов  . - 2. изд. - София  : Арткооп, 2005  . - 124 с. ; 20 см

Сист. No: 14630
- 334 -
ЦБ  56308

Хараламбиев, Хари

   Докосване до думите  / Хари Хараламбиев, Хари Хараламбиев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 97 с. ; 21,5 см

Сист. No: 14490
- 335 -
ЦБ  56309

Хараламбиев, Хари

   Вътрешно око  / Хари Хараламбиев, Хари Хараламбиев  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 64 с. ; 21,5 см

Сист. No: 14491
- 336 -
ЦБ  56429П/808.67/Ц80Дк

Цонева, Димитрина Игнатова

   Култура на речта  : За ученици, кандидат-студенти и студенти  / Димитрина Игнатова Цонева, Димитрина Игнатова Цонева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 274 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 271-272

Сист. No: 14673
- 337 -
ЦБ  56413ДИР/886.7/Я18с

   Яворов споменик  /   Ред. Петър Величков, Петър Величков  . - 2. изд. - София  : Ариадна, [Б г.]  ; 21, 5 см

Сист. No: 14647

История. Георафия. Биографии

- 338 -
 Ч2/372.893/В16И-з

Вайсов, Иван Августинов

   Задачи и контурни карти по история на стария свят за 7. клас  / Иван Августинов Вайсов, Иван Августинов Вайсов  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 16 с. ; 29 см

Сист. No: 14626
- 339 -
ЦБ  56421Ч2/930/Д59Бс

Димитров, Божидар

   Седемте древни цивилизации в България  / Божидар Димитров, Божидар Димитров  . - София  : Фондация КОМ, 2005  . - 108 с. : 7 к., 184 цв. ил. ; 24 см  . -   (Избрани любими книги)

Сист. No: 14656
- 340 -
ЦБ  56409

Добрев, Петър

   Златният фонд на българската древност  : Държавност. Стопанство. Цивилизация  / Петър Добрев, Петър Добрев  . - София  : Тангра ТанНакРа Ик, 2005  . - 864 с. ; с 8 л. цв. прил. ; 23 см

   Списък на съкращения с. 852-854

Сист. No: 14644
- 341 -
ЦБ  56424

Добрев, Петър

   Сага за древните българи  : Прародина и странствания  / Петър Добрев, Петър Добрев  . - София  : Кама, 2005  . - 126 с. ; 22 см  . -   (Исторически етюди, 8)

Сист. No: 14660
- 342 -
ЦБ  56425

Добрев, Петър

   Европа започва от България  : Книга за източните корени на някои западни достояния  / Петър Добрев, Петър Добрев  . - София  : Галик, 2001  . - 175 с. ; 20 см

Сист. No: 14665
- 343 -
 С/30/Д  71  Вх, С3/30/Д  71  Вх

Дойков, Васил Георгиев

   Хърватия  / Васил Георгиев Дойков, Васил Георгиев Дойков  . - Силистра  : Ковачев, 2006  . - 104 с. : с цв. ил. ; 23, 5 см  . -   (Географска библиотека)

   Библиогр. 101 с.

Сист. No: 14690
- 344 -
ЦБ  56285П/91/Д78Дт, Ч3/91/Д78Дт

Дончев, Дончо Иванов

   Теми по физическа и социално-икономическа география на България  : Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2006/2007  / Дончо Иванов Дончев, Дончо Иванов Дончев, Христо Нейков Каракашев, Христо Нейков Каракашев  . - 14. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 596 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 594-595

Сист. No: 14463
- 345 -
ЮФ  -  ПН  1ЮФ  -  ПН  1

   Изследване на българското буржоазно законодателство през периода 1878-1908 г. ( механизми, форми, етапи на разработване и съдържание)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЮФ - 01  /   Ръковод. на проект  Евгени Благоев Йочев, Евгени Благоев Йочев  . - Русе, 2005  . - 15 с. : със сх., граф. ; 30 см

   ЮФ - 01/2005

Сист. No: 14578
- 346 -
 С2/91/Л86Ас

Луканов, Ангел Георгиев и др.

   Страните в света 2005-2006  : Справочник  / Ангел Георгиев Луканов, Ангел Георгиев Луканов, Николай Александров Божинов, Николай Александров Божинов, Стефан Михайлов Димитров, Стефан Михайлов Димитров  . - 5. прер. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2005  . - 520 с. ; 24 см

Сист. No: 14414
- 347 -
ЦБ  56294Б3/949.72/М27Мп

Манолова, Мария Георгиева

   Парламентаризмът в България 1879 - 1894  : Монография  / Мария Георгиева Манолова, Мария Георгиева Манолова  . - 2. доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2003  . - 260 с. ; 23 см

   Резюме на руски, фр., англ. ез.

Сист. No: 14475
- 348 -
ЦБ  56423

Непомнящий, Николай Николаевич

   Сто] 100 велики загадки на историята  / Николай Николаевич Непомнящий, Николай Николаевич Непомнящий  ; Прев. Л. И. Любенов, Л. И. Любенов  . - Варна  : Компас, 2002  . - 750 с. ; 20 см  . -   (100 велики .)

Сист. No: 14658
- 349 -
ЦБ  56411

   Оксфордска история на Великобритания  /   Под ред. на  лорд Кенет Морган, лорд Кенет Морган  ; Прев. от англ. Ваня Стоянова, Ваня Стоянова  ; Предг. Румен Генов, Румен Генов  = The Oxford history of Britain  / edited by Kenneth O. Morgan  . - София  : Кама, 2005  . - 608 с. ; 24, 5 см  . -   (Време)

   На корицата загл. История на Великобритания. - Именен показал. 567-596 ; Библиогр. с. 597-608

Сист. No: 14645
- 350 -
ЦБ  56412

Перес, Хосе

   История на Испания  / Хосе Перес, Хосе Перес  ; Прев. Павлина Рибарова, Павлина Рибарова  = Histoire de l 'Espagne  / Joseph Perez  . - София  : Кама, 2005  . - 729 с. ; с к. ; 24, 5 см  . -   (Време)

   Индеск на личните имена с. 711-728

Сист. No: 14646
- 351 -
ЦБ  56416П/949.72/П76

Попов, Димитър Харалампиев

   История на българските империи  : Размисли за митовете, легендите и събитията от миналото на българите  / Димитър Харалампиев Попов, Димитър Харалампиев Попов  = History of the bilgarian empires  . - 4. изд. - София  : Вулкан 4, 2005  . - 924 с. ; 24 см

Сист. No: 14650
- 352 -
ПФ  -  ПО  5ПФ  -  ПО  5

   Просветното дело в епохата на Българското възраждане  : Отчет на научен проект 2005- ПФ - 08  /   Ръковод. на проект  Златоживка Здравкова, Златоживка Здравкова  . - Русе, 2005  . - 83 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Прил.

Сист. No: 14560
- 353 -
ЦБ  56438

Радков, Иван Кънчев

   Изповед  : Спомени  / Иван Кънчев Радков, Иван Кънчев Радков  . - Русе  : Авангард принт, 2005  . - 108 с. : с ил. ; 21 см

   Книгата е с автограф от авт.

Сист. No: 14691
- 354 -
 Б2/94/Р52Кв

Рендина, Клаудио

   Ватиканът  : История и тайни  / Клаудио Рендина, Клаудио Рендина  . - София  : Рива, 2006  . - 528 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 517-527

Сист. No: 14412
- 355 -
 Ч2/9/С12Рт

Сабах, Роже и др.

   Тайната история на Библията  / Роже Сабах, Роже Сабах, Месод Сабах, Месод Сабах  ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова, Антоанета Дончева-Стаматова  . - София  : НСМ - Медиа, 2005  . - 329 с. : с ил. ; 21 см

   По прект

Сист. No: 14629
- 356 -
ЦБ  56439

Тасев, Георги Асенов

   Професорът  / Георги Асенов Тасев, Георги Асенов Тасев  . - София, 2005  . - 24 с. ; 21 см

Сист. No: 14692
- 357 -
ЦБ  56440

Тасев, Георги Асенов

   Ученият  : Проф. д.т.н. Георги Петков Тончев  / Георги Асенов Тасев, Георги Асенов Тасев  . - София, 2006  . - 27 с. ; 21 см

Сист. No: 14693
- 358 -
ЦБ  56304

   Слави Трифонов за стърчането  : Неговите живот, истории, поучения, теории и натяквания, записани от Любен Дилов-син  / Слави Трифонов, Слави Трифонов, Любен - син Дилов, Любен - син Дилов  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 288 с. ; 21 см

Сист. No: 14485
- 359 -
 Ч2/93/99/Х39Чт

Хекеторн, Чарлз Уилям

   Тайните общества на всички времена и народи  / Чарлз Уилям Хекеторн, Чарлз Уилям Хекеторн  . - София  : Мириам, 2006 -  . - 23,5 см

   Т. 1 . От древните мистерии до Ордена на Тамплиерите  . - 2006  . - 406 с.

   Библиогр. с. 341-347. - Речник с. 349-404 . - По прект

Сист. No: 14632
- 360 -
ЦБ  56295

Христов, Чавдар

   Секретните служби и преходът  : Открехва завесата към повече истини  / Чавдар Христов, Чавдар Христов  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 152 с. ; 21 см  . -   (Войни и власт)

Сист. No: 14476
- 361 -
ЦБ  56413ДИР/886.7/Я18с

   Яворов споменик  /   Ред. Петър Величков, Петър Величков  . - 2. изд. - София  : Ариадна, [Б г.]  ; 21, 5 см

Сист. No: 14647

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 362 -
ЦБ  56304

   Слави Трифонов за стърчането  : Неговите живот, истории, поучения, теории и натяквания, записани от Любен Дилов-син  / Слави Трифонов, Слави Трифонов, Любен - син Дилов, Любен - син Дилов  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 288 с. ; 21 см

Сист. No: 14485

Компютри. Програмни продукти

- 363 -
 Б3/338.24/H58Mi

Harry, Mike

   Information systems in business  / Mike Harry, Mike Harry  . - 2nd ed. - London  : Pearson, 1997  . - 390 p. ; 25 cm

   Index ; Bibliogr. after each chapt.

Сист. No: 14402
- 364 -
 Б3/338.24/H65, Б3/338.24/H65Ji

Hicks, James O.

   Information systems in business  : An introduction  / James O. Hicks, James O. Hicks  . - 2nd ed. - St. Paul  : West Publishing Company, 1990  . - 512 p., I -10  ; 25 cm

   Glossary ; Index

Сист. No: 14400
- 365 -
 Б3/338.24/N58Rb

Nickerson, Robert C.

   Business and information systems  / Robert C. Nickerson, Robert C. Nickerson  . - Reading  : Addison-Wesley, 1998  . - 501 p. ; 26 cm

   Glossary; Index

Сист. No: 14401
- 366 -
 Ч3/65.012  /R45Gi

Reynolds, George W.

   Information systems for managers  / George W. Reynolds, George W. Reynolds  . - 2nd ed. - St. Paul  : West Publishing Company, 1992  . - 539 p. ; 26 cm

   Glossary p. 463-501; bibliogr. p. 503-519; index p. 525-537

Сист. No: 14405
- 367 -
 Б3/65.012  */S47Ji

Senn, Janes A.

   Information systems in management  / Janes A. Senn, Janes A. Senn  . - 4th ed. - Belmont  : Wadsworth, 1990  . - 970 p. ; 24 cm

   Glossary p. A 10 - A 42 ; Bibliogr. p. A 43 - A 52 ; Index p. A 53 - A 61

Сист. No: 14404
- 368 -
ЕЕА  -  КТТ  3ЕЕА  -  КТТ  3

   Анализ и моделиране на комуникационни мрежи и протоколи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 02  /   Ръковод. на проект  Михаил Петков Илиев, Михаил Петков Илиев  . - Русе, 2005  . - 125 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 82-124 с. - Библиогр. 79-81 с. - ЕЕА - 02/2005

Сист. No: 14566
- 369 -
ЦБ  56341П/004/А64Ау

Ангелов, Ангел

   Учебна среда за обучение по текстообработка  / Ангел Ангелов, Ангел Ангелов  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 88 с. ; 23 см  + дискета

Сист. No: 14520
- 370 -
ЦБ  56338

Белогушева, Горица и др.

   Първите в българския интернет  / Горица Белогушева, Горица Белогушева, Жюстин Томс, Жюстин Томс  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 410 с. ; 23 см

   Именен указ.

Сист. No: 14517
- 371 -
ЦБ  56410П/004/Г20Мп

Гание, Марсел

   Преминаване към Linux  : Целунете за сбогом синия екран на смъртта!  / Марсел Гание, Марсел Гание  ; Прев. Борислав Пачников, Борислав Пачников  ; Ред. Евгени Боевски, Евгени Боевски  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 360 с. ; 23, 5 см  + CD

   Спукан диск

Сист. No: 14643
- 372 -
БМ  -  ИТИ  5БМ  -  ИТИ  5

   Изследване и създаване на инструментариум за симулиране на плат  : Отчет на резултатите от работата по научно-изследователски проект 2005 -ФБМ -03  /   Ръковод. на проект  Цветомир Иванов Василев, Цветомир Иванов Василев  . - Русе, 2005  . - 85 с. ; 30 см

   Прил. ; Библиогр. с. 77-85. - БМ - 03/2005

Сист. No: 14580
- 373 -
ЕЕА  -  КСТ  8ЕЕА  -  КСТ  8

   Интегрирана среда за преподаване и усвояване на алгоритмични знания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 04  /   Ръковод. на проект  Ирина Илиева Желязкова, Ирина Илиева Желязкова  . - Русе, 2005  . - 98 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 89-98 с. - Библиогр. с. 81-88 . - ЕЕА - 05/2005

Сист. No: 14564
- 374 -
ЦБ    56251П/004/Й83Йм

Йорданов, Йордан Тончев

   Матлаб] Matlab 6/7  : Преобразувания, изчисления, визуализация  / Йордан Тончев Йорданов, Йордан Тончев Йорданов  . - София  : Техника, 2005 -

   Библиогр. с. 218-220 . - На кор. авт. Йордан Тончев

   Ч. 1  . - 2005  . - 221 с.

Сист. No: 14408
- 375 -
ЦБ  56289

Кенаров, Николай

   ПИК] PIC микроконтролери  . - Варна  : Млад конструктор, - 2006  . - 23 см

   По проект ЦИКО

   Ч. 2  . - 2006  . - 400 с. : със сх., табл.

Сист. No: 14469
- 376 -
ПФ  -  АГ  5ПФ  -  АГ  5

   Компютърни методи в научни изследвания по алгебра и математическа лингвистика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект №2005 - ПФ - 05  /   Ръковод. на проект  Цецка Рашкова, Цецка Рашкова  . - Русе, 2006  . - 42 с. ; 30 см

   Прил. - Библиогр. с. 34. - ПФ - 05/2005

Сист. No: 14563
- 377 -
ЦБ  56455П/004/М  61  Ни

Милославская, Наталья Георгиевна и др.

   Интрасети : обнаружение вторжений  : Учебное пособие  / Наталья Георгиевна Милославская, Наталья Георгиевна Милославская, Александр Иванович Толстой, Александр Иванович Толстой  = Intranets : intrusion detection  / N. G. Miloslavskaia, A. I. Tolstoi  . - Москва  : Юнити, 2001  . - 588 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 563-569 ; Речник с. 570-587

Сист. No: 14721
- 378 -
 С/681.5(038.1)/М74Ие

Михайлов, Ивелин

   Енциклопедичен речник Информационни системи и технологии  / Ивелин Михайлов, Ивелин Михайлов  = Encyclopedic dictionary Information systems and technologies  / Ivelin Mihaylov  . - София  : Асеневци, 2006  . - 328 с. ; 22 см

Сист. No: 14642
- 379 -
ЦБ  56275П/519.68/Н74Л-о

Николов, Лилян Илиев

   Операционни системи  / Лилян Илиев Николов, Лилян Илиев Николов  ; Отг. ред. Любомила Малякова, Любомила Малякова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 456 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 454-455

Сист. No: 14449
- 380 -
ЕЕА  -  АИУТ  77ЕЕА  -  АИУТ  77

   Разработка на универсална програма за избор и настройка на защитни устройства в електрозадвижванията на помпени агрегати за земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № ЕЕА - 10  /   Ръковод. на проект  Венелин Илиев Яков, Венелин Илиев Яков  . - Русе, 2005  . - 45 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см  + CD

   Прил. 40-45 . - ЕЕА - 10/2005

Сист. No: 14557
- 381 -
ЦБ  56447П/004/С  13  Би

Сайлер, Брайан и др.

   Использование Microsoft Visual Basic. NET  : Специальное издание  / Брайан Сайлер, Брайан Сайлер, Джефф Споттс, Джефф Споттс  ; Пер. с англ. И. В. Константинова, И. В. Константинова  = Using Microsoft. Visual Basic. NET  / Brian Siler, Jeff Spotts  . - Москва  : Вильямс, 2002  . - 752 с. : ил. ; 23 см

   Предм. указ. с. 743-748

Сист. No: 14712
- 382 -
ЦБ  56445Арх/004/С  35  Пи, П/004/С  35  Пи, П1/004/С  35  Пи

Сигалов, Петър Стефанов

   Инструментални среди за програмиране  : Въведениа в Java  / Петър Стефанов Сигалов, Петър Стефанов Сигалов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 14708
- 383 -
ЦБ  56456П/004/С  39Ск

Скловская, С.

   Команды Linux  : Справочник  / С. Скловская, С. Скловская  . - Киев  : ДиаСофт, 2001  . - 682 с. ; 23 см

   www.diasoft.kiev.ua

Сист. No: 14727
- 384 -
ЦБ  56356П/004/Т64Мп

Тодорова, Магдалина

   Програмиране на C++  : [Учебник]  / Магдалина Тодорова, Магдалина Тодорова  . - София  : СИЕЛА, 2004 -  . - 23 см

   Ч. 1  . - 2004  . - 380 с.

Сист. No: 14538
- 385 -
ЦБ  56357П/004/Т64Мп

Тодорова, Магдалина

   Програмиране на C++  : [Учебник]  / Магдалина Тодорова, Магдалина Тодорова  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2004  . - 484 с.

Сист. No: 14539
- 386 -
ЦБ  56358П/004/Т64Мп, П1/004/Т64Мп

Тодорова, Магдалина

   Програмиране на Паскал  : Учебно помагало за ІХ и Х клас профилиране подготовка  / Магдалина Тодорова, Магдалина Тодорова  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 496 с. ; 21 см

Сист. No: 14540
- 387 -
 П/004/Т64Ме, П1/004/Т64Ме

Тодорова, Магдалина

   Езици за функционално и логическо програмиране  / Магдалина Тодорова, Магдалина Тодорова  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 21 см

   Библиогр. 227 с.

   Ч. 1 . Функционално програмиране  . - 2003  . - 228 с.

Сист. No: 14618

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 388 -
 Арх/37/В19, Б2/372.351/В19Вп, Ч2/372.351/В19

Ванева, Виолета Йорданова

   Педагогика на овладяване на елементарни математически представи  : (проблеми, тестове, ситуации, игри)  / Виолета Йорданова Ванева, Виолета Йорданова Ванева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 213 с. : с ил. ; 28,5 см

   По проект

Сист. No: 14636
- 389 -
 Ч2/372.882/Д61К

Димчев, Кирил Василев

   Обучението по български език като система  / Кирил Василев Димчев, Кирил Василев Димчев  . - 2. прер. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 1998  . - 287 с. ; 23 см

   Предм. показалец с. 259-265 ; Именен показалец с. 265-268 ; Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. 269-285

Сист. No: 14464
- 390 -
ПФ  -  АГ  4ПФ  -  АГ  4

   Идентификация, мотивиране и подпомагане развитието на творческия потенциал на студентите  : Проект 2005 - ПФ - 06  /   Ръковод. на проект  Светослав Йорданов Билчев, Светослав Йорданов Билчев  . - Русе, 2005  . - 647 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Прил. - ПФ - 06/2005

Сист. No: 14562
- 391 -
ЕЕА  -  КСТ  8ЕЕА  -  КСТ  8

   Интегрирана среда за преподаване и усвояване на алгоритмични знания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проет № ЕЕА - 04  /   Ръковод. на проект  Ирина Илиева Желязкова, Ирина Илиева Желязкова  . - Русе, 2005  . - 98 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Прил. 89-98 с. - Библиогр. с. 81-88 . - ЕЕА - 05/2005

Сист. No: 14564
- 392 -
ПФ  -  БЕЛИ  5ПФ  -  БЕЛИ  5

   Интензифициране на ранното чуждоезиково обучение чрез своевременно формиране на фонематичен слух у 9-10 годишни деца  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № 05 - ПФ - 04  /   Ръковод. на проект  Димитрина Игнатова Цонева, Димитрина Игнатова Цонева  . - Русе, 2005  . - 231 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 13-20. - ПФ - 04/2005

Сист. No: 14568
- 393 -
 Ч2/372.47/М27Ат

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  : [В 3. части]  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 25,5 см

   № 1  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14659
- 394 -
 Ч2/372.47/М27Ат

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  : [В 3. части]  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 25,5 см

   № 2  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14661
- 395 -
 Ч2/372.47/М27Ат

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  : [В 3. части]  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 25,5 см

   № 3  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14662
- 396 -
 Ч2/372.47/М27Ам

Манова, Ангелина Филипова и др.

   Математика за четвърти клас  / Ангелина Филипова Манова, Ангелина Филипова Манова, Рени Илиева Рангелова, Рени Илиева Рангелова, Юлияна Николова Гарчева-Янева, Юлияна Николова Гарчева-Янева  . - София  : Просвета, 2005  . - 136 с. : с цв. ил. ; 25, 5 см

Сист. No: 14669
- 397 -
 Ч2/372.47/Н86З-т

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Светла Тодорова Терзиева, Светла Тодорова Терзиева  / [в 3 части]  . - София  : Просвета, 2005  . - 25, 5 см

   № 1  . - 2005  . - 32 с. ; с ил.

Сист. No: 14663
- 398 -
 Ч2/372.47/Н86З-т

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Соня Василева Мелоян, Соня Василева Мелоян, Стоян Петков Иванов, Стоян Петков Иванов  . - София  : Просвета, 2005  . - 25, 5 см

   № 2  . - 2005  . - 32 с. ; с ил.

Сист. No: 14664
- 399 -
 Ч2/372.47/Н86З-т

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Тетрадка по математика за 4. клас  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, Габриела Николова Кирова, Габриела Николова Кирова  . - София  : Просвета, 2005  . - 25, 5 см

   № 3  . - 2005  . - 32 с. : с ил.

Сист. No: 14666
- 400 -
 Ч2/372.47/Н86З-м

Новакова , Здравка Спасова и др.

   Математика за четвърти клас  : [Учебник]  / Здравка Спасова Новакова, Здравка Спасова Новакова, Таня Иванова Вълкова, Таня Иванова Вълкова, Стоян Петков Иванов, Стоян Петков Иванов  . - София  : Просвета, 2005  . - 136 с. : с цв. ил. ; 25, 5 см

Сист. No: 14667
- 401 -
ПФ  -  ПО  5ПФ  -  ПО  5

   Просветното дело в епохата на Българското възраждане  : Отчет на научен проект 2005- ПФ - 08  /   Ръковод. на проект  Златоживка Здравкова, Златоживка Здравкова  . - Русе, 2005  . - 83 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Прил.

Сист. No: 14560
- 402 -
 Ч2/37.0/Р13По

Радев, Пламен

   Обща училищна дидактика  : или събития, ситуации, обекти, субекти, конструкти и референти в училищното обучение и образование  / Пламен Радев, Пламен Радев  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2005  . - 476 с. ; 23 см

   Библиогр. след отдл гл.

Сист. No: 14409
- 403 -
 Б2/37.0/Р13Пр, Ч2/37.0/Р13Пр

Радев, Пламен

   Религиозни, личностни и постмодерни учения и практики на възпитанието и самовъзпитанието  / Пламен Радев, Пламен Радев  . - Пловдив  : ИМН, 2005  . - 238 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 14410
- 404 -
 Ч2/371/Р13Пм

Радев, Пламен

   Мениджмънт на качеството на образование в средното общообразователно училище  / Пламен Радев, Пламен Радев  . - Пловдив  : ИМН, 2004  . - 142 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 14416
- 405 -
 Б2/37.0/Р19Пв, Ч2/37.0/Р19Пв

Радев, Пламен

   Връзки на педагогиката с философията, психологията и логиката  : Учебно помагало за дисциплините педагогика, увод в педагогиката, основи на НУП, философия на образованието  / Пламен Радев, Пламен Радев  . - Пловдив  : Сема 2001, 2001  . - 124 с. ; 21 см

Сист. No: 14420
- 406 -
 Б2/371/Р13Пд, Ч2/371/Р13Пд

Радев, Пламен и др.

   Дидактическа тестология или тестиране в образованието  : Учебно помагало за студенти, учители и преподаватели с примерни тестове и примерни учебни проблеми  / Пламен Радев, Пламен Радев, Албена Александрова, Албена Александрова  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2003  . - 100 с. ; 22 см

Сист. No: 14411
- 407 -
ЦБ  56438

Радков, Иван Кънчев

   Изповед  : Спомени  / Иван Кънчев Радков, Иван Кънчев Радков  . - Русе  : Авангард принт, 2005  . - 108 с. : с ил. ; 21 см

   Книгата е с автограф от авт.

Сист. No: 14691
- 408 -
РУ  ФС  15РУ  ФС  15

   Разработване на комплекс интерактивни техники по учебния предмет "Човекът и природата" от културно-образователна област "Природни науки и екология"  : Отчет на резултатите от работата по научно-изследователски проект №  /   Ръковод. на проект  Тодорка Жекова Стефанова, Тодорка Жекова Стефанова  . - Силистра, 2006  . - 281 с. : със сх., табл. ; 30 см  + Прил.

   Прил. с. 261-281; Библиогр. с. 258-260

Сист. No: 14558
- 409 -
 Ч2/371/Ц  67  Аи

Цирульников, Анатолий Маркович

   История образования в портретах и документах  : Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений  / Анатолий Маркович Цирульников, Анатолий Маркович Цирульников  . - Москва  : Владос, 2001  . - 269 с. : с ил. ; 22 см  . -   (Учебное пособие для вузов)

   В авторско каре отпечат. 2000 г.

Сист. No: 14713

Социални грижи.Социално осигуряване.Здравно осигуряване.Застрахователно дело

- 410 -
 С/36/Б92

България. Закони и др. п.

   Социално и здравно осигуряване 2006  : Основни нормативни актове. Подзаконови нормативни актове  /   Ред. Михаил Гочев, Михаил Гочев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 456 с. ; 23 см

Сист. No: 14535

 Индекс по АВТОРИ

Ashby, Michael 293 
Brieger, Nick 276 
Brigham, Eugene F. 100 
Bruner, Robert F. 101 
Buckley, Adrian 102 
Chilton, T.J. 184 
Clark, Erhraim 103 
Comfort, Jeremy 276 
D`Azzo, John 266 269 
Duckworth, Michael 277 278 281 
Eaker, Mark 104 
Eiteman, Daviid K. 106 
Fabozzi, Frank 104 
Falla, Tim 300 
Gapenski, Louis C. 100 
Grant, Dwight 104 
Griffiths, Michael 32 
Gude, Kathy 277 278 281 
Harrison, Mark 279 280 
Harry, Mike 107 363 
Hicks, James O. 108 364 
Hill, Michael 185 
Hingley, Wilfred 109 
Honeybourne, Jhon 185 
Houpis, Constantine H. 266 269 
House, Roger 281 
Hughes, John 282 
Jakeman, Vanessa 283 
Kerr, Rosalie 279 280 
Levich, Richard M. 110 
May, Peter 284 291 297 
Moffett, Michael H. 106 
Moors, Helen 185 
Naunton, Jon 285 286 287 288 289 290 
Nickerson, Robert C. 111 365 
O'Driscoll, Nina 276 292 
Osborn, Frank 109 
Phillips, W.D. 184 
Reynolds, George W. 253 366 
Sayer, Mike 291 301 
Scott-Barrett, Fiona 276 292 294 
Senn, Janes A. 112 367 
Soars, John 291 295 296 297 298 299 300 301 
Soars, Liz 291 295 296 297 298 299 300 301 
Stannett, Katherine 303 
Stonehill, Arthur I. 106 
Tulip, Mark 290 302 303 
Wheeldon, Sylvia 296 
Whitehead, Russell 283 
Williams, Stuart 32 
Абаджимаринова, Румяна Георгиева 1 
Аврамов, Велко Димитров 113 254 
Аврамов, Йосиф Аврамов 114 115 
Айдаров, Йордан 34 79 145 
Айдаров, Йордан Ив. 35 
Александров, Павел 19 
Александров, Стоян 222 224 
Александрова, Албена 406 
Алексиева, Емилия 79 145 
Ангелов, Ангел 369 
Ангелов, Ангел Георгиев 116 
Ангелов, Никола Атанасов 186 270 
Ангелов, Светлин 274 
Андонов, Кондю Йорданов 210 
Андонова, Надежда 73 
Андреева, Ольга Дмитриевна 117 
Андреева, Т. И. 233 
Антонов, Лъчезар 9 
Антонов, Сергей Димитров 222 224 
Антонова, Диана Антонова 118 119 
Арабаджийски, Николай 36 37 38 
Армянов, Никола Колев 206 208 244 
Арустамов, Э.А. 120 255 
Атанасов, Александър 274 
Атанасова, Валентина 30 31 197 
Атанасова, Румяна 317 
Аузнер, Гидеон 39 
Балевски, Ангел 304 
Балчева, Мария Петрова 275 
Банков, Кристиан 24 
Бардышев, Георгий Михайлович 199 328 
Барсуков, В.С. 2 271 
Безрукова, Валентина Сергеевна 3 
Бекана, Даниел 221 240 
Белогушева, Горица 370 
Белоев, Христо Иванов 248 
Билчев, Светослав Йорданов 131 158 226 390 
Близнашки, Георги 91 
Боевски, Евгени 371 
Божанов, Симеон Стефанов 40 172 
Божилова, Мария Драганова 181 
Божинов, Николай Александров 346 
Бонгар, Брус 194 
Борисов, Борис Георгиев 239 
Бородулин, В. И. 15 16 
Боянов, Георги 66 
Бурджиева, Надя 325 326 
Буров, А. Л. 225 
Бързев, Кирил 227 
Бютлър, Лари Е. 194 
Вайсов, Иван Августинов 338 
Ванева, Виолета Йорданова 352 388 401 
Василев, Ангел 51 
Василев, Атанас 66 
Василев, Цветомир Иванов 372 
Василева, Таня Крумова 216 
Василски, Георги 51 
Величков, Петър 337 361 
Велчева, Йорданка 132 
Вергилова, Станислава 321 
Вичев, Стефан Веселинов 202 
Владимиров, Иван 52 
Владимирова, Владия 324 325 326 
Волков, Юрий Григорьевич 4 53 
Вълков, Стефан Ангелов 216 
Вълкова , Таня Иванова 169 400 
Вълкова, Мила 304 
Габровски, Георги 179 273 
Гагов, Валентин Ив. 203 
Ганев, Богдан 187 
Гание, Марсел 371 
Гарднър, Хауард 5 
Гарчева-Янева, Юлияна Николова 162 163 164 165 393 394 395 396 
Генов, Румен 349 
Георгиев, Георги Стефанов 94 
Георгиев, Георги Тодоров 243 246 
Георгиева, Десислава 85 
Георгиева, Лидия Христова 186 270 
Гиргинов, Антон Тонев 54 55 
Големинов, Чудомир Христов 56 
Голицин, Артур Николаевич 173 
Гомез, Джоан 188 
Горохов, Петр Кузьмич 207 214 305 
Гочев, Михаил 410 
Гранитски, Иван 313 315 
Грант, Уенди 20 57 
Григорова, Веселина 124 
Грийн, Греъм 306 
Гринин, Александр Семенович 174 
Грозева, Таня Петкова 222 224 
Груев, Ивайло 125 
Груев, Лазар 58 59 
Гудброт, Ханс 126 
Гълъбов, Марин 127 
Гълъбов, Николай 128 
Гълъбов, Николай Ал. 60 
Дамянов, Веселин 91 
Даржалиева, Мария Маринова 181 
Де Мео, Йордан 307 
Деликостов, Тодор Николов 245 
Дерменджиев, Иван 275 
Дерменджиева, Татяна 11 
Джеймс, Херни 308 
Джеров, Александър Асенов 62 
Джонас, Джордж 309 
Дилов, Любен - син 358 362 
Димитров, Божидар 339 
Димитров, Владимир 6 
Димитров, Добри Кръстев 63 
Димитров, Красимир 79 145 
Димитров, Стефан Михайлов 346 
Димитров, Филип 64 
Димитров, Христо 5 
Димитрова, Росица 11 
Димитрова, Румяна 132 
Димов, Валентин Йорданов 243 246 
Димов, Димо Нейков 209 
Димовски, Борис 329 
Димчев, Кирил Василев 310 389 
Динев, Михаил 114 115 
Дифиоре, Джуди 189 
Дичева, Людмила Йорданова 129 311 
Добрев, Добри Михайлов 215 
Добрев, Добрин Начев 312 
Добрев, Петър 340 341 342 
Дойков, Васил Георгиев 65 343 
Дойчинов, Йордан Иванов 274 
Дойчинова, Росица Йорданова 216 
Доковски, Емил 352 401 
Дончев, Антон 313 
Дончев, Дончо Иванов 344 
Дончева-Панайотова, Невяна Ангелова 314 
Дончева-Стаматова, Антоанета 29 355 
Дочев, Дочо Данев 275 
Драмалиев, Любомир Кирилов 21 22 23 
Душков, Живодар Иванов 352 401 
Евстатиев, Иван Борисов 243 246 
Еко, Умберто 24 
Елиът, Томас Стърн 315 
Ениманева, Светослава 119 
Желев, Светлозар 149 
Желева, Иванка Миткова 268 
Желязкова, Ирина Илиева 373 391 
Живкова, Татяна 187 
Загузова, Н. И. 4 53 
Зафиров, Димитър Иванов 222 224 
Захариева, Ваня Георгиева 275 
Здравкова, Златоживка 352 401 
Златарев, Емил 66 
Иванов, Ивелин Великов 157 178 
Иванов, Михаил Тимофеевич 217 
Иванов, Пламен Радев 402 403 404 405 406 
Иванов, Стоян Петков 167 169 398 400 
Иванова, Ружа Денева 50 
Игнатиев, Петър 130 
Илиев, Михаил Петков 213 368 
Илиева, Мариана Димитрова 275 
Илкова, Ралица 58 59 68 
Йорданов, Богдан 69 
Йорданов, Йондан Станчев 133 
Йорданов, Йордан Тончев 374 
Йорданов, Стефан Дакев 181 
Йорданова, Валя 153 263 
Йорданова, Елисавета 274 
Йорданова, Лидия Тоткова 215 
Йотов, Стефан Йотов 134 
Йочев, Евгени Благоев 67 345 
Йънгсън, Робърт 7 
Кабаков, Иван 8 70 
Каишев, Ростислав 182 
Каменов, Огнян Йорданов 160 
Каравасилев, Огнян 17 223 
Каракашев, Христо Нейков 344 
Каракашева, Лилия Вълчева 135 
Караманчева, Илияна Русинова 181 
Карбовски, Мартин 316 
Касабова, Камелия 71 
Кафтанджиев, Христо 72 259 
Кенаров, Георги Гецов 222 224 
Кенаров, Николай 267 272 375 
Киров, Васил 73 
Кирова , Габриела Николова 168 399 
Кирова, Милена 119 
Кирякова, Ина 24 
Кискинов, Вихър 74 
Клавел, Джеймс 317 318 319 320 321 
Класова, Свободка Генчева 136 
Ковалев, Юрий Петрович 176 
Коев, Петър Атанасов 222 224 
Коларов, Емануил 75 137 
Колев, Иван 201 
Колев, Йордан К. 76 
Колев, Николай 143 
Колев, Николай Илиев 228 231 232 260 
Конов, Цветомир 274 
Константинова, И. В. 381 
Копчев, Петър 229 
Копчев, Петър Василев 180 
Корийков, Цвятко Станев 204 
Коротков, Константин 25 
Костадинов, Иван 352 401 
Кривошеин, Дмитрий Александрович 176 
Кръстев, Даниел 125 
Кръстев, Светозар 138 
Кръстева, Юлия 322 
Кукин, Павел Павлович 121 176 256 257 
Кунев, Влъчко 9 
Кунин, Александр Владимирович 323 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 86 
Кънева, Живка Василева 190 
Кюмюрджиев, Димитър Иванов 139 
Кючуков, Теодор 274 
Лазаров, Николай Людмиров 222 224 
Лалчев, Стоян 191 
Лапин, Валерий Львович 176 
Лапин, Валерий Семенович 121 256 257 
Латышев, Леонид Алексеевич 233 
Лзаров, Кино Давидов 86 
Лозев, Емил 77 
Луизо, Ю. В. 117 
Луканов, Ангел Георгиев 346 
Любенов, Л. И. 348 
Любенов, Любомир Димитров 140 250 
Любенова, Анелия Пенева 132 
Макавеев, Александър 141 251 
Малякова, Любомила 114 379 
Манова, Ангелина Филипова 162 163 164 165 393 394 395 396 
Манолова, Мария Георгиева 347 
Манукова, Анелия Владимирова 243 246 
Маринов, Емил 229 
Маринова, Юлия 78 142 
Марков, Емил Христов 86 
Маркова, Благодатка Пенчева 135 
Мелнишка, Милена 144 
Мелоян, Соня Василева 167 398 
Методиев, Божидар 66 149 
Милославская, Наталья Георгиевна 377 
Милчев, Александър Атанасов 182 
Мингов, Емил 79 145 
Мингова, Анелия 50 
Митев, Иван Асенов 245 
Митев, Иван Христов 143 
Митева, Красимира 126 
Митков, Атанас Лешков 249 
Михайлов, Ивелин 378 
Михайлов, Михаил 144 
Михайлов, Явор 66 71 155 
Михайлова, Вероника 143 
Михайлова, Михаела 317 318 
Младенов, Миролюб Иванов 247 
Младенов, Петър Иванов 80 
Момчилова, Антоанета Иванова 193 
Морган, лорд Кенет 349 
Мулешкова, Ирина 66 
Мърдок, Айрис 327 
Найденова, Калина 153 263 
Нанчев, Антон 17 223 
Неделчев, Мирослав 146 
Неделчева, Дарина 352 401 
Недялков, Венелин 17 223 
Недялкова, Таня 147 
Нейков, Явор Бранимиров 243 246 
Неновски, Николай Ненов 148 
Непомнящий, Николай Николаевич 348 
Николов, Иван 81 
Николов, Лилян Илиев 12 379 
Николова, Лили 324 325 326 
Николова, Надежда 149 150 
Новакова , Здравка Спасова 166 167 168 169 397 398 399 400 
Новиков, Виктор Николаевич 174 
Новков, Харитон 196 
Нойков, Николай Любенов 243 246 
Панева, Лиляна 83 
Паскалева, Мая 119 
Пачников, Борислав 371 
Пейковски, Иван 304 
Пелинен, Боряна 327 
Пенчев, Мирослав 200 
Пенчева, Велизара Иванова 234 235 236 262 
Пенчева, Тамара Григориевна 177 218 
Перес, Хосе 350 
Петков, Ал. 132 
Петров, Борис Кирилов 148 
Петров, Иван 84 
Петров, Милан 123 
Петрова, Светлана 25 
Пламенова , Стела 324 
Пламинова, Гергана 352 401 
Полака, Л. С. 171 
Пономарев, Николай Лукич 121 176 256 257 
Попилиев, Илия 192 
Попов, Виктор Михайлович 176 
Попов, Георги 78 142 
Попов, Деян Димитров 151 
Попов, Димитър Харалампиев 351 
Попова, Валентина Методиева 50 
Попчев, Иван П. 144 
Прохоров, А. М. 15 16 
Раданов, Стойчо Димитров 87 
Радев, Пламен 402 403 404 405 406 
Радева, Нина 123 
Радков, Иван Кънчев 353 407 
Раздорожный, Анатолий Алексеевич 261 
Райзберг, Борис Абрамович 14 88 
Райзнър, Найджъл 152 
Ралин, Радой 329 
Рангелова, Рени Илиева 162 163 164 165 393 394 395 396 
Рашков, Петър Иванов 159 
Рашкова, Цецка 161 376 
Рендина, Клаудио 26 354 
Рибарова, Павлина 350 
Робъртсън, Джефри 89 
Русев, Валентин 90 
Русев, Панчо Русев 27 28 
Русев, Петър 205 
Русев, Руси Гецов 230 
Рускова, Свилена 119 
Сабах, Месод 29 355 
Сабах, Роже 29 355 
Сайлер, Брайан 381 
Свинтила, Владимир 315 
Сергиенко, Александр Борисович 217 
Сердюк, Николай Иванович 121 176 256 257 
Сигалов, Петър Стефанов 382 
Сидеров, Пламен Николов 170 
Сидова, Кристина 119 
Сийес, Еманюел-Жозеф 91 
Силгиджан, Хайгануш 19 
Симеонов, Димитър Георгиев 234 235 236 262 
Симеонова, Емилия 49 
Симеонова, Росица 20 57 
Симова, Полина 11 
Сионти, Христо 330 331 
Скловская, С. 383 
Славов, Петьо Димитров 139 
Спасов, Борис Петров 86 
Споттс, Джефф 381 
Средкова, Красимира 79 145 
Сталев, Живко 92 
Сталев, Живко Стоянов 50 
Стаматова, Емилия 319 320 
Стамболова, Албена 322 
Станчев, Станчо 229 
Стефанов, Георги 93 94 
Стефанов, Иван 9 
Стефанов, Орлин Стефанов 332 333 
Стефанова, Тодорка Жекова 408 
Стойков, Стоян Борисов 222 224 
Стойнов, Александър 95 
Стойчев, Стефан 96 
Стоянов, Александър Йорданов 237 238 
Стоянов, Божидар 64 71 73 114 155 379 
Стоянов, Велчо 127 
Стоянов, Нейко 183 
Стоянов, Стоян Стефанов 182 
Стоянов, Цветан 17 223 
Стоянова, Ваня 349 
Стоянова, Зорница 324 325 
Стоянова, Надя 317 
Стоянова, Таня Методиева 206 
Таков, Емил 196 
Танкова, Цветалина 188 
Тасев, Георги Асенов 241 242 356 357 
Тасев, Симеон 97 
Таушанова, Цонка Иванова 44 258 
Тепавичаров, Петко 229 
Терзиева , Светла Тодорова 166 397 
Терзийски, Андрей 98 
Терзийски, Стоян 98 
Тодоров, Кирил 154 264 
Тодорова, Изола 11 
Тодорова, Магдалина 384 385 386 387 
Тодорова, Радка Йорданова 206 
Толстой, Александр Иванович 377 
Томова, Ваня 64 
Томс, Жюстин 370 
Тончев, Йордан 374 
Точев, Илиан 155 
Тошев, Кирил 132 
Трифонов, Младен 85 
Трифонов, Слави 358 362 
Трофимова, Валентина Львовна 175 
Узунов, Камен 274 
Узунов, Тони Димитров 222 224 
Уокър, Питър 195 
Ушаков, Виктор Николаевич 217 
Ушакова, Виктора Николаевича 217 
Фердинандов, Ервин Стефанов 219 
Фотиева, В. Ф. 175 
Хаджийска, Пенка Лазарова 275 
Халачева, Антония 152 
Хансард, Кристофър 30 31 197 
Хараламбиев, Хари 334 335 
Хачояна, А. В. 171 
Хекеторн, Чарлз Уилям 18 359 
Христов, Калин Димитров 148 
Христов, Марин Христов 216 
Христов, Чавдар 99 360 
Цанева, Диана Великова 275 
Цирульников, Анатолий Маркович 409 
Цонева, Димитрина Игнатова 336 392 
Чавкин, Ариф Мухамедович 265 
Чакалова, Йорданка 89 
Чакалова-Илиева, Захаринка Георгиева 168 399 
Чакърян, Керопе Бартев 170 
Червенкова, Нина 318 
Чолаков, Радомир 220 
Чуян, Ростислав Константинович 233 
Шивачев, Георги 318 
Шишков, Руско Иванов 275 
Шопов, Димитър Атанасов 156 
Штиллер, Вольфганг 171 
Юшин, Василий Валерьевич 176 
Яков, Венелин Илиев 211 380 
Ямаков, Иван Яков 216 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Advanced physicial education & sport 185 
BEC Vantage Masterclass. Upper Intermediate 276 292 294 
Biology 184 
Business and information systems 111 365 
Business english certificate] BEC. Higer 279 
Business english certificate] BEC. Vantage 283 
Case studies in finance 101 
Certificate in advanced English] CAE. Practice tests 280 
Compainies act 1948 33 
Economics Questions and and answer guide. Course manual 105 
Financial management 100 109 
Information systems for managers 253 366 
Information systems in business 107 108 363 364 
Information systems in management 112 367 
International corporate finance 104 
International english language testing system] IELTS 284 
International finance 103 
International financial marketts 110 
Linear control system analysis and desing with matlab 266 269 
Management of systems 252 
Multinational business finance 106 
Multinational finance 102 
New headway English course. Advanced 301 
New headway. Advanced 299 300 
New headway. Intermediate 297 298 
New headway. Upper-intermediate 291 295 296 
Oxford Student's dictionary of English 293 
Proficiency Masterclass 277 278 281 
Profile 1. Pre-Intermediate 289 290 302 
ProFile 2. Intermediate 285 
ProFile 2. Intermediate 282 286 
ProFile 3. Upper-Intermediate 287 288 303 
The 1985 companies legislation 32 
Агромаркетинг 140 250 
Административно право. Обща част 63 
Академик Ростислав Каишев : Живот, посветен на науката 182 
Анализ и моделиране на комуникационни мрежи и протоколи 213 368 
Анализ на цифрови изображения на травми при кръвонасядания 186 270 
Англо-русский фразеологический словарь 323 
Арбитраж на частноправни спорове 92 
Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес 119 
Банковата криза в България през 1996-97 г. 130 
Безопасность жизнедеятельности 120 255 
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств охрана труда 121 256 
Безопасность жизнедеятельности. Производственая безопасност и охрана труда 257 
Безопасность: технологии, средства, услуги 2 271 
Българите извън България 1878 - 1945 г. 76 
Българско гражданско процесуално право 50 
Българско гражданство. Процедури 45 
Българско и европейско информационно право 74 
Ватиканът 26 354 
Времевата стойност на парите във фирмената практика 83 
Връзки на педагогиката с философията, психологията и логиката 405 
Външна политика. Дипломация 94 
Въпроси на културологиятя 9 
Вътрешно око 335 
Гай - Джин 319 320 
Гимнастика за бременни 189 
Глобалната икономика 81 
Гражданско право 62 
Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Източна Европа ХV - ХVІІ в. 314 
Да научим гръцки език 330 331 
Данъчната реформа в България 2001-2005 123 
Двадесет и два примерни договора по закона за задълженията и договорите 61 
Делба на съсобственост 97 
Демографският срив в България и възможности за усъвършенстване на демографската политика 60 
Десетия 306 
Диагноза и лечение на болести на сърцето и съдовете 192 
Дидактическа тестология или тестиране в образованието 406 
Дисертация и ученая степень 14 88 
Диссертация 4 53 
Докосване до думите 334 
Държавният служител 69 
Европа започва от България 342 
Европейският съюз 75 137 
Европейците 308 
Едип Тиранинът от Софокъл 332 
Еднорогът 327 
Езици за функционално и логическо програмиране 387 
Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми 216 
Енергиен баланс на центробежни помпи 205 
Енциклопедичен речник Информационни системи и технологии 378 
Етажна собственост 41 
Живея в България, печеля в Ню Йорк 125 
Задачи и контурни карти по история на стария свят за 7. клас 338 
Закон за задълженията и договорите 46 
Закон за митниците ; Правилник за прилагане на закона за митниците 47 
Закон за обществените поръчки 42 
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 43 
Записки по алгебра 170 
Записки по механизация в животновъдството 239 
Защита на конкуренцията. Държавни помощи 139 
Земеделието в преход 141 251 
Златният фонд на българската древност 340 
Идентификация, мотивиране и подпомагане развитието на творческия потенциал на студентите 131 158 226 390 
Измененията и допълненията на закона за авторското право и сродните му права 77 
Изповед 353 407 
Изследване влиянието на конструктивни и експлоатационни фактори и вида на използваните горива върху показателите на автомобилни и тракторни двигатели с вътрешно горене 227 
Изследване експлоатационната надеждност на елементи на транспортните средства с цел усъвършенстване поддържането им 228 
Изследване и моделиране на процеси на сушене в селскостопански обекти 243 246 
Изследване и обосноваване на технически средства за надлъжна електроискрова обработка на тютюн 208 244 
Изследване и оптимизиране на системи от роботизирани технологични модули 200 
Изследване и създаване на инструментариум за симулиране на плат 372 
Изследване механизма на включване на 3-d елементи в цинков оксалат дихидратат при кристализацията му из водно-оксалатни разтвори с цел оптимизиране на състава на цинкв оксид, използван като катализатор 180 
Изследване на българското буржоазно законодателство през периода 1878-1908 г. ( механизми, форми, етапи на разработване и съдържание) 67 345 
Изследване на възможности за ефективно използване на енергийни ресурси 209 
Изследване на възможноститие за приложение на невронни мрежи при оценяване качеството на семена 247 
Изследване на икономическите и екологически показатели на дизелови двигатели при работа с биогорива 229 
Изследване на нелинейни диференциални уравнения с аналитични методи 159 
Изследване на нови работни органи в земеделието 248 249 
Изследване на някои вибродинамични показатели на колесни машини и агрегати 230 
Изследване на системата за вътрешен финансов контрол и финансово управление в земеделските стопанства и агрофирми 132 
Изследване на специфичната сила на рязане при струговане 201 
Изследване приложимостта на възстановителни покрития при несложни ремонтни въздействия 221 240 
Икономика 118 
Икономика и организация на индустриалната фирма 78 142 
Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия 133 
Инструментални среди за програмиране 382 
Интегрирана среда за преподаване и усвояване на алгоритмични знания 373 391 
Интелектуална собственост 49 
Интензифициране на ранното чуждоезиково обучение чрез своевременно формиране на фонематичен слух у 9-10 годишни деца 392 
Интрасети : обнаружение вторжений 377 
Ипотечният пазар в България (първичен и вторичен) 134 
Использование Microsoft Visual Basic. NET 381 
История на българските империи 351 
История на Испания 350 
История на психологията 19 
История образования в портретах и документах 409 
Казуси по наказателно право. Обособена част 59 
Казуси по наказателно право. Оща част 58 
Как да живеем с диабет 188 
Как написать реферат, курсовою, диплом 3 
Кант и птицечовката 24 
Книгата 1 
Команды Linux 383 
Комплекси на серни и селенови аналози на спирохидантоини с йони на преходни метали 183 
Компютърни методи в научни изследвания по алгебра и математическа лингвистика 161 376 
Компютърно моделиране на непрекъснати среди 157 178 
Комуникационна политика на фирмата 113 254 
Конституция на Република България 48 
Конфликтът 20 57 
Корпоративно управление в банковата система 146 
Криминологическо правосъзнание 35 
Криминология 34 
Култура на речта 336 
Литературни коментари, анализи, разработки за кандидат-студенти, зрелостници и ученици 324 325 326 
Личен контакт 329 
Луканов, "убиецът" и другите 51 
Маркетинг 135 
Маркетинг. Кратко, точно, ясно 138 
Математика за кандидат-студенти 160 
Математика за четвърти клас 165 169 396 400 
Математическо моделиране на преносни процеси в химични и хранителни технологии 268 
Матлаб] Matlab 6/7 374 
Медицинска генетика 191 
Международни счетоводни стандарти 10 198 
Международноправни актове в областта на околната среда 40 172 
Мениджмънт и правна инфраструктура на културата 8 70 
Мениджмънт на качеството на образование в средното общообразователно училище 404 
Мениджмънт на логистичните вериги и системи 143 
Методы и модели рационального управления в рыночной экономике : разработка управленческих решений 265 
Мисли и творци 28 
Митническа тарифа на Република България в сила от 01.01. 2006 г. 122 
Митнически и данъчен контрол 115 
Митнически процес, надзор и контрол 80 
Митническо право 90 
Младежката безработица 79 145 
Моделиране и изследване на механични процеси и системи 222 224 
Моделиране и оптимизиране на дискретни и непрекъснати механични системи 179 273 
Мюнхен 309 
Надеждност и диагностика на земеделската техника 245 
Най-големите гафове в науката 7 
Наказателни дела от частен характер 68 
Наказателно право на Република България. Обща част 54 
Наказателно право на Република България. Особена част 55 
Наказателно право. Обща част 95 
Наръчник за професионална комуникация 126 
Наръчник по инфекциозни болести 190 
Немецко-русский политехнический словарь 199 328 
Нова теория за интелигентността 5 
Новите демокрации и трансатлантическата връзка 64 
Новият данъчно-осигурителен процес 82 
Обследване и оптимизация на енергийната ефективност на обекти и процеси 210 
Обучението по български език като система 310 389 
Обща теория на финансите 150 
Обща училищна дидактика 402 
Обществен еXperiment 316 
Оксфордска история на Великобритания 349 
Операционни системи 379 
Определяне на оптичните характеристики на тънкослойни диалектрични покрития чрез измерване и моделиране на трансмисионните им спектри 177 218 
Оптимизация параметров электростатических ракетных двигателей и ускорителей 233 
Органичната химия във въпроси и задачи 181 
Основи на правото 66 
Основи на публичната администрация 37 38 
Основы промишленой экологии 173 
От лев към евро 148 
Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани 98 
Охрана труда и производственная безопасность 261 
Парламентаризмът в България 1879 - 1894 347 
Парламентаризмът и политическата отговорност на правителството 96 
Педагогика на овладяване на елементарни математически представи 388 
Персонални финанси 149 
ПИК] PIC микроконтролери 267 272 375 
По стръмнините на годините 27 
Полицейско право. Правен режим и правомощия на полицейските служители 36 
Права за защита на потребителите 56 
Правила устройства электроустановок 212 
Право на радио- и телевизионнитен организациии в България 220 
Правосъдие в Йерусалим 39 
Практически въпроси на обществените поръчки 147 
Практическо ръководство за масаж и гимнастика при бебето и детето за начинаещи 195 
Преглед на съдебната система на Съединените Аверикански щати 84 
Преминаване към Linux 371 
Престъпления против човечеството 89 
Природопользование. Толковый словарь 175 
Причини за бюджетния дефицит 128 
Програмиране на C++ 384 385 
Програмиране на Паскал 386 
Просветното дело в епохата на Българското възраждане 352 401 
Протокол на Русенския университет "Ангел Кънчев" 85 
Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси 13 
Професорът 241 356 
Психолого-педагогически параметри на ефективността на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в съответствие с парадигмата за здраве и екология на човешкото развитие 193 
Публичната власт 73 
Публичноправни науки 86 
Пълен наръчник по психотерапия 194 
Първите в българския интернет 370 
Радиокомуникационна техника 215 
Разработване и внедряване на дидактична технология за виртуално формообразуване и композиционно формоизграждане 274 
Разработване и изследване на нова конструкция плашки с подобрена технологичност 202 
Разработване на дву- три- и многослойни наноструктурирани и градиентно ориентирани, защитно-декоративни покрития на хромова и титанова основа 275 
Разработване на информационна среда за моделиране, изследване и проектиране на процеси на пластично деформиране 203 
Разработване на комплекс интерактивни техники по учебния предмет "Човекът и природата" от културно-образователна област "Природни науки и екология" 408 
Разработване на методика за подобряване на качеството на процеси от ISO 9001 : 2000 204 
Разработка на универсална програма за избор и настройка на защитни устройства в електрозадвижванията на помпени агрегати за земеделието 211 380 
Религиозни, личностни и постмодерни учения и практики на възпитанието и самовъзпитанието 403 
Российский энциклопедический словарь 15 16 
Русе - спортният град на България 187 
Русско-немецкий словар по электротехнике и электронике 207 214 305 
Ръководство за курсова задача по транспортна инфраструктура 231 
Ръководство за курсова работа по техническа експлоатация на транспорта 237 
Ръководство за лабораторни упражнения по техническа експлоатация на транспорта 238 
Ръководство за разработване на бизнесплан 116 
Ръководство за упражнения по международен транспорт 236 262 
Ръководство за упражнения по търговска експлоатация на транспорта 234 
Ръководство по организация и управление на сервизната дейност в транспорта 260 
С Академик Ангел Балевски- на шега и сериозно 304 
Сага за древните българи 341 
Сборник актове по индустриална собственост 44 258 
Светлина след живота 25 
Свободата в изкуството и насилието на догмите 333 
Седемте древни цивилизации в България 339 
Секретните служби и преходът 99 360 
Сигнали и системи 219 
Символите в творчеството на българските символисти 312 
Системно програмиране 12 
Слави Трифонов за стърчането 358 362 
Солид] SolidWorks. Книга за потребителя 17 223 
Социалната цена на прехода към пазарна икономика 156 
Социални програми в САЩ 155 
Социално и здравно осигуряване 2006 410 
Спечели ме с едно "здравей" 152 
Справочник ' 2005 11 
Становища за одит и етика 2001 153 263 
Стихове. Мисли. Разкази. За Русе. Идеи за филм. Пътуването - сценарий за филм 307 
Сто] 100 велики загадки на историята 348 
Страните в света 2005-2006 346 
Стратегическо управление в малките и средните фирми - теория и практика 154 264 
Стратегическо управление на туризма 144 
Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика 124 
Събрани съчинения в 15 тома 313 
Съдебна медицина 87 
Тай - Пан 317 318 
Тайната история на Библията 29 355 
Тайните общества на всички времена и народи 18 359 
Текстови бази от данни 6 
Теми по физическа и социално-икономическа география на България 344 
Теоретические основы радиотехники 217 
Теоретична електротехника 206 
Теория на международната сигурност 93 
Тепловые двигатели 225 
Тетрадка по математика за 4. клас 168 399 
Тетрадка по математика за 4. клас 162 163 164 166 167 393 394 395 397 398 
Техника и технология защиты воздушной среды 176 
Технология бизнеса. Маркетинг 117 
Тибетското изкуство на живота. Мъдро тяло, мъдър ум, мъдър живот 30 31 197 
Транспортна инфраструктура 232 
Търговска експлоатация на транспорта 235 
Търговски представител 71 
Търговско право 52 
Убийство във Византия 322 
Уравнение Аррениуса и неравновесная кинетика 171 
Учебна среда за обучение по текстообработка 369 
Учебно помагало по професионална комуникация в англоезична среда 129 311 
Ученият 242 357 
Философски увод в морала и правото 21 22 23 
Финанси на малката и средната фирма 114 
Финансиране и плащания в търговията 151 
Финансови аспекти на стопанската дейност на фирмата 127 
Фрактури при децата 196 
Хармония в рекламната комуникация 72 259 
Хърватия 65 343 
Цар Плъх 321 
Цените - теория и практика 136 
Четири квартета 315 
Що е това третото съсловие? 91 
Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях 174 
Яворов споменик 337 361 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматика - системи за управление 266 269 
Авторско право.Интелектуална собственост 8 49 70 
Аграрно право 43 
Административно право 37 38 86 
Академични степени.Дипломи.Свидетелство.Изпити 3 4 14 53 88 
Акушерство 189 
Алгебра 161 376 
Алгебра - обща 170 
Американска литература 317 318 319 320 321 
Английска литература 315 
Английска литература - романи 327 
Английски език 129 276 279 282 283 284 285 286 287 288 303 311 
Английски език - изучаване 277 278 281 289 290 291 292 294 295 296 297 298 299 300 301 302 
Английски език - материали за състезания и конкурси - тестове 280 
Английски език - речници 293 
Англия - право - търговско 32 33 
Англия - история 349 
Англо-руски речник 323 
Антисемитизъм 39 
Бази данни 6 373 391 
Банки - банково дело - България 130 146 
Безопасност на труда 120 255 257 
Безработица 79 145 
Библия - история 29 355 
Бизнес - информационни системи 107 108 111 363 364 365 
Биографии 182 241 242 353 356 357 358 362 407 
Биология - учебно помагало 184 
Биохимия - учебно помагало 184 
Болести на панкреаса и перитонеума 188 
Бутални двигатели с вътрешно горене 228 
България - вътрешна политика 51 
България - данъчна реформа 123 
България - закони 67 345 
България - история 347 
България - образование - история 352 401 
България през периода на капитализма (1878-1944) 347 
Българска литература 304 
Българска литература - биографии 337 361 
Българска литература - есета 316 
Българска литература - исторически романи 313 
Българска литература - литературна критика 324 325 326 
Български език - езикова култура 336 
Български език - обучение - методика 310 389 
Българските земи през VI и VII в. 340 
Видове данъци - свободни от данъци зони - правна гледна точка 82 
Видове предприятия.Финансиране 78 133 142 265 
Видове системи и направления 24 
Висше образование - България 353 407 
Власт 73 
Война. Социология на войната 64 
Връзки с обществеността 113 254 
Въздушно обкръжение - защита 176 
Възпитание -екологично 408 
Възпитание и образование 403 
Генератори - вятърни 209 
Генетика - учебник 191 
География на Хърватия 65 343 
Гимнастика 189 
Глобализация 81 
Горива 227 
Гражданско право 92 
Гражданско право - учебник 50 62 
Гражданство - българско - право на гражданство 45 
Данъци. Такси. Налози 115 123 
Двигатели на летателните апарати 233 
Двигатели с вътрешно горене 225 227 
Демографска политика 60 
Демокрация 64 
Диагностика на сърдечните болести - електрокардиография - сърдечно-съдова система 192 
Дидактика - общи въпроси 402 
Дизелови двигатели 228 
Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 229 
Дискретни системи 179 273 
Диференциални уравнения - изследвания 159 
Договори 147 
Договори - България - закони 46 
Древни общества - история 18 359 
Други приходи и финансови източници- митническо управление 47 
Държавна власт 73 
Държавна сигурност - история 99 360 
Държавно право - конституционно право - административно право 96 
Европейски съюз - институции 75 137 
Европейски съюз - право 75 137 
Езиково обучение 331 
Езикознание 312 
Езици за програмиране 382 387 
Екология - промишлена 173 176 
Експлоатация на безрелсовия транспорт и пътищата 231 
Електрически величини - измервания 208 244 
Електрически мрежи в сгради 210 
Електродвигатели 222 224 
Електродвигатели - регулиране, управление 211 380 
Електроника - в селското стопанство 247 
Електротехника 207 214 305 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 210 
Енциклопедии 15 16 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 152 
Етика - семейна 20 57 
Живот - смърт - безсмъртие 25 
Житни растения 243 246 
Задгробен живот - безсмъртие 25 
Закони 47 
Законодателство - българско 67 345 
Заселване и миграция вътре в една страна - изселване (емиграция) - изселници - политика на изселва 76 
Защита на информация 377 
Защита на сгради и съоръжения 174 
Здравно осигуряване на населението 410 
Зеленчукопроизводство 248 249 
Земеделие - техника 247 
Зъбни предавки и механизми 222 224 
Игри - спортни 193 
Идиоми. Специфични думи 323 
Издателско дело. Книгоразпространение 11 
Изследване на операциите 157 178 
Изследвания чрез модели - моделиране 157 178 
Икономии при приложение, употреба, експлоатация 238 
Икономика 105 
Икономика на недвижимото имущество 134 
Икономическа и финансова гледна точка 234 235 
Икономическа наука.Основни понятия на икономическата теория.Стойност.Капитал.Фондове 118 
Индивидуална психология 20 57 
Иновации 119 
Интелектуална собственост - закони 44 258 
Интернет 370 
Инфекциозни болести(заразни и преносни заболявания) 190 
Информационни институти 74 
Информационни системи 378 
Информация - защита 2 271 
История 348 
История - картографски изображения 338 
История на България 341 342 351 
История на Втората световна война (1939-1945) 39 
История на Испания 350 
История на Италия 26 354 
История на цивилизацията 339 340 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 133 
Класическа гръцка литература 332 
Книгоиздаване.Книгознание 1 
Колесни машни - вибрации 230 
Компютри 161 376 
Компютърна техника с практическо приложение 107 108 111 363 364 365 372 
Компютърни комуникации 74 370 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 377 
Компютърни науки и технологии 378 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 374 
Комуникация 129 311 
Конкуренциа - защита 139 
Конституции 48 73 
Контролери 267 272 375 
Криминология 34 35 
Кръв - кръвонасядане 186 270 
Кръвонасядане - цифрови изображения 186 270 
Линейни системи 266 269 
Литература 306 308 309 329 334 335 
Литература, художествена, българска 307 
Литературна критика 333 
Лихва 83 
Лихвен капитал 83 
Логистика 143 
Логически категории - предикати 21 22 23 
Макроикономика 128 
Маргетинг - в селското стопанство 140 250 
Маркетинг 113 254 
Математика - задачи 160 
Математика - методи на обучение 388 
Математика - учебно помагало 162 163 164 393 394 395 
Математическа лингвистика 161 376 
Математическа теория на механиката 157 178 
Математическо моделиране 131 158 226 390 
Машинни елементи - износване 221 240 
Машинно чертане 17 223 
Машиностроене 304 
Машиностроене - пластично деформиране 203 
Медитация - техника 30 31 197 
Медицина - генетика 191 
Международни икономически отношения 125 
Международни политически отношения - дипломация 93 94 
Международни финанси 102 103 106 110 
Мениджмънт 143 
Мениджмънт - информационни системи 252 253 366 
Метали, повърхностно закаляване 275 
Методи на управление. Мениджмънт 112 265 367 
Механика 179 273 
Микроелектроника - материалознание 177 218 
Мислене 5 
Митници 115 122 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 80 
Наказателно право 68 95 
Наказателно право - помощни науки 34 
Наука - грешки 7 
Наука - история 7 
Неорганична химия 180 
Новогръцки език (съвременен) 330 
Обзавеждане и механизация на животновъдството 239 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 46 
Образование - висше 131 158 226 390 
Образователна политика 402 
Обучение 310 389 
Обучение - електронно 373 391 
Обща методология 3 
Обществен контрол 147 
Обществено мнение - общество - социална структура - отношение между власт и частни лица 9 
Обществено съзнание 35 
Околна среда - опазване 40 172 173 
Операционна система - Linux 383 
Описания на изобретения и открития 49 
Оптоелектроника 177 218 
Организация и експлоатация на сухопътния транспорт 232 236 237 238 262 
Организация и експлоатация на транспорта и пощите 234 235 
Организация на възпитанието и образованието - училищно дело - РСФСР 409 
Организация на възпитанието и обучението 404 
Организация на международните финансови отношения 104 
Организация на науката и научноизследователската работа 4 14 53 88 
Органична химия 181 183 
Основи на възпитанието 405 
Основи на математиката 165 166 167 168 169 396 397 398 399 400 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 117 135 138 
Пазарна икономика 156 
Пари.Валута 148 
Парламенти.Представителни органи.Правителства 347 
Патентно право 44 258 
Патология.Клинична медицина 196 
Педагогика - история 352 401 
Педагогика - специална 388 
Педагогика - технологии 408 
Пластична деформация 203 
Полупроводникова електроника 216 
Помощни съдебни науки.Съдебна психология.Съдебна химия.Съдебна медицина.Съдебномедицинска експертиз 87 
Помпи - пневматични 205 
Помпи - хидравлични 205 
Портални кранове 222 224 
Потребители - права 56 
Права на човека 51 89 98 
Право 66 
Право - авторско 77 
Право - административно 63 
Право - вещно 41 
Право - гражданско 62 
Право - договори 42 
Право - екологично 40 172 
Право - информационно 74 
Право - история 33 84 
Право - международно 40 51 172 
Право - митническо 90 
Право - наказателно право 54 55 58 59 
Право - полицейско 36 
Право - социално 79 98 145 
Право - търговско - справочник 32 
Право на радиопредаване и телевизия 220 
Престъпност 35 
Приложение на компютрите в мениджмънта 112 367 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 175 
Природа на морала - етични фактори 21 22 23 
Програмиране за електронно изчислителни машини, езици за програмиране 379 
Програмни езици 384 385 386 
Промишлен дизайн 274 
Промишлени организационни форми - стопански обединения 101 
Психологически системи и учения 19 
Психология - развитие на личността 27 
Психотерапия 194 
Психотехника 30 31 197 
Работна сила - кадри - производствени взаимоотношения - трудови условия 13 
Радиолокационна техника 131 158 226 390 
Радиосъобщителна техника 215 
Радиотехника.Техника на електромагнитните трептения (радиовълни) 215 217 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 125 134 
Реактивни двигатели 233 
Реклама 72 113 254 259 
Ремонт на селскостопански машини 241 242 245 356 357 
Рехабилитация 195 
Речници - терминологични 199 328 
Римо-католическа църква - организация и управление - Ватикана 26 354 
Рязане на металите със снемане на стружки 202 
Секретни служби - България - биографии 99 360 
Селско стопанство - маркетингова дейност 140 250 
Селско стопанство - стопански анализ 132 
Селскостопанска техника - ремонт 221 240 
Селското стопанство като стопански отрасъл.Икономика на селското стопанство 141 251 
Сигурност - международна - теория 93 
Собственост - лична - делба 97 
Софтуер 12 211 371 374 380 382 387 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 381 
Софтуерни продукти - практическо приложение - чертане 17 223 
Социално осигуряване 82 155 410 
Социално поведение 20 57 
Социално разслоение при феодализма 91 
Социография - справочник 65 343 
Социология на комуникацията.Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 72 259 
Специална терминология 175 207 214 305 378 
Специална част на наказателното право.Видове наказуеми действия 39 89 
Специални договори (отделни видове) 61 
Спорт 185 
Спорт.Спортни игри.Физическа култура 187 193 
Способности от различен вид 5 
Стандарти за работните процеси 13 
Старобългарска литература - критика 314 
Степен на управление.Административни органи 37 38 
Степени на управление - административни органи - България 69 
Стопанско законодателство 43 
Стопанско планиране 116 
Стопанско управление 154 
Странознание 346 
Студенти - обучение 131 158 226 390 
Сушилни (сел.стоп.) 243 246 
Счетоводство - стандарти - международни 10 153 198 263 
Съдопроизводство - гражданско 92 
Съединени Американки щати - право - съдебна система 84 
Съобщителна техника 219 
Текстилна промишленост 372 
Текстообработка- учебник 369 
Телевизионни предавания 358 362 
Телекомуникационни мрежи - управление 213 368 
Теория на електротехниката 206 
Теория на труда.Икономика на труда.Взаимоотношения между работещи и администрация 126 
Тестове - изследване - психологически експеримент 406 
Техника 199 328 
Техника на осветлението (Техника на приложение на светлината) 212 
Техника на търговията (икономически аспекти).Условия на сделките.Форми на стокообмен и разпределени 151 
Технико-икономически анализ на производството 264 
Технология на машиностроенето 200 201 
Тибет - психотехники 30 31 197 
Трактори - експлоатация 230 
Транспорт - надеждност 228 
Транспорт - организация и експлоатация 131 158 226 390 
Транспортът като стопански отрасъл 235 
Труд - охрана 120 121 255 256 257 261 
Туризъм - стратегии 144 
Туризъм - управление 144 
Търговия.Международни икономически отношения.Световно стопанство 110 151 
Търговско дело - финансово право 52 71 
Тютюн - обработка 208 244 
Управление - психологически аспект 119 
Управление на качеството - машиностроене 204 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство.Мениджмънт 124 
Управление на стопанството.Стопанско ръководство.Методи на управление.Бизнес 264 
Управление на транспортните предприятия.Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна лог 236 260 262 
Условия на труд.Работно място 121 256 
Физикохимия 182 
Физиология на тялото 185 
Физическа география 344 
Физическа култура 193 
Философия 24 27 28 
Финанси - законодателство 123 
Финанси - одит 153 263 
Финанси - теория 150 
Финанси на стопанските организации 109 114 
Финанси. Митническо дело.Банково дело.Пари 101 149 
Финансов контрол 132 
Финансов мениджмънт 100 109 
Форми на предприятията - стопанско планиране - финанси на стопанските организации 114 127 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността,източниците на финансирането 78 116 142 
Френска литература 322 
Хардуер 267 272 371 375 
Хигиена - промишлена 261 
Химична механика 171 
Хранителна и консервна промишленост - термична обработка 268 
Хранително-вкусова промишленост - преносни процеси - математическо моделиране 268 
Ценова политика 136 
Церемониал - етикет - обществени норми на поведение - йерархия - РУ "А. Кънчев" 85 
Цивилизация.Култура.Прогрес 8 9 70 
Цинков оксит - катализатор 180 
Чужди езици - обучение 392 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C++ 384 385 
Java 382 
Linux 379 383 
Mathematica 159 
Matlab 211 266 269 380 
SolidWorks 17 223 
SWOT анализ 154 
UNIX 379 
Visual Basic.Net 381 
web приложение 381 
Windows 379 
автобиография 182 
автомобили 227 
авторско право 49 77 
автотранспортна техника 221 240 
аграрна реформа 141 251 
агромаркетинг 140 250 
административни актове 63 
административни органи 86 
административно право 63 
административно правосъдие 86 
административно-териториално устройство 63 
акушерство 189 
алгебра 161 170 376 
алгоритми 373 391 
алдозоредурни инхибитори 183 
американска култура 320 
американска литература 308 309 317 318 319 321 
анализи 252 
анатомия 185 
английска литература 327 
английски език 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 
антисемитизъм 39 
арбитраж 92 
Аристотел 332 
бази от данни 6 
баланс 153 263 
Балевски, Ангел 304 
банкова система 146 
банково дело 130 
безопасност 2 174 271 
безопасност на труда 121 256 257 
безработица 79 145 156 
безсмъртие 25 
Библия 29 355 
бизнес 101 107 108 111 117 152 363 364 365 
бизнес кореспонденция 129 311 
бизнес план 116 
бизнескомуникации 129 311 
биогорива 229 
биографии 99 241 242 337 353 356 357 358 360 361 362 407 
биография 304 
биология 184 
биомеханика 185 
биохимия 184 
битие 24 
болести на сърцето 192 
борси 125 
бременност 189 
бутални двигатели 228 
българи 340 
българите по света 76 
България 67 345 352 401 
българска литература 307 313 316 334 335 
български език 310 389 
българско гражданство 45 
бюджетен дефицит 128 
бюджетни приходи 128 
бюджетни разходи 128 
Ватикана 26 354 
Великобритания 349 
ветрогенератор 209 
вещно право 41 
вибрационни проблеми 230 
висше образование 131 158 226 353 390 407 
военна реформа 64 
войната 89 
вредни вещества 120 255 
вредни емисии 120 255 
връзки с обществеността 1 113 254 
възпитание 403 408 409 
външна политика 94 
външнополитически процес 94 
вятърни електроцентрали 209 
генератори 209 
генетика 191 
география на България 344 
география на света 346 
география на Хърватия 65 343 
гимнастика 189 
глобализация 81 
горива 227 
гражданско право 50 62 66 92 
гражданско представителство 66 
гражданство 45 
грешки 7 
гръцка литература 332 
гръцки език 330 331 
данъци 123 
данъчен контрол 115 
двигатели с вътрешно горене 225 227 
делба 97 
демография 60 
демографска политика 60 
демографски срив 60 
демокрация 64 
депозити 150 
детайли 221 240 
деца 195 196 
диабет 188 
диагностика 245 
дидактика 402 406 
дизелов двигател 228 229 
дипломация 93 94 
дипломи 3 
дисертация 4 14 53 88 
дискретни системи 179 219 273 
диференциални уравнения 159 
длъжности 37 38 
добро и зло 23 
договори 46 61 147 235 
договорно право 42 
документи 45 
доставки 99 360 
доходи 156 
древните българи 341 342 
душа 25 
дълг и правна дължимост 23 
държавна администрация 63 69 
държавна сигурност 99 360 
държавни служители 86 
евелвентно зацепване 222 224 
евреи 29 355 
евро 148 
европейска валута 148 
Европейски съюз 75 137 
Египет 29 355 
езикова култура 336 
езикознание 312 
екологичен транспорт 229 
екологично право 40 172 
екология 40 172 173 174 175 176 408 
експериментална химия 180 
експлоатация на транспорта 234 235 
електродвигатели 211 222 224 380 
електромагнитно поле 206 
електроника 177 207 214 216 218 305 
електронни медии 220 
електрооборудване 212 
електроснабдяване 212 
електростатически двигатели 233 
електротехника 206 207 211 214 305 380 
емпирична психология 19 
енергетика 210 
енергетично стопанство 210 
енергийна ефективност 210 
енциклопедичен речник 15 16 378 
енциклопедия 15 16 
епиграми 329 
есета 316 
етажна собственост 41 
етика 152 
етикет 85 
живот 25 
жилищно кредитиране 134 
житни растения 243 246 
жито 243 246 
задачи 160 
задгробен живот 25 
задължения 46 
закон за авторското право 49 
закон за патентите 49 
закони 41 42 43 46 47 48 77 90 122 410 
законодателна власт 96 
законодателни норми 220 
законодателство 67 345 
заселници 76 
защита 2 56 176 271 
защита на информация 2 271 377 
защита на конкуренцията 139 
защитни покрития 275 
здравно осигуряване 410 
зеленчукови култури 248 249 
земеделие 248 249 
земеделска техника 245 
земеделско стопанство 132 
зъбни предавки 222 224 
издателско дело 11 
измерване 208 244 
измервателна техника 208 244 
изображения 186 270 
изпълнителна власт 96 
изселници 76 
изследвания 159 
източници на финансиране 116 
икономика 81 105 113 124 141 251 254 
икономика на фирмата 78 142 
икономическа криза 156 
икономически отношения 110 
икономическо поведение 152 
икономическо развитие 81 
инвестиции 109 
инвестиционни проекти 133 
индустриална собственост 44 139 258 
инженеринг 266 269 
иновации 119 
институции 75 137 
инструментални методи 372 
интелигентност 5 
интерактивни техники 408 
интернет 370 
Интерпол 51 
интроспекционизъм 19 
инфекции 190 
инфекциозни болести 190 
инфлация 149 
информатика 378 
информационни системи 107 108 111 112 252 253 363 364 365 366 367 378 
информационни технологии 111 365 
информационно право 74 
информация 1 2 271 
ипотечен пазар 134 
ипотечни облигации 134 
исторически извори 29 355 
исторически роман 313 
история 29 338 348 349 351 355 
история на България 340 341 342 347 
история на Европа 342 
история на Испания 350 
история на Италия 26 354 
история на педагогическата мисъл 352 401 
история на цивилизацията 339 
йерархия 85 
Каишев, Ростислав 182 
кандидат-студенти 160 
капитал 83 100 
карма 30 31 197 
катализатори 180 
качество 204 
кинезитерапия 193 
кинетика 171 
книга за учителя 291 294 297 301 
книгознание 1 
книгоиздаване 1 11 
книгоиздателства 11 
когнитивна наука 24 
колесен трактор 230 
коментар 82 
композиция 274 
компютри 6 112 367 369 371 374 383 387 
компютърен софтуер 382 
компютърна симулация 372 
компютърна текстообработка 369 
компютърна техника 108 364 
компютърни комуникации 370 377 
компютърни методи 161 376 
компютърни мрежи 377 
компютърно моделиране 157 178 
компютърно пресмятане 374 
компютърно симулиране 157 178 
комуникации 72 126 129 213 259 311 368 
комуникационен мениджмънт 113 254 
комуникационна политика 140 250 
комуникационни мрежи 213 368 
конкуренция 139 
конституционализъм 91 
конституционно право 91 
конституция 73 
конституция на РБ 48 
контрол 69 173 
контролери 266 267 269 272 375 
контролинг 266 269 
конфликти 20 57 
корпоративни стратегии 146 
корпоративни финанси 114 
кредитен риск 133 
криминология 34 35 
кръв 186 270 
кръвонасядане 186 270 
култура 8 9 70 
култура на речта 336 
курсова работа 3 
курсове 277 281 289 290 292 302 330 
легенди 18 359 
лечебна гимнастика 195 
лечение 30 31 197 
линейни вериги 206 
линейни системи 219 266 269 
лирика 315 
литература 306 308 309 324 325 326 334 335 337 361 
литературна критика 314 324 325 326 332 333 
лихвен процент 83 
личност 27 
логика 405 
логистически системи 143 
макроикономика 128 
марка 44 258 
маркетинг 116 117 135 138 140 250 
маркетингова среда 140 250 
масажи 195 
масопренасяне 268 
математика 159 160 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 266 269 388 393 394 395 396 397 398 399 400 
математическа лингвистика 161 376 
математическо моделиране 131 157 158 178 226 390 
материали за подготовка 336 
машиностроене 200 201 203 
медицина 188 189 191 193 194 195 196 
международен арбитраж 51 
международен наказателен съд 89 
международен транспорт 236 262 
международна сигурност 93 
международни отношения 93 
международни финанси 102 103 104 106 110 125 
международно право 40 51 172 
мемоари 353 407 
мениджмънт 8 70 101 109 112 119 143 252 253 265 366 367 
мениджмънт на качеството 404 
метализация 275 
металорежещи машини 202 
методи на управление 265 
методика 388 
механизация в животновъдството 239 
механика 171 179 273 
механични системи 179 273 
микроелектроника 177 218 
микроконтролери 267 272 375 
мислене 5 
мисловни модели и процеси 20 57 
митници 47 115 122 
митническа тарифа 122 
митнически контрол 80 
митнически права 90 
митнически процес 80 
митнически разпоредби 122 
митническо производство 80 
младежи 79 145 
моарл и право 22 
модели на управление 8 70 
моделиране 372 
монопол 139 
моторика 185 
мултипрограмиране 379 
надеждност 228 245 
наказателни дела 68 
наказателно право 34 54 55 58 59 68 95 
налози 123 
народопсихология 28 
наследствени болести 191 
наследствено право 97 
НАТО 64 
наука 7 
научна степен 14 88 
национални радио и телевизия 220 
невронни мрежи 247 
нелинейни вериги 206 
неравенства 160 
НИС 67 119 131 132 143 158 159 161 177 179 183 186 193 200 201 202 203 204 208 209 210 211 213 218 221 226 227 228 229 230 240 243 244 246 247 248 249 268 270 273 274 275 345 352 368 372 373 376 380 390 391 392 401 408 
нормативни актове 82 
нормативни документи 37 38 80 234 
норми 8 70 
обработка на транзакции 379 
образование 131 158 226 310 352 389 390 401 402 403 406 409 
обучение 373 388 391 392 
обучение по български език и литература 310 389 
обществени норми на поведение 85 
обществени поръчки 42 147 
обществено мнение 9 
обществено управление 123 
одит 153 263 
околна среда 40 172 173 176 
олимпийски игри 187 
омбудсман 75 137 
опазване на околната среда 40 172 173 
операционни системи 379 383 
опит 27 
оптоелектроника 177 218 
организация 135 
организация на фирмата 78 142 
органична химия 181 183 
осветление 212 
отбрана 174 
открития 7 
отчети 67 119 131 132 143 158 159 161 177 179 183 186 193 200 201 202 203 204 208 209 210 211 213 218 221 226 227 228 229 230 240 243 244 246 247 248 249 268 270 273 274 275 345 352 368 372 373 376 380 390 391 392 401 408 
оформяне 4 53 
охрана на труда 120 121 255 256 257 261 
очерк 334 335 
пазар 135 138 
пазарен механизъм 118 
пазари 125 
пазарна икономика 156 
пазарно стопанство 124 
панкреас 188 
пари 149 150 
парична политика 148 
парични потоци 83 
парламентарно управление 96 347 
Паскал 386 
паспорт 45 
патенти 44 258 
патентно право 44 258 
патология 196 
педагогика 402 405 408 409 
пенсионно осигуряване 155 
планиране 100 
пластична деформация 203 
плат 372 
плашки 202 
плащания 151 
подготовка и защита 4 53 
политехнически речник 199 328 
политика 73 93 
полиция 36 
полупроводникова техника 216 
полупроводникови диоди 216 
помагало 163 164 165 166 167 168 169 394 395 396 397 398 399 400 
помпи 205 211 380 
портален кран 222 224 
посеви 247 
потребители 56 
права 56 
правата на човека 51 89 98 
правна инфраструктура 8 70 
право 32 33 35 36 40 45 51 54 55 58 59 62 63 66 71 74 84 92 97 98 172 
право на Европейския съюз 71 
правомощия 36 
правопис 336 
правопорядък и правонарушеност 23 
правосъдие 39 92 
превенция 35 
предавки 222 224 
преподаване 162 163 164 165 166 167 168 169 279 282 283 284 285 286 287 288 303 388 393 394 395 396 397 398 399 400 
преход 156 
природни науки 408 
приходи 118 
приятели и съседи 20 57 
програмиране 384 385 386 
програмни езици 382 384 385 386 387 
прогрес 9 
продуктова политика 140 250 
проектиране 203 
проектни показатели 133 
производствена среда 257 
производство 118 
промишлен дизайн 44 258 274 
промишлена хигиена 261 
промишлени предприятия 176 
просвета 352 401 
процесори 267 272 375 
процесуален кодекс 50 
психология 19 27 405 
психотерапия 194 
психотехника 30 31 197 
птицечовка 24 
публична администрация 37 38 86 
публична власт 73 
първо българско царство 341 342 
работно място 120 255 
радио и телевизия 220 
радиокомуникационни системи 215 
радиолокация 131 158 226 390 
радиоприемни устройства 215 
радиосигнали 217 
радиотехника 215 217 
разделянето на Европа 64 
разходи 118 
реактивни двигатели 233 
регистрация 45 
резби 202 
резбонарязване 202 
реклама 72 113 254 259 
рекламни комуникации 1 
ремонт 221 240 245 
рента 83 
ресурсно осигуряване 154 
реферат 3 
рехабилитация 195 
речник 175 207 214 305 
речник, фразеологичен 323 
речници 293 
римо-католическа църква 26 354 
рисков мениджмънт 100 
рискове 151 
робастни системи 179 273 
роботизирани системи 200 
роман 306 308 309 317 318 319 320 321 322 327 
Русе 187 
рязане 201 202 
самовглъбяване 30 31 197 
самовъзпитание 403 
самоличност 45 
самоучител 331 
саниране 210 
САЩ 155 
сборник 212 
свобода и отговорност 21 
сглобени единици 17 223 
сделки 66 
селско стопанство 140 141 239 243 246 250 251 
селскостопанска техника 221 240 241 242 356 357 
семейни проблеми 20 57 
семена 247 
семиотика 24 
сертификати 280 
сигнали 219 
символи 312 
символизъм 312 
синтезатори 215 
системни настройки 17 223 
скициране 17 223 
складова логистика 119 
следвоенно време 347 
служебна документация 69 
собственост 97 
софтуер 12 211 369 371 374 380 387 
софтуерни продукти 381 
социално осигуряване 155 410 
социално право 79 98 145 
социално разслоение 91 
социология 72 259 
специфика 22 
спешна помощ 131 158 226 390 
спирохидантоини 183 
спомени 353 358 362 407 
спор 92 
спорт 185 187 193 
способности 5 
справедливост и законност 23 
справочник 11 65 343 
средно образование 404 
средно училище 404 
стандарти 10 13 153 198 204 263 
старобългарска литература 314 
стоки 56 
стопанско планиране 116 127 
стопанско управление 154 264 
стопанство 119 
странознание 346 
стратегии 144 154 264 
стрелкови системи 222 224 
структура 22 
структура и динамика 69 
структура на проекта 133 
структурни изменения 1991-2001 124 
сушене 208 243 244 246 
счетоводен баланс 153 263 
счетоводство 10 153 198 263 
съвест 21 
съдебна медицина 87 
съдебна система 84 
съдебномедицинска ескпертиза 87 
съдопроизводство 92 
Съединени Американски щати 84 
сърдечносъдова система 192 
съсобственост 97 
съутаяване 180 
същност 22 
тайни общества 18 359 
тайни служби 99 360 
такси 123 
телевизионни предавания 358 362 
теория 225 
тероризъм 89 
тестове 280 336 406 
техническа експлоатация 237 238 
технически анализ 125 
технологичен процес 121 256 
технологична екипировка 121 256 
технология на властта 73 
Тибет 30 31 197 
топлопренасяне 268 
трактори 227 
транспорт 131 158 226 228 231 232 234 235 236 237 238 260 262 390 
транспортна инфраструктура 231 232 
транспортни документи 236 262 
трансфери 150 
трифазни вериги 206 
труд 120 255 257 261 
трудови отношения 126 
туризъм 144 
търговия 110 151 
търговска политика 115 
търговски дружества 52 
търговски сделки 52 151 
търговско мореплаване 52 
търговско посредничество 71 
търговско право 32 33 52 
тютюн 208 244 
убийство 51 
умисъл 21 
унаследяване 191 
управление 13 154 264 
управление на знанието 119 
управление на маркетинга 135 
управление на предприятието 260 265 
упражнения 277 278 281 289 290 302 
условия на труд 121 256 
учебни курсове 278 279 282 283 284 285 286 287 288 303 
учебник 291 294 295 296 297 298 299 300 301 
учебник за ВУЗ 54 55 58 59 
учебно помагало 105 162 184 393 
физикохимия 182 
физиология 185 
физическа култура 193 
философи 27 
философия 28 405 
финанси 101 114 149 150 
финансиране 109 
финансов анализ 109 133 
финансов контрол 132 
финансов мениджмънт 100 
финансово право 71 
финансово управление 132 
фирмена дейност 133 
фирмена култура 126 154 264 
фирмени ресурси 127 
фирмени финанси 127 
фирмено право 32 33 
фирми 113 114 154 254 
фонематичен слух 392 
фрактури 196 
френска литература 322 
хардуер 371 
хардуерни устройства 267 272 375 
хармонизиране на стандарти 153 263 
хармоничен живот 20 57 
хетероциклични съединения 183 
хигиена 261 
химия 180 183 
хранителни продукти 268 
художествена литература 306 307 313 
царевица 243 246 
цени 136 
ценни книжа 149 150 
ценова политика 117 136 140 250 
ценообразуване 136 
центробежни помпи 205 
церемонии 85 
цивилизация 9 340 
цинков оксид 180 
цифрови изображения 186 270 
частни радио и телевизия 220 
чертежи 17 223 
човек 28 
човек и природа 408 
човешки ресурси 13 
чужд език 392 
шоу програми 358 362 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Балевски, Ангел 304 
Каишев, Ростислав 182 
Радков, Иван 353 407 
РУ "А. Кънчев" 85 
Спиридонов, Ганчо 241 356 
Тончев, Георги Петков 242 357 
Трифонов, Слави 358 362 
Цамблак, Григорий 314 
Яворов, П. К. 337 361 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Англия 33 
България 11 45 63 67 80 82 123 134 344 345 352 401 
Великобритания 32 96 349 
Европейски съюз 75 137 
Египет 29 355 
Израел 39 
Испания 350 
Русия 2 257 271 
Руска съветска федеративна социалистическа републи 409 
Съединени Американски Щати 84 
Тибет 30 31 197 
Франция 91 96 
Хърватия 65 343