НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
 С/03/P  50

   Le petit Robert des noms propres  : Alphabetiqou et analogique illustre en couleurs  /   Red. dir. Alain Rey, Alain Rey  . - Rev. et corrige ed. - Paris  : Le Robert, 2000  . - XXXIV, 2300 p. ; 24 cm

   Arts, Litteratures, historie, geographie, sciences, techniquies, mythologies, religions, philosophies

Сист. No: 14859
- 2 -
ЦБ  56477

   The library and woman  : Sci. Conf., Sofia, 24-26th Sept. 2003  /   Ed. Borjana Vladimirova Hristova, Borjana Vladimirova Hristova  ; Introd. A. Donceva, A. Donceva  . - Sofia  : Sonm Publishers, 2004  . - 160 p. ; 21 cm

   Организирана от НБКМ

Сист. No: 14786
- 3 -
ЦБ  56600

   Two thousand and six] 2006 intro Korea  : Catalog of Materials on Korea  . - Seoul  : Korean Overseas Information Service, 2006  . - 212 p. ; 20 cm

Сист. No: 14955
- 4 -
ЦБ  56488

Българска академия на науките

   Новости 2005  : Сборник с постижения на учени от БАН, публикувани в месечния информационен бюлетин за наука и технологии "Новости", през 2005 г. /   Състав. Александър Крумов Попов, Александър Крумов Попов, Соня Танкова Славова, Соня Танкова Славова  = News 2005  / A miscellany of articles connected with some of the best achievements of scientists from BAS, published in the monthly informational bulletin for science and technologies "NEWS" in 2005  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2006  . - 116 с. ; 20 см

Сист. No: 14802
- 5 -
 С/01(0:01)/Е  68М-о

Енчева, Мануела

   Освобождението на Силистра от турско робство. Опълченци от Силистренския край  : Биобиблиография  /   Състав. Мануела Енчева, Мануела Енчева  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 43 с. ; 20 см

Сист. No: 14801
- 6 -
 С/378/М  13

   Магистърски курсове в Русенски университет Ангел Кънчев 2006  /   Състав. Мирела Димова, Мирела Димова, Йордан Николов, Йордан Николов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 60 с  ; 20 см

Сист. No: 14771

Философия. Психология. Религия

- 7 -
 П/94/Б16, Ч2/94/Б16

Бакалов, Георги

   Византия  : Културно-политически очерци  / Георги Бакалов, Георги Бакалов  . - 2. изд. - Б.м. : Лекс 99, б.г. - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 11155
- 8 -
 Ч2/371/Б  55

Боев, Боян

   Учителят за образованието. Ролята на образованието в живота  : [По теми из Словото на Учителя]  / Боян Боев, Боян Боев  . - 2. изд. - Бургас  : Сила и живот, 1994  . - 445 с. ; 20 см

Сист. No: 14730
- 9 -
 Ч2/2/В  95

Вълчев, Йордан Тодоров

   Две изречения на Исус Христос  / Йордан Тодоров Вълчев, Йордан Тодоров Вълчев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски  ; Тангра ТанНакРа Общобълг. фонд., 1998  . - 88 с. : с ил. ; 20 см  . -   (Българска вечност, Кн. 2)

Сист. No: 14753
- 10 -
 Ч2/37.015.3/П  89

Върбанова, Маргарита

   Проблеми на адаптацията към обучение и възпитание  / Маргарита Върбанова, Маргарита Върбанова  и др.и др. ; Състав. Мая Русева, Мая Русева  . - В. Търново  : ПИК, 2003  . - 232 с. : с табл. ; 20 см

   На загл. с. означено св. 2/2002-2003

Сист. No: 14747
- 11 -
 Ч2/2/Г  46Ай

Гийерму, Ален

   Йезуитите  / Ален Гийерму, Ален Гийерму  . - София  : Кама, 2002  . - 136 с. ; 17 х 12 см  . -   (Знаете ли., 21)

Сист. No: 14769
- 12 -
ЦБ  56480Ч2/2/Г  98Фб

Гюлен, Фетхуллах

   Безкрайна светлина  / Фетхуллах Гюлен, Фетхуллах Гюлен  ; Прев. от тур. Мехмед Юмер, Мехмед Юмер, Сами Нури, Сами Нури  ; Ред.и коректор  Цветан Теофанов, Цветан Теофанов  . - София  : Брадър, 2005 -  . - 20 см  . -   (Гордостта на човечеството)

   Т. 1  . - 2005  . - 288 с.

Сист. No: 14788
- 13 -
 Ч2/159.922.7/Д  70

Додсън, Фицхю

   Изкуството да бъдеш родител  / Фицхю Додсън, Фицхю Додсън  ; Прев. от англ. Росица Ташева, Росица Ташева  . - София  : Колибри, 2005  . - 320 с. ; 20 см  . -   (Colibri)

Сист. No: 14884
- 14 -
 Ч2/371.3/И  21

Иванов, Иван Петков

   Стилове на познание и учене  : Теории, диагностика, етн. и полови вариации в България  / Иван Петков Иванов, Иван Петков Иванов  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004  . - 178 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 171-177

Сист. No: 14763
- 15 -
ЦБ  56548

Канфийлд, Джак и др.

   Принципите на успеха  : Как да стигнете от там където сте, до там, където искате да бъдете  / Джак Канфийлд, Джак Канфийлд, Джанет Суицър, Джанет Суицър  ; Прев. от англ. Веселин Иванов Лаптев, Веселин Иванов Лаптев  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 556 с. ; 20 см

Сист. No: 14891
- 16 -
ЦБ  56575П/159.9/К  63Пе, Ч3/159.9/К  63Пе

Клейтън, Питър

   Езикът на тялото на работното място  : Разшифровайте знаците и правете правилните движения  / Питър Клейтън, Питър Клейтън  ; Прев. Мария Бояджиева, Мария Бояджиева  ; Ред. Ивета Кючукова, Ивета Кючукова  . - София  : Б. и., 2001  . - 168 с. : със сн. ; 24 см

   Азб. показ. с. 166-168

Сист. No: 14924
- 17 -
ЦБ  56588

Конт-Спонвил, Андре и др.

   Мъдростта на модерните  : Десет въпроса за нашето време : Есета  / Андре Конт-Спонвил, Андре Конт-Спонвил, Люк Фери, Люк Фери  . - София  : Прозорец, 2003  . - 430 с. ; 24 см  . -   (Хроника)

Сист. No: 14939
- 18 -
 Б2/159.9/М  67, Ч2/159.9/М  67Бп

Минчев, Борис Симеонов

   Проблеми на общата психология  / Борис Симеонов Минчев, Борис Симеонов Минчев  . - София  : Веда Словена - ЖГ, 1998  . - 300 с. ; 23,5 см

   Предм. показ.

Сист. No: 14751
- 19 -
ЦБ  56532П/949/М  96Пв

Мутафчиев, Петър

   Лекции по история на Византия  / Петър Мутафчиев, Петър Мутафчиев  . - София  : Дамян Яков, 2006  . - 616 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 615-616

Сист. No: 14858
- 20 -
 П/37/П34, Ч2/37/П  34Се

Пенев, Светломир Д.

   Емпатийни възможности на студентите-педагози  / Светломир Д. Пенев, Светломир Д. Пенев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 115 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 105-113 . - Инв. № 120000027781 с автограф от автора

Сист. No: 7870
- 21 -
 Ч2/371.3/П  90

   Програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия - педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход  : Разширени резюмета на доклади  /   Състав. Антоанета Янкова, Антоанета Янкова, Даниела Анчева, Даниела Анчева  . - София  : Институт за изследване и прилагане на Паневритмията, 2006  . - 87 с. ; 20 см

Сист. No: 14737
- 22 -
ЦБ  56571

Ремонд, Рене

   Религия и общество в Европа  : Есе за секуларизацията на европейските общества през XIX и XX век (1789-1998)  / Рене Ремонд, Рене Ремонд  ; Прев. от фр. Георги Цанков, Георги Цанков  = Religion et societe en Europe  / Rene Remond  . - София  : Лик, 2006  . - 321 с. ; 20 см  . -   (Строителството на Европа)

   Библиогр. с. 313-321

Сист. No: 14916
- 23 -
ЦБ  56553П/2/С  46Нр

Смарт, Ниниан

   Религиите по света  : От възникването до съвременните секти  / Ниниан Смарт, Ниниан Смарт  ; Прев. от англ. Герасим Й. Славов, Герасим Й. Славов  = The World's religions  / Ninian Smart  . - София  : Планета 3, 2000  . - 639 с. : с ил., портр., табл., 12 л. цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Речник ; Хронол. таблици . - Библиогр. с. 609-613 ; Азб. показалец Цена : 45 лв.

Сист. No: 14881
- 24 -
ЦБ  55261

Тома от Аквино

   Сума на теологията  / Тома от Аквино, Тома от Аквино  . - София  : Изток-Запад, 2003 -  . - 22 см

   Ч. 2 . Разд. І  . - 2005  . - 1767 с.

Сист. No: 14919
- 25 -
ЦБ  ІІ  2665Гр/949.72/Ф  62Ат

Фол, Александър Николаев и др.

   Траките  / Александър Николаев Фол, Александър Николаев Фол, Валерия Николова Фол, Валерия Николова Фол  ; Прев. Недялка Гочева Чакалова, Недялка Гочева Чакалова  = The Thracians  / Alexander Fol ; Valeria Fol  . - София  : Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация, 2005  . - 207 с. : със сн. ; 32 см

Сист. No: 14956
- 26 -
ЦБ  56564

Хайдегер, Мартин

   Битие и време  / Мартин Хайдегер, Мартин Хайдегер  ; Прев. Димитър Георгиев Зашев, Димитър Георгиев Зашев  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2005  . - 367 с. ; 24,5 см

   Индекс на немскоез. терм. ; Индекс на бълг. терм. ; Индекс на лат. изрази ; Им. показ.

Сист. No: 14907
- 27 -
ЦБ  56568

Хюм, Дейвид

   Трактат за човешката природа  / Дейвид Хюм, Дейвид Хюм  ; Прев. Веселин Лаптев, Веселин Лаптев  = A Treatise of human nature  / David Hume  . - София  : ИК Рата, 2006  . - 592 с. ; 22 см

Сист. No: 14914

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 28 -
ЦБ  ІІ  2660

   Annual report 2005-2006  . - Athens  : National printing house, 2006  . - 142 p. ; 30 cm

Сист. No: 14826
- 29 -
ЦБ  56612

   Changing Balkans  : International conference  /   Ed. Rada Sharlandjieva, Rada Sharlandjieva  . - Sofia  : Balkan political club foundation, 2002 -  . - 24 cm

   V.2 . The Economic revival of Southeastern Europe  : International conference 11-13 July 2002 Bucharest  . - 2002  . - 138 p.

Сист. No: 14969
- 30 -
ЦБ  56612

   Changing Balkans  : International conference  /   Ed. Rada Sharlandjieva, Rada Sharlandjieva  . - Sofia  : Balkan political club foundation, 2002 -  . - 24 cm

   V.3. The European prospects of the Balkan countries  : International conference 29 November - 1 December 2002 Athens  . - 2002  . - 165 p.

Сист. No: 14972
- 31 -
ЦБ  56612

   Changing Balkans  : International conference  /   Ed. Rada Sharlandjieva, Rada Sharlandjieva  . - Sofia  : Balkan political club foundation, 2002 -  . - 24 cm

   V.4 . The Cultural potential of the Balkan countries as a factor of development  : International conference 29 May - 1 June 2003 Istanbul  . - 2003  . - 157 p.

Сист. No: 14973
- 32 -
ЦБ  ІІ  2676Ч3/32/C  95r

   Current research in comparative european politics  : From stories of states to visions of the european union  /   Ed. Khursheed Wadia, Khursheed Wadia, Julia Sprent, Julia Sprent  . - Wolverhampton  : University of Wolverhampton, 2002  . - 122 p. ; 30 sm

   Bibliogr. p. 101-104

Сист. No: 14983
- 33 -
ЦБ  56511П/342/А  32п

   Административнопроцесуален кодекс  : Коментар  / Константин Пенчев, Константин Пенчев  и др.и др. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 523 с. ; 23 см

Сист. No: 14834
- 34 -
ЦБ  56522

Анан, Кофи Ата

   При по-голяма свобода - към развитие, сигурност и човешки права  : Доклад на Генералния секретар на ООН : Документи на Организацията на обединените нации  / Кофи Ата Анан, Кофи Ата Анан  ; Състав. Пенчо Пенчев, Пенчо Пенчев  = In larger freedom : towards development, security and human rights for all  / Report of the Secretary-General  . - София  : Фондация Устойчиво развитие за България, 2005  . - 240 с. ; 23 см

   "http://www.un.org/largerfreedom"

Сист. No: 14845
- 35 -
 BRIEc/35/Б  92з

България. Закони и др. п.

   Закон за държавния служител. Закон за администрацията  /   Състав., ред. Антоанета Любомирова Тодорова, Антоанета Любомирова Тодорова  . - София  : ВИА, 2005  . - 208  ; 20 см

Сист. No: 1380
- 36 -
 BRIEc/34/Б  92

България. Закони и др. п.

   Административнопроцесуален кодекс. : Сборник нормативни актове. (Обн. ДВ бр. 30 от 11 април 2006 г., в сила от 12 юли 2006)  . - София  : Салотон, 2006  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 2105
- 37 -
 С/349/Б92з, С5/349/Б92

България. Закони и др. п.

   Кодекс на труда  / Асен Ризов, Асен Ризов, Валентина Милева, Валентина Милева, Иван Нейков, Иван Нейков  ; Състав., общ. ред. Васил Мръчков, Васил Мръчков  и др.и др. - София  : КНСБ, 1992 -  . - 21 см

   Т. 2 . Подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса на труда  . - 1993  . - 239 с.

Сист. No: 3304
- 38 -
 С/347/Б  92, С1/347/Б  92

България. Закони и др. п.

   Търговски закон  : Изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г. : С препратки към цитирани текстове от др. нормат. актове  . - 10. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 463 с. ; 18 х 11,5 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 14861
- 39 -
 С/35/Б  92з

България. Закони и др. п.

   Кодекс на труда  : Обнародван в Държавен вестник, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г. / Асен Ризов, Асен Ризов, Валентина Милева, Валентина Милева, Иван Нейков, Иван Нейков  ; Състав., общ. ред. Васил Мръчков, Васил Мръчков  и др.и др. - София  : КНСБ, 1992 -  . - 20, 5 см

   Т. 1 . Кодекс на труда  . - 1992  . - 140 с.

Сист. No: 14962
- 40 -
ЦБ  56579

   Българската общественост за расизма и антисемитизма  /   Уредник и ред. Мира Майер, Мира Майер  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 236 с. ; 21 см

Сист. No: 14928
- 41 -
ЦБ  56586

Василев, Симеон Игнатов

   Версия "Международна политика"  / Симеон Игнатов Василев, Симеон Игнатов Василев  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 534 с. ; 21 см

   Показалец с. 525-534

Сист. No: 14936
- 42 -
ЦБ  56527

Вутов, Петър Георгиев

   По моя дълъг дипломатически път  / Петър Георгиев Вутов, Петър Георгиев Вутов  . - София  : Ера, 2004  . - 532 с. ; 20 см

   Показалец с. 513-521

Сист. No: 14850
- 43 -
ЦБ  56606С/30/В  98

   Вьетнам  : Панорама  /   Състав  Ли Куанг Май, Ли Куанг Май  . - Ханой  : Тхезьой, 2004  . - 200 с. ; 21 см

Сист. No: 14960
- 44 -
ЦБ  56516П/39/Г  63Дс

Голдблат, Джо

   Специални събития  : Глобален мениджмънт на събития пред ХХІ век  / Джо Голдблат, Джо Голдблат  ; Прев. Десислава Бошнакова, Десислава Бошнакова  ; Ред. Юлия Щипцова, Юлия Щипцова  . - София  : Рой Комюникейшън, 2006  . - 485 с. ; 24 см  . -   (Поредицата на "Уайли")

   Индекс с. 477-485

Сист. No: 14840
- 45 -
ЦБ  56507

Григоров, Илия и др.

   Списанието в днешните български обществено-комуникативни реалности - медиен и социокултурен статут  / Илия Григоров, Илия Григоров, Сашо Ангелов, Сашо Ангелов  . - София  : Лик, 2004  . - 172 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 169-170

Сист. No: 14829
- 46 -
ЦБ  56557

Желев, Желю

   Въпреки всичко  : Моята политическа биограф  / Желю Желев, Желю Желев  ; Ред. Георги Мишев, Георги Мишев  . - Вeлико Търново  : Колибри, 2005  . - 637 с. : със сн. ; 21 см

   Индекс с. 628-637

Сист. No: 14901
- 47 -
ЦБ  56502

Извольский, Александр Петрович

   Воспоминания  / Александр Петрович Извольский, Александр Петрович Извольский  . - 2-е изд. - Москва  : Международные отношения, 1989  . - 192 с. ; 20 см  . -   (Из истории дипломатии)

Сист. No: 14823
- 48 -
ЦБ  56573П/949.72/К  16Еб

Калинова, Евгения и др.

   Българските преходи 1930-2005  / Евгения Калинова, Евгения Калинова  ; Състав., под. ред. Искра Баева, Искра Баева  . - 2. прераб. изд. - София  : Парадигма, 2006  . - 542 с. ; 24 см

   Статист. данни с. 423-503 ; Библиогр. с. 504-520 ; Именен показалец с. 521-536 ; Списък на скр. с. 537-542

Сист. No: 14920
- 49 -
ЦБ  56523

Кар, Кейлъб

   Уроците на терора  : История на войната срещу цивилното население  / Кейлъб Кар, Кейлъб Кар  . - София  : Обсидиан, 2002  . - 234 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 213-216; Показалец с. 219-233

Сист. No: 14846
- 50 -
ЦБ  56563

Кастелов, Боян

   Тодор Живков - мит и истина  : 563 щриха към портрета  / Боян Кастелов, Боян Кастелов  ; Ред. Райчо Кирилов, Райчо Кирилов  ; Техн. ред. Станислав Иванов, Станислав Иванов  . - Вeлико Търново  : Труд, 2005  . - 829 с. ; 24 см

   Кратки биографични данни за по-важните имена в книгата с. 808-829

Сист. No: 14905
- 51 -
 BRIE/35/К  86

Кискинов, Вихър

   Електронно правителство  / Вихър Кискинов, Вихър Кискинов  . - София  : Сиби, 2003  . - 352 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 343-347

Сист. No: 1549
- 52 -
 BRIE/34/К  78

Колев, Тенчо

   Теория на правотворческата дейност  : Ролята на натипичния законодател  / Тенчо Колев, Тенчо Колев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 357 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 450)

Сист. No: 1877
- 53 -
ЦБ  56602

   Колективното трудово договаряне  : Сборник: Теория, практика, нормативна уредба  / Чавдар Христов, Чавдар Христов  и др.и др. - София  : Център за икономически и социални инициативи, 2002  . - 128 с. ; 20, 5 см

   Бибилиогр. с. 126-127

Сист. No: 14957
- 54 -
ЦБ  І  3229

   Колективното трудово договаряне в предприятието  : Наръчник  /   Състав  Желязко Христов, Желязко Христов  . - София  : Фондация Фридрих Еберт, 2002  . - 144 с. ; 14 см

   Библиогр. с. 144

Сист. No: 14959
- 55 -
ЦБ  56530

   Конституционализъм  : Сборник  /   Състав., науч. ред. Стилиян Йотов, Стилиян Йотов  . - София  : АГАТА-А, 2006  . - 416 с. ; 24 см

Сист. No: 14856
- 56 -
ЦБ  56588

Конт-Спонвил, Андре и др.

   Мъдростта на модерните  : Десет въпроса за нашето време : Есета  / Андре Конт-Спонвил, Андре Конт-Спонвил, Люк Фери, Люк Фери  . - София  : Прозорец, 2003  . - 430 с. ; 24 см  . -   (Хроника)

Сист. No: 14939
- 57 -
ЦБ  56520П/32/К  86

Костов, Константин Д.

   Монархиите на ХХІ век политическа екзотика  / Константин Д. Костов, Константин Д. Костов  . - София  : Звезди, 2003  . - 144 с. ; 20 см

   Съдържа и Терминолог. речник . - Библиогр. с. 138-139 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 14843
- 58 -
 Ч2/376/К  96

Кънев, Красимир

   Пет години по-късно  : Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България  / Красимир Кънев, Красимир Кънев, Емил Коен, Емил Коен, Десислава Симеонова, Десислава Симеонова  . - София  : Български хелзински комитет, 2005  . - 136 с. : със сх., табл. ; 24 см

Сист. No: 14755
- 59 -
ЦБ  56524

Линдси, Бринк

   Глобалният капитализъм  / Бринк Линдси, Бринк Линдси  . - София  : Дамян Яков, 2006  . - 495 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 460-473 ; Азб. показ. с. 475-494

Сист. No: 14847
- 60 -
ЦБ  56584

Льобон, Густав

   Политическа психология  / Густав Льобон, Густав Льобон  ; Ред. Юлиян Михайлов, Юлиян Михайлов  . - Вeлико Търново  : Сириус 4, 2004  . - 376 с. ; 21 см

Сист. No: 14934
- 61 -
 Ч2/376/М  71

Миткова, Габриела

   Отпадането от училище - между митовете, стратегиите, законите и реалността  : (сборник с материали от проекта "Отпадането от училище - оптимизация на системата за събиране и анализ на информация")  / Габриела Миткова, Габриела Миткова, Илиян Илиев, Илиян Илиев  . - Силистра  : RITT, 2005  . - 119 с. ; 20 см

Сист. No: 14793
- 62 -
ЦБ  54758Ч2/91/М  96Вт

Мутафчиева, Вера Петрова и др.

   Турция между Изтока и Запада  / Вера Петрова Мутафчиева, Вера Петрова Мутафчиева, Антонина Желязкова, Антонина Желязкова  . - София  : Отворено общество, 1998  . - 224 с., 8 л. : цв. ил. ; 21,5 см  . -   (Очерци за европейските страни)

   Съдържа и По-значителни дати в турската история . - Библиогр. с. 222 ; Терминол. речник

Сист. No: 9597
- 63 -
ЦБ  56607

Нгуен, Тан Зунг

   Вьетнам 2003 -2004  : [Доклад]  / Тан Зунг Нгуен, Тан Зунг Нгуен  . - Ханой  : Тхезьой, 2004  . - 192 с. ; 19 см

Сист. No: 14961
- 64 -
ЦБ  56482Ч2/316/О-25, Ч3/316/О-25

   Общественото мнение 2005  /   Състав. Боряна Димитрова, Боряна Димитрова  и др.и др. - София  : Алфа Рисърч, 2005  . - 120 с. ; 23 см

Сист. No: 14792
- 65 -
ЦБ  53860Ч2/91/П  13Ис, Ч3/91/П13

Павлов, Иван и др.

   Словакия - старата земя на новата държава  / Иван Павлов, Иван Павлов, Климент Тренков, Климент Тренков  . - София  : Отворено общество, 1998  . - 176 с., 8 л. : цв. ил. ; 21,5 см  . -   (Очерци за европейските страни)

   Съдържа и История на Словакия в дати . - Библиогр. с. 175-176

Сист. No: 6667
- 66 -
ЦБ  56512П/330.1/П  17Дп, Ч3  /330.1/П  17Дп

Панайотов, Димитър

   Психология на бизнеса  : Управленски бизнес  / Димитър Панайотов, Димитър Панайотов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 252 с. ; 20 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. с. 240-245

Сист. No: 14835
- 67 -
ЦБ  5652556525, Ч3/339/П  76

Попов, Емил

   Сто есета за Европа  / Емил Попов, Емил Попов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 238 с. ; 20 см

Сист. No: 14911
- 68 -
 BRIE/34/Р  20

Раз, Джоузеф

   Понятието за правна система  : Въведение към теорията на правната система  / Джоузеф Раз, Джоузеф Раз  ; Прев. от англ. Марта Денкова, Марта Денкова  ; Ред. Димитър Денков, Димитър Денков  . - 2. изд. - София  : 41Т, 2005  . - 236 с. ; 21 см

   В авт. каре дадено Първо изд. - Библиогр. с. 227-229 ;Индекси

Сист. No: 2306
- 69 -
ЦБ  56515Ч2/316/Р  64Де

Рифкин, Джереми

   Европейската мечта  / Джереми Рифкин, Джереми Рифкин  ; Прев. Цветана Русева, Цветана Русева  = The European dream  / Jeremy Rifkin  . - София  : Прозорец, 2005  . - 440 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 419-428 ; Показалец с. 429-439

Сист. No: 14839
- 70 -
 С/347/С  17Еп

Самюълс, Едуард

   Илюстрована история на авторското право  / Едуард Самюълс, Едуард Самюълс  . - София  : Слънце, 2006  . - 360 с. ; 23,5 см

   Азб. показ. с. 341-359

Сист. No: 14867
- 71 -
ЦБ  56608

Сидоров, Сергей Григорьевич

   Волгоградскому государственному университу - 25 лет, 1980-2005  : [Монография]  / Сергей Григорьевич Сидоров, Сергей Григорьевич Сидоров  . - Волгоград  : Изд-во ВолГУ, 2005  . - 400 с. : с ил., гр.

Сист. No: 14963
- 72 -
 С/31/С  73

   Статистически справочник  / М. Алексиева, М. Алексиева  и др.и др. - София  : Национален статистически институт, 2006  . - 306 с. : с табл. ; 16,5 см

   От 1999 г. изданието излиза с ISSN

Сист. No: 1176
- 73 -
ЦБ  56546П/347/С  75Гт, П1/347/С  75Гт

Стефанов, Георги

   Търговско право  : Отделни видове търговци ; Отделни видове търг. сделки ; Търг. несъстоятелност  / Георги Стефанов, Георги Стефанов  . - [2. изд.]  . - В. Търново  : Абагар, 2005  . - 559 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Георги Стефанов Георгиев.

Сист. No: 14887
- 74 -
ЦБ  56566П/347/С  75Гт, П1/347/С  75

Стефанов, Георги

   Търговско право  : Търговско качество ; Търговскопредприятие ; Търговско представителство ; Търговски дружества - общи положения ; Търговски сделки  / Георги Стефанов, Георги Стефанов  . - София  : Абагар, 2005  . - 500 с. ; 21,5 см

   Пълното име на авт. е Георги Стефанов Георгиев

Сист. No: 14910
- 75 -
 С/32/С  77

   Сто] 120 години модерна българска дипломация(1879-1999)  /   Състав. Петър Иванов Стоянович, Петър Иванов Стоянович  и др.и др. ; Техн. ред. Симеон Айтов, Симеон Айтов  = 120 years modern bulgarian diplomacy (1879-1999)  . - София  : Анубис, 1999  . - 167 с. : със сн. ; 27 см

Сист. No: 14971
- 76 -
ЦБ  56531П/347/Т  22Кд

Таков, Кристиан

   Доброволно представителство  : [Монография]  / Кристиан Таков, Кристиан Таков  . - София  : Сиби, 2006  . - 542 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 514-519 ; Предм. показ

Сист. No: 14857
- 77 -
ЦБ  56504

   Телевизията в Европа : законодателна рамка, практики и независимост  : Мониторингов доклад  . - София  : Б. и., 2005  (Симолини -94)  ; 24 см

Сист. No: 14825
- 78 -
ЦБ  56505

Тисне, Мартин и др.

   От нулата  : Оценка на постигнатото в областта на антикорупционната помощ в Югоизточна Европа : Аналитичен доклад  / Мартин Тисне, Мартин Тисне, Даниел Смилов, Даниел Смилов  ; Прев. и ред. Ирена Алексиева, Ирена Алексиева  . - Budapest  : Централноевропейски университет, 2004  ; 23 см

Сист. No: 14827
- 79 -
ЦБ  56605П/349/Т87, Ч3/349/Т87

   Трудови отношения  / Васил Мръчков, Васил Мръчков  . - София  : Труд и право, 1998  . - 751 с. ; 21 см

Сист. No: 5077
- 80 -
ЦБ  56508

Фукуяма, Франсис

   Краят на историята и последният човек  / Франсис Фукуяма, Франсис Фукуяма  ; Прев. от англ. Емил Георгиев, Емил Георгиев, Кольо Коев, Кольо Коев  . - 2. изд. - София  : Обсидиан, 2006  . - 544 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 515-528 ; Индекс с. 529-542

Сист. No: 14831
- 81 -
 Гр2/34/Х  69К-з

Хорозов, Крум Кънчев

   Затвора - Белене  : Албум  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  . - Б. м. : [б.и.], Б. г. - 44 с. : с ил. ; 21 х 30 см

   Съдържа и стихотворение от Генчо Джамбазов

Сист. No: 14738
- 82 -
 Ч2/32/Х  69

Хорозов, Крум Кънчев

   Саможертва и борба  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  . - Русе  : Авангард принт, 2004  . - 112 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и Автобиогр. данни

Сист. No: 14756
- 83 -
 Ч2/32/Х  69

Хорозов, Крум Кънчев

   Горянското движение в Русенско (1949-1952)  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  . - 2. доп. изд. - Русе  : [Русе 22], 2003  . - 184 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Стихотворения / Тодор Манолов Цанев, Недко Ботев, Боян Илиев ; Земсистка завинаги - Мара Рачева / Ана Петрова ; Заявление от Крум Кънчев Хорозов ; Автобиография на Димитър Рачев Недев . - Книгата е с автограф от автора

Сист. No: 14757
- 84 -
 Ч2/32/Х  69К-о

Хорозов, Крум Кънчев

   Озарението  : [Спомени]  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  ; [Предг.]  Стефан Чакъров, Стефан Чакъров  . - София  : Скорпион, 1999  . - 160 с. : с ил. ; 21 см

   Книгата е с автогр. от автора

Сист. No: 14759
- 85 -
ЦБ  56499

Чумпилев, Сергей

   Военните действия на море в района на Соломоновите острови август 1942 година - февруари 1943 година  / Сергей Чумпилев, Сергей Чумпилев  . - Силистра  : РИТТ, 2001  . - 62 с. ; 20 см

Сист. No: 14820

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 86 -
ЦБ  56612

   Changing Balkans  : International conference  /   Ed. Rada Sharlandjieva, Rada Sharlandjieva  . - Sofia  : Balkan political club foundation, 2002 -  . - 24 cm

   V.2 . The Economic revival of Southeastern Europe  : International conference 11-13 July 2002 Bucharest  . - 2002  . - 138 p.

Сист. No: 14969
- 87 -
ЦБ  56612

   Changing Balkans  : International conference  /   Ed. Rada Sharlandjieva, Rada Sharlandjieva  . - Sofia  : Balkan political club foundation, 2002 -  . - 24 cm

   V.3. The European prospects of the Balkan countries  : International conference 29 November - 1 December 2002 Athens  . - 2002  . - 165 p.

Сист. No: 14972
- 88 -
ЦБ  ІІ  2659Ч3/330.1/R62i

   Risks in international economic contacts with Rousse region companies, Bulgaria  : Group assignment in risk management  . - Rousse, 2005  . - 60 p. ; 30 cm

Сист. No: 14795
- 89 -
ЦБ  56477

   The library and woman  : Sci. Conf., Sofia, 24-26th Sept. 2003  /   Ed. Borjana Vladimirova Hristova, Borjana Vladimirova Hristova  ; Introd. A. Donceva, A. Donceva  . - Sofia  : Sonm Publishers, 2004  . - 160 p. ; 21 cm

   Организирана от НБКМ

Сист. No: 14786
- 90 -
ЦБ  56522

Анан, Кофи Ата

   При по-голяма свобода - към развитие, сигурност и човешки права  : Доклад на Генералния секретар на ООН : Документи на Организацията на обединените нации  / Кофи Ата Анан, Кофи Ата Анан  ; Състав. Пенчо Пенчев, Пенчо Пенчев  = In larger freedom : towards development, security and human rights for all  / Report of the Secretary-General  . - София  : Фондация Устойчиво развитие за България, 2005  . - 240 с. ; 23 см

   "http://www.un.org/largerfreedom"

Сист. No: 14845
- 91 -
ЦБ  56591П/330/Б  32Ки

Бекярова, Катя Рачева и др.

   Икономически теории  : Икономическата мисъл от древността до наши дни: Учебник за икономическите университети  / Катя Рачева Бекярова, Катя Рачева Бекярова, Боян Александров Велев, Боян Александров Велев, Иван Атанасов Пипев, Иван Атанасов Пипев  . - Пловдив  : Хермес, 2005  . - 768 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 757-759

Сист. No: 14943
- 92 -
 С/657/Б  92н

България. Министерски съвет

   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  : Обнародв. в ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., в сила от 1 ян. 2005  /   Състав., ред. Антоанета Тодорова, Антоанета Тодорова  . - София  : ВИА, 2005  . - 359 с. ; 20 см

Сист. No: 14866
- 93 -
ЦБ  56541П/341/В  70Им

Владимиров, Иван Иванов

   Международно публично право  / Иван Иванов Владимиров, Иван Иванов Владимиров  . - 6. прер. и доп. изд. - София  : Ромина, 2005  . - 486 с. ; 22 см

Сист. No: 14895
- 94 -
ЦБ  56550П/32/Д  32Мг, Ч3/32/Д  32Мг

Деведжиев, Марин Станчев

   Геополитиката на България  : Шансове и проблеми  / Марин Станчев Деведжиев, Марин Станчев Деведжиев  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : Свят, 2005  . - 253 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

   Библиогр с. 236

Сист. No: 14892
- 95 -
ЦБ  56542П/91/Д  44Аг

Дерменджиев, Атанас Харалампиев

   Географски анализи  / Атанас Харалампиев Дерменджиев, Атанас Харалампиев Дерменджиев  . - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2004  . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. разд

Сист. No: 14878
- 96 -
 С/35/Д  66Бп

Добрев, Божил и др.

   Пътеводител за електронно правителство  / Божил Добрев, Божил Добрев, Елеонора Гецова, Елеонора Гецова  ; [Предг.]  Пламен Вачков, Пламен Вачков  ; Науч. ред. Вихър Кискинов, Вихър Кискинов  . - София  : International University, 2005  . - 317 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 14894
- 97 -
ЦБ  56592П/65/Д  70Дб

Дожра, Д. и др.

   Бизнес кореспонденция на английски език  / Д. Дожра, Д. Дожра, П. Жанио-Пауъл, П. Жанио-Пауъл  ; Прев. Росица Ташева, Росица Ташева  ; Ред. Жечка Георгиева, Жечка Георгиева  . - София  : Колибри, 2000  . - 159 с. ; 21 см

Сист. No: 14944
- 98 -
ЦБ  56581П/65.012/К  23Ку, Ч3/65.012  */К  23Ку

Каменов, Камен и др.

   Управленският процес и екипната дейност  : Магистърска програма по бизнесадминистрация  / Камен Каменов, Камен Каменов, Кристиян Хаджиев, Кристиян Хаджиев, Надя Маринова, Надя Маринова  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 292 с. ; 21, 5 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. с. 277-280

Сист. No: 14931
- 99 -
ЦБ  56582П/338.24/К  72Ау, Ч3/338.24/К  72Ау

Ковачев, Асен

   Управление на националната икономика  / Асен Ковачев, Асен Ковачев  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 292 с. ; 21, 5 см  . -   (Икономика)

Сист. No: 14932
- 100 -
ЦБ  56539П/339.13/Л  35Д

Левинсън, Джей Конрад и др.

   Право в подсъзнанието  : Фокусирано убеждаване за постигане на печалби  / Джей Конрад Левинсън, Джей Конрад Левинсън, Пол Р. Дж. Ханли, Пол Р. Дж. Ханли  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 176 с. ; 22 см  . -   (Guerrilla marketing)

Сист. No: 14872
- 101 -
ЦБ  56569

Максуел, Джон

   Развий лидера в теб  : Как да постигнем виждането, влиянието и мотивацията - ключът към успех в лидерството  / Джон Максуел, Джон Максуел  ; Прев. от англ. Любомир Кюмюрджиев, Любомир Кюмюрджиев  = Developing the leader within you  / John C. Maxwell  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 322 с. ; 21 см  . -   (Бизнес)

Сист. No: 14915
- 102 -
 С/32/М  39

Матеева, Мария Атанасова

   История на дипломатическите отношения на България  / Мария Атанасова Матеева, Мария Атанасова Матеева  ; Под ред. на  Петър Константинов, Петър Константинов  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2005  . - 779 с. : с ил.

Сист. No: 14871
- 103 -
ЦБ  56617П/330.1/М  67, Ч3/330.1/М  67

Минчев, Дянко Христов и др.

   Икономика  : Учебник за инженерните факултети  / Дянко Христов Минчев, Дянко Христов Минчев, Емил Георгиев Трифонов, Емил Георгиев Трифонов, Лилия Иванова Доганова, Лилия Иванова Доганова  . - 2. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 304 : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 301-32

Сист. No: 14996
- 104 -
ЦБ  56604П/91/М  77Чг

Младенов, Чавдар Милчев и др.

   География на страни от Европейския съюз  / Чавдар Милчев Младенов, Чавдар Милчев Младенов, Ивайло Любомиров Владев, Ивайло Любомиров Владев  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005  . - 335 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 332-334

Сист. No: 14889
- 105 -
 С/331/Н  26б

   Наръчник за бързо внедряване на новата национална класификация на професиите и длъжностите в Република България  : в сила от 1 януари 2006 г. - София  : Перфект Консулт, 2006  . - 256 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14852
- 106 -
ЦБ  56518П/336.12/Н  44Мк

Неделчев, Мирослав

   Корпоративното управление във финансови компании  / Мирослав Неделчев, Мирослав Неделчев  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 135 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 130-135

Сист. No: 14841
- 107 -
 С/331/Н  86

   Новата национална класификация на професиите и длъжностите  : В сила от 1 януари 2006  . - София  : Нова звезда, 2006  . - 432 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14913
- 108 -
ЦБ  56512П/330.1/П  17Дп, Ч3  /330.1/П  17Дп

Панайотов, Димитър

   Психология на бизнеса  : Управленски бизнес  / Димитър Панайотов, Димитър Панайотов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 252 с. ; 20 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. с. 240-245

Сист. No: 14835
- 109 -
ЦБ  II  2654Ч3/338.24/П  37

   Перспективи пред фирми от област Русе в периода 2006 - 2010 г.  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 92 с. ; 29 см

Сист. No: 14794
- 110 -
ЦБ  5652556525, Ч3/339/П  76

Попов, Емил

   Сто есета за Европа  / Емил Попов, Емил Попов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 238 с. ; 20 см

Сист. No: 14911
- 111 -
ЦБ  56543П/339/П  76

Попов, Никола Григоров

   Световното стопанство се прекроява  / Никола Григоров Попов, Никола Григоров Попов  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2003  . - 251 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия . - Рез. на англ. ез

Сист. No: 14879
- 112 -
 С/31/Б  92

РБългария. Национален статистически институт

   България 2006  = Bulgaria 2006  / Republic of Bulgaria. National Statistical Institute  . - София  : Национален статистически институт, 2006  . - 60 с. ; 19,5 см

Сист. No: 14784
- 113 -
ЦБ  56514П/65/Р  58Рв

Ригио, Роналд Е.

   Въведение в индустриалната/организационната психология  / Роналд Е. Ригио, Роналд Е. Ригио  ; Консулт. ред. Лиман У. Портър, Лиман У. Портър  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  . - Божурище(Софийско)  : Дилок, 2006  . - 550 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 481-536 ; Индекс с. 539-550 ; Речник с. 470-480

Сист. No: 14837
- 114 -
ЦБ  56515Ч2/316/Р  64Де

Рифкин, Джереми

   Европейската мечта  / Джереми Рифкин, Джереми Рифкин  ; Прев. Цветана Русева, Цветана Русева  = The European dream  / Jeremy Rifkin  . - София  : Прозорец, 2005  . - 440 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 419-428 ; Показалец с. 429-439

Сист. No: 14839
- 115 -
ЦБ  56549

Рокфелер, Дейвид

   Мемоари  / Дейвид Рокфелер, Дейвид Рокфелер  ; Прев. Цветана Русева, Цветана Русева  ; Ред. Марта Владова, Марта Владова  = Memoars  / David Rockefeller  . - [София]  : Прозорец, 2004  . - 504 с. : с ил. ; 23 см  . -   (Поредица Хроника)

Сист. No: 14886
- 116 -
ЦБ  56583П/339/С  75См, Ч3/339/С  75См

Стефанов, Стефан

   Международна икономика  : Специализирано издание за студенти с дистанционна форма на обучение към Нов български университет  / Стефан Стефанов, Стефан Стефанов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 347 с. ; 21, 5 см  . -   (Икономика)

Сист. No: 14933
- 117 -
ЦБ  56572П/657/С  83Сс

Стоянов, Стоян и др.

   Счетоводство на банките  / Стоян Стоянов, Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова, Лилия Рангелова  . - 2. изд. - София  : ФорКом, 2006  . - 347 с. ; 20 см

Сист. No: 14918
- 118 -
ЦБ  56537П/658/Т  56

Тимчев, Марко и др.

   Финансово-стопански анализ на предприятието  : Практически курс  / Марко Тимчев, Марко Тимчев, Юлиян Велков, Юлиян Велков  . - София  : Тракия-М, 2006  . - 270 с. : с табл. ; 21 см

Сист. No: 14869
- 119 -
 Ч2/33/Х  69Ка

Хорозов, Крум Кънчев

   Аграрната реформа  : Пътища и безпътица на земеделието в България 1944-1999 : Дописки, статии, интервюта  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  ; [Предг.]  Янко Иванов Енчев, Янко Иванов Енчев  . - Русе  : Денница, 1999  . - 136 с. : с портр., факс. ; 20 см

   Съдържа и биогр. данни за авт

Сист. No: 14758

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 120 -
 С/39/Б  92м

   Българска митология  : Енциклопедичен речник  /   Състав. Анани Стойнев, Анани Стойнев  ; Автор на статии  Анани Стойнев, Анани Стойнев  и др.и др. - 2. доп. изд. - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 367 с.: със сн. ; 24 см

Сист. No: 14909
- 121 -
ЦБ  56575П/159.9/К  63Пе, Ч3/159.9/К  63Пе

Клейтън, Питър

   Езикът на тялото на работното място  : Разшифровайте знаците и правете правилните движения  / Питър Клейтън, Питър Клейтън  ; Прев. Мария Бояджиева, Мария Бояджиева  ; Ред. Ивета Кючукова, Ивета Кючукова  . - София  : Б. и., 2001  . - 168 с. : със сн. ; 24 см

   Азб. показ. с. 166-168

Сист. No: 14924
- 122 -
ЦБ  56613

   Летопис на просветното министерство 1879-1995  /   Състав. Валери Колев, Валери Колев, Димитър Димитров, Димитър Димитров, Люба Николова Коспартова, Люба Николова Коспартова  ; Техн. ред. Снежана Соколова, Снежана Соколова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1995  . - 95 см  ; 23 х 25 см

Сист. No: 14967
- 123 -
 С/93/Н  82Нп

Нихело Немо

   Празниците  : Астрономия за дами : Ил. кн. на звездите  / Нихело Немо, Нихело Немо  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 476 с. : с ил., к. ; 30 см

   Библиогр. с. 459 ; Показ. на празниците ; Азб. показалец , Предм. показалец ; Именни показалци

Сист. No: 14890

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 124 -
ЦБ  56474

Harmuth, F. Henning

   Advances in Imaging and electron physics  / F. Henning Harmuth, F. Henning Harmuth, Beate Meffert, Beate Meffert  . - San Diego  : Elsevier, 2005  . - 23 sm

   Bibliogr. 314-317 ; Index

   Vol. 137 . Dogma of the continuum and the calculus of finite diferences in quantum physics  . - 2005  . - 318 p.

Сист. No: 14773
- 125 -
ЦБ  ІІ  2673

International congress on mathematical education. Copenhagen. 2004

   Proceedings of the topic study group 4 : Activities and programs for gifted students, Copenhagen, Denmark, 4-11 July 2004  /   Ed. Edward Barbeau, Edward Barbeau, et al. et al. - Copenhagen, 2004  . - 206 p. ; 29 cm

Сист. No: 14982
- 126 -
ЦБ  56503

Овчинников, Петр Филиппович и др.

   Высшая математика  : Учебное пособие : Дифференциальные уравнения. / Петр Филиппович Овчинников, Петр Филиппович Овчинников, Борис Михайлович Лисицын, Борис Михайлович Лисицын, Виктор Мефодиевич Михайленко, Виктор Мефодиевич Михайленко  ; Под общ. ред. П. Ф. Овчинникова, П. Ф. Овчинникова  . - Киев  : Выща школа, 1989  . - 679 с. ; 22 см

   Предм. указатель с. 670-672

Сист. No: 14824
- 127 -
 Б1/531/Т  49

Тодоров, Марко

   Теоретична механика  / Марко Тодоров, Марко Тодоров  и др.и др. - 2. изд. - Русе  : ВТУ Ангел Кънчев, 1983 -  . - 20 СМ

   Ч. 1 . Кинематика и статика  . - 1983  . - 227 с.

Сист. No: 14654

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 128 -
ЦБ  56611

   Blueprint for the environment  : A plan for federal action  /   Ed. T. Allan Comp, T. Allan Comp  . - Salt Lake City  : Howe Brothers, 1989  . - 335 p. ; 23 sm

Сист. No: 14966
- 129 -
ЦБ  56610

   Der Naturschutzhelfer  /   Hrsg. Albert Lippert, Albert Lippert  . - Bonn  : Deutscher Naturschutzring, 2000  . - 320 p. : with ill. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 308-314 ; Index p. 315-320

Сист. No: 14965

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 130 -
ЦБ  56474

Harmuth, F. Henning

   Advances in Imaging and electron physics  / F. Henning Harmuth, F. Henning Harmuth, Beate Meffert, Beate Meffert  . - San Diego  : Elsevier, 2005  . - 23 sm

   Bibliogr. 314-317 ; Index

   Vol. 137 . Dogma of the continuum and the calculus of finite diferences in quantum physics  . - 2005  . - 318 p.

Сист. No: 14773
- 131 -
ЦБ  56509

   Алберт Айнщайн. За вселената и дупката на чорапа  : Афоризми, размисли, анекдоти  / Алберт Айнщайн, Алберт Айнщайн  ; Прев. Станимир Йотов, Станимир Йотов, Марин Загорчев, Марин Загорчев  . - София  : Новелон, 2005  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 14832

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 132 -
ЦБ  56479П/539.3/.6/М67Ит

Минчев, Иван Тр.

   Механика на катастрофалните разрушения  / Иван Тр. Минчев, Иван Тр. Минчев  ; Ред. Митко Ганев, Митко Ганев  . - София  : Иван Вазов, 1997  . - 151 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 143-148

Сист. No: 14781
- 133 -
ЦБ  56478П/539.3/.6/М  67

Минчев, Иван Тр.

   Теория на катастрофалните разрушения  / Иван Тр. Минчев, Иван Тр. Минчев  . - София  : Б. и., 1970  . - 23 см

   Библиогр. с. 155-158

   Ч. 2 . Приложение  . - 2003  . - 160 с.

Сист. No: 14782

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 134 -
 Арх-Х50, Б1/541/Х50, Б1/541/Х50к, П/541/Х50

   Химия на конструкционните и експлоатационните материали  / Мария Христова Велева, Мария Христова Велева  и др.и др. - 2. изд. - София  : "Jusautor", 1999  . - 396 с. ; 21 см

   Бибилиогр. с. 389-390

Сист. No: 6871

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 135 -
ЦБ  56490

Кардашев, Георги Трифонов

   Здравето на студентите  / Георги Трифонов Кардашев, Георги Трифонов Кардашев  . - София, 1999  . - 152 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 148-152

Сист. No: 14805
- 136 -
ЦБ  56469Б2/613/К  86Рц, Ч2/613/К  86Рц

Костадинова, Радостина Миткова

   Целебно хранене  : Отслабване без глад  / Радостина Миткова Костадинова, Радостина Миткова Костадинова  . - София  : Природа-10, 2002  . - 240 с. : с табл., ил. ; 20 см  . -   (Здраве, красота - мечта за всеки . Природа, наука, човекознание, Кн. 2)

   Съдържа и Медицински термини, използвани в книгата ; Билки за лечение на различни заболявания Цена : 6 лв.

Сист. No: 14748
- 137 -
ЦБ  56472Б2/613/К  86Р-о, Ч2/613/К  86Р-о

Костадинова, Радостина Миткова

   Отслабване без глад  : Лесноприложима практико-приложна система  / Радостина Миткова Костадинова, Радостина Миткова Костадинова  . - София  : Природа-10 ООД, 2002  . - 80 с. : с ил. ; 21 см  . -   (Здраве, красота - мечта за всеки, Кн. 1 . Природа, наука, човекознание)

   Истинското име на авт. е Добринка Миткова Костадинова-Стоянова.

Сист. No: 14762
- 138 -
ЦБ  56473Б2/616/Т  21Ла, Ч2/616/Т  21Ла

Такева, Лилия и др.

   Алкохолизмът  : Още един шанс за спасение  /   Авт.-състав. Лилия Такева, Лилия Такева, Радостина Миткова Костадинова, Радостина Миткова Костадинова  . - София  : Природа-10, 2004  . - 96 с. : с ил. ; 20 см  . -   (Здраве, красота - мечта за всеки . Природа, наука, човекознание)

   Истинското име на авт. Р. Костадинова е Добринка Миткова Костадинова-Стоянова . - Съдържа и Билки за лечение на различни заболявания . - Библиогр. с. 94

Сист. No: 14761
- 139 -
ЦБ  56470Б2/613/Т  84, Ч2/613/Т  84

Трифонов, Емил Благовест

   Как свалих 24 кг без диети и глад  : Билкови сладки вкусотии, от които не се пълнее  / Емил Благовест Трифонов, Емил Благовест Трифонов, Асен Стоянов, Асен Стоянов  . - [Б.м.]  : Природа-10, Б. г. - 80 с. ; 20,5 см  . -   (Природа, наука, човекознание)

   На кор. авт. Емил Благовест - Кембъла

Сист. No: 14729

Техника-общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 140 -
ЦБ  56512П/330.1/П  17Дп, Ч3  /330.1/П  17Дп

Панайотов, Димитър

   Психология на бизнеса  : Управленски бизнес  / Димитър Панайотов, Димитър Панайотов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 252 с. ; 20 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. с. 240-245

Сист. No: 14835
- 141 -
ЦБ  56514П/65/Р  58Рв

Ригио, Роналд Е.

   Въведение в индустриалната/организационната психология  / Роналд Е. Ригио, Роналд Е. Ригио  ; Консулт. ред. Лиман У. Портър, Лиман У. Портър  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  . - Божурище(Софийско)  : Дилок, 2006  . - 550 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 481-536 ; Индекс с. 539-550 ; Речник с. 470-480

Сист. No: 14837

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 142 -
ЦБ  56481П/621.9/К  39

Кардашева, Невяна Трифонова

   Изследване процеса рязане при фино диамантено струговане на цветни сплави и стомани  : (Студия)  / Невяна Трифонова Кардашева, Невяна Трифонова Кардашева  . - София  : Б. и., 2002  . - 55 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 52-54 ; Библиогр. на автора 55 с.

Сист. No: 14789
- 143 -
ЦБ    II  1458

Кучер, Иосиф Михайлович

   Металлорежущие станки  : Основы конструктирования и расчета  / Иосиф Михайлович Кучер, Иосиф Михайлович Кучер  ; Техн. ред. А. А. Бардина, А. А. Бардина  . - 2. прераб. и доп. изд. - Ленинград  : Машиностроение, 1970  . - 719 с. ; с черт. ; 27 см

   Библиогр. с. 707-711

Сист. No: 14783

Термодинамика.Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 144 -
ЦБ  56476

Карцев, Владимир Петрович

   Тысячелетия энергетики  / Владимир Петрович Карцев, Владимир Петрович Карцев, Петр Михайлович Хазановский, Петр Михайлович Хазановский  . - Москва  : Знание(рус.), 1984  . - 224 с. ; 20 см  . -   (Жизнь замечательных идей)

Сист. No: 14779

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 145 -
 С/621.31/Б  92

България. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

   Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии  : Дв, бр. 90 и 91 / 2004 г. - София  : Даниел СГ ООД, 2004  . - 491 с. ; 21 см

Сист. No: 14921
- 146 -
 П/621.397/К  81

Конов, Кирил Иванов

   Цифрова телевизия  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - София  : ДИОС, 2001  . - 158 с. ; 21 см

Сист. No: 14772
- 147 -
 П1/621.3/Р  57

   Решени примери [пo] теоретична електротехника  : [Учебник]  / Самуил Леон Фархи, Самуил Леон Фархи  и др.и др. - София  : Техника, 1992  . - 21 см

   Библиогр. с. 277

   Ч. 3  . - 1992  . - 279 с. : с черт.

Сист. No: 14799

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 148 -
 С/004/Д  54Дн

Диков, Добрин Маринов и др.

   Наръчник по Комуникационно-информационни системи  : [В 6 тома]  / Добрин Маринов Диков, Добрин Маринов Диков  и др.и др. - София  : Гига Джордж, 2003 -  . - 21 см

   Т. 3 . Теоретични основи на телекомуникациите  . - 2006  . - 333 с.

   Библиогр. с. 329-332 ; Именен указ. с. 333

Сист. No: 14941
- 149 -
ЦБ  56506П/621.396/Р  87Кн

Ротхамел, Карл

   Наръчник по антени  / Карл Ротхамел, Карл Ротхамел  . - София  : Техника, 1977  . - 525 с. : със сх. и черт. ; 20 Х 30 см

Сист. No: 14828
- 150 -
 П1/621.38/Р97

   Ръководство за проектиране по промишлена електроника  / Георги Господинов Кръстев, Георги Господинов Кръстев  и др.и др. - София  : Техника, 1988  . - 148 с. ; със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 147

Сист. No: 2216
- 151 -
 П1/621.38/Ф50

Филипов, Васил

   Промишлена електроника  : [Учебник]  / Васил Филипов, Васил Филипов  . - Русе  : Печ.база при ВТУ Ангел Кънчев, 1986  . - 405 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 402

Сист. No: 14778
- 152 -
 П1/621.382/Щ55

Щренг, Клаус К.

   Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми  : Аналогови интегрални схеми  / Клаус К. Щренг, Клаус К. Щренг  ; Прев. от нем. ез. Спиро К. Пецулев, Спиро К. Пецулев  . - София  : Техника, 1987  . - 319 с. ; с табл. и сх. ; 22 см

Сист. No: 14785

Транспорт и транпортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 153 -
 П/656/С37, П1/656/С37Дв

Симеонов, Димитър Георгиев

   Взаимодействие на видовете транспорт  / Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов, Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева  ; Под ред. на  Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов  . - Русе  : Печ.база при РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 310 с. ; 20,5 см

   Библиогр. 305 с.

Сист. No: 8600
- 154 -
ЦБ  56534П/629.113/Т  73Га

Тончев, Георги

   Автомобилна революция  / Георги Тончев, Георги Тончев  . - София  : Ековат технологии, 2006  . - 127 с. ; 24

   Библиогр. 125 с.

Сист. No: 14862

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 155 -
ЦБ  І  3224

   Каталог  /   Състав. Христо Иванов Белоев, Христо Иванов Белоев, Божидар Русанов Колев, Божидар Русанов Колев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 100 с. ; 16 см

Сист. No: 14774

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 156 -
ЦБ  ІІ  2661

   Годишен отчет 2005  . - София  : Национален център за аграрни науки, 2005  . - 128 с. ; 28 с.

   Приложения с. 91-128

Сист. No: 14830
- 157 -
 С/633/635//Д  84С-3

Дочев, Симеон

   Зеленчуковата градина  / Симеон Дочев, Симеон Дочев  . - София  : Колхида, [Б. г.]  . - 293 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 290

Сист. No: 14853
- 158 -
 С/633/635/Х  21Кн

Хайниц, Крафт фон и др.

   Наръчник по екологично градинарство  : Отглеждане на плодове, зеленчуци и декоративни растения на биол.-динам. основа  / Крафт фон Хайниц, Крафт фон Хайниц, Георг Меркенс, Георг Меркенс  ; Прев. от нем. Ваня Илиева Пенева, Ваня Илиева Пенева  . - София  : ИК Емас, 2005  . - 352 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Сист. No: 14888
- 159 -
 Ч2/33/Х  69Ка

Хорозов, Крум Кънчев

   Аграрната реформа  : Пътища и безпътица на земеделието в България 1944-1999 : Дописки, статии, интервюта  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  ; [Предг.]  Янко Иванов Енчев, Янко Иванов Енчев  . - Русе  : Денница, 1999  . - 136 с. : с портр., факс. ; 20 см

   Съдържа и биогр. данни за авт

Сист. No: 14758

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 160 -
ЦБ  56495

Berger, Hans

   Automating with SIMATIC  : Integrated automation with SIMATIC S7-300/400. Controllers, software, programming, data communication, operator control and process monitoring  / Hans Berger, Hans Berger  . - 2nd rev. ed. - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2003  . - 224 p. : with tabl. and ch. ; 25 cm

Сист. No: 14810
- 161 -
ЦБ  56496

Muller, Jurgen

   Controlling with SIMATIC  : Practice book for SIMATIC S7 and SIMATIC PCS7 control systems  / Jurgen Muller, Jurgen Muller  . - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2005  . - 166 p. : with ch. ; 25 cm

Сист. No: 14813
- 162 -
ЦБ  56497

Pigan, Raimond et al.

   Automating with PROFINET  : Industrial communication based on industrial internet  / Raimond Pigan, Raimond Pigan, Mark Metter, Mark Metter  . - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2006  . - 360 p. ; 25 cm  + CD

   Bibliogr. p. 347-350 ; Index ; Glossary

Сист. No: 14817
- 163 -
ЦБ  56500

Zankl, Arnold

   Milestones in automation  : From the transistor to the digital factory  / Arnold Zankl, Arnold Zankl  . - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2006  . - 248 p. : with ill. and ch. ; 21 cm

Сист. No: 14821
- 164 -
 С/657/Б  92н

България. Министерски съвет

   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  : Обнародв. в ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., в сила от 1 ян. 2005  /   Състав., ред. Антоанета Тодорова, Антоанета Тодорова  . - София  : ВИА, 2005  . - 359 с. ; 20 см

Сист. No: 14866
- 165 -
ЦБ  ІІ  2677Ч3/658/Б  92

България. Министерство на икономиката и енергетиката

   Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП [малките и средни предприятия] в България 2004  /   Под общ. ред. Георги Прохаски, Георги Прохаски, Анелия Дамянова, Анелия Дамянова  . - София  : Агенция Икономика, 2005  . - 178 с. ; 30 см  + CD

Сист. No: 14985
- 166 -
 П/658.512/Д49, П1/658.512/Д49

   Джуджаро и ние  : Промишлен дизайн 2  /   Под общ. ред. Никола Ат. Орлоев, Никола Ат. Орлоев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1996  . - 295 с. ; 22 см

Сист. No: 5877
- 167 -
ЦБ  56574П/657/Д  93Сс

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието  / Стоян Иванов Дурин, Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина, Даниела Стоянова Дурина  . - 14. изд. - София  : ФорКом, 2006  . - 576 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 572-574

Сист. No: 14922
- 168 -
ЦБ  56587П/65.012  */И  52С-о

Илиева, Снежана

   Организационно развитие  / Снежана Илиева, Снежана Илиева  . - 2.прераб. и доп. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 269 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 263-265

Сист. No: 14937
- 169 -
ЦБ  ІІ  2664П/657/Й  80Бу

Йонкова, Бойчинка

   Управленско счетоводство  / Бойчинка Йонкова, Бойчинка Йонкова  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Ромина, 2006  . - 461 с. ; 28 см

   Библиогр. с. 460-461

Сист. No: 14938
- 170 -
ЦБ  56581П/65.012/К  23Ку, Ч3/65.012  */К  23Ку

Каменов, Камен и др.

   Управленският процес и екипната дейност  : Магистърска програма по бизнесадминистрация  / Камен Каменов, Камен Каменов, Кристиян Хаджиев, Кристиян Хаджиев, Надя Маринова, Надя Маринова  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 292 с. ; 21, 5 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. с. 277-280

Сист. No: 14931
- 171 -
ЦБ  56548

Канфийлд, Джак и др.

   Принципите на успеха  : Как да стигнете от там където сте, до там, където искате да бъдете  / Джак Канфийлд, Джак Канфийлд, Джанет Суицър, Джанет Суицър  ; Прев. от англ. Веселин Иванов Лаптев, Веселин Иванов Лаптев  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 556 с. ; 20 см

Сист. No: 14891
- 172 -
ЦБ  56582П/338.24/К  72Ау, Ч3/338.24/К  72Ау

Ковачев, Асен

   Управление на националната икономика  / Асен Ковачев, Асен Ковачев  . - София  : Нов Български университет, 2005  . - 292 с. ; 21, 5 см  . -   (Икономика)

Сист. No: 14932
- 173 -
ЦБ  56569

Максуел, Джон

   Развий лидера в теб  : Как да постигнем виждането, влиянието и мотивацията - ключът към успех в лидерството  / Джон Максуел, Джон Максуел  ; Прев. от англ. Любомир Кюмюрджиев, Любомир Кюмюрджиев  = Developing the leader within you  / John C. Maxwell  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 322 с. ; 21 см  . -   (Бизнес)

Сист. No: 14915
- 174 -
ЦБ  56514П/65/Р  58Рв

Ригио, Роналд Е.

   Въведение в индустриалната/организационната психология  / Роналд Е. Ригио, Роналд Е. Ригио  ; Консулт. ред. Лиман У. Портър, Лиман У. Портър  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  . - Божурище(Софийско)  : Дилок, 2006  . - 550 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 481-536 ; Индекс с. 539-550 ; Речник с. 470-480

Сист. No: 14837
- 175 -
ЦБ  56537П/658/Т  56

Тимчев, Марко и др.

   Финансово-стопански анализ на предприятието  : Практически курс  / Марко Тимчев, Марко Тимчев, Юлиян Велков, Юлиян Велков  . - София  : Тракия-М, 2006  . - 270 с. : с табл. ; 21 см

Сист. No: 14869

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 176 -
ЦБ  56495

Berger, Hans

   Automating with SIMATIC  : Integrated automation with SIMATIC S7-300/400. Controllers, software, programming, data communication, operator control and process monitoring  / Hans Berger, Hans Berger  . - 2nd rev. ed. - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2003  . - 224 p. : with tabl. and ch. ; 25 cm

Сист. No: 14810
- 177 -
ЦБ  56496

Muller, Jurgen

   Controlling with SIMATIC  : Practice book for SIMATIC S7 and SIMATIC PCS7 control systems  / Jurgen Muller, Jurgen Muller  . - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2005  . - 166 p. : with ch. ; 25 cm

Сист. No: 14813
- 178 -
ЦБ  56497

Pigan, Raimond et al.

   Automating with PROFINET  : Industrial communication based on industrial internet  / Raimond Pigan, Raimond Pigan, Mark Metter, Mark Metter  . - Berlin  : Publicis Corporate Publishing, 2006  . - 360 p. ; 25 cm  + CD

   Bibliogr. p. 347-350 ; Index ; Glossary

Сист. No: 14817
- 179 -
ЦБ  56289П/681.32/К  50Ни

Кенаров, Николай

   ПИК] PIC микроконтролери  / Николай Кенаров, Николай Кенаров  . - Варна  : Млад конструктор, 2003 - 2006  . - 23 см

   Ч. 1  . - 2003  . - 352 с. : със сх.

Сист. No: 14917

Кибернетика .Финна механика.

- 180 -
ЦБ  56492

Egeland, Olav et al.

   Modeling and simulation for automatic control  / Olav Egeland, Olav Egeland, Tommy Jan Gravdahl, Tommy Jan Gravdahl  . - Trondheim  : Marine Cybernetics, 2002  . - 640 p. : with tab. ; 25 cm

Сист. No: 14807
- 181 -
ЦБ  56619П/004/К  13Мп

Каео, Мерике

   Проектиране на мрежова сигурност  / Мерике Каео, Мерике Каео  ; Прев. Красимир Караиванов, Красимир Караиванов  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2006  . - 856 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14999
- 182 -
ЦБ  56289П/681.32/К  50Ни

Кенаров, Николай

   ПИК] PIC микроконтролери  / Николай Кенаров, Николай Кенаров  . - Варна  : Млад конструктор, 2003 - 2006  . - 23 см

   Ч. 1  . - 2003  . - 352 с. : със сх.

Сист. No: 14917
- 183 -
 С/681.32/П  86Мс

Предко, Майкл

   Справочник по PIC-микроконтроллерам  / Майкл Предко, Майкл Предко  = PICmicro microcontroller: Pocket reference  / Myke Predko  . - Москва  : Пресс, 2006  . - 504 с. ; 21 см  . -   (Справочник)

   Библиогр. с. 494-499 ; Предм. указ.

Сист. No: 14945

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 184 -
ЦБ  56614

Kloevekorn, Fritz

   Zweihundert] 200 Jahre Halbergerhutte 1756-1956  / Fritz Kloevekorn, Fritz Kloevekorn  . - Saarbrucken  : Saarlandische verlagsanstalt und druckerei, Б. г. - 22 cm

   

Сист. No: 14974

Езикознание .Филология. Литература

- 185 -
ЦБ  ІІ  2662П/802.0/G  83S

Green, Sharon Weiner et al.

   Barron's SAT. How to prepare for the new SAT  / Sharon Weiner Green, Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf, Ira K. Wolf  . - 22nd ed. - София  : Просвета, 2004  . - 818 p. : with suppl. ; 27 cm  + CD  . -   (Barron's Educational Series)

Сист. No: 14875
- 186 -
 С/804.0/N  88

   Le nouveau petit robert  : dictionnaire alphabetiqoue et analogique de la langue francaise  /   Sous la dir. de  Josette Rey-Debove, Josette Rey-Debove, Alain Rey, Alain Rey  . - Nouv. ed. remanie et amplifiee  . - Paris  : Le Robert, 2003  . - XXXVII , 2952 p. ; 24 cm

Сист. No: 14860
- 187 -
 П/802.0/S  53Ph

Sharpe, Pamela J.

   How to prepare for the TOEFL  : Test of English as a foreign language  / Pamela J. Sharpe, Pamela J. Sharpe  . - 11th ed. - София  : Скорпио ви, 2004  . - 740 p. ; 27 cm  + CD  . -   (Barron's Educational Series)

Сист. No: 14876
- 188 -
ЦБ  56493

Ананиев, Анатолий

   Години без война  / Анатолий Ананиев, Анатолий Ананиев  ; Прев. от рус. Виолета Манчева, Виолета Манчева  . - София  : Народна култура, 1988  . - 21 см

   Кн. 2; Кн. 3; Кн. 4  . - 1988  . - 936 с

Сист. No: 14808
- 189 -
ЦБ  56620

Андреев, Емил

   Стъклената река  : Роман  / Емил Андреев, Емил Андреев  . - 2. изд. - София  : Фабер, 2005  . - 327 с. ; 20 см

   Носител на наградата на читателите за Роман на 2005 и наградата ВИК за най-добрър бълг. роман за 2005

Сист. No: 15000
- 190 -
ЦБ  56551

Аретов, Николай

   Национална митология и национална литература  : Съжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVVVV и ХІХ век  / Николай Аретов, Николай Аретов  . - София  : Кралица Маб, 2006  . - 252 с. ; 20 см

Сист. No: 14896
- 191 -
ЦБ  І  3226

Балабуха, Андрей Дмитриевич

   Нептунова арфа  : Приключенско-фантастичиский роман  / Андрей Дмитриевич Балабуха, Андрей Дмитриевич Балабуха  . - Москва  . -   (Библиотека советской фантастики)

Сист. No: 14776
- 192 -
ЦБ  56594

Барт, Ролан

   Подготовката на романа І и ІІ  : Бележки за лекционни и семинарни занятия в Колеж дьо Франс 1978-1979, 1979-1980  / Ролан Барт, Ролан Барт  . - София  : Лик, 2006  . - 644 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 635-643

Сист. No: 14948
- 193 -
ЦБ  53866Ч2/886.7/Б  44

Билчев, Светослав

   Любов такава  : Лирика  / Светослав Билчев, Светослав Билчев  . - Русе  : Денница, 2000  . - 139 с. ; 20 см

   Кн. е с автогр. от автора (Инв. № 120000027764 )

Сист. No: 6674
- 194 -
 Ч2/372.882/Б  74

Боянова, Роза и др.

   Литературни игри с деца или Л`ар педагожик  / Роза Боянова, Роза Боянова, Красимир Кунчев, Красимир Кунчев  ; Предг. Добрин Добрев, Добрин Добрев  . - Бургас  : Либра Скорп, 2005  . - 424 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 410-412

Сист. No: 14998
- 195 -
ЦБ  56487

Влайков, Иван

   Моите малки обяви и др. / Иван Влайков, Иван Влайков  . - Пловдив  : Възрожденците, 2005  . - 68 с. ; 20 см

Сист. No: 14800
- 196 -
ЦБ  54982

   Избрани съчинения на академик Сава Гановски  : В 5 тома  / Сава Гановски, Сава Гановски  ; Състав. Цанко В. Цанков, Цанко В. Цанков, Иван П. Иванов-Тоновски, Иван П. Иванов-Тоновски  . - София  : Фондация " Академик Сава Гановски", 2005 -  . - 20 см

   Т. 1  . - 2005  . - 398 с.

Сист. No: 14811
- 197 -
ЦБ  54982

   Избрани съчинения на академик Сава Гановски  : В 5 тома  / Сава Гановски, Сава Гановски  ; Състав. Цанко В. Цанков, Цанко В. Цанков, Иван П. Иванов-Тоновски, Иван П. Иванов-Тоновски  . - София  : Фондация " Академик Сава Гановски", 2005 -  . - 20 см

   Т. 2  . - 2005  . - 398 с.

Сист. No: 14812
- 198 -
ЦБ  54982

   Избрани съчинения на академик Сава Гановски  : В 5 тома  / Сава Гановски, Сава Гановски  ; Състав. Цанко В. Цанков, Цанко В. Цанков, Иван П. Иванов-Тоновски, Иван П. Иванов-Тоновски  . - София  : Фондация " Академик Сава Гановски", 2005 -  . - 20 см

   Т. 3  . - 2005  . - 384 с.

Сист. No: 14814
- 199 -
ЦБ  54982

   Избрани съчинения на академик Сава Гановски  : В 5 тома  / Сава Гановски, Сава Гановски  ; Състав. Цанко В. Цанков, Цанко В. Цанков, Иван П. Иванов-Тоновски, Иван П. Иванов-Тоновски  . - София  : Фондация " Академик Сава Гановски", 2005 -  . - 20 см

   Т. 4  . - 2005  . - 420 с.

Сист. No: 14815
- 200 -
ЦБ  54982

   Избрани съчинения на академик Сава Гановски  : В 5 тома  / Сава Гановски, Сава Гановски  ; Състав. Цанко В. Цанков, Цанко В. Цанков, Иван П. Иванов-Тоновски, Иван П. Иванов-Тоновски  . - София  : Фондация " Академик Сава Гановски", 2005 -  . - 20 см

   Т. 5  . - 2005  . - 420 с.

Сист. No: 14816
- 201 -
ЦБ  56526

Гачев, Георги Димитро

   Българският Космо-Психо-Логос  : (по Христо Ботев)  / Георги Димитров Гачев, Георги Димитров Гачев  . - София  : Захарий Стоянов  ; УИ Св.Климент Охридски, 2006  . - 671 с. ; 21,5 см

   Превод от рус. ез.

Сист. No: 14849
- 202 -
 Б2/372.882/Г  65, Ч2/372.882/Г  65

Горанова, Илиана

   Глаголът като част на речта  : Задачи и текстове за упражнения  / Илиана Горанова, Илиана Горанова  . - Силистра  : РИТТ, 2001  . - 161 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-160 . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 14742
- 203 -
ЦБ  56559

Дафинов, Здравко

   Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и критици  : Докумнтална хроника 1845-1945  / Здравко Дафинов, Здравко Дафинов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 553 с. ; 20 см

Сист. No: 14902
- 204 -
ЦБ  53608

Дренчев, Неделчо

   Наши нрави в науката  / Неделчо Дренчев, Неделчо Дренчев  . - Русе  : Б. и., - 2005  . - 20 см

   Ч. 3  . - 2005  . - 113 с.

Сист. No: 14819
- 205 -
ЦБ  І  3227Ч2/820/899/Е  51

   Елиас Канети 1905-2005  : Слуховидецът на века  /   Състав. Пенка Ангелова, Пенка Ангелова  . - Русе  : Авангард принт, 2006  . - 68 с. ; 16 х 23 см

   Албумът се издава със съдействието на Международно дружество "Алиас Канети"

Сист. No: 14790
- 206 -
 С/82/Е  67м

   Енциклопедия на мъжката мъдрост и остроумие  /   Прев. от рус. Радослав Игнатов, Радослав Игнатов, Любен Козаров, Любен Козаров  ; Ред. Владимир Атанасов, Владимир Атанасов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 723 с. ; 22,5 см

   Азб. показ. на им. с. 718-723

Сист. No: 14947
- 207 -
ЦБ  56536П/886.7.0/И  29Ск

Игов, Светлозар

   Кратка история на българската литература  / Светлозар Игов, Светлозар Игов  . - София  : Захарий Стоянов  ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 496 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14865
- 208 -
ЦБ  56560П/82/И  29

Игов, Светлозар Атанасов

   История на българската литература  / Светлозар Атанасов Игов, Светлозар Атанасов Игов  ; Ред. Ирен Иванчева, Ирен Иванчева  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2002  . - 879 с. ; 23 см

Сист. No: 14903
- 209 -
ЦБ  39546

Йокаи, Мор

   Черните диаманти  : Роман  / Мор Йокаи, Мор Йокаи  ; Прев. от унг. Борис Ников, Борис Ников  . - София  : Профиздат, 1983  . - 493 с. ; 250 см

Сист. No: 14930
- 210 -
ЦБ  36205

Кънев, Славчо

   Боинговото момиче  / Славчо Кънчев, Славчо Кънчев  ; Рецензент  Деян Павлов, Деян Павлов, Димитър Петров, Димитър Петров  . - София  : Военно издателство, 1982  . - 224 с. ; 20 см  . -   (Съвременност)

Сист. No: 14806
- 211 -
ЦБ  53774

Ман, Томас

   Есета  / Томас Ман, Томас Ман  ; Прев. Ваня Пенева, Ваня Пенева, Страшимир Джамджиев, Страшимир Джамджиев  ; Ред. Люба Василева, Люба Василева  = Essays  / Thomas Mann  . - София  : Прозорец, 1994 -  . - 21 см

   Т. 4 . Внимание, Европа! /1933-1938/  . - 1995

Сист. No: 14923
- 212 -
ЦБ  56615

   Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной лингвистики  : Статьи, исследования, материалы  /   Под ред. Н. А. Тупиковой, Н. А. Тупиковой  ; Гл. ред. А. В. Шестакова, А. В. Шестакова  ; Техн. ред. В. Г. Полюшеной, В. Г. Полюшеной  . - Волгоград  : Изд-во ВолГУ, 2006  . - 348 с. ; 21 см

Сист. No: 14975
- 213 -
ЦБ  56501

   Още бразилски разкази  /   Пдб., въвед. и представяне на авторите  Жозе А. Линдгрен Алвес, Жозе А. Линдгрен Алвес  ; Прев. от порт. Вера Киркова, Вера Киркова  = Outros contos brasileiros  / Alves, Joze A. Lindgren  . - София  : Пет плюс, 2005  . - 208 с. ; 20 см

   Текстовете на испански и португалски език

Сист. No: 14822
- 214 -
ЦБ  56555П/802.0/П  13Аа

Павлова, Анна

   Английски фразови глаголи  : Практическо помагало за ученици, студенти, курсисти  / Анна Павлова, Анна Павлова  = A Phrasal verb book  . - София  : Галеон, 2002  . - 192 с. ; 20 см

Сист. No: 14899
- 215 -
ЦБ  56567П/802.0/П  13Аа

Павлова, Анна

   Английските предлози  : практическо помагало  / Анна Павлова, Анна Павлова  ; Ред. М. Димчева, М. Димчева  . - София  : Галеон, 2004  . - 189 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 189

Сист. No: 14912
- 216 -
 С/808.67/П  37Ер

Пернишка, Емилия и др.

   Речник на новите думи и значения в българския език  / Емилия Пернишка, Емилия Пернишка, Диана Благоева, Диана Благоева, Сия Колковска, Сия Колковска  ; Под общ. ред. Емилия Пернишка, Емилия Пернишка  . - допеч. - София  : Наука и изкуство, 2003  . - 309 с. ; 24 см

Сист. No: 14908
- 217 -
ЦБ  56561П/886.7/П  43Дб

Петканова, Донка Николова

   Българска средновековна литература  / Донка Николова Петканова, Донка Николова Петканова  ; Ред. Иван Петров, Иван Петров  ; Техн. ред. Елена Тонкова, Елена Тонкова  . - 4. разш. изд. - Вeлико Търново  : Абагар, 2001  . - 790 с. ; 23 см  . -   (История на българската литература)

   Библиогр. с. 741-742

Сист. No: 14904
- 218 -
ЦБ  56547

Семов, Марко Атанасов и др.

   Будители народни  / Марко Семов, Марко Семов, Георги Бакалов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, Дойно Дойнов  ; Ред. Веселина Божилова, Веселина Божилова  . - Пловдив  : Летера, 2002  . - 288 с. : с ил., портр. ; 22 см

Сист. No: 14880
- 219 -
ЦБ  56471Б2/886.7/С  83, Ч2/886.7/С  83А-о

Стоянов, Асен

   Отшелникът  : Ретроспективен роман алегория  / Асен Стоянов, Асен Стоянов  . - София  : Еврист-Сатурн, 2005  . - 368 с. ; 20 см

Сист. No: 14736
- 220 -
ЦБ  І  3225

Тупицын, Юрий Гаврилович

   Красные журавли  : Повесть. Расказы  / Юрий Гаврилович Тупицын, Юрий Гаврилович Тупицын  . - Москва  : Молодая гвардия, 1982  . - 287 с. ; 16 см  . -   (Библиотека советской фантастики)

Сист. No: 14775
- 221 -
 П/808.67/Х  26Ии, П/808.67/Х26

Харалампиев, Иван

   Историческа граматика на българския език  / Иван Харалампиев, Иван Харалампиев  = A Historical grammar of Bulgarian language  . - В. Търново  : Фабер, 2001  . - 243 с. ; 24 см

Сист. No: 10080
- 222 -
 Ч2/886.7/Х  69Кп

Хорозов, Крум Кънчев

   Пътепис из Европа  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  . - Русе  : [Русе 22], 2003  . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Кн. е с автограф от автора

Сист. No: 14760
- 223 -
ЦБ  34427

Хърлихи, Джеймс Лио

   Среднощен каубой  / Джеймс Лио Хърлихи, Джеймс Лио Хърлихи  ; Прев. от англ. Мариана Неделчева, Мариана Неделчева  . - София  : Народна култура, 1981  . - 216 с. ; 20 см

Сист. No: 14787
- 224 -
 Арх/82/Ц80, Б2/82/Ц  80, П/82/Ц80, П1/82/Ц80, Ч2/82/Ц  80Дт, Ч2/82/Ц80

Цонева, Димитрина Игнатова

   Тестове по български език. Култура на речта  : За ученици, кандидат-студенти и студенти  / Димитрина Игнатова Цонева, Димитрина Игнатова Цонева  . - Русе  : Лени Ан, 2000  . - 131 с. ; 20 см

Сист. No: 6193
- 225 -
 С/801.323.2=20/Ч  17Гн

Чакалов, Гочо Георгиев

   Нов английско-български речник - общ и политехнически  /   Състав. Гочо Георгиев Чакалов, Гочо Георгиев Чакалов  = New English-Bulgarian dictionary supplemented with terms from science and technology  / G. Chakalov  . - София  : ГО, 2001-  . - 24 см

   Т.1 . A-L  . - 2001  . - 617 с.

Сист. No: 14863
- 226 -
 С/801.323.2=20/Ч  17Гн

Чакалов, Гочо Георгиев

   Нов английско-български речник - общ и политехнически  /   Състав. Гочо Георгиев Чакалов, Гочо Георгиев Чакалов  = New English-Bulgarian dictionary supplemented with terms from science and technology  / G. Chakalov  . - София  : ГО, 2001-  . - 24 см

   Т.2 . M-Z  . - 2001  . - 601 с.

Сист. No: 14868
- 227 -
 Ч2/378/Ш  97

   Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 30.X.-1.XI.1996  : Доклади  . - Шумен  : УИ Еп. Константин Преславски, 1998 -  . - 28 см

   [Т. 1] . Езикознание и методика на езиковото обучение  /   Отг. ред.  Кина Вачкова, Кина Вачкова  . - 1998  . - 299 с.

   Библиогр. след отд. докл

Сист. No: 4370
- 228 -
 Ч2/378/Ш  97

   Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 30.X.-1.XI.1996  : Доклади  . - Шумен  : УИ Еп. Константин Преславски, 1998 -  . - 28 см

   [Т. 3] . Езикознание и методика на езиковото обучение  /   Ред. кол.  Димитър Игнатовски, Димитър Игнатовски, Иван Иванов, Иван Иванов, Соня Бабева, Соня Бабева  . - 1999  . - 268 с.

   Библиогр. сл. вс. докл.

Сист. No: 14754

История. Георафия. Биографии

- 229 -
ЦБ  56618

   [Сто и десет] 110 години град Фердинанд и мястото му в българския северозапад  : Доклади от юбилейна научна конференция  /   Състав. Калин Йосифов, Калин Йосифов  . - Монтана  : Община Монтана, 2006  (Полимона ООД - Монтана)  . - 151 с. ; 21 см

Сист. No: 14997
- 230 -
ЦБ  ІІ  2668Гр/91/А  25

Agarici, Paul et all.

   Giurgiu Romania  : [Album]  /   Photogr. Paul Agarici, Paul Agarici, Natalia Sitcai, Natalia Sitcai  . - Giurgiu  : Foto 2A, 2003  . - 98 p. ill. ; 30.5 cm

Сист. No: 14978
- 231 -
ЦБ  56616

   Kavala  : Tourist guide  /   Ed. Giota Moshova, Giota Moshova, Yiannis Kriticos, Yiannis Kriticos  . - Б. м., Б. г. - 40 p. : with photogr. ; 21 cm

Сист. No: 14977
- 232 -
ЦБ  ІІ  2671

   Montenegro coast  . - Podgorica  : National tourism organisation of Montenegro, Б. г. - 20 p. : ill. ; 29 cm  . -   (Montenegro wild beauty)

Сист. No: 14981
- 233 -
ЦБ  ІІ  2675

   Montenegro mountain  . - Podgorica  : National tourism organisation of Montenegro, Б. г. - 20 p. : ill. ; 29 cm  . -   (Montenegro wild beauty)

Сист. No: 14984
- 234 -
 П/94/Б16, Ч2/94/Б16

Бакалов, Георги

   Византия  : Културно-политически очерци  / Георги Бакалов, Георги Бакалов  . - 2. изд. - Б.м. : Лекс 99, б.г. - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 11155
- 235 -
ЦБ  56603П/94/Б  16Гв

Бакалов, Георги Петров

   Византия  : Лекционен курс  / Георги Петров Бакалов, Георги Петров Бакалов  . - София  : УИ Климент Охридски, 2006  . - 515 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 431-514

Сист. No: 14958
- 236 -
 Ч2/949.72/Б  92

   България в световната история и цивилизации - дух и култура  : Докл. от [четвърта] Междунар. науч. конф., Варна, 20-21 ноем. 1999  . - Варна  : Народен будител, 2000  . - 179 с. : с ил. ; 23 см  . -   (Библиотека Народен будител, Кн. 12)

   Библиогр. след отд. докл

Сист. No: 14740
- 237 -
 Ч2/949.72/Б  92

   България в световната история и цивилизации - дух и култура  : Докл. от [Третата] междунар. науч. конф., Варна, 14-15 ноем. 1998  /   Ред. Димитър Боянов, Димитър Боянов  и др.и др. - Варна  : Народен будител, 1999  . - 152 с. : с ил., 4 л. портр., ил. ; 23 см

   Библиогр. сл. вс. докл.

Сист. No: 14741
- 238 -
ЦБ  56544

Бърнев, Иван Александров

   Непознатата София  : Из колекцията на Иван Бърнев-Буби  /   Състав  Иван Александров Бърнев, Иван Александров Бърнев  ; [Състав., предг.]  Любомир Юруков, Любомир Юруков  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 464 с. : цв. ил., к. ; 22 см

Сист. No: 14885
- 239 -
ЦБ  ІІ  2663П/94/В  70В  х

Владов, Владимир

   Хроника на Великата френска революция и военнополитическите събития в Европа в края на ХVIII век  / Владимир Владов, Владимир Владов  . - София  : Иврай, 2004  . - 28 см

   Т. 1 . Щурмът на Бастилията : Ян. 1787-юли 1789 г  . - 2004  . - 280 с. : с портр., к., ил.

   Библиогр. с. 256 ; Именен показалец

Сист. No: 14877
- 240 -
 Ч2/2/В  95

Вълчев, Йордан Тодоров

   Две изречения на Исус Христос  / Йордан Тодоров Вълчев, Йордан Тодоров Вълчев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски  ; Тангра ТанНакРа Общобълг. фонд., 1998  . - 88 с. : с ил. ; 20 см  . -   (Българска вечност, Кн. 2)

Сист. No: 14753
- 241 -
ЦБ  56606С/30/В  98

   Вьетнам  : Панорама  /   Състав  Ли Куанг Май, Ли Куанг Май  . - Ханой  : Тхезьой, 2004  . - 200 с. ; 21 см

Сист. No: 14960
- 242 -
ЦБ  56552

Ганчев, Добри Ганчев

   Спомени  / Добри Ганчев Ганчев, Добри Ганчев Ганчев  ; Състав. Цочо Василев Билярски, Цочо Василев Билярски, Ива Тодорова Бурилкова, Ива Тодорова Бурилкова  . - В. Търново  : Слово, 2005  . - 576 с. ; 20,5 см

   Им. показ.

Сист. No: 14897
- 243 -
ЦБ  56519П/940/Д  34Не, Ч2/93/99/Д  34

Дейвис, Норман

   Европа  : История  / Норман Дейвис, Норман Дейвис  ; Прев. Димитър Добрев, Димитър Добрев  . - В. Търново  : Абагар, 2005  . - 1343 с. : с карти  ; 24 см

Сист. No: 14842
- 244 -
ЦБ  56542П/91/Д  44Аг

Дерменджиев, Атанас Харалампиев

   Географски анализи  / Атанас Харалампиев Дерменджиев, Атанас Харалампиев Дерменджиев  . - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2004  . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. разд

Сист. No: 14878
- 245 -
 Ч2/949.72/Д  59Бб

Димитров, Божидар

   Българите и Александър Македонски  / Божидар Димитров, Божидар Димитров  . - София  : Тангра ТанНакРа ИК, 2001  . - 139 с., 8 л. : цв. ил. ; 20 см  . -   (Българска вечност, 35)

   Пълното име на авт. е Божидар Димитров Стоянов. - Съдържа и За автора . - Изд. на Център за изследвания на българите

Сист. No: 14743
- 246 -
ЦБ  56562Ч2/949.72/Д  59Бс

Димитров, Божидар

   Светослав Тертер цар на българите 1300-1321  / Божидар Димитров, Божидар Димитров  . - София  : Фондация КОМ, 2003  . - 147 с. : с цв. ил. ; 23,5 см  . -   (Избрани любими книги)

   Пълното име на авт. Божидар Димитров Стоянов

Сист. No: 14906
- 247 -
 Ч2/80/Д  66

Добрев, Петър Добрев и др.

   Древнобългарска епиграфика  : Първата цялостна сбирка от надписи на езика на Аспарух и Кубрат  / Петър Добрев Добрев, Петър Добрев Добрев, Милена Добрева, Милена Добрева  . - София  : Тангра ТанНакРа ИК, 2001  . - 290 с. : с ил., табл., 16 л. цв. ил., к. ; 24 см  . -   (Българска вечност, 34)

   Изд. на Център за изследвания на българите. - Библиогр. под линия ; Рез. на англ., рус. ез

Сист. No: 14732
- 248 -
ЦБ  56521

   Животът на Леонардо да Винчи  /   Състав. Наталия Иванова, Наталия Иванова  ; Прев. Дойчин Чернев, Дойчин Чернев  . - София  : Мария Арабаджиева, 2006  . - 273 с. : с прил. ; 21 см  . -   (Велики личности)

   Библиогр. с. 267-271

Сист. No: 14844
- 249 -
ЦБ  53863Ч2/82/И  21, Ч2/82/И24

Иванов, Иван Н.

   Страдание и бунт  : Док. очерци  / Иван Н. Иванов, Иван Н. Иванов  . - Русе  : Денница, 2000  . - 192 с. : с портр., 6 л. ил., факс. ; 23,5 см

   Съдържа : Спомени от участниците в селските бунтове - 1900 г. - Библиогр. след отд. очерци . - Инв. № 120000027791 с автограф от авт.

Сист. No: 6651
- 250 -
 Ч2/9/И  21Ис

Иванов, Иван Николов

   Силуети във времето  : Ист. очерци за Русе и Русенския край  / Иван Николов Иванов, Иван Николов Иванов  . - Русе  : Авангард принт, 2005  . - 192 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 14746
- 251 -
 Ч2/949.72/Б  92

Иванов, Иван Сим.

   България в световната история и цивилизации - дух и култура  : Докл. от [Третата] междунар. науч. конф., Варна, 16-17 ноем. 1996  /   Ред. Димитър Боянов, Димитър Боянов  и др.и др. - Варна  : Народен будител, 1996  . - 195 с. : с ил., 4 л. портр., ил. ; 23 см

   Библиогр. сл. вс. докл.

Сист. No: 14480
- 252 -
ЦБ  56517

Иман, Бахши

   Джагфар тарихи (Историята на Джагфар)  : Свитък от булгарски летописи 1680 година  / Бахши Иман, Бахши Иман  ; Под общ. ред. Андрей Пантев, Андрей Пантев  . - София  : Кама, 2005  . - 345 с. ; 24 см  . -   (Време, 12)

Сист. No: 14838
- 253 -
 Ч2/949.72/И  95

   История на българите. Потребност от нов подход - преоценки  : Сборник : Ч. 1 -  /   Състав. Петко Колев, Петко Колев, Димитър М. Димитров, Димитър М. Димитров  . - София  : Тангра ТанНакРа Общобълг. фонд., 1998 -  . - 21 см  . -   (Българска вечност, 7)

   Ч. 3  / Александър Фол, Александър Фол  и др.и др. - 2000  . - 232 с. : с портр., сх.

Сист. No: 14750
- 254 -
ЦБ  56545П/93/99/К  13

Каждан, Александър Петрович и др.

   Византийската култура XI-XII век промени и тенденции  / А. П. Каждан, А. П. Каждан, Ан Уортън Епстейн, Ан Уортън Епстейн  ; Прев. от англ., предг. Димитър Димитров, Димитър Димитров  . - В. Търново  : Faber, 2001  . - 290 с., : 16 л. ил. ; 24 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 14882
- 255 -
ЦБ  56573П/949.72/К  16Еб

Калинова, Евгения и др.

   Българските преходи 1930-2005  / Евгения Калинова, Евгения Калинова  ; Състав., под. ред. Искра Баева, Искра Баева  . - 2. прераб. изд. - София  : Парадигма, 2006  . - 542 с. ; 24 см

   Статист. данни с. 423-503 ; Библиогр. с. 504-520 ; Именен показалец с. 521-536 ; Списък на скр. с. 537-542

Сист. No: 14920
- 256 -
ЦБ  56475

Касвинов, Марк

   Двадесет и три стъпала надолу  : Историческо четиво  / Марк Касвинов, Марк Касвинов  ; Прев. Златко Найденов, Златко Найденов  . - София  : Партиздат, 1981  . - 584 с. ; 20 см

Сист. No: 14777
- 257 -
ЦБ  І  3228Ч2/949.72/К  69

   Книга на загиналите във войните русенци  /   Състав. Иво Жейнов, Иво Жейнов  . - Вeлико Търново  : Абагар, 2005  . - 102 с. ; със сн. ; 17 х 23 см

   Книгата е отпечатана със съдействието на: Сдружение "Професионалисти за просперитет на Русе"

Сист. No: 14791
- 258 -
 Ч2/949.72/И  95

Колев, Петко

   История на българите. Потребност от нов подход - преоценки  : Сборник : Ч. 1 -  /   Състав. Петко Колев, Петко Колев, Димитър М. Димитров, Димитър М. Димитров  . - София  : Тангра ТанНакРа Общобълг. фонд., 1998 -  ([Хасково : Полиграфюг])  . - 21 см  . -   (Българска вечност, 6)

   Ч. 2  / Атанас Семов, Атанас Семов  и др.и др. - 1998  . - 223 с. : с портр.

Сист. No: 14749
- 259 -
ЦБ  56595

Марчук, Ю. I. и др.

   Iзмаiл  : Iсторичний нарис  / Ю. I. Марчук, Ю. I. Марчук, А. К. Тичина, А. К. Тичина  . - Одеса  : Аспект, 1997  . - 72 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 68-70 . - Кни. е с автогр. от автора

Сист. No: 14949
- 260 -
 С/32/М  39

Матеева, Мария Атанасова

   История на дипломатическите отношения на България  / Мария Атанасова Матеева, Мария Атанасова Матеева  ; Под ред. на  Петър Константинов, Петър Константинов  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2005  . - 779 с. : с ил.

Сист. No: 14871
- 261 -
ЦБ  56604П/91/М  77Чг

Младенов, Чавдар Милчев и др.

   География на страни от Европейския съюз  / Чавдар Милчев Младенов, Чавдар Милчев Младенов, Ивайло Любомиров Владев, Ивайло Любомиров Владев  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005  . - 335 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 332-334

Сист. No: 14889
- 262 -
ЦБ  56532П/949/М  96Пв

Мутафчиев, Петър

   Лекции по история на Византия  / Петър Мутафчиев, Петър Мутафчиев  . - София  : Дамян Яков, 2006  . - 616 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 615-616

Сист. No: 14858
- 263 -
ЦБ  54758Ч2/91/М  96Вт

Мутафчиева, Вера Петрова и др.

   Турция между Изтока и Запада  / Вера Петрова Мутафчиева, Вера Петрова Мутафчиева, Антонина Желязкова, Антонина Желязкова  . - София  : Отворено общество, 1998  . - 224 с., 8 л. : цв. ил. ; 21,5 см  . -   (Очерци за европейските страни)

   Съдържа и По-значителни дати в турската история . - Библиогр. с. 222 ; Терминол. речник

Сист. No: 9597
- 264 -
 С/93/Н  82Нп

Нихело Немо

   Празниците  : Астрономия за дами : Ил. кн. на звездите  / Нихело Немо, Нихело Немо  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 476 с. : с ил., к. ; 30 см

   Библиогр. с. 459 ; Показ. на празниците ; Азб. показалец , Предм. показалец ; Именни показалци

Сист. No: 14890
- 265 -
 Ч2/372.893/О  -24

   Обучението по история в новите условия  : Сборник  . - София  : Тангра ТанНакРа Общобълг. фонд., 1999  . - 127 с. ; 20 см  . -   (Българска вечност, Кн. 14)

   Изд. на Център за изследвания на българите

Сист. No: 14745
- 266 -
ЦБ  53860Ч2/91/П  13Ис, Ч3/91/П13

Павлов, Иван и др.

   Словакия - старата земя на новата държава  / Иван Павлов, Иван Павлов, Климент Тренков, Климент Тренков  . - София  : Отворено общество, 1998  . - 176 с., 8 л. : цв. ил. ; 21,5 см  . -   (Очерци за европейските страни)

   Съдържа и История на Словакия в дати . - Библиогр. с. 175-176

Сист. No: 6667
- 267 -
 Ч2/949.72/П  76

Попов, Светлозар

   Българската идея и демосферата  / Светлозар Попов, Светлозар Попов  . - Варна  : Данграфик, 2001  . - 143 с  ; 23 см

Сист. No: 14731
- 268 -
ЦБ  56513

Рикьор, Пол

   Паметта, историята, забравата  / Пол Рикьор, Пол Рикьор  ; Прев. от фр. Тодорка Минева, Тодорка Минева  . - София  : Сонм, 2006  . - 615 с. ; 21см

Сист. No: 14836
- 269 -
 Ч2/949.72/И  95

Семов, Атанас

   История на българите. Потребност от нов подход - преоценки  : Сборник : Ч. 1 -  / Атанас Семов, Атанас Семов  и др.и др. ; Състав. Петко Колев, Петко Колев, Димитър Д. Димитров, Димитър Д. Димитров  . - София  : Тангра ТанНакРа общобълг. фонд., 1998 -  . - 21 см  . -   (Българска вечност, 5)

   Ч. 1  /   Предг.  Александър Фол, Александър Фол  . - 1998  . - 206 с. : с портр.

Сист. No: 14752
- 270 -
ЦБ  56547

Семов, Марко Атанасов и др.

   Будители народни  / Марко Семов, Марко Семов, Георги Бакалов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, Дойно Дойнов  ; Ред. Веселина Божилова, Веселина Божилова  . - Пловдив  : Летера, 2002  . - 288 с. : с ил., портр. ; 22 см

Сист. No: 14880
- 271 -
 Ч2/949.72/С  37

Симеонова, Гатя

   Загадките около етническия произход на солунските братя или на кое племе собствено принадлежат светците Кирил и Методий  / Гатя Симеонова, Гатя Симеонова  . - София  : Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация, 1999  . - 143 с. : 4 л. цв. ил. ; 19,5 см  . -   (Българска вечност, 11)

Сист. No: 14734
- 272 -
 С/32/С  77

   Сто] 120 години модерна българска дипломация(1879-1999)  /   Състав. Петър Иванов Стоянович, Петър Иванов Стоянович  и др.и др. ; Техн. ред. Симеон Айтов, Симеон Айтов  = 120 years modern bulgarian diplomacy (1879-1999)  . - София  : Анубис, 1999  . - 167 с. : със сн. ; 27 см

Сист. No: 14971
- 273 -
ЦБ  56498

Ташев, Тодор Лазаров

   Картинки от Ихтиман по Румелийско време  : Факти, размисли и спомени  / Тодор Лазаров Ташев, Тодор Лазаров Ташев  . - София  : Вулкан 4, 2004  . - 20 см

   

Сист. No: 14818
- 274 -
ЦБ  56538П/93/99/Т  65Аи

Тойнби, Арнълд

   Изследване на историята  / Арнълд Тойнби, Арнълд Тойнби  ; Прев. Иво Гарвалов, Иво Гарвалов  ; Под общ. ред. Андрей Пантев, Андрей Пантев  . - София  : Захарий Стоянов, 2001 -  . - 21 см

   Т. 1 . Възникване, развитие, разпадане и разлагане на цивилизациите  . - 2001  . - 616 с.

Сист. No: 14870
- 275 -
ЦБ  56538П/93/99/Т  65Аи

Тойнби, Арнълд

   Изследване на историята  / Арнълд Тойнби, Арнълд Тойнби  ; Прев. Иво Гарвалов, Иво Гарвалов  ; Под общ. ред. Андрей Пантев, Андрей Пантев  . - София  : Захарий Стоянов, 2001 -  . - 21 см

   Т. 2 . Универсални държави и универсални църкви. Перспективите на западната цивилизация  . - 2001  . - 400 с.

Сист. No: 14874
- 276 -
ЦБ  ІІ  2665Гр/949.72/Ф  62Ат

Фол, Александър Николаев и др.

   Траките  / Александър Николаев Фол, Александър Николаев Фол, Валерия Николова Фол, Валерия Николова Фол  ; Прев. Недялка Гочева Чакалова, Недялка Гочева Чакалова  = The Thracians  / Alexander Fol ; Valeria Fol  . - София  : Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация, 2005  . - 207 с. : със сн. ; 32 см

Сист. No: 14956
- 277 -
 Ч2/32/Х  69

Хорозов, Крум Кънчев

   Саможертва и борба  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  . - Русе  : Авангард принт, 2004  . - 112 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и Автобиогр. данни

Сист. No: 14756
- 278 -
 Ч2/32/Х  69

Хорозов, Крум Кънчев

   Горянското движение в Русенско (1949-1952)  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  . - 2. доп. изд. - Русе  : [Русе 22], 2003  . - 184 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Стихотворения / Тодор Манолов Цанев, Недко Ботев, Боян Илиев ; Земсистка завинаги - Мара Рачева / Ана Петрова ; Заявление от Крум Кънчев Хорозов ; Автобиография на Димитър Рачев Недев . - Книгата е с автограф от автора

Сист. No: 14757
- 279 -
 Ч2/32/Х  69К-о

Хорозов, Крум Кънчев

   Озарението  : [Спомени]  / Крум Кънчев Хорозов, Крум Кънчев Хорозов  ; [Предг.]  Стефан Чакъров, Стефан Чакъров  . - София  : Скорпион, 1999  . - 160 с. : с ил. ; 21 см

   Книгата е с автогр. от автора

Сист. No: 14759
- 280 -
ЦБ  56510Б2/949.72/Ц  16Сб

Цанев, Стефан

   Български хроники 2137 г. пр. Хр. - 1453 г. сл. Хр. : Поема  / Стефан Цанев, Стефан Цанев  . - София; Пловдив  : Труд  ; Жанет-45, 2006  . - 504 с. ; 20 см

Сист. No: 14833

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 281 -
ЦБ  ІІ  2670Гр/72/H  71

   Hochhauser in Frankfurt  : Wettlauf zu den wolken  /   Hrsg. Hugo Muller-Vogg, Hugo Muller-Vogg  ; Photogr. Dirk Zimmer, Dirk Zimmer  . - Frankfurt am Main  : Societats Verlag, 1999  . - 128 p. ; 30 sm

Сист. No: 14980
- 282 -
ЦБ  ІІ  2669Гр/72/S  35Gb

Schnaider, Gunter

   Berlin  : [Албум]  /   Photogr. Gunter Schnaider, Gunter Schnaider  ; Text  Arnt Cobbers, Arnt Cobbers  . - Berlin  : Jaron Verlag, 2003  . - 144 p. ; 31,5 sm

Сист. No: 14976
- 283 -
ЦБ  56533

Винкелман, Йохан Йоахим

   История на изкуството на древността  / Йохан Йоахим Винкелман, Йохан Йоахим Винкелман  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 528 с. ; 22 см

   Именен указ. с. 494-513

Сист. No: 14851
- 284 -
ЦБ  56486Ч2/78/Д  17

Данаилов, Петър

   Мартенски музикални дни - Русе  : Исторически очерк  / Петър Данаилов, Петър Данаилов  . - Русе  : Б. и., 2006  . - 60 с. ; 24 см

Сист. No: 14798
- 285 -
ЦБ  56521

   Животът на Леонардо да Винчи  /   Състав. Наталия Иванова, Наталия Иванова  ; Прев. Дойчин Чернев, Дойчин Чернев  . - София  : Мария Арабаджиева, 2006  . - 273 с. : с прил. ; 21 см  . -   (Велики личности)

   Библиогр. с. 267-271

Сист. No: 14844
- 286 -
ЦБ  56554

Никъл, Чарлс

   Леонардо да Винчи. Полетите на мисълта  / Чарлс Никъл, Чарлс Никъл  ; Прев. Мария Кондакова, Мария Кондакова  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 733 с. : с ил. ; 22,5 см

   Показ.

Сист. No: 14898

Компютри. Програмни продукти

- 287 -
ЦБ  56589П/004/Б  26Шм

Бардзъл, Джефри и др.

   [Макромедиа] Makromedia Studio 8  : Официален учебен курс  / Джефри Бардзъл, Джефри Бардзъл, Шаоуен Бардзъл, Шаоуен Бардзъл  ; Ред. Елена Боевска, Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 544 с. : с ил., гр. ; 23, 5 см  + CD-ROM

Сист. No: 14940
- 288 -
ЦБ  56577П/004/Б  32с

   Безплатно сваляне и споделяне на файлове в интернет  : Филми. Софтуер. Игри. Клипове. Музика и др. /   Ред. Борислав Пачников, Борислав Пачников  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 304 с. ; 23,5 см  + CD

   Съдържа и Речн. с. 283-304

Сист. No: 14926
- 289 -
 С/004/Д  54Дн

Диков, Добрин Маринов и др.

   Наръчник по Комуникационно-информационни системи  : [В 6 тома]  / Добрин Маринов Диков, Добрин Маринов Диков  и др.и др. - София  : Гига Джордж, 2003 -  . - 21 см

   Т. 3 . Теоретични основи на телекомуникациите  . - 2006  . - 333 с.

   Библиогр. с. 329-332 ; Именен указ. с. 333

Сист. No: 14941
- 290 -
 С/35/Д  66Бп

Добрев, Божил и др.

   Пътеводител за електронно правителство  / Божил Добрев, Божил Добрев, Елеонора Гецова, Елеонора Гецова  ; [Предг.]  Пламен Вачков, Пламен Вачков  ; Науч. ред. Вихър Кискинов, Вихър Кискинов  . - София  : International University, 2005  . - 317 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 14894
- 291 -
ЦБ  56598П/004/И  63Дм

Инглиш, Джеймс

   Макромедиа] Macromedia Flash 8 f  : Официален учебен курс  / Джеймс Инглиш, Джеймс Инглиш  ; Ред. Елена Боевска, Елена Боевска  ; Прев. Силвина Фурнаджиева, Силвина Фурнаджиева, Борислав Пачников, Борислав Пачников, Красимир Караиванов, Красимир Караиванов  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 416 с. ; 24 см  + CD

Сист. No: 14951
- 292 -
ЦБ  56619П/004/К  13Мп

Каео, Мерике

   Проектиране на мрежова сигурност  / Мерике Каео, Мерике Каео  ; Прев. Красимир Караиванов, Красимир Караиванов  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2006  . - 856 с. ; 23,5 см

Сист. No: 14999
- 293 -
ЦБ  56484

Карбо, Михел Б.

   ЕйчТиЕмЕл] HTML  : Самоучител за всеки  / Михел Карбо, Михел Карбо  ; Прев. Снежина Баджева, Снежина Баджева  . - София  : Егмонт България, [2005]  . - 78 с. : с ил., табл. ; 26 см

   По проект

Сист. No: 3137
- 294 -
ЦБ  56483

Карбо, Михел Б.

   УЕБ графики  : Самоучител за всеки  / Михел Карбо, Михел Карбо  ; Прев. Георги Георгиев, Георги Георгиев  . - София  : Егмонт България, 2002  . - 111 с. : с табл., ил. ; 25,5 см

   По проект . - Съдържа : Речник ; Показалец

Сист. No: 3144
- 295 -
ЦБ  56289П/681.32/К  50Ни

Кенаров, Николай

   ПИК] PIC микроконтролери  / Николай Кенаров, Николай Кенаров  . - Варна  : Млад конструктор, 2003 - 2006  . - 23 см

   Ч. 1  . - 2003  . - 352 с. : със сх.

Сист. No: 14917
- 296 -
ЦБ  56599П/004/М  19Мс

Макалистър, Майкъл

   Сусе] SUSE Linux 10.0 Unleashed  : Знания. Решения. Овладяване  / Майкъл Макалистър, Майкъл Макалистър  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 750 с. ; 24 см  + DVD

Сист. No: 14953
- 297 -
ЦБ  ІІ  2667

   Материали от национална конференция по електронно обучение във висшето образование 3-5 юни 2004 Китен  /   Ред. Борис Гълъбов, Борис Гълъбов, Веселка Павлова, Веселка Павлова, Веселин Ковачев, Веселин Ковачев  ; Стилов ред. Милена Братованова, Милена Братованова  . - София  : Б. и., 2004  . - 120 с. ; 29 см

Сист. No: 14970
- 298 -
ЦБ  56593П/004/П  88к

   Приложна компютърна грамотност с [Уиндоус] Windows & Интернет  /   Ред. Милена Велкова, Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 592 с. : с ил., гр. ; 23, 5 см  + CD

Сист. No: 14946
- 299 -
ЦБ  56580П/004/С  17р

   Самоучител за работа с компютър  /   Ред. Татяна Ташева, Татяна Ташева  . - София  : СофтПрес, 2003  . - 744 с. ; 24 см

Сист. No: 14929
- 300 -
ЦБ  56485

Сендова, Евгения Йовкова и др.

   Напред в компютърния свят  / Евгения Йовкова Сендова, Евгения Йовкова Сендова, Ивайло Огнянов Иванов, Ивайло Огнянов Иванов, Румен Василев Николов, Румен Василев Николов  . - София  : ВИРТЕХ, 2005  . - 208 с. : с ил. ; 29 см

   По проект . - Азб. показалец на вградените процедури на англ. и бълг. ез

Сист. No: 3663
- 301 -
ЦБ  56585П/004/С  37Та

Симънс, Томас М.

   [АрхиКад] ArchiCAD 9  : Учебно ръководство: Нива 1 и 2  / Томас М. Симънс, Томас М. Симънс  ; Прев. Васил Сирманов, Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 670 с. : с ил., гр. ; 23, 5 см  + CD-ROM

Сист. No: 14935
- 302 -
ЦБ  56576П/004/С  82

   Стоте] 100-те най-добри програми за офиса  /   Ред. Милена Велкова, Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 208 с. ; 23.5 см  + CD

   маш.инв.№ 120000028131 без CD

Сист. No: 14925
- 303 -
 С/519.68/У41, С1/519.68/У  36Еф

Уидок, Емили Шерил

   Флаш] Flash 5  : Справочник за WEB дизайнери  / Емили Ш. Уидок, Емили Ш. Уидок  ; Прев. Теофана Петкова, Теофана Петкова  . - София  : Алекс Софт, 2001  . - 255 с. ; 23,5 см

   По проект . - Съдържа: Речник с. 235-248 . - Ниво: Начинаещи - напреднали . - Категория: Графика/ Анимация/ WEB

Сист. No: 7297
- 304 -
ЦБ  56601П/004/Ф  82Да

Фрей, Дейвид

   АутоКАД] AutoCAD 2006 & AutoCAD LT 2006  : Учебен курс  / Дейвид Фрей, Дейвид Фрей  ; Ред. Васил Пенчев, Васил Пенчев  ; Прев. Васил Сирманов, Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 712 с. ; 23 см  + CD

Сист. No: 14954
- 305 -
ЦБ  56596П/004/Х  23Мм

Халвърсън, Майкъл

   Майкрософт] Microsoft Visual Basic 2005  / Майкъл Халвърсън, Майкъл Халвърсън  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 638 с. ; 24 см  + 2 CD  . -   (Стъпка по стъпка)

Сист. No: 14950

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 306 -
ЦБ  56489

   A core curriculum for european studies in south eastern europe  /   Eds. Rafael Biermann, Rafael Biermann, Emil Mintchev, Emil Mintchev  . - Bonn, 2002  ; 20 см  . -   (Zemtrum fur europaische integrationsforschung center for european integration studies)

   1435-3288 ISSN ser.

Сист. No: 14803
- 307 -
ЦБ  56494

   Access to education and employment for people with intellectual disabilities  : Summary reports  . - Budapest  : Open Society Institute, 2006  . - 100 p. ; 26 cm

Сист. No: 14809
- 308 -
ЦБ  ІІ  2679

Conraths, Bernadette et all.

   The funding of university-based research and innovation in Europe  : An exploratory study  / Bernadette Conraths, Bernadette Conraths, Hanne Smidt, Hanne Smidt  . - Brussels  : European University Association, 2005  . - 40 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14987
- 309 -
 С/378/E  91u

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work  /   Ed. Eric Froment, Eric Froment, et al. et al.Jurgen Kohler, Jurgen Kohler, Lewis Purser, Lewis Purser, Lesley Wilson, Lesley Wilson  . - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag  ; Raabe Academic publishers, 2006  . - 437 p. ; 31 cm  + CD

   RAABE

Сист. No: 14797
- 310 -
ЦБ  ІІ  2678

European University Association

   Conference on the occasion of the 600th anniversary of the university of Turin under the auspices of the italian ministry for foreign affairs  . - Brussels  : European University Association, 2004  . - 76 p. ; 30 sm  . -   (EUA Publications)

   Bibliogr. p. 65-66 http://www.eua.be/

Сист. No: 14986
- 311 -
ЦБ  ІІ  2681

European University Association

   Glasgow declaration  . - Brussels  : European University Association, 2005  . - 21 p. ; 30 sm  . -   (EUA Publications)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14988
- 312 -
ЦБ  ІІ  2680

   Doctoral programmes for the European knowledge society  : Report on the EUA doctoral programmes project 2004-2005  . - Brussels  : European University Association, 2005  . - 44 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications . Education and culture)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14989
- 313 -
ЦБ  ІІ  2682

European University Association

   Annual report 2005  . - Brussels  : European University Association, 2006  . - 48 p. ; 30 sm  . -   (EUA Publications)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14990
- 314 -
ЦБ  ІІ  2685

   Developing an internal quality culture in European universities  : Report on the quality culture project 2002-2003  . - Brussels  : European University Association, 2005  . - 50 p. ; 30 sm  . -   (EUA Publications)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14991
- 315 -
ЦБ  ІІ  2686

   Guidelines for quality enhancement in European joint master programmes  : EMNEM - European masters new evaluation methodology. Guidelines for higher education institutions  . - Brussels  : European University Association, 2006  . - 29 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications . Education and culture)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14992
- 316 -
ЦБ  ІІ  2683

European University Association

   Annual report 2004  . - Brussels  : European University Association, 2005  . - 60 p. ; 30 sm  . -   (EUA Publications)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14994
- 317 -
ЦБ  ІІ  2662П/802.0/G  83S

Green, Sharon Weiner et al.

   Barron's SAT. How to prepare for the new SAT  / Sharon Weiner Green, Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf, Ira K. Wolf  . - 22nd ed. - София  : Просвета, 2004  . - 818 p. : with suppl. ; 27 cm  + CD  . -   (Barron's Educational Series)

Сист. No: 14875
- 318 -
ЦБ  ІІ  2684

Hofmann, Stefanie

   Ten] 10 years on : lessons learned from the institutional evaluation programme  / Stefanie Hofmann, Stefanie Hofmann  . - Brussels  : European University Association, 2005  ; 30 sm  . -   (EUA Publications)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14995
- 319 -
ЦБ  ІІ  2673

International congress on mathematical education. Copenhagen. 2004

   Proceedings of the topic study group 4 : Activities and programs for gifted students, Copenhagen, Denmark, 4-11 July 2004  /   Ed. Edward Barbeau, Edward Barbeau, et al. et al. - Copenhagen, 2004  . - 206 p. ; 29 cm

Сист. No: 14982
- 320 -
ЦБ  ІІ  2687

Reichert, Sybille

   Trends IV : European universities implementing Bologna  : An EUA report  / Sybille Reichert, Sybille Reichert, Christian Tauch, Christian Tauch  ; Ed. Kate Geddie, Kate Geddie, David Crosier, David Crosier  . - Brussels  : European University Association, 2005  . - 66 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications . Education and culture)

   http://www.eua.be/

Сист. No: 14993
- 321 -
 П/378/V75

   Visiting Students Guide. University of Rousse  /   Под общ. ред. Stoyanka R. Smrikarova, Stoyanka R. Smrikarova  . - Русе  : Avangard Print, б.г. - 62 s. ; 22 sm

Сист. No: 10840
- 322 -
ЦБ  56535П/378/А  36у

   Аз уча в чужбина  : Ценни съвети за кандидатстването, обучението, работата и живота в 15 страни  / Юлиана Михайлова, Юлиана Михайлова  и др.и др. - София  : ElsiM, 2006  . - 288 с. ; 21 см

Сист. No: 14864
- 323 -
 Ч2/371/Б  55

Боев, Боян

   Учителят за образованието. Ролята на образованието в живота  : [По теми из Словото на Учителя]  / Боян Боев, Боян Боев  . - 2. изд. - Бургас  : Сила и живот, 1994  . - 445 с. ; 20 см

Сист. No: 14730
- 324 -
 Ч2/372.882/Б  74

Боянова, Роза и др.

   Литературни игри с деца или Л`ар педагожик  / Роза Боянова, Роза Боянова, Красимир Кунчев, Красимир Кунчев  ; Предг. Добрин Добрев, Добрин Добрев  . - Бургас  : Либра Скорп, 2005  . - 424 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 410-412

Сист. No: 14998
- 325 -
ЦБ  56609

България. Закони и др. п.

   За по-нататъшно развитие и преустройство на висшето образование  : Проект  . - София  : Министерство на народната просвета, 1987  . - 318 с. ; 20 см

Сист. No: 14964
- 326 -
 Ч2/37.015.3/П  89

Върбанова, Маргарита

   Проблеми на адаптацията към обучение и възпитание  / Маргарита Върбанова, Маргарита Върбанова  и др.и др. ; Състав. Мая Русева, Мая Русева  . - В. Търново  : ПИК, 2003  . - 232 с. : с табл. ; 20 см

   На загл. с. означено св. 2/2002-2003

Сист. No: 14747
- 327 -
 Ч2/159.922.7/Д  70

Додсън, Фицхю

   Изкуството да бъдеш родител  / Фицхю Додсън, Фицхю Додсън  ; Прев. от англ. Росица Ташева, Росица Ташева  . - София  : Колибри, 2005  . - 320 с. ; 20 см  . -   (Colibri)

Сист. No: 14884
- 328 -
 Ч2/371.3/И  21

Иванов, Иван Петков

   Стилове на познание и учене  : Теории, диагностика, етн. и полови вариации в България  / Иван Петков Иванов, Иван Петков Иванов  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004  . - 178 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 171-177

Сист. No: 14763
- 329 -
 Ч2/37.01/И  21

Иванов, Иван Петков

   Теории за образованието  / Иван Петков Иванов, Иван Петков Иванов  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004  . - 320 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 312-320

Сист. No: 14764
- 330 -
 Ч2/37.0/И  21

Иванов, Иван Петков

   Педагогическото изследване  : Методология, методи, процедури  / Иван Петков Иванов, Иван Петков Иванов  . - Шумен  : Глаукс, 1993  . - 207 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 201-205

Сист. No: 14765
- 331 -
 Ч2/371/И  21

Иванов, Иван Петков

   Мениджмънт на ученическия клас  / Иван Петков Иванов, Иван Петков Иванов  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005  . - 418 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 405-417

Сист. No: 14766
- 332 -
 Ч2/37.0/И  21

Иванов, Иван Петков

   Педагогическата власт на учителя  / Иван Петков Иванов, Иван Петков Иванов  . - Шумен  : Аксиос, 1995  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-211

Сист. No: 14767
- 333 -
ЦБ  ІІ  2666

   Кариерно ориентиране  : Ръководство за политически експерти  /   Прев. Ирина Радевска, Ирина Радевска  . - София  : Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2006  . - 90 с. ; 27 см

Сист. No: 14848
- 334 -
 Ч2/376/К  96

Кънев, Красимир

   Пет години по-късно  : Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България  / Красимир Кънев, Красимир Кънев, Емил Коен, Емил Коен, Десислава Симеонова, Десислава Симеонова  . - София  : Български хелзински комитет, 2005  . - 136 с. : със сх., табл. ; 24 см

Сист. No: 14755
- 335 -
ЦБ  ІІ  2667

   Материали от национална конференция по електронно обучение във висшето образование 3-5 юни 2004 Китен  /   Ред. Борис Гълъбов, Борис Гълъбов, Веселка Павлова, Веселка Павлова, Веселин Ковачев, Веселин Ковачев  ; Стилов ред. Милена Братованова, Милена Братованова  . - София  : Б. и., 2004  . - 120 с. ; 29 см

Сист. No: 14970
- 336 -
 Ч2/376/М  71

Миткова, Габриела

   Отпадането от училище - между митовете, стратегиите, законите и реалността  : (сборник с материали от проекта "Отпадането от училище - оптимизация на системата за събиране и анализ на информация")  / Габриела Миткова, Габриела Миткова, Илиян Илиев, Илиян Илиев  . - Силистра  : RITT, 2005  . - 119 с. ; 20 см

Сист. No: 14793
- 337 -
ЦБ  56615

   Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной лингвистики  : Статьи, исследования, материалы  /   Под ред. Н. А. Тупиковой, Н. А. Тупиковой  ; Гл. ред. А. В. Шестакова, А. В. Шестакова  ; Техн. ред. В. Г. Полюшеной, В. Г. Полюшеной  . - Волгоград  : Изд-во ВолГУ, 2006  . - 348 с. ; 21 см

Сист. No: 14975
- 338 -
ЦБ  ІІ  2672

   Осемдесет] 80 години Колеж по телекомуникации и пощи 1923-2003  : Юбилеен сборник  /   Авт.-състав. Ангел Методиев Ангелов, Ангел Методиев Ангелов  ; Ред. Самуил Леон Фархи, Самуил Леон Фархи  . - София  : Колеж по телекомуникации и пощи, 2003  . - 43 с. : със сн. ; 29 см

Сист. No: 14979
- 339 -
 П/37/П34, Ч2/37/П  34Се

Пенев, Светломир Д.

   Емпатийни възможности на студентите-педагози  / Светломир Д. Пенев, Светломир Д. Пенев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 115 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 105-113 . - Инв. № 120000027781 с автограф от автора

Сист. No: 7870
- 340 -
 Ч2/371.3/П  90

   Програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия - педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход  : Разширени резюмета на доклади  /   Състав. Антоанета Янкова, Антоанета Янкова, Даниела Анчева, Даниела Анчева  . - София  : Институт за изследване и прилагане на Паневритмията, 2006  . - 87 с. ; 20 см

Сист. No: 14737
- 341 -
 Ч2/372.882/Р  20

   Развитие на критическо мислене чрез четене и писане  : (сборник материали)  . - Силистра  : РИТТ, 2003  . - 121 с. ; 20 см

Сист. No: 14796
- 342 -
ЦБ  56570П/159.9/Р  38Йп, Ч2/159.96/Р  38

Ратнер, Йозеф

   Психоанализа  : Класиците  / Йозеф Ратнер, Йозеф Ратнер  ; Прев. Магдалена Христова, Магдалена Христова  ; Науч. ред. Красимира Байчинска, Красимира Байчинска  . - София  : Кибеа, Б. г. - 688 с. ; 24 см  . -   (Серия Личности)

   Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 14768
- 343 -
 С/378/С  59к

   Справочник за кандидат-студенти 2006/2007  /   Отг. ред. Лина Калайджиева, Лина Калайджиева  . - София  : Стопанство, 2006  . - 118 с. ; 20 см

Сист. No: 14804
- 344 -
 Ч2/372.850.2/С  75Тч

Стефанова, Тодорка Жекова и др.

   Природата в опити  : Учебно помагало за ЗИП и СИП по "Човека и природата" за V клас  / Тодорка Жекова Стефанова, Тодорка Жекова Стефанова, Даниела Димова, Даниела Димова, Теменужка Богданова, Теменужка Богданова  . - Силистра  : RITT, 2006  . - 52 с. : с ил. ; 29,5 см

Сист. No: 14739
- 345 -
ЦБ  56597

Цанева-Бакърджиева, Станимира

   Училище за цял живот  : 110 години Професионална гимнация по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе  / Станимира Цанева-Бакърджиева, Станимира Цанева-Бакърджиева  . - Русе  : Авангард принт, 2006  . - 212 с. : 64 л. ил. ; 23 см

Сист. No: 14952

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

- 346 -
ЦБ  56556

Мюнклер, Херфрид

   Новите войни  / Херфрид Мюнклер, Херфрид Мюнклер  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 242 с. ; 22 см

Сист. No: 14900

 Индекс по АВТОРИ

Agarici, Paul 230 
Andzans, Agnis 125 319 
Barbeau, Edward 125 319 
Berger, Hans 160 176 
Biermann, Rafael 306 
Cobbers, Arnt 282 
Comp, T. Allan 128 
Conraths, Bernadette 308 
Crosier, David 320 
Donceva, A. 2 89 
Egeland, Olav 180 
et al. 125 309 319 
Friedlander, Alex 125 319 
Froment, Eric 309 
Geddie, Kate 320 
Gravdahl, Tommy Jan 180 
Green, Sharon Weiner 185 317 
Harmuth, F. Henning 124 130 
Hofmann, Stefanie 318 
Hristova, Borjana Vladimirova 2 89 
Hristova, Zornica Borisova 2 89 
Josette Rey-Debove 186 
Kloevekorn, Fritz 184 
Kohler, Jurgen 309 
Kriticos, Yiannis 231 
Lippert, Albert 129 
Meffert, Beate 124 130 
Metter, Mark 162 178 
Mintchev, Emil 306 
Moshova, Giota 231 
Muller, Jurgen 161 177 
Muller-Vogg, Hugo 281 
Pigan, Raimond 162 178 
Purser, Lewis 309 
Reichert, Sybille 320 
Rey, Alain 1 186 
Schnaider, Gunter 282 
Sharlandjieva, Rada 29 30 31 86 87 
Sharpe, Pamela J. 187 
Shin, Hyunyong 125 319 
Shiraly, Shailesh 125 319 
Sitcai, Natalia 230 
Smidt, Hanne 308 
Smrikarova, Stoyanka R. 321 
Sprent, Julia 32 
Tauch, Christian 320 
Velikova, Emiliya 125 319 
Wadia, Khursheed 32 
Wilson, Lesley 309 
Wolf, Ira K. 185 317 
Zankl, Arnold 163 
Zimmer, Dirk 281 
Айнщайн, Алберт 131 
Айтов, Симеон 75 272 
Алвес, Жозе А. Линдгрен 213 
Алексиева, Ирена 78 
Алексиева, М. 72 
Анан, Кофи Ата 34 90 
Ананиев, Анатолий 188 
Ангелов, Ангел Методиев 338 
Ангелов, Васил Георгиев 148 289 
Ангелов, Георги Василев 33 148 289 
Ангелов, Петър 253 258 
Ангелов, Петър Димитров 269 
Ангелов, Сашо 45 
Ангелова, Пенка 205 
Андреев, Емил 189 
Андреева, Людмила 113 141 174 
Анчева, Даниела 21 340 
Аретов, Николай 190 
Атанасов, Владимир 206 
Атанасов, Димитър 251 
Бабева, Соня 228 
Баджева, Снежина 293 
Баева, Искра 48 255 
Байчинска, Красимира 342 
Бакалов, Георги 7 218 234 265 270 
Бакалов, Георги Петров 235 253 258 269 
Балабуха, Андрей Дмитриевич 191 
Банова, Емилия 37 39 
Бардзъл, Джефри 287 
Бардзъл, Шаоуен 287 
Бардина, А. А. 143 
Барт, Ролан 192 
Бате Асен 139 
Бекярова, Катя Рачева 91 
Белоев, Христо Иванов 155 
Билчев, Светослав 193 
Билярски, Цочо Василев 242 
Благоева, Диана 216 
Богданов, Б. 72 
Богданова, Теменужка 344 
Боев, Боян 8 323 
Боев, Боян Димитров 8 323 
Боев, Емил Пейчев 253 258 
Боев, Йордан 237 
Боев, Петър 251 
Боевска, Елена 287 291 
Божидар Димитров Стоянов 245 246 258 
Божилова, Веселина 218 270 
Боршош, Мирослав Ласло 75 272 
Ботев, Недко 83 278 
Бошнакова, Десислава 44 
Бояджиев, Цочо 24 
Бояджиев, Цочо Христов 24 
Бояджиева, Мария 16 121 
Боянов, Димитър 237 251 
Боянова, Роза 194 324 
Боянова, Роза Коцева 194 324 
Брандиски, Костадин Георгиев 147 
Братованова, Милена 297 335 
Буби 238 
Бурилкова, Ива Тодорова 242 
Бързашки, Станимир 53 
Бърнев, Иван Александров 238 
Василев, Симеон Игнатов 41 
Василева, Люба 211 
Василева, Маргарита 120 
Вачков, Пламен 96 290 
Вачкова, Кина 227 
Велев, Боян Александров 91 
Велева, Мария Христова 134 
Велков, Юлиян 118 175 
Велкова, Милена 298 302 
Велчева, Лора 251 
Винкелман, Йохан Йоахим 283 
Владев, Ивайло Любомиров 104 261 
Владимиров, Георги 253 258 
Владимиров, Иван Иванов 93 
Владов, Владимир 239 
Владова, Марта 115 
Влайков, Иван 195 
Вутов, Петър Георгиев 42 
Вълков, Илия 236 251 
Вълчев, Йордан 251 
Вълчев, Йордан Тодоров 9 240 
Върбанова, Маргарита 10 326 
Върбанова, Маргарита Генова 10 326 
Ганев, Митко 132 
Гановски, Сава 196 197 198 199 200 
Ганчев, Добри Ганчев 242 
Гарвалов, Иво 274 275 
Гачев, Георги Димитров 201 
Георгиев, Георги 294 
Георгиев, Георги Стефанов 73 74 
Георгиев, Емил 80 
Георгиев, Живко Костадинов 147 
Георгиева, Жечка 97 
Гецова, Елеонора 96 290 
Гийерму, Ален 11 
Голдблат, Джо 44 
Гологачева-Пенева, Светлана 236 
Горанова, Илиана 202 
Градинаров, Никола Петров 150 
Григоров, Илия 45 
Гълъбов, Борис 297 335 
Гърбачева, Анелия Цакова 10 326 
Гюлен, Фетхуллах 12 
Дамянова, Анелия 165 
Дамянова, Дора 53 
Данаилов, Петър 284 
Данчев, Валентин 64 
Даскалов, Здравко 236 237 251 
Даскалова, Августина Константинова 75 272 
Дафинов, Здравко 203 
Деведжиев, Марин Станчев 94 
Дейвис, Норман 243 
Денков, Димитър 68 
Денкова, Марта 68 
Дерменджиев, Атанас Харалампиев 95 244 
Джамбазов, Генчо 81 
Джамджиев, Страшимир 211 
Диков, Добрин Маринов 148 289 
Димитров, Божидар 245 246 253 258 269 
Димитров, Димитър 122 254 
Димитров, Димитър Д. 269 
Димитров, Димитър М. 253 258 269 
Димитров, Златко 251 
Димитров, Марин 251 
Димитрова, Боряна 64 
Димова, Даниела 344 
Димова, Мирела 6 
Димчева, М. 215 
Добрев, Божил 96 290 
Добрев, Димитър 243 
Добрев, Добрин 194 324 
Добрев, Петър 253 258 
Добрев, Петър Добрев 247 265 269 
Добрева, Милена 247 
Доганова, Лилия Иванова 103 
Додсън, Фицхю 13 327 
Дожра, Д. 97 
Дойнов, Дойно 218 270 
Доктроров, Михаил 265 
Дончева, Анета Дончева 2 89 
Дочев, Симеон 157 
Дренчев, Неделчо 204 
Дурин, Стоян Иванов 167 
Дурина, Даниела Стоянова 167 
Душков, Живодар 237 
Дънов, Петър 8 323 
Дънов, Петър Константинов 8 323 
Дядкин, Юрий Д. 236 
Евлогиева, Ненка Христоскова 75 272 
Енчев, Янко Иванов 119 159 
Енчева, Мануела 5 
Епстейн, Ан Уортън 254 
Ефтимов, Тинко А. 237 
Жанио-Пауъл, П. 97 
Жейнов, Иво 257 
Желев, Желю 46 
Желязкова, Антонина 62 263 
Загорчев, Марин 131 
Заимова, Рая 253 258 
Заимова, Рая Й. 269 
Зашев, Димитър Георгиев 26 
Здравкова, Ирина 10 326 
Иванов, Ивайло Огнянов 300 
Иванов, Иван 228 237 
Иванов, Иван Н. 249 
Иванов, Иван Николов 249 250 
Иванов, Иван Петков 14 328 329 330 331 332 
Иванов, Иван Сим. 251 
Иванов, Н. Х. 265 
Иванов, Станислав 50 
Иванов-Тоновски, Иван П. 196 197 198 199 200 
Иванова, Наталия 248 285 
Иванчева, Ирен 208 
Игнатов, Радослав 206 
Игнатовски, Димитър 228 
Игов, Светлозар 207 
Игов, Светлозар Атанасов 208 
Извольский, Александр Петрович 47 
Илиев, Боян 83 278 
Илиев, Илиян 61 336 
Илиев, Юлиян С. 265 
Илиева, Диана 265 
Илиева, Диана М. 265 
Илиева, Снежана 168 
Иман, Бахши 252 
Инглиш, Джеймс 291 
Йокаи, Мор 209 
Йонкова, Бойчинка 169 
Йорданов, Богдан 33 
Йорданов, Йордан 236 
Йорданова, Даниела Тодорова 10 326 
Йосифов, Калин 229 
Йотов, Станимир 131 
Йотов, Стилиян 55 
Каео, Мерике 181 292 
Каждан, А. П. 254 
Калайджиева, Лина 343 
Калинова, Евгения 48 255 
Каменов, Камен 98 170 
Каменов, Константин 236 
Каменов, Контантин 237 
Канфийлд, Джак 15 171 
Кар, Кейлъб 49 
Караиванов, Красимир 181 291 292 
Карапенчев, Живко Трифонов 10 326 
Карбо, Михел 293 294 
Кардашев, Георги Трифонов 135 
Кардашева, Невяна Трифонова 142 
Каров, Румен Димитров 150 
Карцев, Владимир Петрович 144 
Касвинов, Марк 256 
Кастелов, Боян 50 
Кастрева-Монова, Ваня 265 
Кембъла 139 
Кенаров, Николай 179 182 295 
Кирилов, Райчо 50 
Киркова, Вера 213 
Кискинов, Вихър 51 96 290 
Клейтън, Питър 16 121 
Княжевич, Валентин Т. 237 
Ковачев, Асен 99 172 
Ковачев, Веселин 297 335 
Коев, Кольо 80 
Коен, Емил 58 334 
Козаров, Любен 206 
Колев, Божидар Русанов 155 
Колев, Валери 122 
Колев, Петко 253 258 269 
Колев, Петко Н. 253 258 
Колев, Тенчо 52 
Колева, Валентина Тодорова 10 326 
Колева, Галина Димитрова 237 251 
Колева, Недка 53 
Колковска, Сия 216 
Кондакова, Мария 286 
Конов, Кирил Иванов 146 
Константинов, Петър 102 260 
Конт-Спонвил, Андре 17 56 
Копчев, Петър Василев 134 
Коспартова, Люба Николова 122 123 264 
Костадинова, Радостина Миткова 136 137 138 
Костадинова-Стоянова, Радостина Миткова 136 
Костов, Константин Д. 57 
Кръстев, Георги 236 251 
Кръстев, Георги Господинов 150 
Кръстенова, Елена 53 
Кунчев, Красимир 194 324 
Кунчев, Красимир Христов 194 324 
Кучер, Иосиф Михайлович 143 
Кънев, Красимир 58 334 
Кънчев, Славчо 210 
Кюмюрджиев, Любомир 101 173 
Кючукова, Ивета 16 121 
Лазаров, Юрдан Лазаров 75 272 
Лалчев, Здравко Вутов 10 326 
Лапаков, Свилен 251 
Лаптев, Веселин 27 
Лаптев, Веселин Иванов 15 171 
Левинсън, Джей Конрад 100 
Лилова, Р. В. 265 
Линдси, Бринк 59 
Лисицын, Борис Михайлович 126 
Льобон, Густав 60 
Мажерот, Гилен 10 326 
Май, Ли Куанг 43 241 
Майер, Мира 40 
Макалистър, Майкъл 296 
Максуел, Джон 101 173 
Ман, Томас 211 
Мандева, Мариана Гатева 10 326 
Манчева, Виолета 188 
Марикин, Петър Бориславов 150 
Маринова, Надя 98 170 
Марков, Георги 265 
Марков, И. Д. 265 
Маркова, Емилия 53 
Марчук, Ю. I. 259 
Матеева, Мария Атанасова 102 260 
Меркенс, Георг 158 
Милева, Валентина 37 39 
Минева, Тодорка 268 
Минчев, Александър 237 251 
Минчев, Борис Симеонов 18 
Минчев, Дянко Христов 103 
Минчев, Иван Тр. 132 133 
Митев, Пламен 253 258 
Митев, Пламен Димитров 269 
Миткова, Габриела 61 336 
Михайленко, Виктор Мефодиевич 126 
Михайлов, Юлиян 60 
Михайлова, Юлиана 322 
Мишев, Георги 46 
Младенов, Чавдар Милчев 104 261 
Мръчков, Васил 37 39 79 
Мутафчиев, Кръстю 251 
Мутафчиев, Петър 19 262 
Мутафчиева, Вера Петрова 62 263 
Мюнклер, Херфрид 346 
Найденов, Златко 256 
Накова, Гергана 37 39 
Нгуен, Тан Зунг 63 
Недев, Димитър Рачев 83 278 
Неделчев, Мирослав 106 
Неделчева, Мариана 223 
Нейков, Иван 37 39 
Ненков, Николай 53 
Ников, Борис 209 
Николов, Йордан 6 
Николов, Румен Василев 300 
Николова, Тодорка Николова 10 326 
Никъл, Чарлс 286 
Нихело Немо 123 264 
Нури, Сами 12 
Нурутудинов, Фаргат Габдул-Хамитович 237 
Обрешков, Камен Евгениев 134 
Овчаров, Николай Димитров 253 258 
Овчинников, Петр Филиппович 126 
Овчинникова, П. Ф. 126 
Орлоев, Никола Ат. 166 
Павлов, Владимир 53 
Павлов, Деян 210 
Павлов, Иван 65 266 
Павлова, Анна 214 215 
Павлова, Веселка 297 335 
Панайотов, Димитър 66 108 140 
Панова, Снежка 253 258 
Пантев, Андрей 252 274 275 
Панчев, Петър 265 
Партинов, П. 127 
Паскова, Илияна Илиева 75 272 
Пачников, Борислав 288 291 
Пенев, Светломир Д. 20 339 
Пенев, Светломир Димитров 20 339 
Пенева, Ваня 211 
Пенева, Ваня Илиева 158 
Пенчев, Васил 304 
Пенчев, Константин 33 
Пенчев, Пенчо 34 90 
Пенчева, Велизара Иванова 153 
Пернишка, Емилия 216 
Петканова, Донка Николова 217 
Петков, Петко Стефанов 236 
Петкова, Теофана 303 
Петров, Димитър 210 
Петров, Иван 217 
Петрова, Ана 83 278 
Петрова, Геновева 64 
Пецулев, Спиро К. 152 
Пипев, Иван Атанасов 91 
Пожаревска, Румяна 117 
Полюшеной, В. Г. 212 337 
Попов, Александър Крумов 4 
Попов, Димитър 120 
Попов, Емил 67 110 
Попов, Н. 127 
Попов, Никола Григоров 111 
Попов, Рачко 120 
Попов, Светлозар 237 251 267 
Портър, Лиман У. 113 141 174 
Предко, Майкл 183 
Предов, Николай 237 
Проданов, Николай 237 
Прохаски, Георги 165 
Радева, Мария 265 
Радевска, Ирина 333 
Раз, Джоузеф 68 
Райнова, Добрина 236 
Рангелова, Лилия 117 
Ратнер, Йозеф 342 
Рачев, Рачо Ив. 236 237 251 
Ремонд, Рене 22 
Рибарова, Екатерина 53 
Ригио, Роналд Е. 113 141 174 
Ризов, Асен 37 39 
Рикьор, Пол 268 
Рифкин, Джереми 69 114 
Рокфелер, Дейвид 115 
Ротхамел, Карл 149 
Русева, Елена 236 
Русева, Мая 10 326 
Русева, Мая Йорданова 10 326 
Русева, Цветана 69 114 115 
Савова, Елена 236 
Самюълс, Едуард 70 
Семов, Атанас 253 258 269 
Семов, Марко 218 270 
Семов, Марко Атанасов 253 258 269 
Сендова, Евгения Йовкова 300 
Серафимов, А. 236 
Серафимов, Стефан А. 237 
Сербезова, Стойка 37 
Сефтерски, Райко 236 
Сидоров, Сергей Григорьевич 71 
Симеонов, Димитър Георгиев 153 
Симеонова, Гатя 271 
Симеонова, Десислава 58 334 
Симеонова, Катя 10 326 
Симеоновски, В. А. 265 
Симънс, Томас М. 301 
Сирманов, Васил 301 304 
Славов, Герасим Й. 23 
Славова, Соня Танкова 4 
Смарт, Ниниан 23 
Смилов, Даниел 78 
Соколова, Снежана 122 
Стаматов, Атанас Костов 253 258 
Станимиров, Свилен 253 258 
Станимиров, Свилен К. 269 
Станишева-Шварц, Милка 236 237 
Станчева, Румяна Димитрова 147 
Степанов, Цветелин Йорданов 253 258 269 
Стефанов, Георги 73 74 
Стефанов, Стефан 116 
Стефанов, Стефан Атанасов 148 289 
Стефанова, Тодорка Жекова 344 
Стойнев, Анани 120 
Стойчев, Димитър С. 134 
Стоянов, Асен 139 219 
Стоянов, Божидар 208 
Стоянов, Божидар Димитров 253 269 
Стоянов, Стоян 117 
Стоянович, Петър Иванов 75 272 
Суицър, Джанет 15 171 
Табаков, Димитър 236 237 
Такева, Лилия 138 
Такева, Янка 265 
Таков, Кристиан 76 
Тафраджийска, Цветанка 253 258 
Тафраджийска, Цветанка Зл. 269 
Ташев, Тодор Лазаров 273 
Ташева, Росица 13 97 327 
Ташева, Татяна 299 
Теофанов, Цветан 12 
Тимчев, Марко 118 175 
Тисне, Мартин 78 
Тичина, А. К. 259 
Тодоров, Иван 33 
Тодоров, Марко 127 
Тодоров, О. Т. 265 
Тодорова, Антоанета 92 164 
Тодорова, Антоанета Любомирова 35 
Тойнби, Арнълд 274 275 
Толев, Ваклуш 236 251 
Тома от Аквино 24 
Тонкова, Елена 217 
Тончев, Георги 154 
Тотев, Тотю 251 
Тренков, Климент 65 266 
Трифонов, Емил Благовест 139 
Трифонов, Емил Георгиев 103 
Тупиковой, Н. А. 212 337 
Тупицын, Юрий Гаврилович 220 
Уидок, Емили Ш. 303 
Фархи, Самуил Леон 147 338 
Фери, Люк 17 56 
Филипов, Васил 151 
Фол, Александър 253 269 
Фол, Александър Николаев 25 253 258 269 276 
Фол, Валерия Николова 25 253 258 269 276 
Фрей, Дейвид 304 
Фукуяма, Франсис 80 
Фурнаджиева, Силвина 291 
Хаджиев, Кристиян 98 170 
Хазановский, Петр Михайлович 144 
Хайдегер, Мартин 26 
Хайниц, Крафт фон 158 
Халвърсън, Майкъл 305 
Ханли, Пол Р. Дж. 100 
Харалампиев, Иван 221 
Харбова, Маргарита 236 
Хорозов, Крум Кънчев 81 82 83 84 119 159 222 277 278 279 
Христов, Желязко 54 
Христов, Чавдар 53 
Христова, А. 72 
Христова, Боряна Владимирова 2 89 
Христова, Зорница Борисова 2 89 
Христова, Магдалена 342 
Хърлихи, Джеймс Лио 2 89 223 
Хюм, Дейвид 27 
Цанев, Стефан 280 
Цанев, Тодор Манолов 83 278 
Цанева-Бакърджиева, Станимира 345 
Цанков, Георги 22 
Цанков, Цанко В. 196 197 198 199 200 
Цветков, Пламен Симеонов 253 258 269 
Цонев, Стоян 127 
Цонева, Димитрина Игнатова 224 
Цочев, Христо Цветанов 147 
Чакалов, Гочо Георгиев 225 226 
Чакалова, Недялка Гочева 25 276 
Чакъров, Стефан 84 279 
Чернев, Дойчин 248 285 
Чиликов, Димитър 236 
Чолаков, Кънчо Ненов 10 326 
Чумпилев, Сергей 85 
Шестакова, А. В. 212 337 
Шопов, Владимир 64 
Щипцова, Юлия 44 
Щренг, Клаус К. 152 
Юлзари, Синто 10 326 
Юмер, Мехмед 12 
Юруков, Любомир 238 
Янкова, Антоанета 21 340 
Янчева, Ирена Георгиева 237 251 
Яруллина, Татяна 237 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[АрхиКад] ArchiCAD 9 301 
[Макромедиа] Makromedia Studio 8 287 
[Сто и десет] 110 години град Фердинанд и мястото му в българския северозапад 229 
A core curriculum for european studies in south eastern europe 306 
Access to education and employment for people with intellectual disabilities 307 
Advances in Imaging and electron physics 124 130 
Annual report 2004 316 
Annual report 2005 313 
Annual report 2005-2006 28 
Automating with PROFINET 162 178 
Automating with SIMATIC 160 176 
Barron's SAT. How to prepare for the new SAT 185 317 
Berlin 282 
Blueprint for the environment 128 
Changing Balkans 29 30 31 86 87 
Conference on the occasion of the 600th anniversary of the university of Turin under the auspices of the italian ministry for foreign affairs 310 
Controlling with SIMATIC 161 177 
Current research in comparative european politics 32 
Der Naturschutzhelfer 129 
Developing an internal quality culture in European universities 314 
Doctoral programmes for the European knowledge society 312 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 309 
Giurgiu Romania 230 
Glasgow declaration 311 
Guidelines for quality enhancement in European joint master programmes 315 
Hochhauser in Frankfurt 281 
How to prepare for the TOEFL 187 
Iзмаiл 259 
Kavala 231 
Le nouveau petit robert 186 
Le petit Robert des noms propres 1 
Milestones in automation 163 
Modeling and simulation for automatic control 180 
Montenegro coast 232 
Montenegro mountain 233 
Proceedings of the topic study group 4 : Activities and programs for gifted students, Copenhagen, Denmark, 4-11 July 2004 125 319 
Risks in international economic contacts with Rousse region companies, Bulgaria 88 
Ten] 10 years on : lessons learned from the institutional evaluation programme 318 
The funding of university-based research and innovation in Europe 308 
The library and woman 2 89 
Trends IV : European universities implementing Bologna 320 
Two thousand and six] 2006 intro Korea 3 
Visiting Students Guide. University of Rousse 321 
Zweihundert] 200 Jahre Halbergerhutte 1756-1956 184 
Автомобилна революция 154 
Аграрната реформа 119 159 
Административнопроцесуален кодекс 33 
Административнопроцесуален кодекс. 36 
Аз уча в чужбина 322 
Алберт Айнщайн. За вселената и дупката на чорапа 131 
Алкохолизмът 138 
Английски фразови глаголи 214 
Английските предлози 215 
АутоКАД] AutoCAD 2006 & AutoCAD LT 2006 304 
Безкрайна светлина 12 
Безплатно сваляне и споделяне на файлове в интернет 288 
Бизнес кореспонденция на английски език 97 
Битие и време 26 
Боинговото момиче 210 
Будители народни 218 270 
Българите и Александър Македонски 245 
България 2006 112 
България в световната история и цивилизации - дух и култура 236 237 251 
Българска митология 120 
Българска средновековна литература 217 
Българската идея и демосферата 267 
Българската общественост за расизма и антисемитизма 40 
Български хроники 2137 г. пр. Хр. - 1453 г. сл. Хр. 280 
Българските преходи 1930-2005 48 255 
Българският Космо-Психо-Логос 201 
Версия "Международна политика" 41 
Взаимодействие на видовете транспорт 153 
Византийската култура XI-XII век промени и тенденции 254 
Византия 7 234 235 
Военните действия на море в района на Соломоновите острови август 1942 година - февруари 1943 година 85 
Волгоградскому государственному университу - 25 лет, 1980-2005 71 
Воспоминания 47 
Въведение в индустриалната/организационната психология 113 141 174 
Въпреки всичко 46 
Высшая математика 126 
Вьетнам 43 241 
Вьетнам 2003 -2004 63 
География на страни от Европейския съюз 104 261 
Географски анализи 95 244 
Геополитиката на България 94 
Глаголът като част на речта 202 
Глобалният капитализъм 59 
Години без война 188 
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП [малките и средни предприятия] в България 2004 165 
Годишен отчет 2005 156 
Горянското движение в Русенско (1949-1952) 83 278 
Двадесет и три стъпала надолу 256 
Две изречения на Исус Христос 9 240 
Джагфар тарихи (Историята на Джагфар) 252 
Джуджаро и ние 166 
Доброволно представителство 76 
Древнобългарска епиграфика 247 
Европа 243 
Европейската мечта 69 114 
Езикът на тялото на работното място 16 121 
ЕйчТиЕмЕл] HTML 293 
Електронно правителство 51 
Елиас Канети 1905-2005 205 
Емпатийни възможности на студентите-педагози 20 339 
Енциклопедия на мъжката мъдрост и остроумие 206 
Есета 211 
Животът на Леонардо да Винчи 248 285 
За по-нататъшно развитие и преустройство на висшето образование 325 
Загадките около етническия произход на солунските братя или на кое племе собствено принадлежат светците Кирил и Методий 271 
Закон за държавния служител. Закон за администрацията 35 
Затвора - Белене 81 
Здравето на студентите 135 
Зеленчуковата градина 157 
Избрани съчинения на академик Сава Гановски 196 197 198 199 200 
Изкуството да бъдеш родител 13 327 
Изследване на историята 274 275 
Изследване процеса рязане при фино диамантено струговане на цветни сплави и стомани 142 
Икономика 103 
Икономически теории 91 
Илюстрована история на авторското право 70 
Историческа граматика на българския език 221 
История на българите. Потребност от нов подход - преоценки 253 258 269 
История на българската литература 208 
История на дипломатическите отношения на България 102 260 
История на изкуството на древността 283 
Йезуитите 11 
Как свалих 24 кг без диети и глад 139 
Кариерно ориентиране 333 
Картинки от Ихтиман по Румелийско време 273 
Каталог 155 
Книга на загиналите във войните русенци 257 
Кодекс на труда 37 39 
Колективното трудово договаряне 53 
Колективното трудово договаряне в предприятието 54 
Конституционализъм 55 
Корпоративното управление във финансови компании 106 
Красные журавли 220 
Кратка история на българската литература 207 
Краят на историята и последният човек 80 
Лекции по история на Византия 19 262 
Леонардо да Винчи. Полетите на мисълта 286 
Летопис на просветното министерство 1879-1995 122 
Литературни игри с деца или Л`ар педагожик 194 324 
Любов такава 193 
Магистърски курсове в Русенски университет Ангел Кънчев 2006 6 
Майкрософт] Microsoft Visual Basic 2005 305 
Макромедиа] Macromedia Flash 8 f 291 
Мартенски музикални дни - Русе 284 
Материали от национална конференция по електронно обучение във висшето образование 3-5 юни 2004 Китен 297 335 
Международна икономика 116 
Международно публично право 93 
Мемоари 115 
Мениджмънт на ученическия клас 331 
Металлорежущие станки 143 
Механика на катастрофалните разрушения 132 
Моите малки обяви и др. 195 
Монархиите на ХХІ век политическа екзотика 57 
Мъдростта на модерните 17 56 
Напред в компютърния свят 300 
Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 145 
Наръчник за бързо внедряване на новата национална класификация на професиите и длъжностите в Република България 105 
Наръчник по антени 149 
Наръчник по екологично градинарство 158 
Наръчник по Комуникационно-информационни системи 148 289 
Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной лингвистики 212 337 
Национална митология и национална литература 190 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 92 164 
Наши нрави в науката 204 
Непознатата София 238 
Нептунова арфа 191 
Нов английско-български речник - общ и политехнически 225 226 
Новата национална класификация на професиите и длъжностите 107 
Новите войни 346 
Новости 2005 4 
Обучението по история в новите условия 265 
Общественото мнение 2005 64 
Озарението 84 279 
Организационно развитие 168 
Освобождението на Силистра от турско робство. Опълченци от Силистренския край 5 
Осемдесет] 80 години Колеж по телекомуникации и пощи 1923-2003 338 
От нулата 78 
Отпадането от училище - между митовете, стратегиите, законите и реалността 61 336 
Отслабване без глад 137 
Отшелникът 219 
Още бразилски разкази 213 
Паметта, историята, забравата 268 
Педагогическата власт на учителя 332 
Педагогическото изследване 330 
Перспективи пред фирми от област Русе в периода 2006 - 2010 г. 109 
Пет години по-късно 58 334 
ПИК] PIC микроконтролери 179 182 295 
По моя дълъг дипломатически път 42 
Подготовката на романа І и ІІ 192 
Политическа психология 60 
Понятието за правна система 68 
Право в подсъзнанието 100 
Празниците 123 264 
При по-голяма свобода - към развитие, сигурност и човешки права 34 90 
Приложна компютърна грамотност с [Уиндоус] Windows & Интернет 298 
Принципите на успеха 15 171 
Природата в опити 344 
Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и критици 203 
Проблеми на адаптацията към обучение и възпитание 10 326 
Проблеми на общата психология 18 
Програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия - педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход 21 340 
Проектиране на мрежова сигурност 181 292 
Промишлена електроника 151 
Психоанализа 342 
Психология на бизнеса 66 108 140 
Пътеводител за електронно правителство 96 290 
Пътепис из Европа 222 
Развий лидера в теб 101 173 
Развитие на критическо мислене чрез четене и писане 341 
Религиите по света 23 
Религия и общество в Европа 22 
Речник на новите думи и значения в българския език 216 
Решени примери [пo] теоретична електротехника 147 
Ръководство за проектиране по промишлена електроника 150 
Саможертва и борба 82 277 
Самоучител за работа с компютър 299 
Световното стопанство се прекроява 111 
Светослав Тертер цар на българите 1300-1321 246 
Силуети във времето 250 
Словакия - старата земя на новата държава 65 266 
Специални събития 44 
Списанието в днешните български обществено-комуникативни реалности - медиен и социокултурен статут 45 
Спомени 242 
Справочник за кандидат-студенти 2006/2007 343 
Справочник по PIC-микроконтроллерам 183 
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми 152 
Среднощен каубой 223 
Статистически справочник 72 
Стилове на познание и учене 14 328 
Сто есета за Европа 67 110 
Сто] 120 години модерна българска дипломация(1879-1999) 75 272 
Стоте] 100-те най-добри програми за офиса 302 
Страдание и бунт 249 
Стъклената река 189 
Сума на теологията 24 
Сусе] SUSE Linux 10.0 Unleashed 296 
Счетоводство на банките 117 
Счетоводство на предприятието 167 
Телевизията в Европа : законодателна рамка, практики и независимост 77 
Теоретична механика 127 
Теории за образованието 329 
Теория на катастрофалните разрушения 133 
Теория на правотворческата дейност 52 
Тестове по български език. Култура на речта 224 
Тодор Живков - мит и истина 50 
Траките 25 276 
Трактат за човешката природа 27 
Трудови отношения 79 
Турция между Изтока и Запада 62 263 
Търговски закон 38 
Търговско право 73 74 
Тысячелетия энергетики 144 
УЕБ графики 294 
Управление на националната икономика 99 172 
Управленският процес и екипната дейност 98 170 
Управленско счетоводство 169 
Уроците на терора 49 
Училище за цял живот 345 
Учителят за образованието. Ролята на образованието в живота 8 323 
Финансово-стопански анализ на предприятието 118 175 
Флаш] Flash 5 303 
Химия на конструкционните и експлоатационните материали 134 
Хроника на Великата френска революция и военнополитическите събития в Европа в края на ХVIII век 239 
Целебно хранене 136 
Цифрова телевизия 146 
Черните диаманти 209 
Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 30.X.-1.XI.1996 227 228 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството 160 161 162 163 176 177 178 
Автоматичен контрол 180 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 183 
Автомобили. Автомобилостроене 154 
Авторско право.Интелектуална собственост 70 
Аграрна политика - България 119 159 
Аграрна реформа - България 119 159 
Адаптация - психологични проблеми 10 326 
Административно право 28 33 
Администрация 35 
Академични степени.Дипломи.Свидетелство.Изпити 312 315 
Алкохолизъм - терапия - популярна литература 138 
Американски романи 223 
Английски език 97 
Английски език - граматика 214 215 
Английски език - материали за състезания и конкурси - тестове 185 187 317 
Антени 149 
Астрономия - популярна литература 123 264 
Бази данни 288 
БАН 4 
БЗНС - дейци - спомени 84 279 
БЗНС - история 82 277 
Библиографии 5 
Библиотекари - жени - конференции 2 89 
Библиотеки - конференции 2 89 
Биографии 50 75 272 286 
Биография 205 242 248 285 
Богословие 24 
Българи - произход 236 237 247 251 267 
България - вътрешна политика - след 9.IX.1944 82 83 277 278 
България - дипломатически отношения - история 102 260 
България - закони 35 
България - история 246 249 253 258 267 269 271 
България - история - нова 82 277 
България - статистически данни 72 112 
България - стопанска география 94 
България през периода на капитализма (1878-1944) 257 
България след 1956 г. 48 255 
Българска литература 189 195 196 197 198 199 200 
Българска литература - биографии 242 
Българска литература - есета 218 270 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 280 
Българска литература - литературна критика 201 207 
Българска литература - поезия 193 
Българска литература - художествена 219 222 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 210 
Български език 216 221 224 
Български език - текстове и задачи 202 
Български език и литература 341 
Български език. Исторически период от развитието на езика 247 
Видове системи и направления 27 
Видове социално разслоение - социална структура 80 
Византия - история, култура 19 262 
Висша математика 126 
Висша степен.Централно управление.Министерства 122 
Висше образование - кандидатстване 343 
Висше образование - качество 309 
Висше образование - конгрес 125 319 
Висше образование - магистърска степен - кандидатстване 6 
Висше образование - образователна политика 125 309 319 
Висше образование - финансиране 308 310 
Висше образование - Югоизточна Европа 306 
Висше оразование 320 322 
Висши учебни заведения 185 317 321 338 
Война. Социология на войната 49 346 
Време - философия на времето 26 
Втора световна война - военна история 1939-1945 85 
Възпитание 20 339 
Възпитание в семейството 13 327 
Възпитание на лица в особени социални условия 61 336 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система.Дефектология. 307 
Вътрешна политика на РБългария 46 48 255 
География 62 65 95 232 233 244 263 266 
География - социално-икономическа 43 241 
География - справочник 231 
Геополитика - България 94 
Глагол - в българския език - текстове и задачи 202 
Глобализация 59 
Горянско движение - спомени 83 278 
Градинарство - наръчници и ръководства 158 
Градове, български - история - очерци 250 
Графични методи 303 
Декоративни растения - наръчници и ръководства 158 
Демокрация 46 
Детска и педагогическа психология 10 14 326 328 
Деца - психология и възпитание 13 327 
Диетотерапия 136 
Длъжносттни характеристики - национална класификация 105 
Държавен служител - закон 35 
Евангелие - исторически и езиковедски изследвания 9 240 
Евреи - история 9 240 
Европа - география - учебници за ВУЗ 104 261 
Европа - история 243 
Европа - история - нова - хронология 239 
Европа - стопанска география - учебници за ВУЗ 104 261 
Европейски съюз 32 41 67 110 
Езикознание 227 228 
Езикознание, общо 212 337 
Езици за програмиране 303 
Електроника 151 
Енциклопедии 1 
Епиграфика - древнобългарска 247 
Живопис 248 285 286 
Закони - търговски закон 38 
Затвор - албум 81 
Здравеопазване 21 340 
Зеленчукопроизводство 157 
Зеленчукопроизводство - наръчници и ръководства 158 
Избрани произведения 196 197 198 199 200 
Изкуство 248 283 285 
Изобразително изкуство 286 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 291 
Икономика 103 
Икономика - учебник за ВУЗ 103 
Икономика. Икономически науки 115 
Икономическа география 95 244 
Икономическа политика,международна 29 30 86 87 
Икономически съюзи 104 261 
Икономически теории 91 
Икономически явления и закони в социалните процеси - глобализация 69 114 
Икономическо поведение 66 101 108 113 140 141 173 174 
Интернет 288 293 294 
Информационно-технологично общество 96 290 
Ислям - мохамеданство 12 
Историческа гледна точка 144 
Исторически извори - спомени - мемоари 47 
История - България 236 237 251 253 258 269 
История - България - нова - спомени 84 279 
История - България - средни векове 245 
История - Вардарска Македония 245 
История - Византия 235 254 
История - Древен Изток 9 240 
История - Европа 243 
История - Македония, стара 245 
История - методика на преподаването 265 
История на България 83 218 252 270 278 280 
История на българската литература 217 
История на Византия 7 234 
История на литературата 208 
История на Русия и СССР 256 
История на цивилизацията 25 254 274 275 276 
Исус Христос 9 240 
Календар - популярна литература 123 264 
Квантова теория - квантова физика, механика 124 130 
Кибернетика - математическа 180 
Книгоиздаване. Книгознание 3 
Кодекс на труда 37 
Компютри - обучение 300 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 298 
Компютърни науки и технологии 297 299 335 
Комуникационна техника 148 289 
Конституционно право 55 
Контролери 179 182 295 
Корпорации 106 
Корупция 78 
Краезнание 5 229 273 
Критиката като литературен жанр 204 
Култура - България - история 236 237 251 
Култура - история - популярна литература 123 264 
Лечебно хранене - при затлъстяване 137 
Литература 249 
Литература, художествена, чужда 209 
Литератури на отделните нации и народи 206 
Литературна критика 192 
Литературна техника - за деза 194 324 
Литературни интерпретации 201 
Личност - психология - популярна литература 15 171 
Малцинства - обучение - интегриране 58 334 
Математика - обучение - висше образование 125 319 
Математическа теория на механиката 127 
Международна политика - дипломация 41 
Международни политически отношения - Европа 29 30 31 86 87 
Международни политически отношения - дипломация 42 47 75 102 260 272 
Международно право 93 
Мемоари 242 
Мениджмънт 88 
Металорежещи инструменти 143 
Металургия на желязото 184 
Методи на управление. Мениджмънт 98 99 101 168 170 172 173 
Методика 194 324 
Методика на преподаване 212 337 
Микропроцесори 183 
Митология - популярна литература 123 264 
Монархии - съвременни 57 
Морски и въздушни операци - морска и въздушна война 85 
Моторни функции 16 121 
Мрежова сигурност - проектиране 181 292 
Музикознание. Музикална критика 284 
Надписи - древнобългарски 247 
Национална идея - теория 267 
Начално образование. История 341 
Немска литература 205 211 
Нова история 1789-1871 - хронология 239 
Обработка на материалите чрез рязане 142 
Образование - висше 316 318 320 
Образование - степени на образование 309 
Образование и просвета - теория - учебници за ВУЗ 329 
Образователна политика 61 336 
Образователна политика във висшето образование 297 311 313 316 318 325 333 335 
Образователни системи 8 323 
Обучение - методи 21 340 
Обучение - психологични проблеми 14 328 
Обща енергетика 144 
Обществени сгради 281 282 
Обществени тържества - етика на бизнеса - успех 44 
Обществено мнение и обществено-политическа дейност 64 
Обществено управление 51 96 290 
Общество - степен на развитие 59 
Общество. Социална структура 64 69 114 
Общи въпроси на селското стопанство 156 
Овощарство - наръчници и ръководства 158 
Околна среда 129 
ООН - доклади 34 90 
Организация на здравеопазването 135 
Организация на науката и научноизследователската работа 4 
Организация на обучението 314 
Организация на производството 163 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 160 161 162 176 177 178 
Освобождение на България.Руско-турска война(1878-1944) 5 
Отношение межде държавата и църквата.Религиозна политика 22 
Отслабване [тегло] 137 
Отслебване - рецепти 136 
Отчетност - финансова 92 164 
Офис програми 302 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 100 
Паневритмия 21 340 
Педагогика - изследвания 330 
Педагогика - теория - учебници за ВУЗ 329 
Писатели, български - биографски материали 203 
Писма.Размножаване.Машинопис.Преводи.Стенография 97 
Поведение - популярна литература 15 171 
Поезия 193 
Политическа теория.Политическа идеология 60 
Политически партии и движения 50 
Полупроводникови прибори 152 
Португалска литература 213 
Прабългари 245 
Права на човека 34 61 90 336 
Правителство - електронно 51 
Право 52 68 
Право - административно 36 
Право - вещно 76 
Право - договорно 76 
Право - търговско 38 73 74 
Право - учебник 74 
Право на Европейския съюз 28 77 
Правотворческа дейност 52 
Празници - популярна литература 123 264 
Предаване на изображения. Видеоапаратура 77 
Предприятия - управление 165 
Предприятия - финансиране 118 175 
Преподаване - литература - методика 194 324 
Природа, опазване в цялост 128 
Природознание 344 
Природолечение - популярна литература 138 
Промишлен дизайн 166 
Промишлена електроника 150 
Професии - класификатор 105 107 
Психоанализа 342 
Психодиагностика - методи 342 
Психологически въпроси - ергономия 66 108 113 140 141 174 
Психология 20 339 
Психология - детска 8 323 
Психология - учебник 18 
Работоспособност - умора 113 141 174 
Разпределяне и регулиране на електроенергията 145 
Расово разделение 40 
Религия 7 22 24 234 
Религия - история 23 
Религия - религиозни ордени 11 
Речници - двуезични 225 226 
Рокфелер, Дейвид - спомени 115 
Роми - образование - изследване 58 334 
Румъния - фотоалбум 230 
Русе - история - очерци 250 
Русе -образование - история 345 
Руска литература - повести - разкази - новели 220 
Руска литература - роман 188 
Руска литература - фантастичен роман 191 
Секти 23 
Селско стопанство - България - икономика и организация 119 159 
Селскостопански машини и инструменти - селскостопанско машиностроене 155 
Системи на образование - хармонизация 309 
Славянски езици 212 337 
София - албуми 238 
Софтуер 298 302 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - чертане 301 
Софтуер - фотография - кинематография 287 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 296 305 
Софтуерни продукти с практическо значение 291 304 
Социални и социално-икономически аспекти на влияние 43 241 
Социално осигуряване 107 
Социално поведение 60 66 108 140 
Социография 62 63 65 263 266 
Социология 17 56 
Социология на комуникацията.Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 45 
Социология на културата и на цивилизацията 31 
Старобългарска литература 217 
Старогръцка и староримска религия. Класическа митология 25 276 
Статистика 72 
Стопанска етика - популярна литература 15 171 
Строителна механика 132 133 
Студенти 135 
Студенти - обучение 125 319 
Студенти - писхологическа диагностика 20 339 
Счетоводство 117 167 169 
Счетоводство - стандарти 92 164 
Съобщения- новости - отчети 156 
Съобщителна техника 148 289 
Съпротивление на материалите 132 133 
Теоретична електротехника 147 
Теория и значение на печата. Отношение към други професии 45 
Теория и философия на историята.Морфология на историята 268 274 275 
Топлинни двигатели 154 
Траки - обичаи - вярвания 25 276 
Транспорт - България - икономически проблеми 94 
Транспорт - организация и експлоатация 153 
Труд.Работодател.Работник.Наука за труда.Икономика на труда.Организация на труда 39 
Трудов договор - трудово законодателство 53 
Трудови отношения 54 
Трудово законодателство.Работническо законодателство.Социално законодателство 39 53 54 
Трудово право 79 
Турция - история 62 263 
Търговия.Международни икономически отношения.Световно стопанство 59 111 116 
Търговско право - учебници за ВУЗ 73 
УЕБ графики - създаване 294 
УЕБ страници - създаване 293 
Украйна - история 259 
Университети 71 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство.Мениджмънт 99 172 
Управление на стопанството.Стопанско ръководство.Методи на управление.Бизнес 109 
Учебно-възпитателна работа - психологични проблеми 10 326 
Ученици - психология 10 326 
Ученически колектив - управление и организация 331 
Училища - професионални 345 
Учителска професия 20 332 339 
Физика 131 
Философия 27 
Философия на духа. Метафизика на духовния живот 26 
Философия на литературата 192 
Философски есета 17 56 
Финанси на стопанските организации 106 118 175 
Фитотерапия - популярна литература 138 
Фолклор (в тесен смисъл) 120 
Фотографска техника и процеси 287 
Френска буржоазна революция 1789 - хронология 239 
Френски език - тълковен речник 186 
Хардуер 179 182 183 295 
Химия 134 
Хранене 139 
Хранене - диети 139 
Хранене - диети - гладолечение 136 
Хранене - хигиена 137 
Християнска религия 19 262 
Цветна телевизия - машини и устройства за обработка на данни - учебник 146 
Церемониал - етикет - обществени норми на поведение - йерархия 16 121 
Южна България 273 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

ActionScript 291 
ArchiCAD 301 
AutoCAD 304 
AutoCad чертожни обекти 304 
Flash 5 303 
Flash документи 291 
HTML 293 
Internet 298 
Internet Explorer 298 
P2P 288 
PIC16F84A 179 182 295 
SAT 185 317 
Studio 8 287 
SUSE Linux 296 
TOEFL 187 
Visual Basic 305 
web пространство 305 
Windows Explorer 298 
Windows XP 298 
автобиография 50 
автоматизация 160 176 
автоматизирано производство 162 163 178 
автоматичен контрол 180 
автоматично управление 160 161 176 177 
автомобилен транспорт 153 
автомобили 154 
автомобилостроене 154 
авторско право 70 
авторско право и технологии 70 
аграрна реформа 119 159 
адаптиране 10 326 
административно право 33 36 
административнопроцесуален кодекс 36 
администрация 35 
Адриатическо море 232 
азиатски страни 111 
акредитация 318 
албум 81 230 238 
алкохолизъм 138 
американска литература 223 
американска мечта 69 114 
анализ на пазара 109 
аналогови системи 152 
анархизъм 60 
английски език 97 185 187 214 215 317 
английско-български речник 225 226 
анекдоти 131 
анимация 291 303 
антени 149 
антикорупционни проекти 78 
антисемитизъм 40 
антично изкуство 283 
архитектура 281 282 
астрономия 123 264 
афоризми 131 206 
бази данни 288 296 305 
Балканска война 257 
БАН 4 
банкови операции 117 
Бастилия 239 
безсмитни зони 94 
Белене 81 
БЗНС 82 84 277 279 
библиография 5 115 
библиотекари 2 89 
библиотеки 2 89 
бизнес кореспонденция 97 
биография 50 205 248 285 
битие 26 
богословие 24 
Болонски процес 309 320 
будители 218 270 
бунтове 249 
България 72 82 112 236 253 258 269 271 277 
българска екзархия 242 
българска литература 189 190 195 196 197 198 199 200 203 207 210 219 222 280 
български език 202 216 221 224 341 
българските преходи 48 255 
валутни пазари 116 
видеоапаратура 77 
Византия 7 19 234 254 262 
висша математика 124 126 130 
висше образование 125 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 322 325 343 
висши училища 338 
воден спорт 153 
военна история 85 
войната 49 346 
Волжка България 252 
време 26 
Втората световна война 85 257 
въздушен транспорт 153 
възникване 274 275 
възпитание 13 20 307 327 339 
външна политика 103 
география 62 95 232 233 244 263 341 
география на Гърция 231 
география на Европа 104 261 
географски анализи 95 244 
геополитика 94 
глаголи 202 214 
гладолечение 136 
глобализация 59 69 114 
горянско движение 83 278 
градинарство 158 
гражданско право 28 
графична информация 303 
графични изображения 287 
графични символи 291 
декоративни растения 158 
демография 72 
демокрация 32 48 255 
десегрегация 58 334 
десятък 249 
детска психология 13 327 
деца 13 194 324 327 
децентрализация 64 
диагностика 10 326 
диетично хранене 136 137 139 
диетолечение 139 
динамични процеси 180 
дипломатически отношения 75 102 260 272 
дипломация 42 47 75 102 260 272 
дистанционно обучение 297 335 
дисциплина 331 
диференциални оператори 147 
диференциални уравнения 126 
длъжности 105 
длъжностни характеристики 105 
Добри Ганчев Ганчев 242 
доброволно представителство 76 
доклади 28 77 165 227 228 320 
докторантски програми 312 
документални очерци 249 
Дунав 94 
Дунавски мостове 94 
Дунавски пристанища 94 
дълготрайни активи 118 175 
държавна администрация 35 
държавни служители 35 
евреи 9 240 
Европейска асоциация на университетите 312 315 
европейска интеграция 64 67 110 
Европейски правен център 28 
европейски стандарти 53 
Европейски съюз 28 32 41 67 77 104 110 261 
единна транспортна система 153 
езиково обучение 227 
езикознание 227 
езикът на тялото 16 121 
екип 15 171 
екология 129 
експлоатационни материали 134 
електрически мрежи 145 
електрически схеми 146 
електрически уредби 145 
електричество 144 148 289 
електродинамика 148 289 
електроника 150 163 
електронно обучение 297 335 
електронно правителство 51 96 290 
електропроводи 145 
електроснабдяване 145 
електротехника 146 
Елиас Канети 205 
емоции 20 339 
емпатия 20 339 
енергетика 144 
енциклопедичен речник 1 120 
енциклопедия 1 206 
епиграфика 247 
есета 17 56 211 
етика 16 44 121 
железодобивна промишленост 184 
железопътен транспорт 153 
Желю Желев 46 
жени 2 89 
живковизъм 48 255 
живопис 248 285 286 
заговори 256 
закони 35 37 79 
законодателство 52 
законопроекти 52 
затвор 81 
затворено стопанство 111 
затлъстяване 136 
здраве на студенти 135 
здравеопазване 21 135 136 340 
зеленчукови култури 157 
зеленчукопроизводство 157 158 
земеделие 119 159 
земеделски дейци 82 277 
знаменити личности 206 
избрани произведения 196 197 198 199 200 
изкуство 248 285 
изобразително изкуство 286 
изпити 185 317 
изследователски методи 330 
изучаване 128 
иконоборци 19 262 
икономика 103 111 115 165 341 
икономическа география 43 63 95 241 244 
икономическа политика 29 30 86 87 
икономически риск 88 
икономически теории 91 
икономически явления 69 114 
икономическо поведение 66 108 113 140 141 174 
икономическо положение 63 
инвестиции 167 
индустриална психология 113 141 174 
институционални програми 318 
интегрални схеми 152 
интегрални теореми 147 
интеграция и взаимодействие 153 
интегриране на разходи 169 
интернет 162 178 293 
интерфейс 183 
ислям 12 
исторически извори 47 
историческо развитие 221 
история 7 9 43 62 65 82 83 84 234 236 237 240 241 242 243 245 246 247 249 251 253 258 259 263 265 266 267 268 269 271 274 275 277 278 279 341 
история на България 218 237 245 246 249 251 252 267 270 280 
история на Византия 235 
история на Гърция 254 
история на Европа 243 
история на изкуството 283 
история на литературата 208 
история на религията 23 
история на Русе 257 
история на Русия 256 
история на СССР 256 
история на Украйна 259 
история на Франция 239 
йезуити 11 
календар 123 264 
кандидатстудентски справочник 6 343 
капитал 59 
капиталистическо общество 59 
кариерно ориентиране 333 
каталог 155 
каталози (небиблиотечни) 3 
качество на образованието 318 
качество на обучението 329 
квантова теория 124 130 
квантова физика 124 130 
кинематика 127 
класификатор 107 
книгоиздаване 3 
кодекс на труда 37 39 
колеж по телекомуникации и пощи 338 
колектив 101 173 
колективен трудов договор 53 54 
коментар 33 79 
компютри 300 
компютърни комуникации 298 
компютърни мрежи 298 
компютърни приложения 305 
компютърни техники с чертане 301 
комуникативно-прагматическо образование 297 335 
комуникации 162 178 
конгрес 125 319 
конкуренция 103 
конституционно право 55 
конституция 55 
контролери 163 179 182 295 
контролни системи 161 177 
конференции 2 29 30 31 86 87 89 229 310 
конфликти 168 
корабостроене 109 
Корея 3 
корпоративно управление 106 
корупция 78 
краезнание 5 229 238 250 273 
крайбрежие 232 
краткосрочни финансови активи 167 
криптография 181 292 
култура 31 271 
култура на речта 224 
Латинска империя 19 262 
лекции 235 
Леонардо да Винчи 286 
лечение 138 
лидерство 101 173 
лингвистика 212 337 
лирика 193 
литература 204 208 209 217 219 249 341 
литературна критика 190 192 201 203 204 207 
литературна техника 194 324 
литературознание 194 324 
магистратура 6 
магистърски програми 315 
магнетизъм 148 289 
магнитни вериги 148 289 
макроикономика 103 
макромедия 291 
малки и средни предприятия 92 164 165 
малцинства 61 336 
маркетинг 44 100 
Мартенски музикални дни 284 
математика 125 127 319 
математическо образование 125 319 
машиностроителна промишленост 109 
медицина 138 
междугрупови интервенции 168 
международен фестивал 284 
международна политика 41 102 260 
международна търговия 59 116 
международни отношения 29 30 31 41 42 86 87 
международни политически отношения 47 
международно право 93 
мемоари 47 115 
мениджмънт 98 99 170 172 
мениджмънт на риска 88 
металорежещи машини 143 
металургия 184 
методи на обучение 21 340 
методи на управление 98 99 170 172 
методика 227 265 
методически проблем 228 
микроикономика 103 
микроконтролери 179 182 183 295 
микропроцесори 183 
Министерство на външните работи 75 272 
министри 75 272 
мисли 206 
митология 120 190 
монархия 57 
морска и въздушна война 85 
морфология 202 
мохамеданство 12 
мрежи 181 288 292 
мрежова сигурност 181 292 
надарени студенти 125 319 
направления в българската литература 217 
научна конференция 228 
научноизследователската работа 4 
национална идентичност 190 267 
национална идея 267 
национални стандарти 92 164 
немска литература 211 
неологизми 216 
нетекущи активи 167 
нова българска литература 208 
нови горива 154 
нови думи 216 
новобългарска просвета 122 
обмен на данни 160 176 
образование 8 58 61 307 308 309 322 323 325 329 334 336 345 
образователна политика 311 313 316 318 325 
образователни системи 329 
обучение 6 10 14 300 326 328 
обучение по история 265 
обществени сгради 281 282 
обществени тържества 44 
обществено мнение 64 
обществено управление 51 69 114 
общество 59 
община Русе 109 
овощарство 158 
ООН 34 90 
опазване на околната среда 128 129 
операционен контрол 160 176 
операционни системи 299 
операционно смятане 126 
оптимизация на управлението 126 
организационна диагноза 168 
организационно развитие 168 
организация 135 
организация на научния труд 4 
организация на обучението 314 315 
освобождаване на България 5 
основни принципи 70 
отглеждане на плодове 158 
отношения 79 
отслабване 137 
отчети 156 
офис пакети 296 
очерк 249 
пазари 100 
пазарно стопанство 103 
памет 14 328 
паневритмия 21 340 
пара 144 
педагогика 8 10 14 20 228 323 326 328 329 330 339 
педагогическа власт 332 
педагогическа диагностика 10 326 
педагогическа психология 10 14 326 328 
педагогически изследвания 330 
педагогически системи 8 323 
печалба 100 
планински курорти 233 
пластична деформация 142 
поведение 16 121 
повести 220 
поезия 193 
поземлена реформа 119 159 
познание 14 328 
политика 42 57 78 
политика в ЕС 32 
политическа биография 46 
политическа психология 60 
политически експерти 333 
политически живот 83 278 
политически отношения 29 30 86 87 
политически партии 64 
политическо преследване 83 278 
полупроводникови прибори 152 
помагало 202 344 
Португалска литература 213 
посланици 75 272 
постоянен ток 148 289 
потребителски интерфейс 305 
потребителско поведение 103 
правата на човека 34 90 
правителство 51 
правни системи 68 
право 34 36 38 52 68 73 74 76 79 90 
правопис 224 
правотворческа дейност 52 
празничен календар 123 264 
преговори 53 
предлози 215 
представителство 76 
преподаване 202 265 
природа 128 
природна среда 129 
природни богатства 129 
природознание 344 
програми за рисуване 299 
програмиране 160 176 179 182 183 295 305 
проектиране на машини 143 
производствен инженеринг 161 177 
производство 109 
промишлен дизайн 166 
промишлена електроника 151 
пророци 12 
просвета 329 
просветно министерство 122 
противобогомилска литература 217 
професии 2 89 105 107 
професионално образование 345 
процесори 179 182 295 
психоанализа 342 
психодиагностика 342 
психологически въпроси 66 108 113 140 141 174 
психология 10 18 20 326 339 
психология на войната 346 
публично право 93 
пъблик рилейшънс 45 
Първа световна война 257 
пътеводител 231 
пътеписи 222 
работа в екип 15 171 
работа с Control Panel 298 
работа с компютър 299 
работа с текст 291 
работник 39 
работодател 39 
работоспособност 113 141 174 
развитие 274 275 
разкази 220 
разрушаване на строителни материали 133 
разрушение 274 275 
расизъм 40 
религиозни обреди 12 
религиозни убеждения 12 
религия 9 11 22 23 24 240 
религия и нация 22 
рецепти 136 
речник 216 
речник, тълковен 186 
Римска империя 19 262 
родители 13 327 
Рокфелер, Дейвид 115 
роман 188 189 192 209 219 223 
роми 58 334 
Русе 250 
Русенски университет 321 
руска литература 188 191 220 
руски език 212 337 
руско-турска война 5 257 
рязане на металите 142 
самодисциплина 101 173 
сатира 210 
световно стопанство 111 
светци 218 270 
свободни безмитни зони 94 
свободни зони 94 
секти 23 
секуларизация 22 
селски бунтове 249 
селско стопанство 119 155 156 159 
селскостопански машини 155 
семиотика 192 
сертификация 318 
симфонично изкуство 284 
системи за автоматичен контрол 180 
системи за управление 163 
системи на образованието 309 
славянски езици 212 337 
Словакия 65 266 
София 238 
софтуер 287 298 300 301 302 
софтуерни продукти 302 
социална структура 80 
социални отношения 113 141 174 
социално поведение 66 108 140 
социално положение 63 
социално разложение 60 
социално разслоение 80 
социография 62 65 72 263 266 
социология 80 
социология на комуникацията 45 
спомени 82 84 203 242 249 277 279 
средновековие 246 
средновековна литература 217 
стабилизатори 150 
сталинизъм в България 48 255 
стандарти 92 164 
стара българска литература 208 
статика 127 
статистика 72 
статистически данни 72 112 
степени на висшето образование 309 
стил на обучение 14 328 
стомани 142 
стопанска история 65 266 
стопански анализ 118 175 
стопански организации 106 
стопански отчет 118 175 
стопански резултати 111 
строителна механика 132 
структурализъм 192 
студент 20 125 319 339 
счетоводен анализ 169 
счетоводни стандарти 92 164 
счетоводно бюджетиране 169 
счетоводство 117 167 
съединени европейски щати 69 114 
съпротивление на материалите 132 133 
творчески процес 194 324 
творчество 194 324 
текстови редактор 299 
текстообработващи програми 302 
текущи активи 167 
телевизионни предавания 77 
телевизия 146 
тензори 147 
теология 24 
теоретична електротехника 147 
теоретична механика 127 
теория на вероятностите 126 
теория на историята 268 
теория на печата 45 
терапия 138 
тероризъм 49 
тестове 185 187 224 317 
тиристорни устройства 150 
Тодор Живков 50 
токоизправители 150 
токопроводни линии 145 
Тома Аквински 24 
томизъм 24 
Тракия 25 276 
трансгранични подстъпи 94 
транспорт 153 
транспортна инфраструктура 94 
транспортна система 94 
транспортни средства 154 
трансфер на файлове 288 
трансферно ценообразуване 169 
трудов договор 53 
трудови въпроси 79 
трудови отношения 54 
трудово законодателство 39 54 
туризъм 109 
туристически справочник 231 232 233 
Турция 62 263 
търговия 59 
търговска политика 116 
търговски дружества 74 
търговски закон 38 
търговски сделки 73 74 
търговско посредничество 74 
търговско право 73 74 
търговци 73 
УЕБ графики 293 294 
уеб сайт 296 
умора 113 141 174 
умствена недостатъчност 307 
Унгарска литература 209 
университет 321 
университети 71 
университетски преглед 71 
управление на народното стопанство 99 172 
управление на предприятието 113 141 174 
управленско счетоводство 169 
упражнения 202 215 
усвояване 14 328 
усилватели 150 
успех 15 44 171 
учебна среда 331 
учебник за ВУЗ 18 329 
учене 14 328 
ученици 331 
ученическо поведение 331 
училище 331 345 
училищен клас 331 
учители 331 332 
учителска професия 332 
фантастичен роман 191 
физика 131 
филология 227 294 300 
философия 17 26 56 
философия на историята 268 
философски направления 27 
философски системи 27 329 
финанси 106 117 118 175 
финансиране 308 310 
финансов анализ 118 175 
финансови отчети 92 164 
фирмени мрежи 181 292 
фирмини решения 96 290 
фитотерапия 138 
фотоалбум 230 
фотография 287 
фотографска техника 287 
фразеология 214 
Френска революция 239 
френски език 186 
хардуерни устройства 179 182 295 
химически реакции 134 
хлебопроизводство 109 
хранене 136 137 139 
християнска Европа 22 
християнство 24 
хроника 203 280 
художествена литература 189 209 219 222 
цар Георги Тертер 246 
цар Ивайло 246 
цар Светослав Тертер 246 
цветни метали 142 
ценообразуване 103 
цивилизация 25 31 236 237 251 254 274 275 276 
цифрови изображения 294 
цифрови системи 150 
Черна гора 232 233 
Черноморски пристанища 94 
числени методи 126 
шивашки техникум 345 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Леонардо да Винчи 248 285 286 
Македонски, Александър 245 
Рачева, Мара 83 278 
св. Константин-Кирил Философ 271 
св. Методий 271 
Хорозов, Крум Кънчев 82 277 
цар Георги Тертер 246 
цар Ивайло 246 
цар Светосла Тертер 246 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Адриатическо море 232 
Балкански страни 29 30 31 86 87 95 244 
Белене 81 
Бразилия 213 
България 45 72 82 84 94 102 105 106 112 135 156 236 237 242 246 247 249 251 260 267 277 279 
Виетнам 43 63 241 
Византия 19 262 
Германия 184 282 
Гърция 231 
Гюргево 230 
Древен Изток 9 240 
Европа 95 243 244 309 311 313 314 316 
Европейски съюз 32 69 77 114 
Ихтиман 273 
Кавала 231 
Корея 3 
Латинска империя 19 262 
Монтана 229 
Рим (Римска империя) 19 262 
Румъния 230 
Русе 250 345 
Руска съветска федеративна социалистическа република 47 71 
Саарбрюкен 184 
Светът 106 
Силистра 5 
Словакия 65 266 
София 238 
Турция 62 263 
Украйна 259 
Франция 239 
Черна гора 232 233 
Шумер 9 240 
Югоизточна Европа 78 306 
Япония 85