НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
 С/03/A  90

   L' Atlas geopolitique and culturel  : Du petit Robert des noms propres: Les grands enjeux demographiques, economiques, politiques, sociaux et culturels du monde contemporain  . - Paris  : Le Robert, 1999  . - 136 p. : 80 cartes  ; 24 cm

   Към с. № 14859 - вж С/03/P 80 Le petit Robert des noms propres

Сист. No: 15132
- 2 -
ЦБ  ІІ  2694П/004/И  21И-о

Иванов, Иван Томов и др.

   Операционни системи  / Иван Томов Иванов, Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков, Петър Иванов Стойков  . - София  : За буквите - О писменехь, 2006  . - 144 с. ; 28, 8 см

   Библиогр. с. 143-144

Сист. No: 15070
- 3 -
ЦБ  56684Арх/0/И  36, Б2/0/И  36, Ч2/0/И  36

   Известия  : Международна научна конференция 1-3 септември 2006 г., посветена на 1900 години град Силистра  /   Състав. Славчо Иванов, Славчо Иванов  и др.и др. - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 24 см

   Кн. 1  . - 2006  . - 362 с.

Сист. No: 15088
- 4 -
 С/02/И  39

   Изграждане и развитие на национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа (НАБИМ)  : Проект  / М. Ангелов, М. Ангелов  и др.и др. - София  : Отворено общество, 1993  . - 170 с. ; 23 см

Сист. No: 15153
- 5 -
ЦБ  56667П/004/И  51Рк, П1/004/И  51Рк

Иларионов, Райчо Тодоров

   Мултимедия и Web дизайн  / Райчо Тодоров Иларионов, Райчо Тодоров Иларионов  . - Габрово  : ТУ - Габрово, Б. г. - 190 с. : със сх., граф. ; 24,5 см

Сист. No: 15072
- 6 -
 Гр2/7/Л  46

   Леонардо да Винчи  : Художник, откривател и учен от епохата на Ренесанса  /   Текст  Франческа Ромеи, Франческа Ромеи  ; Ил. Серджо Ричарди, Серджо Ричарди  и др.и др. ; Прев. Виолета Даскалова, Виолета Даскалова  . - София  : Кибеа, 1996  . - 64 с. : с ил. ; 36 см  . -   (Майстори на изкуството, 1)

   Съдържа : Показ. на творбите ; Показ. на им. - По проект

Сист. No: 15162
- 7 -
ЦБ  56628

Питърс, Ф. Е.

   Мека  : Литературна история на светите зечи на Исляма  / Ф. Е. Питърс, Ф. Е. Питърс  . - София  : Рива, 2005  . - 520 с. : с 4 л. ил. ; 23,5 см

   Съдържа и Хронология на Мека и Хаджа ; Карти

Сист. No: 15008
- 8 -
ЦБ  56694П/0/Р  87Юр

Рот, Юлиана

   Ръководство по интеркултурна комуникация  / Юлиана Рот, Юлиана Рот, Юлиана Пенчева Попова, Юлиана Пенчева Попова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 121 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 111-121

Сист. No: 15107

Философия. Психология. Религия

- 9 -
 BRIE/2/G  71Fp

Graft, Friedrich Wilhelm

   Der protestantismus  : Geschichte und Gegenwart  / Friedrich Wilhelm Graft, Friedrich Wilhelm Graft  . - Munchen  : C.H.Beck, 2006  . - 128 p. ; 18 x 12 cm

Сист. No: 15173
- 10 -
ЦБ  56631

Бьокл, Манфред

   Посланието на Друидите  : Мъдростта от другия свят  / Манфред Бьокл, Манфред Бьокл  ; Прев. от нем. ез. Жана Ценова, Жана Ценова  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2006  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 211

Сист. No: 15011
- 11 -
ЦБ  56622

Каушик, Мона

   Богатството е сянка на облак  : И още над 400 индийски пословици и поговорки  /   Състав., прев. [от хинди, предг.]  Мона Каушик, Мона Каушик  ; Ред. Иво Панов, Иво Панов  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 171 с. : с табл., ил. ; 20 см

Сист. No: 15002
- 12 -
 Ч2/159.922.7/К  53Дп

Кехоу, Джон

   Подсъзнанието може всичко за деца от 3 до 12 години  / Джон Кехоу, Джон Кехоу, Нанси Фишър, Нанси Фишър  ; Прев. Петя Петрова, Петя Петрова  ; Ред. Диана Робова, Диана Робова  = Mind Power for Children  / John Kehoe, Nancy Fisher  . - София  : Феникс дизайн, 2005  . - 149 с. ; 23 с.

Сист. No: 15167
- 13 -
ЦБ  56628

Питърс, Ф. Е.

   Мека  : Литературна история на светите зечи на Исляма  / Ф. Е. Питърс, Ф. Е. Питърс  . - София  : Рива, 2005  . - 520 с. : с 4 л. ил. ; 23,5 см

   Съдържа и Хронология на Мека и Хаджа ; Карти

Сист. No: 15008
- 14 -
 Ч2/616/П  92п

   Психични и поведенчески разстройства  : Вкл. разстройства на психол. развитие : Клин. описания и диагност. указания : Табл. за прекодиране между МКБ-10 и МКБ-9  /   Прев. Веселка Иванова Христова, Веселка Иванова Христова  и др.и др. - 2. изд. - София  : НЦОЗ  ; БПА, 2003  . - 312 с. ; 23 см

Сист. No: 15169
- 15 -
 Ч2/159.9/Р  44А

Реан, А. А. и др.

   Психология и педагогика  / А. А. Реан, А. А. Реан, Н. В. Бордовская, Н. В. Бордовская, С. И. Розум, С. И. Розум  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2006  . - 432 с. ; 23 см

Сист. No: 15165
- 16 -
 Ч2/159.923/Ю  24К

Юнг, Карл Густав

   Психологически типове  / Карл Густав Юнг, Карл Густав Юнг  ; Встъп. студия  Исак Соломон Паси, Исак Соломон Паси  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 631 с. ; 21 см  . -   (Класическо наследство, 23)

   Азб. показалец с. 620-624

Сист. No: 15166

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 17 -
 BRIE/32/K  83

   Das kritische EU - Buch  : Warum wir ein anderes Europa brauchen  /   Hrsg. Attac, Attac  . - Wien  : Deuticke, 2006  . - 320 p. ; 21 cm

Сист. No: 15339
- 18 -
 BRIE/316/K  20

   Kapitalismen  : Neue gesellschaft frankfurter hefte  /   Ed. Thomas Meyer, Thomas Meyer  . - Bonn  : Verlag J. H. W. Dietz Nachf., 2002  . - 112 p. ; 24 cm

Сист. No: 15341
- 19 -
ЦБ  56695П/32/K  46М

King, Martin Luther

   Stride toward freedom  : The Montgomery story  / Martin Luther King, Martin Luther King  . - New York  : Harper & Row, 1958  . - 230 p. ; 21 cm

   Index

Сист. No: 15108
- 20 -
 BRIE/316/T  84Ae

Treibel, Annette

   Einfuehrung in soziologische theorien der gegenwart  / Annette Treibel, Annette Treibel  . - 7. akt. aufl. - Wiesbaden  : VS verlag fur Sozialwissenschaften, 2006  . - 317 p. ; 24 cm  . -   (Einfuehrungskurt Soziologie, B. 3)

Сист. No: 15174
- 21 -
ЦБ  56565BRIE/341/Б65О-п, Б5/341/Б  65О-п, П/341/Б  65, Ч5/341/Б  65О-п

Борисов, Орлин Николов

   Право на Европейския съюз  / Орлин Николов Борисов, Орлин Николов Борисов  . - 6. прераб. и доп. изд. - София  : Арго Пъблишинг, 2005  . - 350 с.

   Библиогр. с. 243-350; Азб. указ; Списък. използв. лит. - По проект

Сист. No: 13269
- 22 -
 Б5/347/Б  74Гв, Ч5/347/Б  74Гв

Боянов, Георги

   Вещно право  / Георги Боянов, Георги Боянов  . - 6. осн. прераб. и доп. изд. - София  : Авалон, 2004  . - 462 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 457-460 . - По проект

Сист. No: 15041
- 23 -
 С/35/Б  92  -з

България закони и др. п.

   Кодекс на труда  : С предишни редакции на текстове  /   Ред. Михаил Гочев, Михаил Гочев  ; Техн. ред. Божидар Стоянов, Божидар Стоянов  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 265 с. ; 20 см

Сист. No: 15087
- 24 -
 С/32/Е  20

   Европейски програми  : Справочник  /   Състав. Ингрид Шикова, Ингрид Шикова, Мария Герганова, Мария Герганова, Илиана Чалева, Илиана Чалева  . - София  : Информационен център на Европейския съюз, 2003  . - 184 с. ; 24 см

Сист. No: 15157
- 25 -
ЦБ  56706

Желев, Желю Митев

   Обръщения на президента към народа и парламента  / Желю Митев Желев, Желю Митев Желев  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1996  . - 212 с. ; 22 см

Сист. No: 15123
- 26 -
 Ч5/347/И  99Тм

Йосифова, Таня

   Мнимо представителство  / Таня Йосифова, Таня Йосифова  ; Ред. Наталия Гуджева, Наталия Гуджева  . - София  : Сиби, 2005  . - 252 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 232-239 . - По проект

Сист. No: 15042
- 27 -
ЦБ  56707

Кавалджиев, Тодор

   Богат съм с любовта си към хората  : Политически писма и речи, статии, интервюта, писма, дневник, стихотворения, мисли и афоризми  / Тодор Кавалджиев, Тодор Кавалджиев  . - 2. доп. изд. - Пловдив  : Зеница, 1998  . - 327 с. : с фотогр. ; 20 см

   Кн. е с автограф

Сист. No: 15124
- 28 -
 Б5/347/К  16А-о, Ч5/347/К  16А-о

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Облигационно право  : Обща част  / Ангел Симеонов Калайджиев, Ангел Симеонов Калайджиев  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Сиби, 2005  . - 718 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 703-718 . - По проект

Сист. No: 15033
- 29 -
 Б5/347/К  74А-о, Ч5/347/К  74А-о

Кожухаров, Александър

   Облигационно право  : Кратък курс  / Александър Кожухаров, Александър Кожухаров  ; Нова ред. и доп. Петко Станев Попов, Петко Станев Попов  . - София  : Юриспрес  ; УИ Св. Климент Охридски, 2002  . - 376 с. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 15044
- 30 -
 Б5/347/К  94Сф, Ч5/347/К  94Сф

Кучев, Страшимир Иванов

   Финансово право  / Страшимир Иванов Кучев, Страшимир Иванов Кучев  . - София  : ЛиСтра, 2004  . - 452 с. ; 23 см

   По проект

Сист. No: 15037
- 31 -
ЦБ  56623П/94/М70Йп

Митев, Йордан

   Политическа история на съвременния свят  : (1918-1975)  / Йордан Митев, Йордан Митев  . - В. Търново  : Абагар, 2005  . - 456 с. ; 21,5 см

Сист. No: 15003
- 32 -
 Б5/349/М  94В-о, Ч5/349/М  94В-о

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право  / Васил Желязков Мръчков, Васил Желязков Мръчков  ; Ред. Наталия Гуджева, Наталия Гуджева  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Сиби, 2003  . - 496 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 488-490 ; Предм. показ. с. 491-495 . - По проект

Сист. No: 15035
- 33 -
 С5/35/М  94Вк

Мръчков, Васил Желязков и др.

   Коментар на Кодекса на труда  / Васил Желязков Мръчков, Васил Желязков Мръчков, Красимира Средкова, Красимира Средкова, Атанас Петров Василев, Атанас Петров Василев  . - 8. прераб. и доп. изд. - София  : Сиби, 2005  . - 1031 с. ; 22 см

   Предм. указ. - По проект

Сист. No: 15034
- 34 -
 Б5/341/Н  30Нк, Ч5/341/Н  30Нк

Натов, Николай

   Коментар на кодекса на международното частно право  / Николай Натов, Николай Натов  ; Вод. ред. Михаил Гочев, Михаил Гочев  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2006  . - 22 см

   По проект

   Кн. 1 . Член 1-47  . - 2006  . - 410 с.

Сист. No: 15046
- 35 -
ЦБ  56677Арх/65/П  76Юр, П/65/П  76Юр, П1/65/П  76Юр

Попова, Юлиана Пенчева

   Ръководство по организационна комуникация  / Юлиана Пенчева Попова, Юлиана Пенчева Попова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 100 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 99-100

Сист. No: 15079
- 36 -
ЦБ  56694П/0/Р  87Юр

Рот, Юлиана

   Ръководство по интеркултурна комуникация  / Юлиана Рот, Юлиана Рот, Юлиана Пенчева Попова, Юлиана Пенчева Попова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 121 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 111-121

Сист. No: 15107
- 37 -
 Ч5/8/Р  92Вн

Руменчев, Величко

   Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване  / Величко Руменчев, Величко Руменчев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 656 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 620-642 ; Съдърж. на англ. ез., рус. ез., фр. ез и нем. ез. - По проект

Сист. No: 15040
- 38 -
 Б5/347/С  20Гп, Ч5/347/С  20Гп

Саракинов, Георги

   Право върху търговска марка в Република България  / Георги Саракинов, Георги Саракинов  ; Ред. Наталия Гуджева, Наталия Гуджева  . - София  : Сиби, 2005  . - 154 с. ; 20 см

   Съдържа: Приложение №1 ; Приложение №2 . - По проект

Сист. No: 15031
- 39 -
 Ч3/65.012/С  55Ку

Спасов, Кирил

   Управлевние на човешките ресурси  / Кирил Спасов, Кирил Спасов  . - София  : Арт График, 1999  . - 256 с. ; 21 cm  . -   (Поредица Университет)

Сист. No: 15155
- 40 -
 Б5/347/С  75Гк, Ч5/347/С  75Гк, Ч5/347/С  75Тк

Стефанов, Георги

   Кооперативно право  / Георги Стефанов, Георги Стефанов  . - 2. изд. - В. Търново  : Абагар, 1998 - 2002  . - 21,5 см

   По проект

   Ч. 1  . - 1998  . - 240 с.

Сист. No: 15056
- 41 -
 Б5/347/С  75, Ч5/347/С  75

Стефанов, Георги

   Кооперативно право  / Георги Стефанов, Георги Стефанов  . - 2. изд. - В. Търново  : Абагар, 1998 - 2002  . - 21,5 см

   По проект

   Ч. 2  . - 2002  . - 271 с.

Сист. No: 15057
- 42 -
 Б5/343/С  82Ан, Ч5/343/С  82Ан

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Особена част  : Престъпления против правата на човека  / Александър Стойнов, Александър Стойнов  . - 2. изд. - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2006  . - 336 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 334-335 . - По проект

Сист. No: 15039
- 43 -
 Б5/343/С  78Ан, Ч5/343/С  78Ан

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Особена част  : Престъпления против собствеността  / Александър Стойнов, Александър Стойнов  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2003  . - 264 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 260-262 . - По проект

Сист. No: 15043
- 44 -
 Б5/34/Т  42Р-о, Ч5/34/Т  42Р-о

Ташев, Росен Владимиров

   Обща теория на правото  : Основни правни понятия  / Росен Владимиров Ташев, Росен Владимиров Ташев  ; Ред. Наталия Гуджева, Наталия Гуджева  . - 2. изд. - София  : Сиби, 2005  . - 388 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 372-376 ; Предм. показ. с. 377-387 . - По проект

Сист. No: 15036
- 45 -
 Б5/34/Т  65Ди, Ч5/34/Т  65Ди

Токушев, Димитър

   История на новобългарската държава и право 1878-1944  / Димитър Токушев, Димитър Токушев  ; Ред. Наталия Гуджева, Наталия Гуджева  . - София  : Сиби, 2004  . - 374 с. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 15032
- 46 -
 Б5/342/Т  69Дс, Ч5/342/Т  69Дс

Токушев, Димитър Великов

   Съдебната власт в България (от древността до наши дни)  / Димитър Великов Токушев, Димитър Великов Токушев  . - София  : Сиби, 2003  . - 424 с. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 15030
- 47 -
 Б5/34/Ф  51с, Ч5/34/Ф  51с

   Философия, социология, обща теория [на правото]  / Нено Неновски, Нено Неновски  и др.и др. ; Ред. Милена Братованова, Милена Братованова  . - София  : СИЕЛА, 1998  . - 296 с. ; 22 см  . -   (Избираеми правни дисциплини. Книга първа)

   Библиогр. след отд. гл. - По проект

Сист. No: 15045
- 48 -
ЦБ  56662П/343/Ш  85П, П/343/Ш  85Пп

Шопова, Петя Борисова

   Пробацията  : Наказателно-правен и криминологичен анализ  / Петя Борисова Шопова, Петя Борисова Шопова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 152 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 150

Сист. No: 15062

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 49 -
ЦБ  II  2639Арх/330.1/А  75Ди, Б3/330.1/А  75Ди, Ч3/330.1/А  75Д

Антонова, Диана Антонова

   Икономика  : Тестове и отговори  / Диана Антонова Антонова, Диана Антонова Антонова  . - 4. прераб. и доп. изд. - Русе  : Примакс, 2006  . - 288 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 287

Сист. No: 15069
- 50 -
ЦБ  56701

Вачкова, Елизабет Кирилова и др.

   Човешкият капитал  / Елизабет Кирилова Вачкова, Елизабет Кирилова Вачкова, Красимир Руменов Джулев, Красимир Руменов Джулев  . - София  : Евро Инфо център, 2002 -  . - 21 см  . -   (Sequa)

   [ Ч. 1]  . - 2002  . - 80 с.

Сист. No: 15115
- 51 -
ЦБ  56701

Вачкова, Елизабет Кирилова и др.

   Човешкият капитал  / Елизабет Кирилова Вачкова, Елизабет Кирилова Вачкова, Василка Момчилова Стаматова, Василка Момчилова Стаматова  . - София  : Евро Инфо център, 2002 -  . - 21 см  . -   (Sequa)

   Ч. 2  . - 2003  . - 91 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15116
- 52 -
 Ч5/347/И  99Тм

Йосифова, Таня

   Мнимо представителство  / Таня Йосифова, Таня Йосифова  ; Ред. Наталия Гуджева, Наталия Гуджева  . - София  : Сиби, 2005  . - 252 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 232-239 . - По проект

Сист. No: 15042
- 53 -
 Б3/339/К32, Б3/339/К32Лт, П/339/К32, П/339/К32Лт, Ч3/339/К32

Каракашева, Лилия Вълчева

   Търг  : Подготовка, участие в търга, документи  / Лилия Вълчева Каракашева, Лилия Вълчева Каракашева  . - Варна  : Princeps, 1995  . - 263 с. ; 24 см  . -   (Б-ка Princeps)

Сист. No: 1674
- 54 -
ЦБ  ІІ  2638П/339.13/К  32, Ч3/339.13/К  32

Каракашева, Лилия Вълчева и др.

   Маркетинг  / Лилия Вълчева Каракашева, Лилия Вълчева Каракашева, Лиляна Филипова Менчева, Лиляна Филипова Менчева, Благодатка Пенчева Маркова, Благодатка Пенчева Маркова  . - София  : Призма  ; ИК Призма, 2005 - 2006  . - 28 см

   Ч. 2  . - 2006  . - 278 с.

Сист. No: 15065
- 55 -
ЦБ  56727Арх/336/Л  95Аф, Б3/336/Л  95Аф, П/336/Л  95Аф, Ч3/336/Л  95Аф

Любенова, Анелия Пенева и др.

   Финанси на предприятието  : Ръководство за упражнения  / Анелия Пенева Любенова, Анелия Пенева Любенова, Любомир Д. Любенов, Любомир Д. Любенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 75 с. ; с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 75

Сист. No: 15161
- 56 -
ЦБ  56652П/658/М  77Ю-о

Младенов, Юлиян Пенчев

   Организация и управление на фирмата  / Юлиян Пенчев Младенов, Юлиян Пенчев Младенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 190 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 189

Сист. No: 15025
- 57 -
ЦБ  56699

Николова, Станка Йотова и др.

   Управление и оценка на безопасността и здравето при работа  / Станка Йотова Николова, Станка Йотова Николова, Елизабет Кирилова Вачкова, Елизабет Кирилова Вачкова  . - София  : Евро Инфо център, 2004  . - 103 с. ; 21 см  . -   (Sequa)

   Библиогр. с. 97-100

Сист. No: 15113
- 58 -
ЦБ  56646П/519.8/П  13Вм

Павлов, Велизар Тодоров

   Математически методи в икономиката  / Велизар Тодоров Павлов, Велизар Тодоров Павлов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 270 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 269-270

Сист. No: 15019
- 59 -
ЦБ  56691П/330.1/П  93п

   Публична и пространствена икономика  : Учебник  /   Състав. Диана Антонова Антонова, Диана Антонова Антонова  . - Русе  : Примакс, 2005  . - 410 с. ; 23 см

Сист. No: 15103
- 60 -
 Ч2/65/С  45Пб

Слоун, Пол

   Бизнес мисленето  : Лидерство и вдъхновение. Идеи, креативност, иновации, решения  / Пол Слоун, Пол Слоун  . - София  : Лик, 2006  . - 210 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-208

Сист. No: 15163

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 61 -
ЦБ  56631

Бьокл, Манфред

   Посланието на Друидите  : Мъдростта от другия свят  / Манфред Бьокл, Манфред Бьокл  ; Прев. от нем. ез. Жана Ценова, Жана Ценова  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2006  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 211

Сист. No: 15011

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 62 -
ЦБ  56731

Popivanov, Petar

   Geometrical methods for solving of fully nonlinear parial differential equations  : [Monograph]  / Petar Popivanov, Petar Popivanov  . - Sofia  : Union of Bulgarian Mathematicians, 2006  . - 158 p. : with ch. ; 25 cm  . -   (Mathematics and Its Applications, 2)

   По проект

Сист. No: 15172
- 63 -
ЦБ  56728Арх/517.9/Е  22В-о, Б1/517.9/Е  22В-о, Б1/517.9/Е  22В-оБ1/517.9/Е  22, П/517.9/Е  22В-о

Евтимова, Веселина Стоянова

   Обикновени диференциални уравнения  : Учебно помагало  / Веселина Стоянова Евтимова, Веселина Стоянова Евтимова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 90 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 89

Сист. No: 15118
- 64 -
ЦБ  56696Арх/51/Р  97, Б1/51/Р  97, П/51/Р  97

   Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1  / Емилия Ангелова Великова, Емилия Ангелова Великова  и др.и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 215

   Ч. 1 . Линейна алгебра и аналитична геометрия  . - 2006  . - 216 с.

Сист. No: 15109
- 65 -
ЦБ  56710П/5/С  23

   Сборник от тестове по конкурсите за колежи на обединения свят  : Математика, физика, химия, биология 1988/89 - 1990/91 год. / Димитър Милков, Димитър Милков  и др.и др. - София  : Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", 1991  . - 95 с. ; 21 см

Сист. No: 15128

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 66 -
 Ч2/372.853/Б  54

Богданова, Теменужка

   Иновации в образователните технологии при педагогическата практика по физика  : Учебно пособие  / Теменужка Богданова, Теменужка Богданова  . - Силистра  : РИТТ, 2005  . - 92 с. ; 21см

   Библиогр. с. 86-90

Сист. No: 15129
- 67 -
 С/53(038.1)/Б  92

   Българо-английски-турски речник по физика  /   Състав. Елена Димова, Елена Димова  и др.и др. ; Прев. Васил Манчев, Васил Манчев  и др.и др. - 2. доп. изд. - София  : Д-р Иван Богоров, 2006  . - 120 с. ; 14 Х 22 см

Сист. No: 15106
- 68 -
ЦБ  56710П/5/С  23

   Сборник от тестове по конкурсите за колежи на обединения свят  : Математика, физика, химия, биология 1988/89 - 1990/91 год. / Димитър Милков, Димитър Милков  и др.и др. - София  : Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", 1991  . - 95 с. ; 21 см

Сист. No: 15128

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 69 -
ЦБ  56654П/531.8/М  31

Маринов, Христо и др.

   Теория на механизмите и машините  : (избрани глави - І част)  / Христо Маринов, Христо Маринов, Димитър Иванов Зафиров, Димитър Иванов Зафиров, Таня Петкова Грозева, Таня Петкова Грозева  . - Русе, 2003  . - 47 с. : със сх., табл., граф. ; 21 см

   Библиогр. с.46-48 . - Предпечатка

Сист. No: 15026
- 70 -
ЦБ  56655П/531/Р  97

   Ръководство за решаване на задачи по Механика  / Стоян Цонев Цонев, Стоян Цонев Цонев  и др.и др. - 4. прераб. изд. - Русе  : Печ. база при РУ "А. Кънчев", 2002 -  . - 20,5 см

   Ч. 1 . Кинематика и статика  . - 2002  . - 80 с. : със сх.

Сист. No: 15027

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 71 -
ЦБ  56710П/5/С  23

   Сборник от тестове по конкурсите за колежи на обединения свят  : Математика, физика, химия, биология 1988/89 - 1990/91 год. / Димитър Милков, Димитър Милков  и др.и др. - София  : Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", 1991  . - 95 с. ; 21 см

Сист. No: 15128

Биологични науки. Ботаника. Зоология.

- 72 -
ЦБ  56710П/5/С  23

   Сборник от тестове по конкурсите за колежи на обединения свят  : Математика, физика, химия, биология 1988/89 - 1990/91 год. / Димитър Милков, Димитър Милков  и др.и др. - София  : Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", 1991  . - 95 с. ; 21 см

Сист. No: 15128

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 73 -
 Ч2/612/П  53Бп

Пирьова, Боряна

   Поведенческа медицина  / Боряна Пирьова, Боряна Пирьова  . - София  : Нов Български университет, 2004  . - 104 с. ; 23 см

   Библиогр. 103 с.

Сист. No: 15164

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 74 -
ЦБ  56692Арх/531.8/Е  68

Енчев, Кирил Цветанов

   Звездни мигове в живота ми  : Извадка на поетичното в проза от една още неиздадена научна книга  / Кирил Цветанов Енчев, Кирил Цветанов Енчев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 178 с. ; 20 см

   Книгата е с автограф от авт.

Сист. No: 15101
- 75 -
ЦБ  56656П/621.9/М  77Юк

Младенов, Юлиян Пенчев

   Конструиране на металорежещи инструменти  : [Учебник за ВУЗ]  / Юлиян Пенчев Младенов, Юлиян Пенчев Младенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 120 с. : със сх. ; 25 см

Сист. No: 15029
- 76 -
ЦБ  56627П/621.7/П  36

Пенчева, Тошка Лазарова и др.

   Материали и заготовки в машиностроенето  : Учебник за професионалните гимнации по четалообработване и машиностроене  / Тошка Лазарова Пенчева, Тошка Лазарова Пенчева, Мария Иванова Йоцова, Мария Иванова Йоцова, Евгения Петкова Георгиева, Евгения Петкова Георгиева  . - София, 2005

Сист. No: 15007

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 77 -
 Арх/621.3/А86, П/621.3/А86, П1/621.3/А86, П1/621.3/А86Нт

Армянов, Никола Колев и др.

   Теоретични основи на електротехниката  : Ръководство за семинарни упражнения  / Никола Колев Армянов, Никола Колев Армянов, Таня Методиева Стоянова, Таня Методиева Стоянова, Радка Йорданова Тодорова, Радка Йорданова Тодорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1997  . - 133 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 134

Сист. No: 4091
- 78 -
ЦБ  56668Арх/621.31/С  75Се, П/621.31/С  75Се, П1/621.31/С  75Се

Стефанов, Стефан Петров и др.

   Електроснабдяване  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Стефан Петров Стефанов, Стефан Петров Стефанов, Радослав Иванов Кючуков, Радослав Иванов Кючуков, Вяра Събова Русева, Вяра Събова Русева  . - 2. прераб. и доп. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 84 с. ; 20 см

   Библиогр. 81 с.

Сист. No: 15071
- 79 -
ЦБ  56650П/621.3/Т  64Сс

Тодорова, Свилена

   Сборник изпитни въпроси и задачи по електротехника и електроника  / Свилена Тодорова, Свилена Тодорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 48 с. : с гр. ; 20 см

Сист. No: 15023
- 80 -
ЦБ  56726Арх/621.3/Т  64сс, П/621.3/Т  64Сс, П1/621.3/Т  64Сс

Тодорова, Свилена

   Сборник изпитни въпроси и задачи по Електротехника и електроника  / Свилена Тодорова, Свилена Тодорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 48 с. ; 20 см

   Библиогр. 48 с.

Сист. No: 15159
- 81 -
ЦБ  56671Арх/621.31/Я  34Вс, П/621.31/Я  34Вс, П1/621.31/Я  34Вс

Яков, Венелин Илиев и др.

   Системи електрозадвижвания  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Венелин Илиев Яков, Венелин Илиев Яков, Емил Константинов Кузманов, Емил Константинов Кузманов, Васил Владимиров Стефанов, Васил Владимиров Стефанов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 119 с. ; 20 см

Сист. No: 15073

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 82 -
ЦБ  56734

Bolton, W.

   Programmable logic controllers  : An introduction  / W. Bolton, W. Bolton  . - 3th ed. - Oxford  : Elsevier, 2003  . - 240 p. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 15177
- 83 -
ЦБ  56733

Hackworth, John R. et all.

   Programmable logic controllers  : Programming methods and applications  / John R. Hackworth, John R. Hackworth, Frederick D. Jr. Hackworth, Frederick D. Jr. Hackworth  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2004  . - 303 p. ; 24 cm  + CD

   Glossary p. 283-295 ; Index

Сист. No: 15176
- 84 -
ЦБ  56732

Stenerson, Jon

   Fundamentals of programmable logic, controllers, sensors, and communication  / Jon Stenerson, Jon Stenerson  . - 3th ed. - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2004  . - 654 p. ; 24 cm  + CD

   Glossary p. 641-650 ; Index

Сист. No: 15175
- 85 -
ЦБ  56735

Конов, Кирил Иванов

   Цифрова спътникова телевизия  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - София  : ДИОС, 2005  . - 92 с. : със сх., табл. ; 21 см

   По проект маш. инв. № 120000029410

Сист. No: 15178
- 86 -
ЦБ  56736

Конов, Кирил Иванов

   Плоски телевизионни екрани  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - София  : ДИОС, 2005  . - 20 с. : със сх. ; 21 см

   По проект маш. инв. № 120000029411

Сист. No: 15179
- 87 -
ЦБ  56737

Конов, Кирил Иванов

   Телевизионна техника  : Учебник  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - 6. доп. и прераб. изд. - София  : ДИОС, 2005  . - 285 с. : със сх., табл. ; 23,5 см

   По проект маш. инв. № 120000029412

Сист. No: 15180
- 88 -
ЦБ  56669Арх/621.38/Л  35Ат, П/621.38/Л  35Ат, П1/621.38/Л  35Ат

Леви, Аврам Сабетай и др.

   Теория на електронните схеми  : Ръководство за упражнения  / Аврам Сабетай Леви, Аврам Сабетай Леви, Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Анелия Владимирова Манукова-Маринова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 88 с. ; 20 см

   Библиогр. 85 с.

Сист. No: 15074
- 89 -
ЦБ  56645П/621.39/М  68Ср

Мирчев, Сеферин Тодоров

   Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи  / Сеферин Тодоров Мирчев, Сеферин Тодоров Мирчев  . - 2. изд. - София  : Нови знания, 2000  . - 135с. ; 21 см

   Библиогр. с. 133-135

Сист. No: 14770
- 90 -
ЦБ  56634П/621.38/Н  53, П1/621.38/Н  53Иа

Немигенчев, Илия Нейков

   Аналагова схемотехника  : [Учебник]  / Илия Нейков Немигенчев, Илия Нейков Немигенчев  . - 2. прераб. изд. - Габрово  : УИ Васил Априлов, 2006  . - 488 с. : със сх., табл. ; 22,5 см

Сист. No: 15017
- 91 -
ЦБ  56635П/621.397/Н  53Ит, П1/621.397/Н  53

Немигенчев, Илия Нейков и др.

   Телевизионна техника  : [Учебник за студентите от ТУ - Габлово]  / Илия Нейков Немигенчев, Илия Нейков Немигенчев, Станимир Михайлов Садинов, Станимир Михайлов Садинов  . - София  : УИ Васил Априлов, 2006  . - 288 с. : със сх. ; 22,5 см

Сист. No: 15018
- 92 -
ЦБ  56664Арх/621.39/П  44  Гц, П/621.39/П  44  Гц, П1/621.39/П  44  Гц

Петков, Георги Димитров и др.

   Цифрова обработка и пренос на сигнали  : Записки  / Георги Димитров Петков, Георги Димитров Петков, Теодор Божидаров Илиев, Теодор Божидаров Илиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 276 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 275-276

Сист. No: 15066
- 93 -
ЦБ  56672Арх/621.397/П  44гт, П/621.397/П  44Гт, П1/621.397/П  44Гт

Петков, Георги Димитров и др.

   Телевизионни и видеокомуникационни системи  : Записки  / Георги Димитров Петков, Георги Димитров Петков, Теодор Божидаров Илиев, Теодор Божидаров Илиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 326 с. ; 20 см

Сист. No: 15076
- 94 -
ЦБ  56700П/621.39/С  70Гм, П1/621.39/С  70Гм

Станев, Георги

   Мобилни комуникации  / Георги Станев, Георги Станев  . - Долна Митрополия  : НВУ Васил Левски, 2006  . - 138 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 135-136

Сист. No: 15114
- 95 -
ЦБ  56650П/621.3/Т  64Сс

Тодорова, Свилена

   Сборник изпитни въпроси и задачи по електротехника и електроника  / Свилена Тодорова, Свилена Тодорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 48 с. : с гр. ; 20 см

Сист. No: 15023
- 96 -
ЦБ  56726Арх/621.3/Т  64сс, П/621.3/Т  64Сс, П1/621.3/Т  64Сс

Тодорова, Свилена

   Сборник изпитни въпроси и задачи по Електротехника и електроника  / Свилена Тодорова, Свилена Тодорова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 48 с. ; 20 см

   Библиогр. 48 с.

Сист. No: 15159

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 97 -
ЦБ  56663П/004/Г  82Бв

Григоров, Божидар

   Въведение в Inventor  / Божидар Григоров, Божидар Григоров  . - София  : Перфект Консулт, 2006  . - 340 с. ; 23 см

Сист. No: 15063

Транспорт и транпортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 98 -
ЦБ  56681П/629.114/З-45

Звягин, Александр Александрович и др.

   Автомобили ВАЗ  : Надеждность и обслуживание  / Александр Александрович Звягин, Александр Александрович Звягин, Рафаель Давидович Кислюк, Рафаель Давидович Кислюк, Алексей Борисович Егоров, Алексей Борисович Егоров  . - Ленинград  : Машиностроение, 1980  . - 238 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 15082

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 99 -
ЦБ  56673Арх/631.5/Д  60Др, П/631.5/Д  60Др, П1/631.5/Д  60Др

Димов, Димитър Петров и др.

   Ръководство за решаване и задачи по използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника  / Димитър Петров Димов, Димитър Петров Димов, Божидар Русанов Колев, Божидар Русанов Колев, Бранимир Йорданов Нейков, Бранимир Йорданов Нейков  ; Под общ. ред. на  Димитър Петров Димов, Димитър Петров Димов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  ; 20 см

Сист. No: 15077
- 100 -
 Арх/631.372/Т76, П/631.372/Т76, П1/631.372/Т76, Уч/631.372/Т76Тт

Тотев, Тотю Тотев и др.

   Трактори. Технически данни  : Учебно помагало за курсово и дипломно проектиране  / Тотю Тотев Тотев, Тотю Тотев Тотев, Росен Иванов Иванов, Росен Иванов Иванов, Борислав Георгиев Ангелов, Борислав Георгиев Ангелов  . - Русе  : ТУ А.Кънчев, 2000  . - 143 с. ; 22 см

Сист. No: 6195

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 101 -
ЦБ  56727Арх/336/Л  95Аф, Б3/336/Л  95Аф, П/336/Л  95Аф, Ч3/336/Л  95Аф

Любенова, Анелия Пенева и др.

   Финанси на предприятието  : Ръководство за упражнения  / Анелия Пенева Любенова, Анелия Пенева Любенова, Любомир Д. Любенов, Любомир Д. Любенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 75 с. ; с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 75

Сист. No: 15161
- 102 -
ЦБ  56653П/658/М  77

Младенов, Юлиян Пенчев

   Организация и управление на фирмата  : Ръководство за упражнения  / Юлиян Пенчев Младенов, Юлиян Пенчев Младенов  . - Русе  : Печ. база при РУ "А. Кънчев", 2003  . - 84 с. ; 20 см

Сист. No: 15015
- 103 -
ЦБ  56652П/658/М  77Ю-о

Младенов, Юлиян Пенчев

   Организация и управление на фирмата  / Юлиян Пенчев Младенов, Юлиян Пенчев Младенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 190 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 189

Сист. No: 15025
- 104 -
ЦБ  56677Арх/65/П  76Юр, П/65/П  76Юр, П1/65/П  76Юр

Попова, Юлиана Пенчева

   Ръководство по организационна комуникация  / Юлиана Пенчева Попова, Юлиана Пенчева Попова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 100 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 99-100

Сист. No: 15079
- 105 -
ЦБ  56651П/656/С  37Др

Симеонов, Димитър Георгиев и др.

   Ръководство за упражнения по взаимодействие на видовете транспорт  / Димитър Георгиев Симеонов, Димитър Георгиев Симеонов, Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 20 см

   Библиогр. с. 144

   Ч. 1  . - 2003  . - 144 с. : с табл.

Сист. No: 15024
- 106 -
 Ч3/65.012/С  55Ку

Спасов, Кирил

   Управлевние на човешките ресурси  / Кирил Спасов, Кирил Спасов  . - София  : Арт График, 1999  . - 256 с. ; 21 cm  . -   (Поредица Университет)

Сист. No: 15155
- 107 -
ЦБ  56640Арх/658/Т70, П/658/Т70, П1/658/Т70, П1/658/Т70Вт

Томов , Владимир

   Техническа безопасност  / Владимир Томов, Владимир Томов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 228 с. ; 19 см

   Библиогр. с. 224-227

Сист. No: 10713

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 108 -
ЦБ  ІІ  2695

   Двадесет и пет] 25 години факултет "Автоматика"  : Юбилейна книга  /   Под ред. на  Гео Гатев, Гео Гатев  . - София  : ТУ София, 1999  . - 144 с. : с фотогр. ; 30 см

Сист. No: 15156

Кибернетика .Финна механика.

- 109 -
ЦБ  56734

Bolton, W.

   Programmable logic controllers  : An introduction  / W. Bolton, W. Bolton  . - 3th ed. - Oxford  : Elsevier, 2003  . - 240 p. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 15177
- 110 -
ЦБ  56733

Hackworth, John R. et all.

   Programmable logic controllers  : Programming methods and applications  / John R. Hackworth, John R. Hackworth, Frederick D. Jr. Hackworth, Frederick D. Jr. Hackworth  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2004  . - 303 p. ; 24 cm  + CD

   Glossary p. 283-295 ; Index

Сист. No: 15176
- 111 -
ЦБ  56732

Stenerson, Jon

   Fundamentals of programmable logic, controllers, sensors, and communication  / Jon Stenerson, Jon Stenerson  . - 3th ed. - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2004  . - 654 p. ; 24 cm  + CD

   Glossary p. 641-650 ; Index

Сист. No: 15175
- 112 -
ЦБ  56666П/519.68/И  45

   Използване на (v) HDL [Hardware description languages] за синтез на електронен хардуер  : Учебно помагало  / Кр. Нанчева-Филипова, Кр. Нанчева-Филипова  и др.и др. - София  : КИНГ, 2004  . - 176 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 173

Сист. No: 15068
- 113 -
ЦБ  46615П/681.3/И  52И-о

Илиев, Илия Колев

   Основи на проектирането на уреди  : Ръководство за проектиране на елементи на уредите с помощта на персонален компютър  / Илия Колев Илиев, Илия Колев Илиев  . - Габрово  : ВМЕИ -Габрово, 1986  . - 82 с. ; 23 см

Сист. No: 15084
- 114 -
ЦБ  56664Арх/621.39/П  44  Гц, П/621.39/П  44  Гц, П1/621.39/П  44  Гц

Петков, Георги Димитров и др.

   Цифрова обработка и пренос на сигнали  : Записки  / Георги Димитров Петков, Георги Димитров Петков, Теодор Божидаров Илиев, Теодор Божидаров Илиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 276 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 275-276

Сист. No: 15066
- 115 -
ЦБ  56665Арх/681.5/П  44Пр, П/681.5/П  44, П1/681.5/П  44Пр

Петков, Петко Христов и др.

   Ръководство по робастни системи за управление  : Анализ и синтез с MATLAB  / Петко Христов Петков, Петко Христов Петков, Георги Любомиров Лехов, Георги Любомиров Лехов, Аспарух Георгиев Марковски, Аспарух Георгиев Марковски  . - София  : АВС Техника, 2006  . - 303 с. : със сх., граф. ; 24 см  + CD

   Азб. указ. ; Библиогр. с. 299

Сист. No: 15067

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 116 -
ЦБ  ІІ  2674С/669/E  91

   European white book on fundamental research in materials science  . - Stuttgart  : Max-Planck-Institut fuer Metallforschung, 2001  . - 326 p. : with ill. ; 29.5 cm

Сист. No: 9972
- 117 -
ЦБ  56647П/620.1/Б  84Дм

Бучков, Димитър Тодоров и др.

   Материалознание  / Димитър Тодоров Бучков, Димитър Тодоров Бучков, Митьо Йорданов Кънев, Митьо Йорданов Кънев  ; Под общ. ред. Димитър Тодоров Бучков, Димитър Тодоров Бучков  . - 1. изд. : 3. доп. - София  : Техника, 2004  . - 460 с. : с гр. ; 23, 5 см

Сист. No: 15020
- 118 -
 С1/67/68/Д  64

Дишовски, Николай Тодоров и др.

   Справочник по каучук  / Николай Тодоров Дишовски, Николай Тодоров Дишовски, Генади Николов Ценков, Генади Николов Ценков  . - София  : ЕС Принт, 2006  . - 560 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 485-487 ; Азб. указ.

Сист. No: 15152

Езикознание. Филология. Литература

- 119 -
 Б2/820/899/B  42M

Benary-Isbert, Margot

   Der Ebereschenhof  : Roman fur die Jugend  / Margot Benary-Isbert, Margot Benary-Isbert  . - 8. Auflage  . - Munchen  : Ehrenwirth Verlag  . - 240 p. ; 21 cm

Сист. No: 15131
- 120 -
 BRIE/803.0/S  20Gd

Sander, Gerald G.

   Deutsche rechtssprache  : Ein Arbeitsbuch  / Gerald G. Sander, Gerald G. Sander  . - Basel  : A. Francke Verlag, 2004  . - 199 p. ; 21.5 cm

   Beschafft aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung GmbH . - Доставено с посредничеството на Robert Bosch Stiftung GmbH

Сист. No: 15013
- 121 -
ЦБ  II  2647II  2647

Soars, Liz et al.

   New headway. Intermediate  : Workbook with key  / Liz Soars, Liz Soars, John Soars, John Soars  . - 3rd. ed. - Oxford  : Oxford University Press, 2006  . - 97 p. ; 28 cm

   По проект. - "http://www.oup.com/elt/headway"

Сист. No: 15160
- 122 -
ЦБ  56625

Алиенде, Исабел

   Къщата на духовете  : Трилогия  / Исабел Алиенде, Исабел Алиенде  ; Прев. от исп. Венцислав Стефанов Николов, Венцислав Стефанов Николов  . - София  : Колибри, 2003  . - 400 с. ; 21 см

   Първа част от трилогията, вкл. "Дъщеря на съдбата" и "Портрет в сепия"

Сист. No: 15005
- 123 -
ЦБ  56629

Алтер, Марек

   Сарра жената на Авраама  : Роман  / Марек Алтер, Марек Алтер  . - София  : Рива, 2006  . - 303 с. ; 21 см  . -   (Жените и Библията)

Сист. No: 15009
- 124 -
ЦБ  56714

Андреев, Веселин

   Соната за Петя Дубарова  / Веселин Андреев, Веселин Андреев  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1855  . - 223 с. ; 21 cm

Сист. No: 15135
- 125 -
ЦБ  56717

Боало, Пиер и др.

   Шемет. Вълчиците  : Романи  / Пиер Боало, Пиер Боало, Тома Нарсьожак, Тома Нарсьожак  ; Прев. от фр. Венелин Пройков, Венелин Пройков  . - София  : Народна младеж, 1986  . - 288 с. ; 21 cm  . -   (Библиотека Лъч, № 78 . Разузнавачески и приключенски романи и повести)

Сист. No: 15142
- 126 -
 С1/801.323.2=20/Б  74Са

Боянова, Снежана и др.

   Английско-български речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Снежана Боянова, Снежана Боянова, Лена Илиева, Лена Илиева  = English-bulgarian dictionary  . - В. Търново  : Gaberoff, Б. г. - 24 см

   По проект

   Т.1 . A - K  . - Б. г. - 912 p.

Сист. No: 15052
- 127 -
 С1/801.323.2=867/Б  74Сб

Боянова, Снежана и др.

   Българско-английски речник  : [В 2 тома]  / Снежана Боянова, Снежана Боянова, Лена Илиева, Лена Илиева  = Bulgarian-English dictionary  . - 5. прер. и доп. изд. - Вeлико Търново  : Gaberoff, 2003 -  . - 24 см

   По проект

   Т.1 . А -неудоволствие  . - 2003  . - 736 с.

Сист. No: 15053
- 128 -
 С1/801.323.2=867/Б  74Сб

Боянова, Снежана и др.

   Българско-английски речник  : [В 2 тома]  / Снежана Боянова, Снежана Боянова, Лена Илиева, Лена Илиева  = Bulgarian-English dictionary  . - 5. прер. и доп. изд. - Вeлико Търново  : Gaberoff, 2003 -  . - 24 см

   По проект

   Т.2 . Неудържим - Я  . - 2003  . - 1456 с.

Сист. No: 15054
- 129 -
 С1/801.323.2=20/Б  74

Боянова, Снежана и др.

   Английско-български речник  : [В 2 тома]  /   Състав. Снежана Боянова, Снежана Боянова, Лена Илиева, Лена Илиева  = English-bulgarian dictionary  . - В. Търново  : Gaberoff, Б. г. - 24 см

   По проект. - Библиогр. 928 с.

   Т. 2 . L - Z  . - Б. г. - 927 p.

Сист. No: 15055
- 130 -
ЦБ  56730Б2/808.67/Б  80Ст, П/808.67/Б  80Ст, П1/808.67/Б  80Ст, Ч2/808.67/Б  80Ст

Брезински, Стефан Христов

   Трудният български език  / Стефан Христов Брезински, Стефан Христов Брезински  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 284 с. ; 20 см

Сист. No: 15171
- 131 -
 С/53(038.1)/Б  92

   Българо-английски-турски речник по физика  /   Състав. Елена Димова, Елена Димова  и др.и др. ; Прев. Васил Манчев, Васил Манчев  и др.и др. - 2. доп. изд. - София  : Д-р Иван Богоров, 2006  . - 120 с. ; 14 Х 22 см

Сист. No: 15106
- 132 -
ЦБ  56719

   Българска фантастика  : Антология  / А. Мелконян, А. Мелконян  и др.и др. ; Ред. Йордан Костурков, Йордан Костурков  ; Техн. ред. Бонка Лукова, Бонка Лукова  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1983  . - 329 с. ; 20 см

Сист. No: 15145
- 133 -
 Ч2/80/Г  37Тс

Георгиева, Тодорка Йорданова

   Старобългарски език  : Задачи. Текстове и речник  / Тодорка Йорданова Георгиева, Тодорка Йорданова Георгиева  . - Силистра  : РИТТ, 2004  . - 78 с. ; 20см

   Библиогр. с. 76-77

Сист. No: 15120
- 134 -
ЦБ  56723

Димитров, Данко

   Съдбовно време  : Роман  / Данко Димитров, Данко Димитров  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1979  . - 189 с. ; 21 см

Сист. No: 15148
- 135 -
ЦБ  І  3236

Душков, Живодар

   Десет есета  / Живодар Душков, Живодар Душков  . - Русе  : Авангард принт, 2000  . - 32 с. ; 14 см

Сист. No: 15154
- 136 -
ЦБ  56649

Йорданов, Недялко Асенов

   Здравей, Аз  : Мемоарен роман  / Недялко Асенов Йорданов, Недялко Асенов Йорданов  . - София  : Труд, 2005  . - 400 с. : с ил., факс. ; 21 см

Сист. No: 15022
- 137 -
ЦБ  56724

Карасимеонов, Александър

   Експертна комисия  : Роман  / Александър Карасимеонов, Александър Карасимеонов  . - София  : Български писател, 1988  . - 178 с. ; 21 cm

Сист. No: 15150
- 138 -
ЦБ  56630

Картареску, Мирча

   Защо обичаме жените  / Мирча Картареску, Мирча Картареску  ; Прев. от рум. ез. Ванина Божикова, Ванина Божикова, Иван Станков, Иван Станков  . - В. Търново  : Фабер, 2006  . - 184 с. ; 18,5 см

Сист. No: 15010
- 139 -
ЦБ  56622

Каушик, Мона

   Богатството е сянка на облак  : И още над 400 индийски пословици и поговорки  /   Състав., прев. [от хинди, предг.]  Мона Каушик, Мона Каушик  ; Ред. Иво Панов, Иво Панов  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 171 с. : с табл., ил. ; 20 см

Сист. No: 15002
- 140 -
ЦБ  І  3232

Кембъл, Бетани

   Любовен лабиринт  / Бетани Кембъл, Бетани Кембъл  . - София  : Арлекин България, 1993  . - 154 с. ; 17 см  . -   (Harlequin, 35)

Сист. No: 15141
- 141 -
ЦБ  І  3234

Кембъл, Бетани

   Солта на живота  / Бетани Кембъл, Бетани Кембъл  . - София  : Арлекин България, 1993  . - 136 с. ; 17 см  . -   (Harlequin, 41)

Сист. No: 15144
- 142 -
ЦБ  56624

Кирков, Димитър

   Балкански грешник. Разказите на един авантюрист  : Роман  / Димитър Кирков, Димитър Кирков  . - София  : Захарий Стоянов  ; УИ Св Кирил и Методий, 2006  . - 584 с. ; 21 см  . -   (Съвременна българска литература . Поредица Проза)

Сист. No: 15004
- 143 -
ЦБ  56626

Кларк, Линдзи

   Завръщане от Троя  : Историч. роман  / Линдзи Кларк, Линдзи Кларк  . - София  : Ера, 2005  . - 454 с. ; 21,5 см

Сист. No: 15006
- 144 -
ЦБ  56713

Константинов, Евгени

   Сватбите на Йоан Асен  : Роман  / Евгени Константинов, Евгени Константинов  . - София  : Народна младеж, 1987  . - 160 с. ; 22,5 см

Сист. No: 15134
- 145 -
ЦБ  56718

Крумов, Борис

   Любовни замени  : Роман  / Борис Крумов, Борис Крумов  . - София  : Народна култура, 1987  . - 160 с. ; 20 см  . -   (Библиотека Лъч . Разузнавачески и прикрюченски романи и повести, № 81)

Сист. No: 15139
- 146 -
ЦБ  56632

Куелю, Паулу

   Дневникът на един маг  : Роман  / Паулу Куелю, Паулу Куелю  . - София  : Обсидиан, 2006  . - 224 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15012
- 147 -
ЦБ  І  3235

Кърджилов, Петър

   Орбита на Сизиф  : Научнофантастични разкази и новели  / Петър Кърджилов, Петър Кърджилов  . - София  : Отечество, 1987  . - 280 с. ; 16 cm

Сист. No: 15151
- 148 -
ЦБ  56670Б2/886.7/Л  14Мд

Лазарова, Мила

   Девет поеми  / Мила Лазарова, Мила Лазарова  . - Русе  : Gaiana book&art studio, 2006  . - 36 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15075
- 149 -
ЦБ  56688

Лечева, Галина Русева

   Помагало по старобългарска литература (епос - лирика - драма)  : Подготовка за семестриален изпит по Антична и западноевропейска литература  /   Състав. Галина Русева Лечева, Галина Русева Лечева  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 156 с. ; 23 см

Сист. No: 15096
- 150 -
ЦБ  І  3231

Майкълс, Лий

   Не казвай сбогом  / Лий Майкълс, Лий Майкълс  . - София  : Арлекин България, 1993  . - 154 с. ; 17 см  . -   (Harlequin, 36)

Сист. No: 15138
- 151 -
ЦБ  І  3233

Маколи, Барбара

   Съпруг за Рейчъл  / Барбара Маколи, Барбара Маколи  . - София  : Арлекин България, 1993  . - 154 с. ; 17 см  . -   (Harlequin, 44)

Сист. No: 15143
- 152 -
ЦБ  56648

Мърдок, Айрис

   Поверително удоволствие  : Роман  / Айрис Мърдок, Айрис Мърдок  ; Прев. от англ. Иглика Василева, Иглика Василева  . - София  : Рива, 2006  . - 360 с. ; 20 см

Сист. No: 15021
- 153 -
ЦБ  56720

Ногерас, Луис Рохелио

   И ако утре умра  : Романи  / Луис Рохелио Ногерас, Луис Рохелио Ногерас  ; Четвъртият кръг  / Гилермо Р. Ривера, Луис Рохелио Ногерас  . - София  : Народна младеж, 1987  . - 262 с. ; 20 см  . -   (Лъч, № 83)

Сист. No: 15147
- 154 -
ЦБ  56690

Орлоев, Никола Атанасов

   Овцата на Бокачо  . - Русе  : Примакс, 2005  . - 268 с. ; 21 см

Сист. No: 15102
- 155 -
ЦБ  54461

Павлов, Константин

   Записки  : 1970-1993  / Константин Павлов, Константин Павлов  . - Пловдив  : Жанет-45, 2000  . - 96 с. ; 20 см

Сист. No: 8702
- 156 -
ЦБ  56633

Пасков, Виктор

   Аутопсия на една любов  : Роман  / Виктор Пасков, Виктор Пасков  . - София  : Библиотека 48, 2005  . - 442 с. ; 20 см

Сист. No: 15014
- 157 -
ЦБ  56660Арх/808.67/П  72Яс, П/808.67/П  72Яс

Пометкова, Яна

   Съвременен български език. Морфология  : Упражнения: Тематичен справочник  / Яна Иванова Пометкова, Яна Иванова Пометкова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 109 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 107

Сист. No: 15061
- 158 -
ЦБ  56661Арх/808.67/П  72Яс, П/808.67/П  72Яс

Пометкова, Яна Иванова

   Съвременен български език. Синтаксис  : Упражнения: Тематичен справочник  / Яна Иванова Пометкова, Яна Иванова Пометкова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 195 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 193

Сист. No: 15059
- 159 -
 С/808.67(038.1)/Р  12Ид

Радев, Иван

   Другото лице на възрожденската литература  /   ; Речник на псевдонимите  ; Животът на термините  ; Погребалните книги  / Иван Радев, Иван Радев  . - В. Търново  : Абагар, 2006  . - 360 с. ; 23, 5 см

   Показалец на ориг. творби ; показалец на прев. прояви.- С автограф от автора

Сист. No: 15100
- 160 -
ЦБ  56685

Радев, Иван Николов

   Моите полудневници 1970-1995  / Иван Николов Радев, Иван Николов Радев  . - Вeлико Търново  : Слово, 2006  . - 527 с. -   (Б-ка Полемики)

   Съдържа: Им. показалец 497 с.- С автограф от автора

Сист. No: 15089
- 161 -
ЦБ  56709

Радев, Иван Николов

   Йордан Вълчев. Личност и дело. Време и съвременници  / Иван Николов Радев, Иван Николов Радев  ; Ред. Детелин Гинчев, Детелин Гинчев  . - Вeлико Търново  : Слово, 2005  . - 511 с. ; 20 см  . -   (Б-ка Homo literaricus)

Сист. No: 15127
- 162 -
 Ч5/8/Р  92Р92В-о

Руменчев, Величко

   Ораторското изкуство на древния Изток  / Величко Руменчев, Величко Руменчев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 520 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 498-513 ; Съдърж. на англ. ез. и на рус. ез. - По проект

Сист. No: 15038
- 163 -
 Ч5/8/Р  92Вн

Руменчев, Величко

   Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване  / Величко Руменчев, Величко Руменчев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 656 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 620-642 ; Съдърж. на англ. ез., рус. ез., фр. ез и нем. ез. - По проект

Сист. No: 15040
- 164 -
ЦБ  49980

Рыбаков, Анатолий Наумович

   Тридцать пятый и другие годы  : Роман  / Анатолий Наумович Рыбаков, Анатолий Наумович Рыбаков  . - Москва  : Советский писатель, 1989 -  . - 22 см

   Кн. 1  . - 1989  . - 286 с.

Сист. No: 15091
- 165 -
 Б2/820/899/С  15Ет

Салгари, Емилио

   Тайните на Черната джунгла  : Роман  / Емилио Салгари, Емилио Салгари  . - София  : Отечество, 1983  . - 264 с. ; 21,5 см  . -   (Три книги от Емилио Салгари, № 2)

Сист. No: 15136
- 166 -
ЦБ  І  3230

Семов, Марко

   Додето още ни има  : Разкази и есета  / Марко Атанасов Семов, Марко Атанасов Семов  . - София  : КИНГ, 1996  . - 154 с. ; 16 см  . -   (Българче, № 1)

Сист. No: 15111
- 167 -
ЦБ  36534

Семьонов, Юлиан

   Противостояние  : Повест  / Юлиан Семьонов, Юлиан Семьонов  . - София  : Народна култура, 1982  . - 296 с. ; 20 см

Сист. No: 15086
- 168 -
ЦБ  56716

Скот, Уолтър

   Пиратът  : Роман  / Уолтър Скот, Уолтър Скот  ; Прев. Борис Миндов, Борис Миндов  ; Ред. Петър Алипиев, Петър Алипиев  . - Варна  : Георги Бакалов, 1979  . - 426 с. ; 21 см

Сист. No: 15140
- 169 -
ЦБ  56715

Славински, Петър

   Пиратклуб  / Петър Славински, Петър Славински  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1987  . - 239 с. ; 21 cm

Сист. No: 15137
- 170 -
 С/801.3/Т36, С/801.3/Т36К

Тасев, Кирил

   Българско-гръцки разговорник  / Кирил Тасев, Кирил Тасев  . - София  : Перо, 1998  . - 270 с. ; 16 см

Сист. No: 4907
- 171 -
 С/886.7(038)/Т  82Пр

Трендафилова, Петранка

   Речник с тълкуване на 200 български пословици и поговорки и еквивалентите им в руски език  : Форми на еквивалентност. Междукултурни сходства и конфликти  / Петранка Трендафилова, Петранка Трендафилова  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 156 с. ; 21см

   Библиогр. с. 145-146

Сист. No: 15098
- 172 -
ЦБ  56686Арх/820/899/Т  82Пб, Б2/820/899/Т  82Пб, Ч2/820/899/Т  82Пб

Трендафилова, Петранка Петкова и др.

   Библията в езика на старославянската книжнина  / Петранка Петкова Трендафилова, Петранка Петкова Трендафилова, Тодорка Йорданова Георгиева, Тодорка Йорданова Георгиева  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 60 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 54-57

Сист. No: 15092
- 173 -
ЦБ  56721

Фортус, Мария

   Алба Регия  : Записки на разузнавачката  /   ; Разкритата тайна  / Мария Фортус,&nbs  : Прев. от рус. Радка Малинова, Радка Малинова  ; Ред. Георги Атанасов, Георги Атанасов  . - София  : Военно издателство, 1985  . - 222 с. ; 20 см  . -   (Героика и приключения)

Сист. No: 15146
- 174 -
ЦБ  56722

Цончев, Дончо

   Мостовете  : Разкази  / Дончо Цончев, Дончо Цончев  . - София  : Български писател, 1979  . - 172 с. ; 21 cm

Сист. No: 15149
- 175 -
ЦБ  56712

Япов, Петър

   Знакът на Перуна  / Петър Япов, Петър Япов  . - София  : Държавно военно издателство, 1968  . - 248 с. ; 19, 5 см

Сист. No: 15133

История. Георафия. Биографии

- 176 -
ЦБ  56705

   Българското въстние от 1835 г. (Велчовата завера)  : Материали и документи  /   Предг., състав. Иван Николов Радев, Иван Николов Радев  . - Вeлико Търново  : Слово, 2000  . - 280 с. ; 23см

   Библиогр. с. 273-276.- С автограф от автора

Сист. No: 15122
- 177 -
ЦБ  56631

Бьокл, Манфред

   Посланието на Друидите  : Мъдростта от другия свят  / Манфред Бьокл, Манфред Бьокл  ; Прев. от нем. ез. Жана Ценова, Жана Ценова  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2006  . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 211

Сист. No: 15011
- 178 -
 С/01/Д  52Гр, С2/0/Д  52Гр

Джурова, Галина

   Росен Кожухаров - историк нумизмат  : Биобиблиографски указател  /   Състав. Галина Джурова, Галина Джурова  . - Русе  : Лени Ан, 2006  . - 214 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа: Им., геогр. и предм. показалец ; Речник на термините . - Библиогр. с. 183-185;

Сист. No: 15126
- 179 -
ЦБ  54688Ч2/93/99Д  66Пд

Добрев, Петър

   Да изтръгнеш слово от камъка  : За какво разказват свещените надписи на езика на Аспарух  / Петър Добрев, Петър Добрев  . - София  : Галик, 2002  . - 214 с. : с ил. ; 20,5 см

Сист. No: 9372
- 180 -
ЦБ  56692Арх/531.8/Е  68

Енчев, Кирил Цветанов

   Звездни мигове в живота ми  : Извадка на поетичното в проза от една още неиздадена научна книга  / Кирил Цветанов Енчев, Кирил Цветанов Енчев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 178 с. ; 20 см

   Книгата е с автограф от авт.

Сист. No: 15101
- 181 -
ЦБ  56697Ч2/9/Ж  30И

Жейнов, Иво и др.

   Възрожденското гробище, църквата "Всях светих" и Пантеонът на възрожденците в Русе  / Иво Жейнов, Иво Жейнов, Веселина Антонова, Веселина Антонова  . - Русе  : Държавен архив, 2006  . - 224 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 15110
- 182 -
 Гр2/7/Л  46

   Леонардо да Винчи  : Художник, откривател и учен от епохата на Ренесанса  /   Текст  Франческа Ромеи, Франческа Ромеи  ; Ил. Серджо Ричарди, Серджо Ричарди  и др.и др. ; Прев. Виолета Даскалова, Виолета Даскалова  . - София  : Кибеа, 1996  . - 64 с. : с ил. ; 36 см  . -   (Майстори на изкуството, 1)

   Съдържа : Показ. на творбите ; Показ. на им. - По проект

Сист. No: 15162
- 183 -
 BRIE1/94/М  41

Мах, Рихард фон

   Из българските бурни времена  : /В най-тъмна Европа/  / Рихард фон Мах, Рихард фон Мах  . - София  : Стрелец, 1992  . - 120 с. ; 20 см  . -   (Забранени книги, 1)

Сист. No: 15016
- 184 -
ЦБ  56623П/94/М70Йп

Митев, Йордан

   Политическа история на съвременния свят  : (1918-1975)  / Йордан Митев, Йордан Митев  . - В. Търново  : Абагар, 2005  . - 456 с. ; 21,5 см

Сист. No: 15003
- 185 -
ЦБ  56708

Плетньов, Георги и др.

   Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането  : Сборник документи  / Георги Сергеев Плетньов, Георги Сергеев Плетньов, Иван Илиев Стоянов, Иван Илиев Стоянов  . - 3. изд. - Вeлико Търново  : УИ Св. св. Кирил и Методий, 1998  . - 207 с. ; 22 см  . -   (Проглас)

Сист. No: 15125
- 186 -
 С/92/П  92

   Професорите на Русенския университет  : Сборник статии, биографии, есета, характеристики  . - Русе, 2006  . - 224 с. ; 20 см

   Съдържа: Им. показалец

Сист. No: 15099
- 187 -
ЦБ  56685

Радев, Иван Николов

   Моите полудневници 1970-1995  / Иван Николов Радев, Иван Николов Радев  . - Вeлико Търново  : Слово, 2006  . - 527 с. -   (Б-ка Полемики)

   Съдържа: Им. показалец 497 с.- С автограф от автора

Сист. No: 15089
- 188 -
ЦБ  56704

Радев, Иван Николов

   Столица на оцелелите  / Иван Николов Радев, Иван Николов Радев  . - 2. изд. - Вeлико Търново  : Слово, 2004  . - 512 с. ; 20 см  . -   (Нова българска библиотека)

   Кн. е с автограф от автора

Сист. No: 15121
- 189 -
ЦБ  56709

Радев, Иван Николов

   Йордан Вълчев. Личност и дело. Време и съвременници  / Иван Николов Радев, Иван Николов Радев  ; Ред. Детелин Гинчев, Детелин Гинчев  . - Вeлико Търново  : Слово, 2005  . - 511 с. ; 20 см  . -   (Б-ка Homo literaricus)

Сист. No: 15127

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 190 -
 С/01/Д  52Гр, С2/0/Д  52Гр

Джурова, Галина

   Росен Кожухаров - историк нумизмат  : Биобиблиографски указател  /   Състав. Галина Джурова, Галина Джурова  . - Русе  : Лени Ан, 2006  . - 214 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа: Им., геогр. и предм. показалец ; Речник на термините . - Библиогр. с. 183-185;

Сист. No: 15126
- 191 -
ЦБ  І  2126

Долгополов, Игорь Викторович

   Мастера и шедевры  : В 3-х томах: Научно-популярное издание  / Игорь Викторович Долгополов, Игорь Викторович Долгополов  . - Москва  : Изобразительное исскуство, 1986 -  . - 17 см

   Т.1  . - 1986  . - 720 с. : с ил.

Сист. No: 15090
- 192 -
ЦБ  56697Ч2/9/Ж  30И

Жейнов, Иво и др.

   Възрожденското гробище, църквата "Всях светих" и Пантеонът на възрожденците в Русе  / Иво Жейнов, Иво Жейнов, Веселина Антонова, Веселина Антонова  . - Русе  : Държавен архив, 2006  . - 224 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 15110
- 193 -
ЦБ  56702

Кожухаров, Росен

   Духовност в нумизматиката  / Росен Иванов Кожухаров, Росен Иванов Кожухаров  . - Русе  : Лени Ан, 2004  . - 157 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на англ., немски и руски ез. - Кн. е с автограф от авт.

Сист. No: 15117
- 194 -
ЦБ  56703

Кожухаров, Росен

   Олимпийски и спортни игри пресъздадени в античното и българско възпоменателно монетосечене  / Росен Иванов Кожухаров, Росен Иванов Кожухаров  . - Русе  : Лени Ан, 2004  . - 81 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на англ., немски и руски ез. - Кн. е с автограф

Сист. No: 15119
- 195 -
ЦБ  56689

Кузов, Румен

   Изложба русенските фотоателиета (края на XIX - началото на XX век)  : Каталог  /   Състав. Румен Кузов, Румен Кузов  . - Русе  : Авангард принт, [Б. г.]  . - 20 с. ; 21см

Сист. No: 15097
- 196 -
 Гр2/7/К  96Р

Къминг, Робърт

   Анотирано изкуство  : Шедьоврите на живописта изследвани и обяснени  / Робърт Къминг, Робърт Къминг  . - София  : Кибеа, 1995  . - 104 с. : с ил. ; 36 см

Сист. No: 15170
- 197 -
 Гр2/7/Л  46

   Леонардо да Винчи  : Художник, откривател и учен от епохата на Ренесанса  /   Текст  Франческа Ромеи, Франческа Ромеи  ; Ил. Серджо Ричарди, Серджо Ричарди  и др.и др. ; Прев. Виолета Даскалова, Виолета Даскалова  . - София  : Кибеа, 1996  . - 64 с. : с ил. ; 36 см  . -   (Майстори на изкуството, 1)

   Съдържа : Показ. на творбите ; Показ. на им. - По проект

Сист. No: 15162
- 198 -
ЦБ  56711

   Монети от Русенския край  / Георги Георгиев Дзанев, Георги Георгиев Дзанев  и др.и др. ; Под ред. Георги Георгиев Дзанев, Георги Георгиев Дзанев  . - Русе  : Фирма КУЗ, 1998  . - 128 с.: със сн. ; 20 см

Сист. No: 15130
- 199 -
 Гр2/7/С  15Ф

Салви, Франческо

   Импресионистите  : Раждането на модерната живопис  / Франческо Салви, Франческо Салви  ; Ил. Л. Р. Галанте, Л. Р. Галанте, Андреа Ричарди, Андреа Ричарди  . - София  : Кибеа, 1996  . - 64 с. : с ил. ; 36 см  . -   (Майстори на изкуството)

Сист. No: 15168

Компютри. Програмни продукти

- 200 -
ЦБ  56682

   [Стотте] 100-те най-добри програми за Windows  /   Ред. Милена Велкова, Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 360 с. ; 23, 5 см  + CD

Сист. No: 15083
- 201 -
ЦБ  56687П/004/P  93

   Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD students in computing  : CompSysTech' 06  /   Ed. Boris Rachev, Boris Rachev, et al. et al. - Veliko Tarnovo  : University of Veliko Tarnovo, 2006  . - 350 p. : V. 15-6  ; 24 cm  . -   (Socrates-Erasmus)

   Библиогр. след отд. гл. - Книгата е издадена и на CD

Сист. No: 15095
- 202 -
 С/004/А  92Пс

Асенова, Петя

   Справочник за MS DOS 5.0  : (в помощ на ученика)  / Петя Асенова, Петя Асенова  . - София  : Тилиа, 1997  . - 80 с. ; 17 см

Сист. No: 15104
- 203 -
ЦБ  56663П/004/Г  82Бв

Григоров, Божидар

   Въведение в Inventor  / Божидар Григоров, Божидар Григоров  . - София  : Перфект Консулт, 2006  . - 340 с. ; 23 см

Сист. No: 15063
- 204 -
ЦБ  ІІ  2688

Дурева -Тупарова, Даниела и др.

   Работа с компютри и информационни технологии. 1-4. клас  : [Учебник]  / Даниела Дурева -Тупарова, Даниела Дурева -Тупарова, Мая Джабирова, Мая Джабирова, Катя Стоянова, Катя Стоянова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 84 с. : с ил., сх. ; 29 см

   По проект

Сист. No: 15047
- 205 -
ЦБ  ІІ  2691

Иванов, Ивайло и др.

   Информационни технологии 5. клас  / Ивайло Иванов, Ивайло Иванов, Людмила Попова, Людмила Попова, Пламен Петров, Пламен Петров  . - София  : Нова звезда, 2006  . - 66с. ; 30 см

   По проект

Сист. No: 15049
- 206 -
ЦБ  ІІ  2694П/004/И  21И-о

Иванов, Иван Томов и др.

   Операционни системи  / Иван Томов Иванов, Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков, Петър Иванов Стойков  . - София  : За буквите - О писменехь, 2006  . - 144 с. ; 28, 8 см

   Библиогр. с. 143-144

Сист. No: 15070
- 207 -
ЦБ  56666П/519.68/И  45

   Използване на (v) HDL [Hardware description languages] за синтез на електронен хардуер  : Учебно помагало  / Кр. Нанчева-Филипова, Кр. Нанчева-Филипова  и др.и др. - София  : КИНГ, 2004  . - 176 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 173

Сист. No: 15068
- 208 -
ЦБ  56667П/004/И  51Рк, П1/004/И  51Рк

Иларионов, Райчо Тодоров

   Мултимедия и Web дизайн  / Райчо Тодоров Иларионов, Райчо Тодоров Иларионов  . - Габрово  : ТУ - Габрово, Б. г. - 190 с. : със сх., граф. ; 24,5 см

Сист. No: 15072
- 209 -
ЦБ  56251П/004/Й  83Й

Йорданов, Йордан Тончев

   Матлаб] Matlab 6/7  : Преобразувания. Изчисления. Визуализация  / Йордан Тончев Йорданов, Йордан Тончев Йорданов  . - София  : Техника, 2005 -  . - 21 см

   На кор. автор Йордан Тончев

   Ч. 2  . - 2006  . - 247 с. + CD

   Библиогр. с. 244-246

Сист. No: 15064
- 210 -
ЦБ  ІІ  2693

   Компютърът в моя свят  : Учебно помагало по информационни технологии за 5. клас  / Милена Добрева, Милена Добрева  и др.и др. - София  : Анубис, 2006  . - 80 с. : с ил. ; 26 см  + CD

   Инв. № 120000029007 със CD

Сист. No: 15058
- 211 -
ЦБ  ІІ  2690

Лакюрски, Александър и др.

   Информационни технологии  : Учебно помагало за 5 клас  / Александър Лакюрски, Александър Лакюрски, Наталия Василева, Наталия Василева  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2006  . - 152 с. ; 28 см  + CD

   По проект

Сист. No: 15050
- 212 -
ЦБ  ІІ  2692

Момчева, Галина Димитрова

   Компютърна техника и информационни технологии 5. - 6. клас  / Галина Димитрова Момчева, Галина Димитрова Момчева, Вяра Владимирова Симеонова-Жекова, Вяра Владимирова Симеонова-Жекова  . - София  : Просвета, 2002  . - 63 с. ; 26 см

   По проект

Сист. No: 15051
- 213 -
ЦБ  56646П/519.8/П  13Вм

Павлов, Велизар Тодоров

   Математически методи в икономиката  / Велизар Тодоров Павлов, Велизар Тодоров Павлов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 270 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 269-270

Сист. No: 15019
- 214 -
ЦБ  56665Арх/681.5/П  44Пр, П/681.5/П  44, П1/681.5/П  44Пр

Петков, Петко Христов и др.

   Ръководство по робастни системи за управление  : Анализ и синтез с MATLAB  / Петко Христов Петков, Петко Христов Петков, Георги Любомиров Лехов, Георги Любомиров Лехов, Аспарух Георгиев Марковски, Аспарух Георгиев Марковски  . - София  : АВС Техника, 2006  . - 303 с. : със сх., граф. ; 24 см  + CD

   Азб. указ. ; Библиогр. с. 299

Сист. No: 15067
- 215 -
ЦБ  56683

   Работа с компютър в офиса  /   Ред. Елена Боевска, Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 480 с. ; 23, 5 см  + CD

Сист. No: 15085
- 216 -
ЦБ  56678

   Самоучител за полезни програми  /   Ред. Милена Велкова, Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 752 с. ; 23, 5 см  + CD

Сист. No: 15080
- 217 -
ЦБ  56657П/004/Т  37Дд

Тауърс, Дж. Тарин

   Дриймуивър] Draemweaver за Windows и Macintosh  : [Приложни програми : ръководство ]  / Дж. Тарин Тауърс, Дж. Тарин Тауърс  ; Прев. Димитър Томов, Димитър Томов  . - София  : ИнфоДар, 2000  . - 732 с. : с гр. ; 23 см  . -   (Практическо визуално ръководство)

Сист. No: 15028
- 218 -
ЦБ  56680

Фаулър, Мартин

   [Юнифайд] UML основи  : Кратко ръководство за стандартния език за обектно моделиране  / Мартин Фаулър, Мартин Фаулър  ; Ред. Красимир Цолов, Красимир Цолов  = [Unified Modeling Language] Distilled  / Martin Fowler  . - 3. rd ed. - София  : СофтПрес, 2007  . - 208 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 201-204

Сист. No: 15081

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 219 -
 С/378/E  91

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  /   Ed. Roman Kabakov, Roman Kabakov, et al. et al. - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006  . - 31 cm

   RAABE

   [B.] 1 . Bologna Handbook  / Manja Klemencic, Manja Klemencic  и др.и др. - September 2006  . - 178 p. + CD ; Bulletins Highter education reform 1,2/2006

Сист. No: 15078
- 220 -
 С/378/S  90

   Study South Africa  : The Guide to South African higher education. Lessons in diversity  /   Ed. Karen MacGregor, Karen MacGregor  . - 5th ed. - Durban  : International education association of South Africa, 2005  . - 96 p. : with photogr. ; 30 cm

Сист. No: 15158
- 221 -
 Ч2/372.853/Б  54

Богданова, Теменужка

   Иновации в образователните технологии при педагогическата практика по физика  : Учебно пособие  / Теменужка Богданова, Теменужка Богданова  . - Силистра  : РИТТ, 2005  . - 92 с. ; 21см

   Библиогр. с. 86-90

Сист. No: 15129
- 222 -
 П/37/Б99

   Бяла книга за българското образование и наука  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1992  . - 350 с. ; 23,5 см

Сист. No: 8491
- 223 -
ЦБ  ІІ  2695

   Двадесет и пет] 25 години факултет "Автоматика"  : Юбилейна книга  /   Под ред. на  Гео Гатев, Гео Гатев  . - София  : ТУ София, 1999  . - 144 с. : с фотогр. ; 30 см

Сист. No: 15156
- 224 -
ЦБ  ІІ  2688

Дурева -Тупарова, Даниела и др.

   Работа с компютри и информационни технологии. 1-4. клас  : [Учебник]  / Даниела Дурева -Тупарова, Даниела Дурева -Тупарова, Мая Джабирова, Мая Джабирова, Катя Стоянова, Катя Стоянова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 84 с. : с ил., сх. ; 29 см

   По проект

Сист. No: 15047
- 225 -
ЦБ  ІІ  2691

Иванов, Ивайло и др.

   Информационни технологии 5. клас  / Ивайло Иванов, Ивайло Иванов, Людмила Попова, Людмила Попова, Пламен Петров, Пламен Петров  . - София  : Нова звезда, 2006  . - 66с. ; 30 см

   По проект

Сист. No: 15049
- 226 -
ЦБ  ІІ  2689

Илиева, Весела

   Информационни технологии 1-4 клас  / Весела Илиева, Весела Илиева, Ивайло Иванов, Ивайло Иванов  ; Техн. ред. Росица Петрова Митева, Росица Петрова Митева  . - София  : Нова звезда, 2004  . - 28 см

   По проект

   Ч.1  . - 2004  . - 55 с.

Сист. No: 15048
- 227 -
ЦБ  ІІ  2693

   Компютърът в моя свят  : Учебно помагало по информационни технологии за 5. клас  / Милена Добрева, Милена Добрева  и др.и др. - София  : Анубис, 2006  . - 80 с. : с ил. ; 26 см  + CD

   Инв. № 120000029007 със CD

Сист. No: 15058
- 228 -
ЦБ  ІІ  2690

Лакюрски, Александър и др.

   Информационни технологии  : Учебно помагало за 5 клас  / Александър Лакюрски, Александър Лакюрски, Наталия Василева, Наталия Василева  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2006  . - 152 с. ; 28 см  + CD

   По проект

Сист. No: 15050
- 229 -
 С/378/М  13

   Магистърски курсове в Русенски университет "Ангел Кънчев"  /   Ред. Йордан Николов, Йордан Николов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 48 с. ; 20 см

Сист. No: 15093
- 230 -
 С/378/М  13

   Магистърски курсове в Русенски университет "Ангел Кънчев"  /   Ред. Йордан Николов, Йордан Николов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 52 с. ; 21 см

Сист. No: 15094
- 231 -
ЦБ  ІІ  2692

Момчева, Галина Димитрова

   Компютърна техника и информационни технологии 5. - 6. клас  / Галина Димитрова Момчева, Галина Димитрова Момчева, Вяра Владимирова Симеонова-Жекова, Вяра Владимирова Симеонова-Жекова  . - София  : Просвета, 2002  . - 63 с. ; 26 см

   По проект

Сист. No: 15051
- 232 -
 С/92/П  92

   Професорите на Русенския университет  : Сборник статии, биографии, есета, характеристики  . - Русе, 2006  . - 224 с. ; 20 см

   Съдържа: Им. показалец

Сист. No: 15099
- 233 -
 Ч2/159.9/Р  44А

Реан, А. А. и др.

   Психология и педагогика  / А. А. Реан, А. А. Реан, Н. В. Бордовская, Н. В. Бордовская, С. И. Розум, С. И. Розум  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2006  . - 432 с. ; 23 см

Сист. No: 15165
- 234 -
ЦБ  56693П/378/Т  36Гм

Тасев, Георги Асенов

   Методични основи на научните изследвания  : Как се разработва дисертация?  / Георги Асенов Тасев, Георги Асенов Тасев  . - София  : Авангард Прима, 2004  . - 181 с. ; 21 см

Сист. No: 15105
- 235 -
ЦБ  56698

   Технически университет София днес  /   Под ред. Самуил Леон Фархи, Самуил Леон Фархи  . - София  : ТУ София, 1997  . - 412 с. ; 20 см

Сист. No: 15112
- 236 -
ЦБ  56659Арх/37/Т  64Г, П/37/Т  64Г

Тодоров, Георги и др.

   Въведение в мобилното обучение  / Георги Тодоров, Георги Тодоров, Маргарита Тодорова, Маргарита Тодорова  . - В. Търново  : Фабер, 2006  . - 84 с. ; 20 см

   Съд.: Речник на съкр. ; Библ. с. 81-82

Сист. No: 15060
- 237 -
 П/378/Т76Ан

Тотоманова, Ана-Мария

   Ние, висшето образование и Европа  / Ана-Мария Тотоманова, Ана-Мария Тотоманова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2001  . - 107 с. ; 20 см

   Кн. е с автограф от автора

Сист. No: 11537
- 238 -
 , Арх/372.46/Ц80, Б2/372.46/Ц80, П/372.46/Ц80, Ч2/372.46/Ц80

Цонева, Димитрина Игнатова

   Развитие на речевия слух  / Димитрина Игнатова Цонева, Димитрина Игнатова Цонева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 157 с., 20 см  ; 157 с., 20 см

Сист. No: 8478

 Индекс по АВТОРИ

Attac 17 
Benary-Isbert, Margot 119 
Bolton, W. 82 109 
et al. 201 219 
Graft, Friedrich Wilhelm 9 
Hackworth, Frederick D. Jr. 83 110 
Hackworth, John R. 83 110 
Haug, Guy 219 
Huck , Irina 219 
Kabakov, Roman 219 
King, Martin Luther 19 
Kladis, Dionyssis 219 
Klemencic, Manja 219 
Kohler, Jurgen 219 
MacGregor, Karen 220 
Mackiewicz, Wolfgang 219 
Meyer, Thomas 18 
Pellert, Ada 219 
Popivanov, Petar 62 
Rachev, Boris 201 
Sander, Gerald G. 120 
Scheuthle, Harald 219 
Smrikarov, Angel 201 
Smrikarova, Stoyanka R. 201 
Soars, John 121 
Soars, Liz 121 
Stenerson, Jon 84 111 
Treibel, Annette 20 
Tudor, Ian 219 
Wuttig, Siegber 219 
Алиенде, Исабел 122 
Алипиев, Петър 168 
Алтер, Марек 123 
Ангелов, Борислав Георгиев 100 
Ангелов, М. 4 
Андреев, Веселин 124 
Антонова, Веселина 181 192 
Антонова, Диана Антонова 49 59 
Аргирова, М. 4 
Армянов, Никола Колев 77 
Асенова, Петя 202 
Атанасов, Георги 173 
Боало, Пиер 125 
Боало-Нарсьожак 125 
Богданова, Палма 67 131 
Богданова, Теменужка 66 221 
Боевска, Елена 215 
Божикова, Ванина 138 
Божкова, В. 70 
Бойчев, Георги 47 
Бордовская, Н. В. 15 233 
Борисов, Орлин Николов 21 
Боянов, Георги 22 
Боянова, Снежана 126 127 128 129 
Братованова, Милена 47 
Брезински, Стефан Христов 130 
Бучков, Димитър Тодоров 117 
Бьокл, Манфред 10 61 177 
Василев, Атанас Петров 33 
Василева, Иглика 152 
Василева, Наталия 211 228 
Вачкова, Елизабет Кирилова 50 51 57 
Великова, Емилия Ангелова 64 
Велкова, Милена 200 216 
Войникова, Т. 4 
Галанте, Л. Р. 199 
Гатев, Гео 108 223 
Георгиев, Валентин Л. 47 
Георгиева, Евгения Петкова 76 
Георгиева, Тодорка 3 
Георгиева, Тодорка Йорданова 133 172 
Герганова, Мария 24 
Гинчев, Детелин 161 189 
Гочев, Михаил 23 34 
Григоров, Божидар 97 203 
Грозева, Таня Петкова 69 
Гуджева, Наталия 26 32 38 44 45 52 
Даскалова, Виолета 6 182 197 
Даскалова, Людмила 70 
Дачев, Лъчезар 47 
Джабирова, Мая 204 224 
Джулев, Красимир Руменов 50 
Джурова, Галина 178 190 
Дзанев, Георги Георгиев 198 
Димитров, Данко 134 
Димов, Димитър Петров 99 
Димова, Елена 67 131 
Димчев, Ал. 4 
Дишовски, Николай Тодоров 118 
Добрев, Петър 179 
Добрев, Петър Добрев 179 
Добрева, Милена 210 227 
Долгополов, Игорь Викторович 191 
Друмева, Мария 67 131 
Дурева -Тупарова, Даниела 204 224 
Душков, Живодар 135 
Евтимова, Веселина Стоянова 63 64 
Егоров, Алексей Борисович 98 
Енчев, Кирил Цветанов 74 180 
Жейнов, Иво 181 192 
Желев, Желю Митев 25 
Зафиров, Димитър Иванов 69 
Звягин, Александр Александрович 98 
Иванов, Владимир Томов * 107 
Иванов, Ивайло 205 225 226 
Иванов, Иван Томов 2 206 
Иванов, Росен Иванов 100 
Иванов, Славчо 3 
Иванова, Красимира Средкова 33 
Иларионов, Райчо Тодоров 5 208 
Илиев, Г. 132 
Илиев, Илия Колев 113 
Илиев, Теодор Божидаров 92 93 114 
Илиева, Весела 226 
Илиева, Лена 126 127 128 129 
Йорданов, Йордан Тончев 209 
Йорданов, Недялко Асенов 136 
Йорданов, Стоян Иванов 198 
Йосифова, Таня 26 52 
Йоцова, Мария Иванова 76 
Кавалджиев, Тодор 27 
Калайджиев, Ангел Симеонов 28 
Кандиларов, Юрий Димитров 64 
Караиванов, Веселин 65 68 71 72 
Каракашева, Лилия Вълчева 53 54 
Карасимеонов, Александър 137 
Картареску, Мирча 138 
Каушик, Мона 11 139 
Кембъл, Бетани 140 141 
Кехоу, Джон 12 
Кирков, Димитър 142 
Кислюк, Рафаель Давидович 98 
Кларк, Линдзи 143 
Ковачева, Евгения 210 227 
Кожухаров, Александър 29 
Кожухаров, Росен Иванов 193 194 198 
Колев, Божидар Русанов 99 
Конов, Кирил Иванов 85 86 87 
Константинов, Евгени 144 
Консулова, Олга Димитрова 67 131 
Костова, Милена Панова 64 
Костурков, Йордан 132 
Крумов, Борис 145 
Куелю, Паулу 146 
Кузманов, Емил Константинов 81 
Кузов, Румен 195 
Кузов, Румен Димитров 198 
Кучев, Страшимир Иванов 30 
Къминг, Робърт 196 
Кънев, Митьо Йорданов 117 
Кърджилов, Петър 147 
Кючуков, Радослав Иванов 78 
Лазарова, Мила 148 
Лакюрски, Александър 211 228 
Леви, Аврам Сабетай 88 
Лехов, Георги Любомиров 115 214 
Лечева, Галина 3 
Лечева, Галина Русева 149 
Лукова, Бонка 132 
Любенов, Любомир Д. 55 101 
Любенова, Анелия Пенева 55 101 
Майкълс, Лий 150 
Маколи, Барбара 151 
Малинова, Радка 173 
Манев, Стефан 65 68 71 72 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 88 
Манчев, Васил 67 131 
Маринов, Христо 69 
Маркова, Благодатка Пенчева 54 
Марковски, Аспарух Георгиев 115 214 
Мах, Рихард фон 183 
Мелконян, А. 132 
Менчева, Лиляна Филипова 54 
Милков, Димитър 65 68 71 72 
Миндов, Борис 168 
Минков, Димитър Петров 70 
Мирчев, Сеферин Тодоров 89 
Митев, Йордан 31 184 
Митев, Йордан Крумов 31 184 
Митева, Росица Петрова 226 
Младенов, Юлиян Пенчев 56 75 102 103 
Момчева, Галина Димитрова 212 231 
Мръчков, Васил Желязков 32 33 
Мърдок, Айрис 152 
Нанчева-Филипова, Кр. 112 207 
Нарсьожак, Тома 125 
Настрадинова, В. 132 
Натов, Николай 34 
Наумова, Стефка 47 
Неделчев, Иван 186 232 
Нейков, Бранимир Йорданов 99 
Немигенчев, Илия Нейков 90 91 
Неновски, Нено 47 
Николов, Венцислав Стефанов 122 
Николов, Йордан 229 230 
Николова, Николина 210 227 
Николова, Станка Йотова 57 
Ногерас, Луис Рохелио 153 
Орлоев, Никола Атанасов 154 
Павлов, Велизар Тодоров 58 213 
Павлов, Константин 155 
Панайотов, Александър 65 68 71 72 
Панайотов, И. 112 207 
Панов, Иво 11 139 
Паси, Исак Соломон 16 
Пасков, Виктор 156 
Пенчева, Велизара Иванова 105 
Пенчева, Тошка Лазарова 76 
Петков, Георги Димитров 92 93 114 
Петков, Петко Христов 115 214 
Петров, Пламен 205 225 
Петрова, Петя 12 
Пирьова, Боряна 73 
Питърс, Ф. Е. 7 13 
Плетньов, Георги Сергеев 185 
Пометкова, Яна Иванова 157 158 
Попиванов, Петър 62 
Попов, Никола Григоров 70 
Попов, Петко Станев 29 
Попов, Христо 65 68 71 72 
Попова, Людмила 205 225 
Попова, Стоянка 70 
Попова, Юлиана Пенчева 8 35 36 104 
Пройков, Венелин 125 
Радев, Иван 159 
Радев, Иван Николов 159 160 161 176 187 188 189 
Реан, А. А. 15 233 
Ричарди, Андреа 6 182 197 199 
Ричарди, Серджо 6 182 197 
Робова, Диана 12 
Розум, С. И. 15 233 
Ромеи, Франческа 6 182 197 
Рот, Юлиана 8 36 
Руменчев, Величко 37 162 163 
Русева, Вяра Събова 78 
Рыбаков, Анатолий Наумович 164 
Садинов, Станимир Михайлов 91 
Салви, Франческо 199 
Салгари, Емилио 165 
Саракинов, Георги 38 
Семов, Марко Атанасов 166 
Семьонов, Юлиан 167 
Сендова, Евгения 210 227 
Симеонов, Димитър Георгиев 105 
Симеонова-Жекова, Вяра Владимирова 212 231 
Скот, Уолтър 168 
Славински, Петър 169 
Слоун, Пол 60 
Спасов, Кирил 39 106 
Средкова, Красимира 33 
Стаматова, Василка Момчилова 51 
Станев, Георги 94 
Станков, Иван 138 
Стефанов, Васил Владимиров 81 
Стефанов, Георги 40 41 
Стефанов, Стефан Петров 78 
Стефанова, Елиза 210 227 
Стойков, Петър Иванов 2 206 
Стойнов, Александър 42 43 
Стоянов, Божидар 23 
Стоянов, Иван Илиев 185 
Стоянова, Катя 204 224 
Стоянова, Таня Методиева 77 
Тасев, Георги Асенов 234 
Тасев, Кирил 170 
Тауърс, Дж. Тарин 217 
Ташев, Росен Владимиров 44 
Тодоров, Георги 236 
Тодорова, Елица 10 61 177 
Тодорова, Маргарита 236 
Тодорова, Радка Йорданова 77 
Тодорова, Свилена 79 80 95 96 
Токушев, Димитър 45 
Токушев, Димитър Великов 46 
Томов, Владимир 107 
Томов, Димитър 217 
Тонов, Иван 65 68 71 72 
Тончев, Йордан 209 
Тотев, Тотю Тотев 100 
Тотоманова, Ана-Мария 237 
Трендафилова, Петранка 3 171 
Трендафилова, Петранка Петкова 172 
Фархи, Самуил Леон 235 
Фаулър, Мартин 218 
Фишър, Нанси 12 
Фортус, Мария 173 
Христов, В. 112 207 
Христов, М. 112 207 
Христова, Веселка Иванова 14 
Ценков, Генади Николов 118 
Ценова, Жана 10 61 177 
Цолов, Красимир 218 
Цонев, Стоян Цонев 70 
Цонева, Димитрина Игнатова 238 
Цончев, Дончо 174 
Чалева, Илиана 24 
Шаранкова, Жана 47 
Шикова, Ингрид 24 
Шопова, Петя Борисова 48 
Юнг, Карл Густав 16 
Яков, Венелин Илиев 81 
Япов, Петър 175 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Стотте] 100-те най-добри програми за Windows 200 
[Юнифайд] UML основи 218 
Das kritische EU - Buch 17 
Der Ebereschenhof 119 
Der protestantismus 9 
Deutsche rechtssprache 120 
Einfuehrung in soziologische theorien der gegenwart 20 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 219 
European white book on fundamental research in materials science 116 
Fundamentals of programmable logic, controllers, sensors, and communication 84 111 
Geometrical methods for solving of fully nonlinear parial differential equations 62 
Kapitalismen 18 
L' Atlas geopolitique and culturel 1 
New headway. Intermediate 121 
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD students in computing 201 
Programmable logic controllers 82 83 109 110 
Stride toward freedom 19 
Study South Africa 220 
Автомобили ВАЗ 98 
Алба Регия 173 
Аналагова схемотехника 90 
Английско-български речник 126 129 
Анотирано изкуство 196 
Аутопсия на една любов 156 
Балкански грешник. Разказите на един авантюрист 142 
Библията в езика на старославянската книжнина 172 
Бизнес мисленето 60 
Богат съм с любовта си към хората 27 
Богатството е сянка на облак 11 139 
Българо-английски-турски речник по физика 67 131 
Българска фантастика 132 
Българско-английски речник 127 128 
Българско-гръцки разговорник 170 
Българското въстние от 1835 г. (Велчовата завера) 176 
Бяла книга за българското образование и наука 222 
Вещно право 22 
Въведение в Inventor 97 203 
Въведение в мобилното обучение 236 
Възрожденското гробище, църквата "Всях светих" и Пантеонът на възрожденците в Русе 181 192 
Да изтръгнеш слово от камъка 179 
Двадесет и пет] 25 години факултет "Автоматика" 108 223 
Девет поеми 148 
Десет есета 135 
Дневникът на един маг 146 
Додето още ни има 166 
Дриймуивър] Draemweaver за Windows и Macintosh 217 
Другото лице на възрожденската литература 159 
Духовност в нумизматиката 193 
Европейски програми 24 
Експертна комисия 137 
Електроснабдяване 78 
Завръщане от Троя 143 
Записки 155 
Защо обичаме жените 138 
Звездни мигове в живота ми 74 180 
Здравей, Аз 136 
Знакът на Перуна 175 
И ако утре умра 153 
Из българските бурни времена 183 
Известия 3 
Изграждане и развитие на национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа (НАБИМ) 4 
Изложба русенските фотоателиета (края на XIX - началото на XX век) 195 
Използване на (v) HDL [Hardware description languages] за синтез на електронен хардуер 112 207 
Икономика 49 
Импресионистите 199 
Иновации в образователните технологии при педагогическата практика по физика 66 221 
Информационни технологии 211 228 
Информационни технологии 1-4 клас 226 
Информационни технологии 5. клас 205 225 
История на новобългарската държава и право 1878-1944 45 
Йордан Вълчев. Личност и дело. Време и съвременници 161 189 
Кодекс на труда 23 
Коментар на кодекса на международното частно право 34 
Коментар на Кодекса на труда 33 
Компютърна техника и информационни технологии 5. - 6. клас 212 231 
Компютърът в моя свят 210 227 
Конструиране на металорежещи инструменти 75 
Кооперативно право 40 41 
Къщата на духовете 122 
Леонардо да Винчи 6 182 197 
Любовен лабиринт 140 
Любовни замени 145 
Магистърски курсове в Русенски университет "Ангел Кънчев" 229 230 
Маркетинг 54 
Мастера и шедевры 191 
Математически методи в икономиката 58 213 
Материали и заготовки в машиностроенето 76 
Материалознание 117 
Матлаб] Matlab 6/7 209 
Мека 7 13 
Методични основи на научните изследвания 234 
Мнимо представителство 26 52 
Мобилни комуникации 94 
Моите полудневници 1970-1995 160 187 
Монети от Русенския край 198 
Мостовете 174 
Мултимедия и Web дизайн 5 208 
Наказателно право. Особена част 42 43 
Не казвай сбогом 150 
Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване 37 163 
Ние, висшето образование и Европа 237 
Обикновени диференциални уравнения 63 
Облигационно право 28 29 
Обръщения на президента към народа и парламента 25 
Обща теория на правото 44 
Овцата на Бокачо 154 
Олимпийски и спортни игри пресъздадени в античното и българско възпоменателно монетосечене 194 
Операционни системи 2 206 
Ораторското изкуство на древния Изток 162 
Орбита на Сизиф 147 
Организация и управление на фирмата 56 102 103 
Осигурително право 32 
Основи на проектирането на уреди 113 
Пиратклуб 169 
Пиратът 168 
Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането 185 
Плоски телевизионни екрани 86 
Поведенческа медицина 73 
Поверително удоволствие 152 
Подсъзнанието може всичко за деца от 3 до 12 години 12 
Политическа история на съвременния свят 31 184 
Помагало по старобългарска литература (епос - лирика - драма) 149 
Посланието на Друидите 10 61 177 
Право върху търговска марка в Република България 38 
Право на Европейския съюз 21 
Пробацията 48 
Противостояние 167 
Професорите на Русенския университет 186 232 
Психични и поведенчески разстройства 14 
Психологически типове 16 
Психология и педагогика 15 233 
Публична и пространствена икономика 59 
Работа с компютри и информационни технологии. 1-4. клас 204 224 
Работа с компютър в офиса 215 
Развитие на речевия слух 238 
Речник с тълкуване на 200 български пословици и поговорки и еквивалентите им в руски език 171 
Росен Кожухаров - историк нумизмат 178 190 
Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи 89 
Ръководство за решаване и задачи по използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника 99 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 64 
Ръководство за решаване на задачи по Механика 70 
Ръководство за упражнения по взаимодействие на видовете транспорт 105 
Ръководство по интеркултурна комуникация 8 36 
Ръководство по организационна комуникация 35 104 
Ръководство по робастни системи за управление 115 214 
Самоучител за полезни програми 216 
Сарра жената на Авраама 123 
Сборник изпитни въпроси и задачи по електротехника и електроника 79 80 95 96 
Сборник от тестове по конкурсите за колежи на обединения свят 65 68 71 72 
Сватбите на Йоан Асен 144 
Системи електрозадвижвания 81 
Солта на живота 141 
Соната за Петя Дубарова 124 
Справочник за MS DOS 5.0 202 
Справочник по каучук 118 
Старобългарски език 133 
Столица на оцелелите 188 
Съвременен български език. Морфология 157 
Съвременен български език. Синтаксис 158 
Съдбовно време 134 
Съдебната власт в България (от древността до наши дни) 46 
Съпруг за Рейчъл 151 
Тайните на Черната джунгла 165 
Телевизионна техника 87 91 
Телевизионни и видеокомуникационни системи 93 
Теоретични основи на електротехниката 77 
Теория на електронните схеми 88 
Теория на механизмите и машините 69 
Техническа безопасност 107 
Технически университет София днес 235 
Трактори. Технически данни 100 
Тридцать пятый и другие годы 164 
Трудният български език 130 
Търг 53 
Управлевние на човешките ресурси 39 106 
Управление и оценка на безопасността и здравето при работа 57 
Философия, социология, обща теория [на правото] 47 
Финанси на предприятието 55 101 
Финансово право 30 
Цифрова обработка и пренос на сигнали 92 114 
Цифрова спътникова телевизия 85 
Човешкият капитал 50 51 
Шемет. Вълчиците 125 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Web приложения - програмиране 5 208 
Автоматизация на програмирането - бази данни 216 
Автоматика 82 83 84 108 109 110 111 223 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 2 206 
Автоматично управление - принципи и теория 115 214 
Автоматично управление - системи 115 214 
Агротехника 99 
Аналитична геометрия 64 
Английска литература 168 
Английска литература - романи 140 141 150 151 
Английски език - изучаване 121 
Английски език - речници 127 128 
Архитектура 181 192 
Библиографии 178 190 
Библиотекознание 4 
Биографии 6 74 160 161 180 182 183 186 187 189 197 232 
Българска литература 132 160 171 187 
Българска литература - биографии 161 189 
Българска литература - есета 135 166 
Българска литература - исторически романи 175 
Българска литература - литературна критика 159 
Българска литература - поезия 148 
Българска литература - проза 124 
Българска литература - разкази 147 166 174 
Българска литература - романи 134 137 142 169 
Българска литература - художествена 156 
Български език - езикова култура 130 
Български език - лични имена, фамилни имена, имена на народи или етнически групи, наименования на 159 
Вещно право 22 
Видове предприятия.Финансиране 55 101 
Висше образование 220 
Висше образование - качество 219 
Висше образование - образователна политика 219 
Висши учебни заведения 235 
Връзки с обществеността 37 163 
Гражданско право 26 52 
Двуезични речници 126 129 
Дисертации 234 
Диференциални уравнения - изследвания 63 
Европейски съюз 17 24 
Езикознание 170 
Езикознание, специално 238 
Електрически мрежи - електроснабдяване 78 
Електрозадвижване 81 
Електроника.Фотоелектроника.Електронни лампи и тръби.Рентгенова техника 79 80 95 96 
Електронно обучение 236 
Електротехника 77 79 80 95 96 
Енциклопедии 1 
Естествени науки 65 68 71 72 
Живопис 191 199 
Издания на конгреси, конференции, събрания и др. 3 
Изкуство 196 
Изобразително изкуство 6 182 197 
Изпитване на материалите 117 
Изследвания чрез модели - моделиране 218 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 35 104 
Изчислителни системи - учебник 112 207 
Икономика 18 
Икономическа наука.Основни понятия на икономическата теория.Стойност.Капитал.Фондове 49 59 
Икономическо поведение 60 
Индийска литература - пословици 11 139 
Интегрални схеми 90 
Информатика - учебници за начално и основно образование 204 205 210 211 212 224 225 226 227 228 231 
Ислям 7 13 
История 10 61 177 179 
История - антична 178 190 
История - България - нова - спомени 185 
История - нова 31 184 
История на България 183 
Капиталистическо общество 18 
Каучук - справочник 118 
Кинематика 70 
Класическа гръцка литература 149 
Компютри - обучение 204 224 
Компютърна архитектура 112 207 
Компютърна техника с практическо приложение 209 
Компютърни системи 201 
Краезнание 181 188 192 
Леитература - художествена - детска 165 
Леки автомобили 98 
Литература 154 155 
Литература - художествена - българска 136 144 145 148 
Литература - художествена - чужда 122 123 138 143 146 152 153 
Маркетинг 53 
Математика - висша 209 
Математика - диференциални уравнения 62 
Материали за преподаване и изучаване с практическа насоченост 149 
Материалознание 116 
Машиностроене - пластично деформиране 76 
Международни отношения - история 31 184 
Международно частно право 34 
Металознание 76 116 
Металорежещи инструменти 75 
Методи на управление. Мениджмънт 39 106 
Механика, теоретична 70 
Морфология 157 
Мултимедийни системи 5 208 
Надписи - древнобългарски 179 
Наказателно право 48 
Направления в теория на правото - правни школи - философия на правото 47 
Наука - история 6 182 197 
Наукознание 222 
Наченки и развитие на бъгарското националноосвободително движение (II пол.на XVIII в.-1856 г.) 176 
Немска литература 119 
Немски език - обучение 120 
Нервна система.Сетивни органи 73 
Нумизматика 178 190 193 194 198 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 29 
Образование 222 
Образование - висше 237 
Образование - степени на образование 219 
Обществено мнение и обществено-политическа дейност 37 163 
Олимпийски игри 194 
Ораторско изкуство 37 162 163 
Осигурително право 32 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 42 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 54 
Пазарна икономика 53 
Патентно право 38 
Педагогика - учебник 15 233 
Петалорежещи инструменти - конструиране 75 
Политика, вътрешна, външна 25 27 
Полупроводникова електроника 88 
Прабългарски език - писмо 179 
Право 44 
Право - вещно 28 
Право - договори 28 
Право - история 45 
Право - кооперативно 40 
Право - търговско 40 
Право на Европейския съюз 21 
Предаване на изображения. Видеоапаратура 93 
Приложение на математическите методи в икономиката 58 213 
Приложни програми 115 214 
Проектиране 113 
Производство - организация 102 
Протестанство 9 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 14 
Психология - индивидуална 16 
Психология - учебник 15 233 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 12 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 94 
Расизъм и борба с него 19 
Рационализация на педагогическия процес 66 221 
Регионална икономика 59 
Религия - вярвания 10 61 177 
Речници 171 
Речници - двуезични 127 128 
Речници - многоезични 67 131 
Романи 125 
Руска литература 171 
Руска литература - повести - разкази - новели 167 173 
Руска литература - роман 164 
Сборници с произведения на много автори 3 
Свещено писание - библия - стар и нов завет - херменевтика 172 
Свръхсетивен свят 10 61 177 
Сгради и помещения за фотографска работа - фотографски изображения 195 
Селскостопански машини и инструменти - селскостопанско машиностроене 99 
Синтаксис 158 
Системи и устройства за автоматично регулиране 82 83 84 109 110 111 
Системи на образование - хармонизация 219 
Софтуер 2 200 202 206 215 217 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 216 
Софтуерни продукти - практическо приложение - чертане 97 203 
Социално поведение 35 104 
Социология - теории 20 
Социология на комуникацията.Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 8 36 
Специална терминология 159 
Специална част на наказателното право.Видове наказуеми действия 42 43 
Специални раздели от алгебрата 64 
Старобългарска и църковнославянска литература - критика 172 
Статика 70 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 46 
Съобщителна техника 92 114 
Телевизионна техника 91 
Телевизия 91 
Телевизия - спътникова 85 86 87 
Телевизия - цифрова 85 86 87 
Телекомуникации 89 
Телекомуникационни системи 82 83 84 109 110 111 
Теория на икономико-математическите модели 58 213 
Теория на машините и механизмите 74 180 
Теория на машините и механизмите - учебник за ВУЗ 69 
Технико-икономически анализ на производството 56 103 
техническа безопасност 107 
Трактори 100 
Труд - охрана 50 57 
Трудови отношения 33 
Трудово законодателство 23 33 
Търговско дело - финансово право 26 30 52 
Университети 186 232 
Университети - магистърски програми 229 230 
Управление на транспортните предприятия.Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна лог 105 
Усилватели 90 
Факултети на ВУЗ 108 223 
Физика 67 131 
Физика - методика на преподаването по физика 66 221 
Финанси на стопанските организации 55 101 
Фирмено управление 102 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността,източниците на финансирането 56 103 
Френска литература 125 
Хардуер 218 
Цивилизация.Култура.Прогрес 8 36 
Цифрови системи - машини и устройства 92 114 
Цифрово-аналогови електронноизчислителни машини 82 83 84 109 110 111 
Църковнославянски и старобългарски език 133 
Човешки ресурси - управление 51 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

DOS 202 
Dreamweaver 217 
HTML 216 217 
Matlab 115 209 214 
web приложение 5 208 
web сайтове 5 208 
автоматизация на обучението 236 
автоматика 108 223 
агротехника 99 
албум 196 199 
анализи 112 207 
аналитична геометрия 64 
аналогова схемотехника 90 
аналогови схеми 90 
английска литература 140 141 150 151 152 168 
английски език 121 127 128 
английско-български речник 126 129 
анекдоти 154 
антична история 178 190 
антология 132 
атлас 1 
афоризми 11 139 154 
бази данни 216 
безопасност на труда 50 57 
библиография 178 190 
библиотекознание 4 
библиотечно-информационни науки 4 
Библия 172 
бизнес 60 
бизнес стратегии 102 
бизнеспланиране 56 102 103 
биографии 6 74 180 182 186 197 232 
биография 160 161 187 189 
биология 65 68 71 72 
Болонски процес 219 
България 25 27 
българска литература 124 132 134 135 136 137 142 144 145 147 156 160 161 166 169 171 174 175 187 189 
български език 130 157 158 159 
българско-английски 127 128 
Велчова завера 176 
вещно право 22 28 
вибрационна безопасност 107 
видеоапаратура 5 93 208 
видеосигнали 87 
видеоусилватели 87 
видове транспорт 105 
висша математика 64 
висше образование 219 220 229 230 235 237 
Втората световна война 31 184 
входно-изходни устройства 82 109 
възникване 162 
възраждане 185 
възрожденската литература 159 
възрожденски дейци 181 192 
външен вид 37 163 
вътрешна политика 25 27 
генератори 90 
геометрични методи 62 
гражданско право 26 52 
гробища 181 192 
групово поведение 35 104 
гръцка митология 149 
дарения 29 
деформиране на тела 76 
дигитализация 5 208 
дисертация 234 
диференциални уравнения 62 63 
договорно право 28 
документални записки 173 
документи 185 
друиди 10 61 177 
Европейски съюз 17 24 
език и култура 130 
езикова култура 130 
езикознание 3 238 
еквивалентност 171 
екрани 86 
екрани с течни кристали 86 
електрически вериги 77 
електрически двигатели 81 
електрически машини 79 95 
електрически мрежи 78 
електрични измервания 79 95 
електрозадвижване 81 
електромагнитно поле 77 
електроника 79 80 88 95 96 
електронни схеми 88 
електронно обучение 236 
електроснабдяване 78 
електротехника 80 96 
електротехника - теоретична 77 
елементи на културата 8 36 
елементи на уреди 113 
елински епос 149 
енциклопедичен речник 1 
енциклопедия 1 
есета 135 166 
етажна собственост 22 
етнография 3 
живопис 6 182 191 196 197 199 
заготовки 76 
заем 29 
звукови файлове 5 208 
здравно осигуряване 32 
зъбообработващи инструменти 75 
Иван Николов Радев 160 187 
изображения 93 
изобразително изкуство 191 196 199 
изпитване на материалите 117 
изследвания 116 
изучаване 121 
икономика 17 18 
икономико-математически модел 58 213 
икономическа наука 59 
икономически науки 3 
импресионизъм 199 
индийска литература 11 139 
индустриални отношения 39 106 
инструменти 75 
интелектуално развитие 12 
интеркултурна комуникация 8 36 
интернет 215 
информатика 2 205 206 210 211 225 227 228 
информационни технологии 204 211 212 224 226 228 231 
инфрачервени лъчи 107 
ислям 7 13 
испанска литература 153 
исторически извори 179 
исторически роман 175 
история 3 31 176 179 183 184 
история на България 45 183 185 
история на правото 45 
италианска литература 165 
кабелна телевизия 85 
канали 91 
капиталистическо общество 18 
картинен атлас 1 
каучук 118 
квалификационни степени в образованието 237 
квалификация - кариера - планиране 39 106 
кинематика 70 
кинематични двоици 69 
кинесика 37 163 
кинескопи 86 91 
класическа литература 149 
кодекс на труда 23 33 
кодиране на канали 91 
колежи 65 68 71 72 
колективен трудов договор 23 
комедия 149 
коментар 34 
компресирани файлове 5 208 
компютри 2 113 205 206 210 217 225 227 
компютърен софтуер 202 
компютърна архитектура 112 207 
компютърна система 226 
компютърна техника 212 231 
компютърни комуникации 216 
компютърни мрежи 216 
компютърни системи 201 
компютърни технологии 201 
комуникационни мрежи 35 104 
комутационни устройства 89 
конкурсни задачи 65 68 71 72 
конструиране 75 
конструкционни материали 76 
контролери 82 83 84 109 110 111 
конференции 201 
кооперативно право 40 41 
корпоративни стратегии 102 
краезнание 188 
кредити 55 101 
кредитори и длъжници 29 
криминология 48 
култура 8 9 36 
култура и комуникация 8 36 
културология 3 
леки автомобили 98 
лидерство 35 104 
лизинг 55 101 
лингвокултура 3 
линейна алгебра 64 
линейни системи 115 214 
линейно оптимиране 58 213 
литература 122 123 136 138 143 146 152 154 155 188 
литературна критика 188 
литературознание 3 
магистърски програми 229 230 
максими 154 
маркетинг 53 54 56 103 
математика 3 62 65 68 71 72 
математически методи 58 213 
материалознание 116 117 
машини 69 
машинни елементи 69 
машиностроене 76 
машиностроителна промишленост 76 
медии 5 208 
международни отношения 31 184 
международно частно право 34 
Мека 7 13 
металознание 116 
металообработване 117 
металорежещи машини 75 
методика 210 227 
методика на преподаването 66 221 
механизми 69 
механика 70 
мнимо представителство 26 52 
мобилни комуникации 94 
мобилни мрежи 94 
мобилни телефони 94 
мобилно обучение 236 
моделиране 97 203 218 
монети 178 190 193 194 198 
морфология 157 
мотивиране на персонала 39 106 
мултимедийни системи 5 208 
мултимедийни технологии 5 208 
наем 29 
наказателно право 42 48 
наказуеми действия 42 43 
наука 6 182 197 222 
научни изследвания 234 
научни открития 6 182 197 
националноосвободително движение (II пол.на XVIII в.-1856 г.) 176 
начално образование 211 228 
невербална вокализация 37 163 
невербална комуникация - системи 37 163 
нелинейни уравнения 62 
немска литература 119 
немски език 120 
немски език за юристи 120 
нервна система 73 
нумизматика 178 190 193 194 198 
обективно право 44 
облигационно отношение 29 
облигационно право 28 29 
образование 205 219 222 225 237 
обучение 204 205 224 225 
обща теория 47 
обществено осигуряване 32 
олимпийски игри 194 
операционни системи 2 206 
операционни усилватели 90 
ораторско изкуство 37 162 163 
организационна комуникация 35 104 
организация 54 
организация на фирмата 56 102 103 
осигурително право 32 
основно образование 211 228 
открития 6 182 197 
охрана на труда 50 57 
пазар 53 54 
пазар и заетост 39 106 
пазарна икономика 49 
Пантеон 181 192 
патентно право 38 
патопсихология 14 
педагогика 15 233 
плазмени екрани 86 
пластификатори 118 
пластична деформация 76 
поведение 60 
поведенченски разройства 14 
поведенческа медицина 73 
повести 167 173 
погасителни планове 55 101 
поезия 148 
политика 31 184 
политика в ЕС 17 
политическа история 31 184 
политически интриги 183 
полупроводникова техника 88 
пословици 11 139 171 
постояннотокови усилватели 90 
прабългари 179 
прабългарски език 179 
права и задължения на гражданите 42 
правата на човека 42 
правни норми 44 
правни учения 47 
право 21 40 41 44 45 
право на Европейския съюз 21 
предавателни камери 87 
предавки 69 
предучилищно възпитание 238 
президентство 25 27 
преобразователи 91 
преобразуване на информация 92 114 
преподаване 210 227 
престъпления 43 
приложна статистика 58 213 
природни науки 66 221 
приходи 49 
пробация 48 
програмиране 112 207 216 
програмируеми регулатори 82 83 84 109 110 111 
програмна система 209 
програмни продукти 2 206 
продажба 29 
проектиране 100 
проектиране на системи 112 207 
проектиране на уреди 113 
проза 124 138 
проксемика 37 163 
протестанство 9 
протяжки 75 
професори 186 232 
профилни ножове 75 
психиатрия 14 
психични разстройства 14 
психология 12 15 16 233 
психология в бизнеса 60 
психология на детето 12 
първи източници 162 
работа с компютър 204 224 
работа с принтер 226 
разговорник 170 
разкази 147 166 174 
разходи 49 
расизъм 19 
расова дискриминация 19 
регионална икономика 59 
регулатори 82 83 84 109 110 111 
религиозни вярвания 10 61 177 
религиозни обреди 10 61 177 
религия 7 13 
Ренесанс 6 182 197 
речи 25 27 
речник 126 129 
речник, терминологичен 67 131 
речници 127 128 
робастни системи 115 214 
роман 119 122 123 125 134 137 140 141 142 143 144 145 146 150 151 153 156 164 165 168 169 
Русе 181 192 
Русенски университет 74 180 186 232 
руска литература 164 167 171 173 
ръководство 81 102 113 115 214 
рязане 76 
селскостопански машини 99 
сензори 83 84 110 111 
сигнали 92 114 
синдикални организации 23 
синтаксис 158 
синтез 112 207 
синхронизиращи устройства 87 
системи за управление 115 214 
системи на образованието 219 
софтуер 2 200 206 209 215 216 
софтуерни продукти 97 203 
социология 20 
социология на правото 47 
специална терминология 120 159 
спортни игри 194 
справочник 118 
спътникова телевизия 85 87 
спътникови системи 85 87 
Стамболов, Стефан 183 
старобългарски език 133 
старогръцка литература 149 
старославянска книжнина 172 
статика 70 
степени на висшето образование 219 
субективно право 44 
съдебна власт 46 
съдебни органи 46 
съдебно производство 46 
съобщителни системи 89 
телевизионна техника 91 
телевизионни изображения 91 93 
телевизионни приемници 91 
телевизионно разпръскване 87 
телевизия 85 86 87 91 
телеграфични системи 89 
телекомуникационни системи 84 111 
теоретична електротехника 79 95 
теория 20 
теория на вероятностите 58 213 
термична обработка 76 
тестове 65 68 71 72 133 
техникоекплуатациотти показатели 105 
техническа безопасност 107 
технически данни 100 
технически науки 3 
Технически университет-София 108 223 235 
типология 16 
трактори 100 
транспортна техника 98 
трудов колектив 23 
трудови отношения 33 
трудови ресурси 50 51 57 
трудово законодателство 23 33 
трудово право 33 
търг 53 
търговски дружества 40 41 
търговски марки 38 
търговско право 26 52 
университети 229 230 
управление на маркетинга 54 
управление на персонала 56 103 
управление на сайтове 217 
управление на фирмата 56 102 103 
управление на човешките ресурси 39 51 106 
упражнения 121 157 158 
уравнение на Бернули 63 
усилватели 90 
учебник 211 228 
учебник за ВУЗ 15 233 
факултети 108 223 
фантастика 132 
физика 65 66 67 68 71 72 131 221 
философия на правото 47 
финанси 55 101 
финансова система 30 
финансово право 30 
фирмена дейност 49 
фирмени кредити 55 101 
фирми 102 
форматиране на текст 212 231 
фотографии 195 
фрези 75 
френска литература 125 
хардуер 218 
химия 65 68 71 72 
християнство 193 
художествена литература 119 122 123 134 136 138 142 143 144 145 146 148 152 153 156 164 165 167 
цветнокожо население 19 
цивилизация 7 13 
цифрова обработка 92 114 
цифрова телевизия 85 87 91 
цифрови модулации 92 114 
цифрови системи 92 114 
църква 181 192 
църковнославянски език 133 
чертане 97 203 
чистота на езика 130 
човешки ресурси 51 
шаманизъм 10 61 177 
юбилей 108 223 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Вълчев, Йордан Тодоров 161 189 
Енчев, Кирил 74 180 
Желев, Желю 25 
Кожухаров, Росен 178 190 
Леонардо да Винчи 6 182 197 
Радев, Иван Николов 160 187 
Стамболов, Стефан 183 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 46 179 237 
Европа 31 184 237 
Мека 7 13 
Русе 181 192 
САЩ 19 31 184 
Старият свят 162 
Южна Африка 220