НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -
ЦБ  56987

Арнаудов, Михаил

   Българското книжовно дружество в Браила  : 1969-1876  / Михаил Арнаудов, Михаил Арнаудов  = La societe litteraire bulgare a Braila  / Mikhail Arnaudov  . - София  : БАН, 1966  . - 338 с. ; 24 см

   Показалец с. 327-331 ; Рез. фр. ез.

Сист. No: 15849
- 2 -
ЦБ  56822

Богданов, Богдан Иванов

   Университетът - особен свят на свобода  : Статии, студии и слова  / Богдан Иванов Богданов, Богдан Иванов Богданов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 134 с. ; 22 см

Сист. No: 15448
- 3 -
ЦБ  56808

Бъчваров, Генчо

   Отечествен фронт легендарният  : Записки на Генчо Бъчваров  / Генчо Бъчваров, Генчо Бъчваров  . - София  : Захарий Стоянов  ; УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 195 с. ; 20 см

Сист. No: 15420
- 4 -
ЦБ  56794Ч2/0/Г  38Ак

Гергова , Ани

   Книжовно-документално наследство  / Ани Гергова, Ани Гергова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 263 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека)

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15402
- 5 -
 Ч2/0/Г  62м

   Годишник на музеите от Северна България  /   Ред. Таня Петрова, Таня Петрова  ; Техн. ред. Добринка Маринкова, Добринка Маринкова  ; Отг. ред. Тодорка Драганова, Тодорка Драганова  = Jahrbuch der museen in Nordbulgarien  . - Варна  : Георги Бакалов, 1982  . - 24 см

   Библиогр. с. под линия

   Кн. VIII  . - 1982  . - 251с. : със сн.

Сист. No: 15661
- 6 -
 С/01(0:01)/Д  50Мс

Дженева, Мариана и др.

   Старопечатни издания  : Българска възрожденска книжнина 1806-1878 : Своден каталог  /   Състав. Мариана Дженева, Мариана Дженева, Ваня Борисова, Ваня Борисова, Красимира Големанова, Красимира Големанова  . - Шумен  : Фабер, 2005  . - 216 с. ; 24 см

   Съдържа : Показалци

Сист. No: 15554
- 7 -
ЦБ  56790

Ерчиван, Ердоган

   В търсене произхода на човечеството  : Фалшификатори и учени  / Ердоган Ерчиван, Ердоган Ерчиван  . - Божурище  : Дилок, 2006  . - 306 с. ; 22 см

   Индекс с. 299-306; Библиогр. с. 295-298

Сист. No: 15397
- 8 -
 С/02(038)/К  76Ег

Койчева, Елена

   Глосар на термините по информационно търсене  / Елена Койчева, Елена Койчева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 124 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с.120-123

Сист. No: 15425
- 9 -
ЦБ  56815П/65/Л  81Бд

Лолър, Брайън

   Официалното ръководство на ADOBE за дизайн, предпечат и печат  : Пълноцветно издание  / Брайън Лолър, Брайън Лолър  ; Прев. Васил Пенчев, Васил Пенчев  ; Ред. Васил Сирманов, Васил Сирманов  = Official adobe print publishing guide  / Brian P. Lawler  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 188 с. : с ил. ; 24 см

   Азб. указ.

Сист. No: 15427
- 10 -
 С/025.45/Н  23б

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

   Таблици на десетичната класификация  : Допълнения, поправки и методични рещения 1993 - 2004  /   Състав. Лозинка Иванова Ахчийска, Лозинка Иванова Ахчийска, Боряна Симеонова Табакова, Боряна Симеонова Табакова  ; Ред. Александра Дипчикова, Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова, Антоанета Тотоманова  . - София  : Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2005  . - 14д с. ; 30, 5 см

   3 бр. за ползване в отдел "Комплектуване и организация на библиотечните фондове"; 1 бр в отдел "Библиогравско-информационна и справочна дейност"

Сист. No: 15539
- 11 -
ЦБ  56953П/60/Р  97п

   Ръководство за патенти  . - София  : Патентно ведомство, [Б. г.]  . - 15 с. ; 21 см

Сист. No: 15762
- 12 -
ЦБ  56772

Саркисян, Саркис

   Арменската цивилизация  / Саркис Саркисян, Саркис Саркисян  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 664 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 589-597 ; Геогр. показалец с. 598-610; Им. показалец с. 602-613 ; Кр. предм. показалец с. 614-621.

Сист. No: 15373
- 13 -
ЦБ  56773

Стайн, М.Л. и др.

   Изкуството на интервюто  : Говори направо и слушай внимателно  / М.Л. Стайн, М.Л. Стайн, Сузан Ф. Патърно, Сузан Ф. Патърно  . - София  : Слънце, 2006  . - 256 с. ; 20 см  . -   (Журналисти и медии)

Сист. No: 15376
- 14 -
ЦБ  56771

Уебстър, Ричард

   Радиестезия за начинаещи  : Как да откривате вода, богатства и изгубени вещи  / Ричард Уебстър, Ричард Уебстър  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  . - София  : Дилок, 2005  . - 183 с. : с ил. ; 21,5 см

   Библиогр. 179 с.

Сист. No: 15372
- 15 -
ЦБ  56963

   Фашизмът срещу "фашизмът"  /   Състав. Иван Славов, Иван Славов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1991  . - 296 с. ; 20 см

Сист. No: 15776
- 16 -
 Ч2/9/Ч  62Мт

Чентини, Масимо

   Тайнствени, магически, свещени и легендарни места на Европа  / Масимо Чентини, Масимо Чентини  ; Прев. от итал. Емилия Трендафилова, Емилия Трендафилова  . - София  : Рива, 2005  . - 544 с. : с ил. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 15605
- 17 -
ЦБ  56780П/159.9/Щ  35Кш

Щенгер, Кристиане

   Шампион по запаметяване  : Нови техники за трениране на паметта  / Кристиане Щенгер, Кристиане Щенгер  . - София  : Лик, 2006  . - 252 с. ; 20 см

Сист. No: 15385

Философия. Психология. Религия

- 18 -
 Ч2/886.7/А  49

Алгафари, Мадлен

   Вяра имам  : Стихове, кратки отговори, терапевтични случаи  / Мадлен Алгафари, Мадлен Алгафари  . - София  : Джуниър партнърс, 2006  . - 464 с. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 15600
- 19 -
 Ч2/93/99/Б  16  Гв

Бакалов, Георги

   Византия  : Културно-политически очерци  / Георги Бакалов, Георги Бакалов  . - София  : Век 22, б.г. - 454 с. ; 24 см

   Библиогр. на кирилица с. 435-444; Библиогр. на латиница с. 445-454

Сист. No: 15616
- 20 -
 Ч2/2/Б  41Ср

Бессонова, С. С.

   Религиозные представления скифов  : Монография  / Светлана Сергеевна Бессонова, Светлана Сергеевна Бессонова  ; Отв. ред. А. С. Русяева, А. С. Русяева  . - Киев  : Наукова думка, 1983  . - 139 с. ; с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 121-135

Сист. No: 15654
- 21 -
 BRIE/2/В  34Мп

Вебер, Макс

   Протестантската етика и духът на капитализма  / Макс Вебер, Макс Вебер  . - София  : Гео Милев, 2005  . - 336 с. ; 20 см  . -   (Философия и човек)

   По проект

Сист. No: 15502
- 22 -
 Ч2/159.923/Г  92Ап

Гунов, Атанас Николов

   Поредицата от тестове Дарби на индивидуалния дух. Един нов метод за себепознание  : Поддава ли се на измерване духовността?. - София  : Архимед, 2005  . - 56 с. ; 26 см

Сист. No: 15479
- 23 -
 Ч2/159.96/Д  59Иу

Димитров, Иван Тонев

   Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието  / Иван Тонев Димитров, Иван Тонев Димитров  . - София  : Просвета, 2001  . - 255 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 248-255

Сист. No: 15449
- 24 -
ЦБ  56755П/316/Й  83Нп, Ч2/316/Й  83Ни, Ч3/316/Й  83

Йорданов, Николай Георгиев

   Психология на комуникацията  : и мълчанието говори  / Николай Георгиев Йорданов, Николай Георгиев Йорданов  . - София  : Военно издателство, 2006  . - 112 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 106-107

Сист. No: 15353
- 25 -
 Ч2/14/К89Му

Кралева, Милка

   Учителят Петър Дънов  : Живот и учение  / Милка Кралева, Милка Кралева  ; Ил. Христо Хаджитанев, Христо Хаджитанев  . - София  : Кибеа, 2001  . - 88 с. : с ил. ; 32 см

   По проект

Сист. No: 15602
- 26 -
 Ч2/376/Л  36Д

Левтерова, Дора

   Консултиране при обучителни трудности  / Дора Левтерова, Дора Левтерова  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2005  . - 76 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 74-76

Сист. No: 15494
- 27 -
 Ч2/16/Л  84С

Лоу, Стивън

   Гимнастика на ума  / Стивън Лоу, Стивън Лоу  ; Прев. от англ. Антон Даскалов, Антон Даскалов  ; Ред. Евелина Банева, Евелина Банева  . - София  : Изток-Запад, 2004  . - 384 с. ; 22 см

Сист. No: 15478
- 28 -
 Ч2/159.922.7/М  32Д

Маркова, Даниела Тодорова

   Детската рисунка като начин на изразяване  / Даниела Тодорова Маркова, Даниела Тодорова Маркова  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2001  . - 104 с. ; 22 см

Сист. No: 15488
- 29 -
 Гр2/9/М  44

   Мегалитите в Тракия  : [Моногр.] : Ч. 1 -  . - София  : Наука и изкуство, 1976 -  . - 31 см

   Ч. 2 . Тракия Понтика  /   Ред.  Александър Николаев Фол, Александър Николаев Фол  . - 1982  . - 544 с. : с ил., 64 л. ил

   Изд. на БАН, Инст. по тракология ; Нац. истор. музей . - Рез. на рус. и англ. ез. - Геогр., им. показалци

Сист. No: 15695
- 30 -
 Ч2/37.01/Н  52

Нелсън, Джейн и др.

   Позитивно възпитание за децата в предучилищна възраст  : Как да отгледаме деца с творческо мислене, чувство за отговорност и добри маниери  / Джейн Нелсън, Джейн Нелсън, Черил Ъруин, Черил Ъруин, Рослин Дафи, Рослин Дафи  ; Прев. [от англ.]  Валерия Маринова, Валерия Маринова  . - София  : ИнфоДАР, 2001  . - 435 с. : с ил. ; 24 см

Сист. No: 15908
- 31 -
 Б2/371/П  36Еп, Ч2/371/П  36Еп

Пенчева, Елиана

   Психологична типология и образователна практика  / Елиана Пенчева, Елиана Пенчева  ; Ред. Елка Трифонова, Елка Трифонова  = Psychological typology and educational practice  / Eliana Pencheva  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2006  . - 196 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 184-193

Сист. No: 15496
- 32 -
 Ч2/159.92/Р  44

Реан, А. А. и др.

   Психология адаптация личности  : Анализ. Теория. Практика  / А. А. Реан, А. А. Реан, А.Р. Кудашев, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов, А.А. Баранов  . - Санкт-Петербург  : Прайм-Еврознак, 2006  . - 480 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15462
- 33 -
 Ч2/159.923/Р  76

Рождественская, Наталья Всеволодная и др.

   Креативност: пути развития и тренинги  : Психологический тренинг :[Монография]  / Наталья Всеволодная Рождественская, Наталья Всеволодная Рождественская, Андрей Валерьевич Толшин, Андрей Валерьевич Толшин  . - Санкт-Петербург  : Речь, 2006  . - 317 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 297-316

Сист. No: 15456
- 34 -
 Ч2/159.922.7/С  34Вп

Серебряков, Виктор и др.

   Проверете интелигентността на своето дете  : с IQ тест за деца от 7 до 17 години  / Виктор Серебряков, Виктор Серебряков, Стивън Лангер, Стивън Лангер  . - 2. изд. - София  : Лик, 2006  . - 152 с. ; 20 см  . -   (Светът на интелекта)

Сист. No: 15476
- 35 -
 Ч2/159.922.7/С  64Р

Стаматов, Румен

   Емпатията в света на детето  / Румен Стаматов, Румен Стаматов  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2004  . - 203 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 177-200

Сист. No: 15486
- 36 -
 Ч2/159.9/С  64Р

Стаматов, Румен

   Емоционалното развитие на детето  / Румен Стаматов, Румен Стаматов  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2000  . - 148 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 129-147

Сист. No: 15491
- 37 -
 Ч2/949.72/С  84

   Страници от българската история  : Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес  /   Състав. Георги Янков, Георги Янков  ; Под ред. Христо Ангелов Христов, Христо Ангелов Христов  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 128 с. ; 21 см

Сист. No: 15860
- 38 -
 Ч2/159.9/Т  60Юэ

Тихонравов, Ю. В.

   Экзистенциальная психолгия  : Учебно-справочное пособие  / Ю. В. Тихонравов, Ю. В. Тихонравов  . - Москва  : ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998  . - 236 с. ; 20 cм

   Библиогр. с. 229-236

Сист. No: 15540
- 39 -
ЦБ  56816

Торп, Скот

   Как да мислим като Айнщайн  : Няколко прости начина да нарушите правилата и да откриете своя гений  / Скот Торп, Скот Торп  . - София  : ИК Бард, 2006  . - 269 с. ; 21 см  . -   (Загадки и мистерии)

Сист. No: 15428
- 40 -
 Гр2/9/Т  79с

   Тракийски светилища  /   Ред. Велизар Велков, Велизар Велков  . - София  : Наука и изкуство, 1980  . - 30 см

   Т. 2  /   Ред.  Иван Венедиков, Иван Венедиков, Александър Фол, Александър Фол  . - 1980  . - 218 с. : с ил. и к. 80 л. ил.

   Рез. на руски, англ. и фр. ез.

Сист. No: 15693
- 41 -
 Ч2/101/У  54Р-з

Улф, Робърт Пол

   За философията  / Робърт Пол Улф, Робърт Пол Улф  ; Прев. Елика Рафи, Елика Рафи  ; Ред. Христо Тодоров, Христо Тодоров  = About philosophy  / Robert Paul Wolff  . - 8. изд. - София  : Нов Български университет, 2004  . - 466 с. : с ил. ; 23 см

   Показалец с. 460-466

Сист. No: 15477
- 42 -
ЦБ  56780П/159.9/Щ  35Кш

Щенгер, Кристиане

   Шампион по запаметяване  : Нови техники за трениране на паметта  / Кристиане Щенгер, Кристиане Щенгер  . - София  : Лик, 2006  . - 252 с. ; 20 см

Сист. No: 15385

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 43 -
ЦБ  ІІ  2710

   Bulgaria and the UN  : The 60th anniversary of the UN. Bulgaria's 50- year-long UN membership  /   Състав. Ivan Garvalov, Ivan Garvalov, Juliana Tomova, Juliana Tomova, Ralitsa Dukadinova, Ralitsa Dukadinova  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2005  . - 100 p. ; 27 cm

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review бр.11/2005

Сист. No: 15572
- 44 -
ЦБ  56871

   Анализ на ситуацията и анализ на отговора по отношение на факторите на риска за разпространение на ХИВ/СПИН и ППИ (рискови сексуални и инжекционни практики в десет общини в България)  . - София  : Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), 2006  . - 340 с. ; 20 cм

Сист. No: 15553
- 45 -
ЦБ  56978

Атанасов, Ангел

   ООН и ядреното разоръжаване  / Ангел Атанасов, Ангел Атанасов  . - София  : Партиздат, 1989  . - 184 с. ; 20, 5 см

   Библиогр. с. 171-183

Сист. No: 15827
- 46 -
ЦБ  56789

Божков, Веселин

   Нашествието на ислямския фундаментализъм  / Веселин Божков, Веселин Божков  . - Враца  : БГ принт, 2005  . - 383 с. ; 20 см

Сист. No: 15405
- 47 -
ЦБ  56883

Братанов, Пламен Йотов

   Оптимално моделиране в социалната комуникация  / Пламен Йотов Братанов, Пламен Йотов Братанов  . - София  : УИ Стопанство, 2005  . - 185 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 159-169

Сист. No: 15577
- 48 -
ЦБ  56785П/347/Б  84Тх, Ч3/347/Б  84Тх

Бузева, Таня

   Холдинг  / Таня Бузева, Таня Бузева  . - София  : Сиби, 2006  . - 340 с. ; 20 см

Сист. No: 15392
- 49 -
ЦБ  ІІ  2702Ч3/32/Б  92

   България - НАТО  : Документална хроника  /   Състав. Стоян Райчевски, Стоян Райчевски, Юлиана Томова, Юлиана Томова, Ралица Дукадинова, Ралица Дукадинова  = Bulgaria - NATO : Documentary chronicle  / Ministry of Foreign affairs  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 159 с. ; 27 см

Сист. No: 15558
- 50 -
ЦБ  ІІ  2710

   България и ООН  : 60 години ООН. 50 години България в ООН  /   Състав. Иван Гарвалов, Иван Гарвалов, Юлиана Томова, Юлиана Томова, Ралица Дукадинова, Ралица Дукадинова  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2005  . - 100 с. : с ил. ; 27 см

   Прил. към Бълг. дипломат. преглед бр.11/2005

Сист. No: 15571
- 51 -
 С/656/Б  92, С/656/Б  92з

България. Закони и др. п.

   Закон за движението по пътищата ; Правила за движението по пътищата  : Спец. ил. изд. за подготовка на кандидат-шофьори : Обнар. Държ. в., бр. 20 от 1999 г., С всички изм. и доп. до 10 октомври 2006 г. /   Консулт. Ангелов Кузманов, Ангелов Кузманов, Татяна Цонева, Татяна Цонева  . - София  : Зелена вълна, 2006  . - 96 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 15366
- 52 -
 С/347/Б  92-3

България. Закони и др. п.

   Закон за собствеността ; Правилник за вписванията ; Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост  : Обнар. Държ. в., изв. бр. 92 от 1951 г., С всички изм. и доп. до 6 юни 2006 г. - София  : ВИА, 2006  . - 55 с. ; 20 см

   Съд. : Тарифа за държ. такси, събирани от Агенцията по вписванията ; Примерен правилник за вътр. ред. в етажната собственост

Сист. No: 15375
- 53 -
 С/347/Б  92-з

България. Закони и др. п.

   Закон за патентите и подзаконови нормативни актове  : Обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.1993, в сила от 1.06.1993. С всички изм. и доп. до 21.02.2003 г. /   Съст., ред. Ексения Рангелова, Ексения Рангелова  ; Прев. от англ. Петранка Кръстева, Петранка Кръстева  = Patent law  . - София  : Интервю Прес, 2003  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 15769
- 54 -
ЦБ  56770П/343/Б  92н

България.Закони и др. п

   Наказателен кодекс  : (Последна актуализация - ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006) ; С посочена предишна редакция на изменените членове  /   Съст., ред. Антоанета Тодорова, Антоанета Тодорова  . - София  : ВИА, 2006  . - 184 с. ; 21 см

Сист. No: 15371
- 55 -
ЦБ  56970

Василев, Йордан Ас.

   Иван Хаджийски в българската култура  : [Изследване]  / Йордан Ас. Василев, Йордан Ас. Василев  . - София  : БАН, 1988  . - 209 с. ; 21 см

   Им. показ.

Сист. No: 15794
- 56 -
ЦБ  56701Б3/331/В  31Еч, Ч3/331/В  31

Вачкова, Елизабет Кирилова и др.

   Човешкият капитал  / Елизабет Кирилова Вачкова, Елизабет Кирилова Вачкова, Василка Момчилова Стаматова, Василка Момчилова Стаматова  . - София  : Евро Инфо център, 2002 -  . - 20,5 см

   Ч. 2  . - 2003  . - 92 с.

Сист. No: 15501
- 57 -
ЦБ  56766Б3/32/В  42Йа

Величков, Йордан

   Американската външна политика 1990-2005  : От лидерство към хегемонизъм  / Йордан Величков, Йордан Величков  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 245 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 242-244

Сист. No: 15367
- 58 -
 Ч2/316/Г  31Фп

Генов, Филип

   Психология на идеологията  / Филип Генов, Филип Генов  . - София  : Партиздат, 1989  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 15859
- 59 -
ЦБ  56751П/347/Г  75, П1/347/Г  75п

   Граждански процесуален кодекс  : Последна актуализация - бр. 64 от 8.08.2006 г., в сила от 9.11.2006 г. - София  : Нова звезда, 2006  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 15350
- 60 -
ЦБ  56829П/342/Д  59Да

Димитров, Добри

   Административен процес  : Обща и специална част  / Добри Димитров, Добри Димитров  . - 7. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2003  . - 556 с. ; 23 см

   Библиогр. с . 546-554

Сист. No: 15461
- 61 -
ЦБ  56800П/341/Д  85Ам

Драгиев , Александър

   Международно правораздаване  : Международен арбитраж и международен съд на ООН  / Александър Драгиев, Александър Драгиев  . - 2. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 382 с. ; 20 см

Сист. No: 15410
- 62 -
ЦБ  56846П/39/Е  94в

   Етикет за всеки ден  : Как да се държим в обществото, у дома, в офиса  /   Състав. Ирина Сокол, Ирина Сокол  . - София  : Слънце, 2006  . - 500 с. ; 21 см

Сист. No: 15505
- 63 -
ЦБ  56769

Живков, Тодор Христов

   Мемоари  / Тодор Христов Живков, Тодор Христов Живков  . - 2. доп.изд. - София  : Труд и право, 2006  . - 703 с. ; 24 см

Сист. No: 15370
- 64 -
ЦБ  56839П/347/З-69Eм

Златарев, Емил

   Митническо право  / Емил Златарев, Емил Златарев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 280 с. ; 23 см

Сист. No: 15472
- 65 -
ЦБ  56821

Зографова, Катя Цветанова

   Многоликата българка  : Забележителни жени от Възраждането до наши дни  / Катя Цветанова Зографова, Катя Цветанова Зографова  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 320 с. ; 22 см

Сист. No: 15447
- 66 -
ЦБ  56842П/347/И  51Пт, Ч3/347/И  51Пт

Иларионов, Павко Йорданов

   Търговските марки  / Павко Йорданов Иларионов, Павко Йорданов Иларионов, Мария Николова Янакиева-Златарева, Мария Николова Янакиева-Златарева  . - София  : СИЕЛА, - 2006  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2006  . - 206 с.

Сист. No: 15475
- 67 -
ЦБ  56746

   Историята, населена с хора  : Българското общество през втората половина на ХХ век  /   Ред., предг. Вера Мутафчиева, Вера Мутафчиева  . - София  : Гутенберг, 2005 -  . - 24 см

   Кн. 2 . Интервюта, свидетелства, спомени  . - 2006  . - 778 с.

Сист. No: 15344
- 68 -
ЦБ  56755П/316/Й  83Нп, Ч2/316/Й  83Ни, Ч3/316/Й  83

Йорданов, Николай Георгиев

   Психология на комуникацията  : и мълчанието говори  / Николай Георгиев Йорданов, Николай Георгиев Йорданов  . - София  : Военно издателство, 2006  . - 112 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 106-107

Сист. No: 15353
- 69 -
ЦБ  56804П/347/Й  84Тк

Йосифова, Таня

   Комисионният договор  / Таня Йосифова, Таня Йосифова  . - София  : Сиби, 2006  . - 216 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 194-198

Сист. No: 15415
- 70 -
ЦБ  56441П/004/К  45

Кастелс, Мануел

   Информационната епоха : икономика, общество и култура  / Мануел Кастелс, Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2004 -  . - 23,5 см

   Т. 2 . Силата на идентичността  . - 2006  . - 390 с.

   Библиогр. с. 349-379

Сист. No: 15338
- 71 -
ЦБ  56805П/34/К  60Вп

Кискинов, Вихър

   Правната система  / Вихър Кискинов, Вихър Кискинов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006 -  . - 24 см  . -   (Университетска библотека)

   Библиогр. с. 599-607

   Ч. 1 . Онтология и методология  . - 2006  . - 608 с.

Сист. No: 15416
- 72 -
ЦБ  56797П/32/К  74Й

Кожухаров, Йордан

   Дипломати, консули, протокол  / Йордан Кожухаров, Йордан Кожухаров  . - София  : Труд, 2006  . - 576 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 573-575

Сист. No: 15407
- 73 -
 BRIE/34/К  85  п

   Корупционни престъпления  : Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища (1998-2006)  /   Състав. Павлина Панова, Павлина Панова, Ралица Илкова, Ралица Илкова  . - София  : Сиби, 2006  . - 688 с. ; 22 см

   По проект

Сист. No: 15500
- 74 -
 Ч2/36/К  93Ки

Кузьмин, Константин Викторович и др.

   История социальной работы за рубежом и в Росии (с древности и до начала ХХ века)  : Учелбное пособие  / Константин Викторович Кузьмин, Константин Викторович Кузьмин, Борис Алексеевич Сутырин, Борис Алексеевич Сутырин  . - 3. доп. и испр. изд. - Москва  : Академический Проект  ; Трикста, 2005  . - 624 с. ; 21 см  . -   (Gaudeamus)

   Библиогр. с. 614-621

Сист. No: 15455
- 75 -
 BRIE/34/К  96Ес

Къндева-Спиридонова, Емилия Василева и др.

   Сравнителна публична администрация  : Държавно управление и администрация в други страни  / Емилия Василева Къндева-Спиридонова, Емилия Василева Къндева-Спиридонова, Ивона Спиридонова-Хект, Ивона Спиридонова-Хект  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 272 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 267-271. - По проект

Сист. No: 15504
- 76 -
ЦБ  56750П/343/М  25Нн

Манев, Никола

   Наказателно-процесуално право  : Ръководство за студенти  / Никола Манев, Никола Манев  . - София  : Ромина, 2006  . - 379 с. ; 20 см

Сист. No: 15347
- 77 -
ЦБ  56830П/342/М  27Мп

Манолова, Мария Георгиева

   Парламантарно управление в България 1894-1912  / Мария Георгиева Манолова, Мария Георгиева Манолова  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов  ; СИЕЛА, 2000  . - 216 с. ; 23 см

Сист. No: 15464
- 78 -
ЦБ  56807

Михайлов, Владимир

   Открита ли е телевизията?  : Кратка история и теория на телевизионната комуникация  / Владимир Михайлов, Владимир Михайлов  . - София  : Рой Комюникейшън, 2003  . - 220 с. ; 21 см

   Рез. на англ. ез.; библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15419
- 79 -
 П/62/П  22Кс

Парадайн, К. Г. и др.

   Статистически методи в техниката  / К. Г. Парадайн, К. Г. Парадайн, Б. Х. Ривет, Б. Х. Ривет  ; Прев. от англ. Иван Стоилов Кацарски, Иван Стоилов Кацарски, Стоил николов Кацарски, Стоил николов Кацарски  ; Под ред. на  А. Обретенов, А. Обретенов  . - София  : Техника, 1967  . - 410 с. : с табл. и черт. ; 21

   Азб. указател с. 403-409

Сист. No: 15918
- 80 -
ЦБ  56812П/65.012  */П  29М-о, П/65.012/П29М-о, Ч3/65.012/П  29М-о

Паунов, Марин Александров

   Организационно поведение  / Марин Александров Паунов, Марин Александров Паунов  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 282-287

Сист. No: 15444
- 81 -
ЦБ  56782BRIE/34/П  36, П/34/П36Гс

Пенчев, Георги

   Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в нейната цялост  / Георги Пенчев, Георги Пенчев  . - София  : Нике-НТ, 2006  . - 191 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с.145-150

Сист. No: 15413
- 82 -
ЦБ  56823

Петрова, Кристи

   Войната на групировките  / Кристи Петрова, Кристи Петрова  . - София  : Слънце, 2006  . - 512 с. ; 21 см

Сист. No: 15446
- 83 -
 Ч2/37.01/П  76Л-о

Попов, Любомир Ников

   Обща педагогика  / Любомир Ников Попов, Любомир Ников Попов  . - 2. изд. - София  : Даниела Убенова, 2006 -  . - 20 см

   Библиогр. 297 с.

   Ч. 1 . Обектът на педагогиката  . - 2006  . - 297 с.

Сист. No: 15482
- 84 -
 Ч2/37.01/П  76Л-о

Попов, Любомир Ников

   Обща педагогика  / Любомир Ников Попов, Любомир Ников Попов  . - 2. изд. - София  : Даниела Убенова, - 2006  . - 20 см

   Ч. 2 . Отражения на педагогическата реалност  . - 2006  . - 173 с.

Сист. No: 15484
- 85 -
ЦБ  56838П/341/П  76Ж

Попова, Жасмин

   Право на Европейския съюз  / Жасмин Попова, Жасмин Попова  . - София  : Европейски институт, 2006  . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 286

Сист. No: 15471
- 86 -
 BRIE/316/П  96

   Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама  : Рецепти за успех  /   Състав., науч. ред. Георги Калагларски, Георги Калагларски  . - 2. доп. изд. - София  : Атлантис, 2006  . - 240 с. ; 24 см  . -   (Библиотека "Обществена комуникация")

   По проект

Сист. No: 15508
- 87 -
ЦБ  56830П/347/Р  12Дт

Радев, Димитър

   Теория на правораздаването  / Димитър Радев, Димитър Радев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 251 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 232-241

Сист. No: 15460
- 88 -
ЦБ  56803Ч3/316/Р  35Ак

Ранд, Айн

   Капитализмът - непознатият идеал  : С допълнителни статии от Натаниъл Брандън, Алан Грийнспан, Робърт Хесен  / Айн Ранд, Айн Ранд  . - София  : Изток-Запад  ; Мак, 2006  . - 416 с. ; 22 см  . -   (Колекция Айн Ранд)

   Азб. указ.

Сист. No: 15412
- 89 -
 Ч2/159.92/Р  44

Реан, А. А. и др.

   Психология адаптация личности  : Анализ. Теория. Практика  / А. А. Реан, А. А. Реан, А.Р. Кудашев, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов, А.А. Баранов  . - Санкт-Петербург  : Прайм-Еврознак, 2006  . - 480 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15462
- 90 -
 Б3/339/Р  68Ав, П/339/Р  68Ав, Ч3/339/Р  68                              .9/Р68Ав, Ч5/339/Р  68Ав

Роуни, Ал

   Всичко за Европейската Общност  / Ал Роуни, Ал Роуни  . - Бургас  : Делфин прес, 1993  . - 229 с. ; 23.5 см  . -   ((Б-ка Изкуството на бизнеса ; N 5))

Сист. No: 1465
- 91 -
ЦБ  44208

Семьонов, Юлиан

   Тайната на Кехлибарената стая  : [Документални очерци]  / Юлиан Семьонов, Юлиан Семьонов  . - София  : Партиздат, 1985  . - 496 с. ; 20 см  . -   (Архивите са живи)

Сист. No: 15515
- 92 -
 BRIE/32/С  47Ан

Смит, Антъни

   Националната идентичност  / Антъни Смит, Антъни Смит  ; Прев. Николай Аретов, Николай Аретов  . - София  : Кралица Маб, 2000  . - 294 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 259-279 . - По проект

Сист. No: 15503
- 93 -
ЦБ  56875

   Съвременни проблеми на статическата теория и практика  : Научна конференция, 10-12 септември, 2004 г. - София  : Университет за национално и световно стопанство, 2005  . - 172 с. ; с ил. ; 24 cм

Сист. No: 15562
- 94 -
ЦБ  56836П/347/Т  36Х

Тасев, Христо

   Българско наследствено право  : Нова редакция  / Христо Тасев, Христо Тасев  ; Ред. Георги Петканов, Георги Петканов, Симеон Тасев, Симеон Тасев  . - 8. доп. и прер. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 200 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 198 -199

Сист. No: 15468
- 95 -
 Ч2/36/Т  53

   Технология социальной работы  : Учебное пособие  /   Под ред. И.Г. Зайнышева, И.Г. Зайнышева  . - Москва  : Владос, 2002  . - 238 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 231-234

Сист. No: 15454
- 96 -
 Ч2/371/Т  64Дк

Тодорина, Добринка Л.

   Култура на педагогическото общуване  : Теория и практикум  / Добринка Лукова Тодорина, Добринка Лукова Тодорина  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2005  . - 199 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 193-198

Сист. No: 15485
- 97 -
ЦБ  55040Б3/32/У  26

Удуърд, Сузан

   Балканската трагедия  : Хаосът и разрухата след края на Студената война  / Сузан Удуърд, Сузан Удуърд  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 828 с. ; 20,5 см  . -   (Войни и власт)

Сист. No: 11174
- 98 -
 BRIE/316/У  82

   Успешните презентации  : които постигат по убедителен начин вашите цели  /   Прев. Кирил Грозев, Кирил Грозев  . - София  : Локус Пъблишинг, 2005  . - 167 с. ; 22 см  . -   (Harvard business school press . Мениджмънт за конкретни резултати)

   По проект

Сист. No: 15507
- 99 -
ЦБ  56963

   Фашизмът срещу "фашизмът"  /   Състав. Иван Славов, Иван Славов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1991  . - 296 с. ; 20 см

Сист. No: 15776
- 100 -
ЦБ  56765

Фостър, Джак

   Бъди идеяист  : Как да се стимулират идеите на работното място  / Джак Фостър, Джак Фостър  ; Прев. Владимира Карабенчева, Владимира Карабенчева  ; Ред. Хриска Берова, Хриска Берова  . - София  : Рой Комюникейшън, 2006  . - 138 с. : с ил. ; 23 см

Сист. No: 15365
- 101 -
 Ч2/949.72.04/Х  78Х-о

Христов, Христо

   Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878  / Христо Христов, Христо Христов  = La Liberation de la Bulgarie et la politique des puissances occidentales  / Christo Christov  . - София  : БАН, 1968  . - 256 с. ; 24 см  + Карта

   Рез. на рус. и фр. ез. ; Показ. на им.

Сист. No: 15678

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 102 -
ЦБ  56904

Mirer, Thad

   Economic statistics and econometrics  / Thad Mirer, Thad Mirer  . - 2nd ed. - New York  : Macmillan, 1988  . - 400 p. ; 24 cm

   Index; bibliogr. p. 389-392

Сист. No: 15624
- 103 -
ЦБ  56235

   Proceedings of the 2nd international workshop on e-government and data protection (EG&DP-2006), Varna, 22 September 2006  /   Ed. Radi Romansky, Radi Romansky  . - Sofia, 2006  . - 180 p. ; 20 х 21 cm  + Program ; CD

Сист. No: 15490
- 104 -
ЦБ  56828BRIE/65/А  12Рт, П/65/А  12Рт, Ч3/65/А  12Рт

Абаджимаринова, Румяна

   Търговска марка Бренд  / Румяна Абаджимаринова, Румяна Абаджимаринова  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 261 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 257-260. - По проект

Сист. No: 15457
- 105 -
ЦБ  56757П/338.43/А  25

   Агробизнес  : Маркетинг, мениджмънт и туризъм  / Иван Кънчев, Иван Кънчев  и др.и др. - София  : ФорКом, 1998  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 15354
- 106 -
ЦБ  56784П/316/А  52Сб, Ч3/316/А  52

Алексиева, Соня

   Бизнес комуникации  / Соня Алексиева, Соня Алексиева  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 166 с. ; 221 см

   Библиогр. с. 154-157

Сист. No: 15391
- 107 -
ЦБ  56934

Анискин, Юрий Петрович

   Организация и управление малым бизнесом  : Учебное пособие  / Юрий Петрович Анискин, Юрий Петрович Анискин  . - Москва  : Финансы и статистика, 2001  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 15728
- 108 -
ЦБ  33288

Боярский, Арон Яковлевич

   Статистика и оптимальное планирование  / Арон Яковлевич Боярский, Арон Яковлевич Боярский  . - Москва  : Статистика, 1977  . - 264 с. : с ил. ; 20,5 см

Сист. No: 6952
- 109 -
ЦБ  56785П/347/Б  84Тх, Ч3/347/Б  84Тх

Бузева, Таня

   Холдинг  / Таня Бузева, Таня Бузева  . - София  : Сиби, 2006  . - 340 с. ; 20 см

Сист. No: 15392
- 110 -
 С/35/Б  92, С3/35/Б  92

България. Закони и др. п.

   Публично предлагане на ценни книжа  : Сб. нормат. актове  . - 4. изд. - София  : Сиби, 2005  . - 376 с. ; 19 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 15356
- 111 -
 С/347/Б  92-3

България. Закони и др. п.

   Закон за собствеността ; Правилник за вписванията ; Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост  : Обнар. Държ. в., изв. бр. 92 от 1951 г., С всички изм. и доп. до 6 юни 2006 г. - София  : ВИА, 2006  . - 55 с. ; 20 см

   Съд. : Тарифа за държ. такси, събирани от Агенцията по вписванията ; Примерен правилник за вътр. ред. в етажната собственост

Сист. No: 15375
- 112 -
 С/349/Б  92-з

България. Закони и др. п.

   Финансиране и подпомагане на земеделските производители в България  : Условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства : Програма САПАРД  /   Състав., ред. Благой Иванов, Благой Иванов  . - 2. изд. - София  : Кабри, 2004  . - 324 с. ; 21 см

Сист. No: 15387
- 113 -
ЦБ  56781П/33/П  89т

Василева, Лиляна

   Проблеми и тенденции при планеране и развитието на териториалните системи  : Райони за планирена, зони, области и обкини  /   Съавт., под общ. ред. на  Лиляна Василева, Лиляна Василева  и др.и др. - София  : Тракия-М, 2005  . - 206 с. ; 21 см

Сист. No: 15404
- 114 -
 BRIE/2/В  34Мп

Вебер, Макс

   Протестантската етика и духът на капитализма  / Макс Вебер, Макс Вебер  . - София  : Гео Милев, 2005  . - 336 с. ; 20 см  . -   (Философия и човек)

   По проект

Сист. No: 15502
- 115 -
ЦБ  ІІ  2718Арх/336/В  44Йф, П/336/В  44Йф, Ч3/336/В  44, Ч3/336/В  44Йф

Велчева, Йорданка Пасева и др.

   Финансов мениджмънт  : Учебник  / Йорданка Пасева Велчева, Йорданка Пасева Велчева, Анелия Пенева Любенова, Анелия Пенева Любенова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 191 с. ; 30 см

Сист. No: 15597
- 116 -
ЦБ  56809П/336/В84Бк, Ч3/336/В  84Бк

Вос, Боб

   Корпоративен анализ  : Пътеводител  / Боб Вос, Боб Вос  . - 2. изд. - София  : Класика и Стил, 2006  . - 402 с. ; 22 см  . -   (The Economist)

Сист. No: 15421
- 117 -
ЦБ  56920П/63/Г  37

Георгиева, Даниела Петрова

   Ръководство за оценка на изборни гори по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : ИК при ЛТУ  ; ИК при Лесотехн. унив., 2003  . - 109 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. по изпълнение на Год. оперативен план за 2003 г. на Българо-швейцарската прогр. за горите, Фонд. Силвика . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15696
- 118 -
ЦБ  56923П/63/Г  37Дн

Георгиева, Даниела Петрова

   Наръчник за оценка на гори по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  ; [Предг.]  Антоний Стефанов, Антоний Стефанов  . - София  : Булпрофор, 2004  . - 185 с. : с табл. ; 23 см  . -   (Горски справочник : Бюлетин, Бр. 4)

   Съдържа и нормат. уредба за оценка на гори . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15697
- 119 -
ЦБ  56921П/63/Г  37Ди

Георгиева, Даниела Петрова

   Икономическа оценка на изборни гори  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : Авангард прима, 2005  . - 190 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 157-164 . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15718
- 120 -
 BRIE/35/Д  22

   Данък добавена стойност] ДДС в Европейския съюз  : ДДС системите на европейските държави  /   Прев. Албена Кирякова, Албена Кирякова  и др.и др. = VAT in EU  . - София  : Икономика прес, 2006  . - 440 с. ; 29 см

   По проект

Сист. No: 15506
- 121 -
 BRIE/338/Д  59Ед, С/338.43/Д  59  Ед, С3/338/Д  59

Димитрова, Елица и др.

   Добри практики в туризма  : Справочник  / Елица Димитрова, Елица Димитрова, Мариета Чакъров, Мариета Чакъров, Радослав Йонков, Радослав Йонков  . - София  : Б. и., 2006  . - 82 с. ; 20 см

Сист. No: 15535
- 122 -
ЦБ  56955П/658.512/Д  66и

   Добре изглеждащ  : Въведение в промишлените дизайни за малките и средните предприятия  /   Прев. Петранка Кръстева, Петранка Кръстева  . - София  : Интервю Прес, 2004  . - 32 с. ; 21 см  . -   (Интелектуалната собственост на бизнеса)

Сист. No: 15764
- 123 -
ЦБ  56740Ч3/330.1/Д  83Пк

Дохърти, Питър Дж

   Кой се страхува от Адам Смит  : Или как пазарът се сдоби с душата си!  / Питър Дж Дохърти, Питър Дж Дохърти  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 310 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 305-310

Сист. No: 15348
- 124 -
ЦБ  56958

Дубров, Абрам Моисеевич

   Компонентный анализ и эффективность в экономике  : Учебн. пособие  / Абрам Моисеевич Дубров, Абрам Моисеевич Дубров  . - Москва  : Финансы и статистика, 2002  . - 352 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 340-348

Сист. No: 15768
- 125 -
ЦБ  56846П/39/Е  94в

   Етикет за всеки ден  : Как да се държим в обществото, у дома, в офиса  /   Състав. Ирина Сокол, Ирина Сокол  . - София  : Слънце, 2006  . - 500 с. ; 21 см

Сист. No: 15505
- 126 -
ЦБ  56914П/36/И  22Д-з

Иванова, Диана и др.

   Застрахователният пазар - организация, проучване, управление  / Диана Иванова, Диана Иванова, Ивайло Христов Иванов, Ивайло Христов Иванов  . - София, 2003  . - 328 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Пълното име на Д. Иванова е Диана Иванова Георгиева . - Библиогр. с. 325-327

Сист. No: 15708
- 127 -
ЦБ  ІІ  2700П/338.24/И  50, Ч3/338.24/И  50

   Икономика на предприятието  / Елена Бояджиева, Елена Бояджиева  и др.и др. - София  : Дионис, 2006 -  . - 28 см

   Ч. 1  . - 2006  . - 228 с.

   Библиогр. с. 228

Сист. No: 15438
- 128 -
ЦБ  56792П/65.012/К  26

Каплан, Робърт С. и др.

   Стратегически карти  : Да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати  / Робърт С. Каплан, Робърт С. Каплан, Дейвид П. Нортън, Дейвид П. Нортън  ; Прев. от англ. Здравка Славова-Цонева, Здравка Славова-Цонева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 468 с. : със сх., табл. ; 24 см

   С индекси с. 461-466

Сист. No: 15400
- 129 -
ЦБ  56441П/004/К  45

Кастелс, Мануел

   Информационната епоха : икономика, общество и култура  / Мануел Кастелс, Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2004 -  . - 23,5 см

   Т. 2 . Силата на идентичността  . - 2006  . - 390 с.

   Библиогр. с. 349-379

Сист. No: 15338
- 130 -
ЦБ  56814П/631/К  96Иа, Ч3/631/К  96Иа

Кънчев, Иван и др.

   Аграрен мениджмънт  : Учебник за техникумите по селско стопанство  / Иван Кънчев, Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Юлия Дойчинова  . - София  : Дионис, 1997  . - 159 с. ; 20 см

Сист. No: 15426
- 131 -
ЦБ  56888Арх/338.43/Л  95Ли, П/338.43/Л  95Ли, Ч3/338/Л  95Ли

Любенов, Любомир Димитров и др.

   Икономика на земеделието  / Любомир Димитров Любенов, Любомир Димитров Любенов, Александра Нанева, Александра Нанева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 395 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 387-395. - Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15589
- 132 -
 Б3/334/Н74, П/334/Н74, Ч3/334/Н74

Николов, Никола Петров и др.

   Икономика  / Никола Николов, Никола Николов, Елена Маринова, Елена Маринова  . - Варна  : Princeps, 1996  . - 752 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Princeps)

Сист. No: 1680
- 133 -
ЦБ  56932

Нуреев, Рустем Махмутович

   Курс микроэкономики  : Учебник для вузов  / Рустем Махмутович Нуреев, Рустем Махмутович Нуреев  . - Москва  : Норма  ; Инфра-М, 1998  . - 561 с. ; 22 см

   Речник на икон. термини; именен указ.

Сист. No: 15726
- 134 -
ЦБ  56897Арх/65.012/П  21Ес, П/65.012/П  21Ес, Ч3/65.012/П  21Ес

Папазов, Емил Кръстев

   Стратегически мениджмънт  / Емил Кръстев Папазов, Емил Кръстев Папазов  . - 2. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 135 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 132-134. - Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15603
- 135 -
ЦБ  56860

Папазов, Начо

   Япония от самурайския меч до изкуствения интелект  / Начо Папазов, Начо Папазов  . - София  : Издателство на Отечествения фронт, 1989  . - 551 с. ; 24 см

Сист. No: 15528
- 136 -
ЦБ  56913П/65.012/П  44

Петков, Ангел

   Въведение в мениджмънта  : Учебник  / Ангел Петков, Ангел Петков  . - София  : Издателска къща при ЛТУ, 2002  . - 79 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 75-76 . - Книгата е с автогр. от автора

Сист. No: 15699
- 137 -
ЦБ  56941

Петков, Ангел

   Икономика на дървообработването и мебелната промишленост  / Ангел Петков, Ангел Петков  . - София  : Лесотехн. унив., 2003  . - 239 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 229-231

Сист. No: 15741
- 138 -
ЦБ  56831Б3/339/П  51А

Пийз, Алън

   Въпроси и отговори  : Как да стигнем до "Да" в мрежовия маркетинг  / Алън Пийз, Алън Пийз  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 104 с. ; 21 см  . -   (Новата ера в общуването)

Сист. No: 15463
- 139 -
ЦБ  56791П/65.012/П  51Бн

Пийлинг, Ник

   Брилянтният мениджър  : Онова, което знаят, правят и казват най-добрите мениджъри  / Ник Пийлинг, Ник Пийлинг  = Brilliant manager : What the best managers know, do and say  / Nic Peeling  . - София  : АМАТ-АХ, 2006  . - 136 с. ; 23,5 см

   Показалец с.128-134

Сист. No: 15398
- 140 -
ЦБ  56813П/338.24/П  76Ги, Ч3/338.24/П  76Ги

Попов, Георги Владимиров и др.

   Икономика на предприятието  : Учебник за професионалните гимназии по икономика  / Георги Владимиров Попов, Георги Владимиров Попов, Добрина Макавеева, Добрина Макавеева  . - София  : Мартилен, 2005 -  . - 24 см

   Ч. 1  . - 2005  . - 168 с.

   Библиогр. с. 168

Сист. No: 15424
- 141 -
ЦБ  56819П/338.43/П  76Нс

Попов, Никола Григоров

   Съвременни капиталистически аграрни отношения  : Наемни отношения и експлоатация във фермерското стопанство  / Никола Григоров Попов, Никола Григоров Попов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 272 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 430)

   Рез. на англ. и руски ез.

Сист. No: 15431
- 142 -
ЦБ  56788BRIE/330.1/С  18, П/330.1/С  18, Ч3/330.1/С  18

Сантоу, Джинет Е. и др.

   Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията  / Джинет Е. Сантоу, Джинет Е. Сантоу, Марк Чанел, Марк Чанел  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 256 с. ; 20 см

Сист. No: 15395
- 143 -
ЦБ  56835П/657/С  69  о

   Становища за одит и етика  : Ръководство  /   Прев. Добринка Кръстева, Добринка Кръстева, Калина Найденова, Калина Найденова  ; Ред. Валя Йорданова, Валя Йорданова, Антон Свраков, Антон Свраков  / International federation of accountants  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 1104 с. ; 23 см  + CD

Сист. No: 15469
- 144 -
ЦБ  56915П/338.24/С  83

Стоянов, Велчо Георгиев

   Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред  / Велчо Георгиев Стоянов, Велчо Георгиев Стоянов  . - София  : Галик, 2003  . - 422 с. : с табл. ; 20 см

   250 тир. Библиогр. с. 415-422 и под линия . - книгата е с автогр. от автора

Сист. No: 15712
- 145 -
ЦБ  56786П/339.13/С  83Дм, Ч3/339.13/С  83Дм

Стоянов, Димитър

   Маркетинг в индустрията  / Димитър Стоянов, Димитър Стоянов  ; Ред. Горанка Марина, Горанка Марина  . - 2. изд. - София  : Дионис, 2006  . - 213 с. ; 20 см

Сист. No: 15393
- 146 -
ЦБ  56956П/65/С  96м

   Създаване на марка  : Въведение в търговските марки за малките и средните предприятия  /   Прев. Петранка Кръстева, Петранка Кръстева  . - София  : Интервю Прес, 2004  . - 32 с. ; 21 см  . -   (Интелектуалната собственост на бизнеса)

Сист. No: 15766
- 147 -
 Б3/336/Т  84Тф, П/336/Т84Тф, Ч3/336/Т84Тф

Трифонов, Трифон Благоев и др.

   Финансов анализ на фирмата  / Трифон Благоев Трифонов, Трифон Благоев Трифонов, Силвия Трифонова Трифонова, Силвия Трифонова Трифонова  . - София  : Сиела, - 2001  . - 26 см

   Ч. 2  . - 2001  . - 552 с.

Сист. No: 9910
- 148 -
 BRIE/316/У  82

   Успешните презентации  : които постигат по убедителен начин вашите цели  /   Прев. Кирил Грозев, Кирил Грозев  . - София  : Локус Пъблишинг, 2005  . - 167 с. ; 22 см  . -   (Harvard business school press . Мениджмънт за конкретни резултати)

   По проект

Сист. No: 15507
- 149 -
ЦБ  56811Ч3/65/Ф  74Бт

Фотев, Божидар

   Технологично развитие, индустриална и пазарна икономика  : Японският опит в световната практика и някои извадки за България  / Божидар Фотев, Божидар Фотев  . - София  : Нов Български университет, Б.г. - 103 с. ; 21 см

Сист. No: 15423
- 150 -
ЦБ  56925П/63/Х  26  т

   Характеристики и тенденции в развитието на пазара на дървесина в България  / Иван Петров Палигоров, Иван Петров Палигоров  и др.и др. ; Под общ. ред. на  Иван Петров Палигоров, Иван Петров Палигоров  . - София  : ИК на Лесотехн. унив., 2004  . - 252 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-251 ; Рез. на англ. ез . - В библиогр. каре ISBN 954-87883-93-2 (грешен) . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15698
- 151 -
ЦБ  56774П/65.012  */Х  27Мм

Харизанова, Маргарита Цветанова и др.

   Мениджмънт  / Маргарита Цветанова Харизанова, Маргарита Цветанова Харизанова, Милчо Костадинов Мирчев, Милчо Костадинов Мирчев, Надя Димитрова Миронова-Ангелова, Надя Димитрова Миронова-Ангелова  . - 2. доп. и прераб. изд. - София, 2006  . - 429 с. ; 23, 5 см

Сист. No: 15377
- 152 -
ЦБ  56882

Христов, Христо Йорданов

   Нови подходи в управлението на публичния сектор  / Христо Йорданов Христов, Христо Йорданов Христов  . - София  : Университет за национално и световно стопанство, 2006  . - 219 с. ; 24см

   Библиогр. с. 216-218

Сист. No: 15573
- 153 -
ЦБ  56946П/65.012/Ш  63Ем

Шикин, Евгений Викторович и др.

   Математические методы и модели в управлении  : Учебное пособие  / Евгений Викторович Шикин, Евгений Викторович Шикин, Александр Гедеванович Чхартишвили, Александр Гедеванович Чхартишвили  . - 3. изд. - Москва  : Дело, 2004  . - 440 с. ; 25 см  . -   (Классический университетский учебник)

Сист. No: 15747
- 154 -
ЦБ  56881

Шопов, Димитър Атанасов и др.

   Работната сила на България в прехода към пазарна икономика  / Димитър Атанасов Шопов, Димитър Атанасов Шопов, Георги Димитров Мишев, Георги Димитров Мишев, Богдан Иванов Богданов, Богдан Иванов Богданов  . - София  : Университет за национално и световно стопанство, 2006  . - 282 с. : с ил., табл. ; 23 см

Сист. No: 15570
- 155 -
ЦБ  56799П/339.13/Ш  96Бе

Шугърс, Брадли Дж.

   Ефективни продажби незабавен успех  : Освободете скрития търговец от себе си, за бието съществуване не сте и подозирали  / Брадли Дж. Шугърс, Брадли Дж. Шугърс  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 214 с. ; 21 см

Сист. No: 15409

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 156 -
 Арх/39/А  87, П/39/А  87, Ч2/39/А  87

   Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения  . - Русе  : Лени Ан, 2000 -  . - 24 см

   Т. 4  /   Ред.  Руси Русев, Руси Русев  и др.и др. - 2006  . - 446 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15520
- 157 -
ЦБ  56970

Василев, Йордан Ас.

   Иван Хаджийски в българската култура  : [Изследване]  / Йордан Ас. Василев, Йордан Ас. Василев  . - София  : БАН, 1988  . - 209 с. ; 21 см

   Им. показ.

Сист. No: 15794
- 158 -
ЦБ  56754П/39/Г  63

   Голяма книга на българските митове и легенди  /   Състав. Цанко Лалев, Цанко Лалев  . - София  : Пан, 2005  . - 288 с. ; 24 см

Сист. No: 15352
- 159 -
ЦБ  56797П/32/К  74Й

Кожухаров, Йордан

   Дипломати, консули, протокол  / Йордан Кожухаров, Йордан Кожухаров  . - София  : Труд, 2006  . - 576 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 573-575

Сист. No: 15407
- 160 -
 Ч2/39/К  90Рк

Крейпо, Ричли Х.

   Културна антропология  : Как да разбираме себе си и другите  / Ричли Х. Крейпо, Ричли Х. Крейпо  ; Прев. Антоанета Николова, Антоанета Николова  ; Ред. Димитри Гинев, Димитри Гинев  = Cultural anthropology : Understanding ourselves and others  / Richley H. Crapo  . - София  : Център за изследване на демокрацията  ; Лик, 2000  . - 406 с. ; с ил. ; 20 см

   Анотир. библиогр. след отд. глава; Библиогр. с. 381-392; Показалец с. 393-397; Речник на понятията

Сист. No: 15499
- 161 -
ЦБ  56756С/39/П  91Мб

Проданова, Мария

   Български празници и традиции  / Мария Проданова, Мария Проданова  . - София  : ИК Бард, 2006  . - 264 с. ; 21 см

Сист. No: 15355
- 162 -
ЦБ  56741

Славейков, Петър

   Етногеография  / Петър Славейков, Петър Славейков  ; Ред. Димитър Ташев, Димитър Ташев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 732 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека)

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15182
- 163 -
 С2/39/С  71Лб

Старева, Лилия

   Български имена и традиции  / Лилия Старева, Лилия Старева  . - София  : Труд, 2006  . - 366 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 361-362. - По проект. - "http://www.trud.cc"

Сист. No: 15604
- 164 -
 С2/39/С  71Лб

Старева, Лилия

   Български обичаи и ритуали  : Раждане, сватба, сбогуване - ритуали, забрани, гадания, предсказания, вярвания  / Лилия Старева, Лилия Старева  . - Русе  : Труд, 2005  . - 368 с. ; 20 см

   По проект. - "http://www.trud.cc"

Сист. No: 15607
- 165 -
 С2/39/С  71Лб

Старева, Лилия

   Български светци и празници  : Ритуали, забрани, гадания, предсказания и магии, метеорологични прогнози, обредни вещи, храни и символи  / Лилия Старева, Лилия Старева  . - София  : Труд, 2005  . - 530 с. ; 23 см

   По проект. - "http://www.trud.cc"

Сист. No: 15610

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математика.Изчислителна математ

- 166 -
ЦБ  56910

Bertsekas, Dimitri P.

   Dynamic programming and optimal control  / Dimitri P. Bertsekas, Dimitri P. Bertsekas  . - Belmont  : Athena Scientific, 1995 -  . - 24 cm

   V. 1  . - 1995  . - 387 p.

   Bibliogr. p. 375-384 ; Index

Сист. No: 15632
- 167 -
ЦБ  56910

Bertsekas, Dimitri P.

   Dynamic programming and optimal control  / Dimitri P. Bertsekas, Dimitri P. Bertsekas  . - Belmont  : Athena Scientific, 1995 -  . - 24 cm

   V.2. - 1995  . - 292 p.

   Bibliogr. p. 277-291; Index

Сист. No: 15633
- 168 -
ЦБ  56885

Blessenohl, Dieter et all.

   Noncommutative character theory of the symmetric group  : Monograph  / Dieter Blessenohl, Dieter Blessenohl, Manfred Schocher, Manfred Schocher  . - London  : Imperial college press, 2005  . - 172 p. ; 23,5 cm

   Bibliogr. p. 159-163 . - По проект . - http://www.icpress.co.uk

Сист. No: 15586
- 169 -
ЦБ  56909

Feller, William

   An introduction to probability theory and its applications  / William Feller, William Feller  . - Wiley Eastern University edition  . - New Delhi  : John Wiley & Sons, 1966 -  . - 21 cm

   V. 2  . - 1966  . - 622 p.

   Index

Сист. No: 15631
- 170 -
ЦБ  56903

   The Mathematics of Paul Erdoes  /   Eds. Ronald L. Graham, Ronald L. Graham, Jaroslav Nesetril, Jaroslav Nesetril  . - Berlin  : Springer-Verlag, 1997 -  . - 24 cm  . -   (Algorithms and combinatorics, ISSN 0937-5511, 14)

   Bibliogr. after each chapter

   V. 2  . - 1997

Сист. No: 15621
- 171 -
ЦБ  56892

Venkataraman, P.

   Applied optimization with MATLAB programming  / P. Venkataraman, P. Venkataraman  . - New York  : John Wiley & Sons, 2002  . - 398 p. ; 24 cm

   Index ; Bibliogr. after each chapter. - По проект. - "http://www.wiley.com"

Сист. No: 15594
- 172 -
 С/519.1/.8/В  27Ас

Васильев, А. С.

   Справочноые таблицы элементов круга  / А. С. Васильев, А. С. Васильев  . - Москва  : Машиностроение, 1970  . - 400 с. ; 22,5 см

Сист. No: 15871
- 173 -
ЦБ  56958

Дубров, Абрам Моисеевич

   Компонентный анализ и эффективность в экономике  : Учебн. пособие  / Абрам Моисеевич Дубров, Абрам Моисеевич Дубров  . - Москва  : Финансы и статистика, 2002  . - 352 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 340-348

Сист. No: 15768
- 174 -
ЦБ  56867П/517.9/П  74Пр

Попиванов, Петър Радоев и др.

   Ръководство по частни диференциални уравнения  / Петър Радоев Попиванов, Петър Радоев Попиванов, Недю Иванов Попиванов, Недю Иванов Попиванов, Йордан Велинов Йорданов, Йордан Велинов Йорданов  . - 4. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1997  . - 351с. ; 20 см

   Библиогр. с.347-348

Сист. No: 15537
- 175 -
ЦБ  56761П/004/С  30Ра

Седжуик, Робърт

   Алгоритми на С  : Части 1-4  / Робърт Седжуик, Робърт Седжуик  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2007  . - 736 с. : със сх. ; 23,5 см

   Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 15362
- 176 -
ЦБ  56957

Фомин, Геннадий Петрович

   Системы и модели массового обслуживания в комерческой деятельности  : Учебное пособие  / Геннадий Петрович Фомин, Геннадий Петрович Фомин  . - Москва  : Финансы и статистика, 2000  . - 144 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

   Библиогр. 140 с.

Сист. No: 15767
- 177 -
ЦБ  56936

Фролькис, В. А.

   Введение в теорию и методы оптимизации для экономистов  : Учебное пособие  / Виктор Абрамович Фролькис, Виктор Абрамович Фролькис  . - 2. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2002  . - 320 с. ; 21 см  . -   (Учебные пособия)

   Библиогр. с. 314

Сист. No: 15730
- 178 -
ЦБ  48944

Фути, Кадзухиро и др.

   Языки программирования и схемотехника СБИС  / Кадзухиро Фути, Кадзухиро Фути, Норихиса Судзуки, Норихиса Судзуки  . - Москва  : Мир, 1988  . - 224 с. ; 22 см

Сист. No: 15904
- 179 -
ЦБ  56789С/5/Ч  19Кк

Чакърян, Керопе Бартев и др.

   Кандидатстудентски конкурси по математика  : 1990-2006  / Керопе Бартев Чакърян, Керопе Бартев Чакърян, Пламен Николов Сидеров, Пламен Николов Сидеров  . - 13. доп. изд. - София  : Веди, 2006  . - 251 с. ; 23 см

Сист. No: 15396
- 180 -
 С2/51/Э67с

   Энциклопедический словарь юного математика для следнего и старшего школьного возроста  /   Състав. Анатолий Павлович Савин, Анатолий Павлович Савин  ; Гл. ред. Б. В. Гнеденко, Б. В. Гнеденко  . - Москва  : Педагогика, 1985  . - 352 с. ; с ил. ; 26 см

   Алфав. указ.

Сист. No: 15550

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 181 -
ЦБ  56947

Въчовски, Христо

   За мястото на сечищната и изборната форма на стопанисвнане при високостъблените гори  / Христо Ив. Въчовски, Христо Ив. Въчовски  . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2004  . - 52 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 15748
- 182 -
ЦБ  56950

Георгиев, Димитър и др.

   Ръководство за подготовка на секачи-мотористи в дърводобива  / Димитър* Георгиев, Димитър* Георгиев, Кирил Любенов, Кирил Любенов, Владимир Матеев, Владимир Матеев  . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2004  . - 128 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 15751
- 183 -
ЦБ  56920П/63/Г  37

Георгиева, Даниела Петрова

   Ръководство за оценка на изборни гори по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : ИК при ЛТУ  ; ИК при Лесотехн. унив., 2003  . - 109 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. по изпълнение на Год. оперативен план за 2003 г. на Българо-швейцарската прогр. за горите, Фонд. Силвика . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15696
- 184 -
ЦБ  56923П/63/Г  37Дн

Георгиева, Даниела Петрова

   Наръчник за оценка на гори по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  ; [Предг.]  Антоний Стефанов, Антоний Стефанов  . - София  : Булпрофор, 2004  . - 185 с. : с табл. ; 23 см  . -   (Горски справочник : Бюлетин, Бр. 4)

   Съдържа и нормат. уредба за оценка на гори . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15697
- 185 -
ЦБ  56918П/63/Г  37Дг

Георгиева, Даниела Петрова

   Практикум по икономика на горското стопанство  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : Авангард прима, 2005  . - 237 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Кн. е с автогр. от автора

Сист. No: 15719
- 186 -
ЦБ    29422П/628/Д  60Хт

Димовски, Христо А.

   Третиране и оползотворяване на утайките от отпадъчните води  / Христо А. Димовски, Христо А. Димовски  . - София  : Техника, 1978  . - 328 с. : с ил. ; 22 см  . -   (Опазване на околната среда)

   Библиогр. с. 316-327

Сист. No: 15915
- 187 -
ЦБ  ІІ  2724

   Доклади от Национално съвещание "Природосъобразно и устойчиво стопанисване на лонгозните гори" , Варна, 2-3 окт. 2003 г.  /   ; Доклади от други национални съвещания и конференции, проведени през 2003 год. /   . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2004  . - 86 с. : с табл., сх. ; 29 см

Сист. No: 15746
- 188 -
ЦБ  ІІ  2725

   Многофункционално, природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите в България  : (Доклади от проведени национални и регионални съвещания, кръгли маси и работни срещи по управление и стопанисване на горите)  . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2002  (РУТА)  . - 168 с. : със сх., табл. ; 28,5 см

   Библиогр. сл. вс. докл.

Сист. No: 15763
- 189 -
ЦБ  56926

   Наръчник за изготвяне на план за многофункционално стопанисване на горите  / Г. Костов, Г. Костов  и др.и др. - София  : Изд. при ЛТУ, 2003  . - 48 с. : с табл. ; 24 см

   Издава се във връзка с изпълнение на резултат 3.3 от Год. оперативен план на БШПГ, Фонд. Силвика.

Сист. No: 15711
- 190 -
 С/5(038)/Т  53р

Попова, Мария Ганчева

   Терминологичен речник по природни науки  : Основните промени от : астрономия, биология, география, физика, химия  / Мария Ганчева Попова, Мария Ганчева Попова  и др.и др. - София  : Наука и изкуство, 2006  . - 463 с. ; 20 см

   Уч. материал от 4. до 12. клас

Сист. No: 15379
- 191 -
ЦБ  56952

   Седемдесет и пет] 75 години многофункционално стопанисване на природните ресурси в учебно-опитно горско стопанство "Петрохан"  /   Състав. Георги Георгиев Костов, Георги Георгиев Костов  и др.и др. - София  : ПъблишСайСет-ЕКО, 2003  . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Сист. No: 15755
- 192 -
ЦБ  56925П/63/Х  26  т

   Характеристики и тенденции в развитието на пазара на дървесина в България  / Иван Петров Палигоров, Иван Петров Палигоров  и др.и др. ; Под общ. ред. на  Иван Петров Палигоров, Иван Петров Палигоров  . - София  : ИК на Лесотехн. унив., 2004  . - 252 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-251 ; Рез. на англ. ез . - В библиогр. каре ISBN 954-87883-93-2 (грешен) . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15698

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 193 -
ЦБ  56961

Маджирски, Венцеслав Христов

   Механика на флуидите  / Венцеслав Христов Маджирски, Венцеслав Христов Маджирски  . - София  : Техника, 1991  . - 336 с. : със сх., табл. ; 22,5 см

   По проект

Сист. No: 15736
- 194 -
ЦБ  56960

   Механика на флуидите  / Кирил Любенов, Кирил Любенов  и др.и др. - София  : ТУ София, 1998  . - 312 с. : със сх., ил. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 15735
- 195 -
ЦБ  56873Арх/53/П  76Дф, Б1/53/П  76Дф, П/53/П  76Дф

Попов, Димитър и др.

   Физика  / Димитър Попов, Димитър Попов, Милен Ненков, Милен Ненков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 130

   Ч. 2  . - 2006  . - 133 с. : с черт.

Сист. No: 15556
- 196 -
 С/5(038)/Т  53р

Попова, Мария Ганчева

   Терминологичен речник по природни науки  : Основните промени от : астрономия, биология, география, физика, химия  / Мария Ганчева Попова, Мария Ганчева Попова  и др.и др. - София  : Наука и изкуство, 2006  . - 463 с. ; 20 см

   Уч. материал от 4. до 12. клас

Сист. No: 15379
- 197 -
 С/53/Ф  47э

   Физическая энциклопедия  /   Гл. ред. А. М. Прохоров, А. М. Прохоров  . - Москва  : Советская энциклопедия, 1988 -  . - 27 см

   Т. 1 . Ааронова-дринные  . - 1988

Сист. No: 15709

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 198 -
ЦБ  56893

Mase, George Thomas et al.

   Continuum mechanics for engineers  / George Thomas Mase, George Thomas Mase, George E. Mase, George E. Mase  . - 2nd ed. - Boca Raton  : CRC Press, 2000  . - 377 p. ; 24 cm

   Index . - По проект

Сист. No: 15590
- 199 -
ЦБ  56778П/531.8/П  17Пм

Панайотов, Панайот Крумов

   Техническа механика с машинни елементи  : Учебно помагало за немашинни професионални направления  / Панайот Крумов Панайотов, Панайот Крумов Панайотов  ; Ред. Васила Парчева, Васила Парчева  . - 2 прераб. изд. - София  : Нови знания, 2006  . - 144 с. ; 23 см

Сист. No: 15384

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 200 -
 С/5(038)/Т  53р

Попова, Мария Ганчева

   Терминологичен речник по природни науки  : Основните промени от : астрономия, биология, география, физика, химия  / Мария Ганчева Попова, Мария Ганчева Попова  и др.и др. - София  : Наука и изкуство, 2006  . - 463 с. ; 20 см

   Уч. материал от 4. до 12. клас

Сист. No: 15379

Биологични науки. Ботаника. Зоология.Геология.

- 201 -
ЦБ  56790

Ерчиван, Ердоган

   В търсене произхода на човечеството  : Фалшификатори и учени  / Ердоган Ерчиван, Ердоган Ерчиван  . - Божурище  : Дилок, 2006  . - 306 с. ; 22 см

   Индекс с. 299-306; Библиогр. с. 295-298

Сист. No: 15397
- 202 -
 С/5(038)/Т  53р

Попова, Мария Ганчева

   Терминологичен речник по природни науки  : Основните промени от : астрономия, биология, география, физика, химия  / Мария Ганчева Попова, Мария Ганчева Попова  и др.и др. - София  : Наука и изкуство, 2006  . - 463 с. ; 20 см

   Уч. материал от 4. до 12. клас

Сист. No: 15379

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 203 -
ЦБ  56871

   Анализ на ситуацията и анализ на отговора по отношение на факторите на риска за разпространение на ХИВ/СПИН и ППИ (рискови сексуални и инжекционни практики в десет общини в България)  . - София  : Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), 2006  . - 340 с. ; 20 cм

Сист. No: 15553
- 204 -
ЦБ  56994

Атанасова, Добринка

   Тютюн, сърце, пол  / Добринка Атанасова, Добринка Атанасова  . - 2. изд. - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1977  . - 175 с. ; 20 см

Сист. No: 15896
- 205 -
ЦБ  56991

   Белодробната туберколоза в съчетание с други заболявания  : [Моногр.]  / Съйно Георгиев, Съйно Георгиев  и др.и др. ; Под ред. на  Радан Раданов, Радан Раданов, Стефан Тодоров, Стефан Тодоров  . - София  : Медицина и физкултура, 1972  . - 264 с. : с ил., табл. ; 25 см

   Библиогр. сл. отд. глави.

Сист. No: 15887
- 206 -
ЦБ  56818П/61/В  53т

   Ветеринарномедицинска токсикология  : Обща токсикология. Екотоксикология. Диагностика. Терапия  /   Съавт., под ред. Петър Дилов, Петър Дилов  и др.и др. - София  : Лесотехн. унив., 2005  . - 799 с. : със сх., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 709-716 ; Азб. указат. с. 717-788 . - По проект инв. № 120000029573, 120000029574

Сист. No: 15430
- 207 -
ЦБ  57000П/61/Г  25Йд

Гачева, Йорданка Димитрова

   Диагностика и терапия с нискочестотни токове  / Йорданка Димитрова Гачева, Йорданка Димитрова Гачева  . - София  : Медицина и физкултура, 1980  . - 204 с. ; 20 см

Сист. No: 15919
- 208 -
ЦБ  57001

   Изгаряния и измръзвания  : За полувисши и средни медицински работници  / Йордан Иванов Червенков, Йордан Иванов Червенков  и др.и др. - София  : Медицина и физкултура, 1980  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 15920
- 209 -
ЦБ  ІІ  2720Арх/61/С  61Дс, П/61/С  61Дс, П1/61/С  61Дс

Ставрев, Димитър и др.

   Сборник от тестове по анатомия за студенти по кинезитерапия  / Димитър Ставрев, Димитър Ставрев, Мария Раданова, Мария Раданова  . - Русе, 2006  . - 178 с. ; 29, 5 см

   Уч. пособие е издаден и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15611

Техника - общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 210 -
 С/608/F  97i

   Fundgrube fuer ideen  : Heftreihe erloschener DDR-patente mit innovativem wert  . - Chemnitz  : ABC Werkzeug- und Textilmaschinenbau, [Б.г.]  . - 96 p. ; 20 cm

Сист. No: 15551
- 211 -
ЦБ  56933

Гамрат-Курек, Леонид Йосифович

   Экономика инженерных решений в машиностроении  / Леонид Йосифович Гамрат-Курек, Леонид Йосифович Гамрат-Курек  . - Москва  : Машиностроение, 1986  . - 256 с. ; 21 см

Сист. No: 15727
- 212 -
ЦБ  56949П/62/Г  29Ги

Генадиев, Георги Борисов

   Изразходване на ресурса на машините и качество на системите за техническо обслужване и ремонт  : Теоретичен подход: Монография  / Георги Борисов Генадиев, Георги Борисов Генадиев  . - София  : виртуален център за музика, култура и научни изследвания, 2004  . - 184 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 177-183

Сист. No: 15750
- 213 -
ЦБ  56998П/678.05  */Г  29Км

Генев, Костадин Г. и др.

   Машини, апарати и съоръжения за преработка на пластмаси и каучук  : Учебник за ІІ, ІІІ и ІV курс на техникумите по пластмаси и каучук  / Костадин Г. Генев, Костадин Г. Генев, Константин Г. Хинков, Константин Г. Хинков, Тихол П. Кънчев, Тихол П. Кънчев  . - 2. изд. - София  : Техника, 1963  . - 612 с. : с ил. ; 21, 5

Сист. No: 15912
- 214 -
ЦБ  56993

Гудев, Николай Константинов и др.

   Уплътняване на фугите в сглобяемите жилини и обществени сгради  : [Ръководство]  / Николай Константинов Гудев, Николай Константинов Гудев, Илия Митев Илиев, Илия Митев Илиев  . - София  : Техника, 1972  . - 151 с. : с ил., черт. ; 25 см

Сист. No: 15890
- 215 -
ЦБ    29422П/628/Д  60Хт

Димовски, Христо А.

   Третиране и оползотворяване на утайките от отпадъчните води  / Христо А. Димовски, Христо А. Димовски  . - София  : Техника, 1978  . - 328 с. : с ил. ; 22 см  . -   (Опазване на околната среда)

   Библиогр. с. 316-327

Сист. No: 15915
- 216 -
ЦБ  36936

Кожухаров, Васил К. и др.

   Средства и методи за консервация на металите  : [Ръководство]  / Васил К. Кожухаров, Васил К. Кожухаров, Людмила А. Нанова, Людмила А. Нанова  . - София  : Техника, 1982  . - 152 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 144-150

Сист. No: 15902
- 217 -
ЦБ  56924П/62/М  51р

   Методика за ресурсни изследвания на рискови технически системи  / Николай Петров, Николай Петров  и др.и др. - Ямбол  : ИК Жельо Учков, 2004  . - 109 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Други авт.: Г. Панайотова, В. Цекова, Н. Атанасов . - Библиогр. с. 102-104

Сист. No: 15715
- 218 -
 С/62/Н  14

   Надежность технических систем  : Справочник  / Юрий Константинович Беляев, Юрий Константинович Беляев  и др.и др. ; Под ред. И. А. Ушакова, И. А. Ушакова  . - Москва  : Радио и связь, 1985  . - 608 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библогр. с. 598-601

Сист. No: 15566
- 219 -
 П/62/П  22Кс

Парадайн, К. Г. и др.

   Статистически методи в техниката  / К. Г. Парадайн, К. Г. Парадайн, Б. Х. Ривет, Б. Х. Ривет  ; Прев. от англ. Иван Стоилов Кацарски, Иван Стоилов Кацарски, Стоил николов Кацарски, Стоил николов Кацарски  ; Под ред. на  А. Обретенов, А. Обретенов  . - София  : Техника, 1967  . - 410 с. : с табл. и черт. ; 21

   Азб. указател с. 403-409

Сист. No: 15918
- 220 -
ЦБ  56798П/65/П  22Рп, Ч3/65/П  22Рп

Паркър, Роджър С.

   Професионален дизайн в рекламата  / Роджър С. Паркър, Роджър С. Паркър  ; Прев. Тихомир Найденов, Тихомир Найденов  . - 3. изд. - София  : СофтПрес, 2007  . - 280 с. ; 24 см

Сист. No: 15408
- 221 -
ЦБ  37772

Славчев, Светослав Дончев

   Големите катастрофи  : [Научно-популярни очерци]  / Светослав Дончев Славчев, Светослав Дончев Славчев  . - София  : Техника, 1982  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 15531
- 222 -
ЦБ  56912П/629/С  68

Станев, Любомир Георгиев

   Качество на възстановените детайли от транспортната техника  : Монография  / Любомир Георгиев Станев, Любомир Георгиев Станев  . - Пловдив  : ТУ - София, филиал Пловдив, 2001  . - 127 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 121-126 . - инв. № 120000030126 е с автогр. от автора

Сист. No: 15700
- 223 -
ЦБ  56930

Черкесов, Геннадий Николаевич

   Надеждность технических систем с временной избыточностью  / Геннадий Николаевич Черкесов, Геннадий Николаевич Черкесов  ; Под ред. А. М. Половко, А. М. Половко  . - Москва  : Советское радио, 1974  . - 296 с. ; 25 см

Сист. No: 15724
- 224 -
ЦБ  31551

Шухгальтер, Лев Яковлевич

   Управление на качеството на машините  : Ръководство  / Лев Яковлевич Шухгалтер, Лев Яковлевич Шухгалтер  ; Прев. от рус. Веселина Г. Симеонова, Веселина Г. Симеонова  . - София  : Техника, 1979  . - 104 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

Сист. No: 15721

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 225 -
 С/621.8/H  37

   SKF Hauptkatalog  . - Vienna, 1970  . - 436 p. ; сh. ; 28, 5 см

Сист. No: 15545
- 226 -
ЦБ  46794П/621.9/Б  47Йн

Благов, Йончо Йончев

   Наръчник по обработка на листови метални материали  / Йончо Йончев Благов, Йончо Йончев Благов  ; Техн. ред. Антон Баев, Антон Баев  . - София  : Техника, 1986  . - 231 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 229

Сист. No: 15891
- 227 -
 П1/621.0/В  11, П1/621.0/В11

   В помощ на конструктора-машиностроител  / Виктор Иванович Калинин, Виктор Иванович Калинин  и др.и др. - София  : Техника, 1986  . - 284 с. : с черт. ; 24 см  . -   (Б-ка на конструктора)

   Библиогр. с. 249

Сист. No: 7738
- 228 -
ЦБ  56876Арх/621/З-30Ит, П/621/З-30Ит, П1/621/З-30Ит

Замфиров, Иван и др.

   Технология на машиностроенето  / Иван Замфиров, Иван Замфиров, Милко Димитров Енчев, Милко Димитров Енчев, Георги Василев Ненов, Георги Василев Ненов  . - 2. прераб. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 154-155

   Ч.1 . Основи на технологията на машиностроенето  . - 2006  . - 157 с. : с черт.

Сист. No: 15565
- 229 -
ЦБ  56879П/621/И  93и

   Исследования и изобретательство в машиностроении  : Учебное пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов  / Михаил Федорович Пашкевич, Михаил Федорович Пашкевич  и др.и др. ; Под общей ред. Виктор Михайлович Пашкевич, Виктор Михайлович Пашкевич  . - Могилев  : Беларусско-Российский университет, 2005  . - 294 с. : със сх., табл. ; 20 cм

Сист. No: 15567
- 230 -
 С/621.78/К  23Йн

Каменични, Иосиф Соломонович

   Наръчник на термиста от инструменталния цех  / Иосиф Соломонович Каменични, Иосиф Соломонович Каменични  ; Прев. от рус. Георги Стефанов Бахаров, Георги Стефанов Бахаров, Николай Иванов Кемилев, Николай Иванов Кемилев  . - София  : Техника, 1984  . - 144 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 15868
- 231 -
 С/62/Н  14

   Надежность технических систем  : Справочник  / Юрий Константинович Беляев, Юрий Константинович Беляев  и др.и др. ; Под ред. И. А. Ушакова, И. А. Ушакова  . - Москва  : Радио и связь, 1985  . - 608 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библогр. с. 598-601

Сист. No: 15566

Термодинамика.Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 232 -
 С1/622/Б  92

България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

   Нормативи за изграждане и експлоатация на съоръжения за природен газ  /   ; Наредба N 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ  : Обн., ДВ бр. 107 от 07.12.2004 г. ; Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ  : Обн., ДВ бр. 67 от 02.08.2004 г.; в сила от 02.09.2004 г. ; Наредба засъществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уредби  : ПМС № 250/05.11.2003 г. /   . - София  : АВС Техника, 2006  . - 230 с. ; 20 см

   По проект

Сист. No: 15731
- 233 -
ЦБ  31357

Генов, Людмил Г.

   Техника на високите напрежения в електроенергийните системи  / Людмил Г. Генов, Людмил Г. Генов  . - София  : Техника, 1979  . - 376 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 359-369

Сист. No: 15879
- 234 -
ЦБ  56990П/69/Л40Ип

Лейкин, Илья Наумович

   Проектирование вентиляционных и промышленных выбросов в атмосферу  / Илья Наумович Лейкин, Илья Наумович Лейкин  . - Москва  : Химия, 1970  . - 132 с. ; 22 см

Сист. No: 15883
- 235 -
ЦБ  56962

Милчев, Валери и др.

   Топло и масообменни уредби  / Валери Милчев, Валери Милчев, Димитър Киров, Димитър Киров  . - София  : АВС Техника, 2004  . - 398 с. : със сх., табл. ; 24 см

   По проект

Сист. No: 15738
- 236 -
ЦБ  40013П1/621.1/С  33Ст

Сендов, Стоян Христов

   Топло- и масопренасяне  / Стоян Христов Сендов, Стоян Христов Сендов  ; Техн. ред. Цветана Шаркова, Цветана Шаркова  . - София  : Техника, 1983  . - 307 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 305

Сист. No: 15867
- 237 -
 С1/658/С  59е

   Справочник по енергетика  : Т. 1 - 8  /   Под общ. ред. на  Стоян Стоянов, Стоян Стоянов  . - София, 1997-1999  . - 21,5 см

   По проект

   Т. 8 : Ч. 2 . Топлотехника  /   Състав.  Мерима Йорданова Богоева-Златева, Мерима Йорданова Богоева-Златева  и др.и др. ; Под общ. ред.  Никола Калоянов, Никола Калоянов  . - 1999

Сист. No: 15733
- 238 -
 С1/658/С  59е

   Справочник по енергетика  /   Под общ. ред. на  Стоян Стоянов, Стоян Стоянов, Никола Калоянов, Никола Калоянов  . - София  : АВС Техника, 1999 -  . - 21,5 см

   По проект

   Т. 7 : Ч.1 . Топлотехника  /   Състав.  Милко Петров Йовчев, Милко Петров Йовчев  и др.и др. - 1999

Сист. No: 15734

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 239 -
ЦБ  50721П1/621.38/А  64Ам

Ангелов, Ангел Маринов и др.

   Микропроцесори в радиотехническите системи  / Ангел Маринов Ангелов, Ангел Маринов Ангелов, Петър Цветанов Петров, Петър Цветанов Петров  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Техника, 1989  . - 352 с. : със сх. ; 22 см

   Библиоглр. с. 351

Сист. No: 15864
- 240 -
ЦБ  9339

Богатев, Кирил Йорданов

   Преходни системи в електрическите системи  : За студенти при ВМЕИ - София  / Кирил Йорданов Богатев, Кирил Йорданов Богатев  ; Науч. ред. Беатриче Тончева, Беатриче Тончева  ; Техн. ред. Владимир Тодоров, Владимир Тодоров  . - София  : Техника, 1970  . - 367 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 365-366

Сист. No: 15882
- 241 -
ЦБ  56787П/629.114/Б  56Бл, П1/629.114/Б  56Бл

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили  : Неизправности в електрическата уредба на автомобила  / Борис Георгиев Божинов, Борис Георгиев Божинов  . - 4. прер. и доп. изд. ; 1. допеч. - София  : Техника, 2005  . - 184 с. : със сх. и табл. ; 24 см

   Инв. № 120000030030 по проект

Сист. No: 15394
- 242 -
ЦБ  33402

Бонев, Симеон Георгиев и др.

   Измерителни трансформатори  : [Ръководство]  / Симеон Георгиев Бонев, Симеон Георгиев Бонев, Ангел Николаев Писарев, Ангел Николаев Писарев  . - София  : Техника, 1980  . - 440 с. : със сх., табл. ; 21 м

   Библиогр. с. 436-437

Сист. No: 7188
- 243 -
ЦБ  56999П/621.31/В  81Аэ

Вольдек, Александр Иванович

   Электрические машины  : Учебник для студентов высших технических учебных заведений  / Александр Иванович Вольдек, Александр Иванович Вольдек  . - 3. перераб. изд. - Ленинград  : Энергия, 1978  . - 832 с. ; 22 см

Сист. No: 15913
- 244 -
ЦБ  56950

Георгиев, Димитър и др.

   Ръководство за подготовка на секачи-мотористи в дърводобива  / Димитър* Георгиев, Димитър* Георгиев, Кирил Любенов, Кирил Любенов, Владимир Матеев, Владимир Матеев  . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2004  . - 128 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 15751
- 245 -
ЦБ  52034

Грозданов, Тони Драгомиров и др.

   Стъпални регулатори на напрежение с активни токоограничаващи съпротивления  / Тони Драгомиров Грозданов, Тони Драгомиров Грозданов, Веселин Христов Хубанов, Веселин Христов Хубанов  . - София  : Техника, 1971  . - 343 с. : със сх., черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 335-343

Сист. No: 15875
- 246 -
ЦБ  13115

Деянов, Владимир Александрович

   Автоматизация, защита и сигнализация на елетрически централи  : [Ръководство]  / Владимир Александрович Деянов, Владимир Александрович Деянов  ; Прев. от рус. Емил Василев, Емил Василев  . - София  : Техника, 1971  . - 362 с. : с черт. ; 20 см

   Ориг. загл. Автоматизация, защита и сигнализация на электростанциях ; Библиогр. с. 356-359

Сист. No: 15874
- 247 -
 С1/621.37/39/Д58

Димитрова, Мария И. и др.

   Импулсни схеми и устройства  : [Справочник]  / Мария И. Димитрова, Мария И. Димитрова, Иван Д. Ванков, Иван Д. Ванков  . - 3.прераб.изд. - Софи я  : Техника, -  . - 22 см

   Библиогр. с. 243

   Ч. 2  . - 1989  . - 247 с. : с табл., черт.

Сист. No: 2255
- 248 -
ЦБ  56894Арх/621.31/Д  60Де, П/621.31/Д  60Де, П1/621.31/Д  60Де

Димов, Димо Нейков и др.

   Електрически машини  : Трансформатори  / Димо Нейков Димов, Димо Нейков Димов, Миглена Илиева Христова, Миглена Илиева Христова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 72 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 70. - Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/ Библиогр. с. 70 -

Сист. No: 15596
- 249 -
 С/621.38/З-70Вс

Златаров, Васил Кръстев и др.

   Справочник усилвателни интегрални схеми  : Операционни. Широколентови. Нискочестотни  / Васил Кръстев Златаров, Васил Кръстев Златаров, Дойчо Димитров Дойчев, Дойчо Димитров Дойчев, Ивайло Миланов Пандиев, Ивайло Миланов Пандиев  . - София  : Техника, 2004  . - 304 с. ; 23 см

   Загл. в каре - Справочник за усилватели : операционни, нискочестотни, бързодействащи

Сист. No: 15389
- 250 -
ЦБ  35170

Игнатов, Мартин Тодоров

   Акумулаторни захранващи устройства  : [Ръководство]  / Мартин Тодоров Игнатов, Мартин Тодоров Игнатов  ; Науч. ред. Юлиана Димитрова Тишева, Юлиана Димитрова Тишева  ; Техн. ред. Лили Волицер, Лили Волицер  . - София  : Техника, 1981  . - 152 с. : с черт., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 148-149

Сист. No: 15877
- 251 -
ЦБ  56775П/621.39/Й  83Лк

Йорданова, Лидия Тоткова

   Конструиране на комуникационна апаратура  / Лидия Тоткова Йорданова, Лидия Тоткова Йорданова  . - София  : Нови знания, 2003  . - 262 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. 262 с.

Сист. No: 15380
- 252 -
ЦБ  56738С/621.38/К  81, С1/621.38/К  81

Конов, Кирил Иванов

   Цифрови интегрални схеми  : Кратък справочник  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - 2. изд. - София  : ДИОС, 2004  . - 198 с. : със сх., табл. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 15181
- 253 -
ЦБ  57002

Конов, Кирил Иванов

   Приложна импулсна техника  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - София  : Техника, 1983  . - 284 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 281-282

Сист. No: 15926
- 254 -
 С1/621.3/М  46Нг

Мелащенко, Николай Федорович

   Гальванические покрытия диэлектриков  : Справочник  / Николай Федорович Мелащенко, Николай Федорович Мелащенко  . - Минск  : Беларусь, 1987  . - 176 с. : със сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 174-176

Сист. No: 15865
- 255 -
ЦБ  56777П/621.38/П  84Рм

Пранчов, Румен Борисов

   Материалознание в електрониката  / Румен Борисов Пранчов, Румен Борисов Пранчов  . - 3 прераб. и доп. изд. - София  : Нови знания, 2005  . - 199 с. ; 21 см

   Бибилиогр. 199 с.

Сист. No: 15383
- 256 -
ЦБ  19514П/621.31/С  57

Спиров, Мире Стоев и др.

   Електрически и разпределителни мрежи. Електрическо о икономическо изчисление  / Мире Стоев Спиров, Мире Стоев Спиров, Найден Любенов Боцов, Найден Любенов Боцов  . - София  : Техника, 1974  . - 451 с. : с черт., табл. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 444-447

Сист. No: 15796
- 257 -
 С1/658/С  59е

   Справочник по енергетика  : Т. 1 - 8  /   Под общ. ред. на  Стоян Стоянов, Стоян Стоянов  . - София, 1997-1999  . - 21,5 см

   По проект

   Т. 8 : Ч. 2 . Топлотехника  /   Състав.  Мерима Йорданова Богоева-Златева, Мерима Йорданова Богоева-Златева  и др.и др. ; Под общ. ред.  Никола Калоянов, Никола Калоянов  . - 1999

Сист. No: 15733
- 258 -
 С1/658/С  59е

   Справочник по енергетика  /   Под общ. ред. на  Стоян Стоянов, Стоян Стоянов, Никола Калоянов, Никола Калоянов  . - София  : АВС Техника, 1999 -  . - 21,5 см

   По проект

   Т. 7 : Ч.1 . Топлотехника  /   Състав.  Милко Петров Йовчев, Милко Петров Йовчев  и др.и др. - 1999

Сист. No: 15734
- 259 -
ЦБ  50194П1/621.31/С70, П1/621.31/С70Ие

Станчев, Иван Б.

   Електронни аналогови измервателни уреди  : [Учебник за студ.от ВМЕИ-София]  / Иван Б. Станчев, Иван Б. Станчев  . - 2.прераб. и доп.изд. - София  : Техника, 1989  . - 384 с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 380

Сист. No: 2232
- 260 -
ЦБ  38462

Стоянов, Стоян Делев и др.

   Рационално използуване на енергията в електрическите пещи  / Стоян Делев Стоянов, Стоян Делев Стоянов, Георги Ст. Ковачев, Георги Ст. Ковачев  . - София  : Техника, 1983  . - 122 с. ; 20 см  . -   (Рационално използване на енергията в електрическите пещи)

Сист. No: 15881
- 261 -
ЦБ  56748П/621.31/Т  73Гх

Тончев, Георги

   Хидрокинетични електроцентрали  / Георги Тончев, Георги Тончев  . - София  : Ековат технологии, 2006  . - 136 с. : със сх., табл. ; 23,5 см

Сист. No: 15342
- 262 -
ЦБ  56992

Тополянски, Абрам Б.

   Електрически уредби на строителните обекти въпроси на електробезопасността  : [Ръководство]  / Абрам Борисович Тополянски, Абрам Борисович Тополянски  ; Прев. от рус. Симеон Борисов Кочарков, Симеон Борисов Кочарков  . - София  : Техника, 1972  . - 348 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 340-344

Сист. No: 15888
- 263 -
ЦБ  ІІ  2699П  /681.32/Ц  80Му

Цонева, Маргарита

   Учебна тетрадка по цифрова схемотехника 11. клас  : Задължителна професионална подготовка в професионанните гимназии с направление Електроника и автоматизация  / Маргарита Цонева, Маргарита Цонева  . - София  : Нови знания, 2006  . - 70 с. ; 28см

Сист. No: 15437
- 264 -
 С/621.3/Э  49с

   Электротехнический справочник  : (В трех томах)  /   Под ред. В. Г. Герасимова, В. Г. Герасимова  и др.и др. - 6. изд., испр. и доп. - Москва  : Энергоиздат, 1980 -  . - 26 см

   Предм. указ. с. 653-656

   Т.3. Кн. 1 . Производство, передача и распределение электрической энергии  . - 1982  . - 656 с. : с ил. и табл.

Сист. No: 15911

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 265 -
ЦБ  56911

Gray, Paul R. et al.

   Analysis and design of analog integrated circuits  / Paul R. Gray, Paul R. Gray, Robert G. Meyer, Robert G. Meyer  . - 2nd ed. - New York  : John Wiley & Sons, 1984  . - 771 p. ; 24 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 15656
- 266 -
ЦБ  ІІ  2716

   Handbook of research on mobile multimedia  /   Ed. Ismail Khalil Ibrahim, Ismail Khalil Ibrahim  . - Hershey  : Idea group reference, 2006  . - 586 p. ; 12 p. ap. ; 28.5 cm

   Bibliogr. after each chapter. - "http://www.idea-group-ref.com"

Сист. No: 15588
- 267 -
ЦБ  56902

Haykin, Simon

   Communication systems  / Simon Haykin, Simon Haykin  . - 2nd ed. - New York  : John Wiley & Sons, 1983  . - 653 p. ; 24 cm  . -   (Wiley series in management, ISSN 0271-6046)

   Glossary; index

Сист. No: 15618
- 268 -
ЦБ  56907П/621.39/S  88Fc

Stremler, Ferrel G.

   Introduction to communication systems  / Ferrel G. Stremler, Ferrel G. Stremler  . - 3rd ed. - Reading  : Addison-Wesley, 1990  . - 757 p. ; 23 cm  . -   (Addisson-Wesley series in electrical engineering)

   Index

Сист. No: 15629
- 269 -
ЦБ  50721П1/621.38/А  64Ам

Ангелов, Ангел Маринов и др.

   Микропроцесори в радиотехническите системи  / Ангел Маринов Ангелов, Ангел Маринов Ангелов, Петър Цветанов Петров, Петър Цветанов Петров  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Техника, 1989  . - 352 с. : със сх. ; 22 см

   Библиоглр. с. 351

Сист. No: 15864
- 270 -
ЦБ  56899Арх/681.32/Б  37Нм, П/681.32/Б  37Нм, П1/681.32/Б  37Нм

Бенчева, Нина и др.

   Микропроцесорна схемотехника  : Ръководство за упражнения  / Нина Бенчева, Нина Бенчева, Йоана Русева, Йоана Русева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 132 с. : със сх. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15608
- 271 -
ЦБ  56759П/621.397/В  57к

   Видеомонтаж с комппютър  : Ръковоство  /   Ред. Борислав Пачников, Борислав Пачников  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 414 с. : със сх. ; 23,5 см  + DVD

Сист. No: 15357
- 272 -
ЦБ  56817П/621.37/В  93Си

Вълков, Стефан Ангелов

   Импулсна техника  : Учебник за професионални гимназии  / Стефан Ангелов Вълков, Стефан Ангелов Вълков  . - 4. стер. изд., 7. допеч. - София  : Техника, 2006  . - 163 с. ; 22 см

Сист. No: 15429
- 273 -
ЦБ  56752П/621.37/Г  37Гп

Георгиев, Георги Маринов и др.

   Практикум по квантова електроника и лазерна техника  / Георги Маринов Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Соломон Моис Салтиел, Соломон Моис Салтиел  . - 3. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 225 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15349
- 274 -
ЦБ  56857Арх/621.39/И  52Ма, П/621.39/И  52Ма, П1/621.39/И  52

Илиев, Михаил Петков и др.

   Анализ и моделиране на телекомуникационни мрежи и протоколи  / Михаил Петков Илиев, Михаил Петков Илиев, Георги Христов, Георги Христов, Веселин Николов, Веселин Николов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 168 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 15519
- 275 -
ЦБ  48900

Киносита, Кодзо и др.

   Логическое проектирование СБИС  : В 2-х книгах  / Кодзо Киносита, Кодзо Киносита, Кунихиро Асада, Кунихиро Асада, Осаму Карацу, Осаму Карацу  . - Москва  : Мир, 1988  . - 312 с. ; 22 см

Сист. No: 15917
- 276 -
ЦБ  56738С/621.38/К  81, С1/621.38/К  81

Конов, Кирил Иванов

   Цифрови интегрални схеми  : Кратък справочник  / Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - 2. изд. - София  : ДИОС, 2004  . - 198 с. : със сх., табл. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 15181
- 277 -
 П1/621.396/К89, П1/621.396/К89Х

Краус, Херберт Л.

   Полупроводникова радоитехника  / Херберт Л. Краус, Херберт Л. Краус, Чарлз В. Бостиан, Чарлз В. Бостиан, Фредерик Х. Рааб, Фредерик Х. Рааб  . - София  : Техника, 1985  . - 410 с. ; 24,5 см

Сист. No: 7763
- 278 -
ЦБ  35545

Куцаров, Стефан Иванов

   Електронни филтри  : [Ръководство]  / Стефан Иванов Куцаров, Стефан Иванов Куцаров  . - София  : Техника, 1982  . - 183 с. : със сх., табл. ; 20 см  . -   (Наръчник по електронни схеми, Ч. 5)

   Библиогр. с. 177-181

Сист. No: 15903
- 279 -
 С/621.396(038.1)/Л  68Фа

Лисовский, Федор Викторович и др.

   Англо-русский словарь по радиоэлектронике  : Около 63 000 терминов  / Федор Викторович Лисовский, Федор Викторович Лисовский, Игорь Константинович Калугин, Игорь Константинович Калугин  = English-russian dictionary of electronics  / F.L.Lissovsky, I.K.Kalugin  . - Москва  : РУССО, 1999  . - 752 с. ; 25 см

Сист. No: 15538
- 280 -
ЦБ  56739П/621.397/М  19

Македонски, Димитър Владимиров

   Спътникова и кабелна телевизия  / Димитър Владимиров Македонски, Димитър Владимиров Македонски, Кирил Иванов Конов, Кирил Иванов Конов  . - София  : ДИОС, - 2002  . - 23,5 см

   По проект

   Ч. ІІ . Кабелна телевизия  . - 2002  . - 142 с. : със сх., табл.

Сист. No: 15183
- 281 -
 С1/621.38/М  24Мн

Мандл, Матю

   Наръчник по ерлектроника  / Матю Мандл, Матю Мандл  ; Прев. от англ. Христо Димитров Димитров, Христо Димитров Димитров, Николай Трифонов Чамов, Николай Трифонов Чамов  . - София  : Техника, 1989  . - 351 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Electronics handbook / Matthew Mandl : Терминол. показалец

Сист. No: 15899
- 282 -
ЦБ  56820П/621.39/М  49Пт, П1/621.39/М  49Пт

Мерджанов, Павел

   Телекомуникационни мрежи  . - София  : Нови знания, - 2005  . - 24 см

   Ч. 2  . - 2005  . - 192 с.

Сист. No: 15432
- 283 -
ЦБ  56864Арх/621.39/П  44, П/621.39/П  44, П1/621.39/П  44

Петков, Георги Димитров и др.

   Съвременни методи за канално кодиране и модулация  / Георги Димитров Петков, Георги Димитров Петков, Теодор Божидаров Илиев, Теодор Божидаров Илиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 151 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 147-151

Сист. No: 15533
- 284 -
 С1/621.38/П52

Пилц, Гюнтер

   Тиристори  : Справочник  / Гюнтер Пилц, Гюнтер Пилц  ; Прев. от нем. ез. Спиро К. Пецулев, Спиро К. Пецулев  . - София  : Техника, 1989  . - 99 с. ; 20 см

Сист. No: 2215
- 285 -
 П/535/Р11, П/535/Р11С-о

Рабов, Стоян Стефанов и др.

   Оптични комуникации  / Стоян Стефанов Рабов, Стоян Стефанов Рабов, Людмил Любомиров Христов, Людмил Любомиров Христов  . - 2. изд. - София  : Нови знания, 2002  . - 220 с. ; 23 см

Сист. No: 10109
- 286 -
ЦБ  56865Арх/621.39/Р  12, П/621.39/Р  12

Радев, Димитър

   Симулация на редки събития в широколентовите цифрови мрежи  / Димитър Иванов Радев, Димитър Иванов Радев  . - София  : Колбис, 2006  . - 350 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 339-343

Сист. No: 15534
- 287 -
ЦБ  18407

Сапунджиев, Георги

   Чудният свят на техническата кибернетика  / Георги Нешев Сапунджиев, Георги Нешев Сапунджиев  . - София  : Техника, 1973  . - 248 с. ; 19 см

Сист. No: 15905
- 288 -
 С/621.38/С  59

   Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми  : Т. 1 -  . - София  : Техника, 1979 -  . - 20.5 см

   Т. 3 . Интегрални схеми - българско производство  / Александър Стефанов Атанасов, Александър Стефанов Атанасов  . - 1983  . - 492 с. : със сх., табл., диагр.

Сист. No: 15876
- 289 -
ЦБ  56767П/621.38/С  83Иг

Стоянов, Иван Илиев

   Градивни елементи в електрониката  : Учебник за професионални гимназии  / Иван Илиев Стоянов, Иван Илиев Стоянов  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : Техника, 2006  . - 375 с. : със сх. ; 21 см

Сист. No: 15368
- 290 -
ЦБ  56900Арх/681.32/Т  64Сс, П/681.32/Т  64Сс, П1/681.32/Т  64Сс

Тодорова, Свилена и др.

   Синтез и анализ на логически схеми  / Свилена Тодорова, Свилена Тодорова, Йоана Русева, Йоана Русева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 218 с. : със сх. табл. ; 20 см

   Учебн. е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15609
- 291 -
ЦБ  56824П/621.39/Ф  40Ес

Фердинандов, Ервин Стефанов и др.

   Световодни комуникационни системи  / Ервин Стефанов Фердинандов, Ервин Стефанов Фердинандов, Цветан Мицев, Цветан Мицев, Васил Къдрев, Васил Къдрев  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2001 -  . - 23 см

   Т. 2. Предавателна част  . - 2002  . - 214 с.

   Библиогр. с. 213-214

Сист. No: 15445
- 292 -
ЦБ  48944

Фути, Кадзухиро и др.

   Языки программирования и схемотехника СБИС  / Кадзухиро Фути, Кадзухиро Фути, Норихиса Судзуки, Норихиса Судзуки  . - Москва  : Мир, 1988  . - 224 с. ; 22 см

Сист. No: 15904
- 293 -
ЦБ  56806П/621.39/Ц  17Бт

Цанков, Борис

   Телекомуникации  : Фиксирани, мобилни и IP  / Борис Петков Цанков, Борис Петков Цанков  . - София  : Нови знания, 2006  . - 312 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 309-310 ; Индекс

Сист. No: 15417
- 294 -
 С1/621.38/Щ  55Кс

Щренг, Клаус К.

   Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми  : С MOS схеми  / Клаус К. Щренг, Клаус К. Щренг  ; Прев. от нем. ез. Спиро К. Пецулев, Спиро К. Пецулев  . - София  : Техника, 1992  . - 192 с. : със сх. и черт. ; 21

Сист. No: 15924
- 295 -
ЦБ  56935

   Эксплуатация радиотехнических комплексов  /   Под ред. Алексей Иванович Александров, Алексей Иванович Александров  . - Москва  : Советское радио, 1976  . - 280 с. ; 25 см

Сист. No: 15729

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 296 -
 П1/621.83/Б  86П

Бунджулов, Петко М. и др.

   Дешифроване на зъбни и червячни предавки  / Петко М. Бунджулов, Петко М. Бунджулов, Александър М. Ангелов, Александър М. Ангелов  . - 4. прер. изд. - София  : Техника, 1979  . - 422 с. ; 20 см

Сист. No: 15892
- 297 -
 П1/621.83/Б  86П

Бунджулов, Петко Методиев и др.

   Дешифроване на зъбни и червячни предавки  / Петко Методиев Бунджулов, Петко Методиев Бунджулов, Александър М. Ангелов, Александър М. Ангелов  . - 3. изд. - София  : Техника, 1970  . - 228 с. ; 20 см

Сист. No: 15894
- 298 -
 П1/621.8/Г31, П1/621.8/Г31П

Генова, Пенка Йосифова

   Механизми с пружинни звена  / Пенка Йосифова Генова, Пенка Йосифова Генова  ; Науч. ред. Емилия Илчева, Емилия Илчева  . - София  : Техника, 1979  . - 246 с. ; 21,5 см

Сист. No: 2569
- 299 -
 П/621.83/З93

   Зубчатые и червячные передачи  : Некоторые вопросы геометрии, кинематики, динамики, расчета и производства  /   Под ред. Н. И. Колчин, Н. И. Колчин  . - Ленинград  : Машиностроение, 1974  . - 352 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 342-349

Сист. No: 2829
- 300 -
 С1/621.83/К  93Вк

Кудрявцев, Владимир Николаевич и др.

   Конструкции и расчет зубчатых редукторов  : Справочное пособие  / Владимир Николаевич Кудрявцев, Владимир Николаевич Кудрявцев, Юрий Адольфович Державец, Юрий Адольфович Державец, Евгений Георгиевич Глухарев, Евгений Георгиевич Глухарев  . - Ленинград  : Машиностроение, 1971  . - 328 с. : с табл. , ил. ; 26 см

   Библиогр. с. 144

Сист. No: 15870
- 301 -
ЦБ  45970П1/621.82/Л  13  в

   Лагерни възли с търалящи лагери  / Крум Самуилов Захариев, Крум Самуилов Захариев  и др.и др. - София  : Техника, 1986  . - 195 с. : с черт. и табл. ; 25 см  . -   (Б-ка на конструктора)

   Библиогр. с. 194

Сист. No: 15869
- 302 -
ЦБ  56768П/004/О-56Дп

Омура, Джордж

   Професионални основи на AutoCAD 2007  / Джордж Омура, Джордж Омура  ; Прев. Васил Сирманов, Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев, Васил Пенчев  = Just enough AutoCAD 2007  / Georde Omura  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 518 с. : с ил. ; 21 см

   Индекс с. 515-518

Сист. No: 15369
- 303 -
ЦБ  56795П/621.81/П  17

Панайотов, Панайот Крумов

   Сборник тестове (въпроси и задачи) по машинни елемнти и взаимозаменяемост  : Учебно помагало за техникуми и професион. гомназии  / Панайот Крумов Панайотов, Панайот Крумов Панайотов  . - София  : Техника, 2002  . - 112 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

Сист. No: 15403
- 304 -
 С/621.83/П46, С/621.83/П46Мт

Петрик, Мечислав Игнатьевич

   Таблицы для подбора зубчатых колес  / Мечислав Игнатьевич Петрик, Мечислав Игнатьевич Петрик, Василий Алексеевич Шишков, Василий Алексеевич Шишков  . - 3. перераб. доп. изд. - Москва  : Машиностроение, 1973  . - 528 с. ; 20.5 см

   Библиогр. с. 526

Сист. No: 2680
- 305 -
ЦБ  ІІ  2706П/621.7:744/П  88, П1/621.7:744/П  88

   Приложна геометрия и инженерна графика  : Дескриптивна геометрия конструкторско документиране (с допуски и сглобки)  / Бранимир Пенков Сандалски, Бранимир Пенков Сандалски  и др.и др. - София  : Софттрейд, 2006  . - 338 с. ; 28 см

Сист. No: 15451
- 306 -
ЦБ  ІІ  2696П/621.7:744/Р  43Ам

Рашков, Атанас Рашков и др.

   Машинно и електротехническо чертане  : Учебник и електротехническо чертане  / Атанас Рашков Рашков, Атанас Рашков Рашков, Мария Христова Джинева, Мария Христова Джинева  . - 2. прераб. и доп. изд., 1 доп. - София  : Техника, 2006  . - 160 с. ; 28 см

   Библиогр. 157 с.

Сист. No: 15434
- 307 -
 С/621.83/С18, С1/621.83/С  18М

Сандаков, Михаил В.

   Таблицы для подбора шестерен  / Михаил В. Сандаков, Михаил В. Сандаков  . - 5. доп. изд. - Москва  : Машиностроение, 1982  . - 560 с., 22 см  ; 560 с., 22 см

Сист. No: 6983
- 308 -
ЦБ  ІІ  2698П/621.7:744/С  18Бм

Сандалски, Бранимир П. и др.

   Машинно чертане с допуски, сглобки и технически измервания  : за ЕСПУ и техникумите и модулно обучение  / Бранимир Пенков Сандалски, Бранимир Пенков Сандалски, Елена Ардашева Златанова, Елена Ардашева Златанова  . - София  : Софттрейд, 1999  . - 324 с. ; 28 см

Сист. No: 15436

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 309 -
ЦБ  40791

Бардышев, Олег Андреевич и др.

   Организация обслуживания техники на транспортных стройках Севера  / Олег Андреевич Бардышев, Олег Андреевич Бардышев, Николай Георгиевич Гаркави, Николай Георгиевич Гаркави, Авигдар Моисеевич Ратнер, Авигдар Моисеевич Ратнер  . - Москва  : Транспорт, 1982  . - 272 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 270

Сист. No: 15707
- 310 -
ЦБ  56787П/629.114/Б  56Бл, П1/629.114/Б  56Бл

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили  : Неизправности в електрическата уредба на автомобила  / Борис Георгиев Божинов, Борис Георгиев Божинов  . - 4. прер. и доп. изд. ; 1. допеч. - София  : Техника, 2005  . - 184 с. : със сх. и табл. ; 24 см

   Инв. № 120000030030 по проект

Сист. No: 15394
- 311 -
 С/656/Б  92, С/656/Б  92з

България. Закони и др. п.

   Закон за движението по пътищата ; Правила за движението по пътищата  : Спец. ил. изд. за подготовка на кандидат-шофьори : Обнар. Държ. в., бр. 20 от 1999 г., С всички изм. и доп. до 10 октомври 2006 г. /   Консулт. Ангелов Кузманов, Ангелов Кузманов, Татяна Цонева, Татяна Цонева  . - София  : Зелена вълна, 2006  . - 96 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 15366
- 312 -
 С/629.114/В  54д

   Взаимозаменяеми детайли на леките автомобили  : Справочник  . - София  : AutoPoint, 2001  . - 222 . ; 30 см

Сист. No: 15440
- 313 -
 П1/621.43/Д  86

   Двигатели внутреннего сгорания  : Системы поршневых и комбинированных двигателей: Учебник для студентов вузов  / Север Иванович Ефимов, Север Иванович Ефимов  и др.и др. - 3. перераб. и доп. изд. - Москва  : Машиностроение, 1985  . - 456 с. ; 24 см

Сист. No: 15910
- 314 -
ЦБ  56743П/629.113/Д  59Йа

Димитров, Йордан

   Автомобилна техника  : Теория  / Йордан Димитров, Йордан Димитров  . - София  : Тракия-М, 2000  . - 192 с. ; със сх. ; 24 см

   Библиогр. 192 с.

Сист. No: 15351
- 315 -
ЦБ  30023П/621.43/И  21Цр, П1/621.43/И  21

Иванов, Цоньо Йорданов и др.

   Ръководство за упражнения по теория на ДВГ  : [За студентите от ВИММЕСС - Русе]  / Цоньо Йорданов Иванов, Цоньо Йорданов Иванов, Цоньо Иванов Петков, Цоньо Иванов Петков  . - София  : Техника, 1979  . - 91 с. : с черт. и табл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 88

Сист. No: 15893
- 316 -
ЦБ  ІІ  2697П/629.114/К  86Кф

Косев, Константин

   Фолксваген Голф ІІІ. Венто. Golf, Vento, Variant, Cabrio, Golf VR6 Syncro, Golf GT- варианти  : Ремонт, експлоатация, техническо обслужване  . - София  : Техника, 2006  . - 320 с. : със сх. и фиг. ; 28 см

Сист. No: 15433
- 317 -
 П1/621.43/Н  72

Николаенко, Анатолий Владимирович и др.

   Расчет и экспериментальная оценка надежности автотракторных дизелей  / Анатолий Владимирович Николаенко, Анатолий Владимирович Николаенко, Виктор Николаевич Хватов, Виктор Николаевич Хватов  . - Ленинград  : Агропромиздат, 1985  . - 136 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 134

Сист. No: 15703
- 318 -
 С/656/П  50Пс

Пеянков, Петър

   Справочник по автомобилния транспорт  / Петър Пеянков, Петър Пеянков, Цоню Пеев Желев, Цоню Пеев Желев, Иван Николов, Иван Николов  . - София  : Техника, 1974  . - 220 с. : с табл. ; 20 см

Сист. No: 15925
- 319 -
ЦБ  56856

   Река Дунав - вътрешноводния транспортен коридор на Европа  : Студентска сесия 2004  /   Науч. ред. Велизара Иванова Пенчева, Велизара Иванова Пенчева, Димитър Симеонов, Димитър Симеонов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 86 с. : с ил., сх. ; 21 см

Сист. No: 15518
- 320 -
ЦБ  ІІ  2705П/629.113/Р  52Са

Рендъл, Стив

   Автомобилни климатични уредби  : Практическо ръководство  / Стив Рендъл, Стив Рендъл  ; Прев. Камен Папазов, Камен Папазов  . - Пловдив  : Консулт-Лозанов, 2006  . - 167 с. : със сх., ил. ; 30см

Сист. No: 15443
- 321 -
ЦБ  56916П/629/С  68Лн

Станев, Любомир Георгиев

   Надеждност на транспортната техника  : Учебник за студентите от спец. Транспортна техника и технологии на ТУ - София, филиал - Пловдив  / Любомир Георгиев Станев, Любомир Георгиев Станев  . - Пловдив  : ТУ - София, филиал Пловдив, 2002  . - 155 с. : със сх., диагр., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 153-154

Сист. No: 15714
- 322 -
ЦБ  56948П/629/С  68Лр

Станев, Любомир Георгиев

   Ръководство за семинарни упражнения по "Надеждност на транпортната техника"  : Учебник за студентите от специалността "Транспортна техника и технологии" на ТУ София, филиал - Пловдив  / Любомир Георгиев Станев, Любомир Георгиев Станев  . - Пловдив  : ВСИ - Пловдив, 2001  . - 66 с., фиг. 28, табл. 8  ; 24 см

   Прил ; Библиогр.

Сист. No: 15749
- 323 -
 С/631.372/Х  58

   Ходовые системы тракторов. Устройство, эксплуатация, ремонт  : Справочник  / Валерий Михайлович Забродский, Валерий Михайлович Забродский  и др.и др. - Москва  : Агропромиздат, 1986  . - 272 с. : със сх., табл.

   Библиогр. 269-270

Сист. No: 15704

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 324 -
ЦБ  56898Арх/631.37/В  36Чт, П/631.37/В  36Чт, П1/631.37/В  36Чт

Везиров, Чавдар Златков

   Технологично обслужване в земеделието  : Учебник  / Чавдар Златков Везиров, Чавдар Златков Везиров, Росен Александров Козлев, Росен Александров Козлев  . - 2.доп. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 113-116. - Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15601
- 325 -
ЦБ  І  3238С/63/Н  17Ян

Найденов, Янчо Стоянов и др.

   Наръчник на частния тополовъд  : Ч. 1 -  / Янчо Найденов, Янчо Найденов, Иван Васев, Иван Васев  . - Пловдив, 2004 -  . - 16 см

   Ч. 1 . Производство на тополов посадъчен материал  . - 2004  . - 65 с. : с ил., табл., 6 л. : цв. ил.

   Съдържа и Дневник на фенологичните наблюдения . - Книгата е с автогр. от авт.

Сист. No: 15710
- 326 -
 П/631.372/Т  53

   Технологическое оборудование, приспособления и инструмент для специализированных предприятий по ремонту шасси тракторов "Беларусь"  : Каталог  /   Ред. Л. М. Кобыляков, Л. М. Кобыляков  . - Москва  : Центральное бюро научно-технической информации, 1977  . - 160 с. : със сх. ; 22 Х 30 см

Сист. No: 15722
- 327 -
 П/631.372/Т  79

   Тракторы "Беларусь"  : Каталог деталей  . - Б. м., Б. г. - 447 с. : със сх. ; 22 Х 30 см

Сист. No: 15723

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 328 -
ЦБ  56866

Stahli, Walter et al.

   Aparate, echipamente si masini pentru protectia plantelor  / Walter Stahli, Walter Stahli, Sorin-Tiberiu Bungescu, Sorin-Tiberiu Bungescu  . - Timisoara  : Agroprint, 2006  . - 384 p. ; 24 cm

Сист. No: 15536

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 329 -
ЦБ  56944

Бояджиев, Николай

   Рибовъдство  : Практическо ръководство  / Николай Бояджиев, Николай Бояджиев  . - София  : Национално управление по горите, 1999  . - 118 с., ХVІ : с ил. ; 20 см

Сист. No: 15744
- 330 -
 С/349/Б  92-з

България. Закони и др. п.

   Финансиране и подпомагане на земеделските производители в България  : Условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства : Програма САПАРД  /   Състав., ред. Благой Иванов, Благой Иванов  . - 2. изд. - София  : Кабри, 2004  . - 324 с. ; 21 см

Сист. No: 15387
- 331 -
ЦБ  56818П/61/В  53т

   Ветеринарномедицинска токсикология  : Обща токсикология. Екотоксикология. Диагностика. Терапия  /   Съавт., под ред. Петър Дилов, Петър Дилов  и др.и др. - София  : Лесотехн. унив., 2005  . - 799 с. : със сх., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 709-716 ; Азб. указат. с. 717-788 . - По проект инв. № 120000029573, 120000029574

Сист. No: 15430
- 332 -
ЦБ  56947

Въчовски, Христо

   За мястото на сечищната и изборната форма на стопанисвнане при високостъблените гори  / Христо Ив. Въчовски, Христо Ив. Въчовски  . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2004  . - 52 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 15748
- 333 -
ЦБ  56920П/63/Г  37

Георгиева, Даниела Петрова

   Ръководство за оценка на изборни гори по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : ИК при ЛТУ  ; ИК при Лесотехн. унив., 2003  . - 109 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. по изпълнение на Год. оперативен план за 2003 г. на Българо-швейцарската прогр. за горите, Фонд. Силвика . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15696
- 334 -
ЦБ  56923П/63/Г  37Дн

Георгиева, Даниела Петрова

   Наръчник за оценка на гори по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  ; [Предг.]  Антоний Стефанов, Антоний Стефанов  . - София  : Булпрофор, 2004  . - 185 с. : с табл. ; 23 см  . -   (Горски справочник : Бюлетин, Бр. 4)

   Съдържа и нормат. уредба за оценка на гори . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15697
- 335 -
ЦБ  56921П/63/Г  37Ди

Георгиева, Даниела Петрова

   Икономическа оценка на изборни гори  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : Авангард прима, 2005  . - 190 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 157-164 . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15718
- 336 -
ЦБ  56918П/63/Г  37Дг

Георгиева, Даниела Петрова

   Практикум по икономика на горското стопанство  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева  . - София  : Авангард прима, 2005  . - 237 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Кн. е с автогр. от автора

Сист. No: 15719
- 337 -
ЦБ  ІІ  2724

   Доклади от Национално съвещание "Природосъобразно и устойчиво стопанисване на лонгозните гори" , Варна, 2-3 окт. 2003 г.  /   ; Доклади от други национални съвещания и конференции, проведени през 2003 год. /   . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2004  . - 86 с. : с табл., сх. ; 29 см

Сист. No: 15746
- 338 -
ЦБ  56917П/63/М  32Ип

Марков, Ивайло Иванов и др.

   Парични таблици по базисни цени  / Даниела Петрова Георгиева, Даниела Петрова Георгиева, Ивайло Иванов Марков, Ивайло Иванов Марков  . - София  : Авангард Прима, 2005  . - 184 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 136-137 ; Азб. указател по дървесни видове . - Кн. е с автогр. он авт.

Сист. No: 15720
- 339 -
 С/631/635/М  74И-з

Михайлов, Ивелин Любомиров

   Земеделска практика  / Ивелин Любомиров Михайлов, Ивелин Любомиров Михайлов  . - Б. м. : Асеневци, 2006  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 15378
- 340 -
ЦБ  ІІ  2725

   Многофункционално, природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите в България  : (Доклади от проведени национални и регионални съвещания, кръгли маси и работни срещи по управление и стопанисване на горите)  . - София  : Българо-швйцарска програма по горите (БШПГ) - Фондация "Силвика", 2002  (РУТА)  . - 168 с. : със сх., табл. ; 28,5 см

   Библиогр. сл. вс. докл.

Сист. No: 15763
- 341 -
ЦБ  56938

Моллова, Надка и др.

   Проектиране, строителство и експлоатация на горски пътища  : Практическо ръководство  / Надка Стефанова Моллова, Надка Стефанова Моллова, Любислав Атанасов Ковачев, Любислав Атанасов Ковачев, Кирил Тодоров Киров, Кирил Тодоров Киров  . - София  : Земиздат, 1993  . - 151 с. : със сх. ; 20 см

Сист. No: 15737
- 342 -
ЦБ  56926

   Наръчник за изготвяне на план за многофункционално стопанисване на горите  / Г. Костов, Г. Костов  и др.и др. - София  : Изд. при ЛТУ, 2003  . - 48 с. : с табл. ; 24 см

   Издава се във връзка с изпълнение на резултат 3.3 от Год. оперативен план на БШПГ, Фонд. Силвика.

Сист. No: 15711
- 343 -
ЦБ  56819П/338.43/П  76Нс

Попов, Никола Григоров

   Съвременни капиталистически аграрни отношения  : Наемни отношения и експлоатация във фермерското стопанство  / Никола Григоров Попов, Никола Григоров Попов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 272 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 430)

   Рез. на англ. и руски ез.

Сист. No: 15431
- 344 -
ЦБ  56952

   Седемдесет и пет] 75 години многофункционално стопанисване на природните ресурси в учебно-опитно горско стопанство "Петрохан"  /   Състав. Георги Георгиев Костов, Георги Георгиев Костов  и др.и др. - София  : ПъблишСайСет-ЕКО, 2003  . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Сист. No: 15755
- 345 -
ЦБ  56943

   Слънчоглед  / Петър Петров, Петър Петров  и др.и др., 2005  (София: РУТА)  . - 88 с. : с фиг. ; 21 см  . -   (Съвременни технологии за отглеждане на земеделски култури)

Сист. No: 15743
- 346 -
ЦБ  56925П/63/Х  26  т

   Характеристики и тенденции в развитието на пазара на дървесина в България  / Иван Петров Палигоров, Иван Петров Палигоров  и др.и др. ; Под общ. ред. на  Иван Петров Палигоров, Иван Петров Палигоров  . - София  : ИК на Лесотехн. унив., 2004  . - 252 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-251 ; Рез. на англ. ез . - В библиогр. каре ISBN 954-87883-93-2 (грешен) . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15698
- 347 -
ЦБ  56942

   Царевица  / Стамен Георгиев, Стамен Георгиев  и др.и др. - София  : Agrobusinessinform, 2005  . - 82 с. : с фиг. ; 20 см  . -   (Съвременни технологии за отглеждане на земеделски култури)

Сист. No: 15742

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 348 -
 С/657/Б  92м

България. Министерски съвет

   Международни стандарти за финансови отчети (МСФОтм) 2005  : Приети с Постановл. 207 от 2006 г., Обнар. Държ. в. бр. 66 от 2006 г.,  /   ; Международни счетомодни стандарти  /   . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 676 с. ; 29 см

Сист. No: 15452
- 349 -
ЦБ  56937

Глущенко, Валерий Владимирович

   Менеджмент  : Системные основы  / Валерий Владимирович Глущенко, Валерий Владимирович Глущенко  . - 2. доп. и исправл. изд. - Железнодорожный  : Крылья, 1998  . - 224 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15732
- 350 -
ЦБ  56945П/658/Г  28Л

Гэлловэй, Лес

   Операционный менеджмент  : Принципы и практика  / Лес Гэлловэй, Лес Гэлловэй  = Principles of operations management  / Les Galloway  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2002  . - 320 с. ; 21 см  . -   (Теория и практика менеджмента)

   Предм. указ.

Сист. No: 15745
- 351 -
ЦБ  56955П/658.512/Д  66и

   Добре изглеждащ  : Въведение в промишлените дизайни за малките и средните предприятия  /   Прев. Петранка Кръстева, Петранка Кръстева  . - София  : Интервю Прес, 2004  . - 32 с. ; 21 см  . -   (Интелектуалната собственост на бизнеса)

Сист. No: 15764
- 352 -
 С/65/Д69, С/65/Д69Дб

Доганов, Димитър Иванов

   Българска рекламна енциклопедия  / Димитър Иванов Доганов, Димитър Иванов Доганов, Боян Любомиров Дуранкев, Боян Любомиров Дуранкев  . - София  : Сиела, 2001  . - 397 с., 23 см  ; 397 с., 23 см

Сист. No: 9908
- 353 -
ЦБ  56922П/66/Й  84Нб

Йосифов, Николай Асенов

   Брикети и пелети от растителна биомаса  / Николай Йосифов, Николай Йосифов  ; [Предг.]  Калоян Канев, Калоян Канев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 248 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 191-196 ; Рез. на англ. ез. - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15716
- 354 -
ЦБ  56792П/65.012/К  26

Каплан, Робърт С. и др.

   Стратегически карти  : Да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати  / Робърт С. Каплан, Робърт С. Каплан, Дейвид П. Нортън, Дейвид П. Нортън  ; Прев. от англ. Здравка Славова-Цонева, Здравка Славова-Цонева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 468 с. : със сх., табл. ; 24 см

   С индекси с. 461-466

Сист. No: 15400
- 355 -
ЦБ  56939П/656/К  48Тм

Качаунов, Тошо Трифонов

   Моделиране и оптимизация на транспортните процеси  / Тошо Трифонов Качаунов, Тошо Трифонов Качаунов  . - 2. прер. изд. - София  : ВТУ Т. Каблешков, 2005  . - 235 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 229-232

Сист. No: 15739
- 356 -
ЦБ  56783П/658/К  52Са

Кертин, Софроний

   Аварийна безопасност при работа с газ, 12. (13) клас  : Учебно помагало за задължителна професионална подготовка по модулно обучение в професионалните гимназии с направление "Електротехника и енергетика"  / Софроний Кертин, Софроний Кертин  . - София  : Нови знания, 2004  . - 128 с. : със сх. ; 24 см

Сист. No: 15390
- 357 -
ЦБ  56814П/631/К  96Иа, Ч3/631/К  96Иа

Кънчев, Иван и др.

   Аграрен мениджмънт  : Учебник за техникумите по селско стопанство  / Иван Кънчев, Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Юлия Дойчинова  . - София  : Дионис, 1997  . - 159 с. ; 20 см

Сист. No: 15426
- 358 -
ЦБ  56812П/65.012  */П  29М-о, П/65.012/П29М-о, Ч3/65.012/П  29М-о

Паунов, Марин Александров

   Организационно поведение  / Марин Александров Паунов, Марин Александров Паунов  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 282-287

Сист. No: 15444
- 359 -
ЦБ  56913П/65.012/П  44

Петков, Ангел

   Въведение в мениджмънта  : Учебник  / Ангел Петков, Ангел Петков  . - София  : Издателска къща при ЛТУ, 2002  . - 79 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 75-76 . - Книгата е с автогр. от автора

Сист. No: 15699
- 360 -
 BRIE/316/П  96

   Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама  : Рецепти за успех  /   Състав., науч. ред. Георги Калагларски, Георги Калагларски  . - 2. доп. изд. - София  : Атлантис, 2006  . - 240 с. ; 24 см  . -   (Библиотека "Обществена комуникация")

   По проект

Сист. No: 15508
- 361 -
ЦБ  56832П/657/Р  16Д, Ч3/657/Р  16Д

Радонов, Димитър и др.

   Счетоводство на предприятието  / Димитър Радонов, Димитър Радонов, Георги Проданов, Георги Проданов, Васил Христов, Васил Христов  . - София  : СИЕЛА, 2006 -  . - 23 см

   Ч. 1  . - 2006  . - 256 с.

Сист. No: 15465
- 362 -
ЦБ  56837П/657/Р  16Д, Ч3/657/Р  16Д

Радонов, Димитър и др.

   Бюджетно счетоводство 2006  / Димитър Радонов, Димитър Радонов, Георги Проданов, Георги Проданов  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 422 с. ; 23 см

Сист. No: 15470
- 363 -
ЦБ  56931

   Со деловна совршеност кон мегународна конкурентност  . - Охрид  : Европска недела на квалитет, 2000  . - 256 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15725
- 364 -
ЦБ  56835П/657/С  69  о

   Становища за одит и етика  : Ръководство  /   Прев. Добринка Кръстева, Добринка Кръстева, Калина Найденова, Калина Найденова  ; Ред. Валя Йорданова, Валя Йорданова, Антон Свраков, Антон Свраков  / International federation of accountants  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 1104 с. ; 23 см  + CD

Сист. No: 15469
- 365 -
ЦБ  56786П/339.13/С  83Дм, Ч3/339.13/С  83Дм

Стоянов, Димитър

   Маркетинг в индустрията  / Димитър Стоянов, Димитър Стоянов  ; Ред. Горанка Марина, Горанка Марина  . - 2. изд. - София  : Дионис, 2006  . - 213 с. ; 20 см

Сист. No: 15393
- 366 -
ЦБ  56956П/65/С  96м

   Създаване на марка  : Въведение в търговските марки за малките и средните предприятия  /   Прев. Петранка Кръстева, Петранка Кръстева  . - София  : Интервю Прес, 2004  . - 32 с. ; 21 см  . -   (Интелектуалната собственост на бизнеса)

Сист. No: 15766
- 367 -
ЦБ  56880

Тасов, Иван Константинов

   Организационно-управленски проблеми и насоки на развитие на предприятието: въпроси на теорията и практиката  / Иван Константинов Тасов, Иван Константинов Тасов  . - София  : Университет за национално и световно стопанство, 2005  . - 204 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-202

Сист. No: 15568
- 368 -
ЦБ  56765

Фостър, Джак

   Бъди идеяист  : Как да се стимулират идеите на работното място  / Джак Фостър, Джак Фостър  ; Прев. Владимира Карабенчева, Владимира Карабенчева  ; Ред. Хриска Берова, Хриска Берова  . - София  : Рой Комюникейшън, 2006  . - 138 с. : с ил. ; 23 см

Сист. No: 15365
- 369 -
ЦБ  56840П/65/Х  79Тд, Ч3/65/Х  79Тд

Христова, Татяна

   Десетте] 10-те златни правила за работа в екип  / Татяна Христова, Татяна Христова, Тодор Христов, Тодор Христов, Симеон Христов, Симеон Христов  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 396 с. ; 23 см

Сист. No: 15473
- 370 -
ЦБ  56946П/65.012/Ш  63Ем

Шикин, Евгений Викторович и др.

   Математические методы и модели в управлении  : Учебное пособие  / Евгений Викторович Шикин, Евгений Викторович Шикин, Александр Гедеванович Чхартишвили, Александр Гедеванович Чхартишвили  . - 3. изд. - Москва  : Дело, 2004  . - 440 с. ; 25 см  . -   (Классический университетский учебник)

Сист. No: 15747
- 371 -
ЦБ  56796П/65/Ш  96Бе

Шугърс, Брадли Дж.

   Ефективни промоции незабавен успех  : Накарайте хората да говорят за бизнеса ви само добро!  / Брадли Дж. Шугърс, Брадли Дж. Шугърс  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 198 с  . -   (Ускорете развитието на бизнеса си с.)

Сист. No: 15406

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 372 -
ЦБ  56908

Ahuja, Ravindra K. et al.

   Network flows  : Theory, algorithms, and applications  / Ravindra K. Ahuja, Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, James B. Orlin  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 1993  . - 846 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 821-839; Index

Сист. No: 15630
- 373 -
ЦБ  56910

Bertsekas, Dimitri P.

   Dynamic programming and optimal control  / Dimitri P. Bertsekas, Dimitri P. Bertsekas  . - Belmont  : Athena Scientific, 1995 -  . - 24 cm

   V. 1  . - 1995  . - 387 p.

   Bibliogr. p. 375-384 ; Index

Сист. No: 15632
- 374 -
ЦБ  56910

Bertsekas, Dimitri P.

   Dynamic programming and optimal control  / Dimitri P. Bertsekas, Dimitri P. Bertsekas  . - Belmont  : Athena Scientific, 1995 -  . - 24 cm

   V.2. - 1995  . - 292 p.

   Bibliogr. p. 277-291; Index

Сист. No: 15633
- 375 -
ЦБ  56901

Dorsey, John

   Continuous and discrete control systems  : Modeling, identification, design, and implementation  / John Dorsey, John Dorsey  . - New York  : McGraw-Hill, 2002  . - 727 p. ; 24 cm

   Index p. 721-727; Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 15613
- 376 -
ЦБ  56940

Petrov, Nikolay

   Reliability's investigations of risk technical systems  : Monograph  / Nikolay Petrov, Nikolay Petrov  . - S. L. : Jelio Uchkov, 2005  . - 139 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 129-130

Сист. No: 15740
- 377 -
ЦБ  17591

Андреев, Стоян В. и др.

   Автоматизирани системи за управление  : (Информационно-управляващи системи)  / Стоян В. Андреев, Стоян В. Андреев, Стефан Й. Димитров, Стефан Й. Димитров, Илия А. Илиев, Илия А. Илиев  . - София  : ДВИ, 1973  . - 143 с. : с табл. и сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 137-139

Сист. No: 15923
- 378 -
ЦБ  29877

Вирьянский, Залман Яковлевич и др.

   Стратегия проектирования систем управления  / Залман Яковлевич Вирьянский, Залман Яковлевич Вирьянский, Николай Михайлович Пиневский, Николай Михайлович Пиневский  . - Ленинград  : Судостроение, 1978  . - 144 с. : със сх., табл. ; 21,5 см  . -   (Автоматизация проектирования)

   Библиогр. с. 139-141

Сист. No: 15705
- 379 -
ЦБ  48558

   Гибкие сборочные системы  /   Под ред. У. Б. Хегинботама, У. Б. Хегинботама  ; Пер. с англ. Д.Ф. Миронова, Д.Ф. Миронова  . - Москва  : Машиностроение, 1988  . - 400 с. ; 21 см

   Библиогр. с. след вс. глава

Сист. No: 2205
- 380 -
 С/621.865/К  75

Козырев, Юрий Георгиевич

   Промышленные роботы  : Справочник  / Юрий Георгиевич Козырев, Юрий Георгиевич Козырев  . - Москва  : Машиностроение, 1983  . - 376 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 365-366 ; Предм. указ. с. 367374

Сист. No: 15873
- 381 -
ЦБ  54441

Маринов, Юлиян Първов

   Системи и устройства за разпознаване на сигнали и диагностични състояния  / Юлиян Първов Маринов, Юлиян Първов Маринов  . - София  : Техника, 1980  . - 371 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 347-371

Сист. No: 8636
- 382 -
ЦБ  18493

Паллю де ла Барьер, Р.

   Курс теории автоматического управления  / Р. Паллю де ла Барьер, Р. Паллю де ла Барьер  ; Прев. от фр. П. И. Кузнецова, П. И. Кузнецова  = Cours d'automatique theorique  / R. Palu De La Barriere  . - Москва  : Москва, 1973  . - 398 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 387-389

Сист. No: 15914
- 383 -
ЦБ  42160

   Проектиране на системи за управление на технологични обекти  / Иван М. Диков, Иван М. Диков  и др.и др. - София  : Техника, 1984  . - 19,5 см

   Ч. 2. Системи с ЕИМ  . - 1984  . - 206 с.

Сист. No: 7769
- 384 -
 П1/658/Ф98Ае

Фьодоров, Анатолий А. и др.

   Електроснабдяване на промишлени предприятия  / Анатолий А. Фьодоров, Анатолий А. Фьодоров, Николай Василев, Николай Василев, Сидер Тонев Сидеров, Сидер Тонев Сидеров  . - София  : Техника, 1979  . - 458 с. : с табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 449-453

Сист. No: 7789

Кибернетика .Финна механика.

- 385 -
ЦБ  56889

Albertos, Pedro et al.

   Multivariable control systems  : An Engineering approach  / Pedro Albertos, Pedro Albertos, Antonio Sala, Antonio Sala  . - London  : Springer, 2004  . - 340 p. : with 68 fig. ; 24 cm  . -   (Advanced textbooks in control and signal processing)

   Bibliogr. p. 331-336 ; index . - По проект. - "http://www.springer.co.uk"

Сист. No: 15591
- 386 -
ЦБ  56887

Franklin, Gene F. et al.

   Feedback control of dynamic systems  / Gene F. Franklin, Gene F. Franklin, J. David Powell, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini, Abbas Emami-Naeini  . - 5th ed. - Upper Saddle River  : Pearson, 2006  . - 910 p. ; 24 cm

   Index p. 885-910; Bibliogr. p. 875-883. - По проект. - "http://www.prenhall.com"< /p>

Сист. No: 15525
- 387 -
ЦБ  56905

Hennessy, John L. et al.

   Computer architecture  : A quantitative approach  / John L. Hennessy, John L. Hennessy, David A. Patterson, David A. Patterson  . - 2nd ed. - San Francisco  : Morgan Kaufmann Publishers, 1996  . - 760 p. , I-35  ; 24 cm

   Bibliogr. p. R-1-R-16; Index p. I-1-I-35

Сист. No: 15627
- 388 -
ЦБ  56906П/681.3/H  54J

Hennessy, John L. et al.

   Computer architecture  : A quantitative approach  / John L. Hennessy, John L. Hennessy, David A. Patterson, David A. Patterson  . - 3rd ed. - San Francisco  : Morgan Kaufmann Publishers, 2003  . - 883 p. , I-44  ; 24 cm

   Bibliogr. p. R-1-R-22; index p. I-1-I-44

Сист. No: 15628
- 389 -
ЦБ  ІІ  2722

   Proceedings of the Second International symposiumon advanced research in asynchronous circuits and systems  : March 18-21, 1996, Aizu-Wakamatsu, Fukushima, Japan  . - Los Alamitos  : IEEE Computer Society, 1996  . - 263 p. ; 29 cm

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 15626
- 390 -
ЦБ  ІІ  2721П/681.32/S  53J, П1/681.32/S  53J

Shen, John Paul et al.

   Modern processor design  : Fundamentals of superscalar processors  / John Paul Shen, John Paul Shen, Mikko H. Lipasti, Mikko H. Lipasti  . - Boston  : McGraw-Hill, 2003  . - 488 p. ; 27 cm

   Beta edition. - Index p. 479-487. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 15617
- 391 -
ЦБ  56890

Skogestad, Sigurd et al.

   Multivariable feedback control  : Analysis and design  / Sigurd Skogestad, Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite, Ian Postlethwaite  . - 2nd ed. - Chichester  : Wiley, 2005  . - 574 p.

   Bibliogr. p. 553-562 ; Index p. 563-574. - По проект. - "http://www.wiley.com"

Сист. No: 15592
- 392 -
ЦБ  56892

Venkataraman, P.

   Applied optimization with MATLAB programming  / P. Venkataraman, P. Venkataraman  . - New York  : John Wiley & Sons, 2002  . - 398 p. ; 24 cm

   Index ; Bibliogr. after each chapter. - По проект. - "http://www.wiley.com"

Сист. No: 15594
- 393 -
ЦБ  29877

Вирьянский, Залман Яковлевич и др.

   Стратегия проектирования систем управления  / Залман Яковлевич Вирьянский, Залман Яковлевич Вирьянский, Николай Михайлович Пиневский, Николай Михайлович Пиневский  . - Ленинград  : Судостроение, 1978  . - 144 с. : със сх., табл. ; 21,5 см  . -   (Автоматизация проектирования)

   Библиогр. с. 139-141

Сист. No: 15705
- 394 -
ЦБ  20021

Глушков, Виктор Михайлович

   Введение в АСУ  / Виктор Михайлович Глушков, Виктор Михайлович Глушков  . - 2., испр., доп. - Киев  : Технiка, 1974  . - 320 с. : със сх., табл. ; 20,5 см  . -   (Библиотека инженера)

   Библиогр. с. 307-311 ; Предм. указ. 312-318

Сист. No: 15706
- 395 -
ЦБ  56764П/681.32/К  54Дк

Кинг, Дж. Р.

   Компютърна сигурност и защита  : 5-минутни поправки  / Дж. Р. Кинг, Дж. Р. Кинг  . - София  : Алекс Софт, 2006  . - 248 с. ; 21 см  . -   (Експерти на повикване)

   Речник

Сист. No: 15364
- 396 -
ЦБ  53790П/621.382/К  94Се

Куцаров, Стефан Иванов

   Електронни схеми. Теория, примери и задачи  : В 4 т. / Стефан Иванов Куцаров, Стефан Иванов Куцаров  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1999 -  . - 24 см

   Т. 3 . Цифрови интегрални схеми  . - 2005  . - 428 с.

Сист. No: 15374
- 397 -
ЦБ  56941

Петков, Ангел

   Икономика на дървообработването и мебелната промишленост  / Ангел Петков, Ангел Петков  . - София  : Лесотехн. унив., 2003  . - 239 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 229-231

Сист. No: 15741
- 398 -
ЦБ  36125

Прэтт, У.

   Цифровая обработка изображений  : В 2-х книгах  / У. Прэтт, У. Прэтт  . - Москва  : Мир, 1982 -  . - 21 см

   Кн. 1  . - 1982  . - 311 с.

Сист. No: 15900
- 399 -
ЦБ  36125

Прэтт, У.

   Цифровая обработка изображений  / У. Прэтт, У. Прэтт  . - Москва  : Мир, 1982  . - 22 см

   Кн. 2  . - 1982  . - 790 с.

   Библиогр. с. 779-786

Сист. No: 15901
- 400 -
ЦБ  56763П/681.32/Ц  34, П/681.32/Ц  34Оц

Цветкова, Огняна Илиева и др.

   Цифрова техника  : Учебник за професионални гимназии  / Огняна Илиева Цветкова, Огняна Илиева Цветкова, Венцислав Христов Хинов, Венцислав Христов Хинов  . - 2. изд., 5. допеч. - София  : Техника, 2006  . - 136 с. ; 22 см

Сист. No: 15361

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 401 -
ЦБ  ІІ  2717

Boresi, Arthur P. et all.

   Advanced mechanics of materials  / Arthur P. Boresi, Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt, Richard J. Schmidt  . - 6th ed. - Hoboken  : John Wiley & Sons, 2002  . - 681 p. ; 26 cm

   Bibliogr. ; References ; Index . - По проект . - http://www.willey.com/college/boresi

Сист. No: 15595
- 402 -
ЦБ  56870

   Obdelovalna tehnika 3. seminar, Ljubljana, 17-18 september 1992  . - Ljubljana  : Fakulteta za strojnstvo, 1992  . - 274 p. ; 24 см

Сист. No: 15548
- 403 -
 С1/621.8/А  64Гн

Ангелов, Георги Емануилов и др.

   Наръчник по търкалящи лагери, произвеждани от страните членки на СИВ  / Георги Емануилов Ангелов, Георги Емануилов Ангелов, Никола Томов Чупаров, Никола Томов Чупаров, Николай Денчев Райнов, Николай Денчев Райнов  . - София  : Техника, 1968  . - 406 с. ; с гр. ; 32 см

Сист. No: 15549
- 404 -
 П1/621.78/В  17, П1/621.78/В  17  т

   Вакуумно термично и химико-термично обработване  / Митьо Йорданов Кънев, Митьо Йорданов Кънев  и др.и др. - София  : Техника, 1984  . - 159 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см  . -   (Термично обработване и метализиране)

   Библиогр. след отд. гл. ; с. 153-154

Сист. No: 15886
- 405 -
ЦБ  43064

Гаврилов, Георги и др.

   Химическо никелиране и дисперсни покрития  / Георги Гаврилов, Георги Гаврилов, Цветан Кръстев Николов, Цветан Кръстев Николов  . - София  : Техника, 1985  . - 119 с. ; 21 см  . -   (Термично обработване и метализиране)

   Библиогр. с. 115-117

Сист. No: 15884
- 406 -
ЦБ  25669

   Инструменти и машини за пресова обработка  : [Ръководство]  / К. Яндер, К. Яндер  и др.и др. ; Прев. от нем. ез. Йончо Йончев Благов, Йончо Йончев Благов  . - София  : Техника, 1977  . - 471 с. : счерт. ; 22 см

   Библиогр. с. 469

Сист. No: 15880
- 407 -
ЦБ  18455

Ламбиев, Димитър Костов и др.

   Праховата металургия в машиностроенето  : [Ръководство]  / Димитър Костов Ламбиев, Димитър Костов Ламбиев, Димитър Марицов Коларов, Димитър Марицов Коларов  . - София  : Техника, 1973  . - 288 с. : с черт., табл. ; 19,5 см

   Библиогр. с. 274-285

Сист. No: 15895
- 408 -
ЦБ  34902

   Металловедение и коррозия металлов  /   Отг. ред. Ф. Н. Тавадзе, Ф. Н. Тавадзе  . - Тбилиси  : Мецниереба, 1977  . - 178 с. с табл., черт. ; 22 см  . -   (Вып. 5)

   Библиогр. с. 175-177

Сист. No: 15898
- 409 -
ЦБ  56996П/621.9/О-72

   Общемашиностроительные типовые и руководящие материалы  /   Науч. ред. В. А. Епихин, В. А. Епихин  . - Москва  : НИИМАШ, 1968  . - 22 см

   Ч. 4 . Инструмент для металлообрабатывающих станков  : Вспомагательный инструмент  . - 1968  . - 503 с.

Сист. No: 15906
- 410 -
ЦБ  56995

Тотев, Тотю Минев и др.

   Обработване на металите под налягане - общ курс  : Учебник за техникумите по механотехника  / Тотю Минев Тотев, Тотю Минев Тотев, Константин Михайлов Попов, Константин Михайлов Попов  . - София  : Техника, 1980  . - 232 с. ; 22 см

Сист. No: 15897
- 411 -
 П1/621.97/Ц  17Ц

Цанков, Цанко Ил. и др.

   Обработване на металите чрез пластична деформация  / Цанко Ил. Цанков, Цанко Ил. Цанков, Георги Стефанов Попов, Георги Стефанов Попов, Георги Георгиев Пецов, Георги Георгиев Пецов  . - София  : Техника, 1976  . - 424 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 419-422

Сист. No: 15889

Езикознание. Филология. Литература

- 412 -
 Б2/803.0/B  51Нg

Beseler, Horst

   Das geneimnis eines waldsees  : Nach dem buch von Horst Beseler Kaeuzchenkuhle : [Адаптиран текст]  / Horst Beseler, Horst Beseler  = Тайна лесного озиера : По книге Хорста Безелера Kaeuzchenkuhle  . - Moskau  : Proswestschenije, 1976  . - 96 p. ; 20 cm

Сист. No: 15552
- 413 -
ЦБ  56874

Biolchev, Boyan

   Scar  / Boyan Biolchev, Boyan Biolchev  ; [Прев. от бълг.]  Todor Shopov, Todor Shopov  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2006  . - 143 p. ; with ill. ; 20 cm

Сист. No: 15560
- 414 -
ЦБ  56862

Feid, Anatol et al.

   Trotzdem hab ich meine Traeume  : Die geschichte von einer, die leben will  / Anatol Feid, Anatol Feid, Natascha Wegner, Natascha Wegner  . - Бургас  : АПН, [Б.г.]  . - 118 p. ; 20 cm

Сист. No: 15530
- 415 -
 Б2/372.65/F  50, Ч2/372.65/F  50

   Fifty five] 55 number and time rhymes  /   Състав. Виолета Ванева, Виолета Ванева  = Броилки и стихове за числата и времето (на английски език)  . - Русе  : Парнас, 2001  . - 44 с. ; 24 см  . -   (В помощ на началното обучение по английски език)

   По проект

Сист. No: 15606
- 416 -
ЦБ  56869

Hartig, Monika

   So ist das mit der liebe  / Monika Hartig, Monika Hartig  . - Бургас  : APN, [Б.г.]  . - 199 p. ; 20 cm

Сист. No: 15544
- 417 -
 Б2/8/K  34Ak

Kent, Aleksander

   Klarshiff zum gefecht  : Kapitaen Richard Bolitho vor New Jerseys kueste  / Aleksander Kent, Aleksander Kent  . - Stuttgart  : Franckh'sche Verlagshandlung, 1974  . - 183 p. ; 21 сm

Сист. No: 15543
- 418 -
ЦБ  ІІ  2701П/802.0/K  84Ai

Krois-Lindner, Amy

   International legal English  : A course for classroom or self-study use  / Amy Krois-Lindner, Amy Krois-Lindner  . - Cambridge  : Cambridge University Press, 2006  . - 320 p. ; 27 cm  + 3 CD  . -   (Cambridge professional English)

   Glossary p. 307-319. - "http://www.cambridge.org"

Сист. No: 15439
- 419 -
ЦБ  56959

Minchoff, Marco

   A history of English literature  / Marco Mincoff, Marco Mincoff  = История на английската литература  / Марко Минков  . - Sofia  : Naouka i Izkoustvo, 1970  . - 21 sm

   P. 2 . 1700 - 1832  . - 1970  . - 424 p.

Сист. No: 15770
- 420 -
 Ч2/820/899/М97Ys

Musaeus, J. K.

   Der schatzgraeber und andere volksmaerchen  / J. K. Musaeus, J. K. Musaeus  . - Stuttgart  : Boje-Verlag, 1970  . - 224 p. ; 23 cm

Сист. No: 15532
- 421 -
 С/801.323.2/G  42

Rozenfeld, M. et al.

   Ghid de conversatie Roman - Rus pentru turisti  / M. Rozenfeld, M. Rozenfeld, V. Zotov, V. Zotov  = Румынско-русский разговорник для туристов  / М. Розенфельд, В. Зотов  . - Moskova  : Russkii iazik, 1979  . - 252 p. ; 17 cm

Сист. No: 15909
- 422 -
 Ч2/886.7/А  49

Алгафари, Мадлен

   Вяра имам  : Стихове, кратки отговори, терапевтични случаи  / Мадлен Алгафари, Мадлен Алгафари  . - София  : Джуниър партнърс, 2006  . - 464 с. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 15600
- 423 -
 С/801.323.2/А  58Вр, С2/801.323.2/А  58Вр, С32/801.323.2/А  58Вр

Алтънчева, Валентина Видева и др.

   Руско-български. Българо-руски речник  /   Състав. Валентина Видева Алтънчева, Валентина Видева Алтънчева, Лариса Юлевна Желева, Лариса Юлевна Желева  = Русско-болгарский. Болгаро-русский словар  . - Пловдив  : Хермес, 2006  . - 192 с. ; 20 см  . -   (Учебници. Речници)

Сист. No: 15418
- 424 -
 Ч2/886.7.0/А  64Бв

Ангелов, Боньо Ст.

   В зората на българската възрожденска литература  / Боньо Ст. Ангелов, Боньо Ст. Ангелов  . - София  : Народна просвета, 1969  . - 190 с. ; 20 см

Сист. No: 15788
- 425 -
ЦБ  56973

Ангелов, Боню Ст.

   Из историята на старобългарската и възрожденската литература  : [Изследване]  / Боню Ст. Ангелов, Боню Ст. Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1977  . - 271 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

Сист. No: 15809
- 426 -
 П/519.68/А  64

   Английски език както го говорят персоналните компютри  : Практическо помагало по английски език за начинаещи в работата с 16-битови персонални компютри в 400 думи  /   Състав. Красимир Митев, Красимир Митев  . - Русе  : Красимир Митев, 1993  . - 32 с. ; 20 см

Сист. No: 15921
- 427 -
ЦБ  56989

Андрейчева, Велика

   Книга за Николай Райнов  / Велика Андрейчева, Велика Андрейчева  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 248 с. ; 21 см

Сист. No: 15855
- 428 -
 Ч2/808.67/А  66Лх

Андрейчин, Любомир Д. и др.

   Христоматия по история на новобългарския книжовен език  : [За студентите по бълг. филология]  / Любомир Д. Андрейчин, Любомир Д. Андрейчин, Венче Спасова Попова, Венче Спасова Попова, Христо Иванов Първев, Христо Иванов Първев  . - [2. изд.]  . - София  : Наука и изкуство, 1978  . - 336 с. ; 21,5 см

Сист. No: 15808
- 429 -
 Ч2/82.0/А  75Нт

Антонов, Николай Й.

   Творческият процес в литературата  : Лит. творчество като худож. мислене : [Изследване]  / Николай Й. Антонов, Николай Й. Антонов  . - София  : Наука и изкуство, 1974  . - 460 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 446-456 . - Азб. показ.

Сист. No: 15818
- 430 -
 Ч2/886.7.0/А  87Мт

Арнаудов, Михаил

   Творци на българското възраждане  / Михаил Арнаудов, Михаил Арнаудов  . - София  : Наука и изкуство, 1969 -  . - 21 см

   Т. 1 . Първи възрожденци  . - 1969  . - 476 с.

Сист. No: 15772
- 431 -
 Ч2/82.0/А  87Мл

Арнаудов, Михаил

   Личности и проблеми в европейската литература  : [Литературно-критически очерци]  / Михаил Арнаудов, Михаил Арнаудов  . - София  : Наука и изкуство, 1967  . - 380 с. ; 21 см

Сист. No: 15774
- 432 -
 Ч2/886.7.0/А  87Ми

Арнаудов, Михаил

   Из живота и поезията на Иван Вазов  : Литературно-исторически и текстологически изследвания  / Михаил Арнаудов, Михаил Арнаудов  . - София  : БАН, 1958  . - 316 с. : с факс. ; 24 см

   Показ. с. 312-314

Сист. No: 15843
- 433 -
 С2/808.67(038.1)/Р  56

Балкански, Тодор

   Речник на българския език  /   Състав. Тодор Балкански, Тодор Балкански  и др.и др. ; Гл. ред. Кристалина Чолакова, Кристалина Чолакова  . - София  : БАН, 1977 -  . - 24.5 см

   Т. 5 . Ж - Зяпнуване  . - 1987

Сист. No: 15760
- 434 -
 С2/808.67(038.1)/Р  56

Балтова, Юлия

   Речник на българския език  /   Състав. Юлия Балтова, Юлия Балтова  и др.и др. ; Гл. ред. Кристалина Чолакова, Кристалина Чолакова  . - София  : БАН, 1977 -  . - 24.5 см

   Т. 4 . Деятелен - Е  . - 1984  . - 868 с.

Сист. No: 15758
- 435 -
 С2/808.67(038.1)/Р  56

Балтова, Юлия

   Речник на българския език  /   Състав. Георги Армянов, Георги Армянов  и др.и др. ; Гл. ред. Кристалина Чолакова, Кристалина Чолакова  . - София  : БАН, 1977 -  . - 24.5 см

   Т. 6 . И - Й  . - 1990

Сист. No: 15761
- 436 -
ЦБ  56874

Биолчев, Боян Асенов

   Белег  / Боян Асенов Биолчев, Боян Асенов Биолчев  . - София  : Стандарт, 2006  . - 143 с. ; с ил. ; 20 cм

Сист. No: 15559
- 437 -
 Ч2/886.7.0/Б  49К-о

Близнакова, Красимира

   Отвъд илюзията  : Наблюдения върху съвременната българска драматургия  / Красимира Близнакова, Красимира Близнакова  . - София  : Български писател, 1986  . - 208 с. ; 20, 5 см  . -   (Проблеми на съвременната българска литература)

Сист. No: 15829
- 438 -
ЦБ  56972

Богданов, Иван

   Веда Словена и нашето време  : [Изследване]  / Иван Богданов, Иван Богданов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1991  . - 272 с., 8 л. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   Рез. на рус., англ. ез. ; Азб. показ.

Сист. No: 15792
- 439 -
ЦБ  56954

Бояджиев, Тодор Апостолов

   Между диалектното и книжовното  : [Научнопопул. четиво]  / Тодор Апостолов Бояджиев, Тодор Апостолов Бояджиев, Василка Радева, Василка Радева, Максим Славчев Младенов, Максим Славчев Младенов  . - София  : Наука и изкуство, 1987  . - 147 с. : с к. ; 20 см  . -   (Поредица Езикова култура, 6)

Сист. No: 15765
- 440 -
ЦБ  І  2247

Булгаков, Михаил

   Кучешко сърце  / Михаил Булгаков, Михаил Булгаков  . - София  : Народна култура, 1989  . - 216 с. ; 16 см  . -   (Панорама, 202 . Проза, 146)

Сист. No: 15856
- 441 -
 Ч2/886.7.0/Б  85Лл

Бумбалов, Любен

   Лабиринтите на Психея  : Георги Райчев и психологическите търсения на българските белетристи между двете световни войни  / Любен Стоянов Бумбалов, Любен Стоянов Бумбалов  . - София  : Наука и изкуство, 1988  . - 123 с. ; 20 см

Сист. No: 15837
- 442 -
 Ч2/39/Б  88Ин

Бурин, Иван

   Народно творчество и художествена литература  / Иван Бурин, Иван Бурин  . - София  : Български писател, 1967  . - 318 с. ; 21 см

Сист. No: 15847
- 443 -
 Ч2/886.7.0/Б  91Км

Бъклова, Катя Кирилова

   Майстори на българския пътепис  / Катя Кирилова Бъклова, Катя Кирилова Бъклова  . - София  : Народна просвета, 1989  . - 112 с. ; 20, 5 см  . -   (В света на литературата)

Сист. No: 15831
- 444 -
ЦБ  50489

Васева, Иванка Стоянова

   Стилистика на превода  : Специфика на превода на различни видове и жанрове текст  / Иванка Стоянова Васева, Иванка Стоянова Васева  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 328 с. ; 20 см  . -   (Изкуството на превода)

   Библиогр. с. 311-325

Сист. No: 15854
- 445 -
ЦБ  56969

Василев, Йордан

   Мнения  : Български критици, публицисти и есеисти  / Йордан Василев, Йордан Василев  . - София  : Български писател, 1989  . - 296 с. ; 21 с.

Сист. No: 15790
- 446 -
 Ч2/886.7.0/В  25Сс

Василев, Стефан П.

   Строители на родната реч  : Очерци върху езика и стила на наши писатели  / Стефан П. Василев, Стефан П. Василев  . - София  : Български писател, 1966  . - 20 см

   Кн. 3  . - 1966  . - 212 с.

Сист. No: 15832
- 447 -
 Б2/886.7/В  35Пс

Вежинов, Павел

   Следите остават  : Повест  / Павел Вежинов, Павел Вежинов  . - 4. изд. - София  : Отечество, 1978  . - 287 с. ; 20 см  . -   (Златно сърце, 9)

Сист. No: 15509
- 448 -
ЦБ  56841

Видал, Гор

   Империя  / Гор Видал, Гор Видал  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 676 с. ; 21 см  . -   (Американски хроники)

Сист. No: 15474
- 449 -
 С/801.323.2=30/Г  13Фн

Габод, Флоран и др.

   Немско-български тематичен речник на съвременния немски език  : Модерна система за обогатяване на знанията по немски език  / Флоран Габод, Флоран Габод, Федерик Менгар, Федерик Менгар, Сибил Новаг, Сибил Новаг  ; Прев. Росица Ташева, Росица Ташева  . - София  : Колибри, 2006  . - 478 с. ; 23 см

   Темат. индекс с. 473-478

Сист. No: 15386
- 450 -
ЦБ  56801

Ганчева, Бистра Лазарова

   Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век  : Монография  / Бистра Лазарова Ганчева, Бистра Лазарова Ганчева  . - Пловдив  : Хермес, 2006  . - 272 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 260-271

Сист. No: 15411
- 451 -
 Ч2/886.7.0/Г  22Бк

Ганчева, Бистра Лазарова

   Калина Малина  / Бистра Лазарова Ганчева, Бистра Лазарова Ганчева  . - София  : БАН, 1982  . - 122 с. ; 21 см

   Им. показ. 115-120

Сист. No: 15784
- 452 -
 Ч2/82.0/Г  25Гп

Гачев, Георги Д.

   Панорама на световната литература  : История на худож. образ : [Изследване]  / Георги Д. Гачев, Георги Д. Гачев  ; Прев. от рус. Ралица К. Маркова, Ралица К. Маркова  ; [С предг. от]  Кръстьо Горанов, Кръстьо Горанов  . - София  : Наука и изкуство, 1988  . - 584 с. ; 21 см

   Прев. е направен от Жизнь художественного сознания ; Образ в русской художественной культуре . - Библиогр. с. 578-580

Сист. No: 15812
- 453 -
 Ч2/886.7.0/Г  31Кр

Генов, Кръстьо

   Романтизмът в българската литература  / Кръстьо Генов, Кръстьо Генов  = le romantisme dans la literarure Bulgare  / Krastu Guenov  . - София  : БАН, 1968  . - 567 с. ; 21 см

Сист. No: 15773
- 454 -
 Ч2/886.7/Г  31Ке

Генов, Кръстьо Тодоров

   Елин Пелин  : Живот и творчество  / Кръстьо Тодоров Генов, Кръстьо Тодоров Генов  . - [2. прераб. изд.]  . - София  : БАН, 1983  . - 424 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 15800
- 455 -
ЦБ  56753П/802.0/А  64

Георгиев, Димитър

   Английска граматика  : За средно напреднали и напреднали  / Димитър Георгиев, Димитър Георгиев  . - София  : АВМ Епсилон, 2006  . - 21 см

   

Сист. No: 15343
- 456 -
ЦБ  56988

Георгиев, Евлоги

   Кирил и Методий  : Истината за създателите на българската и славянска писменост  / Евлоги Георгиев, Евлоги Георгиев  . - София  : Наука и изкуство, 1969  . - 366 с. ; 21 см

Сист. No: 15852
- 457 -
ЦБ  56966

Георгиев, Емил

   Очерки по история на славянските литератури  : [Учебник за студенти по бълг. и слав. филология] : Ч. 1 -  / Емил Георгиев, Емил Георгиев  . - 2. изд. - София  : Наука и изкуство, 1964 -  . - 22,5 см

   Ч. 1 . От възникването на славянската писменост до победата на реализма в славянските литератури  . - 1964  . - 368 с.

Сист. No: 15785
- 458 -
 Ч2/808.67/Г  37Ел

Георгиев, Емил

   Люлка на старата и новата българска писменост  / Емил Георгиев, Емил Георгиев  . - София  : Народна просвета, 1980  . - 355 с. ; 20 см

   Рез. на руски, фр., англ. и немски ез.

Сист. No: 15863
- 459 -
 Ч2/820/899/л

Георгиев, Емил Ив.

   Литературата на Втората българска държава  : [Моногр.]  / Емил Георгиев, Емил Георгиев  . - София  : БАН, 1977 -  . - 25 см

   Ч. 1 . Литературата на ХIII век  . - 1977  . - 294 с.

   Библиогр. под линия и на кн. от авт. с. 293.

Сист. No: 15806
- 460 -
ЦБ  І  1584

Георгиев, Емил Ив.

   Нашето Аз-Буки-Веди  : [Изследване]  / Емил Ив. Георгиев, Емил Ив. Георгиев  . - София  : Народна просвета, 1981  . - 144 с. : с факс. ; 17 см

Сист. No: 15816
- 461 -
ЦБ  25248

Георгиев, Емил Ив.

   Очерки по история на славянските литератури  : [Учебник за студенти по бълг. и слав. филология] : Ч. 1 -  / Емил Ив. Георгиев, Емил Ив. Георгиев  . - 3. изд  . - София  : Наука и изкуство, 1977 -  . - 22 см

   Ч. 2 . От победата на реализма да наши дни  . - 1977  . - 531 с.

   Библиогр. с. 526-527

Сист. No: 15819
- 462 -
 С2/808.67(038.1)/Р  56

Гунова, Здравка

   Речник на българския език  /   Състав. Здравка Гунова, Здравка Гунова  и др.и др. ; Гл. ред. Кристалина Чолакова, Кристалина Чолакова  . - София  : БАН, 1977 -  . - 24.5 см

   Т. 3 . Г- Деятел  . - 1981

Сист. No: 15759
- 463 -
 Ч2/820/899.09/Г  96Кх

Гълъбов, Констонтин

   Хайне  : Романтизъм и реализъм  / Констонтин Гълъбов, Констонтин Гълъбов  . - София  : Наука и изкуство, 1967  . - 356 с. ; 24 см

Сист. No: 15841
- 464 -
 Ч2/886.7.0/Д  22Пк

Данчев, Пенчо

   Критика. Полемика  / Пенчо Данчев, Пенчо Данчев  . - София  : Български писател, 1989  . - 216 с. ; 21 с.

Сист. No: 15754
- 465 -
ЦБ  42302Ч2/886.7.0/Д  22Пи

Данчев, Пенчо

   Избрани произведения  : В 3 т. / Пенчо Данчев, Пенчо Данчев  . - София  : Български писател, 1985  . - 21 см

   Т. 1 . Литературни портрети  . - 1985  . - 296 с., 1 л. : потр.

Сист. No: 15813
- 466 -
ЦБ  42302Ч2/886.7.0/Д  22Пи

Данчев, Пенчо

   Избрани произведения  : В 3 т. / Пенчо Данчев, Пенчо Данчев  . - София  : Български писател, 1985  . - 21 см

   Т. 2 . Проблеми на литературата  . - 1985  . - 315 с.

Сист. No: 15814
- 467 -
 С/801.323.2/Д  25Сш

Дачева-Филипова, Свежа

   Шведско-български ; Българо-шведски речник  / Свежа Дачева-Филипова, Свежа Дачева-Филипова  = Svensk-Bulgarisk ; Bulgarisk-svensk ordbok  / Sveza Daceva-Filipova  . - София  : Синева, 2006  . - 734 с. ; 21 см

Сист. No: 15388
- 468 -
ЦБ  56981

Джоков, Никола

   Гордо и весело  : Роман  / Никола Джоков, Никола Джоков  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1989  . - 216 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 15836
- 469 -
ЦБ  51351

Димитрова, Блага

   Лице  : Роман  / Блага Димитрова, Блага Димитрова  . - 2. доп. изд. - София  : Български писател, 1990  . - 576 с. ; 20 см

Сист. No: 15853
- 470 -
ЦБ  І  3242

Димитрова, Елена

   Разговор с рода  / Елена Димитрова, Елена Димитрова  . - София  : Отечествен фронт, 1989  . - 176 с. ; 16 см

Сист. No: 15833
- 471 -
 Арх/01(0:01)/Д  58, С/01(0:01)/Д  58, С2/0/Д  58

Димитрова, Пенка

   Стефан Албертов Гечев 1911-2000  : Био-библиография  /   Състав. Пенка Димитрова, Пенка Димитрова, Ренета Константинова, Ренета Константинова  ; Ред. Кръстина Гечева, Кръстина Гечева  . - Варна  : Регионална библиотека "Л.Каравелов" - Русе, 2006  . - 187 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 15526
- 472 -
ЦБ  56971

Динеков, Петър

   Похвала на старата българска литература  : [Сб. статии]  / Петър Динеков, Петър Динеков  . - 2. изд  . - София  : Български писател, 1988  . - 519 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 15798
- 473 -
ЦБ  І  3243

Динков, Иван

   Маски  / Иван Динков, Иван Динков  . - София  : Български писател, 1989  . - 48 с. ; 16 см

Сист. No: 15834
- 474 -
ЦБ  56967

Додова, Лина Димитрова и др.

   Кратка граматика на английския език  / Лина Димитрова Додова, Лина Димитрова Додова, Весела Тодорова Кацарова, Весела Тодорова Кацарова, Анна Павлова, Анна Павлова  . - 3. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1990  . - 124 с. ; 20 см

Сист. No: 15786
- 475 -
ЦБ  56826

Дрюон, Морис

   Александър Велики  : [Историч. роман]  / Морис Дрюон, Морис Дрюон  ; Прев. от фр. Любомир Павлов, Любомир Павлов  . - 2. прераб. изд. - София  : Мария Арабаджиева, 2006  . - 411 с. ; 23,5 см  . -   (Библиотека Исторически романи)

   Съдържа : Кратък енцикл. речник

Сист. No: 15453
- 476 -
ЦБ  56833

Дяков, Томислав

   Митология. Фолклор. Литература  / Томислав Дяков, Томислав Дяков  . - София  : СИЕЛА, - 2004  . - 23 см

   Ч. 3  . - 2004  . - 264 с.

Сист. No: 15466
- 477 -
ЦБ  56854

Иванов, Анатолий

   Сенките изчезват по пладне  : Роман  / Анатолий Иванов, Анатолий Иванов  ; Прев. Слава Николова-Герджикова, Слава Николова-Герджикова  ; Ред. Лиляна Герова, Лиляна Герова  . - София  : Отечество, 1986  . - 679 с. ; 22 см

Сист. No: 15516
- 478 -
 С/801.323.2/И  21Бя

Иванов, Братислав

   Японско-български речник  / Братислав Иванов, Братислав Иванов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 235 с. ; 18 см

Сист. No: 15358
- 479 -
 Ч2/886.7.0/И  29Сг

Игов, Светлозар

   Грозните патета  : Критическо ежедневие 1982 - 1986  / Светлозар Игов, Светлозар Игов  . - София  : Български писател, 1989  . - 328 с. ; 21 см

Сист. No: 15775
- 480 -
ЦБ  56793П/802.0/И  52Вн

Илиева, Ваня

   Над 400 неправилни глагола в английския език с упражнения  / Ваня Илиева, Ваня Илиева  . - София  : Скорпио ви, 2006  . - 96 с. ; 12 Х 17 см

Сист. No: 15401
- 481 -
 Ч2/808.67/И  95

   История на новобългарския книжовен език  /   Отг. ред. Елена Георгиева, Елена Георгиева  . - София  : БАН, 1989  . - 542 с. ; 24 см

Сист. No: 15862
- 482 -
ЦБ  56975

Йоенпелто, Ева

   Духа от всички врати  / Ева Йоенпелто, Ева Йоенпелто  ; Прев. от финл. Максим Стоев, Максим Стоев  . - София  : Народна култура, 1990  . - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 15824
- 483 -
ЦБ  56982

Кантакузин, Димитър

   Събрани съчинения  / Димитър Кантакузин, Димитър Кантакузин  ; Състав. Боню Ст. Ангелов, Боню Ст. Ангелов  и др.и др. - София  : БАН, 1989  . - 172 с. ; 24, 5 см

Сист. No: 15838
- 484 -
ЦБ  56984

   Публицистиката на Любен Каравелов до излизането на вестник "Свобода" (1860 - 1869)  : Статии, дописки и писма  / Любен Каравелов, Любен Каравелов  ; Състав. Михаил Димитров, Михаил Димитров  . - София  : БАН, 1957 -  . - 25 см

   [Т. 1]  . - 1957  . - 688 с.

   Именен показалец с. 658 - 682

Сист. No: 15844
- 485 -
ЦБ  56984

   Публицистиката на Любен Каравелов  : Статии, дописки и писма  / Любен Каравелов, Любен Каравелов  ; Състав. Михаил Димитров, Михаил Димитров  . - София  : БАН, 1957 -  . - 25 см

   Т. 2  . - 1965  . - 560 с.

   Азб. показалец с. 538 - 555

Сист. No: 15846
- 486 -
 Ч2/886.7.0/К  33Еа

Каранфилов, Ефрем

   Антон Страшимиров и душевността на българина  / Ефрем Каранфилов, Ефрем Каранфилов  . - 2. изд. - София  : Отечествен фронт, 1987  . - 261 с. ; 21 см

   Им. указ. с. 253-260

Сист. No: 15780
- 487 -
ЦБ  56868

Каяк, Владимир

   Чудото на Бригита  : Повест  / Владимир Каяк,   ; Мили, не бързай!  / Гунар Циркулис  : Прев. от рус. Петко Баев, Петко Баев  . - София  : Народна младеж, 1989  . - 225 с. ; 20 cм  . -   (Библиотека Лъч № 90)

Сист. No: 15541
- 488 -
ЦБ  56852

Кланси, Том

   Реална заплаха  / Том Кланси, Том Кланси  . - София  : Атика, 1994  . - 656 с. ; 20 см  . -   (Crime and mystery)

Сист. No: 15522
- 489 -
 С/02(038)/К  76Ег

Койчева, Елена

   Глосар на термините по информационно търсене  / Елена Койчева, Елена Койчева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 124 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с.120-123

Сист. No: 15425
- 490 -
ЦБ  56976

Конев, Илия

   Българо-сръбски и българо-хърватски книжовни взаимоотношения  : (Материали и документи)  / Илия Конев, Илия Конев  . - София  : БАН, 1966  . - 320 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 15825
- 491 -
ЦБ  56853

Королков, Юрий

   Голямата игра  : Роман-хроника  / Юрий Королков, Юрий Королков  ; Прев. Емилия Гергова, Емилия Гергова  . - 3. изд. - София  : Партиздат, 1988  . - 616 с. ; 20 см  . -   (Архивите са живи)

Сист. No: 15514
- 492 -
ЦБ  34714Ч2/886.7/К  93

Куев, Куйо

   Иван Александровият сборник от 1348 година  : [Моногр.]  / Куйо Куев, Куйо Куев  . - София  : БАН, 1981  . - 412 с. : с факс. ; 25 см

   Им. показ.

Сист. No: 15817
- 493 -
 Ч2/820/899/К  93Кч

Куев, Куйо М.

   Черноризец Храбър  / Куйо М. Куев, Куйо М. Куев  . - София  : БАН, 1967  . - 454 с. ; 23 см

Сист. No: 15782
- 494 -
 Ч2/820/899/К93Ка

Куев, Куйо М.

   Азбучната молитва в славянските литератури  : [Моногр.]  / Куйо М. Куев, Куйо М. Куев  . - София  : БАН, 1974  . - 362 с. : с факс. ; 24,5 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на нем. ез. ; Азб. показалец

Сист. No: 15804
- 495 -
ЦБ  56858

Лебедова, Румяна Димитрова

   Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство  / Румяна Димитрова Лебедова, Румяна Димитрова Лебедова  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 343 с. ; 21 см

   На корицата авт. дадена Румяна Лебедева . - Библиогр. с. 332-343

Сист. No: 15523
- 496 -
 С/621.396(038.1)/Л  68Фа

Лисовский, Федор Викторович и др.

   Англо-русский словарь по радиоэлектронике  : Около 63 000 терминов  / Федор Викторович Лисовский, Федор Викторович Лисовский, Игорь Константинович Калугин, Игорь Константинович Калугин  = English-russian dictionary of electronics  / F.L.Lissovsky, I.K.Kalugin  . - Москва  : РУССО, 1999  . - 752 с. ; 25 см

Сист. No: 15538
- 497 -
ЦБ  56855

Македонски, Славе

   Къде ходиш, разбойнико хубав  : Малки романи  / Славе Македонски, Славе Македонски  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1989  . - 236 с. ; 20 см

Сист. No: 15517
- 498 -
ЦБ  56951

Москов, Моско

   За чист български език  / Моско Москов, Моско Москов  . - София  : Народна просвета, 1976  . - 95 с. ; 20 см  . -   (Родна реч омайна, 7)

Сист. No: 15752
- 499 -
ЦБ  І  3239

Мурдаров, Владко Д.

   Любомир Милетич  : Очерк  / Владко Данаилов Мурдаров, Владко Данаилов Мурдаров  . - София  : Унив. изд. Климент Охридски, 1987  . - 128 с., 4 л. : ил., портр., факс. ; 17 см  . -   (Видни университетски учени)

   Съдържа и Любомир Милетич - живот и дати. - Библиогр. с. 125-126

Сист. No: 15795
- 500 -
ЦБ  56979

Наковски, Атанас

   С любов и без любов  : или разминаване на полюсите: Роман  / Атанас Наковски, Атанас Наковски  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1989  . - 248 с. ; 20 см

   Романът е носител на първа награда от конкурс за романи на съвременна тема за 1988

Сист. No: 15828
- 501 -
ЦБ  56758

Нотомб, Амели

   Речник на собствените имена  / Амели Нотомб, Амели Нотомб  . - София  : Колибри, 2006  . - 142 с. ; 21см

Сист. No: 15359
- 502 -
ЦБ  56980

   Опустошеният храм  : Нови китайски разкази  . - София  : Народна култура, 1989  . - 264 с. ; 20 см

   Биобиблиогр. бележки с. 246

Сист. No: 15830
- 503 -
 Ч2/8/П  43Дв

Петканова-Тотева, Д.

   Въпроси на старобългарската литература  / Донка Петканова-Тотева, Донка Петканова-Тотева  . - София  : Народна просвета, 1966  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 15777
- 504 -
 Ч2/886.7.0/П  47З-к

Петров, Здравко

   Критици  : [Очерци]  / Здравко Петров, Здравко Петров  . - София  : Български писател, 1988  . - 365 с. ; 21 см

   В библиогр. каре означено Избрано За Н. Бончев, Г. Бакалов, Т. Павлов, Вл. Василев, С. Радев, Д. Б. Митов, М. Арваудов, Ив. Мешеков, Г. Цанев, П. Пондев, Б. Делчев, П. Зарев, Е. Каранфилов, Ст. Петров, С. Султанов, М. Николов, Цв. Стоянов, Л. Георгиев, В. Г. Белински, Н. А. Добролюбов, Ф. К. Шалда

Сист. No: 15797
- 505 -
 Ч2/82.0/П  74

Попиванов, Иван

   Принципи на литературната композиция  / Иван Попиванов, Иван Попиванов  . - София  : Наука и изкуство, 1964  . - 200 с. ; 23 см

Сист. No: 15771
- 506 -
 Ч2/82.0/П  74Ит

Попиванов, Иван

   Теория на литературната творба  : Поетика  / Иван Попиванов, Иван Попиванов  . - София  : Български писател, 1987 -  . - 21 см

   Т. 1 . Структура, стилистика  . - 1987  . - 336 с.

Сист. No: 15823
- 507 -
 Ч2/82.0/П  74Ив

Попиванов, Иван Г.

   Въпроси на литературната теория  / Иван Ганчев Попиванов, Иван Ганчев Попиванов  . - София  : Народна просвета, 1973  . - 192 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15805
- 508 -
 Ч2/808.67/П  76Мт

Попова, Мария Ганчева

   Типология на терминологичната номинация  : [Моногр.]  / Мария Ганчева Попова, Мария Ганчева Попова  . - София  : БАН, 1990  . - 250 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 15811
- 509 -
ЦБ  І  3237

   Похищение Моны Лизы  : [Адаптиран текст] : Книга для четения на немецком языке  /   Състав. Борис Леонидович Бойко, Борис Леонидович Бойко  = Der raub der Mona Lisa  . - Москва  : Воениздат, 1982  . - 239 с. ; 17 см

Сист. No: 15542
- 510 -
 Б2/886.7/П  91Сж

Продев, Стефан

   Живи теми  : Публицистика  / Стефан Продев, Стефан Продев  . - София  : Партиздат, 1978  . - 184 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15810
- 511 -
ЦБ  56849

Райнов, Богомил

   Няма нищо по-хубаво лошото време  : Роман  / Богомил Райнов, Богомил Райнов  . - 3. изд. - София  : Български писател, 1974  . - 244 с. ; 20 см

Сист. No: 15511
- 512 -
ЦБ  56985

Райнов, Богомил

   Стъпки по пясъка  : Стихове : 1936-1986  / Богомил Райнов, Богомил Райнов  . - София  : Народна младеж, 1989  . - 328 с. ; 21 см

Сист. No: 15845
- 513 -
ЦБ  56968

Ранкова, Мария Атанасова и др.

   Английска граматика  / Мария Атанасова Ранкова, Мария Атанасова Ранкова, Цветана Запрянова Иванова, Цветана Запрянова Иванова  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : Наука и изкуство, 1971  . - 292 с. ; 20 см

Сист. No: 15787
- 514 -
 С2/808.67(038.1)/Р  56

   Речник на българския език  /   Състав. Симеон Бояджиев, Симеон Бояджиев  и др.и др. ; Гл. ред. Кристалина Чолакова, Кристалина Чолакова  . - София  : БАН, 1977 -  . - 24.5 см

   Т. 1 . А - Б  . - 1977  . - 910 с.

Сист. No: 15756
- 515 -
 С2/808.67(038.1)/Р  56

   Речник на българския език  /   Състав. Юлия Балтова, Юлия Балтова  и др.и др. ; Гл. ред. Кристалина Чолакова, Кристалина Чолакова  . - София  : БАН, 1977 -  . - 24.5 см

   Т. 2 . В  . - 1979  . - 672 с.

Сист. No: 15757
- 516 -
 Ч2/372.882/Р  95

Русинов, Русин

   Практически занятия по синтаксис и пунктуация  : Сборник : Помагало за учителя  / Русин Русинов, Русин Русинов  . - София  : Народна просвета, 1967  . - 118 с. ; 21 см

Сист. No: 15789
- 517 -
ЦБ  І  3241

Сименон, Жорж

   Лудият от Бержерак  / Жорж Сименон,&nbs  ; Мъжът от Лондон  / Жорж Сименон  : Прев. от фр. Иван Касабов, Иван Касабов  . - Пловдив  : Христо Г. Данов, 1989  . - 270 с. ; 16, 5 см

Сист. No: 15822
- 518 -
ЦБ  38331

Станков, Валентин Славчев

   Главоболия с чуждите думи  /   Състав. Валентин Славчев Станков, Валентин Славчев Станков  и др.и др. - София  : Наука и изкуство, 1983  . - 168 с. ; 20 см  . -   (Езикова култура)

Сист. No: 15717
- 519 -
 С2/39/С  71Лб

Старева, Лилия

   Български имена и традиции  / Лилия Старева, Лилия Старева  . - София  : Труд, 2006  . - 366 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 361-362. - По проект. - "http://www.trud.cc"

Сист. No: 15604
- 520 -
 С/802.0(038.1)/С  75Нн

Стефанова, Нели

   Най-употребяваните английски идиоми  / Нели Стефанова, Нели Стефанова  . - София  : Византия, 2006  . - 128 с. ; 17 см

Сист. No: 15399
- 521 -
ЦБ  56977

Стоянов, Анастас

   Златната лисица  : Роман в притчи, поеми и разследвания  / Анастас Стоянов, Анастас Стоянов  . - София  : Партиздат, 1989 -  . - 21 см

   Ч.1 . Хищникът  . - 1989  . - 263 с.

Сист. No: 15826
- 522 -
 Ч2/820/899/С  83Ци

Стоянов, Цветан

   Идеи и мотиви на отчуждението в западната литература  : [Моногр.] : В 3 т. / Цветан Стоянов, Цветан Стоянов  ; [Предг.]  Ивайло Знеполски, Ивайло Знеполски  . - София  : Наука и изкуство, 1973  . - 21 см

   Т. 1 . От Робинзон до Манифеста  : 1719-1848  . - 1973  . - 403 с., 1 л. портр.

Сист. No: 15802
- 523 -
ЦБ  14553

Сугарева, Текла Кнут и др.

   Немска граматика  / Текла Кнут Сугарева, Текла Кнут Сугарева, Вяра Русева Атанасова, Вяра Русева Атанасова  . - 2. изд. - София  : Наука и изкуство, 1972  . - 395 с. ; 25 см

Сист. No: 15820
- 524 -
 Ч2/886.7.0/С  91

Султанов, Симеон

   Йовков и неговият свят  : Литературни етюди  / Симеон Султанов, Симеон Султанов  ; Ред. Борис Делчев, Борис Делчев  . - София  : Български писател, 1968  . - 291 с. ; 19 см

Сист. No: 15783
- 525 -
 Ч2/820/899/Т  16Рг

Тагор, Рабиндранат

   Гитанджали  : [Стихотворения]  /   ; Гора  : [Роман]  / Рабиндранат Тагор, Раб  : Прев. от англ. Александър Шурбанов, Александър Шурбанов, Сидер Флорин, Сидер Флорин  ; [С предг. от]  Александър Шурбанов, Александър Шурбанов  . - София  : Нар. култура, 1990  . - 608 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Световна класика)

Сист. No: 15791
- 526 -
ЦБ  56742Б2/820/899/Т  35Д

Тарт, Дона

   Тайната история  : Бестселър на "Ню Йорк таймс"  / Дона Тарт, Дона Тарт  . - София  : Еднорог, 2006  . - 718 с. ; 20 см

Сист. No: 15233
- 527 -
Ч2/820/899.09/Т  64ВкЧ2/820/899.09/Т  64Вк

Тодоров, Величко Светославов

   Световният чех  : Книга за Карел Чапек  / Величко Светославов Тодоров, Величко Светославов Тодоров  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1990  . - 208 с., 8 л. : ил., факс. ; 22 см

   Библиогр. с. 195-197 ; Рез. на чеш., англ. ез

Сист. No: 15793
- 528 -
ЦБ  56843

Томов, Борис Иванов

   . И оставам жив  / Борис Иванов Томов, Борис Иванов Томов  . - Русе, [2003]  . - 32 с. ; 20,5 см

   Кн. е с автогр. от автора

Сист. No: 15487
- 529 -
 Ч2/886.7.0/Т  74Ан

Топалджикова, Анна

   Необходимото чудо  : Митът в българската драма  / Анна Топалджикова, Анна Топалджикова  . - София  : Наука и изкуство, 1988  . - 179 с. ; 21 см

Сист. No: 15799
- 530 -
ЦБ  56850

Траянов, Николай

   Когато затанцуват таралежите  : Новели  / Николай Траянов, Николай Траянов  . - София  : Народна младеж, 1989  . - 119 с. ; 21 см

Сист. No: 15512
- 531 -
ЦБ  ІІ  2703П/803.0/Х  43Ху

Херингер, Ханс Юрген

   Deutsch express  : Учебна граматика по немски като чужд език  / Ханс Юрген Херингер, Ханс Юрген Херингер  = Lernergrammatik Deutsch als Fremdsprache  / Hans Juergen Heringer  . - София  : Колибри, Б. г. - 96 с. ; 26 см

Сист. No: 15441
- 532 -
ЦБ  ІІ  2704П/803.0/Х  43Хd

Херингер, Ханс Юрген

   Deutsch express  : Работна тетрадка  / Ханс Юрген Херингер, Ханс Юрген Херингер  = Arbeitscheft  / Hans Juergen Heringer  . - София  : Колибри, Б. г. - 80 с. ; 30 см

Сист. No: 15442
- 533 -
ЦБ  56986

   Хрониката на Константин Манаси  : Зората на българската епика  /   Предг., прев. и комент. Иван Буюклиев, Иван Буюклиев  ; Ист. бел. Иван Божилов, Иван Божилов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1992  . - 248 с. ; 21 см

Сист. No: 15848
- 534 -
ЦБ  І  3240

Цанева, Милена

   По страниците на "Под игото"  / Милена Цанева, Милена Цанева  . - 2. изд. - София  : Български писател, 1989  . - 184 с. ; 16, 5 см

Сист. No: 15821
- 535 -
 Ч2/875/Ш  95Иг

Шталь, Ирина Владимировна

   Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады"  : Учебное пособие для филологических факультетов университетов  / Ирина Владимировна Шталь, Ирина Владимировна Шталь  . - Москва  : Высшая школа, 1975  . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 243-245

Сист. No: 15681
- 536 -
ЦБ  56851

Шумналиев, Димитър

   Меден капан  : Роман  / Димитър Шумналиев, Димитър Шумналиев  . - София  : Военно издателство, 1988  . - 288 с. ; 20 см  . -   (Героика и приключения)

Сист. No: 15513
- 537 -
ЦБ  56762П/80/Я  54Дп

Янева, Димитрина и др.

   Практическа испанска граматика  : с упражнения и отговори  / Димитрина Янева, Димитрина Янева, Станимир Мичев, Станимир Мичев  ; Ред. Ани Леви, Ани Леви  . - София  : Везни-4, [Б.г.]  . - 480 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 477-480

Сист. No: 15363
- 538 -
 Ч2/82.0/Я  60Нд

Янков, Николай

   Детето и книгата  : [Литературнокрит. статии и очерци]  / Николай Янков, Николай Янков  ; [С предг. от]  Георги Струмски, Георги Струмски  . - София  : Български писател, 1985  . - 571 с., 1 л. : порт. ; 21 см

   Съдържа и био-библиогр. справка за авт.

Сист. No: 15801

История. Георафия. Биографии. Археология

- 539 -
 Гр2/7/B  78Gs

Bordenache, Gabriella

   Sculture Greche e Romane del Museo nazionale di antichita di Bucarest  / Gabriella Bordenache, Gabriella Bordenache  . - Bucarest  : Casa editrice dell' Accademia, 1969 -  . - 29 см

   V. 1 . Statue e rilievi di culto elementi architettonici e decorativi  . - 1969  . - 300 с. : 71 л. ил.

Сист. No: 15663
- 540 -
ЦБ  56872

Dimitrov, Bojidar

   Bulgarians - the first europeans  / Bojidar Dimitrov, Bojidar Dimitrov  . - Sofia  : St. Kliment Ohridski University Press, 2002  . - 110 p. ; 20 cm

   Приложение към бр. 6/2005 на Български дипломатически преглед

Сист. No: 15557
- 541 -
ЦБ  ІІ  2709

Ivanov, Rumen

   Roman cities in Bulgaria  / Rumen Teofilov Ivanov, Rumen Teofilov Ivanov  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2006 -  . - 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review - бр. 1/2006

   P. 1  . - 2006  . - 96 p. : with ill.

Сист. No: 15569
- 542 -
ЦБ  ІІ  2709

Ivanov, Rumen Teofilov

   Roman cities in Bulgaria  / Rumen Teofilov Ivanov, Rumen Teofilov Ivanov  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2006 -  . - 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review - бр. №1/2006

   P. 2  . - 2006  . - 59 p. : with ill.

Сист. No: 15574
- 543 -
 Ч2/930/M  67Gi

Mihailov, Georgius

   Inscriptiones graecae in Bulgaria refertae  / Georgius Mihailov, Georgius Mihailov  = Гръцките надписи намерени в България  / Георги Михайлов  . - 2. доп. изд. - Serdicae  : Academiae Litterarum Bulgaricae, 1970 -  . - 24 cm

   Vol. 1 . Inscriptiones orae ponti euximi  . - 1970  . - 263 p. : с ил.

Сист. No: 15675
- 544 -
 Ч2/9/N  66

   Nimroud  . - Bagdad  : Direction des publications, traductions et editions, 1969  . - 20 p. : with ill. ; 21 cm  . -   (Serie touristique et archeologique, 1)

Сист. No: 15676
- 545 -
ЦБ  ІІ  2711

Ovcharov, Nikolay

   Chronicle of the holy city of Perperikon  / Nikolay Ovcharov, Nikolay Ovcharov  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2005  . - 83 p. : with ill. ; 26 cm  . -   (See Bulgaria)

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review

Сист. No: 15576
- 546 -
ЦБ  56878

Ovcharova, Maria Nikolaeva

   Beshkov and Altmaier  : Fragments of a friendship 1934-1955  / Maria Nikolaeva Ovcharova, Maria Nikolaeva Ovcharova  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2006  . - 84 p. : with ill. ; 24 cm

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review

Сист. No: 15564
- 547 -
ЦБ  ІІ  2714

Raichevsky, Stoyan

   Sveti Vlas  : A new gem on the Bulgarian Black sea coast  / Stoyan Raichevsky, Stoyan Raichevsky  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2004  . - 80 p. : with ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review

Сист. No: 15581
- 548 -
ЦБ  ІІ  2715

Raichevsky, Stoyan

   Sapareva banya  : The mineral spring. The seven Pila lakes Panichishte resort village  / Stoyan Raichevsky, Stoyan Raichevsky  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2005  . - 96 p. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (See Bulgaria)

   Прил. към бр. 8/2005 на сп. Bulgarian diplomatic review

Сист. No: 15584
- 549 -
 Ч2/930/R  56Ml

Riemschneider, Margarete

   Lumea Hititilor  / Margarete Riemschneider, Margarete Riemschneider  . - Bucuresti  : Editura Stiintifica, 1967  . - 300 p. : with ill. ; 22 cm

Сист. No: 15673
- 550 -
 Ч2/9/T  49

   Thracia  = Тракия  / БАН. Първи конгрес по тракология  . - Serdicae  : In aedibus academiae litterarum Bulgaricae, 1974 -  . - 24 cm

   V. 3  . - 1974  . - 440 p. : with ill.

Сист. No: 15665
- 551 -
 С/93/99/А  56

   Алманах за историята на Русе  /   Отг. ред. Златоживка Иванова Здравкова, Златоживка Иванова Здравкова  . - Русе  : Държавен архив, 1996 -  . - 24 см

   Т. 1 и 2 с ISBN

   Т. 6  . - 2006  . - 425 с.

Сист. No: 15521
- 552 -
ЦБ  56964П/94/А  64Ди

Ангелов, Димитър

   История на Византия  / Димитър Ангелов, Димитър Ангелов  . - 6. изд. - София  : Наука и изкуство, 1976 -  . - 21 см

   Ч.1. - 1976  . - 384 с.

Сист. No: 15778
- 553 -
 Ч2/93/99/А  64Ди

Ангелов, Димитър Симеонов

   История на Византия  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  ; Ред. Ек. Пеева, Ек. Пеева  . - 4. изд. - София  : Наука и изкуство, 1968 -  . - 22,5 см

   Им. и предм. показ. с. 310-325 ; Прил. с. 326-327

   Ч. 1 . 395-867  . - 1968  . - 331 с.

Сист. No: 15625
- 554 -
 Ч2/93/99/А  64Ди

Ангелов, Димитър Симеонов

   История на Византия  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  ; Ред. Ек. Пеева, Ек. Пеева  ; Техн. ред. Р. Георгиева, Р. Георгиева  . - София  : Наука и изкуство, 1967  . - 22 см

   Библиогр. с. под линия ; Им. и предм. показ. с. 164-176

   Ч. 3 . 1204-1453  . - 1967  . - 179 с.

Сист. No: 15640
- 555 -
 Ч2/949.72.03/А  64

Ангелов, Димитър Симеонов

   Богомилството в България  : [Моногр.]  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1969  . - 478 с., 8 л. ил., к. ; 22 см

   Азб. показ.

Сист. No: 15643
- 556 -
 Ч2/949.72/А  64До

Ангелов, Димитър Симеонов

   Образуване на българската народност  : [Моногр.]  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1971  . - 116 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия. - Рез. на рус, англ. ез.

Сист. No: 15651
- 557 -
 Ч2/93/99/А  64Ди

Ангелов, Димитър Симеонов

   История на Византия  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  ; Ред. Ек. Пеева, Ек. Пеева  ; Техн. ред. Н. Минчева, Н. Минчева  . - 3. изд. - София  : Наука и изкуство, 1968  . - 22 см

   Именен и предм. показ.

   Ч. 2 . 867-1204  . - 1968  . - 303 с.

Сист. No: 15659
- 558 -
 Ч2/94/А  64Дп

Ангелов, Димитър Симеонов

   Подбрани извори за историята на Византия  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов, Петър Владимиров Тивчев, Петър Владимиров Тивчев  ; Прев. Георги Батаклиев, Георги Батаклиев, Ст. Маслев, Ст. Маслев, Петър Владимиров Тивчев, Петър Владимиров Тивчев  . - 3. доп. изд. - София  : Наука и изкуство, 1970  . - 399 с. ; 22 см

   Предм. указ. с. 379-392

Сист. No: 15683
- 559 -
 Ч2/949.72.03/А  64Дб

Ангелов, Димитър Симеонов

   Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов, Борислав Светозаров Примов, Борислав Светозаров Примов, Георги Петров Батаклиев, Георги Петров Батаклиев  . - София  : Наука и изкуство, 1967  . - 235 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 225-231

Сист. No: 15684
- 560 -
ЦБ  56974П/94/Д64Ди

Ангелов, Димитър Симеонов

   История на Византия  : [Учебник за студентите от СУ Кл. Охридски]  / Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1965 -  . - 22 см

   Т. 3 . 1204-1453  . - 1967  . - 190 с.

   Библиогр. с. 161-163, именен и предм. показалец с. 164-176

Сист. No: 15803
- 561 -
ЦБ  56802

Анчев, Панко

   Разумът в българската история  : Опит за теория на България  / Панко Анчев, Панко Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 432 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 421-427

Сист. No: 15414
- 562 -
 Ч2/949.72.04/А  87Мг

Арнаудов, Михаил

   Георги Стойков Раковски  : Живот - дело - идеи  / Михаил Арнаудов, Михаил Арнаудов  . - София  : Наука и изкуство, 1969  . - 310 с. ; 21 см

Сист. No: 15779
- 563 -
 Ч2/949.72.04/А  87Мн

Арнаудов, Михаил

   Неофит Хилендарски - Бозвели  : Живот, дело, епоха : 1780 - 1848  / Михаил Арнаудов, Михаил Арнаудов  . - 2. прераб. изд  . - София  : Наука и изкуство, 1972  . - 25 см

   Т. 2  . - 1972  . - 539 с.

Сист. No: 15807
- 564 -
ЦБ  56928

Ахмеров, Гайнетдин

   История на Волжка България Булгар Тарихъ (1909 г.)  / Гайнетдин Ахмеров, Гайнетдин Ахмеров  ; Прев. [от рус.], предг., комент. Татяна Яруллина, Татяна Яруллина  . - София  : Огледало, 2002  . - 96 с. : с ил., факс. ; 21 см  . -   (Библиотека Елбеген)

   Съдържа и Години на управление на царете на Волжка България (По Фархат Нурутдинов) . - В кн. означено 2. изд . - Кн. е с автогр. от авт.

Сист. No: 15713
- 565 -
 Ч2/93/99/Б  16  Гв

Бакалов, Георги

   Византия  : Културно-политически очерци  / Георги Бакалов, Георги Бакалов  . - София  : Век 22, б.г. - 454 с. ; 24 см

   Библиогр. на кирилица с. 435-444; Библиогр. на латиница с. 445-454

Сист. No: 15616
- 566 -
ЦБ  53388Ч2/92/Б  52Иф

Божилов, Иван Ангелов

   Фамилията на Асеневци (1186-1460)  : Генеалогия и просопография  / Иван Ангелов Божилов, Иван Ангелов Божилов  . - 2. фототип. изд. - София  : БАН, 1994  . - 506 с. ; 23 см

Сист. No: 4923
- 567 -
 Ч2/7/В  17

Ваклинов, Станчо

   Археология  : Общ курс : Ч. 1 -  / Станчо Ваклинов, Станчо Ваклинов  . - София  : Наука и изкуство, 1973  . - 28 см

   Т. 1 . Праистория и античност  . - 1973  . - 372 с. : с ил. и пл. 96 л. ил

   Библиогр. с. 344 - 347; Им., георг. и предм. показ. тир.Подв 3,88 лв.

Сист. No: 15644
- 568 -
 Ч2/949.72.03/В  17

Ваклинов, Станчо

   Формиране на старобългарската култура VI-ХI век  : Моногр. / Станчо Ваклинов, Станчо Ваклинов  . - София  : Наука и изкуство, 1977  . - 294 с. : с ил., 48 л. ил. ; 25 см  . -   (Векове)

   Рез. на рус., фр., нем. и англ. ез . - Именен, геогп. и предм. показ.

Сист. No: 15649
- 569 -
ЦБ  56970

Василев, Йордан Ас.

   Иван Хаджийски в българската култура  : [Изследване]  / Йордан Ас. Василев, Йордан Ас. Василев  . - София  : БАН, 1988  . - 209 с. ; 21 см

   Им. показ.

Сист. No: 15794
- 570 -
 Ч2/886.7/Г  31Ке

Генов, Кръстьо Тодоров

   Елин Пелин  : Живот и творчество  / Кръстьо Тодоров Генов, Кръстьо Тодоров Генов  . - [2. прераб. изд.]  . - София  : БАН, 1983  . - 424 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 15800
- 571 -
 Ч2/9/Г  37Гп

Георгиев, Георги Костов

   Полезните изкопаеми от времето на траките  / Георги Костов Георгиев, Георги Костов Георгиев  . - София  : БАН, 1987  . - 134 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 111-115; Рез. на руски, фр. и англ. ез.

Сист. No: 15839
- 572 -
 Ч2/820/899.09/Г  96Кх

Гълъбов, Констонтин

   Хайне  : Романтизъм и реализъм  / Констонтин Гълъбов, Констонтин Гълъбов  . - София  : Наука и изкуство, 1967  . - 356 с. ; 24 см

Сист. No: 15841
- 573 -
ЦБ  56983

   Д-р Никола С. Пиколо  : Изследвания и нови материали, издадени по случай сто години от смъртта му (1865-1965)  /   Под ред. на  В. Бешевлиев, В. Бешевлиев, Н. Тодоров, Н. Тодоров, Е. Киркова, Е. Киркова  = D-r Nicolas S. Piccolo: Etudes et documents inedits a l'occasion du centenaire de sa mort (1865 -1965)  . - София  : БАН, 1968  . - 504 с. : с факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 490-491; Показ. лични и геогр. им. 493-502

Сист. No: 15840
- 574 -
 Ч2/94/Д  15Сп

Дамянов, Симеон А.

   Проблеми на новата и най-новата обща история  : Записки [за студентите от ВПИ Бр. Кирил и Методий - В. Търново] : Ч. 1 -  / Симеон А. Дамянов, Симеон А. Дамянов  . - В. Търново  : ВПИ Бр. Кирил и Методий, 1971  . - 25 см

   Ч. 2 . Най-ново време (1917 - 1939)  . - [библиогр. каре 1972]  . - 260 с.

   Библиогр. с. 254-255.

Сист. No: 15612
- 575 -
 Ч2/93/99/Д  15Сф

Дамянов,Симеон

   Франция и българската национална революция  / Симеон Дамянов, Симеон Дамянов  ; Техн. ред. Ив. Атанасова, Ив. Атанасова  = La France et la revolution nationale bulgare  / Simeon Damianov  . - София  : БАН, 1968  . - 258 с. ; със сн. ; 24 см

   Библиогр. с. 231-237 ; Показ. на имената и местата с. 238-250 ; Рез. на френ. език

Сист. No: 15660
- 576 -
 Ч2/93/93/Д  19Хх

Данов, Христо М.

   Христоматия по история на стария свят  : [За студентите от СУ Климен Охридски]  / Христо М. Данов, Христо М. Данов  . - 4. изд  . - София  : Наука и изкуство, 1973  . - 550 с. ; 23 см

Сист. No: 15646
- 577 -
ЦБ  56872

Димитров, Божидар

   Българите - първите европейци  / Божидар Димитров, Божидар Димитров  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2002  . - 110 с. : с цв. ил. ; 20 cм

   Приложение към бр. 6/2005 на Български дипломатически преглед

Сист. No: 15555
- 578 -
 Ч2/159.96/Д  59Иу

Димитров, Иван Тонев

   Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието  / Иван Тонев Димитров, Иван Тонев Димитров  . - София  : Просвета, 2001  . - 255 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 248-255

Сист. No: 15449
- 579 -
 Б2/93/99/Д  58

Димитров, Страшимир и др.

   История на балканските народи 1879-1918  / Страшимир Димитров, Страшимир Димитров, Кръстьо Манчев, Кръстьо Манчев  ; Ред. Димитър Марковски, Димитър Марковски  . - София  : Наука и изкуство, 1975  . - 476 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 466-468

Сист. No: 15614
- 580 -
 Б2/93/99/Д  58Си

Димитров, Страшимир и др.

   История на балканските народи XV-XIX век  / Страшимир Димитров, Страшимир Димитров, Кръстьо Манчев, Кръстьо Манчев  ; Ред. Димитър Марковски, Димитър Марковски  . - София  : Наука и изкуство, 1971  . - 421 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 411-413

Сист. No: 15615
- 581 -
 Ч2/949.72.03/Д  92

Дуйчев, Иван

   Българско средновековие  : Проучвания върху полит. и култ. история на средновековна България  / Иван Дуйчев, Иван Дуйчев  . - София  : Наука и изкуство, 1972  . - 620 с. : с к., 18 л. ил., факс. ; 25 см

   Библиогр. под линия ; Азб. показалец

Сист. No: 15641
- 582 -
ЦБ  56769

Живков, Тодор Христов

   Мемоари  / Тодор Христов Живков, Тодор Христов Живков  . - 2. доп.изд. - София  : Труд и право, 2006  . - 703 с. ; 24 см

Сист. No: 15370
- 583 -
 Гр2/7/Ж  48

Живкова, Людмила

   Казанлъшката гробница  : [Моногр.]  / Людмила Живкова, Людмила Живкова  ; Ил. Юлиан Томанов, Юлиан Томанов  . - София  : Наука и изкуство, 1974  . - 128 с. : с репрод. ; 38 см

   Библиогр. с. 121 - 124 . - Им. и геогр. показ.

Сист. No: 15648
- 584 -
 Ч2/949.72/З-71

Златарски, Васил Н.

   Избрани произведения  : В 4 т. / Васил Н. Златарски, Васил Н. Златарски  ; Под ред. [с предг. от]  Петър Хр. Петров, Петър Хр. Петров  . - София  : Наука и изкуство, 1972 -  . - 25 см

   Съдържа статии, студии и науч. съобщения, обхващащи времето от най-ранния периоди на прабългарите до края на IX век (т.1)

   Т. 1  . - 1972  . - 576 с.

   .

Сист. No: 15652
- 585 -
 Ч2/949.72.03/З-71Ви

Златарски, Васил Н.

   История на българската държава през средните векове  : Т. 1 -  / Добринка Маринкова, Добринка Маринкова  . - София  : Наука и изкуство, 1970 -  . - 25 см  . -   (Българско историческо наследство)

   Библиогр. под линия.

   Т. 2 . България под византийско владичество, 1018 - 1187  /   Под ред. [с предг.] на  Димитър Ангелов, Димитър Ангелов  . - 1972  . - 584 с.

Сист. No: 15653
- 586 -
 Ч2/949.72/З-71Ви

Златарски, Васил Н.

   История на българската държава през средните векове  / Васил Н. Златарски, Васил Н. Златарски  ; Под ред. на  Петър Хр. Петров, Петър Хр. Петров  . - София  : Наука и изкуство, 1970 -  . - 22 см  . -   (Българско историческо наследство)

   Библиогр. с. 604-614 ; Показ. на собств. им.

   Т. 1 . Първо българско царство  . - 1970  . - 640 с.

Сист. No: 15686
- 587 -
 Ч2/949.72/З-71Ви

Златарски, Васил Н.

   История на българската държава през средните векове  / Васил Н. Златарски, Васил Н. Златарски  ; Под ред. Петър Хр. Петров, Петър Хр. Петров  . - София  : Наука и изкуство, 1970 -  . - 22 см  . -   (Българско историческо наследство)

   Библиогр. с. 838-847 ; Показалец на собств. имена

   Т. 1 . Първо българско царство  . - 1971  . - 880 с.

Сист. No: 15691
- 588 -
 Ч2/949.72/З-71Ви

Златарски, Васил Н.

   История на българската държава през средните векове  / Васил Н. Златарски, Васил Н. Златарски  ; Под ред. на  Димитър Симеонов Ангелов, Димитър Симеонов Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1970 -  . - 22 см  . -   (Българско историческо наследство)

   Т. 3 . Второ българско царство. България при Асеневци (1187-1280)  . - 1972  . - 654 с.

Сист. No: 15694
- 589 -
ЦБ  56821

Зографова, Катя Цветанова

   Многоликата българка  : Забележителни жени от Възраждането до наши дни  / Катя Цветанова Зографова, Катя Цветанова Зографова  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 320 с. ; 22 см

Сист. No: 15447
- 590 -
 Ч2/949.72.03/И  21

Иванов, Йордан

   Богомилски книги и легенди  / Йордан Иванов, Йордан Иванов  ; Под ред. Димитър Ангелов, Димитър Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1970  . - 400 с. ; 23 см  . -   (Българско историческо наследство)

   Фототипно изд. - Показалци

Сист. No: 15690
- 591 -
ЦБ  ІІ  2709

Иванов, Румен Теофилов

   Римски градове в България  / Румен Теофилов Иванов, Румен Теофилов Иванов  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 27 см  . -   (Виж България)

   Прил. към сп. Български дипломатически преглед - бр. 1/2006

   Ч. 2  . - 2006  . - 59 с. : с ил.

Сист. No: 15561
- 592 -
ЦБ  ІІ  2709

Иванов, Румен Теофилов

   Римски градове в България  / Румен Теофилов Иванов, Румен Теофилов Иванов  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006 -  . - 27 см  . -   (Виж България)

   Прил. към сп. Български дипломатически преглед - бр.1/2006

   Ч. 1  . - 2006  . - 96 с. : с ил.

Сист. No: 15575
- 593 -
 С2/93/И  95

   Илюстрована история на света от Големия взрив до третото хилядолетие  / Нийл Морис, Нийл Морис  и др.и др. - Пловдив  : Хермес, 2005  . - 288 с. : с ил. ; 29 см

   Им. показ. с. 276-288

Сист. No: 15480
- 594 -
 Ч2/931/939/И  95д

   История древнего мира  : Учеб. пособие  /   Под ред. Ю. С. Крушкол, Ю. С. Крушкол  . - Москва  : Просвещение, - 1971  . - 21, 5 см

   Ч. 2  . - 1971  . - 446 с.

Сист. No: 15682
- 595 -
 Ч2/931/939/И  95

   История древнего Рима  : Учебное пособие для студентов исторических факультетов университетов  /   Под ред. Анатолий Георгиевич Бокщанин, Анатолий Георгиевич Бокщанин, Василий Иванович Кузищин, Василий Иванович Кузищин  . - Москва  : Высшая школа, 1971  . - 496 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 474-480, хронолог. табл. и прил.

Сист. No: 15664
- 596 -
 Ч2/93/99/И  95д

   История древней Греции  : Учебник  /   Под ред. В. И. Авдиева, В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса, Н. Н. Пикуса  . - 2. доп. изд. - Москва  : Высшая школа, 1972  . - 424 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 15685
- 597 -
 Ч2/949.72/И  95

   История и цивилизация за 11. клас  : Задължителна подготовка  / Иван Костадинов Лазаров, Иван Костадинов Лазаров  и др.и др. - В. Търново  : Слово, 2001  . - 360 с. : с ил. ; 28 см

   Библиогр.

Сист. No: 15688
- 598 -
 С2/93/99/И  95

   История на света  : Енциклопедичен атлас  /   Прев. от итал. Илинка Динева, Илинка Динева  и др.и др. - София  : Унискорп, 2004  . - 192 с. : с ил., фотогр. и к. ; 37 Х 27 см  . -   (Атласи)

   Именен показалец с.175-192

Сист. No: 15481
- 599 -
 Ч2/94/И  95с

   История СССР  : Учебное пособие  /   Под общ. ред. Б. Д. Дацюк, Б. Д. Дацюк  . - 3. доп. изд. - Москва  : Мысль, 1970 -  . - 22 см

   Ч. 1  . - 1970  . - 424 с.

Сист. No: 15666
- 600 -
 Ч2/94/И  95с

   История СССР  : Учебное пособие  /   Под общ. ред. Б. Д. Дацюк, Б. Д. Дацюк  . - 3. доп. изд. - Москва  : Мысль, 1970 -  . - 22 см

   Ч. 2  . - 1970  . - 440 с.

   Хронолог. табл.

Сист. No: 15667
- 601 -
ЦБ  18472Б2/92/К  34Еб

Каранфилов, Ефрем

   Българи  : Първа и втора книга  / Ефрем Каранфилов, Ефрем Каранфилов  . - 2. изд. - София  : Народна младеж, 1973  . - 528 с. ; 21 см

Сист. No: 15858
- 602 -
ЦБ  50594Ч3/949.72/К  48Ви

Кацаркова, Вера

   Икономическите отношения на България с балканските държави в периода между двете световни войни (1919-1941)  / Вера Стефанова Кацаркова, Вера Стефанова Кацаркова  ; Отг. ред. Любен Беров, Любен Беров  . - София  : БАН, 1989  . - 282 с. : с табл. ; 21 см

Сист. No: 15861
- 603 -
 Ч2/7/К  54Хх

Кинк, Хильда Августовна

   Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран  / Хильда Августовна Кинк, Хильда Августовна Кинк  ; Отв. ред. Ю. Я. Перепелкин, Ю. Я. Перепелкин  . - Москва  : Наука, 1976  . - 200 с. ; с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 194-199

Сист. No: 15622
- 604 -
 Ч2/93/99/К  61с

   Китай и соседи в древности и средневековье  /   Отв. ред. С. Л. Тихвинский, С. Л. Тихвинский  . - Москва  : Наука, 1970  . - 275 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 274

Сист. No: 15635
- 605 -
 С2/949.72/Б  34б

Коларов, Стефан

   Бележити българи  : Очерци в седем тома  /   Състав. Стефан Коларов, Стефан Коларов  ; Ред. кол. Ефрем Каранфилов, Ефрем Каранфилов  и др.и др. - София  : Военно издателство, 1967 -  . - 24 см

   Т. 7 . 1878 - 1981  . - 1982  . - 768 с. : с портр.

Сист. No: 15857
- 606 -
 Ч2/931/939/К  91Ис

Кругликова, Ирина Тимофеевна

   Синдская гавань. Горгиппия. Анапа  / Ирина Тимофеевна Кругликова, Ирина Тимофеевна Кругликова  . - 2. доп. изд. - Москва  : Наука, 1978  . - 88 с. ; 20 см  . -   (Страницы истории нашей Родины)

   Библиогр. с. 85-86

Сист. No: 15680
- 607 -
ЦБ  56844П/949.72/К  98Цт

Кьосева, Цветана

   Тайните на Третата българска държава  / Цветана Кьосева, Цветана Кьосева  . - София  : Национален исторически музей, 2006  . - 240 с. : с цв. ил. ; 23,5 см

Сист. No: 15115
- 608 -
ЦБ  56812

Леви, Джоел

   Тайната история  : Скритите сили, оформили нашето минало и настояще  / Джоел Леви, Джоел Леви  ; Прев. Веселина Седларска, Веселина Седларска  . - София  : Новелон, 2004  . - 220 с. ; 21 см

   Библиогр. 210-214

Сист. No: 15435
- 609 -
ЦБ  56859Б2/949.72/М  32, Ч2/949.72/М  32И

Марков, Иван

   Възрожденецът Йосиф Дайнелов (1839-1891)  / Иван Марков, Иван Марков  . - Варна  : Данграфик, 2006  . - 243 с. : с фотогр. ; 23 см

   Им. показ. с. 199-227

Сист. No: 15527
- 610 -
 Гр2/9/М  44

   Мегалитите в Тракия  : [Моногр.] : Ч. 1 -  . - София  : Наука и изкуство, 1976 -  . - 31 см

   Ч. 1  /   Ред.  Иван Венедиков, Иван Венедиков  и др.и др. - 1976  . - 364 с. : с ил., 77 л. ил

   Изд. на БАН, Инст. по тракология м Нац. истор. музей . - Рез. на рус. и англ. ез. - Геогр., имеенен показалци

Сист. No: 15692
- 611 -
 Гр2/9/М  44

   Мегалитите в Тракия  : [Моногр.] : Ч. 1 -  . - София  : Наука и изкуство, 1976 -  . - 31 см

   Ч. 2 . Тракия Понтика  /   Ред.  Александър Николаев Фол, Александър Николаев Фол  . - 1982  . - 544 с. : с ил., 64 л. ил

   Изд. на БАН, Инст. по тракология ; Нац. истор. музей . - Рез. на рус. и англ. ез. - Геогр., им. показалци

Сист. No: 15695
- 612 -
 Ч2/9/М  46Ап

Мелюкова, Анна Ивановна

   Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка  : Монография  / Анна Ивановна Мелюкова, Анна Ивановна Мелюкова  ; Ред. О. Н. Евтюхова, О. Н. Евтюхова  . - 2. типогр. изд. - Москва  : Наука, 1975  . - 258 с. ; 21 см

Сист. No: 15637
- 613 -
 Ч2/93/99/М  68

Мирчева, Христина Илиева и др.

   История и цивилизация - Х клас  : Задълж. подготовка  / Христина Илиева Мирчева, Христина Илиева Мирчева, Галя Рангелова Николова, Галя Рангелова Николова  . - София  : Издателска къща Анубис, 2003  . - 200 с. : с ил. ; 29 см

Сист. No: 15674
- 614 -
 Гр2/9/М  75Кд

Михаловски, Казимеж

   Делфи  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1977  . - 85 с. : с фотогр. ; 29 см  . -   (Изкуство и култура на древността)

Сист. No: 15670
- 615 -
 Гр2/9/М  75Кп

Михаловски, Казимеж

   Пирамиди и мастаби  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1973  . - 84 с. : с фотогр. ; 29 см

   Библиогр. с. 29-30

Сист. No: 15671
- 616 -
 Гр2/9/М  75Ка

Михаловски, Казимеж

   Александрия  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1973  . - 84 с. : с фотогр. ; 29 см

Сист. No: 15672
- 617 -
 Гр2/9/М  75

Михаловски, Казимеж

   Карнак  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1972  . - 90 с. : с 28 л. ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 24-25

Сист. No: 15689
- 618 -
 Ч2/949.72.03/Н  70Пв

Ников, Петър

   Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения  / Петър Ников, Петър Ников  ; Под ред. Димитър Косев, Димитър Косев  . - София  : Наука и изкуство, 1971  . - 404 с. ; 23 см  . -   (Българско историческо наследство)

   Библиогр. с. 373-381; Показ. с. 382-398

Сист. No: 15687
- 619 -
ЦБ  56845

Овчаров, Николай Димитров и др.

   Перперикон. Свещеният скален град на траките  / Николай Димитров Овчаров, Николай Димитров Овчаров  . - Варна  : Славена, 2006  . - 96 с. : с цв. ил. ; 23 см

Сист. No: 15116
- 620 -
ЦБ  56878

Овчарова, Мария Николаева

   Бешков и Алтмаер  : Фрагменти от едно приятелство 1934-1955  / Мария Николаева Овчарова, Мария Николаева Овчарова  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 84 с. : с ил. ; 24 см

   Прил. към сп. Български дипломатически преглед

Сист. No: 15563
- 621 -
ЦБ  І  3238

Павлова, Вера Тодорова

   Новото в науката от опита на Освободителната война 1877-1878  / Вера Тодорова Павлова, Вера Тодорова Павлова  . - София  : ИК Земя прес, 1995  . - 78 с. ; 16,5 см

   Библиогр. с. 69-78

Сист. No: 15753
- 622 -
 Ч2/371/Р  12Пи

Радев, Пламен

   История на българското образование  : Учебник за специалностите от направление "Педагогика" във висшите училища  / Пламен Радев, Пламен Радев  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2002  . - 258 с. ; 22 см

Сист. No: 15483
- 623 -
 Ч2/9/Р  18Ав

Радунчева, Ана

   Виница [Шуменско]  : Енеолитно селище и некропол : [Изследване]  / Ана Радунчева, Ана Радунчева  ; Ред. Иван Венедиков, Иван Венедиков  . - София  : БАН, 1976  . - 146 с. : с ил. ; 29,5 см  . -   (Разкопки и проучвания, 6)

   Рез. на рус., англ. ез

Сист. No: 15642
- 624 -
ЦБ  ІІ  2715

Райчевски, Стоян

   Сапарева баня  : Минералният извор. Седемте рилски езера. Курортно селище Паничище  / Стоян Райчевски, Стоян Райчевски  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2005  . - 96 с. : цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

   Прил. към бр. 8/2005 на сп. Български дипломатически преглед

Сист. No: 15583
- 625 -
ЦБ  56760

Роб, Питър

   История на Индия  / Питър Роб, Питър Роб  ; Прев. от англ. Боряна Камова, Боряна Камова  . - София  : Рива, 2006  . - 422 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 398-422

Сист. No: 15360
- 626 -
 Ч2/93/99/Р  97  Сп

Рънсиман, Стивън

   Падането на Константинопол  / Стивън Рънсиман, Стивън Рънсиман  ; Прев. от англ. Асен Мумджиев, Асен Мумджиев  . - София  : Издателство на Отечествения фронт, 1971  . - 205 с. ; 20 см

Сист. No: 15657
- 627 -
 Ч2/93/99/С  13Тк

Савельева, Татьяна Николаевна

   Как жили египтяне во времена строительства пирамид  / Татьяна Николаевна Савельева, Татьяна Николаевна Савельева  ; Отв. ред. Д. Г. Редер, Д. Г. Редер  . - Москва  : Наука, 1971  . - 118 с. ; 22 см  . -   (По следам изчезнувших культур)

   Библиогр. с. 113-117

Сист. No: 15623
- 628 -
ЦБ  56772

Саркисян, Саркис

   Арменската цивилизация  / Саркис Саркисян, Саркис Саркисян  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 664 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 589-597 ; Геогр. показалец с. 598-610; Им. показалец с. 602-613 ; Кр. предм. показалец с. 614-621.

Сист. No: 15373
- 629 -
 Ч2/9/С  31Ир

Селимханов, Иса Ризаевич

   Разгаданные секреты древней бронзы  / Иса Ризаевич Селимханов, Иса Ризаевич Селимханов  ; Ред. Е. Н. Черных, Е. Н. Черных  ; Техн. ред. И. А. Макогонова, И. А. Макогонова  . - Москва  : Наука, 1970  . - 78 с. ; 19,5 см

Сист. No: 15619
- 630 -
 Ч2/9/С  31м

   Селищната могила при Голямо Делчево  /   Отг. ред. В. Велков, В. Велков  = Le Tell pres de Goljamo Delcevo  / Academie Bulgare des sciences. Institut d'archeologie  . - София  : БАН, 1975  . - 334 с. ; 29 см  . -   (Разкопки и проучвания, 5)

   Рез. на не. и рус. ез.

Сист. No: 15662
- 631 -
ЦБ  44208

Семьонов, Юлиан

   Тайната на Кехлибарената стая  : [Документални очерци]  / Юлиан Семьонов, Юлиан Семьонов  . - София  : Партиздат, 1985  . - 496 с. ; 20 см  . -   (Архивите са живи)

Сист. No: 15515
- 632 -
 Гр2/9/С  34

   Сердика  : Археологически материали и проучвания  /   Отг. ред. Тодор Герасимов, Тодор Герасимов  = Serdica: Materiaux et recherches archeologiques  / Academie Bulgare des sciences. Institut d'archeologie et musee  . - София  : БАН, 1964 -  . - 29 см

   Рез. на нем. ез.

   Т. 1  . - 1964  . - 230 с. : с ил.

Сист. No: 15669
- 633 -
ЦБ  56741

Славейков, Петър

   Етногеография  / Петър Славейков, Петър Славейков  ; Ред. Димитър Ташев, Димитър Ташев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 732 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека)

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15182
- 634 -
ЦБ  56861

Стингъл, Милослав

   Индианци без томахавки  / Милослав Стингъл, Милослав Стингъл  . - София  : Издателство на Отечествения фронт, 1985  . - 384 с. ; 21 см

Сист. No: 15529
- 635 -
 Ч2/9/С  76Мс

Стингъл, Милослав

   Съкровищата в градовете на Маите  / Милослав Стингъл, Милослав Стингъл  ; Прев. от чеш. Николай Карелов, Николай Карелов  = Za poklady mayskych mest  / Miloslav Stingl  . - Варна  : Държавно издателство-Варна, 1972  . - 231 с. ; със сн. ; 22 см

Сист. No: 15638
- 636 -
 Ч2/949.72/С  84

   Страници от българската история  : Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес  /   Състав. Георги Янков, Георги Янков  ; Под ред. Христо Ангелов Христов, Христо Ангелов Христов  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 128 с. ; 21 см

Сист. No: 15860
- 637 -
 Ч2/949.72/С  84

   Страници от историята на България  . - София  : Издателство на Отечествения фронт, 1979  . - 19 см

   Библиогр. с. 150

   Т. 1  /   Състав.  Цонко Генов, Цонко Генов, Ангел Наков, Ангел Наков, Тодор Рангелов, Тодор Рангелов  . - 1979  . - 251 с.

Сист. No: 15658
- 638 -
 Ч2/94/Т  64Нф

Тодоров, Николай

   Филики етерия и българите  / Николай Тодоров, Николай Тодоров  = L'hetairie philliki et les bulgares  / Nikolai Todorov  . - София  : БАН, 1965  . - 170 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 142-146 ; Рез. на рус. и фр. ез. ; Показ.

Сист. No: 15679
- 639 -
 Ч2/94/Т  64

Тодоров, Николай Т.

   Балканският град XV - XIX в. : Соц.-икон. и демогр. развитие : [Изследване]  / Николай Т. Тодоров, Николай Т. Тодоров  . - София  : Наука и изкуство, 1972  . - 504 с. : с табл., факс., 24 л. ил. и факс. ; 25 см

   Библиогр. с. 436-465 ; Рез. на фр. ез.

Сист. No: 15650
- 640 -
 Ч2/949.72.04/Т  73Тс

Тончев, Теньо

   Свободата на България  : [Худож. публицистика]  / Теньо Тончев, Теньо Тончев  ; [С предг. от]  Здравко Петров, Здравко Петров  . - София  : Воен. изд., 1977  . - 428 с. ; 20,5 см

Сист. No: 15655
- 641 -
 Гр2/9/Т  79с

   Тракийски светилища  /   Ред. Велизар Велков, Велизар Велков  . - София  : Наука и изкуство, 1980  . - 30 см

   Т. 2  /   Ред.  Иван Венедиков, Иван Венедиков, Александър Фол, Александър Фол  . - 1980  . - 218 с. : с ил. и к. 80 л. ил.

   Рез. на руски, англ. и фр. ез.

Сист. No: 15693
- 642 -
 Ч2/949.72.03/Т  83

   Триста] 300 години Чипровско въстание  : (Принос към историята на българите през ХVII в.)  /   Отг. ред. В. Паскалева, В. Паскалева  . - София  : БАН, 1988  . - 348 с. : с ил. ; 24 см

Сист. No: 15842
- 643 -
ЦБ  56848

Трифонов, Трифон Спасов

   Тръстеник, Русенско, през вековете  : Физико-географско и културно-историческо изследване  / Трифон Спасов Трифонов, Трифон Спасов Трифонов  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 356 с.

   Библиогр. с. 348-350

Сист. No: 15510
- 644 -
 Ч2/949.72.04/Х  78Х-о

Христов, Христо

   Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878  / Христо Христов, Христо Христов  = La Liberation de la Bulgarie et la politique des puissances occidentales  / Christo Christov  . - София  : БАН, 1968  . - 256 с. ; 24 см  + Карта

   Рез. на рус. и фр. ез. ; Показ. на им.

Сист. No: 15678
- 645 -
 Ч2/949.72/Х  78Хб

Христов, Христо Ангелов и др.

   Българското възраждане  / Христо Ангелов Христов, Христо Ангелов Христов, Николай Генчев Николов, Николай Генчев Николов  . - София  : Наука и изкуство, 1969  . - 22 см

   Речник на чуж. думи с. 563-568 ; Имен. указ. с. 569-593

   Ч. 2 . Христоматияпо история на България  . - 1969  . - 618 с.

Сист. No: 15639
- 646 -
 Ч2/949.72/Ц  17Гб

Цанкова-Попова, Геновева

   България при Асеновци  / Геновева Цанкова-Попова, Геновева Цанкова-Попова  . - София  : Народна просвета, 1978  . - 191 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 180-185

Сист. No: 15636
- 647 -
 Ч2/949.72.03/Ц  21

   Царевград Търнов  : Дворецът на бълг. царе през Втората бълг. държава : [Моногр.]: Т. 1  /   Ред. кол. Кр. Миятев, Кр. Миятев  и др.и др. - София  : БАН, 1974  . - 29 см

   Изд. на БАН. Археол. инст. и музей

   Т. 1 . История на проучванията, архитектура, надписи, монети, културни пластове преди изграждането на двореца  . - 1974  . - 356 с.: с ил. и пл. 3 л. ил. и пл

   Библиогр. след проучванията ; Рез. на рус. и фр. ез тир.Подв 5,73 лв.

Сист. No: 15645
- 648 -
 Ч2/9/Ч  62Мт

Чентини, Масимо

   Тайнствени, магически, свещени и легендарни места на Европа  / Масимо Чентини, Масимо Чентини  ; Прев. от итал. Емилия Трендафилова, Емилия Трендафилова  . - София  : Рива, 2005  . - 544 с. : с ил. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 15605
- 649 -
 Ч2/93/99/Ю  35Юэ

Юсифов, Юсиф Бахлул-оглы

   ЭЛАМ  : Социально-экономическая история  / Юсиф Бахлул-оглы Юсифов, Юсиф Бахлул-оглы Юсифов  ; Техн. ред. М. А. Полуян, М. А. Полуян  . - Москва  : Наука, 1968  . - 405 с. ; 21 см

Сист. No: 15620
- 650 -
ЦБ  56927

Яруллина, Татяна Сагидовна

   Величието на Волжка България  : Науч.-попул. статии  / Татяна Сагидовна Яруллина, Татяна Сагидовна Яруллина  . - София  : ИК Бълг. хилядолетия  ; ИК Огледало, 2002  . - 95 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см  . -   (Библиотека Елбеген)

   Съдържа: Величието на Волжка България ; Прабългарският език и световната лингвосфера ; Етнополитическата съдба на източните българи в контекста на руската история ; Ролята на езотеричното знание в древнобългарския социум ; Имало ли е брахманизъм при българите? . - Кн. е с автогр. от автора

Сист. No: 15701

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 651 -
 Гр2/7/B  78Gs

Bordenache, Gabriella

   Sculture Greche e Romane del Museo nazionale di antichita di Bucarest  / Gabriella Bordenache, Gabriella Bordenache  . - Bucarest  : Casa editrice dell' Accademia, 1969 -  . - 29 см

   V. 1 . Statue e rilievi di culto elementi architettonici e decorativi  . - 1969  . - 300 с. : 71 л. ил.

Сист. No: 15663
- 652 -
ЦБ  ІІ  2712

Manolova, Magdalena Angelova

   The Bulgarian opera myth  : The three bassos. The three sopranos  / Magdalena Angelova Manolova, Magdalena Angelova Manolova  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2005  . - 168 p. : с цв. ил. ; 27 cm

Сист. No: 15582
- 653 -
ЦБ  56878

Ovcharova, Maria Nikolaeva

   Beshkov and Altmaier  : Fragments of a friendship 1934-1955  / Maria Nikolaeva Ovcharova, Maria Nikolaeva Ovcharova  . - Sofia  : Bulgarian bestseller-National museum of Bulgarian books and Poligraphy, 2006  . - 84 p. : with ill. ; 24 cm

   Прил. към сп. Bulgarian diplomatic review

Сист. No: 15564
- 654 -
 Ч2/9/T  49

   Thracia  = Тракия  / БАН. Първи конгрес по тракология  . - Serdicae  : In aedibus academiae litterarum Bulgaricae, 1974 -  . - 24 cm

   V. 3  . - 1974  . - 440 p. : with ill.

Сист. No: 15665
- 655 -
ЦБ  55519

   Архитектурные тетради  . - Минск  : БНТУ, 2004 -  . - 20 см

   Выпуск 2. Современные проблемы архитектуры и стратегия архитектурного образования  : Сборник научных трудов  . - 2006  . - 337 с.

Сист. No: 15524
- 656 -
ЦБ  ІІ  2719

Бакалова, Росица

   Български гоблен  : Да съхраним корена български: Каталог  / Росица Бакалова, Росица Бакалова  = Bulgarian goblen: Catalogue  / Rossitsa Bakalova  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, Б. г. - 40 с. : ил. ; 30 см  . -   (Виж България)

   Прил. към сп. Български дипломатически преглед

Сист. No: 15578
- 657 -
 Ч2/7/Б  53Си

Бобчев, Сава Николов

   История на архитектурата през средните векове  : [За студентите от ВИСИ]  / Сава Николов Бобчев, Сава Николов Бобчев  . - София  : Техника, 1973  . - 232 с. : с ил. и пл. ; 29 см

   Библиогр. с. 230

Сист. No: 15647
- 658 -
 Ч2/7/В  17

Ваклинов, Станчо

   Археология  : Общ курс : Ч. 1 -  / Станчо Ваклинов, Станчо Ваклинов  . - София  : Наука и изкуство, 1973  . - 28 см

   Т. 1 . Праистория и античност  . - 1973  . - 372 с. : с ил. и пл. 96 л. ил

   Библиогр. с. 344 - 347; Им., георг. и предм. показ. тир.Подв 3,88 лв.

Сист. No: 15644
- 659 -
 Гр2/7/Г  38Та

Герасимов, Тодор

   Антични и средновековни монети в България  / Тодор Герасимов, Тодор Герасимов  . - София  : Български художник, 1975  . - 160 с. : с ил. ; 28 см

   Рез. на немски и руски ез.; библиогр. с. 157-158

Сист. No: 15668
- 660 -
ЦБ  42302Ч2/886.7.0/Д  22Пи

Данчев, Пенчо

   Избрани произведения  : В 3 т. / Пенчо Данчев, Пенчо Данчев  . - София  : Български писател, 1985  . - 21 см

   Т. 1 . Литературни портрети  . - 1985  . - 296 с., 1 л. : потр.

Сист. No: 15813
- 661 -
ЦБ  42302Ч2/886.7.0/Д  22Пи

Данчев, Пенчо

   Избрани произведения  : В 3 т. / Пенчо Данчев, Пенчо Данчев  . - София  : Български писател, 1985  . - 21 см

   Т. 2 . Проблеми на литературата  . - 1985  . - 315 с.

Сист. No: 15814
- 662 -
 Ч2/7/К  54Хх

Кинк, Хильда Августовна

   Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран  / Хильда Августовна Кинк, Хильда Августовна Кинк  ; Отв. ред. Ю. Я. Перепелкин, Ю. Я. Перепелкин  . - Москва  : Наука, 1976  . - 200 с. ; с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 194-199

Сист. No: 15622
- 663 -
ЦБ  ІІ  2712

Манолова, Магдалена

   Болгарский оперный миф  : Три баса. Три сопрано  / Магдалена Ангелова Манолова, Магдалена Ангелова Манолова  . - София  : Болгарский бестселлер  ; Национальный музей болгарской книги и полиграфии, 2005  . - 168 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Библиогр. с. 167

Сист. No: 15579
- 664 -
 Гр2/9/М  44

   Мегалитите в Тракия  : [Моногр.] : Ч. 1 -  . - София  : Наука и изкуство, 1976 -  . - 31 см

   Ч. 1  /   Ред.  Иван Венедиков, Иван Венедиков  и др.и др. - 1976  . - 364 с. : с ил., 77 л. ил

   Изд. на БАН, Инст. по тракология м Нац. истор. музей . - Рез. на рус. и англ. ез. - Геогр., имеенен показалци

Сист. No: 15692
- 665 -
 Гр2/9/М  75Кд

Михаловски, Казимеж

   Делфи  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1977  . - 85 с. : с фотогр. ; 29 см  . -   (Изкуство и култура на древността)

Сист. No: 15670
- 666 -
 Гр2/9/М  75Кп

Михаловски, Казимеж

   Пирамиди и мастаби  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1973  . - 84 с. : с фотогр. ; 29 см

   Библиогр. с. 29-30

Сист. No: 15671
- 667 -
 Гр2/9/М  75Ка

Михаловски, Казимеж

   Александрия  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1973  . - 84 с. : с фотогр. ; 29 см

Сист. No: 15672
- 668 -
 Гр2/9/М  75

Михаловски, Казимеж

   Карнак  / Казимеж Михаловски, Казимеж Михаловски  ; Фотогр. Анджей Дзевановски, Анджей Дзевановски  . - София  : Български художник, 1972  . - 90 с. : с 28 л. ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 24-25

Сист. No: 15689
- 669 -
ЦБ  56878

Овчарова, Мария Николаева

   Бешков и Алтмаер  : Фрагменти от едно приятелство 1934-1955  / Мария Николаева Овчарова, Мария Николаева Овчарова  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 84 с. : с ил. ; 24 см

   Прил. към сп. Български дипломатически преглед

Сист. No: 15563
- 670 -
ЦБ  ІІ  2726

Пешкова, Лудмила

   Учебник по ръчно плетиво  / Лудмила Пешкова, Лудмила Пешкова  . - София  : Хемус, 1991  . - 208 с. : с ил. ; 29 см

Сист. No: 15850
- 671 -
 Гр2/9/С  34

   Сердика  : Археологически материали и проучвания  /   Отг. ред. Тодор Герасимов, Тодор Герасимов  = Serdica: Materiaux et recherches archeologiques  / Academie Bulgare des sciences. Institut d'archeologie et musee  . - София  : БАН, 1964 -  . - 29 см

   Рез. на нем. ез.

   Т. 1  . - 1964  . - 230 с. : с ил.

Сист. No: 15669

Компютри. Програмни продукти

- 672 -
ЦБ  56908

Ahuja, Ravindra K. et al.

   Network flows  : Theory, algorithms, and applications  / Ravindra K. Ahuja, Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, James B. Orlin  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 1993  . - 846 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 821-839; Index

Сист. No: 15630
- 673 -
ЦБ  ІІ  2723

Bryant, Randal E. et al.

   Computer systems  : A Programmer's perspective  / Randal E. Bryant, Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron, David R. O'Hallaron  . - Beta edition  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2002  . - 763 p. ; 28 cm

   Index; Bibliogr. p. 739-744

Сист. No: 15634
- 674 -
ЦБ  56905

Hennessy, John L. et al.

   Computer architecture  : A quantitative approach  / John L. Hennessy, John L. Hennessy, David A. Patterson, David A. Patterson  . - 2nd ed. - San Francisco  : Morgan Kaufmann Publishers, 1996  . - 760 p. , I-35  ; 24 cm

   Bibliogr. p. R-1-R-16; Index p. I-1-I-35

Сист. No: 15627
- 675 -
ЦБ  56906П/681.3/H  54J

Hennessy, John L. et al.

   Computer architecture  : A quantitative approach  / John L. Hennessy, John L. Hennessy, David A. Patterson, David A. Patterson  . - 3rd ed. - San Francisco  : Morgan Kaufmann Publishers, 2003  . - 883 p. , I-44  ; 24 cm

   Bibliogr. p. R-1-R-22; index p. I-1-I-44

Сист. No: 15628
- 676 -
ЦБ  56891

   Mobile learning  : A handbook for educators and trainers  /   Ed. Agnes Kukulsa-Hulme, Agnes Kukulsa-Hulme, et al. et al. - London  : Routledge, 2005  . - 208 p. -   (Open & flexible learning series)

   Bibliogr. after each chapter . - По проект . - http://www.routledge.com/education

Сист. No: 15593
- 677 -
ЦБ  56886

   Pervasive computing. Proceedings of 4th international conference PERVASIVE 2006, Dublin, September 23-24,2006  /   Ed. Kenneth P. Fishkin, Kenneth P. Fishkin, et al. et al. - Dublin  : Springer, 2006  . - 404 p. ; 24 cm

   Author index ; Bibliogr. after each chapter. - По проект. - "http://www.springer.com"< /p>

Сист. No: 15587
- 678 -
ЦБ  56217

   Proceedings of 20th international conference on Systems for automation of engineering and research (SAER-2006), Varna, 23-24 September 2006  /   Ed. Radi Romansky, Radi Romansky  . - Sofia  : Technical University Sofia, 2006  . - 284 p. ; 21 cm

Сист. No: 15489
- 679 -
ЦБ  ІІ  2722

   Proceedings of the Second International symposiumon advanced research in asynchronous circuits and systems  : March 18-21, 1996, Aizu-Wakamatsu, Fukushima, Japan  . - Los Alamitos  : IEEE Computer Society, 1996  . - 263 p. ; 29 cm

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 15626
- 680 -
ЦБ  ІІ  2721П/681.32/S  53J, П1/681.32/S  53J

Shen, John Paul et al.

   Modern processor design  : Fundamentals of superscalar processors  / John Paul Shen, John Paul Shen, Mikko H. Lipasti, Mikko H. Lipasti  . - Boston  : McGraw-Hill, 2003  . - 488 p. ; 27 cm

   Beta edition. - Index p. 479-487. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 15617
- 681 -
ЦБ  56907П/621.39/S  88Fc

Stremler, Ferrel G.

   Introduction to communication systems  / Ferrel G. Stremler, Ferrel G. Stremler  . - 3rd ed. - Reading  : Addison-Wesley, 1990  . - 757 p. ; 23 cm  . -   (Addisson-Wesley series in electrical engineering)

   Index

Сист. No: 15629
- 682 -
 П/519.68/А  64

   Английски език както го говорят персоналните компютри  : Практическо помагало по английски език за начинаещи в работата с 16-битови персонални компютри в 400 думи  /   Състав. Красимир Митев, Красимир Митев  . - Русе  : Красимир Митев, 1993  . - 32 с. ; 20 см

Сист. No: 15921
- 683 -
ЦБ  56747П/004/А  93

   Ауто САД] AutoCAD 2007 в лесни стъпки  /   Ред. Васил Сирманов, Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 288 с. ; 24 см  . -   (Лесни стъпки)

Сист. No: 15345
- 684 -
ЦБ  50814П1/681.32/Г65, П1/681.32/Г65Дф

Горслайн, Джордж

   Фамилия Интел 8086/8088  / Джордж Горслайн, Джордж Горслайн  ; Прев. от англ. Лилия Въчковска, Лилия Въчковска  . - София  : Техника, 1990  . - 384 с. със сх. ; 24,5 см

Сист. No: 6878
- 685 -
ЦБ  56896Арх/004/И  52, П/004/И  52Ву, П1/004/И52Ву

Илиев, Върбан Иванов и др.

   Учебник по програмиране на C++  / Върбан Иванов Илиев, Върбан Иванов Илиев, Цветомир Иванов Василев, Цветомир Иванов Василев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 124 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/ :. ; Библиогр. с. 121

Сист. No: 15599
- 686 -
ЦБ  56895Арх/004/И  73, П/004/И  73, П1/004/И  73

   Информатика  : Windows, Word, Excel, Power Point  / Маргарита Стефанова Теодосиева, Маргарита Стефанова Теодосиева  и др.и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 302 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 301. - Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15598
- 687 -
ЦБ  56441П/004/К  45

Кастелс, Мануел

   Информационната епоха : икономика, общество и култура  / Мануел Кастелс, Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Людмила Андреева, Людмила Андреева  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2004 -  . - 23,5 см

   Т. 2 . Силата на идентичността  . - 2006  . - 390 с.

   Библиогр. с. 349-379

Сист. No: 15338
- 688 -
ЦБ  56764П/681.32/К  54Дк

Кинг, Дж. Р.

   Компютърна сигурност и защита  : 5-минутни поправки  / Дж. Р. Кинг, Дж. Р. Кинг  . - София  : Алекс Софт, 2006  . - 248 с. ; 21 см  . -   (Експерти на повикване)

   Речник

Сист. No: 15364
- 689 -
ЦБ  56815П/65/Л  81Бд

Лолър, Брайън

   Официалното ръководство на ADOBE за дизайн, предпечат и печат  : Пълноцветно издание  / Брайън Лолър, Брайън Лолър  ; Прев. Васил Пенчев, Васил Пенчев  ; Ред. Васил Сирманов, Васил Сирманов  = Official adobe print publishing guide  / Brian P. Lawler  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 188 с. : с ил. ; 24 см

   Азб. указ.

Сист. No: 15427
- 690 -
ЦБ  56810П/004/Л  91Мд

Луц, Марк и др.

   Да научим Python  : Обектно ориентирано програмиране  / Марк Луц, Марк Луц, Дейвид Ашер, Дейвид Ашер  . - 2. изд. - София  : ЗеСТ Прес, 2006  . - 622 с. ; 24 см

   Азб. индекс с. 607-622

Сист. No: 15422
- 691 -
ЦБ  56768П/004/О-56Дп

Омура, Джордж

   Професионални основи на AutoCAD 2007  / Джордж Омура, Джордж Омура  ; Прев. Васил Сирманов, Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев, Васил Пенчев  = Just enough AutoCAD 2007  / Georde Omura  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 518 с. : с ил. ; 21 см

   Индекс с. 515-518

Сист. No: 15369
- 692 -
ЦБ  56798П/65/П  22Рп, Ч3/65/П  22Рп

Паркър, Роджър С.

   Професионален дизайн в рекламата  / Роджър С. Паркър, Роджър С. Паркър  ; Прев. Тихомир Найденов, Тихомир Найденов  . - 3. изд. - София  : СофтПрес, 2007  . - 280 с. ; 24 см

Сист. No: 15408
- 693 -
ЦБ  56834П/004/Р  97

   Ръководство по програмиране и използване на компютри С++  / Веселин Георгиев, Веселин Георгиев  и др.и др. - 2. прер. изд. - София  : СИЕЛА, 2005 -  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2005  . - 284 с.

Сист. No: 15467
- 694 -
ЦБ  56761П/004/С  30Ра

Седжуик, Робърт

   Алгоритми на С  : Части 1-4  / Робърт Седжуик, Робърт Седжуик  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2007  . - 736 с. : със сх. ; 23,5 см

   Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 15362
- 695 -
ЦБ  56900Арх/681.32/Т  64Сс, П/681.32/Т  64Сс, П1/681.32/Т  64Сс

Тодорова, Свилена и др.

   Синтез и анализ на логически схеми  / Свилена Тодорова, Свилена Тодорова, Йоана Русева, Йоана Русева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 218 с. : със сх. табл. ; 20 см

   Учебн. е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/

Сист. No: 15609
- 696 -
ЦБ  56744П/004/Ф  74

   Фотошоп] Photoshop CS2  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов, Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 310 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

   Прил.; азб. указ.

Сист. No: 15296
- 697 -
ЦБ  56806П/621.39/Ц  17Бт

Цанков, Борис

   Телекомуникации  : Фиксирани, мобилни и IP  / Борис Петков Цанков, Борис Петков Цанков  . - София  : Нови знания, 2006  . - 312 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 309-310 ; Индекс

Сист. No: 15417
- 698 -
ЦБ  56749П/004/Ъ

   Ъпгрейд на компютъра  /   Ред. Евгени Боевски, Евгени Боевски  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 223 с. ; 23 см  . -   (Лесни стъпки)

Сист. No: 15346

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 699 -
 С/378/E  91

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  /   Ed. Roman Kabakov, Roman Kabakov, et al. et al. - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 -  . - 31 cm

   RAABE

   [B.] 2 . Bologna Handbook  / Daniel Denecke, Daniel Denecke  и др.и др. - December 2006  . - 178 p. + CD ; Bulletins Highter education reform 3/2006

Сист. No: 15450
- 700 -
 С/378/E  91

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  /   Ed. Roman Kabakov, Roman Kabakov, et al. et al. - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 -  . - 31 cm

   RAABE

   [B.] 3 . Bologna Handbook  / Cro Hanne, Cro Hanne  и др.и др. - March 2007  . - 174 p. + CD

Сист. No: 15922
- 701 -
 Б2/372.65/F  50, Ч2/372.65/F  50

   Fifty five] 55 number and time rhymes  /   Състав. Виолета Ванева, Виолета Ванева  = Броилки и стихове за числата и времето (на английски език)  . - Русе  : Парнас, 2001  . - 44 с. ; 24 см  . -   (В помощ на началното обучение по английски език)

   По проект

Сист. No: 15606
- 702 -
 Ч2/37.0/А  93Жи

Атанасов, Жечо

   История на българското образование  : (лекционен курс)  / Жечо Атанасов, Жечо Атанасов  . - 2. изд. - София  : СУ, 1984  . - 385 с. ; 20 см

Сист. No: 15835
- 703 -
ЦБ  56965П/37/Б  40

Берон, Петър

   Буквар с различни поучения  : Рибен буквар : Юбилейно фототипно издание по случай 140 год. от първото издание на буквара  / Петър Берон, Петър Берон  ; Състав. Стойко Стойков, Стойко Стойков  . - София  : Народна просвета, 1964  . - 164 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 161-164

Сист. No: 15781
- 704 -
ЦБ  56822

Богданов, Богдан Иванов

   Университетът - особен свят на свобода  : Статии, студии и слова  / Богдан Иванов Богданов, Богдан Иванов Богданов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 134 с. ; 22 см

Сист. No: 15448
- 705 -
ЦБ  ІІ  2708

Висема, Ханс

   Техностартерите и университетите трето поколение  / Ханс Висема, Ханс Висема  ; Прев. от англ. Цветина Цакова, Цветина Цакова  . - София  : Ecorys, 2006  . - 150 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 142-148

Сист. No: 15546
- 706 -
 Ч2/372.873/Д  15Б

Дамянов, Бисер

   Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство  / Бисер Дамянов, Бисер Дамянов  . - Пловдив  : Златю Бояджиев, 2001  . - 64 с. ; 17 см  . -   (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство)

Сист. No: 15497
- 707 -
ЦБ  56779П/37/Д  68Ле

Добсън, Линда

   Ефективното учене  : Вдъхновявайте, насърчавайте и напътствайте вашето дете към постигане на забележителни успехи в ученето и живота  / Линда Добсън, Линда Добсън  ; Прев. от англ. Весела Маркова, Весела Маркова  ; Ред. Елица Тодорова, Елица Тодорова  . - София  : Лик, 2006  . - 288 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 285-287

Сист. No: 15382
- 708 -
 С2/37.01/Е  20-о

   Европейските образователни системи 25+  : Справочник  . - София  : Фондация Пайдея, [2005]  . - 320 с.

   По проект . - "http://www.paideiafoundation.org"

Сист. No: 15547
- 709 -
 Ч2/376/Л  36Д

Левтерова, Дора

   Консултиране при обучителни трудности  / Дора Левтерова, Дора Левтерова  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2005  . - 76 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 74-76

Сист. No: 15494
- 710 -
 Ч2/371/М  19

Максакова, Валентина Ивановна

   Педагогическая антропология  : Уч. пособие  / Валентина Ивановна Максакова, Валентина Ивановна Максакова  . - 3. стереотип. изд. - Москва  : Академия, 2006  . - 208 с. ; 22 см

   Съдържа : Тестове и тренинги

Сист. No: 15458
- 711 -
 Ч2/37.01/Н  52

Нелсън, Джейн и др.

   Позитивно възпитание за децата в предучилищна възраст  : Как да отгледаме деца с творческо мислене, чувство за отговорност и добри маниери  / Джейн Нелсън, Джейн Нелсън, Черил Ъруин, Черил Ъруин, Рослин Дафи, Рослин Дафи  ; Прев. [от англ.]  Валерия Маринова, Валерия Маринова  . - София  : ИнфоДАР, 2001  . - 435 с. : с ил. ; 24 см

Сист. No: 15908
- 712 -
 Б2/371/П  36Еп, Ч2/371/П  36Еп

Пенчева, Елиана

   Психологична типология и образователна практика  / Елиана Пенчева, Елиана Пенчева  ; Ред. Елка Трифонова, Елка Трифонова  = Psychological typology and educational practice  / Eliana Pencheva  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2006  . - 196 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 184-193

Сист. No: 15496
- 713 -
 Ч2/376/П  64

   Подходи и практики в социалната педагогика  / Александър Линков, Александър Линков  и др.и др. - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2005  . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 15495
- 714 -
 Ч2/373/Т  64Дм

Тодорина, Добринка Лукова

   Мениджмънт на класа  : Учебно помагало  / Добринка Лукова Тодорина, Добринка Лукова Тодорина  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2005  . - 295 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 289-290

Сист. No: 15493
- 715 -
 Ч2/371/Т  75

Торосян, Вардан Григорьевич

   История образования и педагогической мысли  : Уч. пособие  / Вардан Григорьевич Торосян, Вардан Григорьевич Торосян  . - Москва  : Владос-Пресс, 2006  . - 352 с. ; 22 см

   Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 15459
- 716 -
 Ч2/371/Ф  50Ну

Филипова, Невена Славева

   Училищно законодателство  / Невена Славева Филипова, Невена Славева Филипова  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2005  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 15492
- 717 -
 Ч2/372.47/Ш  37-З

Шаркова, Златина

   Учебно помагало по методика на обучението по математика. 1-4 клас масово училище, 1-4 клас помощно училище, 5-8 клас помощно училище  : Примерни изпитни варианти  / Златина Шаркова, Златина Шаркова  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2003  . - 68 с. ; 22 см

Сист. No: 15498
- 718 -
ЦБ  ІІ  2713

Яблански, Цанко и др.

   Десет] 10 години Тракийски университет 1995-2005  : Създаване, развитие, перспективи  / Цанко Яблански, Цанко Яблански, Иван Божков, Иван Божков, Светлин Танчев, Светлин Танчев  . - Стара Загора, 2005  . - 144 с. ; 29 см

Сист. No: 15580

Строителство.Строителни материали.Строително-монтажни работи

- 719 -
ЦБ  21136

Архипов, Георгий Владимирович и др.

   Автоматизированные установки кондиционирования воздуха  / Георгий Владимирович Архипов, Георгий Владимирович Архипов, Владимир Георгиевич Архипов, Владимир Георгиевич Архипов  ; Ред. А. Ц. Червяковский, А. Ц. Червяковский  . - Москва  : Энергия, 1975  . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр с. 199

Сист. No: 15866

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

- 720 -
ЦБ  56776

Фердов, Ставри Йорданов

   Контрол на тълпата  : Стратегия и тактика  / Ставри Йорданов Фердов, Ставри Йорданов Фердов  . - София  : Военно издателство, 2006  . - 184 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 179-183

Сист. No: 15381

Хранително-вкусова промишленост

- 721 -
ЦБ  56884

   Виното на България  /   Ред. Юлиана Томова, Юлиана Томова  = Bulgarian wines  . - София  : Културен диалог 21, 2006  . - 100 с. : с ил. ; 25 Х 23 см  . -   (Виж България)

   Прил. към сп. Български дипломатически преглед

Сист. No: 15585

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

- 722 -
 П/621.9/А  93Жа

Атанасов, Живко Стоев и др.

   Абразивна обработка на металите  : [ Ръководство ]  / Живко Стоев Атанасов, Живко Стоев Атанасов, Арам Дикран Гарабедян, Арам Дикран Гарабедян, Кирил Георгиев Попов, Кирил Георгиев Попов  . - София  : Техника, 1980  . - 22 см

   Библиогр. с. 301-302

   Т. 2 . Машини  . - 1980  . - 304 с. 7 с ил.

Сист. No: 15885

Саниталрна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 723 -
ЦБ  43704

Дейвис, К.

   Филтриране на въздуха  / К. Дейвис, К. Дейвис  . - София  : Техника, 1985  . - 162 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 154-159

Сист. No: 7778
- 724 -
 П1/624/628/Н  26, П1/624/628/Н26

   Наръчник по осветителна техника  /   Под общ. ред. Кирил Йорданов Богатев, Кирил Йорданов Богатев  . - София  : Техника, 1977 -  . - 24,5 см

   Т.1. - 1977  . - 484 с.

Сист. No: 7698
- 725 -
ЦБ  17286

Хаджидичев, Васил Борисов

   Пускане, регулиране и експлоатация на отоплителни инсталации  : [Ръководство]  / Васил Борисов Хаджидичев, Васил Борисов Хаджидичев  ; Техн. ред. Добри Лозанов, Добри Лозанов  . - 2. изд. - София  : Техника, 1973  . - 167 с. : с табл. и черт. ; 22 см

Сист. No: 15916

 Индекс по АВТОРИ

Ahuja, Ravindra K. 372 672 
Albertos, Pedro 385 
Baert, Frank 700 
Barblan, Jousch Andris 699 
Bertsekas, Dimitri P. 166 167 373 374 
Beseler, Horst 412 
Biauder, Paule 699 
Biolchev, Boyan 413 
Blessenohl, Dieter 168 
Bordenache, Gabriella 539 651 
Boresi, Arthur P. 401 
Bryant, Randal E. 673 
Bull, Tove 699 
Bungescu, Sorin-Tiberiu 328 
Chambaz, Jean 699 
Collonge, Sylvian 699 
Crosier, David 700 
Daceva-Filipova, Sveza 467 
Denecke, Daniel 699 
Dimitrov, Bojidar 540 
Dorsey, John 375 
Dukadinova, Ralitsa 43 
Emami-Naeini, Abbas 386 
et al. 676 677 699 700 
Feid, Anatol 414 
Feller, William 169 
Fishkin, Kenneth P. 677 
Franklin, Gene F. 386 
Garvalov, Ivan 43 
Graham, Ronald L. 170 
Gray, Paul R. 265 
Haakstad, Jon 700 
Hanne, Cro 700 
Hartig, Monika 416 
Haykin, Simon 267 
Hennessy, John L. 387 388 674 675 
Huck , Irina 699 700 
Huisman, Jeroen 700 
Hyland, Aine 699 
Ibrahim, Ismail Khalil 266 
Ivanov, Rumen Teofilov 541 542 
Kabakov, Roman 699 700 
Kennedy, Declan 699 
Kent, Aleksander 417 
Kohler, Juergen 700 
Krois-Lindner, Amy 418 
Kukulsa-Hulme, Agnes 676 
Lipasti, Mikko H. 390 680 
Magnanti, Thomas L. 372 672 
Manolova, Magdalena Angelova 652 
Mase, George E. 198 
Mase, George Thomas 198 
Meyer, Robert G. 265 
Mihailov, Georgius 543 
Mincoff, Marco 419 
Mirer, Thad 102 
Musaeus, J. K. 420 
Nesetril, Jaroslav 170 
Nixon, Paddy 677 
O'Hallaron, David R. 673 
Orlin, James B. 372 672 
Ovcharov, Nikolay 545 
Ovcharova, Maria Nikolaeva 546 653 
Patterson, David A. 387 388 674 675 
Petrov, Nikolay 376 
Postlethwaite, Ian 391 
Powell, J. David 386 
Purser, Lewis 700 
Quigley, Aaron 677 
Raichevsky, Stoyan 547 548 
Rebora, Gianfranco 700 
Riemschneider, Margarete 549 
Romansky, Radi 103 678 
Rott, Gerhart 699 
Rovio-Johansson, Airi 699 
Rozenfeld, M. 421 
Ryan, Norma 699 
Sala, Antonio 385 
Schiele, Bernt 677 
Schmidt, Richard J. 401 
Schocher, Manfred 168 
Scott, Peter 699 
Shen, John Paul 390 680 
Shopov, Todor 413 
Short, Angela 700 
Skogestad, Sigurd 391 
Stahli, Walter 328 
Stremler, Ferrel G. 268 681 
Timmermans, Elke 700 
Tomova, Juliana 43 
Traxler, John 676 
Turri, Matteo 700 
Venkataraman, P. 171 392 
Wegner, Natascha 414 
William, Peter 700 
Zotov, V. 421 
Абаджимаринова, Румяна 104 
Авдиева, В. И. 596 
Алгафари, Мадлен 18 422 
Александров, Алексей Иванович 295 
Александров, Марин Цвятков 206 331 
Алексиева, Соня 106 
Алтънчева, Валентина Видева 423 
Ангелов, Александър М. 296 297 
Ангелов, Ангел Маринов 239 269 
Ангелов, Боньо Ст. 424 
Ангелов, Боню Ст. 425 483 
Ангелов, Гено Атанасов 206 331 
Ангелов, Георги Емануилов 403 
Ангелов, Димитър 552 585 590 
Ангелов, Димитър Симеонов 553 554 555 556 557 558 559 560 588 
Андреев, Стоян В. 377 
Андреева, Людмила 14 70 129 687 
Андреева, Магдалена Христова 686 
Андрейчева, Велика 427 
Андрейчин, Любомир Д. 428 
Аникеев, Николай Яковлевич 227 
Анискин, Юрий Петрович 107 
Антонов, Иван Славейков 194 
Антонов, Николай Й. 429 
Анчев, Панко 561 
Аретов, Николай 92 
Армянов, Георги 435 
Арнаудов, Михаил 1 430 431 432 562 563 
Архипов, Владимир Георгиевич 719 
Архипов, Георгий Владимирович 719 
Асада, Кунихиро 275 
Атанасов, Александър Стефанов 288 
Атанасов, Ангел 45 
Атанасов, Жечо 702 
Атанасов, Живко Стоев 722 
Атанасов, Николай 217 
Атанасова, Вяра Русева 523 
Атанасова, Десислава Стоянова 686 
Атанасова, Добринка 204 
Атанасова, Ив. 575 
Ахмеров, Гайнетдин 564 
Ахчийска, Лозинка Иванова 10 
Ашер, Дейвид 690 
Баев, Антон 226 
Баев, Петко 487 
Бакалов, Георги 19 565 
Бакалова, Росица 656 
Балкански, Тодор 433 435 
Балтова, Юлия 433 434 435 515 
Банева, Евелина 27 
Баранов, А.А. 32 89 
Бардышев, Олег Андреевич 309 
Батаклиев, Георги 558 
Батаклиев, Георги Петров 559 
Бахаров, Георги Стефанов 230 
Беляев, Юрий Константинович 218 231 
Бенчева, Нина 270 
Беров, Любен 602 
Берова, Хриска 100 368 
Берон, Петър 703 
Бессонова, Светлана Сергеевна 20 
Бешевлиев, В. 573 
Биолчев, Боян Асенов 436 
Благов, Йончо Йончев 226 406 
Близнакова, Красимира 437 
Блянтова, Атина 713 
Бобчев, Сава Николов 657 
Богатев, Кирил Йорданов 240 724 
Богатырев, Вьячеслав Андреевич 218 231 
Богданов, Богдан Иванов 2 154 704 
Богданов, Иван 438 
Богданов, Кирил Мартинов 189 342 
Богоева-Златева, Мерима Йорданова 237 257 
Боевски, Евгени 698 
Божилов, Иван 533 
Божилов, Иван Ангелов 566 
Божилова, Мая 433 434 435 
Божинов, Борис Георгиев 241 310 
Божков, Веселин 46 
Божков, Иван 718 
Божков, Цветан Николов 237 257 
Бойко, Борис Леонидович 509 
Бокщанин, Анатолий Георгиевич 595 
Бокщанина, А. Г. 596 
Болотин, Владимир Васильевич 218 231 
Бонев, Симеон Георгиев 242 
Борисова, Ваня 6 
Борисова, Лидия 206 331 
Бостиан, Чарлз В. 277 
Боцов, Найден Любенов 256 
Бояджиев, Николай 329 
Бояджиев, Симеон 514 
Бояджиев, Тодор Апостолов 439 
Бояджиев, Христо Иванов 208 
Бояджиева, Елена 127 
Боярский, Арон Яковлевич 108 
Братанов, Пламен Йотов 47 
Бузева, Таня 48 109 
Булгаков, Михаил 440 
Бумбалов, Любен Стоянов 441 
Бунджулов, Петко М. 296 
Бунджулов, Петко Методиев 297 
Бурилков, Теодор П. 383 
Бурин, Иван 442 
Буюклиев, Иван 533 
Бъклова, Катя Кирилова 443 
Бъчваров, Генчо 3 
Ваклинов, Станчо 567 568 658 
Ванева, Виолета 415 701 
Ванков, Иван Д. 247 
Васев, Иван 325 
Васев, Иван Тодоров 325 
Васева, Иванка Стоянова 444 
Василев, Емил 246 
Василев, Йордан 445 
Василев, Йордан Ас. 55 157 569 
Василев, Николай 384 
Василев, Стефан П. 446 
Василев, Цветомир Иванов 685 686 
Василева, Лиляна 113 
Васильев, А. С. 172 
Вачкова, Елизабет Кирилова 56 
Вебер, Макс 21 114 
Вежинов, Павел 447 
Везиров, Чавдар Златков 324 
Величков, Йордан 57 
Велков, В. 630 
Велков, Велизар 40 641 
Велковска, Гена 113 
Велчева, Йорданка Пасева 115 
Венедиков, Иван 40 610 623 641 664 
Видал, Гор 448 
Вирьянский, Залман Яковлевич 378 393 
Висема, Ханс 705 
Владимиров, Ангел Петков 137 397 
Войнова, Хриси 127 
Волицер, Лили 250 
Вольдек, Александр Иванович 243 
Вос, Боб 116 
Връбчева, Величка 206 331 
Вълков, Димитър Георгиев 191 344 
Вълков, Пламен Кръстев 288 
Вълков, Стефан Ангелов 272 
Въчковска, Лилия 684 
Въчовски, Христо Ив. 181 332 
Габод, Флоран 449 
Гаврилов, Георги 405 
Гамрат-Курек, Леонид Йосифович 211 
Ганчева, Бистра Лазарова 450 451 
Гарабедян, Арам Дикран 722 
Гарвалов, Иван 50 
Гаркави, Николай Георгиевич 309 
Гачев, Георги Д. 452 
Гачева, Йорданка Димитрова 207 
Генадиев, Георги Борисов 212 
Генев, Костадин Г. 213 
Генов, Кръстьо 453 
Генов, Кръстьо Тодоров 454 570 
Генов, Людмил Г. 233 
Генов, Филип 58 
Генов, Цонко 637 
Генова, Пенка Йосифова 298 
Генчев, Генчо 194 
Георгиев, Борис Григоров 206 331 
Георгиев, Веселин 693 
Георгиев, Георги 605 
Георгиев, Георги Гаврилов 405 
Георгиев, Георги Костов 571 
Георгиев, Георги Маринов 273 
Георгиев, Георги Панайотов 301 
Георгиев, Димитър 455 
Георгиев, Димитър* 182 244 
Георгиев, Евлоги 456 
Георгиев, Емил 457 458 459 
Георгиев, Емил Ив. 459 460 461 
Георгиев, Иван 113 
Георгиев, Стамен 347 
Георгиев, Съйно 205 
Георгиева, Даниела Петрова 117 118 119 183 184 185 333 334 335 336 338 
Георгиева, Диана Иванова 126 
Георгиева, Елена 481 
Георгиева, Р. 554 
Георгиева, Юлиана 693 
Герасимов, Тодор 632 659 671 
Герасимова, В. Г. 264 
Гергова , Ани 4 
Гергова, Емилия 491 
Герова, Лиляна 477 
Гечева, Кръстина 471 
Гинев, Димитри 160 
Глухарев, Евгений Георгиевич 300 
Глушков, Виктор Михайлович 394 
Глущенко, Валерий Владимирович 349 
Гнеденко, Б. В. 180 
Големанова, Красимира 6 
Горанов, Кръстьо 452 
Горанов, Петър Викторов 305 
Горанова, Мариана 693 
Гордеева, Л.Н. 304 
Горслайн, Джордж 684 
Грант, Нийл 593 
Грозданов, Тони Драгомиров 245 
Грозев, Кирил 98 148 
Грудински, П. Г. 264 
Гудев, Николай Константинов 214 
Гунов, Атанас Николов 22 
Гунова, Здравка 433 434 462 515 
Гълъбов, Констонтин 463 572 
Гэлловэй, Лес 350 
Гюнтер, К. 406 
Дамянов, Бисер 706 
Дамянов, Симеон А. 574 
Дамянов,Симеон 575 
Данов, Христо М. 576 
Данчев, Георги 483 
Данчев, Пенчо 464 465 466 660 661 
Даскалов, Антон 27 
Дафи, Рослин 30 711 
Дацюк, Б. Д. 599 600 
Дачева-Филипова, Свежа 467 
Дейвис, К. 723 
Делчев, Борис 524 
Державец, Юрий Адольфович 300 
Дечева, Даниела 433 434 435 462 515 
Деянов, Владимир Александрович 246 
Дженева, Мариана 6 
Джинева, Мария Христова 306 
Джоков, Никола 468 
Дзевановски, Анджей 614 615 616 617 665 666 667 668 
Диков, Иван М. 383 
Дилов, Петър 206 331 
Дилов, Петър Христов* 206 331 
Димитров, Божидар 577 
Димитров, Добри 60 
Димитров, Иван Тонев 23 578 
Димитров, Йордан 314 
Димитров, Михаил 484 485 
Димитров, Петър Антонов 288 
Димитров, Стефан Й. 377 
Димитров, Страшимир 579 580 
Димитров, Христо Димитров 281 
Димитрова, Блага 469 
Димитрова, Виргиния 693 
Димитрова, Гинка Желязкова 190 196 200 202 
Димитрова, Елена 470 
Димитрова, Елица 121 
Димитрова, Мария И. 247 
Димитрова, Милка 514 
Димитрова, Пенка 471 
Димов, Димо Нейков 248 
Димовски, Христо А. 186 215 
Димчев, Георги Николов 301 
Динев, Георги Димитров 305 
Динева, Илинка 598 
Динеков, Петър 472 
Динков, Иван 473 
Дипчикова, Александра 10 
Добсън, Линда 707 
Доганов, Димитър 105 
Доганов, Димитър Иванов 352 
Додова, Лина Димитрова 474 
Дойчев, Дойчо Димитров 249 
Дойчинова, Юлия 105 130 357 
Донев, Манол 205 
Дохърти, Питър Дж 123 
Драганова, Тодорка 5 
Драгиев , Александър 61 
Дрюон, Морис 475 
Дубров, Абрам Моисеевич 124 173 
Дуйчев, Иван 581 
Дукадинова, Ралица 49 50 
Дуранкев, Боян Любомиров 352 
Дяков, Томислав 476 
Евтюхова, О. Н. 612 
Енчев, Милко Димитров 228 
Епихин, В. А. 409 
Ерчиван, Ердоган 7 201 
Ефимов, Север Иванович 313 
Желев, Цоню Пеев 318 
Желева, Лариса Юлевна 423 
Жечев, Тончо 605 
Живков, Тодор Христов 63 582 
Живкова, Людмила 583 
Жолобов, Александр Алексеевич 229 
Жукова, Л. А. 264 
Забродский, Валерий Михайлович 323 
Зайнышева, И.Г. 95 
Замфиров, Иван 228 
Захариев, Крум Самуилов 301 
Здравкова, Златоживка Иванова 551 
Златанова, Елена Ардашева 308 
Златарев, Емил 64 
Златаров, Васил Кръстев 249 
Златарски, Васил Н. 584 586 587 588 
Знеполски, Ивайло 522 
Зографова, Катя Цветанова 65 589 
Иванов, Анатолий 477 
Иванов, Благой 112 330 
Иванов, Братислав 478 
Иванов, Васил Петков 208 
Иванов, Ивайло Христов 126 150 192 346 
Иванов, Иван Димитров 301 
Иванов, Иван Замфиров 228 
Иванов, Иван Марков 609 
Иванов, Йордан 590 
Иванов, Рачо Маринов 288 
Иванов, Румен Теофилов 591 592 
Иванов, Цоньо Йорданов 315 
Иванова, Ана 514 
Иванова, Диана 126 150 192 346 
Иванова, Цветана Запрянова 513 
Иващенко, Н. А. 313 
Ивин, В. И. 313 
Игнатов, Мартин Тодоров 250 
Игов, Светлозар 479 
Изенман, Лайза 593 
Иларионов, Павко Йорданов 66 
Илиев, Върбан Иванов 685 
Илиев, Илия А. 377 
Илиев, Илия Митев 214 
Илиев, Михаил Петков 274 
Илиев, Теодор Божидаров 283 
Илиева, Ваня 480 
Илкова, Ралица 73 
Илчева, Емилия 298 
Йовчев, Милко Петров 238 258 
Йоенпелто, Ева 482 
Йонков, Радослав 121 
Йорданов, Васил Янев 238 258 
Йорданов, Йордан Велинов 174 
Йорданов, Николай Георгиев 24 68 
Йорданова, Валя 143 364 
Йорданова, Лидия Тоткова 251 
Йосифов, Николай 353 
Йосифова, Таня 69 
Калагларски, Георги 86 360 
Калдиева-Захариева, Стефана 462 
Калинин, Виктор Иванович 227 
Калоянов, Никола 237 238 257 258 
Калоянов, Никола Георгиев 238 258 
Калугин, Игорь Константинович 279 496 
Каменични, Иосиф Соломонович 230 
Каменов, Емил 205 
Камова, Боряна 625 
Канев, Калоян 353 
Кантакузин, Димитър 483 
Каплан, Робърт С. 128 354 
Карабенчева, Владимира 100 368 
Каравелов, Любен 484 485 
Каранфилов, Ефрем 486 601 605 
Карацу, Осаму 275 
Карелов, Николай 635 
Касабов, Иван 517 
Кастелс, Мануел 70 129 687 
Кацаркова, Вера Стефанова 602 
Кацарова, Весела Тодорова 474 
Кацарски, Иван Стоилов 79 219 
Кацарски, Стоил николов 79 219 
Качаунов, Тошо Трифонов 355 
Каяк, Владимир 487 
Кемилев, Николай Иванов 230 
Кертин, Софроний 356 
Кинг, Дж. Р. 395 688 
Кинк, Хильда Августовна 603 662 
Киносита, Кодзо 275 
Киркова, Е. 573 
Киров, Димитър 235 
Киров, Димитър Георгиев 238 258 
Киров, Кирил Георгиев 206 331 
Киров, Кирил Тодоров 341 
Кирякова, Албена 120 
Кискинов, Вихър 71 
Кичуков, Емил Розенов 189 342 
Кланси, Том 488 
Кобыляков, Л. М. 326 
Ковачев, Георги Ст. 260 
Ковачев, Любислав Атанасов 341 
Коджамаринова, Даниела 619 
Кожуро, Лев Михайлович 229 
Кожухаров, Васил К. 216 
Кожухаров, Йордан 72 159 
Кожухаров, Стефан 483 
Козлев, Росен Александров 324 
Козырев, Юрий Георгиевич 380 
Койчева, Елена 8 489 
Коларов, Димитър Марицов 407 
Коларов, Стефан 605 
Колдов, Антон Стоянов 150 192 346 
Колев, Валентин Илиев 288 
Колковска, Сия Борисова 190 196 200 202 
Колчин, Н. И. 299 
Конев, Илия 490 
Конов, Кирил Иванов 252 253 276 280 
Константинова, Ренета 471 
Королков, Юрий 491 
Косев, Димитър 618 
Косев, Константин 316 
Коспартова, Мария 434 514 515 
Коспартова-Попова, Мария 462 
Костадинов, Йордан Запрянов 206 331 
Костов, Г. 189 342 
Костов, Георги Георгиев 189 191 342 344 
Кочарков, Симеон Борисов 262 
Крайчев, Стоян Генов 237 257 
Кралева, Милка 25 
Краус, Херберт Л. 277 
Крейпо, Ричли Х. 160 
Крол, Мойсей Яковлевич 227 
Кругликова, Ирина Тимофеевна 606 
Крушкол, Ю. С. 594 
Кръстев, Александър Йорданов 208 
Кръстева, Добринка 143 364 
Кръстева, Петранка 53 122 146 351 366 
Кудашев, А.Р. 32 89 
Кудрявцев, Владимир Николаевич 300 
Куев, Куйо 492 
Куев, Куйо М. 493 494 
Кузищин, Василий Иванович 595 
Кузманов, Ангелов 51 311 
Кузнецова, П. И. 382 
Кузов, Кузо 194 
Кузьмин, Константин Викторович 74 
Кутин, Леонид Николаевич 323 
Куцаров, Стефан Иванов 278 396 
Къдрев, Васил 291 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 75 
Кънев, Митьо Йорданов 404 
Кънчев, Иван 105 130 357 
Кънчев, Тихол П. 213 
Кьосева, Цветана 607 
Лазаров, Иван Костадинов 597 
Лазарова, Симона 206 331 
Лалев, Цанко 158 
Ламбиев, Димитър Костов 407 
Лангер, Стивън 34 
Лебедова, Румяна Димитрова 495 
Леви, Ани 537 
Леви, Джоел 608 
Левтерова, Дора 26 709 713 
Лейкин, Илья Наумович 234 
Линднер, Йоханес 127 
Линков, Александър 713 
Лисица, Борис Борисович 227 
Лисовский, Федор Викторович 279 496 
Лозанов, Добри 725 
Лолър, Брайън 9 689 
Лотман, Г. 406 
Лоу, Стивън 27 
Луц, Марк 690 
Любенов, Кирил 182 194 244 
Любенов, Любомир Димитров 131 
Любенова, Анелия Пенева 115 
Маджирски, Венцеслав Христов 193 
Макавеева, Добрина 140 
Македонски, Димитър Владимиров 280 
Македонски, Славе 497 
Макогонова, И. А. 629 
Макрей, Лин 593 
Максакова, Валентина Ивановна 710 
Малам, Джон 593 
Маналова, Анна 113 
Мандл, Матю 281 
Манев, Никола 76 
Манолова, Магдалена Ангелова 663 
Манолова, Мария Георгиева 77 
Манчев, Кръстьо 579 580 
Марина, Горанка 145 365 
Маринкова, Добринка 5 585 
Маринов, Юлиян Първов 381 
Маринова, Валерия 30 711 
Маринова, Елена 132 
Маринова, Емилия 127 
Марков, Ивайло Иванов 338 
Марков, Иван 609 
Маркова, Весела 707 
Маркова, Даниела Тодорова 28 
Маркова, Ралица К. 452 
Марковски, Димитър 579 580 
Мартел, Хейзъл Мери 593 
Маслев, Ст. 558 
Матеев, Владимир 182 244 
Мелащенко, Николай Федорович 254 
Мелюкова, Анна Ивановна 612 
Менгар, Федерик 449 
Мерджанов, Павел 282 
Милев, Николай 345 347 
Милчев, Валери 235 
Милчев, Валерий Августов 237 257 
Минчева, Н. 557 
Миронова, Д.Ф. 379 
Миронова-Ангелова, Надя Димитрова 151 
Мирчев, Милчо Костадинов 151 
Мирчева, Христина Илиева 613 
Митев, Красимир 426 682 
Михайлов, Владимир 78 
Михайлов, Иван В. 404 
Михайлов, Ивелин Любомиров 339 
Михаловски, Казимеж 614 615 616 617 665 666 667 668 
Михнева, Румяна Ангелова 597 
Мицев, Цветан 291 
Мичев, Станимир 537 
Мишев, Георги Димитров 154 
Мишев, Пламен 105 
Миятев, Кр. 647 
Младенов, Максим Славчев 439 
Моллова, Надка Стефанова 341 
Морис, Нийл 593 
Москов, Моско 498 
Мрочек, Жорж Адамович 229 
Мумджиев, Асен 626 
Мурдаров, Владко Данаилов 499 518 
Мутафчиева , Вера 67 
Мюлер, Ф. 406 
Найденов, Тихомир 220 692 
Найденов, Янчо 325 
Найденова, Калина 143 364 
Наков, Ангел 637 
Наковски, Атанас 500 
Нанева, Александра 131 
Нанова, Людмила А. 216 
Начев, Наско Иванов 237 238 257 258 
Невенкин, Стоян Любенов 237 257 
Нелсън, Джейн 30 711 
Ненков, Милен 195 
Ненов, Георги Василев 228 
Ников, Петър 618 
Николаенко, Анатолий Владимирович 317 
Николов, Веселин 274 
Николов, Георги 605 
Николов, Иван 318 
Николов, Никола 132 
Николов, Николай Генчев 645 
Николов, Цветан Кръстев 405 
Николова, Антоанета 160 
Николова, Галя Рангелова 613 
Николова-Герджикова, Слава 477 
Ничев, Ванко 205 
Новаг, Сибил 449 
Нортън, Дейвид П. 128 354 
Нотомб, Амели 501 
Нуреев, Рустем Махмутович 133 
Нурутдинов, Фархат 564 
Обретенов, А. 79 219 
Овчаров, Николай Димитров 619 
Овчарова, Мария Николаева 620 669 
Омура, Джордж 302 691 
Отузбиров, Румен 113 
Павлов, Любомир 475 
Павлова, Анна 474 
Павлова, Вера Тодорова 621 
Палангурски, Милко Стоянов 597 
Палигоров, Иван Петров 150 189 192 342 346 
Паллю де ла Барьер, Р. 382 
Панайотов, Панайот Крумов 199 303 
Панайотова, Галина Стоянова 217 
Пандиев, Ивайло Миланов 249 
Панова, Павлина 73 
Панталеев, Димитър 205 
Папазов, Емил Кръстев 134 
Папазов, Камен 320 
Папазов, Начо 135 
Парадайн, К. Г. 79 219 
Паркър, Роджър С. 220 692 
Парчева, Васила 199 
Паскалева, В. 642 
Патърно, Сузан Ф. 13 
Паунов, Марин Александров 80 358 
Пачников, Борислав 271 
Пашкевич, Виктор Михайлович 229 
Пашкевич, Михаил Федорович 229 
Пашмаков, Иван 205 
Пеева, Ек. 553 554 557 
Пенчев, Васил 9 302 689 691 
Пенчев, Георги 81 
Пенчева, Велизара Иванова 319 
Пенчева, Елиана 31 712 
Перепелкин, Ю. Я. 603 662 
Петканов, Георги 94 
Петканова, Донка Николова 503 
Петканова-Тотева, Донка 503 
Петков, Ангел 136 137 359 397 
Петков, Георги 483 
Петков, Георги Димитров 283 
Петков, Цоньо Иванов 315 
Петкова, Екатерина Петкова 190 196 200 202 
Петрик, Мечислав Игнатьевич 304 
Петров, Анастас 205 
Петров, Здравко 504 640 
Петров, Николай 217 
Петров, Николай Иванов 217 
Петров, Петър 345 
Петров, Петър Пянков 318 
Петров, Петър Хр. 584 586 587 
Петров, Петър Цветанов 239 269 
Петров, Светослав Георгиев 150 192 346 
Петрова, Кристи 82 
Петрова, Таня 5 
Пецов, Георги Георгиев 411 
Пецулев, Спиро К. 284 294 
Пешкова, Лудмила 670 
Пеянков, Петър 318 
Пийз, Алън 138 
Пийлинг, Ник 139 
Пикуса, Н. Н. 596 
Пилц,Гюнтер 284 
Пиневский, Николай Михайлович 378 393 
Писарев, Ангел Николаев 242 
Полард, Майкъл 593 
Половко, А. М. 223 
Полуян, М. А. 649 
Попиванов, Иван 505 506 
Попиванов, Иван Ганчев 507 
Попиванов, Недю Иванов 174 
Попиванов, Петър Радоев 174 
Попов, Георги Владимиров 140 
Попов, Георги Стефанов 411 
Попов, Димитър 195 
Попов, Кирил Георгиев 722 
Попов, Константин Михайлов 410 
Попов, Любомир Ников 83 84 
Попов, Никола Григоров 141 343 
Попова, Венче Спасова 428 
Попова, Жасмин 85 
Попова, Мария Ганчева 190 196 200 202 508 
Пранчов, Румен Борисов 255 
Примов, Борислав Светозаров 559 
Проданов, Георги 120 361 362 
Проданова, Мария 161 
Продев, Стефан 510 
Прохоров, А. М. 197 
Прэтт, У. 398 399 
Първев, Христо Иванов 428 
Рааб, Фредерик Х. 277 
Рабов, Стоян Стефанов 285 
Раданов, Радан 205 
Раданова, Мария 209 
Радев, Димитър 87 
Радев, Димитър Иванов 286 
Радев, Пламен 622 
Радева, Василка 439 
Радонов, Димитър 120 361 362 
Радунчева, Ана 623 
Райнов, Богомил 511 512 
Райнов, Николай Денчев 403 
Райх, К. 406 
Райчевски, Стоян 49 624 
Рангелов, Тодор 637 
Рангелова, Василка Радева 439 
Рангелова, Ексения 53 
Ранд, Айн 88 
Ранкова, Мария Атанасова 513 
Ратнер, Авигдар Моисеевич 309 
Рафи, Елика 41 
Рашков, Атанас Рашков 306 
Реан, А. А. 32 89 
Редер, Д. Г. 627 
Рендъл, Стив 320 
Ривет, Б. Х. 79 219 
Риге, М. 406 
Роб, Питър 625 
Рождественская, Наталья Всеволодная 33 
Роуни, Ал 90 
Русев, Руси 156 
Русева, Йоана 270 290 695 
Русинов, Русин 516 
Русяева, А. С. 20 
Рънсиман, Стивън 626 
Савельева, Татьяна Николаевна 627 
Савин, Анатолий Павлович 180 
Салтиел, Соломон Моис 273 
Сандаков, Михаил В. 307 
Сандалски, Бранимир Пенков 305 308 
Сантоу, Джинет Е. 142 
Сапунджиев, Георги Нешев 287 
Саркисян, Саркис 12 628 
Свраков, Антон 143 364 
Седжуик, Робърт 175 694 
Седларска, Веселина 608 
Селимханов, Иса Ризаевич 629 
Семьонов, Юлиан 91 631 
Сендов, Стоян Христов 236 
Серебряков, Виктор 34 
Сидеров, Пламен Николов 179 
Сидеров, Сидер Тонев 384 
Сименон, Жорж 517 
Симеонов, Димитър 319 
Симеонов, Симеон Т. 383 
Симеонова, Веселина Г. 224 
Сирманов, Васил 9 302 683 689 691 696 
Славейков, Петър 162 633 
Славов, Георги 205 
Славов, Иван 15 99 
Славова-Цонева, Здравка 128 354 
Славчев, Светослав Дончев 221 
Славчева, Гергана 713 
Смит, Антъни 92 
Сокол, Ирина 62 125 
Спиридонова-Хект, Ивона 75 
Спиров, Мире Стоев 256 
Ставрев, Димитър 209 
Стайн, М.Л. 13 
Стаматов, Румен 35 36 
Стаматова, Василка Момчилова 56 
Стамов, Станчо Димов 237 238 257 258 
Станев, Любомир Георгиев 222 321 322 
Станков, Валентин Славчев 518 
Станков, Петър 194 
Станчев, Иван Б. 259 
Станчева, Йорданка 345 347 
Старева, Лилия 163 164 165 519 
Стефанов, Антоний 118 184 334 
Стефанов, Антоний Стефанов 118 184 334 
Стефанов, Стефан Пенев 237 257 
Стефанова, Нели 520 
Стингъл, Милослав 634 635 
Стоев, Максим 482 
Стоичков, Никола Йорданов 237 257 
Стойков, Стойко 703 
Стойчева, Виолета Петрова 597 
Стоянов, Анастас 521 
Стоянов, Велчо Георгиев 144 
Стоянов, Димитър 145 365 
Стоянов, Иван Илиев 289 
Стоянов, Костадин 206 331 
Стоянов, Лъчезар Стоянов 597 
Стоянов, Стоян 237 238 257 258 
Стоянов, Стоян Делев 260 
Стоянов, Цветан 522 
Струмски, Георги 538 
Сугарева, Текла Кнут 523 
Судзуки, Норихиса 178 292 
Султанов, Симеон 524 
Сутырин, Борис Алексеевич 74 
Табакова, Боряна Симеонова 10 
Тавадзе, Ф. Н. 408 
Тагор, Рабиндранат 525 
Танчев, Светлин 718 
Тарт, Дона 526 
Тасев, Георги 345 347 
Тасев, Симеон 94 
Тасев, Христо 94 
Тасов, Иван Константинов 367 
Ташев, Димитър 162 633 
Ташева, Росица 449 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 686 
Тивчев, Петър Владимиров 558 
Тихвинский, С. Л. 604 
Тихонравов, Ю. В. 38 
Тишева, Юлиана Димитрова 250 
Тодорина, Добринка Лукова 96 714 
Тодоров, Величко Светославов 527 
Тодоров, Владимир 240 
Тодоров, Н. 573 
Тодоров, Николай 638 
Тодоров, Николай Т. 639 
Тодоров, Стефан 205 
Тодоров, Христо 41 
Тодорова, Антоанета 54 
Тодорова, Елица 70 129 687 707 
Тодорова, Свилена 290 695 
Толшин, Андрей Валерьевич 33 
Томанов, Юлиан 583 
Томов, Борис Иванов 528 
Томова, Юлиана 49 50 721 
Тонев, Тони 347 
Тончев, Георги 261 
Тончев, Теньо 640 
Тончева, Беатриче 240 
Топалджикова, Анна 529 
Тополянски, Абрам Борисович 262 
Торосян, Вардан Григорьевич 715 
Торп, Скот 39 
Тотев, Тотю Минев 410 
Тотоманова, Антоанета 10 
Траянов, Николай 530 
Трендафилова, Емилия 16 648 
Трифонов, Трифон Благоев 147 
Трифонов, Трифон Спасов 643 
Трифонова, Елка 31 712 
Трифонова, Силвия Трифонова 147 
Тричков, Любчо Петков 150 192 346 
Търнева, Татяна 127 
Тютюнджиев, Иван Асенов 597 
Удуърд, Сузан 97 
Уебстър, Ричард 14 
Узунова, Величка М. 404 
Улф, Робърт Пол 41 
Уткин-Любовцов, Орест Леонидович 323 
Ушакова, И. А. 218 231 
Файнлейб, Александр Михайлович 323 
Фердинандов, Ервин Стефанов 291 
Фердов, Ставри Йорданов 720 
Филипова, Невена Славева 716 
Флорин, Сидер 525 
Флорин, Сидер П. 525 
Фол, Александър 40 641 
Фол, Александър Николаев 29 610 611 664 
Фомин, Геннадий Петрович 176 
Фостър, Джак 100 368 
Фотев, Божидар 149 
Фролькис, Виктор Абрамович 177 
Фути, Кадзухиро 178 292 
Фьодоров, Анатолий А. 384 
Хаджидичев, Васил Борисов 725 
Хаджиева, Ваня Иванова 150 192 346 
Хаджитанев, Христо 25 
Харизанова, Маргарита Цветанова 151 
Хватов, Виктор Николаевич 317 
Хегинботама, У. Б. 379 
Херингер, Ханс Юрген 531 532 
Хинков, Константин Г. 213 
Хинов, Венцислав Христов 400 
Христов, Васил 361 
Христов, Георги 274 
Христов, Людмил Любомиров 285 
Христов, Симеон 369 
Христов, Тодор 369 
Христов, Христо 101 644 
Христов, Христо Ангелов 37 636 645 
Христов, Христо Йорданов 152 
Христова, Адриана Борисова 190 196 200 202 
Христова, Геновева Андреева 150 192 346 
Христова, Миглена Илиева 248 
Христова, Пламенка Тодорова 686 
Христова, Татяна 369 
Хубанов, Веселин Христов 245 
Хубенова, Зоя 217 
Цакова, Цветина 705 
Цанева, Милена 534 
Цанков, Борис Петков 293 697 
Цанков, Цанко Ил. 411 
Цанкова-Попова, Геновева 646 
Цветкова, Огняна Илиева 400 
Цекова, Валентина 217 
Ценколовска, Ирена Николова 305 
Цонева, Анна Павлова 474 
Цонева, Маргарита 263 
Цонева, Татяна 51 311 
Чакъров, Коста 693 
Чакъров, Мариета 121 
Чакъров, Тодор 194 
Чакъров, Тодор Николов 238 258 
Чакърян, Керопе Бартев 179 
Чамов, Николай Трифонов 281 
Чанел, Марк 142 
Чентини, Масимо 16 648 
Червенков, Йордан Иванов 208 
Червяковский, А. Ц. 719 
Черкесов, Геннадий Николаевич 223 
Чернев, Александър Димов 288 
Черных, Е. Н. 629 
Чолакова, Кристалина 433 434 435 462 514 515 
Чупаров, Никола Томов 403 
Чхартишвили, Александр Гедеванович 153 370 
Шаркова, Златина 717 
Шаркова, Цветана 236 
Шикин, Евгений Викторович 153 370 
Шишков, Василий Алексеевич 304 
Шишков, Руско Иванов 404 
Шопов, Димитър Атанасов 154 
Шошков, Стефан 205 
Шталь, Ирина Владимировна 535 
Шугърс, Брадли Дж. 155 371 
Шумналиев, Димитър 536 
Шурбанов, Александър 525 
Шурбанов, Александър В. 525 
Шухгалтер, Лев Яковлевич 224 
Щенгер, Кристиане 17 42 
Щренг, Клаус К. 294 
Ъруин, Черил 30 711 
Юсифов, Юсиф Бахлул-оглы 649 
Яблански, Цанко 718 
Янакиева-Златарева, Мария Николова 66 
Яндер, К. 406 
Янева, Димитрина 537 
Янков, Георги 37 636 
Янков, Николай 538 
Яруллина, Татяна 564 
Яруллина, Татяна Сагидовна 564 650 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

... И оставам жив 528 
A history of English literature 419 
Advanced mechanics of materials 401 
An introduction to probability theory and its applications 169 
Analysis and design of analog integrated circuits 265 
Aparate, echipamente si masini pentru protectia plantelor 328 
Applied optimization with MATLAB programming 171 392 
Beshkov and Altmaier 546 653 
Bulgaria and the UN 43 
Bulgarians - the first europeans 540 
Chronicle of the holy city of Perperikon 545 
Communication systems 267 
Computer architecture 387 388 674 675 
Computer systems 673 
Continuous and discrete control systems 375 
Continuum mechanics for engineers 198 
Das geneimnis eines waldsees 412 
Der schatzgraeber und andere volksmaerchen 420 
Deutsch express 531 532 
Dynamic programming and optimal control 166 167 373 374 
Economic statistics and econometrics 102 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 699 700 
Feedback control of dynamic systems 386 
Fifty five] 55 number and time rhymes 415 701 
Fundgrube fuer ideen 210 
Ghid de conversatie Roman - Rus pentru turisti 421 
Handbook of research on mobile multimedia 266 
Inscriptiones graecae in Bulgaria refertae 543 
International legal English 418 
Introduction to communication systems 268 681 
Klarshiff zum gefecht 417 
Lumea Hititilor 549 
Mobile learning 676 
Modern processor design 390 680 
Multivariable control systems 385 
Multivariable feedback control 391 
Network flows 372 672 
Nimroud 544 
Noncommutative character theory of the symmetric group 168 
Obdelovalna tehnika 3. seminar, Ljubljana, 17-18 september 1992 402 
Pervasive computing. Proceedings of 4th international conference PERVASIVE 2006, Dublin, September 23-24,2006 677 
Proceedings of 20th international conference on Systems for automation of engineering and research (SAER-2006), Varna, 23-24 September 2006 678 
Proceedings of the 2nd international workshop on e-government and data protection (EG&DP-2006), Varna, 22 September 2006 103 
Proceedings of the Second International symposiumon advanced research in asynchronous circuits and systems 389 679 
Reliability's investigations of risk technical systems 376 
Roman cities in Bulgaria 541 542 
Sapareva banya 548 
Scar 413 
Sculture Greche e Romane del Museo nazionale di antichita di Bucarest 539 651 
SKF Hauptkatalog 225 
So ist das mit der liebe 416 
Sveti Vlas 547 
The Bulgarian opera myth 652 
The Mathematics of Paul Erdoes 170 
Thracia 550 654 
Trotzdem hab ich meine Traeume 414 
Абразивна обработка на металите 722 
Аварийна безопасност при работа с газ, 12. (13) клас 356 
Автоматизация, защита и сигнализация на елетрически централи 246 
Автоматизирани системи за управление 377 
Автоматизированные установки кондиционирования воздуха 719 
Автомобилна техника 314 
Автомобилни климатични уредби 320 
Аграрен мениджмънт 130 357 
Агробизнес 105 
Административен процес 60 
Азбучната молитва в славянските литератури 494 
Акумулаторни захранващи устройства 250 
Алгоритми на С 175 694 
Александрия 616 667 
Александър Велики 475 
Алманах за историята на Русе 551 
Американската външна политика 1990-2005 57 
Анализ и моделиране на телекомуникационни мрежи и протоколи 274 
Анализ на ситуацията и анализ на отговора по отношение на факторите на риска за разпространение на ХИВ/СПИН и ППИ (рискови сексуални и инжекционни практики в десет общини в България) 44 203 
Английска граматика 455 513 
Английски език както го говорят персоналните компютри 426 682 
Англо-русский словарь по радиоэлектронике 279 496 
Антични и средновековни монети в България 659 
Антон Страшимиров и душевността на българина 486 
Арменската цивилизация 12 628 
Арнаудов сборник 156 
Археология 567 658 
Архитектурные тетради 655 
Ауто САД] AutoCAD 2007 в лесни стъпки 683 
Балканската трагедия 97 
Балканският град XV - XIX в. 639 
Белег 436 
Бележити българи 605 
Белодробната туберколоза в съчетание с други заболявания 205 
Бешков и Алтмаер 620 669 
Бизнес комуникации 106 
Богомилски книги и легенди 590 
Богомилството в България 555 
Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори 559 
Болгарский оперный миф 663 
Брикети и пелети от растителна биомаса 353 
Брилянтният мениджър 139 
Буквар с различни поучения 703 
Бъди идеяист 100 368 
Българи 601 
Българите - първите европейци 577 
България - НАТО 49 
България и ООН 50 
България при Асеновци 646 
Българо-сръбски и българо-хърватски книжовни взаимоотношения 490 
Българска рекламна енциклопедия 352 
Български гоблен 656 
Български имена и традиции 163 519 
Български обичаи и ритуали 164 
Български празници и традиции 161 
Български светци и празници 165 
Българско наследствено право 94 
Българско средновековие 581 
Българското възраждане 645 
Българското книжовно дружество в Браила 1 
Бюджетно счетоводство 2006 362 
В зората на българската възрожденска литература 424 
В помощ на конструктора-машиностроител 227 
В търсене произхода на човечеството 7 201 
Вакуумно термично и химико-термично обработване 404 
Введение в АСУ 394 
Введение в теорию и методы оптимизации для экономистов 177 
Веда Словена и нашето време 438 
Величието на Волжка България 650 
Ветеринарномедицинска токсикология 206 331 
Взаимозаменяеми детайли на леките автомобили 312 
Видеомонтаж с комппютър 271 
Византия 19 565 
Виница [Шуменско] 623 
Виното на България 721 
Войната на групировките 82 
Всичко за Европейската Общност 90 
Въведение в мениджмънта 136 359 
Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения 618 
Възрожденецът Йосиф Дайнелов (1839-1891) 609 
Въпроси и отговори 138 
Въпроси на литературната теория 507 
Въпроси на старобългарската литература 503 
Вяра имам 18 422 
Гальванические покрытия диэлектриков 254 
Георги Стойков Раковски 562 
Гибкие сборочные системы 379 
Гимнастика на ума 27 
Гитанджали 525 
Главоболия с чуждите думи 518 
Глосар на термините по информационно търсене 8 489 
Годишник на музеите от Северна България 5 
Големите катастрофи 221 
Голяма книга на българските митове и легенди 158 
Голямата игра 491 
Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады" 535 
Гордо и весело 468 
Градивни елементи в електрониката 289 
Граждански процесуален кодекс 59 
Грозните патета 479 
Д-р Никола С. Пиколо 573 
Да научим Python 690 
Данък добавена стойност] ДДС в Европейския съюз 120 
Двигатели внутреннего сгорания 313 
Делфи 614 665 
Десет] 10 години Тракийски университет 1995-2005 718 
Десетте] 10-те златни правила за работа в екип 369 
Детето и книгата 538 
Детската рисунка като начин на изразяване 28 
Дешифроване на зъбни и червячни предавки 296 297 
Диагностика и терапия с нискочестотни токове 207 
Дипломати, консули, протокол 72 159 
Добре изглеждащ 122 351 
Добри практики в туризма 121 
Доклади от Национално съвещание "Природосъобразно и устойчиво стопанисване на лонгозните гори" , Варна, 2-3 окт. 2003 г. 187 337 
Духа от всички врати 482 
Европейските образователни системи 25+ 708 
Електрически уредби на строителните обекти въпроси на електробезопасността 262 
Електрически и разпределителни мрежи. Електрическо о икономическо изчисление 256 
Електрически машини 248 
Електронни аналогови измервателни уреди 259 
Електронни схеми. Теория, примери и задачи 396 
Електронни филтри 278 
Електроснабдяване на промишлени предприятия 384 
Елин Пелин 454 570 
Емоционалното развитие на детето 36 
Емпатията в света на детето 35 
Етикет за всеки ден 62 125 
Етногеография 162 633 
Ефективни продажби незабавен успех 155 
Ефективни промоции незабавен успех 371 
Ефективното учене 707 
Живи теми 510 
За мястото на сечищната и изборната форма на стопанисвнане при високостъблените гори 181 332 
За философията 41 
За чист български език 498 
Закон за движението по пътищата ; Правила за движението по пътищата 51 311 
Закон за патентите и подзаконови нормативни актове 53 
Закон за собствеността ; Правилник за вписванията ; Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост 52 111 
Застрахователният пазар - организация, проучване, управление 126 
Земеделска практика 339 
Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство 495 
Златната лисица 521 
Зубчатые и червячные передачи 299 
Иван Александровият сборник от 1348 година 492 
Иван Хаджийски в българската култура 55 157 569 
Идеи и мотиви на отчуждението в западната литература 522 
Из живота и поезията на Иван Вазов 432 
Из историята на старобългарската и възрожденската литература 425 
Избрани произведения 465 466 584 660 661 
Изгаряния и измръзвания 208 
Изкуството на интервюто 13 
Измерителни трансформатори 242 
Изразходване на ресурса на машините и качество на системите за техническо обслужване и ремонт 212 
Икономика 132 
Икономика на дървообработването и мебелната промишленост 137 397 
Икономика на земеделието 131 
Икономика на предприятието 127 140 
Икономическа оценка на изборни гори 119 335 
Икономическите отношения на България с балканските държави в периода между двете световни войни (1919-1941) 602 
Илюстрована история на света от Големия взрив до третото хилядолетие 593 
Империя 448 
Импулсна техника 272 
Импулсни схеми и устройства 247 
Индианци без томахавки 634 
Инструменти и машини за пресова обработка 406 
Информатика 686 
Информационната епоха : икономика, общество и култура 70 129 687 
Исследования и изобретательство в машиностроении 229 
История древнего мира 594 
История древнего Рима 595 
История древней Греции 596 
История и цивилизация - Х клас 613 
История и цивилизация за 11. клас 597 
История на архитектурата през средните векове 657 
История на балканските народи 1879-1918 579 
История на балканските народи XV-XIX век 580 
История на българската държава през средните векове 585 586 587 588 
История на българското образование 622 702 
История на Византия 552 553 554 557 560 
История на Волжка България Булгар Тарихъ (1909 г.) 564 
История на Индия 625 
История на новобългарския книжовен език 481 
История на света 598 
История образования и педагогической мысли 715 
История социальной работы за рубежом и в Росии (с древности и до начала ХХ века) 74 
История СССР 599 600 
Историята, населена с хора 67 
Йовков и неговият свят 524 
Казанлъшката гробница 583 
Как да мислим като Айнщайн 39 
Как жили египтяне во времена строительства пирамид 627 
Калина Малина 451 
Кандидатстудентски конкурси по математика 179 
Капитализмът - непознатият идеал 88 
Карнак 617 668 
Качество на възстановените детайли от транспортната техника 222 
Кирил и Методий 456 
Китай и соседи в древности и средневековье 604 
Книга за Николай Райнов 427 
Книжовно-документално наследство 4 
Когато затанцуват таралежите 530 
Кой се страхува от Адам Смит 123 
Комисионният договор 69 
Компонентный анализ и эффективность в экономике 124 173 
Компютърна сигурност и защита 395 688 
Конструиране на комуникационна апаратура 251 
Конструкции и расчет зубчатых редукторов 300 
Консултиране при обучителни трудности 26 709 
Контрол на тълпата 720 
Корпоративен анализ 116 
Корупционни престъпления 73 
Кратка граматика на английския език 474 
Креативност: пути развития и тренинги 33 
Критика. Полемика 464 
Критици 504 
Култура на педагогическото общуване 96 
Културна антропология 160 
Курс микроэкономики 133 
Курс теории автоматического управления 382 
Кучешко сърце 440 
Къде ходиш, разбойнико хубав 497 
Лабиринтите на Психея 441 
Лагерни възли с търалящи лагери 301 
Леки автомобили 241 310 
Литературата на Втората българска държава 459 
Лице 469 
Личности и проблеми в европейската литература 431 
Логическое проектирование СБИС 275 
Лудият от Бержерак 517 
Любомир Милетич 499 
Люлка на старата и новата българска писменост 458 
Майстори на българския пътепис 443 
Маркетинг в индустрията 145 365 
Маски 473 
Математические методы и модели в управлении 153 370 
Материалознание в електрониката 255 
Машини, апарати и съоръжения за преработка на пластмаси и каучук 213 
Машинно и електротехническо чертане 306 
Машинно чертане с допуски, сглобки и технически измервания 308 
Мегалитите в Тракия 29 610 611 664 
Меден капан 536 
Между диалектното и книжовното 439 
Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията 142 
Международни стандарти за финансови отчети (МСФОтм) 2005 348 
Международно правораздаване 61 
Мемоари 63 582 
Менеджмент 349 
Мениджмънт 151 
Мениджмънт на класа 714 
Металловедение и коррозия металлов 408 
Методика за ресурсни изследвания на рискови технически системи 217 
Механизми с пружинни звена 298 
Механика на флуидите 193 194 
Микропроцесори в радиотехническите системи 239 269 
Микропроцесорна схемотехника 270 
Митническо право 64 
Митология. Фолклор. Литература 476 
Мнения 445 
Многоликата българка 65 589 
Многофункционално, природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите в България 188 340 
Моделиране и оптимизация на транспортните процеси 355 
Над 400 неправилни глагола в английския език с упражнения 480 
Надеждност на транспортната техника 321 
Надеждность технических систем с временной избыточностью 223 
Надежность технических систем 218 231 
Най-употребяваните английски идиоми 520 
Наказателен кодекс 54 
Наказателно-процесуално право 76 
Народно творчество и художествена литература 442 
Наръчник за изготвяне на план за многофункционално стопанисване на горите 189 342 
Наръчник за оценка на гори по базисни цени 118 184 334 
Наръчник на термиста от инструменталния цех 230 
Наръчник на частния тополовъд 325 
Наръчник по ерлектроника 281 
Наръчник по обработка на листови метални материали 226 
Наръчник по осветителна техника 724 
Наръчник по търкалящи лагери, произвеждани от страните членки на СИВ 403 
Националната идентичност 92 
Нашествието на ислямския фундаментализъм 46 
Нашето Аз-Буки-Веди 460 
Немска граматика 523 
Немско-български тематичен речник на съвременния немски език 449 
Необходимото чудо 529 
Неофит Хилендарски - Бозвели 563 
Нови подходи в управлението на публичния сектор 152 
Новото в науката от опита на Освободителната война 1877-1878 621 
Нормативи за изграждане и експлоатация на съоръжения за природен газ 232 
Няма нищо по-хубаво лошото време 511 
Обработване на металите под налягане - общ курс 410 
Обработване на металите чрез пластична деформация 411 
Образуване на българската народност 556 
Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство 706 
Обща педагогика 83 84 
Общемашиностроительные типовые и руководящие материалы 409 
ООН и ядреното разоръжаване 45 
Операционный менеджмент 350 
Оптимално моделиране в социалната комуникация 47 
Оптични комуникации 285 
Опустошеният храм 502 
Организационно поведение 80 358 
Организационно-управленски проблеми и насоки на развитие на предприятието: въпроси на теорията и практиката 367 
Организация и управление малым бизнесом 107 
Организация обслуживания техники на транспортных стройках Севера 309 
Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878 101 644 
Отвъд илюзията 437 
Отечествен фронт легендарният 3 
Открита ли е телевизията? 78 
Официалното ръководство на ADOBE за дизайн, предпечат и печат 9 689 
Очерки по история на славянските литератури 457 461 
Падането на Константинопол 626 
Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред 144 
Панорама на световната литература 452 
Парични таблици по базисни цени 338 
Парламантарно управление в България 1894-1912 77 
Педагогическая антропология 710 
Перперикон. Свещеният скален град на траките 619 
Пирамиди и мастаби 615 666 
По страниците на "Под игото" 534 
Подбрани извори за историята на Византия 558 
Подходи и практики в социалната педагогика 713 
Позитивно възпитание за децата в предучилищна възраст 30 711 
Полезните изкопаеми от времето на траките 571 
Полупроводникова радоитехника 277 
Поредицата от тестове Дарби на индивидуалния дух. Един нов метод за себепознание 22 
Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка 612 
Похвала на старата българска литература 472 
Похищение Моны Лизы 509 
Правната система 71 
Право на Европейския съюз 85 
Практикум по икономика на горското стопанство 185 336 
Практикум по квантова електроника и лазерна техника 273 
Практическа испанска граматика 537 
Практически занятия по синтаксис и пунктуация 516 
Праховата металургия в машиностроенето 407 
Преходни системи в електрическите системи 240 
Приложна геометрия и инженерна графика 305 
Приложна импулсна техника 253 
Принципи на литературната композиция 505 
Проблеми и тенденции при планеране и развитието на териториалните системи 113 
Проблеми на новата и най-новата обща история 574 
Проверете интелигентността на своето дете 34 
Проектиране на системи за управление на технологични обекти 383 
Проектиране, строителство и експлоатация на горски пътища 341 
Проектирование вентиляционных и промышленных выбросов в атмосферу 234 
Промышленные роботы 380 
Протестантската етика и духът на капитализма 21 114 
Професионален дизайн в рекламата 220 692 
Професионални основи на AutoCAD 2007 302 691 
Психологична типология и образователна практика 31 712 
Психология адаптация личности 32 89 
Психология на идеологията 58 
Психология на комуникацията 24 68 
Публицистиката на Любен Каравелов 485 
Публицистиката на Любен Каравелов до излизането на вестник "Свобода" (1860 - 1869) 484 
Публично предлагане на ценни книжа 110 
Пускане, регулиране и експлоатация на отоплителни инсталации 725 
Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама 86 360 
Работната сила на България в прехода към пазарна икономика 154 
Радиестезия за начинаещи 14 
Разгаданные секреты древней бронзы 629 
Разговор с рода 470 
Разумът в българската история 561 
Расчет и экспериментальная оценка надежности автотракторных дизелей 317 
Рационално използуване на енергията в електрическите пещи 260 
Реална заплаха 488 
Река Дунав - вътрешноводния транспортен коридор на Европа 319 
Религиозные представления скифов 20 
Речник на българския език 433 434 435 462 514 515 
Речник на собствените имена 501 
Рибовъдство 329 
Римски градове в България 591 592 
Романтизмът в българската литература 453 
Руско-български. Българо-руски речник 423 
Ръководство за оценка на изборни гори по базисни цени 117 183 333 
Ръководство за патенти 11 
Ръководство за подготовка на секачи-мотористи в дърводобива 182 244 
Ръководство за семинарни упражнения по "Надеждност на транпортната техника" 322 
Ръководство за упражнения по теория на ДВГ 315 
Ръководство по програмиране и използване на компютри С++ 693 
Ръководство по частни диференциални уравнения 174 
С любов и без любов 500 
Сапарева баня 624 
Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в нейната цялост 81 
Сборник от тестове по анатомия за студенти по кинезитерапия 209 
Сборник тестове (въпроси и задачи) по машинни елемнти и взаимозаменяемост 303 
Световният чех 527 
Световодни комуникационни системи 291 
Свободата на България 640 
Седемдесет и пет] 75 години многофункционално стопанисване на природните ресурси в учебно-опитно горско стопанство "Петрохан" 191 344 
Селищната могила при Голямо Делчево 630 
Сенките изчезват по пладне 477 
Сердика 632 671 
Симулация на редки събития в широколентовите цифрови мрежи 286 
Синдская гавань. Горгиппия. Анапа 606 
Синтез и анализ на логически схеми 290 695 
Системи и устройства за разпознаване на сигнали и диагностични състояния 381 
Системы и модели массового обслуживания в комерческой деятельности 176 
Следите остават 447 
Слънчоглед 345 
Со деловна совршеност кон мегународна конкурентност 363 
Справочник по автомобилния транспорт 318 
Справочник по енергетика 237 238 257 258 
Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми 288 294 
Справочник усилвателни интегрални схеми 249 
Справочноые таблицы элементов круга 172 
Спътникова и кабелна телевизия 280 
Сравнителна публична администрация 75 
Средства и методи за консервация на металите 216 
Становища за одит и етика 143 364 
Старопечатни издания 6 
Статистика и оптимальное планирование 108 
Статистически методи в техниката 79 219 
Стефан Албертов Гечев 1911-2000 471 
Стилистика на превода 444 
Страници от българската история 37 636 
Страници от историята на България 637 
Стратегически карти 128 354 
Стратегически мениджмънт 134 
Стратегия проектирования систем управления 378 393 
Строители на родната реч 446 
Стъпални регулатори на напрежение с активни токоограничаващи съпротивления 245 
Стъпки по пясъка 512 
Счетоводство на предприятието 361 
Събрани съчинения 483 
Съвременни капиталистически аграрни отношения 141 343 
Съвременни методи за канално кодиране и модулация 283 
Съвременни проблеми на статическата теория и практика 93 
Създаване на марка 146 366 
Съкровищата в градовете на Маите 635 
Таблици на десетичната класификация 10 
Таблицы для подбора зубчатых колес 304 
Таблицы для подбора шестерен 307 
Тайната история 526 608 
Тайната на Кехлибарената стая 91 631 
Тайните на Третата българска държава 607 
Тайнствени, магически, свещени и легендарни места на Европа 16 648 
Творци на българското възраждане 430 
Творческият процес в литературата 429 
Телекомуникации 293 697 
Телекомуникационни мрежи 282 
Теория на литературната творба 506 
Теория на правораздаването 87 
Терминологичен речник по природни науки 190 196 200 202 
Техника на високите напрежения в електроенергийните системи 233 
Техническа механика с машинни елементи 199 
Технологическое оборудование, приспособления и инструмент для специализированных предприятий по ремонту шасси тракторов "Беларусь" 326 
Технологично обслужване в земеделието 324 
Технологично развитие, индустриална и пазарна икономика 149 
Технология на машиностроенето 228 
Технология социальной работы 95 
Техностартерите и университетите трето поколение 705 
Типология на терминологичната номинация 508 
Тиристори 284 
Топло и масообменни уредби 235 
Топло- и масопренасяне 236 
Тракийски светилища 40 641 
Тракторы "Беларусь" 327 
Третиране и оползотворяване на утайките от отпадъчните води 186 215 
Триста] 300 години Чипровско въстание 642 
Тръстеник, Русенско, през вековете 643 
Търговска марка Бренд 104 
Търговските марки 66 
Тютюн, сърце, пол 204 
Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието 23 578 
Университетът - особен свят на свобода 2 704 
Уплътняване на фугите в сглобяемите жилини и обществени сгради 214 
Управление на качеството на машините 224 
Успешните презентации 98 148 
Учебна тетрадка по цифрова схемотехника 11. клас 263 
Учебник по програмиране на C++ 685 
Учебник по ръчно плетиво 670 
Учебно помагало по методика на обучението по математика. 1-4 клас масово училище, 1-4 клас помощно училище, 5-8 клас помощно училище 717 
Училищно законодателство 716 
Учителят Петър Дънов 25 
Фамилия Интел 8086/8088 684 
Фамилията на Асеневци (1186-1460) 566 
Фашизмът срещу "фашизмът" 15 99 
Физика 195 
Физическая энциклопедия 197 
Филики етерия и българите 638 
Филтриране на въздуха 723 
Финансиране и подпомагане на земеделските производители в България 112 330 
Финансов анализ на фирмата 147 
Финансов мениджмънт 115 
Фолксваген Голф ІІІ. Венто. Golf, Vento, Variant, Cabrio, Golf VR6 Syncro, Golf GT- варианти 316 
Формиране на старобългарската култура VI-ХI век 568 
Фотошоп] Photoshop CS2 696 
Франция и българската национална революция 575 
Хайне 463 572 
Характеристики и тенденции в развитието на пазара на дървесина в България 150 192 346 
Хидрокинетични електроцентрали 261 
Химическо никелиране и дисперсни покрития 405 
Ходовые системы тракторов. Устройство, эксплуатация, ремонт 323 
Холдинг 48 109 
Христоматия по история на новобългарския книжовен език 428 
Христоматия по история на стария свят 576 
Хрониката на Константин Манаси 533 
Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран 603 662 
Царевград Търнов 647 
Царевица 347 
Цифрова техника 400 
Цифровая обработка изображений 398 399 
Цифрови интегрални схеми 252 276 
Черноризец Храбър 493 
Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век 450 
Човешкият капитал 56 
Чудният свят на техническата кибернетика 287 
Чудото на Бригита 487 
Шампион по запаметяване 17 42 
Шведско-български ; Българо-шведски речник 467 
Ъпгрейд на компютъра 698 
Экзистенциальная психолгия 38 
Экономика инженерных решений в машиностроении 211 
Эксплуатация радиотехнических комплексов 295 
ЭЛАМ 649 
Электрические машины 243 
Электротехнический справочник 264 
Энциклопедический словарь юного математика для следнего и старшего школьного возроста 180 
Языки программирования и схемотехника СБИС 178 292 
Япония от самурайския меч до изкуствения интелект 135 
Японско-български речник 478 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автобиография 3 
Автоматизация 379 380 
Автоматизация на програмирането 372 672 
Автоматизация на проектирането 678 
Автоматизирани системи 377 380 
Автоматичен контрол 385 
Автоматични системи 376 381 
Автоматични управляващи системи 375 
Автоматично управление - системи 166 167 373 374 385 386 389 391 679 684 
Автоматично управление и регулиране на машините 383 
Автомобилен транспорт 318 
Автомобили. Автомобилостроене 320 
Автомобилна техника - учебник 314 
Аграрна политика - България 105 
Административно право 60 
Администрация 75 
Академии 1 
Активи - нематериални - управление 128 354 
Алгебра 168 
Американски романи 448 488 526 
Аналогови системи, машини и устройства 259 
Анатомия 209 
Английска литература 419 
Английски език - граматика 455 474 480 513 
Английски език - изучаване 415 418 701 
Английски език - речници 426 520 682 
Археология 29 40 544 567 571 610 611 614 615 616 617 619 623 630 632 641 658 664 665 666 667 668 671 
Архитектура 614 615 616 632 655 657 665 666 667 671 
Архитекура - дворци, палати 617 668 
Белгийска литература 501 
Белодробни заболявания - туберколоза 205 
Библиографии 6 
Библиотечното дело в България 4 
Бизнес комуникации 106 
Биобиблиография 471 
Биографии 23 25 65 427 430 432 451 456 483 499 527 546 562 573 578 589 601 605 609 620 653 669 
Биография 55 63 157 454 463 563 569 570 572 582 
Биоземеделие 66 
Богомилство 555 
Брикетиране 353 
България - външна политика 43 49 50 
България - газоснабдяване, газопроводи 232 
България - закони 51 52 54 81 110 111 112 311 330 
България - исторически паметници 619 
България - история 555 556 568 581 583 584 585 607 621 639 640 647 
България - минно дело - строителство 232 
България - право - аграрно 112 330 
България през периода 1918-1939 602 
България през периода на капитализма (1878-1944) 77 
България през периода на късния феодализъм.Османско владичество 642 
Българска литература 451 459 494 529 
Българска литература - история 492 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 533 
Българска литература - литературна критика 424 425 427 430 432 437 441 442 443 445 446 453 454 458 464 465 466 472 479 486 490 504 524 534 538 570 660 661 
Българска литература - поезия 450 473 512 
Българска литература - публицистика 470 484 485 510 
Българска литература - разкази 413 436 530 
Българска литература - романи 468 469 497 500 521 536 
Български език 433 434 435 456 462 514 515 
Български език - езикова култура 439 498 
Български език - лични имена, фамилни имена, имена на народи или етнически групи, наименования на 163 519 
Български език - синтаксис 516 
Български език и литература 516 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 508 
Български език. Исторически период от развитието на езика 428 458 481 
Вентилация в сгради 234 719 
Видеоапаратура - ръковоство 271 
Вино - каталог 721 
Висша математика 170 
Висше образование - България 718 
Висше образование - качество 699 700 
Висше образование - образователна политика 699 700 
Военна политика.Политика за отбрана на страната 49 
Волжки българи - история 564 650 
Вредители на растенията - защита 328 
Възпитание - на деца 26 709 
Възпитание в семейството 30 711 
Възраждане - България - извори 609 
Външна политика 57 
Вътрешна политика - България 15 99 
Газопроводи - България -нормативни документи 232 
Газоснабдяване - България -нормативни документи 232 
Галванични покрития 254 
Генеалогия 566 
География 162 633 
Глобални проблеми на човечеството 70 129 687 
Гори - сечища 181 332 
Гори - таксация - доклади 187 337 
Гори - таксация - наръчници и ръководства 117 118 183 184 333 334 
Горско стопанство 181 332 341 
Горско стопанство - България - икономически проблеми - наръчници и ръководства 117 118 183 184 333 334 
Горско стопанство - България - история 191 344 
Горско стопанство - икономически проблеми 119 188 335 338 340 
Горско стопанство - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 185 336 
Горско стопанство - планиране - наръчници и ръководства 189 342 
Градове - България - история - извори 541 542 548 591 592 624 
Градове - на Балканския полуостров 639 
Градоустройство 655 
Гражданско право 59 
Данъци. Такси. Налози 120 
Двигатели с вътрешно горене 313 315 
Движение пътно, улично - правилник 51 311 
Двуезични речници 421 423 449 
Демография - икономическа 113 
Демография.Социология.Статистика 79 219 
Детска и педагогическа психология 30 711 
Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 30 711 
Дизайн 9 689 
Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 317 
Дипломация 72 159 
Диференциални уравнения - изследвания 174 
Драма 437 529 
Дървен материал - търговия 150 192 346 
Дървен материал - цени и ценообразуване 150 192 346 
Дървесина 150 192 346 353 
Дърводобив 182 244 
Дърводобивна промишленост - България 137 150 192 346 397 
Език - създаване 460 
Езикова култура 518 
Езици за програмиране 178 292 
Електрическа енергия 260 
Електрическа енергия - пренасяне 254 256 
Електрическа енергия - разпределяне с регулиране 256 
Електрически машини 243 
Електрически уредби - безопасност 262 
Електрически централи 246 
Електрически централи с други енергийни източници 240 
Електрическо задвижване 241 310 
Електроенергетика 259 
Електроенергетика - охрана на труда 356 
Електроника 281 
Електроника.Фотоелектроника.Електронни лампи и тръби.Рентгенова техника 249 289 
Електротехника 251 255 264 
Електроцентрали 261 
Енергетика 237 238 257 258 353 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 384 
Енергийни системи 233 
Епиграфика - палеография - България 543 
Естествен каучук и други естествени високомолекулярни материали,съдържащи само въглерод и водород 213 
Естествени науки 179 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 142 
Етикет 62 125 
Етнология.Етнография.Нрави.Обичаи.Бит.Фолклористика. 160 161 162 633 
Ефективност - икономическа 124 173 
Женско движение.Женски въпрос.Обществено положение на жената.Равноправие на жената 65 589 
Журналистика 3 
Журналистика - интервюта 13 
Застрахователно дело - управление и организация 126 
Защита на информация - компютърни мрежи 395 688 
Земеделие - общо 339 
Земеделие - финансиране - САПАРД 112 330 
Зъбни колела 299 307 
Зъбни предавки и механизми 300 
Издания на конгреси, конференции, събрания и др. 93 
Издателско дело. Книгоразпространение 15 99 
Изкуство 539 550 651 654 
Изкуство - теория 465 466 660 661 
Изкуство на Египет 603 662 
Изнасяне на производствени задачи извън предприятието или фирмата 122 351 
Изобразителни изкуства - художествени занаяти 567 658 
Изобразително изкуство 546 620 653 669 
Изолационни електрически материали 254 
Изпитване на материалите 401 
Изследване на операциите - методи за оптимизация 176 
Източници за силово захранване на апарати 250 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 369 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 290 695 
Иконометрия 102 
Икономика - математическо моделиране 153 177 370 
Икономика - явления, закони, теории 123 
Икономика на предприятието 127 140 
Икономика на промишлеността.Промишлено производство 137 397 
Икономическо поведение 98 138 148 369 
Импулсна техника 247 253 272 
Индивидуална психология 22 
Индийска литература 525 
Иновационна политика 149 
Интегрални схеми 252 276 396 
Информационна епоха - глобализация 70 129 687 
Информационно-технологично общество 70 129 687 
Информационно-търсещи езици - универсални 8 489 
Ислям - мохамеданство 37 636 
Ислямски фундаментализъм 46 
Испански език 537 
История 558 594 606 608 625 
История - антична 576 
История - арменска 12 628 
История - България 29 37 101 540 551 559 563 577 586 587 588 597 610 611 636 644 664 
История - картографски изображения 539 651 
История - нова 574 
История - Русия - средни векове 564 650 
История - Татарстан 564 650 
История на Балканите 579 580 626 
История на Балканските държави 602 
История на България 561 566 590 605 618 637 638 645 646 
История на Византия 19 552 553 557 560 565 
История на Византия и Гърция 554 
История на Германия 91 631 
История на Гърция 19 553 557 565 596 638 
История на Египет 603 627 662 
История на Китай 604 
История на образованието 622 
История на Рим 595 
История на Русия и СССР 599 600 
История на Северна и Южна Америка 634 
История на Стария Изток 649 
История на траките 550 654 
История на Франция 575 
История на цивилизацията 549 593 598 635 
Капитал - обръщение 115 
Капиталистическо общество 21 88 114 
Католическата дейност в България от историческа гл.точка 642 
Китайска литература 502 
Класификационни системи 10 
Класическа гръцка литература 535 
Компютри 389 426 679 682 
Компютри - софтуерни продукти 171 392 696 
Компютърна архитектура 387 388 390 674 675 680 
Компютърна техника с практическо приложение 220 678 692 
Компютърна техника с практическо приложение - учебник 293 697 
Компютърни комуникации 372 672 677 
Компютърни системи 673 
Комуникации - мобилни 266 677 
Комуникационна техника 251 
Комуникация - невербална 24 68 
Контрол на качеството 363 402 
Конференции 677 
Корозия и защита на материалите от корозия 216 408 
Корпорации - финанси 116 
Корупция 73 82 
Краезнание 609 643 
Креативност 33 
Кризата на феодализма и зараждане на капиталистически отношения - Възраждане 562 
Криминална социология 82 
Култура - България - история 568 
Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултура 160 
Лагери, машинни елементи 225 301 403 
Лазери 273 
Латвийска литература 487 
Леки автомобили - взаимозаменяеми части - справочници 312 
Леки автомобили - диагностика, ремонт 241 310 316 
Леки автомобили - справочници 312 
Лидерство и авторитет 100 139 368 
Лингвистични и филоложки изследвания върху българската литература 438 
Литература - световна - история 452 
Литература - теория 429 
Литература - художествена - българска 18 422 447 511 528 
Литература - художествена - съветска 477 491 
Литература - художествена - чужда 475 
Литератури на отделните нации и народи 476 
Литературна критика 495 505 522 
Литературознание 429 452 457 461 465 466 505 507 524 660 661 
Логистика - маркетингова 145 365 
Маркетинг 126 144 145 365 
Масообмен - учебник за ВУЗ 235 
Математика 180 
Математическа кибернетика 166 167 373 374 
Математическа статистика 124 173 
Математическо моделиране 171 392 
Математична кибернетика 375 
Материалознание 401 
Машини - апарати - устройства -оборудване 213 
Машини - надеждност - справочник 218 231 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 382 
Машини и устройства за обработка на данни 398 399 
Машинни елементи 212 297 298 303 
Машинни елементи - в транспортните машини - изпитване след ремонт 222 
Машинни елементи - механизми - предавки - проектиране 296 
Машинно чертане 305 
Машинно чертане - учебник 308 
Машиностроене 211 224 227 228 
Машиностроене - изобретения 229 
Медицина 204 208 
Международна политика - дипломация 101 644 
Международни организации - политически 90 
Международни политически отношения 70 129 687 
Международно публично право 61 
Мениджмънт 130 139 349 357 
Метални покрития 405 
Металознание 408 
Методи и машини за шлифоване,полиране и др.подобни процеси 722 
Методи на обучението, общи 703 707 
Методи на управление. Мениджмънт 80 134 151 358 
Методика на математиката 717 
Методика на преподаване 415 701 706 
Механизми, спирачни 304 
Механика 198 
Механика на флуидите 193 194 
Микроелектроника 265 
Микроикономика 133 
Микропроцесори 390 680 
Министрество на правосъдието 87 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 64 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби.Музеология 5 
Музика - биографии 652 663 
Нагряване (на метали) 230 
Надеждност (техника) 217 218 223 231 322 376 
Наказателно право 54 73 76 
Направления в теория на правото - правни школи - философия на правото 71 
Народни песни 438 442 
Наследствено право 94 
Науки, приложни 14 
Национални движения.Национален въпрос.Национални малцинства 92 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 573 575 
Немска литература 412 414 416 417 420 463 509 572 
Немски език 412 509 
Немски език - граматика 523 531 532 
Нова история - учебници за средни общообразователни училища 613 
Нумизматика 659 
Обработка на данни, машини и устройства 387 388 394 674 675 
Обработка на листов материал 226 
Обработка на материалите чрез рязане 402 
Обработка на металите под налягане 410 
Образование - история 702 
Образование - степени на образование 699 700 
Образование - учителско тяло - психологичен тип 31 712 
Образователна политика 708 
Образователна политика във висшето образование 705 716 
Обучение - електронно 676 
Обучение - мобилно 676 
Обучение - частни учители 707 
Обществен ред 720 
Обществени процеси 65 589 
Обществено управление - изчислителни системи 103 
Околна среда - опазване 81 
Окултизъм - разпространение 16 648 
ООН - история 43 50 
Описания на промишлени образци (полезни модели).Общи въпроси 11 
Оптика 285 
Оптоелектроника 273 285 
Организационно поведение 80 358 
Организация на възпитанието и обучението 96 
Организация на здравеопазването 44 203 
Организация на обединените нации (ООН) 45 
Организация на обучението 714 
Организация на производството 350 379 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 367 
Организация на труда 56 
Осветителна техника 724 
Основи на възпитанието 83 84 
Основно образование 703 
Пазар.Анализ на пазара.Търсене.Предлагане.Конкуренция.Маркетинг 104 122 144 146 351 366 
Пазарна икономика 107 
Памет - логика - развитие 17 42 
Паметници на културата 16 29 543 545 583 610 611 612 617 623 629 635 648 664 668 
Парламентарно право 77 
Патенти 210 
Патентно дело - търговско дело - финансово право 66 
Патентно право 53 104 122 146 351 366 
Педагогика - изследвания 710 
Педагогика - история 715 
Период на феодализма в българските земи VII в.-I пол.на XVIII в. 483 
Печат.Информационна дейност. Книгоиздаване 4 9 689 
Пластична деформация 411 
Поведение - делово 62 125 142 
Познание 27 
Политика 91 97 631 
Политика на организация и възпитание в училищното дело 716 
Политика, вътрешна, външна 63 582 
Полупроводникова електроника 178 239 269 275 288 290 292 294 695 
Правителство - електронно - конференция 103 
Право 71 
Право - екологично 81 
Право на Европейския съюз 85 
Прахова металургия 407 
Преговори - делови 142 
Предаване на електрически сигнали 291 
Предавки 304 
Предучилищно възпитание 30 711 
Преси, щамповачни 406 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 186 215 
Приложна математика 172 
Приложно изкуство.Художествени занаяти.Интериор.Дизайн 670 
Природни науки - речник - училищен 190 196 200 202 
Програмиране 693 
Програмиране - алгоритми 175 694 
Програмни езици 175 685 690 694 
Продажби - стратегии 155 
Произход на живота 7 201 
Протестанство 21 114 
Психоанализа 23 578 
Психология 38 
Психология - висши психологически процеси 17 42 
Психология - детска 26 28 34 35 36 709 
Психология - индивидуална 18 422 
Психология - развитие на личността 33 39 
Психология - сравнителна 32 89 
Психотехника 22 
Публичен сектор - управление 152 
Пъблик рилейшънс(връзки с обществеността) 86 360 
Пътно строителство 309 
Работна сила - разпределение 154 
Радиестезия 14 
Радиоелектроника - речници 279 496 
Радиоелектронна апаратура 278 
Радиолокационна техника 295 
Радиотехника 239 269 277 
Регионална икономическа политика - България 113 
Режещи инструменти 409 
Реклама 220 352 371 692 
Религии на източноазиатските народи 20 
Религия 40 165 641 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 25 
Речници 433 434 435 462 514 515 
Речници - двуезични 467 478 
Речници - терминологични 190 196 200 202 279 496 
Речници - терминологични - многоезични 8 489 
Рибовъдство 329 
Роботи - промишлени 380 
Руска литература - литературна критика 504 
Руска литература - повести - разкази - новели 440 
Руско-турска освободителна война 1877-1878 621 640 
Рязане в дърводобива 182 244 
Световно стопанство 70 129 687 
Сглобяеми конструкции - фуги - уплътняване 214 
Северогермански и скандинавски литератури 482 
Селища - история, география 547 
Селско стопанство - икономика 141 343 
Селско стопанство - материално-техническо обслужване 324 
Селско стопанство - управление 130 357 
Селското стопанство като стопански отрасъл.Икономика на селското стопанство 121 131 
Системи за автоматично управление 378 393 394 
Системи за управление - проектиране 378 393 
Системи на образование - хармонизация 699 700 
Системи, технически 217 
Славянска литература 458 
Славянски езици 499 
Славянски литератури - история - убечник 457 461 
Собственост, право на собственост 52 111 
Софтуер 685 
Софтуер - учебник 686 
Софтуерни продукти с практическо значение 302 683 691 
Социална педагогика 713 
Социална психология 58 
Социални грижи 74 95 
Социални комуникации - моделиране 47 
Социални процеси 67 80 358 
Социално поведение 32 89 
Социология на комуникацията.Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 78 86 98 148 360 
Социология на културата и на цивилизацията 55 157 569 
Способности - умствени -- развитие 39 
Старобългарска и църковнославянска литература 483 493 533 
Старобългарска и църковнославянска литература - критика 492 493 503 
Старобългарски език 460 
Статистика 108 
Статистика - здравеопазване 44 203 
Статистика - иконометрия 93 
Стойност 128 354 
Строителни конструкции 214 
Строителни обекти 262 
Счетоводство 361 362 
Счетоводство - стандарти - международни 143 348 364 
Съдопроизводство - гражданско 87 
Съобщения - кодиране 283 
Съобщителна техника 282 287 
Съобщителна техника - компютърни техники с практическо приложение - компютърни комуникации 267 268 293 681 697 
Твърди горива 353 
Телевизия - кабелна 280 
Телевизия - спътникова 280 
Телекомуникации 283 286 
Телекомуникационни мрежи - управление 266 274 286 
Теория и техника на превода 444 
Теория на вероятностите 124 169 173 
Теория на детската литература 451 
Теория на литературата 431 506 
Теория на машините и механизмите 199 
Термична обработка на металите 404 
Термично обработване на металите - наръчници 230 
Техника 79 219 221 
Техническа диагностика 217 
Технически култури 345 347 
Техническо чертане 306 
Технология на металите. Металообработване 406 
Тиристори 284 
Токсикология - ветеринарна 206 331 
Топлообмен 235 
Топлопроводимост. Топлопренасяне 236 
Топлотехника 237 238 257 258 
Топола - агротехника - наръчници и ръководства 325 
Торене 328 
Трактори 327 
Трактори - експлоатация 326 
Трактори - ходови системи 323 
Транспорт - воден 319 
Транспорт - организация и експлоатация 355 
Транспортни машини - елементи 222 
Транспортни машини - надеждност 321 
Транспортни средства, техника 322 
Трансформатори 242 245 248 
Труд - статистика 154 
Търговия 138 
Търговски дружества - форми на предприятията - правна гледна точка 48 109 
Търговски дружества - холдинг 48 109 
Търговско право 69 
Университети 2 704 718 
Управление - методи - Япония 149 
Управление - стратегии - модели 128 354 
Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 136 359 
Управление на образованието 716 
Управление на предприятията 153 370 
Управление на стопанството.Стопанско ръководство.Методи на управление.Бизнес 105 151 
Управление на човешките ресурси 100 368 
Управленски труд - теория - учебници за ВУЗ 136 359 
Учебник за ВУЗ 206 331 
Фабрични марки - фирмени знаци 66 104 146 366 
Физика 195 197 
Физиотерапия 207 
Философия - познание - етика - морал 41 
Философски направления 25 
Филтрация на въздуха в сгради 723 
Финанси 147 
Финанси - одит 116 143 364 
Финансов мениджмънт 115 
Фирми 132 
Фолклор (в тесен смисъл) 476 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания 156 158 163 164 165 519 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността,източниците на финансирането 134 
Фотоелектроника 291 
Френска литература 517 
Хардуер 698 
Християнска религия 19 565 
Художествени занаяти - гоблени - репродукции 656 
Хърватска литература 490 
Ценни книжа - България - законодателни материали 110 
Централно отопление на сгради 725 
Церемониал - етикет - обществени норми на поведение - йерархия 72 159 
Цивилизация.Култура.Прогрес 7 12 201 628 
Цифрови системи - машини и устройства 263 270 398 399 400 
Църковнославянски и старобългарски език 456 472 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 302 683 691 
Чешка литература 527 
Човек - развитие 710 
Шлифоване 722 
Щанцоване 406 
Япония - конкурентноспособност 135 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Adobe 9 689 
Adobe Premiere Pro 271 
AutoCAD 302 683 691 
175 694 
C++ 685 693 
Excel 686 
GSM комуникации 293 697 
IQ тест 34 
Matlab 171 392 
Photoshop 9 689 
Photoshop CS 696 
Power Point 686 
Python 690 
Windows 686 
Word 686 
абразивна обработка 722 
аварийноспасителна дейност 356 
автоматизация 372 379 672 
автоматизация на технологичните процеси 246 380 
автоматизирани системи 375 376 377 678 
автоматика 381 
автоматичен контрол 386 391 
автоматично управление 166 167 373 374 375 382 383 389 679 
автомобилен транспорт 318 
автомобили 312 314 320 
автомобилна техника 314 
автомобилни пътища 341 
авторитет 80 358 369 
автотрактори 317 
аграрен мениджмънт 130 357 
аграрна икономика 141 343 
аграрна политика 105 112 330 
аграрна реформа 131 
аграрно право 112 330 
адаптация 32 89 
административно право 60 
аеродинамика 193 194 
акумулатори 250 
албанско освободително движение 579 
албум 40 550 593 614 615 616 632 641 654 659 665 666 667 671 
алгоритми 175 372 672 694 
алманах 551 
американска литература 448 488 
американски романи 526 
Амон 617 668 
ампериметри 259 
аналогови схеми 265 
анатомия 209 
английска граматика 513 
английска литература 419 
английски език 415 418 426 455 474 480 513 520 682 701 
антична история 576 
антични монети 659 
антично изкуство 567 658 
антропология 160 
апокрифна литература 503 
Априлско въстание 637 645 
арменска цивилизация 12 628 
арменска църква 12 628 
археологически паметници 40 544 550 567 612 615 616 623 635 641 654 658 666 667 
археологически проучвания 571 614 630 665 
археологически разкопки 614 623 630 665 
археология 545 567 619 632 658 671 
архиви 4 
архитектура 632 655 657 671 
архитектурни паметници 614 615 665 666 
Асеневци 566 647 
Асирия 649 
астрономия 190 196 200 202 
атлас 598 
афери 82 
базисна цена 117 183 333 
Балкани 639 
Балканско възраждане 580 
балнеолечение 548 624 
БАН 1 
безжични комуникации 677 
безопасност на труда 356 
Беинса Дуно 25 
белгийска литература 501 
Берлински конгрес 575 
библиографии 573 
библиография 6 
библиотечно дело 4 
бизнес 105 
бизнескомуникации 106 
биобиблиография 23 471 578 
биогорива 353 
биографии 65 427 451 483 499 546 562 589 601 605 609 620 652 653 663 669 
биография 55 63 157 463 563 569 572 582 
биология 190 196 200 202 
бит 160 162 633 
благотворителност 74 
богомилство 555 590 
божества 20 
Болонски процес 699 700 
бренд 104 
брикети 353 
броилки 415 701 
бронхит 205 
булева алгебра 290 695 
България 188 340 556 564 568 581 585 597 607 640 647 
българо-руски речник 423 
българска книжнина 637 
българска култура 55 157 569 
българска литература 55 65 157 413 424 425 427 430 436 437 438 442 443 445 446 450 451 453 454 459 464 468 469 470 472 479 484 485 486 490 492 497 500 504 510 512 521 524 528 529 530 534 536 538 569 570 589 
българска литературна критика 432 441 466 661 
българска поезия 473 
българска фолклористика 158 
български език 428 433 434 435 439 458 460 462 467 481 498 508 514 515 516 518 
бюджет 362 
Вавилония 649 
вакуумни покрития 404 
великите сили 101 644 
вентилация 234 719 
ветеринарна токсикология 206 331 
видеоапаратура 271 
видеофилми 271 
винарство 721 
винопроизводство 721 
виртуално пространтство 70 129 687 
високо напрежение 233 
високочестотни филтри 278 
висша математика 170 
висше образование 2 699 700 704 705 718 
висши психологически процеси 17 42 
влияние на тютюна 204 
воден транспорт 319 
военна история 91 631 
военни съюзи 49 
Волжка България 564 650 
волтметри 259 
вредители 328 
връзки с обществеността 86 98 148 360 
Вселена 7 201 
възпитание 26 30 709 711 
възраждане 65 562 589 609 
възродителен процес 37 636 
възрожденската литература 6 424 
възрожденски процес 645 
възстановяване на детайли (при двигателите) 222 
външна политика 43 50 57 
вътрешна политика 15 99 
вярвания 163 164 165 519 
газове 723 
газоразпределителни системи 232 
газотръбопроводи 232 
галванични покрития 254 
генеалогия 566 
генератори 259 
гениалност 466 661 
география 190 196 200 202 
география на България 548 624 
геометрия 305 
глобализация 70 129 687 
глобална икономика 70 129 687 
глобални мрежи 70 129 687 
гоблени 656 
горене 353 
гори 118 119 181 184 187 188 189 332 334 335 337 340 342 
горива 353 
горивна уредба 312 
горски пътища 341 
горско стопанство 117 118 119 150 181 183 184 185 187 188 189 191 192 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 344 346 
горскостопанска продукция 117 118 183 184 185 333 334 336 
градове 639 
градостроене 655 
гражданско право 59 
граматика 455 474 523 531 537 
гробници 615 666 
групи 80 358 
гръцка литература 535 
Гърция 579 
данъци 120 
данъчен процес 90 
двигатели 317 
двигатели с вътрешно горене 313 315 
движение по пътищата 51 311 
двуезичен речник 421 449 
ДДС 120 
дейност 1 
делови преговори 142 
детайли 222 
детективски роман 536 
детска литература 417 420 447 451 538 
детска психология 26 28 34 35 36 709 
деформации 228 
Джихад 46 
диагностика 207 241 310 381 
диалект 439 
дигитализация 386 
диелектрици 254 
дизайн 9 220 390 680 689 692 
динамика 299 
диоди 289 
дипломация 57 72 159 
диференциални уравнения 174 
Добруджа 495 
доклади 188 340 
долмени 29 610 611 664 
допуски 227 308 
драма 437 529 
древноегипетски култове 617 668 
Дунав 319 
дъновизъм 25 
дървесен материал 150 181 192 332 338 346 353 
дървесина 117 118 119 150 183 184 185 192 333 334 335 336 346 353 
дървета 325 338 
дърводобив 150 182 185 192 244 336 346 
дървообработване 137 150 182 192 244 346 397 
държавни институции 121 
държавно управление 75 
държание 62 125 
Европа 657 708 
европейска общност 90 
Европейска общност за атомна енергия 81 
Европейски съюз 120 
език и писменост 460 
езикова култура 518 
езикознание 439 467 495 518 
езици за програмиране 175 178 292 694 
екзистенциализъм 38 
екзистенциална психология 38 
екологично право 81 
екотуризъм 121 
експлоатационна сигурност 223 
експлоатационни характеристики 295 
електрическа енергия 260 262 264 
електрически машини 243 248 
електрически пещи 260 
електрически системи 240 
електрически схеми 245 
електрически уредби 241 310 
електрически централи 246 
електробезопасност 262 
електроенергетика 256 356 
електромагнитна индукция 195 
електроника 249 281 282 289 290 695 
електронна апаратура 270 
електронни аналогови схеми 259 270 
електронни схеми 396 
електронни устройства 294 
електронни филтри 278 
електронно обучение 676 
електронно правителство 103 
електрообзавеждане 262 
електрооборудване 312 
електропреносни системи 240 
електроснабдяване 384 
електротехника 255 264 
електротехническо чертане 306 
емоции 35 
емоционално развитие 36 
емпатия 35 36 
енергетика 233 237 238 257 258 261 
енергийни ресурси 261 
енергийни системи 233 
енциклопедия 180 197 352 598 
епиграфика 543 
есета 640 
етажна собственост 52 111 
етика 41 
етикет 62 72 125 159 
етнография 156 160 162 633 
етнология 156 160 161 162 495 633 
ефективност 116 128 354 
жени 65 589 
женски въпрос 65 589 
жестове 24 68 
животновъдство 339 
журналистика 3 13 
завещание 94 
заготовки 228 
заграждащи филтри 278 
закон за движение по пътищата 51 311 
закон за патентите 53 
закон на ОМ 281 
закони 52 54 111 
замърсяване 234 
занаятчийство 5 
запаси 394 
записки 574 
застрахователни дружества 126 
застрахователно дело 126 
захранващи устройства 250 
защита на информация 395 688 
здравеопазване 44 152 203 
здравина 401 
земеделие 112 324 330 339 
земеделска продукция 131 
зъбни колела 299 307 
зъбчати предавки 300 
Иван Асен II 646 
игри 124 173 
идеи 39 
идеология 58 
идиоми 520 
извънземен живот 7 201 
изгаряне 208 
издателско дело 15 99 
изкуство 465 466 656 660 661 
изкуство на Египет 603 662 
излъчване 236 
измерване на риска 376 
измервателни уреди 242 
измръзване 208 
изображения 398 399 
изобразително изкуство 546 620 653 669 706 
изолационни материали 254 
изпитване на материалите 401 
изследване на операциите 176 
изследвания 438 643 
източен въпрос 640 
изчислителна техника 387 388 674 675 
изчислителни системи 290 695 
иконометрия 93 102 
икономика 106 108 123 124 132 137 173 211 397 
икономика на горското стопанство 119 185 335 336 
икономика на земеделието 131 
икономика на предприятието 127 140 153 370 
икономическа ефективност 124 173 
икономическа статистика 102 
икономически анализ 144 
икономически показатели 127 
икономическо поведение 142 
Илиада 535 
имена 163 519 
импулсна техника 253 272 
импулсни генератори 253 
импулсни схеми 247 272 
инвестиции 367 
индиански племена 634 
индивидуална психология 18 22 422 
индийска литература 525 
индикаторни устройства 263 
индустриален маркетинг 145 365 
инженеринг 211 
инженерна графика 305 
инженерни решения 211 
иновации 128 354 
иновационна политика 149 
иновационни технологии 149 
инструментални методи 230 
инструментално производство 230 
инструменти 230 
интегрални схеми 249 252 265 276 288 289 294 396 
интелектуално развитие 34 
интервю 13 67 
интернет 293 697 
информатика 686 
информационен капитал 128 354 
информационна грамотност 8 489 
информационни мрежи 70 129 687 
информационни системи 377 
информационни технологии 70 129 678 687 
информационно търсене 8 489 
информационно-търсещи езици 8 489 
ислям 37 636 
ислямски страни 657 
ислямски тероризъм 46 
ислямски фундаментализъм 46 
испански език 537 
исторически забележителности 616 667 
исторически периоди 428 
исторически роман 91 631 
история 29 458 481 543 555 556 564 566 568 573 574 581 584 585 594 597 608 610 611 613 617 621 625 642 647 664 668 715 
история на Америка 634 
история на Балканите 579 580 602 
история на България 37 67 101 495 540 541 542 545 551 555 556 559 561 563 577 584 586 587 588 590 591 592 602 605 607 609 618 621 636 637 638 639 644 645 646 650 
история на Византия 19 552 553 554 557 558 560 565 626 
история на Германия 91 631 
история на Гърция 19 553 554 557 558 565 596 606 626 638 
история на Египет 603 627 662 
История на Индия 625 
история на Китай 604 
история на образованието 622 702 
история на правото 71 
История на Рим 595 
история на Русе 551 609 
история на света 593 598 
история на СССР 599 600 
история на Стария изток 649 
история на Стария свят 576 
история на траките 550 654 
история на цивилизацията 549 593 598 635 
история на Югоизточна Европа 539 651 
кабелна телевизия 280 
кабелни мрежи 280 
Казанлъшка гробница 583 
капацитет на канала 283 
капитал 115 123 
капитализъм 77 88 123 
капиталистически отношения 562 
капиталистическо общество 21 88 114 141 343 
карикатури 546 620 653 669 
каталог 326 327 
катастрофи 221 
качество 149 224 
квантова електроника 273 
кибернетика 378 393 
китайска литература 502 
класификационни системи 10 
класическа литература 535 
климатични инсталации 320 719 
книгознание 4 
книгоиздаване 4 9 689 
книжовен език 439 492 
книжовно наследство 492 
кодекс 54 59 
коленни лагери 225 
комисионен договор 69 
компесаторни инструменти 110 
компютри 389 390 426 677 679 680 682 683 698 
компютърен софтуер 302 691 696 
компютърна архитектура 387 388 674 675 
компютърна защита 395 688 
компютърна техника 220 678 692 
компютърни езици 690 
компютърни комуникации 267 268 372 672 681 
компютърни мрежи 282 
компютърни системи 673 
компютърно програмиране 171 392 
комуникации 24 47 68 86 98 148 266 360 
комуникационна апаратура 251 
комуникационна техника 251 267 268 291 681 
комутатори 293 697 
конволюционно кодиране 283 
конкурентно развитие 70 129 363 687 
конкурсни задачи 179 
консервация на металите 216 
конституционно право 87 
конструиране 251 
контрол 386 391 
контрол на качеството 363 402 
контролно-измервателни системи 241 310 
конференции 93 103 677 678 
кормилно управление 312 
корозия на металите 216 408 
корпоративен анализ 116 
корупция 73 82 
космос 7 201 
котелни цехове 246 
краезнание 643 
крайбрежие 547 
креативност 33 
криминални романи 488 
Кримската война 580 
критика 437 445 
кръг 172 
култура 12 65 568 589 628 
култура на Византия 553 
лабораторни упражнения 315 
лагери 225 403 
лагерни възли 301 
лагерни единици 225 
лагерни черупки 225 
лазерна техника 273 
латвийска литература 487 
легенди 16 158 648 
леки автомобили 241 310 312 316 
лексикография 467 
лентови филтри 278 
лидерство 80 100 139 358 368 369 
лидерство и власт 82 
лирика 450 528 
литература 18 422 429 466 475 477 491 511 516 528 661 
литературна критика 425 427 429 430 431 442 443 446 453 454 457 464 465 466 479 486 490 504 505 522 524 534 535 538 570 660 661 
литературна теория 429 452 465 466 505 507 524 660 661 
литературна техника 505 524 
литературознание 452 457 461 465 506 660 
логистика 145 365 
логически схеми 247 281 
лозаро-винарство 339 
лонгозни гори 187 337 
магнитно поле 195 
малки и средни предприятия 122 146 351 366 
малък бизнес 107 
манипулатори 380 
маркетигови комуникации 104 
маркетинг 104 105 145 155 365 
маркетинг на туризма 121 
маркетингови изследвания 145 365 
мас медии 78 
масови училища 717 
масообмен 235 
масообменна техника 235 
масопренасяне 236 
математика 168 169 172 174 179 180 717 
математика за икономисти 176 
математическа кибернетика 166 167 373 374 382 
математически методи 153 370 
математически модел 153 177 370 
математическо моделиране 171 176 392 
материалознание 255 401 402 
машини 212 224 
машини за преработка 213 
машинни елементи 199 296 297 298 303 
машинно чертане 306 308 
машиностроене 211 228 229 
мебелна промишленост 137 397 
медии 86 360 
медицина 204 205 208 
международна политика 101 644 
международна сигурност 45 
международни организации 43 50 61 
международни отношения 57 
международни стандарти 348 
международно право 61 
международноправни разпоредби 66 
мемоари 63 582 
мениджмънт 105 128 134 136 139 151 349 350 354 359 
метални покрития 405 
метални прахове 407 
металознание 408 
металокерамика 407 
металообработване 404 405 409 410 411 
металорежещи машини 307 406 
металургия 407 
методи за дренаж 210 
методи за сепариране 210 
методи на обучение 707 
методи на работа 369 
методи на управление 151 369 
методика на преподаването 706 717 
методология 71 84 
механизми 298 304 
механика 198 
механика на флуидите 193 194 
микроелектроника 265 
микроикономика 133 
микрокомпютри 684 
микропроцесори 239 263 269 684 
микропроцесорна архитектура 390 680 
микропроцесорни системи 270 
минерални извори 548 624 
мислене 39 
митническа администрация 64 
митнически контрол 64 
митнически режим 64 
митническо право 64 
митове 158 
мнемотехники 17 42 
мобилни комуникации 266 
мобилни мрежи 266 
мобилно обучение 676 
моделиране 47 355 
морал 41 
морски курорти 547 
мрежи 677 
мрежов маркетинг 138 
мрежова комуникация 372 672 
музика 652 663 
мултимедийни технологии 266 
мултимедия 266 
мултиплексори 247 
надеждност 218 222 223 231 251 317 321 322 376 
надзор 110 
наказателно право 54 73 
наказателно-процесуално право 76 
наркотици 204 
народни обичаи 163 164 165 519 
народни песни 438 442 
народопсихология 55 157 569 
нарушения в развитието 26 709 
наследствено право 94 
НАТО 49 
наука 16 648 
научни изследвания 229 
научни трудове 389 677 679 
нации 92 
национализъм 92 
национална идентичност 92 
националноосвободително движение 640 
начално образование 415 701 
неизправности 241 310 
нематериални активи 128 354 
немска литература 412 414 416 417 420 463 509 572 
немски език 412 509 523 531 532 
немско-български 449 
неправилни глаголи 480 
нискочестотни филтри 278 
нова история 67 
новели 530 
нрави 160 162 633 
нумизматика 659 
обичаи 161 162 633 
облигации 110 
обноски 62 125 
оборотен капитал 116 
оборудване 326 
обработка на данни 387 388 674 675 678 
обработка на метали 722 
обработка под налягане 410 
образование 31 699 700 702 703 708 712 714 716 
образователна политика 703 705 716 
образователни системи 708 
обратна връзка 386 391 
обреди 164 
обслужване 176 320 
обучение 676 706 
обучителни трудности 26 709 
обществен ред 720 
обществени финнаси 110 
обществено управление 103 
общество 70 129 687 
общестено развитие 65 589 
общуване 96 106 
одит 143 364 
окачване 312 
околна среда 81 
окултизъм 16 648 
Омир 535 
онтология 71 
ООН 43 45 50 61 
опазване на околната среда 185 336 
опера 652 663 
опитно горсто стопанство 191 344 
оптика 285 
оптимизационни методи 177 
оптимизация на мрежи 678 
оптимизиране 171 392 
оптимни кабели 285 
оптоелектроника 273 285 289 291 
органи на реда 720 
организации 128 354 
организационно поведение 80 358 
организационно развитие 128 354 
организация 716 
организация на обучението 714 
организация на производството 350 367 
организация на транспорта 355 
организация на труда 56 
ортодоксална психоанализа 23 578 
осветителни уреди 724 
Освобождаване на България 101 621 640 644 
османска Турция 579 
отглеждане 345 347 
Отечествен фронт 3 
отоплителни инсталации 725 
отравяне 206 331 
отчитане на данни 677 
охладителни системи 312 
охрана на труда 356 
очерк 431 
падането на Константинопол 626 
пазар 144 
пазарна икономика 107 144 
пазарни злоупотреби 110 
пазарно стопанство 144 
палеография 543 
памет 17 42 
паметници на културата 16 29 541 542 545 583 591 592 610 611 617 623 629 648 657 664 668 
пари 115 
парични потоци 115 116 
парични таблици 338 
парламентарно право 77 
парни котли 725 
патенти 11 
патентно право 11 53 66 122 146 351 366 
педагогика 30 83 84 622 703 710 711 715 
педагогическа антропология 710 
педагогически речник 84 
педагогическо възпитание 83 
педагогическо общуване 96 
педагогическо познание 84 
Перперикон 619 
Персия 649 
персонал 100 368 
печат 9 689 
пирамиди 627 
планиране 134 394 
пластична деформация 226 411 
пластични изкуства 550 654 
пластмаси и каучук 213 
племена 20 
плетива 670 
поведение 142 
повести 440 487 
подзаконови уредби 112 330 
поезия 512 
познание 27 39 
покрития 254 
полезни изкопаеми 571 
политика 97 
политика на България 63 582 
политика на Калоян 646 
полиция 720 
полупроводникова електроника 275 
полупроводникова техника 178 277 290 292 294 695 
полупроводникови прибори 288 
помощни училища 717 
правила на поведение 62 125 
правителство 103 
право 48 52 59 69 71 76 81 109 111 418 
право на Европейския съюз 85 
правоговор 439 518 
правопис 439 518 
правораздаване 61 
празници 161 165 
праистория 567 658 
практикум 273 
преговори 142 
предавки 296 297 304 
предпечат 9 220 689 692 
предприятие 361 
презентация 98 148 
пренасяне на ел.енергия 256 
пресова обработка 406 
пречистване 186 215 
пречиствателни станции и съоръжения 186 215 
принтери 9 689 
приподни ресурси 191 344 
природна газ 232 
природни науки 190 196 200 202 
програмиране 166 167 175 373 374 394 673 685 693 694 
програмни езици 685 690 
прогрес 12 628 
продажби 138 155 
продуктова политика 145 365 
проектиране 306 378 383 393 
проза 412 
производствени процеси 177 
производствени фактори 127 
производство 149 
произход на човека 7 201 
промишлен дизайн 122 351 
промишлени роботи 380 
промишленост 384 629 
промоция 371 
протестанство 21 114 
протокол 72 159 
проходимост 314 
психодрама 33 
психологическа характеристика 31 712 
психологически изследвания 33 
психология 18 22 30 32 33 38 89 422 711 
психология в бизнеса 139 
психология на личността 32 89 
психотехника 22 
публицистика 470 484 485 510 640 
публичен мениджмънт 152 
публичен сектор 152 
публична администрация 75 152 
пуритани 21 114 
пчеларство 339 
пъблик рилейшънс 86 98 148 360 
първо българско царство 587 
пътно строителство 309 
пътностроителна техника 309 
работа в екип 369 
работна сила 154 
радиестезия 14 
радиоелектроника 279 496 
радиотехника 239 269 277 295 
разкази 413 436 440 502 
разпределителни мрежи 256 
растениевъдство 339 
растения 328 
растителна защита 328 
регионална икономика 113 
регионална политика 113 
регулатори 245 
редуктори 300 
режещи инструменти 409 
резби 306 
реклама 86 220 352 360 371 692 
религиозна литература 459 494 
религиозни обреди 29 608 610 611 664 
религия 20 
ремонт 212 320 326 
ремонт на автомобили 316 
рентабилност 116 
репродукции 656 
ресурсно осигуряване 217 
рецепти 161 
речник 190 196 200 202 467 
речник, терминологичен 279 496 
речник, фразеологичен 520 
речници 421 433 434 435 462 478 514 515 
рибовъдство 329 
римо-византийска култура 19 565 
Римска империя 553 
римски градове 541 542 591 592 
риск 126 
рисков мениджмънт 126 
рискови системи 217 
рисуване 28 
ритуали 164 
робастни системи 385 391 
роботика 379 
родители 707 
ролкови лагери 225 
роман 414 448 468 469 475 491 497 500 501 511 521 
Русия 564 
руска литература 440 504 
руско-български речник 423 
ръководител 262 
ръководство 224 676 693 
ръкоделие 670 
рязане 182 244 402 
рязане на металите 226 
САПАРД 112 330 
сачмени лагери 225 
САЩ 57 
сборник 209 655 
светилища 29 40 610 611 641 664 
световна литература 476 
световодни комуникационни системи 291 
светци 165 
сглобки 227 306 308 
сглобяеми конструкции 214 
северогермански и скандинавски литератури 482 
секачи-мотористи 182 244 
селско стопанство 112 130 131 141 324 330 343 357 
семейство 707 
сензори 677 
сензорно възприемане 677 
сечища 181 332 
сигнали 281 381 385 
символизъм 450 
симетрични функции 168 
симпозиум 389 679 
синтаксис 516 
системи за автоматичен контрол 166 167 373 374 375 385 391 
системи за автоматично управление 394 
системи за управление 378 393 
системи на образованието 699 700 
скални гробници 29 610 611 664 
сканиране 9 689 
скити 20 
скулптура 539 651 
славянобългарска държава 587 637 
славянска литература 458 
славянски езици 499 
славянски литератури 457 461 
слушане 13 
слънчоглед 345 
собственост 52 111 
софтуер 683 686 690 693 
софтуерни продукти 302 691 
социална дейност 74 
социална педагогика 713 
социална психология 58 
социални грижи 74 95 
социални групировки 82 
социални дейности 95 
социални комуникации 47 
социални отношения 47 
социални процеси 80 358 
социалноосигурителна сфера 152 
социология 32 67 82 89 
спирачни устройства 312 
спомени 3 63 67 582 
справочник 218 225 231 237 238 249 252 257 258 276 284 288 323 380 403 
спътникова телевизия 280 
Средновековие 581 
средновековна история 585 
средновековни монети 659 
средновековни църкви 5 
средства за масова информация 78 
стандарти 143 348 364 
старобългарска литература 483 492 493 494 503 533 
старобългарски език 456 460 492 
старобългарски период 472 
старопечатни издания 6 
старославянска книжнина 472 
статии 2 704 
статика 199 
статистика 44 79 93 108 203 219 
степени на висшето образование 699 700 
стимулиране на растежа 328 
стихове 415 701 
стомани 230 
стопанска дейност 132 
стопанство 135 
стратегии 128 354 
стратегически карти 128 354 
стрес 32 89 
схемотехника 178 263 270 292 
счетоводен анализ 116 
счетоводен баланс 116 143 364 
счетоводство 143 348 361 362 364 
съдебна власт 87 
съдопроизводство 87 
съединители 312 
съновник 23 578 
съобщителна техника 287 
съпротивление на материалите 199 
съсредоточаване 32 89 
тайни общества 608 
твърди горива 353 
текстилна техника 210 
телевизионна техника 280 
телевизия 78 280 
телеграфични системи 286 
телекомуникации 268 274 282 286 293 677 681 697 
телекомуникационни мрежи 266 274 282 286 
телекомуникационни протоколи 274 
телефония 293 697 
теории на игрите 124 173 
теория на вероятностите 169 
теория на изкуството 465 466 660 661 
теория на литературата 431 506 
теория на познанието 41 
теория на превода 444 
терапия 18 422 
терапия на неврозите 23 578 
териториални системи 113 
терминология 508 
термична обработка 226 230 404 
тестове 96 179 209 303 
тестове за интелигентност 34 
техника 79 210 218 219 231 
техники за запомняне 17 42 
техники на обучение 707 
техническа кибернетика 287 
техническа механика 199 
технически измервания 308 
технически спесификации 320 327 
технически средства 223 
техническо обслужване 212 316 324 
технологично развитие 149 
тиристорна техника 284 
токсикология 206 331 
тонове и полутонове 9 689 
топлообмен 235 
топлообменни апарати 235 
топлопроводимост 236 
топлотехника 237 238 257 258 
топола 325 
топоними 29 611 
торене 328 
траки 40 583 641 
тракийски селища 29 545 583 610 611 664 
Тракийски университет 718 
Тракийско сребърно съкровище 5 
Тракия 29 610 611 664 
трактор "Беларусь" 326 327 
трактори 323 
транзистори 289 
транспорт 309 319 
транспортна политика 113 
транспортна техника 222 321 322 
транспортни произшествия 221 
трансформатори 242 248 
тренинги 33 
трептения и вълни 195 
Трета българска държава 607 
трион 182 244 
труд 56 154 
трудови ресурси 154 
Тръстеник 643 
туберколоза 205 
турбини 240 
турбо кодиране 283 
туризъм 105 121 
тълпата 720 
търговия на дребно 138 
търговска марка 66 122 351 
търговски дружества 48 109 
търговски закон 90 
търговско дело 66 
търговско право 69 
търкалящи лагери 227 301 403 
университет 2 704 718 
управление 128 136 149 151 354 359 394 
управление на автомобилния транспорт 314 
управление на капитала 115 
управление на образованието 703 716 
управление на предприятието 80 140 153 358 367 370 
управление на селското стопанство 130 357 
управление на фирмата 107 
управленска мисъл 100 139 368 
усилватели 249 
устойчивост 314 
устройство 213 
устройство на автомобили 314 
утайка 186 215 
учебна тетрадка 532 
учебник 136 235 280 321 359 418 531 597 613 
учебник за ВУЗ 95 229 461 
учебно помагало 303 
ученическо поведение 714 
училище 31 712 
училищен клас 714 
учителска професия 31 712 714 
фабрична марка 104 146 366 
фашизъм 15 99 
физика 190 195 196 197 200 202 
физиотерапия 207 
филми-приказки 476 
философия 27 41 
философия на изкуството 41 
философия на науката 41 
философия на религията 41 
философски системи 25 
филтриране 723 
финанси 115 116 
финансов анализ 116 147 
финансов мениджмънт 115 
финансови регулатори 144 
финансово право 66 
фирмена култура 147 
фирмени знаци 104 146 366 
фолклор 156 476 
фолклористика 160 
Фолксваген 316 
фотоалбум 539 651 
фотоелектронни прибори 291 724 
фразеологизми 520 
Франция и Видинското въстание-1850 г. 575 
френска дипломация 575 
френска литература 517 
Френска революция 580 
фуги 214 
фундаментализъм 46 
функционални редове 168 
хакерство 395 688 
хардуер 698 
хардуерни устройства 698 
хармонизиране на стандарти 143 364 
ХИВ/СПИН 44 203 
хидравлика 193 194 
хидродинамика 193 194 
химия 190 196 200 202 
ходови системи 323 
холдинг 48 109 
хранителновкусова промишленост 721 
христоматия 576 
хроника 533 
художествена композиция 505 524 
художествена литература 18 422 447 475 477 491 511 526 
художествени занаяти 670 
художествени образи 452 
художествени тъкани 656 
хърватска литература 490 
царевица 347 
цветове и форми 9 689 
ценни книжа 110 
цивилизация 613 
цифрова електроника 263 
цифрова модулация 283 
цифрова обработка 398 399 
цифрова техника 400 
цифрови канали 283 
цифрови системи 281 
цифрови схеми 252 276 396 
цифрови устройства 400 
църковни движения 563 
църковнославянска литература 459 483 493 494 503 533 
църковнославянски език 456 
частен учител 707 
частно обучение 707 
чертане 302 691 
чешка литература 527 
Чипровско въстание 642 
чистота на езика 498 
човешки ресурси 56 128 354 
чужди думи 518 
шведски език 467 
шифратори 247 
шлифоване 722 
шрифтове 9 689 
щанцоване 406 
Югославия 97 
ядрени оръжия 45 
Япония 135 
японски език 478 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Александър Македонски 475 
Арнаудов, Михаил 504 
Бакалов, Георги Ив. 504 
Беинса Дуно 25 
Белински, В. Г. 504 
Бешков, Илия 620 669 
Бозвели, Неофит 563 
Бончев, Нешо 504 
Бъчваров, Генчо 3 
Вазов, Иван 432 
Василев, Владимир 504 
Георгиев, Любен 504 
Гечев, Стефан 471 
Гюзелев, Никола 652 663 
Гяуров, Николай 652 663 
Дайнелов, Йосиф 609 
Делчев, Борис 504 
Димитрова, Гена 652 663 
Добролюбов, Н. А. 504 
Дънов, Петър 25 
Елин Пелин 454 570 
Живков, Тодор 63 582 
Зарев, Пантелей 504 
Иван Александър, цар 492 
Йовков, Йордан 524 
Кабаиванска, Райна 652 663 
Калина Малина 451 
Кантакузин, Димитър 483 
Каранфилов, Ефрем 504 
Кирил и Методий 456 
Луначарски, А. В. 504 
Мешеков, Иван 504 
Милетич, Любомир 499 
Митов, Димитър Б. 504 
Павлов, Тодор 504 
Петров, Стоян 504 
Пиколо, Никола С. 573 
Пондев, Петър 504 
Радев, Симеон Т. 504 
Райнов, Николай 427 
Раковски, Г. Стойков 562 
Стоянов, Цветан 504 
Страшимиров, Антон 486 
Султанов, Симеон 504 
Томова-Синтова, Анна 652 663 
Хаджийски, Иван 55 157 569 
Хайне, Хайнрих 463 572 
Христов, Борис Кирилов 652 663 
Цанев, Георги 504 
Чапек, Карел 527 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Александрия 616 667 
Армения 12 628 
Балкански страни 113 639 
Берое - Августра Траяна 591 592 
България 43 49 50 54 112 113 154 161 187 188 191 330 337 340 344 543 547 555 556 568 577 581 583 584 585 607 623 639 640 647 659 
Велико Търново 647 
Виница (Шуменско) 623 
Голямо Делчево 630 
Гърция 539 614 651 665 
Диоклецианополис 591 592 
Древен Египет 617 668 
Древна Гърция 594 
Европа 16 101 644 648 699 700 708 
Европейски съюз 113 
Египет 616 667 
Източна Германия 210 
Индия 625 
Казанлък 583 
Камчия 187 337 
Карнак 617 668 
Месемврия Понкита 591 592 
Никопулис ад Неструм 591 592 
Пауталия 591 
Перперикон 545 619 
река Дунав 319 
Румъния 539 651 
Русия 564 650 
Сапарева баня 548 624 
Св. Влас 547 
Светът 162 633 
Сердика 591 592 632 671 
Стара Загора 718 
Съединени Американски Щати 634 
Татарстан 564 650 
Тракия (древна) 29 40 571 610 611 641 664 
Тръстеник 643 
Филипополис 591 
Царевец (Царевград) 647 
Черно море 547 
Япония 135