НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ  57139

 

WIPO arbitration and mediation center

   Guide to World intellectual property organization domain name dispute resolution  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 21 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 892)

Сист. No: 16193

- 2 -

ЦБ  57135

 

   World intellectual property organization (WIPO) services under the UNCITRAL arbitration rules  . - Geneva  : World intellectual property organization, 1996  . - 50 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 447)

Сист. No: 16187

- 3 -

ЦБ  57136

 

World intellectual property organization

   What is intellectual property?  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 24 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 450)

Сист. No: 16190

- 4 -

ЦБ  57142

 

World intellectual property organization

   General information  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 25 с. ; 21 см  . -   (WIPO publication, 400)

Сист. No: 16196

- 5 -

ЦБ  57144

 

World intellectual property organization

   Summaries of conventions, treaties and agreements administered by WIPO  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 50 p. ; 21 cm  + прил.

Сист. No: 16200

- 6 -

ЦБ  ІІ  2741

 

World intellectual property organization

   Catalogue of products 2003  / Organisation mondiale de la propriete intellectuelle  . - Geneva  : World intellectual property organization, 2003  . - 80 p. ; 30 cm

Сист. No: 16203

- 7 -

ЦБ  57140

 

World Intellectual property organization arbitration and mediation center

   Guide to WIPO mediation  . - Geneva  : World intellectual property organization, 2004  . - 25 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 449)

Сист. No: 16195

- 8 -

ЦБ  57103

 

Брушлинский, Андрей Владимирович

   Психология мышления и кибернетика  / Андрей Владимирович Брушлинский  ; Ред. В. Е. Викторова  . - Москва  : Мысль, 1970  . - 191 с. ; 20 см

Сист. No: 16135

- 9 -

ЦБ  57121

 

Василев, Румен Петров

   Масонската ложа и братството на Левски  : Ист. изследване  / Румен Петров Василев  . - [София]  : ИК Персей, 2005  . - 282 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 273-278

Сист. No: 16180

- 10 -

ЦБ  57145

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности

   Видение и стратегическая направленность ВОИС  . - Geneva  : Всемирная организация интеллектуальной собственности, Б. г. - 21 с. ; 21 см  . -   (Публикация ВОИС, 487)

Сист. No: 16197

- 11 -

ЦБ  57148

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности

   Наилучшая практика в отношении кодов стран доменов уровня (ксДВУ) для целей предотвращения и урегулирования споров в области интеллектуальной собственности  . - Geneva  : Всемирная организация интеллектуальной собственнос, Б. г. - 16 с. ; 21 см  . -   (Публикация ВОИС)

Сист. No: 16202

- 12 -

ЦБ  57056

 

Даймънд, Джаред Мейсън

   Пушки, вируси и стомана  : Защо хората от различните континенти имат различна история и съдба  / Джаред Мейсън Даймънд  ; Прев. от англ. ез. Юлиан Антонов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 623 с. ; 22 см

   Индекс с. 613-623

Сист. No: 16077

- 13 -

С/0/С  39Дм, С3/0/С  39Дм

 

Скиавоне, Джузепе

   Международни организации  / Джузепе Скиавоне  ; Прев. Йова Тодорова, Юлия Василева  . - 2. изд. - София  : Парадигма, 2006  . - 457 с. ; 24 см

   Индекс на абревиатурите с. 437-440

Сист. No: 16118

- 14 -

С/0(038)/С  45

 

   Словарь по кибернетике  /   Под ред. Владимира Сергеевича Михалевича  . - 2. прераб. и доп. изд. - Киев  : Украинской Советской Энциклопедии, 1989  . - 751 с. ; 21 см

Сист. No: 15966

- 15 -

ЦБ  57110

 

Соколов, Евгений Николаевич и др.

   Нейроинтеллект  : от нейрона к нейрокомпьютеру : Монография  / Евгений Николаевич Соколов, Генрих Генрихович Вайткявичюс  . - Москва  : Наука, 1989  . - 238 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 233-235

Сист. No: 16143

- 16 -

ЦБ  57013

 

Хокинг, Стивън и др.

   По-кратка история на времето  / Стивън Хокинг, Ленард Млодинов  . - София  : Бард, 2007  . - 176 с. : с цв. ил. ; 23 см

Сист. No: 15987

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 17 -

ЦБ  57146

 

   Introduction to occupation  : The art and science of living  /   Ed. Charles H. Christiansen, Elizabeth A. Townsend  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2004  . - 286 p.

   Incl. bibliogr. ; Reference ; Index

Сист. No: 16201

- 18 -

ЦБ  57123

 

Барет, Клайв

   Египетските богове и богини  : Митологията и вярванията в древен Египет  / Клайв Барет  ; Прев. от англ. Мария Арабаджиева  . - София  : Абагар, 1999  . - 173 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 171-172

Сист. No: 16171

- 19 -

ЦБ  57062

 

Бланчард, Кенет и др.

   Едноминутен мениджър  / Кенет Бланчард, Спенсър Джонсън  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 118 с. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

Сист. No: 16084

- 20 -

ЦБ  57103

 

Брушлинский, Андрей Владимирович

   Психология мышления и кибернетика  / Андрей Владимирович Брушлинский  ; Ред. В. Е. Викторова  . - Москва  : Мысль, 1970  . - 191 с. ; 20 см

Сист. No: 16135

- 21 -

ЦБ  57101

 

   Евангелие от Юда  /   Под ред. на  Родолф Касер  и др. ; Прев. Емилия Масларова  . - София  : Егмонт България, 2007  . - 183 с. ; 21 см

Сист. No: 16132

- 22 -

П/65/И  39е

ЦБ  57072

   Изграждане на ефективни екипи  : Пълен набор от умения за изграждане на силни и работещи екипи  /   Прев. от англ. Людмила Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 191с. ; 22 см  . -   (Harvard bisiness essentials)

   Речник ; Библиогр.

Сист. No: 16115

- 23 -

ЦБ  57045

 

Кларк, Джеймс Ф.

   Библията и българското възраждане  / Джеймс Франклин Кларк  . - София  : Мак, 2007  . - 286 с. ; 22 см

Сист. No: 16066

- 24 -

ЦБ  57036, Ч2/101/К  84

 

Конфуций

   Беседи и размисли  / Конфуций  ; Прев. Милко Стоименов  . - София  : Рата, 2006  . - 174 с. ; 22 см

Сист. No: 16057

- 25 -

ЦБ  57015

 

Кросни, Хърбърт

   Изчезналото евангелие  : В търсене на Евангелието от Юда Искариот  / Хърбърт Кросни  . - София  : Егмонт България, 2006  . - 320 с. + 8 л. ; 23 см

Сист. No: 15989

- 26 -

ЦБ  42928

 

   Методики психодиагностики в спорте  : Учеб. пособие для студентов пед. институтов  / В. Л. Марищук  и др. - Москва  : Просвещение, 1984  . - 191 с. ; 22 см

Сист. No: 16009

- 27 -

Ч5/17/Н  64Кб

 

Нешев, Кирил

   Българската идея  / Кирил Нешев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1992  . - 100 с. ; 19,5 см

Сист. No: 16262

- 28 -

Ч5/32/Н  64Кб

 

Нешев, Кирил

   Балканският сблъсък на цивилизациите  / Кирил Нешев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1996  . - 95 с. ; 20 см

Сист. No: 16263

- 29 -

ЦБ  57090

 

Платон

   Закони  / Платон  ; Прев. от старогр. Невена Панова, Георги Гочев  . - София  : Сонм, 2006  . - 750 с. ; 23 см

   Предм. индекс; Индекс на имената; Библиогр. с. 745-748.

Сист. No: 16119

- 30 -

ЦБ  57092

 

Праджър, Денис

   Защо евреите  : Причините за антисемитизма  / Денис Праджър, Джоузеф Телушкин  ; Прев. от англ. Анастасия Виденова  . - София  : Витлеем, 2006  . - 288 с. ; 22 см

Сист. No: 16123

- 31 -

П/2/Р  50  т

ЦБ  57041

   Религиозните традиции по света  : Пътешествие през Африка, Мезоамерика, Северна Америка, иудаизма, християнството, исляма, индуизма, будизма, Китай и Япония  /   Под ред. на  Х. Байрън Еърхарт  ; Прев. от англ. Данчо Господинов  и др. ; Ред. Данчо Господинов, Георги Каприев  = Religious ttraditions of the world  / Edited by H. Byron Earhart  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 1822 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 1802-1803; Индекс с. 1805-1821

Сист. No: 16062

- 32 -

ЦБ  57104

 

Свинтила, Владимир

   Етюди по народопсихология на българина  / Владимир Свинтила  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 285 с. ; 21 см

Сист. No: 16134

- 33 -

С/17(038.1)/С  69Дн

 

Станков, Димитър

   Нов речник по морал и етика  / Димитър Станков  . - София  : Арс, 2006  . - 688 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 674-687

Сист. No: 16068

- 34 -

ЦБ  57075

 

Топбаш, Осман Нури

   Ислямът. Форма и дух  / Осман Нури Топбаш  . - София  : Фондация за приятелство и братство "Ахмед Давудоглу", 2006  . - 432 с. ; 21 см

Сист. No: 16094

- 35 -

ЦБ  57066

 

Фаро, Патрик

   Морал и социология  : Смисълът и ценностите между природата и културата  / Патрик Фаро  . - София  : Сонм, 2006  . - 392 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 355-370 ; Им. показалец

Сист. No: 16087

- 36 -

Б3/17/Ф56, П/17/Ф  56

ЦБ  57171

   Фирмена култура и фирмено поведение  : [Сборник]  /   Състав. Кирил Тодоров  . - София  : Век 22, 1992  . - 152 с. ; 19.5 см  . -   (Фирмен мениджмънт)

   Библиогр. с. 143

Сист. No: 1591

- 37 -

ЦБ  57120

 

Червенкова, Ваня

   Светлина след смъртта  / Ваня Червенкова  . - [София]  : Никсън лимитед, 2006  . - 240с.; 15с. цв. ил. ; 22 см

Сист. No: 16158

- 38 -

ЦБ  57058

 

Шуър, Майкъл

   Имперската надменност  : Защо Западът губи войната с терора  / Майкъл Шуър  . - София  : Новелон, 2007  . - 368 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 362-368

Сист. No: 16080

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 39 -

ЦБ  ІІ  2742

 

   Intellectual property] IP value 2006. Building and enforcing intellectual property value  : An international guide for the boardroom  /   Ed. Jo Moore  . - Geneva  : Globe white page, 2005  . - 360 p. ; 28 cm

Сист. No: 16205

- 40 -

ЦБ  57139

 

WIPO arbitration and mediation center

   Guide to World intellectual property organization domain name dispute resolution  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 21 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 892)

Сист. No: 16193

- 41 -

ЦБ  57135

 

   World intellectual property organization (WIPO) services under the UNCITRAL arbitration rules  . - Geneva  : World intellectual property organization, 1996  . - 50 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 447)

Сист. No: 16187

- 42 -

ЦБ  57136

 

World intellectual property organization

   What is intellectual property?  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 24 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 450)

Сист. No: 16190

- 43 -

ЦБ  57142

 

World intellectual property organization

   General information  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 25 с. ; 21 см  . -   (WIPO publication, 400)

Сист. No: 16196

- 44 -

ЦБ  57144

 

World intellectual property organization

   Summaries of conventions, treaties and agreements administered by WIPO  . - Geneva  : World intellectual property organization, Б. г. - 50 p. ; 21 cm  + прил.

Сист. No: 16200

- 45 -

ЦБ  ІІ  2741

 

World intellectual property organization

   Catalogue of products 2003  / Organisation mondiale de la propriete intellectuelle  . - Geneva  : World intellectual property organization, 2003  . - 80 p. ; 30 cm

Сист. No: 16203

- 46 -

ЦБ  57140

 

World Intellectual property organization arbitration and mediation center

   Guide to WIPO mediation  . - Geneva  : World intellectual property organization, 2004  . - 25 p. ; 21 cm  . -   (WIPO publication, 449)

Сист. No: 16195

- 47 -

Б5/347/Б  52Мб, П/347/Б  52Мб, Ч5/347/Б  52Мб

 

Бобатинов, Марио Христов

   Банково право  / Марио Христов Бобатинов  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Юриспрес, 2000  . - 292 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 290-292

Сист. No: 10079

- 48 -

Б5/341/Б  65О-п, П/341/Б  65О-п, Ч5/341/Б  65О-п

ЦБ  57166

Борисов, Орлин Николов

   Международно публично право  / Орлин Николов Борисов  . - 5. прераб. и доп. изд. - София  : Нова звезда, 2007  . - 603 с.

   Прилож. ; Азбуч. указ.

Сист. No: 16261

- 49 -

С5/35/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Закон за държавния служител. Закон за администрацията. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация  . - София  : Нова звезда, 2006  . - 92 с. ; 20 см

   Последна актуализация - ДВ, бр. 69 от 2006 г.

Сист. No: 16264

- 50 -

С5/35/Б  92  з

 

България. Закони и др. п.

   Кодекс на труда  : Обн. ДВ бр. 26/01.04.1986 г. ; с вс. актуализ. до 05.01.2007 г. - 6. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 304 с. ; 19 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16266

- 51 -

С5/347/Б  92з

 

България. Закони и др. п.

   Закон за задълженията и договорите  : Действащи и отменени текстове  /   Въведение  Кристиан Таков  . - 6. изд. - София  : Сиби, 2006  . - ХC, 320 с. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

   Предметен показалец / Кристиан Таков

Сист. No: 16269

- 52 -

С5/343/Б  92н

 

България. Закони и др. п.

   Наказателен кодекс  : Сб. нормат. актове  . - [8.] актуализ. изд  . - София  : Сиби, 2006  . - 318 с. : с табл. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16270

- 53 -

С5/35/Б  92  з

 

България. Закони и др. п.

   Закони за собствеността  : Сб. нормат. актове  . - [8.] изд  . - София  : Сиби, 2006  . - 358 с. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16271

- 54 -

С5/35/Б  92з

 

България. Закони и др. п.

   Закон за нотариусите и нотариалната дейност  . - 4. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 139 с. : с табл. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16273

- 55 -

С5/35/Б  92к

 

България. Закони и др. п.

   Кодекс на търговското корабоплаване  . - 3. изд  . - София  : Сиби, 2005  . - 206 с. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16274

- 56 -

С5/347/Б  92г

 

България. Закони и др. п.

   Граждански процесуален кодекс  . - 10. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 309 с. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16275

- 57 -

С5/35/Б  92д

 

България. Закони и др. п.

   Държавна администрация и държавна служба  . - София  : Сиби, 2006  . - 210 с. : с табл. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16276

- 58 -

С5/35/Б  92т

 

България. Закони и др. п.

   Търговски регистър и регистър Булстат  : Сб. нормат. актове  . - София  : Сиби, 2006  . - 160 с. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 16277

- 59 -

С5/35/Б  92о

 

България. Закони и др. п.

   Особени залози  : Сб. нормат. актове  . - София  : Сиби, 2004  . - 160 с. ; 18 см  . -   (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: Закон за особените залози ; Постановление - 128 на Министерския съвет от 28 март 1997 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози ; Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози ; Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието ; Закон за задълженията и договорите (извлечение) ; Търговски закон (извлечение) ; Закон за гражданското въздухоплаване (извлечение) ; Правилник за вписванията (извлечение) ; Наредба - 14/24 юли 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията (извлечение) ; Наредба - 5/12 декември 2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (извлечение) ; Наредба - 35/8 декември 1997 г. за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка ; Закон за чуждестранните инвестиции (отменени редакции Информ. към 1 окт. 2003 г. Цена : 3 лв.

Сист. No: 16278

- 60 -

Ч5/347/Б  92

 

България. Софийски районен съд

   Решения по административно-наказателни дела - Софийски районен съд  /   Състав. Мирослава Тодорова  и др. - София  : Сиби, 2002  . - 520 с. ; 20 см

   Показалец на решенията

Сист. No: 16279

- 61 -

Ч5/343/В  70Р-з

 

Владимиров, Румен

   Защита на финансово-данъчната система от правонарушения  : Според фин., данъчното, адм. и наказ. право  / Румен Владимиров  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : Фенея, 2005  . - 204 с. ; 23,5 см

Сист. No: 16252

- 62 -

ЦБ  57145

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности

   Видение и стратегическая направленность ВОИС  . - Geneva  : Всемирная организация интеллектуальной собственности, Б. г. - 21 с. ; 21 см  . -   (Публикация ВОИС, 487)

Сист. No: 16197

- 63 -

ЦБ  57148

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности

   Наилучшая практика в отношении кодов стран доменов уровня (ксДВУ) для целей предотвращения и урегулирования споров в области интеллектуальной собственности  . - Geneva  : Всемирная организация интеллектуальной собственнос, Б. г. - 16 с. ; 21 см  . -   (Публикация ВОИС)

Сист. No: 16202

- 64 -

П/65/Д  43Рм

ЦБ  57050

Дени, Ричард

   Мотивирай и спечели  : Как да мотивираме себе си и останалите  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 175 с. ; 20 см  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 16072

- 65 -

П/316/Д  43Рп

ЦБ  57052

Дени, Ричард

   Печеливши комуникации  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 143 с. ; 21 см  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 16074

- 66 -

П/633/635/Д  66, ЦБ  57117

 

Добрева, Румяна Константинова и др.

   Новите сортове растения като интелектуална собственост  / Румяна Константинова Добрева, Иван Николов Иванов  . - София  : IP Bulgaria, 2004  . - 223 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 205-211

Сист. No: 16152

- 67 -

ЦБ  57097

 

Дулов, Атеист Васильевич

   Введение в судебную психологию  / Атеист Васильевич Дулов  . - Москва  : Юридическая литература, 1969  . - 157 с. ; 20 см

Сист. No: 16130

- 68 -

С/32/З-62Ае

 

Зик, Анерозе и др.

   Европа  : История. Личности. Институции. Политики. Държави  / Анерозе Зик, Йорг-Рюдигер Зик  ; Прев. Яна Кожухарова, Николай Минков  . - София  : Дамян Яков, 2006  . - 336 с. : цв. ил. ; 23 см

Сист. No: 16111

- 69 -

Ч5/342/З-65Др

 

Зиновиева, Дарина

   Ръководство по административно право и административен процес  : Семинарни дискусии, казуси, садебна практика  / Дарина Зиновиева  . - 2. актуализ., прераб. и доп. изд. - София  : Фенея, 2004  . - 188 с. ; 20 см.

Сист. No: 16260

- 70 -

Б3/6/И  21И-о, Б5/6/И  21, П/66/И  21И-о, ЦБ  57096, Ч3/6/И  21И-о, Ч5/6/И  21И-о

 

Иванов, Иван Николов

   Особености при патентоването на лекарства  / Иван Николов Иванов  . - София  : Princeps, 2000  . - 155 с. ; 21 см  . -   (Поредица Интелектуална собственост)

   Съдържа и Законодателство на Европейския съюз в областта на лекарствата . - Библиогр. с. 151-154

Сист. No: 15968

- 71 -

П/316/И  21Пп, Ч2/316/И  21Пп

ЦБ  57051

Иванов, Петър Иванов

   Приложна социална психология (компендиум)  / Петър Иванов Иванов  . - Русе  : Ахат, 2007  . - 768 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 762-763

Сист. No: 16073

- 72 -

ЦБ  57085

 

   Иновативна социология  / Георги Димитров  и др. ; Под ред. Георги Д. Димитров  . - София, 2007

Сист. No: 16120

- 73 -

Б5/347/К  74А-о, Ч5/347/К  74А-о

 

Кожухаров, Александър Георгиев

   Облигационно право  : Общо учение за облигационното отношение  / Александър Георгиев Кожухаров  ; Нова ред. и доп. Петко Станев Попов  . - София  : Юриспрес  ; УИ Св. Климент Охридски, 2002  . - 726 с. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 16265

- 74 -

Б5/347/К  74А-о, Ч5/347/К  74А-о

 

Кожухаров, Александър Георгиев

   Облигационно право  : Отделни видове облигационни отношения  / Александър Георгиев Кожухаров  ; Нова ред. и доп. Петко Станев Попов  . - София  : Юриспрес  ; УИ Св. Климент Охридски, 2002  . - 420 с. ; 21 см

   По проект

Сист. No: 16281

- 75 -

Ч5/343/К  84Мк

 

Копчева, Моника

   Компютърни престъпления  / Моника Копчева  . - София  : Сиби, 2006  . - 316 с. ; 20 см

Сист. No: 16235

- 76 -

ЦБ  57054

 

Лалов, Кирил и др.

   Власт, пари, комунизъм  / Кирил Лалов, Валерия Велева  . - София  : Труд, 2007  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 16076

- 77 -

П/57/М  32Мб

ЦБ  57116

Маркова, Мария

   Биотехнологии и биотехнологични постижения (интелектуална собственост)  / Мария Маркова  . - София  : IP Bulgaria, 2007  . - 160 с. ; 24 см  . -   (Библиотека интелектуална собственост)

   Библиогр. с. 137-138; Речник; Прил.

Сист. No: 16151

- 78 -

Ч5/347/М  62Еп

 

Мингов, Емил

   Прекратяване на трудовия договор поради общи основания  / Емил Мингов  . - София  : Сиби, 2004  . - 540 с. ; 20 см

Сист. No: 16268

- 79 -

П/349/М  94Вт, Ч5/349/М  94

ЦБ  57153

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право  / Васил Желязков Мръчков  . - 5. прераб. и доп. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 943 с. ; 21см

   Библиогр. с. 932-935; Предм. указател

Сист. No: 16213

- 80 -

Ч5/343/П  47Гп

 

Петрова, Гълъбина

   Престъпленията в средновековна Българияя  : Монография  / Гълъбина Петрова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1992  . - 204 с. ; 20 см

Сист. No: 16256

- 81 -

Ч5/949.72/П  47Ги

 

Петрова, Гълъбина

   История на Българската държава и право  / Гълъбина Петрова  . - София  : Сиби, 2003 -  . - 20 см

   Ч. 1 . Средновековие  . - 2003  . - 260 с.

   Библиогр. с. 248-259

Сист. No: 16257

- 82 -

ЦБ  57067

 

Попов, Димитър Харалампиев

   Глобални заплахи  / Димитър Харалампиев Попов  . - София  : Вулкан 4, 2007  . - 600 с. ; 24 см

Сист. No: 16088

- 83 -

Ч5/347/П  76Вп

 

Попова, Валентина Методиева

   Прихващане  : Материалноправни проблеми  / Валентина Методиева Попова  . - 2. изд. - София  : Фенея, 2002  . - 224 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 213-217 и под линия ; Рез. на фр., нем. ез

Сист. No: 16259

- 84 -

П/32/П  78Пе

ЦБ  57057

Попчев, Петър

   Европейски съюз: принос към глобалната сигурност и стабилност  / Петър Попчев  . - Самара  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 271 с. ; 21 см

Сист. No: 16079

- 85 -

П/349/С  49Ко

ЦБ  57037

Средкова, Красимира

   Осигурително право  / Красимира Средкова  . - 2. прер. и доп. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 616 с. ; 22 см

   Азб. указ.

Сист. No: 16058

- 86 -

С/31/С  73

 

   Статистически справочник  / М. Алексиева  и др. - София  : Национален статистически институт, 2007  . - 284 с. ; 16,5 см

   С данни за 2006 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN

Сист. No: 16282

- 87 -

Ч5/347/С  82Кп

 

Стойчев, Красен Стойчев

   Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност  / Красен Стойчев Стойчев  . - София  : Сиби, 2005  . - 307 с. ; 20 см  . -   (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез.

Сист. No: 16272

- 88 -

П/34/Т  22Кк

ЦБ  57086

Таков, Кристиан

   Как се решава частноправен казус  / Кристиан Таков  ; Ред. Наталия Гуджева  . - София  : Сиби, 2007  . - 280 с. : със сх. ; 23 см

Сист. No: 16102

- 89 -

ЦБ  57130

 

Тодоров, Антоний Тодоров

   Политическият живот в България 1990-2005  / Антоний Тодоров Тодоров  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 353-359

Сист. No: 16175

- 90 -

П/34/Т  64Ди, Ч5/34/Т  64Ди

ЦБ  57081

Токушев, Димитър

   История на новобългарската държава и право 1878 - 1944  / Димитър Токушев  . - 3. изд. - София  : Сиби, 2006  . - 376 с. ; 20 см

Сист. No: 16099

- 91 -

Ч5/35/Т  74Мр

 

Топалов, Миролюб

   Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение  / Миролюб Топалов  . - София  : Сиби, 1997  . - 215 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 201-210 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 16267

- 92 -

ЦБ  57066

 

Фаро, Патрик

   Морал и социология  : Смисълът и ценностите между природата и културата  / Патрик Фаро  . - София  : Сонм, 2006  . - 392 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 355-370 ; Им. показалец

Сист. No: 16087

- 93 -

ЦБ  57061

 

Ферхойген, Гюнтер

   Европа в криза  : За преосмисляне на европейската идея  / Гюнтер Ферхойген  ; Прев. от нем. Ивета Милева  . - София  : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006  . - 240 с. ; 22 см

Сист. No: 16083

- 94 -

П/32/Ф  83Тс

ЦБ  57035

Фрийдман, Томас

   Светът е плосък  : Кратка история на ХХІ век  / Томас Фрийдман  ; Прев. от англ. Кольо Коев  = The world is flat  / Thomas L. Friedman  . - София  : Обсидиан, 2006  . - 672 с. ; 21 см

   Азб. индекс с. 647-671

Сист. No: 16055

- 95 -

П/35/Х  62Дс

ЦБ  57126

Холмс, Дъглас

   Стратегии за електронно правителство  / Дъглас Холмс  ; Прев. [от англ.]  Веселина Шумкова  . - София  : Класика и Стил, 2002  . - VI, 354 с. ; 22 см

   Съдържа и Факти за е-правителството ; Web References . - Азб. показалец на бълг. и англ. ез

Сист. No: 16170

- 96 -

ЦБ  57058

 

Шуър, Майкъл

   Имперската надменност  : Защо Западът губи войната с терора  / Майкъл Шуър  . - София  : Новелон, 2007  . - 368 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 362-368

Сист. No: 16080

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 97 -

ЦБ  57146

 

   Introduction to occupation  : The art and science of living  /   Ed. Charles H. Christiansen, Elizabeth A. Townsend  . - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2004  . - 286 p.

   Incl. bibliogr. ; Reference ; Index

Сист. No: 16201

- 98 -

ЦБ  ІІ  2744

 

   Occupational therapy  : Performance, participation, and well-being  /   Senior ed. Charles H. Christiansen  ; Ed. Carolyn M. Baum, Julie Bass-Haugen  . - 3. ed. : Slack Incorporated, 2005  . - 647 p. : ill., tabl. ; 28.5 cm

   Incl. bibliogr. ; Index

Сист. No: 16215

- 99 -

ЦБ  57150

 

Whiteford, Gail et all.

   Occupation and practice in context  / Gail Whiteford, Valerie Wright-St Clair  . - Sydney  : Elsevier Australia, 2005  . - 372 c. ; 24.5 cm

   Index

Сист. No: 16204

- 100 -

ЦБ  57062

 

Бланчард, Кенет и др.

   Едноминутен мениджър  / Кенет Бланчард, Спенсър Джонсън  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 118 с. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

Сист. No: 16084

- 101 -

П1/330.1/Б  62

ЦБ  50174

Бонев, Костадин и др.

   Математическо моделиране (Математическо програмиране)  : [Учебник за стедентите от ВИИ]  / Костадин Бонев, Н. Лалова, А. Иванов  . - Варна  : Георги Бакалов, 1989  . - 248 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 245

Сист. No: 15961

- 102 -

С/35/Б  92

 

България. Закони и др. п.

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : Закон за Националната агенция пза приходите. Закон за събиране на държавните вземания  /   Състав., ред. Антоанета Тодорова  . - София  : ВИА, 2007  . - 235 с. ; 20 см

Сист. No: 16177

- 103 -

П/65/В  60Вл

ЦБ  57127

Винсент, Лорънс

   Легендарните марки  / Лорънс Винсент  ; Прев. Тинко Илиев Трифонов  . - София  : Кръгозор, 2004  . - 336 с. : със сх., табл. ; 22 см

Сист. No: 16179

- 104 -

П/338/В  76М-о

ЦБ  57133

Воденска, Мария Стаматова

   Основи на туризма  : Учебник за ВУЗ  / Мария Стаматова Воденска  . - София  : Матком, Б. г. - 208 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 208 ; Терминол. речник

Сист. No: 16173

- 105 -

П/65/Д  43Рм

ЦБ  57050

Дени, Ричард

   Мотивирай и спечели  : Как да мотивираме себе си и останалите  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 175 с. ; 20 см  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 16072

- 106 -

П/316/Д  43Рп

ЦБ  57052

Дени, Ричард

   Печеливши комуникации  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 143 с. ; 21 см  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 16074

- 107 -

С/91/Д  52

 

   Джобен пътеводител Виена  /   Ред. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 111 с. : с цв. ил. ; 20,5 х 12,5 см  + к.

Сист. No: 16283

- 108 -

П/339.13/Д  69Дм

ІІ  2739

Доганов, Димитър и др.

   Маркетинг. Тестове и задачи  : Речник  / Димитър Доганов, Здравко Младенов, Райна Панова  . - София  : Дионис, 2007  . - 220 с. ; 28 см

Сист. No: 16166

- 109 -

П/339.13/З-29Дк

ЦБ  57060

Залтман, Джералд

   Как мислят потребителите?  : Незаменими прозрения за "манталитета" на пазара  / Джералд Залтман  ; Прев. от англ. Людмила Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 384 с. : със сх. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   Индекс

Сист. No: 16082

- 110 -

П/338/И  31Ки, ЦБ  57143, Ч3/338/И  31Ки

 

Идрис, Камил

   Интелектуалната собственост - мощно средство за икономически растеж  / Камил Идрис  ; Прев. Йорданка Георгиева  ; Ред. Анна Ненова  . - София  : IP Bulgaria, 2006  . - 311 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Сист. No: 16178

- 111 -

П/65/И  39е

ЦБ  57072

   Изграждане на ефективни екипи  : Пълен набор от умения за изграждане на силни и работещи екипи  /   Прев. от англ. Людмила Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 191с. ; 22 см  . -   (Harvard bisiness essentials)

   Речник ; Библиогр.

Сист. No: 16115

- 112 -

П/338/И  50

ЦБ  57044

   Икономика  : Антични автори за стопанството: Аристотел, Псевдо-Аристотел, Ксенофонт, Хиерокъл  /   Прев. от старогр. и лат. Георги Гочев  ; Ред. Николай Гочев  . - София  : Сонм, 2006  . - 268 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Делос)

   Индекс; Предм. показалец; Библиогр. с. 253-263

Сист. No: 16065

- 113 -

П/338.24/П  76Г, Ч3/338.24/П  76Г

ЦБ  56813

   Икономика на предприятието  . - София  : Мартилен, 2005 -  . - 24 см

   Ч. 2  /   Авт., състав.  Димитър Дончев  и др. - 2006  . - 296 с.

Сист. No: 16113

- 114 -

П/339/К  32Лм, Ч3/339/К  32Лм

ЦБ  ІІ  2727

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международен маркетинг  / Лилия Вълчева Каракашева  . - София  : ИК Призма, 2007  . - 272 с. ; 28 см

   Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 15985

- 115 -

П/339.13/К  87Фл

ЦБ  57093

Котлър, Филип и др.

   Латерален маркетинг  : Нови техники за нестандартни идеи  / Филип Котлър, Фернандо Триас де Бес  . - София  : Локус Пъблишинг, 2007  . - 198 с. ; 22 см

Сист. No: 16126

- 116 -

С/36(038.1)/К  92Да

 

Кръстева, Добринка Петрова

   Английско-български и българско-английски речник. Застраховане, банково дело, борсова търговия, европейска терминология  /   Състав. Добринка Петрова Кръстева  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 872 с. ; 24 см

Сист. No: 16056

- 117 -

П/339/К  96Рм

ЦБ  57118

Къмпинг, Тимоти

   Малкото "е" - големият бизнес  : Бизнес планиране за интернетна търговия  / Тимоти Къмпинг  ; Прев. от англ. Николай Кръстев  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 343 с. ; 23 см

Сист. No: 16153

- 118 -

П/658/Л  18Му

ЦБ  57154

Ламбовска, Мая Руменова

   Управление на разходите на предприятието  / Мая Руменова Ламбовска  . - София  : Тракия-М, 2006  . - 278 с. ; 18 см

   Библиогр. след вс. глава

Сист. No: 16214

- 119 -

П/336/М  77Мп, Ч3/336/М  77Мп

ЦБ  57055

Младенов, Милети

   Пари, банки, кредит  : Парична теория, парична политика, Европейска система от централни банки, парични съвети  / Милети Младенов  . - 4. доп. изд. - София  : Princeps, 2005  . - 408 с. ; 24 см

   Речник на термините; Библиогр. 407 с.

Сист. No: 16078

- 120 -

П/658/П  76Ги

ЦБ  57114

Попов, Георги и др.

   Икономика и организация на фирмата  : [Учебник]  / Георги Попов, Юлия Маринова  . - София  : ГорексПрес, 2006  . - 215 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 215

Сист. No: 16148

- 121 -

П/65/Р  60Ап

ЦБ  57073

Рийс, Ал

   Произход на търговските марки  : Открийте природните закони на Продуктовата иновация и Бизнес оцеляването  / Ал Рийс, Лаура Рийс  ; Прев. от англ. Николай Кръстев  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 300 с. ; 22 см

Сист. No: 16116

- 122 -

ЦБ  57098

 

Рикардо, Дейвид

   За принципите на политическата икономия и данъчното облагане  / Дейвид Рикардо  . - София  : Рата, 2006  . - 340 с. ; 22 см

Сист. No: 16124

- 123 -

ЦБ  57049

 

Сакс, Джефри

   Краят на бедността  / Джефри Сакс  . - София  : Кръгозор, 2006  . - 448 с. ; 21 см

   С предговор от Боно и специален предговор от автора към българското издание

Сист. No: 16071

- 124 -

С/339.13/С  18Гс

 

Санд, Грегъри А.

   Световна мърчандайзинг енциклопедия  / Грегъри А. Санд  . - София  : Лаков Прес, 2006  . - 416 с. ; 24 см

Сист. No: 16122

- 125 -

П/330/С47Аб

ЦБ  57095

Смит, Адам

   Богатството на народите  / Адам Смит  . - София  : Рата, 2006  . - 902 с. ; 22 см

Сист. No: 16128

- 126 -

П/330.1/С  72См

ЦБ  II  2732

Статев, Стати Василев и др.

   Макроикономика  / Стати Василев Статев, Петкан Александров Илиев  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : Нов Български университет, 2007  . - 313 с. ; 29 см

Сист. No: 16157

- 127 -

П/339.13/У  34Мм

ЦБ  ІІ  2738

Узунова, Мария и др.

   Маркетинг в туризма  / Мария Узунова, Нели Евтимова, Татяна Данчева  . - София  : Дионис, 2006  . - 108 с. ; с ил. ; 28 см

   Библиогр. 107 с.

Сист. No: 16161

- 128 -

П/330/У  97Ик

ЦБ  57039

Ушаков, Игор

   Как да привлечем инвестиции  / Игор Ушаков  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 244 с. ; 20 см

Сист. No: 16060

- 129 -

ЦБ  57006

 

   Финансова математика  / Илка Аспарухова  и др. - 3. изд. - Свищов  : Академично издателство Ценов, 2005  . - 271 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 268

Сист. No: 15963

- 130 -

Б3/17/Ф56, П/17/Ф  56

ЦБ  57171

   Фирмена култура и фирмено поведение  : [Сборник]  /   Състав. Кирил Тодоров  . - София  : Век 22, 1992  . - 152 с. ; 19.5 см  . -   (Фирмен мениджмънт)

   Библиогр. с. 143

Сист. No: 1591

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математ.Изчисл. математ.

- 131 -

ЦБ  51346

 

Акопян, Акоп Авакович и др.

   Теория на сплайн функциите  / Акоп Авакович Акопян, Борислав Дечев Боянов  . - София  : Наука и изкуство, 1990  . - 186 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 181-183

Сист. No: 16000

- 132 -

С1/0/А  64

 

   Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной математике  /   Под ред. М. М. Глушко  . - Москва  : Изд-во МГУ, 1986  . - 184 с. ; 22 см

Сист. No: 16020

- 133 -

ЦБ  57022

 

Вентцель, Елена С.

   Теория вероятностей  / Елена С. Вентцель  . - 4. стереотип. изд. - Москва  : Наука, 1969  . - 576 с. ; 22 см

   Предм. указ. с. 574-576

Сист. No: 16023

- 134 -

П/519.8/Г  49, П/519.8/Г49Еу

 

Гиндев, Евгений Георгиев

   Увод в теорията и практиката на надеждността  : [В 4 части]  / Евгений Георгиев Гиндев  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2000 -  . - 21,5 см

   Ч. 1 . Основи на приложната надеждност  . - 2000  . - 279 с.

Сист. No: 11574

- 135 -

ЦБ  57032

 

Гнеденко, Борис Владимирович

   Курс теории вероятностей  : Учебник для государственных университета  / Борис Владимирович Гнеденко  . - 5. стер.изд. - Москва  : Наука, 1969  . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 390-395

Сист. No: 16033

- 136 -

ЦБ  24622

 

Гнеденко, Борис Владимирович и др.

   Элементарное введение в теорию вероятностей  / Борис Владимирович Гнеденко, Александр Яковлевич Хинчин  . - 8. исправл. изд. - Москва  : Наука, 1976  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 16006

- 137 -

ЦБ  57179

 

Дойчинов, Дойчин Богомилов

   Математически анализ в крайно-мерни пространства  : [Учебник за студентите от СУ Св. Климент Охридски]  / Дойчин Богомилов Дойчинов  . - 2. изд  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992  . - 339 с. : с черт. ; 21 см

Сист. No: 16292

- 138 -

ЦБ  56250

 

Мартинсон, Леонид Карлович и др.

   Дифференцеальные уравнения математической физики  : Уч. пособие  / Леонид Карлович Мартинсон, Юрий Иванович Малов  ; Ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко  . - 2. изд. - Москва  : МГТУ Н.Э.Бауман, 2002  . - 368 с. ; 21 см  . -   (Математика в техническом университете, ХІІ)

   Библиогр. с. 361-362 . - Предм. указ.

Сист. No: 14352

- 139 -

П/519.68/М  67

ЦБ  57105

Митев, Димитър и др.

   Съвременно компресиране на данни  / Димитър Митев, Станислав Минчев  . - София  : InfoPress, 1994  . - 20 см

   Ч. І  . - 1994  . - 155 с.

Сист. No: 16136

- 140 -

П/519.68/М  67

ЦБ  57105

Митев, Димитър и др.

   Съвременно компресиране на данни  / Димитър Митев, Станислав Минчев  . - София  : InfoPress, 1994  . - 20 см

   Ч. ІІ  . - 1994  . - 155 с.

Сист. No: 16139

- 141 -

П/517/П  99Юм

ЦБ  57025

Пытьев, Юрий Петрович

   Математические методы интерпретации эксперимента  : Учебное пособие для вузов  / Юрий Петрович Пытьев  . - Москва  : Высшая школа, 1989  . - 352 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 351

Сист. No: 15998

- 142 -

ЦБ  57023                                                            /5

 

Раденски, Атанас Атанасов

   Компютър, език за програмиране, транслатор  : Един нетрадиционен език за програмиране и неговата реализация : [Теор. проблеми]  / Атанас Атанасов Раденски  . - София  : Наука и изкуство, 1987  . - 216 с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 213-214 ; Рез. на рус., англ. ез

Сист. No: 15990

- 143 -

ЦБ  57110

 

Соколов, Евгений Николаевич и др.

   Нейроинтеллект  : от нейрона к нейрокомпьютеру : Монография  / Евгений Николаевич Соколов, Генрих Генрихович Вайткявичюс  . - Москва  : Наука, 1989  . - 238 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 233-235

Сист. No: 16143

- 144 -

ЦБ  57006

 

   Финансова математика  / Илка Аспарухова  и др. - 3. изд. - Свищов  : Академично издателство Ценов, 2005  . - 271 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 268

Сист. No: 15963

- 145 -

Ч2/930/Х  42Г

 

Хенкок, Греъм и др.

   В търсене на изгубената цивилизация  : Огледало на небето  / Греъм Хенкок, Санта Файя  . - София  : Бард, 2006  . - 334 с. : с ил. ; 27 см

Сист. No: 15931

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 146 -

П/519.8/Г  49, П/519.8/Г49Еу

 

Гиндев, Евгений Георгиев

   Увод в теорията и практиката на надеждността  : [В 4 части]  / Евгений Георгиев Гиндев  . - София  : Академ. изд. Марин Дринов, 2000 -  . - 21,5 см

   Ч. 1 . Основи на приложната надеждност  . - 2000  . - 279 с.

Сист. No: 11574

- 147 -

Б1/53/И  25

ЦБ  22480

Иванчев, Нено П. и др.

   Физика  / Нено П. Иванчев, Стоян Хр. Петров, Любомир Г. Христов  . - София  : Техника, 1975  . - 782 с. ; 21,5 см

Сист. No: 2017

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 148 -

Б3/6/И  21И-о, Б5/6/И  21, П/66/И  21И-о, ЦБ  57096, Ч3/6/И  21И-о, Ч5/6/И  21И-о

 

Иванов, Иван Николов

   Особености при патентоването на лекарства  / Иван Николов Иванов  . - София  : Princeps, 2000  . - 155 с. ; 21 см  . -   (Поредица Интелектуална собственост)

   Съдържа и Законодателство на Европейския съюз в областта на лекарствата . - Библиогр. с. 151-154

Сист. No: 15968

- 149 -

ЦБ  57065

 

Лазаров, Добри Лазаров

   Неорганична химия  : [Учебник]  / Добри Лазаров Лазаров  ; Ред. Веселина Ковачева  . - 4. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 631 с. : с табл., граф. и черт. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 399)

   Азбучен указ с. 624-631

Сист. No: 16086

- 150 -

ЦБ  57068

 

Петров, Галин Петров

   Органична химия  / Галин Петров Петров  . - 4. прераб. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 691 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 456)

Сист. No: 16089

Биологични науки. Ботаника. Зоология.Геология.

- 151 -

П/57/М  32Мб

ЦБ  57116

Маркова, Мария

   Биотехнологии и биотехнологични постижения (интелектуална собственост)  / Мария Маркова  . - София  : IP Bulgaria, 2007  . - 160 с. ; 24 см  . -   (Библиотека интелектуална собственост)

   Библиогр. с. 137-138; Речник; Прил.

Сист. No: 16151

- 152 -

П/57/Р  97

ЦБ  57111

   Ръководство по микробиология  / Венета Грудева  и др. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 356 с. ; 24 см

Сист. No: 16145

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 153 -

ЦБ  57151

 

Chaitow, Leon

   Maintaining body balance flexibility and stability  / Leon Chaitow  ; Предг. Douglas C. Lewis  . - Repr. - Edinburgh  : Churchill Livingstone, 2005  . - 194 p. ; 25 cm  + прил.

   Index

Сист. No: 16207

- 154 -

ЦБ  ІІ  2746

 

DeTurk, William E. et all.

   Cardiovascular and pulmonary physical therapy  : An evidence-based approach  / William E. DeTurk, Lawrence P. Cahalin  . - New York  : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2004  . - 721 p. : ill., tabl. ; 28.5 cm  + CD

   Incl. bibliogr. ; Index

Сист. No: 16218

- 155 -

ЦБ  57157

 

Iwama, Michael K.

   The Kawa model  : Culturally relevant occupational therapy  / Michael K. Iwama  ; Forew. Carolyn M. Baum  . - Edinburgh  : Elsevier, 2006  . - 241 p. : ill. tabl. ; 24.5 cm

   Incl. bibliogr., Index . - http://www.elsevierhealth.com /

Сист. No: 16219

- 156 -

ЦБ  ІІ  2733

 

Kielhofner, Gary

   Conceptual Foundations of Occupational Therapy  / Gary Kielhofner  . - 3. ed. - Philadelphia  : F.A. Davis Company, 2004  . - 284 p. : with ill. ; 26 cm

   Index p. 281-284 ; Bibliogr. after each chapt. - По проект . - www.tabers19.com/

Сист. No: 16147

- 157 -

ЦБ  ІІ  2734

 

Kielhofner, Gary

   Research in occupational therapy  : Methods of inquiry for enhancing practice  / Gary Kielhofner  . - Philadelphia  : F.A. Davis Company

   Index p. 281-284 ; Bibliogr. after each chapt. - По проект . - www.tabers19.com/

Сист. No: 16150

- 158 -

ЦБ  57158

 

Lewis, Sandra Cutler

   Elder Care in occupational therapy  / Sandra Cutler Lewis  . - 2. ed. - Thorofare  : Slack Incorporated, 2002  . - 507 p. : ill. tabl. ; 26 cm

   Incl. bibliogr. ; Index . - Cartoon image concept by S. Lewis p. 397-410

Сист. No: 16220

- 159 -

ЦБ  ІІ  2745

 

Miller, Freeman

   Physical therapy of cerebral palsy  / Freeman Miller  ; Ill. by  Etin Browne  . - Б. м. : Springer, 2007  . - 416 p. ; 28 cm  + CD

   Incl. bibliogr. ; Index

Сист. No: 16216

- 160 -

ЦБ  ІІ  2744

 

   Occupational therapy  : Performance, participation, and well-being  /   Senior ed. Charles H. Christiansen  ; Ed. Carolyn M. Baum, Julie Bass-Haugen  . - 3. ed. : Slack Incorporated, 2005  . - 647 p. : ill., tabl. ; 28.5 cm

   Incl. bibliogr. ; Index

Сист. No: 16215

- 161 -

ЦБ  57161

 

   Occupational therapy and ergonomics  : Applying ergonomic principles to everyday occupation in the home and at work  / Franklin Stein  et al. - London  : Whurr Publisher  . - 345 p. : ill.

   Incl. bibliogr., Index . - http://www.whurr.co.uk/

Сист. No: 16222

- 162 -

ЦБ  57160

 

Pagliarulo, Michael A.

   Introduction to physical therapy  / Michael A. Pagliarulo  . - 3th ed. - Б. м. : MOSBY Elsevier, 2007  . - 387 p. & ill., tabl. ; 23 cm

   Incl. bibliogr., Index . - http://www.elsevierhealth.com /

Сист. No: 16221

- 163 -

С1/61(038)/P  85

 

Porter, Stuart

   Dictionary of physiotherapy  / Stuart Porter  . - Edinburgh  : Elsevier butterworth Heinemann, 2005  . - 413 p. ; 19 cm

   Bibliogr. p. 409-413

Сист. No: 16206

- 164 -

ЦБ  57162

 

   Qualitative research in occupational therapy  : Strategies and experience  /   Ed. Joanne Valiant Cook  . - Sudbury  : Delmar Thomson learning, 2001  . - 340 p. : ill. , tabl. ; 23.5 cm

   Incl. bibliogr., Index . - http://www.thomsonlearning.com/

Сист. No: 16223

- 165 -

ЦБ  ІІ  2743

 

Wilcock, Ann

   An occupational perspective of health  / Ann Allart. Wilcock  . - 2. ed. : Slack Incorporated, 2006  . - 360 p. ; 26 cm

   Includes bibliogr. ; Index . - http://www.efacultylounge.com/

Сист. No: 16208

- 166 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1986  . - 27 см

   Т. 27 . Хлоракон - Экономика здравоохранения  . - 1986  . - 576 с. : с ил., 19 л. вкл.

Сист. No: 15927

- 167 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1980  . - 27 см

   Т. 13 . Ленин и здравоохранение - Мединал  . - 1980  . - 552 с. : с ил., 16 л. вкл.

Сист. No: 15930

- 168 -

С/61/Б  61э

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1979  . - 27 см

   Т. 10 . Кабаков - Коалесценция  . - 1979  . - 528 с. : с ил., 9 л. вкл.

Сист. No: 15932

- 169 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1982  . - 27 см

   Т. 19 . Перельман - Пневмопатии  . - 1982  . - 536 с. : с ил., 10 л. ил.

Сист. No: 15933

- 170 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1982  . - 27 см

   Т. 18 . Остеопатия - Перельомы  . - 1982  . - 528 с. : с ил., 9 л. ил.

Сист. No: 15934

- 171 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1981  . - 27 см

   Т. 17 . Ниландера проба - Остеопатии  . - 1981  . - 512 с. : с ил., 10 л. ил.

Сист. No: 15936

- 172 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1983  . - 27 см

   Т. 21 . Преднизон - Растворимость  . - 1983  . - 560 с. : с ил., 11 л. ил.

Сист. No: 15937

- 173 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1980  . - 27 см

   Т. 14 . Медицина - Меланоз  . - 1980  . - 496 с. : с ил., 1 л. вкл.

Сист. No: 15938

- 174 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1981  . - 27 см

   Т. 15 . Меланома - Мудров  . - 1981  . - 576 с. : с ил., 14 л. ил.

Сист. No: 15939

- 175 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1984  . - 27 см

   Т. 22 . Растворители - Сахаров  . - 1984  . - 544 с. : с ил., 9 л. вкл.

Сист. No: 15940

- 176 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1979  . - 27 см

   Т. 11 . Коамид - Криотерапия  . - 1979  . - 544с. : с ил., 10 л. вкл.

Сист. No: 15941

- 177 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1980  . - 27 см

   Т. 12 . Криохирургия - Ленегр  . - 1980  . - 536 с. : с ил., 12 л. вкл.

Сист. No: 15942

- 178 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1985  . - 27 см

   Т. 26 . Углекислые воды - Хлор  . - 1985  . - 560 с. : с ил., 10 л. вкл.

Сист. No: 15943

- 179 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1985  . - 27 см

   Т. 25 . Теннис - Углекислота  . - 1985  . - 544 с. : с ил., 8 л. ил.

Сист. No: 15944

- 180 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1985  . - 27 см

   Т. 24 . Сосудистый шов - Тениоз  . - 1985  . - 544 с. : с ил., 7 л. ил.

Сист. No: 15945

- 181 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1983  . - 27 см

   Т. 20 . Пневмопексия - Преднизолон  . - 1983  . - 560 с. : с ил., 11 л. ил.

Сист. No: 15946

- 182 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1981  . - 27 см

   Т. 16 . Музеи - Нил  . - 1981  . - 512 с. : с ил., 10 л. ил.

Сист. No: 15947

- 183 -

С/61/Б  61

 

   Большая медицинская энциклопедия  : [В 30-ти т.]  /   Гл. ред. Б. В. Петровский  . - 3. изд. - Москва  : Советская энциклопедия, - 1984  . - 27 см

   Т. 23 . Сахароза - Сосудисты тонус  . - 1984  . - 544 с. : с ил., 11 л. ил.

Сист. No: 15948

- 184 -

П/61/В  23Аа

ЦБ  57016

Василева, Александра

   Атеросклерозата  : Как да се предпазим от "ръждата на живота"  / Александра Владимировна Василева  ; Под науч. ред. на  Радослав Радев  ; Прев. Галина Борисова Чекурова  . - София  : Скорпион, 2003  . - 175 с. : с табл. ; 23,5 см  . -   (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Сист. No: 15986

- 185 -

Б3/6/И  21И-о, Б5/6/И  21, П/66/И  21И-о, ЦБ  57096, Ч3/6/И  21И-о, Ч5/6/И  21И-о

 

Иванов, Иван Николов

   Особености при патентоването на лекарства  / Иван Николов Иванов  . - София  : Princeps, 2000  . - 155 с. ; 21 см  . -   (Поредица Интелектуална собственост)

   Съдържа и Законодателство на Европейския съюз в областта на лекарствата . - Библиогр. с. 151-154

Сист. No: 15968

- 186 -

П/57/М  32Мб

ЦБ  57116

Маркова, Мария

   Биотехнологии и биотехнологични постижения (интелектуална собственост)  / Мария Маркова  . - София  : IP Bulgaria, 2007  . - 160 с. ; 24 см  . -   (Библиотека интелектуална собственост)

   Библиогр. с. 137-138; Речник; Прил.

Сист. No: 16151

- 187 -

ЦБ  57020

 

Стоева, Ралица

   Кинезитерапия и здраве  / Ралица Стоева  . - София  : Хомо Футурус, Б.г. - 20 см  . -   (Библиотека Здраве ХХI)

   Кн. 1  . - Б.г. - 117 с.

Сист. No: 15978

- 188 -

ЦБ  57020

 

Стоева, Ралица

   Кинезитерапия и здраве  / Ралица Стоева  . - София  : Хомо Футурус, 2003  . - 20 см  . -   (Библиотека Здраве ХХI)

   Кн. 2 . Лечение чрез движение на заболявания на опорно-двигателната, храносмилателната, ендокринната система  : Артрози, гръбначни изкривявания. Гастрити, язвена болест, колитл Диабет, затлъстяване  . - 2003  . - 142 с.

Сист. No: 15979

- 189 -

ЦБ  57020

 

Стоева, Ралица

   Кинезитерапия и здраве  / Ралица Стоева  . - София  : Хомо Футурус, 2003  . - 20 см  . -   (Библиотека Здраве ХХI)

   Кн. 3 . Лечение чрез движение на заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система  : Исхемична болест на сърцето,инфаркт на миокарда,хипертонична болест,хипотонична болест.Бронхит,белодробен емфизъм,бронхиална астма,обструктивна белод  . - 2003  . - 14 с.

Сист. No: 15981

- 190 -

П/61/Т  74Ие, П1/61/Т  74Ие

ЦБ  57167

Топузов, Иван

   Ерготерапия  / Иван Топузов  . - София  : Симел, 2006 -  . - 18 см

   Ч. 1  . - 2006  . - 309 с.

   Библиогр. 305-308

Сист. No: 16280

- 191 -

ЦБ  57071

 

   Цветен атлас по анатомия  : В 3 тома  /   Прев. - 8. прераб. изд. - София  : Летера, 2005 -  . - 20 см

   Т. 1 . Двигателен апарат  /   Авт., състав.  Вернер Платцер  ; Прев.  Явор Буков  . - 2005  . - 464 с. : с цв. ил.

Сист. No: 16114

- 192 -

ЦБ  57017

 

Шчадилов, Евгений Владимиров

   Пълно прочистване и подмладяване на организма  / Евгений Владимиров Шчадилов  ; Прев. от рус. - София, 2000  . - 20 см  . -   (Библиотека Здраве ХХI)

   Кн. 3 . Прочистване на бъбреците в домашни условия  /   [Предг.]  М. Григориев  ; Прев.  Мария Василева  . - 2000  . - Прочистване на бъбреците в домашни условия

Сист. No: 15983

Техника - общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 193 -

ЦБ  І  3245

 

Ахтарджиев, Христо Христов

   Домашни хладилници и замразители  / Христо Христов Ахтарджиев  . - София  : Техника, 1993  . - 99 с. : с черт., табл. ; 14 х 21см

   Библиогр. с. 98

Сист. No: 15952

- 194 -

Б3/608/И  21Ип, Б5/608/И  21Ип, П/608/И  21п, ЦБ  57007, Ч3/608/И  21Ип, Ч5/608/И  21Ип

 

Иванов, Иван Николов и др.

   Патентни анализи  / Иван Николов Иванов, Николай Тодоров Дишовски  ; [Предг. ]  Цонка Иванова Таушанова  . - София  : IP Bulgaria, 2004  . - 183 с. : с табл., диагр. ; 21 см  . -   (Библиотека Интелектуална собственост)

   Библиогр. с. 176-178 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 15967

- 195 -

П/65/И  39е

ЦБ  57072

   Изграждане на ефективни екипи  : Пълен набор от умения за изграждане на силни и работещи екипи  /   Прев. от англ. Людмила Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 191с. ; 22 см  . -   (Harvard bisiness essentials)

   Речник ; Библиогр.

Сист. No: 16115

- 196 -

П/65/М  19Дп

ЦБ  57106

Макуейд, Джон

   Професионален дизайн на бизнес материали  / Джон Макуейд  ; Прев. Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев  = Begore & after grarhics for business  / John McWade  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 204 с. : с ил.; цв. ил.

   Азб. указател

Сист. No: 16138

- 197 -

П/7/М  19Дп

ЦБ  57109

Макуейд, Джон

   Професионален дизайн на печатни материали  / Джон Макуейд  ; Прев. Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев  = Begore and after page design  / John McWade  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 200 с. : цв. ил. ; 21 см

   Азб. указател

Сист. No: 16142

- 198 -

П/65/М  74Ин

ЦБ  57087

Михайлов, Ивелин Любомиров

   Наръчник по предпечатна подготовка  / Ивелин Любомиров Михайлов  . - [Б. м. ]  : Асеневци, 2007  . - 166 с. : с табл., сх. ; 23 см

Сист. No: 16104

- 199 -

П/65/Р  60Ап

ЦБ  57073

Рийс, Ал

   Произход на търговските марки  : Открийте природните закони на Продуктовата иновация и Бизнес оцеляването  / Ал Рийс, Лаура Рийс  ; Прев. от англ. Николай Кръстев  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 300 с. ; 22 см

Сист. No: 16116

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 200 -

ЦБ  57113

 

Кожевников, Дмитрий Василевич и др.

   Резание материалов  : Учебное пособие  / Дмитрий Василевич Кожевников, Сергей Васильевич Кирсанов  ; Под общ. ред. Сергей Васильевич Кирсанов  . - Москва  : Машиностроене, 2007  . - 304 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 292-294

Сист. No: 16167

Термодинамика.Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 201 -

П/620.9/Д  47

ЦБ  57008

Дечев, Дечко Неделчев

   Слънчеви колектори и системи  : Описания, технологии и схеми за използване на слънчевата енергия  / Дечко Неделчев Дечев  . - София  : Техника, 2005  . - 123 с. : със сх., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 122

Сист. No: 15975

- 202 -

С/621.31/И  95, С/621.31/И95

 

   Источники вторичного электропитания  / Владимир Анатольевич Головацкий  и др. - 2-е изд. перераб. и доп. изд. - Москва  : Радио и связь, 1990  . - 280 с. ; 22 см

Сист. No: 5736

- 203 -

П/621.31/М  40Бе

ЦБ  57059

Матраков, Борис и др.

   Електрически измервания  : Учебно помагало за професионалните гимназии по електротехника  / Борис И. Матраков, Димитър С. Русев, Васил Н. Туренков  ; Под общ. ред. Димитър С. Русев  . - 1. изд. 3. доп. - София  : Техника, 2006  . - 336 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 331 . - На кор. авт. Д. Русев, Б. Матраков, В. Туренков

Сист. No: 16081

- 204 -

ЦБ  50983

 

   Метрологическое обеспечение и экплуатация измерительной техники  / Геннадий Петрович Богданов  и др. ; Под ред. Вениамин Алексеевич Кузнецов  . - Москва  : Радио и связь, 1990  . - 240 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 232-235

Сист. No: 16032

- 205 -

С1/681.32/М  54

 

   Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем  : Справочник. В двух томах  /   Под ред. В. А. Шахнова  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 24 см

   Библиогр. под линия

   Т.1  / Вайдотас-Блажеюс Блажеевич Абрайтис  и др. - 1988  . - 368 с. : с черт.

Сист. No: 15974

- 206 -

П1/62-83/Р  93Ло, П1/62-83/Р93

 

Русанов, Любен

   Основи на електрозадвижването  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Любен Русанов  . - 2. изд. - Русе  : Държавна печатница Дунав, 1988  . - 123 с. ; 21 см

Сист. No: 6881

- 207 -

С/621.38/С  59  и

 

   Справочник по интегральным микросхемам  /   Под общ. ред. Борис Владимирович Тарабрин  . - Москва  : Энергия, 1977  . - 584 с. : с табл. и черт. ; 21 см

Сист. No: 15953

- 208 -

ЦБ  47520

 

Стефанов, Светослав Михайлов

   Практически електронни схеми за автомобила  / Светослав Михайлов Стефанов  . - София  : Техника, 1987  . - 140 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 138-139.

Сист. No: 15954

- 209 -

П/621.31/Т  73Гв

ЦБ  57115

Тончев, Георги

   Вятърни турбини  / Георги Тончев  . - прераб. изд. - София  : Ековат технологии, 2006  . - 184 с. : със сх. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 181-182

Сист. No: 16149

- 210 -

П/621.3/Т77, П1/621.3/Т  77, П1/621.3/Т77, П1/621.3/Т77Ге

 

Тошев, Георги А. и др.

   Теоретична електротехника  / Георги Александров Тошев, Ирина Георгиева Хинова, Любомир Варадинов Колев  . - София  : Техника, 1993  . - 21 см

   Библиогр. с. 153

   Ч. 4  . - 1993  . - 153 с. със сх.

Сист. No: 1303

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 211 -

П1/621.38/А  93А-о, П1/621.38/А93  А-о

ЦБ  47774

Атанасов, Александър Стефанов

   Основи на микроелектрониката  / Александър Стефанов Атанасов  . - София  : Техника, 1987  . - 244 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 239-241

Сист. No: 5753

- 212 -

П1/621.37/В  93Сн, П1/621.37/В93

ЦБ  44520

Вълков, Стефан Ангелов

   Наръчник по мултивибратори  / Стефан Ангелов Вълков  . - София  : Техника, 1985  . - 227 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 223-227

Сист. No: 7000

- 213 -

П1/621.38/Д  58М, П1/621.38/Д  58Мс, П1/621.38/Д58

ЦБ  48316

Димитрова, Мария Ил. и др.

   CMOS интегрални схеми  : [Ръководство]  / Мария Ил. Димитрова, Иван Д. Ванков  . - 2. прераб. изд. - София  : Техника, 1988  . - 20 см

   Ч. 2  . - 1988  . - 324 с. : със сх.

   Библиогр. с. 322-323

Сист. No: 3946

- 214 -

П1/621.38/Д  58Мс

ЦБ  40564

Димитрова, Мария Илиева и др.

   CMOS интегрални схеми  : [Ръководство]  / Мария Илиева Димитрова, Иван Данаилов Ванков  . - София  : Техника, 1981-  . - 20 см

   Ч.2  . - 1984  . - 263 с. : с табл., сх.

   Библиогр. с. 259

Сист. No: 16001

- 215 -

П1/621.38/Е  49  с, П1/621.38/Е49

ЦБ  49926

   Електронни схеми  : Измерване,контрол и регулиране на неелектрически величини  / Георги Н. Стоилов  и др. - София  : Техника, 1989  . - 339 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 331-334

Сист. No: 2228

- 216 -

П1/681.32/З-69Вп

ЦБ  40477

Златаров, Васил Кръстев и др.

   Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройства  : Ръководство  / Васил Кръстев Златаров, Рачо Маринов Иванов, Георги Славчев Михов  . - София  : Техника, 1984  . - 251с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 248

Сист. No: 15972

- 217 -

С1/621.38/И  72

 

   Интегральные микросхемы  : Справочник  /   Под ред. Борис Владимирович Тарабрин  . - Москва  : Радио и связь, 1984  . - 528 с. ; 21 см

Сист. No: 16015

- 218 -

П/621.397/К  76

ЦБ  57011

Койчев, Кирил Радев и др.

   Наръчник по проектиране на коаксиални кабелни телевизионни мрежи  / Кирил Радев Койчев, Станимир Михайлов Садинов  . - Габрово  : ЕКС-ПРЕС, 2006  . - 187с. : със сх., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 181-185

Сист. No: 15980

- 219 -

П1/621.396/К  93Гп

ЦБ  34028

Кузев, Георги Минчев

   Приложни радиоелектронни устройства  : [Ръководство]  / Георги Минчев Кузев  ; Науч. ред. Василка Петрова  . - София  : Техника, 1975 -  . - 20 см  . -   (Библиотека на радиолюбителя)

   Ч. 5  . - 1988  . - 160 с. : със сх.

   Библиогр. с. 156-157

Сист. No: 15970

- 220 -

П/621.38/М  54

ЦБ  57031

   Микропроцессоры  : В трех книгах  / Владимир Дмитриевич Вернер  и др. ; Под ред. Л. Н. Преснухин  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1987 -  . - 22 см

   Кн. 2 . Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы  : Учеб. для техн. вузов  . - 1987  . - 303 с.

   Библиогр. с. 300; Предм. указ.

Сист. No: 16007

- 221 -

П/621.38/М54

ЦБ  57031

   Микропроцессоры  : В трех книгах  / Петр Владимирович Несторов  и др. ; Под ред. Л. Н. Преснухин  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1986 -  . - 22 см

   Кн. 1 . Архитектура и проектирование микроЭВМ. Организация вычислительных процессов  . - 1987  . - 414 с. : със сх.

   Предм. указ. с. 408-411

Сист. No: 16021

- 222 -

С/681.32/М  54, С1/681.32/М  54м

 

   Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем  : Справочник : В двух томах  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 24 см

   Т.2  / Николай Николаевич Аверьянов  и др. - 1988  . - 368 с. с ил.

Сист. No: 16026

- 223 -

ЦБ  49497

 

Петровский, Александр Александрович

   Методы и микропроцессорные средства обработки широкополосных и быстропротекающих процессов в реальном времени  / Александр Александрович Петровский  ; Под ред. Г. В. Римского  . - Минск  : Наука и техника, 1988  . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 266 - 270

Сист. No: 16012

- 224 -

С/621.38/П  70  п

 

   Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры  : Справочник  / Александр Борисович Гитцевич  и др. ; Под ред. А. В. Голомедова  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 528 с. : със сх., табл., диагр. ; 21 см

Сист. No: 15965

- 225 -

С1/621.38/П  70

 

   Полупроводниковые приборы: транзисторы  : Справочник  /   Под общ. ред. Н. Н. Горюнова  . - 2. прераб. изд. - Москва  : Энергоатомиздат, 1985  . - 904 с. : с ил., табл. ; 21 см

Сист. No: 16027

- 226 -

С/621.38/П  69п

 

   Полупроводниковые проборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы  : Справочник  / Баюков Альберт Валентинович  и др. ; Под общ. ред. Н. Н. Горюнова  . - 2-е прераб. изд. - Москва  : Энергоатомиздат, 1985  . - 744 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 15878

- 227 -

С/621.38/П  88п

 

   Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике  : Справочник  / Руслан Васильевич Данилов  и др. ; Под ред. Б. Н. Файзулаева  . - Москва  : Радио и связь, 1986  . - 384 с. : с ил. ; 24 см

Сист. No: 16011

- 228 -

П1/681.32/Р  39Мм

 

Рафикузаман, Мохамед

   Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем  : В 2 кн. / Мохамед Рафикузаман  . - Москва  : Мир, 1988 -  . - 24 см

   Кн. 2  . - 1988  . - 288 с. : с табл.

Сист. No: 16005

- 229 -

П1/681.32/С  23

ЦБ  33683

   Сборник приложни схеми с микропроцесори  / Кирил Любенов Боянов  и др. - София  : Техника, 1981  . - 324 с. ; 24 см

Сист. No: 16017

- 230 -

П1/621.38/С  27, П1/621.38/С27

 

   Свръхголеми интегрални схеми  / Людмил Георгиев Даковски  и др. - София  : Техника, 1987  . - 192 с. ; 24 см

Сист. No: 5749

- 231 -

С/0(038)/С  45

 

   Словарь по кибернетике  /   Под ред. Владимира Сергеевича Михалевича  . - 2. прераб. и доп. изд. - Киев  : Украинской Советской Энциклопедии, 1989  . - 751 с. ; 21 см

Сист. No: 15966

- 232 -

П1/621.37/.39/С  70Ин

ЦБ  42021

Станчев, Иван Борисов и др.

   Наръчник по едностъпални RC усилватели  / Иван Борисов Станчев, Иван Николаев Иванов  . - София  : Техника, 1984  . - 223 с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 216-217

Сист. No: 15958

- 233 -

П/621.39/У  29Тп

ЦБ  57064

Уелингфорд, Тед

   Преход към VoIP  / Тед Уелингфорд  ; Прев. Росица Иванова Голева, Силвия Тодорова Куюмджиева  . - София  : ЗеСТ Прес, 2006  . - 452 с. : със сх. ; 24 см

   Речник; Индекс

Сист. No: 16085

- 234 -

П1/621.38/У  29Фн, П1/621.38/У29

ЦБ  39134

Уелър, Франк

   Наръчник по електронни системи  / Франк Уелър  ; Прев. от англ. ез. Ангел Маринов Ангелов  . - София  : Техника, 1983  . - 242 с. : със сх. ; 22 см

   Азб. указ. с. 240-242

Сист. No: 8570

- 235 -

ЦБ  48971

 

Функционално ориентированные процессоры

   Функционально ориентированные процессоры  / Александр Иванович Водяхо  и др. ; Ред. Г. А. Ходченко  . - производственное изд. - Ленинград  : Машиностроение, 1988  . - 224 с. : с диагр., черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 219-223

Сист. No: 15957

- 236 -

С1/621.38/Ц  70  а, С1/621.38/Ц70

 

   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы  : Справочник  / Сергей В. Якубовский  и др. ; Под ред. Сергей В. Якубовский  . - Москва  : Радио и связь, 1989  . - 496 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 484 ; Плрил. с. 485-492

Сист. No: 6873

- 237 -

С/621.397/Ш  64Вп, С/621.397/Ш64

 

Шило, Валерий Леонидович

   Популярные цифровые микросхемы  : Справочник  / Валерий Леонидович Шило  . - Науч.-популяр. изд. - Москва  : Радио и связь, 1987  . - 352 с. ; 20.5 см  . -   (Массовая радиобиблиотека, 1111)

Сист. No: 2759

- 238 -

С1/621.38/Ш  69Ат

 

Шишков, Атанас Иванов

   Транзистори и диоди  : Кратък справочник  / Атанас Иванов Шишков  ; Науч. ред. Искра Неделчева  . - 3., доп  . - София  : Техника, 1975  . - 199 с. : с табл. ; 20 см

Сист. No: 15971

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 239 -

П/621.83/Д  62

ЦБ  57003

Динев, Георги Димитров

   Методи за подобряване и възстановяване на зъбни колела от колоосни редуктори  / Георги Димитров Динев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 63 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 59-63

Сист. No: 15951

- 240 -

П1/621.81/Р  57Дд

 

Решетов, Дмитрий Николаевич

   Детали машин  : Учебник для студентов вузов  / Дмитрий Николаевич Решетов  . - 4. перераб. и доп. изд. : Машиностроение, 1989  . - 496 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 491-492

Сист. No: 15955

- 241 -

П/004/С  38Ва

ЦБ  57053

Сирманов, Васил и др.

   Аутокад] AutoCad 2007  : Пълен професионален справочник  / Васил Сирманов, Диляна Сирманова  ; Ред. Васил Пенчев  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 648 с.; с табл. ; 24 см

Сист. No: 16075

- 242 -

П1/621.81/С96

 

   Съвременни механизми и елементи в машиностроенето  / Иван Димитров Иванов  и др. - София  : Техника, 1985  . - 222 с. : с черт. ; 24,5 см  . -   (Библиотека на конструктора)

Сист. No: 7732

Подемно-транспортни машини.Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 243 -

ЦБ  57027

 

   Дизели Д-240, 245 и их модификации  : Техническое описание и инструкция по эксплуатации  . - 4. доп. и пепераб. - Минск  : Ураджай, 1986  . - 88 с. : със сх., граф. ; 20

Сист. No: 16004

- 244 -

ЦБ    I  2250

 

Ерохов, Виктор Иванович

   Икономична експлоатация на автомобила  : [Ръководство]  / Виктор Иванович Ерохов  ; Прев. от рус. Борислав Василев Трайков  . - София  : Техника, 1989  . - 184 с. : с табл., диагр., сх. ; 17 см

Сист. No: 16031

- 245 -

Арх/629.113/Р  94Ра, П/629.113/Р  94

ЦБ  57009

Русев, Руси Гецов

   Автомобилна техника 2  : Учебник за ВУЗ  / Руси Гецов Русев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 205 с. : със сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с.200-202 . - "http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/"

Сист. No: 15976

- 246 -

С/631.372/С  31А

 

Сельцер, Арон А.

   Обнаружение и устранение неисправностей тракторов  : Справочник  / Арон А. Сельцер  . - Москва  : Агропромиздат, 1987  . - 272 с. : с черт. и табл. ; 20 см

Сист. No: 16024

- 247 -

П1/629.113/С  34

ЦБ  50120

Сестримски, Димитър Георгиев

   Диагностика на автомобила  : [Ръководство]  / Димитър Георгиев Сестримски  . - 3. изд. - София  : Техника, 1989  . - 239 с. : с ил. ; 22 смБ

   Библиогр. с. 236

Сист. No: 15994

- 248 -

ЦБ  47520

 

Стефанов, Светослав Михайлов

   Практически електронни схеми за автомобила  / Светослав Михайлов Стефанов  . - София  : Техника, 1987  . - 140 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 138-139.

Сист. No: 15954

- 249 -

П/629/С  83

ЦБ  57089

Стоянов, Цветан Тодоров

   Бордни системи за управление на самолетите  : Учебник за ВУЗ  / Цветан Тодоров Стоянов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 144 с. : със сх., табл. ; 20,5 см  . -   (Библиотека на авиационния специалист . Библиотека на авиоспециалиста)

   Библиогр. с. 142-143

Сист. No: 16109

- 250 -

ЦБ  57029

 

Тапинский, Владимир Николаевич и др.

   Автомобиль "Москвич"  : Советы автомобилям по эксплуатации и обслуживанию  / Владимир Николаевич Тапинский, Яков Владимирович Горячий, Владислас Константинович Богомолов  . - 5.перераб. и доп. изд. - Москва  : Транспорт, 1986  . - 206 с. : с черт., табл. ; 20 см

Сист. No: 16013

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 251 -

П/633/635/Д  66, ЦБ  57117

 

Добрева, Румяна Константинова и др.

   Новите сортове растения като интелектуална собственост  / Румяна Константинова Добрева, Иван Николов Иванов  . - София  : IP Bulgaria, 2004  . - 223 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 205-211

Сист. No: 16152

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 252 -

П/316/Д  43Рп

ЦБ  57052

Дени, Ричард

   Печеливши комуникации  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 143 с. ; 21 см  . -   (Световен бестселър)

Сист. No: 16074

- 253 -

П/658/Е  96, Ч3/658/Е  96

ЦБ  57048

   Ефективна дистрибуция незабавен успех  : Формиране и оптимизация на каналите за продажби  /   Ред. Румяна Велкова  ; Прев. Снежана Илиева, Миглена Еге  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 183 с. ; 21 см

Сист. No: 16070

- 254 -

П/658/Л  18Му

ЦБ  57154

Ламбовска, Мая Руменова

   Управление на разходите на предприятието  / Мая Руменова Ламбовска  . - София  : Тракия-М, 2006  . - 278 с. ; 18 см

   Библиогр. след вс. глава

Сист. No: 16214

- 255 -

П/658/Н  17Н-о, Ч3/658/Н  17Н-о

ЦБ  57010

Найденов, Николай Стефанов и др.

   Операционен мениджмънт  / Николай Стефанов Найденов, Антон Недялков Недялков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 112 с. : с табл., диагр. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 110-111

Сист. No: 15977

- 256 -

Б3/65.012  /П16, Б3/65.012/П16, Б3/65.012/П16                                  Б3/65.012, П/65.012/П  16, П/65.012/П10Км

 

Палешутски, Кирил

   Мениджмънт  : Опитът на водещите фирми в света  / Кирил Любенов Палешутски  . - 3 изд. - Благоевград  : ФОРЧЪН, 1994  . - 240 с. ; 21 см

Сист. No: 1203

- 257 -

П/658/П  76Ги

ЦБ  57114

Попов, Георги и др.

   Икономика и организация на фирмата  : [Учебник]  / Георги Попов, Юлия Маринова  . - София  : ГорексПрес, 2006  . - 215 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 215

Сист. No: 16148

- 258 -

П/657/Р  16Дс, Ч3/657/Р  16Дс

ЦБ  56832

Радонов, Димитър и др.

   Счетоводство на предприятието  : Учебно помагало  / Димитър Радонов, Георги Проданов, Васил Христов  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2006  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2006  . - 314 с.

Сист. No: 16212

- 259 -

ЦБ  44543

 

Хвощ, Сергей Тимофеевич и др.

   Инжекционные микропроцессоры в управлении промышленным оборудованием  / Сергей Тимофеевич Хвощ, Владимир Борисович Смолов, Анатолий Иванович Белоус  . - Ленинград  : Машиностроение, 1985  . - 184 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 179- 180

Сист. No: 16030

- 260 -

П/65/Ш  96Бе

ЦБ  57047

Шугърс, Брадли Дж.

   Ефективна реклама незабавен успех  / Брадли Дж. Шугърс  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 320 с. ; 21 см  . -   (Ускорете развитието на бизнеса си с.)

Сист. No: 16069

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 261 -

ЦБ  39887

 

Байцер, Б.

   Микроанализ производительности вычислительных систем  / Б. Байцер  ; Прев. с англ. В. В. Мартынюка  . - Москва  : Радио и связь, 1983  . - 360 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 350-356

Сист. No: 16018

- 262 -

П1/658.512/К  26На

 

Капустин, Николай Михайлович и др.

   САПР: Системы автоматизированного проектирования  : Уч. пособие для студ. втузов в 9 книгах  / Николай Михайлович Капустин, Герман Николаевич Васильев  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1986 -  . - 20 см

   Кн. 6 . Автоматизация конструкторского и технологического проектирования  . - 1988  . - 191 с.

   Библиогр. с. 189-190

Сист. No: 16010

- 263 -

П1/681.31/К  85

 

Корячко, Вячеслав Петрович и др.

   Теоретические основы САПР  : Учебник для студ. вузов  / Вячеслав Петрович Корячко, Виктор Михайлович Курейчик, Игорь Петрович Норенков  . - Москва  : Энергоатомиздат, 1987  . - 400 с. ; 21 см

   Азб. указ.

Сист. No: 15995

- 264 -

П1/681.32/Н  91Пi

ЦБ  50345

Нортън, Питър

   IBM/PC - поглед отвътре  : [Ръководство]  / Питър Нортън  ; Прев. от англ. ез. Румяна Ковачева  = Inside the IBM PC  / Peter Norton  . - София  : Техника, 1989  . - 239с. : със сх., табл. ; 25 см  . -   (16-разредни персонални компютри)

Сист. No: 16036

- 265 -

П1/681.33/П  76

ЦБ  48730

Попов, Ангел Николаев и др.

   Аналогови устройства за микропроцесорни системи  : Цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразователи : Ръководство  / Ангел Николаев Попов, Здравко Георгиев Каракехайов  . - София  : Техника, 1988  . - 184 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 181-184

Сист. No: 15960

- 266 -

ЦБ  51806

 

Фрир, Джон

   Построение в числительных систем на базе перспективных микропроцессоров  / Джон Фрир  = Systems design with advanced microprocessors  / John R. Freer  . - Москва  : Москва, 1990  . - 413 с. : със сх. ,табл. ; 22 см

   Предм. указ. с. 409 -410

Сист. No: 15959

Кибернетика .Финна механика.

- 267 -

С/681(038)/В  82На

 

Володин, Николай Васильевич

   Англо-русский словарь по программированному обучению  : 13 000 терминов  / Николай Васильевич Володин  = English-Russian dictionary of programed instruction  / N. V. Volodin  . - Москва  : Советская энциклопедия, 1968  . - 336 с. ; 17 см

Сист. No: 15999

- 268 -

ЦБ  42307

 

Гилмор, Чарлз

   Введение в микропроцессорную тухнику  / Чарлз Гилмор  ; Науч. ред. Л. А. Паршина  ; Пер. с англ. В. М. Кисельникова  = Introduction to microprocessors  / Charles M. Gilmore  . - Москва  : Мир, 1984  . - 25 см

   Предм. указ. с. 329-332

   

Сист. No: 16028

- 269 -

ЦБ  57100

 

Готье, Ричард

   Руководство по операционной системе UNIX  / Ричард Готье  ; Перев. с англ. А. Г. Иванова  ; Под ред. М. И. Белякова  . - Москва  : Финансы и статистика, 1985  . - 232 с. : със сх., табл. ; 22 см

Сист. No: 16129

- 270 -

ЦБ  23170

 

Грис, Давид

   Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин  / Давид Грис  ; Пер. с англ. Е. Б. Докшицкой  ; Под ред. Ю. М. Баяковской  = Compiler construction for didital computers  / David Gries  . - Москва  : Мир, 1975  . - 544 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 522-532 ; Предм. указ. с. 535-539

Сист. No: 16029

- 271 -

П1/681.32/Д  14

ЦБ  22206

Даковски, Людмил Георгиев

   Външни устройства на ЦЕИМ  / Людмил Георгиев Даковски  . - София  : Техника, 1975  . - 347 с. : с черт. ; 22 см

Сист. No: 15997

- 272 -

ЦБ  57026

 

Джилбурн, Джон Л. и др.

   Микро-ЭВМ и микропроцессоры  : Технические средства, программное обеспечение, применения  / Джон Л. Джилбурн, Пол М. Джулич  . - Москва  : Мир, 1979  . - 464 с. : със сх., табл. ; 22 см

Сист. No: 16002

- 273 -

П1/681.32/З-28

ЦБ  31508

Закс, Родни

   Микропроцесори  : От чипове до системи : [Ръководство]  / Родни Закс  ; Прев. от англ. ез. Мария Ил. Димитрова  и др. - София  : Техника, 1980  . - 400 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Сист. No: 15991

- 274 -

П1/681.32/З-69Вп

ЦБ  40477

Златаров, Васил Кръстев и др.

   Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройства  : Ръководство  / Васил Кръстев Златаров, Рачо Маринов Иванов, Георги Славчев Михов  . - София  : Техника, 1984  . - 251с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 248

Сист. No: 15972

- 275 -

П/681.5/И  99

ЦБ  57091

Ищев, Александър Каменов

   Теория на автоматичното регулиране и управление  : Сборник задачи : (теория, решени примери и задачи)  / Александър Каменов Ищев  . - София  : ТУ София, 2006  . - 98 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 16125

- 276 -

ЦБ  57004

 

Каган, Борис Моисеевич и др.

   Цифровые вычислительные машины и системы  : Учеб. пособие для вузов  / Борис Моисеевич Каган, Михаил Матвеевич Каневский  ; Ред. Е. Н. Сальников  . - 2. прераб. изд  . - Москва  : Энергия, 1973  . - 680 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 666-671

Сист. No: 15962

- 277 -

П1/681.32/К  87

ЦБ  39791

Кофрон , Джеймс

   Практически методи за проверка на микропроцесорни системи  / Джеймс Кофрон  ; Прев. от англ. ез. Благой Ценкулов Иванов  . - София  : Техника, 1984  . - 183 с. : със сх., табл., ил. ; 24 см

Сист. No: 3471

- 278 -

П1/681.32/Л  45Дн, П1/681.32/Л45

 

Ленк, Джон

   Наръчник по микропроцесори, микрокомпютри и миникомпютри  / Джон Ленк  ; Прев. от англ. ез. Благой Ценкулов  . - София  : Техника, 1983  . - 418 с. : със сх. ; 21 см

Сист. No: 6905

- 279 -

П1/681.32/М  54к

ЦБ  43605

   Микропроцесорни комплекти  : [Ръководство]  / Людмил Георгиев Даковски  и др. - София  : Техника, 1985  . - 220 с. : със сх., табл. ; 25 см

Сист. No: 15996

- 280 -

П1/681.32/М54

 

   Микропроцесорни управляващи системи  : Наръчник  / Илия И. Томов  и др. - София  : Техника, 1986  . - 199 с. : с табл. и сх. ; 23.5 см

Сист. No: 2749

- 281 -

С1/681.32/М  54

 

   Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем  : Справочник. В двух томах  /   Под ред. В. А. Шахнова  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 24 см

   Библиогр. под линия

   Т.1  / Вайдотас-Блажеюс Блажеевич Абрайтис  и др. - 1988  . - 368 с. : с черт.

Сист. No: 15974

- 282 -

С/681.32/М  54, С1/681.32/М  54м

 

   Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем  : Справочник : В двух томах  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 24 см

   Т.2  / Николай Николаевич Аверьянов  и др. - 1988  . - 368 с. с ил.

Сист. No: 16026

- 283 -

ЦБ  43878

 

   Микропроцессоры: Системы программирования и отладки  /   Под ред. В. А. Мясников  . - Москва  : Энергоатомиздат, 1985  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 15993

- 284 -

П1/681.32/О34, П1/681.32/О34К-о

ЦБ  44778

Огдин, Керол Ен

   Организация и програмиране на микрокомпютърни системи  : [Ръководство]  / Керол Ен Огдин  . - София  : Техника, 1985  . - 268 с. : с ил., сх, табл. ; 24 см

Сист. No: 2225

- 285 -

С/681.32/О-41

 

   Однокристальные микроЭВМ  : Справочник  /   Состав. Алексей Вячеславович Боборыкин  и др. - Москва  : МИКАП, 1994  . - 400 с. : със сх., табл. ; 25 см

Сист. No: 16003

- 286 -

ЦБ  57099

 

   Одноплатные микроЭВМ  / Вилен Григорьевич Домрачев  и др. - Москва  : Энергоатомиздат, 1988  . - 128 с. ; 201 см  . -   (Микропроцессорные БИС и их применение)

   Библиогр. с. 126

Сист. No: 16131

- 287 -

С1/681.32/П  63Сп

 

Погорелы, Сергей Демьянович и др.

   Программное обеспечение микропроцессорных систем  : Справочник  / Сергей Демьянович Погорелы, Тамара Федоровна Слободянюк  . - Киев  : Технiка, 1985  . - 240 с. : с табл. ; 22 см

Сист. No: 16016

- 288 -

П1/681.32/П  89н

ЦБ  51354

   Проверка и настройка на цифрови устройства  : Наръчник  / Красимир Христов Янев  и др. ; Под общ. ред. Красимир Христов Янев  . - София  : Техника, 1990  . - 144 с. : със сх., табл. ; 25 см

   Библиогр. с. 137-138

Сист. No: 15969

- 289 -

П1/681.32/Р  39Мм

 

Рафикузаман, Мохамед

   Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем  : В 2 кн. / Мохамед Рафикузаман  . - Москва  : Мир, 1988 -  . - 24 см

   Кн. 2  . - 1988  . - 288 с. : с табл.

Сист. No: 16005

- 290 -

С/681.32/С59, С1/681.32/С59

 

   Справочник по микропроцессорным устройствам  / Александр Артемьевич Молчанов  и др. - Киев  : Техника, 1987  . - 287 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 279-282

Сист. No: 6902

- 291 -

П1/681.31/С  82

ЦБ  57024

Стойчев, Стойчо Д. и др.

   Електронноизчислителна техника  : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София]  / Стойчо Д. Стойчев, Никола К. Касабов  . - София  : Техника, 1986  . - 351 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 347-349.

Сист. No: 15992

- 292 -

П1/681.31/С  82Се

ЦБ  20722

Стойчев, Стойчо Димитров и др.

   Електронноизчислителна техника  : [Учебник за студ. от ВМЕИ В. И. Ленин-София]  / Стойчо Димитров Стойчев, Людмил Георгиев Даковски, Павел Мартинов Мартинов  ; Под общ. ред. Борис Боровски  . - София  : Техника, 1974  . - 392 с. : с черт., табл. ; 25 см

   Библиогр. с. 388-389

Сист. No: 16034

- 293 -

П/629/С  83

ЦБ  57089

Стоянов, Цветан Тодоров

   Бордни системи за управление на самолетите  : Учебник за ВУЗ  / Цветан Тодоров Стоянов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 144 с. : със сх., табл. ; 20,5 см  . -   (Библиотека на авиационния специалист . Библиотека на авиоспециалиста)

   Библиогр. с. 142-143

Сист. No: 16109

- 294 -

ЦБ  44543

 

Хвощ, Сергей Тимофеевич и др.

   Инжекционные микропроцессоры в управлении промышленным оборудованием  / Сергей Тимофеевич Хвощ, Владимир Борисович Смолов, Анатолий Иванович Белоус  . - Ленинград  : Машиностроение, 1985  . - 184 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 179- 180

Сист. No: 16030

- 295 -

С1/681.3/Х  35См

 

Хвощ, Сергей Тимофеевич и др.

   Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления  : Справочник  / Сергей Тимофеевич Хвощ, Н. Н. Варлинский, Е. А. Попов  . - Ленинград  : Машиностроение, 1987  . - 640 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 634-635

Сист. No: 16035

- 296 -

С/681.32/Щ37, С1/681.32/Щ  37В

 

Щербо, Владимир Кириллович

   Стандарты по локальным вычислительным сетям  / Владимир Кириллович Щербо, Валерий М. Киреичев, Станислав Ив. Самойленко  . - Москва  : Радио и связь, 1990  . - 304 с., 21 см  ; 304 с., 21 см

Сист. No: 6903

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 297 -

П/621.7/.9/К16, П1/621.7/.9/К  16Лт, П1/621.7/.9/К16

 

Калев, Любомир Цонев

   Технология на машиностроителните материали  / Любомир Цонев Калев  . - 2 изд. - София  : Техника, 1987  . - 494 с. : с черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 494

Сист. No: 2943

- 298 -

ЦБ  57005

 

Рахштадт, Александр Григорьевич

   Пружинные сплавы  : (свойства и термическая обработка)  / Александр Григорьевич Рахштадт  ; Ред. А. М. Гордон  . - Москва  : Металлургия, 1965  . - 362 с. : с табл. , сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 347-362

Сист. No: 15964

Езикознание. Филология. Литература

- 299 -

ЦБ  І  3246

 

Bradbury, Ray

   Dandelion wine  / Ray Bradbury  . - New York  : Bantam Books, 1976  . - 241 p. ; 17 cm  . -   (The Grand master editions)

Сист. No: 16146

- 300 -

С1/61(038)/P  85

 

Porter, Stuart

   Dictionary of physiotherapy  / Stuart Porter  . - Edinburgh  : Elsevier butterworth Heinemann, 2005  . - 413 p. ; 19 cm

   Bibliogr. p. 409-413

Сист. No: 16206

- 301 -

П/802.0/А  64

ЦБ  ІІ  2740

   Английски език за техническите професии  / Волфрам Бюхел  и др. ; Прев. [от нем.]  Ваня Пенева  . - София  : Просвета, 2004  . - 304 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Съдържа и Речник ; Азб. показалец

Сист. No: 16169

- 302 -

С1/0/А  64

 

   Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной математике  /   Под ред. М. М. Глушко  . - Москва  : Изд-во МГУ, 1986  . - 184 с. ; 22 см

Сист. No: 16020

- 303 -

П/802/809/Б  47Тт

ЦБ  57152

Благова, Таня

   Турски език  : Самоучител в диалози  / Таня Благова  = Turkce : Bulgarlar icin  / Таня Благова  . - Плевен  : Грамма, 2003  . - 400 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Авт. отбелязана в библиогр. каре

Сист. No: 16211

- 304 -

ЦБ  57046

 

Бланшо, Морис

   Предстоящата книга  / Морис Бланшо  ; Прев. Антоанета Колева  . - София  : КК, [Б. г.]  . - 280 с. ; 22 см

Сист. No: 16067

- 305 -

П/808.67/Б  94Бе

ЦБ  ІІ  2737

Бъчварова, Бойка и др.

   Езикова култура  : Как да пишем успешно по правилата  / Бойка Бъчварова, Борислав Георгиев, Владимир Игнатов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 184 с. ; 29 см

Сист. No: 16156

- 306 -

С/681(038)/В  82На

 

Володин, Николай Васильевич

   Англо-русский словарь по программированному обучению  : 13 000 терминов  / Николай Васильевич Володин  = English-Russian dictionary of programed instruction  / N. V. Volodin  . - Москва  : Советская энциклопедия, 1968  . - 336 с. ; 17 см

Сист. No: 15999

- 307 -

ЦБ  57014

 

Грубер, Мариане

   Безветрие  : Роман  / Мариане Грубер  ; Прев. от нем. Недялкя Попова  . - [Б. м.]  : Панорама, 2001  . - 224 с. ; 21 см

Сист. No: 15988

- 308 -

ЦБ  57156

 

Демостен

   Филипики  / Демостен  ; Състав., прев. Цветан Грозев  . - София  : Рата, 2006  . - 128 с. ; 21 см

Сист. No: 16217

- 309 -

ЦБ  57079

 

Дубарова, Петя

   Поезия  / Петя Дубарова  . - Бургас  : Либра Скорп ; Libra Scorp, 2007  . - 224 с. ; 22 см

   Фотоалбум

Сист. No: 16097

- 310 -

С/801.323/Г  93Ае

 

   Европейски речник - български- английски-немски-френски-италиански-испански  : Практичен справочник за ученици, студенти, работещи и туристи  / Анри Гурсо, Моник Гурсо  . - София  : Младинска книга, 2007  . - 788 с. ; 22 см

Сист. No: 16133

- 311 -

ЦБ  І  3247

 

Кафу Нагаи

   Соперницы  : Роман  / Кафу Нагаи  . - Санкт-Петербург  : Азбука-классика, 2006  . - 256 с. ; 18 см

   По проект JOLIT - УБ

Сист. No: 16198

- 312 -

ЦБ  57045

 

Кларк, Джеймс Ф.

   Библията и българското възраждане  / Джеймс Франклин Кларк  . - София  : Мак, 2007  . - 286 с. ; 22 см

Сист. No: 16066

- 313 -

ЦБ  57030

 

Константинов, Е. Б. и др.

   Учебник английского языка  : для высших инженерных военно-учебных заведений  / Е. Б. Константинов, М. М. Масленникова, А. Н. Шевалдышев  . - Москва  : Военное издательство министерства обороны СССР, 1964  . - 416 с. ; 22 см

Сист. No: 16019

- 314 -

Б5/802/809/К  86Мл, П/802/809/К  86Мл, Ч5/802/809/К  86Мл

ЦБ  57164

Костова, Мария Илиева

   Латински език  : за студенти по право, история, философия, международни отношения, европеистика  / Мария Илиева Костова  . - София  : Фенея, 2004  . - 272 с. ; 21,5 см

Сист. No: 16242

- 315 -

ЦБ  І  3248

 

Оока Сехей

   Госпожа Мусасино  : Роман  / Оока Сехей  ; Перев. с яп. Аиды Сулиймановой  . - Санкт-Петербург  : Азбука-классика, 2006  . - 256 с. ; 18 с.

   По проект JOLIT - УБ

Сист. No: 16199

- 316 -

ЦБ  57138

 

Осака Го

   Косые тены далекой земли  : Роман  / Осака Го  ; Перев. с яп. Л. Ермаковой  . - Санкт-Петербург  : Азбука-классика, 2006  . - 573 с. ; 19,5 см

   По проект JOLIT - УБ

Сист. No: 16192

- 317 -

ЦБ  57134

 

Осараги, Дзиро

   Ронины из Ако или повесть о сорока семи верных вассалах  : В 2 томах  / Осараги Дзиро  ; Перев. с яп. Александра Долина  . - Санкт-Петербург  : Гиперион, 2006  . - 22 см  . -   (Terra Nipponica)

   По проект JOLIT - УБ

   Т. 1  /   Вступ. статья  Александра Долина  . - 2006  . - 544 с.

Сист. No: 16188

- 318 -

ЦБ  57134

 

Осараги, Дзиро

   Ронины из Ако или повесть о сорока семи верных вассалах  : В 2 томах  / Осараги Дзиро  ; Перев. с яп. Александра Долина  . - Санкт-Петербург  : Гиперион, 2006  . - 22 см  . -   (Terra Nipponica)

   По проект JOLIT - УБ

   Т. 2  . - 2006  . - 528 с.

Сист. No: 16189

- 319 -

ЦБ  57119

 

Памук, Орхан

   Сняг  / Орхан Памук  ; Прев. от тур. Розия Самуилова  . - София  : Еднорог, 2006  . - 575 с. ; 24 см

Сист. No: 16154

- 320 -

Б2/886.7/П  32И

 

Пеева, Иглика

   Цветът на цветовете  : Стихотворения  / Иглика Пеева  = The Color of the colors  / Iglika Peeva  . - Русе  : Авангард принт, 2006  . - 40 с. ; 15 Х 20 см

Сист. No: 15929

- 321 -

Б2/886.7/П  32

 

Пеева, Иглика

   Сънувайки. / Иглика Пеева  = Dreaming.. / Iglika Peeva  . - Русе  : Примакс, 2000  . - 36 с. ; 15 Х 15 см

Сист. No: 15935

- 322 -

ЦБ  57077

 

Поротников, Виктор

   Дарий  / Виктор Поротников  . - София  : Ирина Галчовска - Гея 11, 2006  . - 496 с. ; 21 см  . -   (Поредица исторически романи)

Сист. No: 16096

- 323 -

ЦБ  57107

 

Пуиг, Мануел

   Целувката на жената-паяк  / Мануел Пуиг  . - София  : Колибри, 2006  . - 260 с. ; 20 см

Сист. No: 16137

- 324 -

ЦБ  57038

 

Сафон, Карлос Руис

   Сянката на вятъра  / Карлос Руис Сафон  ; Прев. от исп. Светла Христова  = La zombra del viento  / Carlos Ruiz Zafon  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 458 с. ; 22 см

Сист. No: 16059

- 325 -

С/0(038)/С  45

 

   Словарь по кибернетике  /   Под ред. Владимира Сергеевича Михалевича  . - 2. прераб. и доп. изд. - Киев  : Украинской Советской Энциклопедии, 1989  . - 751 с. ; 21 см

Сист. No: 15966

- 326 -

ЦБ  57137

 

Соно Аяко

   Синева небес  / Соно Аяко  ; Перев. с яп. Татьяны Бреславец  . - Санкт-Петербург  : Гиперион, 2006  . - 448 с. ; 22 см  . -   (Terra Nipponica)

   По проект JOLIT - УБ

Сист. No: 16191

- 327 -

С/17(038.1)/С  69Дн

 

Станков, Димитър

   Нов речник по морал и етика  / Димитър Станков  . - София  : Арс, 2006  . - 688 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 674-687

Сист. No: 16068

- 328 -

ЦБ  57012

 

Трифонов, Емил Благовест

   Ледоход. Нещо за четене 2  / Емил Благовест Трифонов, Кембълът  . - Б. м. : Panorama BG, б. г. - 256 с. ; 20 см

Сист. No: 15984

- 329 -

ЦБ  57141

 

Ямада Таити

   Лето с чужими  / Ямада Таити  ; Перев. с яп. Андрея Замилова  . - Москва  : ЭКСМО-ПРЕСС, 2006  . - 160 с. ; 20,5 см

   По проект JOLIT - УБ

Сист. No: 16194

- 330 -

С/886.7/Я  54Са, С2/886.7/Я  54

 

Янев, Симеон и др.

   Атлас на българската литература 1944-1968  / Симеон Янев, Петя Колева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2006  . - 526 с. ; 30 см

   Именен показалец с. 502-514

Сист. No: 16159

История. Георафия. Биографии. Археология

- 331 -

С/91/А  64Чм, С5/91/А  64Чм

 

Ангелов, Чавдар Иванов

   Миниатюрни държави  : Кратък географки справочник  / Чавдар Иванов Ангелов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1994  . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. 143

Сист. No: 16258

- 332 -

ЦБ  57123

 

Барет, Клайв

   Египетските богове и богини  : Митологията и вярванията в древен Египет  / Клайв Барет  ; Прев. от англ. Мария Арабаджиева  . - София  : Абагар, 1999  . - 173 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 171-172

Сист. No: 16171

- 333 -

ЦБ  57088

 

Бержер, Мари-Клер

   История на Шанхай  / Мари-Клер Бержер  ; Прев. Румяна Станчева  . - Вeлико Търново  : Рива, 2006  . - 455 с. : със сн. ; 23 см

   Хронологична справка ; Библиогр. с. 438-453

Сист. No: 16121

- 334 -

ЦБ  57121

 

Василев, Румен Петров

   Масонската ложа и братството на Левски  : Ист. изследване  / Румен Петров Василев  . - [София]  : ИК Персей, 2005  . - 282 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 273-278

Сист. No: 16180

- 335 -

ЦБ  57056

 

Даймънд, Джаред Мейсън

   Пушки, вируси и стомана  : Защо хората от различните континенти имат различна история и съдба  / Джаред Мейсън Даймънд  ; Прев. от англ. ез. Юлиан Антонов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 623 с. ; 22 см

   Индекс с. 613-623

Сист. No: 16077

- 336 -

ЦБ  57094

 

Даскалов, Здравко

   Осъден ли е Васил Левски?  : Правно-историческо изследване  / Здравко Даскалов  . - София  : Огледало, 2006  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 16127

- 337 -

С/91/Д  52

 

   Джобен пътеводител Виена  /   Ред. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 111 с. : с цв. ил. ; 20,5 х 12,5 см  + к.

Сист. No: 16283

- 338 -

Б2/949.72/З-71Вл, ЦБ  53733, Ч2/949.72/З-71Вл, Ч5/949.72/З-71Вл

 

   Лекционни курсове на проф. Васил Златарски  : Т. 1 -  / Васил Николов Златарски  ; Състав., предг. Тодор Александров Попнеделев  ; Науч. ред., бел. Петър Димитров Ангелов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1999  . - 20 см

   Т. 1 . От праисторическо време до падането на Първото българско царство  . - 1999  . - 536 с.

Сист. No: 6388

- 339 -

ЦБ  ІІ  2736

 

Илиев, Александър

   Българите и полуостров Хиндустан  / Александър Илиев  . - София  : Тангра ТанНакРа, 2006  . - 151 с. + 60 л. цв. ил. ; 28, 5 см  . -   (Библиотека Българска вечност)

Сист. No: 16155

- 340 -

ЦБ  57043

 

   История на Япония  : 11 изтъкнати учени ни въвеждат в миналото на Япония  /   Прев. от англ. Калина Йорданова  ; Ред. Братислав Иванов  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 169 с. : със ил. ; 20 см

   Показалец с. 155-169

Сист. No: 16064

- 341 -

ЦБ  57070

 

Керотре, Мишел

   История на Прусия  / Мишел Керотре  . - Вeлико Търново  : Рива, 2006  . - 440 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 414-430; Хронолог. табл.

Сист. No: 16092

- 342 -

ЦБ  57045

 

Кларк, Джеймс Ф.

   Библията и българското възраждане  / Джеймс Франклин Кларк  . - София  : Мак, 2007  . - 286 с. ; 22 см

Сист. No: 16066

- 343 -

ЦБ  57122

 

Коростовцев, Михаил Александрович

   Религията на древен Египет  : Богове, жреци и магия  / Михаил Александрович Коростовцев  ; Прев. от рус. Юлиана Гегова  . - [2. изд.]  . - [София]  : Шамбала, 1999  . - 460 с. ; 22 см  . -   (Цивилизация и култура . Богове и герои)

   Библ. след отделните глави ; Азб., предм. показалци

Сист. No: 16172

- 344 -

ЦБ  57040

 

Кронин, Майк

   История на Ирландия  / Майк Кронин  . - Вeлико Търново  : Рива, 2007  . - 288 с. ; 21 см

Сист. No: 16061

- 345 -

С/91/Л  86Ас

 

Луканов, Ангел Георгиев и др.

   Страните в света 2006-2007  : Справочник  / Ангел Георгиев Луканов, Николай Александров Божинов, Стефан Михайлов Димитров  . - 6. прераб. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2007  . - 520 с. : със сн. ; 24 см

   Азбучен указ с. 513-516

Сист. No: 16090

- 346 -

Ч5/32/Н  64Кб

 

Нешев, Кирил

   Балканският сблъсък на цивилизациите  / Кирил Нешев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1996  . - 95 с. ; 20 см

Сист. No: 16263

- 347 -

П/949.72/П64и, Ч2/949.72/П  64и

 

   Подбрани извори за българската история  : [В 4 т.]  /   Отг. ред. Георги Бакалов  ; Предг. Румяна Кушева  . - София  : Тангра ТанНакРа Ик, 2002 -  . - 27.5 см

   Т. 1 . Древните българи и земите на Балканския полуостров до VІІ век  /   Състав.  Георги Бакалов  и др. - 2002  . - 173 с. : със сн.

   Библиогр. 167 с. ; Им. показ. с. 154-164 ; Темат- показ. 165-166

Сист. No: 10954

- 348 -

ЦБ  57109

 

   Помпей - живият град  / Алекс Бътъруърт, Рей Лорънс  . - София  : Рива, 2006  . - 344 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 333 - 344

Сист. No: 16141

- 349 -

ЦБ  57084

 

Сиринели, Жан-Франсоа и др.

   История на съвременна Франция  : От Първата световна война до управлението на Франсоа Митеран  / Жан-Франсоа Сиринели, Робер Вандебуш, Жан Вавасор-Деперие  ; Прев. от фр. Вяра Любенова  и др. - София  : Кама, 2006  . - 384 с. ; 23 см  . -   (Време)

   Им. показалец.

Сист. No: 16093

- 350 -

ЦБ  57130

 

Тодоров, Антоний Тодоров

   Политическият живот в България 1990-2005  / Антоний Тодоров Тодоров  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 353-359

Сист. No: 16175

- 351 -

Ч2/930/Х  42Г

 

Хенкок, Греъм и др.

   В търсене на изгубената цивилизация  : Огледало на небето  / Греъм Хенкок, Санта Файя  . - София  : Бард, 2006  . - 334 с. : с ил. ; 27 см

Сист. No: 15931

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 352 -

ЦБ  57019

 

Волф, Хорст

   Джудо за напреднали  / Хорст Волф  ; Прев. от нем. ез. Петър Богданов  . - София  : Медицина и физкултура, 1984  . - 20 см

   Библиогр. с. 133

   

Сист. No: 16025

- 353 -

Б2/372.373/З-31О-м, Ч2/372.373/З-31О-м

 

Занков, Огнян Александров

   Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст  / Огнян Александров Занков  ; Ред. Лидия Окова  . - София  : Просвета, 2005  . - 64 с. : с ил. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 64

Сист. No: 16224

- 354 -

Б2/372.373/З-31О-м, Ч2/372.373/З-31О-р

 

Занков, Огнян Александров

   Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст  : Учебно помагало за студенти и учители  / Огнян Александров Занков  ; Ред. Татяна Вишовградска  . - Вeлико Търново  : Слово, 2005  . - 79 с. : с ил. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 79

Сист. No: 16225

- 355 -

Б2/372.873/З-31О-м, Ч2/372.873/З-31О-м

 

Занков, Огнян Александров

   Методика на възприемане на изобразителното изкуство  : Диагностика на художествените познания  / Огнян Александров Занков  . - София  : Анубис, 2006  . - 64 с. : с ил. ; 23,5 см

   Билиогр. с. 79

Сист. No: 16284

- 356 -

ЦБ  42928

 

   Методики психодиагностики в спорте  : Учеб. пособие для студентов пед. институтов  / В. Л. Марищук  и др. - Москва  : Просвещение, 1984  . - 191 с. ; 22 см

Сист. No: 16009

Компютри. Програмни продукти

- 357 -

П1/519.68/А  37См

 

Айков, Стоян и др.

   Микрокомпютърни системи в обслужващата сфера  / Стоян Айков, Петър Илиев  . - Варна  : Георги Бакалов, 1988  . - 211 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 207-208

Сист. No: 16014

- 358 -

С/519.68/Б  18Гу

 

Балански, Георги

   Уърд] Word 5.0  : Справочник  / Георги Балански  . - София  : Ню Текник Пъблишинг, 1992  . - 317 с. : с табл., сх. ; 20 см  . -   (РС-Справочник)

   Библиогр. с. 314

Сист. No: 15950

- 359 -

П1/519.68/Б  32

ЦБ  46906

   БЕЙСИК - опростен структурен подход  : [Ръководство]  / Дейл Нелсън  и др. ; Прев. от англ. ез. Александър Николаев Садовски  . - София  : Техника, 1987  . - 288 с. : със сх. ; 23 см

Сист. No: 16008

- 360 -

П1/330.1/Б  62

ЦБ  50174

Бонев, Костадин и др.

   Математическо моделиране (Математическо програмиране)  : [Учебник за стедентите от ВИИ]  / Костадин Бонев, Н. Лалова, А. Иванов  . - Варна  : Георги Бакалов, 1989  . - 248 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 245

Сист. No: 15961

- 361 -

П/681.32/Б  72

ЦБ  57108

Брамм, Пенн и др.

   Микропроцессор 80386 и его программирование  / Пенн Брамм, Дон Брамм  ; Перев. с англ. А. И. Шереметьев, К. Г. Финогенова  . - Москва  : Мир, 1990  . - 448 с. : със сх. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 438-439 ; Предм. показ.

Сист. No: 16140

- 362 -

ЦБ  57100

 

Готье, Ричард

   Руководство по операционной системе UNIX  / Ричард Готье  ; Перев. с англ. А. Г. Иванова  ; Под ред. М. И. Белякова  . - Москва  : Финансы и статистика, 1985  . - 232 с. : със сх., табл. ; 22 см

Сист. No: 16129

- 363 -

ЦБ  47994

 

Григорьев, Вячеслав Леонидович

   Программирование однокристальных микропроцессоров  / Вячеслав Леонидович Григорьев  . - производств. изд. - Москва  : Энергоатомиздат, 1987  . - 288 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 286

Сист. No: 15973

- 364 -

С/004/Д  52Та

 

Джордан, Т. Т.

   АутоCAD] AutoCAD 2007  : Пълен справочник  / Т. Т. Джордан  ; Прев. Теофана Петкова  ; Ред. Тихомила Стерева-Йорданова  . - София  : Алекс Софт, 2006  . - 488 с. ; 23 см

Сист. No: 16054

- 365 -

П/004/E  90

ЦБ  57129

   Ексел] Excel 2003  : Вашият треньор  /   Прев. Силвия Тодорова Куюмджиева  . - София  : ЗеСТ Прес ЕООД, 2006  . - 537 с. : с ил. ; 24 см  + 1 CD-ROM

   Предм. показалец

Сист. No: 16182

- 366 -

П/004/Е  57

ЦБ  57033

Емпи]MP3 и цифрова музика

   Ем пи] MP3 и цифрова музика  /   Ред. Борислав Пачников  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 158 с. ; 23 см  . -   (Всички използват)

Сист. No: 16052

- 367 -

П/004/З-26Нп

ЦБ  57112

Закас, Никълъс и др.

   Професионално програмиране с Ajax  / Никълъс Закас, Джеръми Мак Пийк, Джо Фосет  . - София  : Алекс Софт, 2006  . - 462 с. ; 24 см  . -   (От програмисти за програмисти)

Сист. No: 16144

- 368 -

П1/519.68/И47с

ЦБ  48671

   Изчислителни системи с паралелна обработка на данните  : [Ръководство]  / Кирил Любенов Боянов  и др. - София  : Техника, 1986  . - 347 с. : със сх., табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 339-342.

Сист. No: 16050

- 369 -

П/004/К  15с

ЦБ  57080

   Как да сглобим компютър по-евтин и по-мощен  /   Ред. Евгени Боевски  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 222 с. : със сн. ; 23 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 16098

- 370 -

П/339/К  96Рм

ЦБ  57118

Къмпинг, Тимоти

   Малкото "е" - големият бизнес  : Бизнес планиране за интернетна търговия  / Тимоти Къмпинг  ; Прев. от англ. Николай Кръстев  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 343 с. ; 23 см

Сист. No: 16153

- 371 -

П/65/М  19Дп

ЦБ  57106

Макуейд, Джон

   Професионален дизайн на бизнес материали  / Джон Макуейд  ; Прев. Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев  = Begore & after grarhics for business  / John McWade  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 204 с. : с ил.; цв. ил.

   Азб. указател

Сист. No: 16138

- 372 -

П/519.68/М  67

ЦБ  57105

Митев, Димитър и др.

   Съвременно компресиране на данни  / Димитър Митев, Станислав Минчев  . - София  : InfoPress, 1994  . - 20 см

   Ч. І  . - 1994  . - 155 с.

Сист. No: 16136

- 373 -

П/519.68/М  67

ЦБ  57105

Митев, Димитър и др.

   Съвременно компресиране на данни  / Димитър Митев, Станислав Минчев  . - София  : InfoPress, 1994  . - 20 см

   Ч. ІІ  . - 1994  . - 155 с.

Сист. No: 16139

- 374 -

П1/681.32/Н  91Пi

ЦБ  50345

Нортън, Питър

   IBM/PC - поглед отвътре  : [Ръководство]  / Питър Нортън  ; Прев. от англ. ез. Румяна Ковачева  = Inside the IBM PC  / Peter Norton  . - София  : Техника, 1989  . - 239с. : със сх., табл. ; 25 см  . -   (16-разредни персонални компютри)

Сист. No: 16036

- 375 -

П1/681.32/О34, П1/681.32/О34К-о

ЦБ  44778

Огдин, Керол Ен

   Организация и програмиране на микрокомпютърни системи  : [Ръководство]  / Керол Ен Огдин  . - София  : Техника, 1985  . - 268 с. : с ил., сх, табл. ; 24 см

Сист. No: 2225

- 376 -

П/004/П  29п

ЦБ  57076

   Пауърпойнт] PowerPoint 2003. Вашият треньор  /   Прев. Лидия Пелова, Владислава Богданова  . - София  : ЗеСТ Прес, 2006  . - 348 с. : с ил., сх. ; 24 см  + CD

   Индекс

Сист. No: 16117

- 377 -

С1/681.32/П  63Сп

 

Погорелы, Сергей Демьянович и др.

   Программное обеспечение микропроцессорных систем  : Справочник  / Сергей Демьянович Погорелы, Тамара Федоровна Слободянюк  . - Киев  : Технiка, 1985  . - 240 с. : с табл. ; 22 см

Сист. No: 16016

- 378 -

П1/519.68/П  90, П1/519.68/П90

ЦБ  45796

   Программирование на языке ассемблера ЕС ЭВМ  / Зинаида Сергеевна Брич  и др. = System Design with Ada  . - 2 перераб. доп. изд. - Москва  : Финансы и статистика, 1986  . - 335 с. ; 22 см

Сист. No: 2902

- 379 -

П1/519.68/Р  89Дп

ЦБ  51440

Рубенов, Давид Исак

   Програмни езици МОДУЛА -2 и АДА  / Давид Исак Рубенов  . - София  : Техника, 1990  . - 280 с. ; 24 см

   Библиогр. 272 с. ; Азб. указател с. 273-279

Сист. No: 15956

- 380 -

П/004/С  38Ва

ЦБ  57053

Сирманов, Васил и др.

   Аутокад] AutoCad 2007  : Пълен професионален справочник  / Васил Сирманов, Диляна Сирманова  ; Ред. Васил Пенчев  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 648 с.; с табл. ; 24 см

Сист. No: 16075

- 381 -

П/004/С  39

ЦБ  57042

   Скайп] Skype - безплатни интернет разговори  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 190 с. ; 22 см

Сист. No: 16063

- 382 -

П/004/С  96

ЦБ  57125

   Създаване и работа с PDF файлове с Adobe Acrobat 6.0 Professional  : Версии Standard и Professional : Офиц. ръководство за самообучение, съставeно от специалистите на Adobe  /   Прев. Васил Пенчев Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 528 с. : с ил., табл. ; 24 см  + CD  . -   (Официален учебен курс)

   Предм. показалец

Сист. No: 16181

- 383 -

П/621.39/У  29Тп

ЦБ  57064

Уелингфорд, Тед

   Преход към VoIP  / Тед Уелингфорд  ; Прев. Росица Иванова Голева, Силвия Тодорова Куюмджиева  . - София  : ЗеСТ Прес, 2006  . - 452 с. : със сх. ; 24 см

   Речник; Индекс

Сист. No: 16085

- 384 -

П/004/У  70

ЦБ  57128

   Уърд] Word 2003  : Вашият треньор  /   Прев. Владислава Богданова  . - София  : ЗеСТ Прес, 2006  . - 523 с. : с ил. ; 24 см  + 1 CD-ROM

Сист. No: 16183

- 385 -

П/004/Х  43Дп

ЦБ  57034

Херингтън, Джак Д.

   Пи ейч пи] PHP хакове  : Съвети и инструменти за създаване на динамични уеб страници  / Джак Д. Херингтън  ; Прев. Владимир Шаламанов  ; Науч. ред. Светослав Попов  . - София  : ЗеСТ Прес, 2007  . - 429 с. ; 24 см

   Азб. индекс с. 421-429

Сист. No: 16053

- 386 -

П/35/Х  62Дс

ЦБ  57126

Холмс, Дъглас

   Стратегии за електронно правителство  / Дъглас Холмс  ; Прев. [от англ.]  Веселина Шумкова  . - София  : Класика и Стил, 2002  . - VI, 354 с. ; 22 см

   Съдържа и Факти за е-правителството ; Web References . - Азб. показалец на бълг. и англ. ез

Сист. No: 16170

- 387 -

П/004/Ш  38Дм

ЦБ  57082

Шарп, Джон

   Майкрософт] Microsoft Visual C# 2005  / Джон Шарп  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 640 с. ; 24 см  + CD  . -   (Стъпка по стъпка)

Сист. No: 16100

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 388 -

Б2/372.373/З-31О-м, Ч2/372.373/З-31О-м

 

Занков, Огнян Александров

   Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст  / Огнян Александров Занков  ; Ред. Лидия Окова  . - София  : Просвета, 2005  . - 64 с. : с ил. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 64

Сист. No: 16224

- 389 -

Б2/372.373/З-31О-м, Ч2/372.373/З-31О-р

 

Занков, Огнян Александров

   Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст  : Учебно помагало за студенти и учители  / Огнян Александров Занков  ; Ред. Татяна Вишовградска  . - Вeлико Търново  : Слово, 2005  . - 79 с. : с ил. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 79

Сист. No: 16225

- 390 -

Б2/372.873/З-31О-м, Ч2/372.873/З-31О-м

 

Занков, Огнян Александров

   Методика на възприемане на изобразителното изкуство  : Диагностика на художествените познания  / Огнян Александров Занков  . - София  : Анубис, 2006  . - 64 с. : с ил. ; 23,5 см

   Билиогр. с. 79

Сист. No: 16284

- 391 -

Ч2/372.800.4/И  52Вт

 

Илиева, Весела и др.

   Текст и звук  : Уч. помагало за І - ІV клас  / Весела Илиева, Ивайло Иванов  . - София  : Регалия 6, 2000  . - 88 с. : с ил. ; 19 х 20 см  . -   (Компютърът в началното училище, 3)

   По проект . -http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value /

Сист. No: 16160

- 392 -

Ч2/372.800.4/И  52Ва

 

Илиева, Весела и др.

   Анимация и видео  : Уч. помагало за І - ІV клас  / Весела Илиева, Ивайло Иванов  . - София  : Регалия 6, 2000  . - 72 с. : с ил. ; 19 х 20 см  . -   (Компютърът в началното училище, 2)

   По проект . -http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value /

Сист. No: 16162

- 393 -

Ч2/372.800.4/И  52Вк

 

Илиева, Весела и др.

   Комбиниране на информация  : Уч. помагало за І - ІV клас  / Весела Илиева, Ивайло Иванов  . - 2. изд. - София  : Регалия 6, 2005  . - 60 с. : с ил. ; 19 х 20 см  . -   (Компютърът в началното училище, 4)

   По проект . -http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value /

Сист. No: 16163

- 394 -

Ч2/372.800.4/И  52Вг

 

Илиева, Весела и др.

   Графика  : Уч. помагало за І - ІV клас  / Весела Илиева, Ивайло Иванов  . - 1. прераб. изд. - София  : Регалия 6, 2006  . - 64 с. : с ил. ; 19 х 20 см  . -   (Компютърът в началното училище, 1)

   По проект . -http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value /

Сист. No: 16164

- 395 -

Ч2/372.800.4/И  52В-о

 

Илиева, Весела и др.

   Образователни игри  : Уч. помагало за І - ІV клас  / Весела Илиева, Ивайло Иванов  . - София  : Регалия 6, 2006  . - 64 с. : с ил. ; 19 х 20 см  . -   (Компютърът в началното училище, 4)

   По проект . -http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value /

Сист. No: 16165

- 396 -

Ч2/372.800.4/И  52

 

Илиева, Весела и др.

   Информационни технологии  : Уч. помагало за І - ІV клас : В 3 части  / Весела Илиева, Ивайло Иванов  . - София  : Нова звезда, 2004 -  . - 28,5 см

   Ч. 2  . - 2006  . - 58 с. : с ил.

Сист. No: 16168

Строителство.Строителни материали.Строително-монтажни работи

- 397 -

С/69/М  51и

 

   Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы  : Каталог - справочник  . - 2. изд. - Москва  : Машиностроение, 1972  . - 472 с. : с ил. и черт. ; 27 см

Сист. No: 15949

- 398 -

ЦБ  І  3244

 

Юдеев, А.лександр Васильевич

   Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции из винипласта. Антикоррозийнаь защита  / Александр Васильевич Юдеев  . - Москва  : Изд-во литературы по строительству, 1966  . - 167 с. : с черт. ; 17 см

   Библиогр. с. 165

Сист. No: 15928

 Индекс по АВТОРИ

Bass-Haugen, Julie 98 160 
Baum, Carolyn M. 98 155 160 
Bradbury, Ray 299 
Browne, Etin 159 
Brumm, Don 361 
Brumm, Penn 361 
Cahalin, Lawrence P. 154 
Chaitow, Leon 153 
Christiansen, Charles H. 17 97 98 160 
Cook, Joanne Valiant 164 
Culter, Susan K. 161 
DeTurk, William E. 154 
et al. 161 
Gautier, Richard 269 362 
Iwama, Michael K. 155 
Kielhofner, Gary 156 157 
Larson, Barbara 161 
Lewis, Douglas C. 153 
Lewis, Sandra Cutler 158 
Miller, Freeman 159 
Moore, Jo 39 
Pagliarulo, Michael A. 162 
Porter, Stuart 163 300 
Soderback, Ingrid 161 
Stein, Franklin 161 
Townsend, Elizabeth A. 17 97 
Turk, William E. De 154 
Whiteford, Gail 99 
Wilcock, Ann Allart. 165 
Wright-St Clair, Valerie 99 
Абрайтис , Вайдотас-Блажеюс Блажеевич 205 281 
Аверьянов, Николай Николаевич 205 222 281 282 
Аврамов, Николай Недялков 288 
Айков, Стоян 357 
Акопян, Акоп Авакович 131 
Александров, Александър Г. 280 
Александрова, Златка И. 280 
Алексиев, Димитър Серафимов 215 
Алексиева, М. 86 
Ангелов, Ангел Маринов 234 
Ангелов, Петър Димитров 338 
Ангелов, Чавдар Иванов 331 
Андреева, Людмила 22 109 111 195 
Антонов, Юлиан 12 335 
Антонова-Николова, Стефка 152 
Арабаджиева, Мария 18 332 
Арабаджийски, Кръстю С. 368 
Аспарухова, Илка 129 144 
Астарджиев, Владимир 60 
Атанасов, Александър Стефанов 211 
Ахтарджиев, Христо Христов 193 
Байцер, Б. 261 
Бакалов, Георги 347 
Бакалов, Георги Петров 347 
Балански, Георги 358 
Барет, Клайв 18 332 
Баталов, Иван 349 
Баюков Альберт Валентинович 226 
Баяковской, Ю. М. 270 
Белоус, Анатолий Иванович 205 259 281 294 
Белякова, М. И. 269 362 
Березенко, Александр Иванович 222 282 
Бержер, Мари-Клер 333 
Бес, Фернандо Триас де 115 
Благова, Таня 303 
Бланчард, Кенет 19 100 
Бланшо, Морис 304 
Блудов, Ю. М. 26 356 
Бобатинов, Марио Христов 47 
Боборыкин, Алексей Вячеславович 285 
Богданов, Б. 86 
Богданов, Геннадий Петрович 204 
Богданов, Петър 352 
Богданова, Владислава 376 384 
Богомолов, Владислас Константинович 250 
Боевска, Елена 381 
Боевски, Евгени 369 
Божинов, Николай Александров 345 
Бонев, Костадин 101 360 
Бончев, Любомир Николов 229 
Борисов, Орлин Николов 48 
Боровски, Борис 292 
Борщенко, Юрий Иванович 222 282 
Боянов, Борислав Дечев 131 
Боянов, Кирил Любенов 229 368 
Брамм, Дон 361 
Брамм, Пенн 361 
Бреславец, Татьяны 326 
Брич, Зинаида Сергеевна 378 
Брушлинский, Андрей Владимирович 8 20 
Буков, Явор 191 
Бушев, Н. А. 192 
Бърас, Дарел 359 
Бътъруърт, Алекс 348 
Бъчварова, Бойка 305 
Бюхел, Волфрам 301 
Вавасор-Деперие, Жан 349 
Вайткявичюс, Генрих Генрихович 15 143 
Вандебуш, Робер 349 
Ванков, Иван Д. 213 
Ванков, Иван Данаилов 214 
Варлинский, Н. Н. 295 
Василев, Румен Петров 9 334 
Василева, Александра Владимировна 184 
Василева, Мария 192 
Василева, Юлия 13 
Васильев, Герман Николаевич 262 
Вацева, Евелина 31 
Велева, Валерия 76 
Великов, Велико Георгиев 215 
Велкова, Румяна 253 
Вентцель, Елена С. 133 
Вернер, Владимир Дмитриевич 220 
Виденова, Анастасия 30 
Викторова, В. Е. 8 20 
Винсент, Лорънс 103 
Вишовградска, Татяна 354 389 
Владимиров, Румен 61 
Воденска, Мария Стаматова 104 
Водяхо, Александр Иванович 235 
Володин, Николай Васильевич 267 306 
Волф, Хорст 352 
Воробьев, Николай Васильевич 220 
Воюш, Владимир Иванович 378 
Вурст, Грегор 21 
Вълков, Стефан Ангелов 212 
Гарбунов, Владимир Леонидович 221 
Гегов, Георги Атанасов 288 
Гегова, Юлиана 343 
Георгиев, Борислав 305 
Георгиева, Йорданка 110 
Гетов, Владимир С. 368 
Гилмор, Чарлз 268 
Гиндев, Евгений Георгиев 134 146 
Гитцевич, Александр Борисович 224 226 
Глушко, М. М. 132 302 
Гнеденко, Борис Владимирович 135 136 
Голева, Росица Иванова 233 383 
Головацкий, Владимир Анатольевич 202 
Голомедова, А. В. 224 
Гордон, А. М. 298 
Горюнова, Н. Н. 225 226 
Горячев, Александр Васильевич 220 
Горячий, Яков Владимирович 250 
Господинов, Данчо 31 
Готье, Ричард 269 362 
Гочев, Георги 29 112 
Гочев, Николай 112 
Гочева, Благовеста 152 
Григориев, М. 192 
Григорьев, Вячеслав Леонидович 363 
Грис, Давид 270 
Грозев, Цветан 308 
Грубер, Мариане 307 
Грудева, Венета 152 
Гуджева, Наталия 88 
Гурсо, Анри 310 
Гурсо, Моник 310 
Даймънд, Джаред Мейсън 12 335 
Даковски, Людмил Георгиев 230 271 279 292 
Данилов, Руслан Васильевич 227 
Данчева, Татяна 127 
Даскалов, Здравко 336 
Дегтярева, Галина Степановна 378 
Делев, Петър Неделчев 347 
Демостен 308 
Дени, Ричард 64 65 105 106 252 
Дечев, Дечко Неделчев 201 
Джилбурн, Джон Л. 272 
Джилис, Ема Джийн 359 
Джонсън, Спенсър 19 100 
Джордан, Т. Т. 364 
Джулич, Пол М. 272 
Димитров, Георги 72 
Димитров, Георги Д. 72 
Димитров, Стефан Михайлов 345 
Димитрова, Мария Ил. 213 273 
Димитрова, Мария Илиева 214 
Димчев, Георги Николов 242 
Динев, Георги Димитров 239 
Дишовски, Николай Тодоров 194 
Добрева, Румяна Константинова 66 251 
Доганов, Димитър 108 
Дойчинов, Дойчин Богомилов 137 
Докшицкой, Е. Б. 270 
Долина, Александра 317 318 
Домрачев, Вилен Григорьевич 286 
Дончев, Димитър 113 
Дубарова, Петя 309 
Дулов, Атеист Васильевич 67 
Дупинова Петрова, Гълъбина 80 
Евтимова, Нели 127 
Еге, Миглена 253 
Егоров, Алексей Егорович 288 
Ельцова, Сталина Андреевна 227 
Ермаковой, Л. 316 
Ерохов, Виктор Иванович 244 
Ефремов, А. 192 
Еърхарт, Х. Байрън 31 
Зайцев, Анатолий Александрович 224 226 
Закас, Никълъс 367 
Закс, Родни 273 
Залтман, Джералд 109 
Замилова, Андрея 329 
Занков, Огнян Александров 353 354 355 388 389 390 
Зарубин, Владимир Степанович 138 
Захариев, Крум Самуилов 242 
Зик, Анерозе 68 
Зик, Йорг-Рюдигер 68 
Зиновиева, Дарина 69 
Златаров, Васил Кръстев 216 274 
Златарски, Васил Николов 338 
Иванов, А. 101 360 
Иванов, Благой Ценкулов 277 
Иванов, Братислав 340 
Иванов, Ивайло 391 392 393 394 395 396 
Иванов, Иван Димитров 242 
Иванов, Иван Николаев 232 
Иванов, Иван Николов 66 70 148 185 194 251 
Иванов, Петър Иванов 71 
Иванов, Рачо Маринов 216 274 
Иванов, Станислав Николаевич 286 
Иванов, Юрий Палович 227 
Иванова, А. Г. 269 362 
Иванчев, Нено П. 147 
Игнатов, Владимир 305 
Игнатовски, Калоян 31 
Идрис, Камил 110 
Илиев, Александър 339 
Илиев, Мирослав С. 368 
Илиев, Петкан Александров 126 
Илиев, Петър 357 
Илиева, Весела 391 392 393 394 395 396 
Илиева, Снежана 253 
Ищев, Александър Каменов 275 
Йорданов, Йордан 129 144 
Йорданова, Калина 340 
Кабакчиева, Петя 72 
Каган, Борис Моисеевич 276 
Калев, Любомир Цонев 297 
Калпакчиев, Калин 60 
Каневский, Михаил Матвеевич 276 
Каприев, Георги 31 
Капустин, Николай Михайлович 262 
Каракашева, Лилия Вълчева 114 
Каракехайов, Здравко Георгиев 265 
Касабов, Никола К. 291 
Касер, Родолф 21 
Кафу Нагаи 311 
Кембълът 328 
Керотре, Мишел 341 
Кинг, Рон 359 
Киреичев, Валерий М. 296 
Кирсанов, Сергей Васильевич 200 
Кисельникова, В. М. 268 
Кисимов, Валентин Стефанов 229 
Кларк, Джеймс Франклин 23 312 342 
Ковалевич, Эдуард Викентьевич 378 
Ковачева, Веселина 149 
Ковачева, Румяна 264 374 
Коев, Кольо 94 
Кожевников, Дмитрий Василевич 200 
Кожухаров, Александър Георгиев 73 74 
Кожухарова, Яна 68 
Койчев, Кирил Радев 218 
Колев, Любомир Варадинов 210 
Колева, Антоанета 304 
Колева, Петя 330 
Константинов, Е. Б. 313 
Конфуций 24 
Копчева, Моника 75 
Корнейчук, Виктор Иванович 290 
Коростовцев, Михаил Александрович 343 
Корубин, Йован 72 
Корячко, Вячеслав Петрович 263 
Костин, Александр Егорович 221 
Костова, Мария Илиева 314 
Котлър, Филип 115 
Кофрон , Джеймс 277 
Коюмджиева, Маргарита 349 
Крищенко, Александр Петрович 138 
Кронин, Майк 344 
Кросни, Хърбърт 25 
Кръстев, Йордан 129 144 
Кръстев, Николай 117 121 199 370 
Кръстева, Добринка Петрова 116 
Кузев, Георги Минчев 219 
Кузнецов, Вениамин Алексеевич 204 
Кулешова, Валентина Ивановна 236 
Курейчик, Виктор Михайлович 263 
Курьони, П. 192 
Кушева, Румяна 347 
Кушева, Румяна Нейкова 347 
Куюмджиева, Силвия Тодорова 233 365 383 
Къмпинг, Тимоти 117 370 
Кънчев, Тодор Ц. 368 
Лазаров, Добри Лазаров 149 
Лалева, Цонка 113 
Лалов, Кирил 76 
Лалова, Н. 101 360 
Ламбовска, Мая Руменова 118 254 
Левков, Чавдар 273 
Ленк, Джон 278 
Лесиовская, Елена Евгеньевна 192 
Липовецкий, Геннадий Петрович 285 
Литвинский, Геннадий Викторович 285 
Лорънс, Рей 348 
Лотонов, Михаил Александрович 204 
Луканов, Ангел Георгиев 345 
Любенова, Вяра 349 
Майър, Марвин 21 
Макуейд, Джон 196 197 371 
Малагов, Григорий Петрович 192 
Малов, Юрий Иванович 138 
Манчева, Даниела 113 
Маринов, Марин Петров 230 279 
Маринова, Юлия 120 257 
Марищук, В. Л. 26 356 
Марков, Стоян И. 280 
Маркова, Мария 77 151 186 
Мартинов, Павел Мартинов 292 
Мартинсон, Леонид Карлович 138 
Мартынюка, В. В. 261 
Масларова, Емилия 21 
Масленникова, М. М. 313 
Матвеев, Михаил 273 
Матес, Роземари 301 
Матес, Хартмут 301 
Матраков, Борис И. 203 
Мещанкин, Евгений Федорович 227 
Милева, Ивета 93 
Мингов, Емил 78 
Минков, Николай 68 
Минчев, Станислав 139 140 372 373 
Митев, Димитър 139 140 372 373 
Михайлов, Ивелин Любомиров 198 
Михалевича, Владимира Сергеевича 14 231 325 
Михов, Георги Славчев 216 274 
Младенов, Здравко 108 
Младенов, Милети 119 
Млодинов, Ленард 16 
Моисеева, М. В. 192 
Мокряков, Вячеслав Владимирович 224 226 
Молчанов, Александр Артемьевич 290 
Мончева, Пенка 152 
Мороз, М. П. 192 
Мръчков, Васил Желязков 79 
Мундрова, Славянка Димитрова 192 
Мясников, В. А. 283 
Найденов, Николай Стефанов 255 
Наумова, Светлана 152 
Недева, Траяна 152 
Неделчева, Искра 238 
Недялков, Антон Недялков 255 
Нелсън, Дейл 359 
Ненова, Анна 110 
Несторов, Петр Владимирович 221 
Нешев, Кирил 27 28 346 
Николова, Катя 31 
Ниссельсон, Лев Ионович 236 
Норенков, Игорь Петрович 263 
Нортън, Питър 264 374 
Овчаров, Стефан Йорданов 215 
Овчаров, Стоян Костов 230 279 
Огдин, Керол Ен 284 375 
Окова, Лидия 353 388 
Оксин, Олег Николаевич 285 
Оока Сехей 315 
Осака Го 316 
Осараги Дзиро 317 318 
Палешутски, Кирил Любенов 256 
Памук, Орхан 319 
Панова, Невена 29 
Панова, Райна 108 
Паршина, Л. А. 268 
Пастушенков, Леонид Васильевич 192 
Пачников, Борислав 366 
Пашкулев, Димитър Любенов 192 
Пеева, Иглика 320 321 
Пелова, Лидия 376 
Пенева, Ваня 301 
Пенева, Ваня Илиева 301 
Пенчев, Васил 196 197 241 371 380 
Петкова, Теофана 364 
Петковска, Антоанела 72 
Петров, Галин Петров 150 
Петров, Стоян Хр. 147 
Петрова, Василка 219 
Петрова, Гълъбина 80 81 
Петрова, Марияна 349 
Петровский, Александр Александрович 223 
Петровский, Б. В. 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 
Петухов, В. М. 224 
Пийк, Джеръми Мак 367 
Платон 29 
Платцер, Вернер 191 
Плахтиенко, В. А. 26 356 
Плюснин, Владимир Устинович 235 
Погорелы, Сергей Демьянович 287 377 
Попнеделев, Тодор Александров 338 
Попов, Ангел Николаев 265 
Попов, Георги 120 257 
Попов, Димитър Харалампиев 82 
Попов, Е. А. 295 
Попов, Петко Станев 73 74 
Попов, Светослав 385 
Попова, Валентина Методиева 83 
Попова, Недялкя 307 
Попчев, Петър 84 
Поротников, Виктор 322 
Потоцкого, В. К. 268 
Праджър, Денис 30 
Преснухин, Л. Н. 220 221 
Проданов, Георги 258 
Прохорчик, Сергей Владимирович 285 
Пузанков, Дмитрий Викторович 235 
Пуиг, Мануел 323 
Пытьев, Юрий Петрович 141 
Радев, Радослав 184 
Раденски, Атанас Атанасов 142 
Радонов, Димитър 258 
Ралев, Димитър Николов 242 
Рафикузаман, Мохамед 228 289 
Рахштадт, Александр Григорьевич 298 
Решетов, Дмитрий Николаевич 240 
Рийс, Ал 121 199 
Рийс, Лаура 121 199 
Рикардо, Дейвид 122 
Римского, Г. В. 223 
Романов, Анатолий Федорович 286 
Россошинский, Дмитрий Алексеевич 290 
Рубенов, Давид Исак 379 
Русанов, Любен 206 
Русев, Димитър С. 203 
Русев, Руси Гецов 245 
Садинов, Станимир Михайлов 218 
Садовски, Александър Николаев 359 
Сакс, Джефри 123 
Салчев, Румен Любомиров 288 
Сальников, Е. Н. 276 
Самойленко, Станислав Ив. 296 
Самуилова, Розия 319 
Санд, Грегъри А. 124 
Сафон, Карлос Руис 324 
Свинтила, Владимир 32 
Сельцер, Арон А. 246 
Серова, Л. К. 26 356 
Сестримски, Димитър Георгиев 247 
Симеонова, Светозара 113 
Сиринели, Жан-Франсоа 349 
Сирманов, Васил 196 197 241 371 380 
Сирманов, Васил Пенчев 382 
Сирманова, Диляна 241 380 
Скиавоне, Джузепе 13 
Слободянюк, Тамара Федоровна 287 377 
Смит, Адам 125 
Смолов, Владимир Борисович 235 259 294 
Соколов, Евгений Николаевич 15 143 
Соно Аяко 326 
Средкова, Красимира 85 
Стаматов, Атанас Костов 347 
Станков, Димитър 33 327 
Станчев, Иван Борисов 232 
Станчева, Румяна 333 
Статев, Стати Василев 126 
Стерева-Йорданова, Тихомила 364 
Стефанов, Светослав Михайлов 208 248 
Стефанов, Стефан 129 144 
Стоева, Ралица 187 188 189 
Стоилов, Георги Н. 215 
Стоименов, Милко 24 
Стойчев, Красен Стойчев 87 
Стойчев, Стойчо Д. 291 
Стойчев, Стойчо Димитров 292 
Стоянов, Цветан Тодоров 249 293 
Сулиймановой, Аиды 315 
Таков, Кристиан 51 88 
Тапинский, Владимир Николаевич 250 
Тарабрин, Борис Владимирович 207 217 
Тарабрина, Б. Н. 227 
Тарасенко, Владимир Петрович 290 
Таушанова, Цонка Иванова 194 
Телушкин, Джоузеф 30 
Тодоров, Антоний Тодоров 89 350 
Тодоров, Димитър Тодоров 288 
Тодоров, Кирил 36 130 
Тодорова, Антоанета 102 
Тодорова, Йова 13 
Тодорова, Мирослава 60 
Токушев, Димитър 90 
Томов, Илия И. 280 
Тончев, Георги 209 
Топалов, Миролюб 91 
Топбаш, Осман Нури 34 
Топешкин, М. Н. 236 
Топузов, Иван 190 
Тошев, Георги Александров 210 
Трайков, Борислав Василев 244 
Трифонов, Емил Благовест 328 
Трифонов, Тинко Илиев 103 
Туренков, Васил Н. 203 
Турлаков, Христо Ал. 368 
Тюлиев, Николай Тодоров 215 
Уелингфорд, Тед 233 383 
Уелър, Франк 234 
Узунова, Мария 127 
Ушаков, Игор 128 
Ушибышев, В. А. 236 
Файзулаева, Б. Н. 227 
Файя, Санта 145 351 
Фаро, Патрик 35 92 
Ферхойген, Гюнтер 93 
Фильов, Камен Венциславов 230 279 
Финогенова, К. Г. 361 
Фол, Александър Николаев 347 
Фосет, Джо 367 
Фрийдман, Томас 94 
Фрир, Джон 266 
Фурнаджиева, Маргарита 113 
Хвощ, Сергей Тимофеевич 259 294 295 
Хенкок, Греъм 145 351 
Херингтън, Джак Д. 385 
Хинова, Ирина Георгиева 210 
Хинчин, Александр Яковлевич 136 
Ходченко, Г. А. 235 
Хокинг, Стивън 16 
Холмс, Дъглас 95 386 
Христов, Васил 258 
Христов, Любомир Г. 147 
Христова, А. 86 
Христова, Светла 324 
Хрулев, Аркадий Квинтилианович 224 
Цветков, Цвятко Ликов 242 
Ценкулов, Благой 278 
Цолов, Красимир 107 337 
Чекурова, Галина Борисова 184 
Червенкова, Ваня 37 
Чернышов, Юрий Николаевич 286 
Шабанова, Л. В. 268 
Шаламанов, Владимир 385 
Шаньгин, Владимир Федорович 221 
Шарп, Джон 387 
Шахнова, В. А. 205 281 
Шевалдышев, А. Н. 313 
Шереметьев, А. И. 361 
Шефер, Волфганг 301 
Шефер, Мари 301 
Шило, Валерий Леонидович 237 
Шишков, Атанас Иванов 238 
Шугърс, Брадли Дж. 260 
Шумкова, Веселина 95 386 
Шуър, Майкъл 38 96 
Шчадилов, Евгений Владимиров 192 
Щербо, Владимир Кириллович 296 
Юдеев, Александр Васильевич 398 
Якубовский, Сергей В. 236 
Ямада Таити 329 
Янев, Красимир Христов 229 288 
Янев, Симеон 330 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

An occupational perspective of health 165 
Cardiovascular and pulmonary physical therapy 154 
Catalogue of products 2003 6 45 
CMOS интегрални схеми 213 214 
Conceptual Foundations of Occupational Therapy 156 
Dandelion wine 299 
Dictionary of physiotherapy 163 300 
Elder Care in occupational therapy 158 
General information 4 43 
Guide to WIPO mediation 7 46 
Guide to World intellectual property organization domain name dispute resolution 1 40 
IBM/PC - поглед отвътре 264 374 
Intellectual property] IP value 2006. Building and enforcing intellectual property value 39 
Introduction to occupation 17 97 
Introduction to physical therapy 162 
Maintaining body balance flexibility and stability 153 
Occupation and practice in context 99 
Occupational therapy 98 160 
Occupational therapy and ergonomics 161 
Physical therapy of cerebral palsy 159 
Qualitative research in occupational therapy 164 
Research in occupational therapy 157 
Summaries of conventions, treaties and agreements administered by WIPO 5 44 
The Kawa model 155 
What is intellectual property? 3 42 
World intellectual property organization (WIPO) services under the UNCITRAL arbitration rules 2 41 
Автомобилна техника 2 245 
Автомобиль "Москвич" 250 
Аналогови устройства за микропроцесорни системи 265 
Английски език за техническите професии 301 
Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной математике 132 302 
Английско-български и българско-английски речник. Застраховане, банково дело, борсова търговия, европейска терминология 116 
Англо-русский словарь по программированному обучению 267 306 
Анимация и видео 392 
Атеросклерозата 184 
Атлас на българската литература 1944-1968 330 
АутоCAD] AutoCAD 2007 364 
Аутокад] AutoCad 2007 241 380 
Балканският сблъсък на цивилизациите 28 346 
Банково право 47 
Безветрие 307 
БЕЙСИК - опростен структурен подход 359 
Беседи и размисли 24 
Библията и българското възраждане 23 312 342 
Биотехнологии и биотехнологични постижения (интелектуална собственост) 77 151 186 
Богатството на народите 125 
Большая медицинская энциклопедия 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 
Бордни системи за управление на самолетите 249 293 
Българите и полуостров Хиндустан 339 
Българската идея 27 
В търсене на изгубената цивилизация 145 351 
Введение в микропроцессорную тухнику 268 
Введение в судебную психологию 67 
Видение и стратегическая направленность ВОИС 10 62 
Власт, пари, комунизъм 76 
Външни устройства на ЦЕИМ 271 
Вятърни турбини 209 
Глобални заплахи 82 
Госпожа Мусасино 315 
Граждански процесуален кодекс 56 
Графика 394 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 102 
Дарий 322 
Детали машин 240 
Джобен пътеводител Виена 107 337 
Джудо за напреднали 352 
Диагностика на автомобила 247 
Дизели Д-240, 245 и их модификации 243 
Дифференцеальные уравнения математической физики 138 
Домашни хладилници и замразители 193 
Държавна администрация и държавна служба 57 
Евангелие от Юда 21 
Европа 68 
Европа в криза 93 
Европейски речник - български- английски-немски-френски-италиански-испански 310 
Европейски съюз: принос към глобалната сигурност и стабилност 84 
Египетските богове и богини 18 332 
Едноминутен мениджър 19 100 
Езикова култура 305 
Ексел] Excel 2003 365 
Електрически измервания 203 
Електронни схеми 215 
Електронноизчислителна техника 291 292 
Ем пи] MP3 и цифрова музика 366 
Ерготерапия 190 
Етюди по народопсихология на българина 32 
Ефективна дистрибуция незабавен успех 253 
Ефективна реклама незабавен успех 260 
За принципите на политическата икономия и данъчното облагане 122 
Закон за държавния служител. Закон за администрацията. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация 49 
Закон за задълженията и договорите 51 
Закон за нотариусите и нотариалната дейност 54 
Закони 29 
Закони за собствеността 53 
Защита на финансово-данъчната система от правонарушения 61 
Защо евреите 30 
Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции из винипласта. Антикоррозийнаь защита 398 
Изграждане на ефективни екипи 22 111 195 
Изчезналото евангелие 25 
Изчислителни системи с паралелна обработка на данните 368 
Икономика 112 
Икономика и организация на фирмата 120 257 
Икономика на предприятието 113 
Икономична експлоатация на автомобила 244 
Имперската надменност 38 96 
Инжекционные микропроцессоры в управлении промышленным оборудованием 259 294 
Иновативна социология 72 
Интегральные микросхемы 217 
Интелектуалната собственост - мощно средство за икономически растеж 110 
Информационни технологии 396 
Ислямът. Форма и дух 34 
История на Българската държава и право 81 
История на Ирландия 344 
История на новобългарската държава и право 1878 - 1944 90 
История на Прусия 341 
История на съвременна Франция 349 
История на Шанхай 333 
История на Япония 340 
Источники вторичного электропитания 202 
Как да привлечем инвестиции 128 
Как да сглобим компютър по-евтин и по-мощен 369 
Как мислят потребителите? 109 
Как се решава частноправен казус 88 
Кинезитерапия и здраве 187 188 189 
Кодекс на труда 50 
Кодекс на търговското корабоплаване 55 
Комбиниране на информация 393 
Компютър, език за програмиране, транслатор 142 
Компютърни престъпления 75 
Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин 270 
Косые тены далекой земли 316 
Краят на бедността 123 
Курс теории вероятностей 135 
Латерален маркетинг 115 
Латински език 314 
Легендарните марки 103 
Ледоход. Нещо за четене 2 328 
Лекционни курсове на проф. Васил Златарски 338 
Лето с чужими 329 
Майкрософт] Microsoft Visual C# 2005 387 
Макроикономика 126 
Малкото "е" - големият бизнес 117 370 
Маркетинг в туризма 127 
Маркетинг. Тестове и задачи 108 
Масонската ложа и братството на Левски 9 334 
Математически анализ в крайно-мерни пространства 137 
Математические методы интерпретации эксперимента 141 
Математическо моделиране (Математическо програмиране) 101 360 
Международен маркетинг 114 
Международни организации 13 
Международно публично право 48 
Мениджмънт 256 
Методи за подобряване и възстановяване на зъбни колела от колоосни редуктори 239 
Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст 353 388 
Методика на възприемане на изобразителното изкуство 355 390 
Методики психодиагностики в спорте 26 356 
Методы и микропроцессорные средства обработки широкополосных и быстропротекающих процессов в реальном времени 223 
Метрологическое обеспечение и экплуатация измерительной техники 204 
Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы 397 
Микро-ЭВМ и микропроцессоры 272 
Микроанализ производительности вычислительных систем 261 
Микрокомпютърни системи в обслужващата сфера 357 
Микропроцесори 273 
Микропроцесорни комплекти 279 
Микропроцесорни управляващи системи 280 
Микропроцессор 80386 и его программирование 361 
Микропроцессоры 220 221 
Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем 228 289 
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем 205 222 281 282 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления 295 
Микропроцессоры: Системы программирования и отладки 283 
Миниатюрни държави 331 
Морал и социология 35 92 
Мотивирай и спечели 64 105 
Наилучшая практика в отношении кодов стран доменов уровня (ксДВУ) для целей предотвращения и урегулирования споров в области интеллектуальной собственности 11 63 
Наказателен кодекс 52 
Наръчник по едностъпални RC усилватели 232 
Наръчник по електронни системи 234 
Наръчник по микропроцесори, микрокомпютри и миникомпютри 278 
Наръчник по мултивибратори 212 
Наръчник по предпечатна подготовка 198 
Наръчник по проектиране на коаксиални кабелни телевизионни мрежи 218 
Нейроинтеллект 15 143 
Неорганична химия 149 
Нов речник по морал и етика 33 327 
Новите сортове растения като интелектуална собственост 66 251 
Облигационно право 73 74 
Обнаружение и устранение неисправностей тракторов 246 
Образователни игри 395 
Однокристальные микроЭВМ 285 
Одноплатные микроЭВМ 286 
Операционен мениджмънт 255 
Организация и програмиране на микрокомпютърни системи 284 375 
Органична химия 150 
Осигурително право 85 
Основи на електрозадвижването 206 
Основи на микроелектрониката 211 
Основи на туризма 104 
Особени залози 59 
Особености при патентоването на лекарства 70 148 185 
Осъден ли е Васил Левски? 336 
Пари, банки, кредит 119 
Патентни анализи 194 
Пауърпойнт] PowerPoint 2003. Вашият треньор 376 
Печеливши комуникации 65 106 252 
Пи ейч пи] PHP хакове 385 
По-кратка история на времето 16 
Подбрани извори за българската история 347 
Поезия 309 
Политическият живот в България 1990-2005 89 350 
Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры 224 
Полупроводниковые приборы: транзисторы 225 
Полупроводниковые проборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы 226 
Помпей - живият град 348 
Популярные цифровые микросхемы 237 
Построение в числительных систем на базе перспективных микропроцессоров 266 
Практически електронни схеми за автомобила 208 248 
Практически методи за проверка на микропроцесорни системи 277 
Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност 87 
Предстоящата книга 304 
Прекратяване на трудовия договор поради общи основания 78 
Престъпленията в средновековна Българияя 80 
Преход към VoIP 233 383 
Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройства 216 274 
Приложна социална психология (компендиум) 71 
Приложни радиоелектронни устройства 219 
Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике 227 
Прихващане 83 
Проверка и настройка на цифрови устройства 288 
Программирование на языке ассемблера ЕС ЭВМ 378 
Программирование однокристальных микропроцессоров 363 
Программное обеспечение микропроцессорных систем 287 377 
Програмни езици МОДУЛА -2 и АДА 379 
Произход на търговските марки 121 199 
Професионален дизайн на бизнес материали 196 371 
Професионален дизайн на печатни материали 197 
Професионално програмиране с Ajax 367 
Пружинные сплавы 298 
Психология мышления и кибернетика 8 20 
Пушки, вируси и стомана 12 335 
Пълно прочистване и подмладяване на организма 192 
Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение 91 
Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст 354 389 
Резание материалов 200 
Религиозните традиции по света 31 
Религията на древен Египет 343 
Решения по административно-наказателни дела - Софийски районен съд 60 
Ронины из Ако или повесть о сорока семи верных вассалах 317 318 
Руководство по операционной системе UNIX 269 362 
Ръководство по административно право и административен процес 69 
Ръководство по микробиология 152 
САПР: Системы автоматизированного проектирования 262 
Сборник приложни схеми с микропроцесори 229 
Светлина след смъртта 37 
Световна мърчандайзинг енциклопедия 124 
Светът е плосък 94 
Свръхголеми интегрални схеми 230 
Синева небес 326 
Скайп] Skype - безплатни интернет разговори 381 
Словарь по кибернетике 14 231 325 
Слънчеви колектори и системи 201 
Сняг 319 
Соперницы 311 
Справочник по интегральным микросхемам 207 
Справочник по микропроцессорным устройствам 290 
Стандарты по локальным вычислительным сетям 296 
Статистически справочник 86 
Страните в света 2006-2007 345 
Стратегии за електронно правителство 95 386 
Счетоводство на предприятието 258 
Съвременни механизми и елементи в машиностроенето 242 
Съвременно компресиране на данни 139 140 372 373 
Създаване и работа с PDF файлове с Adobe Acrobat 6.0 Professional 382 
Сънувайки.... 321 
Сянката на вятъра 324 
Текст и звук 391 
Теоретические основы САПР 263 
Теоретична електротехника 210 
Теория вероятностей 133 
Теория на автоматичното регулиране и управление 275 
Теория на сплайн функциите 131 
Технология на машиностроителните материали 297 
Транзистори и диоди 238 
Трудово право 79 
Турски език 303 
Търговски регистър и регистър Булстат 58 
Увод в теорията и практиката на надеждността 134 146 
Управление на разходите на предприятието 118 254 
Учебник английского языка 313 
Уърд] Word 2003 384 
Уърд] Word 5.0 358 
Физика 147 
Филипики 308 
Финансова математика 129 144 
Фирмена култура и фирмено поведение 36 130 
Функционально ориентированные процессоры 235 
Цветен атлас по анатомия 191 
Цветът на цветовете 320 
Целувката на жената-паяк 323 
Цифровые вычислительные машины и системы 276 
Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы 236 
Элементарное введение в теорию вероятностей 136 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австрия 107 337 
Автоматизация - матечатически методи 141 
Автоматизация на програмирането 358 
Автоматизация на програмирането - бази данни 357 
Автоматизация на проектирането 262 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 264 278 374 
Автоматично управление - принципи и теория 275 
Автомобили. Автомобилостроене 208 247 248 
Автомобилна техника - учебник 245 
Авторско право. Интелектуална собственост 1 2 3 4 5 6 7 10 11 39 40 41 42 43 44 45 46 62 63 
Административно-наказателно производство - България 60 78 
Администрация 49 
Администрация - България - законодателни и директивни материали 57 
Азиатски видове спортна борба. Ръкопашен бой 352 
Анатомия - атлас - учебен 191 
Английска литература 299 
Английски език 132 302 
Английски език - изучаване 313 
Английски език - учебници 301 
Арбитраж - законодателни и директивни материали 56 
Атеросклероза - популярна литература 184 
Банки. Банково дело 116 
Белодробни заболявания - физиотерапия 154 
Библия - история 23 312 342 
Биографии 37 
Биография 89 350 
Болести - лечение - популярна литература 188 189 
Бордни системи - автоматично управление 249 293 
Българи 27 
България - закони 49 
България - история 28 346 347 
България - история - извори 347 
България - политика 89 350 
България - статистически данни 86 
България - търговия - законодателни и директивни материали 58 
Българска литература - литературна критика 330 
Българска литература - поезия 309 320 321 
Българска литература - публицистика 32 
Български език - езикова култура 305 
Български революционен централен комитет 1868-1877 - популярна литература 9 334 
Вентилация на големи обществени сгради 398 
Видове организации и други видове сътрудничество 13 
Видове предприятия. Финансиране 120 257 
Воден транспорт - законодателни и директивни материали 55 
Връзки с обществеността 65 106 252 
Външна търговия - законодателни и директивни материали 55 56 
География - справочник 331 
Географско описание на отделни страни. Странознание* 345 
Граждански процес - България - законодателни и директивни материали 56 
Данни - компресиране 139 140 372 373 
Данъци - България - законодателни и директивни материали 102 
Данъчно право - България 61 
Двигатели - диагностика, ремонт 243 
Двигатели - дизелови - тракторни 243 
Движения срещу определени раси и националности 30 
Дейност и организации. Компютърни системи. 8 20 
Диференциални функционални уравнения 138 
Договори - България - закони 51 
Договори - правни проблеми 87 
Душа - същност на живота и смъртта 37 
Държавен служител - закон 49 
Държавни служители - България - законодателни и директивни материали 57 
Европейски съюз 84 
Европейски съюз - съвет на Европа 68 93 
Езици за програмиране 359 363 367 379 387 
Езици за програмиране: алгол, кобол, фортран, информ, синтол 378 
Експлоатация на автомобила 244 250 
Електрически централи с други енергийни източници 209 
Електрозадвижване 206 
Електроизмерителна техника 203 204 
Електронен подпис - България - законодателни и директивни материали 58 
Електроника 211 215 230 234 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 208 248 
Електронна търговия 95 386 
Електронни документи - България - законодателни и директивни материали 58 
Електронноизчислителни машини 263 286 
Електронноизчислителни машини - архитектура 271 291 
Електротехника 210 
Енергия - слънчева 201 
Енциклопедия 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 
Ергономия 155 158 161 164 
Етика 36 130 
Залог - България - законодателни и директивни материали 59 91 
Застрахователно дело 116 
Защита на информация - компютърни мрежи 385 
Звезди и звездни системи. Вселена 16 145 351 
Земеделски култури 66 251 
Изобразително изкуство - методика на преподаване 353 354 355 388 389 390 
Изработване на печатните форми - репродукционна техника - наборна техника 198 
Изследване на операциите 134 146 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 22 111 195 
Изчислителна математика. Числин анализ и програмиране. Компютърна математика 131 
Изчислителна техника 271 284 292 296 375 
Изчислителни ситеми 117 268 279 370 
Икономика 123 125 
Икономически растеж 110 
Икономическо поведение 64 65 105 106 252 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 19 22 100 109 111 195 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 112 
Инвестиции 128 
Интегрални схеми 213 
Интелект - изкуствен 15 143 
Интелектуална собственост - икономически проблеми 110 
Интелектуална собственост - правна защита 70 148 185 
Интернет - приложение 95 386 
Информатика - учебници за начално и основно образование 391 392 393 394 395 396 
Ислям - мохамеданство 34 
Ислямски фундаментализъм 38 96 
Испанска литература - романи 324 
История - България 336 
История - България - нова - спомени 23 312 342 
История - Древен Египет 18 332 
История - Ирландия 344 
История - Япония 340 
История на България 338 339 347 
История на Германия 341 
История на Китай 333 
История на Рим 348 
История на Стария Изток 339 
История на Франция 349 
История на цивилизацията 12 145 335 351 
Кибернетика - обща теория 14 231 325 
Кинезитерапия 153 187 188 189 
Класификация на металите и сплавите по техните общи свойства 298 
Класическа гръцка литература 308 
Кодекс на труда 50 
Компресия, приложение 139 140 372 373 
Компютри - организация 14 231 325 
Компютърни комуникации 95 233 381 383 386 
Комуникация 65 106 252 
Корозия и защита на материалите от корозия 398 
Корупция 76 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 314 
Левски, Васил - дейност 9 334 
Лекарства - патентоване - правни проблеми 70 148 185 
Лечебно хранене - популярна литература 184 
Литература 23 312 342 
Литература - художествена - българска 328 
Литература - художествена - чужда 307 311 315 316 317 318 323 326 329 
Литературна естетика 304 
Макроикономика 122 126 
Маркетинг 103 115 
Масонство - история - популярна литература 9 334 
Математика 129 144 
Математика - учебник 138 
Математичен анализ 141 
Математическа кибернетика 132 302 
Математически анализ - учебници за ВУЗ 137 
Математическо програмиране 101 360 
Машини и устройства за обработка на данни 205 227 266 270 276 281 
Машинна графика - учебници за самообразование 382 
Машинни елементи 240 242 
Медицина 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 
Медицина - ерготерапия 98 160 165 
Медицина - нервна система - парези 159 
Медицина - рехабилитация 159 
Медицина - терапия - ерготерапия 190 
Международна търговия 114 
Международни научни организации 1 2 3 4 5 6 7 10 11 40 41 42 43 44 45 46 62 63 
Международни политически отношения 82 94 
Мениджмънт 256 
Металообработване 200 
Методи на управление. Мениджмънт 19 100 
Механизъм на биологичните процеси 77 151 186 
Микробиология, обща 152 
Микроелектроника 220 228 289 
Микропроцесори 272 273 278 285 295 361 
Микропроцесорни системи 216 259 274 277 283 294 
Митове - Древен Египет 18 332 
Морал 33 327 
Морал и общество 27 35 50 92 
Морски транспорт - България - законодателни и директивни материали 55 
Надеждност 134 146 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 52 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 52 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 28 346 
Нация - българска 27 
Неорганична химия 149 
Нервна система 187 
Нотариат - България - законодателни и директивни материали 54 
Облигационно право - България - учебници за ВУЗ 69 83 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 73 74 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 102 
Общество. Социална структура 72 
Общи въпроси на търговията - пазар 117 370 
Общи работи. Философски науки в цялост 24 29 112 
Омбудсман - България - законодателни и директивни материали 57 
Операционна система - UNIX 269 362 
Описания на изобретения и открития 77 151 186 
Осигурително право 85 
Отношението към човешкото общество 24 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 108 109 121 127 199 
Пари. Банково дело. Борса 119 
Патенти - във фармацевтичната промишленост 70 148 185 
Патенти - информация и документация 194 
Патентно дело 66 251 
Патентно право 77 121 151 186 199 
Печатане - технологични процеси 196 197 371 
Пластмаси 297 
Политика 72 349 
Политика, вътрешна, външна 38 76 96 
Полупроводникова електроника 205 207 214 216 221 222 223 224 225 226 227 229 235 236 238 274 281 282 
Помощни съдебни науки. Съдебна психология. Съдебна химия. Съдебна медицина. Съдебномедицинска ек 67 
Право 90 
Право - административно 69 
Право - банково 47 
Право - история 80 81 
Право - международно 48 
Право - наказателно право 75 76 
Право - обща теория 88 
Предавки 239 
Предприятия - финансиране 118 254 
Преобразователи аналог-цифра, цифра-аналог 265 
Преобразуване на електрическа енергия 202 
Преобразуване на цифрови устройства 228 289 
Престъпления - компютърни 75 
Приложение на математическите методи в икономиката 101 360 
Приложна графика 197 
Приложни програми - учебници за самообразование 382 
Природолечение - популярна литература 192 
Програмиране 142 284 375 379 
Програмиране - алгоритми 15 143 
Програмиране - учебници за ВУЗ 267 306 
Програмиране за електронно изчислителни машини 264 374 
Програмиране за електронно изчислителни машини - езици за програмиране 287 377 
Програмни продукти 358 
Програмно управление на електронно-изчислителните машини 368 
Продажби - стратегии 253 
Производствен процес - планиране, управление 255 
Промишлено производство - организация 255 
Професионална дейност - психологически аспект 17 97 
Психодиагностика - методи 26 356 
Психология - особени духовни състояния и процеси 37 
Психология на расата. Народопсихология 32 
Публичен сектор - управление 95 386 
Работно място, трудови условия 17 97 99 
Радиоелектронна апаратура 217 219 
Радиосъобщителна техника 233 237 383 
Радиотехника 212 
Революционери, български - дейност 9 334 
Редуктори 239 
Реклама 103 196 260 371 
Религия 31 
Религия - Древен Египет 18 332 343 
Религия - християнство - неканонични книжа 25 
Рехабилитация 158 
Речен транспорт - търговска експлоатация - законодателни и директивни материали 55 
Речници - многоезични 310 
Речници - терминологични 33 132 163 267 300 302 306 327 
Руска литература - роман 322 
Рязане на материалите 200 
Самолети - бордни системи 249 293 
Свобода на информацията - България - законодателни и директивни материали 57 
Собственост - България - законодателни и директивни материали 53 
Софтуер 196 367 371 376 385 387 
Софтуер - учебник 365 384 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 364 
Софтуерни продукти с практическо значение 241 366 380 
Социална политика 123 
Социално поведение 64 71 105 
Социология 35 92 
Социология на културата и на цивилизацията 72 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 26 356 
Статистика 86 
Статистика - България - законодателни и директивни материали 58 
Стокооборот. Стокови запаси. Пазари за снабдяване. Пазари за пласмент 124 
Стопански престъпления - България - предотвратяване 61 
Стопански туризъм 104 
Строителство - строителни материали - строително-монтажни работи - строителни машини 397 
Счетоводство 258 
Съд - София - постановления и решения 60 78 
Съобщителна техника - компютърни техники с практическо приложение - компютърни комуникации 381 
Сърдечни болести - физиотерапия 154 
Такси - България - законодателни и директивни материали 58 
Такси - законодателни и директивни материали 56 
Текстобработка - учебници за самообразование 384 
Телевизионни мрежи - проектиране - наръчник 218 
Телефония 233 383 
Теория на вероятностите 133 135 136 
Терапия - насочена към клиента 165 
Терапия - трудова 98 155 156 157 158 160 161 164 190 
Терминология, техническа 14 231 325 
Терористични действия 38 96 
Технология на металите. Металообработване 297 
Трактори - селскостопански 246 
Труд - физиология 98 160 
Трудови договори - правни въпроси 91 
Трудови отношения - правни въпроси 91 
Трудово право 79 
Трудотерапия 156 157 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 127 
Туризъм, международен 104 
Турска литература 319 
Турски език - учебници за самообразование 303 
Търговски марки 103 
Управление на предприятията 113 259 294 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 256 
Управляващи системи, теория (мат. ) 15 143 
Усилватели 232 
Устройства, блокове, елементи за преобразуване на данни 222 223 282 
Фабрични марки - фирмени знаци 121 199 
Физика 147 
Физиотерапия 154 162 163 165 300 
Финанси - изчисления 129 144 
Финансиране - увеличаване на капитала 118 254 
Финансово счетоводство 258 
Фирми 36 130 
Фитотерапия - популярна литература 192 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 120 257 
Хардуер 369 
Химия, органична 150 
Хладилна техника 193 
Хранене - хигиена 184 192 
Християнство 21 
Цивилизация. Култура. Прогрес 12 335 
Цифрови системи - машини и устройства 229 235 261 279 280 287 288 290 377 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 241 364 380 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Adobe Acrobat 6.0 Professional 382 
Ajax 367 
AutoCAD 364 
Comenius Logo 391 392 393 394 395 396 
DOS 264 374 
Excel 365 
IBM/PC 264 374 
MATCh 391 392 393 394 395 396 
MP3 софтуер 366 
PowerPoint 376 
SHELL 269 362 
UNIX 269 362 
Visual C # 387 
Word 384 
Word 5. 0 358 
авиостроене 249 293 
Австрия 107 337 
автоматизация 141 
автоматизирани системи 263 
автоматизирано проектиране 262 
автоматизирано производство 263 
автоматични системи за управление 249 293 
автоматично регулиране 275 
автоматично управление 275 
автомобили 208 244 245 247 248 250 
автомобилна техника 245 
автомобилостроене 208 248 
автопилот 249 293 
авторско право 1 2 3 4 5 6 7 10 11 39 40 41 42 43 44 45 46 62 63 
АДА 379 
административен процес 69 
административно право 60 69 78 
администрация 57 
администриране 269 362 
аксиоми 135 
акумулатори 201 
акции 129 144 
аналогова информация 216 274 
аналогови устройства 265 292 
анатомия 191 
английска литература 299 
английски език 301 313 
английско-български речник 116 
анимация 392 
антикорозионни покрития 398 
антисемитизъм 30 
аржентинска литература 323 
археологически паметници 25 145 351 
архивиране на данни 139 140 372 373 
архивиращи програми 139 140 372 373 
Асемблер 287 377 
АСУ 249 293 
атеросклероза 184 
атлас 330 
аудио CD рипъри 366 
бази данни 357 
банкови сделки 47 
банково дело 116 119 
банково право 47 
бедност 123 
БЕЙСИК 291 359 
белодробни болести 154 
Библия 23 312 342 
бизнес 64 105 
биографии 89 350 
биологичните процеси 77 151 186 
биомедицина 77 151 186 
биотехнология 77 151 186 
биполярни транзистори 232 
блок-схеми 359 
богове 18 332 
бордови компютри за управление 249 293 
борси 119 
БУЛСТАТ 58 
бъбреци 192 
бъдеще 68 
България 80 81 86 90 
българска литература 309 320 321 330 
българска публицистика 32 
български език 305 
вентилация 398 
ветроенергетика 209 
вземания 83 
вибродиагностика 245 
виброизолация 245 
видео 392 
воден транспорт 55 
волеизлияние 83 
връзки с обществеността 65 106 252 
Вселена 16 145 351 
възраждане 23 312 342 
възрастни хора 158 
външна политика 38 96 
външни пазари 114 
вятърни електроцентрали 209 
вятърни турбини 209 
география 107 331 337 
география на света 345 
гражданско общество 72 
гражданско право 54 
Гражданско процесуален кодекс 56 
графика 394 
графичен софтуер 394 
гръцка литература 308 
данни 15 139 140 143 372 373 
данъци 61 102 
данъчна политика 126 
данъчна система 61 
дарения 73 74 
двигатели 243 
движение на необвързаните 13 
демография 86 
дескриптори 361 
дестинации 104 
джудо 352 
диагностика 355 390 
диагностика на двигателите 247 
диагностични тестове 288 
диетично хранене 184 
дизелов двигател 243 
динамични процеси 245 
диоди 224 226 238 
дисконтни измисления 129 144 
дископатия 187 
дисперсни системи 149 
дистрибуция 253 
диференциални уравнения 138 
дихателна ситема 189 
длъжности 57 
договори 51 87 
договорно право 51 
Древен Егитеп 343 
душа 37 
дългосрочни заеми 129 144 
дълготрайни активи 120 257 
дължавни служители 57 
държавна администрация 49 57 
държавна собственост 53 
държавни вземания 59 
държавни такси 59 
държавно управление 57 
Евангелие (неканонично) 25 
евреи 30 
европейска интеграция 310 
Европейска общност 13 
европейски съвет 93 
Европейски съюз 68 84 93 
езикова култура 305 
езици за програмиране 367 368 378 387 
експлоатация на автомобилите 244 250 
електрически вериги 203 
електрически параметри 207 
електрически ток 202 
електрозадвижване 206 
електроизмервания 203 
електроизмервателни прибори 203 
електромагнитни процеси 210 
електроника 226 
електронна търговия 95 117 370 386 
електронни аналогови схеми 215 
електронни схеми 215 
електронни устройства 208 248 
електронно правителство 95 386 
електронноизчислителни машини 263 271 291 
електронноизчислителни машини - архитектура 291 
електропещи 297 
електротехника 203 
електротехника - теоретична 210 234 
електротехнически устройства 234 
ендокринна система 188 
енергия 201 
енциклопедия 124 169 
ергономия 98 155 158 160 161 164 
ерготерапия 190 
етажна собственост 53 
етика 27 33 35 92 327 
живот 37 
жреци 343 
заболявания 188 
задачи 275 
заем 73 74 
заетост 98 160 
закони 29 49 50 51 53 58 
законодателство 55 
залог 59 
запомнящи устройства 361 
застрахователно дело 116 
захранващи източници 213 
защита на въздуха 398 
защита на информация 385 
звезди 16 
звук 391 396 
земеделски култури 66 251 
зъбни колела 239 
изкуствен интелект 15 143 
измервателна техника 204 
измервателни уреди 203 
изобразително изкуство 353 354 355 388 389 390 
изобретения 77 151 186 
изследвания 164 
изчислителна математика 131 
изчислителна техника 271 291 296 
изчислителни системи 261 268 270 276 368 
икономика 108 
икономика на древните народи 112 
икономика на предприятието 113 
икономика на фирмата 120 257 
икономически растеж 110 
икономически теории 125 
икономическо поведение 19 22 64 100 105 109 111 195 
икономическо право 48 
инвестиции 128 
индустриална собственост 194 
инженери 313 
иновативна социология 72 
иновации 256 
интегрални микросхеми 205 207 217 222 227 281 282 285 
интегрални схеми 213 214 230 
интеграция 84 
интелектуална собственост 1 2 3 4 5 6 7 10 11 39 40 41 42 43 44 45 46 62 63 66 110 251 
интерпретатор 142 
интерфейс 266 272 361 
информатика 391 392 393 394 395 396 
информационни системи 220 
информационни технологии 391 392 393 394 395 396 
информация 15 143 393 
ислям 34 
ислямски тероризъм 38 96 
ислямски фундаментализъм 38 82 96 
испанска литература 324 
исторически извори 347 
исторически роман 322 
история 68 339 343 
история на Балканите 28 346 
история на България 23 28 312 336 338 339 342 346 347 
история на Германия 341 
история на Ирландия 344 
история на Китай 333 
история на правото 90 
история на Прусия 341 
История на Рим 348 
история на Франция 349 
история на цивилизацията 145 351 
история на Шанхай 333 
история на Япония 340 
кабелна телевизия 218 
казуси 69 
капитал 118 120 254 257 
капиталовложения 128 
каталози (небиблиотечни) 6 45 
кибернетика 8 14 20 132 231 302 325 
кинезитерапия 153 187 188 189 
класификация 298 
класическа литература 308 
коаксиални мрежи 218 
кодекс 56 
кодекс на труда 50 
колоосни редуктори 239 
компилатори 142 270 
компресирани файлове 139 140 372 373 
компресори 193 
компютри 241 357 369 376 379 380 391 392 393 394 395 396 
компютърна архитектура 272 
компютърни комуникации 233 381 383 
компютърни престъпления 75 
компютърни системи 284 375 
комуникации 65 106 252 
конструкторско проектиране 262 
корабоплаване 55 
корупция 76 
кредитори и длъжници 73 74 
култ 343 
лагери 242 
латински език 314 
лекарства 70 148 185 
лекции 338 
летателни апарати 249 293 
лечение 188 
лечение чрез физически упражнения 159 188 189 
литература 304 307 328 
литературна естетика 304 
лихва 129 144 
лихвен процент 119 
лихвени изчисления 129 144 
личности 68 
лого 196 371 
магнитни измервания 203 
макроикономика 122 126 
маркетинг 103 108 115 124 127 
маркетинг на туризма 127 
марково повествование 103 
масонска ложа 9 334 
масонство 9 334 
математика 129 136 137 138 141 144 
математика за икономисти 129 144 
математичен анализ 141 
математическа физика 138 
математически анализ 137 
математически методи 141 
математическо моделиране 101 360 
математическо програмиране 101 360 
машинна аритметика 291 
машинни елементи 240 242 
машиностроене 242 
медицина 98 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 188 189 190 191 192 300 
международен маркетинг 114 
международна политика 93 94 
международна търговия 114 
международни организации 13 93 
международни отношения 82 93 
международно право 48 
Мемфис 343 
мениджмънт 19 22 100 111 195 256 
метали 298 
методи на работа 22 111 195 
методи на управление 19 100 
методика 26 155 158 161 164 356 
методика на преподаването 353 354 388 389 
метрологични характеристики 203 
метрология 204 
микробиология 152 
микроелектроника 211 220 228 289 
микроикономика 122 
микрокомпютри 278 279 284 375 
микрокомпютърни системи 286 
микропроцесори 205 211 220 221 222 227 228 229 259 266 272 273 278 281 282 285 289 294 295 361 363 
микропроцесорни системи 216 223 230 265 268 274 277 279 280 283 287 290 377 
микросхеми 217 222 236 237 282 
микроЭВМ 286 290 
митология 18 332 
модели 156 157 
МОДУЛА -2 379 
молекулярна физика 147 
морал 27 33 35 92 327 
морско право 55 
Москвич 250 
мотивация 64 105 
мохамеданство 34 
МП-системи 266 
мултивибратори 212 
мумии 343 
мускули 153 
мускулни болести 153 
мърчандайзинг 124 
надеждност (за немашиностроителните специалности) 134 146 
наем 73 74 
наказателен кодекс 52 
наказателно право 52 60 75 76 78 
наказуеми действия 75 
напрежение 232 
народопсихология 32 
националноосвободително движение 336 
националност 28 346 
нация 27 28 346 
неврози 187 
неизправности 246 
неорганична химия 149 
нервна система 187 
нотариус 54 
облигации 129 144 
облигационно отношение 73 74 
облигационно право 73 74 83 
обработка на данни 15 143 295 368 
обработка на информация 15 143 
образование 391 392 393 394 395 396 
обществено осигуряване 102 
обществено управление 56 58 95 386 
общинска собственост 53 
операционен менджмънт 255 
операционни системи 269 362 
опорно-двигателен апарат 188 191 
оптоелектроника 226 
организация на фирмата 120 257 
органична химия 150 
осигурително право 85 
отделителна система 192 
оформане на печатно тяло 198 
пазарен механизъм 121 199 
пазарна икономика 109 
пазарна комуникация 109 
памет 361 
парези 159 
пари 119 
парична политика 119 
парични пазари 126 
парични съвети 119 
партерни техники 352 
Паскал (език за програмиране) 142 287 291 377 
патенти 66 70 148 185 194 251 
патентно право 70 77 121 148 151 185 186 194 199 
персонал 120 257 
печат 196 371 
печатна продукция 198 
печатни материали 197 
печатни платки 198 
пластмаси 297 
плащания 47 
поезия 309 320 321 
политика 76 82 349 
политика на България 89 350 
политическа икономия 122 
политически отношения 94 
полупроводникова електроника 221 223 224 225 227 229 235 
полупроводникова техника 226 
породи животни 66 251 
потребители 103 
потребителско поведение 103 
прабългари 347 
права на човека 48 
право 47 48 51 52 54 55 56 59 69 75 79 80 81 83 88 90 91 
правоотношения 91 
правопис 305 
преговори 87 
предавки 239 
предпечат 198 
предприятие 258 
преобразуватели 202 
престъпления 80 81 
приложна графика 197 
приложна математика 132 302 
прихващане 83 
програми 264 374 
програмиране 142 267 283 284 291 306 357 359 361 363 375 379 
програмиране на АЛГОЛ 292 
програмни езици 264 374 379 
продажба 73 74 
продажби 253 
проектиране 228 289 
производствен мениджмънт 255 
промилни изследвания 129 144 
промишлено обзавеждане 259 294 
професионална дейност 17 97 99 
професионална терапия 155 161 164 165 
професионални заболявания 165 
профилактика 153 
прочистване 192 
психодиагностика 26 356 
психологически изследвания 8 20 
психологични елементи 19 100 
психология 17 37 71 97 
публична администрация 95 386 
публично право 48 
пътеводител 107 337 
работа 17 97 99 
работа в екип 22 111 195 
работа с файлове 358 
работен процес 17 97 99 
работодател 91 
радикулит 187 
радиоелектронни устройства 219 
радиосъобщения 233 383 
развитие на детето 354 389 
развитие на способностите 354 389 
разходи 126 
разширяване на Вселената 16 
регулатори 206 
редуктори 239 
режещи инструменти 200 
реклама 65 106 196 252 260 371 
ректреационно-туристически ресурси 104 
религиозни вярвания 31 
религиозни обреди 31 
религиозни учения 31 
религия 18 21 23 30 31 34 312 332 342 343 
ремонт 243 246 
рентни изчисления 129 144 
реституционни закони 53 
реституция 53 
рехабилитация 154 159 190 
речник 163 300 
речник, терминологичен 33 327 
речници 310 
роман 307 311 315 316 317 318 323 324 326 329 
руска литература 322 
ръководство 69 153 
ръкописи 25 
рязане 200 
самообразоване 303 
САПР 262 
САУ 275 
сачмено-шлицови съединения 242 
световна история 12 335 
селектори 361 
селскостопански трактори 246 
системи за автоматично управление 275 
слънчева енергия 201 
слънчеви колектори 201 
собственост 53 
сортове растения 66 251 
софтуер 196 365 367 371 376 384 385 387 
софтуерни продукти 241 380 382 
социална политика 123 
социални грижи 123 
социални отношения 27 
социално осигуряване 85 
социално поведение 71 
социография 86 107 337 
социология 35 71 92 
социология на пазара 72 
сплави 298 
сплайн функции 131 
спорт 26 356 
способности 354 389 
справочник 290 331 
средновековно право 80 81 
стабилизатори 202 224 
стави 153 
ставни болести 153 
стандарти 296 
статистика 86 
статистически данни 86 
странознание 345 
строеж на атома 149 
строителни конструкции 397 
строителни материали 397 
строителни машини 397 
строително-монтажни работи 397 
строителство 397 
струговане 200 
схеми 273 
схеми на устройства 219 
счетоводство 258 
съдебна психология 67 
съобщителна техника 381 
сърдебно-съдови заболявания 154 189 
текст 391 396 
текстообработващи програми 358 
телевизионни мрежи 218 
телевизионни системи 234 
телевизия 237 
телефония 233 383 
теория на вероятностите 133 135 136 
терапия 98 155 156 157 158 160 161 162 164 165 190 
теристори 226 
терминологичен речник 14 231 267 306 325 
тероризъм 82 
техника 134 146 
технически професии 301 
технологични процеси 196 197 371 
тиристори 224 
транзистори 225 238 
труд 50 
трудов договор 60 78 87 
трудова активност 17 97 99 
трудова профилактика 98 160 
трудови въпроси 87 
трудови отношения 91 
трудово право 79 91 
трудотерапия 98 155 156 157 158 160 161 164 190 
туризъм 104 
туристическа индустрия 104 
туристически агенции 104 
туристически дестинации 104 
турска литература 319 
турски език 303 
тълковен речник 132 302 
търговия 58 114 117 370 
търговска марка 124 
търговски арбитраж 56 
търговски банки 47 
търговски марки 103 110 
търговски регистър 58 
търговско право 55 
управление на автомобила 244 
управление на предприятията 118 254 
управление на фирмата 255 
усилване на напрежението 232 
усилватели 232 
услуги 255 
учебни курсове 382 
учебни помагала 391 392 393 394 395 396 
учебник 301 
учебник за ВУЗ 314 
фабрична марка 121 199 
файлове 359 
фараони 343 
физика 147 
физиотерапия 154 159 162 163 165 300 
физическо натоварване 188 
философия 24 29 
философия на времето 112 
финанси 61 129 144 
финансови престъпления 61 
финансово управление 118 254 
фирмена култура 36 130 
фирмени канцеларски материали 196 371 
фирмено поведение 36 130 
фирмено управление 256 
фирми 36 130 
фискална политика 126 
Фортран 287 377 
фрезоване 200 
хакерство 385 
хардуер 369 
хигиена на храненото 184 
химични връзки 149 
хладилна техника 193 
храмове 343 
хранене 184 
храносмилателна система 188 
християнство 21 
художествена литература 307 311 315 316 317 318 323 326 329 
художествени занаяти 355 390 
художествени образи 355 390 
церебрална парализа 159 
цифрова автоматика 272 
цифрова електроника 236 
цифрова информация 216 274 
цифрова музика 366 
цифрови машини 276 292 
цифрови системи 235 261 
цифрови схеми 214 
цифрови устройства 288 
цифрово програмно управление 236 
чертане 241 380 
чипове 273 
човешки общества 12 335 
чугун 297 
шлифоване 200 
шумове в системите 234 
японска литература 311 315 316 317 318 326 329 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ваня Червенкова 37 
Левски, Васил 9 334 336 
Раковски, Георги Стойков 9 334 
Юда Искариотски 25 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 107 337 
Андора 331 
Балкански страни 28 346 
България 9 28 58 80 81 89 334 346 347 350 
Ватикана 331 
Древен Египет 343 
Египет 18 332 
Китай 24 
Лихтенщайн 331 
Мемфис 343 
Монако 331 
Сан Марино 331 
Тива 343 
Хермопол 343