НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Ч3/0/B  27Dw

 

Bartholomae, David et al.

   Ways of reading  : An Anthology for writers  / David Bartholomae, Anthony Petrosky  . - 4th ed. - Boston  : St. Martin's Press, 1996  . - 853 p. ; 24 cm

Сист. No: 16373

- 2 -

ЦБ  57211

 

   В градината с розите  : Лекции и слова  / Ричард Паркинсън  и др. ; Състав. Богдан Богданов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 21 см

   Ч. 2 . (2003-2006)  . - 2006  . - 214 с.

Сист. No: 16346

- 3 -

П/004/В  16Ди

ЦБ  57258

Вайс, Дейвид и др.

   Историята на Google  / Дейвид Вайс, Марк Малсийд  . - София  : Слънце, 2007  . - 432 с.

   Оригин. загл. The Google story Оригин. загл. David A. Viseq Mark Malseed

Сист. No: 16438

- 4 -

Б2/0/Д  95Пн, Ч2/0/Д  95Пн

 

Дънов, Петър Константинов

   Науката и възпитанието  : Юбилейно изд. по слумай 110 год. от отпечатването на първото изд. / Петър Константинов Дънов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 209 с. ; 23,5 см

Сист. No: 16302

- 5 -

С/608/И  21Вп

 

Иванов, Велико Колев и др.

   Патент за изобретение № 64696  / Велико Колев Иванов, Александър Великов Иванов  ; Ред. Р. Георгиева  . - София  : Патентно ведомство на РБългария, 2006  . - 5 с. : с черт. ; 29,5 см

Сист. No: 16307

- 6 -

РУ  ФС  16

 

   Изграждане на научен център "Св. Дазий Доростолскии"  : Отчет на научноизследователски проект N 06 - ФСС - 01  /   Ръковод. на проект  Славчо Иванов  . - Силистра, 2006  . - 90 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект N 06 - ФСС - 01

Сист. No: 16551

- 7 -

ЦБ  57225

 

   Изкуствознание и културология  /   Състав. Иван Божилов, Владимир Димитров  . - София  : НБУ, 2005  . - 352 с. : с ил., факс., 8 л. цв. ил. ; 21 см  . -   (Студентски изследвания, 2)

Сист. No: 16390

- 8 -

ЦБ  57196

 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

   Материалы ХІV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". 11-14 апреля 2007  : [Сборник доклады]  = Proceedings of the XIV International conference for undergraduate and graduate students and young scientists  . - Москва  : Мысль, 2007 -  . - 20 см

   Т. 1 . Биология. Биоинженерия и биоинформатика. География. Почвоведение. Психология  . - 2007  . - 592 с.

Сист. No: 16320

- 9 -

ЦБ  57196

 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

   Материалы ХІV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". 11-14 апреля 2007  : [Сборник доклады]  = Proceedings of the XIV International conference for undergraduate and graduate students and young scientists  . - Москва  : Мысль, 2007 -  . - 20 см

   Т.3 . Глобалистика. Государственное и муниципальное управление. Журналистика. Иностранные языки. Искусствоведение. История. Образование и образовательные технологии. Социология. Филология  . - 2007  . - 528 с.

Сист. No: 16325

- 10 -

ЦБ  57196

 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

   Материалы ХІV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". 11-14 апреля 2007  : [Сборник доклады]  = Proceedings of the XIV International conference for undergraduate and graduate students and young scientists  . - Москва  : Мысль, 2007 -  . - 20 см

   Т.4 . Востоковедение и африканистика. Мировая политика. Философия. Экономика. Юридические науки  . - 2007  . - 576 с.

Сист. No: 16326

- 11 -

ЦБ  57220

 

   Памет, идентичност, съзнание  : Текстове от интердисциплинния семинар "Науката - разбирана и правена"  /   Състав. и ред. Орлин Тодоров  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 155 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 154-155

Сист. No: 16375

- 12 -

Б2/3/П  18, Б3/3/П  18, ЦБ  57248

 

   Панорама Китай  / Александър Алексиев  и др. ; Състав. и ред. Бора Беливанова  . - София  : Иврай, 2006  . - 360 с. : със сн. ; 22 см

Сист. No: 16432

- 13 -

ЦБ  57217

 

Портноф, Андре-Ив

   Да успееш в еволюцията на интелекта  / Андре-Ив Портноф  ; Прев. от фр. Лилия Добрева  ; Ред. Божидар Фотев  . - София  : Нов Български университет, [2006]  . - 136 с. ; 21 см  . -   (Перспективи)

Сист. No: 16363

- 14 -

ЦБ  57210

 

   Отчетен доклад за дейността на Съюза на учените - Русе през периода м. юни 2001 г. м. април 2005 г.  . - Русе  : Съюз на учените - Русе, 2005  . - 34 с. : с табл. ; 20 см

Сист. No: 16341

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 15 -

ЦБ  57211

 

   В градината с розите  : Лекции и слова  / Ричард Паркинсън  и др. ; Състав. Богдан Богданов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 21 см

   Ч. 2 . (2003-2006)  . - 2006  . - 214 с.

Сист. No: 16346

- 16 -

Ч2/159.923/Д  17Гп

 

Данаилов, Гено

   Психопати във властта  / Гено Данаилов  . - Русе  : Ахат, 2007  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 16467

- 17 -

Ч2/159.922.7/Д  25

 

Дачева, Маруся Цветанова

   Рисунка - тест, тест - рисунка  : Рисувателни тестове за деца  / Маруся Цветанова Дачева  : Светулка-44, 2005  . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 205-206

Сист. No: 16468

- 18 -

Ч2/14/Д  95Пс

 

Дънов, Петър

   Сила и живот  : Начала на новото учение на всемирното Бяло братство : В 7 тома  / Петър Дънов  . - София  : Захарий Стоянов  ; Бяло братство (София), 2006 -  . - 22 см

   Азб. показ. с. 507-539 ; Речник на остарели и чужди думи с. 504-505

   Т. 2  /   Състав. и ред.  Димитър Каялев  . - 2006  . - 541 с.

Сист. No: 16338

- 19 -

Б2/0/Д  95Пн, Ч2/0/Д  95Пн

 

Дънов, Петър Константинов

   Науката и възпитанието  : Юбилейно изд. по слумай 110 год. от отпечатването на първото изд. / Петър Константинов Дънов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 209 с. ; 23,5 см

Сист. No: 16302

- 20 -

Ч2/159.9/Л  35Лк

 

Леви, Леон

   Когнитивна психология  / Леон Леви  . - София  : Парадигма, 2006  . - 124 с. ; 21,5 см

   Библиогл. с. 120-122

Сист. No: 16470

- 21 -

ЦБ  57220

 

   Памет, идентичност, съзнание  : Текстове от интердисциплинния семинар "Науката - разбирана и правена"  /   Състав. и ред. Орлин Тодоров  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 155 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 154-155

Сист. No: 16375

- 22 -

ЦБ  57217

 

Портноф, Андре-Ив

   Да успееш в еволюцията на интелекта  / Андре-Ив Портноф  ; Прев. от фр. Лилия Добрева  ; Ред. Божидар Фотев  . - София  : Нов Български университет, [2006]  . - 136 с. ; 21 см  . -   (Перспективи)

Сист. No: 16363

- 23 -

П/101)/Р  13Ра

 

Радев, Ради

   Антична философия  / Ради Радев  . - Стара Загора  : Идея, 1994  . - 752 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 750-752

Сист. No: 16397

- 24 -

Ч2/159.922.7/С  75Са

 

Степанов, Сергей Сергеевич

   Азбука на детската психология  / Сергей Сергеевич Степанов  ; Прев. от рус. Татяна Кузманова Балова  . - 2. изд. : Гарант - 21, 2005  . - 160 с. -   (Колекция Гарант 21)

Сист. No: 16469

- 25 -

ЦБ  57236

 

Франк, Семьон Людовигович

   Реалност и човек. Метафизика на човешкото битие  / Семьон Людовигович Франк  ; Прев. Светла Тасева  . - София  : ГАЛ-ИКО, 1992  . - 336 с. ; 21 см  . -   (Философска библиотека)

   Библиогр. с. 322-331

Сист. No: 16408

- 26 -

Ч2/159.96/Х60, Ч2/159.96/Х60Дю

 

Хол, Джеймс

   Юнгианска анализа на сънищата  : Теория и практика  / Джеймс Хол  ; Прев. от нем. ез. Марина Бояджиева  . - София  : Леге Артис, 2005  . - 168 с. ; 19 см  . -   (Юнг & последователи)

Сист. No: 13573

- 27 -

ЦБ  54915, Ч2/159.96/Ю  24, Ч2/159.96/Ю  24Кч

 

Юнг, Карл Густав

   Човекът и неговите символи  / Карл Густав Юнг  ; Прев. Марина Бояджиева  . - Плевен  : Леге Артис, 2002  . - 430 с. ; 19 см  . -   (Юнг & последователи)

Сист. No: 10390

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 28 -

Б3/316/H  30P

 

Harris, Philip R. et al.

   Managing cultural differences  : Leadership strategies for a new world of business  / Philip R. Harris, Robert T. Moran  . - 4th ed. - Houston  : Gulf Publishing company, 1996  . - 402 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 392-402

Сист. No: 16364

- 29 -

С/349/Б  92з

 

България. Закони и др. п.

   Земеделски земи  : Правен режим  . - София  : Солотон, 2007  . - 21 см

   Кн. 1 . Закон за собствеността и ползването на земеделските земи  . - 2007  . - 164 с.

Сист. No: 16444

- 30 -

С/349/Б  92з

 

България. Закони и др. п.

   Земеделски земи  : Правен режим  . - София  : Солотон, 2007  . - 21 см

   Кн. 2 . Закон за подпомагане на земеделските производители  . - 2007  . - 168 с.

Сист. No: 16445

- 31 -

С/349/Б  92з

 

България. Закони и др. п.

   Земеделски земи  : Правен режим  . - София  : Солотон, 2007  . - 21 см

   Кн. 3  . - 2007  . - 156 с.

Сист. No: 16449

- 32 -

Ч2/159.923/Д  17Гп

 

Данаилов, Гено

   Психопати във властта  / Гено Данаилов  . - Русе  : Ахат, 2007  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 16467

- 33 -

БМ  -  Е  4

 

   Етика и право на Европейския съюз  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБ-05  /   Ръковод. на проект  Величко Пантелеев  . - Русе, 2007  . - 28 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ФБ-05)

Сист. No: 16518

- 34 -

ЦБ  57221

 

   Изкуството на войната  : Древни китайски трактати  / Сун Дзъ  и др. ; [Прев. от древнокит. на рус.]  Е. А. Сидоренко, Н. И. Конрад  ; Комент. В. В. Малявин  ; Прев. [от рус.]  Райчо Радулов, Венедикта Григорова  . - София  : Книгоиздателска къща Труд, 2005  . - 496 с. ; 20 см  . -   (Световна класика . Аналетика)

Сист. No: 16388

- 35 -

БМ  -  Е  5

 

   Изследване на ценностните представи и тенденции сред младите в България в предприсъединителния период  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБМ-03  /   Ръковод. на проект  Юлиана Попова  . - Русе, 2007  . - 60 с. : прил. ; 29 см  + CD

   Научноизследователски проект № (2006-ФБМ-03). - Библиогр. с. 30-32

Сист. No: 16538

- 36 -

Б2/30/К  61, Б3/3/К  61п, ЦБ  57249

 

   Китай през погледа на българските приятели  / Александър Лилов  и др. - София  : Христо Ботев, 2006  . - 208 с. : с цв. ил.

Сист. No: 16433

- 37 -

ЦБ  57285

 

   Методическо ръководство за разследване на палежи  / Веселин Симеонов  и др. - София  : ИК Световит, 2007  . - 193 с. ; 20 см  . -   (Фар Туингинг проект BG/2004/IB/JB/09)

   По проект

Сист. No: 16503

- 38 -

ЦБ  57193, Ч3/316/О-25

 

   Общественото мнение 2006  . - София  : Alpha Research, 2007

Сист. No: 16319

- 39 -

Б2/3/П  18, Б3/3/П  18, ЦБ  57248

 

   Панорама Китай  / Александър Алексиев  и др. ; Състав. и ред. Бора Беливанова  . - София  : Иврай, 2006  . - 360 с. : със сн. ; 22 см

Сист. No: 16432

- 40 -

ЦБ  57215

 

   Публична администрация и услуги от общ интерес: Каква европеизация?  /   Под ръков. Мишел Манджо  ; Увод, състав. , бел. Жерар Дрюс  ; Предг. Клод Вислер  ; Прев. Елена Тарашева  ; Науч. ред. Людмил Любомиров Георгиев  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 168 с. ; 21 см

Сист. No: 16361

- 41 -

ЦБ  57284

 

Симеонов, Веселин

   Пожаротехническа експертиза  / Веселин Симеонов  . - София  : ИК Световит, 2007  . - 264 с. ; 20 см

   Библиогр. 253-255 . - По проект

Сист. No: 16501

- 42 -

П/316/С  54п, Ч2/316/С  54

ЦБ  56540

   Социална психология  /   Под ред. на  Серж Московичи  ; Прев. Евгения Грекова, Снежана Иванова Атанасова  . - 2. прераб. изд. - София  : Дамян Яков, 2006  . - 743 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 687-742

Сист. No: 14873

- 43 -

П/316/Т  19, Ч3/316/Т  19

 

Тай, Лари

   Бащата на манипулацията - Едуард Л. Бернайс & Раждането на Пъблик рилейшънс  / Лари Тай  ; Прев. Десислава Николова  ; Ред. Хриска Берова  . - София  : Рой Комюникейшън, 2000

   Библиогр. с. 257-260

Сист. No: 7292

- 44 -

П/378/Т  36Гм

ЦБ  57311

Тасев, Георги Асенов

   Методически основи на научните изследвания  / Георги Асенов Тасев  . - София  : Б. и., 1995  . - 54 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 48-54

Сист. No: 16636

- 45 -

Б5/343/Ц  44Цк, Ч5/343/Ц  44Цк

 

Цеков, Цеко Иванов и др.

   Криминалистика  : [Учуебник за ВУЗ]  / Цеко Иванов Цеков, Евгения Коцева  . - 4. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 560 с. ; 23 см

Сист. No: 16417

- 46 -

ЦБ  57218

 

   Юбилеен сборник на департамент "Право"  /   Ред. кол. Румен Владимиров, Евгени Петров Танчев, Владимир Петров  . - София  : Нов Български университет  ; Фенея, 2006  . - 436 с. ; 23 см

Сист. No: 16365

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 47 -

Ч3/338/B  85Db

 

Brewster, David

   Business economics  : Decision-making and the firm  / David Brewster  . - London  : The Dryden Press, 1997  . - 345 p. ; 25 cm

   Index p. 325-345

Сист. No: 16369

- 48 -

Ч3/338.24/B  97s

 

   Business studies  : GCSE Bitesize revision  /   Ed. Paul Clarke  . - London  : BBC Educational publishing, 2001  . - 96 p. ; 28 cm

   "http://www.bbc.co.uk/education/revis ion"

Сист. No: 16396

- 49 -

Б3/330.1/C  52Af

 

Chiang, Alpha C.

   Fundamental methods of mathematical economics  / Alpha C. Chiang  . - 3rd ed. - Auckland  : McGraw-Hill, 1984  . - 788 p. ; 21 cm

   Index p. 781-788

Сист. No: 16376

- 50 -

Б3/330.1/C  69, Ч3/330.1/C  69Dm

 

Colander, David C.

   Microeconomics  / David C. Colander  . - 3rd ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1997  . - 536 p., I - 13  ; 28 cm

   Glossary p. G1-G16; Index p. I 1-I 13. - "http://www.mhne.com"

< /td>
Сист. No: 16349

- 51 -

Б3/330.1/C  69, Ч3/330.1/C  69Dm

 

Colander, David C.

   Macroeconomics  / David C. Colander  . - 3rd ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1997  . - 504 p., I -13  ; 27 cm

   Glossary p. G1 - G15. - "http://www.mhne.com"

< /td>
Сист. No: 16352

- 52 -

Б3/658/D  26F

 

David, Fred

   Strategic management  : Concepts and cases  / Fred David  . - 7th ed. - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 1998  . - 525 p. ; 25 cm

Сист. No: 16358

- 53 -

Ч3/658/F  24Du

 

Farnham, David et al.

   Understanding industrial relations  / David Farnham, John Pimlott  . - 5th ed. - London  : Cassell, 1995  . - 449 p. ; 25 cm

   Bibliography p. 436-439; Index p. 440-449

Сист. No: 16399

- 54 -

Б3/330.1/F  85, Ч3/330.1/F  85R

 

Frank, Robert H.

   Microeconomics and behavior  / Robert H. Frank  . - 3rd ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1997  . - 744 p. ; 23 cm

   Index p. 727-744

Сист. No: 16366

- 55 -

Б3/338.24/F  95F

 

Fry, Fred L. et al.

   Business  : An Integrative framework  / Fred L. Fry, Charles R. Stoner, Richard E. Hattwick  . - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1998  . - 602 p. ; 26 cm

   Glossary p. 569-579; Index p. 583-602

Сист. No: 16356

- 56 -

Б3/316/H  30P

 

Harris, Philip R. et al.

   Managing cultural differences  : Leadership strategies for a new world of business  / Philip R. Harris, Robert T. Moran  . - 4th ed. - Houston  : Gulf Publishing company, 1996  . - 402 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 392-402

Сист. No: 16364

- 57 -

Б3/339/H  66Ci, Ч3/339.5/H  66Ci

 

Hill, Charles W. L.

   International business  : Competing in the global marketplace  / Charles W. L. Hill  . - 3rd ed. - Boston  : McGraw-Hill higher education, 1999  . - 692 p. ; 28 cm

   Glossary p. 674-682; Index p. 683-692

Сист. No: 16398

- 58 -

Б3/658/I  58r

 

   Industrial relations  : Theory and practice in Britain  /   Ed. Paul Edwards  . - Oxford  : Blackwell, 1995  . - 628 p. ; 23 cm

   Index p. 614-628; bibliogr. after each chapter

Сист. No: 16374

- 59 -

Б3/339/I  69TI, Ч3/339/I  69Ti

 

   International and global marketing  : Concepts and cases : Articles  /   Ed. Taylor W. Meloan, John L. Graham  . - 2nd ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1998  . - 439 p. ; 23.5 cm

   Includes bibliogr. references

Сист. No: 16344

- 60 -

Ч3/336/R  79Hp

 

Rosen, Harvey S.

   Public finance  / Harvey S. Rosen  . - 5th ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1998  . - 573 p. ; 24 cm

   Glossary p. 529-538; bibliogr. p. 539-557; author Index p. 559-563; subject index p. 565-573. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 16401

- 61 -

Б3/338/S  82G, Ч3/338/S  82G

 

Steiner, George A. et al.

   Business, government, and society  : A Managerial perspective. Text and cases  / George A. Steiner, John F. Steiner  . - 8th ed. - New York  : McGraw-Hill, 1997  . - 668 p. ; 24 cm

   Index p. 657-668

Сист. No: 16367

- 62 -

Б3/330.1/S  84Jp

 

Stiglitz, Joseph

   Principles of macroeconomics  / Joseph Stiglitz  . - 2nd ed. - New York  : W. W. Norton & Company, 1996  . - 557 p. , A 35  ; 25 cm

   Glossary p. A 1 - A 16; Index p. A 19 - A 35

Сист. No: 16353

- 63 -

Б3/330.1/S  86Ai

 

Stockman, Alan C.

   Introduction to microeconomics  / Alan C. Stockman  . - 2nd ed. - Fort Worth  : The Dryden Press, 1999  . - 573 p. ; 28 cm

   Glossary p. G1-G5; Index p. I1-I7

Сист. No: 16345

- 64 -

Б3/330.1/S  86Ai

 

Stockman, Alan C. et al.

   Study guide to accompany introduction to microeconomics  / Alan C. Stockman, Dorothy Siden  . - 2nd ed. - Fort Worth  : The Dryden Press, 1999  . - 402 p. ; 27 cm

   "http://www.hbcollege.com"

Сист. No: 16347

- 65 -

Б3/338/V  29Hi, Ч3/338/V  29Hi

 

Varian, Hal R.

   Intermediate microeconomics  : A Modern approach  / Hal R. Varian  . - 5th ed. - New York  : W. W. Norton & Company, 1999  . - 662 p. ; 23 cm

   Index p. A 31- A 39

Сист. No: 16323

- 66 -

Б3/338/V  29Hi

 

Varian, Hal R.

   Intermediate Microeconomics  : A Modern approach  / Hal R. Varian  . - 4th ed. - New York  : W. W. Norton & Company, 1996  . - 650 p., A 38  ; 23 cm

   Index p. A 31- A 38

Сист. No: 16393

- 67 -

Б3/330.1/W  21Gu, Ч3/330.1/W  21Gu

 

Walton, Gary M. et al.

   Understanding economics today  / Gary M. Walton, Frank C. Wykoff  . - 6th ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1997  . - 496 p. ; 24 cm

   Glossary p. 471-485; Index p. 486-496

Сист. No: 16370

- 68 -

Ч3/339.13/А  45и-О

 

Акулич, Иван Людвигович и др.

   Основы маркетинга  / Иван Людвигович Акулич, Елена Владимировна Демченко  . - 2-е изд. - Минск  : Высшая школа, 1999  . - 236 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 230-231

Сист. No: 16644

- 69 -

Б3/658/Б  92, ЦБІІ  2677, Ч3/658/Б  92

 

България. Министерство на икономиката и енергетиката

   Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП [малките и средни предприятия] в България  : Специално издание  /   Под общ. ред. Георги Прохаски, Анелия Дамянова  . - София  : Министерство на икономиката и енергетиката, 2006  . - 225 с. ; 30 см  + CD

Сист. No: 16310

- 70 -

ЦБІІ  2750, Ч3/331/В  31Еу

 

Вачкова, Елизабета

   Управление на човешките ресурси - българският и световният опит  / Елизабета Вачкова  = Human resource management - the Bulgarian and the international experience  / Elizabeth Vatchkova  . - София  : Международна бизнес школа Трансбизнес, 2007  . - 286 с. ; 29 см

Сист. No: 16313

- 71 -

БМ  -  Ик  6

 

   Взаимовръзката иновации - мениджмънт на знанието, основа на зеления маркетинг  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-БМ-06  / Диана Антонова Антонова  и др. - Русе  : Примакс, 2007  . - 218 с. ; 25 см

   Научноизследователски проект № (06-БМ-06)

Сист. No: 16522

- 72 -

Ч3/339.13/Г  38В-о

 

Герасименко, Валентина Васильевна

   Основы маркетинга  / Валентина Васильевна Герасименко  . - Москва  : ТЕИС, 1999  . - 142 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 141

Сист. No: 16643

- 73 -

ЦБ  57313

 

Дуброва, Татьяна Абрамовна

   Статистические методы прогнозирования  : Учебно пособие  / Татьяна Абрамовна Дуброва  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2003  . - 206 с. : с диагр. и табл. ; 20 см

Сист. No: 16646

- 74 -

БМ  -  БМ  11

 

   Изследване на финансово-икономическия анализ в производствените предприятия и насоки за развитието му  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ФБМ-04  /   Ръковод. на проект  Йорданка Велчева, Анелия Пенева Любенова  . - Русе, 2007  . - 85 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ФБМ-04)

Сист. No: 16541

- 75 -

ЦБ  57307

 

   Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операции  / К. В. Захаров  и др. - Киев  : ИНЭКС, 2000  . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 236- 237

Сист. No: 16597

- 76 -

БМ  -  Ик  5

 

   Методически въпроси на изграждане на комуникационни стратегии и на стратегии за комуникационния микс в секторите на икономиката с акцент върху земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБМ -08  /   Ръковод. на проект  Георги Емилов Вълчев, Любомир Димитров Любенов  ; Сборник работни методики  : (Кабинетно проучване на маркетинговия инструментариум и медия микс в отраслите: лозарство и винарство, газоснабдяване, доставка на Интернет услуги)  / Петя Иванова Иванова  / Стоянова,Таня Димитрова  / Стефка Костадинова Иванова  . - Русе, 2007  . - 152 с. ; 30 см

   Библиогр. след вс. част. - БМ -08/2006

Сист. No: 16517

- 77 -

П/65/М  74

ЦБ  57216

Михайлов, Владимир

   Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации  : Медийни, комуникационни и художествени проблеми на развитието и взаимодействието между киното, телевизията и видеото  / Владимир Михайлов  . - София  : Нов Български университет, 1996  . - 213 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 202-207

Сист. No: 16359

- 78 -

Арх/631.372/Н  21Аа, П/631.372/Н  21Аа, П1/631.372/Н  21Аа

ЦБ  57201

Нанева, Александра Димитрова

   Анализ и оценка на използването на машинно-тракторния парк в селското стопанство  / Александра Димитрова Нанева  . - Русе  : Печ. база при РУ А. Кънчев, 2006  . - 60 с. ; 23 см

Сист. No: 16328

- 79 -

П/330.1/Л25, Ч3/330.1/Л25Пк

 

Одебер - Лароша, Патрик

   Как да преговаряме  : Пълно ръководство за безупречни и печеливши преговори  / Патрик Одебер - Лароша  ; Прев. от фр. Зорница Китинска  . - София  : Princeps, 2002  . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 388 - 393; Индекс с. 394 - 39

Сист. No: 10932

- 80 -

П/330.1/П  98и

ЦБ  57226

   Пътеводител на икономическите показатели  : Как да разбираме икономиката  /   Прев. от англ. Десислав Джарков  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : Класика и стил, 2004  . - 294 с. : с табл., диагр. ; 23 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   Предм. показ. с. 293-294

Сист. No: 16378

- 81 -

П/338/С  82Иц

ЦБ  57213

Стойчев, Иван

   Ценова политика  / Иван Стойчев  ; Ред. Дарина Керемидарска  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 141 с. ; 22 см

Сист. No: 16355

- 82 -

С/338.43/Т  34Вс

 

Тарасевич, Владимир Федорович и др.

   Справочник экономиста колхоза, совхоза  / Владимир Федорович Тарасевич, Алексей Иванович Гудайкин  . - Минск  : Ураджай, 1982  . - 504 с. : с табл. ; 20 см

Сист. No: 16648

- 83 -

ЦБ  48859

 

Ходжаев, Батыр Агзамович

   Экономика автомобильного транспорта  : Учебник для автотранспорт. спец. вузов  / Батыр Агзамович Ходжаев  . - 2. прераб. и доп. изд. - Ташкент  : Укитувчи, 1987  . - 304 с. : с табл., черт. ; 21 см

Сист. No: 16603

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 84 -

ПНО  -  ПО  7

 

   Проучване на село Широково, Русенска област ( история, фолклор, език)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-08  /   Ръковод. на проект  Златоживка Здравкова  . - Русе, 2006  . - 100 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-08)

Сист. No: 16556

Математика.Теория на вероятностите.Математическа статистика.Приложна математ.Изчисл. математ.

- 85 -

Б3/51/A  62He

 

Anton, Howard et al.

   Elementary linear algebra  : Applications version  / Howard Anton, Chris Rorres  . - 7th ed. - New York  : John Wiley & Sons, 1994  . - 780 p. , A57  ; 24 cm

   Index

Сист. No: 16342

- 86 -

Б3/51/E  63Sd

 

Epp, Susanna S.

   Discrete mathematics with applications  / Susanna S. Epp  . - 2nd ed. - Pacifc Grove  : Brooks/Cole Publishing Company, 1995  . - 801 p. , I 12  ; 26 cm

   Index p. I 1-I 12

Сист. No: 16405

- 87 -

ЦБ  57207

 

Gramchev, Todor V. et al.

   Partial differential equations  : Approximate solutions in scales of functional spaces  / Todor V. Gramchev, Petar Popivanov  . - Berlin  : Wiley, 2000  . - 157 p. ; 24 cm  . -   (Mathematical research, ISSN 0138-3019, 108)

   Bibliogr. p. 143-153; Index

Сист. No: 16336

- 88 -

Б3/004/H  22Jp

 

Hanly, Jeri R. a. o.

   Problem solving and program design in C  / Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman  . - 2nd ed. - Reading  : Addison-Wesley, 1996  . - 724 p. , AP 28, A 24  ; 23 cm

   Index

Сист. No: 16360

- 89 -

Ч3/51/L  66Mf

 

Lial, Margaret L. et al.

   Finite mathematics  / Margaret L. Lial, Charles D. Miller, Raymond N. Greenwell  . - 5th ed. : Harper Collins College Publishers, 1993  . - 480 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 16343

- 90 -

Б3/519.2/M  55Wi

 

Mendenhall, William et al.

   Introduction to probability and statistics  / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver  . - 10th ed. - Pacifc Grove  : Brooks/Cole Publishing Company, 1999  . - 766 p. ; 24 cm

   Index p. 762-766

Сист. No: 16403

- 91 -

ЦБ  57208

 

Popivanov, Petar et al.

   The degenerate oblique derivative problem for elliptic and parabolic equations  / Petar Popivanov, Dian K. Palagachev  . - Berlin  : Akademie-Verlag Berlin, 1997  . - 157 p. ; 24 cm  . -   (Mathematical research, ISSN 0138-3019, 93)

   Bibliogr. p. 145-150; Index

Сист. No: 16337

- 92 -

П/519.68/Б  54Д-о

 

Богданов, Димитър Василев

   Обектно ориентирано програмиране със С++  / Димитър Василев Богданов  . - 1.изд., 1. доп. - София  : Техника, 1998  . - 240 с. ; 21 см

   Азб. указ.

Сист. No: 16410

- 93 -

ЦБ  57184

 

Генчев, Тодор Георгиев

   Обикновени диференциални уравнения  / Тодор Георгиев Генчев  . - 2. прераб. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1991  . - 476 с. ; 19, 5 см

   Библиогр. с. 471-472 ; Предм. указ.

Сист. No: 16287

- 94 -

П/517/Г  33Тт, П1/517/Г  33

ЦБ  57185

Генчева, Татяна Аргирова

   Теория на аналитичните функции  / Татяна Аргирова Генчева  . - 2. стериот. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1992  . - 432 с. ; 19, 5 см

   Библиогр. с. 426-427; Предм. указател с. 428-431

Сист. No: 16301

- 95 -

П1/517/Д  71Дм

 

Дойчинов, Дойчин Богомилов

   Математически анализ  / Дойчин Богомилов Дойчинов  . - 3. прераб. изд. - София  : Наука и изкуство, 1983  . - 471 с. ; 22 см

Сист. No: 16316

- 96 -

ЦБ  31857

 

   Задачи по исследованию операций  : Учебное пособие  / Ю. Б. Гермейер  и др. - Москва  : Московский университет, 1979  . - 168 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 166-167

Сист. No: 16614

- 97 -

ЦБ  49260

 

Зайченко, Юрий Петрович

   Исследование операций  / Юрий Петрович Зайченко  . - 3. перераб. и доп. изд. - Киев  : Вьiща школа, 1988  . - 552 с. : 104 ил. ; 21 см

Сист. No: 16593

- 98 -

ПНО  -  МА  4

 

   Използване на вариационни и типологични методи за изследване разрешимостта на деференциални уравнения  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006 - ПФ - 03  /   Ръковод. на проект  Юлия Ванчева Чапарова  . - Русе, 2007  . - 120 i. ; 29 см

   Научноизследователски проект № 2006 - ПФ - 03. - Библиогр. с. 45

Сист. No: 16546

- 99 -

ЦБ  57194

 

Илин, Владимир Александрович и др.

   Математически анализ  / Владимир Александрович Илин, Виктор Антонович Садовничи, Благовест Христов Сендов  ; Под ред. на  А. Н. Тихонов  . - София  : Наука и изкуство, 1989  . - 23 см

   Ч. 2  . - 1989  . - 376 с.

Сист. No: 16314

- 100 -

П1/519.2/К  50

 

Кениг, Дитер и др.

   Методы теории массового обслуживания  / Дитер Кениг, Дитрих Штойян  ; Под ред. Г. П. Климова  ; Прев. от нем. ез. В. Ф. Матвеева, Р. Ш. Нагапетяна  . - Москва  : Радио и связь, 1981  . - 128 с.: с ил. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 119-123

Сист. No: 16587

- 101 -

П1/519.2/К  89Г

 

Красовский, Геннадий Иванович и др.

   Планирование эксперимента  / Геннадий Иванович Красовский, Геннадий Федорович Филаретов  . - Минск  : БГУ им. В. И. Ленина, 1982  . - 304 с. ; 21 см

Сист. No: 16581

- 102 -

П1/519.2/М  92Фа

 

Мостеллер, Ф. и др.

   Анализ данных и регрессия  : В 2-х вып. / Ф. Мостеллер, Дж. Тьюки  = Data analysis and regression  / Frederik Mosteller, John W. Tukey  . - Москва  : Финансы и статистика, 1982 -  . - 21 см

   Вып. 1  . - 1982  . - 320 с. : с табл.

Сист. No: 16612

- 103 -

П/519.2/М  92  Фа

 

Мостеллер, Ф. и др.

   Анализ данных и регрессия  : В 2-х Вып. / Ф. Мостеллер, Дж. Тьюки  = Data analysis and regression  / Frederik Mosteller, John W. Tukey  . - Москва  : Москва, - 1982  . - 21 см

   Вып. 2  . - 1982  . - 239 с.: с табл.

Сист. No: 16642

- 104 -

ПНО  -  АГ  7

 

   Научни и образователни модели за обучение и реализация на математически таланти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ПФ-04  /   Ръковод. на проект  Светослав Йорданов Билчев  . - Русе, 2006  . - 170 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ПФ-04). - Библиогр. с.159

Сист. No: 16529

- 105 -

ЕЕА  -  КСТ  9

 

   Планиране и изпълнение на упражнения в задачно-ориентирани среди  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ЕЕА-05  /   Ръковод. на проект  Ирина Желязкова  и др. - Русе, 2006  . - 59 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ЕЕА-05). - Библиогр. с. 55-58

Сист. No: 16534

- 106 -

ЦБ  57192

 

Попов, Ангел Петров и др.

   Ръководство по висша алгебра  : [За студентите от СУ Св. Климент Охридски]  / Ангел Петров Попов, Пламен Николов Сидеров, Керопе Бартев Чакърян  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1990  . - 174 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 174

Сист. No: 16315

- 107 -

Арх/517/Р  97р, П/517/Р  97р, П1/517/Р  97р

ЦБ  56696

   Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1  : [За инж. спец. на РУ А. Кънчев]  / Юрий Димитров Кандиларов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006 -2007  . - 20 см

   Ч. 2 . Математичен анализ  . - 2007  . - 143 с.

   Библиогр. с. 141

Сист. No: 16539

- 108 -

С/519.2/С  14

 

Сакович, Вячеслав Андреевич

   Исследование операций (детерминированные методы и модели)  : Справочное пособие  / Вячеслав Андреевич Сакович  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1985  . - 256 с. ; 22 см

Сист. No: 16647

- 109 -

ЦБ  20172

 

Цубербиллер, Ольга Николаевна

   Задачи и упражнения по аналитической геометрии  : Учебно пособие  / Ольга Николаевна Цубербиллер  ; Ред. Н. А. Угарова  . - 24. стереот. изд. - Москва  : Физматгиз, 1961  . - 295 с. ; 23 см

   Ответы и указания с. 215-295

Сист. No: 16321

- 110 -

ЦБ  45118

 

Ящерицын, Петр Иванович и др.

   Планирование эксперимента в машиностроении  / Петр Иванович Ящерицын, Ефим Ильич Махаринский  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1985  . - 288 с. ; 22 см

Сист. No: 16582

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 111 -

П1/53/З-21

 

Зажигаев, Леонид Степанович и др.

   Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента  / Леонид Степанович Зажигаев, Анатолий Аршакович Кишьян, Юрий Иванович Романиков  . - Москва  : Атомиздат, 1978  . - 232 с. ; 22 см

Сист. No: 16621

- 112 -

ЦБ  7119

 

   Курс физики  /   Состав. С. М. Рытовым  и др. ; Под ред. Н. Д. Папалекси  . - Москва  : Гостехиздат, 1948  . - 22 см

   Указатель с. 686-695

   Т. 2 . Электричество. Оптика. Физика атомного ядра  . - 1948  . - 696 с. с ил.

Сист. No: 16492

- 113 -

ЦБ  3903

 

Паунов, Петър

   В света на ултразвука  / Петър Г. Паунов  . - София  : Народна младеж, 1960  . - 105 с. с черт. ; 20 см  . -   (Новости в науката и техниката)

   Библиогр. с. 105

Сист. No: 16497

- 114 -

П/53/С  83Св

 

Стоянов, С. и др.

   Виртуална лаборатория по физика  / С. Стоянов, А. Александрова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, Б. г. ; 30 см  + CD

Сист. No: 16303

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 115 -

МТФ  -  ТМ  128

 

   Моделиране и оптимизиране на механични системи и технологични процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект N 2006-МТФ-01  /   Ръковод. на проект  Ивелин Великов Иванов, Христо Куюмджиев  и др. - Русе, 2006  . - 150 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-МТФ-01)

Сист. No: 16560

- 116 -

П/531.8/Т  53м

ЦБ  57290

   Техническа механика  : Учебник  / Людмила Горольдовна Даскалова  и др. - 3. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 167 с. : със сх. и черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 167

Сист. No: 16564

- 117 -

Арх/531/Ц  80Су, П/531/Ц  80Су

ЦБ  57186

Цонев, Стоян Цонев и др.

   Упражнения по механика с MATLAB  / Стоян Цонев Цонев, Велина Стоянова Боздуганова, Венко Георгиев Витлиемов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 52 с. ; 21 см

Сист. No: 16304

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 118 -

ТК  Разгр. 10

 

   Използване на селенити на f-елементи за получаване на керамични прахове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ТкРз-01  /   Ръковод. на проект  М. Станчева  . - Русе, 2007  . - 150 с. : с прил. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ТкРз-01). - Библиогр. с. 83-93

Сист. No: 16552

- 119 -

ЦБ  57294

 

Йорданова, Станка

   Обща химия  / Станка Йорданова  . - 2. прер. и доп. изд. - София  : Наука и изкуство, 1990  . - 272 с. ; 22 см

Сист. No: 16579

- 120 -

АИФ  -  РН  и    ХТ  248

 

   Определяне на равновесните коефициенти на включване на 3-d елементи в цинков оксалат дихидрат при кристализацията му из водно-оксалатни разтвори  : Отчет на резултатите от работата по научно-изследователски проект 2006-АИФ -08  /   Ръковод. на проект  Петър Василев Копчев  . - Русе, 2006  . - 26 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 22-23. - АИФ -08/2006

Сист. No: 16526

Биологични науки. Ботаника. Зоология.Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 121 -

ПНО  -  ФВС  2

 

   Социални и психолого-педагогически аспекти на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в съвременните условия в България  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-07  /   Ръковод. на проект  Антоанета Иванова Момчилова, Цветомира Маркова  и др. - Русе, 2007  . - 130 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-07). - Библиогр. с. 28 -33

Сист. No: 16555

Техника - общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 122 -

ЦБ  21467

 

Волков, Евгений Борисович и др.

   Основы теории надежности ракетных двигателей  / Евгений Борисович Волков, Ростислав Сергеевич Судаков, Тимофей Александрович Сырицын  . - Москва  : Машиностроение, 1974  . - 400 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 394-397

Сист. No: 16627

- 123 -

ЦБІІ  2748

 

Технически университет София. Студентски съвет

   Втора национална студентска научно-техническа конференция 2006  : Сборник с доклади. 11-13 октомври 2006  . - София  : ТУ София, 2006  . - 376 с. ; 29 см  + CD

Сист. No: 16306

- 124 -

ЦБ  48584

 

Шумик, Сергей Васильевич и др.

   Диагностирование и устранение неисправностей легковых автомобилей  / Сергей Васильевич Шумик, Евгений Леонидович Савич, Николай Викторович Вепринцев  . - Минск  : Беларусь, 1987  . - 176 с. : с табл. и черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 174

Сист. No: 16590

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 125 -

ЦБ  36866

 

Абрамов, Олег Васильевич и др.

   Параметрическая коррекция систем управления  / Олег Васильевич Абрамов, Феликс Иосифович * Бернацкий, Владимир Васильевич Здор  . - Москва  : Энергоиздат, 1982  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 16615

- 126 -

С/608/И  21Вп

 

Иванов, Велико Колев и др.

   Патент за изобретение № 64696  / Велико Колев Иванов, Александър Великов Иванов  ; Ред. Р. Георгиева  . - София  : Патентно ведомство на РБългария, 2006  . - 5 с. : с черт. ; 29,5 см

Сист. No: 16307

- 127 -

МТФ  -  ТММРМ  440

 

   Изследване на възможностите за повишаване на точността при обработване на гладки външни цилиндрични повърхнини чрез комбинирано оброботване с плаваш режещ блок  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2007-МТФ -04  /   Ръковод. на проект  Веселин Григоров  . - Русе, 2007  . - 53 с. + 18 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 62-63 ; Прил. съдържа копия на докл. - МТФ -04/2006

Сист. No: 16537

- 128 -

ЕЕА  -  ЕСЕО  158

 

   Разработване и изследване на автоматична система за размерно настройване и поднастройване на стругове с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект № 2006 - МТФ - 03  /   Ръковод. на проект  Иван Замфиров  ; Рецензент  Васил Иванов Георгиев  . - Русе, 2006  . - 19 л. : 6 л. прил. ; 30 см

   Библогр. с. 12

Сист. No: 16524

- 129 -

ЦБ  7099

 

Сильченко, Серафим Семенович

   Гидравлическое оборудование металлорежещих станков  : Пособие для слесарей-ремонтников  / Серафим Семенович Сильченко  . - 2. доп. изд. - Москва  : Машгиз, 1958  . - 172 с. : с черт. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 170

Сист. No: 16505

- 130 -

ЦБ  26346

 

Якобас, Витаутас Антонович

   Экономика ремонта оборудования на машиностроительных предприятиях  / Витаутас Антонович Якобас  . - Москва  : Машиностроение, 1977  . - 120 с. ; 21 см

Сист. No: 16594

- 131 -

ЦБ  45118

 

Ящерицын, Петр Иванович и др.

   Планирование эксперимента в машиностроении  / Петр Иванович Ящерицын, Ефим Ильич Махаринский  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1985  . - 288 с. ; 22 см

Сист. No: 16582

Термодинамика.Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 132 -

АИФ  -  ТХП  112

 

   Оптимизация на основните термодинамични параметри на хладилна камера за промишлени и земеделски продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-МСС -05  /   Ръковод. на проект  Ясен Дочев  . - Русе, 2006  . - 47 с. ; 30 см

   Библиогр. с.47. - МСС -05/2006

Сист. No: 16521

- 133 -

ТКСс  4

 

   Оценка на енергийните показатели на водоснабдителните системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ТКСС-01  /   Ръковод. на проект  Димо Нейков Димов  . - Русе, 2006  . - 75 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ТКСС-01). - Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 16536

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 134 -

АИФ  -  ТХП  113

 

   Разработване и изследване на водни микротурбини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-МСС -04  /   Ръковод. на проект  Петър Русев Петров  . - Русе, 2006  . - 64 с. + 3 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 62-63 ; Прил. съдържа копие на докл. - АИФ -04/2006

Сист. No: 16533

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 135 -

ЦБ  36866

 

Абрамов, Олег Васильевич и др.

   Параметрическая коррекция систем управления  / Олег Васильевич Абрамов, Феликс Иосифович * Бернацкий, Владимир Васильевич Здор  . - Москва  : Энергоиздат, 1982  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 16615

- 136 -

ЦБ  23653

 

Ермолин, Николай Пантелеймович и др.

   Надежность электрических машин  / Николай Пантелеймович Ермолин, Игорь Панфилович Жерихин  . - Ленинград  : Энергия, 1976  . - 248 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 241-246

Сист. No: 16588

- 137 -

П/621.31/Е  95Се

ЦБ  57261

Етърски, В.

   Електрическа част на електрически централи  / Стефан Иванов Етърски  . - София  : Техника, 2007  . - 520 с. : със сх. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 515-516

Сист. No: 16441

- 138 -

П/621.31/К  59

ЦБ  57255

Кирчев, Валентин и др.

   Електрически мрежи - средно и ниско напрежение  / Валентин Кирчев, Кирил Янев, Михаил Георгиев  . - Пловдив  : Летера, 2006  . - 152 с. : с граф., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. сл. вс. част

Сист. No: 16434

- 139 -

Арх/621.31/М  74Не, П/621.31/М  74Не, П1/621.31/М  74Не

ЦБ  57188

Михайлов, Николай Петров

   Електрически материали  : За студентите от РУ "Ангел Кънчев"  / Николай Петров Михайлов  . - 2. изд. - Русе  : Примакс, 2007  . - 306 с. : със сх. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 296-299

Сист. No: 16311

- 140 -

ЕЕА  -  ЕСЕО  159

 

   Обследване на енергийната ефективност на електрически мрежи и консуматори  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБМ -01  /   Ръковод. на проект  Кондю Андонов  . - Русе, 2006  . - 86 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ЕЕА-01). - Библиогр. с. 84-86

Сист. No: 16544

- 141 -

ЦБ  57310

 

   Основы эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры  : Учеб. пособие для студентов вузов  / А. К. Быкадоров  и др. ; Под ред. Владимир Ю. Лавриненко  . - 2. прераб. и доп. изд. - Москва  : Высшая школа, 1978  . - 320 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 317-318

Сист. No: 16638

- 142 -

С1/621.3/С  59н

 

   Справочник по надежности  /   Пер. с англ. П. К. Горохова  ; Под ред. Б. Е. Бердичевского  = Reliability handbook  . - Москва  : Мир, 1970  . - 22 см

   Библиогр. с. 303

   Т. 2  . - 1970  . - 303 с.

Сист. No: 16619

- 143 -

С1/621.3/С  59н

 

   Справочник по надежности  /   Пeр. с англ. Ф. С. Соловейчика  ; Под ред. Борис Ефимович Бердичевский  = Reliability handbook  . - Москва  : Мир, 1970  . - 22 см

   Предм. указ. с. 370-373

   Т. 3  . - 1970  . - 376 с. : с табл. и диагр.

Сист. No: 16622

- 144 -

С/621.3/С  59

 

   Справочник по надежности  /   Под ред. Б.Р. Левин  . - Москва  : Мир, 1969 -  . - 22 см

   Т.1. - 1969  . - 340 с.

Сист. No: 16624

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 145 -

ЕЕА  -  КТТ  6

 

   Анализ и проектиране на радиокомуникационни системи  : Проект N 06-EEA-08 за финансиране на научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания"  /   Ръковод. на проект  Михаил Петков Желязов, Петко Михайлов Желязов  и др., 2006  . - 200 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ЕЕА-08). - Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 16562

- 146 -

ЦБ  48949

 

Красносельский, Николай Иванович и др.

   Автоматизированные системы управления в связи  : Учебник для студентов электротехн. институтов  / Николай Иванович Красносельский, Юрий Алексеевич Воронцов, Михаил Алексеевич Аппак  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 272 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 265-267

Сист. No: 16591

- 147 -

ЕЕА  -  КТТ  4

 

   Методи за симулационно моделиране на редки събития в телекомуникациите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА -03  /   Ръковод. на проект  Димитър Радев  . - Русе, 2006  . - 44 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 39-43 . - ЕЕА -03/2006

Сист. No: 16535

- 148 -

П/65/М  74

ЦБ  57216

Михайлов, Владимир

   Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации  : Медийни, комуникационни и художествени проблеми на развитието и взаимодействието между киното, телевизията и видеото  / Владимир Михайлов  . - София  : Нов Български университет, 1996  . - 213 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 202-207

Сист. No: 16359

- 149 -

ЦБ  57223

 

Михайлов, Владимир

   Телевизия днес  : [Теорет. практ. очерци]  / Владимир Михайлов  . - София  : Наука и изкуство, 1986  . - 72 с. ; 22 см

Сист. No: 16391

- 150 -

ЦБ  57292

 

Младенова, Бисера Димитрова и др.

   Комутационни системи  : Учебник за техникуми  / Бисера Димитрова Младенова, Станка Димитрова Власарева  . - 2. стериот. изд. - София  : Техника, 1998  . - 347 с. : с 3 л. сх. ; 21 см

Сист. No: 16566

- 151 -

ЕЕА-Ф  54

ЕЕА  -  Ф  54

   Приложение на инфрачервени нагревателни елементи при технологиите за повърхностен монтаж в електронното производство  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА-06  /   Ръковод. на проект  Тамара Григориевна Пенчева  . - Русе, 2006  . - 82 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ЕЕА-06)

Сист. No: 16516

- 152 -

П/621.38/С  83Ие

ЦБ  57262

Стоянов, Иван Илиев

   Електронни и полупроводникови прибори  : Учебник за професионалн. гимназии по електротехн. / Иван Илиев Стоянов  . - София  : Техника, 2005  . - 267 с. : със сх., табл. ; 21,5 см

Сист. No: 16442

- 153 -

С/621.38/Ш  69Ат

 

Шишков, Атанас Иванов

   Транзистори и диоди  : Кратък справочник  / Атанас Иванов Шишков  . - 6. прераб. и доп. изд. - София, 2005  . - 192 с. ; 20,5 см

Сист. No: 16436

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 154 -

П1/621.81/М  42е

 

   Машинни елементи  : Учебник за студентите от ВТУЗ  / Лефтер С. Лефтеров  . - София  : Техника, 1994  . - 428 с. ; 23,5 см

Сист. No: 1119

- 155 -

АИФ  -  ТММ  и  ПТТ  103

 

   Синтез на механични елементи и равнинни механизми  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-МСС-06  /   Ръковод. на проект  Огнян Любенов Алипиев  . - Русе, 2006  . - 151 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-МСС-06)

Сист. No: 16520

- 156 -

ТФ  -  ММЕ  365

 

   Софтуерни модули за оптимизиране на основните параметри на механични предавки  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект проект № (2006-АТФ-04)  /   Ръковод. на проект  Емилия Ангелова, Торком Норайр Дюлгерян  и др. - Русе, 2007  . - 61 с. ; 29 см  + CD

   Научноизследователски проект № (2006-АТФ-04)

Сист. No: 16525

Подемно-транспортни машини.Вътрешнозаводски.

- 157 -

П1/621.86/.87/И  25

 

Ивашков, Илья Ильич

   Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин  : Учебник для машиностроительных вузов  / Илья Ильич Ивашков  . - Москва  : Машиностроение, 1981  . - 335 с. ; 22 см

Сист. No: 16635

- 158 -

ЦБ  7135

 

Таубер, Борис Абрамович

   Грейферные механизмы  : Теория, расчет и конструкции  / Борис Абрамович Таубер  . - Москва  : Машгиз, 1960  . - 328 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 324-325

Сист. No: 16494

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 159 -

ЦБІІ  2631

 

   Trans & [and] Motauto`04. Proceedings [от Междунар. науч.-техн. конф. по двигатели, автомобилана техника и транспорт] : Plovdiv, 14 - 17 October, 2004  = XII International Conference  . - Plovdiv, 2004 - 2004  . - 30 cm

   V. 1 . Dynamics, hardiness and reliability of construction. Cad/Cam/Cae. Traffic safety and ecology  . - 2004  . - 114 p.

Сист. No: 14299

- 160 -

П1/629.113/В24, П1/629.113/В24Ла

 

Василева, Лариса Степанова и др.

   Автомобилни експлоатационни материали  : [Учебник]  / Лариса Степанова Василева, Димитър Йорданов Павлов  . - София  : Техника, 1992  . - 194 с. ; 21 см

Сист. No: 2093

- 161 -

П1/629.113/В  24Ла

 

Васильева, Лариса Степановна

   Автомобильные эксплуатационные материалы  : Учебник для вузов  / Лариса Степановна Васильева  . - Москва  : Транспорт, 1986  . - 279 с. ; 21 см

Сист. No: 16613

- 162 -

ТФ  -  АТК  128

 

   Енергийна ефективност на транспортните самоходни машини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-АТФ-01  /   Ръковод. на проект  Димитър Станчев  . - Русе, 2007  . - 118 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-АТФ-01)

Сист. No: 16530

- 163 -

ТФ  -  Т  45

 

   Изследване възможността за приложение на интелигентни системи в автомобилния транспорт  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-АТФ-03  /   Ръковод. на проект  Митко Димитров Маринов, Велизара Иванова Пенчева  . - Русе, 2006  . - 400 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-АТФ-03)

Сист. No: 16550

- 164 -

ЦБІІ  2623

 

Косев, Константин Петков

   Аз ремонтирам Шкода  : Фелиция. Фаворит. форман  / Константин Петков Косев  . - София  : Техника, 2004  . - 228 с. : със сх., табл., черт. ; 28,5 ъм

   По проект

Сист. No: 13992

- 165 -

С/629.113/К  89

 

   Краткий автомобильный справочник  /   Ред. Б.Б. Соловьев  . - 6. перераб. и доп. изд. - Москва  : Транспорт, 1971  . - 512 с. ; 21 см

Сист. No: 16611

- 166 -

ЦБ  34980

 

Кривенко, Иван Васильевич и др.

   Экономия топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте  / Иван Васильевич Кривенко, Григорий Федотович Савенко  . - Киев  : Технiка, 1981  . - 166 с. ; 20 см

Сист. No: 16608

- 167 -

ЦБ  40762

 

   Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомобилей  : Учебно пособие для студентов вузов  / Сергей Васильевич Шумик  и др. ; Под ред. Сергей Васильевич Шумик  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1984  . - 176 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 175

Сист. No: 16609

- 168 -

ЦБ  57308

 

Меншиков, Николай Яковлевич и др.

   Надеждность железнодорожных систем автоматики и телемеханики  / Николай Яковлевич Меншиков, Алексей Иванович Королев, Райис Шамсутдинович Ягудин  . - Москва  : Транспорт, 1976  . - 215 с. ; 21 см

   Библиогр. 212 с.

Сист. No: 16598

- 169 -

П1/629.113/Н18Нк

ЦБ  26652

Наков, Нако Иванов и др.

   Контрол на качеството при ремонта на автотракторната техника  : [Ръководство]  / Нако Иванов Наков, Стойко Николов Стойков, Теодосий Ганчев Тошков  . - София  : Земиздат, 1977  . - 520 с. : с табл. и черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 515-516

Сист. No: 16620

- 170 -

ТФ  -  ДВГ  155

 

   Подобряване на екологичните и икономическите показатели на двигателите с вътрешно горене чрез използване на възобновяеми горива и промяна в горивните и пълнителните системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-АТФ-02  /   Ръковод. на проект  Кирил Николаев Бързев  . - Русе, 2006  . - 200 с. ; 29 см

   Проект № 2006-АТФ-02

Сист. No: 16532

- 171 -

П1/629.113/С  31См

 

Селиванов, Сергей Сергеевич и др.

   Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей  / Сергей Сергеевич Селиванов, Юрий Владимирович Иванов  . - Москва  : Транспорт, 1984  . - 198 с. ; 20 см

Сист. No: 16592

- 172 -

ЦБ  463

 

Сороко-Новицкий, В. И.

   Испытания автотракторных двигателей  : Учебно пособие  / В. И. Сороко-Новицкий  . - 4. испр. и доп. изд. - Москва  : Машгиз, 1955  . - 532 с. : с черт. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 526-527

Сист. No: 16506

- 173 -

С/629.114/Т  36

 

Тасев, Георги

   Справочни таблици за диагнозиране на тракторите  / Георги Асенов Тасев  . - София  : Академика, 1997  . - 26 с. ; 20 см

   Библиогр. 25 с.

Сист. No: 16633

- 174 -

П/629.113/Т  36Гр

ЦБ  57309

Тасев, Георги Асенов и др.

   Ръководство за учебна практика по автомобили и трактори  / Георги Асенов Тасев  . - София  : Сателит, 2000  . - 22 с. ; 20 см

Сист. No: 16634

- 175 -

ЦБ  26406

 

Шипунова, Мария Абрамовна

   Снижение себестоимости автомобильных перевозок  / Мария Абрамовна Шипунова  . - Москва  : Транспорт, 1977  . - 111 с. ; 20 см

Сист. No: 16616

- 176 -

ЦБ  48584

 

Шумик, Сергей Васильевич и др.

   Диагностирование и устранение неисправностей легковых автомобилей  / Сергей Васильевич Шумик, Евгений Леонидович Савич, Николай Викторович Вепринцев  . - Минск  : Беларусь, 1987  . - 176 с. : с табл. и черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 174

Сист. No: 16590

Механизация на селското стопанство.Селскостопански

- 177 -

АИФ  -  ЗТ  224

 

   Адаптация и трансфер на механизирани технологии в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-МСС-02  /   Ръковод. на проект  Чавдар Златков Везиров  . - Русе, 2006  . - 20 с.+30 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 19 ; Прил. съдържат копия на докл. - 2006-МСС-02

Сист. No: 16523

- 178 -

АИФ  -  ЗТ  225

 

   Адаптация и трансфер на механизирани технологии в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 05-МСС-02  /   Ръковод. на проект  Чавдар Златков Везиров  ; Изследване процеса на овършаване на дребносеменни сухоплодни зеленчукови култури  : Автореферат на дисертац. труд за придобив. на образоват. и научна степен ДОКТОР  / Божидар Русанов Колев  ; Изследване на механизирани транспортно-прибиращи процеси при някои зърнено-житни култури  : Автореферат на дисертац. труд за придобив. на образоват. и научна степен ДОКТОР  / Атанас Здравков Атанасов  . - Русе, 2006  . - 112 с. ; 29 см  + Автореферати - 2 бр.

   Научноизследователски проект N 05-МСС-02

Сист. No: 16563

- 179 -

П1/631.372/Ж  28, П1/631.372/Ж28

 

Ждановский, Николай Степанович и др.

   Надежность и долговечность автотракторных двигателей  / Николай Степанович Ждановский, Анатолий Владимирович Николаенко  . - 2-е изд., прераб.и доп. - Ленинград  : Колос, 1981  . - 295 с. ; 20 см

Сист. No: 6946

- 180 -

С1/631.3/И  21

 

Иванов, Асен Димитров

   Справочник на взаимозаменяемите части в селскостопанската техника  / Асен Димитров Иванов  . - София  : Земиздат, 1985  . - 652 с. ; 20 см

Сист. No: 16632

- 181 -

С/620.193/.197/И  29Р

 

Игнатьев, Ростислав Александрович и др.

   Защита техники от коррозии, старения и биоповреждений  : Справочник  / Ростислав Александрович Игнатьев, Антонида Александровна Михайлова  . - Москва  : Россельхозиздат, 1987  . - 352 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 347-348

Сист. No: 16610

- 182 -

ЦБ  30336

 

Кацыгин, Виталий Викторович и др.

   Скоростные энергонасыщенные тракторы  : Особенности эксплуатации и обслуживания  / Виталий Викторович Кацыгин, Михаил Семенович Кринко, Евгений Станиславович Мельников  . - Минск  : Ураджай, 1979  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 16580

- 183 -

П1/631.3/М  67

 

Минчев, Кирил и др.

   Специализирано техническо обслужване на машинно-тракторния парк  / Кирил Минчев, Господин Христозов, Димитър Станев  . - София  : Земиздат, 1972  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 16649

- 184 -

Арх/631.372/Н  21Аа, П/631.372/Н  21Аа, П1/631.372/Н  21Аа

ЦБ  57201

Нанева, Александра Димитрова

   Анализ и оценка на използването на машинно-тракторния парк в селското стопанство  / Александра Димитрова Нанева  . - Русе  : Печ. база при РУ А. Кънчев, 2006  . - 60 с. ; 23 см

Сист. No: 16328

- 185 -

МСС  -  ЗТ  223

АИФ  -  ЗТ  223

   Разработване и изследване на нови работни органи и системи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научно-изследователски проект 2006-МСС -01  /   Ръковод. на проект  Борис Борисов  . - Русе, 2006  . - 24 с. + 29 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 22 ; Прил. съдържат копия на докл. - МСС -01/2006

Сист. No: 16519

- 186 -

Арх/631.3/И  71

 

Спиридонов, Ганчо и др.

   Инструкция за определяне на необходимостта от ремонтно обслужване на машините в селското стопанство според техническото състояние  / Ганчо Спиридонов, Николай Найденов, Георги Тасев  . - Русе  : Б. и., 1979  . - 68 с. ; 21 см

   Библиогр. 64 с.

Сист. No: 16604

- 187 -

Арх/631.3/С  57

 

Спиридонов, Ганчо и др.

   Инструкция за определяне и прогнозиране обема на ремонтно обслужващите работи и срока на използуване на машините  / Ганчо Спиридонов, Г. Тасев  . - Русе  : Б. и., 1979  . - 105 с. ; 21 см

   Библиогр. 103 с.

Сист. No: 16605

- 188 -

С/631/С  59з

 

   Справочник заведующего машиным двором  : Справочник специалиста  / Виктор Иванович Добрин  и др. ; Състав. Виктор Иванович Добрин  . - Москва  : Росагропромиздат, 1988  . - 255 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 254

Сист. No: 16650

- 189 -

ЦБ  51719

 

Тавлыбаев, Фасхетдин Низаметдинович

   Ремонт тракторов "Кировец"  / Фасхетдин Низаметдинович Тавлыбаев  . - Москва  : Колос, 1983  . - 351 с. ; 21 см

Сист. No: 16637

- 190 -

П1/631.372/Т  49

 

   Теория и расчет трактора "Кировец"  /   Под общ. ред. А. В. Бойков  . - Ленинград  : Машиностроение, 1980  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 16630

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 191 -

ЦБ  57276

 

Андреев, Андрей и др.

   Отглеждане и болести на свинете  / Андрей Андреев, Симеон Йорданов, Валентин Кацаров  . - 2. изд. - София  : Християнин, 2002  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 16462

- 192 -

П/63/Б  44Бм, ЦБ  57277

 

Бижев, Бижо и др.

   Медоносни растения  / Бижо Бижев, Атанас Ганчев, Денчо Цонев  . - 2. изд. - София  : Еньовче, 2003  . - 224 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 16463

- 193 -

П/633/635/Б  47Вк, ЦБ  57269

 

Благоева, Виолета и др.

   Картофите отглеждане, болести и неприятели, съхранение  : Секрети и съвети  / Виолета Благоева, Емил Илиев, Марина Николова  . - София  : Еньовче, 2004  . - 106 с. + 5 л. цв. ил. ; 20 см  . -   (Поредица екологично стопанство)

Сист. No: 16455

- 194 -

ЦБ  57278

 

Брезовски, Драган

   Орехът - отглеждане, болести и неприятели, стокови качества на плодовете, икономическа ефективност  : Секрети и съвети  / Драган Брезовски  . - София  : Еньовче, 2004  . - 100 с. : с ил. ; 20,5 см  . -   (Поредица екологично стопанство)

   Библиогр. с. 98

Сист. No: 16464

- 195 -

П/633/635/Б  95Фн

ЦБ  57264

Бьоминг, Франц

   Наръчник на любителя градинар  : Съвети за всеки ден в градината  / Франц Бьоминг  ; Прев. Ваня Пенева  . - София  : ИК Емас, 2004  . - 370 с. ; 23 см

   Регистър с. 370-381

Сист. No: 16448

- 196 -

ЦБ  57270

 

   Въпроси и отговори по зайцевъдство  / Надежда Дамянова  и др. ; Под общ. ред. Надежда Дамянова  . - София  : Християнин, 2002  . - 174 с. ; 20 см

Сист. No: 16456

- 197 -

ЦБІ  3251

 

Георгиев, Христо и др.

   Кокошките  / Христо Георгиев, Петко Петков  . - София  : Християнин, 2003  . - 68 с. ; 17 см  . -   (Домашен ветеринарен лекар)

Сист. No: 16450

- 198 -

П/633/635/Д  84Ск

ЦБ  57265

Дочев, Симеон

   Календар на градинаря  / Симеон Дочев  . - София  : Колхида, Б.г. - 328 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 323-324

Сист. No: 16451

- 199 -

П/633/635/Д  84С-о

ЦБ  57267

Дочев, Симеон

   Овощната градина  / Симеон Дочев  . - София  : Колхида, Б.г. - 304 с. : с ил. ; 23,5 см

Сист. No: 16453

- 200 -

ЦБ  57272

 

   Ефективно свиневъдство  / Стойчо Сланев  и др. ; Под ред. на  Алекси Стойков  . - Шумен  : Светлана, 2006  . - 156 с. ; 20 см

Сист. No: 16458

- 201 -

П/636/Ж  49, ЦБ  57257

 

   Животновъдство  : Учебник за земеделските училища професия Земеделски стопанин  / Андрей Андреев  и др. - София  : Дионис, 1993  . - 308 с. : със сх., ил. ; 21 см

Сист. No: 16437

- 202 -

ЕЕА  -  Е  13

 

   Изследване и моделиране на процеси на обработка на зърнени култури при екстракция на масла  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА-10  /   Ръковод. на проект  Иван Борисов Евстатиев  . - Русе, 2007  . - 70 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ЕЕА-10). - Библиогр. с. 68-70

Сист. No: 16553

- 203 -

С/631/К  15

 

   Как создать и умело вести фермерское хозяйство  : (справочное пособие)  . - Москва  : Маркетинг, 1993  . - 368 с. ; 21 см  . -   (Энциклопедия фермера)

   Библиогр. с. 337-339

Сист. No: 16601

- 204 -

П/633/635/М  72Ид

ЦБ  57263

Митова, Иванка

   Доматите  : Отглеждане, болести и неприятели, съхранение  / Иванка Митова  . - София  : Еньовче, 2006  . - 112 с. ; 21 см

   Библиогр. 107 с.

Сист. No: 16443

- 205 -

С/633/635/Н  26л

 

   Наръчник по лозарство  . - София  : Фитомедика, 1996  . - 96 с. ; 20 см

   На кор. е изписано Наръчник на лозаря. - Библиогр. 95 с.

Сист. No: 16628

- 206 -

П/632/Н  75П-з, ЦБ  57268

 

Николов, Петър и др.

   Защита на лозата, овощните и зеленчуковите култури от болести, неприятели и плевели  : Секрети и съвети  / Петър Николов, Христос Арабаджиев  . - София  : Еньовче, 2006  . - 64 с. + 8 л. цв. ил. ; 20 см  . -   (Поредица екологично стопанство)

Сист. No: 16454

- 207 -

ЕЕА  -  АИУТ  78

 

   Оценяване заболеваемостта и кълняемостта на семена на царевица посредством анализ на цветни изображения  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА -04  /   Ръковод. на проект  Миролюб Иванов Младенов  и др. - Русе, 2007  . - 67 с. + 6 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 63-66 ; Прил. съдържа копие на докл. - ЕЕА -04/2006

Сист. No: 16540

- 208 -

ЦБ  57266

 

Пеева, Цонка и др.

   Четиристотин] 400 практически съвета за отглеждане на биволи  / Цонка Пеева, Йорданка Илиева  . - Шумен  : Химера, 2006  . - 164 с. ; 20 см

Сист. No: 16452

- 209 -

С/633/635/П  44

 

Петков, Валентин Георгиев

   Медоносните растения и пчелната паша в България  : [Справочник]  / Валентин Георгиев Петков  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 344 с. : с табл. + 8 л. цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 340-341 . - Азб. на растенията на бълг. и лат. ез.

Сист. No: 16446

- 210 -

С/631/П  88

 

   Примерни модули за семейни стопанства  : По програмата за алтернативно земеделие в Родопите  . - София  : Национален център за аграрни науки, 2003  . - 48 с. ; 21 см

Сист. No: 16623

- 211 -

ЦБ  57271

 

   Пуйките  : Отглеждане, хранене, болести  / Борис Григоров Георгиев  и др. - София  : Еньовче, 2005  . - 100 с. ; 20 см

Сист. No: 16457

- 212 -

П/636/Р  35, ЦБ  57254

 

Рангелов, Ангел Николов и др.

   Как да отглеждаме птици  / Ангел Николов Рангелов, Иван Никифоров Иванов  . - София  : Земиздат, 2002  . - 224 с. ; 20 см  . -   (За вашата ферма)

Сист. No: 10403

- 213 -

П/63/Р  35Бл, ЦБ  57256

 

Рангелов, Борис Стоименов

   Лозарство  / Борис Стоименов Рангелов, Митко Маринов Ников  . - 2. прераб. и доп. изд. - [София]  : Матком, 2005  . - 380 с. : със сх., ил., табл.

Сист. No: 16435

- 214 -

ЦБ  57275

 

Семерджиев, Валентин

   Отглеждане на кокошки  / Валентин Семерджиев  . - София  : Еньовче, 2006  . - 76 с.: с цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. 76 с.

Сист. No: 16461

- 215 -

С1/631.22/С  59р

 

   Справочник по регулировкам машин и оборудования для животноводства  / Зыгмусь Францевич Каптур  и др. - Минск  : Ураджай, 1987  . - 200 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 16607

- 216 -

П/633/635/С  70

ЦБ  57246

Станчева, Йорданка и др.

   Болести, неприятели и плевели по земеделските култури  : Зърнено-житни култури  / Йорданка Станчева, Иванка Лечева, Щелияна Калинова  ; Под общ. ред. Йорданка Станчева  ; Езиков ред. Боян Бечев  . - София-Москва  : Пенсофт, 2007  . - 243 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 237 . - Азб. показ. с. 239-243

Сист. No: 16430

- 217 -

С/338.43/Т  34Вс

 

Тарасевич, Владимир Федорович и др.

   Справочник экономиста колхоза, совхоза  / Владимир Федорович Тарасевич, Алексей Иванович Гудайкин  . - Минск  : Ураджай, 1982  . - 504 с. : с табл. ; 20 см

Сист. No: 16648

- 218 -

ЦБ  45555

 

   Техническое обслуживание машин на животноводческих фермах и комплексах  / Владимир Генрихович Бабицкий  и др. - Минск  : Ураджай, 1986  . - 240 с. : с табл. и черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 237

Сист. No: 16589

- 219 -

ЦБ  57273

 

Тянков, Светозар Пенев и др.

   Отглеждане и болести на овце и кози  / Светозар Пенев Тянков, Христо Георгиев Георгиев  . - София  : Християнин, 2002  . - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 16459

- 220 -

ЦБ  57274

 

Ченчев, Ивайло

   Отглеждане и болести на конете  / Ивайло Ченчев  . - София  : Християнин, 2002  . - 152 с. ; 20 см

Сист. No: 16447

- 221 -

ЦБ  57260

 

Шмид, Хайнер

   Присаждане на овощните дървета и храсти  / Хайнер Шмид  ; Прев. Петя Господинова Цветкова  . - 5. пререб. изд. - София  : Дионис, 2002  . - 224 с.: ил., със 115 фигури  ; 21 см

Сист. No: 16440

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 222 -

Ч3/338/B  85Db

 

Brewster, David

   Business economics  : Decision-making and the firm  / David Brewster  . - London  : The Dryden Press, 1997  . - 345 p. ; 25 cm

   Index p. 325-345

Сист. No: 16369

- 223 -

Б3/657/C  48Li

 

Chasteen, Lanny G. et al.

   Intermediate accounting  / Lanny G. Chasteen, Richard E Flaherty, Melvin C. O'Connor  . - 6th ed. - Boston  : McGraw-Hill, 1997  . - 1284 p. ; 28 cm

   Index p. 1267-1283. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 16406

- 224 -

Ч3/658/F  24Du

 

Farnham, David et al.

   Understanding industrial relations  / David Farnham, John Pimlott  . - 5th ed. - London  : Cassell, 1995  . - 449 p. ; 25 cm

   Bibliography p. 436-439; Index p. 440-449

Сист. No: 16399

- 225 -

Б3/65.012/G  43

 

Gibson, James L. et al.

   Organizations  : behavior, structure, processes  / James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly  . - 9th ed. - Chicago  : IRWIN, 1997  . - 538 p. ; 26 sm

   Glossary p. 489-493],Includes bibliogr. references p. 494-524 ; Name, company and subject Indexes

Сист. No: 16348

- 226 -

Б3/65.012  /G  65J

 

Gordon, Judith R.

   Organizational behavior  : A Diagnostic approach  / Judith R. Gordon  . - 7th ed. - Upper Saddle River  : Prentice Hall, 2001  . - 589 p. ; 26 cm

   Glossary p. 553-561; Name index p. 563-574; Subject index p. 575-589. - "http://www.prenhall.com"< /p>

Сист. No: 16362

- 227 -

Б3/316/H  30P

 

Harris, Philip R. et al.

   Managing cultural differences  : Leadership strategies for a new world of business  / Philip R. Harris, Robert T. Moran  . - 4th ed. - Houston  : Gulf Publishing company, 1996  . - 402 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 392-402

Сист. No: 16364

- 228 -

Б3/658/I  58r

 

   Industrial relations  : Theory and practice in Britain  /   Ed. Paul Edwards  . - Oxford  : Blackwell, 1995  . - 628 p. ; 23 cm

   Index p. 614-628; bibliogr. after each chapter

Сист. No: 16374

- 229 -

Ч3/65.012/I  98J-o

 

Ivanchevich, John M. et al

   Organizational behavior and management  / John M. Ivanchevich, Michael T. Matteson  . - 5th ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1999  . - 682 p. ; 26 cm

   Bibliogr. after each chapter; glossary p. 651-660; index p. 661-682. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 16394

- 230 -

Б3/658/L  85Kb

 

Locker, Kitty O.

   Business and administrative communication  / Kitty O. Locker  . - 4th ed. - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1998  . - 680 p. ; 28 cm

   Glossary p. 641-653; Index p. 667-680. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 16409

- 231 -

Б3/658/N  17Sp, П/658.5/N  17, Ч3/658/N  17Sp

 

Nahmias, Steven

   Production and Operations Analysis  / Steven Nahmias  . - 3.ed. - Chicago  : IRWIN, 1997  . - 858 p. ; 23,5 sm

   Index p. 844-858. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 8268

- 232 -

Б3/658/S  36, Ч3/658/S  36R-o

 

Schonberger, Richard J.

   Operations management  : Customer focused principles  / Richard J. Schonberger, Edward M. Knod  . - 6th ed. - Boston  : IRWIN, 1997  . - v. 12 , 773 p. ; 26 cm

   Includes bibliogr. references p. 697-703 ; Glossary p. 704-715 ; Index

Сист. No: 16351

- 233 -

ЦБ  45516

 

Александров, Леонид Афанасьевич и др.

   Организация управления на автомобильном транспорте  : Учебник для вузов  / Леонид Афанасьевич Александров, Рудольф Константинович Козлов  . - Москва  : Транспорт, 1985  . - 264 с.: с ил., табл. ; 24 см

Сист. No: 16584

- 234 -

Б3/658/Б  92, ЦБІІ  2677, Ч3/658/Б  92

 

България. Министерство на икономиката и енергетиката

   Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП [малките и средни предприятия] в България  : Специално издание  /   Под общ. ред. Георги Прохаски, Анелия Дамянова  . - София  : Министерство на икономиката и енергетиката, 2006  . - 225 с. ; 30 см  + CD

Сист. No: 16310

- 235 -

ЦБ  28976

 

Вучков, Иван Николов

   Оптимално планиране на експерименталните изследвания  / Иван Николов Вучков  . - София  : Техника, 1978  . - 232 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 228-230

Сист. No: 16617

- 236 -

ЦБ  44979

 

Геронимус, Борис Львович

   Совершенствование планирования на автомобильном транспорте  / Борис Львович Геронимус  . - Москва  : Транспорт, 1985  . - 224 с. : с табл. ; 22 см

Сист. No: 16585

- 237 -

МТФ  -  ТММРМ  441

 

   Изследване на възможностите за приложение на органолептични методи за измерване в машиностроителни предприятия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект N 2006-МТТ- 05  /   Ръковод. на проект  Цвятко Станев Корийков  . - Русе, 2006  . - 40 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-МТТ-05). - Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 16557

- 238 -

БМ  -  БМ  11

 

   Изследване на финансово-икономическия анализ в производствените предприятия и насоки за развитието му  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ФБМ-04  /   Ръковод. на проект  Йорданка Велчева, Анелия Пенева Любенова  . - Русе, 2007  . - 85 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ФБМ-04)

Сист. No: 16541

- 239 -

Ч3/65/Л  35Ра

 

Левешко, Роман

   Анализ эффективности рекламы  / Роман Миколайович Левешко  . - 2-е изд. - Киев  : ВИРА-Р  ; Альтерпрес, 2001  . - 112 с. ; 20 см

   . - На кор. изписано Лепешко, Р. Н.

Сист. No: 16645

- 240 -

ЦБ  57307

 

   Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операции  / К. В. Захаров  и др. - Киев  : ИНЭКС, 2000  . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 236- 237

Сист. No: 16597

- 241 -

БМ  -  ИМ  3

 

   Мениджмънт на материалните ресурси и запаси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБМ-06  /   Ръковод. на проект  Иван Христов Митев, Румяна Костова Митева  и др. - Русе, 2007  . - 107 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ФБМ-06)

Сист. No: 16548

- 242 -

П1/631.3/О-67

 

   Организация и планирование производства на ремонтных предприятиях  /   Под ред. на  Ю. А. Конкин  . - 2. перер. и доп. изд. - Москва  : Колос, 1981  . - 367 с. ; 20 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Сист. No: 16625

- 243 -

С/631/П  88

 

   Примерни модули за семейни стопанства  : По програмата за алтернативно земеделие в Родопите  . - София  : Национален център за аграрни науки, 2003  . - 48 с. ; 21 см

Сист. No: 16623

- 244 -

П/65.012/Х  51Тд

ЦБ  57229

Хиндъл, Тим

   Джобна стратегия  : Осн. принципи на бизнесстратегията от А до Z  / Тим Хиндъл  ; Прев. [от англ.]  Венцислава Мишлякова  . - Плевен  : ЕА, 2000  . - 217 с. ; 19 см  . -   (The Economist Books)

   Предм. показалец

Сист. No: 16383

- 245 -

ЦБ  26346

 

Якобас, Витаутас Антонович

   Экономика ремонта оборудования на машиностроительных предприятиях  / Витаутас Антонович Якобас  . - Москва  : Машиностроение, 1977  . - 120 с. ; 21 см

Сист. No: 16594

- 246 -

ЦБ  45118

 

Ящерицын, Петр Иванович и др.

   Планирование эксперимента в машиностроении  / Петр Иванович Ящерицын, Ефим Ильич Махаринский  . - Минск  : Вышэйшая школа, 1985  . - 288 с. ; 22 см

Сист. No: 16582

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 247 -

ЦБ  43349

 

   Автоматизированные системы управления предприятиями и объединениями  : (Разработка, внедрение, развитие)  / Николай Александрович Соломатин  и др. - Москва  : Экономика, 1985  . - 248 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 244-245

Сист. No: 16596

- 248 -

ЦБ  40774

 

Глазунов, Леонид Павлович и др.

   Основы теории надежности автоматических систем управления  : Для студентов вузов  / Леонид Павлович Глазунов, Виталий Прокофьевич Грабовецкий, Олег Вячеславович Щербаков  . - Ленинград  : Энергоатомиздат, 1984  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 16606

- 249 -

С1/62-52/М  79Ас

 

Модин, Анатолий Андреевич и др.

   Справочник разработчика АСУ  / Анатолий Андреевич Модин, Евгений Георгиевич Яковенко, Евгений Петрович Погребной  ; Под ред. Н. П. Федоренко, В. В. Карибского  . - 2. доп. и прераб. изд. - Москва  : Экономика, 1978  . - 284 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. след вс. глава

Сист. No: 16600

- 250 -

П1/631.3/О-67

 

   Организация и планирование производства на ремонтных предприятиях  /   Под ред. на  Ю. А. Конкин  . - 2. перер. и доп. изд. - Москва  : Колос, 1981  . - 367 с. ; 20 см  . -   (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Сист. No: 16625

- 251 -

ЕЕА  -  АИУТ  78

 

   Оценяване заболеваемостта и кълняемостта на семена на царевица посредством анализ на цветни изображения  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА -04  /   Ръковод. на проект  Миролюб Иванов Младенов  и др. - Русе, 2007  . - 67 с. + 6 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 63-66 ; Прил. съдържа копие на докл. - ЕЕА -04/2006

Сист. No: 16540

- 252 -

Арх/681.32  /С  47Аа, П/681.32  /С  47Аа

ЦБ  57291

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Автоматизирано проектиране на микропроцесорни системи на базата на едночипови микрокомпютри  : Избрани лекции и упражнения  / Ангел Сотиров Смрикаров, Николай Генков Костадинов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 103 с.: със сх. ; 20 см

   Проект: "Създаване на мрежа от високотехнологични учебно-изследователски центрове за автоматизирано проектиране в електрониката"

Сист. No: 16565

- 253 -

ЦБ  26630

 

Шаракшанэ, Або Сергеевич и др.

   Сложные системы  / Або Сергеевич Шаракшанэ, Игорь Григорьевич Железнов, Виктор Аронович Ивницкий  . - Москва  : Высшая школа, 1977  . - 248 с. ; 21 см

Сист. No: 16602

- 254 -

ЦБ  50296

 

Ястребенецкий, Михаил Анисимович и др.

   Надеждность автоматизированных систем управления технологическими процессами  : Учебное пособие для вузов  / Михаил Анисимович Ястребенецкий, Галина Михайловна Иванова  . - Москва  : Энергоатомиздат, 1989  . - 264 с. ; 21 см

Сист. No: 16583

Кибернетика. Финна механика.

- 255 -

Б3/65/B  15A-o, Ч3/65/B  15A-o

 

Bahrami, Ali

   Object oriented systems development  / Ali Bahrami  . - Boston  : Irwin McGraw-Hill, 1999  . - 411 p. ; 24 cm

   Glossary p. 391-398; subject index p. 399-411. - "http://www.mhhe.com"

< /td>
Сист. No: 16392

- 256 -

ЕЕА  -  КТТ  5

 

   Анализ и моделиране на цифрови радиоканали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект (06-ЕЕА-02)  /   Ръковод. на проект  Георги Димитров Петков  . - Русе, 2007  . - 7 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ЕЕА-02)

Сист. No: 16554

- 257 -

П/681.32/К96, П1/681.32/К  96, П1/681.32/К96

 

Кънев, Иван Тодоров и др.

   Микропроцесорна техника  : Учебно пособиие  /   Авт. на част  Иван Тодоров Кънев, Евгений Илиев Генчев, Чавдар Попов  . - Пловдив  : Авангард принт, 1999  . - 20 см  . -   (Tempuss_Jep-11392-96)

   Ч. 1 . Процесор за цифрова обработка на сигнали АDSP-2181  . - 1999  . - 111 с.

Сист. No: 5935

- 258 -

ЕЕА  -  КСТ  10

 

   Разработване на програмно осигуряване за сегментиране на цифрови изображения на травми  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА-07  /   Ръковод. на проект  Лидия Георгиева, Никола Ангелов  . - Русе, 2006  . - 100 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ЕЕА-07). - Библиогр. с. 44-46

Сист. No: 16545

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 259 -

П/621.77/В  66Лп

 

Вичев, Любомир Н. и др.

   Производство на тел, телени изделия и въжета  / Любомир Н. Вичев, Добри Т. Ламбрев, Тодор Г. Дончев  . - София  : Техника, 1977  . - 303 с. ; 21 см

Сист. No: 16335

- 260 -

ЦБ  886

 

Дунаев, Петр Александрович

   Пневматические молоты  / Петр Александрович Дунаев  . - Москва  : Машгиз, 1956  . - 192 с. : с ил. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 188

Сист. No: 16504

- 261 -

С/620.193/.197/И  29Р

 

Игнатьев, Ростислав Александрович и др.

   Защита техники от коррозии, старения и биоповреждений  : Справочник  / Ростислав Александрович Игнатьев, Антонида Александровна Михайлова  . - Москва  : Россельхозиздат, 1987  . - 352 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 347-348

Сист. No: 16610

- 262 -

МТФ  -  ТММРМ  442

 

   Изследване на минималната дебелина на срязвания слой  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект N 2006-МТФ-06  /   Ръковод. на проект  Иван Колев  . - Русе, 2006  . - 40 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-МТФ-06)

Сист. No: 16558

- 263 -

П1/669.017/К  96Мф

ЦБ  22823

Кънев, М.

   Фазови превръщания в металите и сплавите  : ( Металография )  / М. Кънев  . - 2. изд. - Русе  : Печ. база при ВИММЕСС - Русе, 1975  . - 207 с. : с граф. ; 21 см

Сист. No: 16322

- 264 -

МТФ  -  МТМ  523

 

   Разработване на многослойни наноструктурирани, защитно-декоративни покрития TiN/CrN .чрез комбиниране на магнетронен и електродъгов източник на пари  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-МТФ-02  /   Ръковод. на проект  Руско Иванов Шишков  . - Русе, 2007  . - 300 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-МТФ-02)

Сист. No: 16542

- 265 -

ЦБ  46272

 

   Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам  : Учебное пособие для вузов  /   Под общ. ред. Л. В. Худобин  . - Москва  : Машиностроение, 1986  . - 288 с. ; 21 см

Сист. No: 16640

- 266 -

С1/621.78/Ш  77Ан

 

Шмиков, А. А.

   Наръчник на термиста  / А. А. Шмиков  ; Ред. С. Каравасилева  ; Прев. от рус. Г. Ангелов  . - София  : Наука и изкуство, 1958  . - 376 с. 7 с ил. ; 23 см

   Превот от руски от трето прераб. и доп. издание

Сист. No: 16496

Езикознание. Филология. Литература

- 267 -

ЦБІІ  2597

 

Kral, Thomas

   American panorama: English through content: American history  : integrated course in EFL and American history  / Thomas Kral  . - 2.ed. - Washington  : English language programs divison, 1995  . - 253 p. : ill. ; 25.5 cm

Сист. No: 12760

- 268 -

П/802.0/O-33

ЦБ  57289

   The offial guide to the new TOEFL®iBT  . - 2. ed. - New York  : McGraw-Hill, 2007  . - 374 p. ; 27.5 cm  + CD

Сист. No: 16561

- 269 -

ЦБ  57239

 

   Um gut abzuschneiden  : 20 musterprufungen  / Zlatka Parpulova  et al. ; Under der red. von  Canna Dimitrova  et al. - Пловдив  : Летера, 2005  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 16414

- 270 -

ЦБ  51350

 

   Антология Космос  : Сборник фантастика, приключения и пътешествия  /   Състав. и ред. Александър Пеев  . - София  : Наука и техника, 1990  . - 190 с. ; 22 см

Сист. No: 16413

- 271 -

ЦБ  57212

 

Бейкър, Рандъл

   Странни места.интересни хора  : Пътувания из малко посещавани места в необичайно време  / Рандъл Бейкър  ; Прев. от англ. Виолета Цонева, Боян Николаев  ; Науч. ред. Людмил Георгиев  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 256 с.; с ил. ; 21 см

Сист. No: 16350

- 272 -

ЦБІІ  2753

 

   Бели облаци  : от древнокитайската поезия до японските тристишия хайку  /   Състав., прев., коментар  Крум Емилов Ацев  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 212 с. ; 26 см

Сист. No: 16377

- 273 -

ЦБ  57235

 

Браун, Дан

   Метеоритът  / Дан Браун  . - София  : Бард  . - 478 с. ; 21 см  . -   (Кралете на трилъра)

Сист. No: 16402

- 274 -

ЦБ  57211

 

   В градината с розите  : Лекции и слова  / Ричард Паркинсън  и др. ; Състав. Богдан Богданов  . - София  : Нов Български университет, 2006  . - 21 см

   Ч. 2 . (2003-2006)  . - 2006  . - 214 с.

Сист. No: 16346

- 275 -

П/801/Г  37Ве

ЦБ  57187

Георгиев, Владимир Иванов и др.

   Езикознание  : [Учебник за студентите от СУ Климент Охридски]  / Владимир Иванов Георгиев, Иван Дуриданов  . - София  : Наука и изкуство, 1972  . - 336 с. ; 22 см

Сист. No: 16308

- 276 -

ЦБ  57214

 

   Да четем Далчев  : Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев  /   Състав. Михаил Неделчев, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов  . - София  : Нов Български университет, [Б.г.]  . - 294 с. ; 21 см

Сист. No: 16357

- 277 -

ЦБ  57200, Ч2/886.7/Д  94Жм

 

Душков, Живодар Иванов

   С митове на път  : Сборник статии  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 110 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 16327

- 278 -

ЦБ  57204, Ч2/886.7/Д  94Жт

 

Душков, Живодар Иванов

   Трийсет и пет] 35 истории от вчера  : Миниатюри  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Авангард принт ЕООД, 2007  . - 47 с. ; 21 см

Сист. No: 16333

- 279 -

ЦБ  57206, Ч2/886.7/Д  94Жб

 

Душков, Живодар Иванов

   Билет за живот  : Стихотворения  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Авангард принт ЕООД  ; *, 2007  . - 54 с. ; 20 см

Сист. No: 16334

- 280 -

ЦБІІ  2752

 

   Език, литература, култура  : Департамент "Приложна лингвистика"  / Анелия Бръмбарова  и др. - София  : Нов Български университет, 2005  . - 268 с. ; 29 см

   Библ. след отд. глава.

Сист. No: 16371

- 281 -

ПНО  -  БЕЛИ  7

 

   Изследване на езикови факти и явления в лингвокултурологичен аспект  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-02  /   Ръковод. на проект  Руси Русев  . - Русе, 2006  . - 200 с. ; 29 см  + CD

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-02)

Сист. No: 16547

- 282 -

ЦБ  33422

 

Йорданова, Любима

   Новите думи в съвременния български език  / Любима Йорданова  . - София  : Народна просвета, 1980  . - 92 с. ; 20 см  . -   (Родна реч омайна, 16)

Сист. No: 16618

- 283 -

ЦБ  57189

 

Куелю, Паулу

   Демонът и сеньорита Прим  / Паулу Куелю  ; Прев. от порт. Даниела Петрова  . - 2. изд. - София  : Обсидиан, 2005  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 16312

- 284 -

ЦБ  57195

 

Кърджилов, Петър

   Призрачен цикъл  : Научнофантастични разкази и новели  / Петър Кърджилов  . - София  : Народна младеж, 1989  . - 177 с. ; 21 см

Сист. No: 16317

- 285 -

ЦБ  57191

 

Лъдлъм, Робърт

   Клопката на Тривейн  / Робърт Лъдлъм  ; Прев. Мария Канева  . - София  : Прозорец, [Б.г.]  . - 491 с. ; 20 см

Сист. No: 16318

- 286 -

ЦБ  57203

 

Намерански, Никола и др.

   Вазовско ехо в Монтана  / Никола Намерански, Йордан Георгиев  . - Монтана  : Полимона, 2006  . - 115 с. : със сн. ; 21 см

   С автограф

Сист. No: 16329

- 287 -

ЦБ  57300

 

Попов, Константин П.

   Съвременен български език  : Синтаксис  / Константин П. Попов  . - 3. изд  . - София  : Наука и изкуство, 1974  . - 351 с. ; 22 см

Сист. No: 16572

- 288 -

ЦБ  22868

 

Попов, Константин Петров и др.

   Въпроси на езиковата стилистика  / Константин Петров Попов, Венче Спасова Попова  . - София  : Народна просвета, 1975  . - 112 с. ; 20 см  . -   (Родна реч омайна, 6)

Сист. No: 16641

- 289 -

ПНО  -  ПО  7

 

   Проучване на село Широково, Русенска област ( история, фолклор, език)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-08  /   Ръковод. на проект  Златоживка Здравкова  . - Русе, 2006  . - 100 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-08)

Сист. No: 16556

- 290 -

ПНО  -  БЕЛИ  6

 

   Разработване на контрастивна фонология на съвременния български и английски език  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-05  /   Ръковод. на проект  Димитрина Игнатова Цонева  . - Русе, 2006  . - 125 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-05). - Библиогр. с. 113-116; Прил.

Сист. No: 16528

- 291 -

ЦБ  57233

 

   Световната история обработена от Сатирикон  /   Прев. от рус. Елена Ангелова Тодорова  . - София  : Рива, 1994  . - 280 с. ; 20 см

Сист. No: 16395

- 292 -

ЦБ  57301

 

Стоянов, Стоян Иванов

   Словообразуването в българския език  : [Изследване]  / Стоян Иванов Стоянов  . - София  : Нар. просв., 1977  . - 20 см  . -   (Библиотека Родна реч омайна, 9)

   Ч. 1 . Имена  . - 1977  . - 112 с.

Сист. No: 16573

- 293 -

Ч2/82.0/Ц  17Ке

 

Цанков, Кирил Йовчев

   Езикова култура  : Знания за езика. Правопис и пунктуация. Упражнения и тестове  / Кирил Йовчев Цанков  . - 2. изд. - Вeлико Търново  : Знак'94, 1996  . - 128 с.

Сист. No: 16651

- 294 -

Ч2/82.0/Я  51Мк

 

Янакиев, Мирослав

   Как да редактираме свой или несвой текст  / Мирослав Янакиев  . - София  : Регалия 6, 1994  . - 134с. ; 20 см  . -   (Поредица "Езикова компетентност")

Сист. No: 16626

История. Георафия. Биографии. Археология

- 295 -

ЦБІІ  2597

 

Kral, Thomas

   American panorama: English through content: American history  : integrated course in EFL and American history  / Thomas Kral  . - 2.ed. - Washington  : English language programs divison, 1995  . - 253 p. : ill. ; 25.5 cm

Сист. No: 12760

- 296 -

ЦБ  57203

 

Намерански, Никола и др.

   Вазовско ехо в Монтана  / Никола Намерански, Йордан Георгиев  . - Монтана  : Полимона, 2006  . - 115 с. : със сн. ; 21 см

   С автограф

Сист. No: 16329

- 297 -

Б2/3/П  18, Б3/3/П  18, ЦБ  57248

 

   Панорама Китай  / Александър Алексиев  и др. ; Състав. и ред. Бора Беливанова  . - София  : Иврай, 2006  . - 360 с. : със сн. ; 22 см

Сист. No: 16432

- 298 -

ПНО  -  ПО  7

 

   Проучване на село Широково, Русенска област ( история, фолклор, език)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-08  /   Ръковод. на проект  Златоживка Здравкова  . - Русе, 2006  . - 100 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-08)

Сист. No: 16556

- 299 -

ЦБ  57209

 

   Русе на старите пощенски картички  /   Състав. Румен Димитров Кузов  . - Русе  : Силвена Арт ООД, 2004  . - 23 см

   Кн.4. Ч.2 . Улицата  . - 2004  . - 32 с. : с 28 сн.

Сист. No: 16339

- 300 -

ПНО  -  ПО  6

 

   Символи на прабългарската култура  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 06-ПФ-06  /   Ръковод. на проект  Златоживка Здравкова  . - Русе, 2007  . - 91 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (06-ПФ-06). - Библиогр.

Сист. No: 16527

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 301 -

ЦБ  57225

 

   Изкуствознание и културология  /   Състав. Иван Божилов, Владимир Димитров  . - София  : НБУ, 2005  . - 352 с. : с ил., факс., 8 л. цв. ил. ; 21 см  . -   (Студентски изследвания, 2)

Сист. No: 16390

- 302 -

ЦБ  57219

 

Предов, Динамир

   Увод в художествената фотография  / Динамир Предов  . - София  : Нов Български университет, [Б. г.]  . - 204 с. ; цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. 204 с.

Сист. No: 16368

Компютри. Програмни продукти

- 303 -

Б3/004/H  22Jp

 

Hanly, Jeri R. a. o.

   Problem solving and program design in C  / Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman  . - 2nd ed. - Reading  : Addison-Wesley, 1996  . - 724 p. , AP 28, A 24  ; 23 cm

   Index

Сист. No: 16360

- 304 -

Ч3/004/W  46

 

Weinmann, Elaine et al.

   QuarkXPress 5 for Macintosh and Windows  : Visual quickstart guide  / Elaine Weinmann, Peter Lourekas  . - Berkeley  : Peachpit press, 2002  . - 498 p. ; 23 cm

   Index p. 471-498

Сист. No: 16372

- 305 -

П/519.68/Б  54Д-о

 

Богданов, Димитър Василев

   Обектно ориентирано програмиране със С++  / Димитър Василев Богданов  . - 1.изд., 1. доп. - София  : Техника, 1998  . - 240 с. ; 21 см

   Азб. указ.

Сист. No: 16410

- 306 -

П/004/В  16Ди

ЦБ  57258

Вайс, Дейвид и др.

   Историята на Google  / Дейвид Вайс, Марк Малсийд  . - София  : Слънце, 2007  . - 432 с.

   Оригин. загл. The Google story Оригин. загл. David A. Viseq Mark Malseed

Сист. No: 16438

- 307 -

БМ  -  ИИТ  6

 

   Изследване на нови педагогически технологии на основата на информационно-комуникационни средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБМ -01  /   Ръковод. на проект  Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе, 2006  . - 109 с. ; 30 см  + Приложения

   Библиогр. с. 107. - Към тема 2006-ФБМ-01

Сист. No: 16543

- 308 -

П/004/К  47Рк

ЦБ  57259

Кауърт, Робърт

   Как да правим всичко с компютъра  / Робърт Кауърт  . - София  : СофтПрес, 2007

Сист. No: 16439

- 309 -

П/519.68/К11, П/519.68/К11Дв

 

Круглински, Дейвид Дж.

   Visual C++ 5.0 Поглед отвътре  : Ръководство за програмиране. С диск  / Дейвид Дж. Круглински  ; Прев. от нем. ез. Людмил Тинков, Мирослав Костадинов  . - 4.изд. - София  : СофтПрес, 1998  . - 906 с. ; 24 см

Сист. No: 4803

- 310 -

ЦБ  57281

 

   Майкрософт] Microsoft Office System 2003  / Къртис Фрай  ; Ред. Стефан Стефанов  ; Прев. Стефан Крумов  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 1008 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Ориг. загл. Microsoft Office System 2003 step by step / Curtis Frye . - Съдържа : Речник на термините с. 996-1008 . -

Сист. No: 16412

- 311 -

ЦБ  57288

 

Пери, Грег

   Си] C в примери  : Практическо ръководство за C  / Грег Пери  ; Прев. Тодор Тутков  . - София  : СофтПрес, 2005  . - 520 с. ; 24 см

Сист. No: 16515

- 312 -

П/519.68/Р  60Аа

ЦБІ  3250

Рийз, Анди

   Архиватори  / Анди Рийз  ; Прев. Мария Василева  . - [Б. м. ]  : Актбул, 1977  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 16404

- 313 -

ТФ  -  ММЕ  365

 

   Софтуерни модули за оптимизиране на основните параметри на механични предавки  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект проект № (2006-АТФ-04)  /   Ръковод. на проект  Емилия Ангелова, Торком Норайр Дюлгерян  и др. - Русе, 2007  . - 61 с. ; 29 см  + CD

   Научноизследователски проект № (2006-АТФ-04)

Сист. No: 16525

- 314 -

ЕЕА  -  КСТ  11

 

   Създаване и изследване на SCORM съвместима софтуерна платформа за електронно обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА-09  /   Ръковод. на проект  Ангел Сотиров Смрикаров  . - Русе, 2006  . - 200 с. ; 29 см  + CD

   Научноизследователски проект № (2006-ЕЕА-09)

Сист. No: 16549

- 315 -

ЦБ  57280

 

Уелинг, Люк и др.

   Разработване на проекти за Web c PHP и MySQL  / Люк Уелинг, Лаура Томсън  ; Прев. Александър Попов, Живко Стоилов Желязков  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 924 с. ; 23 см  + CD

   Ориг. загл. PHP and MySQL Web development / Luke Welling, Laura Thomson

Сист. No: 16411

- 316 -

Арх/531/Ц  80Су, П/531/Ц  80Су

ЦБ  57186

Цонев, Стоян Цонев и др.

   Упражнения по механика с MATLAB  / Стоян Цонев Цонев, Велина Стоянова Боздуганова, Венко Георгиев Витлиемов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 52 с. ; 21 см

Сист. No: 16304

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 317 -

С/378/E  91

 

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  /   Ed. Roman Kabakov  et al. - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 -2007  . - 31 cm

   RAABE

   [B.] 4  / Sandra Bituskova  и др. - June 2007  . - 126 p. + CD ; Booklet Highter education in Europe

   Booklet National rectors' conferences of the European universiti assosiation

Сист. No: 16431

- 318 -

Ч2/37.01/Б  65

 

Борисенков, Владимир Пантелеймонович и др.

   Поликультурное образовательное пространство Росии: история, теория, основы проектирования  : Монография  / Владимир Пантелеймонович Борисенков, Ольга Владимировна Гукаленко, Александр Ярославович Данилюк  . - Москва  : Педагогика, 2006  . - 464 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 448-459

Сист. No: 16305

- 319 -

ЦБІІ  2751

 

   Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"  = University of Veliko Tarnovo St.Cyril and St. Methodius  . - Вeлико Търново  : Б. и., 2006  . - 40 с. : със сн. ; 27 см  + CD

Сист. No: 16340

- 320 -

Ч2/159.922.7/Д  25

 

Дачева, Маруся Цветанова

   Рисунка - тест, тест - рисунка  : Рисувателни тестове за деца  / Маруся Цветанова Дачева  : Светулка-44, 2005  . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 205-206

Сист. No: 16468

- 321 -

Б2/0/Д  95Пн, Ч2/0/Д  95Пн

 

Дънов, Петър Константинов

   Науката и възпитанието  : Юбилейно изд. по слумай 110 год. от отпечатването на първото изд. / Петър Константинов Дънов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 209 с. ; 23,5 см

Сист. No: 16302

- 322 -

БМ  -  ИИТ  6

 

   Изследване на нови педагогически технологии на основата на информационно-комуникационни средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ФБМ -01  /   Ръковод. на проект  Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе, 2006  . - 109 с. ; 30 см  + Приложения

   Библиогр. с. 107. - Към тема 2006-ФБМ-01

Сист. No: 16543

- 323 -

Арх/378/Н  45Ав, ЦБ  57202, Ч2/378/Н  45Ав

 

Недков, Александър

   В хармонията на растежа  : 60 години Русенски университет "Ангел Кънчев"  / Александър Недков  / 50 години академичен спорт  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 62 с. ; 20 см

   Кн. е с автограф

Сист. No: 16330

- 324 -

ЦБІІ  2749

 

   Нов университет за един нов свят  : Образи и свидетелства  /   Състав. Веселина Василева  и др. - София  : Нов Български университет, 2006  . - 222 с. ; 29 см

   "http://www.nbu.bg"

Сист. No: 16309

- 325 -

С/378/С  59

 

   Справочник на кандидат-студента '07 в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2007 г.  /   Състав. Борислав Георгиев Ангелов, Цецка Рашкова, Мирела Димова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 55 с. ; 20, 5 см

Сист. No: 16324

- 326 -

ЕЕА  -  КСТ  11

 

   Създаване и изследване на SCORM съвместима софтуерна платформа за електронно обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2006-ЕЕА-09  /   Ръковод. на проект  Ангел Сотиров Смрикаров  . - Русе, 2006  . - 200 с. ; 29 см  + CD

   Научноизследователски проект № (2006-ЕЕА-09)

Сист. No: 16549

- 327 -

ЦБІІ  2747

 

   Сътрудничество - минало, настояще, бъдеще  : Документален сборник 1995 - 14.02.2007  /   Състав. Васил Димитров Михов  и др. - Монтана - Русе  : Община Монтана  ; РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 206 с. ; 29 см

Сист. No: 16300

- 328 -

Ч2/82.0/Я  51Мк

 

Янакиев, Мирослав

   Как да редактираме свой или несвой текст  / Мирослав Янакиев  . - София  : Регалия 6, 1994  . - 134с. ; 20 см  . -   (Поредица "Езикова компетентност")

Сист. No: 16626

Строителство.Строителни материали.Строително-монтажни работи

- 329 -

ЦБ  43197

 

Бегам, Лев Григорьевич и др.

   Надеждность мостовых переходов через водотоки  / Лев Григорьевич Бегам, Вениамин Шаевич Цыпин  . - Москва  : Транспорт, 1984  . - 256 с. ; 21 см  . -   (Надеждность и качество)

Сист. No: 16595

Техника на безопасността.

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

Минно дело.Минни проучвания.Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

- 330 -

ЦБ  51733

 

Кох, Петр Иванович

   Ремонт экскаваторов  / Петр Иванович Кох  . - 2. прераб. и доп. изд. - Москва  : Недра, 1979  . - 281 с. : с табл., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 374-376

Сист. No: 16599

Хранително-вкусова промишленост

- 331 -

ТК  Разгр. 11

 

   Изследване на преносните процеси при термична обработка на хранителни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект N 2006-ТК-02  /   Ръковод. на проект  Веселка Камбурова  . - Русе, 2007  . - 60 с. ; 29 см

   Научноизследователски проект № (2006-ТК-02). - Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 16559

- 332 -

ЦБ  57279

 

   Лук, праз, чесън  : Народна медицина, готварски рецепти, козметика  /   Състав. Боряна Илиева  . - София  : АБГ, Б. г. - 96 с. ; 20 см

Сист. No: 16465

Социални грижи.Социално осигуряване.Здравно осигуряване.Застрахователно дело

- 333 -

П/36/Г  14В4

ЦБ  57312

Гаврийски, Велеслав Димитров

   Икономика на застраховането  / Велеслав Димитров Гаврийски  ; Под ред. на  Янаки Андреев  . - 6. изд. - София  : Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски", 2002  . - 246 с. ; 21см  . -   (Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски")

Сист. No: 16639

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 334 -

ЦБ  43349

 

   Автоматизированные системы управления предприятиями и объединениями  : (Разработка, внедрение, развитие)  / Николай Александрович Соломатин  и др. - Москва  : Экономика, 1985  . - 248 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 244-245

Сист. No: 16596

- 335 -

ЦБ  48949

 

Красносельский, Николай Иванович и др.

   Автоматизированные системы управления в связи  : Учебник для студентов электротехн. институтов  / Николай Иванович Красносельский, Юрий Алексеевич Воронцов, Михаил Алексеевич Аппак  . - Москва  : Радио и связь, 1988  . - 272 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 265-267

Сист. No: 16591

- 336 -

С1/62-52/М  79Ас

 

Модин, Анатолий Андреевич и др.

   Справочник разработчика АСУ  / Анатолий Андреевич Модин, Евгений Георгиевич Яковенко, Евгений Петрович Погребной  ; Под ред. Н. П. Федоренко, В. В. Карибского  . - 2. доп. и прераб. изд. - Москва  : Экономика, 1978  . - 284 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. след вс. глава

Сист. No: 16600

 Индекс по АВТОРИ

Anton, Howard 85 
Bahrami, Ali 255 
Bartholomae, David 1 
Beaver, Barbara M. 90 
Beaver, Robert J. 90 
Bituskova, Sandra 317 
Brewster, David 47 222 
Chasteen, Lanny G. 223 
Chiang, Alpha C. 49 
Clarke, Paul 48 
Colander, David C. 50 51 
Cowart, Robert 308 
Cradden, Conor 317 
Crosier, David 317 
David, Fred 52 
Dimitrova, Canna 269 
Donnelly, James H. 225 
Edwards, Paul 58 228 
Epp, Susanna S. 86 
et al. 269 317 
Farnham, David 53 224 
Flaherty, Richard E, 223 
Frank, Robert H. 54 
Fry, Fred L. 55 
Frye, Curtis 310 
Gaethgens, Cristiane 317 
Gibson, James L. 225 
Gordon, Judith R. 226 
Graham, John L. 59 
Gramchev, Todor V. 87 
Greenwell, Raymond N. 89 
Hanly, Jeri R. 88 303 
Harris, Philip R. 28 56 227 
Hattwick, Richard E. 55 
Hill, Charles W. L. 57 
Huck , Irina 317 
Ivancevich, John M. 225 
Ivanchevich, John M. 229 
Kabakov, Roman 317 
Knod, Edward M. 232 
Koffman, Elliot B. 88 303 
Kral, Thomas 267 295 
Lial, Margaret L. 89 
Locker, Kitty O. 230 
Lourekas, Peter 304 
Matteson, Michael T. 229 
Meloan, Taylor W. 59 
Mendenhall, William 90 
Miller, Charles D. 89 
Minkova, Radoslava 269 
Mishkova, Olga 269 
Moran, Robert T. 28 56 227 
Nahmias, Steven 231 
O'Connor, Melvin C. 223 
Palagachev, Dian K. 91 
Parpulova, Zlatka 269 
Perry, Greg 311 
Petkova, Zhivka 269 
Petrosky, Anthony 1 
Pimlott, John 53 224 
Popivanov, Petar 87 91 
Purser, Lewis 317 
Rorres, Chris 85 
Rosen, Harvey S. 60 
Schonberger, Richard J. 232 
Siden, Dorothy 64 
Smidt, Hanne 317 
Steiner, George A. 61 
Steiner, John F. 61 
Stiglitz, Joseph 62 
Stockman, Alan C. 63 64 
Stoner, Charles R. 55 
Taneva, Ivanka 269 
Teichler, Ulrich 317 
Varian, Hal R. 65 66 
Velikova, Tanya 269 
Walton, Gary M. 67 
Weinmann, Elaine 304 
Wilson, Lesley 317 
Wykoff, Frank C. 67 
Zevrakis, Peter A. 317 
Абрамов, Олег Васильевич 125 135 
Акулич, Иван Людвигович 68 
Александров, Леонид Афанасьевич 233 
Александрова, А. 114 
Алексиев, Александър 12 39 297 
Алипиев, Огнян Любенов 155 
Ангелов, Борислав Георгиев 325 
Ангелов, Г. 266 
Ангелов, Никола 258 
Ангелов, Юл. 115 
Ангелова, Емилия 156 313 
Ангелова, Силвестра 241 
Андонов, Кондю 140 
Андреев, Андрей 191 201 
Андреев, Янаки 333 
Андреева, Магдалена Христова 105 
Антонов, Сергей Димитров 155 
Антонова, Диана Антонова 71 
Апостолов, Апостол 200 
Аппак, Михаил Алексеевич 146 335 
Арабаджиев, Христос 206 
Арнаудова, Елвира Борисова 211 
Асенов, Асен Цв. 163 
Атанасова, Снежана Иванова 42 
Ацев, Крум Емилов 272 
Бабицкий, Владимир Генрихович 218 
Балова, Татяна Кузманова 24 
Бегам, Лев Григорьевич 329 
Бейкър, Рандъл 271 
Беливанова, Бора 12 39 297 
Бердичевский, Борис Ефимович 143 
Бердичевского, Б. Е. 142 
Бернацкий, Феликс Иосифович * 125 135 
Берова, Хриска 43 
Бечев, Боян 216 
Бижев, Бижо 192 
Билчев, Светослав Йорданов 104 
Благова, Дора 280 
Благоева, Виолета 193 
Богданов, Богдан 2 15 274 
Богданов, Димитър Василев 92 305 
Божилов, Иван 7 301 
Боздуганова, Велина Стоянова 115 116 117 316 
Бойков, А. В. 190 
Болбас, Михаил Матвеевич 167 
Борисенко, Евгений Иванович 167 
Борисенков, Владимир Пантелеймонович 318 
Борисов, Борис 185 
Борисов, Христо 12 39 297 
Бочарников, В. П. 75 240 
Бояджиева, Ели 280 
Бояджиева, Марина 26 27 
Браун, Дан 273 
Брезовски, Драган 194 
Бръмбарова, Анелия 280 
Бързев, Кирил Николаев 170 
Быкадоров, А. К. 141 
Бьоминг, Франц 195 
Вайс, Дейвид 3 306 
Ванчукевич, Валентин Федорович 167 
Василева, Веселина 324 
Василева, Лариса Степанова 160 
Василева, Мария 312 
Васильева, Лариса Степановна 161 
Вацева, Евелина 12 39 297 
Вачкова, Елизабета 70 
Везиров, Чавдар Златков 177 178 
Великова, Емилия 104 
Великова, Емилия Ангелова 107 
Велчев, Димитър 115 
Велчева, Йорданка 74 238 
Венев, Иван 201 
Вепринцев, Николай Викторович 124 176 
Веракша, Петр Григорьевич 215 
Вислер, Клод 40 
Витлиемов, Венко Г. 115 
Витлиемов, Венко Георгиев 117 316 
Вичев, Любомир Н. 259 
Владимиров, Румен 46 
Власарева, Станка Димитрова 150 
Волков, Евгений Борисович 122 
Воронцов, Юрий Алексеевич 146 335 
Вучков, Иван Николов 235 
Вълчев, Георги Емилов 76 
Върбанов, Велислав Руменов 156 313 
Гаврийски, Велеслав Димитров 333 
Ганчев, Атанас 192 
Гачевска, Веселина 33 
Гелков, Живко 163 
Генчев, Евгений Илиев 257 
Генчев, Тодор Георгиев 93 
Генчева, Татяна Аргирова 94 
Георгиев, Борис Григоров 211 
Георгиев, Васил Иванов 128 
Георгиев, Владимир Иванов 275 
Георгиев, Георги Т. 105 
Георгиев, Йордан 286 296 
Георгиев, Людмил 271 
Георгиев, Людмил Любомиров 40 
Георгиев, Людмил* 37 
Георгиев, Михаил 138 
Георгиев, Николай 115 
Георгиев, Христо 197 
Георгиев, Христо Георгиев 211 219 
Георгиева, Галина Валентинова 207 251 
Георгиева, Лидия 258 
Георгиева, Р. 5 126 
Герасименко, Валентина Васильевна 72 
Гермейер, Ю. Б. 96 
Геронимус, Борис Львович 236 
Гинков, Илия 174 
Глазунов, Леонид Павлович 248 
Гончаров, Анатолий Алексеевич 218 
Горохова, П. К. 142 
Грабовецкий, Виталий Прокофьевич 248 
Грекова, Евгения 42 
Григоров, Веселин 127 
Григорова, Венедикта 34 
Грозева, Таня Петкова 155 
Грошевым, Л. В. 112 
Гудайкин, Алексей Иванович 82 217 
Гуей Гудзъ 34 
Гукаленко, Ольга Владимировна 318 
Дамянова, Анелия 69 234 
Дамянова, Надежда 196 
Данаилов, Гено 16 32 
Данилюк, Александр Ярославович 318 
Даскалов, Пламен Иванов 207 251 
Даскалова, Людмила Горольдовна 116 
Дачева, Маруся Цветанова 17 320 
Демченко, Елена Владимировна 68 
Денчев, Владимир 145 
Деребанов, Александър 196 
Деянов, Мартин Пламенов 207 251 
Джамбазов, Петър 196 
Джарков, Десислав 80 
Джарков, Десислав Крумов 80 
Джуандзъ 34 
Джугъ Лян 34 
Дийли, Джон 2 15 274 
Димитров, Владимир 7 301 
Димитров, Иво 12 39 297 
Димитрова, Иванка 74 238 
Димитрова, Любима Йорданова 282 
Димитрова, Р. 74 238 
Димов, Димо Нейков 133 
Димова, Мирела 325 
Добрева, Лилия 13 22 
Добрин, Виктор Иванович 188 
Дойчинов, Дойчин Богомилов 95 
Доковски, Емил 300 
Дончев, Тодор Г. 259 
Дочев, Дочо 104 
Дочев, Симеон 198 199 
Дочев, Ясен 132 
Дочева, Първолета 105 
Драганова, Цветелина Димитрова 207 251 
Дрюс, Жерар 40 
Дуброва, Татьяна Абрамовна 73 
Дудорин, Василий Иванович 247 334 
Дунаев, Петр Александрович 260 
Дуно, Беинса 4 18 19 321 
Дуриданов, Иван 275 
Душков, Живодар 300 
Душков, Живодар Иванов 277 278 279 
Дънов, Петър 18 
Дънов, Петър Константинов 4 19 321 
Дюлгерян, Торком Норайр 156 313 
Евстатиев, Иван Борисов 202 
Евстатиева, Диана 37 
Евтимова, Веселина 104 
Евтимова, Веселина Стоянова 107 
Ермолин, Николай Пантелеймович 136 
Етърски, Стефан Иванов 137 
Ефтимов, Йордан 276 
Ждановский, Николай Степанович 179 
Железнов, Игорь Григорьевич 253 
Желязков, Живко Стоилов 315 
Желязкова, Ирина 105 
Желязов, Михаил Петков 145 
Желязов, Петко Михайлов 145 
Жерихин, Игорь Панфилович 136 
Зажигаев, Леонид Степанович 111 
Зайченко, Юрий Петрович 97 
Замфиров, Иван 128 
Захаров, А. К. 75 240 
Захаров, К. В. 75 240 
Здор, Владимир Васильевич 125 135 
Здравкова, Златоживка 84 289 298 300 
Иванов, Александър Великов 5 126 
Иванов, Асен Димитров 180 
Иванов, Велико Колев 5 126 
Иванов, Ивайло Янков 207 251 
Иванов, Иван Никифоров 212 
Иванов, Ивелин Великов 115 
Иванов, Славчо 6 
Иванов, Юрий Владимирович 171 
Иванова, Галина Михайловна 254 
Иванова, Десислава 12 39 297 
Иванова, Донка Илиева 207 251 
Ивашков, Илья Ильич 157 
Ивницкий, Виктор Аронович 253 
Игнатова, Офелия Христова 207 251 
Игнатьев, Ростислав Александрович 181 261 
Илиев, Емил 193 
Илиев, Михаил Петков 145 
Илиева, Боряна 332 
Илиева, Искра Стефанова 121 
Илиева, Йорданка 208 
Илин, Владимир Александрович 99 
Илчев, Илиян Йорданов 121 
Йовчев, Емил 196 
Йорданов, Симеон 191 
Йорданова, Любима 282 
Йорданова, Станка 119 
Калинова, Щелияна 216 
Камбурова, Веселка 331 
Кандиларов, Юрий Димитров 107 
Канева, Мария 285 
Каптур, Зыгмусь Францевич 215 
Капустин, Николай Михайлович 167 
Каравасилева, С. 266 
Карибского, В. В. 249 336 
Кауърт, Робърт 308 
Кацаров, Валентин 191 
Кацыгин, Виталий Викторович 182 
Каялев, Димитър 18 
Кенаров, Г. 115 
Кенаров, Георги Гецов 155 
Кениг, Дитер 100 
Керемидарска, Дарина 81 
Кирова, Милена 71 
Кирчев, Валентин 138 
Китинска, Зорница 79 
Кишьян, Анатолий Аршакович 111 
Климова, Г. П. 100 
Коев, Петър Атанасов 155 
Козлов, Рудольф Константинович 233 
Коларов, Емануил 33 
Колев, Иван 262 
Колев, Николай Илиев 163 241 
Комаров, Валерий Илларионович 215 
Конкин, Ю. А. 242 250 
Конрад, Н. И. 34 
Конфуций 34 
Копчев, Петър Василев 120 
Корийков, Цвятко Станев 237 
Корнажева, Мими 33 
Королев, Алексей Иванович 168 
Косев, Константин Петков 164 
Костадинов, Мирослав 309 
Костадинов, Николай Генков 252 
Костов, Цено Крумов 327 
Костова, Милена Панова 107 
Кох, Петр Иванович 330 
Коцев, Емил 71 
Коцев, Христо 207 251 
Коцева, Евгения 45 
Красносельский, Николай Иванович 146 335 
Красовский, Геннадий Иванович 101 
Кривенко, Иван Васильевич 166 
Кринко, Михаил Семенович 182 
Круглински, Дейвид Дж. 309 
Крумов, Мариян Красимиров 121 
Крумов, Стефан 310 
Куелю, Паулу 283 
Кузов, Румен Димитров 299 
Кульбак, Л. И. 141 
Курташева, Биляна 276 
Куюмджиев, Христо 115 
Кънев, Иван Тодоров 257 
Кънев, М. 263 
Кърджилов, Петър 284 
Лавриненко, Владимир Ю. 141 
Лагаполус, Александрос 2 15 274 
Лазаров, Веселин 201 
Ламбрев, Добри Т. 259 
Лао Дзъ 34 
Лаптев, Владимир Ильич 215 
Ларионов, Анатолий Иванович 247 334 
Левешко, Роман Миколайович 239 
Леви, Леон 20 
Левин, Б.Р. 144 
Левшиным, В. Л. 112 
Лефтеров, Лефтер С. 154 
Лечева, Иванка 216 
Лилов, Александър 36 
Лиу Дзи 34 
Лукашевич, Николай Михайлович 215 
Лъдлъм, Робърт 285 
Любенов, Любомир Димитров 76 
Любенова, Анелия Пенева 74 238 
Малашенко, Николай Прохорович 218 
Малсийд, Марк 3 306 
Малявин, В. В. 34 
Малявин., В. В. 34 
Манджо, Мишел 40 
Маринов, Митко Димитров 163 
Маркова, Цветомира 121 
Матвеева, В. Ф. 100 
Махаринский, Ефим Ильич 110 131 246 
Медрано, Грегорио Лури 2 15 274 
Мельников, Евгений Станиславович 182 
Меншиков, Николай Яковлевич 168 
Минчев, Кирил 183 
Митев, Иван Христов 241 
Митев, Тодор 104 
Митев, Тодор Петков 107 
Митева, Румяна Костова 241 
Митова, Иванка 204 
Михайлов, Владимир 77 148 149 
Михайлов, Никола Петров 139 
Михайлов, Николай Петров 139 
Михайлова, Антонида Александровна 181 261 
Михайлова, Вероника 241 
Михов, Васил Димитров 327 
Михов, Милен Цонев 207 251 
Михов, Мима 207 251 
Мишлякова, Венцислава 244 
Младенов, Миролюб Иванов 207 251 
Младенова, Бисера Димитрова 150 
Модин, Анатолий Андреевич 249 336 
Момчилова, Антоанета Иванова 121 
Морозов, В. В. 96 
Московичи, Серж 42 
Мостеллер, Ф. 102 103 
Муратова, Анастасия Николаевна 145 
Мухтанов, Илия Иванов 207 251 
Мън Дзъ 34 
Нагапетяна, Р. Ш. 100 
Найденов, Николай 186 
Наков, Нако Иванов 169 
Намерански, Никола 286 296 
Нанева, Александра Димитрова 78 184 
Нанчева, Надежда 105 
Неделчев, Ганчо Спиридонов 218 
Неделчев, Михаил 276 
Недков, Александър 323 
Ников, Митко Маринов 213 
Николаев, Боян 271 
Николаенко, Анатолий Владимирович 179 
Николов, Веселин 145 
Николов, Петър 206 
Николова, Десислава 43 
Николова, Марина 193 
Новаков, Недялко 207 251 
Овесенска, Людмила 201 
Одебер - Лароша, Патрик 79 
Павлов, Димитър Йорданов 160 
Пантелеев, Величко 33 
Папалекси, Н. Д. 112 
Парамонов, Ф. И. 247 334 
Паркинсън, Ричард 2 15 274 
Паскалева, Мая 71 
Паскалева, Св. 115 
Паунов, Петър Г. 113 
Пеев, Александър 270 
Пеева, Цонка 208 
Пенева, Ваня 195 
Пенева, Петя Георгиева 121 
Пенчев, Стананислав Мирославов 207 251 
Пенчева, Велизара Иванова 163 
Пенчева, Тамара Григориевна 151 
Пери, Грег 311 
Петков, Ал. 74 238 
Петков, Валентин Георгиев 209 
Петков, Георги Димитров 256 
Петков, Петко 197 
Петков, Петко Иванов 211 
Петров, Веселин Николов 116 
Петров, Владимир 46 
Петров, Петър 200 
Петров, Петър Русев 134 
Петрова, Даниела 283 
Петухов, Евгений Йосифович 167 
Погребной, Евгений Петрович 249 336 
Попов, Александър 315 
Попов, Ангел Петров 106 
Попов, Константин П. 287 
Попов, Константин Петров 288 
Попов, Чавдар 257 
Попова, Венче Спасова 288 
Попова, Стоянка Начева 116 
Попова, Юлиана 35 
Портноф, Андре-Ив 13 22 
Предов, Динамир 302 
Проданов, Продан Славов 218 
Прохаски, Георги 69 234 
Прохоренков, Вячеслав Дмитриевич 188 
Радев, Димитър 147 
Радев, Димитър Иванов 145 
Радев, Ради 23 
Радулов, Райчо 34 
Раева, Илиана Петрова 107 
Рангелов, Ангел Николов 212 
Рангелов, Борис Стоименов 213 
Рашкова, Цецка 325 
Рийз, Анди 312 
Романиков, Юрий Иванович 111 
Русев, Руси 281 
Рускова, Свилена 71 
Рысейкин , И. Н. 141 
Рытовым, С. М. 112 
Савенко, Григорий Федотович 166 
Савич, Евгений Леонидович 124 176 
Садовничи, Виктор Антонович 99 
Сакович, Вячеслав Андреевич 108 
Северный, Альберт Эдуардович 188 
Селиванов, Сергей Сергеевич 171 
Семерджиев, Валентин 214 
Сендов, Благовест Христов 99 
Сидеров, Пламен Николов 106 
Сидоренко, Е. А. 34 
Сильченко, Серафим Семенович 129 
Симеонов, Веселин 37 41 
Симеонов, Камен Васков 121 
Синивирски, Георги Куртев 201 
Сланев, Стойчо 200 
Смрикаров, Ангел Сотиров 252 314 326 
Соловейчика, Ф. С. 143 
Соловьев, Б.Б. 165 
Соломатин, Николай Александрович 247 334 
Сороко-Новицкий, В. И. 172 
Сотиров, Васил С. 36 
Спиридонов, Ганчо 186 187 
Станев, Димитър 183 
Станков, Станислев 37 
Станчев, Димитър 162 
Станчева, Йорданка 216 
Станчева, М. 118 
Степанов, Сергей Сергеевич 24 
Стефанов, Стефан 310 
Стойков, Алекси 200 
Стойков, Стойко Николов 169 
Стойков, Стоян Борисов 155 
Стойчев, Иван 81 
Стоянов, Александър Йорданов 163 
Стоянов, Валентин Богданов 207 251 
Стоянов, Иван Илиев 152 
Стоянов, С. 114 
Стоянов, Светлин 145 
Стоянов, Стоян 115 
Стоянов, Стоян Иванов 292 
Су Сюн 34 
Судаков, Ростислав Сергеевич 122 
Сун Дзъ 34 
Сухарев, А. Г. 96 
Сыманович, Виктор Семенович 215 
Сырицын, Тимофей Александрович 122 
Тавлыбаев, Фасхетдин Низаметдинович 189 
Тай, Лари 43 
Танчев, Евгени Петров 46 
Тарасевич, Владимир Федорович 82 217 
Тарашева, Елена 40 
Тасев, Г. 187 
Тасев, Георги 186 
Тасев, Георги Асенов 44 173 174 
Тасева, Светла 25 
Таубер, Борис Абрамович 158 
Текев, Георги 324 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 307 322 
Тепавичаров, Петко Георгиев 163 
Тинков, Людмил 309 
Тихомиров, В. Л. 141 
Тихонов, А. Н. 99 
Тодоров, Марко 115 
Тодоров, Орлин 11 21 
Тодорова, Елена Ангелова 291 
Томсън, Лаура 315 
Тошков, Теодосий Ганчев 169 
Тутков, Тодор 311 
Тьюки, Дж. 102 103 
Тянков, Светозар Пенев 219 
Угарова, Н. А. 109 
Удзъ 34 
Уелинг, Люк 315 
Узунов, Т. 115 
Узунов, Тони Иванов 155 
Федоренко, Н. П. 249 336 
Федоров, В. В. 96 
Федотов, Александър Викторов 36 
Фейнбергом, Е. Л. 112 
Филаретов, Геннадий Федорович 101 
Фотев, Божидар 13 22 
Фрай, Къртис 310 
Франк, Семьон Людовигович 25 
Фронтизи- Дюкру, Франсоаз 2 15 274 
Хан Фейдзъ 34 
Хиндъл, Тим 244 
Ходжаев, Батыр Агзамович 83 
Хол, Джеймс 26 
Христов, Георги 145 
Христозов, Господин 183 
Худобин, Л. В. 265 
Цанков, Кирил Йовчев 293 
Цанкова, Антония 36 
Цветкова, Петя Господинова 221 
Цеков, Цеко Иванов 45 
Цонев, Денчо 192 
Цонев, Стоян Цонев 117 316 
Цонева, Виолета 271 
Цонева, Димитрина Игнатова 290 
Цубербиллер, Ольга Николаевна 109 
Цыганок, А. В. 75 240 
Цыпин, Вениамин Шаевич 329 
Чакърян, Керопе Бартев 106 
Чапарова, Юлия Ванчева 98 
Ченчев, Ивайло 220 
Шан Ян 34 
Шаракшанэ, Або Сергеевич 253 
Шипунова, Мария Абрамовна 175 
Шишков, Атанас Иванов 153 
Шишков, Руско Иванов 264 
Шмид, Хайнер 221 
Шмиков, А. А. 266 
Штойян, Дитрих 100 
Шукис, А. А. 247 334 
Шумик, Сергей Васильевич 124 167 176 
Щерба, Николай Иванович 167 
Щербаков, Олег Вячеславович 248 
Юнг, Карл Густав 27 
Ягудин, Райис Шамсутдинович 168 
Якобас, Витаутас Антонович 130 245 
Яковенко, Евгений Георгиевич 249 336 
Янакиев, Мирослав 294 328 
Янев, Кирил 138 
Янев, Стефан Недков 121 
Янкова, Диана 280 
Ястребенецкий, Михаил Анисимович 254 
Ящерицын, Петр Иванович 110 131 246 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

American panorama: English through content: American history 267 295 
Business 55 
Business and administrative communication 230 
Business economics 47 222 
Business studies 48 
Business, government, and society 61 
Discrete mathematics with applications 86 
Elementary linear algebra 85 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 317 
Finite mathematics 89 
Fundamental methods of mathematical economics 49 
Industrial relations 58 228 
Intermediate accounting 223 
Intermediate microeconomics 65 66 
International and global marketing 59 
International business 57 
Introduction to microeconomics 63 
Introduction to probability and statistics 90 
Macroeconomics 51 
Managing cultural differences 28 56 227 
Microeconomics 50 
Microeconomics and behavior 54 
Object oriented systems development 255 
Operations management 232 
Organizational behavior 226 
Organizational behavior and management 229 
Organizations 225 
Partial differential equations 87 
Principles of macroeconomics 62 
Problem solving and program design in C 88 303 
Production and Operations Analysis 231 
Public finance 60 
QuarkXPress 5 for Macintosh and Windows 304 
Strategic management 52 
Study guide to accompany introduction to microeconomics 64 
The degenerate oblique derivative problem for elliptic and parabolic equations 91 
The offial guide to the new TOEFL®iBT 268 
Trans & [and] Motauto`04. Proceedings [от Междунар. науч.-техн. конф. по двигатели, автомобилана техника и транспорт] : Plovdiv, 14 - 17 October, 2004 159 
Um gut abzuschneiden 269 
Understanding economics today 67 
Understanding industrial relations 53 224 
Visual C++ 5.0 Поглед отвътре 309 
Ways of reading 1 
Автоматизирано проектиране на микропроцесорни системи на базата на едночипови микрокомпютри 252 
Автоматизированные системы управления в связи 146 335 
Автоматизированные системы управления предприятиями и объединениями 247 334 
Автомобилни експлоатационни материали 160 
Автомобильные эксплуатационные материалы 161 
Адаптация и трансфер на механизирани технологии в земеделието 177 178 
Аз ремонтирам Шкода 164 
Азбука на детската психология 24 
Анализ данных и регрессия 102 103 
Анализ и моделиране на цифрови радиоканали 256 
Анализ и оценка на използването на машинно-тракторния парк в селското стопанство 78 184 
Анализ и проектиране на радиокомуникационни системи 145 
Анализ эффективности рекламы 239 
Антична философия 23 
Антология Космос 270 
Архиватори 312 
Бащата на манипулацията - Едуард Л. Бернайс & Раждането на Пъблик рилейшънс 43 
Бели облаци 272 
Билет за живот 279 
Болести, неприятели и плевели по земеделските култури 216 
В градината с розите 2 15 274 
В света на ултразвука 113 
В хармонията на растежа 323 
Вазовско ехо в Монтана 286 296 
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 319 
Взаимовръзката иновации - мениджмънт на знанието, основа на зеления маркетинг 71 
Виртуална лаборатория по физика 114 
Втора национална студентска научно-техническа конференция 2006 123 
Въпроси и отговори по зайцевъдство 196 
Въпроси на езиковата стилистика 288 
Гидравлическое оборудование металлорежещих станков 129 
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП [малките и средни предприятия] в България 69 234 
Грейферные механизмы 158 
Да успееш в еволюцията на интелекта 13 22 
Да четем Далчев 276 
Демонът и сеньорита Прим 283 
Джобна стратегия 244 
Диагностирование и устранение неисправностей легковых автомобилей 124 176 
Доматите 204 
Език, литература, култура 280 
Езикова култура 293 
Езикознание 275 
Електрическа част на електрически централи 137 
Електрически материали 139 
Електрически мрежи - средно и ниско напрежение 138 
Електронни и полупроводникови прибори 152 
Енергийна ефективност на транспортните самоходни машини 162 
Етика и право на Европейския съюз 33 
Ефективно свиневъдство 200 
Животновъдство 201 
Задачи и упражнения по аналитической геометрии 109 
Задачи по исследованию операций 96 
Защита на лозата, овощните и зеленчуковите култури от болести, неприятели и плевели 206 
Защита техники от коррозии, старения и биоповреждений 181 261 
Земеделски земи 29 30 31 
Изграждане на научен център "Св. Дазий Доростолскии" 6 
Изкуствознание и културология 7 301 
Изкуството на войната 34 
Използване на вариационни и типологични методи за изследване разрешимостта на деференциални уравнения 98 
Използване на селенити на f-елементи за получаване на керамични прахове 118 
Изследване възможността за приложение на интелигентни системи в автомобилния транспорт 163 
Изследване и моделиране на процеси на обработка на зърнени култури при екстракция на масла 202 
Изследване на възможностите за повишаване на точността при обработване на гладки външни цилиндрични повърхнини чрез комбинирано оброботване с плаваш режещ блок 127 
Изследване на възможностите за приложение на органолептични методи за измерване в машиностроителни предприятия 237 
Изследване на езикови факти и явления в лингвокултурологичен аспект 281 
Изследване на минималната дебелина на срязвания слой 262 
Изследване на нови педагогически технологии на основата на информационно-комуникационни средства 307 322 
Изследване на преносните процеси при термична обработка на хранителни продукти 331 
Изследване на финансово-икономическия анализ в производствените предприятия и насоки за развитието му 74 238 
Изследване на ценностните представи и тенденции сред младите в България в предприсъединителния период 35 
Икономика на застраховането 333 
Инструкция за определяне и прогнозиране обема на ремонтно обслужващите работи и срока на използуване на машините 187 
Инструкция за определяне на необходимостта от ремонтно обслужване на машините в селското стопанство според техническото състояние 186 
Испытания автотракторных двигателей 172 
Исследование операций 97 
Исследование операций (детерминированные методы и модели) 108 
Историята на Google 3 306 
Как да отглеждаме птици 212 
Как да правим всичко с компютъра 308 
Как да преговаряме 79 
Как да редактираме свой или несвой текст 294 328 
Как создать и умело вести фермерское хозяйство 203 
Календар на градинаря 198 
Картофите отглеждане, болести и неприятели, съхранение 193 
Китай през погледа на българските приятели 36 
Клопката на Тривейн 285 
Когнитивна психология 20 
Кокошките 197 
Комутационни системи 150 
Контрол на качеството при ремонта на автотракторната техника 169 
Краткий автомобильный справочник 165 
Криминалистика 45 
Курс физики 112 
Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомобилей 167 
Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операции 75 240 
Лозарство 213 
Лук, праз, чесън 332 
Майкрософт] Microsoft Office System 2003 310 
Математически анализ 95 99 
Материалы ХІV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". 11-14 апреля 2007 8 9 10 
Машинни елементи 154 
Медоносни растения 192 
Медоносните растения и пчелната паша в България 209 
Мениджмънт на материалните ресурси и запаси 241 
Метеоритът 273 
Методи за симулационно моделиране на редки събития в телекомуникациите 147 
Методически въпроси на изграждане на комуникационни стратегии и на стратегии за комуникационния микс в секторите на икономиката с акцент върху земеделието 76 
Методически основи на научните изследвания 44 
Методическо ръководство за разследване на палежи 37 
Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента 111 
Методы теории массового обслуживания 100 
Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей 171 
Микропроцесорна техника 257 
Моделиране и оптимизиране на механични системи и технологични процеси 115 
Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин 157 
Надеждность автоматизированных систем управления технологическими процессами 254 
Надеждность железнодорожных систем автоматики и телемеханики 168 
Надеждность мостовых переходов через водотоки 329 
Надежность и долговечность автотракторных двигателей 179 
Надежность электрических машин 136 
Наръчник на любителя градинар 195 
Наръчник на термиста 266 
Наръчник по лозарство 205 
Науката и възпитанието 4 19 321 
Научни и образователни модели за обучение и реализация на математически таланти 104 
Нов университет за един нов свят 324 
Новите думи в съвременния български език 282 
Обектно ориентирано програмиране със С++ 92 305 
Обикновени диференциални уравнения 93 
Обследване на енергийната ефективност на електрически мрежи и консуматори 140 
Обща химия 119 
Общественото мнение 2006 38 
Овощната градина 199 
Определяне на равновесните коефициенти на включване на 3-d елементи в цинков оксалат дихидрат при кристализацията му из водно-оксалатни разтвори 120 
Оптимално планиране на експерименталните изследвания 235 
Оптимизация на основните термодинамични параметри на хладилна камера за промишлени и земеделски продукти 132 
Организация и планирование производства на ремонтных предприятиях 242 250 
Организация управления на автомобильном транспорте 233 
Орехът - отглеждане, болести и неприятели, стокови качества на плодовете, икономическа ефективност 194 
Основы маркетинга 68 72 
Основы теории надежности автоматических систем управления 248 
Основы теории надежности ракетных двигателей 122 
Основы эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры 141 
Отглеждане и болести на конете 220 
Отглеждане и болести на овце и кози 219 
Отглеждане и болести на свинете 191 
Отглеждане на кокошки 214 
Отчетен доклад за дейността на Съюза на учените - Русе през периода м. юни 2001 г. м. април 2005 г. 14 
Оценка на енергийните показатели на водоснабдителните системи 133 
Оценяване заболеваемостта и кълняемостта на семена на царевица посредством анализ на цветни изображения 207 251 
Памет, идентичност, съзнание 11 21 
Панорама Китай 12 39 297 
Параметрическая коррекция систем управления 125 135 
Патент за изобретение № 64696 5 126 
Планиране и изпълнение на упражнения в задачно-ориентирани среди 105 
Планирование эксперимента 101 
Планирование эксперимента в машиностроении 110 131 246 
Пневматические молоты 260 
Подобряване на екологичните и икономическите показатели на двигателите с вътрешно горене чрез използване на възобновяеми горива и промяна в горивните и пълнителните системи 170 
Пожаротехническа експертиза 41 
Поликультурное образовательное пространство Росии: история, теория, основы проектирования 318 
Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации 77 148 
Призрачен цикъл 284 
Приложение на инфрачервени нагревателни елементи при технологиите за повърхностен монтаж в електронното производство 151 
Примерни модули за семейни стопанства 210 243 
Присаждане на овощните дървета и храсти 221 
Производство на тел, телени изделия и въжета 259 
Проучване на село Широково, Русенска област ( история, фолклор, език) 84 289 298 
Психопати във властта 16 32 
Публична администрация и услуги от общ интерес: Каква европеизация? 40 
Пуйките 211 
Пътеводител на икономическите показатели 80 
Разработване и изследване на автоматична система за размерно настройване и поднастройване на стругове с ЦПУ 128 
Разработване и изследване на водни микротурбини 134 
Разработване и изследване на нови работни органи и системи в земеделието 185 
Разработване на контрастивна фонология на съвременния български и английски език 290 
Разработване на многослойни наноструктурирани, защитно-декоративни покрития TiN/CrN ...чрез комбиниране на магнетронен и електродъгов източник на пари 264 
Разработване на програмно осигуряване за сегментиране на цифрови изображения на травми 258 
Разработване на проекти за Web c PHP и MySQL 315 
Реалност и човек. Метафизика на човешкото битие 25 
Ремонт тракторов "Кировец" 189 
Ремонт экскаваторов 330 
Рисунка - тест, тест - рисунка 17 320 
Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам 265 
Русе на старите пощенски картички 299 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 107 
Ръководство за учебна практика по автомобили и трактори 174 
Ръководство по висша алгебра 106 
С митове на път 277 
Световната история обработена от Сатирикон 291 
Си] C в примери 311 
Сила и живот 18 
Символи на прабългарската култура 300 
Синтез на механични елементи и равнинни механизми 155 
Скоростные энергонасыщенные тракторы 182 
Словообразуването в българския език 292 
Сложные системы 253 
Снижение себестоимости автомобильных перевозок 175 
Совершенствование планирования на автомобильном транспорте 236 
Софтуерни модули за оптимизиране на основните параметри на механични предавки 156 313 
Социална психология 42 
Социални и психолого-педагогически аспекти на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в съвременните условия в България 121 
Специализирано техническо обслужване на машинно-тракторния парк 183 
Справочни таблици за диагнозиране на тракторите 173 
Справочник заведующего машиным двором 188 
Справочник на взаимозаменяемите части в селскостопанската техника 180 
Справочник на кандидат-студента '07 в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2007 г. 325 
Справочник по надежности 142 143 144 
Справочник по регулировкам машин и оборудования для животноводства 215 
Справочник разработчика АСУ 249 336 
Справочник экономиста колхоза, совхоза 82 217 
Статистические методы прогнозирования 73 
Странни места...интересни хора 271 
Съвременен български език 287 
Създаване и изследване на SCORM съвместима софтуерна платформа за електронно обучение 314 326 
Сътрудничество - минало, настояще, бъдеще 327 
Телевизия днес 149 
Теория и расчет трактора "Кировец" 190 
Теория на аналитичните функции 94 
Техническа механика 116 
Техническое обслуживание машин на животноводческих фермах и комплексах 218 
Транзистори и диоди 153 
Трийсет и пет] 35 истории от вчера 278 
Увод в художествената фотография 302 
Управление на човешките ресурси - българският и световният опит 70 
Упражнения по механика с MATLAB 117 316 
Фазови превръщания в металите и сплавите 263 
Ценова политика 81 
Четиристотин] 400 практически съвета за отглеждане на биволи 208 
Човекът и неговите символи 27 
Экономика автомобильного транспорта 83 
Экономика ремонта оборудования на машиностроительных предприятиях 130 245 
Экономия топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте 166 
Юбилеен сборник на департамент "Право" 46 
Юнгианска анализа на сънищата 26 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

MATLAB - пресмятане - ръководство 117 316 
Автоматизация на програмирането 255 
Автомобилен транспорт 161 162 163 165 166 175 233 236 
Автомобили - конференции 159 
Автомобили - ремонт 164 171 
Автомобили. Автомобилостроене 160 174 
Аграрно право 29 30 31 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 44 
Алгебра - елементарна 85 
Американска литература 271 273 285 
Аналитична геометрия 107 109 
Английски език 290 
Английски език - изучаване 267 295 
Английски език - материали за състезания и конкурси - тестове 268 
База от данни - практически проекти 315 
Безопасност на движението 168 
Бизнес 230 
Биографии 286 296 
Българска литература 277 
Българска литература - литературна критика 276 286 296 
Българска литература - поезия 279 
Българска литература - публицистика 278 
Българска литература - разкази 284 
Български език 84 289 298 
Български език - граматика 287 
Български език - сравнителни изследвания 290 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 282 
Български еизк - Морфология 292 
Видове предприятия. Финансиране 28 47 56 222 227 
Висша математика 106 
Висше образование - България 324 327 
Висше образование - качество 317 
Висше образование - образователна политика 317 
Водоснабдяване 133 
Военно изкуство - Древен Китай 34 
Вредители на растенията - защита 204 206 
Втвърдяване (кристализация). Утаяване. Сгъстяване 120 
Външна търговия 59 
Външна търговия - международна търговия - външнотърговска политика - мита 75 240 
География на Китай 12 39 297 
Горива, течни 160 
Градинарство - наръчници и ръководства 198 
Двигатели - ремонт 164 
Двигатели с вътрешно горене 162 170 
Двигатели с вътрешно горене - конференции 159 
Детска и педагогическа психология 17 320 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 24 
Диагностика в техниката и техническите науки 124 176 
Дистанционно обучение - учебник 314 326 
Диференциални уравнения 93 
Диференциални функционални уравнения 98 
Документация и информация - съхранение, издирване 3 306 
Домати 204 
Езикознание 275 281 
Езици за програмиране 92 105 305 315 
Експертиза [право] - пожаротехническа 41 
Експертиза [право] - пожаротехническа - методика 37 
Експлоатация на автомобила 167 
Електрически машини 125 135 136 
Електрически мрежи 138 140 
Електрически централи 137 
Електричество - разпределяне (физ. ) 112 
Електроника - полупроводникова - справочник 153 
Електроника - полупроводникова - учебник 152 
Електротехника 142 143 144 
Железопътен транспорт - конференции 159 
Животновъдни сгради 215 
Животновъдство 191 196 197 200 201 208 211 212 219 220 
Житни растения 216 
Защита на информация - компютърни мрежи 3 306 
Зеленчукови култури 193 
Зърнени култури 202 
Изкуствознание - сборници 7 301 
Изобретения и изобретателско дело. Научни открития 5 126 
Изследване на операциите 125 135 
Икономика - математическо моделиране 49 
Икономика. Икономически науки 65 66 79 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 67 
Икономическа политика, обща 47 61 222 
Икономически науки 80 
Импулсна техника 141 
Интернет 315 
Инфрачервени лъчи, техническо приложение /в електрониката/ 151 
История - България 300 
История на философията 2 15 23 274 
Китайска литература 272 
Кокошки 214 
Колебания (механични трептения) с много висока честота 113 
Компютри - организация 308 
Компютърна техника с практическо приложение 314 326 
Компютърни комуникации 307 322 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 304 
Комуникация 230 
Комутационни устройства 150 
Консервиране - сушене 331 
Контрол на качеството 237 
Корозия и защита на материалите от корозия 181 261 
Краезнание 84 289 298 299 
Криминалистика 45 
Кулинария - рецепти 332 
Култура - теория - сборници 7 301 
Култура на речта 293 
Леки автомобили 124 176 
Литература - художествена - чужда 270 
Литературна техника 294 328 
Литературознание 288 
Личност - психология 16 32 
Лозарство 213 
Лозарство - наръчници и ръководства 205 
Макроикономика 51 62 
Маркетинг 71 
Математика 89 104 
Математика - висша 86 
Математичен анализ 99 
Математическа статистика 90 100 
Математически анализ - учебник 95 
Математически методи 49 
Математически методи на изследване на операциите 96 
Материално-техническо снабдяване - методи на управление 241 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 146 247 249 334 335 336 
Машини и устройства за обработка на данни 247 249 334 336 
Машинни елементи 154 
Машиностроене 110 130 131 245 246 
Машиностроене - производсвени процеси 237 
Медии - изграждане на политически образи 16 32 
Медоносни растения - справочник 209 
Международна търговия 57 
Мениджмънт 226 229 
Металознание 263 
Металообработване 262 264 
Металорежещи инструменти 265 
Металорежещи машини 265 
Металорежещи машини, програмно управление 128 
Механизми, обща теория 155 
Механизми. Предавки 156 313 
Механика 115 116 
Механика - ръководство 117 316 
Микроикономика 50 54 63 64 
Микропроцесори 257 
Микропроцесорни системи 252 
Минно дело 330 
Мостови конструкции 329 
Наука 11 14 21 
Научна информация 8 9 10 
Немски език - обучение 269 
Обзавеждане и механизация на животновъдството 218 
Обработка на данни, машини и устройства 207 251 
Обработка на материалите без снемане на стружки 259 
Обработка на материалите чрез рязане 127 129 
Образование 294 328 
Образование - висше 325 
Образование - степени на образование 317 
Образователни системи 4 19 321 
Обществено мнение - общество - социална структура - отношение между власт и частни лица 38 
Обществено мнение и обществено-политическа дейност 35 
Обществено управление - публична администрация 40 
Общи въпроси на езикознанието 280 
Овощарство (в цялост) 195 221 
Овощарство - наръчници и ръководства 199 
Оптика 112 
Организации, научни 6 
Организационно поведение 225 226 
Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 82 203 210 217 243 
Организация на обучението 307 322 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 53 224 
Организация на производството 110 130 131 231 245 246 
Организация на селскостопанското производство 242 250 
Организация на труда 58 228 229 
Организация на управлението - терминология 244 
Орехоплодни растения 194 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 68 72 76 
Памет - усвояване 11 21 
Педагогика 4 19 321 
Педагогика - изследвания 318 
Писменост. Системи на писмо. Знаци и символи. Кодове. Графическо представяне на мисълта 2 15 274 
Подемно-транспортни машини 157 
Пожар - еспретиза 41 
Пожар - еспретиза - методика 37 
Поземлена собственост 29 30 31 
Поливно земеделие 207 251 
Помпи - хидравлични 134 
Португалска литература 283 
Потребители - права 232 
Право 46 
Право на Европейския съюз 33 
Предприятия - управление 69 234 
Преобразуване на данни и кодове 256 
Преобразуване на електрическа енергия 139 
Приложни програми - учебници за самообразование 310 
Програмиране 97 
Програмиране за електронно изчислителни машини - езици за програмиране 312 
Програмни езици 88 303 309 
Производителност - в народното стопанство 75 240 
Производствени отношения 58 228 
Производство - организация 232 
Производство - управление 52 
Промишлени организационни форми - стопански обединения 81 
Психоанализа 2 15 274 
Психоанализа - сънища 26 
Психодиагностика - социални типове 16 32 
Психологически процеси - съзнателно, подсъзнателно 27 
Психология - висши психологически процеси 20 
Психология - детска 17 24 320 
Психология - когнитивна 20 
Психотехника 17 320 
Пчеларство 192 209 
Радиосъобщителна техника 145 
Радиотехника. Техника на електромагнитните трептения (радиовълни) 145 
Ракетна техника 122 
Растения - опазване 206 
Регионална икономика 71 
Реклама 239 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 18 
Ремонт на автомобили 169 
Рисуване - психотехника - тестове 17 320 
Руска литература 291 
Селскостопанска енергетика 207 251 
Селскостопанска техника 180 181 261 
Селскостопанска техника - ремонт 242 250 
Селскостопанска технология 177 178 
Селскостопански машини 183 
Селскостопански машини и инструменти - селскостопанско машиностроене 185 186 187 
Селскостопански трактори 78 169 179 184 189 
Селскостопанско оборудване и материали (общи въпроси): избор, закупуване, техническо поддържане и д 188 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 78 82 184 217 
Сигнали - цифрова обработка 256 
Синтаксис 287 
Системи за автоматично управление 247 248 249 253 254 334 336 
Системи на образование - хармонизация 317 
Смазочни материали 166 
Софтуер 304 312 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 311 
Софтуерни продукти с практическо значение 156 310 313 
Социални процеси 28 56 227 
Социално поведение 42 79 
Социография - Китай 12 36 39 297 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 43 77 148 
Специални раздели от алгебрата 107 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 121 
Статистика - Методи 110 131 246 
Статистически методи 108 
Стопанска прогноза. Стопанска прогностика. Стопанско прогнозиране 73 
Стопанско законодателство 29 30 31 
Стопанско управление 48 
Строеж на материята 112 
Стругове - машини и процеси с автоматично управление 128 
Стругове - настройване - отчет 128 
Счетоводство 223 
Съединени Американски щати - история 267 295 
Съобщителна техника - компютърни техники с практическо приложение - компютърни комуникации 146 335 
Теизъм - Деизъм - Пантеизъм - Акосмизъм - Панентеизъм - Атеизъм 25 
Телевизионни предавания 77 148 149 
Телефония 145 147 
Теория - научни основи на осигуряването (застраховането) 333 
Теория на вероятностите 100 101 102 103 
Теория на литературата 2 15 274 
Теория на машините и механизмите 116 
Теория на познанието 11 21 
Теория на функциите. Алгебрични функции 94 
Термична обработка на металите 266 
Техника 123 
Товарно-разтоварни устройства 158 
Трактори 190 
Трактори - селскостопански 173 182 
Транспорт - автомобилен 172 
Транспортът като стопански отрасъл 83 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 70 
Търговски похвати - търговски преговори и др. 79 
Университети 319 323 
Управление 235 
Управление на предприятията 74 238 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 55 
Уравнения 87 91 
Физика 112 114 
Физически величина, измерване 111 
Философски мистицизъм 18 
Философски системи и направления 25 
Финанси 60 
Финанси на стопанските организации 74 238 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания 84 289 298 
Характеристика на машините от други гледни точки (надеждност и др.) 125 135 
Хардуер 88 303 
Химични багрила 118 
Химия 119 
Хладилна техника 132 
Художествена фотография 302 
Ценова политика 81 
Цивилизация. Култура. Прогрес 12 13 22 39 297 
Цинков оксалат дихидрат - катиони на 3d-елементи 120 
Цифрови системи - машини и устройства 258 
Четене. Ръководство на четенето 1 
Чукове и преси. Устройства и машини за студена и гореща обработка под налягане 260 
Японска литература 272 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C (език за програмиране) 88 303 311 
CAD проекти 159 
Google 3 201 306 
Internet 308 
Matlab 117 316 
Microsoft Office 310 
MySQL 315 
PHP 315 
Power Point 310 
TOEFL 268 
web сайтове 308 
Windows 308 
автоматизация на програмирането 255 
автоматизирани системи 146 247 253 334 335 
автоматика 146 335 
автоматично управление 254 
автомобилен транспорт 83 163 166 171 175 233 236 
автомобили 160 161 162 164 165 172 
автотрактори 169 172 
аграрно право 29 30 31 
агресивност 24 
алгебра 106 
алгебрични функции 94 
американска литература 271 273 285 
анализ на пазара 76 
аналитична геометрия 109 
английски език 267 268 290 295 
антична философия 23 
антология 1 
апокрифна литература 272 
асинхронни двигатели 136 
аудио техника 77 148 
афоризми 34 
бази данни 311 
бази от данни 315 
безопасност на движението 168 
биволи 208 
бизнес 47 48 55 57 61 222 
бизнес стратегии 79 230 
биографии 286 296 
Бог 18 
богослужебна литература 18 
богочовечност 25 
болести 216 
Болонски процес 317 
българска литература 276 277 278 279 284 286 296 
български език 84 282 287 288 289 290 292 294 298 328 
Великотърновски университет 319 
вещи лица 45 
видео 77 148 
високоинтелигентна технология 207 251 
висша математика 107 
висше образование 314 317 324 325 326 327 
внедряване 247 334 
внимание 20 
водни турбини 134 
водоснабдяване 133 
военно изкуство 34 
войни 34 
вредители 204 206 
връзки с обществеността 43 
възпитание 4 19 321 
възприятия 20 
външна икономика 75 240 
външна политика на Китай 12 39 297 
външна търговия 59 
въображение 20 
газоснабдяване 76 
география на Китай 12 39 297 
горива 160 
горивни системи 170 
градинарство 195 198 
граматика 269 
групи 225 
двигатели 172 
двигатели с вътрешно горене 162 170 
демографска политика 38 
детска психология 24 
диагностика 249 336 
диагностика на двигателите 124 176 
динамика на механизмите 159 
диоди 152 
дискретна математика 86 
дистанционно обучение 314 326 
диференциални уравнения 87 93 98 
документални записки 149 
домати 204 
древнокитайска поезия 272 
държавно управление 12 39 297 
европеизация 40 
едночипови микрокомпютри 252 
езикова култура 293 
езикознание 275 280 281 
езици за програмиране 88 105 303 312 
експериментални изследвания 235 
експерименти 101 
експертиза 37 41 
експертно заклюбение 37 41 
експлоатация 157 330 
експлоатация на автомобилите 167 
електрически апарати 137 
електрически машини 136 
електрически мрежи 138 140 
електрически подстанции 137 
електрически централи 137 
електрическо напрежение 138 
електрическо поле 139 
електричество 112 
електроенергийна система 137 
електроника 151 152 153 
електронна апаратура 147 
електронни лампи 152 
електронноизчислителни машини 312 
електропроводи 139 
електротехника 143 144 
електротехнически материали 139 
енергетика 133 
енергия 113 
ескалатори 330 
есплоатация на автомобила 161 
етика 33 
железопътен транспорт 158 168 
животновъдство 191 196 197 200 201 208 211 212 214 215 218 219 220 
житни растения 216 
заетост 70 
зайцевъдство 196 
закони 29 31 
застраховане 333 
защита 206 
зеленчукови култури 193 198 206 
зеленчукопроизводство 198 
земеделие 178 207 251 
зърнени култури 202 
Иван Вазов 286 296 
извличане 202 
изкуствознание 7 301 
износ 59 
изобретения 5 126 
изпити 269 
изследване на операциите 96 108 125 135 
икономика 49 65 66 67 69 234 
икономика на земеделието 82 217 
икономика на транспорта 83 
икономическа политика 61 
икономически анализ 74 238 
икономически показатели 80 
импулсна техника 141 
индивидуална анализа 27 
индустриални предприятия 241 
индустрия и търговия 80 
иновации 13 22 71 
институти 319 
инструкция 186 187 
интеграли 95 99 
интернет услуги 76 
информация 3 306 
инфрачервени лъчи 151 
история 267 295 333 
история на България 300 
йонни лампи 152 
кандидатстудентски справочник 325 
картофи 193 
кинезитерапия 121 
Кировец 189 190 
когнитивна наука 11 21 
кодиране на канали 256 
кози 219 
кокошки 197 214 
колесен трактор 182 190 
колесни автомобили 174 
компютри 308 
компютърен софтуер 304 
компютърна система 308 
компютърни мрежи 3 306 
компютърни приложения 314 326 
компютърни технологии 304 
компютърно моделиране 117 316 
компютърно програмиране 117 316 
комуникации 230 
комуникационни мрежи 307 322 
комутационни устройства 150 
коне 220 
консервиране 331 
конус 109 
корозия на металите 181 261 
краезнание 84 289 298 
кредитна политика 81 
криминалистика 45 
криминалистични експертизи 45 
кристализация 120 
кулинария 332 
култура и комуникация 13 22 
култура на речта 293 
културата на етносите 28 56 227 
културни различия 28 56 227 
културология 7 301 
лампи 152 
леки автомобили 124 176 
лекции 2 15 274 
лингвистика 281 
линейна алгебра 85 
линейни уравнения 89 
литература 291 
литературна критика 276 
литературознание 280 288 
лозаро-винарство 76 
лозарство 205 206 213 
макроикономика 51 62 
маркетинг 68 71 72 76 
маркетингова политика 68 72 
маркетингова среда 68 
маркетингови изследвания 68 72 
масла 202 
математика 85 89 102 103 104 
математичен анализ 107 
математическа статистика 90 101 110 131 246 
математически анализ 95 99 
математически методи 49 96 
математическо програмиране 97 
материален мениджмънт 241 
материални запаси 241 
материални ресурси 241 
материално-техническо снабдяване 75 240 
машини за животновъдството 215 218 
машинни елементи 154 180 
машинно-тракторен парк 78 183 184 
машиностроене 110 127 130 131 245 246 265 
машиностроителна промишленост 130 237 245 
медии 77 148 
медоносни растения 192 209 
междуличностни отношения 225 
международна търговия 57 59 
мениджмънт 28 56 226 227 
мениджмънт на знанието 71 
мениджмънт на труда 229 
метали 263 
металознание 263 
металообработване 262 264 
металообработваща техника 265 
металорежещи машини 128 129 265 
методика 37 44 280 
механизация 171 
механизирани технологии 178 
механизми 155 
механика 117 316 
механични елементи 155 
механични предавки 156 313 
механични системи 115 
микроелектроника 152 
микроикономика 50 54 63 64 65 66 
микропроцесорни системи 252 
мислене 20 
модели за обучение 104 
моделиране 115 
морфология 292 
мостове 329 
надеждност 122 144 248 254 
надеждност и качество 143 
наемен труд 58 228 
наръчник 199 205 
наука 4 13 14 19 22 321 
научен проект 6 
научна конференция 8 9 10 
научни изследвания 44 
научни постижения 6 
научно-публицистични работи 44 
научно-техническа конференция 123 
немски език 269 
неологизми 282 
НИС 33 35 74 84 104 105 115 118 121 133 140 145 151 155 156 163 170 178 202 237 238 241 256 262 264 289 290 298 300 313 331 
нови думи 282 
обектно-ориентирано програмиране 255 
обработване на повърхнини 127 
обработка на данни 207 235 251 
обработка на материалите 259 
обработка на метали 266 
образование 317 318 325 
образование в Русия 318 
обществено мнение 35 38 
обществено управление 40 
общество 38 
овощарство 195 198 199 221 
овощни култури 206 
овце 219 
овършаване 178 
оптика 112 
оптоелектроника 152 
организации 225 
организационна култура 225 
организационни процеси 225 
организационно поведение 54 225 226 
организация 210 243 
организация и планиране 72 
организация на обучението 307 322 
организация на производството 231 
организация на транспорта 233 
организация на труда 58 228 229 
органолептични методи 237 
орехи 194 
отчети 33 35 74 84 104 105 115 118 121 133 140 145 151 155 156 163 170 178 202 237 238 241 256 258 262 264 289 290 298 300 313 331 
пазарно стопанство 55 
палежи 37 
памет 11 20 21 
параметри 125 135 
парични и финансови пазари 80 
патенти 5 126 
педагогика 318 
педагогически закони 4 19 321 
педагогически изследвания 121 
персонал 53 224 
пигменти 118 
планиране 235 
поддръжка 186 187 
подемно-транспортни машини 157 158 
подсъзнателно мислене 27 
поезия 279 
пожари 37 41 
поземлена собственост 29 30 31 
покрития 264 
полевъдство 207 251 
политически партии 38 
полупроводникова електроника 152 153 
помпи 134 
Португалска литература 283 
постоянен ток 136 
потребители 232 
пощенски картички 299 
прабългари 300 
право 46 
право на Европейския съюз 33 46 
правописни правила 294 328 
преговори 79 
предмет на застраховането 333 
предприятие 69 234 
представа 20 
преси 260 
преход 35 
приключения 270 
прогнозиране 73 
програмиране 92 305 309 311 312 
програмни езици 92 305 309 
програмно осигуряване 258 
проектиране на машини 159 
производителност 75 240 
производствен мениджмънт 52 
производствени отношения 58 228 
производствени предприятия 74 238 
производство 232 
промоционални стратегии 59 
пространство 26 
процесори 257 
психоанализа 2 11 15 21 26 274 
психодиагностика 16 32 
психологически типажи 16 32 
психологическо изследване 16 32 
психология 20 24 27 
психология на детето 17 320 
птици 212 
публицистика 278 
публична администрация 40 
пуйки 211 
пчеларство 192 209 
пъблик рилейшънс 43 
пътешествия 270 
работа с Word 310 
работа с масиви 315 
работодател 58 228 
радиоелектронна апаратура 141 
радиокомуникационни системи 145 
радиотехника 145 
развитие 4 19 321 
разкази 284 
разработки 247 334 
ракетна техника 122 
растениевъдство 203 205 206 
растителна защита 204 
рационализации 75 240 
реални числа 95 
редактиране 294 328 
редактиране на документ 310 
редове 94 
режещи инструменти 128 
режещи модули 127 
реклама 239 
ремонт 157 164 186 187 189 242 250 330 
ремонт на автомобили 167 169 171 
рентабилност 75 240 
рецепти 332 
рисуване 17 320 
роман 283 285 
Русе 299 
Русенски университет 323 
руска литература 291 
рязане на металите 262 
С ++ 92 305 
садене 221 
свиневъдство 191 200 
селенити 118 
селско стопанство 78 177 184 203 205 
селскостопанска техника 177 180 181 182 185 190 242 250 261 
селскостопански материали 188 
селскостопански машини 173 179 181 182 183 186 187 261 
селскостопански предприятия 210 243 
селскостопански трактори 189 
селскостопанско машиностроене 185 
селскостопанско оборудване 188 
сигнали 256 
силови кабели 138 
символи на съня 26 27 
синтаксис 287 
системи за автоматично управление 249 336 
системи за управление 125 135 248 
системи на образованието 317 
складова логистика 75 240 
словообразуване 292 
случайни величини 100 
смазочни материали 166 
софтуер 156 311 313 
софтуерни продукти 310 
социална психология 42 
социална структура 38 
социални процеси 28 56 227 
социално поведение 16 32 42 79 
социография 36 
сплави 263 
спорт 121 
справочник 153 165 
сравнителна фонетика 290 
стареене 181 261 
статии 59 277 
статика 116 
статистически методи 73 108 110 131 246 
степени на висшето образование 317 
стилистика 288 
стопанско законодателство 29 30 31 
стопанско управление 48 
стратегическо управление 52 
стратегия за околната среда 244 
стругове 128 
студентска конференция 123 
счетоводство 223 
Съединени Американски щати 267 295 
сънища 26 
съобщителна техника 147 
същност 333 
Съюз на учените - Русе 14 
телевизия 149 
телени изделия 259 
телефония 147 
телефонни централи 150 
теории за застраховането 333 
теория на вероятностите 101 102 103 
теория на Галоа 106 
теория на литературата 2 15 274 
теория на числата 86 
термична обработка 331 
термодинамика 266 
тестове 17 267 268 295 320 
техника 123 
технинка и методи 302 
техническа механика 115 116 
технологични процеси 254 
топлотехника 132 
трактори 173 174 179 
транзистори 142 152 
транспорт 174 
трасология 45 
триене 116 
трудова дисциплина 53 224 
трудови ресурси 70 
тълкования 26 
търговия 59 
ултразвук 113 
университети 324 327 
университетски катедри 323 
управление 210 243 244 
управление на човешките ресурси 70 
управленска политика 68 
уравнение на Емден-Фаулър 98 
уравнения 91 93 
усещане 20 
учебник 152 
учебник за ВУЗ 89 
фантастика 270 
ферми 218 
физика 112 114 
физически експерименти 111 
физическо възпитание 121 
физкултура 323 
философия 2 4 13 15 19 22 23 274 321 
философски направления 25 
философски системи 25 
финанси 60 
финансово управление 74 238 
фирмена дейност 47 222 
фискални показатели 80 
фолклор 84 289 298 
фотография 302 
фрустрация 24 
функции 94 
футурология 13 22 
хардуер 88 303 
хидравлика 134 
химични елементи 120 
химични материали 118 
химия 119 120 
хладилна техника 132 
хранителновкусова промишленост 331 
християнство 18 
художествена фотография 302 
цветна градина 198 
цени и заплати 80 
ценностни системи 35 
ценова политика 81 
ценообразуване 81 
цилиндри 109 
цинков оксалат 120 
цифрови изображения 258 
цифрови канали 256 
цифрово програмно управление 257 
четене (като културен процес) 1 
числови редици 99 
чукове 260 
Шкода 164 
шлосерскомонтажни работи 129 
японска литература 272 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Вазов, Иван 286 296 
Далчев, Атанас 276 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Америка 273 
България 30 38 
Древен Китай 34 
Китай 36 
Монтана 327 
Русе 327 
Русия 318 
Съединени Американски Щати 267 295