НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ  57848

 

Minkov, Michael

   What makes us different and similar  : A New interpretation of the world values survey and other cross-cultural data  / Michael Minkov  . - Sofia  : Класика и Стил, 2007  . - 247 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18089

- 2 -

ЦБ  57795, Ч2/0/Б  44

 

   Бизнес среда на книгата  : Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ  /   Състав. Алберт Бенбасат  и др. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 199 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18267

- 3 -

П/93/99/Б  82Фм, Ч3/9/Б  82Фм

ЦБ  57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV-ХVІІІ век  : В 3 тома  / Фернан Бродел  = Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siecle  / Fernand Braudel  . - София  : Прозорец, 2002-2005  . - 23 см  . -   (Поредица Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3. Световното време  . - 2005  . - 704 с.: с ил.

   Ориг. загл. Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siecle / Fernand Braudel

Сист. No: 18113

- 4 -

ЦБІІ  2795

 

България. Министерство на образованието и науката

   Годишен отчет 2002 за дейността на Националния съвет "Научни изследвания"  . - София  : Министерство на образованието и науката, 2002  . - 36 с. ; 29 см

Сист. No: 19200

- 5 -

ЦБІІ  2796

 

   Българска академия на науките. Институт по математика и информатика , основан 1947  : Ed. A. Andreev, I. Derzhanski  /   Ред. А. Андреев, И. Держански  = Bulgarian academy of sciences. Institute of mathematics and informatics, founded 1947  . - София  : Dari Ikonomov, 2007  . - 64 с. : с ил. ; 30 см

Сист. No: 19205

- 6 -

Арх/378/М  31Ар, П/378/М  31Ар, П1/378/М  31Ар

ЦБ  57867

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова и др.

   Ръководство за дипломно проектиране  : [За студентите от специалностите на факултет "Електротехника, електроника и автоматика]  / Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Красимира Щерева  . - [2. изд.]  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 34 с. : със сх. ; 20 см

Сист. No: 18591

- 7 -

ЦБ  57652

 

Минков, Михаил

   Защо сме различни  / Михаил Минков  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Класика и Стил, 2007  . - 264 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18111

- 8 -

ЦБ  57659

 

Славов, Атанас Василев

   Семиотика, текст и разнищване  / Атанас Василев Славов  ; Ред. Емануил Костов  . - София  : Просвета, 2006  . - 323 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр.с. под линия

Сист. No: 18119

- 9 -

ЦБ  57804

 

Спасов, Добрин

   Философия и социология за ХХІ век  : Избрани студии  / Добрин Спасов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 559 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18276

- 10 -

П/0/Т  36Гн

ЦБ  57915

Тасев, Георги

   Наука. Научни изследвания. Философски разсъждения  / Георги Тасев  . - София  : ВИКТРИК, 2007  . - 57 с. ; 21 см

Сист. No: 18978

- 11 -

ЦБ  57773, Ч2/0/Т  53Са, Ч3/0/Т  53Са

 

Терзиев, Светослав

   Агенционна журналистика  : Същност на журналистическата информация и техника за писане на новини  / Светослав Терзиев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 456 с. : с ил. и фотогр. ; 24 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18242

- 12 -

ЦБ  57787

 

Флавини, Бертран Галимар

   История на Малтийския орден  / Бертран Галимар Флавини  ; Прев. от фр. Веселина Илиева  . - София  : Рива, 2007  . - 344 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 330-344

Сист. No: 18259

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 13 -

ЦБ  57818

 

Айкелман, Дейл и др.

   Мюсюлманската политика  / Дейл Айкелман, Джеймс Пискатори  . - В. Търново  : Праксис, 2002  . - 224 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 192-223

Сист. No: 18294

- 14 -

ЦБ  57826

 

Андреева, Людмила Маринова

   Социално познание и междуличностно взаимодействие  / Людмила Маринова Андреева  . - 3. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 528 с. : с диагр. , табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 466-518 ; Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18305

- 15 -

ЦБ  57211

 

   В градината с розите  : Лекции и слова 1 (1996-2003)  . - София  : НБУ, 2004  . - 22 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

   Ч. 1  . - 2004  . - 212 с.

Сист. No: 18224

- 16 -

ЦБІ  3258

 

Дейвис, Мерил Уин

   Дарвин и фундаментализмът  / Мерил Уин Дейвис  ; Прев. от англ. Петя Люцканова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 84 с. ; 17 см  . -   (Срещи с постмодернизма)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18183

- 17 -

ЦБ  57803

 

Дейвис, Филипа

   Еврика!  : Как подсъзнанието отключва творческата интелигентност  / Филипа Дейвис  = Eurika  / Fhilippa Davies  . - София  : Кръгозор, 2006  . - 241 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18277

- 18 -

ЦБ  57924

 

Денкова, Лидия Димитрова

   Етика  : Нач. курс  / Лидия Димитрова Денкова  . - София  : Планета 3  ; НБУ, 2003  . - 303 с. ; 21 см  . -   (Artes liberales : Основни книги по общо образование)

Сист. No: 19003

- 19 -

П/2/К  22Дт

ЦБ  55582

Камбъл, Джоузеф

   Маските на бога  / Джоузеф Камбъл  . - София  : Рива, 2004-  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 4 . Творческа митология  . - 2007  . - 784 с.

   Библиогр. с. 715-752; Азб. показалец с. 753-781

Сист. No: 18280

- 20 -

ЦБ  57898

 

Карагьозов, Панайот

   Славянските свети мъченици  : Светост и каноницизация; хронология и типология; критика и апология на славянското мъченичество  / Панайот Карагьозов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 332 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 293-300 ; Именен показалец

Сист. No: 18971

- 21 -

ЦБ  57923

 

   Либерализмът. Идеи за свободно общество  : Антология  /   Състав. Калин Манолов  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 371 с. ; 23 см  . -   (Artes Liberales. Основни книги по общо образование)

Сист. No: 18998

- 22 -

ЦБ  57644

 

Лозиър, Майкъл Джей

   Законът за привличането. Как да получим повече от това, което искаме, и по-малко от онова, което не щем  / Майкъл Джей Лозиър  ; Прев. от англ. Юлиан Антонов  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 147 с. ; 21 см

   Библиогр. 144 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18095

- 23 -

ЦБ  57833

 

Марицас, Константинос

   Цивилизация и естествен подбор  / Константинос Марицас  ; Прев. от гр. Далина Добрева  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 319 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Библиогр. с. 315-318

Сист. No: 18311

- 24 -

ЦБ  57640, Ч2/613/М  37Ии

 

Масларски, Иван Илков и др.

   Из лабиринта на наркотиците  / Иван Илков Масларски, Светла Петрова Евтимова  . - София  : Просвета, 2005  . - 112 с. : с ил., табл. ; 24 см

Сист. No: 18078

- 25 -

ЦБ  57768

 

Михайлов, Димитър

   Зараждането на исляма в светлината на Корана и изворите  / Димитър Михайлов  . - София  : Шамбала консулт, 2007  . - 384 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 369-376; Азб. показалец

Сист. No: 18238

- 26 -

ЦБ  57658

 

Николова, Румяна Христова и др.

   Никой не си тръгва от Индия завинаги  / Румяна Христова Николова, Николай Иванов Генов  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 431 с.: със сн. ; 21 см

   библиогр. с. 430-431. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18118

- 27 -

Гр/72/П  51Аи

ЦБ  57955

Пижев, Александър и др.

   Православни храмове в Пловдив  : Културен справочник  / Александър Пижев, Красимир Линков  . - Пловдив  : Летера, 2004  . - 151 с.: с ил. ; 21 см  . -   ( . Луксозни албуми)

Сист. No: 19201

- 28 -

ЦБ  57782

 

   Реформацията - история и съвременни измерения  : Международна научна конференция НБУ, 27-28 октомври 2005 г. - София  : Нов Български университет, 2007  . - 341 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18252

- 29 -

ЦБІ  3259

 

Рутвен, Мализ

   Фундаментализмът  : В търсене на смисъла  / Мализ Рутвен  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 288 с. ; 17 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 281-286

Сист. No: 18287

- 30 -

Ч2/376/Т64Ед

 

Тодорова, Екатерина

   Дислексия  : Специфични нарушения на способността за учене  / Екатерина Тодорова  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 206 с. ; 21 см

   Съдържа и Речник/Ек. Тодорова, Р. Якимова . - Библиогр. с. 197-206

Сист. No: 18999

- 31 -

ЦБ  57825, Ч3/2/Т  78

 

Тошкова, Светла Бориславова

   От извора на вечната книга  : Опит за икон. прочит на Библията  / Светла Бориславова Тошкова  . - [2. изд. ]  . - София  : Захарий Стоянов  ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 184 с. : с факс. ; 22 см

   Библиогр. с. 181-183. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18315

- 32 -

ЦБ  57817

 

   Траектории на етиката  : Сборник в чест на проф. д.ф.н. Кирил Нешев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 254 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 251-253

Сист. No: 18293

- 33 -

ЦБ  57653

 

Трьолч, Ернст и др.

   Протестантска култура и модерна епоха  / Ернст Трьолч, Макс Вебер  . - София  : Просвета, 2006  . - 248 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18110

- 34 -

ЦБ  57787

 

Флавини, Бертран Галимар

   История на Малтийския орден  / Бертран Галимар Флавини  ; Прев. от фр. Веселина Илиева  . - София  : Рива, 2007  . - 344 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 330-344

Сист. No: 18259

- 35 -

ЦБ  57656

 

Чурешки, Стефан Йорданов

   Православието и комунизмът в България 1944-1960  / Стефан Йорданов Чурешки  ; Ред. Мария Босева-Георгиева  . - София  : Просвета, 2004  . - 190 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18116

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 36 -

ЦБ  57818

 

Айкелман, Дейл и др.

   Мюсюлманската политика  / Дейл Айкелман, Джеймс Пискатори  . - В. Търново  : Праксис, 2002  . - 224 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 192-223

Сист. No: 18294

- 37 -

С/32/А  51Ер, С3/32/А  51Ер

 

Александров, Евгени

   Речник по международни отношения  / Евгени Александров  . - София  : Тракия-М, 2001  . - 468 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Статиен указ. с. 448-467

Сист. No: 18296

- 38 -

С/32(038.1)/А  64, С3/32/А  64

 

   Английско-български речник по политика  /   Прев. Невена Мънчева  ; Ред. Румен Стефанов  . - София  : Труд, 2007  . - 367 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18097

- 39 -

ЦБ  57826

 

Андреева, Людмила Маринова

   Социално познание и междуличностно взаимодействие  / Людмила Маринова Андреева  . - 3. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 528 с. : с диагр. , табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 466-518 ; Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18305

- 40 -

П/316/А  76Ак

ЦБ  57800

Анцупов, Анатолий Яковлевич и др.

   Конфликтология  : Учебник для вузов  / Анатолий Яковлевич Анцупов, Анатолий Иванович Шипилов  . - 3. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2007  . - 496 с.: с ил. ; 21 см  . -   (Учебник для вузов)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 468-480

Сист. No: 18273

- 41 -

ЦБ  57940

 

Асенов, Бончо Станоев

   Теория на разузнаването и контраразузнаването  / Бончо Станоев Асенов  . - Варна  : ВСУ Черноризец Храбър, 2008  . - 448 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 444-447

Сист. No: 19184

- 42 -

П/32/Б  62Пс, Ч3/32/Б  62Пс

ЦБ  57682

Бонифас, Паскал

   Съвременната геополитика  : Основните разделителни линии  / Паскал Бонифас  ; Прев. Светлана Христова  . - София  : Кама, 2007  . - 272 с. ; 21 см  . -   (Университети, 6)

   Библиогр. сл. вс. глава и с. 257-258

Сист. No: 18133

- 43 -

С/35/Б  92

 

България. Закони и др. п.

   Кодекс на труда  : 7. актуализирано издание към 5 октомври 2007 г. - 7. изд. - София  : Сиби, 2007  . - 336 с. ; 19 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 19115

- 44 -

С/342/Б  92, С1/342/Б  92

 

България. Конституция

   Конституция на Република България  : Обн. , ДВ, бр. 56/13 юли 1991 г. , изм. и доп. , бр. 85/26 септ. 2003 г. , бр. 18/25 февр. 2005, бр. 27/31 март 2006 г., бр. 78/26 септ. 2006 - Реш. № 7 на КС от 2006 г. , бр. 12/06 февр. 2007 г. - София  : Сиби, 2007  . - 52 с. ; 20 см

Сист. No: 19118

- 45 -

ЦБ  57718

 

Бъръл, Пол

   Кралска служба  : Най-скандалните разкрития за принцеса Даяна от нейния иконом  / Пол Бъръл  ; Прев. от англ. Лиляна Лакова  . - София  : Ciela, 2004  . - 412 с. , 6 л. : цв. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18195

- 46 -

ЦБ  57634

 

Вебер, Макс

   Протестантската етика и духът на капитализма  / Макс Вебер  ; Прев. Кольо Видев Коев  = Gezammelte Aufsatze zur Religionssoziologie  / M. Weber  . - [Ново изд.]  . - София  : Просвета, 2004  . - 248 с. ; 21 см  . -   (Култури)

   Прев. по Gezammelte Aufsatze zur Religionssoziologie / M. Weber. - Офс. изд. - 540 тир. Цена : 7.90 лв.

Сист. No: 18063

- 47 -

ЦБ  57634

 

Вебер, Макс

   Протестантската етика и духът на капитализма  / Макс Вебер  ; Прев. Кольо Видев Коев  = Gezammelte Aufsatze zur Religionssoziologie  / M. Weber  . - [Ново изд.]  . - София  : Просвета, 2004  . - 248 с. ; 21 см  . -   (Култури)

   Прев. по Gezammelte Aufsatze zur Religionssoziologie / M. Weber. - Офс. изд. - 540 тир. Цена : 7.90 лв.

Сист. No: 18063

- 48 -

ЦБ  57755

 

Волкогонов, Дмитрий Антонович

   Ленин. Руският демон  / Дмитрий Антонович Волкогонов  ; Прев. от рус. Светлана Николаева Комогорова  ; Прев от рус. Мешулам Мешулам  . - София  : Прозорец, 2007  . - 640 с. ; 20 см  . -   (Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18090

- 49 -

ЦБ  57786

 

Гунчев, Георги и др.

   Уинстън Чърчил и Балканите  / Георги Гунчев, Иван Илчев  . - София  : Рива, 2007  . - 343 с  ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 334-342

Сист. No: 18258

- 50 -

П/32/Д  25Ли, П1/32/Д  25

 

Дачев, Лъчезар Иванов

   История на политическите и правни учения  : [Учебен курс]  / Лъчезар Иванов Дачев  . - София  : СВИДА, 2001 -  . - 20 см

   В библиогр. каре е отбелязано загл. История на политическите и правни отношения

   Т. 2 . От буржуазните революции до ХХ век  . - 2007  . - 270 с.

   Библиогр. с. 263-269

Сист. No: 19121

- 51 -

ЦБ  57683

 

Дженкинс, Брайън Майкъл

   Непобедима нация  : Опознай врага си - увеличи силата си  / Брайън Майкъл Дженкинс  ; Прев. от англ. Лиляна Лакова  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 264 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18145

- 52 -

ЦБ  54934, Ч3/32/Д  59Фм

 

Димитров, Филип

   Митовете на българския преход  / Филип Димитров  . - София  : СИЕЛА, 2003  . - 119 с. ; 21 см  . -   (Войни и власт)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 10682

- 53 -

ЦБ  54996, Ч2/39/Д  99Т-о

 

Дяков, Томислав

   Общи бележки за българската фолклорна култура  / Томислав Дяков  . - София  : СИЕЛА, 2002  . - 159 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 10953

- 54 -

ЦБ  57821, Ч2/316/Е22Ив

 

Евтимов, Иван

   Въведение в науките за човека  : От люлката до гроба  / Иван Евтимов  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 207 с. ; 24 см  . -   (Основни книги по общо образование)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.- Библиогр. с. 205-207

Сист. No: 18299

- 55 -

П/37/Е  51Ет, Ч2/372.8/Е  51Ет

ЦБ  57822

Елисеева, Елена и др.

   Тестове по български език и литература за кандидатстване след 7. клас  / Елена Елисеева, Камелия Митева  . - София  : Летера, 2007  . - 144 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18301

- 56 -

ЦБ  57722

 

Енев, Никола

   Човечеството на 21-вия век  / Никола Енев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 218 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18199

- 57 -

Арх/338/Е  65Кт, П/338/Е  65Кт, Ч3/338/Е  65Кт

ЦБІІ  2787

Ениманев, Красимир Иванов

   Териториално устройство и инфраструктура  / Красимир Иванов Ениманев  . - София  : Петекстон, 2007  . - 148 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 147-148

Сист. No: 18985

- 58 -

ЦБ  57839

 

Златкова, Мария

   Богдан Филов. Живот между науката и политиката  / Мария Златкова  . - София  : Алтея, 2007  . - 340 с., XX с. ил. ; 20 см

   Им. показалец с. 330-339 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18323

- 59 -

ЦБ  57788

 

Казасов, Димо

   В тъмнините на българските заговори  : (9 юни 1923, 19 май 1934 и 9 септември 1944) Един заговорник разказва  / Димо Казасов  ; Състав. Ива Тодорова Бурилкова, Цочо Василев Билярски  . - София  : Синева, 2007  . - 233 с. ; 20 см  . -   (Българска памет)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18256

- 60 -

ЦБ  57756

 

Казер, Карл

   Приятелство и вражда на Балканите  : Евробалкански предизвикателства  / Карл Казер  ; Прев. от нем. Анелия Александрова Касабова-Динчева  ; Прев. от нем. ез.   и др.Иванка Николаева Петрова, Кристина Мирославова Попова  . - [София]  : Военно издателство, 2003  . - 255 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Ориг. загл. Freundschaft und Feindschaft auf dem Balkan / Karl Kaser Цена : 8 лв.

Сист. No: 18178

- 61 -

ЦБ  57716

 

Каплан, Робърт Д.

   Политиката на воина  : Защо истинският лидер трябва да действа като езичник  / Робърт Д. Каплан  ; Прев. от англ. Мариана Витанова  . - София  : Ciela, 2002  . - 172 с. ; 21 см  . -   (Поредица Войни и власт)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд. - 300 тир. Библиогр. с. 151-155 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18193

- 62 -

ЦБ  57845

 

Кинг, Лари и др.

   Как да водим разговор - без значение с кого, кога и къде  : Тайната на успешното общуване  / Лари Кинг, Бил Джилберт  ; Прев. Мариана Хил  ; Ред. Румяна Маринова  . - София  : Жануа 98, 2007  . - 240 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18268

- 63 -

ЦБ  57948

 

Киссе, Антон Иванович

   Възраждане на българите в Украйна  : Очерци  / Антон Иванович Киссе  . - Одеса  : Optimum, 2006  . - 288 с. със сн.

   Библиогр. с. 282-286

Сист. No: 19194

- 64 -

ЦБ  57670

 

Клитгард, Робърт и др.

   Корумпирани градове  : Практически наръчник за оздравяване и превенция  / Робърт Клитгард, Роналд Маклейн-Абароа, Х. Линдзи Парис  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 168 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18127

- 65 -

ЦБ  57633

 

Лилова, Десислава Александрова

   Възрожденските значения на националното име  / Десислава Александрова Лилова  . - София  : Просвета, 2003  . - 304 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   Библиогр. с. 280-304 . - Изд. е спечелило конкурс на Нац. център за кн. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Цена : 4.50 лв.

Сист. No: 18061

- 66 -

ЦБ  57733

 

Литвиненко, Марина и др.

   Смъртта на един дисидент  : Отравянето на Александър Литвиненко и завръщането на КГБ  / Марина Литвиненко, Алекс Голдфарб  = Death of a dissident : The poisoning of Dlexander Litvinenko and the eturn of the KGB  / Alex Goldfarb with Marina Litvinenko  . - София  : Прозорец, 2007  . - 408 с. ; 20 см  . -   (Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18215

- 67 -

ЦБ  57761

 

Мете, Серж

   История на албанците.От илирите до независимостта на Косово  / Серж Мете  ; Прев от фр. Нина Венова  . - София  : Рива, 2007  . - 408 с. , 4 л. цв. ил. : к. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18234

- 68 -

ЦБ  57697

 

Милоев, Велко

   Балкански случки, войни и легенди  / Велко Милоев  . - София  : СИЕЛА, Б. г. - 228 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18169

- 69 -

ЦБ  57849, Ч3/32/М  77п

 

   Младите и политиката  : Резултати от проект на Асоциация на франкофоните по политически науки - НБУ : [Сб. с доклади]  /   Състав. Александра Йосифова  и др. - София  : Нов Български университет, 2007  . - 115 с. ; 21 см

   Проект на Асоциация на франкофоните по политич. науки НБУ . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18139

- 70 -

ЦБ  57658

 

Николова, Румяна Христова и др.

   Никой не си тръгва от Индия завинаги  / Румяна Христова Николова, Николай Иванов Генов  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 431 с.: със сн. ; 21 см

   библиогр. с. 430-431. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18118

- 71 -

П/331/О-97у

ЦБІІ  2788

   Оценка и управление на риска на работното място и околната среда  / Георги Асенов Тасев  и др. : [б. и. ]  . - 125 с. ; 30 см

   С автограф от автора

Сист. No: 18988

- 72 -

П/343/П  47Ип

ЦБ  57705

Петров, Иван

   Престъпления в информационната ера  / Иван Петров  ; Ред. Ирина Съботинова  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2002  . - 96 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18177

- 73 -

ЦБ  57724

 

Поляков, Степан Николаев

   Вива] Viva La Revolucion!  : Куба: 50 г. тръстика, пури, смърт  / Степан Николаев Поляков  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 340 с., 8 л. : ил. ; 21 см  . -   (Поредица Световни революции)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК В кн. означено 2. прераб. изд . - Библиогр. с. 327-339

Сист. No: 18201

- 74 -

ЦБ  57720

 

Попов, Юлиан

   Английска България или Швейцария на Балканите  / Юлиан Попов  ; [Предг.]  Филип Димитров  . - София  : Ciela, 2004  . - 178 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18197

- 75 -

П/341/П  76Жп

ЦБ  57932

Попова, Жасмин

   Право на Европейския съюз  / Жасмин Попова  . - София  : Европейски институт, 2007  . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 286

Сист. No: 19122

- 76 -

ЦБ  57814

 

Райзън, Джеймс

   Състояние на война  : Тайната история на ЦРУ и администрацията на Буш  / Джеймс Райзън  ; Прев. Адриан Нацков  = State of war : The secret of the CIA and the Bush administration  / James Risen  . - София  : Махалото, 2007  . - 228 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18289

- 77 -

ЦБ  57721

 

Римингтън, Стела

   Обществена тайна  : Автобиогр. на бившия глав. дир. на МИ5  / Стела Римингтън  ; Прев. от англ. Аглика Йосифова Маркова  = Open secret  . - София  : Ciela, 2005  . - 242 с. , 8 л. : ил. ; 23 см

   Ориг. загл. Open secret . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18198

- 78 -

ЦБІ  3259

 

Рутвен, Мализ

   Фундаментализмът  : В търсене на смисъла  / Мализ Рутвен  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 288 с. ; 17 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 281-286

Сист. No: 18287

- 79 -

ЦБ  57784

 

   Светът през 2020  : Доклад на ЦРУ  /   Предг. Александър Адлер  ; Прев. Галина Меламед  ; Ред. Росица Борисова Ташева  . - София  : Колибри, 2007  . - 230 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. под линия

Сист. No: 18255

- 80 -

ЦБ  57639

 

   Социология на отклоняващото се поведение  / Георги Фотев Георгиев  и др. ; Състав. Георги Фотев  . - София  : Просвета, 2005  . - 544 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Други авт.: В. Златанова, Б. Ерменов, А. Гълъбов, Р. Стоилова, А. Мантарова, Р. Буджева, М. Канушев, К. Мулячки . - Библиогр. с. 521-542 Цена : 12 лв.

Сист. No: 18076

- 81 -

ЦБ  57804

 

Спасов, Добрин

   Философия и социология за ХХІ век  : Избрани студии  / Добрин Спасов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 559 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18276

- 82 -

П/35/С  61Ск, Ч3/35/С  61Ск

ЦБ  57712

Ставрев, Светослав

   Кризата в публичния мениджмънт  : Или как популизъм и корупция провалят реформите и подриват доверието към политическата демокрация  / Светослав Ставрев  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 318 с. ; 21 см

   На кор. загл. дадено Кризата на публичния мениджмънт. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18189

- 83 -

Арх/347/С  75Гк, Б5/347/С  75Гк, П/347/С  75Гк, Ч5/347/С  75Гк

ЦБ  55883

Стефанов, Георги

   Коментар на промените в Търговския закон и в Закона за кооперациите  / Георги Стефанов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 21 см

   Ч. 1  . - 2005  . - 196 с.

Сист. No: 18325

- 84 -

ЦБ  57717

 

Стърн, Кенет

   Отричането на Холокоста  / Кенет Стърн  ; Прев. от англ. Павлина Стефанова Рибарова  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 212 с. : с факс. ; 21 см  . -   (Холокост и памет)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18194

- 85 -

ЦБ  57773, Ч2/0/Т  53Са, Ч3/0/Т  53Са

 

Терзиев, Светослав

   Агенционна журналистика  : Същност на журналистическата информация и техника за писане на новини  / Светослав Терзиев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 456 с. : с ил. и фотогр. ; 24 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18242

- 86 -

П/341/Т  64Тм

ЦБ  57646

Тодоров, Тодор

   Международно частно право  : Европейският съюз и Република България  / Тодор Тодоров  ; Ред. Наталия Гуджева, Гергана Мирчева  . - София  : Сиби, 2007  . - 367 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 367. -По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18101

- 87 -

П/349/Т  87о, Ч3/349/Т  87о

ЦБ  57809

   Трудовите отношения в преход  /   Под ред. Ханс Морел  ; Прев. от англ. ез. Варта Карагьозан  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 352 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 350-352. -По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18281

- 88 -

П/331/Х  26, Ч3/331/Х  26

ЦБ  57759

   Харвард] Harvard business review за оценка на изпълнението на служителите  /   Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  ; Ред. Дарина Цветкова  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 169 с. ; 22 см  . -   (Идеи с въздействие)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18112

- 89 -

ЦБ  57723

 

Христов, Христо Станев

   Убийте "Скитник"  : Бълг. и брит. държ. политика по случая Георги Марков  / Христо Станев Христов  . - 2. доп. изд  . - София  : Ciela, 2006  . - 984 с. , 16 л. : ил. , факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 961-963 ; Именен показалец

Сист. No: 18200

- 90 -

П/341/Ч  89Ат

ЦБ  57886

Чобанова, Анели

   Търговски аспекти в международните частноправни и публичноправни взаимоотношения по вътрешните европейски водни пътища  / Анели Чобанова  . - София  : [б. и. ], 2003  . - 98 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 94

Сист. No: 18853

- 91 -

ЦБ  57812

 

Чуков, Владимир

   Ал Кайда с перо и сабя  / Владимир Чуков  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 356 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18286

- 92 -

ЦБ  57656

 

Чурешки, Стефан Йорданов

   Православието и комунизмът в България 1944-1960  / Стефан Йорданов Чурешки  ; Ред. Мария Босева-Георгиева  . - София  : Просвета, 2004  . - 190 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18116

- 93 -

ЦБ  57702

 

Шейтанов, Владимир Георгиев

   СПИН процесът в Триполи  : Из дневника на адвоката  / Владимир Георгиев Шейтанов  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - София  : Ciela, 2004  . - 279 с. : с ил. , табл. , факс, 6 л. : цв. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18179

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 94 -

ЦБ  57946

 

   Actual problems of business informatics in BRIE master program  : The Proceedings of the International workshop, Giurgiu, December 13-14, 2003  /   Ed. Roxana Elena Ivanescu  . - Bucharest  : ASE Publishing house, 2004  . - 140 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 19191

- 95 -

ЦБІІ  2798

 

Bulgaria. Ministry of economy and energy

   Annual report on the Bulgarian national innovation policy 2006  /   Ed. Zoya Damianova  . - Sofia  : Ministry of economy and energy, 2006  . - 143 p. ; 30 cm

   Пособието е издадено и на CD на бълг. ез. под загл. "Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите 2006"

Сист. No: 19286

- 96 -

ЦБ  57951

 

Mauri, Arnaldo

   Central banking  : Training course in the economics of banking for intermediate and executive staff from African countries  / Arnaldo Mauri  . - Milano  : Edizioni universitarie, 1969  . - 173 p. ; 24 cm

Сист. No: 19196

- 97 -

Арх/65.012/P  34, П/65.012/P  34Dr, Ч3/65.012/P  34

ЦБ  57916

Pavlov, Daniel Yordanov

   Risk management  : International business course for Erasmus/Socrates students  / Daniel Yordanov Pavlov  . - Antwerpen  : Primax, 2007  . - 80 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 74

Сист. No: 18979

- 98 -

ЦБ  57935

 

   Proceedings of the international conference on information technologies (InfoTech - 2007)  : September 21st -22nd, 2007. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2007  . - 20 cm

   Bibliogr. after each chapter. - Пособието е издадено и на CD

   V. 1 . Technological aspects of the E-governance and data protection  . - 2007  . - 137 p.

Сист. No: 19171

- 99 -

Гр/3/S  70t

ЦБІІ  2793

   Solidarnosc  : Twenty years of history  /   Ed. Andrzej Marat  . - Warsaw  : Polska agencja informacyjna, 2000  . - 253 p.: ill. ; 32 cm

Сист. No: 19187

- 100 -

ЦБ  57745

 

Андреев, Лъчезар Стоянов и др.

   Спорното естество на конкуренцията  : Креативност, лидерство, политика  / Лъчезар Стоянов Андреев, Пенчо Стоянов Пенчев, Байко Петков Байков  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006  . - 248 с. : със сх. , табл. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК . - Библиогр. с. 91-93; 171-173

Сист. No: 18229

- 101 -

П/316/Б  62Вм, Ч3/316/Б  62Вм

ЦБ  57662

Бондиков, Венцеслав

   Манипулации в комуникацията  / Венцеслав Бондиков  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 184 с. : със сх.

   Библиогр. с. 172-183 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18123

- 102 -

П/93/99/Б  82Фм, Ч3/9/Б  82Фм

ЦБ  57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV-ХVІІІ век  : В 3 тома  / Фернан Бродел  = Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siecle  / Fernand Braudel  . - София  : Прозорец, 2002-2005  . - 23 см  . -   (Поредица Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3. Световното време  . - 2005  . - 704 с.: с ил.

   Ориг. загл. Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siecle / Fernand Braudel

Сист. No: 18113

- 103 -

ЦБІІ  2794

 

България. Министерство на икономиката

   Доброто образование - предпоставка за стабилна икономика  : Кръгла маса  . - София  : Министерство на икономиката и енергетиката, 2004  . - 40 с. ; 30 см

Сист. No: 19198

- 104 -

Арх/336/В  44, П/336/В  44Йф

ЦБ  57928

Велчева, Йорданка Пасева и др.

   Финансов мениджмънт  : Учебник  / Йорданка Пасева Велчева, Анелия Пенева Любенова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 184 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 182-183

Сист. No: 19113

- 105 -

Арх/339.13/В95, Б3/339.13/В95, П/339.13/В95, Ч3/339.13/В95

П/339.13/В  95

Вълчев, Георги Емилов и др.

   Маркетинг  : (основен курс)  / Георги Емилов Вълчев, Гено Стоянов Генов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 286 с. ; 25 см

Сист. No: 8445

- 106 -

П/338/Д  71Дп

ЦБ  57737

Дойков, Деян

   Предприемачество и предприемачески проекти  / Деян Дойков  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Ред. и коректор  Диди Петкова  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 583 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 562-566

Сист. No: 18220

- 107 -

Ч3/338/Д71Дп

ЦБ  57934

Дойков, Деян

   Предприемачество и предприемачески прокети  / Деян Дойков  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 590 с. ; 23,5 см

   Съдържа и Конспект-въпросник, Примерен тест

Сист. No: 19000

- 108 -

П/657/Д  93Сс, Ч3/657/Д  93Сс

ЦБ  57725

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието  / Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина  . - 15. изд. - София  : ФорКом, 2007  . - 526 с. ; 20 см  + Практическо помагало по счетоводство на предприяти

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18202

- 109 -

С/30/Е  20е, С3/3/Е  20е

 

   Европа и Европейският съюз  : Кратък справочник с географски карти  /   Състав. Галина Костадинова  . - София  : Картография, 2007  . - 120 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18162

- 110 -

П/339/К  32Лм, Ч3/339/К  32Лм

ЦБІІ  2792

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международен бизнес  / Лилия Вълчева Каракашева  . - София  : Призма, 2007  . - 28 см

   Ч. 1  . - 2007  . - 223 с.

Сист. No: 19116

- 111 -

П/339/К  32Лм, Ч3/339/К  32

ЦБІІ  2791

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международни инвестиционни проекти  / Лилия Вълчева Каракашева  . - София  : Призма, 2008  . - 296 с. ; 28 см

   Библиогр. сл. отд. гл.

Сист. No: 19117

- 112 -

П/338/К  73Йп, Ч3/338/К  73Йп

ЦБ  57810

Коев, Йордан Петров

   Предприемачеството  / Йордан Петров Коев  . - Варна  : СТЕНО, 2007  . - 335 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18284

- 113 -

П/336/К  85, Ч3/336/К  85, Ч3/336/К  85ф

ЦБ  57805

   Корпоративни финанси  / Георги Атанасов Петров  и др. - 2. доп. изд. - София  : Тракия-М, 2006  . - 333 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18278

- 114 -

Арх/331/К  87, П/331/К  87Ну, Ч3/331/К  87

ЦБ  57911

Коцев, Николай

   Управление на човешките ресурси  / Николай Коцев  = Human resources management  / Nikolay Kotcev  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 200 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-199

Сист. No: 18974

- 115 -

Арх/338.24/М  14, П/338.24/М  14Сс, Ч3/338.24/М  14

ЦБ  57872

Маджаров, Стоян Николов

   Стопанска диагностика  : (теория, казуси, бизнес диагнози)  / Стоян Николов Маджаров  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 178 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD http://ecet.ecs.ru.acad.bg< /p>

Сист. No: 18707

- 116 -

П/339.13/М  32Бп

ЦБ  57921

Маркова, Благодатка Пенчева

   Поведение на потребителя  / Благодатка Пенчева Маркова  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 206 с. ; 21 см

Сист. No: 18995

- 117 -

П/336/М  39М, Ч3/336/М  39

ЦБ    57799

Матеев, Мирослав

   Сборник задачи и казуси по финансов мениджмънт  / Мирослав Матеев  . - София  : Тракия-М, 2004  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 77-78

   Ч. 3  . - 2004  . - 80 с.

Сист. No: 18272

- 118 -

П/657/Н  35Рс, Ч3/657/Н  35Рс

ЦБ  57728

Начева, Райна

   Счетоводство и отчетност в туризма  : Основи на счетоводството. Счетоводство в туристическото предприятие : За учащите от професионални направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и "Пътувания, туризъм и свободно време"  / Райна Начева  . - София  : ФорКом, 2007  . - 311с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18205

- 119 -

П/336/Н  55, Ч3/336/Н  55Нп

ЦБ  57752

Неновски, Николай

   Паричният ред  : Критика на теориятя на парите  / Николай Неновски  ; Отг. ред. Любомила Малякова  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 256 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 223-254. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18167

- 120 -

П/338/Н  64Ми

ЦБ  57920

Нешков, Марин и др.

   Икономика на туристическата фирма  / Марин Нешков, Велина Казанджиева  . - София  : Нов Български университет, Б. г. - 295 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 289-295

Сист. No: 18991

- 121 -

Б3/336/П  37, П/336/П  37Кф, Ч3/336/П  37Кф

ЦБ  57874

Пергелов, Коста

   Финанси на предприятието  / Коста Пергелов  . - София  : Б.и., 2003  (ЕТ Максла)  . - 204 с. ; 22 см

Сист. No: 18710

- 122 -

П/338.43/Р  97-о

ЦБ  57703

   Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата  . - Б. м. : Изд. група България, 2004  . - ХІІІ, 131 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18174

- 123 -

П/338/Р  97

ЦБ  57802

   Ръководство по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика по структурните фондове на ЕС"  : Финансова подкрепа за малки и средни предприятия  /   Състав. Ася Инджова, Благой Иванов  . - София  : АСПРО, 2008  . - 352 с. ; 24 см  . -   (Еврофондове, 2)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18275

- 124 -

П/35/С  61Ск, Ч3/35/С  61Ск

ЦБ  57712

Ставрев, Светослав

   Кризата в публичния мениджмънт  : Или как популизъм и корупция провалят реформите и подриват доверието към политическата демокрация  / Светослав Ставрев  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 318 с. ; 21 см

   На кор. загл. дадено Кризата на публичния мениджмънт. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18189

- 125 -

П/657/С  95с, Ч3/657/С  95с

ЦБ  57698

   Счетоводство на: селското стопанство, земеделските кооперации и сдружения  / Георги Герганов  и др. - София  : Икономика прес, 2007  . - 519 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18170

- 126 -

П/65/Т  71Ж-о, Ч3/65/Т  71Ж-о

ЦБ  57750

Томс, Жюстин и др.

   Онлайн маркетинг  : Мисията още по-възможна  / Жюстин Томс, Горица Белогушева  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 167 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 164-165 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18164

- 127 -

ЦБ  57825, Ч3/2/Т  78

 

Тошкова, Светла Бориславова

   От извора на вечната книга  : Опит за икон. прочит на Библията  / Светла Бориславова Тошкова  . - [2. изд. ]  . - София  : Захарий Стоянов  ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 184 с. : с факс. ; 22 см

   Библиогр. с. 181-183. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18315

- 128 -

П/65/У  73е

ЦБІ  3260

   Управление на екипи  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства  /   Ред. Максим Майер  ; Прев. от англ. Десислава Бошнакова  . - София  : Мениджър, 2007  . - 100 с. ; 17 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18292

- 129 -

П/65/Х  26, Ч3/65/Х  26

ЦБ  57681

   Харвард] Harvard buziness review за екипите, които успяват  /   Прев. Людмила Маринова Андреева  = Harvard buziness review on teams that succeed  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 182 с. -   (Harvard business school press . Идеи с въздействие)

   Авт. на статиите: Ричърд Бомър, Ванеса Урх Друскат, Ейми Едмъндсън, Дейвид Гарвин, Зжон Р. Каценбах, Дъглас К. Смит, Пол Ливай, Кристофър Майер, Гари Писано, Майкъл А. Робърто, Изабел Ройе, Дъглас К. Смит, Уилям М. Снайдър, Етиен К. Уенгър, Стивън Б. Улф

Сист. No: 18144

- 130 -

П/347/Ц  17Пу

ЦБ  57827

Цанков, Петър Марков и др.

   Учебен курс по финансово и банково право  / Петър Марков Цанков, Виолета Владова-Иванова, Цветанка Георгиева  . - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София  : Ромина, 2007  . - 380 с. : със сх. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18308

- 131 -

ЦБ  57891

 

Шкута, Александр Анатольевич

   Российский газ на европейском рынке энергоносителей  / Александр Анатольевич Шкута  . - Москва  : Классика, 2004  . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 214-215

Сист. No: 18833

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 132 -

П/2/К  22Дт

ЦБ  55582

Камбъл, Джоузеф

   Маските на бога  / Джоузеф Камбъл  . - София  : Рива, 2004-  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 4 . Творческа митология  . - 2007  . - 784 с.

   Библиогр. с. 715-752; Азб. показалец с. 753-781

Сист. No: 18280

- 133 -

ЦБ  57694, Ч2/39/К  88Гп

 

Краев, Георг

   Пъзелът фолклор - насам & натам  / Георг Краев  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 172 с. : с цв. сн. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18158

- 134 -

ЦБ  57697

 

Милоев, Велко

   Балкански случки, войни и легенди  / Велко Милоев  . - София  : СИЕЛА, Б. г. - 228 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18169

- 135 -

ЦБ  57659

 

Славов, Атанас Василев

   Семиотика, текст и разнищване  / Атанас Василев Славов  ; Ред. Емануил Костов  . - София  : Просвета, 2006  . - 323 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр.с. под линия

Сист. No: 18119

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 136 -

ЦБ  57935

 

   Proceedings of the international conference on information technologies (InfoTech - 2007)  : September 21st -22nd, 2007. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2007  . - 20 cm

   Bibliogr. after each chapter. - Пособието е издадено и на CD

   V. 2 . Systems for automation of engineering and research (SAER)  . - 2007  . - 251 p.

Сист. No: 19175

- 137 -

П/519.68/Б  54Д-о

ЦБ  57933

Богданов, Димитър Василев

   Обектно ориентирано програмиране със С++  / Димитър Василев Богданов  . - 1. изд. 3. допеч. - София  : Техника, 2002  . - 240 с. ; 24 см

   Азб. указ.

Сист. No: 19123

- 138 -

Арх/514/В  39Еа, Б2/51/В  39, Б2/51/В  39Еа, П/514/В  39Еа, П1/514/В  39Еа, Ч2/51/В  39Еа

ЦБ  57746

Великова, Емилия Ангелова

   Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника  : (методическо посомие)  / Емилия Ангелова Великова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 120 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 110-119

Сист. No: 18231

- 139 -

Арх/51/В  39Еи, Б2/51/В  39, П/51/В  39Еи, П1/51/В  39, Ч2/51/В  39

ЦБ  57747

Великова, Емилия Ангелова

   Изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации  : Методическо пособие  / Емилия Ангелова Великова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 180 с. ; 23 см

Сист. No: 18232

- 140 -

Арх/51(022)/В  39, П/51(022)/В  39Ев, П1/51(022)/В  39

ЦБ  57877

Великова, Емилия Ангелова

   Висша математика с MAPLE  : (методическо пособие)  / Емилия Ангелова Великова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 176 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 169-171

Сист. No: 18824

- 141 -

Арх/519.7/Г  63, П/519.7/Г  63Еи, П1/519.7/Г  63Еи

ЦБ  57866

Големанова, Емилия Георгиева и др.

   Изкуствен интелект  : Ръководство за практически упражнения  / Емилия Георгиева Големанова, Елена Якимова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 96 с. : със сх. ; 20,5 см

   Пособието е издадено на CD

Сист. No: 18590

- 142 -

П/517.9/Г  97Лр

ЦБІІ  2779

Гърневска, Личка Василева

   Ред на Фурие. Интеграл на Фурие. Трансформации на Фурие. Уравнения на математическата физика  : Учебник и сборник  / Личка Василева Гърневска  . - София  : Ромина, 2007  . - 358 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 356-358

Сист. No: 18151

- 143 -

П/519.2/Д  58Бв

ЦБ  57778

Димитров, Боян Недялков и др.

   Вероятности и статистика  : Лекции  / Боян Недялков Димитров, Николай Михайлов Янев  . - София  : СОФТЕХ, 2007  . - 383 с. ; 20 см  . -   (Университетски курс)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 373-374; прил. табл.

Сист. No: 18247

- 144 -

П/514/И  22

ЦБ  57766

Иванова-Каратопраклиева, Иванка

   Аналитична геометрия  / Иванка Иванова-Каратопраклиева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 248 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18237

- 145 -

Арх/519.68/И  52, П/519.68/И  52Во, П1/519.68/И  52

ЦБ  57875

Илиев, Върбан Иванов и др.

   Учебник по обектно-ориентирано програмиране на C ++  / Върбан Иванов Илиев, Цветомир Иванов Василев, Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 126 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD под заглавие "Обектно-ориентирано програмиране на С + +". - Библиогр. с. 123

Сист. No: 18713

- 146 -

П/51/М  40-о

ЦБ  57632

   Матура за отличен - мтематика  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти  / Запрян Димитров Запрянов  и др. - София  : Просвета, 2003  . - 232 с. : с черт., табл. ; 21 см

   Други авт.: Ю. Нинова, И. Шаркова, С. Матакиева, И. Миронов

Сист. No: 18079

- 147 -

П/51/Р  57

ЦБ  57929

   Решени теми от кандидатстудентските изпити по математика и математика-тест за Русенски университет "Ангел Кънчев" 2000 - 2006  /   Състав. Стефка Караколева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 154 с. ; 22 см

Сист. No: 19114

- 148 -

П/519.68/С51

 

Соскова, Александра и др.

   Теория на програмите в задачи  / Александра Соскова, Стела Николова  . - София  : СОФТЕХ, 2003  . - 259 с. ; 23 см

Сист. No: 11253

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 149 -

Арх/629.113/Б  93, П/629.113/Б  93Ке, П1/629.113/Б  93Ке

ЦБ  57651

Бързев, Кирил и др.

   Екологични проблеми на транспорта  / Кирил Бързев, Емилиян Станков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 132 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 127-131

Сист. No: 18108

- 150 -

ЦБІІ  2783

 

Панчев, Младен Ненчев

   Екология и архитектура  : Екологично устройство на регионалните комплекси, селищните територии и архитектурата на сградите  / Младен Ненчев Панчев  ; Предг. Константин Николов Бояджиев  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 552 с. : с ил. , табл. , сх. , 28 л. цв. ; 29 см

   Библиогр. с. 542-545 ; Рез. на англ. , итал. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18316

- 151 -

С/58/П  47Ак

 

Петрова, Ана Василева и др.

   Как да разпознаваме растенията в нашата природа  : Екскурзионен определител  / Ана Петрова, Минчо Евтимов Анчев, Емануил Христов Паламарев  ; Худож. Димитър Влаев  . - София  : Просвета, 1999  . - 838 с. : с ил., 8 л. цв. ил. ; 20 см

   Съдържа и Речник на термините използвани в определителя . - Азб. показалец на лат. имена ; Азб. показалец на бълг. имена Цена : 18 лв.

Сист. No: 18072

- 152 -

П/502/С  97

ЦБ  57657

   Състоянието на планетата 2007. Нашето бъдеще в градовете  : Доклад на института "Уърлдуоч" за напредъка към устойчиво общество  /   Ред. Линда Старк  . - София  : Книжен тигър, 2007  . - 336 с. ; 23 см

   Азб. показалец с. 327-335. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18117

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 153 -

ЦБ  57748

 

Апостолов, Андрей Василев

   . И физик на този свят. / Андрей Василев Апостолов  ; Ред. Маргарита Крумова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 267 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18160

- 154 -

ЦБІ  3257

 

Коулс, Питър

   Айнщайн и раждането на голямата наука  / Питър Коулс  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 80 с. ; 16 см  . -   (Срещи с постмодернизма)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18135

- 155 -

Арх/53/П  76  Дф, Б1/53/П  76, Б1/53/П  76Дф, П/53/П  76Дф

ЦБ  57850

Попов, Димитър и др.

   Физика  / Димитър Попов, Милен Ненков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 21,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1  . - 2007  . - 140 с.

Сист. No: 16758

- 156 -

С/5(038.1)/П  88, С2/5(038.1)/П  88

 

   Природа  : Триезична енциклопедия : Астрономия, биология, науки за земята, физика, химия  / Бойко Борисов Георгиев  и др. = Природа : Трехъязычная энциклопедия : Nature : Trilingual encyclopedia  . - София  : Книгоидателска къща Труд  ; Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, 2006  . - 528 с. : с ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - приложения ; Индекс с. 493-527

Сист. No: 18318

- 157 -

Арх/531/Р  97, Б1/531/Р  97, П/531/Р  97у

ЦБ  57919

   Ръководство за упражнения по кинематика с MATLAB  / Стоян Ганчев Стоянов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 68 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 64

Сист. No: 18986

- 158 -

ЦБ  57897

 

Тенчов, Гоце

   Сондажна геофизика за нефт и газ  / Гоце Тенчов  . - София  : Херон Прес, 2005  . - 223 с. : с цв. ил. и сх. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 222

Сист. No: 18970

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 159 -

П/531.8/Г  37Тп

ЦБ  57638

Георгиев, Петър Динев

   Техническа механика  : Задълж. проф. подготовка за Х кл. / Петър Георгиев  . - София  : Просвета, 2003  . - 110 с. : с черт. ; 24 см

   Авт. не е отбелязан на кор. - Одобрена със заповед N РД-09-608/24.07.2003 г. на МОН . Библиогр. 111 с.

Сист. No: 18069

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 160 -

П/547/А  93, П/547/А  93Ач

ЦБ  57749

Атанасова, Антоанета Симеонова

   Четиридесет] 40 решени логически задачи по химия за кандидат-студенти в медицинските университети  / Антоанета Симеонова Атанасова  ; Отг. ред. Павлина Дикова  . - София  : Техника, 2007  . - 112 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18172

- 161 -

П/546/К  58Ех

ЦБ  57765

Киркова, Елена Костадинова

   Химия на елементите и техните съединения  / Елена Костадинова Киркова  . - 3. осн. прераб. и доп. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 691 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 470)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 672-676; Авт. указ.; Предм. указ.

Сист. No: 18236

- 162 -

С/5(038.1)/П  88, С2/5(038.1)/П  88

 

   Природа  : Триезична енциклопедия : Астрономия, биология, науки за земята, физика, химия  / Бойко Борисов Георгиев  и др. = Природа : Трехъязычная энциклопедия : Nature : Trilingual encyclopedia  . - София  : Книгоидателска къща Труд  ; Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, 2006  . - 528 с. : с ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - приложения ; Индекс с. 493-527

Сист. No: 18318

- 163 -

П/54/Т  98Нс, П1/54/Т  98Нс

ЦБ  57842

Тютюлков, Николай

   Строеж на молекулите  / Николай Николов Тютюлков  . - 4. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 206 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18264

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 164 -

ЦБІ  3258

 

Дейвис, Мерил Уин

   Дарвин и фундаментализмът  / Мерил Уин Дейвис  ; Прев. от англ. Петя Люцканова  . - София  : СИЕЛА, 2005  . - 84 с. ; 17 см  . -   (Срещи с постмодернизма)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18183

- 165 -

П/57/П  17, ЦБ  57775

 

Панайотов, Иван Иванов

   Увод в биофизикохимията  / Иван Иванов Панайотов  . - 4. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 428 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 395)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 426-427

Сист. No: 18245

- 166 -

С/5(038.1)/П  88, С2/5(038.1)/П  88

 

   Природа  : Триезична енциклопедия : Астрономия, биология, науки за земята, физика, химия  / Бойко Борисов Георгиев  и др. = Природа : Трехъязычная энциклопедия : Nature : Trilingual encyclopedia  . - София  : Книгоидателска къща Труд  ; Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, 2006  . - 528 с. : с ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - приложения ; Индекс с. 493-527

Сист. No: 18318

- 167 -

П/55/Ф  23Рн

ЦБІІ  2781

Фариел, Робърт Е. и др.

   Наука за земята  / Робърт Е. Фариел, Робърт У. Хиндс, Дейвид Б. Бери  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 631 с. : с ил., к. ; 29 см  . -   (Основни книги по общо образование)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Речник

Сист. No: 18248

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 168 -

П/61/O-45, ЦБІІ  2797

 

Olive, David L.

   Novak's gynecology  : Self-Assessment and review  / David L. Olive  ; Под общ. ред. Jonathan S. Berek  . - Baltimore  : Williams & Wilkins, 1998  . - 369 p. ; 28 cm

Сист. No: 10547

- 169 -

П/61/А  64Гн

ЦБ  57785

Ангов, Георги

   Невроотология  / Георги Ангов  . - София  : Сиби, 2007  . - 256 с. ; 21 см

   Библиогр. сл. всяка глава. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 254-255

Сист. No: 18257

- 170 -

П/636/В  46Сз

ЦБ  57884

Венев, Стефан Асенов

   Здравеопазване на животните  : Учебно помагало за студенти и фермери животновъди  / Стефан Асенов Венев  . - Русе  : [б. и. ], 2006  . - 110 с. ; 20,5 см

   С автограф от автора

Сист. No: 18851

- 171 -

Арх/61/К  74Кг, П/61/К  74Кг, П1/61/К  74Кг

ЦБ  57868

Кожухаров, Колю и др.

   Двигателна анатомия  : Учебник за студенти  / Колю Кожухаров, Веселин Кожухаров  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 157 с. : с цв. ил. ; 20 см

Сист. No: 18592

- 172 -

ЦБ  57640, Ч2/613/М  37Ии

 

Масларски, Иван Илков и др.

   Из лабиринта на наркотиците  / Иван Илков Масларски, Светла Петрова Евтимова  . - София  : Просвета, 2005  . - 112 с. : с ил., табл. ; 24 см

Сист. No: 18078

- 173 -

С/615/М  49Хб

 

Мермерски, Христо

   Българска енциклопедия на народната медицина и здравето  / Христо Мермерски  . - София  : [б. и. ], 2007  . - 976 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18266

- 174 -

ЦБ  57792

 

Попов, Георги Иванов

   Хаос и ред или принципът на дозираната нестабилност  / Георги Иванов Попов  . - Варна  : СТЕНО, 2007  . - 232 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18263

- 175 -

Арх/796/Р  97ф, Б2/796/Р  97, П/796/Р  97ф, Ч3/796/Р  97ф

ЦБ  57871

   Ръководство по физическо възпитание и спорт  / Борис Йорданов Стефанов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 112 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 106-107

Сист. No: 18594

- 176 -

П/61/С  37с

ЦБ  57843

   Симптоми и синдроми на инфекциозните болести  /   Под ред. Генчо Илиев Генев, Генчо Илиев Генев  и др. - 3. осн. прер. и доп. изд. - София  : Медицина и физкултура, 2007  . - 272 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 267-268; Азб. показалец с. 269-272

Сист. No: 18254

- 177 -

Арх/61/С  61, П/61/С  61Др, П1/61/С  61Др

ЦБІІ  2784

Ставрев, Димитър

   Ръководство за упражнения по анатомия за студенти по кинезитерапия  / Димитър Ставрев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 65 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 18844

- 178 -

Ч2/376/С  69

 

Станкова, Маргарита Димитрова

   Програми за терапия на заекване  : Практики, основани на доказателства  / Маргарита Димитрова Станкова  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 154 с. ; 23 см

   Съдържа и Тест за самооценка . - Библиогр. с. 143-150

Сист. No: 18997

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 179 -

С/62/Б  92т

 

   Български технически каталог  : Издание 2007 - 2008  . - София  : Ти Ел Ел Медиа, 2007  . - 312 с. ; 28,5 см

Сист. No: 18712

- 180 -

С/62/Б  92т

 

   Български технически каталог  : Издание 2005 - 2006  . - София  : Ти Ел Ел Медиа, 2005  . - 312 с. : с ил. ; 28,5 см

   Указат. на чужд. фирми с партньори у нас; Предм. указ.

Сист. No: 18987

- 181 -

С/62/Б  92т

 

   Български технически каталог  : Издание 2005 - 2006  . - София  : Ти Ел Ел Медиа, 2006  . - 312 с. : с ил. ; 28,5 см

   Указат. на чужд. фирми с партньори у нас; Предм. указ.

Сист. No: 18989

- 182 -

П/331/О-97у

ЦБІІ  2788

   Оценка и управление на риска на работното място и околната среда  / Георги Асенов Тасев  и др. : [б. и. ]  . - 125 с. ; 30 см

   С автограф от автора

Сист. No: 18988

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 183 -

П/621.7/И  21Ир

ЦБ  57913

Иванов, Иван Колев и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на машиностроенето  / Иван Колев Иванов, Петър Недялков Ангелов, Тихомир Миленов Тодоров  . - София  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 23 см

   Библиогр. с. 99

   Ч. 1 . Рязане, инструменти и машини  . - 2007  . - 100 с.

Сист. No: 18976

- 184 -

Арх/621.9/М  77, П/621.9/М  77Юп, П1/621.9/М  77Юп

ЦБ  57925

Младенов, Юлиян Пенчев и др

   Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил  : Ръководство за упражнения  / Юлиян Пенчев Младенов, Десислава Стоянова Атанасова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 58 с. : с ил. , табл. , черт. ; 20 см

Сист. No: 19109

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 185 -

ЦБІІ  2798

 

Bulgaria. Ministry of economy and energy

   Annual report on the Bulgarian national innovation policy 2006  /   Ed. Zoya Damianova  . - Sofia  : Ministry of economy and energy, 2006  . - 143 p. ; 30 cm

   Пособието е издадено и на CD на бълг. ез. под загл. "Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите 2006"

Сист. No: 19286

- 186 -

Арх/66/Н  75Гр, П/66/Н  75Гр

ЦБ  57941

Николов, Георги К.

   Разпределение и използване на природен газ  / Георги К. Николов  . - София  : Юкономикс, 2007  . - 512 с. ; 24 см

Сист. No: 19183

- 187 -

Арх-С23, П/621.1/С23, П1/621.1/С23

 

   Сборник задачи по топлотехника в земеделието  / Ясен Дочев Георгиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1997  . - 84 с. ; 21,5 см

Сист. No: 3536

- 188 -

ЦБ  57891

 

Шкута, Александр Анатольевич

   Российский газ на европейском рынке энергоносителей  / Александр Анатольевич Шкута  . - Москва  : Классика, 2004  . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 214-215

Сист. No: 18833

- 189 -

ЦБ  57894

 

Шкута, Александр Анатольевич

   Эпоха метана в Европе  : Проблемы энергоснабжения европейских стран  / Александр Анатольевич Шкута  . - Москва  : Ракурс-М, 1996  . - 150 с. ; 21 см

Сист. No: 18968

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 190 -

П/69/Д  78Дв

ЦБ  57626

Дончева, Доротея Николаева

   Водоснабдяване и канализация на сгради  : Задължителна професионална подготовка за 12. клас  / Доротея Николаева Дончева  . - София  : Просвета, 2002  . - 152 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 17754

- 191 -

П/621.5/П  47Нх

ЦБ  57820

Петрова, Невенка и др.

   Хладилна техника  : Учебник за професионални гимназии  / Невенка Петрова, Вичка Георгиева Костова  . - София  : Техника, 2007  . - 268 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18297

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 192 -

ЦБІІ  2785

 

Барудов, Стефан Тодоров

   Электрические процессы и устройства для управления разрядом в газовой среде  / Стефан Тодоров Барудов  . - Баку  : Азербайджанскии технический университет, 2004  . - 185 с. ; 28 см

   Библиогр. с. 179-183

Сист. No: 19203

- 193 -

П/621.31/Б  27Сд

ЦБІІ  2786

Барудов, Стефан Тодоров и др.

   Дискретни регулатори и стабилизатори на променливо напрежение  / Емил Стефанов Барудов, Емил Тодоров Барудов  . - Варна  : ТУ-Варна, 2005  . - 128 с. : с ил. , сх. , табл. ; 29 см

   Вторият авт. погрешно отбелязан на гърба на загл. с. Емил Тодоров Барудов . - Библиогр. с. 117-126

Сист. No: 18829

- 194 -

С/621.31/Б  78, С1/621.31/Б  78, С1/621.31/Б  78Мт

 

Браун, Марти

   Токозахранващи устройства  : Наръчник  / Марти Браун  ; Изп. ред. Стефан Куцаров  . - София  : Техника, 1998  . - 240 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 5124

- 195 -

П/620.9/Д  47Дс, П1/620.9/Д  47, П1/620.9/Д  47Дс

ЦБ  57647

Дечев, Дечко Неделчев

   Слънчеви колектори и системи  : Описания, технологии и схеми за използване на слънчевата енергия  / Дечко Неделчев Дечев  . - 1. изд.; 1. допеч. - София  : Техника, 2007  . - 124 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 122. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18104

- 196 -

ЦБ  1833

   Математическое моделирование и теория электрических цепей  : Труды семинара по методам математич. моделирования и теории электрических цепей : Сб. статей  . - Киев  : Наукова дума, 1971  . -   (Вып. 8)

Сист. No: 18428

- 197 -

П/621.31/М  67, П1/621.31/М  67Ме

ЦБ  57890

Минчева, Мария Статиева

   Електромеханични устройства  : Електрически машини и апарати : Учебник за ВУЗ  / Мария Статиева Минчева  . - 3. изд. - София  : Авангард Прима, 2008  . - 332 с. : със сх., табл., черт. ; 20,5 см

Сист. No: 18856

- 198 -

П/621.31/С  75Нт, П1/621.31/С  75Нт

ЦБ  57648

Стефанов, Николай Йорданов

   Токозахранващи устройства  / Николай Йорданов Стефанов  . - 2. прераб. изд., 3. допеч. - София  : Техника, 2007  . - 223 с. : със сх., табл., черт. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18105

- 199 -

Арх/658/С  83, П/658/С  83Ир, П1/658/С  83

ЦБ  57876

Стоянов, Ивайло Стефанов и др.

   Ръководство за упражнения по електротехническа безопасност  / Ивайло Стефанов Стоянов, Николай Петров Михайлов, Валентин Йорданов Димов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 108 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 18711

- 200 -

П/621.31/С  83Ии

ЦБ  57811

Стоянов, Иван Илиев

   Измерване на електрически и неелектрически величини  / Иван Илиев Стоянов  . - София  : Идея, 2006  . - 312 с : с сх.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 305-309

Сист. No: 18285

- 201 -

П/621.31/Ю  15Дт, П1/621.31/Ю  15Дт

ЦБ  57926

Юдов, Димитър Димов и др.

   Токозахранващи устройства  : Ръководство за лабораторни упражнения : Лабораторни изследвания и компютърни симулации  / Димитър Димов Юдов, Георги Ефтимов Тодоринов, Даниела Жекова Марева  . - Бургас  : БСУ, 2003  . - 112 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 111.

Сист. No: 19110

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 202 -

Арх/681.32/Б  37, П/681.32/Б  37Нм, П1/681.32/Б  37

ЦБ  57878

Бенчева, Нина и др.

   Микропроцесорна схемотехника  : Едночипови микроконтролери PIC18FXX2 развойна среда MPLAB 7.X  / Нина Бенчева, Йоана Русева, Володя Цонев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 307 с. ; 21 Х 30 см

   Пособието е издадено и на CD. - http://ecet.ecs.ru.acad.bg/elsenew/

Сист. No: 18825

- 203 -

Арх/621.38/Д  60Ве, П/621.38/Д  60Ве, П1/621.38/Д  60Ве

ЦБ  57864

Димов, Валентин Йорданов

   Електроника 2  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Валентин Йорданов Димов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 60 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 18163

- 204 -

Арх/621.37/Ж  37, П/621.37/Ж  37Мт, П1/621.37/Ж  37, П1/621.37/Ж  37Мт

ЦБ  57863

Желязов, Михаил Петков

   Теория и схемотехника на честотните синтезатори и умножители на честота  : Учебник за ВУЗ  / Михаил Петков Желязов, Петко Михайлов Желязов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2005  . - 166 с. : със сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 90; 163

Сист. No: 18161

- 205 -

П/621.38/И  51Рц

ЦБ  57931

Иларионов, Райчо Тодоров

   Цифрова схемотехника  / Райчо Тодоров Иларионов  . - Габрово  : Габрово принт, 2007  . - 155 с. ; 20 см

Сист. No: 19119

- 206 -

ЦБ  57880

 

Мирчев, Сеферин Тодоров

   Телетрафично проектиране  : Учебник за ВУЗ  / Сеферин Тодоров Мирчев  . - София  : Нови знания, 2002  . - 320 с. : със сх., табл. ; 23,5 см

   Библогр. с. 316-319

Сист. No: 18845

- 207 -

ЦБ  57882

 

Николов, Ташко Апостолов

   Моделиране на телекомуникационни процеси и системи  : Учебник за ВУЗ  / Ташко Апостолов Николов  . - София  : ЕКС-Либрис-ПК, 2007  . - 220 с. С със сх., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 218-220

Сист. No: 18847

- 208 -

П/621.38/П  76Ап

ЦБ  57819

Попов, Ангел Сашев

   Полупроводникови материали и структури за наноелектрониката  / Ангел Сашев Попов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 237 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. след вс. глава

Сист. No: 18295

- 209 -

Арх/681.32/Т  64, П/681.32/Т  64, П1/681.32/Т  64

ЦБ  57873

Тодорова, Свилена и др.

   Синтез и анализ на логически схеми  : Ръководство за разработване на реферати и курсови работи  / Свилена Тодорова, Адриана Н. Бороджиева, Владимир Матеев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 62 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 18709

- 210 -

Арх/621.38/Т  64, П/621.38/Т  64Се, П1/621.38/Т  64

ЦБ  57879

Тодорова, Свилена и др.

   Електроника 1  / Свилена Тодорова, Йоана Русева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 205 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 204. - Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 18826

- 211 -

П/621.39/Ф40, П/621.39/Ф40Ее, П1/621.39/Ф  40

ЦБІІ  2643

Фердинандов, Ервин Стефанов

   Сигнали и системи  / Ервин Стефанов Фердинандов  . - София  : Сиела, 1999 -  . - 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1  . - 1999  . - 270 с.

Сист. No: 6367

- 212 -

ЦБ  57881

 

Христов, Христо Ангелов и др.

   Надеждност и сигурност на комуникациите  : Учебник за технич. университети  / Христо Ангелов Христов, Венцислав Георгиев Трифонов  ; Под общ. ред на  Христо Ангелов Христов  . - София  : Нови знания, 2005  . - 256 с. : със сх., табл. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 253-255

Сист. No: 18846

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 213 -

П/621.31/М  67, П1/621.31/М  67Ме

ЦБ  57890

Минчева, Мария Статиева

   Електромеханични устройства  : Електрически машини и апарати : Учебник за ВУЗ  / Мария Статиева Минчева  . - 3. изд. - София  : Авангард Прима, 2008  . - 332 с. : със сх., табл., черт. ; 20,5 см

Сист. No: 18856

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 214 -

Арх/621.81/К  94, П/621.81/К  94, П1/621.81/К  94

ЦБІІ  2771

   Курсово проектиране по машинни елементи  / Петър Ненов  и др. - София  : Техника, 2007  . - 256 с. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18050

- 215 -

Арх/621/Н  75, П/621.7:744/Н  75Нп

ЦБ  57912

Николов, Никола Стоянов

   Приложна геометрия и инженерна графика - І част  : Кратък курс  / Никола Стоянов Николов  . - Русе  : Авангард принт, 2007  . - 64 с. ; 22см

   Библиогр. с. 60

Сист. No: 18975

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 216 -

П/629.113/А  22

ЦБІІ  2772

   Автомобили Audi 80/90. Серии след 1986  : Практическо ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила  /   Техн. ред. Кирил Владов, Илиян Христов  . - Горна Оряховица  : AutoPoint, Б. г. - 400 с. ; 30 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18051

- 217 -

П/629.113/А  22

ЦБІІ  2774

   Автомобили Opel Kadett -E. Серии 1984-1991  : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила  /   Техн. ред. Кирил Владов, Петко Цветков  . - Горна Оряховица  : AutoPoint, Б. г. - 400 с. ; 29, 5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18053

- 218 -

Арх/629.113/Б  93, П/629.113/Б  93Ке, П1/629.113/Б  93Ке

ЦБ  57651

Бързев, Кирил и др.

   Екологични проблеми на транспорта  / Кирил Бързев, Емилиян Станков  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 132 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 127-131

Сист. No: 18108

- 219 -

П/629.114/Д  59Ал

ЦБ  57627

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили  : Автомобилни газови уредби  / Ангел Йорданов Димитров, Здравко Динчев Иванов  : Техника, 2006  . - 308 с.: с черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 308. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18036

- 220 -

П/629.114/Д  59Аз

ЦБ  57628

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили  : Запалителни уредби  / Ангел Йорданов Димитров, Росен Тодоров Русев  . - 1 изд.,1 допеч. : Техника, 2005  . -   (Леки автомобили)

   Библиогр. с. 292. -По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18056

- 221 -

П/629.114/Д  59Ал

ЦБ  57630

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили  : Наръчник по дизелова горивна апаратура  / Ангел Йорданов Димитров, Трифон Петков Узунтонев  . - 1 изд.; 2. допеч. - София  : Техника, 2007  . - 244 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18059

- 222 -

П/629.114/Д  59Ал

ЦБ  57631

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Леки автомобили  : Наръчник по карбуратори  / Ангел Йорданов Димитров, Росен Тодоров Русев  . - 1. изд., 2. допеч. - София  : Техника, 2005  . - 256 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18060

- 223 -

П/66/Д  58Мр

ЦБ  57704

Димитров, Митко Стоянов и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по автотракторни експлоатационни материали  / Митко Стоянов Димитров, Станчо Колев Станчев, Петър Петров Казаков  . - Ямбол  : Я, 2005  . - 103 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18181

- 224 -

Арх/338/Е  65Кт, П/338/Е  65Кт, Ч3/338/Е  65Кт

ЦБІІ  2787

Ениманев, Красимир Иванов

   Териториално устройство и инфраструктура  / Красимир Иванов Ениманев  . - София  : Петекстон, 2007  . - 148 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 147-148

Сист. No: 18985

- 225 -

П/629.114/К86

 

Косев, Константин Петков

   Аз ремонтирам Лада Самара ВАЗ-2108, -2109, -210831-20, 210931-20 и Лада ВАЗ-2110, -2111, -2112  / Константин Петков Косев  . - 2. доп. изд. - София  : Техника, 2002  . - 322 с. ; 23 см  + Прил.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 10398

- 226 -

П/629.113/П  32

ЦБІІ  2773

   Пежо] Peugeot 405  : Ремонт, обслужване, експлоатация  /   Ред. Кирил Владов  . - Горна Оряховица  : AutoPoint, 2003  . - 260 с. ; 29,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18052

- 227 -

С/629.113/Т  53д

 

   Технически данни и особености в ремонта и регулировката на автомобили FORD  . - Горна Оряховица  : AutoPoint, 1999  ; 23 см  . -   (Ремонт)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18098

- 228 -

П/621.89/Т  79Лм

ЦБ  57840

Трайков, Любен

   Масла, смазки и течности за транспорта и индустрията  / Любен Трайков  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Техника, 2007  . - 336 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 333 - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18324

Механизация на селското стопанство. Селскостопански

- 229 -

Арх/631.3-77/Н  14, П/631.3-77/Н  14, П1/631.3-77/Н  14

ЦБ  57869

   Надеждност и диагностика  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Георги Петров Тончев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 64 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 18593

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 230 -

П/636/В  46Сз

ЦБ  57884

Венев, Стефан Асенов

   Здравеопазване на животните  : Учебно помагало за студенти и фермери животновъди  / Стефан Асенов Венев  . - Русе  : [б. и. ], 2006  . - 110 с. ; 20,5 см

   С автограф от автора

Сист. No: 18851

- 231 -

П/636/В  46Ск

ЦБ  57885

Венев, Стефан Асенов

   Кравеферма и здравеопазване на животните в нея  / Стефан Асенов Венев  . - Русе  : [б. и. ], 2005  . - 71 с. ; 20,5 см

   С автограф от автора

Сист. No: 18852

- 232 -

П/63/З-25

ЦБ  57763

Зайков, Ангел Николов

   Аквакултура  : Принципи и технологии  / Ангел Николов Зайков  . - Пловдив  : Кабри, 2006  . - 376 с. : с ил. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Азб. указ. с. 338-349; Библиогр. с. 350-351

Сист. No: 18235

- 233 -

П/338.43/Р  97-о

ЦБ  57703

   Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата  . - Б. м. : Изд. група България, 2004  . - ХІІІ, 131 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18174

- 234 -

П/338.43/У  73м

ЦБ  57777

   Управление на малкия и среден агро-бизнес в България  . - София  : България, 2007  . - 200 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18246

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 235 -

Арх/65.012/P  34, П/65.012/P  34Dr, Ч3/65.012/P  34

ЦБ  57916

Pavlov, Daniel Yordanov

   Risk management  : International business course for Erasmus/Socrates students  / Daniel Yordanov Pavlov  . - Antwerpen  : Primax, 2007  . - 80 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 74

Сист. No: 18979

- 236 -

ЦБ  57745

 

Андреев, Лъчезар Стоянов и др.

   Спорното естество на конкуренцията  : Креативност, лидерство, политика  / Лъчезар Стоянов Андреев, Пенчо Стоянов Пенчев, Байко Петков Байков  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006  . - 248 с. : със сх. , табл. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК . - Библиогр. с. 91-93; 171-173

Сист. No: 18229

- 237 -

П/316/Б  62Вм, Ч3/316/Б  62Вм

ЦБ  57662

Бондиков, Венцеслав

   Манипулации в комуникацията  / Венцеслав Бондиков  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 184 с. : със сх.

   Библиогр. с. 172-183 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18123

- 238 -

П/658/Е  65К-о

ЦБ  57917

Ениманев, Красимир Иванов и др.

   Организация и управление на индустриалното производство  : Ръководство за упражнения  / Красимир Иванов Ениманев, Николина Тончева, Антон Недялков Недялков  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 130 с. ; 22 см  . -   (Инженеринг и производствен мениджмънт)

   Библиогр. с. 125-126

Сист. No: 18983

- 239 -

Арх/331/К  87, П/331/К  87Ну, Ч3/331/К  87

ЦБ  57911

Коцев, Николай

   Управление на човешките ресурси  / Николай Коцев  = Human resources management  / Nikolay Kotcev  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 200 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-199

Сист. No: 18974

- 240 -

П/658/М  77Юп

ЦБ  57914

Младенов, Юлиян Пенчев

   Производствен мениджмънт  / Юлиян Пенчев Младенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 248 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 247

Сист. No: 18977

- 241 -

Б3/336/П  37, П/336/П  37Кф, Ч3/336/П  37Кф

ЦБ  57874

Пергелов, Коста

   Финанси на предприятието  / Коста Пергелов  . - София  : Б.и., 2003  (ЕТ Максла)  . - 204 с. ; 22 см

Сист. No: 18710

- 242 -

П/64/Р  53, Ч3/6/Р  53

ЦБ  57847

   Ресторантьорство и хотелиерство  / Манол Рибов  и др. - София  : Тракия-М, 2007  . - 683 с. ; 26 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18217

- 243 -

П/338.43/Р  97-о

ЦБ  57703

   Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата  . - Б. м. : Изд. група България, 2004  . - ХІІІ, 131 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18174

- 244 -

П/65/Т  71Ж-о, Ч3/65/Т  71Ж-о

ЦБ  57750

Томс, Жюстин и др.

   Онлайн маркетинг  : Мисията още по-възможна  / Жюстин Томс, Горица Белогушева  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 167 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 164-165 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18164

- 245 -

П/65/У  73е

ЦБІ  3260

   Управление на екипи  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства  /   Ред. Максим Майер  ; Прев. от англ. Десислава Бошнакова  . - София  : Мениджър, 2007  . - 100 с. ; 17 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18292

- 246 -

П/331/Х  26, Ч3/331/Х  26

ЦБ  57759

   Харвард] Harvard business review за оценка на изпълнението на служителите  /   Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  ; Ред. Дарина Цветкова  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 169 с. ; 22 см  . -   (Идеи с въздействие)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18112

- 247 -

П/65/Х  26, Ч3/65/Х  26

ЦБ  57681

   Харвард] Harvard buziness review за екипите, които успяват  /   Прев. Людмила Маринова Андреева  = Harvard buziness review on teams that succeed  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 182 с. -   (Harvard business school press . Идеи с въздействие)

   Авт. на статиите: Ричърд Бомър, Ванеса Урх Друскат, Ейми Едмъндсън, Дейвид Гарвин, Зжон Р. Каценбах, Дъглас К. Смит, Пол Ливай, Кристофър Майер, Гари Писано, Майкъл А. Робърто, Изабел Ройе, Дъглас К. Смит, Уилям М. Снайдър, Етиен К. Уенгър, Стивън Б. Улф

Сист. No: 18144

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 248 -

Арх/681.5/Д  24Пк, П/681.5/Д  24Пк, П1/681.5/Д  24Пк

ЦБ  57865

Даскалов, Пламен Иванов

   Компютърни системи за управление  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Пламен Иванов Даскалов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 76 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 18180

- 249 -

Арх/65.011.56/С  83Са, П/65.011.56/С  83Са, П1/65.011.56/С  83, П1/65.011.56/С  83Са

ЦБ  57625

Стоянова, Светла Ганчева

   Автоматизация на технологични процеси - 1  : [Учебник]  / Светла Ганчева Стоянова  ; Рецензент  Валентин Богданов Стоянов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 125 с.: с граф., черт. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18049

- 250 -

Арх/65.011.56/С  83Са, П/65.011.56/  С  83Са, П/65.011.56/С  83Са, П1/65.011.56/С  83Са

ЦБ  57862

Стоянова, Светла Ганчева

   Автоматизация на технологични процеси - 2  : (Автоматично регулиране на основни технологични величини)  / Светла Ганчева Стоянова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 77 с.: със сх. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 77

Сист. No: 18058

Кибернетика. Финна механика.

- 251 -

ЦБ  57949

 

   Local proceedings of the 11th East-European conference on Advances in databases and information systems (ADBIS 2007)  /   Ed. Yannis Ioannidis, Boris Novikov, Boris Rachev  . - Varna  : TU Varna, 2007  . - 150 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 19193

- 252 -

Арх/681.32/Б  37, П/681.32/Б  37Нм, П1/681.32/Б  37

ЦБ  57878

Бенчева, Нина и др.

   Микропроцесорна схемотехника  : Едночипови микроконтролери PIC18FXX2 развойна среда MPLAB 7.X  / Нина Бенчева, Йоана Русева, Володя Цонев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 307 с. ; 21 Х 30 см

   Пособието е издадено и на CD. - http://ecet.ecs.ru.acad.bg/elsenew/

Сист. No: 18825

- 253 -

Арх/681.5/Д  24Пк, П/681.5/Д  24Пк, П1/681.5/Д  24Пк

ЦБ  57865

Даскалов, Пламен Иванов

   Компютърни системи за управление  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Пламен Иванов Даскалов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 76 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 18180

- 254 -

Арх/681.32/Т  64, П/681.32/Т  64, П1/681.32/Т  64

ЦБ  57873

Тодорова, Свилена и др.

   Синтез и анализ на логически схеми  : Ръководство за разработване на реферати и курсови работи  / Свилена Тодорова, Адриана Н. Бороджиева, Владимир Матеев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 62 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 18709

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 255 -

Арх/620.1/Б  90Дм, П1/620.1/Б  90, П1/620.1/Б  90Дм

ЦБ  57642

Бучков, Димитър Тодоров и др.

   Материалознание  / Димитър Тодоров Бучков, Митьо Йорданов Кънев  . - 1. изд., 4. допеч. - София  : Техника, 2007  . - 458 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.- Библиогр. с. 451

Сист. No: 18092

- 256 -

Арх/621.78/Д18Пр, П/621.78/Д18, П/621.78/Д18Пр, П1/621.78/Д18Пр

П/621.78/Д  18

Данев, Пламен С.

   Ръководство за лабораторни упражнения по термична обработка на металите  / Пламен С. Данев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 1999  . - 67 с. ; 21 см

Сист. No: 8462

- 257 -

Арх/621.78/Д  18, П/621.78/Д  18Пк

ЦБ  57927

Данев, Пламен С. и др.

   Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите"  / Пламен Симеонов Данев, Данаил Господинов, Мария Николова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008 -  . - 20 см

   Ч.1 . Стомани и чугуни  . - 2008  . - 79 с.

Сист. No: 19111

- 258 -

Арх/621.78/Д  18, П/621.78/Д  18Пт, П1/621.78/Д  18

ЦБ  57930

Данев, Пламен Симеонов

   Термично обработване на металите  / Пламен Симеонов Данев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 201 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 194

Сист. No: 19120

- 259 -

П/621.79/Л  81Нт

ЦБ  57844

Лолов, Николай Василев и др.

   Техника и технология на заваряването  : Учебник за професионални гимназии  / Николай Василев Лолов, Лилия Драгомирова Каменова, Пенчо Колев Пенчев  ; Под общ. ред. Николай Василев Лолов  . - София  : Техника, 2007  . - 340 с.: със сх., табл., черт. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18233

- 260 -

Арх/621/Р  41Пр, П/621.7/.9/Р  41Пр, П1/621.7/.9/Р  41

ЦБ  57870

Рачев, Петър Върбанов

   Ръководство за упражнения по "Технология на материалите І - Б"  / Петър Върбанов Рачев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 60 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 18595

Езикознание. Филология. Литература

- 261 -

ЦБ  57816

 

   The Complete novels of Jane Austen  / Jane Austen  . - Ware  : Wordsworth Editeons, 2004  . - 1431 p. ; 23.5 cm

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18290

- 262 -

П/802.0/B  87Me, Ч3/802.0/B  87Me

ЦБ  57629

Brookes, Michael et al.

   English for the new business world  : Уч. помагало  / Michael Brookes, David Horner  . - София  : Просвета, 2000  . - 316 с. + 2 бр. аудиокасети

   С речник . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18055

- 263 -

П/802.0/F  62

ЦБ  57855

   Five practice tests with key and explanatory answers  / K. Rangelova  et al. - Sofia  : Prosveta, 2003  . - 136 с. ; 21 см  . -   (Sofia university admission test of English as a foreign language - SUATEFL . New series, 2)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18071

- 264 -

П/802.0/F  62

ЦБ  57856

   Five practice tests with key and explanatory answers  / K. Rangelova  et al. - Sofia  : Prosveta, 2004  . - 144 p. ; 21 cm  . -   (Sofia university admission test of English as a foreign language - SUATEFL . New series, 3)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18074

- 265 -

П/802.0/F  62

ЦБ  57857

   Five practice tests with key and explanatory answers  / B. Alexieva  et al. - Sofia  : Prosveta, 2005  . - 154 p. : tabl. ; 21 cm  . -   (Sofia university admission test of English as a foreign language - SUATEFL . New series, 4)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18077

- 266 -

П/802.0/F  62

ЦБ  57860

   Five practice tests with key and explanatory answers - 5  / Krasimira Bogdanova Rangelova  et al. - Sofia  : Prosveta, 2007  . - 151 p. : with. tabl. ; 21 cm

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18100

- 267 -

П/802.0/F  62

ЦБ  57854

   Five real tests with key and explanatory answers  / B. Alexieva  et al. - Sofia  : Prosveta, 2002  . - 134 p. ; 21 cm  . -   (Sofia university admission test of English as a foreign language - SUATEFL . New series)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18065

- 268 -

ЦБІ  3262

 

Grisham, John

   The broker  / John Grisham  . - New York  : Bantam Dell book, 2005  . - 422 p. ; 17.5 x 10.5 cm

Сист. No: 19173

- 269 -

Ч2/372.65/P  50

 

Koleva, Emilia Atanasova

   Hello!  : English for the 4rd grade : Teacher's book  / Emilia Atanasova Koleva, Neli Pandova Georgieva  = Книга за учителя по английски език за 4.клас  / Емилия Атанасова Колева, Нели Пандова Георгиева  . - Sofia  : Prosveta  ; Просвета, 2005  . - 172 с. ; 28,5 см

Сист. No: 18994

- 270 -

ЦБІ  3261

 

Ludlum, Robert

   The Scarlatti inheritance  / Robert Ludlum  . - 2. ed. - New York  : Bantam Books, 2007  . - 355 p. ; 17.5 x 10.5 cm  . -   (The National Bestseller)

Сист. No: 19172

- 271 -

Ч2/372.65/P  50

 

Petkova, Desislava Petkova et al.

   Hello!  : English for the 6th grade : Student's book  / Desislava Petkova Petkova, Emilia Atanasova Koleva  = Английски език за 6.клас  / Десислава Петкова Петкова, Емилия Атанасова Колева  . - Sofia  : Prosveta  ; Просвета, 2007  . - 152 с. : с цв. ил. ; 28,5 см

   Екземплярът е без аудиокасета

Сист. No: 18990

- 272 -

Ч2/372.65/P  50

 

Petkova, Desislava Petkova et al.

   Hello!  : English for the 6th grade : Workbook  / Desislava Petkova Petkova, Emilia Atanasova Koleva  = Работна тетрадка по английски език за 6.клас  / Десислава Петкова Петкова, Емилия Атанасова Колева  . - Sofia  : Prosveta  ; Просвета, 2007  . - 63 с. ; 28,5 см

Сист. No: 18992

- 273 -

Ч2/372.65/P  50

 

Petkova, Desislava Petkova et al.

   Hello!  : English for the 6th grade : Teacher's book  / Desislava Petkova Petkova, Emilia Atanasova Koleva  = Книга за учителя по английски език за 6.клас  / Десислава Петкова Петкова, Емилия Атанасова Колева  . - Sofia  : Prosveta  ; Просвета, 2007  . - 140 с. ; 28,5 см

Сист. No: 18993

- 274 -

ЦБІ  3255

 

Poe, Edgar Allan

   Tales of mystery and imagination  : Graded Readers  / Edgar Allan Poe  . - Sofia  : Prosveta, 2002  . - 128 p. ; 18 cm

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18088

- 275 -

ЦБ  57686

 

Абаджиев, Маргарит

   Ура за героите  / Маргарит Абаджиев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 176 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18148

- 276 -

С/32/А  51Ер, С3/32/А  51Ер

 

Александров, Евгени

   Речник по международни отношения  / Евгени Александров  . - София  : Тракия-М, 2001  . - 468 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Статиен указ. с. 448-467

Сист. No: 18296

- 277 -

ЦБ  57807

 

Алексиева, Елена

   Кой?  / Елена Алексиева  . - София  : Колибри, 2006  . - 180 с. ; 20 см  . -   (Съвременни български автори)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18283

- 278 -

ЦБ  57835

 

Алексиева, Елена Алексиева

   Читателска група 31  / Елена Алексиева Алексиева  . - София  : ИК Колибри, 2005  . - 224 с. ; 20 см  . -   (Поредица Съвременни български автори)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18310

- 279 -

С/801.3/А  64, С/801.3/А64, Ч3/801.3/А64

 

Ангелов, Петър Д.

   Комуникации, медии, интернет  : многоезичен тълковен речник  / Петър Д. Ангелов  . - София  : Болид, 2001  . - 574 с. ; 19,5 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 8784

- 280 -

С/32(038.1)/А  64, С3/32/А  64

 

   Английско-български речник по политика  /   Прев. Невена Мънчева  ; Ред. Румен Стефанов  . - София  : Труд, 2007  . - 367 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18097

- 281 -

ЦБ  57675

 

Андреев, Емил

   Проклятието на жабата  / Емил Андреев  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 335 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18142

- 282 -

П/808.67/Б  89Сб, П1/808.67/Б  89Сб

ЦБІІ  2790

Антонова, Юлия Николова и др.

   Говорите ли български  : Видеокурс  / Юлия Николова Антонова, Елга Георгиева Кирякова-Керванбашиева  . - София  : Наука и изкуство, 1991-  . - 29 см

   Ч. 1  . - 2001  . - 371 с.

   Без видеокасета

Сист. No: 19005

- 283 -

П/803.0/А  88Ам

ЦБІІ  2778

Арсениева-Попова, Анна Любенова и др.

   Матура за отличен - Немски език  / Анна Любенова Арсениева-Попова, Юлия Атанасова Стоянова-Вучева  . - София  : Просвета, 2003  . - 104 с. : с табл. ; 26 см  + 1 Аудиокасета

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. Цена : 4 лв.

Сист. No: 18083

- 284 -

ЦБ  54990, Ч2/801/А  92Пб, Ч2/801/А  93Пб

 

Асенова, Петя

   Балканско езикознание  : Основни проблеми на балканския езиков съюз  / Петя Асенова  = Balkanisms  / Petya Assenova  . - В. Търново  : Faber, 2002  . - 375 с.:  ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Рез. на англ., руски и фр. ез.; предм. показалец; цит. лит.

Сист. No: 10935

- 285 -

ЦБ  57939

 

Биков, Владимир Тодоров

   Случки, размисли, фантазии. : Сборник от прозаични творби и десет стихотворения  / Владимир Тодоров Биков  ; Ред. Ивайло Маринов  . - Русе  : Авангард принт, б.г. - 240 с. ; 23 см

Сист. No: 19181

- 286 -

ЦБ  57829

 

Бокачо, Джовани

   Декамерон  / Джовани Бокачо  ; Прев. от итал. Никола Стойков Иванов  ; Прев. на стиховете от итал. Драгомир Христов Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2003  . - 863 с. ; 21 см  . -   (Поредица Шедьовър)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18302

- 287 -

ЦБ  57676

 

Бонджолова, Валентина Цветанова

   Не)съществуващи думи: Оказионалното словотворчество  / Валентина Цветанова Бонджолова  . - Вeлико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2007  . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 199-216 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18138

- 288 -

П/808.67/Б  73Тб, Ч2/808.67/Б  73Тб

ЦБ  57695

Бояджиев, Тодор Апостолов

   Българска лексикология  / Тодор Апостолов Бояджиев  . - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 360 с. ; 21 см  . -   (Университетска библиотека, 454)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18159

- 289 -

П1/808.67/Б  89Сб

ЦБІІ  2789

Буров, Стоян Панайотов

   Български език за чужденци  : [В 2 части]  / Стоян Панайотов Буров  . - 2. изд. - В. Търново  : Faber, 2000 -  . - 29,5 см

   Ч. 1 . Основен курс по лексика и граматика  . - 2000  . - 292 с.

Сист. No: 19001

- 290 -

П/808.67/Б  89Сб, П1/808.67/Б  89Сб

ЦБІІ  2789

Буров, Стоян Панайотов

   Български език за чужденци  : [В 2 части]  / Стоян Панайотов Буров  . - В. Търново  : Faber, 1997-  . - 28.5 см

   Ч. 1 . Основен курс по лексика и граматика  . - 1997  . - 292 с.

Сист. No: 19002

- 291 -

Арх/80/В  11-о, ЦБ  57942, Ч2/80/В  11-о

 

   В огледалния свят на езика и културата  /   Състав. Руси Русев, Емилия Недкова  . - Русе  : Лени-Ан, 2007  . - 257 с.: със сн. ; 23,5 см

Сист. No: 19186

- 292 -

П/37/В  23, Ч2/372.882/В  23

ЦБ  57859

Васева, Милена Петрова и др.

   Преразказът: подробен, сбит, трансформиращ  : Помагало за кандидатстване след 7. клас  / Милена Петрова Васева, Весела Василева Михайлова, Елка Петрова Симова  . - София  : Просвета, 2007  . - 128 с. ; 23 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 16695

- 293 -

Б2/886.7/В  35Пк, ЦБ  57711

 

Вежинов, Павел

   Когато си в лодката  : Повески и разкази  / Павел Вежинов  ; Ред. Павлина Делчева  . - София  : Сиела-Софт ЕНД Пъблишинг, 2007  . - 335 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18188

- 294 -

ЦБ  57743

 

Видал, Гор

   Линкълн  / Гор Видал  ; Прев. от англ. Борис Дамянов  . - София  : Мойри, 2002  . - 808 с. ; 22 см  . -   (Американски хроники)

   Lincoln. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18225

- 295 -

ЦБ  57700

 

Георгиев, Никола Георгиев

   Тревожно литературознание  / Никола Георгиев Георгиев  . - София  : Просвета, 2006  . - 279 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   Библиогр. с. 266-272 ; Рез. на англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18176

- 296 -

П/803.0/Г  37Др, Ч2/803.0/Г  37Др

ЦБ  57650

Георгиева, Детелина и др.

   Рекцията в немския език  / Детелина Георгиева, Люба Владова, Асен Кърджиев  ; Ред. Ангелина Ненкова  . - [2. изд.]  . - София  : Просвета, 2001 [грешна]  . - 231 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18107

- 297 -

1/803.0/Г  37Дп, П/803.0/Г  37Д  п

ЦБ  57701

Георгиева, Детелина Маринова

   Представките в немския език  / Детелина Маринова Георгиева  ; Ред. Ваня Пенева  . - София  : Просвета, 2006  . - 182 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18173

- 298 -

ЦБ  57677

 

Даверов, Владо

   Господин директорът на пристанището  : Роман  / Владо Даверов  ; Ред. Николай Стоянов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 162 с. ; 19 см  . -   (Библиотека 48)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18140

- 299 -

ЦБ  57687

 

Даверов, Владо

   Вчера  / Владо Даверов  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2007  . - 100 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18150

- 300 -

ЦБ  57741

 

Даверов, Владо Георгиев

   Възторжен и див  : Роман  / Владо Георгиев Даверов  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2007  . - 208 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18228

- 301 -

ЦБ  57823, Ч2/886.7/Д  14

 

Далчев, Атанас Христов

   [Избрани произведения]  / Атанас Далчев  . - София  : Захарий Стоянов  ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Фрагменти. Мисли и впечатления  . - 2004  . - 222 с.

   Съдържа и Фрагментите на Атанас Далчев / Светлозар Игов ; Бележки, непечатани приживе в книга ; Коментар

Сист. No: 18306

- 302 -

ЦБ  57731

 

Дамянов, Дамян П.

   Когато те измислих  : Избрана лирика  / Дамян П. Дамянов  . - Пловдив  : Летера, 2007  . - 209 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18211

- 303 -

ЦБ  57660

 

Даскалова, Лиана

   Софийска улица  : Избрани и нови стихове  / Лиана Даскалова  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 104 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18121

- 304 -

ЦБ  57903

 

Денев, Румен

   Посоки на погледа  : Стихотворения и поеми  / Румен Денев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 127 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 18837

- 305 -

ЦБ  57524

 

Дилов, Любен баща

   Събрани съчинения  : [Т. 1 -  / Любен баща Дилов  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2004 -  . - 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   [Т. 1] . Жестокият експеримент  . - 2004  . - 204 с.

Сист. No: 18136

- 306 -

ЦБ  57524

 

Дилов, Любен баща

   Събрани съчинения  : [Т. 1 - ]  / Любен баща Дилов  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2004-  . - 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3 . Хоминиана и времето. Голямата стъпка  : Фантастични повести  . - 2005  . - 192 с.

Сист. No: 18137

- 307 -

ЦБ  57691

 

Димова, Теодора

   Адриана  / Теодора Димова  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 168 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18154

- 308 -

ЦБ  57692

 

Димова, Теодора

   Майките  / Теодора Димова  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 188 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18156

- 309 -

ЦБ  57693

 

Димова, Теодора

   Емине  / Теодора Димова  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 192 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18157

- 310 -

ЦБ  36893

 

Дончев, Антон

   Събрани съчинения в 15 тома  / Антон Дончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2003 -  . - 21 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 11. Кн.1 . Трите живота на Кракра  . - 2007  . - 350 с.

Сист. No: 18298

- 311 -

ЦБ  36893

 

Дончев, Антон

   Събрани съчинения в 15 тома  / Антон Дончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2003 -  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 12. Кн. 2 . Трите живота на Кракра  . - 2007  . - 358 с.

Сист. No: 18300

- 312 -

ЦБ  57937

 

Душков, Живодар Иванов

   Свидетелства за времето  : Избрани публикации  / Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Медиатех, 2007  . - 203 с. ; 22 см

Сист. No: 19177

- 313 -

ЦБ  57735

 

Елин Пелин

   Избрано  : По случай 130 години от рождението му  / Елин Пелин  ; Състав. Атанас Звездинов  ; Техн. ред. Петко Богданов  . - Вeлико Търново  : Дамян Яков, 2007  . - 447 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18218

- 314 -

П/37/Е  51Ет, Ч2/372.8/Е  51Ет

ЦБ  57822

Елисеева, Елена и др.

   Тестове по български език и литература за кандидатстване след 7. клас  / Елена Елисеева, Камелия Митева  . - София  : Летера, 2007  . - 144 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18301

- 315 -

П/886.7.09/И  21

ЦБ  57883

Иванов, Славчо

   Пътуващи диалози  : Критика  / Славчо Иванов  . - София  : Български писател, 2005  . - 160 с. ; 23 см

   Азб. показалец с. 153-155. - С автограф от автора

Сист. No: 18849

- 316 -

Арх/80/И  36, Б2/80/И  36, ЦБ  56684, Ч2/80/И  36

 

   Известия  /   Състав. Иван Недев  и др. - Силистра  : Тибо, 2006 -  . - 25 см

   Кн. 2 . В памет на проф. д-р Славчо Иванов (1939-2006)  . - 2007  . - 453 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 18855

- 317 -

ЦБ  57806

 

   Йордан Йовков. Живот и дело  : Из документалното наследство  /   Състав. Цочо Василев Билярски, Василена Билярска  ; Предг. и бел. Цочо Василев Билярски  ; Показалец  Василена Билярска  . - София  : Синева, 2008  . - 351 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Именен показалец

Сист. No: 18279

- 318 -

ЦБ  57645, Ч2/886.7/К  23Ев

 

Каменова, Емилия Стойчева

   Вятърните мелници  : Статии, студии, рецензии  / Емилия Стойчева Каменова  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 351 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18099

- 319 -

ЦБ  57664

 

Картареску, Мирча

   Носталгия  : Пет новели  / Мирча Картареску  ; Прев. от рум. Ванина Божикова, Иван Станков  . - София  : Фабер, 2007  . - 416 с. ; 19 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18124

- 320 -

ЦБ  57828

 

Карчев, Петър Георгиев

   През прозореца на едно полустолетие 1900-1950  / Петър Георгиев Карчев  ; Състав., послесл. Цочо Василев Билярски  . - София  : Изток-Запад, 2004  . - 1200 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Хроники на ХХ век)

   Именен показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Именен покозалец

Сист. No: 18307

- 321 -

ЦБ  57845

 

Кинг, Лари и др.

   Как да водим разговор - без значение с кого, кога и къде  : Тайната на успешното общуване  / Лари Кинг, Бил Джилберт  ; Прев. Мариана Хил  ; Ред. Румяна Маринова  . - София  : Жануа 98, 2007  . - 240 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18268

- 322 -

ЦБ  57708

 

Коен, Леа

   Кандидат-президента  / Леа Коен  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 376 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18186

- 323 -

ЦБ  57713

 

Комитски, Сергей

   Кармичен възел  : Пиеси  / Сергей Комитски  ; Ред. Мария Старирадева  . - София  : Енерджи принт, 2007  . - 173 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18190

- 324 -

ЦБ  57661, Ч2/886.7/К  86Сг

 

Костов, Стефан Л.

   Големанов  / Стефан Л. Костов  ; Под общ. ред. Иван Гранитски, Панко Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 570 с. ; 20 см  . -   (Българска класика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18120

- 325 -

ЦБ  57832

 

Костурков, Йордан Йорданов

   Новини от миналия век  : Портрети на американски писатели от ХХ в  / Йордан Йорданов Костурков  ; Ред. Петър Атанасов  . - Пловдив  : Летера, 2006  . - 224 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18319

- 326 -

ЦБ  57837

 

Костурков, Йордан Йорданов

   Тайният живот на великите английски писатели  : Лит. портр. / Йордан Йорданов Костурков  . - Пловдив  : ИК Хермес, 2006  . - 240 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18321

- 327 -

Арх/886.7/К  87, Б2/886.7/К  87, Б3/886.7/К  87, ЦБ  57910

 

Коцев, Николай

   Сентенции за управлението  / Николай Коцев  . - Русе  : Примакс, 2007  . - 96 с. ; 21 см

Сист. No: 18973

- 328 -

Б2/886.7.09/К  96Пт, ЦБ  57858, Ч2/886.7.09/К  96Пт

 

Кънев, Петър

   Трубадур на вечността  : Йордан Йовков - герои и прототипи. Добруджа и Алфатар. Нови изследвания  / Петър Кънев  . - Силистра  : РИТТ, 2007  . - 340 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18125

- 329 -

П/37/К  99Рм, Ч2/376/К  99Рм

ЦБ  57861

Кючуков, Христо Славов

   Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм  / Христо Славов Кючуков  . - София  : Просвета, 2004  . - 159 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Съдържа и Примерна програма за провеждане на устен курс за изучаване на български език и подготовка за ограмотяване ; Игри за развитие на речта . - Библиогр. с. 155-158 Цена : 6 лв.

Сист. No: 18062

- 330 -

ЦБ  57578

 

Лазарова, Мила Кирилова

   Пътеки през душата  : Избрани съчинения  / Мила Кирилова Лазарова  . - Русе  : Gaiana book&art studio, 2007  . - 20,5 см

   Т. 1  . - 2007  . - 264 с.

Сист. No: 18706

- 331 -

ЦБ  57578

 

Лазарова, Мила Кирилова

   Пътеки през душата  : Избрани съчинения  / Мила Кирилова Лазарова  . - Русе  : Gaiana book&art studio, 2007  . - 20,5 см

   Т. 2  . - 2007  . - 264 с.

Сист. No: 18708

- 332 -

ЦБ  57760

 

Ламбовски, Бойко

   Глупак в подлеза на света  : Статии, есета, фейлитони  / Бойко Ламбовски  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 196 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18096

- 333 -

П/886.7.09/Л  52Гб

ЦБ  57947

Лечева, Галина Русева

   Българската литература през Възраждането  : Ръководство за упражнения  / Галина Русева Лечева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 188 с. ; 24 см

Сист. No: 19192

- 334 -

ЦБ  57892

 

Мавродиева, Елица

   Спектъра на бялото  / Елица Мавродинова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 75 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 214-215

Сист. No: 18834

- 335 -

ЦБ  57738

 

Марков, Иван

   Единадесет дървени улици  / Иван Марков  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 192 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18222

- 336 -

П/808.67/М  40

ЦБ  57852

   Матура за отличен - Български език и литература - първо равнище  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти : Свит. 1 -  / Инна Иванова Пелева  и др. - София  : Просвета, - 2003  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Свит. 2  . - 2003  . - 55 с.

Сист. No: 16907

- 337 -

П/808.67/М  40

 

   Матура за отличен - Български език и литература - първо равнище  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти : Свит. 1 -  / Инна Иванова Пелева  и др. - София  : Просвета, 2002 -  . - 21 см

   Други авт.: Р. Пенкова, Т. Ангелова, О. Попова По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Свит. 1  . - 2002  . - 56 с. : с табл.

Сист. No: 18068

- 338 -

П/804.0/М  40

ЦБІІ  2777

   Матура за отличен - Френски език  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти  / Георги Иванов Жечев  и др. - София  : Просвета, 2002  . - 104 с. ; 29 см  + 1 аудиокасета

   Други авт.: М. Славова, Р. Йотова, В. Генова, Л. Георгиева . - Текст и на бълг. ез. - Съдържа и Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по френски език като втори чужд език ; Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по френски език като първи чужд език

Сист. No: 18084

- 339 -

ЦБ  57730

 

Милев, Гео

   Съчинения  : В 5 тома  / Гео Милев  ; Ред. кол. Леда Милева  и др. - София  : Захарий Стоянов, - 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3 . Там, дето е народът  /   Състав., ред., бел. и комент.  Леда Милева  . - 2007  . - 520 с. : 1 л. ил. (автопортр.)

Сист. No: 18206

- 340 -

ЦБ  57730

 

Милев, Гео

   Съчинения  : В 5 тома  / Гео Милев  ; Ред. кол. Леда Милева  и др. ; Встъп. студия, състав., бел. и комент. Петър Велчев  . - София  : Захарий Стоянов, - 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 4 . Избрани поетически преводи  . - 2007  . - 576 с. : с 1 л. портр.

Сист. No: 18208

- 341 -

ЦБ  57730

 

Милев, Гео

   Съчинения  : В 5 тома  / Гео Милев  ; Ред. кол. Леда Милева  и др. - София  : Захарий Стоянов, - 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 5 . Писма и документи  /   Предг., състав. и бел.  Георги Янев  . - 2007  . - 576 с. : 1 л. портр.

Сист. No: 18209

- 342 -

С/808.67/М  95Вр, С2/808.67/М  95Вр

 

Мурдаров, Владко Данаилов

   Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за ХХI век  / Владко Данаилов Мурдаров  . - София  : Просвета, 2003  . - 200 с. ; 22 см  . -   (Поредица Родна реч)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18070

- 343 -

ЦБ  57696, Ч2/808.67/М  95Вд

 

Мурдаров, Владко Данаилов

   Деветдесет и девет] 99 съвета за българската граматика  / Владко Данаилов Мурдаров  . - София  : Просвета, 2007  . - 199 с. ; 21 см  . -   (Поредица Родна реч)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18165

- 344 -

ЦБ  57796

 

   Познание за жена  / Амос Оз  ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева  . - София  : Millenium, 2007  . - 220 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18269

- 345 -

ЦБ  57758

 

Орешаров, Николай

   Банката  : Политически роман  / Николай Орешаров  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 4 . Баланс  . - 2007  . - 439 с.

Сист. No: 18115

- 346 -

ЦБ  57071

 

Павлова, Кристина Петрова

   Изкушени от светлината  / Кристина Петрова Павлова  . - 2. изд. - София  : Водолей, 2007  . - 152 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18057

- 347 -

ЦБ  57846

 

Павлова, Кристина Петрова

   Насаме със звездите  / Кристина Петрова Павлова  . - София  : Водолей, 2007  . - 160 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18091

- 348 -

ЦБ  57685

 

Парушев, Радослав

   Проджект] Project Gigamono  / Радослав Парушев  . - София, 2006

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18147

- 349 -

П/886.7/П  33

ЦБ  57852

Пелева, Инна Иванова

   Матура за отличен - Български език и литература - второ равнище  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти : Ч. 1 - 2  / Инна Иванова Пелева  . - София  : Просвета, 2002-2003  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1  . - 2002  . - 255 с.

Сист. No: 18066

- 350 -

П/886.7/П  33

ЦБ  57852

Пелева, Инна Иванова

   Матура за отличен - Български език и литература - второ равнище  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти : Ч. 1 - 2  / Инна Иванова Пелева  . - София  : Просвета, 2002-2003  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2003  . - 216 с.

Сист. No: 18067

- 351 -

ЦБ  57674

 

Петканова, Донка

   Разноликото Средновековие  : Отразено в литературата : Книжка за всички  / Донка Петканова  . - Вeлико Търново  : Абагар, 2006  . - 200 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 196-199

Сист. No: 18132

- 352 -

ЦБ  57813

 

Пранге, Петер

   Философката  / Петер Пранге  ; Прев. от нем. Ваня Пенева  . - София  : Унискорп, 2007  . - 392 с. ; 21 см  . -   (Избрано за вас)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18288

- 353 -

С/5(038.1)/П  88, С2/5(038.1)/П  88

 

   Природа  : Триезична енциклопедия : Астрономия, биология, науки за земята, физика, химия  / Бойко Борисов Георгиев  и др. = Природа : Трехъязычная энциклопедия : Nature : Trilingual encyclopedia  . - София  : Книгоидателска къща Труд  ; Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, 2006  . - 528 с. : с ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - приложения ; Индекс с. 493-527

Сист. No: 18318

- 354 -

ЦБ  57679

 

Продев, Стефан

   Картини от камък  : Балкански мотиви  / Стефан Продев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 211 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18143

- 355 -

ЦБ  57643

 

Рупчев, Георги

   Инстинкт за неприспособимост  : Стихове, поеми, избрани преводи  / Георги Рупчев  ; Състав. Валя Рупчева  . - София  : Военно издателство, 2007  . - 323 с.

Сист. No: 18093

- 356 -

ЦБ  57945, Ч2/886.7.09/С  23

 

   Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов  /   Състав. Радослав Радев, Руси Русев, Румяна Лебедова  . - В. Търново  : Фабер, 2007  . - 328 с. ; 24 см

Сист. No: 19190

- 357 -

ЦБ  57706

 

Секулов, Александър Илиев

   Колекционер на любовни изречения  : Изящен роман  / Александър Илиев Секулов  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 176 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18185

- 358 -

ЦБ  57726

 

Семов, Марко

   Силвена  : Роман  / Марко Семов  ; Ред. Ивайло Христов  . - София  : ИК Христо Ботев, 2007  . - 247 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18203

- 359 -

С/8(038.1)/С  37Рр, С2/8(038.1)/С  37Рр

 

Симеонова, Руска Константинова

   Речник на немски и български пословици  / Руска Константинова Симеонова  ; Ред. Ваня Пенева  = Lexikon deutscher und bulgarischer Sprichworter  . - София  : Просвета, 2005  . - 279 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18075

- 360 -

ЦБ  57659

 

Славов, Атанас Василев

   Семиотика, текст и разнищване  / Атанас Василев Славов  ; Ред. Емануил Костов  . - София  : Просвета, 2006  . - 323 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр.с. под линия

Сист. No: 18119

- 361 -

ЦБ  57943

 

   Сполохи  : Стихи и проза студентов и аспирантов: Литературно-художественное издание  /   Состав. Е. В. Иванников, И. О. Тюменцев  . - Волгоград  : Волгоградский государственный университет, 2005  . - 466 с. ; 22 см

Сист. No: 19188

- 362 -

ЦБ  57815

 

Стаменов, Веселин

   Убий Путин  / Веселин Стаменов  . - София  : Ню медиа груп, 2007 -  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Вирусът на дълголетието  : Вулгарен роман  . - 2007  . - 157 с.

Сист. No: 18291

- 363 -

ЦБ  57689

 

Статков, Никола

   Разкази  / Никола Статков  ; Ред. Теменужка Петрова  . - София  : Унискорп, 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1  . - 2007  . - 296 с.

Сист. No: 18152

- 364 -

ЦБ  57689

 

Статков, Никола

   Разкази  / Никола Статков  ; Ред. Теменужка Петрова  . - София  : Унискорп, 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2  . - 2007  . - 388 с.

Сист. No: 18155

- 365 -

ЦБ  57729

 

Статков, Никола

   Стоте ключа  : Роман  / Никола Статков  . - София  : Унискорп  . - 190 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18207

- 366 -

ЦБ  57690

 

Топалджикова, Анна

   Ледовете  / Анна Топалджикова  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 92 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18153

- 367 -

ЦБ  57899

 

Топалова, Добрина Василева

   Явлението Петя Дубарова  / Добрина Василева Топалова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 23, 5 см

   Т. 1 . Митът на Поета  . - 2006  . - 348 с.

Сист. No: 18972

- 368 -

ЦБ  57672

 

Троая, Анри

   Преследването  / Анри Троая  . - София  : Рива, 2007  . - 103 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18129

- 369 -

ЦБ  57896

 

Троев, Петко Енчев

   Руска класическа литература  / Петко Енчев Троев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 23, 5 см

   Ч. 1 . Университетски учебник  . - 2006  . - 343 с.

Сист. No: 18969

- 370 -

Б2/820/899/Т  87Ив

 

Трушина, Ирина

   Вьются рифмы  : Стихотворения  / Ирина Трушина  . - Русе  : Gaiana book&art studio, 2007  . - 104 с. ; 20 см

Сист. No: 19182

- 371 -

ЦБ  57838

 

Уортън, Уилям

   Татко  : [Роман]  / Уилям Уортън  ; Прев. от англ. Благовеста Дончева  . - София  : Рата, 2006  . - 416 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. -Ориг. загл. Dad / William Wharton

Сист. No: 18304

- 372 -

ЦБ  57797

 

Филипова, Людмила

   Червено злато  / Людмила Филипова  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 288 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18270

- 373 -

С/801.323.2=40/Ф  82

 

   Френско-български речник  : Т. 1 - 2  / А. Кюлева  и др. ; Под ред. на  Асен Чаушев  = Dictionnaire francais-bulgare : Vol. 1 - 2  / A. Kyuleva et al. ; Sous la red. Assen Tchaouchev  . - Пловдив  : Летера, -2005  . - 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . I-Z  . - 2005  . - 895 с.

   Библиогр. с. 892-894

Сист. No: 18314

- 374 -

П/820/899/Х  15Сз

ЦБ  56156

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература  / Симеон Дончев Хаджикосев  . - София  : Ciela, 2000-  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Азб. показател

   Ч. 4 . Романски романтизъм  . - 2007  . - 588 с.

Сист. No: 18243

- 375 -

ЦБ  57737

 

   Хемус  : Антология на балканската поезия  /   Ред. Малина Томова  . - Атина  : Стигмати, 2007  . - 533 с. : със сн. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18221

- 376 -

ЦБ  57649

 

Хранова, Албена Владимирова

   Български интертекстове  / Албена Владимирова Хранова  . - София  : Просвета, 2002  . - 231 с. ; 21 см  . -   (Нова българска критика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18103

- 377 -

ЦБ  57723

 

Христов, Христо Станев

   Убийте "Скитник"  : Бълг. и брит. държ. политика по случая Георги Марков  / Христо Станев Христов  . - 2. доп. изд  . - София  : Ciela, 2006  . - 984 с. , 16 л. : ил. , факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 961-963 ; Именен показалец

Сист. No: 18200

- 378 -

ЦБ  57673

 

Христозов, Петър

   Писмо от разстреляния  : Политически роман  / Петър Христозов  . - София  : Водолей, 2007  . - 206 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18130

- 379 -

ЦБ  57666, Ч2/820/899/Ч  21

 

Чамуроглу, Реха

   Последният еничар  : Роман  / Реха Чамуроглу  ; Прев. от тур. Рюстем Азис Каракурт  . - Варна  : СТЕНО, 2007  . - 391 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18126

- 380 -

ЦБ  57727

 

Чобанова, Надежда

   Сафари  : Научно-фантастични разкази и новели  / Надежда Чобанова  ; Ред. Даниела Василева  . - Варна  : Данграфик, 2007  . - 309 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18204

- 381 -

П/803.0/Ш  78Вп

ЦБ  57808

Шмитц, Вернер

   Предлозите в немския език и тяхната употреба  / Вернер Шмитц  . - София  : Хейзъл, 2004  . - 150 с. ; 20 см  . -   (Обогати своя немски)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18282

- 382 -

С/801.323.2=20/Ш  97Да

 

Шурбанова, Даниела Димитрова

   Английско-български идиоматичен речник  / Даниела Димитрова Шурбанова  ; Ред. Христо Стаменов  ; Техн. ред. Йорданка Иванова  = English-Bulgarian dictionary of idioms  / Daniela Shurbanova  . - София  : Просвета, 2006  . - 767 с. ; 22 см  . -   (Справочници 21. век)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 17068

- 383 -

ЦБ  57732

 

Ъпдайк, Джон

   Спирки  / Джон Ъпдайк  = Villages  / John Updike  . - София  : Анимар, 2004  . - 343 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18213

История. Георафия. Биографии. Археология

- 384 -

Гр/91/R  56

 

   Riga  : Devinas dziesmas par Rigu  = Девять песен о Риге; Nine songs to Riga; Neun lieder an Riga  . - Riga  : Avots, 1988  . - 168 p. : ill. ; 27 cm

Сист. No: 19284

- 385 -

С/93/99/А  56и, С2/93/99/А  56и

 

   Алманах за историята на Русе  /   Отг. ред. Златоживка Иванова Здравкова  . - Русе  : Държавен архив, 1996 -  . - 23,5 см

   Т. 1 и 2 с ISBN

   Т. 7  . - 2007  . - 241 с.

Сист. No: 18850

- 386 -

С2/93/99/А  56и

 

   Алманах за историята на Русе  /   Гл. ред. Златоживка Иванова Здравкова  . - Русе  : Държавен архив, 1996 -  . - 23,5 см

   Т. 1 и 2 с ISBN

   Т.5  . - 2004  . - 288 с.

Сист. No: 19174

- 387 -

ЦБ  57830

 

Анчев, Стефан Иванов

   Балканите - начин на употреба 1918-1938 г. : Ч. 1 -  / Стефан Иванов Анчев  . - В. Търново, 2006 -  . - 21 см

   Библиогр с. 293-315. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2007  . - 320 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 18317

- 388 -

ЦБ  57748

 

Апостолов, Андрей Василев

   . И физик на този свят. / Андрей Василев Апостолов  ; Ред. Маргарита Крумова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 267 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18160

- 389 -

ЦБ  57801

 

Артог, Франсоа

   Режими на историчност  : Презентизъм и изживявания на времето  / Франсоа Артог  . - София  : Нов Български университет, [б. г.]  . - 293 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Бележки ; показалец

Сист. No: 18274

- 390 -

С/91/А  93с

 

   Атлас на света  /   Ред. Манфред Рекцигел  и др. ; Картогр. Вили Щегнер  . - София  : Просвета, 2007  . - 264 с. : с цв. ил. ; 33 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18043

- 391 -

С/91/Б  56Нс

 

Божинов, Николай Александров и др.

   Светът - карти, имена, числа  : (Справочник по страни)  / Николай Александров Божинов, Никола Методиев Петков, Стефан Михайлов Димитров  . - София  : Глория Палас, 2007  . - 600 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18102

- 392 -

П/93/99/Б  82Фм, Ч3/9/Б  82Фм

ЦБ  57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV-ХVІІІ век  : В 3 тома  / Фернан Бродел  = Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siecle  / Fernand Braudel  . - София  : Прозорец, 2002-2005  . - 23 см  . -   (Поредица Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3. Световното време  . - 2005  . - 704 с.: с ил.

   Ориг. загл. Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siecle / Fernand Braudel

Сист. No: 18113

- 393 -

ЦБ  57688

 

Бурбулон, Роберт дьо

   Български дневници  / Роберт дьо Бурбулон  ; Състав. и науч. ред. Зина Маркова  ; Прев. от френ. Росица Борисова Ташева  = Ephemerides bulgares  / Comte Robert de Bourboulon  . - София  : Колибри, 2007  . - 544 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Ephemerides bulgares / Comte Robert de Bourboulon . - Показ. на личн. им.

Сист. No: 18094

- 394 -

ЦБ  57718

 

Бъръл, Пол

   Кралска служба  : Най-скандалните разкрития за принцеса Даяна от нейния иконом  / Пол Бъръл  ; Прев. от англ. Лиляна Лакова  . - София  : Ciela, 2004  . - 412 с. , 6 л. : цв. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18195

- 395 -

ЦБ  57834

 

   Век на крайности  : История на съвременността от 1870 г. до наши дни  /   Под общ. ред. на  Патрис Тушар, Патрис Тушар  и др. - [София]  : Кама, 2005  . - 636 с. : с табл. , к. ; 24 см  . -   (Поредица Университети, N 5)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Азб. показалец

Сист. No: 18312

- 396 -

ЦБ  57755

 

Волкогонов, Дмитрий Антонович

   Ленин. Руският демон  / Дмитрий Антонович Волкогонов  ; Прев. от рус. Светлана Николаева Комогорова  ; Прев от рус. Мешулам Мешулам  . - София  : Прозорец, 2007  . - 640 с. ; 20 см  . -   (Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18090

- 397 -

ЦБ  57699

 

Генов, Юлиян

   Истинският господар на саваната  / Юлиян Генов  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 200 с.: с ил. ; 21 см.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18171

- 398 -

Ч2/372.893/Г  37Сп

 

Георгиева, Станка Николова

   Проверката и оценката по история и цивилизация в контекста на държавните образователни изисквания  : Наблюдения на педагогическата практика в регион Силистра  / Станка Николова Георгиева  . - Силистра  : РИТТ, 2006  . - 140 с. ; 21 см

Сист. No: 18980

- 399 -

Ч2/94/Г  37Сд

 

Георгиева, Станка Николова

   Документи и материали за семинарни занятия по нова и съвременна обща история - част втора  : Сборник  / Станка Николова Георгиева  . - Силистра  : РИТТ, 2007  . - 21 см

   Ч. 2  . - 2007  . - 160 с.

Сист. No: 18981

- 400 -

Ч2/94/Г  37Сд

 

Георгиева, Станка Николова

   Документи и материали за семинарни занятия по нова и съвременна обща история - част първа  : Сборник  / Станка Николова Георгиева  . - Силистра  : РИТТ, 2007 -  . - 21 см

   Ч. 1  . - 2007  . - 158 с.

Сист. No: 18982

- 401 -

ЦБ  57938

 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Гърция  / Васил Георгиев Дойков, Слави Петров Димитров  . - Б. м. : Ковачев, 2007  . - 92 с. ; 24 см  . -   (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 88

Сист. No: 19178

- 402 -

ЦБ  57831

 

Дьоларю, Жак

   История на Гестапо  / Жак Дьоларю  ; Прев. от фр. Мария Абаджиева  и др. = Histoire de la Gestapo  / Jacques Delarue  . - 2. изд. - София  : Мария Арабаджиева, 2007  . - 557 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Клио)

   Ориг. загл. Histoire de la Gestapo / Jacques Delarue. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18303

- 403 -

С/30/Е  20е, С3/3/Е  20е

 

   Европа и Европейският съюз  : Кратък справочник с географски карти  /   Състав. Галина Костадинова  . - София  : Картография, 2007  . - 120 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18162

- 404 -

ЦБ  57839

 

Златкова, Мария

   Богдан Филов. Живот между науката и политиката  / Мария Златкова  . - София  : Алтея, 2007  . - 340 с., XX с. ил. ; 20 см

   Им. показалец с. 330-339 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18323

- 405 -

ЦБ  57715

 

Иванов, Йордан

   Богомилските книги и легенди  / Йордан Иванов  ; Под общ. ред. Иван Гранитски, Панко Анчев  . - [2. изд.]  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 440 с. ; 20 см

   Първо изд. излиза със загл. Богомилски книги и легенди/Иванов, Йордан . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18192

- 406 -

ЦБ  57710

 

Исаев, Алексей

   Десет мита за втората световна война  : Ключ към тайните на войната  / Алексей Исаев  . - София  : Прозорец, 2007  . - 390 с. ; 20 см  . -   (Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18175

- 407 -

ЦБ  57788

 

Казасов, Димо

   В тъмнините на българските заговори  : (9 юни 1923, 19 май 1934 и 9 септември 1944) Един заговорник разказва  / Димо Казасов  ; Състав. Ива Тодорова Бурилкова, Цочо Василев Билярски  . - София  : Синева, 2007  . - 233 с. ; 20 см  . -   (Българска памет)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18256

- 408 -

ЦБ  57828

 

Карчев, Петър Георгиев

   През прозореца на едно полустолетие 1900-1950  / Петър Георгиев Карчев  ; Състав., послесл. Цочо Василев Билярски  . - София  : Изток-Запад, 2004  . - 1200 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Хроники на ХХ век)

   Именен показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Именен покозалец

Сист. No: 18307

- 409 -

С/91/К  56См

 

Кираджиев, Светлин

   Мореплаватели, пътешественици, географи-изследователи  : Енциклопедичен справочник  / Светлин Кираджиев  . - София  : Труд, 2007  . - 180 с. : ил., к. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18168

- 410 -

ЦБ  57832

 

Костурков, Йордан Йорданов

   Новини от миналия век  : Портрети на американски писатели от ХХ в  / Йордан Йорданов Костурков  ; Ред. Петър Атанасов  . - Пловдив  : Летера, 2006  . - 224 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18319

- 411 -

ЦБ  57837

 

Костурков, Йордан Йорданов

   Тайният живот на великите английски писатели  : Лит. портр. / Йордан Йорданов Костурков  . - Пловдив  : ИК Хермес, 2006  . - 240 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18321

- 412 -

ЦБІ  3257

 

Коулс, Питър

   Айнщайн и раждането на голямата наука  / Питър Коулс  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 80 с. ; 16 см  . -   (Срещи с постмодернизма)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18135

- 413 -

ЦБ  57633

 

Лилова, Десислава Александрова

   Възрожденските значения на националното име  / Десислава Александрова Лилова  . - София  : Просвета, 2003  . - 304 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   Библиогр. с. 280-304 . - Изд. е спечелило конкурс на Нац. център за кн. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Цена : 4.50 лв.

Сист. No: 18061

- 414 -

ЦБ  57733

 

Литвиненко, Марина и др.

   Смъртта на един дисидент  : Отравянето на Александър Литвиненко и завръщането на КГБ  / Марина Литвиненко, Алекс Голдфарб  = Death of a dissident : The poisoning of Dlexander Litvinenko and the eturn of the KGB  / Alex Goldfarb with Marina Litvinenko  . - София  : Прозорец, 2007  . - 408 с. ; 20 см  . -   (Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18215

- 415 -

ЦБ  57833

 

Марицас, Константинос

   Цивилизация и естествен подбор  / Константинос Марицас  ; Прев. от гр. Далина Добрева  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 319 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Библиогр. с. 315-318

Сист. No: 18311

- 416 -

ЦБ  57761

 

Мете, Серж

   История на албанците.От илирите до независимостта на Косово  / Серж Мете  ; Прев от фр. Нина Венова  . - София  : Рива, 2007  . - 408 с. , 4 л. цв. ил. : к. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18234

- 417 -

ЦБ  57793

 

Милза, Пиер

   История на Италия  : От зараждането до наши дни  / Пиер Милза  ; Прев. от френ. Албена Попова  = Histoire de L'Italie  / Pierre Milza  . - София  : Рива, 2007  . - 1079 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Библиогр. с. 1064-1076

Сист. No: 18265

- 418 -

ЦБ  57849, Ч3/32/М  77п

 

   Младите и политиката  : Резултати от проект на Асоциация на франкофоните по политически науки - НБУ : [Сб. с доклади]  /   Състав. Александра Йосифова  и др. - София  : Нов Български университет, 2007  . - 115 с. ; 21 см

   Проект на Асоциация на франкофоните по политич. науки НБУ . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18139

- 419 -

ЦБ  57770

 

Недев, Недю

   Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време  / Недю Недев  ; Предг. Гиньо Ганев, Георги Марков  . - София  : СИЕЛА, 2007  . - 808 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18239

- 420 -

ЦБ  57684

 

Нобльокур, Кристиан Дерош

   Необикновеното наследство на Египет  / Кристиан Дерош Нобльокур  ; Прев. от фр. Катя Пеева  . - София  : Рива, 2007  . - 320 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. 320 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18146

- 421 -

С/9/П  16с

 

   Паметници на световното наследство на ЮНЕСКО  : В 3 тома  /   Прев. Гинка Асенова  . - София  : A&T, 2007-  . - 36 см.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Съкровищата на изкуството  /   Текст  Марко Катанео  и др. ; Графич. дизайн  Ратриция Балоко Ловизети  . - 2007  . - 432 с. : с цв. ил.

Сист. No: 18251

- 422 -

ЦБ  57783

 

Петков, Пламен

   Българите  : Историята на едно уникално пътуване. 30 000 километра в търсене на прародината  / Пламен Петков  . - София  : Труд, 2007  . - 392 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18253

- 423 -

ЦБ  57724

 

Поляков, Степан Николаев

   Вива] Viva La Revolucion!  : Куба: 50 г. тръстика, пури, смърт  / Степан Николаев Поляков  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 340 с., 8 л. : ил. ; 21 см  . -   (Поредица Световни революции)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК В кн. означено 2. прераб. изд . - Библиогр. с. 327-339

Сист. No: 18201

- 424 -

ЦБ  57774

 

Портер, Ив

   Иранците. Историята на един народ  / Ив Портер  . - София  : Рива, 2008  . - 296 с. ; 23 см  . -   (Цивилизации)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Хронолог. с. 287; Библиогр. с. 290

Сист. No: 18244

- 425 -

ЦБ  57782

 

   Реформацията - история и съвременни измерения  : Международна научна конференция НБУ, 27-28 октомври 2005 г. - София  : Нов Български университет, 2007  . - 341 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18252

- 426 -

ЦБ  57721

 

Римингтън, Стела

   Обществена тайна  : Автобиогр. на бившия глав. дир. на МИ5  / Стела Римингтън  ; Прев. от англ. Аглика Йосифова Маркова  = Open secret  . - София  : Ciela, 2005  . - 242 с. , 8 л. : ил. ; 23 см

   Ориг. загл. Open secret . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18198

- 427 -

ЦБ  57836

 

Ръдгли, Ричард

   Изгубените цивилизации на каменната ера  / Ричард Ръдгли  ; Прев. Маргарит Дамянов  . - София  : ИК Бард, 2005  . - 398 с. : с ил. ; 21 см  . -   (Загадки и мистерии)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18309

- 428 -

ЦБ  57668

 

Стателова, Розмари Константинова

   Седемте гряха на чалгата  : Към антропология на етнопопмузиката  / Розмари Стателова  . - София  : Просвета, 2003  . - 198 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   Библиогр. с. 190-195 ; Рез. на англ. ез . - Кн. е изд. с конкурс на Нац. фонд "Култура". - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18082

- 429 -

ЦБ  57753, Ч2/92/С  84Пм

 

Стратърн, Пол

   Медичите. Кръстниците на ренесанса  / Пол Стратърн  ; Прев. от англ. Стефан Аврамов  . - София  : Персей, 2007  . - 478 с. : със сн. ; 20 см  . -   (Личности, променили курса на европейската история)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18109

- 430 -

ЦБ  57717

 

Стърн, Кенет

   Отричането на Холокоста  / Кенет Стърн  ; Прев. от англ. Павлина Стефанова Рибарова  . - София  : СИЕЛА, 2004  . - 212 с. : с факс. ; 21 см  . -   (Холокост и памет)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18194

- 431 -

ЦБ  57771

 

Фюре, Франсоа и др.

   Френската революция  / Франсоа Фюре, Дени Рише  ; Под ред. Андрей Пантев  . - София  : Кама, 2005  . - 456 с. ; 24 см  . -   (Време, 10)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Именен показалец

Сист. No: 18240

- 432 -

ЦБ  57678

 

Халиков, Алфред Х.

   Петстотин] 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения  : Посвещава се на 1000-годишнината от основаването на гр. Казан  / Алфред Х. Халиков  . - София  : ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2005  . - 159 с. ; 20 см  . -   (Библиотека Българска вечност, 50)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18141

- 433 -

ЦБ  57791

 

Хеншал, Кенет Г.

   История на Япония  : От каменната ера до превръщането на страната в свръхсила  / Кенет Г. Хеншал  ; Прев. от англ. Илия Илиев  . - София  : Рива, 2007  . - 335 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 315-330; Терм. речник

Сист. No: 18262

- 434 -

ЦБ  57723

 

Христов, Христо Станев

   Убийте "Скитник"  : Бълг. и брит. държ. политика по случая Георги Марков  / Христо Станев Христов  . - 2. доп. изд  . - София  : Ciela, 2006  . - 984 с. , 16 л. : ил. , факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 961-963 ; Именен показалец

Сист. No: 18200

- 435 -

ЦБ  57789

 

Хяулмарсон, Йон Р.

   История на Исландия  : От заселването до наши дни  / Йон Р. Хяулмарсон  ; Прев. от англ. Павел Главусанов  . - София  : Рива, 2007  . - 246 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 244-245

Сист. No: 18261

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 436 -

П/7/Д  59Дк, Ч27/Д  59Дк

ЦБ  57635

Димитров, Димитър Георгиев

   Кратка история на изкуството  : [Уч. помагало]  / Димитър Георгиев Димитров  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : Просвета, 2000  . - 296 с. : с цв. ил. ; 24 см

   1. изд. 1991 със загл. История на изкуството. - Съдържа и Терминол. речник . - Именен, геогр. показалец Цена : 19 лв.

Сист. No: 18073

- 437 -

П/7/Д  58Ди

ЦБ  57853

Димитров, Димитър Георгиев

   Изкуството на XX век - съдбата на авангарда  / Димитър Георгиев Димитров  ; [Предг.]  Вайан  . - София  : Просвета, 2001  . - 128 с. : с ил., 16 л. цв. ил. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Азб. указ. на имената с. 138-142

Сист. No: 18087

- 438 -

Гр/7/М  23к

ЦБІ  3256

   Малката голяма книга за изкуството  : Западноевропейското изобразително изкуство от праисторията до постмодернизма  . - София  : СИЕЛА, 2006  . - 976 с. : с цв. ил.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18131

- 439 -

П/7/П  51Бп, Ч2/7/П  51Бп, Ч3/7/П  51Бп

 

Пиво, Бернан

   Професия Читател  / Бернан Пиво  . - [б.м.]  : Прозорец, [б.г.]  . - 156 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Хроника", 38)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 11091

- 440 -

Гр/72/П  51Аи

ЦБ  57955

Пижев, Александър и др.

   Православни храмове в Пловдив  : Културен справочник  / Александър Пижев, Красимир Линков  . - Пловдив  : Летера, 2004  . - 151 с.: с ил. ; 21 см  . -   ( . Луксозни албуми)

Сист. No: 19201

- 441 -

П/7/П  76Пк

ЦБІІ  2782

Попов, Павел

   Композицията като абстракция  / Павел Попов  . - София  : ArchLIBRI, 2007  . - 216 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18250

- 442 -

ЦБІІ  2780

 

   Райна Кабаиванска  /   Състав. Георги Такев  ; Предг. Богдан Богданов  ; Ред. Веселина Василева  = Raina Kabaivanska  / Comp. George Tekev ; Forew. Bogdan Bogdanov ; Ed. Vesselina Vassileva ; Transl. Elena Alexieva  . - София  : НБУ, 2005  . - 115 с. : с цв. ил. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18182

- 443 -

ЦБ  57668

 

Стателова, Розмари Константинова

   Седемте гряха на чалгата  : Към антропология на етнопопмузиката  / Розмари Стателова  . - София  : Просвета, 2003  . - 198 с. ; 20 см  . -   (Култури)

   Библиогр. с. 190-195 ; Рез. на англ. ез . - Кн. е изд. с конкурс на Нац. фонд "Култура". - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18082

Компютри. Програмни продукти

- 444 -

ЦБ  57946

 

   Actual problems of business informatics in BRIE master program  : The Proceedings of the International workshop, Giurgiu, December 13-14, 2003  /   Ed. Roxana Elena Ivanescu  . - Bucharest  : ASE Publishing house, 2004  . - 140 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 19191

- 445 -

ЦБ  57949

 

   Local proceedings of the 11th East-European conference on Advances in databases and information systems (ADBIS 2007)  /   Ed. Yannis Ioannidis, Boris Novikov, Boris Rachev  . - Varna  : TU Varna, 2007  . - 150 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 19193

- 446 -

ЦБ  57935

 

   Proceedings of the international conference on information technologies (InfoTech - 2007)  : September 21st -22nd, 2007. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2007  . - 20 cm

   Bibliogr. after each chapter. - Пособието е издадено и на CD

   V. 1 . Technological aspects of the E-governance and data protection  . - 2007  . - 137 p.

Сист. No: 19171

- 447 -

ЦБ  57935

 

   Proceedings of the international conference on information technologies (InfoTech - 2007)  : September 21st -22nd, 2007. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2007  . - 20 cm

   Bibliogr. after each chapter. - Пособието е издадено и на CD

   V. 2 . Systems for automation of engineering and research (SAER)  . - 2007  . - 251 p.

Сист. No: 19175

- 448 -

ЦБ  57961

 

   Адобе] Adobe Illustrator CS3  : Официален учебен курс  . - София  : Софтпрес, 2007  . - 448 с. : с ил. ; 23,5 см  + CD

   Ориг. загл. Adobe Illustrator CS3 Classroom in a book

Сист. No: 19289

- 449 -

П/681.32/А  92

ЦБ  57888

Асенов, Олег Димитров

   Въведение в компютърните мрежи  / Олег Димитров Асенов  . - Габрово  : УИ Васил Априлов, 2002  . - 140 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 139

Сист. No: 18827

- 450 -

П/519.68/Б  54Д-о

ЦБ  57933

Богданов, Димитър Василев

   Обектно ориентирано програмиране със С++  / Димитър Василев Богданов  . - 1. изд. 3. допеч. - София  : Техника, 2002  . - 240 с. ; 24 см

   Азб. указ.

Сист. No: 19123

- 451 -

ЦБ  57956

 

   Джава] Java Script  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - [1. допечат.]  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 248 с. ; 23,5 см  . -   (В лесни стъпки)

   Оригин. загл. JavaScript

Сист. No: 19204

- 452 -

П/004/Е  37с, П1/004/Е  37с

ЦБ  57736

   Езикът С++  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Милена Велкова  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 192 с. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18219

- 453 -

ЦБ  57959

 

   ЕйчТиЕмЕл] HTML  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 184 с. : с ил. ; 23,5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 19287

- 454 -

ЦБ  57953

 

Инглиш, Джеймс

   Макромедиа] Macromedia Flash 8 f  : Официален учебен курс  / Джеймс Инглиш  ; Ред. Елена Боевска  ; Прев. Силвина Фурнаджиева, Борислав Пачников, Красимир Караиванов  . - [2. изд.]  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 416 с. ; 24 см  + CD

Сист. No: 19199

- 455 -

ЦБ  57958

 

   КорелДроу] CorelDRAW X3  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 256 с. ; 23,5 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 19285

- 456 -

ЦБ  57950

 

Ламърс, Джим и др.

   Майа] Maya 4  : Учебен курс  / Джим Ламърс, Лий Гудинг  ; Прев. Васил Пенчев Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2002  . - 656 с. : с ил. ; 24 см  + 1 CD  . -   ( . New Riders)

   Ориг. загл. Maya 4 Fundamentals / Jim Lammers, Lee Gooding . - Предм. показалец

Сист. No: 19195

- 457 -

П/004/М  84Гм

ЦБ  57637

Момчева, Галина Димитрова и др.

   Матура за отличен - Информатика  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти  / Галина Димитрова Момчева, Венета Петрова Герова-Богданова, Юлия Илиева Димитрова  . - София  : Просвета, 2002  . - 88 с. : с табл., сх. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18064

- 458 -

П/519.68/Н  74Л-о, П1/519.68/Н  74Л-о

ЦБ  57709

Николов, Лилян Илиев

   Операционни системи  / Лилян Илиев Николов  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - 5. прераб. и доп. изд. - София  : СИЕЛА, 2006  . - 456 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 454-455

Сист. No: 18187

- 459 -

ЦБ  57952

 

   Пауърпойнт] Power Point 2003  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2008  . - 224 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

Сист. No: 19197

- 460 -

ЦБ  57954

 

Пейдж, Кристин Ануин

   Макромедиа] Macromedia Dreamweaver 8  : Официален учебен курс  / Кристин Ануин Пейдж  ; Ред. Евгени Боевски  ; Прев. Калин Георгиев  и др. - София  : СофтПрес, 2006  . - 607 с. : с ил. ; 23,5 см  + CD

Сист. No: 19202

- 461 -

Арх/531/Р  97, Б1/531/Р  97, П/531/Р  97у

ЦБ  57919

   Ръководство за упражнения по кинематика с MATLAB  / Стоян Ганчев Стоянов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 68 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 64

Сист. No: 18986

- 462 -

П/004/С  32Цс

ЦБ  57841

Семерджиев, Цветан

   Стратегически информационни системи  / Цветан Семерджиев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 464 с. ; 24 см  . -   (Поредица Информация и сигурност)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 449-463

Сист. No: 18326

- 463 -

П/004/Ч  45Чм

ЦБ  57772

Чатфийлд, Карл и др.

   Майкрософт] Microsoft Office project 2007  : Стъпка по стъпка : Управление на проекти с Microsoft Office  / Карл Чатфийлд, Тимоти Джонсън  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 608 с. ; 24 см  + CD

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Речник

Сист. No: 18241

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение

- 464 -

С/378/E  91u

 

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  /   Ed. Roman Kabakov  et al. - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 -2007  . - 31 cm

   RAABE

   [B.] 6  / Luisa Cerdeira  и др. - Decembre 2007  . - 148 p. + CD

Сист. No: 18322

- 465 -

ЦБІІ  2794

 

България. Министерство на икономиката

   Доброто образование - предпоставка за стабилна икономика  : Кръгла маса  . - София  : Министерство на икономиката и енергетиката, 2004  . - 40 с. ; 30 см

Сист. No: 19198

- 466 -

Арх/514/В  39Еа, Б2/51/В  39, Б2/51/В  39Еа, П/514/В  39Еа, П1/514/В  39Еа, Ч2/51/В  39Еа

ЦБ  57746

Великова, Емилия Ангелова

   Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника  : (методическо посомие)  / Емилия Ангелова Великова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 120 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 110-119

Сист. No: 18231

- 467 -

Арх/51(022)/В  39, П/51(022)/В  39Ев, П1/51(022)/В  39

ЦБ  57877

Великова, Емилия Ангелова

   Висша математика с MAPLE  : (методическо пособие)  / Емилия Ангелова Великова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 176 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 169-171

Сист. No: 18824

- 468 -

Б2/37/В  93, П/37/В  93, Ч2/37/В  93

ЦБ  57779

Вълканова, Вероника Светлозарова

   Социализация на децата в технологична среда  / Вероника Светлозарова Вълканова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 216 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 185-198

Сист. No: 18249

- 469 -

П/37/Г  37Мт, Ч2/372.882/Г  37Мт

ЦБ  57671

Георгиева, Маргарита и др.

   Трансформиращ преразказ  : (Преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача за кандидатстване след 7. клас)  / Маргарита Георгиева, Елка Рачева Добрева  . - София  : Кръгозор, 2007  . - 100 с. ; 23 см

   Пълното име на авт. е Христова-Плашилска, Маргарита Георгиева . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18128

- 470 -

П/37/Д  59Сп, Ч2/371/Д  59Сп

ЦБ  57851

Димитрова-Гюзелева, Светлана

   Професионална подготовка на учителя по чужд език  / Светлана Димитрова-Гюзелева  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 213 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 131-148

Сист. No: 18134

- 471 -

ЦБ  57887

 

   Качество на висшето образование 2006  : Информационен бюлетин  /   Състав. Радослав Кючуков, Орлин Петров  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2006  . - 16 с. ; 21 см  + Сборник с доклади на CD

Сист. No: 18854

- 472 -

П/37/К  99Рм, Ч2/376/К  99Рм

ЦБ  57861

Кючуков, Христо Славов

   Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм  / Христо Славов Кючуков  . - София  : Просвета, 2004  . - 159 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Съдържа и Примерна програма за провеждане на устен курс за изучаване на български език и подготовка за ограмотяване ; Игри за развитие на речта . - Библиогр. с. 155-158 Цена : 6 лв.

Сист. No: 18062

- 473 -

Арх/378/М  31Ар, П/378/М  31Ар, П1/378/М  31Ар

ЦБ  57867

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова и др.

   Ръководство за дипломно проектиране  : [За студентите от специалностите на факултет "Електротехника, електроника и автоматика]  / Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Красимира Щерева  . - [2. изд.]  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 34 с. : със сх. ; 20 см

Сист. No: 18591

- 474 -

П/37/П  30Мт

ЦБ  57669

Пашова, Мария Янкова

   Трансформиращ преразказ : Тестове по български език и литература ; Тренировъчни тестове  : Помагало по бълг. ез. и литература за кандидатстване след 7. клас  / Мария Янкова Пашова  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 160 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18106

- 475 -

П/37/С  37Пп, Ч2/371/С  37Пп

ЦБ  57790

Симон, Петер

   Практически наръчник за работа по проекти  : 20 разработени теми на проекти. 80 идеи за други проекти  / Петер Симон  ; Прев. Росица Кирилова Тодорова  . - Варна  : Бит и техника, 2006  . - 80 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18260

- 476 -

С/378/С  59

 

   Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2008  : Издание на Ректората на Русенския университет  /   Състав. Борислав Георгиев Ангелов, Мирела Димова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 60 с. ; 21 см

Сист. No: 19112

- 477 -

Ч2/376/С  69

 

Станкова, Маргарита Димитрова

   Програми за терапия на заекване  : Практики, основани на доказателства  / Маргарита Димитрова Станкова  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 154 с. ; 23 см

   Съдържа и Тест за самооценка . - Библиогр. с. 143-150

Сист. No: 18997

- 478 -

П/378/Т  36Гн

ЦБ  57918

Тасев, Георги

   Наръчник за членовете на научни съвети и докторанти  / Георги Тасев  . - София  : [б. и. ], 2007  . - 50 с. ; 21 см

   с автограф от автора

Сист. No: 18984

- 479 -

С/378/Т  36Гс

 

Тасев, Георги Асенов

   Справочник за докторанти  : Как се разработва докторска дисертация  / Георги Асенов Тасев  . - София  : Изд. на Съюза на специалистите по качеството в България, 2007  . - 60 с. ; 20,5 см

Сист. No: 19283

- 480 -

Ч2/376/Т64Ед

 

Тодорова, Екатерина

   Дислексия  : Специфични нарушения на способността за учене  / Екатерина Тодорова  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 206 с. ; 21 см

   Съдържа и Речник/Ек. Тодорова, Р. Якимова . - Библиогр. с. 197-206

Сист. No: 18999

- 481 -

П/37/Ш  69Кн, Ч2/37.03/Ш  69Кн

ЦБ  57663

Шишков, Калоян Шишков

   Нови модели на гражданско поведение в българското училище  : Учебно помагало по гражданско образование  / Калоян Шишков Шишков  ; Ред. Мария Босева  . - София  : Просвета, 2007  . - 191 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 188-190

Сист. No: 18122

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 482 -

П/624/К  78Чк

ЦБ  57751

Колев, Чавдар Василев

   Комплексни системи за геозащита  / Чавдар Василев Колев  . - София  : Техника, 2007  . - 164 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 160-163

Сист. No: 18166

- 483 -

П/69/Ф  88Фс

ЦБ  57636

Фрьосел, Франк

   Саниране на сгради, увредени от влага и соли  / Франк Фрьосел  . - София  : Техника, 2007  . - 204 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 18080

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 484 -

П/35/С  32Цс

ЦБ  57655

Семерджиев, Цветан

   Стратегия  : Среда, ресурси, способности, планиране  / Цветан Семерджиев  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 303 с. : с табл., табл. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 18114

- 485 -

П/004/С  32Цс

ЦБ  57841

Семерджиев, Цветан

   Стратегически информационни системи  / Цветан Семерджиев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 464 с. ; 24 см  . -   (Поредица Информация и сигурност)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Библиогр. с. 449-463

Сист. No: 18326

 Индекс по АВТОРИ

Aleksieva, Bistra Petrova 263 264 265 266 267 
Aleksieva, Elena Aleksieva 442 
Alexieva, B. 264 265 267 
Alexieva, Elena 442 
Antonova, Ilka 373 
Atanasova, Irina 373 
Austen, Jane 261 
Barneva, Elena Mihajlova 263 264 265 266 267 
Berek, Jonathan S. 168 
Bogdanov, Bogdan Ivanov 442 
Brookes, Michael 262 
Burneva, E. 265 266 
Cakarova, Marija Dimitrova 373 
Causev, Asen Atanasov 373 
Cerdeira, Luisa 464 
Damianova, Zoya 95 185 
Danceva, Kera Borisova 373 
Dantcheva, K. 373 
English, James 454 
et al. 263 264 265 266 267 464 
Floud, Roderick 464 
Fortune, Alistar 267 
Ganceva Irina Atanasova 373 
Gantcheva, I. 373 
Georgieva, Neli Pandova 269 
Gooding, Lee 456 
Grisham, John 268 
Horner, David 262 
Huck , Irina 464 
Ioannidis, Yannis 251 445 
Ivanescu, Roxana Elena 94 444 
Jotova, Reni Raceva 373 
Kabaivanska, Raina 442 
Kabakov, Roman 464 
Katalan, Zelma David 263 264 265 266 267 
Kelo, Maria 464 
Keravnou-Papailiou, Elpida 464 
Kjuleva, Aneta Plamenova 373 
Koleva, Emilia Atanasova 269 271 272 273 
Koleva, Emiliya Atanasova 269 271 272 273 
Kyuleva, A. 373 
Lammers, Jim 456 
Leonhard, Dieter 464 
Ludlum, Robert 270 
Marat, Andrzej 99 
Mauri, Arnaldo 96 
Melamed, Galina Nisim 373 
Minkov, Michael 1 
Novikov, Boris 251 445 
Olive, David L. 168 
Page, Kristine Annwn Page 460 
Pavlov, Daniel Yordanov 97 235 
Petkova, Desislava Petkova 271 272 273 
Pipeva, Mariya Emilova 266 
Poe, Edgar Allan 274 
Ponten, Annika 464 
Rachev, Boris 251 445 
Rangelova, K. 263 264 
Rangelova, Krasimira Bogdanova 263 264 265 266 267 
Romansky, Radi 98 136 446 447 
Tchakarova, M. 373 
Tchaouchev, Assen 373 
Teichler, Ulrich 464 
Tekev, George 442 
Tekev, Georgi 442 
Updike, John 383 
Vasileva, Veselina 442 
Vassileva, Vesselina 442 
Vidal, Gore 294 
Wachter, Bernd 464 
Wuttig, Siegbert 464 
Yotova, R. 373 
Zeljavska, Branimira Ivanova 373 
Zhelyavska, B. 373 
Абаджиев, Маргарит 275 
Абаджиева, Мария 402 
Аверкович, Екатерина 125 
Аврамов, Стефан 429 
Адлер, Александър 79 
Айкелман, Дейл 13 36 
Александров, Евгени 37 276 
Алексиева, Бистра Петрова 264 265 266 267 
Алексиева, Бистра Петрова-Райчева 263 
Алексиева, Елена 277 
Алексиева, Елена Алексиева 278 442 
Алексиева-Райчева, Бистра Петрова 263 264 265 266 
Ангелов, Борислав Георгиев 476 
Ангелов, Петър Д. 279 
Ангелов, Петър Недялков 183 
Ангелова, Татяна Гаврилова 336 337 
Ангов, Георги 169 
Андонов, Димитър Михайлов 175 
Андреев, А. 5 
Андреев, Димитър 214 
Андреев, Емил 281 
Андреев, Лъчезар Стоянов 100 236 
Андреева, Людмила Маринова 14 39 88 129 246 247 
Антонов, Юлиан 22 
Антонова, Илка 373 
Антонова, Юлия Николова 282 
Анцупов, Анатолий Яковлевич 40 
Анчев, Минчо Евтимов 151 
Анчев, Панко 324 405 
Анчев, Стефан Иванов 387 
Апостолов, Андрей Василев 153 388 
Арсениева-Попова, Анна Любенова 283 
Артог, Франсоа 389 
Асенов, Бончо Станоев 41 
Асенов, Олег Димитров 449 
Асенова, Гинка 421 
Асенова, Петя 284 
Атанасов, Петър 325 410 
Атанасова, Антоанета Симеонова 160 
Атанасова, Десислава Стоянова 184 
Атанасова, Ирина 373 
Байков, Байко Петков 100 236 
Барудов, Емил Стефанов 193 
Барудов, Емил Тодоров 193 
Барудов, Стефан Тодоров 192 
Бекана, Даниел Ликаса 229 
Белогушева, Горица 126 244 
Бенбасат, Алберт 2 
Бенчева, Нина 202 252 
Бери, Дейвид Б. 167 
Бермон-Буске, Кристин 395 
Биков, Владимир Тодоров 285 
Билярска, Василена 317 
Билярски, Цочо Василев 59 317 320 407 408 
Богданов, Богдан 442 
Богданов, Богдан Иванов 442 
Богданов, Димитър Василев 137 450 
Богданов, Петко 313 
Боевска, Елена 451 453 454 
Боевски, Евгени 460 
Божикова, Ванина 319 
Божинов, Николай Александров 391 
Боздуганова, Велина Стоянова 157 461 
Бокачо, Джовани 286 
Бонджолова, Валентина Цветанова 287 
Бондиков, Венцеслав 101 237 
Бонифас, Паскал 42 
Борисова, Росица 113 
Бороджиева, Адриана Н. 209 254 
Босева, Мария 481 
Босева-Георгиева, Мария 35 92 
Бошнакова, Десислава 128 245 
Бояджиев, Константин Николов 150 
Бояджиев, Тодор Апостолов 288 
Браун, Марти 194 
Бродел, Фернан 3 102 392 
Брукс, Майкъл 262 
Буджева, Румяна Иванова 80 
Бурбулон, Роберт дьо 393 
Бурилкова, Ива Тодорова 59 407 
Буров, Стоян Панайотов 289 290 
Бучков, Димитър Тодоров 255 
Бързев, Кирил 149 218 
Бърнева, Елена Михайлова 263 264 265 266 267 
Бъръл, Пол 45 394 
Вайан 437 
Васева, Милена Петрова 292 
Василев, Веселин Стоянов 229 
Василев, Цветомир Иванов 145 
Василева, Веселина 442 
Василева, Даниела 380 
Вебер, Макс 33 46 47 
Вежинов, Павел 293 
Великова, Емилия Ангелова 138 139 140 466 467 
Велкова, Милена 452 
Велчев, Димитър Стефанов 157 461 
Велчев, Петър 340 
Велчева, Йорданка Пасева 104 
Венев, Стефан Асенов 170 230 231 
Венова, Нина 67 416 
Видал, Гор 294 
Витанова, Мариана 61 
Витлиемов, Венко Георгиев 157 461 
Владов, Кирил 216 217 226 
Владова, Люба 296 
Владова-Иванова, Виолета 130 
Владова-Иванова, Виолета Кирилова 130 
Влаев, Димитър 151 
Войкова, Мими 175 
Волкогонов, Дмитрий Антонович 48 396 
Вълканова, Вероника Светлозарова 468 
Вълканова, Веселина 2 
Вълчев, Георги Емилов 105 
Ганев, Гиньо 419 
Ганчева, Ирина Атанасова 373 
Генев, Генчо Илиев 176 
Генева-Попова, Мариела Генчева 176 
Генов, Гено Стоянов 105 
Генов, Николай Иванов 26 70 
Генов, Юлиян 397 
Генова, Весела Кирчева 338 
Геогиева, Лилия Стоянова 338 
Георгиев, Бойко Борисов 156 162 166 353 
Георгиев, Георги Стефанов 83 
Георгиев, Георги Фотев 80 
Георгиев, Калин 460 
Георгиев, Никола Георгиев 295 
Георгиев, Петър 159 
Георгиев, Ясен Дочев 187 
Георгиева, Детелина 296 
Георгиева, Детелина Маринова 297 
Георгиева, Маргарита 469 
Георгиева, Нели Пандова 269 
Георгиева, Станка Николова 398 399 400 
Георгиева, Тодорка 316 
Георгиева, Цветанка 130 
Герганов, Георги 125 
Герова-Богданова, Венета Петрова 457 
Главеева, Маргарита 113 
Главусанов, Павел 435 
Голдфарб, Алекс 66 414 
Големанова, Емилия Георгиева 141 
Головински, Евгени Викторов 156 162 166 353 
Горнева, Галина Алексеева 156 162 166 353 
Господинов, Данаил 257 
Гранитски, Иван 301 324 332 354 405 
Грачоти, Санте 301 
Гръчка, Любомира 242 
Гуджева, Наталия 86 
Гудинг, Лий 456 
Гунчев, Георги 49 
Гълъбов, Антоний Найденов 80 
Гърневска, Личка Василева 142 
Даверов, Владо 298 299 
Даверов, Владо Георгиев 300 
Далчев, Атанас 301 
Далчев, Атанас Христов 301 
Далчев, Христо 301 
Далчева, Мария 301 
Дамянов, Борис 294 
Дамянов, Дамян П. 302 
Дамянов, Маргарит 427 
Данев, Пламен С. 256 
Данев, Пламен Симеонов 257 258 
Данчева, Кера Борисова 373 
Даскалов, Пламен Иванов 248 253 
Даскалова, Лиана 303 
Дачев, Лъчезар Иванов 50 
Дейвис, Мерил Уин 16 164 
Дейвис, Филипа 17 
Деликостов, Тодор Николов 229 
Делчева, Павлина 293 
Денев, Румен 304 
Денкова, Лидия Димитрова 18 
Держански, И. 5 
Дечев, Дечко Неделчев 195 
Дженкинс, Брайън Майкъл 51 
Джилберт, Бил 62 321 
Джонсън, Тимоти 463 
Дикова, Павлина 160 
Дилов, Любен баща 305 306 
Димитров, Ангел Йорданов 219 220 221 222 
Димитров, Боян Недялков 143 
Димитров, Веселин Иванов 156 162 166 353 
Димитров, Димитър Георгиев 436 437 
Димитров, Иван Йорданов 301 
Димитров, Митко Стоянов 223 
Димитров, Преслав 242 
Димитров, Слави Петров 401 
Димитров, Стефан Михайлов 391 
Димитров, Филип 52 74 
Димитров, Филип Димитров 74 84 430 
Димитрова, Веселина Тодорова 156 162 166 353 
Димитрова, Юлия Илиева 457 
Димитрова-Гюзелева, Светлана 470 
Димов, Валентин Йорданов 199 203 
Димова, Мирела 476 
Димова, Теодора 307 308 309 
Добрева, Далина 23 415 
Добрева, Елка Рачева 469 
Дойков, Васил Георгиев 401 
Дойков, Деян 106 107 
Дончев, Антон 310 311 
Дончева, Благовеста 371 
Дончева, Доротея Николаева 190 
Дурин, Стоян Иванов 108 
Дурина, Даниела Стоянова 108 
Душков, Живодар Иванов 312 
Дьоларю, Жак 402 
Дяков, Томислав 53 
Евтимов, Иван 54 
Евтимова, Светла Петрова 24 172 
Елин Пелин 313 
Елисеева, Елена 55 314 
Енев, Никола 56 
Ениманев, Красимир Иванов 57 224 238 
Ерменов, Боян Мичев 80 
Желявска, Бранимира Иванова 373 
Желязов, Михаил Петков 204 
Желязов, Петко Михайлов 204 
Жечев, Георги Иванов 338 
Зайков, Ангел Николов 232 
Запрянов, Запрян Димитров 146 
Звездинов, Атанас 313 
Здравкова, Златоживка Иванова 385 386 
Златанова, Валентина Илиева 80 
Златкова, Мария 58 404 
Иванников, Е. В. 361 
Иванов, Благой 123 
Иванов, Здравко Динчев 219 
Иванов, Иван Колев 183 
Иванов, Йордан 405 
Иванов, Любен Дилов 305 306 
Иванов, Никола Стойков 286 
Иванов, Славчо 315 
Иванов, Явор 402 
Иванова, Йорданка 382 
Иванова-Каратопраклиева, Иванка 144 
Игов, Светлозар Атанасов 301 
Иларионов, Райчо Тодоров 205 
Илиев, Върбан Иванов 145 
Илиев, Илия 433 
Илиева, Веселина 12 34 
Илчев, Иван 49 
Инглиш, Джеймс 454 
Инджова, Ася 123 
Исаев, Алексей 406 
Йомтова, Вихра Мориц 156 162 166 353 
Йорданова, Невенка Петрова 191 
Йосифов, Любен Трайков 228 
Йосифова, Александра 69 418 
Йотова, Рени Рачева 338 373 
Кабанел, Патрик 395 
Казаков, Петър Петров 223 
Казанджиева, Велина 120 
Казасов, Димо 59 407 
Казер, Карл 60 
Камбъл, Джоузеф 19 132 
Каменова, Емилия Стойчева 318 
Каменова, Лилия Драгомирова 259 
Кангалов, Пламен Ганчев 229 
Канушев, Мартин Стефанов 80 
Каплан, Робърт Д. 61 
Карагьозан, Варта 87 
Карагьозов, Лъчезар Костов 156 162 166 353 
Карагьозов, Панайот 20 
Караиванов, Веселин Димитров 156 162 166 353 
Караиванов, Красимир 454 
Каракашева, Лилия Вълчева 110 111 
Караколева, Стефка 147 
Каракурт, Рюстем Азис 379 
Картареску, Мирча 319 
Карчев, Петър Георгиев 320 408 
Касабов, Георги Милев 339 340 341 
Касабова-Динчева, Анелия Александрова 60 
Каталан, Зелма Давид 263 264 265 266 267 
Катанео, Марко 421 
Кинг, Лари 62 321 
Кираджиев, Светлин 409 
Киркова, Елена Костадинова 161 
Кирякова-Керванбашиева, Елга Георгиева 282 
Киссе, Антон Иванович 63 
Клитгард, Робърт 64 
Коев, Йордан Петров 112 
Коев, Кольо Видев 46 47 
Коен, Леа 322 
Кожухаров, Веселин 171 
Кожухаров, Колю 171 
Колев, Чавдар Василев 482 
Колева, Емилия Атанасова 269 271 272 273 
Комитова, Радка Тодорова 176 
Комитски, Сергей 323 
Комогорова, Светлана Николаева 48 396 
Косев, Константин Петков 225 
Костадинова, Галина 109 403 
Костов, Емануил 8 135 360 
Костов, Иван 113 
Костов, Стефан Л. 324 
Костова, Вичка Георгиева 191 
Костурков, Йордан Йорданов 325 326 410 411 
Коулс, Питър 154 412 
Коцев, Николай 114 239 327 
Краев, Георг 133 
Крумова, Маргарита 153 388 
Куцаров, Стефан 194 
Кънев, Митьо Йорданов 255 
Кънев, Петър 328 
Кърджиев, Асен 296 
Кюлева, А. 373 
Кюлева, Анета Пламенова 373 
Кючуков, Радослав 471 
Кючуков, Христо Славов 329 472 
Лазаров, Добри Лазаров 156 162 166 353 
Лазарова, Мила Кирилова 330 331 
Лакова, Искра Цветанова 156 162 166 353 
Лакова, Лиляна 45 51 394 
Ламбовски, Бойко 332 
Ламърс, Джим 456 
Лахтариев, Стойо Иванов 176 
Лебедова, Румяна 356 
Лечева, Галина Русева 333 
Лилова, Десислава Александрова 65 413 
Линков, Красимир 27 440 
Литвиненко, Марина 66 414 
Ловизети, Ратриция Балоко 421 
Лозиър, Майкъл Джей 22 
Лолов, Николай Василев 259 
Льофевр, Максим 395 
Любенова, Анелия Пенева 104 
Люцканова, Петя 16 164 
Мавродинова, Елица 334 
Маджаров, Стоян Николов 115 
Майер, Максим 128 245 
Маклейн-Абароа, Роналд 64 
Малякова, Любомила 106 119 458 
Манев, Вилям Николов 229 
Манев, Емил Деянов 156 162 166 353 
Манолов, Калин 21 
Мантарова, Анна Иванова 80 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 6 473 
Марева, Даниела Жекова 201 
Маринков, Георги 113 
Маринов, Ивайло 285 
Маринова, Ралица 113 
Маринова, Румяна 62 321 
Марицас, Константинос 23 415 
Марков, Георги 419 
Марков, Иван 335 
Маркова, Аглика Йосифова 77 426 
Маркова, Благодатка Пенчева 116 
Маркова, Зина 393 
Масларски, Иван Илков 24 172 
Матакиева, Снежинка Петрова 146 
Матеев, Владимир 209 254 
Матеев, Мирослав 117 
Меламед, Галина 79 
Меламед, Галина Нисим 373 
Мермерски, Христо 173 
Мете, Серж 67 416 
Мешулам, Мешулам 48 396 
Милев, Гео 339 340 341 
Милева, Леда 339 340 341 
Милза, Пиер 417 
Милоев, Велко 68 134 
Милчева-Николова, Снежана Йорданова 156 162 166 353 
Минков, Михаил 7 
Минчева, Мария Статиева 197 213 
Миронов, Иван Йорданов 146 
Мирчев, Сеферин Тодоров 206 
Мирчева, Гергана 86 
Митев, Иван Асенов 229 
Митева, Камелия 55 314 
Михайлов, Димитър 25 
Михайлов, Николай Петров 199 
Михайлова, Весела Василева 292 
Младенов, Юлиян Пенчев 184 240 
Момчева, Галина Димитрова 457 
Морел, Ханс 87 
Мулячки, Кирил Костадинов 80 
Мурдаров, Владимир Данаилов 343 
Мурдаров, Владко Данаилов 342 343 
Мънчева, Невена 38 280 
Нацков, Адриан 76 
Начева, Райна 118 
Недев, Иван 316 
Недев, Недю 419 
Недкова, Емилия 291 
Недялков, Антон Недялков 238 
Ненков, Милен 155 
Ненкова, Ангелина 296 
Ненов, Петър 214 
Неновски, Николай 119 
Нешков, Марин 120 
Николов, Георги К. 186 
Николов, Лилян Илиев 458 
Николов, Митко Иванов 229 
Николов, Никола Енев 56 
Николов, Никола Стефанов 156 162 166 353 
Николов, Никола Стоянов 215 
Николов, Ташко Апостолов 207 
Николов, Тодор Георгиев 156 162 166 353 
Николова, Мария 257 
Николова, Румяна Христова 26 70 
Николова, Стела 148 
Нинова, Юлия Димитрова 146 
Нобльокур, Кристиан Дерош 420 
Обрешков, Димитър Евгениев 175 
Оджакова, Мариела Константинова 156 162 166 353 
Оджакова-Байтошева, Мариела Константинова 156 162 166 353 
Оз, Амос 344 
Орешаров, Николай 345 
Отова, Илдико 69 418 
Павлова, Ивелина 69 418 
Павлова, Кристина Петрова 346 347 
Паламарев, Емануил Христов 151 
Панайотов, Иван Иванов 165 
Пантев, Андрей 431 
Панчев, Младен Ненчев 150 
Парис, Х. Линдзи 64 
Парушев, Радослав 348 
Паунов, Виктор Вертер 156 162 166 353 
Пачников, Борислав 454 
Пашова, Мария Янкова 474 
Пеева, Катя 420 
Пейдж, Кристин Ануин 460 
Пелева, Инна Иванова 336 337 349 350 
Пенева, Ваня 297 352 359 
Пенкова, Росица Александрова 336 337 
Пенчев, Пенчо Колев 259 
Пенчев, Пенчо Стоянов 100 236 
Пергелов, Коста 121 241 
Петканова, Донка 351 
Петков, Никола Методиев 391 
Петков, Пламен 422 
Петкова, Десислава Петкова 271 272 273 
Петкова, Диди 106 
Петкова, Теодора 113 
Петров, Веселин Николов 157 461 
Петров, Георги Атанасов 113 
Петров, Драгомир Христов 286 
Петров, Иван 72 
Петров, Орлин 471 
Петров, Петър Ненов 214 
Петрова, Ана 151 
Петрова, Иванка Николаева 60 
Петрова, Невенка 191 
Петрова, Теменужка 363 364 
Пиво, Бернан 439 
Пижев, Александър 27 440 
Пипева, Мария Емилова 266 
Пискатори, Джеймс 13 36 
По, Едгар Алан 274 
Поляков, Степан Николаев 73 423 
Пометкова, Яна Иванова 316 
Попов, Ангел Сашев 208 
Попов, Георги Иванов 174 
Попов, Димитър 155 
Попов, Павел 441 
Попов, Христо Димитров 156 162 166 353 
Попов, Цветан Иванов 71 182 
Попов, Юлиан 74 
Попова, Албена 417 
Попова, Жасмин 75 
Попова, Кристина Мирославова 60 
Попова, Олга Ставрева 336 337 
Портер, Ив 424 
Пранге, Петер 352 
Проданов, Георги 125 
Продев, Стефан 354 
Раданов, Димитър 125 
Радев, Радослав 356 
Радев, Румен 113 
Райзън, Джеймс 76 
Райков, Евгени 113 
Рангелова, Красимира Богданова 263 264 265 266 267 
Рачев, Петър Върбанов 260 
Рекцигел, Манфред 390 
Рибарова, Павлина Стефанова 84 430 
Рибов, Манол 242 
Римингтън, Стела 77 426 
Рише, Дени 431 
Рупчев, Георги 355 
Рупчева, Валя 355 
Русев, Росен Тодоров 220 222 
Русев, Руси 291 316 356 
Русева, Йоана 202 210 252 
Рутвен, Мализ 29 78 
Ръдгли, Ричард 427 
Секулов, Александър Илиев 357 
Семерджиев, Цветан 462 484 485 
Семов, Марко 358 
Симеонова, Руска Константинова 359 
Симова, Елка Петрова 292 
Симон, Петер 475 
Сирманов, Васил 455 459 
Сирманов, Васил Пенчев 456 
Славов, Атанас Василев 8 135 360 
Славова, Мариана Георгиева 338 
Славчев, Миладин 125 
Соскова, Александра 148 
Спасов, Добрин 9 81 
Спасов, Иван 214 
Ставрев, Димитър 177 
Ставрев, Светослав 82 124 
Стаматов, Петър 214 
Стаменов, Веселин 362 
Стаменов, Христо 382 
Станев, Станьо Станев 156 162 166 353 
Станков, Емилиян 149 218 
Станков, Иван 319 
Станкова, Маргарита Димитрова 178 477 
Станкова, Мария 242 
Станчев, Пламен Стоянов 175 
Станчев, Станчо Колев 223 
Старирадева, Мария 323 
Старк, Линда 152 
Стателова, Розмари 428 443 
Статков, Никола 363 364 365 
Стефанов, Борис Йорданов 175 
Стефанов, Георги 83 
Стефанов, Николай Йорданов 198 
Стефанов, Румен 38 280 
Стефанова, Марина Петрова 390 
Стоилова, Румяна Иванова 80 
Стойчева-Въртигова, Мариана 176 
Стоянов, Божидар 93 458 
Стоянов, Валентин Богданов 249 
Стоянов, Ивайло Стефанов 199 
Стоянов, Иван Илиев 200 
Стоянов, Николай 298 
Стоянов, Стоян Ганчев 157 461 
Стоянова, Светла Ганчева 249 250 
Стоянова-Вучева, Юлия Атанасова 283 
Стратърн, Пол 429 
Стърн, Кенет 84 430 
Съботинова, Ирина 72 
Такев, Георги 442 
Тасев, Георги 10 478 
Тасев, Георги Асенов 71 182 479 
Ташева, Росица Борисова 79 393 
Текев, Георги 442 
Тенчов, Гоце 158 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 145 
Терзиев, Светослав 11 85 
Терзиева, Маргарита 344 
Тиле, Вернер 390 
Тодоринов, Георги Ефтимов 201 
Тодоров, Симеон Бориславов 156 162 166 353 
Тодоров, Тихомир Миленов 183 
Тодоров, Тодор 86 
Тодорова, Екатерина 30 480 
Тодорова, Ирена 69 418 
Тодорова, Росица Кирилова 475 
Тодорова, Свилена 209 210 254 
Томова, Малина 375 
Томс, Жюстин 126 244 
Тончев, Георги Петров 229 
Тончева, Николина 238 
Топалджикова, Анна 366 
Топалова, Добрина Василева 367 
Тошкова, Светла Бориславова 31 127 
Трайков, Любен 228 
Трегер, Герхард 390 
Трендафилова, Петранка 316 
Трифони, Жасмина 421 
Трифонов, Венцислав Георгиев 212 
Троая, Анри 368 
Троев, Петко Енчев 369 
Трушина, Ирина 370 
Трьолч, Ернст 33 
Тушар, Патрис 395 
Тюменцев, И. О. 361 
Тютюлков, Николай Николов 163 
Узунтонев, Трифон Петков 221 
Уортън, Уилям 371 
Фариел, Робърт Е. 167 
Фердинандов, Ервин Стефанов 211 
Филева, Петранка 2 
Филипова, Людмила 372 
Флавини, Бертран Галимар 12 34 
Форчър, Алистър 267 
Фотев, Георги 80 
Фрьосел, Франк 483 
Фурнаджиева, Силвина 454 460 
Фюре, Франсоа 431 
Хаджикосев, Симеон Дончев 374 
Халиков, Алфред Х. 432 
Хеншал, Кенет Г. 433 
Хил, Мариана 62 321 
Хиндс, Робърт У. 167 
Хорнър, Дейвид 262 
Хранова, Албена Владимирова 376 
Христов, Ивайло 358 
Христов, Илиян 216 
Христов, Христо Ангелов 212 
Христов, Христо Станев 89 377 434 
Христова, Маргарита Георгиева 469 
Христова, Светлана 42 
Христова-Плашилска, Маргарита Георгиева 469 
Христозов, Петър 378 
Хяулмарсон, Йон Р. 435 
Цанков, Петър Марков 130 
Цанкова, Емилия 113 
Цветков, Петко 217 
Цветкова, Дарина 88 246 
Ценев, Илия Маринов 71 182 
Цонев, Володя 202 252 
Чакърова, Мария Димитрова 373 
Чамуроглу, Реха 379 
Чатфийлд, Карл 463 
Чаушев, Асен 373 
Чаушев, Асен Атанасов 373 
Чобанова, Анели 90 
Чобанова, Надежда 380 
Чуков, Владимир 91 
Чурешки, Стефан Йорданов 35 92 
Шаркова, Ирина Петрова 146 
Шейтанов, Владимир Георгиев 93 
Шипилов, Анатолий Иванович 40 
Ширкова, Мариана Любенова 71 182 
Шишков, Калоян Шишков 481 
Шкута, Александр Анатольевич 131 188 189 
Шмитц, Вернер 381 
Шурбанова, Даниела Димитрова 382 
Шутилова-Йочколовска, Кремена 113 
Щегнер, Вили 390 
Щерева, Красимира 6 473 
Ъпдайк, Джон 383 
Юдов, Димитър Димов 201 
Якимова, Елена 141 
Якимова, Росица 30 480 
Янев, Георги 341 
Янев, Николай Михайлов 143 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

... И физик на този свят... 153 388 
[Избрани произведения] 301 
Actual problems of business informatics in BRIE master program 94 444 
Annual report on the Bulgarian national innovation policy 2006 95 185 
Central banking 96 
English for the new business world 262 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 464 
Five practice tests with key and explanatory answers 263 264 265 
Five practice tests with key and explanatory answers - 5 266 
Five real tests with key and explanatory answers 267 
Hello! 269 271 272 273 
Local proceedings of the 11th East-European conference on Advances in databases and information systems (ADBIS 2007) 251 445 
Novak's gynecology 168 
Proceedings of the international conference on information technologies (InfoTech - 2007) 98 136 446 447 
Riga 384 
Risk management 97 235 
Solidarnosc 99 
Tales of mystery and imagination 274 
The broker 268 
The Complete novels of Jane Austen 261 
The Scarlatti inheritance 270 
What makes us different and similar 1 
Автоматизация на технологични процеси - 1 249 
Автоматизация на технологични процеси - 2 250 
Автомобили Audi 80/90. Серии след 1986 216 
Автомобили Opel Kadett -E. Серии 1984-1991 217 
Агенционна журналистика 11 85 
Адобе] Adobe Illustrator CS3 448 
Адриана 307 
Аз ремонтирам Лада Самара ВАЗ-2108, -2109, -210831-20, 210931-20 и Лада ВАЗ-2110, -2111, -2112 225 
Айнщайн и раждането на голямата наука 154 412 
Аквакултура 232 
Ал Кайда с перо и сабя 91 
Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника 138 466 
Алманах за историята на Русе 385 386 
Аналитична геометрия 144 
Английска България или Швейцария на Балканите 74 
Английско-български идиоматичен речник 382 
Английско-български речник по политика 38 280 
Атлас на света 390 
Балканите - начин на употреба 1918-1938 г. 387 
Балкански случки, войни и легенди 68 134 
Балканско езикознание 284 
Банката 345 
Бизнес среда на книгата 2 
Богдан Филов. Живот между науката и политиката 58 404 
Богомилските книги и легенди 405 
Българите 422 
Българска академия на науките. Институт по математика и информатика , основан 1947 5 
Българска енциклопедия на народната медицина и здравето 173 
Българска лексикология 288 
Българската литература през Възраждането 333 
Български дневници 393 
Български език за чужденци 289 290 
Български интертекстове 376 
Български технически каталог 179 180 181 
В градината с розите 15 
В огледалния свят на езика и културата 291 
В тъмнините на българските заговори 59 407 
Век на крайности 395 
Вероятности и статистика 143 
Вива] Viva La Revolucion! 73 423 
Висша математика с MAPLE 140 467 
Водоснабдяване и канализация на сгради 190 
Вчера 299 
Въведение в компютърните мрежи 449 
Въведение в науките за човека 54 
Възраждане на българите в Украйна 63 
Възрожденските значения на националното име 65 413 
Възторжен и див 300 
Вьются рифмы 370 
Вятърните мелници 318 
Глупак в подлеза на света 332 
Говорите ли български 282 
Годишен отчет 2002 за дейността на Националния съвет "Научни изследвания" 4 
Големанов 324 
Господин директорът на пристанището 298 
Гърция 401 
Дарвин и фундаментализмът 16 164 
Двигателна анатомия 171 
Деветдесет и девет] 99 съвета за българската граматика 343 
Декамерон 286 
Десет мита за втората световна война 406 
Джава] Java Script 451 
Дискретни регулатори и стабилизатори на променливо напрежение 193 
Дислексия 30 480 
Доброто образование - предпоставка за стабилна икономика 103 465 
Документи и материали за семинарни занятия по нова и съвременна обща история - част втора 399 
Документи и материали за семинарни занятия по нова и съвременна обща история - част първа 400 
Еврика! 17 
Европа и Европейският съюз 109 403 
Единадесет дървени улици 335 
Езикът С++ 452 
ЕйчТиЕмЕл] HTML 453 
Екологични проблеми на транспорта 149 218 
Екология и архитектура 150 
Електромеханични устройства 197 213 
Електроника 1 210 
Електроника 2 203 
Емине 309 
Етика 18 
Законът за привличането. Как да получим повече от това, което искаме, и по-малко от онова, което не щем 22 
Западноевропейска литература 374 
Зараждането на исляма в светлината на Корана и изворите 25 
Защо сме различни 7 
Здравеопазване на животните 170 230 
Из лабиринта на наркотиците 24 172 
Избрано 313 
Известия 316 
Изгубените цивилизации на каменната ера 427 
Изкуствен интелект 141 
Изкуството на XX век - съдбата на авангарда 437 
Изкушени от светлината 346 
Измерване на електрически и неелектрически величини 200 
Изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации 139 
Икономика на туристическата фирма 120 
Инстинкт за неприспособимост 355 
Иранците. Историята на един народ 424 
Истинският господар на саваната 397 
История на албанците.От илирите до независимостта на Косово 67 416 
История на Гестапо 402 
История на Исландия 435 
История на Италия 417 
История на Малтийския орден 12 34 
История на политическите и правни учения 50 
История на Япония 433 
Йордан Йовков. Живот и дело 317 
Как да водим разговор - без значение с кого, кога и къде 62 321 
Как да разпознаваме растенията в нашата природа 151 
Кандидат-президента 322 
Кармичен възел 323 
Картини от камък 354 
Качество на висшето образование 2006 471 
Когато си в лодката 293 
Когато те измислих 302 
Кодекс на труда 43 
Кой? 277 
Колекционер на любовни изречения 357 
Коментар на промените в Търговския закон и в Закона за кооперациите 83 
Комплексни системи за геозащита 482 
Композицията като абстракция 441 
Компютърни системи за управление 248 253 
Комуникации, медии, интернет 279 
Конституция на Република България 44 
Конфликтология 40 
КорелДроу] CorelDRAW X3 455 
Корпоративни финанси 113 
Корумпирани градове 64 
Кравеферма и здравеопазване на животните в нея 231 
Кралска служба 45 394 
Кратка история на изкуството 436 
Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите" 257 
Кризата в публичния мениджмънт 82 124 
Курсово проектиране по машинни елементи 214 
Ледовете 366 
Леки автомобили 219 220 221 222 
Ленин. Руският демон 48 396 
Либерализмът. Идеи за свободно общество 21 
Линкълн 294 
Майа] Maya 4 456 
Майките 308 
Майкрософт] Microsoft Office project 2007 463 
Макромедиа] Macromedia Dreamweaver 8 460 
Макромедиа] Macromedia Flash 8 f 454 
Малката голяма книга за изкуството 438 
Манипулации в комуникацията 101 237 
Маркетинг 105 
Маските на бога 19 132 
Масла, смазки и течности за транспорта и индустрията 228 
Математическое моделирование и теория электрических цепей 196 
Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV-ХVІІІ век 3 102 392 
Материалознание 255 
Матура за отличен - Български език и литература - второ равнище 349 350 
Матура за отличен - Български език и литература - първо равнище 336 337 
Матура за отличен - Информатика 457 
Матура за отличен - мтематика 146 
Матура за отличен - Немски език 283 
Матура за отличен - Френски език 338 
Медичите. Кръстниците на ренесанса 429 
Международен бизнес 110 
Международни инвестиционни проекти 111 
Международно частно право 86 
Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм 329 472 
Микропроцесорна схемотехника 202 252 
Митовете на българския преход 52 
Младите и политиката 69 418 
Моделиране на телекомуникационни процеси и системи 207 
Мореплаватели, пътешественици, географи-изследователи 409 
Мюсюлманската политика 13 36 
Надеждност и диагностика 229 
Надеждност и сигурност на комуникациите 212 
Наръчник за членовете на научни съвети и докторанти 478 
Насаме със звездите 347 
Наука за земята 167 
Наука. Научни изследвания. Философски разсъждения 10 
Не)съществуващи думи: Оказионалното словотворчество 287 
Невроотология 169 
Необикновеното наследство на Египет 420 
Непобедима нация 51 
Никой не си тръгва от Индия завинаги 26 70 
Нови модели на гражданско поведение в българското училище 481 
Новини от миналия век 325 410 
Носталгия 319 
Обектно ориентирано програмиране със С++ 137 450 
Обществена тайна 77 426 
Общи бележки за българската фолклорна култура 53 
Онлайн маркетинг 126 244 
Операционни системи 458 
Организация и управление на индустриалното производство 238 
От извора на вечната книга 31 127 
Отричането на Холокоста 84 430 
Оценка и управление на риска на работното място и околната среда 71 182 
Паметници на световното наследство на ЮНЕСКО 421 
Паричният ред 119 
Пауърпойнт] Power Point 2003 459 
Пежо] Peugeot 405 226 
Петстотин] 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения 432 
Писмо от разстреляния 378 
Поведение на потребителя 116 
Познание за жена 344 
Политиката на воина 61 
Полупроводникови материали и структури за наноелектрониката 208 
Последният еничар 379 
Посоки на погледа 304 
Право на Европейския съюз 75 
Православието и комунизмът в България 1944-1960 35 92 
Православни храмове в Пловдив 27 440 
Практически наръчник за работа по проекти 475 
Предлозите в немския език и тяхната употреба 381 
Предприемачество и предприемачески проекти 106 
Предприемачество и предприемачески прокети 107 
Предприемачеството 112 
Представките в немския език 297 
През прозореца на едно полустолетие 1900-1950 320 408 
Преразказът: подробен, сбит, трансформиращ 292 
Преследването 368 
Престъпления в информационната ера 72 
Приложна геометрия и инженерна графика - І част 215 
Природа 156 162 166 353 
Приятелство и вражда на Балканите 60 
Проверката и оценката по история и цивилизация в контекста на държавните образователни изисквания 398 
Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил 184 
Програми за терапия на заекване 178 477 
Проджект] Project Gigamono 348 
Производствен мениджмънт 240 
Проклятието на жабата 281 
Протестантска култура и модерна епоха 33 
Протестантската етика и духът на капитализма 46 47 
Професионална подготовка на учителя по чужд език 470 
Професия Читател 439 
Пъзелът фолклор - насам & натам 133 
Пътеки през душата 330 331 
Пътуващи диалози 315 
Разкази 363 364 
Разноликото Средновековие 351 
Разпределение и използване на природен газ 186 
Райна Кабаиванска 442 
Ред на Фурие. Интеграл на Фурие. Трансформации на Фурие. Уравнения на математическата физика 142 
Режими на историчност 389 
Рекцията в немския език 296 
Ресторантьорство и хотелиерство 242 
Реформацията - история и съвременни измерения 28 425 
Речник на немски и български пословици 359 
Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за ХХI век 342 
Речник по международни отношения 37 276 
Решени теми от кандидатстудентските изпити по математика и математика-тест за Русенски университет "Ангел Кънчев" 2000 - 2006 147 
Российский газ на европейском рынке энергоносителей 131 188 
Руска класическа литература 369 
Ръководство за дипломно проектиране 6 473 
Ръководство за лабораторни упражнения по автотракторни експлоатационни материали 223 
Ръководство за лабораторни упражнения по термична обработка на металите 256 
Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на машиностроенето 183 
Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата 122 233 243 
Ръководство за упражнения по "Технология на материалите І - Б" 260 
Ръководство за упражнения по анатомия за студенти по кинезитерапия 177 
Ръководство за упражнения по електротехническа безопасност 199 
Ръководство за упражнения по кинематика с MATLAB 157 461 
Ръководство по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика по структурните фондове на ЕС" 123 
Ръководство по физическо възпитание и спорт 175 
Саниране на сгради, увредени от влага и соли 483 
Сафари 380 
Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов 356 
Сборник задачи и казуси по финансов мениджмънт 117 
Сборник задачи по топлотехника в земеделието 187 
Светът - карти, имена, числа 391 
Светът през 2020 79 
Свидетелства за времето 312 
Седемте гряха на чалгата 428 443 
Семиотика, текст и разнищване 8 135 360 
Сентенции за управлението 327 
Сигнали и системи 211 
Силвена 358 
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести 176 
Синтез и анализ на логически схеми 209 254 
Славянските свети мъченици 20 
Случки, размисли, фантазии... 285 
Слънчеви колектори и системи 195 
Смъртта на един дисидент 66 414 
Сондажна геофизика за нефт и газ 158 
Софийска улица 303 
Социализация на децата в технологична среда 468 
Социално познание и междуличностно взаимодействие 14 39 
Социология на отклоняващото се поведение 80 
Спектъра на бялото 334 
СПИН процесът в Триполи 93 
Спирки 383 
Сполохи 361 
Спорното естество на конкуренцията 100 236 
Справочник за докторанти 479 
Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2008 476 
Стопанска диагностика 115 
Стоте ключа 365 
Стратегически информационни системи 462 485 
Стратегия 484 
Строеж на молекулите 163 
Счетоводство и отчетност в туризма 118 
Счетоводство на предприятието 108 
Счетоводство на: селското стопанство, земеделските кооперации и сдружения 125 
Събрани съчинения 305 306 
Събрани съчинения в 15 тома 310 311 
Съвременната геополитика 42 
Състояние на война 76 
Състоянието на планетата 2007. Нашето бъдеще в градовете 152 
Съчинения 339 340 341 
Тайният живот на великите английски писатели 326 411 
Татко 371 
Телетрафично проектиране 206 
Теория и схемотехника на честотните синтезатори и умножители на честота 204 
Теория на програмите в задачи 148 
Теория на разузнаването и контраразузнаването 41 
Териториално устройство и инфраструктура 57 224 
Термично обработване на металите 258 
Тестове по български език и литература за кандидатстване след 7. клас 55 314 
Техника и технология на заваряването 259 
Техническа механика 159 
Технически данни и особености в ремонта и регулировката на автомобили FORD 227 
Токозахранващи устройства 194 198 201 
Траектории на етиката 32 
Трансформиращ преразказ 469 
Трансформиращ преразказ : Тестове по български език и литература ; Тренировъчни тестове 474 
Тревожно литературознание 295 
Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време 419 
Трубадур на вечността 328 
Трудовите отношения в преход 87 
Търговски аспекти в международните частноправни и публичноправни взаимоотношения по вътрешните европейски водни пътища 90 
Убий Путин 362 
Убийте "Скитник" 89 377 434 
Увод в биофизикохимията 165 
Уинстън Чърчил и Балканите 49 
Управление на екипи 128 245 
Управление на малкия и среден агро-бизнес в България 234 
Управление на човешките ресурси 114 239 
Ура за героите 275 
Учебен курс по финансово и банково право 130 
Учебник по обектно-ориентирано програмиране на C ++ 145 
Физика 155 
Философия и социология за ХХІ век 9 81 
Философката 352 
Финанси на предприятието 121 241 
Финансов мениджмънт 104 
Френската революция 431 
Френско-български речник 373 
Фундаментализмът 29 78 
Хаос и ред или принципът на дозираната нестабилност 174 
Харвард] Harvard business review за оценка на изпълнението на служителите 88 246 
Харвард] Harvard buziness review за екипите, които успяват 129 247 
Хемус 375 
Химия на елементите и техните съединения 161 
Хладилна техника 191 
Цивилизация и естествен подбор 23 415 
Цифрова схемотехника 205 
Червено злато 372 
Четиридесет] 40 решени логически задачи по химия за кандидат-студенти в медицинските университети 160 
Читателска група 31 278 
Човечеството на 21-вия век 56 
Электрические процессы и устройства для управления разрядом в газовой среде 192 
Эпоха метана в Европе 189 
Явлението Петя Дубарова 367 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството 249 250 
Автоматика - системи за управление 250 
Автоматично управление - принципи и теория 249 
Автомобили - леки 149 218 
Автомобили - ремонт 227 
Автомобили - смазване 228 
Автомобили. Автомобилостроене 216 225 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 478 
Албания - история 67 416 
Албания - политически живот 67 416 
Американска литература - биографии 294 
Американска литература-романи 371 
Американски разкази, повести - популярни издания (адаптиран текст) 274 
Аналогови системи, машини и устройства 196 
Анатомия 177 
Английска литература - романи 261 
Английски език - изучаване 262 
Английски език - тестове 267 
Английски език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 263 264 265 266 
Английски език - учебници 269 271 272 273 
Антологии. Сборници. Христоматии 375 
Аристокрация - Великобритания - спомени 45 394 
Археология, първобитна - популярна литература 427 
Архитектура 441 
Архитектура - екологични проблеми 150 
Архитектура - стилове и направления 437 
Балкански полуостров - история - нова 387 
БАН 5 
Банки. Банково дело 96 
Банково дело - правни проблеми - учебници за ВУЗ 130 
Библиографии 325 410 
Библия 31 127 
Бизнес - информационни системи 94 444 
Билингвизъм 329 472 
Биографии 48 58 59 66 154 294 320 393 396 404 407 408 412 414 419 
Биофизикохимия 165 
БКП - идеологична работа 35 92 
Богомилство 405 
Българи в чужбина - Либия - правни проблеми 93 
България - вътрешна политика - 1944-1989 89 377 434 
България - вътрешна политика - 1989- 74 
България - вътрешна политика - биографии 58 404 
България - история - нова - спомени 320 393 408 
Българска литература 336 337 349 350 372 
Българска литература - биографии 317 
Българска литература - исторически романи 345 
Българска литература - комедия 324 
Българска литература - литературна критика 315 328 376 
Българска литература - периодична литература 74 
Българска литература - повести, разкази, новели 275 278 285 293 308 313 335 
Българска литература - поезия 330 331 334 
Българска литература - публицистика 312 318 332 
Българска литература - разкази 277 363 364 
Българска литература - разкази - повести 366 
Българска литература - романи 281 298 299 300 307 309 310 311 322 357 358 362 365 
Българска литература - теми, образи, сюжети 301 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 327 332 
Българска литература. Социални романи 378 
Българска поезия 367 
Български език 55 314 337 
Български език - изучаване 289 290 
Български език - методика на преподаването - за основни училища 329 472 
Български език - обучение - методика 282 289 290 
Български език - помагало за зрелостници и кандидат-студенти 336 
Български език - правопис 343 
Български език - правопис - речници 342 
Български език - текстове и задачи 469 474 
Български език и литература 292 
Български еизк -морфология 287 
Великобритания - външна политика 77 426 
Великобритания - вътрешна политика 45 394 
Ветеринарна медицина 170 230 
Висше образование - България 471 476 
Висше образование - докторска степен 479 
Висше образование - качество 464 
Висше образование - образователна политика 464 
Водоснабдяване - пречистване - учебник 190 
Военна история 61 
Втора световна война - жестокости 84 430 
Възраждане - България 65 413 
Външна политика - САЩ 76 
Външна търговия 110 111 
Вътрешна политика 66 68 134 414 
Вътрешна политика - България 59 407 
Газови двигатели - автомобилни 219 
Газови инсталации - в сгради 186 
Газопроводи 186 
Генеалогия 432 
Генератори за електромагнитни трептения 204 
География 384 401 
География - Европа - Европейски съюз 109 403 
География - справочник 390 409 
Географски пътешествия 391 397 
Геологически и географски науки 167 
Геометрия 138 466 
Геополитика 42 
Геофизика 158 
Гестапо 402 
Гинекология 168 
Глобални проблеми на човечеството 56 
Гражданско образование - методика на преподаването - за основни училища 481 
Дарвинизъм 16 164 
Даяна, принцеса на Уелс - спомени 45 394 
Двадесет и първи век 56 
Двуезични речници 382 
Девиантно поведение - социологични проблеми 80 
Дизелови двигатели 221 
Дипломно проектиране 6 473 
Дислексия - учебник 30 480 
Диференциална геометрия 144 
Диференциални функционални уравнения 142 
Докторски дисертации - организация, структура 479 
Духовници, български 35 92 
Държава и църква - България - история 35 92 
Държавна сигурност - България 89 377 434 
Еволюция 16 164 
Еврейска литература - романи 344 
Еврейски въпрос 84 430 
Европа - стопанство - справочник 109 403 
Египет - древен - история 420 
Египет - паметници на културата 420 
Езикознание 284 316 
Езикознание - лингвокултурология 291 
Езици за програмиране 136 137 145 447 450 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 453 
Езици за програмиране: алгол, кобол, фортран, информ, синтол 451 
Екология 149 218 
Експлоатация на автомобила 217 226 
Електрическа енергия, преобразуване 192 
Електрически апарати 197 213 
Електрически машини 197 213 
Електрическо измерване на неелектрически величини - тензометрия 200 
Електроенергетика 95 185 189 
Електроенергетика - охрана на труда 199 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 131 188 
Естествен подбор 23 415 
Етика - учебници за ВУЗ 18 
Етика - учение за морала 32 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 19 68 132 134 
Животновъдство 231 
Животновъдство, общо 170 230 
Журналисти, български - спомени 320 408 
Журналистика 11 85 
Заваряване - учебник за професионални гимназии 259 
Заекване - терапия 178 477 
Защита на сгради и съоръжения 483 
Здравеопазване 231 
Здравна просвета - ученици - учебници 24 172 
Здравни работници - правни проблеми 93 
Земеделска техника - ремонт 229 
Идиоми. Специфични думи 382 
Изкуствен интелект 141 
Изкуство 438 
Изкуство - история 436 
Изкустени езици - структури 141 
Изобразително изкуство - стилове и направления 437 
Изпитване на материалите 255 
Източноправославна църква - България - история 35 92 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 87 88 128 245 246 
Изучаване на труда - изучаване на работното време 88 246 
Изчислителни мрежи 449 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 454 
Изчислителни ситеми 209 254 
Икономика 131 188 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 116 
Икономическа структура, социология 112 
Икономически принципи 97 235 
Икономическо поведение - религиозноетични проблеми 31 127 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 128 245 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 112 
Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура-развитие. Икономически растеж. 123 
Индивидуална психология 17 
Индийски религии 26 70 
Инфекциозни болести(заразни и преносни заболявания) 176 
Информатика 457 
Информатика - компютърна 94 444 
Информационни мрежи - охрана и сигурност 462 485 
Информационни системи 251 445 
Информационни системи в автоматичното управление 248 253 
Инфраструктура (общи въпроси) 57 224 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 25 
Ислямски тероризъм 91 
Ислямски фундаментализъм 13 29 36 78 
История 3 102 385 386 392 398 
История - Германия - нова 402 
История на България 419 422 
История на България - богомилство 405 
История на Втората световна война (1939-1945) 406 
История на Европа - ново време (1492-1914) 400 
История на Европа от 1919 г - обща история на ХХ в. 399 
История на Исландия 435 
История на Италия 417 
История на Първата световна война(1914-1919) 400 
История на САЩ 294 
История на Франция 431 
История на цивилизацията 422 
История на Япония 433 
История, обща - учебници за ВУЗ 395 
Италианска литература - разкази - новели 286 
Кабаиванска, Райна Якимова - биографии 442 
Каменна епоха - популярна литература 427 
Капитал - обръщение 104 
Капитализъм - социологични проблеми 46 47 
Капиталистическо общество , социология 33 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 117 
Карбураторни двигатели 222 
Кинематика. Математическа теория на движението 157 461 
Книгоиздаване. Книгознание 2 
Когнитивна наука - лекции и доклади 15 
Кодекс на труда 43 
Компютърна техника с практическо приложение 157 461 
Компютърни мрежи - реклама 126 244 
Компютърни науки и технологии 98 136 446 447 
Компютърни престъпления - правни проблеми 72 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 251 445 
Комуникация 279 
Комуникация - надеждност, сигурност 212 
Комуникация - социологични проблеми 101 237 
Комуникация - социология 100 236 
Конкуренция 100 236 
Конституции 44 
Контраразузнаване - теория 41 
Контраразузнаване, английско - биографски материали 77 426 
Корупция - превенция 64 
Краезнание 385 386 
Куба - вътрешна политика 73 423 
Култура - история 3 23 102 392 415 
Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултура 9 60 81 
Лазери 192 
Лека и забавна музика, българска 428 443 
Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 173 
Леки автомобили 221 
Леки автомобили - диагностика, ремонт 222 
Леки автомобили - методи и устройства за запалване 220 
Леки автомобили - подръжка, обслужване 219 
Лексикология 288 
Литература 316 
Литература - преразказ - тестове и задачи 469 474 
Литература - теми, образи, сюжети 8 135 360 
Литература - теория и естетика - лекции и доклади 15 
Литература - художествена - българска 302 303 304 305 306 323 339 340 341 346 347 348 354 355 380 
Литература - художествена - чужда 268 270 340 368 383 
Литературна критика 333 339 367 
Литературна техника 292 
Литературни историци и критици, български - език 356 
Литературознание 295 
Личност - психология 14 39 
Маркетинг - в политиката 100 236 
Марков, Георги Иванов - биографии 89 377 434 
Математика 139 146 
Математика - висша 140 467 
Математика - конкурсни задачи с решения 147 
Математическа кибернетика 196 
Математическа лингвистика 141 
Машинна графика - учебници за самообразование 448 456 
Машинни елементи 214 
Машинно чертане 215 
Международни конфликти-ислямски фундаментализъм 91 
Международни отношения - енциклопедия 37 276 
Международни политически отношения 61 66 79 414 
Международни политически отношения - дипломация 49 
Международно частно право 86 
Мениджмънт 97 235 240 242 
Металорежещи инструменти 184 
Методи за изучаване на историята - методология на историята 389 
Методи за обработка 183 
Методи на управление. Мениджмънт 114 239 
Методика на математиката 140 467 
Методика на преподаване 55 292 314 470 
Механика, техническа - учебници за средни специални училища 159 
Микроелектроника 202 252 
Минерални масла - за автомобили и трактори 228 
Модернизъм - в изобразително изкуство 437 
Морал и общество 43 
Морско право - морско законодателство 90 
Музикална естетика 428 443 
Музиканти, български 428 443 
Наказателно право 72 
Наркомания - учебници 24 172 
Наркотични средства - учебници 24 172 
Народно творчество 8 135 360 
Наука - България 4 
Наука и религия 16 31 127 164 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 479 
Наукознание 10 
Научни изследвания - методология 6 473 
Национален въпрос и национална политика - България - история 65 413 
Национална сигурност 462 485 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 60 63 
Националсоциализъм - Германия 402 
Нация 65 413 
Неврология 169 
Немска литература - романи 352 
Немски език 283 296 
Немски език - глаголи - учебници 297 
Немски език - морфология 381 
Немски език - обучение 283 
Немски език - словообразуване - учебници 297 
Нова история (1492-1919) 28 425 429 
Нова история - учебници за ВУЗ 395 
Образование - степени на образование 464 
Образование - учителско тяло - психологичен тип 470 
Образователна политика 103 465 
Обществен бит - развитие 3 102 392 
Общественици, български - спомени 320 408 
Обществено управление - публична администрация 98 446 
Общинско самоуправление 95 185 
Околна среда и енергетика 189 
Оперни и оперетни артисти - биографии 442 
Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология 171 
Ораторско изкуство 62 321 
Органи на управление. Администрация 82 124 
Организация на възпитанието и обучението 475 
Организация на производството 238 
Основни елементи и конструкция на металорежещите машини 183 
Отбрана 484 
Отбрана - стратегии - управление 484 
Отделни родове. История на родовете. Фамилии 429 
Отношението към човешкото общество 9 81 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 105 116 
Паметници на културата 421 
Пари. Банково дело. Борса 119 
Партии - КПСС - история 48 396 
Патология. Клинична медицина 169 
Писатели, американски - творчество 325 410 
Писатели, английски 326 411 
Писатели, български - биографии 89 377 434 
Планиране, териториално - екологични проблеми 150 
Поети, английски 326 411 
Политика 52 
Политика - речници 38 280 
Политика - теория - лекции и доклади 15 
Политици, кубински 73 423 
Политически и национални младежки движения - България 69 418 
Политически репресии - България - история 35 89 92 377 434 
Полупроводникова електроника 203 205 208 209 210 254 
Помагала за учители 138 466 
Пословици и поговорки, български - речници 359 
Пословици и поговорки, немски - речници 359 
Право 83 
Право на Европейския съюз 75 86 90 
Православни светии 20 
Превод, художествен 8 135 360 
Предприемачество - социология 106 107 
Предприятия - финансиране 121 241 
Преобразуване на електрическа енергия 198 
Преобразуване на променливия ток в постоянен. Изправители и изправителни устройства 201 
Престъпление и престъпници 93 
Престъпления против държавата - Либия 93 
Престъпност - България - социологични проблеми 80 
Приложни програми - учебници за самообразование 456 460 
Природа - терминология - речници 156 162 166 353 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 152 
Природа и общество - философски проблеми 23 415 
Програмиране 148 
Програмиране за електронно изчислителни машини - езици за програмиране 458 
Програмни езици 452 
Производствен процес - планиране, управление 250 
Произход на видовете 16 164 
Промишлен (вътрешнозаводски) транспорт 57 224 
Протестанство 33 
Протестантска църква - етични проблеми 28 46 47 425 
Профсъюзно движение 99 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 174 
Психоанализа - лекции и доклади 15 
Психолингвистика 329 472 
Психология - индивидуална - съзнателно, подсъзнателно 22 
Първобитно общество - популярна литература 427 
Работна обстановка . Работна среда. Организация на работното място. Охрана на труда 71 182 
Работни процеси 129 240 247 
Радиотехника. Техника на електромагнитните трептения (радиовълни) 204 
Разузнаване - теория 41 
Растения - България - систематика - определители 151 
Регулатори - учебници за ВУЗ 193 
Реклама 101 126 237 244 
Религиозни ордени и конгрегации - манастири - монаси - отшелници 12 34 
Религия 19 132 
Речници - тематични, тезауруси 37 276 
Речници - тълковни 279 
Речници, многоезични - природа 156 162 166 353 
Рибовъдство 232 
Римингтън, Стела - биографски материали 77 426 
Румънска литератера 319 
Русия - история 48 396 432 
Руска литература 361 368 369 370 
САЩ - външна политика 51 
Световно стопанство 3 102 392 
Селско стопанство - България - икономика 234 
Селско стопанство - икономика 122 233 243 
Селско стопанство - счетоводство 125 
Селско стопанство - управление 122 233 243 
Семиотика 8 135 360 
Семиотика - лекции и доклади 15 
Системи на образование - хармонизация 464 
Слънчева енергия 195 
Смазки - за автомобили и трактори 228 
Софтуер 451 452 459 463 
Софтуерни продукти 460 
Софтуерни продукти - практическо приложение - чертане 455 
Софтуерни продукти - ръководство 448 453 
Софтуерни продукти с практическо значение 454 
Социален конфликт 40 
Социализация на личността 54 
Социална педагогика 468 
Социална психология 14 39 
Социално възпитание 481 
Социално поведение 40 
Социография - Европа, Европейски съюз 109 403 
Социография - социално положение - Индия 26 70 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 11 62 85 321 
Социология на културата и на цивилизацията 60 
Спомагателни средства на производството - оборудване 189 
Стабилизатори на напрежението и тока - учебници за ВУЗ 193 
Старобългарска и църковнославянска литература - критика 351 
Стратегии - разаботване 484 
Строителни конструкции 482 
Счетоводство 108 125 
Счетоводство на туризма 118 
Съединяване на материалите 259 
Съобщителна техника 211 
Съобщителна техника - надеждност, сигурност 212 
Съобщителна техника - проектиране 206 
Състав - структура - изотопи 163 
Съчинение и преразказ - учебници за основни училища 349 350 469 474 
Тайни общества 12 34 
Телевизионни предавания 439 
Телекомуникации - проектиране 206 
Телекомуникационни системи - моделиране 207 
Теория на вероятностите 143 
Теория на държавата и властта 50 
Теория на Западноевропейската литература 374 
Термична обработка на металите 256 257 258 
Термодинамика 187 
Терористични действия 51 
Техника 179 180 181 
Технология на металите. Металообработване 260 
Трактори - горива и смазки - учебници за ВУЗ 223 
Транспортиране и съхраняване на течности и газове 186 
Трансформатори 194 
Трансформатори - учебници за ВУЗ 193 197 213 
Труд - организация 129 247 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 103 114 239 465 
Трудови отношения 87 
Трудът като стопански фактор 87 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 120 
Турска литература - роман 379 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 110 
Управление и организация 100 236 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 115 
Условия на труд. Работно място 71 182 
Услуги. Сфера на услугите 98 446 
Учене - проблеми - дислексия 30 480 
Ферми - управление - ръководство 122 233 243 
Физика 154 155 412 
Физика - биографии 153 388 
Физкултурна дейност - планиране 175 
Философия - история - лекции и доклади 15 
Философски системи и направления 21 
Финанси 121 241 
Финанси на стопанските организации 113 117 
Финансов мениджмънт 104 
Финансово право - учебници за ВУЗ 130 
Фолклор (в тесен смисъл) 53 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания 133 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 110 112 120 
Френски език 338 
Френски език - речници, френско-български 373 
Химия 160 
Химия, неорганична 161 
Хладилна техника 191 
Хотелиерство 242 
Християнска етика 46 47 
Християнско изкуство и символи 27 440 
Християнство и социализъм - философски проблеми 35 92 
Цивилизация. Култура. Прогрес 1 7 
Цифрови системи - машини и устройства. Микропроцесори 202 252 
Църковна архитектура 27 440 
Човек - връзка с околната среда - философски проблеми 23 415 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

AceBus 8051 IDE 248 253 
ActionScript 454 
Adobe 448 
C++ (език за програмиране) 145 
CorelDRAW X3 455 
EASY-SOFT 248 253 
Flash документи 454 
Ford 227 
HTML 453 
JavaScript 451 
Keil [мю] Vision2 IDE 248 253 
Linux 458 
M14 Configurator M14-SFG-1 248 253 
Maple 9. 5 140 467 
Matlab 157 461 
Maya 456 
nurbs моделиране 456 
Opel Kadett 217 
Peugeot 226 
Power Point 459 
SDL 207 
SUCOSOFT S40 248 253 
UNIX 458 
Windows 458 
авангардни направления 437 
автоматизация на технологичните процеси 249 250 
автоматика 248 253 
автоматично регулиране 249 250 
агентурно разузнаване 41 
агенционна информация 11 41 85 
агрегати 198 
агрегатни състояния 165 
агробизнес 234 
адаптирани текстове 274 
аеробика 175 
аквакултура 232 
Ал Кайда 51 
албум 99 384 
алгоритми 148 
американска литература 274 294 325 410 
американски романи 270 371 
аналогови системи 196 
анатомия 177 
английска литература 261 
английски език 262 263 264 265 266 267 269 271 272 273 
английски писатели 326 411 
английско-български речник 382 
анимация 454 
антология 375 
археалогически паметници 27 440 
архитектура 150 441 
асинхронни двигатели 197 213 
астрономия 156 162 166 353 
атлас 390 
атомно-молекулни системи 163 
Ауди 216 
бадминтон 175 
бази данни 251 445 
Балкани 68 134 375 
балкански страни 284 387 
БАН 5 
банери 126 244 
банки 119 
банково дело 96 130 
баскетбол 175 
безопасност 199 
Библия 31 127 
бизнес 94 103 444 465 
бизнес иновации 129 247 
билингви 329 472 
билингвизъм 329 472 
биографии 58 59 66 73 77 89 153 154 317 320 377 388 393 404 407 408 412 414 423 426 434 442 
биографичен роман 294 
биология 156 162 166 353 
биофизикохимия 165 
биполярни транзистори 203 
блогове 126 244 
богомилство 405 
бодибилдинг 175 
болести при животните 170 230 231 
Болонски процес 464 
булева алгебра 210 
българи в Украйна 63 
България 52 53 
България (1944-1960) 35 92 
България - история 59 393 407 
българска литература 275 277 278 281 285 293 298 299 300 301 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 317 318 320 322 323 324 327 331 332 335 337 345 346 347 349 350 354 357 358 362 363 364 365 366 372 378 408 
българска литературна критика 315 328 333 356 376 
българска общност 63 
българска поезия 330 334 367 
български език 55 282 287 289 290 314 337 342 343 469 474 
български език и литература 292 
български музиканти 428 443 
български пословици 359 
български преход 52 
високочестотни трептения 204 
висша математика 140 467 
висше образование 464 471 476 479 
водоснабдяване 190 
военна история 61 
военни конфликти 51 
военни стратегии 51 
военно дело 462 484 485 
войни 68 134 
волейбол 175 
Втората световна война 84 406 430 
входящ поток (поясонов поток) 206 
възраждане 333 
възрожденска култура 65 413 
възход на Китай 79 
външна политика - Русия 66 414 
външна политика - САЩ 51 76 
външна търговия 111 
външнотърговски отношения 110 
вътрешна политика 58 59 66 68 74 134 404 407 414 
вътрешнозаводски транспорт 57 224 
газова среда 192 
газови горива 219 
газови инсталации 186 
газови мрежи 186 
газови уредби 219 
газоснабдяване 186 
генеалогия 432 
генератори 205 
география 167 384 390 397 409 
география на Гърция 401 
география на света 391 409 
географски открития 409 
геозащита 482 
геология 167 
геометрия 138 139 466 
геополитика 42 
геофизика 158 
Гестапо 402 
гинекология 168 
глобализация 42 79 
глобални проблеми 56 
голосеменни 151 
горивна уредба 221 
граждански права 93 
гражданско образование 481 
графични изображения 460 
графични символи 454 
графично рисуване 455 
групи 129 247 
данъци 121 241 
дарвинизъм 16 164 
Даяна, принцеса на Уелс 45 394 
девиантно поведение 80 
демократичен преход 99 
деца 54 468 
дизелови двигатели 221 229 
дипломация 49 
дипломна работа 6 473 
дипломно проектиране 6 473 
дислексия 30 480 
диференциална геометрия 144 
доклади 2 4 95 103 185 465 
докторанти 478 479 
докторантски програми 479 
докторска дисертация 479 
документи 341 
Древен Егитеп 420 
древните българи 422 
дуализъм 405 
държава 50 
държавна политика 13 29 36 78 
държавна сигурност 89 377 434 
държавни преврати 419 
еволвентен профил 184 
еволюция 16 164 
евреи 84 430 
еврейска литература 344 
евробалкански предизвикателства 60 
Европа 109 395 403 
европейски водни пътища 90 
Европейски съюз 79 109 123 403 
Египет 420 
езикознание 284 288 291 316 
езици за програмиране 452 453 
екип 129 247 
екологична среда 150 
екологични проблеми 150 
екология 149 150 218 
експлоатационни материали 223 
експлоатация на автомобилите 217 226 
електрически апарати 197 213 
електрически измервания 200 
електрически машини 197 213 
електрически процеси 192 
електрически сигнали 200 
електромашинни генератори 198 
електромеханично преобразуване на енергията 197 213 
електроника 203 205 
електронни генератори 204 
електронни преобразуватели 198 
електронни схеми 203 
електротехника 199 200 
енергетика 189 
енергоносители 131 188 
енергоснабдяване 131 188 
енциклопедичен речник 156 162 166 353 
енциклопедия 173 
епоха на барока 417 
Еразмус Сократес 97 235 
ерозия 482 
естествен подбор 23 415 
етика 18 32 
жанрове 8 135 360 
желания 22 
животновъдство 170 230 
журналистика 11 85 
журналистически статии 74 
заваряване 259 
зависимости 174 
задачи 117 160 
задвижващи устройства 229 
заекване 178 477 
закони 43 83 
западноевропейска литература 374 
западноевропейско изкуство 438 
запалителни системи, управление 220 
запалителни уредби 220 
защитни съоръжения 482 
здравеопазване 170 230 231 
земеделие 187 
земеделска техника 229 
земеделски кооперации 125 
земя 167 
зрелостни изпити 146 
зъбни колела 184 
идеи 129 247 
идентичност 42 
идиоматичен речник 382 
идиоми 382 
избрани произведения 341 
изкуствен интелект 141 
изкуство 437 438 
изобразително изкуство 438 
изследвания 397 
изучаване 282 289 290 
икономика 103 417 465 
икономическа структура 112 
икономически растеж 3 102 392 
икономическо поведение 31 127 128 245 
иконостаси 27 440 
илири 67 416 
импулсни схеми 210 
инвестиционни проекти 111 
индивидуална психология 22 
индийска религия 26 70 
индустриалната революция 3 102 392 
инженеринг 238 
инженерна графика 215 
иновационна политика 95 185 
интеграли 142 
интегрални схеми 210 
интервю 439 
интернет 279 
инфекциозни болести 176 
информатика 5 94 444 457 
информационна ера 72 
информационни системи 251 445 462 485 
информационни технологии 98 136 140 446 447 467 
информация 462 485 
инфраструктура 57 224 
ислям 25 
ислямски тероризъм 91 
ислямски фундаментализъм 13 29 36 78 91 
исторически роман 368 
история 48 67 389 396 398 416 421 432 
история на Албания 67 416 
история на България 405 419 422 
история на войните 406 
история на Германия 402 
история на Европа 399 400 
история на Египет 420 
история на изкуството 436 
история на Иран 424 
история на Исландия 435 
история на Италия 417 
история на Русе 385 386 
история на Русия 432 
история на Франция 431 
история на цивилизацията 3 102 392 427 
история на Япония 433 
италианска литература 286 
казуси 117 
каланетика 175 
каменна ера 427 
канализация 190 
кандидат-гимназисти 292 
кандидат-студенти 476 
кандидатстудентски изпит 147 263 264 265 267 
капитал 104 
капитализъм 3 59 102 392 407 419 
капиталистическо общество 33 46 47 
карбуратори 222 
каталози (небиблиотечни) 179 180 181 
качество на образованието 471 
кибернетика 196 
кинезитерапия 177 
кинематика 157 461 
клинографско писмо 420 
книгознание 2 
книгоиздаване 2 
кодекс на труда 43 
комедия 324 
компютри 449 452 
компютърен софтуер 451 459 463 
компютърна графика 456 
компютърна техника 157 461 
компютърни мрежи 126 244 449 
компютърни престъпления 72 
компютърни технологии 98 136 446 447 
комунизъм 35 92 
комуникативна компетентност 14 39 
комуникации 62 101 212 237 279 321 
комуникационна техника 212 
конкуренция 100 236 
конраразузнаване 77 426 
конституция на РБ 44 
конференции 251 445 471 
конфликтология 40 
кооперации 83 
корабоплаване по Дунав 90 
корпоративни финанси 117 
корупция 64 
Косово 67 416 
кохезионни фондове 123 
КПСС 48 396 
краварство 231 
кралица Елизабет ІІ 45 394 
кралско семейство 45 394 
креативност 100 236 
култура 1 320 408 417 
култура на Възраждането 65 413 
културема 291 
културни различия 7 
културология 7 
курсова работа 209 254 
лабораторни упражнения 223 
лазери 192 
Латвия 384 
Латинска Америка 79 
легенди 405 
леки автомобили 216 219 220 221 222 225 227 
лексикология 288 
лекции 15 
Ленин, Владимир Илич 48 396 
ленинизъм и бернщайнианство 9 81 
либерализъм 21 
лидерство 100 236 
линейни двигатели 197 213 
линейни схеми 205 
лирика 355 
лиснати мъхове 151 
литература 268 270 302 303 306 316 339 340 341 346 347 354 355 383 469 474 
литературна критика 301 339 367 
литературна техника 292 
литературни очерци 15 
литературознание 295 
литеретурен анализ 8 135 360 
личност 54 
логически контролер EASY 248 253 
логически контролер PS4 248 253 
логически контролери 248 253 
логически схеми 209 254 
магистърски програми 94 444 
макромедия 454 
малки и средни предприятия 123 234 
Малтийски орден 12 34 
манипулатори 101 237 
маркетинг 105 
масла 228 
математика 5 138 139 141 144 146 147 466 
математическа кибернетика 141 196 
математическа статистика 143 
математическа физика 142 
математически структури 141 
материали в техниката 255 
материалознание 255 257 259 
машинна графика 448 456 
машинни елементи 159 214 
машинно чертане 215 
машиностроене 183 184 
медии 62 279 321 
медицина 168 169 171 174 176 177 
медицинско престъпление 93 
Медичи 429 
междуличностни отношения 14 39 
международен бизнес 110 
международна конференция 98 136 446 447 
международна продажба 110 
международни организации 91 
международни отношения 37 276 387 
международни политически отношения 49 61 
международни проекти 111 
международно частно право 86 
мениджмънт 82 124 
мениджмънт на труда 240 
метали 260 
металообработване 256 257 258 260 
металорежещи машини 184 
метан 189 
методи на работа 87 
методика 139 269 271 272 273 
методика на преподаването 55 140 314 467 470 
методология на историята 389 
метрология 200 
механика 159 
МИ5 77 426 
микропроцесори 202 252 
младежки движения 69 418 
модернизация 60 
молекулна структура 163 
морал 18 
морални образци 32 
мореплаватели 409 
морска абразия 482 
морфология 287 381 
мрежи на Петри 207 
мрежови структури 207 
музика 428 443 
музикална естетика 428 443 
мултивибратори 205 
мултимедийни технологии 460 
мултипрограмиране 458 
надеждност 229 
наказателно право 72 
наноелектроника 208 
наноелектротехнологии 208 
наркомания 24 172 
наркотични средства 24 172 
народно творчество 8 135 360 
наръчник 478 
насилие 80 
наука 10 
наука и философия 9 81 
научен семинар 2 
научен текст 6 473 
научни значения 478 
научни изследвания 4 10 
научни ръководители 478 
научни степени 478 
национални движения 69 418 
национални пазари 3 102 392 
национално име 65 413 
националсоциализъм 402 
начално образование 329 472 
неврология 169 
немска литература 352 
немски език 283 296 297 381 
немски пословици 359 
неологизми 287 
неорганична химия 160 161 
неравенства за триъгълника 138 466 
нефт и газ 158 
нова история 395 
новели 286 319 380 
ново време (1492-1914) 28 425 
обектно-ориентирано моделиране 207 
обичаи 133 
обработка на транзакции 458 
образование 464 
образователна политика 103 465 
обучение 283 398 469 
обучение по български език и литература 329 472 
общества 21 в. 7 9 81 
общество 21 56 152 
общуване 62 321 
опазване на околната среда 152 
Опел 217 
операционни системи 458 
оперна музика 442 
опорно-двигателен апарат 171 
ораторско изкуство 62 321 
организационно поведение 129 247 
организация 238 
органична химия 160 
отчети 4 
оценяване на персонала 114 239 
пазари 3 102 105 392 
пазарно стопанство 122 233 243 
паметници на културата 420 421 
папрати 151 
параметри 194 
пари 104 119 
паричен ред 119 
парични потоци 104 
Пежо 226 
Персия 424 
пиеси 323 
писатели - биографии 325 326 410 411 
писма 341 
планиране 484 
плуване 175 
повести 275 278 293 306 308 313 366 
подсъзнателно мислене 17 
поезия 302 303 304 331 340 361 370 375 
политика 15 38 49 52 69 73 74 76 280 387 418 423 
политика на България 58 404 
политически емигранти 89 377 434 
политически организации 69 418 
политически партии 48 69 396 418 
политически репресии 89 377 434 
политически романи 345 378 
политически системи 77 426 
политически учения 50 
полупроводникова електроника 208 
помагало за учители 138 466 
постмодерна етика 32 
постмодернизъм 15 
постояннотокови машини 197 213 
потребителско поведение 116 
правни учения 50 
право 50 83 
право на Европейския съюз 75 86 90 
правоговор 343 
правописни правила 342 343 
православие 20 35 92 
православни светии 20 
православни храмове 27 440 
праистория 427 
превенция 64 
преводи 340 
преводни текстове 355 
предания 133 
предприемаческа дейност 107 
предприемаческо управление 107 112 
предприемачество 106 107 112 
представки 297 
презентация 459 
преобразователи 201 205 
преразказ 469 474 
престъпления 93 
престъпност 24 80 172 
приложна геометрия 215 
природа 152 
природна газ 131 186 188 189 
програмиране 137 145 148 450 453 
програмни езици 451 
продажби 126 244 
проекти 106 475 
проектиране 214 
проза 361 
производствена програма 238 
производствени процеси 238 
произход на човека 16 164 
промените в Румъния 387 
променливотокови машини 197 213 
пропускателна способност 206 
протестантска етика 46 47 
протестантство 28 33 46 47 425 
професионално развитие 470 
профсъюзи 99 
процесът в Либия 93 
психиатрия 174 
психоанализа 15 
психология 17 22 174 
публицистика 312 318 
публичен мениджмънт 82 124 
пътешествия 397 
работа с текст 454 
работна обстановка 71 182 
работни процеси 87 
радиотехника 204 
разкази 277 278 286 293 313 335 348 355 363 364 380 
размисли 285 
разтвори 165 
разузнаване 41 
растения 151 
революция 73 423 
регулатори 193 
ред на Фурие 142 
редове 142 
реклама 101 126 237 244 
рекламни комуникации 101 237 
рекция 296 
религиозни вярвания 19 132 
религиозни ордени 12 34 
религия 13 25 29 36 78 
ремонт 229 
ремонт на автомобили 225 227 
Ренесанс 429 
ресторанти 242 
реферат 209 254 
Реформация 46 47 
речници 37 38 276 279 280 342 373 
рибовъдство 232 
риск на работното място 71 182 
рисков мениджмънт 97 235 
риторика 15 
роман 261 281 298 299 300 305 307 309 310 322 344 357 358 362 365 379 383 
романси 311 
румънска литература 319 
руска литература 361 369 370 
ръководство 122 233 243 453 
рязане 183 
рязане на металите 259 
С ++ 137 450 452 
саниране 483 
САЩ 51 
сборници 316 
световна икономика 3 102 392 
световно стопанство 3 102 392 
свещеници 35 92 
свлачища 482 
свойства на материалите 255 
селско стопанство 234 
селскостопански предприятия 122 233 243 
семантика 291 
семиотика 8 135 360 
семиотика (математическа ) 141 
сентенции 327 
сигнали 211 
сигурност 462 485 
синхронни двигатели 197 213 
системи за автоматизация 249 
системи за управление 211 
системи на образованието 464 
слайдове 459 
словообразуване 287 
слънчева енергия 195 
слънчеви колектори 195 
смазки 228 
Солидарност 99 
софтуер 448 452 460 
софтуерни продукти 455 456 460 
социален конфликт 40 
социализация 54 468 
социална педагогика 468 
социално поведение 14 39 40 
социално положение 26 70 
социография 26 70 109 403 
социология 88 106 246 
социология на комуникацията 62 321 
спин процес 93 
сплави 260 
спомени 320 393 408 
спортен бридж 175 
спортно ориентиране 175 
способности 30 480 
способности за учене 30 480 
справочник 109 403 409 476 
сравнителна митология 19 132 
средно училище 475 
средновековие 351 
средновековна литература 405 
стабилизатори 193 194 198 
старобългарска литература 351 
степени на висшето образование 464 
стимуланти 24 172 
стихотворения 285 
стокови борси 110 
стопанска диагностика 115 
стопанско управление 115 
стопанство 109 403 
странознание 384 
стратегии 484 
стратегическо управление 462 485 
строителни конструкции 482 
строителство 483 
структурни фондове 123 
стълкновтелно право 86 
схемотехника 202 204 252 
счетоводни сметки 108 
счетоводно отчитане 125 
счетоводство 108 118 125 
счетоводство на туризма 118 
съвременна демокрация 481 
съобщителна техника 212 
съобщителни мрежи 206 
съпротивление на материалите 159 
съчинение и преразказ 349 350 
тайни общества 12 34 
тайни служби 45 394 
творческа интелигентност 17 
текст 8 135 360 
телевизионни предавания 439 
телекомуникации 206 
телекомуникационни системи 207 
телетрафик 206 
телетрафични системи 206 
тенис на маса 175 
теория на вероятностите 143 
терапия 178 477 
терапия на неврозите 178 477 
термична обработка 256 257 258 
термодинамика 165 
тероризъм 51 89 377 434 
тестове 146 262 263 264 265 266 267 283 337 338 474 
тестове по български език 336 
тестове по литература 336 
техника 179 180 181 
техническа механика 159 
технологични процеси 250 
технология на металите 260 
токозахранващи устройства 194 198 
токоизправители 201 
топлотехника 187 
трактори 223 
транспорт 149 218 228 
трансформатори 193 197 213 
трансформиращ преразказ 469 474 
трафични измервания 206 
тригери 205 
труд 43 
трудови конфликти 87 
трудови отношения 87 
трудово възнаграждение 114 239 
туристическа индустрия 120 
туристическа фирма 120 
турска литература 379 
търговско право 83 
уеб сайт 126 244 
Украйна и България 63 
умножители на честота 204 
управление 88 122 233 242 243 246 
управление на времето 88 246 
управление на екипи 128 245 
управление на капитала 104 
управление на проекти 463 
управление чрез цели 88 246 
упражнения 229 
усилватели 203 
учебни помагала 262 
учебник 269 271 272 273 282 
учебник за ВУЗ 18 
учебно помагало 460 
учене 30 480 
училищно дело 475 
фамилии 432 
фантастика 306 
Фердинанд І, цар 393 
фермерство 122 233 243 
физика 153 154 155 156 162 166 353 388 412 
физическа култура 175 
философски направления 21 
философски понятия 10 
финанси 104 113 121 241 
финансиране на фирмата 113 
финансов анализ 117 
финансов мениджмънт 104 117 
финансово право 130 
финансово управление 113 
флагове 109 403 
фолклор 53 133 
форд 227 
фразеология 291 
френска литература 368 
Френска революция 431 
френски език 338 373 
футбол 175 
характер 54 
химични елементи 161 
химични съединения 161 
химия 156 160 162 163 166 353 
хипервръзки 453 
хладилна техника 191 
Холокост 84 430 
хотелиерство 242 
христоматия 375 
хроника 320 408 
художествен превод 8 135 360 
художествена литература 268 270 304 306 339 340 341 346 347 348 354 355 380 383 
хумор - сатира - пародия 332 
ценностни системи 18 
цивилизация 1 23 42 415 
цивилизация на комуните 417 
цифрова електроника 210 
църква и БКП 35 92 
чалга 428 443 
честотни синтезатори 204 
човешки общества 9 81 
човешки отноения 18 
човешки ресурси 103 114 239 465 
чуждоезиково обучение 470 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Kabaivanska, Rajna 442 
Айнщайн, Алберт 154 412 
Апостолов, Андрей Василев 153 388 
Дарвин, Чарлз Робърт 16 164 
Даяна, принцеса на Уелс 45 394 
Йовков, Йордан 317 
Кабаиванска, Райна Якимова 442 
Карчев, Петър 320 408 
Касабов, Георги Милев 341 
Кастро, Фидел 73 423 
Линкълн, Абрахам 294 
Линкълн, Ейбрахам 294 
Литвиненко, Александър 66 414 
Марков, Георги Иванов 89 377 434 
Медичи 429 
Милев, Гео 341 
Фердинанд І, цар 393 
Филов, Богдан 58 404 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 67 416 
Балкански страни 49 68 134 284 375 
България 58 63 65 69 74 89 151 377 404 405 413 418 434 
България - история - журналистика 320 408 
България - музика 442 
България - право 80 
Бълкански полуостров - история 387 
Великобритания 45 77 394 426 
Великобритания - литературознание 326 411 
Венеция 3 102 392 
Генуа 3 102 392 
Германия 402 
Гърция 401 
Европа 28 109 395 399 400 403 425 
Европейски съюз 109 403 
Египет 420 
Западна Европа 49 
Индия 26 70 
Ирак 51 
Иран 424 
Казан 432 
Косово 67 416 
Куба 73 423 
Латвия 384 
Малта 12 34 
Персия 424 
Полша 99 
Португалия 3 102 392 
Рига 384 
Русе 385 386 
Русия 66 131 188 414 432 
САЩ 51 
САЩ - литература 325 410 
Светът 390 
Украйна 63