НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ  58229

 

Ефтимова, Андреана

   Ефективната невербална комуникация  : Политически дискурс, телевизия, вицове, театър, междукултурна среда, лекар-пациент, възрастен-дете  / Андреана Ефтимова  . - София  : Ciela, 2008  . - 163 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20556

- 2 -

С2/0/К  86Мм

 

Костова, Мира Иванова

   Марин Люлюшев  : Био-библиография  /   Състав. Мира Иванова Костова  ; Ред. Марин Ковачев  . - Велико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 1994  . - 59 с. ; 20 см

Сист. No: 20058

- 3 -

ЦБ  58210

 

Национална конференция Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество. Евксиноград. 2003

   Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество  : Доклади от национална конференция, Евксиноград, 24-26 септември 2003 г  . - София  : СБИР, 2003  . - 66 с. ; 20 см

Сист. No: 20492

- 4 -

ЦБІІ  2831

 

Съюз на библиотечните и информационните работници. Национална научна конференция, ХVІ. София. 2006

   С модерни библиотеки - достойно в Европа  : Сб. доклади. от ХVІ нац. конф. София 8-9 юни, 2006  . - София  : СБИР, 2008  . - 100 с. ; 29,5 см

Сист. No: 20602

- 5 -

С/0/С  97у

 

   Устав на Съюза на учените - Русе  . - Русе, 1999  . - 22 с. ; 21 см

   Офс. изд.

Сист. No: 20539

- 6 -

П/006/Т  36Гн

ЦБ  58223

Тасев, Георги Асенов

   Наръчник по внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000  / Георги Асенов Тасев, Т. Данов  . - София, 2008  . - 125 с. ; 20,5 см

Сист. No: 20541

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 7 -

ЦБ  58180

 

Боаз, Дейвид

   Либертарианството  : Въведение  / Дейвид Боаз  ; Прев. Божидар Маринов  . - София  : ИК Мак, 2004  . - 390 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Либертариум)

   Ориг. загл. Libertarianizm / David Boaz. - Съдържа и Либертарианец ли сте? ; Допълнително четиво . - Азб. показалец Цена : 12 лв.

Сист. No: 20155

- 8 -

ЦБ  58209

 

Дако, Пиер

   Жената и нейната дълбинна психология  / Пиер Дако  ; Прев. от фр. Румяна Гецова  . - София  : Колибри, 1999  . - 448 с. : със сх. ; 20 см  . -   (Colibri)

Сист. No: 20489

- 9 -

Ч2/159.923/Л  35Ип

 

Левкова, Ирена

   Психология на развитието  / Ирена Левкова  . - 2. доп. и прераб. изд. - Шумен  : Светлана, 2003  . - 198 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 195-198

Сист. No: 20056

- 10 -

ЦБ  58213

 

Муди, Хари и др.

   Петте състояния на душата  : Карта на духовните преходи в нашия живот  / Хари Муди, Дейвид Карол  ; Прев. от англ. Ели Георгиева  . - София  : Издателска къща Златорогъ, 1999  (София : Балкан прес АД)  . - 464 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Five Stages of the Soul / Harry R. Moody, David L. Caroll. - Офс. изд. - 1 000 тир. Цена : 8 лв.

Сист. No: 20486

- 11 -

ЦБ  58179

 

Петрова, Гълъбина

   Църква и църковно право в Средновековна България  / Гълъбина Петрова  . - 2. изд. - София  : Сиби, 2008  . - 340 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Гълъбина Петрова Дунинова . - Библиогр. с. 326-338 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 20156

- 12 -

ЦБ  58222, Ч2/2/Р  13

 

Радев, Иван

   Българският храм "Св. св. Кирил и Методий" в Букурещ  / Иван Радев  ; Под общ. ред на  Иван Радев  . - В. Търново  : Веста, 2008  . - 136 с. ; 20 см  . -   (Орис, [12])

Сист. No: 20538

- 13 -

ЦБ  58212

 

Уолдруп, Джеймс и др.

   Максимум успех  : 11 типа отровно поведение, които провалят кариерата ни  / Джеймс Уолдруп, Тимоти Бътлър  ; Прев. Ива Веселинова Лаптева  . - София  : Кръгозор, 2001  (София : Унискорп ООД)  . - 333 с. ; 21 см  . -   (Магията на успеха в бизнеса)

   Ориг. загл. Maximum success / James Waldroop, Timothy Butler. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа и Анализ на стила на работа въз основа на личностната теория на К. Г. Юнг Цена : 6. 99 лв.

Сист. No: 20487

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 14 -

BRIE/34/E  58

 

   Entscheidungen des EuGH  : Studienauswahl  /   Hrsg. Matthias Pechstein, Christian Koenig  . - 2. erweiterte Auflage  . - Tubingen  : UTB  ; Mohr Siebeck, 2003  . - 558 p. ; 18 cm

Сист. No: 20501

- 15 -

BRIE/34/E  91

BRIE/34/E  91u

   European union law in a nutshell  . - 4. изд. - London  : Sweet & Maxwell, 2003  . - 123 p. ; 20 sm  . -   (Nutshells)

   На титул European union дадено Е. U. - Index

Сист. No: 20497

- 16 -

ЦБ  58171

 

Guclu, Yucel

   The Turcomans and Kirkuk  / Yucel Guclu  . - S. L. : Xlibris  . - 151 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 115-128; index p. 145-151

Сист. No: 20479

- 17 -

BRIE/34/S  88

 

Streinz, Rudolf

   Europarecht  / Rudolf Streinz  . - 5. Auflage  . - Heidelberg  : C. F. Muller Verlag, 2001  . - 437 p. ; 24 cm  . -   (Schwerpunkte, 12)

   Index p. 421-437

Сист. No: 20504

- 18 -

BRIE/316/W  77

 

   Wissenschaftskommunikation  : Streifzuge durch ein "neues" Feld  /   Hrsg. Indre Zetzsche  . - Bonn  : Lemmens, 2004  . - 183 p. ; 23 cm

Сист. No: 20506

- 19 -

ЦБ  58180

 

Боаз, Дейвид

   Либертарианството  : Въведение  / Дейвид Боаз  ; Прев. Божидар Маринов  . - София  : ИК Мак, 2004  . - 390 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Либертариум)

   Ориг. загл. Libertarianizm / David Boaz. - Съдържа и Либертарианец ли сте? ; Допълнително четиво . - Азб. показалец Цена : 12 лв.

Сист. No: 20155

- 20 -

ЦБ  58220

 

Борев, Юрий

   Из живота на Сталин  : Легенди, разкази, слухове, анекдоти  / Юрий Борев  . - София  : Пейо Яворов, 1999  . - 215 с. ; 20 см

Сист. No: 20498

- 21 -

BRIE/34/Б  65Ом

 

Борисов, Орлин Николов

   Международно публично право  / Орлин Николов Борисов  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : Юриспрес, 2003  . - 604 с. ; 22 см

   Азб. указател

Сист. No: 20499

- 22 -

С/35/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Закон за устройство на територията  : Сборник нормативни актове  . - София  : Ciela, 2008  . - 408 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20572

- 23 -

С/347/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Закон за задълженията и договорите  /   Ред. Михаил Гочев  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - София  : Ciela, 2008  . - 74 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20576

- 24 -

С/343/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Наказателен процес  : Сборник нормативни актове  /   Ред. Михаил Гочев  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - София  : Ciela, 2007  . - 271 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20578

- 25 -

С/342/Б  92

 

България. Закони и др. п.

   Административнопроцесуален кодекс  : Сборник нормативни актове  . - София  : Ciela, 2008  . - 242 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20594

- 26 -

BRIE/35/В  58Мк

 

Вийория-Мендиета, Мануел

   Конфликт на интереси - политики и практики в девет държави членки на ЕС  : Сравнителен преглед  / Мануел Вийория-Мендиета  . - София  : Мидйоркширска търговско-индустриална камара - клон България, 2007  . - 48 с. ; 23 см

Сист. No: 20508

- 27 -

С/343/В  70Рн

 

Владимиров, Румен и др.

   Наказателно право в схеми и определения  : Обща част  / Румен Владимиров, Ралица Костадинова  . - София  : Ciela, 2008  . - 242 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20586

- 28 -

П/343/В  89Вт

ЦБ  58239

Вучков, Веселин и др.

   Тестове по наказателен кодекс  / Веселин Вучков, Гергана Маринова  . - София  : Ciela, 2007  . - 252 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20567

- 29 -

С/32/Г  37Еб

 

Георгиева, Емилия

   България в съвременна Европа  : (От СИВ до ЕС)  / Емилия Георгиева  . - София  : Византия, 2007  . - 224 с. ; 21 см

   В издат. каре името на автора е Емилия Георгиева Младенова

Сист. No: 20540

- 30 -

ЦБ  58183

 

Гоф, Жак льо

   Търговци и банкери през Средновековието  / Жак льо Гоф  ; Науч. консултант  Йордан Николов  . - Враца  : Одри, 1999  . - 127 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Компас")

   Библиогр. с. 121-124

Сист. No: 20044

- 31 -

ЦБ  58209

 

Дако, Пиер

   Жената и нейната дълбинна психология  / Пиер Дако  ; Прев. от фр. Румяна Гецова  . - София  : Колибри, 1999  . - 448 с. : със сх. ; 20 см  . -   (Colibri)

Сист. No: 20489

- 32 -

ЦБ  58253

 

Желязков, Николай

   Специален пратеник  / Николай Желязков  . - София  : Ciela, 2008  . - 160 с. ; 21 см  + приложения на CD

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20590

- 33 -

Ч2/159.92/К  30Ип

 

Карагьозов, Иван

   Психолого-педагогически проблеми на девиантното поведение (етопедия)  / Иван Карагьозов  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2003  . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 221-241

Сист. No: 20059

- 34 -

П/65/К  47Хх, Ч3/65/К  47Хх

ЦБ  58240

Кафтанджиев, Христо

   Хармония в рекламната комуникация  : Много презаредена  / Христо Кафтанджиев  . - 6. прераб. и доп. изд. - София  : Ciela, 2008  . - 22,5 см

   Библиогр. с. 432-437; Предм. показ. с.438-448 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20568

- 35 -

ЦБ  58184

 

Константинов, Драгомир и др.

   Публично-частни партньорства  : Международни концепции и практики  / Драгомир Константинов, Галена Славова  . - София  : Сдружение Словото, 2006  . - 77 с. : с табл. ; 20 см

Сист. No: 20158

- 36 -

ЦБ  58181

 

Корнезов, Александър

   Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности  / Александър Корнезов  . - София  : Сиби, 2008  . - 398 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 390-398

Сист. No: 20048

- 37 -

П/35/К86, ЦБ  58185

 

Костов, Димитър

   Държавна служба(основи)  / Димитър Костов  . - София  : Сиби, 2002  . - 218 с. ; 20 см

Сист. No: 10099

- 38 -

П/35/К  96Нт

ЦБ  58255

Кънева, Невяна

   Тестове за конкурси за държавни служители  / Невяна Кънева, Ирена Борисова  . - София  : Ciela, 20008  . - 132 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20593

- 39 -

П/347/М  28

ЦБ  58243

Манчев, Ангел

   Издателски договори за литературни произведения  / Ангел Манчев  . - София  : Ciela, 2007  . - 164 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Бибил. с. 161-162

Сист. No: 20573

- 40 -

ЦБ  58218

 

Митков, Василий Василиевич

   Българите на запорожка земя  : Страници от историята и културата  / Василий Василиевич Митков  . - Запорожие  : Тандем-У, 2008  . - 172 с. : с фотогр., 7 л. цв. ил. ; 20,5 см

   Библиогр. с 166-169 ; Кн. е с автогр. от автора

Сист. No: 20537

- 41 -

П/343/М  74Дп

ЦБ  58258

Михайлов, Димитър Николов

   Проблеми на наказателното право  : Обща част  / Димитър Николов Михайлов  . - София  : Ciela, 2007  . - 1080 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20604

- 42 -

Ч2/34/М  92Кс

 

Москова-Стойкова, Катя Николова

   Социално-педагогически аспекти на правното възпитание на учениците (8 - 10 клас)  / Катя Николова Москова-Стойкова  . - Стара Загора  : ПУ Паисий Хилендарски, 1993 -  . - 20 см

   Библиогр. с. 99-102

   Ч. 1  . - 1993  . - 104 с.

Сист. No: 20051

- 43 -

ЦБ  58179

 

Петрова, Гълъбина

   Църква и църковно право в Средновековна България  / Гълъбина Петрова  . - 2. изд. - София  : Сиби, 2008  . - 340 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Гълъбина Петрова Дунинова . - Библиогр. с. 326-338 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 20156

- 44 -

BRIE/32/П  52  Де

 

Пиндър, Джон

   Европейският съюз  : Кратко въвед. / Джон Пиндър  ; Прев. от англ. Владимир Цонев Ганев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 352 с. : с ил. , к. , диагр. ; 17 см  . -   (Малка оксфордска библиотека)

   Ориг. заг. The European union / John Pinder . - Азб. показалец

Сист. No: 20503

- 45 -

BRIE/34/Б  65Оп

 

   Право на Европейския съюз  / Орлин Николов Борисов  . - 7. прераб. и доп. изд. - София  : Нова звезда, 2007  . - 384с. ; 22 см

   Библиогр. с. 376-383; Азб. указ.

Сист. No: 20496

- 46 -

Ч2/36/П  89  с

 

   Проблеми на социалната работа  : Образование, практика, научни изследвания  /   Състав. Бончо Господинов  . - София  : Кота, 2007  . - 328 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 325

Сист. No: 20061

- 47 -

С/36/Б  92-з

 

   Социално и здравно осигуряване 2008  : Основни нормативни актове. Подзаконови нормативни актове  /   Комент. и състав. Маргарита Пенева  . - София  : Ciela, 2008  . - 615 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20583

- 48 -

П/342/Т  64Ип

ЦБ  58247

Тодоров, Иван Тодоров

   Понятието за индивидуален административен акт по АПК. Прилагане на европейското право и съвременни тенденции при издаване на актовете  / Иван Тодоров Тодоров  . - София  : Ciela, 2007  . - 50 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20580

- 49 -

П/349/Т  87д

ЦБІІ  2830

   Трудови договори и граждански договори за личен труд  /   Ред. Теодора Пейчева  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Ciela, 2002  . - 48 с. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20601

- 50 -

BRIE/35/У  73

 

   Управление на конфликта на интереси в публичния сектор  : Сборник с инструменти  /   Прев от англ. Ренета Райнова  . - София  : Мидйоркширска търговско-индустриална камара - клон България, 2007  . - 114 с. ; 23 см

Сист. No: 20512

- 51 -

BRIE/32/Х  48Сп

 

Хикс, Саймън

   Политическата система на Европейския съюз  / Саймън Хикс  ; Прев. Юлия Василева  . - 2 прераб. и доп. изд. - София  : Парадигма, 2007  . - 534 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 469-532

Сист. No: 20500

- 52 -

Ч2/376/Ц  49Цк

 

Ценова, Цветанка Луканова

   Комуникативни нарушения в детска възраст  / Цветанка Луканова Ценова  . - София  : Радар Принт, 2001  . - 199 с. : с табл. ; 20 см  . -   (Логопедия)

   Офс. изд. - 250 тир. Библиогр. с. 192-196

Сист. No: 20164

- 53 -

П/343/Ч  83Мн

ЦБ  58252

Чинова, Маргарита

   Новите положения на досъдебното производство по НПК  / Маргарита Чинова  . - София  : Ciela, 2007  . - 296 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20589

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 54 -

ЦБ  58161

 

Arndt, Holger

   Supply-chain-Management  : Optimierung logistischer Prozesse ; [Bachelor geeignet!]  / Holger Arndt  . - 4., aktual. und uberarbeit. aufl. - Wiesbaden  : Gabler, 2008  . - XII, 264 p. ; 24 cm

Сист. No: 19863

- 55 -

ЦБ  58162

 

Voss, Holger

   Life cycle logistics  : Der Weg zur produktlebenszyklus-orientierten Ersatzteillogistik  / Holger Voss  . - Bern ; Stuttgart ; Wien  : Haupt, 2006  . - XVIII, 274 p. : Ill. ; 22,5 cm  . -   (Schriftenreihe Logistik der Kuhne-Stiftung, Bd. 11)

Сист. No: 19864

- 56 -

П/65/А  20Вк, Ч3/65/А  20Вк

ЦБ  58242

Аврамов, Велко

   Комуникационна политика на фирмата  / Велко Димитров Аврамов  ; Ред. Диди Петкова  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : Ciela, 2008  . - 23 см

   Библиогр. с. 355. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20571

- 57 -

ЦБ  58180

 

Боаз, Дейвид

   Либертарианството  : Въведение  / Дейвид Боаз  ; Прев. Божидар Маринов  . - София  : ИК Мак, 2004  . - 390 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Либертариум)

   Ориг. загл. Libertarianizm / David Boaz. - Съдържа и Либертарианец ли сте? ; Допълнително четиво . - Азб. показалец Цена : 12 лв.

Сист. No: 20155

- 58 -

С/35/Б  92-з, С3/35/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : Сборник нормативни актове  . - София  : Ciela, 2007  . - 288 с. ; 20см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20569

- 59 -

С/35/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Коментар данъчно облагане' 08  : ЗДДФЛ. ЗКПО. ЗДДС. ЗМДТ. ЗАДС. /   Състав. Росен Иванов, Димитър Радонов  . - София  : Ciela, 2008  . - 894 с. ; 23см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20582

- 60 -

С/35/Б  92-з

 

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане 2008  : Закон за местните данъци и такси. Закон за данъците върху доходите на физически лица. Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за дънък върху добавената стойност.. - София  : Ciela, 2008  . - 828 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20596

- 61 -

П/65/Г  37Рб, Ч3/65/Г  37Рб

ЦБ  58254

Георгиева, Римма

   Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език  / Римма Георгиева  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Ред. Диди Петкова  . - София  : Ciela, 2007  . - 241 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 241. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20592

- 62 -

ЦБ  58183

 

Гоф, Жак льо

   Търговци и банкери през Средновековието  / Жак льо Гоф  ; Науч. консултант  Йордан Николов  . - Враца  : Одри, 1999  . - 127 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Компас")

   Библиогр. с. 121-124

Сист. No: 20044

- 63 -

П/339/Д  23Ас, Ч3/339/Д  23Ас

ЦБ  58259

Даражанов, Ангел и др.

   Сто] 100% Forex. Учим и печелим заедно  / Ангел Даражанов, Васил Банов, Мирослав Козаров  . - София  : Ciela, 2008  . - 303 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 302-303 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20605

- 64 -

ЦБ  58169

 

Ефимов, Артур Владимирович

   История экономических учений  : Пособие для студентов экономических специальностей Белорусского национального технического университета  / Артур Владимирович Ефимов  . - Минск  : БНТУ, 2007  . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 20477

- 65 -

П/334/Л  95Ед, Ч3/334/Л  95Ед

ЦБ  58232

Люис, Елън

   Да правим бизнес като ИКЕА  / Елън Люис  ; Прев от англ. Александър Терзийски  . - София  : Ciela, 2008  . - 174 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20559

- 66 -

BRIE/338.24/М  32Мо

BRIE/338.24/М  32М-о

Марков, Методи

   Ограничаване на конкуренцията от държавата  : Държ. регулиране ; Държ. помощи ; Общ. поръчки ; Публ. предприятия  / Методи Марков  . - София  : Сиби, 2001  . - 284 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 275-283

Сист. No: 20502

- 67 -

С/657/М  45с

 

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО-тм) 2005  : Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС-тм) и Разяснения към 1 януари 2005 г. - София  : Ciela, 2005 -  . - 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч.1  . - 2005  . - 1167 с.

Сист. No: 20591

- 68 -

С/657/М  45с

 

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО-тм) 2005  : Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС-тм) и Разяснения към 1 януари 2005 г. - София  : Ciela, -2005  . - 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч.2  . - 2005  . - 1152 с.

Сист. No: 20600

- 69 -

П/334/М  49Тд, Ч3/334/М  49Тд

ЦБ  58228

Меридън, Тревър

   Да правим бизнес като Nokia  : Тайните на най-бързо развиващата се компания  / Тревър Меридън  ; Прев. от англ. Светлана Красимирова Драгнева  . - София  : Ciela, 2008  . - 160 с. ; 21 см  . -   (Световни бизнес империи)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20555

- 70 -

П/35/М  66Гд, П/351/М  66Гд

ЦБ  58241

Минкова, Ганета и др.

   Данъчно-осигурителен процес  : Коментар ДОПК. ДОПК  / Ганета Минкова, Милан Петров  . - София  : Ciela, 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20570

- 71 -

П/65.012/М  76Дп, Ч3/65.012/М  76Дп

ЦБ  58235

Мичели, Джоузеф

   Приключението Старбъкс  : Пет правила за превръщане на обикновеното в необикновено  / Джоузеф Мичели  ; Прев от англ. Антония Халачева  . - София  : Ciela, 2008  . - 192 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20562

- 72 -

П/336/Н  75Нк, Ч3/336/Н  75

ЦБ  58233

Николова, Надежда

   Корпоративни финанси  / Надежда Николова  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - 2. изд. - София  : Ciela, 2007 -  . - 23 см

   Библиогр. с. 446-447 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1  . - 2007  . - 447 с.

Сист. No: 20560

- 73 -

П/336/Н  75Нк, Ч3/336/Н  75

ЦБ  58233

Николова, Надежда

   Корпоративни финанси  / Надежда Николова  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - 2. изд. - София  : Ciela, - 2008  . - 23 см

   Библиогр. с. 373-375 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2008  . - 375 с.

Сист. No: 20563

- 74 -

BRIE/339.13/П  69

 

   Политиката на конкуренция на Европейския съюз и потребителят  . - Люксембург  : Европейска комисия, 2005  . - 27 с. ; 25 Х 17,6 см

Сист. No: 20510

- 75 -

П/334/С  18Рд, Ч3/334/С  18Рд

ЦБ  58231

Сандърс, Ребека

   Да правим бизнес като AMAZON  / Ребека Сандърс  ; Прев. от англ. Мария Гатева  . - София  : Ciela, 2008  . - 216 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20558

- 76 -

ЦБ  58212

 

Уолдруп, Джеймс и др.

   Максимум успех  : 11 типа отровно поведение, които провалят кариерата ни  / Джеймс Уолдруп, Тимоти Бътлър  ; Прев. Ива Веселинова Лаптева  . - София  : Кръгозор, 2001  (София : Унискорп ООД)  . - 333 с. ; 21 см  . -   (Магията на успеха в бизнеса)

   Ориг. загл. Maximum success / James Waldroop, Timothy Butler. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа и Анализ на стила на работа въз основа на личностната теория на К. Г. Юнг Цена : 6. 99 лв.

Сист. No: 20487

- 77 -

П/336/Ф  50Вк, П1/336/Ф  50Вк

ЦБ  58237

Филипов, Велин

   Коментар на новия закон за корпоративното подоходно облагане  / Велин Филипов  . - София  : Ciela, 2007  . - 310 с. ; 20см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20565

- 78 -

П/334/Ф  59Че, Ч3/334/Ф  59Че

ЦБ  58230

Фишман, Чарлз

   Ефектът Уол-Март  : Как работи в действителност най-могъщата компания в света и как трансформира американската икономика  / Чарлз Фишман  . - София  : Ciela, 2008  . - 280 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20557

- 79 -

П/330.1/Р29Нш, Ч3/330.1/Р29Нш

ЦБ  56291

   Шифърът на промяната  : Наръчник за създаване на бизнесконтакти 2  / Найджъл Райзнър  ; Прев. от англ. Антония Халачева  . - София  : Ciela, 2007  . - 220 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20574

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 80 -

П/51/B  25Re

ЦБ  58200

Barnett, Raymond A. et al.

   Essentials of college mathematics  : Solutions manual  / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler  . - San Francisco  : Dellen Publishing Company, 1989  . - 502 p. ; 23 cm

Сист. No: 20520

- 81 -

ЦБ  52339

 

Schalkoff, Robert J.

   Artificial intelligence  : An Engineering approach  / Robert J. Schalkoff  . - New York  : McGraw-Hill, 1990  . - 646 p. ; 23 cm

   Index p. 643-646

Сист. No: 20532

- 82 -

ЦБ  3983

 

Берман, Георгий Николаевич

   Сборник задач по курсу математического анализа  / Георгий Николаевич Берман  ; Под ред. Анисим Федорович Берманта  . - 7-ое стереот. изд. - Москва  : Госуд. изд-во технико-теоретич. литературы, 1957  . - 436 с. ; 22 см

Сист. No: 20517

- 83 -

П1/519.68/Й  32Кп

 

Йенсен, Катлийн и др.

   Паскаль  : Руководство для пользователя  / Катлийн Йенсен, Никлаус Вирт  . - Москва  : Финансы и статистика, 1989  . - 255 с. ; 20 см  . -   (Математическое обеспечение ЭВМ)

Сист. No: 20531

- 84 -

ЦБ  58204

 

Лойцянски, Л. Г. и др.

   Теоретична механика  / Л. Г. Лойцянски, А. И. Лурие  ; Прев. от рус. Петър Ганев, Янко Михайлов, Богдан Драганов  . - София  : Техника, 1958 -  . - 22 см

   Т. 2 . Динамика  . - 1960  . - 612 с. : с ил.

Сист. No: 20528

- 85 -

Ч2/372.47/М  82  А-з

 

Моллов, Антон Иванов

   Задачи за извънкласна работа по математика - I-IV клас  / Антон Иванов Моллов  . - Бургас  : Димант, 2003  (Ямбол : Светлина АД)  . - 294 с. : с ил. , сх. ; 26 см

   Библиогр. с. 291

Сист. No: 20166

- 86 -

П1/517/П  54Нд

ЦБ  9827

Пискунов, Николай Семенович

   Дифференциальное и интегральное исчисления  : Для втузов  / Николай Семенович Пискунов  . - 9. перераб. и доп. изд. - Москва  : Наука, 1970 -  . - 22 см

   Предм. указ. с. 571-576

   Т. 2  . - 1970  . - 576 с.

Сист. No: 20527

- 87 -

П/519.2/П  88с

ЦБ  58219

   Приложение на статистически методи в системите за управление на качеството (по ISO 10017)  / Георги Асенов Тасев  и др. - Шумен  : Химера, 2007  . - 246 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 243

Сист. No: 20495

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 88 -

П/502/П  76Лт

ЦБ  58249

Попов, Любомир и др.

   Техногенни радионуклиди в околното среда  : Произход, методи за изолиране и определяне  / Любомир Попов, Ивелин Кулев  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Ред. Веселина Ковачева  . - София  : Ciela, 2008  . - 350 с.: с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 303-331. - Указ. на имената с. 332-341. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20584

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика

- 89 -

Арх/531/Р  97, Б1/531/Р  97, П/531/Р  97у

ЦБ  58214

   Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB  : За маш. специалности в РУ "А. Кънчев" и ТУ - Габрово  / Стоян Ганчев Стоянов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 104 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 20533

- 90 -

Арх/531/Р  97у, Б1/531/Р  97у, П/531/Р  97у

ЦБ  58215

   Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB  : За маш. специалности в РУ "А. Кънчев" и ТУ - Габрово  / Стоян Ганчев Стоянов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 80 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 20534

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 91 -

ЦБ  58195

 

Neuber, H.

   Losungen zur aufgabensammlung Mestscherski  / H. Neuber  . - 4. Auflage  . - Berlin  : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962  . - 464 p. ; 23 cm  . -   (Hochschulbucher fur physik, 19)

Сист. No: 20514

- 92 -

П/531/М  52Ит

ЦБ  58202

Мешчерски, Иван Всеволодович

   Сборник от задачи по теоретична механика  / Иван Всеволодович Мешчерски  ; Прев. от рус. ез. Тодор Бояджиев  . - София  : Наука и изкуство, 1995  . - 495 с. : с черт. ; 22 см

Сист. No: 20525

- 93 -

П/531/М  52Вс

ЦБ  58199

Мещерский, Иван Всеволодович

   Сборник задач по теоретической механике  / Иван Всеволодович Мещерский  . - 26. стер. изд. - Москва  : Госуд. изд. физико-математической литературы, 1960  . - 384 с. ; 22 см

Сист. No: 20519

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 94 -

П/502/П  76Лт

ЦБ  58249

Попов, Любомир и др.

   Техногенни радионуклиди в околното среда  : Произход, методи за изолиране и определяне  / Любомир Попов, Ивелин Кулев  ; Отг. ред. Любомила Малякова  ; Ред. Веселина Ковачева  . - София  : Ciela, 2008  . - 350 с.: с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 303-331. - Указ. на имената с. 332-341. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20584

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 95 -

ЦБІІ  2816

 

Ghikas, Patty et al.

   Case studies in rehabilitation  / Patty Ghikas, Michele Clopper  . - Thorofare  : Slack Incorporated, 2001  . - 113 p. ; 28 cm

   Incl. bibliogr. references and index

Сист. No: 20057

- 96 -

ЦБІІ  2817

 

Lamport, Nancy K.

   Activity analysis  : Application to occupation  / Nancy K. Lamport, Margaret S. Coffey  . - 4th ed. - Thorofare  : Slack Incorporated, 2005  . - 177 p. ; 28 cm

   Incl. bibliogr. references and index

Сист. No: 20062

- 97 -

ЦБ  58189

 

   Neurological physiotherapy  : Bases of evidence for practice : treatment and management of patients described by specialist clinicians  /   Ed. Cecily Partridge  ; Chief collaborators  Christine Bithell  et al. - London  : Whurr Publisher, 2002  . - XI, 239 p. : ill. ; 24 cm

   Incl. bibliogr. references and index

Сист. No: 20054

- 98 -

ЦБ  58190

 

Petersen, Cheryl M. et al.

   Active and passive movement testing  : Monograph  / Cheryl M. Petersen, Russell A. Foley  . - New York ; London  : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2002  . - XIII, 418 p. : ill. ; 23 cm

   Incl. bibliogr. references and index

Сист. No: 20055

- 99 -

Ч2/613/П  76Сп

 

Попова, Снежана

   Полово възпитание на учениците  : 7-11 год. възраст  / Снежана Попова  . - София  : Веда Словена - ЖГ, 2002  . - 240 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 231-240

Сист. No: 20167

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 100 -

ЦБ  58168

 

   Актуальные проблемы энергетики  : Материалы научной конференции учащихся, студентов и аспирантов, посвященной 85-летию БНТУ. Минск, 15-17 ноября 2005 г. /   Ред. С. М. Силюк  . - Минск  : БНТУ, 2006  . - 236 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 20476

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 101 -

ЦБ  58191

 

Абрамович, Лев Родштейн

   Электрические аппараты  / Абрамович Родштейн  . - Ленинград  : Энергия, 1971  . - 392 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 386-387

Сист. No: 20505

- 102 -

ЦБ  58197

 

   Автоматизация типовых технологических процессов и промишленных установок  : Уч. пособие для вузов  / Александр Михайлович Корытин  и др. - Киев-Одесса  : Вища школа, 1980  . - 372 с. : табл. , ил. ; 22 см

   Бибилиогр. с. 367-369

Сист. No: 20515

- 103 -

ЦБ  58193

 

   Автоматизированнный электропривод  /   Под общ ред. Н. Ф. Ильинского, М. Г. Юнькова  . - Москва  : Энергоатомиздат, 1990  . - 544 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 20509

- 104 -

П/621.3/Б  77Кр

ЦБ  58203

Брандиски, Костадин Георгиев и др.

   Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с PSPICE  : [За студентите от ТУ - София]  / Костадин Георгиев Брандиски, Валери Марков Младенов  . - [2. изд.]  . - София  : Сиела, 1998  . - 182 с. : със сх. , диагр. , табл. ; 22,5 см

Сист. No: 20526

- 105 -

ЦБ  58192

 

Волынский, Борис Абрамович и др.

   Электротехника  : Учеб. пособие для вузов  / Борис Абрамович Волынский, Евгений Николеаевич Зейн, Виктор Егорович Шатерников  . - Москва  : Энергоатомиздат, 1987  . - 527 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 512 ; Предм. указатель

Сист. No: 20507

- 106 -

П1/62-83/Й  83Д-о

ЦБ  28222

Йорданов, Димчо Ст.

   Основи на електрозадвижването  / Димчо Ст. Йорданов  . - София  : Техника, 1978  . - 571 с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 564-565.

Сист. No: 20529

- 107 -

П/621.3/К  93Вт

ЦБ  58198

Кузовкин, Владимир Александрович

   Теоретическая электротехника  : Учебное издание  / Владимир Александрович Кузовкин  . - Москва  : Логос, 2005  . - 480 с. ; 22 см  . -   (Учебник ХХІ века)

Сист. No: 20518

- 108 -

П1/621.3/Ф  50Ве

 

Филипов, Васил

   Електротехника  : Учебник за студентите от ВИММЕСС - Русе  / Васил Филипов  . - София  : Земиздат, 1978  . - 274 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 20522

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 109 -

П/621.38/А  87Ви

 

Аронов, Вадим Львович и др.

   Испытание и исследование полупроводниковых приборов  / Вадим Львович Аронов, Яков Андреевич Федотов  . - Москва  : Высшая школа, 1975  . - 328 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 320-322

Сист. No: 20516

- 110 -

П/621.38/К  59  Рк

ЦБ  58196

Киров, Р. М. и др.

   Компютърни методи за проектиране и изследване в ЕСПП  / Р. М. Киров, Р. Н. Василев, Ц. К. Цонев  . - Варна  : [ВМЕИ], 1995  . - 187 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 22 см

Сист. No: 20513

- 111 -

П/334/С  18Рд, Ч3/334/С  18Рд

ЦБ  58231

Сандърс, Ребека

   Да правим бизнес като AMAZON  / Ребека Сандърс  ; Прев. от англ. Мария Гатева  . - София  : Ciela, 2008  . - 216 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20558

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 112 -

П/621.86/.87/М  57

ЦБ  28119

Миленков, Светослав Йорданов

   Елетрозадвижване и автоматизация на подемно-транспортни и строителни машини  : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София]  / Светослав Йорданов Миленков  . - София  : Техника, 1978  . - 300 с. : с черт. ; 21,5 см

   На кор. авт. означен Св. Йорданов

Сист. No: 20524

- 113 -

ЦБ  29668

 

   Расчеты грузоподемных и транспортирующих машин  / Феодор КОндратьевич Иванченко  и др. - 2-ое прераб. и доп. изд. - Киев  : Вища школа, 1976  . - 576 с. : с ил. и табл. ; 22 см

Сист. No: 20523

- 114 -

П1/621.86/.87/Р  91Нк

ЦБ  14015

Руденко, Н. Ф. и др.

   Курсовое проектирование грузоподъемных машин  : Уч. пособие для студентов машиностр. спец. вузов  / Н. Ф. Руденко, М. П. Александров, А. Г. Лысяков  . - 3. перераб. и доп. изд. - Москва  : Машиностроение, 1971  . - 464 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 460-461.

Сист. No: 20530

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 115 -

П/633/635/С  31

ЦБ  58221

Селскостопанска академия - София. Институт по фуражните култури - Плевен

   Технология за производство на соя  /   Съавт., ред. Георги Георгиев  и др. ; Ред. Кънчо Кънев  . - Павликени  : Институт по фуражните култури, филиал Павликени, 2008  (РА Фарвут - Павликени)  . - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 40, Технологията е приета и утвърдена за масово внедряване в практиката от Експертен съвет към ССА с Протокол № 15/11.04.2008 г.

Сист. No: 20521

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 116 -

ЦБ  58161

 

Arndt, Holger

   Supply-chain-Management  : Optimierung logistischer Prozesse ; [Bachelor geeignet!]  / Holger Arndt  . - 4., aktual. und uberarbeit. aufl. - Wiesbaden  : Gabler, 2008  . - XII, 264 p. ; 24 cm

Сист. No: 19863

- 117 -

ЦБ  58165

 

Grosmann, Gerhard et all.

   Transportsichere verpackung und ladungssicherung  : Ratgeber fur Verpacker, Verlader und Transporteure  / Gerhard Grosmann, Monika Kasmann  ; Hrsg. Wilfried J. Bartz  . - 2., durchgesehene auflage  : Renningen, 2007  . - 152 p. : mit 109 bildern ,13 tabellen  ; 21 cm  . -   (Kontakt & studium, B. 661)

Сист. No: 20045

- 118 -

ЦБ  58163

 

Hompel, Michael ten

   Warehouse-Management  : Organisation und Steuerung von Lager- und Kommissioniersystemen  / Michael ten Hompel  . - 3., korrig. aufl. - Berlin ; Heidelberg ; New York  : Springer, 2008  . - XI, 348 p. : mit 117 Abbild., 48 Tabellen  ; 24 cm  + CD

Сист. No: 19869

- 119 -

ЦБ  58166

 

   Steuerung von supply chains  : Strategien - Methoden - Beispiele  /   Hrsg. Peter Klaus  et al. - София : Wiesbaden  : Gabler, 2007  . - XII, 244 p. ; 24 cm

   Bibliogr.

Сист. No: 20046

- 120 -

ЦБ  58164

 

Tempelmeier, Horst

   Supply chain management und produktion  : Ubungen und mini-fallstudient  / Horst Tempelmeier  . - 2., erweiterte und korrigierete aufl. - Koln, 2007  . - VI, 365 p. ; 22 cm

Сист. No: 20022

- 121 -

П/65/А  20Вк, Ч3/65/А  20Вк

ЦБ  58242

Аврамов, Велко

   Комуникационна политика на фирмата  / Велко Димитров Аврамов  ; Ред. Диди Петкова  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : Ciela, 2008  . - 23 см

   Библиогр. с. 355. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20571

- 122 -

П/65/К  47Хх, Ч3/65/К  47Хх

ЦБ  58240

Кафтанджиев, Христо

   Хармония в рекламната комуникация  : Много презаредена  / Христо Кафтанджиев  . - 6. прераб. и доп. изд. - София  : Ciela, 2008  . - 22,5 см

   Библиогр. с. 432-437; Предм. показ. с.438-448 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20568

- 123 -

Б3/65.012/М  68, П/65.012/М  68, Ч3/65.012/М  68

ЦБІІ  2818

Мирчев, Ангел и др.

   Индустриален мениджмънт  / Ангел Мирчев, Теодор Небл  . - Варна-Рощок  : Британика арт, 2002  . - 405 с. : със сх., черт. ; 25,5 см

   Библиогр. с. 398-405

Сист. No: 20535

- 124 -

П/658/Н  35

ЦБ  58251

Начев, Йордан

   Конкурентно разузнаване  : Частна разузнавателна дейност  / Йордан Начев  ; Отг. ред. Михаил Гочев  ; Техн. ред. Божидар Стоянов  . - София  : Ciela, 2007  . - 23 см

   Библиогр. с. 357-366. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20588

- 125 -

П/65/Р  53Ам, Ч3/65/Р  53Ам

ЦБ  58248

Репиев, Александър

   Мъдрият рекламодател  / Александър Репиев  ; Прев от рус. Моника Костова  . - София  : Ciela, 2007  . - 331 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20585

- 126 -

Ч2/65.012/У  73п

 

   Управление на персонала  : Сборник от материали по икономическа педагогика  / Анастасия Бънкова  и др. - Габрово  : Алма Матер Интернационал, 1998  . - 104 с. ; 28, 5 см  . -   (Икономическа педагогика, кн. 6)

Сист. No: 20063

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 127 -

ЦБ  58163

 

Hompel, Michael ten

   Warehouse-Management  : Organisation und Steuerung von Lager- und Kommissioniersystemen  / Michael ten Hompel  . - 3., korrig. aufl. - Berlin ; Heidelberg ; New York  : Springer, 2008  . - XI, 348 p. : mit 117 Abbild., 48 Tabellen  ; 24 cm  + CD

Сист. No: 19869

- 128 -

ЦБ  58166

 

   Steuerung von supply chains  : Strategien - Methoden - Beispiele  /   Hrsg. Peter Klaus  et al. - София : Wiesbaden  : Gabler, 2007  . - XII, 244 p. ; 24 cm

   Bibliogr.

Сист. No: 20046

- 129 -

ЦБ  58164

 

Tempelmeier, Horst

   Supply chain management und produktion  : Ubungen und mini-fallstudient  / Horst Tempelmeier  . - 2., erweiterte und korrigierete aufl. - Koln, 2007  . - VI, 365 p. ; 22 cm

Сист. No: 20022

- 130 -

ЦБ  58162

 

Voss, Holger

   Life cycle logistics  : Der Weg zur produktlebenszyklus-orientierten Ersatzteillogistik  / Holger Voss  . - Bern ; Stuttgart ; Wien  : Haupt, 2006  . - XVIII, 274 p. : Ill. ; 22,5 cm  . -   (Schriftenreihe Logistik der Kuhne-Stiftung, Bd. 11)

Сист. No: 19864

- 131 -

ЦБ  58197

 

   Автоматизация типовых технологических процессов и промишленных установок  : Уч. пособие для вузов  / Александр Михайлович Корытин  и др. - Киев-Одесса  : Вища школа, 1980  . - 372 с. : табл. , ил. ; 22 см

   Бибилиогр. с. 367-369

Сист. No: 20515

- 132 -

ЦБ  58197

 

   Автоматизация типовых технологических процессов и промишленных установок  : Уч. пособие для вузов  / Александр Михайлович Корытин  и др. - Киев-Одесса  : Вища школа, 1980  . - 372 с. : табл. , ил. ; 22 см

   Бибилиогр. с. 367-369

Сист. No: 20515

- 133 -

П1/62-52/Г  92Ла, П1/62-52/Г92

 

Гунчев, Любен Атанасов

   Автоматика и телемеханика  / Любен Атанасов Гунчев  ; Науч. ред. Петрана Въргова  . - София  : Техника, 1971  . - 449 с. ; 22.5 см

Сист. No: 2724

- 134 -

П/621.38/К  59  Рк

ЦБ  58196

Киров, Р. М. и др.

   Компютърни методи за проектиране и изследване в ЕСПП  / Р. М. Киров, Р. Н. Василев, Ц. К. Цонев  . - Варна  : [ВМЕИ], 1995  . - 187 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 22 см

Сист. No: 20513

Кибернетика. Финна механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 135 -

ЦБ  58194

 

Гуляев, Александр Павлович

   Металознание  / Александр Павлович Гуляев  ; Прев. от рус. Л. Берова, С. Ковачев, Е. Каранджулова, Д. Михайлов  . - 2. прераб. изд. - София  : Земиздат, 1956  . - 498 с. : с ил. ; 22 см

   Азб. указател

Сист. No: 20511

Езикознание. Филология. Литература

- 136 -

ЦБ  58244

 

Астахов, Павел

   Рейдър  / Павел Астахов  . - София  : Ciela, 2008  . - 356 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20575

- 137 -

ЦБ  58220

 

Борев, Юрий

   Из живота на Сталин  : Легенди, разкази, слухове, анекдоти  / Юрий Борев  . - София  : Пейо Яворов, 1999  . - 215 с. ; 20 см

Сист. No: 20498

- 138 -

ЦБ  58224

 

   Далечна и близка  : Български поети за Монголия  . - София  : Феномен, 2007  . - 59 с. ; 20,5 см

Сист. No: 20542

- 139 -

ЦБ  58229

 

Ефтимова, Андреана

   Ефективната невербална комуникация  : Политически дискурс, телевизия, вицове, театър, междукултурна среда, лекар-пациент, възрастен-дете  / Андреана Ефтимова  . - София  : Ciela, 2008  . - 163 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20556

- 140 -

ЦБ  58234

 

Калчева, Яна и др.

   Новелови награди 2007  / Яна Калчева, Цвета Стоева, Стоян Денчев  . - София  : Ciela, 2008  . - 228 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20561

- 141 -

ЦБ  58257

 

Кристъл, Силвия

   Аферата Шекспир  / Силвия Кристъл  . - София  : Ciela, 2007  . - 600 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20599

- 142 -

Б2/886.7/Л  14, ЦБ  58205

 

Лазарова, Мила Кирилова

   Равносметка  : Стихотворения  / Мила Кирилова Лазарова  . - Русе  : Gaiana book&art studio, 2008  . - 48 с. ; 20 см

Сист. No: 11109

- 143 -

ЦБІІ  2828

 

Николов, Чавдар и др.

   Усмихни се България  : Възмутително смешната история на последните три години, както я видяха във в. "Новинар"  / Чавдар Николов, Любен син Дилов  . - [София]  : Ciela, [б.г.]  . - 320 с. : с ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20597

- 144 -

П/37/С  75Пч, Ч2/372.65/С  75Пч

ЦБ  58238

Стефанова, Павлина

   Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване  / Павлина Стефанова  ; Отг. ред. Красимир Гетов  . - София  : Ciela, 2007  . - 21 см

   Библиогр. с. 210-215 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20566

- 145 -

ЦБ  58225

 

   Тайната история на монголите  /   Прев. от старомонг., студия  Александър Викторов Федотов  . - София  : Прима Принк, 2001  . - 224 с. ; 20,5 см

   Показ. на личн. им. - Издава се със съдействието на Посолството на Монголия в България

Сист. No: 20543

- 146 -

ЦБ  58226

 

   Трепети  : Литературен сборник  /   Състав., ред. Живодар Иванов Душков  . - Русе  : Медиатех, 2008  . - 315 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 20544

- 147 -

ЦБ  58211

 

Франс, Анатол

   Престъплението на Силвестър Бонар  : Роман  / Анатол Франс  ; Прев. от фр. София Д. Юрукова  . - [3. изд.]  . - [София]  : Издателска агенция FDC, 2000  . - 160 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Мозайка)

Сист. No: 20488

История. Георафия. Биографии. Археология

- 148 -

ЦБ  58206

 

Акунин, Борис

   Смъртта на Ахил  / Борис Акунин  ; Прев. София Азариева Бранц  . - София  : Еднорог, 2003  (София : Дракон)  . - 335 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Смерть Ахиллеса

Сист. No: 20485

- 149 -

ЦБ  58167

 

Ангелов, Димитър

   Проучвания по византийска история  / Димитър Ангелов  ; Ред. Милета Милчева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 571 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 465 . Университетска класика)

   Библиогр. под линия

Сист. No: 20050

- 150 -

ЦБ  58220

 

Борев, Юрий

   Из живота на Сталин  : Легенди, разкази, слухове, анекдоти  / Юрий Борев  . - София  : Пейо Яворов, 1999  . - 215 с. ; 20 см

Сист. No: 20498

- 151 -

ЦБ  58227

 

Добрев, Петър Добрев

   За държавата и властта  : В миналото и днес  / Петър Добрев Добрев  . - София  : ИК Галик, 2003  ([София : ЕТ Йордан Марков])  . - 263 с. , 2 л. : к. ; 20 см

   Библиогр. под линия Цена : 7 лв.

Сист. No: 20554

- 152 -

С/91/Д  71Вч, С2/91/Д  71Вч

 

Дойков, Васил Георгиев

   Черна гора. (Монтенегро)  / Васил Георгиев Дойков  . - Силистра  : Ковачев, 2007  . - 47 с. , 8 л. : цв. ил. ; 23,5 см  . -   (Географска библиотека)

Сист. No: 19295

- 153 -

ЦБ  58236

 

Ейдън, Сирил

   История на човечеството  : 150 000 години история на човешкия род  / Сирил Ейдън  ; Прев. Илия Илиев  . - София  : Ciela, 2008  . - 430 с. ; 23см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20564

- 154 -

ЦБ  58246, Ч2/94/Е  82Х-з

 

Ернандес, Хесус

   Загадки и мистерии на втората световна война  : Изчезвания, смърт и необясними случаи от най-голямата война в историята  / Хесус Ернандес  ; Прев. Петко Вълков  . - София  : Ciela, 2008  . - 316 с. ; 20 см

   Бибилиогр. с. 313-316 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК .

Сист. No: 20579

- 155 -

П/949.72/К  19Ми

ЦБІІ  2829

Калфова, Милена

   История за кандидат-студенти  : Темите и тестовете  / Милена Калфова  . - София  : Ciela, 2008  . - 242 с. ; 21 см

   На кор. загл. е изписано История на България за зрелостници и кандидат-студенти. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20598

- 156 -

ЦБ  58245

 

Крофтън, Йън

   Историята без цезура  : Любопитна хронология на света  / Йън Крофтън  ; Прев. Димитър Цанов, Емилия Ничева-Карастойчева  . - София  : Ciela, 2008  . - 388 с. ; 23см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20577

- 157 -

ЦБ  58179

 

Петрова, Гълъбина

   Църква и църковно право в Средновековна България  / Гълъбина Петрова  . - 2. изд. - София  : Сиби, 2008  . - 340 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Гълъбина Петрова Дунинова . - Библиогр. с. 326-338 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 20156

- 158 -

ЦБ  58222, Ч2/2/Р  13

 

Радев, Иван

   Българският храм "Св. св. Кирил и Методий" в Букурещ  / Иван Радев  ; Под общ. ред на  Иван Радев  . - В. Търново  : Веста, 2008  . - 136 с. ; 20 см  . -   (Орис, [12])

Сист. No: 20538

- 159 -

ЦБ  58225

 

   Тайната история на монголите  /   Прев. от старомонг., студия  Александър Викторов Федотов  . - София  : Прима Принк, 2001  . - 224 с. ; 20,5 см

   Показ. на личн. им. - Издава се със съдействието на Посолството на Монголия в България

Сист. No: 20543

- 160 -

П/91/Т  53г

ЦБ  58256

   Тестове по география на България  : За ученици и кандидат-студенти  / Атанас Харалампиев Дерменджиев  и др. ; Отг. ред. Галина Каварджикова  . - 3. изд. - София  : Ciela, 2008  . - 298 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20595

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 161 -

ЦБ  58173

 

   Графичен дизайн на 21 век  /   [Състав., въвед.]  Шарлот Фийл, Питър Фийл  ; Прев. [от англ.]  Лили Илиева  = Graphic design for the 21st century et al. - София  : Алианс-97, 2005  . - 191 с. : с цв. ил. ; 20 см  . -   (ICONS series)

Сист. No: 20482

- 162 -

ЦБ  58178

 

   Изкуството днес  / Ларс Банг Ларсен  и др. ; Ред. Буркхард Римшнайдер, Ута Грьозеник  ; Прев. Кристин Разсолкова  . - София  : Алианс-97, 2002  . - 191 с. : с цв. ил. ; 20 см  . -   (ICONS series)

   Съдържа: Речник на термините ; Биогр. бел. за авт.

Сист. No: 20053

- 163 -

ЦБ  58174

 

Фийл, Шарлот и др.

   Индустриален дизайн от A до Z  / Шарлот Фийл, Питър Фийл  ; Прев. от англ. Филип Зидаров  . - София : Wiesbaden  : Алианс-97, 2004  . - 192 с. : с цв. ил. ; 20 см  . -   (ICONS series)

   Съдържа и Биограф. данни за авт.

Сист. No: 20047

- 164 -

П7/Ф47Фд, ЦБ  58177

 

Фийл, Шарлот и др.

   Дизайнът на 20. век  / Шарлот Фийл, Питър Фийл  ; Прев. от англ. Лилия Христова  ; Ред. Петя Дочева  . - София : Wiesbaden  : Алианс-97, 2002  ; 20 см  . -   (ICONS series)

   Съдържа и Биограф. данни за авт.

Сист. No: 20049

Компютри. Програмни продукти

- 165 -

ЦБ  58175

 

   Advances in databases and information systems : 11th East European conference, ADBIS 2007, Varna, Bulgaria, September 29 - October 3, 2007  : Proceedings  /   Eds. Yannis Ioannidis, Boris Novikov, Boris Rachev  . - Berlin  : Springer, 2007  . - xiii, 375 p. : ill. ; 24 cm. -   (Information systems and application, ISSN 0302-9743)

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 19847

- 166 -

П/621.3/Б  77Кр

ЦБ  58203

Брандиски, Костадин Георгиев и др.

   Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с PSPICE  : [За студентите от ТУ - София]  / Костадин Георгиев Брандиски, Валери Марков Младенов  . - [2. изд.]  . - София  : Сиела, 1998  . - 182 с. : със сх. , диагр. , табл. ; 22,5 см

Сист. No: 20526

- 167 -

П/339/Д  23Ас, Ч3/339/Д  23Ас

ЦБ  58259

Даражанов, Ангел и др.

   Сто] 100% Forex. Учим и печелим заедно  / Ангел Даражанов, Васил Банов, Мирослав Козаров  . - София  : Ciela, 2008  . - 303 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 302-303 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20605

- 168 -

Арх/531/Р  97, Б1/531/Р  97, П/531/Р  97у

ЦБ  58214

   Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB  : За маш. специалности в РУ "А. Кънчев" и ТУ - Габрово  / Стоян Ганчев Стоянов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 104 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 20533

- 169 -

Арх/531/Р  97у, Б1/531/Р  97у, П/531/Р  97у

ЦБ  58215

   Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB  : За маш. специалности в РУ "А. Кънчев" и ТУ - Габрово  / Стоян Ганчев Стоянов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 80 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

Сист. No: 20534

- 170 -

П/004/С  37Вв

ЦБ  58250

Симеонов, Валери

   Въведение в oracle databaswe  / Валери Симеонов  . - София  : Ciela, 2007  . - 245 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК. - Бибилиогр. с. 245

Сист. No: 20587

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно-просветна работа

- 171 -

ЦБІІ  2820

 

Crosier, David et all.

   Trends V : Universities shaping the European higher education area  : An EUA report  / David Crosier, Lewis Purser, Hanne Smidt  . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 94 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications 2007)

Сист. No: 20546

- 172 -

ЦБІІ  2823

 

European forum for quality assurance, I. Munchen. 2006

   Embedding quality culture in higher education  : A selection of papers from thr 1st European forum for quality assurance, Munchen, 23-25 nov., 2006  /   Ed. Lucien Bollaert  et al. - Brussels  : European University Association, 2007  . - 96 p. ; 30 cm  . -   (EUA Case studies 2007)

Сист. No: 20549

- 173 -

С/378/E  91u

 

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  / Steven W. J. Lamberts  и др. - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 -2008  . - 31 cm

   RAABE

   [B.] 8 . Making Bologna Work : June 2008  . - June 2008  . - 34 p.

Сист. No: 20483

- 174 -

ЦБІІ  2819

 

European University Association

   Creativity in higer education  : Report on the EUA creativity project 2006-2007  . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 44 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications 2007)

   Bibliogr. p. 39-41

Сист. No: 20545

- 175 -

ЦБІІ  2821

 

European University Association

   EUA's contrabution to the Bologna ministerial meeting London 2007  /   ; The Lisbon declaration  /   . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 18 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications 2007)

Сист. No: 20547

- 176 -

ЦБІІ  2822

 

European University Association

   Doctoral programmes in Europe's universities: achievements and challenges  : Report prepared for European universities and ministers of higer education  . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 40 p. ; 30 cm  . -   (EUA Publications 2007)

Сист. No: 20548

- 177 -

ЦБІІ  2824

 

European University Association

   Managing the university community : exploring good practice  /   Ed. Bernadette Contraths  et al. - Brussels  : European University Association, 2007  . - 108 p. ; 30 cm  . -   (EUA Case studies 2007)

Сист. No: 20550

- 178 -

ЦБІІ  2825

 

   Quality culture in in European universities : A bottom-up approach  : Report on the three rounds of the quality culture project  . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 40 cm  ; 30 cm  . -   (EUA Case studies 2006)

   References p. 40

Сист. No: 20551

- 179 -

ЦБІІ  2826

 

Reichert, Sybille

   The rise of knowledge regions : emerging opportunities and challenges for universities  / Sybille Reichert  . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 56 p. ; 30 cm  . -   (EUA Case studies 2006)

Сист. No: 20552

- 180 -

ЦБІІ  2827

 

Reichert, Sybille

   Research strategy development and management at European universities  / Sybille Reichert  . - Brussels  : European University Association, 2007  . - 48 p. ; 30 cm  . -   (EUA Case studies 2006)

Сист. No: 20553

- 181 -

ЦБ  58172

 

   Tree: Teaching and research in engineering in Europe  /   Ed. Claudio Borry, Francesco Maffioli  . - Firenze  : Firenze University press, 2007  . - 190 p. ; 20 cm  + CD  . -   (Socrates-Erasmus thematic network)

Сист. No: 20480

- 182 -

С/378/U  51

 

   Undergraduate catalog  : Istanbul technical university '02/'03  . - Istanbul  . - 413 p. ; 23 cm

Сист. No: 20481

- 183 -

ЦБ  58170

 

Баландин, Константин Иванович и др.

   История Белорусского национального технического университета  : Научно-популярное издание  / Константин Иванович Баландин, Геннадий Андреевич Алдакушин, Анатолий Тимофеевич Арбузов  . - Минск  : БНТУ, 2006  . - 232 с. : ил. ; 22 см

Сист. No: 20478

- 184 -

Ч2/37.01/Г  71То

 

Гоцевски, Траян

   Образователен мениджмънт  / Траян Гоцевски  ; Прев. от макед. Милан Попов, Блага Милева-Попова  ; Предг. Витан Стефанов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 361 с. ; 21 см

   В авт. каре загл. Образовен менаджмент / Траян Гоцевски. - Пълното име на В. Стефанов е Витан Стефанов Митев

Сист. No: 20169

- 185 -

Ч2/372.3/И  21  Сп

 

Иванов, Симо Петров

   Педагогически технологии на взаимодействието в детската градина  / Симо Петров Иванов  . - Пловдив  : Макрос 2001, 2001  . - 116 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 113

Сист. No: 20060

- 186 -

Ч2/159.92/К  30Ип

 

Карагьозов, Иван

   Психолого-педагогически проблеми на девиантното поведение (етопедия)  / Иван Карагьозов  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2003  . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 221-241

Сист. No: 20059

- 187 -

С2/0/К  86Мм

 

Костова, Мира Иванова

   Марин Люлюшев  : Био-библиография  /   Състав. Мира Иванова Костова  ; Ред. Марин Ковачев  . - Велико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 1994  . - 59 с. ; 20 см

Сист. No: 20058

- 188 -

Ч2/808.67/П  76Вп

 

Попова, Велка Александрова

   Психолингвистика на развитието  : Когнитивни аспекти на синтакт. компетенция  / Велка Александрова Попова  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2000  . - 131 с. ; 20 см

   Офс. изд. - 700 тир. Библиогр. с. 123-129 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 20165

- 189 -

П/37/С  75Пч, Ч2/372.65/С  75Пч

ЦБ  58238

Стефанова, Павлина

   Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване  / Павлина Стефанова  ; Отг. ред. Красимир Гетов  . - София  : Ciela, 2007  . - 21 см

   Библиогр. с. 210-215 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   

Сист. No: 20566

- 190 -

С/378/Т  53

 

   Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. Володимира Гнатюка  . - Тернопiль, Б. г. - 24 с. ; 30 см

Сист. No: 20475

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 191 -

П/621.86/.87/М  57

ЦБ  28119

Миленков, Светослав Йорданов

   Елетрозадвижване и автоматизация на подемно-транспортни и строителни машини  : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София]  / Светослав Йорданов Миленков  . - София  : Техника, 1978  . - 300 с. : с черт. ; 21,5 см

   На кор. авт. означен Св. Йорданов

Сист. No: 20524

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 192 -

ЦБ  58207

 

Морис, М. Е.

   Генерал Норман Шварцкопф  : Операция Пустинна буря : Докум. роман  / М. Е. Морис  ; Прев. [от англ.]  Деляна Рачева, Христо Здравчев  . - София  : Постороуел, 1991  . - 175 с. ; 20 см  . -   (Серия Супертрилър)

Сист. No: 20490

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело

- 193 -

Ч2/35/С  82Цс

 

Стойков, Цанко

   Социално подпомагане  : Теоретични основи. Действащо право у нас и в Европейската общност. Организация, управление, социална работа  / Цанко Стойков  . - София  : Б. и., 1999  . - 202 с. ; 20 см

Сист. No: 20052

 Индекс по АВТОРИ

Arndt, Holger 54 116 
Barnett, Raymond A. 80 
Bartz, Wilfried J. 117 
Bithell, Christine 97 
Boaz, David 7 19 57 
Bollaert, Lucien 172 
Borry, Claudio 181 
Clopper, Michele 95 
Coffey, Margaret S. 96 
Contraths, Bernadette 177 
Crosier, David 171 
Davies, Pat 173 
Edwards, Susan 97 
et al. 97 119 128 172 177 
Fiell, Charlotte 161 163 164 
Fiell, Peter 161 163 164 
Finance, Jean-Pierre 173 
Foley, Russell A. 98 
Freeman, Jennifer 97 
Ghikas, Patty 95 
Grosmann, Gerhard 117 
Guclu, Yucel 16 
Hompel, Michael ten 118 127 
Ioannidis, Yannis 165 
Kasmann, Monika 117 
Klaus, Peter 119 128 
Koenig, Christian 14 
Krasniewski, Andrej 173 
Lamberts, Steven W. J. 173 
Lamport, Nancy K. 96 
Maffioli, Francesco 181 
Neuber, H. 91 
Novikov, Boris 165 
Partridge, Cecily 97 
Pechstein, Matthias 14 
Petersen, Cheryl M. 98 
Purser, Lewis 171 
Rachev, Boris 165 
Reichert, Sybille 179 180 
Schalkoff, Robert J. 81 
Silvestri, Giuseppe 173 
Smidt, Hanne 171 173 
Streinz, Rudolf 17 
Tempelmeier, Horst 120 129 
Trainor, Richard 173 
Trusso, Annamaria 177 
Voss, Holger 55 130 
Welbers, Ulrich 173 
Winckler, Georg 173 
Wintermantel, Margret 173 
Wippler, Elmar 117 
Zetzsche, Indre 18 
Ziegler, Michael R. 80 
Аврамов, Велко Димитров 56 121 
Акунин, Борис 148 
Алдакушин, Геннадий Андреевич 183 
Александров, М. П. 114 
Алексиева, Аксения 115 
Ангелов, Димитър 149 
Арбузов, Анатолий Тимофеевич 183 
Аронов, Вадим Львович 109 
Астахов, Павел 136 
Баландин, Константин Иванович 183 
Банов, Васил 63 167 
Барабанов, Василий Яковлевич 113 
Берман, Георгий Николаевич 82 
Берманта, Анисим Федорович 82 
Берова, Л. 135 
Блейс, Кристоф 162 
Боаз, Дейвид 7 19 57 
Боздуганова, Велина Стоянова 89 90 168 169 
Бондарев, Валентин Степанович 113 
Борев, Юрий 20 137 150 
Борисов, Орлин Николов 21 45 
Борисова, Ирена 38 
Бояджиев, Тодор 92 
Брандиски, Костадин Георгиев 104 166 
Бранц, София Азариева 148 
Бънкова, Анастасия 126 
Бътлър, Тимоти 13 76 
Василев, Р. Н. 110 134 
Василева, Юлия 51 
Веге, Астрид 162 
Ведър-Величкова, Олимпия 126 
Велчев, Димитър Стефанов 89 90 168 169 
Вийория-Мендиета, Мануел 26 
Вирт, Никлаус 83 
Витлиемов, Венко Георгиев 89 90 168 169 
Владимиров, Румен 27 
Волынский, Борис Абрамович 105 
Вучков, Веселин 28 
Вълков, Петко 154 
Въргова, Петрана 133 
Ганев, Владимир Цонев 44 
Ганев, Петър 84 
Гатева, Мария 75 111 
Георгиев, Георги 115 
Георгиев, Иван 115 
Георгиева, Ели 10 
Георгиева, Емилия 29 
Георгиева, Римма 61 
Гетов, Красимир 144 189 
Гецова, Румяна 8 31 
Горанова, Кина 115 
Господинов, Бончо 46 
Гоф, Жак льо 30 62 
Гоцевски, Траян 184 
Гочев, Михаил 23 24 124 
Грьозеник, Ута 162 
Гуляев, Александр Павлович 135 
Гунчев, Любен Атанасов 133 
Давидков, Цветан 126 
Дако, Пиер 8 31 
Данов, Т. 6 
Даражанов, Ангел 63 167 
Денчев, Стоян 140 
Дерменджиев, Атанас Харалампиев 160 
Дерменджиева, Стела Малчева 160 
Джамбазов, Веселин Х. 3 
Дзивиор, Йълмаз 162 
Дилов, Любен син 143 
Димитрова, Боянка Маринова 160 
Димчев, Александър Георгиев 3 
Добрев, Петър Добрев 151 
Дойков, Васил Георгиев 152 
Дончева, Анета Дончева 3 
Дочева, Петя 164 
Драганов, Богдан 84 
Драгнева, Светлана Красимирова 69 
Дунинова, Гълъбина Петрова 11 43 157 
Душков, Живодар Иванов 146 
Ейдън, Сирил 153 
Ернандес, Хесус 154 
Ефимов, Артур Владимирович 64 
Ефтимова, Андреана 1 139 
Желязков, Николай 32 
Здравчев, Христо 192 
Зейн, Евгений Николеаевич 105 
Зидаров, Филип 163 
Златева, Пламена Венциславова 87 
Иванов, Росен 59 
Иванов, Симо Петров 185 
Иванова, Калина Йорданова 3 
Иванченко, Феодор КОндратьевич 113 
Илиев, Илия 153 
Илиева, Лили 161 
Илиева, Лили Христова 161 
Ильинского, Н. Ф. 103 
Йенсен, Катлийн 83 
Йорданов, Димчо Ст. 106 
Йорданов, Йордан Тончев 89 90 168 169 
Йорданов, Светослав 112 191 
Каварджикова, Галина 160 
Калфова, Милена 155 
Калчева, Яна 140 
Карагьозов, Иван 33 186 
Каранджулова, Е. 135 
Карол, Дейвид 10 
Кафтанджиев, Христо 34 122 
Киров, Р. М. 110 134 
Ковачев, Марин 2 187 
Ковачев, С. 135 
Ковачева, Веселина 88 94 
Козаров, Мирослав 63 167 
Колесник, Н иколай Прокофьевич 113 
Константинов, Драгомир 35 
Корнезов, Александър 36 
Корытин, Александр Михайлович 102 131 132 
Костадинова, Ралица 27 
Костов, Димитър 37 
Костова, Мира Иванова 2 187 
Костова, Моника 125 
Кристъл, Силвия 141 
Крофтън, Йън 156 
Кузовкин, Владимир Александрович 107 
Кулев, Ивелин 88 94 
Кънев, Кънчо 115 
Кънева, Невяна 38 
Лазарова, Мила Кирилова 142 
Лаптева, Ива Веселинова 13 76 
Ларсен, Ларс Банг 162 
Левкова, Ирена 9 
Лойцянски, Л. Г. 84 
Лурие, А. И. 84 
Лысяков, А. Г. 114 
Люис, Елън 65 
Малякова, Любомила 61 72 73 88 94 
Манчев, Ангел 39 
Маринов, Божидар 7 19 57 
Маринова, Гергана 28 
Марков, Методи 66 
Матев, Александър 115 
Меридън, Тревър 69 
Мешчерски, Иван Всеволодович 92 
Мещерский, Иван Всеволодович 93 
Милева-Попова, Блага 184 
Миленков, Светослав Йорданов 112 191 
Милкова, Емилия Веселинова 3 
Милчева, Милета 149 
Минкова, Ганета 70 
Мирчев, Ангел 123 
Мирчева, Зефира 126 
Митев, Витан Стефанов 184 
Митков, Василий Василиевич 40 
Михайлов, Д. 135 
Михайлов, Димитър Николов 41 
Михайлов, Янко 84 
Мичели, Джоузеф 71 
Младенов, Валери Марков 104 166 
Младенова, Емилия Георгиева 29 
Моллов, Антон Иванов 85 
Морис, М. Е. 192 
Москова, Катя 42 
Москова-Стойкова, Катя Николова 42 
Муди, Хари 10 
Начев, Йордан 124 
Небл, Теодор 123 
Николов, Йордан 30 62 
Николов, Чавдар 143 
Николова, Ивелина 115 
Николова, Надежда 72 73 
Ничева-Карастойчева, Емилия 156 
Пейчева, Теодора 49 
Пенева, Маргарита 47 
Петкова, Диди 56 61 121 
Петров, Веселин Николов 89 90 168 169 
Петров, Милан 70 
Петров, Николай Константинович 102 131 132 
Петрова, Гълъбина 11 43 157 
Пиндър, Джон 44 
Пискунов, Николай Семенович 86 
Попаркова, Росица Стоянова 3 
Попов, Любомир 88 94 
Попов, Милан 184 
Попова, Велка Александрова 188 
Попова, Ели Драганова 3 
Попова, Снежана 99 
Радев, Иван 12 158 
Радимов, Сергей Николаевич 102 131 132 
Радонов, Димитър 59 
Разсолкова, Кристин 162 
Райзнър, Найджъл 79 
Райнова, Ренета 50 
Рачева, Деляна 192 
Репиев, Александър 125 
Рибет, Жан-Мишел 162 
Римшнайдер, Буркхард 162 
Родштейн, Абрамович, Лев 101 
Руденко, Н. Ф. 114 
Сандърс, Ребека 75 111 
Серафимов, Пламен 115 
Силюк, С. М. 100 
Симеонов, Валери 170 
Славова, Галена 35 
Станге, Раймар 162 
Станева-Милкова, Емилия Веселинова 3 
Стефанов, Витан 184 
Стефанова, Павлина 144 189 
Стоева, Цвета 140 
Стоилова, Нели 3 
Стойков, Цанко 193 
Стоянов, Божидар 23 24 72 73 124 
Стоянов, Стоян Ганчев 89 90 168 169 
Събев, Васил 115 
Тасев, Георги Асенов 6 87 
Терзийски, Александър 65 
Тиц, Сузане 162 
Тодоров, Иван Тодоров 48 
Тодорова, Росица 115 
Уолдруп, Джеймс 13 76 
Федотов, Александър Викторов 145 159 
Федотов, Яков Андреевич 109 
Фервьорт, Ян 162 
Фийл, Питър 161 163 164 
Фийл, Шарлот 161 163 164 
Филипов, Васил 108 
Филипов, Велин 77 
Фишман, Чарлз 78 
Франс, Анатол 147 
Халачева, Антония 71 79 
Хикс, Саймън 51 
Христова, Лилия 164 
Цанов, Димитър 156 
Ценев, Илия Маринов 87 
Ценова, Цветанка Луканова 52 
Цонев, Ц. К. 110 134 
Чинова, Маргарита 53 
Шапарев, Николай Константинович 102 131 132 
Шатерников, Виктор Егорович 105 
Ширкова, Мариана Любенова 87 
Юнькова, М. Г. 103 
Юрукова, София Д. 147 
Юрченко, Елена Ангелова 3 
Янков, Румен Христов 160 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Active and passive movement testing 98 
Activity analysis 96 
Advances in databases and information systems : 11th East European conference, ADBIS 2007, Varna, Bulgaria, September 29 - October 3, 2007 165 
Artificial intelligence 81 
Case studies in rehabilitation 95 
Creativity in higer education 174 
Doctoral programmes in Europe's universities: achievements and challenges 176 
Embedding quality culture in higher education 172 
Entscheidungen des EuGH 14 
Essentials of college mathematics 80 
EUA's contrabution to the Bologna ministerial meeting London 2007 175 
Europarecht 17 
European union law in a nutshell 15 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 173 
Life cycle logistics 55 130 
Losungen zur aufgabensammlung Mestscherski 91 
Managing the university community : exploring good practice 177 
Neurological physiotherapy 97 
Quality culture in in European universities : A bottom-up approach 178 
Research strategy development and management at European universities 180 
Steuerung von supply chains 119 128 
Supply chain management und produktion 120 129 
Supply-chain-Management 54 116 
The rise of knowledge regions : emerging opportunities and challenges for universities 179 
The Turcomans and Kirkuk 16 
Transportsichere verpackung und ladungssicherung 117 
Tree: Teaching and research in engineering in Europe 181 
Trends V : Universities shaping the European higher education area 171 
Undergraduate catalog 182 
Warehouse-Management 118 127 
Wissenschaftskommunikation 18 
Автоматизация типовых технологических процессов и промишленных установок 102 131 132 
Автоматизированнный электропривод 103 
Автоматика и телемеханика 133 
Административнопроцесуален кодекс 25 
Актуальные проблемы энергетики 100 
Аферата Шекспир 141 
Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език 61 
Българите на запорожка земя 40 
България в съвременна Европа 29 
Българският храм "Св. св. Кирил и Методий" в Букурещ 12 158 
Въведение в oracle databaswe 170 
Генерал Норман Шварцкопф 192 
Графичен дизайн на 21 век 161 
Да правим бизнес като AMAZON 75 111 
Да правим бизнес като Nokia 69 
Да правим бизнес като ИКЕА 65 
Далечна и близка 138 
Данъчно облагане 2008 60 
Данъчно-осигурителен процес 70 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 58 
Дизайнът на 20. век 164 
Дифференциальное и интегральное исчисления 86 
Държавна служба(основи) 37 
Европейският съюз 44 
Електротехника 108 
Елетрозадвижване и автоматизация на подемно-транспортни и строителни машини 112 191 
Ефективната невербална комуникация 1 139 
Ефектът Уол-Март 78 
Жената и нейната дълбинна психология 8 31 
За държавата и властта 151 
Загадки и мистерии на втората световна война 154 
Задачи за извънкласна работа по математика - I-IV клас 85 
Закон за задълженията и договорите 23 
Закон за устройство на територията 22 
Из живота на Сталин 20 137 150 
Издателски договори за литературни произведения 39 
Изкуството днес 162 
Индустриален дизайн от A до Z 163 
Индустриален мениджмънт 123 
Испытание и исследование полупроводниковых приборов 109 
История Белорусского национального технического университета 183 
История за кандидат-студенти 155 
История на човечеството 153 
История экономических учений 64 
Историята без цезура 156 
Коментар данъчно облагане' 08 59 
Коментар на новия закон за корпоративното подоходно облагане 77 
Компютърни методи за проектиране и изследване в ЕСПП 110 134 
Комуникативни нарушения в детска възраст 52 
Комуникационна политика на фирмата 56 121 
Конкурентно разузнаване 124 
Конфликт на интереси - политики и практики в девет държави членки на ЕС 26 
Корпоративни финанси 72 73 
Курсовое проектирование грузоподъемных машин 114 
Либертарианството 7 19 57 
Максимум успех 13 76 
Марин Люлюшев 2 187 
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО-тм) 2005 67 68 
Международно публично право 21 
Металознание 135 
Мъдрият рекламодател 125 
Наказателен процес 24 
Наказателно право в схеми и определения 27 
Наръчник по внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 6 
Новелови награди 2007 140 
Новите положения на досъдебното производство по НПК 53 
Образователен мениджмънт 184 
Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество 3 
Ограничаване на конкуренцията от държавата 66 
Основи на електрозадвижването 106 
Паскаль 83 
Педагогически технологии на взаимодействието в детската градина 185 
Петте състояния на душата 10 
Политиката на конкуренция на Европейския съюз и потребителят 74 
Политическата система на Европейския съюз 51 
Полово възпитание на учениците 99 
Понятието за индивидуален административен акт по АПК. Прилагане на европейското право и съвременни тенденции при издаване на актовете 48 
Право на Европейския съюз 45 
Престъплението на Силвестър Бонар 147 
Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности 36 
Приключението Старбъкс 71 
Приложение на статистически методи в системите за управление на качеството (по ISO 10017) 87 
Проблеми на наказателното право 41 
Проблеми на социалната работа 46 
Проучвания по византийска история 149 
Психолингвистика на развитието 188 
Психология на развитието 9 
Психолого-педагогически проблеми на девиантното поведение (етопедия) 33 186 
Публично-частни партньорства 35 
Равносметка 142 
Расчеты грузоподемных и транспортирующих машин 113 
Рейдър 136 
Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с PSPICE 104 166 
Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB 89 168 
Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB 90 169 
С модерни библиотеки - достойно в Европа 4 
Сборник задач по курсу математического анализа 82 
Сборник задач по теоретической механике 93 
Сборник от задачи по теоретична механика 92 
Смъртта на Ахил 148 
Социално и здравно осигуряване 2008 47 
Социално подпомагане 193 
Социално-педагогически аспекти на правното възпитание на учениците (8 - 10 клас) 42 
Специален пратеник 32 
Сто] 100% Forex. Учим и печелим заедно 63 167 
Тайната история на монголите 145 159 
Теоретическая электротехника 107 
Теоретична механика 84 
Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. Володимира Гнатюка 190 
Тестове за конкурси за държавни служители 38 
Тестове по география на България 160 
Тестове по наказателен кодекс 28 
Техногенни радионуклиди в околното среда 88 94 
Технология за производство на соя 115 
Трепети 146 
Трудови договори и граждански договори за личен труд 49 
Търговци и банкери през Средновековието 30 62 
Управление на конфликта на интереси в публичния сектор 50 
Управление на персонала 126 
Усмихни се България 143 
Устав на Съюза на учените - Русе 5 
Хармония в рекламната комуникация 34 122 
Църква и църковно право в Средновековна България 11 43 157 
Черна гора. (Монтенегро) 152 
Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване 144 189 
Шифърът на промяната 79 
Электрические аппараты 101 
Электротехника 105 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 102 131 132 
Автоматизирани системи за управление - моделиране - учебници за ВУЗ 110 134 
Автоматично управление и регулиране на машините 133 
Авторско право. Интелектуална собственост 39 
Административно право 25 48 
Американски романи 141 
Аудиовизия (в аспект масови комуникации) 34 122 
Бази данни 170 
Бази от данни - конференция 165 
Банки. Банково дело 30 62 
Библиотеки, обществени - конференции 3 
Библиотечното дело в България 4 
Бизнес - психологични проблеми 13 76 
Биобиблиография 2 187 
Биографии 2 20 137 150 187 
Бобови растения 115 
България - история 40 
България - история - средни векове 11 43 157 
България - политика 29 
България - стопанска политика 29 
Българска литература - разкази - повести 140 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 143 
Български език - разговорна реч - у децата - синтаксис 188 
Вестници - журналистика 32 
Взаимоотношения - между половете 8 31 
Висше образование - докторска степен 176 
Висше образование - качество 172 173 174 177 178 179 180 
Висше образование - конференция 172 
Висше образование - образователна политика 171 172 173 175 177 178 179 180 
Висше техническо образование 181 182 
Висши учебни заведения 183 
Влияние на природните и социални условия 33 186 
Военно дело - САЩ 192 
Връзки с обществеността(от гл. точка на рекламата) 56 121 
Втора световна война - история - 1939-1945 154 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 2 187 
Външен израз на психическите процеси и чертите на характера. Физиогномия. Френология. Краниоскопия. 1 139 
Вътрешна политика - България 151 
Вътрешно обзавеждане 164 
Генерали, американски 192 
География 160 
География - справочник 152 
Данъци - България - законодателни и директивни материали 60 
Данъци - свободни от данъци зони - правна гледна точка 77 
Данъци. Такси. Налози 58 59 70 
Деца, предучилищна възраст - общуване и реч - лингвистични изследвания 188 
Дизайн 164 
Дизайн - каталози 161 
Дизайн - промишлен 163 
Динамика. Кинематика 89 90 168 169 
Диференциално и интегрално смятане 86 
Душа 10 
Държава и църква - България - история 11 43 157 
Държавни служители - обучение 38 
Държавни служители - подбор и атестиране 38 
Европейски съюз 44 51 
Европейски съюз - икономическа политика 74 
Езици за програмиране 83 
Езици на жестовете и мимиката 1 139 
Езици, изкуствени 81 
Електродвигатели 106 
Електроенергетика 100 
Електронни устройства - автоматизирано проектиране - учебници за ВУЗ 110 134 
Електротехника 105 107 108 
Електротехника, теоретична - задачи - решаване - приложение на ЕИМ 104 166 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 79 
Етика на бизнеса 71 
Жени - психологични проблеми 8 31 
Занимания в предучилищна възраст - педагогическа психология 185 
Източноправославна църква - България - история 11 43 157 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 71 
Изчислителна техника, електронна - приложение в електрониката - учебници за ВУЗ 110 134 
Изчислителни системи 75 111 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 69 79 
Икономически теории 64 
Икономическо поведение 13 76 
Индивидуална психология 9 79 
Индустриално предприятие - управление, мениджмънт 123 
Информационни системи 165 
Информационни технологиии - конференция 165 
История 156 
История - Византия 149 
История на България 155 
История на цивилизацията 153 
Канцеларска работа. Деловодство. Секретарска работа 61 
Качество - стандарти - внедряване 6 
Качество - управление 87 
Компютърни комуникации и мрежи в областта на маркетинга 63 167 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 89 90 168 169 
Конкуренция 66 
Конференции 4 
Култура на речта 1 139 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 32 
Литература 148 
Литература - художествена - българска 138 142 146 
Литература - художествена - чужда 147 
Личност - духовно усъвършенстване - езотерични проблеми 10 
Личност - психология 13 76 
Личност и общество 7 19 57 
Логистика - складова - управление 54 116 
Логистика - транспортна - управление 117 
Логопедия 52 
Математика 80 
Математика - задачи 85 
Математичен анализ 82 
Математическа кибернетика 81 
Математическа теория на механиката 91 92 93 
Междудържавни съглашения в рамките на ЕС 15 
Международни счетоводни стандарти 67 68 
Международни финансови отношения 63 167 
Международно публично право 21 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 65 69 78 
Местно управление - икономически проблеми 35 
Металознание 135 
Методи на управление. Мениджмънт 71 
Механика 84 
Мистика 10 
Наказателен процес 28 53 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 24 
Наказателно право 27 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 41 
Научноизследователска работа, организация 5 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 16 
Неврология 97 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 23 
Образование - висше 190 
Образование - степени на образование 173 
Образование и просвета - икономически проблеми 184 
Образование и просвета - управление и организация 184 
Обществени поръчки 35 
Обществени финанси 58 59 60 70 77 
Обществено управление - публична администрация 26 50 
Обществено управление. Военно изкуство. Военни науки 37 
Обществено-политически учения 7 19 57 
Общество. Социална структура 16 
Общи въпроси на търговията - пазар 30 62 75 111 
Общуване 8 31 
Опазване на обществения ред и спокойствие 24 27 
Операционни системи 170 
Опорно двигателен апарат 98 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 123 
Основни задачи на общественото управление 22 25 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 56 74 121 
Пари. Валута 63 167 
Партии - КПСС - история 20 137 150 
Педагогическа психология 33 186 
Поведение 13 76 
Подемно-транспортни средства 113 114 
Подемно-транспортно оборудване 112 191 
Политическа икономия 7 19 57 
Политическо разширяване - интеграция 51 
Полова просвета - методика на преподаването - в началното училище 99 
Полово възпитание - на учениците 99 
Полупроводникова електроника 109 
Правно управление на задълженията и договорите 23 
Право - България 42 
Право - трудово право - образци 49 
Право на Европейския съюз 14 15 17 36 45 
Преобразуване на електрическата енергия - системи и устройства за обслужване , поддържане 101 
Приложна графика - каталози 161 
Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн 162 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 88 94 
Проекти - управление и организация 35 
Промишлен шпионаж 124 
Промишлени организационни форми - стопански обединения 65 69 75 78 111 
Професионална етика. Професия. Бизнес. Възнаграждение. Избор на професия 26 
Психоанализа 8 31 
Психолингвистика, детска 188 
Размножаващи машини 75 111 
Реклама 34 56 121 122 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 125 
Рентабилност, Рационализация. Производителност. Ефективност на производството в машиностроенето 78 
Рехабилитация 95 
Реч - у децата - лингвистични изследвания 188 
Реч - у децата - нарушения и корекция 52 
Руска литература - роман 136 
Руски език 61 
Световна история 153 
Системи на образование - хармонизация 173 
Складова логистика 55 119 128 130 
Складово стопанство 118 120 127 129 
Социални грижи 46 
Социално осигуряване 47 58 70 
Социално поведение 33 186 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 18 34 122 
Соя - производство 115 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 32 
Стандарти 6 
Статистически методи за обработка на данни 87 
Стопанска етика 13 76 
Стопанско законодателство 22 
Стопанство - държавно регулиране 66 
Строителство - Транспорт 112 191 
Счетоводство 67 68 
Телемеханика. Телеметрия 133 
Терапия - насочена към пациента 95 96 97 98 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 47 193 
Трудотерапия 95 96 
Украйна - история 40 
Управление на човешките ресурси 126 
Финанси на стопанските организации 72 73 
Фирмена секретност 124 
Характеристика на машините и апаратите с електрическо задвижване 102 103 106 131 132 
Хроники 145 159 
Хърватия - справочник 152 
Църкви - православни - история 12 158 
Църковно право, българско - история 11 43 157 
Чужди езици - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 144 189 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

European University Association 171 172 174 175 176 177 178 179 180 
Oracle 170 
автоматизация 102 103 118 120 127 129 131 132 
автоматизирани системи 110 134 
автоматика 133 
авторско право 39 
административни производства 58 
административно право 25 48 
административнонаказателни разпоредби 58 70 
администрация 37 
алтернативни дънъци 77 
американски романи 141 
английски език 161 
апарати с електрическо задвижване 102 131 132 
бази данни 165 170 
банково дело 30 62 
библиотеки 3 
библиотекознание 4 
библиотечно-информационни науки 4 
бизнес 79 
бизнескореспонденция 61 
биобиблиография 2 187 
биографии 164 
бобови култури 115 
богомилство 149 
Болонски процес 173 
брандинг 125 
българи 40 
българи в Украйна 40 
българска литература 138 140 143 
българска поезия 142 
български език - разговорна реч 188 
Варшавски договор 29 
вериги с PSpice 104 166 
византийска култура 149 
висше образование 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 190 
висше техническо образование 181 182 
висши училища 190 
военно дело 192 
възпитание 42 184 
вътрешна политика 151 
вътрешно обзавеждане 164 
география 152 
география на България 160 
граждански договор 49 
графичен дизайн 161 
гъвкави системи за управление 118 127 
данък върху разходите 77 
данъци 59 70 
данъчно облагане 60 
данъчно-осигурителен процес 58 
движения (медиц.) 98 
девиантно поведение 33 186 
делото в Бенгази 32 
диагностика (медиц.) 96 98 
дивиденти 73 
дизайн 164 
дизайнери 163 164 
динамика 84 89 90 168 169 
диференциално смятане 86 
докторанти 176 
докторантски програми 175 176 
допълнително пенсионно осигуряване 47 
досъдебно производство 24 
дългосрочно финансиране 73 
държава 7 11 19 43 57 157 
държавна администрация 37 
държавни услуги 26 50 
държавно регулиране 66 
ЕАСТ/ЕФТА (Европейска асоциация за свободна търговия) 29 
Европейска асоциация на университетите 171 172 174 175 176 177 178 179 180 
Европейски съюз 29 44 51 74 
европейско право 48 
езици за програмиране 83 
ЕИП (Европейско икономическо пространство) 29 
екология 88 94 
електрическа енергия 101 
електрически апарати 101 
електрически вериги 104 166 
електрическо задвижване 103 
електродвигатели 106 
електрозадвижване 106 
електронна изчислителна техника 110 134 
електронна търговия 75 111 
електрообзавеждане 103 
електротехника 105 108 
електротехника - теоретична 107 
електротехнически машини 105 
електротехнически устройства 105 
енергетика 100 
етика 13 76 79 
етика на бизнеса 71 
етносоциология 16 
етопедия 33 186 
жестове 1 139 
задачи 85 
задължения и договори 23 
закон за авторското право 39 
закони 22 23 24 25 58 59 60 77 
здравеопазване 96 
здравно осигуряване 47 
ЗЕС (Западноевропейски съюз) 29 
издателски договор 39 
изкуствен интелект 81 
ИКЕА 65 
икономическа психология 13 76 
икономическа свобода 7 19 57 
икономически теории 64 
икономически учения 64 
икономическо поведение 79 
инвестиционни принципи 72 
индивидуален административен акт 48 
индивидуална психология 8 9 10 31 79 
индустриален дизайн 163 
индустриален мениджмънт 123 
индустриално предприятие 123 
иновации 75 111 
интеграли 86 
интериор 164 
информационни системи 165 
информационни технологии 165 
история 154 156 183 
история на България 151 155 
история на Византия 149 
история на Втората световна война 154 
история на Гърция 149 
каталози (небиблиотечни) 161 
качество 6 87 
качество - управление 6 
качество на образованието 172 177 178 179 180 
кибермагазини 75 111 
кибернетика 81 
компютри 170 
компютърни мрежи 63 167 
конкурентно разузнаване 124 
конкуренция 74 
консултантски договор 49 
конференции 4 
кореспонденция 61 
корпоративен данък 77 
корпоративни финанси 72 
КПСС 20 137 150 
култура на речта 1 139 
либерализъм 7 19 57 
лингвистични изследвания 188 
линейни вериги 104 166 
Лисабонска стратегия 175 
литература 147 148 
логистика 55 117 130 
логистични вериги 54 116 119 128 
логопедия 52 
маркетинг 63 125 167 
математика 80 82 85 
математичен анализ 82 
математическа кибернетика 81 
медии 18 
медицина 95 96 98 
медицински работници 32 
междудържавни съглашения 15 
международни финанси 63 167 
международно публично право 21 
мениджмънт 65 71 72 75 78 111 184 
местно управление 35 
метали и сплави 135 
металознание 135 
метафизика 10 
методи на управление 71 
механика 84 89 90 91 93 168 169 
механо-математически модели 89 90 168 169 
миграция 40 
мимика 1 139 
Монголия 145 159 
наказателен кодекс 27 
наказателен процес 24 28 53 
наказателна отговорност 41 
наказателно право 27 32 41 
наказателноотговорни лица 41 
НАТО (Северноатлантически пакт) 29 
научна организация 5 
невербална комуникация - системи 1 139 
неврология 97 
немски език 161 
нормативни актове 24 
оборотен капитал 73 
образование 2 144 173 184 187 189 
обучение 144 177 178 179 180 189 
обществени библиотеки 3 
обществени поръчки 35 66 
общество 16 
опаковка 117 
опаковъчни материали 117 
операционни системи 170 
опорно-двигателен апарат 98 
оптимизационни методи 54 116 119 128 
организационни форми 65 
организационно поведение 69 
осигурителни вноски 70 
особени духовни състояния 10 
ОССЕ (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) 29 
отчуждаване и обезщетяване 22 
ОЧИС (Организация за Черноморско икономическо сътрудничество) 29 
пазари 63 167 
пазарна икономика 74 
партии 20 137 150 
Паскал (език за програмиране) 83 
педагогика 2 42 187 190 
педагогическа психология 185 
печалба 73 
поведение 13 76 
подемно-транспортни машини 112 113 114 191 
поезия 138 142 146 
политика 151 
политическо разширяване 51 
полово възпитание 99 
полупроводникова електроника 109 
полупроводникови прибори 109 
потребление 74 
право 11 27 42 43 45 49 53 157 
право на Европейския съюз 14 15 17 36 45 193 
православна църква 12 158 
предприемачество 7 19 57 
предучилищна възраст 185 188 
предучилищно възпитание 185 
преподаване 172 
приложна графика 161 
приложно изкуство 162 164 
продуктова политика 120 129 
проза 146 
промишлен дизайн 163 
промишлено управление 78 
психология 8 31 
психология на личността 13 76 
психотерапия 97 
ПСЮЕ (Пакт за стабилност в Югоизточна Европа) 29 
публична администрация 26 50 
публична собственост 35 
публични вземания 70 
публични предприятия 66 
Пустинна буря 192 
пъблик рилейшънс 56 121 
рационализации 78 
реклама 34 122 125 
рекламна комуникация 34 122 
рекламно въздействие 56 121 
рентабилност 78 
рехабилитация 95 
рецидив в наказателното дело 41 
реч - у децата 52 
роман 136 148 
руска литература 136 
ръководни служители 37 
ръководство 89 90 168 169 
сатира 143 
САЩ 192 
сборник задачи 91 92 93 
световна история 153 
селскостопански култури 115 
СИВ 29 
системи за управление 101 
системи на образованието 173 
складови запаси 118 120 127 129 
складово стопанство 118 120 127 129 
социална психология 8 13 31 76 
социална работа 46 
социални грижи 193 
социални работници 46 
социално осигуряване 47 193 
социално поведение 33 186 
социология на комуникацията 18 
соя 115 
справочник 152 
средновековие 30 62 
Сталин, Йосиф Висарионович 20 137 150 
стандарти 6 67 68 
статистически методи 87 
статистически модел 87 
степени на висшето образование 173 
стратегическо управление 123 
строителство 22 112 191 
студентско творчество 146 
счетоводни стандарти 67 68 
Съвет на Европа 29 
съвременна култура 162 
Съд на европейските общности 36 
съдебни решения 14 
Съюз за икономическа взаимопомощ 29 
телемеханика 133 
теми 155 
теоретична механика 92 
терапия 95 98 
тестове 28 155 160 
тестове за държавни служители 38 
технически университети 183 
техногенни радионуклиди 88 94 
товари 117 
транспортна логистика 55 117 130 
трансформатори 101 105 
трудов договор 49 
трудово право 49 
трудотерапия 95 96 
търговия 30 62 
търговска реклама 56 121 
търговско дружество 72 
управление на качеството 87 
управление на персонала 126 
управление на предприятието 123 
управление на човешките ресурси 69 
устав 5 
устройствено планиране 22 
устройство на територията 22 
ученици 99 
финанси 59 73 
френска литература 147 
храмове 12 158 
хроника 145 159 
художествена литература 142 146 147 
Хърватия 152 
ЦЕЗСТ/ЦЕФТА (Централноевропейска зона за свободна търговия) 29 
ЦЕИ (Централноевропейска инициатива) 29 
църква 11 43 157 
частно разузнаване 124 
чуждоезиково обучение 144 189 
ядрени аварии 88 94 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Люлюшев, Марин 2 187 
Сталин, Йосиф Висарионович 20 137 150 
Шварцкопф, Норман 192 
Юнг, Карл Густав 13 76 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Беларус 183 
Букурещ 12 158 
Бълария 151 
България 29 41 
България - право 23 24 48 
България - право - религия - политика 11 43 157 
Византия 149 
Европа - международни икономически отношения 44 
Европа - международни политически отношения 44 51 
Европейски съюз 29 
Истанбул 182 
Монголия 145 159 
Русе 5 
САЩ - воен. дело 192 
Турция 182 
Украйна 40 190 
Хърватия 152