НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/004/А  59Ла

ЦБ  58283

Алън, Лин и др.

   Аито] Auto Cad  : Професионални съвети и техники  / Лин Алън, Скот Онстот  . - София  : Алекс Софт, Б.г. - 421 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20634

- 2 -

П/93/99/Б  82Фм

ЦБ  57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век  : В 3 тома  / Фернан Бродел  ; Прев. Мария Георгиева, Веселина Йорданова Вълканова  . - [София]  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002 -  . - 24 см  . -   (Поредица Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Игрите на размяната  . - 2002  . - 607 с. : с ил., к.

   Ориг. загл. Les jeux de l'echange

Сист. No: 20911

- 3 -

ЦБ  58481

 

Вълканова, Веселина Йорданова

   Графичен дизайн  : Нови оформителски концепции на всекидневника  / Веселина Йорданова Вълканова  . - 2. изд. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 176 с. : с табл., ил. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 469)

   1. изд. 2001 на Фак. по журналистика и масови комуникации . - Библиогр. с. 137-140 ; Рез. на англ., нем., фр. ез . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Подв.

Сист. No: 20992

- 4 -

ЦБ  58407

 

   Въпреки различията  : Интеркултурни диалози на Балканите  /   Състав. Николай Аретов Аретов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008  . - 370 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20947

- 5 -

С/0/Д  28, С2/0/Д  28е

С/0/Д  28е

   Движението  : Енциклопедия на транспорта  /   Прев. от англ. Валентин Василев  . - София  : Унискорп, 2007  . - 144 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Речник . - Азб. показалец. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20664

- 6 -

П/65/И  22Пт

ЦБ  58614

Иванова, Поля Иванова

   Телевизионни жанрове  : Теория, методи, модели  / Поля Иванова Иванова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 212 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 210-211; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21020

- 7 -

С/03/М  19Дд

 

Макфарлан, Дейвид

   Джобна енциклопедия на идиотските оправдания  / Дейвид Макфарлан  ; Прев. от англ. Милена Попова  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 447 с. ; 15 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20718

- 8 -

Ч2/087.5/М  38и

 

   Математика и информатика  /   Ред. Панайот Кондов  ; Прев. от фр. Венелин Митев  . - София  : Слънце, [2007]  . - 96 с. : с ил. ; 29 см  . -   (Юношеска енциклопедия Larousse)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20701

- 9 -

П/0/М  98Дн

ЦБ  58556

Мюц, Джон и др

   Набиране на средства for Dummies  : Прави всичко по-лесно!  / Джон Мюц, Катрин Мъри  ; Прев. Доротея Узунова, Диана Фердинандова  . - София  : Алекс Софт, [2008]  . - 402, IX с. ; 23 см  . -   (For Dummies)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21047

- 10 -

С/0/П  41н

 

   Петдесет] 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога  : Антология  /   Състав., прев. Тихомир Димитров  . - Варна  : Спектра, 2006  . - 268 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21022

- 11 -

ЦБ  58326

 

   Ренесанс на утопията  : Фигури на бъдещето през XXI век  /   Състав. Рудолф Мареш, Флориан Рьотцер  ; Прев. Нина Николова  и др. - София  : КХ, 2006  . - 221 с. ; 22 см  . -   (Серия Социооптики)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20699

- 12 -

С/608/Р  58Мв

 

Рилав, Мишел

   Великите изобретения на човечеството  / Мишел Рилав  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 360 с. : с цв. ил., фотогр. ; 27,5 см

   Съдържа и Ивестни личности, цитирани в кн.; Тематич. указ с. 356-359 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20942

- 13 -

ЦБ  58368

 

Темпъл, Робърт

   Геният на Китай  : 3000 години наука, открития и изобретения  / Робърт Темпъл  ; Прев от англ. Антоанета Дончева-Стаматова  . - София  : НСМ - Медиа, 2007  . - 381 с. : с ил. ; 22 см

   Речник ; Библиогр. с. 655-666. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20756

- 14 -

ЦБ  58279

 

Уайт, Майкъл

   Леонардо. Първият учен  / Майкъл Уайт  . - София  : Бард, 2006  . - 349 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20631

- 15 -

С/0/Х  70Тк

 

Хоумър, Тревър

   Книга за началата  / Тревър Хоумър  . - София  : Мениджър, 2008  . - 324 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21069

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 16 -

ЦБ  58525

 

Алмалех, Мони

   Езикът на цветовете  / Мони Алмалех  . - София  : Аскони-Издат, 2007

   Библиогр. след отд. гл. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21081

- 17 -

ЦБ  58435

 

Бейджънт, Майкъл и др.

   Ръкописите от Мъртво море  : Експлозивни разкрития за опитите да се потули истината  / Майкъл Бейджънт, Ричард Лий  ; Прев. от англ. Владимир Милчев Германов  . - 2. изд. - Пловдив  : ИК Хермес, 2006  . - 288 с. , ХХIV с. : ил. ; 21 см  . -   (Загадки)

   Библиогр. с. 280-287. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20862

- 18 -

С/159.9/Б  32Фх

 

Бейли, Филип

   Хомеопатична психология  : Личностни профили на големите конституционални лекарства  / Филип Бейли  . - София  : Хомеохелп, 2008  . - 570 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20935

- 19 -

ЦБ  58511

 

Бейнс, Джон

   Морал за 21 век  / Джон Бейнс  . - София  : ЕКСЛИБРИС, 2008  . - 534 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21065

- 20 -

С/159.9/Е  67, С2/159.9/Е  67

 

   Енциклопедия по психология и поведенческа наука  /   Ред. У. Едуард Крейгхед, Чарлс Б. Немероф  ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева  и др. - 2. доп. изд. - София  : Наука и изкуство, 2008  . - 1565 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20978

- 21 -

П/330.1/Ж  33к

ЦБ  58466

   Желаната кариера, която свързва вашите възможности и реализация  /   Прев. от англ. Десислав Джарков  . - София  : Locus, 2005  . - 164 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20999

- 22 -

ЦБ  58603

 

Изер, Волфганг

   Обхватът на интерпретацията  / Волфганг Изер  ; Прев. от англ. Ралица Атанасова  . - София  : 41Т, 2004  . - 304 с. ; 21 см

   Азб. указ. с. 293-303 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20984

- 23 -

ЦБ  58406

 

Камбъл, Джоузеф

   Пътища към блаженството  : Митология и личностна трансформация  / Джоузеф Камбъл  ; [Предг.]  Дейвид Къдлър  ; Прев. от англ. Светла Христова  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 292 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20865

- 24 -

ЦБ  58303

 

Кирова, Милена Георгиева

   Библейската жена  : Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария завет  / Милена Георгиева Кирова  . - София  : ИК Стигмати  ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 412 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20673

- 25 -

ЦБ  58412

 

Курпатов, Андрей В.

   Пет] 5 Спасителни крачки от депресията към радостта  / Андрей В. Курпатов  ; Прев. от рус. Валентина Митанкина  . - София  : Интервал, 2007  . - 257 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20953

- 26 -

П  /159.9/К  99Ее

ЦБ  58558

Кюнке, Елизабет

   Езикът на тялото for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Елизабет Кюнке  ; Прев. Николета Габровска  ; Ред. Александър Александров  . - София  : Алекс Софт, [2008]  . - 320 с. : с ил. ; 23 см  . -   (For Dummies)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21023

- 27 -

ЦБ  58455

 

Лакан, Жак

   Семейните комплекси  / Жак Лакан  ; Прев. Красимира Точева, Асен Чаушев  ; Предг. Жак-Ален Милер  . - София  : Ciela, 2008  . - 176 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20913

- 28 -

ЦБ  58421

 

Литвак, Михаил

   Да командваш или да се подчиняваш  : Психология на управлението  / Михаил Литвак  ; Прев. от рус. Нели Стефанова  ; Консулт. Даниела Иванакова  . - София  : Матком, 2008  . - 366 с. ; 21,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20963

- 29 -

П/17/Л  81Дп

ЦБ  58265

Лок, Джон

   Писмо за толерантността  / Джон Лок  ; Прев. от англ., предг. Светослав Малинов  . - София  : Ciela, 2008  . - 100 с. ; 20 см  . -   (Поредица Политическа класика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20614

- 30 -

ЦБ  58617

 

Майкълсън, Джералд

   Суан Дзъ. Изкуството на войната за мениджъри  : 50 стратегически правила  / Джералд Майкълсън  ; Прев. Боян Дамянов  . - София  : Обсидиан, 2002  . - 256 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 251

Сист. No: 21291

- 31 -

ЦБ  58456

 

Макмахън, Сузана

   Джобен психотерапевт  / Сузана Макмахън  ; Прев. от англ. Благовеста Балканджиева  . - София  : Колибри, 2003  . - 189 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20985

- 32 -

ЦБ  58486

 

Манджи, Иршад

   Проблемът с исляма  : Призив за пробуждане, честност и промяна  / Иршад Манджи  ; Прев. от англ. Владимир Милчев Германов  . - София  : Весела Люцканова, 2005  . - 352 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The trouble with islam / Irshad Manji . - Библиогр. с. 341-349 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20886

- 33 -

ЦБ  58375, Ч2/378/М  45н

 

Международна научна конференция "Форми на знанието през XV-XVII в.", В. Търново, юни 2007

   Европейските институции на знанието в началото на новото време  : Сборник от научна конференция  /   Състав., науч. ред. Вихрен Бузов  = European institutions of knowledge at the early modern time period : Proceedings of scientific conference  / Vihren Bouzov  . - София  : Одри, 2008  . - 184 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20774

- 34 -

С/17/М  69Рс

 

Мисраи, Робер

   Сто] 100 думи за щастието  / Робер Мисраи  ; Прев. от фр. Георги Ангелов  . - София  : Рива, 2008  . - 304 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20760

- 35 -

ЦБ  58613

 

Московичи, Серж

   Ерата на тълпите  : Исторически трактат по психология на масите  / Серж Московичи  ; Прев. Евгения Димитрова Грекова  . - София  : Дамян Яков, 2007  . - 471 с. ; 24 см

   Ориг. загл. L'age des foules / Serge Moscovici . - Библиогр. под линия . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20902

- 36 -

П/159.9/О-85

ЦБ  58411

Остерийт, Пол

   Въведение в детската психология  : Отговори на най-важните въпроси  / Пол Остерийт  ; Ред. Елица Тодорова  ; Прев от англ. Петьо Ангелов  . - София  : Лик, 2007  . - 232 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20952

- 37 -

ЦБ  58485

 

Пиковър, Клифърд

   Сърфиране в хиперпространството  : Запознаване н четвъртото измерение в шест лесни урока  / Клифърд Пиковър  ; Ред. Вяра Доневска  . - София  : Жар-Жанета Аргирова, 2006  . - 311 с. : с ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21024

- 38 -

П/159.9/Р  45

ЦБ  58498

Реди, Ромила и др.

   Невролингвистично програмиране for Dummies  / Ромила Реди, Кейт Бъртън  ; Ред. Светлана Антова  . - София  : Алекс Софт, 2008  . - 310,VIII с. : с ил. ; 23 см  . -   (For Dummies)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21044

- 39 -

ЦБ  58324, Ч2/2/С  76Рп

 

Стидмън, Рей

   Пътешествие през Библията  : Въвед. към кн. на Светото Писание  / Рей Стидмън  ; Прев. от англ. Димитър Тончев  . - София  : Нов човек, 2005  . - 808 с. : с факс. ; 24 см

   Предм. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20679

- 40 -

ЦБ  58315

 

Стоянов, Юри Петров

   Другият бог  : Дуалистичните религии от Античността до катарската ерес  / Юри Петров Стоянов  ; Прев. Леонид Дуков  . - София  : Кралица Маб, 2006  . - 606 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 537-575 . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20685

- 41 -

Ч2/159.922.7/У  14Дк

 

Уайкоф, Джери и др.

   Как без крясъци и шамари да приучим детето на дисциплина  / Джери Уайкоф, Барбара Юнел  . - София  : Колибри, 2008  . - 232 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21060

- 42 -

П/17/Ф  68Сб

ЦБ  58600

Фокс, Сю

   Бизнес етикет for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Сю Фокс  ; Прев. [от англ. ез.]  Маринела Маринова  . - [София]  : АлексСофт, [2007]  . - 360, XVI с. : с ил. ; 24 см  . -   (For Dummies)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20906

- 43 -

ЦБ  58277

 

   Християнска агиология и народни вярвания  : Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева  /   Ред. кол. Анисава Милтенова, Елена Томова, Радослава Станкова  . - София  : Изток-Запад, 2008  . - 476 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 469-470. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20629

- 44 -

ЦБ  58533

 

Шулц, Дуейн П. и др.

   История на модерната психология  / Дуейн П. Шулц, Сидни Елън Шулц  ; Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Наука и изкуство, 2006  . - 512 с. : с ил. ; 24 см  . -   (Съвременна чуждестранна психология)

   Библиогр. с. 483-506 ; Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20989

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 45 -

ЦБ  58525

 

Алмалех, Мони

   Езикът на цветовете  / Мони Алмалех  . - София  : Аскони-Издат, 2007

   Библиогр. след отд. гл. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21081

- 46 -

ЦБІІ  2846

 

Ангелов, Веселин Ясенов

   "Имотите"на Кобургите  : Истини, полуистини, действителност  /   Авт.-състав. Веселин Ясенов Ангелов  . - София  : Анико, 2006  . - 620 с. : с факс. , портр. ; 29 см  . -   (Библиотека Сите българи заедно, 6)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20889

- 47 -

ЦБ  58449

 

Андрю, Кристофър и др.

   Архивът на Митрохин 2 КГБ и светът  / Кристофър Андрю, Василий Митрохин  . - София  : Прозорец, 2008  . - 526 с.

   Библиогр. с. 501-524. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20981

- 48 -

ЦБ  58559

 

Анчев, Панко

   Друг начин на мислене за историята, културата, обществото  : Хипотези  / Панко Анчев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Гео Милев, 2008  . - 440с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21053

- 49 -

ЦБ  58658

 

Аш, Тимоти Гартън

   Свободният свят  : Америка, Европа и изненадващото бъдеще на запада  / Тимоти Гартън Аш  ; Прев. от англ. Кольо Коев  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 383 с. : с к. , сх. ; 20 см

   Ориг. загл. Free world - America, Europe, and the surprising future of the West / Timothy Garton Ash . - Азб. показалец Цена : 12 лв.

Сист. No: 21418

- 50 -

С/349/Б  56С-з

 

Божанов, Симеон

   Законодателна уредба в областта на околната среда  / Симеон Божанов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2006  . - 320 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21006

- 51 -

ЦБ  58461

 

Бояджиев, Валентин

   Българските мистерии на ХХ век  : От Фердинанд до Сергей  / Валентин Бояджиев  ; Ред. Мария Чунчева  ; Техн. ред. Добромира Георгиева  . - София  : Millenium, 2007  . - 395 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20994

- 52 -

С/35/Б  92к

 

България. Закони и др. п.

   Кодекс за социално осигуряване  . - 13. изд  . - София  : Сиби, 2008  . - 368 с. : с табл. ; 19 см  . -   (Поредица Джобни издания)

   1. изд. 2001 със загл. Кодекс за задържително обществено осигуряване . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20690

- 53 -

ЦБ  58264

 

Ваксберг, Татяна Аркадиева

   Милошевич и Трибуналът  : Личен поглед към един незавършил процес  / Татяна Ваксберг  . - София  : Ciela, 2006  . - 436 с., 8 л. : цв. ил., к. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20617

- 54 -

ЦБ  58488

 

Градинарова, Пламена

   Косово  : Моята 2007 година  / Пламена Градинарова  . - София, 2008  . - 144 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21026

- 55 -

П/316/Д  14Ск

ЦБ  58467

Дакова, Соня

   Комуникации и връзки с обществеността  : (Масови нагласи, пропаганда, маркетинг) : (Лекционен курс)  / Соня Дакова, Камен Петров  . - София  : Тракия-М, 2007  . - 128 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 125-127 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21000

- 56 -

П/31/Д  14Сг

ЦБ  58469

Дакова, Соня и др.

   Геодемография  : (Лекционен курс)  / Соня Дакова, Камен Петров  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 164 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 160-163 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21003

- 57 -

ЦБ  58359

 

Детрез, Раймонд

   Косово. Отложената независимост  / Раймонд Детрез  ; Прев. Анета Данчева-Манолова  ; Ред. Николай Аретов  . - София  : Кралица Маб, 2008  . - 261 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 243-247. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20744

- 58 -

ЦБ  54458

 

Дойнов, Огнян

   Спомени  : Допълнени от Зоя Димитрова  / Огнян Дойнов  ; Ред. Красимир Мирчев  . - София  : Труд, 2002  . - 552 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 8698

- 59 -

ЦБ  58597

 

Драганов, Боян Димитров

   Зад завесата на големите скандали  / Боян Димитров Драганов  . - Русе  : Ахат, 2008  . - 360 с. : със сн. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20771

- 60 -

ЦБ  58513

 

Епълбаум, Ан

   ГУЛАГ. Лагерите на смъртта  / Ан Епълбаум  . - София  : Лик, 2005

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21066

- 61 -

П/341/Ж  17Жи, ЦБ  58591

 

Жаке, Жан Пол

   Институционно право на Европейския съюз  / Жан Пол Жаке  ; Прев. от фр. ез. Атанас Семов  и др. - София  : УИ Св. Климент Охридски  ; Институт по европ. право, 2007  . - 623 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Студии по европейско право)

   Ориг. загл. Droit institutionnel de l'Union europeen / Jean Paul Jacque. - Съдържа и Хронолог. табл. на цитираните съдебни решения . - Други прев. : Хр. Христев, З. Грекова, А. Баламан, отбелязани на гърба на загл. с . - Библиогр. с. 595-596

Сист. No: 20782

- 62 -

П/330.1/Ж  33к

ЦБ  58466

   Желаната кариера, която свързва вашите възможности и реализация  /   Прев. от англ. Десислав Джарков  . - София  : Locus, 2005  . - 164 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20999

- 63 -

ЦБ  58301

 

Караманев, Георги Митев

   Животът ми в три епохи  / Георги Митев Караманев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 348 с. , 20 л. : ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20681

- 64 -

П/32/К  36Ск

ЦБ  58345

Карастоянов, Стефан Петров

   Косово. Геополитически анализ  / Стефан Петров Карастоянов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 208 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 202-207. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20727

- 65 -

ЦБ  58269

 

Клайн, Едуард

   Проклятието Кенеди  : Трагедията на първото семейство на Америка, която продължава повече от 150 г. / Едуард Клайн  ; Прев. от англ. Емил Войников  . - София  : Ciela, 2006  . - 260 с. , 8 л. : ил. ; 21 см

   Ориг. загл. The Kennedy curse / Edward Klein. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20616

- 66 -

ЦБ  58569

 

Кръстева, Мариана Христова

   Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949 г. / Мариана Христова Кръстева  . - Варна  : ИК Морски свят, 2005  . - 304 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 287-298 ; Рез. на рус. , англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20860

- 67 -

, П/32/К  93Ме

ЦБ  58340

Кунева, Меглена

   Европа на гражданите. Граници и разширения  / Меглена Кунева  . - София  : Колибри, 2007  . - 183 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20713

- 68 -

 

Къндева, Емилия

   Публична администрация  / Емилия Къндева  = Public administration  . - 4. изд. - София  : СИЕЛА, 2007  . - 524 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 510-515

Сист. No: 21091

- 69 -

П/34/Л  21Б-о

ЦБ  58342

Ланджев, Борис Богданов

   Основи на правото  / Борис Богданов Ланджев  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 256 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20715

- 70 -

ЦБ  58348

 

Лури, Ричард

   Сталин  : Автобиография  / Ричард Лури  . - София  : Рива, 2008  . - 278 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20732

- 71 -

ЦБ  58353

 

Маринова, Веселка

   Просто Япония  / Веселка Маринова  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 197 с. : с ил. + 4 цв. прил. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20737

- 72 -

ЦБ  58602

 

Минков, Михаил

   "Европейци сми ний, ама."  : България върху културната карта на света  / Михаил Минков  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 223 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20775

- 73 -

ЦБ  58613

 

Московичи, Серж

   Ерата на тълпите  : Исторически трактат по психология на масите  / Серж Московичи  ; Прев. Евгения Димитрова Грекова  . - София  : Дамян Яков, 2007  . - 471 с. ; 24 см

   Ориг. загл. L'age des foules / Serge Moscovici . - Библиогр. под линия . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20902

- 74 -

П/35/Н  64Ни, ЦБ  58500

 

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова

   История на стопанските и административните институции  : Към обща теория и история на институциите  / Нинел Иванова Нешева-Кьосева  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 268 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 265-267 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21048

- 75 -

ЦБ  58608

 

Низбет, Робърт А.

   Социална промяна и история  : Аспекти на западната теория за развитието  / Робърт А. Низбет  ; Прев. [от англ.]  Светлана Христова  . - София  : КХ, 2000  . - 333 с. ; 21 см  . -   (Социооптики)

   Ориг. загл. Social change and history / Robert A. Nisbet. - Офс. изд. - 500 тир. Азб. показалец

Сист. No: 21283

- 76 -

, П/342/Н  86, ЦБ  58258

 

   Нови моменти в Административния процес според АПК  : Тематичен коментар  / Дончо Гаврилов Хрусанов  и др. - София  : Ciela, 2007  . - 376 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20603

- 77 -

ЦБ  58465

 

   Новите Балкани : Дезинтеграция и възстановяване  / Ани Фуцкова  и др. ; Прев. от англ. ез. Валери Йотов  . - София  : Hermes (bul), 2006  . - 591 с. ; 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20996

- 78 -

ЦБ  58607

 

Парсънс, Талкот

   Еволюцията на обществата  / Талкот Парсънс  ; Ред., предг. Джаксън Тоби  ; Прев. Константин Георгиев Янакиев  . - София  : КХ, 2005  . - 304 с. ; 21 см  . -   (Социооптики)

   Ориг. загл. The evolution of societies / Talcott Parsons . - Азб. показалец

Сист. No: 21287

- 79 -

ЦБ  58280

 

Петров, Никола

   Сълзите на Аллах  : Афганистан: Между "пропадналата държава" и "хероиновата демокрация"  / Никола Петров  ; Ред. Борис Димитров  . - София  : Кама, 2006  . - 182 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20632

- 80 -

ЦБ  58369

 

   Първа година европейска България: избори и образи  /   Състав., ред. Анна Кръстева  ; Съст., ред. Толя Стоицова  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 144 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20753

- 81 -

П/34/Р  13Д-о

ЦБ  58344

Радев, Димитър

   Обща теория на правото  / Димитър Радев  . - 2. изд. - София  : Лик, 2008  . - 270 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20725

- 82 -

ЦБ  58509

 

Робъртс, Пол

   Краят на петрола  / Пол Робъртс  ; Прев. Иглика Филипова, Магдалена Ташева  . - София  : Прозорец, 2008  . - 432 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21063

- 83 -

П/32/С  13Ем

ЦБ  58336

Савов, Еньо и др.

   Международни дипломатически преговори  : Въпроси на теорията и практиката  / Еньо Савов, Георги Генов  = International diplomatic negotlations : Theory and practices  . - София  : Албатрос, 2008  . - 392 с. ; 24см

   Библиогр. с. 388-392. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20709

- 84 -

ЦБ  58356

 

Сиксмит, Мартин

   Досието Литвиненко  : Истинската история на една предизвестена смърт  / Мартин Сиксмит  ; Прев от англ. Юлия Чернева, Антоанета Стаматова  . - София  : Ера, [2008]  . - 319 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20741

- 85 -

ЦБ  58378

 

Сиуърд, Ингрид

   Уилям и Хари  / Ингрид Сиуърд  ; Прев. от англ. Боян Николаев, Емилия Димитрова  . - София  : Слънце, 2004  . - 397 с. , 4 л. : цв. ил. ; 21 см  . -   (Прочутите . Серия Корона)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20791

- 86 -

С/378/С  59

 

   Справочник на студента-първокурсник  /   Състав. Йордан Асенов Николов  ; Ред. Мирела Димова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2002  . - 14 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 21293

- 87 -

С/378/С  59

 

   Справочник на студента-първокурсник  /   Състав. Йордан Асенов Николов  ; Ред. Мирела Димова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2000  . - 15 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 21294

- 88 -

С/378/С  59

 

   Справочник на студента-първокурсник  /   Състав. Йордан Асенов Николов  ; Ред. Мирела Димова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 15 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 21295

- 89 -

ЦБ  58638

 

Стателова, Елена Боянова

   Иван Евстратиев Гешов  : Или трънливия път на съзиданието  / Елена Боянова Стателова  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1994  . - 290 с. , 8 л. : портр. , ил. ; 20 см  + родословно дърво (1 л. )

   Без сведение за цена Подв.

Сист. No: 21313

- 90 -

ЦБ  58392

 

Томсън, Каролин и др.

   Джордж У. Буш. Пътят на лидера  : Десет практични урока от главнокомандващия  / Каролин Томсън, Джеймс Уеър  . - София  : Прес, 2005  . - 280 с. ; 24,5 см

   Съдържа и Лидерството в управление на промяната - практически успех и добър урок / Велизар Шаламанов. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20927

- 91 -

ЦБ  58503

 

Троянов, Марин

   Балканска елегия  / Марин Троянов  . - София  : Стигмати, 2008  . - 532 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21056

- 92 -

П/32/Т  93

ЦБ  58364

   Турция  /   Под. ред. Семих Ванер  ; Прев. от фр. Александър Везенков  . - София  : Рива, 2008  . - 670 с. : с карти и табл. ; 22 см

   Речник ; Библиогр. с. 655-666. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20751

- 93 -

ЦБ  58304

 

Фидлър, Роджър

   Медиаморфоза  : Да разберем новите медии  / Роджър Фидлър  ; Прев. Гриша Атанасов  . - [София]  : Кралица Маб, 2005  . - 352 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Mediamorphosis / Roger Fidler . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20671

- 94 -

ЦБ  58610

 

Хабермас, Юрген

   Постнационалната констелация  : Политически есета  / Юрген Хабермас  ; Прев. Владимир Димитров Теохаров  . - [София]  : КК, 2004  . - 254 с. ; 21 см  . -   (Серия Социооптики)

   Ориг. загл. Die Postnationale Konstellation / Jurgen Habermas . - Библиогр. под линия

Сист. No: 21286

- 95 -

ЦБ  58609

 

Хайек, Фридрих Август фон

   Пътят към робството  : Кратък вариант, публикуван в сп. Рийдърс Дайджест  / Фридрих А. Хайек  ; [Предг.]  Едуин Дж. Фьолнър  ; [Увод]  Джон Блъндел  ; Прев. Йорданка Чакалова  . - София  : МаК, 2004  . - 96 с. : с табл. , ил. ; 20 см  . -   (Библиотека Аудиториум)

   Ориг. загл. The road to serfdom / Friedrich A. Hayek . - Библиогр. под линия

Сист. No: 21285

- 96 -

П/32/Х  26б, Ч3/32/Х  26б

ЦБ  58343

   Харвард] Harvard business review за лидерството в един променен свят  /   Прев от англ. Правда Игнатова  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 210 с. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20724

- 97 -

ЦБ  58470

 

Христов, Христо

   Тайните фалити на комунизма  : Истината за краха на българския социализъм в секретнтите архиви на дело № 4/1990 за икономическата катастрофа  / Христо Христов  ; Отг. ред. Ваня Томова  . - София  : Ciela, 2007  . - 375 с. ; 23 см

   Библиогр. 360 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21004

- 98 -

ЦБ  58491

 

Христов, Христо

   Двойният живот на агент "Пикадили"  : Досието на единствения агент, заподозрян в убийството на писателя Георги Марков, и ключовият архив на Първо главно управление на ДС  / Христо Христов  . - София  : Икономедиа, 2008  . - 160 с. + 15 л. цв. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21028

- 99 -

ЦБ  58314

 

Христова, Наталия

   Специфика на българското "дисидентство"  : Власт и интелигенция 1956-1989 г. / Наталия Христова  . - Пловдив  : Летера, 2005  . - 384 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20675

- 100 -

ЦБ  58552

 

Цветков, Пламен С.

   Светът на мегамитовете  : Някои политически и исторически митове на ХХ век  / Пламен С. Цветков  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 431 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21018

- 101 -

С/32/Ц  92Ае, С2/32/Ц  92Ае

 

Цураков, Ангел Лазаров

   Еннциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България  / Ангел Лазаров Цураков  ; Ред. Надежда Делова  . - София  : Труд, 2008  . - 583 с.: със сн. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20723

- 102 -

ЦБ  58325

 

Шааке, Ерих

   Кондолиза Райс  : Жената на върха  / Ерих Шааке  ; Прев. от нем. Елена Продева  . - София  : Слънце, 2005  . - 280 с. ; 20 см  . -   (Прочутите . Серия Политика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20702

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 103 -

Арх/338/A  47, П/338/A  47Im

ЦБ  58643

Amer, Ilina et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : English version  / Ilina Amer, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 292 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21322

- 104 -

Арх/338/A  55Vm, П/338/A  55Vm

ЦБ  58634

Andreeva, Venche et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Spanish version  / Venche Andreeva, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 264 p. ; 20 см  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21309

- 105 -

ЦБІІ  2832

 

   European Union enlargement  : A historic opportunity  . - Brussels  : European Commission, 2007  . - 48 p. ; 30 cm

Сист. No: 20619

- 106 -

Арх/338/I  98, П/338/I  98Vm

ЦБ  58645

Ivanova, Vessela et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Portuguese version  / Vessela Ivanova, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 277 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21324

- 107 -

Арх/338/M  31, П/338/M  31Мм

ЦБ  58632

Markova, Magdalena et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : French version  / Magdalena Markova, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 324 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21307

- 108 -

Арх/338/M  94Mm, П/338/M  94p

ЦБ  58646

Milenova, Milena et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Greek version  / Milena Milenova, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 282 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21325

- 109 -

Арх/338/M  94, П/338/M  94

ЦБ  58644

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : German version  / Galina Pavlova  et al. - Rousse  : RU, 2007  . - 279 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21323

- 110 -

Арх/338/R  95Rm, П/338/R  95Rm

ЦБ  58648

Rusev, Rusi et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Bulgarian version  / Rusi Rusev, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 284 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21327

- 111 -

ЦБІІ  2847

 

Shutt, Reinhold

   Import - Export  : Ein wegweiser fur existenzgrunder und unternehmer zum erfolgreichen aufbau einer import-export-firma mit vielen hundert aktuellen kontakt- und informationsadressen  / Reinhold Shutt  . - 5. прераб. изд. - Bonn  : Rentrop, 1992  . - 303 p. ; 29 см

   Библиогр. с. 293-295.

Сист. No: 21329

- 112 -

П/336/А  20Йк

ЦБ  58605

Аврамов, Йосиф

   Корпоративни финанси  : (финанси на малката и средната фирма)  / Йосиф Аврамов  . - 2. доп. и осн. прераб. изд. - София  : СИЕЛА, 2008  . - 404 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20772

- 113 -

П/336/А  20Йе, Ч3/336/А  20Йе

ЦБ  58583

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Еврото - утрешните ни пари  / Йосиф Аврамов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 97 с. : с ил. , ХVI с. цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 97. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20988

- 114 -

ЦБ  58625

 

Адлер, Юрий Павлович и др.

   Хороший потребитель-довольный потребитель или что приходит в голову, когда говорят про удовлетворенность и лояльность  / Юрий Павлович Адлер, Сергей Викторович Турко  ; Ред. Т. В. Пантелеева  . - Москва  : РИА Стандарты и качество, 2006  . - 44 с.: с черт. ; 21 см  . -   (Б-ка Всероссийской организации качества (ВОК))

   Библиогр. с. 39-42

Сист. No: 21298

- 115 -

П/330.1/А  75Пи

ЦБ  58557

Антониони, Питър и др.

   Икономика for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Питър Антониони, Шон Масаки Флин  ; Прев. Цветелина Тенекеджиева  . - София  : Алекс Софт, [2008]  . - 404, X с. : с ил. ; 23 см  . -   (For Dummies)

   Речник с. 395-403. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21049

- 116 -

П/35/А  80Нп

ЦБ  58551

Арабаджийски, Николай

   Публично управление  : Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление в Република България  / Николай Арабаджийски  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 182 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21017

- 117 -

П/33/В  25Лр, Ч3/33/В  25Лр

 

Василева, Лиляна Иванова и др.

   Регионално планиране и прогнозиране  : Метод. проблеми на планиране и финансиране на регион. развитие : Ч. 1 - 2  / Лиляна Иванова Василева, Гена Цветкова Велковска, Анна Валериева Манолова  . - София, 2002  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2002  . - 384 с. : с табл., сх., диагр.

   Съдържа и Речник

Сист. No: 11487

- 118 -

П/33/В  25Лр, Ч3/33/В  25Лр

ЦБ  58586

Василева, Лиляна Иванова и др.

   Регионално планиране и прогнозиране  : Регион. икон. политика ; Местно самоуправл. и финанси  / Лиляна Иванова Василева, Гена Цветкова Велковска, Анна Валериева Манолова  . - София  : Тракия М, 2001  . - 330 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. след отд. глави . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20986

- 119 -

П/338/В  43, Ч3/338/В  43Вм

ЦБ  58386

Великов, Велико Добрев и др.

   Международен туризъм  : Учебник за ВУЗ  / Велико Добрев Великов, Милена Петрова Стоянова  . - София  : Матком, 2008  . - 214 с.

   Библиогр. с. 213-214. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20922

- 120 -

П/330.1/В  80, Ч3/330.1/В  80

ЦБ  58384

Войкова, Антоанета Тодорова и др.

   Икономика  : Учебн. за професион. гимназии с неикономич. професии и специалности  / Антоанета Тодорова Войкова, Мата Георгиева  . - 2. прераб. изд. - София  : Мартилен, 2007  . - 198 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 198. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20918

- 121 -

ЦБ  58612

 

Гезел, Силвио

   Естественият икономически ред  / Силвио Гезел  . - София  : Новата цивилизация, 2007  . - 496 с. ; 20 см  . -   (Анастасия, 15)

Сист. No: 21288

- 122 -

П/31/Г  37М-о

ЦБ  58438

Георгиева, Мита Дончева

   Обща теория на статистиката  : Учебник за професионалните гимназии по икономика и търговия  / Мита Дончева Георгиева  . - София  : Мартилен, 2004  . - 212 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20975

- 123 -

П/35/Д  14Ст

ЦБ  58471

Дакова, Соня

   Териториално и административно устройство - проблемни аспекти  : (Лекционен курс)  / Соня Дакова  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 168 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21005

- 124 -

П/339/Д  59Еф

ЦБ  58502

Димитрова, Емилия

   Факторинг  / Емилия Димитрова  ; Вод. ред. Милена Цаковска  . - София  : Ciela, 2008  . - 187 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 183-187. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21051

- 125 -

Арх/338/Д  71Ви, Б3/338/Д  71Ви, П/338/Д  71Ви

ЦБ  58542

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Икономическа география на страните от континентите  : Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида  / Васил Георгиев Дойков, Атанас Харалампиев Дерменджиев, Слави Петров Димитров  . - 3. прераб. и доп. - Силистра  : Ковачев, 2008  . - 236 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20803

- 126 -

П/330.1/Ж  33к

ЦБ  58466

   Желаната кариера, която свързва вашите възможности и реализация  /   Прев. от англ. Десислав Джарков  . - София  : Locus, 2005  . - 164 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20999

- 127 -

ЦБ  58529

 

Иванова, Светлана Владимировна

   Изкуството за подбор на персонал  : Как да оценим кандидата за един час?  / Светлана Владимировна Иванова  ; Прев. от рус. Диана Робова  . - София  : Книгоиздателство Асеневци, 2008  . - 172 с. : с табл. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21010

- 128 -

П/338.24/И  50

ЦБІІ  2836

   Икономика на предприятието  / Виолета Чаушева  и др. - София  : Дионис, 2008  . - 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 3  . - 2008  . - 236 с.

   Библиогр. с. 235

Сист. No: 20940

- 129 -

П/338.24/К  23Кб

ЦБ  58354

Каменов, Камен и др.

   Бизнес-контролинг  / Камен Каменов, Анатолий Асенов  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 104 с. : със сх., табл. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20738

- 130 -

ЦБ  58358

 

   Когато маркетингът е минно поле  : Какво да правим  /   Прев от англ. Кирил Грозев  ; Ред. Гергана Рачева  = Wheh marketing becomes a minefield : What will you do?  . - София  : Locus, 2007  . - 187 с. ; 21 см  . -   (Harvard business school press)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20743

- 131 -

Арх/65.012/К  87Ну, П/65.012/К  87Ну, Ч3/65.012/К  87

ЦБ  58661

Коцев, Николай Василев

   Управление на човешките ресурси в организацията  : Учебник за ВУЗ  / Николай Василев Коцев, Емил Николаев Коцев  . - В. Търново  : Абагар, 2008  . - 232 с. : със сх., гр. ; 23,5 см

Сист. No: 21420

- 132 -

ЦБ  58611

 

Кругман, Пол

   Амбулантно благополучие  : Икономически разум и безумие във времето на гаснещи надежди  / Пол Кругман  ; Прев. [от англ.]  Цветан Момеков, Емилия Желязкова  . - София  : Дамян Яков, 1999  . - 416 с. : с диагр. ; 22 см

   Ориг. загл. Peddling prosperity / Paul Krugman. - Офс. изд. - 500 тир. Азб. показалец

Сист. No: 21284

- 133 -

П/339.13/Л  20Кс, Ч3/339.13/Л  20Кс

ЦБ  58333

Лангдън, Кен

   Стотте] 100-те най-велики идеи за продажба  / Кен Лангдън  ; Прев от англ. Кети Кирова  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 158 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20705

- 134 -

ЦБ  58357

 

Леверсон, Алберт

   Илия Павлов  : Шеметна съдба  / Алберт Леверсон  . - София  : Книгомания, 2008  . - 240 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20742

- 135 -

ЦБ  58617

 

Майкълсън, Джералд

   Суан Дзъ. Изкуството на войната за мениджъри  : 50 стратегически правила  / Джералд Майкълсън  ; Прев. Боян Дамянов  . - София  : Обсидиан, 2002  . - 256 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 251

Сист. No: 21291

- 136 -

Б3/334/М19, П/334/М19Дк, Ч3/334/М19

ЦБ  58619

Макфорън, Дезмънд

   Конкурентоспособност на фирмата в пазарни условия  : (как да завладеем пазара)  / Дезмънд Макфорън  ; Прев. Тодор Кънчев  . - София  : Информа, 1991  . - 21 см  . -   (Библиотека на бизнесмена, 2)

   Кн. 2  . - 76 с.

Сист. No: 6179

- 137 -

Б3/334/М  19, П/334/М  19Дп, Ч3/334/М  19

ЦБ  58618

Макфорън, Дезмънд

   Принципи на мениджмънта  / Дезмънд Макфорън  . - София  : Информа, - 1992  . - 21 см  . -   (Библиотека на бизнесмена, 5)

   Кн. 5  . - 1992  . - 68 с.

Сист. No: 6180

- 138 -

П/336/М  62Гп, Ч3/336/М  62Гп

ЦБ  58431

Минасян, Гарабед Ардашес

   Пътят към евро : опитът на страните от Източна Европа с паричен съвет  / Гарабед Ардашес Минасян  ; Предг. Васил Георгиев Тодоров  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2004  . - 112 с. : с табл. , диагр. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20857

- 139 -

П/35/Н  64Ни, ЦБ  58500

 

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова

   История на стопанските и административните институции  : Към обща теория и история на институциите  / Нинел Иванова Нешева-Кьосева  . - София  : Нов Български университет, 2007  . - 268 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 265-267 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21048

- 140 -

ЦБ  58608

 

Низбет, Робърт А.

   Социална промяна и история  : Аспекти на западната теория за развитието  / Робърт А. Низбет  ; Прев. [от англ.]  Светлана Христова  . - София  : КХ, 2000  . - 333 с. ; 21 см  . -   (Социооптики)

   Ориг. загл. Social change and history / Robert A. Nisbet. - Офс. изд. - 500 тир. Азб. показалец

Сист. No: 21283

- 141 -

ЦБ  58447

 

О'Конъл, Фъргюс

   Как да си свършим работата отлично. и да се приберем вкъщи навреме  / Фъргюс О'Конъл  ; Прев. Евгения Миро  . - София  : ИК Амат-Ах, 2007  . - 116 с. : с табл. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20868

- 142 -

Арх/949.72/П  17Мс, ЦБ  58366

 

Панайотова, Мария Петрова и др.

   Страници от бригадирския летопис  : Бригадирско движение в България и участие на младежта от Русенска обл. 1945-1950-1964 г. / Мария Петрова Панайотова, Иван Панайотов Панайотов  . - Русе  : Държ. арх., 2005  . - 510 с. : с ил. , факс. ; 21 см

   Без сведение за цена

Сист. No: 20754

- 143 -

Арх/65.012/П  21Ес, Б3/65.012/П  21Ес, П/65.012/П  21Ес, Ч3/65.012/П  21Ес

ЦБ  58660

Папазов, Емил Кръстев и др.

   Стратегически мениджмънт  : Ръководство за упражнения  / Емил Кръстев Папазов, Людмила Михайлова Михайлова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 112-113.

Сист. No: 21419

- 144 -

ЦБ  58280

 

Петров, Никола

   Сълзите на Аллах  : Афганистан: Между "пропадналата държава" и "хероиновата демокрация"  / Никола Петров  ; Ред. Борис Димитров  . - София  : Кама, 2006  . - 182 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20632

- 145 -

П/338/П  76Нк, Ч3/338/П  76Нк

ЦБ  58450

Попов, Никола Григоров

   Капиталът срещу капитализма  : Кризата в световното стопанство и глобализацията в нови измерения : Кн. 1 -  / Никола Григоров Попов  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София, 2007  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 1  . - 2007  . - 476 с. : с табл., диагр.

Сист. No: 20905

- 146 -

С/338/П  76Мх

 

Попова, Маргарита Пенчева

   Хотелиерство  : Немско-български речник и разговорник  / Маргарита Пенчева Попова  = Hotellerie : Deutsch-Bulgarischer sprachfuhrer  . - София  : Матком, 2008  . - 274 с. ; 16 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20731

- 147 -

П/334/П  93д, Ч3/334/П  93д

ЦБ  58414

   Публичните дружества и развитието на фондовата борса в България : противоречиви траектории на българския корпоративен модел  / Веселин Минчев Минчев  и др. - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 180 с. ; 21 см

   Рез. на англ. ез. с. 179 ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20956

- 148 -

П/331/Р  38в, Ч3/331/Р  38в

ЦБ  58457

   Работно време, условия на труд, демографско поведение  / Геновева Михова  и др. - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 286 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 269-275 ; Рез. на англ., фр. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20917

- 149 -

П/65.012/С  20Рс

ЦБ  58578

Сатън, Робърт И.

   Странните идеи, които вършат работа  : 11 1/2 практики за насърчаване, управление и поддържане на иновацията  / Робърт И. Сатън  ; Прев. от англ. ез. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 308 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Weird ideas that work: 11 1/2 practices for promoting, managing, and sustaining innovation / Robert I. Sutton По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20885

- 150 -

П/65.012/С  56

ЦБ  58468

   Спечелете другите как да приемат вашата кауза  /   Прев. от англ. Илияна Гаврилова  . - София  : Локус Пъблишинг, 2006  . - 152 с. ; 23 см  . -   (Harvard business school press)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21001

- 151 -

П/35/С  61Со

ЦБ  58389

Ставрев, Светослав и др.

   Основи на управлението на публичния сектор  : Въведения, схеми, въпроси, текстове  / Светослав Ставрев, Александър Вълков  . - София  : Парадигма, 2008  . - 592 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20925

- 152 -

П/658/Т  55Пн, Ч3/658/Т  55Пн

ЦБ  58260

Тим, Пол Р.

   Наръчник за привличане на клиенти  : 50 успешни начина да привлечете нови клиенти  / Пол Р. Тим  ; Прев. от англ. Добринка Петрова Кръстева  . - София  : Ciela, 2006  . - 124 с. : с табл. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20615

- 153 -

П/336/Т  84Тф

ЦБ  58571

Трифонов, Трифон

   Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал  : Сборник със задачи  / Трифон Трифонов  . - София  : Тракия-М, 2002  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2002  . - 208 с. : със сх., черт.

Сист. No: 20800

- 154 -

П/336/Т  84Тф

ЦБ  58571

Трифонов, Трифон

   Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал  : Сборник със задачи  / Трифон Трифонов  . - София  : Тракия-М, 2002  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 3  . - 2002  . - 389 с. : със сх., черт.

Сист. No: 20801

- 155 -

П/336/У  69Кк

ЦБ  58535

Уолш, Кийран

   Ключовите коефициенти в мениджмънта  : Най-достъпният гид във важните за вашия бизнес цифрови показатели  / Кийран Уолш  ; Прев. Стефан Георгиев  . - 4. изд. - София  : ИнфоДАР, 2008  . - 415 с. : с табл. ; 23 см

   Речник 404-415. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21082

- 156 -

ЦБ  58629

 

Фидельман, Григорий Носонович и др.

   Альтернативный мениджмент  : Путь к глобальной конкурентоспособности  / Григорий Носонович Фидельман, Сергей Васильевич Дедиков, Юрий Павлович Адлер  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2005  . - 186 с. ; 21 см  . -   (Модели мениджмента ведущих российских компаний)

Сист. No: 21304

- 157 -

П/336/Ф  53и

ЦБ  58337

   Финансови иновации  : Изследвания и практики  /   Отг. ред. Людмила Димова  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 328 с.: с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 327-328. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20710

- 158 -

П/347/Ф  56п, Ч3/347/Ф  56п

ЦБ  58494

   Фирмено право  : Уч. за професион. гимназии по иконом. и СОУ  / Георги Стефанов  и др. ; Състав., отг. ред. Георги Стефанов  . - София  : Мартилен, 2007  . - 183 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21035

- 159 -

П/17/Ф  68Сб

ЦБ  58600

Фокс, Сю

   Бизнес етикет for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Сю Фокс  ; Прев. [от англ. ез.]  Маринела Маринова  . - [София]  : АлексСофт, [2007]  . - 360, XVI с. : с ил. ; 24 см  . -   (For Dummies)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20906

- 160 -

ЦБ  58609

 

Хайек, Фридрих Август фон

   Пътят към робството  : Кратък вариант, публикуван в сп. Рийдърс Дайджест  / Фридрих А. Хайек  ; [Предг.]  Едуин Дж. Фьолнър  ; [Увод]  Джон Блъндел  ; Прев. Йорданка Чакалова  . - София  : МаК, 2004  . - 96 с. : с табл. , ил. ; 20 см  . -   (Библиотека Аудиториум)

   Ориг. загл. The road to serfdom / Friedrich A. Hayek . - Библиогр. под линия

Сист. No: 21285

- 161 -

ЦБ  58470

 

Христов, Христо

   Тайните фалити на комунизма  : Истината за краха на българския социализъм в секретнтите архиви на дело № 4/1990 за икономическата катастрофа  / Христо Христов  ; Отг. ред. Ваня Томова  . - София  : Ciela, 2007  . - 375 с. ; 23 см

   Библиогр. 360 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21004

- 162 -

П/31/Я  61Нс, Ч3/31/Я  61Нс

ЦБ  58538

Янкова, Нина Петрова

   Статистическо изследване на структурни изменения  / Нина Петрова Янкова  ; Ред. Елисавета Михайлова  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 163 с. : с табл., черт., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 157-160. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20971

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 163 -

ЦБ  58541

 

Иванова, Радост Тодорова

   Култура на нашето всекидневие  / Радост Тодорова Иванова  . - В. Търново  : Фабер, 2006  . - 188 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. материали . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20900

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 164 -

П/004/А  36П-о, П1/004/А  36П-о

ЦБ  58400

Азълов, Павел Койчев

   Обектно-ориентирано програмиране  : Структури от данни u STL  / Павел Койчев Азълов  ; Вод. ред. Любомила Малякова  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 567 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 562 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20993

- 165 -

П/51/Б  32Мм, Ч2/51/Б  32Мм

ЦБ  58316

Бейков, Минчо Бейков

   Математическите познания на българите през VII-ХIV век  / Минчо Бейков Бейков  . - 2. доп. изд. - В. Търново  : Слово, 2008  . - 158 с. : с ил. , табл. ; 24 см  + CD

   Библиогр. с. 99-104. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20667

- 166 -

П/519.2/Г  37Мс

ЦБ  58394

Георгиева, Мита

   Сборник задачи по обща теория на статистиката  / Мита Георгиева  . - София  : Мартилен, 2002

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20929

- 167 -

П/519.68/П  12Кл

ЦБ  58563

Павлитов, Константин

   Логическо управление на електромеханични системи  / Константин Павлитов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 142 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 140-142. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20873

- 168 -

П/519.68/С  23, П1/519.68/С  23

ЦБ  58543

   Сборник от задачи по програмиране на С++  / Магдалина Тодорова  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Увод в програмирането  . - 2008  . - 359 с.

Сист. No: 20845

- 169 -

П/519.2/С  44Мр

ЦБІІ  2837

Славчова-Божкова, Маруся Никифорова

   Разклоняващи се стохастични процеси  / Маруся Никифорова Славчова-Божкова, Николай Михайлов Янев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007

   Библиогр. с. 103-105 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20967

- 170 -

П/514/С  69Га

ЦБ  58570

Станилов, Грозьо

   Аналитична геометрия  / Грозьо Станилов  . - 3. изд. - София  : СОФТЕХ, 2007  . - 204 с. ; 20,5 см  . -   (Университетски курс. Лекции)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20855

- 171 -

П/621.39/Ф  40Ев

ЦБ  58263

Фердинандов, Ервин Стефанов и др.

   Вероятностни и статистически методи в комуникациите  : Ч. 1 - 2  / Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева  . - София  : Ciela, 2005 -  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

   Ч. 1  . - 2005  . - 423 с. : с табл., сх., черт.

   Съдържа и Препоръчителна литература . - Библиогр. с. 419-421

Сист. No: 20612

- 172 -

П/621.39/Ф  40Ев

ЦБ  58261

Фердинандов, Ервин Стефанов и др.

   Вероятностни и статистически методи в комуникациите  : Ч. 1 - 2  / Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева  . - София, -2005  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2005  . - 362 с. : с табл., сх., черт.

   Съдържа и Препоръчителна литература . - Библиогр. с. 359-361

Сист. No: 20613

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 173 -

С/349/Б  56С-з

 

Божанов, Симеон

   Законодателна уредба в областта на околната среда  / Симеон Божанов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2006  . - 320 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21006

- 174 -

П/504.056/В  73Се, П1/504.056/В  73Се

ЦБ  58595

Влахов, Стоян Стефанов

   Екология  / Стоян Стефанов Влахов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008  . - 196 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 168-170; Азб. указ. с. 173-174; Речник с. 177-190; Индекс с. 191-193

Сист. No: 20802

- 175 -

П/57/В  73Сб, П1/57/В  73Сб

ЦБ  58596

Влахов, Стоян Стефанов

   Биоиндикации  / Стоян Стефанов Влахов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004  . - 148 с. ; 24 см

   Предговор от Владимир Томов; Библиогр. с. 143-144; Рез. на немски ез. с. 145

Сист. No: 21108

- 176 -

П/57/В  73См, П1/57/В  73См

ЦБ  58593

Влахов, Стоян Стефанов

   Микробиологични методи за пречистване на околната среда  / Стоян Стефанов Влахов  ; Предг. Владимир Томов  . - София  : Акад. изд. М. Дринов, 2003  . - 178 с. : с ил. , табл. , сх. ; 24 см

   Пълното име на авт. на предг. е Владимир Томов Владимиров. - Офс. изд. - 540 тир. Библиогр. с. 172-173 ; Рез. на нем. ез

Сист. No: 21172

- 177 -

ЦБ  58495

 

Георгиева, Рахила Борисова и др.

   Екология и устойчиво развитие  : Уч. помагало за задължителна професионална подготовка в професионалните гимназии с направления Химични продукти и технологии, Производство на храни и напитки  / Рахила Борисова Георгиева, Соня Христова Сиракова  . - София  : Нови знания, 2005  . - 135 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 135. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21039

- 178 -

П/55/М  29Гп

ЦБ  58441

Мардиросян, Гаро Хугасов

   Природни бедствия и екологични катастрофи  : Изучаване, превенция, защита  / Гаро Хугасов Мардиросян  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 373 с. : с ил., табл., сх. ; 24

   Библиогр. с. 359-365 ; Рез. на англ. ез. ; Азб. показалец. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20968

- 179 -

П/681.32/С  18

ЦБ  58284

Санду, Рупендра Жийт

   Оцеляване при бедствия и аварии  / Рупендра Джийт Санду  ; Прев. Радослав Серафимов  . - [София]  : Duo Design, 2004  . - 320 с. : с диагр. , сх. , табл. ; 24 см

   Ориг. загл. Disaster recovery planning / Roopendra Jeet Sandhu . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20639

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 180 -

С/52/Б  37Лг

 

Бенакио, Леополдо

   Големият атлас на вселената  / Леополдо Бенакио  ; [Предг.]  Пиеро Бенвенути  ; Прев. Гинка Асенова  . - София  : Рива, [2006]  . - [178] с. раздр. паг. : с цв. ил. ; 57Х102 см, сгънат до 29Х27 см

   Азб. указ. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20678

- 181 -

П/669.017/Г  37Мп

ЦБ  58574

Георгиев, Младен Николов

   Пукнатиноустойчивост на металите при ударно натоварване  / Младен Николов Георгиев  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2007  . - 232 с. : със сх., табл. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20841

- 182 -

П/52/Е  20р

ЦБ  58442

   Европейската референтна система в България  / Георги Костов Милев  и др. ; Под ред. на  Георги Милев  = European reference frame in Bulgaria  / Ed. by Geogi Milev  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 196 с. : с ил. , табл. , к. ; 24 см

   Библиогр. с. 186-189 ; Рез. на англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20914

- 183 -

П/531.8/Ж  48Вм

ЦБ  58590

Живков, Венелин Стоянов и др.

   Механика  : Машинознание : Ч. 1 - 2  / Венелин Стоянов Живков, Стефан Борисов Павлов, Аспарух Любомиров Андонов  . - София, 2005  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Основи на техническата механика  . - 2005  . - 159 с.: с черт.

Сист. No: 20825

- 184 -

П/52/М  29Са

ЦБ  58601

Маран, Стивън П.

   Астрономия for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Стивън П. Маран  ; Прев. Мариета Глухарова, Виолета Петрова  . - [София]  : Алекс Софт, [2007]  . - 342, IX с. : с ил. ; 24 см  . -   (For Dummies)

   Ориг. загл. Astronomy for Dummies. - На кор. авт. Stephen P. Maran. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20896

- 185 -

П/53/М  40

ЦБ  58548

   Матура за отличен - Физика и астрономия  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти  / Димитър Йорданов Мърваков  и др. - София  : Просвета, 2003  . - 128 с. : с табл. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 20878

- 186 -

Б1/53/М  74В-о, Б1/53/М74В-о, П/53/М74В-о

ЦБ  56316

Михайлова, Ваня Енчева

   Основи на физиката  : Ч. 1 - 2  / Ваня Енчева Михайлова  . - 2. изд. - София  : СИЕЛА, 2005  . - 328 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 327

Сист. No: 14497

- 187 -

С/53/С  47Ам

 

Смит, Алистър и др.

   Материали  : Енциклопедия на науката с интернет връзки  / Алистър Смит, Филип Кларк, Корин Хендерсън  . - София  : Оксиарт, 2007  . - 64 с.: с цв. ил. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20749

- 188 -

ЦБ  58439

 

Умленски, Васил Иванов и др.

   Времето и календарният проблем  / Васил Иванов Умленски, Владимир Георгиев Шкодров, Антоанета Георгиева Запрянова  ; Предг. Константин Димитров Косев  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2005  . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   Третата авт. известна като Антоанета Георгиева Запрянова-Тодорова . - Библиогр. с. 236-238 ; Рез. на англ. ез. ; Предм. показалец, именен показалец. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20858

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 189 -

П/534/Г  31Ют

ЦБІІ  2841

Генов, Юлиян Асенов и др.

   Трептения в транспортната техника  : Методично ръководство за лабораторни упражнения  / Юлиян Асенов Генов, Георги Тодоров Полихронов, Иван Младенов Кралов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 62 с. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20876

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 190 -

С/53/С  47Ам

 

Смит, Алистър и др.

   Материали  : Енциклопедия на науката с интернет връзки  / Алистър Смит, Филип Кларк, Корин Хендерсън  . - София  : Оксиарт, 2007  . - 64 с.: с цв. ил. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20749

- 191 -

П/66/Т  49Нк

ЦБ  58377

Теодосиев, Николай Милчев

   Кристализация от разтвори  / Николай Милчев Теодосиев  . - София  : Pensoft, 2005  . - 610 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 576-598 ; Именен показалец, предм. показалец

Сист. No: 20794

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 192 -

П/55/А  66Вк

ЦБ  58459

Андреев, Васил Методиев

   Конвективни явления в атмосферата  / Васил Методиев Андреев  ; [Предг.]  Стойчо Панчев  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 250 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Пълното име на авт. на предг. е Стойчо Панчев Вълчев . - Библиогр. с. 234-246 ; Рез. на англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20991

- 193 -

П/57/В  73Сб, П1/57/В  73Сб

ЦБ  58596

Влахов, Стоян Стефанов

   Биоиндикации  / Стоян Стефанов Влахов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004  . - 148 с. ; 24 см

   Предговор от Владимир Томов; Библиогр. с. 143-144; Рез. на немски ез. с. 145

Сист. No: 21108

- 194 -

П/57/В  73См, П1/57/В  73См

ЦБ  58593

Влахов, Стоян Стефанов

   Микробиологични методи за пречистване на околната среда  / Стоян Стефанов Влахов  ; Предг. Владимир Томов  . - София  : Акад. изд. М. Дринов, 2003  . - 178 с. : с ил. , табл. , сх. ; 24 см

   Пълното име на авт. на предг. е Владимир Томов Владимиров. - Офс. изд. - 540 тир. Библиогр. с. 172-173 ; Рез. на нем. ез

Сист. No: 21172

- 195 -

П/57/В  73См, П1/57/В  73См

ЦБ  58594

Влахов, Стоян Стефанов

   Микробиология  / Стоян Стефанов Влахов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 384 с. : с ил. ; 24 см

   1. изд. 1975 на СУ Св. Климент Охридски . - Библиогр. с. 366-368 ; Речник на спец. термини ; Азб. показалец на лат. наименования

Сист. No: 21173

- 196 -

ЦБ  58509

 

Робъртс, Пол

   Краят на петрола  / Пол Робъртс  ; Прев. Иглика Филипова, Магдалена Ташева  . - София  : Прозорец, 2008  . - 432 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21063

- 197 -

П/58/Т  42Аб

ЦБ  58522

Ташев, Александър Николови др.

   Ботаника  : За професионалните гимназии по горско стопанство  / Александър Николов Ташев, Димитър Добрев Коларов  ; Ред. Габриела Георгиева  . - София  : Дионис, 2007  . - 300 с.: с фиг. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 295-296. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21076

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 198 -

С/159.9/Б  32Фх

 

Бейли, Филип

   Хомеопатична психология  : Личностни профили на големите конституционални лекарства  / Филип Бейли  . - София  : Хомеохелп, 2008  . - 570 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20935

- 199 -

П/61/Д  58Дк

ЦБ  58584

Димитров, Димитър Ценев

   Комуникационни системи в медицината  : Учебник  / Димитър Ц. Димитров  . - София  : ТУ София, 2007  . - 135 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 131-133. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20824

- 200 -

П/61/Д  59Дм

ЦБ  58565

Димитров, Димитър Ценев

   Медицински системи за въздействие на електромагнитното поле върху човека  / Димитър Ценев Димитров  . - София  : ТУ София, 2008  . - 162 с. : със сх., гр. ; 21 см

   Библиогр. с. 159-161 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20849

- 201 -

П/61/Е  74, П1/61/Е  74

ЦБ  58624

   Ерготерапия  : (Специална)  / Иван Топузов  и др. ; Под ред. на  Иван Топузов  . - София  : Симел, - 2008  . - 20 см

   Ч. 2  . - 2008  . - 320 с.

   Библиогр. с. 313-319

Сист. No: 21297

- 202 -

П/681.32/С  18

ЦБ  58284

Санду, Рупендра Жийт

   Оцеляване при бедствия и аварии  / Рупендра Джийт Санду  ; Прев. Радослав Серафимов  . - [София]  : Duo Design, 2004  . - 320 с. : с диагр. , сх. , табл. ; 24 см

   Ориг. загл. Disaster recovery planning / Roopendra Jeet Sandhu . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20639

- 203 -

ЦБ  58408

 

Тоудес, Даниел

   Иван Павлов старейшината на световната физиология  / Даниел Тоудес  . - София  : Рива, 2008  . - 110 с. : с ил.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20948

- 204 -

ЦБ  58266

 

Шейтанов, Минко Пенчев

   Хранене и сърдечносъдови заболявания  / Минко Шейтанов  . - София  : Ciela, 2005  . - 282 с. : с табл. ; 23 см

   В библиогр. каре загл. Хранене и сърдечно-съдовите заболявания. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20611

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 205 -

П/65/Д  14Гр

ЦБ  58555

Дал, Гари

   Реклама for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Гари Дал  ; Прев. Виолета Петрова  ; Ред. Александър Александров  . - София  : Алекс Софт, [Б. г.]  . - 320, XIV с. ; 23 см  . -   (For Dummies)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21046

- 206 -

П/621.39/Ф  40Ев

ЦБ  58263

Фердинандов, Ервин Стефанов и др.

   Вероятностни и статистически методи в комуникациите  : Ч. 1 - 2  / Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева  . - София  : Ciela, 2005 -  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

   Ч. 1  . - 2005  . - 423 с. : с табл., сх., черт.

   Съдържа и Препоръчителна литература . - Библиогр. с. 419-421

Сист. No: 20612

- 207 -

П/621.39/Ф  40Ев

ЦБ  58261

Фердинандов, Ервин Стефанов и др.

   Вероятностни и статистически методи в комуникациите  : Ч. 1 - 2  / Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева  . - София, -2005  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - 2005  . - 362 с. : с табл., сх., черт.

   Съдържа и Препоръчителна литература . - Библиогр. с. 359-361

Сист. No: 20613

- 208 -

ЦБ  58304

 

Фидлър, Роджър

   Медиаморфоза  : Да разберем новите медии  / Роджър Фидлър  ; Прев. Гриша Атанасов  . - [София]  : Кралица Маб, 2005  . - 352 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Mediamorphosis / Roger Fidler . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20671

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 209 -

Арх/531.8/Е  68К-з, П/531.8/Е  68К-з, П1/531.8/Е  68НК-з

ЦБ  58656

Енчев, Кирил Цветанов

   Звездни мигове в живота ми  : (Опит за автобиография под формата на благодарности)  / Кирил Цветанов Енчев  . - 2. прераб. и същ. доп. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев  . - 380 с. + 16 л. снимки  ; 20 см

Сист. No: 21336

- 210 -

П/621/М  19Ат

ЦБ  58587

Македонски, Александър Иванов

   Технология на машиностроенето  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Александър Иванов Македонски  . - София  : ТУ София, 2007  . - 68 с. : с табл., сх. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20830

- 211 -

Арх/621/Е  68Пм, П/621.9/Е  68Пм, П1/621.9/Е  68Пм

ЦБ  58662

   Металорежещи машини  : Ръководство за лаб. упражнения : Ч. 1-2  / П. Т. Енчев, П. Н. Ангелов, И. А. Ерусалимов  . - [2.изд.]  . - Русе  : Печ.база при РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 20,5 см

   Библиогр. с. 136-137

   Ч. 1  . - 2008  . - 138 с. : с черт.

Сист. No: 21421

- 212 -

П/621.7/П  36Пт

ЦБ  58545

Пенчев, Тодор Николов

   Технология за обработване чрез пластична деформация  / Тодор Николов Пенчев  . - София  : ТУ София, 2007  . - 215 с. : с ил., табл., черт. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20832

- 213 -

П/004/С  51, П1/004/С  51

ЦБ  58361

   Солид] Solid works - Разширени възможности  : Учебник  /   прев. и адапт. Огнян Каравасилев  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 2  . - 2008  . - ХХ, 592 с. : с табл., ил. + CD

Сист. No: 20746

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 214 -

П/621.31/Л  73Рп

ЦБ  58582

Личев, Роман Петров

   Проектиране на полупроводникови електрозадвижвания  / Роман Петров Личев  ; [Предг.]  Иван Костов  . - София  : ТУ София, 2005  . - 210 с. : с табл. , черт. , сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-206. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20826

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 215 -

П/621.5/С  83Ди, П1/621.5/С  83, П1/621.5/С  83Ди

ЦБ  58547

Стоянов, Димитър Стефанов и др.

   Изотермичен транспорт  / Димитър Стоянов, Олег Кръстев, Борислав Дамянов  . - София  : ТУ София, 2006  . - 114 с. : с табл. , сх. , черт. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20829

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 216 -

ЦБ  58505

 

Ананиев, Любен Георгиев и др.

   Основи на електротехниката  : Учебник за професион. гимназ. / Любен Георгиев Ананиев, Пешо Илиев Мавров  . - София  : Техника, 2008  . - 352 с. : със сх. , табл. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21042

- 217 -

П/621.31/А  66

ЦБ  58627

Андреев, Христо Г. и др.

   Електрически мрежи и системи  : Ръководство за курсово проектиране  / Христо Г. Андреев, Васил Пенчев  . - [2. изд.]  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2003  . - 88 с. : с табл. ; 19 см

   Библиогр. с. 88

Сист. No: 21301

- 218 -

С/621.31/Б  78Мт, С1/621.31/Б  78Мт

 

Браун, Марти

   Токозахранващи устройства  : Наръчник  / Марти Браун  ; Прев. от англ. ез. Стефан Куцаров  . - 1. изд., 1. доп. - София  : Техника, 1998  . - 240 с.: с черт., форм. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20656

- 219 -

П1/621.1/В  38Дт

 

Велев, Димитър Спасов

   Техническа термодинамика и топлообмен  : Учебник за студентите от ВТУ А. Кънчев - Русе  / Димитър Спасов Велев  . - София  : Техника, 1984  . - 288 с. ; 21 см

Сист. No: 21296

- 220 -

П/621.31/Г  85Ме, П1/621.31/Г  85Ме

ЦБ  58499

Гроздева, Мария Куртева

   Електроенергетика  : Учебно помагало за задължителна професионална подготовка в професионалните гимназии с направление "Електротехника и енергетика"  / Мария Куртева Гроздева  . - София  : Нови знания, 2005  . - 111 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21045

- 221 -

Арх/621.31/Д60, П/621.31/Д60, П1/621.31/Д  60, П1/621.31/Д60, Уч/621.31/Д60Др

П/621.31/Д  60

Димов, Димо Нейков и др.

   Електрически машини  : Ръководство за лабораторни упражнения  / Димо Нейков Димов, Миглена Илиева Христова  . - Русе  : Печ.база при РУ Ангел Кънчев, 2001  . - 171 с. ; 20,5 см

Сист. No: 9429

- 222 -

ЦБ  52761

 

Доневска, Лила Андреева и др.

   Полупроводникови прибори  : Учебник за техникумите по електротехника  / Лила Андреева Доневска, Росица Йорданова Дойчинова  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : Техника, 1993  . - 276 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 1063

- 223 -

ЦБ  52761

 

Доневска, Лила Андреева и др.

   Полупроводникови прибори  : Учебник за техникумите по електротехника  / Лила Андреева Доневска, Росица Йорданова Дойчинова  . - 4. прераб. и доп. изд. 1. доп. - София  : Техника, 2005  . - 276 с.: със сх. ; 21 см

   Библиогр. 276 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21086

- 224 -

П/621.31/Л  73Рп

ЦБ  58582

Личев, Роман Петров

   Проектиране на полупроводникови електрозадвижвания  / Роман Петров Личев  ; [Предг.]  Иван Костов  . - София  : ТУ София, 2005  . - 210 с. : с табл. , черт. , сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-206. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20826

- 225 -

П/621.31/Р  94Де

ЦБ  58482

Матраков, Борис Иванов и др.

   Електрически измервания  : Учебно помагало за проф. гимназии по електротехника  / Борис Иванов Матраков, Димитър Симеонов Русев, Васил Николаев Туренков  . - 1. изд. 2. доп. - София  : Техника, 2005  . - 335 с.: със сх. ; 21 см

   Библиогр. 331 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21021

- 226 -

П1/621.31/М  74Не

 

Михайлов, Николай П.

   Електротехнически и радиоелектронни материали  / Николай П. Михайлов  . - Русе  : ВТУ Ангел Кънчев, 1983  . - 275 с. ; 21 см

Сист. No: 2022

- 227 -

П/621.31/М  76Мс

ЦБ  58589

Михов, Михо Рачев

   Системи за управление на електрозадвижванията  / Михо Рачев Михов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 146 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. 143-145. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20835

- 228 -

П/621.31/М  76Мс

ЦБ  58579

Михов, Михо Рачев

   Системи за електрозадвижване  / Михо Рачев Михов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 144 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 140-143 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20848

- 229 -

П/621.3/П  34Де

ЦБ  58415

Пенев, Димитър Николов

   Електротехника и електроника  : Задълж. проф. подготовка за ХI кл. / Димитър Николов Пенев  ; Ред. Цветана Иванова  ; Техн. ред. Йорданка Иванова  . - София  : Просвета, 2003  . - 120 с. : с черт. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Цена : 5. 90 лв.

Сист. No: 20910

- 230 -

П/621.31/П  44Ле

ЦБ  58549

Петков, Любомир Цв.

   Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране  : Учебник за професионални гимназии  / Любомир Цветков Петков  ; Техн. ред. Вера Григорова  . - 7. прераб. и доп. изд. 4. доп. - София  : Техника, 2008  . - 396 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20891

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 231 -

П/621.397/Д  37

ЦБ  58409

Делийски, Ангел

   Технология на телевизионните услуги  / Ангел Делийски  . - София  : Техника, 2008  . - 228 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 220-227 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20949

- 232 -

П/621.38/Е  49м

ЦБ  58562

   Електроника и микропроцесорна техника  / Стефан Йорданов Овчаров  и др. ; Под общ. ред. Стефан Йорданов Овчаров  . - София  : ТУ София, 2006  . - 210 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 208. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20872

- 233 -

П/65/И  22Пт

ЦБ  58614

Иванова, Поля Иванова

   Телевизионни жанрове  : Теория, методи, модели  / Поля Иванова Иванова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 212 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 210-211; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21020

- 234 -

ЦБ  58550

 

Конов, Кирил Иванов и др.

   Телевизионна техника  : Учебник за професионални гимназии  / Кирил Иванов Конов, Илия Иванов Щърбанов  . - 5. прераб. и доп. изд. 1. доп. - София  : Техника, 2004  . - 384 с. : със сх. , 6 л. цв. сх. ; 21 см

   Библиогр. 379 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20883

- 235 -

П/621.38/Х  78Мп

ЦБ  58560

Христов, Марин Христов и др.

   Полупроводникови елементи  : Учебник за ВУЗ  / Марин Христов Христов, Таня Крумова Василева, Емил Димитров Манолов  . - София  : Нови знания, 2007  . - 296 с. : със сх. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20843

- 236 -

П/621.38/Ц  18Мр

ЦБ  58515

Цанов, Михаил и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи  / Михаил Цанов, Филип Копаранов, Иван Фурнаджиев  . - София  : Нови знания, 2008  . - 152 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 151 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20854

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 237 -

С/658.5/С  75Вм

 

Стефанова, Венета

   Маркировката "СО"  : Техн. хармонизация в Европ. съюз и прил. й в Републ. България  / Венета Стефанова  . - София  : Ciela, 2003  . - 60 с. : с табл. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20607

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 238 -

П/621.8/Г  46Ба

ЦБ  58561

Гигов, Бойко Иванов

   Автоматични трансмисии  / Бойко Иванов Гигов  . - София  : ТУ София, 2007  ; 20,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20856

- 239 -

П/621.81/Д  61

ЦБ  57744

Димчев, Георги Николов и др.

   Машинни елементи и взаимозаменяемост  : За професионалните гимназии по машиностроене, транспорт, енергетика, минна промишленост, корабостроене и корабоплаване  / Георги Николов Димчев, Панайот Крумов Панайотов  ; Под общ. ред. на  Георги Николов Димчев  . - 1. изд., 1. доп. - София  : Техника, 2006  . - 367 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 363. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20951

- 240 -

П/531.8/Ж  48Вм

ЦБ  58590

Живков, Венелин Стоянов и др.

   Механика  : Машинознание : Ч. 1 - 2  / Венелин Стоянов Живков, Стефан Борисов Павлов, Аспарух Любомиров Андонов  . - София, 2005  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Основи на техническата механика  . - 2005  . - 159 с.: с черт.

Сист. No: 20825

- 241 -

П1/621.81/К  94

ЦБІІ  2835

   Курсово проектиране по машинни елементи  / Петър Ненов  и др. - 1. изд., 1. доп. - София  : Техника, 2007  . - 256 с. : с черт., табл. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

Сист. No: 20877

- 242 -

П/004/С  51, П1/004/С  51

ЦБ  58361

   Солид] Solid works - Разширени възможности  : Учебник  /   прев. и адапт. Огнян Каравасилев  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 2  . - 2008  . - ХХ, 592 с. : с табл., ил. + CD

Сист. No: 20746

- 243 -

П/004/С  51, П1/004/С  51

ЦБ  58347

   Солидуоркс] SolidWorks. Базово моделиране и чертежи  : Учебник  / Огнян Каравасилев  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 1  . - 2008  . - 571 с.: с табл., черт. + CD

Сист. No: 20730

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 244 -

П/621.86/П  64, П1/621.86/П  64, П1/621.86/П64

 

   Подемно-транспортни машини и системи  : Учебник  / Владимир Йорданов Дивизиев  . - София  : Техника, 1993  . - 411 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 408 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 3967

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 245 -

П/629/M  61Bi

ЦБ  58651

Mettler, Bernard

   Identification modeling and characteristics of miniature rotorcraft  / Bernard Mettler  . - London  : Kluwer Academic Publishers, 2003  . - 224 s. ; 22 x 30 cm

Сист. No: 21331

- 246 -

П/629.113/Б  56Бл

ЦБ  58381

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили  : Инжекционни системи за гориво : (Системи за впръскване на гориво)  / Борис Георгиев Божинов  . - 1. изд., 5. допеч. - София  : Техника, 2007  . - 128 с. : с черт. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20874

- 247 -

П/534/Г  31Ют

ЦБІІ  2841

Генов, Юлиян Асенов и др.

   Трептения в транспортната техника  : Методично ръководство за лабораторни упражнения  / Юлиян Асенов Генов, Георги Тодоров Полихронов, Иван Младенов Кралов  . - София  : ТУ София, 2007  . - 62 с. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20876

- 248 -

С/0/Д  28, С2/0/Д  28е

С/0/Д  28е

   Движението  : Енциклопедия на транспорта  /   Прев. от англ. Валентин Василев  . - София  : Унискорп, 2007  . - 144 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Речник . - Азб. показалец. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20664

- 249 -

П/629.114/Д  59Аа, П1/629.114/Д  59Аа

ЦБ  58380

Димитров, Ангел Йорданов и др.

   Автомобилни газови уредби  / Ангел Йорданов Димитров, Здравко Динчев Иванов  . - 1. изд., 2. допеч. - София  : Техника, 2006  . - 308 с. : със сх., табл. ; 24 см  . -   (Леки автомобили)

   Първо изд. 2002 г. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20871

- 250 -

П/629.113/Е  95Хф

ЦБІІ  2843

Етцолд, Ханс-Рюдигер

   Форд] FOPD MONDEO - Том 91  : Limouzine/ Fliesheck/ Turnier =Лимузини/ Комби/ Лекотоварен  / Ханс-Рюдигер Етцолд  ; Прев. Стела Косева  : Auto Point, 2003  (Г. Оряховица)  . - 328 с. ; 29 см  . -   (So wird's gemacht = Ремонт - обслужване - експлоатация)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20784

- 251 -

ЦБ  58569

 

Кръстева, Мариана Христова

   Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949 г. / Мариана Христова Кръстева  . - Варна  : ИК Морски свят, 2005  . - 304 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 287-298 ; Рез. на рус. , англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20860

- 252 -

С/629/П  20Кп

 

Панчев, Красимир

   Пътят на колелата  : Хронология на колесния транспорт и автоматизацията  / Красимир Панчев  . - София  : Еър груп 2000, 2008  . - 175 с. : със сн. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20628

- 253 -

С/63/Р  94

 

Русенски университет "Ангел Кънчев". Аграрно-индустриален факултет. Транспортен факултет

   Десето] Х специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника  : Русе, 14-16 май 2007: Каталог  /   Състав. Христо Белоев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 144 с. ; 17 Х 12 см

Сист. No: 21299

- 254 -

С/629.113/С  77

 

   Сто и шестдесет] 160 регулировъчни параметри на автомобилите в света  : Б. и., [Б.г]  (Г. Орховица)

   На загл. кор. написано 161 регулировъчни .. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20785

- 255 -

П/656/С  79Ст

ЦБ  58581

Стоилова, Светла Димитрова

   Теория на управлението  : За спец. Технология и управл. на транспорта  / Светла Димитрова Стоилова  . - София  : ТУ София, 2006  . - 217 с. : със сх., черт. ; 21 см

   Библогр. с. 214-216 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20828

- 256 -

П/656/С  79Ср

ЦБ  58580

Стоилова, Светла Димитрова

   Ръководство за лабораторни упражнения по търговска експлоатация на транспорта  / Светла Димитрова Стоилова  . - София  : ТУ София, 2007  . - 41 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   В библиогр. каре загл. Търговска експлоатация на транспорта. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20833

- 257 -

П/656/С  79Ст

ЦБ  58544

Стоилова, Светла Димитрова

   Търговска експлоатация на транспорта  / Светла Димитрова Стоилова  . - София  : ТУ София, 2007  . - 159 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 158. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20834

- 258 -

П/621.43/Ф  69

ЦБІІ  2844

   Фолксваген] Volkswagen Passat  : Практическо ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила : Разгледани са двигатели с бензинови и дизелови двигатели  : Auto Point, [Б. г. ]  (Г. Оряховица)  . - 496 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20783

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 259 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Frankfurt am Main  : DLG-Verlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 20  . - 2008  . - 268 p. : ill.

Сист. No: 20620

- 260 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 18  . - 2006  . - 267 p. : ill.

Сист. No: 20621

- 261 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 17  . - 2005  . - 229 p. : ill.

Сист. No: 20622

- 262 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 16  . - 2004  . - 254 p. : ill.

Сист. No: 20623

- 263 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 15  . - 2003  . - 298 p. : ill.

Сист. No: 20624

- 264 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 14  . - 2002  . - 259 p. : ill

Сист. No: 20625

- 265 -

С/63/Р  94

 

Русенски университет "Ангел Кънчев". Аграрно-индустриален факултет. Транспортен факултет

   Десето] Х специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника  : Русе, 14-16 май 2007: Каталог  /   Състав. Христо Белоев  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 144 с. ; 17 Х 12 см

Сист. No: 21299

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 266 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Frankfurt am Main  : DLG-Verlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 20  . - 2008  . - 268 p. : ill.

Сист. No: 20620

- 267 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 18  . - 2006  . - 267 p. : ill.

Сист. No: 20621

- 268 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 17  . - 2005  . - 229 p. : ill.

Сист. No: 20622

- 269 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 16  . - 2004  . - 254 p. : ill.

Сист. No: 20623

- 270 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 15  . - 2003  . - 298 p. : ill.

Сист. No: 20624

- 271 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 14  . - 2002  . - 259 p. : ill

Сист. No: 20625

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 272 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Frankfurt am Main  : DLG-Verlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 20  . - 2008  . - 268 p. : ill.

Сист. No: 20620

- 273 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 18  . - 2006  . - 267 p. : ill.

Сист. No: 20621

- 274 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 17  . - 2005  . - 229 p. : ill.

Сист. No: 20622

- 275 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 16  . - 2004  . - 254 p. : ill.

Сист. No: 20623

- 276 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 15  . - 2003  . - 298 p. : ill.

Сист. No: 20624

- 277 -

ЦБ  58271

 

   Yearbook Agricultural Engineering  /   Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier  = Jahrbuch Agrartechnik  . - Munster  : Landwirtschaftsvlerlag, 1988-  . - 24 cm

   B. 14  . - 2002  . - 259 p. : ill

Сист. No: 20625

- 278 -

П/631/635/М21Иб

ЦБ  58346

Маленин, Иван

   Бактериален рак по лозата и борбата с него  / Иван Маленин  . - София  : Еньовче, 2005  . - 168 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 141-162. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20728

- 279 -

С/63/Х  12Мт

 

Хаберер, Мартин

   Триста и двадесет] 320 вида дървета и храсти за паркове и градини  : 325 снимки  / Мартин Хаберер  ; Прев от нем. Петя Господинова Цветкова  . - София  : Дионис, 2008  . - 192 с. : с 325 цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 186 ; Азб. указател с. 187-191. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20729

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 280 -

ЦБ  58625

 

Адлер, Юрий Павлович и др.

   Хороший потребитель-довольный потребитель или что приходит в голову, когда говорят про удовлетворенность и лояльность  / Юрий Павлович Адлер, Сергей Викторович Турко  ; Ред. Т. В. Пантелеева  . - Москва  : РИА Стандарты и качество, 2006  . - 44 с.: с черт. ; 21 см  . -   (Б-ка Всероссийской организации качества (ВОК))

   Библиогр. с. 39-42

Сист. No: 21298

- 281 -

П/35/А  80Нп

ЦБ  58551

Арабаджийски, Николай

   Публично управление  : Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление в Република България  / Николай Арабаджийски  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 182 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21017

- 282 -

П/65/А  86Рб, Ч3/65/А  86Рб

ЦБ  58373

Армитаж-Амато, Рейчъл

   Понс] PONS Бизнескореспонденция + английски  : За правилно и лесно оформяне на делови писма и имейли  / Рейчъл Армитаж-Амато  ; Прераб. от  Кетрин Е. Бекър  и др. ; Обраб. от  Майя Долапчиева  . - 2. изд. - София  : ПОНС, 2007  . - 190 с. ; 22 см  + CD

   Оригин. загл. PONS Burokommunikation im Griff Englisch . - Съдържа и Англ.-бълг. и Бълг.-англ. словник . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20766

- 283 -

П/65.012/Б  68Ли, Ч3/65.012/Б  68

ЦБ  58323

Босиди, Лари и др.

   Изпълнението  : Новата теория на управление и организация  / Лари Босиди, Рам Чаран  ; Прев. Галин Йорданов  . - София  : Класика и стил, 2006  . - 295 с. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

    Азб. показалец, Именен показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20680

- 284 -

ЦБ  58633

 

Вумек, Джеймс П. и др.

   Бережливое производство  : Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании  / Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс  ; Пер. с англ. С. Турко  ; Науч. ред. Юрий Павлович Адлер  = Lean thinking : Banish waste and create wealth in your corporation  / James P. Womack, Daniel T. Jones  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2004  . - 471 с. ; 24 см  . -   (Модели мениджмента ведущих корпораций)

   Библиогр. с. 470-471

Сист. No: 21308

- 285 -

П/338.24/К  23Кб

ЦБ  58354

Каменов, Камен и др.

   Бизнес-контролинг  / Камен Каменов, Анатолий Асенов  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 104 с. : със сх., табл. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20738

- 286 -

П/658.5/К  24

ЦБ  58628

   Канбан и "точно вовремя" нa Toyota  : Менеджмент начинается на рабочем месте  /   Пер. с англ.     = Kanban just-in-time at Toyota. Management Begins at the Workplace  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2008  . - 218 с. ; 21 см  . -   (Модели мениджмента ведущих корпораций)

   Библиогр. с. 213 ; Предм. указ. с. 214-217

Сист. No: 21303

- 287 -

ЦБ  58295

 

Кенион-Рувине, Дениз

   Приемствеността в семейната фирма  : Младежите и семейният дух  / Дениз Кенион-Рувине  ; [Предг.]  Тиери Ломбар  ; Прев. от фр. Офелия Петрова  ; [Худож.]  Габс  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 131 с. : с ил. ; 19Х19 см

   Ориг. загл. La succession dans l'entreprise familiale / Denise Kenyon-Rouvinez . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20691

- 288 -

ЦБ  58358

 

   Когато маркетингът е минно поле  : Какво да правим  /   Прев от англ. Кирил Грозев  ; Ред. Гергана Рачева  = Wheh marketing becomes a minefield : What will you do?  . - София  : Locus, 2007  . - 187 с. ; 21 см  . -   (Harvard business school press)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20743

- 289 -

Арх/65.012/К  87Ну, П/65.012/К  87Ну, Ч3/65.012/К  87

ЦБ  58661

Коцев, Николай Василев

   Управление на човешките ресурси в организацията  : Учебник за ВУЗ  / Николай Василев Коцев, Емил Николаев Коцев  . - В. Търново  : Абагар, 2008  . - 232 с. : със сх., гр. ; 23,5 см

Сист. No: 21420

- 290 -

П/65.012/К  94, Ч3/65.012/К  94

ЦБ  58318

Курди, Джереми

   Бизнес стратегия  : Ефективен процес на вземане на решения : Пътеводител  / Джереми Курди  ; Прев. Веселин Лаптев  . - София  : Класика и стил, 2005  . - 234 с. ; 22 см  . -   (Достъпно бизнес познание)

   Азб. показалец. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20672

- 291 -

ЦБ  58327, Ч3/658/Л  35Йу

 

Ливенс, Йозеф

   Управление на семейните фирми  : Ключът към успеха  / Йозеф Ливенс  ; Прев. от фр. Боряна Цонева  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 112 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 102-107. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20692

- 292 -

ЦБ  58421

 

Литвак, Михаил

   Да командваш или да се подчиняваш  : Психология на управлението  / Михаил Литвак  ; Прев. от рус. Нели Стефанова  ; Консулт. Даниела Иванакова  . - София  : Матком, 2008  . - 366 с. ; 21,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20963

- 293 -

ЦБ  58617

 

Майкълсън, Джералд

   Суан Дзъ. Изкуството на войната за мениджъри  : 50 стратегически правила  / Джералд Майкълсън  ; Прев. Боян Дамянов  . - София  : Обсидиан, 2002  . - 256 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 251

Сист. No: 21291

- 294 -

П/65/Н  66Г-о

ЦБ  58631

Нив, Генри

   Организация как система  : Принципы построения устойчивого бизнса Эдвардса Деминга  / Генри Нив  ; Техн. ред. Н. Лисицына  ; Прев. с англ.     / Henry R. Neave  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2007  . - 370 с. ; 24 см  . -   (Модели мениджмента ведущих корпораций)

   Ориг. заглавие The Deming Demension. - Библиогр. с. 354-356 ; Предм. указ. с. 360-369

Сист. No: 21306

- 295 -

ЦБ  58447

 

О'Конъл, Фъргюс

   Как да си свършим работата отлично. и да се приберем вкъщи навреме  / Фъргюс О'Конъл  ; Прев. Евгения Миро  . - София  : ИК Амат-Ах, 2007  . - 116 с. : с табл. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20868

- 296 -

П/657/П  13Ск, Ч3/657/П  13Ск

ЦБ  58539

Павлова, Светла

   Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация  : Компютърно счетоводство : Учебник за всички специалности на проф. гимназии по икономика  / Светла Павлова  . - София  : Мартилен, 2006  . - 144 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20990

- 297 -

П/65/П  27Еп

ЦБ  58374

Пастор, Енрике

   Понс] PONS Бизнескореспонденция - испански  / Енрике Пастор  . - 2. перераб. изд. - София  : ПОНС България ЕООД, 2004  . - 176 с. ; 22 см  . -   (Да научим сами PONS)

   Речник на съкр. с. 158-161; Испанско-български речник. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20770

- 298 -

П/65.012/П  36Ру, Ч3/65.012.2/П  36Ру

ЦБ  58300

Пенчев, Руслан

   Управление на проекти  / Руслан Пенчев  . - София  : НБУ, 2008  . - 203 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 21 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. след отд. гл. - Год. на изд. - грешна - 1998, а е изд. 2008 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20670

- 299 -

П/65/П  92Кб, Ч3/65/П  92Кб

ЦБ  58372

Прюво-Бютнер, Клод

   Понс] PONS Бизнескореспонденция - френски  / Клод Прюво-Бютнер  ; Прев. Н. Стойнов  ; Прераб. от  Елизабет Фроже-Зеегер  . - София  : ПОНС, 2001  . - 192 с. ; 22 см  . -   (Да научим сами)

   Оригин. загл. Handelskorrespondenz im Griff . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20765

- 300 -

П/004/С  20Им

ЦБ  58334

Сариев, Иван

   Мениджмънт на информацията  / Иван Сариев  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 273 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20646

- 301 -

П/65.012/С  20Рс

ЦБ  58578

Сатън, Робърт И.

   Странните идеи, които вършат работа  : 11 1/2 практики за насърчаване, управление и поддържане на иновацията  / Робърт И. Сатън  ; Прев. от англ. ез. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 308 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Weird ideas that work: 11 1/2 practices for promoting, managing, and sustaining innovation / Robert I. Sutton По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20885

- 302 -

П/65.012/С  56

ЦБ  58468

   Спечелете другите как да приемат вашата кауза  /   Прев. от англ. Илияна Гаврилова  . - София  : Локус Пъблишинг, 2006  . - 152 с. ; 23 см  . -   (Harvard business school press)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21001

- 303 -

П/35/С  61Со

ЦБ  58389

Ставрев, Светослав и др.

   Основи на управлението на публичния сектор  : Въведения, схеми, въпроси, текстове  / Светослав Ставрев, Александър Вълков  . - София  : Парадигма, 2008  . - 592 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20925

- 304 -

С/658/Т  36Гс

 

Тасев, Георги

   Справочник по системи за управление на качеството  / Георги Тасев  . - София  : Авангард Прима, 2008  . - 68 с. ; 20 см

Сист. No: 21300

- 305 -

ЦБ  58598

 

Уингет, Лари

   Размърдай си задника. Не се скатавай! Работи!  / Лари Уингет, Росица Христова Панайотова  . - София  : Кръгозор, 2008  . - 214 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20773

- 306 -

ЦБ  58629

 

Фидельман, Григорий Носонович и др.

   Альтернативный мениджмент  : Путь к глобальной конкурентоспособности  / Григорий Носонович Фидельман, Сергей Васильевич Дедиков, Юрий Павлович Адлер  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2005  . - 186 с. ; 21 см  . -   (Модели мениджмента ведущих российских компаний)

Сист. No: 21304

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 307 -

ЦБ  58501

 

Иванов, Рачо Цветков

   Основи на автоматизацията  : Учебник за професионалн. гимназии  / Рачо Цветков Иванов  . - София  : Техника, 2007  . - 189 с. : със сх., гр. ; 21 см

   Библиогр. с. 187 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21050

- 308 -

П/65/Н  66Г-о

ЦБ  58631

Нив, Генри

   Организация как система  : Принципы построения устойчивого бизнса Эдвардса Деминга  / Генри Нив  ; Техн. ред. Н. Лисицына  ; Прев. с англ.     / Henry R. Neave  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2007  . - 370 с. ; 24 см  . -   (Модели мениджмента ведущих корпораций)

   Ориг. заглавие The Deming Demension. - Библиогр. с. 354-356 ; Предм. указ. с. 360-369

Сист. No: 21306

- 309 -

П/681.5/Н  75Нм

ЦБ  58546

Николова, Нина Георгиева и др.

   Методи и алгоритми за настройка на регулатори в системи за управление  : Справочно пособие по дисциплината Приложни методи за управление на технологични процеси  / Нина Георгиева Николова, Емил Костов Николов  . - София  : ТУ София, 2006  . - 73 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 72. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20831

- 310 -

П/657/П  13Ск, Ч3/657/П  13Ск

ЦБ  58539

Павлова, Светла

   Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация  : Компютърно счетоводство : Учебник за всички специалности на проф. гимназии по икономика  / Светла Павлова  . - София  : Мартилен, 2006  . - 144 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20990

- 311 -

П/65.011.56/С  19Гд

ЦБ  58566

Сапунджиев, Георги Нешев и др.

   Дискретно-събитийни системи  / Георги Нешев Сапунджиев, Георги Р. Сотиров, Методи Г. Георгиев  . - София  : ТУ София, 2007  . - 153 с. : с черт., сх. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20870

- 312 -

ЦБ  58573

 

Стоилов, Тодор Стоилов

   Машини и процеси в трикотажното производство  / Тодор Стоилов Стоилов  . - София  : ТУ София, 2008  . - 215 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20850

- 313 -

П/681.5/Г  23Ец

ЦБ  58575

   Цифрови системи за управление  : [Учебник]  / Емил Михайлов Гарипов  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : ТУ София, 2007  . - 20,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Проектиране на ПИД регулатори  . - 2007  . - 138 с. : с черт., гр.

   Библиогр. с. 137

Сист. No: 20851

- 314 -

П/681.5/Г  23Ец

ЦБ  58575

   Цифрови системи за управление  : [Учебник]  / Емил Михайлов Гарипов  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : ТУ София, 2007  . - 20,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2 . Проектиране на типови дискретни регулатори  . - 2007  . - 138 с. : с черт., гр.

Сист. No: 20853

Кибернетика. Финна механика.

- 315 -

ЦБІІ  2834

 

Георгиева, Николина Николова

   Компютърен машинопис  : БДС, QWETY, фонетична и цифрова клавиатура : Учебник за професионалните гимназии по икономика  / Николина Николова Георгиева  . - 2. изд  . - София  : Мартилен, 2005  . - 126 с. : с ил. ; 29 см

   1. изд. 2003 на изд. Инициал - Варна

Сист. No: 20795

- 316 -

П/681.5/Г  23Ец

ЦБ  58575

   Цифрови системи за управление  : [Учебник]  / Емил Михайлов Гарипов  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : ТУ София, 2007  . - 20,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Проектиране на ПИД регулатори  . - 2007  . - 138 с. : с черт., гр.

   Библиогр. с. 137

Сист. No: 20851

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 317 -

П/669.017/Г  37Мп

ЦБ  58574

Георгиев, Младен Николов

   Пукнатиноустойчивост на металите при ударно натоварване  / Младен Николов Георгиев  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2007  . - 232 с. : със сх., табл. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20841

- 318 -

Арх/620.22Ри, П/620.22/Р  13Ри, П1/620.22/Р  13Ри

ЦБ  58657

Радев, Росен Христов

   Избор на материал  : (Принципи, методи , примери)  / Росен Христов Радев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 76 с. : с черт. и табл. ; 20 см

Сист. No: 21337

Езикознание. Филология. Литература

- 319 -

Арх/338/A  47, П/338/A  47Im

ЦБ  58643

Amer, Ilina et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : English version  / Ilina Amer, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 292 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21322

- 320 -

Арх/338/A  55Vm, П/338/A  55Vm

ЦБ  58634

Andreeva, Venche et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Spanish version  / Venche Andreeva, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 264 p. ; 20 см  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21309

- 321 -

П/802.0/B  41Je, П1/802.0/B  41Je

ЦБІІ  2839

Bell, Jan et al.

   Elementary matters  : Students' book  / Jan Bell, Roger Gower  . - Harlow  : Longman, 1997  . - 144p. : ill (some col.)  ; 28 cm

Сист. No: 21089

- 322 -

П/802.0/B  41, П1/802.0/B  41Jp

ЦБІІ  2840

Bell, Jan et al.

   Pre-intermediate matters  : Students' book  / Jan Bell, Roger Gower  . - Harlow  : Longman, 1995  . - 143p. : ill. (some col.), ports. ; 29 cm

Сист. No: 21090

- 323 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58647

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for translators of the interface and system messages  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 62 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21326

- 324 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58649

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for learners  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 102 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21328

- 325 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58650

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for teachers  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 256 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21330

- 326 -

С/801.323.2=30/G  38

 

   German-English English-German dictionary  : Over 20 000 headwords  . - New ed. - New Lanark  : Geddes & Grosset, 2000  . - 478 p. ; 25.5 cm

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21009

- 327 -

С/803.0/G  88

 

   Grossworterbuch Deutsh als fremdsprache  /   Hrsg. Dieter Gotz  et al. - Sofia  : ATLANTIS. KL, 2008  . - 1309 p. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20762

- 328 -

Арх/338/I  98, П/338/I  98Vm

ЦБ  58645

Ivanova, Vessela et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Portuguese version  / Vessela Ivanova, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 277 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21324

- 329 -

Арх/338/M  31, П/338/M  31Мм

ЦБ  58632

Markova, Magdalena et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : French version  / Magdalena Markova, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 324 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21307

- 330 -

Арх/338/M  94Mm, П/338/M  94p

ЦБ  58646

Milenova, Milena et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Greek version  / Milena Milenova, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 282 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21325

- 331 -

Арх/338/M  94, П/338/M  94

ЦБ  58644

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : German version  / Galina Pavlova  et al. - Rousse  : RU, 2007  . - 279 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21323

- 332 -

Арх/338/R  95Rm, П/338/R  95Rm

ЦБ  58648

Rusev, Rusi et al.

   Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry  : Bulgarian version  / Rusi Rusev, Tatyana Vasileva Hristova, Ilina Dimitrova Miteva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 284 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21327

- 333 -

ЦБ  58319

 

Александрова, Донка Иванова

   Метаморфози на реториката през ХХ век  / Донка Иванова Александрова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 464 с. ; 25 см  . -   (Университетска библиотека, N 451)

   Библиогр. с. 404-427 ; Рез. на англ., фр. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20703

- 334 -

ЦБ  58514

 

Александрова, Ивайла

   Горещо червено  : Документален роман  / Ивайла Александрова  . - София  : Жанет 45, 2007  . - 422 с. + 20 л. сним. матер. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21068

- 335 -

ЦБ  58525

 

Алмалех, Мони

   Езикът на цветовете  / Мони Алмалех  . - София  : Аскони-Издат, 2007

   Библиогр. след отд. гл. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21081

- 336 -

ЦБ  58417

 

Анастасов, Петър Кирилов

   Този черен бял свят  : Стихове  / Петър Кирилов Анастасов  ; Ред. Стойо Вартоломеев  . - Пловдив  : Хермес, 2002  . - 96 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20962

- 337 -

ЦБ  58332

 

Антикаджиев, Никола

   Аз познавах тези хора  : Антикаджиев разказва - 15 години по-късно  / Никола Антикаджиев  ; Лит. обраб. и ред. Юрий Ангелов Дачев  . - София  : Слънце, 2006  . - 200 с., 8 л. : ил. ; 20 см  . -   (Прочутите)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20700

- 338 -

ЦБ  58473

 

Антонова, Неда

   Вино  : Трилогия  / Неда Антонова  . - София  : Леге Артис, 2007  . -   (Поредица Безкрайна проза)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 1 . Вино и молитви  : Един оптимистичен опит за лечение на наркомания, агресия и импотентност  . - 2007

Сист. No: 21008

- 339 -

Ч2/886.7.09/А  83Ну

 

Аретов, Николай Аретов

   Убийство по български  : Щрихи от ненаписаната история на бълг. лит. за престъпления  / Николай Аретов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 216 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20683

- 340 -

ЦБ  58497

 

Банвил, Джон

   Морето  / Джон Банвил  ; Прев. от англ. Иглика Василева  . - София  : Алтера, 2005  . - 220 с. ; 21 см  . -   (Световни романи)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21041

- 341 -

П/802.0/Б  47Рп

ЦБ  58306

Благоева, Румяна Любомирова

   ПОНС] PONS Писане на есе - 6 стъпки към успеха в изпитите по англ. ез. / Румяна Любомирова Благоева  = Essay writing : 6 steps to success  . - 2. изд. - София  : ПОНС България ЕООД, 2005  . - 119 с. : с табл. , сх. ; 23 см  . -   (Да научим сами PONS)

   Библиогр. с. 119 ; Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20676

- 342 -

С/808.67/Б  92т, С2/808.67/Б  92т

 

   Български тълковен речник  / Любомир Димитров Андрейчин  и др. ; доп. Димитър Георгиев Попов  . - 4. доп. и прераб. изд. - София  : Наука и изкуство, 2008  . - 1093 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20767

- 343 -

С/808.67/Б  92и

 

   Българско-испански разговорник  /   Ред. Петя Савова  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 431 с. ; 9,5 Х 13 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20720

- 344 -

С/808.67/Б  92и

 

   Българско-италиански разговорник  /   Ред. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 415 с. ; 9,5см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20719

- 345 -

С/808.67/Б  92н

 

   Българско-немски разговорник  /   Прев. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 214 с. ; 16 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20722

- 346 -

С/808.67/Б  92ф

 

   Българско-френски разговорник  /   Ред. Красимир Цолов  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 432 с. ; 9,5 Х 13 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20721

- 347 -

ЦБ  58490

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин  : Документален роман  / Свобода Бъчварова  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1  . - 2008  . - 466 с.

Сист. No: 21029

- 348 -

ЦБ  58490

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин  : Документален роман  / Свобода Бъчварова  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2. : Кн. 1  . - 2008  . - 416 с.

Сист. No: 21033

- 349 -

ЦБ  58490

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин  : Документален роман  / Свобода Бъчварова  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2. : Кн. 2  . - 2008  . - 778 с.

Сист. No: 21036

- 350 -

ЦБ  58490

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин  : Документален роман  / Свобода Бъчварова  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3  . - 2008  . - 414 с.

Сист. No: 21037

- 351 -

ЦБ  58567

 

Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова

   Васил Пундев и българската литература  : История. Критика. Класика  / Антония Велкова-Гайдаржиева  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006  . - 455 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Филология)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20867

- 352 -

ЦБ  58659

 

Вешим, Михаил Георгиев

   Английският съсед  : Роман  / Михаил Георгиев Вешим  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 196 с. ; 21 см

Сист. No: 21417

- 353 -

ЦБ  58444

 

Виан, Борис

   Пяната на дните  : [Роман]  / Борис Виан  ; Прев. от фр. Симеон Лекарски  . - София  : Фама, 2007  . - 176 с. ; 20 см  . -   (, 23)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20892

- 354 -

П/80/В  57Мд, Ч2/80/В  57Мд

ЦБ  58588

Виденов, Михаил Георгиев

   Диглосията  : С оглед на бълг. ез. ситуация  / Михаил Георгиев Виденов  . - София  : Акад. изд. М. Дринов, 2005  . - 250 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 211-214 ; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20954

- 355 -

П/82.0/В  59Ру

ЦБ  58422

Вилхелм, Рихард и др.

   Умението да говорим публично  / Рихард Вилхелм, Херман дьо Бетс, Райко Даскалов  ; [Прев. на рус. и фр. ч. ; Предг.]  Людмил Стоянов  и др. - В. Търново  : Асеневци, 2006  . - 120 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20965

- 356 -

ЦБ  58506

 

Вълчев, Боян

   Възрожденските граматики на българския език  / Боян Йорданов Вълчев  = Bulgariab language grammar textbooks rfom the revial period  / Boian Valtcev  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 555 с. ; 23 см  . -   (Университетская библиотека, 477)

   Показ. на личните им. и на термините . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21061

- 357 -

ЦБ  58407

 

   Въпреки различията  : Интеркултурни диалози на Балканите  /   Състав. Николай Аретов Аретов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008  . - 370 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20947

- 358 -

Ч2/802.0/Г  37Цс

ЦБ  58568

Георгиева, Цветелина Евтимова

   Създаване на текст чрез превод от английски на български език  : Учебна тетрадка за 8. и 9. клас на ез. гимназии и профилираните чуждоез. паралелки на СОУ  / Цветелина Евтимова Георгиева  ; Техн. ред. Правда Глогинска  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 41 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20864

- 359 -

ЦБ  58425

 

Гечев, Стефан Албертов

   Ненужните скептици  : Есета, спомени, интервюта  / Стефан Албертов Гечев  ; Състав. и ред. Кръстина Минчева Гечева  . - София  : Балкани, 2003  . - 348 с. , 8 л. : ил. ; 20 см  . -   (Есета)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20884

- 360 -

ЦБ  58420

 

Господинов, Георги Георгиев

   Балади и разпади  /   ; Лапидариум  ; Черешата на един народ  ; Писма до Гаустин  ; Неделите на света  / Георги Георгиев Господинов  . - Пловдив  : ИК Жанет 45, 2007  . - 256 с. ; 20см

   Съдържа: Лапидариум, Черешата на един народ, Писма до Гаустин, Неделите на света. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20869

- 361 -

ЦБ  58429

 

Господинов, Георги Георгиев

   Естествен роман  / Георги Георгиев Господинов  . - 2. изд. - София  : Жанет 45, 2007  . - 120 с. ; 19 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20882

- 362 -

ЦБ  58273

 

Грас, Гюнтер

   Тенекиеният барабан  : Роман  / Гюнтер Грас  ; Прев. от нем. Надежда Иванова Фурнаджиева  . - Пловдив  : Летера, 1999  . - 624 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Die Blechtrommel / Gunter Grass . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20638

- 363 -

ЦБ  58616

 

Гуляшки, Андрей

   Трите живота на Йосиф Димов  : Роман  / Андрей Гуляшки  . - София  : Бълг. писател, 1977  . - 304 с.

Сист. No: 21290

- 364 -

ЦБ  57823

 

Далчев, Атанас Христов

   Избрани произведения]  : Т. 1 -  / Атанас Далчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 4 . Поетически преводи  /   Състав.  Мария Далчева  и др. - 2006  . - 416 с.

   Други състав.: В. Далчева, Р. Далчева. - Съдържа и За стихотворните преводи на Атанас Далчев / Мария Далчева

Сист. No: 20894

- 365 -

С2/820/899/Д  59Мс

 

Димитрова , Малинка Димитрова

   Световна литература за деца и юноши  / Малинка Димитрова Димитрова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007 -  . - 23 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1  . - 2007  . - 399 с.

Сист. No: 20798

- 366 -

ЦБ  58440

 

Димов, Янко

   Избрани стихотворения 1957-2007  / Янко Димов  . - Пловдив  : ИК Жанет 45, 2007  . - 222 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Янко Димов Тодоров. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20909

- 367 -

ЦБ  58419

 

Еберс, Георг

   Императорът  / Георг Еберс  ; Прев. Петя Стоилова Плачкова  . - София  : Ирина Галчовска-Гея 11, 2007  . - 512 с. ; 20 см  . -   (Библиотека Посоки . Поредица Исторически романи)

   Ориг. загл. Der Kaiser / Georg Ebers . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20916

- 368 -

С/82.0/Е  67, С2/82.0/Е  67

 

   Енциклопедия герои на световната литература  /   Ред.-състав. Ива Георгиева  . - София  : Българска енциклопедия - БАН  ; Труд, 2008  . - 368 с. ; 24 см

   Азб. показалец с. 366-367. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20707

- 369 -

ЦБ  58360

 

Захариева, Надежда

   Една надежда  / Надежда Захариева  . - Пловдив  : Летера, 2007  . - 232 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20745

- 370 -

ЦБ  58496

 

Заяков, Николай

   Пастирът на звездите  : Стихотворения  / Николай Заяков  . - Пловдив  : Жанет 45, 2007  . - 232 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21040

- 371 -

ЦБ  58433, Ч2/886.7/З  -72к

 

   Златен ключ на класическата българска художествена литература  : В 10 т. /   Съст., ред. Христо Славов  ; Общ. ред. Христо Славов  и др. - София  : Мисъл  ; Акад. изд. Марин Дринов, 2001  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 8. Ч. 5 . Литература на новата българска държава ХІХ-ХХ . Произведения. Бележки  . - 2004  . - 354 с. : с портр., факс.

   Съдържа и Бележки / Иванка Томова-Манова

Сист. No: 20912

- 372 -

ЦБ  57474

 

   Иван Д. Шишманов - наука и политика  : Шишманови четения  /   Състав. Румяна Дамянова  ; Гл. ред. Румяна Дамянова  . - София  : Карина - Мариана Тодорова, 2006-  . - 20 см

   Справки за авт. с. 226 ; Показ. на лич. имена ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 3  . - 2007  . - 256 с.

Сист. No: 21038

- 373 -

ЦБ  58436

 

Игнатов, Рангел Георгиев

   Разгневеното слънце  : Роман  / Рангел Георгиев Игнатов  ; Техн. ред. Александър Карапанчев  . - София  : Аргус, 2007  . - 288 с. : с ил., 8 л. ил. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20866

- 374 -

ЦБ  58528

 

Игов, Светлозар Атанасов

   Призори  : Фрагменти  / Светлозар Атанасов Игов  ; Отг. ред. Димитрина Ковалакова  ; Компют. обработка  Калин Гарабедян  . - [3. доп. изд. ]  . - Пловдив  : ИК Хермес, 2005  . - 360 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20974

- 375 -

ЦБ  58603

 

Изер, Волфганг

   Обхватът на интерпретацията  / Волфганг Изер  ; Прев. от англ. Ралица Атанасова  . - София  : 41Т, 2004  . - 304 с. ; 21 см

   Азб. указ. с. 293-303 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20984

- 376 -

ЦБ  58493

 

   Изпитания на теорията  : Литературоведски диалози  /   Състав., ред. Радосвет Стефанов Коларов, Мирослав Дачев  . - София  : Александър Панов, 2004  . - 362 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21032

- 377 -

ЦБ  58427

 

Йовков, Йордан Стефанов

   Жетварят  : Повест  / Йордан Йовков  . - 3. изд. - София  : Ковачев, 2007  . - 160 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20881

- 378 -

С/004(038)/Й  85Ва

 

Йотов, Веселин

   Английско-български компютърен речник  : 12000 термина + забавни илюстрации  / Веселин Йотов  . - 4. изд. - София  : ИК Веси, 2008  . - 280 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20708

- 379 -

ЦБ  58387

 

Каменова, Анна

   Откъснати страници  : (Мемоарно-епистоларна хроника)  / Анна Каменова  ; Състав. Петър Петров  . - София  : Дамян Яков, 2008  . - 269 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20923

- 380 -

ЦБ  58489

 

Канети, Елиас

   Спасеният език  : Историята на едно детство  / Елиас Канети  ; Прев. Елисавета Кузманова  . - Плевен  : Леге Артис, 2008  . - 291 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21030

- 381 -

ЦБ  58301

 

Караманев, Георги Митев

   Животът ми в три епохи  / Георги Митев Караманев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 348 с. , 20 л. : ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20681

- 382 -

ЦБ  58512

 

Карастоянов, Христо

   Съпротива.net  : Роман  / Христо Карастоянов  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 244 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21067

- 383 -

ЦБ  58463

 

Касабова, Касабова

   Улица без име  : Детство и други премеждия в България  / Касабова Касабова  ; Прев. от англ. Мариана Мелнишка  . - София  : Ciela, 2008  . - 336 с. : с ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20995

- 384 -

ЦБ  58476

 

Кирил, Ина

   Един час бъдеще  / Ина Кирил  . - София  : Ерс, 2006  . - 450 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21014

- 385 -

ЦБ  58416

 

Клавел, Джеймс

   Тай - Пан  / Джеймс Клавел  ; Прев. Михаела Михайлова, Румяна Атанасова, Надя Стоянова  . - 3. изд. - София  : Ciela, 2007 -  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1  . - 2007  . - 364 с.

Сист. No: 20957

- 386 -

ЦБ  58416

 

Клавел, Джеймс

   Тай - Пан  / Джеймс Клавел  ; Прев. Михаела Михайлова, Румяна Атанасова, Надя Стоянова  . - 3. изд. - София  : Ciela, 2007  . - 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2  . - 2007  . - 364 с.

Сист. No: 20959

- 387 -

ЦБ  58403

 

Клезио, Жан-Мари Гюстав льо

   Африканеца  / Жан-Мари Гюстав льо Клезио  ; Прев. Георги Ангелов  . - София  : Колибри, 2007  . - 107 с. : с ил. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20938

- 388 -

ЦБ  58540

 

Крумова, Лилия

   Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език  / Лилия Крумова-Цветкова  ; Ред. Елка Трифонова  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 208 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 191-199 ; Рез. на англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20907

- 389 -

П/808.67/К  92Вд

ЦБ  58338

Кръстева, Весела Георгиева

   Да проверим (е) готови ли сме за изпит?  : Тестове по български език. Популярна българска граматика, лексикология, текст и общуване, правопис, пунктуация  / Весела Георгиева Кръстева  . - София  : Ариадна, 2007  . - 225 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20711

- 390 -

П/808.67/К  92Вб

ЦБ  58371

Кръстева, Весела Георгиева

   Българският език в правила и тестове  : Успешна матура 1  / Весела Георгиева Кръстева  . - София  : Кръгозор, 2008  . - 140 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20763

- 391 -

П/808.67/Л  16Мв

ЦБ  58393

Лакова, Мари

   Въпросите и въпросителните изречения в българския език  / Мари Лакова  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2007  . - 192 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 182-184. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20928

- 392 -

ЦБ  58458

 

Лесинг, Дорис

   Златната тетрадка  : Роман  / Дорис Лесинг  ; Прев. от англ. Весела Кацарова  ; Ред. Ирина Васева, Елена Алекова  . - Пловдив  : Летера, 2008  . - 767 с. ; 22 см  . -   (Съвременна класика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20915

- 393 -

ЦБ  58502

 

Лесинг, Дорис

   Лятото преди мрака  / Дорис Лесинг  ; Прев. от англ. Рада Шарланджиева  . - Пловдив  : Летера, 2008  . - 251 с. ; 23 см  . -   (Съвременна класика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21052

- 394 -

ЦБ  58526

 

Ликова, Розалия

   Мимезис и антимимезис. В началото на новия век  / Розалия Ликова  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 256 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21083

- 395 -

ЦБ  58533

ЦБ  58553

   Личните бележници на П. К. Яворов  /   Състав., разч. текст, увод и обясн. бележки  Милкана Бошнакова  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 451 с. : с цв. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21034

- 396 -

ЦБ  58348

 

Лури, Ричард

   Сталин  : Автобиография  / Ричард Лури  . - София  : Рива, 2008  . - 278 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20732

- 397 -

ЦБ  58478

 

Льо Клезио, Ж. М. Г.

   Революции  : Роман  / Ж. М. Г. Льо Клезио  ; Прев. от френ. Павлина Рибарова  . - София  : Кама, 2007  . - 387 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21016

- 398 -

ЦБ  58404

 

Макин, Андрей

   Френското завещание  / Андрей Макин  ; Прев. Георги Ангелов  . - София  : Колибри, 2007  . - 290с. ; 22 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20939

- 399 -

ЦБ  58351

 

Маринина, Александра

   Призрачна музика  : Роман  / Александра Маринина  ; Прев. от рус. Ива Николова  . - Пловдив  : Хермес, 2008  . - 318 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20735

- 400 -

ЦБ  58353

 

Маринова, Веселка

   Просто Япония  / Веселка Маринова  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 197 с. : с ил. + 4 цв. прил. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20737

- 401 -

ЦБ  58297

 

Матев, Павел Христов

   Избрани съчинения  : В 5 т. / Павел Матев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Обричане  . - 2006  . - 431 с.

Сист. No: 20686

- 402 -

ЦБ  58297

 

Матев, Павел Христов

   Избрани съчинения  : В 5 т. / Павел Матев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Орис  . - 2007  . - 408 с.

Сист. No: 20693

- 403 -

ЦБ  58297

 

Матев, Павел Христов

   Избрани съчинения  : В 5 т. / Павел Матев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3 . Голгота  . - 2007  . - 464 с.

Сист. No: 20694

- 404 -

ЦБ  58398

 

Мей, Антоанет

   Клавдия - жената на Пилат  : Роман  / Антоанет Мей  ; Прев. Екатерина Йорданова  . - София  : Обсидиан, 2007  . - 401 с  ; 22 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20933

- 405 -

С/808.67(038.1)/М  57Ар, С2/808.67(038.1)/М  57Ар

С/808.67/М  57Ар

Милев, Александър

   Речник на чуждите думи в българския език  / Александър Милев, Божил Николов Иванов, Йордан Илиев Братков  . - 5. изд. - София  : Наука и изкуство, 2007  . - 904 с. ; 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20769

- 406 -

ЦБ  58298

 

Милев, Гео

   Съчинения  : В 5 тома  / Гео Милев  ; Ред. кол. Леда Милева  и др. - София, 2006-2007  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Всяко изкуство е експресионизъм  : Ранни статии ; Списание Везни и Алманах Везни - критика, публицистика, автопортрети, художници модернисти ; За един нов театър  /   Състав, ред., бел. и комент.  Леда Милева  ; Предг.  Иван Гранитски  . - 2007  . - 568 с. : с ил., 14 л. ил.

Сист. No: 20698

- 407 -

ЦБ  58298

 

Милев, Гео

   Съчинения  : В 5 тома  / Гео Милев  ; Ред. кол. Леда Милева  и др. - София  : Захарий Стоянов, 2006-2007  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Слънчогледите погледнаха слънцето  /   Състав, ред., бел. и комент.  Леда Милева  ; Предг.  Иван Гранитски  . - 2006  . - 376 с. : с ил., 6 л. ил.

Сист. No: 20704

- 408 -

ЦБ  58423

 

Милтън, Джон

   Изгубеният рай  / Джон Милтън  ; Прев. от англ. Александър Шурбанов  . - 2. прераб. изд. - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 480 с. : с ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20966

- 409 -

ЦБ  58428

 

Мильов, Симеон

   Скришен фолклор  : От Граово, Мраката и Знеполе  /   Събр., подредил, ил. Симеон Мильов  . - 2. доп. изд  . - София  : ИК Огледало, 2002  . - 104 с. : с ил. ; 20 см  . -   (Библиотека Досег)

   Пълното име на състав. е Симеон Мильов Симов. - 1. изд. 2002 на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20901

- 410 -

ЦБ  58329

 

Минков, Борис Владимиров

   Новелата  : Между статута и статуса на сокола  / Борис Владимиров Минков  . - Пловдив  : Летера, 2005  . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-163 ; Именен показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20674

- 411 -

П/80/М  68с, Ч2/802/809/М  68

П/80/М  68Кс

Мирчев, Кирил

   Старобългарски език  : кратък граматичен очерк  / Кирил Мирчев  . - В.Търново  : Фабер, 2000  . - 144 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 11207

- 412 -

ЦБ  58446

 

Мишев, Георги

   Вилна зона  : Роман в 4 новели  / Георги Иванов Марков  ; Ред. Йордан Дачев  . - В. Търново  : Слово, 2004  . - 256 с. : със сх. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20887

- 413 -

ЦБ  58507

 

Мишев, Георги

   Преброяване на дивите зайци  : Избрани разкази и новели  / Георги Мишев  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 414 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21059

- 414 -

ЦБ  58504

 

Мишу, Кармен

   Нестинарка  / Кармен Мишу  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 344 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21057

- 415 -

ЦБ  58518

 

Морен, Кристел

   Сянката на слънцето  / Кристел Морен  ; Прев. Красимир Петров  . - София  : Пулсио, 2007  . - 236 с. ; 19 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21072

- 416 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера Петрова

   Избрани произведения  : В 4 тома  / Вера Петрова Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008 -  . - 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Летопис на смутното време  : Роман  . - 2008  . - 792 с.

   Речник с. 781-790

Сист. No: 20970

- 417 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера Петрова

   Избрани произведения  : В 4 тома  / Вера Петрова Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Кърджалийско време  : Изследване  . - 2008  . - 428 с.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 20972

- 418 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера Петрова

   Избрани произведения  : В 4 тома  / Вера Петрова Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 23, см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3 . Аз, Анна Комнина  : Роман  . - 2008  . - 620 с.

   Рицарят 4. изд.

Сист. No: 20973

- 419 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера Петрова

   Избрани произведения  : В 4 тома  / Вера Петрова Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 4 . Случайт Джем  : Роман  . - 2008  . - 404 с.

Сист. No: 20976

- 420 -

ЦБ  58521

 

   Николай Кънчев в българската литература и култура  : Изследвания, статии, есета  /   Състав. Пламен Дойнов  . - София  : Кралица Маб, 2008  ; 23 см  . -   (Б-ка Личности, Кн. 1)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21075

- 421 -

ЦБ  58437

 

Николов, Никола

   Ферма за чакали  : Роман  / Никола Николов  . - София  : ИК Феномен, 2006  . - 208 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20979

- 422 -

ЦБ  58519

 

Ницолова, Руселина

   Българска граматика. Морфология  / Руселина Лозанова Ницолова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 524 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21073

- 423 -

ЦБ  58621

 

Панайотова, Росица Христова

   Между две реклами  : Стихотворения  / Росица Христова Панайотова  . - София  : Издателско ателие Аб, 2007  . - 88 с. : с ил.

Сист. No: 21292

- 424 -

ЦБ  58350

 

Пантев, Андрей и др.

   Европейски измерения на Освободителната война 1877-1878  / Андрей Лазаров Пантев, Христо Глушков  . - София  : Абагар, 2008  . - 240 с. + 8 л. ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20734

- 425 -

ЦБ  58320, Ч2/949.72.04/П  22д

 

   Пари, думи, памет  /   Състав. Рая Йорданова Заимова, Николай Аретов Аретов  . - [София]  : Кралица МАБ, 2004  . - 365 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20669

- 426 -

ЦБ  58475

 

Пасков, Виктор

   Гледната точка на Гоген  / Виктор Пасков  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 176 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21013

- 427 -

П/65/П  27Еп

ЦБ  58374

Пастор, Енрике

   Понс] PONS Бизнескореспонденция - испански  / Енрике Пастор  . - 2. перераб. изд. - София  : ПОНС България ЕООД, 2004  . - 176 с. ; 22 см  . -   (Да научим сами PONS)

   Речник на съкр. с. 158-161; Испанско-български речник. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20770

- 428 -

П/37/П  30Пп, Ч2/37/П  30Пп, Ч2/372.8/П  30Пп

ЦБ  58302

Пашов, Петър Минков и др.

   Практическа граматика на българския език  : Уч. помагало за VI кл. : Кратки указания, упражнения, табл. , заним. и тестови задачи  / Петър Пашов, Мария Пашова  . - [Пловдив]  : Хермес, 2007  . - 95 с. : с ил. ; 24 см  . -   (Библиотека за ученика)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20665

- 429 -

ЦБ  58484

 

Пенчева, Станка

   Тук съм  / Станка Пенчева  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008 -  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 1  . - 2008  . - 407 с. : 7 л. сн.

Сист. No: 21025

- 430 -

ЦБ  58484

 

Пенчева, Станка

   Тук съм  / Станка Пенчева  . - София  : Жанет 45, 2008  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 2  . - 2008  . - 488 с. + 7 л сним. м-л

Сист. No: 21055

- 431 -

С/808.67(038.1)/П  37Ес, С2/808.67(038.1)/П  37Ес

 

Пернишка, Емилия Илиева

   Синонимен речник на българския език  : С антоними и близкозначни думи  / Емилия Пернишка  ; Ред. Мария Попова  . - [Пловдив]  : Издателска къща Хермес, 2003  . - 471 с. ; 17 см  . -   (Поредица Нови български речници . Речници Хермес)

   Библиогр. с. 23-24. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20663

- 432 -

С/808.67/П  37Ер

 

Пернишка, Емилия Илиева

   Речник на чуждите думи за всички  / Емилия Илиева Пернишка  . - София  : Наука и изкуство, 2007  . - 896 с. ; 17, 5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20764

- 433 -

С/801.323.2=20/П  73, С3/801.323.2=20/П  73

 

   Понс] PONS Нов универсален речник. Английско- български  /   Ред. Даниела Димитрова Шурбанова  = New nuniversal dictionary. English -bulgarian  . - 3. изд. - София  : ПОНС, 2007  . - 888 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20778

- 434 -

С/801.323.2=867/П  73, С3/801.323.2=867/П  73

 

   Понс] PONS Нов универсален речник. Българско-английски  /   Обраб. от  Румяна Благоева  и др. = New nuniversal dictionary. Bulgarian-english  . - 3. изд. - София  : ПОНС, 2007  . - 1049 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20777

- 435 -

С/801.323.2=867/П  73, С3/801.323.2=867/П  73

 

   Понс] PONS Нов универсален речник. Българско-немски  /   Ред. Ангелика Фалк-Тодоров, Габи Тиман  = Neues universalworterbuch. Bulgarisch-deutsch  . - София  : ПОНС, 2005  . - 1118 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20779

- 436 -

С/801.323.2=20=867/П  73

 

   Понс] PONS Стандартен речник. Английско-български. Българско-английски  = Standard dictionary. English-bulgarian. Bulgarian-english  . - 3. изд. - София  : ПОНС, 2007  . - 516 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20776

- 437 -

С/801.323.2=30/П  73

 

   Понс] PONS Стандартен речник. Немско-български. Българско-немски  = PONS Standardardworterbuch. Deutsch-Bulgarisch. Bulgarisch-Deutsch  . - София  : ПОНС, 2005  . - 772 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20752

- 438 -

С3/801.323.2=30/П  73

 

   Понс] PONS Стандартен речник. Немско-български. Българско-немски  = PONS Standardardworterbuch. Deutsch-Bulgarisch. Bulgarisch-Deutsch  . - 2. изд. - София  : ПОНС, 2006  . - 772 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21080

- 439 -

ЦБ  58410

 

Попов, Алек

   Черната кутия  / Алек Попов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 344 с. ; 22 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20950

- 440 -

С/338/П  76Мх

 

Попова, Маргарита Пенчева

   Хотелиерство  : Немско-български речник и разговорник  / Маргарита Пенчева Попова  = Hotellerie : Deutsch-Bulgarischer sprachfuhrer  . - София  : Матком, 2008  . - 274 с. ; 16 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20731

- 441 -

П/820/899/П  92К-з

ЦБ  58328

Протохристова, Клео Стефанова

   Западноевропейска литература  : Съпостав. наблюдения, тезиси, идеи  / Клео Протохристова  . - 2. доп. изд  . - Пловдив  : Летера, 2003  . - 336 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20661

- 442 -

П/65/П  92Кб, Ч3/65/П  92Кб

ЦБ  58372

Прюво-Бютнер, Клод

   Понс] PONS Бизнескореспонденция - френски  / Клод Прюво-Бютнер  ; Прев. Н. Стойнов  ; Прераб. от  Елизабет Фроже-Зеегер  . - София  : ПОНС, 2001  . - 192 с. ; 22 см  . -   (Да научим сами)

   Оригин. загл. Handelskorrespondenz im Griff . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20765

- 443 -

П/886.7/Р  12Ии

ЦБ  58536

Радев, Иван

   История на българската литература през Възраждането  / Иван Радев  . - 2. прераб. изд. - Вeлико Търново  : Абагар, 2007  . - 464 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 459-460. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21087

- 444 -

ЦБ  58363, Ч2/808.67/Р  12Вв

 

Радева, Василка Рангелова

   В света на думите  : Структура и значение на производните думи  / Василка Рангелова Радева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 312 с. ; 23 см  . -   (Университетска библиотека)

   Библиогр. с. 302-312 ; Терминолог. показалец. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20748

- 445 -

ЦБ  58367

 

Райков, Димо Петков

   БеГе] BG емигрант в Париж  / Димо Петков Райков  . - Пловдив  : Хермес, 2008  . - 255 с. + 8 л. цв. ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20755

- 446 -

ЦБ  58479

 

Рей, Никола

   Къса памет  / Никола Рей  ; Прев. от френ. Румяна Маркова  . - София  : Колибри, 2008  . - 166 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21019

- 447 -

С/82.0/Р  56л

 

   Речник на литературните митове  /   Под ред. Пиер Брюнел  ; Прев. от фр. Нина Венова  и др. - София  : Рива, 2007  . - 1168 с.

   Библиогр. с. 1066-1161. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20921

- 448 -

ЦБ  58554

 

Русева, Виолета

   Генеалогия на българската модерност. Яворов  / Виолета Русева  . - София  : Абагар, 2008  . - 136 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21054

- 449 -

ЦБ  58510

 

Сарандев, Иван

   Емилиян Станев  : Литературни анкети  / Иван Сарандев  . - София  : Лик, 2007  . - 248 с. : с ил. ; 20 см  + CD с гласа на Емилиян Станев

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21064

- 450 -

ЦБ  58430

 

Севан, Севда

   Родосто, Родосто ; Някъде на Балканите ; Дер Зор  : [Роман-трилогия]  / Севда Севан  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 444 с. ; 21 см

   Севда Севан - псевд. на Франсухи Кеворк Бахчеджиян . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20863

- 451 -

ЦБ  58576, Ч2/808.67/С  37Ме

 

Симеонова, Маргарита Василева

   Езиковата личност на Васил Левски  : По случай 170 години от рождението на Апостола  / Маргарита Василева Симеонова  = Linguistic personality of Vassil Levski : On the occasion of 170 the anniversary from the of Vassil Levski  / Margarita Simeonova  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 191 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 181-188 ; Рез. на англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20903

- 452 -

ЦБ  58477

 

Скот, Майкъл

   Келтска одисея  : Пътешествието на Майлдун  / Майкъл Скот  ; Прев от англ. Надежда Розова  . - София  : Весела Люцканова, 2008  . - 320 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21015

- 453 -

ЦБ  58508

 

   Спомени за Емилиян Станев  /   Състав. и бел. Радка Пенчева  ; Ред. Христо Медникаров  . - София  : Лик, 2007  . - 356 с. ; 23 см

   Именен указ. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21062

- 454 -

ЦБ  58330

 

Станев, Емилиян

   Избрани произведения в четири тома  / Емилиян Станев  ; Ред. кол. Иван Радев  и др. - В. Търново  : Абагар, 2007  . - 22 см

   Емилиян Станев - псевд. на Никола Стоянов Станев. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Разкази ; Повести  /   Състав.  Сава Йорданов Василев  . - 2007  . - 510 с.

   Съдържа и Емилиян Станев и проклятието на таланта / Иван Радев

Сист. No: 20696

- 455 -

ЦБ  58330

 

Станев, Емилиян

   Избрани произведения в четири тома  / Емилиян Станев  ; Ред. кол. Иван Радев  и др. - В. Търново  : Абагар, 2007  . - 22 см

   Емилиян Станев - псевд. на Никола Стоянов Станев. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Романи; Повести  /   Състав.  Иван Станков  . - 2007  . - 408 с.

Сист. No: 20697

- 456 -

ЦБ  58434

 

Стефанов, Валери Стоилов

   Творбата - място в света  / Валери Стоилов Стефанов  ; Ред. Правда Панова  . - София  : ИК Диоген.bg, 2004  . - 328 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20890

- 457 -

С/801.323.2=867/С  75Сб

 

Стефанова, Снежина

   Българо-испански речник  / Снежина Стефанова  . - Вeлико Търново  : Gaberoff, 2005  . - 1088 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 1088. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20761

- 458 -

ЦБ  58391

 

Стойков, Стойко Иванов

   Избрани езиковедски трудове  : Лингвистично наследство  / Стойко Иванов Стойков  ; Състав. Василка Рангелова Радева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 444 с. : с ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20926

- 459 -

ЦБ  58305

 

Стоянов, Георги Атанасов

   Денят на крокодилите  / Георги Атанасов Стоянов  . - Пловдив  : Летера, 2006  . - 219 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20688

- 460 -

С/801.323.2=867/С  83Дб

 

Стоянова, Даниела Николаева

   Българско-румънски речник  / Даниела Николаева Стоянова  ; Под ред. Димитру Завера  = Dictionar bulgar-roman  / Daniela Stoyanova, Red. Dimitru Zavera  . - София  : Наука и изкуство, 2008  . - 621 с. ; 24,5 см  . -   (Съвременни двуезични речници)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21012

- 461 -

ЦБ  58474

 

Суифт, Джонатан

   Ирландски истории  / Джонатан Суифт  ; Прев.от англ. Мария Йоцова  . - София  : Вип Класика, 2007  . - 288 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21011

- 462 -

ЦБ  58577

 

   Създаване на текст чрез превод от английски на български език  : Система за обучение в ез. гимназии и профилираните паралелки на СОУ  / Цветелина Евтимова Георгиева  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Синтаксис  . - 2006  . - 136 с.

   Библогр. с. 133-135

Сист. No: 20980

- 463 -

ЦБ  58462

 

Томпсън, Лаура

   Агата Кристи. Една английска мистерия  / Лаура Томпсън  ; Прев. Цветана Генчева  ; Ред. Милка Рускова  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 459 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20983

- 464 -

ЦБ  58352

 

Устинова, Татяна

   Хроника на гнусното време  / Татяна Устинова  ; Прев. Любов Кронева  . - София  : ИнфоДАР, [Б.г.]  . - 339 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20736

- 465 -

С/801.323.2=30/У  91

 

   Учебен речник . Немско-български, българско-немски  /   Състав. Майя Долапчиева  = Schulworterbuch. Deutsch-bulgarisch, bulgarisch-deutsch  . - София  : Колибри, 2007  . - 836 с. ; 20 см  . -   (Larousse schule)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20726

- 466 -

ЦБ  58443

 

Филипова, Людмила Орлинова

   Анатомия на илюзиите  / Людмила Орлинова Филипова  ; Худож. Ставри Никифоров Калинов  . - София  : Ciela, 2006  . - 400 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20895

- 467 -

П/820/899/Х  49, Ч2/820/899/Х  49

ЦБ  58278

   Хиляда триста деветдесет и пет] 1395 английски пословици и поговорки  /   Състав. Нели Стефанова, Стефан Ганев  ; Ред. Милко Стоименов  . - София  : Византия, 2005  . - 128 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20630

- 468 -

ЦБ  58331

 

Христов, Ивайло Христов

   Николай Хайтов  : Монография  / Ивайло Христов  . - София  : Бълг. писател, 2006  . - 272 с. , 6 л. : ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 262-268. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20668

- 469 -

С/801.323.2=867/Ц  48Еб, С3/801.323.2=867/Ц  48Еб

 

Ценкова, Емилия Тодорова

   Българско-испански речник  / Емилия Тодорова Ценкова  ; Ред. Емил Александров  = Diccionario bulgaro-espanol  / Emilia Tsenkova  . - София  : Наука и изкуство, 2006  . - 662 с. : с табл. ; 24 см  . -   (Съвременни двуезични речници)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20689

- 470 -

ЦБ  58399

 

Цончев, Дончо

   Правилата  /   ; На Странджа баир душата  ; Протнозата  ; Мъже без вратовръзки  ; Ние, децата на голямата лъжа  / Дончо Цончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 704 с. ; 21,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20934

- 471 -

П/808.67/Ч  92Мс

ЦБ  58413

Чоролеева, Мария

   Семантичната категория степен и нейното изразяване в българския език  : Монография  / Мария Чоролеева  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2007  . - 196 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20955

- 472 -

ЦБ  58294

 

Шишманов, Иван Димитров

   Дневник 1879-1927 г. / Иван Шишманов  ; [Състав.]  Ива Бурилкова, Цочо В. Билярски  . - София  : ИК Синева, 2003  . - 350 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Българска памет)

   - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Цена : 7 лв.

Сист. No: 20660

- 473 -

ЦБ  58044

 

Юрсенар, Маргьорит

   Какво? Вечността  : Лабиринтът на света ІIІ : Мемоари  / Маргьорит Юрсенар  ; Прев. от фр. Виктория Кьосовска  . - София  : Стигмати, 2007  . - 344 с. ; 18 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20945

- 474 -

ЦБ  58432

 

Юхас, Петер

   Договорът ми с Бога  / Петер Юхас  ; Прев. от унг. Светла Кьосева  . - В. Търново  : Слово, 2002  . - 352 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20879

- 475 -

С/886.7/Я  54Са

 

Янев, Симеон

   Атлас на българската литература 1969-1979  / Симеон Янакиев Янев  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 30 см

   Библиогр. с. 330-331 ; Именен показалец с. 300-311

   Ч. 1  . - 2008  . - 336 с.

Сист. No: 20650

История. Георафия. Биографии. Археология

- 476 -

С/92/B  24Jw

 

Barker, Brian Johnson

   World atlas of flags  / Brian Johnson Barker  . - London  : New Holland Publishers, 2004  . - 160 p. : col. ill. ; 29 cm

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20977

- 477 -

ЦБ  53365

 

Абрашев, Петър

   Дневник  / Петър Абрашев  ; Състав. Петър Тодоров Свирачев  ; Предг. и ред. Елена Боянова Стателова  . - София  : Проф.Марин Дринов, 1995  . - 416 с. : с портр. ; 21 см  . -   (Минало и личности)

Сист. No: 4786

- 478 -

ЦБІІ  2846

 

Ангелов, Веселин Ясенов

   "Имотите"на Кобургите  : Истини, полуистини, действителност  /   Авт.-състав. Веселин Ясенов Ангелов  . - София  : Анико, 2006  . - 620 с. : с факс. , портр. ; 29 см  . -   (Библиотека Сите българи заедно, 6)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20889

- 479 -

ЦБ  58639

 

Андонов, Иван

   Из спомените ми от турско време ; Съединението  / Иван Андонов  ; Встъп. студия, обясн. бел. Василка Атанасова Танкова  . - Фототип. изд  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995  . - 256 с. раздр. паг. : с ил. , портр. , факс. ; 21 см  . -   (Минало и личности)

   Фототип. изд. на кн. от 1927 г . - Със старият правопис Без сведение за цена Подв.

Сист. No: 21314

- 480 -

С/930/А  74ц

 

   Античните цивилизации  /   Под ред. на  Катрин Сал, Катрин Сал  и др. - София  : СИЕЛА, 2008  . - 336 с. : с цв. ил  ; 29,5 см

   Библиогр. с. 332; Показ. с. 333-335 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20943

- 481 -

С/91/А  93

 

   Атлантика  : Голям сателитен атлас на света  /   Прев. от нем. ез. Зорница Чолакова  . - София  : Младинска книга, 2008  . - X, 502 с. : с цв. ил., к. ; 36,5 см

   Ориг. загл. Atlantica/Der neue grossen Satelliten-Weltatlas . - Азб.-темат. указ. с. 409-501 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20946

- 482 -

ЦБ  58658

 

Аш, Тимоти Гартън

   Свободният свят  : Америка, Европа и изненадващото бъдеще на запада  / Тимоти Гартън Аш  ; Прев. от англ. Кольо Коев  . - София  : Обсидиан, 2005  . - 383 с. : с к. , сх. ; 20 см

   Ориг. загл. Free world - America, Europe, and the surprising future of the West / Timothy Garton Ash . - Азб. показалец Цена : 12 лв.

Сист. No: 21418

- 483 -

П/949.72/Б  43Вп

ЦБ  58416

Бешевлиев, Веселин Иванов

   Първобългарите. История, бит и култура  / Веселин Иванов Бешевлиев  . - [3. изд.]  . - Пловдив  : Фондация Българско историческо наследство, 2008  . - 505 с. : с к. ; 23,5 см  . -   (Средновековна библиотека)

   Библиогр. с. 483-488 ; Им. показ. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20960

- 484 -

ЦБ  58365

 

Бич, Мари-Терез

   История на Белгия от античността до наши дни  / Мари-Терез Бич, Красимир Петров  . - София  : Рива, 2008  . - 254 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20750

- 485 -

ЦБ  58349

 

Брестед, Джеймс Хенри

   История на древен Египет  / Джеймс Хенри Брестед  ; Прев. Явор Иванов, Седеф Димитров  . - София  : Мария Арабаджиева, 2008 -  . - 23 см  . -   (Библиотека Клио)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1  . - 2008  . - 453 с. : ил.

Сист. No: 20733

- 486 -

П/93/99/Б  82Фм

ЦБ  57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век  : В 3 тома  / Фернан Бродел  ; Прев. Мария Георгиева, Веселина Йорданова Вълканова  . - [София]  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002 -  . - 24 см  . -   (Поредица Хроника)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Игрите на размяната  . - 2002  . - 607 с. : с ил., к.

   Ориг. загл. Les jeux de l'echange

Сист. No: 20911

- 487 -

ЦБ  58567

 

Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова

   Васил Пундев и българската литература  : История. Критика. Класика  / Антония Велкова-Гайдаржиева  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006  . - 455 с. ; 24 см  . -   (Библиотека Филология)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20867

- 488 -

ЦБ  58516

 

Волфрам, Хервиг

   Кратка история на готите  / Хервиг Волфрам  ; Прев. Недка Николова  . - Вeлико Търново  : ПИК, 2008  . - 149 с. + 2 л. цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. под линия. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21070

- 489 -

ЦБ  58385

 

Гаджев, Иван Илиев

   Иван Михайлов (отвъд легендите)  / Иван Илиев Гаджев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007-  . - 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Иван Михайлов и ВМРО  . - 2007  . - 924 с. : с ил.

Сист. No: 20919

- 490 -

ЦБ  58425

 

Гечев, Стефан Албертов

   Ненужните скептици  : Есета, спомени, интервюта  / Стефан Албертов Гечев  ; Състав. и ред. Кръстина Минчева Гечева  . - София  : Балкани, 2003  . - 348 с. , 8 л. : ил. ; 20 см  . -   (Есета)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20884

- 491 -

Ч2/087.5/Г  64

Ч2/087.5/Г  64Ек

Гомбрих, Ернст Ханс

   Кратка история на света за млади читатели  / Ернст Ханс Гомбрих  ; Прев. от нем. Мирела Иванова  . - София  : Ciela, 2007  . - 356 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Ернст Х. Гомбрих - живот и дело. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20609

- 492 -

ЦБ  58523

 

Гранитски, Йордан

   Родова хроника  / Йордан Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 256 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21078

- 493 -

П/31/Д  14Сг

ЦБ  58469

Дакова, Соня и др.

   Геодемография  : (Лекционен курс)  / Соня Дакова, Камен Петров  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 164 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 160-163 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21003

- 494 -

ЦБ  58289, Ч2  /94/Д  34Не

 

Дейвис, Норман

   Европа във война 1935-1945  : Няма лесна победа  / Норман Дейвис  ; Прев. Димитър Добрев  . - Вeлико Търново  : Абагар, 2007  . - 464 с. : с ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20648

- 495 -

ЦБ  58359

 

Детрез, Раймонд

   Косово. Отложената независимост  / Раймонд Детрез  ; Прев. Анета Данчева-Манолова  ; Ред. Николай Аретов  . - София  : Кралица Маб, 2008  . - 261 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 243-247. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20744

- 496 -

ЦБ  58637

 

Димитров, Илчо Иванов

   Князът, конституцията и народът  / Илчо Иванов Димитров  . - 2. изд  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001  . - 180 с. ; 20 см

   1. изд. 1972 на изд. ОФ. - Офс. изд. - 500 тир.

Сист. No: 21311

- 497 -

ЦБ  54458

 

Дойнов, Огнян

   Спомени  : Допълнени от Зоя Димитрова  / Огнян Дойнов  ; Ред. Красимир Мирчев  . - София  : Труд, 2002  . - 552 с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 8698

- 498 -

Арх/531.8/Е  68К-з, П/531.8/Е  68К-з, П1/531.8/Е  68НК-з

ЦБ  58656

Енчев, Кирил Цветанов

   Звездни мигове в живота ми  : (Опит за автобиография под формата на благодарности)  / Кирил Цветанов Енчев  . - 2. прераб. и същ. доп. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев  . - 380 с. + 16 л. снимки  ; 20 см

Сист. No: 21336

- 499 -

ЦБ  58513

 

Епълбаум, Ан

   ГУЛАГ. Лагерите на смъртта  / Ан Епълбаум  . - София  : Лик, 2005

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21066

- 500 -

ЦБ  57474

 

   Иван Д. Шишманов - наука и политика  : Шишманови четения  /   Състав. Румяна Дамянова  ; Гл. ред. Румяна Дамянова  . - София  : Карина - Мариана Тодорова, 2006-  . - 20 см

   Справки за авт. с. 226 ; Показ. на лич. имена ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 3  . - 2007  . - 256 с.

Сист. No: 21038

- 501 -

П/32/К  36Ск

ЦБ  58345

Карастоянов, Стефан Петров

   Косово. Геополитически анализ  / Стефан Петров Карастоянов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 208 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 202-207. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20727

- 502 -

С/91/К  53Ке

 

Килюнен, Киммо

   Енциклопедия на страните по света и техните знамена  / Киммо Килюнен  ; Прев. от финл. Ралица Петрунова  . - София  : Труд, 2007  . - 423 с. : с цв. ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20717

- 503 -

ЦБ  58269

 

Клайн, Едуард

   Проклятието Кенеди  : Трагедията на първото семейство на Америка, която продължава повече от 150 г. / Едуард Клайн  ; Прев. от англ. Емил Войников  . - София  : Ciela, 2006  . - 260 с. , 8 л. : ил. ; 21 см

   Ориг. загл. The Kennedy curse / Edward Klein. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20616

- 504 -

ЦБ  58599

 

Косев, Константин Димитров и др.

   Освобождението 1877-1878  / Константин Димитров Косев, Стефан Колев Дойнов  . - 2. изд  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2003  . - 232 с. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20964

- 505 -

ЦБ  58636

 

Косев, Константин Димитров и др.

   История на Априлското въстание 1876  / Константин Косев, Николай Жечев, Дойно Дойнев  ; [Предг.]  Константин Косев  . - Фототип. изд  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2006  . - 524 с. ; 24 см

   Пълното име на Н. Жечев е Николай Жечев Николов. - Фототип. изд. на кн. от 1996 г. на Унив. изд. Св. Климент Охридски Цена : 12 лв.

Сист. No: 21312

- 506 -

ЦБ  58641

 

Косев, Константин Димитров и др.

   От Шипка и Плевен до Сан Стефано и Берлин  / Константин Димитров Косев, Стефан Колев Дойнов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 412 с. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 403-408

Сист. No: 21316

- 507 -

ЦБ  58620

 

Кюркчиев, Николай

   Епизоди от изграждането на новата българска държава  / Николай Кюркчиев, Иван Александров Бърнев  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 325 с. : с ил. ; 22,5 см

   Съдържа и Списък на нар. представители от VІІ, VІІІ и ІХ Обикнов. нар. събрание . - Библиогр. с. 321-325

Сист. No: 21002

- 508 -

ЦБ  58640

 

Манолова, Мария Георгиева

   Нормотворческата дейност на временното руско управление в България (1877-1879)  / Мария Георгиева Манолова  . - София  : Ciela, 2003  . - 212 с. ; 23 см

   Офс. изд. - 100 тир. Библиогр. под линия Цена : 9 лв.

Сист. No: 21310

- 509 -

ЦБ  58370

 

Мелограни, Пиеро

   ВАМ. Животът и времето на Волфганг Амадеус Моцарт  / Пиеро Мелограни  ; Прев. от итал. Иван Тонкин  . - София  : Рива, 2008  . - 392 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20759

- 510 -

ЦБ  58615

 

Мишев, Радослав Захариев

   История на Австро-Унгария 1867-1918  / Радослав Мишев  . - В. Търново  : Абагар, 2005  . - 312 с. : с табл. , 8 л. ил. , к. ; 23 см  . -   (Модерните империи)

   Библиогр. с. 263-299 ; Именен показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20982

- 511 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера Петрова

   Избрани произведения  : В 4 тома  / Вера Петрова Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет 45, 2008  . - 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Кърджалийско време  : Изследване  . - 2008  . - 428 с.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 20972

- 512 -

ЦБ  58608

 

Низбет, Робърт А.

   Социална промяна и история  : Аспекти на западната теория за развитието  / Робърт А. Низбет  ; Прев. [от англ.]  Светлана Христова  . - София  : КХ, 2000  . - 333 с. ; 21 см  . -   (Социооптики)

   Ориг. загл. Social change and history / Robert A. Nisbet. - Офс. изд. - 500 тир. Азб. показалец

Сист. No: 21283

- 513 -

ЦБ  58355

 

Николова, Румяна Христова и др.

   Книга за България  / Румяна Христова Николова, Николай Иванов Генов  . - Пловдив  : Хермес, 2008  . - 431 с. : с ил. + 8 л. цв. прил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20740

- 514 -

ЦБ  58452

 

Острогорски, Георгий

   История на Византийската държава  / Георгий Острогорски  ; Под общ. ред. Роман Томов  ; Прев. Илка Славова  . - 2. изд. - София  : Прозорец, 2008  . - 736 с. : със сх. ; 21 см  . -   (Поредица Хроника)

   Ориг. загл. Geschichte des byzantinischen Staates / Georg Ostrogorsky. - Съдържа и Хронолог. таблица ; Списък на владетелите . - Библиогр. под линия . - Свържи с N 2937 на Бълг. книгопис, 1998

Сист. No: 20852

- 515 -

Арх/949.72/П  17Мс, ЦБ  58366

 

Панайотова, Мария Петрова и др.

   Страници от бригадирския летопис  : Бригадирско движение в България и участие на младежта от Русенска обл. 1945-1950-1964 г. / Мария Петрова Панайотова, Иван Панайотов Панайотов  . - Русе  : Държ. арх., 2005  . - 510 с. : с ил. , факс. ; 21 см

   Без сведение за цена

Сист. No: 20754

- 516 -

ЦБ  58320, Ч2/949.72.04/П  22д

 

   Пари, думи, памет  /   Състав. Рая Йорданова Заимова, Николай Аретов Аретов  . - [София]  : Кралица МАБ, 2004  . - 365 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20669

- 517 -

С/91/П  47

 

   Петстотин и един] 501 града, които трябва да посетите  / Джакъм Браун  и др. ; Прев. Илия Илиев  . - София  : Книгомания, 2008  . - 544 с. : с цв. ил.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20958

- 518 -

ЦБ  58492

 

Попов, Димитър Петров

   Тракийските царе  : Поведение и превъплъщения  / Димитър Петров Попов  . - София  : Лик, 2007  . - 252 с. + 24 с. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21031

- 519 -

ЦБ  58642

 

Радославов, Васил Христов

   България и световната криза  / Васил Христов Радославов  . - 2. фототипно изд. - София  : БАН, 1993  . - 22, VІІІ, 218 с., 1 л. : портр. ; 25 см  . -   (Минало и личност)

   Първо изд. 1923 г.

Сист. No: 21318

- 520 -

ЦБ  58376

 

   Разбулените тайни на древна Америка  /   Прев. Елена Любенова Кодинова  . - София  : Кръгозор, 2007  . - 240 с. ; 22 см  . -   (Тайните на вековете)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20780

- 521 -

ЦБ  58317

 

Райков, Димо Петков

   Париж, моят Париж. : История, тайни, куриози и радост от живота  / Димо Райков  . - Пловдив  : ИК Хермес, 2006  . - 311 с. : с ил., 8 л. цв. ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20687

- 522 -

П/949.72/Р  43Рб, Ч2/949.72.03/Р  43Рб

ЦБІІ  2845

Рашев, Рашо

   Българската езическа култура VII-IX век  / Рашо Рашев  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 600  ; 29,5 см  . -   (Историческа поредица Наследство)

   Бибилиогр. с. 345-400. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20808

- 523 -

Гр/9/Р  94

 

   Русе  : Албум  /   Текст, фоторед. Пламен Абаджиев  ; Консулт. Васил Георгиев Дойков  . - Русе  : Парнас, 2007  (Дунав прес)  . - 72 с. : с цв. ил. ; 22 х 22 см  + CD

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20941

- 524 -

ЦБ  58510

 

Сарандев, Иван

   Емилиян Станев  : Литературни анкети  / Иван Сарандев  . - София  : Лик, 2007  . - 248 с. : с ил. ; 20 см  + CD с гласа на Емилиян Станев

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21064

- 525 -

ЦБ  58356

 

Сиксмит, Мартин

   Досието Литвиненко  : Истинската история на една предизвестена смърт  / Мартин Сиксмит  ; Прев от англ. Юлия Чернева, Антоанета Стаматова  . - София  : Ера, [2008]  . - 319 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20741

- 526 -

ЦБ  58576, Ч2/808.67/С  37Ме

 

Симеонова, Маргарита Василева

   Езиковата личност на Васил Левски  : По случай 170 години от рождението на Апостола  / Маргарита Василева Симеонова  = Linguistic personality of Vassil Levski : On the occasion of 170 the anniversary from the of Vassil Levski  / Margarita Simeonova  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 191 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 181-188 ; Рез. на англ. ез. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20903

- 527 -

ЦБ  58378

 

Сиуърд, Ингрид

   Уилям и Хари  / Ингрид Сиуърд  ; Прев. от англ. Боян Николаев, Емилия Димитрова  . - София  : Слънце, 2004  . - 397 с. , 4 л. : цв. ил. ; 21 см  . -   (Прочутите . Серия Корона)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20791

- 528 -

ЦБ  58572

 

Солженицин, Александър И.

   Евреите в Русия  : (Двеста години заедно)( 1795-1995)  / Александър И. Солженицин  ; Прев. Асен Давидов, Ани Фуцкова  . - София  : Кама, 2007  . - 277 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20997

- 529 -

ЦБ  58638

 

Стателова, Елена Боянова

   Иван Евстратиев Гешов  : Или трънливия път на съзиданието  / Елена Боянова Стателова  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1994  . - 290 с. , 8 л. : портр. , ил. ; 20 см  + родословно дърво (1 л. )

   Без сведение за цена Подв.

Сист. No: 21313

- 530 -

П/94/С  76Д, П/94/С  76Дх, Ч2/94/С  76Дх

ЦБ  58341

Стивънсън, Дейвид

   Хиляда деветстотин и четиринадесета] 1914 -1918. Историята на първата световна война  / Дейвид Стивънсън  . - София  : Рива, 2008  . - 928 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 884-927. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20714

- 531 -

Ч2/93/99/С  82

 

Стойчева, Виолета Петрова

   Урокът по история  : Учебно помагало  / Виолета Петрова Стойчева  . - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2007  . - 292 с. : с ил., табл., к. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21043

- 532 -

ЦБ  58368

 

Темпъл, Робърт

   Геният на Китай  : 3000 години наука, открития и изобретения  / Робърт Темпъл  ; Прев от англ. Антоанета Дончева-Стаматова  . - София  : НСМ - Медиа, 2007  . - 381 с. : с ил. ; 22 см

   Речник ; Библиогр. с. 655-666. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20756

- 533 -

ЦБ  58296

 

Теофилов, Петко

   Тодор Каблешков  : Биогр. очерк  / Петко Теофилов  . - [2. изд. ]  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 127 с. : с ил. , 4 л. : ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Петко Теофилов Петков. - 1. изд. 1956 на изд. Нар. младеж в библ. Нашето героично минало. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20682

- 534 -

ЦБ  58520

 

Томов, Томов

   Константинопол и руската колония (до 1204 г.)  / Томов Томов  . - София  : Нов Български университет, [Б.г.]  . - 167 с.: с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 145-164. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21074

- 535 -

ЦБ  58392

 

Томсън, Каролин и др.

   Джордж У. Буш. Пътят на лидера  : Десет практични урока от главнокомандващия  / Каролин Томсън, Джеймс Уеър  . - София  : Прес, 2005  . - 280 с. ; 24,5 см

   Съдържа и Лидерството в управление на промяната - практически успех и добър урок / Велизар Шаламанов. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20927

- 536 -

ЦБ  58408

 

Тоудес, Даниел

   Иван Павлов старейшината на световната физиология  / Даниел Тоудес  . - София  : Рива, 2008  . - 110 с. : с ил.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20948

- 537 -

П/32/Т  93

ЦБ  58364

   Турция  /   Под. ред. Семих Ванер  ; Прев. от фр. Александър Везенков  . - София  : Рива, 2008  . - 670 с. : с карти и табл. ; 22 см

   Речник ; Библиогр. с. 655-666. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20751

- 538 -

ЦБ  58635

 

Унджиев, Иван Николов

   Васил Левски  : Биография  / Иван Николов Унджиев  ; Предг. Цвета Иванова Унджиева, Константин Димитров Косев  . - 3. изд  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - ХХХI, 1148 с., 8 л. : ил. ; 22 см

   1. изд. 1947 изд. на М-во на информ. и изкуствата . - Азб. показалец Подв. Цена : 16 лв.

Сист. No: 21315

- 539 -

П/93/99/Х  12

ЦБ  58472

Хаков, Дженгиз

   История на съвременна Турция  / Дженгиз Хаков  . - София  : Парадигма, 2008  . - 472 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21007

- 540 -

ЦБ  58314

 

Христова, Наталия

   Специфика на българското "дисидентство"  : Власт и интелигенция 1956-1989 г. / Наталия Христова  . - Пловдив  : Летера, 2005  . - 384 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20675

- 541 -

ЦБ  58552

 

Цветков, Пламен С.

   Светът на мегамитовете  : Някои политически и исторически митове на ХХ век  / Пламен С. Цветков  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 431 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21018

- 542 -

С/32/Ц  92Ае, С2/32/Ц  92Ае

 

Цураков, Ангел Лазаров

   Еннциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България  / Ангел Лазаров Цураков  ; Ред. Надежда Делова  . - София  : Труд, 2008  . - 583 с.: със сн. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20723

- 543 -

ЦБ  58402

 

Чаплин, Чарлс

   Моята автобиография  / Чарлс Чаплин  ; Прев. от англ. Веселин Томов Измирлиев  . - София  : Колибри, 2008  . - 588 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20937

- 544 -

ЦБ  58294

 

Шишманов, Иван Димитров

   Дневник 1879-1927 г. / Иван Шишманов  ; [Състав.]  Ива Бурилкова, Цочо В. Билярски  . - София  : ИК Синева, 2003  . - 350 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Българска памет)

   - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Цена : 7 лв.

Сист. No: 20660

- 545 -

ЦБ  58401

 

Яруллина, Татяна

   Волжка България и Европа  / Татяна Сагидовна Яруллина  . - София  : Огледало, 2008  . - 548 с.

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20936

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство

- 546 -

П/35/Д  14Ст

ЦБ  58471

Дакова, Соня

   Териториално и административно устройство - проблемни аспекти  : (Лекционен курс)  / Соня Дакова  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 168 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21005

- 547 -

П/7/Д  49Хи

ЦБІІ  2833

Джансън, Х. У. и др.

   История на изкуството  / Х. У. Джансън, Антъни Джансън  ; Прев. Милена Иванова  = Histori of art  / Janson, H. W. end Antony F. Janson  . - 6. прераб. изд. - София  : Елементи, 2005 -2006  . - 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2 . Средновековие  . - 2005  . - 185 с. : с цв. ил.

Сист. No: 20652

- 548 -

П/7/Д  49Хи

ЦБІІ  2833

Джансън, Х. У. и др.

   История на изкуството  / Х. У. Джансън, Антъни Джансън  ; Прев. Милена Иванова  = Histori of art  / Janson, H. W. end Antony F. Janson  . - 6. прераб. изд. - София  : Елементи, 2005 -2006  . - 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 1 . Античен свят  . - 2005  . - 215 с. : с цв. ил.

Сист. No: 20651

- 549 -

П/7/Д  49Хи

ЦБІІ  2833

Джансън, Х. У. и др.

   История на изкуството  / Х. У. Джансън, Антъни Джансън  ; Прев. Милена Милева, Милена Иванова  = Histori of art  / Janson, H. W. end Antony F. Janson  . - 6. прераб. изд. - София  : Елементи, 2005 -2006  . - 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 4. Модерният свят  . - 2006  . - 359 с. : с цв. ил.

Сист. No: 20654

- 550 -

П/7/Д  49Хи

ЦБІІ  2833

   История на изкуството  / Х. У. Джансън, Антъни Джансън  ; Прев. Димитър Добрев  = Histori of art  / Janson, H. W. end Antony F. Janson  . - 6. прераб. изд. - София  : Елементи, 2005 -2006  . - 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 3 . Ренесанс  . - 2006  . - 267 с. : с цв. ил.

Сист. No: 20653

- 551 -

П/7/К50Сц

ЦБ  58310

Келби, Скот

   Цифрова фотография с Photoshop CS3  / Скот Келби  ; Прев. от англ. ез. Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 487 с. : с цв. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20657

- 552 -

ЦБ  58370

 

Мелограни, Пиеро

   ВАМ. Животът и времето на Волфганг Амадеус Моцарт  / Пиеро Мелограни  ; Прев. от итал. Иван Тонкин  . - София  : Рива, 2008  . - 392 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20759

- 553 -

Ч2/7/Н  26х

 

   Наръчник на художника  /   Прев. Лили Илиева  . - София  : Книгомания, 2008  . - 256 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Показалец. с. 254-256. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20716

- 554 -

П/7/Н  26а

ЦБ  58335

   Наръчник по анатомия и рисуване на човешка фигура  : Достъпно ръководство по рисуване на човешко тяло  /   Прев. Биляна Дешкова  . - София  : Книгомания, 2007  . - 224 с. : с ил. ; 22 см

   Речник с. 220 ; Показалец с. 222. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20706

- 555 -

П/7/Р  29Рц, Ч2/7/Р  29Рц

ЦБ  58339

Райчев, Румен

   Цветовете в изкуството  / Румен Райчев  . - София  : Лик, 2005  . - 172 с. + 16 л. цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 133-134. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20712

- 556 -

П/7/Р  29Уг

ЦБII  2806

Райън, Уилям и др.

   Графичната комуникация днес  / Уилям Райън, Тиъдър Коновър  ; Прев. Михаил Балабанов  . - 4. изд. - [София]  : Duo Design, б.г. - 28 см

   Речник с. 326 ; Азб. указ. с. 334. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - б. г. - 336 с. : с цв. ил.

Сист. No: 20649

- 557 -

С/0/С  82н

 

   Стоте] 100-те най-забележителни музея в света  : Най-големите съкровища на човечеството на петте континента  /   Прев. Гинка Асенова  ; Ред. Ивета Кючукова  . - София  : A & T Publishing, 2005  . - 208 с. : с цв. ил. ; 34,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20944

- 558 -

П/7/Т  61Дл

ЦБ  58460

Тиш, Джесика и др.

   Леонардо Да Винчи for Dummies  : Ръководство за всички нас!  / Джесика Тиш, Трейси Бар  ; Прев. Мариета Глухарова  . - София  : Алекс Софт, 2007  . - 381, XI с. : с ил. ; 24 см  . -   (For Dummies)

   Ориг. загл. Da Vinci for Dummies. - На кор. авт. Jessica Teisch, Tracy Barr . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20897

- 559 -

П/7/Ф  54См

ЦБ  58302

Фингова, Светла

   Монтажът на аудиовизуалното произведение  : Теория и практика  / Светла Фингова  ; Ред. Владко Мурдаров  . - София  : НБУ, 2008  . - 155 с. : с ил. , табл. , сх. ; 29 см

   Библиогр. с. 154. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20684

- 560 -

П/7/Ф  83Мм

ЦБ  58606

Фрийман, Майкъл

   Макрофотография  : Практическо ръководство по дигитална фотография  / Майкъл Фрийман  ; Прев. Мария Кондакова  ; Ред. Дончо Николов  . - София  : A&T, 2008  . - 160 с. ; 22 см  . -   (Наръчник за дигитална фотография)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20781

- 561 -

Ч2/79/Ц  30Мв

 

Цветанов, Мирослав Любомиров

   Вълшебните техники  : Метод в куклената технология  / Мирослав Любомиров Цветанов  ; Ил. Мирослав Любомиров Цветанов  . - София  : Златно ключе, 2006  . - 208 с. : с ил. ; 24 см

   На кор. авт. отбелязан Миро . - Библиогр. под линия . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20861

- 562 -

ЦБ  58402

 

Чаплин, Чарлс

   Моята автобиография  / Чарлс Чаплин  ; Прев. от англ. Веселин Томов Измирлиев  . - София  : Колибри, 2008  . - 588 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20937

Компютри. Програмни продукти

- 563 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58647

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for translators of the interface and system messages  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 62 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21326

- 564 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58649

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for learners  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 102 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21328

- 565 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58650

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for teachers  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 256 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21330

- 566 -

П/004/А  12Да

ЦБ  58286

Абът, Дан

   Аито] Auto Cad  : Тайни, които всеки потребител трябва да знае  / Дан Абът  . - София  : Алекс Софт, [Б.г.]  . - 588 с .: с ил. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20635

- 567 -

П/004/А  33

ЦБ  58388

   Адобе] Adobe Dreamweaver CS3  : Официален учебен курс  /   Прев. Калин Георгиев  ; Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 320 с. ; 23 см  + CD

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20924

- 568 -

П/004/A  21

ЦБ  58527

   Адобе] Adobe flash CS3  : Официален учебен курс  /   Прев. от англ. ез. Калин Георгиев  ; Ред. Елена Боевска  . - София  : София Прес, 2008  . - 336 с. : с ил., сх. + CD

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21085

- 569 -

П/004/А  36П-о, П1/004/А  36П-о

ЦБ  58400

Азълов, Павел Койчев

   Обектно-ориентирано програмиране  : Структури от данни u STL  / Павел Койчев Азълов  ; Вод. ред. Любомила Малякова  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 567 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 562 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20993

- 570 -

П/004/А  43, П1/004/А  43

ЦБ  58418

   Аксес] Access 2007  : В лесни стъпки  . - [2. изд.]  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 156 с. : с табл. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20961

- 571 -

П/004/А  59Ла

ЦБ  58283

Алън, Лин и др.

   Аито] Auto Cad  : Професионални съвети и техники  / Лин Алън, Скот Онстот  . - София  : Алекс Софт, Б.г. - 421 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20634

- 572 -

П/004/А  93, П1/004/А  93

ЦБ  58311

   Ауто КАД] AutoCAD 2007 в лесни стъпки  /   Ред. Васил Сирманов  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2008  . - 288 с. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20658

- 573 -

П/004/Б  12Хм, П/1004/Б  12Хм, П1/004/Б  12Хм

 

Базин, Херш

   Майскрософт] ASP. Net  : Професионални проекти  / Херш Базин  ; Ред. Михаил Балабанов  . - Б.м. : Дуо Дизайн, 2003  . - 560 с. ; 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 10892

- 574 -

П/004/Б44, П/004/Б44Пм, П1/004/Б44Пм

 

Бемби, Пуя

   Microsoft] Visual Basic.Net  : Професионални проекти  / Пуя Бемби, Кулийт Каур  ; Прев. Цветан Стоянов  . - Б.м. : Дуо Дизайн, 2003  . - 912 с. ; 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 10888

- 575 -

П/681.32/Б  67Пк, П1/681.32/Б  67Пк

ЦБ  58270

Боровска, Пламенка Иванова

   Компютърни системи  / Пламенка Боровска  . - София  : Ciela, 2005  . - 287 с. : със сх. , диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 285-286 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20610

- 576 -

ЦБІІ  2834

 

Георгиева, Николина Николова

   Компютърен машинопис  : БДС, QWETY, фонетична и цифрова клавиатура : Учебник за професионалните гимназии по икономика  / Николина Николова Георгиева  . - 2. изд  . - София  : Мартилен, 2005  . - 126 с. : с ил. ; 29 см

   1. изд. 2003 на изд. Инициал - Варна

Сист. No: 20795

- 577 -

П/004/Г  82Бс

ЦБ  58592

Григоров, Божидар и др.

   Солид] Solid works  : Практическо ръководство  / Божидар Григоров, Росен Пешев Митрев  . - София  : Перфект Консулт, 2007  . - 495 с. : с черт., сх. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20844

- 578 -

П/004/Г  90Дк

ЦБ  58291

Гукин, Дан

   Компютърен самоучител for Dummies  : Кратко ръководство  / Дан Гукин  ; Прев. [от англ.]  Теофана Петкова  . - София  : Алекс Софт, 2007  . - 254, X с. : с ил. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20642

- 579 -

П/519.68/Д  35Ап

ЦБ  58448

Декарт, Алигейтър и др.

   Програмиране с Perl DBI  / Алигейтър Декарт, Тим Бънс  ; Прев. Мартин Климентов  . - София  : ЗеСТ Прес, 2002  . - 362 с. : с ил. ; 24 см

   Предм. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20880

- 580 -

П/004/Д  89, П1/004/Д  89

ЦБ  58524

   Дриймуивър] Dreamweaver 8. За Windows и Mac  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Евгени Боевски  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 182 с. ; 23,5 см  . -   (В лесни стъпки)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21079

- 581 -

П/621.38/Е  49м

ЦБ  58562

   Електроника и микропроцесорна техника  / Стефан Йорданов Овчаров  и др. ; Под общ. ред. Стефан Йорданов Овчаров  . - София  : ТУ София, 2006  . - 210 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 208. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20872

- 582 -

П/004/Ж  26Аф

ЦБ  58390

Жвалевский, А. и др.

   Фотошоп] Photoshop CS3  : Обхваща също версии CS и CS2  / А. Жвалевский, Ю. Гурский  ; Прев. от рус. ез. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 272 с. : с ил. ; 24 см  . -   (В лесни стъпки)

   Оригин. загл. Photoshop CS3. Популярный самоучитель. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20920

- 583 -

П/004/И  50и, Ч3/004/И  50и

ЦБІІ  2842

   Икономическа информатика  : Учебник за професионални гимназии по икономика : Т. [1] -  . - София, 2005  . - 29 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Т. 2  / Атанас Данев  и др. - 2005  . - 264 с. : с ил., табл.

   Други авт.: Д. Станчева, Е. Банова, Е. Момчилова, М. Антова, Х. Георгиев

Сист. No: 20899

- 584 -

П/004/И72

ЦБ  58308

   Интернет с Windows XP  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Елена Боевска  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 256 с. : с ил. ; 23, 5 см  . -   (В лесни стъпки)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20655

- 585 -

С/004(038)/Й  85Ва

 

Йотов, Веселин

   Английско-български компютърен речник  : 12000 термина + забавни илюстрации  / Веселин Йотов  . - 4. изд. - София  : ИК Веси, 2008  . - 280 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20708

- 586 -

П/7/К50Сц

ЦБ  58310

Келби, Скот

   Цифрова фотография с Photoshop CS3  / Скот Келби  ; Прев. от англ. ез. Васил Сирманов  ; Ред. Васил Пенчев  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 487 с. : с цв. ил. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20657

- 587 -

П/004/К  62Шм, П1/004/К  62Шм

 

Кишор, Шриприя и др.

   Майкрософт] Microsoft Visual C++.Net  : Професионални проекти  / Шриприя Кишор, Саи Кишор  . - Б.м. : Дуо Дизайн, 2003  . - 912 с. ; 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 10891

- 588 -

П/004/К  85, П1/004/К  85

ЦБ  58313

   КорелДроу] CorelDRAW X3  : Необходим учебник за всеки от нас  /   Ред. Васил Сирманов  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 256 с. : с ил. ; 23,5 см  . -   (В лесни стъпки)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20659

- 589 -

П/004/О-51Са, П1/004/О-51Са

ЦБ  58362

Олсън, Стивън Дъглас и др.

   Аякс] Ajax за Java  / Стивън Дъглас Олсън, Мария Иванова Жекова  . - София  : ЗеСТ Прес, 2008  . - 227 с. : с ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20747

- 590 -

П/7/Р  29Уг

ЦБII  2806

Райън, Уилям и др.

   Графичната комуникация днес  / Уилям Райън, Тиъдър Коновър  ; Прев. Михаил Балабанов  . - 4. изд. - [София]  : Duo Design, б.г. - 28 см

   Речник с. 326 ; Азб. указ. с. 334. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 2  . - б. г. - 336 с. : с цв. ил.

Сист. No: 20649

- 591 -

П/681.32/С  18

ЦБ  58284

Санду, Рупендра Жийт

   Оцеляване при бедствия и аварии  / Рупендра Джийт Санду  ; Прев. Радослав Серафимов  . - [София]  : Duo Design, 2004  . - 320 с. : с диагр. , сх. , табл. ; 24 см

   Ориг. загл. Disaster recovery planning / Roopendra Jeet Sandhu . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20639

- 592 -

П/004/С  20Им

ЦБ  58334

Сариев, Иван

   Мениджмънт на информацията  / Иван Сариев  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 273 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20646

- 593 -

П/519.68/С  23, П1/519.68/С  23

ЦБ  58543

   Сборник от задачи по програмиране на С++  / Магдалина Тодорова  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Ч. 1 . Увод в програмирането  . - 2008  . - 359 с.

Сист. No: 20845

- 594 -

П/004/С  32Цу

ЦБ  58623

Семерджиев, Цветан

   Управление на информационната сигурност  / Цветан Семерджиев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 286 с. : със сх. ; 23,5 см  . -   (Поредица Информация и сигурност, 17)

   Библиогр. с. 283-284

Сист. No: 21289

- 595 -

П/004/С  51, П1/004/С  51

ЦБ  58361

   Солид] Solid works - Разширени възможности  : Учебник  /   прев. и адапт. Огнян Каравасилев  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 2  . - 2008  . - ХХ, 592 с. : с табл., ил. + CD

Сист. No: 20746

- 596 -

П/004/С  51, П1/004/С  51

ЦБ  58347

   Солидуоркс] SolidWorks. Базово моделиране и чертежи  : Учебник  / Огнян Каравасилев  и др. - София  : ТехноЛогика, 2008  . - 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   Кн. 1  . - 2008  . - 571 с.: с табл., черт. + CD

Сист. No: 20730

- 597 -

П/7/Ф  83Мм

ЦБ  58606

Фрийман, Майкъл

   Макрофотография  : Практическо ръководство по дигитална фотография  / Майкъл Фрийман  ; Прев. Мария Кондакова  ; Ред. Дончо Николов  . - София  : A&T, 2008  . - 160 с. ; 22 см  . -   (Наръчник за дигитална фотография)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20781

- 598 -

П/004/Х  26Гу

ЦБ  58282

Харви, Грег

   Уиндоус] Windows Vista for Dummies  : Кратко ръководство  / Грег Харви  . - София  : Алекс Софт, 2007  . - 304 с. : с ил. ; 21 см  . -   (Необходимите ви факти - бързо)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20633

- 599 -

П/004/Ч  18Ам

ЦБ  58292

Чакраборти, Ангшуман и др.

   Майкрософт] Microsoft NET Framework  : Професионални проекти  / Ангшуман Чакраборти, Удай Кранти, Рупендра Жийт Санду  ; Прев. Гергана Колева-Берберска  . - София  : Duo design, 2003  . - 816 с. : със сх. , диагр. ; 24 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК Цена : 27. 50 лв.

Сист. No: 20637

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно-просветна работа

- 600 -

ЦБ  58272

 

   E-learning and knowledge sosiety  : [Proceeding of the International conference], Brussels, 7-8 sept. 2004  /   Ed. F. Vandamme  et al. - Gent  : Communication and Cognition, 2004  . - 366 p. ; 22.5 cm  . -   (SOCRATES 213871-CP-3-2003-BG-ERASMUS-TN)

   .

Сист. No: 20626

- 601 -

ЦБ  58272

 

   E-learning and knowledge sosiety with section for PhD students in computing  /   Ed. F. Vandamme  et al. - Gent  : Communication and Cognition, 2004  . - 366 p. ; 22.5 cm  . -   (SOCRATES-ERASMUS 114046-CP-1-2004-BG-ERASMUS-TN . EUROPEAN THEMATIC NETWORK for DOCTORAL EDUCATION in COMPUTING)

Сист. No: 20627

- 602 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58647

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for translators of the interface and system messages  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 62 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21326

- 603 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58649

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for learners  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 102 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21328

- 604 -

Арх/004/G  37, П/004/G  37Tu

ЦБ  58650

Georgiev, Tsvetozar et al.

   User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for teachers  / Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva  . - Rousse  : RU, 2007  . - 256 p. ; 21 cm  . -   (Education and culture Leonardo da Vinci language competences . Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

Сист. No: 21330

- 605 -

ЦБ  58630

 

   Proceedings. E-Learning conference '06. Computer science education with a section a PhD Students & E-Learning  /   Ed. Antonio Mendes, S. Smrikarova, A. Smrikarov  . - Coimbra  : ETN DEC, 2007  . - 189 p. ; 20 см  . -   (SOCRATES-ERASMUS 114046-CP-1-2004-BG-ERASMUS-TN)

Сист. No: 21305

- 606 -

ЦБ  58262

 

   Thematic Networks TN 213871-CP-3-2003-BG-ERASMUS-TN European computing education and training (TN ECET)  : Final report for the third year 2003/2004 : 98 Partners from 59 Institutions in 27 European Countries  / Angel Smrikarov  et al. - Rousse  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 100 p.: ill. ; 23 cm  . -   (TN 213871-CP-3-2003-BG-ERASMUS-TN)

   This product is also available in electronic form on a CD

Сист. No: 20606

- 607 -

П/004/А  80, П/004/А  80Гм, П1/004/А  80

ЦБ  58281

Арора, Гиитанжали и др.

   Майкрософт] Microsoft C#  : Професионални проекти  / Гиитанжали Арора, Баласубрамани Айзавами, Нитин Панди  ; Прев. Гергана Колева-Берберска  . - София  : Дуо Дизайн, 2003  ; 23,5 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20647

- 608 -

П/004/А  80Гх

ЦБ  58293

Арора, Гитанжали и др.

   ЕксЕмЕл] XML web services  : Професионални проекти  / Гитанжали Арора, Саи Кишор  ; Прев. Недеслав Недев  . - София  : Дуо дизайн, 2005  . - 752 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. XML Web services professional projects / Geetanjali Arora, Sai Kishore . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20644

- 609 -

Ч2/372.46/Б  92

Ч2/372.46/Б  92е

   Български език за II клас  / Татяна Борисова  и др. - 2. изд. - София  : Булвест 2000, 2007  (Пловдив : Багра ЕООД)  . - 112 с. : с ил. ; 28 см

Сист. No: 20786

- 610 -

Б2/372.46/Б  92, Ч2/372.46/Б  92

Ч2/372.46/Б  92е

   Български език за трети клас  / Татяна Борисова  и др. - 2. изд. - София  : Булвест 2000, 2008  . - 124 с. : с цв. ил. ; 28 см

Сист. No: 20789

- 611 -

Б2/372.46/Б  92е, Ч2/372.46/Б  92е

 

   Български език за четвърти клас  / Татяна Борисова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20806

- 612 -

Ч2/372.88/Б  92е

 

   Български език за шести клас  / Кирил Василев Димчев  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2007  . - 160 с. : с цв. ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20807

- 613 -

П/004/Г  70Де

ЦБ  58285

Госни, Джон

   Ейч Ти Ем Ел] HTML  : Професионални проекти  / Джон Госни  ; Прев. Недеслав Недев  . - София  : Duo Design, 2007  . - 736 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. HTML professional projects / John W. Gosney . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20645

- 614 -

Ч2/372.3/Д  22Гм

 

Данчева, Галя

   Моливко. Приказни игри чудесни  : Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на 5-6 годишни деца  / Галя Данчева  . - Вeлико Търново  : Слово, 2005  . - 32 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20757

- 615 -

П/621.397/Д  37

ЦБ  58409

Делийски, Ангел

   Технология на телевизионните услуги  / Ангел Делийски  . - София  : Техника, 2008  . - 228 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 220-227 . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20949

- 616 -

П/004/Д  52Та

ЦБ  58274

Джордан, Т. Т.

   АутоКАД] AutoCAD 2007  : Пълен справочник  / Т. Т. Джордан  ; Прев. [от англ.]  Теофана Петкова  . - София  : Алекс-Софт, 2006  . - 477, XII с. : с ил. ; 24 см

   Без сведение за ориг. загл. - Авт. отбелязан на кор По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20643

- 617 -

Ч2/372.88/Д  61Кб

 

Димчев, Кирил Василев др.

   Български език за 5. клас  / Кирил Василев Димчев, Ина Любенова Комарска, Ангел Маринов Петров  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20838

- 618 -

Б2/372.8/Д  56

Ч2/372.8/Д  56Кб

Димчев, Кирил Василев и др.

   Български език за 5 клас  / Кирил Василев Димчев, Ина Любенова Комарска, Ангел Маринов Петров  . - София  : Булвест 2000, 2007  . - 144 с. : с цв. ил. ; 28 см

Сист. No: 20793

- 619 -

Б2/372.88/Д  61, Ч2/372.88/Д  61

Ч2/372.88/Д  61Ку

Димчев, Кирил Василев и др.

   Учебна тетрадка по български език за пети клас  / Кирил Василев Димчев, Ина Любенова Комарска, Ангел Маринов Петров  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 80 с. : с цв. ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20811

- 620 -

Б2/372.88/Д  61Ку, Ч2/372.88/Д  61Ку

 

Димчев, Кирил и др.

   Учебна тетрадка по български език за шести клас  / Кирил Василев Димчев, Ангел Маринов Петров, Мая Йовкова Падешка  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20809

- 621 -

П/004/Ж  20Пд

ЦБ  58275

Жан, Паллави и др.

   Джей2ИИ] J2EE  : Професионални проекти  / Жан Паллави, Шадаб Сидикуи  ; Прев. Гергана Колева-Берберска  . - София  : Duo Desing, 2003  ([Хасково : Полиграфюг])  . - 767 с. : с ил. , сх. ; 24 см

   Ориг. загл. J2EE Professional projects / Pallavi Jain, Shadab Siddiqui. - Предм. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20636

- 622 -

Ч2/372.873/И  45

 

   Изобразително изкуство за 1. клас  / Драган Георгиев Немцов  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20839

- 623 -

Ч2/372.873/И  45

 

   Изобразително изкуство за 2. клас  / Драган Георгиев Немцов  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 64 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20837

- 624 -

Ч2/372.873/И  45

Ч2/372.8/И  45

   Изобразително изкуство за 3 клас  / Драган Георгиев Немцов  и др. - 2. изд. - София  : Булвест 2000, 2008  . - 68 с. : с цв. ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20790

- 625 -

Ч2/372.873/И  45

 

   Изобразително изкуство за 4. клас  / Драган Георгиев Немцов  и др. - София  : Булвест 2000, 2007  . - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20792

- 626 -

Ч2/372.873/И  45

 

   Изобразително изкуство за 4. клас  / Драган Георгиев Немцов  и др. - 2. изд., [1. допеч.]  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 72 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20842

- 627 -

Ч2/372.873/И  45

 

   Изобразително изкуство за I клас  / Драган Георгиев Немцов  и др. - София  : Булвест 2000, 2002  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20788

- 628 -

С2/372.8/И  95

 

   Исторически атлас V клас  : История и цивилизация  / Анатолий Прокопиев  и др. ; Състав. Георги Узунов  . - София  : Картография София ЕООД, 2006  . - 18 с. : с к. ; 30 см  . -   (Историята оживява)

   Кор. опис. - Други авт. : А. Запрянов, Р. Николов, Сн. Радоева, Ст. Станчев, Т. Петров, отбелязани в библиогр. каре

Сист. No: 20796

- 629 -

Ч2/372.3/К  69

 

   Книга за учителя към поредица "Чудните книжки" за подготвителна група в детската градина и в училище  / Мария Георгиева Натина  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2005  . - 76 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20818

- 630 -

Ч2/372.873/К  69

 

   Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас  / Веселин Евстатиев Димчев  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2004  ; см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20812

- 631 -

Ч2/372.873/К  69

 

   Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас  / Веселин Евстатиев Димчев  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2004  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20814

- 632 -

Ч2/372.873/К  69

 

   Книга за учителя по изобразително изкуство за 4. клас  / Веселин Евстатиев Димчев  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2005  . - 48 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20815

- 633 -

Ч2/372.873/К  69

 

   Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас  / Веселин Евстатиев Димчев  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2002  . - 56 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20797

- 634 -

П/808.67/К  92Вд

ЦБ  58338

Кръстева, Весела Георгиева

   Да проверим (е) готови ли сме за изпит?  : Тестове по български език. Популярна българска граматика, лексикология, текст и общуване, правопис, пунктуация  / Весела Георгиева Кръстева  . - София  : Ариадна, 2007  . - 225 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20711

- 635 -

Ч2/372.333.1/К  93Вз

 

Кузмов, Васил Ангелов

   Забавна пътечка към конструктивната дейност  / Васил Ангелов Кузмов  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 20 с. ; 30 Х 22 см  + Комплект материали  . -   (Здравей училище)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20813

- 636 -

Ч2/372.851/Л  79

 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Модели на геометрични тела. Математика 6. клас  / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов  . - 2. изд. , доп. - София  : Анубис, 2006  . - 16 с. ; 33 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20810

- 637 -

ЦБ  58375, Ч2/378/М  45н

 

Международна научна конференция "Форми на знанието през XV-XVII в.", В. Търново, юни 2007

   Европейските институции на знанието в началото на новото време  : Сборник от научна конференция  /   Състав., науч. ред. Вихрен Бузов  = European institutions of knowledge at the early modern time period : Proceedings of scientific conference  / Vihren Bouzov  . - София  : Одри, 2008  . - 184 с. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20774

- 638 -

П/37/П  30Пп, Ч2/372.8/П  30Пп

ЦБ  58322

Пашов, Петър Минков и др.

   Практическа граматика на българския език  : Уч. помагало за VII кл. : Кратки указ. с табл. и сх. , упражнения и тестови задачи  / Петър Пашов, Мария Пашова  . - Пловдив  : Хермес, 2008  . - 112 с. : с табл. , сх. ; 24 см  . -   (Библиотека за ученика)

    По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20666

- 639 -

Ч2/37.03/Р  95Еп

 

Русинова, Елена

   Педагогическо взаимодействие за творчество в предучилищното детство  / Елена Русинова  . - София  : Веда Словена - ЖГ, 2006  . - 196 с. ; 20 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20739

- 640 -

Ч2/372.46/Т  53

 

   Тетрадка N 1 по български език за 4. клас  / Татяна Борисова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2006  . - 32 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20799

- 641 -

Ч2/372.46/Т  53

 

   Тетрадка N 1 по български език за втори клас  / Татяна Борисова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2003  . - 32 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20804

- 642 -

Ч2/372.46/Т  53

 

   Тетрадка N 1 по български език за 4. клас  / Татяна Борисова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 32 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20823

- 643 -

Ч2/372.46/Т  53

 

   Тетрадка N 2 по български език за 4. клас  / Татяна Борисова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 32 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20820

- 644 -

П/37/Т  64Юа, Ч2/371/Т  64Юа

ЦБ  58299

Тодоров, Юри Тодоров

   Аудиовизуални и информационни технологии в образованието  / Юри Тодоров Тодоров  . - София  : Веда Словена-ЖГ, 2004  . - 188 с. : с ил. , табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 184-187. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20677

- 645 -

Ч2/159.922.7/У  14Дк

 

Уайкоф, Джери и др.

   Как без крясъци и шамари да приучим детето на дисциплина  / Джери Уайкоф, Барбара Юнел  . - София  : Колибри, 2008  . - 232 с. ; 23 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 21060

- 646 -

Ч2/372.873/У  91

 

   Учебен блок по изобразително изкуство за 1. клас  / Петя Анастасова Иванова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20847

- 647 -

Ч2/372.873/У  91

 

   Учебен блок по изобразително изкуство за 1 клас  / Петя Анастасова Иванова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2003  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20817

- 648 -

Ч2/372.873/У  91

 

   Учебен блок по изобразително изкуство за 2. клас  / Петя Анастасова Иванова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2003  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20821

- 649 -

Ч2/372.873/У  91

 

   Учебен блок по изобразително изкуство за 3 клас  / Петя Анастасова Иванова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2004  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20822

- 650 -

Ч2/372.873/У  91

 

   Учебен блок по изобразително изкуство за 4 клас  / Петя Анастасова Иванова  и др. - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2005  . - 20 с. ; 28 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20819

- 651 -

П/004/Х  46Пд

ЦБ  58288

Хетчър, Пол и др.

   ДжаваСкрипт] JavaScript  : Професионални проекти  / Пол Хетчър, Джон Госни  ; Прев. Диана Малинова  . - София  : Duo design, 2004  . - 559 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. JavaScript professional projects / Paul Hatcher, John Gosney . - Азб. показалец . - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20640

- 652 -

Ч2/372.373/М  93

 

Христов, Константин

   Моята забавна книжка за цветовете  /   Худож. Константин Христов  . - София  : Хермес, 2008  . - 16 с. : ил. ; 22 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20758

- 653 -

Ч2/372.373/Х  79

 

Христова-Занкова, Олга и др.

   Пъстра пътечка към изобразителното изкуство  : Учебно помагало по образователно направление Изобразително изкуство за подготвителна група в детската градина и в училището  / Олга Славова Христова-Занкова, Васил Ангелов Кузмов  . - София  : БУЛВЕСТ 2000, 2008  . - 20 с. ; 30 Х 22 см  . -   (Здравей училище)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20816

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 654 -

С/624/Н  91п

 

   Норми за проектиране на стоманени конструкции  . - София  : ABC Техника, 2008  . - 157 с. : с табл. , сх. ; 20 см  . -   (Нормативни документи)

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20840

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 655 -

П/004/С  32Цу

ЦБ  58623

Семерджиев, Цветан

   Управление на информационната сигурност  / Цветан Семерджиев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 286 с. : със сх. ; 23,5 см  . -   (Поредица Информация и сигурност, 17)

   Библиогр. с. 283-284

Сист. No: 21289

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

- 656 -

ЦБ  58267

 

Красноголовец, Василий Семенович

   Гайконарезное оборудование  / Василий Семенович Красноголовец  . - Москва  : Машгиз, 1963  . - 148 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 148

Сист. No: 20618

- 657 -

П/621.9/М  19Ар

ЦБ  58564

Македонски, Александър Иванов

   Рязане на материалите  / Александър Иванов Македонски  . - София  : ТУ София, 2007  . - 154 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

Сист. No: 20875

 Индекс по АВТОРИ

Aleksieva, Margarita Pancova 454 455 
Alexieva, Marguerita P. 454 455 
Amer, Ilina 103 319 
Andreeva, Venche 104 320 
Ash, Timothy Garton 49 482 
Barker, Brian Johnson 476 
Barr, Tracy 558 
Bell, Jan 321 322 
Bodrow, W. 601 
Dobrev, Dimitar 454 455 
Dochev, Vladimir 606 
el-Konaissi, A. 600 601 
Espiritu, L. 600 601 
et al. 109 327 331 600 601 606 
Georgiev, Tsvetozar 323 324 325 563 564 565 602 603 604 
Georgieva, Evgeniya 323 324 325 563 564 565 602 603 604 
Godijns, R. 600 601 
Gookin, Dan 578 
Gotz, Dieter 327 
Gower, Roger 321 322 
Haensch, Gunther 327 
Harms, Hans H. 259 260 261 266 267 268 272 273 274 
Hristova, Tatyana Vasileva 103 104 106 107 108 109 110 319 320 328 329 330 331 332 
Ivanova, Vessela 106 328 
Kaczmarski, P. 600 601 
Maran, Stephen P. 184 
Marinova, Gergana 109 331 
Markova, Magdalena 107 329 
Matthies, H. J. 262 263 264 269 270 271 275 276 277 
Matzner, K. 600 
Meier, Friedhelm 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
Mendes, Antonio 605 
Mettler, Bernard 245 
Milenova, Milena 108 330 
Miteva, Ilina Dimitrova 103 104 106 107 108 109 110 319 320 328 329 330 331 332 
Pavlova, Galina 109 331 
Penceva, Radka Penceva 454 455 
Pencheva, Radka 454 455 
Pridham, Radost 454 455 
Rusev, Rusi 110 332 
Shutt, Reinhold 111 
Smrikarov, A. 605 
Smrikarov, Angel 600 601 606 
Smrikarova, S. 605 
Smrikarova, Stoyanka R. 600 601 606 
Stanev, Emilian 454 455 
Stanev, Emilijan 454 455 
Teisch, Jessica 558 
Vandamme, F. 600 601 
Vandamme, M. 600 601 
Vasilev, Tzvetomir 606 
Vosselen, N. Van 600 601 
Vries, B. de 600 
Wellmann, Hans 327 
Абаджиев, Пламен 523 
Абрашев, Петър 477 
Абрашев, Петър Пенчов 477 
Абът, Дан 566 
Аврамов, Йосиф 112 113 
Аврамов, Йосиф Аврамов 113 
Адлер, Юрий Павлович 114 156 280 284 306 
Азълов, Павел Койчев 164 569 
Айзавами, Баласубрамани 607 
ал-Булгари 545 
Алекова, Елена 392 
Александров, Александър 26 205 
Александров, Емил 469 
Александрова, Богдана 20 
Александрова, Донка Иванова 333 
Александрова, Ивайла 334 
Алексиева, Маргарита Панчова 454 455 
Алмалех, Мони 16 45 335 
Алън, Лин 1 571 
Ананиев, Любен Георгиев 216 
Анастасов, Петър Кирилов 336 
Ангелов, Веселин Ясенов 46 478 
Ангелов, Георги 34 387 398 
Ангелов, П. Н. 211 
Ангелов, Петьо 36 
Ангелова, Радослава 20 
Андонов, Аспарух Любомиров 183 240 
Андонов, Иван 479 
Андреев, Васил Методиев 192 
Андреев, Димитър Добрев 241 
Андреев, Христо Г. 217 
Андреева, Людмила 20 
Андреева, Людмила Маринова 44 149 301 
Андрейчин, Любомир Димитров 342 
Андрю, Кристофър 47 
Антикаджиев, Никола 337 
Антова, Мая 583 
Антова, Светлана 38 
Антониони, Питър 115 
Антонова, Неда 338 
Анчев, Панко 48 
Апостола 451 526 
Арабаджийски, Николай 116 281 
Аретов, Николай 57 339 495 
Аретов, Николай Аретов 4 339 357 425 516 
Армитаж-Амато, Рейчъл 282 
Армянов, Петър 168 593 
Арора, Гиитанжали 607 
Арора, Гитанжали 608 
Арчър, Джо 517 
Асенов, Анатолий 129 285 
Асенова, Гинка 180 557 
Атанасов, Гриша 93 208 
Атанасов, Никола 20 
Атанасова, Ралица 22 375 
Атанасова, Румяна 385 386 
Аш, Тимоти Гартън 49 482 
Базин, Херш 573 
Балабанов, Михаил 556 573 590 
Баламан, Ася Мохамед 61 
Балканджиева, Благовеста 31 
Банвил, Джон 340 
Банова, Елисавета 583 
Бар, Трейси 558 
Баракова, Пенка 201 
Бахчеджиян, Франсухи Кеворк 450 
Бейджънт, Майкъл 17 
Бейков, Минчо Бейков 165 
Бейли, Филип 18 198 
Бейнс, Джон 19 
Бекър, Кетрин Е. 282 
Белоев, Христо 253 265 
Белчев, Цветан Тодоров 342 
Бемби, Пуя 574 
Бенакио, Леополдо 180 
Бенвенути, Пиеро 180 
Бенвенуто, Пиеро 180 
Бетс, Херман дьо 355 
Бешевлиев, Веселин Иванов 483 
Билярски, Цочо В. 472 544 
Бич, Мари-Терез 484 
Благоева, Румяна 434 
Благоева, Румяна Любомирова 341 
Блъндел, Джон 95 160 
Бобчев, С. 355 
Боевска, Елена 567 568 584 
Боевски, Евгени 580 
Божанов, Симеон 50 173 
Божинов, Борис Георгиев 246 
Борисова, Ирена Петрова 185 
Борисова, Татяна 609 610 611 640 641 642 643 
Боровска, Пламенка 575 
Боровска, Пламенка Иванова 575 
Босиди, Лари 283 
Бошнаков, Венелин Николаев 147 
Бошнакова, Милкана 395 
Бояджиев, Валентин 51 
Бояджиева, Елена 128 
Братков, Йордан Илиев 405 
Браун, Дейвид 517 
Браун, Джакъм 517 
Браун, Марти 218 
Брестед, Джеймс Хенри 485 
Бродел, Фернан 2 486 
Брюнел, Пиер 447 
Бузов, Вихрен 33 637 
Букурещлиева, Ирена 629 
Бурилкова, Ива 472 544 
Бънс, Тим 579 
Бърнев, Иван Александров 507 
Бърнев-Буби, Иван 507 
Бъртън, Кейт 38 
Бъчварова, Свобода 347 348 349 350 
Ваксберг, Татяна 53 
Ваксберг, Татяна Аркадиева 53 
Ванер, Семих 92 537 
Вартоломеев, Стойо 336 
Васева, Ирина 392 
Василев, Валентин 5 248 
Василев, Сава Йорданов 454 455 
Василева, Иглика 340 
Василева, Керанка Славова 182 
Василева, Лиляна Иванова 117 118 
Василева, Таня Крумова 235 
Везенков, Александър 92 537 
Велев, Димитър Спасов 219 
Великов, Велико Добрев 119 
Велкова-Гайдаржиева, Антония 351 487 
Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова 351 487 
Велковска, Гена Цветкова 117 118 
Венова, Нина 447 
Вешим, Михаил Георгиев 352 
Виан, Борис 353 
Виденов, Михаил Георгиев 354 
Вилхелм, Рихард 355 
Витанов, Теодоси Асенов 636 
Влахов, Стоян Стефанов 174 175 176 193 194 195 
Войкова, Антоанета Тодорова 120 
Войников, Емил 65 503 
Войников, Емил Димитров 65 503 
Войнова, Хриси 128 
Волфрам, Хервиг 488 
Вумек, Джеймс П. 284 
Вълев, Георги 182 
Вълканова, Веселина Йорданова 2 3 486 
Вълков, Александър 151 303 
Вълчев, Боян Йорданов 356 
Вълчев, Стойчо Панчев 192 
Габровска, Николета 26 
Габс 287 
Гаврилова, Илияна 150 302 
Гаджев, Иван Илиев 489 
Гайтанджиев, Генчо 629 
Ганев, Стефан 467 
Гарабедян, Калин 374 
Гарипов, Емил Михайлов 313 314 316 
Гезел, Силвио 121 
Генов, Георги 83 
Генов, Николай Иванов 513 
Генов, Юлиян Асенов 189 247 
Генова, Вера 447 
Генова, Любомира 434 
Генчева, Мариана 629 
Генчева, Цветана 463 
Георгиев, Калин 168 567 568 593 
Георгиев, Любен Томов 342 
Георгиев, Методи Г. 311 
Георгиев, Младен Николов 181 317 
Георгиев, Стефан 155 
Георгиев, Христо 583 
Георгиева, Габриела 197 
Георгиева, Геновева Михова 148 
Георгиева, Добромира 51 
Георгиева, Ива 368 
Георгиева, Красимира 128 
Георгиева, Мария 2 486 
Георгиева, Мата 120 
Георгиева, Мита 166 
Георгиева, Мита Дончева 122 
Георгиева, Николина Димитрова 610 640 641 642 643 
Георгиева, Николина Николова 315 576 
Георгиева, Рахила Борисова 177 
Георгиева, Цветелина Евтимова 358 462 
Германов, Владимир Милчев 17 32 
Гечев, Стефан Албертов 359 490 
Гечева, Кръстина Минчева 359 490 
Гигов, Бойко Иванов 238 
Глогинска, Правда 358 
Глухарова, Мариета 184 558 
Глухарова, Мариета Иванова 184 558 
Глушков, Христо 424 
Гомбрих, Ернст Ханс 491 
Госни, Джон 613 651 
Господинов, Георги Георгиев 360 361 
Градинарова, Пламена 54 
Гранитски, Иван 48 406 407 
Гранитски, Йордан 492 
Грас, Гюнтер 362 
Грекова, Евгения Димитрова 35 73 
Грекова, Зорница Емилова 61 
Григоров, Божидар 577 
Григорова, Вера 230 
Гроздева, Мария Куртева 220 
Грозев, Кирил 130 288 
Гукин, Дан 578 
Гуляшки, Андрей 363 
Гурский, Ю. 582 
Гъбенски, Пламен Христов 182 
Давидов, Асен 528 
Дакова, Соня 55 56 123 493 546 
Дал, Гари 205 
Далчев, Атанас 364 
Далчев, Атанас Христов 364 
Далчева, Виктория Атанасова 364 
Далчева, Мария 364 
Далчева, Мария Атанасова 364 
Далчева, Райна Атанасова 364 
Дамянов, Борислав 215 
Дамянов, Борислав Александров 215 
Дамянов, Боян 30 135 293 
Дамянова, Румяна 372 500 
Дамянова, Румяна Иванова 371 
Данев, Атанас 583 
Данчева, Галя 614 
Данчева-Манолова, Анета 57 495 
Даскалов, Райко 355 
Даскалов, Райко Иванов 355 
Дачев, Йордан 412 
Дачев, Мирослав 376 
Дачев, Юрий Ангелов 337 
Дебелянов, Димчо Вельов 371 
Дедиков, Сергей Васильевич 156 306 
Дейвис, Норман 494 
Декарт, Алигейтър 579 
Делийски, Ангел 231 615 
Деликостов, Тодор Николов 253 265 
Делова, Надежда 101 542 
Дерменджиев, Атанас Харалампиев 125 
Детрез, Раймонд 57 495 
Дешкова, Биляна 554 
Джамбазова, Елена 629 
Джансън, Антъни 547 548 549 550 
Джансън, Х. У. 547 548 549 550 
Джарков, Десислав 21 62 126 
Джонс, Дэниел Т. 284 
Джордан, Т. Т. 616 
Дивизиев, Владимир Йорданов 244 
Димитров, Ангел Йорданов 249 
Димитров, Борис 79 144 
Димитров, Георги Вълев 182 
Димитров, Димитър Ц. 199 
Димитров, Димитър Ценев 199 200 
Димитров, Илчо Иванов 496 
Димитров, Пенко 158 
Димитров, Седеф 485 
Димитров, Слави Петров 125 
Димитров, Тихомир 10 
Димитрова, Емилия 85 124 527 
Димитрова, Малинка Димитрова 365 
Димитрова, Николина 609 610 611 641 
Димов, Димо Нейков 221 
Димов, Янко 366 
Димова, Людмила 157 
Димова, Мирела 86 87 88 
Димчев, Веселин Евстатиев 622 623 624 625 626 627 630 631 632 633 646 647 648 649 650 
Димчев, Георги Николов 239 
Димчев, Кирил Василев 612 617 618 619 620 
Добрев, Димитър 454 455 494 550 
Дойков, Васил Георгиев 125 523 
Дойнев, Дойно 505 
Дойнов, Дойно Христов 505 
Дойнов, Огнян 58 497 
Дойнов, Пламен 420 
Дойнов, Стефан Колев 504 506 
Дойчинова, Росица Йорданова 222 223 
Долапчиева, Майя 282 465 
Донев, Доньо Русинов 148 
Доневска, Вяра 37 
Доневска, Лила Андреева 222 223 
Дончева-Стаматова, Антоанета 13 532 
Дочев, Христо 158 
Драганов, Боян Димитров 59 
Дуков, Леонид 40 
Еберс, Георг 367 
Елин Пелин 371 
Енчев, Кирил Цветанов 209 498 
Енчев, П. Т. 211 
Енчев, Парашкев Тонев 211 
Епълбаум, Ан 60 499 
Ерусалимов, И. А. 211 
Етцолд, Ханс-Рюдигер 250 
Жаке, Жан Пол 61 
Жан, Паллави 621 
Жвалевский, А. 582 
Жекова, Мария Иванова 589 
Желязкова, Емилия 132 
Жечев, Николай 505 
Живков, Венелин Стоянов 183 240 
Жоанес, Франсис 480 
Завера, Димитру 460 
Заимова, Рая Йорданова 425 516 
Запрянов, Антони Вълков 628 
Запрянова, Антоанета Георгиева 188 
Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева 188 
Захариева, Надежда 369 
Заяков, Николай 370 
Иванакова, Даниела 28 292 
Иванов, Александър Милев 405 
Иванов, Божил Николов 405 
Иванов, Грозьо Станилов 170 
Иванов, Здравко Динчев 249 
Иванов, Рачо Цветков 307 
Иванов, Росен 253 265 
Иванов, Явор 485 
Иванова, Йорданка 229 
Иванова, Милена 547 548 549 
Иванова, Мирела 491 
Иванова, Петя 622 629 
Иванова, Петя Анастасова 623 624 625 626 627 630 631 632 633 646 647 648 649 650 
Иванова, Поля Иванова 6 233 
Иванова, Радост Тодорова 163 
Иванова, Светлана Владимировна 127 
Иванова, Цветана 229 
Игнатов, Рангел Георгиев 373 
Игнатова, Правда 96 
Игов, Светлозар Атанасов 374 
Изер, Волфганг 22 375 
Измирлиев, Веселин Томов 543 562 
Илиев, Илия 517 
Илиева, Ганка 629 
Илиева, Елена 201 
Илиева, Лили 553 
Илчев, Стефан Петров 342 
Йовков, Йордан 377 
Йовков, Йордан Стефанов 377 
Йорданов, Галин 283 
Йорданова, Екатерина 404 
Йотов, Валери 77 
Йотов, Веселин 378 585 
Йоцова, Мария 461 
Казанджиев, В. 355 
Калинов, Ставри Никифоров 466 
Камбъл, Джоузеф 23 
Каменов, Камен 129 285 
Каменова, Анна 379 
Кангалов, Пламен Ганчев 253 265 
Канети, Елиас 380 
Каравасилев, Огнян 213 242 243 595 596 
Караманев, Георги Митев 63 381 
Карапанчев, Александър 373 
Карастоянов, Стефан Петров 64 501 
Карастоянов, Христо 382 
Касабова, Касабова 383 
Каур, Кулийт 574 
Кацарова, Весела 392 
Келби, Скот 551 586 
Кенион-Рувине, Дениз 287 
Кергоат, Даниел 148 
Керлуеган, Жером 480 
Килюнен, Киммо 502 
Кирил, Ина 384 
Кирова, Кети 133 
Кирова, Милена Георгиева 24 
Кишор, Саи 587 608 
Кишор, Шриприя 587 
Клавел, Джеймс 385 386 
Клайн, Едуард 65 503 
Кларк, Филип 187 190 
Клезио, Жан-Мари Гюстав льо 387 
Климентов, Мартин 579 
Ковалакова, Димитрина 374 
Кодинова, Елена Любенова 520 
Коев, Кольо 49 482 
Коев, Кольо Видев 49 482 
Кожухаров, Михаил 213 242 243 595 596 
Кожухаров, Стефан Емануилов 371 
Коларов, Димитър Добрев 197 
Коларов, Радосвет Стефанов 371 376 
Колева, Гергана 599 607 621 
Колева-Берберска, Гергана 599 607 621 
Комарска, Ина Любенова 612 617 618 619 
Кондакова, Мария 560 597 
Кондов, Панайот 8 
Конов, Кирил Иванов 234 
Коновър, Тиъдър 556 590 
Копаранов, Филип 236 
Косев, Константин 505 
Косев, Константин Димитров 188 504 505 506 538 
Косева, Стела 250 
Костареков, Никола Николов 421 
Костов, Димитър 76 
Костов, Иван 214 224 
Костов, Иван Георгиев 214 224 
Костов, Калин 158 
Костов, Стефан Лазаров 371 
Котова, Екатерина Иванова 609 610 611 640 641 642 643 
Коцев, Емил Николаев 131 289 
Коцев, Николай Василев 131 289 
Краев, Георг Димитров 409 
Кралов, Иван Младенов 189 247 
Кранти, Удай 599 
Красноголовец, Василий Семенович 656 
Крейгхед, У. Едуард 20 
Кронева, Любов 464 
Кругман, Пол 132 
Крумова-Цветкова, Лилия 388 
Кръстев, Олег 215 
Кръстев, Олег Марков 215 
Кръстева, Анна 80 
Кръстева, Весела Георгиева 389 390 634 
Кръстева, Добринка Петрова 152 
Кръстева, Мариана Христова 66 251 
Кузманова, Елисавета 380 
Кузмов, Васил Ангелов 635 653 
Кунева, Меглена 67 
Кунчев, Васил Иванов 538 
Курветерис, Андрю К. 77 
Курди, Джереми 290 
Курпатов, Андрей В. 25 
Куцаров, Стефан 218 
Куцукис, Клеоменис 77 
Къдлър, Дейвид 23 
Къндева, Емилия 68 76 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 68 
Кънчев, Тодор 136 
Кьосева, Светла 474 
Кьосовска, Виктория 473 
Кюнке, Елизабет 26 
Кюркчиев, Николай 507 
Кючукова, Ивета 557 
Лазаров, Кино 76 
Лакан, Жак 27 
Лакова, Мари 391 
Лангдън, Кен 133 
Ланджев, Борис Богданов 69 
Лаптев, Веселин 290 
Лаптев, Веселин Иванов 290 
Леверсон, Алберт 134 
Лекарски, Симеон 353 
Леков, Иван Димитров 342 
Лекок, Патрис 480 
Лесинг, Дорис 392 393 
Ливенс, Йозеф 291 
Лий, Ричард 17 
Ликова, Розалия 394 
Линднер, Йоханес 128 
Лисицына, Н. 294 308 
Литвак, Михаил 28 292 
Личев, Петър 158 
Личев, Роман Петров 214 224 
Лозанов, Чавдар Георгиев 636 
Лок, Джон 29 
Ломбар, Тиери 287 
Лоуни, Кати 517 
Лури, Ричард 70 396 
Льо Клезио, Ж. М. Г. 397 
Льо Клезио, Жан Мари Гюстав 397 
Любомирова, Калина 447 
Мавров, Пешо Илиев 216 
Майкълсън, Джералд 30 135 293 
Македонски, Александър Иванов 210 657 
Макин, Андрей 398 
Макклинтън, Йън 434 
Макмахън, Сузана 31 
Макфарлан, Дейвид 7 
Макфорън, Дезмънд 136 137 
Маленин, Иван 278 
Малинов, Светослав 29 
Малинова, Диана 651 
Малякова, Любомила 164 569 
Манджи, Иршад 32 
Манолов, Емил Димитров 235 
Манолова, Анна Валериева 117 118 
Манолова, Мария Георгиева 508 
Маран, Стивън П. 184 
Мардиросян, Гаро Хугасов 178 
Мареш, Рудолф 11 
Маринина, Александра 399 
Маринов, Емил 201 
Маринова, Веселка 71 400 
Маринова, Емилия 128 
Маринова, Маринела 42 159 
Марков, Георги Иванов 412 
Маркова, Румяна 446 
Матев, Павел 401 402 403 
Матев, Павел Христов 401 402 403 
Матова, Маргарита Владимирова 182 
Матраков, Борис Иванов 225 
Медникаров, Христо 453 
Мей, Антоанет 404 
Мелнишка, Мариана 383 
Мелограни, Пиеро 509 552 
Месарабова, Петя Ангелова 253 265 
Милев, Александър 405 
Милев, Гео 406 407 
Милев, Георги 182 
Милев, Георги Костов 182 
Милева, Леда 406 407 
Милева, Милена 549 
Милер, Жак-Ален 27 
Милтенова, Анисава 43 
Милтън, Джон 408 
Мильов, Симеон 409 
Минасян, Гарабед Ардашес 138 
Минков, Борис Владимиров 410 
Минков, Михаил 72 
Минчев, Веселин Минчев 147 
Минчев, Момчил Димитров 182 
Миро 561 
Миро, Евгения 141 295 
Мирчев, Кирил 411 
Мирчев, Красимир 58 497 
Мирчева, Илона Петрова 185 
Мисраи, Робер 34 
Митанкина, Валентина 25 
Митев, Венелин 8 
Митрев, Росен Пешев 577 
Митрохин, Василий 47 
Михайлов, Николай П. 226 
Михайлов, Николай Петров 226 
Михайлова, Ваня Енчева 186 
Михайлова, Елисавета 162 
Михайлова, Людмила Михайлова 143 
Михайлова, Михаела 385 386 
Михов, Михо Рачев 227 228 
Михова, Геновева 148 
Мишев, Георги 413 
Мишев, Радослав 510 
Мишев, Радослав Захариев 510 
Мишу, Кармен 414 
Младенова, Пенка 629 
Момеков, Цветан 132 
Момчилова, Емилия 583 
Морен, Кристел 415 
Московичи, Серж 35 73 
Мурдаров, Владко 559 
Мутафчиева, Вера Петрова 416 417 418 419 511 
Мърваков, Димитър Йорданов 185 
Мъри, Катрин 9 
Мюц, Джон 9 
Найденова, Пенка Иванова 148 
Нанчев, Антон 213 242 243 595 596 
Натина, Мария Георгиева 629 
Недев, Недеслав 608 613 
Неделчев, Михаил Димитров 371 
Недялков, Велин 213 242 595 
Недялков, Венелин 243 596 
Немероф, Чарлс Б. 20 
Немцов, Драган Георгиев 622 623 624 625 626 627 630 631 632 633 646 647 648 649 650 
Ненкова, Татяна Борисова 610 640 641 642 643 
Ненов, Петър 241 
Неновски, Николай Ненов 95 160 
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 74 139 
Нив, Генри 294 308 
Ниева, Мария дел Росарио Акоста 480 
Низбет, Робърт А. 75 140 512 
Никова, Катя 629 
Никова, Катя Стефанова 609 610 611 640 641 642 643 
Николаев, Боян 85 527 
Николов, Дончо 560 597 
Николов, Емил Костов 309 
Николов, Йордан Асенов 86 87 88 
Николов, Никола 421 
Николов, Никола Костов 342 
Николов, Николай Жечев 505 
Николов, Румен Стефанов 628 
Николова, Ива 399 
Николова, Мария Петрова 148 
Николова, Недка 488 
Николова, Нина 11 
Николова, Нина Георгиева 309 
Николова, Румяна Христова 513 
Ницолова, Руселина Лозанова 422 
О'Конъл, Фъргюс 141 295 
Овчаров, Стефан Йорданов 232 581 
Оливър, Сара 517 
Олсън, Стивън Дъглас 589 
Онстот, Скот 1 571 
Остерийт, Пол 36 
Острогорски, Георгий 514 
Острогорски, Георгий Александрович 514 
Павлитов, Константин 167 
Павлов, Стефан Борисов 183 240 
Павлова, Светла 296 310 
Падешка, Мая Йовкова 612 620 
Паллави, Жан 621 
Панайотов, Иван Панайотов 142 515 
Панайотов, Панайот Крумов 239 
Панайотова, Мария Петрова 142 515 
Панайотова, Росица Христова 305 423 
Панди, Нитин 607 
Пандиев, Ивайло Миланов 232 581 
Панова, Правда 456 
Пантев, Андрей Лазаров 424 510 
Пантелеева, Т. В. 114 280 
Панчев, Красимир 252 
Панчев, Стойчо 192 
Папазов, Емил Кръстев 143 
Парсънс, Талкот 78 
Парсънс, Толкът 78 
Пасков, Виктор 426 
Пастор, Енрике 297 427 
Пачеджиева, Боряна 171 172 206 207 
Пачеджиева, Боряна Костадинова 171 172 206 207 
Пашов, Петър 428 638 
Пашов, Петър Минков 638 
Пашова, Мария 428 638 
Пейкънхам, Хърмайони 517 
Пенев, Димитър Николов 229 
Пенчев, Васил 217 551 586 
Пенчев, Руслан 298 
Пенчев, Тодор Николов 212 
Пенчева, Радка 453 
Пенчева, Радка Пенчева 454 455 
Пенчева, Станка 429 430 
Пернишка, Емилия 431 
Пернишка, Емилия Илиева 431 432 
Петков, Любомир Цветков 230 
Петкова, Дафина 168 593 
Петкова, Теофана 578 616 
Петров, Ангел Маринов 612 617 618 619 620 
Петров, Камен 55 56 493 
Петров, Красимир 415 484 
Петров, Никола 79 144 
Петров, Петър 379 
Петров, Тодор Петров 628 
Петрова, Виолета 184 205 
Петрова, Офелия 287 
Петрова, Роска Иванова 147 
Петрунова, Ралица 502 
Пиковър, Клифърд 37 
Плачкова, Петя Стоилова 367 
Полихронов, Георги Тодоров 189 247 
Попов, Алек 439 
Попов, Алек Василев 439 
Попов, Боян Николаев 85 527 
Попов, Димитър Георгиев 342 
Попов, Димитър Петров 518 
Попов, Никола Григоров 145 
Попов, Николай 201 
Попов, Чавдар Иванов 622 623 624 625 626 627 630 631 632 633 646 647 648 649 650 
Попова, Маргарита Пенчева 146 440 
Попова, Мария 431 629 
Попова, Мария Ганчева 431 
Попова, Милена 7 
Придам, Радост 454 455 
Продева, Елена 102 
Прокопиев, Анатолий 628 
Прокопиев, Анатолий Ангелов 628 
Протохристова, Клео 441 
Протохристова, Клео Стефанова 441 
Прюво-Бютнер, Клод 299 442 
Радев, Димитър 81 
Радев, Иван 443 454 455 
Радев, Иван Николов 443 454 455 
Радев, Росен Христов 318 
Радева, Василка Рангелова 444 458 
Радоева, Снежана Антова 628 
Радославов, Васил Христов 519 
Райков, Димо 521 
Райков, Димо Петков 445 521 
Райкова, Желязка Димитрова 185 
Райчев, Румен 555 
Райън, Уилям 556 590 
Рафаилова, Генка 128 
Рачева, Гергана 130 288 
Рашев, Рашо 522 
Реди, Ромила 38 
Рей, Никола 446 
Рибарова, Павлина 397 
Рилав, Мишел 12 
Роайе, Софи 480 
Робова, Диана 127 
Робъртс, Пол 82 196 
Розова, Надежда 452 
Рудометов, Виктор 77 
Русев, Димитър Симеонов 225 
Русева, Виолета 448 
Русинова, Елена 639 
Русинова, Мариана 629 
Рускова, Милка 463 
Рут, Андрина 282 
Рьотцер, Флориан 11 
Савов, Еньо 83 
Савова, Петя 343 
Сал, Катрин 480 
Санду, Рупендра Джийт 179 202 591 
Санду, Рупендра Жийт 179 202 591 599 
Сапунджиев, Георги Нешев 311 
Сапунджиева, Ана 213 242 243 595 596 
Сарандев, Иван 449 524 
Сарандев, Иван Атанасов 449 524 
Сариев, Иван 300 592 
Сатън, Робърт И. 149 301 
Свирачев, Петър Тодоров 477 
Севан, Севда 450 
Семерджиев, Цветан 594 655 
Семов, Атанас 61 
Семов, Атанас Марков 61 
Серафимов, Радослав 179 202 591 
Сидикуи, Шадаб 621 
Сиксмит, Мартин 84 525 
Симеонова, Маргарита Василева 451 526 
Симов, Симеон Мильов 409 
Сиракова, Соня Христова 177 
Сирманов, Васил 551 572 582 586 588 
Сиуърд, Ингрид 85 527 
Скот, Майкъл 452 
Славов, Христо 371 
Славов, Христо Георгиев 371 
Славова, Илка 514 
Славчова-Божкова, Маруся Никифорова 169 
Смит, Алистър 187 190 
Соколов, Борис 201 
Солженицин, Александър И. 528 
Сомер, Дарио Салас 19 
Сотиров, Георги Р. 311 
Спасов, Иван Георгиев 241 
Ставрев, Светослав 151 303 
Стаматов, Георги Порфириев 371 
Стаматов, Петър Живков 241 
Стаматова, Антоанета 84 525 
Станев, Емилиян 454 455 
Станев, Никола Стоянов 454 455 
Станилов, Грозьо 170 
Станков, Иван 455 
Станков, Иван Герасимов 454 455 
Станкова, Радослава 43 
Станчев, Станчо Стоянов 628 
Станчева, Дияна Недялкова 583 
Стателова, Елена Боянова 89 477 529 
Стефанов, Валери Стоилов 371 456 
Стефанов, Георги 158 
Стефанова, Божидара 629 
Стефанова, Венета 237 
Стефанова, Нели 28 292 467 
Стефанова, Снежина 457 
Стивънсън, Дейвид 530 
Стидмън, Рей 39 
Стоилов, Тодор Стоилов 312 
Стоилова, Светла Димитрова 255 256 257 
Стоименов, Милко 467 
Стоицова, Толя 80 
Стойков, Стойко Иванов 342 458 
Стойнов, Н. 299 442 
Стойчева, Виолета Петрова 531 
Стоянов, Георги Атанасов 459 
Стоянов, Димитър 215 
Стоянов, Димитър Стефанов 215 
Стоянов, Калоян Евгениев 253 265 
Стоянов, Людмил 355 
Стоянов, Цветан 574 
Стоянов, Юри Петров 40 
Стоянова, Даниела Николаева 460 
Стоянова, Милена Петрова 119 
Стоянова, Надя 385 386 
Суифт, Джонатан 461 
Таладоар, Ерик 480 
Танкова, Василка Атанасова 479 
Тасев, Георги 304 
Ташев, Александър Николов 197 
Ташева, Магдалена 82 196 
Темпъл, Робърт 13 532 
Тенекеджиева, Цветелина 115 
Теодосиев, Николай Милчев 191 
Теофилов, Петко 533 
Теохаров, Владимир Димитров 94 
Тим, Пол Р. 152 
Тиман, Габи 435 
Тимофеев, А. 355 
Тиш, Джесика 558 
Тоби, Джаксън 78 
Тодоров, Васил Георгиев 138 
Тодоров, Юри Тодоров 644 
Тодоров, Янко Димов 366 
Тодорова, Елица 36 
Тодорова, Магдалина 168 593 
Томов, Владимир 176 194 
Томов, Роман 514 
Томов, Томов 534 
Томова, Ваня 97 161 
Томова, Елена 43 
Томова-Манова, Иванка 371 
Томпсън, Лаура 463 
Томсън, Каролин 90 535 
Тонкин, Иван 509 552 
Тончев, Димитър 39 
Тончев, Димитър Френков 39 
Топузов, Иван 201 
Тоудес, Даниел 203 536 
Точева, Красимира 27 
Трифонов, Трифон 153 154 
Трифонова, Елка 388 
Троянов, Марин 91 
Туренков, Васил Николаев 225 
Турко, С. 284 
Турко, Сергей Викторович 114 280 
Тусент, Джоу 517 
Търнева, Татяна 128 
Уайкоф, Джери 41 645 
Уайт, Майкъл 14 
Уеър, Джеймс 90 535 
Узунов, Георги 628 
Узунов, Георги Тачев 628 
Узунова, Доротея 9 
Уилям, принц на Уелс, внук на Елизабет II, кралица на Великобритания 85 527 
Уингет, Лари 305 
Уиндзор, Уилям Артур Филип Луис, принц на Уелс, внук на Елизабет II, кралица на 85 527 
Уиндзор, Хенри Чарлз Албърт Дейвид, принц на Уелс, внук на Елизабет II, кралица 85 527 
Умленски, Васил Иванов 188 
Унджиев, Иван Николов 538 
Унджиева, Цвета Иванова 538 
Уолш, Кийран 155 
Устинова, Татяна 464 
Фалк-Тодоров, Ангелика 435 
Фердинандов, Ервин 171 172 206 207 
Фердинандов, Ервин Стефанов 171 172 206 207 
Фердинандова, Диана 9 
Фидельман, Григорий Носонович 156 306 
Фидлър, Роджър 93 208 
Филипова, Иглика 82 196 
Филипова, Людмила Орлинова 466 
Фингова, Светла 559 
Финдли, Артър 517 
Флин, Шон Масаки 115 
Фогарти, Кирън 517 
Фокс, Сю 42 159 
Фрийман, Майкъл 560 597 
Фроже-Зеегер, Елизабет 299 442 
Фурнаджиев, Иван 236 
Фурнаджиева, Надежда Иванова 362 
Фуцкова, Ани 77 528 
Фьолнър, Едуин Дж. 95 160 
Хаберер, Мартин 279 
Хабермас, Юрген 94 
Хайек, Фридрих А. 95 160 
Хайек, Фридрих Август фон 95 160 
Хаков, Дженгиз 539 
Харви, Грег 598 
Харпър, Ричард 434 
Хендерсън, Корин 187 190 
Хенри, принц на Уелс, внук на Елизабет II, кралица на Великобритания 85 527 
Хетчър, Пол 651 
Хоумър, Тревър 15 
Христев, Христо Илков 61 
Христов, Ивайло 468 
Христов, Ивайло Христов 468 
Христов, Кирил 371 
Христов, Константин 652 
Христов, Марин Христов 235 
Христов, Христо 97 98 161 
Христова, Миглена Илиева 221 
Христова, Наталия 99 540 
Христова, Светла 23 
Христова, Светлана 75 140 512 
Христова, Христина 158 
Христова-Занкова, Олга Славова 653 
Хрусанов, Дончо Гаврилов 76 
Цаковска, Милена 124 
Цанев, Георги Цанков 371 
Цанева, Милена Георгиева 371 
Цанков, Георги 362 371 
Цанов, Михаил 232 236 581 
Цветанов, Мирослав Любомиров 561 
Цветков, Пламен С. 100 541 
Цветкова, Петя Господинова 279 
Ценкова, Емилия Тодорова 469 
Цолов, Красимир 344 345 346 
Цонева, Боряна 291 
Цончев, Дончо 470 
Цураков, Ангел Лазаров 101 542 
Чакалова, Йорданка 95 160 
Чакраборти, Ангшуман 599 
Чаплин, Чарлс 543 562 
Чаран, Рам 283 
Чаушев, Асен 27 
Чаушева, Виолета 128 
Чернева, Юлия 84 525 
Чипев, Пламен Димитров 147 
Чолакова, Зорница 481 
Чоролеева, Мария 471 
Чунчева, Мария 51 
Шааке, Ерих 102 
Шадфо, Катрин 480 
Шарланджиева, Рада 393 
Шейтанов, Минко 204 
Шейтанов, Минко Пенчев 204 
Шишманов, Иван 472 544 
Шкодров, Владимир Георгиев 188 
Шулц, Дуейн П. 44 
Шулц, Сидни Елън 44 
Шурбанов, Александър 408 
Шурбанова, Даниела Димитрова 433 434 
Щърбанов, Илия Иванов 234 
Юнел, Барбара 41 645 
Юрсенар, Маргьорит 473 
Юхас, Петер 474 
Якимов, Петър Иванов 232 581 
Янакиев, Константин Георгиев 78 
Янев, Николай Михайлов 169 
Янев, Симеон Янакиев 475 
Янкова, Иванка 128 
Янкова, Нина Петрова 162 
Яруллина, Татяна Сагидовна 545 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Европейци сми ний, ама..." 72 
"Имотите"на Кобургите 46 478 
E-learning and knowledge sosiety 600 
E-learning and knowledge sosiety with section for PhD students in computing 601 
Elementary matters 321 
European Union enlargement 105 
German-English English-German dictionary 326 
Grossworterbuch Deutsh als fremdsprache 327 
Identification modeling and characteristics of miniature rotorcraft 245 
Import - Export 111 
Microsoft] Visual Basic.Net 574 
Multilingual professional language courses 1 & 2 for the tourism industry 103 104 106 107 108 109 110 319 320 328 329 330 331 332 
Pre-intermediate matters 322 
Proceedings. E-Learning conference '06. Computer science education with a section a PhD Students & E-Learning 605 
Thematic Networks TN 213871-CP-3-2003-BG-ERASMUS-TN European computing education and training (TN ECET) 606 
User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for learners 324 564 603 
User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for teachers 325 565 604 
User's guide of the system for mobile foreign language training Flagman for translators of the interface and system messages 323 563 602 
World atlas of flags 476 
Yearbook Agricultural Engineering 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
Автоматични трансмисии 238 
Автомобилни газови уредби 249 
Агата Кристи. Една английска мистерия 463 
Адобе] Adobe Dreamweaver CS3 567 
Адобе] Adobe flash CS3 568 
Аз познавах тези хора 337 
Аито] Auto Cad 1 566 571 
Аксес] Access 2007 570 
Альтернативный мениджмент 156 306 
Амбулантно благополучие 132 
Аналитична геометрия 170 
Анатомия на илюзиите 466 
Английският съсед 352 
Английско-български компютърен речник 378 585 
Античните цивилизации 480 
Архивът на Митрохин 2 КГБ и светът 47 
Астрономия for Dummies 184 
Атлантика 481 
Атлас на българската литература 1969-1979 475 
Аудиовизуални и информационни технологии в образованието 644 
Ауто КАД] AutoCAD 2007 в лесни стъпки 572 
АутоКАД] AutoCAD 2007 616 
Африканеца 387 
Аякс] Ajax за Java 589 
Бактериален рак по лозата и борбата с него 278 
Балади и разпади 360 
Балканска елегия 91 
БеГе] BG емигрант в Париж 445 
Бережливое производство 284 
Библейската жена 24 
Бизнес етикет for Dummies 42 159 
Бизнес стратегия 290 
Бизнес-контролинг 129 285 
Биоиндикации 175 193 
Ботаника 197 
България и световната криза 519 
Българо-испански речник 457 
Българска граматика. Морфология 422 
Българската езическа култура VII-IX век 522 
Български език за 5 клас 618 
Български език за 5. клас 617 
Български език за II клас 609 
Български език за трети клас 610 
Български език за четвърти клас 611 
Български език за шести клас 612 
Български тълковен речник 342 
Българските мистерии на ХХ век 51 
Българският език в правила и тестове 390 
Българско-испански разговорник 343 
Българско-испански речник 469 
Българско-италиански разговорник 344 
Българско-немски разговорник 345 
Българско-румънски речник 460 
Българско-френски разговорник 346 
В света на думите 444 
ВАМ. Животът и времето на Волфганг Амадеус Моцарт 509 552 
Васил Левски 538 
Васил Пундев и българската литература 351 487 
Великите изобретения на човечеството 12 
Вероятностни и статистически методи в комуникациите 171 172 206 207 
Вилна зона 412 
Вино 338 
Волжка България и Европа 545 
Времето и календарният проблем 188 
Въведение в детската психология 36 
Възрожденските граматики на българския език 356 
Вълшебните техники 561 
Въпреки различията 4 357 
Въпросите и въпросителните изречения в българския език 391 
Гайконарезное оборудование 656 
Генеалогия на българската модерност. Яворов 448 
Геният на Китай 13 532 
Геодемография 56 493 
Гледната точка на Гоген 426 
Големият атлас на вселената 180 
Горещо червено 334 
Графичен дизайн 3 
Графичната комуникация днес 556 590 
ГУЛАГ. Лагерите на смъртта 60 499 
Да командваш или да се подчиняваш 28 292 
Да проверим (е) готови ли сме за изпит? 389 634 
Движението 5 248 
Двойният живот на агент "Пикадили" 98 
Денят на крокодилите 459 
Десето] Х специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника 253 265 
ДжаваСкрипт] JavaScript 651 
Джей2ИИ] J2EE 621 
Джобен психотерапевт 31 
Джобна енциклопедия на идиотските оправдания 7 
Джордж У. Буш. Пътят на лидера 90 535 
Диглосията 354 
Дискретно-събитийни системи 311 
Дневник 477 
Дневник 1879-1927 г. 472 544 
Договорът ми с Бога 474 
Досието Литвиненко 84 525 
Дриймуивър] Dreamweaver 8. За Windows и Mac 580 
Друг начин на мислене за историята, културата, обществото 48 
Другият бог 40 
Еволюцията на обществата 78 
Евреите в Русия 528 
Европа във война 1935-1945 494 
Европа на гражданите. Граници и разширения 67 
Европейската референтна система в България 182 
Европейски измерения на Освободителната война 1877-1878 424 
Европейските институции на знанието в началото на новото време 33 637 
Еврото - утрешните ни пари 113 
Един час бъдеще 384 
Една надежда 369 
Езиковата личност на Васил Левски 451 526 
Езикът на тялото for Dummies 26 
Езикът на цветовете 16 45 335 
Ейч Ти Ем Ел] HTML 613 
Екология 174 
Екология и устойчиво развитие 177 
ЕксЕмЕл] XML web services 608 
Електрически измервания 225 
Електрически машини 221 
Електрически мрежи и системи 217 
Електроенергетика 220 
Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране 230 
Електроника и микропроцесорна техника 232 581 
Електротехника и електроника 229 
Електротехнически и радиоелектронни материали 226 
Емилиян Станев 449 524 
Еннциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България 101 542 
Енциклопедия герои на световната литература 368 
Енциклопедия на страните по света и техните знамена 502 
Енциклопедия по психология и поведенческа наука 20 
Епизоди от изграждането на новата българска държава 507 
Ерата на тълпите 35 73 
Ерготерапия 201 
Естествен роман 361 
Естественият икономически ред 121 
Желаната кариера, която свързва вашите възможности и реализация 21 62 126 
Жетварят 377 
Животът ми в три епохи 63 381 
Забавна пътечка към конструктивната дейност 635 
Зад завесата на големите скандали 59 
Законодателна уредба в областта на околната среда 50 173 
Западноевропейска литература 441 
Звездни мигове в живота ми 209 498 
Златен ключ на класическата българска художествена литература 371 
Златната тетрадка 392 
Иван Д. Шишманов - наука и политика 372 500 
Иван Евстратиев Гешов 89 529 
Иван Михайлов (отвъд легендите) 489 
Иван Павлов старейшината на световната физиология 203 536 
Из спомените ми от турско време ; Съединението 479 
Избор на материал 318 
Избрани езиковедски трудове 458 
Избрани произведения 416 417 418 419 511 
Избрани произведения в четири тома 454 455 
Избрани произведения] 364 
Избрани стихотворения 1957-2007 366 
Избрани съчинения 401 402 403 
Изгубеният рай 408 
Изкуството за подбор на персонал 127 
Изобразително изкуство за 1. клас 622 
Изобразително изкуство за 2. клас 623 
Изобразително изкуство за 3 клас 624 
Изобразително изкуство за 4. клас 625 626 
Изобразително изкуство за I клас 627 
Изотермичен транспорт 215 
Изпитания на теорията 376 
Изпълнението 283 
Икономика 120 
Икономика for Dummies 115 
Икономика на предприятието 128 
Икономическа география на страните от континентите 125 
Икономическа информатика 583 
Илия Павлов 134 
Императорът 367 
Институционно право на Европейския съюз 61 
Интернет с Windows XP 584 
Ирландски истории 461 
Исторически атлас V клас 628 
История на Австро-Унгария 1867-1918 510 
История на Априлското въстание 1876 505 
История на Белгия от античността до наши дни 484 
История на българската литература през Възраждането 443 
История на Византийската държава 514 
История на древен Египет 485 
История на изкуството 547 548 549 550 
История на модерната психология 44 
История на стопанските и административните институции 74 139 
История на съвременна Турция 539 
Как без крясъци и шамари да приучим детето на дисциплина 41 645 
Как да си свършим работата отлично... и да се приберем вкъщи навреме 141 295 
Какво? Вечността 473 
Канбан и "точно вовремя" нa Toyota 286 
Капиталът срещу капитализма 145 
Келтска одисея 452 
Клавдия - жената на Пилат 404 
Ключовите коефициенти в мениджмънта 155 
Книга за България 513 
Книга за началата 15 
Книга за учителя към поредица "Чудните книжки" за подготвителна група в детската градина и в училище 629 
Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас 633 
Книга за учителя по изобразително изкуство за 2. клас 630 
Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас 631 
Книга за учителя по изобразително изкуство за 4. клас 632 
Князът, конституцията и народът 496 
Когато маркетингът е минно поле 130 288 
Кодекс за социално осигуряване 52 
Компютърен машинопис 315 576 
Компютърен самоучител for Dummies 578 
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация 296 310 
Компютърни системи 575 
Комуникации и връзки с обществеността 55 
Комуникационни системи в медицината 199 
Конвективни явления в атмосферата 192 
Кондолиза Райс 102 
Конкурентоспособност на фирмата в пазарни условия 136 
Константинопол и руската колония (до 1204 г.) 534 
КорелДроу] CorelDRAW X3 588 
Корпоративни финанси 112 
Косово 54 
Косово. Геополитически анализ 64 501 
Косово. Отложената независимост 57 495 
Кратка история на готите 488 
Кратка история на света за млади читатели 491 
Краят на петрола 82 196 
Кристализация от разтвори 191 
Култура на нашето всекидневие 163 
Курсово проектиране по машинни елементи 241 
Къса памет 446 
Леки автомобили 246 
Леонардо Да Винчи for Dummies 558 
Леонардо. Първият учен 14 
Личните бележници на П. К. Яворов 395 
Логическо управление на електромеханични системи 167 
Лятото преди мрака 393 
Майкрософт] Microsoft C# 607 
Майкрософт] Microsoft NET Framework 599 
Майкрософт] Microsoft Visual C++.Net 587 
Майскрософт] ASP. Net 573 
Макрофотография 560 597 
Маркировката "СО" 237 
Математика и информатика 8 
Математическите познания на българите през VII-ХIV век 165 
Материали 187 190 
Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век 2 486 
Матура за отличен - Физика и астрономия 185 
Машини и процеси в трикотажното производство 312 
Машинни елементи и взаимозаменяемост 239 
Медиаморфоза 93 208 
Медицински системи за въздействие на електромагнитното поле върху човека 200 
Между две реклами 423 
Международен туризъм 119 
Международни дипломатически преговори 83 
Мениджмънт на информацията 300 592 
Металорежещи машини 211 
Метаморфози на реториката през ХХ век 333 
Методи и алгоритми за настройка на регулатори в системи за управление 309 
Механика 183 240 
Микробиологични методи за пречистване на околната среда 176 194 
Микробиология 195 
Милошевич и Трибуналът 53 
Мимезис и антимимезис. В началото на новия век 394 
Модели на геометрични тела. Математика 6. клас 636 
Моливко. Приказни игри чудесни 614 
Монтажът на аудиовизуалното произведение 559 
Морал за 21 век 19 
Морето 340 
Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949 г. 66 251 
Моята автобиография 543 562 
Моята забавна книжка за цветовете 652 
Набиране на средства for Dummies 9 
Наръчник за привличане на клиенти 152 
Наръчник на художника 553 
Наръчник по анатомия и рисуване на човешка фигура 554 
Невролингвистично програмиране for Dummies 38 
Ненужните скептици 359 490 
Нестинарка 414 
Николай Кънчев в българската литература и култура 420 
Николай Хайтов 468 
Новелата 410 
Нови моменти в Административния процес според АПК 76 
Новите Балкани : Дезинтеграция и възстановяване 77 
Норми за проектиране на стоманени конструкции 654 
Нормотворческата дейност на временното руско управление в България (1877-1879) 508 
Обектно-ориентирано програмиране 164 569 
Обхватът на интерпретацията 22 375 
Обща теория на правото 81 
Обща теория на статистиката 122 
Организация как система 294 308 
Освобождението 1877-1878 504 
Основи на автоматизацията 307 
Основи на електротехниката 216 
Основи на правото 69 
Основи на управлението на публичния сектор 151 303 
Основи на физиката 186 
От Шипка и Плевен до Сан Стефано и Берлин 506 
Откъснати страници 379 
Оцеляване при бедствия и аварии 179 202 591 
Пари, думи, памет 425 516 
Париж, моят Париж... 521 
Пастирът на звездите 370 
Педагогическо взаимодействие за творчество в предучилищното детство 639 
Пет] 5 Спасителни крачки от депресията към радостта 25 
Петдесет] 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога 10 
Петстотин и един] 501 града, които трябва да посетите 517 
Писмо за толерантността 29 
По особено мъчителен начин 347 348 349 350 
Подемно-транспортни машини и системи 244 
Полупроводникови елементи 235 
Полупроводникови прибори 222 223 
Понс] PONS Бизнескореспонденция + английски 282 
Понс] PONS Бизнескореспонденция - испански 297 427 
Понс] PONS Бизнескореспонденция - френски 299 442 
Понс] PONS Нов универсален речник. Английско- български 433 
Понс] PONS Нов универсален речник. Българско-английски 434 
Понс] PONS Нов универсален речник. Българско-немски 435 
ПОНС] PONS Писане на есе - 6 стъпки към успеха в изпитите по англ. ез. 341 
Понс] PONS Стандартен речник. Английско-български. Българско-английски 436 
Понс] PONS Стандартен речник. Немско-български. Българско-немски 437 438 
Постнационалната констелация 94 
Правилата 470 
Практическа граматика на българския език 428 638 
Преброяване на дивите зайци 413 
Приемствеността в семейната фирма 287 
Призори 374 
Призрачна музика 399 
Принципи на мениджмънта 137 
Природни бедствия и екологични катастрофи 178 
Проблемът с исляма 32 
Програмиране с Perl DBI 579 
Проектиране на полупроводникови електрозадвижвания 214 224 
Проклятието Кенеди 65 503 
Просто Япония 71 400 
Публична администрация 68 
Публичните дружества и развитието на фондовата борса в България : противоречиви траектории на българския корпоративен модел 147 
Публично управление 116 281 
Пукнатиноустойчивост на металите при ударно натоварване 181 317 
Първа година европейска България: избори и образи 80 
Първобългарите. История, бит и култура 483 
Пъстра пътечка към изобразителното изкуство 653 
Пътешествие през Библията 39 
Пътища към блаженството 23 
Пътят към евро : опитът на страните от Източна Европа с паричен съвет 138 
Пътят към робството 95 160 
Пътят на колелата 252 
Пяната на дните 353 
Работно време, условия на труд, демографско поведение 148 
Разбулените тайни на древна Америка 520 
Разгневеното слънце 373 
Разклоняващи се стохастични процеси 169 
Размърдай си задника. Не се скатавай! Работи! 305 
Революции 397 
Регионално планиране и прогнозиране 117 118 
Реклама for Dummies 205 
Ренесанс на утопията 11 
Речник на литературните митове 447 
Речник на чуждите думи в българския език 405 
Речник на чуждите думи за всички 432 
Родова хроника 492 
Родосто, Родосто ; Някъде на Балканите ; Дер Зор 450 
Русе 523 
Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи 236 
Ръководство за лабораторни упражнения по търговска експлоатация на транспорта 256 
Ръкописите от Мъртво море 17 
Рязане на материалите 657 
Сборник задачи по обща теория на статистиката 166 
Сборник от задачи по програмиране на С++ 168 593 
Световна литература за деца и юноши 365 
Светът на мегамитовете 100 541 
Свободният свят 49 482 
Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език 388 
Семантичната категория степен и нейното изразяване в българския език 471 
Семейните комплекси 27 
Синонимен речник на българския език 431 
Системи за електрозадвижване 228 
Системи за управление на електрозадвижванията 227 
Скришен фолклор 409 
Солид] Solid works 577 
Солид] Solid works - Разширени възможности 213 242 595 
Солидуоркс] SolidWorks. Базово моделиране и чертежи 243 596 
Социална промяна и история 75 140 512 
Спасеният език 380 
Специфика на българското "дисидентство" 99 540 
Спечелете другите как да приемат вашата кауза 150 302 
Спомени 58 497 
Спомени за Емилиян Станев 453 
Справочник на студента-първокурсник 86 87 88 
Справочник по системи за управление на качеството 304 
Сталин 70 396 
Старобългарски език 411 
Статистическо изследване на структурни изменения 162 
Сто и шестдесет] 160 регулировъчни параметри на автомобилите в света 254 
Сто] 100 думи за щастието 34 
Стоте] 100-те най-забележителни музея в света 557 
Стотте] 100-те най-велики идеи за продажба 133 
Страници от бригадирския летопис 142 515 
Странните идеи, които вършат работа 149 301 
Стратегически мениджмънт 143 
Суан Дзъ. Изкуството на войната за мениджъри 30 135 293 
Създаване на текст чрез превод от английски на български език 358 462 
Сълзите на Аллах 79 144 
Съпротива.net 382 
Сърфиране в хиперпространството 37 
Съчинения 406 407 
Сянката на слънцето 415 
Тай - Пан 385 386 
Тайните фалити на комунизма 97 161 
Творбата - място в света 456 
Телевизионна техника 234 
Телевизионни жанрове 6 233 
Тенекиеният барабан 362 
Теория на управлението 255 
Териториално и административно устройство - проблемни аспекти 123 546 
Тетрадка N 1 по български език за 4. клас 640 
Тетрадка N 1 по български език за втори клас 641 
Тетрадка N 1 по български език за 4. клас 642 
Тетрадка N 2 по български език за 4. клас 643 
Техническа термодинамика и топлообмен 219 
Технология за обработване чрез пластична деформация 212 
Технология на машиностроенето 210 
Технология на телевизионните услуги 231 615 
Тодор Каблешков 533 
Този черен бял свят 336 
Токозахранващи устройства 218 
Тракийските царе 518 
Трептения в транспортната техника 189 247 
Триста и двадесет] 320 вида дървета и храсти за паркове и градини 279 
Трите живота на Йосиф Димов 363 
Тук съм 429 430 
Турция 92 537 
Търговска експлоатация на транспорта 257 
Убийство по български 339 
Уилям и Хари 85 527 
Уиндоус] Windows Vista for Dummies 598 
Улица без име 383 
Умението да говорим публично 355 
Управление на информационната сигурност 594 655 
Управление на проекти 298 
Управление на семейните фирми 291 
Управление на човешките ресурси в организацията 131 289 
Урокът по история 531 
Учебен блок по изобразително изкуство за 1 клас 647 
Учебен блок по изобразително изкуство за 1. клас 646 
Учебен блок по изобразително изкуство за 2. клас 648 
Учебен блок по изобразително изкуство за 3 клас 649 
Учебен блок по изобразително изкуство за 4 клас 650 
Учебен речник . Немско-български, българско-немски 465 
Учебна тетрадка по български език за пети клас 619 
Учебна тетрадка по български език за шести клас 620 
Факторинг 124 
Ферма за чакали 421 
Финансови иновации 157 
Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал 153 154 
Фирмено право 158 
Фолксваген] Volkswagen Passat 258 
Форд] FOPD MONDEO - Том 91 250 
Фотошоп] Photoshop CS3 582 
Френското завещание 398 
Харвард] Harvard business review за лидерството в един променен свят 96 
Хиляда деветстотин и четиринадесета] 1914 -1918. Историята на първата световна война 530 
Хиляда триста деветдесет и пет] 1395 английски пословици и поговорки 467 
Хомеопатична психология 18 198 
Хороший потребитель-довольный потребитель или что приходит в голову, когда говорят про удовлетворенность и лояльность 114 280 
Хотелиерство 146 440 
Хранене и сърдечносъдови заболявания 204 
Християнска агиология и народни вярвания 43 
Хроника на гнусното време 464 
Цветовете в изкуството 555 
Цифрова фотография с Photoshop CS3 551 586 
Цифрови системи за управление 313 314 316 
Черната кутия 439 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аварии 179 202 591 
Австрийска литература 380 
Австрия - история - нова 510 
Автоматизация 307 311 
Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ 309 
Автоматика 311 
Автоматично управление - принципи и теория 169 
Автомобили 253 265 
Автомобили - горивни системи 246 
Автомобили - леки 249 
Автомобили - справочник 254 
Автомобили според предназначението им 250 254 
Авторитарни режими 100 541 
Агротехника 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
Административно право 68 
Административно-наказателно производство - България 76 
Административно-териториално разделение на държавата 123 546 
Американска литература 385 386 
Английска литература 467 
Английска литература - биографски романи 463 
Английска литература - поезия, поеми, стихове, оди, балади 408 
Английска литература - романи 392 393 404 
Английски език - изучаване 321 322 
Английски език - превод - методика на преподаването - за средни общообразователни училища 358 462 
Английски език - учебници 103 319 
Английски език - учебници за самообразование 341 
Априлско въстание 1876 505 
Априлско въстание 1876 - биографии 533 
Астрономия - наръчници и ръководства 184 
Астрономия - тестове - учебници за средни общообразователни училища 185 
Атласи 481 
Атмосфера 192 229 
Аудиовизуални материали - приложение - в образованието и просветата 644 
Бази данни 164 324 325 564 565 569 603 604 
Бази данни - ръководство 323 563 602 
Балкански литератури - конференции 425 516 
Балкански полуостров - култура - история - конференции 425 516 
Балкански страни - политика, икономика 77 
Библия 39 
Бизнес - психологични проблеми 28 292 
Бизнескореспонденция 299 442 
Билингвизъм 354 
Биографии 14 58 70 84 101 209 337 351 365 372 395 396 487 489 497 498 500 525 542 543 562 
Биография 90 203 453 535 536 
Биохимия 204 
БКП 58 497 
Болести - лечение - популярна литература 278 
Ботаника 197 
Бригадирско движение - Русенска област - история 142 515 
Българи - бит - социологични проблеми 163 
България - външна политика - история 66 251 
България - история 59 483 506 507 508 519 
България - история - нова - извори 46 472 478 544 
България - история - нова - спомени 489 
България - история, нова 89 529 
България - история, нова - спомени 479 
България - култура - история - конференции 425 516 
България - култура - социологични проблеми 163 
България - население - демографски проблеми 148 
България - общество 72 
България - политика 58 497 
Българска литература 454 455 
Българска литература - биографии 449 524 
Българска литература - детски романи 418 
Българска литература - избрани произведения на един автор 416 417 418 419 511 
Българска литература - исторически романи 347 348 349 350 373 418 
Българска литература - история 339 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 334 429 430 
Българска литература - конференции 425 516 
Българска литература - криминални теми и образи 339 
Българска литература - литературна критика 448 474 475 
Българска литература - поезия 336 360 366 369 370 395 401 402 403 406 407 423 
Българска литература - проза 406 407 
Българска литература - публицистика 359 374 383 490 
Българска литература - пътеписи 71 400 
Българска литература - разкази - повести 377 426 470 
Българска литература - романи 363 382 384 412 413 414 416 419 421 439 459 466 
Българска литература - теми, образи, сюжети 456 
Българска литература, критика 406 407 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 409 
Българска литература. Антологии. Сборници. Христоматии 371 
Българска литература. Историята католитературен жанр 63 337 379 381 
Българска литература. Литературна критика 443 453 
Българска литература. Литературнатеория и техника 372 500 
Българска поезия 420 
Български език 110 332 343 344 345 346 390 
Български език - граматика 356 428 471 638 
Български език - изучаване 641 
Български език - история 356 
Български език - методика на преподаването - за основни училища 610 611 617 618 642 643 
Български език - речници - на чуждите думи 405 432 
Български език - семантика 388 
Български език - синтаксис 391 
Български език - социолингвистика 354 
Български език - текстове и задачи 389 634 
Български език - учебници за основни училища 609 610 612 618 619 620 
Български език - чистота на езика, диалекти 458 
Български език. Исторически период от развитието на езика 458 
Български език. Родствени думи - антоними 431 
Български език. Родствени думи - синоними 431 
Български език. Тълковни речници 342 
Български еизк -морфология 422 
Българско-испански речник 469 
Валута 138 
Вероятности, теория - приложение - в съобщителната техника - учебници за ВУЗ 171 172 206 207 
Вертолети (хиликоптери) 245 
Вестник - редакция и оформление 2 3 486 
Вестници - журналистика 6 233 
Византия - история, култура 514 
Виртуална реалност 93 208 
Висше образование - конференция 33 637 
Вода - пречистване - учебници за ВУЗ 176 194 
Военноморски сили - България - история 66 251 
Волжки българи - история 545 
Време [астрономия] 188 
Въздух - пречистване - учебници за ВУЗ 176 194 
Възпитание - на деца 41 645 
Възприемане на цветовете - наименования, действие и символика на цветовете 555 
Възраждане 550 
Възраждане - България - конференции 425 516 
Външен израз на психическите процеси и чертите на характера. Физиогномия. Френология. Краниоскопия. 26 
Външна търговия 111 
Вътрешна и външна политика - Косово 54 
Вътрешна и външна политика - Турция 92 537 
Вътрешна политика 63 381 
Вътрешна политика - България 51 
География 64 501 
Географско описание на отделни страни. Странознание* 502 
Геодезия - автоматизация 182 
Геодезия, космическа - България 182 
Геодемография - учебник за ВУЗ 56 493 
Геометрия 170 
Геополитика 49 64 482 501 
Гечев, Стефан Албертов - интервюта 359 490 
Глобализация 94 145 
Градове - паметници на културата 517 
Двигатели с вътрешно горене 258 
Двуезични речници 434 435 457 460 469 
Декоративни растения - наръчници и ръководства 279 
Деловодство 282 
Диагностика - методи - учебници за ВУЗ 199 
Диглосия 354 
Дизелови двигатели 258 
Династии - Великобритания 85 527 
Дисидентство - България - история 99 540 
Дистанционно обучение 605 
Договорно право - франчайзинг 158 
Дуализъм 40 
Държава и църква 29 
Евреи - религия 17 
Евро 113 138 
Европа и САЩ 49 482 
Европейски съюз - изграждане - разширяване 105 
Европейски съюз - икономическа политика 105 
Европейски съюз - интегриране 67 
Европейски съюз - правни проблеми 61 
Европейски съюз - съвет на Европа 80 
Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 640 
Езикознание 16 45 323 324 335 563 564 602 603 
Езикознание, специално 325 565 604 
Езици за програмиране 168 579 589 593 599 621 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 651 
ЕИМ - елементи и устройства - наръчници и ръководства 578 
Експлоатация на автомобила 250 
Електрически измервания 225 
Електрически инсталации - учебници за техникуми 230 
Електрически материали - учебници за техникуми 230 
Електрически машини 221 
Електрическо осветление - учебници за техникуми 230 
Електродвигатели, синхронни - учебници за ВУЗ 227 228 
Електроенергетика 217 
Електрозадвижване - учебници за ВУЗ 214 224 227 228 
Електроника - учебник 232 581 
Електроника - учебници за средни специални училища 229 
Електронно обучение 323 324 325 563 564 565 600 601 602 603 604 
Електротехника 216 226 
Електротехника - учебници за средни специални училища 229 
Енергийни системи 220 
Енциклопедия - цитати - афоризми 7 
Ереси - история 40 
Есе - методика на писане - учебници за самообразование 341 
Етика 19 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 21 62 126 
Етика на бизнеса 30 135 293 
Етикет - наръчници и ръководства 42 159 
Етимология на българския език 444 
Жени - история и обществено положение 24 
Занимания за развитие на интелекта 629 
Западноевропейска литература - история и критика 441 
Западноевропейска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 441 
Земеделие - техника 253 265 
Знамена 476 
Знамена и флагове 502 
Избори - обществено мнение -обществено-политическа дейност - пропаганда 80 
Издания за деца. Книжки-картинки. Читанки. Издания за юноши 187 190 
Изкуство 547 548 549 550 
Изобразителна дейност - предучилищно възпитание 652 
Изобразително изкуство 14 
Изобразително изкуство - методика на преподаване 633 
Изобразително изкуство - методика на преподаването - за основни училища 624 630 631 632 647 
Изобразително изкуство - учебници за основни училища 622 623 624 625 626 627 646 648 649 650 
Изобретения и изобретателско дело. Научни открития 12 13 532 
Изразяване на мисълта чрез софтуерни продукти 568 
Изчислителни системи - наръчници и ръководства 608 613 
Изчислителни системи - учебници за ВУЗ 575 
Икономика 136 137 
Икономика - явления, закони, теории 121 
Икономика на промишлеността. Промишлено производство 156 306 
Икономическа география 125 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 115 120 
Икономическа политика 132 
Икономическа политика - управление на стопанството 97 161 
Икономическа политика, обща 117 
Икономически теории 74 139 
Икономическо поведение 30 114 135 280 290 293 
Икономическо поведение - наръчници и ръководства 42 149 159 291 301 
Икономическо поведение - предприемачество 150 302 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 134 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 134 
Илюстрации със софтуер 568 
Инвестиционни дружества 157 
Интелигенция, българска 99 540 
Информатика - детска и юношеска литература 8 
Информатика - учебници за средни специални училища 583 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в геодезията 182 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в масовите комуникации 93 208 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 644 
Информационни мрежи - охрана и сигурност 179 202 591 594 655 
Информационни системи - приложение - в медицината - учебници за ВУЗ 199 
Ирландска литература - романи 340 452 
Ирланска литература - сатира, пародия 461 
Ислям - влияние върху обществения живот - популярна литература 32 
Испански език 104 297 320 343 427 
История 514 
История - България 628 
История - България - нова 496 
История - България - нова - спомени 489 
История - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 531 
История - стара 480 
История - философски проблеми 75 140 512 
История на Белгия 484 
История на България 58 100 417 477 497 511 541 
История на Втората световна война (1939-1945) 100 494 541 
История на Европа от 1919 г - обща история на ХХ в. 534 
История на Египет 485 
История на Косово 57 495 
История на Първата световна война(1914-1919) 530 
История на Република Турция след 1920 г. 92 537 539 
История на Русия и СССР 528 534 
История на Северна и Южна Америка 520 
История на северноевропейските, западноевропейските и източноевропейските племена и народи, германц 488 
История на Стария Изток, Мидия, Персия, Асирия и Вавилония 13 532 
История на цивилизацията 520 
История, обща 491 
История, средни векове и нова 2 486 
Италиански език 344 
Каблешков, Тодор Лулчов - биографии 533 
Кадри - управление и организация 131 283 289 
Календар 188 
Кандидатстване за работа - интервю - оценка 127 
Канцеларска работа. Деловодство. Секретарска работа 297 427 
Капитализъм 2 486 
Капитализъм - кризи 145 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 155 
Кенеди [семейство] 65 503 
Кинофилми - създатели 543 562 
Компютри - речник 378 585 
Компютри - софтуерни продукти 582 
Компютърна техника с практическо приложение 231 551 560 586 597 615 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 232 581 
Компютърни мрежи - ръководство 608 
Компютърни науки и технологии 567 
Компютърни технологии 300 592 
Конвекция 192 229 
Контрол на производството 237 
Корпорации - финанси 147 153 154 155 
Космология 180 
Косово - независимост, социален конфликт 57 495 
КПСС 70 396 
Кристализация 191 
Кръвнородствени групи. Семейство 27 
Кукли - техника и майсторство 561 
Левски, Васил - биографии 538 
Левски, Васил - език и стил 451 526 
Леонардо да Винчи - творчество - популярна литература 558 
Лечебно хранене 204 
Либерализъм 29 
Лидерство 290 
Лингвистични и филоложки изследвания върху българската литература 376 
Литература - биографични материали 509 552 
Литература - теория и естетика 22 374 375 
Литература - художествена - българска 338 352 361 445 450 
Литература - художествена - чужда 362 397 
Литература за деца и юноши 365 
Литература на отделните нации, народи и страни 410 
Литератури на отделните нации и народи 365 
Литературна естетика 376 394 
Литературна критика 368 376 394 420 449 524 
Литературоведи, български - творчество 351 487 
Литературознание 4 357 
Логическо програмиране. Алгоритми за програмиране 167 
Лозарство - лози 278 
Макроикономика 132 
Математика - България - история 165 
Математика - детска и юношеска литература 8 
Математика - методика на преподаването - в началното училище 636 
Математическа статистика - приложение - в съобщителната техника - учебници за ВУЗ 171 172 206 207 
Материална култура - история 2 486 
Материалознание 318 
Машинна графика - наръчници и ръководства 616 
Машинни елементи 239 241 
Машинни елементи - учебници за ВУЗ 183 240 
Машинно чертане 577 
Машинопис - учебници за средни специални училища 315 576 
Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ 210 
Медицина - автоматизация - учебници за ВУЗ 199 
Медицина - терапия - ерготерапия 201 
Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 199 
Международни договори - България - история 66 251 
Международни отношения 49 482 
Международни политически отношения 96 
Международни политически отношения - дипломация 83 
Международни съдилища - Европа 53 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 286 
Местно управление - икономически проблеми 118 
Метали - здравина 181 317 
Метали - обработка под налягане - учебници за ВУЗ 212 
Металорежещи машини 211 
Метеорология 192 229 
Методи на управление. Мениджмънт 30 116 135 143 151 281 284 293 300 303 592 
Методика на преподаване 389 634 653 
Механика, техническа - учебници за ВУЗ 183 240 
Микробиология - методи - учебници за ВУЗ 176 194 
Микробиология - учебници за ВУЗ 195 
Микроорганизми - приложение - в екологията - учебници за ВУЗ 176 194 
Милошевич, Слободан - дейност 53 
Митология - философски проблеми 23 
Морална оценка - ценнности на живота, щастието, естетически, социални, морални, религиозни 34 
Морски транспорт - България - история 66 251 
Морско право, международно - история 66 251 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 557 
Музика - биографии 509 552 
Мюсюлмани - популярна литература 32 
Народопсихология 35 73 
Нарушаване (разрушаване) на околната среда. Екология 174 175 193 
Наука - цивилизация - култура - прогрес - Китай 13 532 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 14 
Научно предвиждане и прогнозиране - сборници 11 
Национален въпрос и национална политика 94 
Национална сигурност 594 655 
Националноосвободително движение - България - спомени 479 
Небесни тела 180 
Недвижима собственост - България - история 46 478 
Нелегална форма на търговия 79 144 
Немска литература 367 
Немски език 109 331 345 
Немски език - речници 327 
Нефт, гориво 82 196 
Новела 410 
Новогръцки език (съвременен) 108 330 
Нрави, обичаи (в частния живот) 16 45 335 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване. Формоизменящи операции (без снемане на стружки) 318 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване. Формоизменящи операции (без снемане на стружки). 657 
Обработка чрез рязане - изработка на резби 657 
Обработка чрез рязане със снемане на стружки - дълбачни машини 318 
Образование - висше 600 601 606 
Обща екология - биоценология - хидробиология - биогеография 175 177 193 
Обществен бит - история 2 486 
Обществен бит - социологични проблеми 163 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 52 
Обществено развитие 75 140 512 
Обществено управление 151 303 
Обществено управление - публична администрация 116 281 
Общество (в цялост) - обществото като система 80 96 
Общество - развитие 78 94 
Околна среда - опазване 178 
Околна среда - опазване - учебници за ВУЗ 176 194 
Операционни системи 621 
Органи на обществения ред 47 
Организационни форми и споразумения за стопанска дейност. Кооперативно дело, кооперация 134 
Организационно поведение 179 202 283 591 
Организация на труда - мотивация 150 302 
Организация на труда - производителност на труда 305 
Освобождение на България. Руско-турска война(1878-1944) 424 506 
Основно образование 628 
Особени окултни области. Общи въпроси 37 
Отделни родове. История на родовете. Фамилии 492 
Отношение межде държавата и църквата. Религиозна политика 92 537 
Охрана на труда - България 148 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 130 133 288 
Пазарна икономика 132 
Паметници на културата 513 520 522 
Параметри и характеристики на автомобилите 254 
Парапсихология. Халюцинации. Илюзии. Пророчесво. Предсказание. Магии. Демонологии. Телепатия. Спири 37 
Париж - очерци 521 
Парични реформи - България 113 
Парични системи - Източна Европа 138 
Парламенти. Представителни органи. Правителства 101 542 
Период на феодализма в българските земи VII в. -I пол. на XVIII в. 522 
Персонал - подбор 127 
Писатели, български 468 
Писатели, български - интервюта 359 490 
Писма. Размножаване. Машинопис. Преводи. Стенография 282 
Планиране, териториално 123 546 
Планово стопанство 95 160 
Пласмент. Продажби 133 
Подемно-транспортно оборудване 244 
Политика - социология 94 
Политици - американски 90 535 
Политици, български 89 529 
Политици, български - биографски материали 472 544 
Политици, български - спомени 477 
Политици, североамерикански 65 503 
Политици, североамерикански - биографии 102 
Политическа икономия 95 160 
Политическо влияние 84 525 
Политическо влияние и натиск върху други държави 79 82 144 196 
Политическо влияние чрез тайни (разузнавателни) служби. Шпионаж 98 
Политическо преследване. Терористични действия 84 101 525 542 
Полски език - синтаксис 391 
Полупроводникова електроника 222 223 235 236 
Полупроводникови уреди 222 223 
Полупроводници - учебници за ВУЗ 214 224 
Португалски език - учебници за самообразование 106 328 
Почва - хигиена - учебници за ВУЗ 176 194 
Почвознание 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
Прабългари 483 
Правни проблеми за опазване на околната среда 50 173 
Право - учебник 69 81 
Предавки с гъвкав елемент. Трансмисии 238 
Предучилищна възраст - занимания 614 
Предучилищно възпитание - развитие на творчество 639 
Президенти, североамерикански 65 503 
Президенти, югославски - дейност 53 
Пренасяне, явления 192 229 
Преобразуватели, електрически - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ 214 224 
Пресоване - учебници за ВУЗ 212 
Престъпления против човечеството - Югославия 53 
Приложни програми - наръчници и ръководства 616 
Приложни програми - учебници за средни специални училища 296 310 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 50 173 177 
Природни бедствия 178 179 202 591 
Програмиране - Perl DBI 579 
Програмиране - наръчници и ръководства 164 569 651 
Програмиране за електронно изчислителни машини - езици за програмиране 573 574 587 607 
Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ 298 
Произведения на изкуствата - сбирки 557 
Производствен процес - планиране, управление 294 308 
Психоанализа 25 31 
Психология 20 
Психология - детска 41 645 
Психология - индивидуална 18 19 198 
Психология - история 44 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 36 
Психология на труда - наръчници и ръководства 149 301 
Психолози 44 
Психотерапия 31 
Психотехника 38 
Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 25 
Работно време - България 148 
Радиосъобщителна техника 226 
Разговорници 343 344 345 346 
Различни оптически ефекти и влияния 555 
Размяна на акции - паричен пазар - спестовни каси - спестовни влогове 147 
Разтвори 191 
Райс, Кондолиза - биографии 102 
Революционери, български - биографии 533 538 
Революционери, български - език и стил 451 526 
Региони - планиране, прогнозиране 118 
Резбовалцоващи инструменти - теория, конструиране, експлоатация 656 
Реклама 205 
Религия и култура - социологични проблеми - популярна литература 32 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 43 
Религия и политика - популярна литература 32 
Реституция - България 46 478 
Реторика 333 355 
Речници - двуезични 326 433 436 437 438 465 
Русе - история 523 
Руска литература - проза 70 396 
Руска литература - роман 399 464 
Руско-турска освободителна война 1877-1878 504 
Ръкописи, еврейски 17 
Световно стопанство 145 
Семейна етика 27 
Семейство - наръчници и ръководства 287 
Системи за автоматично управление 156 294 306 308 
Системи за програмно управление 167 
Софтуер 1 560 566 568 571 580 589 597 598 599 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 570 
Софтуер - учебник 168 593 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 243 596 
Софтуерни продукти - практическо приложение - чертане 588 
Софтуерни продукти - ръководство 584 
Софтуерни продукти за графично изразяване на мисълта 556 590 
Софтуерни продукти с практическо значение 213 242 572 577 595 
Социален прогрес 75 140 512 
Социалистическа демокрация. Диктатура на пролетариата. Съветска форма на социалистическата държава 97 161 
Социална психология 35 55 73 
Социални и социално-икономически аспекти на влияние 177 
Социално поведение 21 62 126 
Социография 502 
Социография - Япония - индустриално общество 71 400 
Социология на културата и на цивилизацията 48 
Специална терминология 146 440 
Специална терминология - компютри 378 585 
Специални договори (отделни видове) 124 
Способности на човека в психо-физиологичен аспект 38 
Средства за масова информация - социология 93 208 
Средства за рекламиране и осведомяване 130 288 
СССР - история 60 499 
Стандартизация 237 304 
Стандартизация в производството 114 280 
Стар завет 24 
Старобългарски език 411 
Статистика - учебници за средни специални училища 122 
Статистическа теория и модели. Основи на математическата статистика 166 
Степени на управление - административни органи - България 74 139 
Стоманени конструкции - проектиране - нормативни документи 654 
Стопанска етика - наръчници и ръководства 42 159 
Стопанска политика 95 160 
Стопанска статистика 162 
Стопански кризи 145 
Стопански предприятия - наръчници и ръководства 287 
Стопански предприятия - управление и организация 179 202 591 
Стопански предприятия - управление и организация - наръчници и ръководства 291 
Стопанско-политически мерки и средства 129 285 
Стопанство - история 2 486 
Стопанство - управление 132 
Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. - спомени 479 
Съобщителна техника - методи на изследване - учебници за ВУЗ 171 172 206 207 
Сърдечно-съдови болести - причинители 204 
Състояние на веществата (естествено, необработено и т. н. ) 187 190 
Тайни разузнавателни служби 47 
Текстообработка - учебници за средни специални училища 315 576 
Телевизионна техника 231 234 615 
Телевизионни предавания 6 233 
Теория и природа на явленията 187 190 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 169 
Теория на литературата. Литературна техника 368 447 
Теория на машините и механизмите 209 498 
Терапия - електротерапия - учебник за ВУЗ 200 
Терапия - трудова 201 
Териториално-селищно устройство - икономика, финансиране - планиране 118 
Терористични действия 59 
Техника на живопистта 553 
Техника на рисуването 553 
Техника на транспортните средства - история 189 247 252 
Технико-икономически анализ на производството 129 143 285 
Техническа термодинамика 219 
Технически прогрес 93 208 
Технически прогрес - социални проблеми - сборници 11 
Техническо чертане - автоматизация 213 242 243 595 596 
Толерантност 29 
Топлопроводимост. Топлопренасяне 219 
Тоталитаризъм 60 95 160 499 
Траки - обичаи - вярвания 518 
Транспорт - автоматизация - учебници за ВУЗ 255 
Транспорт - енциклопедии 5 248 
Транспорт - търговска експлоатация - учебници за ВУЗ 256 257 
Трансформатори 218 
Трептения и тяхното контролиране. Шум. Борба с паразитните звуци. Звукоизолация 189 247 
Трикотажно приозводство - машини и процеси - учебник за ВУЗ 312 
Труд - управление и организация - наръчници и ръководства 141 295 
Трудово-конструкторска дейност - учебно помагало 635 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 103 104 106 107 108 109 110 119 146 319 320 328 329 330 331 332 440 
Търговия - управление и организация - наръчници и ръководства 152 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 124 
Търговско право - търговско дело - финансово право - трудово право 158 
Уилям, принц на Уелс - биографии 85 527 
Унгария - история - нова 510 
Унгарска литература, критика 474 
Университети 86 87 88 
Управление - психологически аспект 28 292 
Управление и организация 290 
Управление и организация - учебници за ВУЗ 298 
Управление на автомобилното производство 286 
Управление на качеството 284 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 128 
Управление на технико-икономически аналаз 304 
Управление на човешките ресурси 150 302 
Управленски труд 283 290 
Управленски труд - наръчници и ръководства 149 291 301 
Успех - наръчници и ръководства 141 295 
Учени, български - биографски материали 472 544 
Учени, световни - биографски материали 10 
Фармакология 18 198 
Феноменология 22 375 
Физика 186 
Физика - задачи 185 
Физика - учебник 186 
Физиология 203 536 
Филми - технология - учебници за ВУЗ 559 
Философия на духа. Метафизика на духовния живот 33 637 
Финанси - инвестиционен анализ - сборник със задачи 153 154 
Финанси на стопанските организации 112 155 157 
Финансово счетоводство - автоматизация - учебници за средни специални училища 296 310 
Флагове 476 
Форми на предприятията - стопанско планиране - финанси на стопанските организации 112 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 129 143 157 285 
Фотография 551 586 
Фотографска техника и процеси 560 597 
Френска литература 473 
Френска литература - есета - очерци - скици 387 
Френска литература - криминални романи 415 
Френска литература - романи 353 398 446 
Френски език 346 
Френски език - помагала 299 442 
Френски език - учебник 107 329 
Хайтов, Николай Александров 468 
Хардуер 584 
Хенри, принц на Уелс - биографии 85 527 
Херменевтика 22 375 
Хладилна техника - автомобилен транспорт - учебници за ВУЗ 215 
Хладилна техника - железопътен транспорт 215 
Хладилни машини и инсталации - учебници за ВУЗ 215 
Християнство - история 17 
Хронология, историческа 188 
Художници, италиански - творчество - популярна литература 558 
Царе, български 46 478 
Цветове и техните свойства - учение за цветовете - колориметрия 555 
Цивилизация - история 2 480 486 
Цивилизация - философско-исторически проблеми 75 140 512 
Цивилизация. Култура. Прогрес 4 15 48 357 
Цифрови системи - машини и устройства 313 314 316 
Чертане 1 566 571 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 213 242 243 572 577 595 596 
Човек - тяло - лице - портрет - битов жанр 554 
Човешки ресурси - управление 131 289 
Чужда литература - поезия (за преводна литература) 364 
Шишманов, Иван Димитров - биографски материали 472 544 
Щамповане и щанцоване - учебници за ВУЗ 212 
Юбилеи. Паметни книги. Дарителство 9 
Югославия - политика 91 
Юристи, български - спомени 477 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Access 570 
Adobe 567 
Ajax 589 
ASP.NET 573 
AutoCAD 1 566 571 572 616 
AutoCad чертожни обекти 616 
CorelDRAW X3 588 
DBI 579 
Dreamweaver 567 580 
E-learning платформа 605 
ERASMUS 600 601 606 
EUREF-мрежа 182 
FOPD MONDEO 250 
HTML 580 613 
IP телевизионни услуги 231 615 
Java 589 
Java 2 651 
JavaScript 651 
MOS транзистор 236 
Photoshop CS 582 
Photoshop CS3 551 586 
QWERTY 132 
SOCRATES 600 601 606 
SQL 570 
Visual Basic. Net 574 
Visual C # 607 
Visual C++ 587 
Volkswagen Passat 258 
web приложение 621 
web проектиране 608 613 621 
web услуги 608 
Windows VISTA 598 
Windows XP 584 
XML 608 
абстракционизъм 549 
аварийноспасителна дейност 179 202 591 
австрийска литература 380 
автобиография 543 562 
автоматизация 307 
автоматизация на производството 294 308 312 
автоматично управление 156 306 
автоматни модели 311 
автомобили 246 250 254 258 286 
автомобилна техника 253 265 
авторитарни режими 95 100 160 541 
агиология 43 
агротехника 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
административно право 68 
административно управление 123 546 
административнонаказателни разпоредби 76 
административнопроцесуален кодекс 76 
американска литература 385 386 
анализ на риска 179 202 591 
аналитична геометрия 170 
аналогова схемотехника 232 581 
аналогови системи 313 316 
анатомия 554 
английска граматика 321 322 
английска литература 392 393 404 408 463 467 
английски език 103 319 321 322 326 341 358 462 
английско-български речник 378 433 436 585 
анимация 556 568 590 
антична история 480 
антични цивилизации 480 
антоними 431 
Априлско въстание 505 533 
апроксимации 309 
археологически материали 488 
археологически паметници 513 
археология 520 
астрология 188 
астрономия 184 185 188 
астрофизика 180 
атлас 475 476 481 628 
атмосфера 192 
аудиовизуални произведения 644 
Афганистан 79 144 
афоризми 7 
бази данни 245 570 579 
базово моделиране 243 596 
бактериален рак 278 
бактерии 195 
балкански литератури - конференции 425 516 
Балкански полуостров - култура - история 425 516 
балкански страни 77 
барок 550 
бедствия 179 202 591 
Библия 39 
бизнес 283 
бизнес етика 28 292 
бизнес етикет 42 159 
бизнес кореспонденция 297 427 
бизнескореспонденция 299 442 
билингвизъм 354 
биографии 14 43 90 209 351 487 498 509 535 552 
биографичен роман 463 
биография 102 203 372 395 453 500 536 
биология 174 175 193 
биохимия 204 
биполярни транзистори 235 236 
БКП 58 497 
благотворителност 9 
Бог 10 
богомилство 40 
Божество и Сатана 37 
ботаника 197 
булева алгебра 167 
Буш, Джордж 90 535 
България 58 59 101 496 497 505 542 
България (1944-1960) 66 251 
България - история 545 
българо-английски речник 434 
българо-испански речник 457 
българо-румънски речник 460 
българска литература 63 71 334 336 337 339 347 348 349 350 352 359 360 363 366 369 370 371 372 373 374 377 379 381 382 383 384 395 400 401 402 403 406 407 409 412 413 414 416 417 418 419 421 423 426 429 430 439 443 445 448 449 450 453 454 455 456 459 466 468 474 475 490 500 511 524 
българска литература - конференции 425 516 
българска поезия 420 
български език 110 332 342 356 388 389 390 391 405 422 428 431 432 444 458 471 609 610 611 612 617 618 619 620 634 638 640 641 642 643 
български мистерии 51 
български политици 472 544 
български учени 472 544 
българско-английски речник 436 
българско-испански 343 346 
българско-испански речник 469 
българско-италиански 344 
българско-немски 345 435 465 
бюджет 118 
бюджетни приходи 117 
бюджетни разходи 117 
валове 239 
валута 138 
Васил Левски 451 526 
Великобритания 85 527 
вестници 3 
вещно право 69 
взаимозаменяемост 239 
видеоусилватели 234 
видове контролинг 129 285 
Византия 514 
визиготи 488 
визуална комуникация 556 590 
височинна система 182 
висше образование 33 600 601 606 637 
висши измерения 37 
ВМРО 489 
воден транспорт 66 251 
военноморски флот 66 251 
войната 91 
Волжка България 545 
време 188 
временно руско управление 508 
връзка с клиента 133 
връзки с обществеността 55 
Вселена 180 
вулкански изригвания 178 
въздух 176 194 
възпитание 41 645 
възраждане 443 
външен дълг 97 161 
външна политика 49 66 251 482 
външна търговия 111 
външно разузнаване 47 
вътрешна и външна политика 54 92 537 
вътрешна политика 51 99 540 
вътрешни резби 656 
вяра 10 
вярвания 518 
газова горивна уребва 249 
газови горива 249 
газови двигатели 249 
галактики 184 
география 125 
география на Косово 64 501 
геодезия 182 
геодемография 56 493 
геополитика 49 64 79 144 482 501 
геофизика 178 
Гешов, Иван Евстатиев 89 529 
глобален мениджър 96 
глобализация 67 163 
глобална икономика 96 
глобални лидери 96 
говорна техника 355 
големият взрив 184 
готи 488 
готическо изкуство 547 
готско население 488 
гражданско право 69 
граматика 356 389 390 411 422 428 634 638 
графична комуникация 556 590 
графични изображения 568 
графично рисуване 588 
ГУЛАГ 60 499 
данъци 132 
данъчно право 158 
дарения 9 
Даяна, принцеса на Уелс 85 527 
двадесети век 51 
двуезичен речник 433 434 465 
двуезични речници 435 457 460 469 
декоративни растения 279 
делова кореспонденция 282 
деловодство 282 315 576 
демография 148 
депресия 25 31 
детска градина 614 629 635 652 
детска и юношеска литература 8 
детска психология 36 41 645 
детско творчество 639 
деца 41 645 
диалектология 458 
диглосия 354 
дизайн 3 556 590 
династии 85 527 
дисидентство 99 540 
дискретни регулатори 314 
дискретни системи 314 
дисплей 235 
дистанционно обучение 605 
дневник 477 
договорно право 158 
доклади 600 601 606 
докторантски програми 601 
документален роман 334 347 348 349 350 
дореволюционна Русия 528 
доходи 132 
дрога 79 144 
дуализъм 40 
държава 29 
държавна администрация 68 
държавно управление 477 
евреи 17 
евро 113 138 
европейска валута 113 
европейски парламент 61 
Европейски съюз 67 80 105 
език на тялото 26 
езикови курсове 103 104 106 107 108 109 110 319 320 328 329 330 331 332 
езикови речници 437 438 
езикознание 451 471 526 
езици за програмиране 168 573 579 587 589 593 599 621 651 
езическа култура 522 
екологични катастрофи 178 
екология 174 175 176 177 178 179 193 194 202 591 
експлоатация 250 258 
експлоатация на автомобилите 254 
експресионизъм 549 
еластични елементи 239 
електричен ток 216 
електрическа енергия 220 
електрическа мощност 225 
електрически вериги 216 225 
електрически измервания 225 
електрически инсталации 230 
електрически машини 221 
електрически механими 225 
електрически мрежи 217 
електрически подстанции 220 
електрически централи 220 
електрическо поле 229 
електричество 186 
електродвигатели 227 
електроенергийна система 220 
електрозадвижване 214 224 227 
електрозахранване 228 
електромагнетизъм 216 229 
електромагнитна индукция 216 
електромагнитно поле 216 
електроматериалознание 230 
електроника 229 236 
електронни елементи 232 581 
електронно обучение 600 601 
електропровод 217 
електростатика 216 
електротерапия 200 
електротехника 216 226 229 
енергийна сигурност 82 196 
енергийни ресурси 82 196 
енциклопедия 5 7 101 187 190 248 542 
епоха на Възраждането (ХV-ХVI в. ) 550 
ерготерапия 201 
ерес 40 
есе - методика 341 
есета - очерци - скици 387 
етика 19 21 62 126 
етимология 444 
жанрове 6 233 441 
желязната завеса 97 161 
женско движение 24 
зависимости 31 
закони 50 52 173 
замърсяване 50 173 176 194 
замърсяване на вода 175 176 193 194 
замърсяване на въздух 175 176 193 194 
замърсяване на почва 175 176 193 194 
западноевропейска литература 410 441 
заплащане на труда 120 
защита на информация 179 202 591 
защита от злополуки 179 202 591 
защитни стени 179 202 591 
земеделска техника 253 265 
земетресения 178 
знаме, герб 476 502 
зъбни предавки 239 
Иван Павлов 203 536 
Иван Шишман 372 500 
иглолистни дървета и храсти 279 
игри 614 
идеи 149 301 
избрани произведения 364 416 418 419 
издания за деца 187 190 491 
издания за юноши 5 248 
изкуство 547 548 549 550 557 
изкуство на войната 30 135 293 
изкуство на Стария свят - антично изкуство 548 
изложение 253 265 
измервателни уреди 225 
изображения 580 
изобразително изкуство 14 558 622 623 624 625 626 627 630 631 632 633 646 647 648 649 650 652 653 
изобретения 13 532 
изотермични возила 215 
изработване на кукли 561 
изследване 417 511 
икономика 115 120 121 124 132 153 154 
икономика на предприятието 128 
икономика на производствата 156 306 
икономическа география 125 
икономическа информатика 583 
икономическа политика 95 134 160 
икономическа психология 149 301 
икономически показатели 119 
икономически региони 118 
икономически теории 74 121 132 139 
икономическо поведение 21 42 62 126 134 149 150 159 291 301 302 
икономическо положение 2 486 
импресионизъм 549 
импулсна и цифрова схемотехника 232 581 
имунитет 195 
инвестиции 157 
инвестиционен анализ 153 154 
индивидуална психология 19 
инжекционни системи 246 
институции на ЕС 61 
интегрални схеми 235 
интерактивни файлове 568 
интервю 127 449 524 
интернет кодове 378 585 
интерпретация (авторска) 22 375 
интерфейс 323 563 602 
информатика 8 583 
информационна сигурност 594 655 
информационни системи 199 300 592 
информационни технологии 644 
информация 179 202 591 
ирландска литература 340 452 461 
ислям 32 
испански език 104 297 320 427 
историография 545 
историческа поетика 410 
исторически извори 356 
исторически роман 373 418 
историческо развитие 458 
история 58 63 75 99 140 165 337 339 381 480 491 494 497 512 514 523 531 540 545 
история на Австро-Унгария 510 
история на Америка 520 
история на Белгия 484 
история на България 46 48 89 100 424 425 478 479 483 489 496 504 505 506 507 508 513 516 519 522 529 541 628 
история на Втората световна война 100 494 541 
история на Европа 534 
история на Египет 485 
история на образованието 33 637 
история на Париж 521 
История на Първата световна война 530 
история на рода 492 
история на родове, фамилии 65 503 
история на Русия 528 534 
история на Стария изток 13 532 
история на траките 518 
история на транспорта 252 
история на Турция 92 537 539 
история на цивилизацията 2 75 140 486 512 
кадри 131 289 
камери 559 
кандидатстване за работа 127 
канцеларска работа 297 315 427 576 
капитализъм 2 145 486 
капиталов пазар 145 
картография 182 
качество - управление 304 
КГБ 47 
киноизкуство 543 562 
класическа механика 186 
книга за учителя 633 
коалицията Гешов-Данев 477 
колекции 557 
колесен транспорт 252 
компетенции 61 
компютри 1 93 208 315 551 566 567 571 572 575 576 586 598 599 
компютърен речник 378 585 
компютърен софтуер 582 584 616 
компютърна архитектура 578 
компютърна грамотност 578 
компютърна обработка 296 310 
компютърна техника 560 597 
компютърни мрежи 575 608 613 
компютърни системи 575 
комунизъм 97 161 
комуникации 38 199 
комуникационна апаратура 171 172 206 207 
комуникационни технологии 231 615 644 
конвекция 192 
конкуренция 136 
Константинопол 534 
конституционна харта на ЕС 61 
конструкторска дейност 635 
континенти 125 
контролни системи 245 
конференции 33 605 637 
конфликти в Косово 57 495 
кореспонденция 282 299 442 
корпоративни финанси 112 153 154 
корпорации 147 
космическа станция 180 
Косово 57 495 
КПСС 70 396 
краезнание 523 
красноречие 333 
криза на капитализма 519 
криминални романи 415 
кристализация 191 
критика 406 420 472 474 544 
куклен театър 561 
кукли 561 
култ 488 
култура 4 13 15 48 163 357 532 
културни изследвания 376 
лагери 239 
лазерна терапия 200 
леки автомобили 249 
лексика 388 
лексикални особености 458 
лексикология 389 390 634 
Леонардо да Винчи 558 
лечебно хранене 204 
лидерство 150 290 302 
лингвистична география 458 
лингвокултура 451 526 
линейни системи 309 
листов материал 212 
листово пластично деформиране 212 
литература 338 361 362 397 450 
литература за деца и юноши 365 
литература на възраждането 443 
литератури на отделните нации и народи 365 
литературна история 441 
литературна критика 339 351 368 394 448 449 453 456 468 474 487 524 
литературна теория 376 
литературни герои 368 
литературни митове 447 
литературознание 4 22 351 357 375 376 487 
лихва 121 
личност 23 
логистика 256 257 
логическо управление 167 
лозарство 278 
лози 278 
лоялност 114 280 
любов 31 
магнетизъм 186 216 
магнитотерапия 200 
макроикономика 115 132 
малцинства 77 
манипулация 55 
маркетингова политика 120 
марковски процеси 311 
масова комуникация 55 
масово обслужване 311 
математика 8 165 636 
математическа статистика 171 172 206 207 
математическо моделиране 169 
материалознание 318 
машини с циклично действие 244 
машинни елементи 183 239 240 241 
машинно чертане 577 
машинопис 315 576 
машиностроене 210 
машиностроително проектиране 241 
медиен клиент 231 615 
медиен сървър 231 615 
медицина 18 198 199 201 
медицинска апаратура 199 
международен арбитраж 53 
международен туризъм 119 
международна дипломация 83 
международни отношения 49 66 251 482 
международни политически отношения 83 
международни преговори 83 
международно право 66 251 
мемоари 379 473 
мениджмънт 137 143 155 284 286 290 294 308 
мениджмънт на информацията 300 592 
мениджмънт на проекти 300 592 
местна администрация 68 
местно управление 68 118 
метадискурси 376 
метали 181 317 
металообработване 212 
металорежещи машини 210 211 
методи 9 
методи на управление 30 135 143 293 
методика на преподаването 617 618 653 
метрология 192 
механика 183 186 240 
механични предавки 239 
механични трептения 189 247 
миграция 56 493 
микробиология 195 
микроикономика 115 
микроорганизми 195 
микропроцесорна схемотехника 232 581 
министерства 68 
мисли, афоризми, сентенции 467 
митология 23 443 
митът за Одисей 441 
мобилно обучение 324 325 564 565 603 604 
моделиране 577 
модернизъм 448 
молекулна физика 186 
монография 417 511 
монтаж 559 
морал 19 34 
морал и отговорност 287 
морско право 66 251 
морфологични особености 458 
морфология 390 422 
Моцарт, Волфганг Амадеус 509 552 
мрежи на Петри 311 
музеи 557 
музика 509 552 
мултимедия 556 590 
набиране на средства 9 
навигация 182 
наводнения 178 
напрежение 217 
наркополитика 79 144 
наркотрафик 79 144 
народни вярвания 43 
народно събрание 101 542 
населени места 517 
население 56 162 493 
наука 10 14 
наукознание 14 
научни открития 13 532 
национална сигурност 594 655 
национални движения 91 
нация 94 
начално образование 640 642 
начално училище 641 643 
невролингвистично програмиране 38 
неелектирически величини 225 
независимост 57 495 
неконтролиран код 607 
немска литература 362 367 
немски език 109 111 326 327 331 437 438 
немско-български 146 440 465 
неокласицизъм 549 
непрекъснат транспорт 244 
нефт 82 196 
новели 410 
новогръцки език 108 330 
норми 654 
нрави 16 45 335 
обичаи 518 
облигационно право 69 
обработка на данни 607 
обработка на информация 300 592 
обработка на материалите 657 
образование 600 601 606 
обреди 23 
обучение 354 
обща теория 81 166 
общество 23 75 78 140 512 
общински бюджет 117 
общинско управление 118 
огледални светове 37 
океанология 192 
околна среда 50 173 176 178 194 
омраза 31 
онлайн обучение 570 
опазване на околната среда 50 173 
операционни системи 621 
оптимиране 255 
оптически ефекти 555 
оптоелектронни елементи 235 
ораторско изкуство 333 355 
организации 131 289 
организационна култура 131 289 
организация 152 
организация на производството 120 294 308 
организация на труда 141 295 
организация на управлението 283 305 
организация на фирмата 305 
оръдия на размяна 2 486 
осветителна техника 230 
Освобождение 504 
Освобождение на България 506 
осигурително право 158 
основно образование 622 623 625 626 627 628 630 631 632 636 646 648 649 650 
открития 12 
отпадни води 176 194 
оформяне 3 
оценяване на персонала 131 289 
очерк 533 
очерци 521 
пазар 133 
пазарна среда 129 285 
пазарни условия 136 
пазарно стопанство 120 
паметници на културата 513 517 520 522 545 
параметри 218 
пари 121 
парични съвети 138 
патенти 12 
педагогика 624 647 
педагогически механизъм 639 
педагогически процес 644 
Пейо К.Яворов 395 
перпендикулярни светове 37 
персонал 127 131 289 
персонални компютри 578 
Петокнижие 24 
ПИД регулатори 313 316 
писма 282 
писмо - език 522 
планиране 118 
пласмент 133 
пластична деформация 212 
пластично формообразуване 318 
поведение 19 
повести 377 454 455 470 
подбор на персонала 127 
подемно-транспортни машини 244 
поезия 336 360 364 366 369 370 395 401 402 403 408 423 
пожари 178 
полеви транзистори 235 
политика 53 58 65 77 85 90 91 497 503 527 535 
политика в ЕС 53 
политика на САЩ 102 
политици 89 90 529 535 
политически подсистеми 94 
политическо влияние 82 84 98 196 525 
политическо преследване 84 525 
полски език 391 
полупроводникова електроника 222 223 235 236 
полупроводникова техника 222 223 
полупроводникови диоди 235 236 
полупроводникови елементи 235 
полупроводникови уреди 222 223 
полупроводници 235 
португалски език 106 328 
постанционална констелация 94 
постмодернизъм 549 
постоянен ток 216 229 
потребители 114 280 
потребителски интерфейс 577 
почва 176 194 
почвознание 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
почвообработка 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
прабългари 188 483 
правителствена политика 115 
правителство 68 101 542 
право 61 76 81 508 
право и държава 69 
право на Европейския съюз 61 
правообразуване 81 
правопис 389 390 634 
практическо ръководство 213 242 595 
превод 462 
предавки 238 239 241 
предизборни кампании 55 
предлагане 133 
предприятие 112 
предприятието в бизнеса 120 
предучилищна възраст 614 629 635 
предучилищно възпитание 639 
преобразуватели 214 224 
пресоване 212 
престъпления в литературата 339 
пречистване 176 194 
пречистване на замърсени води 176 194 
пречиствателни станции и съоръжения 176 194 
приватизация 46 478 
примерни задачи 166 
природа и общество 177 
природни бедствия 178 
присъединяване 80 
приходи 117 
програмиране 164 167 569 573 574 587 608 613 621 651 
програмни продукти 296 310 
прогрес 13 532 
продажби 133 
проекти 298 
проектиране 214 224 654 
производство 156 284 286 306 307 
прокариоти 195 
промишленост 162 
пророци 24 
професионални проекти 607 
пружини 241 
психоанализа 44 
психологични елементи 134 
психологични проблеми 27 290 
психология 18 20 44 198 
психология на тълпите 35 73 
психотерапия 25 
психотехника 38 
публицистика 359 374 383 490 
публичен мениджмънт 151 303 
публичен сектор 151 303 
публична администрация 68 116 281 
публично управление 116 281 
пукнатиноустойчивост 181 317 
пунктуация 389 634 
Първа световна война 519 
първи клас 633 
първобитно и примитивно изкуство 548 
пътеписи 71 400 
пътя към Европа 163 
работа 127 
работа с текст 568 
работно време 148 
радиоелектроника 226 
разговорник 146 343 344 345 346 440 
разделно множество 388 
разкази 371 426 454 
разклоняващи се стохастични процеси 169 
размножаване 279 
разтвори 191 
разузнаване 98 
разход на гориво 246 
разширяване 105 
раннохристиянско и византийско изкуство 547 
растеж 132 
растения 197 
реализъм 549 
ревност 31 
революционно движение 533 
регионална политика 67 
регионално планиране 117 
регионално развитие 117 
региони 56 118 493 
регулатори 314 
регулиране 132 
регулируеми координати 227 
редактиране на символи 568 
редуктори 239 
резби 656 
реклама 130 205 288 
рекламен бюджет 205 
рекламна комуникация 205 
рекламна политика 205 
религиозни вярвания 32 
религия 17 29 39 40 
религия - мит - магия 522 
ремонт 254 
рента 121 
реституция 46 478 
реторика 355 
реформи на ЕС 67 
речник 146 326 432 436 440 447 
речник, на чуждите думи 405 
речници 327 405 437 438 
риск 179 202 591 
рисуване с акварел 553 
рисуване с маслени бои 553 
рисуване с молив 553 
ритуали 16 45 335 
робастен анализ 309 
робастни системи 309 
рококо 550 
роман 338 340 352 353 363 367 380 382 384 385 386 392 393 397 398 399 404 412 413 414 416 419 421 439 446 450 452 455 459 464 466 
роман за юноши 418 
романско изкуство 547 
романтизъм 549 
Русе 523 
Русенски университет 209 498 
руска литература 70 396 399 464 
руско-турска война 417 424 504 508 511 
ръководство 210 256 
рязане 656 657 
рязане на металите 211 
С++ 168 593 
самообразоване 341 
самоуважение 31 
Сан Стефански мирен договор 506 
сатира - пародия 461 
САЩ 90 535 
сборник 43 
светлина 555 
световна литература 368 
световно стопанство 145 
светодиоди 236 
свободна земя (ик.) 121 
сглобени единици 577 
сеизмотектонски условия 182 
селско стопанство 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 
семантика 388 
семейна етика 27 
семейна институция 27 
семейни комплекси 27 
семиотика 376 
сервизни функции 296 310 
силови преобразувателни устройства 232 581 
символизъм 549 
синонимен речник 431 
синоними 431 
синтаксис 391 462 
синхронни двигатели 228 
система за съобщения 323 563 602 
система на контролинга 129 285 
система от баланси 117 
система от показатели 117 
скандали 59 
скициране 243 596 
слънчева система 180 184 
смисъл на живота 31 
собственост 46 478 
софтуер 1 378 568 571 572 585 589 599 
софтуерни продукти 213 242 577 579 588 595 616 
социален смисъл 81 
социална политика 75 140 512 
социална психология 35 55 73 
социални йерархии 2 486 
социално осигуряване 52 
социално поведение 21 62 126 
социография 71 400 502 
социолингвистика 354 
социологическо изследване 72 
социология 48 72 78 
социология на властта 99 540 
социология на комуникацията 93 208 
специализиран английски 103 319 325 565 604 
специализиран испански 104 320 
специализиран немски 109 331 
специализиран френски 107 329 
спомени 58 379 445 479 497 
способности на човека 38 
справочник 86 87 
спътникови системи 182 
средновековно изкуство 547 
средства за масова информация 130 288 
средства по телефон 9 
стабилизатори 218 
стандарти 304 
стандартизация 237 
стандартизация на качеството 114 280 
Станев, Емилиян 449 524 
стар завет 24 
старини 513 
старобългарски език 411 
статии 406 
статистика 97 122 161 162 166 
статистическа симетриа 122 
статистически изследвания 122 166 
степени 471 
стихове 407 
стоманени конструкции 654 
стопанска криза 145 
стопански институции 74 139 
стопанско управление 145 
стопанство 95 132 160 
стохастични процеси 169 
стохастично моделиране 169 
страдание 31 
странознание 502 
стратегия 30 135 293 594 655 
стругарски нож 210 
стругарство 210 
структура на данни 164 569 
структура на КГБ 47 
структура на правото 81 
структурализъм 44 
структурни изменения 1991-2001 162 
стъпкови двигатели 228 
счетоводни отчети 155 
Съветсо време 528 
съдинения на машинните елементи 239 
Съединение на България 479 
съединители 239 241 
създаване на текст 358 
съобщителна техника 171 172 206 207 
съпротивление на материалите 183 240 
сърдебно-съдови заболявания 204 
състояние на веществата 187 190 
творчество в образованието 639 
текстилна техника 312 
текстилни машини 312 
телевизионна техника 231 234 615 
телевизионни предавания 6 233 
телевизионни приемници 234 
телевизия 234 
температура на въздуха 192 
теология 10 
теория 111 
теория на литературата 447 
теория на механизмите 183 240 
теория на управлението 283 
терапия 200 201 
тервинги 488 
териториално устройство 118 123 546 
термична конвекция 192 
термодинамика 186 219 
тероризъм 59 84 489 525 
тестове 185 428 638 
тестове по български език 389 634 
техническа механика 183 240 
техническа стандартизация 237 
технически прогрес 11 
тиристори 235 236 
товароподемни машини 244 
товароподемност 244 
токозахранващи устройства 218 
топлообмен 219 
тоталитаризъм 60 499 
тоталитарно управление 60 499 
трансмисии 238 
транспорт 5 248 255 256 257 
транспортна техника 189 247 
транспортни предприятия 255 
транспортни системи 255 
транспортни средства 252 
трансформатори 217 221 
тревожност 31 
трептения и вълни 186 
трептящи механични системи 189 247 
трикотажно произвоство 312 
тропични циклони 178 
трудово възнаграждение 131 289 
трудово право 158 
трудотерапия 201 
тръби 239 
туризъм 103 104 106 107 108 109 110 146 319 320 328 329 330 331 332 440 
тълковен речник 342 
търговия 152 
търговска експлоатация 256 257 
търкалящи лагери 241 
Търновска конституция 496 
ударни изпитвания 181 317 
Уилям 85 527 
унгарска литература 474 
университети 86 87 88 
управление 28 152 284 286 287 292 298 
управление и контрол 129 285 
управление на екипи 149 150 301 302 
управление на запасите 255 
управление на персонала 130 149 288 301 
управление на предприятията 179 202 591 
управление на риска 137 
управление на семейна фирма 291 
управление на стойността 157 
управление на транспорта 255 
управление на човешките ресурси 290 
управленски труд 291 
урбанизация 56 493 
урок по история 531 
условия на труд 148 
устойчиво развитие 177 
устройство 250 254 258 
утопия 11 
учебна тетрадка 358 620 
учебник 619 
учебно помагало 164 569 583 612 
учебно пособие 609 610 611 
учени 10 
учение за цветовете 555 
факторинг 124 
фалити 97 161 
фамилен бизнес 287 
фамилии 492 
фармакология 18 198 
феодализъм 522 
физика 185 
физико-химически анализ 187 190 
физиология 203 536 
филмопроизводство 559 
финанси 113 153 154 157 
финансиране 112 
финансов отчет 155 
финансова криза 138 
финансово право 158 
финансово счетоводство 296 310 
фирми 136 137 
фичъри 577 
флагове 476 
фолклор 16 43 45 335 
фондови борси 147 
фонетика 390 458 
фотография 551 556 586 590 
фотографска техника 560 597 
фотодиоди 236 
фототерапия 200 
френска литература 353 387 397 398 415 446 473 
френски език 107 299 329 442 
футурология 11 
хакери 179 202 591 
хардуер 378 584 585 
хардуерни устройства 578 
Хари 85 527 
хеликоптери 245 
херменевтика 22 375 
хипервръзки 580 
хиперпространство 37 
хладилна техника 215 
хладилни агенти 215 
хладилни машини 215 
ходови колела 244 
хомеопатия 18 198 
хотелиерство 146 440 
християнство 17 43 
хроники - летописи - мемоари - дневници 429 430 
художествена литература 338 352 361 362 397 445 470 473 
хумор - сатира - пародия 409 
цветове и форми 16 45 335 
ценерови диоди 236 
ценнности на живота 34 
цивилизация 4 13 15 48 75 140 357 480 512 532 
цифрови системи 313 314 316 
църква 29 
църковни календари 43 
Чарлс Чаплин 543 562 
чертежи 213 242 243 595 596 616 
черти на характера 26 
членове на ЕС 61 
човешка фигура 554 
човешки ресурси 283 
чужда литература 364 
чужди думи 432 
чуждоезиково обучение 323 324 325 563 564 565 602 603 604 
шаблони 243 596 
широколистни дървета и храсти 279 
шпионаж 98 
щамповане 212 
Югославия 91 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Александър I Батенберг, княз 496 
Буш, Джордж У. 90 535 
Ванче Михайлов 489 
Гешов, Иван Евстатиев 89 529 
Гранитски, Йордан 492 
Дойнов, Огнян Наков 58 497 
Енчев, Кирил 209 498 
Каблешков, Тодор Лулчов 533 
Каменова, Анна 379 
Кенеди, Джон 65 503 
Кристи, Агата 463 
Левски, Васил 451 526 538 
Леонардо да Винчи 14 558 
Литвиненко, Александър 84 525 
Милошевич, Слободан 53 
Михайлов, Иван 489 
Моцарт, Волфганг Амадеус 509 552 
Павлов, Иван 203 536 
Павлов, Илия 134 
Пундев, Васил Маринов 351 487 
Райс, Кондолиза 102 
Сталин, Йосиф Висарионович 70 396 
Станев, Емилиян 449 453 524 
Уилям, принц на Великобритания 85 527 
Хайтов, Николай Александров 468 
Хенри, принц на Великобритания 85 527 
Чаплин, Чарлс 543 562 
Шишман, Иван Д. 372 500 
Яворов, Пейо Крачолов 395 448 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австро-Унгария - история 510 
Англия 84 525 
Афганистан 47 79 144 
Балкански полуостров - култура - лит. 425 516 
Балкански страни 77 
Босна 91 
България 48 51 59 67 72 80 101 134 443 483 504 507 513 542 
България - биографии 337 
България - външ. политика - воден транспорт - воен. дело 66 251 
България - вътр. политика - социология 99 540 
България - вътрешна политика 97 161 
България - геодезия 182 
България - демография 148 
България - езикознание 354 451 526 
България - етнография 163 
България - история 58 89 142 417 451 479 496 497 505 511 515 526 529 533 538 
България - история - лит. 425 516 
България - лит. 359 468 490 
България - литературознание 351 487 
България - математика 165 
България - обществено управление 52 
България - политика 89 529 
България - право - история 46 478 
България - социология 163 
България - труд 148 
България - финанси 113 
Великобритания - вътр. политика - генеалогия 85 527 
Византия 514 
Гърция 77 
Европа 33 80 534 637 
Европа - междунар. полит. отношения 49 482 
Европа - право 53 61 
Европа - финанси 113 
Европейски съюз 67 
Западна Европа 376 
Източна Европа 376 
Източна Европа - финанси 138 
Италия - изобразителни изкуства 558 
Китай 13 532 
Константинопол 534 
Косово 54 57 64 77 91 495 501 
Латинска Америка 47 
Париж - краезнание 521 
Русе 253 265 523 
Русенска област - краезнание 142 515 
Русенска област - полит. партии и движения 142 515 
Русия 84 525 534 
САЩ 90 535 
САЩ - генеалогия 65 503 
САЩ - политика 49 65 102 482 503 
Светът 96 125 481 502 
Северна Америка 520 
СССР 60 499 
Съветски съюз 47 
Сърбия 91 
Турция 77 92 537 
Херцеговина 91 
Хърватия 77 91 
Черна гора 91 
Югоизточна Европа 77 488 
Югославия 77 
Югославия - политика 53 
Югославия - право 53 
Южна Америка 520