НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ  58875

 

Allen, Thomas B.

   Guardian of the wild  : The Story of the national wildlife federation, 1936-1986  / Thomas B. Allen  . - Bloomington  : Indiana University press, 1987  . - 214 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 21978

- 2 -

ЦБ  58873

 

Cohen, Michael P.

   The History of the Sierra club 1892 -1970  / Michael P. Cohen  . - San Francisco  : Random House, 1988  . - 550 p. ; 23 cm  . -   (Sierra club books)

   Index

Сист. No: 21976

- 3 -

ЦБ  58915

 

   Computational approaches to the study of early and modern Slavic languages and texts :  : Proc. of the Electronic Description and Edition of Slavic Sources conf., 24-26 Sept. 2002, Pomorie  /   Състав. Anissava Miltenova, David Birnbaum  ; Ed. David Birnbaum, Sarah Slevinski  . - Sofia  : Boyan Penev Publ. Center, 2003  . - 328 p. : ill. ; 23 cm

   Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Inst. of Literature

Сист. No: 22084

- 4 -

EDC/0/E  91с

 

European commission

   Science at the service of Europe  : A guide to the 2007 annual activity report of the European Commission's Directorate-General for Research  . - Luxembourg  : Office for Official Publications of the European Communities, 2008  . - 87 p. ; 21 х 21 cm

Сист. No: 21794

- 5 -

С5/03/L  44

 

   Le Petit Larousse en couleurs 1995  . - Paris  : Larousse, 1995  . - 1784 s.: 84500 articles , 3600 illustrations  ; 23,5 cm

Сист. No: 21675

- 6 -

Арх/0/Б  34, С/0/Б  34

 

   Бележити русенци  /   Състав. Атанас Колев, Живодар Душков, Руси Русев  . - Русе  : Ахат, 2008  . - 20 см

   Библиогр. с.130-132

   Т. 1  /   Отг. ред.  Живодар Душков  . - 2008  . - 132 с.

Сист. No: 21682

- 7 -

ЦБ  58826

 

Белорусский национальный технический университет

   Современные проблемы управления интелектуальной собственостью  : Материалы республиканской научно-практической конференции  /   Ред. кол. Андрей Николаевич Тур  и др. - Минск  : БНТУ, 2008  . - 168 с. ; 20,5 см

   Библеогр. сл. докл.

Сист. No: 21909

- 8 -

С/378/Б  92, С2/378/Б  92

 

   Българска следа в науката  : Учени от Софийския университет "Свети Климент Охридски"  /   Състав. Люба Дашовска, Пенка Лазарова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 2008  . - 30 с. : с фотогр. ; 30 см

   Брошурата вкл. материали от изложбата "Българска следа в науката", подготвена от Нац. политехн. музей във връзка с Нощта на учените 2006, 2007 и 2008

Сист. No: 21670

- 9 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 10 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 11 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 12 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 13 -

ЦБ  58771

 

Георгиев, Минчо

   Ритуалният дискурс  / Минчо Георгиев Атанасов  ; Ред. Лиляна Лучева  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 104 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 94-101 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21831

- 14 -

П/0/И  67

ЦБ  58679

   Иновациите  : Европейски, национални и регионални политики  /   Науч. ред. Марин Петров  ; Ред. Геника Бошнакова  . - София  : Фондация Приложни изследвания и комуникации, 2008  . - 718 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. глави; Индекс

Сист. No: 21686

- 15 -

Б2/930/И  95с, П/93/99/И  95с, П1/93/99/И  95с, Ч2/930/И  95с, Ч3/93/99/И  95с

ЦБ  58730

   История на света  /   Прев. от фр. ез. Здравко Стойков  ; Ред. Благой Киров  . - София  : ICON, 2007 -  . - 24 см  . -   (Larousse)

   Ориг. загл. : Histoire universelle

   Т. 2 . Древни цивилизации : От зараждането до средата на VI в. пр. Хр. / Жилбер Лафорг  . - 2007  . - 376 с. : с ил.

Сист. No: 21762

- 16 -

Б2/930/И  95с, П/93/99/И  95с, П1/93/99/И  95  с, Ч2/930/И  95с, Ч3/93/99/И  95с

ЦБ  58730

   История на света  / Димитър Попов  ; Под ръков. Жан Гийом, Георги Бакалов  ; Прев. от фр. ез. Милен Атанасов  ; Ред. Благой Киров  . - София  : ICON, - 2008  . - 24 см  . -   (Larousse)

   Индекс с. 441- 456

   Т. 3 . Гръцката епоха : От 550 г. до 270 г. пр. Хр. / Анри Ефентер  . - 2008  . - 456 с. : с ил.

Сист. No: 22085

- 17 -

Б2/930/И  95с, П/93/99/И  95с, П1/93/99/И  95с, Ч2/930/И  95с, Ч3/93/99/И  95с

ЦБ  58730

   История на света  / Жан Гийом  и др. ; Прев. от фр. ез. Милен Атанасов  ; Ред. Благой Киров  . - София  : ICON, 2007 -  . - 24 см

   Ориг. загл. : Histoire universelle

   Т. 1 . Праистория от един континент към друг  . - 2007  . - 352 с.: със сн.

   Индекс с. 335-352

Сист. No: 22086

- 18 -

П/2/К  64О-с, Ч2/2/К  64О-с

ЦБІІ  2874

Климент Охридски свети

   Слова и служби  : Посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет"Св. Климент Охридски"  / Климент Охридски свети  ; Състав. Петко Димитров Петков, Искра Владимирова Христова-Шомова, Ана-Мария Костова Тотоманова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 591 с. : със сн. ; 29 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22082

- 19 -

Б2/087.5/М  39Вб

 

Маттемяки, В. и др.

   Библия за деца  : Библейски уроци за деца : Учебно помагало по религия за начален курс  / В. Маттемяки, Б. Арапович  ; Прев. от рус. Димитрина Гергова, Михаил Катерински  . - 11. изд. - София  : Слънце, 2006  . - 184 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Библейские рассказы в картинках / В. Маттемяки, Б. Арапович. - Авт. отбелязани на гърба на загл. с . - 1. изд. 1991 ; - Изд. на МОН

Сист. No: 21669

- 20 -

ЦБ  58877

 

   Медиите и съдът  : Сборник публикации  /   Ред. Николай Тодоров  . - София  : [б. и. ], 2007  . - 133 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 21981

- 21 -

С/657/М  45с

 

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФОтм) 2006  /   ; Международни счетоводни стандарти (МССтм) и Разяснения към 1 януари 2006 г. /   . - London  : International accounting standards committee foundation  ; Фондация на Комитета по Международни счетоводни стандарти, 2006  . - 808 с. ; 24 см

Сист. No: 21761

- 22 -

ЦБ  21973

 

   Проблеми на таланта  : [Сб.] статии и интервюта  /   Състав.-организатор  Янко Янчев  . - София  : Партиздат, 1975  . - 542 с. ; 20 см  . -   (Поредица Хоризонти - светът, науката, ние)

   Рез. на рус., англ., фр., нем. и исп. ез. ; Именен и предм. показалци.Съдържа : Проблемът на таланта и смисълът на тази книга / П. Зарев. Научната организация и управлението в областта на таланта / Н. Папазов. Проблемите на таланта / А. Балевски.Работата с талантливите ученици - актуална задача / Н. Станев.Талант и позиция / Е. Москов. За даровитите младежи и природните науки / А. Хаджиолов. За талантите и професионалното насочване / Е. Джаков. Научните таланти и общественото развитие / Е. Каменов.Заложби и реализация / А. Поликаров. Способности и талант / Г. Пирьов. Проблеми на таланта във ВУЗ / Б. Сендов. Грижата за силните, за способните, за талантливите - на преден план / Ж. Атанасов. Мисли за таланта / Ст. Михайлов. За структурата на творческата личност в науката / Н. Яхиел. За таланта в историческата наука / Б. Цветкова. За работата с младите таланти в науката / Я. Янчев. Проблеми на издирването и подкрепата на млади талантливи медици / М. Петров. Да ги запазим и от завистта / Д. Спасов. За таланта и характера / Е. Каранфилов. Таланти хубави и разни - проблема на културата / Кр. Горанов. Талантът в архитектурното творчество / М. Писарски. Изграждане на младия композитор / М. Големинов. За актьорския талант / Л. Кабакчиев.Критически размисли върху някои буржоазни теории за таланта и по въпроса за връзката между талант и информация / Д. Богданов.Система за откриване и усъвършенствуване на талантите в спорта / Хр. Меранзов. За военния талант / Г. Бонин, Д. Бантулов, Ст. Недин

Сист. No: 21961

- 23 -

ЦБ  31982

 

Робев, Стефан

   Цената на откритията  / Стефан Робев  ; Ред. Владимир Киров  . - София  : Партиздат, 1980  . - 160 с. ; 20 см  . -   (Хоризонти - Светът, науката, ние)

Сист. No: 21956

- 24 -

Ч2/378/С  13Вб

 

Савов, Върбан Минков

   Бакалавърска и магистърска дипломна работа  : От избора на темата до защитата  / Върбан Минков Савов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 21784

- 25 -

ЦБ  58903, Ч2/941/949/Т  64Мб, Ч3/94/Т  64Мб

 

Тодорова, Мария Николаева

   Балкани - балканизъм  / Мария Николаева Тодорова  ; Прев. Павлина Йосифова-Хеберле  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 402 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 428)

   Библиогр. с. 373-401

Сист. No: 22060

- 26 -

ЦБІІ  2862

 

   Филигранолошки опис и албум грчких рукописа  . - София; [Белград]  : Нар. библ. Србиjе, 2004 -  . - 30 см  . -   (Series Catalogorum, Vol. XI)

   Изданието е на Центар за словенско-византиjска проучаванja "Проф. Иван Дуjчев"

   [Т. 2] . ХV-ХIХ века  / Радоман Станковиh  ; Прев.  Бильана Ракочевиh  ; Предг.  Аксиния Джурова  . - 2006  . - 498 с. : с ил.

   Текст и на фр., бълг. ез . - Показалци

Сист. No: 21950

- 27 -

П/02/Х  27  О-б

ЦБІІ  2859

Харизанова, Оля Борисова

   Българските библиотеки и информационното общество  : Готовност за интегриране в обществото на знанието  / Оля Борисова Харизанова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 178 с.: с табл. ; 28 см

Сист. No: 21900

- 28 -

С/03/Х  49п, С2/03/Х  49п

 

   Хиляда] 1000 причини да се гордеем, че сме българи  /   Под общ. ред. на  Мария Гарева  = 1000 reasons to be proud of being Bulgarian  / Ed. in chief Maeia Gareva  . - В. Търново  : Абагар, 2008  . - 328 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 308-318 ; Азб. показ., Предмет. показ. - Текст и на англ. ез.

Сист. No: 21631

- 29 -

ЦБ  58825

 

Цветкова, Милена Иванова

   Марко Семов  : Био-библиография  / Милена Иванова Цветкова  ; Библиогр. ред. Мария Вутова Младенова  ; [Предг.]  Тотка Иванова Монова  . - София  : Фак. по журналистика и масова комуникация, 2004  . - 426 с. ; 20 см

   Именен показалец ; Геогр. показалец

Сист. No: 21908

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 30 -

ЦБІІ  2854

 

Marazov, Ivan Rusev

   Between Medusa and Helios  / Ivan Marazov  . - Sofia  : Bulg. Bestseller - Nat. Museum of Bulg. b. and Polygraphy, 2007  . - 67 p. : col. ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Между Медуза и Хелиос . - Библиогр. с. 63-66

Сист. No: 21851

- 31 -

Ч2/159.923/А  34Му

 

Аду, Мари

   Умението да казваме Не  / Мари Аду  ; Сътрудн. Даун Мишел Бод  . - София  : Наука и изкуство, 2008  . - 184 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 179

Сист. No: 21785

- 32 -

Ч2/316/А  74

 

   Антисоциалното поведение - теория и терапия  : Сборник  /   Подбор и ред. Диана Циркова  . - София  : Център за психосоциална подкрепа, 2008  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Практики)

Сист. No: 21798

- 33 -

ЦБ  58731

 

Бейкън, Френсиз

   Новата Атлантида  / Френсиз Бейкън  ; Прев., увод, бел. и прил. Светослав Малинов  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 100 с. ; 21 см  . -   (Политическа класика)

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21763

- 34 -

П/16/Б  84Вл

ЦБ  58756

Бузов, Вихрен Янакиев

   Логика на решенията или Как да бъдем ефективни при вземането на решения  / Вихрен Янакиев Бузов  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2007  . - 116 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 112-116

Сист. No: 21812

- 35 -

Ч2/37.01/Б  87Ло

 

Бурбо, Лиз

   Отношенията родители -деца  / Лиз Бурбо  . - София  : Лик, 2007  . - 138 с. ; 20 см

Сист. No: 21639

- 36 -

ЦБ  58841

 

Василев, Николай Кирилов

   Светът на човека - реалност и илюзия  / Николай Василев  ; Ред. Албена Знеполска  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2000  . - 239 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21926

- 37 -

ЦБІІ  2861

 

Венедиков, Иван Йорданов

   Тракийското съкровище от Летница [- Ловешко]  / Иван Йорданов Венедиков  ; Предг. Иван Русев Маразов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996  . - 50 с. , 28 л. : ил. ; 29 см  . -   (Библиотека Културно-историческо наследство)

   Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21929

- 38 -

Ч2/159.922.7/В  97Дк

 

Върчу, Дорийн

   Кристалните деца  : Какво трябва да знаем и как да се грижим за най-новото поколение  / Дорийн Върчу  . - София  : Аквариус, 2007  . - 168 с. ; 17 см

Сист. No: 21659

- 39 -

Ч2/159.922.7/Д  68Дс

 

Добсън, Джеймз

   Смелостта да възпитаваш  / Джеймз Добсън  ; Прев. от англ. Петя Зарева  . - София  : Нов човек, 1994  . - 256 с. : с диагр. ; 20 см

   Ориг. загл. The new dare to discipline / James Dobson

Сист. No: 21646

- 40 -

Ч2/37.01/Д  70Фк

 

Додсън, Фицхю

   Как да приучим децата си към дисциплина  / Фицхю Додсън  ; Прев от англ. Росица Борисова Ташева  . - София  : ИК Колибри, 2005  . - 300 с. ; 20 см  . -   ([Психология])

   Ориг. загл. How to discipline - with love / Fitzhugh Dodson. - Пълното име на прев. е Росица Борисова Ташева-Гурковска

Сист. No: 21641

- 41 -

Ч2/159.9/И  21Пп

 

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психотерапия  : (пълно ръководство в два тома за справяне с психични проблеми и за лекуване на зависимости и психични страдания)  / Петър Иванов Иванов  . - Русе  : Ахат, 2009 -  . - 21 см

   Т. 1 . Обща психотерапия  . - 2009  . - 520 с.

Сист. No: 21636

- 42 -

ЦБ  58863

 

Ирибаджаков, Николай

   Философия и стил на мислене и действие  : [Моногр.]  / Николай Ирибаджаков  . - София  : Партиздат, 1985  . - 320 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Именен показалец

Сист. No: 21960

- 43 -

С/2/И  92

 

   Ислямът  : Кратък справочник  / Йордан Пеев  и др. ; Състав. и науч. ред. Симеон Евстатиев  . - 2. прераб. изд. - София  : Изток-Запад, 2007  . - 268 с. ; 21 с.

   Библигр. с. 251-263 ; Индекс

Сист. No: 22034

- 44 -

ЦБ  58732

 

Кайей, Едуардо Роберто

   Другата християнска империя  : От Ордена на тамплиерите към франкмасонството  / Едуардо Роберто Кайей  . - София  : СИЕЛА, 2008 -  . - 23 см  . -   (Historia incognita)

   Т. 1 . Масонският фактор: паралелната история  : Първи том на масонската трилогия  . - 2008  . - 252 с.

   Библиогр. с. 243-249

Сист. No: 21764

- 45 -

ЦБ  58757

 

Калтефлайтер, Вернер и др.

   Шпиони във Ватикана  : Папите под прицела на тайните служби  / Вернер Калтефлайтер, Ханс-Петер Ошвалд  ; Прев. от нем. Величка Стефанова  . - София  : ИК Емас, 2007  . - 350 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Spione im Vatikan / Werner Kaltefleiter, Hanspeter Oschwald . - Библиогр. с. 340-345

Сист. No: 21814

- 46 -

Б2/2/К  59Дх, ЦБ  58672, Ч2/2/К  59Дх

 

Киров, Димитър Станков и др.

   Християнска етика  : Учебно помагало за 9 - 12 клас  / Димитър Станков Киров, Дечко Кирилов Свиленов, Димитър Георгиев Коруджиев  . - София  : Слънце, 2005  . - 248 с. ; 23 см

Сист. No: 21667

- 47 -

ЦБ  30299

 

Кисьов, Тоньо

   Диалектика на всекидневното съзнание  : [Моногр.]  / Тоньо Кисьов  . - София  : БАН, 1979  . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на рус., англ. ез

Сист. No: 21968

- 48 -

П/2/К  64О-с, Ч2/2/К  64О-с

ЦБІІ  2874

Климент Охридски свети

   Слова и служби  : Посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет"Св. Климент Охридски"  / Климент Охридски свети  ; Състав. Петко Димитров Петков, Искра Владимирова Христова-Шомова, Ана-Мария Костова Тотоманова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 591 с. : със сн. ; 29 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22082

- 49 -

Ч2/37.01/К  78Пн

 

Колман, Пол

   Нека поговорим. : 100 разговора с нашите деца  / Пол Колман  ; Прев. Димитрина Петкова Танимото  . - 2. изд. - София  : Кръгозор, 2008  . - 412 с. ; 21 см  . -   (Родители и деца Магията на успеха)

   Ориг. загл. Haw to sai it to your kids / Paul Coleman. - . Съдържа и Тест 1 Разбирате ли се със своя брачен партньор ; Бърз тест за определяне на степента на брачно удовлетворение

Сист. No: 21635

- 50 -

Ч2/159.922.7/К  81Лр

 

Конеберг, Лудвиг и др.

   Размърдай си мозъка  : Седем физически упражнения за умни деца с игра за цялото семейство  / Лудвиг Конеберг, Силке Грамер-Ротлер  . - София  : Аквариус, 2005  . - 110 с. ; 20 см  + Прил.

   Библиогр. с. 110

Сист. No: 21658

- 51 -

ЦБІІ  2854

 

Маразов, Иван Русев

   Между Медуза и Хелиос  / Иван Русев Маразов  . - София  : Бълг. бестселър - нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2007  . - 67 с. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

   Библиогр. с. 63-66

Сист. No: 21852

- 52 -

Ч2/159.9/М  38Вп

 

Матанова, Ваня Лукова

   Психология на аномалното развитие  / Ваня Лукова Матанова  . - София  : Немезида, 2003  . - 287 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 283-287

Сист. No: 21810

- 53 -

Б2/087.5/М  39Вб

 

Маттемяки, В. и др.

   Библия за деца  : Библейски уроци за деца : Учебно помагало по религия за начален курс  / В. Маттемяки, Б. Арапович  ; Прев. от рус. Димитрина Гергова, Михаил Катерински  . - 11. изд. - София  : Слънце, 2006  . - 184 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Библейские рассказы в картинках / В. Маттемяки, Б. Арапович. - Авт. отбелязани на гърба на загл. с . - 1. изд. 1991 ; - Изд. на МОН

Сист. No: 21669

- 54 -

Ч2/159.9/Н  13Тк

 

Нагао, Тадахико и др.

   Кокология  : Играй и повярвай в себе си  / Тадахико Нагао, Исаму Сайто  . - София  : Феникс дизайн, Б. г. - 174 с. ; 20 см

Сист. No: 21648

- 55 -

Ч2/159.9/Н  13Тк

 

Нагао, Тадахико и др.

   Кокология 2  : Играй и повярвай в себе си  / Тадахико Нагао, Исаму Сайто  . - София  : Феникс дизайн, Б. г. - 172 с. ; 20 см

Сист. No: 21656

- 56 -

ЦБ  58813

 

   Нагарджуна  : Философия на Средния път  /   Прев. на бълг. Димитър Г. Иванов  ; Ред. Сергей Герджиков  . - София  : Екстрем, 2008  . - 560  ; 20 см  . -   (Мъдрост от Изтока)

   Библиогр. под линия ; Индекс на санскритски терм. с. 552-556

Сист. No: 21889

- 57 -

ЦБ  39819

 

Никифоров, Анатолий Сергеевич

   Етюди за разума  / Анатолий Сергеевич Никифоров  ; Прев. от рус. Елена Матеева  . - София  : Партиздат, 1984  . - 209 с. ; 20 см  . -   (Хоризонти - Светът, науката, ние)

Сист. No: 21954

- 58 -

Б2/316/О-33Да, ЦБ  58913, Ч2/316/О-33Да

 

Овчаров, Димитър

   Ако оцелее Дон Кихот, ще оцелее и културата  / Димитър Овчаров  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 208 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 22081

- 59 -

Б2/2/П  12Ки, ЦБ  58898, Ч2/2/П  12Ки

 

Павликянов, Кирил Парашкевов

   История на българския светогорски манастир Зограф от 980 до 1804 г. : Свидетелства на двадесет и седем неизвестни док. / Кирил Павликянов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - VII, 261 с. : с факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 7-13 ; Азб. показалец

Сист. No: 22047

- 60 -

ЦБ  58814, Ч2/14/П  35Да

 

Пенков, Димо

   Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание  / Димо Пенков  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 88 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 86-87

Сист. No: 21891

- 61 -

Ч2/616/П  53Бн

 

Пирьова, Боряна

   Невробиологични основи на детското развитие  / Боряна Пирьова  . - София  : Нов Български университет, Б. г. - 276 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 271-276

Сист. No: 21657

- 62 -

ЦБ  31285

 

   Проблеми на научния талант  /   Състав. Янко Йорданов Янчев  ; Техн. ред. Милка Иванова  . - София  : Наука и изкуство, 1979  . - 390 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21958

- 63 -

Ч2/331/Р  17Мп

 

Радославова, Мария

   Психичното въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията  / Мария Радославова  . - София  : Парадигма, 2008  . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 241-262

Сист. No: 21782

- 64 -

ЦБ  58836

 

Райнова, Иванка Богомилова

   От Хусерл до Рикьор  : [Моногр. ]  / Иванка Богомилова Райнова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 21920

- 65 -

ЦБ  58769

 

Ризова, Весна

   Тайната на щастливото детство  : Наръчник за родители  / Весна Ризова  . - 2. изд. - София  : Тара, 2007  . - 96 с. ; 21 см  . -   (Наръчник за родители)

Сист. No: 21828

- 66 -

ЦБI  3020

 

Сагатовский, Валерий

   Везните на Темида и съдът на съвестта  / Валерий Сагатовский  ; Прев. от рус. Елена Матева  . - София  : Партиздат, 1985  . - 232 с. ; 17 см

Сист. No: 21963

- 67 -

Ч2/159.9/Т  36Дп

 

Тасевска, Даниела

   Практикум по психологическо консултиране в училище  / Даниела Тасевска  . - Вeлико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 152 . ; 24 см

   Библиогр. с. 145-146.

Сист. No: 21826

- 68 -

Ч2/159.922.7/Х  38Кд

 

Хеенкамп, Каролина

   Децата на новото хилядолетие  / Каролина Хеенкамп  . - София, 2004  . - 20 см

   Кн. 2 . Идеи и упражнения за лесно и пълноценно общуване с децата-индиго  /   Прев.  Здравка Евстатиева  . - 2004  . - 347 с. : с ил.

   Прев. по Der Indigo-Ratgeber / Carolina Hehenkamp . - Съдържа и Речник ; Светлинният пръстен на децата-индиго : Семинари, курсове & екскурзии. - Библиогр. с. 346-347

Сист. No: 21643

- 69 -

ЦБ  58825

 

Цветкова, Милена Иванова

   Марко Семов  : Био-библиография  / Милена Иванова Цветкова  ; Библиогр. ред. Мария Вутова Младенова  ; [Предг.]  Тотка Иванова Монова  . - София  : Фак. по журналистика и масова комуникация, 2004  . - 426 с. ; 20 см

   Именен показалец ; Геогр. показалец

Сист. No: 21908

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 70 -

ЦБ  58876

 

   Antisemitismus  : Erscheinungsformen der Judenfeindschaft gestern und heute  /   Ed. Gunther B. Ginzel  . - S. L. : Verlag Wissenschaft und politik, 1991  . - 527 p. ; 24 cm

Сист. No: 21979

- 71 -

EDC/32/E  91c

 

European commission

   Measuring progress towards a more sustainable Europe  : 2007 monitoring report of the EU sustainable development strategy  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 313 p. ; 30 cm  . -   (Eurostat. Statistical books)

Сист. No: 22026

- 72 -

EDC/3164/E  91с

 

European commission et al.

   Child poverty and well-being in the EU  : Current status and way forward  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 246 p. ; 30 cm

   Manuscript completed in January 2008

Сист. No: 22028

- 73 -

EDC/316/E  91c

 

European communities

   Tackling multiple discrimination  : Practices, policies and laws  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 70 p. ; 30 cm

   Manuscript completed in September 2007

Сист. No: 22016

- 74 -

EDC/31/E  91c

 

European communities

   Europe's demographic future: facts and figures on challenges and opportunities  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 177 p. ; 30 cm

   Manuscript completed in October 2007

Сист. No: 22018

- 75 -

EDC/32/E  91c

 

   European Union solidarity fund  : Annual report 2006  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 16 p. ; 30 cm  . -   (European union. Regional policy, ISSN 1830-5822)

Сист. No: 22030

- 76 -

ЦБІІ  2864

 

Klippert, Heinz

   Planspiele  : Spielvorlagen zum sozialen, politischen und methodischen lernen in gruppen. 10 komplette planspiele  / Heinz Klippert  . - 4. Aufl. - Weinheim  : Beltz, 2002  . - 200 p. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 199

Сист. No: 21983

- 77 -

Ч3/32/M  21

 

   The autobiography of Malcolm X  / Malcolm X  ; Assistance  Alex Haley  . - [5. изд.]  . - Oxford  : One world, 1999  . - XXVIII, 500 p. ; 24 cm

Сист. No: 22072

- 78 -

ЦБ  58874

 

Schewardnadse, Eduard Ambrosejewitsch

   Die Zukunft gehort der freiheit  / Eduard Ambrosejewitsch Schewardnadse  . - Hamburg  : Rowohlt, 1991  . - 382 p. ; 21 cm

Сист. No: 21977

- 79 -

П/614/P  92Nh

ЦБ  58933

   The harm paradox  : Tort law and the unwanted child in an era of choice  / Nicolette Priaulx  . - London ; New York ;  : Routledge-Cavendish, 2007  . - xvii, 204 lpp. ; 24 cm. -   (Biomedical law and ethics library/Ser. ed. Sheila A.M.McLean)

Сист. No: 22111

- 80 -

Ч3/32/T  67Аd

 

Tocqueville, Alexis de

   Democracy in America  / Alexis de Tocqueville  . - New York  : Random House, 1993  . - 394 p. ; 21 cm  . -   (Everyman's library)

   Index

Сист. No: 22062

- 81 -

EDCc/35/А  23е

 

   Агенциите на ЕС  : Във всичко и навсякъде ние работим за Вас  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 32 с. ; 21 см

Сист. No: 22050

- 82 -

Ч2/159.923/А  34Му

 

Аду, Мари

   Умението да казваме Не  / Мари Аду  ; Сътрудн. Даун Мишел Бод  . - София  : Наука и изкуство, 2008  . - 184 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 179

Сист. No: 21785

- 83 -

ЦБ  58773

 

   Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  : 100 години трудово законодателство в България  /   Състав. и науч. ред. Красимира Средкова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 24 см

   Т. 2  . - 2007  . - 240 с.

   Рез. на англ. и руски ез.

Сист. No: 21833

- 84 -

П/349/А  45п, П1/349/А  45п, Ч3/349/А  45

ЦБ  58902

   Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  : Т. 1 -  /   Ред. Красимира Средкова  и др. - София, 2004  . - 24 см

   Други ред. : В. Ангушева, Н. Гевренова ; Пълното име на първата ред. е Красимира Средкова Иванова

   Т. 1 . В памет на доц. Елисавета Христова  /   Състав., ред.  Красимира Средкова  . - 2004  . - 264 с.

   Съдържа и Библиография на трудовете на доц. Елисавета Христова ; Биогр. сведения за Ел. Христова . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ., рус. ез.

Сист. No: 22059

- 85 -

П/316/А  52Сп

ЦБ  58664

Алексиева, Соня

   Пъблик рилейшънс  : Книга за онова, което не може да се купи, а трябва да се спечели  / Соня Алексиева  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 311 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 301-306

Сист. No: 21629

- 86 -

Ч2/316/А  74

 

   Антисоциалното поведение - теория и терапия  : Сборник  /   Подбор и ред. Диана Циркова  . - София  : Център за психосоциална подкрепа, 2008  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Практики)

Сист. No: 21798

- 87 -

Ч2/36/А  75с

 

   Антология социална работа  /   Състав. Мартин Дейвис  ; Науч. ред. Силвия Николаева, Бончо Господинов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 519 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 481-517

Сист. No: 21806

- 88 -

Арх/39/А  87с, П/39/А  87с, Ч2/39/А  87с

ЦБ  58678

   Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения  /   Ред. кол. Руси Димитров Русев  и др. - Русе  : Лени-Ан, 2000 -  . - 24 см

   Т. 5  . - 2008  . - 506 с.

Сист. No: 21681

- 89 -

Ч2/886.7/Б  23

 

   Балканските идентичности в българската култура  /   Състав. Николай Аретов Аретов  и др. - София  : Кралица Маб, 2003  . - 20 см

   Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез. Съдържа материали от Н. Данова, С. Велкова, К. Мирчева, Б. Нягулов, Г. Шват-Гълъбова, Вл. Трендафилов, Р. Заимова, Б. Ерсанлъ, Й. Бибина, Л. Попович, J. Моjсиева-Гушева

   Т. 4  . - 2003  . - 384 с.

Сист. No: 22158

- 90 -

ЦБ  58826

 

Белорусский национальный технический университет

   Современные проблемы управления интелектуальной собственостью  : Материалы республиканской научно-практической конференции  /   Ред. кол. Андрей Николаевич Тур  и др. - Минск  : БНТУ, 2008  . - 168 с. ; 20,5 см

   Библеогр. сл. докл.

Сист. No: 21909

- 91 -

П/316/Б  49Пп

ЦБ  58717

Близнаков, Петко Станев

   Популярна социология  / Петко Близнаков  . - Варна  : Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006  . - 248 с. : с табл. ; 21 см

   Пълното име на С. Михайлов е Стоян Михайлов Мирчев

Сист. No: 21724

- 92 -

П/342/Б  49Гф, П/342/Б49, П1/342/Б49

 

Близнашки, Георги Петков

   Формата на държавата  : Съвременни конституционни измерения  / Георги Петков Близнашки  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1999  . - 123 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 115-123

Сист. No: 6409

- 93 -

Ч5/347/Б  74  Г-о

Ч5/347/Б  74Г-о

Боянов, Георги Боянов

   Основи на гражданското право  / Георги Боянов Боянов  . - София  : ИК Авалон, 2006  . - 448 с. ; 20 см

   1. изд. 1998 . - Библиогр. с. 443-445

Сист. No: 21653

- 94 -

Б3/316/Б  87П-о, ЦБ  58895, Ч2/316/Б  87П-о, Ч3/316/Б  87П-о

 

Бурдийо, Пиер

   Ответен огън  / Пиер Бурдийо  ; Прев. от фр. Нина Геринска  ; Науч. ред. Андрей Лешков  ; Под общ. ред. на  Георги Близнашки  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 189 с. ; 21 с. -   (Res publica)

Сист. No: 22032

- 95 -

С/347/Б  92

 

България. Закони и др. п.

   Търговски закон  . - 9. изд. - София  : Сиби, 2005  . - 466 с. ; 18 х 11,5 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 22097

- 96 -

С/342/Б  92к, С1/342/Б  92к, С2/34/Б  92к, С3/342/Б  92к

 

България. Конституция

   Конституция на Република България  : Анотирана н тълкуванията на Конституционния съд  /   Състав. Нено Неновски  . - София  : Сиби, 2001  . - 316 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 306-316

Сист. No: 22051

- 97 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 98 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 99 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 100 -

ЦБ  58854

 

   Българската журналистика 160 години  : Минало - настояще - перспективи : Материали от научна конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., на Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет Св. Климент Охридски : Научни студии, статии, съобщения  /   Състав., науч. ред. Здравка Константинова  и др. - 2. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 297 с. ; 24 см

   Други състав., ред. : М. Петров, М. Дееничина. - 1. изд. 2005 на изд. Авангард Прима . - Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21942

- 101 -

ЦБ  58801, Ч3/32/Б  94Рр

 

Бъчварова, Румяна Генчева и др.

   Различното поколение  : Младежта на България на прага на Европа  / Румяна Генчева Бъчварова, Антоний Найденов Гълъбов, Михаил Стоянов Мирчев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 428 с. ; 21 см

Сист. No: 21872

- 102 -

Б2/372.351/В  19Вк, Ч2/372.351/В  19Вк

 

Ванева, Виолета Йорданова и др.

   Колко и защо?  : Кн. за предучилищна група в дет. градина 3-4 г. / Виолета Йорданова Ванева, Тодорка Тодорова Велинова  . - 1. изд./тираж 2008  . - София  : Просвета, 2004  . - 24 с. : с цв. ил. ; 26 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

Сист. No: 21751

- 103 -

ЦБ  58841

 

Василев, Николай Кирилов

   Светът на човека - реалност и илюзия  / Николай Василев  ; Ред. Албена Знеполска  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2000  . - 239 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21926

- 104 -

ЦБ  58740

 

Везенков, Александър

   Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944-1989  / Александър Везенков  . - София  : СИЕЛА  ; Институт за изследване на близкото минало  ; Отворено общество, 2008  . - 324 с. ; 23 см  . -   (Минало несвършено)

   Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21772

- 105 -

ЦБ  58779

 

Веков, Ангел и др.

   Тайните на Коминтерна  : Разсекретените архиви. Васил Коларов - Георги Димитров. Кореспонденция 1944-1949  /   Състав. Ангел Веков, Димитър Гачев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 144 с. ; 20 см

   Именен показалец

Сист. No: 21864

- 106 -

Ч5/343/В  40Лп

 

Велинов, Любен

   Погасителна давност по българското частно право  / Любен Велинов  . - София  : Фенея, 2007  . - 200 с. ; 20 см

   Библиог. с. 196-198

Сист. No: 21650

- 107 -

ЦБ  58786, Ч2/34/В  88

 

   Всички деца са различни, но с равни права  : Аз и Законът за закрила на детето  . - София  : Б. и., Б. г. - 16 с. ; 20 см

Сист. No: 21858

- 108 -

ЦБ  58778

 

   Въвеждане на алтернативни мерки за третирани на лишените от свобода  : В 6 модула  . - Казанлък, 2001  . - 20 см

   Изд. на Бургаски свободен унив. - Изд. е съвместен труд на бълг. , англ. , ирлан. авт

   Модул 1 . Пробация, пробационни служби и пробационни общежития  / Джон Харман  и др. - 2001 [деп. 2002]  . - 167 с. : със сх.

   Други авт.: А. Сандърс, П. Матюз, П. Василев, С. Вълева, П. Шукеров, отбелязани на с. 4 Изд. по Темпус ИИ_СЕП 14459-99 200 тир. тир. Книжка: 9

Сист. No: 21841

- 109 -

ЦБ  58778

 

   Въвеждане на алтернативни мерки за третирани на лишените от свобода  : В 6 модула  . - Казанлък  : Ирита, 2001  . - 20 см

   Изд. на Бургаски свободен унив. - Офс. изд. - Изд. е съвместен труд на бълг. , англ. , ирлан. авт

   Модул 3 . Пенитенциарни програми  / Валентин Енчев  и др. - 2001 [деп. 2002]  . - 223 с. : с табл.

   Други авт.: Ф. Пауъл, Е. Кайли, С. Батън, Т. Александров, отбелязани на с. 4 200 тир. тир. Книжка: 9

Сист. No: 21842

- 110 -

ЦБ  58778

 

   Въвеждане на алтернативни мерки за третирани на лишените от свобода  : В 6 модула  . - Казанлък  : Ирита, 2001  . - 20 см

   Изд. на Бургаски свободен унив. - Изд. е съвместен труд на бълг. , англ. , ирлан. авт

   Модул 4 . Доживотното наказание във Великобритания  / Джон Харман  и др. - 2001 [деп. 2002]  . - 140 с.

   Други авт.: А. Сандърс, Д. Костов, Ст. Стоев, отбелязани на с. 3 Книжка: 9

Сист. No: 21847

- 111 -

Ч2/316/Г  31Жс

 

Генова, Желка

   Социология за студенти по социални и стопански науки, администрация и управление  / Желка Генова  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2008  . - 400 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 21800

- 112 -

EDC/6/Г  62д

 

   Годишен доклад 2007 г.  : Състояние на проблема с наркотиците в Европа  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 91 с. ; 30 см

   Издание на Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите; Библиогр. с. 89-91

Сист. No: 22019

- 113 -

П/32/Г  88Мв

ЦБ  58734

Груев, Михаил и др.

   Възродителният процес  : Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици  / Михаил Груев, Алексей Кальонски  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 212 с. ; 23 см  . -   (Минало несвършено)

   Библиогр. с. 197-207; Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21766

- 114 -

Ч2/159.922.7/Д  59Ид

 

Димитров, Иван Тонев

   Деца и юноши в криза  : Опити и самоубийства  / Иван Тонев Димитров  . - София  : Просвета, 2007  . - 208 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-207

Сист. No: 21731

- 115 -

С/342/Д  96а

 

Държавна Агенция за Закрила на Детето

   Конвенция на ООН за правата на детето  . - Б. м  : Б. и., б.г  . - 52 с. ; 20 см

Сист. No: 21808

- 116 -

Б3/341/Е  20к, ЦБ  58904, Ч2/34/Е  20к, Ч3/341/Е  20к

 

   Европа като правова общност  : Европейска младежка среща София/Силистра, 17-25 август 2006 г. /   Състав., ред. Атанас Марков Семов  ; Прев. Зорница Емилова Грекова, Павлина Шопова  . - София  : Институт по европ. право, 2007  . - 336 с. : с портр. ; 21 см  . -   (Библиотека Студии по европейско право)

   Библиогр. под линия и след някои докл

Сист. No: 22068

- 117 -

EDC/35/Е  20к

 

   Годишен доклад 2007 относно политиката за развитие на Европейската общност и прилагане на външното подпомагане през 2006 г.  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 16 с. ; 30 см  + CD

   Дискът съдържа пълната версия на англ. и фр. ез., Атлас на донорите от ЕС за 2006, казуси и видео материал за външното подпомагане

Сист. No: 22021

- 118 -

EDC/327.39:061.1ЕС/Е  20к

 

Европейска комисия

   Петдесет] 50 пътя напред  : Най-големите успехи на Европа  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 50 с. ; 16 Х 22 см  . -   (Заедно от 1957)

Сист. No: 22052

- 119 -

EDC/35/Е  20к

 

Европейска комисия

   Как работи Европейският съюз?  : Пътеводител за европейските институции  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 48 с. ; 23 см

   Ръкописът е завършен през юли 2007

Сист. No: 22054

- 120 -

EDC/327.39:061EC/Е  20к, EDC1/327.39:061  ЕС/Е  20к

 

Европейска комисия

   Общ доклад за дейността на Европейския съюз 2007 г. - Брюксел - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 296 с. ; 23 см  . -   (ISSN 1977-0294)

   Общият доклад за дейността на Европ. съюз за 2007 г. е приет от Европ. комисия на 25 януари 2008 г. под номер SEC(2007) 1000 окончателен

Сист. No: 22058

- 121 -

EDC/37/Е  20д, EDC1/37/Е  20д

 

   Европейски дневник 2008-2009  /   Ред. Диана Риенстра  и др. - Брюксел  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 250 с. ; 20 см  . -   (Generation Europe foundation, ISSN 1830-8481)

Сист. No: 22056

- 122 -

С/32/Е  79Вх

 

Ерменков, Венелин

   Хронология на Източна Европа  : Съдби зад фасадата  / Венелин Ерменков  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 192 с. ; 21 см

Сист. No: 21773

- 123 -

ЦБ  58800

 

Занчев, Васил

   Спомени за Борис Бумбаров и семейството му  : Биографичен очерк  / Васил Занчев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 112 с. ; 21 см

Сист. No: 21871

- 124 -

Ч2/159.9/И  21Пп

 

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психотерапия  : (пълно ръководство в два тома за справяне с психични проблеми и за лекуване на зависимости и психични страдания)  / Петър Иванов Иванов  . - Русе  : Ахат, 2009 -  . - 21 см

   Т. 1 . Обща психотерапия  . - 2009  . - 520 с.

Сист. No: 21636

- 125 -

ЦБ  58781

 

   Изграждане на мрежа за обучение и квалификация на кадри от общинската и областна администрация  : Модул 1 -  . - Казанлък  : Ирита ЕООД, 2001  . - 20 см

   Изд. на Бургаски свободен унив.

   Модул 1 . Законодателството в сферата на местното самоуправление  /   Под общ. ред. на  Емилия Къндева  . - 2001 [деп. 2002]  . - 140 с.

   Пълното име на Е. Къндева е Емилия Василева Къндева-Спиридонова Изд. по Темпус ИИ_СЕП 14077-99 Книжка: 9

Сист. No: 21844

- 126 -

ЦБ  58781

 

   Изграждане на мрежа за обучение и квалификация на кадри от общинската и областна администрация  : Модул 1 -  . - Казанлък  : Ирита ЕООД, 2001  . - 20 см

   Изд. на Бургаски свободен унив.

   Модул 7 . Чуждоезиково обучение : Англ. ез. / Йорданка Николова, Кирил Панайотов  . - 2001 [деп. 2002]  . - 40 с.

   Авт. отбелязани на с. 2 Книжка: 11

Сист. No: 21845

- 127 -

ЦБ  58757

 

Калтефлайтер, Вернер и др.

   Шпиони във Ватикана  : Папите под прицела на тайните служби  / Вернер Калтефлайтер, Ханс-Петер Ошвалд  ; Прев. от нем. Величка Стефанова  . - София  : ИК Емас, 2007  . - 350 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Spione im Vatikan / Werner Kaltefleiter, Hanspeter Oschwald . - Библиогр. с. 340-345

Сист. No: 21814

- 128 -

ЦБ  58752

 

Канева, Калина Христова

   Н. П. Игнатиев - графът на българите  / Калина Христова Канева  . - София  : Абрис Дизайн Център, 2008  . - 536 с. ; 22 см

Сист. No: 21804

- 129 -

ЦБ  58754

 

Канева, Калина Христова

   Рицарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев  / Калина Христова Канева  ; Перев. с болг. Наталии Лакичевич  . - Москва  : ЗАО Центрополиграф, 2006  . - 524 с. : ил. ; 22 см  . -   (Россия забытая и неизвестная)

   Библиогр. с. 493-499 ; Указат. географ. названий с. 500-506 ; Указат. имен 507-521

Сист. No: 21807

- 130 -

ЦБ  58694, Ч3/32/К  40Рс

 

Карклинс, Расма

   Системата ме накара да го направя  : Корупция в посткомунистическите общества  / Расма Карклинс  ; Прев. Вера Георгиева  . - София  : Фондация Конрад Аденауер, 2008  . - 236 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 208-236

Сист. No: 21706

- 131 -

Б3/316/К  54Мн, ЦБ  58784, Ч3/316/К  54Мн

 

Кинг, Майкъл и др.

   Никлас Луман за правото и политиката  / Майкъл Кинг, Крис Торнхил  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 308 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 296-305

Сист. No: 21870

- 132 -

Арх/341/К  77Ер, П/341/К  77Ер, П1/341/К  77Ер

ЦБ  58687

Коларов, Емануил Красимиров

   Регионът  : (правно понятие)  / Емануил Красимиров Коларов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 80 с. ; 20 см

   Библиогр. с.78-79

Сист. No: 21695

- 133 -

ЦБI  1474

 

Кон, Игорь С.

   Откриването на АЗ  / Игорь С. Кон  ; Прев от рус. Алиса Киркова  . - София  : Наука и изкуство, 1980  . - 410 с. ; 17 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21964

- 134 -

С/338/К  83

 

   Контакти  : Рекламно-информационен справочник  . - 6. изд. - [Русе]  : IRA press, 2008  . - 280 с. : цв. ил. ; 23 см

Сист. No: 21683

- 135 -

П/35/Л  14, Ч5/35/Л  14Кк

ЦБ  58760

Лазаров, Кино Давидов и др.

   Коментар на Административно-процесуалния кодекс  / Кино Давидов Лазаров, Емилия Василева Къндева, Александър Еленков Еленков  . - София  : Сиби, 2007  . - 484 с. ; 21 см

Сист. No: 21654

- 136 -

П/316/М  19Мк

ЦБ  58892

Маккей, Матю и др.

   Посланията  : Комуникационните умения  / Матю Маккей, Марта Дейвис, Патрик Фенинг  ; Прев. Станислава Миланова  . - София  : Лик, 2009  . - 407 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 402-407

Сист. No: 22020

- 137 -

ЦБ  58877

 

   Медиите и съдът  : Сборник публикации  /   Ред. Николай Тодоров  . - София  : [б. и. ], 2007  . - 133 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 21981

- 138 -

ЦБ  58665

 

   Местни избори 2007  /   Състав., науч. ред. Анна Кръстева, Антоний Тодоров  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 99 с. ; 21 см

Сист. No: 21630

- 139 -

ЦБ  58736

 

Мизес, Лудвиг фон

   Антикапиталистическото мислене  / Лудвиг фон Мизес  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 21768

- 140 -

ЦБ  24908

 

Миланов, Живко Каменов

   Държавна власт и държавно управление  / Живко Каменов Миланов  ; Ред. Ярослав Радев  . - София  : Наука и изкуство, 1976  . - 203 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21957

- 141 -

Ч5/347/М  70  Дк

 

Митев, Димитър и др.

   Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд  : Комент. и решения по Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите, Закона за митниците и др. / Димитър Митев, Емилия Колева  . - София  : Нова звезда  ; Софи-Р, 2005  . - 504 с. ; 20 см

   Кор. загл. Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 2003-2005. - Авт. не са отбелязани на кор . - Показалец на решенията, вкл. в кн.

Сист. No: 21651

- 142 -

Б3/347/М74С, Б5/347./М74, П/347./М74, Ч5/347./М74

П/347/М74

Михайлова, Савина и др.

   Ръководство по финансово право на Република България  / Савина Михайлова, Евелина Димитрова  ; Науч. ред. Георги Петканов  . - София  : Тилиа, 1996  . - 472 с. ; 23,5 см

Сист. No: 3276

- 143 -

ДИР/35/М  96Гк

 

Мушкаров, Гошо

   Кодекс на труда  : 827 консултации по прилагане на трудовото право  / Гошо Мушкаров  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Доби прес, 2008  . - 488 с. ; 24см

   На кор. записано Практически консултации : За икономисти, счетоводители и завеждащи ТРЗ

Сист. No: 21678

- 144 -

ЦБ  58811, Ч3/32/Н  17Нп, Ч5/32/Н  17

 

Найденов, Николай

   Публика и политика  : Въведение в политическата антропология на модерността  / Николай Найденов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 408 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 390-408

Сист. No: 21886

- 145 -

П/32/Н  21, Ч3/32/Н  21Дп

ЦБ  58803

Нанева, Димитрина

   Политическите идеологии  / Димитрина Нанева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 344 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 339-343

Сист. No: 21874

- 146 -

ЦБ  58780

 

   Научно-практическа конференция "Съвременни правни пробеми в междунарадния морски превоз на товари, Бургас, 15-16 май 1999  : [Доклади]  /   Ред. Иван Владимиров  . - Бургас  : БСУ, 2000  . - 104 с. ; 21 см

   Пълното име на ред. е Иван Владимиров Иванов. - Библиогр. след отд. докл . - Изд. на Бургаски свободен унив. , Бълг. асоц. по мор. право

Сист. No: 21843

- 147 -

Ч2/372.47/Н  86Зс

 

Новакова, Здравка Спасова и др.

   Сборник задачи по математика - I клас  : Писмата на Селия и Николай  / Здравка Новакова, Жан-Клод Обертен  . - София  : Просвета, 2001  . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

Сист. No: 21733

- 148 -

ЦБ  58894

 

Обама, Барак

   Дързостта на надеждата  / Барак Обама  ; Прев. от англ. ез. Иван Диков  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 416 с. ; 21 с.

Сист. No: 22031

- 149 -

Б2/316/О-33Да, ЦБ  58913, Ч2/316/О-33Да

 

Овчаров, Димитър

   Ако оцелее Дон Кихот, ще оцелее и културата  / Димитър Овчаров  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 208 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 22081

- 150 -

Б5/343/П  13, Б5/343/П  13Сн, Ч5/343/П  13, Ч5/343/П13

 

Павлов, Стефан Георгиев

   Наказателен процес на Република България  : Обща част  / Стефан Георгиев Павлов  ; Под ред. на  Димитър Михайлов  . - София  : Сиби, 1996  . - 413 с. ; 21,5 см

Сист. No: 3200

- 151 -

Б3/341/П  41, П/341/П  41, ЦБ  58909, Ч3/341/П  41

 

   Петдесет и пет] 55 най-важни решения на съда на европейските общности с коментари  /   Състав. и ред. Атанас Семов  ; Прев. от фр. Мариета Рабохчийска, Христо Христев  . - София  : Институт по Европейко право, 2007  . - 358 с. ; 21 см

Сист. No: 22077

- 152 -

Ч2/32/П  62п

 

   По пътя към зрелостта  : Оценка на десеграционния процес, осъществяван от неправителствени организации в България  / Леа Коен  и др. - София  : Български хелзински комитет, 2008  . - 208 с. : с табл. ; 24 см

Сист. No: 21829

- 153 -

Б3/32/П  88Еб, ЦБ  58914, Ч2/32/П  88Еб, Ч3/32/П  88еб

 

Примаков, Евгений

   Близкият изток на сцената и зад кулисите  : (втората половина на XX - началото на XXI в.)  / Евгений Примаков  ; Отг. ред. Светлана Шаренкова  ; Прев. Марица Панова  . - София  : Форум "България-Русия", 2007  . - 431 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22083

- 154 -

П/347/Р  74Рм, П1/347/Р  74Рм, Ч3/347/Р  74Рм

ЦБ  58911

Родиер, Рене

   Морско право  : Учебно помагало  / Рене Родиер  ; Прев. от фр. Юлияна Куюмджиева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 167 с. ; 17, 5 см  . -   (Библиотека Какво знам аз?)

   Библиогр. с. 164-165

Сист. No: 22079

- 155 -

ЦБ  58885

 

Рот, Юрген

   Новите български демони  / Юрген Рот  ; Прев. от нем. ез. Елена Продева  . - София  : Слънце, 2008  . - 299 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22000

- 156 -

Ч5/34/Р  93

 

Русчев, Иван

   Нормативните актове - източник на частното право  / Иван Русчев  . - София  : Албатрос, 2008  . - 351 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 343-350

Сист. No: 21062

- 157 -

П/342/С  32  Зп, П1/342/С  32  Зп

ЦБ  58819

Семкова-Димитрова, Зорница

   Промени в съдебната власт на България  : (1944-1948)  / Зорница Семкова-Димитрова  ; Ред. Мария Стоянова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 211 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-209

Сист. No: 21899

- 158 -

Ч5/347/С  61Св

 

Ставру, Стоян

   Въпроси на българското вещно право  / Стоян Ставру  . - София  : Фенея, 2008  . - 1040 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 1021-1040

Сист. No: 20643

- 159 -

Ч5/347/С  63Жн

 

Сталев, Живко

   Нотариалната форма и кризата на недвижимата собственост у нас в тяхното историческо развитие  / Живко Сталев  ; Практическо приложение на валидизационните закони в нотариалното производство  / Жернанд Бехар  . - София  : Фенея, 2005  . - 111 с. ; 20 см

   Библиогр. с. под линия

Сист. No: 21644

- 160 -

Ч5/347/С  63  Жн

 

Сталев, Живко Стоянов

   Нотариалният акт  / Живко Стоянов Сталев  . - София  : Фенея, 2004  . - 276 с. ; 22 см

   В кн. означено 2. изд . - Рез. на англ. ез

Сист. No: 21655

- 161 -

ЦБ  58755

 

Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов. Юбилейна международна конференция. Свищов. 2006

   Юбилейна международна конференция. Икономически асиметрии в обединена Европа, 9-10 ноември 2006 г. : 70 години Висше училище 1936-2006  . - Свищов  : Акад. изд. Ценов, 2006  . - 512 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след някои материали

Сист. No: 21813

- 162 -

Ч5/347/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Даниела Руменчева  ; Коментар  Любен Корнезов  . - София  : Софи-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справочник с.826-892

   Т. 10. Кн.2 . Облигационно право (1995-2000)  . - 2000  . - 896 с.

Сист. No: 21554

- 163 -

Ч5/347/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Даниела Руменчева  ; Коментар  Любен Корнезов  . - София  : Софи-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справочник с.671-735

   Т. 10. Кн. 1 . Облигационно право (1995-2000)  . - 2000  . - 735 с.

Сист. No: 21555

- 164 -

Ч5/347/С  96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Явор Михайлов  . - София  : СОФИ-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справочник с.451-473

   Т. 2 . Вещно право  . - 1998  . - 474 с.

Сист. No: 21660

- 165 -

Ч5/347/С  96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Явор Михайлов  . - София  : СОФИ-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справочник с. 571-590

   Т. 3 . Вещно право  . - 1998  . - 590 с.

Сист. No: 21661

- 166 -

Ч5/347/С  96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Явор Михайлов  . - София  : СОФИ-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справочник с.559-587

   Т. 4 . Вещно право  . - 1998  . - 592 с.

Сист. No: 21662

- 167 -

Ч5/347/С  96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Явор Михайлов  . - София  : СОФИ-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справочник с. 577-600

   Т. 5 . Вещно право  . - 1999  . - 608 с.

Сист. No: 21663

- 168 -

Ч5/347/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Даниела Руменчева  . - София  : Софи-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справ. с. 493-527

   Т. 19 . Наследствено право  . - 2001  . - 527 с.

Сист. No: 21671

- 169 -

Ч5/347/С  96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Даниела Руменчева  . - София  : Софи-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справ. с. 503-523

   Т. 18 . Наследствено право  . - 2001  . - 527 с.

Сист. No: 21672

- 170 -

Ч5/347/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Граждански дела  /   Състав. Даниела Руменчева  ; Коментар  Любен Корнезов  . - София  : Софи-Р, 1997 -  . - 20 см

   Справ. с. 787-829

   Т. 24 . Гражданско процесуално право  . - 2002  . - 832 с.

Сист. No: 21674

- 171 -

Ч5/343/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Наказателни дела  /   Състав. Даниела Руменчева  . - София  : Софи-Р, 2000 -  . - 20 см

   Т. 7 . Наказателно право  . - 2004  . - 552 с.

Сист. No: 21640

- 172 -

Ч5/343/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Наказателни дела  /   Състав. Даниела Руменчева  . - София  : Софи-Р, 2000 -  . - 20 см

   Т. 6 . Наказателно право  . - 2001  . - 565 с.

Сист. No: 21647

- 173 -

Ч5/343/С96

 

   Съдебна практика на Република България. Наказателни дела  /   Състав. Даниела Руменчева  . - София  : Софи-Р, 2000 -  . - 20 см

   Т. 5 . Наказателно право  . - 2001  . - 577 с.

Сист. No: 21649

- 174 -

П/347/С  96с, П1/347/С  96с, Ч3/347/С  96с

ЦБ  58908

   Съдебната система на Европейския съюз и САЩ  / Атанас Марков Семов  и др. ; Състав. и науч. ред. Атанас Марков Семов  . - [София]  : Институт по европ. право, 2007  . - 335 с. ; 21 см

Сист. No: 22076

- 175 -

Ч5/347/Т  48  Лн

 

Тенева, Людмила Юри и др.

   Наръчник по нотариална дейност  : Вписвания, имотен регистър, кадастър  / Людмила Юри Тенева, Нина Николова  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : Фенея, 2008  . - 452 с. ; 22 см

   Пълното име на втората авт. е Нина Николова Иванова Грънчева . - Библиогр. с. 15-17

Сист. No: 21652

- 176 -

Ч2/316/Т  64Хк

 

Тодоров, Христо Ю.

   Курс по обща социология  / Христо Ю. Тодоров  ; Състав., предговор  Георги Фотев  . - 2. изд. - София  : Изток-Запад, 2005  . - 624 с. ; 22 см  . -   (Социологическо наследство, 4)

Сист. No: 21638

- 177 -

ЦБ  58903, Ч2/941/949/Т  64Мб, Ч3/94/Т  64Мб

 

Тодорова, Мария Николаева

   Балкани - балканизъм  / Мария Николаева Тодорова  ; Прев. Павлина Йосифова-Хеберле  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 402 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 428)

   Библиогр. с. 373-401

Сист. No: 22060

- 178 -

П/343/Т  79  Зн

ЦБ  58743

Трайков, Здравко Димитров

   Наказателно-изпълнително (пенитенциарно) право на Република България  / Здравко Димитров Трайков  . - София  : Албатрос, Б.г. - 419 с. ; 21 см

   Библиогр. с.408-419

Сист. No: 21778

- 179 -

П/342/У  33Рз

ЦБ  58735

Узунов, Радослав

   Защита на класифицираната информация  / Радослав Узунов, Андрей Богданов  . - Шумен  : УИ Еп. Константин Преславски, 2007  . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 135

Сист. No: 21767

- 180 -

EDC/327.39:061.1EC/Ф  70Пе

 

Фонтен, Паскал

   Европа в 12 урока  / Паскал Фонтен  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 62 с. ; 23 см  . -   (Европа в движение)

Сист. No: 22053

- 181 -

П/342/Б49, П1/342/Б  49Гф, Ч3/342/Б  49Гф

ЦБ  58901

   Формата на държавата  : Съвременни конституционни измерения  / Георги Петков Близнашки  . - Прераб. и доп. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2009  . - 232 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 215-232

Сист. No: 22055

- 182 -

Б5/347/Ч  90Рр, Б5/347/Ч90Рр, П/347/Ч  90Рр, Ч5/347/Ч  90Рр

Ч5/347/Ч90

Чолов, Румен Петров

   Римското частно право  / Румен Петров Чолов  . - София  : СИЕЛА, 2000  . - 265 с. ; 23 см

Сист. No: 10639

- 183 -

Б3/32/Ш  78Кп, ЦБ  57547, Ч3/32/Ш  78Кп

 

Шмит, Карл

   Понятието за политическото  / Карл Шмит  ; Прев. Андрей Лешков  = Der begriff des politischen  / Carl Schmitt  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - VII - L,126 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22075

- 184 -

ЦБ  58868

 

   Юбилейни тържества май, 1939 по случай 50-годишнината на Университета  : 1888-1938 : Изложение, състав. по поръчка на Акад. съвет от Манол Михайлов  /   Състав. Манол Михайлов  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 1940  . - ХVI, 366 с., 36 л. : ил., портр., факс. ; 20 см

   Текст и на англ., лат., нем., пол., рус., и др. ез. - Доп. към Год на Соф. унив. за 1938-1939.

Сист. No: 21971

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 185 -

П/330/A  18Di

ЦБ  58938

Acemoglu, Daron

   Introduction to modern economic growth  : Monographic  / Daron Acemoglu  . - Prinseton ; Oxford  : Princeton University Press, 2009  . - xviii, 990 s. ill. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 949-975 ; Subject index p. 977-990

Сист. No: 22116

- 186 -

П/338/B  35Ha

ЦБ  58959

Becker, Helmut

   Auf Crashkurs  : Automobilindustrie im globalen verdrangungswettbewerb  / Helmut Becker  . - 2. aktualisierte Aufl. - Berlin  : Springer, 2007  . - 269 p. : mit 86 Abbildungen und 29 Tabellen  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 261-269

Сист. No: 22141

- 187 -

ЦБ  58872

 

Bonewa, E. et al.

   Deutshe texte im bereich wirtschaft  / E. Bonewa, S. Samokowliew, I. Merdshanow  . - Svishtov  : Wirtschaftsakademie "D. A. Zenow" - Svishtov, 1991  . - 98 p. ; 20 cm

Сист. No: 21975

- 188 -

П/330.1/B  77Rd

ЦБ  58940

Bookstaber Richard Richard M.

   A demon of our own design  : Markets, hedge funds, and the perils of financial inovation  / Bookstaber Richard M. - New Jersew  : John Wiley & Sons, 2007  . - xix, 276 p. ; 23 cm.

   Index p. 271-276 ; Incl. biliogr.

Сист. No: 22118

- 189 -

ЦБ  58870

 

   Building bridges  : Proceedings of the Fourth international conference of The Consumer citizenship network, Sofia, Bulgaria 2007  /   Eds. Alexandra Klein  и др. - Sofia  : Forfatterne, 2008  . - 228 p. ; 21 cm  . -   (Oppdragsrapport, ISSN 1501-858X, 2)

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 21972

- 190 -

ЦБ  58864

 

   Catalyzing change  : Proceedings of the third international conference of The Consumer citizenship network, Hamar 2006  /   Eds. Dag Tangen, Victoria Thoresen  . - Hamar  : Forfatterne, 2007  . - 252 p. ; 21 cm  . -   (Oppdragsrapport, ISSN 1501-858X, 4)

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 21962

- 191 -

ЦБ  58867

 

   Consumer citizenship  : Promoting new responses  /   Ed. Declan Doyle  . - Hamar  : Forfatterne, -  . - 21 cm  . -   (Oppdragsrapport, ISSN 1890-2014)

   V. 2 . Catalyzing change  . - 2006  . - 156 p.

   Bibliogr. p. 155 -156

Сист. No: 21969

- 192 -

ЦБ  58869

 

   Consumer citizenship  : Promoting new responses  /   Ed. Declan Doyle  . - Hamar  : Forfatterne, -  . - 21 cm

   V. 3 . Building bridges  . - 2007  . - 160 p.

   Bibliogr. after each chapter

Сист. No: 21970

- 193 -

EDCc/33/C  81

 

   Corporate social responsibility  : National public policies in the European union  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 94 p. ; 30 cm

   Manuscript completed in September 2007

Сист. No: 22036

- 194 -

EDC/338/E  91c

 

   European business  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 431 p. ; 30 cm  . -   (Eurostat. Statistical books, ISSN 1830-8147)

Сист. No: 22024

- 195 -

EDC/33/E  91c

 

European communities

   Eurostat regional yearbook 2007  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 162 p. ; 30 cm  . -   (Eurostat. Statistical books, ISSN 1681-9306)

Сист. No: 22038

- 196 -

П/330/P  41

ЦБІІ  2880

Penman, Stephen H.

   Financial statement analysis and security valuation  / Stephen H. Penman  . - 3. ed. - Boston  : McGraw-Hill higher education, 2007  . - XXIV, 776 p. ; 26 cm

   Index p. 764-776

Сист. No: 22093

- 197 -

EDC/61/P  93w

 

   Protecting workers in hotels, restaurants and catering  /   Ed. Dietmar Elsler  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 163 p. ; 30 cm  . -   (Working environment information, 5)

   Bibliogr. p. 160-163

Сист. No: 22015

- 198 -

ЦБ  58826

 

Белорусский национальный технический университет

   Современные проблемы управления интелектуальной собственостью  : Материалы республиканской научно-практической конференции  /   Ред. кол. Андрей Николаевич Тур  и др. - Минск  : БНТУ, 2008  . - 168 с. ; 20,5 см

   Библеогр. сл. докл.

Сист. No: 21909

- 199 -

ЦБ  47331

 

Гемери, Эндре

   Сверхбогачи  / Эндре Гемери  ; Ред. Ю. В. Смыслов  . - Москва  : Международные отношения, 1987  . - 264 с. ; 20 см

Сист. No: 21955

- 200 -

EDC/6/Г  62д

 

   Годишен доклад 2007 г.  : Състояние на проблема с наркотиците в Европа  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 91 с. ; 30 см

   Издание на Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите; Библиогр. с. 89-91

Сист. No: 22019

- 201 -

ЦБІІ  2867

 

   Гражданско образование на потребителя  : Указания  /   Прев. на бълг. Стоян Танчев, Цветко Прокопов  . - [Б. м. ]  : Виктория Торесен, [2005]  . - 29см

   Т. 1 . Висше образование  . - [2005]  . - 55 с.

Сист. No: 21988

- 202 -

ЦБ  58758

 

Давидков, Цветан Първанов

   Предприемачът  : Резултати от емпиричните социологически изследвания - "Частният бизнес в България - 1991"и "Частният бизнес в България - 1997"  / Цветан Първанов Давидков  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002  . - 608 с. : с табл. ; 24 см

Сист. No: 21815

- 203 -

EDC/35/Е  20к

 

   Годишен доклад 2007 относно политиката за развитие на Европейската общност и прилагане на външното подпомагане през 2006 г.  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 16 с. ; 30 см  + CD

   Дискът съдържа пълната версия на англ. и фр. ез., Атлас на донорите от ЕС за 2006, казуси и видео материал за външното подпомагане

Сист. No: 22021

- 204 -

EDC/327.39:061.1ЕС/Е  20к

 

Европейска комисия

   Петдесет] 50 пътя напред  : Най-големите успехи на Европа  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 50 с. ; 16 Х 22 см  . -   (Заедно от 1957)

Сист. No: 22052

- 205 -

EDC/35/Е  20к

 

Европейска комисия

   Как работи Европейският съюз?  : Пътеводител за европейските институции  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 48 с. ; 23 см

   Ръкописът е завършен през юли 2007

Сист. No: 22054

- 206 -

ЦБ  58741

 

   Европейският град. Политики за устойчиво развитие  : Доклади от международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси" 16-18 септември 2007 София  /   Състав. Константин Пашев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 158 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21774

- 207 -

П/330.1/И  50

ЦБ  58761

   Икономика и публичен сектор  / Стати Василев Статев  и др. - 2. прер. и доп. изд. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2007  . - 453 с. : с табл. , диагр. ; 24 см

   Други авт. : В. Д. Пиримова, П. А. Илиев, С. С. Ралева. - Съдържа и Речник на ключовите понятия и термини

Сист. No: 21817

- 208 -

П/339/И  64Цт

ЦБІІ  2848

Инджова, Цветанка Стефанова

   Техника на външнотърговската дейност  / Цветанка Стефанова Инджова  . - 5. доп. изд  . - София  : НБУ, Б. г. - 144 с. : с ил. , табл. , сх. ; 29 см  . -   (Икономика)

   Библиогр. след отд. теми

Сист. No: 21627

- 209 -

Арх/341/К  77Ер, П/341/К  77Ер, П1/341/К  77Ер

ЦБ  58687

Коларов, Емануил Красимиров

   Регионът  : (правно понятие)  / Емануил Красимиров Коларов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 80 с. ; 20 см

   Библиогр. с.78-79

Сист. No: 21695

- 210 -

П/006/К  80

ЦБ  58883

   Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS-международни стандарти за финансова отчетност и МСС/IAS-международни счетоводни стандарти  /   Прев. от англ. ез. Аля Ведър  . - София  : К и Б консулт, 2006  . - 247 с. : с табл. ; 24 см  + 1 CD

Сист. No: 21997

- 211 -

Арх/65.012/К  87Е-о, П/65.012/К  87Е-о, Ч3/65.012/К  87Е-о

ЦБ  58912

Коцев, Емил Николаев

   Организационно поведение  / Емил Николаев Коцев  . - 2. изд. - Русе  : А Груп, 2008  . - 342 с. : със сх., табл., черт. ; 23,5 см

Сист. No: 22080

- 212 -

Арх/338/Л  95, П/338/Л  95Лц, Ч3/338/Л  95

ЦБ  58705

Любенов, Любомир Димитров

   Цени и ценообразуване  / Любомир Димитров Любенов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 50 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 48

Сист. No: 21715

- 213 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '07 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1  . - 2007  . - 556 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21928

- 214 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '07 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 2  . - 2007  . - 456 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21930

- 215 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 3  . - 2007  . - 400 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21931

- 216 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1  . - 2006  . - 536 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21882

- 217 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов  ; ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 2  . - 2006  . - 456 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21888

- 218 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов  ; ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 3  . - 2006  . - 498 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21890

- 219 -

ЦБ  58736

 

Мизес, Лудвиг фон

   Антикапиталистическото мислене  / Лудвиг фон Мизес  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 21768

- 220 -

С/657/П  47Хс

 

Петрова, Христинка и др.

   Справочник на счетоводителя 2008 г. : Разширен индивидуален сметкоплан  / Христинка Петрова, Димитър Радонов  . - София  : Икономика -прес, 2008  . - 326 с.: с табл. ; 23 см

Сист. No: 22002

- 221 -

Ч2/331/Р  17Мп

 

Радославова, Мария

   Психичното въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията  / Мария Радославова  . - София  : Парадигма, 2008  . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 241-262

Сист. No: 21782

- 222 -

П/334/Р  30Си

ЦБ  58886

Ракарова, Събина

   Икономика за мениджъри  / Събина Ракарова  . - София  : Нов Български университет, б.г. - 557 с. ; 21 см

Сист. No: 22005

- 223 -

С/33/С  25б, С3/33/С  25б

 

   Световна бизнес енциклопедия  /   Съст., ред. Валентин Фъртунов  . - София  : Труд, 2008  . - 702 с.: със сн. ; 29 см

Сист. No: 22035

- 224 -

П/33/С  77Цр

ЦБ  58745

Стоенчева, Цветка Атанасова

   Регионална икономика  / Цветка Атанасова Стоенчева  ; Гл. ред. Ваня Миленкова  . - София  : УИ Стопанство, 2006  . - 170 с. ; 20 см

   Библиогр. под линея

Сист. No: 21788

- 225 -

П/338/С  82Иц

ЦБ  58663

Стойчев, Иван

   Ценова политика  / Иван Стойчев  . - София  : Нов Български университет, Б. г. - 278 с. ; 21 см

Сист. No: 21628

- 226 -

П/330/Т  84Еп, Ч3/330/Т  84Еп

ЦБІІ  2857

Трифонов, Емил Георгиев

   Поглед върху развитието на икономическите теории  : Унив. курс  / Емил Трифонов  . - Русе  : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2004  . - 264 с. ; 29 см

Сист. No: 21895

- 227 -

П/330/Т  96Лс

ЦБ  58891

Търоу, Лестър С.

   Съдбата обича смелите  : Какво трябва да направим, за да изградим един нов и траен глобален просперитет  / Лестър С. Търоу  ; Прев. от англ. Владимир Германов  = Fortune favors the bold  / Lester C. Thurow  . - София  : Весела Люцканова, 2008  . - 399 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 373-388 ; Азб. показ. с. 389-398

Сист. No: 22017

- 228 -

EDC/327.39:061.1EC/Ф  70Пе

 

Фонтен, Паскал

   Европа в 12 урока  / Паскал Фонтен  . - Люксембург  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 62 с. ; 23 см  . -   (Европа в движение)

Сист. No: 22053

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 229 -

ЦБІІ  2856

 

Radeva, Svetlana

   The Kapantsi grannies from the village of Sadina and the amazing Kapantsi embroidery  / Svetlana Radeva  ; Transl. Ralitsa Zelenkova  ; Photos  Kamen Vlahov  . - София  : Bulg. Bestseller - Nat. Museum of Bulg. b. and Polygraphy, 2007  . - 59 p. : col. ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Капанските баби от село Садина и удивителната капанска шевица Без сведение за цена

Сист. No: 21869

- 230 -

ЦБІІ  2855

 

Zivkov, Canko

   The marvellous Busintsi ceramics  : A phenomenon of Bulg. ethnoculture  / Tsanko Zhivkov  ; Transl. Ralitsa Zelenkova  . - Sofia  : Bulg. Bestseller - Nat. Museum of Bulg. b. and Polygraphy, 2006  . - 84 p. : col. ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Дивната бусинска керамика

Сист. No: 21853

- 231 -

ЦБ  58893

 

Анчев, Анатол

   Вампирите в българския фолклор  : Фолклористични и аналитичнопсихологически аспекти  / Анатол Анчев  ; Ред. Саня Табакова  . - София  : Леге Артис, 2008  . - 199 с. ; 19 см  . -   (К. Г. Юнг & Последователи)

   Библиогр. с. 190-199

Сист. No: 22022

- 232 -

ЦБ  58771

 

Георгиев, Минчо

   Ритуалният дискурс  / Минчо Георгиев Атанасов  ; Ред. Лиляна Лучева  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 104 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 94-101 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21831

- 233 -

ЦБ  58833

 

Димитров, Божидар

   Златоград  : Пътеводител  / Божидар Димитров  . - [София]  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 85 с. : с цв. ил. , к. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Божидар Димитров Стоянов.

Сист. No: 21917

- 234 -

ЦБІІ  2855

 

Живков, Цанко

   Дивната бусинска керамика  : Един феномен на бълг. етнокултура  / Цанко Живков  . - София  : Бълг. бестселър - нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2006  . - 84 с. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

Сист. No: 21854

- 235 -

ЦБІІ  2856

 

Радева, Светлана

   Капанските баби от село Садина и удивителната капанска шевица  / Светлана Радева  ; Снимки  Камен Влахов  . - София  : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2007  . - 59 с. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

   Без сведение за цена

Сист. No: 21911

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 236 -

ЦБІІ  2865

 

Minculete, Nicusor

   Teoreme si probleme specifice de geometrie  / Nicusor Minculete  . - Sfantu Gheorghe  : Editura Eurocarpatica, 2007  . - 253 p. ; 29 cm

   Bibliogr. p. 251-253

Сист. No: 21985

- 237 -

ЦБ  58676

 

   Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2008)  : September 19th -20th, 2008. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2008  . - 20 cm

   Пособието е издадено и на CD

   V. 1 . Technological aspects of the e-governance and data protection (eG&DP -2008)  . - 2008  . - 176 p.

Сист. No: 21677

- 238 -

ЦБ  58676

 

   Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2008)  : September 19th -20th, 2008. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2008  . - 20 cm

   Пособието е издадено и на CD

   V. 2 . Systems for automation of engineering and research (SAER-2008)  . - 2008  . - 292 p.

Сист. No: 21680

- 239 -

Арх/504.056/Б  60И-о, П/504.056/Б  60И-о

ЦБ  58688

Бойчев, Иван

   Опазване на околната среда  : Учебник за спец. "Екология и опазване на околната среда" в РУ "Ангел Кънчев "  / Иван Бойчев  . - 2. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 82 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 78

Сист. No: 21696

- 240 -

Арх/681.3/В  39Вп, П/681.3/В  39Вп, П1/681.3/В  39

ЦБ  58702

Великов, Валентин Петров

   Програмиране на мобилни устройства  / Валентин Петров Великов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 21 см

   Пособието е издадено и на CD

   Ч. 1 . J2МЕ. Java 2 Micro edition. J2ME Development tools  . - 2008  . - 168 с.

Сист. No: 21713

- 241 -

Арх/519.6/В  93, П/519.6/В  93, П1/519.6/В  93

ЦБ  58674

Вълков, Любен и др.

   Числени методи  : Принципът за максимума в теорията на диференчните схеми  / Любен Вълков, Миглена Колева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 166 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 159-161; Азб. указ. с. 162-165. - Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 21673

- 242 -

Ч2/372.851/Г  96

Ч2/372.851/Г  96Др

Гълъбова, Дарина

   Ръководство за стажант-учители по математика  : Професионално-практическа подготовка по математика на студентите от спец. Математика и информатика  / Дарина Гълъбова  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 292 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 21878

- 243 -

П/514/Д  84Ют

ЦБ  58820

Дошкова-Тодорова, Юлиана

   Точки в мрежата с условия за минималност  : Учебник за ВУЗ  / Юлиана Дошкова-Тодорова  . - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 67 с. ; 20 см

Сист. No: 21902

- 244 -

П/519.2/К  16

ЦБ  58508

Калинов, Красимир

   Теория на вероятностите и статистика  / Красимир Калинов  . - София  : НБУ, 2002  . - 137 с. : с табл. , диагр. , сх. ; 24 см

Сист. No: 21626

- 245 -

Арх/519.68/К  86Нт, П/519.68/К  86Нт, П1/519.68/К  86

ЦБ  58701

Костадинов, Николай Генков и др.

   Технология на проектирането  : Ръководство за упражнения  / Николай Генков Костадинов, Анелия Стоянова Иванова, Галина Иванова Иванова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 134 с. ; 24 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 21712

- 246 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '07 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1  . - 2007  . - 556 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21928

- 247 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '07 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 2  . - 2007  . - 456 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21930

- 248 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 3  . - 2007  . - 400 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21931

- 249 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1  . - 2006  . - 536 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21882

- 250 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов  ; ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 2  . - 2006  . - 456 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21888

- 251 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов  ; ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 3  . - 2006  . - 498 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21890

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 252 -

ЦБ  58875

 

Allen, Thomas B.

   Guardian of the wild  : The Story of the national wildlife federation, 1936-1986  / Thomas B. Allen  . - Bloomington  : Indiana University press, 1987  . - 214 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 21978

- 253 -

ЦБ  58873

 

Cohen, Michael P.

   The History of the Sierra club 1892 -1970  / Michael P. Cohen  . - San Francisco  : Random House, 1988  . - 550 p. ; 23 cm  . -   (Sierra club books)

   Index

Сист. No: 21976

- 254 -

ЦБ  58690

 

   Energy efficiency for a sustainable world  / Bernard Laponche  et al. - Paris  : ICE Editions, 1997  . - 319 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 255-303; Index p. 313-319

Сист. No: 21700

- 255 -

П/504/Н  75Н-з, П1/504/Н  75Н-з

ЦБ  58807

Николова, Нина

   Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух  : Учебно ръководство  / Нина Николова  . - София-Москва  : Пенсофт, 2008  . - 70 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 68-69

Сист. No: 21881

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 256 -

ЦБІ  3269

 

Коулс, Питър

   Космология  : Кратко въведение  / Питър Коулс  ; Прев. от англ. Марин Иванов Загорчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 208 с. : с ил. , сх. ; 16,5 см  . -   ([Малка оксфордска библиотека])

   Ориг. загл. Cosmology / Peter Coles . - Библиогр. с. 203-205 ; Азб. показалец

Сист. No: 21905

- 257 -

П/541/Р  18Нв

ЦБ  58747

Раев, Никола Димитров

   Вещества - същност, свойства и прояви  / Никола Димитров Раев  . - 2. изд. - Пловдив  : АИ на УХТ - Пловдив ; АИ ВИВХП, 2008  . - 208 с. 7 със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 202 ; Предм. указ. с. 203-207 Първо издание е със заглавие Материя - същност и прояви

Сист. No: 21792

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 258 -

П/531/534/П  52Дв, П1/531/534/П  52Дв

ЦБІІ  2849

Пиперков Димитър Лазаров

   Вторични модели и виртуални ускорения в теоретичната механика  / Пиперков Димитър Лазаров  . - София  : Авангард Прима, 2008  . - 676 с. : с черт., сх.

   Библиогр. с. 674-675.

Сист. No: 21645

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 259 -

П/57/В  73Сб

ЦБ  58696

Влахов, Стоян Стефанов

   Биотехнология на ензимни препарати  / Стоян Стефанов Влахов  . - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2005  . - 237 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 236-237; Рез. на немски ез.

Сист. No: 21708

- 260 -

П/541/Р  18Нх

ЦБ  58746

Раев, Никола Димитров

   Химична термодинамика  / Никола Димитров Раев  . - Пловдив  : АИ на УХТ - Пловдив ; АИ ВИВХП, 2008  . - 495 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 470-472 ; Предм. указ. с. 473-479 ; Прил. с табл. 8 л.

Сист. No: 21790

- 261 -

П/55/С  75М-о, П1/55/С  75М-о

ЦБ  58859

Стефанова, Мария Тодорова

   Основи на геохимията  / Мария Тодорова Стефанова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 368 с. : с табл. , диагр. , 3 л. цв. табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми ; Показалец на геохим. термини, показалец на авт.

Сист. No: 21948

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 262 -

П/61/G  27Cd

ЦБ  58927

Gavaghan, Colin

   Defending the genetic supermarket  : The law and ethics of selecting the next generation  / Colin Gavaghan  . - London  : Routledge-Cavendish, 2007  . - vii, 238 p. ; 24 cm. -   (Biomedical law and ethics library/Ser. ed. Sheila A.M.McLean)

Сист. No: 22098

- 263 -

П/57/В  73Сб

ЦБ  58695

Влахов, Стоян Стефанов

   Биотехнологични производства  / Стоян Стефанов Влахов  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Акад. изд. Марин Дринов, 2004  . - 351 с. ; 24 см

   Рез. на немски ез.; Библиогр. с. 340-342; Терм. речник

Сист. No: 21704

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 264 -

П/614/E  46Sb

ЦБ  58930

Elliston, Sarah

   The bestt interests of the child in healthcare  / Sarah Elliston  . - london, New York  : Routledge-Cavendish, 2007  . - XVI, 308 p. ; 23.5 cm  . -   (Biomedical law and ethics library/Ser. ed. Sheila A.M.McLean)

Сист. No: 22108

- 265 -

EDC/61/E  91

 

   European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening  /   Eds. Marc Arbyn  et al. - 2nd ed. - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - XXXII, 291 p. ; 30 cm  . -   (Health and consumer protection . Europe against cancer)

Сист. No: 22040

- 266 -

П/61/G  27Cd

ЦБ  58927

Gavaghan, Colin

   Defending the genetic supermarket  : The law and ethics of selecting the next generation  / Colin Gavaghan  . - London  : Routledge-Cavendish, 2007  . - vii, 238 p. ; 24 cm. -   (Biomedical law and ethics library/Ser. ed. Sheila A.M.McLean)

Сист. No: 22098

- 267 -

EDC/61/P  93w

 

   Protecting workers in hotels, restaurants and catering  /   Ed. Dietmar Elsler  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 163 p. ; 30 cm  . -   (Working environment information, 5)

   Bibliogr. p. 160-163

Сист. No: 22015

- 268 -

ЦБ  58697

 

   Reference points for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy  . - Bilbao  : Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2008  . - 205 p. ; 22 cm  . -   (Tuning educational structures in Europe . ENOTHE)

Сист. No: 21707

- 269 -

П/614/P  92Nh

ЦБ  58933

   The harm paradox  : Tort law and the unwanted child in an era of choice  / Nicolette Priaulx  . - London ; New York ;  : Routledge-Cavendish, 2007  . - xvii, 204 lpp. ; 24 cm. -   (Biomedical law and ethics library/Ser. ed. Sheila A.M.McLean)

Сист. No: 22111

- 270 -

ЦБІІ  2863

 

Tilley, Larry Patrick

   Essentials of Canine and feline electrocardiography  : Interpretation and treatment  / Larry Patrick Tilley  . - 3rd ed. - Media  : Williams & Wilkins, 1992  . - 470 p. ; 26 cm X 29 cm

   Index p. 453-470

Сист. No: 21980

- 271 -

П/61/А  51Сх

ЦБ  58718

Александрова, Силвия Стоянова

   Хосписни грижи  : Мениджмънт и етика  / Силвия Стоянова Александрова  . - 2. прераб. и доп. изд  . - Плевен  : Издателски център на МУ - Плевен, 2005  . - 168 с. : с табл. , сх. ; 25 см

   1. изд. 2002 . - Библиогр. с. 162-167

Сист. No: 21722

- 272 -

С/61(038.1)/А  64

 

   Английско-български медицински речник  / Асен Ст. Георгиев  и др. = English-bulgarian medical dictionary  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : Наля 2, 1998  . - 895 с. ; 21 см

Сист. No: 21996

- 273 -

С/61(038.1)/Б  92

 

   Българско-английски медицински речник  / Асен Ст. Георгиев  и др. = Bulgarian-english medical dictionary  . - София  : Наля 2, 1994  . - 733 с. ; 20 см

   Кор. Българско-английски медицински речник ; Bulgarian-English medical dictionary

Сист. No: 21995

- 274 -

П/614/В  76Цм

ЦБ  58716

Воденичаров, Цекомир Влайков и др.

   Медицинска етика  : [Учебник за студенти-медици]  / Цекомир Влайков Воденичаров, Маргарита Митова, Людмила Русева Гатева  ; Под общ. ред. на  Цекомир Воденичаров  . - София  : Мнемозина, 1995  . - 224 с. : с табл. ; 21 см

Сист. No: 21721

- 275 -

П/614/Г  89Гу

ЦБ  58708

Грънчарова, Гена Георгиева

   Управление на здравните грижи  : С модул Здравни проекти  / Гена Георгиева Грънчарова  . - Плевен  : МУ - Плевен, 2005  . - 304 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 298-301

Сист. No: 21718

- 276 -

П/61/Г  89Гс

ЦБ  58715

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Социална медицина  : За студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и студенти от мед. колежи  / Гена Георгиева Грънчарова, Анжелика Велкова, Силвия Александрова  ; Под ред. на  Гена Георгиева Грънчарова  . - Плевен  : Издателски център на ВМИ-Плевен, 2002  . - 340 с. : с табл. , сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 355-359

Сист. No: 21716

- 277 -

П/614/Г  89Гп

ЦБ  58707

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Медицинска етика  : За студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и студенти от мед. колежи  / Гена Георгиева Грънчарова, Силвия Александрова, Анжелика Велкова  . - Плевен  : ВМИ - Плевен, 2001  . - 284 с. : с табл. ; 24 см

   Съдържа и Терминол. речник . - Библиогр. с. 271-281

Сист. No: 21717

- 278 -

П/61/И  21Да

ЦБ  58713

Иванов, Дочо П. и др.

   Анатомия и физиология на човека  : Учебник за инст. за подготовка на здравни кадри със средно спец. образование : За всички профили  / Дочо Пенев Иванов, Стефа Ганева Белчева, Боряна Генчева Пирьова  . - 2. изд  . - София  : Медицина и физкултура, 1989  . - 592 с. : с ил. ; 22 см

   На кор. авт. даден Пенев, Д.

Сист. No: 21728

- 279 -

Ч2/159.9/И  21Пп

 

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психотерапия  : (пълно ръководство в два тома за справяне с психични проблеми и за лекуване на зависимости и психични страдания)  / Петър Иванов Иванов  . - Русе  : Ахат, 2009 -  . - 21 см

   Т. 1 . Обща психотерапия  . - 2009  . - 520 с.

Сист. No: 21636

- 280 -

П/61/Л  52ф

ЦБ  58719

   Лечебна физкултура при вътрешни болести и в гериатрията  : Уч. помагало за студентите от НСА  / Людмила Венова  и др. ; Под ред. на  Людмила Венова  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : НСА, 1991 [деп. 1992]  . - 212 с. : с табл. ; 22 см

   Други авт. : Е. Захариева, Л. Захариева-Виячева, В. Йонков, К. Костов, М. Манолова, Н. Няголов, Ив. Петков, Св. Янчева, отбелязани на гърба на загл. с . - Изд. на НСА. Кат. Кинезитерапия . - 1. изд. 1987 Цена : 15. 50 лв.

Сист. No: 21720

- 281 -

П/61/М  71Мк

ЦБ  58706

Мареков, Митко

   Кинезитерапия  : Игри и игрови занимания  / Митко Мареков  . - София, 2003  (София)  . - 160 с. ; 22,5 см

   Съдържа и Прилож. с фиг.; Използв. символи; Библиогр. с. 157 . - Книгата е с автогр. от авт.

Сист. No: 21317

- 282 -

П/61/М  30Мк

ЦБ  58714

Мареков, Митко Николов

   Кинезитерапия в гериатрията и геронтологията  / Митко Николов Мареков  . - Благоевград  : ЮЗУ Неофит Рилски, 2005  . - 244 с. : с ил. , табл. ; 21 см

Сист. No: 21719

- 283 -

П/61/М  30Мк

ЦБ  58720

Мареков, Митко Николов

   Кинезитерапия - основи и средства  : Учебник за кинезитерапевти и рехабилитатори  / Митко Николов Мареков  . - София  : Авангард Прима, 2006  . - 375 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 373-374 . - Книгата е с автогр. от авт.

Сист. No: 21723

- 284 -

Ч2/159.9/М  38Вп

 

Матанова, Ваня Лукова

   Психология на аномалното развитие  / Ваня Лукова Матанова  . - София  : Немезида, 2003  . - 287 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 283-287

Сист. No: 21810

- 285 -

П/614/М  45

ЦБ  58709

   Медико-санитарна защита  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация  / Йордан Михайлов Наумов  и др. ; Под ред. на  Й. Наумов  . - 2. прераб. изд  . - София  : Медицина и физкултура, 1983  . - 199 с. : с ил. ; 24 см

   Други авт. : Л. Н. Кръстанов, Н. Ст. Панайотов, Е. А. Андреев, Хр. К. Нечев, Ст. Б. Бояджиев 1. изд. 1980 с авт. Й. Наумов, Л. Кръстанов, Е. Андреев Библиогр. с. 198 1,05 лв

Сист. No: 21729

- 286 -

Ч2/616/П  53Бн

 

Пирьова, Боряна

   Невробиологични основи на детското развитие  / Боряна Пирьова  . - София  : Нов Български университет, Б. г. - 276 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 271-276

Сист. No: 21657

- 287 -

П/61/Р  97п

ЦБ  58710

   Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по медицина  / Нестор Величков Митрев  и др. ; Под ред. на  Владимир В. Бояджиев  . - София  : Медицина и физкултура, 1990  . - 175 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   Други авт.: Б. Г. Попов, Н. К. Стамова, Д. С. Цоневски, Ц. С. Водиченска, Н. А. Гинчева, К. П. Гроздева, Р. Р. Димитрова, Я. Г. Илиева, Р. И. Кайнакчиева, А. Е. Кадийска, Ф. Я. Калбурова, М. И. Колева, Б. Б. Каменова, В. Г. Марковска, М. С. Носко, Р. Л. Първанова, Г. М. Симеонова, М. Н. Ханджиева, отбелязани на с. 3 8 533 тир 0,95 лв

Сист. No: 21725

- 288 -

П/61/Ф  23

ЦБ  58711

   Фармакология  : [Учебник] за студенти по медицина  / Ираида Ивановна Бантутова  и др. ; Под ред. на  Ради Г. Овчаров  . - София  : Медицина и физкултура, 1987  . - 391 с. : със сх., табл., диагр. ; 25 см

   Други авт. : Цв. Ст. Бояджиев, Н. Ив. Бояджиева, М. В. Власковска, В. Д. Влахов, Т. Й. Йосифов, Е. Ф. Клоучек, Ив. М. Крушков, Ив. Т. Ламбев, П. Н. Манолов, В. З. Мицов, Р. Г. Овчаров, Д. К. Тодоров, Д. К. Торева, П. Д. Узунов, отбелязани на с. 5 10 086 тир Подв. : 2,18 лв

Сист. No: 21727

- 289 -

П/61/Ф  47ч

ЦБ  58712

   Физиология на човека с физиология на спорта  : Учебник за студентите по физ. кулутура  / Добромир Ат. Добрев  и др. ; Под ред. на  Добромир Ат. Добрев  . - 4. изд  . - София  : Медицина и физкултура, 1987  . - 568 с. : с ил. ; 25 см

   Други авт.: В. Георгиев, В. Гаврийски, Д. Стефанова 1. изд. 1973 Библиогр. след отд. разд Предм. показалец

Сист. No: 21726

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 290 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '07 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1  . - 2007  . - 556 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21928

- 291 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '07 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 2  . - 2007  . - 456 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21930

- 292 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`07, Gabrovo, 23-24 november, 2007  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2007  . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 3  . - 2007  . - 400 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21931

- 293 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1  . - 2006  . - 536 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21882

- 294 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов  ; ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 2  . - 2006  . - 456 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21888

- 295 -

ЦБ  54780

 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006  : Сб. докл. : Т. 1 - 3  = International scientific conference UNITECH`06, Gabrovo, 24-25 november, 2006  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов  ; ТУ - Габрово, 2006  . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 3  . - 2006  . - 498 с. : с ил., табл., диагр.

Сист. No: 21890

- 296 -

ЦБ  55522

 

   Научна конференция Съвременни управленски практики V, 16. 02-18. 02. 2007  : Т. 1 -  . - Бургас  : БСУ, 2007  . - 24 см

   Т. 1  . - 2007  . - 232 с. : с табл., диагр., сх.

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21832

- 297 -

ЦБ  55522

 

   Научна конференция Съвременни управленски практики V, 16. 02-18. 02. 2007  : Т. 1 -  . - Бургас  : БСУ, 2007  . - 24 см

   Т. 2  . - 2007  . - 368 с. : с табл., диагр., сх.

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21834

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 298 -

Арх/621/А  93, П/621/А  93Ик, П1/621/А  93

ЦБ  58700

Атанасов, Иво Йорданов

   Кад] CAD/CAM системи  : Ръководство за упражнения  / Иво Йорданов Атанасов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 72 с. ; 21 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 21711

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 299 -

ЦБ  58690

 

   Energy efficiency for a sustainable world  / Bernard Laponche  et al. - Paris  : ICE Editions, 1997  . - 319 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 255-303; Index p. 313-319

Сист. No: 21700

- 300 -

EDC/62/E  91

 

European communities

   Euratom: 50 years of nuclear energy serving Europe  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 63 p. ; 19 cm

Сист. No: 22048

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 301 -

ЦБ  58871

 

   Международна конференция по машиностроителна техника и технология AMTECH 2007, Габрово, 23 - 24 ноември 2007  : Прогресивни машиностроитиелни технологии : Сборник доклади  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2007  . - 21 см

   Т. 2  . - 2007  . - 271 с. : с табл., черт., диагр.

Сист. No: 21974

- 302 -

ЦБ  58682

 

   Плазменная металлизация в вакууме  / Анатолий Павлович Достанко  и др. - Минск  : Наука и техника, 1983  . - 279 с. ; 22 см

   Библиогр. с.254-277

Сист. No: 21689

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 303 -

П/621.39/M  78i

ЦБ  58935

   Mobile information systems  : Infrastructure and design for adaptivity and flexibility  /   Ed. Barbara Pernici  . - Berlin  : Springer, 2006  . - XVI, 354 p. : with 137 fig. and 25 tabl. ; 24 cm

   Index; Bibliogr. p. 327-349

Сист. No: 22113

- 304 -

П/621.39/M  78m

ЦБ  58919

   Mobile media and applications - from concept to cash  : From concept to cash : successful service creation and launch  / Christoffer Andersson  et al. - Chichester  : John Wiley & Sons, 2006  . - xix, 315 p. ; 25 cm

   Index p. 310-315

Сист. No: 22073

- 305 -

П/621.38/N  33Di

ЦБ  58950

Neamen, Donald A.

   An Introduction to semiconductor devices  / Donald A. Neamen  . - Boston  : McGraw-Hill, 2006  . - XX, 678 p. ; 23 cm

   International edition; Index

Сист. No: 22130

- 306 -

ЦБ  58673

 

Димитрова, Милена

   Златните десетилетия на българската елетктроника  / Милена Димитрова  . - София  : Труд, 2008  . - 272 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 21668

- 307 -

Арх/62/И  52Мв, П/629/И  52Мв, П1/629/И  52Мв

ЦБ  58671

Илиев, Михаил Петков и др.

   Въведение в комуникационните и геоинформационните технологии  / Михаил Петков Илиев, Красимир Неделчев Манев, Георги Кръстев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 136 с. : с табл., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 133

Сист. No: 21665

- 308 -

Арх/519.68/К  86Нт, П/519.68/К  86Нт, П1/519.68/К  86

ЦБ  58701

Костадинов, Николай Генков и др.

   Технология на проектирането  : Ръководство за упражнения  / Николай Генков Костадинов, Анелия Стоянова Иванова, Галина Иванова Иванова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 134 с. ; 24 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 21712

- 309 -

Арх/004/К  92Гп, П/004/К  92Гп, П1/004/К  92Гп

ЦБ  58675

Кръстев, Георги Николов и др.

   Програмиране на мобилни информационни терминали с Midletpascal  / Георги Николов Кръстев, Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 238 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 234

Сист. No: 21676

- 310 -

П/65/Н  75Рв

ЦБ  58721

Николова, Райна Борисова

   Възникване и развитие на радиото и телевизията в България  : Публичноправни аспекти  / Райна Борисова Николова  . - София  : Ciela, 2006  . - 478 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 401-408

Сист. No: 21756

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 311 -

ЦБ  58871

 

   Международна конференция по машиностроителна техника и технология AMTECH 2007, Габрово, 23 - 24 ноември 2007  : Прогресивни машиностроитиелни технологии : Сборник доклади  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2007  . - 21 см

   Т. 2  . - 2007  . - 271 с. : с табл., черт., диагр.

Сист. No: 21974

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 312 -

ЦБІІ  2884

 

Litvin, Faydor L. et al.

   Gear geometry and applied theory  / Faydor L. Litvin, Alfonso Fuentes  . - 2nd ed. - Cambridge  : Cambridge University Press, 2004  . - 800 p. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 789-793; Index

Сист. No: 22155

- 313 -

П/621.89/W  86Vm

ЦБ  58952

Wowk, Victor

   Machine vibration: Alignment  / Victor Wowk  . - New York  : McGraw-Hill, 2000  . - 384 p. ; 24 cm  . -   (Professional engineering)

   Bibliogr. p. 373-375; Index

Сист. No: 22132

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 314 -

П/621.43/B  31Cm

ЦБ  58928

Baumgarten, Carsten

   Mixture formation in internal combustion engines  / Carsten Baumgarten  . - Berlin  : Springer, 2006  . - 294 p. : with 180 fig., 9 tabl. ; 24 cm  . -   (Heat and mass transfer, ISSN 1860-4846)

   Bibliogr. after each chapter . - Index

Сист. No: 22106

- 315 -

П/338/B  35Ha

ЦБ  58959

Becker, Helmut

   Auf Crashkurs  : Automobilindustrie im globalen verdrangungswettbewerb  / Helmut Becker  . - 2. aktualisierte Aufl. - Berlin  : Springer, 2007  . - 269 p. : mit 86 Abbildungen und 29 Tabellen  ; 24 cm

   Bibliogr. p. 261-269

Сист. No: 22141

- 316 -

ЦБ  58689

 

   EUR 18164 - COST 321 - Urban goods transport  : Final report of the action  . - Brussels  : Office for official publications of EC, 1998  . - 340 p. ; 25 cm  . -   (European cooperation in the field of scientific and technical research)

Сист. No: 21699

- 317 -

EDC/6/E  91с

 

European communities et al.

   Flying together  : EU air transport policy  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 16 p. ; 30 cm

Сист. No: 22044

- 318 -

П/621.43/G  97Li

ЦБ  58924

Guzzela, Lino et. al.

   Introduction to modeling and control of internal combustion engine systems  / Lino Guzzela, Christopher Onder  . - New York  : Springer-Verlag, 2004  . - IX, 300 S. : Ill. ; 24 cm

   References p. 291-300

Сист. No: 22104

- 319 -

П/629.1/K  43Ua

ЦБ  58931

Kiencke, Uwe et al

   Automotive control systems  : For engine, driveline, and vehicle  / Uwe Kiencke, Lars Nielsen  . - 2nd ed. - Berlin  : Springer, 2005  . - XVIII, 512 p. : with 345 fig. and 13 tabl. ; 23 cm

   Index; Bibliogr. p. 497-505

Сист. No: 22109

- 320 -

П/621.43/S  61c

ЦБ  58929

   Simulating combustion  : Simulation of combustion and pollutant formation for engine-development  / Gunter P. Merker  et al. - Berlin  : Springer, 2006  . - 401 p. : with 242 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 382-390; Index

Сист. No: 22107

- 321 -

С/629.113/А  22э

 

   Автомобильная энциклопедия  : Техническое обслуживание. Искусство выбора модели расходные материалы  /   Авт.-състав. Т. И. Лаптев, Я. А. Романов  . - Минск  : Харвест, 2008  . - 784 с. ; 25,5 см

Сист. No: 22008

- 322 -

Арх/62/И  52Мв, П/629/И  52Мв, П1/629/И  52Мв

ЦБ  58671

Илиев, Михаил Петков и др.

   Въведение в комуникационните и геоинформационните технологии  / Михаил Петков Илиев, Красимир Неделчев Манев, Георги Кръстев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 136 с. : с табл., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 133

Сист. No: 21665

- 323 -

П/656/К  35Са, П1/656/К  35Са

ЦБ  58693

Карапетков, Станимир Михайлов

   Автотехническа експертиза  / Станимир Михайлов Карапетков  . - София  : ТУ - София, 2005  . - 219 с. : с ил. , сх. , табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 211-214

Сист. No: 21705

- 324 -

П/629.113/К  85Др

ЦБІІ  2870

Корп, Дитер

   Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  / Дитер Корп  . - Москва  : АСТ  ; Астрель, 2006  . - 27 см  . -   (Авторемонт)

   Т. [2] . Ауди] Audi A4, Audi A4 Avant  : Четырехцилиндровый двигатель, шестцилиндровы двигатель  / Райнер Альтхаус  . - 2006  . - 318 с.: с черт.

Сист. No: 22039

- 325 -

П/629.113/К  85Др

ЦБІІ  2870

Корп, Дитер и др.

   Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  / Дитер Корп  . - Москва  : АСТ  ; Астрель, 2006  . - 27 см  . -   (Авторемонт)

   Т. [1] . Фолксваген] VW Passat : Выпуск с априля 1988 по октябрь 1993 г. / Дитер Корп, Томас Хеберле, Томас Наук  . - 2006  . - 287 с.: с черт.

Сист. No: 22037

- 326 -

П/629.114/Л44

П/629.114/Л  44Вт

Леман, Волфганг

   Таблици и схеми за ремонт и регулировка на бензинови и дизелови автомобили  / Волфганг Леман  . - Ямбол  : Димант, - 1995  . - 24 см

   Кн.3 . Мерцедес и БМВ 1985-1995 година  . - 1995  . - 282 с.

Сист. No: 10411

- 327 -

П/629.113/М  49

ЦБІІ  2872

   Мерцедес] Mercedes benz 190 [ W201]  : Ръководство по ремонт и техническо обслужване  . - Б. м  : Б. и., б.г. - 188 с.: със сх. ; 29 см

Сист. No: 22042

- 328 -

П/656/П  35Иа, П1/656/П  35

ЦБ  58726

Пенков, Иван Костадинов

   Автомобилни превози  : [Учебник за учениците от техникумите по спец. Автомобили и кари]  / Иван Костадинов Пенков  . - София  : Ciela, 1999  . - 132 с. : с диагр. , табл. , сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 131

Сист. No: 21757

- 329 -

П/629.113/Р  91р

ЦБІІ  2871

   Руководство по ремонту и эксплуатации  : Opel Omega (B) бензин/дизель 2000-2003 г. г. выпуск  /   Състав. Сергей Васильевич Гус  ; Техн. ред. А. Г. Дударчик  . - Минск  : УП Гуси-Лебеди, 2008  . - 288 с.: с черт., 11л. сх.

Сист. No: 22041

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 330 -

С/63/H  36Ld

 

Hattatt, Lance

   Dictionary of garden plants  / Lance Hattatt  . - London  : Parragon House, 1998  . - 29 cm

   

Сист. No: 22045

- 331 -

ЦБ  58884

 

Иванова, Радка

   Рапицата - култура на бъдещето  / Радка Иванова  . - София  : Виденов и син, 2008  . - 208 с.: цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 193-205

Сист. No: 21999

- 332 -

ЦБ  58821

 

   Кучета  : За теб, за нас, за всеки : [Справочник]  /   Прев. от англ. Рая Йотова  . - [София]  : Icon, 2000  . - 160 с. : с цв. ил. ; 17 см  . -   (За ценители)

   Без сведение за ориг. загл. - Азб. показалец

Сист. No: 21904

- 333 -

Арх/631/Н  17Нп

 

Найденов, Николай Стефанов

   Планиране на осигуряването с техника за земеделските стопанства в растениевъдството  / Николай Стефанов Найденов  . - Русе  : РИТТ, 2008  . - 40 с. ; 24,5 см

   Библиогр. с.39-40

Сист. No: 21690

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 334 -

EDCc/33/C  81

 

   Corporate social responsibility  : National public policies in the European union  . - Luxembourg  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007  . - 94 p. ; 30 cm

   Manuscript completed in September 2007

Сист. No: 22036

- 335 -

П/658.5/F  76Bi

ЦБ  58923

Forrest W. Breyfogle III

   Implementing six sigma  : Smarter solutions using statistical methods  / Forrest W. Breyfogle III  . - 2. ed  . - New Jersew  : John Wiley & Sons, 2003  . - XLII, 1187 p. ; 25 cm

   Incl. Gllossary p. 1098-1124, Bibliogr. p. 1125-1138, Index p. 1139-1187 . - Statistical methods for testing, development, and manufacturing

Сист. No: 22102

- 336 -

П/802.0/F  89Ее

ЦБІІ  2878

Frendo, Evan et all.

   English for accounting  / Evan Frendo, Sean Mahoney  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 64 p. : ill. ; 26 cm  + CD  . -   (Express seriees)

Сист. No: 22091

- 337 -

П/658.5/G  37Ml

ЦБ  58921

George, Michael L.

   Lean six sigma for service  : How to use lean speed and six sigma quality to improve services and transaction  / Michael L. George  . - New York  : McGraw-Hill, 2003  . - 386 p. ; 23.5 cm

   Index p.381-386

Сист. No: 22100

- 338 -

П/802.0/G  65Se

ЦБІІ  2881

Gore, Sylee

   English for marketing & advertisting  / Sylee Gore  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 80 p. : ill. ; 26 cm  + CD  . -   (Express seriees)

Сист. No: 22094

- 339 -

П/802.0/K  25Me

ЦБІІ  2879

Kavanagh, Marie

   English for the automolile industry  / Marie Kavanagh  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 79 p. : ill. ; 26 cm  + CD  . -   (Express seriees)

Сист. No: 22092

- 340 -

П/658.5/P  99

ЦБ  58922

Pyzdek, Thomas

   The six sigma handbook  : Complete guide for green belts, black belts, and managers at all levels  / Thomas Pyzdek  . - Rev. and еxp. - New York ; London  : McGraw-Hill, 2003  . - xviii, 830 p. : ill. ; 25 cm.

   References p. 806-813 ; Inex p. 814-830

Сист. No: 22101

- 341 -

С/658.5/B  64

 

   The black belt memory jogger  : A pocket guidefor Six Sigma Success  : GOAL/QPC  ; Six Sigma Academy, 2002  . - 266 p. ; 14 x 10 cm

   Index p.245-246

Сист. No: 22123

- 342 -

С/658.5/L  44s

ЦБ  58920

   The lean six sigma pocket toolbook  : A quick reference guide to nearly 100 tools for improving process quality, speed, and complexity  / Michael L. George  et al. - New York  : McGraw-Hill, 2005  . - vi, 282 p. : ill. ; 21 cm

   Index p. 277-282

Сист. No: 22099

- 343 -

П/316/А  52Сп

ЦБ  58664

Алексиева, Соня

   Пъблик рилейшънс  : Книга за онова, което не може да се купи, а трябва да се спечели  / Соня Алексиева  . - София  : Нов Български университет, 2008  . - 311 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 301-306

Сист. No: 21629

- 344 -

П/0/И  67

ЦБ  58679

   Иновациите  : Европейски, национални и регионални политики  /   Науч. ред. Марин Петров  ; Ред. Геника Бошнакова  . - София  : Фондация Приложни изследвания и комуникации, 2008  . - 718 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. глави; Индекс

Сист. No: 21686

- 345 -

Арх/65.012/К  87Е-о, П/65.012/К  87Е-о, Ч3/65.012/К  87Е-о

ЦБ  58912

Коцев, Емил Николаев

   Организационно поведение  / Емил Николаев Коцев  . - 2. изд. - Русе  : А Груп, 2008  . - 342 с. : със сх., табл., черт. ; 23,5 см

Сист. No: 22080

- 346 -

С/657/М  45с

 

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФОтм) 2006  /   ; Международни счетоводни стандарти (МССтм) и Разяснения към 1 януари 2006 г. /   . - London  : International accounting standards committee foundation  ; Фондация на Комитета по Международни счетоводни стандарти, 2006  . - 808 с. ; 24 см

Сист. No: 21761

- 347 -

П/65.012/Н  17Ну

ЦБ  58856

Найденов, Николай Стефанов

   Управление на проекти  / Николай Стефанов Найденов  . - Русе  : РИТТ, 2009  . - 164 с. ; 24 см

Сист. No: 21945

- 348 -

П/334/Р  30Си

ЦБ  58886

Ракарова, Събина

   Икономика за мениджъри  / Събина Ракарова  . - София  : Нов Български университет, б.г. - 557 с. ; 21 см

Сист. No: 22005

- 349 -

ЦБ  58793

 

   Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси  : [Сб. докл. от] междунар. науч. конф. , Бургас, 4-6 ноем. 1999 г. /   Състав. Васил Янков  ; Ред. Борис Григоров  . - Бургас  : Апел, 2001  . - 239 с. : с табл. ; 23 см

   Изд. на Бургаски свободен унив. - Библиогр. след отд. докл

Сист. No: 21850

- 350 -

ЦБ  58865

 

Цолов, Валентин и др.

   Стенография  : Учебник за СПУ и гимназии  / Валентин Цолов, Таня Д. Ковачева, Любомир Б. Паянов  . - София  : Народна просвета, 1978  . - 200 с. : с портр., табл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 196

Сист. No: 21965

- 351 -

ЦБ  58866

 

Цолов, Валентин и др.

   Стенографска христоматия  : За VIII-IХ кл. [на СПУ и гимназии]  / Валентин Цолов, Райчо Ст. Райчев, Стоянка С. Шишкова  . - София  : Народна просвета, 1978  . - 135 с. ; 21,5 см

Сист. No: 21967

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 352 -

ЦБІІ  2883

 

Ioannou, Petros et al.

   Adaptive control tutorial  / Petros Ioannou, Baris Fidan  . - Philadelphia  : SIAM, 2006  . - xvi, 389 p. ; 26 cm  . -   (Advances in design and control)

   Bibliogr. p. 371-384; Index

Сист. No: 22142

- 353 -

П/681.5/Х  26Ер

ЦБ  58670

Хараланова, Елена Александрова и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на управлението  : За студентите от ТУ-София  / Елена Александрова Хараланова, Теофана Теодорова Пулева  . - София  : ТУ София, 2007  . - 20,5 см

   Библиогр. с. 131

   Ч. ІІ  . - 2007  . - 132 с.

Сист. No: 21642

Кибернетика. Финна механика.

- 354 -

ЦБ  58934

 

   Flexible robot manipulators  : Modelling, simulation and control  /   Eds. M. O. Tokhi, A. K. M. Azad  . - London  : The Institution of engineering and technology, 2008  . - XXXI, 545 p. ; 24 cm  . -   (Control engineering Series, 68)

   Index; Bibliogr. p. 501-542

Сист. No: 22112

- 355 -

Арх/681.3/В  39Вп, П/681.3/В  39Вп, П1/681.3/В  39

ЦБ  58702

Великов, Валентин Петров

   Програмиране на мобилни устройства  / Валентин Петров Великов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 21 см

   Пособието е издадено и на CD

   Ч. 1 . J2МЕ. Java 2 Micro edition. J2ME Development tools  . - 2008  . - 168 с.

Сист. No: 21713

- 356 -

П/78/Г  37А-о, Ч2/78/Г  37А-о

ЦБ  58861

Георгиев, Адриан Георгиев

   Основи на музикалните компютърни технологии  / Адриан Георгиев Георгиев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 255 с. : с ил. , сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 253-254

Сист. No: 21943

- 357 -

ЦБ  58818

 

Дюбоа, Пол и др.

   МайЕсКюЕл] MySQL 5.0  : Официално ръководство за сертифициране  / Пол Дюбоа, Стефан Хинц, Карстен Педерсън  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 624 с. : със сх., табл. ; 23,5 см  + CD

   Превод от MySQL 5 Certification Study Guide (2nd Edition)

Сист. No: 21898

- 358 -

Арх/519.68/К  86Нт, П/519.68/К  86Нт, П1/519.68/К  86

ЦБ  58701

Костадинов, Николай Генков и др.

   Технология на проектирането  : Ръководство за упражнения  / Николай Генков Костадинов, Анелия Стоянова Иванова, Галина Иванова Иванова  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 134 с. ; 24 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 21712

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 359 -

П/621.74/B  37Pf

ЦБ  58943

Beeley, Peter

   Foundry technology  / Peter Beeley  . - 2nd ed. - Oxford  : Butterworth-Heinemann, 2001  . - 719 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 22121

- 360 -

П/621.74/C  18Jc

ЦБ  58942

Campbell, John

   Castings  : The New metallurgy of cast metals  / John Campbell  . - 2nd ed. - Amsterdam  : Elsevier  ; Butterworth-Heinemann, 2003  . - 337 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 320-330; Index

Сист. No: 22120

- 361 -

Арх/621/А  93, П/621/А  93Ик, П1/621/А  93

ЦБ  58700

Атанасов, Иво Йорданов

   Кад] CAD/CAM системи  : Ръководство за упражнения  / Иво Йорданов Атанасов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 72 с. ; 21 см

   Пособието е издадено и на CD

Сист. No: 21711

- 362 -

Арх/621.7/Г  14Ви, П/621.7/Г  14Ви, П1/621.7/Г  14

ЦБ  58703

Гагов, Валентин Иванов и др.

   Инструменти за пластично деформиране  / Валентин Иванов Гагов, Велико Колев Иванов, Михаил Колев Кършаков  . - Русе  : [Русенски унив. Ангел Кънчев], 2001  . - 112 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 108-109

Сист. No: 21714

- 363 -

ЦБ  58871

 

   Международна конференция по машиностроителна техника и технология AMTECH 2007, Габрово, 23 - 24 ноември 2007  : Прогресивни машиностроитиелни технологии : Сборник доклади  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2007  . - 21 см

   Т. 1  . - 2007  . - 368 с. : с табл., черт., диагр.

Сист. No: 21973

- 364 -

ЦБ  58871

 

   Международна конференция по машиностроителна техника и технология AMTECH 2007, Габрово, 23 - 24 ноември 2007  : Прогресивни машиностроитиелни технологии : Сборник доклади  . - Габрово  : ТУ - Габрово, 2007  . - 21 см

   Т. 2  . - 2007  . - 271 с. : с табл., черт., диагр.

Сист. No: 21974

- 365 -

П/620.1/Ц  16Д-з

ЦБ  58948

Цанева, Д. В.

   Защита на металите от корозия  : Фолиограми към лекциите  / Д. В. Цанева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 64 с.: с черт. ; 20 см

Сист. No: 22127

Езикознание. Филология. Литература

- 366 -

ЦБ  58862, Ч2/808.67/Ш  58

 

   [Шестдесет] 60 години руска филология в Софийския университет  : Сб. науч. статии  /   Състав. Алла Градинарова, Анна Липовска  ; Ред. кол. Алла Градинарова  и др. ; [Предг.]  Цв. Ралева, Р. Евтимова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 400 с. : с ил. ; 24 см

   Други ред. : А. Липовска, Цв. Ралева, В. Занглигер, Л. Павлова, Г. Петкова, Р. Корсемова, А. Вачева . - Библиогр. след някои статии

Сист. No: 21952

- 367 -

ЦБ  58872

 

Bonewa, E. et al.

   Deutshe texte im bereich wirtschaft  / E. Bonewa, S. Samokowliew, I. Merdshanow  . - Svishtov  : Wirtschaftsakademie "D. A. Zenow" - Svishtov, 1991  . - 98 p. ; 20 cm

Сист. No: 21975

- 368 -

ЦБ  58915

 

   Computational approaches to the study of early and modern Slavic languages and texts :  : Proc. of the Electronic Description and Edition of Slavic Sources conf., 24-26 Sept. 2002, Pomorie  /   Състав. Anissava Miltenova, David Birnbaum  ; Ed. David Birnbaum, Sarah Slevinski  . - Sofia  : Boyan Penev Publ. Center, 2003  . - 328 p. : ill. ; 23 cm

   Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Inst. of Literature

Сист. No: 22084

- 369 -

П/802.0/F  89Ее

ЦБІІ  2878

Frendo, Evan et all.

   English for accounting  / Evan Frendo, Sean Mahoney  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 64 p. : ill. ; 26 cm  + CD  . -   (Express seriees)

Сист. No: 22091

- 370 -

П/802.0/G  65Se

ЦБІІ  2881

Gore, Sylee

   English for marketing & advertisting  / Sylee Gore  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 80 p. : ill. ; 26 cm  + CD  . -   (Express seriees)

Сист. No: 22094

- 371 -

П/802.0/G  78Sb

ЦБІІ  2869

Green, Sharon Weiner et al.

   Barron's GRE® . Graduate record examination 2008  / Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf  . - 17th ed. - New York  : Barron's, 2007  . - 543 p. ; 29 cm  + CD  . -   (Barron's Educational Series)

   Index

Сист. No: 22046

- 372 -

ЦБ  58916

 

   Images of the other in literary communication  : [Vol.] 1 -  /   Ed. by  Radosvet Kolarov  . - София  : Издателски център Боян Пенев, 2006  . - 20 см

   Изд. на А Magy. tud. akad. Irodalomtud. int., БАН. Институт за литература. - Библиогр. след някои материали и под линия

   [Vol.] 1  . - 2006  . - 266 p.

Сист. No: 22087

- 373 -

Б2/886.7/K  21Ha, ЦБ  58816

 

Karastoyanov, Hristo

   Atlantis : Acts  : Novel  / Hristo Karastoyanov  ; Прев. Miryana Minkova  . - Sofia  : Zahari Stoyanov, 2008  . - 144 p. ; 20 cm

Сист. No: 21893

- 374 -

П/802.0/K  25Me

ЦБІІ  2879

Kavanagh, Marie

   English for the automolile industry  / Marie Kavanagh  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 79 p. : ill. ; 26 cm  + CD  . -   (Express seriees)

Сист. No: 22092

- 375 -

ЦБІІ  2868

 

Namuth, Kerstin et al.

   Gesprachstraining. Deutsch fur den beruf  : Kommunikation am arbeitsplatz. Ein trainingsprogramm fur Deutsch als fremdsprache. / Kerstin Namuth, Thomas Luthi  . - Ismaning  : Max Hueber Verlag, 2002  . - 97 p. ; 30 cm

Сист. No: 21989

- 376 -

ЦБ  58917

 

   Podoby hrdinu v literature a v kulturnej pamati  /   Ed. by  Christina Balabanovova, Viera Prokesova  . - Bratislava  : Ustav svetovej literatury SAV, 2008  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 22095

- 377 -

ЦБ  58897

 

Shakespeare, William

   The complete works of Wiliam Sharespeare  / William Shakespeare  . - Oxford  : Wordsworth Editions, 1996  . - 23 cm

   

Сист. No: 22043

- 378 -

П/802.0/S  53

ЦБІІ  2873

Sharpe, Pamela J.

   TOEFL® IBT  : [Test of english as a foreign language] : internet-based test  / Pamela J. Sharpe  . - 12th ed. - New York  : Barron's, 2006  . - 812 p. ; 28 cm  + CD , ISBN 10: 0-7641-8306-0; ISBN 13: 978-0-7641-8  . -   (Barron's Educational Series)

   Previous ed. under the title How to prepare for the TOEFL Tests: Test of English as a Foreign Language

Сист. No: 21951

- 379 -

Ч3/803.0/U  62

 

   Unterwegs  : Lehrwerk fur die mittelstufe. Deutsch als fremdsprache. Materialienbuch  / Clemens Bahlmann  et al. - Berlin  : Langenscheidt, 1998  . - 168 s. ; 26 cm

Сист. No: 22129

- 380 -

Ч3/803.0/U  62

 

   Unterwegs  : Lehrwerk fur die mittelstufe. Deutsch als fremdsprache. Kursbuch  / Clemens Bahlmann  et al. - Berlin  : Langenscheidt, 1998  . - 200 s. ; 26 cm

Сист. No: 22134

- 381 -

ЦБІІ  2866

 

Vonderwulbecke, Anne

   Stufen International 3  : Deutsch als fremdsprache fur jugendliche und erwachsene. Lehr- und arbeitsbuch  / Anne Vonderwulbecke  . - Stuttgart  : Ernst Klett International, 2003  . - 192 p. ; 28 cm

Сист. No: 21987

- 382 -

ЦБ  58881

 

Алешковски, Юз Ефимович

   Николай Николаевич  : Научнофантастична повест ; Кенгуру : Роман  / Юз Алешковски  ; Послесл. Андрей Битов  ; Прев. от рус. Божидар Томов, Иван Тотоманов  . - Пловдив  : Факел Експрес  ; Факел експрес  ; ИК Жанет 45, 2006  . - 296 с. ; 21 см  . -   (Нова проза, 6)

Сист. No: 21993

- 383 -

Ч2/372.88/А  64Тм

 

Ангелова, Татяна Гаврилова

   Методика на обучението по български език  : Съвремнни проблеми  / Татяна Гаврилова Ангелова  ; Ред. Радко Шопов  . - 2. прер. и доп. изд. : СЕМА - Р. Ш., 2005  . - 240 с. ; 20 см  . -   (Verba magistri)

   Библиогр. с. 233-237

Сист. No: 22011

- 384 -

ЦБ  58893

 

Анчев, Анатол

   Вампирите в българския фолклор  : Фолклористични и аналитичнопсихологически аспекти  / Анатол Анчев  ; Ред. Саня Табакова  . - София  : Леге Артис, 2008  . - 199 с. ; 19 см  . -   (К. Г. Юнг & Последователи)

   Библиогр. с. 190-199

Сист. No: 22022

- 385 -

Арх/39/А  87с, П/39/А  87с, Ч2/39/А  87с

ЦБ  58678

   Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения  /   Ред. кол. Руси Димитров Русев  и др. - Русе  : Лени-Ан, 2000 -  . - 24 см

   Т. 5  . - 2008  . - 506 с.

Сист. No: 21681

- 386 -

ЦБ  58839

 

Атанасов, Пламен Благоев

   Конспирация  : Дресьори  / Пламен Благоев Атанасов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 159 с. ; 20 см

Сист. No: 21922

- 387 -

Ч2/886.7/Б  23

 

   Балканските идентичности в българската култура  /   Състав. Николай Аретов Аретов  и др. - София  : Кралица Маб, 2003  . - 20 см

   Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез. Съдържа материали от Н. Данова, С. Велкова, К. Мирчева, Б. Нягулов, Г. Шват-Гълъбова, Вл. Трендафилов, Р. Заимова, Б. Ерсанлъ, Й. Бибина, Л. Попович, J. Моjсиева-Гушева

   Т. 4  . - 2003  . - 384 с.

Сист. No: 22158

- 388 -

ЦБ  58850, Ч2/886.7/Б  30Мн

 

Башева, Миряна Иванова

   Не всичко тече  / Миряна Иванова Башева  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 102 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21938

- 389 -

ЦБ  58683

 

Биков, Владимир Тодоров

   Размисли за отколешни събития, записани през 2005 година  : Сборник от шест прозаични творби  / Владимир Тодоров Биков  . - Русе  : Б. и., 2008  . - 67 с. ; 20,5 см

Сист. No: 21691

- 390 -

ЦБ  58851

 

Бицили, Петър Михайлович

   Малки творби  / Петър Бицили  ; Състав. Красимир Делчев  ; Послесл., прев. на рус. част  Владимир Николов Свинтила  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2003  . - 471 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Идеи)

   Съдържа и Данни за Бицили от Алманаха на Софийския университет 1888-1928, София, 1929 ; Данни за Бицили от Алманаха на Софийския университет 1888-1939р Софияр 1940 г. ; Рецензия за труда на Бицили "Увод в изучаването на новата и най-новата история", София, 1927 г. / Янко Янков ; Библиогр. под линия

Сист. No: 21939

- 391 -

ЦБ  58686

 

Бойчев, Иван Петков

   Разкази - мисли, весели и тъжни. / Иван Петков Бойчев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 79 с. ; 20 см

Сист. No: 21694

- 392 -

ЦБ  58750

 

   Болгария в русской поезии  : Антология  /   Състав. Бориса Романова  . - Москва  : Рускiй мiрь, 2008  . - 600 с. : с ил. ; 23 см

Сист. No: 21802

- 393 -

ЦБ  58855

 

Василев, Николай Кирилов

   Смях до поискване  / Николай Кирилов Василев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 282 с. ; 20 см

Сист. No: 21944

- 394 -

ЦБ  58890

 

Вачева, Ангелина Иванова

   Романът на императрицата  : Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през втората половина на XIX век  / Ангелина Иванова Вачева  ; Ред. Елка Миленкова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 362 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 324-342 ; Им. показ. ; Резюме с. 354-358

Сист. No: 22014

- 395 -

Б2/886.7/В  95Тт, Б3/886.7/В  95Тт, ЦБ  58802

 

Вълчева, Тодорка и др.

   Тракийска веселба  : Хуморът на един мъдър народ  / Тодорка Вълчева, Петър Гонков  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, б.г  . - 94 с.: с автограф  ; 20 см

Сист. No: 21873

- 396 -

Ч2/886.7/В  95

 

   Въобразените текстове на Българското възраждане  : В чест на Стефана Таринска  /   Състав. Данчо Господинов  и др. - София  : Издателски център Боян Пенев, 2005  . - 278 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22145

- 397 -

ЦБ  58763

 

Върбанов, Боян

   Душа от обич наранена  : Стихотворения  / Боян Върбанов  ; Ред. Панко Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 54 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21819

- 398 -

ЦБ  58776, Ч2/82/В  98Ад

 

Вюймен, Ален

   Диктаторът или мнимият бог във френската и английската литература 1918-1984  / Ален Вюймен  ; Предг. Пиер Брюнел  ; Прев. от фр. Мила Кирилова Георгиева  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000  . - 391 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Le dictateur ou le dieu truque dans les romans fransais et anglais (1918-1984) / Alain Vuillemain. - . Библиогр. с. 362-386

Сист. No: 21839

- 399 -

Ч2/372.88/Г  37

 

Георгиева, Анна Савова

   Теоретико-приложни аспекти на обучението по български език и литература в 1 - 4 клас  : (Помагало за студенти)  / Анна Савова Георгиева  . - София  : Авангард Прима, 2008  . - 222 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 218-222

Сист. No: 22009

- 400 -

ЦБ  58791

 

Горчев, Антонин

   Шипът на розата  / Антонин Горчев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 80 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21862

- 401 -

П/808.2/Г  72Еп

ЦБ  58733

Гочева, Емилия и др.

   Практическа руска граматика с упражнения и отговори  / Емилия Гочева, Лиана Гочева  ; Ред. Анна Липовска  . - София  : Везни-4, Б. г. - 328 с. ; 23,5 см

Сист. No: 21765

- 402 -

ЦБ  58767

 

Григоров, Георги

   Как да не ти се живее  : Разкази  / Георги Григоров  ; Ред. Иван Гранитски, Людмила Григорова  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 320 с. ; 21 см

Сист. No: 21824

- 403 -

Ч2/82.0/Д  22Гс

 

Данчева, Галя

   Словесноизпълнителска и театрална дейност  : (Образователни аспекти)  / Галя Данчева  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 268 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 260-267

Сист. No: 21877

- 404 -

ЦБ  58889

 

Дюген, Марк

   Обикновена екзекуция  : Роман  / Марк Дюген  ; Прев. от фр. Красимир Петров  . - София  : Факел експрес, 2008  . - 318 с. ; 21 см

Сист. No: 22013

- 405 -

Б2/886.7/Ж  40Гс, ЦБ  58799

 

Жерев, Георги

   Сияние над Кресна  : Роман  / Георги Жерев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 263 с. ; 21 см

Сист. No: 21857

- 406 -

ЦБ  58751

 

Зидарова, Богдана

   На огледалното дъно  : Избрано  / Богдана Зидарова  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 167 с. ; 20 см

Сист. No: 21803

- 407 -

ЦБ  58753

 

   Знаеш ли ти кои сме?  /   Състав. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 450 с. ; 20 см  . -   (Българска класика)

Сист. No: 21805

- 408 -

ЦБ  58768

 

Иванов, Любчо

   Прошка  : Поезия  / Любчо Иванов  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 183 с. ; 21 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21827

- 409 -

ЦБ  58849

 

Иванов, Тодор

   Очите на живите  : Избрано  / Тодор Иванов  ; [Послесл.]  Георги Борисов Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 21937

- 410 -

ЦБ  58809

 

Илиев, Константин

   Пиеси  / Константин Илиев  . - София  : Захарий Стоянов, - 2007  . - 21 см

   Т. 3 . Червено вино за за сбогом. Куцулан или Вълча Богородица. Франческа. Бетовен 21  . - 2007  . - 318 с.

Сист. No: 21884

- 411 -

ЦБ  58809

 

Илиев, Константин

   Пиеси  / Константин Илиев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007-  . - 20 см

   Т. 1 . Босилек за Драгинко. През октомври без теб. Цар Шушумига. Музика от Шатровец  . - 2007  . - 384 с.

Сист. No: 21896

- 412 -

ЦБ  58809

 

Илиев, Константин

   Пиеси  / Константин Илиев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007-  . - 20 см

   Т. 2 . Прозорецът. Великденско вино. Нирвана. Одисей пътува за Итака  . - 2007  . - 288 с.

Сист. No: 21897

- 413 -

ЦБ  58737

 

Институт за български език при БАН. Секция за българска ономастика

   Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов  : Сборник с материали от Националната конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема "Ономастика. лексикология. Етимология. Етнолингвистика. социолингвистика" София, 9-10 май 2005 г. /   Състав. Кирил Цанков  ; Отг. ред. Тодор Балкански  ; Ред. Неда Павлова  . - Вeлико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006  . - 394 с. ; 24 см

   Библиогр. след вс. гл.

Сист. No: 21769

- 414 -

ЦБ  58840

 

Йорданов, Тихомир Тодоров

   Разкази от първа ръка  : Избрани творби  / Тихомир Йорданов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 511 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска литература . Поредица Проза)

Сист. No: 21923

- 415 -

ЦБ  58729

 

Йорданова, Лозинка

   Български народни приказки за русалки и самодиви, за караконджули и таласъми  / Лозинка Йорданова  . - София  : ИК Емас  ; Глобус, 2007  . - 187 с. ; 24 см

Сист. No: 21759

- 416 -

ЦБ  58727

 

Кайзер, Хелен

   Зовът на мюезина  : Трудната любов между Европа и Ориента  / Хелен Кайзер  ; Прев. от нем. ез. Ренета Килева-Стаменова  = Ruf des muezzin : Schwierige Liebe zwischen Europa und Orient  / Helen Kaiser  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 155 с. ; 20 см

Сист. No: 21758

- 417 -

ЦБ  58844

 

Капушчински, Ришард

   Лапидариум  / Ришард Капушчински  ; Прев. от пол. Благовеста Лингорска  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993  . - 151 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Lapidarium / Ryszard Kapuscinski

Сист. No: 21932

- 418 -

ЦБ  58896

 

Кеворкян, Кеворк

   Кеворк проговаря  / Кеворк Кеворкян  . - София  : Millenium, 2008  . - 21 с.

   Ч. 2 . Тайните дневници 2004-2008  . - 2008  . - 389 с. : с ил.

Сист. No: 22033

- 419 -

П/2/К  64О-с, Ч2/2/К  64О-с

ЦБІІ  2874

Климент Охридски свети

   Слова и служби  : Посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет"Св. Климент Охридски"  / Климент Охридски свети  ; Състав. Петко Димитров Петков, Искра Владимирова Христова-Шомова, Ана-Мария Костова Тотоманова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 591 с. : със сн. ; 29 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22082

- 420 -

Б2/886.7/К  72Из, ЦБ  58815

 

Ковачев, Иван

   Зодия скорпион  / Иван Ковачев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 166 с. ; 20 см

Сист. No: 21892

- 421 -

С/801.3/Л  26Сб

 

Ласкаров, Симеон

   Българско-френски идеографски речник на разговорната реч  / Симеон Ласкаров  = Dictionnaire ideographique bulgare-francais de la langue parlee  . - София  : Колибри, 2007  . - 336 с. ; 17 см

   Библиогр. с. 275-276; Индекс

Сист. No: 21825

- 422 -

Арх/886.7/Л  33, Б2/886.7/Л  33Рн, П/886.7/Л  33Рн, Ч2/886.7/Л  33Рн

ЦБ  58878

Лебедова, Румяна Димитрова

   Неизчерпани диалози  : Слово и образ  / Румяна Димитрова Лебедова  . - Вeлико Търново  : Фабер, 2008  . - 140 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 136-139.

Сист. No: 21984

- 423 -

Арх/886.7/Л  33Рс, Б2/886.7/Л  33Рс, П/886.7/Л  33Рс, Ч2/886.7/Л  33Рс, ЧРс2/886.7/Ч2/886.7/Л  33Рс

ЦБ  58879

Лебедова, Румяна Димитрова

   Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката  / Румяна Димитрова Лебедова, Радослав Димитров Радев  . - Вeлико Търново  : Фабер, 2008  . - 220 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 21986

- 424 -

ЦБ  58744

 

Лингуальоса, Джорджо

   Войната на залеза  / Джорджо Лингуальоса  ; Прев. от итал. Христина Лалова  = Labelligeranza del tramonto  / Giorgio Linguaglossa  . - София  : Иврай, 2007  . - 95 с. ; 21 см

Сист. No: 21787

- 425 -

ЦБ  58810

 

Ман, Томас

   За себе си и за другите  / Томас Ман  ; Предг., встъп. студ., и състав. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 544 с. ; 21 см  . -   (Поредица Шедьовър)

Сист. No: 21885

- 426 -

ЦБ  58842

 

Манолов, Иван

   Вратата  : Събрани стихотворения  / Иван Манолов  ; Състав., ред. Панко Кирилов Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 158 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

   Пълното име на авт. е Иван Манолов Димитров

Сист. No: 21927

- 427 -

ЦБ  58888

 

   Матрицата - властта на подобието  /   Ред. Валери Стефанов, Йовка Тишева, Ренета Божанкова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 302 с. ; 19 см

   Библиогр. с. 301-302

Сист. No: 22012

- 428 -

ЦБ  58790

 

Меранзова, Мария

   Нова вечност  : Избрани снихотворения и миниатюри  / Мария Меранзова  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 263 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21860

- 429 -

ЦБ  58880

 

Мичева-Пейчева, Калина Стефанова

   Биографии на български писатели  / Калина Мичева-Пейчева  . - София  : Дамян Яков, 2005  . - 253 с. : с портр. ; 20 см  . -   (Училищна библиотека)

Сист. No: 21992

- 430 -

ЦБІІ  2852

 

Мурджев, Лазар

   Намеса  : Разкази  / Лазар Мурджев  . - София  : АС Парадокс, 2006  . - 136 с. : с ил. ; 28 см

Сист. No: 21818

- 431 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45  ; Жанет-45, 2008  . - 24 см

   Т. 8 . И Клио е муза  : Есе  . - 2008  . - 413 с.

   Белият свят е 3. изд.

Сист. No: 22023

- 432 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 24 см

   Т. 10 . Реакции  : Публицистика. Интервюта  . - 2008  . - 451 с.

Сист. No: 22025

- 433 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 24 см

   Т. 7 . Предречено от Пагане  : Роман  . - 2008  . - 408 с.

   Белот на две ръце е 5. изд.

Сист. No: 22027

- 434 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 24 см

   Т. 6 . Книга за Софроний  : Роман  . - 2008  . - 534 с.

   Процесът 1873 е 3. изд. ; Съединението прави силата е 3. изд

Сист. No: 22029

- 435 -

ЦБ  58835

 

Мърдок, Айрис

   Отделената глава  / Айрис Мърдок  . - София  : Алтера, 2008  . - 272 с. ; 21 см  . -   (Световни романи)

Сист. No: 21919

- 436 -

ЦБ  58762

 

   Немски поети  /   Подб. и претворил от нем. Христо Христов Маринов  . - София  : Издателско ателие Аб, 2007  . - 202 с. : с портр. ; 21 см  . -   (Поредица Поети-романтици)

Сист. No: 21822

- 437 -

Ч2/82.0/Н  84Рс

 

Нич, Ришард

   Светът на текста  : Постструктурализмът и знанието за литературата  / Ришард Нич  ; Прев. от пол. Силвия Борисова  ; [Предисл.]  Магда Карабелова  . - София  : Издателски център Боян Пенев, 2005  . - 356 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Имена)

   Без сведение за ориг. загл . - Библиогр. под линия ; Именен показалец

Сист. No: 22150

- 438 -

ЦБ  58838

 

Павлов, Стефан

   Метаморфоза  : Сатири, басни, пародии, притчи  / Стефан Павлов  ; [Предг.]  Матей Любенов Шопкин  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2002  . - 204 с. ; 21 см

Сист. No: 21921

- 439 -

ЦБ  58831

 

Пасков, Виктор Маринов

   Невръстни убийства  : [Новели]  / Виктор Маринов Пасков  . - 2. изд  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 1997  . - 179 с. ; 20 см

Сист. No: 21915

- 440 -

П/802/809/П  32Ап

ЦБ  58882

Пеева, Антония Петрова

   Португалски език  : Самоучител в диалози  / Антония Пеева  = Portugues : Para bulgaros  . - Плевен  : Грамма, 2003  . - 287 с. ; 22 см

Сист. No: 21994

- 441 -

ЦБ  58764

 

Пенчев, Васил Динев

   Свирепа философия  : Творчеството на Радичков като философска тема  / Васил Динев Пенчев  . - София  : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2007  . - 130 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 128-129

Сист. No: 21820

- 442 -

Ч2/372.88/П  47А-о

 

Петров, Ангел Маринов

   Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език  / Ангел Маринов Петров  . - София  : Булвест 2000, 2002  . - 200 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 197-199 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 22010

- 443 -

ЦБ  58829

 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения  : В 7 тома  / Ивайло Петров  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов  ; УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   Т. 3 . Преди да се родя и след смъртта ми  . - 2005  . - 335 с.

Сист. No: 21913

- 444 -

Б2/82.0/П  47, ЦБ  58847, Ч2/82.0/П  47Пл

 

Петров, Петър Василев

   Литературният спектакъл - глас и процес  / Петър Василев Петров  ; Предг. Дойчина Нинкова Синигерска  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 123 с. ; 20 см

Сист. No: 21935

- 445 -

ЦБ  58918

 

   По следите на модернизма и постмодернизма  : Лит. и културологични прочити в началото на третото хилядолетие  /   Ред. кол., състав. Магда Карабелова, Ришард Нич  ; Прев. Магда Карабелова  и др. = On the trail of mofernism and postmodernism : Literary and cultural interpretations from the beginning of the third millenium  . - София  : Издателски център Боян Пенев, 2004  . - 231, 216 с. ; 20 см

   Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоателна загл. с. и паг.

Сист. No: 22096

- 446 -

ЦБ  58749

 

   Поеты Болгарии о Росси и Москве  /   Перев. с болг., под ред. Татьяны Старостиной  . - Москва  : Московские учебники и картолитография, 2008  . - 256 с. ; 22 см

Сист. No: 21801

- 447 -

ЦБ  58852

 

Попов, Алек Василев

   Митология на прехода  / Алек Василев Попов  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 303 с. ; 21 см  . -   (Съвременна българска литература . Поредица Проза)

Сист. No: 21940

- 448 -

ЦБ  58666

 

Радев, Иван Николов

   Ботев и неговото творчество  / Иван Николов Радев  . - В. Търново  : Слово, 2008  . - 400 с. ; 21 см

   С автограф от автора

Сист. No: 21632

- 449 -

ЦБ  58667

 

Радев, Иван Николов

   Критикът и керванът на литературата  / Иван Николов Радев  . - София  : Български писател, 2008  . - 551 с. ; 21 см

   С автограф от автора

Сист. No: 21633

- 450 -

ЦБ  58669

 

Радев, Иван Николов

   Литература и култура на Възраждането  : І. Личности и явления ото "втория ред"  / Иван Николов Радев  . - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 391 с. ; 23 см

   С автограф от автора

Сист. No: 21637

- 451 -

ЦБ  58748

 

Ризов, Георги Пенчев

   Макросоциолингвистика на семитските езици  / Георги Пенчев Ризов  . - София  : АСИ, 2006  . - 20 см

   Кн. 3  . - 2006  . - 350 с.: легенда

Сист. No: 21799

- 452 -

ЦБ  58885

 

Рот, Юрген

   Новите български демони  / Юрген Рот  ; Прев. от нем. ез. Елена Продева  . - София  : Слънце, 2008  . - 299 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22000

- 453 -

Б2/886.7/С  27, ЦБ  58785, Ч2/886.7/С  27

 

   Свят на мечти и надежди  /   Състав. Дора Цветанова Мунчева, Магдалена Георгиева  ; [Предг.]  Дарина Фелонова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 84 с. : с цв. ил. ; 20 см

Сист. No: 21848

- 454 -

Ч2/820/899/С  34Мд

 

Сервантес Сааведра, Мигел де

   Дон Кихот де ла Манча  / Мигел де Сервантес Сааведра  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 72 с. : с рис. ; 28 см

Сист. No: 21838

- 455 -

ЦБ  58759

 

Славова, Мирена Христова

   Диграфите в тракийските имена  / Мирена Христова Славова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 137 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 3-13

Сист. No: 21816

- 456 -

Б2/886.7/С  55Иа, ЦБ  58817

 

Спасова, Искра

   Апотеоз на светлината  / Искра Спасова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 44 с. ; 20 см

Сист. No: 21894

- 457 -

ЦБ  58766

 

Станева, Дафинка

   Душа на кръстопът  : Стихотворения  / Дафинка Станева  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 112 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21823

- 458 -

ЦБ  58684

 

Станков, Валери

   Къща без икони  : Стихотворения  / Валери Станков  . - Варна  : Книгата, 2007  . - 63 с. ; 24 см

Сист. No: 21692

- 459 -

ЦБ  58685

 

Станков, Валери

   Аз съм светлият мъж към безкрая  / Валери Станков  . - Варна  : Книгата, 2008  . - 72 с. ; 24 см

Сист. No: 21693

- 460 -

Б2/886.7/С  83Ва, ЦБ  58797, Ч2/886.7/С  83Ва

 

Стоянов, Веселин

   Аутопсия на Тялото  / Веселин Стоянов  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 168 с. ; 21 см  . -   (Съвременна българска литература)

Сист. No: 21867

- 461 -

ЦБ  58834, Ч2/886.7/С  83Пх

 

Стоянова, Пламена

   Хайку  / Пламена Стоянова  ; [Ил.]  Пламена Стоянова  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 135 с. : с ил. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21918

- 462 -

ЦБ  58804, Ч2/82.0/С  53у

 

СУ Кл. Охридски. Факултет по класически и нови филологии

   Втора конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии (май 2004)  /   Състав. Весела Кацарова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 152 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 21875

- 463 -

ЦБ  58805, Ч2/82.0/С  53у

 

СУ Кл. Охридски. Факултет по класически и нови филологии

   Трета конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии (май 2005)  /   Състав. Весела Кацарова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 104 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 21876

- 464 -

Б2/378/С  53у, ЦБІІ  2858, Ч2/378/С  53у

 

СУ Кл. Охридски. Факултет по славянски филологии

   Преподавание и исследование русского языка в Софийском университете 1946-2006  : К 60-летию специальности русская филология  /   Състав. Алла Градинарова, Надежда Делева, Анна Липовска  . - София  : УИ Св. Климент Охридски  ; Форум "България-Русия", 2006  . - 128 с. ; 29 см

Сист. No: 21863

- 465 -

ЦБ  58796

 

Танева, Ивелина

   Леден ъгъл  / Ивелина Танева  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 48 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21866

- 466 -

П/808.67/Т  49Ал, Ч2/808.67/Т  49Ал

ЦБІІ  2875

Теодоров-Балан, Александър

   Лъбовь за родна речь  / Александър Теодоров-Балан  ; Състав. [и предг.]  Василка Радева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 911 с.: със сн. ; 29 см  . -   (Б-ка Университетско наследство)

   Речник с. 907-908

Сист. No: 22088

- 467 -

ЦБ  58724

 

Томов, Александър Александров

   Концерт за лешояди  : Роман  / Александър Александров Томов  ; Ред. Красимир Димовски  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 301 с. ; 20 см  . -   (Лешоядите)

Сист. No: 21709

- 468 -

ЦБ  58725

 

Топалов, Кирил Любомиров

   Исторически романи  / Кирил Любомиров Топалов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 21 см

   Т. 2 . Венценосецът. Светогорският бунтар. Галемият път. Разминаване  . - 2006  . - 943 с.

Сист. No: 21754

- 469 -

ЦБ  58846

 

Хайне, Хайнрих

   Пътни картини  / Хайнрих Хайне  ; Прев. от нем. Анастасия Рашева  и др. ; [Състав.], предг., встъп. студия и науч. ред. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 564 с. ; 23 см  . -   (Поредица Шедьовър)

Сист. No: 21934

- 470 -

ЦБ  56510

 

Цанев, Стефан

   Български хроники  : Поема  / Стефан Цанев  ; Ред. Мирослава Бенковска  . - София  : Труд, 2006 - 2008  . - 21 см

   Библиогр. под линия

   Т. 3 . Историята на нашия народ от 1878 до 1943 г. - 2008  . - 551 с.

Сист. No: 21982

- 471 -

ЦБ  58837

 

   Христо Цанков-Дерижан 1888-1950  : Поезия, белетристика, публицистика, критика, политика  /   Състав. Христо Цанков-Дерижан  ; Състав    и др. - София  : Захарий Стоянов, 2007 -  . - 24 см

   Пълното име на състав. е Венелин Христов Цанков

   Т. 2  . - 2007  . - 291 с. : с ил.

   Съдържа и Христо Цанков-Дерижан ни напусна / Д. Добрев

Сист. No: 21924

- 472 -

ЦБ  58825

 

Цветкова, Милена Иванова

   Марко Семов  : Био-библиография  / Милена Иванова Цветкова  ; Библиогр. ред. Мария Вутова Младенова  ; [Предг.]  Тотка Иванова Монова  . - София  : Фак. по журналистика и масова комуникация, 2004  . - 426 с. ; 20 см

   Именен показалец ; Геогр. показалец

Сист. No: 21908

- 473 -

ЦБ  58848

 

Цигова, Бойка Елит

   Пътят на словото в Япония  : За изреченото и написаното през вековете  / Бойка Елит Цигова  ; Ил. Бойка Елит Цигова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 179 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. след някои гл. и на с. 175-178

Сист. No: 21936

- 474 -

П/808.67/Ц  80Дк

ЦБ  58691

Цонева, Димитрина Игнатова

   Култура на речта  : За ученици, кандидат-студенти и студенти  / Димитрина Игнатова Цонева  . - 2. прераб. и доп. изд. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 284 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21701

- 475 -

ЦБ  58742

 

Цончев, Дончо

   Жрецът и неговият пленник или как Бог създаде Америка  : Роман  / Дончо Цончев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 167 с. ; 21 см

Сист. No: 21775

- 476 -

ЦБ  58777

 

Цончев, Дончо Стефанов

   Червени слонове  : Новели  / Дончо Стефанов Цончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 600 с. ; 22 см

Сист. No: 21840

- 477 -

ЦБ  58795

 

Чаушев, Вели

   Ще се видим довечера  / Вели Чаушев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 182 с.: със сн. ; 20 см

Сист. No: 21865

- 478 -

ЦБ  58843

 

Чернев, Валентин Димитров

   Черни лебеди  : Поезия  / Валентин Димитров Чернев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 120 с. ; 20 см  . -   (Съвременна българска поезия)

Сист. No: 21925

История. Георафия. Биографии. Археология

- 479 -

Ч3/93/99/B  89Db

 

Brown, Dee Alexander

   Bury my heart at Wounded Knee  : An Indian history of the American West  / Dee Alexander Brown  . - 3. ed. - New York  : Henry Holt and Company, 2000  . - XIX, 482 p. : ill, 1 map, music, ports. ; 24 cm

   Bibl p. 465-473

Сист. No: 21953

- 480 -

ЦБІІ  2853

 

   Diplomatic records on the ruination of bulgarians from Macedonia and the region of Edirne in the times of reforms 1904-1908  /   [Comp., introd.]  Stojan Cilov Rajcevski  ; Transl. Milena Cvetkova Lilova  . - Sofia  : Bulg. bestseller - Nat. museum of bulg. books and polygraphy, 2007  . - 128 p. : ill., facs. ; 28 сm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904-1908

Сист. No: 21855

- 481 -

Ч3/93/99/E  46Jf

 

Ellis, Joseph J.

   Founding brothers  : The Revolutionary generation  / Joseph J. Ellis  . - New York  : Alfred A. Knopf, 2006  . - 288 p. ; 24 cm

   Winner of the Pulitzer prize; Index

Сист. No: 22069

- 482 -

С/91/E  81

 

   Estonia  : Bits from here and there  . - S. l. : Morgan Studio, 2007  . - 64 p. : with photogr. ; 21 cm

Сист. No: 21698

- 483 -

Ч3/93/99/I  85Wb

 

Isaacson, Walter

   Benjamin Franklin  : An American life  / Walter Isaacson  . - New York  : Simon & Schuster, 2003  . - 590 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 22071

- 484 -

ЦБ  58774

 

Konstantinov, Peter

   Treasures of Bulgaria  / Peter Konstantinov  . - Sofia  : Lyuborodie foundation, 2001  . - 251 p. ; 24 cm

   Index p. 246 -251

Сист. No: 21836

- 485 -

Ч3/93/99/L  63Jm

 

Lewis, Jon E.

   The Mammoth book of native Americans  / Jon E. Lewis  . - New York  : Carroll & Graf publishers, 2004  . - 571 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 565-571

Сист. No: 22061

- 486 -

Ч3/32/M  21

 

   The autobiography of Malcolm X  / Malcolm X  ; Assistance  Alex Haley  . - [5. изд.]  . - Oxford  : One world, 1999  . - XXVIII, 500 p. ; 24 cm

Сист. No: 22072

- 487 -

ЦБІІ  2854

 

Marazov, Ivan Rusev

   Between Medusa and Helios  / Ivan Marazov  . - Sofia  : Bulg. Bestseller - Nat. Museum of Bulg. b. and Polygraphy, 2007  . - 67 p. : col. ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Между Медуза и Хелиос . - Библиогр. с. 63-66

Сист. No: 21851

- 488 -

Ч3/93/99/M  12Ds

 

McCullough, David G.

   Seventeen seventy six ]1776  : America and Britain at war  / David G. McCullough  . - New York  : Simon & Schuster, 2005  . - 386 p., [16] p. of plates : ill., maps  ; 24 cm.

Сист. No: 22064

- 489 -

Ч3/93/99/M  12Jt

Ч3/9/M  12Jt

McPherson, James M.

   This mighty scourge  : Perspectives on the Civil War  / James M. McPherson  . - Oxford  : Oxford University Press, 2007  . - 260 p. ; 24 cm

   Bibliogr. 223-251 ; Index 253-260

Сист. No: 22070

- 490 -

Ч3/93/99/P  56Nm

 

Philbrick, Nathaniel

   Mayflower  / Nathaniel Philbrick  . - New York  : Penguin Group, 2006  . - 461 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 415-443; Index p. 445-461

Сист. No: 22063

- 491 -

Гр/9/R  13

 

   Radauti un loc binecuvantat  /   Photogr. Sorin Clipa  = A Blessed place. Une place benie. Ein gottgesegnetes ort  . - Suceava  : Nord carta, 2007  . - 92 p. : photogr. ; 26 cm

Сист. No: 21991

- 492 -

Ч3/93/99/S  20Ca

 

Sandburg, Carl

   Abraham Lincoln  : The prairie years and the war years: one-volume edition  / Carl Sandburg  . - San Diego  : A Harvest/HBJ Book, 1974  . - 762 p. ; 23 cm

   Winner of the Pulitzer prize

Сист. No: 22067

- 493 -

С3/93/99/O-97g

 

   The Oxford guide to United states history  /   Ed. Paul S. Boyer  . - Oxford  : Oxford University Press, 2001  . - 940 p. ; 26 cm

   Index p. 863-940

Сист. No: 22066

- 494 -

Ч3/93/99/Z  70Hp

 

Zinn, Howard

   A people's history of the United states. 1492 - Present  / Howard Zinn  . - New York  : Harper Collins Publishers, 2003  . - 729 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 689-708; Index p. 709-729

Сист. No: 22065

- 495 -

Гр/94/А  47

 

   Албумъ-алманахъ Македония  = Album-Almanach Macedoine  . - София  : Фондация ВМРО, 1931  . - 1000 с. ; 34 см  + К.

   Фототипно изд. от 2008 г. - Библиогр.

Сист. No: 21990

- 496 -

ЦБ  58812

 

Анчев, Панко

   Малкият народ  : Теория, история, състояние  / Панко Анчев  ; Ред. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 279 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 272-279

Сист. No: 21887

- 497 -

Арх/39/А  87с, П/39/А  87с, Ч2/39/А  87с

ЦБ  58678

   Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения  /   Ред. кол. Руси Димитров Русев  и др. - Русе  : Лени-Ан, 2000 -  . - 24 см

   Т. 5  . - 2008  . - 506 с.

Сист. No: 21681

- 498 -

ЦБ  58828

 

   Балконски щрихи в eвропейското минало  /   Състав., предг. Милчо Димитров Лалков  ; Ред. Милета Милчева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2001  . - 253 с. ; 20 смБ

   Библиогр. след вс. глава

Сист. No: 21912

- 499 -

ЦБ  58857

 

Бенчев, Иван Василев

   Горчивата чаша на успеха  : 101 години Елена Николай  / Иван Василев Бенчев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 128 с., 8 л. : ил. ; 24 см

Сист. No: 21946

- 500 -

ЦБ  58770

 

Берон, Васил Хаджистоянов

   Археологически и исторически изследвания  / Васил Хаджистоянов Берон  ; Състав. Живка Василева Радева  ; Ред., осъвременяване на текста  Ния Радева  ; Предг. Иван Николов Радев  . - [2. изд. ]  . - В. Търново  : Абагар, 2004  . - 384 с. : с портр. ; 22 см

Сист. No: 21830

- 501 -

ЦБ  58851

 

Бицили, Петър Михайлович

   Малки творби  / Петър Бицили  ; Състав. Красимир Делчев  ; Послесл., прев. на рус. част  Владимир Николов Свинтила  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2003  . - 471 с. ; 22 см  . -   (Библиотека Идеи)

   Съдържа и Данни за Бицили от Алманаха на Софийския университет 1888-1928, София, 1929 ; Данни за Бицили от Алманаха на Софийския университет 1888-1939р Софияр 1940 г. ; Рецензия за труда на Бицили "Увод в изучаването на новата и най-новата история", София, 1927 г. / Янко Янков ; Библиогр. под линия

Сист. No: 21939

- 502 -

ЦБ  58765

 

Бицилли, Петър Михайлович

   Въведение в световната история  / Петър Михайлович Бицилли  ; Прев. от сърбохърв. Елисавета Петрова Иванова-Аначкова, Асен Кирилов Аначков  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 230 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Азбуч. показ. на лич. имена с. 214-227

Сист. No: 21821

- 503 -

Б2/949.72/Б  68, Ч2/949.72/Б  68Хм

Б2/949.72/Б  68Хм

Босев, Христо Иванов и др.

   Моята България  : За величието и хубостта на Родината - с отворени очи и сърце : [Ист. -геогр. очерк]  / Христо Иванов Босев, Кремена Босева  . - 2. прераб. и доп. изд. - Русе  : Апостол Йоан, 2000  . - 208 с. : с к. , сх. ; 24 см  + сх. (1 л. )

   Библиогр. с. 202-203

Сист. No: 22003

- 504 -

Ч2/930/Б  92

 

   България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация  : Сб. статии от бълг. -сръб. симп. 14-16 септ. 2003, София  /   Състав, ред. Васил Тодоров Гюзелев  и др. - София  : Акад. изд. Марин Дринов  ; Институт за лит. при БАН, 2005  . - 448 с. : с ил. , табл. , ноти, 8 л. ил. ; 24 см

   Други състав. , ред. : Ан. Л. Милтенова, Р. Тр. Станкова . - Библиогр. след отд. докл.

Сист. No: 22156

- 505 -

С/378/Б  92, С2/378/Б  92

 

   Българска следа в науката  : Учени от Софийския университет "Свети Климент Охридски"  /   Състав. Люба Дашовска, Пенка Лазарова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 2008  . - 30 с. : с фотогр. ; 30 см

   Брошурата вкл. материали от изложбата "Българска следа в науката", подготвена от Нац. политехн. музей във връзка с Нощта на учените 2006, 2007 и 2008

Сист. No: 21670

- 506 -

С/91/Б93

С/91/Б  93

Бърдзал, Стивън С. и др.

   Кратка география на Америка  : Пейзажи от Съединените Щати  / Стивън С. Бърдзал, Джон Флорин  . - 4. изд. - [Б.м.]  : Б. и., 1992  . - 192 с.: с ил. ; 21 см

Сист. No: 12748

- 507 -

ЦБ  58890

 

Вачева, Ангелина Иванова

   Романът на императрицата  : Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през втората половина на XIX век  / Ангелина Иванова Вачева  ; Ред. Елка Миленкова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 362 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 324-342 ; Им. показ. ; Резюме с. 354-358

Сист. No: 22014

- 508 -

ЦБ  58779

 

Веков, Ангел и др.

   Тайните на Коминтерна  : Разсекретените архиви. Васил Коларов - Георги Димитров. Кореспонденция 1944-1949  /   Състав. Ангел Веков, Димитър Гачев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 144 с. ; 20 см

   Именен показалец

Сист. No: 21864

- 509 -

ЦБІІ  2861

 

Венедиков, Иван Йорданов

   Тракийското съкровище от Летница [- Ловешко]  / Иван Йорданов Венедиков  ; Предг. Иван Русев Маразов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996  . - 50 с. , 28 л. : ил. ; 29 см  . -   (Библиотека Културно-историческо наследство)

   Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21929

- 510 -

Ч2/886.7/В  95

 

   Въобразените текстове на Българското възраждане  : В чест на Стефана Таринска  /   Състав. Данчо Господинов  и др. - София  : Издателски център Боян Пенев, 2005  . - 278 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22145

- 511 -

ЦБ  58833

 

Димитров, Божидар

   Златоград  : Пътеводител  / Божидар Димитров  . - [София]  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 85 с. : с цв. ил. , к. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Божидар Димитров Стоянов.

Сист. No: 21917

- 512 -

Ч2/886.7/Д  59Еи

 

Димитрова, Елка

   Изгубената история  : Аспекти на митолог. и историчното в бълг. поезия от 20-те г. на ХХ в. - Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев  / Елка Димитрова  . - София  : Издателски център Боян Пенев, 2001  . - 336 с. ; 22 см  . -   (Поредица Тезиси)

   Библиогр. с. 325-332 ; Рез. на англ. ез Изд. е спечелило конкурс на Нац. център за кн.

Сист. No: 22154

- 513 -

ЦБІІ  2853

 

   Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904-1908  /   [Състав., предг.]  Стоян Чилов Райчевски  . - София  : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2007  . - 128 с. : с ил., факс. ; 28 см  . -   (Виж България)

Сист. No: 21856

- 514 -

Арх/91/Д  71Вг, П/91/Д  71Вг, Ч3/91/Д  71Вг

ЦБ  58910

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Градовете на България  : От София до Мелник; [Физикогеогр. и стоп. характеристики] : Кратки геогр. очерци за всичките 253 български града от София до Мелник  / Васил Георгиев Дойков, Слави Петров Димитров, Димитър Трифонов Симеонов  . - [3. изд.]  . - Силистра  : Ковачев, 2009  . - 302 с. ; 23,5 см

   Азб. показалец на градовете в България

Сист. No: 22078

- 515 -

ЦБ  58789

 

Дойнов, Дойно Христосков

   Комитетите "Единство"  : Второто комитетско десетилетие 1878-1885 г. / Дойно Христосков Дойнов  ; Предг. Марко Атанасов Семов  . - 2. изд  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 345 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 21861

- 516 -

С/32/Е  79Вх

 

Ерменков, Венелин

   Хронология на Източна Европа  : Съдби зад фасадата  / Венелин Ерменков  . - София  : СИЕЛА, 2008  . - 192 с. ; 21 см

Сист. No: 21773

- 517 -

Б2/949.72.05/З-20Вк, ЦБ  58907, Ч2/949.72.05/З-20

 

Задгорска, Валентина Петрова

   Кръгът "Звено" 1927 - 1934  / Валентина Петрова Задгорска  ; Ред. Василка Шишкова  = The circle "Zveno" 1927 - 1934  / Valentina Zadgorska  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 142 с. ; 20 см

Сист. No: 22074

- 518 -

ЦБ  58800

 

Занчев, Васил

   Спомени за Борис Бумбаров и семейството му  : Биографичен очерк  / Васил Занчев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 112 с. ; 21 см

Сист. No: 21871

- 519 -

ЦБІІ  2860

 

   Земите на България  : Люлка на тракийската култура  /   Състав. Георги Павлов Китов, Диана Димитрова Димитрова  = The Lands of Bulgaria: A Cradle of the Thracian culture  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 280 с. ; 28 см

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 21901

- 520 -

Б2/949.72.03/З  -71Ви, П/949.72/З  -71Ви, П1/949.72/З  -71Ви, Ч2/949.72.03/З  -71и, Ч3/949.72/З  -71Ви

ЦБ  58900

Златарски, Васил Николов

   История на българската държава през средните векове  / Васил Златарски  ; [Предг.]  Георги Бакалов  . - 3. фототип. изд. - София  : Захарий Стоянов  ; УИ Св. Климент Охридски, 2007 -  . - 22 см

   Иблиогр. под линия

   Т. 1. : Ч. 1 . Първо българско царство - Епоха на хуно-българското надмощие  /   Предг.  Георги Бакалов  . - 2007  . - 486 с.

Сист. No: 22057

- 521 -

ЦБ  58753

 

   Знаеш ли ти кои сме?  /   Състав. Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 450 с. ; 20 см  . -   (Българска класика)

Сист. No: 21805

- 522 -

Арх/62/И  52Мв, П/629/И  52Мв, П1/629/И  52Мв

ЦБ  58671

Илиев, Михаил Петков и др.

   Въведение в комуникационните и геоинформационните технологии  / Михаил Петков Илиев, Красимир Неделчев Манев, Георги Кръстев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2007  . - 136 с. : с табл., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 133

Сист. No: 21665

- 523 -

Б2/930/И  95с, П/93/99/И  95с, П1/93/99/И  95с, Ч2/930/И  95с, Ч3/93/99/И  95с

ЦБ  58730

   История на света  /   Прев. от фр. ез. Здравко Стойков  ; Ред. Благой Киров  . - София  : ICON, 2007 -  . - 24 см  . -   (Larousse)

   Ориг. загл. : Histoire universelle

   Т. 2 . Древни цивилизации : От зараждането до средата на VI в. пр. Хр. / Жилбер Лафорг  . - 2007  . - 376 с. : с ил.

Сист. No: 21762

- 524 -

Б2/930/И  95с, П/93/99/И  95с, П1/93/99/И  95  с, Ч2/930/И  95с, Ч3/93/99/И  95с

ЦБ  58730

   История на света  / Димитър Попов  ; Под ръков. Жан Гийом, Георги Бакалов  ; Прев. от фр. ез. Милен Атанасов  ; Ред. Благой Киров  . - София  : ICON, - 2008  . - 24 см  . -   (Larousse)

   Индекс с. 441- 456

   Т. 3 . Гръцката епоха : От 550 г. до 270 г. пр. Хр. / Анри Ефентер  . - 2008  . - 456 с. : с ил.

Сист. No: 22085

- 525 -

Б2/930/И  95с, П/93/99/И  95с, П1/93/99/И  95с, Ч2/930/И  95с, Ч3/93/99/И  95с

ЦБ  58730

   История на света  / Жан Гийом  и др. ; Прев. от фр. ез. Милен Атанасов  ; Ред. Благой Киров  . - София  : ICON, 2007 -  . - 24 см

   Ориг. загл. : Histoire universelle

   Т. 1 . Праистория от един континент към друг  . - 2007  . - 352 с.: със сн.

   Индекс с. 335-352

Сист. No: 22086

- 526 -

ЦБ  58752

 

Канева, Калина Христова

   Н. П. Игнатиев - графът на българите  / Калина Христова Канева  . - София  : Абрис Дизайн Център, 2008  . - 536 с. ; 22 см

Сист. No: 21804

- 527 -

ЦБ  58754

 

Канева, Калина Христова

   Рицарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев  / Калина Христова Канева  ; Перев. с болг. Наталии Лакичевич  . - Москва  : ЗАО Центрополиграф, 2006  . - 524 с. : ил. ; 22 см  . -   (Россия забытая и неизвестная)

   Библиогр. с. 493-499 ; Указат. географ. названий с. 500-506 ; Указат. имен 507-521

Сист. No: 21807

- 528 -

С2/91/Л  86Ас

 

Луканов, Ангел Георгиев и др.

   Страните в света 2008-2009  : Справочник  / Ангел Георгиев Луканов, Николай Александров Божинов, Стефан Михайлов Димитров  . - 8. прер. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2009  . - 528 с. ; 23 см

   Липсва ISBN. Посочен е само ISSN 1313-2385 на изданието . - До 2008 г. излиза с ISBN

Сист. No: 22001

- 529 -

ЦБІІ  2854

 

Маразов, Иван Русев

   Между Медуза и Хелиос  / Иван Русев Маразов  . - София  : Бълг. бестселър - нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2007  . - 67 с. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

   Библиогр. с. 63-66

Сист. No: 21852

- 530 -

ЦБ  58880

 

Мичева-Пейчева, Калина Стефанова

   Биографии на български писатели  / Калина Мичева-Пейчева  . - София  : Дамян Яков, 2005  . - 253 с. : с портр. ; 20 см  . -   (Училищна библиотека)

Сист. No: 21992

- 531 -

ЦБ  58426

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 24 см

   Т. 6 . Книга за Софроний  : Роман  . - 2008  . - 534 с.

   Процесът 1873 е 3. изд. ; Съединението прави силата е 3. изд

Сист. No: 22029

- 532 -

Б2/316/О-33Да, ЦБ  58913, Ч2/316/О-33Да

 

Овчаров, Димитър

   Ако оцелее Дон Кихот, ще оцелее и културата  / Димитър Овчаров  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 208 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 22081

- 533 -

ЦБ  58764

 

Пенчев, Васил Динев

   Свирепа философия  : Творчеството на Радичков като философска тема  / Васил Динев Пенчев  . - София  : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2007  . - 130 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 128-129

Сист. No: 21820

- 534 -

П/94/П  44Пд, ЦБ  58808, Ч2/94/П  44Пд, Ч3/94/П  44Пд

 

Петков, Петко Методиев

   Деветнадесетият век на Европа  : (от Френската революция до Първата световна война)  / Петко Методиев Петков  ; Ред. Милета Милчева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 185 с. ; 20 см

Сист. No: 21883

- 535 -

П/94/П  44Пп, П1/94/П  44Пп, Ч2/94/П  44Пп, Ч3/94/П  44Пп

ЦБ  58899

Петков, Петко Методиев

   Поглед към новото време  : (Европа през ХVІ - ХVІІІ век)  / Петко Методиев Петков  ; Ред. Милета Милчева  . - 3. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 201 с. ; 20 см

Сист. No: 22049

- 536 -

ЦБ  58858

 

   Предизвикателствата на промяната  : Национална научна конференция ,София, 10-11 ноември 2004  /   Състав. Искра Баева  и др. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 488 с., 48 с. : с портр., факс. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл.

Сист. No: 21947

- 537 -

ЦБ  58666

 

Радев, Иван Николов

   Ботев и неговото творчество  / Иван Николов Радев  . - В. Търново  : Слово, 2008  . - 400 с. ; 21 см

   С автограф от автора

Сист. No: 21632

- 538 -

ЦБ  58668

 

Радев, Иван Николов

   Таксидиотство и таксидиоти и по българските земи XVIII-XIX в. / Иван Николов Радев  . - В. Търново  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008  . - 319 с. : с ил. , портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 307-308 ; [Геогр.] показ. с. 309-312

Сист. No: 21634

- 539 -

ЦБ  58669

 

Радев, Иван Николов

   Литература и култура на Възраждането  : І. Личности и явления ото "втория ред"  / Иван Николов Радев  . - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 391 с. ; 23 см

   С автограф от автора

Сист. No: 21637

- 540 -

ЦБ  58824

 

Семов, Минчо

   Обречени победи  : България в Първата световна война  / Минчо Семов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1998  . - 451 с. ; 20 см

Сист. No: 21907

- 541 -

ЦБ  58772

 

Стойнев, Анани Борисов

   Светогледът на прабългарите  / Анани Борисов Стойнев  ; Техн. ред. Елисавета Илчева  . - 2. изд. - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 149 с.

   Библиогр. с. 135-142 ; Рез. на рус. ез.

Сист. No: 21835

- 542 -

Б2/378/С  53у, ЦБІІ  2858, Ч2/378/С  53у

 

СУ Кл. Охридски. Факултет по славянски филологии

   Преподавание и исследование русского языка в Софийском университете 1946-2006  : К 60-летию специальности русская филология  /   Състав. Алла Градинарова, Надежда Делева, Анна Липовска  . - София  : УИ Св. Климент Охридски  ; Форум "България-Русия", 2006  . - 128 с. ; 29 см

Сист. No: 21863

- 543 -

П/808.67/Т  49Ал, Ч2/808.67/Т  49Ал

ЦБІІ  2875

Теодоров-Балан, Александър

   Лъбовь за родна речь  / Александър Теодоров-Балан  ; Състав. [и предг.]  Василка Радева  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 911 с.: със сн. ; 29 см  . -   (Б-ка Университетско наследство)

   Речник с. 907-908

Сист. No: 22088

- 544 -

ЦБ  58903, Ч2/941/949/Т  64Мб, Ч3/94/Т  64Мб

 

Тодорова, Мария Николаева

   Балкани - балканизъм  / Мария Николаева Тодорова  ; Прев. Павлина Йосифова-Хеберле  . - 2. прераб. и доп. изд  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2004  . - 402 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека, 428)

   Библиогр. с. 373-401

Сист. No: 22060

- 545 -

ЦБІІ  2862

 

   Филигранолошки опис и албум грчких рукописа  . - София; [Белград]  : Нар. библ. Србиjе, 2004 -  . - 30 см  . -   (Series Catalogorum, Vol. XI)

   Изданието е на Центар за словенско-византиjска проучаванja "Проф. Иван Дуjчев"

   [Т. 2] . ХV-ХIХ века  / Радоман Станковиh  ; Прев.  Бильана Ракочевиh  ; Предг.  Аксиния Джурова  . - 2006  . - 498 с. : с ил.

   Текст и на фр., бълг. ез . - Показалци

Сист. No: 21950

- 546 -

П/93/99/Ф  69Ан

ЦБ  58887

Фоменко, Анатолий Т.

   Нова хронология на историята  : Математически и астрономически методи за датиране  / Анатолий Т. Фоменко  ; Прев. Любов Кронева  . - София  : СИЕЛА, 2009  . - 23 см  . -   (Historia incognita)

   Т. 1  . - 2009  . - 397 с.

Сист. No: 22006

- 547 -

П/93/99/Ф  69Ан

ЦБ  58887

Фоменко, Анатолий Т.

   Нова хронология на историята  : Аи астрономически методи за датиране  / Анатолий Т. Фоменко  ; Прев. Любов Кронева  . - София  : СИЕЛА, 2009  . - 23 см  . -   (Historia incognita)

   Библиогр. с. 703-737

   Т. 2  . - 2009  . - 737 с.: със сн.

Сист. No: 22007

- 548 -

ЦБ  56510

 

Цанев, Стефан

   Български хроники  : Поема  / Стефан Цанев  ; Ред. Мирослава Бенковска  . - София  : Труд, 2006 - 2008  . - 21 см

   Библиогр. под линия

   Т. 3 . Историята на нашия народ от 1878 до 1943 г. - 2008  . - 551 с.

Сист. No: 21982

- 549 -

ЦБ  58825

 

Цветкова, Милена Иванова

   Марко Семов  : Био-библиография  / Милена Иванова Цветкова  ; Библиогр. ред. Мария Вутова Младенова  ; [Предг.]  Тотка Иванова Монова  . - София  : Фак. по журналистика и масова комуникация, 2004  . - 426 с. ; 20 см

   Именен показалец ; Геогр. показалец

Сист. No: 21908

- 550 -

Ч2/371/Ч  12Ар

 

Чавдарова, Албена

   Рудолф Щайнер и Валдорфското училище  : Историкопедагогическа реконструкция и съвременни рефлексии  / Албена Чавдарова  . - Габрово  : ЕКС-ПРЕС, 2008  . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 273-277

Сист. No: 21780

- 551 -

ЦБ  58806

 

Шарова, Крумка

   БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873 г. / Крумка Шарова  . - София  : Гутенберг, 2007  . - 256 с. ; 24 см

   Именен показалец с. 235-249; Геогр. показалец с. 250-253

Сист. No: 21880

- 552 -

С/91/Е  92

 

   Эстония  : По крупицам здесь и там  . - Б. м. : Morgan Studio, 2007  . - 64 с. : със сн. ; 21 см

Сист. No: 21697

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство.

- 553 -

ЦБІІ  2854

 

Marazov, Ivan Rusev

   Between Medusa and Helios  / Ivan Marazov  . - Sofia  : Bulg. Bestseller - Nat. Museum of Bulg. b. and Polygraphy, 2007  . - 67 p. : col. ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Между Медуза и Хелиос . - Библиогр. с. 63-66

Сист. No: 21851

- 554 -

Гр/72/P  32

 

   Patrimonium Banaticum  /   Ed. Dumitru Teicu  . - Timisoara  : Cosmopolitan - Art, 2007  . - 100 p. ; 21 cm

Сист. No: 21998

- 555 -

ЦБІІ  2855

 

Zivkov, Canko

   The marvellous Busintsi ceramics  : A phenomenon of Bulg. ethnoculture  / Tsanko Zhivkov  ; Transl. Ralitsa Zelenkova  . - Sofia  : Bulg. Bestseller - Nat. Museum of Bulg. b. and Polygraphy, 2006  . - 84 p. : col. ill. ; 27 cm  . -   (See Bulgaria)

   Ориг. загл. Дивната бусинска керамика

Сист. No: 21853

- 556 -

ЦБ  58857

 

Бенчев, Иван Василев

   Горчивата чаша на успеха  : 101 години Елена Николай  / Иван Василев Бенчев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 128 с., 8 л. : ил. ; 24 см

Сист. No: 21946

- 557 -

ЦБ  58845

 

Бояджиев, Стефан и др.

   Раннохристиянски храм Света София  : [Албум]  / Стефан Бояджиев, Вера-Надежда Динова-Русева  ; Състав. Марина Младенова  ; Прев  Недялка Гочева Чакалова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996  . - 99 с. : с ил. , сх. ; 19 Х 20 см

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с . - Изд. на К-т за възстановяване на храм Св. София

Сист. No: 21933

- 558 -

ЦБ  58798

 

Велчева, Людмила

   Музикалният метроритъм  / Людмила Велчева  ; Ред. Василка Шишкова  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 145 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 144-145

Сист. No: 21868

- 559 -

ЦБІІ  2861

 

Венедиков, Иван Йорданов

   Тракийското съкровище от Летница [- Ловешко]  / Иван Йорданов Венедиков  ; Предг. Иван Русев Маразов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996  . - 50 с. , 28 л. : ил. ; 29 см  . -   (Библиотека Културно-историческо наследство)

   Рез. на англ. ез.

Сист. No: 21929

- 560 -

П/78/Г  37А-о, Ч2/78/Г  37А-о

ЦБ  58861

Георгиев, Адриан Георгиев

   Основи на музикалните компютърни технологии  / Адриан Георгиев Георгиев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 255 с. : с ил. , сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 253-254

Сист. No: 21943

- 561 -

ЦБ  58692

 

Данаилов, Петър

   Русенското оперно-филхармонично дружество на 60 години  : Историко-обществен преглед  /   ; Русенски държавен симфоничен оркестър от 1948 г. ; Русенска народна опера от 1949 г. / Петър Данаилов  . - Русе  : Малка музикална библиотека на Фондация "Лира", 2008  . - 130 с. ; 24

   С автограф от автора

Сист. No: 21702

- 562 -

Ч2/82.0/Д  22Гс

 

Данчева, Галя

   Словесноизпълнителска и театрална дейност  : (Образователни аспекти)  / Галя Данчева  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 268 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 260-267

Сист. No: 21877

- 563 -

ЦБ  58741

 

   Европейският град. Политики за устойчиво развитие  : Доклади от международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси" 16-18 септември 2007 София  /   Състав. Константин Пашев  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 158 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

Сист. No: 21774

- 564 -

ЦБІІ  2855

 

Живков, Цанко

   Дивната бусинска керамика  : Един феномен на бълг. етнокултура  / Цанко Живков  . - София  : Бълг. бестселър - нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2006  . - 84 с. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

Сист. No: 21854

- 565 -

ЦБІІ  2854

 

Маразов, Иван Русев

   Между Медуза и Хелиос  / Иван Русев Маразов  . - София  : Бълг. бестселър - нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2007  . - 67 с. : с цв. ил. ; 27 см  . -   (Виж България)

   Библиогр. с. 63-66

Сист. No: 21852

- 566 -

ЦБ  58827

 

Мотокийо, Дзеами

   Фушикаден  : Напътствия за цветето в НО  / Дзеами Мотокийо  ; Прев. от старояп., встъп. студия и бел. Бойка Елитова Цигова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000  . - 160 с. : с факс. , ил. ; 20 см  . -   (Изтоковедски изследвания ORIENS)

   Ориг. загл. на старояп. ез. - Авт. не е отбелязан на кор.

Сист. No: 21910

- 567 -

Б2/82.0/П  47, ЦБ  58847, Ч2/82.0/П  47Пл

 

Петров, Петър Василев

   Литературният спектакъл - глас и процес  / Петър Василев Петров  ; Предг. Дойчина Нинкова Синигерска  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 123 с. ; 20 см

Сист. No: 21935

- 568 -

ЦБ  58860, Ч2/796/П  91Ед

 

Прокопов, Емил Живков

   Джудо  : Философия, история, структура, същност  / Емил Живков Прокопов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2005  . - 108 с. : с табл. , сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 108

Сист. No: 21949

- 569 -

Б2/886.7/С  27, ЦБ  58785, Ч2/886.7/С  27

 

   Свят на мечти и надежди  /   Състав. Дора Цветанова Мунчева, Магдалена Георгиева  ; [Предг.]  Дарина Фелонова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 84 с. : с цв. ил. ; 20 см

Сист. No: 21848

- 570 -

ЦБІІ  2862

 

   Филигранолошки опис и албум грчких рукописа  . - София; [Белград]  : Нар. библ. Србиjе, 2004 -  . - 30 см  . -   (Series Catalogorum, Vol. XI)

   Изданието е на Центар за словенско-византиjска проучаванja "Проф. Иван Дуjчев"

   [Т. 2] . ХV-ХIХ века  / Радоман Станковиh  ; Прев.  Бильана Ракочевиh  ; Предг.  Аксиния Джурова  . - 2006  . - 498 с. : с ил.

   Текст и на фр., бълг. ез . - Показалци

Сист. No: 21950

Компютри. Програмни продукти

- 571 -

П/378/C  59Re

ЦБ  58945

Clark, Ruth Colvin et al.

   E-Learning and the science of instruction  : Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning  / Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer  . - 2nd ed. - San Francisco  : Pfeiffer  ; John Wiley & Sons, 2008  . - XVI, 476 p. ; 24 cm  + CD  . -   (Essential resources for training and HR professionals)

   Bibliogr. p. 405-426 and after each chapters ; Glossary p. 427-443; List of tabl. and fig. ; Name index; Subject index

Сист. No: 22124

- 572 -

П/004/H  54Jc

ЦБ  58937

Hennessy, John L. et al.

   Computer architecture  : A Quantitative approach  / John L. Hennessy, David A. Patterson  . - 4th ed. - Amsterdam  : Elsevier  ; Morgan Kaufmann Publishers, 2007  . - XXVII, 423 p. ; 24 cm  + CD

   Bibliogr. p. R-1-R-28, Index p. I-1-I-39

Сист. No: 22115

- 573 -

П/378/I  65

ЦБ  58947

   Innovations in e-learning, instruction technology, assessment and engineering education  : Proceedings of the International conference on engineering education, instructional technology, assessment, and e-learning (EIAE)  /   Ed. Magued Iskander  . - Dordrecht  : Springer, 2007  . - XV, 471 p. ; 27 cm

   Index

Сист. No: 22126

- 574 -

ЦБ  58949

 

   Innovative techniques, in instruction technology, e-learning, e-assessment and education  : Proceedings of the International conference on engineering education, instructional technology, assessment, and e-learning (EIAE)  /   Ed. Magued Iskander  . - 2.ed. - New York  : Springer, 2008  . - XIII, 601 p. ; 27 cm

   Author index; Subject index

Сист. No: 22128

- 575 -

П/004/L  44d

ЦБ  58944

   Learning design  : A Handbook on modelling and delivering networked education and training  /   Eds. Rob Koper, Colin Tattersall  . - Berlin  : Springer, 2005  . - 412 p. : with 116 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 391-403; Index

Сист. No: 22122

- 576 -

П/621.39/M  78i

ЦБ  58935

   Mobile information systems  : Infrastructure and design for adaptivity and flexibility  /   Ed. Barbara Pernici  . - Berlin  : Springer, 2006  . - XVI, 354 p. : with 137 fig. and 25 tabl. ; 24 cm

   Index; Bibliogr. p. 327-349

Сист. No: 22113

- 577 -

П/004/P  32Dc

ЦБ  58939

Patterson, David A. et al.

   Computer organization and design  : The Hardware/Software interface  / David A. Patterson, John L. Hennessy  . - 4th ed. - Amsterdam  : Elsevier  ; Morgan Kaufmann Publishers, 2009  . - XXV, 703, I-26 p. ; 24 cm  + CD

   Incl. Glossary p. Index

Сист. No: 22117

- 578 -

ЦБ  58676

 

   Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2008)  : September 19th -20th, 2008. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2008  . - 20 cm

   Пособието е издадено и на CD

   V. 1 . Technological aspects of the e-governance and data protection (eG&DP -2008)  . - 2008  . - 176 p.

Сист. No: 21677

- 579 -

ЦБ  58676

 

   Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2008)  : September 19th -20th, 2008. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria  /   Ed. Radi Romansky  . - Sofia  : SAER Forum Group, 2008  . - 20 cm

   Пособието е издадено и на CD

   V. 2 . Systems for automation of engineering and research (SAER-2008)  . - 2008  . - 292 p.

Сист. No: 21680

- 580 -

ЦБ  58936

 

   Spring and Hibernate  : Eine praxisbezogene einfuhrung  / Richard Oates  et al. - 2. aktualisierte Aufl. - Munchen  : Hanser, 2008  . - 303 p. ; 24 cm

   Index

Сист. No: 22114

- 581 -

П/004/T  83Jt

ЦБ  58960

Travis, Jeffrey et al.

   Labview for everyone  : Graphical programming made easy and fun  / Jeffrey Travis, Jim Kring  . - 3rd ed. - Upper Saddle River  : Pearson Education, 2007  . - XL, 981 p. ; 24 cm  + CD

   Glossary; Index

Сист. No: 22143

- 582 -

Арх/681.3/В  39Вп, П/681.3/В  39Вп, П1/681.3/В  39

ЦБ  58702

Великов, Валентин Петров

   Програмиране на мобилни устройства  / Валентин Петров Великов  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 21 см

   Пособието е издадено и на CD

   Ч. 1 . J2МЕ. Java 2 Micro edition. J2ME Development tools  . - 2008  . - 168 с.

Сист. No: 21713

- 583 -

П/004/Г  37Цс

ЦБ  58946

Георгиев, Цветозар и др.

   Системно програмиране  / Цветозар Георгиев, Георги Георгиев  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2004  . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 15

Сист. No: 22125

- 584 -

ЦБ  58818

 

Дюбоа, Пол и др.

   МайЕсКюЕл] MySQL 5.0  : Официално ръководство за сертифициране  / Пол Дюбоа, Стефан Хинц, Карстен Педерсън  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 624 с. : със сх., табл. ; 23,5 см  + CD

   Превод от MySQL 5 Certification Study Guide (2nd Edition)

Сист. No: 21898

- 585 -

П/004/Й  83Йм

ЦБ  56251

Йорданов, Йордан Тончев

   Матлаб] Matlab 6/7  : Преобразувания. Изчисления. Визуализация  / Йордан Тончев Йорданов  . - София  : Техника, 2005 -  . - 21 см

   На кор. авт. изписан Йордан Тончев

   Ч. 3 . Разредни матрици ; Оптимизация с Optimization Toolbox ; Гпафичен потребителски интерфейс, Инструментариум на програмиста  . - 2009  . - 335 с. : с табл., сх., диагр. + CD

   Библиогр. с. 331-333

Сист. No: 21849

- 586 -

Арх/004/К  92Гп, П/004/К  92Гп, П1/004/К  92Гп

ЦБ  58675

Кръстев, Георги Николов и др.

   Програмиране на мобилни информационни терминали с Midletpascal  / Георги Николов Кръстев, Маргарита Стефанова Теодосиева  . - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2008  . - 238 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 234

Сист. No: 21676

- 587 -

П/004/Л  64

ЦБ  58822

   Линукс] Linux  : Практикум  / Емилия Стойчева Тодорова  и др. - В. Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 108 с. ; 20,5 см

   Бибблиогр. с. 107

Сист. No: 21903

- 588 -

П/342/У  33Рз

ЦБ  58735

Узунов, Радослав

   Защита на класифицираната информация  / Радослав Узунов, Андрей Богданов  . - Шумен  : УИ Еп. Константин Преславски, 2007  . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 135

Сист. No: 21767

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно-просветна работа

- 589 -

П/378/C  59Re

ЦБ  58945

Clark, Ruth Colvin et al.

   E-Learning and the science of instruction  : Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning  / Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer  . - 2nd ed. - San Francisco  : Pfeiffer  ; John Wiley & Sons, 2008  . - XVI, 476 p. ; 24 cm  + CD  . -   (Essential resources for training and HR professionals)

   Bibliogr. p. 405-426 and after each chapters ; Glossary p. 427-443; List of tabl. and fig. ; Name index; Subject index

Сист. No: 22124

- 590 -

EDC/37/E  91c

 

European centre for the development of vocational training

   Career development at work  : A review of career guidance to support people in employment  . - Luxemboug  : Office for Official Publications of the European Communities, 2008  . - ІV, 135 p. : tabele, gr. ; 30 cm  . -   (Cedefop Panorama Series, ISSN 1562-6180, 151)

   Библиогр. с. 126-130

Сист. No: 21795

- 591 -

С/378/E  91u

 

   European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  . - Stuttgart  : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 -2008  . - 31 cm

   Index of key words p. 1-5 ; List of ed. and authors . - RAABE

   [B.] 10 . Making Bologna Work : December 2008  / Joel Gapany  и др. - December 2008  . - [176 p.]  + CD

Сист. No: 21664

- 592 -

П/802.0/G  78Sb

ЦБІІ  2869

Green, Sharon Weiner et al.

   Barron's GRE® . Graduate record examination 2008  / Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf  . - 17th ed. - New York  : Barron's, 2007  . - 543 p. ; 29 cm  + CD  . -   (Barron's Educational Series)

   Index

Сист. No: 22046

- 593 -

ЦБ  58949

 

   Innovative techniques, in instruction technology, e-learning, e-assessment and education  : Proceedings of the International conference on engineering education, instructional technology, assessment, and e-learning (EIAE)  /   Ed. Magued Iskander  . - 2.ed. - New York  : Springer, 2008  . - XIII, 601 p. ; 27 cm

   Author index; Subject index

Сист. No: 22128

- 594 -

П/004/L  44d

ЦБ  58944

   Learning design  : A Handbook on modelling and delivering networked education and training  /   Eds. Rob Koper, Colin Tattersall  . - Berlin  : Springer, 2005  . - 412 p. : with 116 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 391-403; Index

Сист. No: 22122

- 595 -

ЦБ  58697

 

   Reference points for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy  . - Bilbao  : Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2008  . - 205 p. ; 22 cm  . -   (Tuning educational structures in Europe . ENOTHE)

Сист. No: 21707

- 596 -

Ч2/372.88/А  64Тм

 

Ангелова, Татяна Гаврилова

   Методика на обучението по български език  : Съвремнни проблеми  / Татяна Гаврилова Ангелова  ; Ред. Радко Шопов  . - 2. прер. и доп. изд. : СЕМА - Р. Ш., 2005  . - 240 с. ; 20 см  . -   (Verba magistri)

   Библиогр. с. 233-237

Сист. No: 22011

- 597 -

Ч2/316/А  74

 

   Антисоциалното поведение - теория и терапия  : Сборник  /   Подбор и ред. Диана Циркова  . - София  : Център за психосоциална подкрепа, 2008  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Практики)

Сист. No: 21798

- 598 -

П/378/А  87Ми, Ч2/378/А  87Ми

ЦБІІ  2877

Арнаудов, Михаил

   История на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през първото му полустолетие 1888-1938  / Михаил Арнаудов  ; Предг. Тодор Александров Попнеделев  . - Фототип. изд. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 679 с. ; 29 см  . -   (Б-ка Университетско наследство)

Сист. No: 22090

- 599 -

Ч2/37.01/Б  87Ло

 

Бурбо, Лиз

   Отношенията родители -деца  / Лиз Бурбо  . - София  : Лик, 2007  . - 138 с. ; 20 см

Сист. No: 21639

- 600 -

С/378/Б  92, С2/378/Б  92

 

   Българска следа в науката  : Учени от Софийския университет "Свети Климент Охридски"  /   Състав. Люба Дашовска, Пенка Лазарова  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, 2008  . - 30 с. : с фотогр. ; 30 см

   Брошурата вкл. материали от изложбата "Българска следа в науката", подготвена от Нац. политехн. музей във връзка с Нощта на учените 2006, 2007 и 2008

Сист. No: 21670

- 601 -

Б2/372.47/В  19Вк, Ч2/372.47/В  19Вк

 

Ванева, Виолета Йорданова и др.

   Колко и защо ?  : Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище  / Виолета Йорданова Ванева, Юлияна Николова Гарчева  . - 1.изд./тираж 2007  . - София  : Просвета, 2003  . - 39 с. : цв. ил. ; 26 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

   Авт. не са отбелязани на кор.

Сист. No: 21732

- 602 -

Б2/372.36/В  19, Ч2/372.36/В  19Вк

 

Ванева, Виолета Йорданова и др.

   Колко и защо?  : Книжка за предучилищна група в детската градина 5-6 г. / Виолета Йорданова Ванева, Тодорка Тодорова Велинова  . - 1. изд. /тираж 2008  . - София  : Просвета, 2005  . - 40 с. : с цв. ил. ; 26 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

   Авт. не са отбелязани на кор.

Сист. No: 21736

- 603 -

Б2/372.36/В  19, Ч2/372.36/В  19Вк

 

Ванева, Виолета Йорданова и др.

   Колко и защо?  : Книжка за предучилищна група в детската градина 4-5 г. / Виолета Йорданова Ванева, Тодорка Тодорова Велинова  . - 1. изд./тираж 2008  . - София  : Просвета, 2004  . - 32 с. : с цв. ил  ; 26 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

   Авт. не са отбелязани на кор. - Цена : 2. 90 лв.

Сист. No: 21752

- 604 -

Ч2/159.922.7/В  97Дк

 

Върчу, Дорийн

   Кристалните деца  : Какво трябва да знаем и как да се грижим за най-новото поколение  / Дорийн Върчу  . - София  : Аквариус, 2007  . - 168 с. ; 17 см

Сист. No: 21659

- 605 -

Ч2/372.88/Г  37

 

Георгиева, Анна Савова

   Теоретико-приложни аспекти на обучението по български език и литература в 1 - 4 клас  : (Помагало за студенти)  / Анна Савова Георгиева  . - София  : Авангард Прима, 2008  . - 222 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 218-222

Сист. No: 22009

- 606 -

Ч2/372.851/Г  96

Ч2/372.851/Г  96Др

Гълъбова, Дарина

   Ръководство за стажант-учители по математика  : Професионално-практическа подготовка по математика на студентите от спец. Математика и информатика  / Дарина Гълъбова  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 292 с. : със сх., табл. ; 20 см

Сист. No: 21878

- 607 -

Ч2/372.36/Г  98Вр

 

Гюрова, Весела Методиева и др.

   Раста и откривам  : Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина за 2-3 годишни деца  / Весела Методиева Гюрова, Любослава Димитрова Пенева  ; Ил. Маглена Иванова Константинова  . - София  : Просвета, 2004  . - 32 с. : цв. ил. , 4 л. цв. ваденки  ; 26 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

Сист. No: 21734

- 608 -

Ч2/372.36/Г  98Вк

 

Гюрова, Весела Методиева и др.

   Книга за учителя  : За яслена и предучилищна група в дет. градина 2-3 г  / Весела Методиева Гюрова, Любослава Димитрова Пенева  . - София  : Просвета, 2005  . - 120 с. : с табл. , ноти  ; 24 см  . -   (Поредица Ръка за ръка)

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с.

Сист. No: 21735

- 609 -

Ч2/372.36/Г  98Ви

 

Гюрова, Весела Методиева и др.

   Играя и раста  : Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина 2-3 години  / Весела Методиева Гюрова, Любослава Димитрова Пенева  . - София  : Просвета, 2004  . - 24 с. : с цв. ил. ; 26 см  . -   (Поредица " Ръка за ръка ")

Сист. No: 21753

- 610 -

Ч2/82.0/Д  22Гс

 

Данчева, Галя

   Словесноизпълнителска и театрална дейност  : (Образователни аспекти)  / Галя Данчева  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 268 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 260-267

Сист. No: 21877

- 611 -

П/37/Д  60Пе

ЦБ  58728

Димов, Петър Иванов

   Електронно обучение - познание и комуникация  / Петър Иванов Димов  . - София  : Ciela, 2006  . - 139 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 131-138

Сист. No: 21760

- 612 -

Ч2/159.922.7/Д  68Дс

 

Добсън, Джеймз

   Смелостта да възпитаваш  / Джеймз Добсън  ; Прев. от англ. Петя Зарева  . - София  : Нов човек, 1994  . - 256 с. : с диагр. ; 20 см

   Ориг. загл. The new dare to discipline / James Dobson

Сист. No: 21646

- 613 -

Ч2/37.01/Д  70Фк

 

Додсън, Фицхю

   Как да приучим децата си към дисциплина  / Фицхю Додсън  ; Прев от англ. Росица Борисова Ташева  . - София  : ИК Колибри, 2005  . - 300 с. ; 20 см  . -   ([Психология])

   Ориг. загл. How to discipline - with love / Fitzhugh Dodson. - Пълното име на прев. е Росица Борисова Ташева-Гурковска

Сист. No: 21641

- 614 -

EDC/37/Е  20д, EDC1/37/Е  20д

 

   Европейски дневник 2008-2009  /   Ред. Диана Риенстра  и др. - Брюксел  : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008  . - 250 с. ; 20 см  . -   (Generation Europe foundation, ISSN 1830-8481)

Сист. No: 22056

- 615 -

Ч2/371/Е  65Еу

 

Еничарова, Емилия Иванова

   Училищно законодателство  / Емилия Иванова Еничарова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-143

Сист. No: 21776

- 616 -

ЦБ  58681, Ч2/37.0/К  49, Ч3/3/К  49

 

   Квалификационните системи  : Мостове към ученето през целия живот  /   Прев. Ирина Радевска  . - София  : ОИРС, 2007  . - 318 с. ; 23 см

Сист. No: 21688

- 617 -

Б2/37.01/К  78, Б2/37.01/К  78Йи, Ч2/37.01/К  78Йи

 

Колев, Йордан Георгиев

   История на педагогиката  : (Учебник)  / Йордан Георгиев Колев  . - Шумен  : УИ Еп. Константин Преславски, 2008  . - 268 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 264-268

Сист. No: 22004

- 618 -

Ч2/37.01/К  78Пн

 

Колман, Пол

   Нека поговорим. : 100 разговора с нашите деца  / Пол Колман  ; Прев. Димитрина Петкова Танимото  . - 2. изд. - София  : Кръгозор, 2008  . - 412 с. ; 21 см  . -   (Родители и деца Магията на успеха)

   Ориг. загл. Haw to sai it to your kids / Paul Coleman. - . Съдържа и Тест 1 Разбирате ли се със своя брачен партньор ; Бърз тест за определяне на степента на брачно удовлетворение

Сист. No: 21635

- 619 -

Ч2/159.922.7/К  81Лр

 

Конеберг, Лудвиг и др.

   Размърдай си мозъка  : Седем физически упражнения за умни деца с игра за цялото семейство  / Лудвиг Конеберг, Силке Грамер-Ротлер  . - София  : Аквариус, 2005  . - 110 с. ; 20 см  + Прил.

   Библиогр. с. 110

Сист. No: 21658

- 620 -

Ч2/371/К  86Пу

 

Костова, Пенка

   Училищно законодателство  / Пенка Костова  . - Вeлико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2007  . - 140 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 21779

- 621 -

Ч2/37.01/К  92Ар

 

Кръстева, Антония и др.

   Реалности в образователния процес в началното училище  : (Квалификационно-образователна дейност с начални учители)  / Антония Кръстева, Захаринка Чакалова  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008  . - 239 с. : с табл., гр., ноти  ; 20,5 см

   Библиогр. с. 57-60

Сист. No: 21879

- 622 -

ЦБ  58830

 

Маринова-Христиди, Румяна Димитрова

   Българското образование между съветизацията и традицията  : 1948-1959  / Румяна Димитрова Маринова-Христиди  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2006  . - 298 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 292-298

Сист. No: 21914

- 623 -

Ч2/159.9/М  38Вп

 

Матанова, Ваня Лукова

   Психология на аномалното развитие  / Ваня Лукова Матанова  . - София  : Немезида, 2003  . - 287 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 283-287

Сист. No: 21810

- 624 -

Ч2/37.015.3/Н  74Пп

 

Николов, Петър и др.

   Педагогическа психология  : Учебник за студенти от педагогически специалности  / Петър Николов, Наталия Христова Александрова, Людмил Кръстев  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2007  . - 385 с. ; 24 см

Сист. No: 21811

- 625 -

Ч2/37.01/О-17

 

   Образователната политика на общинско и училищно ниво  : Наръчник  . - София  : Фондация "Пайдея", Б. г. - 212 с. ; 21 см  . -   (Проект CSDP 2004-Lot1-005)

   Пълното название на проекта е "Инициатива, участие и отговорност :подкрепа за ефективното включване на местната общност в управлението и контрола на образователната политика на местно ниво"

Сист. No: 21781

- 626 -

Ч2/371/П  40Йм

 

Песталоци, Йохан Хайнрих

   Моите възпитателни опити  / Йохан Хайнрих Песталоци  ; Прев. от нем. ез. - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2007  . - 274 с. ; 20 см  . -   (Вечни книги на България)

Сист. No: 21793

- 627 -

Ч2/372.88/П  47А-о

 

Петров, Ангел Маринов

   Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език  / Ангел Маринов Петров  . - София  : Булвест 2000, 2002  . - 200 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 197-199 ; Рез. на англ. ез

Сист. No: 22010

- 628 -

Ч2/371/Р  12П-о

 

Радев, Пламен

   Основи на вътрешния училищен мениджмънт  / Пламен Радев  . - Пловдив  : УИ Паисий Хилендарски, 2008  . - 250 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 248-250

Сист. No: 21783

- 629 -

ЦБ  58769

 

Ризова, Весна

   Тайната на щастливото детство  : Наръчник за родители  / Весна Ризова  . - 2. изд. - София  : Тара, 2007  . - 96 с. ; 21 см  . -   (Наръчник за родители)

Сист. No: 21828

- 630 -

Ч2/378/С  13Вб

 

Савов, Върбан Минков

   Бакалавърска и магистърска дипломна работа  : От избора на темата до защитата  / Върбан Минков Савов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 21784

- 631 -

С/378/С  53, С2/378/С  53, С3/378/С  53

 

   Софийски университет "Св. Климент Охридски"  : 120 години  = Sofia University "St. Kliment Ohridski": 120 years: Admission and tuition of international students  . - София  : СУ Св. Климент Охридски, Б. г. - 22 с. ; 22 см

Сист. No: 21859

- 632 -

С/378/С  59

 

   Справочник на кандидат-студента 2009  : Издание на Ректората на Русенския университет  /   Състав. Борислав Георгиев Ангелов  и др. - Русе  : РУ Ангел Кънчев, 2009  . - 60 с. ; 20 см

Сист. No: 21959

- 633 -

Б2/378/С  53у, ЦБІІ  2858, Ч2/378/С  53у

 

СУ Кл. Охридски. Факултет по славянски филологии

   Преподавание и исследование русского языка в Софийском университете 1946-2006  : К 60-летию специальности русская филология  /   Състав. Алла Градинарова, Надежда Делева, Анна Липовска  . - София  : УИ Св. Климент Охридски  ; Форум "България-Русия", 2006  . - 128 с. ; 29 см

Сист. No: 21863

- 634 -

ЦБ  58739

 

СУ Св. Климент Охридски. Факултет по Начална и Предучилищна педагогика

   Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България  : Доклади на Петата Есенна Конференция на факултета по Начална и Предучилищна педагогика, Китен, 05-08 септември 2007  /   Състав. Божидар Ангелов, Здравко Лалчев  ; Ред. Томислав Дяков  . - София  : Веда Словена - ЖГ, 2007  . - 932 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 931-932

Сист. No: 21755

- 635 -

ЦБ  58793

 

   Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси  : [Сб. докл. от] междунар. науч. конф. , Бургас, 4-6 ноем. 1999 г. /   Състав. Васил Янков  ; Ред. Борис Григоров  . - Бургас  : Апел, 2001  . - 239 с. : с табл. ; 23 см

   Изд. на Бургаски свободен унив. - Библиогр. след отд. докл

Сист. No: 21850

- 636 -

Ч2/376/Т  64Еа

 

Тодорова, Екатерина

   Артикулационни нарушения  : Ръководство за терапия  / Екатерина Тодорова  . - София  : Нов Български университет, Б. г. - 315 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 309-311

Сист. No: 21797

- 637 -

Б2/37.01/Т  64, Ч2/37.01/Т  64Лп

 

Тодорова, Лиляна и др.

   Педагогика  / Лиляна Тодорова, Траян Попкочев, Вяра Гюрова  . - Благоевград  : УИ Неофит Рилски, 2007  . - 29 см

   Ч. 1 . Увод в педагогиката  : Учебник за дистанционно обучение  . - 2007  . - 173 с.

Сист. No: 21796

- 638 -

Ч2/159.922.7/Х  38Кд

 

Хеенкамп, Каролина

   Децата на новото хилядолетие  / Каролина Хеенкамп  . - София, 2004  . - 20 см

   Кн. 2 . Идеи и упражнения за лесно и пълноценно общуване с децата-индиго  /   Прев.  Здравка Евстатиева  . - 2004  . - 347 с. : с ил.

   Прев. по Der Indigo-Ratgeber / Carolina Hehenkamp . - Съдържа и Речник ; Светлинният пръстен на децата-индиго : Семинари, курсове & екскурзии. - Библиогр. с. 346-347

Сист. No: 21643

- 639 -

Ч2/372.879.6/Ц  83Дт

 

Цонкова, Димитринка

   Теория и методика на физическото възпитание  : (лекционен курс)  / Димитринка Цонкова  . - Вeлико Търново  : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2007  . - 273 с.: с табл. ; 20 см

Сист. No: 21809

- 640 -

Ч2/371/Ч  12Ар

 

Чавдарова, Албена

   Рудолф Щайнер и Валдорфското училище  : Историкопедагогическа реконструкция и съвременни рефлексии  / Албена Чавдарова  . - Габрово  : ЕКС-ПРЕС, 2008  . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 273-277

Сист. No: 21780

- 641 -

Ч2/37.01/Ч  12Сп

 

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева и др.

   Педагогика  / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова, Вася Крумова Делибалтова, Бончо Вълков Господинов  . - София  : УИ Св. Климент Охридски, 2008  . - 300 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 297-299

Сист. No: 21777

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост

- 642 -

ЦБІІ  2850

 

Байчев, Иван Петков

   Научни публикации  / Иван Петков Байчев  = Scientific and research publication  / Ivan Baytchev  . - Русе, 2007  . - 30 см

   Т. 1 . Самостоятелни научни публикации  . - 2007  . - 248 с.

   Библиогр. след отд. глави

Сист. No: 21684

- 643 -

ЦБII  2850

 

Байчев, Иван Петков

   Научни публикации  / Иван Петков Байчев  = Scientific and research publication  / Ivan Baytchev  . - Русе, 2008

Сист. No: 21685

- 644 -

ЦБ  58680

 

Белчев, Койчо

   Тютюнът в България  / Койчо Белчев  . - Стара Загора  : Слънце - Койчо Белчев, Б. г. - 242 с. ; с прил. ; 24 см

   Юбилейно издание на "Марко Белчев и синове" 1880-1950

Сист. No: 21687

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело

- 645 -

Ч2/36/М  51Гс

 

Механджийска, Гинка

   Супервизията в социалната работа  : Подкрепа, ръководство и развитие на помагащите специалисти  / Гинка Механджийска  . - София  : Изток-Запад, 2008  . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 351-359

Сист. No: 21789

- 646 -

Ч2/36/М  51Ги

 

Механджийска, Гинка

   Интервюирането в социалната работа  / Гинка Механджийска  . - София  : Изток-Запад, 2008  . - 330 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 319-328

Сист. No: 21791

- 647 -

С/36/М  96Гс

 

Мушкаров, Гошо

   Социално и здравно осигуряване 2008  : 844 актуални консултации  / Гошо Мушкаров  . - 4. осн. прераб. и доп. изд. - София  : Доби прес, 2008  . - 624 с. ; 24 см

Сист. No: 21679

- 648 -

Ч2/36/Ч  12Аи

 

Чавдарова, Албена

   История на социалната работа  / Албена Чавдарова  . - 2. прер. изд. - София  : Булхерба, 2007  . - 256 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 254-256

Сист. No: 21786

 Индекс по АВТОРИ

Acemoglu, Daron 181 
Allen, Thomas B. 1 248 
Andersson, Christoffer 300 
Anttila, Ahti 261 
Arbyn, Marc 261 
Attali, Sophie 250 295 
Azad, A. K. M. 350 
Bachlmayr, Gerald 576 
Bahlmann, Clemens 375 376 
Balabanovova, Christina 372 
Baumgarten, Carsten 310 
Becker, Helmut 182 311 
Beeley, Peter 355 
Birnbaum, David 3 364 
Bonewa, E. 183 363 
Bookstaber Richard M. 184 
Boyer, Paul S. 489 
Breindl, Eva 375 376 
Brown, Dee Alexander 475 
Campbell, John 356 
Clark, Ruth Colvin 567 585 
Clipa, Sorin 487 
Cohen, Michael P. 2 249 
Colombier, Michel 250 295 
de Wit, Kurt 587 
Doyle, Declan 187 188 
Draxler, Hans-Dieter 375 376 
Ellis, Joseph J. 477 
Elliston, Sarah 260 
Elsler, Dietmar 193 263 
Ende, Karin 375 376 
et al. 250 261 295 300 316 338 375 376 576 
Fidan, Baris 348 
Forrest W. Breyfogle III 331 
Freeman, Daniel 300 
Frendo, Evan 332 365 
Fuentes, Alfonso 308 
Gapany, Joel 587 
Gavaghan, Colin 258 262 
George, Michael L. 333 338 
Ginzel, Gunther B. 68 
Gore, Sylee 334 366 
Green, Sharon Weiner 367 588 
Guzzela, Lino 314 
Haley, Alex 75 482 
Hattatt, Lance 326 
Hennessy, John L. 568 573 
Ioannou, Petros 348 
Isaacson, Walter 479 
Iskander, Magued 569 570 589 
James, Ian 300 
Jamet, Bernard 250 295 
Johnston, Andy 300 
Kalman, Gyorgy 368 
Karabelova, Magda 441 
Karastoyanov, Hristo 369 
Kavanagh, Marie 335 370 
Kerekes, Sandor 587 
Kiencke, Uwe 315 
Klein, Alexandra 185 
Klippert, Heinz 74 
Kolarov, Radosvet 368 
Konstantinov, Peter 480 
Koper, Rob 571 590 
Krasniewski, Andrej 587 
Krasniewski, Andrzej 587 
Kring, Jim 577 
Kurmik, Wlodimierz 587 
Langer, Thomas 576 
Laponche, Bernard 250 295 
Lewis, Jon E. 481 
Lilova, Milena Cvetkova 476 
Litvin, Faydor L. 308 
Ljung, Staffan 300 
Lueckow, Torsten 576 
Luthi, Thomas 371 
Mahoney, Sean 332 365 
Malcolm X 75 482 
Marazov, Ivan 28 483 549 
Marazov, Ivan Rusev 28 483 549 
Maxey, John 338 
Mayer, Richard E. 567 585 
McCullough, David G. 484 
McPherson, James M. 485 
Merdshanow, I. 183 363 
Merker, Gunter P. 316 
Miltenova, Anissava 3 364 
Minculete, Nicusor 232 
Minkova, Miryana 369 
Morris, Huw L. 587 
Namuth, Kerstin 371 
Neamen, Donald A. 301 
Nemeslaki, Andras 587 
Nielsen, Lars 315 
Nycz, Ryszard 441 
Oates, Richard 576 
Onder, Christopher 314 
Onder, Christopher Harald 314 
Otto, Frank 316 
Patterson, David A. 568 573 
Penman, Stephen H. 192 
Periti, Enrico 587 
Pernici, Barbara 299 572 
Philbrick, Nathaniel 486 
Priaulx, Nicolette 77 265 
Price, Mark 338 
Prokesova, Viera 372 
Pyzdek, Thomas 336 
Radeva, Svetlana 225 
Rajcevski, Stojan Cilov 476 
Romansky, Radi 233 234 574 575 
Rowlands, David 338 
Ruggiero, Valeria 587 
Samokowliew, S. 183 363 
Sandburg, Carl 488 
Schewardnadse, Eduard Ambrosejewitsch 76 
Schwarz, Christian 316 
Shakespeare, William 373 
Sharpe, Pamela J. 374 
Slevinski, Sarah 3 364 
Spiegl, Andreas 587 
Stiesch, Gunnar 316 
Storch, Gunther 375 376 
Tangen, Dag 185 186 
Tattersall, Colin 571 590 
Teicu, Dumitru 550 
Thoresen,Victoria 185 186 
Tilley, Larry Patrick 266 
Tocqueville, Alexis de 78 
Tokhi, M. O. 350 
Travis, Jeffrey 577 
Vagnoni, Emidia 587 
Velculescu, Catalina 392 506 
Vergawen, Guido 587 
Verhesschen, Piet 587 
Vlahov, Kamen 225 
Vonderwulbecke, Anne 377 
Whitehead, Maurice 587 
Wille, Stefan 576 
Wilson, Lesley 587 
Wolf, Ira K. 367 588 
Wowk, Victor 309 
Zelenkova, Ralica 225 226 551 
Zelenkova, Ralitsa 225 226 551 
Zhivkov, Tsanko 226 551 
Zinn, Howard 490 
Zivkov, Canko 226 551 
Аду, Мари 29 80 
Айхендорф, Йозеф фон 432 
Александров, Тошко 104 105 106 
Александрова, Наталия Христова 620 
Александрова, Силвия 272 273 
Александрова, Силвия Стоянова 267 
Алексиев, Йордан 496 
Алексиева, Соня 83 339 
Алешковски, Юз 378 
Алешковски, Юз Ефимович 378 
Альтхаус, Райнер 320 
Аначков, Асен Кирилов 498 
Ангелов, Божидар 630 
Ангелов, Борислав Георгиев 628 
Ангелов, Георги Борисов 405 
Ангелова, Татяна Гаврилова 379 592 
Ангушева, Ванюша Вичева 82 
Ангушева, Ванюшка Вичева 82 
Андреев, Емил А. 281 
Андреева, Надежда 392 506 
Андрюшина, Наталья 362 
Антонов, Стоян Христов 532 
Анчев, Анатол 227 380 
Анчев, Панко 393 492 
Анчев, Панко Кирилов 422 439 
Арапович, Б. 17 51 
Аретов, Николай Аретов 87 383 392 506 
Арнаудов, Михаил 594 
Асенова, Невена Валериева 142 
Атанасов, Ж. 20 
Атанасов, Жечо 20 
Атанасов, Иво Йорданов 294 357 
Атанасов, Милен 14 15 520 521 
Атанасов, Минчо Георгиев 11 228 
Атанасов, Пламен Благоев 382 
Баева, Искра 532 
Баева, Искра Василева 532 
Байчев, Иван Петков 638 639 
Бакалов, Георги 14 516 520 
Бакалов, Георги Петров 57 516 532 
Балевски, А. 20 
Балевски, Ангел 20 
Балкански, Тодор 409 
Банкова, Петя 532 
Бантулов, Д. 20 
Бантулов, Димитър 20 
Бантутова, Ираида Ивановна 284 
Барбаза, Мишел 15 521 
Баркун, Наталья Александровна 7 88 194 
Батембергска, Люба 148 
Батън, Сибила 104 105 106 
Башева, Миряна Иванова 384 
Бейкън, Френсиз 31 
Белчев, Койчо 640 
Белчева, Стефа Ганева 274 
Бенин, Никола Димитров 86 381 493 
Бенковска, Мирослава 466 544 
Бенчев, Иван Василев 495 552 
Берон, Васил Хаджистоянов 496 
Бибина, Йорданка 87 383 
Биков, Владимир Тодоров 385 
Битов, Андрей 378 
Битов, Андрей Георгиевич 378 
Бицили, Петър 386 497 
Бицили, Петър Михайлович 386 497 
Бицилли, Петър Михайлович 498 
Благоев, Пламен 382 
Близнаков, Петко 89 
Близнаков, Петко Станев 89 
Близнашки, Георги 92 
Близнашки, Георги Петков 90 177 
Богданов, Андрей 175 584 
Богданов, Д. 20 
Богданов, Димитър 20 
Богданова, Събка 362 
Бод, Даун Мишел 29 80 
Божанкова, Ренета 362 423 
Божилов, Иван Ангелов 516 
Божинов, Войн Т. 532 
Божинов, Николай Александров 524 
Бойчев, Иван 235 
Бойчев, Иван Петков 387 
Бонева, Вера Петрова 532 
Бонин, Г. 20 
Бонин, Ганчо 20 
Борисова, Силвия 433 
Босев, Христо Иванов 499 
Босева, Кремена 499 
Бошнакова, Геника 12 340 
Бояджиев, Владимир В. 283 
Бояджиев, Стефан 553 
Бояджиев, Стефан Б. 281 
Бояджиев, Цветан Ст. 284 
Бояджиева, Надка Ив. 284 
Боянов, Георги Боянов 91 
Бренер, Вилхелм Р. 121 122 
Брюнел, Пиер 394 
Бузов, Вихрен Янакиев 32 
Бурбо, Лиз 33 595 
Бурдийо, Пиер 92 
Бърдзал, Стивън С. 502 
Бъчварова, Румяна Генчева 97 
Ванева, Виолета Йорданова 98 597 598 599 
Василев, Николай 34 99 
Василев, Николай Кирилов 34 99 389 
Василев, Петър 104 105 106 
Василева, Светлана 362 
Вачева, Ангелина Иванова 362 390 503 
Вачков, Даниел Христов 532 
Ведър, Аля 206 
Везендонк, Матилда фон 432 
Везенков, Александър 100 
Веков, Ангел 101 504 
Великов, Валентин Петров 236 351 578 
Велинов, Любен 102 
Велинова, Тодорка Тодорова 98 598 599 
Велкова, Анжелика 272 273 
Велкова, Саня 87 383 
Велчева, Людмила 554 
Венедиков, Иван Йорданов 35 505 555 
Венова, Людмила 276 
Верхайден, Йохан 117 610 
Владимиров, Иван 142 
Владова, Илиана Михайлова 362 
Власковска, Милка В. 284 
Влахов, Витан Д. 284 
Влахов, Камен 225 231 
Влахов, Стоян Стефанов 255 259 
Воденичаров, Цекомир 270 
Воденичаров, Цекомир Влайков 270 
Водиченска, Цанка С. 283 
Вранеску, Мария 82 
Вучева, Радосвета 392 506 
Вълева, Славка 104 105 106 
Вълков, Любен 237 
Вълчева, Лилия 104 105 106 
Вълчева, Тодорка 391 
Върбанов, Боян 393 
Върбанов, Златко Георгиев 583 
Върчу, Дорийн 36 600 
Вюймен, Ален 394 
Гаврийски, Вълю Ст. 285 
Гагов, Валентин Иванов 358 
Галанова, Мария 532 
Гаранже, Жозе 15 521 
Гарева, Мария 26 
Гарчева, Юлияна Николова 597 
Гарчева-Янева, Юлияна Николова 597 
Гатева, Людмила Русева 270 
Гачев, Димитър 101 504 
Гевренова, Нина Милкова 82 
Гейган, Мартин 104 105 106 
Гемери, Эндре 195 
Генкова, Жанета 121 122 
Генова, Желка 107 
Генчев, Кирил Христов 467 
Генчев, Минчо Семов 536 
Георгиев, Адриан Георгиев 352 556 
Георгиев, Асен Ст. 268 269 
Георгиев, Асен Стойнев 268 
Георгиев, Асен Стоянов 269 
Георгиев, Виден Ив. 285 
Георгиев, Георги 170 579 
Георгиев, Цветозар 579 
Георгиева, Анна Савова 395 601 
Георгиева, Вася Асенова 268 269 
Георгиева, Вера 126 
Георгиева, Магдалена 449 565 
Георгиева, Мила Кирилова 394 
Георгиева, Надя Асенова 268 269 
Георгиева, Теодора Кирова 142 
Георгиева, Цветана Борисова 532 
Гергова, Димитрина 17 51 
Герджиков, Сергей 54 
Геринска, Нина 92 
Германов, Владимир 223 
Гийом, Жан 14 15 520 521 
Гинчева, Нина А. 283 
Големинов, М. 20 
Големинов, Марин 20 
Гонков, Петър 391 
Горанов, К. 20 
Горанов, Кр. 20 
Горчев, Антонин 396 
Господинов, Бончо 85 
Господинов, Бончо Вълков 637 
Господинов, Данчо 392 506 
Господинов, Данчо Господинов 392 506 
Гочева, Емилия 397 
Гочева, Лиана 397 
Градева, Росица 41 
Градинарова, Алла 362 460 538 629 
Градинарова, Алла Анатолиевна 362 
Грамер-Ротлер, Силке 48 615 
Гранитски, Иван 396 398 401 402 403 404 416 424 439 453 456 461 473 492 517 
Грекова, Зорница Емилова 112 170 
Григоров, Борис 345 631 
Григоров, Георги 398 
Григорова, Людмила 398 
Гроздева, Кера П. 283 
Груев, Михаил 109 
Грушецкий, Святослав Васильевич 298 
Грънчарова, Гена Георгиева 271 272 273 
Гургулова, Мария 362 
Гус, Сергей Васильевич 325 
Гълъбов, Антоний Найденов 97 
Гълъбова, Дарина 238 602 
Гюзелев, Васил Тодоров 500 
Гюрова, Весела Методиева 603 604 605 
Гюрова, Вяра 633 
Давидков, Цветан Първанов 198 
Дамянова, Румяна 392 506 
Данаилов, Петър 557 
Данова, Надя 87 383 392 506 
Данчева, Галя 399 558 606 
Дашовска, Люба 8 501 596 
Дееничина, Мария Петрова 9 10 95 96 
Дейвис, Марта 132 
Дейвис, Мартин 85 
Делева, Надежда 460 538 629 
Делева, Надежда Петкова 362 
Делибалтова, Вася Крумова 637 
Делчев, Красимир 386 497 
Делчев, Красимир Желев 386 497 
Джаков, Е. 20 
Джаков, Емил Ст. 20 
Джумалиева, Ана Владимирова 142 
Джурова, Аксиния 24 541 566 
Джурова, Аксиния Добрева 24 541 566 
Диков, Иван 144 
Димитров, Божидар 229 507 
Димитров, Иван Илчев 532 
Димитров, Иван Йорданов 439 
Димитров, Иван Манолов 422 
Димитров, Иван Тонев 110 
Димитров, Иван Янев 82 
Димитров, Людмил 362 
Димитров, Николай Димитров 142 
Димитров, Слави Петров 510 
Димитров, Стефан Михайлов 524 
Димитров, Тодор 532 
Димитрова, Диана Димитрова 515 
Димитрова, Евелина 138 
Димитрова, Елка 508 
Димитрова, Милена 302 
Димитрова, Румяна Р. 283 
Димитрова, Светла Бориславова 532 
Димов, Петър Иванов 607 
Димов, Сава 121 122 
Димова, Мирела 628 
Димовски, Красимир 463 
Динова-Русева, Вера-Надежда 553 
Добрев, Димитър Димитров 467 
Добрев, Добромир Ат. 285 
Добрева, Ирина 392 506 
Добсън, Джеймз 37 608 
Додсън, Фицхю 38 609 
Дойков, Васил Георгиев 510 
Дойнов, Дойно Христосков 27 67 468 511 545 
Донева, Велислава 86 381 493 
Достанко, Анатолий Павлович 298 
Дошкова-Тодорова, Юлиана 239 
Дроздович, Людмила Ивановна 7 88 194 
Дръжков, Ивайло Иванов 142 
Дрюон, Морис 440 563 
Дударчик, А. Г. 325 
Душков, Живодар 6 
Дюбоа, Пол 353 580 
Дюген, Марк 400 
Дяков, Томислав 630 
Евин, Жак 15 521 
Евстатиев, Симеон 41 
Евстатиева, Здравка 66 634 
Евтимова, Р. 362 
Евтимова, Румяна Кръстева 362 
Еленков, Александър Еленков 131 
Еничарова, Емилия Иванова 611 
Енчев, Валенти 104 105 106 
Енчев, Валентин 105 
Ерменков, Венелин 118 512 
Ерсанлъ, Бюшра 87 383 
Ефентер, Анри 14 520 
Желев, Йордан 532 
Жерев, Георги 401 
Живков, Цанко 226 230 551 560 
Загорчев, Марин Иванов 252 
Задгорска, Валентина Петрова 513 
Заимова, Рая 87 383 
Занглигер, Валери Францевич 362 
Занчев, Васил 119 514 
Запрянова, Антоанета Георгиева 532 
Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева 532 
Зарев, Пантелей 20 
Зарева, Петя 37 608 
Захариева, Е. 276 
Захариева, Ирина 362 
Захариева-Виячева, Лидия 276 
Зеленкова, Ралица 225 226 551 
Зидарова, Богдана 402 
Зиновиева, Дарина 121 122 
Златарски, Васил 516 
Златарски, Васил Николов 516 
Знеполска, Албена 34 99 
Иванов, Велико Колев 358 
Иванов, Димитър Г. 54 
Иванов, Дочо Пенев 274 
Иванов, Любчо 404 
Иванов, Петър Иванов 39 120 275 
Иванов, Пламен Радев 624 
Иванов, Тодор 405 
Иванова, Анелия Стоянова 241 304 354 
Иванова, Галина Иванова 241 304 354 
Иванова, Красимира Средкова 82 
Иванова, Милка 60 
Иванова, Радка 327 
Иванова-Аначкова, Елисавета Петрова 498 
Илиев, Константин 406 407 408 
Илиев, Михаил Петков 303 318 518 
Илиев, Петкан Александров 203 
Илиева, Яна Г. 283 
Илчев, Иван 532 
Илчева, Елисавета 537 
Илчева, Радослава 362 
Инджова, Цветанка Стефанова 204 
Ирибаджаков, Николай 40 
Йонков, Васил 276 
Йорданов, Богдан 121 122 
Йорданов, Йордан Алексиев 496 
Йорданов, Йордан Тончев 581 
Йорданов, Тихомир 410 
Йорданов, Тихомир Тодоров 410 
Йорданова, Лозинка 411 
Йосифов, Тодор Й. 284 
Йосифова, Павлина Стефанова 23 173 540 
Йосифова-Хеберле, Павлина 23 173 540 
Йотова, Радостина 532 
Йотова, Рая 328 
Кабакчиев, Л. 20 
Кабакчиев, Любомир 20 
Кадийска, Анелия Е. 283 
Кайей, Едуардо Роберто 42 
Кайзер, Хелен 412 
Кайли, Елизабет 104 105 106 
Кайнакчиева, Райна 283 
Калбурова, Фтяна Я. 283 
Калинов, Красимир 240 
Калинова, Евгения Иванова 532 
Калтефлайтер, Вернер 43 123 
Кальонски, Алексей 109 
Каменов, Е. 20 
Каменов, Евгени 20 
Каменов, Иван Янков 142 
Каменова, Боряна Б. 283 
Каменова, Цветана Николова 121 122 
Канева, Калина Христова 124 125 522 523 
Капушчински, Ришард 413 
Карабелова, Магда 433 441 
Каранфилов, Е. 20 
Каранфилов, Ефрем 20 
Карапетков, Станимир Михайлов 319 
Карклинс, Расма 126 
Катерински, Михаил 17 51 
Кацарова, Весела 458 459 
Кеворкян, Кеворк 414 
Килева-Стаменова, Ренета 412 
Кинг, Майкъл 127 
Киркова, Алиса 129 
Киров, Благой 13 14 15 519 520 521 
Киров, Владимир 21 
Киров, Димитър Станков 44 
Киселевский, Леонид Иванович 298 
Кисьов, Тоньо 45 
Китов, Георги Павлов 515 
Климент Охридски свети 16 46 415 
Клоучек, Едит Ф. 284 
Ковачев, Иван 416 
Ковачева, Нина 362 
Ковачева, Таня Д. 346 
Коев, Иван 532 
Коен, Леа 148 
Койчева, Райна Москова 82 
Коларов, Емануил Красимиров 128 205 
Колев, Атанас 6 
Колев, Йордан Георгиев 613 
Колев, Николай Стоянов 121 122 
Колева, Емилия 137 
Колева, Маргарита 283 
Колева, Миглена 237 
Колман, Пол 47 614 
Кон, Игорь С. 129 
Конеберг, Лудвиг 48 615 
Константинова, Здравка 9 10 95 96 
Константинова, Здравка Ангелова 9 10 95 96 
Константинова, Маглена Иванова 603 
Корнезов, Любен 158 159 166 
Корп, Дитер 320 321 
Корсемова, Румяна Парашкевова 362 
Коруджиев, Димитър Георгиев 44 
Костадинов, Николай Генков 241 304 354 
Костов, Деян 104 105 106 
Костов, Костадин 276 
Костова, Виолета 532 
Костова, Пенка 616 
Коулс, Питър 252 
Коцев, Емил Николаев 207 341 
Коцев, Емил Николов 207 341 
Кочанкова, Анна Костадинова 532 
Кронева, Любов 542 543 
Крушков, Иван М. 284 
Кръстанов, Лулчо Н. 281 
Кръстанов, Цветан Тодоров 583 
Кръстев, Георги 303 318 518 
Кръстев, Георги Николов 305 582 
Кръстев, Людмил 620 
Кръстева, Анна 134 
Кръстева, Антония 617 
Куюмджиева, Юлияна 150 
Къндева, Емилия 121 
Къндева, Емилия Василева 131 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 121 122 131 
Кънев, Красимир 148 
Кършаков, Михаил Колев 358 
Кършев, Илиян Панайотов 142 
Кючуков, Продан Проданов 439 
Лавале, Даниел 15 521 
Лазаров, Кино Давидов 131 
Лазарова, Вера 82 
Лазарова, Пенка 8 501 596 
Лакичевич, Наталии 125 523 
Лалков, Милчо Димитров 494 
Лалова, Христина 420 
Лалчев, Здравко 630 
Ламбев, Иван Т. 284 
Лаптев, Т. И. 317 
Ласкаров, Симеон 417 
Лафорг, Жилбер 13 519 
Лебедова, Румяна Димитрова 418 419 
Леков, Дочо 392 506 
Леман, Волфганг 322 
Ленау, Николаус 432 
Лешков, Андрей 92 179 
Лилова, Милена Цветкова 476 
Лингорска, Благовеста 413 
Лингуальоса, Джорджо 420 
Липовска, Анна 362 397 460 538 629 
Липовска, Анна Христова 362 
Лозанов, Ивайло 532 
Луканов, Ангел Георгиев 524 
Лучева, Лиляна 11 228 
Любенов, Любомир Димитров 208 
Любенова, Илка 362 
Маврова, Аглая 362 
Маккей, Матю 132 
Малинов, Светослав 31 
Малинова, Людмила 392 506 
Ман, Томас 421 
Манев, Красимир Неделчев 303 318 518 
Манолакев, Христо 362 
Манолов, Иван 422 
Манолов, Петър Н. 284 
Манолова, Мария 276 
Маразов, Иван Русев 28 35 49 483 505 525 549 555 561 
Мареков, Митко 277 
Мареков, Митко Николов 277 278 279 
Маренов, Мартин 104 105 106 121 122 
Маринов, Христо Христов 432 
Маринова, Валентина Стефанова 142 
Маринова-Христиди, Румяна Димитрова 618 
Марков, Георги Георгиев 532 
Марков, Емил Христов 82 
Марковска, Веселина Г. 283 
Марчева, Илияна Илиева 532 
Матанов, Христо Лука 57 532 
Матанова, Ваня Лукова 50 280 619 
Матева, Елена 64 
Матеева, Елена 55 
Матлиев, Михаил Иванов 465 
Маттемяки, В. 17 51 
Матюз, Пол 104 105 106 
Мелких, Елена Геннадьевна 7 88 194 
Меранзов, Хр. 20 
Меранзов, Христо 20 
Меранзова, Мария 424 
Метева, Евдокия 362 
Механджийска, Гинка 641 642 
Мигев, Владимир Тихомиров 532 
Мизес, Лудвиг фон 135 215 
Миланов, Живко Каменов 136 
Миланова, Станислава 132 
Миленкова, Ваня 220 
Миленкова, Елка 390 503 
Милтенова, Анисава Любенова 500 
Милчева, Милета 494 530 531 
Мингов, Емил Асенов 82 
Мирчев, Михаил Стоянов 97 
Мирчев, Стоян Михайлов 89 
Мирчева, Кета 87 383 392 506 
Митев, Димитър 137 
Митев, Пламен 532 
Митев, Пламен Димитров 532 
Митова, Маргарита 270 
Митрев, Нестор Величков 283 
Михайлов, Димитър 146 362 
Михайлов, Камен 392 506 
Михайлов, Манол 180 
Михайлов, Ст. 20 
Михайлов, Стоян 20 89 
Михайлов, Явор 160 161 162 163 
Михайлова, Савина 138 
Михайлова, Татяна Михайлова 142 
Михова, Лидия 392 506 
Мицов, Владимир З. 284 
Мичева-Пейчева, Калина 425 526 
Мичева-Пейчева, Калина Стефанова 425 526 
Младенова, Марина 553 
Младенова, Мария Вутова 27 67 468 545 
Моjсиева-Гушева, Jасмина 87 383 
Момчев, Димитър 104 105 106 
Монова, Тотка Иванова 27 67 468 545 
Мороз, Йосиф 362 
Москов, Е. 20 
Москов, Енчо 20 
Мотокийо, Дзеами 562 
Мръчков, Васил Желязков 82 
Мунчева, Дора Цветанова 449 565 
Мурджев, Лазар 426 
Мутафчиева, Вера 427 428 429 430 527 
Мушкаров, Гошо 139 643 
Мърдок, Айрис 431 
Мюлер, Вилхелм 432 
Нагао, Тадахико 52 53 
Найденов, Николай 140 
Найденов, Николай Стефанов 329 343 
Нанева, Димитрина 141 
Натов, Николай 142 
Наук, Томас 321 
Наумов, Й. 281 
Наумов, Йордан Михайлов 281 
Неволин, Минко 467 
Недева, Ваня 117 610 
Недин, Ст. 20 
Недин, Стоян 20 
Недкова, Емилия Димитрова 86 381 493 
Ненов, Николай 86 381 493 
Неновски, Нено 94 
Нечев, Христо К. 281 
Никифоров, Анатолий Сергеевич 55 
Николаева, Силвия 85 
Николов, Петър 620 
Николова, Йорданка 122 
Николова, Нина 171 251 
Николова, Райна Борисова 306 
Николова, Юлия 392 506 
Ницше, Фридрих 432 
Нич, Ришард 433 441 
Новакова, Здравка 143 
Новакова, Здравка Спасова 143 
Носко, Мария Ст. 283 
Няголов, Николай 276 
Нягулов, Благовест 87 383 
Нягулов, Благовест Атанасов 532 
Обама, Барак 144 
Обертен, Жан-Клод 143 
Овчаров, Димитър 56 145 528 
Овчаров, Ради Г. 284 
Ошвалд, Ханс-Петер 43 123 
Павликянов, Кирил 57 
Павликянов, Кирил Парашкевов 57 
Павлов, Стефан 434 
Павлов, Стефан Георгиев 146 
Павлова, Людмила Евлогиева 362 
Павлова, Неда 409 
Павлова, Румяна 362 
Панайотов, Кирил 122 
Панайотов, Нено Ст. 281 
Панова, Марица 149 
Папазов, Н. 20 
Папазов, Начо 20 
Параскевов, Васил 532 
Паси, Исак 421 465 
Паси, Исак Соломон 465 
Пасков, Виктор Маринов 435 
Пауъл, Фред 104 105 106 
Пашев, Константин 202 559 
Паянов, Любомир Б. 346 
Педерсън, Карстен 353 580 
Пеев, Ивайло 362 
Пеев, Йордан 41 
Пеева, Антония 436 
Пеева, Антония Петрова 436 
Пенев, Дочо 274 
Пенева, Любослава Димитрова 603 604 605 
Пенков, Димо 58 
Пенков, Иван Костадинов 324 
Пенчев, Васил Динев 437 529 
Песталоци, Йохан Хайнрих 622 
Петканов, Георги 138 
Петков, Иван 276 
Петков, Петко Димитров 16 46 415 
Петков, Петко Методиев 530 531 
Петков, Петко Стефанов 532 
Петкова, Галина Тотева 362 
Петкова, Силвия 362 
Петров, Ангел Маринов 438 623 
Петров, Владимир Богданов 82 
Петров, Ивайло 439 
Петров, Красимир 400 
Петров, М. 20 
Петров, Марин 12 20 340 
Петров, Милко Димитров 9 10 95 96 
Петров, Петър Василев 440 563 
Петрова, Красимира 362 
Петрова, Маргарита 104 105 106 
Петрова, Христинка 216 
Пикуль, М. И. 298 
Пиндикова, Галина 532 
Пиперков Димитър Лазаров 254 
Пиримова, Вера Димитрова 203 
Пирьов, Г. 20 
Пирьов, Генчо Д. 20 
Пирьова, Боряна 59 282 
Пирьова, Боряна Генчева 274 
Писарски, М. 20 
Писарски, Методи 20 
Поликаров, А. 20 
Поликаров, Азаря 20 
Попкочев, Траян 633 
Попнеделев, Тодор Александров 594 
Попов, Алек Василев 443 
Попов, Божидар Г. 283 
Попов, Димитър 14 520 
Попов, Константин 362 
Попов, Минко Савов 467 
Попов, Рачко Иванов 532 
Попова, Цвета 82 
Попович, Любомир 87 383 
Поппетров, Николай Пейчев 532 
Поспаланова, Елена 121 122 
Примаков, Евгений 149 
Примшиц, Виктория Владимировна 7 88 194 
Продева, Елена 151 448 
Прокопов, Емил Живков 564 
Прокопов, Цветко 197 
Пулева, Теофана Теодорова 349 
Първанова, Румяна Първанова 532 
Първанова, Русалка А. 283 
Първев, Иван Христов 532 
Пътова, Николета 392 506 
Рабохчийска, Мариета 147 
Радев, Иван Николов 444 445 446 496 533 534 535 
Радев, Пламен 624 
Радев, Радослав Димитров 419 
Радев, Ярослав 136 
Радева, Василка 462 539 
Радева, Живка Василева 496 
Радева, Ния 496 
Радева, Светлана 225 231 
Радевска, Ирина 612 
Радкова, Антония 362 
Радонов, Димитър 216 
Радославова, Мария 61 217 
Радунчев, Боян 532 
Раев, Никола Димитров 253 256 
Райнахер, Едуард 432 
Райнова, Иванка Богомилова 62 
Райчев, Райчо Ст. 347 
Райчевски, Стоян Чилов 476 509 
Ракарова, Събина 218 344 
Ракочевиh, Бильана 24 541 566 
Ракочевич, Биляна 24 541 566 
Ралева, Диана Павлова 392 506 
Ралева, Стела Стоянова 203 
Ралева, Цв. 362 
Ралева, Цветана 362 
Рачева, Ваня 532 
Рашева, Анастасия 465 
Рашева, Анастасия Михайлова 465 
Релщаб, Лудвиг 432 
Риенстра, Диана 117 610 
Ризов, Георги Пенчев 447 
Ризова, Весна 63 625 
Рикев, Камен 441 
Робев, Стефан 21 
Родиер, Рене 150 
Романов, Я. А. 317 
Романова, Бориса 388 
Рот, Юрген 151 448 
Руменчева, Даниела 158 159 164 165 166 167 168 169 
Русев, Руси 6 
Русев, Руси Димитров 86 381 493 
Русчев, Иван 152 
Рюкерт, Фридрих 432 
Савов, Върбан Минков 22 626 
Сагатовский, Валерий 64 
Сайто, Исаму 52 53 
Сандърс, Алан 104 105 106 
Сачев, Евгений Иванов 532 
Свиленов, Дечко Кирилов 44 
Свинтила, Владимир Николов 386 497 
Семкова-Димитрова, Зорница 153 
Семов, Атанас 147 
Семов, Атанас Марков 112 170 
Семов, Марко Атанасов 511 
Семов, Минчо 536 
Сендов, Б. 20 
Сендов, Благовест 20 
Сервантес Сааведра, Мигел де 450 
Симеонов, Димитър Трифонов 510 
Симеонов, Костадин 142 
Симеонов, Станислав 104 105 106 121 122 
Симеонова, Генка М. 283 
Синигерска, Дойчина Нинкова 440 563 
Славова, Мирена Христова 451 
Смыслов, Ю. В. 195 
Спасов, Д. 20 
Спасов, Добрин 20 
Спасова, Искра 452 
Спасова, Римма 362 
Спиридонова, Емилия Василева 131 
Средкова, Красимира 81 82 
Ставру, Стоян 154 
Стайков, Ивайло Иванов 82 
Сталев, Живко 155 
Сталев, Живко Стоянов 156 
Стаматова, Ваня Христова 142 
Стамова, Недялка К. 283 
Станев, Н. 20 
Станев, Ненчо 20 
Станева, Дафинка 453 
Станков, Валери 454 455 
Станков, Ростислав 362 
Станкова, Радослава Трифонова 500 
Станковиh, Радоман 24 541 566 
Старостиной, Татьяны 442 
Статев, Стати Василев 203 
Стефанов, Валери 423 
Стефанов, Пламен 532 
Стефанова, Величка 43 123 
Стефанова, Галина 41 
Стефанова, Доротея Г. 285 
Стефанова, Мария Тодорова 257 
Стоев, Стойчо 104 105 106 
Стоевска, Зоя 449 565 
Стоевски, Димитър 465 
Стоенчева, Цветка Атанасова 220 
Стоилова, Тамара Петрова 532 
Стойков, Здравко 13 519 
Стойнев, Анани Борисов 537 
Стойчев, Иван 221 
Стоянов, Борис 532 
Стоянов, Веселин 456 
Стоянов, Тотко Нейков 532 
Стоянова, Мария 153 
Стоянова, Пламена 457 
Странджева, Аделина 392 506 
Сюпюр, Елена 392 506 
Табакова, Саня 227 380 
Танев, Стоян Георгиев 532 
Танева, Ивелина 461 
Танимото, Димитрина Петкова 47 614 
Танчев, Стоян 197 
Тасевска, Даниела 65 
Тафрова, Милена 532 
Тачева, Светлана 148 
Ташева, Росица Борисова 38 609 
Тенева, Людмила Юри 171 
Теодоров-Балан, Александър 462 539 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 305 582 
Терзийска, Лидия 362 
Тишева, Йовка 423 
Тодоракова, Милена Петрова 532 
Тодоров, Антоний 134 
Тодоров, Димитър К. 284 
Тодоров, Николай 18 133 
Тодоров, Христо Ю. 172 
Тодорова, Екатерина 632 
Тодорова, Емилия Стойчева 583 
Тодорова, Лиляна 633 
Тодорова, Мария Николаева 23 173 540 
Томов, Александър Александров 463 
Томов, Божидар 378 
Томов, Божидар Радев 378 
Тончев, Йордан 581 
Топалов, Кирил Любомиров 464 
Торева, Димитрина К. 284 
Торнхил, Крис 127 
Тотоманов, Иван 378 
Тотоманов, Иван Димитров 378 
Тотоманова, Ана-Мария Костова 16 46 415 
Трайков, Здравко Димитров 174 
Трендафилов, Владимир 87 383 
Трифонов, Емил 222 
Трифонов, Емил Георгиев 222 
Тур, Андрей Николаевич 7 88 194 
Търоу, Лестър С. 223 
Узунов, Петко Д. 284 
Узунов, Радослав 175 584 
Фелонова, Дарина 449 565 
Фенинг, Патрик 132 
Филкова, Пенка 362 
Флорин, Джон 502 
Фоменко, Анатолий Т. 542 543 
Фонтен, Паскал 176 224 
Фотев, Георги 172 
Фридрих Хенкел, Карл 432 
Фъртунов, Валентин 219 
Хаджиолов, А. 20 
Хаджиолов, Асен А. 20 
Хайм, Георг 432 
Хайне, Хайнрих 432 465 
Ханджиева, Марта Н. 283 
Хараланова, Бети 532 
Хараланова, Елена Александрова 349 
Харизанова, Оля Борисова 25 
Харман, Джон 104 105 106 
Хеберле, Томас 321 
Хегел, Георг 432 
Хеенкамп, Каролина 66 634 
Хесе, Херман 432 
Хижова, Мария 465 
Хинц, Стефан 353 580 
Христев, Христо 147 
Христев, Христо Илков 170 
Христов, Кирил 467 
Христова, Жанета Стефанова 142 
Христова, Наталия 532 
Христова-Шомова, Искра Владимирова 16 46 415 
Цанев, Стефан 466 544 
Цанева, Д. В. 361 
Цанева, Еля 532 
Цанков, Венелин Христов 467 
Цанков, Вили Христов 467 
Цанков, Кирил 409 
Цанков-Дерижан, Христо 467 
Цветков, Иван 362 
Цветкова, Б. 20 
Цветкова, Бистра А. 20 
Цветкова, Милена Иванова 27 67 468 545 
Цигова, Бойка Елит 469 
Цигова, Бойка Елитова 469 562 
Циркова, Диана 30 84 593 
Цолов, Валентин 346 347 
Цонева, Димитрина Игнатова 470 
Цоневски, Денчо С. 283 
Цонкова, Димитринка 635 
Цончев, Дончо 471 
Цончев, Дончо Стефанов 426 472 
Чавдарова, Албена 546 636 644 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 637 
Чакалова, Захаринка 617 
Чакалова, Недялка Гочева 553 
Чаушев, Вели 473 
Чекова, Илиана 362 
Червенкова, Ирина 362 
Чернев, Валентин Димитров 474 
Чернева, Милена 449 565 
Чернокожев, Николай 392 506 
Чешмеджиев, Камен Симеонов 142 
Чолаков, Димитър Стоев 465 
Чолаков, Николай Иванов 583 
Чолов, Румен Петров 178 
Шаренкова, Светлана 149 
Шарова, Крумка 547 
Шват-Гълъбова, Гражина 87 383 
Шилер, Фридрих 432 
Ширипов, В. Я. 298 
Шишкова, Василка 513 554 
Шишкова, Стоянка С. 347 
Шмит, Карл 179 
Шопкин, Матей Любенов 434 
Шопов, Радко 379 592 
Шопова, Павлина 112 
Шукеров, Петър 104 105 106 
Щайнер, Рудолф 432 
Щорм, Теодор 432 
Янев, Иван 82 
Янков, Васил 345 631 
Янкова, Лиляна Борисова 268 269 
Янчев, Я. 20 
Янчев, Янко 20 
Янчев, Янко Йорданов 60 
Янчева, Светла 276 
Яхиел, Н. 20 
Яхиел, Нико 20 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Шестдесет] 60 години руска филология в Софийския университет 362 
A demon of our own design 184 
A people's history of the United states. 1492 - Present 490 
Abraham Lincoln 488 
Adaptive control tutorial 348 
An Introduction to semiconductor devices 301 
Antisemitismus 68 
Atlantis : Acts 369 
Auf Crashkurs 182 311 
Automotive control systems 315 
Barron's GRE® . Graduate record examination 2008 367 588 
Benjamin Franklin 479 
Between Medusa and Helios 28 483 549 
Building bridges 185 
Bury my heart at Wounded Knee 475 
Career development at work 586 
Castings 356 
Catalyzing change 186 
Child poverty and well-being in the EU 70 
Computational approaches to the study of early and modern Slavic languages and texts : 3 364 
Computer architecture 568 
Computer organization and design 573 
Consumer citizenship 187 188 
Corporate social responsibility 189 330 
Defending the genetic supermarket 258 262 
Democracy in America 78 
Deutshe texte im bereich wirtschaft 183 363 
Dictionary of garden plants 326 
Die Zukunft gehort der freiheit 76 
Diplomatic records on the ruination of bulgarians from Macedonia and the region of Edirne in the times of reforms 1904-1908 476 
E-Learning and the science of instruction 567 585 
Energy efficiency for a sustainable world 250 295 
English for accounting 332 365 
English for marketing & advertisting 334 366 
English for the automolile industry 335 370 
Essentials of Canine and feline electrocardiography 266 
Estonia 478 
EUR 18164 - COST 321 - Urban goods transport 312 
Euratom: 50 years of nuclear energy serving Europe 296 
Europe's demographic future: facts and figures on challenges and opportunities 72 
European business 190 
European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening 261 
European Union solidarity fund 73 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 587 
Eurostat regional yearbook 2007 191 
Financial statement analysis and security valuation 192 
Flexible robot manipulators 350 
Flying together 313 
Founding brothers 477 
Foundry technology 355 
Gear geometry and applied theory 308 
Gesprachstraining. Deutsch fur den beruf 371 
Guardian of the wild 1 248 
Images of the other in literary communication 368 
Implementing six sigma 331 
Innovations in e-learning, instruction technology, assessment and engineering education 569 
Innovative techniques, in instruction technology, e-learning, e-assessment and education 570 589 
Introduction to modeling and control of internal combustion engine systems 314 
Introduction to modern economic growth 181 
Labview for everyone 577 
Le Petit Larousse en couleurs 1995 5 
Lean six sigma for service 333 
Learning design 571 590 
Machine vibration: Alignment 309 
Mayflower 486 
Measuring progress towards a more sustainable Europe 69 
Mixture formation in internal combustion engines 310 
Mobile information systems 299 572 
Mobile media and applications - from concept to cash 300 
Patrimonium Banaticum 550 
Planspiele 74 
Podoby hrdinu v literature a v kulturnej pamati 372 
Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2008) 233 234 574 575 
Protecting workers in hotels, restaurants and catering 193 263 
Radauti un loc binecuvantat 487 
Reference points for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy 264 591 
Science at the service of Europe 4 
Seventeen seventy six ]1776 484 
Simulating combustion 316 
Spring and Hibernate 576 
Stufen International 3 377 
Tackling multiple discrimination 71 
Teoreme si probleme specifice de geometrie 232 
The autobiography of Malcolm X 75 482 
The bestt interests of the child in healthcare 260 
The black belt memory jogger 337 
The complete works of Wiliam Sharespeare 373 
The harm paradox 77 265 
The History of the Sierra club 1892 -1970 2 249 
The Kapantsi grannies from the village of Sadina and the amazing Kapantsi embroidery 225 
The lean six sigma pocket toolbook 338 
The Mammoth book of native Americans 481 
The marvellous Busintsi ceramics 226 551 
The Oxford guide to United states history 489 
The six sigma handbook 336 
This mighty scourge 485 
TOEFL® IBT 374 
Treasures of Bulgaria 480 
Unterwegs 375 376 
Автомобилни превози 324 
Автомобильная энциклопедия 317 
Автотехническа експертиза 319 
Агенциите на ЕС 79 
Аз съм светлият мъж към безкрая 455 
Ако оцелее Дон Кихот, ще оцелее и културата 56 145 528 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 81 82 
Албумъ-алманахъ Македония 491 
Анатомия и физиология на човека 274 
Английско-български медицински речник 268 
Антикапиталистическото мислене 135 215 
Антисоциалното поведение - теория и терапия 30 84 593 
Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание 58 
Антология социална работа 85 
Апотеоз на светлината 452 
Арнаудов сборник 86 381 493 
Артикулационни нарушения 632 
Археологически и исторически изследвания 496 
Аутопсия на Тялото 456 
Бакалавърска и магистърска дипломна работа 22 626 
Балкани - балканизъм 23 173 540 
Балканските идентичности в българската култура 87 383 
Балконски щрихи в eвропейското минало 494 
Бележити русенци 6 
Библия за деца 17 51 
Биографии на български писатели 425 526 
Биотехнологични производства 259 
Биотехнология на ензимни препарати 255 
Близкият изток на сцената и зад кулисите 149 
Болгария в русской поезии 388 
Ботев и неговото творчество 444 533 
БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873 г. 547 
България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация 500 
Българска следа в науката 8 501 596 
Българската журналистика 160 години 9 9 10 10 95 95 96 96 
Български народни приказки за русалки и самодиви, за караконджули и таласъми 411 
Български хроники 466 544 
Българските библиотеки и информационното общество 25 
Българско-английски медицински речник 269 
Българско-френски идеографски речник на разговорната реч 417 
Българското образование между съветизацията и традицията 618 
Вампирите в българския фолклор 227 380 
Везните на Темида и съдът на съвестта 64 
Вещества - същност, свойства и прояви 253 
Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944-1989 100 
Войната на залеза 420 
Вратата 422 
Всички деца са различни, но с равни права 103 
Втора конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии (май 2004) 458 
Вторични модели и виртуални ускорения в теоретичната механика 254 
Въведение в комуникационните и геоинформационните технологии 303 318 518 
Въведение в световната история 498 
Въвеждане на алтернативни мерки за третирани на лишените от свобода 104 105 106 
Възникване и развитие на радиото и телевизията в България 306 
Възродителният процес 109 
Въобразените текстове на Българското възраждане 392 506 
Въпроси на българското вещно право 154 
Годишен доклад 2007 г. 108 196 
Годишен доклад 2007 относно политиката за развитие на Европейската общност и прилагане на външното подпомагане през 2006 г. 113 199 
Горчивата чаша на успеха 495 552 
Градовете на България 510 
Гражданско образование на потребителя 197 
Деветнадесетият век на Европа 530 
Деца и юноши в криза 110 
Децата на новото хилядолетие 66 634 
Джудо 564 
Диалектика на всекидневното съзнание 45 
Дивната бусинска керамика 230 560 
Диграфите в тракийските имена 451 
Диктаторът или мнимият бог във френската и английската литература 1918-1984 394 
Дипломатически документи за разорение на българите в Македония и Одринско по време на реформите 1904-1908 509 
Дон Кихот де ла Манча 450 
Другата християнска империя 42 
Душа на кръстопът 453 
Душа от обич наранена 393 
Държавна власт и държавно управление 136 
Дързостта на надеждата 144 
Европа в 12 урока 176 224 
Европа като правова общност 112 
Европейски дневник 2008-2009 117 610 
Европейският град. Политики за устойчиво развитие 202 559 
Електронно обучение - познание и комуникация 607 
Етюди за разума 55 
Жрецът и неговият пленник или как Бог създаде Америка 471 
За себе си и за другите 421 
Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух 251 
Защита на класифицираната информация 175 584 
Защита на металите от корозия 361 
Земите на България 515 
Златните десетилетия на българската елетктроника 302 
Златоград 229 507 
Знаеш ли ти кои сме? 403 517 
Зовът на мюезина 412 
Зодия скорпион 416 
Играя и раста 605 
Избрани произведения 427 428 429 430 527 
Избрани съчинения 439 
Изграждане на мрежа за обучение и квалификация на кадри от общинската и областна администрация 121 122 
Изгубената история 508 
Икономика за мениджъри 218 344 
Икономика и публичен сектор 203 
Иновациите 12 340 
Инструменти за пластично деформиране 358 
Интервюирането в социалната работа 642 
Ислямът 41 
Исторически романи 464 
История на българската държава през средните векове 516 
История на българския светогорски манастир Зограф от 980 до 1804 г. 57 
История на педагогиката 613 
История на света 13 14 15 519 520 521 
История на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през първото му полустолетие 1888-1938 594 
История на социалната работа 644 
Кад] CAD/CAM системи 294 357 
Как да не ти се живее 398 
Как да приучим децата си към дисциплина 38 609 
Как работи Европейският съюз? 115 201 
Капанските баби от село Садина и удивителната капанска шевица 231 
Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 137 
Квалификационните системи 612 
Кеворк проговаря 414 
Кинезитерапия 277 
Кинезитерапия - основи и средства 279 
Кинезитерапия в гериатрията и геронтологията 278 
Книга за учителя 604 
Кодекс на труда 139 
Кокология 52 
Кокология 2 53 
Колко и защо ? 597 
Колко и защо? 98 598 599 
Коментар на Административно-процесуалния кодекс 131 
Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS-международни стандарти за финансова отчетност и МСС/IAS-международни счетоводни стандарти 206 
Комитетите "Единство" 511 
Конвенция на ООН за правата на детето 111 
Конспирация 382 
Конституция на Република България 94 
Контакти 130 
Концерт за лешояди 463 
Космология 252 
Кратка география на Америка 502 
Кристалните деца 36 600 
Критикът и керванът на литературата 445 
Кръгът "Звено" 1927 - 1934 513 
Култура на речта 470 
Курс по обща социология 172 
Кучета 328 
Къща без икони 454 
Лапидариум 413 
Леден ъгъл 461 
Лечебна физкултура при вътрешни болести и в гериатрията 276 
Линукс] Linux 583 
Литература и култура на Възраждането 446 535 
Литературният спектакъл - глас и процес 440 563 
Логика на решенията или Как да бъдем ефективни при вземането на решения 32 
Лъбовь за родна речь 462 539 
МайЕсКюЕл] MySQL 5.0 353 580 
Макросоциолингвистика на семитските езици 447 
Малки творби 386 497 
Малкият народ 492 
Марко Семов 27 67 468 545 
Матлаб] Matlab 6/7 581 
Матрицата - властта на подобието 423 
Медиите и съдът 18 133 
Медико-санитарна защита 281 
Медицинска етика 270 273 
Между Медуза и Хелиос 49 525 561 
Международна конференция по машиностроителна техника и технология AMTECH 2007, Габрово, 23 - 24 ноември 2007 297 307 359 360 
Международна научна конференция УНИТЕХ '06, Габрово, 24-25 ноември 2006 212 213 214 245 246 247 289 290 291 
Международна научна конференция УНИТЕХ '07, Габрово, 23-24 ноември 2007 209 210 211 242 243 244 286 287 288 
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФОтм) 2006 19 342 
Мерцедес] Mercedes benz 190 [ W201] 323 
Местни избори 2007 134 
Метаморфоза 434 
Методика на обучението по български език 379 592 
Митология на прехода 443 
Моите възпитателни опити 622 
Морско право 150 
Моята България 499 
Музикалният метроритъм 554 
Н. П. Игнатиев - графът на българите 124 522 
На огледалното дъно 402 
Нагарджуна 54 
Наказателен процес на Република България 146 
Наказателно-изпълнително (пенитенциарно) право на Република България 174 
Намеса 426 
Наръчник по нотариална дейност 171 
Научна конференция Съвременни управленски практики V, 16. 02-18. 02. 2007 292 293 
Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов 409 
Научни публикации 638 639 
Научно-практическа конференция "Съвременни правни пробеми в междунарадния морски превоз на товари, Бургас, 15-16 май 1999 142 
Не всичко тече 384 
Невробиологични основи на детското развитие 59 282 
Невръстни убийства 435 
Неизчерпани диалози 418 
Нека поговорим... 47 614 
Немски поети 432 
Никлас Луман за правото и политиката 127 
Николай Николаевич 378 
Нова вечност 424 
Нова хронология на историята 542 543 
Новата Атлантида 31 
Новите български демони 151 448 
Нормативните актове - източник на частното право 152 
Нотариалната форма и кризата на недвижимата собственост у нас в тяхното историческо развитие 155 
Нотариалният акт 156 
Обикновена екзекуция 400 
Образователната политика на общинско и училищно ниво 621 
Обречени победи 536 
Общ доклад за дейността на Европейския съюз 2007 г. 116 
Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език 438 623 
Опазване на околната среда 235 
Организационно поведение 207 341 
Основи на вътрешния училищен мениджмънт 624 
Основи на геохимията 257 
Основи на гражданското право 91 
Основи на музикалните компютърни технологии 352 556 
От Хусерл до Рикьор 62 
Ответен огън 92 
Отделената глава 431 
Откриването на АЗ 129 
Отношенията родители -деца 33 595 
Очите на живите 405 
Педагогика 633 637 
Педагогическа психология 620 
Петдесет и пет] 55 най-важни решения на съда на европейските общности с коментари 147 
Петдесет] 50 пътя напред 114 200 
Пиеси 406 407 408 
Плазменная металлизация в вакууме 298 
Планиране на осигуряването с техника за земеделските стопанства в растениевъдството 329 
По пътя към зрелостта 148 
По следите на модернизма и постмодернизма 441 
Погасителна давност по българското частно право 102 
Поглед върху развитието на икономическите теории 222 
Поглед към новото време 531 
Поеты Болгарии о Росси и Москве 442 
Политическите идеологии 141 
Понятието за политическото 179 
Популярна социология 89 
Португалски език 436 
Посланията 132 
Практикум по психологическо консултиране в училище 65 
Практическа руска граматика с упражнения и отговори 397 
Предизвикателствата на промяната 532 
Предприемачът 198 
Преподавание и исследование русского языка в Софийском университете 1946-2006 460 538 629 
Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България 630 
Приложна психотерапия 39 120 275 
Проблеми на научния талант 60 
Проблеми на таланта 20 
Програмиране на мобилни информационни терминали с Midletpascal 305 582 
Програмиране на мобилни устройства 236 351 578 
Промени в съдебната власт на България 153 
Прошка 404 
Психичното въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията 61 217 
Психология на аномалното развитие 50 280 619 
Публика и политика 140 
Пъблик рилейшънс 83 339 
Пътни картини 465 
Пътят на словото в Япония 469 
Разкази - мисли, весели и тъжни... 387 
Разкази от първа ръка 410 
Различното поколение 97 
Размисли за отколешни събития, записани през 2005 година 385 
Размърдай си мозъка 48 615 
Раннохристиянски храм Света София 553 
Рапицата - култура на бъдещето 327 
Раста и откривам 603 
Реалности в образователния процес в началното училище 617 
Регионална икономика 220 
Регионът 128 205 
Римското частно право 178 
Ритуалният дискурс 11 228 
Рицарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев 125 523 
Романът на императрицата 390 503 
Рудолф Щайнер и Валдорфското училище 546 636 
Руководство по ремонту и эксплуатации 325 
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 320 321 
Русенското оперно-филхармонично дружество на 60 години 557 
Ръководство за лабораторни упражнения по теория на управлението 349 
Ръководство за практически упражнения по хигиена 283 
Ръководство за стажант-учители по математика 238 602 
Ръководство по финансово право на Република България 138 
Сборник задачи по математика - I клас 143 
Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката 419 
Сверхбогачи 195 
Световна бизнес енциклопедия 219 
Светогледът на прабългарите 537 
Светът на текста 433 
Светът на човека - реалност и илюзия 34 99 
Свирепа философия 437 529 
Свят на мечти и надежди 449 565 
Системата ме накара да го направя 126 
Системно програмиране 579 
Сияние над Кресна 401 
Слова и служби 16 46 415 
Словесноизпълнителска и театрална дейност 399 558 606 
Смелостта да възпитаваш 37 608 
Смях до поискване 389 
Современные проблемы управления интелектуальной собственостью 7 88 194 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 627 
Социална медицина 272 
Социално и здравно осигуряване 2008 643 
Социология за студенти по социални и стопански науки, администрация и управление 107 
Спомени за Борис Бумбаров и семейството му 119 514 
Справочник на кандидат-студента 2009 628 
Справочник на счетоводителя 2008 г. 216 
Стенография 346 
Стенографска христоматия 347 
Страните в света 2008-2009 524 
Супервизията в социалната работа 641 
Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси 345 631 
Съдбата обича смелите 223 
Съдебна практика на Република България. Граждански дела 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
Съдебна практика на Република България. Наказателни дела 167 168 169 
Съдебната система на Европейския съюз и САЩ 170 
Таблици и схеми за ремонт и регулировка на бензинови и дизелови автомобили 322 
Тайната на щастливото детство 63 625 
Тайните на Коминтерна 101 504 
Таксидиотство и таксидиоти и по българските земи XVIII-XIX в. 534 
Теоретико-приложни аспекти на обучението по български език и литература в 1 - 4 клас 395 601 
Теория и методика на физическото възпитание 635 
Теория на вероятностите и статистика 240 
Техника на външнотърговската дейност 204 
Технология на проектирането 241 304 354 
Точки в мрежата с условия за минималност 239 
Тракийска веселба 391 
Тракийското съкровище от Летница [- Ловешко] 35 505 555 
Трета конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии (май 2005) 459 
Търговски закон 93 
Тютюнът в България 640 
Умението да казваме Не 29 80 
Управление на здравните грижи 271 
Управление на проекти 343 
Училищно законодателство 611 616 
Фармакология 284 
Физиология на човека с физиология на спорта 285 
Филигранолошки опис и албум грчких рукописа 24 541 566 
Философия и стил на мислене и действие 40 
Формата на държавата 90 177 
Фушикаден 562 
Хайку 457 
Хиляда] 1000 причини да се гордеем, че сме българи 26 
Химична термодинамика 256 
Хосписни грижи 267 
Християнска етика 44 
Христо Цанков-Дерижан 1888-1950 467 
Хронология на Източна Европа 118 512 
Цената на откритията 21 
Цени и ценообразуване 208 
Ценова политика 221 
Червени слонове 472 
Черни лебеди 474 
Числени методи 237 
Шипът на розата 396 
Шпиони във Ватикана 43 123 
Ще се видим довечера 473 
Эстония 548 
Юбилейна международна конференция. Икономически асиметрии в обединена Европа, 9-10 ноември 2006 г. 157 
Юбилейни тържества май, 1939 по случай 50-годишнината на Университета 180 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 349 
Автоматика - системи за управление 350 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 3 353 364 580 
Автоматично управление - принципи и теория 349 
Автомобилен транспорт - злополуки - учебници за ВУЗ 319 
Автомобили - управление 315 
Автомобили, товарни - експлоатация 324 
Автомобили. Автомобилостроене 317 322 
Автомобилни превози 324 
Автомобилостроене - автомачитични системи за контрол 315 
Административно право - България - законодателни и директивни материали 131 
Администрация - България 121 122 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 22 626 
Актьорско майсторство 440 563 
Актьорско майсторство - теория и естетика 562 
Анатомия 274 
Английска литература 373 
Английска литература - романи 431 
Английски език 367 588 
Английски език - изучаване 332 334 335 365 366 370 
Английски език - материали за състезания и конкурси - тестове 374 
Английски език - речници, англ.-бълг. - по медицина 268 
Английски език - счетоводство - изучаване 332 334 335 365 366 370 
Апарати за свързване на редиосистеми с кабелни комуникационни системи 303 318 518 
Археологически паметници - Летница, Ловешка обл 35 505 555 
Архиви - България 24 541 566 
Архитектура, църковна 550 
Архитектура, църковна - София - история - албуми 553 
Архитектурни паметници - София - история - албуми 553 
Атомна теория - строеж на веществата 253 
Атонски манастири - история - извори 57 
Бази данни - изграждане 571 590 
Бази от данни 353 580 
Балкански полуостров - население - социологични проблеми 87 383 
Библиотечното дело в България 25 
Бизнес план на фирми 218 344 
Биографии 8 86 101 119 125 144 381 390 446 460 462 477 479 488 493 501 503 504 514 523 535 538 539 546 596 629 636 
Биомеханика 285 
Биотехнология 255 259 
Близкият изток - добиви на нефт 149 
Болногледачество 267 
Болногледачество - управление и организация - учебници за ВУЗ 271 
Будизъм 54 
България - енциклопедии 26 
България - закони - история - учебници за ВУЗ 611 
България - историография - конференции 532 
България - история 49 525 561 
България - история - конференции 532 
България - история - нова - извори 476 509 
България - история - средни векове 516 
България - история - средни векове - конференции 500 
България - култура - социологични проблеми 87 383 
България през периода 1926-1939 г. 513 
България през периода на капитализма (1878-1944) 466 544 
Българска литература 395 418 419 438 601 623 
Българска литература - биографии 403 430 437 449 517 527 529 565 
Българска литература - детски романи 429 
Българска литература - драма, комедия 406 407 408 
Българска литература - избрани произведения 439 
Българска литература - избрани произведения на един автор 427 428 429 430 467 527 
Българска литература - исторически романи 382 464 
Българска литература - история - Възраждане 392 506 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 385 414 466 544 
Българска литература - легенди, приказки 227 380 
Българска литература - литературна критика - сборник 445 
Българска литература - народни приказки 411 
Българска литература - поезия 384 393 396 402 404 422 424 452 453 454 455 457 461 474 
Българска литература - проза 405 
Българска литература - публицистика 385 416 427 428 
Българска литература - разкази 387 398 410 473 
Българска литература - разкази - повести 472 
Българска литература - разкази, повести, новели 426 435 
Българска литература - романи 369 401 439 443 456 463 471 
Българска литература - теми, образи, сюжети 87 368 383 
Българска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 441 
Българска литература- превод на руски език 442 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 389 391 434 
Българска литература. Литературна критика 86 381 444 446 493 533 535 
Български език - правопис - лексикология - морфология - фонеитка - граматика 462 539 
Български език - методика на преподаването - в училищата 379 438 592 623 
Български език - методика на преподаването - за основни училища 395 601 
Български език - правопис 470 
Български език-речници, бълг. -англ. по медицина 269 
Велико Търново - история 496 
Вероятности, теория - учебници за ВУЗ 240 
Ветеринарна медицина 266 
Вещно право 154 155 160 161 162 163 
Взаимоотношения - между деца и родители 47 614 
Видове организации и други видове сътрудничество 1 2 248 249 
Византия - история - конференции 500 
Византия - култура - конференции 500 
Висше образование 264 591 
Висше образование - България 628 
Висше образование - качество 587 
Висше образование - образователна политика 587 
Висше образование - по счетоводство и финанси 345 631 
Висши учебни заведения 8 460 501 538 596 629 
Водни знаци 24 541 566 
Военно дело 124 125 522 523 
Връзки с обществеността(от гл. точка на рекламата) 83 339 
Въздушен транспорт - експлоатация 313 
Възпитание - на деца 30 48 63 84 593 615 625 
Възпитание - популярна литература 66 634 
Възпитание - теория 637 
Възпитание - форми и средства 37 608 
Възпитание в семейството 37 47 608 614 
Възпитание и образование 117 610 632 
Възпитание на лица в особени социални условия 36 600 
Възраждане - България 534 
Външна търговия - учебници за ВУЗ 204 
Върховна власт 90 177 
Въстания - България - история 496 
Генетика 258 262 
География 478 548 
География - справочник 502 524 
Географски изследвания чрез информационни технологии - приложение на компютърните технологии 303 318 518 
Геометрия 232 
Геометрия - Учебник 239 
Геополитика 149 
Геохимия - учебници за ВУЗ 257 
Гериатрия - наръчници и ръководства 278 
Геронтология - наръчници и ръководства 278 
Глобализация 92 
Градинарство 326 
Градове - България 510 
Градове, български 496 
Градоустройство 202 559 
Гражданско общество 117 610 
Гражданско право 102 166 178 
Гражданско право - учебници за ВУЗ 91 
Гражданство - Европа - конференции 112 
Гробници - България 28 49 483 525 549 561 
Грънчарство - България - история 226 230 551 560 
Двигатели с вътрешно горене 314 
Двигатели с вътрешно горене - екологични показатели 316 
Двигатели с вътрешно горене - устройства за смеси, карборатори 310 316 
Движения срещу определени раси и националности 68 
Дейност на международни и междудържавни организации 113 199 
Демографска статистика 72 
Демокрация 78 
Детска и педагогическа психология 63 625 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 38 66 609 634 
Детски градини - учебно-възпитателна работа 98 599 603 604 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика 598 
Дефектология 50 280 619 
Деца - психология и възпитание 37 47 608 614 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 50 280 619 
Джудо 564 
Дискриминиране социология 71 
Дисциплина - популярна литература 38 609 
Добродетели. Ценни качества 110 
Европа - история 531 
Европейски съюз 4 116 586 
Европейски съюз - администрация 115 201 
Европейски съюз - изграждане - разширяване 176 224 
Европейски съюз - институции 79 
Европейски съюз - правни проблеми - конференции 112 
Европейски съюз - стопанска политика - конференции 157 
Европейски съюз - съвет на Европа 69 73 115 201 
Езикознание и филология 458 459 
Езици за програмиране 233 234 236 241 304 351 354 574 575 578 
Езици за програмиране - Java 576 
Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 352 556 
ЕИМ - приложение - в музиката - учебници за ВУЗ 352 556 
Експертиза - учебници за ВУЗ 319 
Експлоатация на автомобила 320 321 323 325 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 302 
Електронно обучение 567 585 
Енергетика - общи въпроси 250 295 
Енциклопедии 5 26 
Естествени науки - конференции 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 
Етика - учение за морала 64 
Етиопски семитски езици 447 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 86 381 493 
Живопис 449 565 
Журналистика - България - история - конференции 9 10 95 96 
Закони - търговски закон 93 
Замърсяване на въздуха 251 
Затвори - организация и управление 104 105 106 
Затворници 104 105 106 
Защита на информация 175 584 
Звук - записване и възпроизвеждане - автоматизация - учебници за ВУЗ 352 556 
Здравеопазване 272 
Златоград - пътеводители 229 507 
Идиоми. Специфични думи 417 
Избори - обществено мнение -обществено-политическа дейност - пропаганда 134 
Издания за деца. Книжки-картинки. Читанки. Издания за юноши 17 51 
Изкуство, тракийско 35 505 555 
Изобразително изкуство, тракийско 28 49 483 525 549 561 
Изчислителна математика. Числин анализ и програмиране. Компютърна математика 237 
Икономика - енциклопедия 219 
Икономика - Социалистически страни 195 
Икономика - учебник за ВУЗ 183 363 
Икономика - явления, закони, теории 181 
Икономика на отделните стопански отрасли 223 
Икономическа география 220 
Икономическа наука - теория 203 
Икономическа политика 190 
Икономически науки - конференции 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 
Икономически съюзи 113 114 176 199 200 224 
Икономически учения - история - учебници за ВУЗ 222 
Икономически явления и закони 135 215 
Икономическо поведение 197 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 130 198 
Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура-развитие. Икономически растеж. 223 
Индианци - войни - история 475 
Индивидуална психология 60 129 
Интелектуална собственост - защита 7 88 194 
Интелектуална собственост - икономически проблеми 7 88 194 
Интернет - приложение - в образованието и просветата 607 
Информационна система 299 572 
Информационни технологии - приложение - в музиката - учебници за ВУЗ 352 556 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 41 
Испанска литература - романи 450 
Историческа хронология 542 543 
Исторически материализъм 45 
Исторически науки - България - конференции 532 
Исторически паметници на културата 56 145 528 
Исторически паметници, средновековни - София - албуми 553 
История - България - нова 101 504 536 
История - Македония, нова 491 
История - философия и методология 386 497 
История на Балканските държави 23 173 494 540 
История на България 492 499 
История на България - прабългари 537 
История на Византия 494 
История на Гърция 14 520 
История на Европа от 1919 г - обща история на ХХ в. 118 512 
История на Русия и СССР 124 522 
История на САЩ 477 479 481 486 488 489 490 
История на цивилизацията 13 14 15 41 519 520 521 
Историята като литературен жанр 430 527 
Италианска литература - поезия 420 
Капитал - обръщение 192 
Капиталистическо общество 135 215 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 192 
Качество - управление 331 333 336 337 338 
Керамика, художествена - България - история 226 230 551 560 
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 277 
Кинезитерапия - приложение - гериатрия и геронтология - наръчници и ръководства 278 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 279 
Кодекс на труда 139 
Компютри - организация 573 
Компютърна архитектура 568 
Компютърна техника с практическо приложение 294 357 581 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 305 582 
Компютърни науки и технологии 233 234 574 575 
Комуникации - мобилни 299 572 
Комуникационни системи - безжични 300 
Комунистическа партия - България 101 504 
Консервиране на животински продукти 638 639 
Конституции 90 94 177 
Контрол - автоматичен 348 
Контрол на качеството 331 
Корабоплаване, търговско - правни въпроси 142 
Корозия и защита на материалите от корозия 361 
Корупция - България 151 448 
Корупция - социалистическо, комунистическо общество 126 
Космология 252 
Краезнание 487 
Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултура 23 173 540 
Култура на речта 399 558 606 
Кучета - отглеждане 328 
Лекарска етика 273 
Лекарска етика - учебници за ВУЗ 270 
Лечебна физкултура - в гериатрията - учебници за ВУЗ 276 
Лечебна физкултура - при вътрешни болести - учебници за ВУЗ 276 
Леярство - технология 355 356 
Леярство - формоване 356 
Литература - теория 458 459 
Литература - теория и естетика 433 
Литература - теория и естетика - конференции 368 
Литературна естетика 56 145 528 
Литературна критика 423 
Литературоведи, български - дейност 392 506 
Литургика. Богослужение. Екзорсизъм (като богослужебна практика) 16 46 415 
Личност и общество 34 99 
Логика - философия и методология - учебници за ВУЗ 32 
Макроикономика 203 
Малцинства - развитие 109 
Манастири, български - история 534 
Маслодайни растения 327 
Математика - висша 581 
Математика - ръководство 238 602 
Математическа статистика - учебници за ВУЗ 240 
Материалознание 359 
Машиностроене 297 307 359 360 
медицина - санитарна защита - учебник 281 
Медицина - терминология - речници, англ.-бълг 268 
Медицина - терминология - речници, бълг.-англ. 269 
Медицинска етика 77 260 265 267 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 271 
Медицинско обслужване 272 
Международна политика - дипломация 23 173 540 
Международни движения и техните цели 114 200 
Международни политически отношения 78 179 
Местно самоуправление - България 121 122 
Метали - обработка - машини - учебници за ВУЗ 358 
Метали - обработка чрез налягане - учебници за ВУЗ 358 
Метализация във вакуум 298 
Методи на управление. Мениджмънт 218 344 
Методика на физическото възпитание 635 
Метрология 297 307 360 
Механизми. Предавки 308 
Механика 254 
Микроикономика 203 
Мисионерство - България - история 534 
Модернизъм - в българската литература 508 
Модернизъм - в литературата 441 
Монаси, български - мисионерска дейност 534 
Морски транспорт, търговски - правни въпроси 142 
Морско право - морско законодателство 150 
Музика - България 557 
Музика - теория 554 
Наказание [право] - изпълнение 104 105 106 
Наказателно право 108 146 167 168 169 196 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 102 174 
Наркомания 108 196 
Народна медицина 11 228 
Народни вярвания 11 228 
Народни вярвания. Народни обичаи. Суеверия. 227 380 
Народни носии, български 225 231 
Народни обичаи и обреди 11 228 
Нарушаване (разрушаване) на околната среда. Екология 235 
Наследствено право 164 165 
Наследственост - болести, онаследяване 258 262 
Наука 22 626 
Наука - България 21 
Наука - история 6 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 8 20 501 596 
Научни изследвания - езикознание 409 
Национален въпрос и национална политика - Балкански полуостров 87 383 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 124 125 403 517 522 523 547 
Начални форми на власт. Исторически форми на власт и управление 148 
Начално образование - конференция 630 
Немска литератера. Пътеписи 465 
Немска литература 151 421 432 448 
Немска литература - романи 412 
Немски език 375 376 
Немски език - обучение 371 377 
Немски език - текстове 183 363 
Нервни болести 59 282 
Николай, Елена - биографии 495 552 
Нова история (1492-1919) 530 
Нотариални актове 156 
Нотариат - България - наръчници и ръководства 171 
Облигационно право - България - закони 158 
Образование - квалификационни системи 612 
Образование - специално 586 
Образование - степени на образование 587 
Образование и просвета - България - история 618 
Образование и просвета - управление и организация 617 
Образователна политика 569 570 589 621 
Образователни системи 546 636 
Обучение - автоматизация 607 
Обучение - електронно 569 570 571 589 590 
Обща типология на обществата 127 
Обществени науки 74 
Обществени науки - конференции 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 
Обществено управление 113 136 175 199 584 
Общо машиностроене 294 357 
Операционна система - Linux 583 
Операционни системи 579 
Оперни и оперетни артисти, български - биографии 495 552 
Ораторско изкуство 399 558 606 
Органи на обществения ред 202 559 
Организация - управление 207 341 
Организация на възпитанието и обучението 624 
Организация на науката и научноизследователската работа 4 12 340 
Организация на производството 12 340 
Осигурително и застрахователно право 81 
Осигурително право - сборници 82 
Основи на възпитанието 613 633 
Основи на математиката 143 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 185 186 187 188 197 
Паметници на културата 13 14 15 480 515 519 520 521 
Папство 43 123 
Парапсихология - популярна литература 66 634 
Патология. Клинична медицина 261 
Педагогическа психология 37 65 608 
Педагогическа психология - учебници за ВУЗ 620 
Персонал - управление 207 341 
Писатели, български - биографии 425 526 
Писатели, руски 386 497 
Писма. Размножаване. Машинопис. Преводи. Стенография 346 
Пластична деформация 294 357 
Поведение, девиантно - при децата 50 280 619 
Поезия, българска - теми и образи 508 
Поети, български 508 
Поети, български - биографии 425 526 
Поети, руски 386 497 
Политика 144 
Политика, вътрешна, външна 109 118 512 
Политическа теория. Политическа идеология 140 141 179 
Политически и национални младежки движения - България 97 
Политически партии и движения 100 119 514 
Полска литература 413 441 
Полупроводникова електроника 241 304 354 
Полупроводникови материали 301 
Полупроводници - учебници за ВУЗ 301 
Португалски език - учебници за самообразование 436 
Постмодернизъм - в литературата 433 441 
Права на човека 103 111 175 584 
Права на човека - САЩ 75 482 
Прависти, български - биографии 82 
Право 18 133 138 
Право - частно право 152 
Право на Европейския съюз 147 
Предавки - проектиране 308 
Предучилищна възраст - занимания 605 
Предучилищно възпитание 98 598 599 603 604 
Предучилищно възпитание - помагало 597 
Приложни програми - наръчници и ръководства 581 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 352 556 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 2 249 250 295 
Природа, опазване в цялост 1 248 
Проекти - управление - учебник за ВУЗ 343 
Проектиране 236 351 578 
Производство и услуги по стопански отрасли. Икономика на отделните стопански отрасли 189 330 
Професионални вредности. Хигиена на труда 193 263 
Психични болести - при децата 50 280 619 
Психологически изследвания 53 
Психологически системи и учения 52 
Психология 55 61 217 
Психология - детска 48 59 282 615 
Психология - индивидуална 29 80 
Психология - психотехники 39 120 275 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 30 36 84 110 593 600 
Психология, патологична - при децата 50 280 619 
Психолози, български - библиографии 27 67 468 545 
Психотерапия 39 120 275 
Психотехника 65 
Публицисти, български - библиографии 27 67 468 545 
Първа световна война - участие на България 536 
Радио - България - правни проблеми - история 306 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 305 582 
Различни влияния на църквата. Църква и култура. Църква и държава. Християнска цивилизация. Църква и 56 145 528 
Разстройства на чувствата, инстинктите и влеченията 110 
Разузнаване - Ватикан - история 43 123 
Ракетна техника 303 318 518 
Регионална икономика 128 191 205 220 
Регионална икономическа политика - България 202 559 
Регионално обединяване на държавите 128 205 
Религиозна литература - българска 16 46 415 
Религия 58 
Религия - християнство - учебни помагала 17 44 51 
Речници - двуезични 417 
Риск - управление 184 
Роботи. Автомати 350 
Роман, английски - теми и образи 394 
Роман, френски - теми и образи 394 
Руска литература 442 
Руска литература - критика 390 503 
Руска литература - поезия, стихове 388 
Руска литература - роман 378 
Руска литература - теми, образи, сюжети 386 497 
Руска филология - сборници 362 
Руски език 460 538 629 
Руски език - граматика 397 
Руски език - методика на преподаването - сборници 362 
Ръкописи, византийски - описи 24 541 566 
Ръкописи, славянски 3 364 
САЩ - история 475 484 485 
САЩ - негърски въпрос 75 482 
Световна история 498 
Свръхсетивен свят 227 380 
Селскостопанско оборудване и материали (общи въпроси): избор, закупуване, техническо поддържане и 329 
Семейна етика 33 595 
Семейни отношения - психология 47 614 
Семейно възпитание 33 595 
Семейно възпитание - популярна литература 38 66 609 634 
Семиотика - лекции и доклади 368 
Семов, Марко Атанасов - библиографии 27 67 468 545 
Символи и знаци 11 228 
Системи на възпитание и обучение 622 
Системи на образование - хармонизация 587 
Славянски езици 3 364 
Словенска литература - литературна критика 372 
Софтуерни продукти 577 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 236 351 578 
Софтуерни технологии - учебни за ВУЗ 579 
Социална етика 29 80 
Социална медицина 272 
Социална политика 129 
Социална психология 39 120 275 
Социална работа 85 641 642 644 
Социална структура 92 
Социално осигуряване 643 
Социално поведение 29 30 80 84 140 593 
Социално разслоение 70 
Социология 107 172 
Социология - популярна литература 89 
Социология и психология на труда 61 217 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 9 10 83 95 96 132 339 
Социология на културата и на цивилизацията 56 92 145 528 
Стандарти - счетоводни -- междуранодни 19 342 
Старобългарска и църковнославянска литература 16 46 415 
Стенография - Учебници за средните училища 347 
Стопанско сътрудничество - Европа - конференции 157 
Структурализъм - в литературата 433 
Сценична реч 440 563 
Счетоводство 345 631 
Счетоводство - България 216 
Счетоводство - стандарти - международни 19 342 
Счетоводство - стандартизация и нормализация 206 
Съд и съдоустройство - София 137 
Съдебна власт 153 
Съдебна практика - България 137 
Съдопроизводство 170 
Съединени Американски щати - география 502 
Съединение на България 511 
Съкровища - Летница, Ловешка обл 35 505 555 
Сърбия - история - конференции 500 
Тайни общества 42 
Таринска, Стефана Стефанова - дейност 392 506 
Театрално изкуство - обучение - учебник за ВУЗ 399 558 606 
Театър, японски - теория и естетика 562 
Телевизионна журналистика 9 10 95 96 
Телевизионни предаватели 305 582 
Телевизия - България - правни проблеми - история 306 
Телекомуникационни мрежи - управление 300 
Теория и значение на печата. Отношение към други професии 18 133 
Теория на литературата. Литературна техника 437 529 
Техника - конференции 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 
Технико-икономически анализ на производството 333 336 337 338 
Техническо чертане 294 357 
Технология на металите. Металообработване 359 
Товаро-разтоварни работи - в автомобилния транспорт 324 
Траки - религия 28 35 49 483 505 525 549 555 561 
Тракийски език 451 
Транспорт - икономика 182 311 
Транспорт - организация и експлоатация 312 
Триене в машините 309 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 61 217 
Трудово право 81 
Трудово право - сборници 82 
Трудотерапия 264 591 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 193 263 
Туризъм - Златоград - пътеводители 229 507 
Търговия 108 196 
Търговско право 93 138 
Тютюн - обработка 640 
Университети 180 367 588 594 627 
Управление и организация - конференции 292 293 
Управление на народното стопанство 218 344 
Управление на образованието 621 
Управление на стопанството в рамките на ЕС 189 330 
Учени, български - бибилиографии 27 67 468 545 
Училища - управление и организация - история - учебници за ВУЗ 611 616 
Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 617 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 284 
Феноменология 62 
Физика на плазмата 298 
Физикохимия - учебник 256 
Физиология 274 285 
Физическа култура 635 
Философска антропология 34 99 
Философски системи и направления 31 40 58 
Финансови пазари 184 
Финансово счетоводство - стандартизация и нормализация 206 
Форми на политическа организация 76 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 189 221 330 
Френска литература - романи 400 
Характеристика на транспорта 317 
Хигиена 283 
Хидравлика 297 307 360 
Хосписи 267 
Християнство - история 42 
Христова, Елисавета Кирилова - биографии 82 
Христология - месианство - светото семейсто - Дева Мария (Богородица) 42 
Художествено четене 390 440 503 563 
Цени. Ценообразуване. Производствени разходи. Себестойност 208 
Ценова политика 221 
Цивилизация. Култура. Прогрес 13 14 15 56 145 519 520 521 528 
Цифрови системи - машини и устройства 241 304 354 
Църкви - София - история и архитектура - албуми 553 
Църковно-национална борба [България] 496 
Човек - философско-социологични проблеми 34 99 
Шевици, български 225 231 
Щампи и щанци - учебници за ВУЗ 358 
Ядрена техника. Ядрена и атомна енергетика 296 
Японска литература - история и критика 469 
Японска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 469 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

CAD системи 294 357 
DOS 579 
E-learning 567 569 570 571 585 589 590 
GSM комуникации 299 572 
Java 576 
Java 2 236 351 578 
LabVIEW 577 
larousse 5 
Linux 583 
Matlab 581 
MySQL 353 580 
Opel Omega(B) 325 
Optimization Toolbox 581 
six sigma 331 333 336 337 338 
TOEFL 374 
UNITECH 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 
Windows 579 
абстрактно мислене 630 
автоматизация 349 
автомобили 315 317 320 321 
автомобилна индустрия 182 311 
автомобилна техника 319 
автомобилни превози 324 
автомобилостроене 315 334 335 366 370 
авторско право 7 88 194 
агенции 79 
агрегатни състояния 253 
адаптивни контролери 348 
адаптивни системи 348 
административен процес 131 
административна реформа 121 
административни актове 131 
административнонаказателни разпоредби 131 
административнонаказателно производство 137 
административнопроцесуален кодекс 131 
администрация 122 
азиатски спорт 564 
албум 491 550 553 
Александрийска империя 14 520 
Александър Теодоров-Балан 462 539 
алманах 491 
анатомия 274 
английска литература 373 394 431 
английски език 122 332 334 335 365 366 367 369 370 374 588 
английско-български речник 268 
антиглобализация 223 
антисемитизъм 68 
антисциентистко направление 62 
антична култура 58 
арабистика 41 
арабски страни 149 
артикулация 632 
археологически паметници 35 505 555 
археологически проучвания 515 
археология 496 
архитектура 202 559 
архитектурни паметници 553 
Асирийска империя 13 519 
астрономия 252 
атоми 253 257 
афро-американци 75 482 
бази данни 353 580 
бази от данни 571 590 
бакалаври 22 626 
балканизъм 23 173 540 
балканска идентичност 87 383 
балкански държави 23 173 540 
басни 434 
бедност 70 
безжични комуникации 300 
безопасност на труда 193 263 
бензинов двигател 323 
берберски етнос 447 
Берлински договор 511 
БЗНС 119 514 
библейски текст 423 
библейско пророчество 542 
библиографии 24 27 67 468 541 545 566 
библиотеки 25 
библиотечни фондове 25 
Библия 17 51 
бизнес 190 195 218 219 344 
бизнес каталог 130 
бизнес организация 189 330 
биографии 6 27 67 124 403 425 430 437 468 477 479 495 517 522 526 527 529 545 546 552 636 
биографии на монаси 534 
биографичен роман 390 503 
биография 86 381 488 493 
биографски материали 444 446 533 535 
биологични ресурси 235 
биомеханика 285 
биосистеми 255 
биотехнологии 255 259 
БКП 100 101 504 
БМВ 322 
бойни изкуства 564 
бойни отровни вещества 281 
болести в семейството 258 262 
Болонски процес 587 
БРЦК 547 
будизъм 54 
България 26 476 509 510 
българо-френски речник 417 
българска драма 408 
българска култура 87 383 
българска литература 86 368 369 381 382 384 387 389 391 393 395 396 398 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 414 416 418 419 422 424 426 427 428 429 430 434 435 437 439 441 443 444 445 446 452 453 454 455 456 461 463 464 467 471 472 473 474 493 517 527 529 533 535 601 
българска поезия 442 508 
българска публицистика 27 67 468 545 
български език 395 462 470 539 601 
български писатели 425 526 
български фолклор 227 380 409 
български шевици 225 231 
българско-английски речник 269 
Вавилония 13 519 
валидизационни закони 155 
вампири 227 380 
Ватикана 43 123 
Вашингтон, Джордж 484 
ветеринарна медицина 266 
вещно право 91 154 155 160 161 162 163 
вещноправен режим 154 
взаимоотношения лекар-пациент 270 
византийска цивилизация 500 
висше образование 264 345 587 591 628 631 
висши училища 8 501 596 
водоизточници 283 
военни блокове 149 
военно дело 124 522 
връзки с обществеността 83 339 
Вселена 252 
въздушен транспорт 313 
възпитание 37 38 47 63 66 117 129 608 609 610 614 622 625 634 637 
Възраждане - България 446 534 535 
възрастни хора 276 
възрожденска литература 392 506 
възрожденски текст 392 506 
външна икономика 204 
външна търговия 204 
външни отношения 113 199 
вътрешна политика 109 
вътрешни болести 276 
генетика 258 262 
география 478 502 548 
география на света 524 
географски информационни системи 303 318 518 
геометрия 232 239 
геополитика 149 
геохимия 257 
гериатрия 276 278 
германския райх 530 
геронтология 278 
глобализация 92 
годишен отчет 4 
горивни системи 316 
горивни уредби 316 
градинарство 326 
градове в България 510 
градоустройство 202 559 
гражданска война в САЩ 485 
гражданска отбрана 281 
граждански дела 166 
граждански процесуален кодекс 166 
гражданско дружество 154 
гражданско образование 117 197 610 
гражданско общество 97 117 610 
гражданско право 91 160 161 162 163 
гражданско правоотношение 91 
граматика 375 376 397 
графичен интерфейс 581 
гробници 229 507 
групова учебна работа 74 
грънчарско изкуство 226 230 551 560 
гръцка епоха 14 520 
гръцки ръкописи 24 541 566 
гръцки суфикси 451 
гъвкави системи за управление 350 
двигатели 315 
двигатели с вътрешно горене 310 314 316 
декоративни растения 326 
демография 72 
демографски подходи 272 
демократичен преход 198 
демокрация 76 78 
дендрохронология 15 521 
десегрегация 148 
детерминизъм 34 99 
детска градина 597 603 605 
детска литература 449 450 565 
детска престъпност 30 84 593 
детска психология 36 37 38 47 50 59 63 66 280 282 600 608 609 614 619 625 634 
детско-юношеска възраст 110 
деца 33 70 595 
деца-автори 449 565 
джудо 564 
диалектика 462 539 
диалектически материализъм 40 
диалози 436 
дизелови двигатели 323 
диктатори 394 
диктатура 394 
динамика 254 
дипломна работа 22 626 
дискретни системи 349 
дискриминация 71 
дистанционно изпитване 570 589 
дистанционно обучение 567 569 570 571 585 589 590 
диференчни схеми 237 
дифтонги 451 
дневници 414 
договори 158 159 
доживотно наказание 106 
доклади 69 73 108 116 196 312 
документи 509 
домашни любимци 328 
драма 373 406 407 
древни цивилизации 13 14 519 520 
древногръцка философия 58 
духовен живот 45 
душа 55 
дълготрайни активи 216 
държава 90 177 
държавна власт 136 
държавни органи 136 
държавно обществено осигуряване 643 
държавно управление 498 
Евклидово пространство 239 
евреи 68 
Европа 531 
Европейска комисия 4 312 
европейска политика 157 
европейски институции 79 115 201 
Европейски съюз 4 69 70 71 72 73 79 108 113 114 115 116 147 157 176 189 190 191 196 199 200 201 224 261 296 313 330 
езика на тялото 132 
езикова култура 462 539 
езикознание 458 459 
езици за програмиране 576 
екип 207 341 
екозащитни организации 2 249 
екологични проблеми 189 330 
екология 251 
експертизи 319 
експлоатация на автомобилите 320 321 323 325 
електроника 302 
електронни схеми 241 304 354 
електронно обучение 567 569 570 571 585 589 590 607 
електрооборудване 323 
енергетика 250 295 
енергийни свойства 253 
ензими 255 
енциклопедия 5 26 219 317 
епидемиологични методи 272 
ерготерапия 264 591 
ерозия 235 
есета - очерци - скици 421 
етика 29 64 80 
етимология 409 
етичен кодекс 273 
етични проблеми 273 
етнография 86 226 230 381 493 551 560 
етнолингвистика 409 
етнология 86 225 231 381 493 
ефективност 250 295 
жаргон 417 
живот 55 
животински видове 1 248 
животът на граф Н. П. Игнатиев 125 523 
журналистика 9 10 27 67 95 96 468 545 
закони 94 121 137 
закрила на детето 111 
замърсяване на въздуха 251 316 
застраховане 81 
затворници 105 
защита на информация 175 584 
защита от корозия 361 
здравеопазване 77 260 265 272 
здравно осигуряване 643 
земеделска техника 329 
земеделско стопанство 329 
Златоград 229 507 
значение на печата 18 133 
зъбни колела 308 
зъбни предавки 308 
игри 48 52 53 615 
избори 134 
избрани произведения 410 430 527 
изнудване 126 
изобразително изкуство 98 419 
изпити 367 588 
изследване 25 
Източна Европа 118 512 
Източна философия 54 
икони 418 
икономика 72 181 183 184 209 210 211 212 213 214 218 219 222 223 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 344 363 
икономика на социалистическите страни 195 
икономичеси модели 181 
икономическа статистика 191 
икономически отношения 114 200 
икономически растеж 181 189 330 
икономически теории 181 222 
икономическо развитие 223 
илюстрации 418 
имотен регистър 171 
инвестиции 192 
инвестиционен анализ 192 
индиански племена 481 
индианци 475 
индивидуални решения 32 
инжекционни системи 310 
иновации 7 12 88 194 340 
иновационна политика 12 340 
инструменти 358 
интелектуална собственост 7 88 194 
интелигентност 492 
интервю 428 642 
информационни технологии 233 234 574 575 
ислям 41 
ислямски тероризъм 149 
испанска литература 450 
историческа поема 466 544 
исторически извори 446 535 
исторически материлизъм 45 
исторически паметници 56 145 528 
исторически роман 382 464 
история 8 484 501 530 531 534 542 543 594 596 
история на Балканите 494 
история на България 24 101 119 403 466 476 492 496 499 504 509 513 514 516 517 532 536 537 541 544 566 
история на Византия 494 
история на Гърция 14 520 
история на Европа 118 512 
история на култа 500 
история на литературата 508 
история на Македония 491 
история на педагогическата мисъл 613 
история на Русия 124 522 
история на САЩ 78 475 477 479 481 485 486 488 489 490 
италианска литература 420 
кадастър 171 
кандидат-студенти 628 
капитал 192 
капитализъм 466 544 
капиталистическо общество 135 215 
капиталовложения 192 
карбуратори 310 
кариерно ориентиране 586 
карикатури 418 
картография 303 318 518 
качество 337 
квалификационни степени в образованието 612 
керамика 226 230 551 560 
кинезитерапия 277 278 279 
кинематика 254 
класифицирана информация 175 584 
клетъчни комуникации 300 
клиент-сървър 353 580 
кодекс 643 
кодекс на труда 139 
колективни решения 32 
компютри 568 573 
компютърна архитектура 568 573 
компютърни комуникации 305 582 
компютърни приложения 294 357 
компютърни технологии 233 234 352 556 574 575 
комуникации 371 
комуникационни мрежи 299 572 
комуникационни технологии 299 572 
комуникация 132 399 558 606 
комунистическа система 126 
комунистическо възпитание 618 
кондензатори 298 
консервиране 638 639 
конституция 90 94 177 
контрол 348 
контрол на качеството 331 333 336 337 338 
конференции 3 112 157 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 345 364 458 459 500 532 631 
кормилно управление 323 
корозионни показатели 361 
корозия на металите 361 
корупция 126 151 448 
космическа електроника 302 
космическа техника 303 318 518 
космология 252 
котки 266 
краезнание 487 496 
критика 390 418 503 
кръстата гора 229 507 
куклен театър 440 563 
култура 56 145 418 528 
култура на древността 13 14 519 520 
културен дуализъм 87 383 
културна еволюция 34 99 
кучета 266 328 
лекарства 284 
леки автомобили 322 
лексикология 409 
лекции 348 
лечебна гимнастика 277 
лечебна физкултура 276 277 
леярство 355 356 
линейни системи 349 
литература 400 433 
литературен спектакъл 440 563 
литературна естетика 368 
литературна критика 86 368 372 381 419 423 444 445 493 533 
литературознание 458 459 
личност 129 
лишававе от свобода 174 
логика 32 
локализация 220 
магистратура 22 626 
Македония 476 509 
македонски българи 476 509 
макроикономика 203 
малцинства 109 618 
манастири 57 
манипулатори 350 
марксистка философия 40 
маслодайни култури 327 
математика 209 210 211 212 213 214 238 239 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 597 598 599 602 
материалознание 359 
машиностроене 297 307 359 360 
медиен мениджмънт 9 10 95 96 
медии 9 10 95 96 
медико-санитарна защита 281 
медицина 261 268 269 276 281 283 284 
медицинска етика 77 258 260 262 265 270 273 
медицинска терминология 268 269 
медицинско законодателство 77 260 265 
медицинско право 273 
междуличностни отношения 29 80 
международен морски превоз 142 
международна конференция 186 233 234 574 575 
международна политика 498 
международни договори 152 
международни отношения 43 78 123 
международни провоотношения 102 
международни стандарти 19 206 342 
мениджмънт 218 344 
мениджмънт в сестринството 271 
мениджмънт на качеството 331 333 336 337 338 
мениджмънт на образованието 624 
Мерцедес 322 323 
местни затвори 106 
местно население 481 
местно самоуправление 121 
метализация 298 
металолеене 355 356 
металообработване 359 
металообработваща техника 358 
методи на обучение 635 
методика 379 592 
методика на музиката 554 
методически планове 74 
методология 197 
механизация в растениевъдството 329 
механизми 308 
механика 254 
микроикономика 203 
микрочипове 302 
министерски съвет 153 
мисионерство 534 
младежи 97 
мобилни комуникации 299 300 572 
мобилни мрежи 299 572 
мобилни терминали 305 582 
модернизация 508 
модернизъм 441 
модули 305 582 
мозък 55 
молекули 253 
мониторинг 343 
морал 64 
морални ценности 270 
морски транспорт 142 
морско законодателство 150 
морско право 142 150 
морфология 397 
мотивация 60 
мотивиране на персонала 207 341 
мрежи в равнина 239 
музика 554 
музикално образование 352 556 
мюсюлмани 75 482 
наказателен процес 146 167 168 169 
наказателни дела 169 
наказателно-изпълнително право 174 
наказателнопроцесуално право 146 
наркотици 108 196 
народ 492 
народно събрание 153 
народопсихология 27 67 468 545 
нарушения 632 
нарушители в обществото 104 
наследствено право 91 164 165 178 
наследственост 258 262 
наследство 164 165 
наука 4 6 21 
наукознание 20 
научна конференция 630 
научна организация 20 
научни изследвания 4 409 
научно творчество 21 
националноосвободително движение 547 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 124 125 522 523 
начална педагогика 98 143 
начално образование 98 395 601 
начално училище 617 
негърски въпрос 75 482 
недвижима собственост 155 
немска литература 151 412 421 432 448 465 
немски език 183 363 375 376 377 
нервна система 59 282 
нервни заболявания 59 282 
несъстоятелност 93 
новели 435 472 
нормативни актове 152 
нормативни документи 621 
нотариален акт 156 
нотариална камара 171 
нотариална форма 155 
нотариално право 156 
нотариално производство 155 171 
нотариус 171 
нравственост 64 
облигационно право 91 158 159 178 
образи на площадното 419 
образи на сакралното 419 
образование 587 597 599 612 617 618 
образователна политика 621 
образователни системи 546 636 
образователни технологии 238 602 
обреди 11 228 
обучение 238 345 395 569 570 589 601 602 622 631 
обучение на персонала 570 589 
обучение по български език и литература 379 438 592 623 
обучение по чужд език 377 
обществен анализ 97 
обществен обвинител 146 
обществени наказания 104 
обществени науки 74 
обществени теории 127 
обществено съзнание 45 
общуване 29 80 
Одриска държава 14 520 
онлайн журналистика 9 10 95 96 
онлайн обучение 567 569 570 571 585 589 590 
онлайнн лаборатория 567 569 570 585 589 
ономастика 409 
опазване на околната среда 235 251 
опазване на природата 1 2 248 249 
операционни системи 579 583 
оперна музика 495 552 557 
органи на управление 115 201 
организации 61 217 
организационно поведение 207 341 
организация 207 341 
организация на компютрите 573 
организация на обучението 611 
организация на транспорта 312 
оръдия на труда 15 521 
Освобождение на България 511 
осигурително право 81 82 
основи на математиката 143 
особени духовни състояния 36 600 
отношения 61 217 
пазарен механизъм 197 
пазари 203 
палиативни грижи 267 
паметници на културата 480 515 
паранормални явления 36 600 
пародии 434 
партийнополитическа работа 40 
педагогика 598 617 630 633 637 
педагогическа психология 620 
педагогически теории 546 636 
персонал 207 341 
персонални компютри 579 
перцепция 399 558 606 
Песталоци 622 
писатели - биографии 386 497 
писменост 368 
плазма 298 
пластична деформация 358 
поведение 29 80 
поведенченски разройства 50 280 619 
погасителна давност 102 
подвижни игри 604 
подпомагане 73 
поезия 384 393 396 402 404 420 422 424 432 452 453 454 455 457 461 467 474 
поземлена собственост 154 
политика 76 144 179 
политика за съседство 113 199 
политическа антропология 140 
политически организации 114 200 
политически партии 100 119 514 
политически системи 127 141 
политически теории 141 
политология 74 
полска литература 413 441 
полупроводникови материали 301 
полупроводникови прибори 302 
полупроводници 301 
помощи 113 199 
португалски език 436 
постмодернизъм 433 441 
потребителска политика 197 
потребителско поведение 185 186 187 188 
потребление 185 186 187 188 
почвени изследвания 235 
прабългари 537 
права на детето 103 111 
права на човека 75 103 111 482 
правила и наредби 105 
правни учения 127 
право 82 112 147 
право и държава 18 133 
право на Европейския съюз 112 
право на интелектуална собственост 91 
правоговор 632 
правоотношения 102 
правопис 470 
православни храмове 553 
праистория 15 521 
практическа педагогика 48 615 
практически консултации 139 
предавки 308 
предприемачество 198 
предучилищна възраст 597 
предучилищно възпитание 143 598 599 603 604 605 630 
преподаватели 8 501 596 
преработка 640 
престъпления 167 168 169 
приказки 227 380 411 
приложна психология 39 52 120 275 
приложни занаяти 226 230 551 560 
приложни програми 581 
приложно изкуство 226 230 551 560 
принципи 197 
принципът на Дирихле 239 
природна среда 2 249 
природозащитни организации 1 248 
притчи 434 
приходи 216 
пробационна практика 104 
програмиране 236 351 578 
програмиране на Midletpascal 305 582 
програмна система 581 
проекти 343 
проектиране 241 304 354 
проза 385 467 
производствена среда 331 333 336 338 
производство 640 
просветна политика 618 
противообществени прояви 30 84 593 
професионално образование 586 
психични разстройства 50 280 619 
психологически експеримент 53 
психологическо консултиране 65 
психология 55 60 110 
психология и философия 40 
психосоциално развитие 65 
психотерапия 39 120 275 
публицистика 413 416 424 427 428 
публичен дискурс 140 
публичен сектор 203 
публични отношения 140 
публични структури 140 
пъблик рилейшънс 83 339 
Първа световна война 536 
първо българско царство 516 
пътеводител 229 487 507 
пътеписи 465 
пътно-транспортно произшествие 319 
работа в екип 105 
работодател 61 217 
радио и телевизия 306 
радиоприемници 302 
развиване на мисълта 604 
развитие на мисленето 48 615 
разговорна реч 417 
разкази 387 398 405 410 426 472 473 
размисли 385 
разредни матрици 581 
разходи 216 
рак на матката 261 
рапица 327 
революционен национализъм 149 
революционно движение 511 
регионален анализ 128 205 
регионална икономика 128 191 205 220 
регионална политика 202 220 559 
регионална структура 128 205 
религиозна литература 16 46 415 
религиозни ордени 57 
религия 41 44 492 
ремонт на автомобили 320 321 322 325 
ресторантьорство 193 263 
ресурси 250 295 
рехабилитация 279 
решаване на проблеми 105 
решения 137 
Рим 14 520 
риск 184 
рисунки 449 565 
роботи 350 
родители 33 47 595 614 
роман 369 378 401 412 431 439 443 456 463 471 
роман за юноши 429 
романтизъм 432 
ромско образование 148 
русенски учени 6 
Руска империя 530 
руска култура 386 497 
руска литература 378 386 390 497 503 
руска поезия 388 442 
руски език 362 397 460 538 629 
ръководни служители 61 217 
ръководство 353 580 
ръкописи 3 364 
Саддам Хюсеин 149 
самосъзнание 129 
самоубийство 110 
самоуправление 128 205 
самоучител 436 
санитарна защита 281 
санскритски текст 54 
сатира 434 
САЩ 475 484 485 
сборник статии 362 
световна история 498 
свобода 76 
себеоткриване 132 
себеутвърждаване 132 
сексуална комуникация 132 
селско стопанство 329 
семейно възпитание 33 595 
семейно право 91 
семиотика 11 228 
семитски езици 447 
сертификация 353 580 
сестрински грижи 271 
симфонично изкуство 557 
синдикални организации 139 
синтаксис 397 
системи за контрол 315 
системи на образованието 587 612 
системно програмиране 579 
скоростна кутия 323 
славянски езици 3 364 460 538 629 
словенска литература 372 
словесно-творческа дейност 399 558 606 
словесноизпълнителска дейност 399 558 606 
слънчева система 257 
сонети - Шекспир 373 
Софийски университет 8 460 501 538 596 629 
Софриний Врачански 430 527 
софтуер 581 
софтуерни продукти 577 
социална медицина 272 
социална работа 85 641 642 644 
социални грижи 644 
социални системи 127 
социално законодателство 644 
социално осигуряване 643 
социално поведение 50 280 619 
социално положение 70 
социално потисничество 34 99 
социално разслоение 70 92 
социално управление 136 
социолингвистика 409 
социологиически анализи 89 
социологически методи 272 
социологическо изследване 97 198 
социология 87 89 107 172 383 
социология на културата 56 92 145 528 
социология на цивилизацията 92 
специализиран немски 371 
спирачна система 323 
спорт 635 
спортни тренировки 285 
способности и талант 20 
справочник 628 
спътникови комуникационни системи 303 318 518 
спътникови системи 303 318 518 
средновековна история 543 
стажант-учители 238 602 
статика 254 
статистика 72 190 240 
стенография 346 347 
степени на висшето образование 587 
Стефана Таринска 392 506 
стопанска дейност 130 
странознание 524 
стратегическо управление 293 
струговане 294 357 
структурализъм 433 
суицидно поведение 110 
супервизия 641 
супервизор 641 
сценично изкуство 562 
счетоводна отчетност 292 
счетоводни стандарти 206 
счетоводство 216 332 345 365 631 
събрани съчинения 439 
съдебна власт 153 
съдебна практика 160 161 162 163 
съдебна система 170 
съдопроизводство 170 
Съединени Американски щати 502 
съзнание 55 
съкровища 35 505 555 
сърдебно-съдови заболявания 266 
тайни общества 42 
таланти 60 
талантливи ученици 20 
тамплиери 42 
театрална дейност 399 440 558 563 606 
театър 399 558 606 
текстове 183 363 
телефонни системи 300 
телефонни централи 300 
теология 58 
теория на вероятностите 240 
теория на литературата 437 529 
теория на музиката 554 
терминология 334 335 366 370 
тестове 52 53 367 374 588 
тестове по български език 470 
техника 209 210 211 212 213 214 242 243 244 245 246 247 286 287 288 289 290 291 
техническо обслужване 317 
техническо чертане 294 357 
технологии 12 340 
типове поведение 105 
товарен транспорт 312 
тракийска гробница 28 49 483 525 549 561 
тракийска култура 14 520 
тракийски имена 451 
тракийски селища 28 49 483 525 549 561 
тракийско изкуство 28 49 483 525 549 561 
транспортна политика 313 
триене 309 
триене в машините 309 
трудова заетост 71 586 
трудово право 77 81 82 139 265 
трудотерапия 264 591 
тумори 261 
туризъм 193 263 
търговски закон 93 
търговски сделки 93 
търговско право 93 
тютюн 640 
университети 180 594 
университетско образование 627 
управление 202 207 341 559 
управление на емоциите 105 
управление на качеството 331 336 337 
управление на маркетинга 293 
управление на образованието 611 616 
управление на операциите 292 
управление на персонала 293 
управление на проекти 292 343 
управление на риска 184 
управление на финанси 292 
управление на човешките ресурси 271 
упражнения 48 615 
учебни помагала 17 44 51 
учебник за ВУЗ 238 274 279 583 602 
учебно пособие 332 365 
учене 48 615 
училищен мениджмънт 624 
училищна възраст 65 
училищни психолози 110 
училищно дело 611 616 621 
учители 617 
учителска професия 617 
фармакология 284 
феноменология 62 
физиология 274 285 
физиология на човека 285 
физическа култура 635 
физическо възпитание 635 
физическо натоварване 285 
физични явления 252 
филология 460 538 629 
философия 31 40 45 
философия на културата 34 99 
философия на литературата 437 529 
философия на относителността 54 
философски направления 62 
финанси 138 206 
финансови пазари 184 
финансови ресурси 25 
финансово отчитане 19 342 
финансово право 138 
фирми 218 344 
фондове 73 
фонетика 397 
формоване 356 
формообразуващи инструменти 356 
франкмасонство 42 
фрезоване (обработка на метали) 294 357 
френска литература 394 400 
Френска революция 530 
фугативност 256 
хайку 457 
ХЕИ 283 
хигиена 283 
хигиена на труда 283 
хидравлика 297 307 360 
химична термодинамика 256 
химични елементи 257 
химично равновесие 256 
хосписни грижи 267 
хотелиерство 193 263 
хранително-вкусова промишленост 638 639 
християнска религия 17 51 553 
християнство 42 44 
хронология 542 543 
художествено слово 440 563 
хумор - сатира - пародия 389 391 
цени 208 
ценова политика 221 
ценообразуване 208 
цивилизация 15 521 
църква 43 123 
църква и култура 56 145 528 
църковна архитектура 550 
църковни служби 16 46 415 
църковнославянска литература 16 46 415 
частен бизнес 198 
частно право 152 178 
числени методи 237 
човекоподомни примати 15 521 
чуждоезиково обучение 122 
шевици 225 231 
шумеро-акадска цивилизация 447 
юбилейни тържества 180 
ядрена енергетика 296 
японска литература 469 
японски театър 562 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Malcolm, X 75 482 
Арнаудов, Михаил Петров 86 381 493 
Ботев, Христо 444 533 
Бумбаров, Борис 119 514 
Вашингтон, Джордж 484 
Далчев, Атанас Христов 508 
Димитров, Георги 101 504 
Достоески, Ф. М. 386 497 
Екатерина II 390 503 
Игнатиев, Николай П. граф 124 125 522 523 
Коларов, Васил 101 504 
Лилиев, Николай 508 
Линкълн, Абрахам 488 
Милев, Гео 508 
Николай, Елена 495 552 
Обама, Барак 144 
Семов, Марко Атанасов 27 67 468 545 
Софроний Врачански 430 527 
Таринска, Стефана Стефанова 392 506 
Теодоров-Балан, Александър 462 539 
Тивчев, Петър 494 
Тургенев, Иван 386 497 
Франклин, Бенджамин 479 
Фурнаджиев, Никола Йорданов 508 
Христова, Елисавета Кирилова 82 
Цветкова, Бистра 494 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Арабаконак 547 
Атонски манастири 57 
Банат 550 
Близкият изток 149 
Бусинци, Пернишка област - етнография 226 230 551 560 
Бусинци, Пернишка област - изобразителни изкуства 226 230 551 560 
Бълария 94 
България 90 177 202 220 500 510 516 534 536 559 
България - архивистика 24 541 566 
България - библиотечно дело 25 
България - етнография 225 231 
България - журналистика 9 10 95 96 
България - история 476 492 496 509 511 532 537 
България - лит. 27 67 392 468 506 545 
България - литературознание 425 437 526 529 
България - музика 495 552 
България - образование 618 
България - обществено управление 131 
България - паметници на културата 28 49 480 483 525 549 561 
България - право 82 93 153 154 171 
България - съобщения 306 
Ватикан - международни политически отношения 43 123 
Велико Търново - история - паметници на културата 496 
Германия - политика 68 
Древна Тракия - археология 35 505 555 
Древна Тракия - изобраз. изкуства 35 505 555 
Древна Тракия - краезнание 35 505 555 
Древна Тракия - религия 35 505 555 
Европа 108 196 202 531 559 
Европа - международни икономически отношения 157 
Европа - право 112 128 147 205 
Естония 548 
Златоград 229 507 
Източна Европа 118 512 
Румъния 487 550 
Русе 557 
САЩ 475 485 
САЩ - политика 78 
Северна България 130 
София 594 
София - археология 553 
София - архитектура 553 
София - краезнание 553 
София - право - краезнание 137 
СССР 76 
Съединени Американски Щати 1 2 248 249 502 
Сърбия 500 
Тракия (древна) 515 
Тракия - изобразителни изкуства 28 49 483 525 549 561 
Тракия - религия 28 49 483 525 549 561 
Япония - лит. 469 
Япония - физ. култура и спорт 564