НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С/01/Б 21ЕбС /01/Б 21Еб

Балевска, Елка

   Българска лексикология и лексикография 1944-1968 : Библиография / Елка Балевска . - София : БАН, 1973 . - 166 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22312

- 2 -

С/2(038.1)/Б 34Гм 

Белингер, Герхард

   Митологичен речник : С над 3000 ключови думи към митовете на всички народи / Герхард Белингер . - София : Прозорец, 2008 . - 636 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-733-603-2 

Сист. No: 22343

- 3 -

П/0/Б 37АпЦБ 59039

Бенбасат, Алберт Нисим

   По въпроса за книгата / Алберт Нисим Бенбасат . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 356 с ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-07-2712-7 

Сист. No: 22272

- 4 -

ЦБІІ 2904 

Уставите на Българската академия на науката 1869-1984

   Уставите на Българската академия на науката 1869-1984 /  Състав. Анета Динева ; Отг. ред. Николай Тодоров ; [С предг. от] Анета Балевски . - София : БАН, 1989 . - 288 с. : с факс ; 35 см

   .

   ISBN * 

Сист. No: 22306

- 5 -

ЦБ 59103 

Дни на науката'2000  : [Сборник] /  и дрБорис Ангелов ; Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2000 . - 208 с. : с табл. , диагр. ; 20 см

   Други ред. : К. Панайотова, Л. Бояджиева. - Библиогр. след отд. материали . - Пълното име на отг. ред е Иван Харалампиев Иванов . - Изд. на Съюз на учените в България, клон В. Търново

   ISBN 954-9541-79-9 (грешен)

Сист. No: 22396

- 6 -

ЦБ 59102 

Дни на науката'2001 [- В. Търново]  : [Доклади] /  Ред. кол. Кинка Панайотова-Савова и др . - В. Търново : Фабер, 2001 . - 240 с. : с табл. , диагр. , черт. ; 20 см

   Други ред. : Г. Тодоров, В. Стоянова. - Офс. изд. - 80 тир. Библиогр. след отд. докл . - Изд. на Съюз на учените в България, Клон В. Търново

   ISBN 954-775-031-3 

Сист. No: 22397

- 7 -

ЦБ 59105 

Дни на науката'2005  /  Ред. кол. Иван Харалампиев и др . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 382 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на И. Харалампиев е Иван Харалампиев Иванов. Текст. и на фр. ез . Библиогр. след отд. материали . - Изд. на Съюз на учените в България. Клон В. Търново

   ISBN 954-775-560-9 :10

   ISBN 978-954-775-560-4 :13

Сист. No: 22394

- 8 -

ЦБ 59058 

Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила  : Сборник : Т. [1]-2 . - София : БАН, 1958 . - 25 см

   

   ISBN * 

   [Т. 1]. Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила. 1868-1876 /  Подбрали и подготвили за печат  Петър Миятев, Георги Димов . - 1958 . - 576 с.

   Изд. на БАН. Архивен инст

Сист. No: 22322

- 9 -

Ч2/886.7/М 78 

Многоцветие

   Многоцветие : Из културата на малцинствата в България / Георги Цанков и др ; [Увод] Вера Мутафчиева . - София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействи, 2001 . - 219 с. ; 20 см . -  (IMIR)

   Други авт. : Б. Радунчев, А. Рошковска, Е. Барух, М. Бушев, М. Бодаков, М. Мормарев, С. Поликар, Алб. Иванова, В. Балевски, Й. Бибина ; Пълното име на Г. Цанков е Георги Цанков Цанев ; Марко и Мориц Мормареви известни като Марко Кънчев Стойков и Морис Йомтов. - Съдържа и Зная езика дотолкова, че да мечтая за него : Разговор с първата ромска поетеса у нас Сали Ибрахим / Красимира Атанасова ; В музиката с мисия : Балканското през погледа на Йълдъмз / Клер Леви ; Книги на турски автори, публикувани от изд. Народна просвета в период 1857-1969; Библиогр. под линия

   ISBN 954-8872-37-4 

Сист. No: 22192

- 10 -

С/02/Н 23б, С2/0/Н 23б, С3/0/Н 23б 
 Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" 

   Таблици на десетичната класификация : Допълнения, поправки и методични решения 1993 - 2004 /  Състав. Лозинка Иванова Ахчийска, Боряна Симеонова Табакова ; Ред. Александра Николаева Дипчикова, Антоанета Иванова Тотоманова . - 2. изд. . - София : Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2009 . - 140 с. ; 30, 5 см

   

   ISBN 978-954-523-108-7 

Сист. No: 22270

- 11 -

ЦБ 59009 

Осбърн, Роджър

   Цивилизацията - нова история на западния свят / Роджър Осбърн . - София : Прозорец, 2009 . - 527 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 513-524

   ISBN 978-954-733-608-7 

Сист. No: 22247

- 12 -

Ч2/0/П 37 

Периодика и литература

   Периодика и литература : Поредица от изследвания за литературата в българския периодичен печат 1877 - 1944 . - София : БАН ; Карина М, 1985 . - 25 см

   Библиогр. под линия ; Им. пок.-речник с. 460 - 507

   ISBN 954-8260-49-2 (т. 5)(Карина М) (Подв.)

   Т. 5. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания : 1918 - 1920 /  Ред. кол.  Елка Трайкова, и др. . - 1999 . - 512 с.

   Други ред. : В. Чернокожев, П. Трифонова, Ю. Обретенова. - Именен показалец-речник / Елена Янакиева, Елха Денева ; Азб. съдърж. на разраб. период. изд Книжка: 8

   ISBN 954-430-645-5 (т. 5)(Акад. изд. Проф. Марин Дринов) (Подв.)

Сист. No: 22181

- 13 -

ЦБ 59101 

СУБ и развитието на науката и висшето образование  /  Ред. кол. Иван Харалампиев, - отг. ред. и др. . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 24 см

   Пълното име на ред. Ив. Харалампиев е Иван Харалампиев Иванов, на Г. Димитров - Георги Димитров Георгиев, а на П. Костова - Пенка Костова Тодорова . - Библиогр. след някои материали ; Рез. на англ. ез

   ISBN 954-775-515-3 

   Т. 2 . - 2005 . - 192 с. : с ил.

   

Сист. No: 22399

- 14 -

Ч2/087.5/Т 45Км 

Тейлър, Кенет Н.

   Моята първа библия в картинки : Учебно помагало по религия / Кенет Н. Тейлър ; Ил. Ричард Хук, Франсис Хук . - София : Министерство на образованието и науката, 2009 . - 256 с. : с ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-91-7165-120-4 

Сист. No: 22412

- 15 -

Ч2/159.9/Ц 66Дп 

Циркова, Диана Андонова

   Психологично консултиране на деца, юноши и родители / Диана Андонова Циркова . - [София] : Център за психосоциална подкрепа, 2007 . - 128 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 126-127

   ISBN 978-954-91532-6-2 

Сист. No: 22351

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 16 -

Ч2/2/H 88Li 

Hubbard, L. Ron

   Introduction to scientology ethics / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 512 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 471-507

   ISBN 978-87-7989-759-5 

Сист. No: 22373

- 17 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology 8-8008 / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 415 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 379-415

   ISBN 978-87-7989-750-2 

Сист. No: 22374

- 18 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics : The Original thesis / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 293 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 207-263; Index p. 265-293; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-739-7 

Сист. No: 22375

- 19 -

Ч2/2/H 88Lh 

Hubbard, L. Ron

   Handbook for dreclears / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 424 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 335-407; Index p. 409-423

   ISBN 978-87-7989-747-2 

Сист. No: 22376

- 20 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Science of survival : Prediction of human behavior / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 729 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 573-677; Index p. 679-729

   ISBN 978-87-7989-744-1 

Сист. No: 22377

- 21 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Self analysis : A Simple self-help volume of tests and processes based on the discoveries contained in dianetics / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 375 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 333-352; Index p. 353-375

   ISBN 978-87-7989-745-2 

Сист. No: 22378

- 22 -

Ч2/2/H 88La 

Hubbard, L. Ron

   Advanced procedure and axioms / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 295 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 221-274; Index p. 275-295

   ISBN 978-87-7989-746-5 

Сист. No: 22379

- 23 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology 8-80 : The Discovery and increase of life energy in the genus homo sapiens / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 199 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 143-180; Index p. 181-199

   ISBN 978-87-7989-749-6 

Сист. No: 22380

- 24 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology. A History of man : A list and description of the principal incidents to be found in a human being / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 247 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 171-229; Index p. 231-247

   ISBN 978-87-7989-748-9 

Сист. No: 22381

- 25 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics : The evolution of science / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 213 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 135-198 ; Index p. 199-213; книгата е издадена и на аудио CD

   ISBN 978-87-7989-740-3 

Сист. No: 22382

- 26 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics : The Modern science of mental health / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 679 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 539-634 ; Index p. 635-679; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-742-7 

Сист. No: 22383

- 27 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology : The Fundamentals of thought / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 243 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 193-225; Index p. 227-243; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-753-3 

Сист. No: 22385

- 28 -

Ч2/2/H 88Lc 

Hubbard, L. Ron

   The creation of human ability / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 529 с. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 485-529

   ISBN 978-87-7989-751-9 

Сист. No: 22386

- 29 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology : A New slant on life / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 373 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 301-346; Index p. 347-373; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-757-1 

Сист. No: 22387

- 30 -

Ч2/2/H 88Lp 

Hubbard, L. Ron

   The problems of work / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 197 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 179-197; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-754-0 

Сист. No: 22388

- 31 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics 55 : The Complete manual of human communication / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 343 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 267-320; Index p. 321-343

   ISBN 978-87-7989-752-6 

Сист. No: 22389

- 32 -

Ч2/2/H 88Lw 

Hubbard, L. Ron

   The way to happiness : A common sense guide to better living / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 248 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 209-247; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-I-59970-000-7 

Сист. No: 22390

- 33 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology 0-8 : The Book of basics / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 517 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Subject index p. 437-497; Alphab. index p. 497-506; Chronological index p. 507-517

   ISBN 978-87-7989-760-1 

Сист. No: 22391

- 34 -

Ч2/159.92/Б 28Ап 

Батаршев, Анатолий

   Пълна психодиагностика на човека : Разчитане на психиката и определяне на темперамента и характера на всеки човек / Анатолий Батаршев . - София : СофтПрес, 2008 . - 496 с. ; 20 см . -  (Приложна психология)

   

   ISBN 978-954-685-740-8 

Сист. No: 22229

- 35 -

С/2(038.1)/Б 34Гм 

Белингер, Герхард

   Митологичен речник : С над 3000 ключови думи към митовете на всички народи / Герхард Белингер . - София : Прозорец, 2008 . - 636 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-733-603-2 

Сист. No: 22343

- 36 -

Ч2/2/Б 44 

Библия

   Библия : Книгите на Свещеното писание на Новия завет . - 4. изд. . - София : Слънце, 2009 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22398

- 37 -

Ч2/159.92/Д 88Хф 

Дрейтън, Хенри и др.

   Френология : Разпознаване на умствените способности, душевните качества и характера на човека по формите на черепа / Хенри Дрейтън, Джеймс Макнийл . - 2. изд. . - София : Асеневци, 2007 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8898-04-1 

Сист. No: 22233

- 38 -

П/159.9/И 21Пп, Ч2/159.9/И 21ПпЦБ 58999

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психотерапия : (пълно ръководство в два тома за справяне с психични проблеми и за лекуване на зависимости и психични страдания) / Петър Иванов Иванов . - Русе : Ахат, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9664-16-4 

   Т. 2 (1). Специална психотерапия . - 2009 . - 520 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 22221

- 39 -

Ч3/65/К 50Гд 

Кенеди, Гевин

   Всичко може да се договори : Как винаги да постигате най-добрата сделка / Гевин Кенеди . - София : Локус Пъблишинг, 2006 . - 340 с. ; 22 см . -  (Библията на търговеца)

   Индекс

   ISBN 954-783-009-0 

Сист. No: 22345

- 40 -

ЦБ 59033 

Киркегор, Сьорен

   Съчинения : В 4 т. / Сьорен Киркегор ; Прев. Стефан Начев . - София : Захарий Стоянов, - 2008 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-0118-3 

   Т. 2. Или- или. Част първа и втора (1843) . - 2008 . - 912 с.

   

Сист. No: 22326

- 41 -

Ч2/159.923/Л 39Мс 

Лежепеков, Михаил

   Седем] 7 стъпки към щастието / Михаил Лежепеков . - София : СИЕЛА, 2008 . - 221 с. ; 21 см . -  (Поредица Нова ера в интелекта)

   

   ISBN 978-954-28-0287-7 

Сист. No: 22349

- 42 -

Ч2/159.9/М 95Аа 

Мунзерт, Алфред В.

   Ай кю] IQ тестове / Алфред В. Мунзерт . - 2. изд. . - София : Актбул, 2008 . - 144 с. ; 20 см

   

Сист. No: 22231

- 43 -

ЦБ 59047 

Ницше, Фридрих

   Воля за власт / Фридрих Ницше ; Прев. от нем. ез. Пламен Градинаров . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 726 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0073-5 

Сист. No: 22338

- 44 -

ЦБ 59009 

Осбърн, Роджър

   Цивилизацията - нова история на западния свят / Роджър Осбърн . - София : Прозорец, 2009 . - 527 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 513-524

   ISBN 978-954-733-608-7 

Сист. No: 22247

- 45 -

ЦБ 59091 

Свияш, Юлия

   Как неволно съсипваме живот си и живота на своите близки / Юлия Свияш . - София : СофтПрес, 2008 . - 319 с. ; 20 см . -  (Позитивна психология наопаки)

   

   ISBN 978-954-685-652-4 

Сист. No: 22365

- 46 -

Ч2/087.5/Т 45Км 

Тейлър, Кенет Н.

   Моята първа библия в картинки : Учебно помагало по религия / Кенет Н. Тейлър ; Ил. Ричард Хук, Франсис Хук . - София : Министерство на образованието и науката, 2009 . - 256 с. : с ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-91-7165-120-4 

Сист. No: 22412

- 47 -

ЦБ 59040 

Шопенхауер, Артур

   Съчинения : В четири тома / Артур Шопенхауер . - София : Захарий Стоянов, - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0041-4 

   Ч. 1. Парерга и паралипомена /  Встъп. студия  Исак Соломон Паси . - 2009 . - 704 с.

   Именен показалец

Сист. No: 22329

Социология. Политология. Право. Политика. Социография

- 48 -

ЦБІІ 2905 

Baev, Vassil a. o.

   Ein land in zwei epochen / Vassil Baev, Georgi Miloschev . - Sofia : София Прес, Б. г. . - 162 с. : с фотогр. ; 27 см

   

   ISBN 978-954- 

Сист. No: 22370

- 49 -

Ч2/36/А 45 

Актуални проблеми на социалната работа  / Дора Стоилова Левтерова и др . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2007 . - 215 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-423-384-6 

Сист. No: 22354

- 50 -

П/32/В 95ЦБ 28261

Външната политика на България  : Док. и материали /  Ред. Димитър Косев, Николай Тодоров, Тодор Добриянов . - София : Наука и изкуство, 1978 . - 24,5 см

   Изд. на М-во на външ. работи на НРБ.

   ISBN * 

   Т. 1. 1879-1886 /  Състав.  Тодор Добриянов, и др. ; Ред. кол.  Николай Тодоров, и др. . - 1978 . - 858 с.

   Други състав.: Тодор Бакалов, Кънчо Георгиев, Цветана Дойнова, Маргарита Ковачева, Радослав Попов, Елена Стателова, отбелязани на гърба на загл. с. ; Други ред.: Л. Петров, Т. Добриянов, А. Алексиев Именен показалец.

Сист. No: 22318

- 51 -

ЦБ 59025 

Знеполски, Ивайло

   Българският комунизъм : Социокултулни черти и властова траектория / Ивайло Знеполски . - София : СИЕЛА ; Институт за изследване на близкото минало ; Отворено общество, 2008 . - 360 с. ; 23 см

   Рез. на англ., фр. ез.

   ISBN 978-954-28-0236-5 

   ISBN * 

   ISBN * 

Сист. No: 22323

- 52 -

П/159.9/И 21Пп, Ч2/159.9/И 21ПпЦБ 58999

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психотерапия : (пълно ръководство в два тома за справяне с психични проблеми и за лекуване на зависимости и психични страдания) / Петър Иванов Иванов . - Русе : Ахат, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9664-16-4 

   Т. 2 (1). Специална психотерапия . - 2009 . - 520 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 22221

- 53 -

ЦБ 59020 

Кандиларов, Евгений

   България и Япония : От Студената война към XXI век / Евгений Кандиларов . - София : Дамян Яков, 2009 . - 396 с. + 21, 5 см

   Библиогр. с. 371-380

   ISBN 978-954-527-435-0 

Сист. No: 22275

- 54 -

Ч5/32/К 82 

Констан, Бенжамен

   Курс по конституционна политика / Бенжамен Констан ; Прев. от фр. Красимир Мирчев ; Науч. ред. Антоний Тодоров ; Предг. Васил Пенев . - София : Кама, 2002 . -  (Поредица Разум, 4. Политическата мисъл)

   Ориг. заглл. Cours de politique constitutionnelle/Bendjamin Constant

   ISBN 954-9890-03-1 

   Т. 1. За свободата при модерните народи . - 2002 . - 244 с.

   

Сист. No: 22372

- 55 -

П/347/М 24ИдЦБ 59055

Мангачев, Иван

   Договорите за финансово обезпечение /  Авт. -състав. Иван Мангачев . - София : СИЕЛА, 2008 . - 252 с. ; 21 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-0380-5 

Сист. No: 22348

- 56 -

П/94/М 28КиЦБ 58949

Манчев, Кръстьо

   История на националния въпрос на Балканите / Кръстьо Манчев . - 3. прер. и доп. изд. . - София : Парадигма, 2008 . - 500 с. ; 24 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-326-071-3 

Сист. No: 22246

- 57 -

ЦБ 59021 

Мариан, Йон

   Реалната демокрация / Йон Мариан . - София : Агенция Мариан Йон, 2009 . - 238 с. + 23 см

   

   ISBN 978-954-92333-1-5 

Сист. No: 22276

- 58 -

ЦБ 58996 

Память и текст

   Память и текст : Когнитивные и культурологические аспекты /  Ред. Тереса Добжиньска, Рая Кунчева . - София : Инст. за лит. при БАН, 2005 . - 281 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8742-37-7 

Сист. No: 22220

- 59 -

ЦБ 48343 

Проблемът за мира в международните отношения 1919-1980  : [Сборник] /  Ред. кол. Константин Косев и др ; Отг. ред. Константин Косев . - София : БАН, 1987 . - 294 с. ; 25 см

   Други ред. : В. Тошкова, П. Панайотов, П. Цветков Изд. на БАН. ЕЦ по история. Инст. за история Библиогр. под линия ; Рез. на рус., англ. ез. Подв. : 4,46 лв. Съдържа : Борбата на самостоятелното правителствона БЗНС за справедливо разрешаване на материалните и финансовите санкции на Ньойския мирен договор 1920-1923 / П. Панайотов. Антихитлеристката коалиция и полският въпрос от Кримската конференция до създаването на временно правителство на националното единство / И. Баева. Основни насоки на външната политика на балканските нараднодемократични държави 1944-1948 / М. Лалков. За и против атлантическата политика на Франция - 1947-1957 / Е. Жекова. Комунистическите и работническите партии от арабските страни и пробле - мът за мира в Близкия изток - 1947-1980 / Н. Йонков. Военният съюз между САЩ и Япония - развитие и последици в международните отношения / В. Цачевски. Англо-аржентинският спор за Фолкландските (Малвинските острови) / Д. Башлиев. На страниците на "Американский эжегодник" / Г. Сотирова.

   ISBN * 

Сист. No: 22294

- 60 -

Арх/9/Р 15Ир, П/9/Р 15Ир, ЦБ 59118 

Радков, Иван Кънчев

   Русенската община. 1949 - началото на ХХІ век / Иван Кънчев Радков ; Състав. Любомир Златев Златанов ; Ред. Живодар Иванов Душков . - Русе : Медиатех, 2009 . - 190 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92342-5-1 

Сист. No: 22425

- 61 -

ЦБ 59007 

Род и ред в българската култура  /  Състав., ред., [увод] Милена Кирова, Корнелия Славова . - София : Фонд. Център за изследвания и политики за жените, 2005 . - 284 с. : с табл. ; 23 см

   Кор. загл. Род и ред . - Библиогр. след някои статии

   ISBN 954-9361-12-8 

Сист. No: 22243

- 62 -

С/620.9/Р 97и 

Ръководство и информационен справочник по енергийна ефективност  . - София : Кабри, 2008 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-693-035-4 

Сист. No: 22350

- 63 -

ЦБ 59053 

Угърчинска, Румяна

   Газовата война : Заплахата от Русия : Журналистическо разследване / Румяна Угърчинска ; В сътр. с Жан-Мишел Каре . - София : СИЕЛА, 2009 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0437-6 

Сист. No: 22344

- 64 -

ЦБ 59023 

Филипова, Надя

   Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война /средата на 50-те - средата на 70-те години на ХХ век/ / Надя Филипова . - София : Лийгъл адвайс - Димитър Филипов, 2008 . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 353-358

   ISBN 978-954-92308-1-9 

Сист. No: 22277

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 65 -

П/339/E 90CiЦБІІ 2894

Eun, Cheol S. et al.

   International financial management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick . - 4th ed. . - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2007 . - XXIII, 536 p. ; 28 cm . -  (McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate)

   Glossary; Index

   ISBN 978-0-07-126044-2 

Сист. No: 22210

- 66 -

П/658/L 94CsЦБІІ 2895

Lovelock, Christopher H. et al.

   Services marketing : People, technology, strategy / Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz . - 6th ed. . - Upper Saddle River : Pearson Education, 2007 . - XX, 648 p. ; 28 cm

   Glossary; Name index; Subject index

   ISBN 0-13-205676-3 

Сист. No: 22216

- 67 -

П/330/R 69D-oЦБ 58990

Rodrik, Dani

   One economics, many recipes : Globalization, institutions, and economic growth / Dani Rodrik . - Princeton : Princeton University Press, 2007 . - 263 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 243-255; Index

   ISBN 978-0-691-12951-8 

Сист. No: 22215

- 68 -

П/338/А 20РпЦБ 59038

Аврамов, Румен

   Пари и де/стабилизация в България 1948-1989 / Румен Аврамов . - София : СИЕЛА ; Институт за изследване на близкото минало ; Отворено общество, 2008 . - 340 с. ; 23 см . -  (Минало несвършено)

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-9339-3 

   ISBN * 

   ISBN * 

Сист. No: 22328

- 69 -

С1/51/А 37Сп 

Айвазян, Сергей Артемьевич и др.

   Прикладная статистика : Основы моделирования и первичая обработка данных. Справочное изд. / Сергей Артемьевич Айвазян, Игорь Семенович Енюков, Лев Дмитриевич Мешалкин . - Москва : Финансы и статистика, 1983 . - 471 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 457-463

   ISBN 5-279 

Сист. No: 22418

- 70 -

П/336/А 51СкЦБ 59006

Александрова, Светлана Колева

   Капиталови пазари : Глобални перспективи / Светлана Колева Александрова ; Ред. Иванка Антонова . - София : Даниела Убенова, 2005 . - 414 с. : с табл. , диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 404-414

   ISBN 954-791-119-8 

Сист. No: 22240

- 71 -

П/339.13/В 38Мм, Ч3/339.13/В 38МмЦБ 59122

Велев, Младен Стефанов

   Маркетингови комуникации : [Уч. помагало] / Младен Велев . - София : Софттрейд, 2001 ([София : Симолини'94]) . - 476 с. : с табл. , сх. ; 20 см

   В кн. означено 2. изд. - Офс. изд. - 200 тир. Библиогр. с. 474-475 Цена : 12 лв.

   ISBN 954-9725-08-1 

Сист. No: 22432

- 72 -

ЦБ 59048 

Грийнспан, Алън

   Епоха на турбулентност : Приключения в един нов свят / Алън Грийнспан . - София : Обсидиан, 2008 . - 652 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 625-630; Индекс с. 631-651

   ISBN 978-954-769-188-9 

Сист. No: 22337

- 73 -

П/336/Г 88ИбЦБ 59029

Груев, Ивайло

   Борсата - воина или флирт / Ивайло Груев . - София : СИЕЛА, 2009 . - 235 с. + 24 см

   

   ISBN 978-954-28-0410-9 

Сист. No: 3130

- 74 -

ЦБ 59036 

ел-Ериан, Мохамед А.

   Сблъсък на пазари : Инвестиционни стратегии за епохата на глобална икономическа промяна / Мохамед А. ел-Ериан . - София : Еастра холдинг груп, 2007 . - 344 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 313-325 ; Индекс с. 327-335

   ISBN 978-954-92212-3-7 

Сист. No: 22327

- 75 -

С/657/Е 67с 

Енциклопедия по счетоводство  /  Ред. Веселина Ангелова . - София : Делова седмица Консулт, 2009 . - 28,5 см

   

   ISBN 978-954-91950-3-3 

   Т. 1. А - К . - 2009 . - 230 с.

   

Сист. No: 22251

- 76 -

Ч2/65.012/К 15 

Как да убеждаваме  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства /  Ред. Максим Майер ; Прев от англ. Десислава Бошнакова . - София : Мениджър, 2009 . - 102 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-8491-11-2 

Сист. No: 22232

- 77 -

Ч3/65/К 50Гд 

Кенеди, Гевин

   Всичко може да се договори : Как винаги да постигате най-добрата сделка / Гевин Кенеди . - София : Локус Пъблишинг, 2006 . - 340 с. ; 22 см . -  (Библията на търговеца)

   Индекс

   ISBN 954-783-009-0 

Сист. No: 22345

- 78 -

П/339.13/М 15Лм, Ч3/339.13/М 15ЛмЦБ 59037

Мазур, Лаура и др.

   Майсторите на маркетинга разказват / Лаура Мазур, Луела Майлс . - София : Рой Комюникейшън, 2008 . - 238 с. ; 23,5 см

   Ориг. загл. Conversations with marceting masters / Laura Mazur, Louella Miles

   ISBN 978-954-9335-10-1 

Сист. No: 22267

- 79 -

П/65.012/М 48лЦБІІ 2902

Мениджмънт и лидерство  : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация" / Иван П. Попчев и др ; Под ред. на Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2008 . - 227 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-535-499-1 

Сист. No: 21996

- 80 -

П/656/М 48мЦБ 59046

Мениджмънт на международния автомобилен транспорт  : Право. Персонал. Маркетинг. Себестойност. Финанси . - София : ИК БИМАП, 2008 . - 144 с. ; 20 см . -  (Библиотека Международни автомобилни превози)

   

   ISBN 978-954-92016-9-7 

Сист. No: 22335

- 81 -

П/336/М 62ГфЦБ 59011

Минасян, Гарабед

   Финансово програмиране : Монография / Гарабед Минасян . - [ 3. прераб. и доп. изд.] . - София : Класика и Стил, 2008 . - 499 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 477-482

   ISBN 978-954-327-050-7 

Сист. No: 22249

- 82 -

П/331/П 88ЦБ 59043

Примерни длъжностни характеристики  : Строителство ; Контрол ; Надзор . - София : Даниел СГ ООД, 2006 . - 116 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91452-8-1 

Сист. No: 22332

- 83 -

П/330.1/С 52ЕиЦБ 59032

Сотирова, Екатерина Стефанова

   Принципи на микроикономиката / Екатерина Стефанова Сотирова . - София : НБУ, 2008 . - 400 с. : с табл., граф., черт. ; 21 см

   
   http://www.nbu.bg/entrance.php 

   ISBN 978-954-353-519-6 

Сист. No: 22256

- 84 -

ЦБ 59121 

Сурин, А. В.

   Иновационный менеджмент : Учебник для ВУЗ / А. В. Сурин, О. П. Молчанова . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 368 с. ; 22 см . -  (Учебники факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова)

   Библиогр. с. 351-363

   ISBN 978-5-16-002086-0 

Сист. No: 22429

- 85 -

П/65/Т 45ДбЦБ 59028

Тейлър, Дейвид

   Бранд визия : Как да стимулирате екипа си да предизвика растеж на бизнеса / Дейвид Тейлър ; Прев. Снежинка Иванова . - София : Дамян Яков, 2008 . - 320 с. : с ил., черт. + 24, 5 см

   

   ISBN 978-954-527-425-1 

Сист. No: 4400

- 86 -

Ч2/331/У 73 

Управлявайте времето си  : Как да бъдем ефективни /  Прев от англ. Кирил Грозев . - София : Locus, 2005 . - 150 с. ; 22 см . -  (Harvard business school press)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-783-043-0 

Сист. No: 22239

- 87 -

П/339/Х 15ДеЦБ 59024

Хаджиниколов, Димитър

   Европейският съюз като глобална търговска сила / Димитър Хаджиниколов . - София : Албатрос, 2008 . - 287 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-751-090-6 

Сист. No: 3262

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 88 -

Арх/802.0/E 56, П/802.0/E 56, П1/802.0/E 56ЦБІІ 2906

English for estate agents  . - Wolverhampton : University of Wolverhampton, 2008 . - 81 p. ; 29 cm . -  (Education and culture Leonardo da Vinci European training for the UK. Get real lingua)

   
   http://www.getreal-online.eu 

   ISBN 978-0-9561015-2-5 

Сист. No: 22392

- 89 -

ЦБ 59007 

Род и ред в българската култура  /  Състав., ред., [увод] Милена Кирова, Корнелия Славова . - София : Фонд. Център за изследвания и политики за жените, 2005 . - 284 с. : с табл. ; 23 см

   Кор. загл. Род и ред . - Библиогр. след някои статии

   ISBN 954-9361-12-8 

Сист. No: 22243

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. матема

- 90 -

П/51/B 76MwЦБ 58979

Bona, Miklos

   A Walk through combinatorics : An Introduction to enumeration and graph theory / Miklos Bona . - 2nd ed. . - New Jersey : World Scientific, 2006 . - 469 p. ; 23 cm

   With a foreword by Richard Stanley. - Bibliogr. p. 461-463; Index

   ISBN 981-256-885-9 

Сист. No: 22188

- 91 -

ЦБ 59119 

Dafermos, Constantine M.

   Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics / Constantine M. Dafermos . - Berlin : Springer-Verlag, 2000 . - 446 p. : fig. ; 24 cm . -  (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, 325)

   

   ISBN 3-540-64914-X 

Сист. No: 22426

- 92 -

П/004/D 82AdЦБ 58973

Drozdek, Adam

   Data structures and algorithms in C++ / Adam Drozdek . - 3rd ed. . - Boston : Course technology, 2005 . - 758 p. ; 24 cm

   Name index; Subject index

   ISBN 0-534-49182-0 

Сист. No: 22183

- 93 -

П/51(022)/H 63ЦБ 59072

Hewson, Stephen Fletcher

   A mathematical bridge : An intuitive journey in higher mathematics / Stephen Fletcher Hewson . - 2. ed. . - New Jersey : World Scientific, 2008 . - xxii, 649 s. ill. ; 23.5 cm

   

   ISBN 981-238-407-9 :10

   ISBN 978-981-238-407-2 :13

Сист. No: 22361

- 94 -

ЦБ 59015 
 International Conference on Numerical Analysis and its Application  NAA [Numerical analysis Its Applications], 2008 

   Numerical Analysis and its Applications : 4th International Conference, NAA 2008 : Revised Selected Papers , Lozenetz, Bulgaria, June 16 - 20, 2008 /  Ed. Svetozar Margenov et al . - Berlin : Springer, 2008 . - 636 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743, 5434)

   Bibliogr. after each chapter; Author index

   ISBN 3-642-00463-6 :10

   ISBN 978-3-642-00463-6 :13

Сист. No: 22254

- 95 -

П/51/M 39oЦБ 58968

Mathematical olympiad in China  : Problems and solutions /  Eds. Bin Xiong, Peng Yee Lee . - Shanghai : East China normal university press ; World scientific, 2007 . - XIX, 251 p. ; 23 cm

   

   ISBN 981-270-789-1 :10

   ISBN 978-981-270-789-5 :13

Сист. No: 22162

- 96 -

П/519.7/M 49KaЦБ 58989

Mehlhorn, Kurt et al.

   Algorithms and data structures : The Basic toolbox / Kurt Mehlhorn, Peter Sanders . - Berlin : Springer, 2008 . - 300 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 273-283; Index

   ISBN 978-3-540-77977-3 

   ISBN 978-3-540-77978-0 e-book

Сист. No: 22204

- 97 -

П/517.9/M 86ApЦБ 58969

Morris, Alan

   A Practical guide to reliable finite element modelling / Alan Morris . - Chichester : John Wiley & Sons, 2008 . - XV, 364 p. ; 24 cm

   With contributions from Ahmed Rahman. - Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-470-01832-3 

Сист. No: 22165

- 98 -

П/004/R 52JwЦБ 58995

Richter, Jeffrey et al.

   Windows via C/C++ / Jeffrey Richter, Christophe Nasarre . - 5th ed. . - Redmond : Microsoft press, 2008 . - XX, 820 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-0-7356-2424-5 

Сист. No: 22218

- 99 -

ЦБ 59120 

Tenth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dunamics  : Proceedings of the Conference Held at the Beijing Science Hall, Beijing, China June 23-27, 1986 /  Ed. F. G. Zhuang . - Berlin : Springer-Verlag, 1986 . - 724 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in Physics, 264)

   

   ISBN 3-540-17172-X 

Сист. No: 22427

- 100 -

С1/51/А 37Сп 

Айвазян, Сергей Артемьевич и др.

   Прикладная статистика : Основы моделирования и первичая обработка данных. Справочное изд. / Сергей Артемьевич Айвазян, Игорь Семенович Енюков, Лев Дмитриевич Мешалкин . - Москва : Финансы и статистика, 1983 . - 471 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 457-463

   ISBN 5-279 

Сист. No: 22418

- 101 -

П/519.2/В 46ИтЦБ 59114

Венецкий, Илья Григорьевич и др.

   Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов экон. специальностей вузов / Илья Григорьевич Венецкий, Григорий Семенович Кильдишев . - 3. перераб. и доп. . - Москва : Статистика, 1975 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22420

- 102 -

Арх/519.6/Г 37Лр, П/519.6/Г 37Лр, П1/519.6/Г 37ЛрЦБ 59136

Георгиева, Лидия и др.

   Размити системи : Ръководство за практически упражнения / Лидия Георгиева, Елена Якимова, Татяна Димитрова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 103 с.: със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 103

   ISBN 978-954-712-434-9 

Сист. No: 22447

- 103 -

Ч2/51/Г 85Ст 

Гроздев, Сава и др.

   Тестови задачи по методика на обучението по математика / Сава Гроздев, Тони Чехларова, Румяна Маврова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 75 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-423-481-2 

Сист. No: 22352

- 104 -

П/519.68/Н 74Н-оЦБ 59051

Николов, Николай Пенчев

   Обектно ориентирано програмиране чрез C++ : Учебник / Николай Пенчев Николов, Ивайло Петров Дончев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2008 . - 140 с.

   Библиогр. с. 138

   ISBN 978-954-524-524-664-7 

Сист. No: 22341

- 105 -

П1/51/У 33Нд 

Узунов, Никола Ал. и др.

   Дескриптивна геометрия : Учебник за студентите от ВТУЗ / Никола Ал. Узунов, Георги Йорданов Петров, Станчо Г. Димитров . - 2. стер. изд . - София : Техника, 1965 . - 25 см

   1. изд. 1963.

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1965 . - 436 с. : с черт.

   

Сист. No: 22401

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 106 -

П/35/З -43 нЦБ 59107

Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда  / Драгол Нанев Драголов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2002 . - 192 с. : с ил. , табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-524-334-1 

Сист. No: 22395

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 107 -

П/531/534/M 78SeЦБІІ 2891

Mohammadi, Soheil

   Extended finite element method : For fracture analysis of structures / Soheil Mohammadi . - Oxford : Blackwell, 2008 . - 261 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 235-248; Author index; Subject index

   ISBN 978-1-4051-7060-4 

Сист. No: 22182

- 108 -

С/53/И 44 

Измерения в промышленности  : Справочник в трех книгах / В. Бастль и др ; Под ред. П. Профоса ; Пер. с немец. Е. К. Бухман . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Металлургия ; Vulkan-Verlag, Essen - 1984, 1990 . - 22 см

   

   ISBN 5-229-00433-9 (рус.)

   ISBN 3-8027-2123-3 (нем.)

   Кн. 1. Теоретические основы . - 1990 . - 494 с.: с табл., черт.

   

Сист. No: 22415

- 109 -

Арх/378/М 79с, П/378/М 79с, Ч2/378/М 79сЦБ 59109

Мобилна среда за дистанционен модел на обучение по физика в университет - предизвикателства, опит и перспективи  / Тодорка Стефанова и др . - Русе : РИТТ, 2002 . - 74 с. ; 20 см

   Книгата е издадена с конкурс на Фонд "Научни изследвания" при МОН

   ISBN 954-759-051-0 

Сист. No: 22410

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 110 -

Б1/539.3/.6/Ф 39Вс 

Феодосев, Всеволод И.

   Съпротивление на материалите : Уч. ръководство / Всеволод И. Феодосев ; Прев. от рус. Иван Малчев . - София : Техника, 1965 . - 548 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22402

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 111 -

Ч2/2/H 88Li 

Hubbard, L. Ron

   Introduction to scientology ethics / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 512 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 471-507

   ISBN 978-87-7989-759-5 

Сист. No: 22373

- 112 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology 8-8008 / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 415 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 379-415

   ISBN 978-87-7989-750-2 

Сист. No: 22374

- 113 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics : The Original thesis / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 293 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 207-263; Index p. 265-293; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-739-7 

Сист. No: 22375

- 114 -

Ч2/2/H 88Lh 

Hubbard, L. Ron

   Handbook for dreclears / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 424 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 335-407; Index p. 409-423

   ISBN 978-87-7989-747-2 

Сист. No: 22376

- 115 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Science of survival : Prediction of human behavior / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 729 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 573-677; Index p. 679-729

   ISBN 978-87-7989-744-1 

Сист. No: 22377

- 116 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Self analysis : A Simple self-help volume of tests and processes based on the discoveries contained in dianetics / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 375 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 333-352; Index p. 353-375

   ISBN 978-87-7989-745-2 

Сист. No: 22378

- 117 -

Ч2/2/H 88La 

Hubbard, L. Ron

   Advanced procedure and axioms / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 295 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 221-274; Index p. 275-295

   ISBN 978-87-7989-746-5 

Сист. No: 22379

- 118 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology 8-80 : The Discovery and increase of life energy in the genus homo sapiens / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 199 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 143-180; Index p. 181-199

   ISBN 978-87-7989-749-6 

Сист. No: 22380

- 119 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology. A History of man : A list and description of the principal incidents to be found in a human being / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 247 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 171-229; Index p. 231-247

   ISBN 978-87-7989-748-9 

Сист. No: 22381

- 120 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics : The evolution of science / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 213 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 135-198 ; Index p. 199-213; книгата е издадена и на аудио CD

   ISBN 978-87-7989-740-3 

Сист. No: 22382

- 121 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics : The Modern science of mental health / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 679 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 539-634 ; Index p. 635-679; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-742-7 

Сист. No: 22383

- 122 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology : The Fundamentals of thought / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 243 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 193-225; Index p. 227-243; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-753-3 

Сист. No: 22385

- 123 -

Ч2/2/H 88Lc 

Hubbard, L. Ron

   The creation of human ability / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 529 с. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 485-529

   ISBN 978-87-7989-751-9 

Сист. No: 22386

- 124 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology : A New slant on life / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 373 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 301-346; Index p. 347-373; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-757-1 

Сист. No: 22387

- 125 -

Ч2/2/H 88Lp 

Hubbard, L. Ron

   The problems of work / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 197 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Index p. 179-197; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-87-7989-754-0 

Сист. No: 22388

- 126 -

Ч2/2/H 88Ld 

Hubbard, L. Ron

   Dianetics 55 : The Complete manual of human communication / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 343 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 267-320; Index p. 321-343

   ISBN 978-87-7989-752-6 

Сист. No: 22389

- 127 -

Ч2/2/H 88Lw 

Hubbard, L. Ron

   The way to happiness : A common sense guide to better living / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 248 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Glossary p. 209-247; книгата е издадена и на CD

   ISBN 978-I-59970-000-7 

Сист. No: 22390

- 128 -

Ч2/2/H 88Ls 

Hubbard, L. Ron

   Scientology 0-8 : The Book of basics / L. Ron Hubbard . - Copenhagen : New era Publications International Aps, 2007 . - 517 p. ; 24 cm . -  (A Hubbard publication)

   Subject index p. 437-497; Alphab. index p. 497-506; Chronological index p. 507-517

   ISBN 978-87-7989-760-1 

Сист. No: 22391

- 129 -

П/61/M 94S-oЦБ 58984

Mulligan, Shelley

   Occupational therapy evaluation for children : A Pocket guide / Shelley Mulligan . - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2003 . - XXV, 342 p. ; 21 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 0-7817-3163-1 :10

   ISBN 978-0-7817-3163-8 :13

Сист. No: 22198

- 130 -

П/61/P 59tЦБ 58985

Physiotherapie in der Traumatologie/Chirurgie  / Stephanie Fresenius et al ; Eds. Antje Huter-Becker, Mechthild Dolken . - 2. uberarbeitete Aufl. . - Stuttgart : Georg Thieme, 2007 . - X, 372 p. : with 364 abbildungen und 78 tabellen ; 24 cm . -  (Physiolehrbuch praxis)

   Bibliogr. p. 357; Index

   ISBN 978-3-13-129542-2 

Сист. No: 22199

- 131 -

П/61/P 73-oЦБІІ 2887

Play in occupational therapy for children  /  Eds. L. Diane Parham, Linda S. Fazio . - 2nd ed. . - St. Louis : Elsevier Mosby, 2008 . - 461 p. ; 28 cm

   Bibliogr. after each section; Glossary; Index, Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-323-02954-4 

Сист. No: 22171

- 132 -

П/61/А 64чЦБІІ 2899

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев и др ; Под ред. на Георги Балтаджиев . - 3. изд. . - София : Медицинско издателство Райков, 2006 . - 634 с. : с ил. ; 28,5 см

   

   ISBN 954-9666-40-9 :10

   ISBN 978-954-9666-40-3 :13

Сист. No: 22225

- 133 -

П/159.9/И 21Пп, Ч2/159.9/И 21ПпЦБ 58999

Иванов, Петър Иванов

   Приложна психотерапия : (пълно ръководство в два тома за справяне с психични проблеми и за лекуване на зависимости и психични страдания) / Петър Иванов Иванов . - Русе : Ахат, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9664-16-4 

   Т. 2 (1). Специална психотерапия . - 2009 . - 520 с.

   Библиогр. след отд. гл.

Сист. No: 22221

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 134 -

П/004/V 18JlЦБІІ 2888

Valentino, James et al.

   Learning Mastercam mill : Step by step / James Valentino, Joseph Goldenberg . - New York : Industrial press, 2004 . - 585 p. ; 26 cm + CD

   Index

   ISBN 0-8311-3177-2 

Сист. No: 22175

- 135 -

П/657/А 45аЦБ 59005

Активи и амортизации  / Васил Христов и др . - София : Нова звезда, 2008 . - 424 с. : с табл. ; 20 см

   Авт. не са отбелязани на кор

   ISBN 978-954-9963-12-0 

Сист. No: 22237

- 136 -

ЦБ 19019 

Христов, Димитър Димов

   Строителни и пътни машини : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] / Димитър Димов Христов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 1974 . - 390 с. : с ил. и черт. ; 22,5 см

   

   ISBN 954-03- 

Сист. No: 22261

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 137 -

П/621.9/Б 82БсЦБ 59115

Брущейн, Б. Е. и др.

   Стругарство / Б. Е. Брущейн, В. И. Дементиев . - 2. прер. и доп. изд. . - София : Техника, 1959 . - 488 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22421

- 138 -

ЦБ 59108 

Капустин, И. И.

   Как се създават машините / И. И. Капустин . - София : Техника, 1962 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22408

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 139 -

С/620.9/Р 97и 

Ръководство и информационен справочник по енергийна ефективност  . - София : Кабри, 2008 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-693-035-4 

Сист. No: 22350

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 140 -

П/621.31/Т 73ГхЦБ 59019

Тончев, Георги

   Хидрокинетични турбини / Георги Тончев . - 2. доп. изд. . - София : Ековат технологии, 2009 . - 188 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 184-185

   ISBN * 

Сист. No: 22274

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 141 -

Арх/621.31/А 65Ке, П/621.31/А 65, П/621.31/А 65Ке, П1/621.31/А 65КеЦБ 59125

Андонов, Кондю Йорданов и др.

   Електрически апарати : Учебник за ВУЗ : [За студентите от РУ "А. Кънчев"] / Кондю Йорданов Андонов, Красимир Великов Мартев, Константин Георгиев Коев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 154 с. : със сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 150

   ISBN 978-954-712-421-9 

Сист. No: 22434

- 142 -

П/621.31/С 75СрЦБ 59123

Стефанов, Стефан Петров и др.

   Електроснабдяване : Ръководство за курсово проектиране и семинарни упражнения / Стефан Петров Стефанов, Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 142 с. : със сх., табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 137-141

   ISBN 978-954-712-435-6 

Сист. No: 22431

- 143 -

П/621.31/С 75СеЦБ 59124

Стефанов, Стефан Петров и др.

   Енергоефективни източници и технологии : Учебник за ВУЗ : [За студентите от РУ "А. Кънчев"] / Стефан Петров Стефанов, Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 124х с. : със сх., табл. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-712-439-4 

Сист. No: 22433

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 144 -

П/621.39/A 38PcЦБ 58972

Allen, Phillip E. et al.

   CMOS analog circuit design / Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg . - 2nd ed. . - New York : Oxford University Press, 2002 . - 784 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-19-511644-5 :10

   ISBN 978-0-19-511644-5 :13

Сист. No: 22173

- 145 -

П/621.38/N 33DmЦБІІ 2886

Neamen, Donald A.

   Microelectronics : Circuit analysis and design / Donald A. Neamen . - 3rd ed. . - New York : McGraw-Hill higher education, 2007 . - 1370 p. ; 26 cm

   International edition. - Index

   ISBN 0-07-125443-9 

Сист. No: 22160

- 146 -

ЦБ 58947 

Гугова, Вера Александрова и др.

   Оптични кабелни линии и мрежи / Вера Александрова Гугова, Владимир Костадинов Пулков . - София : Нови знания, 2009 . - 248 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 244

   ISBN 978-954-9315-91-2 

Сист. No: 22235

- 147 -

ЦБ 58938 

Николов, Ташко и др.

   Ръководство по моделиране и оптимизация на телекомуникационни мрежи и процеси : (технологии за проектиране в телекомуникациите) / Ташко Николов, Златка Николова, Александър Ценов . - София : ЕКС-Либрис-ПК, 2009 . - 93 с. ; 20 см + CD

   

   ISBN 978-954-90303-8-9 

Сист. No: 22234

- 148 -

ЦБ 58998 

Пенчева, Евелина

   Архитектура и управление на телекомуникационни мрежи / Евелина Пенчева . - 2. стер. изд. . - София : ТУ София, 2005 . - 232 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 232

   ISBN 954-438-337-9 

Сист. No: 22223

- 149 -

П/621.396/С 37Л-оЦБ 59001

Симеонов, Любомир Б.

   Озвучаване - достъпно за всички / Любомир Б. Симеонов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 2008 . - 168 с.: с табл., черт. ; 19,5 см

   Библиогр. с. 168

   ISBN 978-954-03-0682-7 

Сист. No: 22224

- 150 -

П/621.38/С 83ИгЦБ 59026

Стоянов, Иван

   Лабораторна практика по градивни елементи : Ръководство за упражнения / Иван Стоянов, Георги Николов . - София : Техника, 2008 . - 136 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-03-0683-4 

Сист. No: 3472

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 151 -

П/004/P 71DeЦБІІ 2889

Planchard, David C. et al.

   Engineering design with SolidWorks 2008 and multimedia CD : A Step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling / David C. Planchard, Marie P. Planchard . - New York : Schroff development corporation, 2008 . - 800 p. ; 28 cm + CD

   Index

   ISBN 978-1-58503-419-2 

Сист. No: 22177

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 152 -

П/629/C 49AfЦБ 59074

Chatfield, Averil B.

   Fundamentals of high accuracy inertial navigation / Averil Burton Chatfield . - 3th printing . - Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997 . - XIV, 339 p. : ill. ; 24 cm . -  (Progress in astronautics and aeronautics, v.174)

   

   ISBN 1-56347-243-0 

Сист. No: 22334

- 153 -

П1/621.43/А 22дЦБ 17890

Автотракторни двигатели  / Цвятко Лилов и др . - София : Държавно издателство за селскостопанска литература, 1973 . - 400 с. : с черт. и табл. ; 24 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22416

- 154 -

ЦБ 59098 

Кузов, Кузо Петров

   Огненото сърце на машините : За средна училищна възраст / Кузо Петров Кузов . - София : Народна младеж, 1962 . - 75 с.: със сн. ; 20 см . -  (Б-ка за политехнически знания)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22414

- 155 -

С/629/К 97Кс 

Кърлов, Кирил Павлов

   Самолетостроенето в България / Кирил Павлов Кърлов . - София : [б. и. ], 2008 . - 405 с. : с ил., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-30-2 

Сист. No: 22364

- 156 -

ЦБ 59054 

Менеджмент на транспорте  : Уч. пособ. для ВУЗ / Николай Николаевич Громов и др ; Под ред. Николай Николаевич Громова и др . - Москва : Academia, 2008 . - 528 с. : със сх., черт., граф. ; 22 см

   Библиогр. сл. вс. частс

   ISBN 978-954-7695-4924-3 

Сист. No: 22347

- 157 -

П/656/М 48мЦБ 59046

Мениджмънт на международния автомобилен транспорт  : Право. Персонал. Маркетинг. Себестойност. Финанси . - София : ИК БИМАП, 2008 . - 144 с. ; 20 см . -  (Библиотека Международни автомобилни превози)

   

   ISBN 978-954-92016-9-7 

Сист. No: 22335

- 158 -

ЦБ 59106 

Щернфелд, Арио Абрамович

   От изкуствените спътници към междупланетните полети / Арио Абрамович Щернфелд ; Прев. от рус. Нина Градинарова . - София : Народна младеж, 1960 . - 211 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Новости в науката и техниката)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22400

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 159 -

С1/621.82/Л 13 

Лагери, гуми и ремъци за селскостопанската техника  : [Справочник] / Димитър Станев и др . - София : Земиздат, 1975 . - 448 с. : с табл., черт. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22404

- 160 -

П1/631.3-77/М 51рЦБ 13878

Методично ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по ремонт на машинно-тракторния парк  : [За студенти от ВИММЕСС-Русе] / Ганчо Спиридонов и др . - София : Земиздат, 1971 . - 210 с. : с черт., табл., 2 л. черт., табл. ; 25 см

   Библиогр. с. 207-108.

   ISBN * 

Сист. No: 22403

- 161 -

П1/631.3-77/С 57ГрЦб 19035

Спиридонов, Ганчо

   Ремонт на машинно-тракторния парк : [Учебник за студентите от ВИММЕСС - Русе] / Ганчо Спиридонов . - 2. изд . - София : Земиздат, 1974 . - 404 с. : с ил. ; 25 см

   Авт. не е отбелязан на кор 1. изд. 1971 Библиогр. с. 397 - 400 3 570 тир Подв : 1,91 лв

   ISBN * 

Сист. No: 22405

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 162 -

П/63/А 25ЦБ 59004

Агрохимия  : Учебник за студентите от университетите, висшите училища и колежите, в които си изучава специалността Агрономство / Стефан Горбанов и др ; Под общ. ред. Стефан Горбанов . - София : Дионис, 2005 . - 479 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 467-468

   ISBN 954-8496-50-Х 

Сист. No: 22236

- 163 -

С/633/635/Е 67 

Енциклопедия Градина  /  Състав. Донка Петкова . - София : Булхерба, 2008 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-14-5 

   Т. 1. Овошки . - 2008 . - 360 с. : с ил.

   

Сист. No: 8371

- 164 -

С/633/635/Е 67 

Енциклопедия Градина  /  Състав. Донка Петкова . - София : Булхерба, 2008 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-20-6 

   Т. 2. Зеленчуци . - 2008 . - 292 с. : с ил.

   

Сист. No: 16967

- 165 -

С/632/К 78Лс 

Колева, Любка

   Справочник за приложение на инсектицидите : С цветен албум на неприятелите по земеделските култури / Любка Колева . - 4. прераб. и доп. изд . - София : Виденов и син, 2008 . - 230 с. : с табл., 2 л. : цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22241

- 166 -

С/632/К 92Лр 

Кръстева, Любомила и др.

   Растителна защита в таблици и схеми / Любомила Кръстева, Румяна Цонева, Стоян Петков . - София : Булхерба, 2007 . - 168 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-10-7 

Сист. No: 4686

- 167 -

С/632/Ц 80Рс 

Цонева, Румяна

   Справочник за приложение на фунгицидите / Румяна Цонева . - [Перник] : Виденов и син, 1996 . - 180 с. : с табл. ; 20 см . -  (Агрокнига)

   1. изд. 1993

   ISBN 954-8319-02-0 (грешен)

Сист. No: 22228

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 168 -

П/658.5/J 13RoЦБІІ 2893

Jacobs, F. Robert et al.

   Operations and supply management / F. Robert Jacobs, Richard Burton Chase, Nicholas J. Aquilano . - 12th ed. . - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2009 . - XX, 776 p. ; 28 cm

   Name index; Subject index

   ISBN 978-0-07-128804-0 

Сист. No: 22208

- 169 -

П/658/L 62JcЦБ 58977

Levitt, Joel

   The Complete guide to preventive and predictive maintenance / Joel Levitt . - New York : Industrial press, 2003 . - XIII, 210 p. ; 24 cm

   Electronic resources p. 205-207; Index

   ISBN 0-8311-3154-3 

Сист. No: 22187

- 170 -

П/658/L 94CsЦБІІ 2895

Lovelock, Christopher H. et al.

   Services marketing : People, technology, strategy / Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz . - 6th ed. . - Upper Saddle River : Pearson Education, 2007 . - XX, 648 p. ; 28 cm

   Glossary; Name index; Subject index

   ISBN 0-13-205676-3 

Сист. No: 22216

- 171 -

Арх/658/А 16с 

Аварийно-спасителни технологии  : Учебник / Владимир Томов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2005 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-275-4 

Сист. No: 22409

- 172 -

П/339.13/В 38Мм, Ч3/339.13/В 38МмЦБ 59122

Велев, Младен Стефанов

   Маркетингови комуникации : [Уч. помагало] / Младен Велев . - София : Софттрейд, 2001 ([София : Симолини'94]) . - 476 с. : с табл. , сх. ; 20 см

   В кн. означено 2. изд. - Офс. изд. - 200 тир. Библиогр. с. 474-475 Цена : 12 лв.

   ISBN 954-9725-08-1 

Сист. No: 22432

- 173 -

Ч2/65.012/К 15 

Как да убеждаваме  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства /  Ред. Максим Майер ; Прев от англ. Десислава Бошнакова . - София : Мениджър, 2009 . - 102 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-8491-11-2 

Сист. No: 22232

- 174 -

Ч3/65/К 50Гд 

Кенеди, Гевин

   Всичко може да се договори : Как винаги да постигате най-добрата сделка / Гевин Кенеди . - София : Локус Пъблишинг, 2006 . - 340 с. ; 22 см . -  (Библията на търговеца)

   Индекс

   ISBN 954-783-009-0 

Сист. No: 22345

- 175 -

ЦБ 59054 

Менеджмент на транспорте  : Уч. пособ. для ВУЗ / Николай Николаевич Громов и др ; Под ред. Николай Николаевич Громова и др . - Москва : Academia, 2008 . - 528 с. : със сх., черт., граф. ; 22 см

   Библиогр. сл. вс. частс

   ISBN 978-954-7695-4924-3 

Сист. No: 22347

- 176 -

П/65.012/М 48лЦБІІ 2902

Мениджмънт и лидерство  : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация" / Иван П. Попчев и др ; Под ред. на Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2008 . - 227 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-535-499-1 

Сист. No: 21996

- 177 -

П/658.5/П 17ПчЦБ 59113

Панде, Пит и др.

   Что такое "шесть сигм"? : Революционный метод управления качеством / Пит Панде, Ларри Холп . - 2. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-9614-0121-9 

Сист. No: 22419

- 178 -

ЦБ 59121 

Сурин, А. В.

   Иновационный менеджмент : Учебник для ВУЗ / А. В. Сурин, О. П. Молчанова . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 368 с. ; 22 см . -  (Учебники факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова)

   Библиогр. с. 351-363

   ISBN 978-5-16-002086-0 

Сист. No: 22429

- 179 -

П/658.5/У 73ЦБ 59112

Управление качеством

   Управление качеством : Учебное пособие для вузов / Юрий Павлович Адлер и др . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : МИСИС, 2001 - . - 20 см

   

   ISBN 5-87623-060-Х 

   ISBN 5-87623-061-8 (част 1)

   Ч. 1. Семь простых методов . - 2001 . - 138 с.

   На вътр. загл. стр. е изписана год. на изд. 2002

Сист. No: 22417

- 180 -

П/65/Я 36АкЦБ 59030

Яковлев, Алексей Александрович и др.

   Контекстна реклама : Основи, тайни, трикове / Алексей Александрович Яковлев, Александър Борисович Чупрун . - София : Асеневци, 2008 . - 204 с. ; 23 см

   Терм. речник

   ISBN 978-954-8898-08-9 

Сист. No: 21106

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 181 -

П/621.865/P 91AmЦБІІ 2890

Preumont, A.

   Mechatronics. Dynamics of electromechanical and piezoelectric systems / A. Preumont . - Dordrecht : Springer, 2006 . - 207 p. ; 30 cm . -  (Solid mechanics and its applications, 136)

   Bibliogr. p. 199-203; Index

   ISBN 1-4020-4695-2 :10 (HB)

   ISBN 978-1-4020-4695-7 :13 (HB)

   ISBN 1-4020-4696-0 :10 e-book

   ISBN 978-1-4020-4696-4 :13 e-book

Сист. No: 22180

- 182 -

П/334/Д 53МуЦБ 59002

Дивайн, Марион

   Успешните сливания : Правилното тълкуване на човешкия фактор / Марион Дивайн ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Класика и Стил, 2003 . - 315 с. : с табл. , сх. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Без сведение за ориг. загл. - . Азб. показалец

   ISBN 954-9964-65-5 

Сист. No: 22226

- 183 -

П/65.011.56/Д 77ДаЦБ 59117

Донков, Димчо Йонков

   Автоматизация на проектирането в машиностроенето : Учебник за студ. при ТУ - Габрово / Димчо Йонков Донков . - Габрово : УИ Васил Априлов, 1998 . - 190 с.: с черт. ; 22 х 29 см

   

   ISBN 954-683- 

Сист. No: 22424

Кибернетика. Финна механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 184 -

П/66/L 96aЦБІІ 2885

Lubricant additives  : Chemistry and applications /  Ed. Leslie R. Rudnick . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2003 . - 735 p. ; 26 cm

   Index p. 707-735; Internet Resources p. 641-705

   ISBN 0-8247-0857-1 :10 (Hardbook)

   ISBN 978-0-8247-0857-3 :13 (Hardbook)

Сист. No: 22159

- 185 -

П/531/534/M 78SeЦБІІ 2891

Mohammadi, Soheil

   Extended finite element method : For fracture analysis of structures / Soheil Mohammadi . - Oxford : Blackwell, 2008 . - 261 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 235-248; Author index; Subject index

   ISBN 978-1-4051-7060-4 

Сист. No: 22182

- 186 -

П/004/P 71DsЦБІІ 2901

Planchard, David C. et al.

   SolidWorks 2008 tutorial with multimedia CD : A Step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling / David C. Planchard, Marie P. Planchard . - New York : Schroff development corporation, 2008 . - 500 p. ; 28 cm + CD

   Index

   ISBN 978-1-58503-425-3 

Сист. No: 22269

- 187 -

П/004/V 18JlЦБІІ 2900

Valentino, James et al.

   Learning Mastercam X2 Mill 2D : Step by step / James Valentino, Joseph Goldenberg . - New York : Industrial press, 2008 . - 500 p. ; 28 cm + CD

   Index

   ISBN 978-0-8311-3353-5 

Сист. No: 22266

- 188 -

П1/621.7/.9/К 16ЛтЦБ 16102

Калев, Любомир Цонев

   Технология на металите / Любомир Цонев Калев ; Под ред. на А. Балевски . - 3. изд . - София : Техника, 1965 . - 352 с. : с ил. ; 25 см

   1. изд. 1958. Бибилогр. с. 348.

   ISBN * 

Сист. No: 22406

- 189 -

П/620.22/С 61КмЦБ 59003

Стаевски, Константин Георгиев и др.

   Материалознание и технология на материалите / Константин Георгиев Стаевски, Татяна Борисова Авджиева . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004 . - 237 с. : с ил. , табл. , сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 238

   ISBN 954-07-1973-9 

Сист. No: 22227

Езикознание. Филология. Литература

- 190 -

П/802.0/B 89GpЦБІІ 2892

Brown, Gillian D. et al.

   Professional English in use : Law / Gillian D. Brown, Sally Rice . - Cambridge : Cambridge University Press, 2007 . - 128 p. ; 27 cm

   Edition with answers; Index

   ISBN 978-0-521-68542-9 

Сист. No: 22203

- 191 -

Арх/802.0/E 56, П/802.0/E 56, П1/802.0/E 56ЦБІІ 2906

English for estate agents  . - Wolverhampton : University of Wolverhampton, 2008 . - 81 p. ; 29 cm . -  (Education and culture Leonardo da Vinci European training for the UK. Get real lingua)

   
   http://www.getreal-online.eu 

   ISBN 978-0-9561015-2-5 

Сист. No: 22392

- 192 -

ЦБ 59131 

Kitzinger, Klaus

   The budding tree : Six stories of love in Edo / Klaus Kitzinger . - Champaign : Dalkey Archive Press, 2007 . - 170 p. ; 23.5 cm

   По проект JoLit

   ISBN 978-1-56478-489-6 :13

   ISBN 1-56478-489-4 

Сист. No: 22442

- 193 -

ЦБІ 3278 

Miura, Tetsuo

   Shame in the blood : A novel / Tetsuo Miura ; Transl. by Tetsuo Driver . - Tokyo : Shoemaker Hoard, 2007 . - 216 p. ; 18.5 cm

   По проект JoLit

   ISBN 978-1-59376-171-4 :13

   ISBN 1-59376-171-6 :10

Сист. No: 22438

- 194 -

ЦБ 59132 

Miyazawa, Kenji

   Strong in the rain : Selected poems / Kenji Miyazawa ; Transl. Roger Pulvers . - Tarset : Bloodaxe Books, 2007 . - 128 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-85224-781-2 

Сист. No: 22443

- 195 -

ЦБ 59134 

Mizukami, Tsutomu

   The Temple of the wild geese : Two novellas ; Bamboo dolls of echizen / Tsutomu Mizukami ; Transl. by Dennis Washburn . - Champaign : Dalkey Archive Press, 2008 . - 203 p. ; 24 cm

   По проект JoLit

   ISBN 978-1-56478-490-2 

Сист. No: 22445

- 196 -

ЦБ 59128 

Nagai, Kafu

   Rivalry : A geisha's tale / Kafu Nagai ; Transl. by Stephen Snyder . - New York : Columbia University Press, 2007 . - xii, 165 p. ; 22 cm . -  (Japanese studies series)

   По проект JoLit

   ISBN 978-0-231-14118-5 

Сист. No: 22439

- 197 -

ЦБ 59135 

Saotome, Mitsugu

   Okei : A Girl from the provinces / Mitsugu Saotome ; Transl. Kenneth Bryson . - Richmond : Alma books, 2008 . - 350 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-84688-070-4 

Сист. No: 22446

- 198 -

ЦБ 59130 

Watanabe, Jun'ichi

   Beyond the blossoming fields / Jun'ichi Watanabe ; Transl. by Anna Izozaki . - London : Alma book, 2008 . - 313 p. ; 22 cm

   Ориг. загл. Hanauzumi . - По проект JoLi

   ISBN 978-1-84688-064-3 

Сист. No: 22441

- 199 -

ЦБ 59129 

Yasuoka, Shotaro

   The glass slipper and other stories / Shotaro Yasuoka ; Transl. by Royal Tyler . - London : Dalkey Archive Press ; Dalkey Archive Press, 2008 . - 146 p. ; 23.5 cm

   По проект JoLit

   ISBN 978-1-56478-504-6 :13

   ISBN 1-56478-504-1 :10

Сист. No: 22440

- 200 -

ЦБ 59133 

Yoshikichi, Furui

   White-haired melody / Furui Yoshikichi ; Transl. Meredith McKinney . - Ann Arbor : Center for Japanese studies, 2008 . - 275 p. ; 23 cm . -  (Michigan monograph series in Japanese studies, 61)

   

   ISBN 978-1-929280-46-9 

Сист. No: 22444

- 201 -

ЦБ 58981 

Алеко Константинов - вечният съвременник

   Алеко Константинов - вечният съвременник : Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на А. Константинов, юни 2003 г. /  Състав. Румен Шивачев ; Ред. кол. Румен Шивачев и др . - София : Карина-Мариана Тодорова, 2006 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   Други ред.: П. Антов, К. Бъклова . - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 994-315-035-4 (грешен)

   ISBN 954-315-035-4 (верен)

Сист. No: 22191

- 202 -

С/801.3(038.1)/А 64р 

Английско-български речник на фразеологичните глаголи  /  Прев. Емилия Пищалова . - София : Колибри, 2008 . - 556 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-647-5 

Сист. No: 22245

- 203 -

П/808.67/А 66ЛиЦБ 59062

Андрейчин, Любомир Д.

   Из историята на нашето езиково строителство : [Изследване] / Любомир Димитров Андрейчин . - 2. изд . - София : Нар. просвета, 1986 . - 255 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22295

- 204 -

С/01/Б 21ЕбС /01/Б 21Еб

Балевска, Елка

   Българска лексикология и лексикография 1944-1968 : Библиография / Елка Балевска . - София : БАН, 1973 . - 166 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22312

- 205 -

С/0(038)/Б 40Тр 

Беров, Тодор Колев

   Речник по семиотика / Тодор Колев Беров . - Варна : ЗОГРАФ, 2008 . - 543 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 528-542
   http://www. zograf_varna@abv.bg 

   ISBN 978-954-15-0210-5 

Сист. No: 22238

- 206 -

ЦБ 59068 

Бешевлиев, Веселин Иванов

   Проучвания върху личните имена у траките : [Монография] / Веселин Иванов Бешевлиев . - София : БАН, 1965 . - 132 с., 1 л. : к. ; 25 см . -  (Епиграфска поредица, N 8)

   Изд. на БАН. Археол. инст.

   ISBN * 

Сист. No: 22359

- 207 -

Ч2/886.7/Б 46 

Битие и идентичност

   Битие и идентичност : Цветан Марангозов - поетът, писателят, драматургът /  Състав. Елка Георгиева Константинова, Мариета Иванова-Гиргинова . - София : Издателски център Боян Пенев, 2002 . - 168 с. ; 22 см

   Състав. М. Иванова-Гиргинова е известна като Мариета Стоянова Иванова. - Съдържа и Кръгла маса върху романа "Безразличният"на Цветан Марангозов (Откъс от дискусия) ; Цветан Марангозов 1933 : Библиография / Диана Ралева . - Изд. център Боян Пенев

   ISBN 954-8712-18-0 

Сист. No: 22170

- 208 -

Ч2/82.0/Б 74 

Боян Пенев - нови изследвания

   Боян Пенев - нови изследвания : 120 години от рождението му /  Ред. кол. Иван Атанасов Сарандев и др . - Пловдив : ИК Компас П, 2003 . - 176 с. : с ил. , портр. ; 24 см . -  (Поредица Нови изследвания)

   Други ред. : Е. Трайкова, С. Каролев. - Съдържа и Бележки за авторите. - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. , нем. , рус. , фр.ез.

   ISBN 954-906-83-9-0 

Сист. No: 22200

- 209 -

ЦБ 59049 

В търсене на смисъла и инварианта  : Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Дина С. Станишева /  Състав. Янко Бъчваров, Маргарита Виларова, Йорданка Трифонова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 416 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-2692-2 

Сист. No: 22339

- 210 -

ЦБ 59070 

Георгиев, Владимир Ив.

   Траките и техният език : [Моногр.] / Владимир Ив. Георгиев . - София : БАН, 1977 . - 348 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. Библиогр. с. 305-319. Рез. на фр. ез. Показалци.

   ISBN * 

Сист. No: 22360

- 211 -

ЦБ 59089 

Георгиев, Владимир Иванов

   Основни проблеми на славянската диахронна морфология : [Изследване] / Владимир Иванов Георгиев . - София : БАН, 1969 . - 208 с. : с табл. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. Библиогр. с. 185-188 ; Рез. на рус. ез.

   ISBN * 

Сист. No: 22289

- 212 -

ЦБ 59066 

Георгиев, Владимир Иванов

   Вокалната система в развоя на славянските езици / Владимир Иванов Георгиев . - София : БАН, 1964 . - 128 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22357

- 213 -

ЦБ 59087 

Георгиева, Елена

   Обособени части в българския книжовен език / Елена Георгиева ; Отг. ред. Любомир Андрейчин . - София : БАН, 1964 . - 216 с. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. Библиогр. под линия.

   ISBN * 

Сист. No: 22290

- 214 -

ЦБ 59082 

Георгиева, Елена

   Словоред на простото изречение в българския книжовен език : [Изследване] / Елена Георгиева ; Отг. ред. Любомир Андрейчин . - София : БАН, 1974 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 129-132

   ISBN * 

Сист. No: 22314

- 215 -

ЦБ 59083 

Георгиева, Елена Тр.

   Словоред на усложненото просто изречение : [Изследване] / Елена Тр. Георгиева . - София : БАН, 1987 . - 116 с. : с табл. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез Библиогр. с. 144 и под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22296

- 216 -

ЦБ 59080 

Гълъбова-Николова, Жана

   Немска граматика : Фонетика. Морфология. Синтаксис за IX - XI кл. на общообраз. трудово-политехн. у-ща / Жана Гълъбова-Николова . - 4. изд . - София : Народна просвета, 1968 . - 406 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 397

   ISBN * 

Сист. No: 22280

- 217 -

ЦБ 23784 

Гъмулеску, Дорин

   Учебник по румънски език : [За студентите от СУ Климент Охридски] / Дорин Гъмулеску . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 212 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22313

- 218 -

Ч2/82.0/Д 12 

Да бъдем европейци и все пак българи

   Да бъдем европейци и все пак българи : Иван Шишманов в оценката на съвременниците си : Спомени, отзиви, материали /  Състав. Румяна Георгиева Радкова и др ; [Предг.] Румяна Иванова Дамянова . - София : Карина М, 2006 . - 219 с. ; 20 см

   Други състав. : С. Пинтев, Ц. Величкова ; Ц. Величкова е известна като Цветана Иванова Величкова

   ISBN 954-315-036-2 

Сист. No: 22178

- 219 -

ЦБ 59057 

Данчев, Георги Савов

   Владислав Граматик - книжовник и писател : [Студия] / Георги Савов Данчев ; Отг. ред. Пеньо Русев . - София : БАН, 1969 . - 148 с. : с факс. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. по балканистика. Съдържа и 4 приписки от Владислав Граматик на старобълг. ез.

   ISBN * 

Сист. No: 22320

- 220 -

ЦБ 59085 

Деянова, Мария Стилиянова

   Подчинени изречения със съюз da в съвременния словенски книжовен език в сравнение с български : [Моногр.] / Мария Стилиянова Деянова . - София : БАН, 1985 . - 138 с. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез.

   ISBN * 

Сист. No: 22308

- 221 -

ЦБ 59086 

Дограмаджиева, Екатерина Петрова

   Структура на старобългарското сложно съчинено изречение : [Изследване] / Екатерина Петрова Дограмаджиева . - София : БАН, 1968 . - 206 с. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез Библиогр. с. 202-204.

   ISBN * 

Сист. No: 22321

- 222 -

Ч2/886.7/Д 95 

Дъждът

   Дъждът : Антология /  Състав., [предг.] Людмила Христова Малинова . - София : Издателски център Боян Пенев, 2001 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-159

   ISBN 954-8712-10-5 

Сист. No: 22161

- 223 -

ЦБ 59095 

Единство болгарского языка в прошлом и настоящем

   Единство болгарского языка в прошлом и настоящем : [Изследване] . - София : БАН, 1980 . - 64 с. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. болг. яз. Прев. от сп. Бълг. ез., год. ХХVIII 1978, -1. Библиогр. под линия. 0,83 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 22356

- 224 -

Ч2/886.7/Е 37 

Езиците на европейската модерност

   Езиците на европейската модерност : Български и словашки прочити /  Състав. Зорница Димова ; Прев. от словаш. ез. Зорница Димова ; [Встъпл.] Зорница Димова . - София : Инст. за лит. при БАН, 2000 . - 288 с. ; 23 см . -  (Поредица Век (ХХ))

   Съдържа и Биогр. бел. за авт . - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец Кн. е по бълг. -словаш. проект с участието на БАН и Словашката АН.

   ISBN 954-8712-04-0 

Сист. No: 22196

- 225 -

С/802.0/З-32 

Западноевропейски миниразговорник  . - В. Търново : Грамма, 2008 . - 96 с. ; 10 х 13 см

   

   ISBN 954-8805-87-2 

Сист. No: 22258

- 226 -

ЦБ 57474 

Иван Д. Шишманов - форумът

   Иван Д. Шишманов - форумът : Шишманови четения /  Състав., предг. Румяна Дамянова . - София : Карина - Мариана Тодорова, 2005 - . - 23 см

   

   ISBN 954-315-030-3 

   Кн. 1 . - 2005 . - 296 с.

   Именен показалец с. 289-295

Сист. No: 22194

- 227 -

ЦБ 59022 

Иван Динков в българската литература и култура  : Изследвания, статии, есета /  Състав. Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб, 2009 . - 184 с. + 23 см . -  (Библиотека Личности, кн. 2)

   Библиогр. с. 179-182

   ISBN 978-954-533-093-3 

Сист. No: 22278

- 228 -

ЦБ 59090 

Иванова-Мирчева, Дора Маринова

   Развой на бъдеще време (Futurum) в българския език от X до XVIII век / Дора Маринова Иванова-Мирчева ; Отг. ред. Кирил Мирчев . - София : БАН, 1962 . - 201 с. ; 25 см

   Изд. БАН. Инст. за бълг. ез. Библиогр. с. 195 Рез. на рус. ез.

   ISBN * 

Сист. No: 22285

- 229 -

ЦБ 59079 

Испанска граматика  : Учебно помагало / Борис И. Гиргинов и др . - София : Народна просвета, 1965 . - 308 с. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22286

- 230 -

Ч2/92/И 77 

Йордан Йовков

   Йордан Йовков : 120 години от рождението му /  Ред. кол. Иван Атанасов Сарандев и др . - София : Издателски център Боян Пенев ; [Пеликан Алфа], 2003 . - 228 с. : с табл. ; 24 см . -  (Нови изследвания, 2)

   Други състав. : Е. Г. Константинова, С. С. Каролев. - Библиогр. след отд. материали . - Изд. център Боян Пенев Материали от Научна сесия с международно участие по повод 120-ата годишнина от рождението на Йордан Йовков, София, 1-2 ноември 2000

   ISBN 954-511-101-1 (Пеликан Алфа)

Сист. No: 22172

- 231 -

П/808.67/Й 83Рн, П1/808.67/Й 83РнЦБ 59017

Йорданова, Румяна Николова и др.

   Научете бързо български език : Интензивен курс : Учебна тетрадка / Румяна Николова Йорданова, Цезия Маринова Механджиева . - София : Д-р Иван Богоров, 2007 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-316-051-8 

   Ч. 2 . - 2007 . - 164 с.

   

Сист. No: 22262

- 232 -

П/808.67/Й 83Рн, П1/808.67/Й 83РнЦБ 59017

Йорданова, Румяна Николова и др.

   Научете бързо български език : Интензивен курс : Учебник / Румяна Николова Йорданова, Цезия Маринова Механджиева . - София : Д-р Иван Богоров, -2007 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-316-050-1 

   Ч. 2 . - 2007 . - 136 с.7 със сн.

   

Сист. No: 22265

- 233 -

ЦБ 59076 

Кабасанов, Стайко К.

   Един старинен български говор : Тихомирският говор / Стайко К. Кабасанов ; Отг. ред. Стойко Стойков . - София : БАН, 1963 . - 106 с. ; 25 см

   Изд. БАН. Инст. за бълг. ез. Библиогр. с. 103-104

   ISBN * 

Сист. No: 22287

- 234 -

ЦБ 59084 

Кабасанов, Стайко К.

   За обучението на литературен български език в диалектна среда : Ръководство за учители / Стайко К. Кабасанов . - София : Народна просвета, 1966 . - 96 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22288

- 235 -

ЦБ 59060 

Караславов, Георги

   Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов ; Худ. Любен Гуляшки . - София : Партиздат, 1968 . - 456 с. : с ил. ; 25 см

   Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Гео Милев, Ц. Церковски, Н. Лилиев, Ал. Жендов, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Кр. Велков, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, Н. Марангозов, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, Г. Константинов, В. Павурджиев, Ал. Пламенов, К. Маджаров

   ISBN * 

Сист. No: 22305

- 236 -

П/80/К 45ИилЦБ 59031

Касабов, Иван Костов

   Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства / Иван Костов Касабов . - София : Нов Български университет, 2008 . - 158 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 150-158
   http://www.nbu.bg/entrance.php 

   ISBN 978-954-535-518-9 

Сист. No: 22255

- 237 -

ЦБ 59094 

Константинов, Георги

   Нова българска литература / Георги Константинов . - 2. поправ. и разшир. изд. . - София : Хемус, 1947 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Епоха на възраждането от Паисий Хилендарски до Иван Вазов . - 1947 . - 486 с.

   

Сист. No: 22369

- 238 -

С/804.0/К 92Лф 

Кръстева, Лиляна Иванова

   Френският правопис : [Справочник] / Лиляна Иванова Кръстева . - 2. изд . - София : Наука и изкуство, 1972 . - 188 с. ; 18 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22317

- 239 -

ЦБ 59127 

Кэндзи, Миядзава

   Звезда Козодоя : Роман / Миядзава Кэндзи ; Перев. с яп. Екатерины Рябовой . - Санкт-Петербург : Гиперион, 2009 . - 376 с. ; 20,6 см . -  (Terra Nipponica, XXII)

   По проект JoLit

   ISBN 978-5-89332-152-4 

Сист. No: 22437

- 240 -

ЦБ 59078 

Кювлиева-Мишайкова, Веса Стойкова

   Устойчивите сравнения в българския език : [Изследване] / Веса Стойкова Кювлиева-Мишайкова . - София : БАН, 1986 . - 276 с. ; 21 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. Съдържа и Речник на устойчивите сравнения в бълг. ез. Библиогр. с. 228-238 и под линия ; Азб. показалец. Подв. : 3.96 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 22299

- 241 -

ЦБ 59014, Ч2/886.7/Л 14М-о, Ч3/886.7/Л 14М-о 

Лазарова, Мила Кирилова

   От пролет... до есен : Лирика / Мила Кирилова Лазарова . - Русе : Gaiana book&art studio, 2009 . - 56 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-90386-5-1 

Сист. No: 22253

- 242 -

Ч2/886.7/Л 69 

Литературата на малцинствата в България след Освобождението  : Сб. [материали от науч. ] конф. "Литературата на етн. групи в България от Освобождението до наши дни", [София, дек. 1998] : Т. 1 - . - София, 1999 . - 24 см

   

   Т. 1 / Вера Петрова Мутафчиева, и др. ; Ред. кол.  Вера Петрова Мутафчиева, и др. . - 1999 [деп. 2000] . - 256 с.

   Други авт.: Н. Аретов, Г. Цанков, Я. Молхов, Л. Минкова, Б. Цигова, И. Татърлъ, Й. Бибина, М. Карабелова, Е. Мицева, Л. Григорова, С. Ибрахим, М. Качулева, В. Балевски, Б. Минков, Г. Георгиева, отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев ; Други ред.: Г. Цанков, М. Карабелова . - тир. - Рез. на англ. ез. / Прев. Р. Апостолова Книжка: 5

   ISBN 954-8260-54-9 (т. 1)

Сист. No: 22168

- 243 -

ЦБ 58993 

Медиавистика и културна антропология

   Медиавистика и културна антропология : Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова /  Ред. Анисава Милтенова . - София : Мнемозина, 1998 . - 527 с. : с ил. ; 23 см

   Библ. с. след всяка гл.

   ISBN 954-8829-10-Х 

Сист. No: 22212

- 244 -

Ч2/886.7/М 45 
 Международна науч. конф. 120 г. Пейо Яворов. София. 1998  БАН. Институт за литература 

   Сто и двадесет] "120 години Пейо Яворов"1878-1998 : Сб. [материали] от Междунар. науч. конф. , София, 29-31. 10. 1998 г. /  Ред. кол. Тончо Жечев и др . - 2. изд. . - София : Междунар. фонд. Европ. форум, 2002 . - 702 с. ; 20 см

   Други ред. : Ст. Илиев, Х. Фай, М. Иванова-Гиргинова. - Текст и на нем. ез., пол. ез. Съдържа и Стихотворения на Яворов в превод на 14 езика ; Справка за авторите . - Библиогр. след отд. материали и под линия

   ISBN 954-90778-1-0 

Сист. No: 22179

- 245 -

Ч2/886.7/М 51 

Метафизика и култура

   Метафизика и култура : Погледи към света на Стефан Гечев /  Състав., ред. кол. Елка Георгиева Константинова и др . - София : Изд. център Боян Пенев, 2003 . - 204 с. : с ил. ; 21 см

   Други състав. , ред. : Г. Василев, В. Чернокожев. - Текст и на англ. ез. Съдържа и Кратки биобиблиографски данни за живота и литературната дейност на Стефан Албертов Гечев / Кръстина Гечева ; Материали от Науч. конф. с междунар. участие Творчеството на Стефан Гечев - ново измерение в бълг. култура, 28 май 2001, София

   ISBN 954-8712-27-Х 

Сист. No: 22193

- 246 -

Ч2/886.7/М 78 

Многоцветие

   Многоцветие : Из културата на малцинствата в България / Георги Цанков и др ; [Увод] Вера Мутафчиева . - София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействи, 2001 . - 219 с. ; 20 см . -  (IMIR)

   Други авт. : Б. Радунчев, А. Рошковска, Е. Барух, М. Бушев, М. Бодаков, М. Мормарев, С. Поликар, Алб. Иванова, В. Балевски, Й. Бибина ; Пълното име на Г. Цанков е Георги Цанков Цанев ; Марко и Мориц Мормареви известни като Марко Кънчев Стойков и Морис Йомтов. - Съдържа и Зная езика дотолкова, че да мечтая за него : Разговор с първата ромска поетеса у нас Сали Ибрахим / Красимира Атанасова ; В музиката с мисия : Балканското през погледа на Йълдъмз / Клер Леви ; Книги на турски автори, публикувани от изд. Народна просвета в период 1857-1969; Библиогр. под линия

   ISBN 954-8872-37-4 

Сист. No: 22192

- 247 -

П/802.0/М 83ЦБ 59061

Молхова, Жана Езра и др.

   Английска граматика в сравнение с български език : Синтаксис : Учебник за студентите от спец. Англ. филология при СУ Кл. Охридски / Жана Езра Молхова, Надежда Михайлова Колин, Цветана Запрянова Иванова . - София : Наука и изкуство, 1965 . - 156 с. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22279

- 248 -

ЦБ 58996 

Память и текст

   Память и текст : Когнитивные и культурологические аспекты /  Ред. Тереса Добжиньска, Рая Кунчева . - София : Инст. за лит. при БАН, 2005 . - 281 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8742-37-7 

Сист. No: 22220

- 249 -

С/808.67(038.1)/П 22Бе 

Парашкевов, Борис

   Етимологични дублети в българския език : Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално първоначало / Борис Парашкевов . - София : ЕМАС, 2008 . - 512 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-357-170-3 

Сист. No: 22273

- 250 -

Ч2/0/П 37 

Периодика и литература

   Периодика и литература : Поредица от изследвания за литературата в българския периодичен печат 1877 - 1944 . - София : БАН ; Карина М, 1985 . - 25 см

   Библиогр. под линия ; Им. пок.-речник с. 460 - 507

   ISBN 954-8260-49-2 (т. 5)(Карина М) (Подв.)

   Т. 5. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания : 1918 - 1920 /  Ред. кол.  Елка Трайкова, и др. . - 1999 . - 512 с.

   Други ред. : В. Чернокожев, П. Трифонова, Ю. Обретенова. - Именен показалец-речник / Елена Янакиева, Елха Денева ; Азб. съдърж. на разраб. период. изд Книжка: 8

   ISBN 954-430-645-5 (т. 5)(Акад. изд. Проф. Марин Дринов) (Подв.)

Сист. No: 22181

- 251 -

ЦБ 58992 

Под знака на европейските културни диалози

   Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Боян Ничев /  Ред. колегия Христина Балабанова, Борис Минков, Добромир Григоров . - София : Изд. център Боян Пенев, 2007 . - 496 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-2545-1 

Сист. No: 22209

- 252 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 тома . - София : Институт за лит. при БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-8712-06-7 (т. 2)(ИЛ-БАН)

   Т. 2. Руска литература /  Състав.  Илиана Михайлова Владова, и др. . - 2001 . - 446 с.

   Други състав.: Е. Метева, Л. Любенов . - тир. - Библиогр. след отд. гл. ; Азб. показалец

   ISBN 954-430-741-9 (т. 2)(Акад. изд. Проф. Марин Дринов) (Подв.)

Сист. No: 22202

- 253 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-714-1 (т.1)

   ISBN 954-8712-05-9 (т.1)

   Т. 1. Английска литература /  Състав.  Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов . - 2000 . - 345 с.

   Библиогр. след вс. глава ; Азб. показ. с. 419 - 434

Сист. No: 22207

- 254 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-889-Х (т. 3)(Акад. изд. Проф. М. Дринов)

   ISBN 954-8712-16-4 (т. 3)(ИЛ-БАН)

   Т. 3. Класическа литература /  Състав.  Анна Бориславова Николова, и др. . - 2002 . - 200 с.

   Текст. и на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл. ; Показалци Съдържа материали от Йоана Сиракова, Виолета Герджикова, Анастас Герджиков, Владимир Атанасов, Цвете Лазова, Анна Николова, Невена Панова, Огнян Радев, Доротея Табакова, Петя Стоянова, Искра Атанасова, Васил Атанасов

Сист. No: 22211

- 255 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България  : В 8 т. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-859-8 (т. 4)(Акад. изд. Проф. М. Дринов

   ISBN 954-8712-14-8 (т. 4)(ИЛ-БАН)

   Т. 4. Славянски литератури /  Състав.  Иван Александров Павлов, и др. ; [Предг.]  Иван Павлов . - 2002 . - 476 с.

   Други състав.: Б. Биолчев, В. Тодоров, Л. Терзийска, Хр. Балабанова . - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез ; Показалец на славянски писатели, превеждани на български език, Показалец на преводачи на славянски литератури в България, Показалец на съставители на сборници и критици на преведени в България славянски писатели

Сист. No: 22213

- 256 -

Ч2/820/899/П 85р 

Преводна рецепция на европейските литератури в България  : В 8 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Инст. за лит. при БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-923-3 (т. 5)(Акад. изд. М. Дринов)

   ISBN 954-8712-22-9 (т. 5)(ИЛ-БАН)

   Т. 5. Скандинавски и прибалтийски литератури /  Състав.  Вера Лалова Ганчева, и др. . - 2003 . - 272 с.

   Други състав.: Г. Вълчев, И. Троянски . - Библиогр. след отд. материали ; Показалец на сканд. и прибалт. писатели, прев. на бълг. ез., Показалец на прев. на сканд. и прибалт. лит. в България, Показалец на състав. на сб., ред. и критици на прев. в България сканд. и прибалт. писатели Съдържа материали от В. Ганчева, Н. Михайлова, Ж. Николова-Гълъбова, А. Бучуковска, Г. Вълчев, П. Петров, Л. Величкова, И. Троянски, Р. Патаринска, А. Цонева, А. Методиева, В. Бояджиева

   ISBN  (т. 5)(Акад. изд. М. Дринов) (Подв.)

Сист. No: 22214

- 257 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 т . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-929-2 (т. 6)(Акад. изд. М. Дринов)

   ISBN 954-8712-29-6 (т. 6)(Инст. по лит. - БАН)

   Т. 6. Балкански литератури : В 2 ч. /  Състав.  Боян Димитров Ничев, и др. . - 2004 . - 712 с.

   Други състав.: Г. Савов, К. Йорданова, М. Жечев, Р. Л. Станчева

Сист. No: 22217

- 258 -

П/808.67/Р 31ГкЦБ 59042

Раковски, Георги Стойков

   Ключ болгарскаго язика / Георги Стойков Раковски . - 3. изд. . - София : Хелиопол, 2008 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-578-225-1 

Сист. No: 22331

- 259 -

ЦБ 58991 

Самоховска-Петрова, Ванда

   Пътят към смъртта и възкресението у Достоевски / Ванда Самоховска-Петрова . - София : Изд. център Боян Пенев, 2008 . - 302 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8712-43-9 

Сист. No: 22206

- 260 -

П/808.67/С 37БпЦБ 59052

Симеонов, Димитър

   Прабългарска ономастика : Монография / Димитър Симеонов . - София : Фондация Българско историческо наследство, 2008 . - 262 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-91983-3-1 

Сист. No: 22342

- 261 -

ЦБ 59081 

Славейков, Пенчо

   Избрани творби / Пенчо Славейков . - София : Бълг. писател, 1982 . - 288 с. ; 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22302

- 262 -

ЦБ 59075 

Славейков, Пенчо П.

   Стихотворения / Пенчо П. Славейков . - София : Български писател, 1967 . - 120 с. ; 25 см . -  (Библиотека за ученика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22281

- 263 -

ЦБ 59069 

Славейков, Петко Р.

   Избрани творби / Петко Р. Славейков ; [Подб., ред., бел., прил.] Тончо Жечев . - [9. изд.] . - София : Български писател, 1984 . - 256 с. ; 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   В кн. погрешно означено 8. изд Библиогр. с. 251-252 Съдържа : Стихотворения, епиграми, басни, поеми, автобиогр. спомени, ист. разкази, публицистика, лит.-крит. статии, писма, животописни бележки, Славейков в пет спомена и една реч

   ISBN * 

Сист. No: 22309

- 264 -

ЦБІ 3271 

Славейков, Петко Рачев

   Стихотворения / Петко Рачев Славейков ; Под ред. на Петър Динеков . - София : Български писател, 1966 . - 128 с. : с портр. ; 17 см . -  (Библиотека Български поети)

   .

   ISBN * 

Сист. No: 22282

- 265 -

ЦБІ 3273 

Славейков, Петко Рачев

   Избрани съчинения / Петко Рачев Славейков . - София : Т. Ф. Чипев, 1933 - . - 18 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Стихотворения . - 1933 . - 236 с.

   

Сист. No: 22358

- 266 -

ЦБ 59092 

Славейков, Петко Рачев

   Избрани съчинения / Петко Рачев Славейков . - София : Б. и., 1901 . - 19,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

   Кн. 1. Стихотворения . - 1901 . - 226 с.

   

Сист. No: 22366

- 267 -

ЦБ 58978 

Славянска филология

   Славянска филология . - София : Кирило-Методиевски науч. център, 1963 - . - 25 см

   

   ISBN 954-9787-07-9 (при БАН)

   Т. 23. Доклади и статии за ХIII международен конгрес на славистите /  Ред. кол.  Тодор Апостолов Бояджиев, и др. . - 2003 . - 251 с. : с табл.

   Други ред.: С. Николова, И. Павлов, Ю. Балтова, Р. Кунчева, В. Балевски ; Пълното име на С. Николова е Светлина Николова Тодорова. - Текст и на рус., фр., нем. ез . - Библиогр. след отд. докл. Книжка: 8

   ISBN 954-8712-26-1 (Инст. за лит.)

Сист. No: 22164

- 268 -

ЦБ 58980 

Слова и образы иконичность текста  /  Ред. Тереса Добжиньска, Рая Тодорова Кунчева . - София : Издателски център Боян Пенев, 2008 . - 384 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8712-48-4 

Сист. No: 22189

- 269 -

ЦБ 58986, Ч2/886.7.01/.09/С 47Вн 

Смоховска-Петрова, Ванда

   Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане / Ванда Смоховска-Петрова ; [Предг.] Стефана Таринска . - [София] : Издателски център Боян Пенев, 2003 . - 319 с. ; 24 см

   Именен показалец

   ISBN 954-8712-30-Х 

Сист. No: 22174

- 270 -

ЦБ 59050 

Социалистическият реализъм  : Нови изследвания /  Състав. Пламен Дойнов . - София : Нов Български университет, 2008 . - 368 с. ; 20 см . -  (Поредица Литературата на НРБ : История и теория - кн. 1)

   Библиогр. с. 364-365

   ISBN 978-954-535-543-1 

Сист. No: 22340

- 271 -

ЦБ 59097 

Стоянов, Захари

   Христо Ботйов : Опит за биография от Захари Стоянов / Захари Стоянов ; Крит. изд. под ред. на Стефан Каракостов ; С историогр. увод върху замисъла и изпълнението на биогр. според архива на Захари Стоянов . - [6. изд.] . - София : Рила, 1946 . - 447 с. : 1 портр. ; 25 см

   Истинското име на авт. е Джендо Стоянов Джедев. 1. изд. 1888. 300 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 22355

- 272 -

ЦБІ 3275 

Стоянов, Людмил

   Стихотворения : Избрани произведения : Т. 1 - / Людмил Стоянов ; Ред. Иван Бурин . - София : Бълг. писател, 1954 . - 16,5 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - 1954 . - 334 с. : 1 л. портр.

   б. ц.

Сист. No: 22284

- 273 -

ЦБІ 3274 

Стоянов, Людмил

   Избрани преводи / Людмил Стоянов ; Състав. Анелия Людмилова Санча ; [С предг. от] Петър Динеков . - София : Нар. култура, 1986 . - 256 с., 1 л. : портр. ; 17 см . -  (Български преводачи)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22301

- 274 -

П/808.67/С 83Бб, П1/808.67/Й 83РнЦБ 59018

Стоянова, Бояна Стоянова и др.

   Български език за чужденци : Комуникативен курс / Бояна Стоянова Стоянова, Савина Александрова Савова-Вачева . - София : Д-р Иван Богоров, 2006 . - 175 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 954-316-033-3 :10

   ISBN 978-954--316-033-4 :13

Сист. No: 22268

- 275 -

ЦБІ 3270 

Стратиев, Станислав

   Пейзаж с куче : [Хуморист.] разкази / Станислав Стратиев . - София : Български писател, 1986 . - 160 с. ; 17 см . -  (Клуб "Приятели на хумора и сатирата")

   

   ISBN * 

Сист. No: 22300

- 276 -

ЦБ 35482 

Страшимиров, Антон

   Вихър : Роман / Антон Страшимиров ; [С предг. от] Ефрем Каранфилов . - София : Военно издателство, 1982 . - 208 с. ; 21 см . -  (Дълг : Военно-литературно наследство, 3)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22303

- 277 -

ЦБ 58988 

Теодор Траянов и неговата епоха

   Теодор Траянов и неговата епоха /  Състав., ред. Стоян Илиев, Емилия Стайчева, Радостин Русев . - София : Изд. център Боян Пенев, 2008 . - 328 с. ; 23 см

   Съдържа библиография за Т. Траянов от Нелма Вълчева

   ISBN 978-954-8712-44-6 

Сист. No: 22205

- 278 -

ЦБ 48346 

Тренев, Иван Ал.

   Наследниците на Иван Асен II : Роман / Иван Ал. Тренев . - София : ОФ, 1987 . - 439 с. ; 21 см . -  (Български исторически романи)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22297

- 279 -

Ч2/802/809/У 58 

Унгаристиката в България

   Унгаристиката в България : Език , история, литература /  Състав., [предг.] Йонка Маринова Найденова ; Ред. Йонка Маринова Найденова и др . - София : Издателски център Боян Пенев, 2004 . - 368 с. ; 22 см

   Други ред. : И. Маркова, Л. Лесничкова. - Текст и на унг. ез . - Съдържа и Български автори за Унгария : Библиогр. с. 327-350/ Състав. Йонка Найденова ; Бележки за авторите = A kotet szerzoirol / Прев. Елвира Катуш, Марта Бур, Томаш Будаи; Сб. материали от И. Маркова, Л. Лесничкова, М. Дамянова, И. Лекова, Дж. Маджарова, Д. Токач, Н. Бойков, М. Бур, П. Пейковска, Ст. Радев, П. Каменов, Й. Александрова, Г. Крумов, Ал. Миланов, М. Монова, Ч. Добрев, Н. Николов Сб. се изд. във връзка с 20-год. от основаването на спец. Унгарска филология

   ISBN 954-8712-33-4 

Сист. No: 22176

- 280 -

ЦБ 59096 

Фурнаджиев, Никола

   Избрани стихотворения / Никола Фурнаджиев . - София : Български писател, 1959 . - 234 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22371

- 281 -

ЦБ І 2174 

Фучеджиев, Дико

   Този крехък и прекрасен свят : Разкази и повести / Дико Фучеджиев . - София : Бълг. писател, 1987 . - 231 с. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22291

- 282 -

ЦБ 59056 

Фучеджиев, Дико

   Животът - тази кратка илюзия : [Новели, повест] / Дико Фучеджиев . - Варна : Георги Бакалов, 1987 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22292

- 283 -

ЦБ 59088 

Хайтов, Николай Ал.

   Шумки от габър : Разкази / Николай Хайтов . - 7. доп. изд . - София : БЗНС, 1984 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22310

- 284 -

Ч2/820/899/Х 25 

Хапливите прозрения на жените  : Двуезично издание /  Ред. Елена Константинова ; Прев от англ. Виделина Димитрова . - София : A & T Publishing, 2005 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22230

- 285 -

ЦБ 32649 

Христов, Кирил

   Стихотворения / Кирил Христов ; Под ред. на Радой Ралин . - София : Български писател, 1980 . - 487 с. : с портр. ; 20,5 см . -  (Библиотека Български писатели)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22319

- 286 -

ЦБІ 3277 

Ямада, Эйми

   Час кошки : Повести / Эйми Ямада ; Перев. с яп. Галины Дуткиной и др . - Санкт-Петербург : Гиперион, 2008 . - 224 с. ; 17 х 12 см . -  (Terra Nipponica, XXI)

   По проект JoLit

   ISBN 978-5-89332-150-0 

Сист. No: 22436

История. Георафия. Биографии. Археология

- 287 -

ЦБ 58981 

Алеко Константинов - вечният съвременник

   Алеко Константинов - вечният съвременник : Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на А. Константинов, юни 2003 г. /  Състав. Румен Шивачев ; Ред. кол. Румен Шивачев и др . - София : Карина-Мариана Тодорова, 2006 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   Други ред.: П. Антов, К. Бъклова . - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 994-315-035-4 (грешен)

   ISBN 954-315-035-4 (верен)

Сист. No: 22191

- 288 -

Ч2/886.7/Б 46 

Битие и идентичност

   Битие и идентичност : Цветан Марангозов - поетът, писателят, драматургът /  Състав. Елка Георгиева Константинова, Мариета Иванова-Гиргинова . - София : Издателски център Боян Пенев, 2002 . - 168 с. ; 22 см

   Състав. М. Иванова-Гиргинова е известна като Мариета Стоянова Иванова. - Съдържа и Кръгла маса върху романа "Безразличният"на Цветан Марангозов (Откъс от дискусия) ; Цветан Марангозов 1933 : Библиография / Диана Ралева . - Изд. център Боян Пенев

   ISBN 954-8712-18-0 

Сист. No: 22170

- 289 -

Ч2/82.0/Б 74 

Боян Пенев - нови изследвания

   Боян Пенев - нови изследвания : 120 години от рождението му /  Ред. кол. Иван Атанасов Сарандев и др . - Пловдив : ИК Компас П, 2003 . - 176 с. : с ил. , портр. ; 24 см . -  (Поредица Нови изследвания)

   Други ред. : Е. Трайкова, С. Каролев. - Съдържа и Бележки за авторите. - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. , нем. , рус. , фр.ез.

   ISBN 954-906-83-9-0 

Сист. No: 22200

- 290 -

ЦБ 59093 

Гечев, Минко Минков

   Килийните училища в България : Създаване и разпространение / Минко Минков Гечев . - София : Народна просвета, 1967 . - 131 с. ; 20 см

   Рез. на руски и фр. ез.

   ISBN * 

Сист. No: 22367

- 291 -

ЦБ 59048 

Грийнспан, Алън

   Епоха на турбулентност : Приключения в един нов свят / Алън Грийнспан . - София : Обсидиан, 2008 . - 652 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 625-630; Индекс с. 631-651

   ISBN 978-954-769-188-9 

Сист. No: 22337

- 292 -

Ч2/82.0/Д 12 

Да бъдем европейци и все пак българи

   Да бъдем европейци и все пак българи : Иван Шишманов в оценката на съвременниците си : Спомени, отзиви, материали /  Състав. Румяна Георгиева Радкова и др ; [Предг.] Румяна Иванова Дамянова . - София : Карина М, 2006 . - 219 с. ; 20 см

   Други състав. : С. Пинтев, Ц. Величкова ; Ц. Величкова е известна като Цветана Иванова Величкова

   ISBN 954-315-036-2 

Сист. No: 22178

- 293 -

ЦБ 59077 

Дойнов, Дойно

   Национално-революционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на ХIХ в. : Изследване / Дойно Дойнов ; Отг. ред. Крумка Шарова . - София : БАН, 1976 . - 250 с. ; 25 см

   Библиогр.с. 201-208

   ISBN * 

Сист. No: 22316

- 294 -

П/93/99/Е 52ПкЦБ 59010

Елис, Питър Бересфорд

   Кратка история на келтите / Питър Бересфорд Елис . - София : Унискорп, 2008 . - 258 с. ; 20 см . -  (Кратка история)

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-330-161-4 

Сист. No: 22248

- 295 -

ЦБ 59025 

Знеполски, Ивайло

   Българският комунизъм : Социокултулни черти и властова траектория / Ивайло Знеполски . - София : СИЕЛА ; Институт за изследване на близкото минало ; Отворено общество, 2008 . - 360 с. ; 23 см

   Рез. на англ., фр. ез.

   ISBN 978-954-28-0236-5 

   ISBN * 

   ISBN * 

Сист. No: 22323

- 296 -

ЦБ 57474 

Иван Д. Шишманов - форумът

   Иван Д. Шишманов - форумът : Шишманови четения /  Състав., предг. Румяна Дамянова . - София : Карина - Мариана Тодорова, 2005 - . - 23 см

   

   ISBN 954-315-030-3 

   Кн. 1 . - 2005 . - 296 с.

   Именен показалец с. 289-295

Сист. No: 22194

- 297 -

Ч2/92/И 77 

Йордан Йовков

   Йордан Йовков : 120 години от рождението му /  Ред. кол. Иван Атанасов Сарандев и др . - София : Издателски център Боян Пенев ; [Пеликан Алфа], 2003 . - 228 с. : с табл. ; 24 см . -  (Нови изследвания, 2)

   Други състав. : Е. Г. Константинова, С. С. Каролев. - Библиогр. след отд. материали . - Изд. център Боян Пенев Материали от Научна сесия с международно участие по повод 120-ата годишнина от рождението на Йордан Йовков, София, 1-2 ноември 2000

   ISBN 954-511-101-1 (Пеликан Алфа)

Сист. No: 22172

- 298 -

ЦБ 59060 

Караславов, Георги

   Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов ; Худ. Любен Гуляшки . - София : Партиздат, 1968 . - 456 с. : с ил. ; 25 см

   Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Гео Милев, Ц. Церковски, Н. Лилиев, Ал. Жендов, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Кр. Велков, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, Н. Марангозов, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, Г. Константинов, В. Павурджиев, Ал. Пламенов, К. Маджаров

   ISBN * 

Сист. No: 22305

- 299 -

С/92/К 53Кс 

Килюнен, Киммо

   Страните по света и техните знамена : Енциклопедия / Киммо Килюнен . - София : Труд, 2007 . - 424 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-528-775-6 

Сист. No: 22242

- 300 -

П/94/К 63ДкЦБ 59012

Клемънтс, Джонатан

   Кратка история на викингите : Последните езичници или първите съвременни европейци? / Джонатан Клемънтс . - София : Унискорп, 2009 . - 324 с. ; 20 см . -  (Кратка история)

   Библиогр. с. 283-288; Азб. показалец

   ISBN 978-954-330-192-8 

Сист. No: 22250

- 301 -

П/93/99/К 66ДиЦБ 59008

Клъстър, Дик и др.

   История на Хавана / Дик Клъстър, Рафаел Ернандес . - София : Рива, 2009 . - 302 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-320-214-0 

Сист. No: 22244

- 302 -

ЦБІ 3276 

Коев, Христо и др.

   Летописци на Априлското въстание : Албум с биографични бележки / Христо Коев, Танчо Шабанов . - София : Български художник, 1966 . - 84 с. : с ил. ; 15 Х 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22368

- 303 -

П/94/К 82ЮбЦБ 59013

Константинова, Юра

   Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век / Юра Константинова . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 327 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 308-327

   ISBN 978-954-775-994-7 

Сист. No: 22252

- 304 -

ЦБІ 3272 

Левски, Васил

   Свята и чиста република : Писма и документи / Васил Левски ; Състав. [с предг.] Иван Унджиев, Никола Кондарев . - [2. изд.] . - София : Наука и изкуство, 1971 . - 224 с., 8 л. : портр., ил., факс. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22304

- 305 -

П/339.13/М 15Лм, Ч3/339.13/М 15ЛмЦБ 59037

Мазур, Лаура и др.

   Майсторите на маркетинга разказват / Лаура Мазур, Луела Майлс . - София : Рой Комюникейшън, 2008 . - 238 с. ; 23,5 см

   Ориг. загл. Conversations with marceting masters / Laura Mazur, Louella Miles

   ISBN 978-954-9335-10-1 

Сист. No: 22267

- 306 -

П/94/М 28КиЦБ 58949

Манчев, Кръстьо

   История на националния въпрос на Балканите / Кръстьо Манчев . - 3. прер. и доп. изд. . - София : Парадигма, 2008 . - 500 с. ; 24 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-326-071-3 

Сист. No: 22246

- 307 -

Ч2/886.7/М 45 
 Международна науч. конф. 120 г. Пейо Яворов. София. 1998  БАН. Институт за литература 

   Сто и двадесет] "120 години Пейо Яворов"1878-1998 : Сб. [материали] от Междунар. науч. конф. , София, 29-31. 10. 1998 г. /  Ред. кол. Тончо Жечев и др . - 2. изд. . - София : Междунар. фонд. Европ. форум, 2002 . - 702 с. ; 20 см

   Други ред. : Ст. Илиев, Х. Фай, М. Иванова-Гиргинова. - Текст и на нем. ез., пол. ез. Съдържа и Стихотворения на Яворов в превод на 14 езика ; Справка за авторите . - Библиогр. след отд. материали и под линия

   ISBN 954-90778-1-0 

Сист. No: 22179

- 308 -

Ч2/886.7/М 51 

Метафизика и култура

   Метафизика и култура : Погледи към света на Стефан Гечев /  Състав., ред. кол. Елка Георгиева Константинова и др . - София : Изд. център Боян Пенев, 2003 . - 204 с. : с ил. ; 21 см

   Други състав. , ред. : Г. Василев, В. Чернокожев. - Текст и на англ. ез. Съдържа и Кратки биобиблиографски данни за живота и литературната дейност на Стефан Албертов Гечев / Кръстина Гечева ; Материали от Науч. конф. с междунар. участие Творчеството на Стефан Гечев - ново измерение в бълг. култура, 28 май 2001, София

   ISBN 954-8712-27-Х 

Сист. No: 22193

- 309 -

Ч2/886.7/М 78 

Многоцветие

   Многоцветие : Из културата на малцинствата в България / Георги Цанков и др ; [Увод] Вера Мутафчиева . - София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействи, 2001 . - 219 с. ; 20 см . -  (IMIR)

   Други авт. : Б. Радунчев, А. Рошковска, Е. Барух, М. Бушев, М. Бодаков, М. Мормарев, С. Поликар, Алб. Иванова, В. Балевски, Й. Бибина ; Пълното име на Г. Цанков е Георги Цанков Цанев ; Марко и Мориц Мормареви известни като Марко Кънчев Стойков и Морис Йомтов. - Съдържа и Зная езика дотолкова, че да мечтая за него : Разговор с първата ромска поетеса у нас Сали Ибрахим / Красимира Атанасова ; В музиката с мисия : Балканското през погледа на Йълдъмз / Клер Леви ; Книги на турски автори, публикувани от изд. Народна просвета в период 1857-1969; Библиогр. под линия

   ISBN 954-8872-37-4 

Сист. No: 22192

- 310 -

ЦБ 59065 

Нему равен друг нямаше  : Спомени, писма и изказвания за Васил Левски от негови съвременници и съратници /  Състав., предг. и бел. Николай Ж. Жечев . - София : Военно издателство, 1987 . - 208 с. + 1 л. портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 199-201 ; Речник на остарели диалектни и чужди думи

   ISBN * 

Сист. No: 22271

- 311 -

ЦБ 46814 

Никитов, Стефан Н.

   Древните цивилизации : Загадки, находки, хипотези / Стефан Н. Никитов . - София : Д-р П. Берон, 1986 . - 160 с. : с ил., факс., к., 12 л. цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. разд.

   ISBN * 

Сист. No: 22298

- 312 -

ЦБ 59009 

Осбърн, Роджър

   Цивилизацията - нова история на западния свят / Роджър Осбърн . - София : Прозорец, 2009 . - 527 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 513-524

   ISBN 978-954-733-608-7 

Сист. No: 22247

- 313 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 тома . - София : Институт за лит. при БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-8712-06-7 (т. 2)(ИЛ-БАН)

   Т. 2. Руска литература /  Състав.  Илиана Михайлова Владова, и др. . - 2001 . - 446 с.

   Други състав.: Е. Метева, Л. Любенов . - тир. - Библиогр. след отд. гл. ; Азб. показалец

   ISBN 954-430-741-9 (т. 2)(Акад. изд. Проф. Марин Дринов) (Подв.)

Сист. No: 22202

- 314 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-714-1 (т.1)

   ISBN 954-8712-05-9 (т.1)

   Т. 1. Английска литература /  Състав.  Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов . - 2000 . - 345 с.

   Библиогр. след вс. глава ; Азб. показ. с. 419 - 434

Сист. No: 22207

- 315 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-889-Х (т. 3)(Акад. изд. Проф. М. Дринов)

   ISBN 954-8712-16-4 (т. 3)(ИЛ-БАН)

   Т. 3. Класическа литература /  Състав.  Анна Бориславова Николова, и др. . - 2002 . - 200 с.

   Текст. и на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл. ; Показалци Съдържа материали от Йоана Сиракова, Виолета Герджикова, Анастас Герджиков, Владимир Атанасов, Цвете Лазова, Анна Николова, Невена Панова, Огнян Радев, Доротея Табакова, Петя Стоянова, Искра Атанасова, Васил Атанасов

Сист. No: 22211

- 316 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България  : В 8 т. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-859-8 (т. 4)(Акад. изд. Проф. М. Дринов

   ISBN 954-8712-14-8 (т. 4)(ИЛ-БАН)

   Т. 4. Славянски литератури /  Състав.  Иван Александров Павлов, и др. ; [Предг.]  Иван Павлов . - 2002 . - 476 с.

   Други състав.: Б. Биолчев, В. Тодоров, Л. Терзийска, Хр. Балабанова . - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез ; Показалец на славянски писатели, превеждани на български език, Показалец на преводачи на славянски литератури в България, Показалец на съставители на сборници и критици на преведени в България славянски писатели

Сист. No: 22213

- 317 -

Ч2/820/899/П 85 

Преводна рецепция на европейските литератури в България

   Преводна рецепция на европейските литератури в България : В 8 т . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; ИЛ-БАН, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-430-929-2 (т. 6)(Акад. изд. М. Дринов)

   ISBN 954-8712-29-6 (т. 6)(Инст. по лит. - БАН)

   Т. 6. Балкански литератури : В 2 ч. /  Състав.  Боян Димитров Ничев, и др. . - 2004 . - 712 с.

   Други състав.: Г. Савов, К. Йорданова, М. Жечев, Р. Л. Станчева

Сист. No: 22217

- 318 -

ЦБ 48343 

Проблемът за мира в международните отношения 1919-1980  : [Сборник] /  Ред. кол. Константин Косев и др ; Отг. ред. Константин Косев . - София : БАН, 1987 . - 294 с. ; 25 см

   Други ред. : В. Тошкова, П. Панайотов, П. Цветков Изд. на БАН. ЕЦ по история. Инст. за история Библиогр. под линия ; Рез. на рус., англ. ез. Подв. : 4,46 лв. Съдържа : Борбата на самостоятелното правителствона БЗНС за справедливо разрешаване на материалните и финансовите санкции на Ньойския мирен договор 1920-1923 / П. Панайотов. Антихитлеристката коалиция и полският въпрос от Кримската конференция до създаването на временно правителство на националното единство / И. Баева. Основни насоки на външната политика на балканските нараднодемократични държави 1944-1948 / М. Лалков. За и против атлантическата политика на Франция - 1947-1957 / Е. Жекова. Комунистическите и работническите партии от арабските страни и пробле - мът за мира в Близкия изток - 1947-1980 / Н. Йонков. Военният съюз между САЩ и Япония - развитие и последици в международните отношения / В. Цачевски. Англо-аржентинският спор за Фолкландските (Малвинските острови) / Д. Башлиев. На страниците на "Американский эжегодник" / Г. Сотирова.

   ISBN * 

Сист. No: 22294

- 319 -

Арх/9/Р 15Ир, П/9/Р 15Ир, ЦБ 59118 

Радков, Иван Кънчев

   Русенската община. 1949 - началото на ХХІ век / Иван Кънчев Радков ; Състав. Любомир Златев Златанов ; Ред. Живодар Иванов Душков . - Русе : Медиатех, 2009 . - 190 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92342-5-1 

Сист. No: 22425

- 320 -

Гр/9/С 83Вр 

Стоянов, Венцислав

   От Русчук до Русе /  Състав. Венцислав Стоянов . - Русе : Авангард принт, [2008] . - 650 с.: със сн. ; 25 см

   С автограф
   http://wenzi_s@mail.bg http://wenzi-s@mbox.digsys.bg 

   ISBN 978-954-337-057-3 

Сист. No: 22423

- 321 -

ЦБ 47230 

Стоянов, Желязко Д.

   История и общество : Функции на историческата наука : [Изследване] / Желязко Д. Стоянов . - София : Наука и изкуство, 1987 . - 233 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22293

- 322 -

ЦБ 59070 

Стоянов, Захари

   Съчинения : В 3 т. / Захари Стоянов ; Ред. колегия Александър Бурмов и др . - София : Бълг. писател, 1965- 1966 . - 25 см

   Захари Стоянов - псевд. на Джендо Стоянов Джедев. Други ред. : В. Йосифов, Г. Борщуков. Съдържа и : Александър Кюркчиев. Речник на непознати думи и изрази, с. 670-684. Т. 2.

   ISBN * 

   Т. 1. Записки по българските въстания /  Под ред. на  Веселин Йосифов ; [Предг. от ] Веселин Андреев . - 1965 . - 816 с. : 6 л. портр., 4 л. факс.

   

Сист. No: 22283

- 323 -

ЦБ 59070ЦБ 59071

Стоянов, Захари

   Съчинения : В 3 т. / Захари Стоянов ; Ред. колегия Александър Бурмов и др . - София : Бълг. писател, 1965- . - 25 см

   Захари Стоянов - псевд. на Джендо Стоянов Джедев. Други ред. : В. Йосифов, Г. Борщуков. Съдържа и : Александър Кюркчиев. Речник на непознати думи и изрази, с. 670-684. Т. 2.

   ISBN * 

   Т. 2. Биографии /  Под ред. на  Александър Бурмов . - 1965 . - 687 с. : с факс, 8 л. портр.

   

Сист. No: 22325

- 324 -

ЦБ 59097 

Стоянов, Захари

   Христо Ботйов : Опит за биография от Захари Стоянов / Захари Стоянов ; Крит. изд. под ред. на Стефан Каракостов ; С историогр. увод върху замисъла и изпълнението на биогр. според архива на Захари Стоянов . - [6. изд.] . - София : Рила, 1946 . - 447 с. : 1 портр. ; 25 см

   Истинското име на авт. е Джендо Стоянов Джедев. 1. изд. 1888. 300 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 22355

- 325 -

П/94/Т 64ЦБ 59063

Тодорова, Мария Н.

   Подбрани извори за историята на балканските народи ХV-ХIХ век / Мария Н. Тодорова . - София : Наука и изкуство, 1977 . - 460 с. : с табл. ; 22 см

   Именен и геогр. показалци

   ISBN * 

Сист. No: 22315

- 326 -

Ч2/802/809/У 58 

Унгаристиката в България

   Унгаристиката в България : Език , история, литература /  Състав., [предг.] Йонка Маринова Найденова ; Ред. Йонка Маринова Найденова и др . - София : Издателски център Боян Пенев, 2004 . - 368 с. ; 22 см

   Други ред. : И. Маркова, Л. Лесничкова. - Текст и на унг. ез . - Съдържа и Български автори за Унгария : Библиогр. с. 327-350/ Състав. Йонка Найденова ; Бележки за авторите = A kotet szerzoirol / Прев. Елвира Катуш, Марта Бур, Томаш Будаи; Сб. материали от И. Маркова, Л. Лесничкова, М. Дамянова, И. Лекова, Дж. Маджарова, Д. Токач, Н. Бойков, М. Бур, П. Пейковска, Ст. Радев, П. Каменов, Й. Александрова, Г. Крумов, Ал. Миланов, М. Монова, Ч. Добрев, Н. Николов Сб. се изд. във връзка с 20-год. от основаването на спец. Унгарска филология

   ISBN 954-8712-33-4 

Сист. No: 22176

- 327 -

ЦБ 59044 

Фол, Александър Николаев

   История на българските земи в древността до края на ІІІ в. пр. Хр. / Александър Николаев Фол . - 3. изд. . - София : Тангра ТанНакРа ; Център за изследвания на българите, 2008 . - 354 с. ; 20 см . -  (Българска вечност)

   Библиогр. с. 345-354

   ISBN 978-954-378-033-4 

   ISBN * 

Сист. No: 22333

- 328 -

ЦБ 43594 

Хайтов, Николай Ал.

   Последните мигове и гробът на Васил Левски : [Изследване] / Николай Хайтов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985 . - 159 с., 8 л. : ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22307

- 329 -

ЦБ 59067 

Христов, Христо А.

   Българските общини през Възраждането : [Изследване] / Христо А. Христов . - София : БАН, 1973 . - 250 с. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. за история Библиогр. с. 227-233 ; Рез. на рус., англ. ез. ; Именен, геогр., етногр. показалци

   ISBN * 

Сист. No: 22311

- 330 -

ЦБ 59045 

Чурешки, Манол

   Колелото на историята / Манол Чурешки, Стефан Йорданов Чурешки . - София : [б. и. ], 2008 . - 384 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 373-384

   ISBN * 

Сист. No: 22336

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство.

- 331 -

Арх/796/И 46, Б2/796/И 46, П/796/И 46, Ч2/796/И 46ЦБ 59111

Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията

   Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията : Научни трудове: Резултати от работата на авторски колектив по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2008 - ФПНО - 09 / Антоанета Иванова Момчилова и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22413

- 332 -

ЦБ 59050 

Социалистическият реализъм  : Нови изследвания /  Състав. Пламен Дойнов . - София : Нов Български университет, 2008 . - 368 с. ; 20 см . -  (Поредица Литературата на НРБ : История и теория - кн. 1)

   Библиогр. с. 364-365

   ISBN 978-954-535-543-1 

Сист. No: 22340

- 333 -

С/7/Ц 36 

Цветовете  /  Худ. ред. Анна Найт и др ; Граф. оформл. Луис Клементс и др . - София : Книгомания, 2008 . - 256 с. ; 20,5 см

   Показ. с. 254-255

   ISBN 978-954-9817-51-5 

Сист. No: 22257

Компютри. Програмни продукти

- 334 -

П/621.39/A 38PcЦБ 58972

Allen, Phillip E. et al.

   CMOS analog circuit design / Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg . - 2nd ed. . - New York : Oxford University Press, 2002 . - 784 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-19-511644-5 :10

   ISBN 978-0-19-511644-5 :13

Сист. No: 22173

- 335 -

П/004/B 12MeЦБ 58976

Backschat, Martin et al.

   Enterprise JavaBeans 3.0 : Grundlagen - konzepte - praxis / Martin Backschat, Bernd Rucker . - 2. Aufl. . - Munchen : Elsevier Spectrum akademischer Verlag, 2007 . - 606 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 591-593; Index

   ISBN 978-3-8274-1510-3 

Сист. No: 22186

- 336 -

П/004/B 93DsЦБ 58982

Bulterman, Dick C. A. et al.

   SMIL 3.0 : Flexible multimedia for Web, mobile devices and Daisy talking books / Dick C. A. Bulterman, Lloyd W. Rutledge . - 2nd revised and enlarged ed. . - Berlin : Springer, 2009 . - 507 p. ; 24 cm . -  (X - media publishing, ISSN 1612-1449)

   Index

   ISBN 978-3-540-78546-0 

   ISBN 978-3-540-78548-4 e-book

Сист. No: 22190

- 337 -

П/004/D 82AdЦБ 58973

Drozdek, Adam

   Data structures and algorithms in C++ / Adam Drozdek . - 3rd ed. . - Boston : Course technology, 2005 . - 758 p. ; 24 cm

   Name index; Subject index

   ISBN 0-534-49182-0 

Сист. No: 22183

- 338 -

П/004/G 18HdЦБ 59073

Garcia-Molina, Hector et all.

   Database systems : The complete book / Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2008 . - XXVII, 1119 str. : ilustr., gr. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index p.1183-1203

   ISBN 0-13-135428-0 :10

   ISBN 978-0-13-135428-9 :13

Сист. No: 22362

- 339 -

П/004/K 93JcЦБ 58987

Kurose, James F. et al.

   Computer networking : A Top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross, Bhojan Anand . - 4th ed. . - Boston : Pearson Education, 2008 . - 878 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 817-846; Index

   ISBN 0-321-51325-8 :10

   ISBN 978-0-321-51325-0 :13

Сист. No: 22201

- 340 -

П/519.7/M 49KaЦБ 58989

Mehlhorn, Kurt et al.

   Algorithms and data structures : The Basic toolbox / Kurt Mehlhorn, Peter Sanders . - Berlin : Springer, 2008 . - 300 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 273-283; Index

   ISBN 978-3-540-77977-3 

   ISBN 978-3-540-77978-0 e-book

Сист. No: 22204

- 341 -

П/004/M 94BjЦБ 58974

Muller, Bernd

   Java server faces : Ein Arbeitsbuch fur die praxis / Bernd Muller . - Munchen : Hanser, 2006 . - 372 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 361-362; Index

   ISBN 978-3-446-40677-3 

Сист. No: 22184

- 342 -

П/004/O-65AdЦБ 58970

Oppel, Andrew J.

   Databases demystitfied : A Self-teaching guide / Andrew J. Oppel . - Emeryville : McGraw-Hill Osborne, 2004 . - XX, 338 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-07-225364-9 

Сист. No: 22167

- 343 -

П/004/O-65AsЦБ 58971

Oppel, Andy

   SQL demystified : A Self-teaching guide / Andy Oppel . - Emeryville : McGraw-Hill Osborne, 2005 . - xvii, 312 s. ill ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-07-226224-9 

Сист. No: 22169

- 344 -

П/004/P 50LcЦБ 58983

Peterson, Larry L. et al.

   Computer networks : A Systems approach / Larry L. Peterson, Bruce S. Davie . - 4th ed. . - San Francisco : Elsevier ; Morgan Kaufmann Publishers, 2007 . - XXVII, 806 p. ; 24 cm . -  (The Morgan Kaufmann series in networking)

   Bibliogr. p. 769-783; Index; Glossary

   ISBN 0-12-370548-7 :10

   ISBN 978-0-12-370548-8 :13

Сист. No: 22195

- 345 -

П/004/P 71DeЦБІІ 2889

Planchard, David C. et al.

   Engineering design with SolidWorks 2008 and multimedia CD : A Step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling / David C. Planchard, Marie P. Planchard . - New York : Schroff development corporation, 2008 . - 800 p. ; 28 cm + CD

   Index

   ISBN 978-1-58503-419-2 

Сист. No: 22177

- 346 -

П/004/P 71DsЦБІІ 2901

Planchard, David C. et al.

   SolidWorks 2008 tutorial with multimedia CD : A Step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling / David C. Planchard, Marie P. Planchard . - New York : Schroff development corporation, 2008 . - 500 p. ; 28 cm + CD

   Index

   ISBN 978-1-58503-425-3 

Сист. No: 22269

- 347 -

П/004/R 52JwЦБ 58995

Richter, Jeffrey et al.

   Windows via C/C++ / Jeffrey Richter, Christophe Nasarre . - 5th ed. . - Redmond : Microsoft press, 2008 . - XX, 820 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-0-7356-2424-5 

Сист. No: 22218

- 348 -

П/004/V 18JlЦБІІ 2888

Valentino, James et al.

   Learning Mastercam mill : Step by step / James Valentino, Joseph Goldenberg . - New York : Industrial press, 2004 . - 585 p. ; 26 cm + CD

   Index

   ISBN 0-8311-3177-2 

Сист. No: 22175

- 349 -

П/004/V 18JlЦБІІ 2900

Valentino, James et al.

   Learning Mastercam X2 Mill 2D : Step by step / James Valentino, Joseph Goldenberg . - New York : Industrial press, 2008 . - 500 p. ; 28 cm + CD

   Index

   ISBN 978-0-8311-3353-5 

Сист. No: 22266

- 350 -

Арх/519.6/Г 37Лр, П/519.6/Г 37Лр, П1/519.6/Г 37ЛрЦБ 59136

Георгиева, Лидия и др.

   Размити системи : Ръководство за практически упражнения / Лидия Георгиева, Елена Якимова, Татяна Димитрова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 103 с.: със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 103

   ISBN 978-954-712-434-9 

Сист. No: 22447

- 351 -

ЦБ 59116 

Дистанционното обучение - състояние, възможности и перспективи - 30 май 2008  : Семинар: Сборник доклади /  Ред. колегия Дишко Дишев, Асен Недев, Мария Консулова-Бакалова . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 62 с. ; 20 см + CD

   

   ISBN * 

Сист. No: 22422

- 352 -

П/004/Й 83ЙмЦБ 56251

Йорданов, Йордан Тончев

   Матлаб] Matlab 6/7 : Преобразувания, изчисления, визуализация : Ч. 1 - 3 / Йордан Тончев Йорданов . - 1. изд., 1 доп. . - София : Техника, 2007-2009 . - 23 см

   Библиогр. с. 218-220 . - На кор. авт. Йордан Тончев

   ISBN 978-954-03-0659-9 (ч. 1)

   Ч. 1. Графичен интерфейс. Системни команди. Основни функции. Документи с Notebook. Symbolyc Math Toolbox . - 2007 . - 221 с. : със сх., табл., граф.

   

Сист. No: 2915

- 353 -

П/004/Й 83ЙмЦБ 56251

Йорданов, Йордан Тончев

   Матлаб] Matlab 6/7 : Преобразувания. Изчисления. Визуализация / Йордан Тончев Йорданов . - 1. изд., 1 доп. . - София : Техника, 2007-2009 . - 21 см

   На кор. автор Йордан Тончев . - Библиогр. с. 243-246

   ISBN 978-954-03-0661-2 (ч. 2)

   Ч. 2. Обикновени диференциални уравнения. Динамика на механичните системи. Изслудвания на механични трептения. Частни диференциални уравнения PDF Toolbox . - 2008 . - 247 с. + CD

   Библиогр. с. 244-246

Сист. No: 22430

- 354 -

П/004/Р 33НнЦБ 59016

Рамбиди, Николай Георгиевич

   Нанотехнологии и молекулярные компьютеры : Научное издание / Николай Георгиевич Рамбиди . - Москва : Физматлит, 2007 . - 256 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 252 -255

   ISBN 978-5-9221-0869-0 

Сист. No: 22259

- 355 -

С/801.3/Т 66с 

Толковый словарь русского языка начала ХХІ века. Актуальная лексика

   Толковый словарь русского языка начала ХХІ века. Актуальная лексика : Справочное издание /  Под ред. Галина Николаевна Скляревская ; Състав. Екатерина Юрьевна Ваулина и др . - Москва : Эксмо, 2008 . - 1136 с. ; 26 см . -  (Библиотека словарей)

   

   ISBN 978-5-699-15913-0 

Сист. No: 22260

- 356 -

П/65/Я 36АкЦБ 59030

Яковлев, Алексей Александрович и др.

   Контекстна реклама : Основи, тайни, трикове / Алексей Александрович Яковлев, Александър Борисович Чупрун . - София : Асеневци, 2008 . - 204 с. ; 23 см

   Терм. речник

   ISBN 978-954-8898-08-9 

Сист. No: 21106

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно-просветна работа

- 357 -

С/378/E 91u 

European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work / Manuel Assuncao и др . - Stuttgart : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006- . - 31 cm

   Index of key words p. 1-5 ; List of ed. and authors . - RAABE
   http://www.raabe.de 

   ISBN 978-3-8183-0209-2 

   [B.] 11. Marz 2009 . - 2009 . - 95 p. + CD

   Index of key words p. 1-5

Сист. No: 22363

- 358 -

ЦБ 59093 

Гечев, Минко Минков

   Килийните училища в България : Създаване и разпространение / Минко Минков Гечев . - София : Народна просвета, 1967 . - 131 с. ; 20 см

   Рез. на руски и фр. ез.

   ISBN * 

Сист. No: 22367

- 359 -

Ч2/51/Г 85Ст 

Гроздев, Сава и др.

   Тестови задачи по методика на обучението по математика / Сава Гроздев, Тони Чехларова, Румяна Маврова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 75 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-423-481-2 

Сист. No: 22352

- 360 -

ЦБ 59027 

Да останем в България: най-трудният избор?  : (кандидатстудентски дилеми) /  Състав. Таня Бойчева Чавдарова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2008 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2722-6 

Сист. No: 22324

- 361 -

ЦБ 59116 

Дистанционното обучение - състояние, възможности и перспективи - 30 май 2008  : Семинар: Сборник доклади /  Ред. колегия Дишко Дишев, Асен Недев, Мария Консулова-Бакалова . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 62 с. ; 20 см + CD

   

   ISBN * 

Сист. No: 22422

- 362 -

Б2/376/К 30Ир, Ч2/376/К 30Ир 

Карагьозов, Иван и др.

   Ресурсна (специална) педагогика / Иван Карагьозов, Венета Кацарска . - В. Търново : Ивис, 2008 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8387-22-4 

   Ч. 1 . - 2008 . - 231 с.

   Библиогр. с. 211-214; термин. речник с. 215-226

Сист. No: 22428

- 363 -

Арх/378/М 79с, П/378/М 79с, Ч2/378/М 79сЦБ 59109

Мобилна среда за дистанционен модел на обучение по физика в университет - предизвикателства, опит и перспективи  / Тодорка Стефанова и др . - Русе : РИТТ, 2002 . - 74 с. ; 20 см

   Книгата е издадена с конкурс на Фонд "Научни изследвания" при МОН

   ISBN 954-759-051-0 

Сист. No: 22410

- 364 -

Ч2/37.01/С 83Ги 

Стоянов, Георги

   История на просветното законодателство и училищната администрация / Георги Стоянов . - София : Веда Словена-ЖГ, 2006 . - 112 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Георги Стоянов Иванов . - Библиогр. с. 101-102

   ISBN 954-8510-96-0 :10

   ISBN 978-954-8510-96-7 :13

Сист. No: 22353

- 365 -

ЦБ 59101 

СУБ и развитието на науката и висшето образование  /  Ред. кол. Иван Харалампиев, - отг. ред. и др. . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 24 см

   Пълното име на ред. Ив. Харалампиев е Иван Харалампиев Иванов, на Г. Димитров - Георги Димитров Георгиев, а на П. Костова - Пенка Костова Тодорова . - Библиогр. след някои материали ; Рез. на англ. ез

   ISBN 954-775-515-3 

   Т. 2 . - 2005 . - 192 с. : с ил.

   

Сист. No: 22399

- 366 -

Ч2/159.9/Ц 66Дп 

Циркова, Диана Андонова

   Психологично консултиране на деца, юноши и родители / Диана Андонова Циркова . - [София] : Център за психосоциална подкрепа, 2007 . - 128 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 126-127

   ISBN 978-954-91532-6-2 

Сист. No: 22351

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 367 -

ЦБ 59035 

Директор, Макс

   Изграждане на енергоспестяващи отоплителни инсталации. Как да спестим енергия и да намалим загубите : Професионални съвети за подбор на материалите и безопасна работа / Макс Директор ; Прев Александър Александров . - София : СофтПрес, 2009 . - 96 с. : с цв. ил. ; 19,5 см

   Ориг. загл. Selbst moderne energie sparende heizsysteme / Max Direktor

   ISBN 978-954-685-681-4 

Сист. No: 22264

- 368 -

П/331/П 88ЦБ 59043

Примерни длъжностни характеристики  : Строителство ; Контрол ; Надзор . - София : Даниел СГ ООД, 2006 . - 116 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91452-8-1 

Сист. No: 22332

- 369 -

ЦБ 59034 

Серексе, Бернд

   Изолация на дома. Външни и вътрешни изолации : Професионални съвети за подбор на материалите и безопасна работа / Бернд Серексе ; Прев Милена Петкова . - София : СофтПрес, 2007 . - 95 с. : с цв. ил. ; 19,5 см . -  (Направи си сам. Стъпка по стъпка)

   Ориг. загл. Selbst isolierungen und dammungen einbauen / Bernd Serexhe

   ISBN 978-954-685-557-2 

Сист. No: 22263

- 370 -

ЦБ 19019 

Христов, Димитър Димов

   Строителни и пътни машини : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] / Димитър Димов Христов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 1974 . - 390 с. : с ил. и черт. ; 22,5 см

   

   ISBN 954-03- 

Сист. No: 22261

Техника на безопасността.

- 371 -

П/35/З -43 нЦБ 59107

Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда  / Драгол Нанев Драголов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2002 . - 192 с. : с ил. , табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-524-334-1 

Сист. No: 22395


 Индекс по АВТОРИ

- отг. ред. и др. 13 365 
Allen, Phillip E. 144 334 
Anand, Bhojan 339 
Aquilano, Nicholas J. 168 
Assuncao, Manuel 357 
Backschat, Martin 335 
Baev, Vassil 48 
Bartscher, Thomas 357 
Bona, Miklos 90 
Brown, Gillian D. 190 
Bryson, Kenneth 197 
Bulterman, Dick C. A. 9 246 309 336 
Burton, Averil 152 
Casson, Andrew 357 
Chase, Richard Burton 168 
Chatfield, Averil B. 152 
Chatfield, Averil Burton 152 
Dafermos, Constantine M. 91 
Davie, Bruce S. 344 
Dolken, Mechthild 130 
Dorner, Wolfgang 357 
Driver, Tetsuo 193 
Drozdek, Adam 92 337 
Duderstadt, James J. 357 
et al. 94 130 
Eun, Cheol S. 65 
Fazio, Linda S. 131 
Fresenius, Michael 130 
Fresenius, Stephanie 130 
Froment, Eric 357 
Garcia-Molina, Hector 338 
Goldenberg, Joseph 134 187 348 349 
Gomez, Petar 357 
Hewson, Stephen Fletcher 93 
Holberg, Douglas R. 144 334 
Hopfl, Reinhard 357 
Hubbard, L. Ron 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
Huter-Becker, Antje 130 
Izozaki, Anna 198 
Jacobs, F. Robert 168 
Kitzinger, Klaus 192 
Kurose, James F. 339 
Lee, Peng Yee 95 
Levitt, Joel 169 
Lovelock, Christopher H. 66 170 
Margenov, Svetozar 94 
McKinney, Meredith 200 
Mehlhorn, Kurt 96 340 
Miloschev, Georgi 48 
Miura, Tetsuo 193 
Miyazawa, Kenji 194 
Mizukami, Tsutomu 195 
Mohammadi, Soheil 107 185 
Morris, Alan 97 
Muller, Bernd 341 
Mulligan, Shelley 129 
Munzing, Christian 130 
Nagai, Kafu 196 
Nasarre, Christophe 98 347 
Neamen, Donald A. 145 
Niemi, Hannele 357 
Oppel, Andrew J. 342 343 
Oppel, Andy 342 343 
Parham, L. Diane 131 
Peterson, Larry L. 344 
Planchard, David C. 151 186 345 346 
Planchard, Marie P. 151 186 345 346 
Preumont, A. 12 181 250 
Pulvers, Roger 194 
Resnick, Bruce G. 65 
Rice, Sally 190 
Richter, Jeffrey 98 347 
Rodrik, Dani 67 
Ross, Keith W. 339 
Rucker, Bernd 335 
Rudnick, Leslie R. 184 
Rutledge, Lloyd W. 336 
Sanders, Peter 96 340 
Saotome, Mitsugu 197 
Schneider, Florian 130 
Snyder, Stephen 196 
Spoun, Sascha 357 
Stark, Agneta 357 
Suger-Wiedeck, Heide 130 
Trinkle, Barbel 130 
Tyler, Royal 199 
Ullman, Jeffrey D. 338 
Valentino, James 134 187 348 349 
Vulkov, Lubin 94 
Washburn, Dennis 195 
Wasniewski, Jerzy 94 
Watanabe, Jun'ichi 198 
Widom, Jennifer 338 
Wirtz, Jochen 66 170 
Xiong, Bin 95 
Yasuoka, Shotaro 199 
Yoshikichi, Furui 200 
Zhuang, F. G. 99 
Авджиева, Татяна Борисова 189 
Аврамов, Румен 68 
Адлер, Юрий Павлович 179 
Айвазян, Сергей Артемьевич 69 100 
Александров, Александър 367 
Александрова, Ирен 201 287 
Александрова, Йонита 279 326 
Александрова, Надежда 61 89 
Александрова, Светлана Колева 70 
Алексиев, А. 50 
Алексиев, Ивайло 5 
Алексиев, Йордан 5 
Алексиева, Емилия 201 287 
Ангелов, Борис 5 
Ангелов, Борис Иванов 13 171 365 
Ангелов, Марио 5 
Ангелова, Веселина 75 
Андонов, Кондю Йорданов 141 
Андреев, Веселин 322 323 
Андреев, Георги Георгиев 322 323 
Андреев, Стойчо 159 
Андрейчин, Любомир 213 214 
Андрейчин, Любомир Д. 214 
Андрейчин, Любомир Димитров 203 
Антов, Пламен Петков 201 287 
Антонова, Иванка 70 
Аретов, Николай 224 
Аретов, Николай Аретов 242 
Атанасов, Васил 254 315 
Атанасов, Владимир 254 315 
Атанасова, Искра 254 315 
Атанасова, Красимира Иванова 9 246 309 
Атанасова, П. 132 
Атанасова, Цветанка 201 224 287 
Ахчийска, Лозинка Иванова 10 
Багряна, Елисавета 222 
Баева, И. 59 318 
Баева, Искра 59 318 
Бакалов, Тодор 50 
Балабанова, Христина 251 
Балабанова, Христина Андонова 255 256 316 
Балевска, Елка 1 204 
Балевски, А. 188 
Балевски, Ангел 4 188 
Балевски, Анета 4 
Балевски, Васил 9 242 246 267 309 
Балтаджиев, Георги 132 
Балтова, Юлия Миньова 267 
Баракова, Пенка Петрова 331 
Барух, Еми 9 246 309 
Бастль, В. 108 
Батаршев, Анатолий 34 
Башлиев, Д. 59 318 
Белингер, Герхард 2 35 
Белчева, Мара 222 
Бенбасат, Алберт Нисим 3 
Бендит, Г. 108 
Бервегер, П. 108 
Беров, Тодор Колев 205 
Бешевлиев, Веселин Иванов 206 
Бибина, Йорданка 242 
Бибина, Йорданка Златева 9 246 309 
Биолчев, Боян Асенов 255 316 
Бодаков, Марин Христов 9 246 309 
Бойков, Николай 279 326 
Бонева, Красимира 5 
Бонфиг, К. В. 108 
Борщуков, Георги 322 323 
Ботева, Мария 5 
Бошнакова, Десислава 76 173 
Бояджиев, Тодор Апостолов 267 
Бояджиева, Ваня 256 
Бояджиева, Лиляна 5 7 
Брущейн, Б. Е. 137 
Будаи, Томаш 279 326 
Бур-Марковска, Марта 279 326 
Буралев, Юлий Васильевич 156 175 
Бурин, Иван 272 
Бурмов, Александър 322 323 
Бухман, Е. К. 108 
Бучуковска, Антония 256 
Бушев, Михаил Константинов 9 246 309 
Бъклова, Катя Кирилова 201 287 
Бъчваров, Янко 209 
Бъчварова, Невяна 5 7 
Бъчварова, Невяна Пенчева 13 365 
Вазов, Иван Минчов 222 
Василев, В. 160 
Василев, Георги Вълчев 245 308 
Василев, Георги Вълчева 245 308 
Ватова, Пенка 12 250 
Ватова, Пенка Трифонова 201 287 
Ваулина, Екатерина Юрьевна 355 
Велев, Младен 71 172 
Велев, Младен Стефанов 71 172 
Велева, Д. 8 
Величков, Кирил Т. 229 
Величков, Тодор 159 
Величкова, Лилия 256 
Величкова, Цветана Иванова 218 292 
Венецкий, Илья Григорьевич 101 
Виларова, Маргарита 209 
Витанов, Иван 5 
Владимиров, Владимир Томов 171 
Владимирова, Катя 79 176 
Владова, Илиана Михайлова 252 313 
Вълчев, Георги Димитров 256 
Върблянска, Д. 8 
Галунов, Тодор 5 
Галчева, Камелия Бориславова 49 
Ганчев, Ганчо Савов 257 317 
Ганчева, Вера Лалова 256 
Генова, Ирина 61 89 
Георгиев, Бойко Димитров 171 
Георгиев, Владимир Ив. 210 
Георгиев, Владимир Иванов 211 212 
Георгиев, Георги Димитров 13 365 
Георгиев, Кънчо 50 
Георгиева, Ганка 242 
Георгиева, Елена 213 214 
Георгиева, Елена Тр. 215 
Георгиева, Лидия 102 350 
Герджиков, Анастас 254 315 
Герджикова, Виолета 254 315 
Гечев, Минко Минков 290 358 
Гечева, Кръстина 245 308 
Гиргинов, Борис И. 229 
Горбанов, Стефан 162 
Гочев, Николай 61 89 
Градинаров, Пламен 43 
Градинарова, Нина 158 
Григоров, Добромир 251 
Григоров, Румен Емилов 171 
Григорова, Людмила Кр. 242 
Грийнспан, Алън 72 291 
Гроздев, Сава 103 359 
Грозев, Кирил 86 
Громов, Николай Николаевич 156 175 
Громова, Николай Николаевич 156 175 
Грубешлиева, Мария 222 
Груев, Ивайло 73 
Гугова, Вера Александрова 146 
Гуляшки, Любен 235 298 
Гълъбова-Николова, Жана 216 
Гъмулеску, Дорин 217 
Гьошев, Божидар Станакиев 49 
Далчев, Атанас 222 
Дамянова, Милена 279 326 
Дамянова, Румяна 226 296 
Дамянова, Румяна Иванова 218 292 
Данков, Евлоги Блажев 5 
Данкова, Росина Панайотова 5 
Данчев, Георги Савов 219 
Даскалова, Красимира 61 89 
Дачев, Мирослав 224 
Дворянова, Емилия 61 89 
Дебелянов, Димчо 222 
Дементиев, В. И. 137 
Денева, Елха 12 250 
Дечева, Виолета Атанасова 61 89 
Деянова, Мария Стилиянова 220 
Джедев, Джендо Стоянов 271 322 323 324 
Дивайн, Марион 182 
Димитров, Борис Симеонов 260 
Димитров, Георги 13 365 
Димитров, Станчо Г. 105 
Димитрова, Виделина 284 
Димитрова, Геновева 61 89 
Димитрова, Елка 224 
Димитрова, Татяна 102 350 
Димов, Георги 8 
Димова, Зорница 224 
Динева, Анета 4 
Динеков, Петър 264 273 
Динеков, Петър Н. 273 
Дипчикова, Александра Николаева 10 
Директор, Макс 367 
Дишев, Дишко 351 361 
Добжиньска, Тереса 58 248 268 
Добрев, Чавдар 279 326 
Добриянов, Тодор 50 
Дограмаджиева, Екатерина Петрова 221 
Дойнов, Дойно 293 
Дойнов, Пламен 227 270 332 
Дойнова, Цветана 50 
Донков, Димчо Йонков 183 
Дончев, Ивайло Петров 104 
Драголов, Драгол 5 7 
Драголов, Драгол Нанев 106 171 371 
Драмалиева, Валентина 79 176 
Дрейтън, Хенри 37 
Дуткиной, Галины 286 
Душков, Живодар Иванов 60 319 
ел-Ериан, Мохамед А. 74 
Елис, Питър Бересфорд 294 
Енюков, Игорь Семенович 69 100 
Ернандес, Рафаел 301 
Жекова, Е. 59 318 
Жечев, Марин 257 317 
Жечев, Николай Ж. 310 
Жечев, Тончо 244 263 307 
Замбор, Ян 224 
Заяц, Петер 224 
Златанов, Любомир Златев 60 319 
Знеполски, Ивайло 51 295 
Ибрахим, Сали 9 242 246 309 
Ибрахимова, Йълдъз 9 246 309 
Иванов, Георги Стоянов 364 
Иванов, Димитър М. 229 
Иванов, Иван Харалампиев 13 365 
Иванов, Петър Иванов 38 52 133 
Иванов, Цоньо 153 
Иванова, Албена 201 287 
Иванова, Албена Людмилова 9 246 309 
Иванова, Мариета Стоянова 207 288 
Иванова, Настя Василева 171 
Иванова, Снежинка 85 
Иванова, Цветана Запрянова 247 
Иванова-Гиргинова, Мариета 207 224 244 288 307 
Иванова-Мирчева, Дора Маринова 228 
Изворски, Иван Д. 229 
Илиев, Любен 153 
Илиев, Стоян 244 277 307 
Йовевска, Мариана Спасова 13 365 
Йонков, Н. 59 318 
Йонков, Ненчо 59 318 
Йорданов, Йордан Тончев 352 353 
Йорданова, Катя Димитрова 257 317 
Йорданова, Румяна Николова 231 232 
Йосифов, Веселин 322 323 
Йотов, Асен 153 
Кабанова, Александра 286 
Кабасанов, Стайко К. 233 234 
Калев, Любомир Цонев 188 
Камбуров, Димитър 61 89 
Каменов, Петър 279 326 
Кандиларов, Евгений 53 
Капустин, И. И. 138 
Карабелова, Магда 242 
Карагечев, Георги 159 
Карагьозов, Иван 362 
Каракехайова, София Райчева 49 
Каракехайова, Софка Р. 49 
Караколев, Румен 5 
Каракостов, Стефан 271 324 
Каранфилов, Ефрем 276 
Караславов, Георги 235 298 
Каре, Жан-Мишел 63 
Каролев, Свилен Стоянов 208 230 289 297 
Касабов, Иван Костов 236 
Касандрова, Златка Петрова 49 
Катуш, Елвира 279 326 
Кацарска, Венета 362 
Качулева, Мария 242 
Кенеди, Гевин 39 77 174 
Кильдишев, Григорий Семенович 101 
Килюнен, Киммо 299 
Киркегор, Сьорен 40 
Кирова, Милена 61 89 
Кирова, Милена Георгиева 61 89 
Клементс, Луис 333 
Клемънтс, Джонатан 300 
Клъстър, Дик 301 
Ковачев, М. 160 
Ковачев, Огнян 61 89 
Ковачева, Маргарита 50 
Ковачева, Светломира 49 
Коев, Константин Георгиев 141 
Коев, Христо 302 
Коева, И. 132 
Козлова, Наталия Антоновна 156 175 
Койчев, Огнян Досев 49 
Колев, Миладин И. 106 371 
Колева, Любка 165 
Колин, Надежда Михайлова 247 
Кондарев, Никола 304 
Констан, Бенжамен 54 
Константинов, Георги 237 
Константинова, Елена 284 
Константинова, Елка 201 224 287 
Константинова, Елка Георгиева 207 230 245 288 297 308 
Константинова, Юра 303 
Консулова-Бакалова, Мария 351 361 
Копърда, Павол 224 
Корчаков, Георги 159 
Косев, Димитър 50 
Косев, Димитър К. 50 
Косев, Константин 59 318 
Косев, Константин Димитров 59 318 
Костадинов, Костадин Г. 106 371 
Костадинова, Л. 8 
Костова, Златомира Георгиева 49 
Костова, Пенка 7 13 365 
Кошка, Ян 224 
Красински, Славчо 222 
Крумов, Георги 279 326 
Кръстева, Лиляна Иванова 238 
Кръстева, Любомила 166 
Кузов, Кузо Петров 154 
Кунчева, Рая 58 224 248 
Кунчева, Рая Тодорова 267 268 
Куса, Мария 224 
Къндева, Катерина Славчева 49 
Кърлов, Кирил Павлов 155 
Кършакова, Дана 224 
Кэндзи, Миядзава 239 
Кювлиева-Мишайкова, Веса Стойкова 240 
Кюркчиев, Александър 322 323 
Лазарова, Мила Кирилова 241 
Лазова, Цвете 254 315 
Лалков, М. 59 318 
Лалков, Милчо Д. 59 318 
Лаптев, Веселин 182 
Леви, Аврам Сабетай 109 363 
Леви, Клер Соломон 9 246 309 
Левски, Васил 304 
Левтерова, Дора Стоилова 49 
Левтерова-Гаджалова, Дора Стоилова 49 
Лежепеков, Михаил 41 
Лекова, Ирена 279 326 
Лесничкова, Лиляна Димитрова 279 326 
Лилиев, Николай 222 
Лилов, Цвятко 153 
Любенов, Любен Георгиев 252 313 
Люпке, Волфганг 5 13 365 
Маврова, Румяна 103 359 
Маджарова, Джени 279 326 
Мазур, Лаура 78 305 
Майер, Максим 76 173 
Майлс, Луела 78 305 
Макнийл, Джеймс 37 
Малинова, Людмила 201 287 
Малинова, Людмила Христова 222 
Малчев, Иван 110 
Мангачев, Иван 55 
Манев, В. 160 
Манчев, Кръстьо 56 306 
Марангозов, Николай 222 
Мариан, Йон 57 
Маринова, Надя 79 176 
Маркова, Индра 279 326 
Мартев, Красимир Великов 141 
Матев, Йордан 162 
Метева, Евдокия Георгиева 252 313 
Методиева, Албена 256 
Методиева, Лилия 61 89 
Механджиева, Цезия Маринова 231 232 
Мешалкин, Лев Дмитриевич 69 100 
Микулова, Марцела 224 
Миланов, Александър 279 326 
Миланов, Миглен 5 
Милев, Гео 222 
Милтенова, Анисава 243 
Минасян, Гарабед 81 
Минков, Борис 224 242 251 
Минкова, Лиляна Тодорова 242 
Минс, Стефен 333 
Мирчев, Кирил 228 
Мирчев, Красимир 54 
Митев, Ив. 160 
Михайлов, Марин 5 
Михайлова, Надежда 256 
Мицева, Евгения Георгиева 242 
Миятев, Петър 8 
Молхов, Яко Аврамов 242 
Молхова, Жана Езра 247 
Молчанова, О. П. 84 178 
Момчилова, Антоанета Иванова 331 
Монова, Милва 279 326 
Монова, Тотка 61 89 
Мунзерт, Алфред В. 42 
Мутафчиева, Вера 9 246 309 
Мутафчиева, Вера Петрова 9 242 246 309 
Мухарска, Ралица 61 89 
Назърска, Жоржета 61 89 
Найденова, Йонка Маринова 279 326 
Найт, Анна 333 
Начев, Стефан 40 
Недев, Асен 351 361 
Ненчева-Кътова, Силвия 70 
Нестеренко, Петр Афанасьевич 179 
Никитов, Стефан Н. 311 
Николов, Георги 150 
Николов, Николай 49 
Николов, Николай Пенчев 104 
Николов, Нино 279 326 
Николов, Ташко 147 
Николова, Анна Бориславова 254 315 
Николова, Златка 147 
Николова, Милка 5 
Николова, Светлина 267 
Николова-Гълъбова, Жана 216 256 
Ницше, Фридрих 43 
Ничев, Боян Димитров 257 317 
Обретенова, Юлия 12 250 
Осбърн, Роджър 11 44 312 
Павлов, Иван 255 316 
Павлов, Иван Александров 255 267 316 
Панайотов, Димитър 79 176 
Панайотов, П. 59 318 
Панайотов, Панайот 59 318 
Панайотов, Панайот Ил. 59 318 
Панайотова, Кинка 5 
Панайотова-Савова, Кинка 6 
Панде, Пит 177 
Панков, Ернст 5 
Панова, Невена 254 315 
Панчев, Недялко Иванов 171 
Парашкевов, Борис 249 
Паси, Исак Соломон 47 
Патаринска, Раса 256 
Пейковска, Пенка 279 326 
Пенев, Васил 54 
Пенчев, Руслан 79 176 
Пенчева, Евелина 148 
Петканова, Магда 222 
Петков, Петко Стефанов 5 
Петков, Стоян 166 
Петкова, Донка 163 164 
Петкова, Милена 369 
Петров, Георги Йорданов 105 
Петров, Л. 50 
Петров, Пламен 256 
Петрова, Богдана 49 
Петрова, Илиана 5 
Петрова, Христинка 135 
Пинтев, Стоян Христов 218 292 
Пищалова, Емилия 202 
Поликар, Сами Азаря 9 246 309 
Полховская, Татьяна Михайловна 179 
Попдимитров, Емануил 222 
Попов, Радослав 50 
Попчев, Иван П. 79 176 
Проданов, Георги 135 
Протохристова, Клео 61 89 
Профоса, П. 108 
Пулков, Владимир Костадинов 146 
Пулов, Димчо 5 
Пулова, Юлия 5 
Радев, Огнян 254 315 
Радев, Стоян 279 326 
Радевски, Христо 222 
Радков, Иван Кънчев 60 319 
Радкова, Румяна Георгиева 218 292 
Радонов, Димитър 135 
Радулова, Надежда 61 89 
Радунчев, Боян 9 246 309 
Ракитин, Никола 222 
Раковски, Георги Стойков 258 
Ралева, Диана 207 288 
Ралин, Радой 285 
Рамбиди, Николай Георгиевич 354 
Рачовски, Гиньо 162 
Роева, Десислава 109 363 
Русев, Пеньо 219 
Русев, Радостин 277 
Русева, Вяра Събова 142 143 
Рябовой, Екатерины 239 
Савов, Ганчо 257 317 
Савова, Стоянка 5 
Савова-Вачева, Савина Александрова 274 
Самоховска-Петрова, Ванда 259 
Санча, Анелия Людмилова 273 
Сарандев, Иван Атанасов 208 230 289 297 
Сарийска, Светлана 49 
Свияш, Юлия 45 
Серексе, Бернд 369 
Сивков, Ст. 132 
Сивриев, Сава 201 287 
Симеонов, Димитър 260 
Симеонов, Любомир Б. 149 
Сканберг, Карин 333 
Скляревская, Галина Николаевна 355 
Славейков, Пенчо 222 261 
Славейков, Пенчо П. 262 
Славейков, Петко Р. 263 
Славейков, Петко Рачев 264 265 266 
Славейковъ, П.етко Рачевъ 266 
Славова, Корнелия 61 89 
Славова, Корнелия Димова 61 89 
Славчева, Гергана Василева 49 
Смоховска-Петрова, Ванда 269 
Снегаров, Иван 8 
Сотирова, Г. 59 318 
Сотирова, Екатерина Стефанова 83 
Спиридонов, Ганчо 160 161 
Стаевски, Константин Георгиев 189 
Стайков, Николай 222 
Стайчева, Емилия 277 
Стаматов, Румен Иванов 49 
Станев, Димитър 159 
Станкулов, Цветан 135 
Станчев, Лазар 162 
Станчева, Румяна Лъчезарова 257 317 
Стателова, Елена 50 
Стефанов, Нако 79 176 
Стефанов, Стефан 5 
Стефанов, Стефан Петров 142 143 
Стефанов, Стефан Стоянов 106 371 
Стефанова, Тодорка 109 331 363 
Стоилова, Румяна 61 89 
Стойков, Ст. 160 
Стойков, Стойко 233 
Стоянов, Венцислав 320 
Стоянов, Георги 364 
Стоянов, Желязко Д. 321 
Стоянов, Захари 271 322 323 324 
Стоянов, Иван 150 
Стоянов, Людмил 222 272 273 
Стоянов, Румен 201 287 
Стоянов, Светлин 109 363 
Стоянова, Бояна Стоянова 274 
Стоянова, Валентина 5 6 
Стоянова, Валентина Иванова 13 365 
Стоянова, Петя 254 315 
Стратиев, Станислав 275 
Страшимиров, Антон 276 
Сувара-Марчокова, Богумила 224 
Сугарев, Едвин 201 287 
Сурин, А. В. 84 178 
Събева, Елена Стоянова 49 
Табакова, Боряна Симеонова 10 
Табакова, Доротея 254 315 
Таринска, Стефана 269 
Татърлъ, Ибрахим Тосун 242 
Тейлър, Дейвид 85 
Тейлър, Кенет Н. 14 46 
Терзиев, Марин Жечев 257 317 
Терзийска, Лидия Асенова 255 316 
Ткачева, Ирина Олеговна 355 
Тодоров, Антоний 54 
Тодоров, Величко Светославов 255 316 
Тодоров, Георги 6 7 
Тодоров, Георги Стоянов 13 365 
Тодоров, Николай 4 50 
Тодоров, Николай Т. 50 
Тодорова, Боряна 109 363 
Тодорова, Мария Н. 325 
Тодорова, Пенка Костова 13 365 
Токач, Дьозьо 279 326 
Томиш, Карол 224 
Томов, Владимир 171 
Томов, Тони 162 
Тончев, Г. 160 
Тончев, Георги 140 
Тончев, Йордан 352 353 
Тотоманова, Антоанета Иванова 10 
Тошкова, Витка 59 318 
Трайкова, Елена С. 208 289 
Трайкова, Елка 12 224 250 
Трендафилов, Владимир 253 314 
Тренев, Иван Ал. 278 
Трифонова, Йорданка 209 
Троянски, Иван 256 
Угърчинска, Румяна 63 
Узунов, Никола Ал. 105 
Унджиев, Иван 304 
Фай, Хилде 244 307 
Феодосев, Всеволод И. 110 
Фивейская, Елена Александровна 355 
Филипова, Надя 64 
Фол, Александър Николаев 327 
Фурнаджиев, Никола 222 280 
Фучеджиев, Дико 281 282 
Хаджиев, Кристиян 79 176 
Хаджиева, Мирела 135 
Хаджиниколов, Димитър 87 
Хаджихристов, Иван 222 
Хайтов, Николай 283 328 
Хайтов, Николай Ал. 283 328 
Харалампиев, Иван 5 7 13 365 
Харитонов, Христо 5 
Холп, Ларри 177 
Христов, Васил 135 
Христов, Димитър Димов 136 370 
Христов, Кирил 201 222 285 287 
Христов, Христо 8 
Христов, Христо А. 329 
Христозов, Господин Б. 159 
Хук, Ричард 14 46 
Хук, Франсис 14 46 
Цанков, Георги 9 224 242 246 309 
Цачевски, В. 59 318 
Цачевски, Венелин 59 318 
Цветков, Пламен 59 318 
Ценов, Александър 147 
Цигова, Бойка Елитова 242 
Циркова, Диана Андонова 15 366 
Цонева, Анастасия 256 
Цонева, Лиляна 5 
Цонева, Румяна 166 167 
Чавдарова, Таня Бойчева 360 
Чернокожев, Вихрен Илиев 245 308 
Чехларова, Тони 103 359 
Чупрун, Александър Борисович 180 356 
Чурешки, Манол 330 
Чурешки, Стефан Йорданов 330 
Шабанов, Танчо 302 
Шарова, Крумка 293 
Шивачев, Румен 201 287 
Шивачев, Румен Радков 201 287 
Шопенхауер, Артур 47 
Шпер, Владимир Львович 179 
Шурбанов, Александър 253 314 
Щернфелд, Арио Абрамович 158 
Яворов, Пейо 222 
Якимова, Елена 102 350 
Яковлев, Алексей Александрович 180 356 
Ямада, Эйми 286 
Янакиева, Елена 12 250 
Янев, Стефан Недков 331 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A mathematical bridge 93 
A Practical guide to reliable finite element modelling 97 
A Walk through combinatorics 90 
Advanced procedure and axioms 22 117 
Algorithms and data structures 96 340 
Beyond the blossoming fields 198 
CMOS analog circuit design 144 334 
Computer networking 339 
Computer networks 344 
Data structures and algorithms in C++ 92 337 
Database systems 338 
Databases demystitfied 342 
Dianetics 18 25 26 113 120 121 
Dianetics 55 31 126 
Ein land in zwei epochen 48 
Engineering design with SolidWorks 2008 and multimedia CD 151 345 
English for estate agents 88 191 
Enterprise JavaBeans 3.0 335 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 357 
Extended finite element method 107 185 
Fundamentals of high accuracy inertial navigation 152 
Handbook for dreclears 19 114 
Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics 91 
International financial management 65 
Introduction to scientology ethics 16 111 
Java server faces 341 
Learning Mastercam mill 134 348 
Learning Mastercam X2 Mill 2D 187 349 
Lubricant additives 184 
Mathematical olympiad in China 95 
Mechatronics. Dynamics of electromechanical and piezoelectric systems 181 
Microelectronics 145 
Numerical Analysis and its Applications : 4th International Conference, NAA 2008 : Revised Selected Papers , Lozenetz, Bulgaria, June 16 - 20, 2008 94 
Occupational therapy evaluation for children 129 
Okei 197 
One economics, many recipes 67 
Operations and supply management 168 
Physiotherapie in der Traumatologie/Chirurgie 130 
Play in occupational therapy for children 131 
Professional English in use 190 
Rivalry 196 
Science of survival 20 115 
Scientology 27 29 122 124 
Scientology 0-8 33 128 
Scientology 8-80 23 118 
Scientology 8-8008 17 112 
Scientology. A History of man 24 119 
Self analysis 21 116 
Services marketing 66 170 
Shame in the blood 193 
SMIL 3.0 336 
SolidWorks 2008 tutorial with multimedia CD 186 346 
SQL demystified 343 
Strong in the rain 194 
Tenth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dunamics 99 
The budding tree 192 
The Complete guide to preventive and predictive maintenance 169 
The creation of human ability 28 123 
The glass slipper and other stories 199 
The problems of work 30 125 
The Temple of the wild geese 195 
The way to happiness 32 127 
White-haired melody 200 
Windows via C/C++ 98 347 
Аварийно-спасителни технологии 171 
Автоматизация на проектирането в машиностроенето 183 
Автотракторни двигатели 153 
Агрохимия 162 
Ай кю] IQ тестове 42 
Активи и амортизации 135 
Актуални проблеми на социалната работа 49 
Алеко Константинов - вечният съвременник 201 287 
Анатомия на човека 132 
Английска граматика в сравнение с български език 247 
Английско-български речник на фразеологичните глаголи 202 
Архитектура и управление на телекомуникационни мрежи 148 
Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век 303 
Библия 36 
Битие и идентичност 207 288 
Близки и познати 235 298 
Борсата - воина или флирт 73 
Боян Пенев - нови изследвания 208 289 
Бранд визия 85 
България и Япония 53 
Българска лексикология и лексикография 1944-1968 1 204 
Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война /средата на 50-те - средата на 70-те години на ХХ век/ 64 
Български език за чужденци 274 
Българските общини през Възраждането 329 
Българският комунизъм 51 295 
В търсене на смисъла и инварианта 209 
Вихър 276 
Владислав Граматик - книжовник и писател 219 
Вокалната система в развоя на славянските езици 212 
Воля за власт 43 
Всичко може да се договори 39 77 174 
Външната политика на България 50 
Газовата война 63 
Да бъдем европейци и все пак българи 218 292 
Да останем в България: най-трудният избор? 360 
Дескриптивна геометрия 105 
Дистанционното обучение - състояние, възможности и перспективи - 30 май 2008 351 361 
Дни на науката'2000 5 
Дни на науката'2001 [- В. Търново] 6 
Дни на науката'2005 7 
Договорите за финансово обезпечение 55 
Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила 8 
Древните цивилизации 311 
Дъждът 222 
Европейският съюз като глобална търговска сила 87 
Един старинен български говор 233 
Единство болгарского языка в прошлом и настоящем 223 
Езиците на европейската модерност 224 
Електрически апарати 141 
Електроснабдяване 142 
Енергоефективни източници и технологии 143 
Енциклопедия Градина 163 164 
Енциклопедия по счетоводство 75 
Епоха на турбулентност 72 291 
Етимологични дублети в българския език 249 
Животът - тази кратка илюзия 282 
За обучението на литературен български език в диалектна среда 234 
Западноевропейски миниразговорник 225 
Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда 106 371 
Звезда Козодоя 239 
Иван Д. Шишманов - форумът 226 296 
Иван Динков в българската литература и култура 227 
Из историята на нашето езиково строителство 203 
Избрани преводи 273 
Избрани стихотворения 280 
Избрани съчинения 265 266 
Избрани творби 261 263 
Изграждане на енергоспестяващи отоплителни инсталации. Как да спестим енергия и да намалим загубите 367 
Измерения в промышленности 108 
Изолация на дома. Външни и вътрешни изолации 369 
Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията 331 
Иновационный менеджмент 84 178 
Испанска граматика 229 
История и общество 321 
История на българските земи в древността до края на ІІІ в. пр. Хр. 327 
История на националния въпрос на Балканите 56 306 
История на просветното законодателство и училищната администрация 364 
История на Хавана 301 
Йордан Йовков 230 297 
Как да убеждаваме 76 173 
Как неволно съсипваме живот си и живота на своите близки 45 
Как се създават машините 138 
Капиталови пазари 70 
Килийните училища в България 290 358 
Ключ болгарскаго язика 258 
Колелото на историята 330 
Контекстна реклама 180 356 
Кратка история на викингите 300 
Кратка история на келтите 294 
Курс по конституционна политика 54 
Лабораторна практика по градивни елементи 150 
Лагери, гуми и ремъци за селскостопанската техника 159 
Летописци на Априлското въстание 302 
Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства 236 
Литературата на малцинствата в България след Освобождението 242 
Майсторите на маркетинга разказват 78 305 
Маркетингови комуникации 71 172 
Материалознание и технология на материалите 189 
Матлаб] Matlab 6/7 352 353 
Медиавистика и културна антропология 243 
Менеджмент на транспорте 156 175 
Мениджмънт и лидерство 79 176 
Мениджмънт на международния автомобилен транспорт 80 157 
Метафизика и култура 245 308 
Методично ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по ремонт на машинно-тракторния парк 160 
Митологичен речник 2 35 
Многоцветие 9 246 309 
Мобилна среда за дистанционен модел на обучение по физика в университет - предизвикателства, опит и перспективи 109 363 
Моята първа библия в картинки 14 46 
Нанотехнологии и молекулярные компьютеры 354 
Наследниците на Иван Асен II 278 
Научете бързо български език 231 232 
Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане 269 
Национално-революционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на ХIХ в. 293 
Немска граматика 216 
Нему равен друг нямаше 310 
Нова българска литература 237 
Обектно ориентирано програмиране чрез C++ 104 
Обособени части в българския книжовен език 213 
Огненото сърце на машините 154 
Озвучаване - достъпно за всички 149 
Оптични кабелни линии и мрежи 146 
Основни проблеми на славянската диахронна морфология 211 
От изкуствените спътници към междупланетните полети 158 
От пролет... до есен 241 
От Русчук до Русе 320 
Память и текст 58 248 
Пари и де/стабилизация в България 1948-1989 68 
Пейзаж с куче 275 
Периодика и литература 12 250 
По въпроса за книгата 3 
Под знака на европейските културни диалози 251 
Подбрани извори за историята на балканските народи ХV-ХIХ век 325 
Подчинени изречения със съюз da в съвременния словенски книжовен език в сравнение с български 220 
Последните мигове и гробът на Васил Левски 328 
Прабългарска ономастика 260 
Преводна рецепция на европейските литератури в България 252 253 254 255 256 257 313 314 315 316 317 
Прикладная статистика 69 100 
Приложна психотерапия 38 52 133 
Примерни длъжностни характеристики 82 368 
Принципи на микроикономиката 83 
Проблемът за мира в международните отношения 1919-1980 59 318 
Проучвания върху личните имена у траките 206 
Психологично консултиране на деца, юноши и родители 15 366 
Пълна психодиагностика на човека 34 
Пътят към смъртта и възкресението у Достоевски 259 
Развой на бъдеще време (Futurum) в българския език от X до XVIII век 228 
Размити системи 102 350 
Растителна защита в таблици и схеми 166 
Реалната демокрация 57 
Ремонт на машинно-тракторния парк 161 
Ресурсна (специална) педагогика 362 
Речник по семиотика 205 
Род и ред в българската култура 61 89 
Русенската община. 1949 - началото на ХХІ век 60 319 
Ръководство и информационен справочник по енергийна ефективност 62 139 
Ръководство по моделиране и оптимизация на телекомуникационни мрежи и процеси 147 
Самолетостроенето в България 155 
Сблъсък на пазари 74 
Свята и чиста република 304 
Седем] 7 стъпки към щастието 41 
Славянска филология 267 
Слова и образы иконичность текста 268 
Словоред на простото изречение в българския книжовен език 214 
Словоред на усложненото просто изречение 215 
Социалистическият реализъм 270 332 
Справочник за приложение на инсектицидите 165 
Справочник за приложение на фунгицидите 167 
Стихотворения 262 264 272 285 
Сто и двадесет] "120 години Пейо Яворов"1878-1998 244 307 
Страните по света и техните знамена 299 
Строителни и пътни машини 136 370 
Стругарство 137 
Структура на старобългарското сложно съчинено изречение 221 
СУБ и развитието на науката и висшето образование 13 365 
Съпротивление на материалите 110 
Съчинения 40 47 322 323 
Таблици на десетичната класификация 10 
Теодор Траянов и неговата епоха 277 
Теория вероятностей и математическая статистика 101 
Тестови задачи по методика на обучението по математика 103 359 
Технология на металите 188 
Този крехък и прекрасен свят 281 
Толковый словарь русского языка начала ХХІ века. Актуальная лексика 355 
Траките и техният език 210 
Унгаристиката в България 279 326 
Управление качеством 179 
Управлявайте времето си 86 
Успешните сливания 182 
Уставите на Българската академия на науката 1869-1984 4 
Устойчивите сравнения в българския език 240 
Учебник по румънски език 217 
Финансово програмиране 81 
Френология 37 
Френският правопис 238 
Хапливите прозрения на жените 284 
Хидрокинетични турбини 140 
Христо Ботйов 271 324 
Цветовете 333 
Цивилизацията - нова история на западния свят 11 44 312 
Час кошки 286 
Что такое "шесть сигм"? 177 
Шумки от габър 283 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

AutoCad 134 348 
Аварии - в промишлеността 106 371 
Автоматизация на машиностроенето 183 
Автомобилен транспорт - икономика 80 157 
Алгоритми - програмиране 96 340 
Амортизация - наръчници и ръководства 135 
Анатомия - атлас - учебен 132 
Английска литература - превод в България - история 253 314 
Английски език 88 191 
Английски език - изучаване 190 
Английски език - Синтаксис 247 
Антична литература - превод в България - история 254 315 
Априлско въстание 322 323 
Бази данни 180 356 
Бази данни - изграждане 336 
Бази данни - наръчници и ръководства 342 343 
Бази данни - учебници за ВУЗ 338 
Балкански литератури - преводи на други езици - български език - Т. 6 257 317 
Библиографии 1 204 208 289 
Библия 14 46 
Биографии 72 78 207 219 226 235 244 271 277 288 291 296 298 305 307 310 324 328 
България - закони - история 364 
България - История - Турско владичество 322 323 
Българска академия на науките 8 
Българска академия на науките - устави 4 
Българска литература 261 
Българска литература - биографии 207 288 
Българска литература - Възраждане 271 324 
Българска литература - история и критика 269 
Българска литература - литературна критика 237 
Българска литература - литературна критика - сборник 207 288 
Българска литература - Мемоари 235 298 
Българска литература - на етническите общности 9 242 246 309 
Българска литература - повести, разкази, новели 282 
Българска литература - поезия 222 262 264 265 266 272 280 285 
Българска литература - публицистика 227 
Българска литература - разкази 275 283 
Българска литература - разкази, повести, новели 281 
Българска литература - романи 276 278 
Българска литература - Сборници 263 
Българска литература - теми и образи 230 297 
Българска литература - теория и естетика 224 270 332 
Българска литература, 1877-1944 г. 12 250 
Българска литература. Литературна критика 227 277 
Българска литература. Литературнатеория и техника 226 296 
Български език 215 
Български език - граматика 214 
Български език - Диалекти 233 
Български език - имена 249 
Български език - Историческа граматика 228 
Български език - история 223 
Български език - лексикология - лексика - речници 1 204 240 
Български език - лични имена, фамилни имена, имена на народи или етнически групи, наименования на п 260 
Български език - Методика на преподаване 234 
Български език - синтаксис 213 
Български език - стар период. Прабългарски език. Старобългарсик език 260 
Български език - учебници за чужденци 231 232 274 
Български език. Исторически период от развитието на езика 203 258 
Вещно право 55 
Висше образование - България - конференции 13 365 
Висше образование - качество 357 
Висше образование - образователна политика 357 
Водни турбини 140 
Вредители на растенията - защита 166 
Връзки с обществеността 71 172 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология. 362 
Външна политика 64 
Външна политика - България 50 
Външна търговия - международна търговия - външнотърговска политика - мита на ЕС 87 
Газообразни въглеводороди -природен газ 63 
Гечев, Стефан Албертов - творчество 245 308 
Глабализация 70 
Градинарство - наръчници и ръководства 163 
Гражданска отбрана 106 371 
Графични методи 94 
Двигатели с вътрешно горене 154 
Двигатели с вътрешно горене - безрелсов транспорт 153 
Демокрация 57 
Дескриптивна геометрия 105 
Детска и педагогическа психология 15 366 
Дистанционно обучение 109 351 361 363 
Диференциално смятане - крайни елементи 97 
Държава. Народ. Нация. Държавна територия. Държавна власт. Структура на държавите 56 306 
Европейска литература - преводи на други езици - български език 257 317 
Европейски литератури - превод в България - история 252 253 254 255 256 313 314 315 316 
Европейски съюз 87 
Език - философия 236 
Езикознание, общо 205 
Езици за програмиране 96 340 
Езици за програмиране - C++ 92 98 337 347 
Езици за програмиране - Java 335 341 
Електрически апарати 141 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 150 
Електроснабдяване 142 
Енергетика - общи въпроси 62 139 
Енергия - източници 143 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 39 77 174 
Етика - учение за морала 43 
Жени - България - история и обществено положение - сборници 61 89 
Жени - България - участие в обществено-политическия живот - сборници 61 89 
Западноевропейска литература 284 
Защита от йонизиращи излъчвания 106 371 
Зеленчукопроизводство - наръчници и ръководства 164 
Знамена и флагове 299 
Игри - терапия - за деца 131 
Издания за деца. Книжки-картинки. Читанки. Издания за юноши 14 46 
Издателско дело. Книгоразпространение 3 
Изкуствен интелект 354 
Изкуството като форма на обществено съзнание - изкуство и общество 270 332 
Измерване на физическите величини 108 
Изпитване на материалите 107 185 
Изучаване на труда - изучаване на работното време 86 
Изчислителна математика. Числин анализ и програмиране. Компютърна математика 102 350 
Икономика - явления, закони, теории 67 
Икономическа политика 72 291 
Икономически явления и закони 74 
Икономическо поведение 39 77 174 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 68 81 
Имена - собствени 206 
Иновации 84 178 
Иновационна политика 84 178 
Инсектициди - приложение - справочници 165 
Испански език - Граматика 229 
История - антична 327 
История - България 302 304 310 
История - България - нова 329 
История - Европа 11 44 312 
История - нова 59 318 
История на Балканите 303 
История на Балканските държави 56 306 325 
История на България 51 295 
История на България - Възраждане 290 358 
История на Гърция 303 
История на Латинска Америка 301 
История на северноевропейските, западноевропейските и източноевропейските племена и народи, герман 294 300 
История на философията на Дания 40 
Капиталистически страни - външна политика 59 318 
Капиталов пазар 70 
Класификационни системи 10 
Книгоиздаване. Книгознание 3 
Комбинаторен анализ - теория на графите 90 
Компютърна техника с практическо приложение 102 350 353 
Компютърни мрежи 339 344 
Компютърни системи 354 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 352 
Комуникации - мобилни 144 334 
Комуникационни мрежи - изграждане 144 334 
Комунистическа партия - България 51 295 
Константинов, Алеко - творчество - конференции 201 287 
Консултативна психология 15 366 
Краезнание 60 301 319 
Краезнание - Русе - фотографски изображения 320 
Култура - България - на етническите общности 9 246 309 
Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултура 58 248 
Лингвистика 236 
Лингвистични и филоложки изследвания върху литературата 251 268 
Литература - художествена - българска 241 
Литература - художествена - чужда 192 193 194 195 196 197 198 199 200 239 286 
Литературна критика - българска 219 
Литературна критика, българска 208 289 
Литературоведи, български - творчество 208 289 
Литературознание 251 
Маркетинг 71 78 172 305 
Математика - висша 93 353 
Математика - задачи 95 
Математика - методи на обучение 103 359 
Математичен анализ 91 
Математическа статистика 101 
Материали, изпитване 138 
Материалознание - учебници за ВУЗ 189 
Машинно чертане - софтуерен продукт - ръководство 134 151 186 345 346 348 
Машиностроене 183 
Машиностроене - технология 138 
Международни блокове и конфликти 64 
Международни валутно-финансови отношения 70 
Международни отношения - сборници 59 318 
Международни политически отношения 53 63 
Международни финанси 65 
Международни финансови отношения 73 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 177 
Метали - обработка - учебници за ВУЗ 189 
Метали - Технология 188 
Металознание - учебници за ВУЗ 189 
Методи за изучаване на историята - методология на историята 330 
Методи на управление - стратегия 182 
Методи на управление. Мениджмънт 76 173 
Методика на математиката 103 359 
Методика на физическото възпитание 331 
Механика 107 185 
Микроелектроника 145 
Микроикономика 83 
Митология 2 35 
Модернизъм - в славянските литератури 224 
Морфология 211 
Мултимедия - езици за програмиране 336 
Навигация 152 
Наркотични средства - учебници 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
Наука - България 5 6 7 
Наука - България - конференции 13 365 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 293 328 
Немски език - Учебници за средните училища 216 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 55 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване. Формоизменящи операции (без снемане на стружки) 187 349 
Образование - история 290 358 
Образование - степени на образование 357 
Образование и просвета - България - управление и организация - история 364 
Образователна политика във висшето образование 360 
Общественици, български - биографии - сборници 218 292 
Общество. Социална структура 360 
Общи въпроси на търговията - пазар 39 77 174 
Общинско самоуправление 60 319 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 76 173 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията. Организационна структура 182 
Пазар - изучаване 71 172 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 85 
Пари. Банково дело. Борса 81 
Патентно право 85 
Пенев, Боян - творчество 208 289 
Периодичен печат - България - история 12 250 
Писатели - Балкански полуостров 257 317 
Писатели, английски 253 314 
Писатели, антични 254 315 
Писатели, български 9 230 246 297 309 
Писатели, български - творчество 245 308 
Писатели, български - творчество - конференции 201 287 
Писатели, руски 252 313 
Поезия, българска 244 307 
Поети - Балкански полуостров 257 317 
Поети, антични 254 315 
Поети, български 9 244 246 307 309 
Поети, български - творчество 245 308 
Полети, космични 158 
Политическа теория. Политическа идеология 54 
Преводачи на славянска линература в България 255 316 
Преводачи, български - творчество 245 308 
Предавки с гъвкав елемент. Трансмисии 159 
Приложение на химията в селското стопанство - агрохимия 162 
Природа - защита 106 371 
Програмиране - учебници за ВУЗ 104 
Продажби - стратегии 66 170 
Производство - управление 168 169 
Производсттвени операции - управление 168 
Промишлени организационни форми - стопански обединения 182 
Професия - България - инструктивни и нормативни материали 82 368 
Психология 45 
Психология - индивидуална 41 
Психология - индивидуална - съзнателно, подсъзнателно 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
Психотерапия 38 52 133 
Психотехника 38 45 52 133 
Пътностроителни машини 136 370 
Работна сила - кадри - производствени взаимоотношения - трудови условия 182 
Радиоелектронна апаратура 149 
Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 34 37 
Разговорници 225 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 73 
Растениевъдство 163 164 
Растителна защита - методи, химични - справочници 165 
Реклама 71 172 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 180 356 
Религия - нови религии и религиозни движения 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
Ремонт на селскостопански машини 160 161 
Речници - двуезични 202 
Речници - етимологични 249 
Речници - терминологични 205 
Речници - тълковни 355 
Роботи - промишлени 181 
Роботи. Автомати 181 
Румънски език 217 
Руска литература - литературна критика 259 
Руска литература - поезия, стихове 273 
Руска литература - превод в България - история 252 313 
Руски език 355 
Самолетостроене 155 
Свещено писание - библия - стар и нов завет - херменевтика 36 
Селскостопанска техника 159 
Селскостопански култури - болести и вредители - химически методи за борба - справочници 167 
Семиотика 205 
Системи на образование - хармонизация 357 
Скандинавска литератула - превод в България 256 
Скептицизъм. Нихилизъм, релативизъм, пробабилизъм, номинализъм, терминизъм, конвенционализъм 43 
Славянска литература 255 316 
Славянска филология - конференции 267 
Славянски езици 211 212 
Славянски езици - граматика 220 
Славянски езици - конференции 209 267 
Славянски литератури - конференции 267 
Словашка литература - теория и естетика 224 
Софтуер 98 347 352 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 186 346 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - чертане 151 187 345 349 
Социалистическо общество 51 295 
Социална работа - сборници 49 
Социални процеси 79 176 
Социално поведение 38 52 133 
Социално положение - България - фотографии 48 
Социология на политиката 54 
Специална терминология - право, финанси, търговия 190 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 331 
Средства за производство - оборудване - оптимизация 169 
Стара и антична история 311 
Старобългарска и църковнославянска литература 243 
Старобългарски език - Граматика 221 
Статистика - математическа теория 69 100 
Статистически методи за обработка на данни 69 100 
Стопанско законодателство 62 139 
Стопанство - управление 67 
Строителни машини - учебници за ВУЗ 136 370 
Строителство 367 369 
Строителство - кадри - инструктивни и нормативни материали 82 368 
Стругарство 137 
Счетоводство 75 
Счетоводство - наръчници и ръководства 135 
Съобщителна техника 339 344 
Съобщителна техника - методи на изследване - учебници за ВУЗ 147 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 144 334 
Съпротивление на материалите 110 
Съюз на учените в България - Велико Търново 5 6 7 
Телекомуникации 148 
Телефон - системи - учебници за ВУЗ 146 
Теория - финансова наука 81 
Теория и философия на историята. Морфология на историята 321 330 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 94 
Теория на графите 90 
Тестове - изследване - психологически експеримент 42 
Траки 206 
Тракийски език 206 210 
Транспорт - управление 156 175 
Трибология 184 
Трудотерапия - за деца - ръководство 129 131 
Търговия с жилища 88 191 
Угро-фински литератури 256 
Унгария - история - сборници 279 326 
Унгарска литература 279 326 
Университети 360 
Управление - ръководство - начини и методи на управление 79 176 
Управление на качеството 177 179 
Управление на предприятията 39 77 174 
Условия на труд. Работно място 171 
Учени, български - биограии - сборници 218 292 
Училища - България - управление и организация - история 364 
Фабрични марки - фирмени знаци 85 
Физика 109 363 
Физиотерапия 130 
Философия на литературата 58 248 
Философия на ценностите 11 44 312 
Философия, история 47 
Философия, теория, произход и развитие на езика 58 248 
Финанси - международни 65 
Френски език - правопис 238 
Фунгициди - приложение - справочници 167 
Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли 184 
Християнска религия 43 
Цветове и техните свойства - учение за цветовете - колориметрия 333 
Цивилизация. Култура. Прогрес 2 11 35 44 312 
Църковнославянски и старобългарски език 223 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 187 349 
Четене 3 
Числени методи (мат. ) 99 
Шишманов, Иван Димитров - биографии - сборници 218 292 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C++ (език за програмиране) 92 104 337 
C/C++ (език за програмиране) 98 347 
CAD системи 134 348 
CAD/CAM системи 183 
IQ тест 42 
Java 335 341 
JavaBeans 3. 0 335 
Matlab 352 353 
SMIL 336 
SolidWorks 151 186 345 346 
SQL 342 343 
Synchronized Multimedia Integration Language 336 
аварийноспасителна дейност 171 
автоматизация на проектирането 183 
автомобилен транспорт 80 157 
автомобилни двигатели 153 
автотранспротни фирми 80 157 
агрохимия 162 
аеродинамика 152 
активи - амортизация 135 
активи - обезценка 135 
активи - разходи 135 
албум 48 
алгоритми 96 340 
анализ на грешките 97 
анализ на пазара 85 
аналогови системи 144 334 
аналогови устройства 145 
анатомия 132 
английска литература 253 314 
английски език 88 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 225 247 
антична история 327 
антична литература 254 315 
антология 222 
Априлско въстание 302 322 323 
архаизми 233 
архитектура на мрежи 148 
астронавтика 152 
атлас 132 
афоризми 284 
бази данни 180 338 342 356 
бази от данни 343 
балкански държави 56 306 
балкански литератури 257 317 
БАН 4 8 
библиография 1 204 
Библия 14 46 
бизнес етика 79 176 
бизнес медиация 79 176 
бизнес мрежи 79 176 
бизнес преговори 39 77 174 
биографии 72 78 218 230 245 271 277 291 292 297 305 308 310 324 
биография 207 219 226 288 296 
биографски материали 244 307 
биполярни транзистори 150 
битие 207 288 
Близък изток 64 
болести 167 
Болонски процес 357 
борси 73 
бортови системи 152 
Боян Ничев 251 
Боян Пенев 208 289 
бранд 85 
бранд директор 85 
бранд идеи 85 
българо-японски отношения 53 
българска дипломация 64 
българска култура 61 89 
българска литература 12 201 207 222 226 227 230 235 237 244 250 261 262 263 264 265 266 269 271 272 275 276 277 278 280 281 282 283 285 287 288 296 297 298 307 324 
българска фразеология 267 
български език 1 203 204 213 214 215 223 228 231 232 234 240 274 
български език - разговорна реч 233 
български земи 327 
български писатели 201 219 245 287 308 
българско възраждане 269 
валутен режим 81 
валутни пазари 70 
високоговорители 149 
висша математика 93 
висше образование 13 357 360 365 
Владислав Граматик 219 
влакнесто-оптични комуникации 146 
водни електрически централи 140 
водни турбини 140 
волунтаризъм 47 
вредители по растенията 165 
връзки с обществеността 71 172 
възобновяеми източници на енергия 143 
възпитание 41 
Възраждане - България 290 329 358 
възрожденска литература 9 246 309 
възстановяване на детайли 161 
външна политика 50 64 
външнотърговска политика на ЕС 87 
вътрешна и външна политика 51 295 
газопроводи 63 
гейши 196 
географски имена 260 
геодезически константи 152 
гербове 299 
глобализация 67 
говор 233 
градинарство 163 
граматика 214 216 221 229 258 
графичен интерфейс 352 
графични изображения 99 
гръбначни изкривявания 331 
гуми 159 
данъчно третиране 135 
двигатели с вътрешно горене 153 154 
дескриптивна геометрия 105 
детска литература 14 46 
дефектология 362 
деформируеми системи 110 
деца 129 131 331 
деца с отклонения 362 
децибели 149 
диалект 233 234 
диоди 145 
директен маркетинг 71 172 
дискретна математика 90 
дистанционно обучение 109 351 361 363 
диференциални уравнения 353 
диференциално смятане 97 
длъжностни характеристики 82 368 
добиване на метали 188 
договорно право 55 
документи 50 
древни цивилизации 311 
европейска литература 252 256 313 
език 236 279 326 
езикова комуникация 58 248 
езикознание 205 236 
езици за програмиране 92 96 104 336 337 340 
екзистенциализъм 40 
екип 76 173 
екология 106 371 
еластични системи 110 
електрически апарати 141 
електрически контакти 141 
електрически мрежи 142 
електрически релета 141 
електрически товари 142 
електронни елементи 150 
електрообзавеждане 142 
електроснабдителни системи 142 
електроснабдяване 142 
емиграция 360 
енергетика 62 139 
енергийни източници 62 139 
енергия 143 
енергоефективност 143 367 
енергоспестяващи инсталации 367 
енциклопедия 163 164 299 333 
етика на бизнеса 39 77 174 
етимология 249 
етнически групи 242 
етнонимът българи 260 
женски идентичности 61 89 
задачи 95 
западноевропейска литература 284 
зеленчукопроизводство 164 
знамена 299 
зърнобобови култури 165 
Иван Шишман 226 296 
Иван Шишманов 218 292 
игри 131 
идентичност 207 288 
избрани произведения 266 
изкуствени спътници 158 
измервателна техника 108 
износване на машините 161 
изобразително изкуство 270 332 
изолационни материали 369 
изолация на дома 369 
изпитване и изследване 155 
изчислителна математика 102 350 
изчислителни операции 108 
икономика 67 74 
икономическа криза 68 
икономическа политика 72 291 
икономически растеж 67 
икономическо поведение 39 77 174 
имоти-машини-оборудване 135 
инвестиран капитал 74 
инвестиционни имоти 135 
инвестиционни решения 83 
индивидуална психология 41 
иновации 84 178 
иновационни технологии 84 178 
интеграция 182 
интернет 339 344 
интернет маркетинг 180 356 
интернет протокол 339 
информатика 103 359 
информация 338 
испански език 225 229 
исторически извори 330 
исторически теории 330 
исторически факти 330 
историческо развитие 228 
история 8 59 279 293 301 318 326 328 330 
история на Балканите 56 303 306 325 
история на България 290 302 304 310 322 323 327 329 358 
история на викингите 300 
история на Гърция 303 
история на Европа 11 44 312 
история на келтите 294 
италиански език 225 
Йордан Стефанов Йовков 230 297 
кандидат-студенти 360 
кандидатстване в чужбина 360 
капитализъм 72 291 
капиталов пазар 70 73 83 
картографиране 61 89 
качество на продукцията 179 
килийни училища 290 358 
кинезитерапия 331 
класификационни системи 10 
клиент-сървър 339 
книга 3 
книгоиздаване 3 
книжовен език 234 
компютри 343 352 
компютърни мрежи 339 344 
компютърни системи 354 
компютърни техники с чертане 187 349 
компютърно пресмятане 352 
комуникативен курс 274 
комуникационни мрежи 144 146 334 
комуникационни технологии 144 334 
комунистическа система 51 295 
конкурентно развитие 83 
конституционна политика 54 
конференции 201 287 
координатни системи 152 
корпоративно управление 79 176 
космични полети 158 
краезнание 60 301 319 320 
крайни елементи (мат. ) 97 107 185 
критика 245 259 269 277 308 
кроскултурен мениджмънт 79 176 
култура 2 11 35 44 58 248 312 
лексика 279 326 
лексикография 1 204 
лексикология 1 204 249 
летателни апарати 155 
лидерство 79 176 
лингвистика 236 
лингвистични изследвания 268 
литература 192 193 194 195 196 197 198 199 200 239 241 242 268 270 286 332 
литературна история 251 
литературна критика 208 218 227 230 237 289 292 297 
лични имена 206 260 
логика 236 
малцинства 9 242 246 309 
маркетинг 78 305 
математика 93 95 97 103 359 
математичен анализ 91 
математическа апаратура 69 100 
математическа статистика 101 
материалознание 138 188 189 
машинно чертане 134 151 186 345 346 348 
машинно-тракторен парк 160 
машинознание 138 
машиностроене 138 183 
медиавистика 243 
медицина 132 
междукултурно общуване 251 
международен валутен фонд 81 
международна конференция 94 
международна политика 53 63 
международна търговия 87 
международни отношения 59 318 
международни финанси 65 
мемоари 235 298 
мениджмънт 76 173 177 
методи на обучение 103 359 
методи на управление 182 
механика 107 185 
механични изпитвания 189 
механични системи 353 
механични технологии 189 
механични трептения 353 
мехатроника 181 
мехатронни системи 181 
микроелектроника 145 
микроикономика 83 
митология 2 35 
моделиране 147 
монетарни баланси 81 
монопол 83 
морални оценки 43 
морфология 211 
мрежи 148 
мултимедийни технологии 336 
мултимедия 336 
навигация 152 
надеждност 147 
нанотехнологии 354 
насърчаване на продажбите 71 172 
натиск 110 
наука 5 6 7 13 365 
научни дружества 8 
национален въпрос 56 306 
национални движения 56 306 
националноосвободително движение 302 304 310 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 328 
немски език 216 225 
нихилизъм 43 
нов завет 36 
новели 282 
оборудване 169 
обработка на данни 69 100 
обработка на метали 189 
образование 357 
образователна политика 360 364 
общество 321 
общинско управление 60 319 
овощарство 163 
овощни култури 165 
огъване 110 
олимпиади 95 
опазване на природата 106 371 
операционен мениджмънт 168 
операционни системи 168 
оптични влакна 146 
оптични линии 146 
опън 110 
организационно развитие 79 176 
организация на производството 169 182 
организация на труда 86 
отоплителни инсталации 367 
отоплителни устройства 367 
пазар на земя 83 
пазар на труда 83 
пазарно ценообразуване 83 
пари 68 
паричен пазар 73 
парламентарна демокрация 57 
парламентарно управление 57 
педагогическа психология 15 366 
Пейо К. Яворов 244 307 
периодичен печат 12 250 
персонал 76 173 
писатели 284 
писатели - английски 253 314 
писатели - антични 254 315 
писатели - руски 252 313 
пласмент 66 170 
платежен баланс 81 
племенни имена 260 
пневматични гуми 159 
повести 192 193 194 195 198 199 200 239 281 282 286 
поезия 241 261 265 273 280 
полиграфия 3 
политически отношения 303 
политология 54 
полупроводници 145 
посткомунизъм 224 
потребителски индикатори 83 
почвено плодородие 162 
право 190 
право на Европейския съюз 62 139 
правопис 238 
превод от английски 253 314 
преводачи 255 316 
преводни текстове 192 193 194 195 196 197 198 199 200 239 254 255 256 286 315 316 
преработка 188 
пречиствателни станции и съоръжения 106 371 
приложна психология 34 
природна газ 63 
проблемни деца 49 
програмиране 92 96 102 104 337 340 341 350 
програмна система 353 
продажби 55 66 71 170 172 
проектиране 155 
проекционни методи 105 
проза 261 
производствени фактори 83 
производство 169 
просветно законодателство 364 
процесори 183 
психика 37 
психични разстройства 38 52 133 
психологически типажи 45 
психологическо консултиране 15 366 
психология 15 366 
психотерапия 38 52 133 
психотехника 38 45 52 133 
публицистика 227 261 
работа с деца 49 
работно време 86 
радиоприемане 149 
развитие 67 
развитие на езика 58 203 248 
разговорник 225 
разкази 281 283 
размити множества 102 350 
размити системи 102 350 
растениевъдство 163 164 165 166 
растителна защита 165 166 
реактивна мощност 142 
реална икономика 81 
революционно движение 293 
реклама 71 172 
рекламна кампания 180 356 
рекламна комуникация 180 356 
религиозни вярвания 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
ремонт 160 
ремонт на земеделска техника 161 
ремъци 159 
рехабилитация 331 
речник 2 35 
речник, етимологичен 249 
речник, терминологичен 205 
речник, фразеологичен 202 
риск в икономиката 74 
родови имена 260 
роман 196 197 276 278 
румънски език 217 
Русе 320 
руска литература 252 259 273 313 
руски език 355 
ръководство 129 342 
самолетостроене 155 
сборник 263 
светодиоди 150 
свещено писание 36 
северогермански племена 300 
секти 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
селскостопанска техника 161 
селскостопански култури 167 
семантика 240 
семейно възпитание 49 
семиотика 205 
сентенции 284 
сертифициране на сгради 62 139 
сигурност на информацията 338 
синтаксис 213 247 
системи на образованието 357 
скандинавска литература 256 
славянска литература 255 316 
славянска писменост 267 
славянска филология 267 
славянски езици 209 211 212 220 267 
славянски литератури 257 317 
славянски разкази 257 317 
словашка литература 224 
словенски език 220 
словоред 214 215 
сложно изречение 221 
слухова умора 149 
смазочни масла 184 
смазочни материали 184 
софтуер 92 98 187 337 347 349 352 353 
софтуерни продукти 134 151 186 345 346 348 
социалистически реализъм 270 332 
социална работа 49 
социални проблеми 360 
социология 48 
специална педагогика 362 
спомени 235 298 
спорт 331 
спътникова навигация 152 
сравнителна граматика 220 
сравнителна психология 34 
сравнително литературознание 251 
сръбски поети 257 317 
старобългарска литература 243 
старобългарски език 221 223 228 258 
статистика 69 100 
степени на висшето образование 357 
Стефан Гечев 245 308 
стихотворения 262 264 266 272 285 
стопанство 67 
строителни материали 369 
строителни машини 136 370 
строително-монтажни работи 369 
строителство 82 136 367 368 369 370 
стругарство 137 
Студена война 64 
сурдопедагогика 362 
сциентология 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
счетоводство 75 
съобщителни мрежи 344 
съчинения 322 
Съюз на учените в България 5 6 7 
телекомуникации 148 
телекомуникационни мрежи 147 
телефония 144 334 
темперамент 45 
теория на вероятностите 101 
теория на графите 90 
теория на числата 90 
тестове за интелигентност 42 
техника 154 
токоизправителни схеми 150 
торове и торене 162 
тоталитарно управление 51 295 
траки 206 210 
тракийски език 206 210 
тракторни двигатели 153 
транзистори 145 
транспорт 156 175 
транспортна логистика 80 157 
трибология 184 
триене 184 
трудотерапия 129 131 
турско робство 323 
тълковен речник 355 
търговия - жилища 88 191 
търкалящи лагери 159 
УДК 10 
унгарска литература 279 326 
управление 73 
управление на знанието 84 178 
управление на качеството 177 179 
управление на мрежи 148 
управление на проекти 79 176 
управление на транспорта 156 175 
управление на човешките ресурси 79 176 
устав 4 
усукване 110 
учебна тетрадка 231 
учебник 232 
учебник за ВУЗ 96 340 
учебно помагало 130 
ученици 331 
фактори на замърсяване 106 371 
физика 109 363 
физиотерапия 130 
физическа култура 331 
физически величини 108 
философия 40 47 321 
философия на литературата 58 248 
финанси 65 81 
финансиране на проекти 62 139 
финансов пазар 70 
финансови задължения 55 
фирмено управление 177 
фискална политика 81 
фолклор 9 246 309 
фонетика 212 
фотографии 48 
фотоприемници 150 
фразеологизми 279 326 
фразеологични глаголи 202 
фразеология 240 
френология 37 
френски език 225 238 
фундаментализъм 70 
характер 37 
хидравлични системи 140 
химическа промишленост 184 
химически методи за борба 167 
хранене на растенията 162 
християнска религия 14 43 46 
хроники - летописи - мемоари - дневници 227 
художествена литература 192 193 194 195 196 197 198 199 200 239 241 286 
хумористични разкази 275 
Цветан Марангозов 207 288 
цветове 333 
ценни книжа 70 
церебрална парализа 331 
цивилизация 2 11 35 44 312 
църковнославянска литература 243 
църковнославянски език 223 
чертане 134 187 348 349 
четене 3 
числа 90 
числен анализ 94 
числени методи 99 
читател - текст 251 
шеста сигма 177 
щастие 41 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аакър, Дейвид 78 305 
Андрейчин, Иван Ст. 235 298 
Барух, Виктор Сабат 242 
Ботев, Христо 271 324 
Бранц, София 9 246 309 
Велков, Крум 235 298 
Владислав Граматик 219 
Вундерман, Лестър 78 305 
Генов, Петър 235 298 
Гечев, Стефан Албертов 245 308 
Димов, Димитър 235 298 
Елин Пелин 235 298 
Жендов, Александър 235 298 
Ибрахим, Сали 9 246 309 
Измирлиев, Тома 235 298 
Йовков, Йордан Стефанов 230 297 
Йомтов, Мориц 9 246 309 
Константинов, Алеко Иваницов 201 287 
Константинов, Георги 235 298 
Котлър, Филип 78 305 
Куелч, Джон 78 305 
Кюлявков, Крум 235 298 
Лареш, Жан-Клод 78 305 
Левски, Васил 304 310 328 
Лилиев, Николай 235 298 
Маджаров, Кирил Н. 235 298 
Макена, Реджис 78 305 
Марангозов, Николай 235 298 
Марангозов, Цветан Николаев 207 288 
Милев, Гео 235 298 
Минков, Светослав 235 298 
Найденов, Димитър 235 298 
Павурджиев, Васил 235 298 
Пенев, Боян 208 289 
Пепърс, Дон 78 305 
Пламенов, Алеко 235 298 
Поликаров, Азаря Призенти 9 246 309 
Рийс, Ал 78 305 
Роджърс, Марта 78 305 
Севан, Севда 242 
Сейболд, Патриша 78 305 
Смирненски, Христо 235 298 
Страшимиров, Антон 235 298 
Талев, Димитър 235 298 
Траут, Джак 78 305 
Траянов, Теодор 277 
Францоз, Карл Емил 242 
Церковски, Цанко 235 298 
Чудомир 235 298 
Шишманов, Иван Д. 226 296 
Шишманов, Иван Димитров 218 292 
Шулц, Дон 78 305 
Яворов, Пейо 244 307 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански полуостров - лит. 257 317 
Балкански страни 303 
Балканските държави 56 306 
България 48 50 53 57 64 81 155 270 332 
България - висше образование 13 365 
България - вътр. политика 51 295 
България - етнография 61 89 
България - история 302 
България - лит. 12 250 
България - литература 218 292 
България - литературознание 201 287 
България - наука 13 365 
България - обществено управление 364 
България - период. печат 12 250 
България - просв. дело 364 
България - социология 61 89 
България - труд 82 368 
Гърция 303 
Дания 40 
Европа - лит. 257 317 
Европейски съюз 87 
Египет 64 
Западна Европа 11 44 312 
Ирак 64 
Куба 301 
Латинска Америка 301 
Русе 320 
Русенска област - краезнание 60 319 
Руска съветска федеративна социалистическа република 63 
Сирия 64 
Хавана 301 
Япония 53