НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ 60770 

Идеи в културологията  : Антология : Т. 1 - /  Прев. [от нем.]  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990 . - 21 см . -  (Homo culturalis ; 1)

   

   Т. 3 /  Състав., предг., встъп. студии и послесл.  Димитри Гинев ; Прев.  Антония Колева, и др. . - 1999 [деп. 2000] . - 452 с.

   Други прев. : В. Канавров, В. Борисов, Д. Динева, Ев. Вацева, С. Найденова, Цв. Цветанов . - тир. - Кн. е със сер. Homo culturalis 1 065 тир. Книжка: 1

   ISBN 951-07-0685-8 (грешен) (Подв.)

  

Сист. No: 30690

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 2 -

П/656/D 50RhЦБІІ 2997

Dewar, Robert et al.

   Human factors in traffic safety / Robert Dewar, Paul Olson . - 2nd ed. . - Tucson : Lawyers and judges publishing company, 2007 . - 533 p. ; 28 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 1-933264-24-1 :10

   ISBN 978-1-933264-24-0 :13

  

Сист. No: 30948

- 3 -

П/613/D 83dЦБ 60798

Drugs, driving and traffic safety  /  Ed. by J. C. Verster и др . - Basel : Birkhauser, 2009 . - 559 стр. : 59 ill. ; 23 cm

   Библиогр. след вс. глава ; Индекс с. 553-559

   ISBN 978-3-7643-9922-1 

  

Сист. No: 30963

- 4 -

С1/17/И 29Ем 

Игнатьева, Елена Сергеевна

   Международный бизнес-этикет : Справочное издание / Елена Сергеевна Игнатьева . - Москва : Вече, 2009 . - 320 с., 32 с.: цв. ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 315-316

   ISBN 978-5-9533-3733-5 

  

Сист. No: 30858

- 5 -

ЦБ 60770 

Идеи в културологията  : Антология : Т. 1 - /  Прев. [от нем.]  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990 . - 21 см . -  (Homo culturalis ; 1)

   

   Т. 3 /  Състав., предг., встъп. студии и послесл.  Димитри Гинев ; Прев.  Антония Колева, и др. . - 1999 [деп. 2000] . - 452 с.

   Други прев. : В. Канавров, В. Борисов, Д. Динева, Ев. Вацева, С. Найденова, Цв. Цветанов . - тир. - Кн. е със сер. Homo culturalis 1 065 тир. Книжка: 1

   ISBN 951-07-0685-8 (грешен) (Подв.)

  

Сист. No: 30690

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 6 -

Ч5/342/A 38Mc 

Allen, Michael et al.

   Cases and materials on constitutional and administrative law / Michael Allen, Brian Thompson . - 10th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - XXXVIII, 737 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-0-19-957904-4 

  

Сист. No: 30679

- 7 -

П/341/B 25CsЦБ 60792

Barnard, Catherine

   The substantive law of the EU : The Four freedoms / Catherine Barnard . - 3rd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2010 . - CIII, 674 p. ; 24 cm

   Index p. 657-674

   ISBN 978-0-19-956224-4 

  

Сист. No: 30945

- 8 -

П/347/B 42LiЦБ 60858

Bently, Lionel et al.

   Intellectual property law / Lionel Bently, Brad Sherman . - 3rd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2008 . - CXIX, 1144 p. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-19-929204-2 

  

Сист. No: 30660

- 9 -

Ч5/347/C 29m 

Cases, materials and text on contract law  / Hugh Beale et al ; Series general ed. Walter van Gerven . - 2nd ed. . - Oxford : Hart Publishing, 2010 . - LXXXIV, 1358 p. ; 24 cm . -  (Ius commune casebooks for the common law of Europe)

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 1327-1358

   ISBN 978-1-84113-604-2 

  

Сист. No: 30671

- 10 -

Ч5/341/C 87Pe 

Craig, Paul et al.

   European Union] EU law : Texts, cases, and materials / Paul Craig, Grainne de Burca . - 5th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - CLVII, 1155 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 1113-1155

   ISBN 978-0-19-957699-9 

  

Сист. No: 30676

- 11 -

Ч5/341/F 30Jp 

Fawcett, J. J. et al.

   Private international law / J. J. Fawcett, J. M. Carruthers ; Consultant ed. Peter North . - 14th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2008 . - CXLIII, 1390 p. ; 25 cm

   Index p. 1327-1390

   ISBN 978-0-19-928438-2 

  

Сист. No: 30678

- 12 -

П/341/H 24АеЦБ 60797

Haratsch, Andreas und andere

   Europarecht : Nach dem Vertrag von Lissabon / Andreas Haratsch, Christian Koenig, Pechstein Matthias . - 7., vollig neu bearb. A. . - Tubingen : Mohr Siebeck, 2010 . - 733 p. ; 23 sm

   Библиогр. с. 695-697

   ISBN 978-3-16-150322-1 

  

Сист. No: 30943

- 13 -

Ч5/316/I 69r 

International relations theories  : Discipline and diversity /  Ed. Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith . - 2nd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2010 . - XXIII, 365 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 324-341; Glossary p. 342-351; Index

   ISBN 978-0-19-954886-6 

  

Сист. No: 30684

- 14 -

П/341/E 95ЦБ 60800

The evolution of EU law  /  Ed. Paul Graig, Grainne de Burca . - 2nd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - LXVI, 917 p. ; 25 cm

   Table of cases; Index

   ISBN 978-0-19-959296-8 

  

Сист. No: 30950

- 15 -

Ч5/32/O-97h 

The Oxford handbook of political science  /  Ed. Robert E. Goodin . - Oxford : Oxford University Press, 2009 . - 1291 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Name index; Subject Index

   ISBN 978-0-19-960445-6 

  

Сист. No: 30673

- 16 -

Ч5/347/T 76Ph 

Holyoak and Torremans Intellectual property law  / Paul Torremans . - 6th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2010 . - LVIII, 651 p. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-19-958129-0 

  

Сист. No: 30688

- 17 -

Ч5/347/W 51Mf 

Welstead, Mary et al.

   Family law / Mary Welstead, Susan Edwards ; Series Ed. Nicola Padfield . - 3rd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - XLV, 576 p. ; 23 cm . -  (Core text series)

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 531-576

   ISBN 978-0-19-958615-8 

  

Сист. No: 30681

- 18 -

П/347.9/Б 92ЦБ 60763
 България. Конституционен съд 

   Конституционен съд : Юриспруденция 1997-2006 / Евгени Танчев и др . - София : Институт Отворено общество, 2010 . - 880 с. ; 22 см

   Други авт. : Е. Танчев, Е. Друмева, Сн. Начева, М. Карагьозова-Финкова, П. Киров, Д. Смилов, Смедовска-Тонева, Рада, Р. Коларова, Модева, М., отбелязани на с. 2 Подв.

   ISBN 978-954-9828-97-9 

  

Сист. No: 30695

- 19 -

Ч5/347.9/Б 92г 

Българско гражданско процесуално право  / Живко Стоянов Сталев и др . - 9. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2012 . - 1319 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1016-2 

  

Сист. No: 31188

- 20 -

ЦБ 60593 

Владимиров, Иван

   Право на международния транспорт / Иван Владимиров . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Ромина, 2008 . - 327 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-379-009-8 

  

Сист. No: 30664

- 21 -

Б5/343/Г 37Лк, П/343/Г 37Лк, Ч5/343/Г 37ЛкЦБ 60814

Георгиев, Людмил

   Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи / Людмил Георгиев . - София : Фенея, 2012 . - 236 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 227-229

   ISBN 978-954-9499-87-2 

  

Сист. No: 31244

- 22 -

П/342/Г 75, Ч5/342/Г 75ЦБ 60762
 Граждански конвент за промени в Конституцията. Заседания. 2003-2004 

   Конституционният дебат в България : Стенографски записи от заседанията на Гражданския конвент за промени в Конституцията 2003-2004 /  Под общ. ред. на Рада Смедовска-Тонева ; [Предг.] Стефан Попов . - София : Институт Отворено общество, 2005 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-9828-34-4 

  

Сист. No: 30696

- 23 -

П/343/Д 82, Ч5/343/Д 82ЦБ 60761

Достъп до правосъдие  : Служебна защита по наказателни дела /  Науч. ред. Гергана Маринова . - София : Институт Отворено общество, 2005 . - 184 с. : с табл. , диагр. ; 23 см

   

   ISBN 954-9828-37-9 

  

Сист. No: 30697

- 24 -

П/343/П 17ПнЦБ 60796

Панайотов, Пламен

   Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право / Пламен Панайотов . - София : Сиби, 2012 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-760-5 

  

Сист. No: 31063

- 25 -

ЦБ 60764 

Полиция в близост до обществото  / Мартин Граматиков и др ; Под общ. ред. на Нина Павлова-Сухаченски . - София : [Дуо-В], 2006 . - 233 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Други авт.: К. Гайдаров, Б. Славчев, Т. Илиев, А. Танева, Б. Захариев, А. А. Джоунс, Р. Вайсман . - Библиогр. след отд. статии

   ISBN 954-91381-7-8 ISBN 10

   ISBN 978-954-91381-7-7 ISBN 13

  

Сист. No: 30694

- 26 -

ЦБ 60750 

Рэнд, Айн

   Капитализм : Незнакомый идеал : С добавлением статей Натаниэля Брандена, Алана Гринспена и Роберта Хессена / Айн Рэнд ; Пер. с англ.  . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 422 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 419-421

   ISBN 978-5-9614-1471-4 

  

Сист. No: 30669

- 27 -

ЦБ 60759 

Скотт, Дэвид Мирман

   Новые правила маркетинга и PR : Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателями / Дэвид Мирман Скотт ; Пер. с англ.  . - 2. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 349 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1400-4 

  

Сист. No: 30686

- 28 -

ЦБ 60757 

Статистика  : Учебник / И. И Елисеева и др . - Москва : КНОРУС, 2006 . - 552 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 542-543

   ISBN 5-85971-294-4 

  

Сист. No: 30683

- 29 -

ЦБ 60756 

Тихомиров, Николай Петрович и др.

   Методы эконометрики и многомерного статистического анализа : Учебник / Николай Петрович Тихомиров, Татьяна Михайловна Тихомирова, Олег Станиславович Ушмаев . - Москва : Экономика, 2011 . - 647 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 635-637

   ISBN 978-5-282-03080-8 

  

Сист. No: 30682

- 30 -

С1/31/Е 17ЦБ 60753

Эверитт, Б. С.

   Большой словарь по статистике / Б. С. Эверитт . - 3. изд. . - Москва : Проспект, 2010 . - 736 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-392-00420-1 

  

Сист. No: 30675

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 31 -

ЦБ 60569 

Brooks, Arthur C.

   Social entrepreneurship : A Modern approach to social value creation / Arthur C. Brooks . - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2008 . - 188 p. ; 23 cm . -  (Entrepreneurship series)

   Glossary p. 175-178; Name index; Subject index

   ISBN 0-13-233076-8 :10

   ISBN 978-0-13-233076-3 :13

  

Сист. No: 30657

- 32 -

ЦБ 60656 

Ellis, Tania

   The new pioneers : Sustainable business success through social innovation and social entrepreneurship / Tania Ellis . - Chichester : John Wiley & Sons, 2010 . - 247 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 225-231

   ISBN 978-0-470-74842-8 

  

Сист. No: 30658

- 33 -

ЦБ 60559 

Praszkier, Ryszard et al

   Social entrepreneurship : Theory and practice / Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak . - New York : Cambridge University Press, 2012 . - ХХ, 228 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 213-224; Index

   ISBN 978-0-521-14978-5 

  

Сист. No: 30656

- 34 -

Арх/65.012/А 75Дв 

Антонова, Диана Антонова

   Възможности за управление на процеса на създаване на нови индустрии / Диана Антонова Антонова . - Русе : AGroup, 2009 . - 208 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 196-201

   ISBN 978-954-8039-05-5 

  

Сист. No: 30700

- 35 -

П/330/Б 32КиЦБ 60795

Бекярова, Катя Рачева и др.

   Икономически теории : Икономическата мисъл от древността до наши дни: Учебник за икономическите университети / Катя Рачева Бекярова, Боян Александров Велев, Иван Атанасов Пипев . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 768 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 757-759

   ISBN 978-954-459-778-6 

  

Сист. No: 31065

- 36 -

ЦБ 60784 

Гарина, Екатерина Петровна и др.

   Антикризисное управление : Учебник / Екатерина Петровна Гарина, Ольга Владимировна Медведева, Елена Вячеславовна Шпилевская . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 . - 345 с. ; 20 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 264-265; Глоссарий с. 266-293

   ISBN 978-5-222-17955-0 

  

Сист. No: 30874

- 37 -

С1/17/И 29Ем 

Игнатьева, Елена Сергеевна

   Международный бизнес-этикет : Справочное издание / Елена Сергеевна Игнатьева . - Москва : Вече, 2009 . - 320 с., 32 с.: цв. ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 315-316

   ISBN 978-5-9533-3733-5 

  

Сист. No: 30858

- 38 -

П/339/К 32ЛмЦБІІ 3000

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международен маркетинг / Лилия Вълчева Каракашева . - 3. прераб. изд. . - София : Призма, 2012 . - 280 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-8571-30-2 

  

Сист. No: 31287

- 39 -

Арх/338.24/К 59Му 

Кирова, Милена

   Управление на иновациите / Милена Кирова . - Русе : Примакс, 2011 . - 224 с.

   Библиогр. с. 223-224

   ISBN 978-954-8675-25-3 

  

Сист. No: 31284

- 40 -

ЦБ 60786 

Колесов, Василий Петрович и др.

   Международная экономика : Учебник / Василий Петрович Колесов, Михаил Васильевич Кулаков . - Изд. исправ. и доп. . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 423 с. ; 21 см . -  (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)

   Глоссарий с. 392-401; Библиогр. с. 402-411

   ISBN 978-5-16-002010-5 

  

Сист. No: 30886

- 41 -

ЦБ 60809 

Луис, Майкъл

   Големият залог : Машината на Страшния съд отвътре / Майкъл Луис ; Прев от англ. Владимир Германов . - София : БГкнига, 2010 . - 367 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8628-03-7 

  

Сист. No: 31144

- 42 -

П/339/Н 26пЦБІІ 2998

Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА  /  Ред. Антоанета Китова . - София : Национално сдружение на българските спедитори, 2005 - . - 29,5 см

   

   ISBN * 

   Раздел 1. Общи знания за спедиторската професия . - 2005 . - 150 с.

   

  

Сист. No: 31178

- 43 -

П/339/Н 26пЦБІІ 2998

Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА  /  Ред. Антоанета Китова . - София : Национално сдружение на българските спедитори, 2005 - . - 29,5 см

   

   ISBN * 

   Раздел 3. Допълнителни знания . - 2006 . - 150 с.

   

  

Сист. No: 31179

- 44 -

Арх/330.1/Н 44Нр, П/330.1/Н 44, П/330.1/Н 44Нр, П1/330.1/Н 44Нр, Уч/330.1/Н 44НрЦБ 60837

Неделчева, Наталия Тодорова

   Ръководство за упражнения по микроикономика / Наталия Тодорова Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 56 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-508-7 

  

Сист. No: 30935

- 45 -

ЦБ 60785 

Стрекалова, Наталья Дмитриевна

   Бизнес-планирование : Теория и практика: Учебное пособие / Наталья Дмитриевна Стрекалова . - Санкт-Петербург : Питер, 2012 . - 352 с. ; 20 см + CD (с учебными материалами) . -  (Учебное пособие)

   Глоссарий с. 341-348; Библиогр. с. 349-351

   ISBN 978-5-459-01065-7 

  

Сист. No: 30881

- 46 -

ЦБ 60752 

Улитина, Елена Валерьевна и др.

   Статистика : Учеб. пособие / Елена Валерьевна Улитина, Ольга Валерьевна Леднева, Ольга Леонидовна Жирнова ; Под ред. Е. В. Улитиной . - 3. изд., стереотип. . - Москва : МФПА, 2011 . - 312 с. ; 22 см . -  (Университетская серия)

   

   ISBN 978-5-902597-30-8 

  

Сист. No: 30672

- 47 -

ЦБ 60760 

Форбс, Стив и др.

   Спасет ли нас капитализм? : Экономика эпохи iPod / Стив Форбс, Элизабет Эймс ; Пер. с англ.  . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 394 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-9614-1608-4 

  

Сист. No: 30687

- 48 -

П/336/Ц 21ВмЦБ 60776

Царевски, Владимир

   Международни финанси / Владимир Царевски . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2010 . - 196 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-462-9 

  

Сист. No: 30839

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 49 -

П/519.2/R 26MsЦБ 60804

Rausand, Marvin et al.

   System reliability theory : Models, statistical methods, and applications / Marvin Rausand, Arnljot Hoyland . - 2nd ed. . - Hoboken : Wiley-Interscience, 2004 . - 644 p. : ill. ; 24 sm . -  (Wiley series in probability and mathematics. Applied probability and statistics)

   Библиогр. с. 605-624 ; Индекс с. 625-629

   ISBN 0-471-447133-X 

  

Сист. No: 30959

- 50 -

П/519.8/T 48JmЦБ 60746

Thornley, J. H. M. et al.

   Mathematical models in agriculture : Quantitative methods for the plant, animal and ecological sciences / J. H. M. Thornley, J. France . - 2nd ed. . - Cambridge : Cromwell Press, 2004 . - 906 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 843-886; Index

   ISBN 0-85199-010-X 

  

Сист. No: 30665

- 51 -

П/519.6/И 83ЙмЦБ 60833

Йорданов, Йордан Тончев

   Мюпад] MuPAD - Новият символен мотор на MATLAB / Йордан Тончев Йорданов . - София : Техника, 2011 . - 368 с. ; 23 см

   На корицата Йордан Тончев

   ISBN 978-954-03-0698-8 

  

Сист. No: 31286

- 52 -

П/519.2/К 86ВвЦБ 60774

Костова, Виолетка Атанасова

   Висша математика ІІІ : Теория на вероятностите. Математическа статистика Теория на вероятностите. Математическа статистика / Виолетка Атанасова Костова . - 2. прераб.изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 148 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 144

   ISBN 954-712-298-3 

  

Сист. No: 30797

- 53 -

ЦБ 60756 

Тихомиров, Николай Петрович и др.

   Методы эконометрики и многомерного статистического анализа : Учебник / Николай Петрович Тихомиров, Татьяна Михайловна Тихомирова, Олег Станиславович Ушмаев . - Москва : Экономика, 2011 . - 647 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 635-637

   ISBN 978-5-282-03080-8 

  

Сист. No: 30682

- 54 -

П/519.68/Т 64М-оЦБ 60816

Тодорова, Магдалина

   Обектно ориентирано програмиране на базата на езика С++ / Магдалина Тодорова . - София : Ciela, 2011 . - 396 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-20909-8 

  

Сист. No: 31285

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 55 -

П/66/M 90DbЦБ 60812

Mousdale, David M.

   Biofuels : Biotechnology, chemistry, and sustainable development / David M. Mousdale . - Boca Raton : CRC Press, 2008 . - 404 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 379-384; Index p. 385-404

   ISBN 1-4200-5124-5 :10

   ISBN 978-1-4200-5124-7 :13

  

Сист. No: 31235

- 56 -

П/504/К 59ДиЦБ 60817

Киров, Димитър Георгиев

   Инженерна екология . - София : Техника, 2011 . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 212-214

   ISBN 978-954-03-0696-4 

  

Сист. No: 31288

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 57 -

П/531/534/E 73АеЦБ 60810

Ertas, Atila

   Engineering mechanics and design applications : Transdisciplinary engineering fundamentals / Atila Ertas . - Boca Raton : CRC Press, 2012 . - 327 p. ; 24 см

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 317-327

   ISBN 978-1-4398-4930-9 

  

Сист. No: 31226

- 58 -

Арх/532/М 51 

Методическо ръководство по механика на флуидите  : Сборник отчети за лабораторни упражнения. Указания за разработване на курсова работа. Основни формули / Генчо Стойков Попов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 32 с. : с табл., ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30698

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 59 -

П/613/D 83dЦБ 60798

Drugs, driving and traffic safety  /  Ed. by J. C. Verster и др . - Basel : Birkhauser, 2009 . - 559 стр. : 59 ill. ; 23 cm

   Библиогр. след вс. глава ; Индекс с. 553-559

   ISBN 978-3-7643-9922-1 

  

Сист. No: 30963

- 60 -

П/61/O-19GeЦБ 60801

O'Clock, George D.

   Electrotherapeutic devices : Principles, design, and applications / George D. O'Clock . - Boston : Artech House, 2007 . - 236 p. ; 23 cm . -  (Engineering in medicine and biology)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 1-59693-077-2 :10

   ISBN 978-1-59693-077-3 :13

  

Сист. No: 30964

- 61 -

П/61/P 94 DdЦБІІ 2992

Prutchi, David ed al.

   Design and development of medical electronic instrumentation : A practical perspective of the design, construction, and test of medical devices / David Prutchi, Michael Norris . - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005 . - 461 p. : ill. ; 28 sm

   Index p. 457-461

   ISBN 0-471-67623-3 

  

Сист. No: 30968

- 62 -

П/61/Б 26П-о, П1/61/Б 26П-оЦБ 60813

Баракова, Пенка

   Остеосинтезни средства и методи при фиксация на фрактурите. Кинезитерапия : Лекционни записки - магистри / Пенка Баракова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 31261

- 63 -

П/61/Д 94Вф, П1/61/Д 94ВфЦБ 60815

Душков, Веско

   Физиология / Веско Душков . - В. Търново : Ивис, 2011 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-2968-05-4 

   Ч. 1 . - 2011 . - 191 с.

   Библиогр. с. 185 -186

  

Сист. No: 31282

- 64 -

П/61/Д 94 Вф, П1/61/Д 94 ВфЦБ 60815

Душков, Веско

   Физиология / Веско Душков . - В. Търново : Ивис, - 2011 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-29687-06-1 

   Т. 2. Физиология и патофизиология . - 2011 . - 203 с.

   Библиогр. с. 193-194

  

Сист. No: 31283

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 65 -

П/62-52/W 33JmЦБ 60793

Watton, John

   Modelling, monitoring and diagnostic techniques for fluid power systems / John Watton . - London : Springer, 2010 . - 360 p. : illus. ; 23 sm

   Библиогр. с. 335-354

   ISBN 978-1-84996-591-0 

  

Сист. No: 30954

- 66 -

ЦБ 60758 

Евгенев, Георгий Борисович

   Интеллектуальные системы проектирования : Учеб. пособие / Георгий Борисович Евгенев . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2009 . - 336 с. : с ил. ; 23см

   Библиогр. с. 334-335

   ISBN 978-5-7038-3200-4 

  

Сист. No: 30685

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 67 -

С/621.81/Г 77Мп 

Гранкин, Михаил Геннадиевич

   Практический справочник по выбору деталей машин / Михаил Геннадиевич Гранкин . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 . - 500 с. : с ил. ; 22 см . -  (Профессиональное мастерство)

   

   ISBN 978-5-222-17385-5 

  

Сист. No: 30674

- 68 -

ЦБ 60751 

Технология машиностроения  : Курсовое и дипломное проектирование : Учебное пособие / Михаил Федорович Пашкевич и др ; Под ред. Михаила Федоровича Пашкевича . - Минск : Гревцов, 2010 . - 400 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 398-399

   ISBN 978-985-6826-82-8 

  

Сист. No: 30670

- 69 -

ЦБ 60754 

Технология машиностроения, производство и ремонт подьемно-транспортных, строительных и дорожных машин  / Борис Павлович Долгополов и др ; Под ред. В. А. Зорина . - Москва : Академия, 2010 . - 576 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 562-563

   ISBN 978-5-7695-4970-0 

  

Сист. No: 30677

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 70 -

П/62/C 60tЦБІІ 2999

Clean technology 2011: Bioenergy, renewables, storage, grid, waste and sustainability

   Clean technology 2011: Bioenergy, renewables, storage, grid, waste and sustainability : Technical proceedings of the 2011 CTSI Clean technology and sustainable industries conference and Expo, June 13-16, 2011 /  Ed. Matthew Laudon, Bart Romanowicz . - Boston : CRC Press, 2011 . - 422 p. ; 27 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index of authors

   ISBN 978-1-4398-8189-7 

  

Сист. No: 31236

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 71 -

П/621.22/B 92FnЦБ 60799

Nonlinear adaptive robust control of electro-hydraulic systems  : An Application of modern nonlinear modeling and control / Fanping Bu . - Berlin : VDM Verlag Dr. Muller, 2010 . - 211 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 206-210

   ISBN 978-3-639-26196-7 

  

Сист. No: 30960

- 72 -

П/621.6/G 94JcЦБ 60790

Gulich, Johann Friedrich

   Centrifugal pumps / Johann Friedrich Gulich . - 2nd ed. . - Berlin : Springer, 2010 . - 966 p. : 448 illus. ; 24 sm

   Библиогр. с. 931-956 ; Индекс с. 957-964

   ISBN 978-3-642-12823-3 

  

Сист. No: 30966

- 73 -

П/532/M 25NhЦБ 60789

Manring, Noah D.

   Hydraulic control systems / Noah D. Manring . - Hoboken : Wiley, 2005 . - 446 p. ; 24 sm

   Index p. 427-446

   ISBN 0-471-69311-1 

  

Сист. No: 30955

- 74 -

П/532/W 33JfЦБІІ 2993

Watton, John

   Fundamentals of fluid power control / John Watton . - Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . - 494 p. : illus. , 21 tables ; 26 sm

   Библиогр. с. 484-487 ; Индекс с.489-494.

   ISBN 978-0-521-76250-2 

  

Сист. No: 30957

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 75 -

П/621.31/P 25ЦБ 60811

Paraschivoiu, Ion

   Wind turbine design : With emphasis on Darrieus concept / Ion Paraschivoiu . - 4. изд. . - Canada : Presses internationales polytechnique, 2002 . - 442 p. : ill. ; 23 см

   Библиогр. с. след вс. глава ; Индекс

   ISBN 978-2-553-00931-0 

  

Сист. No: 31195

- 76 -

П/621.31/С 37, П1/621.31/С 37ЦБ 60743

Симеонов, Минчо Ванев и др.

   Надеждност на захранващи източници за индукционни технологии : Учебник за техническите университети / Минчо Ванев Симеонов, Продан Иванов Проданов . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2011 . - 204 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 197-199

   ISBN 978-954-490-208-7 

  

Сист. No: 30654

- 77 -

С/621.38/Т 82Йе 

Тренков, Йордан Христов

   Енциклопедия на електрониката / Йордан Христов Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-03-0692-6 (Т. 2)

   Т. 2. Компютри, дискове и ленти . - 2010 . - 368 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 31062

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 78 -

П/004/L 41WЦБ 60835

Lawrenz, Wolfhard

   CAN System engineering : From theory to practical applications / Wolfhard Lawrenz . - New York : Springer, 1997 . - 468 p. ; 24 cm + CD

   Bibliogr. p. 455-463; Index

   ISBN 978-0-387-94939-0 

  

Сист. No: 30969

- 79 -

ЦБ 60758 

Евгенев, Георгий Борисович

   Интеллектуальные системы проектирования : Учеб. пособие / Георгий Борисович Евгенев . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2009 . - 336 с. : с ил. ; 23см

   Библиогр. с. 334-335

   ISBN 978-5-7038-3200-4 

  

Сист. No: 30685

- 80 -

П/621.31/С 37Мк, П1/621.31/С 37ЦБ 60562

Симеонов, Минчо Ванев

   Конструиране и технология на електронна апаратура / Минчо Ванев Симеонов . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2011 . - 202 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 199

   ISBN 978-954-490-242-1 

  

Сист. No: 30653

- 81 -

П/621.31/С 37, П1/621.31/С 37ЦБ 60743

Симеонов, Минчо Ванев и др.

   Надеждност на захранващи източници за индукционни технологии : Учебник за техническите университети / Минчо Ванев Симеонов, Продан Иванов Проданов . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2011 . - 204 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 197-199

   ISBN 978-954-490-208-7 

  

Сист. No: 30654

- 82 -

С/621.38/Т 82Йе 

Тренков, Йордан Христов

   Енциклопедия на електрониката / Йордан Христов Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-03-0691-9 (т.1)

   Т. 1. Елементи и технологии . - 2010 . - 400 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 30973

- 83 -

С/621.38/Т 82Йе 

Тренков, Йордан Христов

   Енциклопедия на електрониката / Йордан Христов Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-03-0693-3 (Т. 3)

   Т. 3. Интегрални схеми и сензори . - 2010 . - 368 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 31064

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 84 -

С/621.8/S 81h 

Standard handbook of machine design  /  Ed. Joseph E. Shigley, Charles R. Mischke, Thomas H. Brown . - 3rd ed. . - New York : McGraw-Hill, 2004 . - 1000 p. v. ; 23 cm . -  (McGraw-Hill Standard handbooks)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 0-07-144164-6 

  

Сист. No: 30944

- 85 -

С/621.81/Г 77Мп 

Гранкин, Михаил Геннадиевич

   Практический справочник по выбору деталей машин / Михаил Геннадиевич Гранкин . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 . - 500 с. : с ил. ; 22 см . -  (Профессиональное мастерство)

   

   ISBN 978-5-222-17385-5 

  

Сист. No: 30674

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 86 -

ЦБ 60754 

Технология машиностроения, производство и ремонт подьемно-транспортных, строительных и дорожных машин  / Борис Павлович Долгополов и др ; Под ред. В. А. Зорина . - Москва : Академия, 2010 . - 576 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 562-563

   ISBN 978-5-7695-4970-0 

  

Сист. No: 30677

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 87 -

П/629.114/A 19sЦБІІ 2995

Active safety and the mobility industry  /  Ed. by Andrew Brown . - Warrendale : SAE International, 2011 . - 259 p. ; 28 cm . -  (Progress in technology series)

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-0-7680-4766-0 

  

Сист. No: 30949

- 88 -

П/629.113/B 84RvЦБІІ 2994

Brach, Raymond M. et al.

   Vehicle accident analysis and reconstruction methods / Raymond M. Brach, R. Matthew Brach . - 2nd ed. . - Warrendale : SAE International, 2011 . - XXIII, 418 p. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 383-407; Index

   ISBN 978-0-7680-3437-0 

  

Сист. No: 30951

- 89 -

П/656/D 50RhЦБІІ 2997

Dewar, Robert et al.

   Human factors in traffic safety / Robert Dewar, Paul Olson . - 2nd ed. . - Tucson : Lawyers and judges publishing company, 2007 . - 533 p. ; 28 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 1-933264-24-1 :10

   ISBN 978-1-933264-24-0 :13

  

Сист. No: 30948

- 90 -

П/613/D 83dЦБ 60798

Drugs, driving and traffic safety  /  Ed. by J. C. Verster и др . - Basel : Birkhauser, 2009 . - 559 стр. : 59 ill. ; 23 cm

   Библиогр. след вс. глава ; Индекс с. 553-559

   ISBN 978-3-7643-9922-1 

  

Сист. No: 30963

- 91 -

П/629.113/G 36mЦБ 60803

Genta, Giancarlo

   Motor vehicle dynamics : Modeling and simulation / Giancarlo Genta . - Singapore : World Scientific, 1997 . - 531 p. : ill. ; 23 sm . -  (Series on advances in mathematics for applied sciences : Vol. 43)

   Библиогр. с. 519-520 ; Индекс с. 521-524

   ISBN 978-981-02-2911-5 

  

Сист. No: 30962

- 92 -

П/802.0/G 83Te, П1/802.0/G 83TeЦБ 60766

Grice, Tony

   English for mariners : A Two-level course book / Tony Grice . - Munster : Westfalische Wilhelms-Universitat ; Arbeitsbereich linguistik, 2009 . - 176 p. ; 24 cm

   Leonardo da Vinci Project - Language Competence Certification Tools for the Vocations - LCCTV Project Consortium
   http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 30701

- 93 -

П/629.114/P 50GaЦБ 60791

Peters, George A. et al.

   Automotive vehicle safety / George A. Peters, Barbara J. Peters . - London : Taylor & Francis, 2002 . - 210 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 196-202; Index

   ISBN 0-415-26333-6 

  

Сист. No: 30942

- 94 -

П/621.83/S 26SaЦБ 60788

Savaresi, Sergio M. et al.

   Active braking control systems design for vehicles / Sergio M. Savaresi, Mara Tanelli . - London : Springer, 2010 . - 255 p. ; 24 cm . -  (Advances in industrial control ; 1430-9491)

   Библиогр. с. 245-251; Индекс с. 253-254

   ISBN 978-1-84996-349-7 

  

Сист. No: 30971

- 95 -

П/629.1/S 53MtЦБ 60794

Shama, Mohamed

   Torsion and shear stresses in ships / Mohamed Shama . - Berlin : Springer-Verlag, 2010 . - 276 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 273-274; Index

   ISBN 978-3-642-14632-9 

  

Сист. No: 30956

- 96 -

С1/656/М 45а 

Международни автомобилни превози на товари  : Справочник . - София : БИМАП СС, 2011 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92016-7-3 

  

Сист. No: 30661

- 97 -

ЦБ 60745 

Николова, Христина Лазарова

   Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в траспорта / Христина Лазарова Николова . - София : Университет за национално и световно стопанство, 2010 . - 242 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 238

   ISBN 978-954-644-141-6 

  

Сист. No: 30663

- 98 -

П/629.113/П 32ЦБІІ 2991

Пежо] Peugeot. Citroen. Partner Berlingo  : Ремонт-обслужване-експлоатация : AutoPoint, 2011 . - 307 с. ; 30 см

   

   ISBN 954-9919-62-2 

  

Сист. No: 30662

- 99 -

С/63/Р 94у 
 Русенски университет "Ангел Кънчев". Аграрно-индустриален факултет. Транспортен факултет 

   Дванадесето] ХII - то специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника : 65 години Русенски университет : 25 години обучение по дизайн /  Състав. Христо Белоев и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 132 с. ; 17 Х 12 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30774

- 100 -

ЦБ 60747 

Транспорт и застраховане  : Учебник / Людмил Илиев Мутафчиев и др . - София : Унив. изд. Стопанство, 2007 . - 263 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 259

   ISBN 978-954-494-830-6 

  

Сист. No: 30666

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 101 -

С/63/Р 94у 
 Русенски университет "Ангел Кънчев". Аграрно-индустриален факултет. Транспортен факултет 

   Дванадесето] ХII - то специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника : 65 години Русенски университет : 25 години обучение по дизайн /  Състав. Христо Белоев и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 132 с. ; 17 Х 12 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30774

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 102 -

П/637/I 56ЦБ 60807

Improving the safety and quality of milk  /  Ed. by Mansel W. Griffiths . - Oxford : Woodhead Publishing, 2010 - . - 24 cm . -  (Woodhead publishing series in food science, technology and nutrition ; 188)

   

   ISBN 978-1-84569-438-8 

   V. 1. Milk production and processing . - 2010 . - 498 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 482-498

  

Сист. No: 30961

- 103 -

П/637/I 56ЦБ 60807

Improving the safety and quality of milk  /  Ed. Mansel W. Griffiths . - Oxford : Woodhead Publishing, 2010 - . - 24 cm . -  (Woodhead publishing series in food science, technology and nutrition ; 189)

   

   ISBN 978-1-84569-806-5 

   V. 2. Improving quality in milk products . - 2010 . - 506 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 490- 506

  

Сист. No: 30970

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Проектиране, конструиран.

- 104 -

П/658.5/D 86SpЦБ 60834

Duffuaa, Salih O. et al.

   Planning and control of maintenance systems : Modeling and analysis / Salih O. Duffuaa, Abdul Raouf, John Dixon Campbell . - New York : John Wiley & Sons, 1999 . - 371 p. ; 24 cm

   Index p. 367-371; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 0-471-17981-7 

  

Сист. No: 30967

- 105 -

С/658/H 22m 

Handbook of maintenance management and engineering  /  Ed. Mohamed Ben-Daya et al . - London : Springer, 2009 . - XXVII, 741 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-84882-471-3 

  

Сист. No: 30965

- 106 -

Арх/65.012/А 75Дв 

Антонова, Диана Антонова

   Възможности за управление на процеса на създаване на нови индустрии / Диана Антонова Антонова . - Русе : AGroup, 2009 . - 208 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 196-201

   ISBN 978-954-8039-05-5 

  

Сист. No: 30700

- 107 -

ЦБ 60784 

Гарина, Екатерина Петровна и др.

   Антикризисное управление : Учебник / Екатерина Петровна Гарина, Ольга Владимировна Медведева, Елена Вячеславовна Шпилевская . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 . - 345 с. ; 20 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 264-265; Глоссарий с. 266-293

   ISBN 978-5-222-17955-0 

  

Сист. No: 30874

- 108 -

ЦБ 60779 

Голов, Роман Сергеевич и др.

   Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и методология) : Монография / Роман Сергеевич Голов, Алексей Владимирович Мыльник . - Москва : Дашков и К, 2011 . - 420 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 405-419

   ISBN 978-5-394-00972-3 

  

Сист. No: 30095

- 109 -

ЦБ 60783 

Ивасенко, Анатолий Григорьевич и др.

   Разработка управленческих решений : Учебное пособие / Анатолий Григорьевич Ивасенко, Яна Игоревна Никонова, Елена Николаевна Плотникова . - 3. изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2011 . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 166-167

   ISBN 978-5-406-01403-5 

  

Сист. No: 30873

- 110 -

ЦБ 60781 

Инновационная экономика  : (управленческий и маркетинговый аспекты) / Дмитрий Иванович Кокурин и др . - Москва : Экономика, 2011 . - 532 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 530-532

   ISBN 978-5-282-03107-2 

  

Сист. No: 30849

- 111 -

Арх/338.24/К 59Му 

Кирова, Милена

   Управление на иновациите / Милена Кирова . - Русе : Примакс, 2011 . - 224 с.

   Библиогр. с. 223-224

   ISBN 978-954-8675-25-3 

  

Сист. No: 31284

- 112 -

ЦБ 60769 

Коноплева, Нина Алексеевна

   Сервисология (человек и его потребности) : Учебное пособие / Нина Алексеевна Коноплева . - Москва : Флинта ; МПСИ, 2008 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 242-245

   ISBN 978-5-9765-0119-5 

   ISBN 978-5-9770-0254-7 

  

Сист. No: 30766

- 113 -

ЦБ 60787 

Менеджмент организации  : Учебное пособие / Сергей Петрович Бараненко и др ; Под ред. Владимира Семеновича Балабанова . - Москва : Российская академия предпринимательства, 2011 . - 568 с. ; 21 см

   Словарь терминов с. 526-555; Библиогр. с. 556-566

   ISBN 978-5-86472-223-7 

  

Сист. No: 30887

- 114 -

ЦБ 60780 

Сидху, Индер

   Метод CISCO : Искусство достижения взаимоисключающих целей / Индер Сидху . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 218 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-1540-7 

  

Сист. No: 30848

- 115 -

С/657/С 95 

Счетоводство 2012 година  : Закон за счетоводството и Закон за независимия финансов одит / Антон Свраков и др ; Ред. Деница Милева . - София : ИК Труд и право, 2012 . - 536 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1313-3128

   ISBN * 

  

Сист. No: 31117

- 116 -

ЦБ 60748 

Цветков, Цветнен Димитров

   Търговска логистика / Цветнен Димитров Цветков . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 184 с. ; 24см

   Библиогр. с. 181-182

   ISBN 978-954-449-519-0 

  

Сист. No: 30667

- 117 -

ЦБ 60782 

Эшуорт, Гари и др.

   Менеджмент, основанный на ценности (Value-based management) : Как обеспечить ценность для акционеров / Гари Эшуорт, Пол Джеймс . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 190 с. ; 21 см

   На корицата авторът Пол Джеймс е описан като първи

   ISBN 5-16-002542-1 

  

Сист. No: 30867

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 118 -

П/621.22/B 92FnЦБ 60799

Nonlinear adaptive robust control of electro-hydraulic systems  : An Application of modern nonlinear modeling and control / Fanping Bu . - Berlin : VDM Verlag Dr. Muller, 2010 . - 211 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 206-210

   ISBN 978-3-639-26196-7 

  

Сист. No: 30960

- 119 -

Арх/681.5/Д 24Пи, П/681.5/Д 24Пи, П1/681.5/Д 24, Уч/681.5/Д 24ПиЦБ 60773

Даскалов, Пламен Иванов и др.

   Индустриални мрежи в компютърните системи за управление : Ръководство за практически упражнения / Пламен Иванов Даскалов, Цветелина Димитрова Драганова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 72 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 72

   ISBN 978-954-712-543-8 

  

Сист. No: 30060

- 120 -

П/519.8/Д 51ЦБ 60772

Джиев, Станчо Николов и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по Моделиране и оптимизация на процеси / Станчо Николов Джиев, Надежда Радомирова Радева . - София : ТУ София, 2004 . - 58 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 54

   ISBN 954-438-434-0 

  

Сист. No: 30693

Кибернетика. Финна механика

- 121 -

П/621.39/H 41SnЦБ 60753

Haykin, Simon

   Neural networks and learning machines / Simon Haykin . - 3rd ed. . - Upper Saddle River : Pearson Education, 2009 . - 934 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 875-915; Index

   ISBN 0-13-129376-1 :10

   ISBN 978-0-13-129376-2 :13

  

Сист. No: 30689

- 122 -

П/681.32/I 32DsЦБ 60805

Ibrahim, Dogan

   SD Card projects using the PIC microcontroller / Dogan Ibrahim . - Amsterdam : Elsevier, 2010 . - 567 p. ; 23 sm

   Индекс

   ISBN 978-1-85617-719-1 

  

Сист. No: 30946

- 123 -

П/681.32/I 32DaЦБ 60806

Ibrahim, Dogan

   Advanced PIC microcontroller projects in C : From USB to RTOS with the PIC18F Series / Dogan Ibrahim . - Amsterdam : Elsevier, 2008 . - 544 p. ; 24 cm + CD

   Index

   ISBN 978-0-7506-8611-2 

  

Сист. No: 30952

- 124 -

П/681.32/M 44ЦБІІ 2996

Mazidi, Muhammad Ali et al.

   PIC Microcontroller and embedded systems : Using assembly and C for PIC18 / Muhammad Ali Mazidi, Rolin D. McKinlay, Danny Causey . - 6th impr. . - Noida : Pearson Education, 2011 . - 800 p. ; 28 sm

   Индекс с. 773-782

   ISBN 978-81-317-1675-5 

  

Сист. No: 30953

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 125 -

ЦБ 60749 

Каравасилев, Огнян и др.

   FeatureCAM : Учебно помагало / Огнян Каравасилев, Красимир Василев, Иво Атанасов . - София : ТехноЛогика, 2009 . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-9334-11-1 

   Ч. 1 . - 2009 . - 332 с. : с ил., табл. + CD

   

  

Сист. No: 30162

- 126 -

ЦБ 60755 

Материалы приборостроения  / Энгель Рафикович Галимов и др . - Москва : КолосС, 2010 . - 284 с. : с ил. ; 21 см . -  (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 978-5-9532-0743-0 

  

Сист. No: 30680

Езикознание. Филология. Литература

- 127 -

П/802.0/G 83Te, П1/802.0/G 83TeЦБ 60766

Grice, Tony

   English for mariners : A Two-level course book / Tony Grice . - Munster : Westfalische Wilhelms-Universitat ; Arbeitsbereich linguistik, 2009 . - 176 p. ; 24 cm

   Leonardo da Vinci Project - Language Competence Certification Tools for the Vocations - LCCTV Project Consortium
   http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 30701

- 128 -

П1/802.0/L 24c 

Language competence certification tools for the vocations] LCCTV Manual  : A Methodology for designing employment-specific language tests . - Munster : Westfalische Wilhelms-Universitat ; Arbeitsbereich linguistik, 2009 . - 24 p. ; 30 cm

   Leonardo da Vinci Project - LCCTV Project Consortium
   http://www.lcctv.uni-muenster.de 

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 30752

- 129 -

П/808.67/Е 37ЦБ 60777

Езикът на българите - съхранена духовност  : Сборник /  Ред. Илияна Христова Горанова . - Силистра : РИТТ, 2007 . - 148 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-759-179-0 

  

Сист. No: 30691

- 130 -

П/886.7/Н 32, Ч2/886.7/Н 32ЦБ 60775
 Научен център "Свети Дазий Доростолски" - Силистра към РУ "А. Кънчев" 

   Известия /  Състав. Тодорка Георгиева, Петранка Трендафилова . - Силистра : Науч. център "Св. Дазий Доростолски" - Силистра към РУ "А. Кънчев", 2006 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-759-224-7 

   Кн. 3 . - 2008 . - 48 с.

   Библиогр. след отд. статии.

  

Сист. No: 30825

- 131 -

Ч2/886.7/Н 32 
 Научен център "Свети Дазий Доростолски" - Силистра към РУ "А. Кънчев" 

   Известия /  Състав. Иван Енев Недев и др . - Силистра : Науч. център "Св. Дазий Доростолски" - Силистра към РУ "А. Кънчев", 2006 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-759-184-4 

   Кн. 2. В памет на проф. д-р Славчо Иванов . - 2007 . - 453 с.

   Библиогр. след отд. статии.

  

Сист. No: 30833

- 132 -

ЦБ 60768 

Орлоев, Никола Атанасов

   Ъ Ъ Ъ)2 : Епиграми, каламбури, афоризми, пародии, миниатюри / Никола Ат. Орлоев . - Русе : Примакс, 2004 . - 302 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9972-60-7 

  

Сист. No: 30725

- 133 -

Ч2/8/П 51РпЦБ 60780

Пикио, Рикардо

   Православното славянство и старобългарската културна традиция : [Сб. изследвания] / Рикардо Пикио ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от] Георги Димов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 . - 724 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Slavia Orthodoxa and the Old Bulgarian Cultural Tradition / Ricardo Picchio. - Азб. показалец

   ISBN 954-07-0241-0 

  

Сист. No: 30692

История. Георафия. Биографии. Археология

- 134 -

П/91/Д 71, ЦБ 60744 

Дойков, Васил Георгиев

   Дунав - реката на Европа : От Шварцвалдските извори до делтата / Васил Георгиев Дойков, Николай Генчев . - Русе : Дунав прес, 2011 . - 339 с. ; с цв.ил. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30655

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 135 -

С1/7/Л 25Ди 

Ларченко, Д. и др.

   Интериор. Дизайн, проектиране с AutoCAD, компютърно моделиране и визуализация с 3ds Max / Д. Ларченко, А. Келле-Пелле . - София : СофтПрес, 2008 . - 444 с. ; 30 см + CD с всички чертежи и тримерни визуализации

   Библиогр. с. 441; Индекс с. 442-444

   ISBN 978-954-685-685-2 

  

Сист. No: 30668

Компютри. Програмни продукти

- 136 -

П/004/A 21pЦБ 60808

Adobe photoshop CS5  /  Прев от англ. Васил Сирманов . - София : СофтПрес, 2011 . - 430 с. + DVD-ROM

   Индекс

   ISBN 978-954-685-862-7 

  

Сист. No: 30972

- 137 -

П/681.32/I 32DaЦБ 60806

Ibrahim, Dogan

   Advanced PIC microcontroller projects in C : From USB to RTOS with the PIC18F Series / Dogan Ibrahim . - Amsterdam : Elsevier, 2008 . - 544 p. ; 24 cm + CD

   Index

   ISBN 978-0-7506-8611-2 

  

Сист. No: 30952

- 138 -

П/004/L 41WЦБ 60835

Lawrenz, Wolfhard

   CAN System engineering : From theory to practical applications / Wolfhard Lawrenz . - New York : Springer, 1997 . - 468 p. ; 24 cm + CD

   Bibliogr. p. 455-463; Index

   ISBN 978-0-387-94939-0 

  

Сист. No: 30969

- 139 -

П/004/P 93ЦБ 60778

Proceedings of the 12th International conference on computer systems and technologies  : CompSysTech'12, Vienna, Austria, 17th-18th June, 2011 /  Ed. B. Rachev, Angel Smrikarov, Stoyanka R. Smrikarova . - New York : Association for computing machinery, 2007 - . - 23 cm

   

   ISBN 978-1-4503-0917-2 

   V. 578 . - 2011 . - 668 p.

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 30847

- 140 -

Арх/681.5/Д 24Пи, П/681.5/Д 24Пи, П1/681.5/Д 24, Уч/681.5/Д 24ПиЦБ 60773

Даскалов, Пламен Иванов и др.

   Индустриални мрежи в компютърните системи за управление : Ръководство за практически упражнения / Пламен Иванов Даскалов, Цветелина Димитрова Драганова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 72 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 72

   ISBN 978-954-712-543-8 

  

Сист. No: 30060

- 141 -

С1/7/Л 25Ди 

Ларченко, Д. и др.

   Интериор. Дизайн, проектиране с AutoCAD, компютърно моделиране и визуализация с 3ds Max / Д. Ларченко, А. Келле-Пелле . - София : СофтПрес, 2008 . - 444 с. ; 30 см + CD с всички чертежи и тримерни визуализации

   Библиогр. с. 441; Индекс с. 442-444

   ISBN 978-954-685-685-2 

  

Сист. No: 30668

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 142 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area

   Journal of the European higher education area : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Howard Davis et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   До 2011 изданието е излизало под името European university association EUA Bologna handbook. - ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 4 . - 2011 . - 110 p.

   

  

Сист. No: 30659

- 143 -

П/378/P 93ЦБ 60765

Proceedings of the international conference on e-learning and the knowledge society  : E-Learning' 09, 31.08 - 01.09.2009 /  Ed. Angel Smrikarov, Wladimir Bodrow, Aneliya Ivanova . - Berlin : University of Applied Sciences, 2009 . - 322 p. ; 22 cm + Programme

   

   ISBN 1313-9207 

  

Сист. No: 30699

- 144 -

П/378/P 93ЦБІІ 2983

Proceedings of the international conference on e-learning and the knowledge society  : E-Learning'10, 25-26 August, 2011 /  Ed. Angel Smrikarov, Iulian Intorsureanu, Stoyanka R. Smrikarova, Ileana Adina Uta . - Bucharest : ASE Publishing house, 2011 . - 284 p. ; 29 cm . -  (. Teaching, research and innovation in computing education)

   Bibliogr. after each chapter; Author's index

   ISBN 978-606-505-492-2 

  

Сист. No: 30726

- 145 -

ЦБ 60751 

Технология машиностроения  : Курсовое и дипломное проектирование : Учебное пособие / Михаил Федорович Пашкевич и др ; Под ред. Михаила Федоровича Пашкевича . - Минск : Гревцов, 2010 . - 400 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 398-399

   ISBN 978-985-6826-82-8 

  

Сист. No: 30670

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

- 146 -

П/61/N 82MfЦБ 60802

Norton, Michael P. et al.

   Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers / Michael P. Norton, Denis G. Karczub . - 2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2003 . - 631 p. ; 24 sm

   Библиогр. с. след вс. глава ; Индекс с. 621-631

   ISBN 978-0-521-49913-2 

  

Сист. No: 30958

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 147 -

П/66/M 90DbЦБ 60812

Mousdale, David M.

   Biofuels : Biotechnology, chemistry, and sustainable development / David M. Mousdale . - Boca Raton : CRC Press, 2008 . - 404 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 379-384; Index p. 385-404

   ISBN 1-4200-5124-5 :10

   ISBN 978-1-4200-5124-7 :13

  

Сист. No: 31235


 Индекс по АВТОРИ

Ait-Kadi, Daoud 105 
Allen, Michael 6 
Barnard, Catherine 7 
Beale, Hugh 9 
Ben-Daya, Mohamed 105 
Bently, Lionel 8 
Bodrow, Wladimir 143 
Brach, R. Matthew 88 
Brach, Raymond M. 88 
Brooks, Arthur C. 31 
Brown, Andrew 87 
Brown, Thomas H. 84 
Bu, Fanping 71 118 
Burca, Grainne de 10 14 
Campbell, John Dixon 104 
Carruthers, J. M. 11 
Causey, Danny 124 
Craig, Paul 10 
Davis, Howard 142 
Dewar, Robert 2 89 
Duffuaa, Salih O. 104 105 
Dunne, Tim 13 
Edwards, Susan 17 
Ellis, Tania 32 
Ertas, Atila 57 
Fauvarque-Cosson, Benedicte 9 
Fawcett, J. J. 11 
France, J. 50 
Gaebel, Michael 142 
Genta, Giancarlo 91 
Gerven, Walter van 9 
Gier, J. J. 3 59 90 
Goodin, Robert E. 15 
Graig, Paul 14 
Grice, Tony 92 127 
Griffiths, Mansel W. 102 103 
Gulich, Johann Friedrich 72 
Haratsch, Andreas 12 
Haykin, Simon 121 
Hoyland, Arnljot 49 
Ibrahim, Dogan 122 123 137 
Intorsureanu, Iulian 144 
Ivanova, Aneliya 143 
Karczub, Denis G. 146 
Knezevic, Jezdimir 105 
Koenig, Christian 12 
Kohler, Juergen 142 
Kurki, Milja 13 
Laudon, Matthew 70 
Lawrenz, Wolfhard 78 138 
Manring, Noah D. 73 
Matthias, Pechstein 12 
Mazidi, Muhammad Ali 124 
McKinlay, Rolin D. 124 
Mischke, Charles R. 84 
Mousdale, David M. 55 147 
Norris, Michael 61 
North, Peter 11 
Norton, Michael P. 146 
Nowak, Andrzej 33 
O'Clock, George D. 60 
Olson, Paul 2 89 
Padfield, Nicola 17 
Paraschivoiu, Ion 75 
Peters, Barbara J. 93 
Peters, George A. 93 
Praszkier, Ryszard 33 
Prutchi, David 61 
Purser, Lewis 142 
Rachev, B. 139 
Ramaekers, J. G. 3 59 90 
Randi-Perumal, S. R. 3 59 90 
Raouf, Abdul 104 105 
Rausand, Marvin 49 
Romanowicz, Bart 70 
Rutgers, Jacobien 9 
Savaresi, Sergio M. 94 
Shama, Mohamed 95 
Sherman, Brad 8 
Shigley, Joseph E. 84 
Smith, Steve 13 
Smrikarov, Angel 139 143 144 
Smrikarova, Stoyanka R. 139 144 
Tallon, Denis 9 
Tanelli, Mara 94 
Thompson, Brian 6 
Thornley, J. H. M. 50 
Torremans, Paul 16 
Uta, Ileana Adina 144 
Verster, J. C. 3 59 90 
Vogenauer, Stefan 9 
Watton, John 65 74 
Welstead, Mary 17 
Wilson, Lesley 142 
Аблясова, Алсу Галиевна 126 
Антонова, Диана Антонова 34 106 
Атанасов, Иво 125 
Бакалова, Виолета Людмилова 100 
Балабанова, Владимира Семеновича 113 
Баракова, Пенка 62 
Бараненко, Сергей Петрович 113 
Бекярова, Катя Рачева 35 
Белоев, Христо 99 101 
Блох, Ернст 1 5 
Блуменберг, Ханс 1 5 
Болнов, Ото 1 5 
Борисов, Валери 1 5 
Брезоева, Бойка 115 
Вайсман, Робин 25 
Василев, Красимир 125 
Вацева, Евелина 1 5 
Велев, Боян Александров 35 
Владимиров, Иван 20 
Волков, Владимир Сталенович 110 
Вучков, Веселин Б. 23 
Гадамер, Ханс-Георг 1 5 
Гайдаров, Калин Кънчев 25 
Галимов, Энгель Рафикович 126 
Галимова, Назира Яхиевна 126 
Гарина, Екатерина Петровна 36 107 
Гелен, Арнолд 1 5 
Генчев, Николай 134 
Георгиев, Людмил 21 
Георгиева, Т. 131 
Георгиева, Тодорка 130 
Германов, Владимир 41 
Гинев, Димитри 1 5 
Гинев, Димитри Йорданов 1 5 
Голов, Роман Сергеевич 108 
Горанова, Илияна Христова 129 
Граматиков, Мартин 23 25 
Гранкин, Михаил Геннадиевич 67 85 
Гумеров, Асхат Мухметзянович 126 
Даскалов, Пламен Иванов 119 140 
Деликостов, Тодор Николов 99 101 
Джеймс, Пол 117 
Джиев, Станчо Николов 120 
Джоунс, Артър А. 25 
Димов, Георги 133 
Динева, Диана 1 5 
Дойков, Васил Георгиев 134 
Долгополов, Борис Павлович 69 86 
Доценко, Герман Николаевич 69 86 
Драганова, Цветелина Димитрова 119 140 
Друмева, Емилия Александрова 18 
Дудин, Михаил Николаевич 113 
Душков, Веско 63 64 
Евгенев, Георгий Борисович 66 79 
Елисеева, И. И 28 
Желева, Иванка Миткова 58 
Живкова, Гергана 23 
Жирнова, Ольга Леонидовна 46 
Жолобов, Александр Алексеевич 68 145 
Захариев, Боян 25 
Златков, Иван 115 
Зорин, Владимир Александрович 69 86 
Зорина, В. А. 69 86 
Иванов, Иван Владимиров 20 
Иванов, Росен 99 101 
Иванова, Ружа Денева 19 
Ивасенко, Анатолий Григорьевич 109 
Игнатьева, Елена Сергеевна 4 37 
Изотов, А. В. 28 
Илиев, Томи 25 
Йорданов, Йордан Тончев 51 
Камла, Вилхелм 1 5 
Канавров, Валентин Апостолов 1 5 
Кангалов, Пламен Ганчев 99 101 
Кант, Имануел 1 5 
Капралова, Е. Б. 28 
Каравасилев, Огнян 125 
Карагьозова-Финкова, Мариана 18 
Каракашева, Лилия Вълчева 38 
Келле-Пелле, А. 135 141 
Киров, Димитър Георгиев 56 
Кирова, Антоанета Димитрова 100 
Кирова, Милена 39 111 
Китова, Антоанета 42 43 
Климентов, Климент 58 
Кокурин, Дмитрий Иванович 110 
Коларова, Румяна 18 
Колева, Антония 1 5 
Колесов, Василий Петрович 40 
Коноплева, Нина Алексеевна 112 
Коссова, Алда-Джамбелука 133 
Костова, Виолетка Атанасова 52 
Кулаков, Михаил Васильевич 40 
Кънев, Красимир Иванов 23 
Ландман, Михаел 1 5 
Ларченко, Д. 135 141 
Леднева, Ольга Валерьевна 46 
Лепенис, Волф 1 5 
Лосавио, Сергей Константинович 69 86 
Луис, Майкъл 41 
Лукашенко, В. А. 68 145 
Льовит, Карл 1 5 
Лясников, Николай Васильевич 113 
Маминов, Амир Салехович 126 
Маринова, Гергана 23 
Маркуард, Одо 1 5 
Медведева, Ольга Владимировна 36 107 
Месарабова, Петя Ангелова 99 101 
Милева, Деница 115 
Мингова, Анелия 19 
Митрохин, Николай Николаевич 69 86 
Модева, Маргарита 18 
Мрочек, Жорж Адамович 68 145 
Мутафчиев, Людмил Илиев 100 
Мыльник, Алексей Владимирович 108 
Назин, Константин Николаевич 110 
Найденова, Саша 1 5 
Начева, Снежана Арсова 18 
Недев, Иван Енев 131 
Неделчева, Наталия Тодорова 44 
Низамов, Рашит Курбангалиевич 126 
Николаев, Ивайло Николаев 58 
Николова, Христина Лазарова 97 
Никонова, Яна Игоревна 109 
Орлоев, Никола Ат. 132 
Орлоев, Никола Атанасов 132 
Павлов, Алексей Александрович 69 86 
Павлова-Сухаченски, Нина 25 
Панайотов, Пламен 24 
Пашкевич, Виктор Михайлович 68 145 
Пашкевич, Михаил Федорович 68 145 
Пашкевича, Михаила Федоровича 68 145 
Пикио, Рикардо 133 
Пипев, Иван Атанасов 35 
Плеснер, Хелмут 1 5 
Плотникова, Елена Николаевна 109 
Пометкова, Яна Иванова 131 
Попов, Генчо Стойков 58 
Попов, Стефан 22 
Попов, Стефан Савов 22 
Попова, Валентина Методиева 19 
Проданов, Продан Иванов 76 81 
Първанов, Христо Първанов 100 
Радева, Надежда Радомирова 120 
Ризов, Николай 115 
Русев, Руси Димитров 131 
Рэнд, Айн 26 
Сафиуллина, Екатерина Ильдусовна 110 
Свраков, Антон 115 
Сидху, Индер 114 
Симеонов, Минчо Ванев 76 80 81 
Сирманов, Васил 136 
Скотт, Дэвид Мирман 27 
Славчев, Бойко 25 
Смедовска-Тонева, Рада 22 
Солдаткин, Владимир Михайлович 126 
Сталев, Живко Стоянов 19 
Стамболиев, Огнян 19 
Стоянов, Калоян Евгениев 99 101 
Стрекалова, Наталья Дмитриевна 45 
Сухаченски, Нина 25 
Танева, Албена 25 
Танчев, Евгени 18 
Тихомиров, Николай Петрович 29 53 
Тихомирова, Татьяна Михайловна 29 53 
Тодорова, Магдалина 54 
Тонева, Рада 22 
Тончев, Йордан 51 
Трендафилова, Петранка 130 131 
Тренков, Йордан Христов 77 82 83 
Троянова, Гергана Живкова 23 
Тужаров, Красимир 58 
Улитина, Елена Валерьевна 46 
Улитиной, Е. В. 46 
Ушмаев, Олег Станиславович 29 53 
Филипов, Велин 115 
Флуд, Н. А. 28 
Форбс, Стив 47 
Хаджийска, Силвия 23 
Хайдегер, Мартин 1 5 
Царевски, Владимир 48 
Цветанов, Цветан 1 5 
Цветков, Цветнен Димитров 116 
Швемер, Освалд 1 5 
Шелег, Валерий Константинович 68 145 
Шелер, Макс 1 5 
Шпилевская, Елена Вячеславовна 36 107 
Щирина, А. Н. 28 
Эверитт, Б. С. 30 
Эймс, Элизабет 47 
Эшуорт, Гари 117 
Яхъяев, Магомедсаид Алигаджиевич 113 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Active braking control systems design for vehicles 94 
Active safety and the mobility industry 87 
Adobe photoshop CS5 136 
Advanced PIC microcontroller projects in C 123 137 
Automotive vehicle safety 93 
Biofuels 55 147 
CAN System engineering 78 138 
Cases and materials on constitutional and administrative law 6 
Cases, materials and text on contract law 9 
Centrifugal pumps 72 
Clean technology 2011: Bioenergy, renewables, storage, grid, waste and sustainability 70 
Design and development of medical electronic instrumentation 61 
Drugs, driving and traffic safety 3 59 90 
Electrotherapeutic devices 60 
Engineering mechanics and design applications 57 
English for mariners 92 127 
Europarecht 12 
European Union] EU law 10 
Family law 17 
FeatureCAM 125 
Fundamentals of fluid power control 74 
Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers 146 
Handbook of maintenance management and engineering 105 
Holyoak and Torremans Intellectual property law 16 
Human factors in traffic safety 2 89 
Hydraulic control systems 73 
Improving the safety and quality of milk 102 103 
Intellectual property law 8 
International relations theories 13 
Journal of the European higher education area 142 
Language competence certification tools for the vocations] LCCTV Manual 128 
Mathematical models in agriculture 50 
Modelling, monitoring and diagnostic techniques for fluid power systems 65 
Motor vehicle dynamics 91 
Neural networks and learning machines 121 
Nonlinear adaptive robust control of electro-hydraulic systems 71 118 
PIC Microcontroller and embedded systems 124 
Planning and control of maintenance systems 104 
Private international law 11 
Proceedings of the 12th International conference on computer systems and technologies 139 
Proceedings of the international conference on e-learning and the knowledge society 143 144 
SD Card projects using the PIC microcontroller 122 
Social entrepreneurship 31 33 
Standard handbook of machine design 84 
System reliability theory 49 
The evolution of EU law 14 
The new pioneers 32 
The Oxford handbook of political science 15 
The substantive law of the EU 7 
Torsion and shear stresses in ships 95 
Vehicle accident analysis and reconstruction methods 88 
Wind turbine design 75 
Антикризисное управление 36 107 
Бизнес-планирование 45 
Большой словарь по статистике 30 
Българско гражданско процесуално право 19 
Висша математика ІІІ 52 
Възможности за управление на процеса на създаване на нови индустрии 34 106 
Големият залог 41 
Дванадесето] ХII - то специализирано изложение на земеделска и автомобилна техника 99 101 
Достъп до правосъдие 23 
Дунав - реката на Европа 134 
Езикът на българите - съхранена духовност 129 
Енциклопедия на електрониката 77 82 83 
Идеи в културологията 1 5 
Известия 130 131 
Икономически теории 35 
Индустриални мрежи в компютърните системи за управление 119 140 
Инженерна екология 56 
Инновационная экономика 110 
Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и методология) 108 
Интеллектуальные системы проектирования 66 79 
Интериор. Дизайн, проектиране с AutoCAD, компютърно моделиране и визуализация с 3ds Max 135 141 
Казуси по криминалистика и по съдебни експертизи 21 
Капитализм 26 
Конституционен съд 18 
Конституционният дебат в България 22 
Конструиране и технология на електронна апаратура 80 
Материалы приборостроения 126 
Международен маркетинг 38 
Международная экономика 40 
Международни автомобилни превози на товари 96 
Международни финанси 48 
Международный бизнес-этикет 4 37 
Менеджмент организации 113 
Менеджмент, основанный на ценности (Value-based management) 117 
Метод CISCO 114 
Методическо ръководство по механика на флуидите 58 
Методы эконометрики и многомерного статистического анализа 29 53 
Мюпад] MuPAD - Новият символен мотор на MATLAB 51 
Надеждност на захранващи източници за индукционни технологии 76 81 
Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право 24 
Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА 42 43 
Новые правила маркетинга и PR 27 
Обектно ориентирано програмиране на базата на езика С++ 54 
Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в траспорта 97 
Остеосинтезни средства и методи при фиксация на фрактурите. Кинезитерапия 62 
Пежо] Peugeot. Citroen. Partner Berlingo 98 
Полиция в близост до обществото 25 
Право на международния транспорт 20 
Православното славянство и старобългарската културна традиция 133 
Практический справочник по выбору деталей машин 67 85 
Разработка управленческих решений 109 
Ръководство за лабораторни упражнения по Моделиране и оптимизация на процеси 120 
Ръководство за упражнения по микроикономика 44 
Сервисология (человек и его потребности) 112 
Спасет ли нас капитализм? 47 
Статистика 28 46 
Счетоводство 2012 година 115 
Технология машиностроения 68 145 
Технология машиностроения, производство и ремонт подьемно-транспортных, строительных и дорожных машин 69 86 
Транспорт и застраховане 100 
Търговска логистика 116 
Управление на иновациите 39 111 
Физиология 63 64 
Ъ Ъ Ъ)2 132 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизирани системи за управление 119 140 
Автоматични системи. Роботи. Автомати 71 118 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 122 124 
Автоматично управление - системи 119 140 
Автомобилен спорт 91 
Автомобилен транспорт 96 
Автомобили 88 99 101 
Автомобили - Експлоатация и ремонт 98 
Автомобили - надеждност 87 93 
Автомобили - проектиране 87 93 
Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 91 
Авторско право. Интелектуална собственост 8 
Английски език - изучаване 92 127 
Английски език - специализиран 128 
Безопасност на автомобилния транспорт 2 89 
Безопасност на движението 2 3 59 89 90 
Бесарабски българи - Молдова - сборници 129 
Бизнес - планиране - учебници за ВУЗ 45 
Бизнес - психологични и етични проблеми 4 37 
Биогорива 55 147 
Биохимия 55 147 
България - конституция - конференции 22 
Българска литература - литературна критика 130 131 
Българска литература - методика на преподаването - сборници 129 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 132 
Български език - диалекти - Молдова - сборници 129 
Български език - методика на преподаването - сборници 129 
Висше образование и Европейски съюз 142 
Връзки с обществеността(от гл. точка на рекламата) 27 
География - Европа - Европейски съюз 134 
Гражданско право - учебник 19 
Дизайн 135 141 
Европейски съюз - право 7 10 14 
Езици за програмиране 54 
Електрически централи с други енергийни източници 75 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 77 82 83 
Електронна апаратура - елементи и устройства 80 
Електронно обучение 143 144 
Електронно-изчислителни машини и калкулатори. Общи въпроси. Компютърни системи 66 79 
Енергийни източници 70 
Етика на бизнеса 4 37 
Заболявания и лекарства 3 59 90 
Застраховка - транспорт - учебници за ВУЗ 100 
Защита [право] - България 23 
Защита от шум - норми за проектиране 146 
Земеделие - техника 99 101 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 51 
Иконометрия. Математическа икономия 29 53 
Икономически теории 35 
Икономическо поведение 41 
Иновационен мениджмънт 110 
Капитализъм - социологични проблеми 26 
Капиталистическо общество 47 
Кибернетика - математическа 121 
Компютри 123 137 
Компютърни системи 139 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 119 140 
Компютърни технологии 78 138 
Компютърно моделиране 135 141 
Конституционен съд - България - постановления и решения 18 
Конституционно право - България - постановления и решения 18 
Контролери 124 
Корабно машиностроене 95 
Корабостроене, конструиране, корабни валове 95 
Криминалистика 21 
Култура - теория и философия 1 5 
Лечение на двигателната система - рехабилитация 62 
Логистика в търговията 116 
Математическо моделиране 50 
Материалознание 126 
Машинни елементи 84 
Машинни елементи - общи въпроси 67 85 
Машиностроене 69 86 
Медицина 62 
Медицина - автоматизация - учебници за ВУЗ 60 
Медицина - терапия 60 
Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 61 
Международна търговия 38 
Международни финанси 48 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 36 107 108 
Металорежещи машини с програмно и автоматично управление 125 
Методи на статистически анализ и изводи 29 53 
Методи на управление. Мениджмънт 34 106 112 
Механизми и предавки, теория 84 
Механика 57 
Механика на течности и газове в цялост. Хидромеханика 73 
Механика на флуидите 58 
Механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси(АБ) 65 
Микроикономика 44 
Млечна промишленост 102 103 
Модели и моделиране - учебници за ВУЗ 120 
Морско корабоплаване 92 127 
Наказателен процес - България 23 
Наркомания 3 59 90 
Наркотични средства - учебници 3 59 90 
Науки за околната среда 56 
Образование - професионално 128 
Операционни системи 54 123 137 
Оптимални процеси - учебници за ВУЗ 120 
Организация - управление 109 113 
Организация и структура на учебния процес във ВУЗ 68 145 
Организация на производствения процес 114 
Организация на производството. Реконструкция (модернизация) на оборудването 104 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 34 106 
Пари. Банково дело. Борса 41 
Пари. Валута 48 
Патология. Клинична медицина 64 
Планиране. Програми. Планове. Спомагателни средства за планиране 117 
Подемно-транспортно оборудване 69 86 
Политическа теория - учебник 15 
Полицейска психология 25 
Полиция - България - управление и организация 25 
Помпи - хидравлични 72 
Права на човека - България 23 
Право 10 
Право - авторско 16 
Право - административно 6 
Право - договори 9 
Право - конституционно 6 
Право - международно 11 
Право - наказателно право 24 
Право - семейно 17 
Право на Европейския съюз 12 
Предприемачество - социология 33 
Предприятия - Организация и управление 36 107 
Предприятия - социология 31 32 
Проектиране и конструиране на изделия 66 79 
Психология - когнитивна 2 89 
Славянски езици 133 
Славянски литератури - история 133 
Софтуер 136 
Социология - теории 13 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 27 
Спирачни устройства в автомобилите 94 
Средства за производство - оборудване - оптимизация 105 
Старобългарска литература 133 
Старобългарски език 133 
Статистика 52 
Статистиката като наука. Теория на статистиката 28 30 46 
Счетоводство - коментар на Закона за счетоводство 115 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 78 138 
Съпротивление (резистори). Реостати 76 81 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 49 
Технология на машиностроенето 68 145 
Транспорт - икономика - учебници за ВУЗ 100 
Транспорт - организация и управление - учебници за ВУЗ 97 
Транспорт - управление и организация - учебници за ВУЗ 100 
Транспорт, международен - правни проблеми 20 
Транспортни договори 20 
Транспортно право 20 
Трептения и тяхното контролиране. Шум. Борба с паразитните звуци. Звукоизолация 146 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 40 42 43 
Управление - стопански предприятия - учебници за ВУЗ 36 107 
Управление - стопанство - ръководства 33 
Управление - финанси - ръководства 117 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 31 32 39 47 111 
Устройства за управление, проверка и контрол 122 123 137 
Физиология 63 64 
Философска антропология(т.3) 1 5 
Хардуер 124 
Хидравлика. Хидравлични задвижвания 73 
Хидравлични системи - управление 71 118 
Хидравлични, пневматични машини с автоматизирано управление 74 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D операции 125 
5D компоненти 125 
C (език за програмиране) 123 137 
CAM системи 125 
Citroen 98 
FeatureCAM 125 
FPD индустрия 34 106 
Matlab 51 
MuPAD 51 
Partner Berlingo 98 
Peugeot 98 
Photoshop CS5 136 
PIC микроконтролерни инструменти 122 124 
RTOS 123 137 
SD карта с микроконтролерни проекти 122 
USB 123 137 
абстрактни класове 54 
аварии 20 
автомобилен транспорт 93 
автомобили 98 
автомобилна индустрия 87 
автомобилна техника 99 101 
автомобилни произшествия 88 
авторско право 8 16 
административно право 6 7 
аеродинамиката на пътни превозни средства 91 
акционери 117 
акционерно дружество 117 
анализ на грешките 88 
анализ на контрола 104 
английски език 92 127 
антикризисно управление 36 107 113 
безопасност 93 
безопасност на автомобилите 2 87 89 
безопасност на движението 2 89 
бесарабски българи 129 
бизнес етикет 4 37 
бизнес иновации 32 
бизнес модели 45 114 
бизнес план 45 
бизнес проекти 45 
биогорива 55 147 
биоенергия 70 
биомаса 55 147 
бионика 121 
биотехнологии 55 147 
биохимия 55 147 
бобини 80 
Болонски процес 142 
борси 41 
българска литература 130 131 132 
български език 129 
валутни курсове 40 
валутни пазари 40 
вероятност на случайното събитие 52 
ветроенергетика 75 
вирусен маркетинг 27 
висше образование 143 144 
висше образование и ЕС 142 
водачи на МПС 2 89 
възобновяеми източници на енергия 70 
възстановяване на детайли 69 86 
външни пазари 38 
външнотърговски операции 48 
вътрешнотърговска политика на ЕС 12 
вятърни електроцентрали 75 
вятърни турбини 75 
газови пружини 67 85 
география на Европа 134 
глобална високотехнологична индустрия 34 106 
гражданско право 19 
движение на стоки 7 
движение на услуги 7 
делови отношения 4 37 
делово общуване 4 37 
демократичен капитализъм 47 
диалекти 129 
диалектрически материали 126 
динамика и контрол на системите 74 
динамика на машините 57 
дипломно проектиране 68 145 
дистанционно обучение 143 144 
договорно право 9 
докторска дисертация 139 
Дунав 134 
Дунавски пристанища 134 
европейски политики 14 
Европейски съюз 7 14 142 
европейско законодателство 12 14 
европейско право 10 14 
едномерни и многомерни функции 120 
език С 124 
език- литература - култура 133 
езикознание 131 
екологични системи 56 
експлоатация 98 
електромеханически пружини 67 85 
електроника 83 
електронна апаратура 61 80 
електронни елементи 82 
електротерапия 60 
електрохидравлични устройства 71 118 
елементи на автомобила 94 
етнология 129 
замърсяване на околната среда 56 
захранващи източници 76 81 
звукова вълна 146 
звуковите вълни и солидни структури 146 
зелена енергия 70 
земеделска техника 99 101 
изложение 99 101 
иконометричен анализ 29 53 
икономически анализ 45 
икономически теории 35 
икономическо прогнозиране 41 
инвестиционен мениджмънт 108 
инвестиционни проекти 108 
индукционни технологии 76 81 
индустриални мрежи 119 140 
инженерна екология 56 
иновации 114 
иновационен мениджмънт 39 110 111 
иновационна дейност 108 
иновационна икономика 110 
иновационна стратегия 39 111 
иновационни практики 39 111 
иновация 39 111 
институции на ЕС 12 
интегрални схеми 83 
интелектуална собственост 8 16 
интелектуални технологии 66 79 
интериор 135 141 
интернет технологии 68 145 
история 12 91 
казуси 9 10 21 
капитализъм 26 
капиталистическо общество 26 
карти с памет 122 
кинезитерапия 62 
компетентност 24 
компютърен дизайн 135 141 
компютърен софтуер 78 138 
компютърна алгебра 51 
компютърна графика 136 
компютърна симулация 91 
компютърни комуникации 78 138 
компютърни мрежи 119 140 
компютърни приложения 78 138 
компютърни системи 139 
компютърни системи за управление 119 140 
компютърни технологии 139 
компютърно моделиране 135 141 
компютърно проектиране 135 141 
комуникация в Интернет 27 
конкуренция 34 106 
конституционализъм 22 
Конституционен съд 18 
конституционна политика 22 
конституционно право 6 7 18 
конструиране на изделия 66 79 
корабно конструиране 95 
корабно машиностроене 95 
корабоводене 92 127 
корабостроене 95 
краш тестове 87 93 
криминалистика 21 
криминалистическа тактика 21 
криминалистическа техника 21 
култура 1 5 
курсово проектиране 68 145 
лекарствени средства 3 59 90 
лечение и стабилизация 62 
лисабонски договор 12 
литературна критика 130 131 
литературна техника 133 
литературознание 131 
логистика 116 
логически контролер EASY 119 140 
магистрали 96 
магнитен диск 77 
магнитна лента 77 
магнитотерапия 60 
макроикономическа политика 40 
маркетинг и PR 27 
маркетингови комуникации 27 
математика 52 
математически модели 50 
математическо моделиране 68 145 
математични модели 49 65 
материалознание 125 126 
машинни детайли 67 85 
машинни елементи 84 
машиностроене 66 79 
медицина 60 62 63 
медицинска апаратура 60 61 
медицинска електроника 61 
медицинска техника 61 
международен маркетинг 38 
международен транспорт 20 
международна валутна система 48 
международна конференция 143 144 
международна търговия 38 40 48 
международни договори 20 
международни отношения 13 
международни превози 96 
международно право 11 
мениджмънт 112 
метални материали 126 
металорежещи машини 125 
методи на безопасност 88 
методи на възстановяване 88 
методи на управление 39 111 112 
методика на преподаването 129 
методология на педагогиката 128 
механика на машините 57 
механика на твърдите тела 57 
механика на течностите 72 73 
механика на флуидите 58 73 
микроелектронни технологии 82 
микроикономика 44 
микрокомпютърни системи 123 137 
микроконтролери 123 124 137 
микроконтролерни системи 122 
микросистеми 83 
митнически документи 42 43 
митнически процедури 96 
млекопреработване 102 103 
млечна промишленост 102 103 
млечни продукти 102 103 
мляко 102 103 
моделиране 104 
моделиране на процеси 120 
моделиране на статиката и динамиката 120 
мониторинг на техника 65 
монтажни технологии 82 
морски превози 20 
морско корабоплаване 92 127 
моторни превозни средства 91 
мултинационални компании 110 
надеждност 76 81 
надеждност на автомобилите 87 93 
надеждност на системите за безопасност 49 
наказателни дела 23 
наказателно право 24 
наркомания 3 59 90 
наркотични средства 3 59 90 
научна конференция 139 
научни трудове 139 
невронни мрежи 121 
нелинейни системи 71 118 
нови технологии 34 106 
обслужване 98 
обществени движения 13 
обществени отношения 26 
обществени теории 13 
обществено управление 25 
онлайн маркетинг 27 
описателна статистика 46 
оптимизция на процеси 120 
оптичен диск 77 
организационен мениджмънт 113 
организационно поведение 113 
отпадъци 56 
пазари 114 
пазарно стопанство 47 
патофизиология на човека 64 
планиране на процесите 104 
планове за производство 117 
пневматични устройства 74 
поддържане на машините 105 
подемно-транспортни машини 69 86 
политическа теория 15 
политология 15 
полиция 25 
постпроцесиране 125 
потребление 114 
правна помощ 23 
право на Европейския съюз 12 
превоз на пътници 97 
превозно средство върху еластични суспензии 91 
предавателни механизми 84 
предприемачество 33 
приемственост 34 106 
приложения 49 
програмиране 124 
програмиране с MPLAB C18 122 
програмируеми контролери 119 140 
програмни езици 54 
проекти 123 137 
проектиране 84 
проектиране на изделия 66 79 
проектиране на спирачни системи 94 
промишлени предприятия 108 
промишлено производство 108 
професионални тестове 128 
професионално образование 128 
процесуален кодекс 19 
психични заболявания 3 59 90 
психофизиология 2 89 
пътнически превози 97 
пътнотранспортни произшествия 91 
редуктори 67 85 
резистори 80 
ремонт 98 
ремонт на машините 69 86 
ремъчни предавки 67 85 
речник 30 
робастен контрол 71 118 
робастни системи 71 118 
С++ 54 
самоподготовка 44 
свободна търговия 47 
свободни пазари 47 
свързващи елементи 84 
селско стопанство 50 
семейно право 17 
сензори 83 
сервизна услуга - форма на общуване 112 
сервизно обслужване 112 
сигнали 121 
сили между пътя и колелото 91 
симулации 93 
системи за контрол 104 
системи за поддръжка 104 
служебна защита 23 
случайни величини 52 
смазочни материали 84 
софтуер 136 
социални теории 13 
социално-икономическа статистика 28 
социално-икономически явления 46 
социология на комуникацията 27 
социология на предприемачеството 31 32 33 
спедиторски услуги 42 43 
специализиран английски 92 127 128 
спирачна динамика 94 
спирачни устройства 94 
стандарти 42 43 
стара българска литература 133 
статика 57 
статистика 28 30 46 52 
статистистически изследвания 46 
статистически анализ 29 53 
статистически методи 49 
статистически хипотези 52 
стопанска логистика 116 
стратегически мениджмънт 34 106 
стратегическо планиране 45 
струговане 125 
счетоводен справочник 115 
счетоводни стандарти 115 
счетоводство 115 
съвременни решения 94 
съдебномедицинска ескпертиза 21 
такси 96 
теория на вероятностите 49 
теория на организацията 109 
теория на статистиката 28 
тестове 44 
техническо оборудване 105 
техническо обслужване 105 
технология на машиностроенето 68 69 86 145 
товарни превози 96 97 
товароносимост 84 
транспорт 97 100 
транспортна дейност 97 
транспортна инфраструктура 97 
транспортни системи 100 
транспортно застраховане 100 
транспортно обслужване 100 
търговия 38 42 43 
търговска логистика 116 
търговска политика 40 
търговски пристанища 20 
уеб дизайн 136 
уплътнения 67 85 
управление на иновации 110 
управление на кризата 36 107 
управление на организацията 109 113 
управление на предприятието 36 105 107 
управление на риска 36 107 
управление на стопанството 33 
управление на финанси 117 
управленски решения 109 
упражнения 44 
физиология на човека 63 64 
физични свойства 72 
философска антропология 1 5 
финансов мениджмънт 117 
финансов одит 115 
финансова криза 41 
финансова политика 41 
финансова стратегия 41 
финансови институции 48 
финансови отчети 115 
фирмени стратегии 116 
флуиди 58 
фрактури 62 
фрезоване 125 
функционално моделиране 66 79 
хардуер 124 
хидравлика 73 
хидравличен и пневматичен контрол 74 
хидравлични двигатели 73 
хидравлични и пневматични технологии 65 74 
хидравлични механизми 71 118 
хидравлични помпи 72 73 
хидравлични системи 73 74 
хумор - сатира - пародия 132 
ценностно развитие 31 
ценообразуване 97 
центробежни помпи 72 
цивилизация 1 5 
цифров компютър 77 
частно право 11 
чиста енергия 70 
шофиране и безопасност 2 3 59 89 90 
шум и вибрации 72 146 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Бълария 115 
България - езикознание 133 
България - лит. 133 
България - обществено управление 25 
България - право 18 22 23 
Европейски съюз 24 
Молдова - езикознание 129 
Молдова - етнография 129 
Светът 96