НОВИ КНИГИ

- 1 -

ЦБІІ 3054 

Evans, Virginia et al.

   Finance : Teacher's Book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Ketan Patel . - Newbury Park : Express Publishing, 2012 . - 39 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-1-78098-646-3 

  

Сист. No: 37658

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 2 -

ЦБ 61581 

Аткинс, Питър

   Пръстът на Галилей : Десет велики хрумвания в науката / Питър Аткинс ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 392 с. : с ил. , табл. , черт. ; 24 см

   Ориг. загл. Galileo's finger / Peter Atkins . - Библиогр. с. 380-383 ; Азб. показалец

   ISBN 954-739-650-1 

  

Сист. No: 36662

- 3 -

ЦБ 61600 

Василев, Кирил Николов

   Борбата на идеи в науката / Кирил Василев . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 244 с. ; 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-09-0069-8 

  

Сист. No: 36725

- 4 -

ЕЕА - Е 20 

Проектиране, разработване и издаване на вестник Студентска искра с цел информиране на академичната общност за резултатите от научната и художественотворческата дейност на университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизледователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФЕЕА - 12 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 13 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37533

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 5 -

ЦБІ 3329 

Аннас, Джулия

   Античната философия / Джулия Аннас ; Прев. от англ. Капка Герганова . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 255 с. : с ил., табл. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-739-886-3 

  

Сист. No: 36773

- 6 -

ЦБ 61595 

Аристотел

   Съчинения : В 6 тома / Аристотел ; Прев. от старогр. Иван Василев Христов . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0142-8 (Т. 1. Ч. 2)

   Т. 1. Ч. 2. Органон : Втора аналитика ; Топика ; За софистическите опровержения . - 2009 . - 918 с.

   Прев. по: Categoriae et Liber de interpretatione ; Analytica priora et posteriora ; Topica et sophistici elenchi / Aristotle Парал. текст на старогр. ез. Библиография за Аристотеловия "Органон": с.773-800 Именен показалец, предм. показалец, index verborum potiorum

  

Сист. No: 36702

- 7 -

ЦБ 61595 

Аристотел

   Съчинения : В 6 тома / Аристотел ; Прев. от старогр. Цочо Христов Бояджиев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0143-5 

   Т. 2. Ч. 1. Натурфилософски и естественонаучни съчинения : Физика . - 2012 . - 456 с.

   Именен показалец ; Предм. показалец

  

Сист. No: 36706

- 8 -

ЦБ 61609 

Бардо  : Тибетска книга на мъртвите /  Предг., прев. от старотибет. Александър Федотов . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 192 с. : с табл. ; 22 см . -  (Поредица Бодхи)

   Ориг. загл. на старотибет. ез. - Съдържа и Га: молитва-призив за помо към Буди и Бодхисатви ; НГА: осн. строфи за бардо ; ЧА: молитва-призив за спасение от опасните пътеки в бардо . - Речник ; Азб. показалец

   ISBN 954-9559-57-2 

  

Сист. No: 36734

- 9 -

ЦБ 58788 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло братство : В 7 тома / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство (София), 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 954-739 -734-6 (т.1)

   Т. 1 /  Състав. и ред.  Димитър Калев . - 2006 . - 560 с.

   Азб. показ. с. 521-559 ; Речник на остарели и чужди думи с. 516-520

  

Сист. No: 36527

- 10 -

ЦБ 58788 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло братство : В 7 тома / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 954-739 -736-2 (т.3)

   Т. 3 /  Състав. и ред.  Димитър Калев . - 2008 . - 535 с.

   Азб. показ. с. 497-534 ; Речник на остарели и чужди думи с. 496-495

  

Сист. No: 36539

- 11 -

ЦБ 58788 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло братство : В 7 тома / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство (София), 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 954-739 -737-0 (т.4)

   ISBN 954-8091 ; 954-744 

   Т. 4 /  Състав. и ред.  Димитър Калев . - 2010 . - 824 с.

   Азб. показ. с. 803 ; Речник на остарели и чужди думи с. 800-822

  

Сист. No: 36542

- 12 -

ЦБ 58788 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло братство : В 7 тома / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство (София), 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 954-739 -738-9 

   ISBN 954-8091 ; 954-744 

   Т. 5 /  Състав. и ред.  Димитър Калев . - 2011 . - 856 с.

   Речник на остарели и чужди думи с. 835-839 ; Азб. показ. с. 841-855

  

Сист. No: 36547

- 13 -

ЦБ 58788 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло братство : В 7 тома / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство (София), 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-744-176-7 

   ISBN 978-954-739-739-7 (т.6)

   Т. 6 /  Състав. и ред.  Димитър Калев . - 2012 . - 588 с.

   Речник на остарели и чужди думи с. 572-574 ; Азб. показ. с. 575-585

  

Сист. No: 36548

- 14 -

ЦБІ 3341 

Каритърс, Майкъл

   Буда : Кратко въведение / Майкъл Каритърс ; Прев. от англ. Капка Герганова . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 192 с. : с ил. , к. ; 17 см . -  (Поредица Световните религии)

   Ориг. загл. Buddha / Michael Carrithers . - Азб. показалец

   ISBN 954-739-677-3 

  

Сист. No: 36833

- 15 -

ЦБІ 3338 

Къун, Дамиен

   Будистка етика : Кратко въведение / Дамиен Къун ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 232 с. : с ил., к. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Buddhist ethics / Damien Keown . - Библиогр. с. 211-221 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-739-992-1 

  

Сист. No: 36828

- 16 -

ЦБ 61575 

Лазарова, Ерика Георгиева

   Ученият срещу политика д-р Найден Шейтанов / Ерика Георгиева Лазарова . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 583 с. , 4 л. : ил. , факс. ; 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-603-Х 

   ISBN 954-07-2120-2 

  

Сист. No: 36655

- 17 -

Гр/2/М 29Им 

Маразов, Иван

   Мистериите на Кабирите в Древна Тракия / Иван Маразов ; Фотогр. Димо Георгиев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 464 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. Библиогр. с. 400-461

   ISBN 978-954-09-0542-6 

  

Сист. No: 36753

- 18 -

ЦБ 61618 

Маразов, Иван Русев

   Хубавата Елена между Троя и Тракия / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 189-206

   ISBN 978-954-09-0167-1 

  

Сист. No: 36759

- 19 -

ЦБ 61524 

Михалчев, Димитър Георгиев

   Традиционната логика и нейното материалистическо обоснование / Димитър Георгиев Михалчев ; [Предг.] Исак Паси . - София : Захарий Стоянов, 1998 . - 584 с. ; 21 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-9559-34-3 

  

Сист. No: 36582

- 20 -

ЦБ 61617 

О'Колинс, Джералд и др.

   Католицизмът : Историята на католическото християнство / Джералд О'Колинс, Марио Фаруджа ; Прев. от англ. ез. Владимир Ганев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 566 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Catholicism: The story of Catholic Christianity / Gerald O'Collins, Mario Farrugia . - Библиогр. с. 563-565

   ISBN 954-739-660-9 

  

Сист. No: 36774

- 21 -

П/2/П 32ВжЦБ 61638

Пеев, Вениамин

   Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията / Вениамин Пеев . - В. Търново : Абагар, 2011 . - 334 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 327-334; Именен показалец ; Показалец на Св. писания

   ISBN 978-954-427-954-7 

  

Сист. No: 37174

- 22 -

П/2/П 32ВхЦБ 61635

Пеев, Вениамин

   Християнство и философия : проблемът за сътрудничеството / Вениамин Пеев ; Предг. Димитър Киров . - В. Търново : Абагар, 2012 . - 382 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 374-383

   ISBN 978-954-427-994-3 

  

Сист. No: 37177

- 23 -

ЦБІ 3327 

Пинч, Джералдин

   Египетският мит : Кратко въведение / Джералдин Пинч ; Прев. от англ. Юрий Донев . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 200 с. : с ил. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Egyptian myth / Geraldine Pinch

   ISBN 978-954-09-0163-3 

  

Сист. No: 36757

- 24 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 1. Под знака на Дева : Новели ; Неприятни разкази : Банални истории . - 2004 . - 655 с., 12 л. : ил.

   Кор. загл. Под знака на Дева . - Съдържа и Жрецът на думите Стефан Продев / Иван Гранитски ; Дълбочините на наранения талант / Виктор Пасков

   ISBN 954-739-537-8 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-1995-Х (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 36564

- 25 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 2. Есента на думите : Есета ; Фреди или пролетта : Опит за портр. ; Картини от камък : Есета . - 2004 . - 752 с., 4 л. : ил.

   Кор загл. Есента на думите . - Съдържа и Стефан Продев като есеист / Светозар Игов

   ISBN 954-739-538-6 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2001-Х (Унив. изд. Св. Климент Охридск)

  

Сист. No: 36565

- 26 -

ЦБІ 3342 

Ричис, Джон

   Библията : Кратко въведение / Джон Ричис ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 296 с. : с ил. ; 17 см . -  (Поредица Световните религии)

   Ориг. загл. The bible - very short introduction / John Riches . - Библиогр. с. 270-277 ; Показалец на библейските източници, азб. показалец

   ISBN 954-739-633-1 

  

Сист. No: 36834

- 27 -

ЦБІ 3332 

Рутвен, Мализ

   Ислямът / Мализ Рутвен ; Прев. от англ. Доротея Валентинова . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 256 с. : с ил., к. ; 17 см . -  (Поредица Световните религии)

   Ориг. загл. Islam / Malise Ruthven . - Азб. показалец

   ISBN 954-739-425-8 

  

Сист. No: 36780

- 28 -

ЦБ 61614 

Славов, Атанас Василев

   Пътят и времето : Светска биография на Петър Дънов : Началото / Атанас Василев Славов . - 2. изд . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство, 2009 . - 358 с., 8 л. : ил., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0166-4 (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-744-104-0 (Бяло братство)

  

Сист. No: 36754

- 29 -

ЦБ 61605 

Спасов, Добрин

   От логическа гледна точка / Добрин Спасов . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 198 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Добрин Спасов Илиев

   ISBN 978-954-09-0130-5 

  

Сист. No: 36730

- 30 -

ЦБІ 3334 

Стивънс, Антъни

   Юнг : Кратко въведение / Антъни Стивънс ; Прев. от англ. Владимир Ганев . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 319 с. : с ил. ; 17 см . -  (Малка Оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Jung / Anthony Stevens . - Азб. показалец

   ISBN 978-954-09-0201-2 

  

Сист. No: 36794

- 31 -

ЦБI 3325ЦБІ 3325

Тенър, Майкъл

   Ницше / Майкъл Тенър ; Прев. от англ. Доротея Валентинова . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 224 с. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Nietzsche / Michael Tanner . - Азб. показалец

   ISBN 954-739-798-2 

  

Сист. No: 36751

- 32 -

ЦБІ 3333 

Удхед, Линда

   Християнството : Кратко въведение / Линда Удхед ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 320 с. : с ил. ; 17 см . -  (Поредица Световните религии)

   Ориг. загл. Christianity / Linda Woodhead . - Азб. показалец

   ISBN 978-954-739-863-4 

  

Сист. No: 36792

- 33 -

ЦБ 61574 

Фром, Ерих

   Забравеният език : Въведение в науката за разбирането на сънищата, приказките и митовете / Ерих Фром ; Прев. от англ., послесл. Росен Петров Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 310 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. The forgotten language / Erich Fromm

   ISBN 954-739-597-1 

  

Сист. No: 36652

- 34 -

ЦБ 61577 

Фром, Ерих

   Човекът за самия себе си : Въведение в психология на етиката / Ерих Фром ; Прев. от англ., послесл. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 287 с. : с табл. ; 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. Man for himself / Erich Fromm

   ISBN 954-739-670-6 

  

Сист. No: 36658

- 35 -

ЦБ 61578 

Фром, Ерих

   Да бъдеш човек / Ерих Фром ; Прев. от англ. Васил Дудеков-Кършев ; [Предг.] Ерика Лазарова, Райнер Функ . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 238 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. On being human / Erich Fromm. - Библиогр. с. 233-237

   ISBN 954-739-499-1 

  

Сист. No: 36659

- 36 -

ЦБ 61579 

Фром, Ерих

   Кризата на психоанализата / Ерих Фром ; Прев. от англ., послесл. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 280 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. The crisis of psychoanalysis / Erich Fromm. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-739-373-1 

  

Сист. No: 36660

- 37 -

ЦБ 61580 

Фром, Ерих

   Догмата за Христос : И други есета за религията, психологията и културата / Ерих Фром ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 239 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. The dogma of Christ and other essays on religion, psychology and culture / Erich Fromm

   ISBN 954-739-583-1 

  

Сист. No: 36661

- 38 -

ЦБ 61582 

Фром, Ерих

   Мисълта на Фройд - величие и ограничения / Ерих Фром ; Прев. от англ. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 287 с. : с табл. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. Greatness and limitations of Freud's thought / Erich Fromm . - Библиогр. с. 179-182

   ISBN 954-739-715-X :10

   ISBN 978-954-739-715-6 :13

  

Сист. No: 36664

- 39 -

ЦБ 61585 

Фром, Ерих

   Съчинения : В 11 т. / Ерих Фром ; Прев. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-855-5 :10 (т. 1)

   ISBN 978-954-739-855-9 :13 (т. 1)

   Т. 1. Душевно здравото общество ; Човекът за самия себе си ; Отвъд веригите на илюзиите /  Послесл.  Росен Ангелов . - 2006 . - 968 с.

   Прев. по Man for himself ; Beyond the chains of illusion ; The sane society / Erich Fromm

  

Сист. No: 36670

- 40 -

ЦБ 61585 

Фром, Ерих

   Съчинения : В 11 т. / Ерих Фром ; Прев. от англ. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-739-996-9 (т.2)

   Т. 2. Забравеният език : Въведение в науката за разбирането на сънищата, приказките и митовете ; Любов, сексуалност и матриархат : За половете /  Послесл.  Росен Ангелов . - 2008 . - 559 с.

   Ориг. загл. The forgotten language ; Love, sexuality and matriarhy / Erich Fromm. - Съдържа и За изданието Избрани съчинения на Ерих Фром . - Библиогр. с. 465-469

  

Сист. No: 36686

- 41 -

ЦБ 61585 

Фром, Ерих

   Съчинения : В 11 т. / Ерих Фром . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0277-7 (т. 3)

   Т. 3. Анатомия на човешката деструктивност /  Прев. от англ.  Владимир Ганев, и др. . - 2009 . - 751 с.

   Съдържа и Теорията на Фройд за агресивността и деструктивността . - Библиогр. с. 721-745

  

Сист. No: 36689

- 42 -

ЦБ 61585 

Фром, Ерих

   Съчинения : В 11 т. / Ерих Фром ; Прев. от англ. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0539-6 

   Т. 4. Мисълта на Фройд - величие и ограничения : Мисията на Зигмунд Фройд; Кризата на психоанализата /  Послесл.  Росен Ангелов . - 2012 . - 592 с.

   Ориг. загл.: Greatness and limitations of Freud's thought ; Sigmund Freud's mission ; The crisis of psychoanalysis / Erich From Лудостта на България - някои измерения на българския дух / Росен Ангелов: с. 491 ; Мисията на всеки един от нас / Росен Ангелов: с. 531 ; Кризата на академичната психология / Росен Ангелов: с. 558

  

Сист. No: 36690

- 43 -

ЦБ 61526 

Фьодоров, Николай

   Философия на общото дело / Николай Фьодоров ; Състав., прев. [от рус.], встъп. студия. Стефан Василев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 278 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-214-Х 

  

Сист. No: 36585

- 44 -

ЦБІ 3339 

Хамилтън, Сю

   Индийска философия : Кратко въведение / Сю Хамилтън ; Прев. от англ. Капка Герганова . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 279 с. : с ил. , к. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Indian philosophy / Sue Hamilton . - Азб. показалец

   ISBN 954-739-754-0 

  

Сист. No: 36830

- 45 -

ЦБ 61597 

Шарден, Пиер Тейяр дьо

   Бъдещето на човека / Пиер Тейар дьо Шарден ; Прев. от фр. Ерма Гечева ; Предг. Георги Василев, Цветан Старейшински . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-293-Х 

  

Сист. No: 36713

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 46 -

Ч5/342/А 50к 

Алеко Константинов като адвокат  /  Състав. Даниела Доковска . - София : Висш адвокатски съвет, 2012 . - 265 с. : с ил., факс., сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-799-5 

  

Сист. No: 37227

- 47 -

ЮФ - ЧН 5 

Анализ на държавната политика в областта на търговската несъстоятелност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ЮФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Стефанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 68 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37552

- 48 -

Арх/342/А 64Нк, П/342/А 64НкЦБ 61683

Ангелова-Барболова, Николина

   Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в Република България / Николина Ангелова-Барболова . - Русе : Хелт Консулт Русе, 2013 . - 232 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 156-160

   ISBN 978-954-92702-5-9 

  

Сист. No: 37699

- 49 -

ЦБІ 3340 

Андрич, Иво

   Раждането на фашизма / Иво Андрич . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 136 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-09-0680-5 

  

Сист. No: 36831

- 50 -

ДИР/32/А 93ЖЦБ 61678

Атали, Жак

   Кой ще управлява света утре? / Жак Атали . - София : Рива, 2013 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-422-9 

  

Сист. No: 37687

- 51 -

С5/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за адвокатурата : Сборник нормативни актове: 2 02 С04 . - 6. изд. . - София : Сиби, 2012 . - 176 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-665-3 

  

Сист. No: 37237

- 52 -

П/32/В 25ЙтЦБ 61664

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма / Йордан Асенов Василев . - София : Изток-Запад, 2012 -2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-983-4 (кн. 1)

   Кн.1 . - 2012 . - 292 с. : с портр., ил., [8] л. цв. ил.

   

  

Сист. No: 37199

- 53 -

П/32/В 25ЙтЦБ 61664

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма / Йордан Асенов Василев . - София : Изток-Запад, 2012 -2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-213-2 (Кн. 2)

   Кн. 2 . - 2013 . - 399 с.

   

  

Сист. No: 37206

- 54 -

ЦБ 61625 

Гранитски, Иван

   Гьонсуратлъците на прехода : Филипики ; Антрефилета ; Интервюта / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 286 с., 12 л. : ил. ; 21 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Димитров Йорданов

   ISBN 978-954-09-0079-7 

  

Сист. No: 36816

- 55 -

ЦБІ 3335 

Гросби, Стивън

   Национализмът : Кратко въведение / Стивън Гросби ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 280 с. ; 17 см . -  (Малка Оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Nationalism / Steven Grosby

   ISBN 978-954-09-0140-4 

  

Сист. No: 36820

- 56 -

П/316/Д 52СсЦБ 61650

Джонев, Сава

   Социална организация : Теория, диагностика, консултация / Сава Джонев . - 2. доп. изд. . - София : Софи-Р, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-9615-13-8 

   Ч. 3 . - 2001 . - 560 с.

    Азб. показалец с. 531-542; Библиогр. с. 543-549

  

Сист. No: 36895

- 57 -

П/316/Д 52СсЦБ 61650

Джонев, Сава Петков

   Социална организация : Теория, диагностика, консултация / Сава Джонев . - 2. доп. изд. . - София : Софи-Р, 2001 - . - 24 см

   

   Ч. 1 . - 2001 . - 560 с. ; с табл.

   Библиогр. с. 548-553 ; Предм. показалец ; Показалец на теориите и идеологиите

   ISBN 954-9615-11-1 (Немезида)(ч. 1)

  

Сист. No: 36899

- 58 -

П/316/Д 52СсЦБ 61650

Джонев, Сава Петков

   Социална организация / Сава Джонев . - 2. доп. изд. . - София, 2001 - . - 24 см

   

   Т. 2 . - 2001 . - 552 с. : с ил.

   Библиогр. с 543-548 ; Показалци

   ISBN 954-9615-12-Х (Немезида)(ч. 2)

  

Сист. No: 36901

- 59 -

С/91/Д 71Вс 

Дойков, Васил Георгиев

   Северна Корея / Васил Георгиев Дойков . - [Силистра] : Ковачев, 2013 . - 50 с. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 50

   ISBN 978-954-8198-55-4 

  

Сист. No: 37162

- 60 -

С/91/Д 71Ви 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Италия / Васил Георгиев Дойков, Мартин Викторов Дойков . - [Силистра] : Ковачев, 2013 . - 133 с. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-954-8198-52-3 

  

Сист. No: 37159

- 61 -

П/341/Е 20иЦБ 61659

Европейски измерения на правото  /  Ред. Емануил Красимиров Коларов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 314 с. ; 22 см . -  (Интердисциплинарни правни изследвания)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-556-8 

  

Сист. No: 37183

- 62 -

Ч5/341/Е 20 
 Европейски съюз. Европейска комисия 

   Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане . - Люксембург : Служба за публикации на Европейския съюз, 2012 . - 29 с. ; 15 Х 21 см

   

   ISBN 978-92-79-21570-4 

  

Сист. No: 37221

- 63 -

ЮФ - ПН 8 

Интердисциплинарни изследвания на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Сълов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 23 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37535

- 64 -

Ч5/32/К 85 

Корупция и антикорупция  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2003 . - 533 с. : с ил. ; 30 см

   Съдържа и Анотирана библиография; Библиогр. след отд. материали

   ISBN 954-477-102-6 

  

Сист. No: 37231

- 65 -

С5/343/К 93 

Кунчев, Йонко

   Криминалистика от А до Я : (Азбучна система на терминологията) / Йонко Кунчев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 368 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 364-366

   ISBN 978-954-28- 1290-6 

  

Сист. No: 37286

- 66 -

Ч5/343/К 93Й 

Кунчев, Йонко Димитров

   Криминалистическа тактика / Йонко Димитров Кунчев . - София : Албатрос, 2004 . - 516 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 507-515

   ISBN 954-751-056-8 

  

Сист. No: 37279

- 67 -

Ч5/342/М 19Дп 

Макбрайд, Джереми

   Правата на човека и наказателният процес : Практиката на Европейския съд по правата на човека / Джереми Макбрайд . - София : Бълг. адвокати за правата на човека, 2012 . - 399 с. ; 24 см

   Индекс на делата

   ISBN 978-954-8094-19-1 

  

Сист. No: 37229

- 68 -

ЦБ 61682 

Общонационалният лидер на азербайджанския народ Гейдар Алиев (1923-2003)  . - София : Посолство на РАзербайджан в РБ, 2013 . - 36 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37697

- 69 -

Ч5/343/О-97 

Оценка на заплахите от организирана престъпност  : Методологически проблеми и световен опит . - София : Център за изследване на демокрацията, 2010 . - 351 с. : с цв. диагр., к., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-163-8 

  

Сист. No: 37223

- 70 -

Ч5/343/О-97 

Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010 - 2011  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2012 . - 72 с. : с цв. диагр., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 71-72; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-477-186-7 

  

Сист. No: 37224

- 71 -

П/36/П 22Вм, П1/36/П 22ВмЦБ 61649

Паризов, Парис Вангелов и др.

   Методи в социалната работа / Парис Вангелов Паризов, Виктория Бойкова Сотирова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2012 . - 221 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр.: с. 213-220

   ISBN 978-954-680-782-3 

  

Сист. No: 36893

- 72 -

Ч5/32/П 30Кк 

Пашев, Константин и др.

   Корупцията при обществените поръчки : Рискове и противодействие / Константин Пашев, Асен Дюлгеров, Георги Касчиев . - София : Център за изследване на демокрацията, 2007 . - 92 с. : с табл., диагр. ; 30 см . -  (Анализи/Reports ; 18)

   

   ISBN 987-954-477-148-5 [грешен]

  

Сист. No: 37232

- 73 -

Ч5/34/П 36Ге 

Пенчев, Георги

   Екологично право : Обща част: Учебно ръководство / Георги Пенчев . - София : Фенея, 2011 . - 191 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 177-184; Рез. и съдържание на руски, англ. ез.

   ISBN 978-954-9499-62-9 

  

Сист. No: 37218

- 74 -

ЦБ 61611 

Проданов, Васил Костадинов

   Насилието в модерната епоха / Васил Проданов . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 648 с. ; 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Библиогр. с. 610-640

   ISBN 954-739-594-7 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2099-0 (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 36745

- 75 -

ЦБІ 3337 

Ратанзи, Али

   Расизмът : Кратко въведение / Али Ратанзи ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 335 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Racism / Ali Rattansi . - Библиогр. с. 303-306 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-09-0202-9 

  

Сист. No: 36826

- 76 -

П/36/С 37Ру, П1/36/С 37РуЦБ 61652

Симеонова, Росица

   Управление на социалната работа като дейност и система . - София : ИБИС, 2011 . - 164 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 157-160

   ISBN 978-954-9321-91-3 

  

Сист. No: 36896

- 77 -

П/36/С 37Рр, П1/36/С 37РрЦБ 61655

Симеонова, Росица

   Ръководство и култура в организациите за социална работа / Росица Симеонова . - София : ИБИС, 2011 . - 240 с. :с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 225-228 и под линия

   ISBN 978-954-9321-68-5 

  

Сист. No: 36900

- 78 -

П/36/С 52В-о, П1/36/С 52В-оЦБ 61651

Сотирова, Виктория Бойкова

   Основи на социалната работа / Виктория Бойкова Сотирова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2011 . - 166 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 158-165

   ISBN 978-954-680-783-0 

  

Сист. No: 36897

- 79 -

С/31/С 73с 

Статистически справочник  /  Отг. ред. М. Алексиева, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2012 . - 21,5 см

   С данни 2009 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 37167

- 80 -

Ч5/34/С 96 

Съдебни експертизи  / Петър Цанков и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 452 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-552-7 

  

Сист. No: 37282

- 81 -

П/32/Т 64АЦБ 61673

Тодоров, Антон

   Задкулисието на прехода : Меглена Кунева / Антон Тодоров . - София : Изток-Запад, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-201-9 

   Кн. 1 . - 2013 . - 286 с.

   

  

Сист. No: 37685

- 82 -

БДС ISO 26000БДС ISO 26000 : 2012

Указания за социална отговорност  . - София, 2012 . - 141 с. ; 30 см

   Стандартът е официално издание на български език на международния стандарт ISO 26000:2010 Библиогр. с. 136-141

  

Сист. No: 37228

- 83 -

ЦБ 61578 

Фром, Ерих

   Да бъдеш човек / Ерих Фром ; Прев. от англ. Васил Дудеков-Кършев ; [Предг.] Ерика Лазарова, Райнер Функ . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 238 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. On being human / Erich Fromm. - Библиогр. с. 233-237

   ISBN 954-739-499-1 

  

Сист. No: 36659

- 84 -

ЦБ 61579 

Фром, Ерих

   Кризата на психоанализата / Ерих Фром ; Прев. от англ., послесл. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 280 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. The crisis of psychoanalysis / Erich Fromm. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-739-373-1 

  

Сист. No: 36660

- 85 -

ЦБ 61580 

Фром, Ерих

   Догмата за Христос : И други есета за религията, психологията и културата / Ерих Фром ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 239 с. ; 20 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Ориг. загл. The dogma of Christ and other essays on religion, psychology and culture / Erich Fromm

   ISBN 954-739-583-1 

  

Сист. No: 36661

- 86 -

ЦБ 61585 

Фром, Ерих

   Съчинения : В 11 т. / Ерих Фром ; Прев. Росен Ангелов . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-855-5 :10 (т. 1)

   ISBN 978-954-739-855-9 :13 (т. 1)

   Т. 1. Душевно здравото общество ; Човекът за самия себе си ; Отвъд веригите на илюзиите /  Послесл.  Росен Ангелов . - 2006 . - 968 с.

   Прев. по Man for himself ; Beyond the chains of illusion ; The sane society / Erich Fromm

  

Сист. No: 36670

- 87 -

ЦБ 61533 

Хаджийски, Иван Минков

   Моралната карта на България / Иван Хаджийски ; Състав. Мария Иванова Хадийска ; под. общ. ред. Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 691 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика ; 117)

   

   ISBN 978-954-09-0061-2 

  

Сист. No: 36597

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 88 -

П/336/E 93V, ЦБІІ 3051 

Evans, Virginia et al.

   Banking : Book 1 / Virginia Evans, Ken Gilmore . - Newbury Park : Express Publishing, 2011 . - 39 p. ; 30 sm . -  (Career Paths)

   Учебникът е издаден и на CD

   ISBN 978-1-78098-355-4 

  

Сист. No: 37653

- 89 -

ЦБІІ 3052 

Evans, Virginia et al.

   Banking : Teacher's Book / Virginia Evans, Ken Gilmore . - Newbury Park : Express Publishing, 2011 . - 40 p. ; 30 sm . -  (Career Paths)

   

   ISBN 978-1-78098-356-1 

  

Сист. No: 37655

- 90 -

П/336/E 93V, ЦБІІ 3053 

Evans, Virginia et al.

   Finance : Book 1 / Virginia Evans, Jenny Dooley, Ketan Patel . - Newbury Park : Express Publishing, 2012 . - 39 p. ; 30 sm . -  (Career Paths)

   Учебникът е издаден и на CD

   ISBN 978-1-78098-645-6 

  

Сист. No: 37657

- 91 -

П/65/А 66МвЦБ 61666

Андреева, Мария Йосифова

   Векът на мениджмънта : Ретроспективно-диагностичен анализ на управленската наука / Мария Йосифова Андреева . - Русе : Примакс, 2011 . - 438 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 427-436

   ISBN 978-954-8675-15-4 

  

Сист. No: 37243

- 92 -

П/330.1/Г 44РмЦБ 61662

Гечев, Румен Василев

   Mакроикономика : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Румен Гечев . - София : Люрен, 1994 . - 216 с. : със сх. , табл. , диагр. ; 23 см

   

   ISBN 954-568-022-9 

  

Сист. No: 37192

- 93 -

БМ - БМР 23 

Мениджмънт на бизнес процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Антонова Антонова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 75 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 13 -17

   ISBN * 

  

Сист. No: 37463

- 94 -

Арх/65.012/М 48, П/65.012/М 48ЦБ 61675

Мениджмънт на бизнес процеси  : Монография / Диана Антонова Антонова и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 23 см

   Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-954-8675-51-2 

   

   

  

Сист. No: 37673

- 95 -

Арх/330/М 67Др, П/330/М 67ДрЦБ 61570

Минчев, Дянко

   Ренесанс на политическата икономия : (Хуманистичен и органичен подход за изход от кризата в общата теория на икономиката) / Дянко Минчев . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 362 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 349-358

   ISBN 978-619-7058-02-4 

  

Сист. No: 37182

- 96 -

Арх/339.13/Р 95СиЦБ 61667

Рускова, Свилена

   Избрани теми по потребителско поведение : Въпроси и тестове / Свилена Рускова . - Русе : Примакс, 2012 . - 259 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 259

   ISBN 978-954-8675-44-4 

  

Сист. No: 37244

- 97 -

БДС EN 31010 

Управление на риска  : Методи за оценяване на риска (IEC/ ISO 31010:2009) . - София, 2012 . - 103 с. ; 30 см

   Европейският стандарт EN 31010:2010 има статут на български стандарт от 2011-01-21 Библиогр. с. 103

  

Сист. No: 37219

- 98 -

БДС ISO 31000БДС ISO 31000 : 2011

Управление на риска  : Принципи и указания . - София, 2011 . - 32 с. ; 30 см

   Стандартът е официално издание на български език на международния стандарт ISO 1000:2009 Библиогр. с. 32

  

Сист. No: 37236

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 99 -

ЦБ 61606 

Борисов, Адриян и др.

   Ръководство за решаване на задачи от Училищния курс по геометрия / Адриян Борисов, Анани Лангов . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2011 . - 365 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 363-364

   ISBN 978-954-680-749-6 

  

Сист. No: 36731

- 100 -

Арх/519.68/Г 37Гп, П/519.68/Г 37Гп, П1/519.68/Г 37ГпЦБІІ 3046

Георгиев, Георги Тодоров

   Програмни езици - лекции / Георги Тодоров Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 72 с. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 36433

- 101 -

ОЗ - ЧМС 9 

Изследване на алгоритми за диференциални модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФОЗ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Любен Георгиев Вълков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 13 с. + прил. 111 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37524

- 102 -

ПНО - М 2 

Изследване на непрекъснати и дискретни математически модели с аналитични методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Ванчева Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 16 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37514

- 103 -

АИФ - ТХЕ 122 

Създаване и изследване на рискометрична технология в трансграничната екологична сигурност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФАИ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Любомир Владимиров Владимиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 208 с. : с табл. и гр. ; 30 см

   Библиогр. с. 209-213

   ISBN * 

  

Сист. No: 37548

- 104 -

ПНО - М 1 

Създаване математически модели за научни изследвания и педагогически практики, основани на съвременни информационни технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Цецка Григорова Рашкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 33 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 26-31

   ISBN * 

  

Сист. No: 37484

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 105 -

Ч5/34/П 36Ге 

Пенчев, Георги

   Екологично право : Обща част: Учебно ръководство / Георги Пенчев . - София : Фенея, 2011 . - 191 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 177-184; Рез. и съдържание на руски, англ. ез.

   ISBN 978-954-9499-62-9 

  

Сист. No: 37218

- 106 -

БДС EN ISO 14001БДС EN ISO 14001:2005

Системи за управление по отношение на околната среда  : Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001: 2004) . - София, 2005 . - 36 с. ; 30 см

   Стандартът заменя БДС EN ISO 14001: 1998 Библиогр. с. 31

  

Сист. No: 37205

- 107 -

АИФ - ТХЕ 122 

Създаване и изследване на рискометрична технология в трансграничната екологична сигурност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФАИ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Любомир Владимиров Владимиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 208 с. : с табл. и гр. ; 30 см

   Библиогр. с. 209-213

   ISBN * 

  

Сист. No: 37548

- 108 -

БДС ISO 31000БДС ISO 31000 : 2011

Управление на риска  : Принципи и указания . - София, 2011 . - 32 с. ; 30 см

   Стандартът е официално издание на български език на международния стандарт ISO 1000:2009 Библиогр. с. 32

  

Сист. No: 37236

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 109 -

ЦБ 61595 

Аристотел

   Съчинения : В 6 тома / Аристотел ; Прев. от старогр. Цочо Христов Бояджиев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0143-5 

   Т. 2. Ч. 1. Натурфилософски и естественонаучни съчинения : Физика . - 2012 . - 456 с.

   Именен показалец ; Предм. показалец

  

Сист. No: 36706

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 110 -

МТФ - ТМ 135 

Числено моделиране и изследване на сложни по конфигурация твърди деформируеми тела и механични системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - МТФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Ивелин Великов Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 52 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 52

   ISBN * 

  

Сист. No: 37544

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 111 -

РУ ФРз 8 

Получаване на глюкозо-галактозен сироп чрез ензимна хидролиза на лактоза от отпадъчна суроватка  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Настя Василева Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 50 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 46-49

   ISBN * 

  

Сист. No: 37515

- 112 -

РУ ФРз 9 

Получаване на нови индустриални минерали на основа калциев карбонат  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 -ФРз - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Милувка Станчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 32 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 31

   ISBN * 

  

Сист. No: 37517

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 113 -

ЦБ 61616 

Дарвин, Чарлз

   Произход на видовете чрез естествен отбор, или запазване на облагодетелстваните раси в борбата за живот / Чарлз Дарвин ; Прев. Станой Герасимов Ковачев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 583 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: The origin of species / Charles Darwin

   ISBN 978-954-09-0469-6 

  

Сист. No: 36752

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 114 -

П/61/А 51Сх, П1/61/А 51СхЦБ 61656

Александрова, Силвия Стоянова

   Хосписни и палиативни грижи : Световна практика и опит в България / Силвия Стоянова Александрова . - Плевен : Издателски център на МУ - Плевен, 2009 . - 160 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-756-084-0 

  

Сист. No: 36902

- 115 -

Арх/61/А 64Нп, П/61/А 64НпЦБ 61679

Ангелова-Барболова, Николина

   Психично здраве : Избрани теми / Николина Ангелова-Барболова . - Русе : Хелт Консулт Русе, Б. г. . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 220-222

   ISBN 978-954-92702-2-8 

  

Сист. No: 37688

- 116 -

Арх/616/А 64Нм, П/616/А 64НмЦБ 61681

Ангелова-Барболова, Николина

   Митове и факти за психичните болести / Николина Ангелова-Барболова . - Русе : Хелт Консулт Русе, 2013 . - 118 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-92702-3-5 

  

Сист. No: 37692

- 117 -

Арх/616/А 64Нп, П/616/А 64НпЦБІІ 3055

Ангелова-Барболова, Николина и др.

   Психопатология и диагностика в психиатрията и в клиничната психология / Николина Ангелова-Барболова, Силвия Крушкова . - Русе : Хелт Консулт Русе, Б. г. . - 248 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92702-4-2 

  

Сист. No: 37690

- 118 -

ЦБ 61665 

Дийл, Ханс А.

   За твое здраве! : Как да се храним така, че да живеем по-дълго и по-добре / Ханс А. Дийл ; [Предг.] Чарлс Там, Лаверне Тъкър ; Прев. от англ. Кремен Кръстев . - София : Нов живот, 2001 . - 296 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 21 см

   Ориг. загл. To your health / Hans A. Diehl. - Съдържа и Източници на полезни хранителни вещества ; Контрол над холестерола, мазнините, захарта, натрия ; Рецепти за безхолестеролови закуски / Рей Лин ; Допълнение / Ейлийн Лудингтън, Ханс Дийл Как да се справим с рака, диабета, инфаркта, хипертонията, затлъстяването, атеросклерозата Кн. е по едноименно американско телевизионно здравно предаване.

   ISBN 954-719-132-2 

  

Сист. No: 37234

- 119 -

ОЗ - Кз 5 

Разработване на методика за подготовка на обучители за работа с възрастни хора с шизофрения в умения за здравословен начин на живот  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФОЗ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Тодорка Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 50 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 37547

- 120 -

П/61/С 61П-оЦБ 61660

Ставрев, Павел Владимиров и др.

   Ортопедия и травматология : Учебник за студенти по медицина / Павел Владимиров Ставрев, Атанас Танев Атанасов . - [Пловдив] : Бойкинг, Б. г. . - 346 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-91362-5-6 

  

Сист. No: 37185

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 121 -

БДС EN ISO/ IEC 17025 + AC 

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране  : (ISO/ IEC 17025:2005 +Cor.1:2006) . - София, 2006 . - 37 с. ; 30 см

   Стандартът заменя БДС ISO/ IEC 17025 :2001 Библиогр. с. 37

  

Сист. No: 37226

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 122 -

МТФ - ТММРМ 456 

Изследване разхода на електрическа енергия при механично обработване на стругове с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - МТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Колев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 32 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 31-32

   ISBN * 

  

Сист. No: 37518

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 123 -

ЕЕА - ЕСЕО 174 

Анализиране състоянието на енергийните системи, изследване и създаване на система за комбинирано енергоосигуряване на РУ "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - РУ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Кондю Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 36 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 34-36

   ISBN * 

  

Сист. No: 37577

- 124 -

Арх/004/Е 21Бп, П/004/Е 21Бп, П1/004/Е 21БЦБ 61661

Евстатиев, Борис Иванов

   Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви : Монография / Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 132 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 129-132

   ISBN 978-954-8467-81-0 

  

Сист. No: 37189

- 125 -

Ч5/62/Е 64 

Енергетика и добро управление - тенденции и политики  / Руслан Стефанов и др . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 103 с. : с табл., к., диагр. ; 30 см . -  (Анализи/Reports ; 22)

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-477-166-9 

  

Сист. No: 37233

- 126 -

ЕЕА - ЕСЕО 173 

Енергийно осигуряване на обекти от възобновяеми източници  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Людмил Михайлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 69 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 65 - 68

   ISBN * 

  

Сист. No: 37461

- 127 -

ЕЕА - Е 21 

Изследване и разработване на модел за управление на инсталация за обработка на мазут  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 88 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 72-88

   ISBN * 

  

Сист. No: 37546

- 128 -

АИФ - ТХЕ 121 

Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФАИ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 150 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. - от 2012 г. катедра "Топлотехника, хидравлика и екология" става приемник на катедрите "Топлотехника, хидро- и пневмотехника" и "Екология и опазване на околната среда"

   ISBN * 

  

Сист. No: 37486

- 129 -

РУ ФС 27 

Създаване на самостоятелна соларна система  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФСс -02 /  Ръковод. на раб. колектив Димо Нейков Димов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 37 с. : с прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 37

   ISBN * 

  

Сист. No: 37549

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 130 -

АИФ - ТХЕ 121 

Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФАИ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 150 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл. - от 2012 г. катедра "Топлотехника, хидравлика и екология" става приемник на катедрите "Топлотехника, хидро- и пневмотехника" и "Екология и опазване на околната среда"

   ISBN * 

  

Сист. No: 37486

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 131 -

ЕЕА - Ф 61 

Изследване на възможностите за мониторинг в реално време на термичното натоварване на мощни светодиоди за интериорно осветление при различно асемблиране към охлаждащия радиатор  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФАИ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Тамара Григориевна Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 41 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 39

   ISBN * 

  

Сист. No: 37558

- 132 -

ЦБ 61657 

Кискинов, Николай

   Възобновяеми енергийни източници / Николай Кискинов . - София : Сиела Норма, 2012 . - 456 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 451-452

   ISBN 978-954-28-1069-8 

  

Сист. No: 37068

- 133 -

ЕЕА - ТИЕ 25 

Разработване на средства за измерване параметрите на електрическите мрежи и методи за оценка на грешките във вериги с нисък фактор на мощност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФЕЕА - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Рашков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 33 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 29 -30

   ISBN * 

  

Сист. No: 37578

- 134 -

Уч/621.31/Я 34Ва 

Яков, Венелин Илиев

   Автоматизирано електрозадвижване : Учебник / Венелин Илиев Яков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 152 с. : с черт., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 144

   ISBN 978-954-712-573-5 

  

Сист. No: 37334

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 135 -

ЕЕА - Т 18 

Изследване и разработване модел на система за информационно-комуникационно осигуряване процеса за вземане на решения, в условия на системна неопределеност, неточност и непълнота на информацията  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ЕЕА - 07 /  Ръковод. на проект Красимир Петров Манев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 75 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 68-71

   ISBN * 

  

Сист. No: 37476

- 136 -

Арх/621.3/Р 12Дт, П/621.39/Р 12Дт, П1/621.39/Р 12Дт, Уч/621.39/Р 12ДтЦБ 61669

Радев, Димитър Иванов

   Телетрафично проектиране / Димитър Иванов Радев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 120 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 116-117

   ISBN 978-954-712-547-2 

  

Сист. No: 37262

- 137 -

ЕЕА - КСТ 22 

Създаване и изследване на система за многокритериална оценка на обекти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 80 с. ; 30 см

   Библиогр. с. Л 1- Л 11

   ISBN * 

  

Сист. No: 37460

- 138 -

ЕЕА - Е 19 

Създаване на пилотна студентска научноизследователска лаборатория  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - РУ - 11 /  Ръковод. на проект Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 62 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 37480

- 139 -

РУ - НИС 6 

Създаване на учебно-изследователска лаборатория по електронни системи за управление на самоходни машини - II част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - РУ - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 30 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37557

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 140 -

ТФ - ММЕ 370 

Експериментално изследване на неравномерността и натоварването при предаване на движение в карданови и планетни предавки - етап II  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Иванова Добрева, Емилия Ангелова Ангелова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 113 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 118

   ISBN * 

  

Сист. No: 37478

- 141 -

АИФ - РНММЛХТ 257 

Обобщено изследване на зъбни предавки и механизми за портални кранове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - АИФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Любенов Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 111 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 109 - 111

   ISBN * 

  

Сист. No: 37481

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 142 -

АИФ - РНММЛХТ 257 

Обобщено изследване на зъбни предавки и механизми за портални кранове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - АИФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Любенов Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 111 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 109 - 111

   ISBN * 

  

Сист. No: 37481

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 143 -

С/629.113/А22с 

Автомобильный справочник  /  Пер. с англ. Г. С. Дугин . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : За рулем, 2004 . - 992 с. ; 18 х 11 см

   Предм. ук. с. 970 - 991

   ISBN 5-85907-327-5 

  

Сист. No: 12852

- 144 -

ТФ - ДТТ 2 

Проектиране и реализиране на лабораторна уредба с разделно впръскване на бензин и алтернативни горива  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФТ - 02 /  Ръковод. на проект Емилиян Петров Станков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 42 с. ; 30 см

   От 2012 г. катедри АТК и ДВГ са обединени в катедра ДТТ

   ISBN * 

  

Сист. No: 37468

- 145 -

ТФ - ДТТ 3 

Разработване и изпитване на електровелосипед  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФТ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 38 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37520

- 146 -

АИФ - РНММЛХТ 258 

Разработване на методи и средства за мониторинг на техническото състояние на земеделска и транспортна техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" - 2012 - ФАИ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Тодор Николов Деликостов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 79 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 76 -79

   ISBN * 

  

Сист. No: 37489

- 147 -

ТФ - Т 51 

Създаване на измервателна система за изследване на дизелови горивни уредби с електронно управление на горивоподаването  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФТ - 04 /  Ръковод. на проект Александър Йорданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 29 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 29. - От 2012 г. катедри АТК и ДВГ са обединени в катедра ДТТ

   ISBN * 

  

Сист. No: 37471

- 148 -

РУ - НИС 6 

Създаване на учебно-изследователска лаборатория по електронни системи за управление на самоходни машини - II част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - РУ - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 30 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37557

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 149 -

АИФ - ЗТ 236 

Изследване на технологии и средства за земеделско производство  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФАИ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Божидар Русанов Колев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37551

- 150 -

ЕЕА - АМ 84 

Окачествяване на сушени плодове и зеленчуци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФЕЕА - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 41 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 34-35

   ISBN * 

  

Сист. No: 37491

- 151 -

АИФ - РНММЛХТ 258 

Разработване на методи и средства за мониторинг на техническото състояние на земеделска и транспортна техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" - 2012 - ФАИ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Тодор Николов Деликостов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 79 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 76 -79

   ISBN * 

  

Сист. No: 37489

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 152 -

П/658.5/W 76TtЦБ 61668

Wireman, Terry

   Total productive maintenance / Terry Wireman . - 2nd ed. . - New York : Industrial press, 2004 . - 196 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-8311-3172-1 

  

Сист. No: 37247

- 153 -

Арх/65.012/А 66Мм, П/65.012/А 66ЦБ 61677

Андреева, Мария

   Местно самоуправление / Мария Андреева . - Велико Търново : Фабер, 2013 . - 220 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 217-220

   ISBN 978-954-400-878-9 

  

Сист. No: 37686

- 154 -

П/65/А 66МвЦБ 61666

Андреева, Мария Йосифова

   Векът на мениджмънта : Ретроспективно-диагностичен анализ на управленската наука / Мария Йосифова Андреева . - Русе : Примакс, 2011 . - 438 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 427-436

   ISBN 978-954-8675-15-4 

  

Сист. No: 37243

- 155 -

П/316/Д 52СсЦБ 61650

Джонев, Сава

   Социална организация : Теория, диагностика, консултация / Сава Джонев . - 2. доп. изд. . - София : Софи-Р, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 954-9615-13-8 

   Ч. 3 . - 2001 . - 560 с.

    Азб. показалец с. 531-542; Библиогр. с. 543-549

  

Сист. No: 36895

- 156 -

БМ - БМР 23 

Мениджмънт на бизнес процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Антонова Антонова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 75 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 13 -17

   ISBN * 

  

Сист. No: 37463

- 157 -

Арх/65.012/М 48, П/65.012/М 48ЦБ 61675

Мениджмънт на бизнес процеси  : Монография / Диана Антонова Антонова и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 23 см

   Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-954-8675-51-2 

   

   

  

Сист. No: 37673

- 158 -

П/36/У 73к, П1/36/У 73кЦБ 61653

Управление на качеството в организациите за социална работа  / Росица Симеонова и др . - София : ИБИС, 2010 . - 335 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9321-47-0 

  

Сист. No: 36898

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 159 -

МТФ - МТМ 532 

Система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Руско Шишков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 36 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37516

Кибернетика. Финна механика

- 160 -

Арх/681.32/Г 37, П/681.32/Г 37Гу, П1/681.32/Г 37ГуЦБІІ 3047

Георгиев, Георги Тодоров и др.

   Уеб дизайн : Избрани лекции и упражнения / Георги Тодоров Георгиев, Юлия Стоянова Златева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 198 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 36439

- 161 -

ЕЕА - ТИЕ 25 

Разработване на средства за измерване параметрите на електрическите мрежи и методи за оценка на грешките във вериги с нисък фактор на мощност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФЕЕА - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Рашков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 33 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 29 -30

   ISBN * 

  

Сист. No: 37578

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 162 -

АИФ - ПД 8 

Изследване и създаване на банка от материали, необходими за процеса на дизайн проектирането  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - АИФ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 40 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 39

   ISBN * 

  

Сист. No: 37492

- 163 -

МТФ - ТММРМ 457 

Разработване на система за комплексно управление на точността на технологичната система на обработващи центри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - МТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Ненов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 30 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 37521

- 164 -

МТФ - МТМ 532 

Система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Руско Шишков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 36 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37516

Езикознание. Филология. Литература

- 165 -

ЦБ 61601 

Анчев, Панко

   Философия на литературната история / Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 687 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 682-686

   ISBN 954-739-424-Х 

  

Сист. No: 36726

- 166 -

ЦБ 61602 

Анчев, Панко Кирилов

   Смисълът на литературознанието / Панко Кирилов Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0283-8 

  

Сист. No: 36693

- 167 -

ЦБ 61551 

Арнаудов, Михаил Петров

   Психология на литературното творчество : В 2 т. / Михаил Арнаудов . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-998-3 

   Т. 2 . - 2008 . - 500 с.

   

  

Сист. No: 36593

- 168 -

ЦБ 61551 

Арнаудов, Михаил Петров

   Психология на литературното творчество : В 2 т. / Михаил Арнаудов . - София, 2008 - . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   Т. 1 . - 2008 . - 619 с.

   

   ISBN 978-954-739-997-6 (т. 1)

  

Сист. No: 36620

- 169 -

ЦБ 61549 

Багряна, Елисавета

   Вечната и святата : Антология / Елисавета Багряна ; Подб., ред., послесл. Иван Сарандев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 248 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Елисавета Багряна - псевд. на Елисавета Любомирова Белчева. - Офс. изд. - 1 000 тир. Съдържа и Редове от биографията ; Звездата на Багряна / Владимир Василев Съдържа : Вечната и святата ; Звезда на моряка ; Сърце човешко ; Пет звезди ; Мост ; От бряг до бряг ; Контрапункти ; Светлосенки ; На брега на времето

   ISBN 954-739-281-6 

  

Сист. No: 36616

- 170 -

ЦБ 61538 

Бешков, Илия

   Слово и образ / Илия Бешков ; Състав. Александър Бешков . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 671 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-995-2 

  

Сист. No: 36604

- 171 -

ЦБ 61552 

Ботев, Христо

   Политическа зима / Христо Ботев ; Състав., ред. Иван Гранитски ; Послесл. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 432 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Офс. изд. - 2 500 тир. Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Христо Ботев - геният на една епоха / Петър Динеков Съдържа : Стихотворения ; Художествена проза, фейлетони, кратки сатирични форми ; Вестник "Дума на българските емигранти"; Вестник Знаме (1874-1875) ; Вестник Нова България

   ISBN 954-739-243-3 

  

Сист. No: 36619

- 172 -

ЦБ 61561 

Ботев, Христо

   Моята молитва / Христо Ботев ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 544 с. ; 21 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-09-0053-7 

  

Сист. No: 36633

- 173 -

ЦБ 61644 

Бърнс, Робърт

   Песни и поеми / Робърт Бърнс ; Прев. [от англ.] Владимир Свинтила ; Худож. Кароли Райх . - [5. изд. ] . - София : Захарий Стоянов, 2001 ([София] : Образование и наука ЕАД) . - 111 с. : с ил. ; 22 см . -  (Ars poetika)

   Ориг. загл. Poetical works

   ISBN 954-739-164-Х 

  

Сист. No: 36876

- 174 -

ЦБ 61542 

Вазов, Иван Минчов

   Великата Рилска пустиня / Иван Вазов ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 556 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-793-1 :10

   ISBN 978-954-739-793-4 :13

  

Сист. No: 36608

- 175 -

ЦБ 61563 

Вазов, Иван Минчов

   Епопея на забравените : Избрани стихотворения / Иван Вазов ; Послесл. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 478 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на авт. на послесл. Иван Йорданов Димитров. - Офс. изд. - 3 000 тир. Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Иван Вазов - спомени и документи / Иван Д. Шишманов ; Изповед на поета пред проф. Иван Д. Шишманов

   ISBN 954-739-238-7 

  

Сист. No: 36636

- 176 -

ЦБ 61639 

Вапцаров, Никола

   Съчинения : В 2 т. / Никола Вапцаров . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0404-7 

   Т. 1. Борбата е безмилостно жестока : Лирика, художествена и критическа проза . - 351 с.: с портр.

   

  

Сист. No: 36858

- 177 -

ЦБ 61639 

Вапцаров, Никола

   Съчинения : В 2 т. / Никола Вапцаров . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0405-4 

   Т. 2. Вълната, която бучи : Драматургия, поезия за деца, писма

   

  

Сист. No: 36862

- 178 -

ЦБ 61612 

Вапцарова, Бойка

   Да се чете след смъртта ми... : Ръкописи, писма, документи / Бойка Вапцарова ; Състав., [предг.] Борис Данков ; [Послесл.] Мария Радонова . - София : Захарий Стоянов ; Касиопея-Б.Д., 2009 . - 368 с. : с ил. ; 21 см . -  (Литературен архив ; 1)

   

   ISBN 978-954-09-0340-8 (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-91779-4-7 (Касиопея-Б.Д.)

  

Сист. No: 36758

- 179 -

ЦБ 61626 

Везни  : Лит. -худож. списание 1919-1922 ; Алманах Везни : Лит. сб. 1923 /  Ред. от Гео Милев . - София : Захарий Стоянов ; Междунар. фонд. Гео Милев, 1999 . - 984 с. : с портр. , ил. ; 21 см

   Фототип. изд. - Съдържа и Списание "Везни"на Гео Милев и модерното изкуство / Ружа Маринска ; Списък на подписите, пседвдонимите и инициалите на Гео Милев и неговите сътрудници в сп. "Везни"и "Алманах Везни"/ Елена Фурнаджиева . - Именен, сист. показалец / Елена Фурнаджиева Изд. е посветено на 105-год. от рождението и 75-год. от гибелта на Гео Милев

   ISBN 954-739-076-7 (Захарий Стоянов)

  

Сист. No: 36818

- 180 -

ЦБ 61566 

Величков, Константин

   Цариградски сонети / Константин Величков ; Състав., послесл. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 328 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Пълното име на авт. е Константин Величков Петров. - Съдържа и Константин Величков / Милен Куманов, Ст. п. Василев, Даниил Юруков

   ISBN 954-739-253-2 

  

Сист. No: 36639

- 181 -

ЦБ 61636 

Габе, Дора Петрова

   Почакай, слънце / Дора Габе ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 338 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-493-2 

  

Сист. No: 36853

- 182 -

ЦБ 61615 

Гео Милев в спомените на съвременниците си  /  Състав. Георги Янев ; Ред. Леда Милева, Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 504 с. ; 21 см

   Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов, а Иван Гранитски - псевд. на ред. Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-09-0016-2 

  

Сист. No: 36756

- 183 -

ЦБ 61608 

Гео Милев през погледа на литературната история и критика  /  Състав., [предг.] Димитър Танев, Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 543 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-739-667-6 

  

Сист. No: 36733

- 184 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0329-3 

   Т. 1. Противоречивият човек : Критика . - 2009 . - 527 с.

   

  

Сист. No: 36538

- 185 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0330-9 

   Т. 2. Великата национална душа : Критика . - 2009 . - 494 с.

   

  

Сист. No: 36543

- 186 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0331-6 

   Т. 3. Ловци на образи . - 2009 . - 382 с.

   

  

Сист. No: 36546

- 187 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0332-3 

   Т. 4. Архипелаг : Поезия . - 2009 . - 407 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 36550

- 188 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0333-0 

   Т. 5. Митове и тупурдии : публицистика . - 2010 . - 312 с.

   

  

Сист. No: 36551

- 189 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0334-7 

   Т. 6. Слепци с очи . - 2010 . - 303 с.

   

  

Сист. No: 36552

- 190 -

ЦБ 61519 

Гранитски, Иван

   Съчинения : В 7 т. / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2009- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0335-4 

   Т. 7. Политически комедианти : Публицистика . - 2010 . - 431 с.

   

  

Сист. No: 36553

- 191 -

ЦБ 61625 

Гранитски, Иван

   Гьонсуратлъците на прехода : Филипики ; Антрефилета ; Интервюта / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 286 с., 12 л. : ил. ; 21 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Димитров Йорданов

   ISBN 978-954-09-0079-7 

  

Сист. No: 36816

- 192 -

ЦБІ 3326 

Гриър, Джърмийн

   Шекспир : Кратко въведение / Джърмийн Гриър ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 287 с. : с ил. ; 17 см . -  (Малка Оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. Shakespeare / Germaine Greer . - Азб. показалец

   ISBN 954-739-775-3 

  

Сист. No: 36755

- 193 -

ДИР/820/899/Г 97ЙфЦБ 61572

Гьоте, Йохан Волфганг фон

   Фауст : Трагедия от две части / Йохан Волфганг фон Гьоте ; Прев. от нем. Валери Петров ; Предг. Исак Паси ; Ред. Иван Гранитски ; Худ. Кънчо Кънев . - 2. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 582 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0708-6 

  

Сист. No: 36648

- 194 -

ЦБ 61535 

Далчев, Атанас Христов

   Поглед зад очилата / Атанас Далчев ; Състав. Мария Далчева и др . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 490 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Други състав. : В. Далчева, Р. Далчева, отбелязани на гърба на загл. с. ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-09-0186-2 

  

Сист. No: 36599

- 195 -

ЦБ 57823 

Далчев, Атанас Христов

   Избрани произведения / Атанас Далчев . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004 . - 20 см

   

   ISBN 954-739-525-4 

   ISBN 978-954-739-525-1 

   Т. 3. Критически страници . - 2005 . - 296 с. : с факс.

   Съдържа и Критическите страници на Атанас Далчев / Иван Гранитски ; Недовършената книга / Мария Далчева, Христо Далчев

   ISBN 954-739-525-4 (Захарий Стоянов)(т. 3)

  

Сист. No: 36646

- 196 -

ЦБ 61532 

Дебелянов, Димчо

   Черна песен / Димчо Дебелянов ; Послесл. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Чистата песен на Димчо Дебелянов / Владимир Василев Съдържа : Стихотворения 1920 ; Творби, печатани приживе ; Стихотворения, включвани в досегашните издания ; Новооткрити стихотворения ; Хумор и сатира ; Проза

   ISBN 954-739-245-Х 

  

Сист. No: 36596

- 197 -

ЦБ 61537 

Димитрова, Блага Николова

   Заклета / Блага Димитрова ; Състав. Йордан Василев . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 363 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-09-0208-1 

  

Сист. No: 36603

- 198 -

ЦБ 61562 

Димов, Димитър Тодоров

   Тютюн : Кн. 1 - 2 / Димитър Димов . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   Кн. 1 . - 2004 . - 472 с.

   

   ISBN 954-739-442-8 (кн. 1)

  

Сист. No: 36634

- 199 -

ЦБ 61562 

Димов, Димитър Тодоров

   Тютюн : Кн. 1 - 2 / Димитър Димов . - София, 2004 . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   Кн. 2 . - 2004 . - 472 с.

   

   ISBN 954-739-523-8 (кн. 2)

  

Сист. No: 36635

- 200 -

ЦБ 61586 

Димчо Дебелянов  : Юбилеен сборник с нови научни изследвания по случай 120 години от рождението му /  Състав., ред. Свилен Каролев, Людмила Хр. Малинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0260-9 (З. Стоянов)

   ISBN 978-954-8712-49-1 (Институт за лит. БАН)

  

Сист. No: 36672

- 201 -

ЦБ 61554 

Динеков, Петър

   Възрожденски писатели / Петър Динеков ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 703 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-959-4 

  

Сист. No: 36624

- 202 -

ЦБ 61590 

Добрев, Илия

   Песъчинки от спомени : Кратки разкази по действителни случки / Илия Добрев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 191 с., [14] л. : ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0565-5 

  

Сист. No: 36682

- 203 -

ЦБ 61523 

Добрев, Чавдар

   Избрано / Чавдар Добрев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0239-5 

   Т. 8. Истинският Вапцаров : анализи . - 2011 . - 664 с.

   Библиогр. с. 551-557

  

Сист. No: 36580

- 204 -

ЦБ 61671 

Дойнов, Иван

   Палитра : Любовна лирика . - [Б. м. ] : Добрев Прес, 2012 . - 81 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-8548-11-3 

  

Сист. No: 37651

- 205 -

ЦБ 61672 

Дойнов, Иван

   Една вселена : Лирика / Иван Дойнов . - Разград : Разградско д-во към Сдружение на бълг. писатели, Д-во на дейците на, 2013 . - 176 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-8955-29-4 

  

Сист. No: 37652

- 206 -

ЦБ 61686 

Дойнов, Иван и др.

   Изгубеният град : Спомени и пътеписи за Разград и Лудогорието от средата на XIX до средата на XX век /  Състав. Иван Дойнов, Пламен Дойнов . - Разград : Разградско д-во към Сдружение на бълг. писатели, Д-во на дейците на, 2012 . - 308 с. ; 20 см . -  (Библиотека Лудогорие)

   Библиогр. бележки с. 293-301

   ISBN 978-954-8955-27-0 

  

Сист. No: 37703

- 207 -

ЦБ 61630 

Дюренмат, Фридрих

   Съучастникът : Един комплекс / Фридрих Дюренмат ; Прев. от нем. Иво Милев . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-739-361-8 

  

Сист. No: 36836

- 208 -

ЦБ 60443 

Евтимов, Евтим

   Между огън и вода : Избрана лирика / Евтим Евтимов . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 279 с. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   В изд. означено кн. 3

   ISBN 954-739-696-X (Подв.)

  

Сист. No: 36868

- 209 -

ЦБ 61640 

Евтимов, Евтим

   Искам обич за обич : Избрана лирика / Евтим Евтимов . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 224 с. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   В изд. означено кн. 4. - На гърба на загл. с. ISBN 954-739-781-8 и ISBN 978-954-739-781-1 грешни

   ISBN 954-739-780-X :10

   ISBN 978-954-739-780-4 :13

  

Сист. No: 36875

- 210 -

ЦБ 61645 

Евтимов, Евтим

   Шапка на тояга : Опашати епиграми / Евтим Евтимов . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 215 с. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   В изд. означено кн. 5

   ISBN 978-954-739-875-7 

  

Сист. No: 36877

- 211 -

ЦБ 61647 

Евтимов, Евтим

   Църква за вино : Лирика / Евтим Евтимов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 175 с. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   В изд. означено кн. 6

   ISBN 978-954-09-0198-5 

  

Сист. No: 36878

- 212 -

ЦБ 61648 

Евтимов, Евтим

   Шапка ти свалям, любов! : Нови любовни стихове / Евтим Евтимов . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 129 с. ; 20 см . -  (Съвременна българска поезия)

   В изд. означено кн. 7

   ISBN 978-954-09-0669-0 

  

Сист. No: 36880

- 213 -

ЦБ 61594 

Елин Пелин

   Съчинения : В 5 т. / Елин Пелин . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2012 . - 22 см

   Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов

   ISBN 978-954-09-0372-9 (т. 1)

   Т. 1. Ветрената мелница : Разкази . - 2009 . - 327 с.

   Съдържа и Думи за Елин Пелин / Тодор Боров, Иван Мешеков, Емилиян Станев

  

Сист. No: 36699

- 214 -

ЦБ 61594 

Елин Пелин

   Съчинения : В 5 т. / Елин Пелин . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0373-6 

   Т. 2. Нане Стоичковата върба : Повести, разкази, очерци . - 2009 . - 423 с.

   Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов Думи за Елин Пелин / Петър Динеков, Тончо Жечев, Петър Пондев, Пантелей Зарев: с. 353-420 ; Пълното име на Тончо Жечев е Тончо Жечев Тонев ; Пантелей Зарев - псевд. на Пантелей Йорданов Пантев

  

Сист. No: 36700

- 215 -

ЦБ 61594 

Елин Пелин

   Съчинения : В 5 т. / Елин Пелин . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0374-3 

   Т. 3. Под манастирската лоза . - 2011 . - 407 с.

   

  

Сист. No: 36703

- 216 -

ЦБ 61594 

Елин Пелин

   Съчинения : В 5 т. / Елин Пелин . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0375-0 

   Т. 4. Тримата глупаци . - 2011 . - 391 с.

   

  

Сист. No: 36704

- 217 -

ЦБ 61594 

Елин Пелин

   Съчинения : В 5 т. / Елин Пелин . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0376-7 

   Т. 5. Кога се смеят боговете . - 2012 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 36707

- 218 -

ЦБ 61529 

Йовков, Йордан

   Старопланински легенди / Йордан Йовков ; Състав., ред. Иван Гранитски ; Послесл. Иван Сарандев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 431 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Последните ми срещи с Йовков / Борис Йоцов ; Речник на непознатите думи Съдържа : Старопланински легенди ; Вечери в Антимовския хан ; Ако можеха да говорят ; Думи за Йордан Йовков

   ISBN 954-739-240-9 

  

Сист. No: 36592

- 219 -

ЦБ 61534 

Йовков, Йордан

   Албена / Йордан Йовков ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 348 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров . - Съдържа и Редове от биографията ; С красотата на живота и вярата в човека / П. Динеков ; Албена / Л. Тенев ; Боряна / Л. Тенев ; Из "Йовков и неговият свят / С. Султанов ; Бях щастлив / Н. О. Масалитинов

   ISBN 954-739-551-3 

  

Сист. No: 36598

- 220 -

ЦБ 61593 

Йовков, Йордан

   Съчинения : В 6 тома / Йордан Йовков . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 1. Земляци . - 2009 . - 591 с.

   Съдържа и Биографични бележки ; Думи за Йордан Йовков / Петър Динеков, Симеон Султанов, Светлозар Игов

   ISBN 978-954-09-0366-8 (т. 1)

  

Сист. No: 36692

- 221 -

ЦБ 61593 

Йовков, Йордан

   Съчинения / Йордан Йовков . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 2. Старопланински легенди . - 2009 . - 543 с.

   Съдържа и Думи за Йордан Йовков / Георги Цанев, Иван Радославов, Борис Йоцов, Светла Гюрова, Йорданка Холевич, Цветелина Димитрова

   ISBN 978-954-09-0367-5 (т. 2)

  

Сист. No: 36694

- 222 -

ЦБ 61593 

Йовков, Йордан

   Съчинения / Йордан Йовков . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 3. Ако можеха да говорят . - 2009 . - 448 с.

   Съдържа и Думи за Йордан Йовков / Иван Мешеков, Петър Пондев, Иван Станков, Христина Балабанова

   ISBN 978-954-09-0368-2 (т. 3)

  

Сист. No: 36695

- 223 -

ЦБ 61593 

Йовков, Йордан

   Съчинения / Йордан Йовков . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 4. Чифликът край границата . - 2010 . - 528 с.

   Думи за Йордан Йовков / Петър Динеков, Владимир Янев, Серафим Северняк, Петко Тотев, Румен Шивачев: с. 457-525 ; Серафим Северняк - псевд. на Стефан Николов Серафимов ; Пълното име на Петко Тотев е Петко Тотев Петков

   ISBN 978-954-09-0369-9 (т. 4)

  

Сист. No: 36696

- 224 -

ЦБ 61593 

Йовков, Йордан

   Съчинения / Йордан Йовков . - София, 2009 - . - 22 см

   

   Т. 5. Албена . - 2010 . - 564 с.

   Бележки за създаването на пиесите ; Бележки за външността и характера на действащите лица / Йордан Йовков ; Думи за Йордан Йовков / Любомир Тенев, Симеон Султанов, Н. О. Масалитинов, Нели Илиева

   ISBN 978-954-09-0370-5 (т. 5)

  

Сист. No: 36697

- 225 -

ЦБ 61593 

Йовков, Йордан

   Съчинения / Йордан Йовков . - София, 2010 . - 22 см

   

   Т. 6. Приключенията на Гороломов . - 2009 . - 519 с.

   Думи за Йордан Йовков / Симеон Султанов, Панко Анчев, Валери Стефанов, Тончо Жечев, Свилен Каролев, Милослава Стойкова ; Азбучник на географски имена ; Азб. показалец на загл., включени в т. 1-6

   ISBN 978-954-09-0371-2 (т. 6)

  

Сист. No: 36698

- 226 -

ЦБ 61643 

Йорданов, Недялко Асенов

   Съчинения : В 12 т. / Недялко Йорданов . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 22 см

   

   Т. 1. Поезия 1955-1961 : Ранни стихотворения . - 2009 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-09-0295-1 (т. 1)

  

Сист. No: 36869

- 227 -

ЦБ 61643 

Йорданов, Недялко Асенов

   Съчинения : В 12 т. / Недялко Йорданов . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 2. Поезия 1961-1982 . - 2009 . - 294 с.

   

   ISBN 978-954-09-0296-8 (т. 2)

  

Сист. No: 36870

- 228 -

ЦБ 61643 

Йорданов, Недялко Асенов

   Съчинения : В 12 т. / Недялко Йорданов . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 3. Поезия 1983-2008 . - 2009 . - 216 с.

   

   ISBN 978-954-09-0297-5 (т. 3)

  

Сист. No: 36871

- 229 -

ЦБ 61643 

Йорданов, Недялко Асенов

   Съчинения : В 12 т. / Недялко Йорданов . - София, 2009 . - 22 см

   

   Т. 4. Сатира. Песни 1958-2001 . - 2009 . - 248 с.

   

   ISBN 978-954-09-2098-2 (т. 4)

  

Сист. No: 36872

- 230 -

ЦБ 61643 

Йорданов, Недялко Асенов

   Съчинения : В 12 т. / Недялко Йорданов . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0491-7 (т. 5, подв.)

   Т. 5. Пиеси 1966-1972 : Ние не вярваме в щъркели ; Имате ли огънче ; Ние сме на 25 ; Мотопедът ; Въпрос на принцип . - 2010 . - 471 с.

   

  

Сист. No: 36873

- 231 -

ЦБ 61643 

Йорданов, Недялко Асенов

   Съчинения : В 12 т. / Недялко Йорданов . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0492-4 (т. 6, подв.)

   Т. 6. Пиеси 1972-1988 : Любов необяснима ; Развод по български ; Мата Хари ; Една за всички, всички за една ; Убийството на Гонзаго . - 2010

   

  

Сист. No: 36874

- 232 -

ЦБ 61518 

Кадийски, Кирил Крумов

   Съчинения : В 5 тома / Кирил Крумов Кадийски ; Предг. Стефан Баке . - [София], 2007 . - 22 см

   

   Т. 1. Поезия : 1965-2004 . - 510 с.

   Съдържа и Позицията на инакомислие при Кирил Кадийски / Стефан Баке ; Прев. от фр. Нина Арабаджиева-Баке

   ISBN 978-954-739-971-6 (т. 1)

  

Сист. No: 36529

- 233 -

ЦБ 61518 

Кадийски, Кирил Крумов

   Съчинения : В 5 тома / Кирил Крумов Кадийски . - [София], 2007 . - 22 см

   

   Т. 2. Прози : Есета, размисли, полемики . - 440 с.

   Съдържа и Да можеш и да не искаш / Интервю на С. Вагенщайн с К. Кадийски и Н. Панайотов ; Поетът вижда през огледалото / Интервю на М. Митева с К. Кадийски ; Ако насилниците са варвари - варвари ли са жертвите? / Интервю на В. Смилкова с К. Кадийски ; Ще ми търпите метафорите, щом не искате голата истина : Азбучник на К. Кадийски / Състав. от Г. Тодоров ; Слово на К. Кадийски, произнесено по случай официалното му представяне в Академия Маларме на 14 май 1998 г. в Париж

   ISBN 978-954-739-972-3 (т. 2)

  

Сист. No: 36531

- 234 -

ЦБ 61518 

Кадийски, Кирил Крумов

   Съчинения : В 5 тома / Кирил Крумов Кадийски . - [София], 2007 . - 22 см

   

   Т. 3. Френски поети : ХI-ХХI век /  Прев.  Кирил Крумов Кадийски . - 600 с.

   

   ISBN 978-954-739-973-0 (т. 3)

  

Сист. No: 36532

- 235 -

ЦБ 61518 

Кадийски, Кирил Крумов

   Съчинения : В 5 тома / Кирил Крумов Кадийски . - [София], 2007 . - 22 см

   

   Т. 4. Славянски поети : ХII-ХХI век /  Прев.  Кирил Крумов Кадийски . - 680 с.

   

   ISBN 978-954-739-974-7 (т. 4)

  

Сист. No: 36533

- 236 -

ЦБ 61518 

Кадийски, Кирил Крумов

   Съчинения : В 5 тома / Кирил Крумов Кадийски . - [София], 2007 . - 22 см

   

   Т. 5. Литературна анкета /  Състав., [предг.]  Светлозар Иванов Жеков . - 576 с., 40 л. : ил., факс.

   Съдържа и За възможния нов живот на жанра "литературна анкета" / Младен Влашки ; Рецензии за книги на К. Кадийски / Светлозар Жеков ; Отзиви за анкетата / М. Бодаков, Пл. Дойнов, Н. Павлов, Ив. Робанов, Ст. Баке ; Curriculum vitae

   ISBN 978-954-739-975-4 (т. 5)

  

Сист. No: 36534

- 237 -

ЦБ 57909 

Караангов, Петър Киров

   Избрано : В 2 т. / Петър Караангов . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 22 см

   

   Т. 2. Бегли профили : Състезанието : Сатирична комедия ; Литературни статии, публицистика, пътеписи, интервюта . - 2007 . - 368 с.

   Съдържа и Родният град в поезията на Петър Караангов / Петър Динеков ; Внезапното лято на Петър Караангов / Кръстьо Куюмджиев ; Когато думите не остаряват / Свилен Каролев

   ISBN 978-954-739-895-5 (т. 2)

  

Сист. No: 36844

- 238 -

ЦБІІ 3050 

Каравелов, Любен

   Българи от старо време / Любен Каравелов ; Ред. Иван Гранитски ; Худож. Борислав Стоев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 119 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-09-0743-7 

  

Сист. No: 36864

- 239 -

ЦБ 61545 

Каравелов, Любен Стойчев

   Свобода и независимост : Публицистика / Любен Каравелов ; Състав. Милен Куманов ; Обща ред. Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 595 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Офс. изд. - 1 000 тир. Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Любен Каравелов / Константин Величков ; За някои характерни белези на Каравеловата публицистика и журналистика / Георги Боршуков ; Любен Каравелов. Личност и съдба / Петър Динеков

   ISBN 954-739-407-Х 

  

Сист. No: 36611

- 240 -

ЦБ 61632 

Каралийчев, Ангел Иванов

   Ръж / Ангел Каралийчев ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 530 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-506-8 

  

Сист. No: 36850

- 241 -

ЦБ 61587 

Котев, Любомир

   Чудомир : Непризнатият класик и неопознатият народопсихолог / Любомир Котев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0632-4 

  

Сист. No: 36675

- 242 -

ЦБ 61591 

Котев, Любомир

   Българинът според Йовков / Любомир Котев . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 166 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0470-2 

  

Сист. No: 36683

- 243 -

ЦБ 61546 

Кръстев, Кръстьо

   Млади и стари / Кръстьо Кръстев ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 441 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията ; Д-р Кръстьо Кръстев - критикът на модерната епоха / П. Анчев ; Необузданият доктор Кръстев и литературноисторическият смисъл на една критика / С. Янев ; Д-р Кръстьо Кръстев - човекът и критикът / Л. Стаматов Съдържа: Алеко Константинов ; Млади и стари ; Поглед в новата българска литература ; Етюди, критики, рецензии. За А. Константинов, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, П. Р. Славейков, П. П. Славейков, Хр. Ботев, П. К. Яворов.

   ISBN 954-739-446-0 

  

Сист. No: 36614

- 244 -

ЦБ 61658 

Лазарова, Мила

   Докоснати струни / Мила Лазарова . - София : Gaiana book & art studio, 2013 . - 32 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8633-15-4 

  

Сист. No: 37103

- 245 -

ЦБ 61543 

Лилиев, Николай

   Птици в нощта / Николай Лилиев ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 255 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-548-3 

  

Сист. No: 36609

- 246 -

ЦБ 61621 

Манделщам, Осип Емилович

   Стихотворения / Осип Емилович Манделщам ; Прев. Кирил Кадийски . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 152 с. ; 24 см

   Парал. текс на рус. ез.

   ISBN 978-954-09-0651-5 

  

Сист. No: 36779

- 247 -

ЦБ 58297 

Матев, Павел

   Избрани съчинения : В 5 т. / Павел Матев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 22 см

   

   Т. 4. Чест и дух . - 2007 . - 368 с.

   

   ISBN 978-954-739-915-0 (т. 4)

  

Сист. No: 36851

- 248 -

ЦБ 58297 

Матев, Павел

   Избрани съчинения : В 5 т. / Павел Матев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 22 см

   

   Т. 5. Болка и утеха : Разговори. Интервюта. За него . - 2007 . - 367 с.

   Съдържа и Литературно досие ; Написано за творчеството му : Библиография

   ISBN 978-954-739-914-3 (т. 5)

  

Сист. No: 36854

- 249 -

ЦБ 61627 

Милев, Гео

   Жестокият пръстен / Гео Милев . - София : Гео Милев, 2010 . - 11, [32] с., [1] л. : цв. ил. ; 24 см . -  (Библиотека Везни. Поредица Фототипни издания)

   Гео Милев - псевд. на авт. Георги Милев Касабов, а Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров Текст на стар правопис до 1944 г. Човекът е субстанция на отвъдни същности / Иван Гранитски: с. 7-11 Фототип. изд.: София : Везни , 1920. - (Книги за библиофили ; 3)

   ISBN 978-954-333-016-4 

  

Сист. No: 36825

- 250 -

ЦБ 61628 

Милев, Гео

   Иконите спят : Пет вариации на народни песни : Змей, Стон, Кръст, Гроб, Край / Гео Милев . - София : Гео Милев, 2010 . - 11, 20 с. ; 24 см . -  (Библиотека Везни. Поредица Фототипни издания)

   Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов, а Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров Текст на стар правопис до 1944 г. Мистичната енергия на народната песен / Иван Гранитски: с. 7-11 Фототип. изд.: София : Т. П. Чипев,1922

   ISBN 978-954-333-015-7 

  

Сист. No: 36829

- 251 -

ЦБ 61564 

Милева, Леда Г.

   Съчинения : В 4 т. / Леда Г. Милева ; Прев. Леда Г. Милева ; Худож. Маглена Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2010 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-09-0216-6 (т. 1. Подв.)

   Т. 1. Двете пътечки : Избрани стихотворения, гатанки, залъгалки, преводи за деца . - 2009 . - 176 с. : с цв. ил.

   Съдържа и Из английската поезия за деца / А. А. Милн, Дж. Рийвс, Ел. Фарджън, Е. Фишър, Ед. Лиър, Ан. Поузи, Ел. Коутсуърт ; Из белгийската поезия за деца / М. Карем ; Приказния свят на Леда Милева / Иван Гранитски

  

Сист. No: 36637

- 252 -

ЦБ 61564 

Милева, Леда Г.

   Съчинения : В 4 т. / Леда Г. Милева ; Прев. Леда Г. Милева ; Худож. Маглена Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2010 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-09-0299-9 (т. 2, подв.)

   Т. 2. Изгубеното хвърчило : Приказки и малки поеми . - 2009 . - 184 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 36641

- 253 -

ЦБ 61564 

Милева, Леда Г.

   Съчинения : В 4 т. / Леда Г. Милева ; Худож. Маглена Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2010 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-09-0317-0 (т. 3, подв.)

   Т. 3. Когато куклите не спят : Пиеси за деца . - 2009 . - 208 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 36643

- 254 -

ЦБ 61564 

Милева, Леда Г.

   Съчинения : В 4 т. / Леда Г. Милева . - София : Захарий Стоянов, 2009 - 2010 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-09-0318-7 (т. 4, подв.)

   ISBN 978-954-09-0317-0 грешен

   Т. 4. Светлини и сенки : Спомени, есета, интервюта . - 2010 . - 224 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 36644

- 255 -

ЦБ 61553 

Михайловски, Стоян Николов

   Книга за българския народ / Стоян Михайловски ; Състав. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 400 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Офс. изд. - 1 000 тир. Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Човекът и творецът Стоян Михайловски / Кръстьо Кръстев ; Философия и поезия / Васил Пундев ; Наставник и водач / Малчо Николов ; Съдбата на поета - философ и сатирик / Михаил Неделчев ; Стоян Михайловски - Другата основа на вазовия свят / Панко Анчев ; Речник на непознатите думи и изрази . - Библиогр. след отд. материали и под линия Съдържа: Стихотворения ; Басни и епиграми ; Книга за българския народ

   ISBN 954-739-315-4 

  

Сист. No: 36623

- 256 -

ЦБІ 3336 

Молиер, Жан-Батист Поклен

   Мизантроп / Жан-Батист Поклен Молиер ; Прев. от фр. Кирил Кадийски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 120 с. ; 17 см . -  (Поредица Шедьовър. Малка серия)

   Прев. по Oeuvres de Moliere

   ISBN 978-954-739-990-7 

  

Сист. No: 36827

- 257 -

ЦБ 61547 

Неофит Бозвели

   Мати Болгария / Неофит Бозвели ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 245 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Офс. изд. - 1 000 тир. Съдържа и Речник за по-непознати и чужди думи в произведенията на Бозвели ; Редове от биографията / Милен Куманов ; "Мати Сербiа"посестрима / А. Теодоров Балан ; Заветът на Мати Болгария / Михаил Арнаудов ; Неофит Бозвели или ходене по мъките / Боян Пенев ; Неофит Бозвели. Зараждащата се енергия на съпротивата / Панко Анчев

   ISBN 954-739-370-7 

  

Сист. No: 36612

- 258 -

ДИР/820/899/О-56ЦБ 61641

Омир

   Одисея / Омир ; Прев. от старогр. Георги Батаклиев ; Ил. Любен Петров Диманов ; Предг. Богдан Богданов . - [4. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 478 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Класика)

   Мит и действителност в Омировата "Одисея" / Богдан Богданов: с. 7-23 ; Речник на имената: с. 453-475

   ISBN 978-954-09-0223-4 

  

Сист. No: 36859

- 259 -

ДИР/820/899/О -56ДИР/802/809/О -56

Омир

   Илиада / Омир ; Прев. от старогр. Александър Милев, Блага Димитрова ; Ил. Александър Денков . - [4. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 672 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Ilias. - Пълното име на първия прев. е Александър Милев Иванов. Подв.

   ISBN 978-954-09-0224-1 

  

Сист. No: 36861

- 260 -

ЦБ 61567 

Паисий Хилендарски

   Славянобългарска история / Паисий Хилендарски ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 173 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Офс. изд. - 3 000 тир. Съдържа и Подбуди за написване на историята / Никола Филипов ; Паисий Хилендарски / Петър Динеков ; Отец Паисий Хилендарски / Панко Анчев . - 1. изд. 1898 със загл. История славеноболгарская 1762 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив в сер. Трем на българската словестност ; Св. 1

   ISBN 954-739-239-5 

  

Сист. No: 36640

- 261 -

ЦБ 61620 

Пантев, Андрей

   Винаги ще има варвари : Историческа публицистика / Андрей Пантев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 334 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-7-0720-8 

  

Сист. No: 36776

- 262 -

ЦБ 61583 

Паси, Исак

   Биография на духа : Автобиографични есета и други статии / Исак Паси . - 5. доп. и прераб. изд . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 951 с. ; 22 см

   1. изд. 1994 със загл. Автобиографични есета, изд. на Унив. изд. Св. Климент Охридски

   ISBN 978-954-739-771-2 

  

Сист. No: 36666

- 263 -

ЦБ 61607 

Пасков, Виктор и др.

   Изменници в нощта : Киносценарии / Виктор Пасков, Петър Маринков . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0126-8 

  

Сист. No: 36732

- 264 -

ЦБ 61629 

Пастернак, Борис

   Стихотворения / Борис Пастернак ; Прев. от рус., предг. Кирил Кадийски . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 192 с. ; 21 см . -  (Ars poetica)

   

   ISBN 954-739-898-9 :10

   ISBN 978-954-739-898-6 :13

  

Сист. No: 36832

- 265 -

ЦБ 61558 

Пенев, Боян

   Литература и интелигенция / Боян Пенев . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 386 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-372-3 

  

Сист. No: 36630

- 266 -

ЦБ 61604 

Петров, Валери

   От иглу до кюнец : 73 от неподражаемите басни на Валери Петров / Валери Петров . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0502-0 

  

Сист. No: 36728

- 267 -

ЦБ 61522 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения : В 7 тома / Ивайло Петров ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2005 - . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-09-0357-6 

   Т. 3. Преди да се родя и след смъртта ми . - 2009 . - 335 с.

   

  

Сист. No: 36566

- 268 -

ЦБ 61522 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения : В 7 тома / Ивайло Петров ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2005 - . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-565-3 (т.2)

   ISBN 954-07-2160-1 

   Т. 2. Хайка за вълци . - 2005 . - 614 с.

   

  

Сист. No: 36570

- 269 -

ЦБ 61522 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения : В 7 тома / Ивайло Петров ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2005 - . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-625-0 (т.4)

   ISBN 954-07-2162-8 

   Т. 4. Ако няма брегове . - 2006 . - 416 с.

   

  

Сист. No: 36573

- 270 -

ЦБ 61522 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения : В 7 тома / Ивайло Петров ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2005 - . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-626-9 (т.5)

   ISBN 954-07-2163-6 

   Т. 5. Объркани записки . - 2006 . - 359 с.

   

  

Сист. No: 36583

- 271 -

ЦБ 61522 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения : В 7 тома / Ивайло Петров ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2005 - . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-627-7 (т.6)

   ISBN 954-07-2164-4 

   Т. 6. Първа тайна . - 2006 . - 359 с.

   

  

Сист. No: 36586

- 272 -

ЦБ 61522 

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения : В 7 тома / Ивайло Петров ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2005 - . - 21 см

   Ивайло Петров - псевд. на Продан Петров Кючуков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-628-5 (т.7)

   ISBN 954-07-2165-2 

   Т. 7. Леля се годява . - 2006 . - 232 с.

   

  

Сист. No: 36589

- 273 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 1. Под знака на Дева : Новели ; Неприятни разкази : Банални истории . - 2004 . - 655 с., 12 л. : ил.

   Кор. загл. Под знака на Дева . - Съдържа и Жрецът на думите Стефан Продев / Иван Гранитски ; Дълбочините на наранения талант / Виктор Пасков

   ISBN 954-739-537-8 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-1995-Х (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 36564

- 274 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 2. Есента на думите : Есета ; Фреди или пролетта : Опит за портр. ; Картини от камък : Есета . - 2004 . - 752 с., 4 л. : ил.

   Кор загл. Есента на думите . - Съдържа и Стефан Продев като есеист / Светозар Игов

   ISBN 954-739-538-6 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2001-Х (Унив. изд. Св. Климент Охридск)

  

Сист. No: 36565

- 275 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 3. Носене на кръста : Хроника на три години . - 2004 . - 408 с. ; 8 л. : ил.

   Съдържа и Пролетта на патриарха / Мария Динкова ; В историята остават забранените вестници / Симеон Владимиров ; Искрена и мъдра проза (Стефан Продев) / Тодор Абазов

   ISBN 954-739-539-4 (Захари Стоянов)

   ISBN 954-07-2002-8 (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 36568

- 276 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   ISBN 954-739-540-8 

   ISBN 954-07-2003-6 

   Т. 4. Кн. 1. Сваляне от кръста : Хроника на пет години . - 2005 . - 670 с.

   

  

Сист. No: 36571

- 277 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   ISBN 954-739-541-6 

   ISBN 954-07-2004-4 

   Т. 5. Кн. 2. Сваляне от кръста : Хроника на пет години; Да се чете след сто години . - 2005 . - 535 с.

   

  

Сист. No: 36572

- 278 -

РУ ФС 28 

Проучване на езиковите особености на колокациите в английски език  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - РУ Фс /  Ръковод. на раб. колектив Петранка Петкова Трендафилова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 45 с. : с пр. ; 30 см

   Библиогр. с. 42-44

   ISBN * 

  

Сист. No: 37550

- 279 -

ДИР/820/899/Р 38Фг 

Рабле, Франсоа

   Гаргантюа и Пантагрюел / Рабле ; Ил. Гюстав Доре ; Прев. от фр. Дора Попова ; Прев. на стиховете Георги Мицков . - София : Захари Стоянов, 2012 . - 744 с. : с ил. , портр. ; 24 см

   Прев. е направен от Oeuvres completes / Rebelais

   ISBN 978-954-09-0619-5 

  

Сист. No: 36867

- 280 -

ЦБ 61634 

Радичков, Йордан Димитров

   Свирепо настроение / Йордан Радичков ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 319 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-09-0128-6 

  

Сист. No: 36849

- 281 -

ЦБ 61539 

Радославов, Иван

   Българска литература 1880 - 1930 / Иван Радославов ; Състав, ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 422 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-932-7 

  

Сист. No: 36606

- 282 -

ЦБ 61674 

Радушев, Христо

   Морякът, който не отплува : Стихове / Христо Радушев . - Разград : Разградско д-во към Сдружение на бълг. писатели, Д-во на дейците на, 2012 . - 60 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Лудогорие")

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-8955-28-7 

  

Сист. No: 37654

- 283 -

ПНО - БЕЛИ 13 

Разработване на концепция и стратегия за създаване история на литературата в Русе  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФПНО - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Руси Димитров Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 17 с. + приложения ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37543

- 284 -

ЦБ 61560 

Раковски, Георги Стойков

   Българский въпрос / Георги Стойков Раковски ; Състав. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 523 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика ; 79)

   Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Раковски като политик / Иван Д. Шишманов ; Георги Стойков Раковски - мечтател безумен или образ невъзможен / Панко Анчев ; Речник на непознатите днес думи, употребявани от Раковски

   ISBN 954-739-354-5 

  

Сист. No: 36632

- 285 -

ЦБ 61599 

Сапарев, Огнян

   Критически илюзии : В 2 тома / Огнян Сапарев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-0904-34-4 (т. 1, подв.)

   Т. 1 . - 2011 . - 656 с.

   

  

Сист. No: 36712

- 286 -

ЦБ 61599 

Сапарев, Огнян

   Критически илюзии : В 2 тома / Огнян Сапарев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0435-1 (т. 2, подв.)

   Т. 2 . - 2011 . - 872 с.

   

  

Сист. No: 36723

- 287 -

ЦБ 61557 

Славейков, Пенчо

   На острова на блажените / Пенчо Славейков ; Състав. Иван Гранитски . - [3. изд. ] . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 350 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Личност с невероятно обаяние / Мара Белчева ; Съзерцателят воин / Владимир Василев ; "На острова на блажените"като сложен израз на българския литературен персонализъм / Михаил Неделчев . - 1. изд. 1910 изд. на Ал. Паскалев

   ISBN 954-739-311-1 

  

Сист. No: 36627

- 288 -

ДИР/886.7/С 42ПнЦБ 61571

Славейков, Пенчо Петков

   На острова на блажените : Антология / Биогр. на поетите са написани, а стиховете прев. от Пенчо Славейков ; Портр. рис. Никола Петров / Пенчо Петков Славейков ; Худ. Никола Петров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 320 с. : с портр. ; 24 см

   Пълното име на ил. е Никола Петров Воднянски. - 1. изд. 1910 на изд. Ал. Паскалев

   ISBN 978-954-09-0214-2 

  

Сист. No: 36647

- 289 -

ЦБ 61550 

Славейков, Петко Рачов

   Български притчи или пословици и характерни думи /  Събр. от Петко Р. Славейков ; Под ред. на М. Арнаудов ; [Предг.] Иван П. Славейков . - [4. изд. ] . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 788 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Кор. загл. Български пословици. - Съдържа и Сборникът на Славейков / М. Арнаудов ; Речник на малко познати думи и изрази . - 1. изд. 1889-1897 в 2 ч. , изд. на Дружествена печ. Единство

   ISBN 954-739-428-2 

  

Сист. No: 36617

- 290 -

ЦБ 61541 

Смирненски, Христо

   Да бъде ден! / Христо Смирненски ; Състав., биогр. бел. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 547 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Христо Смирненски - псевд. на Христо Димитров Измирлиев. - Офс. изд. - 2 000 тир. Съдържа и Редове от биографията / Панко Анчев ; Христо Смирненски / Георги Бакалов ; Поетът на безхлебните / Иван Мешеков ; Смехът на Смирненски / Минко Николов ; Културната мисия на Смирненски в контекста на епохата / Симеон Янев ; Христо Смирненски / Панко Анчев ; Христо Смирненски и литературната традиция / Владимир Янев Съдържа: Да бъде ден! ; Лирика ; Хумор и сатира ; Проза

   ISBN 954-739-434-7 

  

Сист. No: 36607

- 291 -

ЦБ 61588 

Сноу, Чарлс Пърси

   Коридори на властта / Чарлс Пърси Сноу ; Прев. от англ. Жени Божилова . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 488 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Corridors of power / C. P. Snow

   ISBN 978-954-09-0358-3 

  

Сист. No: 36676

- 292 -

ЦБ 61619 

Соловьов, Владимир Сергеевич

   Божествен огън / Владимир Соловьов ; Подб., прев. [от рус.] Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 120 с. ; 21 см . -  (Ars poetica)

   

   ISBN 954-739-820-2 :10

   ISBN 978-954-739-820-7 :13

  

Сист. No: 36775

- 293 -

ЦБ 61565 

Софроний Врачански

   Житие и страдания грешнаго Софрония / Софроний Врачански ; Състав. Иван Гранитски ; Послесл. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 93 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Офс. изд. - 3 000 тир. Съдържа и Думи за Софроний Врачански / Т. Атанасов, В. Друмев, Боян Пенев, Михаил Арнаудов . - 1. изд. 1933 със загл. Житие и страдания на изд. Факел в Библиотека Родна книга ; N 2

   ISBN 978-954-09-0246-3 

  

Сист. No: 36638

- 294 -

ЦБ 61631 

Стефанова, Лиляна

   Избрани творби : В 7 т. / Лиляна Стефанова . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см

   Кор. загл. Съчинения

   ISBN 954-739-779-6 (т. 1):10

   ISBN 978-954-739-779-8 (т. 1):13

   Т. 1. Душите ни са заедно : Любовна лирика . - 2006 . - 335 с. : с портр.

   Съдържа и за авт.

  

Сист. No: 36837

- 295 -

ЦБ 61631 

Стефанова, Лиляна

   Избрани творби : В 7 т. / Лиляна Стефанова . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см

   Кор. загл. Съчинения

   ISBN 978-954-739-864-1 (т. 2)

   Т. 2. Слънцето ме целуна : 1956-1986 . - 2007 . - 335 с. : с портр.

   

  

Сист. No: 36843

- 296 -

ЦБ 61631 

Стефанова, Лиляна

   Избрани творби : В 7 т. / Лиляна Стефанова . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см

   Кор. загл. Съчинения

   ISBN 954-739-865-2 (т. 3):10

   ISBN 978-954-739-865-8 (т. 3):13

   Т. 3. Болка на глас : 1987-2004 . - 2007 . - 352 с. : с портр.

   

  

Сист. No: 36845

- 297 -

ЦБ 61631 

Стефанова, Лиляна

   Избрани творби : В 7 т. / Лиляна Стефанова . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-739-878-8 (т. 4)

   Т. 4. Отново повикана обич : Есета ; Пиеси . - 2008 . - 392 с.

   

  

Сист. No: 36846

- 298 -

ЦБ 61631 

Стефанова, Лиляна

   Избрани творби : В 7 т. / Лиляна Стефанова . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0060-5 (т. 5)

   Т. 5. И сърцето пътува : Документална трилогия . - 2009 . - 696 с.

   Съдържа и Лиляна Стефанова и нейната проза / Павел Матев, Ефрем Каранфилов, Светлозар Игов, Веселин Йосифов, Атанас Свиленов, Слав Хр. Караславов

  

Сист. No: 36847

- 299 -

ЦБ 61556 

Стоянов, Захарий

   Записки по българските въстания : Кн. 1 - 2 / Захарий Стоянов ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 - . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-359-6 (кн. 1)

   Кн. 1 . - 2003 . - 708 с.

   

  

Сист. No: 36595

- 300 -

ЦБ 61556 

Стоянов, Захарий

   Записки по българските въстания : Кн. 1 - 2 / Захарий Стоянов ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 - . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-360-Х (кн. 2)

   Кн. 2 . - 2003 . - 690 с.

   Съдържа и Речник на непознати думи с. 585-603 ; Преименувани и уточнени географски имена ; Думи за Захарий Стоянов / М. Куманов, Ал. Балабанов, Ив. Д. Шишманов, Ив. Вазов, Л. Стоянов, Ив. Радославов, П. Динеков

  

Сист. No: 36628

- 301 -

ЦБ 61569 

Стоянов, Захарий

   Съчинения : В седем тома / Захарий Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0510-5 

   Т. 5. Средство да имаш врагове : Публицистика /  Състав., предг. и бел.  Тодор Ташев . - 2012 . - 903 с.

   Съдържа речник на някои остарели, диалектни и редки думи в българския език, употребени в статиите на Захарий Стоянов

  

Сист. No: 36645

- 302 -

ЦБ 61569 

Стоянов, Захарий

   Съчинения : В седем тома / Захарий Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0070-4 (т. 3. Подв.)

   Т. 3. Исторически трудове /  Състав.  Филип Панайотов ; Бел., послесл.  Тодор Ташев . - 2008 . - 952 с.

   Съдържа и Захарий Стоянов - писател историк / Александър Бурмов ; Захарий Стоянов и Христо Ботйов / Стефан Каракостов ; Захарий Стоянов за Христо Ботев / Николай Жечев

  

Сист. No: 36649

- 303 -

ЦБ 61569 

Стоянов, Захарий

   Съчинения : В седем тома / Захарий Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0227-2 (т. 4. Подв.)

   Т. 4. Лични свидетелства /  Състав.  Тодор Ташев ; Консултант  Филип Панайотов . - 2008 . - 855 с.

   Съдържа и Речник на непознати думи и изрази ; Преименувани географски имена ; Царството на чардафоните / Димитър Благоев ; Захарий Стоянов и ние / Андрей Пантев ; Няколко думи за ръкописа / Тодор Ташев

  

Сист. No: 36651

- 304 -

ЦБ 61684 

Стъпки 5  : Стихове от български учени /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [Б. м. ] : Валентин Траянов, 2012 . - 92 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 37701

- 305 -

ЦБ 61685 

Стъпки 3  : Стихове от български учени /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [Б. м. ] : Валентин Траянов, 2010 . - 94 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 37702

- 306 -

ЦБ 61530 

Траянов, Теодор

   Български балади / Теодор Траянов ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 276 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Людмил Стоянов - псевд. на Георги Стоянов Златарев

   ISBN 954-739-609-9 

  

Сист. No: 36594

- 307 -

ЦБ 61527 

Унамуно, Мигел де

   Детството на Дон Кихот и други есета / Мигел де Унамуно ; Състав., предг., встъп. студия, науч. ред. Исак Паси ; Прев. от исп. Людмила Петракиева, Рада Панчовска . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 384 с. ; 21 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Именен показалец

   ISBN 954-739-220-4 

  

Сист. No: 36588

- 308 -

ЦБ 61520 

Федотов, Александър Викторов

   Усмивката на Буда : Будистки мотиви в класическата корейска поезия / Александър Викторов Федотов . - София : Захарий Стоянов, 2001 . - 159 с. ; 22 см . -  (Поредица Бодхи)

   Библиогр. с. 154-156 ; Съдържа и Терминол. речник ; Рез. на англ. ез

   ISBN 954-739-153-4 

  

Сист. No: 36561

- 309 -

ЦБ 61637 

Фотев, Христо

   Пейзаж от думи / Христо Фотев ; Състав. Иван Гранитски ; Послесл. Иван Гранитски, Светлозар Игов . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 341 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Пълното име на авт. е Христо Фотев Константинов ; Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Редове от биографията Съдържа : Баладично пътуване ; Лирика ; Сантиментални посвещения ; Обещание за поезия ; Литургия за делфините ; Книга за свободата

   ISBN 954-739-253-2 

  

Сист. No: 36855

- 310 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Бълг. писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0387-3 (т. 1)

   ISBN * 

   Т. 1. Шумки от габър ; Хвъркатото корито . - 2009 . - 470 с.

   Съдържа и Книга за душата на Родопа / Ефрем Каранфилов ; Мъжки времена / Стоян Илиев ; Художникът воин Николай Хайтов / Иван Гранитски

   ISBN  

  

Сист. No: 36711

- 311 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Бълг. писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0388-0 (т. 2)

   ISBN * 

   Т. 2. Диви разкази . - 2009 . - 279 с.

   Съдържа и В този свят на хубост и мъжество / Иван Цветков ; В контекста на нашите духовни търсения / Кръстьо Куюмджиев ; Размисли върху Диви разкази на Николай Хайтов / Владимир Янев

  

Сист. No: 36714

- 312 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0389-7 (т. 3)

   ISBN * 

   Т. 3. Бодливата роза ; Вълшебното огледало . - 2010 . - 399 с.

   

  

Сист. No: 36715

- 313 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0390-3 (т. 4)

   ISBN * 

   Т. 4. През сито и решето : Животоописание . - 2011 . - 375 с.

   

  

Сист. No: 36717

- 314 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0391-0 

   ISBN * 

   Т. 5. По света : Пътеписи /  Състав. и ред.  Жени Божилова . - 2011 . - 528 с.

   

  

Сист. No: 36718

- 315 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов ; Събрал и наредил за том Жени Божилова . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0392-7 

   ISBN * 

   Т. 6. Родопски властелини . - 2012 . - 319 с.

   

  

Сист. No: 36721

- 316 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай

   Съчинения : В 17 т. / Николай Хайтов ; Събрал и наредил за том Жени Божилова . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0393-4 

   ISBN * 

   Т. 7. Хайдути . - 2013 . - 379 с.

   Съдържа обяснение на някои турски думи с. 369-372

  

Сист. No: 36724

- 317 -

ЦБ 61548 

Христов, Кирил

   Хей, пролет иде / Кирил Христов ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 543 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Пълното име на авт. е Кирил Христов Генчев ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 954-739-329-4 

  

Сист. No: 36615

- 318 -

ЦБ 61589 

Цанев, Стефан

   Да убиеш вярата : Есета / Стефан Цанев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 162 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-739-925-X :10

   ISBN 978-954-739-925-9 :13

  

Сист. No: 36678

- 319 -

ЦБ 61540 

Цанев, Стефан Неделчев

   Спасете нашите души! : Стихове / Стефан Цанев . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 602 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-09-0418-4 

  

Сист. No: 36605

- 320 -

ЦБ 61623 

Цветаева, Марина

   Дъщеря на небето / Марина Цветаева ; Подб., състав. Валентина Радинска ; Прев. Ася Григорова и др . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0303-3 

  

Сист. No: 36793

- 321 -

ЦБ 61646 

Цончев, Дончо

   Принцовете / Дончо Цончев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 590 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0051-3 

  

Сист. No: 36879

- 322 -

ЦБ 61633 

Чинтулов, Добри Петров

   Стани, стани, юнак балкански / Добри Чинтулов ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 214 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Думи за Добри Чинтулов / Никола Табаков, Атанас Илиев, Михаил Греков, Христо Стамболски, Константин Константинов, Милен Куманов, Иван Гранитски Съдържа : Стихотворения 1842-1849 ; 1850-1860 ; 1862-1879 ; Речи ; Писма

   ISBN 954-739-234-4 

  

Сист. No: 36848

- 323 -

ДИР/820/899/Ч 92ДкЦБ 61573

Чосър, Джефри

   Кентърбърийски разкази / Джефри Чосър ; Прев. от англ. Александър Шурбанов ; Ил. Стефан Марков . - 4. изд . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 544 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. The Canterbury tales / Geoffrey Chaucer.

   ISBN 978-954-09-0139-8 

  

Сист. No: 36650

- 324 -

ЦБ 61544 

Чудомир

   Консул на Голо Бърдо / Чудомир ; Състав. Веселин Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 507 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Чудомир - псевд. на Димитър Христов Чорбаджийски, Веселин Андреев - псевд. на Георги Георгиев Андреев, Серафим Северняк - псевд. на Стефан Николов Серафимов

   ISBN 954-739-805-9 

  

Сист. No: 36610

- 325 -

ЦБ 61536 

Шишманов, Иван Д.

   От Паисий до Раковски / Иван Д. Шишманов ; Състав. Панко Анчев, Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 412 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-514-9 

  

Сист. No: 36600

- 326 -

ЦБ 61568 

Яворов, Пейо Крачолов

   Песен на песента ми / Пейо Крачолов ; Подб., послесл. Панко Анчев ; Състав., ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 438 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията / Милен Куманов ; Песимистични навеи в поезията на П. К. Яворов / Михаил Арнаудов Съдържа : Подир сенките на облаците ; Безсъници ; Прозрения ; Царици на нощта ; Стихотворения 1895-1910 ; Хайдушки копнения

   ISBN 978-954-09-0240-1 

  

Сист. No: 36642

История. Георафия. Биографии. Археология

- 327 -

Ч5/342/А 50к 

Алеко Константинов като адвокат  /  Състав. Даниела Доковска . - София : Висш адвокатски съвет, 2012 . - 265 с. : с ил., факс., сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-799-5 

  

Сист. No: 37227

- 328 -

С/93/99/А 56и 

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN

   ISBN 1312-0980 ISSN

   Т. 13 . - 2013 . - 362 с.

   

  

Сист. No: 37650

- 329 -

ЦБ 61601 

Анчев, Панко

   Философия на литературната история / Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 687 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 682-686

   ISBN 954-739-424-Х 

  

Сист. No: 36726

- 330 -

Гр/949.72/Б 23в 

Балканската война 1912-1913  : Илюстрована хроника /  Текст, подбор на ил., анотация и худ. оформл. Александър Въчков ; Фотогр. Александър Въчков и др . - София : Световна библиотека, Б. г. . - 208 с. : с фотогр. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-574-094-7 

  

Сист. No: 37209

- 331 -

Ч5/94/Б 36Ск 

Белър, Стивън

   Кратка история на Австрия / Стивън Белър ; Прев. Петър Тодоров Тодоров, Горан Асенов Райновски . - София : Труд, 2009 . - 24 см

   Ориг. загл.: A concise history of Austria / Steven Beller Прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-528-940-8 

   

   

  

Сист. No: 37668

- 332 -

П/94/Б 38ЛтЦБ 61680

Берия, Лаврентий

   Тайният дневник 1938 - 1942 : "Сталин не вярва на сълзи" / Лаврентий Берия . - София : Прозорец, 2013 . - 333 с. ; 21 см . -  (Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-775-6 

  

Сист. No: 37689

- 333 -

ЦБ 61538 

Бешков, Илия

   Слово и образ / Илия Бешков ; Състав. Александър Бешков . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 671 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-995-2 

  

Сист. No: 36604

- 334 -

ЦБІ 3330 

Бротън, Джери

   Ренесансът / Джери Бротън ; Прев. от англ. Владимир Ганев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 240 с. : с ил. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Ориг. загл. The Renaissance / Jerry Brotton . - Азб. показалец

   ISBN 978-954-739-904-4 

  

Сист. No: 36777

- 335 -

ЦБ 61612 

Вапцарова, Бойка

   Да се чете след смъртта ми... : Ръкописи, писма, документи / Бойка Вапцарова ; Състав., [предг.] Борис Данков ; [Послесл.] Мария Радонова . - София : Захарий Стоянов ; Касиопея-Б.Д., 2009 . - 368 с. : с ил. ; 21 см . -  (Литературен архив ; 1)

   

   ISBN 978-954-09-0340-8 (Захарий Стоянов)

   ISBN 978-954-91779-4-7 (Касиопея-Б.Д.)

  

Сист. No: 36758

- 336 -

П/32/В 25ЙтЦБ 61664

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма / Йордан Асенов Василев . - София : Изток-Запад, 2012 -2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-983-4 (кн. 1)

   Кн.1 . - 2012 . - 292 с. : с портр., ил., [8] л. цв. ил.

   

  

Сист. No: 37199

- 337 -

П/32/В 25ЙтЦБ 61664

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма / Йордан Асенов Василев . - София : Изток-Запад, 2012 -2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-213-2 (Кн. 2)

   Кн. 2 . - 2013 . - 399 с.

   

  

Сист. No: 37206

- 338 -

ЦБ 61608 

Гео Милев през погледа на литературната история и критика  /  Състав., [предг.] Димитър Танев, Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 543 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-739-667-6 

  

Сист. No: 36733

- 339 -

ЦБ 61624 

Гранитски, Иван

   Ловци на метафори / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 148 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Истинското име на авт. е Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-739-984-6 

  

Сист. No: 36803

- 340 -

С/949.72/Д 38 

Дело 585/1942 Никола Йонков Вапцаров  . - София : Вапцарова вяра, 2012

   Фототипно издание

   ISBN 978-954-0409-12-3 

  

Сист. No: 37210

- 341 -

ЦБ 61554 

Динеков, Петър

   Възрожденски писатели / Петър Динеков ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 703 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-959-4 

  

Сист. No: 36624

- 342 -

ЦБ 61523 

Добрев, Чавдар

   Избрано / Чавдар Добрев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0239-5 

   Т. 8. Истинският Вапцаров : анализи . - 2011 . - 664 с.

   Библиогр. с. 551-557

  

Сист. No: 36580

- 343 -

С/91/Д 71Вс 

Дойков, Васил Георгиев

   Северна Корея / Васил Георгиев Дойков . - [Силистра] : Ковачев, 2013 . - 50 с. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 50

   ISBN 978-954-8198-55-4 

  

Сист. No: 37162

- 344 -

С/91/Д 71Ви 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Италия / Васил Георгиев Дойков, Мартин Викторов Дойков . - [Силистра] : Ковачев, 2013 . - 133 с. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-954-8198-52-3 

  

Сист. No: 37159

- 345 -

ДИР/9/Д 71Вс, С/9/Д 71Вс 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Сградите - европейско културно наследство на Русе : Образи и истории / Васил Георгиев Дойков, Мариана Димитрова ; Фотогр. Мартин Викторов Дойков . - Русе : Авангард принт, Б. г. . - 367 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 363-366

   ISBN 978-954-337-179-2 

  

Сист. No: 37164

- 346 -

ЦБ 61686 

Дойнов, Иван и др.

   Изгубеният град : Спомени и пътеписи за Разград и Лудогорието от средата на XIX до средата на XX век /  Състав. Иван Дойнов, Пламен Дойнов . - Разград : Разградско д-во към Сдружение на бълг. писатели, Д-во на дейците на, 2012 . - 308 с. ; 20 см . -  (Библиотека Лудогорие)

   Библиогр. бележки с. 293-301

   ISBN 978-954-8955-27-0 

  

Сист. No: 37703

- 347 -

Ч5/94/Д 95Кк 

Дъгън, Кристофър

   Кратка история на Италия / Кристофър Дъгън . - София : Труд, 2010 . - 272 с. : с ил., к., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-048-2 

  

Сист. No: 37671

- 348 -

ЦБ 61525 

Жечев, Тончо

   Българският Великден или страстите български / Тончо Жечев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 652 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-09-0023-0 

  

Сист. No: 36584

- 349 -

ЦБ 61546 

Кръстев, Кръстьо

   Млади и стари / Кръстьо Кръстев ; Състав. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 441 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията ; Д-р Кръстьо Кръстев - критикът на модерната епоха / П. Анчев ; Необузданият доктор Кръстев и литературноисторическият смисъл на една критика / С. Янев ; Д-р Кръстьо Кръстев - човекът и критикът / Л. Стаматов Съдържа: Алеко Константинов ; Млади и стари ; Поглед в новата българска литература ; Етюди, критики, рецензии. За А. Константинов, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, П. Р. Славейков, П. П. Славейков, Хр. Ботев, П. К. Яворов.

   ISBN 954-739-446-0 

  

Сист. No: 36614

- 350 -

Гр/7/К 94Пб 

Кушлев, Петър

   Българска дърворезба / Петър Кушлев ; Състав. и ред. Станислав Кушлев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 320 с. : с ил. ; 21 x 30 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. Рез. на англ., фр., нем., исп., рус. ез.

   ISBN 978-954-09-0628-7 

  

Сист. No: 36783

- 351 -

ЦБ 61559 

Левски, Васил

   Народе???? : Писма ; Личен бележник / Васил Левски ; Състав. Иван Гранитски, Милен Куманова ; [Увод] Милен Куманов . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 447 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Офс. изд. - 1 000 тир. Съдържа и Внимателно бързайте! / Иван Гранитски ; Васил Левски - Редове от биографията / Милен Куманов ; Речник на чужди и по-стари български думи и изрази, употребени в документите ; Как е спасен архивът на Васил Левски / Никола Цветков ; Псевдоними на Васил Левски ; Псевдоними и инициали на други революционни дейци ; Псевдоними на революционни комитети . - Именен, георгафски показалец Изд. е по повод 175 г. от рождението на Васил Левски

   ISBN 978-954-09-0673-1 

  

Сист. No: 36631

- 352 -

ЦБІ 3324 

Лим, Тимоти

   Свитъците от Мъртво море / Тимоти Лим ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 207 с. : с ил. ; 17 см . -  (Малка оксфордска библиотека)

   Без сведение за ориг. загл . - Азб. показалец

   ISBN 954-739-874-1 

  

Сист. No: 36747

- 353 -

Ч5/94/Л 86Йк 

Луковски, Йежи и др.

   Кратка история на Полша / Йежи Луковски, Хюбърт Завадски . - София : Труд, 2011 . - 296 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-134-2 

  

Сист. No: 37667

- 354 -

ЦБ 61622 

Маразов, Иван

   Ритон с глава на овен / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 116 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Колекция Васил Божков)

   Библиогр. с. 103-115

   ISBN 978-954-09-0563-1 

  

Сист. No: 36782

- 355 -

ЦБ 61610 

Марков, Георги Георгиев

   Любомъдрие на историята / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 415 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 401-408 ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-954-09-0162-6 

  

Сист. No: 36736

- 356 -

П/949.72/М 32ГбЦБІІ 3048

Марков, Георги Георгиев

   България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913 / Георги Георгиев Марков . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 566 с. ; 26 см + Прил.

   Библиогр. с. 557-562; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-09-0725-3 

  

Сист. No: 36746

- 357 -

ЦБІІ 3049 

Овчаров, Николай Димитров

   Откритията на българския Индиана Джоунс : Изчезнали градове, забравени храмове, древни писмености, потънали кораби / Николай Димитров Овчаров . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 160 с., 72 л. : цв. ил. ; 25-26 см

   

   ISBN 978-954-09-0185-5 (грешен)

  

Сист. No: 36819

- 358 -

П/2/П 32ВжЦБ 61638

Пеев, Вениамин

   Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията / Вениамин Пеев . - В. Търново : Абагар, 2011 . - 334 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 327-334; Именен показалец ; Показалец на Св. писания

   ISBN 978-954-427-954-7 

  

Сист. No: 37174

- 359 -

Ч5/94/П 84Рк 

Прайс, Роджър

   Кратка история на Франция / Роджър Прайс . - София : Труд, 2011 . - 376 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-119-9 

  

Сист. No: 37670

- 360 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 1. Под знака на Дева : Новели ; Неприятни разкази : Банални истории . - 2004 . - 655 с., 12 л. : ил.

   Кор. загл. Под знака на Дева . - Съдържа и Жрецът на думите Стефан Продев / Иван Гранитски ; Дълбочините на наранения талант / Виктор Пасков

   ISBN 954-739-537-8 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-1995-Х (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

  

Сист. No: 36564

- 361 -

ЦБ 61521 

Продев, Стефан Иванов

   Избрани произведения : В 5 т. / Стефан Иванов Продев . - София, 2004 - 2005 . - 22 см

   

   Т. 2. Есента на думите : Есета ; Фреди или пролетта : Опит за портр. ; Картини от камък : Есета . - 2004 . - 752 с., 4 л. : ил.

   Кор загл. Есента на думите . - Съдържа и Стефан Продев като есеист / Светозар Игов

   ISBN 954-739-538-6 (Захарий Стоянов)

   ISBN 954-07-2001-Х (Унив. изд. Св. Климент Охридск)

  

Сист. No: 36565

- 362 -

ЦБ 61556 

Стоянов, Захарий

   Записки по българските въстания : Кн. 1 - 2 / Захарий Стоянов ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 - . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-359-6 (кн. 1)

   Кн. 1 . - 2003 . - 708 с.

   

  

Сист. No: 36595

- 363 -

ЦБ 61556 

Стоянов, Захарий

   Записки по българските въстания : Кн. 1 - 2 / Захарий Стоянов ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2003 - . - 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-360-Х (кн. 2)

   Кн. 2 . - 2003 . - 690 с.

   Съдържа и Речник на непознати думи с. 585-603 ; Преименувани и уточнени географски имена ; Думи за Захарий Стоянов / М. Куманов, Ал. Балабанов, Ив. Д. Шишманов, Ив. Вазов, Л. Стоянов, Ив. Радославов, П. Динеков

  

Сист. No: 36628

- 364 -

ЦБ 61569 

Стоянов, Захарий

   Съчинения : В седем тома / Захарий Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0070-4 (т. 3. Подв.)

   Т. 3. Исторически трудове /  Състав.  Филип Панайотов ; Бел., послесл.  Тодор Ташев . - 2008 . - 952 с.

   Съдържа и Захарий Стоянов - писател историк / Александър Бурмов ; Захарий Стоянов и Христо Ботйов / Стефан Каракостов ; Захарий Стоянов за Христо Ботев / Николай Жечев

  

Сист. No: 36649

- 365 -

ЦБ 61569 

Стоянов, Захарий

   Съчинения : В седем тома / Захарий Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0227-2 (т. 4. Подв.)

   Т. 4. Лични свидетелства /  Състав.  Тодор Ташев ; Консултант  Филип Панайотов . - 2008 . - 855 с.

   Съдържа и Речник на непознати думи и изрази ; Преименувани географски имена ; Царството на чардафоните / Димитър Благоев ; Захарий Стоянов и ние / Андрей Пантев ; Няколко думи за ръкописа / Тодор Ташев

  

Сист. No: 36651

- 366 -

П/32/Т 64АЦБ 61673

Тодоров, Антон

   Задкулисието на прехода : Меглена Кунева / Антон Тодоров . - София : Изток-Запад, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-201-9 

   Кн. 1 . - 2013 . - 286 с.

   

  

Сист. No: 37685

- 367 -

Ч5/9/Ф 43Дк 

Феърбанк, Джон Кинг и др.

   Кратка история на Китай / Джон Кинг Феърбанк, Мърл Голдман ; Прев. Горан Асенов Райновски . - София : Труд, 2013 . - 576 с. : с табл., к., [24] л. ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: China a new history / John King Fairbank and Marie Goldman Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. Азб. показалец

   ISBN 978-954-398-279-0 

  

Сист. No: 37666

- 368 -

ЦБ 61592 

Хитов, Панайот

   Как станах хайдутин : Спомени от хайдутството / Панайот Хитов ; Лит. обраб. и предг. Николай Хайтов ; Лит. обраб. Жени Божилова . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 403 с. ; 20 см . -  (Поредица Отечество любезно)

   Съдържа и статите: Кратко животоописание на Панайот Хитов / И. П. Кършовски. Участието на Панайот Хитов в Освободителната война и 978обществено-политическия живот на страната / Жечка Сиромахова

   ISBN 978-954-09-0210-4 

  

Сист. No: 36685

- 369 -

С/9/Ш 97-о 

Шуменска област  : Енциклопедия /  Ред. кол., състав. Димитър Игнатовски и др . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 936 с. : с ил., портр. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-09-0627-0 

  

Сист. No: 36801

- 370 -

ЦБІ 3331 

Яворов, Пейо Крачолов

   Гоце Делчев / Пейо К. Яворов . - [6. изд. ] . - София : Захарий Стоянов, 2003 . - 144 с. : с портр. ; 15 см

   1. изд. 1904 изд. на книж. Олчев. Кн. се посвещава на 100-год. от Илинденското-преображенско въстание.

   ISBN 954-739-385-5 

  

Сист. No: 36778

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 371 -

ЦБ 61538 

Бешков, Илия

   Слово и образ / Илия Бешков ; Състав. Александър Бешков . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 671 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 978-954-739-995-2 

  

Сист. No: 36604

- 372 -

ЦБ 61624 

Гранитски, Иван

   Ловци на метафори / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 148 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Истинското име на авт. е Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-739-984-6 

  

Сист. No: 36803

- 373 -

ДИР/9/Д 71Вс, С/9/Д 71Вс 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Сградите - европейско културно наследство на Русе : Образи и истории / Васил Георгиев Дойков, Мариана Димитрова ; Фотогр. Мартин Викторов Дойков . - Русе : Авангард принт, Б. г. . - 367 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 363-366

   ISBN 978-954-337-179-2 

  

Сист. No: 37164

- 374 -

АИФ - ПД 8 

Изследване и създаване на банка от материали, необходими за процеса на дизайн проектирането  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - АИФ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 40 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 39

   ISBN * 

  

Сист. No: 37492

- 375 -

Гр/7/К 94Пб 

Кушлев, Петър

   Българска дърворезба / Петър Кушлев ; Състав. и ред. Станислав Кушлев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 320 с. : с ил. ; 21 x 30 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. Рез. на англ., фр., нем., исп., рус. ез.

   ISBN 978-954-09-0628-7 

  

Сист. No: 36783

- 376 -

Гр/2/М 29Им 

Маразов, Иван

   Мистериите на Кабирите в Древна Тракия / Иван Маразов ; Фотогр. Димо Георгиев . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 464 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. Библиогр. с. 400-461

   ISBN 978-954-09-0542-6 

  

Сист. No: 36753

- 377 -

ЦБ 61622 

Маразов, Иван

   Ритон с глава на овен / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 116 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Колекция Васил Божков)

   Библиогр. с. 103-115

   ISBN 978-954-09-0563-1 

  

Сист. No: 36782

- 378 -

ЦБ 61618 

Маразов, Иван Русев

   Хубавата Елена между Троя и Тракия / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 189-206

   ISBN 978-954-09-0167-1 

  

Сист. No: 36759

- 379 -

ОЗ - ФВС - 2 

Определяне на основните параметри за качествено и ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес с представителните отбори на Русенски университет А. Кънчев  : Отчет на резултатите от работата по научноизледователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФОЗ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Илиян Илчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 25 с. ; 30 см

   Б иблиогр. с. 24-25

   ISBN * 

  

Сист. No: 37523

Компютри. Програмни продукти

- 380 -

Арх/681.32/Г 37, П/681.32/Г 37Гу, П1/681.32/Г 37ГуЦБІІ 3047

Георгиев, Георги Тодоров и др.

   Уеб дизайн : Избрани лекции и упражнения / Георги Тодоров Георгиев, Юлия Стоянова Златева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 198 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 36439

- 381 -

Арх/004/Е 21Бп, П/004/Е 21Бп, П1/004/Е 21БЦБ 61661

Евстатиев, Борис Иванов

   Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви : Монография / Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 132 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 129-132

   ISBN 978-954-8467-81-0 

  

Сист. No: 37189

- 382 -

ЕЕА - Т 18 

Изследване и разработване модел на система за информационно-комуникационно осигуряване процеса за вземане на решения, в условия на системна неопределеност, неточност и непълнота на информацията  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ЕЕА - 07 /  Ръковод. на проект Красимир Петров Манев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 75 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 68-71

   ISBN * 

  

Сист. No: 37476

- 383 -

БДС ISO/ IEC 27001БДС ISO/ IEC 27001:2006

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията  : Изисквания . - София, 2008 . - 41 с. ; 30 см

   Този стандарт е официално издание на български език на международния стандарт ISO/ IEC 27001: 2005 Библиогр. с. 41

  

Сист. No: 37222

- 384 -

ПНО - ИИТ 11 

Разработване на инструментална среда за генериране на бизнес процеси от избрана приложна област  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФНПО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Каталина Петрова Григорова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 63 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 63

   ISBN * 

  

Сист. No: 37490

- 385 -

ПНО - ППИ 4 

Разработване на компютърни дидактични игри за предучилищна възраст  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФПНО -04 /  Ръковод. на раб. колектив Йорданка Факирска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 40 с. ; 30 см + Учебник; CD

   Библиогр. след отд. гл. - Учебникът приложение към отчета има ISBN 978-954-8467-88-9

   ISBN * 

  

Сист. No: 37545

- 386 -

ЕЕА - КСТ 22 

Създаване и изследване на система за многокритериална оценка на обекти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2012 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 80 с. ; 30 см

   Библиогр. с. Л 1- Л 11

   ISBN * 

  

Сист. No: 37460

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 387 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 1 . - 2013 . - 120 p.

   

  

Сист. No: 36456

- 388 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Howard Davis et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   До 2011 изданието е излизало под името European university association EUA Bologna handbook. - ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 2 . - 2012 . - 134 с.

   

  

Сист. No: 36457

- 389 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 2 . - 2013 . - 146 p.

   

  

Сист. No: 37602

- 390 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 1 . - 2013 . - 110 p.

   

  

Сист. No: 36894

- 391 -

Арх/37/Ж 34Д-з 

Железова, Диана Петрова

   За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионално познание : Монография / Диана Петрова Железова . - Плевен : Примакс, 2011 . - 97 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 83-88

   ISBN 978-954-8467-63-6 

  

Сист. No: 37246

- 392 -

ЦБ 61603 

Митова, Диана

   Проектно ориентирано технологично обучение : Теория и методика / Диана Митова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2011 . - 204 с. : с табл., сх. ; 25 см

   Библиогр.: с. 175-186

   ISBN 978-954-680-755-7 

  

Сист. No: 36729

- 393 -

ПНО - ППИ 4 

Разработване на компютърни дидактични игри за предучилищна възраст  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2012 - ФПНО -04 /  Ръковод. на раб. колектив Йорданка Факирска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 40 с. ; 30 см + Учебник; CD

   Библиогр. след отд. гл. - Учебникът приложение към отчета има ISBN 978-954-8467-88-9

   ISBN * 

  

Сист. No: 37545

- 394 -

С/378/С 59 

Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2013  : Издание на Ректората на Русенския университет /  и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 67 с. ; 20 см

   
   http://www.uni-ruse.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 37172

- 395 -

Арх/37/Ю 20Сп, П/37/Ю 20СпЦБ 61676

Юлзари, Синто Моис

   Педагогика на взаимодействието "дете - среда" / Синто Моис Юлзари, Юлия Дончева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 165 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-583-4 

  

Сист. No: 37679

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 396 -

П/36/У 73к, П1/36/У 73кЦБ 61653

Управление на качеството в организациите за социална работа  / Росица Симеонова и др . - София : ИБИС, 2010 . - 335 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9321-47-0 

  

Сист. No: 36898

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 397 -

Арх/004/Е 21Бп, П/004/Е 21Бп, П1/004/Е 21БЦБ 61661

Евстатиев, Борис Иванов

   Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви : Монография / Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 132 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 129-132

   ISBN 978-954-8467-81-0 

  

Сист. No: 37189


 Индекс по АВТОРИ

Bergan, Sjur 390 
Davis, Howard 388 
Dooley, Jenny 1 90 
Egron-Polak, Eva 390 
Evans, Virginia 1 88 89 90 
Gaebel, Michael 388 
Gilmore, Ken 88 89 
Kelly, Dorothy 387 389 
Kohler, Juergen 388 
Kohler, Jurgen 387 389 390 
Matei, Liviu 387 389 
Nokkala, Terhi 387 389 
Patel, Ketan 1 90 
Purser, Lewis 388 390 
Wilson, Lesley 388 
Wireman, Terry 152 
Аврамова, Валентина 369 
Александрова, Силвия Стоянова 114 
Алексиева, М. 79 
Алипиев, Огнян Любенов 141 142 
Ангелов, Росен 34 36 38 39 40 42 84 86 
Ангелов, Росен Петров 33 
Ангелов, Юлиян 394 
Ангелова, Емилия Ангелова 140 
Ангелова-Барболова, Николина 48 115 116 117 
Андонов, Кондю 123 
Андреев, Андрей 174 183 201 240 280 292 306 338 341 
Андреев, Андрей Георгиев 174 240 292 306 
Андреев, Андрей Петков 280 
Андреев, Веселин 324 
Андреев, Георги Георгиев 324 
Андреева, Мария 153 
Андреева, Мария Йосифова 91 154 
Андрич, Иво 49 
Анков, Панко Кирилов 180 
Аннас, Джулия 5 
Антов, Пламен 200 
Антонов, Николай Йорданов 167 168 
Антонова, Диана Антонова 93 94 156 157 
Анчев, Панко 87 165 171 180 239 255 284 290 293 325 326 329 
Анчев, Панко Кирилов 54 165 166 171 172 180 191 197 225 239 243 255 257 260 280 290 293 326 329 349 
Аристотел 6 7 109 
Арнаудов, М. 289 
Арнаудов, Михаил 167 168 
Арнаудов, Михаил Петров 167 168 174 257 289 293 326 
Арсенова, Искра 304 305 
Атали, Жак 50 
Атанасов, Атанас Танев 120 
Атанасов, Тома 293 
Аткинс, Питър 2 
Багряна, Елисавета 169 
Баев, С. 79 
Бакалов, Георги Иванов 172 290 
Баке, Стефан 232 
Балабанова, Христина Андонова 222 
Барболова, Ж. 79 
Батаклиев, Георги 258 
Батаклиев, Георги Петров 258 
Белова, Нина Юриева 41 
Белър, Стивън 331 
Бенчев, Минко Николов 181 
Берия, Лаврентий 332 
Бешков, Александър 170 333 371 
Бешков, Илия 170 333 371 
Блажева, С. 79 
Блок, Александър Александрович 292 
Богданов, Б. 79 
Богданов, Богдан 258 
Божилова, Ваня Борисова 158 396 
Божилова, Жени 291 314 315 316 368 
Борисов, Адриян 99 
Боров, Тодор 213 
Боршуков, Георги Енев 239 
Ботев, Христо 171 172 
Бояджиев, Цочо Христов 7 109 
Боянов, Йончо 330 
Бротън, Джери 334 
Бърнев, Иван 330 
Бърнс, Робърт 173 
Вазов, Иван 174 175 
Вазов, Иван Минчов 172 174 175 
Валентинова, Доротея 27 31 
Вапцаров, Никола 176 177 
Вапцарова, Бойка 178 335 
Василев, Владимир Матеев 172 
Василев, Владимир Павлов 169 
Василев, Георги 45 
Василев, Йордан 197 
Василев, Йордан Асенов 52 53 197 336 337 
Василев, Кирил 3 
Василев, Кирил Николов 3 
Василев, Стефан 43 
Василева, Г. 79 
Василева, Иглика Илиева 28 
Величков, Константин 180 239 
Велчев, Петър Велчев 200 
Владимиров, Любомир Владимиров 103 107 
Вълков, Любен Георгиев 101 
Въчков, Александър 330 
Габе, Дора 181 
Габе, Дора Петрова 181 
Ганев, Владимир 20 30 41 334 
Ганев, Владимир Цонев 30 334 
Гаутама, Сидхарта 14 
Гегов, Кирил 125 
Генчев, Славимир Тодоров 200 
Георгиев, Георги Рашков 133 161 
Георгиев, Георги Тодоров 100 160 380 
Георгиев, Димо 17 376 
Георгиев, Никола Георгиев 324 
Герганова, Капка 5 14 44 
Герганова, Капка Милославова 5 14 44 
Гечев, Румен 92 
Гечев, Румен Василев 92 
Гечева, Ерма 45 
Гечева, Ерма Албертова 45 
Голдман, Мърл 367 
Господинов, Динко Великов 158 396 
Гранитски, Иван 54 87 171 172 175 181 182 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 195 196 197 200 218 219 238 239 243 245 257 260 267 268 269 270 271 272 281 287 293 299 300 309 310 311 317 322 325 326 339 349 351 362 363 372 
Грачоти, Санте 195 
Греков, Михаил Георгиев 322 
Григорова, Ася 320 
Григорова, Ася Иванова 320 
Григорова, Каталина Петрова 384 
Гриър, Джърмeйн 192 
Гриър, Джърмийн 192 
Гросби, Стивън 55 
Гьоте, Йохан Волфганг фон 193 
Гюрова, Светла Русева 174 220 221 
Давидков, Т. 79 
Далчев, Атанас 194 195 
Далчев, Атанас Христов 172 194 195 
Далчев, Христо 195 
Далчева, Виктория Атанасова 194 
Далчева, Мария 194 195 
Далчева, Мария Атанасова 194 
Далчева, Райна Атанасова 194 
Данков, Борис 178 335 
Данчева, А. 79 
Дарвин, Чарлз 113 
Дебелянов, Димчо 196 
Делева, Михаела Антонова 158 396 
Деликостов, Тодор Николов 146 151 
Денков, Александър 259 
Денков, Александър Гаврилов 259 
Денкова, Ф. 79 
Джонев, Сава 56 57 58 155 
Джонев, Сава Петков 57 58 
Дийл, Ханс А. 118 
Диманов, Любен Петров 258 
Димитров, Д. 79 
Димитров, Иван Йорданов 172 181 182 194 195 197 200 219 310 311 
Димитров, Стоян Илиев 310 311 
Димитрова, Блага 197 259 
Димитрова, Блага Николова 197 259 
Димитрова, Елка Ивелинова 200 
Димитрова, Мариана 345 373 
Димитрова, Цветелина 220 221 
Димов, Димитър 198 199 
Димов, Димитър Тодоров 198 199 
Димов, Димо Нейков 129 
Динеков, Петър 201 341 
Динеков, Петър Николов 167 168 171 172 219 220 221 223 237 239 260 280 
Добрев, Илия 202 
Добрев, Чавдар 203 342 
Добрев, Чавдар Атанасов 194 280 
Добрева, Антоанета Иванова 140 
Добромирова, М. 79 
Дойков, Васил Георгиев 59 60 343 344 345 373 
Дойков, Мартин Викторов 60 344 345 373 
Дойнов, Иван 204 205 206 346 
Дойнов, Пламен 206 346 
Дойнов, Пламен Иванов 200 
Доковска, Даниела 46 327 
Донев, Светлозар 41 
Донев, Юрий 23 
Дончева, Юлия 395 
Доре, Гюстав 279 
Друмев, Васил Николов 293 
Дугин, Г. С. 143 
Дудеков-Кършев, Васил 35 83 
Дуно, Беинса 9 10 11 12 13 
Дъгън, Кристофър 347 
Дънов, Петър 9 10 11 12 13 
Дюлгеров, Асен 72 
Дюренмат, Фридрих 207 
Евстатиев, Борис Иванов 124 381 397 
Евстатиев, Иван Борисов 127 
Евтимов, Евтим 208 209 210 211 212 
Евтимов, Иван 145 
Еленкова, М. 79 
Елин Пелин 213 214 215 216 217 
Жеков, Светлозар Иванов 236 
Железова, Диана Петрова 391 
Жечев, Тончо 198 199 225 280 348 
Завадски, Хюбърт 353 
Загорчев, Марин 2 15 352 
Загорчев, Марин Иванов 15 352 
Зарев, Пантелей 181 198 199 
Здравкова, Златоживка Иванова 328 
Златарев, Георги Стоянов 306 
Златева, Юлия Стоянова 160 380 
Иванов, Александър Милев 259 
Иванов, Дойчо 200 
Иванов, Ивелин Великов 110 
Иванов, Росен 139 148 
Иванова, Настя Василева 111 
Игнатовски, Димитър 369 
Игов, Ангел Миланов 194 
Игов, Светлозар 309 
Игов, Светлозар Атанасов 195 220 221 309 
Игов, Светозар 298 
Илиев, Атанас 322 
Илиев, Добрин Спасов 29 
Илиев, Михаил 394 
Илиев, Стоян 310 311 
Илиева, Нели Илиева 224 
Илиева, Росица Симеонова 158 396 
Илчев, Илиян 379 
Йовков, Йордан 218 219 220 221 222 223 224 225 
Йовков, Йордан Стефанов 219 220 221 222 223 224 225 
Йовчева, Ива Юлиянова 158 396 
Йонов, Йончо 80 
Йорданов, Иван Димитров 54 191 
Йорданов, Недялко 226 227 228 229 230 231 
Йорданов, Недялко Асенов 226 227 228 229 230 231 
Йосифов, Веселин 298 
Йоцов, Борис Иванов 220 221 
Кавгаджийска, С. 79 
Кадийски, Кирил 246 256 264 
Кадийски, Кирил Крумов 232 233 234 235 236 256 
Калев, Димитър 9 10 11 12 13 
Караангов, Петър 237 
Караангов, Петър Киров 237 
Каравелов, Любен 238 239 
Каравелов, Любен Стойчев 239 
Каралийчев, Ангел 240 
Каралийчев, Ангел Иванов 240 
Каранфилов, Ефрем Спиров 240 298 310 311 
Караславов, Слав Христов 298 
Каритърс, Майкъл 14 
Каролев, Свилен 200 
Каролев, Свилен Стоянов 200 225 237 
Касабов, Георги Милев 182 
Касчиев, Георги 72 
Киров, Димитър 22 
Кискинов, Николай 132 
Ковачев, Станой Герасимов 113 
Коларов, Емануил Красимиров 61 
Колев, Божидар Русанов 149 
Колев, Веселин Йосифов 298 
Колев, Иван 122 
Конов, Цветомир 162 374 
Константинов, Георги 240 306 
Константинов, Константин Илиев 322 
Константинова, Маглена 251 252 253 
Котев, Любомир 241 242 
Коцева, Евгения 80 
Крачолов, Пейо 326 
Крушкова, Силвия 117 
Кръстев, Георги 137 386 
Кръстев, Кремен 118 
Кръстев, Кремен Младенов 118 
Кръстев, Кръстьо 243 349 
Кръстев, Кръстьо Котев 172 255 
Куманов, Милен 239 284 351 
Куманов, Милен Костадинов 171 172 175 180 196 218 239 255 257 287 306 317 322 326 351 
Куманова, Милен 351 
Кунчев, Йонко 65 80 
Кунчев, Йонко Димитров 66 
Кушлев, Петър 350 375 
Кушлев, Станислав 350 375 
Куюмджиев, Кръстьо Тодоров 198 199 237 310 311 317 
Кънев, Кънчо 193 
Къун, Дамиен 15 
Лазарова, Ерика 35 83 
Лазарова, Ерика Георгиева 16 
Лазарова, Мила 244 
Лазарова, Пенка 304 305 
Лангов, Анани 99 
Левски, Васил 351 
Ликова, Розалия Николова 194 
Лилиев, Николай 245 
Лилова, Милена Цветкова 320 
Лим, Тимоти 352 
Лин, Рей 118 
Лудингтън, Ейлийн 118 
Луковски, Йежи 353 
Макбрайд, Джереми 67 
Малинова, Людмила Хр. 200 
Малинова, Людмила Христова 200 
Манделщам, Осип Емилович 246 
Манев, Красимир Петров 135 382 
Манукова, Анелия Владимирова 4 138 
Маразов, Иван 17 18 354 376 377 378 
Маразов, Иван Русев 18 378 
Маринков, Петър 263 
Маринска, Ружа Лазарова 179 
Марков, Георги 355 
Марков, Георги Георгиев 355 356 
Марков, Стефан 323 
Масалитинов, Николай Осипович 219 224 
Матев, Павел 247 248 
Матев, Павел Христов 247 248 298 
Мешеков, Иван Хараламбев 172 290 
Мешеков, Иван Харалампиев 213 222 
Милев, Александър 259 
Милев, Гео 179 249 250 
Милев, Иво 207 
Милева, Леда 182 
Милева, Леда Г. 251 252 253 254 
Милева, Леда Гео 182 
Минчев, Дянко 95 
Митова, Диана 392 
Митрев, Атанас Свиленов 298 
Михайлов, Людмил 126 
Михайловски, Стоян 255 
Михайловски, Стоян Николов 255 
Михалчев, Димитър Георгиев 19 
Мицков, Георги 279 
Молиер, Жан-Батист Поклен 256 
Молхова, Жана Езра 323 
Неделчев, Михаил Димитров 255 
Ненов, Георги 163 
Неофит Бозвели 257 
Николов, Малчо 255 
Николов, Минко Никилов 290 
Николова, Валентина 125 
Николова, Г. 79 
О'Колинс, Джералд 20 
Овчаров, Николай Димитров 357 
Омир 258 259 
Павлов, Павел 80 
Паисий Хилендарски 260 
Панайотов, Филип 302 303 364 365 
Пантев, Андрей 261 
Пантев, Пантелей Йорданов 181 198 199 
Панчовска, Рада 307 
Паризов, Парис Вангелов 71 
Паси, Исак 19 193 262 307 
Паси, Исак Соломон 292 
Пасков, Виктор 263 
Пастернак, Борис 264 
Пауновски, Иван Димитров 172 
Пачева, А. 79 
Пашев, Константин 72 
Пеев, Вениамин 21 22 358 
Пенев, Боян 257 265 
Пенев, Боян Николов 293 
Пенчев, Владимир Георгиев 167 168 
Пенчев, Георги 73 105 
Пенчева, Тамара Григориевна 131 
Пернишка, Емилия 304 305 
Петков, Петко Тотев 200 
Петков, Пламен Антов 200 
Петракиева, Людмила 307 
Петров, Валери 193 266 
Петров, Ивайло 267 268 269 270 271 272 369 
Петров, Никола 288 
Петров, Тодор Петров 200 
Пинч, Джералдин 23 
Пондев, Петър Станев 222 
Попвасилев, Стефан 180 
Попов, Божидар 280 
Попов, Генчо Ст. 128 130 
Попова, Дора 279 
Попова, Надя Христова 320 
Попова-Гуновска, Надя Христова 320 
Попова-Мутафова, Фани Добрева 306 
Прайс, Роджър 359 
Проданов, Васил 74 
Проданов, Васил Костадинов 74 
Продев, Стефан Иванов 24 25 194 273 274 275 276 277 360 361 
Протохристова, Клео Стефанова 197 
Пундев, Васил 255 
Рабле 279 
Рабле, Франсоа 279 
Радев, Димитър Иванов 136 
Радинска, Валентина 320 
Радинска, Валентина Димитрова 320 
Радичков, Йордан 280 
Радичков, Йордан Димитров 280 
Радонова, Мария 178 335 
Радославов, Иван 281 
Радославов, Иван Радков 220 221 
Радушев, Христо 282 
Райновски, Горан Асенов 331 367 
Райх, Кароли 173 
Раковски, Георги Стойков 284 
Ратанзи, Али 75 
Рашков, Георги 133 161 
Рашкова, Цецка Григорова 104 
Ричис, Джон 26 
Русев, Руси Димитров 283 
Русева, Вяра Събова 394 
Рускова, Свилена 96 
Рутвен, Мализ 27 
Сандева, Л. 79 
Сапарев, Огнян 285 286 
Сарандев, Иван 169 218 
Сарандев, Иван Атанасов 169 
Свиленов, Атанас 298 
Свинтила, Владимир 173 
Северняк, Серафим 223 324 
Серафимов, Стефан Николов 324 
Симеонова, Росица 76 77 158 396 
Славейков, Иван П. 289 
Славейков, Иван Петков 289 
Славейков, Пенчо 287 
Славейков, Пенчо Петков 288 
Славейков, Петко Р. 289 
Славейков, Петко Рачов 289 
Славов, Атанас Василев 28 
Смирненски, Христо 290 
Сноу, Чарлс Пърси 291 
Соловьов, Владимир 292 
Соловьов, Владимир Сергеевич 292 
Сотирова, Виктория Бойкова 71 78 
Софроний Врачански 293 
Спасов, Добрин 29 
Ставрев, Павел Владимиров 120 
Стамболски, Христо Танев 322 
Станев, Емилиян 213 
Станев, Никола Стоянов 213 
Станков, Емилиян Петров 144 
Станков, Иван Герасимов 222 
Станчева, Милувка 112 
Старейшински, Цветан 45 
Старейшински, Цветан Милков 45 
Стефанов, Валери Стоилов 225 
Стефанов, Георги 47 
Стефанов, Руслан 125 
Стефанова, Лиляна 294 295 296 297 298 
Стефанова, Лиляна Димитрова 294 295 296 297 298 
Стефанова, Тодорка 119 
Стивънс, Антъни 30 
Стоев, Борислав 238 
Стоименова, Мая 80 
Стойкова, Милослава Христова 225 
Стоянов, Александър Йорданов 147 
Стоянов, Атанас 80 
Стоянов, Валентин 150 
Стоянов, Веселин 324 
Стоянов, Веселин Минчев 324 
Стоянов, Димитър Иванов 213 
Стоянов, Захарий 299 300 301 302 303 362 363 364 365 
Стоянов, Людмил 306 
Стоянов, П. 79 
Сугарев, Едвин Стефанов 200 
Султанов, Симеон Стефанов 219 220 221 224 225 240 
Сълов, Иван 63 
Табаков, Никола 322 
Там, Чарлс 118 
Танев, Димитър 183 338 
Ташев, Тодор 301 302 303 364 365 
Тенев, Любомир 219 
Тенев, Любомир Димов 224 
Тенър, Майкъл 31 
Теодоров-Балан, Александър Стоянов 257 
Тодоров, Антон 81 366 
Тодоров, Петър Тодоров 331 
Тодоров, Тодор Цветанов 213 
Томов, Николай 80 
Тонев, Тончо Жечев 198 199 280 
Тотев, Петко 200 223 
Тотева, Жана 26 32 37 55 75 85 192 
Тотева, Жана Василева 75 
Траянов, Теодор 306 
Траянов, Теодор Василев 306 
Трендафилова, Петранка Петкова 278 
Тъкър, Лаверне 118 
Удхед, Линда 32 
Унамуно, Мигел де 307 
Факирска, Йорданка 385 393 
Фаруджа, Марио 20 
Федотов, Александър 8 
Федотов, Александър Викторов 8 308 
Феърбанк, Джон Кинг 367 
Филипов, Никола 260 
Фотев, Христо 309 
Фром, Ерих 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 83 84 85 86 
Функ, Райнер 35 83 
Фурнаджиева, Елена Г. 179 
Фьодоров, Николай 43 
Хаджийски, Иван 87 
Хаджийски, Иван Минков 87 
Хаджикосев, Симеон Дончев 200 
Хаджимишев, Иво 17 376 
Хадийска, Мария Иванова 87 
Хайтов, Николай 310 311 312 313 314 315 316 368 
Халачева, Лидия 80 
Хамилтън, Сю 44 
Хитов, Панайот 368 
Холевич, Йорданка Василева 220 221 
Христов, Георги Константинов 240 
Христов, Добромир 125 
Христов, Иван Василев 6 
Христов, Кирил 317 
Цанeв, Георги Ценов 220 221 
Цанев, Георги 290 
Цанев, Георги Цанков 174 240 
Цанев, Стефан 318 319 
Цанев, Стефан Неделчев 319 
Цанева, Милена Георгиева 194 200 
Цанков, Георги 174 240 
Цанков, Йото 80 
Цанков, Петър 80 
Цанков, Христо 317 
Цветаева, Марина 320 
Цветаева, Марина Ивановна 320 
Цветков, Иван Александров 310 311 
Цветков, Никола 351 
Цекова, Божидара 304 305 
Цонев, Володя 394 
Цонев, С. 79 
Цончев, Дончо 321 
Цончев, Дончо Стефанов 321 
Цончева, Снежана 321 
Чапарова, Юлия Ванчева 102 
Чернокожев, Вихрен Илиев 197 200 
Чинтулов, Добри 322 
Чинтулов, Добри Петров 322 
Чорбаджийски, Димитър Христов 324 
Чосър, Джефри 323 
Чудомир 324 
Шарден, Пиер Тейар дьо 45 
Шарден, Пиер Тейяр дьо 45 
Шивачев, Румен Радков 223 
Шишков, Руско 159 164 
Шишманов, Иван Д. 325 
Шишманов, Иван Димитров 175 
Шопова, Мариана Иванова 320 
Шумкова, Лора Андреева 200 
Шурбанов, Александър 323 
Шурбанов, Александър Владимиров 323 
Юлзари, Синто Моис 395 
Юруков, Даниил 180 
Яворов, Пейо К. 370 
Яворов, Пейо Крачолов 326 370 
Яков, Венелин Илиев 134 
Янев, Владимир Атанасов 223 290 310 311 
Янев, Георги 182 
Янев, Георги Георгиев 182 
Янев, Симеон Янакиев 290 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Banking 88 89 
Finance 1 90 
Journal of the European higher education area 387 388 389 
Leadership and governance in higher education 390 
Mакроикономика 92 
Total productive maintenance 152 
Автоматизирано електрозадвижване 134 
Автомобильный справочник 143 
Албена 219 
Алеко Константинов като адвокат 46 327 
Алманах за историята на Русе 328 
Анализ на държавната политика в областта на търговската несъстоятелност 47 
Анализиране състоянието на енергийните системи, изследване и създаване на система за комбинирано енергоосигуряване на РУ "Ангел Кънчев" 123 
Античната философия 5 
Балканската война 1912-1913 330 
Бардо 8 
Библията 26 
Биография на духа 262 
Божествен огън 292 
Борбата на идеи в науката 3 
Буда 14 
Будистка етика 15 
Бъдещето на човека 45 
Българи от старо време 238 
Българинът според Йовков 242 
България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913 356 
Българска дърворезба 350 375 
Българска литература 1880 - 1930 281 
Български балади 306 
Български притчи или пословици и характерни думи 289 
Българский въпрос 284 
Българският Великден или страстите български 348 
Везни 179 
Векът на мениджмънта 91 154 
Великата Рилска пустиня 174 
Вечната и святата 169 
Винаги ще има варвари 261 
Възобновяеми енергийни източници 132 
Възрожденски писатели 201 341 
Гаргантюа и Пантагрюел 279 
Гео Милев в спомените на съвременниците си 182 
Гео Милев през погледа на литературната история и критика 183 338 
Гоце Делчев 370 
Гьонсуратлъците на прехода 54 191 
Да бъде ден! 290 
Да бъдеш човек 35 83 
Да се чете след смъртта ми... 178 335 
Да убиеш вярата 318 
Дело 585/1942 Никола Йонков Вапцаров 340 
Детството на Дон Кихот и други есета 307 
Димчо Дебелянов 200 
Догмата за Христос 37 85 
Докоснати струни 244 
Дъщеря на небето 320 
Европейски измерения на правото 61 
Египетският мит 23 
Една вселена 205 
Екологично право 73 105 
Експериментално изследване на неравномерността и натоварването при предаване на движение в карданови и планетни предавки - етап II 140 
Енергетика и добро управление - тенденции и политики 125 
Енергийно осигуряване на обекти от възобновяеми източници 126 
Епопея на забравените 175 
Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията 21 358 
Жестокият пръстен 249 
Житие и страдания грешнаго Софрония 293 
За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионално познание 391 
За твое здраве! 118 
Забравеният език 33 
Задкулисието на прехода 81 366 
Заклета 197 
Закон за адвокатурата 51 
Записки по българските въстания 299 300 362 363 
Избрани произведения 24 25 195 273 274 275 276 277 360 361 
Избрани съчинения 247 248 267 268 269 270 271 272 
Избрани творби 294 295 296 297 298 
Избрани теми по потребителско поведение 96 
Избрано 203 237 342 
Изгубеният град 206 346 
Изменници в нощта 263 
Изследване и разработване модел на система за информационно-комуникационно осигуряване процеса за вземане на решения, в условия на системна неопределеност, неточност и непълнота на информацията 135 382 
Изследване и разработване на модел за управление на инсталация за обработка на мазут 127 
Изследване и създаване на банка от материали, необходими за процеса на дизайн проектирането 162 374 
Изследване на алгоритми за диференциални модели от финансовата математика 101 
Изследване на възможностите за мониторинг в реално време на термичното натоварване на мощни светодиоди за интериорно осветление при различно асемблиране към охлаждащия радиатор 131 
Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи 128 130 
Изследване на непрекъснати и дискретни математически модели с аналитични методи 102 
Изследване на технологии и средства за земеделско производство 149 
Изследване разхода на електрическа енергия при механично обработване на стругове с ЦПУ 122 
Иконите спят 250 
Илиада 259 
Индийска философия 44 
Интердисциплинарни изследвания на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз 63 
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията 383 
Искам обич за обич 209 
Ислямът 27 
Италия 60 344 
Как станах хайдутин 368 
Католицизмът 20 
Кентърбърийски разкази 323 
Книга за българския народ 255 
Кой ще управлява света утре? 50 
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, права на лицата с психични увреждания и психично-здравна помощ в Република България 48 
Консул на Голо Бърдо 324 
Коридори на властта 291 
Корупция и антикорупция 64 
Корупцията при обществените поръчки 72 
Кратка история на Австрия 331 
Кратка история на Италия 347 
Кратка история на Китай 367 
Кратка история на Полша 353 
Кратка история на Франция 359 
Кризата на психоанализата 36 84 
Криминалистика от А до Я 65 
Криминалистическа тактика 66 
Критически илюзии 285 286 
Литература и интелигенция 265 
Ловци на метафори 339 372 
Любомъдрие на историята 355 
Мати Болгария 257 
Между огън и вода 208 
Мениджмънт на бизнес процеси 93 94 156 157 
Местно самоуправление 153 
Методи в социалната работа 71 
Мизантроп 256 
Мистериите на Кабирите в Древна Тракия 17 376 
Мисълта на Фройд - величие и ограничения 38 
Митове и факти за психичните болести 116 
Млади и стари 243 349 
Моралната карта на България 87 
Морякът, който не отплува 282 
Моята молитва 172 
На острова на блажените 287 288 
Народе???? 351 
Насилието в модерната епоха 74 
Национализмът 55 
Ницше 31 
Обобщено изследване на зъбни предавки и механизми за портални кранове 141 142 
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране 121 
Общонационалният лидер на азербайджанския народ Гейдар Алиев (1923-2003) 68 
Одисея 258 
Окачествяване на сушени плодове и зеленчуци 150 
Определяне на основните параметри за качествено и ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес с представителните отбори на Русенски университет А. Кънчев 379 
Ортопедия и травматология 120 
Основи на социалната работа 78 
От иглу до кюнец 266 
От логическа гледна точка 29 
От Паисий до Раковски 325 
Откритията на българския Индиана Джоунс 357 
Оценка на заплахите от организирана престъпност 69 
Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010 - 2011 70 
Палитра 204 
Педагогика на взаимодействието "дете - среда" 395 
Пейзаж от думи 309 
Песен на песента ми 326 
Песни и поеми 173 
Песъчинки от спомени 202 
Поглед зад очилата 194 
Политическа зима 171 
Получаване на глюкозо-галактозен сироп чрез ензимна хидролиза на лактоза от отпадъчна суроватка 111 
Получаване на нови индустриални минерали на основа калциев карбонат 112 
Почакай, слънце 181 
Правата на човека и наказателният процес 67 
Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане 62 
Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви 124 381 397 
Принцовете 321 
Програмни езици - лекции 100 
Проектиране и реализиране на лабораторна уредба с разделно впръскване на бензин и алтернативни горива 144 
Проектиране, разработване и издаване на вестник Студентска искра с цел информиране на академичната общност за резултатите от научната и художественотворческата дейност на университета 4 
Проектно ориентирано технологично обучение 392 
Произход на видовете чрез естествен отбор, или запазване на облагодетелстваните раси в борбата за живот 113 
Проучване на езиковите особености на колокациите в английски език 278 
Пръстът на Галилей 2 
Психично здраве 115 
Психология на литературното творчество 167 168 
Психопатология и диагностика в психиатрията и в клиничната психология 117 
Птици в нощта 245 
Пътят и времето 28 
Раждането на фашизма 49 
Разработване и изпитване на електровелосипед 145 
Разработване на инструментална среда за генериране на бизнес процеси от избрана приложна област 384 
Разработване на компютърни дидактични игри за предучилищна възраст 385 393 
Разработване на концепция и стратегия за създаване история на литературата в Русе 283 
Разработване на методи и средства за мониторинг на техническото състояние на земеделска и транспортна техника 146 151 
Разработване на методика за подготовка на обучители за работа с възрастни хора с шизофрения в умения за здравословен начин на живот 119 
Разработване на система за комплексно управление на точността на технологичната система на обработващи центри 163 
Разработване на средства за измерване параметрите на електрическите мрежи и методи за оценка на грешките във вериги с нисък фактор на мощност 133 161 
Расизмът 75 
Ренесанс на политическата икономия 95 
Ренесансът 334 
Ритон с глава на овен 354 377 
Ръж 240 
Ръководство за решаване на задачи от Училищния курс по геометрия 99 
Ръководство и култура в организациите за социална работа 77 
Свирепо настроение 280 
Свитъците от Мъртво море 352 
Свобода и независимост 239 
Сградите - европейско културно наследство на Русе 345 373 
Северна Корея 59 343 
Сила и живот 9 10 11 12 13 
Система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители 159 164 
Системи за управление по отношение на околната среда 106 
Славянобългарска история 260 
Слово и образ 170 333 371 
Смисълът на литературознанието 166 
Социална организация 56 57 58 155 
Спасете нашите души! 319 
Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2013 394 
Стани, стани, юнак балкански 322 
Старопланински легенди 218 
Статистически справочник 79 
Стихотворения 246 264 
Стъпки 3 305 
Стъпки 5 304 
Съдебни експертизи 80 
Създаване и изследване на рискометрична технология в трансграничната екологична сигурност 103 107 
Създаване и изследване на система за многокритериална оценка на обекти 137 386 
Създаване математически модели за научни изследвания и педагогически практики, основани на съвременни информационни технологии 104 
Създаване на измервателна система за изследване на дизелови горивни уредби с електронно управление на горивоподаването 147 
Създаване на пилотна студентска научноизследователска лаборатория 138 
Създаване на самостоятелна соларна система 129 
Създаване на учебно-изследователска лаборатория по електронни системи за управление на самоходни машини - II част 139 148 
Съучастникът 207 
Съчинения 6 7 39 40 41 42 86 109 176 177 184 185 186 187 188 189 190 213 214 215 216 217 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 251 252 253 254 301 302 303 310 311 312 313 314 315 316 364 365 
Тайният дневник 1938 - 1942 332 
Телетрафично проектиране 136 
Това се случи пред очите ми 52 53 336 337 
Традиционната логика и нейното материалистическо обоснование 19 
Тютюн 198 199 
Уеб дизайн 160 380 
Указания за социална отговорност 82 
Управление на качеството в организациите за социална работа 158 396 
Управление на риска 97 98 108 
Управление на социалната работа като дейност и система 76 
Усмивката на Буда 308 
Ученият срещу политика д-р Найден Шейтанов 16 
Фауст 193 
Философия на литературната история 165 329 
Философия на общото дело 43 
Хей, пролет иде 317 
Хосписни и палиативни грижи 114 
Християнство и философия : проблемът за сътрудничеството 22 
Християнството 32 
Хубавата Елена между Троя и Тракия 18 378 
Цариградски сонети 180 
Църква за вино 211 
Черна песен 196 
Числено моделиране и изследване на сложни по конфигурация твърди деформируеми тела и механични системи 110 
Човекът за самия себе си 34 
Чудомир 241 
Шапка на тояга 210 
Шапка ти свалям, любов! 212 
Шекспир 192 
Шуменска област 369 
Юнг 30 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австрия - психология - медицина 38 
Автоматика. Теория, методи и устройства на системите за автоматично управление и регулиране. Технича 124 381 397 
Автоматично проектиране и управление на електрически машини 134 
Автомобили - електронно оборудване 139 148 
Автомобили - справочник 143 
Автомобилостроене - електроника 147 
Авторитарни режими 49 
Алгебра 104 
Английска литература - романи 291 
Английска поезия 173 251 323 
Английски език 278 
Археология 357 
Архитектура 345 373 
Балканска война, 1912 - 1913 330 356 
Банки. Банково дело 88 89 
Белгийска литература 251 
Библия и литература 26 
Бизнес - организация и управление 93 94 156 157 
Биографии 21 24 25 38 52 53 68 81 166 178 183 273 274 293 322 332 335 336 337 338 340 350 358 360 361 366 370 375 
Биографии на български творци, исторически личности ... 46 170 327 333 371 
Будизъм 14 15 
Будизъм - Тибет 8 
Българи - бит 87 
Българи - народопсихология 87 
България - вътрешна политика - 1989- 54 191 
България - история 348 
България - статистически данни 79 
България - траки 354 377 
Българска литература 176 177 184 185 186 187 188 189 190 194 237 248 253 254 263 266 281 283 293 322 
Българска литература - биографии 203 342 
Българска литература - Възраждане 301 302 303 364 365 
Българска литература - драма 230 231 
Българска литература - драма, комедия 177 224 297 
Българска литература - езиковедски изследвания 289 
Българска литература - епиграми 210 255 
Българска литература - есета 262 284 297 
Българска литература - избрани произведения 220 221 222 224 225 267 268 269 270 271 272 
Българска литература - избрани произведения на един автор 203 213 214 215 216 217 232 233 234 235 236 294 295 296 297 298 310 311 312 313 314 315 316 342 
Българска литература - история 178 313 315 335 
Българска литература - история - Възраждане  201 325 341 
Българска литература - история - философски проблеми 165 329 
Българска литература - критика 265 
Българска литература - лирически поеми 306 
Българска литература - периодична литература 318 
Българска литература - повести, разкази, новели 218 238 324 
Българска литература - поезия 175 176 180 181 187 196 197 204 205 208 209 211 212 226 227 228 229 244 245 249 250 251 282 284 287 288 294 295 296 304 305 309 317 319 326 
Българска литература - поетични разкази - легенди - приказки - саги 252 
Българска литература - проза 176 296 
Българска литература - публицистика 24 25 171 188 189 190 239 261 273 274 275 276 277 312 318 360 361 
Българска литература - пътеписи 174 206 314 346 
Българска литература - разкази 213 310 311 
Българска литература - разкази - легенди 316 
Българска литература - разкази - повести 202 220 221 222 223 280 
Българска литература - разкази, повести, новели 214 215 216 
Българска литература - романи 198 199 223 267 268 269 270 271 272 298 
Българска литература - Сборници 179 
Българска литература - теми, образи, сюжети 165 242 243 329 349 
Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 170 333 371 
Българска литература - теми, образи, сюжети - Т. 3 195 
Българска литература - художествена 219 
Българска литература за деца 240 
Българска литература, критика 184 185 186 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 171 229 
Българска литература. Историята като литературен жанр 180 257 260 293 326 
Българска литература. Литературна критика 241 285 286 
Българска литература. Социални романи 321 
Българска поезия 169 171 255 
Българска поезия за деца 177 
Велосипеди 145 
Вестници - журналистика 4 
Взривни вещества. Горива 127 
Висше образование - България 394 
Висше образование - качество 387 388 389 
Висше образование - образователна политика 388 
Висше образование. Висши учебни заведения 390 
Вредно влияние на човешката дейност върху средата 103 107 
Възраждане - Европа 334 
Вътрешна политика на РАзербайджан 68 
География - Азия 59 343 
География - Европа - Европейски съюз 60 344 
Геометрия - ръководства 99 
Глобални проблеми на човечеството 74 
Градове, изчезнали и стари - Родопски край 357 
Гражданско право - България 51 
Грижи за болния. Хигиена на болния 114 
Двигатели с вътрешно горене 144 
Дебелянов, Димчо Вельов - юбилеи и чествания - сборници 200 
Дейност на международни и междудържавни организации 106 
Детска литература 251 252 253 
Диагностика в техниката и техническите науки 137 146 151 386 
Дизелови двигатели 147 
Драматурзи, английски - творчество 192 
Дънов, Петър Константинов - биографии 28 
Дъновизъм 28 
Държава (право) - социология 50 
Еволюционно учение - дарвинизъм - видообразуване - примати 113 
Европейски съюз - правни проблеми 63 
Европейско международно право 61 
Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 100 
Екологичен риск 98 108 
Експертиза [право] - учебници за ВУЗ 80 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 126 
Електроизмерителна техника 133 161 
Електроника 138 
Енергетика - общи въпроси 125 
Енергийни източници 129 132 
Енергоснабдяване на предприятия 123 
Етика 39 86 
Задгробен живот - безсмъртие 8 
Запомнящи устройства -цифрови 160 380 
Защита на информацията 383 
Здраве 118 
Земеделска техника - ремонт 146 151 
Зъбни предавки и механизми 141 142 
Изкуство - България 17 350 375 376 
Изкуство, средновековно 334 
Изобразително изкуство - България 170 333 371 
Изобразително изкуство, българско - есета 339 372 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 101 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 160 380 
Икономически теории 95 
Индийска философия 44 
Индийски религии 14 44 
Информатизация и информационно-технологично общество 383 
Ислям - популярна литература 27 
Испанска литература - романи 307 
История 328 
История - България 302 303 364 365 
История - България - нова 370 
История - философски проблеми 355 
История на Австрия 331 
История на България 260 340 356 
История на догмите 37 85 
История на Европа 353 
История на Италия 347 
История на Китай 367 
История на Русия и СССР 332 
История на философията 6 
История на Франция 359 
Калций 112 
Католическа църква - история 20 
Класическа гръцка литература 258 259 
Компютри - обучение 385 393 
Компютърни науки и технологии 384 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 124 381 397 
Компютърни техники с практическо приложение. Компютърна математика 104 384 
Корейска литература - романи 308 
Корупция 64 
Корупция - превенция 72 
Краезнание 206 328 346 369 
Краезнание - Русе 345 373 
Криминалистика 65 66 
Култура, средновековна 334 
Кумрански ръкописи 352 
Лаборатории, химични 121 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 114 
Литература - история и критика 325 
Литература - художествена - българска 172 299 300 362 363 
Литература - художествена - чужда 207 
Литературна критика 166 217 
Литературоведи, български 243 349 
Литературоведи, български - интервюта 54 191 
Личност - психология 34 
Личност и общество 35 83 
Логика 19 29 
Логически категории - предикати 6 
Макроикономика 92 
Марксизъм-ленинизъм. Научен комунизъм 24 25 273 274 360 361 
Математичен анализ 101 
Математически методи и модели в опазване на околната среда 103 107 
Математически модели за изследване на операциите 102 
Материалознание 162 374 
Машини с програмно управление 159 164 
Медицина - ортопедия 120 
Медицина - психиатрия 119 
Международни отношения - социология 50 
Мениджмънт 93 94 156 157 
Метализация във вакуум 159 164 
Металорежещи машини - с програмно управление - учебници за ВУЗ 122 163 
Методика на физическото възпитание 379 
Механизми и предавки, изследване и изпитване 140 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация 110 
Милев, Гео - спомени 182 
Митология 33 
Митология, антична 18 378 
Митология, египетска 23 
Морал 35 83 
Морал - философски проблеми 34 
Наказателен процес 67 
Наказателно право, международно 69 70 
Народни вярвания. Народни обичаи. Суеверия. 18 378 
Народопсихология 16 
Насилие - социологични проблеми 74 
Наука - популярна литература 2 
Наука - философия и методология 3 
Национализъм 55 
Националноосвободително движение - България - дейци - документи 351 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 180 299 300 362 363 
Нация 55 
Наченки и развитие на бъгарското националноосвободително движение (II пол. на XVIII в. -1856 г. ) 368 
Немска литература 193 
Ницше, Фридрих 31 
Образование - степени на образование 388 
Образование и възпитание на интелекта и личността 391 
Обществено управление 51 
Обществено устройство и обществени отношения - социологични проблеми 74 
Общество. Социална структура 39 86 
Овчаров, Николай Димитров - дейност 357 
Организационна култура 77 
Организация - теория 56 155 
Организация - управление - теория 57 58 
Организация на управлението 56 155 
Осветяване на различни обекти 131 
Основи на възпитанието 395 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 48 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 96 
Паметници на културата 354 377 
Паметници на културата - България 357 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздание. Документация 4 
Писатели, български 201 243 341 349 
Писатели, български - творчество 165 329 
Подаване на горивото. Смесообразуване. Карбурация 144 
Подемни кранове 141 142 
Поети, английски - творчество 192 
Поети, български - спомени 182 
Поети, български - творчество 165 183 329 338 
Поети, български - юбилеи и чествания - сборници 200 
Познание, теория 3 
Политика 74 
Политика, вътрешна, външна 52 53 81 336 337 366 
Потребление - философски проблеми 35 83 
Права на човека - Европа 67 
Право - адвокатура 46 327 
Право на Европейския съюз 62 
Право. Наука за държавата и правото 73 105 
Предучилищна възраст - занимания 385 393 
Приказка 33 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 106 
Природа, опазване в цялост 73 105 
Производство - оборудване 152 
Промишлен дизайн 162 374 
Протестанство 21 358 
Процеси и продукти на нефтената промишленост и сродни отрасли 127 
Психиатрия 116 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 115 117 
Психични и поведенчески разстройства 48 
Психично и нравствено здраве и хигиена на умствения труд 115 
Психоанализа 33 36 37 38 42 84 85 
Психологически въпроси. Ергономия в промишлеността 57 58 
Психология 33 
Психология - индивидуална - съзнателно, подсъзнателно 40 41 42 
Психология на литературното творчество 167 168 
Психолози, швейцарски - биографии 30 
Психотерапия 115 117 
Радиотехника. Техника на електромагнитните трептения (радиовълни) 136 
Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 37 85 
Расизъм 75 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 9 10 11 12 13 21 358 
Риск, несигурност в икономиката 97 
Руска литература - поезия, стихове 246 264 292 320 
Сборници със смесено съдържание 225 237 247 248 290 322 
Светотехника, устройства 131 
Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 150 
Селскостопанска техника - изпитване 149 
Символи и знаци 33 
Системи на образование - хармонизиране 388 
Слънчева енергия 129 
Социална психология 36 37 39 56 57 58 84 85 86 155 
Социална работа 71 
Социална работа - управление и организация 76 77 78 
Социални грижи 71 
Социални проблеми 158 396 
Социални процеси 50 
Социално поведение. Социална психология 57 58 
Социография 59 343 
Социография - Европа, Европейски съюз 60 344 
Социология 82 
Старогръцка и староримска религия. Класическа митология 116 
Статистика 79 
Странични продукти при производството на сирене 111 
Сънища 33 
Съобщителна техника 135 382 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 137 386 
Телефония 136 
Теория и практика на организацията 91 154 
Теория на литературата 166 
Теория на познанието 19 
Термодинамика 124 381 397 
Топлинно стопанство. Горива. Отопление. Топлотехника 128 130 
Травматология - учебници за ВУЗ 120 
Траки - религия 17 18 376 378 
Транспортни средства - техника 146 151 
Транспортни средства с друго задвижване 145 
Трудово обучение 392 
Търговско право 47 
Управление 153 
Управление - психологични проблеми 56 57 58 155 
Управление на качеството 158 396 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 97 98 108 
Ферменти (ензими). Катализатори на биохимическите реакции. Ензимология 111 
Физика 7 109 
Физическа култура 379 
Философи, немски 31 
Философия 262 
Философия - религиозна - Русия 43 
Философия на културата 16 
Философия на ценностите 34 35 83 
Философия, антична 5 
Философия, съвременна 39 40 41 42 86 
Философска антропология 45 
Философски мистицизъм 9 10 11 12 13 
Философски произведения 7 109 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 1 90 
Френска литература 256 
Френска литература - романи 279 
Хигиена 118 
Хидроенергетика 128 130 
Хранене - хигиена 118 
Християнска религия 22 
Християнство - популярна литература 32 
Хроники 257 
Художествени изделия от злато, сребро, платина. Златарско изкуство 354 377 
Художници, български - творчество - есета 339 372 
Целулоза - Химия 112 
Цифрови системи - машини и устройства. Микропроцесори 133 161 
Църковно-национална борба [България] 348 
Човек - етични проблеми 34 
Човек - философски проблеми 45 
Шекспир, Уилиам - творчество 192 
Шекспирови герои и образи 192 
Юдаизъм 352 
Юнг, Карл Густав - биографии 30 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Java 100 
Web дизайн 160 380 
автоматизирана система 150 159 164 
автоматизирано управление 159 164 
автоматично проектиране 134 
автоматично управление 134 
автомобили 139 143 148 
авторитарни режими 49 
агресивност 41 
адвокатура 46 51 327 
административно управление 390 
алгебра 104 
алгебри с полиномни тъждества 104 
английска литература 173 192 291 323 
английска поезия 173 251 
английски език 278 
антифашистка борба 340 
антична култура 328 
антична митология 18 378 
антична философия 5 6 7 109 
антология 169 
археология 357 
архитектура 345 373 
Балканска война 330 356 
банки 1 88 89 
банкова система 92 
банкови документи 88 
банкови операции 88 90 
банкови услуги 88 
банково дело 1 89 
басни 266 
безсмъртие 8 
белгийска литература 251 
бележки 225 
белетристика 24 25 273 274 360 361 
библейски критицизъм 26 
библейско християнство 32 
Библия 26 
бизнес процеси 384 
бизнес разузнаване 135 382 
биогорива 144 
биографии 21 81 165 178 183 200 201 203 242 293 329 335 338 339 341 342 350 358 366 370 372 375 
биографични данни 54 191 357 
биография 30 
биографски материали 46 327 
биохимия 111 
бит 87 
бихевиоризъм 41 
Бог 9 10 11 12 13 
богослужебна литература 9 10 11 12 13 
Болонски процес 387 388 389 
борба с корупцията 64 72 
Буда - биографични данни 14 
будизъм 8 14 15 308 
българи 87 
България 79 
България - вътрешна политика - 1989- 54 191 
България - траки 354 377 
българска драма 219 
българска журналистика 24 25 273 274 275 276 277 360 361 
българска класика 169 171 175 219 238 239 255 257 260 290 293 326 
българска литература 169 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 194 195 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 237 238 239 241 242 244 247 248 249 250 252 253 254 255 257 260 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 280 282 283 284 285 286 287 288 290 293 294 295 296 297 298 301 302 303 304 305 306 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 321 322 324 326 333 335 338 341 342 346 348 364 365 371 
българска литература за деца 240 251 
българска поезия 169 175 176 183 200 208 232 245 294 295 296 326 338 
българска проза 176 
българска публицистика 24 25 273 274 275 276 277 360 361 
български балади 306 
български писатели 165 243 329 349 
български поговорки 289 
български пословици 289 
български художници 170 333 339 371 372 
бюджет 90 
вакуумни покрития 159 164 
Васил Левски 351 
ВЕИ 132 
велики учени 2 
велосипед 145 
вестници 4 
ветеринарномедицинска експертиза 80 
взаимодействието "дете - среда" 395 
видове социална работа 71 
високи спортни резултати 379 
висше образование 387 388 389 390 394 
власт 77 
влияние 77 
Втората световна война 332 340 
възобновяеми източници на енергия 126 129 132 
възпитателна работа в детската градина 395 
Възраждане - България 201 301 302 303 341 364 365 
възрожденска литература 284 
външна политика 81 366 
вътрешна политика 68 81 366 
вятърни турбини 128 130 
география 59 60 343 344 
геометрични неравенства 99 
геометрия 99 
глобално управление 50 
Голямата чистка 332 
горивни уредби 147 
градско управление 153 
гражданско право 51 
Грасманова математика 104 
грижи за болния 114 
Гросманова алгебра 102 
данъчни нарушения 70 
двигатели с вътрешно горене 144 
демография 79 
демократичен преход 52 53 336 337 
демонополизация на насилието 74 
деструктивност 41 
детска литература 251 252 
деформируеми тела 110 
Джихад 27 
дидактични игри 385 393 
диетично хранене 118 
дизайн проектиране 162 374 
дизелови двигатели 147 
дискусиите в науката 3 
диференциални и диференчни уравнения 102 
дневници 332 
драма 193 224 230 231 297 
драматургия 177 207 
думи за Добри Чинтулов 322 
дъновизъм 28 
дърворезба 350 375 
държавна власт 153 
държавна политика 47 
еволюция 113 
еврейска библия 352 
Европейски съд по правата на човека 67 
Европейски съюз 61 63 387 389 390 
европейско право 61 63 
Египет 23 
език и стил 283 
езици за програмиране 100 
екологически риск 98 108 
екологична експертиза 80 
екологична сигурност 103 107 
екологично право 73 105 
екология 73 103 105 107 
експертизи 66 
експресионизъм 250 
ел. система за възобновяема енергия 138 
електрическа енергия 132 
електрически машини 134 
електрически мрежи 133 161 
електрически централи 132 
електровелосипед 145 
електродвигатели 145 
електрозадвижване 134 
електроника 138 
електронно оборудване 139 148 
електронно управление 147 
енергетика 125 132 
енергетичен мениджмънт 125 
енергийна политика 125 
енергийна стратегия 132 
енергийни горива 127 
енергийни ресурси 126 
енергийни системи 123 
енергоосигуряване 123 
енергоснабдяване 123 
ензими 111 
енциклопедия 369 
епиграми 210 255 
ерготерапия 119 
есеистика 24 25 273 274 275 276 277 360 361 
есета 254 262 307 310 
естествен подбор 113 
етика и личност 34 35 83 
етични проблеми 15 
етично поведение 82 
етруски богове 18 378 
журналистически статии 4 
зависимост от умствените способности 48 
зависимости 117 
защита на информацията 383 
защити в електрозадвижванията 134 
здраве и здравеопазване 118 
зелени покриви 124 381 397 
земеделска техника 146 149 151 
земеделски стопанства 149 
златарско изкуство 354 377 
знание 5 
зъбни колела 141 142 
зъбни механизми 141 142 
зъбни предавки 141 142 
извадки от роман 240 
изказвания 68 
изкуство и масова култура 286 
изобразително изкуство 170 333 339 371 372 
изпарители 159 164 
изпитване 121 
изследване на операциите 102 
изчезнали и стари градове 357 
икономически теории 95 
иконостаси 350 375 
имена в българското литературознание 166 
индийска философия 44 
индийски религии 14 44 
иновационен мениджмънт 93 94 156 157 
инстинкти 42 
инстинктивизъм 41 
интервю 254 
интервюта 237 
интервюта - Иван Гранитски 54 191 
интердисциплинарност 162 374 
интереси към околната среда 395 
интернет 160 380 
информационна дейност 4 
информационни технологии 383 
информационно осигуряване 135 382 
ислям 27 
испанска литература 307 
историческа литература 299 300 362 363 
исторически разкази 315 
история 257 331 355 367 
история на Австрия 331 
история на България 299 300 303 325 330 340 356 362 363 365 368 370 
история на Европа 347 353 359 
история на Италия 347 
история на Китай 367 
история на литературата 166 283 
история на Русе 328 345 373 
история на СССР 332 
история на Франция 359 
историята като жанр 260 293 
Исус 32 
калвинизъм 21 358 
калибриране 121 
калциев карбонат 112 
калциев оксид 112 
калций 112 
кандидат-студенти 394 
карданов съединител 140 
карданови предавки 140 
католицизъм 20 
католическа църква 20 
киносценарии 263 
класическа гръцка литература 258 259 
класическа митология 116 
колокативни модели 278 
колокации в английския език 278 
комедия 224 237 256 
компютърни науки и технологии 384 
компютърно обучение 385 393 
комуникационно осигуряване 135 382 
конвенционални покриви 124 381 397 
контрабандата 70 
контролери 384 
коран 27 
корейска литература 308 
кореспонденция 178 335 
корупция 64 72 
краезнание 206 345 346 369 373 
кранове 141 142 
криминалистика 65 66 
криминалистическа терминология 65 
криминалистична тактика 66 
криминалистични експертизи 80 
критика 184 185 186 281 
кумрански ръкописи 352 
лаборатория 121 
лечебно хранене 118 
лирика 205 208 290 294 
лирически поеми 306 
литература 167 168 281 
литература за деца 253 
литературата и днешния ден 286 
литературен алманах 179 
литературен живот в Русе 283 
литературен кръг "Мисъл" 243 349 
литературен сборник 179 
литературна естетика 233 
литературна критика 183 194 195 200 201 217 241 242 243 265 285 286 310 311 312 313 314 315 316 325 338 341 349 
литературна критика и теория 165 285 329 
литературна публикация 285 
литературна техника 54 191 
литературни анкети 236 
литературни жанрове 257 
литературното творчество 167 168 
литературоведски жанрове 166 
литературоведско познание 166 
литературознание 166 182 
логика 6 19 29 
логическа гледна точка 29 
логически категории 6 
любовна лирика 204 
македонски въпрос 370 
макроикономика 92 
математичен анализ 101 
математически модели 102 
материали и технологии 162 374 
материализъм 19 
медицинска електроника 138 
медицински работници 114 
международни отношения 68 
мениджмънт 91 154 
местно самоуправление 153 
метализация 159 164 
металорежещи машини 122 163 
методи за оценяване 97 
методика на преподаването 379 
мистерии 17 376 
мистично християнство 32 
митология 23 33 
млечна суроватка 111 
модерно християнство 32 
монетарна политика 92 
мониторинг на околната среда 106 
мониторинг на техника 133 161 
морални ценности 34 
Мъртво море 352 
наказателен процес 67 
наказателно право 69 70 
народни умотворения 289 
народопсихология 16 87 241 
насилие 74 
насилие и глобален капитализъм 74 
насилие и държавен социализъм 74 
наука 2 
наука - философия и методология 3 
научни открития 2 
национализъм 55 
национално възраждане 302 364 
националноосвободително движение 284 302 303 364 365 370 
националноосвободително движение (II пол. на XVIII в. -1856 г. ) 368 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 180 351 
нация 55 
незаконен трафик 70 
немска литература 193 
немски философи 31 
несъзнавано 40 42 
Николай Овчаров - интервю 357 
НИС 63 93 119 122 123 126 128 129 130 133 137 139 140 141 142 146 148 149 150 151 156 159 161 163 164 385 386 393 
Ницше 31 
новели- повести - разкази 216 
нормативни документи - ЕС 62 
нравствени норми 34 
обработка на мазут 127 
образование 391 
образователна политика 387 389 
обществени поръчки 72 
общественонаучни проблеми 29 
общество 74 
общество и личност 35 36 39 83 84 86 
общинска власт в ЕС 153 
общинска управа 153 
общинско управление 153 
околна среда 106 
онлайн банкиране 88 
опорно-двигателен апарат 120 
оразмеряване на сгради 124 381 397 
организационна комуникация 56 155 
организационна култура 56 77 155 
организационна структура 56 155 
организационно поведение 56 91 154 155 
организация 82 
организирана престъпност 69 70 
ортодоксална психоанализа 38 
ортопедия 120 
осветление 131 
основи на възпитанието 395 
отпадъчен продукт - шлам 112 
отчети 123 140 
оценка на грешката 133 161 
оценка на експлоатационните свойства 137 386 
пазарен механизъм 92 
палиативни грижи 114 
паметници на културата 354 377 
паметници на културата - България 357 
пародии 229 
партизанско движение 340 
педагогика на обучението 392 
педагогическа рефлексия 391 
педагогически умения 391 
периодична литература 54 191 
персоналии 283 
песни 229 
печат 4 
пиеси 253 297 
писма 46 225 322 327 
поведение 41 
поведенчески разстройства 48 
повести 214 220 221 222 223 225 238 269 
подаване на горивото 144 147 
поддържане на машините 152 
подсъзнателно мислене 40 42 
поезия 173 178 180 181 195 209 211 212 226 227 228 229 237 244 246 249 250 264 288 292 304 305 309 322 323 335 
поезия за деца 177 251 
поеми 252 
пожаротехническа експертиза 80 
пол 37 85 
политика 49 55 
политика - България 52 53 336 337 
политическа икономия 95 
политически живот 275 276 277 
политическо преследване 332 
политология 75 
помпен агрегат 128 130 
популярна литература 2 15 
портрети 328 
поселищни проучвания 328 
посткомунизъм 81 366 
постмодерно насилие 74 
посттоталитарно общество 52 53 81 336 337 366 
потребителски интерфейс 384 
потребителски пазар 96 
потребителско поведение 96 
права на човека 48 67 
правна защита 48 
право 47 73 105 
право на Европейския съюз 62 69 
практическо приложение 104 
пране на пари 70 
предавателни механизми 140 
предприемаческо управление 93 94 156 157 
предучилищна педагогика 385 393 
преходен период 81 366 
приватизация на насилието 74 
приказки 33 240 252 
приложна електроника 138 
природни енергийни източници 126 
прогнозиране 137 386 
проектна култура 162 374 
проектно обучение 392 
проза 290 296 
производствен процес 152 
производство на сирене 111 
произход на видовете 113 
промишлен дизайн 162 374 
протестантска църква 21 358 
противодействие 64 72 
професионално развитие 391 
психиатрия 115 117 
психични заболявания 115 117 119 
психични разстройства 48 
психично и нравствено здраве 115 116 
психоанализа 33 38 40 41 42 
психоанализа на обществото 36 39 84 86 
психологично тестиране 117 
психология 117 167 168 
психология на насилието 117 
психолози 30 
психотерапия 115 117 
психохигиена 117 
публицистика 171 188 189 190 194 237 239 261 297 301 318 348 
пътеводител 59 60 343 344 
пътеписи 174 206 237 314 346 
работа с клиенти 96 
работа с пациенти 119 
равнина 99 
разкази 202 213 214 215 218 220 221 222 225 240 271 272 280 310 311 316 324 
разследване 66 
разум 5 
раса 75 
расизъм 75 
регламенти 62 
регулиране на двигатели 147 
религиозна философия 43 
религиозни обреди 17 376 
религия 17 23 26 27 376 
Ренесанс 334 
Република Азербайджан 68 
Реформация 21 358 
речи 322 
решаване на задачи 99 
рисков мениджмънт 97 
рискометрична технология 103 107 
роман 198 199 223 267 268 270 279 291 308 321 
роман - пътепис 298 
Русе след Освобождението 328 
руска литература 246 264 292 320 
руска поезия 320 
ръководител 57 58 
ръководство 390 
сатира 229 
сборници 247 248 
световна политика 50 
световни институции 50 
световно правителство 50 
световно управление 50 
светодиоди 131 
светотехника 131 
светотехническа апаратура 131 
светска биография 28 
сексология 16 
сексуалност 40 
селскостопанска техника 149 
селскостопански машини 139 148 
сигурност на информацията 383 
символи 40 
символи и знаци 33 
символизъм 245 249 
системи за управление 383 
системи на образованието 388 
ситуационно управление 91 154 
скептицизъм 5 
славянска литература 235 
слънчева енергия 128 129 130 
смесообразуване 144 
смърт 8 
соларни паркове 129 
социален асистент 119 
социална дейност 82 
социална закрила 78 
социална организация 57 58 
социална отговорност 82 
социална подкрепа 78 
социална психология 36 37 39 57 58 84 85 86 
социална работа 71 76 77 78 
социална работа с деца 76 
социални грижи 71 158 396 
социални дейности 158 396 
социални модели 57 58 
социални услуги 76 
социално поведение 57 58 
социологични проблеми 74 
социология 71 78 87 
спомени 182 254 368 
справочник 143 394 
средновековие 328 
Сталинградска битка 332 
сталинизъм 332 
стандарти 82 97 98 106 108 121 383 
стандарти за моделиране 384 
старогръцко изобразително изкуство 18 378 
статистика 79 
степени на висшето образование 388 
стигма 116 
стихове 244 282 
стопанска система 95 
стратегически мениджмънт 91 154 
строителни машини 139 148 
строителнотехническа експертиза 80 
струговане 122 
структура на бази данни 384 
студии 46 327 
сушене на плодове и зеленчуци 150 
събрани съчинения 267 268 269 270 271 272 
съдебномедицински експертизи 80 
сънища 33 40 42 
съновидения 30 
съобщителна техника 135 382 
съпротива 340 
съчинения 184 185 186 187 188 189 190 
тактика 66 
телекомуникации 136 
телетрафик 136 
телетрафични системи 136 
телетрафично проектиране 136 
теория на историята 355 
теория на литературата 166 
теория на познанието 3 
териториални и административни стуктури 153 
тетраедър 99 
техническа диагностика 137 146 151 386 
техническа механика 110 
технически контрол 146 151 
техническо оборудване 152 
технологично обучение 392 
топлоенергетика 127 
топлообменни процеси 124 381 397 
травматология 120 
траки - религия 18 378 
тракийска култура 17 376 
трансгранична екология 103 107 
транспортна техника 146 151 
транспортни средства 145 
трудови отношения 82 
туристически справочник 59 60 343 344 
търговска несъстоятелност 47 
търговско право 47 
уеб дизайн 160 380 
уеб страници 160 380 
управление 76 147 153 
управление и организация 91 106 154 
управление на бизнес процеси 93 94 156 157 
управление на данните 138 
управление на енергетиката 125 
управление на качеството 158 396 
управление на риска 97 98 108 
учение на Фройд 38 
училищен курс 99 
учители 391 
фантастиката като литература 286 
фашизъм 49 
физика 7 109 
физическа култура 379 
физическото възпитание и спорт 379 
философия 6 7 19 45 109 
философия и етика 39 86 
философия на изкуството 334 
философия на историята 355 
философия на културата 16 334 
философия на литературата 165 262 329 
философия на християнството 22 
философска антропология 45 
философски проблеми 29 45 
финанси 1 90 
финансова математика 101 102 
финансови документи 90 
финансови операции 1 
финансово право 61 
финансово-икономическа експертиза 80 
фискална политика 92 
форми на насилие 74 
фотоволтаична електроцентрала 129 
фотографски албум 330 
френска литература 234 256 279 
хайдутство 368 
характер 37 85 
хидравлични и пневматични технологии 128 130 
хидротехнически съоръжения 128 130 
хора с увреждания 48 
хосписни грижи 114 
хранене 118 
хранително-вкусова промишленост 111 
християнска религия 22 37 85 
християнство 9 10 11 12 13 
Христо Ботев 172 
художествена литература 299 300 362 363 
художествени изделия 354 377 
художествено конструиране 4 
хуманизъм 35 83 
хумор - сатира - пародия 171 290 
целулоза 112 
ценностна криза 35 83 
цифрово програмно управление 122 163 
църковна независимост 348 
числен анализ 101 
числени методи 101 
човек 37 85 
човек - произход 113 
човеколюбие 34 
човешки фактор 91 154 
швейцарска литература 207 
Шекспир 192 
шизофрения 119 
юбилеи 172 187 194 196 197 234 235 255 287 317 319 
юдаизъм 352 
Юнг, Карл Густав 30 
якостно-деформационно изчисляване 110 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алиев, Гейдар 68 
Арнаудов, Михаил Петров 168 
Асса, Греди Хаим 339 372 
Багряна, Елисавета 169 
Бакалов, Слав Атанасов 339 372 
Бараковски, Христо 339 372 
Берия, Лаврентий 332 
Бонев, Людмил 339 372 
Ботев, Христо 243 349 
Буда 14 
Вазов, Иван Минчов 175 243 349 
Вапцаров, Никола 178 203 335 340 342 
Габе, Дора Петрова 181 
Гошев, Антон 339 372 
Гранитски, Иван 54 191 
Дебелянов, Димчо Вельов 200 
Делчев, Гоце Николов 370 
Дерменджиев, Крум Димитров 339 372 
Димов, Иван 339 372 
Дончевски, Валентин Петков 339 372 
Дънов, Петър Константинов 28 
Елин Пелин 213 
Зайков, Георги 339 372 
Зидаров, Любен Христов 339 372 
Златев, Злати Георгиев 339 372 
Йовков, Йордан Стефанов 242 
Казанджиев, Цветан Георгиев 339 372 
Калвин, Жан 21 358 
Каралийчев, Ангел Иванов 240 
Кенарев, Володя 339 372 
Константинов, Алеко Иваницов 46 243 327 349 
Константинов, Атанас 339 372 
Кръстев, Кръстьо Котев 243 349 
Кунева, Меглена 81 366 
Кушлев, Петър Стоянов 350 375 
Левски, Васил 351 
Манев, Никола 339 372 
Милев, Гео 179 182 183 338 
Михайлов, Христо 339 372 
Михайловски, Стоян Николов 243 349 
Неофит Бозвели 257 
Ницше, Фридрих 31 
Овчаров, Николай Димитров 357 
Паисий Хилендарски 260 325 
Продев, Стефан Иванов 24 25 273 274 275 276 277 360 361 
Раковски, Георги Стойков 325 
Русев, Светлин 339 372 
Славейков, Петко Рачов 243 349 
Славеков, Пенчо Петков 243 349 
Славов, Атанас Василев 28 
Сотиров, Димитър 339 372 
Софроний Врачански 293 
Стоев, Борислав Владимиров 339 372 
Стоянов, Захари 302 364 
Стоянов, Петър 52 336 
Талев, Милчо 339 372 
Фотев, Христо 309 
Фройд, Зигмунд 38 42 
Хайтов, Николай 310 311 312 314 315 
Хитов, Панайот 368 
Чинтулов, Добри Петров 322 
Шейтанов, Найден Христов 16 
Юнг, Карл Густав 30 
Яворов, Пейо Крачолов 243 349 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 38 
България 18 87 357 378 
България - вътрешна политика 54 191 
България - литературознание 54 191 194 200 247 248 
България - политика 81 366 
Великобритания - лит. 192 
Германия - философия 31 
Древен Египет - религия 23 
Древен Рим - философия 5 
Древна Гърция 18 378 
Древна Гърция - философия 5 
Европа - история 334 
Източна Европа(Сарматия, Дакия, Панония, Илирия, Далма 354 377 
Индия 14 44 
Италия 60 344 
Лудогорие 206 346 
Полша 353 
Разград 206 346 
Родопски край 357 
Русе - краезнание 345 373 
Северна Корея 59 343 
Тибет 8 
Швейцария - психология 30 
Шумен 369