НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ 61880 

Грийнбърг, Анди

   Уикилийкс - машината, която убива тайни : Как уикилийкъри, киберпънкари и хакери целят да освободят световната информация / Анди Грийнбърг . - София : Millenium, 2013 . - 366 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-221-4 

  

Сист. No: 39085

- 2 -

П/0/Е 43УкЦБ 61863

Еко, Умберто

   Как се пише дипломна работа : Хуманитарни дисциплини / Умберто Еко ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Труд, 2013 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-323-0 

  

Сист. No: 39061

- 3 -

П/0/С 32ЦБ 61934

Семиотиката в действие  /  Състав. Кристиан Банков . - София : Нов Български университет, 2011 . - 201 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-671-1 

  

Сист. No: 39164

- 4 -

С/0/Ц 34Мн 

Цветкова, Милена

   Наука със стил : Писане на дипломен проект / Милена Цветкова . - София : Enthusiast, 2013 . - 484 с.: с табл. и ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 463-480

   ISBN 978-619-164-036-2 

  

Сист. No: 39066

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 5 -

П/1/А 66ЛфЦБ 61774

Андреев, Лъчезар Стоянов

   Философската култура : (Човекът в скептично-критична и прагматична позиция) / Лъчезар Стоянов Андреев . - 2. съкр. и прераб. изд. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2012 . - 280 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 258-277

   ISBN 978-954-92773-7-0 

  

Сист. No: 36127

- 6 -

ЦБ 61948 

Белимов, Генадий Степанович

   Децата индиго : Вундеркиндите на третото хилядолетие / Генадий Степанович Белимов ; Прев. от рус. Мария Николова Игнатова . - [Казанлък] : Амала, 2010 . - 412 с. : с портр. ; 22 см

   Библиогр. с. 408-409

   ISBN 978-954-92481-2-8 

  

Сист. No: 39181

- 7 -

П/101/Б 38Нс, ЦБ 56174 

Бердяев, Николай

   Съчинения : В 6 тома / Николай Бердяев ; Под общ. ред. Исак Паси . - София : Захарий Стоянов, 2002-2007 . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-739-962-4 

   Т. 6. Духовете на руската революция /  Прев.  Марта Владова . - 2007 . - 870 с.

   Съдържа материали за Н. В. Гогол, Ф. М. Достоевски, Л. Н. Толстой

  

Сист. No: 38886

- 8 -

ЦБ 61840 

Бороздина, Галина Васильевна и др.

   Психология и этика делового общения : Учебник для бакалавров / Галина Васильевна Бороздина, Надежда Александровна Кормнова . - Москва : Юрайт, 2012 . - 463 с. ; 21 см . -  (Бакалавр)

   Библиогр. с. 141-143

   ISBN 978-5-9916-1680-5 

  

Сист. No: 39022

- 9 -

П/338/Б 93ДхЦБ 61941

Бърн, Джон А.

   Хората, които промениха света : 25-те визионери, които преобразиха бизнеса / Джон А. Бърн . - София : Изток - Запад, 2012 . - 345 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-099-2 

  

Сист. No: 39170

- 10 -

П/159.9/Д 14РпЦБ 61949

Далке, Рюдигер

   Психология на парите : С житейските закони - по пътя към щастието и успеха / Рюдигер Далке ; Прев. от нем. Ива Иванова . - София : СИЕЛА, 2013 . - 174 с. ; 21 см . -  (Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-1355-2 

  

Сист. No: 39185

- 11 -

П/65.013/Д 50СнЦБ 61860

Джейкъбсън, Сид

   НЛП за решаване на проблеми в бизнеса : Как да решаваме успешно проблеми в бизнеса със силата на НЛП / Сид Джейкъбсън ; Прев. Невена Дишлиева-Кръстева ; Под ред. на Лора Бръмбарова . - София : НЛП България, 2010 . - 336 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 326-330 ; Индекс

   ISBN 978-954-8753-03-6 

  

Сист. No: 39059

- 12 -

П/330/И 25БвЦБ 61943

Иванчев, Боян

   Всеки може да инвестира успешно : Ако избегне илюзиите и ирационалното поведение / Боян Иванчев . - София : Изток - Запад, 2013 . - 174 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 170-174

   ISBN 978-619-152-197-5 

  

Сист. No: 39173

- 13 -

ДИР/2/И 38бЦБІІ 3069

Извори за богомилите  : Тайната книга на богомилите. Презвитер Козма - беседа против богомилите. Анна Комнина - Алексиада, XV, 8-10 (За богомилите) /  Състав. и ред. [с предг.] Мария Арабаджиева . - София : Мария Арабаджиева, 2013 . - 223 с. ; 26 см . -  (Библиотека "Извори")

   

   ISBN 978-954-584-407-2 

  

Сист. No: 39126

- 14 -

П/65/К 50ГвЦБ 61930

Кенеди, Гевин

   Всичко може да се договори : Как винаги да постигате най-добрата сделка / Гевин Кенеди ; Прев. Людмила Андреева . - София : Локус Пъблишинг, 2013 ; 22 см . -  (Библията на търговеца)

   Азб. инд.

   ISBN 978-954-783-009-7 

  

Сист. No: 39155

- 15 -

ЦБ 59033 

Киркегор, Сьорен

   Съчинения : В 4 т. / Сьорен Киркегор ; Прев. от дат. Стефан Начев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 23 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0119-0 

   Т. 3. Страх и Трепет ; Повторението . - 2009 . - 239 с.

   Ориг. загл. Frygt og baeven ; Gjentagelsen. - Съдържа и Писма

  

Сист. No: 38861

- 16 -

ЦБ 59033 

Киркегор, Сьорен

   Съчинения : В 4 т. / Сьорен Киркегор ; Прев. от дат. Стефан Начев, Пламен Петров . - София : Захарий Стоянов, - 2011 . - 23 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0120-6 

   Т. 4. Стадии по жизнения път . - 2011 . - 440 с.

   Ориг. загл.: In vino veritas ; Stadier paa livets vei

  

Сист. No: 38862

- 17 -

П/17/К 92КбЦБ 61924

Крънчева, Кристина

   Бизнес етикет / Кристина Крънчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2013 . - 340 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-198-2 

  

Сист. No: 39146

- 18 -

ЦБ 61743 

Лосев, Борис Иванович

   Самото само / Борис Иванович Лосев ; Прев. от рус. ез. Ели Милчева Сярова : Захарий Стоянов, 2004 . - 319 с. ; 21 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-405-3 

  

Сист. No: 38796

- 19 -

П/330.1/Л 93ПпЦБ 61938

Лън, Пийт

   Първични инстинкти : човешката природа и новата икономика / Пийт Лън . - София : Изток - Запад, 2013 . - 350 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-151-7 

  

Сист. No: 39168

- 20 -

П/338/М 19СцЦБ 61889

Максуел, Сара

   Цената е грешна : Разберете какво прави цената справедлива и каква е истинската цена на несправедливото ценообразуване / Сара Максуел . - София : Класика и Стил, 2011 . - 295 с. ; 22 см

   Речник с. 233-240; Библиогр. с. 277-295

   ISBN 978-954-327-70-5 

  

Сист. No: 39099

- 21 -

П/14/М 28БлЦБ 61923

Манчев, Боян Красимиров

   Логика на политическото : Метаморфози на политическата общност и политическия субект / Боян Красимиров Манчев . - София : Изток - Запад, 2012 . - 304 с. ; 23 см . -  (Критически изследвания)

   Изд. на Фонд. за хуманитарни и социални изследвания; Библиогр. с. 295-303

   ISBN 978-619-152-062-6 

  

Сист. No: 39145

- 22 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Ерика Георгиева Лазарова . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0734-5 

   Т. 2. Човешко, твърде човешко : Книга за свободните духове : Ч. 1 ; Ч. 2 . - 2013 . - 727 с.

   Съдържа и Странникът и неговата сянка ; Гордата самота като пристан и призвание

  

Сист. No: 38813

- 23 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Мара Белчева . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-327-8 (т. 4)

   Т. 4. Тъй рече Заратустра : Книга за всички и никого . - 2007 . - 309 с.

   

  

Сист. No: 38817

- 24 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Ерика Георгиева Лазарова, Харитина Костова-Добрева . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0732-1 

   Т. 3. Зазоряване . - 2013 . - 616 с.

   Съдържа и Веселата наука

  

Сист. No: 38831

- 25 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Харитина Костова, Пламен Градинаров . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0733-8 

   Т. 6. [Залезът на кумирите] . - 2013 . - 309 с.

   Съдържа и Случаят Вагнер / прев. от нем. Харитина Костова ; Ницше contra Вагнер / прев. от нем. Георги Кайтазов ; Антихрист / прев. от нем. Пламен Градинаров ; Ессе homo / прев. от нем. Георги Кайтазов

  

Сист. No: 38837

- 26 -

С/2/П 56Бб 

Питев, Божидар и др.

   Българско-английски речник на църковните термини / Божидар Питев, Диана Питева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Омофор, 2012 . - 224 с. ; 20 см

   Изд. на Фонд. "Покров Богородичен"

   ISBN 978-954-2972-04-4 

  

Сист. No: 39153

- 27 -

П/159.9/П 69РсЦБ 61884

Пол, Рон

   Свободата. Принципите на свободното общество / Рон Пол . - София : Изток - Запад, 2013 . - 310 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-267-5 

  

Сист. No: 39089

- 28 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под общ. ред. патриарх Московски и Всерусийски ІІ Алексий . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-006-4 

   Т. 1. А - Алексий Студит . - 2000 . - 752 с.: с цв. ил.

   

  

Сист. No: 39032

- 29 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под общ. ред. патриарх Московски и Всерусийски ІІ Алексий . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-007-2 

   Т. 2. Алексий, Человек Божий-Анфим Анхиальский . - 2001 . - 752 с.: с цв. ил.

   

  

Сист. No: 39036

- 30 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под общ. ред. патриарх Московски и Всерусийски ІІ Алексий . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-008-0 

   Т. 3. Анфимий-Афанасий . - 2001 . - 752 с.: с цв. ил.

   

  

Сист. No: 39037

- 31 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под общ. ред. патриарх Московски и Всерусийски ІІ Алексий . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-009-9 

   Т. 4. Афанасий-Бессмертие . - 2002 . - 752 с.: с цв. ил.

   

  

Сист. No: 39039

- 32 -

П/101/Р 96Жи, Ч2/101/Р 96ЖиЦБ 61783

Русо, Жан-Жак

   Избрани съчинения / Жан Жак Русо ; Встъп. студия Ярослав Радев ; Ред. кол. Михаил Бъчваров, - предс. и др. ; Прев. от фр. Донка Меламед . - София : Наука и изкуство, 1988 - . - 21 см . -  (Философско наследство)

   Прев. от Oeuvres completes / Jean-Jacques Rousseau . - Други ред. : Е. Панова, Р. Радев, П. Е. Митев, Ас. Давидов, К. Делев-Дарковски

   Т. 2. Емил или За възпитанието . - 1997 . - 570 с.

   Ориг. загл. Emile ou de l'education.

   ISBN 954-02-0215-9 (т. 2)

  

Сист. No: 38937

- 33 -

С/61/С 23 

   

Сборник по клинична и консултативна психология  : Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, 29.VІ - 01.VІІ.2012, гр. София /  Под науч. ред. на Ваня Лукова Матанова . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 468 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-449-598-5 

  

Сист. No: 39116

- 34 -

П/159.9/С 35ДкЦБ 61871

Сийгъл, Даниел и др.

   Как да развием потенциала на детския мозък : 12 революционни стратегии в помощ на родителите / Даниел Сийгъл, Тина Пейн Брайсън ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1252-0 

  

Сист. No: 39071

- 35 -

ЦБ 61827 

Столяренко, Людмила Дмитриевна

   Психология : Учебник для вузов / Людмила Дмитриевна Столяренко . - Санкт-Петербург : Питер, 2013 . - 592 с.: с ил. ; 23 см . -  (Учебник для вузов)

   

   ISBN 978-5-496-00045-1 

  

Сист. No: 39007

- 36 -

Ч2/159.9/У 33Нп 

Узунов, Никола К.

   Психология на истината / Никола К. Узунов . - София : ЗНАНИЕ, 2010 . - 445 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 440-445

   ISBN 978-954-621-243-6 

  

Сист. No: 39254

- 37 -

П/159.9/Ф 85-ЗлЦБ 61945

Фройд, Зигмунд

   Лекции за въведение в психоанализата / Зигмунд Фройд . - 2. доп. изд. . - София : Колибри, 2013 . - 467 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-098-7 

  

Сист. No: 39176

- 38 -

ЦБ 61762 

Шестов, Лев

   Съчинения : В 4 т. / Лев Шестов ; Под общ. ред. на Исак Паси ; Прев. от рус  . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2004 . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Лев Шестов - псевд. на Лев Исаакович Шварцман

   ISBN 954-739-478-9 

   ISBN 954-07-0961-5 

   Т. 2. На везните на Иов : Странствания по душите /  Прев.  Димитър Кирков, Недялка Видева . - 2004 . - 479 с.

   Именен показалец

  

Сист. No: 16775

- 39 -

ЦБ 61762 

Шестов, Лев

   Съчинения : В 4 т. / Лев Шестов ; Под общ. ред. на Исак Паси ; Прев. от рус  . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004 . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Лев Шестов - псевд. на Лев Исаакович Шварцман

   ISBN 954-7396-477-0 

   ISBN 954-07-1942-9 

   Т. 1. Философия на трагедията /  Прев.  Димитър Кирков, Недялка Видева . - 2004 . - 383 с.

    Книжка: 11

   ISBN 954-739-477-0 (Захарий Стоянов)(т. 1) (Подв.)

  

Сист. No: 38888

- 40 -

ЦБ 61762 

Шестов, Лев

   Съчинения : В 4 т. / Лев Шестов ; Под общ. ред. на Исак Паси ; Прев. от рус  . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2004 . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Лев Шестов - псевд. на Лев Исаакович Шварцман

   ISBN 954-739-479-7 

   ISBN 954-07-1988-7 

   Т. 3. Киркегор и екзистенциалната философия : Глас на въпиющия в пустинята /  Прев.  Недялка Игнатова Видева . - 2004 . - 272 с.

   Кор. загл. Глас на въпиющия в пустинята . - Съдържа и Киркегор и Достоевски. - Именен показалец

  

Сист. No: 38889

- 41 -

ЦБ 61762 

Шестов, Лев

   Съчинения : В 4 т. / Лев Шестов ; Под общ. ред. на Исак Паси ; Прев. от рус  . - София : Захарий Стоянов ; УИ Св. Климент Охридски, 2004 . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   Лев Шестов - псевд. на Лев Исаакович Шварцман

   ISBN 954-739-480-0 

   ISBN 954-07-1989-5 

   Т. 4. Атина и Иерусалим /  Прев.  Димитър Кирков, Недялка Видева . - 2004 . - 414 с.

   Именен показалец

  

Сист. No: 38890

- 42 -

ЦБ 59040 

Шопенхауер, Артур

   Съчинения : В четири тома / Артур Шопенхауер ; Прев. от нем. ез. Анастасия Рашева . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 21 см . -  (Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0042-1 

   Т. 4. Парерга и паралипомена : Малки философски съчинения : Ч. 2 /  Встъп. студия  Исак Соломон Паси . - 2013 . - 823 с.

   

  

Сист. No: 38875

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 43 -

П/316/А 29Д-зЦБ 61856

Аджемоглу, Дарон и др.

   Защо нациите се провалят / Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсън ; Прев. от англ. Жана Ценова . - София : СИЕЛА, 2013 . - 586 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 539-558 ; Именен и предм. показалец

   ISBN 978-619-152-249-1 

  

Сист. No: 39055

- 44 -

Ч5/347.6/А 92Кн 

Аспарухова, Катя

   Наследяването по закон / Катя Аспарухова . - София : Сиела Норма, 2012 . - 215 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 212-215

   ISBN 978-954-28-1067-4 

  

Сист. No: 39222

- 45 -

П/347/Б 92ЦБ 61878
 България. Върховен съд  България. Върховен касационен съд 

   Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) /  Съст. и бел. Любен Стоянов Велинов, Борислав Иванов Найденов . - София : Фенея, 2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-37-7 

   Кн. 1 . - 2013 . - 464 с.

   Указ. на постановления и тълкувателни решения

  

Сист. No: 39081

- 46 -

П/347/Б 92ЦБ 61878
 България. Върховен съд  България. Върховен касационен съд 

   Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) /  Съст. и бел. Любен Стоянов Велинов, Борислав Иванов Найденов . - София : Фенея, 2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-38-4 

   Кн. 2 . - 2013 . - 416, xx с.

   

  

Сист. No: 39082

- 47 -

П/347/Б 92ЦБ 61878
 България. Върховен съд  България. Върховен касационен съд 

   Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) /  Съст. и бел. Любен Стоянов Велинов, Борислав Иванов Найденов . - София : Фенея, 2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-163-031-8 

   Кн. 3 . - 2013 . - 392 с.

   

  

Сист. No: 39083

- 48 -

С/35/В 73Ка 

Влахов, Красимир

   Актуални проблеми на новия граждански процесуален кодекс / Красимир Влахов . - 2. актуал. изд. . - София : Сиби, 2012 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-762-9 

  

Сист. No: 39174

- 49 -

П/34/В 95Дл, Ч5/34/В 95ДлЦБ 61942

Вълчев, Даниел

   Лекции по обща теория на държавата / Даниел Вълчев . - София : Сиела Норма, 2013 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1390-3 

   Ч. 1 . - 2013 . - 256 с.

   

  

Сист. No: 39172

- 50 -

Ч5/34/В 95Дв 

Вълчев, Даниел

   Валидност и легитимност в правото / Даниел Вълчев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 295 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 280-295

   ISBN 978-954-28-1246-3 

  

Сист. No: 39224

- 51 -

П/32/Г 53пЦБ 61899

Гласовете на прехода  : Десните /  Състав. Мартин Иванов, Орлин Спасов . - София : Изток - Запад, 2013 . - 676 с. ; 22 см

   

   ISBN 619-152-149-9 :10

   ISBN 978-619-152-149-4 :13

  

Сист. No: 39114

- 52 -

Ч5/347.2/Д 25Ип 

Дачев, Иво

   Правен режим на подобренията в недвижими имоти / Иво Дачев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 471 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 466-471

   ISBN 978-954-28-1419-1 

  

Сист. No: 39210

- 53 -

П/347.2/Д 58К, П/347.2/Д 58Кн, Ч5/347.2/Д 58КнЦБ 61859

Димитров, Красимир

   Нотариални производства / Красимир Димитров . - София : Сиела Норма, 2013 . - 153 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 147-153

   ISBN 978-954-28-1269-2 

  

Сист. No: 39058

- 54 -

Б5/347/Д 58М, П/347/Д 58М-оЦБ 61915

Димитров, Мирослав

   Основанията за нищожност : По чл. 26, ал.1 ЗЗД / Мирослав Димитров . - София : Сиби, 2013 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-816-9 

  

Сист. No: 24406

- 55 -

Б5/342/Д 91Ек, П/342/Д 91Ек, Ч5/342/Д 91ЕкЦБ 61958

Друмева, Емилия Александрова

   Конституционно право / Емилия Александрова Друмева . - 4. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2013 . - 787 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 787

   ISBN 978-954-28-1372-9 

  

Сист. No: 39214

- 56 -

Ч5/349/З-65ДпЧ5/34/З-65Дп

Зиновиева, Дарина и др.

   Правен режим относно лицата с психически увреждания : (Административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти) / Дарина Зиновиева, Нина Гевренова . - София : Ciela, 2012 . - 159 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 156-157

   ISBN 978-954-28-1085-8 

  

Сист. No: 39216

- 57 -

П/347.7/И 21Ак, Ч5/347.7/И 21АкЦБ 61959

Иванов, Александър и др.

   Курс по търговски сделки и несъстоятелност / Александър Иванов, Рая Илиева . - София : Сиела Норма, 2013 . - 223 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-28-1325-5 

  

Сист. No: 39221

- 58 -

Ч5/347.9/И 45п 

Изпълнителното производство  /  Въвед., състав. Мариана Обретенова, Диана Митева . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2011 . - 455 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0983-8 

  

Сист. No: 39228

- 59 -

Ч5/32/И 52Аа 

Илиев, Андрея Илиев

   Атентатът в Света Неделя и терористите / Андрея Илиев Илиев . - София : СИЕЛА, 2011 . - 348 с. : с ил. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 346-347

   ISBN 978-954-28-0927-2 

  

Сист. No: 39207

- 60 -

П/341/И 83СнЦБ 61954

Йордански, Станислав

   Наследяване по завещание в международното частно право / Станислав Йордански . - София : Сиела Норма, 2012 . - 328 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 304-327

   ISBN 978-954-28-1218-0 

  

Сист. No: 39195

- 61 -

П/342/К 13ЦБ 61893

Казуси по публично право  /  Състав. Христина Тодорова Балабанова, Иван Димитров Стоянов . - София : Фенея, 2013 . - 196 с. ; 20 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 978-619-163-016-5 

  

Сист. No: 39106

- 62 -

С/331/К 15 

Как да управляваме човешките ресурси в предприятието  / Димитър Шопов и др . - София : Труд и право, 2013 . - 880 с. ; 22 см + CD

   Библиогр. с. 871-877

   ISBN 978-954-608-202-2 

  

Сист. No: 39157

- 63 -

П/347.4/К 16А-оЦБ 61906

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Облигационно право : Обща част / Ангел Симеонов Калайджиев . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2013 . - 798 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 780-798

   ISBN 978-954-730-842-8 

  

Сист. No: 39123

- 64 -

П/32/К 16ПсЦБ 61902

Калвокореси, Питър

   Световната политика след 1945 / Питър Калвокореси . - София : Труд, 2013 . - 998 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-299-8 

  

Сист. No: 39118

- 65 -

П/65.012/К 63ДкЦБ 61877

Клатърбък, Дейвид

   Коучинг на екипи и работни групи / Дейвид Клатърбък ; Прев. Боряна Даракчиева . - София : НЛП България, 2012 . - 336 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8753-09-8 

  

Сист. No: 39079

- 66 -

Ч5/32/К 65Хп 

Клинтън, Хилари Родам

   Преживяна история / Хилари Родам Клинтън ; Прев. от англ. Бранимир Кондов . - София : Ciela, 2003 . - 579 с., 16 л. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-649-619-7 

  

Сист. No: 39208

- 67 -

Ч2/37.01/К 78ЙкЧ2/37/К 78Йк

Колев, Йордан Георгиев

   Класици за социалната педагогика / Йордан Георгиев Колев . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2010 . - 371 с. ; 21см

   Библиогр. с. 363-368

   ISBN 978-954-680-694-9 

  

Сист. No: 39251

- 68 -

П/32/К 85А-о, Ч5/32/К 85А-оЦБ 61957

Корнезов, Александър

   Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС / Александър Корнезов . - София : Ciela, 2012 . - 599 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 591-596

   ISBN 978-954-28-1068-1 

  

Сист. No: 39211

- 69 -

ЦБ 61818 

Кузнецов, Игорь Николаевич

   Деловое общение. Деловой этикет : Учебное пособие для студентов вузов /  Авт.-сост. Игорь Николаевич Кузнецов . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 . - 431 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 426-429

   ISBN 978-5-238-01337-4 

  

Сист. No: 38995

- 70 -

Ч5/342/Л 14Ка 

Лазаров, Кино и др.

   Административен процес / Кино Лазаров, Иван Тодоров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2013 . - 503 с. ; 21 см + CD

   Библиогр. с. 452-461; Указ. на нормативните актове с. 465-481; Указ. на съдебната практика с. 483-494; Предм. указ. с. 495-503

   ISBN 978-954-28-0573-1 

  

Сист. No: 39212

- 71 -

ЦБ 61822 

Максютин, М. В.

   Теория юрисдикционного процесса : Книга 2 / М. В. Максютин ; Под ред. Н. Д. Эриашвили . - Москва : Московский психолого-социальный институт, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-9770-0080-2 

   Кн. 2 . - 2008 . - 224 с.

   Библиогр. с. 200-219

  

Сист. No: 38999

- 72 -

Ч5/347/М 23Му 

Малчев, Михаил Александров

   Унищожаемост на гражданскоправните сделки / Михаил Александров Малчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2013 . - 307 с. ; 21 см

   Рез. на англ. ез; Библиогр. с. 301-307

   ISBN 978-954-28-1267-8 

  

Сист. No: 39219

- 73 -

П/14/М 28БлЦБ 61923

Манчев, Боян Красимиров

   Логика на политическото : Метаморфози на политическата общност и политическия субект / Боян Красимиров Манчев . - София : Изток - Запад, 2012 . - 304 с. ; 23 см . -  (Критически изследвания)

   Изд. на Фонд. за хуманитарни и социални изследвания; Библиогр. с. 295-303

   ISBN 978-619-152-062-6 

  

Сист. No: 39145

- 74 -

П/347.2/М 31БеЦБ 61927

Маринова, Бисерка Тодорова

   Етажна собственост / Бисерка Тодорова Маринова . - София : Фенея, 2013 . - 251 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 237-250

   ISBN 978-619-163-010-3 

  

Сист. No: 39150

- 75 -

ЦБ 61845 

Меновщиков, Виктор Юрьевич

   Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями / Виктор Юрьевич Меновщиков . - 3. изд., испр. . - Москва : Смысл, 2013 . - 191 с. ; 20 см . -  (Теория и практика психологической помощи)

   Библиогр. с. 190-191

   ISBN 978-5-89357-299-5 

  

Сист. No: 39027

- 76 -

П/343/М 64П-оЦБ 61910

Минев, Петко

   Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от Наказателния кодекс : Практически аспекти / Петко Минев . - София : Фенея, 2012 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9499-81-0 

  

Сист. No: 39127

- 77 -

П/343/М 64П-оЦБ 61911

Минев, Петко

   Оспорване на наказателните постановления : Електронен фиш / Петко Минев . - София : Фенея, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9499-95-7 

  

Сист. No: 39131

- 78 -

П/343/М 64ПпЦБ 61912

Минев, Петко

   Привеждане на присъдите в изпълнение : Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция / Петко Минев . - София : Фенея, 2012 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-919-163-002-8 

  

Сист. No: 39133

- 79 -

П/32/Н 17ДбЦБ 61908

Най, Джоузеф С.

   Бъдещето на силата / Джоузеф С. младши Най ; Прев. от англ. Грета Кръстева Керемидчиева . - [София] : Военно издателство, 2013 . - 288 с. : с табл. ; 24 см

   Ориг. загл.: The future of power / Joseph Nye, Jr. Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. Азб. показалец

   ISBN 978-954-509-482-8 

  

Сист. No: 39125

- 80 -

П/347.2/Н 74НгЦБ 61895

Николов, Николай

   Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество : Тематичен коментар на новите моменти / Николай Николов . - София : Фенея, 2012 . - 188 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 179-186

   ISBN 978-619-163-008-0 

  

Сист. No: 39109

- 81 -

П/342/Н 74НкЦБ 61955

Николов, Николай

   Конфликтът на интереси по българското право / Николай Николов . - София : Фенея, 2012 . - 284 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 274-283

   ISBN 978-954-9499-76-6 

  

Сист. No: 39197

- 82 -

П/34/Н 86Мд, Ч5/34/Н 86МдЦБ 61951

Новкиришка-Стоянова, Малина Николова

   Де юре] De iure publico : Студии по римско публично право / Малина Николова Новкиришка-Стоянова . - София : Сиела Норма, 2013 . - 620 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 553-616 ; Рез.

   ISBN 78-954-28-1387-3 

  

Сист. No: 39189

- 83 -

Ч5/65.012/П 29М-о 

Паунов, Марин Александров и др.

   Организационно поведение / Марин Александров Паунов, Мина Паунова, Александър Паунов . - 4. прераб. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 344 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-649-28-1250-0 

  

Сист. No: 27023

- 84 -

П/34/П 44ПвЦБ 61939

Петков, Пламен

   Военни престъпления / Пламен Петков . - София : СИЕЛА, 2013 . - 228 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 217-226

   ISBN 978-954-28-1379-8 

  

Сист. No: 39169

- 85 -

Ч5/347.6/П 44Цп 

Петкова, Цветалина

   Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос / Цветалина Петкова . - София : Сиела Норма, 2013 . - 223 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 214-223

   ISBN 978-954-28-1404-7 

  

Сист. No: 39227

- 86 -

П/159.9/П 69РсЦБ 61884

Пол, Рон

   Свободата. Принципите на свободното общество / Рон Пол . - София : Изток - Запад, 2013 . - 310 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-267-5 

  

Сист. No: 39089

- 87 -

П/347.9/П 76Ва, Ч5/347.9/П 76ВаЦБ 61956

Попова, Валентина Методиева

   Актуални проблеми на европейския граждански процес и част VІІ на ГПК / Валентина Методиева Попова . - София : Ciela, 2011 . - 236 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 233-235

   ISBN 978-954-28-1029-2 

  

Сист. No: 39202

- 88 -

Ч5/341/П 76Жп 

Попова, Жасмин

   Право на Европейския съюз / Жасмин Попова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2011 . - 660 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 652-654

   ISBN 978-954-28-0946-3 

  

Сист. No: 39201

- 89 -

Ч5/32/Р 12Дп 

Радев, Димитър Радев

   Правни основи на демокрацията / Димитър Радев Радев . - София : Ciela, 2009 . - 123 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 119-122

   ISBN 978-954-28-0546-5 

  

Сист. No: 39209

- 90 -

ЦБ 61886 

Развитие на правото в глобализиращия се свят  : Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер /  Състав. Екатерина Матеева, Николай Колев . - София : Фенея, 2013 . - 539 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-163-017-2 

  

Сист. No: 39093

- 91 -

П/347.2/Р 27ПдЦБ 61926

Раймундов, Петър

   Документни имотни измами / Петър Раймундов . - София : Фенея, 2013 . - 408 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-163-028-8 

  

Сист. No: 39149

- 92 -

Ч5/347.45/.47/С 35Цс 

Сивков, Цветан

   Споразумението по административнопроцесуалния кодекс / Цветан Сивков . - София : Ciela, 2012 . - 188 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 183-187

   ISBN 978-954-28-1155-8 

  

Сист. No: 39223

- 93 -

П/347.45/.47/С 43НпЦБ 61937

Славов, Нейко

   Предварителният договор по българското право / Нейко Славов . - София : Фенея, 2012 . - 415 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 390-403; Съдържание на англ. ез. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9499-82-7 

  

Сист. No: 39167

- 94 -

Б5/347.9/С 61С-о, П/347.9/С 61С-оЦБ 61919

Ставру, Стоян

   Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011) : Коментар и систематизирана съдебна практика / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2012 . - 524 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 150-151

   ISBN 978-954-9499-84-1 

  

Сист. No: 39141

- 95 -

П/347.9/С 62СнЦБ 61917

Стайкова, Станка

   Нотариално право : Обща част / Станка Стайкова . - София : Фенея, 2012 . - 276 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-163-007-3 

  

Сист. No: 39138

- 96 -

Ч5/35/С 65Од 

Стамболиев, Огнян

   Доказването в гражданския процес / Огнян Стамболиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2012 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1066-7 

  

Сист. No: 39213

- 97 -

П/34/Т 42Р-оЦБ 61909

Ташев, Росен Владимиров

   Обща теория на правото : Основни правни понятия / Росен Владимиров Ташев ; Ред. Наталия Гуджева, Гергана Мирчева . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2010 . - 388 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 445-451 ; Предм. показалец с. 452-463

   ISBN 978-954-730-678-3 

  

Сист. No: 39128

- 98 -

Ч5/347.9/Т 48Ла 

Тенева, Людмила

   Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна / Людмила Тенева . - София : СИЕЛА, 2009 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0579-3 

  

Сист. No: 39226

- 99 -

Ч2/376/Т 53Пс 

Терзийска, Пелагия Михайлова

   Съвременни измерения на специалното образование / Пелагия Михайлова Терзийска . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2009 . - 187 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 180-186

   ISBN 978-954-680-588-1 

  

Сист. No: 39250

- 100 -

ЦБ 61896 

Тодоров, Цветан

   Интимните неприятели на демокрацията / Цветан Тодоров ; Прев. от френ. Деница Иванова, Деница Кателиева, Катерина Заркова . - София : Изток - Запад, 2013 . - 227 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-299-6 

  

Сист. No: 39110

- 101 -

П/341/Т 64ЕсЦБ 61914

Тодорова, Елеонора

   Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз / Елеонора Тодорова . - София : Фенея, 2012 . - 376 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-77-3 

  

Сист. No: 39135

- 102 -

П/347.4/Т 75-ЗпЦБ 61920

Торманов, Захари

   Прекратяване на договора / Захари Торманов . - София : Сиби, 2013 . - 294 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 288-294

   ISBN 978-954-730-828-2 

  

Сист. No: 39142

- 103 -

ЦБ 61790 

Трухачев, Владимир Иванович и др.

   Международные деловые переговоры : Учебное пособие / Владимир Иванович Трухачев, Ирина Николаевна Лякишева, Карина Юрьевна Михайлова . - 3. перераб. и доп. изд. . - Москва; Ставрополь : Финансы и статистика ; АГРУС, 2007 . - 224 с. ; 20 см

   Глоссарий с. 220-222; Библиогр. с. 222

   ISBN 978-5-279-03122-1 

   ISBN * 

  

Сист. No: 38959

- 104 -

П/341/Х 77ХпЦБ 61873

Христев, Христо

   Право на Европейския съюз : Наказателноправни въпроси / Христо Христев . - София : СИЕЛА, 2012 . - 600 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 575-599

   ISBN 978-954-28-1032-2 

  

Сист. No: 39073

- 105 -

П/32/Ц 28ВшЦБ 61894

Цачевски, Венелин

   Швейцарският модел : Силата на демокрацията / Венелин Цачевски . - София : Изток - Запад, 2013 . - 444 с. ; 24 см

   Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-619-152-171-5 

  

Сист. No: 39107

- 106 -

Ч5/336/Ц 49Ла 

Ценова, Любка Младенова

   Актуални правни аспекти на акцизите : Европейски измерения / Любка Младенова Ценова . - София : Ciela, 2010 . - 284 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 273-279

   ISBN 978-954-28-0808-4 

  

Сист. No: 39215

- 107 -

П/347.9/Ц 77КчЦБ 61944

Цолова, Камелия

   Частичният иск / Камелия Цолова . - София : Сиби, 2012 . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 209-214

   ISBN 978-954-730-779-7 

  

Сист. No: 39175

- 108 -

ЦБ 61826 

Черноков, А. Э.

   Введение в сравнительное правоведение : Учебное пособие / А. Э. Черноков . - 2-е изд., стер. . - Санкт-Петербург : ИВЭСЭП Знание, 2007 . - 207 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 200-205

   ISBN 978-5-7320-0073-6 

  

Сист. No: 39006

- 109 -

П/343/Ч 83Мд, Ч5/343/Ч 83МдЦБ 61867

Чинова, Маргарита

   Досъдебното производство по НПК : Теория и практика / Маргарита Чинова . - София : Сиела Норма, 2013 . - 679 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 667-679

   ISBN 978-954-28-1305-7 

  

Сист. No: 39065

- 110 -

ЦБ 61824 

Чиркин, Вениамин Евгениевич

   Глава государства : Сравнительно-правовое исследование / Вениамин Евгениевич Чиркин . - Москва : Норма ; Инфра-М, 2013 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91768-090-3 

   ISBN 978-5-16-004121-6 

  

Сист. No: 39001

- 111 -

П/32/Ч 91НкЦБ 61865

Чомски, Ноам

   Каквото кажем, става : [Интервюта] ; [разговорите води Дейвид Барсамян] ; Интервенции : [есета] / Ноам Чомски ; Прев. Анжела Лазарова-Петрова и др . - София : Бард, 2009 . - 448 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 399-425

   ISBN 978-954-655-049-1 

  

Сист. No: 39063

- 112 -

П/32/Ч 91Н-оЦБ 61885

Чомски, Ноам

   Окупирай / Ноам Чомски ; Прев. Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2013 . - 108 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-310-0 

  

Сист. No: 39090

- 113 -

П/34/Ш 33ЖюЦБ 61925

Шаранкова, Жана

   Юридическото мислене : Произход ; Инструменти ; Действие : Курс лекции и упражнения / Жана Шаранкова . - София : Фенея, 2013 . - 352 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-163-029-5 

  

Сист. No: 39147

- 114 -

Б5/347.45/.47/Ш 85Ау, П/347.45/.47/Ш 85АуЦБ 61918

Шопов, Ангел

   Унищожаемост на договорите поради грешка / Ангел Шопов . - София : Сиби, 2013 . - 251 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 240-248; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-730-843-5 

  

Сист. No: 39140

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 115 -

П/330.1/А 84ДпЦБ 61876

Ариели, Дан

   Предвидимо ирационални : Кои са силите, формиращи нашите решения / Дан Ариели ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2012 . - 303 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-23-1 

  

Сист. No: 39078

- 116 -

ЦБ 61816 

Барыкин, Сергей Евгеньевич

   Логистическая система управления финансами корпоративных структур / Сергей Евгеньевич Барыкин . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 173 с. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   Библиогр. с. 163-169

   ISBN 978-5-16-004518-4 

  

Сист. No: 38992

- 117 -

П/330.1/Б 35СкЦБ 61855

Белски, Скот

   Как се реализират добрите идеи / Скот Белски ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 242 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-619-152-163-0 

  

Сист. No: 39053

- 118 -

П/336/Б 82АтЦБ 61953

Брукс, Ал

   Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър : Да четем ценовите графики бар по бар / Ал Брукс ; Прев от англ. Стилиян Запорожанов . - София : СИЕЛА, 2013 . - 488 с. ; 23 см

   Речник

   ISBN 978-954-28-1282-1 

  

Сист. No: 39192

- 119 -

ЦБ 61795 

Брусов, Петр Никитович и др.

   Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика : Учебное пособие / Петр Никитович Брусов, Татьяна Васильевна Филатова . - 2. изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 298-300

   ISBN 978-5-406-02780-6 

  

Сист. No: 38968

- 120 -

П/338/Б 93ДхЦБ 61941

Бърн, Джон А.

   Хората, които промениха света : 25-те визионери, които преобразиха бизнеса / Джон А. Бърн . - София : Изток - Запад, 2012 . - 345 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-099-2 

  

Сист. No: 39170

- 121 -

П/330/Б 93У-оЦБ 61900

Бъфет, Уорън

   Оракулът каза : Уорън Бъфет за инвестирането, успеха и уроците на живота / Уорън Бъфет ; Под ред. на Дейвид Андрюс . - София : Обсидиан, 2013 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-325-8 

  

Сист. No: 39113

- 122 -

ЦБ 61807 

Гармаш, А. Н. и др.

   Математические методы в управлении : Учебное пособие / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова . - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 268-270

   ISBN 978-5-9558-0200-8 

   ISBN 978-5-16-004818-5 

  

Сист. No: 38984

- 123 -

П/65.013/Д 50СнЦБ 61860

Джейкъбсън, Сид

   НЛП за решаване на проблеми в бизнеса : Как да решаваме успешно проблеми в бизнеса със силата на НЛП / Сид Джейкъбсън ; Прев. Невена Дишлиева-Кръстева ; Под ред. на Лора Бръмбарова . - София : НЛП България, 2010 . - 336 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 326-330 ; Индекс

   ISBN 978-954-8753-03-6 

  

Сист. No: 39059

- 124 -

П/330.1/Д 85ХуЦБ 61922

Драганов, Христо

   Управление на риска / Христо Драганов . - София : Тракия-М, 2010 . - 248 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 247-248

   ISBN 954-8401-17-7 

  

Сист. No: 39144

- 125 -

П/338.24/И 24АкЦБ 61828

Иванус, Александр Иванович

   Код да Винчи в бизнесе, или гармоничный менеджмент по Фибоначчи / Александр Иванович Иванус . - 3. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 104 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 98-101

   ISBN 978-5-397-02236-1 

  

Сист. No: 39009

- 126 -

П/330/И 25БвЦБ 61943

Иванчев, Боян

   Всеки може да инвестира успешно : Ако избегне илюзиите и ирационалното поведение / Боян Иванчев . - София : Изток - Запад, 2013 . - 174 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 170-174

   ISBN 978-619-152-197-5 

  

Сист. No: 39173

- 127 -

П/65/К 50ГвЦБ 61930

Кенеди, Гевин

   Всичко може да се договори : Как винаги да постигате най-добрата сделка / Гевин Кенеди ; Прев. Людмила Андреева . - София : Локус Пъблишинг, 2013 ; 22 см . -  (Библията на търговеца)

   Азб. инд.

   ISBN 978-954-783-009-7 

  

Сист. No: 39155

- 128 -

Арх/65.012/К 87, П/65.012/К 87Н-оЦБ 61771

Коцев, Николай и др.

   Основи на управлението / Николай Коцев, Емил Коцев, Свилена Рускова . - Русе : Авангард принт, 2013 . - 258 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 254-258

   ISBN 978-954-337-185-3 

  

Сист. No: 38922

- 129 -

П/17/К 92КбЦБ 61924

Крънчева, Кристина

   Бизнес етикет / Кристина Крънчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2013 . - 340 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-198-2 

  

Сист. No: 39146

- 130 -

П/330/К 93Д-зЦБ 61891

Куигин, Джон

   Зомби икономикс : Мъртвите идеи още бродят сред вас... / Джон Куигин . - София : Изток - Запад, 2013 . - 312 с. ; 21 см

   Показалец с. 303-312

   ISBN 978-619-152-174-6 

  

Сист. No: 39103

- 131 -

П/339.13/Л 35ДпЦБ 61887

Левинсън, Джей Конрад и др.

   Партизански маркетинг / Джей Конрад Левинсън ; съвместно с Джийни Левинсън, Ейми Левинсън . - София : Изток - Запад, 2011 . - 509 с. ; 22 см + С прил.

   Показалец с. 499-509

   ISBN 978-954-321-890-5 

  

Сист. No: 39094

- 132 -

П/330.1/Л 93ПпЦБ 61938

Лън, Пийт

   Първични инстинкти : човешката природа и новата икономика / Пийт Лън . - София : Изток - Запад, 2013 . - 350 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-151-7 

  

Сист. No: 39168

- 133 -

П/338/М 19СцЦБ 61889

Максуел, Сара

   Цената е грешна : Разберете какво прави цената справедлива и каква е истинската цена на несправедливото ценообразуване / Сара Максуел . - София : Класика и Стил, 2011 . - 295 с. ; 22 см

   Речник с. 233-240; Библиогр. с. 277-295

   ISBN 978-954-327-70-5 

  

Сист. No: 39099

- 134 -

П/336/М 64СпЦБ 61872

Минев, Светлин

   Приложен Форекс : Отчет за научноизследователски проект / Светлин Минев . - 2. изд. . - София : СИЕЛА, 2012 . - 320 с. : с диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0737-7 

  

Сист. No: 39072

- 135 -

П/330.1/М 74, П1/330.1/М 74ЦБ 61760

Михайлов, Пеню

   Трансформация на икономическата система в България: проблеми и противоречия / Пеню Михайлов . - Варна : ТедИна, 2008 . - 372 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 362-372

   ISBN 978-954-689-040-5 

  

Сист. No: 38883

- 136 -

П/330.1/М 74, П1/330.1/М 74ЦБ 61761

Михайлов, Пеню

   Смяна на икономическите доминанти : Социално-икономически аспекти на проблема / Пеню Михайлов . - Варна : СВЕТОВИТ, 2013 . - 436 с. ; 21 см

   Библиогр. 417-432

   ISBN 978-619-7064-13-1 

  

Сист. No: 38887

- 137 -

ЦБ 61813 

Моисеева, Н. К.

   Экономические основы логистики : Учебник / Н. К. Моисеева . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 528 с. . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 450-451

   ISBN 978-5-16-003146-0 

  

Сист. No: 38990

- 138 -

Арх/338/П 13Дс, П/338/П 13Дс, П1/338/П 13ДсЦБ 61769

Павлов, Даниел Йорданов

   Стопанска инфраструктура : Ръководство за семинарни и самостоятелни упражнения / Даниел Йорданов Павлов . - Русе : Примакс, 2011 . - 58 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8675-13-0 

  

Сист. No: 38916

- 139 -

П/338/Р 90НкЦБ 61861

Рубини, Нуриел и др.

   Кризисна икономика : Основен курс за бъдещето на финансите / Нуриел Рубини, Стивън Мим . - София : СИЕЛА, 2011 . - 316 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0939-5 

  

Сист. No: 39060

- 140 -

ЦБ 61793 

Сергеев, Иван Васильевич и др.

   Инвестиции : Учебник для бакалавров / Иван Васильевич Сергеев, Ираида Ивановна Веретенникова, Виталий Васильевич Шеховцов . - 3. перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2013 . - 314 с. ; 21 см . -  (Бакалаврь. Базовый курс)

   Словарь терминов с. 302-311; Библиогр. с. 312-314

   ISBN 978-5-9916-2347-6 

  

Сист. No: 38966

- 141 -

П/338/С 51ДфЦБ 61875

Сорос, Джордж

   Финансовият смут в Европа и САЩ : Есета / Джордж Сорос ; Прев. от англ. Калина Найденова . - София : СИЕЛА, 2012 . - 170 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1133-6 

  

Сист. No: 39076

- 142 -

П/330.1/Т 87ДдЦБ 61866

Тръмп, Доналд и др.

   Докосването на Мидас : [Защо някои предприемачи забогатяват - и защо повечето не успяват] / Доналд Тръмп, Робърт Т. Кийосаки ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток - Запад, 2012 . - 332 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-126-5 

  

Сист. No: 39064

- 143 -

П/65/У 70МпЦБ 61947

Уоткинс, Майкъл

   Първите 90 дни : Най-успешните стратегии за нови лидери на всички нива / Майкъл Уоткинс . - София : Изток - Запад, 2013 . - 246 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 239-242

   ISBN 978-954-321-993-3 

  

Сист. No: 39179

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 144 -

П/17/К 92КбЦБ 61924

Крънчева, Кристина

   Бизнес етикет / Кристина Крънчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2013 . - 340 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-198-2 

  

Сист. No: 39146

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 145 -

ЦБ 61808 

Абрамов, Александр Иванович

   Введение в тензорный анализ и Риманову геометрию / Александр Иванович Абрамов . - 3-е изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-397-02711-3 

  

Сист. No: 38985

- 146 -

ЦБ 61838 

Балдин, К. В. и др.

   Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2014 . - 473 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 433-434

   ISBN 978-5-394-02108-4 

  

Сист. No: 39020

- 147 -

ЦБ 61795 

Брусов, Петр Никитович и др.

   Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика : Учебное пособие / Петр Никитович Брусов, Татьяна Васильевна Филатова . - 2. изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 298-300

   ISBN 978-5-406-02780-6 

  

Сист. No: 38968

- 148 -

ЦБ 61807 

Гармаш, А. Н. и др.

   Математические методы в управлении : Учебное пособие / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова . - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 268-270

   ISBN 978-5-9558-0200-8 

   ISBN 978-5-16-004818-5 

  

Сист. No: 38984

- 149 -

ЦБ 61814 

Гершанок, Валентин Александрович и др.

   Теория поля : Учебник для бакалавров / Валентин Александрович Гершанок, Николай Иванович Дергачев . - Москва : Юрайт, 2012 . - 278 с. ; 21 см . -  (Бакалаврь. Базовый курс)

   Библиогр. с. 277-278; Предм. указ.

   ISBN 978-5-9916-1579-2 

  

Сист. No: 38991

- 150 -

ЦБ 61786 

Джилленуотер, Зои

   Сила CSS3 : Освой новейший стандарт веб-разработок / Зои Джилленуотер . - Санкт-Петербург : Питер, 2012 . - 304 с. ; 23 см . -  (Библиотека специалиста)

   

   ISBN 978-5-459-01206-4 

  

Сист. No: 38954

- 151 -

ЦБ 61805 

Кобзарь, Александр Иванович

   Прикладная математическая статистика : Для инженеров и научных работников / Александр Иванович Кобзарь . - 2-е изд., испр. . - Москва : Физматлит, 2012 . - 816 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 737-759 ; Предм. и именен указ.

   ISBN 978-5-9221-1375-5 

  

Сист. No: 38981

- 152 -

П/519.8/М 48ГвЦБ 61903

Менгов, Георги Димитров

   Вземане на решения при риск и неопределеност / Георги Димитров Менгов . - Пловдив : Жанет-45, 2010 . - 323 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 289-312 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-491-617-6 

  

Сист. No: 39119

- 153 -

ЦБ 61804 

Панюкова, Татьяна Анатольевна

   Комбинаторика и теория графов : Учебное пособие / Татьяна Анатольевна Панюкова . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 207-208

   ISBN 978-5-397-02075-6 

  

Сист. No: 38980

- 154 -

ЦБ 61842 

Применко, Эдуард Андреевич

   Алгебраические основы криптографии : Учебное пособие / Эдуард Андреевич Применко . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2013 . - 288 с. ; 21 см . -  (Основы защиты информации)

   Библиогр. с. 282-283

   ISBN 978-5-382-01455-5 

  

Сист. No: 39024

- 155 -

Арх/51/Р 97рЦБ 61772

Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1  / Емилия Ангелова Великова и др . - Плевен : Медиатех, 2012 . - 20 см

   Библиогр. с. 237

   ISBN 978-954-8467-70-4 

   Ч. 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия . - 2012 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 35900

- 156 -

ЦБ 61812 

Уоткинс, Дэвид С.

   Основы матричных вычислений / Дэвид С. Уоткинс ; Пер. с англ. В. Е. Кондрашова . - Москва : Бином, 2012 . - 664 с.: с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 647-651

   ISBN 978-5-94774-349-4 

  

Сист. No: 38989

- 157 -

ЦБ 61837 

Шапкин, Александр Сергеевич и др.

   Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию : Учебное пособие для бакалавров / Александр Сергеевич Шапкин, Виктор Александрович Шапкин . - 8. изд. . - Москва : Дашков и К, 2013 . - 432 с. ; 20 см . -  (Научные издания для бакалавров)

   Библиогр. с. 428

   ISBN 978-5-394-01943-2 

  

Сист. No: 39019

- 158 -

ЦБ 61802 

Эвнин, Александр Юрьевич

   Задачник по дискретной математике : Учебное пособие / Александр Юрьевич Эвнин . - Изд. стер. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2014 . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 259-263

   ISBN 978-5-397-04200-0 

  

Сист. No: 38974

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 159 -

ЦБ 61839 

Голубкина, Надежда Александровна

   Лабораторный практикум по экологии / Надежда Александровна Голубкина . - 2. изд., испр. и доп. . - Москва : Форум, 2008 . - 64 с. ; 20 см . -  (Профессиональное образование)

   Библиогр. с. 58-59

   ISBN 978-5-91134-196-1 

  

Сист. No: 39021

- 160 -

ЦБ 61843 

Основы инженерной экологии  : Учебное пособие / Владимир Викторович Денисов и др . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . - 623 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 617-618

   ISBN 978-5-222-21011-6 

  

Сист. No: 39025

- 161 -

ЦБ 61841 

Радиоэкология  : Учебник для вузов / Михаил Гаврилович Давыдов и др . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . - 635 с. ; 20 см . -  (Высшеe образование)

   Терминологический словарь с. 615-625; Библиогр. с. 626-635

   ISBN 978-5-222-20288-3 

  

Сист. No: 39023

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 162 -

П/53/М 74В-о, П1/53/М 74В-оЦБ 61773

Михайлова, Ваня Енчева

   Основи на физиката : Ч. 1 - 2 / Ваня Енчева Михайлова . - 2. изд. . - София : СИЕЛА, 2011 . - 328 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 327

   ISBN 978-954-28-0982-1 

  

Сист. No: 35654

- 163 -

ЦБ 61815 

Прохоров, Лев Васильевич и др.

   Гамилтонова механика калибровочных систем / Лев Васильевич Прохоров, Сергей Викторович Шабанов . - 3-е изд. . - Москва : КомКнига, 2012 . - 296 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 282-292

   ISBN 978-5-484-01308-1 

  

Сист. No: 38993

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 164 -

П/532/Б 23ЛсЦБ 61776

Балканска, Л. Кр.

   Сборник задачи по механика на флуидите / Л. Кр. Балканска . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2004 . - 128 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN 954-12-0106-7 

  

Сист. No: 38926

- 165 -

Арх/531.8/Г 85Тм 

Грозева, Таня и др.

   Методически указания за разработване на курсовите работи по дисциплината "Теория на механизмите и машините" / Таня Грозева, Димитър Зафиров . - Русе : Б. и., 2007 . - 46 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 46

   ISBN * 

  

Сист. No: 38929

- 166 -

Арх/531.8/М 31Хт 

Маринов, Христо Иванов и др.

   Теория на механизмите и машините : (избрани глави - II част) / Христо Иванов Маринов, Димитър Иванов Зафиров, Таня Петкова Грозева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 58 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 38930

- 167 -

Арх/531.8/М 31Хт 

Маринов, Христо Иванов и др.

   Теория на механизмите и машините : (избрани глави - І част) / Христо Иванов Маринов, Димитър Иванов Зафиров, Таня Петкова Грозева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 47 с. : със сх., табл., граф. ; 21 см

   Библиогр. с. 46-48

   ISBN * 

  

Сист. No: 38931

- 168 -

Арх/531.8/М 31Хт 

Маринов, Христо Иванов и др.

   Теория на механизмите и машините : (избрани глави - III част) / Христо Иванов Маринов, Димитър Иванов Зафиров, Таня Петкова Грозева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 56 с. : със сх., табл., граф. ; 21 см

   Библиогр. с. 54-56 ; Предпечатка

   ISBN * 

  

Сист. No: 38935

- 169 -

ЦБ 61810 

Эглит, Маргарита Эрнестовна

   Лекции по основам механики сплошных сред / Маргарита Эрнестовна Эглит . - 4-е изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 207

   ISBN 978-5-397-03179-0 

  

Сист. No: 38987

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 170 -

Арх/547/Г 70Нр, П/547/Г 70Нр, П1/547/Г 70Нр, Уч/547/Г 70НрЦБ 61785

Господинова, Нина Николаева и др.

   Ръководство за упражнения по органична химия / Нина Николаева Господинова, Станислав Георгиев Байрямов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 47 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 46

   ISBN 978-954-712-586-5 

  

Сист. No: 38938

- 171 -

П/66/Ц 13ДвЦБ 61888

Цаков, Димитър

   Виното : Традиция, култура, съвременност / Димитър Цаков . - София : Еньовче, 2008 . - 288 с. : с ил. ; 24 см

   Речник термини и практики във винарството с. 274-284; Библиогр. с. 285-287

   ISBN 978-954-9373-54-7 

  

Сист. No: 39095

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 172 -

С/61/А 37Аб 

Айбърг, Ан

   Билковите лекове : Съставки, лечебни свойства, приложение / Ан Айбърг ; Фотогр. Роланд Спон . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 283 с. ; 18 см

   Азб. показалец на здравословните проблеми с. 274-279; Азб. показалец на билките с. 280-282; Азб. показалец на латинските наименования с. 283

   ISBN 978-954-26-0640-6 

  

Сист. No: 39151

- 173 -

С/58/Е 67г 

Енциклопедия на гъбите  / Владимир Антонин и др . - [София] : Рийдърс Дайджест ЕООД, 2010 . - 368 с. : с ил. ; 30 см

   Азб. показалец с. 362-364; Азб. показалец на латинските наименования с. 365-368

   ISBN 978-954-9935-65-3 

  

Сист. No: 39190

- 174 -

П/620.9/З-40БбЦБ 61901

Захаринов, Ботьо Станимиров

   Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми : Екологични биотехнологии за производство на биогаз и оползотворяване на биошлам / Ботьо Станимиров Захаринов ; Под ред. на Байко Байков . - София : Нов Български университет, 2013 . - 559 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 540-559

   ISBN 978-954-535-742-8 

  

Сист. No: 39115

- 175 -

С/58/К 25Вл 

Канисков, Васил Любенов

   Лечебните растения на България : Енциклопедичен справочник / Васил Любенов Канисков . - София : Изток - Запад, 2011 . - 775 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 685-688; Показалец на латинските наименования с. 689-726; Показалец на бълг. наименования с. 727-759

   ISBN 978-954-321-858-5 

  

Сист. No: 39130

- 176 -

С/57/Ф 17Тш 

Файхтингер, Томас и др.

   Шуслерови соли : Наръчник по биохимията на д-р Шуслер: Основи, материя медика, реперториум / Томас Файхтингер, Елизабет Мандл, Сузана Нидан-Файхтингер . - София : Кибеа, 2013 . - 791 с. ; 24 см . -  (Здраве)

   Инд. с. 774-791

   ISBN 978-954-474-633-9 

  

Сист. No: 39136

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 177 -

С/61/А 37Аб 

Айбърг, Ан

   Билковите лекове : Съставки, лечебни свойства, приложение / Ан Айбърг ; Фотогр. Роланд Спон . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 283 с. ; 18 см

   Азб. показалец на здравословните проблеми с. 274-279; Азб. показалец на билките с. 280-282; Азб. показалец на латинските наименования с. 283

   ISBN 978-954-26-0640-6 

  

Сист. No: 39151

- 178 -

ЦБ 61753 

Вътрешни болести  /  Под ред. Федя Николов . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 544 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 544

   ISBN 978-954-8326-68-1 

  

Сист. No: 38821

- 179 -

П/61/Г 84КхЦБ 61913

Грифит, Колин

   Хомеопатия : Съвети за домашно лечение / Колин Грифит . - София : Бард, 2013 . - 461 с. ; 21 см

   Списък на хомеопатичните лекарства на латински и български език с. 9-16; Библиогр. с. 459-461

   ISBN 978-954-655-433-8 

  

Сист. No: 39134

- 180 -

ЦБ 61751 

Групчева, Христина Николова и др.

   Очни болести : Ръководство за студенти от мед. колежи / Христина Групчева, Златко Трифонов . - Варна : Стено, 2005 . - 96 с. : с ил. , табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 95

   ISBN 954-449-222-4 

  

Сист. No: 38823

- 181 -

ЦБ 61820 

Декер-Фойгт, Г.-Г.

   Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт . - Санкт-Петербург : Питер, 2003 . - 208 с.: с ил. ; 21 см . -  (Золотой фонд психотерапии)

   Библиогр. с. 201-205

   ISBN 5-94723-029-1 

  

Сист. No: 38997

- 182 -

ЦБ 61757 

Дерматология и венерология  : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Иван Ботев и др ; Под ред. Никола Ботев Златков, Румяна Калоферова Янкова . - 3. прер. и доп. изд. . - Пловдив : Медицинско издателство Райков, 2010 . - 252 с., 8 л. цв. ил. ; 24 см

   Азб. указ. с. 245-252

   ISBN 978-954-9666-55-7 

  

Сист. No: 38828

- 183 -

П/616/Д 49КрЦБ 61929

Джамбазов, Карен и др.

   Риносинуитите - често срещана, но неразпознавана патология в кърмаческата и малката възраст / Карен Джамбазов, Николета Трайкова . - Пловдив : Контекст, 2011 . - 91 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 83-91

   ISBN 978-954-8238-33-5 

  

Сист. No: 39154

- 184 -

П/616/Д 50МбЦБІ 3344

Джейсън, Малкълм

   Болки в гърба : Какво трябва да знаем за тях / Малкълм Джейсън . - София : СофтПрес, 2010 . - 110 с. ; 17 см . -  (Личен лекар)

   

   ISBN 978-954-685-498-8 

  

Сист. No: 39148

- 185 -

ЦБ 61851 

Дзигуа, Манана Владимировна

   Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин : Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Манана Владимировна Дзигуа . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 . - 720 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 709-712; Указ. терминов с. 713-719

   ISBN 978-5-9704-2705-7 

  

Сист. No: 39035

- 186 -

П/61/Ж 34ВфЦБІІ 3064

Желев, Видьо Василев и др.

   Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания : Учебник за студенти по физиотерапия / Видьо Василев Желев, Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2012 . - 347 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 340-347

   ISBN 978-619-160-027-4 

  

Сист. No: 38818

- 187 -

П/61/Ж 34ВфЦБІІ 3065

Желев, Видьо Василев и др.

   Физиотерапия в педиатрията : Учебник за студенти физиотерапевти / Видьо Василев Желев, Цветелина Иванова Миланова . - София : Авангард Прима, 2012 . - 430 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 426-430

   ISBN 978-619-160-059-5 

  

Сист. No: 38819

- 188 -

ЦБ 61754 

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти / Мария Апостолова Ненова и др ; Под ред. Хюсник Бенамин Бояджиян . - София : Медицина и физкултура, 2009 . - 232 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-420-275-0 

  

Сист. No: 38824

- 189 -

С/616/К 25Вс 

Канисков, Васил Любенов

   Съкровищница на българската народна медицина / Васил Любенов Канисков . - София : Изток - Запад, 2012 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-044-2 

   Т. 1. Фитотерапия на онкологичните заболявания : Опитът на българската народна медицина и лечителско изкуство при диагностика и лечение на ракови заболявания - злокачествени новообразувания по МКБ-1 . - 2012 . - 359 с.

   Библиогр. с. 341-344

  

Сист. No: 39129

- 190 -

С/58/К 25Вл 

Канисков, Васил Любенов

   Лечебните растения на България : Енциклопедичен справочник / Васил Любенов Канисков . - София : Изток - Запад, 2011 . - 775 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 685-688; Показалец на латинските наименования с. 689-726; Показалец на бълг. наименования с. 727-759

   ISBN 978-954-321-858-5 

  

Сист. No: 39130

- 191 -

С/61/К 25Вс 

Канисков, Васил Любенов

   Съкровищница на българската народна медицина / Васил Любенов Канисков . - София : Изток - Запад, 2012 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-257-6 

   Т. 2. Фитотерапия на болестните състояния : (справочник):Опитът на българската народна медицина и лечителско изкуство при лечение на най-разпространените заболявания по МКБ-10 . - 2013 . - 879 с.

   Библиогр. с. 874

  

Сист. No: 39132

- 192 -

ЦБ 61850 

Качаровская, Елена Вячеславовна и др.

   Сестринское дело в педиатрии : Практическое руководство для медицинских училищ и колледжей / Елена Вячеславовна Качаровская, Ольга Константиновна Лютикова . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 . - 128 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 125-126

   ISBN 978-5-9704-2521-3 

  

Сист. No: 39034

- 193 -

П/616/К 65пЦБ 61881

Клинична пулмология в детската възраст  /  Под ред. на Тоньо Шмилев . - София : Медицинско издателство Райков, 2013 . - 600 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 575-599

   ISBN 978-954-9666-60-1 

  

Сист. No: 39086

- 194 -

ЦБ 61829 

Красикова, Ирина Семеновна

   Детский массаж : Масаж и гимнастика для детей от трех до семи лет / Ирина Семеновна Красикова . - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2011 . - 336 с.: с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 332

   ISBN 978-5-903383-71-9 

  

Сист. No: 39010

- 195 -

ЦБ 61831 

Красикова, Ирина Семеновна

   Классический массаж : Самоучитель + видеокурс / Ирина Семеновна Красикова . - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2009 . - 224 с.: с ил. ; 23 см + DVD

   Библиогр. с. 218

   ISBN 978-5-903383-52-8 

  

Сист. No: 39012

- 196 -

ЦБ 61836 

Красикова, Ирина Семеновна

   Детский массаж и гимнастика для профилактики и лечения нарушений осанки, сколиозов и плоскостопия / Ирина Семеновна Красикова . - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2012 . - 320 с.: с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 316

   ISBN 978-5-903383-78-8 

  

Сист. No: 39018

- 197 -

ЦБ 61848 

Манипуляции в сестринском деле  /  Под общей ред. А. Г. Чижа . - 5. изд. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . - 318 с. ; 20 см . -  (Медицина)

   

   ISBN 978-5-222-21316-2 

  

Сист. No: 39030

- 198 -

П/61/М 70Кд, П1/61/М 70КдЦБ 61781

Митева, Кремена

   Дидактически тестове и учебни задачи за самоконтрол и самооценка по "клинична практика" : Учебно помагало за студенти от специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" / Кремена Митева . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2009 . - 164 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 162-163

   ISBN 978-954-490-104-2 

  

Сист. No: 38927

- 199 -

ЦБ 61847 

Морозова, Галина Ивановна

   Основы сестринского дела. Ситуационные задачи : Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Галина Ивановна Морозова . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 . - 235 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 235

   ISBN 978-5-9704-2400-1 

  

Сист. No: 39029

- 200 -

ЦБІІ 3066 

Налбански, Богдан Ангелов и др.

   Акушерство и гинекология / Богдан Налбански, Ангел Налбански . - София : ЗНАНИЕ, 2003 . - 274 с. : с ил. ; 28 см

   Кор. загл. Учебник по акушерство и гинекология

   ISBN 954-621-207-5 

  

Сист. No: 38827

- 201 -

ЦБ 61755 

Попов, Георги

   Обща и клинична психопатология / Георги Попов . - Варна : СТЕНО, 2010 . - 152 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 147-151

   ISBN 978-954-449-465-0 

  

Сист. No: 38826

- 202 -

ЦБ 61752 

Попова, Стоянка Цвяткова и др.

   Социална медицина : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър" / Стоянка Цвяткова Попова, Мариана Атанасова Мурджева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2013 . - 144 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 143-144

   ISBN 978-954-449-646-3 

  

Сист. No: 38822

- 203 -

С/616/Р 75Д 

Роенн, Дж. Х. Ван и др.

   Диагностика и лечение боли / Дж. Х. Ван Роенн, Дж. А. Пэйс, М. И. Преодер . - Москва : Бином, 2012 . - 496 с. : с ил., табл. ; 26 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-5-9518-0488-4 

  

Сист. No: 39038

- 204 -

ЦБ 61832 

Санс Менхибар, Хосе Мануель

   Массаж / Хосе Мануель Санс Менхибар . - Харьков, Белгород : Клуб семейного досуга, 2012 . - 160 с.: с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9910-2128-9 Россия

   ISBN 978-966-14-3229-9 Украина

  

Сист. No: 39013

- 205 -

ЦБ 61849 

Секреты токсикологии  / Луис Дж. Линг и др . - Москва : Санкт Петербург : Бином ; Диалект, 2006 . - 376 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 367-368; Предм. указ. с. 369-376

   ISBN 5-9518-0134-6 

   ISBN 5-98230-009-8 

  

Сист. No: 39031

- 206 -

П/61/С 91П-оЦБ 61779

Сучкова, Пенка

   Офталмология за общо практикуващи лекари и бакалаври по медицина / Пенка Сучкова . - Русе : Медиатех, 2013 . - 183 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 177-179

   ISBN 978-619-7071-18-4 

  

Сист. No: 37939

- 207 -

П/61/С 91П-оЦБ 61780

Сучкова, Пенка

   Особености на очната патология в детска възраст / Пенка Сучкова . - Плевен : Медиатех, 2013 . - 164 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 158-160

   ISBN 978-619-7071-18-4 

  

Сист. No: 38372

- 208 -

П/61/У 91ЦБ 61931

Учебник по очни болести за студенти по медицина и дентална медицина  / Христина Николова Групчева и др ; Под ред. на Христина Николова Групчева . - Варна : СТЕНО, 2010 . - 246 с. ; 24 см

   Азб. указ. с. 241-246

   ISBN 978-954-449-497-1 

  

Сист. No: 39158

- 209 -

ЦБІІ 3067 

Фармакология  : Учебник за бакалаври и професионални бакалаври по здравни грижи / Анна Н. Белчева и др ; Под ред. на Анна Белчева, Руси Марев, Радослав Радев Радев . - 2. прераб. и доп. изд . - Варна : СТЕНО, 2009 . - 288 с. : с ил., табл. ; 29 см

   Други авт. : П. Б. Попова, Ст. В. Вълчева-Кузманова, М. П. Георгиева, М. Д. Желязкова-Савова, Г. Цв. Кръстева, Р. Г. Марев, Ем. М. Милев, А. М. Пандурска, Д. Ил. Пендичева, Р. Р. Радев, Г. Цв. Ставрева ; Авт. Анна Белчева Беронова известна като Анна Н. Белчева, а П. Б. Попова - като Петя Борисова ; Пълното име на авт. Д. Ил. Пендичева е Диана Илиева Пендичева-Духленска, а на Г. Ц. Ставрева - Галя Цветанова Маринова-Ставрева ; Други ред. : Р. Марев, Р. Радев. - Без сведение за 1. изд Съдържа и Номограма за определяне на телесната повърхност при деца и възрастни ; Време на съвместимост на някои лекарства in vitro ; Отговори на въпросите за самоподготовка ; Азб. указ. на лекарствените продукти

   ISBN 978-954-449-434-6 

  

Сист. No: 38829

- 210 -

П/61/Ф 47ЦБІІ 3063

Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести  : Учебник за студенти по физиотерапия: медицински рехабилитатор ерготерапевт, кинезитерапевт / Давид Руменов Кънчев и др ; Под ред. Видьо Василев Желев . - София : Авангард Прима, 2013 . - 365 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 359-365

   ISBN 978-619-160-151-6 

  

Сист. No: 38815

- 211 -

ЦБ 61756 

Хигиена на заведенията за здравно обслужване  : Учебник за студентите по "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Социални дейности" и др. специалности, изучавани във факултетите по обществено здраве и медицинските колежи / Павлина Гидикова и др ; Под ред. Таня Търновска . - Пловдив : Медицинско издателство Райков, 2007 . - 161 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9666-43-4 

  

Сист. No: 38825

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 212 -

Арх/621/К 25Пт, П/621.89/К 25Пт, П1/621.89/К 25ПтЦБ 61775

Кангалов, Пламен Ганчев

   Теория на неизправностите и дефектология / Пламен Ганчев Кангалов . - Русе : ИИЗЗ, 2012 . - 148с. : с цв. ил., сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 146

   ISBN 978-619-90013-5-6 

  

Сист. No: 36417

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 213 -

ЦБ 61817 

Верещака, Анатолий Степанович и др.

   Резание материалов : Учебник / Анатолий Степанович Верещака, Валерий Семенович Кушнер . - Москва : Высшая школа, 2009 . - 535 с. ; 21 см . -  (Машиностроение и материалообработка)

   Библиогр. с. 523; Предм. указ. 524-532

   ISBN 978-5-06-004415-7 

  

Сист. No: 38994

- 214 -

Арх/658.5/Г 82Ву, П/658.5/Г 82ВуЦБ 61777

Григоров, Веселин Иванов

   Устойчивост при технологично проектиране на производствени мощности в машиностроенето / Веселин Иванов Григоров . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център на РУ А. Кънчев) . - 111с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 109-111

   ISBN 978-619-7071-21-4 

  

Сист. No: 36959

- 215 -

ЦБ 61821 

Черпаков, Борис Ильич и др.

   Технологическое оборудование машиностроительного производства : Учебник / Борис Ильич Черпаков, Людмила Ивановна Вереина . - 4. перераб. изд. . - Москва : Академия, 2012 . - 448 с. ; 21 см . -  (Технология машиностроения)

   Библиогр. с. 443-444

   ISBN 978-5-7695-8713-9 

  

Сист. No: 38998

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 216 -

ЦБ 61788 

Алхасов, Алибек Басирович

   Возобновляемая энергетика / Алибек Басирович Алхасов ; Под ред. В. Е. Фортова . - 2-е изд., прераб. и доп. . - Москва : Физматлит, 2012 . - 256 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 248-255

   ISBN 978-5-9221-1244-4 

  

Сист. No: 38962

- 217 -

П/620.9/З-40БбЦБ 61901

Захаринов, Ботьо Станимиров

   Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми : Екологични биотехнологии за производство на биогаз и оползотворяване на биошлам / Ботьо Станимиров Захаринов ; Под ред. на Байко Байков . - София : Нов Български университет, 2013 . - 559 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 540-559

   ISBN 978-954-535-742-8 

  

Сист. No: 39115

- 218 -

П/621.4/К 48АсЦБ 61830

Кашкаров, Андрей Петрович

   Современные био-, бензо-, дизель-генераторы и другие полезные конструкции / Андрей Петрович Кашкаров . - Москва : ДМК Пресс, 2011 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94074-632-4 

  

Сист. No: 39011

- 219 -

ЦБ 61789 

Сибикин, Юрий Дмитриевич и др.

   Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : Учебное пособие / Юрий Дмитриевич Сибикин, Михаил Юрьевич Сибикин . - 2-е изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2012 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 228

   ISBN 978-5-406-02051-7 

  

Сист. No: 38963

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 220 -

ЦБ 61794 

Кашкаров, Андрей Петрович

   Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции / Андрей Петрович Кашкаров . - Москва : ДМК Пресс, 2012 . - 144 с.: със сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 141-143

   ISBN 978-5-94074-662-1 

  

Сист. No: 38967

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 221 -

ЦБ 61801 

Бард, Джон и др.

   Архитектура сетей связи на базе программируемых радиосредств / Джон Бард, Винсент Дж. Коварик-мл. . - Москва : Техносфера, 2013 . - 464 с. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники ; 20)

   Предм. указ. с. 450-461

   ISBN 978-5-94836-350-9 

  

Сист. No: 38975

- 222 -

ЦБ 61798 

Берлин, Александр Наумович

   Сотовые системы связи : Учебное пособие / Александр Наумович Берлин . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011 . - 360 с. : с ил., табл. ; 22 см . -  (Основы информационных технологий)

   Глоссарий с. 302-323; Список сокращений с. 324-335; Предм. указ. с. 336-348; Библиогр. с. 349-359

   ISBN 978-5-9963-0104-1 

  

Сист. No: 38971

- 223 -

ЦБ 61806 

Боккуцци, Дж.

   Обработка сигналов для беспроводной связи / Дж. Боккуцци . - Москва : Техносфера, 2012 . - 672 с. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники ; 16)

   Предм. указ. с. 663-671

   ISBN 978-5-94836-330-1 

  

Сист. No: 38983

- 224 -

ЦБ 61797 

Джиган, Виктор Иванович

   Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы / Виктор Иванович Джиган . - Москва : Техносфера, 2013 . - 528 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 505-520; Предм. указ. с. 521-527

   ISBN 978-5-94836-342-4 

  

Сист. No: 38970

- 225 -

Арх/621.38/Е 21, П/621.38/Е 21Иа, П1/621.38/Е 21, Уч/621.38/Е 21ИаЦБ 61784

Евстатиев, Иван Борисов и др.

   Аналогова схемотехника / Иван Борисов Евстатиев, Аврам Сабетай Леви . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 129 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 126

   ISBN 978-954-712-592-6 

  

Сист. No: 38940

- 226 -

ЦБ 61799 

Ковалгин, Ю. А. и др.

   Цифровое кодирование звуковых сигналов / Ю. А. Ковалгин, Э. И. Вологдин . - Санкт-Петербург : Корона принт, 2013 . - 240 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 227-231

   ISBN 978-5-7931-0290-2 

  

Сист. No: 38972

- 227 -

ЦБ 61803 

Конвергенция мобильных и стационарных сетей следующего поколения  /  Под ред. К. Иньевски . - Москва : Техносфера, 2012 . - 808 с. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники ; 13)

   Предм. указ. с. 800-805

   ISBN 978-5-94836-324-0 

  

Сист. No: 38976

- 228 -

ЦБ 61841 

Радиоэкология  : Учебник для вузов / Михаил Гаврилович Давыдов и др . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . - 635 с. ; 20 см . -  (Высшеe образование)

   Терминологический словарь с. 615-625; Библиогр. с. 626-635

   ISBN 978-5-222-20288-3 

  

Сист. No: 39023

- 229 -

ЦБ 61835 

Сидняев, Николай Иванович

   Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : Учебное пособие для магистров / Николай Иванович Сидняев . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2014 . - 495 с. ; 20 см . -  (Магистр)

   Библиогр. с. 492-495

   ISBN 978-5-9916-2925-6 

  

Сист. No: 39017

- 230 -

ЦБ 61796 

Цифровая обработка сигналов и МATLAB  / А. И. Салонина и др . - Санкт-Петербург : БХВ-Санкт Петербург, 2013 . - 512 с. : с ил. ; 23 см + CD

   Библиогр. с. 504 ; Предм. указ.

   ISBN 978-5-9775-0919-0 

  

Сист. No: 38969

- 231 -

ЦБ 61800 

Шевкопляс, Борис Владимирович

   Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах : Учебное пособие / Борис Владимирович Шевкопляс . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012 . - 168 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 168

   ISBN 978-5-94774-808-6 

  

Сист. No: 38973

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 232 -

Арх/621/К 50Гп 

Кенаров, Георги Гецов и др.

   Проектиране на механизми за товароподемни машини : Ръководство за курсово проектиране / Георги Гецов Кенаров, Тони Иванов Узунов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 64 с. : със сх., табл., граф. ; 30 см

   Библиогр. с. 61

   ISBN 978-954-712-466-0 

  

Сист. No: 38936

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 233 -

ЦБ 61787 

Вахламов, Владимир Константинович и др.

   Автомобили : Теория и конструкция автомобиля и двигателя : Учебник / Владимир Константинович Вахламов, Михаил Георгиевич Шатров, Аркадий Александрович Юрчевский ; Под ред. А. А. Юрчевского . - 7-е изд., стер. . - Москва : Академия, 2012 . - 816 с. : със сх., черт. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7695-8873-0 

  

Сист. No: 38960

- 234 -

П/621.4/К 48АсЦБ 61830

Кашкаров, Андрей Петрович

   Современные био-, бензо-, дизель-генераторы и другие полезные конструкции / Андрей Петрович Кашкаров . - Москва : ДМК Пресс, 2011 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94074-632-4 

  

Сист. No: 39011

- 235 -

П/656/К 86РпЦБ 61874

Костадинова, Ралица Светлозарова

   Транспортни престъпления / Ралица Светлозарова Костадинова . - София : СИЕЛА, 2012 . - 351 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 331-350

   ISBN 978-954-28-1059-9 

  

Сист. No: 39074

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 236 -

ЦБ 61792 

Карташевич, Анатолий Николаевич и др.

   Тракторы и автомобили. Конструкция : Учебное пособие / Анатолий Николаевич Карташевич, Олег Владимирович Понталев, Андрей Васильевич Гордеенко ; Под ред. А. Н. Карташевича . - Минск, Москва : Новое знание ; Инфра-М, 2013 . - 313 с. : с ил. ; 21 см . -  (Высшее образование: Бакалавриат)

   Библиогр. с. 312-313

   ISBN 978-985-475-571-7 

   ISBN 978-5-16-006882-4 

  

Сист. No: 38965

- 237 -

ЦБ 61791 

Техническое обслуживание и ремонт в сельском хозяйстве  : Учебник / Вячеслав Викторович Курчаткин и др . - 4-е, стер. . - Москва : Академия, 2012 . - 464 с.: с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 455

   ISBN 978-5-7695-8772-6 

  

Сист. No: 38964

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 238 -

С/633/635/В 45Вр 

Вемайер, Вота и др.

   Растенията в градината и на балкона / Вота Вемайер, Херман Хакщайн . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 301 с. : с ил. ; 18 см

   Азб. показалец на латинските наименования с. 298-299; Азб. показалец на популярните имена с. 300-301

   ISBN 978-954-26-0705-2 

  

Сист. No: 39178

- 239 -

С/634/З-13с 

Забравени съвети за пъстра и плодородна градина  / Винсънт Градуел и др . - [София] : Рийдърс Дайджест ЕООД, 2010 . - 320 с. : с ил. ; 28 см

   Речник на термините с. 302-306; Азб. показалец с. 307-318

   ISBN 978-954-9935-58-5 

  

Сист. No: 39187

- 240 -

П/620.9/З-40БбЦБ 61901

Захаринов, Ботьо Станимиров

   Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми : Екологични биотехнологии за производство на биогаз и оползотворяване на биошлам / Ботьо Станимиров Захаринов ; Под ред. на Байко Байков . - София : Нов Български университет, 2013 . - 559 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 540-559

   ISBN 978-954-535-742-8 

  

Сист. No: 39115

- 241 -

П/633/635/К 44П-зЦБ 61890

Карталов, Петър и др.

   Зеленчукопроизводство със семепроизводство / Петър Карталов, Мария Дойкова, Петко Бошнаков . - София : Виденов и син, Б. г. . - 375 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 364-365

   ISBN 978-954-8319-28-4 

  

Сист. No: 39101

- 242 -

С/631.8/К 86Сс 

Костадинова, Светла

   Справочник за торове и микроелементи / Светла Костадинова ; Рецензент Стефан Горбанов . - София : Еньовче, 2011 . - 206 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 199-206

   ISBN 978-954-8372-20-6 

  

Сист. No: 39105

- 243 -

П/631.8/К 86СтЦБ 61935

Костадинова, Светла

   Торове с повишена ефективност / Светла Костадинова . - [София] : Еньовче, 2011 . - 148 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 143-148

   ISBN 978-954-8372-14-5 

  

Сист. No: 39165

- 244 -

С/633/635/Х 78Тп 

Христов, Тома

   Практическо градинарство / Тома Христов . - [София] : Булхерба, 2011 . - 238 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-52-7 

  

Сист. No: 39104

- 245 -

П/66/Ц 13ДвЦБ 61888

Цаков, Димитър

   Виното : Традиция, култура, съвременност / Димитър Цаков . - София : Еньовче, 2008 . - 288 с. : с ил. ; 24 см

   Речник термини и практики във винарството с. 274-284; Библиогр. с. 285-287

   ISBN 978-954-9373-54-7 

  

Сист. No: 39095

- 246 -

С/633/635/Ч 75 

Четиристотин и четиридесет] 440 цветя за дома  /  Прев. от нем. Ваня Пенева ; Консултант Елисавета Божилова . - 2. доп. изд. . - София : ЕМАС, 2006 . - 509 с. ; 20 см

   Лат. инд. с. 500-503; Бълг. инд. с. 504-509

   ISBN 954-357-008-6 :10

   ISBN 978-954-357-008-9 :13

  

Сист. No: 39182

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 247 -

ЦБ 61811 

Гайдаенко, Алексей Альбертович и др.

   Логистика : Учебник / Алексей Альбертович Гайдаенко, Оксана Валентиновна Гайдаенко . - 2. изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 272 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 266-268

   ISBN 978-5-390-00212-4 

  

Сист. No: 38988

- 248 -

С/65.012/Д 54Аи 

Диксит, Авинаш и др.

   Изкуството на стратегията : Теорията на игрите като наръчник за успех в бизнеса и живота / Авинаш Диксит, Бари Нейлбъф . - София : Locus, 2010 . - 458 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-783-115-5 

  

Сист. No: 39152

- 249 -

П/330.1/Д 85ХуЦБ 61922

Драганов, Христо

   Управление на риска / Христо Драганов . - София : Тракия-М, 2010 . - 248 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 247-248

   ISBN 954-8401-17-7 

  

Сист. No: 39144

- 250 -

П/338.24/И 24АкЦБ 61828

Иванус, Александр Иванович

   Код да Винчи в бизнесе, или гармоничный менеджмент по Фибоначчи / Александр Иванович Иванус . - 3. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 104 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 98-101

   ISBN 978-5-397-02236-1 

  

Сист. No: 39009

- 251 -

С/331/К 15 

Как да управляваме човешките ресурси в предприятието  / Димитър Шопов и др . - София : Труд и право, 2013 . - 880 с. ; 22 см + CD

   Библиогр. с. 871-877

   ISBN 978-954-608-202-2 

  

Сист. No: 39157

- 252 -

П/65/К 50ГвЦБ 61930

Кенеди, Гевин

   Всичко може да се договори : Как винаги да постигате най-добрата сделка / Гевин Кенеди ; Прев. Людмила Андреева . - София : Локус Пъблишинг, 2013 ; 22 см . -  (Библията на търговеца)

   Азб. инд.

   ISBN 978-954-783-009-7 

  

Сист. No: 39155

- 253 -

П/65.012/К 63ДкЦБ 61877

Клатърбък, Дейвид

   Коучинг на екипи и работни групи / Дейвид Клатърбък ; Прев. Боряна Даракчиева . - София : НЛП България, 2012 . - 336 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8753-09-8 

  

Сист. No: 39079

- 254 -

Арх/65.012/К 87, П/65.012/К 87Н-оЦБ 61771

Коцев, Николай и др.

   Основи на управлението / Николай Коцев, Емил Коцев, Свилена Рускова . - Русе : Авангард принт, 2013 . - 258 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 254-258

   ISBN 978-954-337-185-3 

  

Сист. No: 38922

- 255 -

П/519.8/М 48ГвЦБ 61903

Менгов, Георги Димитров

   Вземане на решения при риск и неопределеност / Георги Димитров Менгов . - Пловдив : Жанет-45, 2010 . - 323 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 289-312 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-491-617-6 

  

Сист. No: 39119

- 256 -

ЦБ 61813 

Моисеева, Н. К.

   Экономические основы логистики : Учебник / Н. К. Моисеева . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 528 с. . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 450-451

   ISBN 978-5-16-003146-0 

  

Сист. No: 38990

- 257 -

С/65.012/О-46Дк 

О'Конър, Джоузеф и др.

   Коучинг с НЛП : Практически наръчник за това как да постигнете най-доброто за себе си и за другите. Как да бъда Мастер коуч? / Джоузеф О'Конър, Андреа Лейджис ; Прев. от англ. Магдалена Николова, Ваня Серафимова, Неда Велкова . - София : Колибри, 2012 . - 208 с. ; 23 см

   Речник

   ISBN 978-619-150-068-0 

  

Сист. No: 39117

- 258 -

Ч5/65.012/П 29М-о 

Паунов, Марин Александров и др.

   Организационно поведение / Марин Александров Паунов, Мина Паунова, Александър Паунов . - 4. прераб. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 344 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-649-28-1250-0 

  

Сист. No: 27023

- 259 -

П/65/С 68ВкЦБ 61868

Станев, Велин

   Какво е и какво не е PR / Велин Станев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 324 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 308

   ISBN 978-954-28-1248-7 

  

Сист. No: 39067

- 260 -

П/65/У 70МпЦБ 61947

Уоткинс, Майкъл

   Първите 90 дни : Най-успешните стратегии за нови лидери на всички нива / Майкъл Уоткинс . - София : Изток - Запад, 2013 . - 246 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 239-242

   ISBN 978-954-321-993-3 

  

Сист. No: 39179

- 261 -

ЦБ 61809 

Чеботаев, Алик Александрович и др.

   Логистика - синергическая, качественная услуга в цене поставляемых товарных ресурсов : Учебник / Алик Александрович Чеботаев, Дмитрий Аликович Чеботаев . - Москва : Экономика, 2009 . - 262 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 261-262

   ISBN 978-5-282-02917-8 

  

Сист. No: 38986

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

- 262 -

ЦБ 61880 

Грийнбърг, Анди

   Уикилийкс - машината, която убива тайни : Как уикилийкъри, киберпънкари и хакери целят да освободят световната информация / Анди Грийнбърг . - София : Millenium, 2013 . - 366 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-221-4 

  

Сист. No: 39085

- 263 -

ЦБ 61786 

Джилленуотер, Зои

   Сила CSS3 : Освой новейший стандарт веб-разработок / Зои Джилленуотер . - Санкт-Петербург : Питер, 2012 . - 304 с. ; 23 см . -  (Библиотека специалиста)

   

   ISBN 978-5-459-01206-4 

  

Сист. No: 38954

- 264 -

П/004/Р 38АуЦБ 61933

Ратбоун, Анди

   Уиндоус] Windows 8 for Dummies / Анди Ратбоун . - София : Алекс Софт, 2013 . - 496 с. ; 24 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 954-656-267-Х :10

   ISBN 978-954-656-267-8 :13

  

Сист. No: 39160

- 265 -

П/681.3/С 20ВпЦБ 61834

Сафонов, Владимир Олегович

   Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure : Учебное пособие / Владимир Олегович Сафонов . - Москва : Национальный открытый университет ИНТУИТ ; Бином. Лаборатория знаний, 2013 . - 234 с. ; 21 см . -  (Основы информационных технологий)

   Глоссарий с. 226-232; Библиогр. с. 233-234

   ISBN 978-5-9556-0138-0 

   ISBN 978-5-9963-1223-8 

  

Сист. No: 39015

- 266 -

П/004/У 69УмЦБ 61932

Уонг, Уолъс

   Майкрософт офис] Microsoft Office 2010 for Dummies / Уолъс Уонг . - София : Алекс Софт, 2012 . - 460 с. ; 24 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 954-656-258-8 :10

   ISBN 978-954-656-258-6 :13

  

Сист. No: 39159

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 267 -

ЦБ 61817 

Верещака, Анатолий Степанович и др.

   Резание материалов : Учебник / Анатолий Степанович Верещака, Валерий Семенович Кушнер . - Москва : Высшая школа, 2009 . - 535 с. ; 21 см . -  (Машиностроение и материалообработка)

   Библиогр. с. 523; Предм. указ. 524-532

   ISBN 978-5-06-004415-7 

  

Сист. No: 38994

- 268 -

ЦБ 61819 

Солоненко, Владимир Григорьевич и др.

   Резание металлов и режущие инструменты : Учеб. пособие / Владимир Григорьевич Солоненко, Анатолий Андреевич Рыжкин . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 416 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 406-409

   ISBN 978-5-16-004719-5 

  

Сист. No: 38996

Езикознание. Филология. Литература

- 269 -

П/802.0/G 78SbЦБІІ 3071

Green, Sharon Weiner et al

   Barron's SAT / Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf . - 26th ed. . - New York : Barron's, 2012 . - 920 p. ; 28 cm + CD ISBN 978-1-4380-8421-3 . -  (Barron's Educational Series)

   ISSN 1941-6474; Приложение; CD-ROM for Windows and Mac

   ISBN 978-1-4380-7188-6 

  

Сист. No: 39162

- 270 -

П/802.0/S 53PbЦБІІ 3072

Sharpe, Pamela J.

   Barron's TOEFL IBT : Internet-based test / Pamela J. Sharpe . - 14th ed. . - New York : Barron's, 2013 . - 808 p. ; 28 cm . -  (Barron's Educational Series)

   Glossary of campus vocabulary p. 779-808

   ISBN 978-1-4380-0156-2 

  

Сист. No: 39163

- 271 -

П/802.0/W 81IbЦБІІ 3070

Wolf, Ira K. et al

   Barron's 6 SAT Practice tests / Ira K. Wolf, Philip Geer . - New York : Barron's, 2012 . - 441 p. ; 28 cm . -  (Barron's Educational Series)

   ISSN 2166-5834

   ISBN 978-0-7641-4723-4 

  

Сист. No: 39161

- 272 -

П/802.0/А 66ШаЦБ 61940

Андромак, Шийна и др.

   Английски за абсолютно начинаещи / Шийна Андромак, Доминик Готие ; Прев. и адапт. Марин Иванов Загорчев . - [София] : Skyprint, 2013 . - xi, 239 с. : с ил. ; 21 см . -  (Научи сам)

   Ориг. загл.: Anglais methode express / Sheena Andromaque, Dominique Gautie Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-390-033-6 

  

Сист. No: 39171

- 273 -

ЦБ 61764 

Биолчев, Боян Асенов

   Романи / Боян Асенов Биолчев . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0482-5 

  

Сист. No: 38755

- 274 -

ЦБ 61765 

Биолчев, Боян Асенов

   Детска повест ; Киносценарии / Боян Асенов Биолчев . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 267 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0483-2 

  

Сист. No: 38898

- 275 -

ЦБ 61766 

Биолчев, Боян Асенов

   Новели / Боян Асенов Биолчев . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0481-8 

  

Сист. No: 38899

- 276 -

ЦБ 61767 

Биолчев, Боян Асенов

   Разкази / Боян Асенов Биолчев . - София : Захарий Стоянов, 2010 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0480-1 

  

Сист. No: 38903

- 277 -

ЦБ 61763 

Борисова, Аспазия Крумова и др.

   Български език за чужденци - прагови тестове : Кн. за самостоятелни упражнения / Аспазия Крумова Борисова, Снежина Кьосева-Владимирова . - София : Д-р Иван Богоров, 2003 . - 112 с. : с табл. ; 24 см

   Пълното име на втората авт. е Снежана Христова Владимирова-Кьосева. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Департамент за ез. обучение ДЕО (ИЧС) Съдържа : Книга за студента ; Книга за преподавателя

   ISBN 954-8166-67-4 

  

Сист. No: 38897

- 278 -

П/808.67/Б 80, П/808.67/Б 80СбЦБ 61858

Брезински, Стефан Христов

   Българска реч и писмо : Да говорим и пишем правилно / Стефан Христов Брезински . - София : Изток-Запад, 2012 . - 230 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-973-5 

  

Сист. No: 39057

- 279 -

ЦБ 61745 

Вазов, Иван Минчов

   Немили-недраги / Иван Минчов Вазов ; Под общ. ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 368 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-246-8 

  

Сист. No: 38802

- 280 -

ЦБ 61770 

Вазов, Иван Минчов

   Великата Рилска пустиня / Иван Вазов ; Състав. Андрей Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 556 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-739-794-Х :10

   ISBN 978-954-739-794-1 :13 ( тв. подв.)

  

Сист. No: 38917

- 281 -

ЦБ 61870 

Волгин, Петър

   Радикална еврейска енциклопедия / Петър Волгин . - София : Изток - Запад, 2013 . - 288 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-619-152-156-2 

  

Сист. No: 39070

- 282 -

ЦБ 61744 

Ганди, махатма

   Моят път към истината : Автобиография / махатма Ганди ; Прев от англ. Евгения Георгиева Камова, Владимир Цонев Ганев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 463 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0715-4 

  

Сист. No: 38801

- 283 -

Ч2/80/Г 37Св 

Георгиева, Силвия

   Верба] Verba aeterna : Учебник по латински език / Силвия Георгиева . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2012 . - 180 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 179

   ISBN 978-954-680-827-1 

  

Сист. No: 39253

- 284 -

ЦБ 61768 

Гечев, Стефан Албертов

   Съчинения : В 5 т. / Стефан Албертов Гечев . - София, 2008 - . - 22 см

   

   Т. 1. Раждането на Орфей : Поезия /  Състав.  Иван Гранитски, Кръстина Минчева Гечева . - 2008 . - 535 с.

   Съдържа и Освободения човек / Иван Гранитски ; За поетиката на Стефан Гечев / Ирен Иванчева, Виктор Чернокожев, Георги Василев, Любомир Левчев

   ISBN 978-954-09-0064-3 (т. 1)

  

Сист. No: 38904

- 285 -

ЦБ 61768 

Гечев, Стефан Албертов

   Съчинения : В 5 т. / Стефан Албертов Гечев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0207-4 

   Т. 2. Кн. 2. Виктория и нейните синове : [роман-анкета с коментари] /  Състав.  Иван Гранитски, Кръстина Минчева Гечева . - 2009 . - 592 с.

   

  

Сист. No: 38905

- 286 -

ЦБ 61768 

Гечев, Стефан Албертов

   Съчинения : В 5 т. / Стефан Албертов Гечев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0194-7 

   Т. 3. Лъвът в пещерата : Разкази /  Състав.  Иван Гранитски, Кръстина Минчева Гечева . - 2011 . - 711 с.

   

  

Сист. No: 38906

- 287 -

ЦБ 61768 

Гечев, Стефан Албертов

   Съчинения : В 5 т. / Стефан Албертов Гечев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0195-4 

   Т. 4. Голготата на Варава : Пиеси /  Състав.  Иван Гранитски, Кръстина Минчева Гечева . - 2011 . - 568 с.

   

  

Сист. No: 38907

- 288 -

ЦБ 61768 

Гечев, Стефан Албертов

   Съчинения : В 5 т. / Стефан Албертов Гечев . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0196-1 

   Т. 5. Ненужните скептици : Есета, спомени, интервюта /  Състав.  Иван Гранитски, Кръстина Минчева Гечева . - 2012 . - 501 с.

   

  

Сист. No: 38910

- 289 -

ЦБ 61857 

Гизгинджиев, Радослав

   Дневниците. Страници от рая / Радослав Гизгинджиев . - София : БГкнига, 2013 . - 222 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8628-69-3 

  

Сист. No: 39056

- 290 -

С/801.323.2=867/Д 88Мб 

Дренска, Маргарита

   Българско-португалски речник / Маргарита Дренска . - София : Светулка-44, 2003 . - 822 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-309-009-2 

  

Сист. No: 39180

- 291 -

ЦБІІ 3068 

Иванова, Людмила Цанкова и др.

   Български език за чужденци : да общуваме на български / Людмила Цанкова Иванова, Женя Колева . - [В. Търново] : Фабер, 2009 - . - 29 см

   

   ISBN 978-954-400-110-0 

   Ч. 2 . - 2010 . - 180 с. : с ил. + CD

   

  

Сист. No: 38896

- 292 -

П/886.7/К 48КмЦБ 61869

Кацарска, Красимира Щерева

   Матура по литература / Красимира Щерева Кацарска . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Жанет-45, 2012 . - 24 см

   Понятиен апарат

   ISBN 978-954-491-765-4 

   Ч. 2. 12 клас . - 2012 . - 559 с.

   

  

Сист. No: 39068

- 293 -

П/886.7/К 48КмЦБ 61869

Кацарска, Красимира Щерева

   Матура по литература / Красимира Щерева Кацарска . - София : Жанет-45, 2012 . - 24 см

   Понятиен апарат

   ISBN 978-954-491-764-7 

   Ч. 1. 11 клас . - 2012 . - 631 с.

   

  

Сист. No: 39069

- 294 -

ЦБ 61758 

Константинов, Георги

   Избрани творби : В четири тома / Георги Константинов . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   Пълното име на авт. е Георги Константинов Христов Редове от биографията За стиховете на Георги Константинов / Валери Петров, Стефан Данаилов, Петър Анастасов

   ISBN 978-954-09-0280-7 

   Т. 1. Лирика . - 2009 . - 519 с.

   

  

Сист. No: 38849

- 295 -

ЦБ 61758 

Константинов, Георги

   Избрани творби : В четири тома / Георги Константинов . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   Пълното име на авт. е Георги Константинов Христов

   ISBN 978-954-09-0312-5 

   Т. 2. Сатирична поезия . - 2010 . - 280 с.

   

  

Сист. No: 38855

- 296 -

ЦБ 61758 

Константинов, Георги

   Избрани творби : В четири тома / Георги Константинов . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   Пълното име на авт. е Георги Константинов Христов

   ISBN 978-954-09-0475-7 

   Т. 3. Творби за деца . - 2011 . - 584 с.

   

  

Сист. No: 38856

- 297 -

ЦБ 61758 

Константинов, Георги

   Избрани творби : В четири тома / Георги Константинов . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   Пълното име на авт. е Георги Константинов Христов

   ISBN 978-954-09-0476-4 

   Т. 4. Есеистика и публицистика ; Поетически бележник . - 2012 . - 463 с.

   

  

Сист. No: 38857

- 298 -

ЦБ 61758

Константинов, Георги

   Избрани творби : В четири тома / Георги Константинов . - София : Захарий Стоянов, - 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954- 

   Т. 3 . - 584 с.

   

  

Сист. No: 38858

- 299 -

С/82.0/Л 73Ак 

Личева, Амелия и др.

   Кратък речник на литературните и лингвистичните термини / Амелия Личева, Гергана Дачева . - София : Колибри, 2012 . - 316 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 313

   ISBN 978-954-529-927-8 

  

Сист. No: 39102

- 300 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Мара Белчева . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 954-739-327-8 (т. 4)

   Т. 4. Тъй рече Заратустра : Книга за всички и никого . - 2007 . - 309 с.

   

  

Сист. No: 38817

- 301 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Ерика Георгиева Лазарова, Харитина Костова-Добрева . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0732-1 

   Т. 3. Зазоряване . - 2013 . - 616 с.

   Съдържа и Веселата наука

  

Сист. No: 38831

- 302 -

ЦБ 61750 

Ницше, Фридрих Вилхелм

   Съчинения : В 6 тома / Фридрих Вилхелм Ницше ; Състав. Исак Соломон Паси ; Прев. от нем. Харитина Костова, Пламен Градинаров . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2001 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0733-8 

   Т. 6. [Залезът на кумирите] . - 2013 . - 309 с.

   Съдържа и Случаят Вагнер / прев. от нем. Харитина Костова ; Ницше contra Вагнер / прев. от нем. Георги Кайтазов ; Антихрист / прев. от нем. Пламен Градинаров ; Ессе homo / прев. от нем. Георги Кайтазов

  

Сист. No: 38837

- 303 -

С/808.67(038)/П 37Ер 

Пернишка, Емилия и др.

   Речник на новите думи в българския език : (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI век) / Емилия Пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска . - София : Наука и изкуство, 2010 . - 515 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-02-0322-5 

  

Сист. No: 39196

- 304 -

С/2/П 56Бб 

Питев, Божидар и др.

   Българско-английски речник на църковните термини / Божидар Питев, Диана Питева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Омофор, 2012 . - 224 с. ; 20 см

   Изд. на Фонд. "Покров Богородичен"

   ISBN 978-954-2972-04-4 

  

Сист. No: 39153

- 305 -

ЦБ 61747 

Радевски, Христо Василев

   Пулс / Христо Василев Радевски ; Състав. Андрей Георгиев Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 235 с. ; 21 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Редове от биографията / К. Янева ; Христо Радевски - корените на неговата поезия / Петър Динеков ; Из "Христо Радевски" / Здравко Петров

   ISBN 954-739-690-0 

  

Сист. No: 38807

- 306 -

П/0/С 32ЦБ 61934

Семиотиката в действие  /  Състав. Кристиан Банков . - София : Нов Български университет, 2011 . - 201 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-671-1 

  

Сист. No: 39164

- 307 -

ЦБ 61749 

Софроний Врачански

   Житие и страдания грешнаго Софрония / Софроний Врачански ; Състав. Иван Гранитски ; Послесл. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 93 с. ; 20 см . -  (Поредица Българска класика)

   Иван Гранитски - псевд. на състав. Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Думи за Софроний Врачански / Т. Атанасов, В. Друмев, Боян Пенев, Михаил Арнаудов . - 1. изд. 1933 със загл. Житие и страдания на изд. Факел в Библиотека Родна книга

   ISBN 954-739-235-2 

  

Сист. No: 38809

- 308 -

ЦБ 61748 

Фурнаджиев, Никола Й.

   Пролетен вятър / Никола Й. Фурнаджиев ; Състав. Михаил Димитров Неделчев, Андрей Георгиев Андреев . - София : Захарий Стоянов, 2006 . - 452 с. ; 21 см . -  (Поредица Българска класика)

   Съдържа и Думи за Никола Фурнаджиев / Г. Цанев, П. Динеков, Т. Жечев

   ISBN 954-739-809-1 :10

   ISBN 978-954-739-809-2 :13

  

Сист. No: 38808

- 309 -

Арх/82.0/Ц 80Дб 

Цонева, Димитрина Игнатова

   Български език и речева култура / Димитрина Игнатова Цонева . - Русе : Примакс, 2013 . - 255 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 251

   ISBN 978-954-8675-69-7 

  

Сист. No: 38925

- 310 -

ЦБ 61759 

Цончев, Дончо Стефанов

   Триста шестдесет и пет| 365 разкази, есета, миниатюри : В 2 тома / Дончо Стефанов Цончев . - София : Захарий Стоянов, - 2009 . - 22 см

   Пълното име на Н. Радев е Никола Радев Маринов

   ISBN 978-954-09-0284-5 

   Т. 2 . - 2009 . - 424 с.

   

  

Сист. No: 38859

- 311 -

ЦБ 61759 

Цончев, Дончо Стефанов

   Триста шестдесет и пет| 365 разкази, есета, миниатюри : В 2 тома / Дончо Стефанов Цончев . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 22 см

   Пълното име на Н. Радев е Никола Радев Маринов

   ISBN 978-954-09-0268-5 

   Т. 1 . - 2009 . - 448 с.

   

  

Сист. No: 38860

- 312 -

ЦБ 61905 

Янев, Владимир

   Световната литература, разказана за деца и юноши / Владимир Янев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : Хермес, 2010 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-26-0841-7 

   Кн. 1. Египетска, асиро-вавилонска, индийска, китайска, гръцка, римска . - 2010 . - 232 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 39122

- 313 -

ЦБ 61905 

Янев, Владимир

   Световната литература, разказана за деца и юноши / Владимир Янев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : Хермес, 2010 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-26-0918-6 

   Кн. 2. Средновековни литератури - европейска, арабска, персийско-таджикска, арменска, грузинска ; Западноевропейски ренесанс . - 2010 . - 240 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 39124

- 314 -

С/801.323.2/Я 71Мт 

Янчев, Михаил

   Турско-български речник ; Българско-турски речник / Михаил Янчев . - София : Рива, 2007 . - 904 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-320-121-1 

  

Сист. No: 39137

История. Георафия. Биографии. Археология

- 315 -

П/338/Б 93ДхЦБ 61941

Бърн, Джон А.

   Хората, които промениха света : 25-те визионери, които преобразиха бизнеса / Джон А. Бърн . - София : Изток - Запад, 2012 . - 345 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-099-2 

  

Сист. No: 39170

- 316 -

ЦБ 61744 

Ганди, махатма

   Моят път към истината : Автобиография / махатма Ганди ; Прев от англ. Евгения Георгиева Камова, Владимир Цонев Ганев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 463 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0715-4 

  

Сист. No: 38801

- 317 -

П/32/Г 53пЦБ 61899

Гласовете на прехода  : Десните /  Състав. Мартин Иванов, Орлин Спасов . - София : Изток - Запад, 2013 . - 676 с. ; 22 см

   

   ISBN 619-152-149-9 :10

   ISBN 978-619-152-149-4 :13

  

Сист. No: 39114

- 318 -

П/91/Д 78ДгЦБ 61950

Дончев, Дончо Иванов и др.

   География на България : Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2014/2015 / Дончо Иванов Дончев, Христо Нейков Каракашев . - 22. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 536 с. : с к., табл. ; 23 см + 2 к.

   Библиогр. с. 533-534

   ISBN 978-954-28-1351-4 

  

Сист. No: 39188

- 319 -

П/949.72/И 21ДкЦБ 61864

Иванов, Димитър

   Кратка история на социалистическа България: успехи и провали 1944-1989 / Димитър Иванов . - София : Сиела Норма, 2013 . - 328 с. : със сн. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 255-268

   ISBN 978-954-28-1364-4 

  

Сист. No: 39062

- 320 -

П/94/К 89ХаЦБ 61883

Кранц фон, Ханс Улрих

   Тайните на третия райх : "Аненербе" - секретният проект на Хитлер / Ханс Улрих Кранц фон ; Прев. Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2013 . - 186 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 575-599

   ISBN 978-619-153-023-6 

  

Сист. No: 39088

- 321 -

ЦБ 61746 

Левски, Васил

   Народе???? : Писма . Личен бележник / Васил Левски ; Състав. Иван Гранитски, Милен Костадинов Куманов . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 447 с. ; 21 см . -  (Поредица Българска класика)

   

   ISBN 954-739-275-1 

  

Сист. No: 38804

- 322 -

ДИР/949.72/Л 36Вл 

Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски 1871-1872 България и Влашко  : Факсимилно издание с разчетен текст / Васил Левски ; Състав. Цветолюб Христов Нушев, Тодорка Милчова Томова . - София : Труд, 2007 . - 116 с. ; 15 см

   Посвещава се на 170-годишнината от рождението на Васил Левски

   ISBN 978-954-528-721-3 

  

Сист. No: 39184

- 323 -

П/94/М 22сЦБ 61833

   

Малые страны Европы в ХХ веке  : Учебное пособие /  Отв. ред. А. О. Хорошева . - Москва : ЛЕНАНД, 2011 . - 272 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 265-266

   ISBN 978-5-9710-0347-2 

  

Сист. No: 39014

- 324 -

П/9/М 74ГкЦБ 61853

Михайлов, Георги

   Класическа епиграфика / Георги Михайлов ; предг. и науч. ред. Петър А. Димитров . - София : НБУ, 2012 . - 338 с. ; 21 см . -  (Университетска библиотека)

   

   ISBN 978-954-535-712-1 

  

Сист. No: 39052

- 325 -

Ч5/949.72/М 79Дв 

Модрич, Джузепе

   В България след Съединението / Джузепе Модрич ; Прев. Дария Светлозарова Карапеткова . - София : Ciela, 2009 . - 74 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0459-8 

  

Сист. No: 39220

- 326 -

П/949.72/Н 74ГбЦБ 61952

Николов, Григор

   Български загадки 2 / Григор Николов . - София : СИЕЛА, 2013 . - 312 с. : с портр., ил., факс. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1350-7 

  

Сист. No: 39191

- 327 -

П/949.72/П 16МнЦБ 61854

Палангурски, Митко

   Нова история на България : Княжеството 1879-1911 / Митко Палангурски . - София : СИЕЛА, 2013 . - 360 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 355-358

   ISBN 978-954-28-1370-5 

  

Сист. No: 26397

- 328 -

П/949.72/Р 12СмЦБ 61904

Радев, Симеон

   Македония и Българското възраждане : Т.1 и 2 / Симеон Радев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 408 с., 8 л. : със сн. ; 24 см

   Библиогр. с. 393-398

   ISBN 978-954-09-0805-2 

  

Сист. No: 39120

- 329 -

Ч5/91/Х 38Тк 

Хейердал, Тур

   Кон-Тики : Със сал през южното море / Тур Хейердал ; Прев. от норв. Теодора Джебарова . - София : Ciela, 2006 . - 262 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-649-938-2 :10

   ISBN 978-954-649-938-7 :13

  

Сист. No: 39229

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 330 -

П/004/А 33фЦБ 61892

Адоуб флаш] Adobe Flash professional CS6  : Официален курс на Adobe Systems /  Прев. Георги Далаков . - София : Алекс Софт, 2013 . - 526 с. ; 23 см + DVD-ROM за Windows и Mac OS

   

   ISBN 954-656-264-5 :10

   ISBN 978-954-656-264-7 :13

  

Сист. No: 39108

- 331 -

П/004/А 33фЦБ 61897

Адоуб фотошоп] Adobe Photoshop CS6  : Официален курс на Adobe Systems /  Прев. Виолета Петрова . - София : Алекс Софт, 2013 . - 445 с. ; 24 см + DVD-ROM за Windows и Mac OS

   

   ISBN 954-656-263-7 :10

   ISBN 978-954-656-263-0 :13

  

Сист. No: 39111

- 332 -

С/634/З-13с 

Забравени съвети за пъстра и плодородна градина  / Винсънт Градуел и др . - [София] : Рийдърс Дайджест ЕООД, 2010 . - 320 с. : с ил. ; 28 см

   Речник на термините с. 302-306; Азб. показалец с. 307-318

   ISBN 978-954-9935-58-5 

  

Сист. No: 39187

- 333 -

Гр/7/С 34Мх 

Сератс, Марта

   Хиляда ] 1000 чудесни идеи за оформление на домашната градина : Практично и вдъхновяващо ръководство / Марта Сератс . - София : Книгомания, 2011 . - 419 с. : ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-8432-08-5 

  

Сист. No: 39186

Компютри. Програмни продукти

- 334 -

П/004/А 33иЦБ 61898

Адоуб илюстратор] Adobe Illustrator CS6  : Официален курс на Adobe Systems /  Прев. Георги Далаков . - София : Алекс Софт, 2013 . - 639 с. ; 24 см + DVD-ROM за Windows и Mac OS

   

   ISBN 954-656-268-8 :10

   ISBN 978-954-656-268-5 :13

  

Сист. No: 39112

- 335 -

П/004/А 33фЦБ 61892

Адоуб флаш] Adobe Flash professional CS6  : Официален курс на Adobe Systems /  Прев. Георги Далаков . - София : Алекс Софт, 2013 . - 526 с. ; 23 см + DVD-ROM за Windows и Mac OS

   

   ISBN 954-656-264-5 :10

   ISBN 978-954-656-264-7 :13

  

Сист. No: 39108

- 336 -

П/004/А 33фЦБ 61897

Адоуб фотошоп] Adobe Photoshop CS6  : Официален курс на Adobe Systems /  Прев. Виолета Петрова . - София : Алекс Софт, 2013 . - 445 с. ; 24 см + DVD-ROM за Windows и Mac OS

   

   ISBN 954-656-263-7 :10

   ISBN 978-954-656-263-0 :13

  

Сист. No: 39111

- 337 -

ЦБ 61801 

Бард, Джон и др.

   Архитектура сетей связи на базе программируемых радиосредств / Джон Бард, Винсент Дж. Коварик-мл. . - Москва : Техносфера, 2013 . - 464 с. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники ; 20)

   Предм. указ. с. 450-461

   ISBN 978-5-94836-350-9 

  

Сист. No: 38975

- 338 -

ЦБ 61823 

Берлин, Александр Наумович

   Основные протоколы Интернет : Учебное пособие / Александр Наумович Берлин . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2013 . - 504 с. : с ил., табл. ; 22 см . -  (Основы информационных технологий)

   Библиогр. с. 501-503

   ISBN 978-5-94774-884-0 

  

Сист. No: 39000

- 339 -

ЦБ 61806 

Боккуцци, Дж.

   Обработка сигналов для беспроводной связи / Дж. Боккуцци . - Москва : Техносфера, 2012 . - 672 с. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники ; 16)

   Предм. указ. с. 663-671

   ISBN 978-5-94836-330-1 

  

Сист. No: 38983

- 340 -

ЦБ 61880 

Грийнбърг, Анди

   Уикилийкс - машината, която убива тайни : Как уикилийкъри, киберпънкари и хакери целят да освободят световната информация / Анди Грийнбърг . - София : Millenium, 2013 . - 366 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-221-4 

  

Сист. No: 39085

- 341 -

ЦБ 61803 

Конвергенция мобильных и стационарных сетей следующего поколения  /  Под ред. К. Иньевски . - Москва : Техносфера, 2012 . - 808 с. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники ; 13)

   Предм. указ. с. 800-805

   ISBN 978-5-94836-324-0 

  

Сист. No: 38976

- 342 -

ЦБ 61825 

Лапонина, Ольга Робертовна

   Основы сетевой безопасности: Криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия : Учебное пособие / Ольга Робертовна Лапонина . - 2. изд., испр. . - Москва : ИНТУИТ ; Бином. Лаборатория знаний, 2011 . - 531 с. : с ил., табл. ; 22 с.

   Библиогр. с. 530-531

   ISBN 978-5-9556-0102-1 

   ISBN 978-5-94774-650-1 

  

Сист. No: 39002

- 343 -

ЦБ 61846 

Леонов, Василий

   Гуголь] Google Docs, Windows Live и другие облачные технологии / Василий Леонов . - Москва : Эскмо, 2012 . - 304 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-699-53570-5 

  

Сист. No: 39028

- 344 -

ЦБ 61844 

Прохоренок, Николай А.

   Ейч ти ем ел] HTML, JavaScript, PHP и MySQL : Джентльменский набор Web-мастера / Николай А. Прохоренок . - 3-е изд., прераб. и доп. . - Москва : БХВ-Санкт Петербург, 2013 . - 912 с.: с ил. ; 23 см + CD-ROM . -  (Профессиональное программирование)

   Предм. указ.

   ISBN 978-5-9775-0540-6 

  

Сист. No: 39026

- 345 -

П/004/Р 38АуЦБ 61933

Ратбоун, Анди

   Уиндоус] Windows 8 for Dummies / Анди Ратбоун . - София : Алекс Софт, 2013 . - 496 с. ; 24 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 954-656-267-Х :10

   ISBN 978-954-656-267-8 :13

  

Сист. No: 39160

- 346 -

П/681.3/С 20ВпЦБ 61834

Сафонов, Владимир Олегович

   Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure : Учебное пособие / Владимир Олегович Сафонов . - Москва : Национальный открытый университет ИНТУИТ ; Бином. Лаборатория знаний, 2013 . - 234 с. ; 21 см . -  (Основы информационных технологий)

   Глоссарий с. 226-232; Библиогр. с. 233-234

   ISBN 978-5-9556-0138-0 

   ISBN 978-5-9963-1223-8 

  

Сист. No: 39015

- 347 -

П/004/У 69УмЦБ 61932

Уонг, Уолъс

   Майкрософт офис] Microsoft Office 2010 for Dummies / Уолъс Уонг . - София : Алекс Софт, 2012 . - 460 с. ; 24 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 954-656-258-8 :10

   ISBN 978-954-656-258-6 :13

  

Сист. No: 39159

- 348 -

П/004/Ц 16ГкЦБ 61778

Цанев, Георги

   Компютърни технологии в управлението / Георги Цанев . - Плевен : Медиатех, 2013 . - 256 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 109-111

   ISBN 978-954-756-132-8 

  

Сист. No: 37152

- 349 -

ЦБ 61800 

Шевкопляс, Борис Владимирович

   Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах : Учебное пособие / Борис Владимирович Шевкопляс . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012 . - 168 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 168

   ISBN 978-5-94774-808-6 

  

Сист. No: 38973

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 350 -

П/802.0/G 78SbЦБІІ 3071

Green, Sharon Weiner et al

   Barron's SAT / Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf . - 26th ed. . - New York : Barron's, 2012 . - 920 p. ; 28 cm + CD ISBN 978-1-4380-8421-3 . -  (Barron's Educational Series)

   ISSN 1941-6474; Приложение; CD-ROM for Windows and Mac

   ISBN 978-1-4380-7188-6 

  

Сист. No: 39162

- 351 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 3 . - 2013 . - 134 p.

   

  

Сист. No: 38721

- 352 -

ЦБ 61879 

Елсбрег, Майкъл

   Милионер без образование / Майкъл Елсбрег ; Прев. Преводачница Мариана Хил . - София : Жануа 98, 2013 . - 331 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 575-599

   ISBN 978-954-376-089-3 

  

Сист. No: 39084

- 353 -

Ч2/376/Т 53Пд 

Терзийска, Пелагия Михайлова

   Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда / Пелагия Михайлова Терзийска . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2012 . - 312 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 294-311

   ISBN 978-954-680-789-2 

  

Сист. No: 39252

- 354 -

П/37/Х 46ЯдЦБ 61936

Хехт, Яков

   Демократичното образование / Яков Хехт . - София : Изток - Запад, 2013 . - 317 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 313-317

   ISBN 978-619-152-218-7 

  

Сист. No: 39166


 Индекс по АВТОРИ

- предс. и др. 32 
Bergan, Sjur 351 
Egron-Polak, Eva 351 
Geer, Philip 271 
Green, Sharon Weiner 269 350 
Kohler, Jurgen 351 
Purser, Lewis 351 
Sharpe, Pamela J. 270 
Wolf, Ira K. 269 271 350 
Абрамов, Александр Иванович 145 
Аджемоглу, Дарон 43 
Айбърг, Ан 172 177 
Алексий, патриарх Московски и Всерусийски ІІ 28 29 30 31 
Алхасов, Алибек Басирович 216 
Андреев, Андрей 280 
Андреев, Андрей Георгиев 280 305 308 
Андреев, Лъчезар Стоянов 5 
Андреева, Людмила 14 127 252 
Андромак, Шийна 272 
Андрюс, Дейвид 121 
Антонин, Владимир 173 
Анчев, Панко 307 
Анчев, Панко Кирилов 307 
Арабаджиева, Мария 13 
Ариели, Дан 115 
Арнаудов, Михаил Петров 280 307 
Аспарухова, Катя 44 
Атанасов, Тома 307 
Атанасова, Маргарита 62 251 
Ачкасов, Константин Александрович 237 
Байков, Байко 174 217 240 
Байрактарова, Антоанета 210 
Байрямов, Станислав Георгиев 170 
Балабанова, Христина Тодорова 61 
Балдин, К. В. 146 
Балканска, Л. Кр. 164 
Банков, Кристиан 3 306 
Бард, Джон 221 337 
Барыкин, Сергей Евгеньевич 116 
Батищев, Алексей Никифорович 237 
Башлыков, В. Н. 146 
Белимов, Генадий Степанович 6 
Белски, Скот 117 
Белчева, Анна 209 
Белчева, Анна Н. 209 
Белчева, Мара 23 300 
Бердяев, Николай 7 
Берлин, Александр Наумович 222 338 
Биолчев, Боян Асенов 273 274 275 276 
Благоева, Диана 303 
Близнаков, Йордан 62 251 
Божилова, Елисавета 246 
Боккуцци, Дж. 223 339 
Борисова, Аспазия Крумова 277 
Бороздина, Галина Васильевна 8 
Ботев, Иван 182 
Бошнаков, Петко 241 
Бояджиян, Хюсник Бенамин 188 
Брайсън, Тина Пейн 34 
Брезински, Стефан Христов 278 
Брукс, Ал 118 
Брусов, Петр Никитович 119 147 
Бръмбарова, Лора 11 123 
Бураева, Елена Анатольевна 161 228 
Бърн, Джон А. 9 120 315 
Бъфет, Уорън 121 
Бъчваров, Михаил 32 
Вазов, Иван 280 
Вазов, Иван Минчов 279 280 
Вахламов, Владимир Константинович 233 
Великова, Емилия Ангелова 155 
Велинов, Любен Стоянов 45 46 47 
Велкова, Неда 257 
Вемайер, Вота 238 
Вереина, Людмила Ивановна 215 
Веретенникова, Ираида Ивановна 140 
Верещака, Анатолий Степанович 213 267 
Вернон, Жан 239 332 
Весели, Иван 173 
Видева, Недялка 38 39 41 
Видева, Недялка Игнатова 38 39 40 41 
Владимирова-Кьосева, Снежана Христова 277 
Владова, Марта 7 
Влахов, Красимир 48 
Волгин, Петър 281 
Вологдин, Э. И. 226 
Вълчев, Даниел 49 50 
Гайдаенко, Алексей Альбертович 247 
Гайдаенко, Оксана Валентиновна 247 
Ганди, махатма 282 316 
Ганев, Владимир Цонев 282 316 
Гармаш, А. Н. 122 148 
Гевренова, Нина 56 
Георгиева, Силвия 283 
Гершанок, Валентин Александрович 149 
Гечев, Стефан Албертов 284 285 286 287 288 
Гечева, Кръстина Минчева 284 285 286 287 288 
Гидикова, Павлина 211 
Гизгинджиев, Радослав 289 
Голубев, Иван Григорьевич 237 
Голубкина, Надежда Александровна 159 
Горбанов, Стефан 242 
Гордеенко, Андрей Васильевич 236 
Господинова, Маргарита Димова 188 
Господинова, Нина Николаева 170 
Готие, Доминик 272 
Гошева-Стойнова, Теофана 111 
Градинаров, Пламен 25 302 
Градуел, Винсънт 239 332 
Гранитски, Иван 279 284 285 286 287 288 307 321 
Григоров, Веселин Иванов 214 
Грийнбърг, Анди 1 262 340 
Грифит, Колин 179 
Грозева, Таня 165 
Грозева, Таня Петкова 166 167 168 
Групчева, Христина 180 
Групчева, Христина Николова 180 208 
Гуджева, Наталия 97 
Гутенев, Владимир Владимирович 160 
Гърни, Катарин 239 332 
Гюрова, Светла Русева 280 
Давыдов, Михаил Гаврилович 161 228 
Далаков, Георги 330 334 335 
Далке, Рюдигер 10 
Данаилова, Елена 66 
Даракчиева, Боряна 65 253 
Дачев, Иво 52 
Дачева, Гергана 299 
Декер-Фойгт, Г.-Г. 181 
Делирадева, Росица 211 
Денисов, Владимир Викторович 160 
Денисова, Ирина Анатольевна 160 
Дергачев, Николай Иванович 149 
Дерилова, Ралица 117 
Джамбазов, Карен 183 
Джебарова, Теодора 329 
Джейкъбсън, Сид 11 123 
Джейсън, Малкълм 184 
Джиган, Виктор Иванович 224 
Джилленуотер, Зои 150 263 
Дзигуа, Манана Владимировна 185 
Диксит, Авинаш 248 
Димитров, Красимир 53 
Димитров, Мирослав 54 
Димитров, Петър А. 324 
Димитрова, Красимира Иванова 208 
Дишлиева-Кръстева, Невена 11 123 
Добрев, Христо 182 
Дойкова, Мария 241 
Дончев, Дончо Иванов 318 
Дончева-Стаматова, Антоанета 115 
Драганов, Христо 124 249 
Драгнев, Даниел Минков 208 
Дренска, Маргарита 290 
Друмев, Васил Николов 307 
Друмева, Емилия Александрова 55 
Евгениев, Георги 62 251 
Евстатиев, Иван Борисов 225 
Евтимова, Веселина Стоянова 155 
Еко, Умберто 2 
Елсбрег, Майкъл 352 
Желев, Видьо Василев 186 187 210 
Загорчев, Марин Иванов 272 
Запорожанов, Стилиян 118 
Заркова, Катерина 100 
Зафиров, Димитър 165 
Зафиров, Димитър Иванов 166 167 168 
Захаринов, Ботьо Станимиров 174 217 240 
Зиновиева, Дарина 56 
Зисова, Лилия 182 
Златарова, Зорница Иванова 208 
Златков, Никола 182 
Златков, Никола Ботев 182 
Зорина, Людмила Валерьевна 161 228 
Иванов, Александър 57 
Иванов, Димитър 319 
Иванов, Мартин 51 317 
Иванова, Деница 100 
Иванова, Ива 10 
Иванова, Людмила Цанкова 291 
Иванова, Стела Кирилова 210 
Иванус, Александр Иванович 125 250 
Иванчев, Боян 12 126 
Игнатова, Мария Николова 6 
Игнатова-Цонева, Димитрина 309 
Икономова, Красимира 66 
Илиев, Андрея Илиев 59 
Илиева, Рая 57 
Иньевски, К. 227 341 
Йорданова, Савина 211 
Йордански, Станислав 60 
Калайджиев, Ангел Симеонов 63 
Калвокореси, Питър 64 
Каменов, Димитър 62 251 
Камова, Евгения Георгиева 282 316 
Кангалов, Пламен Ганчев 212 
Кандиларов, Юрий Димитров 155 
Канисков, Васил Любенов 175 189 190 191 
Каракашев, Христо Нейков 318 
Карапеткова, Дария Светлозарова 325 
Карталов, Петър 241 
Карташевич, Анатолий Николаевич 236 
Карташевича, А. Н. 236 
Кателиева, Деница 100 
Кацарска, Красимира Щерева 292 293 
Качаровская, Елена Вячеславовна 192 
Кашкаров, Андрей Петрович 218 220 234 
Кенаров, Георги Гецов 232 
Кенеди, Гевин 14 127 252 
Керемидчиева, Грета Кръстева 79 
Кийосаки, Робърт Т. 142 
Киркегор, Сьорен 15 16 
Кирков, Димитър 38 39 41 
Кирков, Димитър Щерев 38 39 41 
Кларк, Ричард Ф. 205 
Клатърбък, Дейвид 65 253 
Клинтън, Хилари Родам 66 
Клионский, Д. М. 230 
Клузак, Зденек 173 
Кобзарь, Александр Иванович 151 
Ковалгин, Ю. А. 226 
Коварик-мл., Винсент Дж. 221 337 
Колев, Йордан Георгиев 67 
Колев, Николай 90 
Колева, Женя 291 
Колковска, Сия 303 
Комитова, Радка Тодорова 188 
Кондов, Бранимир 66 
Кондрашова, В. Е. 156 
Константинов, Георги 294 295 296 297 298 
Кормнова, Надежда Александровна 8 
Корнезов, Александър 68 
Королева, С. Б. 156 
Костадинова, Ралица Светлозарова 235 
Костадинова, Светла 242 243 
Костова, Милена Панова 155 
Костова, Харитина 25 302 
Костова-Добрева, Харитина 24 301 
Котлаба, Франтишек 173 
Коцев, Емил 128 254 
Коцев, Николай 128 254 
Кранц фон, Ханс Улрих 320 
Красикова, Ирина Семеновна 194 195 196 
Крънчева, Кристина 17 129 144 
Кузнецов, Игорь Николаевич 69 
Куигин, Джон 130 
Куманов, Милен Костадинов 321 
Курчаткин, Вячеслав Викторович 237 
Кушнер, Валерий Семенович 213 267 
Кънева, Пенка 7 
Кънчев, Давид Руменов 186 210 
Кьосева-Владимирова, Снежина 277 
Лазаров, Кино 70 
Лазарова, Ерика Георгиева 22 24 301 
Лазарова-Петрова, Анжела 111 
Лапонина, Ольга Робертовна 342 
Леви, Аврам Сабетай 225 
Левинсън, Джей Конрад 131 
Левинсън, Джийни 131 
Левинсън, Ейми 131 
Левски, Васил 321 322 
Лейджис, Андреа 257 
Леонов, Василий 343 
Линг, Луис Дж. 205 
Личева, Амелия 299 
Лосев, Борис Иванович 18 
Лън, Пийт 19 132 
Любомирова, Калина 66 
Лютикова, Ольга Константиновна 192 
Лякишева, Ирина Николаевна 103 
Магуайър, Кей 239 332 
Максуел, Сара 20 133 
Максютин, М. В. 71 
Малчев, Михаил Александров 72 
Малышевский, Вячеслав Сергеевич 161 228 
Мандаджиева, Лиляна 320 
Мандл, Елизабет 176 
Манолов, Петър Николов 188 
Манчев, Боян Красимиров 21 73 
Марев, Руси 209 
Маринов, Христо Иванов 166 167 168 
Маринова, Бисерка Тодорова 74 
Матанова, Ваня Лукова 33 
Матеева, Екатерина 90 
Меламед, Донка 32 
Меламед, Донка Николова 32 
Менгов, Георги Димитров 152 255 
Меновщиков, Виктор Юрьевич 75 
Меркучева, Т. В. 230 
Миланова, Цветелина 210 
Миланова, Цветелина Иванова 187 
Мим, Стивън 139 
Минев, Петко 76 77 78 
Минев, Светлин 134 
Мирчева, Гергана 97 
Митева, Диана 58 
Митева, Кремена 198 
Михайлов, Георги 324 
Михайлов, Пеню 135 136 
Михайлова, Ваня Енчева 162 
Михайлова, Карина Юрьевна 103 
Мичев, Ангелин 34 
Модрич, Джузепе 325 
Моисеева, Н. К. 137 256 
Морозова, Галина Ивановна 199 
Мундурова-Неделчева, Славянка 7 
Мурджева, Мариана Атанасова 188 202 
Най, Джоузеф С. младши 79 
Найденов, Борислав Иванов 45 46 47 
Найденова, Калина 141 
Налбански, Ангел 200 
Налбански, Ангел Богданов 200 
Налбански, Богдан 200 
Налбански, Богдан Ангелов 200 
Начев, Стефан 15 16 
Неделчев, Михаил Димитров 308 
Нейлбъф, Бари 248 
Ненова, Мария Апостолова 188 
Нидан-Файхтингер, Сузана 176 
Николов, Григор 326 
Николов, Николай 80 81 
Николов, Федя 178 
Николова, Магдалена 257 
Ницше, Фридрих Вилхелм 22 23 24 25 300 301 302 
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова 82 
Нушев, Цветолюб Христов 322 
О'Конър, Джоузеф 257 
Обретенова, Мариана 58 
Орлова, И. В. 122 148 
Остри, Владимир 173 
Павлов, Даниел Йорданов 138 
Палангурски, Митко 327 
Панюкова, Татьяна Анатольевна 153 
Паси, Исак 7 38 39 40 41 
Паси, Исак Соломон 22 23 24 25 38 39 41 42 300 301 302 
Патън, Пол 239 332 
Паунов, Александър 83 258 
Паунов, Марин Александров 83 258 
Паунова, Мина 83 258 
Пенев, Боян Николов 307 
Пенева, Ваня 246 
Пернишка, Емилия 303 
Перов, С. Н. 230 
Петков, Пламен 84 
Петкова, Цветалина 85 
Петров, Пламен 16 
Петрова, Виолета 331 336 
Петрова, Кера 211 
Питев, Божидар 26 304 
Питева, Диана 26 304 
Пол, Рон 27 86 
Понталев, Олег Владимирович 236 
Попов, Георги 201 
Попова, Валентина Методиева 87 
Попова, Жасмин 88 
Попова, Саша 111 
Попова, Стоянка Цвяткова 202 
Преводачница Мариана Хил 352 
Преодер, М. И. 203 
Применко, Эдуард Андреевич 154 
Прохоренок, Николай А. 344 
Прохоров, Лев Васильевич 163 
Пэйс, Дж. А. 203 
Радев, Димитър Радев 89 
Радев, Радослав Радев 209 
Радев, Симеон 328 
Радев, Ярослав 32 
Радева, Женя Колева 291 
Радевски, Христо Василев 305 
Раймундов, Петър 91 
Ратбоун, Анди 264 345 
Рашева, Анастасия 42 
Робинсън, Джеймс А. 43 
Роенн, Дж. Х. Ван 203 
Рубини, Нуриел 139 
Рукосуев, А. В. 146 
Рускова, Свилена 128 254 
Русо, Жан Жак 32 
Русо, Жан-Жак 32 
Рыжкин, Анатолий Андреевич 268 
Салонина, А. И. 230 
Санс Менхибар, Хосе Мануель 204 
Сафонов, Владимир Олегович 265 346 
Сегал, Барбара 239 332 
Сератс, Марта 333 
Серафимова, Ваня 257 
Сергеев, Иван Васильевич 140 
Сибикин, Михаил Юрьевич 219 
Сибикин, Юрий Дмитриевич 219 
Сивков, Цветан 92 
Сидняев, Николай Иванович 229 
Сийгъл, Даниел 34 
Славов, Нейко 93 
Солоненко, Владимир Григорьевич 268 
Сорос, Джордж 141 
Софроний Врачански 307 
Спасов, Орлин 51 317 
Спон, Роланд 172 177 
Ставру, Стоян 94 
Стайкова, Станка 95 
Стамболиев, Огнян 96 
Станев, Велин 259 
Стасов, Виталий Викторович 161 228 
Столяренко, Людмила Дмитриевна 35 
Стоянов, Иван Димитров 61 
Сучкова, Пенка 206 207 
Сярова, Ели Милчева 18 
Тараторкин, Виктор Михайлович 237 
Ташев, Росен Владимиров 97 
Тенева, Людмила 98 
Тенекеджиева, Цветелина 112 
Терзийска, Пелагия Михайлова 99 353 
Тодоров, Иван 70 
Тодоров, Цветан 100 
Тодорова, Елеонора 101 
Томова, Тодорка Милчова 322 
Торманов, Захари 102 
Трайкова, Николета 183 
Трестрейл III, Джон Х. 205 
Трифонов, Златко 180 
Трифонов, Златко Иванов 180 
Трухачев, Владимир Иванович 103 
Тръмп, Доналд 142 
Търновска, Таня 211 
Уесторп, Тамсин 239 332 
Узунов, Никола К. 36 
Узунов, Тони Иванов 232 
Уонг, Уолъс 266 347 
Уоткинс, Дэвид С. 156 
Уоткинс, Майкъл 143 260 
Файхтингер, Томас 176 
Фесенко, Лев Николаевич 160 
Филатова, Татьяна Васильевна 119 147 
Филипова, Елена 142 
Фортова, В. Е. 216 
Фройд, Зигмунд 37 
Фурнаджиев, Никола Й. 308 
Хакщайн, Херман 238 
Хейердал, Тур 329 
Хехт, Яков 354 
Хорошева, А. О. 323 
Христев, Христо 104 
Христов, Тома 244 
Цаков, Димитър 171 245 
Цалова, Весела Лулова 2 
Цанев, Георги 348 
Цанев, Георги Цанков 280 
Цанков, Георги 280 
Цачевски, Венелин 105 
Цветкова, Милена 4 
Ценова, Жана 43 
Ценова, Любка Младенова 106 
Цолова, Камелия 107 
Цонева, Димитрина Игнатова 309 
Цончев, Дончо Стефанов 310 311 
Чеботаев, Алик Александрович 261 
Чеботаев, Дмитрий Аликович 261 
Черноков, А. Э. 108 
Черпаков, Борис Ильич 215 
Чижа, А. Г. 197 
Чинова, Маргарита 109 
Чиркин, Вениамин Евгениевич 110 
Чомски, Ноам 111 112 
Чудомирова, Красимира 182 
Шабанов, Сергей Викторович 163 
Шапкин, Александр Сергеевич 157 
Шапкин, Виктор Александрович 157 
Шаранкова, Жана 113 
Шатров, Михаил Георгиевич 233 
Шевкопляс, Борис Владимирович 231 349 
Шестов, Лев 38 39 40 41 
Шеховцов, Виталий Васильевич 140 
Шкубла, Павол 173 
Шмилев, Тоньо 193 
Шопенхауер, Артур 42 
Шопов, Ангел 114 
Шопов, Димитър 62 251 
Эвнин, Александр Юрьевич 158 
Эглит, Маргарита Эрнестовна 169 
Эриашвили, Н. Д. 71 
Эриксон, Тимоти Б. 205 
Юрчевский, Аркадий Александрович 233 
Юрчевского, А. А. 233 
Янев, Владимир 312 313 
Янкова, Румяна 182 
Янкова, Румяна Калоферова 182 
Янчев, Михаил 314 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Barron's 6 SAT Practice tests 271 
Barron's SAT 269 350 
Barron's TOEFL IBT 270 
Leadership and governance in higher education 351 
Автомобили 233 
Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы 224 
Административен процес 70 
Адоуб илюстратор] Adobe Illustrator CS6 334 
Адоуб флаш] Adobe Flash professional CS6 330 335 
Адоуб фотошоп] Adobe Photoshop CS6 331 336 
Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна 98 
Актуални правни аспекти на акцизите 106 
Актуални проблеми на европейския граждански процес и част VІІ на ГПК 87 
Актуални проблеми на новия граждански процесуален кодекс 48 
Акушерство и гинекология 200 
Алгебраические основы криптографии 154 
Аналогова схемотехника 225 
Английски за абсолютно начинаещи 272 
Архитектура сетей связи на базе программируемых радиосредств 221 337 
Атентатът в Света Неделя и терористите 59 
Бизнес етикет 17 129 144 
Билковите лекове 172 177 
Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми 174 217 240 
Болки в гърба 184 
Бъдещето на силата 79 
Българска реч и писмо 278 
Български език за чужденци - прагови тестове 277 
Български език за чужденци : да общуваме на български 291 
Български език и речева култура 309 
Български загадки 2 326 
Българско-английски речник на църковните термини 26 304 
Българско-португалски речник 290 
В България след Съединението 325 
Валидност и легитимност в правото 50 
Введение в музыкотерапию 181 
Введение в сравнительное правоведение 108 
Введение в тензорный анализ и Риманову геометрию 145 
Великата Рилска пустиня 280 
Верба] Verba aeterna 283 
Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах 231 349 
Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции 220 
Вземане на решения при риск и неопределеност 152 255 
Виното 171 245 
Военни престъпления 84 
Возобновляемая энергетика 216 
Всеки може да инвестира успешно 12 126 
Всичко може да се договори 14 127 252 
Вътрешни болести 178 
Гамилтонова механика калибровочных систем 163 
География на България 318 
Глава государства 110 
Гласовете на прехода 51 317 
Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество 80 
Гуголь] Google Docs, Windows Live и другие облачные технологии 343 
Де юре] De iure publico 82 
Деловое общение. Деловой этикет 69 
Демократичното образование 354 
Дерматология и венерология 182 
Детска повест 274 
Детский массаж 194 
Детский массаж и гимнастика для профилактики и лечения нарушений осанки, сколиозов и плоскостопия 196 
Децата индиго 6 
Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда 353 
Диагностика и лечение боли 203 
Дидактически тестове и учебни задачи за самоконтрол и самооценка по "клинична практика" 198 
Дневниците. Страници от рая 289 
Доказването в гражданския процес 96 
Докосването на Мидас 142 
Документни имотни измами 91 
Досъдебното производство по НПК 109 
Ейч ти ем ел] HTML, JavaScript, PHP и MySQL 344 
Енциклопедия на гъбите 173 
Етажна собственост 74 
Житие и страдания грешнаго Софрония 307 
Забравени съвети за пъстра и плодородна градина 239 332 
Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию 157 
Задачник по дискретной математике 158 
Защо нациите се провалят 43 
Зеленчукопроизводство със семепроизводство 241 
Зомби икономикс 130 
Избрани съчинения 32 
Избрани творби 294 295 296 297 298 
Извори за богомилите 13 
Изкуството на стратегията 248 
Изпълнителното производство 58 
Инвестиции 140 
Интимните неприятели на демокрацията 100 
Инфекциозни болести 188 
Казуси по публично право 61 
Как да развием потенциала на детския мозък 34 
Как да управляваме човешките ресурси в предприятието 62 251 
Как се пише дипломна работа 2 
Как се реализират добрите идеи 117 
Какво е и какво не е PR 259 
Каквото кажем, става 111 
Класици за социалната педагогика 67 
Класическа епиграфика 324 
Классический массаж 195 
Клинична пулмология в детската възраст 193 
Код да Винчи в бизнесе, или гармоничный менеджмент по Фибоначчи 125 250 
Комбинаторика и теория графов 153 
Компютърни технологии в управлението 348 
Кон-Тики 329 
Конвергенция мобильных и стационарных сетей следующего поколения 227 341 
Конституционно право 55 
Конфликтът на интереси по българското право 81 
Коучинг на екипи и работни групи 65 253 
Коучинг с НЛП 257 
Кратка история на социалистическа България: успехи и провали 1944-1989 319 
Кратък речник на литературните и лингвистичните термини 299 
Кризисна икономика 139 
Курс по търговски сделки и несъстоятелност 57 
Лабораторный практикум по экологии 159 
Лекции за въведение в психоанализата 37 
Лекции по обща теория на държавата 49 
Лекции по основам механики сплошных сред 169 
Лечебните растения на България 175 190 
Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски 1871-1872 България и Влашко 322 
Логика на политическото 21 73 
Логистика 247 
Логистика - синергическая, качественная услуга в цене поставляемых товарных ресурсов 261 
Логистическая система управления финансами корпоративных структур 116 
Майкрософт офис] Microsoft Office 2010 for Dummies 266 347 
Македония и Българското възраждане 328 
Малые страны Европы в ХХ веке 323 
Манипуляции в сестринском деле 197 
Массаж 204 
Математические методы в управлении 122 148 
Матура по литература 292 293 
Международные деловые переговоры 103 
Методически указания за разработване на курсовите работи по дисциплината "Теория на механизмите и машините" 165 
Милионер без образование 352 
Моят път към истината 282 316 
Народе???? 321 
Наследяване по завещание в международното частно право 60 
Наследяването по закон 44 
Наука със стил 4 
Немили-недраги 279 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 219 
НЛП за решаване на проблеми в бизнеса 11 123 
Нова история на България 327 
Новели 275 
Нотариални производства 53 
Нотариално право 95 
Облигационно право 63 
Обработка сигналов для беспроводной связи 223 339 
Обща и клинична психопатология 201 
Обща теория на правото 97 
Окупирай 112 
Оракулът каза 121 
Организационно поведение 83 258 
Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от Наказателния кодекс 76 
Основанията за нищожност 54 
Основи на управлението 128 254 
Основи на физиката 162 
Основные протоколы Интернет 338 
Основы инженерной экологии 160 
Основы матричных вычислений 156 
Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 199 
Основы сетевой безопасности: Криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия 342 
Особености на очната патология в детска възраст 207 
Оспорване на наказателните постановления 77 
Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС 68 
Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011) 94 
Офталмология за общо практикуващи лекари и бакалаври по медицина 206 
Очни болести 180 
Партизански маркетинг 131 
Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure 265 346 
Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) 45 46 47 
Правен режим на подобренията в недвижими имоти 52 
Правен режим относно лицата с психически увреждания 56 
Правни основи на демокрацията 89 
Право на Европейския съюз 88 104 
Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос 85 
Православная энциклопедия 28 29 30 31 
Практическо градинарство 244 
Предварителният договор по българското право 93 
Предвидимо ирационални 115 
Преживяна история 66 
Прекратяване на договора 102 
Привеждане на присъдите в изпълнение 78 
Прикладная математическая статистика 151 
Приложен Форекс 134 
Проектиране на механизми за товароподемни машини 232 
Пролетен вятър 308 
Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями 75 
Психология 35 
Психология и этика делового общения 8 
Психология на истината 36 
Психология на парите 10 
Пулс 305 
Първите 90 дни 143 260 
Първични инстинкти : човешката природа и новата икономика 19 132 
Радикална еврейска енциклопедия 281 
Радиоэкология 161 228 
Развитие на правото в глобализиращия се свят 90 
Разкази 276 
Растенията в градината и на балкона 238 
Резание материалов 213 267 
Резание металлов и режущие инструменты 268 
Речник на новите думи в българския език 303 
Риносинуитите - често срещана, но неразпознавана патология в кърмаческата и малката възраст 183 
Романи 273 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 155 
Ръководство за упражнения по органична химия 170 
Самото само 18 
Сборник задачи по механика на флуидите 164 
Сборник по клинична и консултативна психология 33 
Световната литература, разказана за деца и юноши 312 313 
Световната политика след 1945 64 
Свободата. Принципите на свободното общество 27 86 
Секреты токсикологии 205 
Семиотиката в действие 3 306 
Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин 185 
Сестринское дело в педиатрии 192 
Сила CSS3 150 263 
Смяна на икономическите доминанти 136 
Современные био-, бензо-, дизель-генераторы и другие полезные конструкции 218 234 
Сотовые системы связи 222 
Социална медицина 202 
Споразумението по административнопроцесуалния кодекс 92 
Справочник за торове и микроелементи 242 
Стопанска инфраструктура 138 
Съвременни измерения на специалното образование 99 
Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз 101 
Съкровищница на българската народна медицина 189 191 
Съчинения 7 15 16 22 23 24 25 38 39 40 41 42 284 285 286 287 288 300 301 302 
Тайните на третия райх 320 
Теория вероятностей и математическая статистика 146 
Теория на механизмите и машините 166 167 168 
Теория на неизправностите и дефектология 212 
Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных 229 
Теория поля 149 
Теория юрисдикционного процесса 71 
Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър 118 
Техническое обслуживание и ремонт в сельском хозяйстве 237 
Технологическое оборудование машиностроительного производства 215 
Торове с повишена ефективност 243 
Тракторы и автомобили. Конструкция 236 
Транспортни престъпления 235 
Трансформация на икономическата система в България: проблеми и противоречия 135 
Триста шестдесет и пет| 365 разкази, есета, миниатюри 310 311 
Турско-български речник ; Българско-турски речник 314 
Уикилийкс - машината, която убива тайни 1 262 340 
Уиндоус] Windows 8 for Dummies 264 345 
Унищожаемост на гражданскоправните сделки 72 
Унищожаемост на договорите поради грешка 114 
Управление на риска 124 249 
Устойчивост при технологично проектиране на производствени мощности в машиностроенето 214 
Учебник по очни болести за студенти по медицина и дентална медицина 208 
Фармакология 209 
Физиотерапия в педиатрията 187 
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести 210 
Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания 186 
Философската култура 5 
Финансовият смут в Европа и САЩ 141 
Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика 119 147 
Хигиена на заведенията за здравно обслужване 211 
Хиляда ] 1000 чудесни идеи за оформление на домашната градина 333 
Хомеопатия 179 
Хората, които промениха света 9 120 315 
Цената е грешна 20 133 
Цифровая обработка сигналов и МATLAB 230 
Цифровое кодирование звуковых сигналов 226 
Частичният иск 107 
Четиристотин и четиридесет] 440 цветя за дома 246 
Швейцарският модел 105 
Шуслерови соли 176 
Экономические основы логистики 137 256 
Юридическото мислене 113 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилен транспорт - България - правни проблеми 235 
Автомобилен транспорт - злополуки - учебници за ВУЗ 235 
Автомобили. Автомобилостроене 233 236 
Административно право 61 77 
Административно право - България - учебници за ВУЗ 81 
Акушерство 198 200 
Алгебра 156 
Алгебра, тензорна изчисляване 145 
Алгебрична геометрия 145 
Алгебрична топология 145 
Аналитична геометрия 155 
Английски език - материали за състезания и конкурси - тестове 269 270 271 350 
Английски език - учебници за самообразование 272 
Бенгалска литература 282 316 
Биографии 9 51 120 282 307 315 316 317 321 
Биографии на български творци, исторически личности ... 322 
Биологично земеделие 174 217 240 
Биохимия 176 
Ботаника 172 175 177 190 
България - география - учебници за средни общообразователни училища 318 
България - история - нова 59 
България през периода на капитализма (1878-1944) 325 327 
Българо-турски речник 314 
Българска литература 289 307 
Българска литература - лирика 294 
Българска литература - периодична литература 288 
Българска литература - пиеси 287 
Българска литература - повести, разкази, новели 275 
Българска литература - поезия 284 287 297 305 
Българска литература - проза 274 
Българска литература - публицистика 297 310 311 
Българска литература - пътеписи 280 
Българска литература - разкази 276 286 
Българска литература - разкази - повести 310 311 
Българска литература - разкази, повести, новели 279 
Българска литература - романи 273 281 285 
Българска литература - учебници за средни общообразователни училища 292 293 
Българска литература за деца 296 298 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 295 305 
Българска литература. Историята като литературен жанр 307 
Българска литература. Максими. Афоризми. Сентенции. Пословици 310 311 
Български език 303 
Български език - граматика 278 
Български език - езикова култура 309 
Български език - тестове - учебници за чужденци 277 
Български език - учебници за чужденци 291 
Вземане на решения, теория 152 255 
Винопроизводство 171 245 
Висше образование - кандидатстване 269 271 350 
Висше образование. Висши учебни заведения 351 
Военно дело 84 
Военнонаказателно право 84 
Връзки с обществеността 259 
Възпитание - философски проблеми 32 
Възпитание и образование 352 
Външна политика - САЩ 111 
Вътрешнополитически прояви 112 
Геополитика 79 
Германия - история - нова 320 
Германия - история - политически партии и движения 320 
Гинекология 200 
Градинарство. Овощарство 239 332 
Градинска архитектура 239 332 333 
Граждански процес - България 48 96 
Гражданско право - България 45 46 47 54 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 61 87 107 
Групи - динамика, отношения в групата, ръководство 65 253 
Гъби - диворастящи 173 
Данъци - България - законодателни и директивни материали 106 
Датска литература 15 16 
Двуезични речници 314 
Декоративни растения. Декоративно градинарство 238 239 246 332 
Демокрация 100 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 6 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 99 
Дистрибуция. Логистика. Запаси. 137 256 
Договори - България - правни проблеми 92 
Други източници на енергия 218 234 
Европейски съюз - съвет на Европа 68 
Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 3 306 
Езици за програмиране 150 263 344 
Екзистенциализъм 38 39 40 41 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 216 
Електроника - полупроводникова - учебник 225 
Енергетика - нови технологии 174 217 240 
Енергийни източници 219 
Епиграфика. Палеография 324 
Естетика 15 16 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 14 17 127 129 144 252 
Етика на бизнеса 9 120 142 143 260 315 
Защита на информацията 1 262 340 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 211 
Зеленчукопроизводство 241 
Зеленчукопроизводство и декоративно градинарство в цялост 244 
Идея за битието, за онтологията на първичната субстанция 18 
Изпълнителна власт - характеристика, принципи 110 
Източници на енергия - нетрадиционни 216 220 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 28 29 30 31 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 150 263 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 1 262 338 340 342 
Икономически подсистеми и институти. Икономическа структура. Социология на икономиката в цялост 136 
Икономически съюзи 135 
Икономически учения и школи 130 
Икономическо поведение 14 127 252 
Икономическо поведение - предприемачество 9 120 315 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 11 115 117 123 142 143 260 
Икономическо положение 19 132 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 142 
Индивидуална психология 10 
Инфекциозни болести(заразни и преносни заболявания) 188 
Инфраструктура на народното стопанство 138 
История - България - Възраждане 328 
История на България 326 
История на България след 9 IX 1944 г. 319 
История на Европа от 1919 г - обща история на ХХ в. 323 
История на Индия и страните от Индийския полуостров: Пакистан, Бангладеш и др. 282 316 
История на Македония 328 
История на философията на Дания 15 16 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 12 121 126 140 
Квантова теория - квантова физика, механика 163 
Класова борба. Форми на класова борба. Социален конфликт 112 
Книгоиздаване. Книгознание 4 
Комбинаторен анализ. Теория на графите (Дискретна математика) 153 158 
Компютри - софтуерни продукти 334 
Компютърна графика 330 331 334 335 336 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 343 348 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 338 342 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 230 
Компютърни техники с практическо приложение. Компютърна математика 344 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 221 223 227 231 337 339 341 349 
Конституционно право 55 
Консултативна психология 33 
Контрол на качеството на продукцията. ОТК 214 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 283 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 198 
Литература - история - детска и юношеска литература 312 313 
Литература - терминология - речници 299 
Личност - психология 10 
Логистика 261 
Лозарство, винарство 171 245 
Марксизъм-ленинизъм. Научен комунизъм 7 
Масажи и механотерапия 195 204 
Математичен анализ 149 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 247 
Материя 18 
Машини - триене и износване 212 
Машини и устройства за обработка на данни 265 343 346 
Машиностроене - машини, инструменти, оборудване 215 
Медицина 188 
Медицина - акушерство и гинекология 185 
Медицина - болести на дихателната система 183 
Медицина - вътрешни болести 178 
Медицина - здравеопазване 197 199 211 
Медицина - кожно-венерически заболявания 182 
Медицина - народна 189 191 
Медицина - онкологични заболявания 189 
Медицина - опорно-двигателен апарат 184 
Медицина - офталмология 208 
Медицина - педиатрия 187 192 
Медицина - психиатрия 186 
Медицина - фармация 179 
Медицина - фитотерапия 172 175 177 189 190 191 
Медицина - хирургия 186 210 
Медицинска психология - конференции 33 
Международна политика - дипломация 64 
Международна сигурност 79 
Международни отношения 79 
Международни политически отношения 43 
Международни политически отношения - дипломация 103 
Международно частно право 60 
Металорежещи машини - протегляне, методи, инструменти и машини 215 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 257 
Методи на управление. Мениджмънт 62 83 117 125 128 250 251 254 258 
Механика 169 
Механика на течности и газове в цялост. Хидромеханика 164 
Морална оценка - ценнности на живота, щастието, естетически, социални, морални, религиозни 15 16 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 77 
Наказателно право 76 
Наказателно право - България 78 109 
Наказателно право, международно 27 86 
Народовластие. Принципи на демокрацията 89 
Нарушаване (разрушаване) на околната среда. Екология 159 160 
Наследствено право 60 85 
Наследствено право - България - ръководства 44 
Научни изследвания - организация 2 
Националноосвободително движение - България - дейци - документи 322 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 321 
Националсоциализъм - Германия 320 
Немска класическа философия 22 23 24 25 300 301 302 
Немска литература - мисли, афоризми 25 302 
Немска литература. Пътеписи 22 23 24 300 301 
Нотариално право - България 95 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 54 93 102 114 
Образование - организация - психологически аспект 354 
Образование - специално 353 
Обучение в изкуството на четенето. Култура на четенето 4 
Обща световна история 43 
Обща теория на държавата 49 
Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 230 
Обществено управление 70 
Общество (в цялост) - обществото като система 79 
Общи въпроси на търговията - пазар 14 127 252 
Опазване на обществения ред и спокойствие 96 
Опазване на околната среда 161 228 
Операционни системи - ръководства 264 266 345 347 
Организационно поведение 83 258 
Организация на здравеопазването 202 
Организация на производството (на производствения процес) 143 260 
Офталмология 180 
Офталмология. Очни болести 206 207 
Очни болести 180 
Пазар - проучване и анализ 118 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 20 131 133 
Парапсихология - популярна литература 6 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 116 141 
Патология. Клинична медицина 203 
Педиатрия. Детски болести 193 194 196 
Подемно-транспортни средства 232 
Политика 21 73 
Политика, вътрешна, външна 105 
Политици, североамерикански - биографии 66 
Политически партии и движения 51 317 
Политически убийства - България - история - 1925 59 
Право 97 107 110 113 
Право - административно 70 
Право - вещно 63 
Право - гражданско 58 72 
Право - договори 63 
Право - държавно 105 
Право - психиатрични проблеми 56 
Право - теория 50 
Право на Европейския съюз 88 101 104 
Право. Видове и форми. Направления в теория на правото 49 89 
Право. Наука за държавата и правото 71 108 
Право. Общи въпроси. Увод в правото. Методи и помощни науки на правото 90 
Предаване и преобразуване на данни и кодове 344 
Приложение на математическите методи в икономиката 122 148 
Приложна математика 154 
Приложна психология 248 
Професионална етика. Професия. Бизнес. Възнаграждение. Избор на професия 8 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 201 
Психоанализа - лекции и доклади 37 
Психологически въпроси. Ергономия в промишлеността 11 123 
Психология 8 35 36 
Психология - висши психологически процеси 27 86 
Психология - организационна 19 132 
Психология - приложна 12 126 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 34 
Психология на продажбите 20 133 
Психотерапия 181 
Работа. Тегло. Маса. Триене. Пасивно съпротивление 212 
Радиоприемане 226 
Радиосъобщителна техника - области на приложение 222 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 134 
Режещи инструменти 268 
Речници - двуезични 290 
Римско право 82 
Риск - управление 152 255 
САЩ - политика 66 
Сборници със смесено съдържание 274 308 
Свобода - философски проблеми 38 39 40 41 
Свобода на печата 1 262 340 
Селскостопанска техника - ремонт 237 
Семиотика 3 306 
Собственост - България - правни въпроси 52 80 91 98 
Собственост, право на собственост 53 
Собственост. Приватизация, реституция (правен аспект) 74 
Софтуер 264 266 330 331 335 336 345 347 
Социалистическа демокрация. Диктатура на пролетариата. Съветска форма на социалистическата държава 7 
Социална медицина 202 
Социална педагогика 67 
Социални процеси 43 83 258 
Социално поведение. Социална психология 75 
Специална терминология. Подреждане на думи тематичен признак 26 299 304 
Специални раздели от алгебрата 155 
Специални училища - учебно-възпитателна работа 99 
Споразумения. Условия на сделките 143 260 
Стопански кризи. Депресии 139 141 
Стратегически мениджмънт 248 
Съдебна практика - България 45 46 47 
Съдебни решения 45 46 47 
Съдопроизводство 94 
Съобщителна техника 230 
Съобщителна техника, методи на статистическа оптимизация 229 
Съобщителна техника. Кибернетика. Машини с програмно управление 221 223 224 227 337 339 341 
Теория на вероятностите и математическа статистика 146 151 157 
Теория на културата 3 306 
Теория на машините и механизмите 165 
Теория на машините и механизмите - учебник за ВУЗ 166 167 168 
Теория на обекта 18 
Теория на рязането 213 267 
Техника на умствения труд 4 
Технология на машиностроенето 214 
Тихи океан - пътешествия и експедиции - популярна литература 329 
Топлинни двигатели 218 234 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 174 217 240 242 243 
Трактори. Влекачи 236 
Труд - икономика, възнаграждения, споразумения, работна среда, заетост 62 251 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 139 
Търговско право - България - нормативни актове 57 93 
Управление на предприятията 14 127 252 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 124 249 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 125 250 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 135 
Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 65 253 
Усилватели 225 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 205 209 
Фашизъм - Германия 320 
Физика 162 
Физика - учебник 162 
Физиотерапия 186 187 210 
Философия 7 
Философия на културата 5 
Философия, история 42 
Философия, руска - история 38 39 40 41 
Философия, френска - история 32 
Философски системи и направления 21 73 
Финанси на стопанските организации 139 
Финансова математика 119 147 
Химия - органична 170 
Християнска религия 13 26 28 29 30 31 304 
Цени. Ценообразуване. Производствени разходи. Себестойност 20 133 
Церемониал - етикет - обществени норми на поведение - йерархия 17 69 129 144 
Цифрова обработка на данни 154 
Ядрена техника. Ядрена и атомна енергетика 161 228 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D технологии 331 336 
Adobe Flash Professional 330 335 
Adobe Illustrator 334 
Adobe Photoshop 331 336 
CSS 150 263 
Matlab 156 230 
Microsoft Office 266 347 
Microsoft Windows Azure 265 346 
SCA приложения 221 337 
TOEFL 269 270 271 350 
Windows 8 264 345 
автобиографии 282 316 
автомобили 233 236 
авторитет 83 258 
агрохимия 243 
административни актове 70 
административни наказания 77 
административни нарушения 77 81 
административно наказване 81 
административно право 61 70 82 
административно производство 81 
административно управление 351 
административно-наказателна отговорност 76 
административнопроцесуален кодекс 70 92 
академична комуникация 4 
акушерска помощ 200 
акушерство 185 198 200 
акцизи 106 
алгебра 153 156 158 
алгебрична геометрия 145 
алгебрична топология 145 
алгоритми 154 
алгоритми за комуникация 224 
американска политика 121 
анализ на данни 229 
анализ на длъжностите 62 251 
анализ на решенията 152 255 
анализ на риска 152 255 
анализи 43 
аналитична геометрия 155 
аналитична терапия 37 
анатомия на женските полови органи 200 
английски език 269 270 271 272 350 
аномалии 200 
антивирусни програми 343 
артпедагогика 353 
архитектура на мрежи 221 337 
атентатът в Света Неделя 59 
банково дело 116 
безжични комуникации 223 339 
безжични мрежи 227 341 
бенгалска литература 282 316 
Берлински договор 327 
бизнес 121 
бизнес анализ 125 250 
бизнес етика 17 129 144 
бизнес етикет 17 129 144 
бизнес кореспонденция 17 129 144 
бизнес политика 248 
бизнес преговори 14 127 252 
бизнес проекти 9 120 315 
бизнес процеси 125 250 
бизнесмени 326 
билки 172 175 177 190 191 
билколечение 175 189 190 191 
биогазова енергия 174 217 240 
биогенератори 218 234 
биогеохимичен кръговрат на микроелементите 242 
биографии 9 120 307 315 
биография 66 
биографски материали 321 
биомаса 216 
биосфера 160 
биохимия 176 
Близък изток 64 
богатство и данъци 121 
богомилство 13 
болести 200 
болести на дихателните органи 183 
болести на опорно-двигателния апарат 184 
България - география 318 
България - история 59 321 
България и Балканите 325 
България през капитализма ( 1944-1948) 325 
България през периода 1878-1944 327 
българо-турски речник 314 
българска екзархия 328 
българска класика 307 
българска литература 273 274 275 276 279 280 281 284 285 286 287 288 289 292 293 294 295 296 297 298 305 307 308 310 311 
българска литература за деца 296 298 
български герои 326 
български език 277 278 291 303 309 
български загадки 326 
българско възраждане 328 
българско-английски речник 26 304 
валута 134 
векторни изчисления 149 
венерически болести 182 
венерология 182 
ветрогенератор 220 
вещно право 47 63 98 
вещноправен режим 52 
вземане на решения 152 255 
видове износване 212 
видове надписи 324 
винарство 171 245 
винопроизводство 171 245 
виното в културата 171 245 
виното в литературата 171 245 
висша математика 155 157 
висше образование 269 271 350 351 
включващо образование 353 
водна енергия 216 
военни престъпления 84 
военно дело 84 
военнонаказателно право 84 
волунтаризъм 42 
вредни процеси при машините 212 
връзки с обществеността 259 
въззивно производство 48 
възникване и развитие 106 
възобновяеми източници на енергия 219 
външна политика 64 
външна политика - САЩ 111 
външна политика - Швейцария 105 
вътрешна политика - Швейцария 105 
вътрешни болести 178 210 
вътрешнополитически прояви 112 
вятърна енергия 216 
газгенератори 218 234 
газова динамика 169 
генератори 225 
география 329 
геополитика 79 
гинекологична ендокринология 200 
гинекология 185 200 
глобализация 90 135 
глобална криза 130 
градинарство 238 239 244 246 332 333 
градински цветя 238 239 246 332 333 
граждани на ЕС 88 
граждански права 27 86 
граждански процес 87 96 
граждански процесуален кодекс 48 58 96 
гражданско неподчинение 27 86 
гражданско право 45 46 58 72 
гражданско съдопроизводство 61 80 87 
граматика 278 
грижи за болния 180 
групи 83 258 
гъбарство 173 
гъби 173 
Далечен изток 64 
датска литература 15 16 
двадесети век 64 
двигатели 233 
двуезични речници 314 
дейтрейдинг 118 
декоративни растения 238 239 246 332 333 
делова кореспонденция 103 
делови етикет 69 
делови отношения 103 
делови преговори 103 
демократични ценности 27 86 
демократично общество 27 86 105 354 
демокрация 89 
дерматология 182 
дескриптивна психопатология 201 
детска психология 6 
детски болести 183 193 194 196 207 
дефектология 99 
дефиниране на екипа 65 253 
деца индиго 6 
деца с увреждания 353 
диагностика (медиц.) 203 205 
дидактически тестове 198 
дизелови генератори 218 234 
дипломатически протокол 103 
дипломация 103 
дипломен проект 4 
дипломна работа 2 
дискретна математика 153 154 158 
дистанционно управление 348 
дихателна ситема 183 
договори 92 
договорни задължения 93 98 102 114 
договорни отношения 93 102 114 
договорно право 63 102 114 
доказателства (право) 96 
документни измами 91 
документни престъпления 91 
домашно лечение 179 
домашно насилие 75 
досъдебно производство 109 
древни цивилизации 312 313 
думи, словосъчетания, изречения 278 
държава 55 
държава, власт, суверинитет 49 
държавата като правен проблем 49 
държавен глава 110 
държавна власт 110 
държавни институции 27 86 
държавно управление 105 
държавно устройство 105 
евристики и информация 152 255 
Европа - финанси 141 
европейска интеграция 104 
Европейски граждански процес 87 
Европейски съюз 68 351 
европейско право 90 
езикова култура 309 
езиково обучение 269 270 271 350 
езици за програмиране 150 263 
екзистенциализъм 15 16 38 39 40 41 
екологически риск 160 
екологични торове 243 
екология 159 
експедиция 329 
екстрадация 78 
електричество 162 
електродинамика 149 
електронен фиш 77 
електроника 225 
електрооборудване на автомобила 233 
енергетика 174 217 240 
енергийни и неергийни въздействия 212 
енергийни източници 174 217 240 
енергийни технологии 174 217 240 
епиграфика 324 
ерготерапия 210 
ерес 13 
есета 310 311 
естетика 15 16 
етажна собственост 74 
етика на бизнеса 9 14 120 127 142 143 252 260 315 
етикет 69 
завещание 60 
завещателни разпореждания 53 
задачи с решения 157 
закон за задълженията и договорите 54 
закон за наследството 54 
закон за собствеността 54 
заповедно производство 48 
застраховане 124 249 
застраховане на човешките ресурси 62 251 
застраховки 57 
защита на информацията 1 262 340 
звукова терапия 33 
звукови сигнали 226 
здравеопазване 197 211 
здравеопазни системи 202 
здравна политика 202 
здравни заведения 211 
здравно обслужване 211 
здравословни и безопасни условия на труд 62 251 
зелени площи 333 
зелени покриви 333 
зелено строителство 333 
зеленчукови градини 239 241 332 
зеленчукови култури 241 
зеленчукопроизводство 241 244 
знаци за цифри, числа, монети 324 
идея за битието 18 
извънсъдебно споразумение 90 
изговорни проблеми 278 
изграждане на конституцията 327 
изкуствени торове 243 
изкуството на коучинга 257 
изпитни тестове 269 270 271 350 
изпълнително производство 58 
изтичане на информация 1 262 340 
източници на енергия 216 220 
източноправославна църква 28 29 30 31 
икономико-математически методи 122 148 
икономическа криза 19 132 
икономическа теория 135 
икономически дух 142 
икономически инстинкти 19 132 
икономически кризи 130 
икономически риск 122 124 148 249 
икономически системи 135 
икономически теории 130 136 
икономическо поведение 14 17 19 115 117 127 129 132 142 143 144 252 260 
икономическо положение 142 
имотни измами 91 
имунизационен календар на РБългария 188 202 
инвестиран капитал 121 
инвестиции 12 126 140 
индивидуално планирано обучение 353 
индустриална собственост 47 
инженерна екология 160 
институционална система на ЕС 88 
инструментални материали 213 267 268 
инструменти на юридическото мислене 113 
интеграли 163 
интегрални схеми 227 341 
интерактивна навигация 330 335 
интернет маркетинг 131 
интерпретация (читателска) 3 306 
инфекциозни болести 188 
информационна логистика 247 
информационни технологии 1 262 265 338 340 346 
инфраструктура 138 
инфраструктурата в икономиката 138 
ипотека 98 
ипотечна криза 115 
история 325 
история - България 319 
история на България 322 326 328 
история на Германия 320 
история на Европа 323 
история на Индия 282 316 
история на културата 312 313 
история на Македония 328 
история на правото 90 
история на философията 5 
историята като жанр 307 
йерархия 261 
казуси 61 
какво е коучинг 65 253 
кандидат-студенти 269 271 318 350 
капиталовложения 12 126 140 
кардиология 178 
кариера на магистрати 324 
касационно производство 48 
квантова теория 163 
киберпрестъпления 1 262 340 
кинезитерапия 210 
кинематични двоици 166 167 168 
класици 67 
класическа механика 162 
класически езици 283 
класова борба 112 
комбинаторика 153 158 
коментар 74 
компютри 348 
компютърен дизайн 331 334 336 
компютърен софтуер 264 266 330 331 334 335 336 345 347 
компютърна анимация 330 331 335 336 
компютърна архитектура 222 265 346 
компютърна графика 330 331 334 335 336 
компютърна платформа 265 346 
компютърна фотография 331 336 
компютърни технологии 222 
компютърни комуникации 338 342 348 
компютърни мрежи 338 342 348 
компютърни престъпления 1 262 340 
компютърно моделиране 223 339 
комунизъм - Русия - философски проблеми 7 
конкурси 269 270 271 350 
конституционализъм 55 
конституционно право 55 
конституция 55 
конструкции 233 
консулски служби 103 
консултативна психология 33 
контрол на качеството 214 
контролинг 124 249 
контролно-измервателни прибори 233 
конфликт на интереси 81 
кооперативно право 47 
кормилно управление 233 
корпоративна структура 116 
корпорации 116 
коучинг 257 
коучинг в практиката 257 
коучинг на екипи 65 253 
коучинг ресурси 257 
краят на Княжеството 327 
криза на политическото 21 73 
кризисна ситуация 75 
криптография 154 
криптографски алгоритми 342 
кулинария 173 
култура 3 306 
култура на общуването 8 
кумулация 78 
курсова работа 165 
лабораторен практикум 159 
Латинска Америка 64 
латински език 283 
Левски, Васил 321 
лекарства 209 
лечебна гимнастика 184 
лечебни растения 172 175 177 189 190 
лечение 203 205 
лидерски способности 117 
лидерство 83 258 
лизинг 57 
лингвистичен микс 278 
линейна алгебра 155 
линейни системи 156 
лирика 24 294 301 
литература - речници 299 
литература за деца и юноши 312 313 
лица с психически увреждания 56 
логика на политическото 21 73 
логистика 247 261 
логистика в икономиката 137 256 261 
логистика на разпределението 247 
логистика на снабдяването 247 
логистични системи 137 256 261 
логистични услуги 137 256 
лозаро-винарска индустрия 171 245 
лозарство 171 245 
магнетизъм 162 
майчинство 192 
маркетинг 131 352 
масажи 194 195 204 
масови комуникации 259 
математика за икономисти 119 147 
математичен анализ 149 
математичен модел 154 
математическа статистика 146 151 157 
математически методи - в икономиката 122 148 
математическо програмиране 157 
материалознание 213 267 
материя 18 
матрични изчисления 156 
матура 292 293 
машини 166 167 168 
машини - триене и износване 212 
машинни елементи 166 167 168 
машиностроене 215 
медико-социални грижи 202 
медицина 181 188 194 195 198 200 204 206 207 209 
медицинска психология 33 
медицински работници 198 
медицински сестри 197 199 
междудържавни съглашения 64 
междуличностни взаимоотношения 34 
международен арбитраж 101 
международна сигурност 79 
международни икономически отношения 139 
международни отношения 64 79 100 103 
международни политически отношения 43 
международно частно право 60 
мениджмънт 117 
мениджмънт и бизнес 125 250 
меркантилизъм 136 
металорежещи инструменти 268 
металорежещи машини 215 
метод на Гаус 156 
методи за анализ 159 
методи на управление 257 
механизми 165 166 167 168 
механика 162 163 169 
механика на газовете 164 
механика на деформируемите тела 169 
механика на непрекъснатите среди 169 
механика на рязането 213 267 
механика на течностите 164 
механика на флуидите 164 
механични системи за калибриране 163 
механотерапия 195 204 
микроелементи в растенията 242 
минерални вещества 176 
минерални соли 176 
минерални съединения 176 
миниатюри 310 311 
мислене 36 
мисли, афоризми, сентенции 24 25 301 302 
мобилни мрежи 227 341 
модели на управление 116 
моделиране на информационни системи 230 
модулация 223 339 
молекулна физика 162 
мрежови протоколи 222 
мрежови технологии 222 
музикална терапия 181 
надписи 324 
наказателен процес 109 
наказателни постановления 77 
наказателно право 76 90 109 
наказателно право - Европа 104 
наказателно-изпълнително право 78 
наказателноправни производства 76 
народна медицина 172 175 177 189 190 191 
народопсихология - Русия 7 
наследствено право 44 45 46 60 85 
наследяване 44 
научно изследване 4 
националноосвободително движение 322 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 321 
националноосвободително движение(1878-1911) 327 
националсоциализъм 320 
начини на именуване 324 
невробиологично моделиране на поведението 152 255 
неврози 37 
неврология 186 
неврохирургия 186 
недвижима собственост 52 98 
недвижими имоти 52 
недействителност на сделки 72 
незаконно имущество 80 
немска класическа философия 22 23 24 25 42 300 301 302 
немска лирика 42 
немска литература 22 23 24 25 300 301 302 
неокласическа теория 136 
неолиберализъм 100 
неологизми 303 
нервна система 36 
нетрадиционни източници 219 
нищожност на сделки 72 
нова история 64 323 
новели 275 
нови думи 303 
нотариален акт 53 
нотариална дейност 60 98 
нотариална камара 95 
нотариална компетентност 95 
нотариални заверки 53 
нотариални сделки 53 
нотариални такси 95 
нотариални удостоверявания 53 
нотариално производство 95 
нотариат 95 
нравствено-психологичен аспект 8 
обезпечително производство 48 
обективно право 97 
обжалвания 58 
облигационно задължение 63 
облигационно право 45 46 63 90 93 102 114 
обработка на информацията 348 
обработка на сигнали 223 224 339 
образователна политика 354 
обучение на персонала 62 251 
обща световна история 43 
обща теория на държавата 49 
обществен договор 50 
обществена хигиена 211 
обществени норми на поведение 69 
обществени паркове 333 
обществено мнение 259 
овощарство 239 332 
овощни растения 239 332 
озеленяване 238 239 332 333 
онкологични заболявания 189 
онтология 18 
опазване на околната среда 159 160 
операционни системи 264 266 345 347 
опорочаване на сделки 72 
оптични комуникации 227 341 
организационно консултиране 33 
организационно поведение 83 258 
организация 2 
органична химия 170 
османско робство 322 
основи на CSS 344 
основи на HTML 344 
основи на JavaScript 344 
основи на MySQL 344 
основи на PHP 344 
основи на възпитанието 32 
отговорност на държавата 68 
отношения на България с ЕС 88 
отравяне с гъби 173 
отравяния - интензивна терапия 205 
офталмология 180 206 207 208 
очни болести 180 206 207 208 
пазарен либерализъм 130 
пазарна ефективност 12 126 
пазарна икономика 125 250 
пазарно общество 135 
пазарно стопанство 135 
памет 36 
параметри на разпределението 151 
парапсихология 6 
пари 10 
пари и чувства 10 
пари или живот 10 
педиатрия 183 187 192 193 194 196 
периодична литература 288 
пиеси 287 
писменост 324 
планиране 128 254 
планиране на експеримента 229 
плоскостъпие 196 
по закона за кадастъра 94 
по закона за собствеността 94 
поведенческа икономика 12 19 126 132 
повести 279 
подемни механизми 232 
подемно-транспортни машини 232 
подемно-транспортни средства 232 
подсъзнателно мислене 37 
поезия 284 297 305 308 
познание 36 
поле 149 
политика 21 73 111 
политици 66 326 
политически движения 51 317 
политически демонстрации 112 
политически конфликти 112 
политически лидери 51 317 
политически морал 27 86 
политически партии 51 317 320 
политически убийства 59 
политическо месианство 100 
популизъм 100 
посттоталитарно общество 51 317 
почвено плодородие 242 
правен режим 56 
правилна стойка 196 
правна догматика 113 
правна защита 235 
правна уредба 94 
правна характеристика 74 
правни норми 97 
правни отношения 56 
правни проблеми 92 
правни сделки 54 72 
правни школи 50 
право 61 71 80 87 89 91 97 106 107 108 110 113 
право и държава 49 50 71 108 
право на Европейския съюз 88 104 
право на собственост 98 
правопис 309 
правопис, пунктуация 278 
практическа философия 5 
предаване на сигнали 231 349 
предавки 166 167 168 
предварителен договор 93 
предприемачество 9 120 315 
предявяване на иск 107 
преход към демокрация 51 317 
преходен период 51 317 
преходни периоди 143 260 
приватизация 135 
приложна математика 154 
принципи на демокрацията 89 
природна медицина 172 177 
пробивни машини 215 
проблеми 82 
програми под Windows 344 
продажби 20 133 352 
проектът Аненербе 320 
проза 274 308 
производителен труд 136 
производствена инфраструктура 138 
производствена логистика 247 
производствени структури 214 
производство на иск 107 
прокуратура 109 
промени в уредбата на призоваването 48 
професионална етика 8 
процесуален кодекс 109 
психиатрична диагноза 201 
психически процеси 37 
психични заболявания 33 186 
психични разстройства 33 
психично благополучие 33 
психоанализа 33 37 
психологическа диагностика 75 
психологическа помощ 75 
психологически въпроси 11 123 
психология 6 8 34 35 
психология в бизнеса 9 12 17 19 20 120 126 129 132 133 144 315 
психология на детската възраст 34 
психология на личността 10 
психология на потребностите 36 
психометрия 33 
психотерапия 181 
психотехника 248 
публикация на сайта 344 
публицистика 297 308 
публично право 61 
пулмология 178 193 
пъблик рилейшънс 259 
първоинстанционно производство 48 
пътеписи 22 280 
пътешествия 329 
работна заплата 62 251 
работно време и почивки 62 251 
радиационна безопасност 161 228 
радиоактивно замърсяване 161 228 
радиоактивност 161 228 
радиоекология 161 228 
радиокомуникации 226 
радиосигнали 221 337 
радиосистеми 221 337 
развитие на деския мозък 34 
разкази 276 286 310 311 
разсади 244 
разследване 109 
ракови образувания 189 
ранно средновековие 13 
ранно християнство 13 
растениевъдство 238 241 
реализиране на идеи 117 
ревматология 178 
революционна организация 322 
регресионен анализ 146 
режещи инструменти 213 267 268 
резбообработващи машини 215 
реклама 259 
ремонт 237 
репродуктивно здраве 185 
реституционни закони 47 
Реформация 13 
речева култура 309 
речник 303 
речник, двуезичен 290 
решение 107 
решения 199 
римска юриспруденция 82 
римско право 82 
римско публично право 82 
риносинуити 183 
риск и неопределеност 152 255 
рисков мениджмънт 124 249 
родителски предизвикателства 34 
родове и история 326 
роман 23 273 281 285 300 
Русия - философия - политика 7 
руска православна църква 28 29 30 31 
руска философия 7 38 39 40 41 
ръководство 351 
рязане на материали 213 267 
рязане на металите 268 
самообразоване 272 
санкции 68 
Санстефански мирен договор 327 
сатира 295 
САЩ - политика 66 
САЩ - финанси 141 
сборник - смесено съдържание 289 
сборник задачи 164 
сборник материали 318 
световен ред 64 
световна история 64 
световно стопанство 139 
свобода 38 39 40 41 
свобода на човека 27 86 
сделки 10 
селскостопанска техника 237 
селскостопански машини 237 
селскостопански транспорт 236 
селфкоучинг 65 253 
семеен кодекс 54 
семейни проблеми 75 
семейно право 44 45 46 90 
семиозис 3 306 
семиотика 3 306 
сестрински грижи 185 192 197 199 
сестрински манипулации 197 
сигнали 230 
сили на общността 117 
символно поведение 37 
симптоматика 203 
синхронизация на процесите 231 349 
систематизирана съдебна практика 94 
ситуационни задачи 199 
сколиоза 196 
служебен етикет 8 
случайни величини 151 
слънчева енергия 216 219 
слънчеви колектори 220 
собственост 74 80 
социалистическа България 319 
социална медицина 202 
социална педагогика 67 
социални норми 115 
социални процеси 43 83 258 
социално-педагогически процес 67 
специална педагогика 353 
специална терминология 299 
специални образователни потребности 353 
специални училища 99 
специално образование 99 353 
спирачна система 233 
спомени 308 
споразумения 92 
справочни таблици 232 
сравнително право 108 
средношколци 318 
стайни растения 239 246 332 
статистически анализ 146 
статистически данни 229 
стационарни системи 227 341 
стопанска дейност 138 
стопански кризи 139 
стопански кризи - Европа 141 
стопански кризи - САЩ 141 
стопански отрасли 160 
стратегическо мислене 248 
стрес на работното място 8 
стругове 215 
Студена война 64 
субективно право 97 
схемотехника 225 
Съвет на Европа 68 
съвременно наказателно право 235 
Съд на европейските общности 101 
съдебна защита 101 
съдебна практика 56 76 77 78 91 
съдебна система на ЕС 88 101 
съдопроизводство 94 
сънища 37 
съобщителна техника 230 
съпружеска имуществена общност 85 
съсобственост 85 
съхраняване на информация 227 341 
същност 106 
текстообработващи машини 343 
текстообработващи програми 343 
телекомуникационни системи 231 349 
тензорна алгебра 145 
тензорно изчисление 169 
теория на автомобила 233 
теория на вероятностите 146 151 157 
теория на графите 153 158 
теория на неизправностите 212 
теория на перспективите 152 255 
теория на полето 149 
теория на правото 50 
теория на числата 154 158 
термодинамика 162 
тестове 14 127 252 
тестове за самооценка 188 309 
тестове по български език 277 
техническо обслужване 237 
технология на машиностроенето 214 
токоизправители 225 
токсикология 205 
торене 243 
торове с микроелементи 242 
тоталитаризъм 136 
травми 200 
трактори 236 
транспорт 235 
транспортни престъпления 235 
трендове 118 
трептения и вълни 162 
триене в машините 212 
трудови стандарти 62 251 
трудово право 47 90 
търговия 139 
търговска несъстоятелност 57 
търговски закон 54 
търговски сделки 57 
търговско право 47 57 
търсене и предлагане 115 
уеб базиране 150 263 
уеб дизайн 150 263 
умствено изоставане 99 
университетско образование 269 271 350 
унищожаемост на сделки 72 
Уолстрийт и спекулации 121 
управление 74 128 254 
управление и организация 122 148 
управление на капитала 134 
управление на маркетинга 128 254 
управление на обществената собственост 80 
управление на предприятието 83 258 
управление на риска 124 249 
управление на човешките ресурси 62 128 251 254 
управлението на Стамболов 327 
управленско-организационни принципи 261 
уроците на живота 121 
усилватели 225 
успехи и провали 319 
устойчиви конструкции 278 
устойчивост на производствената програма 214 
устройства за обработка на данни 343 
устройство 236 
фармакология 209 
фашизъм 320 
феноменологична психопатология 201 
физиологични промени 200 
физиология 200 
физиотерапия 184 186 187 210 
философия 15 16 18 32 
философия - Германия 42 
философия на културата 5 
философски проблеми 32 38 39 40 41 
философски системи 21 73 
филтрация на сигналите 224 
финанси на стопанските организации 139 
финансиране 140 
финансов мениджмънт 119 147 
финансов отчет 140 
финансов пазар 134 
финансова криза 130 
финансова политика 119 147 
финансови пазари 119 147 
финансови ресурси 116 137 256 
фитотерапия 172 175 177 189 190 191 
фондова борса 134 
форматиране на страница 344 
фрези 215 
френска философия 32 
хакерство 1 262 340 
хематология 178 
хигиена 200 
хидродинамика 164 169 
химически анализ 159 
химически технологии 171 245 
хирургия 210 
ходова част 233 
хомеопатична психотерапия 33 
хомеопатични лекарства 179 
хомеопатия 179 
християнска религия 13 26 28 29 30 31 304 
хронични заболявания 203 
хуманитарни дисциплини 2 
хумор 295 
хумор - сатира - пародия 305 
ценни книжа 57 140 
ценови рейндж 118 
ценови стратегии 118 
ценообразуване 20 133 
церемонии 69 
цифрова обработка 230 
цифрови сигнали 223 339 
цифрово кодиране 226 
църковни термини 26 304 
частичен иск 107 
частна собственост 135 
частни съдебни изпълнители 58 
човешки мозък 36 
чуждестранни учащи 277 291 
шифри 154 
шлифоване на метали 268 
шлифовъчни машини 215 
юридическо мислене 113 
юрисдикционен процес 71 
юрисдикция 71 
ядрена енергетика 161 228 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Достоевски, Фьодор Михайлович 38 39 40 
Киркегор, Сьорен 38 39 40 
Клинтън, Хилари Родам 66 
Левски, Васил 322 
Софроний Врачански 307 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 59 92 
Европа 87 104 141 
Европейски съюз 101 
САЩ 111 141 
Светът 43 
Тихи океан 329 
Франция - философия 32 
Швейцария 105