НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Арх/316/A 67i 

Applied interdisciplinary studies in the area of social sciences  / Dyanko Minchev et al . - Ruse : Angel Kanchev University of Rousse, 2013 . - 103 p. ; 22 cm

   Bibliogr. after each article

   ISBN 978-954-712-578-0 

  

Сист. No: 39442

- 2 -

П/378/Б 87ЦБ 62032
 Бургаски свободен университет 

   Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. : Сборник доклади . - Бургас : БСУ, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-95-9 

   Т. 1 . - 2013 . - 484 с.

   Рез. и кл. думи на англ. ез

  

Сист. No: 39550

- 3 -

П/378/Б 87ЦБ 62032

Бургаски свободен университет

   Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. : Сборник доклади . - Бургас : БСУ, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-96-6 

   Т. 2 . - 2013 . - 336 с.

   Рез. и кл. думи на англ. ез

  

Сист. No: 39552

- 4 -

П/378/Б 87ЦБ 62032

Бургаски свободен университет

   Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. : Сборник доклади . - Бургас : БСУ, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-97-3 

   Т. 3 . - 2013 . - 700 с.

   Рез. и кл. думи на англ. ез

  

Сист. No: 39554

- 5 -

Арх/0/О-83, П/0/О-83ЦБ 61986

Основи на интеркултурната комуникация  : Теория и практика / Йоан Бузера и др . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 228 с. : с табл., цв. портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 208-223

   ISBN 978-954-400-834-5 

  

Сист. No: 39391

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 6 -

П/17/Н 64ЦБ 62074

Нешев, Кирил

   Философска етика : Избрано . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 272 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3339-5 

  

Сист. No: 39589

- 7 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-010-2 

   Т. 5. Бессонов-Бонвеч . - 2002 . - 752 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 39567

- 8 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-010-2 

   Т. 6. Бондаренко - Варфоломей Эдесский . - 2003 . - 752 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 39568

- 9 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-010-2 

   Т. 7. Варшавская Епархия-Веротерпимость . - 2004 . - 752 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 39570

- 10 -

ДИР/2/П 84ЦБ 61852

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-014-5 

   Т. 8. Вероучение-Владимиро-Волынская Епархия . - 2004 . - 752 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 39572

- 11 -

С/2/Р 36х 

Раннохристиянски храм "Света София" - Премъдрост Божия  / Стефан Крумов Бояджиев и др ; Прев. Недялка Гочева Чакалова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 171 с. : с цв. ил., факс. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-07-2660-1 

  

Сист. No: 39547

- 12 -

ЦБ 62080 

Уолш, Нийл Доналд

   Разговори с Бога : Един необикновен диалог / Нийл Доналд Уолш ; Прев. Снежана Цветанова Милева, Мария Кръстева . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 648 с. ; 25 см

   Ориг. загл.: The complete conversations with God / Neale Donald Walsch. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-26-1107-3 

  

Сист. No: 39614

- 13 -

ЦБ 62080 

Уолш, Нийл Доналд

   Приятелство с Бога : Един необикновен диалог ; Единение с Бога ; Разговори с Бога за младите / Нийл Доналд Уолш ; Прев. Снежана Цветанова Милева, Мария Кръстева . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 560 с. ; 25 см

   Ориг. загл. Friendship with God / Neale Donald Walsh

   ISBN 978-954-26-1315-2 

  

Сист. No: 39616

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 14 -

Арх/316/A 67i 

Applied interdisciplinary studies in the area of social sciences  / Dyanko Minchev et al . - Ruse : Angel Kanchev University of Rousse, 2013 . - 103 p. ; 22 cm

   Bibliogr. after each article

   ISBN 978-954-712-578-0 

  

Сист. No: 39442

- 15 -

П/342/H 22ЦБ 62110

Handbook on Multi-level Governance  /  Ed. Henrik Enderlein, Sonja Walti, Michael Zurn . - Cheltenham : Edward Elgar, 2010 . - 504 p. ; 25 sm

   References p. 485-486, Index p.487-504

   ISBN 978-1-84720-241-3 

  

Сист. No: 39566

- 16 -

П/331/T 82ЦБ 62034

Transformations in labour  : Social security and social dialogue : [International Conference, Sofia, 23-24 March 2009] /  Ed. Katia Vladimirova ; Transl. Margarita Spassova . - Sofia : Ciela, 2010 . - 628 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Трансформациите в труда : социална сигурност и социален диалог ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-0653-0 

  

Сист. No: 39473

- 17 -

Б5/347.7/А 45в 

Актуални въпроси на производството по несъстоятелност  : Приложен коментар. Анализ на съдебната практика / Стефан Стефанов и др . - София : Труд и право, 2013 . - 759 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-206-0 

  

Сист. No: 39308

- 18 -

ЦБ 62096 

Андреев, Михаил

   Избрани трудове / Михаил Андреев ; Предг., състав. Димитър Токушев, Малина Новкиришка . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 928 с. ; 24 см

   Библиогр. на тр. на М. Андреев с. 924-927

   ISBN 978-954-07-2879-7 

  

Сист. No: 39653

- 19 -

Арх/39/А 87с, П/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Руси Димитров Русев и др . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-06-2 

   Т. 7 . - 2013 . - 445 с.

   

  

Сист. No: 39373

- 20 -

Ч5/343/Б 52К-о 

Бобев, Костадин

   Осъдени без вина / Костадин Бобев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 183 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 181-182

   ISBN 978-954-07-3030-1 

  

Сист. No: 39297

- 21 -

С5/342/Б 92в 
 България. Върховен административен съд 

   Административно право и административен процес : Сборник нормативни актове /  Състав. Димитър Костов ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - 4. изд. . - София : СИЕЛА, 2014 . - 794 с. ; 20 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-28-0986-9 

  

Сист. No: 39496

- 22 -

С5/342/Б 92в 
 България. Върховен административен съд 

   Административно право и административен процес : Сборник нормативни актове /  Състав. Димитър Костов ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - София : СИЕЛА, 2011 . - 797 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0986-9 

  

Сист. No: 39497

- 23 -

С5/342/Б 92в 
 България. Върховен административен съд 

   Административно право и административен процес : Сборник нормативни актове /  Състав. Димитър Костов ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - 3. изд. . - София : СИЕЛА, 2012 . - 783 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0986-9 

  

Сист. No: 39498

- 24 -

С5/342/Б 92в 
 България. Върховен административен съд 

   Административно право и административен процес : Сборник нормативни актове /  Състав. Димитър Костов ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - 3. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 787 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0986-9 

  

Сист. No: 39499

- 25 -

П/338/В 11с, П1/338/В 11сЦБ 62031

В сянката на финансовата криза  /  Състав. Петер Алтмикс ; Прев. Дороти Велизарова Игнатова ; Предг. Златин Съръстов . - София : Сивас консултинг, 2011 . - 192 с. : с диагр. ; 22 см

   Прев. отбелязана на гърба на загл. с. За "лихвения процент" на световната политика / Симеон Василев : с. 7-11 Материали от: Йорг Гуидо Хюлзман, Лорънс Х. Уайт, Торстен Полайт, Джордж Селджин, Андреас Хофман, Екехард А. Кьолер, Франк Шефлер, Норберт Ф. Тофал Библиогр. с. 185-187

   ISBN 978-954-92768-3-1 

  

Сист. No: 39470

- 26 -

П/327/В 25Сд, П1/327/В 25СдЦБ 62030

Василев, Симеон Игнатов

   Десетилетието в сянката на избори, лидери, кризи и войни / Симеон Игнатов Василев . - София : Сивас консултинг, 2011 . - 344 с. ; 22 см . -  (Библиотека Световният гамбит)

   Загл. на гърба на кн.: Десетилетието

   ISBN 978-954-92768-4-8 

  

Сист. No: 39469

- 27 -

ЦБ  62043 

Горчева, Таня Веселинова

   Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес / Таня Веселинова Горчева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 184 с. : с табл., диагр. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 10)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 178-184

   ISBN 978-954-23-0734-1 

  

Сист. No: 39506

- 28 -

П/37/Г 97АпЦБ 62070

Гърбачева, Анелия

   Практикум по интегрирано и индивидуално обучение / Анелия Гърбачева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 187 с.: с ил., сх. табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-901-3 

  

Сист. No: 39578

- 29 -

П/316/Д 53ЦБ 62011

Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност  : [Единадесета международна научна конференция, 14-15 ноември 2008 г., София] /  Състав. и науч. ред. Минка Златева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 559 с. ; 21 см

   Конференцията е посветена на 120-годишнината на СУ "Св. Климент Охридски" и на Европейската година на междукултурния диалог; Спонсорирана от ЮНЕСКО по проект ERC/RSC/PP/2/08/EU2/ BUL/L-954; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-3268-8 

  

Сист. No: 39449

- 30 -

ЦБ  62043 

Димитров, Пенко Василев

   Правен режим на корпоративното облагане в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите : (Монография) / Пенко Василев Димитров . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 219 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 15)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 213-217 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-23-0750-1 

  

Сист. No: 39500

- 31 -

ЦБ 58597 

Драганов, Боян Димитров

   Зад завесата на големите скандали / Боян Димитров Драганов . - Русе : Ахат, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9664-21-8 

   Т. 3. Нови 51 драматични реални житейски истории, илюстрирани с 290 уникални и редки фотографии . - 2013 . - 297 с. + 97 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 39621

- 32 -

ЦБ 58597 

Драганов, Боян Димитров

   Зад завесата на големите скандали / Боян Димитров Драганов . - Русе : Ахат, 2008 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9664-20-1 

   Т. 2. Нови 43 драматични реални житейски истории, илюстрирани с 290 уникални и редки фотографии . - 2009 . - 303 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 39622

- 33 -

П/331/Е 14ГтЦБ 61973

Евгениев, Георги

   Трудът за България / Георги Евгениев . - София : Шанс, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-92179-7-1 

   Кн. 1. Летопис на държавното управление на трудовите и социални отношения . - 2012 . - 268 с. : с ил., портр., табл.

   Библиогр.: с. 264-267

  

Сист. No: 39354

- 34 -

П/327/Е 14ЕгЦБ 62053

Евгениев, Евгени

   Глобални институции / Евгени Евгениев . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2012 . - 296 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 286-295

   ISBN 978-954-8590-19-8 

  

Сист. No: 39524

- 35 -

П/349/Е 14Е-оЦБ 61970

Евгениев, Евгени Георгиев и др.

   Оценка на професионалния риск - част 2 / Евгени Георгиев Евгениев, Бойка Йосифова Савова, Виргиния Куцарова . - София : Шанс, 2011 . - 192 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 202-204

   ISBN 978-954-92179-6-4 

  

Сист. No: 39352

- 36 -

ЦБ 62041 

Изследване на медиите  : Студии, статии, есета /  Отг. ред. Елка Рачева Добрева ; Ред. кол. Юрий Петров Проданов и др . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2011 . - 274 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см . -  (Серия Обществени комуникации ; 1)

   Съдържа материали от: Юрий Проданов, Любен Дилов-син, Калин Руменов, Бойко Василев, Димитрина Пандурова, Евдокия Борисова, Фатме Палова, Людмила Стоянова, Пламен Шуликов, Десислава Иванова, Ваня Цанкова, Цветан Цанков, Елка Добрева, Ивелина Савова, Десислава Тодорова, Евдокия Маринова, Вирджиния Андрова. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-577-571-0 

  

Сист. No: 39480

- 37 -

Ч5/343/Й 83С-о 

Йорданов, Симеон

   Оглед на местопроизшествие : Събиране на следи и веществени доказателства / Симеон Йорданов . - София : НИИКК, 2004 . - 274 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 271-273

   ISBN * 

  

Сист. No: 39287

- 38 -

Ч5/343/К 90 

Криминалистика  : Методика на разследване на отд. видове престъпления : [Учебник за курсантите и слушателите от Висш. инст. Г. Димитров - МВР] / Г. Михайлов и др ; Под ред. на Георги Михайлов . - София : Висш инст. Г. Димитров - МВР, 1989 . - 430 с. ; 21 см

   Други авт.: С. Бочев, Ив. Боев, К. Аврамов, Тр. Стаматов, Й. Кунчев, Л. Начев, В. Цонев, В. Недев, Н. Нешев, П. Грозев, Ал. Новков, отбелязани на гърба на загл. с. - изд. на Висш. инст. Г. Димитров - МВР. Кат. Криминалистика.

   ISBN * 

  

Сист. No: 39288

- 39 -

ЦБ  62043 

Любенов, Здравко

   Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими / Здравко Любенов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 222 с. : с табл., факс. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 11)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 185-190

   ISBN 978-954-23-0739-6 

  

Сист. No: 39504

- 40 -

П/37/М 31ЦБ 62091

Маринов, Емил Цветанов

   Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности / Емил Цветанов Маринов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 133-135

   ISBN 978-954-07-3494-1 

  

Сист. No: 39639

- 41 -

ЦБ 62068 

Монбриал, Тиери дьо

   Политическа география / Тиери дьо Монбриал ; Прев. от фр. Илияна Огнянова Очкова . - София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008 . - 146 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Geographie politique / Thierry de Montbrial

   ISBN 978-954-322-307-7 

  

Сист. No: 39559

- 42 -

Арх/331/Н 44Нр, П/331/Н 44Нр, П1/331/Н 44Нр, Уч/331/Н 44НрЦБ 61964

Неделчева, Наталия

   Ръководство за упражнения по икономика на на труда / Наталия Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 97 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 84-85

   ISBN 978-954-712-959-7 

  

Сист. No: 39305

- 43 -

П/330/Н 59 

Неравенство и бедност  : Тенденции в съвременна България и европейски контекст /  Под общ. ред. Васил Костадинов Проданов . - София : Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 2011 . - 284 с. : с табл., графики, диагр. ; 24 см

   Авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. Други авт.: Росица Рангелова, Духомир Минев, Цочо Златков, Мария Желязкова, Иван Кацарски, Валентина Златанова, Мариана Малинова, Георги Найденов, Михаил Мирчев, Елка Тодорова, Мая Келиян, Начко Радев, Галина Колева, Теменуга Ракаджийска, Емилия Ченгелова, Васил Киров, Екатерина Маркова, Велина Топалова, Цветан Давидков, Мария Стоянова, Емилия Петрова, Борислав Градинаров, Валентин Вацев, Димитър Ганов, Николай Буюклиев, Максим Мизов Библиогр. с. след отд. теми

   ISBN 978-954-8765-08-4 

  

Сист. No: 39451

- 44 -

С5/34/Н 61Др 

Несторов, Добрин

   Ръководство за извършване на съдебно-почеркови експертизи с идентификационна цел / Добрин Несторов . - Ведом. изд. . - София : НИИКК, 2013 . - 191 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 150-153

   ISBN * 

  

Сист. No: 39289

- 45 -

П/31/Н 74ГсЦБ 62059

Николов, Георги

   Статистика : Сборник от задачи / Георги Николов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 136 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92580-4-2 

  

Сист. No: 39534

- 46 -

П/31/Н 74ГсЦБІІ 3080

Николов, Георги

   Статистика / Георги Николов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 186 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-16-7 

  

Сист. No: 39542

- 47 -

Б5/347/Н 74Нг 

Николов, Николай

   Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество : Тематичен коментар на новите моменти / Николай Николов . - София : Фенея, 2013 . - 195 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 188-195

   ISBN 978-619-163-008-0 

  

Сист. No: 39306

- 48 -

Арх/0/О-83, П/0/О-83ЦБ 61986

Основи на интеркултурната комуникация  : Теория и практика / Йоан Бузера и др . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 228 с. : с табл., цв. портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 208-223

   ISBN 978-954-400-834-5 

  

Сист. No: 39391

- 49 -

П/316/П 22ЛсЦБ 61966

Парашкевова, Лоретта

   Съвременна социология : Аспекти на микро- и макросоциологията: (теория и практикум) / Лоретта Парашкевова . - Варна : Колор принт, 2012 . - 360 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 328

   ISBN 978-954-760-271-7 

  

Сист. No: 39313

- 50 -

П/349/С 13Б-оЦБ 61970

Савова, Бойка др.

   Оценка на професионалния риск / Бойка Йосифова Савова, Евгени Георгиев Евгениев . - 2. прераб. изд. . - София : Шанс, 2008 . - 205 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 202-204

   ISBN 978-954-92179-2-6 

  

Сист. No: 39350

- 51 -

Б5/347.7/С 75Ге, Ч5/347.7/С 75Ге 

Стефанов, Георги

   Европейско дружествено право : Европейско обединение по икономически интереси. Европейско дружество. Европейско кооперативно дружество / Георги Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2011 . - 328 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 326-328

   ISBN 978-954-427-955-4 

  

Сист. No: 39311

- 52 -

Ч5/343/С 77г 

Сто] 100 години криминалистика в България  /  Науч. ред. Костадин Бобев, Димитър Томов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2007 . - 24 с. : с портр. и сн. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39298

- 53 -

П/347.6/Т 36Хб, Ч5/347.6/Т 36ХбЦБ 61961

Тасев, Христо

   Българско наследствено право / Христо Тасев ; Нова ред. Георги Петканов, Симеон Тасев . - 10. прер. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 221 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 219-221

   ISBN 978-954-28-1368-2 

  

Сист. No: 39296

- 54 -

П/331/Т 79ЦБ 62034

Трансформациите в труда  : Социална сигурност и социален диалог : [международна конференция, София, 23-24 март 2009 г. /  съст., науч. ред. Катя Иванова Владимирова ; Прев. от англ. Маргарита Спасова, Мария Йоцова ; Прев. от фр. Милен Шипчанов . - София : Ciela, 2009 . - 701 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Изд. по Проект на ЕК, 6 Рамкова прогр. CAPRIGHT- Ресурси, права и възможности. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-0616-5 

  

Сист. No: 39465

- 55 -

Ч5/343/Т 87 

Трудове на научноизследователския институт по криминалистика и криминология: Том 29  /  Ред. колегия Костадин Бобев и др . - София : Министерство на вътрешните работи, 2008 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 29 . - 2006 . - 213 с.

   

  

Сист. No: 39293

- 56 -

Б5/34/Ф 50Йн, Ч5/34/Ф 50Йн 

Филипов, Йордан и др.

   Научни основи на съдебната експертиза : Теория, принципи, практика / Йордан Филипов, Рубен Филипов . - София : Комливес-ЛМ, 2006 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39295

- 57 -

Б5/35/Х 61Йр, Ч5/35/Х 61Йр 

Холехи, Йооп

   Разпознаване на фалшиви и подправени документи : Разпознаване на самоличността на базата на документи. Проверка за автентичност на документи и ценни книжа (с или без технически средства) / Йооп Холехи ; Прев. от англ. Татяна Кръстева . - София : Атеа, 2012 . - 270 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8999-46-5 

  

Сист. No: 39400

- 58 -

П/342/Ц 17ВмЦБ 62058

Цанков, Веселин и др.

   Миграционно и бежанско право / Веселин Цанков, Надежда Христова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 280 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8590-12-9 

  

Сист. No: 39533

- 59 -

Б5/347.9/Ч 70С-з 

Чернев, Силви

   Заповедно производство : Критичен преглед на законодателната уредба и съдебната практика / Силви Чернев . - София : Сиби, 2012 . - 280 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 277-278

   ISBN 978-954-730-791-9 

  

Сист. No: 39307

- 60 -

П/35/Ю 12кЦБ 62076
 Юбилейна международна научна конференция, Свищов, 10-11 май 2013 г. 

   Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век : Юб. междунар. науч. конфер., Свищов, 10-11 май 2013 г. . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2013 . - 665 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0884-3 

  

Сист. No: 39609

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 61 -

ЦБ  62043 

Adamov, Velichko

   Theory of finance : Public finance / Velichko Adamov ; Transl. Vencislav Georgiev Dikov . - 7. rev. ed. . - Svishtov : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 268 с. ; 24 см . -  (Library Education and Science ; 8)

   ISSN 1314-4804 . -Ориг. загл.: Теория на финансите / Величко Адамов Пълно име на авт. - Величко Адамов Йонов ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 267-268

   ISBN 978-954-23-0730-3 

  

Сист. No: 39507

- 62 -

ЦБ  62043 

Adamov, Velichko

   Management of capital of the firm / Velichko Adamov . - 3. rev. ed. . - Svishtov : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 204 с. : с табл., графики, диагр. ; 24 см . -  (Library Education and Science ; 7)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр.: с. 202-204

   ISBN 978-954-23-0729-7 

  

Сист. No: 39509

- 63 -

П/334/P 93cЦБІІ 3077

   

Program curriculum  : Level II . - [Upper Saddle River] : Pearson, 2012 - . - 28 cm

   

   ISBN 0-558-92504-9 :10

   ISBN 978-0-558-92504-8 :13

   V. 1. Ethical and professional standards, quantitative methods and economics . - 2012 . - 697 p.

   Glossary p. G-1-G-30; Index

  

Сист. No: 39425

- 64 -

П/334/P 93cЦБІІ 3077

   

Program curriculum  : Level II . - [Upper Saddle River] : Pearson, 2012 - . - 28 cm

   

   ISBN 0-558-92507-3 :10

   ISBN 978-0-558-92507-9 :13

   V. 2. Financial reporting and analysis . - 2012 . - 465 p.

   Glossary p. G-1-G-30; Index

  

Сист. No: 39426

- 65 -

П/334/P 93cЦБІІ 3077

   

Program curriculum  : Level II . - [Upper Saddle River] : Pearson, 2012 - . - 28 cm

   

   ISBN 0-558-92508-1 :10

   ISBN 978-558-92508-6 :13

   V. 3. Corporate finance . - 2012 . - 300 p.

   Glossary p. G-1-G-30; Index

  

Сист. No: 39427

- 66 -

П/334/P 93cЦБІІ 3077

   

Program curriculum  : Level II . - [Upper Saddle River] : Pearson, 2012 - . - 28 cm

   

   ISBN 0-558-92509-X :10

   ISBN 978-558-92509-3 :13

   V. 4. Equity . - 2012 . - 580 p.

   Glossary p. G-1-G-30; Index

  

Сист. No: 39428

- 67 -

П/334/P 93cЦБІІ 3077

   

Program curriculum  : Level II . - [Upper Saddle River] : Pearson, 2012 - . - 28 cm

   

   ISBN 0-558-92511-1 :10

   ISBN 978-0-558-92511-6 :13

   V. 5. Alternative investments and fixed income . - 2012 . - 511 p.

   Glossary p. G-1-G-30; Index

  

Сист. No: 39429

- 68 -

П/334/P 93cЦБІІ 3077

   

Program curriculum  : Level II . - [Upper Saddle River] : Pearson, 2012 - . - 28 cm

   

   ISBN 0-558-92514-6 :10

   ISBN 978-0-558-92514-7 :13

   V. 6. Derivatives and portfolio management . - 2012 . - 594 p.

   Glossary p. G-1-G-30; Index

  

Сист. No: 39430

- 69 -

П/331.5/А 64АфЦБ 61974

Ангелов, Асен

   Финансово-икономическа оценка на преките инвестиции от европейските структурни фондове на трудовия пазар в България / Асен Ангелов . - София : Шанс, 2013 . - 142 с.: с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 102-118; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-90058-1-1 

  

Сист. No: 39355

- 70 -

ЦБ 62086 

Белоглавек, Александр И.

   Защита прав потребителей в арбитраже / Александр И. Белоглавек . - Киев : Таксон, 2012 . - 640 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 519-580

   ISBN 978-966-7128-85-2 

  

Сист. No: 39626

- 71 -

ЦБ  62043 

Божинова, Мариана Върбанова

   Измерения на трансформацията в търговията на дребно / Мариана Върбанова Божинова ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 162 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 17)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 158-162

   ISBN 978-954-23-0754-9 

  

Сист. No: 39494

- 72 -

ЦБ 62043 

Варамезов, Любчо Минчев

   Аутсорсингът : Идеята, че не можем да направим всичко сами / Любчо Минчев Варамезов ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 29)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 170-174

   ISBN 978-954-23-0803-4 

   

   

  

Сист. No: 39487

- 73 -

П/339/В 95сЦБ 62008

Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС  : Сборник научно-приложни изследвания /  Под общ. ред. Галина Захариева . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0731-0 

   Ч. 1 . - 2012 . - 286 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39445

- 74 -

П/339/В 95с 

Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС  : Сборник научно-приложни изследвания /  Под общ. ред. Галина Захариева . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2012 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0764-8 

   Т. 2 . - 2012 . - 261 с : с табл., ил. диагр.

   

  

Сист. No: 39448

- 75 -

ЦБ 62043 

Ганчев, Александър Петров

   Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари : Монография / Александър Петров Ганчев ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 160 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 24)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 152-160

   ISBN 978-954-23-0769-3 

  

Сист. No: 39489

- 76 -

ЦБ 62069 

Голдрат, Елиаху М. и др.

   Целта : Процес на постоянно усъвършенстване / Елиаху М. Голдрат, Джеф Кокс . - София : Рексинтегра, 2013 . - 238 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92934-2-5 

  

Сист. No: 39571

- 77 -

П/51/Г 85СмЦБІІ 3094

Гроздев, Сава

   Математика за икономисти / Сава Гроздев . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 211 с. : с табл., черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-06-8 

  

Сист. No: 39576

- 78 -

ЦБ 62051 

Дачев, Мирослав

   Семиотика на парите / Мирослав Дачев . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 108 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 107-108

   ISBN 978-954-92580-6-6 

  

Сист. No: 39522

- 79 -

ЦБ  62043 

Денева, Анета Георгиева и др.

   Учебно ръководство по дисциплината "Икономика на предприятието" / Анета Георгиева Денева, Емил Николов, Зоя Станимирова Иванова ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 176 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 16)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 175-176

   ISBN 978-954-23-0753-2 

  

Сист. No: 39495

- 80 -

П/338/Д 58ДсЦБІІ 3090

Димитров, Димитър

   Стопанска история : Теоретични аспекти / Димитър Димитров . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 123 с. : с табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 118-120

   ISBN 978-954-92580-5-9 

  

Сист. No: 39569

- 81 -

П/336/Д 58СкЦБІІ 3084

Димитров, Станислав

   Корпоративни финанси / Станислав Димитров . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 299 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 297-299

   ISBN 978-954-8590-01-3 

  

Сист. No: 39548

- 82 -

П/331/Е 14ГтЦБ 61973

Евгениев, Георги

   Трудът за България / Георги Евгениев . - София : Шанс, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-92179-7-1 

   Кн. 1. Летопис на държавното управление на трудовите и социални отношения . - 2012 . - 268 с. : с ил., портр., табл.

   Библиогр.: с. 264-267

  

Сист. No: 39354

- 83 -

П/327/Е 14ЕгЦБ 62053

Евгениев, Евгени

   Глобални институции / Евгени Евгениев . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2012 . - 296 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 286-295

   ISBN 978-954-8590-19-8 

  

Сист. No: 39524

- 84 -

П/331/Е 14ЕпЦБ 61972

Евгениев, Евгени Георгиев

   Промените в трудовата дейност / Евгени Георгиев Евгениев . - София : Шанс, 2007 . - 87 с.: с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 85-86

   ISBN 978-954-92179-3-3 

  

Сист. No: 39353

- 85 -

ЦБ 62033 

Десет] 10 години електронно списание "Диалог"

   Десет] 10 години електронно списание "Диалог" /  Гл. ред. Иван Върбанов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 173 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Други ред.: Камен Каменов, Таня Горчева, Андрей Захариев, Петя Емилова, Атанас Григоров, Иван Марчевски, Светослав Илийчовски, Фотин Марчев, Благой Колев, Бойко Атанасов, Георги Димитров ; Ред. отбелязани на гърба на загл. с. Съдържа материали от: Иван Върбанов, Камен Каменов, Атанас Дамянов, Маргарита Маринова, Георги Димитров, Фотин Марчев, Атанас Григоров, Никола Янков, Андрей Захариев, Агоп Саркисян, Михаил Дочев. - Библиогр. след отд. статии и под линия ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-23-0674-0 

  

Сист. No: 39472

- 86 -

ЦБ  62043 

Захариев, Андрей

   Техники за проектно финансиране : [Учебник за дистанционно обучение] / Андрей Захариев ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 296 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 20)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 273-283

   ISBN 978-954-23-0759-4 

  

Сист. No: 39492

- 87 -

ЦБ  62043 

Захариев, Андрей Боянов

   Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България / Андрей Боянов Захариев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 247 с. : с диагр., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 13)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 235-247

   ISBN 978-954-23-0742-6 

  

Сист. No: 39502

- 88 -

ЦБ  62043 

Ималова, Диана Карамфилова

   Теоретични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика на предприятията от публичния сектор / Диана Карамфилова Ималова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 193 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 14)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 188-193

   ISBN 978-954-23-0748-8 

  

Сист. No: 39501

- 89 -

ЦБ 62043 

Лилова, Румяна

   Ценовият мениджмънт - възможност за оптимизиране финансовите резултати на фирмата : (Монография) / Румяна Лилова ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 186 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 22)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 178-186

   ISBN 978-954-23-0766-2 

  

Сист. No: 39490

- 90 -

ЦБ 62043 

Линкова, Маруся

   Параметри на локализационния избор за инвестиции в агрофирмите / Маруся Линкова ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 141 с. : с диагр., сх., табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 19)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 136-141

   ISBN 978-954-23-0756-3 

  

Сист. No: 39493

- 91 -

Арх/339.13/Л 95Лм, Ч5/339.13/Л 95Лм 

Любенов, Любомир Д.

   Маркетинг / Любомир Д. Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 179 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 173-174

   ISBN * 

  

Сист. No: 39294

- 92 -

ЦБ 62079 

   

Маркетинговая стратегия развития Волгограда до 2020 года в условиях преодоления последствий кризиса  : Монография / Олег Васильевич Иншаков и др . - Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2011 . - 454 с. : с табл., цв. ил. ; 20 см

   Прил. с. 423-443; Библиогр. с. 444-448

   ISBN 978-5-9669-0822-5 

  

Сист. No: 39612

- 93 -

П/339/М 37СфЦБІІ 3089

Масларов, Светослав

   Финансиране на външнотърговските сделки : (избрани лекции) / Светослав Масларов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 79 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 73

   ISBN 978-954-8590-04-4 

  

Сист. No: 39558

- 94 -

П/336/М 37СмЦБІІ 3096

Масларов, Светослав

   Международни финанси : Избрани лекции / Светослав Масларов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 152 с. : с диагр. ; 29 см

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-8590-03-7 

  

Сист. No: 39582

- 95 -

П/339/М 45бЦБ 61967

Международен бизнес  / Атанас Дамянов и др . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 340 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-023-3 

  

Сист. No: 39314

- 96 -

П/338/М 45юЦБ 62042
 Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI ... (Svishtov, 2011) 

   Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : 6 т. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0677-1 (т. 1)

   Т. 1 . - 2011 . - 654 с. : с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 39481

- 97 -

П/338/М 45юЦБ 62042
 Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI ... (Svishtov, 2011) 

   Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : 6 т. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0678-8 (т. 2)

   Т. 2 . - 2011 . - 385 с. : с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 39482

- 98 -

П/338/М 45юЦБ 62042
 Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI ... (Svishtov, 2011) 

   Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : 6 т. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0679-5 (т. 3)

   Т. 3 . - 2011 . - 564 с. : с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 39483

- 99 -

П/338/М 45юЦБ 62042
 Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI ... (Svishtov, 2011) 

   Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : 6 т. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0680-1 (т. 4)

   Т. 4 . - 2011 . - 488 с. : с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 39484

- 100 -

П/338/М 45юЦБ 62042
 Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI ... (Svishtov, 2011) 

   Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : 6 т. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0681-8 (т. 5)

   Т. 5 . - 2011 . - 434 с. : с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 39485

- 101 -

П/338/М 45юЦБ 62042
 Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI ... (Svishtov, 2011) 

   Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 : 6 т. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 23 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0686-3 (т. 6)

   Т. 6 . - 2011 . - 527 с. : с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 39486

- 102 -

П/32/М 51ЦБ 62067

Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество  : Ръководство на потребителя /  Ръковод. на проект Галина Куртева . - Бургас : БСУ, 2013 . - 102 с. ; 20 см + CD

   Проект BG EIF 2011/01.04.04 - 06. БСУ. - Изд. е и на електронен носител

   ISBN 978-954-9370-92-8 

  

Сист. No: 39560

- 103 -

П/330.1/М 79ЦБ 62016

Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда  : Сборник материали / Галина Мирчева Илиева и др . - Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 2011 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-423-687-8 

  

Сист. No: 39454

- 104 -

ЦБ 62043 

Несторов, Людмил Иванов

   Икономиката на България - развитие и перспективи / Людмил Иванов Несторов ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 244 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 27)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 239-244

   ISBN 978-954-23-0794-5 

  

Сист. No: 39488

- 105 -

П/330/П 44ИаЦБІІ 3097

Петкова, Иванка

   Алтернативни инвестиции / Иванка Петкова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 126 с. : с табл. ; 29 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-92580-7-3 

  

Сист. No: 39584

- 106 -

Арх/65/П 63иЦБ 61979

Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда  / Милена Кирова и др . - Русе : Примакс, 2013 . - 248 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8675-77-2 

  

Сист. No: 39372

- 107 -

ЦБ 62040 

Порязов, Делчо Радев

   Икономика и общество : Юбилейно издание във връзка с 80-ата годишнина на проф. д-р Делчо Порязов / Делчо Радев Порязов ; Състав. Снежана Георгиева Найденова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 528 с. : с портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0791-4 

  

Сист. No: 39479

- 108 -

ЦБ  62043 

Радулова, Анелия

   Персоналните финанси в България - теоретични аспекти и емпирични свидетелства : Монография / Анелия Радулова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 159 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 1)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 141-143

   ISBN 978-954-23-0395-5 

  

Сист. No: 39512

- 109 -

П/330.1/С 82-ОмЦБІІ 3087

Стоичкова, Огняна

   Микроикономика / Огняна Стоичкова . - 2. изд. . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 215 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   Библиогр. с. 214

   ISBN 978-954-8590-07-5 

  

Сист. No: 39556

- 110 -

П/336/С 82-ОбЦБІІ 3082

Стоичкова, Огняна и др.

   Банково дело / Огняна Стоичкова, Яким Китанов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 123 с. : с табл., ил. ; 29 см

   Библиогр.: с. 123

   ISBN 978-954-8590-05-1 

  

Сист. No: 39545

- 111 -

П/330.1/С 82-ОмЦБІІ 3085

Стоичкова, Огняна и др.

   Макроикономика / Огняна Стоичкова, Яким Китанов . - 2. изд. . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 235 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   Библиогр. с. 234

   ISBN 978-954-8590-08-2 

  

Сист. No: 39551

- 112 -

П/336/С 82-ОбЦБІІ 3093

Стоичкова, Огняна и др.

   Банкови системи / Огняна Стоичкова, Яким Китанов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 112 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   Библиогр.: с. 112

   ISBN 978-954-92580-8-0 

  

Сист. No: 39575

- 113 -

ЦБ 62043 

Тананеев, Емилиян Стефанов

   Изследване на възможностите за ограничаване на проблемите в данъчния контрол / Емилиян Стефанов Тананеев ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 308 с. ; 23 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 21)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 306-308

   ISBN 978-954-23-0763-1 

  

Сист. No: 39491

- 114 -

П/331/Т 64ТпЦБ 61971

Тодоров, Тодор

   Подходи за изследване на заетостта и безработицата / Тодор Тодоров . - София : Шанс, 2012 . . - 218 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 207-217

   ISBN 978-954-92179-9-5 

  

Сист. No: 39351

- 115 -

П/336/Т 84СеЦБ 62046

Трифонова, Силвия

   Европейска парична и финансова интеграция / Силвия Трифонова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 449 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8590-14-3 

  

Сист. No: 39517

- 116 -

П/336/Х 78МпЦБІІ 3081

Христов, Методи

   Публични финанси : Учебно помагало / Методи Христов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 260 с. : с табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 4

   ISBN 978-954-91906-6-3 

  

Сист. No: 39544

- 117 -

П/336/Х 78М-оЦБІІ 3099

Христов, Методи

   Основи на финансите : Учебно помагало / Методи Христов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 334 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92580-2-8 

  

Сист. No: 39586

- 118 -

П/336/Ч 90НфЦБІІ 3086

Чолаков, Никола

   Финансова математика : Учебник / Никола Чолаков . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 161 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-09-9 

  

Сист. No: 39553

- 119 -

П/336/Ю 12мЦБ 62078

    Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25-26.10.2013 г., гр. Свищ  : 60 години фак. Финанси и фак. Стопанска отчетност . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0909-3 

   Т. 1. Сборник доклади : Фак. Финанси . - 2013 . - 574 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 39611

- 120 -

П/336/Ю 12мЦБ 62078

Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25-26.10.2013 г., гр. Свищов  : 60 години фак. Финанси и фак. Стопанска отчетност . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0910-9 

   Т. 2. Сборник доклади : Фак. стопанска дейност . - 2013 . - 592с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 39613

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 121 -

П/517/Б 38АкЦБ 62001

Бермант, Анисим Федорович

   Краткий курс математического анализа для втузов / Анисим Федорович Бермант . - 3. стереотип. изд . - Москва : Наука, 1964 . - 663 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39435

- 122 -

П/36/Г 13РвЦБ 62052

Габровски, Радослав

   Въведение в застрахователната математика / Радослав Габровски . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 355 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-8590-13-6 

  

Сист. No: 39523

- 123 -

П/51/Г 85СмЦБІІ 3094

Гроздев, Сава

   Математика за икономисти / Сава Гроздев . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 211 с. : с табл., черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-06-8 

  

Сист. No: 39576

- 124 -

П/51/Г 85С-зЦБІІ 3078

Гроздев, Сава и др.

   Зимни математически състезания : Енциклопедия : [в помощ на ученици, студенти и учители] / Сава Гроздев, Христо Лесов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2012 . - 351 с. : с черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-17-4 

  

Сист. No: 39505

- 125 -

П/51/М 67ИрЦБ 62019

Минчева, Иванка

   Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика / Иванка Минчева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 135

   ISBN 978-954-524-796-5 

  

Сист. No: 39457

- 126 -

П/330.1/М 79ЦБ 62016

Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда  : Сборник материали / Галина Мирчева Илиева и др . - Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 2011 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-423-687-8 

  

Сист. No: 39454

- 127 -

П/51/П 47Д-оЦБ 62025

Петров, Димитър Иванов и др.

   Основи на математиката за начални учители / Димитър Иванов Петров, Николай Горчев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 271 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 270

   ISBN 978-954-524-825-2 

  

Сист. No: 39463

- 128 -

П/519.68/Х 95РрЦБ 61991

Хундхаузен, Ричард

   Работа с Microsoft visual studio 2005 team system / Ричард Хундхаузен . - София : СофтПрес, 2007 . - 313 с. ; 21 см

   Index

   ISBN 978-954-685-474-2 

  

Сист. No: 39411

- 129 -

П/336/Ч 90НфЦБІІ 3086

Чолаков, Никола

   Финансова математика : Учебник / Никола Чолаков . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 161 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-09-9 

  

Сист. No: 39553

- 130 -

П/378/Ш 97уЦБ 62064

Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет 1971-2011

   Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет 1971-2011 : Факултет по математика и информатика /  Състав. Калинка Спасова ; Науч. ред. Станимир Стоянов Станев . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2011 . - 307 с. : с ил. ; 25 см

   Текст и на англ. и рус. ез. ; Рез. на англ. ез. ; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-577-603-8 

  

Сист. No: 39539

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 131 -

ЦБ 61998 

Браун, Лестър Р.

   Светът на ръба : Как да предотвратим екологичния и икономическия колапс / Лестър Р. Браун . - София : Книжен тигър, 2011 . - 240 с. ; 20 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-429-020-7 

  

Сист. No: 39432

- 132 -

ЦБ 62000 

Браунгарт, Майкъл и др.

   От люлка до люлка : Да преосмислим начина, по който произвеждаме / Майкъл Браунгарт, Уилям Макдона . - София : Книжен тигър, 2009 . - 222 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-429-005-4 

  

Сист. No: 39434

- 133 -

П/55/Ж 36ВкЦБ 62061

Желязкова, Виржиния

   Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции / Виржиния Желязкова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 160 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 154-158; Рез. на бълг., англ.

   ISBN 978-954-8590-23-5 

  

Сист. No: 39536

- 134 -

ЦБ  62043 

Николова, Марина

   Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия : Оценка на потенциала и ефективността / Марина Николова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 153 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 12)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 149-153

   ISBN 978-954-23-0741-9 

  

Сист. No: 39503

- 135 -

Арх/504/Ф 50М-о, П/504/Ф 50М-о, П1/504/Ф 50М-о, Уч/504/Ф 50М-оЦБ 61965

Филипова, Маргарита и др.

   Опазване на околната среда / Маргарита Филипова, Кремена Божидарова Раянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 155 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 153-154

   ISBN 978-954-712-585-8 

  

Сист. No: 39310

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 136 -

ЦБ 62085 

   

Основы современного естествознания  : Методическое пособие / Александр Иванович Лойко и др ; Под общ ред. Александр Иванович Лойко . - Минск : БНТУ, 2012 . - 117 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-525-433-2 

  

Сист. No: 39620

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 137 -

Арх/620.9/J 11, П/620.9/J 11JcЦБ 62003

Jablonicky, Juraj et al

   Consideration of the properties of selected biofuels : Scientific monograph / Juraj Jablonicky, Daniela Uhrinova, Mitko Nikolov . - Ruse : Slovak University of Agriculture in Nitra ; Angel Kanchev University of Rousse, 2013 . - 87 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 80-87

   ISBN * 

   ISBN 978-619-7071-32-0 

  

Сист. No: 39439

- 138 -

С/55/А 52Гт 

Алексиев, Георги Цветков и др

   Терминологичен речник по геоморфология / Георги Цветков Алексиев, Маринела Николова Агаларева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-524-803-0 

  

Сист. No: 39581

- 139 -

П/57/А 92А-оЦБ 62054

Асенова, Гинка

   Процесът на обучение по биология / Гинка Асенова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 152 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3409-5 

  

Сист. No: 39525

- 140 -

П/55/Ж 36ВкЦБ 62061

Желязкова, Виржиния

   Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции / Виржиния Желязкова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 160 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 154-158; Рез. на бълг., англ.

   ISBN 978-954-8590-23-5 

  

Сист. No: 39536

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 141 -

Арх/61/Б 78, П/61/Б 78Де, П1/61/Б 78Де, Уч/61/Б 78ДеЦБ 62015

Братанов, Даниел

   Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата / Даниел Братанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-599-5 

   Ч. 1 . - 2013 . - 134 с.

   Библиогр. с. 133-134

  

Сист. No: 39453

- 142 -

П/61/Г 49ЦБІІ 3074

Гинекология  : Учебник за студенти и специализанти /  Под ред. на Ангел Димитров, Виктор Златков . - София : Арсо, 2013 . - 302 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9301-37-3 

  

Сист. No: 39397

- 143 -

ЦБ 62006 

Зафирова, Цвета и др.

   Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в община Варна в конкурентна среда / Цвета Зафирова, Десислава Серафимова, Бончо Митев . - Варна : Наука и икономика, 2010 . - 256 с. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; кн. 18)

   Библиогр. с. 249-255

   ISBN 978-954-21-0496-4 

  

Сист. No: 39443

- 144 -

П/37/М 31ЦБ 62091

Маринов, Емил Цветанов

   Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности / Емил Цветанов Маринов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 133-135

   ISBN 978-954-07-3494-1 

  

Сист. No: 39639

- 145 -

П/61/П 93ЮпЦБ 62028

Пулова, Юлия

   Практикум по анатомия и физиология / Юлия Пулова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-524-848-1 

   Ч. 1 . - 2012 . - 184 с. : с табл. и ил.

   

  

Сист. No: 39467

- 146 -

Арх/61/С 34Ис, П/61/С 34Ис, П1/61/С 34ИсЦБ 61988

Сербезова, Иваничка Атанасова

   Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени / Иваничка Атанасова Сербезова . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център РУ Ангел Кънчев) . - 288 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 286-288

   ISBN 978-619-7071-22-1 

  

Сист. No: 39395

- 147 -

П/61/С 68СцЦБ 61975

Станев, Станчо Н.

   Цигун за здраве : Древна китайска система за здраве и дълголетие / Станчо Н. Станев . - София : Еуниката, 2013 . - 222 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Извори на здраве)

   

   ISBN 978-619-7080-02-5 

  

Сист. No: 39362

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 148 -

П/378/Б 87ЦБ 62032
 Бургаски свободен университет 

   Знанието - източник на иновации : Научна конференция с международно участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. : Сборник доклади . - Бургас : БСУ, 2013 . - 207 с. ; 22 см

   Рез. и кл. думи на англ. ез

   ISBN 978-954-9370-99-7 

  

Сист. No: 39471

- 149 -

П/378/Ш 97уЦБ 62062

Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет 1971-2011

   Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет 1971-2011 : Факултет технически науки /  Науч. ред. Борислав Йорданов Беджев . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 . - 335 с. : с ил. ; 25 см

   Текст и на англ. и рус. ез. ; Рез. на англ. ез. ; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-577-620-5 

  

Сист. No: 39537

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 150 -

Арх/620.9/J 11, П/620.9/J 11JcЦБ 62003

Jablonicky, Juraj et al

   Consideration of the properties of selected biofuels : Scientific monograph / Juraj Jablonicky, Daniela Uhrinova, Mitko Nikolov . - Ruse : Slovak University of Agriculture in Nitra ; Angel Kanchev University of Rousse, 2013 . - 87 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 80-87

   ISBN * 

   ISBN 978-619-7071-32-0 

  

Сист. No: 39439

- 151 -

Арх/621.3/Г 37Ги, П/621.31/Г 37Ги, П1/621.31/Г 37ГиЦБ 61983

Георгиев, Георги Рашков

   Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори : Монография / Георги Рашков Георгиев, Надежда Лиозовна Евстатиева . - Русе : Примакс, 2013 . - 144 с. : с ил., гр. ; 21 см

   Библиогр. с. 136-140

   ISBN 978-954-8675-74-1 

  

Сист. No: 39379

- 152 -

ЦБ  62043 

Николова, Марина

   Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия : Оценка на потенциала и ефективността / Марина Николова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 153 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 12)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 149-153

   ISBN 978-954-23-0741-9 

  

Сист. No: 39503

- 153 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 1. Пленарные доклады : Plenary reports . - 2002 . - 118 с.

   Библиогр. след отд. доклади; Авторский указ. с. 111-118

  

Сист. No: 39648

- 154 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 2. Секция 1. Теория и математическое моделирование процессов сушки; Секция 4. Теория и практика сушки древесины, материалов легкой и текстильной промышленности, строителяных материалов : Section 1. Theory and mathematical modeling of drying processes; Section 4. Theory and practice of wood drying, drying of textile and building maters . - 2002 . - 270 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39654

- 155 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 3. Секция 2. Технология сушки, расчет и проектирование сушильных установок : Section 2. Drying technology, calculation and design of dryers . - 2002 . - 255 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39656

- 156 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 4. Секция 3. Сушка зерна; Секция 5. Энерго- и ресурсосбережение при сушке и термовлажностной обработке материалов : Section 3. Grain drying; Section 5. Energy- and resource-saving technologies for drying and hygrothermal processing of materials . - 2002 . - 249 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39658

- 157 -

П/658/Т 82мЦБІІ 3104

Третья Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ - 2008"  : Труды конференции, Москва- Тамбов 16-20 сентября 2008 . - [Санкт-Петербург] : [Символ Плюс], 2008 - (Франтера, Москва) . - 29 см

   

   ISBN 5-94009-040-0 

   Т. 1 . - 2008 . - 408 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39638

- 158 -

П/658/Т 82мЦБІІ 3104

Третья Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ - 2008"  : Труды конференции, Москва- Тамбов 16-20 сентября 2008 . - [Санкт-Петербург] : [Символ Плюс], 2008 - (Франтера, Москва) . - 29 см

   

   ISBN 5-94009-040-0 

   Т. 2 . - 2008 . - 337 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39643

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 159 -

Арх/621.22/П 76Г-о 

Попов, Генчо Стойков

   Обемни хидравлични машини / Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 200 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 199

   ISBN 978-619-90013-7-0 

  

Сист. No: 39361

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 160 -

БДС1986-82 

Кабели, проводници и шнурове  : Метод за измерване на електрическото съпротивление на изолацията . - София, 1982 . - 4 с. ; 30 см

   Стандарт на СИВ 2784-80

  

Сист. No: 39645

- 161 -

БДС 2374-82 

Кабели, проводници и шнурове  : Метод за измерване на електрическото съпротивление на токопроводимите жила . - София, 1983 . - 5 с. ; 30 см

   Стандарт на СИВ 2783-80

  

Сист. No: 39646

- 162 -

БДС 2406-82 

Кабели, проводници и шнурове  : Методи за изпитване с напрежение . - София, 1982 . - 9 с. ; 30 см

   Стандарт на СИВ 2779-80

  

Сист. No: 39649

- 163 -

БДС 6088-84 

Кабели, проводници и шнурове  : Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение . - София, 1984 . - 8 с. ; 30 см

   Стандарт на СИВ 3227-81

  

Сист. No: 39651

- 164 -

БДС 6088:1984 Изменение 1 

Кабели, проводници и шнурове  : Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение. Изменение 1. . - София, 1985 . - 1 с. ; 30 см

   Изменението влиза в сила от 1985-12-15

  

Сист. No: 39652

- 165 -

БДС 6088:1984 Изменение 2 

Кабели, проводници и шнурове  : Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение. Изменение 2. . - София, 1986 . - 1 с. ; 30 см

   Изменението влиза в сила от 1986-08-01

  

Сист. No: 39655

- 166 -

БДС 6090-82 

Кабели, проводници и шнурове  : Методи за проверка на устойчивостта на огъване . - София, 1982 . - 4 с. ; 30 см

   Стандарт на СИВ 2126-80

  

Сист. No: 39657

- 167 -

БДС 6091-87 

Кабели, проводници и шнурове  : Методи за изпитване на металните обвивки на разтягане . - София, 1987 . - 2 с. ; 30 см

   Стандарт на СИВ 5267-85

  

Сист. No: 39659

- 168 -

С/621.313/С 83Пу, С1/621.31/С 83Пу 

Стоянов, Петър

   Управление и защита на асинхронни двигатели / Петър Стоянов . - [Б. м. ] : [б. и. ], [Б. г.] . - 145 с. : със сх., табл., ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39409

- 169 -

П/621.38/Ю 15ДаЦБ 61989

Юдов, Димитър Димов

   Аналогова схемотехника / Димитър Димов Юдов . - Бургас : БСУ, 2001 . - 240 с. : със сх. табл. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39404

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 170 -

Арх/519.1/.8/Б 67Ац 

Бороджиева, Адриана Найденова и др.

   Цифрова обработка на сигнали : Ръководство за упражнения (с рецензия от проф. Димитър Радев) / Адриана Найденова Бороджиева, Пламен Маноилов . - Русе : Авангард принт, 2011 . - 80 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 78

   ISBN 978-954-337-116-7 

  

Сист. No: 39374

- 171 -

П/621.397/Д 66ДпЦБ 61992

Добрев, Добри Михайлов и др.

   Приемане на радио- и телевизионни програми чрез спътници и по кабел / Добри Михайлов Добрев, Лидия Тоткова Йорданова . - София : Електронинвест, 1996 . - 278 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 277-278

   ISBN 954-9545-01-6 

  

Сист. No: 39413

- 172 -

С/621.37/К 78Им 

Колев, Иван Станчев и др.

   Модерни лазерни технологии : Справочник посветен на 50 г. от приложението на лазерите / Иван Станчев Колев, Елена Недялкова Колева . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2012 . - 384 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 370-371

   ISBN 978-954-490-315-2 

  

Сист. No: 39438

- 173 -

П/621.397/К 81Кц, П1/621.397/К 81КцЦБ 61990

Конов, Кирил Иванов

   Цифрово радио и телевизионно разпръскване / Кирил Иванов Конов . - София : ДИОС, 2011 . - 323 с. : с табл., ил., сх. ; 21 см

   На кор. г. изд. 2010. - Европейски стандарти с. 313-319 ; Библиогр. с. 309-313

   ISBN 978-954-8405-65-2 

  

Сист. No: 39405

- 174 -

П/621.38/Н 55ГрЦБ 61994

Ненов, Георги Димитров

   Ръководство за курсово проектиране по аналогова схемотехника / Георги Димитров Ненов . - София : Нови знания, 2006 . - 112 с. : с табл., сх. ; 24см

   

   ISBN 954-9315-77-0 :ISBN 10

   ISBN 978-954-9315-77-6 :ISBN 13

  

Сист. No: 39414

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 175 -

Арх/621.8/D 68A, П/621.8/D 68ЦБ 62005

Dobreva, Antoaneta Ivanova et al

   Optimization research of gear trains with internal meshing / Antoaneta Ivanova Dobreva, Svetlin Petrov Stoyanov . - Ruse : Angel Kanchev University of Rousse, 2012 . - 137 p. ; 22 cm

   Lifelong Learning Programme

   ISBN 978-954-8467-76-6 

  

Сист. No: 39441

- 176 -

Арх/621.89/M 19Rr, П/621.89/M 19RЦБ 61996

Majdan, Radoslav et al

   Research of ecological oil-based fluids properties and new test methods for lubricating oils (proceedings, methods and applications) : Scientific monograph / Radoslav Majdan, Zdenko Tkac, Plamen Kangalov . - Ruse : Slovak University of Agriculture in Nitra ; Angel Kanchev University of Rousse, 2013 . - 96 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 91-96

   ISBN * 

   ISBN 978-619-7071-31-3 

  

Сист. No: 39416

- 177 -

С/621.8/С 59 

   

Справочник на SKF по техническо обслужване на търкалящи лагери  . - Б. м. : Б. и., 1995 . - 335 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39436

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 178 -

П/656/A 16ЦБ 62039

Abrashev, Boris

   The Language of Shipping Business / Boris Abrashev . - Varna : Science and Economics, 2011 . - 563 p. ; 24 см

   Библиогр. с. 563

   ISBN 978-954-21-0552-7 

  

Сист. No: 39478

- 179 -

ЦБ 62081 

Леонович, Иван Иосифович и др.

   Диагностика автомобильных дорог / Иван Иосифович Леонович, Сергей Валерьевич Богданович . - Минск : БНТУ, 2012 . - 226 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 212-213

   ISBN 978-985-525-853-8 

  

Сист. No: 39615

- 180 -

Арх/62/Л 95Са, П/629.113/Л 95Са, П1/629.113/Л 95СаЦБ 61977

Любенов, Слави и др.

   Автомобили и трактори : Експлоатационни свойства : За студентите от РУ "Ангел Кънчев" / Слави Любенов, Борислав Георгиев Ангелов, Иван Илиев Евтимов ; Под общ. ред. Слави Любенов . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 245 с. : с черт. и ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 241

   ISBN 978-954-712-584-1 

  

Сист. No: 39368

- 181 -

П/629.1/П 47НкЦБ 61980

Петров, Н. И. и др.

   Корабни системи : Учебни записки / Н. И. Петров, Х. М. Хараланов . - Варна : ТУ - Варна, - 1993 . - 20 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 1993 . - 90 с. : с ил.

   Библиогр. с. 88

  

Сист. No: 39375

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 182 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 1. Пленарные доклады : Plenary reports . - 2002 . - 118 с.

   Библиогр. след отд. доклади; Авторский указ. с. 111-118

  

Сист. No: 39648

- 183 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 2. Секция 1. Теория и математическое моделирование процессов сушки; Секция 4. Теория и практика сушки древесины, материалов легкой и текстильной промышленности, строителяных материалов : Section 1. Theory and mathematical modeling of drying processes; Section 4. Theory and practice of wood drying, drying of textile and building maters . - 2002 . - 270 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39654

- 184 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 3. Секция 2. Технология сушки, расчет и проектирование сушильных установок : Section 2. Drying technology, calculation and design of dryers . - 2002 . - 255 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39656

- 185 -

П/658/П 37мЦБІІ 3105

   

Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)  : Труды конференции . - Москва : МГАУ, 2002 - . - 29 см

   

   ISBN 5-86785-103-6 

   Т. 4. Секция 3. Сушка зерна; Секция 5. Энерго- и ресурсосбережение при сушке и термовлажностной обработке материалов : Section 3. Grain drying; Section 5. Energy- and resource-saving technologies for drying and hygrothermal processing of materials . - 2002 . - 249 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39658

- 186 -

П/658/Т 82мЦБІІ 3104

Третья Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ - 2008"  : Труды конференции, Москва- Тамбов 16-20 сентября 2008 . - [Санкт-Петербург] : [Символ Плюс], 2008 - (Франтера, Москва) . - 29 см

   

   ISBN 5-94009-040-0 

   Т. 1 . - 2008 . - 408 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39638

- 187 -

П/658/Т 82мЦБІІ 3104

Третья Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ - 2008"  : Труды конференции, Москва- Тамбов 16-20 сентября 2008 . - [Санкт-Петербург] : [Символ Плюс], 2008 - (Франтера, Москва) . - 29 см

   

   ISBN 5-94009-040-0 

   Т. 2 . - 2008 . - 337 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 39643

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 188 -

ЦБ 62043 

Линкова, Маруся

   Параметри на локализационния избор за инвестиции в агрофирмите / Маруся Линкова ; Гл. ред. Величко Адамов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012 . - 141 с. : с диагр., сх., табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 19)

   ISSN 1314-4804 . - Библиогр. с. 136-141

   ISBN 978-954-23-0756-3 

  

Сист. No: 39493

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 189 -

ЦБ 62077 

Буянова, Марина Эдуардовна и др.

   Управление социально-экономическим развитием региона на основе риск-менеджмента : [Монография] / Марина Эдуардовна Буянова, Алла Эдуардовна Калинина . - Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2013 . - 206 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 180-192; Прил. с. 193-204

   ISBN 978-5-9669-1112-6 

  

Сист. No: 39610

- 190 -

П/657/Д 62МтЦБ 62050

Динев, Михаил и др.

   Теоретични основи на счетоводството / Михаил Динев, Катя Златарева . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 410 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 407-409

   ISBN 978-954-8590-15-0 

  

Сист. No: 39521

- 191 -

П/65/К 47ХхЦБ 62092

Кафтанджиев, Христо Николов

   Хармония в рекламната комуникация : Много презаредена / Христо Николов Кафтанджиев . - 7. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 476 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 432-437 ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-07-3483-5 

  

Сист. No: 39640

- 192 -

П/657/К 88ВиЦБІІ 3091

Краева, Виолета

   Информационни технологии в счетоводството / Виолета Краева . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 133 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 133

   ISBN 978-954-92580-3-5 

  

Сист. No: 39573

- 193 -

Арх/658/Н 46Аи 

Недялков, Антон Недялков

   Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия : (научна студия) / Антон Недялков Недялков . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 35 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 30-31

   ISBN 978-954-337-171-6 

  

Сист. No: 39386

- 194 -

П/65/Н 48Р-оЦБІІ 3083

Нейкова, Румяна

   Основи на управлението : Учебник / Румяна Нейкова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2008 . - 251 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 247-251

   ISBN 978-954-91906-5-6 

  

Сист. No: 39546

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 195 -

П/658.5/M 19ЦБІІ 3076

Maintenance management audit  : A Step by step workbook to better your facility's bottom line /  Ed. Mary Greene . - Kingston : Construction consultants & Publishers, 1991 . - 115 p. ; 30 cm

   Index

   ISBN 0-87629-287-2 

  

Сист. No: 39424

Кибернетика. Финна механика

- 196 -

П/004/К 88ВиЦБІІ 3079

Краева, Виолета

   Информатика : Учебник / Виолета Краева . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2009 . - 246 с. : с ил., табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 246

   ISBN 978-954-91906-2-5 

  

Сист. No: 39508

- 197 -

П/657/К 88ВиЦБІІ 3091

Краева, Виолета

   Информационни технологии в счетоводството / Виолета Краева . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 133 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 133

   ISBN 978-954-92580-3-5 

  

Сист. No: 39573

- 198 -

Арх/681.5/М 77, П/681.5/М 77Мп, П1/681.5/М 77, Уч/681.5/М 77МпЦБ 62018

Младенов, Миролюб Иванов и др.

   Проектиране на системи за управление на технологични обекти / Миролюб Иванов Младенов, Мартин Пламенов Деянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 178 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 169-178

   ISBN 978-954-712-596-4 

  

Сист. No: 39456

- 199 -

П/681/Н 86нЦБ 62087

   

Новые направления развития приборостроения  : Материалы 5-й Международной студенческой научно-технической конференции 18-20 апреля 2012 г. /  Ред. О. К. Гусев . - Минск : БНТУ, 2012 . - 477 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-525-896-5 

  

Сист. No: 39629

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 200 -

ЦБ/620.22/А 17ТмЦБ 62060

Авджиева, Татяна Борисова и др.

   Материалознание и технология на материалите / Татяна Борисова Авджиева, Константин Георгиев Стаевски . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 311 с. : с ил., черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 309-310

   ISBN 978-954-07-3468-2 

  

Сист. No: 39535

- 201 -

П/669/Н 86мЦБІІ 3103

   

Новые материалы и технологии их обработки  : Сборник научных работ XII Республиканской студенческой научно-технической конференции 26-29 апреля 2011 г. /  Ред. Н. И. Иваницкий . - Минск : БНТУ, 2012 . - 325 с. ; 28 см

   Посвещается памяти дтн, проф. Леонида Григорьевича Ворошнина. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-985-525-743-2 

  

Сист. No: 39631

Езикознание. Филология. Литература

- 202 -

ЦБ 62065 

Beati Possidentes  : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова /  съст., науч. ред. Антоанета Иванова Тотоманова, Цветанка Христова Панчева . - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 560 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 42-68 и след отд. статии

   ISBN 978-954-523-131-5 

  

Сист. No: 39543

- 203 -

ЦБ 62084 

Алгафари, Мадлен

   Глад за истински неща / Мадлен Алгафари . - София : Джуниър партнърс, 2011 . - 384 с. ; 21 см + CD

   

   ISBN 978-954-91867-5-8 

  

Сист. No: 39619

- 204 -

ЦБ 62075 

Антология на ораторската реч  : III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. /  Състав. Величко Димитров Руменчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, - 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3430-9 

   Кн. 2. Оратори на Древна Гърция и Рим . - 2012

   

  

Сист. No: 39596

- 205 -

ЦБ 62075 

Антология на ораторската реч  : III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. /  Състав. Величко Димитров Руменчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3397-5 

   Кн. 1. Древен Изток. Оратори от епоса . - 2012 . - 511 с.

   

  

Сист. No: 39598

- 206 -

ЦБ 62075 

Антология на ораторската реч  : III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. /  Състав. Величко Димитров Руменчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, - 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3537-5 

   Кн. 3. Оратори от Исус до пророците на маите . - 2013 . - 652 с.

   

  

Сист. No: 39599

- 207 -

Арх/39/А 87с, П/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Руси Димитров Русев и др . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-06-2 

   Т. 7 . - 2013 . - 445 с.

   

  

Сист. No: 39373

- 208 -

С/808.67/Б 92т 

Български тълковен речник  / Любомир Димитров Андрейчин и др ; доп. Димитър Георгиев Попов . - 4. доп. и прераб. изд. допеч. . - София : Наука и изкуство, 2012 . - 1093 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-02-0156-Х :10

   ISBN 978-954-02-0156-6 :13

  

Сист. No: 39279

- 209 -

Арх/886.7.01/.09/В 72 

Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев  : Сборник /  Състав. и ред. Велислава Владимирова Донева и др . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център РУ Ангел Кънчев) . - 106 с. ; 21 см . -  (Поредица Литературният живот в Русе - кн. 1)

   Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-619-7071-01-6 

  

Сист. No: 39377

- 210 -

П/37/Г 37А-оЦБ 62056

Георгиева, Анна Савова

   Обучението по извънкласно четене в началните класове / Анна Савова Георгиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 168 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 163-168

   ISBN 978-954-07-3403-3 

  

Сист. No: 39528

- 211 -

П/80/Г 37ЦБ 62072

Георгиева, Недялка Спасова и др.

   Per aspera ad astra : Латински език за студенти филолози / Недялка Спасова Георгиева, Илияна Илиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 335 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 333

   ISBN 978-954-07-3470-5 

  

Сист. No: 39583

- 212 -

Арх/886.7/Д 11п 

Да повикаш Бог  : Книга за Змей Горянин : Сборник /  Състав. и ред. Велислава Владимирова Донева и др . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център РУ Ангел Кънчев) . - 162 с. ; 21 см . -  (Поредица Литературният живот в Русе - кн. 2)

   Библиогр. с. 160-161

   ISBN 978-954-8467-99-5 

  

Сист. No: 39376

- 213 -

ЦБ 62082 

Димова, Теодора

   Влакът за Емаус / Теодора Димова . - София : Ciela, 2013 ; 25 см

   

   ISBN 978-954-28-1425-2 

  

Сист. No: 39617

- 214 -

Арх/808.67/И 46р, П/808.67/И 46р, П1/808.67/И 46рЦБ 61984

Изследване речта на носителите на съвременния български език  /  Съст. и ред. Емилия Димитрова Недкова, Яна Иванова Пометкова . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център РУ Ангел Кънчев) . - 79 с. ; 23 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7071-30-6 

  

Сист. No: 39385

- 215 -

ЦБ 62090 

Илиев, Илия Христов

   Лорд Байрон и Пейо Яворов : Опит за съпоставка / Илия Христов Илиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 155 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3451-4 

  

Сист. No: 39637

- 216 -

ЦБ 62083 

Карабашлиев, Захари

   Кратка история на самолета / Захари Карабашлиев . - София : Ciela, 2009 . - 124 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0501-4 

  

Сист. No: 39618

- 217 -

П/808.67/М 24М-оЦБ 62021

Мандева, Мариана Гатева

   Обучение на български речев етикет : Начална училищна възраст / Мариана Гатева Мандева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 140 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 116-122

   ISBN 978-954-524-874-0 

  

Сист. No: 39459

- 218 -

ЦБ 61999 

Митов, Генко

   На война с 28-ми пехотен Стремски полк : Страници от дневник / Генко Митов . - 3. изд. . - Пловдив : Б. и., 2003 (Нова Тимкомпакт) . - 271 с. ; 21 см

   С предговор от Иван Вазов, печатан в първо издание

   ISBN * 

  

Сист. No: 39433

- 219 -

ЦБ 61997 

Младенов, Радослав

   Гневът на пантерата / Радослав Младенов . - 2. изд. . - [София] : Камея, 1998 . - 286 с. ; 20 см . -  (Полиция)

   

   ISBN 954-90194-3-8 

  

Сист. No: 39431

- 220 -

ЦБ 62035 

Проблеми на българската езикова политика  /  Отг. ред. Кина Атанасова Вачкова, Кина Атанасова Вачкова и др . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2007 . - 238 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. студии

   ISBN 978-954-577-450-8 

  

Сист. No: 39474

- 221 -

ЦБ 62093 

Пространствата на словото  : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов /  Състав. Клео Стефанова Протохристова и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8712-84-2 

   Т. 2 . - 2012 . - 607 с.

   Текст и на англ., пол., сръб. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

  

Сист. No: 39644

- 222 -

Арх/886.7/Р 94Рп, П/886.7/Р 94РпЦБ 61978

Русев, Руси Д.

   Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов / Руси Д. Русев . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-143

   ISBN 978-619-7058-09-3 

  

Сист. No: 39370

- 223 -

П/808.67/С 78ВкЦБ 62088

Стойкова, Велислава Райкова

   Компютърна морфология на определителния член в българския език / Велислава Райкова Стойкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин" Библиогр. с. 147-152

   ISBN 978-954-07-3423-1 

  

Сист. No: 39634

- 224 -

ЦБ 57896 

Троев, Петко Енчев

   Руска класическа литература : Университетски учебник / Петко Енчев Троев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3347-0 

   Ч. 2 . - 2012 . - 592 с.

   Библиогр. с. след отд. гл.

  

Сист. No: 39595

- 225 -

ЦБ/37/У 76ЦБ 62055

Уроците по български език и литература в I-IV клас  / Даниела Тодорова Йорданова и др . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 136 с. : с факс. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-524-886-3 

  

Сист. No: 39526

История. География. Биографии. Археология

- 226 -

С/55/А 52Гт 

Алексиев, Георги Цветков и др

   Терминологичен речник по геоморфология / Георги Цветков Алексиев, Маринела Николова Агаларева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-524-803-0 

  

Сист. No: 39581

- 227 -

Арх/39/А 87с, П/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Руси Димитров Русев и др . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-06-2 

   Т. 7 . - 2013 . - 445 с.

   

  

Сист. No: 39373

- 228 -

Гр/9/Б 92и 

Българските исторически паметници в Цариград  : Албум /  Състав. Васил Лиазе и др ; Авт. на текст Георги Бакалов, Христо Копанов ; Худож. Александър Гьошев ; Фотогр. Милко Денев . - Пловдив : Вион, 2007 . - 100 с. : с цв. ил. ; 23 x 25 см

   Изд. на фонд. "Български православни църкви" - Истанбул Съдържа и Българска екзархия 1870-1915 ; Българската общност в Цариград

   ISBN 978-954-9501-76-6 

  

Сист. No: 39423

- 229 -

П/949.72/Б 94ЙпЦБ 61962

Бъчварова, Йорданка Николова

   Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква от Д-р Ганчо Цонев( кратък исторически преглед) : ( Кратък исторически преглед) / Йорданка Николова Бъчварова . - В. Търново : ПИК, 2010 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-736221-5 

  

Сист. No: 39300

- 230 -

ЦБ 62094 

Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд  : Документи из турските архиви /  Под ред. Александър К. Бурмов ; Прев. Борис Недков, В. Шанов, П. Миятев . - Фототип. изд. . - София : Нике-НТ-89, 2012 . - 336 с. : с факс. ; 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. Изд. на Нац. библ. "Св. Св. Кирил и Методий". - Именен показалец. - Фототип. изд.: София : Държ. библ. "Васил Коларов", 1952

   ISBN * 

  

Сист. No: 39647

- 231 -

П/37/Д 44СуЦБІІ 3098

Дерменджиева, Стела Малчева и др.

   Урокът по география / Стела Малчева Дерменджиева, Петя Димитрова Събева, Боянка Маринова Димитрова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 280 с. : с ил., к. ; 28 см

   Библиогр. с. 269-280

   ISBN 978-954-524-870-2 

  

Сист. No: 39585

- 232 -

ЦБ 62038 

Историкии  /  Гл. ред. Иван Йорданов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2011 . - 23 см

   Библиогр. с. под линия и рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-577-493-5 

   Т. 4. Научни изсладвания в чест на професор дин Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина . - 2011

   

  

Сист. No: 39477

- 233 -

ЦБ/930/К 93ЦБ 62066

Култура и геополитика  : Исторически и философски интерпретации : Сборник /  Състав. Неделчо Петров Неделчев и др . - Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2012 . - 221 с. : с ил., к. ; 21 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-8422-88-8 

  

Сист. No: 39557

- 234 -

ЦБ 62095 

Моллов, Благовест Сотиров

   Епистемология и еристика : Въведение в съвременната британска историография / Благовест Сотиров Моллов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 461 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-3462-0 

  

Сист. No: 39650

- 235 -

ЦБ 62068 

Монбриал, Тиери дьо

   Политическа география / Тиери дьо Монбриал ; Прев. от фр. Илияна Огнянова Очкова . - София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008 . - 146 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Geographie politique / Thierry de Montbrial

   ISBN 978-954-322-307-7 

  

Сист. No: 39559

- 236 -

ЦБІІ 3075 

Муцопулос, Николаос

   Базиликата Свети Ахилий в Преспа : Един исторически паметник-светиня / Николаос Муцопулос ; [Предг.] Лука Станчев, Василка Тъпкова-Заимова ; Фотогр. Лука Станчев . - Пловдив : Вион, 2007 . - 328 с. : с ил., к., черт. ; 27 см

   Съдържа и Снимки от фотоизложбата За водата и светлината, за вярата, камъка и спомена за цар Самуил

   ISBN 978-954-9501-73-5 

  

Сист. No: 39422

- 237 -

П/949.72/П 13П-зЦБ 61963

Павлов, Пламен Христов

   Забравени и неразбрани : Събития и личности от българското Средновековие / Пламен Христов Павлов . - София : Ciela, 2012 . - 398 ; 23 см

   Библиогр. с. 396-397

   ISBN 978-954-28-0787-2 

  

Сист. No: 39302

- 238 -

ДИР/9/Р 29Дп 

Райчев, Димитър

   Пловдивски алманах 1878 - 1989 /  Авт. -състав. Димитър Райчев ; Худож. Александър Гьошев . - Пловдив : Мултипринт, 2011 . - 519 с. : с ил. , арх. снимки, фотогр., портр. ; 30 см

   Библиогр. с. 516-518

   ISBN 978-954-799-966-4 

  

Сист. No: 39421

- 239 -

П/9/Т 12КуЦБ 62097

Табакова, Красимира Лазарова

   Учебникът по история - дидактически аспекти / Красимира Лазарова Табакова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 336 с. : с цв. ил., к., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 253-271. - Рез. на англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-07-3509-2 

  

Сист. No: 39660

- 240 -

ЦБІІ 3102 

Ясько, Юрий Антонович и др.

   Сталинград - техника и вооружение : Иллюстрованный каталог вооружения и военной техники, применявшихся Красной армией, Вермахтом и союзниками Германии в Сталинградской битве / Юрий Антонович Ясько, Сергей Григорьевич Сидоров . - Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2012 . - 208 с. : цв. и черно-белые ил. ; 30 см

   Фотоальбом с. 153-203; Библиогр. с. 204-206

   ISBN 978-5-9669-1044-0 

  

Сист. No: 39628

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 241 -

Арх/61/Б 78, П/61/Б 78Де, П1/61/Б 78Де, Уч/61/Б 78ДеЦБ 62015

Братанов, Даниел

   Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата / Даниел Братанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-599-5 

   Ч. 1 . - 2013 . - 134 с.

   Библиогр. с. 133-134

  

Сист. No: 39453

- 242 -

П/37/К 93РсЦБ 62013

Кузманова-Карталова, Розалия и др.

   Социално-педагогическата работа и изкуството / Розалия Кузманова-Карталова, Пламен Легкоступ . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 216 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-524-835-1 

  

Сист. No: 39450

- 243 -

П/7/Л 37ПсЦБ 62024

Легкоступ, Пламен

   Стилове и основни етапи в историята на европейското изкуство / Пламен Легкоступ . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2010 . - 196 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Загл. на кор.: Стилове и основни етапи в европейското изкуство. - Биогр. данни за авт.: с. 195 ; Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 978-954-524-765-1 

  

Сист. No: 39462

- 244 -

ЦБІІ 3075 

Муцопулос, Николаос

   Базиликата Свети Ахилий в Преспа : Един исторически паметник-светиня / Николаос Муцопулос ; [Предг.] Лука Станчев, Василка Тъпкова-Заимова ; Фотогр. Лука Станчев . - Пловдив : Вион, 2007 . - 328 с. : с ил., к., черт. ; 27 см

   Съдържа и Снимки от фотоизложбата За водата и светлината, за вярата, камъка и спомена за цар Самуил

   ISBN 978-954-9501-73-5 

  

Сист. No: 39422

- 245 -

П/7/С 55 РиЦБ 62073

Спасов, Радослав и др.

   Италианският скулптор Арналдо Дзоки и Българското освобождение / Радослав Спасов, Пенка Шопова ; Прев. Александра Багашева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - [20] с. : с ил., портр. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39587

Компютри. Програмни продукти

- 246 -

П/004/L 85pЦБ 62007

   

Local proceedings of the 14th International conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech' 13, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - Ruse : Angel Kanchev University of Rousse, 2013 . - 47 p. ; 23 cm

   ISSN 1314-9687; The CompSysTech' 13 International conference in computing is devoted to John Vincent Atanasoff, inventor of the digital computer and to 110 years from the birth
   http://www.compsystech.org 

   ISBN * 

  

Сист. No: 39444

- 247 -

П/004/P 93ЦБ 62009

   

Proceedings of the 14th International conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech' 13, Ruse, Bulgaria, June 28-29, 2013 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - New York : Association for computing machinery, 2013 . - 347 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; 767)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter.
   http://www.compsystech.org 

   ISBN 978-1-4503-2021-4 

  

Сист. No: 39446

- 248 -

П/378/Е 11-оЦБ 62026

Е-обучението в информационното общество  : Технологии, модели, системи, достъпност и качество /  Под ред. Георги Тотков . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010 . - 432 с. ; 21 см

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други авт.: Р. Донева, Е. Сомова, Е. Шойкова, А. Ескенази, М. Райкова, В. Сивакова, Ст. Хаджиколева, Е. Хаджиколев, Д. Благоев, Св. Енков, Хр. Инджов, Д. Тупарова, Г. Тупаров, Р. Радев, А. Смрикаров, Д. Левтерова-Гаджалова . - Библиогр. с. 400-431

   ISBN 978-954-423-651-9 

  

Сист. No: 39464

- 249 -

П/004/К 88ВиЦБІІ 3079

Краева, Виолета

   Информатика : Учебник / Виолета Краева . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2009 . - 246 с. : с ил., табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 246

   ISBN 978-954-91906-2-5 

  

Сист. No: 39508

- 250 -

Арх/004/Л 86Мр, П/004/Л 86МрЦБ 62002

Луканчевски, Милен

   Разпределени системи и алгоритми : Теория и практика / Милен Луканчевски . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 212 с. ; 23 см + CD

   

   ISBN 978-619-7071-35-1 

  

Сист. No: 39437

- 251 -

Арх/004/Л 86Мм, П/004/Л 86МмЦБ 61985

Луканчевски, Милен Илиев

   Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда / Милен Илиев Луканчевски . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център РУ Ангел Кънчев) . - 164 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 100-105

   ISBN 978-619-7071-25-2 

  

Сист. No: 39390

- 252 -

Арх/004/Л 86Мг, П/004/Л 86МгЦБ 61987

Луканчевски, Милен Илиев

   Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда / Милен Илиев Луканчевски . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. център РУ Ангел Кънчев) . - 139 с. : с ил. ; 23см

   Библиогр. с. 83-86

   ISBN 978-619-7071-26-9 

  

Сист. No: 39393

- 253 -

П/37/Н 86тЦБ 62010

Нови технологии в съвременното училище  : Трета международна научно-практическа конференция /  Състав. Мавлюха Фазлъевна Станчева, Стефан Крумов Стефанов ; Науч. ред. Йорданка Факирска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 97 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.
   http://www.conf.souee.org 

   ISBN 978-954-712-577-3 

  

Сист. No: 39447

- 254 -

П/681.32/С 68ЦБ 62027

Стандарти и спецификации на метаданни за е-документи  /  Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010 . - 328 с. ; 21 см

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други авт.: Р. Донева, Е. Шойкова, П. Станчев, Е. Сомова, Кр. Марков, Кр. Иванова, Ив. Койчев, М. Шнитер, Г. Врагов, Сл. Добрева, Ина Маркова. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-423-650-2 

  

Сист. No: 39466

- 255 -

П/808.67/С 78ВкЦБ 62088

Стойкова, Велислава Райкова

   Компютърна морфология на определителния член в българския език / Велислава Райкова Стойкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин" Библиогр. с. 147-152

   ISBN 978-954-07-3423-1 

  

Сист. No: 39634

- 256 -

Арх/004/Т 73Й-о, П/004/Т 73Й-о, П1/004/Т 73Й-оЦБ 61982

Тончев, Йордан и др.

   Оптимизация с MATLAB : Прагматичен подход / Йордан Тончев, Венко Г. Витлиемов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 250 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Библиотека за докторанти)

   Библиогр. с. 246-248

   ISBN 978-954-712-593-3 

  

Сист. No: 39378

- 257 -

П/519.68/Х 95РрЦБ 61991

Хундхаузен, Ричард

   Работа с Microsoft visual studio 2005 team system / Ричард Хундхаузен . - София : СофтПрес, 2007 . - 313 с. ; 21 см

   Index

   ISBN 978-954-685-474-2 

  

Сист. No: 39411

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 258 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 4 . - 2013 . - 132 p.

   

  

Сист. No: 39301

- 259 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 1 . - 2014 . - 112 p.

   

  

Сист. No: 39597

- 260 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 4 . - 2013 . - 130 p.

   

  

Сист. No: 39299

- 261 -

П/37/Г 37А-оЦБ 62056

Георгиева, Анна Савова

   Обучението по извънкласно четене в началните класове / Анна Савова Георгиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 168 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 163-168

   ISBN 978-954-07-3403-3 

  

Сист. No: 39528

- 262 -

П/37/Г 37С-оЦБ 62022

Георгиева-Лазарова, Стоянка

   Обучение в дигитална среда / Стоянка Георгиева-Лазарова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 424 с. ; 20 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 978-954-524-873-3 

  

Сист. No: 39460

- 263 -

П/37/Г 37СсЦБ 62071

Георгиева-Лазарова, Стоянка и др.

   Съвременни технологични зависимости / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-924-2 

  

Сист. No: 39579

- 264 -

П/37/Г 97АпЦБ 62070

Гърбачева, Анелия

   Практикум по интегрирано и индивидуално обучение / Анелия Гърбачева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 187 с.: с ил., сх. табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-901-3 

  

Сист. No: 39578

- 265 -

П/37/Д 44СуЦБІІ 3098

Дерменджиева, Стела Малчева и др.

   Урокът по география / Стела Малчева Дерменджиева, Петя Димитрова Събева, Боянка Маринова Димитрова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 280 с. : с ил., к. ; 28 см

   Библиогр. с. 269-280

   ISBN 978-954-524-870-2 

  

Сист. No: 39585

- 266 -

П/37/Д 53ЦБ 62029

Диалог на педагогическите компетенции  : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца /  Състав. Огняна Георгиева-Тенева и др . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Възприета форма на името на авт. - Огняна Атанасова Георгиева. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-524-839-9 

  

Сист. No: 39468

- 267 -

П/37/Д 99ГтЦБ 62017

Дянкова, Гергана Христова и др.

   Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст / Гергана Христова Дянкова, Даниела Христова Тасевска . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 196 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 193-195

   ISBN 978-954-524-804-7 

  

Сист. No: 39455

- 268 -

ЦБІІ 3101 

Интеллектуальный вклад в технологию успеха региона  : Каталог объектов интеллектуальной собственности ученых Волгоградского государственного университета 2012 /  Состав. Алла Эдуардовна Калинина и др ; Под общ ред. Калининой А. Э. . - Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2012 . - 260 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-5-9669-1004-4 

  

Сист. No: 39627

- 269 -

П/37/К 93РсЦБ 62013

Кузманова-Карталова, Розалия и др.

   Социално-педагогическата работа и изкуството / Розалия Кузманова-Карталова, Пламен Легкоступ . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 216 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-524-835-1 

  

Сист. No: 39450

- 270 -

П/378/Н 32ЦБ 61995
 Научно-практическа конференция "Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България  Проект "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, фо... 

   Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България : Заключителен етап от проект "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование" : Отчет за научноизследователски проект /  Състав. и науч. ред. Мария Сотирова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010 . - 222 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-636-6 

  

Сист. No: 39415

- 271 -

П/37/Н 86тЦБ 62010

Нови технологии в съвременното училище  : Трета международна научно-практическа конференция /  Състав. Мавлюха Фазлъевна Станчева, Стефан Крумов Стефанов ; Науч. ред. Йорданка Факирска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 97 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.
   http://www.conf.souee.org 

   ISBN 978-954-712-577-3 

  

Сист. No: 39447

- 272 -

П/37/П 44ЦБ 62089

Петкова, Илиана Огнянова

   Подготовка и квалификация на българския учител / Илиана Огнянова Петкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 288 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 217-228

   ISBN 978-954-07-3396-8 

  

Сист. No: 39635

- 273 -

ЦБ 62037 

Психологията в образователното дело  : Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Любен Десев /  съст. и отг. ред. Веселин Костов Василев . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2009 . - 308 с. ; 20 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-577-546-8 

  

Сист. No: 39476

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 274 -

П/36/Г 13РвЦБ 62052

Габровски, Радослав

   Въведение в застрахователната математика / Радослав Габровски . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2011 . - 355 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-8590-13-6 

  

Сист. No: 39523

- 275 -

П/36/Г 13РрЦБ 62063

Габровски, Радослав

   Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане : Монография / Радослав Габровски . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 364 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 334-337; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-8590-25-9 

  

Сист. No: 39538

- 276 -

П/36/Д 18ИиЦБІІ 3095

Данева, Иванка

   Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове : Теория и практика / Иванка Данева . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 144 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   Библиогр.: 141-143

   ISBN 978-954-92580-9-7 

  

Сист. No: 39580

- 277 -

П/36/Д 58СрЦБ 62047

Димитров, Станислав

   Развитие на капиталовите пенсионни фондове : (Финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България) / Станислав Димитров . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 248 с. : с табл. ; 24 см

   Рез. на англ. ез. с. 7-9

   ISBN 978-954-8590-24-2 

  

Сист. No: 39518

- 278 -

П/36/Д 58С-оЦБІІ 3100

Димитров, Станислав

   Организация и управление на пенсионноосигурително дружество : Състояние, проблеми, развитие / Станислав Димитров . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2012 . - 320 с. : с табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 315-319

   ISBN 978-954-8590-20-4 

  

Сист. No: 39588

- 279 -

П/36/Х 82ЖвЦБ 62044

Христозов, Жельо

   Вътрешен контрол на застрахователното дружество / Жельо Христозов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 165 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-26-6 

  

Сист. No: 39510

- 280 -

П/36/Х 82ЖсЦБ 62048

Христозов, Жельо

   Системата "Платежоспособност ІІ" в застраховането : Теория и практика / Жельо Христозов . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2013 . - 312 с. : с табл. ; 24 см

   Рез. на англ. ез. с. 8-9

   ISBN 978-954-8590-22-8 

  

Сист. No: 39519

- 281 -

П/36/Х 82Ж-зЦБ 62049

Христозов, Жельо и др.

   Застрахователни продукти / Жельо Христозов, Павел Димитров . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2012 . - 336 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 330-331

   ISBN 978-954-8590-02-2 

  

Сист. No: 39520

- 282 -

П/36/Х 84Й-оЦБІІ 3088

Христосков, Йордан

   Осигурителен пазар и осигурителни продукти : Теория и практики / Йордан Христосков . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 195 с. : с табл., ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 194

   ISBN 978-954-8590-10-5 

  

Сист. No: 35266

- 283 -

П/36/Х 84ЙсЦБІІ 3092

Христосков, Йордан

   Социално осигуряване : Теория, организация, практики : [Учебник] / Йордан Христосков . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2009 . - 213 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   Съдържа и Кратък речник по социално осигуряване. - Библиогр. с. 213

   ISBN 978-954-91906-7-0 

  

Сист. No: 39574

- 284 -

П/36/Х 84ЙрЦБ 62045

Христосков, Йордан Атанасов

   Реформите в социалното осигуряване : Предизвикателства и решения / Йордан Атанасов Христосков . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2010 . - 420 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 416-419

   ISBN 978-954-8590-11-2 

  

Сист. No: 39513

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 285 -

Арх/681.5/Ц 80Ри, П/681.5/Ц 80Ри, П1/681.5/Ц 80Ри, Уч/681.5/Ц 80РиЦБ 61969

Цонев, Русин Стефанов и др.

   Идентификация на системи : Ръководство за упражнения / Русин Стефанов Цонев, Пламен Иванов Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 114 ; 21 см

   Библиогр. с. 113

   ISBN 978-954-712-600-8 

  

Сист. No: 39321

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 286 -

Арх/66/Д 58Цт, П/66/Д 58Цт, П1/66/Д 58ЦтЦБ 62023

Димитров, Цветан Иванов и др.

   Технология на силикатните материали : Ръководство за лабораторни упражнения / Цветан Иванов Димитров, Милувка Георгиева Станчева . - Разград : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 116 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 112-113

   ISBN 978-954-712-594-0 

  

Сист. No: 39461


 Индекс по АВТОРИ

Abrashev, Boris 178 
Adamov, Velichko 61 62 
Bergan, Sjur 260 
Dikov, Vencislav Georgiev 61 
Dobreva, Antoaneta Ivanova 175 
Egron-Polak, Eva 260 
Enderlein, Henrik 15 
Greene, Mary 195 
Jablonicky, Juraj 137 150 
Kangalov, Plamen 176 
Kelly, Dorothy 258 259 
Koev, Krasimir 1 14 
Kohler, Jurgen 258 259 260 
Kosuliev, Aleksandar 1 14 
Majdan, Radoslav 176 
Margarita Spassova 16 
Matei, Liviu 258 259 
Minchev, Dyanko 1 14 
Morska, Lilia 1 14 
Nikolov, Mitko 137 150 
Nokkala, Terhi 258 259 
Petrova, Rumyana 1 14 
Popova, Juliana 1 14 
Purser, Lewis 260 
Rachev, Boris 246 247 
Smrikarov, Angel 246 247 
Stoyanov, Svetlin Petrov 175 
Tkac, Zdenko 176 
Uhrinova, Daniela 137 150 
Vladimirova, Katia 16 
Walti, Sonja 15 
Zhivanovski, Nenad 1 14 
Zurn, Michael 15 
Авджиева, Татяна Борисова 200 
Аврамов, К. 38 
Агаларева, Маринела Николова 138 226 
Адамов, Величко 71 72 75 79 86 89 90 104 113 188 
Азгорова, Татяна 225 
Алгафари, Мадлен 203 
Алексиев, Георги Цветков 138 226 
Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси 7 8 9 10 
Алтмикс, Петер 25 
Ангелов, Асен 69 
Ангелов, Борислав Георгиев 180 
Андреев, Андрей Андреев 220 
Андреев, Михаил 18 
Андрейчин, Любомир Димитров 208 
Антова, Албена 220 
Антонова, Антония 221 
Антонова, Диана 106 
Асенова, Гинка 139 
Багашева, Александра 245 
Бакалов, Георги 228 
Бакалов, Георги Петров 11 
Беджев, Борислав Йорданов 149 
Беков, Роман Сергеевич 92 
Белоглавек, Александр И. 70 
Белчев, Цветан Тодоров 208 
Бенин, Никола Димитров 19 207 227 
Бермант, Анисим Федорович 121 
Бобев, Костадин 20 52 55 
Богданович, Сергей Валерьевич 179 
Боев, Ив. 38 
Божинова, Мариана Върбанова 71 
Бонева, Вера Петрова 220 
Борисова, Евдокия Боянова 36 
Бороджиева, Адриана Найденова 170 
Бочев, С. 38 
Бояджиев, Стефан Крумов 11 
Бояджиева, Юлия 55 
Братанов, Даниел 141 241 
Браун, Лестър Р. 131 
Браунгарт, Майкъл 132 
Бузера, Йоан 5 48 
Бурмов, Александър К. 230 
Буянова, Марина Эдуардовна 189 
Бъчварова, Йорданка Николова 229 
Варамезов, Любчо Минчев 72 
Василев, Веселин Костов 273 
Василев, Симеон Игнатов 26 
Василева, Виктория 225 
Вачкова, Кина Атанасова 220 
Великова, Снежана Иванова 36 
Велкова-Гайдаржиева, Антония 221 
Витлиемов, Венко Г. 256 
Владиков, Атанас 103 126 
Владимирова, Катя Иванова 54 
Върбанов, Иван 85 
Габровски, Радослав 122 274 275 
Гаджева, Диляна 225 
Гайдарджиева, Иванка Данева 276 
Ганчев, Александър Петров 75 
Георгиев, Георги Рашков 151 
Георгиев, Любен Томов 208 
Георгиев, Пеньо 103 126 
Георгиева, Анна Савова 210 261 
Георгиева, Недялка Спасова 211 
Георгиева-Лазарова, Стоянка 262 263 
Георгиева-Тенева, Огняна 266 
Голдрат, Елиаху М. 76 
Горчев, Николай 127 
Горчева, Таня Веселинова 27 
Гочев, Михаил 21 22 23 24 
Гроздев, Сава 77 123 124 
Грозев, П. 38 
Гусев, О. К. 199 
Гърбачева, Анелия 28 264 
Гьошев, Александър 228 238 
Гюрова, Венета 55 
Дамянов, Атанас 95 
Данева, Иванка 276 
Даскалов, Пламен Иванов 285 
Даскалова, Добринка Георгиева 220 
Дачев, Мирослав 78 
Денев, Милко 228 
Денева, Анета Георгиева 79 
Дерменджиева, София 266 
Дерменджиева, Стела Малчева 231 265 
Деянов, Мартин Пламенов 198 
Димитров, Ангел 103 126 142 
Димитров, Димитър 80 
Димитров, Павел 281 
Димитров, Пенко Василев 30 
Димитров, Станислав 81 277 278 
Димитров, Цветан Иванов 286 
Димитрова, Боянка Маринова 231 265 
Димитрова, Елена 5 48 
Димова, Теодора 213 
Динев, Михаил 190 
Динова-Русева, Вера-Надежда 11 
Добрев, Добри Михайлов 171 
Добрева, Елка Рачева 36 
Донева, Велислава Владимирова 209 212 
Драганов, Боян Димитров 31 32 
Душкова, Мира 19 207 209 212 227 
Дянкова, Гергана Христова 267 
Евгениев, Георги 33 82 
Евгениев, Евгени 34 83 
Евгениев, Евгени Георгиев 35 50 84 
Евстатиева, Надежда Лиозовна 151 
Евтимов, Иван Илиев 180 
Желязкова, Виржиния 133 140 
Жечева, Веселка 225 
Зафирова, Цвета 143 
Захариев, Андрей 86 
Захариев, Андрей Боянов 87 
Захариева, Галина 73 74 
Златарева, Катя 190 
Златева, Минка 29 
Златинов, Димитър 103 126 
Златков, Виктор 142 
Иваницкий, Н. И. 201 
Иванов, Станимир 103 126 
Иванова, Зоя Станимирова 79 
Иванова, Надежда 220 
Игнатова, Дороти Велизарова 25 
Илиев, Драгомир 95 
Илиев, Илия Христов 215 
Илиева, Галина Мирчева 103 126 
Илиева, Илияна 211 
Илчев, Стефан Петров 208 
Ималова, Диана Карамфилова 88 
Иншаков, Олег Васильевич 92 
Йовчева, Гита 233 
Йонев, Йончо 55 
Йорданов, Александър 221 
Йорданов, Иван 232 
Йорданов, Симеон 37 
Йорданова, Даниела Тодорова 225 
Йорданова, Лидия Тоткова 171 
Йоцова, Мария 54 
Кайтер, Олга 5 48 
Калинина, Алла Эдуардовна 92 189 268 
Калининой А. Э. 268 
Камаринчева, Даниела 19 207 227 
Канарская, Валентина Иосифовна 136 
Карабашлиев, Захари 216 
Кафтанджиев, Христо Николов 191 
Кирова, Милена 106 
Китанов, Яким 110 111 112 
Кокс, Джеф 76 
Колев, Иван Станчев 172 
Колева, Елена Недялкова 172 
Конов, Кирил Иванов 173 
Копанов, Христо 228 
Костов, Димитър 21 22 23 24 
Краева, Виолета 192 196 197 249 
Кръстева, Мария 12 13 
Кръстева, Татяна 57 
Кузманова-Карталова, Розалия 242 269 
Кунев, Свилен 106 
Кунчев, Й. 38 
Куртева, Галина 102 
Куцарова, Виргиния 35 
Лазаров, Лъчезар 263 
Легкоступ, Пламен 242 243 269 
Леков, Иван Димитров 208 
Леонович, Иван Иосифович 179 
Лесов, Христо 124 
Лиазе, Васил 228 
Лилова, Румяна 89 
Линкова, Маруся 90 188 
Лойко, Александр Иванович 136 
Луканчевски, Милен 250 
Луканчевски, Милен Илиев 251 252 
Любенов, Здравко 39 95 
Любенов, Любомир Д. 91 
Любенов, Слави 180 
Макдона, Уилям 132 
Мандева, Мариана Гатева 217 
Маноилов, Пламен 170 
Маринов, Емил Цветанов 40 144 
Марчевски, Иван 95 
Масларов, Светослав 93 94 
Милева, Снежана Цветанова 12 13 
Минев, Валентин 228 
Минчева, Иванка 125 
Митев, Бончо 143 
Митева, Диана 17 
Митов, Генко 218 
Михайлов, Г. 38 
Михайлов, Георги 38 
Михова, Мринела 266 
Миятев, П. 230 
Младенов, Миролюб Иванов 198 
Младенов, Радослав 219 
Младенова, Марина 11 
Моллов, Благовест Сотиров 234 
Момчилов, Димчо 233 
Монбриал, Тиери дьо 41 235 
Мосейко, В. О. 92 
Муцопулос, Николаос 236 244 
Найденова, Снежана Георгиева 107 
Начев, Л. 38 
Недев, В. 38 
Неделчев, Неделчо Петров 233 
Неделчева, Наталия 42 
Недков, Борис 230 
Недкова, Емилия Димитрова 19 207 214 227 
Недялков, Антон Недялков 193 
Нейкова, Румяна 194 
Ненов, Георги Димитров 174 
Ненов, Николай 19 207 227 
Несторов, Добрин 44 
Несторов, Людмил Иванов 104 
Нешев, Кирил 6 
Нешев, Н. 38 
Николов, Георги 45 46 
Николов, Емил 79 
Николов, Никола Костов 208 
Николов, Николай 47 
Николов, Слави Любенов 180 
Николова, Бистра 17 
Николова, Марина 134 152 
Николова, Надка 220 
Новкиришка, Малина 18 
Новков, Ал. 38 
Очкова, Илияна Огнянова 41 235 
Павлов, Пламен Христов 237 
Панчева, Цветанка Христова 202 
Паня, Николае 5 48 
Парашкевова, Лоретта 49 
Пеева, Пенка 233 
Петканов, Георги 53 
Петкова, Иванка 105 
Петкова, Илиана Огнянова 272 
Петров, Димитър Иванов 127 
Петров, Михаил Динев 190 
Петров, Н. И. 181 
Печатиков, Милко 228 
Пометкова, Яна Иванова 19 207 214 227 
Попов, Генчо Стойков 159 
Попов, Димитър Георгиев 208 
Попова, Юлиана Пенчева 5 48 
Порязов, Делчо Радев 107 
Проданов, Васил Костадинов 43 
Проданов, Юрий Петров 36 
Протохристова, Клео Стефанова 221 
Пулова, Юлия 145 
Радулова, Анелия 108 
Райчев, Димитър 238 
Раянова, Кремена Божидарова 135 
Рот, Юлиана 5 48 
Руменчев, Величко Димитров 204 205 206 
Русев, Руси Д. 222 
Русев, Руси Димитров 19 207 209 212 227 
Рускова, Свилена 106 
Савова, Бойка Йосифова 35 50 
Серафимова, Десислава 143 
Сербезова, Иваничка Атанасова 146 
Сидоров, Сергей Григорьевич 240 
Сотирова, Мария 270 
Спасов, Радослав 245 
Спасова, Калинка 130 
Спасова, Маргарита 54 
Стаевски, Константин Георгиев 200 
Стаматов, Тр. 38 
Станев, Станимир Стоянов 130 
Станев, Станчо Н. 147 
Станчев, Лука 236 244 
Станчева, Мавлюха Фазлъевна 253 271 
Станчева, Милувка Георгиева 286 
Старжинский, Валерий Павлович 136 
Стефанов, Георги 51 
Стефанов, Стефан 17 
Стефанов, Стефан Крумов 253 271 
Стоичкова, Огняна 109 110 111 112 
Стойков, Стойко Иванов 208 
Стойкова, Велислава Райкова 223 255 
Стоянов, Петър 168 
Събева, Петя Димитрова 231 265 
Съръстов, Златин 25 
Табакова, Красимира Лазарова 239 
Тананеев, Емилиян Стефанов 113 
Тасев, Симеон 53 
Тасев, Христо 53 
Тасевска, Даниела Христова 267 
Тодоров, Тодор 114 
Токушев, Димитър 18 
Томов, Димитър 52 
Тончев, Йордан 256 
Топчиева, Ралица 17 
Тотков, Георги 248 254 
Тотоманова, Антоанета Иванова 202 
Трайкова, Елка 221 
Трифонова, Силвия 115 
Троев, Петко Енчев 224 
Тъпкова-Заимова, Василка 236 244 
Уолш, Нийл Доналд 12 13 
Факирска, Йорданка 253 271 
Фесюн, Александр Витальевич 268 
Филипов, Йордан 56 
Филипов, Рубен 56 
Филипова, Маргарита 135 
Фонотова, Эльвира Андреевна 136 
Хараланов, Х. М. 181 
Холехи, Йооп 57 
Христов, Методи 116 117 
Христова, Надежда 58 
Христозов, Жельо 279 280 281 
Христосков, Йордан 282 283 
Христосков, Йордан Атанасов 284 
Хундхаузен, Ричард 128 257 
Цаковска, Милена 21 22 23 24 
Цанков, Веселин 58 
Цонев, В. 38 
Цонев, Русин Стефанов 285 
Чакалова, Недялка Гочева 11 
Чернев, Силви 59 
Чолаков, Никола 118 129 
Шанов, В. 230 
Шипчанов, Милен 54 
Шопова, Пенка 245 
Щелоков, Роман Викторович 268 
Юдов, Димитър Димов 169 
Ясько, Юрий Антонович 240 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Applied interdisciplinary studies in the area of social sciences 1 14 
Beati Possidentes 202 
Consideration of the properties of selected biofuels 137 150 
Handbook on Multi-level Governance 15 
Journal of the European higher education area 258 259 
Leadership and governance in higher education 260 
Local proceedings of the 14th International conference on Computer systems and technologies 246 
Maintenance management audit 195 
Management of capital of the firm 62 
Optimization research of gear trains with internal meshing 175 
Per aspera ad astra 211 
Proceedings of the 14th International conference on Computer systems and technologies 247 
Program curriculum 63 64 65 66 67 68 
Research of ecological oil-based fluids properties and new test methods for lubricating oils (proceedings, methods and applications) 176 
The Language of Shipping Business 178 
Theory of finance 61 
Transformations in labour 16 
Автомобили и трактори 180 
Административно право и административен процес 21 22 23 24 
Актуални въпроси на производството по несъстоятелност 17 
Алтернативни инвестиции 105 
Аналогова схемотехника 169 
Антология на ораторската реч 204 205 206 
Арнаудов сборник 19 207 227 
Аутсорсингът 72 
Базиликата Свети Ахилий в Преспа 236 244 
Банкови системи 112 
Банково дело 110 
Български тълковен речник 208 
Българските исторически паметници в Цариград 228 
Българско наследствено право 53 
В сянката на финансовата криза 25 
Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд 230 
Влакът за Емаус 213 
Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев 209 
Въведение в застрахователната математика 122 274 
Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС 73 74 
Вътрешен контрол на застрахователното дружество 279 
Генератори на случайни последователности в паралелна изпълнителна среда 252 
Гинекология 142 
Глад за истински неща 203 
Глобални институции 34 83 
Гневът на пантерата 219 
Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество 47 
Да повикаш Бог 212 
Десет] 10 години електронно списание "Диалог" 85 
Десетилетието в сянката на избори, лидери, кризи и войни 26 
Диагностика автомобильных дорог 179 
Диалог на педагогическите компетенции 266 
Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност 29 
Е-обучението в информационното общество 248 
Европейска парична и финансова интеграция 115 
Европейско дружествено право 51 
Епистемология и еристика 234 
Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата 141 241 
Забравени и неразбрани 237 
Зад завесата на големите скандали 31 32 
Заповедно производство 59 
Застрахователни продукти 281 
Защита прав потребителей в арбитраже 70 
Зимни математически състезания 124 
Знанието - източник на иновации 148 
Знанието - традиции, иновации, перспективи 2 3 4 
Идентификация на системи 285 
Избрани трудове 18 
Измерения на трансформацията в търговията на дребно 71 
Изследване на възможностите за ограничаване на проблемите в данъчния контрол 113 
Изследване на медиите 36 
Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия 193 
Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори 151 
Изследване речта на носителите на съвременния български език 214 
Икономика и общество 107 
Икономиката на България - развитие и перспективи 104 
Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове 276 
Интеллектуальный вклад в технологию успеха региона 268 
Интернационализацията в сферата на туристическия бизнес 27 
Информатика 196 249 
Информационни технологии в счетоводството 192 197 
Историкии 232 
Италианският скулптор Арналдо Дзоки и Българското освобождение 245 
Кабели, проводници и шнурове 160 161 162 163 164 165 166 167 
Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции 133 140 
Компютърна морфология на определителния член в българския език 223 255 
Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България 270 
Корабни системи 181 
Корпоративни финанси 81 
Кратка история на самолета 216 
Краткий курс математического анализа для втузов 121 
Криминалистика 38 
Култура и геополитика 233 
Лорд Байрон и Пейо Яворов 215 
Макроикономика 111 
Маркетинг 91 
Маркетинговая стратегия развития Волгограда до 2020 года в условиях преодоления последствий кризиса 92 
Математика за икономисти 77 123 
Материалознание и технология на материалите 200 
Международен бизнес 95 
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж, 8-9.11.2011 96 97 98 99 100 101 
Международни финанси 94 
Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество 102 
Миграционно и бежанско право 58 
Микроикономика 109 
Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда 103 126 
Моделиране на квантови изчисления в паралелна изпълнителна среда 251 
Модерни лазерни технологии 172 
На война с 28-ми пехотен Стремски полк 218 
Научни основи на съдебната експертиза 56 
Неравенство и бедност 43 
Нови технологии в съвременното училище 253 271 
Новые материалы и технологии их обработки 201 
Новые направления развития приборостроения 199 
Обемни хидравлични машини 159 
Обучение в дигитална среда 262 
Обучение на български речев етикет 217 
Обучението по извънкласно четене в началните класове 210 261 
Оглед на местопроизшествие 37 
Опазване на околната среда 135 
Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия 134 152 
Оптимизация с MATLAB 256 
Организация и управление на пенсионноосигурително дружество 278 
Осигурителен пазар и осигурителни продукти 282 
Основи на интеркултурната комуникация 5 48 
Основи на математиката за начални учители 127 
Основи на управлението 194 
Основи на финансите 117 
Основы современного естествознания 136 
Осъдени без вина 20 
От люлка до люлка 132 
Оценка на професионалния риск 50 
Оценка на професионалния риск - част 2 35 
Параметри на локализационния избор за инвестиции в агрофирмите 90 188 
Первая] 1-я Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) 153 154 155 156 182 183 184 185 
Персоналните финанси в България - теоретични аспекти и емпирични свидетелства 108 
Пловдивски алманах 1878 - 1989 238 
Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда 106 
Подготовка и квалификация на българския учител 272 
Подходи за изследване на заетостта и безработицата 114 
Политическа география 41 235 
Правен режим на корпоративното облагане в Република България. Корпоративен данък и данък върху разходите 30 
Православная энциклопедия 7 8 9 10 
Практикум по анатомия и физиология 145 
Практикум по интегрирано и индивидуално обучение 28 264 
Приемане на радио- и телевизионни програми чрез спътници и по кабел 171 
Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов 222 
Приятелство с Бога 13 
Проблеми на българската езикова политика 220 
Проектиране на системи за управление на технологични обекти 198 
Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква от Д-р Ганчо Цонев( кратък исторически преглед) 229 
Промените в трудовата дейност 84 
Пространствата на словото 221 
Процесът на обучение по биология 139 
Психологията в образователното дело 273 
Публични финанси 116 
Работа с Microsoft visual studio 2005 team system 128 257 
Развитие на капиталовите пенсионни фондове 277 
Разговори с Бога 12 
Разпознаване на фалшиви и подправени документи 57 
Разпределени системи и алгоритми 250 
Раннохристиянски храм "Света София" - Премъдрост Божия 11 
Реформите в социалното осигуряване 284 
Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности 40 144 
Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане 275 
Руска класическа литература 224 
Ръководство за извършване на съдебно-почеркови експертизи с идентификационна цел 44 
Ръководство за курсово проектиране по аналогова схемотехника 174 
Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика 125 
Ръководство за упражнения по икономика на на труда 42 
Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет 1971-2011 130 149 
Светът на ръба 131 
Семиотика на парите 78 
Системата "Платежоспособност ІІ" в застраховането 280 
Социално осигуряване 283 
Социално-педагогическата работа и изкуството 242 269 
Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени 146 
Справочник на SKF по техническо обслужване на търкалящи лагери 177 
Сталинград - техника и вооружение 240 
Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век 60 
Стандарти и спецификации на метаданни за е-документи 254 
Статистика 45 46 
Стилове и основни етапи в историята на европейското изкуство 243 
Сто] 100 години криминалистика в България 52 
Стопанска история 80 
Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в община Варна в конкурентна среда 143 
Съвременна социология 49 
Съвременни технологични зависимости 263 
Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст 267 
Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими 39 
Теоретични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика на предприятията от публичния сектор 88 
Теоретични основи на счетоводството 190 
Терминологичен речник по геоморфология 138 226 
Техники за проектно финансиране 86 
Технология на силикатните материали 286 
Трансформациите в труда 54 
Третья Международная научно-практическая конференция "Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ - 2008" 157 158 186 187 
Трудове на научноизследователския институт по криминалистика и криминология: Том 29 55 
Трудът за България 33 82 
Управление и защита на асинхронни двигатели 168 
Управление социально-экономическим развитием региона на основе риск-менеджмента 189 
Урокът по география 231 265 
Уроците по български език и литература в I-IV клас 225 
Учебникът по история - дидактически аспекти 239 
Учебно ръководство по дисциплината "Икономика на предприятието" 79 
Философска етика 6 
Финансиране на външнотърговските сделки 93 
Финансова математика 118 129 
Финансово-икономическа оценка на преките инвестиции от европейските структурни фондове на трудовия пазар в България 69 
Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България 87 
Хармония в рекламната комуникация 191 
Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари 75 
Целта 76 
Ценовият мениджмънт - възможност за оптимизиране финансовите резултати на фирмата 89 
Цигун за здраве 147 
Цифрова обработка на сигнали 170 
Цифрово радио и телевизионно разпръскване 173 
Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25-26.10.2013 г., гр. Свищов 119 120 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили - експлоатация 180 
Автомобилни пътища. Пътно строителство 179 
Административно право 21 22 23 24 
Акушерство 146 
Анатомия 145 
Археологически паметници - история 236 244 
Архитектура, църковна 236 244 
Асинхронни машини 151 168 
Аудиовизуални методи на обучение 263 
Аудиовизуални учебни средства 263 
Байрон, Джордж Гордън, 1788-1824 - творчество 215 
Банки - банково дело - учебник 110 
Банки. Банково дело 112 
Безработица - мерки за отстраняване 114 
Библиотечно дело - библиотекознание 202 
Бизнес политика. Цели и задачи 106 
Биогорива 137 150 
Биографии 19 207 227 273 
Биология 137 139 150 
Бог. Десетте божи заповеди (еврейски канон) 12 13 
България - история 31 32 
България - стопанство 107 
България - стопанство - история 104 
Българска литература 203 
Българска литература - критика 212 
Българска литература - Мемоари 218 
Българска литература - разкази, повести, новели 216 
Българска литература - романи 213 219 
Българска литература. Литературна критика 19 207 222 227 
Българска литература. Литературна теория и техника 209 
Български език - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 217 
Български език - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ 225 
Български език - морфология 223 255 
Български език. Възрожденски период. Ренесанс 220 
Български език. Тълковни речници 208 
Български език. Употреба на езика и чистота 214 
Българските земи и българската държава 229 
Ветроенергетика 151 
Висше образование - България - конференции 2 3 4 148 
Висше образование - качество 258 259 
Висше образование. Висши учебни заведения 260 
Власт и управление - форми 15 
Втора световна война - военна история 1939-1945 240 
Възобновяеми енергийни източници 134 152 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 28 264 
Външна търговия - международна търговия - външнотърговска политика - мита на ЕС 73 74 93 
Външна търговия - учебници за ВУЗ 95 
Външнотърговски отношения 39 
Генератори - квантови 172 
География - методика на преподаването 231 265 
Геоморфология 138 226 
Геополитика 26 41 233 235 
Гинекология 142 
Горива, течни 176 
Градоустройство 141 241 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 59 
Данъци. Такси. Налози 30 113 
Данъчно облагане 30 
Детска и педагогическа психология 273 
Деца с увреждания - учебници за ВУЗ 40 144 
Дзоки, Арналдо, 1862-1940 - творчество 245 
Дистанционно обучение 248 
Европейски съюз - монетарна политика 115 
Езикова политика - България - история - сборници 220 
Езикознание 220 
Екологичен риск при планирането, управлението и производството 133 140 
Екология, опазване на природата 131 132 
Експертизи(съдебни) - учебници за ВУЗ 44 
Експлоатация на водния транспорт, механизация 178 
Електронно обучение 248 
Енергия - топлинна 153 154 155 156 157 158 182 183 184 185 186 187 
Ерготерапия 141 241 
Еристика 234 
Естествознание 136 
Етика - учение за морала 6 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 19 207 227 
Жизнено равнище - България - социологични проблеми 43 
Застрахователно дело 119 122 274 275 279 280 281 284 
Здравни заведения - Варна (община) - управление и организация 143 
Здравно осигуряване на населението 276 
Игов, Светлозар Атанасов, 1945- - сборници 221 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 7 8 9 10 
Икономическа история 80 
Икономическа статистика (теория) 46 
Икономически изследвания 108 
Икономически науки - сборници 85 
Инвестиции 90 105 188 
Информатика - конференции 130 
Информационни и комуникационни технологии - конференции 149 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в езикознанието 223 255 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 248 262 
Историография - английска 234 
Историческо образование 239 
История на България 232 
История на изкуството (периоди и фази). Художествени стилове и влияния 243 
История на Русия и СССР 240 
История на северноевропейските, западноевропейските и източноевропейските племена и народи, герман 229 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 75 
Климатология 133 140 
Компютри - обучение 253 271 
Компютри - софтуерни продукти 196 249 
Компютърна архитектура 250 251 252 
Компютърна обработка на радиосигнали 170 
Компютърни комуникации - изчислителни ситеми - мултиизчислителни комплекси 196 249 
Компютърни мрежи 250 
Компютърни науки и технологии 246 247 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 256 
Комуникация - социология 191 
Конкуренция - защита 70 
Контрол и ревизия 113 
Корпорации - финанси 63 64 65 66 67 68 
Корпус и части на кораба 181 
Краезнание 238 
Криминалистика 37 38 44 52 55 
Култура - история - философски проблеми - сборници 233 
Латински език - учебници за ВУЗ 211 
Левски, Васил - биографии 230 
Лечебна физкултура 147 
Литература - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ 210 225 261 
Литературна критика 221 
Макроикономика 111 119 
Малки и средни предприятия 193 
Математика 125 127 
Математика - връзка с другите науки 122 274 
Математика - енциклопедия 124 
Математика - задачи - учебници за средни училища 124 
Математика - конференции 130 
Математика за икономисти 77 123 
Математичен анализ 121 
Математически методи за цифрова обработка 170 
Математическо програмиране 103 126 
Материалознание - учебници за ВУЗ 200 
Машинни елементи - механизми, трансмисии, предавки 175 
Машинни елементи, лагери 177 
Медицина, китайска - наръчници и ръководства 147 
Международни валутно-финансови отношения 25 
Международни организации - политически 34 83 
Международни политически отношения 26 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 194 
Метали - обработка - учебници за ВУЗ 200 
Металургия - здравина на металите 201 
Методи за изучаване на проблемите на възпитанието, образованието и обучението 270 
Методи на управление. Мениджмънт 72 
Миграция 58 102 
Микроикономика 109 
Наследствено право 53 
Науки за околната среда 135 
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - сборници 202 
Обучение - автоматизация 262 
Обучение - методи 239 
Обща теория на изкуството. Естетика на изкуството. 242 269 
Обществено осигуряване - конференции 16 
Обществено управление. Публична администрация 60 
Общество - икономически явления и закони 107 
Общини - България - управление и организация 87 
Операционни системи 192 197 254 
Оратори - Стар Изток - сборници 205 206 
Оратори, римски - сборници 204 
Оратори, старогръцки - сборници 204 
Ораторско изкуство. Красноречие 204 205 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт. а 57 
Организация на възпитанието и обучението 242 253 269 271 
Охрана на труда. Безопасност на труда 35 50 
Пазар на труда - Европейски съюз 114 
Пазар на труда - конференции 16 54 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 70 91 92 95 
Паметници на културата 228 236 244 
Паметници на културата - България 232 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 115 
Пари. Валута. Евро 78 93 94 
Педагогика - сборници 266 
Педагогическа психология 267 
Педагогически училища - Враца - юбилеи и чествания - сборници 266 
Период на феодализма в българските земи VII в. -I пол. на XVIII в. 237 
Познание - теория 234 
Политическа география 41 235 
Полупроводникова електроника 169 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 174 
Получаване на знания чрез практическа работа 267 
Помощни съдебни науки. Съдебна психология. Съдебна химия. Съдебна медицина. Съдебномедицинска ек 56 
Права на човека - България 58 
Право - търговско 17 
Право. Наука за държавата и правото 18 
Пренасяне на електрическата енергия. Линии. Проводници. Кабели. Електроизолационни материали 160 161 162 163 164 165 166 167 
Приборостроене, конференция 199 
Принципи и теория на автоматичното управление 285 
Природа и общество. Опазване на природата (в цялост) 132 
Природа. Изучаване и опазване на природата. Опазване на растителния и на животинския свят 131 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 128 251 252 257 
Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ 86 
Производителност на труда 84 
Професионални вредности. Хигиена на труда 35 50 
Радиотехника 171 
Размяна на акции - паричен пазар - спестовни каси - спестовни влогове 75 
Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 270 
Регионална икономика. Териториална икономика 106 
Реклама 191 
Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 195 
Реторика - история - сборници 206 
Рехабилитация 40 144 
Руска литература - литературна критика 224 
Руско-турска освобителна война 1877-1878 - паметници 245 
Ръкописи - България 202 
Санитарно-хигиенни и лечебно-профилактични учреждения 143 
Селскостопански предприятия - икономически проблеми 90 188 
Системи за автоматично управление 198 
Смазочни материали. Смазочни масла 176 
Собственост - България - правни въпроси 47 
Софтуер 256 
Социална политика - конференции 54 
Социални въпроси в цялост. Критика на социалната организация. Социални реформи общо. Практически 33 43 82 
Социално осигуряване 280 282 283 284 
Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 276 277 278 
Социално поведение. Социална психология 267 
Социология 49 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 1 5 14 29 48 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 20 57 
Средства за масова информация - сборници 36 
Статистика - икономическа 45 
Стопански кризи 25 
Стопански предприятия - икономика 79 
Стопански предприятия - финанси 62 
Стопанство - конференции 96 97 98 99 100 101 
Стъкларска промишленост. Обща технология за производство на стъкло 286 
Сушене, промишлено 153 154 155 156 157 158 182 183 184 185 186 187 
Счетоводство 88 190 192 197 
Съобщителни линии, кабелни 171 
Телевизионна апаратура 173 
Телевизионна техника, спътникова 171 
Телевизия 173 
Теория на труда. Икономика на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация 42 
Терористични действия 31 32 
Техника - конференции 149 
Трактори - експлоатация 180 
Транспортът като стопански отрасъл 178 
Труд 84 
Труд - икономика, възнаграждения, споразумения, работна среда, заетост 69 
Труд - конференции 16 54 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 33 82 
Трудов пазар в ЕС 114 
Туризъм - международен 27 
Търговия на дребно 71 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 34 83 
Търговски дружества. Стопанско право 51 
Университети 268 
Управление - методи 76 
Управление - психологични проблеми 76 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 189 
Усилватели 169 174 
Условия на труда. Работно място. Охрана на труда 35 50 
Устойчиво развитие 96 97 98 99 100 101 
Учебни игри в областта на икономиката 103 126 
Учители - квалификации 28 264 
Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 272 
Физиология 145 
Финанси 61 86 108 116 119 
Финанси на стопанските организации 81 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 117 120 
Финансова математика 118 129 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 95 
Хидравлични двигатели 159 
Християнска религия 7 8 9 10 
Христова, Боряна Владимирова - юбилеи и чествания - сборници 202 
Цени и ценообразуване 89 
Цивилизация. Култура. Прогрес 1 5 14 48 
Църкви - София - история и архитектура - албуми 11 
Четене - методика на преподаването - за основни училища 210 261 
Човек 12 13 
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - конференции 130 149 
Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 - творчество 215 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Excel 196 249 
Microsoft Office 196 249 
Microsoft Word 196 249 
MPEG кодиране 173 
Multi-level Governance 15 
Windows 196 249 
автоматизация в обучението 262 
автоматизация на процесите 198 
автоматизация на счетоводството 192 197 
автоматично регулиране 198 
автоматично управление 198 285 
автомобили 180 
автомобилни пътища 179 
адаптиране на комуникациите 141 241 
адаптиране на сгради 141 241 
административно право 21 22 23 24 
административно управление 260 
активи 79 
акушерство 146 
албум 228 
анализ на печалбата 66 67 
анализ на стокообмена 73 74 
аналогови схеми 169 
анатомия и физиология 145 
анатомия на женските полови органи 142 
английска литература 215 
арбитражен съд 70 
археология 236 244 
асинхронни генератори 151 
асинхронни двигатели 151 
асинхронни машини 168 
аудиовизуални методи на обучение 263 
аудиовизуални учебни средства 263 
аутсорсинг 72 
балканска идентичност 29 
банки 112 
банков одит 119 
банкова система 112 
банково дело 110 112 117 
банково кредитиране 110 
бедност 43 60 
бежанци 58 
безопасност на труда 35 50 
безработица 282 
библиотечно дело 202 
бизнес модели 76 
бизнес организация 275 
бизнес план 79 
бизнес стратегии 76 95 
биогорива 137 150 
биографии 18 221 
биографии - извори 230 
биография 19 207 227 
биоенергия 137 150 
биология 139 
биомаса 134 152 
Бог 13 
Болонски процес 258 259 
бутални неротационни помпи 159 
бълг. икономика (1878 -1944) 104 
бълг. икономика - Средновековие и в рамките на Османската империя 104 
България 31 32 
българска екзархия 228 
българска литература 19 203 207 209 212 213 215 216 218 219 222 227 
български език 208 214 223 225 255 
български език - възрожденски период 220 
български език - разговорна реч 217 
български царе 237 
бюджетна система 116 
валутна конкуренция 25 
валутна политика 94 
валутни курсове 94 
валутни пазари 94 
ветроелектрически централи 151 
ветроенергийна система 151 
веществени доказателства 37 
видове етики 6 
видове престъпност 38 
Византия и България 229 
висша математика 125 
висше образование 258 259 260 
висше образование - България - конференции 270 
включващо образование 28 264 
воден транспорт 178 
военна история 218 240 
Втората световна война 240 
въглеродни емисии 137 150 
възобновяема енергия 131 
възобновяеми източници на енергия 134 152 
външнотърговска политика на ЕС 73 74 
външнотърговски отношения 39 95 
външнотърговски режим 39 
вътрешен одит 279 
генератори 169 
генератори на случайни последователности 252 
география 231 265 
геология 136 
геоморфология 138 226 
геополитика 26 41 233 235 
геостратегия 41 235 
гинекология 142 
глобализация 29 
глобализация и евроинтеграция 104 
глобална регулаторна рамка 133 140 
готи и българи 229 
грабежи 37 
градоустройство 141 241 
граждански процесуален кодекс 59 
гражданско съдопроизводство 47 
графичен интерфейс 285 
грижи за бременни 146 
грижи за новородени 146 
грижи за раждащи 146 
грижи за родилки 146 
гъвкавост в труда 16 54 
данъци 30 
данъчен процес 113 
данъчно облагане 30 
двигатели с вътрешно горене 137 150 
детективски роман 219 
детска педагогика 273 
деца с увреждания 40 144 
деца със специални образователни потребности 28 264 
Дзоки, Арналдо - творчество 245 
диагностика на автомобила 179 
диагностика на финансовото състояние 275 
дигитална образователна среда 262 
дидактически компоненти на учубника 239 
дидактически подходи в обучението 262 
динамика на културата 5 48 
дистанционно обучение 248 
доклади 2 3 4 148 
документи за самоличност 57 
допълнително пенсионно осигуряване 119 
допълнително социално осигуряване 283 
доходност при хедж фондовете 75 
духовни водачи и светци 237 
дългов капацитет на общините 87 
дънък върху разходите 30 
държавни земи 61 
държавни приходи 116 
държавни разходи 116 
държавния бюджет 61 
държавно регулиране на цените 89 
държавно управление 33 82 
Европейска инвестиционна банка 34 83 
Европейска централна банка 34 83 115 
европейски директиви 51 
европейски институции 34 83 
европейски нормативни документи 282 
Европейски паричен съюз 94 
европейски регулации 51 282 
европейски счетоводни стандарти 120 
Европейски съюз 115 258 259 260 
европейски фондове 69 
европейско законодателство 137 150 280 
европейско право 51 
едномерна оптимизация 256 
езикова политика - България 220 
езикознание 220 
екоефективност 132 
екологически риск 133 140 
екологична катастрофа 131 
екологични горива 176 
екологично равновесие 132 
екология 131 132 135 
експлоатация на автомобилите 180 
експлоатация на водния транспорт 178 
експлоатация на трактора 180 
електрическа изолация 160 
електрическо съпротивление 160 
електронен учебник 262 
електронна система за управление 151 
електронно обучение 248 
елементи на културата 5 48 
емиграция 58 60 
емисионен анализ 137 150 
емпирични изследвания 108 
енергийна ефективност 131 
енергийни технологии 153 154 155 156 157 158 182 183 184 185 186 187 
ерготерапия 40 141 144 241 
еристика 234 
естествознание 136 
етика 6 
етика на човешките взаимоотношения 85 
етнография 19 207 227 
етнология 19 207 227 
ефективност на труда 42 
животозастраховане 122 274 
животът на Д. Порязов 107 
жизнено равнище - България 43 
за Академията 107 
за видни учени 107 
за икономиката -от Д. Порязов 107 
за обществото - от Д. Порязов 107 
завещание 53 
задачи 45 
задачи на изчислителни машини 128 257 
заетост и безработица 114 
заетост и пазар на труда 114 
закон за администрацията 21 22 23 24 
закон за държавния служител 21 22 23 24 
заповед за изпълнение 59 
заповедно производство 59 
застраховане 117 275 
застрахователен мениджмънт 275 
застрахователен пазар 119 280 
застрахователна несъстоятелност 280 
застрахователна премия 122 274 
застрахователни дружества 279 280 
застрахователно дело 122 274 279 280 281 
застраховки 281 
защита на асинхронни двигатели 168 
защита на труда 42 
здравна мрежа 143 
здравни заведения 143 
здравно осигуряване 276 
здравноосигурителни фондове 276 
зелена енергия 106 
идентификация 44 
извънкласно четене 210 261 
изкуство 242 269 
изкуство на най-новото време 243 
изпитване с напрежение 162 
изпълнителна власт 21 22 23 24 
изследване на медиите 36 
източноправославна църква 7 8 9 10 
иконометричен анализ 69 
икономика 4 
икономика и управление 96 97 98 99 100 101 
икономика на труда 42 
икономическа интеграция 115 
икономическа история 80 
икономическа криза 92 111 
икономическа наука 119 120 
икономическа политика 96 97 98 99 100 101 
икономическа статистика 45 46 
икономически науки 85 103 126 
икономически проблеми 90 188 
икономически растеж 132 
икономически теории 1 14 
икономическо положение на стопанството 96 97 98 99 100 101 
икономическо развитие 80 
имиграция 58 102 
инвалиди 141 241 
инвестиран капитал 190 
инвестиции 4 69 75 81 105 114 
инвестиции в агрофирмите 90 188 
инвестиционен анализ 67 
инвестиционен риск 81 
инвестиционна политика 276 
инвестиционна селскостопанска политика 90 188 
инвестиционни показатели за анализ 86 
инвестиционни стратегии 75 
инженерно-технически услуги 193 
иновации 199 
иновационни технологии 268 
инсценирани процеси 20 
интегрални схеми 174 
интегрирано обучение 28 264 
интервюта 107 
интеркултурна компетентност 1 14 
интеркултурна комуникация 1 5 14 48 
интернационализация 27 
интернационализация в икономиката 27 
интернет 196 249 
интернет банкиране 119 
инфлация 119 
информатика 148 196 249 
информатика - конференции 130 
информационна безопасност 85 
информационни и комуникационни технологии 248 
информационни технологии 192 197 
информационно осигуряване 194 
инфрачервени технологии 172 
историография - английска 234 
исторически паметници 228 
исторически преглед 52 
история 6 206 230 
история - България 228 238 
история и археология 232 
история на България 232 
история на българската държава и право 18 
история на Гърция 236 244 
история на изкуството 243 
история на парите 78 
история на Русия 240 
история на средновековна България 237 
история на СССР 240 
кабели 160 161 162 163 164 165 166 167 
кадрово осигуряване 79 
канали на комуникация 191 
капитал и имущество на предприятието 79 
капиталов пазар 63 64 65 66 67 68 
капиталова структура 62 81 
капиталови осигурителни схеми 283 
капиталови пенсионни схеми 283 
квалификация на учителите 272 
квантови изчисления 251 
клетка и тъкани 145 
климатични промени 133 140 
кодиране на звуковия сигнал 173 
компютри 256 
компютри и компютърна техника - конференции 149 
компютърна архитектура 251 252 
компютърна морфология 223 255 
компютърни алгоритми 250 
компютърни мрежи 250 
компютърни науки 148 
компютърни науки и технологии 246 247 
компютърни технологии 253 271 
компютърно обучение 253 271 
компютърно счетоводство 192 197 
комуникативни стратегии и подходи 191 
комуникации 2 
контрол и ревизия 113 
контрол на качеството 195 
конференции 119 120 130 149 
конфликти в управлението 194 
корабни задвижвания 181 
корабни машини 181 
корабни системи 181 
корпоративен данък 30 
корпоративен мениджмънт 65 
корпоративна печалба 86 
корпоративни клиенти 275 
корпоративни финанси 65 81 
корупция 60 
костна система 145 
краезнание 238 
красноречие 204 205 
кредитен суап 68 
кредитори и длъжници 17 59 
криминалистика 37 38 44 52 55 
криминалистическа тактика 38 55 
криминалистическа техника 38 55 
криминални романи 219 
криминология 37 
култура 5 48 
култура - история 233 238 
културна идентичност 29 
културна политика - ЕС 29 
културно наследство 236 244 
културология 1 14 
лагери 177 
лагерни възли 177 
лазерна техника 172 
латински език 211 
латинско-български речник 211 
Левски, Васил 230 
лекции 136 
лечебна физкултура 147 
леярство 201 
лингвистични изследвания 1 14 
лингвистични о-ви на речево етикетно образ. 217 
линейно и нелинейно програмиране 103 126 
литература 210 225 261 
литературна критика 19 207 222 224 227 
литературна критика за Змей Горянин 212 
литературна критика за Михаил Арнаудов 222 
литературна теория 209 
литературна техника 209 
лихвен процент 25 
лица с увреждания 141 241 
лични документи 57 
локализация на инвестициите 90 188 
макроикономика 111 
малки и средни предприятия 193 
маркетинг 4 91 
маркетингова стратегия 92 
маркетингови комуникации 91 
маркетингови политики 91 
маркировка на кабели 163 164 165 
математика 125 127 
математика - конференции 130 
математичен анализ 121 
математическа икономика 77 123 
математическа статистика 127 
математически методи 170 
математически методи - в икономиката 103 126 
математически модели 285 
математически олимпиади 124 
математически състезания 124 
материални запаси 190 
материалознание 200 201 
машинни елементи 175 177 
медийна комуникация 29 
медицина 145 147 
Международен валутен фонд 34 83 
международна стандартизация 120 
международна търговия 95 
международни валутно-финансови отношения 25 
международни икономически отношения 34 83 
международни конференции 153 154 155 156 157 158 182 183 184 185 186 187 246 247 
международни организации 34 83 
международни пазари 95 
международни политически отношения 26 
международни търговски сделки 93 
международни финансови организации 94 
международни финансови отношения 93 
международно търговско право 51 
мемоари 218 
мениджмънт 72 
мениджмънт на капитала 62 
мениджмънт на местните фискални плащания 87 
мениджъри 76 
мениджърски умения 76 
местопроизшествия 37 
метали - обработка 200 
метални обвивки 167 
металургични процеси 201 
методи 239 
методика на преподаването 127 139 210 217 225 231 261 265 
методика на разследването 38 
механични технологии 200 
миграционно право 58 
миграция 58 
микроикономика 109 
митнически направления 39 
митнически процедури 39 
митнически режим 39 
многомерна оптимизация 256 
многостепенно управление 15 
монетарна политика 115 
морски застраховки 178 
морско право 178 
морфологичен анализ 223 255 
морфология 211 223 255 
мотивация на персонала 42 
наказателно право 20 
народопсихология 29 
наследствени права 53 
наследствено право 53 
наследственост 53 
научна конференция 199 
научни доклади 246 247 
научни изследвания 268 
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 202 
начално образование 253 271 
начално училище 253 271 
незаконно имущество 47 
неплатежоспособност 17 
нервна система 145 
нововъведения 268 
новообразувания на женските полови органи 142 
нормативна уредба 135 
нунизматика и сфрагистика 232 
облагане с данъци 61 
образование 28 264 
образованието в информационното общество 248 
образователна политика 258 259 
обучение 253 263 271 
обучение по история 239 
обществени науки 1 14 
обществено осигуряване 16 
обществено развитие 106 
обществено управление 57 
общество 107 
общество и личност 49 
общини - България 87 
общинско финансово управление 87 
ограничаване на нецелесъобразните действия 113 
околна среда - опазване 133 140 
опазване на околната среда 131 132 
опазване на природата 131 132 135 
опаковка на кабели 164 165 
оперативна гинекология 142 
операционни системи 196 249 
определителен член 223 255 
оратори - Стар Изток 205 206 
оратори -римски 204 
оратори -старогръцки 204 
ораторска реч 204 205 
ораторско изкуство 204 205 
организация на производството 193 
осигурителен пазар 282 
осигурителна система 284 
осигурително законодателство 284 
осигуряване 117 
основи на бълг. икономика 104 
основи на възпитанието 273 
основни понятия 127 
основни училища - учебници за ВУЗ 210 225 261 
охрана на труда 35 50 
оценка на риска 66 275 
оценка на финансово състояние 81 
пазар на труда 114 
пазар на труда - България 270 
пазарна икономика 104 
пазарна икономика - теория 109 
паметници на културата 236 244 
паметници на културата - България 228 232 245 
паметници на християнството 236 244 
паралелна SMT/TLP архитектера XS1 252 
паралелна изпълнителна среда 252 
паралелна изпълнителна среда XCORE/XC 251 
паралелни структурни модели 251 
пари 78 111 
парична политика 25 115 
парични и финансови пазари 117 
парични пазари 117 
педагогика 2 266 272 
педагогическа психология 267 273 
педагогически училища 266 
пенсионен фонд 276 277 278 
пенсионна реформа 54 
пенсионна система 277 
пенсионно осигуряване 277 278 282 
пенсионноосигурителни дружества 278 
персонални финанси 108 
платежен баланс 94 
платежни средства 93 
повишаване на дънъчния контрол 113 
подготовка на учители 272 
поддържане на машините 195 
подпис 44 
познание 234 
политики за заетост 54 
полицейско разследване 57 
помпи 159 
понятия на етиката 6 
популярна литература 13 
потенциалът на биомаса в община Свищов 134 152 
потребителско право 70 
потребности на населението 143 
почерк 44 
права на потребителите 70 
правни норми 58 
право 3 18 47 
праксеология 41 235 
предавателен механизъм 175 
предавки 175 
предприемаческа дейност 95 
предприемачество 60 194 
предприятие 190 
предприятия от публичния сектор 88 
предявяване на вземания 17 
престъпление и престъпници 20 
приборостроене 199 
приложения за разл. материали 200 
принципи и теория 285 
природни ресурси 135 
проводници 160 161 162 163 164 165 166 167 
прогнозиране 66 
програми и алгоритми за решаване 128 257 
програмна система MATLAB 256 
програмни продукти 192 197 
проекти за финансиране 86 
проектиране на системи 198 
проза 203 
производителност на труда 84 
производствен контрол 195 
производствен мениджмънт 195 
производствена дейност 79 
производствена програма 79 
производство 132 
производство по несъстоятелност 17 
произход на българите 229 
произход на парите 78 
промени в ценностите на работниците 54 
промишлена автоматика 198 
професионален риск 35 50 
професионални вредности 35 50 
психолого-педагогически аспекти 217 
публикации за Д. Порязов 107 
публична администрация 3 60 
публични финанси 61 116 117 
пътно строителство 179 
работна сила 33 82 
работодател 33 82 
радио- и телевизионни програми, спътникови 171 
радиосигнали 170 
развитие на икономиката - България 104 
развитие на човешките ресурси 106 
разкази 216 
разпределени системи 250 
разпространяване на DVD 173 
разследване на престъпления 37 
регионална икономика 106 
регионална инфраструктура 106 
регионално развитие 189 
регионално разделение 41 235 
регресионни параметрични модели 285 
реинженеринг 194 
реклама 191 
рекламна комуникация 191 
ремонт на машините 195 
ремонтно обслужване 195 
рента 122 274 
ресурсен учител 28 264 
ресурсно осигуряване 79 
реторика 206 
рехабилитация 40 144 
римско право 18 
риск при хедж фондовете 75 
рисков мениджмънт 189 
рискова диагностика 275 
роден край 238 
роман 213 
руска литература 224 
руска православна църква 7 8 9 10 
ръководство 15 260 
ръкописи - България 202 
сборник задачи 124 
сборници 36 85 233 266 
сведения за курсов проект 174 
Световна банка 34 83 
световна търговия на дребно 71 
Световна търговска организация 34 83 
свръхзадълженост 17 
селскостопански предприятия 90 188 
семиотика 78 
силикатни производства 286 
скаларни величини 127 
скандали 31 32 
скитски племена, образуващи бълг. народ 229 
скулптура 245 
смазочни масла 176 
собственост 47 
социален диалог 16 54 
социална защита 33 82 
социална педагогика 242 269 
социална политика 16 43 54 
социални аспекти 217 
социални дейности 2 
социални институти 49 
социални отношения 33 82 
социални проблеми 60 
социални реформи 284 
социално осигуряване 276 277 282 283 284 
социално-икономическо развитие 189 
социалнопедагогическа работа 242 269 
социологически проучвания 49 
социологични проблеми 43 
социология 16 36 43 
социология на интеркултурната комуникация 5 48 
специализирани показатели за проектен анализ 86 
специална гинекология 142 
спомени 218 
справочник 168 
сравнително литературознание 221 
средновековно изкуство 243 
средства за масова информация 36 
Сталинградска битка 240 
стандарти 160 161 162 163 164 165 166 167 
стандарти в е-обучението 248 
стандарти за електронно обучение 254 
стандарти за културно-историч. наследство 254 
стандарти за мултимедийно съдържание 254 
стандарти за пространствена информация 254 
статистически анализ 193 
статистически методи за оценка 285 
стихове 203 
стокови пазари 111 
стопанска дейност 120 
стопанска история 80 
стопански институции 133 140 
стопански кризи 25 
стопански предприятия 72 79 
стратегии на търговските вериги 71 
студентска конференция 199 
стъкларска промишленост 286 
суапов контракт 68 
сушилни инсталации 153 154 155 156 157 158 182 183 184 185 186 187 
схемотехника 169 
сцепление 175 
счетоводна политика 88 
счетоводство 190 
счетоводство в публичния сектор 88 
събития и отвъд тях 237 
съвременни технологии в обучението 139 
съдебен процес 56 
съдебна експертиза 56 
съдебно производство 56 
съдебно-почеркови експертизи 44 
съдържание на курсовия проект 174 
съобщения 191 
съобщителни линии, кабелни 171 
съхранение на кабели 163 164 165 
телевизионна апаратура 173 
телевизионна техника, спътникова 171 
телевизия 173 
теория на вероятностите 127 
теория на литературата 221 
териториална икономика 106 
терминологичен речник 138 226 
тероризъм 31 32 
техника 148 
техника - конференции 149 
техническа диагностика 176 
техническо обслужване 177 
технологии 148 263 
технологии на сушене 155 184 
технология на стъклото 286 
течни горива 176 
товари 178 
токопроводими жила 161 
толерантност 85 
топлинни системи 153 154 155 156 157 158 182 183 184 185 186 187 
топло- и електроенергия от отпадна биомаса 134 152 
топло- и електроенергия от растителна биомаса 134 152 
трактори 180 
транснационални корпорации 119 
транспорт на кабели 163 164 165 
трансформаци в труда 16 54 
трансформацията в търговията на дребно - България 71 
труд 84 
трудов пазар 42 69 
трудова дейност 84 
трудова заетост 111 
трудови отношения 33 82 
трудови ресурси 114 
трудови траектории 54 
трудово поведение 42 
туризъм - икономика 27 
туризъм - международен 27 
тълковен речник 208 
търговия на дребно 71 
търговски банки 110 
търговско профилиране на страните 73 74 
убийство 37 
ултравиолетови технологии 172 
университети 270 
университетско образование 268 
употреба на езика 214 
управление 4 15 
управление и организация 72 143 
управление на бизнеса 76 
управление на дълга 86 
управление на обществената собственост 47 
управленски решения 194 
управленски структури 194 
управленско счетоводство 120 
усвояване на родната култура 5 48 
усвояване на чуждата култура 5 48 
усилватели 169 174 
устойчиво развитие 96 97 98 99 100 101 
учебни игри 103 126 
учебно пособие 239 
учителска професия 272 
фактори на производството 109 
факторинг 93 
фалшиви документи 57 
фалшифициране 57 
физика 136 
филология 2 
философски проблеми 233 
финанси 4 61 119 
финанси на стопанските организации 62 117 
финансиране 62 
финансиране на проекти 86 
финансиране на сделки 93 
финансов анализ 63 64 65 66 67 68 
финансов контрол 63 64 65 66 67 68 
финансов мениджмънт 63 64 65 66 67 68 
финансов пазар 75 115 
финансова криза 25 
финансова математика 118 129 
финансова организация 81 
финансова отчетност 64 
финансова система 111 
финансови активи 81 
финансови институции 133 140 
финансово управление 108 
финансово-счетоводна дейност 192 197 
фискална децентрализация - България 87 
фискално-бюджетно управление 87 
фонетика 211 
форуърдни контракти 68 
форфетиране 93 
фючърси 105 
фючърсни пазари 68 
хедж фондове 75 105 
хигиена на труда 35 50 
хидравлика 159 
хидравлични двигатели 159 
хидравлични системи 176 
хидравлични цилиндри 159 
хидромотори 159 
химични съединения 145 
химични технологии 201 
химия 136 
християнска религия 7 8 9 10 228 
християнски храм 11 
християнство 13 
христоматия 211 
хроника 31 
художествена литература 219 
художествени стилове и влияния 243 
хуманитарен статут 58 
цветни метали 201 
цени и ценообразуване 89 
ценни книжа 110 111 
ценова политика 89 
ценови мениджмънт 89 
централно управлявана икономика (1944-1989) 104 
цифров телевизионен сигнал 173 
цифрова обработка 170 
цифрова телевизия 173 
цифрови модулации 173 
цифрови филтри 170 
цифрови хранилища 254 
Църкви - София - история и архитектура 11 
църковна архитектура 236 244 
черна металургия 201 
черни метали 201 
четене 210 261 
числа 127 
чистота на езика 214 
човек и природа 135 
човешки дейности 132 
човешки капитал 85 
човешки потенциал 85 
човешки ресурси 60 
човешки фактор 16 
чужда зависимост на бълг. история 229 
чуждестранни автори 221 
чуждоезиково обучение 120 
шнурове 160 161 162 163 164 165 166 167 
Шуменски университет 130 149 
юбилеи и чествания - сборници 202 266 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Андреев, Михаил 18 
Атанасов, Джон 246 
Байрон, Джордж Гордън 215 
Гечев, Алберт 209 
Гечев, Стефан 209 
Десев, Любен Николов 273 
Дзоки, Арнолдо 245 
Змей Горянин 212 
Игов, Светлозар Атанасов 221 
Левски, Васил 230 
Христова, Боряна Владимирова 202 
Яворов, Пейо Крачолов 215 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 30 52 220 
Варна 143 
Враца 266 
Гърция 236 244 
Европа 243 
Истанбул 228 
Китай 147 
Пловдив 238 
Цариград 228