НОВИ КНИГИ

- 1 -

Ч5/34/М 74Мц 

Михайлова, Михайлина Панова

   Цел и целесъобразност в правото / Михаилина Михайлова . - София : Наука и изкуство, 1983 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39898

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 2 -

П/0/А 56ЦБІІ 3114

Алманах  : Деветдесет 90 години Университет за национално и световно стопанство 1920 - 2010 г. /  Състав. Йордан Близнаков и др . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 1116 с. : със сн. ; 30 см

   Азб. показалци

   ISBN 978-954-644-120-1 

  

Сист. No: 39688

- 3 -

ДИР/0/А 82ЦБІІ 3111

Аргиров, Стоян Стоянов

   Избрани трудове / Стоян Стоянов Аргиров ; Състав., предг. Анна Йорданова Ангелова . - [Фототип. изд.] . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 676 с. : с ил., факс. ; 29 см . -  (Библиотека Университетско наследство)

   ISSN C625-6368

   ISBN 978-954-07-2922-0 

  

Сист. No: 39680

- 4 -

ЦБІІ 3109 

Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского технического университета (2005 - 2009)  : В 2 томах /  Состав. Н. С. Дыдик и др ; Гл. ред. Ф. А. Романюк . - Минск : БНТУ, 2010 - . - 29 см

   К 90-летию БНТУ

   ISBN 978-985-525-491-2 

   Т. 1 . - 2010 . - 312 с.

   

  

Сист. No: 39675

- 5 -

ЦБІІ 3109 

Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского технического университета (2005 - 2009)  : В 2 томах /  Состав. Н. С. Дыдик и др ; Гл. ред. Ф. А. Романюк . - Минск : БНТУ, 2010 - . - 29 см

   К 90-летию БНТУ

   ISBN 978-985-525-492-9 

   Т. 2 . - 2010 . - 326 с.

   Именной указ. с. 276-324

  

Сист. No: 39677

- 6 -

ЦБ 62138 

Георгиева, Нели

   Възрожденската книжнина в Русе / Нели Георгиева . - Русе : Държавен архив, 1991 . - 131 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39834

- 7 -

ЦБ 62178 

Дончев, Антон

   Николай Рьорих : Ярило слънчицето и бога Агни : [Биогр. очерк] / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 102 с. : 8 л. ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-739-226-3 

  

Сист. No: 39976

- 8 -

ЦБ 62177 

Култура и културна политика в България 1879-1944  : Национална научна конференция, 29-30 май 2008 г., Пазарджик /  Състав. Василка Атанасова Танкова, Румяна Кацарова ; Науч. ред. Георги Георгиев Марков . - Пазарджик : [Регионален ист. музей], 2008 . - 480 с. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-91740-3-8 

  

Сист. No: 39955

- 9 -

ЦБ 62260 

Мулдашев, Ернст Р.

   Матрицата на живота на Земята : В търсене на Града на боговете / Ернст Р. Мулдашев . - София : НСМ Медиа, 2007 . - 356 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8477-19-2 

  

Сист. No: 40193

- 10 -

ЕЕА - Е 22 

Развитие и издаване на вестник Студентска искра с цел информиране на академичната общност за резултатите от научната и художественотворческата дейност на университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" №2013 - РУ -12 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 20 с., 12 л. прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39713

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 11 -

ЦБ 62103 

Ene, Liliana Aron

   Bibliotecii Nationale a Romaniei / Liliana Aron Ene . - Geamana : Tiparg, 2011 - . - 20 cm

   

   ISBN 978-973-735-598-0 

   V. 1. Conceptul ortodox de comuniune . - 2011 . - 157 p., 4 sh. phot.

   Bibliogr. p. 139-151

  

Сист. No: 39679

- 12 -

ЦБ 62103 

Ene, Liliana Aron

   Bibliotecii Nationale a Romaniei / Liliana Aron Ene . - Geamana : Tiparg, 2011 - . - 20 cm

   

   ISBN 978-973-735-599-7 

   V. 2. Comuniunea in creatia populara Romaneasca. Implicatii morale . - 2011 . - 223 p.

   Bibliogr. p. 168-185; Index general

  

Сист. No: 39687

- 13 -

П/316/Б 48РаЦБ 62244

Блект, Рами

   Алхимия на общуването : Изкуството да чуваш и да бъдеш чут / Рами Блект . - Варна : Eра-2009, 2012 . - 119 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92867-2-4 

  

Сист. No: 40134

- 14 -

ЦБ 62118 

Гюзелев, Васил Тодоров

   Съчинения : В 5 т. / Васил Тодоров Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0815-1 

   Т. 3. Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.) . - 2013 . - 423 с.

   Терм. речник ; Хронол. на понтификатите

  

Сист. No: 39778

- 15 -

ЦБ 62282 

Маркс, Карл

   Човекът и бъдещето : Избрано / Карл Маркс ; Състав. Бернард Мунтян, Петър-Емил Митев, Борис Попиванов . - София : Изток - Запад, 2013 . - 728 с. ; 25 см

   Загл. на англ. ез.: Man and future . - Именен показалец ; Предм. показалец

   ISBN 978-619-152-250-7 

  

Сист. No: 40275

- 16 -

П/159.9/М 67Б-оЦБ 62176

Минчев, Борис

   Обща психология / Борис Минчев . - 3. доп. изд. . - София : Ciela, 2011 . - 183 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 464-469

   ISBN 978-954-28-0607-3 

  

Сист. No: 39948

- 17 -

П/159.9/М 67, П1/159.9/М 67ЦБ 62283

Минчев, Борис

   Психология. Еволюционно феноменологичен подход / Борис Минчев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 584 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 570-583

   ISBN 978-954-28-1409-2 

  

Сист. No: 40277

- 18 -

П/1/Н 16ЛмЦБ 62248

Назарова, Лариса

   Медицинска астрология / Лариса Назарова . - София : Лира принт, 2013 . - 360 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-8610-93-3 

  

Сист. No: 40149

- 19 -

П/159.9/Н 35Й-оЦБ 62214

Начев, Йордан

   Общуването : Как да влияем на другите / Йордан Начев . - София : Ciela, 2009 . - 272 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 266-271

   ISBN 978-954-28-0549-6 

  

Сист. No: 40053

- 20 -

ЦБ 62241 

Осъзнатият път през депресията  : Как да се избавиш от хроничното униние / Марк Уилямс и др . - София : Изток - Запад, 2013 . - 291 с. ; 22 см

   Показалец с. 285-288; Библиогр. с. 289-290

   ISBN 978-619-152-329-0 

  

Сист. No: 40114

- 21 -

ЦБ 62119 

Паси, Исак

   Автобиография / Исак Паси . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 520 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 512

   ISBN 978-954-09-0690-4 

  

Сист. No: 39781

- 22 -

П/2/П 76ДтЦБ 62258

Попов, Димитър

   Тракийска религия / Димитър Попов . - 2. подобр. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2014 . - 418 с. ; 21 см

   Индекс на съкр. с. 413-418

   ISBN 978-619-152-349-8 

  

Сист. No: 40191

- 23 -

П/159.9/С 61СвЦБ 62261

Ставру, Стоян

   В какво вярва НЛП? / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2011 . - 212 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-64-3 

  

Сист. No: 40196

- 24 -

П/159.9/С 69МкЦБ 62271

Станкова, Маргарита

   Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст / Маргарита Станкова . - София : НБУ, 2012 . - 260 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 228-255

   ISBN 978-954-535-695-7 

  

Сист. No: 40213

- 25 -

ЦБ 62148 

Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация  : Сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол /  Състав. Мария Дончева-Петкова . - Враца : Принт, 2013 . - 123 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии; Рез. на англ. ез.; Каталог с. 100-105

   ISBN 978-619-7102-10-9 

  

Сист. No: 39862

- 26 -

П/159.9/У 33Н-оЦБ 62273

Узунов, Николай

   Основи на психологията / Николай Узунов . - София : СИЕЛА, 2008 . - 383 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 377-382. - Името на автора на кор. е Никола Узунов

   ISBN 978-954-28-0225-9 

  

Сист. No: 40221

- 27 -

ЦБ 61585 

Фром, Ерих

   Съчинения : В 11 т. / Ерих Фром ; Състав. Росен Петров Ангелов ; Прев. от англ. Росен Петров Ангелов, Жана Тотева . - София : Захарий Стоянов, 2006 - . - 22 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0597-6 (т. 5)

   Т. 5. Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло ; Догмата за Христос ; Ще бъдете като богове . - 2013 . - 664 с.

   Ориг. загл.: The heart of man ; The dogma of Christ and other essays on religion, psychology, and culture ; You shall be as gods / Erich Fromm

  

Сист. No: 39770

- 28 -

П/17/Х 49НнЦБ 62203

Хил, Наполеон и др.

   Направете го сега! : Днес е вчерашното утре / Наполеон Хил, Джудит Уилямд ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви . - София : Изток - Запад, 2014 . - 205 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-362-7 

  

Сист. No: 40031

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 29 -

П/341/A 20еЦБ 62101

Addressing environmental crimes and marine pollution in the EU  : Legal guidelines and case studies / Nicola Giovannini et al . - Brussels : [б. и. ], 2013 . - 34 p. ; 24 cm + CD

   Bibliogr. p. 33-34
   http://www.dadinternational.org 

   ISBN * 

  

Сист. No: 39667

- 30 -

ЦБ 62162 

Антонова, Веселина

   Потомците на Баба Тонка и народният съд : (внучката на Никола Обретенов разказва) / Веселина Антонова . - Русе : Държавен архив, 2000 . - 167 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см . -  (Родът Обретенови)

   

   ISBN 954-8339-14-5 

  

Сист. No: 39876

- 31 -

П/343/Б 34РкЦБ 62186

Беленски, Радостин

   Криминалистика / Радостин Беленски . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2008 . - 657 с. ; 23 см

   Библиогр. след някои разд.

   ISBN 978-954-28-0318-8 

  

Сист. No: 40014

- 32 -

П/65.012/Б 44ЦБ 62205

   

Бизнесът - позитивната сила в обществото  : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП "Бизнес администрация"), 4 юни 2013 /  Състав. Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2014 . - 711 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-535-796-808-1 

  

Сист. No: 40032

- 33 -

П/316/Б 48РаЦБ 62244

Блект, Рами

   Алхимия на общуването : Изкуството да чуваш и да бъдеш чут / Рами Блект . - Варна : Eра-2009, 2012 . - 119 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92867-2-4 

  

Сист. No: 40134

- 34 -

П/36/Б 49ЛрЦБІІ 3110

Блийзби, Линда

   Ръководство и процедури за студентската практика / Линда Блийзби ; Прев. Диана Димитрова Попова . - Бургас : БСУ, 2004 . - 110 с. ; 29 см

   Изд. на Бургаски свободен унив. Център по хуманитарни науки Съдържа и творческа автобиография на Линда Блийзби

   ISBN 954-9370-03-8 

  

Сист. No: 39678

- 35 -

П/321/Б 56ДхЦБ 62200

Божинова, Даниела

   Хората решават : Референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ / Даниела Божинова . - София : Труд, 2014 . - 302 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-350-6 

  

Сист. No: 40027

- 36 -

С/36/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Социално и здравно осигуряване 2014 . - София : СИЕЛА, 2014 . - 957 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1466-5 

  

Сист. No: 40011

- 37 -

С/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс на труда . - София : Труд и право, 2014 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-213-8 

  

Сист. No: 40194

- 38 -

С/35/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Сборник нормативни актове /  Състав. Ганета Минкова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 436 с. ; 20 см

   С предишните редакции на текстовете

   ISBN 978-954-28-1462-7 

  

Сист. No: 40222

- 39 -

П/342/В 22О-нЦБ 62189

Варадинов, Огнян

   Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребител : Анализ към глава четвърта, раздел IV от Закона за защита на потребителите / Огнян Варадинов . - София : Сиби, 2014 . - 254 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 252-254

   ISBN 978-954-730-866-4 

  

Сист. No: 40015

- 40 -

Б5/347.9/Г 75Ту, П/347.9/Г 75Ту, Ч5/347.9/Г 75ТуЦБ 62289

Градинарова, Таня

   Учебно помагало по Гражданско процесуално право : Казуси и тестове / Таня Градинарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 138 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7071-44-3 

  

Сист. No: 39769

- 41 -

П/347.9/Г 75пЦБ 62194

Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на върховния касационен съд  /  Състав. Огнян Стамболиев . - София : СИЕЛА, 2014 . - 645 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1474-0 

  

Сист. No: 40021

- 42 -

П/347.77/.78/Д 24ПпЦБ 62264

Дацов, Пламен и др.

   Престъпления против интелектуалната собственост / Пламен Дацов, Петър Петров . - София : Сиела Норма, 2011 . - 679 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 662-677

   ISBN 978-954-28-1025-4 

  

Сист. No: 40199

- 43 -

Б5/342/Д 25Л-о, Ч5/342/Д 25Л-оЦБ 62165

Дачев, Лъчезар

   Общо учение за държавата / Лъчезар Дачев . - Русе : Юриспрес, 1999 . - 94 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-632-028-5 

  

Сист. No: 39890

- 44 -

П/342/Д 37МгЦБ 62215

Деливерска, Мариела

   Генетична дискриминация : Същност, регламентация и защита / Мариела Деливерска ; Под ред. на Даниела Доковска . - София : Сиби, 2013 . - 328 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730--852-7 

  

Сист. No: 40056

- 45 -

ЮФ - НН - 1 

Женската престъпност в Русенски регион тенденции, фактори, прогнози

   Женската престъпност в Русенски регион - тенденции, фактори, прогнози : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ФЮ - 3 /  Ръковод. на раб. колектив Петя Борисова Шопова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 14 с ; 30 см

   Библиогр. с. 14

   ISBN * 

  

Сист. No: 39738

- 46 -

П/316/И 21ДлЦБ 62222

Иванов, Димитър

   Лидерство / Димитър Иванов . - София : Ciela, 2014 . - 382 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 379-382

   ISBN 978-954-28-1497-9 

  

Сист. No: 40073

- 47 -

ЮФ - ПН 9 

Изследване на джендър-фактора в процеса на управление  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ЮФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Стефка Стефанова Наумова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 58 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 56

   ISBN * 

  

Сист. No: 39743

- 48 -

П/347.7/И 52РкЦБ 62209

Илиева, Рая и др.

   Курс по търговско право / Рая Илиева, Александър Иванов . - София : Ciela, 2013 . - 396 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-28-1310-1 

  

Сист. No: 40038

- 49 -

Ч5/34/И 85Еи 

Йочев, Евгени Благоев

   История на законодателството на Княжество България / Евгени Благоев Йочев . - Русе : РУ А. Кънчев, 2006 . - 426 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-9906-95-7 :10

   ISBN 978-954-9906-95-0 :13

  

Сист. No: 39887

- 50 -

П/341/К 77ЦБ 62217

Коларов, Тодор Панайотов

   Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност / Тодор Панайотов Коларов . - София : СИЕЛА, 2012 . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 219-238

   ISBN 978-954-28-1159-6 

  

Сист. No: 40060

- 51 -

П/341/К 87ИеЦБ 62216

Которова, Иванка

   Европейска прокуратура / Иванка Которова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 459 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1432-0 

  

Сист. No: 40058

- 52 -

Б5/34/К 92м, П/34/К 92мЦБ 62161

Кръгла маса на тема Актуални проблеми на развитието на съвременното право /Русе, 09.11.2013г./  : Сборник доклади /  Под общ. ред. Емил Мингов . - София : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-610-7 

  

Сист. No: 39886

- 53 -

П/347.7/Л 21БпЦБ 62211

Ланджев, Борис Богданов

   Правни проблеми на финансовото инвестиране / Борис Богданов Ланджев . - София : Нова звезда, 2014 . - 348 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 343-348

   ISBN 978-954-8933-89-6 

  

Сист. No: 40050

- 54 -

Б5/321/М 19Нк, ЦБ 62163, Ч5/321/М 19Нк 

Макиавели, Николо

   Князът / Николо Макиавели ; Прев. Лъчезар Дачев . - Русе : СВИДА, 2001 . - 156 с. ; 16 см

   

   ISBN 954-90421-3-8 

  

Сист. No: 39888

- 55 -

П/343/М 25НнЦБ 62247

Манев, Никола

   Наказателно-процесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев . - 4. прераб. изд. . - София : Ромина, 2013 . - 379 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-211

   ISBN 978-954-379-020-3 

  

Сист. No: 40148

- 56 -

П/347.6/М 39ЕгЦБ 62206

Матеева, Екатерина

   Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България / Екатерина Матеева . - София : Фенея, 2012 . - 740 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-89-6 

  

Сист. No: 40033

- 57 -

Ч5/34/М 74Мк 

Михайлова, Михаилина

   Критика на релативизма в правото : Правно-филос. възгледи на Густав Радбрух и някои тенденции в правната идеология на империализма / Михаилина Михайлова . - София : Наука и изкуство, 1974 . - 94 с. ; 20 см

   Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 39900

- 58 -

П/658/М 74РкЦБ 62192

Михайлова, Румяна и др.

   Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : Издание в две книги + CD / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов . - София : Труд и право, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-608-208-4 

   Кн. 1. Нормативни изисквания ; Задължения и отговорности ; Контрол и самоконтрол ; CD - нормативни актове по безопасност и здраве при работа . - 2013 . - 496 с. ; с табл.

   

  

Сист. No: 40018

- 59 -

П/658/М 74Рк 

Михайлова, Румяна и др.

   Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : Издание в две книги + CD / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов . - София : Труд и право, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-608-208-4 

   Кн. 2. Основни рискове ; Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . - 2013 . - 728 с.

   

  

Сист. No: 40020

- 60 -

П/327/М 89ЦБІІ 3113

   

Морето - граница или врата  : Връзка между хора и държави : Научна конференция, Бургас, декември 2010 . - Бургас : Бряг, 2011 . - 64 с. ; 29 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39686

- 61 -

П/34/Н 61ДсЦБ 62255

Несторов, Добрин

   Съдебно-почеркови експертизи / Добрин Несторов ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - София : Фенея, 2014 . - 179 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-163-037-0 

  

Сист. No: 40164

- 62 -

П/316/О-88ЦБІІ 3121

От инвалиди към хора с увреждания  : Правата на хората с увреждания в България : Преглед 2001 /  Ред. Вера Младенова . - София : Център за независим живот, 2002 . - 96 с. : с табл., диагр. ; 28 см

   

   ISBN 954-9918-23-8 

  

Сист. No: 39880

- 63 -

П/347.7/П 47ПпЦБ 62267

Петров, Петър

   Подборен лов на интернет пирати : Теория за селективно наказателно преследване / Петър Петров . - София : Сиела Норма, 2013 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 274-279

   ISBN 978-954-28-1353-8 

  

Сист. No: 40203

- 64 -

ЦБ 62168 

Попов, Веселин З.

   Български народни игри и представления : Изследване върху игровото начало в бълг. традиционна нар. култура / Веселин З. Попов . - София : Наука и изкуство, 1993 . - 208 с., 16 л. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл. - Книгата е с автограф от автора

   ISBN 954-02-0074-1 

  

Сист. No: 39902

- 65 -

ЦБ 62167 

Попов, Христо Тодоров

   Тероризмът : Психосоциални корени, последствия и интервенции / Христо Тодоров Попов . - [София] : Военно издателство, 2005 . - 359 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 328-345 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-509-323-4 

  

Сист. No: 39893

- 66 -

П/347/П 76ВиЦБ 62187

Попова, Валентина

   Избрани съчинения : В три тома / Валентина Попова . - София : Сиела Норма, 2010 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0644-8 

   Т. 2. Несъстоятелност . - 2010 . - 610 с.

   Библиогр.: с. 361-364; Рез. на англ., нем., фр. ез.

  

Сист. No: 40200

- 67 -

П/347.4/П 76ВиЦБ 62187

Попова, Валентина Методиева

   Избрани съчинения : в три тома / Валентина Методиева Попова . - София : Сиела, 2010 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0645-5 

   Т. 3. Избрани студии и статии . - 2010 . - 813 с.

   

  

Сист. No: 40013

- 68 -

П/347/П 76ВпЦБ 62221

Попова, Валентина Методиева

   Избрани съчинения в три тома / Валентина Методиева Попова . - София : Ciela, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0643-1 

   Т. 1. Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми . - 2010 . - 820 с.

   Библиогр. с. 289-294, с. 809-818 ; Рез. на нем., фр., англ. ез.

  

Сист. No: 40072

- 69 -

ЮФ - ЧН 6 

Приложни аспекти на имуществено-брачните режими по Семейния кодекс от 2009 година  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ЮФ- 01 /  Ръковод. на раб. колектив Красимир Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 14 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39740

- 70 -

П/343/П 94ИтЦБ 62196

Пушкарова, Ива Димитрова

   Трафикът на хора : Проблеми на наказателноправния режим / Ива Димитрова Пушкарова . - София : Сиби, 2012 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-767-4 

  

Сист. No: 40023

- 71 -

П/347.7/С 20ЦБ 62265

Саракинов, Георги

   Относно авторските права на архитектите-проектанти / Георги Саракинов . - София : Труд и право, 2014 . - 48 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-212-1 

  

Сист. No: 40201

- 72 -

П/347.7/С 20ГаЦБ 62190

Саракинов, Георги Георгиев

   Авторско право и сродните му права в Република България / Георги Георгиев Саракинов . - 7. прераб. и доп. изд . - София : Сиби, 2013 . - 430 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 425-426

   ISBN 978-954-730-806-0 

  

Сист. No: 40016

- 73 -

П/347.9/С 38сЦБ 62246

Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд и изпълнително производство  /  Състав. Цветелина Златева . - София : Нова звезда, 2014 . - 496 с. ; 20 см

   Индекс

   ISBN 978-954-8933-902 

  

Сист. No: 40137

- 74 -

П/35/С 44-ЗкЦБ 62250

Славчев, Здравко

   Коментар на ДОПК : Текст, съдебна практика / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2013 . - 352 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 350-351

   ISBN 978-954-8933-73-5 

  

Сист. No: 40151

- 75 -

ЦБ 62180 

Стайнов, Петко Стоянов

   Компетентност и народовластие : Политически изучавания върху кризата на парламентаризма и демокрацията / Петко Стоянов Стайнов ; Предг. Борис Петров Спасов . - [2. изд.] . - София : Наука и изкуство, 1994 . - 159 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-02-1059-4 

  

Сист. No: 39983

- 76 -

П/316/С 64РдЦБ 62185

Стаматов, Румен Иванов

   Детската агресия : Университетски учебник / Румен Иванов Стаматов . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 446 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 407-446

   ISBN 978-954-26-0711-3 

  

Сист. No: 40012

- 77 -

П/343/С 81АнЦБ 62268

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Обща част / Александър Стойнов . - София : Сиела Норма, 2013 . - 484 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 481-484

   ISBN 978-954-28-1408-5 

  

Сист. No: 40204

- 78 -

П/343/С 81АнЦБ 62270

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Особена част : Престъпления против собствеността / Александър Стойнов . - София : Сиела Норма, 2013 . - 262 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 260-262

   ISBN 978-954-28-1407-8 

  

Сист. No: 40215

- 79 -

П/347.7/С 96аЦБ 62195

Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012  : Подбрана, систематизирана и коментирана съдебна практика /  Състав. и комент. Нели Маданска . - София : Апис, 2013 . - 647 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8330-10-7 

  

Сист. No: 40022

- 80 -

ЮФ - НН - 2 

Техническо оптимизиране на процеса за обучение и научноизследователската дейност по криминалистика и съдебни експертизи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ЮФ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Людмил Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 11 с. + 56 с. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 10-11

   ISBN * 

  

Сист. No: 39745

- 81 -

П/341/Т 64ЕсЦБ 62220

Тодорова, Елеонора

   Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз / Елеонора Тодорова . - София : Фенея, 2013 . - 374 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 363-374

   ISBN 978-954-9499-77-3 

  

Сист. No: 40063

- 82 -

Ч5/34/Т 65Ди 

Токушев, Димитър

   История на българската средновековна държава и право / Димитър Токушев . - София : Сиби, 2009 . - 309 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 308-309

   ISBN 978-954-730-553-3 

  

Сист. No: 39940

- 83 -

П/65.012/У 43ДкЦБ 62236

Уитмор, Джон

   Коучинг за високи постижения / Джон Уитмор . - София : НЛП България, 2012 . - 302 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8753-08-1 

  

Сист. No: 40091

- 84 -

П/336/Ц 49ЛеЦБ 62184

Ценова, Любка

   Европейско данъчно право : Актуални тенденции и перспективи на развитие / Любка Ценова . - София : Фенея, 2012 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-163-003-5 

  

Сист. No: 40010

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 85 -

П/51/M 68TnЦБ 62104

Mikosch, Thomas

   Non-Life insurance mathematics : An Introduction with the Poisson process / Thomas Mikosch . - 2nd ed. . - Berlin : Springer, 2009 . - 432 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 405-412; Index p. 413-427

   ISBN 978-3-540-88232-9 

  

Сист. No: 39696

- 86 -

П/51/O-45AiЦБ 62105

Olivieri, Annamaria et al.

   Introduction to insurance mathematics : Technical and financial features of risk transfers / Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco . - Berlin : Springer, 2011 . - 463 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 451-453; Index p. 455-463

   ISBN 978-3-642-16028-8 

  

Сист. No: 39697

- 87 -

П/65.012/А 66ЦБ 62111

Андреева, Мария Йосифова

   Управление на човешките ресурси / Мария Йосифова Андреева . - Велико Търново : Фабер, 2014 . - 300 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 296-300

   ISBN 978-619-00-0039-6 

  

Сист. No: 39726

- 88 -

П/339.13/Б 25ЦБ 62287

Банчев, Петър

   Пазарни проучвания / Петър Банчев . - 5. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 360 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 354-355

   ISBN 978-954-400-661-7 

  

Сист. No: 40280

- 89 -

С/35/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Сборник нормативни актове /  Състав. Ганета Минкова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 436 с. ; 20 см

   С предишните редакции на текстовете

   ISBN 978-954-28-1462-7 

  

Сист. No: 40222

- 90 -

П/339.13/Б 93ДдЦБ 62253

Бърд, Дрейтън

   Директен и дигитален маркетинг на здравия маркетинг / Дрейтън Бърд ; Прев. Ана Пипева . - София : Локус Пъблишинг, 2012 . - 551 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-783-184-1 

  

Сист. No: 40159

- 91 -

П/342/В 22О-нЦБ 62189

Варадинов, Огнян

   Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребител : Анализ към глава четвърта, раздел IV от Закона за защита на потребителите / Огнян Варадинов . - София : Сиби, 2014 . - 254 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 252-254

   ISBN 978-954-730-866-4 

  

Сист. No: 40015

- 92 -

П/338/В 25НмЦБ 62182

Василев, Николай

   Меню за реформатори / Николай Василев . - София : Ciela, 2014 . - 358 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1511-2 

  

Сист. No: 40009

- 93 -

П/338/Г 16ВсЦБ 62169

Гайдарджиева, Венета Стоянова

   Стопанска история : Икономическо развитие на България и света : Ч. 1. Лекционен курс ; Ч. 2. Подбран изворов материал / Венета Стоянова Гайдарджиева . - София : РИК Искра-М-И, 2006 . - 208 с., 16 л. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 385-386. - Книгата е с автограф от автора. - Съдържа и Примерни теми за курсова работа

   ISBN 978-954-9383-15-7 :13

   ISBN 954-9383-15-6 :10

  

Сист. No: 39903

- 94 -

Арх/657/Д 58Ир, П/657/Д 58ИрЦБ 62131

Димитрова, Иванка Борисова

   Ръководство за упражнения по счетоводство / Иванка Борисова Димитрова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 186 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 185

   ISBN 978-954-337-208-9 

  

Сист. No: 39813

- 95 -

П/330/Д 89СвЦБ 62204

Дробни, Стивън

   В къщата на парите : Водещи търговци от хедж фондове разказват как се печели на глобалните пазари / Стивън Дробни ; Предг. Найъл Фъргюсън . - Прераб. и доп. изд. . - София : Еастра холдинг груп, 2010 . - 518 с. : с графики ; 24 см

   Библиогр.: с. 487-491; Азб. показалец

   ISBN 978-954-92212-5-1 

  

Сист. No: 40030

- 96 -

ЦБ 62154 

Завадска, Зофя и др.

   Банково дело / Зофя Завадска, Малгожата Иванич-Дроздовска, Владислав Яворски ; Прев. от пол. Калина Смилова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УНСС, 2012 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-268-0 

  

Сист. No: 39873

- 97 -

П/316/И 21ДлЦБ 62222

Иванов, Димитър

   Лидерство / Димитър Иванов . - София : Ciela, 2014 . - 382 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 379-382

   ISBN 978-954-28-1497-9 

  

Сист. No: 40073

- 98 -

П/331/И 21МкЦБ 62207

Иванов, Милен

   Как да си намерим по-добра работа в България? / Милен Иванов . - София : Сиела Норма, 2013 . - 164 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 160-163

   ISBN 978-954-28-1302-6 

  

Сист. No: 40037

- 99 -

БМ - БМР 25 

Изследване параметрите на интелигентния растеж и триъгълника на знанието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - БМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Антонова Антонова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 22 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 14-17

   ISBN * 

  

Сист. No: 39760

- 100 -

ЦБ 62166 

Камерън, Ким С. и др.

   Диагностика и промяна на организационната култура : Съобразно рамката на конкуриращи се ценности / Ким С. Камерън, Робърт Е. Куин . - София : Класика и Стил, 2012 . - 272 с. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Библиогр. с. 263-269

   ISBN 978-954-327- 082-8 

  

Сист. No: 39891

- 101 -

П/33/К 78КгЦБ 62252

Колев, Калоян

   Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие / Калоян Колев . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 279 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 266-279

   ISBN 978-954-449-621-0 

  

Сист. No: 40157

- 102 -

П/336/К 81ДкЦБ 62193

Конаган, Дениъл и др.

   Книгата за парите или как функционира светът на финансите / Дениъл Конаган, Дан Смит . - София : Книгомания, 2014 . - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Речник с. 250-251; Показалец с. 252-256

   ISBN 978-954-8432-71-9 

  

Сист. No: 40019

- 103 -

ЦБ 62156 

Корпоративни финанси  / Георги Атанасов Петров и др . - София : Тракия-М, 2012 . - 347 с. ; 21 см

   

   ISBN 987-619-7003-02-4 

  

Сист. No: 39872

- 104 -

П/347.7/Л 21БпЦБ 62211

Ланджев, Борис Богданов

   Правни проблеми на финансовото инвестиране / Борис Богданов Ланджев . - София : Нова звезда, 2014 . - 348 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 343-348

   ISBN 978-954-8933-89-6 

  

Сист. No: 40050

- 105 -

ЦБ 62230 

Лумис, Керъл

   Работата за мен е забавление : Уорън Бъфет практически за всичко. 1966-2012 / Керъл Лумис . - София : Изток - Запад, 2014 . - 525 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-415-0 

  

Сист. No: 40081

- 106 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2012 . - 654 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39668

- 107 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2012 . - 425 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39669

- 108 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2012 . - 451 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39670

- 109 -

ЦБІІ 3127 

Мизес, Лудвиг фон

   Човешкото действие : Трактат по икономика / Лудвиг фон Мизес . - 4. прераб. изд. . - София : Мак, 2011 . - 876 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-8585-24-8 

  

Сист. No: 40273

- 110 -

П/330.1/М 67ДсЦБ 62286

Минчев, Дянко Христов

   Световна икономика / Дянко Христов Минчев . - 2. изд. . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 179 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 178

   ISBN 978-619-7058-14-7 

  

Сист. No: 40279

- 111 -

П/330.1/М 67ДиЦБ 62285

Минчев, Дянко Христов и др.

   Икономика : Учебник за инженерните факултети / Дянко Христов Минчев, Емил Георгиев Трифонов, Лилия Иванова Доганова . - 3. изд. . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 302 : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 300-301

   ISBN 978-619-7058-18-5 

  

Сист. No: 40278

- 112 -

П/339.13/М32, ЦБ 62152 

Младенова, Галина

   Маркетингови анализи / Галина Младенова . - София : Тракия-М, 2000 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9574-62-8 

  

Сист. No: 8115

- 113 -

ЦБ 62155 

Ненков, Димитър

   Финансов мениджмънт : Кратък курс / Димитър Ненков . - София : УНСС, 2008 . - 230 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-494-959-4 

  

Сист. No: 39874

- 114 -

ЦБ 62153 

Николова, Надежда

   Основи на финансите / Надежда Николова . - София : Ciela, 2009 . - 467 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 465-466

   ISBN 978-954-28-0624-0 

  

Сист. No: 39871

- 115 -

П/658/С 20Иш, ЦБ 62164 

Сариев, Иван и др.

   Шест стъпки към устойчива ефективност / Иван Сариев, Георги Маноилов, Стоян Карагегов . - София : Класика и Стил, 2010 . - 272 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-062-1 

  

Сист. No: 39889

- 116 -

П/336/Д 22ЦБ 62201

Симеонов, Симеон Т.

   Данъчно оптимиране : Да плащаме данъци толкова, колкото многообразието на закона повелява! / Симеон Т. Симеонов . - Варна : Бизнес Практика Актив, 2013 . - 296 с. : с табл. ; 21 см . -  (Поредица Бизнес Оптимиране Актив)

   

   ISBN 978-954-9587-44-9 

  

Сист. No: 40028

- 117 -

ЦБ 62281 

Смит, Адам

   Богатството на народите / Адам Смит . - София : Рата, 2013 . - 897 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9608-23-6 

  

Сист. No: 40274

- 118 -

ЦБ 62284 

Стиглиц, Джоузеф

   Цената на неравенството : Как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни / Джоузеф Стиглиц . - София : Изток - Запад, 2014 . - 541 с. ; 22 см

   Показалец с. 525-541

   ISBN 978-619-152-339-9 

  

Сист. No: 40276

- 119 -

ЦБ 62157 

Съйкова, Иванка Димова и др.

   Статистическо изследване / Иванка Димова Съйкова, Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева, Светлана Стефанова Съйкова . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2002 . - 454 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 447-450; Азб. показалец с. 451-453

   ISBN 954-494-497-4 

  

Сист. No: 39875

- 120 -

П/330/У 63ЦБ 62100
 Университет за национално и световно стопанство. София 

   Конференция Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в България и Европа, София, УНСС, 26 юни 2012 . - София : УНСС, 2012 . - 62 с. : с цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-384--7 

  

Сист. No: 39676

- 121 -

П/334/Ф 97ЧхЦБ 62210

Фъргюсън, Чарлз

   Хищническа нация : Корпоративните престъпници, политическата корупция и ограбването на Америка / Чарлз Фъргюсън . - София : ИнфоДАР, 2014 . - 377 с. ; 21 см

   Речник с. 372-377

   ISBN 978-954-761-543-4 

  

Сист. No: 40049

- 122 -

П/330.1/Ф 98АсЦБ 62202

Фьорестер, Аня и др.

   Спрете да работите : Един импулс да правим онова, което наистина си струва / Аня Фьорестер, Петер Кройц . - София : ТОП НЮ БУКС, 2013 . - 244 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90126-1-1 

  

Сист. No: 40029

- 123 -

ОЗЗГ - ПМС 10 

Числен анализ на диференциални и стохастични модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ФОЗЗГ- 02 /  Ръковод. на раб. колектив Любен Георгиев Вълков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 10 с. + прил. 113 л. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39734

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 124 -

ЦБ 62145 

Иванова, Цонка

   Тръстеник - времена и хора : Етноложко изследване / Цонка Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 557 с. : с фотогр., сн. ; 24 см

   Речник на диалектните, архаичните и чуждите думи и на фразеологизмите в с. Тръстеник с. 514-526; Библиогр. с. 539-542

   ISBN 978-619-7058-11-6 

  

Сист. No: 39858

- 125 -

ЦБ 62237 

Къбръзлъ, Осман

   Турците и техните жени ; Султанът и неговият харем / Осман Къбръзлъ ; Прев. от рус. Екатерина Солнцева-Накова . - София : Изток - Запад, 2008 . - 192 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-484-6 

  

Сист. No: 40092

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 126 -

П/51/A 55TnЦБ 62132

Andreescu, Titu et al

   Number Theory : Structures, Examples, and Problems / Titu Andreescu, Dorin Andrica . - Boston : Birkhauser, 2009 . - 384 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 377-380; Index of authors p. 381; Subject index p. 383-384

   ISBN 978-0-8176-3245-8 

  

Сист. No: 39823

- 127 -

П/519/G 15Jc, П/519/G 15JdЦБ 62106

Gallier, Jean

   Discrete mathematics / Jean Gallier . - New York : Springer, 2011 . - 465 p. ; 24 cm . -  (Universitext)

   Bibliogr. p. 447; Symbol index p. 449-452; Index p. 453-465

   ISBN 978-1-4419-8046-5 

  

Сист. No: 39698

- 128 -

П/51/K 53IeЦБ 62108

Kleiner, Israel

   Excursions in the history of mathematics / Israel Kleiner . - New York : Springer, 2012 . - 347 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-8176-8267-5 

  

Сист. No: 39700

- 129 -

П/519.1/.8/L 18LiЦБ 62109

Lakatos, Laszlo et al.

   Introduction to queueing systems with telecommunication applications / Laszlo Lakatos, Laszlo Szeidl, Miklos Telek . - New York : Springer, 2013 . - 385 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 379-382; Index p. 383-385

   ISBN 978-1-4614-5316-1 

  

Сист. No: 39701

- 130 -

П/519.2/L 48MbЦБ 62107

Lefebvre, Mario

   Basic probability theory with applications / Mario Lefebvre ; Series Ed. Jonathan M. Borwein . - London : Springer, 2009 . - 340 p. ; 24 cm . -  (Springer undergraduate texts in mathematics and technology)

   Bibliogr. p. 335-336; Index p. 337-340

   ISBN 978-0-387-74994-5 

  

Сист. No: 39699

- 131 -

П/51/M 68TnЦБ 62104

Mikosch, Thomas

   Non-Life insurance mathematics : An Introduction with the Poisson process / Thomas Mikosch . - 2nd ed. . - Berlin : Springer, 2009 . - 432 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 405-412; Index p. 413-427

   ISBN 978-3-540-88232-9 

  

Сист. No: 39696

- 132 -

П/51/O-45AiЦБ 62105

Olivieri, Annamaria et al.

   Introduction to insurance mathematics : Technical and financial features of risk transfers / Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco . - Berlin : Springer, 2011 . - 463 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 451-453; Index p. 455-463

   ISBN 978-3-642-16028-8 

  

Сист. No: 39697

- 133 -

П/51/R 24MpЦБ 62133

Rassias, Michael Th.

   Problem-Solving and Selected Topics in Number Theory : In the Spirit of the Mathematical Olympiads / Michael Th. Rassias . - New York : Springer, 2011 . - 324 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 317-319; Index of symbols p. 321-322; Index p. 323-324

   ISBN 978-1-4419-0494-2 

  

Сист. No: 39824

- 134 -

Арх/37/В 39Еу, П/37/В 39Еу, П1/37/В 39Еу, Уч/37/В 39ЕуЦБ 62275

Великова, Емилия Ангелова и др.

   Училищен курс по геометрия / Емилия Ангелова Великова, Магдалена Методиева Петкова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2013 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-598-8 

   Ч. 1. Ръководство за решаване на задачи . - 2013 . - 140 с.

   Библиогр. с. 136-139

  

Сист. No: 40218

- 135 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2012 . - 654 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39668

- 136 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2012 . - 425 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39669

- 137 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2012 . - 451 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39670

- 138 -

ПНО - М 3 

Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на иновативни информационни технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Великова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39725

- 139 -

ПНО - АГ 16 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Великова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 120 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39735

- 140 -

ЦБ 62269 

Уилкок, Дейвид

   Енергийното поле на Вселената и трансформацията на човешкото съзнание / Дейвид Уилкок ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2011 . - 480 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-268-3 

  

Сист. No: 40214

- 141 -

ОЗЗГ - ПМС 10 

Числен анализ на диференциални и стохастични модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ФОЗЗГ- 02 /  Ръковод. на раб. колектив Любен Георгиев Вълков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 10 с. + прил. 113 л. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39734

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 142 -

П/327/М 89ЦБІІ 3113

   

Морето - граница или врата  : Връзка между хора и държави : Научна конференция, Бургас, декември 2010 . - Бургас : Бряг, 2011 . - 64 с. ; 29 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39686

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 143 -

МТФ - ТМ 136 

Компютърно моделиране, анализ и оптимизиране на механични системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Стоян Стоянов ; Рецензент Петър Ангелов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 57 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39709

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 144 -

П/342/Д 37МгЦБ 62215

Деливерска, Мариела

   Генетична дискриминация : Същност, регламентация и защита / Мариела Деливерска ; Под ред. на Даниела Доковска . - София : Сиби, 2013 . - 328 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730--852-7 

  

Сист. No: 40056

- 145 -

П/664/Н 35ЙгЦБ 62274

Начев, Йордан

   ГМО храната като оръжие / Йордан Начев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 213 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 206-213

   ISBN 978-954-28-1508-2 

  

Сист. No: 40217

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 146 -

П/61/А 75НрЦБ 62254

Антонов, Николай Йорданов

   Рецептите на Петър Димков : 100 години за всеки / Петър Иванов Димков ; Авт.-състав. Николай Йорданов Антонов . - София : Гея-Либрис, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   Съдържа и Здравната доктрина на Лечителя ; Здравна доктрина "П" ; Как би отговорил Петър Димков на въпроса защо е живял толкова дълго ; Афоризми от Петър Димков

   ISBN 954-9550-82-6 

  

Сист. No: 40162

- 147 -

С/61/А 87Пм 

Арнаудова, Петя Георгиева

   Малка медицинска енциклопедия за всеки / Петя Георгиева Арнаудова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2013 . - 416 с. : с ил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-296-6 

  

Сист. No: 40117

- 148 -

С/611/А 93 

Атлас по анатомия на човека  : В четири тома . - София : СофтПрес, 2010 - . - 31 см

   

   ISBN 978-619-151-089-4 

   Т. 4. Учение за нервната система и сетивните органи / Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников, А. Я. Синелников ; Под ред.  Владимир Овчаров . - 2013 . - 207 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 40219

- 149 -

П/61/Г 64ЕжЦБІІ 3125

Гоникман, Емма И.

   Жлезите на съдбата. Нервните центрове и ендокринните жлези : Синтез на научните и метафизичните знания / Емма И. Гоникман . - [София] : Аливго, 2009 . - 228 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр.: с. 226

   ISBN 978-954-8454-71-1 

  

Сист. No: 40167

- 150 -

П/61/Д 23ДпЦБІІ 3107

Дарданов, Драгомир Данаилов

   Практикум по микроскопска анатомия : Вътрешни органи : за студенти по медицина и биология / Драгомир Данаилов Дарданов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 75 с. ; 29 см

   Текст и на лат. ез.

   ISBN 978-954-07-3513-9 

  

Сист. No: 39666

- 151 -

ЦБ 62233 

Едуардс, Джил

   Съзнателна медицина : Сътворете здраве и благополучие в съзнателната Вселена / Джил Едуардс . - София : АРАТРОН, 2013 . - 435 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-626-418-3 

  

Сист. No: 40084

- 152 -

П/616/Ж 34Ис, П1/616/Ж 34ЕсЦБ 62151

Желева, Елена

   Сестрински и акушерски грижи : Философски аспекти / Елена Желева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2013 . - 300 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 299-298

   ISBN 978-954-490-420-3 

  

Сист. No: 39870

- 153 -

С/616/И 21Ив 

Иванов, Иван Илиев

   Вътрешни болести : Обяснителни записки или един практичен подход към тяхната диагностика и лечение / Иван Илиев Иванов . - София : Pensoft, 2005 . - 615 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 603-604 ; Предм. показалец

   ISBN 954-642-238-X 

  

Сист. No: 40061

- 154 -

П/61/И 83ДмЦБ 62239

Йорданов, Деян

   Миниинвазивна гръдна хирургия / Деян Йорданов . - София : Сиби, 2013 . - 203 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-730-851-0 

  

Сист. No: 40094

- 155 -

С/616/М 97Та 

Мьолер, Торнстен Б. и др.

   Атлас по рентгенографска техника : Рентгенова диагностика, ангиография, компютърна томография, магнитно-резонансна томография / Торнстен Б. Мьолер, Емил Райф . - Варна : СТЕНО, 2006 . - 334 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа 466 илюстрации ; Речник ; Библиогр. с. 326 ; Азб. показалец

   ISBN 954-449-282-8 :10

   ISBN 978-954-449-282-3 :13

  

Сист. No: 40080

- 156 -

П/1/Н 16ЛмЦБ 62248

Назарова, Лариса

   Медицинска астрология / Лариса Назарова . - София : Лира принт, 2013 . - 360 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-8610-93-3 

  

Сист. No: 40149

- 157 -

ЦБ 62241 

Осъзнатият път през депресията  : Как да се избавиш от хроничното униние / Марк Уилямс и др . - София : Изток - Запад, 2013 . - 291 с. ; 22 см

   Показалец с. 285-288; Библиогр. с. 289-290

   ISBN 978-619-152-329-0 

  

Сист. No: 40114

- 158 -

С/61/О-96 

Офталмология  : Патология на зрителния анализатор /  Под ред. Жак Фламан ; Прев. от фр. Силвия Белчева . - Варна : СТЕНО, 2006 ; 24 см

   Ориг. загл. Ophtalmologie. - Други авт.: Е. Долфюс, П. Ленобл, К. Спииг-Шац, Ж. Шварцберг, Жан-Луи Юзел, отбелязани на с. ХI. - Библиогр. след някои гл. ; Азб. показалец

   ISBN 954-449-289-5 :10

   ISBN 978-954-449-289-2 :13

  

Сист. No: 40156

- 159 -

П/61/П 53БпЦБ 62245

Пирьова, Боряна Генчева

   Поведенческа медицина / Боряна Генчева Пирьова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : НБУ, 2011 . - 211 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 209-211

   ISBN 978-954-535-693-3 

  

Сист. No: 40135

- 160 -

ОЗЗГ - ЗГ - 2 

Разработване на научноизследователска среда за симулиране на здравни грижи в домашни условия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ФОЗЗГ- 01 /  Ръковод. на раб. колектив Елена Желева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 28 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 27

   ISBN * 

  

Сист. No: 39737

- 161 -

ОЗЗГ - ЗГ - 1 

Разработване на студентска учебно-изследователска лаборатория за здравни грижи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ФОЗЗГ- 07 /  Ръковод. на раб. колектив Елена Желева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 31 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 29

   ISBN * 

  

Сист. No: 39736

- 162 -

Арх/614/С 34Ив, П/614/С 34ИвЦБ 62150

Сербезова, Иваничка Атанасова

   Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти / Иваничка Атанасова Сербезова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 135 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 130-134

   ISBN 978-954-619-7071 

  

Сист. No: 39865

- 163 -

П/616/Т 33ЦБ 62262

Танчев, Панайот и др.

   Ортопедия за родители / Панайот Танчев, Петер Матцен . - София : DL&M, 2012 . - 184 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-90617-3-4 

  

Сист. No: 40197

- 164 -

П/61/Т 64ЕсЦБ 62229

Тодорова, Екатерина Въткова

   Специфични артикулационни нарушения през детството / Екатерина Въткова Тодорова . - София : НБУ, 2013 . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-216

   ISBN 978-954-535-753-4 

  

Сист. No: 40079

- 165 -

П/616/У 40КкЦБ 62219

Уилямс, Крис и др.

   Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер : Практически стратегии за родители и специалисти / Крис Уилямс, Бари Райт ; Прев от англ. Светлана Кимпан . - София : Изток - Запад, 2013 . - 414 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Ориг. загл.: How to live with autism and Asperger syndrome / Chris Williams, Barry Wright. - Библиогр. с. 391-401

   ISBN 978-619-152-278-1 

  

Сист. No: 40064

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 166 -

АИФ - РНММЛХТ 260 

Изследване качеството на възстановителни покрития на износени чугунени детайли от аграрно индустриална техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФАИ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 36 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 34-36

   ISBN * 

  

Сист. No: 39748

- 167 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2012 . - 654 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39668

- 168 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2012 . - 425 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39669

- 169 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '12 Габрово, 2012  International scientific conference UNITECH`12 Gabrovo, 2012 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2001 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '12 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2012 . - 451 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 39670

- 170 -

ЕЕА - КСТ 23 

Създаване и изследване на хибридни системи за техническа диагностика  /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 1.1-4.7 с. + прил.

   Библиогр. с. Л-1 - Л-11

   ISBN * 

  

Сист. No: 39724

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 171 -

МТФ - МТМ 533 

Оптимизация на параметрите на рязане при струговане по критерий консумирана електрическа енергия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - МТФ-03 /  Ръковод. на проект Иван Колев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 40 стр. + 2 прил. 22 стр. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39705

- 172 -

МТФ - ТММРМ 458 

Разработване и изследване на автоматично динамично настройване на стругови машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" №2013 МТФ -4 /  Ръковод. на раб. колектив Милко Енчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 196 с., 30 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 44-46

   ISBN * 

  

Сист. No: 39710

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 173 -

ЕЕА - Е 24 

Създаване на модел и симулационно изследване на полупроводникови фотоволтаични елементи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Красимира Щерева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 54 с., 40 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 53-54

   ISBN * 

  

Сист. No: 39720

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 174 -

АИФ - ТХЕ 123 

Изследване на енергоспестяващи и екологосъобразни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - АИФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 183с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 39750

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 175 -

ЕЕА - ЕСЕО 175 

Изследване и координиране работата на система "Възобновяеми енергийни източници - консуматори"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Людмил Михайлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 92 с. с цв. ил., сх., гр. ; 30 см

   Библиогр. с. 89-92

   ISBN * 

  

Сист. No: 39718

- 176 -

ЕЕА - ТИЕ 26 

Изследвания паралелната работа на асинхронен генератор към мрежата. Моделиране и алгоритъм за управление на включването, работата и изключването му  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ЕЕА - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Рашков Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 63 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 62-63

   ISBN * 

  

Сист. No: 39728

- 177 -

Арх/658/С 83Ир, П/658/С 83Ир, П1/658/С 83ИрЦБ 62291

Стоянов, Ивайло Стефанов и др.

   Ръководство за практически упражнения по електротехническа безопасност / Ивайло Стефанов Стоянов, Никола Петров Михайлов, Валентин Йорданов Димов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2013 . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 132

   ISBN 978-954-712-602-2 

  

Сист. No: 10647

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 178 -

П/621.39/P 93ЦБІІ 3117

   

Proceedings of the First international conference on telecomunications and remote sensing (ICTRS 2012)  : Sofia, Bulgaria, August 29-30, 2012 /  Ed. Blagovest Shishkov . - Sofia : [б. и. ], 2012 . - 189 p. ; 29 см

   Author Index

   ISBN 978-989-8565-28-0 

  

Сист. No: 39691

- 179 -

ЕЕА - Т 19 

Анализ на възможните решения, проектиране и създаване на специализирана платформа за разпространение на мултимедийна информация в реално време  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Валентинов Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 ; 30 см

   Библиогр. с. 62-63

   ISBN * 

  

Сист. No: 39511

- 180 -

С/681.32/Г 91Ма 

Гук, Михаил

   Аппаратные средства IBM PC : Энциклопедия : Бестселлер / Михаил Гук . - 2-е изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2003 . - 928 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 886 ; Азб. указ.

   ISBN 5-138-00047-9 

  

Сист. No: 39838

- 181 -

П/621.38/К 94С-оЦБІІ 3124

Куцаров, Стефан

   Основи на електронните схеми / Стефан Куцаров . - София : Нов Български университет, [2010] - . - 30 см

   

   ISBN 978-954-535-539-4 

   Т. 1. Увод в електрониката . - [2010] . - 285 с. : с ил., черт., табл.

   

  

Сист. No: 40160

- 182 -

П/621.38/К 94С-оЦБІІ 3124

Куцаров, Стефан

   Основи на електронните схеми / Стефан Куцаров . - София : Нов Български университет, [2010] - . - 30 см

   

   ISBN 978-954-535-629-2 

   Т. 2. Цифрови интегрални схеми . - [2011] . - 193 с.

   

  

Сист. No: 40161

- 183 -

П/621.38/К 94С-оЦБІІ 3124

Куцаров, Стефан

   Основи на електронните схеми / Стефан Куцаров . - София : Нов Български университет, [2010] - . - 30 см

   

   ISBN 978-954-535-630-8 

   Т. 3. Аналогови интегрални схеми . - 2011 . - 168 с. :с табл., сх., диагр.

   

  

Сист. No: 40163

- 184 -

П/621.38/К 94С-оЦБІІ 3124

Куцаров, Стефан

   Основи на електронните схеми / Стефан Куцаров . - София : Нов Български университет, [2010] - . - 30 см

   

   ISBN 978-954-535-650-6 

   Т. 4. Специализирана електроника в телекомуникациите . - 2012 . - 229 с. : със сх., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 40165

- 185 -

ЕЕА - КСТ 23 

Създаване и изследване на хибридни системи за техническа диагностика  /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 1.1-4.7 с. + прил.

   Библиогр. с. Л-1 - Л-11

   ISBN * 

  

Сист. No: 39724

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 186 -

ТФ - ММЕИГ 1 

Експериментално определяне на максималната товароносимост на триещ съединител - етап I  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Ангелова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 18 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39711

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 187 -

Арх/621/Н 74М-о, П/621.79/Н 74М-о, П1/621.79/Н 74М-оЦБ 62149

Николов, Митко

   Оползотворяване на ресурсите при поддържането и ремонта на машините / Митко Николов, Васил Антонов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 95 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 91-94

   ISBN 978-954-712-607-7 

  

Сист. No: 39864

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 188 -

П/656/P 93ЦБІІ 3118

   

Proceedings of the 13th IFAC symposium on Control in Transportation Systems 2012  : TUD COST Action TU 1102 : Sofia, Bulgaria, September 12-14, 2012 /  Ed. Todor Stoilov . - Sofia : Bulgarian National Committee og IFAC, 2012 . - 442 p. ; 29 см

   Author Index

   ISBN * 

  

Сист. No: 39692

- 189 -

П/658/Г 89ВтЦБ 62234

Грънчарова, Валентина

   Товарознание / Валентина Грънчарова . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 21 см

   Библиогр. с. 189-190

   ISBN 978-954-449-719-4 

   Ч. 1 . - 2014 . - 190 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 40085

- 190 -

П/658/Г 89ВтЦБ 62234

Грънчарова, Валентина

   Товарознание / Валентина Грънчарова . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 21 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-954-449-720-0 

   Ч. 2 . - 2014 . - 199 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 40089

- 191 -

П/626/627/Г 89ВтЦБ 62198

Грънчарова, Валентина и др.

   Теория и устройство на пристанищата / Валентина Грънчарова, Ивайло Грънчаров . - Варна : СТЕНО, 2013 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-449-710-1 

   Ч. 1 . - 2013 . - 156 с.

   Библиогр. с. 153-155

  

Сист. No: 40025

- 192 -

П/626/627/Г 89ВтЦБ 62198

Грънчарова, Валентина и др.

   Теория и устройство на пристанищата / Валентина Грънчарова, Ивайло Грънчаров . - Варна : СТЕНО, 2013 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-449-711-8 

   Ч. 2 . - 2013 . - 135 с.

   Библиогр. с. 134-135

  

Сист. No: 40136

- 193 -

ТФ - Т 52 

Изследване на безопасността на пътното движение и надеждността на транспортните средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ТФ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Митко Димитров Маринов, Николай Илиев Колев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 53 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 52-53

   ISBN * 

  

Сист. No: 39754

- 194 -

ТФ - ДТТ 4 

Изследване на възможностите за управление на работата на излъчватели за видимата и инфрачервената спектрални области и за приложението им в промишлеността  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Христов Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 51 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 47

   ISBN * 

  

Сист. No: 39729

- 195 -

ТФ - ДТТ 5 

Изследване на различни технологии за подобряване характеристиките на ДВГ и транспортните средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Емилиян Петров Станков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 71 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 69-71

   ISBN * 

  

Сист. No: 39756

- 196 -

ТФ - ДТТ 6 

Създаване на студентска учебноизследователска лаборатория по Хибридни и електрически превозни средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - РУ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Христо Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 20 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39761

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 197 -

АИФ - ЗТ 237 

Създаване на метод и устройство за увеличаване на органичното вещество в почвата  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - АИФ - 03 /  Ръковод. на проект Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 44 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 44

   ISBN * 

  

Сист. No: 39747

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 198 -

П/636/В 70МмЦБ 62226

Владов, Митко

   Месодайно говедовъдство / Митко Владов . - София : Еньовче, 2008 . - 263 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 259

   ISBN 978-954-9373-69-1 

  

Сист. No: 40076

- 199 -

П/633/635/Г 30ИпЦБ 62257

Генкова, Ива

   Пипер : Отглеждане, болести и неприятели / Ива Генкова . - [София] : Еньовче, 2008 . - 75, [8] с. : цв. ил. ; 20 см . -  (Екологично стопанство. Екологично стопанство : биологично и динамично земеделие)

   Библиогр. с. 74

   ISBN 978-954-9373-57-8 

  

Сист. No: 40171

- 200 -

П/63/Г 37ГпЦБ 62259

Георгиев, Георги Славчев

   Промишлено рибовъдство / Георги Славчев Георгиев . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2002 . - 272 с. : с табл., ил., 8 л. цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 266-269 ; Рез. на англ. ез

   ISBN 954-430-905-5 

  

Сист. No: 40192

- 201 -

П/636/Г 82И-зЦБ 62266

Григоров, Иван и др.

   Зайците : Здравеопазване и болести / Иван Григоров, Христо Георгиев . - София : 12 часа, 2003 ; 21 см

   

   ISBN 954-90878-8-3 

  

Сист. No: 40202

- 202 -

П/636/Д 52ЦБ 62231

Джорбинева, Мария

   Млечно овцевъдство / Мария Джорбинева . - София : Еньовче, 2013 . - 142 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-142

   ISBN 978-954-8372-37-4 

  

Сист. No: 40082

- 203 -

П/633/635/Д 84С-оЦБ 62197

Дочев, Симеон

   Отглеждане и използване на подправки / Симеон Дочев . - София : Колхида, 2014 . - 312 с., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 310-311 ; Азб. показалец на лат. названия на подправките ; Съдържа и Речник на малко познатите думи, използвани в книгата

   ISBN 978-954-672-096-2 

  

Сист. No: 40024

- 204 -

С/631/К 94Ну 

Курдюмов, Николай И. и др.

   Умната оранжерия : Практично екоземеделие / Николай И. Курдюмов, Константин Георгиевич Малишевски . - София : Аливго, 2008 . - 176 с. : с ил., табл., сх., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Умная теплица / Н. И. Курдюмов, К. Г. Малишевский Съдържа и Продължаваме да общуваме

   ISBN 978-954-8454-61-2 

  

Сист. No: 40170

- 205 -

С/63/М 27М-о 

Манолова, Мария

   Отглеждане на домати / Мария Манолова . - София : Булхерба, 2011 . - 108 с. : с ил. ; 19 см . -  (Наръчник на градинаря)

   Загл. на гърба на кн.: Домати

   ISBN 978-954-9883-49-7 

  

Сист. No: 40169

- 206 -

П/636/С 52ЛчЦБ 62227

Сотиров, Лилян и др.

   Частно животновъдство / Лилян Сотиров, Валентин Семерджиев . - София : Матком, 2009 . - 392 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 375-376

   ISBN 978-954-9930-60-3 

  

Сист. No: 40077

- 207 -

С/634/Т 25Еп 

Талева, Елисавета

   Производство на малини и къпини : Отглеждане, болести и неприятели . - София : Еньовче, 2010 . - 96 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 96

   ISBN 978-954-8372-01-5 

  

Сист. No: 40166

- 208 -

П/58/Т 42АбЦБ 62224

Ташев, Александър Николов

   Ботаника / Александър Николов Ташев . - София : Матком, 2009 . - 278 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 272-273

   ISBN 978-954-9930-57-3 

  

Сист. No: 40074

- 209 -

П/636/Т 99СмЦБ 62256

Тянков, Светозар

   Млечно козевъдство / Светозар Тянков . - София : Еньовче, 2013 . - 135 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 134-135

   ISBN 978-954-8372-32-9 

  

Сист. No: 40168

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 210 -

П/658.5/N 33VaЦБ 62140

Nedeff, Valentin et al

   Application of the predictive maintenance on the process equipments lifetime / Valentin Nedeff, Dumitru-Cristinel Nadabaica, Narcis Barsan . - Bacau : Vasile Alecsandri University of Bacau, S. a. . - 38 p. ; 25 cm

   Bibliogr. 38

   ISBN * 

  

Сист. No: 39836

- 211 -

П/65.012/А 66ЦБ 62111

Андреева, Мария Йосифова

   Управление на човешките ресурси / Мария Йосифова Андреева . - Велико Търново : Фабер, 2014 . - 300 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 296-300

   ISBN 978-619-00-0039-6 

  

Сист. No: 39726

- 212 -

П/65.012/Б 44ЦБ 62205

   

Бизнесът - позитивната сила в обществото  : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП "Бизнес администрация"), 4 юни 2013 /  Състав. Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2014 . - 711 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-535-796-808-1 

  

Сист. No: 40032

- 213 -

П/65.012/Д 40УнЦБ 62191

Деминг, Уилямс Едуардс

   Новата икономика : За индустрията, правителството и образованието / Уилямс Едуардс Деминг . - София : REXINTEGRA, 2014 . - 207 с. ; 20 см

   Азб. указател

   ISBN 978-954-92934-3-2 

  

Сист. No: 40017

- 214 -

П/656/Л 76ЦБ 62099

   

Логистические отношения в сфере транспортных процессов  : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию автотракторного факультета . - Минск : БНТУ, 2011 . - 343 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-985-525-744-9 

  

Сист. No: 39665

- 215 -

ЦБ 62230 

Лумис, Керъл

   Работата за мен е забавление : Уорън Бъфет практически за всичко. 1966-2012 / Керъл Лумис . - София : Изток - Запад, 2014 . - 525 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-415-0 

  

Сист. No: 40081

- 216 -

С657/М 45сЦБІІ 3126

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност  : 2014 МСС/МСФО. Коментари и приложения / Bruce Mackenzie и др . - София : Данимекс, 2014 . - 1062 с. ; 29 см

   Индекс с. 1055-1062

   ISBN 978-619-90060-2-3 

  

Сист. No: 40195

- 217 -

П/658/М 74РкЦБ 62192

Михайлова, Румяна и др.

   Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : Издание в две книги + CD / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов . - София : Труд и право, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-608-208-4 

   Кн. 1. Нормативни изисквания ; Задължения и отговорности ; Контрол и самоконтрол ; CD - нормативни актове по безопасност и здраве при работа . - 2013 . - 496 с. ; с табл.

   

  

Сист. No: 40018

- 218 -

П/658/М 74Рк 

Михайлова, Румяна и др.

   Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : Издание в две книги + CD / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов . - София : Труд и право, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-608-208-4 

   Кн. 2. Основни рискове ; Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . - 2013 . - 728 с.

   

  

Сист. No: 40020

- 219 -

П/37/М 97П-оЦБ 62272

Мьоглен, Пиер

   Образователните индустрии / Пиер Мьоглен . - София : Сиела Норма, 2014 . - 155 с. ; 20 см . -  (Какво знам?)

   Библиогр. с. 153-154

   ISBN 978-954-28-1451-1 

  

Сист. No: 40220

- 220 -

ЦБ 62102 

Научная школа "Закономерности эволюции, способы трансформации и модернизации экономических систем"  : Монография /  Под ред. Калининой А. Э. . - Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2012 . - 594 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9669-1021-1 

  

Сист. No: 39672

- 221 -

БМ - БМР 24 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория към факултет Бизнес и мениджмънт  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - РУ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Павел Владимиров Витлиемов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 11 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 9 -11

   ISBN * 

  

Сист. No: 39758

- 222 -

П/65.012/У 43ДкЦБ 62236

Уитмор, Джон

   Коучинг за високи постижения / Джон Уитмор . - София : НЛП България, 2012 . - 302 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8753-08-1 

  

Сист. No: 40091

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 223 -

ЕЕА - АМ 85 

Разработване на система за комплексна оценка на хранителни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Богданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 80 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 69-80

   ISBN * 

  

Сист. No: 39721

Кибернетика. Финна механика

- 224 -

П/681.32/F 35StЦБ 62137

Feit, Sidnie

   Tcp/Ip : Architcture, Protocols, and Implementation / Sidnie Feit . - New York : McGraw-Hill, 1993 . - XXIII,461 p. ; 24 см

   Bibliogr. p. 453-456 : Index p. 457-466

   ISBN 0-07-020346-6 

  

Сист. No: 39833

- 225 -

П/681.3/T 19AcЦБ 62135

Tanenbaum, Andrew S.

   Computer networks / Andrew S. Tanenbaum . - 2. ed . - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989 . - XVI, 658 p. ; 24 см

   Bibliogr. p. 615-630

   ISBN 0-13-166836-6 

  

Сист. No: 39830

- 226 -

П/681.3/U 98BcЦБ 62136

Uyless D. Black

   Computer networks : Protocols, Standards and Interface /  Прев. от нем. ез. Uyless D. Black . - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1987 . - 461 p. ; 24 см

   

   ISBN 0-13-1660961-8 

  

Сист. No: 39831

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 227 -

АИФ - РНММЛХТ 259 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по дефектоване и безразрушителен контрол  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - РУ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Ганчев Кангалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 109 с. , прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 106-107

   ISBN * 

  

Сист. No: 39746

Езикознание. Филология. Литература

- 228 -

ЦБ 62117 

Inoue, Hisashi

   Tokyo seven roses / Hisashi Inoue ; Transl. by Jeffrey Hunter . - London : Anthem Press, 2013 - . - 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 0-85728-043-0 :10

   ISBN 978-0-85728-043-5 :13

   V. 1 . - 2013 . - 325 p.

   

  

Сист. No: 39776

- 229 -

ЦБ 62117 

Inoue, Hisashi

   Tokyo seven roses / Hisashi Inoue ; Transl. by Jeffrey Hunter . - London : Anthem Press, 2013 - . - 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 0-85728-045-7 :10

   ISBN 978-0-85728-045-9 :13

   V. 2 . - 2013 . - 253 p.

   

  

Сист. No: 39780

- 230 -

ЦБ 62126 

Itoyama, Akiko

   In pursuit of lavender / Akiko Itoyama ; Transl. by Charles de Wolf . - London : Anthem Press, 2013 . - 100 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 0-85728-046-5 :10

   ISBN 978-0-85728-046-6 :13

  

Сист. No: 39791

- 231 -

ЦБ 62128 

Kikuchi, Hideyuki

   Tales of the ghost sword / Hideyuki Kikuchi ; Transl. by Ian Macdonald . - London : Thames river press, 2013 . - 198 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-127-2 

  

Сист. No: 39793

- 232 -

ЦБ 62116 

Koike, Mariko

   A Cappella / Mariko Koike ; Transl. by Juliet W. Carpenter . - London : Anthem Press, 2013 . - 176 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 0-85728-044-9 :10

   ISBN 978-0-85728-044-2 :13

  

Сист. No: 39774

- 233 -

ЦБ 62129 

Kometani, Foumiko

   Wasabi for breakfast : Two novellas / Foumiko Kometani ; Transl. by Mary Goebel Noguchi . - London : Dalkey Archive Press, 2013 . - 202 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-864-1 

  

Сист. No: 39794

- 234 -

ЦБ 62125 

Kuroi, Senji

   A Day in the life, and other stories / Senji Kuroi ; Transl. by Giles Murray . - London : Dalkey Archive Press, 2013 . - 230 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-865-8 

  

Сист. No: 39790

- 235 -

ЦБ 62122 

Nishimura, Juko

   Lost souls, sacred creatures / Juko Nishimura ; Transl. by Jeffrey Hunter . - London : Thames river press, 2013 . - 167 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-128-9 

  

Сист. No: 39784

- 236 -

ЦБ 62121 

Nishimura, Kyotaro

   The isle of South Kamui and other stories / Kyotaro Nishimura ; Transl. by Ginny Tapley Takemori . - London : Thames river press, 2013 . - 160 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-78308-011-3 

  

Сист. No: 39783

- 237 -

ЦБ 62127 

Shimada, Masahiko

   Death by choice / Masahiko Shimada ; Transl. by Meredith McKinney . - London : Thames river press, 2013 . - 245 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-247-7 

  

Сист. No: 39792

- 238 -

ЦБ 62124 

Tanabe, Seiko

   A Thousand strands of black hair / Seiko Tanabe ; Transl. by Meredith McKinney . - London : Thames river press, 2012 . - 273 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-246-0 

  

Сист. No: 39788

- 239 -

ЦБ 62114 

Аристотел

   Реторика / Аристотел ; предг., всъп. студ., прев. от старогр. Александър Ничев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   Имен. показал. с. 275-285

   ISBN 978-954-09-0738-3 

  

Сист. No: 39768

- 240 -

ЦБ 62112 

Бокачо, Джовани

   Житие на Данте : За произхода, живота, научните занимания и смъртта на пресветлия поет на Флоренция Данте Алигиери и за сътворените от него творби / Джовани Бокачо ; Прев. от итал. Никола Стойков Иванов . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 160 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0789-5 

  

Сист. No: 39766

- 241 -

ЦБ 62142 

Воjводич, Доjчил П.

   Проблематика развоjа футура и ньегове граматикализациjе у словенским jезицима : (с посебним освртом на ситуациjу у српском, руском и польском) / Доjчил П. Воjводич ; Ред. Руси Д. Русев . - Русе : Лени-Ан, 2012 . - 198 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 129-156; Указ. на съкращенията; Предм. показалец. с. 164-173; Именен показалец с. 174-178; Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN 978-954-8190-98-5 

  

Сист. No: 39847

- 242 -

ЦБ 62170 

Георгиев, Емил

   Очерки по история на славянските литератури : [Учебник за студенти по бълг. и слав. филология] : Ч. 1 - / Емил Георгиев . - София : Наука и изкуство, 1958 - . - 22,5 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. От възникването на славянската писменост до победата на реализма в славянските литератури . - 1958 . - 380 с.

   

  

Сист. No: 39937

- 243 -

ЦБ 62134 

Георгиев, Йордан

   Ракурси / Йордан Георгиев . - Силистра : Тибо, 2013 . - 242 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2954-09-5 

  

Сист. No: 39829

- 244 -

П/803.0/Г 50ЦБ 62159

Гицова, Анастасия и др.

   Наръчник по разговорен немски език : Към радиокурса : Ч. 1 - / Анастасия Гицова, Барбара Мюлер . - София : Д-р П. Берон, 1987 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 1987 . - 448 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 39879

- 245 -

ЦБ 62212 

Димова, Теодора

   Четири вида любов : Публицистика / Теодора Димова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1506-8 

  

Сист. No: 40051

- 246 -

РУ ФС 30 

Изследване културната семантика на славянската книжнина  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФСс -01 /  Ръковод. на раб. колектив Петранка Петкова Трендафилова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 100 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 15-27

   ISBN * 

  

Сист. No: 39763

- 247 -

ПНО - БЕЛИ 14 

Изследване речта на носителите на съвременния български език  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект №2013 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Недкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 19 с., прил. ; 30 см + Прил. Сборник научни статии

   Библиогр. с. 19; Приложеният сборник научни статии е с ISBN 978-619-7071-30-6

   ISBN * 

  

Сист. No: 39722

- 248 -

ЦБ 62146 

Купала, Янка

   Двоен юбилей : Избрани стихове на беларуски поети / Янка Купала, Якуб Колас ; Под ред. Евтим Евтимов ; Прев. Андрей Германов и др . - София : Илинда - Евтимов, 2007 . - 279 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39860

- 249 -

ЦБ 62225 

Марков, Тома

   Черен PR и нови действия : Стихотворения / Тома Марков . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 139 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-186-024-1 

  

Сист. No: 40075

- 250 -

ЦБ 62213 

Попйорданов, Иван

   Писма до сина ми Чочо / Иван Попйорданов . - София : Сиела Норма, 2014 . - 107 с. : с фотогр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-148-5 

  

Сист. No: 40052

- 251 -

ЦБ 62141 

Попов, Константин П.

   Съвременен български език : Синтаксис / Константин П. Попов . - 4. изд . - София : Наука и изкуство, 1979 . - 338 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39846

- 252 -

ЦБ 62144 

Поптонев, Стефан Димов

   Беларус - Бяла балада : Каквато я видях и преживях / Стефан Димов Поптонев ; Предг. Симеон Дончев Хаджикосев . - 2. изд. . - София : Христо Ботев, 2000 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-445-737-2 

  

Сист. No: 39857

- 253 -

ЦБ 62279 

Правописен речник на българския език  / Димитър Георгиев Попов и др . - 1. изд., допечатка . - София : Наука и изкуство, 2012 . - 808 с. ; 18 с.

   Съдържа и Някои често използвани лексикални съкращения (абревиатури) ; Някои често използвани графически съкращения ; Думи, които се пишат разделно ; Някои често използвани имена на географски обекти и празници

   ISBN 978-954-02-0281-5 

  

Сист. No: 40272

- 254 -

ЦБ 62120 

Радев, Симеон

   Лица и събития от моето време : В 7 т. / Симеон Радев . - София : Захарий Стоянов ; Фондация ВМРО, 2014 . - 24 см

   Подготвили за печат Красимир Каракачанов и Цочо Билярски

   ISBN 978-954-09-0842-7 

   ISBN * 

   Т. 1. Спомени . - 2014 . - 536 с.

   

  

Сист. No: 39782

- 255 -

П/803.0/Р 14ЦБ 62160

Радиокурс по немски език  . - София : [б. и. ], [б. г.] . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Немски - защо не=Deusch - warum nicht?

   

  

Сист. No: 39884

- 256 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай Александров

   Съчинения : В 17 т. / Николай Александров Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0395-8 

   ISBN * 

   Т. 9. Троянските коне в България : Публицистика 1999-2002 . - 2013 . - 439 с.

   

  

Сист. No: 39775

- 257 -

ЦБ 61596 

Хайтов, Николай Александров

   Съчинения : В 17 т. / Николай Александров Хайтов . - София : Захарий Стоянов ; Български писател, 2009 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0394-1 

   ISBN * 

   Т. 8. Троянските коне в България : Публицистика 1989-1998 . - 2013 . - 727 с.

   

  

Сист. No: 39777

История. География. Биографии. Археология

- 258 -

П/94/L 95HsЦБII 3112

Lowry, Heath W.

   The Shaping of the Ottoman Balkans, 1350-1500 : The Conquest, settlement and infrastructural development of Northern Greece / Heath W. Lowry ; Photogr. Faruk Ozbey . - Istanbul : Ugur Publications, 2008 . - 286 p. : with photogr. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 262-286; Index

   ISBN 978-975-6437-78-0 

  

Сист. No: 39892

- 259 -

П/94/L 95HiЦБІІ 3122

Lowry, Heath W.

   In the Footsteps of the Ottomans : A Search for sacred spaces and architectural monuments in Northern Greece / Heath W. Lowry . - Istanbul : Bahcesehir university Press, 2009 . - 231 p. : with photogr. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 220-224; Index

   ISBN 978-975-6437-86-5 

  

Сист. No: 39895

- 260 -

ЦБ 62162 

Антонова, Веселина

   Потомците на Баба Тонка и народният съд : (внучката на Никола Обретенов разказва) / Веселина Антонова . - Русе : Държавен архив, 2000 . - 167 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см . -  (Родът Обретенови)

   

   ISBN 954-8339-14-5 

  

Сист. No: 39876

- 261 -

ЦБ 62174 

Български царски грамоти  /  Състав., очерци, комент. Венцеслав Антонов Начев . - София : Христо Ботев, 1996 . - 183 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-445-392-х 

  

Сист. No: 39944

- 262 -

ЦБ 62098 

Великов, Веселин

   Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности /  Състав., отг. ред. Веселин Великов . - В. Търново : Фабер, 2006 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-400-664-8 

   Т. 8 . - 2012 . - 480 с. : с ил., факс.

   

  

Сист. No: 39663

- 263 -

ЦБ 62251 

Воалри, Пиер

   Александър Екзарх : Една българска съдба / Пиер Воалри ; Прев. от фр. ез. Николай Георгиев Боцев, Станимир Делчев . - София : Колибри, 2012 . - 347 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Alexandre Exarh. Un destin bulgare / Peirre Voillery Библиогр. след отд. части

   ISBN 978-619-150-015-4 

  

Сист. No: 40152

- 264 -

ЦБ 62134 

Георгиев, Йордан

   Ракурси / Йордан Георгиев . - Силистра : Тибо, 2013 . - 242 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2954-09-5 

  

Сист. No: 39829

- 265 -

ЦБ 62139 

Георгиева, Нели

   Рашко Блъсков : Книжовник, просветител и будител / Нели Георгиева . - [Русе] : [б. и. ], 2007 . - 48 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39835

- 266 -

ЦБ 62173 

Димитров-Рудар, Петър

   Съвременността и детската литература : [Изследване] / Петър Димитров-Рудар . - София : Български писател, 1971 . - 172 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39942

- 267 -

П/94/Д 60ЦБ 62242

Димов, Димитър Й.

   Византия между Изтока и Запада : Към формиране на реципрочния образ / Димитър Й. Димов . - София : Изток - Запад, 2013 . - 235 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 227-235

   ISBN 978-954-321-422-8 

  

Сист. No: 40115

- 268 -

ЦБ 62175 

Захари Стоянов и Съединението  : Доклади и научни съобщения . - Русе : Държавен архив, 1986 . - 232 : с ил. и сн. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39941

- 269 -

ЦБ 62238 

Златото на хан Кубрат  : Перешчепинското съкровище / Вера Николаевна Залеская и др ; Прев. Мария Пандулчева . - София : Класика и Стил, 2006 . - 392 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Изд. на Държ. Ермитаж - Санкт Петербург. - Съдържа и Каталог на паметниците ; За авторите ; Библиогр. с. 376-390

   ISBN 954-327-021-X : 10

   ISBN 978-954-327-021-7 : 13

  

Сист. No: 40095

- 270 -

ЦБ 62179 

Иванов, Димитър Христов

   Стефан Стамболов : Историко-публицистичен очерк / Димитър Христов Иванов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1990 . - 167 с., 12 л. : ил., портр., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-164

   ISBN * 

  

Сист. No: 39980

- 271 -

ЦБ 62145 

Иванова, Цонка

   Тръстеник - времена и хора : Етноложко изследване / Цонка Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 557 с. : с фотогр., сн. ; 24 см

   Речник на диалектните, архаичните и чуждите думи и на фразеологизмите в с. Тръстеник с. 514-526; Библиогр. с. 539-542

   ISBN 978-619-7058-11-6 

  

Сист. No: 39858

- 272 -

П/949.72/И 95ЦБІІ 3123

История и цивилизация 11. клас  : Учебник за задълж. и профилирана подготовка за единадесети клас / Йордан Киров Андреев и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Кръгозор, 2011 . - 359 с. : с ил., портр., к. ; 29 см

   Съдържа и Български владетели ; Министър-председатели на България (1879-2002) . - Библиогр. с. 358-359

   ISBN 978-954-771-281-2 

  

Сист. No: 39950

- 273 -

ЦБ 62158 

История на Стария свят  : Учебник за V и VI клас на общообразователните училища /  Под ред. А. В. Мишулин ; Прев. от рус. Х. Левенсон . - София : Народна просвета, 1953 . - 215 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39877

- 274 -

ЦБ 62115 

Косев, Константин

   България и княз Бисмарк : Създателят на модерна Германия / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 280 с.: с ил., портр. ; 21 см

   Именен показалец с. 275-285

   ISBN 978-954-09-0829-8 

  

Сист. No: 39773

- 275 -

ЦБ 62230 

Лумис, Керъл

   Работата за мен е забавление : Уорън Бъфет практически за всичко. 1966-2012 / Керъл Лумис . - София : Изток - Запад, 2014 . - 525 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-415-0 

  

Сист. No: 40081

- 276 -

ЦБ 62113 

Милетич, Любомир

   Разорението на тракийските българи през 1913 година / Любомир Милетич . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 376 с., [16] л. : ил., портр. + 1 цв. карта (33 х) ; 21 см . -  (Поредица Бежанци)

   

   ISBN 978-954-09-0718-5 

  

Сист. No: 39767

- 277 -

П/327/М 89ЦБІІ 3113

   

Морето - граница или врата  : Връзка между хора и държави : Научна конференция, Бургас, декември 2010 . - Бургас : Бряг, 2011 . - 64 с. ; 29 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39686

- 278 -

ЦБ 62120 

Радев, Симеон

   Лица и събития от моето време : В 7 т. / Симеон Радев . - София : Захарий Стоянов ; Фондация ВМРО, 2014 . - 24 см

   Подготвили за печат Красимир Каракачанов и Цочо Билярски

   ISBN 978-954-09-0842-7 

   ISBN * 

   Т. 1. Спомени . - 2014 . - 536 с.

   

  

Сист. No: 39782

- 279 -

ЦБ 62232 

Свинтила, Владимир

   Хоризонтално слънце / Владимир Свинтила . - София : Лектон, 2014 . - 223 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-900054-3-9 

  

Сист. No: 40083

- 280 -

РУ ФС 31 

Създаване на учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - РУ - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Румяна Димитрова Лебедова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 41 с. + прил. ; 30 см + CD

   Библиогр. с. 41

   ISBN * 

  

Сист. No: 39764

- 281 -

П/949.72/Т 64МжЦБ 62199

Тодорова, Мария

   Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой / Мария Тодорова . - София : Парадигма, 2009 . - 522 с. : с ил., факс. ; 24 см

   Именен показалец с. 509-522

   ISBN 978-954-326-094-2 

  

Сист. No: 40026

- 282 -

ЦБ 62148 

Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация  : Сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол /  Състав. Мария Дончева-Петкова . - Враца : Принт, 2013 . - 123 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии; Рез. на англ. ез.; Каталог с. 100-105

   ISBN 978-619-7102-10-9 

  

Сист. No: 39862

- 283 -

Гр/91/У 48 

Украина. Украинская Советская Социалистическая Республика  : Фотоальбом /  Под общ ред. Л. М. Кравчука ; Состав. А. Д. Брежнев . - Москва : Планета, 1986 . - 398 с. : фотогр. ; 31 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39896

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 284 -

ЦБ 62172 

Българско музикознание  /  Под ред. Венелин Кръстев . - София : Музика, 1976 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 3 . - 1976 . - 195 с.

   

  

Сист. No: 39939

- 285 -

АИФ - ПД 9 

Изследване и синтез на графични решения за печатни материали при връчване на награди, отличия и оказване на почести в Русенски университет "Аннел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - АИФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Милен Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 33 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 32

   ISBN * 

  

Сист. No: 39752

- 286 -

П/78/К 31БсЦБІІ 3106

Караиванова, Бинка

   Свирим и пеем : Детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод /  Състав. Бинка Караиванова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2012 . - 95 с. : ноти ; 29 см

   

   ISBN 979-0-707690-05-5 

  

Сист. No: 39664

- 287 -

ЦБ 62181 

Ранкова, Велислава

   Александър Кръстев / Велислава Ранкова . - София : Музика, 1980 . - 128 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 112-127

   ISBN * 

  

Сист. No: 39994

- 288 -

ОЗЗГ - ФВС - 3 

Спортът в Русенския университет "Ангел Кънчев" - постижения и успехи през годините  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ФОЗЗГ- 03 /  Ръковод. на раб. колектив Камен Симеонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 35 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 26-34

   ISBN * 

  

Сист. No: 39731

- 289 -

МТФ - ТММРМ 459 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" №2013 - РУ 02 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Колев Кършаков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 16 с., 6 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 14

   ISBN * 

  

Сист. No: 39712

- 290 -

ЦБІІ 3108 

Тарасова, Галина Геннадьевна и др.

   Небольшое общественное здание павильонного типа : Учебно-методическое пособие к курсовому проекту "Здание павильонного типа" по дисциплине "Архитектурное проектирование" для студентов 2-го курса специальности 1-69 01 01 "Архитектура" / Галина Геннадьевна Тарасова, Ирэна Романовна Радзевич, Наталья Николаевна Лебедева ; Под ред. Г. Г. Тарасовой . - Минск : БНТУ, 2011 . - 46 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 27

   ISBN 978-985-525-672-5 

  

Сист. No: 39673

- 291 -

ЦБ 62171 

Чайковски, Пьотр И.

   Музикално-критически статии / Пьотр И. Чайковски ; Прев. от рус. Георги Георгиев . - София : Музика, 1977 . - 416 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Музыкально-критические статьи

   ISBN * 

  

Сист. No: 39938

Компютри. Програмни продукти

- 292 -

П/681.32/F 35StЦБ 62137

Feit, Sidnie

   Tcp/Ip : Architcture, Protocols, and Implementation / Sidnie Feit . - New York : McGraw-Hill, 1993 . - XXIII,461 p. ; 24 см

   Bibliogr. p. 453-456 : Index p. 457-466

   ISBN 0-07-020346-6 

  

Сист. No: 39833

- 293 -

П/519.68/S 81WdП/519.68/S81

Stallings, William

   Data and Computer Communications / William Stallings . - 6th ed. . - New York : Prentice Hall International, 2000 . - 810 p. ; 23 cm

   Glossary p. 781-791; Bibliogr. p. 794-799; Index

   ISBN 0-13-086388-2 

  

Сист. No: 39861

- 294 -

П/681.3/T 19AcЦБ 62135

Tanenbaum, Andrew S.

   Computer networks / Andrew S. Tanenbaum . - 2. ed . - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989 . - XVI, 658 p. ; 24 см

   Bibliogr. p. 615-630

   ISBN 0-13-166836-6 

  

Сист. No: 39830

- 295 -

П/004/T 19AdЦБ 62143

Tanenbaum, Andrew S. et al

   Distributed systems : Principles and paradigms / Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002 . - 803 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 749-782; Index

   ISBN 0-13-088893-1 

  

Сист. No: 39856

- 296 -

П/681.3/U 98BcЦБ 62136

Uyless D. Black

   Computer networks : Protocols, Standards and Interface /  Прев. от нем. ез. Uyless D. Black . - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1987 . - 461 p. ; 24 см

   

   ISBN 0-13-1660961-8 

  

Сист. No: 39831

- 297 -

ЕЕА - Т 19 

Анализ на възможните решения, проектиране и създаване на специализирана платформа за разпространение на мултимедийна информация в реално време  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - ЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Валентинов Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 ; 30 см

   Библиогр. с. 62-63

   ISBN * 

  

Сист. No: 39511

- 298 -

С/681.32/Г 91Ма 

Гук, Михаил

   Аппаратные средства IBM PC : Энциклопедия : Бестселлер / Михаил Гук . - 2-е изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2003 . - 928 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 886 ; Азб. указ.

   ISBN 5-138-00047-9 

  

Сист. No: 39838

- 299 -

П/681.32/Д 58В-оЦБ 62288

Димитров, Владимир Тодоров

   Ориентирана към услуги архитектура / Владимир Тодоров Димитров . - София : ТехноЛогика, 2009 . - 208 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Технологика)

   Библиотека Технологика = ISSN C625-7771

   ISBN 978-954-9334-10-4 

  

Сист. No: 40281

- 300 -

П/681.32/К 53ЦБ 62263

Киберман, Тим

   На първо място в Google : Стани № 1 в Интернет с най-пълния чеклист в света / Тим Киберман . - София : Франчайзинг БГ, 2013 . - 262 с. : с ил. ; 22 см

   Речник

   ISBN 978-954-9249-2-9 

  

Сист. No: 40198

- 301 -

П/519.68/К 78ДпЦБ 62249

Колисниченко, Денис Николаевич

   Пи ейч пи] PHP & MySQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев от рус. Анета Петева . - 2. прер. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2014 . - 396 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-37-9 

  

Сист. No: 40150

- 302 -

МТФ - ТМ 136 

Компютърно моделиране, анализ и оптимизиране на механични системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Стоян Стоянов ; Рецензент Петър Ангелов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 57 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39709

- 303 -

П/347.7/П 47ПпЦБ 62267

Петров, Петър

   Подборен лов на интернет пирати : Теория за селективно наказателно преследване / Петър Петров . - София : Сиела Норма, 2013 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 274-279

   ISBN 978-954-28-1353-8 

  

Сист. No: 40203

- 304 -

ЕЕА - АМ 85 

Разработване на система за комплексна оценка на хранителни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Богданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 80 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 69-80

   ISBN * 

  

Сист. No: 39721

- 305 -

ПНО - М 3 

Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на иновативни информационни технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Великова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39725

- 306 -

ПНО - ИИТ 12 

Създаване на виртуален тримерен модел на средновековен град Червен  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 13 - ПНО -01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Василев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 55 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 50-55

   ISBN * 

  

Сист. No: 39723

- 307 -

БМ - БМР 24 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория към факултет Бизнес и мениджмънт  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - РУ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Павел Владимиров Витлиемов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 11 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 9 -11

   ISBN * 

  

Сист. No: 39758

- 308 -

ЕЕА - Е 23 

Създаване на уеб базирана система на Центъра за кариерно развитие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2013 - РУ - 11 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 18 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39719

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 309 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 1 . - 2014 . - 146 p.

   

  

Сист. No: 39706

- 310 -

П/378/А 56ЦБІІ 3116

Алманах  : 50 години Технически университет - Варна : 1962-2012 /  Под ред. Овид Фархи, Николай Жеков . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 402 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-9411-15-7 

  

Сист. No: 39690

- 311 -

П/378/В 38ЛдЦБІІ 3115

Велева, Лиляна Димитрова и др.

   Деветдесет] 90 години Университет за национално и световно стопанство : [1920-2010] / Лиляна Димитрова Велева, Пенчо Денчев Пенчев, Марко Петков Димитров ; Науч. ред. Благой Тодоров Колев . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 480 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 30 см

   Библиогр. с. 401-408

   ISBN 978-954-644-155-3 

  

Сист. No: 39689

- 312 -

ПНО - ППИ 5 

Интерактивни методи на обучение и възпитание  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФПНО -03 / Виолета Ванева и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 131 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 39732

- 313 -

ЦБ 62158 

История на Стария свят  : Учебник за V и VI клас на общообразователните училища /  Под ред. А. В. Мишулин ; Прев. от рус. Х. Левенсон . - София : Народна просвета, 1953 . - 215 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39877

- 314 -

П/37/М 97П-оЦБ 62272

Мьоглен, Пиер

   Образователните индустрии / Пиер Мьоглен . - София : Сиела Норма, 2014 . - 155 с. ; 20 см . -  (Какво знам?)

   Библиогр. с. 153-154

   ISBN 978-954-28-1451-1 

  

Сист. No: 40220

- 315 -

ПНО - ППИ 6 

Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФПНО -03 /  Ръковод. на раб. колектив Виолета Ванева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 30 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 29

   ISBN * 

  

Сист. No: 39733

- 316 -

РУ ФС 29 

Създаване на интерактивна образователна среда при обучението на студенти по физика и информатика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФСс -02 /  Ръковод. на раб. колектив Теменужка Богданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 103 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 78-79

   ISBN * 

  

Сист. No: 39753

- 317 -

МТФ - ТММРМ 459 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" №2013 - РУ 02 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Колев Кършаков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 16 с., 6 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 14

   ISBN * 

  

Сист. No: 39712

- 318 -

ПНО - АГ 16 

Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Великова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 120 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 39735

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 319 -

П/69/А 64ЧнЦБ 62228

Ангелов, Чавдар Иванов

   Наклонени покриви / Чавдар Иванов Ангелов . - 2. изд. . - София : Техника, 2011 . - 116 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 116

   ISBN 978-954-03-0697-1 

  

Сист. No: 40078

- 320 -

П/69/Д 59АеЦБ 62130

Димитров, Александър Василев

   Енергия в сградната обвивка / Александър Василев Димитров . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 268 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 258-268

   ISBN 978-954-322-471-5 

  

Сист. No: 39814

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 321 -

П/664/Н 35ЙгЦБ 62274

Начев, Йордан

   ГМО храната като оръжие / Йордан Начев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 213 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 206-213

   ISBN 978-954-28-1508-2 

  

Сист. No: 40217

- 322 -

РУ ФРз 12 

Разработване и изследване на здравословни млечни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФРз - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Станка Тодорова Дамянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 55 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 46-48

   ISBN * 

  

Сист. No: 39744

- 323 -

РУ ФРз 11 

Създаване на студентска учебноизследователска лаборатория по Технология на млякото и млечните продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - РУ - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Настя Василева Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 54 с. , прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 50

   ISBN * 

  

Сист. No: 39741

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

- 324 -

АИФ - РНММЛХТ 260 

Изследване качеството на възстановителни покрития на износени чугунени детайли от аграрно индустриална техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФАИ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 36 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 34-36

   ISBN * 

  

Сист. No: 39748

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 325 -

П/628/К 16ПпЦБ 62235

Калинков, Петър Колев

   Пречистване на природни води / Петър Колев Калинков . - София : Техника, 2013 . - 344 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

   

   ISBN 978-954-03-0703-9 

  

Сист. No: 40087

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 326 -

РУ ФРз 10 

Разработване и изследване на нови цветове керамични прахове с участието на редкоземни елементи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2013 - ФРз -02 /  Ръковод. на раб. колектив Цветан Иванов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 55 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 51-55

   ISBN * 

  

Сист. No: 39739


 Индекс по АВТОРИ

Andreescu, Titu 126 
Andrica, Dorin 126 
Barsan, Narcis 210 
Bergan, Sjur 309 
Borwein, Jonathan M. 130 
Carpenter, Juliet W. 232 
Chamboko, Raymond 216 
Coetsee, Danie 216 
Cukani, Entela 29 
Egron-Polak, Eva 309 
Ene, Liliana Aron 11 12 
Feit, Sidnie 224 292 
Gallier, Jean 127 
Giannotta, Marco 29 
Giovannini, Nicola 29 
Hunter, Jeffrey 228 229 235 
Inoue, Hisashi 228 229 
Itoyama, Akiko 230 
Kikuchi, Hideyuki 231 
Kleiner, Israel 128 
Kohler, Jurgen 309 
Koike, Mariko 232 
Kometani, Foumiko 233 
Kuroi, Senji 234 
Lakatos, Laszlo 129 
Lefebvre, Mario 130 
Lowry, Heath W. 258 259 
Macdonald, Ian 231 
Mackenzie, Bruce 216 
McKinney, Meredith 237 238 
Melica, Luigi 29 
Mikosch, Thomas 85 131 
Murray, Giles 234 
Nadabaica, Dumitru-Cristinel 210 
Nedeff, Valentin 210 
Nishimura, Juko 235 
Nishimura, Kyotaro 236 
Njikizana, Tapiwa 216 
Noguchi, Mary Goebel 233 
Olivieri, Annamaria 86 132 
Ozbey, Faruk 258 
Pitacco, Ermanno 86 132 
Purser, Lewis 309 
Rassias, Michael Th. 133 
Shimada, Masahiko 237 
Shishkov, Blagovest 178 
Stallings, William 293 
Steen, Maarten van 295 
Stoilov, Todor 188 
Szeidl, Laszlo 129 
Takemori, Ginny Tapley 236 
Tanabe, Seiko 238 
Tanenbaum, Andrew S. 225 294 295 
Telek, Miklos 129 
Uyless D. Black 226 296 
Wolf, Charles de 230 
Ангелов, Петър 143 302 
Ангелов, Росен Петров 27 
Ангелов, Чавдар Иванов 319 
Ангелова, Анна Йорданова 3 
Ангелова, Емилия 186 
Андреев, Йордан Киров 272 
Андреева, Мария Йосифова 87 211 
Антонов, Николай Йорданов 146 
Антонова, Веселина 30 260 
Антонова, Диана Антонова 99 
Аргиров, Стоян Стоянов 3 
Аристотел 239 
Арнаудова, Петя Георгиева 147 
Банчев, Петър 88 
Бекана, Даниел Ликаса 166 324 
Беленски, Радостин 31 
Белоев, Христо Иванов 197 
Белчева, Силвия 158 
Блект, Рами 13 33 
Близнаков, Йордан 2 
Блийзби, Линда 34 
Богданова, Теменужка 316 
Божинова, Даниела 35 
Бокачо, Джовани 240 
Борисова, Росица 103 
Боцев, Николай Георгиев 263 
Брежнев, А. Д. 283 
Бърд, Дрейтън 90 
Ванева, Виолета 312 315 
Варадинов, Огнян 39 91 
Василев, Николай 92 
Василев, Цветомир 306 
Василева, Зоя 248 
Василева, Румелина 2 
Велева, Лиляна Димитрова 311 
Великов, Веселин 262 
Великова, Емилия 138 139 305 318 
Великова, Емилия Ангелова 134 
Видинска, Светломира Александрова 253 
Витлиемов, Павел Владимиров 221 307 
Владов, Митко 198 
Воjводич, Доjчил П. 241 
Воалри, Пиер 263 
Вълков, Любен Георгиев 123 141 
Вълчев, Найден 248 
Гайдарджиева, Венета Стоянова 93 
Генкова, Ива 199 
Георгиев, Георги 291 
Георгиев, Георги Рашков 176 
Георгиев, Георги Славчев 200 
Георгиев, Емил 242 
Георгиев, Йордан 243 264 
Георгиев, Людмил 61 80 
Георгиев, Христо 201 
Георгиева, Мария 103 
Георгиева, Нели 6 265 
Германов, Андрей 248 
Гицова, Анастасия 244 
Главеева, Маргарита 103 
Гоникман, Емма И. 149 
Градинарова, Таня 40 
Григоров, Иван 201 
Грънчаров, Ивайло 191 192 
Грънчарова, Валентина 189 190 191 192 
Гук, Михаил 180 298 
Гюзелев, Васил Тодоров 14 
Давидков, Иван 248 
Дамянова, Станка Тодорова 322 
Дарданов, Драгомир Данаилов 150 
Дацов, Пламен 42 
Дачев, Лъчезар 43 54 
Деливерска, Мариела 44 144 
Делчев, Станимир 263 
Деминг, Уилямс Едуардс 213 
Джорбинева, Мария 202 
Димитров, Александър Василев 320 
Димитров, Владимир Тодоров 299 
Димитров, Красимир 69 
Димитров, Марко Петков 311 
Димитров, Цветан Иванов 326 
Димитров-Рудар, Петър 266 
Димитрова, Иванка Борисова 94 
Димков, Петър Иванов 146 
Димов, Валентин Йорданов 177 
Димов, Димитър Й. 267 
Димова, Теодора 245 
Добрева, Виолета 58 59 217 218 
Доганова, Лилия Иванова 111 
Доковска, Даниела 44 144 
Дончев, Антон 7 
Дончева, Юлия 312 
Дончева-Петкова, Мария 25 282 
Дончева-Стаматова, Антоанета 140 
Дочев, Симеон 203 
Дробни, Стивън 95 
Дыдик, Н. С. 4 5 
Евстатиев, Иван Борисов 308 
Евтимов, Евтим 248 
Едуардс, Джил 151 
Енчев, Милко 172 
Жеков, Николай 310 
Желева, Елена 152 160 161 
Желязкова, Магдалена 312 
Завадска, Зофя 96 
Залеская, Вера Николаевна 269 
Златева, Цветелина 73 
Иванич-Дроздовска, Малгожата 96 
Иванов, Александър 48 
Иванов, Димитър 46 97 
Иванов, Димитър Христов 270 
Иванов, Иван Илиев 153 
Иванов, Милен 98 
Иванов, Никола Стойков 240 
Иванова, Маргарита 2 
Иванова, Настя Василева 323 
Иванова, Цонка 124 271 
Илиева, Рая 48 
Йорданов, Деян 154 
Йочев, Евгени Благоев 49 
Кабат-Зин, Джон 20 157 
Калининой А. Э. 220 
Калинков, Петър Колев 325 
Камерън, Ким С. 100 
Кангалов, Пламен Ганчев 227 
Карагегов, Стоян 115 
Караиванова, Бинка 286 
Кацарова, Румяна 8 
Киберман, Тим 300 
Кимпан, Светлана 165 
Коларов, Тодор Панайотов 50 
Колас, Якуб 248 
Колев, Благой Тодоров 311 
Колев, Иван 171 
Колев, Калоян 101 
Колев, Николай Илиев 193 
Колисниченко, Денис Николаевич 301 
Конаган, Дениъл 102 
Косев, Константин 274 
Костов, Иван 103 
Которова, Иванка 51 
Кравчука, Л. М. 283 
Кройц, Петер 122 
Кръстев, Венелин 284 
Кръстев, Георги 170 185 
Куин, Робърт Е. 100 
Купала, Янка 248 
Курдюмов, Николай И. 204 
Куцаров, Стефан 181 182 183 184 
Къбръзлъ, Осман 125 
Кършаков, Михаил Колев 289 317 
Ланджев, Борис Богданов 53 104 
Лашкевич, З. Б. 4 5 
Лебедева, Наталья Николаевна 290 
Лебедова, Румяна Димитрова 280 
Левенсон, Х. 273 313 
Луланска, Красимира 2 
Лумис, Керъл 105 215 275 
Маданска, Нели 79 
Макиавели, Николо 54 
Малишевски, Константин Георгиевич 204 
Манев, Никола 55 
Маноилов, Георги 115 
Манолова, Мария 205 
Манукова, Анелия Владимирова 10 
Маринков, Георги 103 
Маринов, Митко Димитров 193 
Маринова, Ралица 103 
Марков, Георги Георгиев 8 
Марков, Тома 249 
Маркс, Карл 15 
Маршак, Борис Илич 269 
Матеева, Екатерина 56 
Матцен, Петер 163 
Машков, Петко Христов 194 
Мизес, Лудвиг фон 109 
Милетич, Любомир 276 
Мингов, Емил 52 
Минкова, Ганета 38 89 
Минчев, Борис 16 17 
Минчев, Дянко Христов 110 111 
Минчев, Милен 285 
Минчева, Десислава 2 
Митев, Петър-Емил 15 
Михайлов, Людмил 175 
Михайлов, Никола Петров 177 
Михайлова, Михаилина 1 57 
Михайлова, Румяна 58 59 217 218 
Мишев, Тодор Илиев 272 
Мишулин, А. В. 273 313 
Младенова, Вера 62 
Младенова, Галина 112 
Мулдашев, Ернст Р. 9 
Мунтян, Бернард 15 
Мутафова, Красимира Йорданова 272 
Мьоглен, Пиер 219 314 
Мьолер, Торнстен Б. 155 
Мюлер, Барбара 244 
Назарова, Лариса 18 156 
Наумова, Стефка Стефанова 47 
Начев, Венцеслав Антонов 261 
Начев, Йордан 19 145 321 
Недкова, Емилия 247 
Ненков, Димитър 113 
Несторов, Добрин 61 
Николов, Митко 187 
Николова, Надежда 114 
Ничаева, Н. Я. 4 5 
Ничев, Александър 239 
Овчаров, Владимир 148 
Осенова, Петя Начева 253 
Панайотов, Димитър 32 212 
Панайотов, Панайот 58 59 217 218 
Пандулчева, Мария 269 
Паси, Исак 21 
Пенчев, Пенчо Денчев 311 
Петева, Анета 301 
Петков, Петко Стефанов 272 
Петкова, Магдалена Методиева 134 
Петкова, Теодора 103 
Петров, Георги Атанасов 103 
Петров, Петър 42 63 303 
Пипева, Ана 90 
Пирьова, Боряна Генчева 159 
Попиванов, Борис 15 
Попйорданов, Иван 250 
Попов, Веселин З. 64 
Попов, Генчо Стойков 174 
Попов, Димитър 22 
Попов, Димитър Георгиев 253 
Попов, Константин П. 251 
Попов, Христо Тодоров 65 
Попова, Валентина 66 
Попова, Валентина Методиева 67 68 
Попова, Диана Димитрова 34 
Поптонев, Стефан Димов 252 
Пушкарова, Ива Димитрова 70 
Радев, Румен 103 
Радев, Симеон 254 278 
Радзевич, Ирэна Романовна 290 
Райков, Евгени 103 
Райт, Бари 165 
Райф, Емил 155 
Ранкова, Велислава 287 
Романюк, Ф. А. 4 5 
Русев, Руси Д. 241 
Саракинов, Георги 71 
Саракинов, Георги Георгиев 72 
Сариев, Иван 115 
Свинтила, Владимир 279 
Сегал, Зиндел 20 157 
Семерджиев, Валентин 206 
Сербезова, Иваничка Атанасова 162 
Сербезова-Леви, Стоянка 28 
Симеонов, Камен 288 
Симеонов, Симеон Т. 116 
Симов, Кирил Иванов 253 
Синелников , Р. Д. 148 
Синелников, А. Я. 148 
Синелников, Я. Р. 148 
Славчев, Здравко 74 
Смилова, Калина 96 
Смит, Адам 117 
Смит, Дан 102 
Соколова, В. А. 4 5 
Соколова, Ирина Василевна 269 
Солнцева-Накова, Екатерина 125 
Сотиров, Лилян 206 
Спасов, Борис Петров 75 
Ставру, Стоян 23 
Стайнов, Петко Стоянов 75 
Стаматов, Румен Иванов 76 
Стамболиев, Огнян 41 
Станков, Емилиян Петров 195 
Станкова, Маргарита 24 
Станчев, Христо 196 
Стателова, Елена Боянова 272 
Стефанов, Първан 248 
Стиглиц, Джоузеф 118 
Стойкова-Къналиева, Андреана Станиславова 119 
Стойнов, Александър 77 78 
Стоянов, Валентин Богданов 223 304 
Стоянов, Васил Антонов 187 
Стоянов, Ивайло Стефанов 177 
Стоянов, Стоян 143 302 
Стоянова, Десислава 312 
Съйкова , Светлана Стефанова 119 
Съйкова, Иванка Димова 119 
Талева, Елисавета 207 
Танкова, Василка Атанасова 8 
Танчев, Панайот 163 
Тарасова, Галина Геннадьевна 290 
Тарасовой, Г. Г. 290 
Ташев, Александър Николов 208 
Тийсдейл, Джон 20 157 
Тодорова, Екатерина Въткова 164 
Тодорова, Елеонора 81 
Тодорова, Мария 281 
Токушев, Димитър 82 
Токушев, Димитър В. 82 
Тотева, Жана 27 
Трендафилова, Петранка Петкова 246 
Трифонов, Емил Георгиев 111 
Тянков, Светозар 209 
Узунов, Никола 26 
Узунов, Николай 26 
Уилкок, Дейвид 140 
Уилямд, Джудит 28 
Уилямс, Крис 165 
Уилямс, Марк 20 157 
Уитмор, Джон 83 222 
Факирска, Йорданка 312 
Фархи, Овид 310 
Фламан, Жак 158 
Фонякова, Наталия Сергеевна 269 
Фром, Ерих 27 
Фъргюсън, Найъл 95 
Фъргюсън, Чарлз 121 
Фьорестер, Аня 122 
Хаджикосев, Симеон Дончев 252 
Хайтов, Николай Александров 256 257 
Хил, Наполеон 28 
Христов, Георги Валентинов 179 297 
Цанкова, Емилия 103 
Ценова, Любка 84 
Ценова, Станка 2 
Чайковски, Пьотр И. 291 
Шопова, Петя Борисова 45 
Шутилова-Йочколовска, Кремена 103 
Щерева, Красимира 173 
Яворски, Владислав 96 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A Cappella 232 
A Day in the life, and other stories 234 
A Thousand strands of black hair 238 
Addressing environmental crimes and marine pollution in the EU 29 
Application of the predictive maintenance on the process equipments lifetime 210 
Basic probability theory with applications 130 
Bibliotecii Nationale a Romaniei 11 12 
Computer networks 225 226 294 296 
Data and Computer Communications 293 
Death by choice 237 
Discrete mathematics 127 
Distributed systems 295 
Excursions in the history of mathematics 128 
In pursuit of lavender 230 
In the Footsteps of the Ottomans 259 
Introduction to insurance mathematics 86 132 
Introduction to queueing systems with telecommunication applications 129 
Leadership and governance in higher education 309 
Lost souls, sacred creatures 235 
Non-Life insurance mathematics 85 131 
Number Theory 126 
Problem-Solving and Selected Topics in Number Theory 133 
Proceedings of the 13th IFAC symposium on Control in Transportation Systems 2012 188 
Proceedings of the First international conference on telecomunications and remote sensing (ICTRS 2012) 178 
Tales of the ghost sword 231 
Tcp/Ip 224 292 
The isle of South Kamui and other stories 236 
The Shaping of the Ottoman Balkans, 1350-1500 258 
Tokyo seven roses 228 229 
Wasabi for breakfast 233 
Автобиография 21 
Авторско право и сродните му права в Република България 72 
Александър Екзарх 263 
Александър Кръстев 287 
Алманах 2 310 
Алхимия на общуването 13 33 
Анализ на възможните решения, проектиране и създаване на специализирана платформа за разпространение на мултимедийна информация в реално време 179 297 
Аппаратные средства IBM PC 180 298 
Атлас по анатомия на човека 148 
Атлас по рентгенографска техника 155 
Банково дело 96 
Беларус - Бяла балада 252 
Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского технического университета (2005 - 2009) 4 5 
Бизнесът - позитивната сила в обществото 32 212 
Богатството на народите 117 
Ботаника 208 
България и княз Бисмарк 274 
Български народни игри и представления 64 
Български царски грамоти 261 
Българско музикознание 284 
В какво вярва НЛП? 23 
В къщата на парите 95 
Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти 162 
Византия между Изтока и Запада 267 
Възрожденската книжнина в Русе 6 
Вътрешни болести 153 
Генетична дискриминация 44 144 
Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България 56 
Глобализация, транснационални корпорации и регионално развитие 101 
ГМО храната като оръжие 145 321 
Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на върховния касационен съд 41 
Данъчно оптимиране 116 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 38 89 
Двоен юбилей 248 
Деветдесет] 90 години Университет за национално и световно стопанство 311 
Детската агресия 76 
Диагностика и промяна на организационната култура 100 
Директен и дигитален маркетинг на здравия маркетинг 90 
Европейска прокуратура 51 
Европейско данъчно право 84 
Експериментално определяне на максималната товароносимост на триещ съединител - етап I 186 
Енергийното поле на Вселената и трансформацията на човешкото съзнание 140 
Енергия в сградната обвивка 320 
Женската престъпност в Русенски регион - тенденции, фактори, прогнози 45 
Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой 281 
Житие на Данте 240 
Жлезите на съдбата. Нервните центрове и ендокринните жлези 149 
Зайците 201 
Захари Стоянов и Съединението 268 
Златото на хан Кубрат 269 
Избрани съчинения 66 67 
Избрани съчинения в три тома 68 
Избрани трудове 3 
Изследване и координиране работата на система "Възобновяеми енергийни източници - консуматори" 175 
Изследване и синтез на графични решения за печатни материали при връчване на награди, отличия и оказване на почести в Русенски университет "Аннел Кънчев" 285 
Изследване качеството на възстановителни покрития на износени чугунени детайли от аграрно индустриална техника 166 324 
Изследване културната семантика на славянската книжнина 246 
Изследване на безопасността на пътното движение и надеждността на транспортните средства 193 
Изследване на възможностите за управление на работата на излъчватели за видимата и инфрачервената спектрални области и за приложението им в промишлеността 194 
Изследване на джендър-фактора в процеса на управление 47 
Изследване на енергоспестяващи и екологосъобразни системи 174 
Изследване на различни технологии за подобряване характеристиките на ДВГ и транспортните средства 195 
Изследване параметрите на интелигентния растеж и триъгълника на знанието 99 
Изследване речта на носителите на съвременния български език 247 
Изследвания паралелната работа на асинхронен генератор към мрежата. Моделиране и алгоритъм за управление на включването, работата и изключването му 176 
Икономика 111 
Интерактивни методи на обучение и възпитание 312 
История и цивилизация 11. клас 272 
История на българската средновековна държава и право 82 
История на законодателството на Княжество България 49 
История на Стария свят 273 313 
Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер 165 
Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда 58 59 217 218 
Как да си намерим по-добра работа в България? 98 
Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст 24 
Книгата за парите или как функционира светът на финансите 102 
Князът 54 
Кодекс на труда 37 
Коментар на ДОПК 74 
Компетентност и народовластие 75 
Компютърно моделиране, анализ и оптимизиране на механични системи 143 302 
Конференция Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в България и Европа, София, УНСС, 26 юни 2012 120 
Корпоративни финанси 103 
Коучинг за високи постижения 83 222 
Криминалистика 31 
Критика на релативизма в правото 57 
Кръгла маса на тема Актуални проблеми на развитието на съвременното право /Русе, 09.11.2013г./ 52 
Култура и културна политика в България 1879-1944 8 
Курс по търговско право 48 
Лидерство 46 97 
Лица и събития от моето време 254 278 
Логистические отношения в сфере транспортных процессов 214 
Малка медицинска енциклопедия за всеки 147 
Маркетингови анализи 112 
Матрицата на живота на Земята 9 
Медицинска астрология 18 156 
Международна научна конференция УНИТЕХ '12, Габрово, 16-17 ноември 2012 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност 216 
Меню за реформатори 92 
Месодайно говедовъдство 198 
Миниинвазивна гръдна хирургия 154 
Млечно козевъдство 209 
Млечно овцевъдство 202 
Морето - граница или врата 60 142 277 
Музикално-критически статии 291 
На първо място в Google 300 
Наказателно право. Обща част 77 
Наказателно право. Особена част 78 
Наказателно-процесуално право 55 
Наклонени покриви 319 
Направете го сега! 28 
Наръчник по разговорен немски език 244 
Научная школа "Закономерности эволюции, способы трансформации и модернизации экономических систем" 220 
Небольшое общественное здание павильонного типа 290 
Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребител 39 91 
Николай Рьорих 7 
Новата икономика 213 
Образователните индустрии 219 314 
Обща психология 16 
Общо учение за държавата 43 
Общуването 19 
Оползотворяване на ресурсите при поддържането и ремонта на машините 187 
Оптимизация на параметрите на рязане при струговане по критерий консумирана електрическа енергия 171 
Ориентирана към услуги архитектура 299 
Ортопедия за родители 163 
Основи на електронните схеми 181 182 183 184 
Основи на психологията 26 
Основи на финансите 114 
Осъзнатият път през депресията 20 157 
От инвалиди към хора с увреждания 62 
Отглеждане и използване на подправки 203 
Отглеждане на домати 205 
Относно авторските права на архитектите-проектанти 71 
Офталмология 158 
Очерки по история на славянските литератури 242 
Пазарни проучвания 88 
Пи ейч пи] PHP & MySQL 301 
Пипер 199 
Писма до сина ми Чочо 250 
Поведенческа медицина 159 
Подборен лов на интернет пирати 63 303 
Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности 262 
Потомците на Баба Тонка и народният съд 30 260 
Правни проблеми на финансовото инвестиране 53 104 
Правописен речник на българския език 253 
Практикум по микроскопска анатомия 150 
Престъпления против интелектуалната собственост 42 
Пречистване на природни води 325 
Приложни аспекти на имуществено-брачните режими по Семейния кодекс от 2009 година 69 
Проблематика развоjа футура и ньегове граматикализациjе у словенским jезицима 241 
Производство на малини и къпини 207 
Промишлено рибовъдство 200 
Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес 315 
Психология. Еволюционно феноменологичен подход 17 
Работата за мен е забавление 105 215 275 
Радиокурс по немски език 255 
Развитие и издаване на вестник Студентска искра с цел информиране на академичната общност за резултатите от научната и художественотворческата дейност на университета 10 
Разорението на тракийските българи през 1913 година 276 
Разработване и изследване на автоматично динамично настройване на стругови машини с ЦПУ 172 
Разработване и изследване на здравословни млечни продукти 322 
Разработване и изследване на нови цветове керамични прахове с участието на редкоземни елементи 326 
Разработване на научноизследователска среда за симулиране на здравни грижи в домашни условия 160 
Разработване на система за комплексна оценка на хранителни продукти 223 304 
Разработване на студентска учебно-изследователска лаборатория за здравни грижи 161 
Ракурси 243 264 
Рашко Блъсков 265 
Реторика 239 
Рецептите на Петър Димков 146 
Ръководство за практически упражнения по електротехническа безопасност 177 
Ръководство за упражнения по счетоводство 94 
Ръководство и процедури за студентската практика 34 
Световна икономика 110 
Свирим и пеем 286 
Сестрински и акушерски грижи 152 
Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд и изпълнително производство 73 
Социално и здравно осигуряване 2014 36 
Специфични артикулационни нарушения през детството 164 
Спортът в Русенския университет "Ангел Кънчев" - постижения и успехи през годините 288 
Спрете да работите 122 
Статистическо изследване 119 
Стефан Стамболов 270 
Стопанска история : Икономическо развитие на България и света 93 
Съвременен български език 251 
Съвременността и детската литература 266 
Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз 81 
Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 79 
Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност 50 
Съдебно-почеркови експертизи 61 
Създаване и изследване на математически и образователни модели, базирани на иновативни информационни технологии 138 305 
Създаване и изследване на хибридни системи за техническа диагностика 170 185 
Създаване на виртуален тримерен модел на средновековен град Червен 306 
Създаване на интерактивна образователна среда при обучението на студенти по физика и информатика 316 
Създаване на метод и устройство за увеличаване на органичното вещество в почвата 197 
Създаване на модел и симулационно изследване на полупроводникови фотоволтаични елементи 173 
Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория 289 317 
Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория към факултет Бизнес и мениджмънт 221 307 
Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по дефектоване и безразрушителен контрол 227 
Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика 139 318 
Създаване на студентска учебноизследователска лаборатория по Технология на млякото и млечните продукти 323 
Създаване на студентска учебноизследователска лаборатория по Хибридни и електрически превозни средства 196 
Създаване на уеб базирана система на Центъра за кариерно развитие 308 
Създаване на учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство" 280 
Съзнателна медицина 151 
Съчинения 14 27 256 257 
Теория и устройство на пристанищата 191 192 
Тероризмът 65 
Техническо оптимизиране на процеса за обучение и научноизследователската дейност по криминалистика и съдебни експертизи 80 
Товарознание 189 190 
Тракийска религия 22 
Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация 25 282 
Трафикът на хора 70 
Тръстеник - времена и хора 124 271 
Турците и техните жени 125 
Украина. Украинская Советская Социалистическая Республика 283 
Умната оранжерия 204 
Управление на човешките ресурси 87 211 
Учебно помагало по Гражданско процесуално право 40 
Училищен курс по геометрия 134 
Финансов мениджмънт 113 
Хищническа нация 121 
Хората решават 35 
Хоризонтално слънце 279 
Цел и целесъобразност в правото 1 
Цената на неравенството 118 
Частно животновъдство 206 
Черен PR и нови действия 249 
Четири вида любов 245 
Числен анализ на диференциални и стохастични модели от финансовата математика 123 141 
Човекът и бъдещето 15 
Човешкото действие 109 
Шест стъпки към устойчива ефективност 115 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 180 298 
Автомобили. Автомобилостроене 194 
Авторско право - България 72 
Авторско право. Интелектуална собственост 63 71 303 
Агресия (социол. ) 76 
Акушерство 152 160 
Анатомия - атлас - учебен 148 
Анатомия - микроскопска - учебници за ВУЗ 150 
Аргиров, Стоян Стоянов - дейност 3 
Архитектура 289 317 
Архитектура на сградите 290 
Асинхронни машини 176 
Аудиовизуални методи на обучение 162 
Бази данни - изграждане 308 
Бежанци, български - 1913 276 
Беларус - пътеписи, очерци, впечатления 252 
Беларуска литература 248 
Библиография 4 5 
Библиотечното дело в България 3 
Биографии 7 21 25 105 215 254 265 268 270 274 275 278 281 282 
Ботаника 208 
България - закони - история 49 
България - история, средни векове - извори и коментар 261 
България през периода на капитализма (1878-1944) 6 254 278 
Българска литература - поезия 249 
Българска литература - публицистика 243 256 257 264 
Българска литература - разкази 279 
Българска литература за деца 266 
Българска литература. Литературна критика 254 270 278 
Българска православна църква 14 
Български език - граматика 251 
Български език - езикова култура 247 
Български език - правопис - речници 253 
Български език - семантика 246 
Вестници - журналистика 10 
Висше образование - България 2 
Висше образование. Висши учебни заведения 309 
Висши технически училища 310 
Владетели, български - очерци 261 
Възобновяеми енергийни източници 175 
Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 165 
Възстановяване и развитие на българската държава след Освобождението. България по пътя на възходящо 268 
Възстановяване на детайлите 166 324 
Вътрешни болести 153 
Генеалогия 30 260 
Генетика 44 144 
Генно инженерство в животновъдството 145 321 
Генно инженерство в растениевъдството 145 321 
Геноцид - Източна Тракия - 1913 276 
География - СССР 283 
Геометрия 134 
Глас. Реч (говор) 164 
Глобализация - икономически проблеми 101 
Говеда 198 
Гравитация 140 
Граждански процесуален кодекс 41 
Гражданско право 68 
Гражданско право - България 66 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 40 41 
Грамоти, царски - България 261 
Грижи за болния. Хигиена на болния 152 160 161 
Данте Алигиери, 1265-1321 - биографии 240 
Данъци. Такси. Налози 38 89 116 
Данъчна система - Европейски съюз 84 
Данъчно право - България 74 
Двигатели с вътрешно горене 195 
Демокрация 35 75 
Детска и педагогическа психология 24 76 
Детски песни - ноти 286 
Дефектоскопия 227 
Диагностика в техниката и техническите науки 170 185 187 
Диалектически материализъм 15 
Димков, Петър Иванов - живот и дейност 146 
Дискретна математика 127 
Добро и зло 27 
Договори - България - правни проблеми 67 
Домати - агротехника - наръчници и ръководства 205 
Други животни, отглеждани от човека 201 
Други източници на енергия 175 
Държава и право - България - история 82 
Държава. Народ. Нация. Държавна територия. Държавна власт. Структура на държавите 43 
Европейски съюз - правни проблеми 50 
Европейски съюз - право 29 
Езици за програмиране 301 
Електроенергетика - охрана на труда 177 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 175 
Електронни вериги и схеми 183 184 
Електронно обучение 316 
Енергия - източници 173 
Естествени вътрешни води. Пристанища. Крайбрежни хидротехнически съоръжения. Язовири 191 192 
Естествени науки - конференции 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
Етика на бизнеса 28 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 124 271 
Живопис 7 
Животновъдство - България - организация 209 
Заваряване с електронни лъчи 194 
Зеленчукопроизводство - наръчници и ръководства 199 
Зеленчуци - Болести и неприятели 199 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 123 141 
Изчислителни системи 225 226 294 296 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 179 224 292 297 300 
Икономика 117 
Икономика - учебник за ВУЗ 111 
Икономическа политика 92 
Икономически науки 109 
Икономически науки - конференции 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
Икономически растеж 120 
Икономическо поведение - предприемачество 105 215 275 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 28 122 
Икономическо положение 98 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 93 
Индивидуална психология 13 19 28 33 
Интегрални схеми, аналогови 183 184 
Интелектуална собственост - правна защита 42 
Информатика - методика на преподаването по информатика 316 
Информационни системи 299 
Информационни системи в автоматичното управление 223 304 
Исторически материализъм 15 
История - балкански страни 258 259 
История - България - Възраждане 30 260 
История - България - нова 30 260 
История - методика на преподаването 262 
История - ново време (1492-1914) 274 
История - теория и философия 262 
История на България - учебник 272 
История на Византия и Гърция 267 
История на Германия 274 
История на Русия и СССР 283 
История на цивилизацията 25 280 282 
Италианска литература 240 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 95 
Квантова физика 140 
Книгоиздаване. Книгознание - България 6 
Кодекс на труда 37 
Компютърна архитектура 224 292 
Компютърна графика 306 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 224 292 
Компютърни мрежи 295 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 138 305 
Компютърни престъпления - правни проблеми 63 303 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 223 304 
Компютърни системи с приложение в икономиката 221 307 
Компютърно моделиране 143 302 306 
Конструктивни части и елементи на съоръжението 319 
Контролно-измервателни уреди и транспортни средства 188 
Корпорации 105 121 215 275 
Космология 140 
Краезнание 60 142 243 264 277 
Краезнание - Русе 6 124 271 
Криминалистика 31 61 80 
Лабораторни изследвания и експерименти 161 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 152 160 161 162 
Литература 252 
Литература - художествена - българска 245 250 
Литературознание 242 
Логистика - транспортна - управление 214 
Маркетинг 88 90 
Математика - История 128 
Математика за икономисти 85 86 131 132 
Математическа лингвистика 139 318 
Математически модели за изследване на операциите 138 305 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 189 190 
Машини и устройства за обработка на данни 225 226 294 296 
Медицина 147 159 
Медицина - физиология 149 
Медицина - хирургия 154 
Медицина, китайска - наръчници и ръководства 149 
Медицинска астрология 18 156 
Медицински растения - наръчници и ръководства 203 
Международен арбитраж. Европейски съюз 51 
Международни политически отношения 60 142 277 
Международно наказателно право. Екстрадиция (правни аспекти) 51 
Международно сътрудничество - правни проблеми 50 
Мениджмънт - информационни системи 221 307 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 105 215 275 
Металорежещи машини - с програмно управление - учебници за ВУЗ 172 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 46 83 97 222 
Методи на управление. Мениджмънт 32 99 122 212 
Методика на обучението по математика 134 139 318 
Механика 143 302 
Механични задвижвания 186 
Митология, антична 22 
Млечна промишленост 322 
Млечна промишленост, преработка на млякото 323 
Монетарна политика на ЕС 53 104 
Морал и общество 37 
Музика 291 
Музиканти, български 287 
Наказателен процес - България 55 
Наказателно право 77 
Наказателно право - България 45 
Народна медицина. Лечение с домашни средства 146 
Народни вярвания. Народни обичаи. Суеверия. 64 
Народни игри 64 
Наука и религия 9 
Наука. Просвета. Информация. Библиография 2 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 270 281 
Начални форми на власт. Исторически форми на власт и управление 54 
Невролингвистично програмиране 23 
Немски език 244 255 
Облигационно право - България 67 68 
Обработка на материалите без снемане на стружки 166 324 
Обща теория на държавата 54 
Обща теория на музиката 284 
Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 223 304 
Обществени науки - конференции 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
Обществени финанси 38 74 89 
Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици. Скотовъдство 206 
Обявяване независимостта на България и период на Балканските войни (1908-1914) 276 
Овцевъдство 202 
Операционни системи 299 
Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология 163 
Ораторско изкуство. Красноречие 239 
Организационна култура 100 
Организационно поведение 100 
Организация на възпитанието и обучението 312 315 
Организация на обучението 219 314 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 98 
Организирана престъпност - България 70 
Организирана престъпност - противодействие 50 
Органически и биологически торове 197 
Ортопедия 163 
Основни задачи на общественото управление 47 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 39 47 62 91 
Офталмология 158 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 39 88 91 112 118 
Пазарна икономика - теория 118 
Папство - история 14 
Пари. Валута. Евро 102 
Парници и оранжерии - наръчници и ръководства 204 
Период на кризата на феодализма и зараждане на капиталистически отношения. Възраждане на българския 265 
Период на кризата на феодализма и периода на капитализма 263 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздаване 10 
Планиране (икон. ) 220 
Планиране на транспортните пътища и съоръжения 188 
Поведение 159 
Поддържане и ремонт на машините 187 
Подправки - наръчници и ръководства 203 
Политика - България - история - спомени 30 260 
Полупроводникова електроника 181 
Посевни и посадъчни машини и инструменти. Машини за торене 197 
Прабългарски съкровища 269 
Права на човека 44 144 
Право - наследствено право - Германия 56 
Право - търговско 79 
Право на Европейския съюз 81 
Право. Видове и форми. Направления в теория на правото 1 
Право. Общи въпроси. Увод в правото. Методи и помощни науки на правото 52 
Предучилищно възпитание 24 
Пречистване на водата 325 
Приложна графика 285 
Приложна математика 129 
Приложна психология 20 157 
Природа. Изучаване и опазване на природата. Опазване на растителния и на животинския свят 60 142 277 
Програмиране 293 
Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 180 298 
Програмни въпроси. Програмиране 301 
Програмно управление на металорежещи машини 171 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 165 
Психология 16 17 26 
Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 20 157 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 58 59 217 218 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 53 104 
Регионална икономика. Териториална икономика 101 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 90 
Религия - православие 11 12 
Религия - философия 27 
Религия - християнство - неканонични книжа 11 12 
Ремонт на земеделска техника 166 187 324 
Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 210 
Рентгенодиагностика. Радиография 155 
Рибовъдство 200 
Ръководство (лидерство) и авторитет 46 97 213 
Ръкописи - България 3 
Световна стопанска система 110 
Световно стопанство - учебници за ВУЗ 93 
Сгради - топлоустойчивост - методи на изследване 320 
Семейно право 69 
Синтаксис 251 
Славянски езици - граматика 241 
Славянски литератури - история 246 
Славянски литератури - история - убечник 242 
Слънчева енергия 173 
Социална работа 34 
Социални групи според тяхната връзка 62 
Социални процеси 83 222 
Социални работници 34 
Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 13 33 
Социално осигуряване 36 38 89 
Социално поведение. Социална психология 19 28 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 78 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 288 
Стара и антична история 273 313 
Статистика на организации и отделни фирми 119 
Стопански предприятия - икономика 115 
Стопански предприятия - управление и организация 115 
Стругарство, стругове - автоматизация 172 
Стъкларска и керамична промишленост. Изкуствени камъни. Цимент 326 
Счетоводство 94 
Счетоводство - стандарти - международни 216 
Съдебно-почеркова експертиза 61 
Съдопроизводство 73 
Съобщителна техника 170 178 185 
Теория на вероятностите и математическа статистика 130 
Теория на организацията - социология 32 212 
Теория на правото 57 
Теория на числата 126 133 
Теософия - популярна литература 9 
Терапия - насочена към пациента 151 
Терористични действия 65 
Техника - конференции 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
Тибет - пътешествия и експедиции - популярна литература 9 
Товарен транспорт по вода. Товарни превози 189 190 
Топлоизолационни строителни материали 320 
Траки - религия 22 25 282 
Тракийски въпрос 276 
Транспортни средства 193 196 
Трафик на хора - България - правни проблеми 70 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 98 
Трудово законодателство 74 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 36 
Турция - етнография 125 
Търговия - пазар 109 
Търговско дело - финансово право 53 104 
Търговско право 48 
Търговско право - България - нормативни актове 66 
Украйна - паметници на културата 269 
Университети 285 
Университети - Русе - учебни планове и програми 288 
Университети - София - история 311 
Управление на образованието, науката и културата 8 
Управление на транспорта 188 
Управление на човешките ресурси 87 211 
Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 213 219 314 
Условия на труда. Работно място. Охрана на труда 58 59 217 218 
Учебен процес - във висшето образование 289 317 
Учени, български - дейност 3 
Физика - методика на преподаването по физика 316 
Философия 21 
Философия на ценностите 27 
Философия, съвременна 27 
Финанси - теория 114 
Финанси на стопанските организации 103 121 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 96 113 
Финансова математика 123 141 
Фитотерапия 146 
Фотоелектроника 173 
Хидроенергетика 174 
Хладилна техника 174 
Хранителна промишленост 145 321 
Художествено проектиране, конструиране 10 
Цивилизация. Култура. Прогрес - България 8 
Цифрови интегрални схеми 182 
Ягодови растения 207 
Японска литература 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"Бърза литература" 249 
MySQL програмиране 301 
PHP 301 
UNITECH 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
абстрактно-познавателни процеси 16 
автобиография 21 254 278 
автоматично управление 172 
автомобилостроене 194 
авторски права в договорните отношения 71 
авторско право 42 63 71 72 303 
агресивно поведение 76 
агресия 24 
агротехника 205 
административни производства 38 89 
административно управление 309 
административнонаказателни разпоредби 38 74 89 
акушерски грижи 152 160 
акционери 105 215 275 
албум 258 259 
алманах 2 
алтернативна медицина 151 
алтернативни горива 195 
анализ на онлайн представеността 300 
анализ на пазара 112 
аналитични методи 134 
аналогови схеми 183 
анатомия 148 150 
анатомия и морфология на растенията 208 
анатомия и физиология 158 
ангиография 155 
Аргиров, Стоян Стоянов - дейност 3 
аритметични функции 126 133 
ароматни растения 203 
артикулационни нарушения 164 
архитектурно проектиране 290 
асинхронни генератори 176 
асинхронни машини 176 
астрология 18 156 
аудиовизуални методи на обучение 162 
аутизъм 165 
бази данни 293 308 
бази данни и PHP 301 
Балкански войни (1908-1914) 276 
банки 102 114 
банков риск 96 
банкова политика 96 
банкова система 96 
банкови операции 96 
банково дело 102 121 
банково кредитиране 121 
бариери на слушането 13 33 
бежанци 65 
безопасност на движението 193 
безопасност на работа 58 59 217 218 
безопасност на труда 177 
беларуска литература 248 
белодробна хирургия 154 
библиографски указател 4 5 
библиотечно дело - България 3 
бизнес 32 105 212 215 221 275 307 
бизнес оптимиране 116 
бизнес развитие 99 
биографии 7 25 250 263 265 268 270 281 282 287 
биопсихология 17 
биотехника на отглеждане 200 
биотехника на развъждане 200 
болести 201 205 207 
болести на зрителния анализатор 158 
болести по говедата 198 
болнична среда 152 
ботаника 208 
брачни договори 69 
бъдеще време (грам.) 241 
България - история 49 
България - история - средни векове 261 
България - право 49 
България и Рим 14 
България през периода 1878-1944 6 254 278 
българска литература 243 245 249 250 252 256 257 264 266 279 
българска литература - спомени 254 278 
българска православна църква 14 
българска философска школа 21 
български владетели - очерци 261 
български език 251 253 
бюджетна политика 92 
валутни пазари 110 
вестници 10 
вибродиагностика 143 302 
видеофилми 162 
видове княжества 54 
видове правни производства 41 
византийски хуманизъм 267 
Византия и Западът 267 
Византия и ислямът 267 
Византия и Средна Европа 267 
виртуални модели 306 
високочестотни генератори 184 
висше образование 2 309 316 
висше техническо образование 289 310 317 
висши училища 4 5 10 
власт - теория 54 
воден транспорт 191 192 
време и реалности 262 
възникване на държавата 43 
възобновяеми източници на енергия 175 
възпитание на душевно болни 165 
възприятия 17 
Възраждане - България 30 260 265 
възстановителни покрития 166 324 
възстановяване на детайли 166 324 
възстановяване на детайли (при двигателите) 187 
външна политика 111 299 
вътрешни болести 153 
вътрешни води 191 192 
вятърни турбини 174 
гастроентерология 153 
генератори на импулси 182 183 
генетика 44 144 
генетика и среда 159 
генни мутации 44 144 
генно инженерство 145 321 
генно модифицирани култури 145 321 
география на Украйна 283 
геометричне методи 134 
геометрични конструкции 134 
геометрия 134 
глобализация 101 
глобална търговия 95 
ГМО и околна среда 145 321 
говедовъдство 198 
горива 189 
гравитация 140 
граждански процес 41 
граждански процесуален кодекс 41 
гражданско право 68 
гражданско съдопроизводство 40 41 
графичен дизайн - Русенски университет 285 
графическо представяне на речта 61 
гръден кош 154 
гръдна хирургия 154 
Данте Алигиери - биографии 240 
данъчна система 84 
данъчно законодателство 74 
данъчно облагане 84 
данъчно оптимиране 116 
данъчно право - ЕС 84 
данъчно-осигурителен процес 38 89 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 74 
данъчно-осигурително процесуално право 74 
дарителство 105 215 275 
двигатели с вътрешно горене 195 
движение на капитала 110 
двустъпална хладилна машина 174 
демографски срив 92 
демокрация 35 75 
демокрация - САЩ 35 
депресия 20 157 
детска агресия 76 
детска литература 266 
детска психология 76 
детски песни 286 
дефектология 165 
дефектоскопия 227 
джендър проблематика 47 
диагностика в техниката 187 
диалектически материализъм 15 
дивидентна политика 103 
дигитален маркетинг 90 
дигитални информационни системи 219 314 
Димков, Петър Иванов - живот и дейност 146 
диоди 181 
директен маркетинг 90 
дискретна математика 127 
дисперсионен анализ 119 
дистанционно обучение 219 314 
диференциални и диференчни уравнения 123 141 
длъжници 79 
добро и зло 27 
договори 68 
документация 14 
домати 205 
Древен Изток 273 313 
Древна Гърция 273 313 
дробни числа 126 
други източници на енергия 175 
дълготрайни активи 103 
дървен материал 190 
държава, власт, суверинитет 54 
държавен тероризъм 65 
държавна администрация 92 
държавна политика 62 
европейски джендър политики 47 
Европейски съюз 51 309 
Европейски съюз - правни проблеми 50 
европейско право 29 
единична линейна регресия 119 
езикова култура 247 
Екзарх, Александър, 1810-1891 263 
екологически риск 29 
екологични характеристики 195 
екология на дървесните видове 208 
електрически сигнали 181 
електрически уредби 177 
електробезопасност 180 298 
електроенергетика 175 
електромобил 196 
електронна измервателна апаратура 186 
електронни схеми 181 
електротехника 177 
електротехника - теоретична 176 
електротехническа безопасност 177 
емитиране 53 104 
ендокринология 149 153 
енергийна ефективност 320 
енергийни източници 173 
енергийни центрове 149 
енергоспестяване 171 
ентропия 320 
енциклопедия 147 
епистоларна литература 250 
есеистика 245 
етнография 124 125 271 
етнология 124 271 
ефективност 115 
жени - положение в семейството 125 
женска престъпност 45 
жертви 70 
животновъдни сгради 198 
животновъдство 198 209 
жлези с вътрешна секреция 149 
журналистика 10 
заболявания 151 
заваряване с електронни лъчи 194 
завещание 56 
задачи 134 
задължения и отговорности 152 
задължения на работодателя 58 59 217 218 
зайцевъдство 201 
закони 37 38 89 
законност в правото 1 
законодателство 49 
замърсяване на водите 29 
заплащане на труда 98 
заповед за изпълнение 73 
заповедно производство 73 
застраховане 85 86 114 131 132 
захранвания 184 
защита на авторското право 72 
защита на потребителите 39 91 
здравеопазване 92 201 
здравна превенция 152 
здравни грижи 160 161 
здравно осигуряване 36 
здравно поведение 159 
здравословно хранене 159 
зеленчукови градини 199 
зеленчукопроизводство 199 
зърнени товари 190 
идентификационно изследване 61 
избор на домейн 300 
извадки от Закона за авторското право 71 
извадков подход 88 
известни личности 16 
изграждане на линкове 300 
издателска дейност 10 
измервателни скали 88 
изображения 306 
изпитване на материалите 227 
изразяване на бъдещност 241 
изселници 65 
източен въпрос 274 
източници на данъчното право 84 
изчислителни системи 224 225 226 292 294 296 
икономика 106 107 108 111 116 120 135 136 137 167 168 169 
икономика за мениджъри 116 
икономическа интеграция 110 
икономическа наука 93 94 
икономическа политика 92 93 
икономическа теория 109 
икономически механизми 220 
икономически отношения 109 
икономически растеж 120 
икономически теории 117 
икономическо неравенство 118 
икономическо поведение 28 122 
имуннопрофилактика 198 
имуществени отношения 69 
инвеститори във финансови инстр. 53 104 
инвестиции 95 102 113 
инвестиционна политика 92 
инвестиционни посредници 53 104 
индивидуална психология 13 19 28 33 
индикатори 184 
инициативи и отзоваване в САЩ 35 
интегрални схеми 183 
интегриране със социалните мрежи 300 
интелектуална собственост 42 63 303 
интелектуални престъпления 42 
интелигентен растеж 99 
интерактивни методи 312 315 316 
интернет пиратство 63 303 
интерфейси 180 298 
информационни и комуникационни технологии 179 297 
информационни технологии 138 305 
инфраструктурата в икономиката 32 212 
инфрачервено нагряване 194 
исторически материлизъм 15 
история 14 262 265 310 311 
история - България 263 268 
история - България - нова 124 271 276 
история на Балканите 258 259 
история на България 270 272 281 
история на Византия 267 
история на Германия 274 
история на древния свят 273 313 
история на математиката 128 
история на правото 82 
история на религията 25 282 
история на СССР 283 
история на Украйна 283 
история на цивилизацията 280 
италианска литература 240 
йерархия на целите 1 
кадрово осигуряване 98 
казуси 40 
канали 191 192 
капитал 110 113 
капиталовложения 95 
капиталово бюджетиране 103 
кардиология 153 
каучук 189 
качествени методи 88 
квалификация 98 
квантова физика 140 
керамични изделия 326 
керамични материали 326 
керамични пигменти 326 
кибернетика 224 225 226 292 294 296 
китайска медицина 149 
клъстърен анализ 88 
ключове понятия 134 
книгоиздаване 6 
Княжество България 49 
князе - Италия 54 
когнитивни нарушения 24 
кодекс на труда 37 
кожа 148 
козевъдство 209 
комбинаторен анализ 130 
комбинационни схеми 182 
комбинирано елестроосигуряване 175 
компютърна архитектура 224 292 299 
компютърна томография 155 
компютърни комуникации 293 295 
компютърни мрежи 224 292 295 
компютърни престъпления 63 303 
компютърни техники 180 298 
компютърно моделиране 299 306 
комуникация - психологични проблеми 19 
комуникация, език, реч 164 
конкуренция 111 299 
консервиране 205 
контролно-измервателни уреди 188 
конференции 60 106 107 108 135 136 137 142 167 168 169 178 277 
кораборемонтни и корабостр. съоръжения 191 192 
корелационен метод 119 
коригиране времето на раждане 18 156 
корпоративни данъци 116 
корпоративно данъчно оптимиране 116 
корпоративно управление 105 121 215 275 
космология 140 
коучинг на екипи 83 222 
краезнание 6 30 60 124 142 243 260 264 271 277 
красноречие 239 
кредитори и длъжници 73 
криза на феодализма 265 
криминалистика 31 80 
криминалистическа техника 80 
криминалистически методи 31 
криминалистична организация 31 
критически статии 291 
кростаблици 88 
култура на България 8 
културен профил 100 
културна политика на България 8 
културно-историческо наследство 280 
курсова работа 290 
кучешка тения 163 
къпини 207 
лекарска професия 160 161 
лекарствени растения 203 
лексикология 247 
лепила 189 
лечение 151 
лечение с домашни средства 146 
лидерски практики 46 97 
лидерско поведение 46 97 
лидерство 32 83 212 213 222 
лидерство и власт 46 97 
литературна критика 242 
литературознание 242 
лихва 114 
лихвена политика 114 
личност - психология 19 
личност и обща психология 16 
логистика в транспорта 214 
магнитно-резонансна томография 155 
макроикономика 111 118 
макроикономическа стабилност 92 
малини 207 
маркетинг 90 
маркетингови решения 112 
маркировка на товари 189 190 
математика 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
математика за икономисти 85 86 131 132 
математическа лингвистика 139 318 
математическа статистика 85 86 131 132 
математически модели 129 138 305 
материалноправни проблеми 68 
материалознание 227 
машини за торене 197 
машини и устройства за обработка на данни 225 226 294 296 
машинно-технологична система 289 317 
медицина 147 158 
медицинска астрология 18 156 
медицинска етика 44 144 
медицински и здравни специалисти 162 
медицински работници 160 
медицински сестри 161 
медицински хороскоп 18 156 
международен арбитраж 51 81 
международни конференции 32 212 214 
международни политически отношения 60 142 277 
международни разпоредби 72 
международни стандарти 216 
международно законодателство 44 144 
международно наказателно право 51 
международно право 44 144 
международно сътрудничество 50 
мемоари 250 
мениджмънт 32 99 105 122 212 215 221 275 307 
метални изделия 190 
металорежещи машини 171 172 
метаубеждения 23 
методи 16 
методи за обучение 316 
методи на възпитание 312 315 
методи на обучение 312 315 
методи на управление 46 97 99 122 213 
методика на обучението 139 318 
методика на преподаването 262 
механика 143 302 
механични системи 143 302 
микроенергийна система 175 
микроикономика 111 
микроскопска анатомия 150 
минерални соли 189 
минерални торове 189 
млекопреработване 322 323 
млечна продуктивност 202 
млечна промишленост 322 323 
млечни продукти 322 323 
мляко 322 323 
многокритериална оптимизация 143 302 
множествена линейна регресия 119 
множител на Лагранж 320 
мобилна опитна уредба 186 
модели на поведение 23 
модерен мениджмънт 213 
морско законодателство 29 
морско строителство 191 192 
мотивация на персонала 83 87 211 222 
музика 284 287 291 
мултимедийна информация 179 297 
мултимедийни технологии 179 297 
награди 285 
надеждност 193 
наказателен закон 77 
наказателен кодекс 42 
наказателен процес 55 
наказателна отговорност 63 77 303 
наказателно право 45 77 78 
наказателно преследване 63 303 
наказуеми действия 78 
наклонени покриви 319 
народна медицина 146 
народни вярвания 64 
народни игри 64 
народни обичаи 64 
наследствено право 56 
наследяване 56 
наследяване на авторското право 72 
насоки на развитие 206 
настройки на машините 172 
наука 2 
наука и религия 9 
научна лаборатория 289 317 
национална идентичност 280 
национална памет 280 
националноосвободително движение 30 260 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 281 
невролингвистично програмиране 23 
независимостта на България 276 
немски език 244 255 
немски разговорник 244 
немско право 56 
неокантианска философия 57 
неприятели 205 207 
нервна система 148 
неформално образование 219 314 
нефрология 153 
НИС 10 138 139 166 172 173 193 196 221 227 246 247 289 305 306 307 308 312 315 316 317 318 322 323 324 326 
нова история 274 
нормативни документи 58 59 217 218 
ноти 286 
обеззаразяване на водата 325 
облигационно право 68 
оборотен капитал 103 
образование 92 
образователна система 219 314 
образователно дело 138 305 
обучение 162 
обучение по информатика 316 
обучение по математика 139 318 
обучение по физика 316 
обща психология 16 
обществени отношения 109 
обществени сгради 290 
обществено развитие 118 
овцевъдство 202 
опазване на природата 60 142 277 
опаковане на товари 189 190 
операционни системи 299 
оползотворяване на ресурсите 187 
оптимизирането на уебстраницата 300 
оранжерийна почва 204 
ораторско изкуство 239 
организационна култура 100 
организация на разследването 31 
организирана престъпност 50 70 
органични торове 197 
органично земеделие 197 
осигуряване 36 
основи на лидерството 46 97 
основни отрасли 206 
основни принципи 301 
особенорежимни товари 190 
осъзнаване 13 33 
отвеждане на водата 319 
отглеждане 205 
отглеждане на кози 209 
отглеждане на пипер 199 
отглеждане на растения 207 
отклонения 67 
отличия 285 
Отоманска империя 258 259 
офталмология 158 
охлаждане на компютъра 180 298 
охрана на труда 58 59 217 218 
оцветители 326 
оценка на персонала 87 211 
пазар 53 88 104 
пазарен дял 112 
пазарна икономика 109 118 
пазарно общество 109 118 
пазарно стопанство 111 299 
паметници на културата - Украйна 269 
пари 102 114 
парична маса 114 
парници и оранжерии 204 
патологична психология 165 
педагогическа информатика 219 314 
педагогическа психология 76 
пенсионна реформа 92 
пенсионно осигуряване 36 86 132 
Перешчепинското съкровище 269 
период на капитализма 263 
период на кризата на феодализма 263 
печат 10 
писма 250 
планиране 188 
платежен баланс 110 
поасонов процес 85 131 
поведение 19 
поведенческа медицина 159 
поведенческа психология 17 
поведенчески въпросник 24 
поведенчески затруднения 24 
повести 234 236 
подбор за разплод 202 
поддържане на машините 210 
подправки 203 
поезия 249 252 
познавателни процеси 17 
покривни конструкции 319 
политика 75 
политически интриги 270 
политическо преследване 30 260 
полупроводникови елементи 173 
помпен агрегат 174 
породи животни 206 
породи овце 202 
потребителска удовлетвореност 112 
потребителско поведение 111 299 
прабългарски съкровища 269 
права на архитекти-проектанти 71 
права на хората с увреждания 62 
права на човека 47 
правен аспект 47 
правен релативизъм 57 
правна защита 42 
правна идеология 57 
правна цел 1 
правни аспекти 51 
правни проблеми 70 
правно регулиране 1 53 104 
право 1 52 57 69 82 
право на прихващане 67 
правописен речник 253 
правопораждащ фактически състав 67 
православна църква 11 12 
практически умения 80 161 
предаватели 182 184 
предотвратяване на престъпленията 45 
предпоставки 120 
предприятието в бизнеса 216 
предучилищна възраст 164 
презумции 23 
преобразуватели 183 
преподаване на практика 34 
престъпления 45 78 
прехвърляне на авторското право 72 
пречистване на вода 325 
пречиствателни станции и съоръжения 325 
приемници 182 184 
приложна ботаника 203 
приложна графика 285 
приложни програми 299 
природа 60 142 277 
пристанищни комплекси 191 192 
пристанищни складове 190 
приходи в бюджета 84 
проблеми на съвременното право 52 
програмиране 293 
програмно управление 171 
програмно управление и автоматизация 223 304 
продажби 88 112 
продуктивност 206 
проектиране на сгради 290 
производство на енергия 176 
производство по несъстоятелност 66 79 
промишлено рибовъдство 200 
прости числа 126 
професионална кариера 98 
професионални творци и изпълнителни 287 
професионално развитие 98 
профилактика 45 
профилактика и болести 202 
процес на управление 47 
процесуално право 40 
психично и нравствено здраве 20 157 
психологическа диагностика 151 
психологическа помощ 151 
психология 20 26 157 
психология на личността 17 
психосоматични заболявания 159 
психотерапия 151 
публицистика 243 245 252 256 257 264 
публични вземания 74 
пулмология 153 
пътешествия и експедиции 9 
работа в екип 83 222 
равнопоставено участие 62 
равнопоставеност на половете 47 
радиокурс 255 
разкази 279 
растениевъдство 199 
реагенти 325 
реални активи 113 
революционно движение 30 260 281 
регионална икономика 101 
редки заболявания 44 144 
реклама 90 
религиозни ценности 27 
ремонт на земеделска техника 187 
ремонт на машините 210 
рентгенографска техника 155 
рентгенографски анализ 155 
рентгенодиагностика 155 
реторика 239 
референдуми 35 
реформаторски ценности 92 
рецепти 146 
речни пристанища 191 192 
рибовъдство 200 
Рим 273 313 
Рим и Константинопол 267 
родове и история 30 260 
руди 189 
Русе 6 
Русенски университет 288 
руско-турска война 274 
ръководство 309 
ръкописи - България 3 
световно стопанство 110 
светодиодни лампи 194 
селскостопански машини 197 
семантика 246 
семейно право 69 
сестрински грижи 152 160 
сетивни органи 148 
силикатни товари 190 
симулационно моделиране 293 
синтаксис 251 
система за компютърна денситометрия 61 
система за Компютърно зрение 223 304 
система за спектрален анализ 223 304 
система за управление на съдържанието (CMS) 300 
систематика на растенията 208 
сколиоза 163 
славянска литература 246 
славянски езици 241 
славянски литератури 242 
след Освобождението 268 
сливания 103 113 
слънчева енергия 173 
смисъл на живота 17 
соматични заболявания 159 
социална интеграция 62 
социална работа 34 
социални аспекти 164 
социални групи 62 
социални работници 34 
социално благосъстояние 118 
социално общуване 13 33 
социално поведение 28 
социология 34 
специфични нарушения 164 
спорт 288 
спортни игри 288 
спортни състезания 288 
спортни тренировки 288 
сравнителна граматика 241 
сравнително езикознание 241 
средновековно папство 14 
Стефан Стамболов 270 
стихове 248 
стопанска дейност 93 
стопанска дейност в древността 93 
стопански предприятия 115 
стохастични модели 85 131 
Стоянов, Захари 268 
стрес 20 157 
строителни товари 189 
строителство 319 
стругове с ЦПУ 172 
студеноводно стопанство 200 
студентска лаборатория 139 196 221 227 307 318 
суеверия 64 
счетоводни стандарти 216 
счетоводство 220 
счетоводство на предприятието 94 
съвети за начинаещите 204 
съветска живопис 7 
съвременен български език 247 
Съд на европейските общности 81 
съдебна защита 81 
съдебна система на ЕС 81 
съдебни експертизи 80 
съдебно сътрудничество 50 
съдебно-почеркова експертиза 61 
съдопроизводство 73 
съединители 186 
създаванет на уебстраница 300 
съобщения и призовки 73 
съобщителна техника 170 178 185 
съхранение 189 190 
същност на държавата 43 
тазобедрена става 163 
телекомуникации 129 
температурни полета 320 
теория и история 75 
теория и философия 262 
теория на вероятностите 130 
теория на графите 127 
теория на масовото обслужване 129 
теория на музиката 284 
теория на опашките 129 
теория на счетоводството 94 
теория на числата 126 133 
теософия 9 
тероризъм 65 
тестове 40 134 
техника 106 107 108 135 136 137 167 168 169 
техническа диагностика 170 185 
технически университети 4 5 
техническо оборудване 210 
техническо обслужване 170 185 
Тибет 9 
топловодно стопанство 200 
торент тракери 63 303 
траки - религия 22 
тракийска култура 22 25 282 
тракийски българи 276 
Тракийски въпрос 276 
тракийски орфизъм 22 
тракийски паметници 22 25 282 
транзисторна електроника 181 
трансгранична екология 174 
транснационални корпорации 101 
транспорт 32 188 212 
транспортиране на риба 200 
транспортиране на товари 189 190 
транспортни пътища 188 
транспортни средства 188 193 195 196 
транспортни съоръжения 188 
трафик на хора 70 
триещ съединител 186 
тримерни (3D) визуални сцени 306 
труд 37 
трудово възнаграждение 87 211 
ТУ - Варна 310 
туризъм - икономика 32 212 
турци - бит - история 125 
търговия 39 91 
търговски закон 66 79 
търговски практики 39 91 
търговско право 48 66 79 
уеб базиране 308 
уеб сайт 293 
университети 311 
УНСС 2 311 
управление за мениджери 213 
управление на транспорта 188 214 
управление на хора 213 
управление на човешките ресурси 87 211 
усилватели 184 
усилвателни схеми 183 
условия на труд 58 59 177 217 218 
устройство на персоналния компютър 180 298 
учебник 272 
учебно-изследователска лаборатория 80 139 160 161 196 221 227 280 289 307 317 318 
учене на практика 34 
учени - български - дейност 3 
факторен анализ 88 
фасадни обвивки 320 
физика за градинаря 204 
физиология 149 
физиология на дървесните видове 208 
физическа култура 288 
философия 21 
философия - Германия 27 
философия на ценностите 27 
филтриране 325 
фина механика 225 226 294 296 
финанси 86 132 
финансов мениджмънт 220 
финансова криза 121 
финансова математика 123 141 
финансова отчетност 216 
финансови инструменти 53 104 
финансови пазари 102 
финансово инвестиране 53 104 
фитотерапия 146 
форми и параметри на PHP 301 
форми на власт 54 
форми на държавата 43 
фотоалбум 258 259 283 
фотоволтаична енергия 173 
фотоволтаични системи 175 
хакерство 63 303 
характеристика на товарите 189 190 
хардуерен и софтуерен инструментариум 223 304 
хедж фондове 95 
хематология 153 
хибридни системи 170 185 
хигиена на болния 161 
хидроенергетика 174 
хиперактивност 24 
хлътнал(обущарски) гръден кош 163 
ходило 163 
хора с увреждания 62 
хостинг 300 
храна 145 321 
хранене 198 202 
хранене на рибите 200 
хранителни стоки 190 
хранително-вкусова промишленост 145 321 
християнска религия 11 12 
художествена литература 245 249 
царски грамоти 261 
целулоза 190 
ценообразуване 111 299 
Център за кариерно развитие 308 
цифрови интегрални схеми 182 
частно животновъдство 206 
числен анализ 123 141 
числени методи 123 141 
човешки ресурси 87 100 211 
чугунени детайли 166 324 
ягодови растения 207 
якостно-деформационен анализ 143 302 
японска литература 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 
японски разкази 234 236 
японски роман 228 229 230 231 232 233 235 237 238 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аргиров, Стоян Стоянов 3 
Бисмарк, Ото фон 274 
Блъсков, Рашко Илиев 265 
Бъфет, Уорън 105 215 275 
Данте Алигиери 240 
Димков, Петър Иванов 146 
Екзарх, Александър 263 
Кръстев, Александър 287 
Кубрат, хан 269 
Левски, Васил 281 
Паси, Исак 21 
Радев, Симеон 254 278 
Рьорих, Николай 7 
Стамболов, Стефан 270 
Стоянов, Захари 268 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 36 70 120 
България - право 49 
Варна 310 
Германия 274 
Европа 120 274 
Европейски съюз 51 
Османска империя 258 259 
Русе 6 45 
Русе - краезнание 124 271 
Силистра 243 264 
СССР 7 283 
Тръстеник 124 271 
Турция 125 258 259 
Украйна 283