НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ 62293 

Недков, Александър и др.

   Вестникарят, вестникът / Александър Недков, Габриела Стефанова . - Русе : Авангард принт, 2010 . - 137 с. : с факс. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40374

- 2 -

С/01/С 55Ет 

Спасов, Емил Крумов

   Тринадесет века България : Историческа библиография /  Състав. Емил Крумов Спасов, Ганчо Ганчев Драганов . - София : Народна библиотека "Кирил и Методий", 1980 . - 402 с. ; 23 см

   Изд. на ЦКПС на работниците от полигр. промишленост и култ. инст. Секция на библ. работници

   ISBN * 

  

Сист. No: 40498

- 3 -

Арх/01/Т 36Гб 

Тасев, Георги

   Био-библиография /  Състав. Георги Тасев . - София : [б. и. ], 2014 . - 58 с. ; 20 см

   Книгата е с автограф

   ISBN * 

  

Сист. No: 40521

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

П/159.9/Б 48Ад, П1/159.9/Б 48АдЦБ 62329

Блатнер, Адам

   Драматизирайки-Аза : Практически приложения на психодраматичните методи / Адам Блатнер . - София : Фондация Кентавър арт, 2014 . - 275 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 255-269

   ISBN 978-954-92631-3-8 

  

Сист. No: 40607

- 5 -

П/159.9/Б 57Д-о, Ч2/159.922.7/Б 57Д-оЦБ 62328

Божкова, Десислава

   Осиновя(р)ването / Десислава Божкова . - София : Критика и хуманизъм, 2014 . - 179 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-183-2 

  

Сист. No: 40577

- 6 -

П/159.9/Г 41С-з, П1/159.9/Г 41С-зЦБ 62324

Герхард, Сю

   Защо обичта е важна / Сю Герхард ; Прев. от англ. Румяна Автанска ; Ред. Милена Попова . - София : Изток - Запад, 2014 . - 270 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-321-371-9 

  

Сист. No: 40570

- 7 -

ЦБ 62336 

Ефтимова, Андреана

   Невербалната комуникация : Медии и медиатори / Андреана Ефтимова . - София : СИЕЛА, 2011 . - 231 с. : с табл. ; 21см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-28-0988-3 

  

Сист. No: 40657

- 8 -

П/159.9/И 52МпЦБ 62295

Илиева, Мара Цанкова

   Познавателните задачи за развитие творческите способности на децата от предучилищна възраст / Мара Цанкова Илиева . - Русе : Дунав прес, 1990 . - 142 с. ; 21 см

   Библиогр. с 139-141

   ISBN * 

  

Сист. No: 40389

- 9 -

П/17/М 76е, П1/17/М 76ЗеЦБ 62323

Михова, Златка Михова

   Емоционални процеси в семейството и системна терапия / Златка Михова Михова . - 2. доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 248 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 233-240 ; Индекси 241-246

   ISBN 978-954-449713-2 

  

Сист. No: 40556

- 10 -

П/159.9/Ш 99АсЦБ 62326

Шютценбергер, Ан Анслен

   Синдромът на предците : Връзки между поколенията, родови тайни, синдром на годишнината...Как да си изградим геносоциограма? / Ан Анслен Шютценбергер ; Прев. от фр. Росица Борисова Ташева . - 16. изд. . - София : Колибри, 2014 . - 247 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-126-7 

  

Сист. No: 40575

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 11 -

Ч5/34/А 66Мб 

Андреев, Михаил

   Българското обичайно право : Правно-историческо проучване / Михаил Андреев . - София : Наука и изкуство, 1979 . - 323 с. ; 21 см

   Азб. указ. с. 305-313; Рез. на руски ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 40426

- 12 -

П/339/А 75МмЦБ 62299

Антов, Момчил

   Митническо представителство / Момчил Антов . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2014 . - 235 с. : с табл., сх., прил. ; 21 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 81 ; 1314-4804)

   

   ISBN 978-954-23-0979-6 

  

Сист. No: 40412

- 13 -

П/31/Д 40кЦБ 62327

Демографската катастрофа: монополи, корупция и регионализъм  : Сборник /  Състав., науч. ред. Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2014 . - 324 с. ; 22 см . -  (Патриотични семинари)

   

   ISBN 978-954-9664-65-2 

  

Сист. No: 40576

- 14 -

С/32/Е 41а, С5/32/Е 41а, ЦБІІ 3128 

   

Екзарх Антим I - зората на парламентаризма в България  /  Състав. Николай Асенов, Светлана Кръстева, Георги Иванчев . - София : Б. и., Б. г. . - 79 с. ; 30 см

   Изданието е посветено на 135-годишнината от Учредителното народно събрание. - Без сведения за наименованието на издателството

   ISBN 978-954-8011-31-0 

  

Сист. No: 40429

- 15 -

ЦБ 62336 

Ефтимова, Андреана

   Невербалната комуникация : Медии и медиатори / Андреана Ефтимова . - София : СИЕЛА, 2011 . - 231 с. : с табл. ; 21см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-28-0988-3 

  

Сист. No: 40657

- 16 -

ЦБ 62341 

Златева, Минка Генчева

   Мостове към консенсуса : Пъблик рилейшънс, журналистика и медии: проблемни области и конфликтни зони / Минка Генчева Златева . - 2. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2011 . - 263 с. ; 23 см

   Библиогр.: с. 234-254 и под линия ; Рез. на бълг., англ., нем., рус. ез.

   ISBN 978-954-07-3245-9 

  

Сист. No: 40662

- 17 -

ЦБ 62335 

Кътлип, Скот и др.

   Ефективен пъблик рилейшънс / Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Бруум ; Прев. Десислава Бошнакова, Евелина Христова . - 2. изд. . - София : Рой Комюникейшън, 2010 . - 550 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 541-542; Индекс

   ISBN 978-954-9335-07-1 

  

Сист. No: 40658

- 18 -

ЦБ 62314 

Лична свобода и медии  /  Отг. ред. Елка Добрева . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2013 . - 228 с. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 3)

   Изд. на Шуменския унив. "Епископ Константин Преславски". Кат. по журналистика и масови комуникации. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. с. след отд. материали.

   ISBN 978-619-00-0073-0 

  

Сист. No: 40500

- 19 -

ЦБ 62340 

Льобон, Густав

   Политическа психология / Густав Льобон . - Вeлико Търново : Асеневци, 2014 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8898-41-6 

  

Сист. No: 40661

- 20 -

ЦБ 62338 

Маринов, Руси

   Интерактивни стратегически комуникации : Информационни и познавателни аспекти / Руси Маринов . - София : Нов Български университет, 2012 . - 344 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Руси Маринов Русев Европейска рамка за управление на знанието: с. 309-313 ; Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив растеж: с. 313-332 ; Портал DRACE за рискови комуникации: с. 332-333 ; Ценности и визия за водещи иновативни и мрежови компании: с. 334-342 ; Стратегическа ориентация за DARPA: с. 342-344; Библиогр. с. 300-303 и след отд. глави; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-733-6 

  

Сист. No: 40659

- 21 -

П/341/М 45рЦБ 62303

Международноправен режим на Черно море  : Сборник с международни актове /  Състав. Елисавета Калинова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 317 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-566-4 

  

Сист. No: 40421

- 22 -

П/316/М 48Ае, П1/316/М 48ЦБ 62325

Мендрас, Анри

   Елементи на социологията / Анри Мендрас . - София : Кама, 2002 . - 248 с. ; 24 см . -  (Поредица Университети ; 2)

   

   ISBN 954-9890-32-5 

  

Сист. No: 40571

- 23 -

С/32/П 16Му, С5/32/П 16Му, ЦБ 62320 

Палангурски, Милко

   Учредителите : Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.II. - 16.IV.1879 г. : Енциклопедичен справочник / Милко Палангурски . - София : Сиби, 2014 . - 327 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 299-319; Рез. на англ., руски, фр. ез.

   ISBN 978-954-730-877-0 

  

Сист. No: 40522

- 24 -

Ч5/347.9/П 34Пн 

Пенев, Пенчо

   Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие : Проблеми и перспектива / Пенчо Пенев . - София : Светулка-44, 2013 . - 332 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 264-270

   ISBN 978-954-309-138-6 

  

Сист. No: 40825

- 25 -

Арх/342/П 34Пу, Б5/342/П 34Пу, П/342/П 34Пу, Уч/342/П 34Пу, Ч5/342/П 34ПуЦБ 62344

Пенев, Пенчо Стоянов и др.

   Учебно помагало по конституционно право / Пенчо Стоянов Пенев, Зорница Людмилова Йорданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 214 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-612-1 

  

Сист. No: 40767

- 26 -

С/31/С 73с 

Статистически справочник  /  Отг. ред. М. Алексиева, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2014 . - 304 с. ; 21,5 см

   С данни 2010-2013 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

  

Сист. No: 40807

- 27 -

П/347.7/С 75ГтЦБ 62386

Стефанов, Георги

   Търговска несъстоятелност / Георги Стефанов . - 4. акт. и доп. изд. . - В. Търново : Абагар, 2014 . - 326 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 322-326

   ISBN 978-619-168-089-4 

  

Сист. No: 40828

- 28 -

ЦБ 62302 

Сто и петдесет ]150 години новобългарско светско училище в Пазарджик  : Научно-практическа конференция : Пазарджик, 12 май 1995 г. . - Пазарджик : Отдел Наука и образование към ОбС Пазарджик, 1995 . - 144 с : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40414

- 29 -

П/347.7/С 83ИдЦБ 62385

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 463 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1560-0 

  

Сист. No: 40827

- 30 -

Ч5/349/С 96п 

Съдебна практика по закона за устройство на територията  : Разширено издание /  Състав. Петя Димова . - София : Аскони-Издат, 2009 . - 548 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-383-020-6 

  

Сист. No: 40823

- 31 -

Ч5/347.9/С 96р 

Съдебни речи  : Френски и руски оратори от XIX в. /  Под ред. на Петко Йорданов Венедиков ; Прев., състав. и коментари Петко Йорданов Венедиков . - София : Проф. Петко Венедиков, 2005 . - 488 с. ; 21 см

   Прев. по Les grands proces contemporains, v. 5, 9, 11, 13, 17 ; Судебные речи известных русских юристов ; Избранные произведения / А. Ф. Кони Съдържа фр. речи от Ше Д'Ест-Анж, Лашо, Деманж, Анри-Робер, рус. речи от Кони, Александров, Спасович, Андреевски, Холев, Карабчевски, Плевако

   ISBN 654-9870-24-3 

  

Сист. No: 40817

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 32 -

П/65.012/L 16MbЦБ 62345

Laguna, Manuel et al.

   Business process modeling, simulation and design / Manuel Laguna, Johan Marklund . - 2. ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2013 . - 509 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-4398-8525-3 

  

Сист. No: 40783

- 33 -

П/65/S 31AaЦБ 62350

Scheer, August-Wilhelm

   Aris - business process modeling / August-Wilhelm Scheer . - 3. ed. . - Berlin : Springer, 2000 . - 218 p. : with 179 fig. ; 25 cm

   Index

   ISBN 3-540-658351-1 

  

Сист. No: 40789

- 34 -

П/339/А 75МмЦБ 62299

Антов, Момчил

   Митническо представителство / Момчил Антов . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2014 . - 235 с. : с табл., сх., прил. ; 21 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 81 ; 1314-4804)

   

   ISBN 978-954-23-0979-6 

  

Сист. No: 40412

- 35 -

П/339.13/В 38МмЦБ 62387

Велев, Младен

   Маркетингови комуникации / Младен Велев . - 3. изд. . - София : Софттрейд, 2011 . - 475 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 474-475

   ISBN 954-9725-08-1 

  

Сист. No: 40829

- 36 -

ЦБ 62334 

Доулинг, Греъм

   Създаване на корпоративна репутация : Идентичност, имидж и представяне / Греъм Доулинг . - [София] : ROI Communication, 2005 . - XVIII, 330 с. : с табл., сх. ; 25 см

   Ориг. загл. Creating corporate reputation: Identity, image, and performance / Grahame Dowling Съдържа и Биография на автора; Азб. показалец

   ISBN 954-90501-9-X :10

   ISBN 978-954-90501-9-6 :13

  

Сист. No: 40656

- 37 -

ЦБ 62332 

Котлър, Филип и др.

   Корпоративна социална отговорност : Най-доброто за вашата компания и вашата кауза : [примери от водещи световни компании] / Филип Котлър, Нанси Лий . - [София] : Рой Комюникейшън, 2011 . - viii, 318 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Corporate social responsibility / Philip Kotler, Nancy Lee; Азб. показалец

   ISBN 954-90501; 978-954-9335 

  

Сист. No: 40654

- 38 -

Арх/339.13/Л 95Лм, П/339.13/Л 95Лм, П1/339.13/Л 95Лм, Уч/339.13/Л 95ЛмЦБ 62330

Любенов, Любомир Д.

   Маркетинг / Любомир Д. Любенов . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 214 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 207-208

   ISBN 978-954-712-617-6 

  

Сист. No: 40609

- 39 -

С/336/М 71д 

Митническа документация  : Сборник от документи по митническа дейност и митнически контрол / Милка Томева и др . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Делова седмица Консулт, 2006 . - 151 с. : с табл., сх., факс. ; 21 см

   

   ISBN 954-91410-9-8 :10

   ISBN 978-954-91410-9-2 :13

  

Сист. No: 40394

- 40 -

П/334/П 22АпЦБ 62306

Парашкевова, Александра Данкова

   Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество : Насоки за модификация в началото на ХХI век / Александра Данкова Парашкевова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 220 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 210-220

   ISBN 978-954-715-528-2 

  

Сист. No: 40425

- 41 -

ЦБ 62333 

Скот, Дейвид Миърман

   Новите правила в маркетинга и в ПР : Как да използваме нюзрилийзите, блоговете, подкастите, вирусния маркетинг & онлайн медиите, за да достигнем до купувачите директно / Дейвид Миърман Скот ; Прев. Десислава Бошнакова, Александър Христов ; Предг. Робърт Скобъл . - [София] : ROI Communication, 2009 . - XXIII, 288 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: New rules of marketing and PR / David Meerman Scott. - Прев. отбелязани на гърба на загл. с., а авт. на предг. - на с. XVI. - Уеббиблиогр. с. след отд. материали ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-9335-14-9 

  

Сист. No: 40655

- 42 -

П/339/Т 69МпЦБ 62294

Томева, Милка и др.

   Приложение на митническите режими и проблеми на контрола върху тях / Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2006 . - 160 с. : с табл., диагр., сх. ; 19 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 81)

   ISSN 1310-2737. - Библиогр. с. 158-159

   ISBN * 

  

Сист. No: 40388

- 43 -

П/336/Т 69МвЦБ 62301

Томева, Милка и др.

   Валутен и митнически контрол / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - [В. Търново] : Фабер, 2012 . - 272 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 265-267

   ISBN 978-954-400-680-8 

  

Сист. No: 40413

- 44 -

С/336/Т 69Мс 

Томева, Милка и др.

   Сборник по валутен и митнически контрол : Въпроси, тестове и казуси / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - 3. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 256 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-400-859-8 

  

Сист. No: 40415

- 45 -

П/330/Т 72МиЦБ 62308

Тонев, Младен Димитров

   Икономически теории : Основни идеи, концепции и школи / Младен Димитров Тонев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 251 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 249-250

   ISBN 978-954-715-576-3 

  

Сист. No: 40428

- 46 -

ЦБ 62339 

Харис, Томас Л. и др.

   ПР през XXI век : Пътеводител за специалисти по маркетинг / Томас Л. Харис, Патрисия Т. Уолън . - [София] : Рой Комюникейшън, 2009 . - 293 с. ; 24 см

   Ориг. загл.: The Marketer's guide to public relations in 21st Century / by Thomas L. Harris, Patricia T. Whalen Името на втория авт. погрешно отпеч. като Patricia A. Whale Библиогр. с. 280-283; Именен показалец

   ISBN 978-954-9335-12-5 

  

Сист. No: 40660

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 47 -

ЦБ 62342 

Андреев, Еленко

   Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет / Еленко Андреев . - София : Ciela, 2013 . - 304 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 301-303

   ISBN 978-954-28-1243-2 

  

Сист. No: 40663

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 48 -

П/004/B 38еЦБ 62382

Beginning EJB 3  : Java EE / Jonathan Wetherbee et al . - 7th ed. . - New York : Springer Science, 2013 . - XXVII, 423 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-4302-4692-3 

  

Сист. No: 40822

- 49 -

П/004/B 90EjЦБ 62391

Bruno, Eric

   Java messaging / Eric Bruno . - Boston : Course technology. Cengage learning, 2006 . - 466 p. ; 23 cm + CD-ROM . -  (Graphic series)

   Bibliogr. p. 457-458; Index

   ISBN 1-58450-418-8 :10

   ISBN 978-1-58450-418-4 :13

  

Сист. No: 40833

- 50 -

П/004/D 33HcЦБ 62370

Deitel, Harvey M. et al

   С++ How to program / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel . - 9th ed. . - Harlow : Pearson Education, 2014 . - 1062 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-273-79329-2 :10

   ISBN 978-0-273-79329-8 :13

  

Сист. No: 40809

- 51 -

П/004/H 63EjЦБ 62390

Hewitt, Eben

   Java SOA cookbook / Eben Hewitt . - Sebastopol : O'Reilly, 2009 . - XXIV, 714 p. ; 23 cm

   Index p. 693-714

   ISBN 978-0-596-52072-4 

  

Сист. No: 40832

- 52 -

П/624/H 65RsЦБ 62374

Hibbeler, R.C.

   Structural analysis / R.C. Hibbeler . - 8th ed. . - Singapore : Pearson Education, 2011 . - 695 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-981-06-8713-7 

  

Сист. No: 40813

- 53 -

П/519.8/J 13PaЦБ 62363

Jacob, Paul et al.

   An explicit finite element primer / Paul Jacob, Lee Goulding . - [Б. м. ] : NAFEMS, 2002 . - 468 p. ; with illus. ; 24 cm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40801

- 54 -

П/621.38/W 39MdЦБ 62356

Weeks, Michael

   Digital signal processing : Using MATLAB and wavelets / Michael Weeks . - Hingham : Infinity science press LLC, 2007 . - 452 p. ; 24 cm + CD

   Bibliogr. p. 445-448 ; Index

   ISBN 0-9778582-0-0 

  

Сист. No: 40794

- 55 -

П/519.8/М 51ЦБ 62307

Методи и модели за вземане на бизнес решения  / Здравко Димитров Славов и др . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2013 . - 283 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-608-1 

  

Сист. No: 40427

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 56 -

П/504/B 64WsЦБ 62351

Black, William R.

   Sustainable transportation : Problems and solutions / William R. Black . - New York : The Guilford Press, 2010 . - 299 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 273-288; Index p. 289-298

   ISBN 978-1-60623-485-3 

  

Сист. No: 40788

- 57 -

П/347.7/T 80sЦБІІ 3130

Towards sustainable fisheries law  : A comparative analysis /  Ed. by Gerd Winter . - Gland : IUCN -Internat. Union for Conservation of Natureand Natural Resourses, 2009 . - XIV+ 340 pp. ; 29 см

   

   ISBN 978-2-8317-1142-3 

  

Сист. No: 40545

- 58 -

П/504/T 92JsЦБ 62357

Tumlin, Jeffrey

   Sustainable transportation planning : Tools for creating vibrant, healthy, and resilient communities / Jeffrey Tumlin . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2012 . - 308 p. ; 23 cm . -  (Wiley series in sustainable design ; 16)

   Index

   ISBN 978-0-470-54093-0 

  

Сист. No: 40795

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 59 -

П/620.1/B 76JnЦБ 62347

Bonet, Javier et al.

   Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis / Javier Bonet, Richard D. Wood . - 2. ed. . - New York : Cambridge University Press, 2008 . - XV, 318 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 312-313 ; Index

   ISBN 978-0-521-83870-2 

  

Сист. No: 40785

- 60 -

П/624/H 65RsЦБ 62374

Hibbeler, R.C.

   Structural analysis / R.C. Hibbeler . - 8th ed. . - Singapore : Pearson Education, 2011 . - 695 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-981-06-8713-7 

  

Сист. No: 40813

- 61 -

П/531/534/H 65RmЦБ 62392

Hibbeler, R.C.

   Mechanics of materials / R.C. Hibbeler . - 9th ed. . - Singapore : Pearson Education, 2013 . - 879 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-981-06-9436-4 

  

Сист. No: 40834

- 62 -

П/539.3/K 85UfЦБ 62380

Krupp, Ulrich

   Fatigue crack propagation in metals and alloys : Microstructural aspects and modelling concepts / Ulrich Krupp . - Weinheim : Wiley-VCH, 2007 . - 287 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 255-280 ; Index

   ISBN 978-3-527-31537-6 

  

Сист. No: 40821

- 63 -

П/531/534/U 25AaЦБ 62393

Ugural, Ansel C. et al

   Advanced mechanics of materials and applied elasticity / Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster . - 5th ed. . - Upper Saddle River : Pearson Education, 2012 . - 680 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-13-707920-6 :10

   ISBN 978-0-13-707920-9 :13

  

Сист. No: 40835

- 64 -

Арх/539.3/И 21Им, П/539.3/И 21, П1/539.3/И 21Им, Уч/539.3/И 21ИмЦБ 62366

Иванов, Ивелин Великов

   Механика на материалите и конструкциите : Учебник за инженерните специалности от бакалавърската степен на образование във висшите училища / Ивелин Великов Иванов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2014 . - 374 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-620-6 

  

Сист. No: 40805

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 65 -

П/61/В 16Х-оЦБ 62296

Вайкерт, Херман

   Ортопедични заболявания у децата / Херман Вайкерт ; Прев. от нем. Атанас Каракашов . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 72 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Ориг. загл. Orthopadische er krankungen bel kindern / H. Weickert

   ISBN * 

  

Сист. No: 40393

- 66 -

Арх/61/С 34Ис, П/61/С 34Ис, П1/61/С 34Ис, Уч/61/С 34ИсЦБ 62373

Сербезова, Иваничка Атанасова

   Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени / Иваничка Атанасова Сербезова . - 2. изд. . - Русе : Медиатех, 2014 . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 286-288

   ISBN 978-954-712-619-0 

  

Сист. No: 40812

- 67 -

С/614/С 83В-о 

Стоянов, Валери Стоилов и др.

   Оцеляване в ситуации, представляващи заплаха за живота и здравето на хората / Валери Стоилов Стоянов, Петър Христов Недев, Симеон Недев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 124 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 122-123

   ISBN 978-954-715-587-9 

  

Сист. No: 40520

- 68 -

ЦБІІ 3129 

Цамбазовски, Ангел

   Кинезиолошка медицина - спортска физиотерапиjа, хиропрактика, медицинска кинезитерапиjа / Ангел Цамбазовски . - Скопjе : Центар за сколиози со спортска физиотерапиjа, 2011 . - 798 с. ; 29 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40544

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 69 -

П/620.9/C 32DsЦБ 62354

Catlin, Dan

   Solar photovoltaic system economic analysis for the electric energy consumer / Dan Catlin . - S. L. : Б. и., 2013 . - 32 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4839-9544-1 

  

Сист. No: 40792

- 70 -

П/004/S 86ZcЦБ 62359

Stojkovic, Zlatan

   Computer-aided design in power engineering : Application of software tools / Zlatan Stojkovic . - Belgrade : Academic mind ; Springer, 2012 . - 436 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 427; Index p. 434-436

   ISBN 978-86-7466-433-9 

   ISBN 978-3-642-30205-3 

  

Сист. No: 40797

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 71 -

П/621.3/L 54RpЦБ 62358

Lenk, Ron et al

   Practical lighting design with LEDs / Ron Lenk, Carol Lenk . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2011 . - 240 p. ; 24 cm . -  (IEEE Press series on power engineering ; 67)

   Bibliogr. p. 231; Index

   ISBN 978-1-118-00821-8 

  

Сист. No: 40796

- 72 -

Арх/658/С 38Ке, П/658/С 38Ке, П1/658/С 38Ке, Уч/658/С 38ЦБ 62331

Сираков, Кирил

   Електрообзавеждане : Ръководство за курсово проектиране / Кирил Сираков, Иван Палов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 127 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 122-124

   ISBN 978-954-712-597-1 

  

Сист. No: 40608

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 73 -

П/37/H 22ЦБ 62353

Handbook of mobile learning  /  Ed. by Zane L. Berge, Lin Y. Muilenburg . - New York : Routledge, 2013 . - XXXI, 638 p. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-415-50369-3 

  

Сист. No: 40791

- 74 -

П/621.39/L 66ZfЦБ 62361

Li, Ze-Nian et al.

   Fundamentals of multimedia / Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Jianqiang Liu . - 2. ed. . - Cham : Springer, 2014 . - 727 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. after a chapt. ; Index

   ISBN 978-3-319-05289-2 

  

Сист. No: 40799

- 75 -

П/621.38/M 35PeЦБ 62375

Marwedel, Peter

   Embedded system design : Embedded systems foundations of cyber-physical systems / Peter Marwedel ; Series Ed. Nikil D. Dutt, Peter Marwedel, Grant Martin . - 2nd ed. . - Dordrecht : Springer Science, 2011 . - 389 p. ; 23 cm . -  (Embedded Systems)

   Bibliogr. p. 343-371

   ISBN 978-94-007-0256-1 

  

Сист. No: 40815

- 76 -

П/004/M 81ЦБ 62352

Monk, Simon

   Programming arduino : Getting started with sketches / Simon Monk . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - XI, 162 p. : With fig. ; 22 cm

   Index

   ISBN 978-0-07-178422-1 

  

Сист. No: 40790

- 77 -

П/004/M 81SpЦБ 62394

Monk, Simon

   Programming the Raspberry Pi : Getting started with Python / Simon Monk . - New York : McGraw-Hill, 2013 . - 170 p. ; 23 cm

   Index p. 159-170

   ISBN 978-0-07-180783-8 

  

Сист. No: 40836

- 78 -

П/621.38/W 39MdЦБ 62356

Weeks, Michael

   Digital signal processing : Using MATLAB and wavelets / Michael Weeks . - Hingham : Infinity science press LLC, 2007 . - 452 p. ; 24 cm + CD

   Bibliogr. p. 445-448 ; Index

   ISBN 0-9778582-0-0 

  

Сист. No: 40794

- 79 -

П/621.38/W 69TdЦБ 62346

Wilmshurst, Tim

   Designing embedded systems with PIC microcontrollers : Principles and applications / Tim Wilmshurst . - 2nd ed. . - Oxford : Elsevier, 2010 . - XXIX, 661 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-85617-750-4 

  

Сист. No: 40784

- 80 -

Арх/621.3/Е 21Ис, П/621.39/Е 21Ис, П1/621.3/Е 21Ис, П1/621.39/Е 21ИсЦБ 62310

Евстатиев, Иван Борисов

   Сигнали и системи / Иван Борисов Евстатиев . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 136 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 132

   ISBN 978-954-712-604-6 

  

Сист. No: 40431

- 81 -

П/37/Ж 32Ж-оЦБ 62319

Жеков, Живко Стоянов

   Оптични методи и средства за откриване и изследване на обекти и мониторинг на атмосферата от борда на космически летателни апарати : Пленарен доклад от научна университетска конференция, Велико Търново 2013 г. / Живко Стоянов Жеков . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2013 . - 78 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 73-78

   ISBN 954-954-753-118-5 

  

Сист. No: 40518

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 82 -

П/629.1/Г 76ИпЦБ 62305

Граматиков, Иван Кирилов

   Проектиране на хидравлични системи за кари / Иван Кирилов Граматиков . - София : Агенция Медия стайл, 2009 . - 161 с. : с ил., черт., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-91450-1-4 

  

Сист. No: 40424

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 83 -

П/504/B 64WsЦБ 62351

Black, William R.

   Sustainable transportation : Problems and solutions / William R. Black . - New York : The Guilford Press, 2010 . - 299 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 273-288; Index p. 289-298

   ISBN 978-1-60623-485-3 

  

Сист. No: 40788

- 84 -

П/656/G 54fЦБ 62379

Globalized freight transport  : Intermodality, e-commerce, logistics and sustainability /  Ed. Thomas R. Leinbach, Cristina Capineri ; Series Ed. Kenneth Button . - Cheltenham : Edward Elgar, 2007 . - 287 p. ; 24 cm . -  (Transport economics, management and policy)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-84542-502-9 

  

Сист. No: 40819

- 85 -

П/504/T 92JsЦБ 62357

Tumlin, Jeffrey

   Sustainable transportation planning : Tools for creating vibrant, healthy, and resilient communities / Jeffrey Tumlin . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2012 . - 308 p. ; 23 cm . -  (Wiley series in sustainable design ; 16)

   Index

   ISBN 978-0-470-54093-0 

  

Сист. No: 40795

- 86 -

П/621.43/W 37J-oЦБ 62355

Weber, Jost

   Optimization methods for the mixture formation and combustion process in diesel engines / Jost Weber . - Gottingen : Cuvillier, 2008 . - 237 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-3-86727-724-2 

  

Сист. No: 40793

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 87 -

П/636/I 56fЦБ 62376

Improving farm animal welfare  : Science and society working together: the Welfare quality approach /  Eds. Harry Blokhuis, Mara Miele, Isabelle Veissier, Bryan Jones . - Wageningen : Wageningen academic publishers, 2013 . - 232 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-90-8686-216-0 

  

Сист. No: 40816

- 88 -

П/636/M 78nЦБ 62389

Modelling nutrient digestion and utilisation in farm animals  /  Ed. D. Sauvant et al . - Wageningen : Wageningen academic publishers, 2010 . - 427 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-90-8686-156-9 

  

Сист. No: 40830

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 89 -

П/658.5/B 49JmЦБ 62360

Bernstein, Jonathan et al.

   Managers guide to crisis management / Jonathan Bernstein, Bruce Bonafede . - New York : McGraw-Hill, 2011 . - 172 p. ; 22 cm

   Includes index . p. 163-169

   ISBN 978-0-07-176949-5 

  

Сист. No: 40798

- 90 -

П/658/B 84AgЦБ 62395

Branch, Alan E.

   Global supply chain management and international logistics / Alan E. Branch . - New York : Routledge, 2009 . - 172 p. ; 25 cm

   Glossary p. 158-165; Index

   ISBN 0-415-39845-2 :10

   ISBN 978-0-415-39845-9 :13

  

Сист. No: 40837

- 91 -

П/658/H 50KpЦБ 62381

Heldman, Kim

   PMP Project management professional exam : Study guide / Kim Heldman . - 7th ed. . - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2013 . - LV, 639 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-118-53182-2 

  

Сист. No: 40820

- 92 -

П/658/K 37HpЦБ 62349

Kerzner, Harold R.

   Project management : A systems approach to planning, scheduling, and controlling / Harold R. Kerzner . - 11. ed. . - New Jersey : Wiley, 2013 . - XXIII, 1296 p. ; 25 cm

   Aithor index ; Subject index

   ISBN 978-1-118-02227-6 

  

Сист. No: 40787

- 93 -

П/658.5/S 53DmЦБ 62348

Shenoy, Dinesh et al

   Maintenance resources management: adapting MRP / Dinesh Shenoy, Bikash Bhadury . - London : Taylor & Francis, 1998 . - 144 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 0-7484-0648-4 :10

   ISBN 978-0-7484-0648-7 :13

  

Сист. No: 40786

- 94 -

П/658.5/V 52ЦБ 62378

Verzuh, Eric

   The fast forward MBA in project management / Eric Verzuh . - 4 ed. . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2012 . - 519 p. ; 22 cm

   Index

   ISBN 978-1-118-07377-3 

  

Сист. No: 40818

- 95 -

П/339.13/В 38МмЦБ 62387

Велев, Младен

   Маркетингови комуникации / Младен Велев . - 3. изд. . - София : Софттрейд, 2011 . - 475 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 474-475

   ISBN 954-9725-08-1 

  

Сист. No: 40829

- 96 -

П/65/Г 49ЦБ 62304

Гинев, Росен Любомиров

   Модерният паноптикум : Социалното битие на телевизията / Росен Любомиров Гинев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2006 . - 331 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 317-331

   ISBN 978-954-715-308-0 

  

Сист. No: 40423

- 97 -

ЦБ 62334 

Доулинг, Греъм

   Създаване на корпоративна репутация : Идентичност, имидж и представяне / Греъм Доулинг . - [София] : ROI Communication, 2005 . - XVIII, 330 с. : с табл., сх. ; 25 см

   Ориг. загл. Creating corporate reputation: Identity, image, and performance / Grahame Dowling Съдържа и Биография на автора; Азб. показалец

   ISBN 954-90501-9-X :10

   ISBN 978-954-90501-9-6 :13

  

Сист. No: 40656

- 98 -

ЦБ 62332 

Котлър, Филип и др.

   Корпоративна социална отговорност : Най-доброто за вашата компания и вашата кауза : [примери от водещи световни компании] / Филип Котлър, Нанси Лий . - [София] : Рой Комюникейшън, 2011 . - viii, 318 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Corporate social responsibility / Philip Kotler, Nancy Lee; Азб. показалец

   ISBN 954-90501; 978-954-9335 

  

Сист. No: 40654

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 99 -

П/681.5/G 92DrЦБ 62362

Gu, Da-We et al.

   Robust control design with MATLAB / Da-We Gu, Petko Hristov Petkov, Mihail Mihaylov Konstantinov . - 2. ed. . - London : Springer, 2013 . - 468 p. 367 illus., 113 illus. in color. ; 24 cm . -  (Advanced textbooks in control and signal processing)

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-1-4471-4681-0 

  

Сист. No: 40800

- 100 -

П/681.5/Q 11LiЦБ 62364

Qiu, Li et al.

   Introduction to feedback control / Li Qiu, Kemin Zhou . - [Б. м. ] : Pearson, [Б. г.] . - 451 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 442-447 ; Index

   ISBN 978-81-317-3259-5 

  

Сист. No: 40802

- 101 -

С/62-52/S 79h 

Springer handbook of robotics  /  Ed. Bruno Siciliano, Oussama Khatib . - Berlin : Springer, 2008 . - LX, 1611 p. : 953 fig., 422 in four color, and 84 ; 25 cm + DVD-ROM

   Subject index p. 1591-1611; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-3-540-23957-4 

  

Сист. No: 40814

Кибернетика. Финна механика

- 102 -

П/004/B 38еЦБ 62382

Beginning EJB 3  : Java EE / Jonathan Wetherbee et al . - 7th ed. . - New York : Springer Science, 2013 . - XXVII, 423 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-4302-4692-3 

  

Сист. No: 40822

- 103 -

П/004/B 90EjЦБ 62391

Bruno, Eric

   Java messaging / Eric Bruno . - Boston : Course technology. Cengage learning, 2006 . - 466 p. ; 23 cm + CD-ROM . -  (Graphic series)

   Bibliogr. p. 457-458; Index

   ISBN 1-58450-418-8 :10

   ISBN 978-1-58450-418-4 :13

  

Сист. No: 40833

- 104 -

П/004/G 76RiЦБ 62384

Graziani, Rick

   IPv6 Fundamentals : A Straightforward approach to understanding IPv6 / Rick Graziani . - Indianapolis : Cisco press, 2013 . - 419 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 1-58714-313-5 :10

   ISBN 978-1-58714-313-5 :13

  

Сист. No: 40824

- 105 -

П/004/H 63EjЦБ 62390

Hewitt, Eben

   Java SOA cookbook / Eben Hewitt . - Sebastopol : O'Reilly, 2009 . - XXIV, 714 p. ; 23 cm

   Index p. 693-714

   ISBN 978-0-596-52072-4 

  

Сист. No: 40832

- 106 -

П/004/M 29MaЦБ 62368

Margolis, Michael

   Arduino cookbook : Recipes to begin, expand, and enhance your projects / Michael Margolis . - 2nd ed. . - Sebastopol : O'Reilly, 2012 . - 699 p. ; 23 cm

   Index p. 677-699

   ISBN 978-1-449-31387-6 

  

Сист. No: 40808

- 107 -

П/621.38/M 35PeЦБ 62375

Marwedel, Peter

   Embedded system design : Embedded systems foundations of cyber-physical systems / Peter Marwedel ; Series Ed. Nikil D. Dutt, Peter Marwedel, Grant Martin . - 2nd ed. . - Dordrecht : Springer Science, 2011 . - 389 p. ; 23 cm . -  (Embedded Systems)

   Bibliogr. p. 343-371

   ISBN 978-94-007-0256-1 

  

Сист. No: 40815

- 108 -

Арх/681.3/Г 37Лк, П/681.3/Г 37Лк, П1/681.3/Г 37Лк, Уч/681.3/Г 37ЛкЦБ 62372

Георгиева, Лидия и др.

   Криптография и защита на данните : Учебник / Лидия Георгиева, Елена Якимова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 201 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-954-712-622-0 

  

Сист. No: 40811

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 109 -

Арх/621/Т 84М-з, П/621.791/Т 84М-з, П1/621.791/Т 84М-з, Уч/621.791/Т 84М-зЦБ 62343

Трифонов, Младен Цветанов и др.

   Заваряване и сродни процеси : Учебник / Младен Цветанов Трифонов, Николай Василев Фердинандов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 129 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 127-129

   ISBN 978-954-712-618-3 

  

Сист. No: 40673

Езикознание. Филология. Литература

- 110 -

Арх/808.67/Г 37Тс, П/808.67/Г 37ТсЦБ 62317

Георгиева, Тодорка

   Старобългарското речниково богатство в Златоструй с тържественик от XII век / Тодорка Георгиева . - Силистра : РИТТ, 2013 (РУ Ангел Кънчев) . - 173 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 167-169

   ISBN 978-954-759-307-7 

  

Сист. No: 40516

- 111 -

Арх/886.7/Т 82Пл, П/886.7/Т 82ПлЦБ 62316

Трендафилова, Петранка Петкова

   Лингвокултурологично изследване на български и руски пословици и поговорки / Петранка Петкова Трендафилова . - Силистра : РИТТ, 2014 (Изд. център при РУ А. Кънчев) . - 198 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 186

   ISBN 978-954-759-306-0 

  

Сист. No: 40502

История. География. Биографии. Археология

- 112 -

ЦБ 62315 

Бъчварова, Грациела

   Тишината в мен : Грациела Бъчварова на чаша дълго кафе и насаме с въпросите на София Стоянова / Грациела Бъчварова ; Худож. Николай Иванов . - [Варна] : Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2007 . - 179 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и На Грациела - с любов! / София Стоянова

   ISBN 978-954-715-341-7 

  

Сист. No: 40501

- 113 -

С/91/Д 71ВяЦБ 62371

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Япония / Васил Георгиев Дойков, Мартин Дойков . - Русе : Ковачев, 2014 . - 162 с. : с цв. сн. ; 23 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 156-157

   ISBN 978-954-8198-67-7 

  

Сист. No: 40810

- 114 -

С/32/Е 41а, С5/32/Е 41а, ЦБІІ 3128 

   

Екзарх Антим I - зората на парламентаризма в България  /  Състав. Николай Асенов, Светлана Кръстева, Георги Иванчев . - София : Б. и., Б. г. . - 79 с. ; 30 см

   Изданието е посветено на 135-годишнината от Учредителното народно събрание. - Без сведения за наименованието на издателството

   ISBN 978-954-8011-31-0 

  

Сист. No: 40429

- 115 -

ЦБ 62313 

Кюстендилски окръг и национално-освободителните борби в Македония 1895-1903  : Документи . - Кюстендил : Държавен архив - Кюстендил, 1983 . - 108 с. ; 22 см

   Именен и геогр. указ.

   ISBN * 

  

Сист. No: 40499

- 116 -

П/949.72/М 27Мс, ЦБ 62312, Ч5/949.72/М 27Мс 

Манолова, Мария Георгиева

   Създаване на Търновската конституция : [Изследване] / Мария Георгиева Манолова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Сиби, 2014 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-870-1 

  

Сист. No: 40483

- 117 -

ЦБ 62293 

Недков, Александър и др.

   Вестникарят, вестникът / Александър Недков, Габриела Стефанова . - Русе : Авангард принт, 2010 . - 137 с. : с факс. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40374

- 118 -

С/32/П 16Му, С5/32/П 16Му, ЦБ 62320 

Палангурски, Милко

   Учредителите : Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.II. - 16.IV.1879 г. : Енциклопедичен справочник / Милко Палангурски . - София : Сиби, 2014 . - 327 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 299-319; Рез. на англ., руски, фр. ез.

   ISBN 978-954-730-877-0 

  

Сист. No: 40522

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 119 -

ЦБ 62315 

Бъчварова, Грациела

   Тишината в мен : Грациела Бъчварова на чаша дълго кафе и насаме с въпросите на София Стоянова / Грациела Бъчварова ; Худож. Николай Иванов . - [Варна] : Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2007 . - 179 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и На Грациела - с любов! / София Стоянова

   ISBN 978-954-715-341-7 

  

Сист. No: 40501

- 120 -

ЦБ 62311 

Недков, Александър

   Паважно, "Дир Тракъ", писта крос / Александър Недков . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 254 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-212-6 

  

Сист. No: 40482

Компютри. Програмни продукти

- 121 -

П/004/B 38еЦБ 62382

Beginning EJB 3  : Java EE / Jonathan Wetherbee et al . - 7th ed. . - New York : Springer Science, 2013 . - XXVII, 423 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-4302-4692-3 

  

Сист. No: 40822

- 122 -

П/004/B 90EjЦБ 62391

Bruno, Eric

   Java messaging / Eric Bruno . - Boston : Course technology. Cengage learning, 2006 . - 466 p. ; 23 cm + CD-ROM . -  (Graphic series)

   Bibliogr. p. 457-458; Index

   ISBN 1-58450-418-8 :10

   ISBN 978-1-58450-418-4 :13

  

Сист. No: 40833

- 123 -

П/004/D 33HcЦБ 62370

Deitel, Harvey M. et al

   С++ How to program / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel . - 9th ed. . - Harlow : Pearson Education, 2014 . - 1062 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-273-79329-2 :10

   ISBN 978-0-273-79329-8 :13

  

Сист. No: 40809

- 124 -

П/004/G 76RiЦБ 62384

Graziani, Rick

   IPv6 Fundamentals : A Straightforward approach to understanding IPv6 / Rick Graziani . - Indianapolis : Cisco press, 2013 . - 419 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 1-58714-313-5 :10

   ISBN 978-1-58714-313-5 :13

  

Сист. No: 40824

- 125 -

П/004/H 63EjЦБ 62390

Hewitt, Eben

   Java SOA cookbook / Eben Hewitt . - Sebastopol : O'Reilly, 2009 . - XXIV, 714 p. ; 23 cm

   Index p. 693-714

   ISBN 978-0-596-52072-4 

  

Сист. No: 40832

- 126 -

П/004/M 29MaЦБ 62368

Margolis, Michael

   Arduino cookbook : Recipes to begin, expand, and enhance your projects / Michael Margolis . - 2nd ed. . - Sebastopol : O'Reilly, 2012 . - 699 p. ; 23 cm

   Index p. 677-699

   ISBN 978-1-449-31387-6 

  

Сист. No: 40808

- 127 -

П/621.38/M 35PeЦБ 62375

Marwedel, Peter

   Embedded system design : Embedded systems foundations of cyber-physical systems / Peter Marwedel ; Series Ed. Nikil D. Dutt, Peter Marwedel, Grant Martin . - 2nd ed. . - Dordrecht : Springer Science, 2011 . - 389 p. ; 23 cm . -  (Embedded Systems)

   Bibliogr. p. 343-371

   ISBN 978-94-007-0256-1 

  

Сист. No: 40815

- 128 -

П/004/M 41ЦБ 62388

Maven: The Definitive guide  /  Ed. Mike Loukides . - Sebastopol : O'Reilly, 2008 . - 452 с. ; 23 см

   Index p. 439-452

   ISBN 978-0-596-51733-5 

  

Сист. No: 40826

- 129 -

П/004/M 81ЦБ 62352

Monk, Simon

   Programming arduino : Getting started with sketches / Simon Monk . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - XI, 162 p. : With fig. ; 22 cm

   Index

   ISBN 978-0-07-178422-1 

  

Сист. No: 40790

- 130 -

П/004/M 81SpЦБ 62394

Monk, Simon

   Programming the Raspberry Pi : Getting started with Python / Simon Monk . - New York : McGraw-Hill, 2013 . - 170 p. ; 23 cm

   Index p. 159-170

   ISBN 978-0-07-180783-8 

  

Сист. No: 40836

- 131 -

П/681.32/M 65ЦБ 62309

Smith, Ben et al.

   Microsoft Windows Security Resource Kit / Ben Smith, Brian Komar . - Варна : София Прес, 2005 . - 686 p. ; 24 см + CD

   

   ISBN 954-685-304-6 

  

Сист. No: 40430

- 132 -

П/004/S 86ZcЦБ 62359

Stojkovic, Zlatan

   Computer-aided design in power engineering : Application of software tools / Zlatan Stojkovic . - Belgrade : Academic mind ; Springer, 2012 . - 436 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 427; Index p. 434-436

   ISBN 978-86-7466-433-9 

   ISBN 978-3-642-30205-3 

  

Сист. No: 40797

- 133 -

П/004/T 87ЦБ 62365

Troubleshooting IProuting protocols  : The comprehensive, hands-on guide for resolving IP routing protocols / Zaheer Aziz и дрJohnson Liu, Abe Martey, Faraz Shamim . - Indianapolis : Cisco press, 2012 . - XXIV, 872 p. ; 24 cm . -  (CCIE professional development)

   Index

   ISBN 1-58714-372-0 

  

Сист. No: 40803

- 134 -

Арх/681.3/Г 37Лк, П/681.3/Г 37Лк, П1/681.3/Г 37Лк, Уч/681.3/Г 37ЛкЦБ 62372

Георгиева, Лидия и др.

   Криптография и защита на данните : Учебник / Лидия Георгиева, Елена Якимова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 201 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-954-712-622-0 

  

Сист. No: 40811

- 135 -

Арх/004/Г 82Кб, П/004/Г 82Кб, П1/004/Г 82Кб, Уч/004/Г 82КбЦБ 62367

Григорова, Каталина Петрова

   Бази от данни : Ръководство за практически упражнения MS Access 2010 / Каталина Петрова Григорова, Савка Георгиева Калинова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2014 . - 143 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978954-712-623-7 

  

Сист. No: 40806

- 136 -

ЦБ 62338 

Маринов, Руси

   Интерактивни стратегически комуникации : Информационни и познавателни аспекти / Руси Маринов . - София : Нов Български университет, 2012 . - 344 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Руси Маринов Русев Европейска рамка за управление на знанието: с. 309-313 ; Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив растеж: с. 313-332 ; Портал DRACE за рискови комуникации: с. 332-333 ; Ценности и визия за водещи иновативни и мрежови компании: с. 334-342 ; Стратегическа ориентация за DARPA: с. 342-344; Библиогр. с. 300-303 и след отд. глави; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-733-6 

  

Сист. No: 40659

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 137 -

П/37/H 22ЦБ 62353

Handbook of mobile learning  /  Ed. by Zane L. Berge, Lin Y. Muilenburg . - New York : Routledge, 2013 . - XXXI, 638 p. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-415-50369-3 

  

Сист. No: 40791

- 138 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 2 . - 2014 . - 148 p.

   

  

Сист. No: 40529

- 139 -

Арх/378/А 64Б, П/378/А 64БЦБ 62297

Ангелов, Борислав Георгиев

   Образователна дейност - връзка между провежданото обучение и обявените мисия, цел и задачи на Русенския университет "Ангел Кънчев" : Студия / Борислав Георгиев Ангелов ; Рецензент Таня Петкова Грозева, Радослав Иванов Кючуков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 169 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-613-8 

  

Сист. No: 40410

- 140 -

Арх/378/А 64Бе, П/378/А 64БеЦБ 62298

Ангелов, Борислав Георгиев

   Европейски измерения във висшето образование - анализ на ниво университет : Студия / Борислав Георгиев Ангелов ; Рецензент Велизара Иванова Пенчева, Мими Цветанова Корнажева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 36 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-614-5 

  

Сист. No: 40411

- 141 -

Арх/378/В 64 о, П/378/В 64 оЦБ 62292

Висшето образование в икономиката на знанието  / Никола Атанасов Орлоев и др . - Русе : Примакс, 2014 . - 219 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8675-80-2 

  

Сист. No: 40373

- 142 -

ЦБ 62318 

Германия в българското образование  /  Състав. Николай Чакъров . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 133 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7058-17-8 

  

Сист. No: 40517

- 143 -

П/37/Ж 32Ж-оЦБ 62319

Жеков, Живко Стоянов

   Оптични методи и средства за откриване и изследване на обекти и мониторинг на атмосферата от борда на космически летателни апарати : Пленарен доклад от научна университетска конференция, Велико Търново 2013 г. / Живко Стоянов Жеков . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2013 . - 78 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 73-78

   ISBN 954-954-753-118-5 

  

Сист. No: 40518

- 144 -

ЦБ 62302 

Сто и петдесет ]150 години новобългарско светско училище в Пазарджик  : Научно-практическа конференция : Пазарджик, 12 май 1995 г. . - Пазарджик : Отдел Наука и образование към ОбС Пазарджик, 1995 . - 144 с : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40414


 Индекс по АВТОРИ

Aziz, Zaheer 133 
Bergan, Sjur 138 
Berge, Zane L. 73 137 
Bernstein, Jonathan 89 
Bhadury, Bikash 93 
Black, William R. 56 83 
Blokhuis, Harry 87 
Bonafede, Bruce 89 
Bonet, Javier 59 
Branch, Alan E. 90 
Bruno, Eric 49 103 122 
Button, Kenneth 84 
Capineri, Cristina 84 
Catlin, Dan 69 
Deitel, Harvey M. 50 123 
Deitel, Paul J. 50 123 
Drew, Mark S. 74 
Dutt, Nikil D. 75 107 127 
Egron-Polak, Eva 138 
Faverdin, P. 88 
Fenster, Saul K. 63 
Friggens, N. 88 
Goulding, Lee 53 
Graziani, Rick 104 124 
Gu, Da-We 99 
Heldman, Kim 91 
Hewitt, Eben 51 105 125 
Hibbeler, R.C. 52 60 61 
Jacob, Paul 53 
Jones, Bryan 87 
Kerzner, Harold R. 92 
Khatib, Oussama 101 
Kodali, Raghu 48 102 121 
Kohler, Jurgen 138 
Komar, Brian 131 
Konstantinov, Mihail Mihaylov 99 
Krupp, Ulrich 62 
Laguna, Manuel 32 
Leinbach, Thomas R. 84 
Lenk, Carol 71 
Lenk, Ron 71 
Li, Ze-Nian 74 
Liu, Jianqiang 74 
Liu, Johnson 133 
Loukides, Mike 128 
Margolis, Michael 106 126 
Marklund, Johan 32 
Martey, Abe 133 
Martin, Grant 75 107 127 
Marwedel, Peter 75 107 127 
Miele, Mara 87 
Monk, Simon 76 77 129 130 
Muilenburg, Lin Y. 73 137 
Petkov, Petko Hristov 99 
Purser, Lewis 138 
Qiu, Li 100 
Rathod, Chirag 48 102 121 
Sauvant, D. 88 
Scheer, August-Wilhelm 33 
Shamim, Faraz 133 
Shenoy, Dinesh 93 
Siciliano, Bruno 101 
Smith, Ben 131 
Stojkovic, Zlatan 70 132 
Tumlin, Jeffrey 58 85 
Ugural, Ansel C. 63 
Van Milgen, J. 88 
Veissier, Isabelle 87 
Verzuh, Eric 94 
Weber, Jost 86 
Weeks, Michael 54 78 
Wetherbee, Jonathan 48 102 121 
Wilmshurst, Tim 79 
Winter, Gerd 57 
Wood, Richard D. 59 
Zadrozny, Peter 48 102 121 
Zhou, Kemin 100 
Автанска, Румяна 6 
Алексиева, М. 26 
Ангелов, Борислав Георгиев 139 140 
Андреев, Еленко 47 
Андреев, Михаил 11 
Антов, Момчил 12 34 39 42 43 44 
Асенов, Николай 14 114 
Баев, С. 26 
Барболова, Ж. 26 
Белоев, Христо Иванов 141 
Блажева, С. 26 
Блатнер, Адам 4 
Богданов, Б. 26 
Божкова, Десислава 5 
Бошнакова, Десислава 17 41 
Брусева, Мария 55 
Бруум, Глен 17 
Бъчварова, Грациела 112 119 
Вайкерт, Херман 65 
Василев, Йордан 141 
Василева, Албена 39 
Василева, Г. 26 
Велев, Младен 35 95 
Велев, Младен Стефанов 35 95 
Венедиков, Петко Йорданов 31 
Владимиров, Мирослав 55 
Ганчева, Зорница 43 44 
Георгиева, Лидия 108 134 
Георгиева, Тодорка 110 
Герхард, Сю 6 
Гинев, Росен Любомиров 96 
Граматиков, Иван Кирилов 82 
Григорова, Каталина Петрова 135 
Грозева, Таня Петкова 139 
Давидков, Т. 26 
Данчева, А. 26 
Денкова, Ф. 26 
Димитров, Д. 26 
Димова, Петя 30 
Добрева, Елка 18 
Добромирова, М. 26 
Дойков, Васил Георгиев 113 
Дойков, Мартин 113 
Доулинг, Греъм 36 97 
Драганов, Ганчо Ганчев 2 
Евстатиев, Иван Борисов 80 
Еленкова, М. 26 
Ефтимова, Андреана 7 15 
Жеков, Живко Стоянов 81 143 
Златева, Минка Генчева 16 
Иванов, Ивелин Великов 64 
Иванов, Николай 112 119 
Иванов, Петър 13 
Иванчев, Георги 14 114 
Илиев, Михаил 141 
Илиева, Мара Цанкова 8 
Йорданова, Зорница Людмилова 25 
Кавгаджийска, С. 26 
Калинова, Елисавета 21 
Калинова, Савка Георгиева 135 
Каракашов, Атанас 65 
Корнажева, Мими Цветанова 140 
Котлър, Филип 37 98 
Кръстева, Светлана 14 114 
Кътлип, Скот 17 
Кючуков, Радослав Иванов 139 
Лий, Нанси 37 98 
Льобон, Густав 19 
Любенов, Любомир Д. 38 
Манолова, Мария Георгиева 116 
Маринов, Руси 20 136 
Мендрас, Анри 22 
Михова, Златка Михова 9 
Недев, Петър Христов 67 
Недев, Симеон 67 
Недков, Александър 1 117 120 
Ненков, Стоян 55 
Николаева, Велислава 55 
Николова, Г. 26 
Орлоев, Никола Атанасов 141 
Палангурски, Милко 23 118 
Палов, Иван 72 
Парашкевова, Александра Данкова 40 
Пачева, А. 26 
Пенев, Пенчо 24 
Пенев, Пенчо Стоянов 25 
Пенчева, Велизара Иванова 140 
Петкова, Зорница 39 42 
Петкова, Зорница Ганчева 43 44 
Попова, Милена 6 
Русев, Руси Маринов 20 136 
Сандева, Л. 26 
Сентър, Алън 17 
Сербезова, Иваничка Атанасова 66 
Сираков, Кирил 72 
Скобъл, Робърт 41 
Скот, Дейвид Миърман 41 
Славов, Здравко Димитров 55 
Спасов, Емил Крумов 2 
Стефанов, Георги 27 
Стефанова, Габриела 1 117 
Стоилов, Тодор Атанасов 55 
Стоилова, Красимира Петрова 55 
Стоянов, Валери Стоилов 67 
Стоянов, Иван Г. 29 
Стоянов, П. 26 
Тасев, Георги 3 
Ташева, Росица Борисова 10 
Томева, Милка 39 42 43 44 
Тонев, Младен Димитров 45 
Трендафилова, Петранка Петкова 111 
Трифонов, Младен Цветанов 109 
Узунов, Камен 141 
Уолън, Патрисия Т. 46 
Фердинандов, Николай Василев 109 
Харис, Томас Л. 46 
Христов, Александър 41 
Христова, Евелина 17 
Цамбазовски, Ангел 68 
Цонев, С. 26 
Чакъров, Николай 142 
Шютценбергер, Ан Анслен 10 
Якимова, Елена 108 134 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Advanced mechanics of materials and applied elasticity 63 
An explicit finite element primer 53 
Arduino cookbook 106 126 
Aris - business process modeling 33 
Beginning EJB 3 48 102 121 
Business process modeling, simulation and design 32 
Computer-aided design in power engineering 70 132 
Designing embedded systems with PIC microcontrollers 79 
Digital signal processing 54 78 
Embedded system design 75 107 127 
Fatigue crack propagation in metals and alloys 62 
Fundamentals of multimedia 74 
Global supply chain management and international logistics 90 
Globalized freight transport 84 
Handbook of mobile learning 73 137 
Improving farm animal welfare 87 
Introduction to feedback control 100 
IPv6 Fundamentals 104 124 
Java messaging 49 103 122 
Java SOA cookbook 51 105 125 
Leadership and governance in higher education 138 
Maintenance resources management: adapting MRP 93 
Managers guide to crisis management 89 
Maven: The Definitive guide 128 
Mechanics of materials 61 
Microsoft Windows Security Resource Kit 131 
Modelling nutrient digestion and utilisation in farm animals 88 
Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis 59 
Optimization methods for the mixture formation and combustion process in diesel engines 86 
PMP Project management professional exam 91 
Practical lighting design with LEDs 71 
Programming arduino 76 129 
Programming the Raspberry Pi 77 130 
Project management 92 
Robust control design with MATLAB 99 
Solar photovoltaic system economic analysis for the electric energy consumer 69 
Springer handbook of robotics 101 
Structural analysis 52 60 
Sustainable transportation 56 83 
Sustainable transportation planning 58 85 
The fast forward MBA in project management 94 
Towards sustainable fisheries law 57 
Troubleshooting IProuting protocols 133 
Бази от данни 135 
Био-библиография 3 
Българското обичайно право 11 
Валутен и митнически контрол 43 
Вестникарят, вестникът 1 117 
Висшето образование в икономиката на знанието 141 
Германия в българското образование 142 
Данъчно право 29 
Демографската катастрофа: монополи, корупция и регионализъм 13 
Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет 47 
Драматизирайки-Аза 4 
Европейски измерения във висшето образование - анализ на ниво университет 140 
Екзарх Антим I - зората на парламентаризма в България 14 114 
Електрообзавеждане 72 
Елементи на социологията 22 
Емоционални процеси в семейството и системна терапия 9 
Ефективен пъблик рилейшънс 17 
Заваряване и сродни процеси 109 
Защо обичта е важна 6 
Икономически теории 45 
Интерактивни стратегически комуникации 20 136 
Кинезиолошка медицина - спортска физиотерапиjа, хиропрактика, медицинска кинезитерапиjа 68 
Корпоративна социална отговорност 37 98 
Криптография и защита на данните 108 134 
Кюстендилски окръг и национално-освободителните борби в Македония 1895-1903 115 
Лингвокултурологично изследване на български и руски пословици и поговорки 111 
Лична свобода и медии 18 
Маркетинг 38 
Маркетингови комуникации 35 95 
Международноправен режим на Черно море 21 
Методи и модели за вземане на бизнес решения 55 
Механика на материалите и конструкциите 64 
Митническа документация 39 
Митническо представителство 12 34 
Модерният паноптикум 96 
Мостове към консенсуса 16 
Невербалната комуникация 7 15 
Новите правила в маркетинга и в ПР 41 
Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие 24 
Образователна дейност - връзка между провежданото обучение и обявените мисия, цел и задачи на Русенския университет "Ангел Кънчев" 139 
Оптични методи и средства за откриване и изследване на обекти и мониторинг на атмосферата от борда на космически летателни апарати 81 143 
Ортопедични заболявания у децата 65 
Осиновя(р)ването 5 
Оцеляване в ситуации, представляващи заплаха за живота и здравето на хората 67 
Паважно, "Дир Тракъ", писта крос 120 
Познавателните задачи за развитие творческите способности на децата от предучилищна възраст 8 
Политическа психология 19 
ПР през XXI век 46 
Приложение на митническите режими и проблеми на контрола върху тях 42 
Проектиране на хидравлични системи за кари 82 
Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество 40 
С++ How to program 50 123 
Сборник по валутен и митнически контрол 44 
Сигнали и системи 80 
Синдромът на предците 10 
Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени 66 
Старобългарското речниково богатство в Златоструй с тържественик от XII век 110 
Статистически справочник 26 
Сто и петдесет ]150 години новобългарско светско училище в Пазарджик 28 144 
Съдебна практика по закона за устройство на територията 30 
Съдебни речи 31 
Създаване на корпоративна репутация 36 97 
Създаване на Търновската конституция 116 
Тишината в мен 112 119 
Тринадесет века България 2 
Търговска несъстоятелност 27 
Учебно помагало по конституционно право 25 
Учредителите 23 118 
Япония 113 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Акушерство 66 
Бази данни 135 
Безсловесна комуникация 7 15 
Бизнес политика. Цели и задачи 33 
Бизнес стратегии 40 
Биографии 1 3 14 112 114 117 119 
България - История - Библиография 2 
България - статистически данни 26 
България от 1878 до 1885 г. 116 
България през периода от 1885-1918 115 
Българска литература. Максими. Афоризми. Сентенции. Пословици 111 
Български език - стар период. Прабългарски език. Старобългарсик език 110 
Вестници - журналистика 16 
Висше образование - България 139 140 
Висше образование. Висши учебни заведения 138 
Връзки с обществеността 35 36 37 41 95 97 98 
Връзки с обществеността(от гл. точка на рекламата) 17 46 
Външнотърговски отношения 42 
География - Япония 113 
Данъчно право - България 29 
Двигателна система - лечение, рехабилитация 68 
Демографска криза 13 
Дизелови двигатели 86 
Дипломатически протокол (церемониал, етикет) 47 
Европейски съюз - образование 140 
Езици за програмиране 48 102 121 
Езици за програмиране - Java 49 51 103 105 122 125 
Електрически източници на светлина 71 
Електрозадвижване 72 
Елементи и устройства на електронната апаратура 73 137 
Енергетика - нови технологии 70 132 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 72 
Жест - психологични проблеми 7 15 
Животновъдство 87 
Животновъдство - хранене, състав на храната 88 
Журналистика - България - история - конференции 1 117 
Заваряване - учебници за ВУЗ 109 
Здравина. Умора 64 
Изпитване на материалите. Дефекти на материалите. Защита на материалите 59 
Изчислителни машини, електронни - програмиране - ръководства 20 136 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 104 124 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 133 
Икономически теории - история и съвременно развитие - учебници за ВУЗ 45 
Интернет - приложение в търговията 41 
История - България - нова 23 118 
История на България - Възраждане 1 117 
Кинодейци - биография - спомени 112 119 
Компютри - софтуерни продукти 50 106 123 126 
Компютърна техника с практическо приложение 70 132 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 104 124 
Компютърни мрежи 133 
Компютърни мрежи - защита 131 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 48 102 121 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 49 51 103 105 122 125 
Конституционно право - България 25 
Конструктивни части и елементи на съоръжението 53 
Контрол на качеството на продукцията. ОТК 3 
Корпоративно управление 37 98 
Корпорации 36 97 
Космическа техника 81 143 
Краезнание - Кюстендил 115 
Маркетинг 35 41 95 
Математически методи 55 
Математически модели за изследване на операциите 52 53 60 
Математическо моделиране 55 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 101 
Машини и устройства за обработка на данни 108 134 
Машини и устройства за обработка на данни, теория на информацията 48 102 121 
Международно морско право 21 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 32 
Мениджмънт - организационно поведение 40 
Методи и методология. Теория и практика на управление на персонала 92 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация 62 64 
Механика на материали и конструкции 61 63 
Митници, представителства 12 34 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 39 42 43 44 
Морско право - морско законодателство 57 
Мотокари. Електрокари 82 
Народни университети, държавни висши училища 81 143 
Образование - история 142 
Образователна политика във висшето образование 141 
Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 80 
Обществено управление. Публична администрация 47 
Операционни системи 131 
Оптически уреди. Оптоелектроника 81 143 
Ораторско изкуство. Красноречие 31 
Организация и експлоатация на сухопътния транспорт 84 
Организация на възпитанието и образованието - училищно дело 28 144 
Организация на производството (на производствения процес) 89 94 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 91 
Ортопедия. Общи въпроси 65 
Основи на възпитанието 141 
Оцеляване - наръчници и ръководства 67 
Пазар - изучаване 35 95 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 37 38 46 98 
Пари. Валута. Евро 43 44 
Парламенти. Представителни органи. Правителства 14 23 114 118 
Поведение - психологични проблеми 7 15 
Политическа теория. Политическа идеология 19 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 54 75 76 77 78 79 106 107 126 127 129 130 
Правни проблеми на организацията на една територия 30 
Право - България 11 
Право - история 11 
Предаване и преобразуване на данни и кодове 49 51 103 105 122 125 
Представяне на данните 108 134 
Приложна математика 54 78 
Принципи и теория на автоматичното управление 99 100 
Програмиране за електронно изчислителни машини - езици за програмиране 50 123 
Психология - детска 5 
Психология - други въпроси 10 
Психология - семейна 9 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 6 
Психотерапия 4 6 9 10 
Психотехника 4 8 
Реклама 35 95 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 36 97 
Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 93 
Риболов (вкл. и лов на др. морски животни) 57 
Руска литература 111 
Ръкописи, старобългарски 110 
Слънчева енергия 69 
Софтуер 74 76 77 129 130 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 128 
Социална психология - бебета и родители 6 
Социално поведение 19 
Социология 13 
Социология - теории 22 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 16 18 20 136 
Специална библиография 3 
Специални форми на организация на обучението 73 137 
Спорт - България - справочник 120 
Старобългарски език - Граматика 110 
Статистика 26 
Строителна механика 52 60 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 24 
Съдопроизводство 31 
Съобщителна техника 74 
Театрално изкуство - обучение - учебник за ВУЗ 112 119 
Телевизия 96 
Тестове - изследване - психологически експеримент 8 
Транспорт - екологични проблеми 56 58 83 85 
Транспорт - организация и експлоатация 56 58 83 85 
Търговско дело - финансово право 12 34 
Търговско право - търговско дело - финансово право - България 27 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 90 
Устройства за управление, проверка и контрол 75 107 127 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 39 
Хардуер 75 107 127 
Цифрови системи, машини и устройства. Микропроцесори 76 77 106 126 129 130 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Arduino 76 106 126 129 
C++ (език за програмиране) 50 123 
IP конфигурации 104 124 
IP маршрутизиране 133 
IP протоколи за маршрутизация 104 124 133 
IPv6 адреси 104 124 
Java 48 49 51 102 103 105 121 122 125 
Matlab 54 70 78 99 132 
Maven 128 
MS Access 2010 135 
Python 77 130 
Simulink 70 132 
SOA 49 51 103 105 122 125 
web услуги 48 102 121 
автоматизация на производството 101 
автоматично управление 99 100 
адаптивно управление 94 
административно управление 138 
акредитив 47 
актьорство 112 119 
акушерство 66 
акцизи 44 
анализ на бизнес процеси 32 
анализ на международните законови изисквания 57 
анализи 100 
анархизъм 19 
антивирусен софтуер 131 
архитектура на интегрирани информационни системи 33 
бази данни 135 
бебето и неговият мозък 6 
библиография 2 
бизнес етикет 47 
бизнес политика 33 
бизнес практики 37 98 
бизнес стратегии 40 
биобиблиография 3 
биографии 112 119 
биографии - извори 14 114 
блогове 41 
бренд 36 97 
България 26 
България - история 2 
България от 1878 до 1885 г. 116 
България през периода 1885-1918 115 
българска литература 111 
български парламент 14 23 114 118 
българско възрожденско училище 28 144 
българско законодателство 11 
българско образование 142 
валута 43 
валутен режим 43 44 
валутни операции 44 
валутни сделки 44 
вградени системи 75 79 107 127 
вериги на доставки 90 
вестници 1 117 
взаимоотношения: бебе - родители 6 
вирусен маркетинг 41 
висше образование 138 141 
висше образование и ЕС 140 
висше техническо образование 139 
висши училища 81 143 
връзки между поколенията 10 
връзки с обществеността 16 17 35 36 95 97 
възобновяеми източници на енергия 69 
Възраждане - България 1 117 
външна търговия 42 
външнотърговски сделки 43 
вътрешнообщностна търговия 12 34 
география 113 
география на Япония 113 
Германия 142 
глобализация на транспорта 84 
горивна смес 86 
граматика 110 
грижи за бременни 66 
грижи за новородени 66 
грижи за раждащи 66 
грижи за родилки 66 
данъчен процес 29 
данъчно право 29 
двигателна система 68 
демография 26 
демографска криза 13 
детска възраст 65 
детска психология 5 6 
дигитална компетентност 20 136 
дизелови двигатели 86 
динамична крехкост 62 
дипломатическа кореспонденция 47 
дипломатически протокол 47 
директен маркетинг 35 95 
дискретни сигнали 80 
дистанционно обучение 73 137 
домейни 131 
европейска рамка 20 136 
Европейски съюз 138 140 
езици за програмиране 48 49 51 77 102 103 105 121 122 125 130 
екоенергия 71 
екологичен транспорт 56 58 83 85 
експериментални техники 62 
еластичност 63 
електрическа енергия 69 
електрически системи 71 
електронна апаратура 73 137 
електронна търговия 84 
електрообзавеждане 72 
електротелфери 72 
електротоплинни уреди 72 
емоционални отношения 9 
енергетика 70 132 
етикет в администрацията 47 
жертви 67 
жест - психологични проблеми 7 15 
животновъдни ферми 87 88 
животновъдство 87 
журналистика 1 16 18 117 
заваряване 109 
задачи 61 
закони 30 
защита на компютърните мрежи 131 
защита от злополуки 67 
зелени технологии 56 83 
земеделско управление 28 144 
Златоструй с тържественик от XII век 110 
изпитване на материалите 59 
източници на светлина 71 
икономическа мисъл 45 
икономическа наука 45 
икономически теории 45 
икономически школи 45 
инструкция за проектиране на мрежата 133 
интерактивни комуникации 20 136 
интерактивни системи 20 136 
информационна сигурност 131 
информационни модели 33 
информационни системи 55 
информационни технологии 12 34 
исторически извори 11 
история - България 116 
история на България 14 114 
история на образованието 142 
история на парламентаризма 14 23 114 118 
история на правото 11 
история на Русе 1 117 
история на спорта 120 
казуси 25 29 
кари повдигачи 82 
квалификационна характеристика 139 
кинезитерапия 68 
киноизкуство 112 119 
компютърен софтуер 70 75 107 127 128 132 
компютърен хардуер 75 107 127 
компютърна архитектура 48 102 121 
компютърни технологии 106 126 
компютърни езици 49 51 103 105 122 125 
компютърни модели 70 132 
компютърни мрежи 131 133 
компютърни приложения 48 77 102 121 130 
компютърни симулации 70 132 
компютърно програмиране 50 123 
комуникационна наука 16 
Конституционен съд 24 
конституционно право 25 
конструктивни елементи 53 
контрол на качеството 3 
контрол на проекти 99 
конференции 81 143 
концепции 92 
корпоративен бизнес 37 98 
корпорации 36 97 
космическа техника 81 143 
краезнание 1 115 117 
крайни елементи (мат. ) 53 
крайни кодове 53 
кранове 72 
кризисен мениджмънт 89 
кризисни мерки 89 
кризисни прогнози 89 
криптографски алгоритми 108 134 
криптографски техники 108 134 
криптология 108 134 
линейно оптимиране 55 
манипулатори 101 
маркетинг 38 41 
маркетингови комуникации 37 38 41 46 98 
маркетингови политики 38 
масова комуникация 96 
масови комуникации 18 
математически методи 63 
математически модели за изследване 53 
математически основи 108 134 
математическо моделиране 55 
математични модели 59 
материалознание 109 
матрици 52 60 
матрици и полиноми 100 
машинознание 61 
медии 96 
международна логистика 90 
международно морско право 21 
международно сътрудничество 21 
международноправен режим 21 
мениджмънт 32 89 
метални материали 62 
металообработване 109 
метод на крайните елементи 59 
методи за образуване на горивната смес 86 
методи на управление 32 
методика за диагностициране на проблеми 57 
механика на деформируемите тела 62 
механика на конструкции 64 
механика на материали 61 63 64 
механика на разрушаването 64 
микроелектроника 75 79 107 127 
микроконтролери 76 77 79 106 126 129 130 
митническа администрация 39 
митнически документи 12 34 39 
митнически контрол 39 42 43 44 
митнически представители 12 34 
митнически процедури 39 42 44 
митнически разпоредби 42 
митнически режим 43 44 
митническо представителство 12 34 
моделиране и симулация 100 
мотоциклетизъм 120 
мултимедийна информация 74 
мултимедийни комуникации 74 
мултимедия 74 
народно събрание 14 23 114 118 
насърчаване на продажбите 35 95 
невербална комуникация - системи 7 15 
нелинеен анализ на крайни елементи 53 
нелинейна механика 59 
немски език 142 
нюзрилийзи 41 
обичайно право 11 
оборудване 93 
обработка на информация 75 107 127 
обработка на сигнали 54 78 
образователна политика 141 
образователното дело в Пазарджик 28 144 
обществени поръчки 91 
общество 22 
опазване на околната среда 57 
опасности от увреждания 67 
оползотворяване на отпадъци 88 
опорно-двигателен апарат 65 
оптимизиране на бизнес процесите 32 33 
оптически устройства 81 143 
ораторско изкуство 31 
организационен мениджмънт 40 
организационна комуникация 36 97 
организационна структура 92 
организационно поведение 32 
организация на възпитанието и образованието 28 144 
организация на обучението 73 137 
организация на производството 89 94 
ортопедия 65 
осветителни системи 71 
осиновяване 5 
основи на възпитанието 141 
отстраняване на неизправности 133 
оцеляване 67 
парламентарно управление 23 118 
педагогика 141 
планиране и контролиране 92 
планиране на ресурсите 91 
планиране на територията 30 
планиране на транспорта 58 85 
пневматични машини 72 
повдигателна система 82 
поведение 7 15 
поговорки 111 
поддържане на машините 93 
подходи в управлението 92 
политическа корупция 13 
политическа психология 19 
портфейлна оптимизация 55 
пословици 111 
правни проблеми 24 30 
предприемачество 40 
представяне на данни 108 134 
предучилищно възпитание 8 
приемни родители 5 
приложна математика 54 78 
принципи и теория 99 
програмируеми контролери 76 129 
продажби 35 95 
проекти с висока производителност 94 
проектиране на системи 79 
проекто-бюджет 91 
производителност и стабилност 100 
производство на животински продукти 87 
професионална етика 18 
професионално образование 28 144 
процес на горене 86 
психодраматични методи 4 
психологични проблеми 7 15 
психология 4 8 10 
психотерапия 4 6 
психотерапия - методи 9 
психотехника 4 8 
публична комуникация 17 
публични финанси 29 
публично предприемачество 40 
пъблик рилейшънс 17 46 
Първото учредително народно събрание 116 
работа в мрежа 74 
разлагане на функции 54 78 
разруха на морала 13 
регионализъм 13 
реклама 35 95 
рекламни комуникации 46 
релационни бази данни 135 
религиозно обучение и възпитание 28 144 
ремонт на машините 93 
речниково богатство 110 
робастни системи 61 
роботизирани системи 101 
роботика 101 
родови тайни 10 
Русенски университет 139 140 
руска литература 111 
руски съдебни речи 31 
ръководство 138 
самоподготовка 25 
световна търговия 90 
свобода на словото 18 
семейна психология 9 
семейни отношения 9 
семейно чувство за вина 10 
семейство 22 
сигнали 80 
синдром на годишнината 10 
системи за управление 80 
слънчева енергия 69 
софтуер 74 76 77 129 130 
софтуерни продукти 106 126 
социален конфликт 22 
социален маркетинг 37 98 
социални мрежи 41 
социално разложение 19 
социология 13 22 
социология на комуникацията 7 15 
специални форми 73 137 
спортна медицина 68 
спортни състезания 120 
средства за масова информация 16 
стабилност и стабилизиране 100 
старобългарски език 110 
старобългарски ръкописи 110 
статика 64 
статистика 26 
стерилност 5 
стратегии на развитие 20 136 
стратегическо маркетинг планиране 38 
строителство 30 
структура 135 
структурен анализ 52 60 
сухопътен транспорт 58 85 
съвременният университет 141 
съдебна власт 24 
съдебни практики 30 
съдопроизводство 31 
съдопроизводство - България 24 
създаване на Търновската конституция 116 
съобщителна техника 74 80 
сървъри 131 
творческо възпитание 8 
театрална дейност 112 119 
телевизионни журналисти 96 
телевизия 96 
теоретична механика 64 
теория за вземане на решения 55 
теория на вълничките 54 78 
теория на механиката 61 63 
термично рязане 109 
тестове 25 
техники 133 
технологии на лепене 109 
технологии на спояване 109 
товарен транспорт 84 
транспорт и екология 56 83 
транспортна логистика 84 
транспортни документи 12 34 
търговска несъстоятелност 27 
търговски документи 12 34 
търговски марки 36 97 
търговско право 27 
търговско представителство 12 34 
уеб услуги 49 51 103 105 122 125 
университетско образование 139 140 
управление на доставките 90 
управление на знанието 20 136 
управление на персонала 92 
управление на проекти 91 92 94 128 
управление на риска 17 
управление на транспорта 58 85 
управлението на рибарството 57 
управленски решения 55 
устройство на територията 30 
учебни програми 142 
флуиди 82 
фотоволтаична енергия 69 
френски съдебни речи 31 
хидравлични машини 72 
хидравлични системи 82 
хранене на животни 88 
цифрова техника 54 78 
черноморско сътрудничество 21 
човешко поведение 67 
чуждоезиково обучение 142 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Антим I, екзарх 14 114 
Бъчварова, Грациела 112 119 
Тасев, Георги 3 
Хаджистанчев, Тодор 1 117 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Европа 31 
Европейски съюз 31 
Кюстендил 115 
Пазарджик 28 144 
Русе 120 139 
Русе - краезнание 1 117 
Черно море 21 
Япония 113