НОВИ КНИГИ

- 1 -

Ч5/341.9/М 67Нл 

Минчев, Николай

   Лекционен курс по международно частно право : Обща част . - Русе : Авангард принт, 2006 . - 415 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 155-157

   ISBN 954-337-020-6 :10

   ISBN 978-954-337-020-7 :13

  

Сист. No: 41002

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 2 -

П/0/Ж 30Ир, ЦБІІ 3135 

Жейнов, Иво Георгиев

   Русе като столица на книгопечатането 1864-1948 / Иво Георгиев Жейнов . - Русе : Дунав прес, 2014 . - 400 с. ; 26 см

   Библиогр. с. 375-399

   ISBN 978-954-9769-35-7 

  

Сист. No: 40973

- 3 -

С/0/З-80 

Знаци и символи  . - 2. прераб. изд. . - София : Книгомания, 2014 . - 352 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-954-9817-60-7 

  

Сист. No: 41086

- 4 -

С5/0/П 36Гс 

Пенчев, Георги Петров

   Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928-1998 г.) / Георги Петров Пенчев . - София : СИЕЛА, 2000 . - 44 с. ; 20 см

   С автограф от автора

   ISBN 954-649-290-6 

  

Сист. No: 41176

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 5 -

ЦБ 62570 

Армстронг, Карън

   Историята на Бог / Карън Армстронг . - София : Изток - Запад, 2013 . - 627 с. : с к. ; 23 см

   Речник с. 601-609; Показалец

   ISBN 978-619-152-294-1 

  

Сист. No: 41059

- 6 -

С/0/З-80 

Знаци и символи  . - 2. прераб. изд. . - София : Книгомания, 2014 . - 352 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-954-9817-60-7 

  

Сист. No: 41086

- 7 -

ЦБ 62651 

Канке, Виктор Андреевич

   История, философия и методология педагогики и психологии : Учеб. пособие для магистров / Виктор Андреевич Канке . - Москва : Юрайт, 2014 . - 487 с. ; 21 см . -  (Магистр)

   

   ISBN 978-5-9916-2990-4 

  

Сист. No: 41149

- 8 -

ЦБ 62655 

Ковальчук, М. А. и др.

   Девиантное поведение : Профилактика, коррекция, реабилитация: [Учеб. пособие] / М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова . - Москва : Владос-Пресс ; КДУ, 2013 . - 286 с. : с табл. и ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 978-5-691-01756-8 

   ISBN 978-5-98227-885-2 

  

Сист. No: 41156

- 9 -

ЦБ 62648 

Когнитивная психология  : Феномены и проблемы /  Состав., предисл. В. Ф. Спиридонова . - Москва : ЛЕНАНД, 2014 . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 253-255

   ISBN 978-5-9710-0630-5 

  

Сист. No: 41148

- 10 -

ЦБ 62542 

Кръстев, Димитър Николов

   Режисьорът на човешката драма / Димитър Николов Кръстев . - София [Божурище] : Дилок, 2013 . - 243 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 242-243

   ISBN 978-954-2902-21-8 

  

Сист. No: 41030

- 11 -

П/316/Л 12ННмЦБ 62503

Лаврова, Н. М. и др.

   Медиация : Принятие ответственных решений / Н. М. Лаврова, В. В. Лавров, Н. В. Лавров . - Москва : Институт консультирования и системных решений, 2013 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91160-054-9 

  

Сист. No: 40968

- 12 -

ЦБ 62605 

Норбеков, Мирзакарим Санакулович

   Философията на оптимиста или Как да станем щастливи тук и сега / Мирзакарим Санакулович Норбеков . - София : Паритет, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-053-3 

  

Сист. No: 41103

- 13 -

ЦБ 62635 

Пегин, Павел Анатольевич

   Автотранспортная психология : Учебник / Павел Анатольевич Пегин . - Москва : Академия, 2014 . - 208 с. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Краткий словарь терминов с. 193-199; Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-5-4468-0568-6 

  

Сист. No: 41132

- 14 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-015-3 

   Т. 9. Владимирская икона Божией Матери-Второе пришествие . - 2005 . - 752 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 41006

- 15 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-016-1 

   Т. 10. Второзаконие-Георгий . - 2005 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 41007

- 16 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-017-X 

   Т. 11. Георгий-Гомар . - 2006 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 41008

- 17 -

ЦБ 62607 

Уайт, Кейт

   Не трябваше да ти казвам това / Кейт Уайт . - София : АРТИШОК, 2014 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7139-04-4 

  

Сист. No: 41105

- 18 -

ЦБ 62543 

Янакиев, Калин

   Рес вите] Res vitae. Res publicae : философско-политически етюди от християнска перспектива / Калин Янакиев . - София : Алтера, 2012 . - 400 с. ; 21 см . -  (Зевгма : поредица за философия, хуманитарии)

   

   ISBN 978-954-9757- 

  

Сист. No: 41031

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 19 -

П/32/B 15LwЦБ 62481

Baglione, Lisa A.

   Writing a research paper in political science : A practical guide to inquiry, structure, and methods / Lisa A. Baglione . - 2nd ed. . - Los Angeles : SAGE, 2012 . - 192 p. ; 16 cm

   Bibliogr. p. 183-192

   ISBN 978-1-60871-991-4 

  

Сист. No: 40936

- 20 -

ЦБ 62486 

Frieden, Jeffry A. et al.

   World politics: Interests, interactions,institutions / Jeffry A. Frieden, David A. Lake, Kenneth A. Schultz . - 2nd ed. . - New York : W. W. Norton & Company, 2013 . - XXXII, 579 p. ; 24 cm

   Glossary A-1- A-7; Credits A-8 ; Index A-9 - A35

   ISBN 978-0-393-91238-8 

  

Сист. No: 40943

- 21 -

П/32/F 96ЦБ 62489

Fukuyama, Francis

   The origins of political order : From prehuman times to the French revolution / Francis Fukuyama . - London : CPI Group, 2012 . - 585 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 535-556 ; Index

   ISBN 978-1-84668-257-5 

  

Сист. No: 40948

- 22 -

П/32/G 20RiЦБ 62484

Garner, Robert et al.

   Introduction to politics / Robert Garner, Peter Ferdinand, Stephanie Lawson . - 2nd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2012 . - XXVII, 525 p. ; 24 cm

   Glossary ; Bibliogr. p. 473-495 ; Index

   ISBN 978-0-19-960572-9 

  

Сист. No: 40940

- 23 -

П/32/H 49pЦБ 62482

Heineman, Robert A.

   Political Science : An introduction / Robert A. Heineman . - [Б. м. ] : McGraw-Hill, 1995 . - 293 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 275-286 ; Index

   ISBN 0-07-128203-x 

  

Сист. No: 40937

- 24 -

П/327/I 69 tЦБ 62487

Introduction to global politics  / Steven L. Lamy и др . - 3rd ed. . - New York : Oxford University Press, 2015 . - XXXVI, 380 p. ; 24 cm

   Glossary ; Bibliogr. p. 357-362 ; Credits ; Index

   ISBN 978-0-19-939600-9 

  

Сист. No: 40946

- 25 -

П/32/J 74JpЦБ 62485

Johnson, Janet Buttolph et al.

   Political science research methods / Janet Buttolph Johnson, H. T. Reynolds . - 7th ed. . - Los Angeles : CQ Press, 2011 . - XXXI, 646 p. ; 24 cm

   Glossary ; Index

   ISBN 978-1-60871-689-0 

  

Сист. No: 40942

- 26 -

Ч5/342/J 89p 

Judicial protection of fundamental rights in Bulgaria  : A practical guide / Margarita Zlatareva et al . - Sofia : ПОНИ, 2007 . - 271 р. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41189

- 27 -

П/32/K 31PfЦБ 62483

Kellstedt, Paul et al.

   The Fundamentals of political science research / Paul Kellstedt, Guy Whitten . - 2nd ed. . - New York : Cambridge University Press, 2013 . - XXIV, 316 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 301-306 ; Index

   ISBN 978-1-107-62166-4 

  

Сист. No: 40938

- 28 -

П/32/M 73КрЦБІ 3345

Minogue, Kenneth

   Politics : A very short introduction / Kenneth Minogue . - 2nd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2000 . - 118 p. ; 16 cm

   Index

   ISBN 978-0-19-285388-2 

  

Сист. No: 40934

- 29 -

П/32/M 94gЦБ 62490

Multi-level governance in the European Union  : Taking stock and looking ahead /  Ed. Thomas Conzelmann, Randall Smith . - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2008 . - 269 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 268-269

   ISBN 978-3-8329-3838-3-3 

  

Сист. No: 40949

- 30 -

П/327/N 97JuЦБІІ 3132

Nye, Joseph S. et al.

   Understanding global conflict & cooperation : Intro to theory & history / Joseph S. Nye, David A. Welch . - 9th ed. . - Harlow : Pearson, 2014 . - 371 p. ; 27 cm

   Glossary ; Index

   ISBN 1-292-02318-X : 10

   ISBN 978-292-02318-2 : 13

  

Сист. No: 40945

- 31 -

П/32/P 29gЦБ 62479

Participatory governance in multi-level context  : Concepts and experience / Hubert Heinelt и др . - Opladen : Springer Science+Business Media, 2002 . - 171 p. ; 20 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-3-8100-3614-8 

  

Сист. No: 40933

- 32 -

П/327/P 80ЦБ 62480

Policies within the EU multi-level system  : Instruments and strategies of european governance /  Ed. Hubert Heinelt, Michele Knodt . - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2011 . - 410 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-3-8329-6142-8 

  

Сист. No: 40935

- 33 -

ЦБ 62624 

Административный процесс  : Учебник для бакалавриата и магистратуры / Надежда Георгиевна Салищева и др ; Под ред. М. А. Штатиной . - Москва : Юрайт, 2014 . - 364 с. ; 20 см . -  (Бакалавр и магистр)

   Глоссарий с. 334-340; Библиогр. с. 360-364

   ISBN 978-5-9916-4114-2 

  

Сист. No: 41120

- 34 -

Ч5/342.9/А 93Иа 

Атанасов, Иван

   Административно право : Държавната администрация на Република България : Институционална структура, функции и компетенции на органите на изпълнителната власт / Иван Атанасов . - [София] : [б. и. ], 2001 . - 139 с. ; 30 см

   По Tempus. - Библиогр. с. 136-139

   ISBN * 

  

Сист. No: 41208

- 35 -

ЦБ 62554 

Байчев, Васил

   Етикетът в обществото : С фрази и термини на английски език /  Състав. Васил Байчев . - 2. изд. . - София : Хомо Футурус, 2009 . - 93 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8231-01-5 

  

Сист. No: 41043

- 36 -

П/656/Б 65ЧуЦБІІ 3138

Борисов, Чавдар и др.

   Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност / Чавдар Борисов, Таня Груева, Соня Христова . - София : Зебра Сист, 2014 . - 244 с. ; 22 см

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-619-7144-02-4 

  

Сист. No: 41082

- 37 -

Ч5/341.9/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс на международното частно право . - София : Сиби, 2006 . - 161 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   В кн. изд. индекс 2 09 03

   ISBN 954-730-264-7 :10

   ISBN 978-954-730-264-8 :13

  

Сист. No: 40998

- 38 -

С5/341.9/Б 92 
 България. Конституция  България. Закони и др. п. 

   Международно частно право /  Състав., въвед. Боряна Мусева . - 1. изд. . - София : Сиби, 2007 - . - 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-409-3 

   Ч. 1. 1 11 01 Граждански и търговски дела . - 2007 . - 307 с.

   

  

Сист. No: 40983

- 39 -

С5/341.9/Б 92 
 България. Конституция  България. Закони и др. п.  Европейски съюз 

   Международно частно право /  Състав., въвед. Боряна Мусева . - 3. изд. . - София : Сиби, 2008 - . - 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-513-7 

   Ч. 1. 1 11 С01 Граждански и търговски дела . - 2008 . - 478 С.

   

  

Сист. No: 40984

- 40 -

С5/341.9/Б 92 
 България. Конституция  България. Закони и др. п.  Европейски съюз 

   Международно частно право /  Състав., въвед. Боряна Мусева . - 2. изд. . - София : Сиби, - 2007 . - 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-487-1 

   Ч. 2. 1 11 С01 Семейни дела . - 2007 . - 302 с.

   

  

Сист. No: 40985

- 41 -

С5/341.9/Б 92 
 България. Конституция  България. Закони и др. п.  Европейски съюз 

   Международно частно право /  Състав., въвед. Боряна Мусева . - 1. изд. . - София : Сиби, - 2007 . - 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-491-8 

   Ч. 3. 1 11 С01 . - 2007 . - 264 с.

   

  

Сист. No: 40986

- 42 -

П/614/В 82Н-оЦБ 62614

Волобуева, Н. А. и др.

   Опасные ситуации природного характера и защита от них : Учебное пособие / Н. А. Волобуева, Р. И. Айзман, С. В. Петров . - Москва : Академия, 2014 . - 272 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 256 ; Речник

   ISBN 978-5-4468-1231-8 

  

Сист. No: 41111

- 43 -

П/31/В 90ЦБ 62590

Въведение в статистиката  / Маргарита Николова Ламбова и др . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 320 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 318-319

   ISBN 978-954-449-624-1 

  

Сист. No: 41083

- 44 -

П/347.45/.47/В 93Мд, Ч5/347.45/.47/В 93МдЧ5/349/В 93Мд

Вълканова-Иванова, Мария Атанасова

   Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице / Мария Атанасова Вълканова-Иванова . - София : Авалон Пъблишинг Еоод, 2011 . - 205 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 199-205 ; Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9704-22-8 

  

Сист. No: 40871

- 45 -

Б5/343.98/Г 14Нр, П/343/Г 14Нр, Ч5/343.98/Г 14НрЦБ 62448

Гаврилова, Невяна

   Ръководство за разследване на изнасилвания / Невяна Гаврилова ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - София : СВЕТОВИТ, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 126-135

   ISBN 978-619-7064-41-4 

  

Сист. No: 40900

- 46 -

Ч5/342/Г 64Дк 

Гомиен, Дона

   Кратко ръководство по Европейската конвенция за правата на човека / Дона Гомиен . - София : Информ. и док. център на Съвета на Европа, 1995 . - 159 с. : с табл., сх. ; 19 см

   Ориг. загл. Short guide to the European Convention on Human Rights

   ISBN 954-477-012-7 (Център за изследване на демокрацията)

  

Сист. No: 40982

- 47 -

Ч5/316/Д 53 

Диалог и толерантност в политиката  /  Състав. Максим Мизов ; Ред. Таня Турлакова . - София : Център за исторически и политологически изследвания, 2007 . - 415 с. ; 21 см

   Библиогр. след някои материали ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-954-90816-8-8 

  

Сист. No: 40997

- 48 -

П/342/Д 65з, Ч5/342/Д 65зЦБ 62663

Дневен ред за закрила  . - София : ВКБООН, 2003 . - 96 с. ; 16 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40999

- 49 -

Арх/32/Д 65ЦБ 62423

Дневникът на един депутат  : Иван Попконстантинов, Централен Софийски затвор, 1945 /  Състав. и ред. Веселина Антонова, Велислава Донева . - Русе : Медиатех, 2014 . - 181 с. : със сн. ; 23 см . -  (Русенски летописи ; Т. 2)

   

   ISBN 978-619-7071-67-2 

  

Сист. No: 40864

- 50 -

П/35/Д 66Д-оЦБ 62510

Добрев, Добрин

   Основи на публичната администрация / Добрин Добрев . - Варна : Наука и икономика, 2008 . - 233 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 221-222

   ISBN 978-954-21-0329-5 

  

Сист. No: 40980

- 51 -

ЦБ 62660 

Добреньков, Владимир Иванович и др.

   Социология глобализации : Учебное пособие для вузов / Владимир Иванович Добреньков, Азат Борисович Рахманов . - Москва : Академический Проект, 2014 . - 634 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 618-634

   ISBN 978-5-8291-1632-3 

  

Сист. No: 41162

- 52 -

Б5/341.17/Е 20п, П/341/Е 20п, Ч5/341.17/Е 20пЦБ 62518

Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство  : Сборник доклади /  Състав. Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 367 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-3722-5 

  

Сист. No: 41001

- 53 -

Б5/327/З-43, П/327/З-43, Ч5/327/З-43ЦБ 62511

Защита на малцинствата  : Съвр. междунар. стандарти : Сб. док. /  Състав. Михаил Иванов ; Прев. Ива Иванова, Михаил Иванов . - София : Институт за изследване на интеграцията, 2001 . - 319 с. ; 19 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40981

- 54 -

ЦБ/336/И 95ЦБІІ 3136

История на българските митници 1879-2014  / Соня Вълкова и др . - 3. доп. изд. . - София : Агенция Митници, 2014 . - 97 с. : с цв. сн. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40974

- 55 -

ЦБ 62548 

Калхун, Крейг

   Нациите имат значение : Културата, историята и мечтата на космополита / Крейг Калхун ; Прев. от англ. Ивелина Ватова . - София : Изток - Запад, 2013 . - 324 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 261-282

   ISBN 978-619-152-348-1 

  

Сист. No: 41037

- 56 -

Ч5/342.9/К 77Ег 

Коларов, Емануил Красимиров

   Гарантиране на обществения ред : Административноправен аспект / Емануил Красимиров Коларов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712608-4 

  

Сист. No: 41194

- 57 -

П/339.13/К 87ФдЦБ 62603

Котлър, Филип и др.

   Добри дела : Бизнесът може да се развива, докато прави добро / Филип Котлър, Дейвид Хескил, Нанси Лий . - София : Сиела Норма, 2014 . - 273 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1577-8 

  

Сист. No: 41100

- 58 -

П/316/Л 12ННмЦБ 62503

Лаврова, Н. М. и др.

   Медиация : Принятие ответственных решений / Н. М. Лаврова, В. В. Лавров, Н. В. Лавров . - Москва : Институт консультирования и системных решений, 2013 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91160-054-9 

  

Сист. No: 40968

- 59 -

П/65.012/М 19ДтЦБ 62587

Максуел, Джон К.

   [Триста и шестдесет]360-градусовият лидер / Джон К. Максуел ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток - Запад, 2010 . - 244 с. ; 22 см . -  (Библиотека Бизнес)

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-954-321-662-8 

  

Сист. No: 41080

- 60 -

Б5/323/М 23, Ч5/323/М 23 

Малцинствата в България  . - София : Нац. съвет по етническите и демогр. въпроси към Министерски съвет, 2003 . - 48 с. ; 16 см

   Библиогр. с. 33-36

   ISBN * 

  

Сист. No: 41000

- 61 -

Арх/347/М 60Пд, П/347.45/.47/М 60Пд, Ч5/347.45/.47/М 60ПдЦБ 62505

Милков, Пенчо Пламенов

   Договорната система в строителството : Правно положение на участниците. Организация на отношенията. Анализ на договорите. Книгите на ФИДИК / Пенчо Пламенов Милков . - София : Труд и право, 2014 . - 440 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 426-439

   ISBN 978-954-608-219-0 

  

Сист. No: 40972

- 62 -

Б5/342/Н 26п, С5/342/Н 26п 

Наръчник по процедури и критерии за определяне на статут на бежанец  : В съответствие с Конвенцията относно статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г . - Женева : Служба на Върховния комисар на ООН за бежанците, 1992 . - 119 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41186

- 63 -

Б5/343.98/Н 61Дс, ЦБ 62449, Ч5/343.98/Н 61Дс 

Несторов, Добрин

   Съдебно-почеркови експертизи / Добрин Несторов ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - София : Фенея, 2014 . - 180 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 142-145

   ISBN 978-619-163-037-0 

  

Сист. No: 40902

- 64 -

Арх/31/П 13Вп, П/31/П 13Вп, П1/31/П 13ВпЦБ 62495

Павлов, Велизар Тодоров

   Приложна статистика / Велизар Тодоров Павлов . - София : Препрес, 2013 . - 160 с. : с ил. и табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-90443-6-2 

  

Сист. No: 40961

- 65 -

П/35/П 13П-оЦБ 62507

Павлов, Павел Г. и др.

   Основи на публичната администрация : Учебно пособие / Павел Г. Павлов, Светла Костадинова Михалева . - 6. доп. и прераб. изд . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2008 . - 314 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 309-313

   ISBN 978-954-715-421-6 

  

Сист. No: 40976

- 66 -

П/35/П 13ПпЦБ 62506

Павлов, Павел Г. и др.

   Практикум по публична администрация : Делови игри и казуси : Учебно пособие / Павел Г. Павлов, Поля Стоянова Кацамунска . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2001 . - 51 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-715-131-2 

  

Сист. No: 40975

- 67 -

П/31/П 13ВсЦБ 62588

Павлова, Веселка и др.

   Статистика / Веселка Христова Павлова, Соня Дакова Чипева . - София : Нова звезда, 2012 . - 364 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 363-364

   ISBN 978-954-8933-70-4 

  

Сист. No: 41081

- 68 -

П/316/П 22ЛсЦБ 62515

Парашкевова, Лоретта

   Социология : Аспекти на микро- и макросоциологията (теория и практикум) / Лоретта Парашкевова . - Русе : Примакс, 2014 . - 210 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8675-86-4 

  

Сист. No: 40992

- 69 -

Ч5/34/П 36Гс 

Пенчев, Георги Петров

   Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на водите / Георги Петров Пенчев . - Благоевград : Интелект - А, 1997 . - 117 с. ; 20 см

   Рез. на рус., англ. ез . - С автограф от автора

   ISBN 954-8847-27-5 

  

Сист. No: 41172

- 70 -

Ч5/349.6/П 36Гс 

Пенчев, Георги Петров

   Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на въздуха от замърсяване / Георги Петров Пенчев . - София : [Борис Хранов], 1998 . - 136 с. ; 20 см

   С автограф от автора. - Библиогр. с. 121-123 ; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 41173

- 71 -

С5/0/П 36Гс 

Пенчев, Георги Петров

   Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928-1998 г.) / Георги Петров Пенчев . - София : СИЕЛА, 2000 . - 44 с. ; 20 см

   С автограф от автора

   ISBN 954-649-290-6 

  

Сист. No: 41176

- 72 -

П/347.6/П 47ВпЦБ 62584

Петров, Веселин

   Приемане на наследство / Веселин Петров . - София : Сиела Норма, 2014 . - 308 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 294-307

   ISBN 978-954-28-1439-9 

  

Сист. No: 41077

- 73 -

Б5/342/П 70, Ч5/342/П 70Ч5/341/П 70

Положението на бежанците в света през 1997 - 1998  : План за хуманитарни действия /  Упр. ред Джеф Крисп . - София : Представителство на ВКБООН в България, 1999 . - XII, 320 с. : с рис. ; 24 см

   

   ISBN 954-90400-1-1 

  

Сист. No: 41200

- 74 -

П/347/П 76ВиЦБ 62601

Попова, Валентина

   Избрани съчинения : В три тома / Валентина Попова . - София : Сиела Норма, 2014 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0644-8 

   Т. 2. Несъстоятелност . - 2014 . - 610 с.

   Библиогр.: с. 361-364; Рез. на англ., нем., фр. ез.

  

Сист. No: 41096

- 75 -

П/349/П 84ПпЦБ 62600

Правни проблеми на ЗУТ  / Александър Джеров и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2013 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1335-4 

  

Сист. No: 41095

- 76 -

Ч5/349.6/П 90 

   

Програма за действие по околната среда в Централна и Източна Европа  : Съкратено издание на документа приет от конф. на министрите, гр. Люцерн, Швейцария, април 28-30, 1993 г . - София : [б. и. ], 1994 . - 94 с. : с табл. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41210

- 77 -

ЦБ 62574 

Сандбърг, Шерил

   Реши се! Жените, работата и волята за лидерство / Шерил Сандбърг . - София : Сиела Норма, 2014 . - 263 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1567-9 

  

Сист. No: 41064

- 78 -

Ч5/341.17/С 22 

Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност  : Сборник трудове /  Под ред. на Цветана Николова Каменова : БАН . - 20 см

   Изд. на БАН. Инст. за правни науки. - Други авт: Г. Пенчев, Ив. Стоянов, Е. Къндева, П. Голева, К. Стойчев, Д. Зиновиева, Е. Друмева, отбелязани на гърба на загл. с. - доп. тир. - Библиогр. с. под линия ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-9583-03-1 

   Т. 1 . - 1998 . - 275 с.

   

  

Сист. No: 41184

- 79 -

П/32/С 37ЕпЦБ 62560

Симеонова, Елена Костадинова

   Политическият риск : анализ, оценка, управление / Елена Костадинова Симеонова ; Науч. ред. Блага Благоева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 288 с. : със сх., табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. с. 279-287

   ISBN 978-954-07-3489-7 

  

Сист. No: 41050

- 80 -

Б5/347.9/С 38с 

Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд  : Непозволено увреждане /  Състав. Цветелина Златева . - София : Нова звезда, 2014 . - 340 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41164

- 81 -

Б5/347.9/С 55С-о 

Спасова, Силвия

   Обезпечение на иска / Силвия Спасова . - София : Сиби, 2014 . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 350-359

   ISBN 978-954-730-882-4 

  

Сист. No: 41165

- 82 -

Ч5/342/С 59дЧ5/32/С 59д

Справочен доклад "Бежанците в България"  : Изграждане на националната система за закрила на бежанците 1993-2003 /  Ред. Луизе Дрюке, Бойко Антонов . - София : Представителство на ВКБООН в България, 2004 . - 160 с. : с табл., граф. ; 21 см

   Приложения с. 123-158 ; Бел. под линия

   ISBN 954-90785-2-3 

  

Сист. No: 41197

- 83 -

П/349/С 62Им, Ч5/349/С 62ИмЦБ 62502

Стайков, Ивайло Иванов

   Медиация по трудови спорове / Ивайло Иванов Стайков . - София : Авангард Прима, 2009 . - 241 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 237-240

   ISBN 978-954-323-552-0 

  

Сист. No: 40967

- 84 -

Б5/949.72/С 65Сс, Ч5/949.72/С 65СсЦБ 62517

Стефан Стамболов пред Народното събрание  : Избрани речи / Стефан Стамболов ; Състав. и авт. на бел. Надя Геoргиева Бояджиева . - София : [б. и. ], 1995 . - VI, 147 с., 1 л. : портр. ; 19 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN * 

  

Сист. No: 40996

- 85 -

П/341/С 78СнЦБ 62599

Стойков, Стоян

   Наказателноправна защита на средства от еврофондовете / Стоян Стойков . - София : Сиела Норма, 2013 . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 256-263

   ISBN 978-954-28-1420-7 

  

Сист. No: 41094

- 86 -

Б5/342/С 96с, П/342/С 96с, С5/342/С 96сЦБ 62664

Съвременни стандарти за защита от дискриминация  : Проект Толерантност вместо нетърпимост : Сборник документи /  Ръковод. на проект Самуел Леви . - София : Институт за изследване на интеграцията, 2004 . - 399 с. ; 18 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41205

- 87 -

Ч5/342/С 96-3 

Съдебна защита на основни права в България  : Практическо помагало / Маргарита Златарева и др . - София : ПОНИ, 2007 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9467-19-2 

  

Сист. No: 41187

- 88 -

П/343/Ф 52НвЦБ 62586

Филчев, Никола

   Въпроси на наказателното право и съдебната практика / Никола Филчев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 599 с. ; 21 см

   Рез. на руски и англ. ез с. 557-585; Библиогр. с. 587-599

   ISBN 978-954-28-1475-7 

  

Сист. No: 41079

- 89 -

П/35/Х 78Х-оЦБ 62509

Христов, Христо Йорданов и др.

   Основи на публичната администрация / Христо Йорданов Христов, Павел Г. Павлов, Светла Костадинова Михалева . - София : УНСС, 2007 . - 258 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа и Нормативни актове, документи и стратегии . - Библиогр. с. 250-253

   ISBN 978-954-494-892-4 

  

Сист. No: 40979

- 90 -

Ч5/342/Ц 17Ва 

Цанков, Веселин

   Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз / Веселин Цанков . - София : Министерство на правосъдието, 2005 . - 104 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-90213-6-Х 

  

Сист. No: 40995

- 91 -

Ч5/342/Ц 17Вп 

Цанков, Веселин

   Право на убежище и статут на бежанец в Република България / Веселин Цанков ; Под ред. на Кино Лазаров . - София : [В. Цанков], 1998 . - 236 с. ; 22 см

   Библиогр с. 209-217

   ISBN 954-9583-06-6 

  

Сист. No: 41170

- 92 -

Ч5/336/Ц 49Л-о 

Ценова, Любка

   Основи на данъчното законодателство на ЕС / Любка Ценова . - София : Пламен Коев-КАК, [ Б. г. ] . - 240 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 236-238 ; Азб. указ.

   ISBN 91136 

  

Сист. No: 40994

- 93 -

П/34/Ю 12ЦБ 62665

Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков  /  Науч. ред. Красимира Средкова . - София : Труд и право, 2014 . - 480 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-608-221-3 

  

Сист. No: 41203

- 94 -

Б5/341.1/.8/Я 95К-з, Ч5/341.1/.8/Я 95К-з 

Ястрам, Кейт и др.

   Закрила на бежанците : Ръководство по международно бежанско право / Кейт Ястрам, Мерилин Ачирън . - София : Представителство на Върховния комисариат на ООН за бежанците в Българ, б. г. . - 155 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41191

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 95 -

П/65.012/B 25JrЦБ 62469

Barney, Jay B. et al.

   Resoursе-based theory : Creating and sustaining competitive advantage / Jay B. Barney, Delwyn N. Clark . - Доп. . - Oxford : Oxford University Press, 2009 . - 316 p. ; 22 см

   Bibliogr. p. 265-306 ; Index

   ISBN 978-0-19-927769-8 

  

Сист. No: 40922

- 96 -

П/339.13/А 65СмЦБ 62553

Андонов, Станимир

   Маркетингово позициониране : Теория, практика и изследвания / Станимир Андонов . - София : Изток - Запад, 2014 . - 269 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 265-268

   ISBN 978-619-152-507-2 

  

Сист. No: 41042

- 97 -

П/339/Б 44СфЦБ 62549

Билярски, Светослав

   Франчайзинг бизнес : Малкият бизнес става голям / Светослав Билярски . - 2. изд. . - София : Франчайзинг БГ, 2011 . - 255 с. ; 20 см

   Речник на франчайзинг термините с. 246-255

   ISBN 978-954-92497-2 

  

Сист. No: 41038

- 98 -

П/339/К 32ЦБІІ 3134

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международен бизнес / Лилия Вълчева Каракашева . - София : Призма, 2012 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-8571-31-9 

   Ч. 1 . - 2012 . - 223 с.

   

  

Сист. No: 40960

- 99 -

П/334/К 63ГсЦБ 62568

Клапъртън, Гай

   Социални медии и успешен бизнес : Как да туийтнем, постнем, линкнем и блогнем своя път към бизнес успеха / Гай Клапъртън . - София : Четмо, 2010 . - XXXVI, 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8830-12-6 

  

Сист. No: 41057

- 100 -

П/339.13/К 87ФдЦБ 62603

Котлър, Филип и др.

   Добри дела : Бизнесът може да се развива, докато прави добро / Филип Котлър, Дейвид Хескил, Нанси Лий . - София : Сиела Норма, 2014 . - 273 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1577-8 

  

Сист. No: 41100

- 101 -

П/65.012/М 19ДтЦБ 62587

Максуел, Джон К.

   [Триста и шестдесет]360-градусовият лидер / Джон К. Максуел ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток - Запад, 2010 . - 244 с. ; 22 см . -  (Библиотека Бизнес)

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-954-321-662-8 

  

Сист. No: 41080

- 102 -

П/339.13/М 32ЦБ 62632

Маркетинг  : Учебник и практикум /  Под ред. Л. А. Данченок . - Москва : Юрайт, 2015 . - 486 с. ; 20 см . -  (Бакалаврь. Базовый курс)

   Библиогр. с. 483-485

   ISBN 978-5-9916-3397-0 

  

Сист. No: 41129

- 103 -

П/336/М 64СкЦБ 62579

Минев, Светлин

   Как да съставим собствена форекс стратегия / Светлин Минев . - София : Сиела Норма, 2013 . - 260 с. : с табл., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1378-1 

  

Сист. No: 41070

- 104 -

П/336/М 64СсЦБ 62580

Минев, Светлин

   Стратегии за търгуване на финансовите пазари / Светлин Минев . - 3. изд. . - София : Сиела Норма, 2013 . - 250 с. ; 24 см

   Речник с. 238-250

   ISBN 978-954-28-1381-1 

  

Сист. No: 41071

- 105 -

П/336/М 64СпЦБ 62592

Минев, Светлин

   Приложен Форекс / Светлин Минев . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2012 . - 319 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0737-7 

  

Сист. No: 41087

- 106 -

П/336/Н 75НпЦБ 62597

Николова, Надежда

   Принципи на корпоративните финанси / Надежда Николова . - София : СИЕЛА, 2010 . - 528 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 526-527

   ISBN 978-954-28-0741-4 

  

Сист. No: 41092

- 107 -

П/339.13/О-45О-уЦБ 62610

Ойнер, Ольга Константиновна

   Управление результативностью маркетинга : Учебник для магистров / Ольга Константиновна Ойнер . - Москва : Юрайт, 2013 . - 343 с. : с диагр. ; 21 см . -  (Магистр)

   Библиогр. с. 323-337

   ISBN 978-5-9916-2565-4 

  

Сист. No: 41108

- 108 -

П/620/Р 27ЕтЦБ 62637

Райкова, Елена Юрьевна

   Теоретические основы товароведения и экспертизы : Учебник / Елена Юрьевна Райкова . - Москва : Дашков и К, 2013 . - 412 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 396-397

   ISBN 978-5-394-01691-2 

  

Сист. No: 41135

- 109 -

П/330.1/Р 30СпЦБ 62593

Ракарова, Събина и др.

   Пътеводител по макроикономика / Събина Ракарова, Стефан Стефанов . - София : НБУ, 2014 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-804-3 

  

Сист. No: 41088

- 110 -

П/334/С 75МкЦБ 62576

Стефанова, Марина и др.

   Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса / Марина Стефанова, Жюстин Томс . - София : Сиела Норма, 2014 . - 207 с. ; 23 см

   Речник с. 200-201; Библиогр. с. 202-203

   ISBN 978-954-28-1578-5 

  

Сист. No: 41065

- 111 -

П/519.8/С 87РиЦБ 62626

Стронгин, Роман Григорьевич

   Исследование операций. Модели экономического поведения : Учебник / Роман Григорьевич Стронгин . - Москва : Бином. Лаборатория знаний ; ИНТУИТ, 2012 . - 207 с. : с ил. , табл. ; 22 см . -  (Основы информационных технологий)

   

   ISBN 978-5-94774-547-4 

   ISBN 978-5-9556-0072-7 

  

Сист. No: 41123

- 112 -

П/65.012/У 73ЦБ 62577

Управление на човешките ресурси  : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация" / Катя Владимирова и др . - Варна : НБУ, 2014 . - 487 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-831-9 

  

Сист. No: 41068

- 113 -

П/336/Ф 53ЦБ 62422

Финансово-икономически анализ  / Йорданка Велчева и дрРумяна Димитрова . - Русе : Печ. база при РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 93 с. ; 22,5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 40869

- 114 -

П/339.13/Х 38СнЦБ 62602

Хезълдейн, Саймън

   Невропродажби : Успешните продажби като наука / Саймън Хезълдейн . - София : Изток - Запад, 2014 . - 269 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-504-1 

  

Сист. No: 41097

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 115 -

П/004/B 96BrЦБ 62400

Burke, Bill

   Restful Java with JAX-RS 2.0 : Designing and developing distributed web services / Bill Burke . - 2nd ed. . - Sebastopol : O'Reilly, 2014 . - XXI, 367 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-449-36134-1 

  

Сист. No: 40844

- 116 -

П/624/F 21BaЦБ 62460

Falzon, Brian et al.

   An introduction to modelling buckling and collapse / Brian Falzon, Dennis Hitchings . - 2nd ed. . - Glasgow : NAFEMS, 2007 . - 136 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 119-124

   ISBN 1-874-376-18-2 

  

Сист. No: 40913

- 117 -

П/519/G 57ЦБ 62523

Godsil, Chris et al.

   Algebraic Graph Theory / Chris Godsil, Gordon F. Royle . - New York : Springer, 2001 . - 443 p. : with 120 il. ; 23 cm . -  (Graduate Texts in Mathematics ; 207)

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 0-387-95220-9 

  

Сист. No: 41011

- 118 -

П/624/H 18ScЦБ 62491

Haldar, Sandip

   Crack propagation in functionally graded materials : Dynamic fracture response of inhomogeneous bi-materials under in-plane and out-of-plane load / Sandip Haldar . - Saarbrucken : VDM Verlag Dr. Muller, 2010 . - 113 p. ; 22 сm

   Bibliogr. p. 97-113

   ISBN 978-3-639-22117-6 

  

Сист. No: 40953

- 119 -

П/624/H 50ThЦБ 62461

Hellen, Trevor

   How to undertake fracture mechanics analysis with finite elements / Trevor Hellen . - Glasgow : NAFEMS, 2001 . - 74 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 69-72 ; Glossary

   ISBN 1-874376-40-9 

  

Сист. No: 40914

- 120 -

П/004/J 93JjЦБ 62401

Juneau, Josh

   Джава] Java EE 7 recipes : A Problem-solution approach / Josh Juneau . - New York : APRESS, 2013 . - XLVI, 699 p. ; 23 cm

   Index p. 683-699

   ISBN 978-1-4302-4425-7 

  

Сист. No: 40845

- 121 -

П/519/J 93ЦБ 62522

Jungnickel, Dieter

   Graphs, Networks and Algorithms / Dieter Jungnickel . - 3rd ed. . - Berlin : Springer, 2008 . - 650 p. : with 209 fig., 9 tab. ; 23 cm . -  (Algorithms and Computation in Mathematics, Vol. 5 ; 1421-15510)

   Bibliogr. p. 601-633 ; Index

   ISBN 978-3-642-009186-5 

  

Сист. No: 41010

- 122 -

П/004/K 17MjЦБ 62402

Kalin, Martin

   Джава] Java web services : Up and running / Martin Kalin . - 2nd ed. . - Sebastopol : O'Reilly, 2013 . - 338 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-449-36511-0 

  

Сист. No: 40846

- 123 -

П/004/K 63JjЦБ 62403

Knudsen, Jonathan

   Джава] Java cryptography / Jonathan Knudsen . - Sebastopol : O`Reilly & Associates, 1998 . - 344 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-565-92402-4 

  

Сист. No: 40847

- 124 -

П/624/K 92MfЦБ 62492

Kuna, Meinhard

   Finite elements in fracture mechanics : Theory - Numerics - Applications / Meinhard Kuna . - Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2013 . - 472 p. ; 23 сm . -  (Solid mechanics and its applications)

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-94-007-6679-2 

  

Сист. No: 40954

- 125 -

П/534/M 27QcЦБ 62471

Mao, Qibo et al.

   Control of noise and structural vibration : A MATLAB®-Based approach / Qibo Mao, Stanislaw Pietrzko . - London : Springer, 2013 . - VIII, 309 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4471-5090-9 

  

Сист. No: 40924

- 126 -

П/624/S 56ApЦБ 62493

Shukla, Arun

   Practical fracture mechanics in design / Arun Shukla . - 2nd ed., revised and expanded . - New York : Marcel Dekker, 2004 . - 522 p. ; 23 сm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 0-8247-5885-4 

  

Сист. No: 40955

- 127 -

П/519.2/S 81HpЦБ 62442

Stark, Henry et al.

   Probability, statistics, and random processes for engineers / Henry Stark, John W. Woods . - 4th intern. ed. . - Harlow : Pearson, 2012 . - 704 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-0-273-75228-8 

  

Сист. No: 40896

- 128 -

П/519.68/W 37JbЦБ 62464

Webb, Jarrett et al.

   Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK / Jarrett Webb, James Ashley . - [Б. м. ] : APRESS, 2012 . - XVII, 306 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-4302-4104-1 

  

Сист. No: 40917

- 129 -

П/531/А 64Им, П1/531/А 64ИмЦБ 62476

Ангелов, Илия Великов и др.

   Матрична механика : Символно програмиране / Илия Великов Ангелов, Валентин Райнов Славов . - София : [б. и. ], 2014 . - 258 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 258

   ISBN * 

  

Сист. No: 40929

- 130 -

П/519.68/Г 65МрЦБ 62536

Горанова, Мариана и др.

   Ръководство по програмиране на C# / Мариана Горанова, Виргиния Димитрова, Даниела Асенова Гоцева . - 3. стериотип. изд. . - София : ТУ София, 2006 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-438-550-9 :10

   ISBN 978-954-438-550-7 :13

  

Сист. No: 41024

- 131 -

Арх/31/П 13Вп, П/31/П 13Вп, П1/31/П 13ВпЦБ 62495

Павлов, Велизар Тодоров

   Приложна статистика / Велизар Тодоров Павлов . - София : Препрес, 2013 . - 160 с. : с ил. и табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-90443-6-2 

  

Сист. No: 40961

- 132 -

П/519.2/П 30АтЦБ 62630

Пашкевич, Анна Валерьевна

   Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и менеджеров : Учебник / Анна Валерьевна Пашкевич ; Под ред. А. А. Макарова . - Москва : Академия, 2014 . - 336 с. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 329-330

   ISBN 978-5-4468--0561-7 

  

Сист. No: 41127

- 133 -

ЦБ 62659 

Радин, Владимир Павлович и др.

   Метод конечных элементов в динамических задачах сопротивления материалов / Владимир Павлович Радин, Юрий Николаевич Самогин, Виктор Петрович Чирков . - Москва : Физматлит, 2013 . - 316 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 313

   ISBN 978-5-9221-1485-1 

  

Сист. No: 41161

- 134 -

П/514/Р 18ВрЦБ 62538

Радулов, Венцислав Даков и др.

   Ръководство по дескриптивна геометрия : Равнинни сечения / Венцислав Даков Радулов, Ирена Ангелова Първанова . - София : Регалия 6, 2012 . - 64 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-745-220-6 

  

Сист. No: 41026

- 135 -

П/514/Р 18ЦБ 62539

Радулов, Венцислав Даков и др.

   Ръководство по дескриптивна геометрия : Монжова проекция / Венцислав Даков Радулов, Ирена Ангелова Първанова . - София : УАСГ, 2005 . - 47 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 46

   ISBN 954-724-027-7 

  

Сист. No: 41027

- 136 -

П/519.8/С 87РиЦБ 62626

Стронгин, Роман Григорьевич

   Исследование операций. Модели экономического поведения : Учебник / Роман Григорьевич Стронгин . - Москва : Бином. Лаборатория знаний ; ИНТУИТ, 2012 . - 207 с. : с ил. , табл. ; 22 см . -  (Основы информационных технологий)

   

   ISBN 978-5-94774-547-4 

   ISBN 978-5-9556-0072-7 

  

Сист. No: 41123

- 137 -

П/514/Ч 92ДдЦБ 62530

Чорбаджиев, Драгомир Петров

   Дескриптивна геометрия / Драгомир Петров Чорбаджиев . - 2. ред. изд. . - София : [б. и. ], 2012 . - 348 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 345-346

   ISBN * 

  

Сист. No: 41018

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 138 -

П/504/Л 25НпЦБ 62621

Ларионов, Николай Михайлович и др.

   Промышленная экология : Учебник для бакалавров / Николай Михайлович Ларионов, Андрей Сергеевич Рябышенков . - Москва : Юрайт, 2013 . - 496 с. ; 20 см . -  (Бакалаврь. Базовый курс)

   Библиогр. с. 494-495

   ISBN 978-5-9916-2256-1 

  

Сист. No: 41119

- 139 -

Ч5/34/П 36Гс 

Пенчев, Георги Петров

   Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на водите / Георги Петров Пенчев . - Благоевград : Интелект - А, 1997 . - 117 с. ; 20 см

   Рез. на рус., англ. ез . - С автограф от автора

   ISBN 954-8847-27-5 

  

Сист. No: 41172

- 140 -

Ч5/349.6/П 36Гс 

Пенчев, Георги Петров

   Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на въздуха от замърсяване / Георги Петров Пенчев . - София : [Борис Хранов], 1998 . - 136 с. ; 20 см

   С автограф от автора. - Библиогр. с. 121-123 ; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 41173

- 141 -

Ч5/349.6/П 90 

   

Програма за действие по околната среда в Централна и Източна Европа  : Съкратено издание на документа приет от конф. на министрите, гр. Люцерн, Швейцария, април 28-30, 1993 г . - София : [б. и. ], 1994 . - 94 с. : с табл. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41210

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 142 -

П/624/F 21BaЦБ 62460

Falzon, Brian et al.

   An introduction to modelling buckling and collapse / Brian Falzon, Dennis Hitchings . - 2nd ed. . - Glasgow : NAFEMS, 2007 . - 136 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 119-124

   ISBN 1-874-376-18-2 

  

Сист. No: 40913

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 143 -

П/624/F 84ЦБ 62494

Fracture and damage of composites  /  Ed. M. Guagliano, M. H. Aliabadi . - Southampton : WIT press, 2006 . - 288 p. ; 24 сm . -  (Advances in fracture mechanics ; 1369-7323)

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 1-85312-669-1 

  

Сист. No: 40956

- 144 -

П/534/G 46JmЦБ 62452

Ginsberg, Jerry H.

   Mechanical and structural vibrations : Theory and applications / Jerry H. Ginsberg . - New York : John Wiley & Sons, 2001 . - XI, 704 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 0-47112808-2 

  

Сист. No: 40905

- 145 -

П/624/H 18ScЦБ 62491

Haldar, Sandip

   Crack propagation in functionally graded materials : Dynamic fracture response of inhomogeneous bi-materials under in-plane and out-of-plane load / Sandip Haldar . - Saarbrucken : VDM Verlag Dr. Muller, 2010 . - 113 p. ; 22 сm

   Bibliogr. p. 97-113

   ISBN 978-3-639-22117-6 

  

Сист. No: 40953

- 146 -

П/624/H 50ThЦБ 62461

Hellen, Trevor

   How to undertake fracture mechanics analysis with finite elements / Trevor Hellen . - Glasgow : NAFEMS, 2001 . - 74 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 69-72 ; Glossary

   ISBN 1-874376-40-9 

  

Сист. No: 40914

- 147 -

П/624/K 92MfЦБ 62492

Kuna, Meinhard

   Finite elements in fracture mechanics : Theory - Numerics - Applications / Meinhard Kuna . - Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2013 . - 472 p. ; 23 сm . -  (Solid mechanics and its applications)

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-94-007-6679-2 

  

Сист. No: 40954

- 148 -

П/534/M 27QcЦБ 62471

Mao, Qibo et al.

   Control of noise and structural vibration : A MATLAB®-Based approach / Qibo Mao, Stanislaw Pietrzko . - London : Springer, 2013 . - VIII, 309 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4471-5090-9 

  

Сист. No: 40924

- 149 -

П/531/M 29DaЦБ 62470

Marghitu, Dan B. et al.

   Advanced dynamics : Analytical and numerical calculations with MATLAB / Dan B. Marghitu, Mihai Dupac . - Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2012 . - X, 608 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 601-602 ; Index

   ISBN 978-1-4614-3474-0 

  

Сист. No: 40923

- 150 -

П/624/S 56ApЦБ 62493

Shukla, Arun

   Practical fracture mechanics in design / Arun Shukla . - 2nd ed., revised and expanded . - New York : Marcel Dekker, 2004 . - 522 p. ; 23 сm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 0-8247-5885-4 

  

Сист. No: 40955

- 151 -

П/62/А 64Ив, П1/62/А 64ИвЦБ 62474

Ангелов, Илия Великов

   Виброизолатори : Каталог конструкции и характеристики / Илия Великов Ангелов . - София : Авангард Прима, 2014 . - 146 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 142

   ISBN 978-619-160-373-3 

  

Сист. No: 40927

- 152 -

П/62/А 64Вм, П1/62/А 64ИмЦБ 62475

Ангелов, Илия Великов

   Матрична теория на вибрациите в техниката / Илия Великов Ангелов . - София : Авангард Прима, 2013 . - 444 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 142

   ISBN * 

  

Сист. No: 40928

- 153 -

П/62/А 64Ив, П1/62/А 64ИвЦБ 62477

Ангелов, Илия Великов

   Вибрации и измервания в техниката : Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения / Илия Великов Ангелов . - София : Авангард Прима, 2013 . - 84 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-374-9 

  

Сист. No: 40930

- 154 -

П/531/А 64Им, П1/531/А 64ИмЦБ 62476

Ангелов, Илия Великов и др.

   Матрична механика : Символно програмиране / Илия Великов Ангелов, Валентин Райнов Славов . - София : [б. и. ], 2014 . - 258 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 258

   ISBN * 

  

Сист. No: 40929

- 155 -

П/539.3/.6/А 78ВсЦБ 62564

Апостолов, Васил

   Съпротивление на материалите : [Учебник за ВУЗ] / Васил Апостолов . - 2. доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2010 . - 309 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-474-2 

  

Сист. No: 41053

- 156 -

ЦБ 62620 

Блохинцев, Дмитрий Иванович

   Основы квантовой механики : Учебное пособие / Дмитрий Иванович Блохинцев . - 7. изд., стереотип. . - Санкт-Петербург : Лань, 2004 . - 672 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-8114-0554-5 

  

Сист. No: 41118

- 157 -

ЦБ 62657 

Механика  : Учебное пособие для вузов / В. Т. Батиенков и др . - Москва : РИОР ; Инфра-М, 2014 . - 512 с. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-369-00757-0 

   ISBN 978-5-16-004524-5 

  

Сист. No: 41159

- 158 -

ЦБ 62658 

Попов, Валентин Леонидович

   Механика контактного взаимодействия и физика трения. От нанотрибологии до динамики землетрясений / Валентин Леонидович Попов . - Москва : Физматлит, 2013 . - 352 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 342-345; Предм. указ.

   ISBN 978-5-9221-1443-1 

  

Сист. No: 41160

- 159 -

ЦБ 62659 

Радин, Владимир Павлович и др.

   Метод конечных элементов в динамических задачах сопротивления материалов / Владимир Павлович Радин, Юрий Николаевич Самогин, Виктор Петрович Чирков . - Москва : Физматлит, 2013 . - 316 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 313

   ISBN 978-5-9221-1485-1 

  

Сист. No: 41161

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 160 -

С/796/B 67Tp 

Blount, Trevor et al

   Pilates basics : Home exercise programme inspired by the Joseph Pilates method / Trevor Blount, Eleanor McKenzie . - London : Bounty books, 2003 . - 128 p. : with ill. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-0-753719-09-1 

  

Сист. No: 41099

- 161 -

ЦБ 62550 

Бубновски, Сергей Михайлович

   Остеохондрозата не е присъда! / Сергей Михайлович Бубновски . - София : Жануа 98, 2014 . - 187 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-376-098-5 

  

Сист. No: 41063

- 162 -

П/614/В 82Н-оЦБ 62614

Волобуева, Н. А. и др.

   Опасные ситуации природного характера и защита от них : Учебное пособие / Н. А. Волобуева, Р. И. Айзман, С. В. Петров . - Москва : Академия, 2014 . - 272 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 256 ; Речник

   ISBN 978-5-4468-1231-8 

  

Сист. No: 41111

- 163 -

ЦБ 62642 

Глебова, Елена Витальевна

   Производственная санитария и гигиена труда : Учебник / Елена Витальевна Глебова . - Москва : Академия, 2014 . - 352 с. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 347

   ISBN 978-5-4468-0375-0 

  

Сист. No: 41141

- 164 -

ЦБ 62643 

Дьякова, Елена Александровна

   Логопедический массаж при разных формах дизартрии : Учебное пособие / Елена Александровна Дьякова . - Москва : В. Секачев, 2012 . - 134 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 133

   ISBN 978-5-88923-351-0 

  

Сист. No: 41143

- 165 -

ЦБІ 3346 

Еремушкин, М. А. и др.

   Спортивный массаж : Справочник тренера-массажиста спортивной команды / М. А. Еремушкин, Б. А. Поляев . - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2012 . - 288 с. ; 17 см

   Библиогр. с. 275; Предм. указ.

   ISBN 978-5-94387-716-2 

  

Сист. No: 41142

- 166 -

С/616/К 53Сб 

Кий, Сара

   Библия на хората с болки в гърба : С предговор от негово кралско височество Чарлз, принц на Уелс / Сара Кий ; Прев. от англ. Владимир Найденов . - София : ВСТ, 2010 . - 243 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 240-243

   ISBN 978-954-91599-7-4 

  

Сист. No: 41039

- 167 -

ЦБІІ 3140 

Красикова, Ирина Семеновна

   Массаж и гимнастика для самых маленьких. От рождения до года / Ирина Семеновна Красикова . - Москва : АСТ ; Астрель, 2011 . - 96 с. : ил. ; 26 см

   Библиогр. с. 92

   ISBN 978-5-17-040248-9 

   ISBN 978-5-9725-0813-6 

  

Сист. No: 41140

- 168 -

П/61/Л 64ДиЦБ 62555

Линшуън Джуан и др.

   Източна лечебна гимнастика / Линшуън Джуан, Девапрасад Махешвар, Ишикава Тошихиро ; Прев. от англ. Данчо Господинов Господинов . - София : Изток - Запад, 2003 . - 166 с. : с ил. ; 23 см

   Прев. по Liangong. Ancient chinese healing exercises / Zhuang Linshun Прев. по Liangong. Ancient chinese healing exercises / Zhuang Linshun ; Overcoming back pains / Toshihiro Ishikawa ; Yogic exercises for health and vigour / Devaprasad Maheshwar

   ISBN 954-8945-40-1 

  

Сист. No: 41044

- 169 -

ЦБІ 3347 

Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии  : Краткое руководство /  Под ред. В. Н. Серова . - 2. изд., исправ. и доп. . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 . - 256 с. ; 16 см

   Предм. указ.

   ISBN 978-5-9704-1930-4 

  

Сист. No: 41154

- 170 -

ЦБ 62652 

Обуховец, Тамара Павловна

   Основы сестринского дела : Практикум / Тамара Павловна Обуховец . - 14. изд., стер. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . - 603 с. ; 21 см . -  (Медицина для вас)

   

   ISBN 978-5-222-20589-1 

  

Сист. No: 41152

- 171 -

ЦБ 62639 

Пивоваров, Юрий Петрович и др.

   Военная гигиена. Гигиена чрезвычайных ситуаций : Учебник / Юрий Петрович Пивоваров, Игорь Петрович Левчук . - Москва : Академия, 2014 . - 176 с. , [16] л. цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-4468-0373-6 

  

Сист. No: 41137

- 172 -

П/616/Р 29, П1/616/Р 29, П1/616/Р 29РнЦБ 62478

Райчев, Радослав и др.

   Неврология : Учебник за студенти / Радослав Райчев, Иво Райчев . - 3. изд. . - София : Артик-2001, 2013 . - 320 с. ; 21 см + CD

   Библиогр. с. 313

   ISBN 978-954-9365-39-9 

  

Сист. No: 40931

- 173 -

ЦБІ 3348 

Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии  : Compendium /  Под общ ред. В. И. Кулакова ; Под общ. ред. В. Н. Серова . - Москва : Литтерра, 2013 . - 719 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-5-4235-0091-7 

  

Сист. No: 41155

- 174 -

ЦБ 62653 

Сединкина, Раиса Георгиевна

   Сестринское дело в терапии. Раздел Кардиология : Учеб. пособие для медицинских училищ и колледжей / Раиса Георгиевна Сединкина . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 . - 272 с. ; 21 см + CD

   Библиогр. с. 264-266

   ISBN 978-5-9704-2507-7 

  

Сист. No: 41153

- 175 -

ЦБ 62649 

Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно-поликлинических условиях  : Учеб. пособие для медицинских училищ и колледжей /  Под ред. Д. И. Зелинской . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9704-1315-9 

  

Сист. No: 41150

- 176 -

П/80/С 69ИлЦБ 62497

Станкова, Ирена и др.

   Латински език : Учебник за медицинските колежи / Ирена Станкова, Августина Джабарова-Попова . - София : Сиела Норма, 2011 . - 204 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 203-204

   ISBN 978-954-28-0971-5 

  

Сист. No: 40963

- 177 -

ЦБ 62645 

Стурчак, Софья

   Индийский ароматерапевтический массаж : Релаксация, здоровье, удовольствие / Софья Стурчак . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . - 267 с. : с ил. ; 18 см . -  (Медицина для вас)

   Библиогр. с. 265-267

   ISBN 978-5-222-21593-7 

  

Сист. No: 41145

- 178 -

С/616/С 97Дб 

Сътклиф, Джени

   Библия за гърба : За всички, които имат проблеми с гърба, и за всички останали, които искат да ги избегнат / Джени Сътклиф ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2014 . - 244 с. ; 22 см

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-954-474-685-2 

  

Сист. No: 41075

- 179 -

С/615/Т 69См 

Томас, Сара

   Масаж при често срещани заболявания / Сара Томас . - София : Кибеа, 2003 . - 96 с. : с ил. ; 25 см . -  (Здраве)

   Индекс

   ISBN 954-474-335-9 

  

Сист. No: 41098

- 180 -

ЦБ 62640 

Фадеева, Валерия

   Массаж и гимнастика для самых маленьких от рождения до года / Валерия Фадеева . - Москва : АСТ ; Астрель ; Харвест, 2011 . - 47, [1] с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-17-071538-1 

   ISBN 978-5-271-32636-3 

   ISBN 978-985-16-9905-2 

  

Сист. No: 41138

- 181 -

П/339.13/Х 38СнЦБ 62602

Хезълдейн, Саймън

   Невропродажби : Успешните продажби като наука / Саймън Хезълдейн . - София : Изток - Запад, 2014 . - 269 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-504-1 

  

Сист. No: 41097

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 182 -

П/621.7:744/Б 82ЦБ 62562

Бродский, Абрам Моисеевич и др.

   Инженерная графика (металлообработка) : Учебник / Абрам Моисеевич Бродский, Энвер Мунирович Фазлулин, Виктор Алексеевич Халдинов . - 7. стер. изд. . - Москва : Академия, 2011 . - 400 с. : с черт., сх. ; 21,5 см . -  (Среднее профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины)

   Библиогр. с. 396

   ISBN 978-5-7695-8188-5 

  

Сист. No: 41051

- 183 -

ЦБ 62571 

Григоров, Пламен и др.

   Тайните оръжия срещу човечеството / Пламен Григоров, Росица Тодорова . - София : Распер, 2014 . - 200 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-037-4 

  

Сист. No: 41060

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 184 -

П/621.9/А 28АсЦБ 62627

Адаскин, Анатолий Матвеевич и др.

   Современный режущий инструмент : Учебное пособие / Анатолий Матвеевич Адаскин, Николай Викторович Колесов . - Москва : Академия, 2011 . - 224 с. : с ил. , табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 213-214

   ISBN 978-5-7695-6547-2 

  

Сист. No: 41124

- 185 -

Арх/621.0/П 32Ит, П/621.0/П 32ИтЦБ 62499

Пеева, Иванка Василева

   Технология и автоматизация на сглобяването : Ръководство за лабораторни упражнения / Иванка Василева Пеева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2009 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 62

   ISBN 6978-954-712-456-1 

  

Сист. No: 40965

- 186 -

Арх/621.0/П 32Ит, П/621.0/П 32ИтЦБ 62498

Пеева, Иванка Василева и др.

   Проектиране на автоматизирано оборудване : Албум с конструкции и схеми / Иванка Василева Пеева, Чавдар Георгиев Костадинов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2009 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 62

   ISBN 6978-954-712-455-4 

  

Сист. No: 40964

- 187 -

П/65.011.56/С 51О-сЦБ 62618

Соснин, О. М. и др.

   Средства автоматизиции и управления : Учебник / О. М. Соснин, А. Г. Схиртладзе . - Москва : Академия, 2014 . - 240 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 232-233

   ISBN 978-5-4468-0916-5 

  

Сист. No: 41116

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 188 -

П/621.31/A 36MwЦБ 62411

Ali, Mohd. Hasan

   Wind energy systems : Solutions for power quality and stabilization / Mohd. Hasan Ali . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2012 . - 269 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4398-5614-7 

  

Сист. No: 40856

- 189 -

П/620.9/K 21KeЦБ 62413

Karimov, Khasan et al.

   Economics of renewable energy : Photovoltaic, wind power, biogas and micro-hydro power systems / Khasan Karimov, Muhammad Abid, Nasiba Karimova . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2012 . - 85 p. ; 22 cm

   Bibliogr. after each chapter; Glossary; Index

   ISBN 978-3-8465-9784-2 

  

Сист. No: 40858

- 190 -

П/620.9/N 27ЦБ 62456
 National renewable energy laboratory (NREL) 

   Guidelines for the economic evaluation of building-integrated photovoltaic power systems . - Golden : National Renewable Energy Laboratory, 2003 . - 45 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1249193128 

  

Сист. No: 40909

- 191 -

П/621.3/R 19TpЦБ 62457

Ramu, T. S. et al.

   Partial discharge based condition monitoring of high voltage equipment / T. S. Ramu, H. N. Nagamani . - New Delhi : New Age International, 2010 . - XIII, 193 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 187-193 ; Index

   ISBN 978-81-224-3092-9 

  

Сист. No: 40910

- 192 -

П/621.31/W 72pЦБ 62399

Wind power integration  : Connection and system / Brendan Fox et al . - London : The Institution of engineering and technology, 2007 . - 276 p. ; 24 cm . -  (IET power and energy series ; 50)

   Bibliogr. p. 259-268; Index

   ISBN 978-0-86341-449-7 

  

Сист. No: 40843

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 193 -

П/532/W 33JmЦБ 62441

Watton, John

   Modelling,monitoring and diagnostic techniques for fluid power systems / John Watton . - London : Springer, 2010 . - 624 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-84996-591-0 

  

Сист. No: 40894

- 194 -

П/532/W 33JfЦБ 62443

Watton, John

   Fundamentals of fluid power control / John Watton . - New York : Cambridge University Press, 2009 . - 750 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter. ; Index

   ISBN 978-0-521-76250-2 

  

Сист. No: 40895

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 195 -

П/621.31/A 36MwЦБ 62411

Ali, Mohd. Hasan

   Wind energy systems : Solutions for power quality and stabilization / Mohd. Hasan Ali . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2012 . - 269 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4398-5614-7 

  

Сист. No: 40856

- 196 -

П/621.31/P 25IwЦБ 62410

Paraschivoiu, Ion

   Wind turbine design : With emphasis on Darrieus concept / Ion Paraschivoiu . - Canada : Presses internationales polytechnique, 2002, reprinted 2009 . - 442 p. ; 23 см

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-2-553-00931-0 

  

Сист. No: 40855

- 197 -

П/620.9/Б 45Г-оЦБ 62608

Быстрицкий, Геннадий Федорович и др.

   Общая энергетика (производство тепловой и электрической энергии) : Учебник для студентов / Геннадий Федорович Быстрицкий, Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев, Владимир Сергеевич Кожиченков . - 2. стер. изд. . - Москва : КНОРУС, 2014 . - 407 с. : със сх., диагр. ; 23,5 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 403-404

   ISBN 978-5-406-03655-6 

  

Сист. No: 41106

- 198 -

П/621.31/Е 95СеЦБ 62534

Етърски, Стефан Иванов

   Електрическа част на електрически централи / Стефан Иванов Етърски . - 1. изд., 2. допеч. . - София : Техника, 2010 . - 519 с. : с табл., фиг., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 515-516

   ISBN 978-954-03-0675-9 

  

Сист. No: 41022

- 199 -

П/621.3/К 94АсЦБ 62541

Куско, Александр и др.

   Сети электроснабжения : Методы и средства обеспечения качества энергии / Александр Куско, Марк Томпсон . - Москва : Додэка, 2011 . - 336 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 330; Предм. указ. 331-333

   ISBN 987-5-94120-226-3 

  

Сист. No: 41029

- 200 -

Арх/621.3/М 74Лр, П/621.31/М 74Лр, П1/621.31/М 74ЛрЦБ 62513

Михайлов, Людмил и др.

   Релейни защити Siprotec : Методични указания за провеждане на семинарни и лабораторни упражнения / Людмил Михайлов, Боряна Георгиева Манолова . - Русе : Примакс, 2014 . - 70 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 70

   ISBN 978-954-8675-83-3 

  

Сист. No: 40990

- 201 -

П/621.31/М 75ГцЦБ 62537

Михеев, Георгий Михайлович

   Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования / Георгий Михайлович Михеев . - Москва : Додэка, 2008 . - 304 с. : ил. ; 23 см . -  (Электротехника и энергетика)

   Библиогр. с. 268-293; Предм. указ. с. 294-296

   ISBN 987-5-94120-188-4 

  

Сист. No: 41025

- 202 -

П/621.3/Н 53МэЦБ 62615

Немцов, Михаил Васильевич

   Электротехника : Учебник : В двух книгах / Михаил Васильевич Немцов . - Москва : Академия, 2014 - . - 20 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-4468-0355-2 

   Кн. 1 . - 2014 . - 240 с.

   

  

Сист. No: 41112

- 203 -

П/621.3/Н 53МэЦБ 62615

Немцов, Михаил Васильевич

   Электротехника : Учебник : В двух книгах / Михаил Васильевич Немцов . - Москва : Академия, 2014 - . - 20 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-4468-0538-9 

   Кн. 2 . - 2014 . - 288 с.

   Библиогр. с. 274

  

Сист. No: 41113

- 204 -

П/62-83/Н 86ВэЦБ 62616

Новиков, Владислав Александрович и др.

   Электропривод в современных технологиях : Учебник / Владислав Александрович Новиков, Савва Сергей Владимирович, Николай Иванович Татаринцев ; Под ред. В. А. Новикова . - Москва : Академия, 2014 . - 400 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 394-396

   ISBN 978-5-4468-0321-7 

  

Сист. No: 41114

- 205 -

Арх/62-83/Я 34Ва 

Яков, Венелин Илиев

   Автоматизирано електрозадвижване / Венелин Илиев Яков . - Русе : [б. и. ], 2003 . - 20 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Основи на електрозадвижването . - 2003 . - 128 с.

   

  

Сист. No: 40970

- 206 -

Арх/62-83/Я 34Ве, П/62-83/Я 34Ве, П1/62-83/Я 34ВеЦБ 62496

Яков, Венелин Илиев и др.

   Електромеханични устройства и системи / Венелин Илиев Яков, Васил Владимиров Стефанов . - 2. прераб. изд. . - Русе : Авангард принт, 2013 . - 166 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-158

   ISBN 978-954-9972-103-1 

  

Сист. No: 40962

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 207 -

П/004/A 17AsЦБ 62466

Abushariah, Ahmad A. M. et al.

   Speech recognition systemusing matlab : Design, implementation, and samples codes / Ahmad A. M. Abushariah, Teddy Surya Gunawan . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2011 . - VII, 97 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 75-80

   ISBN 978-3-8465-0376-8 

  

Сист. No: 40919

- 208 -

П/621.39/A 27LpЦБ 62436

Ahlin, Lars et al.

   Principles of wireless communications / Lars Ahlin, Jens Zander, Ben Slimane . - Denmark : Professional Pub Serv, 2006 . - 748 p. ; 23 cm

   

   ISBN 91-44-03080-0 

  

Сист. No: 40888

- 209 -

П/681.32/B 30MpЦБ 62454

Bates, Martin P.

   Programming 8-bit PIC microcontrollers in C : With Interactive Hardware / Martin P. Bates . - Amsterdam : Elsevier, 2008 . - XVI, 278 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-0-7506-8960-1 

  

Сист. No: 40908

- 210 -

П/004/G 15МaЦБ 62467

Gales, Mark et al.

   The Application of Hidden Markov Models in Speech Recognition / Mark Gales, Steve Young . - Delft : Now Publishers, 2008 . - 113 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 101-113

   ISBN 978-1-60198-120-2 

  

Сист. No: 40920

- 211 -

П/004/G 76MbЦБ 62445

Grayson, Mark et al.

   Building the mobile internet / Mark Grayson, Kevin Shatzkamer, Klaas Wierenga . - Indianapolis : Cisco press, 2012 . - XIX, 254 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-58714-243-7 

  

Сист. No: 40898

- 212 -

ЦБ 62617 

Professional mobile application development  / Jeff McWherter et al . - Indianopolis : John Wiley & Sons, 2012 . - XXVIII, 403 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-118-20390-3 

  

Сист. No: 41115

- 213 -

П/621.397/Q 95SeЦБ 62458

Qureshi, Shehrzad

   Embedded image processing on the TMS320C6000™ DSP : Examples in code composer studio(TM) and MATLAB / Shehrzad Qureshi . - Palo Alto : Springer Science+Business Media, 2005 . - XII, 433 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-0-387-25280-3 

  

Сист. No: 40911

- 214 -

П/004/R 11SmЦБ 62444

Raab, Stefan et al.

   Mobile IP technology and applications / Stefan Raab, Madhavi Chandra . - Indianapolis : Cisco press, 2013 . - 312 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-58705-851-6 

  

Сист. No: 40897

- 215 -

П/004/S 72RpЦБ 62377

Sood, Raghav

   Pro Android augmented reality / Raghav Sood . - New York : APRESS, 2012 . - 329 p. ; 23 cm

   Index p. 319-329

   ISBN 978-1-4302-3945-1 

  

Сист. No: 40850

- 216 -

П/621.39/М 68СаЦБ 62533

АТМ комуникации  / Сеферин Мирчев . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нови знания, 2005 . - 205 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-9740- 

  

Сист. No: 41021

- 217 -

ЦБ 62650 

Беспроводные сети Wi-Fi  : Учебное пособие / Андрей Викторович Пролетарский и дрВадим Александрович Платонов . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2013 . - 216 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (Основы информационных технологий)

   Библиогр. с. 215

   ISBN 978-5-94774-737-9 

  

Сист. No: 41151

- 218 -

П/621.39/М 68СкЦБ 62528

Мирчев, Сеферин Тодоров

   Комутация в комуникационни мрежи / Сеферин Тодоров Мирчев . - София : Нови знания, 2010 . - 388 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 378-382

   ISBN 978-954-9515-98-1 

  

Сист. No: 41017

- 219 -

П/621.31/М 75ГцЦБ 62537

Михеев, Георгий Михайлович

   Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования / Георгий Михайлович Михеев . - Москва : Додэка, 2008 . - 304 с. : ил. ; 23 см . -  (Электротехника и энергетика)

   Библиогр. с. 268-293; Предм. указ. с. 294-296

   ISBN 987-5-94120-188-4 

  

Сист. No: 41025

- 220 -

П/681.32/П 36ЕмЦБ 62535

Пенчева, Евелина Николова и др.

   Мултимедийни мрежи / Евелина Николова Пенчева, Ивайло Иванов Атанасов . - София : ТУ София, 2012 . - 186 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 184

   ISBN 978-954-438-966-6 

  

Сист. No: 41023

- 221 -

П/621.396/П 59ЦБ 62529

Плешкова, Снежана Георгиева

   Аудиотехника : Учебник за студентите от ТУ - София / Снежана Георгиева Плешкова . - 1. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2011 . - 258 с. : със сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 254- 255

   ISBN 978-954-438-920-8 

  

Сист. No: 41016

- 222 -

П/621.39/П 79СмЦБ 62526

Порязов, Стоян и др.

   Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение / Стоян Порязов, Емилия Саранова . - София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012 . - 239 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 224-234

   ISBN 978-954-322-540-8 

  

Сист. No: 41015

- 223 -

П/621.38/С 47Ю-оЦБ 62612

Смирнов, Ю. А. и др.

   Основы нано- и функциональной электроники : Учебное пособие / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов . - 2. изд., испр. . - Санкт-Петербург : Лань, 2013 . - 311 с. : с ил. ; 20 см . -  (Учебники для вузов. Специальная литература)

   

   ISBN 978-5-8114-1378-2 

  

Сист. No: 41109

- 224 -

ЦБ 62654 

Трубочкина, Надежда Константиновна

   Моделирование 3D-наносхемотехники : Учебник / Надежда Константиновна Трубочкина . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012 . - 499 с. : с ил., [24] цв. с. ; 20 см

   Библиогр. с. 475-487

   ISBN 978-5-9963-0291-8 

  

Сист. No: 41157

- 225 -

П/621.38/Ш 69ГнЦБ 62613

Шишкин, Геннадий Георгиевич и др.

   Наноэлектроника : Элементы, приборы, устройства : Учебное пособие / Геннадий Георгиевич Шишкин, Игорь Михайлович Агеев . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012 . - 408 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 404-406

   ISBN 978-5-9963-0638-1 

  

Сист. No: 41110

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 226 -

П/621.43/A 94ЦБ 62524

Automotive battery technology  /  Ed. Alexander Thaler, Daniel Watzenig . - Cham : Springer, 2014 . - 129 p. ; 22 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-3-319-02522-3 

  

Сист. No: 41012

- 227 -

П/621.43/B 64GdЦБ 62416

Blair, Gordon P.

   Design and simulation of four-stroke engines / Gordon P. Blair . - Warrendale : Society of automotive engineers, 1999 . - 815 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index p. 775-814

   ISBN 0-7680-0440-3 

  

Сист. No: 40862

- 228 -

П/621.43/E 46SsЦБ 62429

Ellgas, Simon

   Simulation of a hydrogen internal combustion engine with cryogenic mixture formation / Simon Ellgas . - Gottingen : Cuvillier, 2008 . - 158 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 154-158

   ISBN 978-3-86727-529-3 

  

Сист. No: 40879

- 229 -

П/621.43/E 96JaЦБ 62427

Ewald, Jens

   A level set based flamelet model for the prediction of combustion in homogeneous charge and direct injection spark ignition engines / Jens Ewald . - Gottingen : Cuvillier, 2006 . - 165 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 147-155 ; Author's index

   ISBN 3-86537-800-5 

  

Сист. No: 40877

- 230 -

П/621.43/F 88tЦБ 62433

Freikamp, Frank

   Towards multi-cycle simulation of in-cylinder flow and combustion / Frank Freikamp . - Gottingen : Cuvillier, 2008 . - 126 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 117-126

   ISBN 978-3-86727-817-1 

  

Сист. No: 40884

- 231 -

П/621.43/G 38UnЦБ 62431

Gerke, Udo

   Numerical analysis of mixture formation and combustion in a hydrogen direct-injection internal combustion engine / Udo Gerke . - Gottingen : Cuvillier . - 152 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 147-152

   ISBN 978-3- 

  

Сист. No: 40881

- 232 -

П/621.43/G 97ЦБ 61852

Guzzella, Lino et al.

   Introduction to modeling and control of internal combustion engine systems / Lino Guzzella, Christopher H. Onder . - Berlin : Springer, 2010 . - 354 p.

   Bibliogr. p. 342-354

   ISBN 978-3-642-10774-0 

  

Сист. No: 41009

- 233 -

П/621.43/H 34CaЦБ 62428

Hasse, Christian Wolfgang

   A two-dimensional flamelet model for multiple injections in diesel engines / Christian Wolfgang Hasse . - Gottingen : Cuvillier, 2004 . - 125 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 103-114

   ISBN 3-86537-217-1 

  

Сист. No: 40878

- 234 -

П/621.43/K 17GfЦБ 62516

Kalghatgi, G. T.

   Fuel/engine interactions / G. T. Kalghatgi . - Varrendale, Pennsilvania : SAE International, 2014 . - XV, 255 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-0-7680-6458-2 

  

Сист. No: 40993

- 235 -

П/621.43/L 82FcЦБ 62432

Liu, Fushui

   CFD study on hydrogen engine mixture formation and combustion / Fushui Liu . - Gottingen : Cuvillier, 2004 . - 123 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 113-123

   ISBN 3-86537-167-1 

  

Сист. No: 40882

- 236 -

П/621.43/R 21ScЦБ 62437

Rao, Srinivasa

   CFD analysis of stratified scavenging in two stroke IC engines : Computational fluid dynamics analysis of stratified scavenging of two stroke internal combustion engines / Srinivasa Rao . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2008 . - 220 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 201-220

   ISBN 978-3-659-28125-9 

  

Сист. No: 40890

- 237 -

П/656/S 36A-oЦБ 62409

Schoebel, Anita

   Optimization in public transportation : Stop location, delay management and tariff zone design in a public transportation network / Anita Schoebel . - New York : Springer Science, 2006 . - 23 cm

   

   ISBN 978-1-4419-4106-0 

   V. 3 . - 2006 . - 267 p.

   Bibliogr. p. 253-264; Index

  

Сист. No: 40854

- 238 -

П/621.43/S 70VhЦБ 62430

Sohn, Volker Michael

   Hybrid turbulence simulation to predict cyclic variations in internal combustion engines / Volker Michael Sohn . - Gottingen : Cuvillier, 2007 . - 152 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 147-152

   ISBN 978-3-86727-280-3 

  

Сист. No: 40880

- 239 -

П/62/T 27JaЦБ 62459

Taylor, James C. et al.

   Airline maintenance resource management : Improving communication / James C. Taylor, T. D. Christensen . - Warrendale : Society of automotive engineers, 1998 . - XV, 201 p. ; 22 cm

   Index

   ISBN 0-7680-0231-1 

  

Сист. No: 40912

- 240 -

П/621.43/V 14AcЦБ 62417

Vaidya, Abhijeet

   CFD simulation of internal combustion engines : Study of mixture formation process in GDI engines / Abhijeet Vaidya . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2010 . - 260 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 253-260

   ISBN 978-3-8383-7441-3 

  

Сист. No: 40863

- 241 -

С/656/У 91 

Борисов, Чавдар

   Учебно помагало за квалификация на водачи на ППС за превоз на товари/пътници / Чавдар Борисов и др . - София : Зебра сист, 2014 . - 480 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7144-05-5 

  

Сист. No: 41072

- 242 -

П/656/Б 65ЧуЦБІІ 3138

Борисов, Чавдар и др.

   Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност / Чавдар Борисов, Таня Груева, Соня Христова . - София : Зебра Сист, 2014 . - 244 с. ; 22 см

   Азб. показалец ; Речник

   ISBN 978-619-7144-02-4 

  

Сист. No: 41082

- 243 -

Уч/656/Г 28ЖбЦБ 62473

Гелков, Живко Русинов и др.

   Безопасност на движението / Живко Русинов Гелков, Даниел Атанасов Любенов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2014 . - 153 с. : с ил., гр. и табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 150-152

   ISBN 978-954-712-624-4 

  

Сист. No: 40926

- 244 -

ЦБ 62636 

Доенин, Виктор Васильевич

   Адаптация транспортных процессов / Виктор Васильевич Доенин . - Москва : Спутник +, 2009 . - 219 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 219

   ISBN 978-5-9973-0421-8 

  

Сист. No: 41134

- 245 -

ЦБ 62635 

Пегин, Павел Анатольевич

   Автотранспортная психология : Учебник / Павел Анатольевич Пегин . - Москва : Академия, 2014 . - 208 с. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Краткий словарь терминов с. 193-199; Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-5-4468-0568-6 

  

Сист. No: 41132

- 246 -

ЦБ 62634 

Проскурин, Анатолий Иванович и др.

   Практикум по эксплуатационным свойствам автомобилей : Уч. пособие / Анатолий Иванович Проскурин, Александр Александрович Карташов, Роман Николаевич Москвин . - Москва : Академия, 2014 . - 240 с. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 237

   ISBN 978-5-7695-6008-8 

  

Сист. No: 41131

- 247 -

П/620/Р 27ЕтЦБ 62637

Райкова, Елена Юрьевна

   Теоретические основы товароведения и экспертизы : Учебник / Елена Юрьевна Райкова . - Москва : Дашков и К, 2013 . - 412 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 396-397

   ISBN 978-5-394-01691-2 

  

Сист. No: 41135

- 248 -

ЦБІІ 3139 

Ремонт автомобилей. Трансмисии  : Иллюстрированное учеб. пособие /  Состав. Анатолий Сергеевич Кузнецов . - Москва : Академия, 2014 . - 20 плакатов ; 42 см

   

   ISBN 978-5-7695-6675-2 

  

Сист. No: 41133

- 249 -

П/629/С 37ЦБ 62629

Синельников, Анатолий Федорович

   Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудвания : Учебник / Анатолий Федорович Синельников . - Москва : Академия, 2014 . - 318 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 312-313

   ISBN 978-5-4468-0308-8 

  

Сист. No: 41126

- 250 -

П/621.86/Т 79ЦБ 62628

Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства  : Учебник / Юрий Федорович Клюшин и др . - Москва : Академия, 2014 . - 336 с. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 329-330

   ISBN 978-5-4468-1031-4 

  

Сист. No: 41125

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 251 -

П/631.31/Д24, П1/631.31/Д 24, П1/631.31/Д24, Уч/631.31/Д 24 

Даскалов, Дженко Иванов и др.

   Земеделски машини I : Ръководство за упражнения и курсови работи / Дженко Иванов Даскалов, Живко Йорданов Демирев, Христо Иванов Белоев . - Русе : Печ. база при РУ Ангел Кънчев, 1995 . - 127 с. ; 21,5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 4717

- 252 -

Арх/631.31/Д 40Ж-з, П/631.31/Д 40Ж-зЦБ 62501

Демирев, Живко Йорданов и др.

   Земеделски машини I / Живко Йорданов Демирев, Красимир Петров Братоев . - Русе : ИИЗЗ, 2012 . - 172 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 169

   ISBN 978-619-91147-9-9 

  

Сист. No: 40966

- 253 -

Арх/631.3/Д 60Дт 

Димов, Димитър и др.

   Техническо обслужване на машините / Димитър Димов, Калоян Евгениев Стоянов . - Русе : ИИЗЗ, 2011 . - 156 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 152

   ISBN 978-954-93715-1-0 

  

Сист. No: 40977

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 254 -

П/636/L 83hЦБ 62408

Livestock housing  : Modern management to ensure optimal health and welfare of farm animals /  Ed. Andres Aland, Thomas Banhazi . - Wageningen : Wageningen academic publishers, 2013 . - 491 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 474-481; Keyword index

   ISBN 978-90-8686-217-7 

  

Сист. No: 40853

- 255 -

П/636/П 92, П1/636/П 92ЦБІІ 3141

Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в Югоизточна Европа  . - София : [б. и. ], б. г. . - 98 с. : с табл., сх. ; 29 см

   По проект SEE/D/0193/1.2/X/AGRO-START от ОП "ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007-2013"

   ISBN * 

  

Сист. No: 41229

- 256 -

П/636/Р 97, П1/636/Р 97ЦБІІ 3142

Ръководство с добри практики  . - София : [б. и. ], б. г. . - 141 с. : с табл., сх. ; 29 см

   По проект SEE/D/0193/1.2/X/AGRO-START от ОП "ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007-2013"

   ISBN * 

  

Сист. No: 41230

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 257 -

П/65.012/A 38TbЦБ 62462

Allweyer, Thomas

   BPMN 2.0 : Introduction to thestandard forbusiness processmodeling / Thomas Allweyer . - Norderstedt : BoD, 2010 . - 156 p. ; 22 cm

   Index

   ISBN 978-3-8391-4985-0 

  

Сист. No: 40915

- 258 -

П/658/C 56MlЦБ 62397

Christopher, Martin

   Logistics and supply chain management / Martin Christopher . - 4th ed. . - Harlow : Pearson Education, 2011 . - 276 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-273-73112-2 

  

Сист. No: 40839

- 259 -

П/658.5/D 49, П/658.5/D 49EcЦБ 62415

Devlin, Edward S.

   Crisis management planning and execution / Edward S. Devlin ; Forew. Richard L. Arnold . - Boca Raton : Auerbach publications, 2007 . - 504 p. ; 24 cm

   Index p. 481-504

   ISBN 0-8493-2244-8 :10

   ISBN 978-0-8493-2244-0 :13

  

Сист. No: 40861

- 260 -

П/658/G 54lЦБ 62396

Global logistics and supply chain management  / John Mangan et al . - 2nd ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2012 . - 421 p. ; 24 cm

   Glossary p. 399-409; Index

   ISBN 978-1-119-99884-6 

  

Сист. No: 40838

- 261 -

П/658.5/K 31AmЦБ 62398

Kelly, Anthony

   Maintenance management auditing : In search of maintenance management excellence / Anthony Kelly . - New York : Industrial press, 2006 . - 317 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-8311-3267-1 

  

Сист. No: 40841

- 262 -

П/658.5/M 76 ImЦБ 62519

Mitroff, Ian I.

   Managing crises before they happen : What every executive and manager needs to know about crisis management / Ian I. Mitroff . - New York : AMACOM, 2001 . - 172 p. ; 22 сm

   Index

   ISBN 0-8144-0563-0 

  

Сист. No: 41221

- 263 -

П/658/R 95AhЦБ 62414

Rushton, Alan et al.

   The Handbook of logistics and distribution management : Understanding the supply chain / Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker . - 5th ed. . - London : The Chartered institute of logistics and transport, 2014 . - XXIX, 689 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 672-674; Index

   ISBN 978-0-7494-6627-5 

  

Сист. No: 40860

- 264 -

П/656/S 36A-oЦБ 62409

Schoebel, Anita

   Optimization in public transportation : Stop location, delay management and tariff zone design in a public transportation network / Anita Schoebel . - New York : Springer Science, 2006 . - 23 cm

   

   ISBN 978-1-4419-4106-0 

   V. 3 . - 2006 . - 267 p.

   Bibliogr. p. 253-264; Index

  

Сист. No: 40854

- 265 -

П/65.012/Д 50РрЦБ 62557

Джей, Рос

   Ръководство на мениджъра : Съвременният лидер / Рос Джей . - София : ИнфоДАР, 2004 - . - 22 см

   

   ISBN 954-761-069-4 

   Ч. 2. Съвременният лидер . - 2004 . - 256 с.

   

  

Сист. No: 41046

- 266 -

ЦБ 62661 

Зайцев, Генадий Григорьевич и др.

   Управление человеческими ресурсами : Учебник / Генадий Григорьевич Зайцев, Галина Викторовна Черкасская, Маркус Леонович Бадхен . - Москва : Академия, 2014 . - 304 с. ; 20 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 291-293

   ISBN 978-5-4468-0306-4 

  

Сист. No: 41166

- 267 -

Арх/65.012/П 36Пр, П/65.012/П 36Пр, П1/65.012/П 36ПрЦБ 62512

Пенчев, Петър и др.

   Резултати от пилотно изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България : Студия / Петър Пенчев, Александър Петков Петков . - Плевен : Медиатех, 2014 . - 52 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 51-52

   ISBN 978-619-7071-72-6 

  

Сист. No: 40989

- 268 -

П/65.012/Р 91ПнЦБ 62606

Руджери, Паоло А.

   Новите лидери : Ръководство по лидерство за мениджърите от третото хилядолетие / Паоло А. Руджери . - София : Джей Ей Ем Джи, 2014 . - 217 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90117-4-4 

  

Сист. No: 41104

- 269 -

ЦБ 62574 

Сандбърг, Шерил

   Реши се! Жените, работата и волята за лидерство / Шерил Сандбърг . - София : Сиела Норма, 2014 . - 263 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1567-9 

  

Сист. No: 41064

- 270 -

П/004/С 49пЦБ 62631

   

Современные проблемы управления в условиях информационного общества  : Науч. издание /  Ред. колегия Н. В. Тихомирова и др . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 751 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-238-02369-4 

  

Сист. No: 41128

- 271 -

П/334/С 75МкЦБ 62576

Стефанова, Марина и др.

   Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса / Марина Стефанова, Жюстин Томс . - София : Сиела Норма, 2014 . - 207 с. ; 23 см

   Речник с. 200-201; Библиогр. с. 202-203

   ISBN 978-954-28-1578-5 

  

Сист. No: 41065

- 272 -

ДИР/6/Т 47РпЦБ 62583

Темплар, Ричард

   Правила за мениджъри / Ричард Темплар ; Прев. Владимир Германов . - София : Обсидиан, 2009 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-217-6 

  

Сист. No: 41076

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 273 -

П/621.865/M 58JpЦБ 62451

Merlet, J. - P.

   Parallel robots / J. - P. Merlet . - 2nd ed. . - Dordrecht : Springer Science ; Springer Science, 2006 . - XVIII, 324 p. ; 24 cm . -  (Solid mechanics and its applications ; 128)

   Bibliogr. p. 333-381. ; Index

   ISBN 1-4020-4132-2 ISBN - 10

   ISBN 978-1-4020-4132-7 ISBN - 13

  

Сист. No: 40904

- 274 -

Арх/621.0/П 32Ит, П/621.0/П 32ИтЦБ 62499

Пеева, Иванка Василева

   Технология и автоматизация на сглобяването : Ръководство за лабораторни упражнения / Иванка Василева Пеева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2009 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 62

   ISBN 6978-954-712-456-1 

  

Сист. No: 40965

- 275 -

Арх/621.0/П 32Ит, П/621.0/П 32ИтЦБ 62498

Пеева, Иванка Василева и др.

   Проектиране на автоматизирано оборудване : Албум с конструкции и схеми / Иванка Василева Пеева, Чавдар Георгиев Костадинов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2009 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 62

   ISBN 6978-954-712-455-4 

  

Сист. No: 40964

Кибернетика. Финна механика

- 276 -

П/681.32/G 94ЦБ 62439

Guide to Voice and Video over IP  : For Fixed and Mobile Networks / Lingfen Sun и др . - London : Springer, 2013 . - 269 p. ; 22 cm . -  (The Computer Communications and Networcs)

   Index

   ISBN 978-1-4471-4904-0 

  

Сист. No: 40892

- 277 -

П/681.3/S 81WcЦБ 62404

Stallings, William

   Cryptography and network securuty : Principles and practice / William Stallings . - 6th ed. . - Harlow : Pearson Education, 2014 . - 751 p. ; 23 cm

   International edition. - Abbreviations p. 730-739; Index

   ISBN 0-273-79335-7 :10

   ISBN 978-0-273-79335-9 :13

  

Сист. No: 40848

- 278 -

П/681.32/S 81WbЦБ 62440

Stallings,William et al.

   Business data communications : Infrastructure, networking and security / William Stallings, Thomas Case . - 7th ed. . - Boston : Pearson, 2013 . - 624 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 601-603 ; Index

   ISBN 978-0-273-76916-3 

  

Сист. No: 40893

- 279 -

П/621.397/Д 63ЦБ 62527

Дисплеи  / Милка Маркова Минкова-Ръсовска и др . - София : ТУ София, 2011 . - 124 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-438-905-5 

  

Сист. No: 41014

- 280 -

П/519.68/К 78ДеЦБ 62546

Колисниченко, Денис Николаевич

   Ейч Ти Ем Ел] HTML 5 & CSS 3 : Практическо програмиране за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Анета Петева . - 2. прер. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2014 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-38-6 

  

Сист. No: 41034

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 281 -

П/621.791/M 38KaЦБ 62453

Masubuchi, Koichi

   Analysis of welded structures : Residual stresses, distortion, and their consequences / Koichi Masubuchi . - Oxford : Pergamon press, 1980 . - XI, 642 p. ; 26 cm . -  (Materials science and technology ; 33)

   Index

   ISBN 978-148-317262-0 

  

Сист. No: 40906

- 282 -

П/620.1/М 51кЦБ 62641

Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и издели  : Учебник / О. Л. Хасанов и др . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2013 . - 269 с. : с ил. ; 20 см . -  (Нанотехнологии)

   Библиогр. с. 250-268

   ISBN 978-5-9963-0844-6 

  

Сист. No: 41139

- 283 -

П/662.6/Р 71АгЦБ 62625

Рогачев, Александр Сергеевич и др.

   Горение для синтеза материалов : Введение в структурную макрокинетику / Александр Сергеевич Рогачев, Александр Сергеевич Мукасьян . - Москва : Физматлит, 2013 . - 400 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 356-398

   ISBN 978-5-9221-1441-7 

  

Сист. No: 41117

Езикознание. Филология. Литература

- 284 -

ЦБ 62569 

Букай, Хорхе

   Нека ти разкажа / Хорхе Букай . - 2. изд. . - Пловдив, 2014 . - 244 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 41058

- 285 -

ЦБ 62581 

Българска християнска проза (1900-1944)  : Антология /  Състав. Красимира Иванова Колева . - София : Омофор, 2010 . - 388 с. ; 21 см

   Изд. на Фонд. Покров Богородичен Съдържа произведения от: Иван Вазов, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Стоян Михайловски, Константин Петканов, Ана Карима, Петко Ю. Тодоров, Добри Немиров, Георги Райчев, Рачо Стоянов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Фани Попова-Мутафова, Константин Константинов, Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Йордан Йовков

   ISBN 978-954-9700-94-7 

  

Сист. No: 41073

- 286 -

ЦБ 62572 

Гигова, Магдалена

   Шепот от стари дантели : Интимните преживявания на известни личности от "Великите български любови" - рубриката на ПРЕСА / Магдалена Гигова . - София : Арос, 2014 . - 368 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 364

   ISBN 978-954-9873-91-7 

  

Сист. No: 41061

- 287 -

С/801.323.2=20=867/Д 58Са 

Димитрова-Гюзелева, Светлана и др.

   Английско-български идиоматичен речник : Идиоми и фразови глаголи /  Състав. Светлана Димитрова-Гюзелева, Николай Николов . - София : Везни-4, Б. г. . - 608 с. ; 18 см

   Азбучен указ.

   ISBN 978-954-9977-53-0 

  

Сист. No: 41036

- 288 -

ЦБ 62594 

Зюскинд, Патрик

   Парфюмът : Историята на един убиец / Патрик Зюскинд ; Прев. Юрия Борисова Симова . - 3. изд. . - София : Унискорп, 2006 . - 248 с. ; 21 см . -  (Класика)

   Ориг. загл. Das Parfum / Patrick Suskind.

   ISBN 954-330-077-1 : ISBN 10

   ISBN 978-954-330-077-8 : ISBN 13

  

Сист. No: 41090

- 289 -

С/801.323.2/К 47Рс 

Каушик, Рама Кришна

   Санскритско-български речник / Рама Кришна Каушик . - София : Изток - Запад, 2014 . - 374 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-152-515-7 

  

Сист. No: 41101

- 290 -

С/801.323.2/К 52С 

Керанова, Снежана Павлинчова

   Румънско-български речник / Снежана Павлинчова Керанова ; Ред. Димитру Завера ; Състав. на поредица Лорета Пушкарова . - София : Наука и изкуство, 2008 . - 520 стр. ; 24 см . -  (Съвременни двуезични речници)

   

   ISBN 978-954-02-0313-3 

  

Сист. No: 41067

- 291 -

ЦБ 62558 

Кури, Аугусто Жоржи

   Продавач на мечти : Призванието / Аугусто Жоржи Кури ; Прев. Дарина Миланова . - София : Ера, 2011 . - 240 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: O vendedor de sonhos / Augusto Cury Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-134-4 

  

Сист. No: 41047

- 292 -

ЦБ 62567 

Кури, Аугусто Жоржи

   Продавач на мечти : Бунтът на безименните / Аугусто Жоржи Кури ; Прев. Дарина Миланова . - София : Ера, 2012 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-195-5 

  

Сист. No: 41056

- 293 -

ЦБ 62561 

Мураками, Харуки

   Норвежка гора / Харуки Мураками ; Прев. от япон. Людмил Люцканов . - София : Колибри, 2014 . - 343 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-529-338-2 

  

Сист. No: 41049

- 294 -

ЦБ 62565 

Мураками, Харуки

   Безцветният Цукуру Тадзаки и неговите години на странстване / Харуки Мураками ; Прев. от япон. Дора Барова . - София : Колибри, 2014 . - 383 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-150-380-3 

  

Сист. No: 41054

- 295 -

ЦБ 62566 

Мураками, Харуки

   Спутник, моя любов / Харуки Мураками ; Прев. от япон. Людмил Люцканов . - София : Колибри, 2014 . - 207 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-529-407-5 

  

Сист. No: 41055

- 296 -

ЦБ 62609 

Попов, Марко Василев

   Подлец / Марко Василев Попов . - София : Военно издателство, 2012 . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 359

   ISBN 978-954-509-481-1 

  

Сист. No: 41107

- 297 -

П/80/С 69ИлЦБ 62497

Станкова, Ирена и др.

   Латински език : Учебник за медицинските колежи / Ирена Станкова, Августина Джабарова-Попова . - София : Сиела Норма, 2011 . - 204 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 203-204

   ISBN 978-954-28-0971-5 

  

Сист. No: 40963

- 298 -

П/802/809/С 83ДрЦБ 62598

Стоянова, Даниела Николаева

   Румънска граматика / Даниела Николаева Стоянова . - София : Наука и изкуство, 2008 . - 230 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-02-0212-9 

  

Сист. No: 41093

- 299 -

ЦБ 62412 

Стъпки 7  : Стихове от български учени /  Състав. Емилия Пернишка и др . - [Б. м. ] : Валентин Траянов, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9928-31-0 

   

   

  

Сист. No: 40857

- 300 -

ЦБ 62596 

Троянов, Илия

   Кучешки времена : Революцията менте - 1989 / Илия Троянов ; Прев. от нем. Пенка Ангелова . - 2. прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2012 . - 291 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Hundezeiten, Heimkehr in ein fremdes Land / Ilija Trojanow Пълното име на авт. е Илия Маринов Троянов Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 289-290

   ISBN 978-954-28-1035-3 

  

Сист. No: 41091

История. География. Биографии. Археология

- 301 -

С/93/99/А 56 

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN

   ISBN 1312-0980 ISSN

   Т. 14 . - 2014 . - 246 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 40971

- 302 -

ЦБ 62547 

Ангелов, Петър Димитров

   Чуждите народи в представите на средновековния българин / Петър Димитров Ангелов . - София : Тангра ТанНакРа, 2013 . - 263 с., [4] л. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 213-222

   ISBN 978-954-378-097-6 

  

Сист. No: 41035

- 303 -

ЦБ 62545 

Витошанска, Мария Захариева

   Мидхат паша и българите : Митове и реалност / Мария Захариева Витошанска . - София : Тангра ТанНакРа, 2012 . - 232 с. : с ил., портр. ; 24 см . -  (Библиотека Българска вечност ; кн. 79)

   

   ISBN 978-954-378-091-4 

  

Сист. No: 41033

- 304 -

ЦБ 62514 

Ганчев, Румян и др.

   Жива традиция / Румян Ганчев, Ренета Рошкева . - Русе : Авангард принт, 2013 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-337-205-8 

   Т. 1. Мъжката гимназия . - 2013 . - 358 с. : с ил.

   Библиогр. с. 352-357

  

Сист. No: 40991

- 305 -

П/949.72/Д 58ГкЦБ 62552

Димитров, Георги Георгиев

   Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение : В три части / Георги Георгиев Димитров ; Съст. и ред. Петър Величков . - 2. прераб. изд. . - София : Изток - Запад, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-588-1 

   Ч. 1 . - 2013 . - 513 с.

   

  

Сист. No: 41041

- 306 -

ЦБ 62573 

Динков, Стоян

   Туран - от скитите и хуните до тюрките и българите : [геополитическа ретроспекция на еволюционните миграции] / Стоян Динков . - София : Сиела Норма, 2013 . - 168 с. : с к. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1292-0 

  

Сист. No: 41062

- 307 -

Арх/32/Д 65ЦБ 62423

Дневникът на един депутат  : Иван Попконстантинов, Централен Софийски затвор, 1945 /  Състав. и ред. Веселина Антонова, Велислава Донева . - Русе : Медиатех, 2014 . - 181 с. : със сн. ; 23 см . -  (Русенски летописи ; Т. 2)

   

   ISBN 978-619-7071-67-2 

  

Сист. No: 40864

- 308 -

ЦБ 62556 

Дончев, Слави Горанов

   Булгарите / Слави Горанов Дончев . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 344 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8365-69-7 

  

Сист. No: 41045

- 309 -

ЦБ 62604 

Павлов, Пламен Христов

   Векът на цар Самуил / Пламен Христов Павлов . - София : Изток - Запад, 2014 . - 228 с. : с ил. + к. ; 22 см

   

   ISBN 78-619-152-502-7 

  

Сист. No: 41102

- 310 -

Б5/949.72/С 65Сс, Ч5/949.72/С 65СсЦБ 62517

Стефан Стамболов пред Народното събрание  : Избрани речи / Стефан Стамболов ; Състав. и авт. на бел. Надя Геoргиева Бояджиева . - София : [б. и. ], 1995 . - VI, 147 с., 1 л. : портр. ; 19 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN * 

  

Сист. No: 40996

- 311 -

С/930/У 14Ис 

Уайтлоу, Иън и др.

   Създатели на историята : 100-те най-влиятелни личности на ХХ век / Иън Уайтлоу, Джули Уитакър . - София : Книгомания, 2013 . - 256 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8432-52-8 

  

Сист. No: 41085

- 312 -

П/94/Ц 34ПпЦБ 62551

Цветков, Пламен С.

   Под сянката на Сталин и Хитлер : Втората световна война и съдбата на европейските народи, 1939-1941 г. / Пламен С. Цветков . - София : Нов Български университет, 2014 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-836-4 

   Т. 1. Началото на Втората световна война в Европа . - 2014 . - 726 с.

   

  

Сист. No: 41040

- 313 -

ЦБ 62426 

Янкова, Иванка

   Топография на Българската възрожденска просвета, култура и наука / Иванка Василева Янкова ; Ред. Румелина Василева . - София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013 . - 248 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 233-247

   ISBN 978-954-322-584-2 

  

Сист. No: 40873

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

Компютри. Програмни продукти

- 314 -

П/004/A 17AsЦБ 62466

Abushariah, Ahmad A. M. et al.

   Speech recognition systemusing matlab : Design, implementation, and samples codes / Ahmad A. M. Abushariah, Teddy Surya Gunawan . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2011 . - VII, 97 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 75-80

   ISBN 978-3-8465-0376-8 

  

Сист. No: 40919

- 315 -

П/621.39/A 27LpЦБ 62436

Ahlin, Lars et al.

   Principles of wireless communications / Lars Ahlin, Jens Zander, Ben Slimane . - Denmark : Professional Pub Serv, 2006 . - 748 p. ; 23 cm

   

   ISBN 91-44-03080-0 

  

Сист. No: 40888

- 316 -

П/681.32/B 30MpЦБ 62454

Bates, Martin P.

   Programming 8-bit PIC microcontrollers in C : With Interactive Hardware / Martin P. Bates . - Amsterdam : Elsevier, 2008 . - XVI, 278 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-0-7506-8960-1 

  

Сист. No: 40908

- 317 -

П/004/B 31ЦБ 62465

Bauer, Christian et al.

   Hibernate in action / Christian Bauer, Gavin King . - Greenwich : Manning, 2005 . - XXIII, 408 p. ; 23 cm . -  (In Action Series)

   Bibliogr. p. 395-396 ; Index

   ISBN 1-932394-15-X 

  

Сист. No: 40918

- 318 -

П/004/B 96BrЦБ 62400

Burke, Bill

   Restful Java with JAX-RS 2.0 : Designing and developing distributed web services / Bill Burke . - 2nd ed. . - Sebastopol : O'Reilly, 2014 . - XXI, 367 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-449-36134-1 

  

Сист. No: 40844

- 319 -

П/004/G 15МaЦБ 62467

Gales, Mark et al.

   The Application of Hidden Markov Models in Speech Recognition / Mark Gales, Steve Young . - Delft : Now Publishers, 2008 . - 113 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 101-113

   ISBN 978-1-60198-120-2 

  

Сист. No: 40920

- 320 -

П/004/G 76MbЦБ 62445

Grayson, Mark et al.

   Building the mobile internet / Mark Grayson, Kevin Shatzkamer, Klaas Wierenga . - Indianapolis : Cisco press, 2012 . - XIX, 254 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-58714-243-7 

  

Сист. No: 40898

- 321 -

П/004/J 93JjЦБ 62401

Juneau, Josh

   Джава] Java EE 7 recipes : A Problem-solution approach / Josh Juneau . - New York : APRESS, 2013 . - XLVI, 699 p. ; 23 cm

   Index p. 683-699

   ISBN 978-1-4302-4425-7 

  

Сист. No: 40845

- 322 -

П/004/K 17MjЦБ 62402

Kalin, Martin

   Джава] Java web services : Up and running / Martin Kalin . - 2nd ed. . - Sebastopol : O'Reilly, 2013 . - 338 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-449-36511-0 

  

Сист. No: 40846

- 323 -

П/004/K 63JjЦБ 62403

Knudsen, Jonathan

   Джава] Java cryptography / Jonathan Knudsen . - Sebastopol : O`Reilly & Associates, 1998 . - 344 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-565-92402-4 

  

Сист. No: 40847

- 324 -

П/534/M 27QcЦБ 62471

Mao, Qibo et al.

   Control of noise and structural vibration : A MATLAB®-Based approach / Qibo Mao, Stanislaw Pietrzko . - London : Springer, 2013 . - VIII, 309 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4471-5090-9 

  

Сист. No: 40924

- 325 -

П/004/O-24WcЦБ 62446

Odom, Wendell

   Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 : Official Cert Guide / Wendell Odom . - Indianapolis : Cisco press, 2013 . - LVII, 899 p. ; 24 cm + DVD - 2 бр.

   Glossary ; Index

   ISBN 978-1-58714-385-4 ISBN 13

   ISBN 1-58714-385-2 ISBN 10

  

Сист. No: 40899

- 326 -

П/004/O-24WcЦБ 62447

Odom, Wendell

   CCNA Routing and Switching ICND2 200-101 : Official Cert Guide / Wendell Odom . - Indianapolis : Cisco press, 2013 . - LIII, 717 p. ; 24 cm + DVD - 2 бр.

   Glossary ; Index

   ISBN 978-1-58714-373-1 ISBN 13

   ISBN 1-58714-373-9 ISBN 10

  

Сист. No: 40901

- 327 -

П/004/P 64MdЦБ 62383

Pilgrim, Mark

   Dive into Python 3 / Mark Pilgrim . - New York : APRESS, 2009 . - XLIX, 360 p. ; 23 cm

   Covers Python 3.1; Index

   ISBN 978-1-4302-2415-0 

  

Сист. No: 40852

- 328 -

ЦБ 62617 

Professional mobile application development  / Jeff McWherter et al . - Indianopolis : John Wiley & Sons, 2012 . - XXVIII, 403 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-118-20390-3 

  

Сист. No: 41115

- 329 -

П/004/R 11SmЦБ 62444

Raab, Stefan et al.

   Mobile IP technology and applications / Stefan Raab, Madhavi Chandra . - Indianapolis : Cisco press, 2013 . - 312 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-58705-851-6 

  

Сист. No: 40897

- 330 -

П/004/S 72RpЦБ 62377

Sood, Raghav

   Pro Android augmented reality / Raghav Sood . - New York : APRESS, 2012 . - 329 p. ; 23 cm

   Index p. 319-329

   ISBN 978-1-4302-3945-1 

  

Сист. No: 40850

- 331 -

П/004/S 78 pЦБ 62468

Speech processing, recognition, and artificial neural networks  : Proceedings of the 3rd international school on neural nets "Eduardo R. Caianiello" /  Ed. Gerard Chollet и др . - London : Springer, 1999 . - 347 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 345-346 ; Index

   ISBN 978-1-85233-094-1 

  

Сист. No: 40921

- 332 -

П/519.68/W 37JbЦБ 62464

Webb, Jarrett et al.

   Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK / Jarrett Webb, James Ashley . - [Б. м. ] : APRESS, 2012 . - XVII, 306 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 978-1-4302-4104-1 

  

Сист. No: 40917

- 333 -

П/681.32/Г 30, П1/681.32/Г 30ЦБ 62424

Генков, Делян

   Основи на компютърните мрежи / Делян Генков . - Габрово : Медиатех, 2014 . - 161 с.: със сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 154-160

   ISBN 978-619-7071-61-0 

  

Сист. No: 40870

- 334 -

П/681.32/Г 30Др, П1/681.32/Г 30ДрЦБ 62504

Генков, Делян

   Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи / Делян Генков . - Плевен : Медиатех, 2014 . - 106 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 105

   ISBN 978-619-7071-71-9 

  

Сист. No: 40969

- 335 -

П/519.68/Г 65МрЦБ 62536

Горанова, Мариана и др.

   Ръководство по програмиране на C# / Мариана Горанова, Виргиния Димитрова, Даниела Асенова Гоцева . - 3. стериотип. изд. . - София : ТУ София, 2006 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-438-550-9 :10

   ISBN 978-954-438-550-7 :13

  

Сист. No: 41024

- 336 -

П/004/И 64ЦБ 62633

Инженерная 3D-компьютерная графика  : Учебное пособие для бакалавров / Александр Львович Хейфец и др . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2013 . - 464 с. ; 24 см . -  (Бакалаврь. Базовый курс)

   Библиогр. с. 463-464

   ISBN 978-5-9916-2483-1 

  

Сист. No: 41130

- 337 -

П/334/К 63ГсЦБ 62568

Клапъртън, Гай

   Социални медии и успешен бизнес : Как да туийтнем, постнем, линкнем и блогнем своя път към бизнес успеха / Гай Клапъртън . - София : Четмо, 2010 . - XXXVI, 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8830-12-6 

  

Сист. No: 41057

- 338 -

П/004/К 78ДдЦБ 62544

Колисниченко, Денис Николаевич

   Джава Скрипт] JavaScript & jQuery : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко . - София : Асеневци, 2014 . - 192 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-39-3 

  

Сист. No: 41032

- 339 -

П/519.68/К 78ДеЦБ 62546

Колисниченко, Денис Николаевич

   Ейч Ти Ем Ел] HTML 5 & CSS 3 : Практическо програмиране за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Анета Петева . - 2. прер. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2014 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-38-6 

  

Сист. No: 41034

- 340 -

П/681.32/П 36ЕмЦБ 62535

Пенчева, Евелина Николова и др.

   Мултимедийни мрежи / Евелина Николова Пенчева, Ивайло Иванов Атанасов . - София : ТУ София, 2012 . - 186 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 184

   ISBN 978-954-438-966-6 

  

Сист. No: 41023

- 341 -

П/681.32/П 44ЦБ 62667

Петков, Красимир Антонов

   Интернет - ключ към безграничната информация / Красимир Антонов Петков . - София : Лик, 1994 . - 324 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 316-323

   ISBN 954-607-188-9 

  

Сист. No: 41233

- 342 -

П/621.39/П 79СмЦБ 62526

Порязов, Стоян и др.

   Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение / Стоян Порязов, Емилия Саранова . - София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012 . - 239 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 224-234

   ISBN 978-954-322-540-8 

  

Сист. No: 41015

- 343 -

П/004/П 97ЦБ 62435

Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии  : Сборник доклади : Посветена на 110 години от рождението на Джон Атанасов /  Под общ. ред. Ангел Смрикаров ; Техн. ред. Юксел Алиев . - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2013 . - 232 с. ; 22 см

   Проект BG051PO001-3.3.05-0001"Наука и бизнес"

   ISBN 1314-9024 ISSN

  

Сист. No: 40889

- 344 -

П/004/С 49пЦБ 62631

   

Современные проблемы управления в условиях информационного общества  : Науч. издание /  Ред. колегия Н. В. Тихомирова и др . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 751 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-238-02369-4 

  

Сист. No: 41128

- 345 -

П/004/Х 78ЦБ 62525

Христов, Стефчо и др.

   Ръководство за практически упражнения по приложни програмни системи / Стефчо Христов, Ана Георгиева Марковска, Данаил Стоицов Сиджимков . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2009 . - 97 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-682-6 

  

Сист. No: 41013

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 346 -

С/378/J 80e 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011- . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 3 . - 2014 . - 134 p.

   

  

Сист. No: 40887

- 347 -

С/378/J 80e 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011- . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 4 . - 2014 . - 106 p.

   

  

Сист. No: 41232

- 348 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 -

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 3 . - 2014 . - 88 p.

   

  

Сист. No: 40932

- 349 -

П/378/P 93ЦБ 62508

Proceedings of the international conference on e-learning  : E-Learning' 14, 12 September, 2014 /  Ed. Pino Caballero-Gil, Angel Smrikarov, Tzvetomir Vasilev, Candelaria Hernandez-Goya, Stoyanka R. Smrikarova, Yksel Aliev . - Russe : RU, 2014 . - 273 p. ; 21 cm . -  (EUROPEAN THEMATIC NETWORK. Future education and training in computing: How)

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-954-712-611-4 

  

Сист. No: 40978

- 350 -

П/37/N 52 lЦБ 62488

The new landscape of mobile learning  : Redesigning education in an app-based world /  Ed. Charles Miller, Aaron Doering . - Abingdon : Routledge, 2014 . - XVI, 358 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-415-53924-1 

  

Сист. No: 40947

- 351 -

ЦБ 62514 

Ганчев, Румян и др.

   Жива традиция / Румян Ганчев, Ренета Рошкева . - Русе : Авангард принт, 2013 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-337-205-8 

   Т. 1. Мъжката гимназия . - 2013 . - 358 с. : с ил.

   Библиогр. с. 352-357

  

Сист. No: 40991

- 352 -

ЦБ 62643 

Дьякова, Елена Александровна

   Логопедический массаж при разных формах дизартрии : Учебное пособие / Елена Александровна Дьякова . - Москва : В. Секачев, 2012 . - 134 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 133

   ISBN 978-5-88923-351-0 

  

Сист. No: 41143

- 353 -

ЦБ 62651 

Канке, Виктор Андреевич

   История, философия и методология педагогики и психологии : Учеб. пособие для магистров / Виктор Андреевич Канке . - Москва : Юрайт, 2014 . - 487 с. ; 21 см . -  (Магистр)

   

   ISBN 978-5-9916-2990-4 

  

Сист. No: 41149

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 354 -

П/624/H 50ThЦБ 62461

Hellen, Trevor

   How to undertake fracture mechanics analysis with finite elements / Trevor Hellen . - Glasgow : NAFEMS, 2001 . - 74 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 69-72 ; Glossary

   ISBN 1-874376-40-9 

  

Сист. No: 40914

- 355 -

П/69/K 92WaЦБ 62438

Kuntjoro, Wahyu

   An introduction to the finite element method / Wahyu Kuntjoro . - Singapore : McGraw-Hill, 2005 . - 248 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 222-232 ; Index

   ISBN 978-007-124144-1 

  

Сист. No: 40891

- 356 -

П/624/L 82GmЦБ 62450

Liu, G.R.

   Meshfree methods : Moving beyond fhefinite element method / G.R. Liu . - 2nd ed . - Boca Raton : CRC Press, 2010 . - XXI, 770 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-1-4200-8209-8 

  

Сист. No: 40903

- 357 -

П/624/O-70CsЦБІІ 3133

O'Regan, C.

   Structural use of glass in buildings / C. O'Regan . - 2nd ed. . - London : The Institution of Structural ngineers, 2014 . - 107 p. ; 29 сm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-1-906335-25-0 

  

Сист. No: 40957

- 358 -

П/7/К 85ЦБ 62563

Короев, Юрий Ильич

   Черчение для строителей : Учебник для учащихся профессион. образов. / Юрий Ильич Короев . - 11. стереот. изд. . - Москва : КНОРУС, 2012 . - 256 с. : с черт., сх. ; 22 см . -  (Начальное профессиональное образование)

   Библиогр. с. 253

   ISBN 978-5-406-02134-7 

  

Сист. No: 41052

- 359 -

Арх/347/М 60Пд, П/347.45/.47/М 60Пд, Ч5/347.45/.47/М 60ПдЦБ 62505

Милков, Пенчо Пламенов

   Договорната система в строителството : Правно положение на участниците. Организация на отношенията. Анализ на договорите. Книгите на ФИДИК / Пенчо Пламенов Милков . - София : Труд и право, 2014 . - 440 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 426-439

   ISBN 978-954-608-219-0 

  

Сист. No: 40972

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 360 -

ЦБ 62571 

Григоров, Пламен и др.

   Тайните оръжия срещу човечеството / Пламен Григоров, Росица Тодорова . - София : Распер, 2014 . - 200 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-037-4 

  

Сист. No: 41060

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 361 -

ЦБ 62656 

Холостова, Евдокия Ивановна

   Социальная работа с инвалидами : Учебное пособие / Евдокия Ивановна Холостова . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-01654-7 

  

Сист. No: 41158


 Индекс по АВТОРИ

Abid, Muhammad 189 
Abushariah, Ahmad A. M. 207 314 
Ahlin, Lars 208 315 
Aland, Andres 254 
Aleksandrova, Iskra 26 
Ali, Mohd. Hasan 188 195 
Aliabadi, M. H. 143 
Aliev, Yksel 349 
Allweyer, Thomas 257 
Angelov, Nikolay 26 
Arnold, Richard L. 259 
Ashley, James 128 332 
Baglione, Lisa A. 19 
Baker, Peter 263 
Banhazi, Thomas 254 
Barney, Jay B. 95 
Bates, Martin P. 209 316 
Bauer, Christian 317 
Baylis, John 24 
Bergan, Sjur 348 
Blair, Gordon P. 227 
Blount, Trevor 160 
Bryans, Leslie 192 
Burke, Bill 115 318 
Butcher, Tim 260 
Caballero-Gil, Pino 349 
Case, Thomas 278 
Chandra, Madhavi 214 329 
Chollet, Gerard 331 
Christensen, T. D. 239 
Christopher, Martin 258 
Clark, Delwyn N. 95 
Colton, Lauren 212 328 
Conzelmann, Thomas 29 
Croucher, Phil 263 
Devlin, Edward S. 259 
Di Benedetto, Maria Gabriella 331 
Doering, Aaron 350 
Dupac, Mihai 149 
Egron-Polak, Eva 348 
Ellgas, Simon 228 
Esposito, Anna 331 
Ewald, Jens 229 
Falzon, Brian 116 142 
Ferdinand, Peter 22 
Flynn, Damian 192 
Fox, Brendan 192 
Freikamp, Frank 230 
Frieden, Jeffry A. 20 
Fukuyama, Francis 21 
Gales, Mark 210 319 
Garner, Robert 22 
Gerke, Udo 231 
Getimis, Panagiotis 31 
Ginsberg, Jerry H. 144 
Godsil, Chris 117 
Gowell, Scott 212 328 
Grayson, Mark 211 320 
Guagliano, M. 143 
Gunawan, Teddy Surya 207 314 
Guzzella, Lino 232 
Haldar, Sandip 118 145 
Hasse, Christian Wolfgang 233 
Heinelt, Hubert 31 32 
Heineman, Robert A. 23 
Hellen, Trevor 119 146 354 
Hernandez-Goya, Candelaria 349 
Hitchings, Dennis 116 142 
Ifeachor, Emmanuel 276 
Jammeh, Emmanuel 276 
Javadpour, Roya 260 
Jenkins, Nick 192 
Johnson, Janet Buttolph 25 
Juneau, Josh 120 321 
Jungnickel, Dieter 121 
Kafkalas, Grigoris 31 
Kalghatgi, G. T. 234 
Kalin, Martin 122 322 
Karimov, Khasan 189 
Karimova, Nasiba 189 
Kellstedt, Paul 27 
Kelly, Anthony 261 
Kelly, Dorothy 346 347 
King, Gavin 317 
Knodt, Michele 32 
Knudsen, Jonathan 123 323 
Kohler, Jurgen 346 347 348 
Kuna, Meinhard 124 147 
Kuntjoro, Wahyu 355 
Lake, David A. 20 
Lalwani, Chandra 260 
Lamy, Steven L. 24 
Lawson, Stephanie 22 
Liu, Fushui 235 
Liu, G.R. 356 
Mangan, John 260 
Mao, Qibo 125 148 324 
Marghitu, Dan B. 149 
Marinaro, Maria 331 
Masker, John S. 24 
Masubuchi, Koichi 281 
Matei, Liviu 346 347 
McKenzie, Eleanor 160 
McWherter, Jeff 212 328 
Merlet, J. - P. 273 
Miller, Charles 350 
Minogue, Kenneth 28 
Mitroff, Ian I. 262 
Mkwawa, Is-Haka 276 
Nagamani, H. N. 191 
Nokkala, Terhi 346 347 
Nye, Joseph S. 30 
O'Regan, C. 357 
Odom, Wendell 325 326 
Onder, Christopher H. 232 
Owens, Patricia 24 
Panova, Panova 26 
Paraschivoiu, Ion 196 
Pietrzko, Stanislaw 125 148 324 
Pilgrim, Mark 327 
Purser, Lewis 348 
Qureshi, Shehrzad 213 
Raab, Stefan 214 329 
Ramu, T. S. 191 
Rao, Srinivasa 236 
Reynolds, H. T. 25 
Royle, Gordon F. 117 
Rushton, Alan 263 
Schoebel, Anita 237 264 
Schultz , Kenneth A. 20 
Shatzkamer, Kevin 211 320 
Shukla, Arun 126 150 
Slimane, Ben 208 315 
Smith, David 212 328 
Smith, Randall 29 31 
Smith, Steve 24 
Smrikarov, Angel 349 
Smrikarova, Stoyanka R. 349 
Sohn, Volker Michael 238 
Sood, Raghav 215 330 
Stallings, William 277 
Stallings,William 278 
Stark, Henry 127 
Sun, Lingfen 276 
Swyngedouw, Erik 31 
Taylor, James C. 239 
Thaler, Alexander 226 
Vaidya, Abhijeet 240 
Vasilev, Tzvetomir 349 
Watton, John 193 194 
Watzenig, Daniel 226 
Webb, Jarrett 128 332 
Welch, David A. 30 
Whitten, Guy 27 
Wierenga, Klaas 211 320 
Woods, John W. 127 
Young, Steve 210 319 
Zander, Jens 208 315 
Zlatareva, Margarita 26 
Агеев, Игорь Михайлович 225 
Адаскин, Анатолий Матвеевич 184 
Айзман, Р. И. 42 162 
Александрова, Искра 87 
Александрова, Мария Петрова 279 
Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси 14 15 16 
Алиев, Юксел 343 
Аличкова, Венета 54 
Ангелов, Илия Великов 129 151 152 153 154 
Ангелов, Николай 87 
Ангелов, Петър Димитров 302 
Ангелова, Пенка 300 
Андонов, Станимир 96 
Антонов, Бойко 82 
Антонова, Веселина 49 307 
Апостолов, Васил 155 
Армстронг, Карън 5 
Арсенова, Искра 299 
Атанасов, Ивайло Иванов 220 340 
Атанасов, Иван 34 
Ачирън, Мерилин 94 
Бадхен, Маркус Леонович 266 
Байчев, Васил 35 
Банчева, Елмира 112 
Барова, Дора 294 
Баскаков, Игорь Владимирович 217 
Батиенков, В. Т. 157 
Белоев, Христо Иванов 251 
Бикбаева, З. Г. 282 
Билярски, Светослав 97 
Благоева, Блага 79 
Блохинцев, Дмитрий Иванович 156 
Бобков, Александр Валентинович 217 
Борисов, Чавдар 36 241 242 
Бояджиев, Стефан Иванов 279 
Бояджиева, Надя Геoргиева 84 310 
Братоев, Красимир Петров 252 
Бродский, Абрам Моисеевич 182 
Бубновски, Сергей Михайлович 161 
Букай, Хорхе 284 
Буторина, Ирина Владимировна 336 
Быстрицкий, Геннадий Федорович 197 
Василева, Румелина 313 
Васильева, Вера Николаевна 336 
Ватова, Ивелина 55 
Величков, Петър 305 
Велчева, Йорданка 113 
Витошанска, Мария Захариева 303 
Владимирова, Катя 112 
Владимирович, Савва Сергей 204 
Волобуева, Н. А. 42 162 
Волосухин, В. А. 157 
Вълканова-Иванова, Мария Атанасова 44 
Вълкова, Соня 54 
Гаврилова, Невяна 45 
Ганчев, Румян 304 351 
Гасангаджиев, Гасан Гизбуллагович 197 
Гелков, Живко Русинов 243 
Генков, Делян 333 334 
Георгиев, Людмил 45 63 
Германов, Владимир 272 
Гигова, Магдалена 286 
Глебова, Елена Витальевна 163 
Гомиен, Дона 46 
Горанова, Мариана 130 335 
Господинов, Данчо Господинов 168 
Гоцева, Даниела Асенова 130 335 
Григоров, Пламен 183 360 
Груева, Таня 36 242 
Данченок, Л. А. 102 
Даскалов, Дженко Иванов 251 
Двилис, Э. С. 282 
Демирев, Живко Йорданов 251 252 
Дерилова, Ралица 59 101 
Джабарова-Попова, Августина 176 297 
Джей, Рос 265 
Джеров, Александър 75 
Димитров, Георги Георгиев 305 
Димитрова, Виргиния 130 335 
Димитрова, Иванка 113 
Димитрова, Румяна 113 
Димитрова-Гюзелева, Светлана 287 
Димов, Димитър 253 
Динков, Стоян 306 
Добрев, Добрин 50 
Добреньков, Владимир Иванович 51 
Добриков, Георги Христов 279 
Доенин, Виктор Васильевич 244 
Донева, Велислава 49 307 
Дончев, Слави Горанов 308 
Дрюке, Луизе 82 
Дубровский, Дмитрий Сергеевич 33 
Дьякова, Елена Александровна 164 352 
Евтушенко, С. И. 157 
Еремушкин, М. А. 165 
Етърски, Стефан Иванов 198 
Жейнов, Иво Георгиев 2 
Женетль, Сметлана Закошуовна 33 
Завера, Димитру 290 
Зайцев, Генадий Григорьевич 266 
Здравкова, Златоживка Иванова 301 
Зелинской, Д. И. 175 
Златарева, Маргарита 87 
Златева, Цветелина 80 
Златинова, Елена 75 
Зюскинд, Патрик 288 
Иванов, Михаил 53 
Иванова, Ива 53 
Илова, Стоянка 75 
Ишикава Тошихиро 168 
Калхун, Крейг 55 
Каменова, Цветана Николова 78 
Канке, Виктор Андреевич 7 353 
Каракашева, Лилия Вълчева 98 
Карташов, Александр Александрович 246 
Каушик, Рама Кришна 289 
Кацамунска, Поля Стоянова 66 
Качаев, А. А. 282 
Керанова, Снежана Павлинчова 290 
Кий, Сара 166 
Клапъртън, Гай 99 337 
Клюшин, Юрий Федорович 250 
Ковальчук, М. А. 8 
Кожиченков, Владимир Сергеевич 197 
Коларов, Емануил Красимиров 56 
Колева, Красимира Иванова 285 
Колесов, Николай Викторович 184 
Колисниченко, Денис Николаевич 280 338 339 
Короев, Юрий Ильич 358 
Косева, Димитричка Косева 43 
Костадинов, Чавдар Георгиев 186 275 
Котлър, Филип 57 100 
Красикова, Ирина Семеновна 167 
Крисп, Джеф 73 
Кръстев, Димитър Николов 10 
Кузманова, Николета 52 
Кузнецов, Анатолий Сергеевич 248 
Кулакова, В. И. 173 
Кури, Аугусто Жоржи 291 292 
Куско, Александр 199 
Лавров, В. В. 11 58 
Лавров, Н. В. 11 58 
Лаврова, Н. М. 11 58 
Лазаров, Кино 91 
Лазарова, Пенка 299 
Ламбова, Маргарита Николова 43 
Ларионов, Николай Михайлович 138 
Леви, Самуел 86 
Левчук, Игорь Петрович 171 
Лепихова, В. А. 157 
Лий, Нанси 57 100 
Линшуън Джуан 168 
Логиновский, Александр Николаевич 336 
Любенов, Даниел Атанасов 243 
Любенова, Анелия П. 113 
Люцканов, Людмил 293 295 
Макарова, А. А. 132 
Максуел, Джон К. 59 101 
Манолова, Боряна Георгиева 200 
Манушева, Ирина 178 
Марковска, Ана Георгиева 345 
Махешвар, Девапрасад 168 
Мизов, Максим 47 
Миланова, Дарина 291 292 
Милков, Пенчо Пламенов 61 359 
Минев, Светлин 103 104 105 
Минкова-Ръсовска, Милка Маркова 279 
Минчев, Николай 1 
Мирчев, Сеферин 216 
Мирчев, Сеферин Тодоров 218 
Митов, Георги 52 
Михайлов, Людмил 200 
Михалева, Светла Костадинова 65 89 
Михеев, Георгий Михайлович 201 219 
Москвин, Роман Николаевич 246 
Мукасьян, Александр Сергеевич 283 
Мураками, Харуки 293 294 295 
Мусева, Боряна 38 39 40 41 
Найденов, Владимир 166 
Нанков, Анатоли 241 
Немцов, Михаил Васильевич 202 203 
Несторов, Добрин 63 
Николов, Николай 287 
Николова, Надежда 106 
Новиков, Владислав Александрович 204 
Новикова, В. А. 204 
Норбеков, Мирзакарим Санакулович 12 
Обуховец, Тамара Павловна 170 
Ойнер, Ольга Константиновна 107 
Павлов, Велизар Тодоров 64 131 
Павлов, Иван Иванович 250 
Павлов, Павел Г. 65 66 89 
Павлов, Пламен Христов 309 
Павлова, Веселка Христова 67 
Панайотов, Димитър 112 
Панайотов, Пламен 52 
Панова, Павлина 87 
Парашкевова, Лоретта 68 
Пашкевич, Анна Валерьевна 132 
Пегин, Павел Анатольевич 13 245 
Пеева, Иванка Василева 185 186 274 275 
Пенева, Лидия 54 
Пенчев, Георги Петров 4 69 70 71 139 140 
Пенчев, Петър 267 
Пенчева, Евелина Николова 220 340 
Пернишка, Емилия 299 
Петева, Анета 280 339 
Петков, Александър 113 
Петков, Александър Петков 267 
Петков, Красимир Антонов 341 
Петкова, Павлина 54 
Петров, Веселин 72 
Петров, С. В. 42 162 
Пивоваров, Юрий Петрович 171 
Платонов, Вадим Александрович 217 
Плешкова, Снежана Георгиева 221 
Плешкова-Бекярска, Снежана 221 
Полисадова, В. В. 282 
Поляев, Б. А. 165 
Попов, Валентин Леонидович 158 
Попов, Марко Василев 296 
Попова, Валентина 74 
Порязов, Стоян 222 342 
Пролетарский, Андрей Викторович 217 
Проскурин, Анатолий Иванович 246 
Пуресев, А. И. 157 
Пушкарова, Лорета 290 
Първанова, Ирена Ангелова 134 135 
Радев, Кирил 112 
Радин, Владимир Павлович 133 159 
Радулов, Венцислав Даков 134 135 
Райкова, Елена Юрьевна 108 247 
Райчев, Иво 172 
Райчев, Радослав 172 
Ракарова, Събина 109 
Рахманов, Азат Борисович 51 
Рекошев, Вячеслав Семенович 250 
Рогачев, Александр Сергеевич 283 
Рошкева, Ренета 304 351 
Руджери, Паоло А. 268 
Русев, Чавдар Русев 43 
Ръсовска, Милка Маркова 279 
Рябышенков, Андрей Сергеевич 138 
Салищева, Надежда Георгиевна 33 
Самогин, Юрий Николаевич 133 159 
Сандбърг, Шерил 77 269 
Саранова, Емилия 222 342 
Сединкина, Раиса Георгиевна 174 
Серова, В. Н. 169 173 
Сиджимков, Данаил Стоицов 345 
Симеонова, Елена Костадинова 79 
Симова, Юрия Борисова 288 
Синельников, Анатолий Федорович 249 
Славов, Валентин Райнов 129 154 
Смирнов, Ю. А. 223 
Смрикаров, Ангел 343 
Соколов, С. В. 223 
Соснин, О. М. 187 
Спасова, Силвия 81 
Спиридонова, В. Ф. 9 
Средкова, Красимира 93 
Стайков, Ивайло Иванов 83 
Стамболов, Стефан 84 310 
Станкова, Ирена 176 297 
Стефанов, Васил Владимиров 206 
Стефанов, Нако 112 
Стефанов, Стефан 109 
Стефанова, Марина 110 271 
Стойков, Стоян 85 
Стоянов, Калоян Евгениев 253 
Стоянова, Ваня Трифонова 43 
Стоянова, Даниела Николаева 298 
Стронгин, Роман Григорьевич 111 136 
Стурчак, Софья 177 
Схиртладзе, А. Г. 187 
Сътклиф, Джени 178 
Тарханова, И. Ю. 8 
Татаринцев, Николай Иванович 204 
Темплар, Ричард 272 
Титов, Е. В. 223 
Тихомирова, Н. В. 270 344 
Тодорова, Росица 183 360 
Томас, Сара 179 
Томпсон, Марк 199 
Томс, Жюстин 110 271 
Троянов, Илия 300 
Трубочкина, Надежда Константиновна 224 
Турлакова, Таня 47 
Уайт, Кейт 17 
Уайтлоу, Иън 311 
Уитакър, Джули 311 
Фадеева, Валерия 180 
Фазлулин, Энвер Мунирович 182 
Федоров, Борис Александрович 250 
Филчев, Никола 88 
Хаджиев, Кристиян 112 
Халдинов, Виктор Алексеевич 182 
Хасанов, О. Л. 282 
Хезълдейн, Саймън 114 181 
Хейфец, Александр Львович 336 
Хескил, Дейвид 57 100 
Холостова, Евдокия Ивановна 361 
Христов, Стефчо 345 
Христов, Христо Йорданов 89 
Христова, Соня 36 242 
Цанков, Веселин 90 91 
Цветков, Пламен С. 312 
Цветкова, Лилия Манева 54 
Цекова, Божидара 299 
Ценова, Любка 92 
Черкасская, Галина Викторовна 266 
Чипева, Соня Дакова 67 
Чирков, Виктор Петрович 133 159 
Чирков, Дмитрий Николаевич 217 
Чорбаджиев, Драгомир Петров 137 
Шабанов, Сергей Александрович 250 
Шалдупова, Беатриса 75 
Шишкин, Геннадий Георгиевич 225 
Штатина, Марина Анатольевна 33 
Штатиной, М. А. 33 
Яков, Венелин Илиев 205 206 
Янакиев, Калин 18 
Янкова, Иванка Василева 313 
Ястрам, Кейт 94 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Триста и шестдесет]360-градусовият лидер 59 101 
A level set based flamelet model for the prediction of combustion in homogeneous charge and direct injection spark ignition engines 229 
A two-dimensional flamelet model for multiple injections in diesel engines 233 
Advanced dynamics 149 
Airline maintenance resource management 239 
Algebraic Graph Theory 117 
An introduction to modelling buckling and collapse 116 142 
An introduction to the finite element method 355 
Analysis of welded structures 281 
Automotive battery technology 226 
Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK 128 332 
BPMN 2.0 257 
Building the mobile internet 211 320 
Business data communications 278 
CCNA Routing and Switching ICND2 200-101 326 
CFD analysis of stratified scavenging in two stroke IC engines 236 
CFD simulation of internal combustion engines 240 
CFD study on hydrogen engine mixture formation and combustion 235 
Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 325 
Control of noise and structural vibration 125 148 324 
Crack propagation in functionally graded materials 118 145 
Crisis management planning and execution 259 
Cryptography and network securuty 277 
Design and simulation of four-stroke engines 227 
Dive into Python 3 327 
Economics of renewable energy 189 
Embedded image processing on the TMS320C6000™ DSP 213 
Finite elements in fracture mechanics 124 147 
Fracture and damage of composites 143 
Fuel/engine interactions 234 
Fundamentals of fluid power control 194 
Global logistics and supply chain management 260 
Graphs, Networks and Algorithms 121 
Guide to Voice and Video over IP 276 
Guidelines for the economic evaluation of building-integrated photovoltaic power systems 190 
Hibernate in action 317 
How to undertake fracture mechanics analysis with finite elements 119 146 354 
Hybrid turbulence simulation to predict cyclic variations in internal combustion engines 238 
Introduction to global politics 24 
Introduction to modeling and control of internal combustion engine systems 232 
Introduction to politics 22 
Journal of the European higher education area 346 347 
Judicial protection of fundamental rights in Bulgaria 26 
Leadership and governance in higher education 348 
Livestock housing 254 
Logistics and supply chain management 258 
Maintenance management auditing 261 
Managing crises before they happen 262 
Mechanical and structural vibrations 144 
Meshfree methods 356 
Mobile IP technology and applications 214 329 
Modelling,monitoring and diagnostic techniques for fluid power systems 193 
Multi-level governance in the European Union 29 
Numerical analysis of mixture formation and combustion in a hydrogen direct-injection internal combustion engine 231 
Optimization in public transportation 237 264 
Parallel robots 273 
Partial discharge based condition monitoring of high voltage equipment 191 
Participatory governance in multi-level context 31 
Pilates basics 160 
Policies within the EU multi-level system 32 
Political Science 23 
Political science research methods 25 
Politics 28 
Practical fracture mechanics in design 126 150 
Principles of wireless communications 208 315 
Pro Android augmented reality 215 330 
Probability, statistics, and random processes for engineers 127 
Proceedings of the international conference on e-learning 349 
Professional mobile application development 212 328 
Programming 8-bit PIC microcontrollers in C 209 316 
Resoursе-based theory 95 
Restful Java with JAX-RS 2.0 115 318 
Simulation of a hydrogen internal combustion engine with cryogenic mixture formation 228 
Speech processing, recognition, and artificial neural networks 331 
Speech recognition systemusing matlab 207 314 
Structural use of glass in buildings 357 
The Application of Hidden Markov Models in Speech Recognition 210 319 
The Fundamentals of political science research 27 
The Handbook of logistics and distribution management 263 
The new landscape of mobile learning 350 
The origins of political order 21 
Towards multi-cycle simulation of in-cylinder flow and combustion 230 
Understanding global conflict & cooperation 30 
Wind energy systems 188 195 
Wind power integration 192 
Wind turbine design 196 
World politics: Interests, interactions,institutions 20 
Writing a research paper in political science 19 
Автоматизирано електрозадвижване 205 
Автотранспортная психология 13 245 
Адаптация транспортных процессов 244 
Административно право 34 
Административный процесс 33 
Аз, гражданинът на Република България и на Европейския съюз 90 
Алманах за историята на Русе 301 
Английско-български идиоматичен речник 287 
АТМ комуникации 216 
Аудиотехника 221 
Безопасност на движението 243 
Безцветният Цукуру Тадзаки и неговите години на странстване 294 
Беспроводные сети Wi-Fi 217 
Библия за гърба 178 
Библия на хората с болки в гърба 166 
Булгарите 308 
Българска християнска проза (1900-1944) 285 
Векът на цар Самуил 309 
Вибрации и измервания в техниката 153 
Виброизолатори 151 
Военная гигиена. Гигиена чрезвычайных ситуаций 171 
Въведение в статистиката 43 
Въпроси на наказателното право и съдебната практика 88 
Гарантиране на обществения ред 56 
Горение для синтеза материалов 283 
Девиантное поведение 8 
Дескриптивна геометрия 137 
Джава Скрипт] JavaScript & jQuery 338 
Джава] Java cryptography 123 323 
Джава] Java EE 7 recipes 120 321 
Джава] Java web services 122 322 
Диалог и толерантност в политиката 47 
Дисплеи 279 
Дневен ред за закрила 48 
Дневникът на един депутат 49 307 
Добри дела 57 100 
Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице 44 
Договорната система в строителството 61 359 
Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство 52 
Ейч Ти Ем Ел] HTML 5 & CSS 3 280 339 
Електрическа част на електрически централи 198 
Електромеханични устройства и системи 206 
Етикетът в обществото 35 
Жива традиция 304 351 
Закрила на бежанците 94 
Защита на малцинствата 53 
Земеделски машини I 251 252 
Знаци и символи 3 6 
Избрани съчинения 74 
Източна лечебна гимнастика 168 
Индийский ароматерапевтический массаж 177 
Инженерная 3D-компьютерная графика 336 
Инженерная графика (металлообработка) 182 
Интернет - ключ към безграничната информация 341 
Исследование операций. Модели экономического поведения 111 136 
История на българските митници 1879-2014 54 
История, философия и методология педагогики и психологии 7 353 
Историята на Бог 5 
Как да съставим собствена форекс стратегия 103 
Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение 305 
Когнитивная психология 9 
Кодекс на международното частно право 37 
Комутация в комуникационни мрежи 218 
Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса 110 271 
Кратко ръководство по Европейската конвенция за правата на човека 46 
Кучешки времена 300 
Латински език 176 297 
Лекционен курс по международно частно право 1 
Логопедический массаж при разных формах дизартрии 164 352 
Малцинствата в България 60 
Маркетинг 102 
Маркетингово позициониране 96 
Масаж при често срещани заболявания 179 
Массаж и гимнастика для самых маленьких от рождения до года 180 
Массаж и гимнастика для самых маленьких. От рождения до года 167 
Матрична механика 129 154 
Матрична теория на вибрациите в техниката 152 
Медиация 11 58 
Медиация по трудови спорове 83 
Международен бизнес 98 
Международно частно право 38 39 40 41 
Метод конечных элементов в динамических задачах сопротивления материалов 133 159 
Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и издели 282 
Механика 157 
Механика контактного взаимодействия и физика трения. От нанотрибологии до динамики землетрясений 158 
Мидхат паша и българите 303 
Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение 222 342 
Моделирование 3D-наносхемотехники 224 
Мултимедийни мрежи 220 340 
Наказателноправна защита на средства от еврофондовете 85 
Наноэлектроника 225 
Наръчник по процедури и критерии за определяне на статут на бежанец 62 
Нациите имат значение 55 
Не трябваше да ти казвам това 17 
Неврология 172 
Невропродажби : Успешните продажби като наука 114 181 
Нека ти разкажа 284 
Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии 169 
Новите лидери 268 
Норвежка гора 293 
Обезпечение на иска 81 
Общая энергетика (производство тепловой и электрической энергии) 197 
Опасные ситуации природного характера и защита от них 42 162 
Основи на данъчното законодателство на ЕС 92 
Основи на компютърните мрежи 333 
Основи на публичната администрация 50 65 89 
Основы квантовой механики 156 
Основы нано- и функциональной электроники 223 
Основы сестринского дела 170 
Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудвания 249 
Остеохондрозата не е присъда! 161 
Парфюмът 288 
Под сянката на Сталин и Хитлер 312 
Подлец 296 
Политическият риск : анализ, оценка, управление 79 
Положението на бежанците в света през 1997 - 1998 73 
Правила за мениджъри 272 
Правни проблеми на ЗУТ 75 
Право на убежище и статут на бежанец в Република България 91 
Православная энциклопедия 14 15 16 
Практикум по публична администрация 66 
Практикум по эксплуатационным свойствам автомобилей 246 
Приемане на наследство 72 
Приложен Форекс 105 
Приложна статистика 64 131 
Принципи на корпоративните финанси 106 
Програма за действие по околната среда в Централна и Източна Европа 76 141 
Продавач на мечти 291 292 
Проектиране на автоматизирано оборудване 186 275 
Производственная санитария и гигиена труда 163 
Промышленная экология 138 
Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в Югоизточна Европа 255 
Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии 343 
Пътеводител по макроикономика 109 
Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии 173 
Режисьорът на човешката драма 10 
Резултати от пилотно изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България 267 
Релейни защити Siprotec 200 
Ремонт автомобилей. Трансмисии 248 
Рес вите] Res vitae. Res publicae : философско-политически етюди от християнска перспектива 18 
Реши се! Жените, работата и волята за лидерство 77 269 
Румънска граматика 298 
Румънско-български речник 290 
Русе като столица на книгопечатането 1864-1948 2 
Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи 334 
Ръководство за практически упражнения по приложни програмни системи 345 
Ръководство за разследване на изнасилвания 45 
Ръководство на мениджъра 265 
Ръководство по дескриптивна геометрия 134 135 
Ръководство по програмиране на C# 130 335 
Ръководство с добри практики 256 
Санскритско-български речник 289 
Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност 78 
Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на водите 69 139 
Сближаване на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на въздуха от замърсяване 70 140 
Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928-1998 г.) 4 71 
Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно-поликлинических условиях 175 
Сестринское дело в терапии. Раздел Кардиология 174 
Сети электроснабжения 199 
Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд 80 
Современные проблемы управления в условиях информационного общества 270 344 
Современный режущий инструмент 184 
Социални медии и успешен бизнес : Как да туийтнем, постнем, линкнем и блогнем своя път към бизнес успеха 99 337 
Социальная работа с инвалидами 361 
Социология 68 
Социология глобализации 51 
Спортивный массаж 165 
Справочен доклад "Бежанците в България" 82 
Спутник, моя любов 295 
Средства автоматизиции и управления 187 
Статистика 67 
Стефан Стамболов пред Народното събрание 84 310 
Стратегии за търгуване на финансовите пазари 104 
Стъпки 7 299 
Съвременни стандарти за защита от дискриминация 86 
Съдебна защита на основни права в България 87 
Съдебно-почеркови експертизи 63 
Създатели на историята : 100-те най-влиятелни личности на ХХ век 311 
Съпротивление на материалите 155 
Тайните оръжия срещу човечеството 183 360 
Теоретические основы товароведения и экспертизы 108 247 
Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и менеджеров 132 
Техническо обслужване на машините 253 
Технология и автоматизация на сглобяването 185 274 
Топография на Българската възрожденска просвета, култура и наука 313 
Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 250 
Туран - от скитите и хуните до тюрките и българите 306 
Управление на човешките ресурси 112 
Управление результативностью маркетинга 107 
Управление человеческими ресурсами 266 
Учебно помагало за квалификация на водачи на ППС за превоз на товари/пътници 241 
Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност 36 242 
Философията на оптимиста или Как да станем щастливи тук и сега 12 
Финансово-икономически анализ 113 
Франчайзинг бизнес 97 
Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования 201 219 
Черчение для строителей 358 
Чуждите народи в представите на средновековния българин 302 
Шепот от стари дантели 286 
Электропривод в современных технологиях 204 
Электротехника 202 203 
Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков 93 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Cisco - практическо ръководство - тестове 325 326 
Автоматизация 187 
Автомобилен транспорт 13 241 245 
Административно право 34 56 
Алтернативни източници на енергия 192 
Бежанци 73 82 
Бежанци - наръчници и ръководства 62 
Библиография на литература по право 4 71 
Биографии 49 93 303 307 
Биографии на известни личности 311 
Бог. Деизъм. Теизъм. Атеизъм. Свободомислие 5 
Болести на нервната система. Невропатология 172 
Болести на опорно-двигателния апарат 161 166 
Българи - народопсихология 302 
България - вътрешна политика - след 9. IX. 1944 84 310 
България - история 84 310 
България - история - нова 84 310 
България - история - средни векове 302 
Българска литература - Мемоари 300 
Българска литература - очерци, портрети, есета, статии 286 
Българска литература - поезия 299 
Българска литература. Исторически романи 296 
Българска литература. Проза 285 
Българската монархия през Средновековието 309 
Българските земи през VI и VII в. 308 
Ветроенергетика 188 192 195 
Високо напрежение 191 
Висше образование - качество 346 347 
Висше образование. Висши учебни заведения 348 
Влияния, колебание, вибрации 151 152 153 
Връзки с обществеността 110 271 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 164 352 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 304 351 
Възстановяване и развитие на българската държава след Освобождението. България по пътя на възходящо 305 
Външна търговия 98 
Външнотърговски отношения 97 
Генератори и електродвигатели 205 
Геометрия - дескриптивна геометрия 137 
Гимнастика 160 
Гинекология. Акушерството 169 173 
Глобализация 51 
Горене 283 
Гражданско право - България 74 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 81 
Данъчна система - Европейски съюз 92 
Двигатели с вътрешно горене 227 229 230 231 232 234 235 236 238 240 
Движение на течностите. Хидродинамика. Хидравличен удар. Турболентност 193 194 
Двуезични речници 287 290 
Дескриптивна геометрия - Учебници за ВУЗ 135 
Дизелови двигатели 233 
Динамика. Кинематика 149 
Дискриминиране социология 86 
Допуски и сглобки 185 274 
Европейски съюз 32 
Езици за програмиране 128 317 332 
Езици за програмиране - C# 130 335 
Езици за програмиране - Java 115 120 122 123 318 321 322 323 338 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 280 339 
Експлоатация на автомобила 246 
Електрически централи 198 
Електрически централи и подстанции - електрооборудване 201 219 
Електрически централи с други енергийни източници 188 195 196 
Електродвигатели - регулиране, управление 206 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 224 
Електронно обучение 349 
Електротехника 202 203 
Емиграция 48 
Етнография - България 305 
Животновъдство 254 255 256 
Заваряване и родствени процеси 281 
Законодателство - България - Европейски съюз 69 70 139 140 
Замърсяване на въздуха 70 140 
Замърсяване на почвата и водата 69 139 
Защита на информация - компютърни мрежи 277 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 163 169 170 
Земеделски машини 251 252 
Идиоми. Специфични думи 287 
Издателско дело. Книгоразпространение 2 
Изкуствен интелект 331 
Изследване на структурата на материалите. Металография. Изследване на неметални материали 282 
Изследвания. Наблюдения. Анализи 257 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 14 15 16 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 276 278 325 326 
Икономика и организация на строителството 61 359 
Икономическо поведение 59 101 
Индивидуална психология 10 
Интернет 220 340 341 
Интернет - приложение 212 328 
Информационно общество 270 344 
История 301 
История на Азия 306 
История на Втората световна война (1939-1945) 312 
История на цивилизацията 311 
Квантова механика 156 
Компютри - софтуерни продукти 115 120 122 123 318 321 322 323 327 338 
Компютърна графика 336 
Компютърни комуникации 212 328 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 208 315 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 99 211 214 320 325 326 329 334 337 
Компютърни мрежи 215 330 333 
Компютърни науки и технологии - сборник доклади 343 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 125 148 324 
Компютърни техники с практическо приложение. Компютърна математика 149 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 208 315 345 
Комуникации - безжични 278 
Конституционно право - България 90 
Конструктивни части и елементи на съоръжението 355 
Корпорации 110 271 
Краезнание 301 
Краезнание - Русе 304 351 
Криминалистика 45 63 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 176 297 
Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 168 
Лидерство и авторитет 268 
Литература 284 291 292 
Макроикономика 109 
Малцинства - България 60 
Малцинства - развитие 53 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 107 
Масажи и механотерапия 165 167 180 
Масажи, лечебни 179 
Математическа теория на механиката 129 154 
Математически модели за изследване на операциите 116 118 119 124 126 133 142 145 146 147 150 159 354 
Материалознание 283 
Машинно чертане - учебник 182 
Машиностроене - автоматизация и механизация 186 275 
Машиностроене - технология 185 274 
Медицина - клинична и патология 170 175 
Медицина - сърдечно-съдова система 174 
Международни политически отношения 20 24 30 79 
Международни политически отношения - България - Европейски съюз 47 
Международни финансови отношения 104 
Международно публично право 94 
Международно частно право 1 38 39 40 41 
Международно частно право - сборник нормотивни документи 37 
Мениджмънт - информационни системи 270 344 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 95 265 
Метални конструкции - Заваряване 281 
Методи и устройства за запалване, автомобили 226 
Методи и форми на обучение 350 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 59 101 
Методи на управление. Мениджмънт 112 267 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация. Здравина 143 
Механични трептения 144 
Механични трептения. Акустика 125 148 324 
Митници - България - история 54 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 54 
Мултимедийни системи 220 340 
Навигационно оборудване и поддържане на водните пътища. Аварийно-спасителни средства 239 
Наказателно право - България 88 
Науки за околната среда 138 
Национален въпрос и национална политика - Европа 47 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 55 
Немска литература - романи 288 
Нервна система. Сетивни органи 114 181 
Нещастни случаи от въздействие на фактори от окръжаващата среда. Предпазване и защита 42 162 
Области на приложение на радиосъобщителната техника 217 
Обща геометрия. Сферична тригонометрия. Дескриптивна геометрия. Проекции 134 
Обща енергетика, учебник 197 
Обща механика. Механика на твърдите тела 157 158 
Операционни системи 130 209 316 335 
Опорно двигателен апарат 178 
Организация и експлоатация на транспорта, механизация 244 
Организация на производствения процес 259 
Организация на производството (на производствения процес) 262 
Организация на управлението 66 
Оръжие, съвременно 183 360 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 26 53 82 87 91 94 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 57 95 96 100 102 114 181 
Парламенти. Представителни органи. Правителства 49 307 
Педагогика - история 7 353 
Период на кризата на феодализма и периода на капитализма 303 313 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздание. Документация 2 
Писменост. Системи на писмо. Знаци и символи. Кодове. Графическо представяне на мисълта 3 6 
Подаване на горивото. Смесообразуване. Карбурация 228 
Политика 19 22 23 25 27 28 29 31 
Политика - социология 47 
Политическа теория. Политическа идеология 21 79 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 223 225 
Помпи 194 
Помпи - хидравлични 193 
Права на човека 48 62 73 
Права на човека - Европа 46 86 
Правни проблеми за опазване на околната среда 4 71 76 141 
Право - административно 33 
Право - бележити български юристи 93 
Право - международно 85 
Право - наследствено право - учебник 72 
Право на Европейския съюз 78 
Право на международните организации 52 
Право. Наука за държавата и правото 78 
Предаване на изображения. Видеоапаратура 279 
Предаване на изображения. Телевизия. Видеоапаратура 213 
Пренасяне на електрическа енергия. Системи на пренасяне (изграждане на мрежи) 199 
Пренасяне на електрическата енергия. Линии. Проводници. Кабели. Електроизолационни материали 191 
Приложение на компютърната техника в радиосъобщителната техника 207 210 314 319 
Приложение на математическите методи в икономиката 111 136 
Приложение на правото в организацията и експлоатацията на транспорта 36 242 
Приложни програми 186 275 
Програмиране - наръчници и ръководства 280 339 
Профисионално ориентиране. Избор на професия 17 
Психология - история 7 353 
Психология - когнитивна 9 
Психология - приложна 13 245 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 8 
Публична администрация - учебници за ВУЗ 50 65 66 89 
Радиосъобщителна техника 221 
Развитие на личността. Самосъзнание 17 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 103 105 
Растениевъдство 255 256 
Режещи инструменти 184 
Релейна защита в енергийните системи 200 
Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 261 
Речници - двуезични 289 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 273 
Румънски език - граматика 298 
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 253 
Слънчева енергия 189 190 
Собственост - България - правни въпроси 75 
Софтуер 213 317 
Социален конфликт 11 58 
Социална психология 11 58 
Социални проблеми 361 
Социални процеси 77 269 
Социално поведение. Социална психология 57 100 
Социология 68 
Специални договори (отделни видове) 44 
Специални договори (отделни видове) - България 61 359 
Статистиката като наука. Теория на статистиката 43 64 67 131 
Статистическа теория и модели. Основи на математическата статистика 127 
Стокознание 108 247 
Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции 116 118 119 124 126 142 143 145 146 147 150 354 356 
Строителни конструкции 357 
Строителство, конструктивни елементи 355 
Съдопроизводство 80 
Съобщителна техника 216 218 222 342 343 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 211 214 215 320 329 330 
Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ 133 155 159 
Телекомуникации 218 222 342 
Теория на вероятностите и математическа статистика, демография 132 
Теория на вероятностите и случайните процеси 127 
Теория на графите 117 121 
Теория на икономико-математическите модели 64 111 131 136 
Техника на транспортните средства, ремонт 249 
Техническа акустика 221 
Товаро-разтоварни работи - в автомобилния транспорт 250 
Топлоизолация. Топлоизолационни конструкции 355 
Транспорт - организация и управление - учебници за ВУЗ 243 
Транспортни средства 250 
Трептения, механични 151 152 153 
Трудови отношения 83 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 98 
Търговско право - България - нормативни актове 74 
Управление и организация 272 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 258 260 263 
Управление на транспорта 237 264 
Управление на човешките ресурси 266 
Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 77 269 
Устройства за ремонт и почистване на транспортните средства 248 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 164 173 352 
Физиотерапия 177 
Философия, оптимизъм 12 
Философски системи и направления 18 
Финанси 113 
Финанси на стопанските организации 104 106 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 98 99 337 
Характеристика на машините и апаратите с електрическо задвижване 204 205 206 
Хардуер 209 316 
Хигиена 160 
Хигиена - здравеопазване 171 
Хидроенергетика 189 
Християнска религия 14 15 16 18 
Церемониал - етикет - обществени норми на поведение - йерархия 35 
Цифрови изчислителни машини, електронни - процесори - проектиране - учебници за ВУЗ 209 316 
Чертане - строителство 358 
Японска литература 293 294 295 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

2D-графика 336 
3D-графика 336 
Android 215 330 
Apps в образованието 350 
AutoCad чертожни обекти 336 
C# (език за програмиране) 130 335 
CISCO 325 326 
Cisco System 325 326 
CSS 280 339 
GPS 215 330 
Hibernate 317 
HTML 280 339 341 
iPhone 212 328 
Java 115 120 122 123 318 321 322 323 
JavaScript 338 
Kinect програмиране 128 332 
Kinect-базирани игри за PC 128 332 
Matlab 213 345 
Microsoft Kinect SDK 128 332 
Mobile IP мрежа 211 214 320 329 
Mobile IP приложения 211 214 320 329 
Mobile IP технологии 211 214 320 329 
Python 327 
Sprint-Layout 345 
UNIX 341 
VoIP качество 276 
web приложение 212 328 
web услуги 212 328 
Wi-Fi 217 
Windows 95 341 
Wireless Network дизайн и управление 208 315 
World wide web 341 
абразивна обработка 184 
аварии 171 
автоматизация и механизация 185 186 274 275 
автоматизация на производството 187 273 
автоматизирани системи 187 
автоматични електрически апарати 203 
автоматично запалване в двигателите 234 
автомобилен транспорт 246 
автомобилна безопасност 226 
автотранспортна психология 13 245 
агробизнес 256 
агрохомеопатия 256 
адаптивно предприятие 267 
административен процес 33 
административна реформа 50 89 
административни задължения 34 
административни органи 34 
административно право 33 34 56 
административно съдопроизводство 33 
административно управление 348 
административно-управленска дейност 66 
административнонаказателна отговорност 56 
аксонометрия 137 
акустични фонетика 331 
акушерство 169 173 
албум с чертежи 248 
алгебрични функции 117 
алгоритми 121 
анализ на бизнес процеси 102 
анализ на крайните елементи 119 146 354 
анализ на структурната динамика 355 
анатомия 172 
английско-български речник 287 
антична култура 301 
арбитражни схеми 111 136 
аржентинска литература 284 
ароматерапия 177 
архитектурно проектиране 358 
асинхронни машини 203 
АСУТП 187 
АТМ комуникации 216 
аюрведа 177 
бежанци 48 62 73 82 94 
безжични мрежи 217 
безжични технологии 217 
безжично предаване на данни 208 315 
безопасност на движението 241 243 
безопасност на труда 163 
безопасност на човешкия живот 42 162 
безпокойство 12 
белези на адаптивност 267 
библиография 4 71 
бизнес 99 337 
бизнес комуникация 110 239 271 
бизнес план 259 
бизнес процеси 257 
бизнес развитие 107 
бизнес среда 278 
бизнес-ориентирани диаграми 257 
биогаз 189 
биографии 49 307 311 
биографични данни 93 
биологично оръжие 183 360 
Бог 5 
болести на опорно-двигателния апарат 161 166 178 
Болонски процес 346 347 
бразилска литература 291 292 
бранд 96 
брани 252 
българи - произход 308 
България - интеграционни процеси с Европейския съюз 69 70 139 140 
България - история 303 305 
България - история - средни векове 302 
България след Освобождението 84 234 310 
българска литература 285 296 299 300 
българско възраждане 313 
българско гражданство 90 
българско законодателство 69 70 139 140 
в-цилиндров поток и горене 230 
валутен пазар 103 105 
ВЕИ 189 192 
вериги на доставки 258 260 
ветроенергетика 188 195 196 
взаимодействия на публичната администрация 65 
вибрации 151 152 153 
виброизолатори 151 
виброударни и шумови въздействия 151 
видове елементи 355 
видове кризи 262 
видове опасности 42 162 
високо напрежение 191 
високоволтови подстанции 201 219 
висше образование 346 347 348 349 
власт и ред в съвременното общество 28 
водороден двигател с вътрешно горене 228 235 
военна медицина 171 
военна хигиена 171 
военни конфликти 171 
военноисторически роман 296 
вредни вещества 138 
вредни емисии 233 
връзки с обществеността 110 271 
връчване на документи 41 
Втората световна война 312 
въздействие на технологиите 31 
възобновяема енергия 192 
възобновяеми източници на енергия 189 
Възраждане - България 305 
възрожденска култура 313 
външнотърговски отношения 98 
Върховен касационен съд 88 
вътрешна политика 84 310 
вярвания 5 
вятърна енергетика 192 
вятърни електроцентрали 188 195 196 
вятърни турбини 188 195 196 
генератори 205 
геометрични построения 182 
геометрия 137 
геополитика 24 79 
гимнастика 160 166 
гинекология 169 173 
глобален конфликт 30 
глобализация 47 51 
глобални проблеми на човечеството 20 
глобални финанси 30 
глобално управление 30 
говорни сигнали 221 
горене 283 
горива и двигатели 234 
гражданска война и тероризъм 20 22 
граждански и търговски дела 38 39 
гражданско общество 31 
гражданско съдопроизводство 81 
гражданство 90 
граматика 176 297 298 
графи 117 121 
графическо представяне на речта 3 6 
гръцки владици 305 
далекосъобщителна техника 207 210 314 319 
данъчно право - ЕС 92 
двигател с директно впръскване на водород 231 
двигатели с вътрешно горене 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 238 240 
двуезични речници 289 290 
девиантно поведение 8 
деликтна отговорност 80 
делови игри 66 
демографски въпроси 60 
демокрация 28 31 
дескриптивна геометрия 134 137 
детайли 336 
деца 167 180 
дизайн проблеми 126 150 357 
дизартрия 164 352 
дизелови двигатели 233 
динамика 133 158 159 
динамична фрактура 118 145 
директно впръскване 229 
дискриминация 86 
дистанционно обучение 349 
дисциплината днес 23 
дихателна гимнастика 168 
дневен ред за закрила 48 
дневник 49 307 
договор за застраховка 44 
договорна система в строителството 61 359 
допуски и сглобки 185 274 
държави-членки на ЕС 92 
държавна политика при опасности 42 162 
държавни институции 23 
Европа - право 46 
Европейска конвенция за правата на човека 46 
Европейски съд по правата на човека 26 87 94 
Европейски съюз 29 32 346 347 348 
Европейски съюз - правни проблеми 85 
европейско законодателство 69 70 139 140 
еврофондове 85 
езици за програмиране 115 120 122 123 128 130 317 318 321 322 323 327 332 335 
езическа култура 5 
екипна дейност 265 
екологичен мониторинг 138 
екологическа безопасност 138 
екологически риск 138 
екологични проблеми 76 141 
екология 76 138 141 
екология - правни проблеми 4 71 
експертизи 108 247 
експлоатационни свойства 246 
електрическа енергия 191 
електрическата изолация 191 
електрически апарати 198 
електрически машини 205 
електрически мрежи 199 201 202 219 
електрически подстанции 198 201 219 
електрически централи 198 201 219 
електродвигатели 205 206 
електроенергетика 191 204 
електроенергийна система 198 
електрозадвижване 205 
електромобил 226 
електронна поща 341 
електрообзавеждане 199 
електрооборудване 197 
електроснабдяване 199 
електростанции 197 
електротехника 202 203 213 
електротехнически системи 204 
електротехническо оборудване 204 
елктрически измервания 203 
емпирични анализи 27 
енергетика 197 
енергетика на електрозадвижването 205 
енергийни източници 192 
енергийни системи 200 
етерични масла 177 
етика и етично поведение 50 89 
етикет 35 
етническа принадлежност 55 
етнически малцинства 60 
ефективност на разходите 190 
живачни антени 183 360 
животинска продукция 254 
животински отпадъци 254 
животновъдни ферми 254 
животновъдство 254 
заболявания 177 
заваряване 281 
задачи 133 159 246 
закон за устройство на територията 75 
законодателни и директивни материали 38 39 40 41 
замърсяване на водите 69 139 
замърсяване на въздуха 70 140 
замърсяване на околната среда 138 
запалителни системи 226 
заповед за изпълнение 80 
заповедно производство 80 
застрахователно право 44 
застраховка живот 44 
защита на данни 122 277 322 
защита на информацията 277 
защита на компютърните мрежи 122 277 322 
защити в електрозадвижванията 205 
звукови сигнали 221 
здравеопазване 25 254 
земеделие 251 
земетресения 158 
идея за гражданство 28 
идиоматичен речник 287 
идиоми 287 
избор на закон 1 
известни личности 311 
извънредни ситуации 171 
изграждане на мрежи 278 
изкуствен интелект 331 
измерване 251 
изпитни тестове 325 326 
използване на стъкло в сгради 357 
изпълнение 207 314 
изпълнителна власт 34 
изследване на почерка 63 
изследователски методи 25 
източна лечебна гимнастика 168 
източници на данъчното право 92 
източници на енергия 199 
източници на правото 1 
източноправославна църква 14 15 16 
изчисляване на строителни конструкции 116 142 
икономически анализ 113 190 
икономическо поведение 59 101 
икономия на енергия 190 
инвалиди 361 
инвентар 263 
инвестиции 106 
инвестиции в агрофирмите 256 
инвестиционен процес 75 
индивидуална психология 10 
индивидуално и групово поведение 23 
инжектиране на водород - симулация 235 
инженерни конструкции 355 
инженерни съоръжения и материали 124 143 147 
иновации 255 256 
институционална система на ЕС 29 
интервю за работа 17 
интернет приложения 212 328 
интернет учебници 220 340 
инфаркт 174 
информационни ресурси 341 
информационни технологии 216 343 
информационно общество 270 344 
информация за потребителите 108 247 
исково производство 81 
искрово запалване 229 
исторически преглед 21 
история 54 312 
история на България 84 310 
история на педагогиката 7 353 
история на психологията 7 353 
история на религията 5 
история на Русе 301 
йерархия 35 
казуси 66 68 
капитал 107 
кардиология 174 
кариерно развитие 17 
каскадни стилови набори 280 339 
каталог конструкции 151 
катастрофи 171 
качество на електроенергията 199 
качество на товарите 108 247 
квантова механика 156 
квантова теория 156 
квантови компютри 225 
керамични материали 282 
кинезитерапия 168 
кинематика и динамика 149 
кинематика на тяло 129 154 
кинетика на СВС 283 
Китай и Русия 51 
книгоиздаване 2 
книгопечатане 2 
книгоразпространение 2 
Княжество България 305 
когнитивна психология 9 
кодиране на стоките 108 247 
композитни материали 143 
компютри 207 210 314 319 334 
компютърен софтуер 115 120 122 123 318 321 322 323 327 338 
компютърна архитектура 115 123 318 323 
компютърна графика 336 
компютърна симулация 240 
компютърна техника 63 
компютърни технологии 212 328 
компютърни комуникации 208 211 214 215 315 320 329 330 334 
компютърни мрежи 208 211 214 215 315 320 325 326 329 330 333 334 
компютърни приложения 215 330 
компютърни техники с приложение 149 
компютърно моделиране 194 
комуникации на бизнес данни 278 
комутационни устройства 218 
конвенции 48 
конвенционални изкопаеми горива 234 
конкултант по кризи 262 
конституционно право 90 
контрол на шум и вибрации 125 148 324 
концепции ORM 317 
корпоративен бизнес 57 100 110 271 
корпоративни финанси 106 
космонавтика 239 
котирана проекция 137 
краезнание 304 351 
крайни елементи (мат. ) 119 146 354 
кредитори и длъжници 80 
кризисен мениджмънт 262 
кризисно управление 268 
криминалистика 45 63 
криминалистична техника 45 
криптография 123 277 323 
култиватори 252 
култура 308 
култура - съвременна 311 
култура на демокрацията 55 
лазерно оръжие 183 360 
латински език 176 297 
лечебна гимнастика 161 167 180 
лечебна физкултура 168 
лечение и стабилизация 179 
лидерство 59 77 101 265 269 
лирика 299 
литература по право 4 71 
логистика в производството 263 
логопедия 164 352 
магнитни мрежи 202 
макродизайн 343 
макроикономика 109 
малки и средни предприятия 255 256 
малцинства 53 60 
маркетинг 96 102 
масажи 164 167 179 180 352 
математика 117 121 
математическа статистика 118 127 132 145 
математически методи - в икономиката 111 136 
математически модели за изследване 116 118 124 126 142 145 147 150 
математически софтуер 144 
математични модели 236 
математични пресмятания с MATLAB 149 
материали за режещи инструменти 184 
материално-техническа база 253 
материалознание 281 283 
матрична математика 129 154 
матрична механика 129 152 153 154 
матрична теория на вибрациите 152 153 
машини 251 
машини и апарати с електрическо задвижване 204 206 
машинна графика 182 
медиация 11 58 
медико-санитарна защита 171 
медицина 166 
междубанков пазар 103 
международен бизнес 98 
международен контекст 23 
международна конференция 349 
международна логистика 258 260 
международна продажба 98 
международни актове 38 39 40 41 
международни политически отношения 20 24 30 47 
международни примери 22 
международно право 20 85 
международно публично право 94 
международно частно право 1 37 38 39 40 41 
международноправни проблеми 53 
мемоари 286 
мениджмънт 59 95 101 102 112 262 265 267 268 270 344 
мениджмънт и бизнес 77 269 
мениджмънт на техническото обслужване 253 
мерки за безопасност 239 
метални конструкции 281 
металорежещи машини 184 
метод на крайните елементи 124 126 133 147 150 159 355 356 
методи за подбор 112 
методи на изследване 172 
методи на обучение 350 
методи на управление 59 95 101 267 
метрични задачи 135 
механизация на производството 273 
механика 149 151 
механика на разрушаването 119 124 126 143 146 147 150 354 
механична обработка на почвите 252 
механични трептения 125 144 148 152 153 324 
миграция 91 
Мидхат паша, 1822-1884 - биографии 303 
микрофони 221 
митници - България 54 
митническа администрация 54 
митническа политика 54 
митнически системи 54 
митническо управление 54 
митология - символика 3 6 
многостепенно управление 29 32 
мобилен интернет 211 320 
мобилни приложения 212 328 
мобилните безжични връзки 208 315 
мобилно образование 350 
мобилност 214 329 
мобилното обучение 350 
модели на операциите 111 136 
модели на публичната администрация 50 89 
моделиране 210 319 
моделиране на бизнес процеси 257 
моделиране на турбулентни потоци 230 
моделираща технология 224 
мониторинг 193 
мрежата и сигурност 278 
мрежови архитектури 276 
мрежови протоколи 276 
мулти-цикъл симулация 230 
мултимедийна библиотека 343 
мултимедийни комуникации 220 340 
мултимедийни мрежи 220 340 
мултимедийни системи 220 340 
мултимедийни услуги 220 340 
Мъжката гимназия 304 351 
наказателно законодателство 52 
наказателно право 85 88 
наказателно право - Европа 52 
наказателно-процесуален кодекс 88 
наказателноправна защита 52 
наказателноправна компетентност 52 
наноелектроника 223 225 
наноструктури 225 
наноструктурни материали 225 282 
наносхемотехника 224 
нанотехнологии 224 
народопсихология 302 
наследствено право 72 
наука за държавата и правото 78 
научни изследвания 19 
научни изследвания в областта на политиката 27 
научни определения на политиката 27 
национален въпрос 47 55 
национализъм 55 
национална политика 47 
национално данъчно право 92 
невербална комуникация - системи 114 181 
неконвенционални транспортни горива 234 
немска литература 288 
непълнолетни 8 
неравенството в доходите 25 
нервна система 172 
новородени 167 175 180 
нормативни актове 53 
нормативни организации 31 
норми 1 
обединяване на теорията 22 
обезпечително производство 81 
области на приложение 217 
оборудване на заводи 261 
обработка на изображения 213 
образованието в средното училище 304 351 
образователна политика 346 347 
образователни програми 350 
образуване на горивната смес 231 
образуване на криогенна смес 228 
обществен ред 56 
обществен транспорт 237 264 
обществени норми на поведение 35 
обществено здравеопазване 170 
обществено управление 42 162 
общество и култура 3 6 
озвучаване 221 
околна среда - България 4 71 
олигархия 28 
опазване на населението 171 
опазване на човек и околна среда 151 
опасности от окръжаващата действителност 42 162 
операционни системи 130 186 209 275 316 335 
описание на турбулентност 238 
опорно-двигателен апарат 166 
оптимизиране на човешкия фактор 112 
оразмеряване на мрежи 222 342 
организационен мениджмънт 95 
организация на отношенията 61 359 
организация на транспорта 244 
организация на управлението 266 
османско владичество 303 
основи на обществото 68 
основи на социологията 68 
основни проявления на глобализацията 51 
основни функции 172 
остеохондроза 161 
оценка и контрол 138 
оценка на причинно-следствени връзки 27 
парични и финансови пазари 103 
парни турбини 197 
педагогическа психология 8 
педагогически методи 7 353 
педиатрия 175 
печалба 57 100 
печатни платки 345 
пилотно изследване 267 
писане на научни текстове 19 
плазмени екрани 279 
планиране на управлението на кризи 262 
пласментна политика 263 
плугове 252 
поведенческа икономика 114 181 
поведенческа психология 114 181 
подаване на горивото 228 229 235 
поддръжка и ремонт 239 
поддържане на машините 261 
поезия 299 
политика 28 31 
политика на древния свят 28 
политиката на Запада 28 
политики на ЕС 32 
политическа идеология 21 
политическа теория 21 
политически анализи 79 
политически изследвания в науката 25 
политически риск 79 
политология 19 25 79 
полови престъпления 45 
полупроводникова електроника 223 225 
полупроводникови устройства 203 
портрети 301 
поселищни проучвания 301 
потребителски свойства 108 247 
поуки от теорията и историята 30 
прабългари 306 308 
права на малцинствата 60 
права на човека 26 46 48 53 62 73 82 87 91 94 
права на човека - ЕС 86 
правила за безопасност 241 
правила за движение 243 
правила на поведение 272 
правни проблеми 53 83 
право 1 34 37 38 39 40 41 56 61 76 78 83 90 141 359 
право на Европейския съюз 78 
право на убежище 91 
правоотношения 34 
практикум 170 246 
практическа дейност по управлението 266 
практическо ръководство 19 
превенция 8 
превоз на пътници 36 242 
превозване на товари 36 242 
предизвикателство на идеологии 28 
предмет и основни категории 108 247 
предприемачество 255 256 
преобразуване на информацията 187 
пресоване 282 
приложения за автоматично разпознаване 331 
примери 19 213 
принцип на продухване 236 
присъди 45 
приходи в бюджета 92 
причини за човешката драма 10 
проби кодове 207 314 
проблеми на личността 12 
програма за действие 76 141 
програмиране 128 280 332 339 
програмна среда 130 335 
програмни езици 338 
продажби 96 114 181 
продуктово позициониране 96 
продухване на двутактов ДВГ 236 
проекти 265 
проектиране 207 227 314 
проектиране на автоматизирани системи 187 
проектиране на технологични процеси 249 
проекционни методи 137 
проекционни равнини 135 
проекционно чертане 358 
проза 285 
прозрачност и контрол на служителите 50 89 
производствен запас 263 
производствена хигиена 163 
производствено планиране 259 
производство на енергия 197 
производство по несъстоятелност 74 
промишлени роботи 185 186 274 275 
пространствени модели 336 
психоакустично кодиране 221 
психологическа теория 7 353 
психология 10 
психология в бизнеса 105 114 181 
психотерапия 11 58 
психотронно оръжие 183 360 
публична администрация 50 65 66 89 
публичната администрация и ЕС 65 
пъблик рилейшънс 110 271 
първа помощ 169 
първо българско царство 309 
пътна безопасност 36 242 
пътно-транспортно произшествие 13 245 
пътнотранспортни произшествия 243 
работни срещи 17 
работно място 17 
равнинни сечения 134 
радиосъобщителната техника 217 
развитие на среда 255 256 
разкази 284 
разпознаване на реч 207 210 314 319 
разпознаване на реч и синтез 331 
разработка на приложения 317 
раследване 45 
регулиране на двигатели 206 
регулиране на пазара 102 
режещи инструменти 184 
резултати от изследване 235 
реклама 99 337 
рекламна комуникация 96 
релейна защита 200 
релейна защита 7SJ64 200 
релейна защита SIPROTEC 4 200 
религия 5 
ремонт на автомобили 248 
ремонт на транспортните средства 249 
ремонтни предприятия 249 
репресия на правата на човека 25 
рехабилитация 165 
речеви и видео компресия техники 276 
речево разстройство 164 352 
речи на Ст. Стамболов 84 310 
римско право 28 
роботи и манипулатори 273 
роботизирана технология 273 
роля на жената 77 269 
роман 288 291 292 293 294 295 
румънски език 298 
Русе след Освобождението 301 
руска православна църква 14 15 16 
ръководство 259 348 
самоподготовка 325 326 
саморазпространяващ високотемпературен синтез( СВС) 283 
самоуправление 272 
санскрит 289 
сборник нормативни документи 37 
световна политика 20 24 30 
световна ситуация в 21 в. 51 
световна търговия 258 260 
светодиодни дисплеи 279 
светотехническа апаратура 279 
свръхпроводници 225 
сеитба 252 
селскостопански машини 253 
семейни дела 40 
сестрински грижи 170 174 175 
сестрински манипулации 170 
силови трансформатори 201 219 
символи и знаци 3 6 
символно програмиране 129 154 
симулационно моделиране 227 240 
синтез на наноструктури 224 
синхронни машини 203 
системи от символи 3 6 
скитски племена, образуващи бълг. народ 306 
скоростни показатели 232 
случайни процеси 127 
слънчева енергия 189 
сорс код 209 316 
софтуерни приложения 213 
социален конфликт 11 58 
социалистическа културна революция до 1948 2 
социална психология 11 58 
социална работа 361 
социални инициативи 57 100 
социални институти 68 
социални медии 99 337 
социални мрежи 99 337 
социални придобивки 57 100 
социални проучвания 31 
социално поведение 11 58 
социологически изследвания, наблюдения, анализи 51 
социология 60 132 
социология в политиката 47 
спектрални векторни последователности 210 319 
специална неврология 172 
спешна помощ 169 
спомагателни протоколи 333 
спомени 286 
спортен масаж 165 
спортна медицина 165 
сравнителна политология 22 
средновековие 301 
средновековно християнство 28 
стандарти 199 
статии 286 
статистика 64 131 
статистическа теория 127 
статистически анализ 67 
статистически изследвания 64 131 
статистическо изследване 67 
статуси на публичната администрация 65 
статут на бежанец 91 
стокови борси 98 
стокови пазари 104 
стокознание 108 247 
стратегии в оперативното управление 112 
стратегии за търгуване 103 
стратегии на европейско управление 32 
стратегически мениджмънт 95 
стратегическо планиране 262 
строителна дейност в България 61 359 
строителна механика 116 118 119 124 126 142 143 145 146 147 150 354 356 
строителни конструкции 356 357 
строителни материали 357 
строителни чертежи 358 
строително инженерство 355 356 
структурна макрокинетика 283 
структурни вибрации 125 144 148 324 
структурни фондове 29 
схеми за пренос 208 315 
схеми на платки 209 316 
схемите на синтез 224 
счетоводство 113 
съвременна глобална политика 22 
съвременни политически институции 21 
съдебен контрол 75 
съдебна практика 88 
съдебни решения 26 87 
съдебно вземане на решения 25 
съдебно-почеркова експертиза 63 
съдопроизводство 80 
съобщения и призовки 80 
съобщителна техника 218 
съобщителни линии и мрежи 216 
съпротивление на материалите 133 155 159 
сърдечно-съдови заболявания 174 
сътрудничество 30 
съхранение на земеделски машини 253 
тектонично оръжие 183 360 
телекомуникации 216 
телекомуникационни мрежи 218 222 342 
телекомуникационни системи 222 342 
телекомуникационните технологии 208 315 
телефония 212 328 
телефонни централи 218 
теоретична механика 144 157 158 
теория на вероятностите 64 121 127 131 132 
теория на икономико-математическите модели 64 111 131 136 
теория на статистиката 43 64 131 
терапевтичен масаж 177 
терапия 179 
терминология 176 297 
термодинамика на СВС 283 
техника на транспортните средства 249 
технически норми 36 242 
техническо обслужване 253 
технология на машиностроенето 185 186 274 275 
течнокристални дисплеи 279 
товаро-разтоварни средства 250 
топлоелектрически централи 197 
топлоизолазионни конструкции 355 
топлоснабдяване 197 
топлотехника 197 
торене 252 
торсионно оръжие 183 360 
точка на запалване 233 
традициите в западното мислене 23 
трансмисии 248 
транспорт 226 241 
транспортен процес 250 
транспортна мрежа 237 264 
транспортни аварии 13 245 
транспортни процеси 244 
транспортни самолети 239 
транспортни средства 249 250 
трансформатори 202 
трибология 158 
триене на материалите 158 
трудови отношения 83 112 
трудови спорове 83 
турбулентни модели 238 
турбулентов поток 230 233 
търговски закон 74 
търговско право 74 
тюркски народи 306 
уеб услуги 122 322 327 
улично и пътно движение 243 
уплътняващи материали 282 
уплътняващи системи 282 
употреба на MATLAB® 125 148 324 
управление 97 270 344 
управление за мениджъри 77 269 272 
управление и организация 272 
управление на авиокомпании 239 
управление на бизнеса 102 
управление на доставките 258 260 
управление на екипи 112 272 
управление на електродвигатели 206 
управление на запасите 263 
управление на капитала 105 
управление на качеството 107 
управление на конфликти 112 
управление на кризи 259 262 265 
управление на персонала 268 
управление на превозно средство 241 
управление на предприятието 259 
управление на производството 261 
управление на процеси 257 
управление на транспорта 237 244 264 
управление на човешките ресурси 112 266 
управленски решения 265 
управленски труд 59 101 
упражнения 27 
условия на неопределеност 111 136 
устройство 50 89 
устройство за управление 209 316 
учебник за медицински колежи 176 297 
учени-юристи 93 
училища - Русе преди Освобождението 304 351 
училища - Русе през Възраждането 304 351 
фармация 173 
физиология 172 
физическа култура 166 178 
физически упражнения 160 
физкултура 160 
фиксирани и мобилни мрежи 276 
философия 18 
фина механика 276 
финанси 113 
финансов анализ 105 
финансова и стопанска престъпност 52 
финансови активи 106 
финансови пазари 104 
финансови престъпления 85 
финансови стратегии 103 104 105 
форекс стратегия 103 105 
фотоволтаична енергия 190 
фотоволтаични системи 190 
фрази и термини на английски език 35 
фрактури 124 126 143 147 150 
франчайзинг 97 
франчайзополучател 97 
франчайзосъздател 97 
функционална електроника 223 
функционално степенувани материали 118 145 
хардуер блокови диаграми 209 316 
хибернация приложения 317 
хибридна турбулентност 238 
хигиена на труда 163 
хидравлични и пневматични технологии 193 194 
хидравлични помпи 193 194 
хидродинамика 193 194 
хидроенергетика 189 
християнска етика 18 
християнска литература 285 
християнска религия 14 15 16 18 
Цар Борис II 309 
Цар Самуил 309 
централна проекция 137 
церемониал 35 
цивилизация 311 
цифрова диагностика 201 219 
църковен въпрос 305 
чертане 182 
чертежи 182 
четиритактов двигател 227 
числен анализ 231 
числени методи 356 
числени резултати 222 342 
човешки ресурси 268 
човешкото его 10 
шиацу 179 
щастие 12 
японска литература 293 294 295 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Иван Попконстантинов 49 307 
Мръчков, Васил 93 
Самуил, цар 309 
Сталин, Йосиф Висарионович 312 
Стамболов, Стефан 84 310 
Тесла, Никола 183 360 
Хитлер, Адолф 312 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 47 60 61 82 359 
Европа 47 
Европейски съюз 47 52 86 
Китай 168 
Русе 2 304 351 
Светът 73