НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ 62704 

Бодрияр, Жан

   Към критика на политическата икономия на Знака / Жан Бодрияр ; Прев. [от фр.] Антоанета Колева . - София : Критика и хуманизъм, 1996 . - 240 с. ; 18 см . -  (Критическа теория)

   Ориг. загл. Pour une critique de l'economie politique du signe / Jean Baudrillard

   ISBN 954-587-026-5 

  

Сист. No: 41283

- 2 -

П/93/99/Б 82ФмЦБ 57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век : В 3 тома / Фернан Бродел ; Прев. Мария Георгиева . - [София] : Прозорец, 2002 - . - 24 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 954-733-118-3 (т. 1)

   Т. 1. Структурите на всекидневието : Възможното и невъзможното . - [2002] . - 480 с. : с ил., к.

   Ориг. загл. Les jeux de l'echange

  

Сист. No: 41266

- 3 -

ЦБ 62838 

Велева, Валерия

   Рани от власт : 46 знакови интервюта с политици и интелектуалци / Валерия Велева . - София : Когнито, 2015 . - 603 с. : с фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0908-0 

  

Сист. No: 41926

- 4 -

С/01/В 39а 
 Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 

   Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура : Библиографски указател : По повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет /  Съст. и ред. Сава Василев . - 2. прераб. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 238 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-933-4 

  

Сист. No: 41586

- 5 -

ЦБ 62691 

Елиас, Норберт

   Относно процеса на цивилизация : Социогенетични и психогенетични изследвания / Норберт Елиас ; Прев. от нем. Мария Радева Нейкова . - София : Атика, 1999 - . - 20 см

   

   ISBN 954-729-052-5 

   Т. 1 . - 1999 . - 336 с.

   Ориг. загл. Uber den Prozess der Zivilisation / Norbert Elias

  

Сист. No: 41268

- 6 -

П/004/И 72сЦБ 62757

Интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер  / Надежда Манчева Филипова и др . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 315 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 260-268

   ISBN 978-954-21-0717-0 

  

Сист. No: 41457

- 7 -

П/378/К 16ВбЦБ 62823

Калканджиев, Васил и др.

   Българският университет и науката / Васил Калканджиев, Даниела Калканджиева . - София : Дефекто, 2014 - . - 21 см

   Книгата е с автограф

   ISBN 978-619-7031-03-4 

   Т. 1. Висшето училище в София (1888 - 1904) . - 2014 . - 363 с. , 6 л. фотогр. и прил.

   Библиогр. с. 344-349; Речник с. 351-362

  

Сист. No: 41891

- 8 -

ЦБ 62712 

Кунчик, Михаел и др.

   Въведение в науката за публицистика и комуникации / Михаел Кунчик, Астрид Ципфел . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 1998 . - 294 с. : със сх., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 277-293

   ISBN * 

  

Сист. No: 41292

- 9 -

ЦБ 62719, Ч5/0/Р 12В-о 

Радева, Виолета Костадинова

   От първо лице : Творци, учени и политици за себе си във времето пред Виолета К. Радева / Виолета Костадинова Радева . - София : Слово и знак, 2013 . - 272 с. : с портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92072-8-6 

  

Сист. No: 41314

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 10 -

ЦБ 62718 

Андерсън, Бенедикт

   Въобразените общности : Размишления върху произхода и разпространението на национализма / Бенедикт Андерсън ; Прев. Яна Любенова Генова . - София : Критика и хуманизъм, 1998 . - 225 с. ; 20 см . -  (Социооптики)

   Ориг. загл. Imagined Communities / Benedict Anderson Библиогр. с. 215-221 и под линия ; Азб. показалец

   ISBN 954-587-039-7 

  

Сист. No: 41300

- 11 -

ЦБ 62685 

Бовоар, Симон дьо

   Вторият пол / Симон дьо Бовоар . - София : Колинс - 5, 1996 - . - 20 см

   Ориг. загл. Le deuxieme sexe / Simone de Beauvoir

   ISBN 954-8264-08-0 

   Т. 1. Факти и митове . - 1996 . - 299 с.

   

  

Сист. No: 41260

- 12 -

ЦБ 62685 

Бовоар, Симон дьо

   Вторият пол / Симон дьо Бовоар ; Прев. от фр. Евгения Димитрова Грекова . - София : Колинс - 5, - 1996 . - 20 см

   Ориг. загл. Le deuxieme sexe / Simone de Beauvoir

   ISBN 954-8264-08-0 т. 2

   Т. 2. Преживеният опит . - 1996 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 41275

- 13 -

ЦБ 62704 

Бодрияр, Жан

   Към критика на политическата икономия на Знака / Жан Бодрияр ; Прев. [от фр.] Антоанета Колева . - София : Критика и хуманизъм, 1996 . - 240 с. ; 18 см . -  (Критическа теория)

   Ориг. загл. Pour une critique de l'economie politique du signe / Jean Baudrillard

   ISBN 954-587-026-5 

  

Сист. No: 41283

- 14 -

ЦБ 62682 

Бърнстийн, Ричард

   Новата констелация : Модерност / Постмодерност : Етико-полит. хоризонти / Ричард Бърнстийн ; Прев. и ред. Милена Якимова, Ина Мерджанова . - София : Критика и хуманизъм, 1996 . - 348 с. ; 20 см . -  (Критическа теория)

   Ориг. загл. The New Conctellation / Richard Bernstein. - Предм., именен показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 41257

- 15 -

ЦБ 62837 

Василев, Николай

   Съчинения в седем тома / Николай Василев . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 21 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0424-5 

   Т. 6. Човешките парадокси . - 2014 . - 653 с.

   

  

Сист. No: 41925

- 16 -

ЦБ 62710 

Градев, Владимир

   Силите на субекта : Опит върху философията на Мишел Фуко / Владимир Градев . - София : Лик, 1999 . - 159 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 155-159

   ISBN 954-607-204-4 (поправен)

   ISBN 954-607-294-4 !

  

Сист. No: 41290

- 17 -

ЦБ 62844 

Декер, Франц

   Лек за душата : активизиране на жизнените и душевните сили / Франц Декер . - София : Сиела Норма, 2013 . - 231 с. : със ил., сх. ; 21 см

   Ориг. загл. Medizin fur die Seele / Franz Decker

   ISBN 978-954-28-1400-9 

  

Сист. No: 41944

- 18 -

П/17/Е 94ЦБ 62756

Етиката в българската правна система  : Сборник статии /  Състав. Валентина Драмалиева, Емилия Маринова . - София : УНСС, 2013 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-458-5 

  

Сист. No: 41456

- 19 -

П/16/М 83БфЦБ 62776

Моллов, Благовест Сотиров

   Формални подходи към алетичната модалност / Благовест Сотиров Моллов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3471-2 

   Т. 1. Въведение и история . - 2013 . - 456 с.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 41571

- 20 -

ЦБ 62708 

Платон

   Диалози : Т. 1 - / Платон ; Състав. Богдан Иванов Богданов ; Под ред. Борис Геров ; Прев. от старогр.  . - София : Наука и изкуство, 1979 - . - 20 см

   

   ISBN * 

   Т. 4 . - 1990 . - 635 с.

   Състав. Богдан Иванов Богданов ; Прев. Цочо Христов Бояджиев и др. ; [С предг. от Цочо Христов Бояджиев]. - Прев. е направен от фр. изд. Oeuvres completes. Т. VII-X ] Paris ; Les belles lettres 1923-1925 / Platon. - Други прев. : Б. Ив. Богданов, Г. Ив. Михайлов, Д. Ив. Марковска. - Библиогр. с. 37-38

  

Сист. No: 41286

- 21 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-017-X 

   Т.12. Гомельская и Жлобинская епархия - Григорий Пакуриан . - 2006 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 41863

- 22 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-024-0 

   Т. 14. Даниил-Димитрий . - 2006 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 41864

- 23 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 5-89572-022-6 

   Т. 13. Григорий Палама - Даниель-Ропс . - 2006 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 41865

- 24 -

ЦБ 62709 

Рорти, Ричард

   Случайност, ирония и солидарност / Ричард Рорти ; Прев. Ина Мерджанова . - София : Критика и хуманизъм, 1998 . - 264 с. ; 21 см . -  (Серия Етоси)

   Ориг. загл. Contingency, Irony, and Solidarity / Richard Rorty Библиогр. под линия ; Именен показалец

   ISBN 954-587-032-X 

  

Сист. No: 41288

- 25 -

П/339.13/С 83ВчЦБ 62785

Стоянов, Велчо Георгиев

   Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика / Велчо Георгиев Стоянов . - София : УНСС, 2014 . - 478 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 468-476

   ISBN 978-954-644-556-8 

  

Сист. No: 41608

- 26 -

ЦБ 62761 

Танев, Стоян Иванов

   Ти, който си навсякъде : Същност и енергия в православното богословие и във физиката / Стоян Иванов Танев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 334 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 313-333

   ISBN 978-954-07-3616-7 

  

Сист. No: 41463

- 27 -

ЦБ 62742 

Фром, Ерих

   Бягство от свободата / Ерих Фром ; Прев. от нем. ез. Владимир Ганев . - София : Христо Ботев, 1992 . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-026-2 

  

Сист. No: 41377

- 28 -

ЦБ 62699 

Фуко, Мишел

   История на Лудостта в класическата епоха / Мишел Фуко ; Прев. Антоанета Колева . - Плевен : Евразия-Абагар, 1996 . - 724 с. ; 20 см . -  (Съвременни философи)

   Ориг. загл. Histoire de la folie a l'age classique / Michel Foucault Библиогр. с. 713-722

   ISBN 954-450-057-X 

  

Сист. No: 41276

- 29 -

ЦБ 62717 

Хабермас, Юрген

   Философският дискурс на модерността : Дванадесет лекции / Юрген Хабермас ; Прев. Ренета Килева-Стаменова . - Плевен : ЕА, 1999 . - 400 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-450-111-8 

  

Сист. No: 41297

- 30 -

ЦБ 62728 

Христозов, Христо Димитров

   Сънища / Христо Димитров Христозов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; УИ Св. Климент Охридски, 1999 . - 343 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-430-672-2 

   ISBN 954-07-1247-5 

  

Сист. No: 41329

- 31 -

ЦБ 62706 

Шютц, Алфред

   Чужденецът : Избрани студии / Алфред Шютц ; Състав. Кольо Коев ; Прев. [от англ. ] Кольо Коев, Майя Грекова . - София : Лик, 1999 . - 228 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-607-238-9 

  

Сист. No: 41284

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 32 -

ЦБ 62707 

Nan, Lin

   Social capital : A Theory of social structure and action / Lin Nan . - Cambridge : Cambridge University Press, 2001 . - 278 p. ; 23 cm . -  (Structural analysis in the social sciences ; 19)

   Bibliogr. p. 251-266; Index p. 267-278

   ISBN 0-521-52167-X 

  

Сист. No: 41285

- 33 -

ЦБ 62671 

Putnam, Robert D.

   Better together : Restoring the American Community / Robert D. Putnam, Lewis M. Feldstein . - New York : Simon & Schuster, 2004 . - 318 с. ; 23 см

   Index

   ISBN 0-7432-3547-9 

  

Сист. No: 41240

- 34 -

ЦБ 62718 

Андерсън, Бенедикт

   Въобразените общности : Размишления върху произхода и разпространението на национализма / Бенедикт Андерсън ; Прев. Яна Любенова Генова . - София : Критика и хуманизъм, 1998 . - 225 с. ; 20 см . -  (Социооптики)

   Ориг. загл. Imagined Communities / Benedict Anderson Библиогр. с. 215-221 и под линия ; Азб. показалец

   ISBN 954-587-039-7 

  

Сист. No: 41300

- 35 -

ЦБ 62688 

Арент, Хана

   Човешката ситуация / Хана Арент ; Прев. Константин Георгиев Янакиев . - София : КХ, 1997 . - 328 с. ; 22 см . -  (Етоси)

   Индекс 324-328

   ISBN 954-587-036-2 

  

Сист. No: 41263

- 36 -

П/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Руси Димитров Русев и др . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-33-8 

   Т. 8 . - 2014 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 41243

- 37 -

ЦБ 62686 

Бауман, Зигмунт

   Общността - търсене на безопасност в несигурния свят / Зигмунт Бауман ; Прев. от англ. Мария Иванова Димитрова . - София : Лик, 2003 . - 180 с. ; 20 см

   Прев. по Community - seeking safety in an insecure world / Zygmunt Bauman. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-607-537-X 

  

Сист. No: 41261

- 38 -

ЦБ 62680 

Бедността при посткомунизма  /  Състав. Иван Селени ; Ред. Петър-Емил Митев . - [София] : Изток - Запад, 2002 . - 179 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Изд. на Инст. за соц. ценности и структури Иван Хаджийски. - Съвместен труд на бълг. и чужди авт. - Библиогр. с. след отд. материали. - Съдържа материали от И. Селени, П.-Е. Митев, Х. Домански, Г. Клигман, Я. Ладани, Е. Фодор, К. Глас, Ж. Кавачи

   ISBN 954-8945-22-3 

  

Сист. No: 41255

- 39 -

ЦБ 62670 

Бек, Улрих

   Що е глобализация? : Заблудите на глобализма - отговори на глобализацията / Улрих Бек ; Прев. Светлана Маринова Маринова . - София : КХ, 2002 . - 250 с. ; 21 см . -  (Социооптики)

   Ориг. загл. Was ist Globalisierung? / Ulrich Beck. - Библиогр. с. 247-249 и под линия

   ISBN 954-587-076-1 

  

Сист. No: 41238

- 40 -

Ч5/327/Б 35Ге 

Белова-Ганева, Габриела

   Европейска интеграция / Габриела Белова-Ганева . - София : СИЕЛА, 2008 . - 244 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 231-242

   ISBN 978-954-28-0331-7 

  

Сист. No: 41318

- 41 -

ЦБ 62683 

Бердяев, Николай

   Извори и смисъл на руския комунизъм / Николай Бердяев . - София : Христо Ботев, 1994 . - 224 с. ; 20 см . -  (Философия на духа)

   

   ISBN 954-445-268-0 

  

Сист. No: 41258

- 42 -

Ч5/341.24/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Международни актове и договори за правна помощ /  Състав. Васил Велев, Васил Радуилски . - [София] : Софи-Р, 1996 - . - 22 см

   

   ISBN 954-638-030-Х 

   Кн. 1 . - 1996 . - 560 с.

   

  

Сист. No: 41768

- 43 -

Ч5/341.24/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Международни актове и договори за правна помощ /  Състав. Васил Велев, Васил Радуилски . - [София] : Софи-Р, 1996 - . - 22 см

   

   ISBN 954-638-031-8 

   Кн. 2 . - 1996 . - 576 с.

   

  

Сист. No: 41772

- 44 -

С/36/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Социално и здравно осигуряване 2015 . - София : Сиела Норма, 2015 . - 990 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1677-5 

  

Сист. No: 41938

- 45 -

С/35/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : [Сборник нормативни актове] . - София : Солотон, 2006 . - 199 с. ; 20 см

   Обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 41973

- 46 -

С/342/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България : Обн. ДВ, бр.56/13 юли 1991 г., изм. и доп. бр. 85/26 септ. 2003 г., изм. и доп. бр. 18/25 февр. 2005 г., изм. бр. 27/31 март 2006 г., изм. бр. 78/26 септ. 2006 г., изм. бр. 12/6 февр. 2007 г . - София : Б. и., 2014 . - 63 с. ; 20 см

   Съдържа и Преходни и заключителни разпоредби ; Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.85/2003 г.); Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.18/2005 г.) ; Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.12/2007 г.)

   ISBN * 

  

Сист. No: 41424

- 47 -

С/347.77/.78/Б 92 
 България. Патентно ведомство на РБ 

   Сборник нормативни документи в областта на марката и дизайна на Общността . - София : Б. и., 2008 . - 287 с. ; 24 см

   Брошурата се издава в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на РБ и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар за 2008 г.
   http://www.eur-lex.europa.eu 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41426

- 48 -

ЦБ 62697 

Бъргър, Питър Л.

   Капиталистическата революция : Петдесет твърдения за просперитета, равенството и свободата / Питър Л. Бъргър ; Прeв. от англ. Димитър Димитров ; Науч. ред. Георги Димитров . - [2. изд.] . - София : Лик, 1998 . - 322 с. ; 20 см . -  (Социуми)

   Ориг. загл. The capitalist revolution / Peter L. Berger. - Азб. показалец

   ISBN 954-607-124-2 

  

Сист. No: 41274

- 49 -

ЦБ 62837 

Василев, Николай

   Съчинения в седем тома / Николай Василев . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 21 см . -  (Поредица Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0424-5 

   Т. 6. Човешките парадокси . - 2014 . - 653 с.

   

  

Сист. No: 41925

- 50 -

ЦБ 62690 

Вебер, Макс

   Генезис на западния рационализъм : Антология / Макс Вебер ; Състав. и обща ред. Кольо В. Колев . - София : КХ, 2001 . - 272 с ; 21 см . -  (Varius)

   Ориг. загл. Genesis of Western Rationalism / Max Weber

   ISBN 954-587-073-7 

  

Сист. No: 41267

- 51 -

ЦБ 62838 

Велева, Валерия

   Рани от власт : 46 знакови интервюта с политици и интелектуалци / Валерия Велева . - София : Когнито, 2015 . - 603 с. : с фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0908-0 

  

Сист. No: 41926

- 52 -

П/347.7/В 44БпЦБ 62842

Велчев, Борис

   Престъпления от частен характер / Борис Велчев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 230 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 227-230

   ISBN 978-954-28-1660-7 

  

Сист. No: 41942

- 53 -

ЦБ 62703 

Венедиков, Йордан П.

   Статистика, социология и още нещо... : [Изследване] / Йордан П. Венедиков . - София : Информ. обслужване, 1992 . - 172 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл

   ISBN * 

  

Сист. No: 41282

- 54 -

Ч5/339/Г 22Гп 

Ганчев, Ганчо и др.

   Присъединяването на България към Еврозоната : Икономически и социални измерения / Ганчо Ганчев, Чавдар Николов, Йосиф Аврамов . - София : Институт за икономика и межд. отношения ; Фондация Фридрих Еберт, 2010 . - 88 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 87

   ISBN 978-954-92601-4-4 

  

Сист. No: 41317

- 55 -

П/316/Г 31НсЦБ 62696

Генов, Николай

   Социология / Николай Генов . - 3. доп. изд. . - София : Регионално и глобално развитие, 1998 . - 219 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 215-219

   ISBN 954-8443-06-6 

  

Сист. No: 41273

- 56 -

П/31/Д 14СдЦБ 62789

Геодемография  / Соня Дакова, Камен Петров . - София : УНСС, 2014 . - 214 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 212-214

   ISBN 978-954-644-563-6 

  

Сист. No: 41622

- 57 -

ЦБ 62693 

Георгиев, Благовест А.

   Общностите - нашият дом : Класи, касти, етноси : Към анализа на соц. общности / Благовест А. Георгиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1991 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 41271

- 58 -

Ч5/342.9/Д 44Иа 

Дерменджиев, Иван

   Административни нарушения и наказания : Процесуално-правен режим / Иван Дерменджиев . - София : Наука и изкуство, 1981 . - 172 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 41309

- 59 -

Арх/347/Д 58Кр 

Димитров, Красимир и др.

   Режими на имуществени отношения между съпрузите : По Семейния кодекс от 2009 година / Красимир Димитров, Антонина Димитрова, Анастас Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 87 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7071-52-8 

  

Сист. No: 41356

- 60 -

ЦБ 62684 

Димитров, Румен

   Трибуна или форум : Размисли и есета (1986-1992) / Румен Димитров . - София-Женева-Париж : Жорж Неф, 1992 . - 254 с. ; 20 см . -  (Открития)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41259

- 61 -

ЦБ/39/Д 59ЦБ 62689

Димитрова, Димитрина

   Трудът на жените : Междунар. сравнителна перспектива / Димитрина Димитрова . - София : Лик, 1998 . - 156 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 954-607-134-X 

  

Сист. No: 41264

- 62 -

ЦБ 62729 

Дракър, Питър Ф.

   Посткапиталистическото общество / Питър Ф. Дракър . - София : Лик, 2000 . - 250 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Post-capitalist society / Peter F. Drucker Азб. показалец

   ISBN 954-607-374-1 

  

Сист. No: 41363

- 63 -

С/327/Е 20п 

   

Европейски програми 2007 - 2013  : Справочник . - 5. прераб и доп. изд. . - София : Представителство на Европ. комис. в България, 2008 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-92-79-09064-6 

  

Сист. No: 41256

- 64 -

ЦБ 62673 

Елиас, Норберт

   Що е социология? / Норберт Елиас ; Прев. от нем. Светлана Маринова Маринова . - София : Лик, 1999 . - 223 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 211-212 ; Предм. показалец

   ISBN 954-607-271-0 

  

Сист. No: 41242

- 65 -

П/17/Е 94ЦБ 62756

Етиката в българската правна система  : Сборник статии /  Състав. Валентина Драмалиева, Емилия Маринова . - София : УНСС, 2013 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-458-5 

  

Сист. No: 41456

- 66 -

Ч5/342.5/Ж 34Мд 

Желева, Мария

   Държавната власт и общественият интерес / Мария Желева . - Варна : СТЕНО, 2009 . - 204 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 193-203

   ISBN 978-954-449-425-4 

  

Сист. No: 41315

- 67 -

Ч5/341.6/Ж 36Вс 

Желязкова, Венцислава

   Сборник решения на Европейския съд / Венцислава Желязкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92342-4-4 

  

Сист. No: 41759

- 68 -

Ч5/342/И 44к 

   

Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз  . - София : Фенея, 1998 . - 206 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41762

- 69 -

ЦБ 62702 

Икономика и социология: американската икономическа социология след 1970 г.  : (Антология) /  Състав., встъп. студия, науч. ред. Таня Бойчева Чавдарова ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Лик, 1999 . - 420 с. ; 20 см

   Съдържа и Речник ; Биографични данни за авторите; Библиогр. след отд. произв. ; Предм. показалец

   ISBN 954-607-267-2 

  

Сист. No: 41281

- 70 -

ЦБ 62750 

Кабакчиева, Петя

   Гражданското общество срещу държавата : Българската ситуация / Петя Кабакчиева . - София : Лик, 2001 . - 235 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-607-408-Х 

  

Сист. No: 41444

- 71 -

П/65.012/К 23К-оЦБ 62812

Каменов, Камен и др.

   Организационно поведение : Цикъл лекции / Камен Каменов, Еленко Захариев . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998 . - 256 с. : със сх. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41845

- 72 -

ЦБ 62751 

Кийн, Джон

   Гражданското общество - стар образ, нови визии / Джон Кийн ; Прев от англ. Дора Габровска . - София : Лик, 2002 . - 228 с. ; 20 см

   Прев. по Civil society / John Keane; Библиогр. под линия ; Азб. показалец; Прев. известна като Дори Габровска

   ISBN 954-607-527-2 

  

Сист. No: 41448

- 73 -

Ч5/343.3/.7/К 81с 

   

Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. Препоръка СР [2012] 2 относно прилагането на Конвенцията на Съвета на Енропа за борба с трафика на хора в България. Решение на ЕСПР по делото Ранцев срещу Кипър и Русия (жалба №25965/2004 г.)  . - София : Б. и., 2012 . - 138 с. ; 21 см

   
   http://www.antitraffic.government.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41788

- 74 -

ЦБ 62726 

Консерватизмът  : [Антология] /  Състав., студия, обясн. бел. Светослав Малинов, Едмънд Бърк и др . - София : ГАЛ-ИКО, 1999 . - 22 см

   

   ISBN 954-9853-04-7 Т. 1

   Т. 1 . - 1999 . - 672 с.

   

  

Сист. No: 41341

- 75 -

Ч5/347.9/К 83 
 Конституционен съд на РБ 

   Конституционно правосъдие. Съвременни тенденции и европейски перспективи : Германско-български конституционни дни, София, 27-28 октомври 2005 . - София : [б. и. ], 2005 . - 99 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41319

- 76 -

Ч5/8/К 85Пс 

Корнаджев, Петър Захариев

   Съдебна реторика / Петър Захариев Корнаджев . - София : Софи-Р, 2000 . - 128 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-638-082-2 

  

Сист. No: 41310

- 77 -

П/37/К 93РсЦБ 62758

Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова

   Социално-педагогическа работа с деца в риск / Розалия Йорданова Кузманова-Карталова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 248 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 242-247 и след отд. гл.

   ISBN 978-954-524-838-2 

  

Сист. No: 41459

- 78 -

ЦБ 62712 

Кунчик, Михаел и др.

   Въведение в науката за публицистика и комуникации / Михаел Кунчик, Астрид Ципфел . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 1998 . - 294 с. : със сх., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 277-293

   ISBN * 

  

Сист. No: 41292

- 79 -

Ч5/343/Л 96К-о 

Лютов, Костадин Николов

   Основни въпроси на наказанието лишаване от свобода / Костадин Николов Лютов . - София : БАН, 1967 . - 228 с. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. за правни науки. - Библиогр. под линия ; Рез. на рус., нем. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 41311

- 80 -

Ч5/343/Л 96К-о 

Лютов, Костадин Николов

   Обществената опасност на деянието по наказателното право на НР България / Костадин Николов Лютов . - София : Наука и изкуство, 1960 . - 224 с. ; 25 см

   Рез. на рус., нем. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 41402

- 81 -

Ч5/349/М 61Кт 

Милованов, Кругер Стоянов

   Трудов договор : Сключване, изменение, прекратяване / Кругер Стоянов Милованов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2008 . - 447 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-159-9 

  

Сист. No: 41751

- 82 -

Арх/330.1/М 67Ди, П/330.1/М 67ДиЦБ 62749

Минчев, Дянко

   Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България / Дянко Минчев . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 161 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-159

   ISBN 978-619-7058-32-1 

  

Сист. No: 41438

- 83 -

Б5/340.1/М 74Мп, Ч5/340.1/М 74Мп 

Михайлова, Михайлина Панова

   Правото - смисъл, сянка, противоположности / Михайлина Панова Михайлова . - София : Проф. Марин Дринов, 2001 . - 208 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-430-702-8 

  

Сист. No: 41774

- 84 -

Б5/340.1/М 74Мп 

Михайлова, Михайлина Панова

   Правото - воля, субективно, нормативно, социално : 5 лекции / Михайлина Панова Михайлова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 . - 88 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41779

- 85 -

ЦБ 62687 

Морен, Едгар

   Духът на времето / Едгар Морен ; Прев. от фр. ез. Недка Капралова, Мария Серафимова . - София : Христо Ботев, 1995 . - 320 с. ; 20 см . -  (Социология на културата)

   Ориг. загл. L'esprit du temps. - Библиогр. с. 301-317

   ISBN 954-445-401-2 

  

Сист. No: 41262

- 86 -

С5/343.3/.7/Н 26м 

   

Наръчник за мониторинг и анализ на действащите политики за борба с трафика на хора в България  : Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики . - София : Б. и., Б. г. . - 106 с. ; 20 см

   
   http://www.antitraffic.government.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41781

- 87 -

Ч5/343.3/.7/Н 26п 

   

Наръчник за превенция на трафика на хора за обучители, преподаватели, педагогически съветници и социални работници  : Обучения и работни дискусии . - София : Б. и., Б. г. . - 129 с. : с ил. ; 30 см

   
   http://www.antitraffic.government.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41784

- 88 -

Арх/35/Н 46А-о, П/35/Н 46А-о, П1/35/Н 46А-оЦБІІ 3149

Недялков, Антон и др.

   Организация на административното обслужване / Антон Недялков, Александър Петков, Мирослава Бонева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 70 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41458

- 89 -

Ч5/343/П 13Су 

Павлов, Стефан

   Участие на съда в наказателното изпълнение : [Монография] / Стефан Павлов . - София : БАН, 1974 . - 332 с. ; 21 см

   Изд. на БАН. Инст. за правни науки. - Рез. на рус. и фр. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 41307

- 90 -

Арх/316/П 76Юп 

Попова, Юлиана

   Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация : [Монография] / Юлиана Попова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 181 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 170-180

   ISBN 978-954-712-605-3 

  

Сист. No: 41401

- 91 -

ЦБ 62797 

Алманах на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1923-1951

   Алманах на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1923-1951 /  Състав. Цвета Василева Узунова ; предг. и науч. ред. Александър Стоянов Омарчевски . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 110 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3636-5 

  

Сист. No: 41692

- 92 -

Б5/343.98/С 64Т, П/343/С 64Т-з, Ч5/343.98/С 64ТЦБІІ 3143

Стаматов, Тр.

   Задачи по криминалистическа техника / Тр. Стаматов . - София : Министерство на вътрешните работи, 1969 . - 104 с. : със сн., фиг. ; 34 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41316

- 93 -

П/31/С 73ЦБ 62810

Статистика  : Сборник от задачи / Величко Петров и др . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2000 . - 212 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41816

- 94 -

ЦБ 62679 

Тилкиджиев, Николай

   Средна класа и социална стратификация / Николай Тилкиджиев . - София : Лик, 2002 . - 508 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 483-502

   ISBN 954-607-581-7 

  

Сист. No: 41253

- 95 -

ЦБ 62701 

Тилкиджиев, Николай

   Социалните групи : [Изследване] / Николай Тилкиджиев . - София : Наука и изкуство, 1989 . - 240 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 228-234

   ISBN * 

  

Сист. No: 41280

- 96 -

Ч5/341.6/Т 96 

Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000 г. - 2009 г.

   Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000 г. - 2009 г. /  Състав. Златимир Стоянов Орсов . - София : Софи-Р, 2009 . - 231 с. : с табл. ; 21 см

   Състав. известен като Златомир Стоянов Орсов Справочник на поместените в сборника решения и определения по азбучния ред на нормативните актове, на които те се позовават: с. 227-231

   ISBN 978-954-638-166-8 

  

Сист. No: 41312

- 97 -

Ч5/347.9/Т 96-з 

Търговски закон. Съдебна практика  : [Сборник] /  Състав. Албена Илчева, Георги Стефанов . - София : Солотон, 1999 . - 651 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41754

- 98 -

ЦБ 62677 

Фридман, Лорънс М.

   Хоризонталното общество / Лорънс М. Фридман ; Прев. от англ. Владимир Милчев Германов . - София : Весела Люцканова, 2002 . - 436 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Horizontal society / Lawrence M. Friedman. - Библиогр. с. 393-415 ; Азб. указател

   ISBN 954-8453-82-7 

  

Сист. No: 41248

- 99 -

ЦБ 62674 

Хабермас, Юрген

   Постнационалната констелация : Полит. есета / Юрген Хабермас ; Прев. Владимир Теохаров . - София : КХ, 2004 . - 254 с. ; 21 см . -  (Социооптики)

   Ориг. загл. Die Postnationale Konstellation / Jurgen Habermas . - Библиогр. под линия

   ISBN 954-587-098-2 

  

Сист. No: 41244

- 100 -

ЦБ 62700 

Хайек, Фридрих А.

   Право, законодателство и свобода : Ново изложение на либералните принципи на справедливостта и политическата икономия / Фридрих А. Хайек . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1996 - 1998 . - 20 см

   

   ISBN 954-07-0816-8 

   Т. 1. Правни норми и правов ред . - 1996 . - 206 с.

   Индекс

  

Сист. No: 41279

- 101 -

Ч5/343/Х 51Т-о 

Хинова, Тамара

   Освобождаване от наказателна отговорност според българското наказателно право : [Монография] / Тамара Хинова . - София : БАН, 1992 . - 164 с. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. за държавата и правото. - Библиогр. под линия ; Рез. на нем. ез.

   ISBN 954-430-108-9 

  

Сист. No: 41313

- 102 -

Б5/343.3/.7/Ц 30Пп, П/343/Ц 30Пп, Ч5/343.3/.7/Ц 30ПпЦБ 62804

Цветанова, Пламена

   Подкуп. Безстопанственост. Длъжностно присвояване. Престъпления по служба. Документни престъпления. Документна измама : Основни положения и теоретични особености / Пламена Цветанова . - София : АВС, 2005 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41792

- 103 -

Арх/343/Ш 85Пж 

Шопова, Петя Борисова и др.

   Женската престъпност в Русенски регион - тенденции, фактори, прогнози / Петя Борисова Шопова, Светлин Антонов, Георги Киричков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 45 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7071-40-5 

  

Сист. No: 41352

- 104 -

ЦБ 62706 

Шютц, Алфред

   Чужденецът : Избрани студии / Алфред Шютц ; Състав. Кольо Коев ; Прев. [от англ. ] Кольо Коев, Майя Грекова . - София : Лик, 1999 . - 228 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-607-238-9 

  

Сист. No: 41284

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 105 -

П/65.012/I 69ЦБ 62744

International scientific conference "Management of change"  : Conference proceedings, 11-13 april 2014 /  Ed. Diana Antonova, Anton Nedyalkov . - Ruse; Stara Zagora : Primax, 2014 . - 361 p. ; 23 cm

   Dedicated to 20th anniversary of Faculty of business and management. - Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-954-8675-82-6 

  

Сист. No: 41396

- 106 -

BRIE/338/W 83t 

The World today  : Concepts and regions in geography / H. J. de Blij et al . - 5th ed. . - S. L. : John Wiley & Sons, 2011 . - 459 p. : with ill. ; 27 cm

   Glossary; Index

   ISBN 978-0-470-64638-0 

  

Сист. No: 41936

- 107 -

ЦБ 62731 

Атали, Жак и др.

   Икономиката на свобода / Жак Атали, Марк Гийом ; Прев. от фр. Ирена Кръстева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1994 . - 283 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см . -  (Библиотека Идеи)

   

   ISBN 954-07-0258-5 

  

Сист. No: 41344

- 108 -

ЦБ 62704 

Бодрияр, Жан

   Към критика на политическата икономия на Знака / Жан Бодрияр ; Прев. [от фр.] Антоанета Колева . - София : Критика и хуманизъм, 1996 . - 240 с. ; 18 см . -  (Критическа теория)

   Ориг. загл. Pour une critique de l'economie politique du signe / Jean Baudrillard

   ISBN 954-587-026-5 

  

Сист. No: 41283

- 109 -

П/334/Б 55БкЦБ 62809

Боева, Бистра

   Корпоративно управление : От мощните корпорации към икономиките в преход / Бистра Боева . - [София] : Princeps, 2001 . - VIII, 188 с. : със сх., табл. ; 23 см . -  (Библиотека Princeps)

   Библиогр. след отд. гл. и под линия

   ISBN 954-8067-68-4 

  

Сист. No: 41813

- 110 -

П/378/Б 87ЦБ 62770
 Бургаски свободен университет 

   Национална научно-практическа конференция Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда, Бургас, 28 -29.11.2014 г. : Сб. доклади . - Бургас : БСУ, 2014 . - 300 с. ; 20 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 41531

- 111 -

С/35/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : [Сборник нормативни актове] . - София : Солотон, 2006 . - 199 с. ; 20 см

   Обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 41973

- 112 -

ЦБ 62697 

Бъргър, Питър Л.

   Капиталистическата революция : Петдесет твърдения за просперитета, равенството и свободата / Питър Л. Бъргър ; Прeв. от англ. Димитър Димитров ; Науч. ред. Георги Димитров . - [2. изд.] . - София : Лик, 1998 . - 322 с. ; 20 см . -  (Социуми)

   Ориг. загл. The capitalist revolution / Peter L. Berger. - Азб. показалец

   ISBN 954-607-124-2 

  

Сист. No: 41274

- 113 -

С/338.24/В 38Му 

Велев, Младен и др.

   Управление на малката фирма / Младен Велев, Борислава Колчагова . - София : Информа Интелект, 1995 . - 300 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см . -  (Малък бизнес и предприемачество ; 2)

   

   ISBN 954-8492-07-5 

  

Сист. No: 41298

- 114 -

Ч5/339/Г 22Гп 

Ганчев, Ганчо и др.

   Присъединяването на България към Еврозоната : Икономически и социални измерения / Ганчо Ганчев, Чавдар Николов, Йосиф Аврамов . - София : Институт за икономика и межд. отношения ; Фондация Фридрих Еберт, 2010 . - 88 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 87

   ISBN 978-954-92601-4-4 

  

Сист. No: 41317

- 115 -

ЦБ 62694 

Дюркем, Емил

   За разделението на обществения труд / Емил Дюркем ; Прев. от фр. Тодорка Минева, Чавдар Ценов . - София : Сонм, 2002 . - 382 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8478-43-9 

  

Сист. No: 41270

- 116 -

Ч5/327/Е 20Ч5/339/Е 20

Как функционира Европейският съюз

   Как функционира Европейският съюз : Наръчник за институциите на Европ. съюз . - [София] : Делегация на ЕВропейската комисия в България, 2003 . - 48 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41308

- 117 -

П/339/Ж 34ПиЦБ 62782

Желев, Паскал Неделчев

   Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в Европейския съюз / Паскал Неделчев Желев . - София : УНСС, 2014 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-595-7 

  

Сист. No: 41598

- 118 -

П/339.13/Ж 34СмЦБ 62698

Желев, Симеон Денев

   Маркетингови изследвания : (Методология и организация) / Симеон Денев Желев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2008 . - 481 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-906-8 

  

Сист. No: 41277

- 119 -

П/658/З-40ЕуЦБ 62813

Захариев, Еленко

   Управление на предприятието / Еленко Захариев . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2001 . - 526 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 517-520

   ISBN 954-23-0050-6 

  

Сист. No: 41846

- 120 -

Арх/330.1/И 46, П/330.1/И 46ЦБ 62740

Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия  : Научен изследователски проект ФНИ №14-БМ-01 / Диана Антонова и др . - Русе : Примакс, 2014 . - 139 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8675-94-9 

  

Сист. No: 41371

- 121 -

П/331/И 50ЦБ 50057

Икономика на труда  / Димитър Шопов и др . - 2. изд. . - София : Тракия-М, 1999 . - 416 с. : с табл., сх. ; 25,5 см

   Библиогр. с. 410-416

   ISBN 954-9574-32-6 

  

Сист. No: 41847

- 122 -

П/658/И 32ПеЦБ 62752

Йегерс, Пийт и др.

   Ефективно управление на персонала / Пийт Йегерс, Александър Александров, Веселин Кънчев . - София : Информа Интелект, 1996 . - 112 с. : със сх. ; 20 см . -  (Малък бизнес и предприемачество ; 3)

   

   ISBN 954-8492-11-3 

  

Сист. No: 41452

- 123 -

П/65.012/К 86СсЦБ 62786

Костова, Септемврина Георгиева

   Стратегическо управление на човешките ресурси / Септемврина Георгиева Костова . - София : УНСС, 2014 . - 234 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 230-232

   ISBN 978-954-644-549-0 

  

Сист. No: 41614

- 124 -

П/338.24/М 19ДиЦБ 62715

Макфорън, Дезмънд

   Икономическата реконструкция и приватизацията в България / Дезмънд Макфорън ; Прев. [от англ. ] Силвия Йорданова . - София : Информа, 1997 . - 175 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 167-174

   ISBN 954-8292-31-9 

  

Сист. No: 41295

- 125 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2013 . - 406 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41441

- 126 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2013 . - 411 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41443

- 127 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2013 . - 368 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41445

- 128 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2013 . - 376 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41446

- 129 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2014 . - 398 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41447

- 130 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2014 . - 430 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41449

- 131 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2014 . - 425 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41450

- 132 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2014 . - 372 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41451

- 133 -

П/336/М 55ЕрЦБ 62760

Миланова, Емилия Георгиева

   Регулации и управление на риска / Емилия Георгиева Миланова . - София : УНСС, 2014 . - 402 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-544-5 

  

Сист. No: 41462

- 134 -

Арх/330.1/М 67Ди, П/330.1/М 67ДиЦБ 62749

Минчев, Дянко

   Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България / Дянко Минчев . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 161 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-159

   ISBN 978-619-7058-32-1 

  

Сист. No: 41438

- 135 -

Арх/336/М 74Лр, П/336/М 74Лр, П1/336/М 74ЛрЦБІІ 3150

Михайлова, Людмила

   Ръководство за дистанционно обучение по "Управление на финансови институции" / Людмила Михайлова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 60 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41461

- 136 -

Арх/330.1/П 21Ер, П/330.1/П 21Е, П1/330.1/П 21ЕЦБІІ 3151

Папазов, Емил

   Ръководство за дистанционно обучение по "Делови игри" / Емил Папазов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 65 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41494

- 137 -

П/31/П 47В-оЦБ 62811

Петров, Величко Минков и др.

   Основи на статистиката / Величко Минков Петров, Тодор Иванов Тодоров . - В. Търново : Абагар, 2000 . - 598 с. : с диагр., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 589-592

   ISBN 954-427-390-5 

  

Сист. No: 41817

- 138 -

С/338/П 47Сб 

Петров, Серафим и др.

   Бизнес-план : От идеята до реализацията / Серафим Петров, Иванка Петкова, Антон Михайлов . - София : Информа Интелект, 1996 . - 252 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см . -  (Малък бизнес и предприемачество ; 1)

   

   ISBN 954-8492-08-3 

  

Сист. No: 41296

- 139 -

П/330/П 53ВцЦБ 62788

Пиримова, Вера Димитрова

   Цикличност в икономиката : Форми, източници, механизми / Вера Димитрова Пиримова . - София : УНСС, 2014 . - 300 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 288-299

   ISBN 978-954-644-548-3 

  

Сист. No: 41620

- 140 -

П/330/П 69иЦБ 62780

Политическа икономия и икономическа теория  : Сборник статии от Първа национална конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.) /  Науч. ред. Валентина Драмалиева . - София : УНСС, 2014 . - 540 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-583-4 

  

Сист. No: 41587

- 141 -

П/339.13/П 84УмЦБ 62807

Прайд, Уилиам и др.

   Маркетинг: концепции и стратегии / Уилиам Прайд, О. Феръл . - 2. изд. . - София : ФорКом, 1995 . - 400 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-464-040-1 

  

Сист. No: 41815

- 142 -

П/330/П 86чЦБ 62781

Преките чуждестранни инвестиции и междуфирмените отношения след присъединяването на България към Европейския съюз  / Валентин Гоев и др . - София : УНСС, 2013 . - 166 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 158-164

   ISBN 978-954-644- 446-2 

  

Сист. No: 41591

- 143 -

П/339.13/С 83ВчЦБ 62785

Стоянов, Велчо Георгиев

   Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика / Велчо Георгиев Стоянов . - София : УНСС, 2014 . - 478 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 468-476

   ISBN 978-954-644-556-8 

  

Сист. No: 41608

- 144 -

П/330/Т 53сЦБІІ 3152
 Технически университет Варна 

   Сборник научни доклади "Принос за развитие на технологичен предприемачески дух и насоченост на инженерните изследвания към развитие на икономика, базирана на знание и иновации" . - Варна : Колор принт, 2014 . - 236 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр. след всеки докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-760-316-5 

  

Сист. No: 41555

- 145 -

П/338.24/Ш 74О-оЦБ 62714

Шлехт, Ото

   Основи и перспективи на социалното пазарно стопанство / Ото Шлехт ; Прев от нем. Пламен Пъчев . - София : Информа Интелект, 1997 . - 204 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirschaft / Otto Schlecht

   ISBN 954-8492-27-X 

  

Сист. No: 41294

- 146 -

П/336/Ю 12мЦБ 62763
 Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, Свищов, 2013 

   Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25-26.10.2013 г. : Сборник доклади . - Свищов : СА Д. А. Ценов, - 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0944-4 

   Т. 3 . - 2013 . - 271 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 41465

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 147 -

ЦБ 62685 

Бовоар, Симон дьо

   Вторият пол / Симон дьо Бовоар . - София : Колинс - 5, 1996 - . - 20 см

   Ориг. загл. Le deuxieme sexe / Simone de Beauvoir

   ISBN 954-8264-08-0 

   Т. 1. Факти и митове . - 1996 . - 299 с.

   

  

Сист. No: 41260

- 148 -

ЦБ 62685 

Бовоар, Симон дьо

   Вторият пол / Симон дьо Бовоар ; Прев. от фр. Евгения Димитрова Грекова . - София : Колинс - 5, - 1996 . - 20 см

   Ориг. загл. Le deuxieme sexe / Simone de Beauvoir

   ISBN 954-8264-08-0 т. 2

   Т. 2. Преживеният опит . - 1996 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 41275

- 149 -

Арх/398/Д 78Юк, П/398/Д 78ЮкЦБ 62727

Дончева, Юлия Георгиева

   Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст : (189 игри и броилки с вариантите им) / Юлия Георгиева Дончева . - Русе : Медиатех, 2014 . - 238 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 223 - 232. - Рез. на англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-7071-84-9 

  

Сист. No: 41345

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 150 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2013 . - 406 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41441

- 151 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2013 . - 411 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41443

- 152 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2013 . - 368 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41445

- 153 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2013 . - 376 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41446

- 154 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2014 . - 398 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41447

- 155 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2014 . - 430 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41449

- 156 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2014 . - 425 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41450

- 157 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2014 . - 372 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41451

- 158 -

П/519/М 74ЦтЦБ 62806

Михайлов, Цоню

   Теория на разписанията : задачи от вида "Job Shop" / Цоню Михайлов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 246 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 245

   ISBN 978-954-07-3688-4 

  

Сист. No: 41801

- 159 -

П/519/М 74Цт, П1/519/М 74ЦтЦБ 62808

Михайлов, Цоню и др.

   Теория на разписанията : Задача на Джонсън : [Монография] / Цоню Михайлов, Михаил Цонев Михайлов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 174 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 173

   ISBN 978-954-07-2704-2 

  

Сист. No: 41803

- 160 -

Арх/519.8/П 13Вк 

Павлов, Велизар Тодоров

   Количествени методи в управлението : [Монография] / Велизар Тодоров Павлов . - София : Препрес, 2013 . - 174 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 173-174

   ISBN 978-954-90443-7-9 

  

Сист. No: 41378

- 161 -

ЦБ 62713 

Пенроуз, Роджър

   Новият разум на царя : За компютрите, разума и законите на физиката / Роджър Пенроуз ; Прев. от англ. ез. Николай Вълчанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1998 . - 563 с. : със сх. ; 24 см

   Ориг. загл. The Emperor's New Mind / Roger Penrose. - Библиогр. с. 547-555 ; Азб. показалец

   ISBN 954-07-0468-5 

  

Сист. No: 41293

- 162 -

П/519.68/Р 94СрЦБ 62762

Русева, Стела Иванова и др.

   Ръководство по асемблер / Стела Иванова Русева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 227 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3588-7 

  

Сист. No: 41464

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 163 -

П/58/Т 53ЦБІІ 3153

Тетрадка по структура и биоразнообразие на растения и гъби  : За студенти от специалност Екохимия /  Ред. Майя Петрова Стойнева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 81 с. : с ил. ; 29 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Биолог. фак. Кат. по ботаника

   ISBN 978-954-07-3590-0 

  

Сист. No: 41645

- 164 -

С/58/Ф 64 

Флора на Народна република България  /  Глав. ред. Даки Йорданов . - София : БАН, 1963 . - 25 см

   

   ISBN * 

   Т. 4 /  Ред. кол.  Д. Йорданов, Ст. Кожухаров ; Отг. ред.  Д. Йорданов . - 1970 . - 748 с. : с ил., 1 л. к.

   

  

Сист. No: 41328

- 165 -

С/58/Ф 64 

Флора на Народна рупублика България  /  Глав. ред. Даки Йорданов . - София : БАН, 1963- . - 25 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 / Н. Стоянов, и др. ; Ред. кол.  Д. Йорданов, и др. . - 1963 . - 509 с. : с ил., 2 л. к.

   

  

Сист. No: 41325

- 166 -

С/58/Ф 64 

Флора на Народна рупублика България  /  Глав. ред. Даки Йорданов . - София : БАН, 1963- . - 25 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 / Н. Стоянов, и др. ; Ред. кол.  Д. Йорданов, и др. . - 1964 . - 426 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 41326

- 167 -

С/58/Ф 64 

Флора на Народна рупублика България  /  Глав. ред. Даки Йорданов . - София : БАН, 1963- . - 25 см

   

   ISBN * 

   Т. 3 / Ив. Асенов, и др. ; Ред. кол.  Д. Йорданов, Б. Кузманов . - 1966 . - 638 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 41327

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 168 -

ЦБ 62713 

Пенроуз, Роджър

   Новият разум на царя : За компютрите, разума и законите на физиката / Роджър Пенроуз ; Прев. от англ. ез. Николай Вълчанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1998 . - 563 с. : със сх. ; 24 см

   Ориг. загл. The Emperor's New Mind / Roger Penrose. - Библиогр. с. 547-555 ; Азб. показалец

   ISBN 954-07-0468-5 

  

Сист. No: 41293

- 169 -

Арх/52/С 75Тс, П/52/С 75ТсЦБ 62743

Стефанова, Тодорка Жекова

   Студентска учебно-изследователска експедиция за наблюдение на пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 г. : (монография) / Тодорка Жекова Стефанова . - Русе : Хелт Консулт Русе, Б. г. . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 95-96

   ISBN 978-954-92702-8-0 

  

Сист. No: 41366

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 170 -

П/541/С 50ЦБ 62755

Соколова, Ева

   Химична термодинамика / Ева Соколова . - 3. фототип. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 467 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 466

   ISBN 978-954-322-733-4 

  

Сист. No: 41455

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 171 -

ЦБ 62711 

Докинс, Ричард

   Себичният ген / Ричард Докинс . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1998 . - 456 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Selfish Gene / Richard Dawkins Библиогр. с. 433-443 ; Съдържа и Азб. показалец и ключ към библиогр.

   ISBN 954-07-1158-4 

  

Сист. No: 41291

- 172 -

ЦБІІ 3154 
 Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет 

   Петдесет] 50 години Биологически факултет (1963-2013) : Биологията - науката на XXI век : 125 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" /  Състав. Мариела Константинова Оджакова-Байтошева, Божидар Галуцов, Мариана Модрева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 75 с. : с ил., портр. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3629-7 

  

Сист. No: 41770

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 173 -

П/614/В 93МмЦБ 62754

Вълканова, Мария

   Медицинско право / Мария Вълканова . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 315 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-762-0 

  

Сист. No: 41454

- 174 -

ЦБ 62796 

Караколев, Димо Иванов

   [Шестдесет] 60 години с лековити минерални води 1950-2010 : Научнопопулярна и автобиографична повест / Димо Иванов Караколев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 56 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3639-6 

  

Сист. No: 41691

- 175 -

П/61/П 57ЦБ 62759

Пластична и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията  / Светослав Богданов Ботев и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 111 с. : с цв. ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 103-110

   ISBN 978-954-07-3541-2 

  

Сист. No: 41460

- 176 -

П/61/Т 53ЦБ 62778

Терзииванов, Димитър и др.

   Клинична фармакология : За студенти по медицина / Димитър Терзииванов, Иванка Николова Атанасова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 429 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3597-9 

  

Сист. No: 41584

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 177 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2013 . - 406 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41441

- 178 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2013 . - 411 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41443

- 179 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2013 . - 368 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41445

- 180 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '13 Габрово, 2013  International scientific conference UNITECH`13 Gabrovo, 2013 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '13 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2013 . - 376 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41446

- 181 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2014 . - 398 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41447

- 182 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2014 . - 430 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41449

- 183 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2014 . - 425 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41450

- 184 -

П/621/М 45ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014  International scientific conference UNITECH`14 Gabrovo, 2014 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2014 . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '14 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2014 . - 372 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41451

- 185 -

ЦБ 62795 

ПРЕСБУК за отразяване на тържество по случай 50 години от първия полет на човек в космоса Юрий Гагарин  : Проведено на 19.04.2011 г. в Технически унверситет - Варна /  Състав. Цветанка Ковачева . - Варна : ТУ - Варна, 2011 . - 11 с., 1 л. портр. : с цв. ил ; 20 см + CD (3, 05 GB) : 12 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41682

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 186 -

С/620.9/C 31 

   

Catalogue of small wind turbines  . - 7th ed. . - Hurup Thy : Folkcenter print, 2014 . - 117 p. : with ill. and tables ; 30 cm

   

   ISBN 978-87-7778-133-9 

  

Сист. No: 41373

- 187 -

П/620.9/W 72pЦБ 62739

Wind power for the world  : The Rise of modern wind energy /  Ed. Preben Maegaard, Anna Krenz, Wolfgang Palz . - Singapore : Pan Stanford, 2013 . - XXXII, 642 p. : with figures ; 23 cm . -  (Pan Stanford series on renewable energy ; 2)

   Name index p. 621-626; Subject index p. 627-642

   ISBN 978-981-4364-93-5 

  

Сист. No: 41364

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 188 -

С/621.31/T 38 

Test & Measurement catalog 2013/2014  . - Munchen : Rohde & Schwarz, 2011-2013 . - 212 p. : with ill. ; 28 cm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41372

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 189 -

С/621.31/T 38 

Test & Measurement catalog 2013/2014  . - Munchen : Rohde & Schwarz, 2011-2013 . - 212 p. : with ill. ; 28 cm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41372

- 190 -

П/681.32/К 39ДиЦБ 62695

Кардон, Доминик

   Интернет демокрацията : Обещания и граници / Доминик Кардон ; Прев. от фр. Лидия Димитрова Денкова . - София : НБУ, 2012 . - 112 с. ; 21 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена)

   Ориг. загл. Genesis of Western Rationalism / Max Weber

   ISBN 978-954-535-703-9 

  

Сист. No: 41272

- 191 -

П/621.397/К 81КтЦБ 62817

Конов, Кирил Иванов и др.

   Телевизионна техника : Учебник за техникуми / Кирил Иванов Конов, Илия Иванов Щърбанов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 1989 . - 384 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 379-380

   ISBN * 

  

Сист. No: 41861

- 192 -

ЦБ 62668 

Опенхайм, Алън В. и др.

   Сигнали и системи / Алън В. Опенхайм, Алън С. Уилски, Ян Т. Йънг . - София : Техника, 1993 . - 661 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 655 - 661

   ISBN 954-03-0147-5 

  

Сист. No: 41254

- 193 -

П/621.396/П 91МрЦБ 62816

Проданова, Мария Методиева и др.

   Радио-и телевизионна техника : Учебник за СПТУ / Мария Методиева Проданова, Недялко Николов Недялков . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 1990 . - 253 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 250

   ISBN * 

  

Сист. No: 41860

- 194 -

С/656/П 94Ци 

Пчелински, Цвети Петров

   Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи : Хронологичен сборник / Цвети Петров Пчелински . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 524 с., 16 с. ил., портр., к. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 443-448. - Геогр. показалец ; Именен показалец

   ISBN 978-619-188-006-5 

  

Сист. No: 41342

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 195 -

П/629/А 93ЮтЦБ 62800

Атаманов, Юрий Евгеньевич и др.

   Теория подвижного состава городского электрического транспорта : Учебно-методическое пособие / Юрий Евгеньевич Атаманов, Владимир Николаевич Плищ . - Минск : БНТУ, 2014 . - 267 с. ; 20 см

   Предм. указ. с. 265-266

   ISBN 978-985-525-727-2 

  

Сист. No: 41748

- 196 -

ЦБ 62799 

Ивуть, Роман Белославович и др.

   Логистические системы на транспорте : Учебно-методическое пособие / Роман Белославович Ивуть, Тереза Романова Кисель, Владимир Степанович Холупов . - Минск : БНТУ, 2014 . - 76 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN 978-985-550-078-1 

  

Сист. No: 41746

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 197 -

П/338/Н 75Х-оЦБ 62787

Николова, Христина Лазарова и др.

   Организация на транспортната дейност и търговски операции в транспорта : (Основни въпроси, нормативни документи и казуси) / Христина Лазарова Николова, Петя Делчева Коралова . - София : УНСС, 2014 . - 126 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-550-6 

  

Сист. No: 41618

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 198 -

Арх/631.4/Д 58Пе 

Димитров, Петър Димитров и др.

   Ерозия на почвата и мерки за защита / Петър Димитров Димитров, Светла Симеонова Русева, Илия Спасов Малинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 182 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 176 - 178

   ISBN 978-619-7135-02-2 

  

Сист. No: 41357

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 199 -

П/65.012/I 69ЦБ 62744

International scientific conference "Management of change"  : Conference proceedings, 11-13 april 2014 /  Ed. Diana Antonova, Anton Nedyalkov . - Ruse; Stara Zagora : Primax, 2014 . - 361 p. ; 23 cm

   Dedicated to 20th anniversary of Faculty of business and management. - Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-954-8675-82-6 

  

Сист. No: 41396

- 200 -

С/338.24/В 38Му 

Велев, Младен и др.

   Управление на малката фирма / Младен Велев, Борислава Колчагова . - София : Информа Интелект, 1995 . - 300 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см . -  (Малък бизнес и предприемачество ; 2)

   

   ISBN 954-8492-07-5 

  

Сист. No: 41298

- 201 -

ЦБ 62692 

Георгиев, Благовест

   В търсене на ефективност : Социология на индустриалната организация / Благовест А. Георгиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1994 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41269

- 202 -

П/65.012/З-39ЦсЦБ 62791

Зафирова, Цвета

   Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи : [Монография] / Цвета Зафирова . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 484 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 459 - 483 и под линия

   ISBN 978-954-21-0779-8 

  

Сист. No: 41638

- 203 -

П/658/И 32ПеЦБ 62752

Йегерс, Пийт и др.

   Ефективно управление на персонала / Пийт Йегерс, Александър Александров, Веселин Кънчев . - София : Информа Интелект, 1996 . - 112 с. : със сх. ; 20 см . -  (Малък бизнес и предприемачество ; 3)

   

   ISBN 954-8492-11-3 

  

Сист. No: 41452

- 204 -

П/65.012/К 23К-оЦБ 62812

Каменов, Камен и др.

   Организационно поведение : Цикъл лекции / Камен Каменов, Еленко Захариев . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1998 . - 256 с. : със сх. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41845

- 205 -

П/65.012/К 86СсЦБ 62786

Костова, Септемврина Георгиева

   Стратегическо управление на човешките ресурси / Септемврина Георгиева Костова . - София : УНСС, 2014 . - 234 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 230-232

   ISBN 978-954-644-549-0 

  

Сист. No: 41614

- 206 -

Арх/519.8/П 13Вк 

Павлов, Велизар Тодоров

   Количествени методи в управлението : [Монография] / Велизар Тодоров Павлов . - София : Препрес, 2013 . - 174 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 173-174

   ISBN 978-954-90443-7-9 

  

Сист. No: 41378

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

- 207 -

ЦБ 62713 

Пенроуз, Роджър

   Новият разум на царя : За компютрите, разума и законите на физиката / Роджър Пенроуз ; Прев. от англ. ез. Николай Вълчанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1998 . - 563 с. : със сх. ; 24 см

   Ориг. загл. The Emperor's New Mind / Roger Penrose. - Библиогр. с. 547-555 ; Азб. показалец

   ISBN 954-07-0468-5 

  

Сист. No: 41293

- 208 -

П/004/П 51ДдЦБ 62819

Пийк, Джери и др.

   Да научим операционната система UNIX : Едносесиен обзор / Джери Пийк, Грейс Тодино, Джон Стренг ; Прев. [от англ.] Силвия Куюмджиева . - София : ЗеСТ Прес, 2001 . - 87 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Learning the UNIX Operating System / Jerry Peek, Grace Todino, John Strang. - Съдържа и Бърз справочник; Предм. показалец

   ISBN 954-90498-5-X 

  

Сист. No: 41866

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 209 -

П/621.9/В 31АрЦБ 62830

Вачев, Ангел Атанасов

   Рязане на материалите / Ангел Атанасов Вачев . - Пловдив : ТУ - филиал Пловдив, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 954-8779-22-6 

   Ч. 2. Физични явления и параметри на процеса рязане . - 2000 . - 80 с. : с ил.

   Библиогр. с. 80

  

Сист. No: 41914

- 210 -

П/621.9/В 31АрЦБ 62830

Вачев, Ангел Атанасов

   Рязане на материалите / Ангел Атанасов Вачев . - Пловдив : ТУ - филиал Пловдив, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 954-8779-15-3 

   Ч. 1. Геометрични, кинематични и технологични параметри при процеса на рязане . - 2000 . - 80 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 41915

- 211 -

Арх/621.78/Д 18Пв 

Данев, Пламен С. и др.

   Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство при закаляване / Пламен С. Данев, Данаил Д. Господинов, Мария П. Николова ; Под общ ред. на Пламен С. Данев . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 428 с. ; 23 см

   

   ISBN 954978-954-337-161-7 

  

Сист. No: 41410

- 212 -

П/621.9/Н 77ГрЦБ 62828

Николчева, Галина

   Режещи инструменти / Галина Николчева . - София : Интерпрес, 2003 . - 258 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 255-256

   ISBN 954-91363-1-0 

  

Сист. No: 41912

Езикознание. Филология. Литература

- 213 -

С/82.0/H 75Ch 

Holman, Clarence Hugh et al

   A Handbook to literature / Clarence Hugh Holman, William Harmon . - 5th ed. . - New York : Macmillan Publishing Company, 1986 . - 647 p. ; 23 cm

   Appendices Nobel Prizes for Literature, Pulitzer Prizes for fiction, poetry and drama; Index of proper names p. 605-647

   ISBN 0-02-356410-5 

  

Сист. No: 41289

- 214 -

ЦБ 62669 

Антонова, Александра Атанасова

   Чавдар Мутафов - в търсене на художествения лик / Александра Атанасова Антонова . - София : Карина-Мариана Тодорова, 2011 . - 251 с. ; 20 см

   Библиогр. с. отд. гл. - С автограф от автора

   ISBN 978-954-315-065-6 

  

Сист. No: 41236

- 215 -

П/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Руси Димитров Русев и др . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-33-8 

   Т. 8 . - 2014 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 41243

- 216 -

ЦБ 39767 

Атанасова, Вера Русева и др.

   Кратка немска граматика / Вера Русева Атанасова, Текла Сугарева . - София : Наука и изкуство, 1983 . - 239 с. : с табл. ; 20 см . -  (Малка граматическа библиотека)

   Библиогр. с. 232-233

   ISBN * 

  

Сист. No: 41807

- 217 -

ЦБ 62676 

Барт, Ролан

   Въображението на знака : Есета / Ролан Барт ; Прев. от фр. Надя Дионисиева . - София : Народна култура, 1991 . - 584 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библиотека Размисли)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41246

- 218 -

ЦБ 62835 

Биолчев, Боян Асенов

   Съчинения в единадесет тома / Боян Асенов Биолчев . - 3. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0885-4 

   Т. 6. Държавата Урария . - 2014 . - 294 с.

   

  

Сист. No: 41919

- 219 -

С/01/В 39а 
 Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 

   Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура : Библиографски указател : По повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет /  Съст. и ред. Сава Василев . - 2. прераб. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 238 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-933-4 

  

Сист. No: 41586

- 220 -

ДИР/886.7/В 76Па 

Воденски, Петър

   А иначе дипломацията е сериозен занаят / Петър Воденски . - София : [Симолини], 2013 . - 399 с., [14] л. цв. ил., факс., портр. ; 20 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-9493-71-9 

  

Сист. No: 41799

- 221 -

ЦБ 62746 

Вълчев, Йордан

   Апология на българския език / Йордан Вълчев ; Предг., състав., бел. и ред. Руси Русев ; Послесл. Иван Радев . - Русе : Лени-Ан, 2012 . - 240 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8190-90-9 

  

Сист. No: 41409

- 222 -

ЦБ 62839 

Гранитски, Иван

   Гео Милев и трагиката на националната съдба / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 142 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0903-5 

  

Сист. No: 41927

- 223 -

ЦБ 62730 

Дичев, Стефан Николов

   Подземията на Сен Жан д`Акр : Роман / Стефан Николов Дичев . - София : Бълг. писател, 1990 . - 455 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41330

- 224 -

ЦБ 50869 

Дичев, Стефан Николов

   Цариградски романи / Стефан Николов Дичев . - София : Бълг. писател, 1990 . - 512 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41331

- 225 -

ЦБІІ 3155 

Дончев, Антон

   Легенди за двете съкровища / Антон Дончев ; Худож. Борислав Стоев . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-09-0851-9 

  

Сист. No: 41918

- 226 -

ЦБ 62793 

Иванов, Иван Нинов

   Жарава от спомени : Избрано творчество / Иван Нинов Иванов . - Плевен : izdavam.com, 2014 (Печатница Нима) . - 209 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-162-343-4 

  

Сист. No: 41668

- 227 -

ЦБ 62840 

Йосифова, Бригита

   Обещах да запомня : Разговори с Петър Увалиев / Бригита Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-882-8 

  

Сист. No: 41939

- 228 -

ЦБ 62841 

Йосифова, Бригита

   Петър Увалиев : Изповеди / Бригита Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-077-7 

  

Сист. No: 41940

- 229 -

Ч5/8/К 85Пс 

Корнаджев, Петър Захариев

   Съдебна реторика / Петър Захариев Корнаджев . - София : Софи-Р, 2000 . - 128 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-638-082-2 

  

Сист. No: 41310

- 230 -

Арх/886.7/Л 33Рк 

Лебедова, Румяна Димитрова

   Културно-исторически синкретизъм в някои текстове на Антон Страшимиров / Румяна Димитрова Лебедова . - Русе : РИТТ, 2014 . - 44 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-759-305-3 

  

Сист. No: 41351

- 231 -

ЦБІІ 3156 

Маринска, Ружа

   Гео Милев и изкуството / Ружа Маринска . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 293 с. : с ил., портр., фотогр. ; 28 см

   Книгата е изцяло двуезична

   ISBN 978-954-09-0910-3 

  

Сист. No: 41922

- 232 -

ЦБІ 3349 

Нещата от живота  /  [Състав.] Валентин Велчев . - Б. м. : Seven studio, 2005 - 2013 . - 16 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2005 . - 351 с.

   

  

Сист. No: 41245

- 233 -

ЦБІ 3349 

Нещата от живота  /  [Състав.] Валентин Велчев . - Б. м. : Seven studio, 2005 - 2013 . - 16 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2007 . - 351 с.

   

  

Сист. No: 41247

- 234 -

ЦБІ 3349 

Нещата от живота  /  [Състав.] Валентин Велчев . - Б. м. : Seven studio, 2005 - 2013 . - 16 см

   

   ISBN * 

   Т. 3 . - 2009 . - 351 с.

   

  

Сист. No: 41249

- 235 -

ЦБІ 3349 

Нещата от живота  /  [Състав.] Валентин Велчев . - Б. м. : Seven studio, 2005 - 2013 . - 16 см

   

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2011 . - 351 с.

   

  

Сист. No: 41250

- 236 -

ЦБІ 3349 

Нещата от живота  /  [Състав.] Валентин Велчев . - Б. м. : Seven studio, 2005 - 2013 . - 16 см

   

   ISBN * 

   Т. 5 . - 2013 . - 351 с.

   

  

Сист. No: 41251

- 237 -

П/886.7.01/.09/П 34Пк, П1/886.7.01/.09/П 34, ЦБ 62738 

Пенев, Пламен

   Критическа хроника. Животът на идеите : (сборник) / Пламен Пенев . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 342 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 341

   ISBN 978-619-7058-19-2 

  

Сист. No: 41362

- 238 -

ЦБ 62120 

Радев, Симеон

   Лица и събития от моето време : В 7 т. / Симеон Радев . - София : Захарий Стоянов ; Фондация ВМРО, 2014 . - 24 см

   Подготвили за печат Красимир Каракачанов и Цочо Билярски

   ISBN 978-954-09-0899-1 

   ISBN * 

   Т. 3. Спомени . - 2015 . - 584 с.

   

  

Сист. No: 41921

- 239 -

ЦБ 62843 

Радев, Симеон Тр.

   Строителите на съвременна България : Неиздаван ръкопис / Симеон Тр. Радев ; Предг., състав. Ива Бурилкова, Цочо Билярски . - София : Skyprint, 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-390-110-4 

   Кн. 1; Кн. 2. Произходът на съвременна България; Руско-българският конфликт и дипломацията (1886-1887) . - 2015 . - 481 с.

   

  

Сист. No: 41943

- 240 -

ЦБ 62741 

Разбирам и говоря  : Български език като чужд / Елена Любомирова Хаджиева и др . - София : Гутенберг, 2012 . - 264 с. ; 24 см

   Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по славянски филологии. - Библиогр. с. 263

   ISBN 978-954-617-129-0 

  

Сист. No: 41376

- 241 -

ЦБ 62849 

Петър Увалиев или Пиер Рув: един живот  / Соня Рув . - София : СИЕЛА, 2010 . - 544 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Ориг. загл. Petar Ouvaliev aka Pierre Rouve. A life / Sonia Rouve

   ISBN 978-954-28-0744-5 

  

Сист. No: 41976

- 242 -

П/378/С 53дЦБ 62753
 Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Конф. на нехабилитирани преподаватели и ... (10 ; София ; 2013) 

   Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, май 2013 : Сборник /  Състав. Димитър Веселинов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 517 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Пълното име на състав.: Димитър Веселинов Димитров. - Текст и на англ., фр., нем., итал., исп. и гр. ез. - Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-3633-4 

  

Сист. No: 41518

- 243 -

П/80/С 69ЦБ 62779

Станков, Людмил

   Помагало по албански език / Людмил Станков . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 95 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3570-2 

  

Сист. No: 41585

- 244 -

ЦБ 62834 

Тзавелла, Христофор

   Глаголици. Кирилици / Христофор Тзавелла . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-463-177-2 

   

   

  

Сист. No: 41920

- 245 -

С/004/Т 66с 

   

Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур  /  Перев. с англ., под ред. Ю. Г. Гордиенко . - Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс ; Cisco press, 2002 . - 368 с. ; 23 см

   

   ISBN 5-8459-0245-2 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41287

- 246 -

ЦБ 53757 

Томов, Александър Александров

   Архипелази на духа : Есета / Александър Александров Томов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1995 . - 122 с. ; 19,5 см

   

   ISBN 954-07-0792-7 

  

Сист. No: 6432

История. География. Биографии. Археология

- 247 -

BRIE/338/W 83t 

The World today  : Concepts and regions in geography / H. J. de Blij et al . - 5th ed. . - S. L. : John Wiley & Sons, 2011 . - 459 p. : with ill. ; 27 cm

   Glossary; Index

   ISBN 978-0-470-64638-0 

  

Сист. No: 41936

- 248 -

ЦБ 62718 

Андерсън, Бенедикт

   Въобразените общности : Размишления върху произхода и разпространението на национализма / Бенедикт Андерсън ; Прев. Яна Любенова Генова . - София : Критика и хуманизъм, 1998 . - 225 с. ; 20 см . -  (Социооптики)

   Ориг. загл. Imagined Communities / Benedict Anderson Библиогр. с. 215-221 и под линия ; Азб. показалец

   ISBN 954-587-039-7 

  

Сист. No: 41300

- 249 -

П/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Руси Димитров Русев и др . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-33-8 

   Т. 8 . - 2014 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 41243

- 250 -

ЦБ 62683 

Бердяев, Николай

   Извори и смисъл на руския комунизъм / Николай Бердяев . - София : Христо Ботев, 1994 . - 224 с. ; 20 см . -  (Философия на духа)

   

   ISBN 954-445-268-0 

  

Сист. No: 41258

- 251 -

П/93/99/Б 82ФмЦБ 57654

Бродел, Фернан

   Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век : В 3 тома / Фернан Бродел ; Прев. Мария Георгиева . - [София] : Прозорец, 2002 - . - 24 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 954-733-118-3 (т. 1)

   Т. 1. Структурите на всекидневието : Възможното и невъзможното . - [2002] . - 480 с. : с ил., к.

   Ориг. загл. Les jeux de l'echange

  

Сист. No: 41266

- 252 -

ЦБ 62737 

Българите  : История, хипотези, загадки: (Сборник) /  Състав. Георги Петров . - 2. разш. изд. . - София : Хелиопол, 2009 . - 260 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 256 - 260

   ISBN 978-954-578-224-4 

  

Сист. No: 41360

- 253 -

П/949.72/Б 92ЦБ 62774

Българо -турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918)  : Сборник от документи /  Съст., ред. Милен Костадинов Куманов и др . - София : Гутенберг, 2004 . - 687 с. : с табл., факс. ; 24 см

   Други състав. : Иван Коев, Кемал Еюп ; Пълното име на състав. К. Еюп е Кемал Еюп Адил. - Текст и на фр. ез. - Съдържа и Списък на наградените турски военнослужещи с български ордени и медали през Първата световна война ; Списък на наградените български военнослужещи с турски ордени и медали през Първата световна война ; Именен показалец, геогр. показалец. - Изд. на БАН. Институт за история, Центр. воен. арх.

   ISBN 954-9943-68-2 

  

Сист. No: 41549

- 254 -

ЦБ 62838 

Велева, Валерия

   Рани от власт : 46 знакови интервюта с политици и интелектуалци / Валерия Велева . - София : Когнито, 2015 . - 603 с. : с фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0908-0 

  

Сист. No: 41926

- 255 -

П/31/Д 14СдЦБ 62789

Геодемография  / Соня Дакова, Камен Петров . - София : УНСС, 2014 . - 214 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 212-214

   ISBN 978-954-644-563-6 

  

Сист. No: 41622

- 256 -

ЦБ 62839 

Гранитски, Иван

   Гео Милев и трагиката на националната съдба / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 142 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0903-5 

  

Сист. No: 41927

- 257 -

ЦБ 62747 

Дерменджиев, Атанас и др.

   География на света : В геогр. миниатюри, анализи, прогнози / Атанас Дерменджиев, Румен Янков, Стела Дерменджиева . - В. Търново : Faber, 1997 . - 184 с. ; 20 см

   Съдържа Природни ресурси, география и политика, страни и градове, икономика, население

   ISBN 954-9541-19-3 

  

Сист. No: 41432

- 258 -

ЦБ 62840 

Йосифова, Бригита

   Обещах да запомня : Разговори с Петър Увалиев / Бригита Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-882-8 

  

Сист. No: 41939

- 259 -

ЦБ 62841 

Йосифова, Бригита

   Петър Увалиев : Изповеди / Бригита Йосифова . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-077-7 

  

Сист. No: 41940

- 260 -

ДИР/92/Н 75Тс 

Николова, Таня

   Символите на България / Таня Николова ; Под ред. на Ралица Дукадинова . - София : Български бестселър, 2014 . - 390 с. : с ил., портр., фотогр. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-463-174-1 

  

Сист. No: 41923

- 261 -

ЦБ 62735 

Петров, Георги

   Зората на българите / Георги Петров . - София : Хелиопол, 2013 . - 222 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 216 - 222

   ISBN 978-954-578-309-8 

  

Сист. No: 41358

- 262 -

ЦБ 62736 

Петров, Георги

   Кои са предците ни / Георги Петров . - София : Хелиопол, 2011 . - 182 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 176 - 182

   ISBN 978-954-578-277-0 

  

Сист. No: 41359

- 263 -

ЦБ 62120 

Радев, Симеон

   Лица и събития от моето време : В 7 т. / Симеон Радев . - София : Захарий Стоянов ; Фондация ВМРО, 2014 . - 24 см

   Подготвили за печат Красимир Каракачанов и Цочо Билярски

   ISBN 978-954-09-0899-1 

   ISBN * 

   Т. 3. Спомени . - 2015 . - 584 с.

   

  

Сист. No: 41921

- 264 -

ЦБ 62843 

Радев, Симеон Тр.

   Строителите на съвременна България : Неиздаван ръкопис / Симеон Тр. Радев ; Предг., състав. Ива Бурилкова, Цочо Билярски . - София : Skyprint, 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-390-110-4 

   Кн. 1; Кн. 2. Произходът на съвременна България; Руско-българският конфликт и дипломацията (1886-1887) . - 2015 . - 481 с.

   

  

Сист. No: 41943

- 265 -

ЦБ 62836 

Райчевски, Стоян

   Разоренията на македонските българи (1878 - 1903) / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 535 с. ; 21 см . -  (Бежанци)

   

   ISBN 978-954-09-0837-3 

  

Сист. No: 41924

- 266 -

ЦБ 62849 

Петър Увалиев или Пиер Рув: един живот  / Соня Рув . - София : СИЕЛА, 2010 . - 544 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Ориг. загл. Petar Ouvaliev aka Pierre Rouve. A life / Sonia Rouve

   ISBN 978-954-28-0744-5 

  

Сист. No: 41976

- 267 -

ЦБ 62797 

Алманах на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1923-1951

   Алманах на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1923-1951 /  Състав. Цвета Василева Узунова ; предг. и науч. ред. Александър Стоянов Омарчевски . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 110 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3636-5 

  

Сист. No: 41692

- 268 -

П/949.72/С 80 Пп 

Стоименов, Петър

   Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква : Кратък исторически преглед / Петър Стоименов . - София : История, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41800

- 269 -

ЦБ 62777 

Федотов, Александър Викторов

   Корея : корейско странознание / Александър Викторов Федотов . - 2. разш. и прераб. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 128 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 123, 127-128

   ISBN 978-954-07-3608-2 

  

Сист. No: 41580

- 270 -

П/94/Х 29БиЦБ 62845

Харт, Базил Лидъл

   История на Първата световна война / Базил Лидъл Харт ; Прев от англ. Горан Райновски . - София : Труд, 2014 . - 535 с. ; 24 см

   Азб. показалец ; хронолог. табл.

   ISBN 978-954-398-333-9 

  

Сист. No: 41949

- 271 -

Гр/9/Ч 94 

Чудесата на България  /  Състав. Исак Гозес . - София : Стандарт, [2014] . - 264 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2934-41-7 

  

Сист. No: 41802

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 272 -

П/796/Т 82мЦБІІ 3144

[Трети] III Международен научен конгрес [на тема] "Спорт, стрес, адаптация", 19-21 ноември 2004 г., София  : Олимпийски спорт и спорт за всички /  Ред. Станка Виденова, Станка Виденова Костадинова . - София : ИК Тип-топ прес, 2007 . - 608 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

   Библиогр. след някои докл. ; Текст и на англ. ез. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-8964-61-9 

  

Сист. No: 41337

- 273 -

П/37/Ч 75ЦБ 62732

[Четвърта] IV национална научнопрактическа конференция [на тема] "Физическо възпитание и спорт в училище"  : Сб. докл. и съобщения /  Науч. ред. Малчо Стоянов Малчев . - Варна : Фабер, 2006 . - 480 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл.

   ISBN 954-775-654-0 

   ISBN 978-954-775-654-0 

  

Сист. No: 41343

- 274 -

С/796/Б 74Вк 

Боянов, Владимир и др.

   Културизъм и фитнес : Терминологичен речник / Владимир Боянов, Димитър Евгениев Обрешков . - София : Б. и., 2013 . - 275 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 275

   ISBN * 

  

Сист. No: 41415

- 275 -

П/796/В 88ЦБІІ 3147
 Втора международна научна конференция на тема "Кинезиология 2007" , В. Търново, 2007 

   Сборник трудове от II Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2007" : Под патронажа на ректора на ВТУ и посветена на 15 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" : : Проведена във Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" на 18 и 19 окт. 2007 г. /  Науч. ред. Людмил Петров . - В. Търново : I & B, 2007 . - 272 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   Изд. е с ISSN 1313-244Х

   ISBN * 

  

Сист. No: 41355

- 276 -

Арх/37/И 58Ин 

Илчев, Илиян Йорданов

   Начално обучение на подрастващи бадминтонисти : Монография / Илиян Йорданов Илчев ; Науч. ред. Антоанета Момчилова . - Плевен : Медиатех, 2012 (Издателски център при РУ Ангел Кънчев) . - 106 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 102-106

   ISBN 978-954-8467-82-7 

  

Сист. No: 41411

- 277 -

Арх/796/К 78, П/796/К 78ЦБ 62724

Колективните спортове във висшите училища  : Монография / Анна Тихомирова Божкова и др ; Ред. Василка С. Христова . - София : Артграф, 2014 . - 160 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 153-159

   ISBN 978-954-9401-83-7 

  

Сист. No: 41333

- 278 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади /  Под науч. ред. на Никола Попов . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 22 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-718-003-7 

   Т. 2 . - 1996 . - 142 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41299

- 279 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади /  Под науч. ред. на Никола Попов . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 20 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-718-145-9 

   Т. 10 . - 2005 . - 268 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41301

- 280 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади от научната конференция "Личност, мотивация, спорт" - 27.05.2005 г., София /  Под науч. ред. на Юлия Мутафова-Заберска ; Ред. Живка Желязкова-Койнова . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 20 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-718-191-2 :10

   ISBN 978-954-718-191-5 :13

   Т. 11 . - 2006 . - 216 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41302

- 281 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади /  Под науч. ред. на Юлия Мутафова-Заберска . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 20 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-718-208-0 

   Т. 13 . - 2007 . - 299 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41303

- 282 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади /  Под науч. ред. на Юлия Мутафова-Заберска . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 20 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-718-248-6 

   Т. 14 . - 2009 . - 335 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41304

- 283 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади /  Под науч. ред. на Михаил Георгиев . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 20 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-718-279-0 

   Т. 15 . - 2010 . - 350 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41305

- 284 -

П/796/Л 73мЦБ 62716

Личност, мотивация, спорт  : Сборник доклади . - София : НСА ПРЕС, 1996 - . - 20 см

   Изд. на НСА. Център за следдипломна квалификация. Кат. Психология и педагогика. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-718-344-5 

   Т. 17 . - 2012 . - 248 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 41306

- 285 -

ЦБІІ 3156 

Маринска, Ружа

   Гео Милев и изкуството / Ружа Маринска . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 293 с. : с ил., портр., фотогр. ; 28 см

   Книгата е изцяло двуезична

   ISBN 978-954-09-0910-3 

  

Сист. No: 41922

- 286 -

Арх/796/О-19Ду 

Обрешков, Димитър Евгениев

   Упражнения с утежнения. Полезни ли са те за жените? / Димитър Евгениев Обрешков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 113 с. : с фиг., диагр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 113

   ISBN 978-954-8467-60-5 

  

Сист. No: 41412

- 287 -

П/796/О-63ЦБ 62723

Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес  : Втора международна научна конференция /  Състав. Анжелина Георгиева Янева-Прокопова ; Ред. Анжелина Георгиева Янева, Фани Благоева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 247 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Съст. отбелязан на гърба на загл. с. ; ISSN 1314-2275

   ISBN * 

  

Сист. No: 41335

- 288 -

ЦБ 62794 

ПРЕСБУК за отразяване на изложба-възпоменание "Магия на фантазията" по случай 65 години от рождението на колегата математик и физик, художника-фантаст Стефан Лефтеров  : Проведено на 03.-10.11.2010г. в Техничеси университет - Варна /  Състав. Цветанка Ковачева . - Варна : ТУ - Варна, 2010 . - 11 с., 1 л. портр. : с цв. ил ; 20 + CD (2,34 GB) : 12 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41679

- 289 -

П/7/Т 90БпЦБ 62784

Туманова, Боряна

   Възможности на плуването за регулация на поведението и мотивацията за реализация на хора с интелектуални затруднения / Боряна Туманова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 87 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 83-86

   ISBN 978-954-07-3627-3 

  

Сист. No: 41606

- 290 -

П/796/Ч 75мЦБІІ 3144

Четвърти международен научен конгрес [на тема ] "Спорт, стрес, адаптация", 17-18 ноември 2006 г., София  : Олимпийски спорт и спорт за всички /  Ред. Станка Виденова, Станка Виденова Костадинова . - София : ИК Тип-топ прес, 2006 . - 656 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

   Библиогр. след някои докл. ; Текст и на англ. ез. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-723-006-4 

  

Сист. No: 41338

Компютри. Програмни продукти

- 291 -

П/004/В64ДвЦБ 62814

Вискас, Джон Л.

   Всичко за Microsoft Office Access 2000 : Пълно ръководство / Джон Л. Вискас ; Прев. Руско Кахърков, Атанас Георгиев . - София : СофтПрес, 2000 . - 1135 с. ; 24 см

   Азб. указ. с. 1121-1135

   ISBN 954-685-092-6 

  

Сист. No: 41848

- 292 -

П/681.5/Е 97Аи, П1/681.5/Е 97ЦБ 62725

Ефремов, Александър

   Идентификация на многомерни системи : Линеен подход за оценяване : Mонография / Александър Ефремов . - 2. изд. . - Велико Търново : ДАР - РХ, 2014 . - 342 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 330-342

   ISBN 978-954-9489-42-2 

  

Сист. No: 41340

- 293 -

П/681.32/З-64ВбЦБ 62848

Зима, Владимир и др.

   Безопасность глобальных сетевых технологий : Internet и Intranet: Защита от несанкционированного доступа. Построение защищенных виртуальных сетей / Владимир Зима, Александр Молдовян, Николай Молдовян . - Санкт-Петербург : БХВ-Санкт Петербург, 2000 . - 319 с. ; 23 см . -  (Мастер. Практическое руководство)

   Библиогр. с. 305-307; Предм. указ.

   ISBN 5-94157-023-6 

  

Сист. No: 41975

- 294 -

П/004/И 72сЦБ 62757

Интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер  / Надежда Манчева Филипова и др . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 315 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 260-268

   ISBN 978-954-21-0717-0 

  

Сист. No: 41457

- 295 -

П/35/И 73ЦБ 62821

Информационно общество : Концепции, перспективи, сигурност  : Сборник статии / Цветан Семерджиев и др . - София : Софттрейд, 2004 . - 360 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. статии. - Информационната сигурност в търсене на общата картина / Цветан Семерджиев ; Сигурността в информационното общество / Стефан Мичев ; Политическият консенсус в глобалната епоха / Величка Милина ; Демографските диспропорции в съвременния свят - предизвикателство пред сигурността / Наталия Бекярова ; Управление на кризи в информационното общество / Манчо Манев ; Съвременните предизвикателства пред системата за национална сигурност / Аню Ангелов ; Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност / Георги Бахчеванов

   ISBN 954-9725-63-4 

  

Сист. No: 41885

- 296 -

Арх/336/М 74Лр, П/336/М 74Лр, П1/336/М 74ЛрЦБІІ 3150

Михайлова, Людмила

   Ръководство за дистанционно обучение по "Управление на финансови институции" / Людмила Михайлова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 60 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41461

- 297 -

Арх/004/О-67 

Организация на процесора  / Ангел Смрикаров и др ; Под общ ред. на Ангел Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 251 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 228; Учебникът е издаден и на електронен носител

   ISBN 978-954-712-565-0 

  

Сист. No: 41422

- 298 -

Арх/330.1/П 21Ер, П/330.1/П 21Е, П1/330.1/П 21ЕЦБІІ 3151

Папазов, Емил

   Ръководство за дистанционно обучение по "Делови игри" / Емил Папазов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 65 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41494

- 299 -

П/004/П 51ДдЦБ 62819

Пийк, Джери и др.

   Да научим операционната система UNIX : Едносесиен обзор / Джери Пийк, Грейс Тодино, Джон Стренг ; Прев. [от англ.] Силвия Куюмджиева . - София : ЗеСТ Прес, 2001 . - 87 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Learning the UNIX Operating System / Jerry Peek, Grace Todino, John Strang. - Съдържа и Бърз справочник; Предм. показалец

   ISBN 954-90498-5-X 

  

Сист. No: 41866

- 300 -

П/004/С 30СмЦБ 62815

Сегмън, Стийв

   Майкрософт] Microsoft Office 2000 за Windows : Практическо визуално ръководство / Стийв Сегмън . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 478 с. : с ил., фиг., табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-8485-79-6 

  

Сист. No: 41849

- 301 -

С/004/Т 66с 

   

Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур  /  Перев. с англ., под ред. Ю. Г. Гордиенко . - Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс ; Cisco press, 2002 . - 368 с. ; 23 см

   

   ISBN 5-8459-0245-2 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41287

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 302 -

П/37/Ч 75ЦБ 62732

[Четвърта] IV национална научнопрактическа конференция [на тема] "Физическо възпитание и спорт в училище"  : Сб. докл. и съобщения /  Науч. ред. Малчо Стоянов Малчев . - Варна : Фабер, 2006 . - 480 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл.

   ISBN 954-775-654-0 

   ISBN 978-954-775-654-0 

  

Сист. No: 41343

- 303 -

ЦБ 62720 

[Четвърти] IV Балкански конгрес Образованието, Балканите, Европа, Стара Загора, 22-24 юни 2007  : Сборник доклади : Т. 1-3 /  Състав. Божидар Михайлов Ангелов, Здравко Вутов Лалчев ; Ред. Милка Александрова Атанасова, Томислав Дяков . - Стара Загора : Тракийски университет, 2007 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-314-042-8 Т. 2

   Т. 2. Традиции и иновации в педагогическите технологии . - 2007 . - 481 с. : с ил., табл.

   Библиогр. след някои докл.

  

Сист. No: 41334

- 304 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 4 . - 2014 . - 124 p.

   

  

Сист. No: 41339

- 305 -

П/378/Б 35нЦБ 62802
 Белорусский национальный технический университет 

   Инженерно-педагогическое образование в XXI фене : Материалы X Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов БНТУ : (70-й студенческой научно-технической конференции БНТУ) 15-16 мая 2014 года : В 2 частях /  Гл. ред. С. А. Иващенко . - Минск : БНТУ, 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-985-550-482-6 (Ч.1)

   Ч. 1 . - 2014 - . - 174 с.

   Библиогр. с. след някои статии

  

Сист. No: 41761

- 306 -

Арх/37/Б 54Тс 

Богданова, Теменужка

   Създаване на интерактивна образователна среда при обучението на студенти по физика / Теменужка Богданова ; Рецензент Мария Велева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2013 . - 64 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 62-64

   ISBN 978-954-759-308-4 

  

Сист. No: 41353

- 307 -

Арх/37/Б 54Ти 

Богданова, Теменужка и др.

   Интерактивни методи и техники в уроци за систематизация и обобщение по "Човекът и природата" в 5 клас / Теменужка Богданова, Тодорка Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 74 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 71-74

   ISBN 978-954-712-579-7 

  

Сист. No: 41417

- 308 -

ЦБ 62771 
 Бургаски свободен университет 

   Национална научно-практическа конференция Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето, Бургас, 28 -29.11.2014 г. : Направление: Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища . - Бургас : БСУ, 2014 . - 118 с. ; 20 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7126-02-0 

  

Сист. No: 41537

- 309 -

П/37/Б 87ЦБ 62773
 Бургаски свободен университет 

   Сборник доклади от научно-практическа конференция Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение, Бургас, 28 -29.11.2014 г. . - Бургас : БСУ, 2014 . - 356 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-8468-96-1 

  

Сист. No: 41543

- 310 -

П/378/В 64иЦБ 62765

   

Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации  : Шеста международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование", Правец, 19-20 юни 2009 г. /  Състав. Божидар Станакиев Гьошев . - [Ботевград], София : МВБУ - Междунар. висше бизнес у-ще, 2009 . - 559 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9432-37-4 

  

Сист. No: 41516

- 311 -

П/378/В 88ЦБ 62764

Резюмета от Втори национален конгрес по физически науки и 41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София

   Резюмета от Втори национален конгрес по физически науки и 41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 471 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на БАН. Съюз на физиците в България. - Библиогр. след отд. рез.

   ISBN 978-954-07-3600-6 

  

Сист. No: 41466

- 312 -

П/681.5/В 90ЦБ 62792

Въведение в интелектуалните информационни системи и технологии  / Симеон Йорданов Мръчев и др . - Ямбол : Жельо Учков, 2010 . - 230 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. материали; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-9999-68-6 

  

Сист. No: 41641

- 313 -

П/37/Г 16РтЦБ 62790

Гайдова, Радка Колева

   Техника, технологии, технологична култура : Педагогически аспекти / Радка Колева Гайдова . - В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 2014 . - 180 с. : с ил., табл. сх., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 176-179

   ISBN 978-954-524-977-8 

  

Сист. No: 41637

- 314 -

П/378/Г 64ЕсЦБ 62801

Гончарова, Евгения Петрова

   Современные образовательные технологии в профессиональном обучении : Конспект лекции / Евгения Петрова Гончарова . - Минск : БНТУ, 2013 . - 48 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 46-47

   ISBN 978-985-525-391-3 

  

Сист. No: 41749

- 315 -

П/37/Д 62ЕуЦБ 62798

Динева, Евелина Димитрова и др.

   Университетска дидактика А,Б,В... / Евелина Димитрова Динева, Мария Стоянова Алексиева, Веселина Жечева . - Бургас : Информа принт, 2014 . - 37 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-89-3 

  

Сист. No: 41744

- 316 -

П/37/Д 62ЦБ 62798

Динева, Евелина Димитрова и др.

   Университетска дидактика А,Б,В... / Евелина Димитрова Динева, Мария Стоянова Алексиева, Веселина Жечева . - Бургас : Информа принт, 2014 . - 37 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-90-9 

  

Сист. No: 41745

- 317 -

Арх/37/Д 78Юм, П/37/Д 78Юм, Ч2/37.01/Д 78ЮмЦБ 62827

Дончева, Юлия Георгиева

   Методическо ръководство за семинарни упражнения по педагогика на взаимодействието "дете-среда" / Юлия Георгиева Дончева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 131 с. ; 30 см

   Допълнено с тестове за самоподготовка, саморазвитие, самоконтрол и самооценка

   ISBN 978-619-7071-53-5 

  

Сист. No: 41370

- 318 -

Арх/37/Д 78Юп, П/37/Д 78Юп, Ч2/37.01/Д 78ЮпЦБ 62826

Дончева, Юлия Георгиева

   Педагогика на взаимодействие "дете-среда" : Методическо ръководство за семинарни упражнения / Юлия Георгиева Дончева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 101 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-568-1 

  

Сист. No: 41375

- 319 -

Арх/37/И 58Ин 

Илчев, Илиян Йорданов

   Начално обучение на подрастващи бадминтонисти : Монография / Илиян Йорданов Илчев ; Науч. ред. Антоанета Момчилова . - Плевен : Медиатех, 2012 (Издателски център при РУ Ангел Кънчев) . - 106 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 102-106

   ISBN 978-954-8467-82-7 

  

Сист. No: 41411

- 320 -

П/378/Б 35нЦБ 62802

Инженерно-педагогическое образование в XXI фене  : Материалы X Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов БНТУ : (70-й студенческой научно-технической конференции БНТУ) 15-16 мая 2014 года : В 2 частях /  Гл. ред. С. А. Иващенко . - Минск : БНТУ, - 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-985-550-483-3 (Ч.2)

   Т. 2 . - 2014 . - 166 с.

   Библиогр. с. след някои статии

  

Сист. No: 41764

- 321 -

П/378/К 16ВбЦБ 62823

Калканджиев, Васил и др.

   Българският университет и науката / Васил Калканджиев, Даниела Калканджиева . - София : Дефекто, 2014 - . - 21 см

   Книгата е с автограф

   ISBN 978-619-7031-03-4 

   Т. 1. Висшето училище в София (1888 - 1904) . - 2014 . - 363 с. , 6 л. фотогр. и прил.

   Библиогр. с. 344-349; Речник с. 351-362

  

Сист. No: 41891

- 322 -

Ч2/372.3/К 69 

Книга за учителя на подготвителна група за училище  / Йорданка Факирска и др ; Състав. и науч. ред. Йорданка Факирска . - София : Национален институт по образование, 2002 . - 243 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 243; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 954-9783-34-0 

  

Сист. No: 41442

- 323 -

Арх/796/К 78, П/796/К 78ЦБ 62724

Колективните спортове във висшите училища  : Монография / Анна Тихомирова Божкова и др ; Ред. Василка С. Христова . - София : Артграф, 2014 . - 160 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 153-159

   ISBN 978-954-9401-83-7 

  

Сист. No: 41333

- 324 -

П/378/К 81сЦБ 62766

   

Конкурентни стратегии във висшето образование  : Трета междун. науч.-практ. конф. "Преподаване, учене и качество във висшето образование", Правец,16 - 17 юни, 2006 г. /  Състав. Божидар Станакиев Гьошев . - [Ботевград], София : МВБУ - Междунар. висше бизнес у-ще, 2006 . - 471 с. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9432-16-9 :13

   ISBN 954-9432-16-5 :10

  

Сист. No: 41497

- 325 -

Арх/37/К 86Ии 

Костов, Илия Георгиев

   Иновационни подходи в дейността на педагогическите съвети : Монография / Илия Георгиев Костов . - Русе : Медиатех, 2014 . - 172 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7071-50-4 

  

Сист. No: 41354

- 326 -

П/37/К 93РсЦБ 62758

Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова

   Социално-педагогическа работа с деца в риск / Розалия Йорданова Кузманова-Карталова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2013 . - 248 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 242-247 и след отд. гл.

   ISBN 978-954-524-838-2 

  

Сист. No: 41459

- 327 -

П/378/Н 32иЦБ 62767
 Международна научно-практическа конференция Преподаване, учене и качество във... (7 ; Правец ; 2010) 

   Научни изследвания - висше образование - иновации : Седма междун. науч.-практ. конф. "Преподаване, учене и качество във висшето образование", Правец, 18 - 19 юни, 2010 г. /  Състав. Божидар Станакиев Гьошев . - [Ботевград], София : МВБУ - Междунар. висше бизнес у-ще, 2011 . - 493 с. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9432-42-8 

  

Сист. No: 41500

- 328 -

Арх/330.1/М 67Ди, П/330.1/М 67ДиЦБ 62749

Минчев, Дянко

   Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България / Дянко Минчев . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 161 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-159

   ISBN 978-619-7058-32-1 

  

Сист. No: 41438

- 329 -

Арх/336/М 74Лр, П/336/М 74Лр, П1/336/М 74ЛрЦБІІ 3150

Михайлова, Людмила

   Ръководство за дистанционно обучение по "Управление на финансови институции" / Людмила Михайлова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 60 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41461

- 330 -

Ч5/343.3/.7/Н 26п 

   

Наръчник за превенция на трафика на хора за обучители, преподаватели, педагогически съветници и социални работници  : Обучения и работни дискусии . - София : Б. и., Б. г. . - 129 с. : с ил. ; 30 см

   
   http://www.antitraffic.government.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 41784

- 331 -

Арх/37/О-17д 

Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време  / Златоживка Здравкова и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 285 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 271-284

   ISBN 978-954-8467-58-2 

  

Сист. No: 41395

- 332 -

П/796/О-63ЦБ 62723

Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес  : Втора международна научна конференция /  Състав. Анжелина Георгиева Янева-Прокопова ; Ред. Анжелина Георгиева Янева, Фани Благоева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 247 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Съст. отбелязан на гърба на загл. с. ; ISSN 1314-2275

   ISBN * 

  

Сист. No: 41335

- 333 -

П/37/О-80ЦБ 62722

Осигуряване и оценяване качеството на обучение  : Доклади на Третата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 19-24 септември 2005 /  Състав. Божидар Ангелов, Здравко Лалчев . - София : Веда Словена - ЖГ, 2005 . - 583 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 954-8510-92-8 

  

Сист. No: 41336

- 334 -

Арх/330.1/П 21Ер, П/330.1/П 21Е, П1/330.1/П 21ЕЦБІІ 3151

Папазов, Емил

   Ръководство за дистанционно обучение по "Делови игри" / Емил Папазов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 65 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на електронен носител

   ISBN * 

  

Сист. No: 41494

- 335 -

П/378/П 47ЦБ 62775

Петрова, Пенка и др.

   История на Техническия университет-Габрово 1964-2014 / Пенка Петрова, Цоньо Цонев Петров, Виньо Колев . - Габровo : УИ Васил Априлов, 2014 . - 632 с. : табл. ; ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-683-521-5 

  

Сист. No: 41562

- 336 -

П/37/П 64ЦБ 62721

Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция  : Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-22 септември 2006 /  Състав. Божидар Михайлов Ангелов, Здравко Вутов Лалчев ; Ред. Милка Александрова Атанасова, Томислав Дяков . - София : Веда Словена - ЖГ, 2006 . - 844 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл. ; Текст и на англ., макед. ез.

   ISBN 954-8510-97-9 :10

   ISBN 978-954-8510-97-4 :13

  

Сист. No: 41332

- 337 -

П/378/П 86уЦБ 62769

   

Преподаване, учене и контрол във висшето образование  : Междунар. науч.-практ. конф., Правец, 18-19 юни 2004 г. /  Състав. Божидар Станакиев Гьошев . - Ботевград : МВБУ - Междунар. висше бизнес у-ще, 2004 . - 532 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-9432-02-5 

  

Сист. No: 41506

- 338 -

П/37/Р 97ЦБ 62772

Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение  / Даниела Орозова и др . - Бургас : БСУ, 2014 . - 170 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-88-6 

  

Сист. No: 41540

- 339 -

ЦБІІ 3154 
 Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет 

   Петдесет] 50 години Биологически факултет (1963-2013) : Биологията - науката на XXI век : 125 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" /  Състав. Мариела Константинова Оджакова-Байтошева, Божидар Галуцов, Мариана Модрева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 75 с. : с ил., портр. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3629-7 

  

Сист. No: 41770

- 340 -

П/378/С 53дЦБ 62753
 Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Конф. на нехабилитирани преподаватели и ... (10 ; София ; 2013) 

   Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, май 2013 : Сборник /  Състав. Димитър Веселинов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 517 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Пълното име на състав.: Димитър Веселинов Димитров. - Текст и на англ., фр., нем., итал., исп. и гр. ез. - Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-3633-4 

  

Сист. No: 41518

- 341 -

Арх/37/С 75Тм 

Стефанова, Тодорка Жекова

   Методика на обучението по природни и компютърни науки : (избрани теми) / Тодорка Жекова Стефанова . - Русе : Хелт Консулт Русе, Б. г. . - 84 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92702-9-7 

  

Сист. No: 41367

- 342 -

Арх/37/С 75Тч, П/37/С 75ТчЦБІІ 3148

Стефанова, Тодорка Жекова

   Човекът и природата 5. клас (нежива природа) : Учебно помагало / Тодорка Жекова Стефанова . - Русе : Хелт Консулт Русе, Б. г. . - 55 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92702-7-3 

  

Сист. No: 41369

- 343 -

Арх/37/С 75Тс 

Стефанова, Тодорка Жекова и др.

   Систематизация и обобщение на знания в раздел Компютърна текстообработка : По учебен предмет Информационни технологии за VII клас (студия) / Тодорка Жекова Стефанова, Сезер Сейдолски . - Русе : Хелт Консулт Русе, Б. г. . - 43 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 43

   ISBN 978-619-7092-01-1 

  

Сист. No: 41368

- 344 -

П/378/С 96ЦБ 62768

   

Съвременни измерения на дистанционното обучение  : Четвърта междун. науч.-практ. конф. "Преподаване, учене и качество във висшето образование", Правец, 15 - 16 юни 2007 г. /  Състав. Божидар Станакиев Гьошев . - [Ботевград], София : МВБУ - Междунар. висше бизнес у-ще, 2007 . - 409 с. ; 24 см

   Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9432-23-7 

  

Сист. No: 41502

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 345 -

П/35/И 73ЦБ 62821

Информационно общество : Концепции, перспективи, сигурност  : Сборник статии / Цветан Семерджиев и др . - София : Софттрейд, 2004 . - 360 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. статии. - Информационната сигурност в търсене на общата картина / Цветан Семерджиев ; Сигурността в информационното общество / Стефан Мичев ; Политическият консенсус в глобалната епоха / Величка Милина ; Демографските диспропорции в съвременния свят - предизвикателство пред сигурността / Наталия Бекярова ; Управление на кризи в информационното общество / Манчо Манев ; Съвременните предизвикателства пред системата за национална сигурност / Аню Ангелов ; Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност / Георги Бахчеванов

   ISBN 954-9725-63-4 

  

Сист. No: 41885

- 346 -

П/35/М 25ЕнЦБ 62820

Манев, Евгени

   Национална сигурност и отбрана : Теоретични модели и методики / Евгени Манев ; Науч. ред. Емил Велинов . - [София] : Военно издателство, 2006 . - 128 с. ; 24 см

   Изд. на МО, ВА Г. С. Раковски

   ISBN 954-509-338-2 :10

   ISBN 978-954-509-338-8 :13

  

Сист. No: 41887

- 347 -

П/35/М 51ЦБ 62822

Методология за планиране на военновременни отбранителни способности  / Тодор Тагарев . - София : БАН. Институт по информ. и комуникационни технол, 2012 . - 222 с. ; 24 см

   Изд. на БАН. Център по мениджмънт на сигурността и отбраната. - Библиогр. с. 214-220

   ISBN 978-954-91700-4-7 

  

Сист. No: 41888

- 348 -

ЦБ 62734 

Христов, Христо Георгиев

   Спомени от годините на военната ми служба (1922 - 1946) / Христо Георгиев Христов ; Ред. Красимира Русева Игнатова . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 370 с. : със сн. ; 24 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN * 

  

Сист. No: 41346


 Индекс по АВТОРИ

Antonova, Diana 105 199 
Bergan, Sjur 304 
Blij, H. J. de 106 247 
Egron-Polak, Eva 304 
Feldstein, Lewis M. 33 
Harmon, William 213 
Holman, Clarence Hugh 213 
Kohler, Jurgen 304 
Krenz, Anna 187 
Maegaard, Preben 187 
Muller, Peter O. 106 247 
Nan, Lin 32 
Nedyalkov, Anton 105 199 
Nijman, Jan 106 247 
Palz, Wolfgang 187 
Purser, Lewis 304 
Putnam, Robert D. 33 
WinklerPrins, Antoinette M. G. A. 106 247 
Авакян, Хованес 297 
Аврамов, Йосиф 54 114 
Александров, Александър 122 203 
Алексиева, Мария Стоянова 315 316 
Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси 21 22 23 
Ангелов, Аню 295 345 
Ангелов, Божидар 333 
Ангелов, Божидар Михайлов 303 336 
Ангелова, Поля 93 
Андерсън, Бенедикт 10 34 248 
Андреева, Людмила 69 
Антонов, Светлин 103 
Антонова, Александра Атанасова 214 
Антонова, Диана 120 
Арент, Хана 35 
Армянова, Мария Русланова 6 294 
Асенов, Ив. 165 166 167 
Асенова, Ася Атанасова 240 
Атали, Жак 107 
Атаманов, Юрий Евгеньевич 195 
Атанасова, Вера Русева 216 
Атанасова, Иванка Николова 176 
Атанасова, Милка Александрова 303 336 
Ахтаров, Б. 165 166 167 
Базелков, Стефан Христов 277 323 
Барт, Ролан 217 
Бауман, Зигмунт 37 
Бахчеванов, Георги 295 345 
Бек, Улрих 39 
Бекярова, Наталия 295 345 
Белова-Ганева, Габриела 40 
Бенин, Никола Димитров 36 215 249 
Бердяев, Николай 41 250 
Бизов, Лозан 347 
Билярски, Цочо 239 264 
Биолчев, Боян Асенов 218 
Благоева, Фани 287 332 
Бовоар, Симон дьо 11 12 147 148 
Богданов, Богдан Иванов 20 
Богданова, Теменужка 306 307 
Бодрияр, Жан 1 13 108 
Боева, Бистра 109 
Божкова, Анна Тихомирова 277 323 
Бондев, Ив. 165 166 167 
Бонева, Мирослава 88 
Ботев, Светослав Богданов 175 
Бошнаков, Венелин Николаев 142 
Боянов, Владимир 274 
Бродел, Фернан 2 251 
Бурилкова, Ива 239 264 
Бъргър, Питър Л. 48 112 
Бърк, Едмънд 74 
Бърнстийн, Ричард 14 
Ванева, Виолета 331 
Василев, Николай 15 49 
Василев, Сава 4 219 
Василева, Нора 6 294 
Вачев, Ангел Атанасов 209 210 
Вебер, Макс 50 
Велев, Васил 42 43 
Велев, Младен 113 200 
Велева, Валерия 3 51 254 
Велева, Мария 306 
Велинов, Емил 346 
Велкова, Йорданка Георгиева 240 
Велчев, Борис 52 
Велчев, В. 165 166 167 
Велчев, Валентин 232 233 234 235 236 
Венедиков, Йордан П. 53 
Веселинов, Димитър 242 340 
Виденова, Станка 272 290 
Вискас, Джон Л. 291 
Влахова-Руйкова, Радка Василева 240 
Воденски, Петър 220 
Вълев, Ст. 165 166 167 
Вълканова, Мария 173 
Вълчанов, Николай 161 168 207 
Вълчев, Йордан 221 
Габровска, Дора 72 
Гайдова, Радка Колева 313 
Галуцов, Божидар 172 339 
Ганев, Владимир 27 
Ганчев, Ганчо 54 114 
Ганчев, Ив. 165 166 167 
Гарибова, Недка Лазарова 240 
Генов, Николай 55 
Генова, Яна Любенова 10 34 248 
Георгиев, Анастас 59 
Георгиев, Атанас 291 
Георгиев, Благовест А. 57 201 
Георгиев, Валентин 347 
Георгиев, Михаил 283 
Георгиев, Т. 165 166 167 
Георгиев, Ташо Б. 312 
Георгиева, Мария 2 93 251 
Германов, Владимир Милчев 98 
Геров, Борис 20 
Гийом, Марк 107 
Гинчев, Димитър Г. 312 
Гоев, Валентин 142 
Гозес, Исак 271 
Гончарова, Евгения Петрова 314 
Гордиенко, Ю. Г. 245 301 
Господинов, Данаил Д. 211 
Градев, Владимир 16 
Гранитски, Иван 222 256 
Грекова, Евгения Димитрова 12 148 
Грекова, Майя 31 104 
Гълъбов, Петър Атанасов 217 
Гьошев, Божидар Станакиев 310 324 327 337 344 
Дакова, Соня 56 255 
Данев, Пламен С. 211 
Данов, Владимир 175 
Даскалова, Фидана 322 
Дачева, Гергана 240 
Декер, Франц 17 
Денкова, Лидия Димитрова 190 
Дерменджиев, Атанас 257 
Дерменджиев, Иван 58 
Дерменджиева, Стела 257 
Димитров, Георги 48 112 
Димитров, Димитър 48 112 
Димитров, Красимир 59 
Димитров, Петър Димитров 198 
Димитров, Румен 60 
Димитрова, Антонина 59 
Димитрова, Димитрина 61 
Димитрова, Мария Иванова 37 
Димов, Мартин 142 
Динева, Евелина Димитрова 315 316 
Дионисиева, Надя 217 
Дичев, Стефан Николов 223 224 
Докинс, Ричард 171 
Дончев, Антон 225 
Дончева, Юлия Георгиева 149 317 318 
Дракър, Питър Ф. 62 
Драмалиева, Валентина 18 65 140 
Дукадинова, Ралица 260 
Дулевски, Лалко 121 
Душкова, Мира 36 215 249 
Дюркем, Емил 115 
Дяков, Томислав 303 336 
Елиас, Норберт 5 64 
Ефремов, Александър 292 
Еюп, Кемал 253 
Желев, Паскал Неделчев 117 
Желев, Симеон Денев 118 
Желева, Мария 66 
Желязкова, Венцислава 67 
Желязкова-Койнова, Живка 280 
Жечева, Веселина 315 316 338 
Занков, Огнян 322 
Зафирова, Цвета 202 
Захариев, Еленко 71 119 204 
Здравкова, Златоживка 331 
Зима, Владимир 293 
Златева, Ренета 331 
Иванов, Иван Нинов 226 
Иванов, Любомир 93 
Иванова, Анелия 297 
Иванова, Галина 297 
Иванова, Петя 347 
Иващенко, С. А. 305 320 
Ивуть, Роман Белославович 196 
Игнатова, Красимира Русева 348 
Игнатова, Росица 331 
Илиева, Даниела 120 
Илиева, Искра Стефанова 277 323 
Илчев, Илиян Йорданов 276 319 
Илчева, Албена 97 
Йегерс, Пийт 122 203 
Йорданов, Д. 164 165 166 167 
Йорданов, Даки 164 165 166 167 
Йорданова, Силвия 124 
Йосифова, Бригита 227 228 258 259 
Йънг, Ян Т. 192 
Кабакчиева, Петя 70 
Калканджиев, Васил 7 321 
Калканджиева, Даниела 7 321 
Камаринчева, Даниела 36 215 249 
Каменов, Камен 71 204 
Капралова, Недка 85 
Караколев, Димо Иванов 174 
Кардон, Доминик 190 
Кахърков, Руско 291 
Кийн, Джон 72 
Килева-Стаменова, Ренета 29 
Киричков, Георги 103 
Кисель, Тереза Романова 196 
Китанов, Борис 165 166 167 
Ковачев, Ив. 165 166 167 
Ковачева, Цветанка 185 288 
Коев, Иван 253 
Коев, Кольо 31 104 
Кожухаров, Ст. 164 165 166 167 
Кожухаров, Стефан 164 
Колев, Виньо 335 
Колев, Кольо В. 50 
Колева, Антоанета 1 13 28 108 
Колева, Маргарита 322 
Колчагова, Борислава 113 200 
Конов, Кирил Иванов 191 
Константинов, Цоню Михайлов 158 159 
Коралова, Петя Делчева 197 
Корнаджев, Петър Захариев 76 229 
Костадинова, Станка Виденова 272 290 
Костов, Илия Георгиев 325 
Костов, Стоян 93 
Костова, Септемврина Георгиева 123 205 
Кочев, Хр. 165 166 167 
Кръстева, Ирена 107 
Кузманов, Б. 165 166 167 
Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова 77 326 
Куманов, Милен Костадинов 253 
Кунчик, Михаел 8 78 
Куюмджиева, Силвия 208 299 
Кънчев, Веселин 122 203 
Лалчев, Здравко 333 
Лалчев, Здравко Вутов 303 336 
Лебедова, Румяна Димитрова 230 
Лютов, Костадин Николов 79 80 
Макфорън, Дезмънд 124 
Малинов, Илия Спасов 198 
Малинов, Светослав 74 
Малчев, Малчо Стоянов 273 302 
Манев, Евгени 346 
Манев, Манчо 295 345 
Маринов, Цветанов 175 
Маринова, Емилия 18 65 
Маринова, Светлана Маринова 39 64 
Маринска, Ружа 231 285 
Маркова, М. 165 166 167 
Меламед, Галина Нисим 217 
Мерджанова, Ина 14 24 
Миланова, Емилия Георгиева 133 
Милина, Величка 295 345 
Милованов, Кругер Стоянов 81 
Минева, Тодорка 115 
Минчев, Веселин Минчев 142 
Минчев, Димитър 338 
Минчев, Дянко 82 120 134 328 
Митев, Петър-Емил 38 
Михайлов, Антон 138 
Михайлов, Михаил Цонев 159 
Михайлов, Цоню 158 159 
Михайлова, Людмила 135 296 329 
Михайлова, Михайлина Панова 83 84 
Мичев, Стефан 295 345 
Модрева, Мариана 172 339 
Молдовян, Александр 293 
Молдовян, Николай 293 
Моллов, Благовест Сотиров 19 
Момчилова, Антоанета 276 319 
Морен, Едгар 85 
Мръчев, Симеон Йорданов 312 
Мутафова-Заберска, Юлия 280 281 282 
Недев, Димитър Г. 312 
Недева, Веселина Ив. 312 
Неделчева, Даринка 338 
Недкова, Емилия Димитрова 36 215 249 
Недялков, Антон 88 
Недялков, Недялко Николов 193 
Нейкова, Мария Радева 5 
Ненов, Николай 36 215 249 
Николов, Николай 338 
Николов, Чавдар 54 114 
Николова, Мария П. 211 
Николова, Таня 260 
Николова, Христина Лазарова 197 
Николчева, Галина 212 
Обрешков, Димитър Евгениев 274 286 
Оджакова-Байтошева, Мариела Константинова 172 339 
Омарчевски, Александър Стоянов 91 267 
Опенхайм, Алън В. 192 
Орозова, Даниела 338 
Орсов, Златимир Стоянов 96 
Павлов, Велизар Тодоров 160 206 
Павлов, Стефан 89 
Паламарев, Ем. 165 166 167 
Панов, П. 165 166 167 
Папазов, Емил 136 298 334 
Папазова, Магбуле 331 
Паунов, Марин 121 
Пенев, Ив. 165 166 167 
Пенев, Пламен 237 
Пенроуз, Роджър 161 168 207 
Петков, Александър 88 120 
Петков, Пламен 93 
Петкова, Иванка 138 
Петров, Величко 93 
Петров, Величко Минков 137 
Петров, Георги 252 261 262 
Петров, Камен 56 255 
Петров, Людмил 275 
Петров, Серафим 138 
Петров, Цоньо Цонев 335 
Петрова, Пенка 335 
Пийк, Джери 208 299 
Пиримова, Вера Димитрова 139 
Платон 20 
Плищ, Владимир Николаевич 195 
Пометкова, Яна Иванова 36 215 249 
Попов, Никола 278 279 
Попова, Юлиана 90 
Прайд, Уилиам 141 
Проданова, Мария Методиева 193 
Пчелински, Цвети Петров 194 
Пъчев, Пламен 145 
Радев, Иван 221 
Радев, Симеон 238 263 
Радев, Симеон Тр. 239 264 
Радева, Виолета Костадинова 9 
Раденкова, Йорданка 165 166 167 
Радуилски, Васил 42 43 
Райновски, Горан 270 
Райчевски, Стоян 265 
Рачев, Валери 347 
Рорти, Ричард 24 
Рув, Соня 241 266 
Руев, Петър 175 
Русев, Руси 221 
Русев, Руси Димитров 36 215 249 
Русева, Светла Симеонова 198 
Русева, Стела Иванова 162 
Сегмън, Стийв 300 
Сейдолски, Сезер 343 
Селени, Иван 38 
Семерджиев, Цветан 295 345 
Серафимова, Мария 85 
Симеоновски, М. 165 166 167 
Славева, Красимира 93 
Славкова, Даниела Василева 162 
Смрикаров, Ангел 297 
Соколова, Ева 170 
Стаматов, Тр. 92 
Станков, Людмил 243 
Стефанов, Георги 97 
Стефанов, Любомир 121 
Стефанова, Тодорка 307 
Стефанова, Тодорка Жекова 169 341 342 343 
Стоев, Борислав 225 
Стоилов, Иван 277 323 
Стоименов, Петър 268 
Стойнева, Майя Петрова 163 
Стоянов, Велчо Георгиев 25 143 
Стоянов, Н. 165 166 167 
Стренг, Джон 208 299 
Сугарева, Текла 216 
Тагарев, Тодор 347 
Танев, Стоян Иванов 26 
Теохаров, Владимир 99 
Терзииванов, Димитър 176 
Тзавелла, Христофор 244 
Тилкиджиев, Николай 94 95 
Тодино, Грейс 208 299 
Тодоров, Тодор 93 
Тодоров, Тодор Иванов 137 
Томов, Александър Александров 246 
Томов, Орлин 297 
Тошева, Екатерина 142 
Туманова, Боряна 289 
Узунова, Цвета Василева 91 267 
Уилски, Алън С. 192 
Факирска, Йорданка 322 
Федотов, Александър Викторов 269 
Феръл, О. 141 
Филипов, Филчо 6 294 
Филипова, Надежда Манчева 6 294 
Филчева, Деница Паскалева 6 294 
Фридман, Лорънс М. 98 
Фром, Ерих 27 
Фуко, Мишел 28 
Хабермас, Юрген 29 99 
Хаджиева, Елена Любомирова 240 
Хайек, Фридрих А. 100 
Харт, Базил Лидъл 270 
Хинкова, Цветана Хр. 165 166 167 
Хинова, Тамара 101 
Холупов, Владимир Степанович 196 
Христов, Росен 322 
Христов, Христо Георгиев 348 
Христова, Василка С. 277 323 
Христозов, Христо Димитров 30 
Цанова, Стела 93 
Цветанова, Пламена 102 
Ценов, Ангел 322 
Ценов, Чавдар 115 
Ципфел, Астрид 8 78 
Чавдарова, Таня Бойчева 69 
Шаеков, Иван 226 
Шлехт, Ото 145 
Шопов, Димитър 121 
Шопова, Петя Борисова 103 
Шушлина, Весела Стефанова 240 
Шютц, Алфред 31 104 
Щърбанов, Илия Иванов 191 
Якимова, Милена 14 
Янакиев, Константин Георгиев 35 
Янев, Ас. 165 166 167 
Янева, Анжелина Георгиева 287 332 
Янева-Прокопова, Анжелина Георгиева 287 332 
Янков, Румен 257 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Трети] III Международен научен конгрес [на тема] "Спорт, стрес, адаптация", 19-21 ноември 2004 г., София 272 
[Четвърта] IV национална научнопрактическа конференция [на тема] "Физическо възпитание и спорт в училище" 273 302 
[Четвърти] IV Балкански конгрес Образованието, Балканите, Европа, Стара Загора, 22-24 юни 2007 303 
[Шестдесет] 60 години с лековити минерални води 1950-2010 174 
A Handbook to literature 213 
Better together 33 
Catalogue of small wind turbines 186 
International scientific conference "Management of change" 105 199 
Leadership and governance in higher education 304 
Social capital 32 
Test & Measurement catalog 2013/2014 188 189 
The World today 106 247 
Wind power for the world 187 
А иначе дипломацията е сериозен занаят 220 
Административни нарушения и наказания 58 
Алманах на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1923-1951 91 267 
Апология на българския език 221 
Арнаудов сборник 36 215 249 
Архипелази на духа 246 
Бедността при посткомунизма 38 
Безопасность глобальных сетевых технологий 293 
Бизнес-план 138 
Българите 252 
Българо -турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918) 253 
Българският университет и науката 7 321 
Бягство от свободата 27 
В търсене на ефективност 201 
Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура 4 219 
Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство при закаляване 211 
Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации 310 
Всичко за Microsoft Office Access 2000 291 
Вторият пол 11 12 147 148 
Въведение в интелектуалните информационни системи и технологии 312 
Въведение в науката за публицистика и комуникации 8 78 
Възможности на плуването за регулация на поведението и мотивацията за реализация на хора с интелектуални затруднения 289 
Въображението на знака 217 
Въобразените общности 10 34 248 
Генезис на западния рационализъм 50 
Гео Милев и изкуството 231 285 
Гео Милев и трагиката на националната съдба 222 256 
География на света 257 
Геодемография 56 255 
Глаголици. Кирилици 244 
Гражданското общество - стар образ, нови визии 72 
Гражданското общество срещу държавата 70 
Да научим операционната система UNIX 208 299 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 45 111 
Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, май 2013 242 340 
Диалози : Т. 1 - 20 
Духът на времето 85 
Държавната власт и общественият интерес 66 
Европейска интеграция 40 
Европейски програми 2007 - 2013 63 
Ерозия на почвата и мерки за защита 198 
Етиката в българската правна система 18 65 
Ефективно управление на персонала 122 203 
Жарава от спомени 226 
Женската престъпност в Русенски регион - тенденции, фактори, прогнози 103 
За разделението на обществения труд 115 
Задачи по криминалистическа техника 92 
Зората на българите 261 
Идентификация на многомерни системи 292 
Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи 194 
Извори и смисъл на руския комунизъм 41 250 
Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз 68 
Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия 120 
Икономика и социология: американската икономическа социология след 1970 г. 69 
Икономика на труда 121 
Икономиката на свобода 107 
Икономическата реконструкция и приватизацията в България 124 
Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България 82 134 328 
Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в Европейския съюз 117 
Инженерно-педагогическое образование в XXI фене 305 320 
Иновационни подходи в дейността на педагогическите съвети 325 
Интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер 6 294 
Интерактивни методи и техники в уроци за систематизация и обобщение по "Човекът и природата" в 5 клас 307 
Интернет демокрацията 190 
Информационно общество : Концепции, перспективи, сигурност 295 345 
История на Лудостта в класическата епоха 28 
История на Първата световна война 270 
История на Техническия университет-Габрово 1964-2014 335 
Как функционира Европейският съюз 116 
Капиталистическата революция 48 112 
Клинична фармакология 176 
Книга за учителя на подготвителна група за училище 322 
Кои са предците ни 262 
Колективните спортове във висшите училища 277 323 
Количествени методи в управлението 160 206 
Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. Препоръка СР [2012] 2 относно прилагането на Конвенцията на Съвета на Енропа за борба с трафика на хора в България. Решение на ЕСПР по делото Ранцев срещу Кипър и Русия (жалба №25965/2004 г.) 73 
Конкурентни стратегии във висшето образование 324 
Консерватизмът 74 
Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст 149 
Конституционно правосъдие. Съвременни тенденции и европейски перспективи 75 
Конституция на Република България 46 
Корея : корейско странознание 269 
Корпоративно управление : От мощните корпорации към икономиките в преход 109 
Кратка немска граматика 216 
Критическа хроника. Животът на идеите 237 
Културизъм и фитнес 274 
Културно-исторически синкретизъм в някои текстове на Антон Страшимиров 230 
Към критика на политическата икономия на Знака 1 13 108 
Легенди за двете съкровища 225 
Лек за душата : активизиране на жизнените и душевните сили 17 
Лица и събития от моето време 238 263 
Личност, мотивация, спорт 278 279 280 281 282 283 284 
Логистические системы на транспорте 196 
Майкрософт] Microsoft Office 2000 за Windows 300 
Маркетинг: концепции и стратегии 141 
Маркетингови изследвания 118 
Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век 2 251 
Медицинско право 173 
Международна научна конференция УНИТЕХ '13, Габрово, 22-23 ноември 2013 125 126 127 128 150 151 152 153 177 178 179 180 
Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 21-22 ноември 2014 129 130 131 132 154 155 156 157 181 182 183 184 
Международни актове и договори за правна помощ 42 43 
Методика на обучението по природни и компютърни науки 341 
Методическо ръководство за семинарни упражнения по педагогика на взаимодействието "дете-среда" 317 
Методология за планиране на военновременни отбранителни способности 347 
Наръчник за мониторинг и анализ на действащите политики за борба с трафика на хора в България 86 
Наръчник за превенция на трафика на хора за обучители, преподаватели, педагогически съветници и социални работници 87 330 
Научни изследвания - висше образование - иновации 327 
Национална научно-практическа конференция Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето, Бургас, 28 -29.11.2014 г. 308 
Национална научно-практическа конференция Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда, Бургас, 28 -29.11.2014 г. 110 
Национална сигурност и отбрана 346 
Начално обучение на подрастващи бадминтонисти 276 319 
Нещата от живота 232 233 234 235 236 
Новата констелация 14 
Новият разум на царя 161 168 207 
Обещах да запомня 227 258 
Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време 331 
Обществената опасност на деянието по наказателното право на НР България 80 
Общностите - нашият дом 57 
Общността - търсене на безопасност в несигурния свят 37 
Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес 287 332 
Организационно поведение 71 204 
Организация на административното обслужване 88 
Организация на процесора 297 
Организация на транспортната дейност и търговски операции в транспорта 197 
Освобождаване от наказателна отговорност според българското наказателно право 101 
Осигуряване и оценяване качеството на обучение 333 
Основи и перспективи на социалното пазарно стопанство 145 
Основи на статистиката 137 
Основни въпроси на наказанието лишаване от свобода 79 
От първо лице 9 
Относно процеса на цивилизация 5 
Педагогика на взаимодействие "дете-среда" 318 
Петдесет] 50 години Биологически факултет (1963-2013) 172 339 
Петър Увалиев 228 259 
Петър Увалиев или Пиер Рув: един живот 241 266 
Пластична и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията 175 
Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция 336 
Подземията на Сен Жан д`Акр 223 
Подкуп. Безстопанственост. Длъжностно присвояване. Престъпления по служба. Документни престъпления. Документна измама 102 
Политическа икономия и икономическа теория 140 
Помагало по албански език 243 
Посткапиталистическото общество 62 
Постнационалната констелация 99 
Право, законодателство и свобода 100 
Православная энциклопедия 21 22 23 
Правото - воля, субективно, нормативно, социално 84 
Правото - смисъл, сянка, противоположности 83 
Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация 90 
Преките чуждестранни инвестиции и междуфирмените отношения след присъединяването на България към Европейския съюз 142 
Преподаване, учене и контрол във висшето образование 337 
ПРЕСБУК за отразяване на изложба-възпоменание "Магия на фантазията" по случай 65 години от рождението на колегата математик и физик, художника-фантаст Стефан Лефтеров 288 
ПРЕСБУК за отразяване на тържество по случай 50 години от първия полет на човек в космоса Юрий Гагарин 185 
Престъпления от частен характер 52 
Присъединяването на България към Еврозоната 54 114 
Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква 268 
Радио-и телевизионна техника 193 
Разбирам и говоря 240 
Разоренията на македонските българи (1878 - 1903) 265 
Рани от власт 3 51 254 
Регулации и управление на риска 133 
Режещи инструменти 212 
Режими на имуществени отношения между съпрузите 59 
Резюмета от Втори национален конгрес по физически науки и 41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София 311 
Ръководство за дистанционно обучение по "Делови игри" 136 298 334 
Ръководство за дистанционно обучение по "Управление на финансови институции" 135 296 329 
Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение 338 
Ръководство по асемблер 162 
Рязане на материалите 209 210 
Сборник доклади от научно-практическа конференция Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение, Бургас, 28 -29.11.2014 г. 309 
Сборник научни доклади "Принос за развитие на технологичен предприемачески дух и насоченост на инженерните изследвания към развитие на икономика, базирана на знание и иновации" 144 
Сборник нормативни документи в областта на марката и дизайна на Общността 47 
Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000 г. - 2009 г. 96 
Сборник решения на Европейския съд 67 
Сборник трудове от II Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2007" 275 
Себичният ген 171 
Сигнали и системи 192 
Силите на субекта 16 
Символите на България 260 
Систематизация и обобщение на знания в раздел Компютърна текстообработка 343 
Случайност, ирония и солидарност 24 
Современные образовательные технологии в профессиональном обучении 314 
Социалните групи 95 
Социално и здравно осигуряване 2015 44 
Социално-педагогическа работа с деца в риск 77 326 
Социология 55 
Спомени от годините на военната ми служба (1922 - 1946) 348 
Средна класа и социална стратификация 94 
Статистика 93 
Статистика, социология и още нещо... 53 
Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи 202 
Стратегическо управление на човешките ресурси 123 205 
Строителите на съвременна България 239 264 
Студентска учебно-изследователска експедиция за наблюдение на пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 г. 169 
Съвременни измерения на дистанционното обучение 344 
Съдебна реторика 76 229 
Създаване на интерактивна образователна среда при обучението на студенти по физика 306 
Сънища 30 
Съчинения в единадесет тома 218 
Съчинения в седем тома 15 49 
Телевизионна техника 191 
Теория на разписанията : Задача на Джонсън 159 
Теория на разписанията : задачи от вида "Job Shop" 158 
Теория подвижного состава городского электрического транспорта 195 
Тетрадка по структура и биоразнообразие на растения и гъби 163 
Техника, технологии, технологична култура 313 
Ти, който си навсякъде 26 
Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур 245 301 
Трибуна или форум 60 
Трудов договор 81 
Трудът на жените 61 
Търговски закон. Съдебна практика 97 
Университетска дидактика А,Б,В... 315 316 
Управление на малката фирма 113 200 
Управление на предприятието 119 
Упражнения с утежнения. Полезни ли са те за жените? 286 
Участие на съда в наказателното изпълнение 89 
Философският дискурс на модерността 29 
Флора на Народна република България 164 
Флора на Народна рупублика България 165 166 167 
Формални подходи към алетичната модалност 19 
Химична термодинамика 170 
Хоризонталното общество 98 
Цариградски романи 224 
Цикличност в икономиката 139 
Чавдар Мутафов - в търсене на художествения лик 214 
Четвърти международен научен конгрес [на тема ] "Спорт, стрес, адаптация", 17-18 ноември 2006 г., София 290 
Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика 25 143 
Човекът и природата 5. клас (нежива природа) 342 
Човешката ситуация 35 
Чудесата на България 271 
Чужденецът 31 104 
Що е глобализация? 39 
Що е социология? 64 
Юбилейна международна научнопрактическа конференция Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25-26.10.2013 г. 146 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматично управление - системи 292 
Автономия на висшите учебни заведения 337 
Авторско право - Закони 47 
Административно-наказателно производство - България 58 
Албански език 243 
Американска литература 213 
Английска литература 213 
Арбитраж - законодателни и директивни материали 96 
Астрономия 169 
Банки. Банково дело 133 
Бизнес план на фирми 138 
Биографии 4 16 36 185 214 215 219 238 249 263 288 
Биографии на български творци, исторически личности ... 222 227 228 241 256 258 259 266 
Биографии на известни личности 3 51 254 
Биология 172 339 
Ботаника 163 
България - конституция 46 
България - литературознание 214 
България - право 46 
България през периода на капитализма (1878-1944) 239 264 
България през Първата световна война (1914-1918) 253 
Българска литература - биографии 241 266 
Българска литература - история 239 264 
Българска литература - литературна критика 231 285 
Българска литература - поезия 222 256 
Българска литература - романи 224 
Българска литература - художествена 218 
Българска литература. Исторически романи 223 
Българска литература. Литературна критика 36 215 238 249 263 
Българска литература. Поетични разкази. Легенди. Приказки. Саги 225 
Българска литература. Средновековна литература 244 
Българска поезия 226 
Български език - изучаване 240 
Български език - история 221 
Българските земи и българската държава през ранния феодализъм (VI в. -1018 г. ), Първа българска дъ 268 
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - библиографии 4 219 
Вестник - редакция и оформление 2 251 
Висше икономическо образование - България 310 
Висше образование - България 7 82 134 321 327 328 335 
Висше образование - България - конференции 110 242 308 309 340 
Висше образование. Висши учебни заведения 304 305 320 
Военна история 253 
Военна история - България - спомени 348 
Военно дело 295 345 346 347 
Възпитание на лица в особени социални условия 303 
Възстановяване и развитие на българската държава след Освобождението. България по пътя на възходящо 238 263 
Външна търговия - законодателни и директивни материали 96 
Вътрешна политика - България 60 
Генетика 171 
География - социално-икономическа 257 
Географско описание на отделни страни. Странознание* 269 
Геодемография - учебник за ВУЗ 56 255 
Глобализация 39 99 
Глобални проблеми на човечеството 39 98 
Градски транспорт 195 
Гражданско образование 87 330 
Гражданско общество 39 70 72 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 76 229 
Гъби - морфология, анатомия и хистология 163 
Данъци. Такси. Налози 45 111 
Деца в риск - социална работа 77 326 
Дидактика 315 316 
Дидактически игри 136 298 334 
Дистанционно обучение 136 298 309 334 
Дистанционно обучение - учебник 135 296 329 
Държавна власт. Система и функции на държавните органи 66 
Еволюционно учение - дарвинизъм - видообразуване - примати 171 
Европейски съюз 63 
Европейски съюз - Конституция 68 
Европейски съюз - правни проблеми - инструктивни и нормативни материали 86 
Европейски съюз - право 67 
Европейски съюз - съвет на Европа 40 
Европейски съюз - учреждения и организации - наръчници и ръководства 116 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 54 114 116 142 
Езикознание 246 
Езици за програмиране - ръководства 162 
Електроника, приложна 188 189 
Електронно обучение 306 309 
Електронно-изчислителни машини и калкулатори 161 168 207 
Ерозия на почвата 198 
Естествени науки - конференции 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
Етика на бизнеса 110 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 36 215 249 
Женски труд - социологични проблеми 61 
Женско движение. Женски въпрос. Обществено положение на жената. Равноправие на жената 11 12 147 148 
Жизнено равнище 38 
Журналистика - интервюта 3 51 254 
Занимания в предучилищна възраст 313 
Защита на информация - компютърни мрежи 293 
Изкуствен интелект 161 168 207 
Изкуство - теми, образи, сюжети 288 
Измервания, електрически 188 189 
Изобразително изкуство - България 231 285 
Източници на енергия 186 187 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 21 22 23 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 338 
Икономика 107 
Икономика. Икономически науки 121 
Икономикс 139 
Икономическа география 106 247 
Икономическа наука - теория 136 298 334 
Икономически изследвания 1 13 82 108 134 328 
Икономически науки - конференции 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
Икономически науки в цялост 140 
Икономически теории 48 112 
Индустриална социология. Социология на предприятието 201 
Интернет 190 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в масовите комуникации 312 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - военно дело 295 345 
Информационни системи 312 
Информационни технологии - пазар, търсене, предлагане 292 
История - философия и методология 10 34 248 
История на България 260 
История на България - обявяване на независимостта 265 
История на България - прабългари 252 261 262 
История на Република Турция след 1920 г. 253 
История на Русия и СССР 41 250 
История, средни векове и нова 2 251 
Кадри - управление и организация 122 203 
Капитализъм 2 251 
Капиталистическо общество , социология 48 50 112 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 142 
Катедри на университети 91 267 
Комбинаторен анализ - теория на графите 158 159 
Компютри - организация 297 
Компютърна техника с практическо приложение 291 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 135 245 296 301 329 
Комунистическо общество 41 250 
Конгреси. Конференции. Събрания и др. 140 
Консервативни партии 74 
Корпоративно управление 109 
Космонавтика 185 
Краезнание - България 271 
Криминалистика 92 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 173 
Лечебни минерални води 174 
Литература 232 233 234 235 236 
Литература - биографични материали 227 228 258 259 
Литературна естетика 217 
Литературна критика - българска 222 256 
Литературна критика, българска 230 237 
Логика 19 
Логистика [икономика] - учебници за ВУЗ 197 
Макроикономика 120 
Маркетинг 118 141 
Математически методи във физиката 161 168 207 
Математическо програмиране 159 
Материална култура - история 2 251 
Международни договори и съглашения 42 43 
Международни отношения 39 
Международни финанси 117 
Мемоарна литература, българска - теми, образи, сюжети 220 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 105 160 199 206 
Мениджмънт - фирмен 113 200 
Металорежещи машини и инструменти - учебници за ВУЗ 209 210 
Методи и форми на обучение 306 338 
Методи на управление. Мениджмънт 202 
Методика на обучението на отделните учебни предмети 307 342 
Методика на обучението по информатика 341 343 
Методика на преподаването по физика 311 
Мнозинства - малцинства 38 
Наказание [право] - изпълнение 79 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 76 229 
Наказателно право - България 89 103 
Наука - България 7 321 
Научноизследователска работа - висше образование 144 
Национален въпрос и национална политика 98 99 
Национализъм 10 34 248 
Национална сигурност 295 345 346 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 10 34 248 
Немски език - граматика 216 
Неправителствени организации 72 
Образование - история 331 
Обучение - методи 309 
Обща теория на държавата 35 
Обществен бит - история 2 251 
Обществени науки - конференции 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
Обществени процеси 82 134 328 
Обществени финанси 45 111 
Обществено управление 66 
Обществено устройство и обществени отношения 94 
Общество (в цялост) - обществото като система 15 49 62 
Общество - развитие - прогнозиране 99 
Общество. Социална структура 98 
Общи работи. Философски науки в цялост 19 
Олимпийски игри 272 290 
Операционни системи 300 
Операционни системи - ръководства 208 299 
Ораторско изкуство. Красноречие 76 229 
Организационно поведение - учебници за ВУЗ 71 204 
Организация и експлоатация на телеграфа, телефона, радиото - България 194 
Организация и структура на учебния процес във ВУЗ 314 324 337 344 
Организация на възпитанието и обучението 303 
Организация на обучението по физика 311 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 123 205 
Основи на възпитанието 317 318 
Основни закони на природата 25 143 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 25 143 
Паметници на културата - България 271 
Писатели, български - библиографии 4 219 
Пластична хирургия 175 
Поезия, старобългарска 244 
Политика 100 
Политика - социология 99 
Пощенско дело - България 194 
Прабългари - популярна литература 252 261 262 
Права на човека - Европа 73 86 87 330 
Право 18 65 100 
Право - държавно 70 
Право - конституционно 68 
Право - международно 42 43 
Право - наказателно право 52 73 80 86 87 101 102 330 
Право - теория 83 84 
Право - философски проблеми 83 84 
Право - частно право 52 
Право на Европейския съюз 47 
Прагматизъм 24 
Предучилищна възраст - занимания 322 
Предучилищно възпитание - конгреси, конференции 333 
Преподаватели във ВУЗ и научен персонал 308 
Приватизация - България 124 
Програмиране 162 
Продължаване на образованието и преквалификация 324 
Професионална етика. Професия. Бизнес. Възнаграждение. Избор на професия 18 65 
Психология - особени духовни състояния и процеси 17 
Психология на пола 11 12 147 148 
Психопаталогия 28 
Публична администрация - учебници за ВУЗ 88 
Първа световна война - история 270 
Радева, Виолета Костадинова - интервюта 9 
Радиопредавателна техника 193 
Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 110 123 205 
Рационализация на педагогическия процес 303 
Режещи инструменти , експлоатация 212 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 26 
Речници - специална терминология 245 301 
Рязане на материалите 209 210 
Семейно право - България - Закони 59 
Семиотика - теория 1 13 108 
Слънчева система 169 
Софийски университет "Свети Климент Охридски". Биологически факултет - юбилеи и чествания 172 339 
Софтуер 6 208 291 294 299 
Социална педагогика 77 326 
Социална педагогика - конгреси, конференции 336 
Социална структура на обществото 57 
Социални въпроси в цялост. Критика на социалната организация. Социални реформи общо. Практически 38 
Социални групи - некръвнородствени - идентичност 37 
Социални групи според тяхната връзка 57 95 
Социални отношения 94 
Социални подсистеми. Социални институти 69 
Социални процеси 32 
Социално осигуряване 44 45 111 
Социално разслоение 37 
Социография 38 
Социография, социално положение - Корея 269 
Социологически изследвания 31 53 104 
Социология 33 35 55 64 
Социология на икономиката 32 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 8 78 90 
Социология на културата и на цивилизацията 85 
Специално обучение като елемент на общообразователното обучение 313 
Спорт 289 
Спорт - висше образование 277 323 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 274 275 278 279 280 281 282 283 284 
Спортна медицина 275 
Спортни игри 276 319 
Средства за масова информация - социология 8 78 
Статистика - икономическа 93 
Статистика - Учебници за ВУЗ 137 
Стопански обединения 122 203 
Стопански предприятия - България - управление и организация - наръчници и ръководства 119 
Стопански, индустриални и търговски предприятия. Търговски къщи, фирми. Производствени обединени 117 
Стопанско управление 71 204 
Стопанство - история 2 251 
Структурализъм - във философията 16 
Счетоводство 146 
Съдоустройство. Организация на съдилищата. Конституционен съд 75 97 
Сънища 30 
Съобщителна техника 192 
Телевизионна техника 193 
Телевизия 191 
Теория и практика на организацията 201 
Теория и философия на историята. Морфология на историята 10 34 248 
Теория на икономико-математическите модели 160 206 
Теория на литературата. Литературна техника 213 
Теория на познанието (гносеология). Проблемът за познанието изобщо. Епистемология 31 104 
Теория на труда. Икономика на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация 115 202 
Термична обработка на металите 211 
Термодинамика 170 
Техника - конференции 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
Техника за събиране на данните. Техника на обработка на данните. Табулиране 53 
Технически университет - Габрово 335 
Транспорт - управление и организация - учебници за ВУЗ 197 
Транспортна логистика 196 
Трудови отношения - правни въпроси 81 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 44 
Търговско право 97 
Университети 91 267 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 145 
Управление на фирми 113 200 
Управление на човешките ресурси 123 205 
Училища - организация и управление 325 
Учители - подготовка - конгреси, конференции 336 
Фактори на икономическото развитие 144 
Фармакология 176 
Физика 306 
Физикохимия 170 
Физическа култура 273 276 286 302 319 
Физическо възпитание - методика на преподаването - конференции 273 287 302 332 
Филологии - конференции 242 340 
Филолози, български - библиографии 4 219 
Философия 14 16 27 
Философия - системи и направления 15 49 
Философия на културата 24 
Философия, история 20 
Философия, теория, методика, етика, естетика на спорта 272 290 
Философски системи и направления 1 13 14 29 108 
Финанси на стопанските организации 138 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 146 
Финансов мениджмънт 135 296 329 
Флора - България 164 165 166 167 
Фолклор (в тесен смисъл) 149 
Форми на предприятията - стопанско планиране - финанси на стопанските организации 119 
Франция - философия 28 
Френска литература - есета - очерци - скици 217 
Хидротерапия (водотерапия). Балнеотерапия. Курортотерапия 174 
Християнска религия 21 22 23 
Художници, български - изложби - каталози 288 
Цивилизация - история 2 251 
Цивилизация. Култура. Прогрес 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Access 291 
Excel 300 
Microsoft Office 291 300 
Moodle 338 
Power Point 300 
UNITECH 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
UNIX 208 299 
vita activa 35 
Windows 2000 300 
Word 300 
абревиатури 245 301 
автобиография 238 263 
автономия 337 
авторско право 47 
административни производства 45 111 
административни услуги 88 
административно наказване 58 
административно право 58 
административно управление 88 304 
административнонаказателни разпоредби 45 111 
акционерно дружество 97 
албански език 243 
алетична модалност 19 
американска литература 213 
аналитично моделиране 292 
английска литература 213 
арбитражен съд 96 
арбитражно производство 96 
арбитражно споразумение 96 
аритметико-логическо устройство 297 
астрономия 169 
бадминтон 276 319 
бази данни 291 
банки 133 
банков надзор 133 
банково дело 133 
банково законодателство 133 
банково регулиране 133 
баскетбол 277 323 
бежанци 265 
безжични комуникации 194 
безстопанственост 102 
библиографски указател 4 219 
бизнес 113 200 
бизнес иновации 310 
бизнес план 138 
биографии 3 51 222 241 254 256 266 
биография 36 215 249 
биография - Гагарин, Юрий Алексеевич 185 
биография - Стефан Лефтеров 288 
биологични науки 172 339 
БНТУ 305 320 
богословие 26 
Богословски факултет - история - 1923-1951 91 267 
божии енергии 26 
борба с ерозията 198 
ботаника 164 166 167 
България - конституция 46 
България след Освобождението 238 263 
българо-турски военнопoлитически отношения 253 
българска дипломация 220 239 264 
българска литература 36 214 215 218 220 223 224 225 226 230 231 237 244 249 285 
българска литература - спомени 238 263 
българска поезия 222 231 237 256 285 
български език 221 240 
български интелектуалци 227 228 241 258 259 266 
български модернизъм 222 231 256 285 
български писатели 4 219 
български революционери 239 264 
български романи 223 224 
български творци 241 266 
български художници 288 
бъргарски консерватизъм 74 
вакуумни методи 211 
Великотърновски университет 4 219 
взаимоотношения 33 
взаимопомощ 33 
вземане на решения 160 206 
Византия и България 268 
виртуална лаборатория 297 
висше икономическо образование 310 
висше образование 7 82 134 172 304 305 315 316 320 321 328 338 339 
висше образование - България - конференции 110 144 242 308 309 310 324 327 337 340 344 
висше техническо образование 335 
висши растения 165 
военна история 253 
военни операции 346 
военни стратегии 346 
военно дело 295 345 346 347 348 
военно разузнаване 220 
военновременно планиране 347 
волейбол 277 323 
възобновяеми източници на енергия 187 
възпитание на децата 317 318 
Възраждане - България 331 
възстановителна хирургия 175 
външна политика 40 220 
вътрешна политика 60 
вятърна енергетика 187 
вятърни електроцентрали 187 
вятърни турбини 186 
генетика 171 
география 269 
геодемография 56 255 
глава - хирургия 175 
глобализация 39 347 
глобална икономика 106 247 
глобална мрежа 293 
глобални проблеми на човечеството 39 98 
готи и българи 268 
градски транспорт 195 
гражданска отговорност 173 
граждански права 87 330 
граждански процес 76 229 
гражданско образование 87 330 
гражданско общество 39 66 70 72 
гражданско съдопроизводство 76 229 
граматика 243 
гъби - морфология, анатомия и хистология 163 
данъчно-осигурителен процес 45 111 
дарвинизъм 171 
двигателна активност 287 332 
дейци на изкуството 3 51 254 
дейци на културата 3 51 254 
демокрация 60 
денационализация 124 
детска агресия 287 332 
детски градини 313 
детски игри 149 
деца в риск 77 326 
джендър проблематика 90 
дидактика 315 316 
дидактически подходи в обучението 303 
дискретна математика 159 
дистанционно обучение 136 298 309 334 344 
дистрибуция 141 
длъжностни престъпления 102 
добри практики 344 
документни измами 102 
документни престъпления 102 
дружество с ограничена отговорност 97 
духовна интелигентност 17 
духът на интернет 190 
духът на капитализма 50 
душевно здраве 17 
държава 62 
държавна власт 66 
държавни символи 260 
държавни университети 82 134 328 
еволюционна теория 171 
еволюционно учение 171 
Европа - международни икономически отношения 116 
европейска интеграция 40 
Европейска конвенция за правата на човека 73 
европейски директиви 67 
европейски програми 63 
европейски проекти 63 
европейски регулации 67 
Европейски съд 67 
Европейски съюз 40 54 63 114 116 117 142 304 
Европейски съюз - правни проблеми 68 86 
европейско право 47 
езикознание 221 
езици за програмиране 162 
екологична криза 25 143 
екологично образование 303 
екология 25 143 
експериментално моделиране 292 
експлоатация на инструментите 212 
електроизмервателни прибори 188 189 
електроизмерителна техника 188 189 
електронно обучение 306 309 338 344 
емигрантски общности 241 266 
ерозия на почвата 198 
есета 232 233 234 235 236 246 
етика в юридическата практика 18 65 
етика и право 18 65 
етика на бизнеса 110 
етически стандарти 18 65 
етични проблеми 272 290 
етнография 36 215 249 
етнология 36 215 249 
жени 286 
женска престъпност 103 
женски въпрос 11 12 147 148 
женски труд 61 
женско движение 11 12 147 148 
живковизъм 60 
жизнено равнище 38 
журналистика 3 8 51 78 254 
задачи 93 
закаляване 211 
закони 45 111 
защита на данни 310 
здравни правоотношения 173 
здравно осигуряване 44 173 
игрови модели 64 
изкуствен интелект 161 168 207 312 
измервателни апарати 188 189 
изобразително изкуство 231 285 
изследвания 118 
Източна Европа 38 
източници на енергия 186 
източноправославна църква 21 22 23 
икономика 54 114 121 125 126 127 128 129 130 131 132 139 140 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
икономика на индустрията 117 
икономика на труда 121 
икономика на управлението 119 
икономикс 142 
икономическа география 106 247 257 
икономическа динамика 139 
икономическа наука 140 
икономическа политика 54 114 
икономическа социология 69 
икономическа статистика 93 137 
икономическа същност 196 
икономически анализ 82 134 328 
икономически преход 109 
икономически процеси в ЕС 139 
икономически растеж 107 120 
икономически региони 106 247 
икономически теории 142 
икономически фактори 120 
икономическо положение 2 251 
икономическо развитие 144 
имиграция 98 
имуществени отношения 59 
индустриален маркетинг 141 
индустриална политика - България 117 
индустриалната политика - ЕС 117 
иновации 324 327 
иновации в икономиката 144 
иновации в образованието 325 
интеграция 324 
интегрирани среди за разработка 6 294 
интегрирано отчитане 25 143 
интелектуални информационни системи 312 
интелектуални мултиагентни системи 312 
интелектуалци 3 51 254 
интервюта 3 9 51 254 
интеркултурна комуникация 90 
интернет 190 
интернет пиратство 293 
интранет 293 
информационен мениджмънт 119 
информационна сигурност 295 345 
информационни системи 312 
информационни технологии 295 310 345 
информационно общество 310 
информация 8 78 
исторически роман 223 224 
история 270 
история - България 252 253 261 262 
история - България - нова 239 264 
история на България 260 265 
история на образованието 7 321 
история на Русия 41 250 
история на СССР 41 250 
история на университета 335 
история на цивилизацията 2 251 
казуси 136 298 334 
капитализъм 2 251 
капиталистическо общество 48 50 62 112 
капиталова адекватност 133 
кариерно израстване 308 
каталог 186 188 189 
качество на образованието 333 
квантова физика 161 168 207 
класически езици 242 340 
класически филологии 242 340 
клинична фармакология 176 
клониране на хора 99 
команди 162 
комбинаторика 158 159 
компютърна защита 293 
компютърна техника 297 
компютърни мрежи 245 293 301 
компютърни науки 297 341 343 
компютърни технологии 245 301 
комуникационна техника 188 189 
комуникационни технологии 295 345 
комунистическа система 41 250 
конгрес 311 
конституционално правосъдие 75 
конституционен контрол 75 
Конституционен съд 75 
конституционно право 68 
конституция на РБ 68 
конструиране на инструменти 212 
конференции 125 126 127 128 129 130 131 132 146 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 273 275 302 305 311 320 
корейско странознание 269 
корпоративно управление 109 
космонавтика 185 
кризисно управление 202 
криминалистическа техника 92 
криминалистически методи 92 
криминалистични експертизи 92 
култура 24 
култура и социология 5 
културизъм 274 
културна антропология 90 
културно-историческо наследство 271 
лабораторни упражнения 195 
леви интелектуалци 231 285 
легенди 225 
лекции 71 204 
лечебни води 174 
либерализъм 60 
линейни модели 160 206 
линейно оптимиране 160 206 
лирика 226 
литература 246 
литературен анализ 230 
литературна естетика 217 
литературна критика 36 214 215 217 222 230 237 249 256 
литературна критика за Чавдар Мутафов 214 
литературна техника 213 
литературни термини 213 
литературознание 213 
лишаване от свобода 79 
логика 19 
логистически системи 196 
логопедия 287 332 336 
македонски българи 265 
македонски въпрос 60 265 
македонски въстания 265 
макроикономика 107 120 
максими - афоризми - сентенции - пословици 232 233 234 235 236 
малцинства 37 38 
маркетинг 118 141 
математика 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 
математическа физика 161 168 207 
математически методи 160 206 
медицина 173 176 
медицинска тайна 173 
медицински работници 173 
международен маркетинг 141 
международна икономика 106 247 
международна конференция 105 199 
международна сигурност 295 345 
международна сравнителна перспектива 61 
международни актове 42 43 
международни договори 42 43 
международни икономически отношения 96 
международни отношения 39 
международни отношения - история 239 264 
международни политически отношения 116 
международни финанси 117 
международно право 42 43 
междуфирмени преговори 142 
мелиорации 198 
мемоари 220 
мениджмънт 105 113 119 122 199 200 203 
металообработване 211 
металообработваща техника 212 
металорежещи инструменти 209 210 
металорежещи машини 209 210 
методи на обучение 306 307 309 315 316 338 
методи на управление 105 199 
методика 324 
методика на обучение 342 
методика на обучението по информатика 341 343 
методика на преподаването 202 311 313 
методология 310 
миграция 56 255 
микроикономика 107 
минерални води - България 174 
мироопазващи мисии 346 
мисли 30 
многомерни системи 292 
модернизъм 29 
мониторинг 86 
морално и правно регулиране 18 65 
мотивация 278 279 280 281 282 283 284 
мотивация на персонала 122 203 
мрежови технологии 293 
мрежово планиране 158 
надзорен процес 133 
наказателен закон 79 
наказателен процес 76 101 229 
наказателна отговорност 101 
наказателно законодателство 89 
наказателно право 52 79 80 89 101 102 103 
наказателно право - Европа 73 86 87 330 
наказателно-изпълнително право 89 
население 56 255 
наука 7 321 
научни доклади 273 302 
научни изследвания 327 
научни институти 7 321 
научноизследователската работа 144 
национален въпрос 10 34 98 99 248 
национализъм 10 34 98 248 
национална отбрана 295 345 346 347 
национална политика 10 34 98 99 248 
национална сигурност 295 345 346 347 
национални символи 260 
националноосвободително движение 239 264 265 
начална педагогика 303 336 
начално образование 322 
начално училище 322 
немска граматика 216 
немски език 216 
неправителствени организации 70 72 
нова история 10 34 248 
нови езици 242 340 
нови филологии 242 340 
новите идеи в образованието 308 
обединен пазар 145 
обработка на данни 53 292 
образователна система 287 314 332 
образователни технологии 327 
образователно дело 331 
обучение по физкултура 273 302 
обща ботаника 163 
обща история 20 
обществен договор 69 
обществен контрол 66 
обществени отношения 35 37 
обществени процеси 82 134 328 
обществено развитие 98 
обществено управление 66 
обществено устройство 37 
общество 15 49 99 115 
опазване на растения и животни 163 
операционни системи 162 208 299 300 
оптимизационни методи 160 206 
организационна култура 71 204 
организационни кризи 202 
организационно поведение 71 204 
организация 337 344 
организация - социология 201 
организация на обучението 311 
организация на персонала 123 205 
организация на производството - социология 201 
оръдия на размяна 2 251 
осигуряване 44 
основно образование 307 342 
особености 196 
отзиви 185 288 
отчети 291 
пазар 139 
пазар на труда 327 
пазар на труда - България 110 
пазарна икономика 74 145 
пазарно планиране 141 
пазарно стопанство 145 
Патентно ведомство 47 
педагогически аспекти 344 
педагогически изследвания 278 279 280 281 282 283 284 
педагогически методи 317 318 
педагогически принципи 314 
педагогически съвети 325 
педагогически технологии 303 
пенсионно осигуряване 44 
писатели - биографии 227 228 258 259 
писатели емигранти 227 228 258 259 
планиране на ресурсите 123 205 
пластична хирургия 175 
плуване 289 
подвижен състав 195 
подготвителни групи 322 
подкуп 102 
поезия 226 
политика 74 
политика - България 15 49 60 
политиката в интернет 190 
политици 3 9 51 254 
политическа икономия 1 13 108 140 
политически свободи 48 112 
посткапитализъм 62 
посткомунизъм 124 
постнационална костелация 99 
посттоталитарно общество 124 
поща 194 
пощенски марки 194 
прабългари 252 261 262 
права на човека 173 
права на човека - ЕС 87 330 
правна система 18 65 
правна уредба 173 
правни школи 83 
право 97 100 
право на Европейския съюз 67 
право на информация 173 
право на Република България 46 
православие 26 
прагматизъм 24 
практическа психология 17 
практически занятия 92 
предотвратяване на кризи 202 
предотвратяване на престъпленията 103 
предучилищна възраст 149 
предучилищна педагогика 322 333 336 
предучилищно възпитание 313 
преподаватели 308 
престъпления 52 103 
преходен период 124 
приватизация 124 
приложна математика 158 159 
приложни програми 208 299 
природна среда 317 318 
природни науки 341 
природознание 307 342 
присвояване 102 
програмиране 162 
програмирано обучение 309 
произход на българите 252 261 262 
произход на човека 25 143 
промоционални стратегии 141 
професионално обучение 314 
профилактика 103 
процесори 297 
процесуално право 58 
процесуалноправен режим 58 
психогенетични изследвания 5 
психология 17 27 
психопатология 28 
публична администрация 88 
публична власт 66 
публична и частна сфера 35 
Първа световна война 253 270 
равенство 98 
радиоприемане 193 
радиосхеми 193 
радиотехника 193 
разделение на труда 115 
разпределяне на ресурси 123 205 
разработване на софтуер 6 294 
разум 161 168 207 
разширяване на ЕС 40 
разширяване на публичното пространство 190 
растения - морфология, анатомия и хистология 163 
растителен свят 164 165 166 167 
регионално развитие 106 120 247 
региони 56 255 
регресионни модели 292 
режещи инструменти 212 
религия 26 
речник, терминологичен 245 274 301 
речник, тълковен 245 301 
ролеви игри 136 298 333 334 
роля на жената 11 12 147 148 
руска православна църква 21 22 23 
ръководство 304 
рязане на материали 209 210 
световна икономика 106 247 257 
световна финансова криза 310 
световно стопанство 39 257 
свободен пазар 25 143 
себепоказване и разговор 190 
семеен кодекс 59 
семейно право 59 
семинарни занятия 317 318 
семиотика 1 13 108 
Септемврийско въстание 231 285 
сигнали 192 
силови спортове 274 286 
символи и знаци 1 13 108 
символи на съня 30 
симулации 136 298 334 
системи за управление 191 192 
ситуационен мениджмънт 71 204 
слънчево затъмнение 169 
снимки 185 288 
Софийски университет 91 267 
социална диференциация 95 
социална държава 145 
социална педагогика 333 
социална работа 77 326 
социална справедливост 100 
социална среда 317 318 
социална структура 32 57 100 
социални групи 33 57 95 
социални йерархии 2 251 
социални класи 94 
социални общности 95 
социални отношения 64 
социални процеси 32 
социални слоеве 95 
социално дело 336 
социално неравенство 94 
социално разслоение 37 57 
социално управление 145 
социално-антропологични портрети 94 
социално-икономическо положение 38 
социалнопедагогическа работа 77 326 
социогенетични изследвания 5 
социологическа теория 64 
социологически изследвания, наблюдения, анализи 53 70 72 
социологични проблеми 31 50 104 
социологични школи 31 104 
социология 27 33 35 38 55 61 64 85 
социология в политиката 15 49 62 
социология на комуникацията 8 78 
социология на културата 85 
социология на парите 69 
социология на цивилизацията 85 
специална педагогика 333 
спомени 348 
спорт 272 273 275 278 279 280 281 282 283 284 287 289 290 302 332 
спортна медицина 275 
спортни игри 276 319 
справочник 300 
среди за разработка са софтуер 6 294 
средна класа 94 
средновековна литература 244 
средства за масова информация 8 78 
старобългарска поезия 244 
статии 288 
статистически анализ 53 
статистически измерители 53 
стопанска география 257 
стопанска отчетност 146 
стопанско законодателство 96 
стопанско планиране 113 138 200 
стопанско управление 71 119 204 
стратегии за оцеляване 202 
страх 30 
структурализъм 16 
сухопътни операции 346 
схеми 191 
счетоводство 146 
Съвет на Европа 40 73 
съвместна работа в системата IS-SDE 6 294 
съдебна практика 67 97 
съдебни дела 73 
съдебни решения 67 
съдебно красноречие 76 229 
съдоустройство 75 
Съединение на България 239 264 
създаване на експертни системи 312 
съпружески отношения 59 
таблици 291 
тайни общества 25 143 
творци 9 227 228 258 259 
тежка атлетика 274 286 
текстообработка 343 
телевизионна техника 193 
телевизия 191 
телеграфични системи 194 
телепатия 30 
теория за кризите 202 
теория и философия 10 34 248 
теория на графите 158 159 
теория на държавата 35 
теория на литературата 213 
теория на правото 83 84 
теория на статистиката 137 
термична обработка на металите 211 
термодинамика 170 
термодинамични принципи 170 
тестове за самооценка 317 318 
техника 125 126 127 128 129 130 131 132 150 151 152 153 154 155 156 157 177 178 179 180 181 182 183 184 313 
Технически университет - Габрово 335 
технологични параметри 210 
толерантност 90 
траки 262 
транспорт 195 197 
транспортна инфраструктура 197 
транспортна логистика 196 
трафик на хора 73 86 87 330 
труд 115 
трудов договор - прекратяване 81 
трудов договор - сключване 81 
трудови ресурси 110 
трудово обучение 313 
трудово правоотношение 81 
туристически обекти 271 
търговска марка 47 
търговски дизайн 47 
търговски дружества 97 
търговски закон 97 
търговски операции 197 
търговско право 97 
университети 172 339 
университетско образование 7 321 
управление в социологията 201 
управление и организация 197 
управление на достъпа в IS-SDE 6 294 
управление на запасите 160 206 
управление на знанието 312 
управление на персонала 122 203 
управление на предприятието 119 
управление на финанси 135 296 329 
управление на фирмата 113 200 
управление на човешките ресурси 123 205 
управленски решения 136 298 334 
урбанизация 56 255 
учебник 240 
учебно помагало 342 
учебно-възпитателен процес 313 315 316 337 
учени 9 
учреждения и организации 116 
фазови равновесия 170 
фармакология 176 
феноменология 31 104 
физика 306 311 
физикохимия 170 
физическа култура 275 276 286 319 
физическо възпитание 272 273 289 290 302 
физическо развитие 289 
философия 14 19 20 27 29 
философия - Франция 16 28 
философия на духа 232 233 234 235 236 
философия на историята 15 41 49 250 
философия на правото 83 84 
философия, съвременна - Франция 28 
философски направления 14 
философски науки 19 
философски проблеми 10 24 28 29 34 37 248 
философски системи 14 29 
финанси 138 146 
финансов анализ 135 296 329 
финансов контрол 135 296 329 
финансов мениджмънт 135 296 329 
финансови институции 135 296 329 
фирмена документация 138 
фирмена култура 119 
фирмена практика 71 204 
фирмено управление 122 203 
фитнес 274 
фолклор 149 
форми на обучение 338 
формуляри 291 
френска литература 217 
футзал 277 323 
хакерство 293 
хандбал 277 323 
характеристики на човешкото общество 64 
хералдика 260 
хидротерапия 174 
химични равновесия 170 
хирургия 175 
християнска религия 21 22 23 
хронологично развитие 194 
хумор - сатира - пародия 218 
хумористични разкази 218 
цени и ценообразуване 141 197 
ценностни системи 90 
цивилизация 5 
цикличност в икономиката 139 
частно право 52 
числени методи 292 
човешки взаимоотношения 35 
човешки капитал 32 
човешко поведение 5 
чуждестранни инвестиции 142 
чуждестранни студенти 240 
чуждоезиково обучение 336 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ботев, Христо 239 264 
Гагарин, Юрий Алексеевич 185 
Каравелов, Любен 239 264 
Левски, Васил 239 264 
Лефтеров, Стефан 288 
Милев, Гео 222 256 
Мутафов, Чавдар Петров 214 
Раковски, Георги Стойков 239 264 
Увалиев, Петър 227 228 241 258 259 266 
Фуко, Мишел 16 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България - висше образование - наука 7 321 
България - паметници на културата 271 
Габрово 335 
Източна Европа 38 
Корея 269 
Русе - краезнание 331 
САЩ 33