НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С/378/J 74Ai 

Johnson, Alan M.

   Improving your research management : A Guide for senior University research managers / Alan M. Johnson . - 2nd ed. . - Amsterdam : Elsevier, 2013 . - 156 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 127-148

   ISBN 978-94-915-9801-2 

  

Сист. No: 42124

- 2 -

П/330/L 44ClЦБ 62923

Leadbeater, Charles

   Living on thin air : The New economy / Charles Leadbeater . - London : Viking, 1999 . - 244 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 232-237; Index p. 238-244

   ISBN 0-670-87669-0 

  

Сист. No: 42174

- 3 -

ЦБ 62956 

Гаврилова, Райна Димитрова

   Към историята на гражданския сектор в България / Райна Димитрова Гаврилова, Иван Еленков Еленков . - София : Фондация Развитие на гражданско общество, 1998 . - 148 с. ; 23 см . -  (Изследване на гражданския сектор ; 2)

   Изд. на Фонд. Развитие на граждан. о-во със сътрудничеството на Граждан. инст. - Библиогр. с. 145-146

   ISBN 954-9703-02-9 

  

Сист. No: 42252

- 4 -

ЦБ 63022 

Дамянов, Дамян

   Будители, наука, образование : Статии и интервюта (1990 - 2014 г. ) / Дамян Дамянов . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 609 с. ; 24 см

   Акад. Дамян Дамянов - учен и хирург с международен авторитет

   ISBN 978-954-09-0924-0 

  

Сист. No: 42329

- 5 -

ЦБ 63024 

Патак, Миланка Миланова

   Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство / Миланка Миланова Патак . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   Загл. на англ. ез.: Innovative development of the institute for cultural and historical heritage. - Библиогр. с. 138-159

   ISBN 978-954-8365-75-8 

  

Сист. No: 42331

- 6 -

ЦБ 62955 

Професионалната журналистика  : Правни и етични проблеми /  Състав. и науч. ред. Емил Константинов, Тодор Петев . - София : Фак. по журналистика и масова комуникация, 1996 . - 127 с. ; 22 см

   Изд. на Инст. за полит. и правни изследвания. Фак. по журналистика и масова комуникация. СУ Св. Климент Охридски. Фонд. Фридрих Еберт. - Кн. е съвместен труд на бълг. и нем. авт. - Съдържа и Кратки сведения за авт.

   ISBN 954-8194-10-4 

  

Сист. No: 42251

- 7 -

ЕЕА - Е 25 

Развитие и издаване на вестник Студентска искра с цел информиране на академичната общност за резултатите от научноизследователската и художественотворческата дейност на университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" №2014 - РУ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 16 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42065

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 8 -

ЦБ 62964 

Daepp, Ulrich et al

   Reading, writing, and proving : A Closer look at mathematics / Ulrich Daepp, Pamela Gorkin . - 2nd ed. . - New York : Springer Science, 2011 . - 376 p. ; 24 cm . -  (Undergraduate texts in mathematics)

   ISSN 0172-6056; Bibliogr. p. 367-370; Index

   ISBN 978-1-4419-9478-3 

  

Сист. No: 42260

- 9 -

П/159.9/Г 70ВюЦБ 62991

Господинов, Владислав

   Юноши, девиации, емоционална интелигентност / Владислав Господинов . - София : Изток - Запад, 2010 . - 328 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 277-283; Рез. на англ., фр. ез.

   ISBN 978-954-321-709-0 

  

Сист. No: 42291

- 10 -

П/59/Д 23Ч -зЦБ 62908

Дарвин, Чарлз

   За изразяването на емоциите при човека и животните / Чарлз Дарвин . - София : Лик, 2003 . - 332 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Касталия)

   Прев. по The expression of the emotions in man and animals / Charles Darwin. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-607-587-6 

  

Сист. No: 42134

- 11 -

ЦБ 63014 

Драгостинова, Християна

   Психология на болестите / Християна Драгостинова . - София : Распер, 2015 . - 92 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-345-084-8 

  

Сист. No: 42315

- 12 -

П/316/И 52ВсЦБ 62904

Илиев, Владимир

   Социалното познание : Контури на рефлексията / Владимир Илиев . - Плевен : Lege Artis, 2008 . - 184 с. ; 20 см . -  (Форум : Поредица за наука, култура, политика и религия)

   Библиогр. с. 178-182

   ISBN 978-954-9933-90-1 

  

Сист. No: 42128

- 13 -

П/159.9/К 20ПсЦБ 62589

Калчев, Пламен

   Скала за агресия и виктимизация от връстниците : Ръководство за потребителя / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2012 . - 170 с. ; 22 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-152-038-1 

  

Сист. No: 42268

- 14 -

П/616/К 63ДпЦБ 62988

Клемънтс, Джон

   Поведенчески проблеми при аутизма : Как да помогнем на хората с разстройства от аутистичния спектър да преодолеят поведенческите и емоционалните трудности / Джон Клемънтс . - София : Изток - Запад, 2015 . - 277 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 275-277

   ISBN 978-619-152-603-1 

  

Сист. No: 42285

- 15 -

П/17/М 76-ЗеЦБ 62981

Михова, Златка Михова

   Емоционални процеси в семейството и системна терапия / Златка Михова Михова . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 238 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 225-232; Индекс

   ISBN 978-954-449-636-4 

  

Сист. No: 42271

- 16 -

П/327/Н 22ЛиЦБ 62983

Наполеони, Лорета

   Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток / Лорета Наполеони . - София : Жанет-45, 2014 . - 195 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-101-9 

  

Сист. No: 42284

- 17 -

ЦБ 63023 

Резников, Раймонда

   Катари и тамплиери / Раймонда Резников . - 2. изд. . - София : Новата цивилизация, 2012 . - 200 с. : с ил., к. ; 21 см . -  (Родово имение)

   Ориг. загл.: Cathares et Templiers / Raymonde Reznikov

   ISBN 978-954-8365-54-3 

  

Сист. No: 42330

- 18 -

П/159.9/С 64РдЦБ 62977

Стаматов, Румен Иванов

   Детска психология / Румен Иванов Стаматов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 423 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 408-423

   ISBN 954-459-729-8 

  

Сист. No: 42279

- 19 -

П/159.9/Х 70ВЦБ 62958

Хотинец, Вера Юрьевна

   Этническое самосознание : [Монография] / Вера Юрьевна Хотинец . - Санкт-Петербург : Алетейя, 2000 . - 240 с. ; 21 см . -  (Библиотека социальной психологии)

   Библиогр. с. 195-221; Именной указ.

   ISBN 5-89329-225-1 

  

Сист. No: 42254

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 20 -

П/316/C 40eЦБ 62897

Central and Eastern Europe : Continuing Transformation  /  Ed. Nikolai Genov . - Sofia : Регионално и глобално развитие, 1998 . - 318 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Изд. на ЮНЕСКО, Фонд. Фр. Еберт - . Библиогр. след отд. материали

   ISBN 954-8443-05-8 

  

Сист. No: 42106

- 21 -

П/316/G 36NmЦБ 62896

Genov, Nikolai

   Managing transformations in Еastern Europe / Nikolai Genov . - Sofia : Regional and global development, 1999 . - 138 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Изд. на UNESCO. - Библиогр. с. 132-138

   ISBN 954-8443-08-2 

  

Сист. No: 42104

- 22 -

Ч5/341.1/.8/А 64А-о 

Анастасов, Ангел Георгиев

   Основи на международната гражданска служба / Ангел Георгиев Анастасов . - София : ГорексПрес, 2007 . - 255 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 237-248 ; Рез. на англ., рус. ез. ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-616-175-8 

  

Сист. No: 42339

- 23 -

ЦБ 62875 

Бибо, Ищван

   Политика, морал, демокрация : Избрани студии 1942 - 1957 / Ищван Бибо ; Прев. от унг. Мартин Христов ; Състав. Петер Юхас . - София : Ерго, 2003 . - 359 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-91390-1-8 

  

Сист. No: 42064

- 24 -

Ч5/340.1/Б 60Гв 

Бойчев, Георги Иванов

   Въведение в правото / Георги Иванов Бойчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006 - . - 21 см

   

   ISBN 954-07-2315-9 :10

   ISBN 978-954-07-2315-0 :13

   Ч. 2. Философия на правото . - 2006 . - 77 с.

   

  

Сист. No: 42340

- 25 -

ДИР/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс на труда : Сборник нормативни актове /  Състав. Емил Мингов . - София : Сиела Норма, 2015 . - 534 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1495-5 

  

Сист. No: 42264

- 26 -

С5/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Граждански процесуален кодекс : Сборник нормативни актове . - София : Нова звезда, 2013 . - 280 с. ; 21 см

   Съобразено с действащото законодателство на РБългария към 06. 2013 г. ; Последна актуализация ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42341

- 27 -

П/316/Г 46РсЦБ 62855

Гиглион, Родолф и др.

   Социологическите анкети : Теория и практика / Родолф Гиглион, Бенжамен Маталон . - София : Наука и изкуство, 2005 . - 384 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Ориг. загл. Les enquetes sociologiques / Rodolf Ghiglion, Benjamin Matalon; Библиогр. с. 379

   ISBN 954-02-0297-3 :10

   ISBN 978-954-02-0297-6 :13

  

Сист. No: 41983

- 28 -

П/316/Г 80МмЦБ 62950

Грекова, Майя

   Малцинство : Социално конструиране и преживяване / Майя Грекова . - София : КХ, 2001 . - 234 с. ; 21 см . -  (Нова хуманитаристика)

   Библиогр. с. 201-207 ; Рез. на англ. ез. / Transl. by Katerina Popova

   ISBN 954-587-074-5 

  

Сист. No: 42246

- 29 -

П/59/Д 23Ч -зЦБ 62908

Дарвин, Чарлз

   За изразяването на емоциите при човека и животните / Чарлз Дарвин . - София : Лик, 2003 . - 332 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Касталия)

   Прев. по The expression of the emotions in man and animals / Charles Darwin. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-607-587-6 

  

Сист. No: 42134

- 30 -

ЦБ 62876 

Епоха на строителство  /  Състав., ред., [предг.] Иво Георгиев Жейнов, Веселина Йорданова Антонова . - Велико Търново : Абагар, 2005 . - 22 см

   

   ISBN 954-8339-22-6 

   Т. 1 . - 2005 . - 512 с.

   

  

Сист. No: 42072

- 31 -

ЦБ 62997 

Игнатов, Асен

   Психология на комунизма : Студии за манталитета на господстващия слой в комунистическия свят / Асен Игнатов ; Прев от нем. Елена Никлева ; Науч. ред., с предг. Момчил Дойчев ; Послесл. Димитър Бочев . - 2. изд. . - София : Нов Български университет, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Psihologie des Kommunismus / Assen Ignatov. - Библиогр. с. 268

   ISBN 978-954-535-723-7 

  

Сист. No: 42297

- 32 -

ЮФ - ЧН 7 

Изследване и разработване на проблематиката на нелоялната конкуренция. Съдебна практика - състояние, необходимост от обобщаване на практиката по отделни проблеми с оглед уеднаквяването й. Законодателна уредба - предложения за промяна.  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ЮФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Венцислава Желязкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 22 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42042

- 33 -

П/316/И 52ВсЦБ 62904

Илиев, Владимир

   Социалното познание : Контури на рефлексията / Владимир Илиев . - Плевен : Lege Artis, 2008 . - 184 с. ; 20 см . -  (Форум : Поредица за наука, култура, политика и религия)

   Библиогр. с. 178-182

   ISBN 978-954-9933-90-1 

  

Сист. No: 42128

- 34 -

ЦБ 63000 

Инджев, Иво Любомиров

   Течна дружба / Иво Любомиров Инджев . - София : СИЕЛА, 2015 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1697-3 

   Ч. 3. Руските хибридни войни против България и българите през вековете . - 2015 . - 400 с.

   

  

Сист. No: 42298

- 35 -

ЦБ 63001 

Коен, Леа

   Ти вярваш : 8 погледа върху Холокоста на Балканите / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2012 . - 255 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 245-247

   ISBN 978-619-164-005-8 

   ISBN 987-619-164-005-8 

  

Сист. No: 42301

- 36 -

П/347.77/.78/К 86АтЦБ 63005

Костов, Атанас

   Търговските марки и авторските права в интернет пространството / Атанас Костов . - София : Труд и право, 2015 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-224-4 

  

Сист. No: 42305

- 37 -

ЦБ 63032 

Лихвата - рак на обществото  : Сборник от статии /  Състав., превод Владимир Богданов . - 2. изд. . - София : Новата цивилизация, 2006 . - 152 с. ; 21 см . -  (Анастасия ; 5)

   Съдържа и Братчетата на Гаврош / Христо Смирненски ; За авт. - Кой е все пак Силвио Гезел? . Светът има нужда от нов вид пари . От недостиг към излишък : Интервю с Бернард Литаер . Дали няма да ни бъде по-добре без богатите / Пол Мартен . Парите / Кристоф Пфлугер . Авариен план за нашата цивилизация / Жан Гимпел . Възможни са само две реалистични версии за бъдещето / Донела Медоуз . Парите без лихви и инфлация / Маргарет Кенеди. - Библиогр. 150-151

   ISBN 954-91807-5-1 :10

   ISBN 978-954-91807-5-6 :13

  

Сист. No: 41265

- 38 -

ЦБ 62954 

Медиите във Великобритания и САЩ  : [Сборник] / Валентин Илиев и др ; Състав. Мадлен Василева . - София : Полис, 2000 . - 136 с. : с табл. ; 21 см

   Прев. по British & American Mass Media; Съдържа и Кой кой е сред авторите на кн. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 954-90728-1-9 

  

Сист. No: 42250

- 39 -

П/349/М 94В-оЦБ 62984

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2014 . - 503 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 496-498; Предм. указ.

   ISBN 978-954-730-835-0 

  

Сист. No: 42267

- 40 -

П/349/М 94ВтЦБ 62986

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право / Васил Желязков Мръчков . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2015 . - 999 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 988-992; Предм. указ.

   ISBN 978-954-730-918-0 

  

Сист. No: 42269

- 41 -

П/327/Н 22ЛиЦБ 62983

Наполеони, Лорета

   Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток / Лорета Наполеони . - София : Жанет-45, 2014 . - 195 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-101-9 

  

Сист. No: 42284

- 42 -

П/35/Н 48МдЦБ 63026

Нейкова, Мария

   Децентрализацията - основен фактор за повишаване на ефективността на управлението / Мария Нейкова . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 152 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр.: с. 110-117. - Именен показалец

   ISBN 978-954-8365-74-1 

  

Сист. No: 42336

- 43 -

ЦБ 62999 

Попова, Илонка Желязкова

   Бесарабските българи през втората половина на XX век / Илонка Желязкова Попова . - София : Тангра ТанНакРа, 2013 . - 152 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Библиогр.: с. 150-151

   ISBN 978-954-378-104-1 

  

Сист. No: 42300

- 44 -

П/343/П 84МдЦБ 63029

Праматарова, Мариана

   Домашното насилие / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 79 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8365-72-7 

  

Сист. No: 41122

- 45 -

ЦБ 63028 

Праматарова, Мариана

   Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 135 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 130-135

   ISBN 978-954-8365-81-9 

  

Сист. No: 42338

- 46 -

П/321/П 91 лЦБ 62877

Променящите се лица на демокрацията  : Икономическа, индустриална, политическа / Антони Вендов и др ; Под ред. на Духомир Минев . - София : Лик, 2000 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9534-04-9 

  

Сист. No: 42079

- 47 -

ЮФ - НН - 3 

Работа на институциите в Русенски регион с жените - правонарушители  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2014 - ФЮ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Петя Борисова Шопова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 43 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 42

   ISBN * 

  

Сист. No: 42038

- 48 -

ЦБ 62953 

Райчев, Андрей

   Привилегировани гледни точки : Книга, която за малко да нарека "Социология на мъртвия човек" / Андрей Райчев ; За границите на социологията на мъртвия човек / Деян Деянов . - София : R & S, 2000 . - 199 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 189-190

   ISBN 954-90752-1-4 

  

Сист. No: 42249

- 49 -

П/321/С 62ПкЦБ 62985

Стайнов, Петко Стоянов

   Компетентност и народовластие : Политически изучавания върху кризата на парламентаризма и демокрацията / Петко Стоянов Стайнов ; Състав. Стефка Петрова ; Встъп. студия Георги Близнашки ; Науч. ред. Мария Славова . - София : Изток - Запад, 2015 . - LIX, 403 с. ; 24 см . -  (Res publica)

   Съдържа Императивите на демокрацията - Живот и дело на акад. Петко Стайнов/Георги Близнашки

   ISBN 978-619-152-629-1 

  

Сист. No: 42272

- 50 -

П/316/С 88ДфЦБ 62951

Стюарт, Дейвид и др.

   Фокус-групи : Теория и практика / Дейвид Стюарт, Прем Шамдасани . - София : Сема РШ, 2001 . - 151 с. ; 20 см . -  (Библиотека Профи)

   Библиогр. с. 143-151

   ISBN 954-90997-4-1 

  

Сист. No: 42247

- 51 -

ЮФ - ПН 10 

Създаване на виртуална лаборатория за защита на уязвими групи в обществото  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ЮФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Елица Куманова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 41995

- 52 -

П/316/Ч 12ТнЦБ 62946

Чавдарова, Таня

   Неформалната икономика / Таня Чавдарова . - София : Лик, 2001 . - 340 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 311-332 ; Азб. показалец

   ISBN 954-607-437-3 (не е отпеч.)

  

Сист. No: 42231

- 53 -

ЦБ 62952 

Шнапер, Доминик

   Общността на гражданите : Върху модерната идея за нация / Доминик Шнапер ; Под общ ред. на Георги Близнашки . - София : ЕОН - 2000, 2001 . - 216 с. ; 20 см . -  (Политическа антропология ; 1)

   Ориг. загл. La communaute des citoyens / Dominique Schnapper. - Библиогр. с. 201-207. - Изд. на Център за полит. изследвания Реймон Арон

   ISBN 954-9699-11-0 

  

Сист. No: 42248

- 54 -

Арх/343/Ш 85П, Б5/343/Ш 85, П/343/Ш 85Пн, П1/343/Ш 85, Уч/343/Ш 85Пн, Ч5/343/Ш 85ПЦБ 63034

Шопова, Петя Борисова

   Наказателно-изпълнително право / Петя Борисова Шопова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 151 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-640-4 

  

Сист. No: 41467

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 55 -

П/316/C 40eЦБ 62897

Central and Eastern Europe : Continuing Transformation  /  Ed. Nikolai Genov . - Sofia : Регионално и глобално развитие, 1998 . - 318 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Изд. на ЮНЕСКО, Фонд. Фр. Еберт - . Библиогр. след отд. материали

   ISBN 954-8443-05-8 

  

Сист. No: 42106

- 56 -

П/339/D 18JiЦБ 62900

Daniels, John D. et al

   International Business : Environments and Operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh . - 8th ed. . - Reading : Addison-Wesley, 1998 . - XXXVII, 909 p. ; 25 cm

   Glossary p. G-1 - G-14; Index

   ISBN 0-201-84618-7 

  

Сист. No: 42109

- 57 -

П/004/E 54JmЦБ 62922

Enck, John

   A Manager's guide to multivendor networks / John Enck . - Horsham : Professional press books, 1991 . - 250 p. ; 22 cm

   Index

   ISBN 007-707-5870 

  

Сист. No: 42171

- 58 -

П/316/G 36NmЦБ 62896

Genov, Nikolai

   Managing transformations in Еastern Europe / Nikolai Genov . - Sofia : Regional and global development, 1999 . - 138 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Изд. на UNESCO. - Библиогр. с. 132-138

   ISBN 954-8443-08-2 

  

Сист. No: 42104

- 59 -

ЦБ 62883 

Granovetter, Mark

   Getting a job : A Study of contacts and careers / Mark Granovetter . - 2nd ed. . - Chicago : The University of Chicago Press, 1995 . - 251 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-226-30581-3 

  

Сист. No: 42085

- 60 -

П/330/L 44ClЦБ 62923

Leadbeater, Charles

   Living on thin air : The New economy / Charles Leadbeater . - London : Viking, 1999 . - 244 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 232-237; Index p. 238-244

   ISBN 0-670-87669-0 

  

Сист. No: 42174

- 61 -

П/336/А 20ЙпЦБ 63006

Аврамов, Йосиф

   Проблеми при финансирането на малкия и средния бизнес в Република България / Йосиф Аврамов . - София : Адв. д-во "Пенков, Марков и партньори", 2014 . - 322 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 321-322

   ISBN 978-619-90320-1-5 

  

Сист. No: 42306

- 62 -

П/336/А 91 МкЦБ 63012

Арчър, Майкъл Дуейн

   Как да започнем да търгуваме на валутните пазари / Майкъл Дуейн Арчър . - София : Сиела Норма, 2015 . - 496 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 477-480

   ISBN 978-954-28-1696-6 

  

Сист. No: 42313

- 63 -

П/339.13/Б 25 ПмЦБ 63037

Банчев, Петър

   Маркетинг / Петър Банчев . - 7. изд. . - Велико Търново : Фабер, 2015 . - 648 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 645-647

   ISBN 978-954-400-662-4 

  

Сист. No: 42345

- 64 -

П/330/Б 32КиЦБ 62987

Бекярова, Катя Рачева и др.

   Икономически теории : Икономическата мисъл от древността до наши дни: Учебник за икономическите университети / Катя Рачева Бекярова, Боян Александров Велев, Иван Атанасов Пипев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 767 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 757-759

   ISBN 954-459-778-6 

  

Сист. No: 42270

- 65 -

П/331/В 70КсЦБ 62993

Владимирова, Катя

   Стратегическо управление на човешките ресурси : Теория и практика / Катя Владимирова . - София : Нов Български университет, 2009 . - 440 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на НБУ. Център за дистанционно обучение. - Препоръч. лит. след отд. ч. ; Примерен тест с. 436-440

   ISBN 978-954-535-593-6 

  

Сист. No: 42293

- 66 -

П/330/Г 37БрЦБ 63020

Георгиев, Благовест Атанасов

   Растеж накъде? : (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж) / Благовест Атанасов Георгиев . - София : Парадигма, 2014 . - 395 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 389-395

   ISBN 978-954-326-240-3 

  

Сист. No: 42325

- 67 -

ЮФ - ЧН 7 

Изследване и разработване на проблематиката на нелоялната конкуренция. Съдебна практика - състояние, необходимост от обобщаване на практиката по отделни проблеми с оглед уеднаквяването й. Законодателна уредба - предложения за промяна.  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ЮФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Венцислава Желязкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 22 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42042

- 68 -

ОЗЗГ - ПМС 11 

Изследване на модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФОЗЗГ - 02 /4041/ /  Ръковод. на раб. колектив Велизар Тодоров Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 150 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42053

- 69 -

БМ - Ик 11 

Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - БМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Дянко Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 20 с. ; 30 см + Приложение №1 и №2; Приложение №3и №4

   Прил. №1 - книга ISBN 978-954-8675-94-9; Прил. №2 - Публ. на науч. форуми извън РУ; Прил. №3 - Публ. на год. науч. конф. в РУ, финансирани по проекта; Прил. №4 - Снимки

   ISBN * 

  

Сист. No: 42070

- 70 -

ЦБ 63032 

Лихвата - рак на обществото  : Сборник от статии /  Състав., превод Владимир Богданов . - 2. изд. . - София : Новата цивилизация, 2006 . - 152 с. ; 21 см . -  (Анастасия ; 5)

   Съдържа и Братчетата на Гаврош / Христо Смирненски ; За авт. - Кой е все пак Силвио Гезел? . Светът има нужда от нов вид пари . От недостиг към излишък : Интервю с Бернард Литаер . Дали няма да ни бъде по-добре без богатите / Пол Мартен . Парите / Кристоф Пфлугер . Авариен план за нашата цивилизация / Жан Гимпел . Възможни са само две реалистични версии за бъдещето / Донела Медоуз . Парите без лихви и инфлация / Маргарет Кенеди. - Библиогр. 150-151

   ISBN 954-91807-5-1 :10

   ISBN 978-954-91807-5-6 :13

  

Сист. No: 41265

- 71 -

П/338.24/М 39ГсЦБ 63010

Матеев, Георги

   Съвременна пазарна икономика / Георги Матеев . - София : Изток - Запад, 2015 . - 540 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 519-531; Рез. на англ. ез.; Съдърж. на англ. ез.

   ISBN 978-619-152-597-3 

  

Сист. No: 42311

- 72 -

П/65.012/М 71МпЦБ 63013

Миткова, Марияна

   Писането на европроект е лесна работа : Ръководство за начинаещи / Марияна Миткова . - София : Либра Скорп ; Libra Scorp, 2015 . - 181 с. ; 21 см

   
   http://www.evroproekt.org 

   ISBN 978-954-471-262-4 

  

Сист. No: 42314

- 73 -

П/339.13/Х 70СсЦБ 62992

Хоугард, Сьорен и др.

   Стратегически маркетинг на взаимоотношенията / Сьорен Хоугард, Могенс Биере . - София : СИЕЛА, 2009 . - 488 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. Strategic relationship marketing / By Soren Hougaard, Mogens Bjere. - Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-28-0467-3 

  

Сист. No: 42292

- 74 -

П/316/Ч 12ТнЦБ 62946

Чавдарова, Таня

   Неформалната икономика / Таня Чавдарова . - София : Лик, 2001 . - 340 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 311-332 ; Азб. показалец

   ISBN 954-607-437-3 (не е отпеч.)

  

Сист. No: 42231

- 75 -

П/331/Ч 89кЦБ 62994

Човешкият капитал : Методология, измерения, практики (образование – мениджмънт – бизнес)  : Научно-практическа конференция /  Състав. и науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2015 . - 510 с. : с граф., табл. ; 24 см . -  (Департамент “Бизнес администрация")

   Библиогр. след вс. доклад

   ISBN 978-954-535-853-1 

  

Сист. No: 42294

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 76 -

ЦБ 63031 

Гигов, Никола

   Космос от мъка и песен / Никола Гигов . - 2. изд . - София : Новата цивилизация, 2006 . - 96 с. : с ил., 2 л. цв. ил. ; 21 см . -  (Анастасия ; 4)

   Съдържа и Живата България / Екатерина Пейчева

   ISBN 954-91807-4-3 :10

   ISBN 978-954-91807-4-9 :13

  

Сист. No: 41241

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 77 -

ЦБ 62963 

Barreira, Luis et al

   Dynamical systems : An Introduction / Luis Barreira, Claudia Valls . - London : Springer, 2013 . - 209 p. ; 23 cm . -  (Universitext)

   ISSN 0172-5939; Bibliogr. p. 203-205; Index

   ISBN 978-1-4471-4834-0 

  

Сист. No: 42259

- 78 -

П/519.6/B 78MtЦБ 62885

Borsuk, Mikhail

   Transmission problems for elliptic second-order equations in non-smooth domains / Mikhail Borsuk . - Basel : Springer, 2010 . - 218 p. ; 24 cm . -  (Frontiers in mathematics)

   Bibliogr. p. 209-214; Index

   ISBN 978-3-0346-0476-5 

  

Сист. No: 42087

- 79 -

ЦБ 62965 

Clarke, Francis

   Functional analysis, calculus of variations and optimal control / Francis Clarke ; Series Ed. Sheldon Axler, Kenneth Ribet . - London : Springer, 2013 . - 591 p. ; 24 cm . -  (Graduate Texts in Mathematics ; 264)

   ISSN 0072-5285; Bibliogr. p. 583-584; Index

   ISBN 978-1-4471-4819-7 

  

Сист. No: 42261

- 80 -

ЦБ 62962 

Cvetkovski, Zdravko

   Inequalities : Theoremes, techniques and selected problems / Zdravko Cvetkovski . - Berlin : Springer, 2012 . - 444 p. ; 23 cm

   Index of problems; Bibliogr. p. 443-444

   ISBN 978-3-642-23791-1 

  

Сист. No: 42258

- 81 -

ЦБ 62964 

Daepp, Ulrich et al

   Reading, writing, and proving : A Closer look at mathematics / Ulrich Daepp, Pamela Gorkin . - 2nd ed. . - New York : Springer Science, 2011 . - 376 p. ; 24 cm . -  (Undergraduate texts in mathematics)

   ISSN 0172-6056; Bibliogr. p. 367-370; Index

   ISBN 978-1-4419-9478-3 

  

Сист. No: 42260

- 82 -

П/004/F 24MsЦБ 62916

Farley, Marc

   Storage networking fundamentals : An Introduction to storage devices, subsystems, applications, management, and filing systems / Marc Farley . - Indianopolis : Cisco press, 2005 . - XXVI, 453 p. ; 23 cm

   Glossary p. 415-429; Index

   ISBN 1-58705-162-1 

  

Сист. No: 42153

- 83 -

ЦБ 62881 

Handbook of numerical analysis  /  Ed. P. G. Ciarlet, J. L. Lions . - Amsterdam : Elsevier, 1998 . - 25 cm

   

   ISBN 0-444-82569-X 

   V. 6 . - 1998 . - 688 p.

   Bibliogr. p. 681-688; Subject index

  

Сист. No: 42083

- 84 -

ЦБ 62878 

Mikhlin, Solomon G.

   Error analysis in numerical processes / Solomon G. Mikhlin . - Chichester : John Wiley & Sons, 1991 . - 283 p. ; 24 cm . -  (Pure and applied mathematics)

   Bibliogr. p. 271-281; Subject index

   ISBN 0-471-92133-5 

  

Сист. No: 42080

- 85 -

П/519.2/N 92aЦБ 62925

Numerical Analysis and its Applications : First International Workshop, WNAA '96 : Rousse, Bulgaria, June 1996  : Proceedings /  Series Ed. Gerhard Goos, Juris Hartmanis, Jan van Leeuwen . - Berlin : Springer-Verlag, 1997 . - 608 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743)

   Bibliogr. after each chapter; Author index

   ISBN 3-540-62598-4 

  

Сист. No: 42192

- 86 -

П/519.2/N 92aЦБ 62926

Numerical Analysis and its Applications : Second international Conference, NAA 2000, Rousse, Bulgaria, June 2000, Revised papers  /  Series Ed. Gerhard Goos, Juris Hartmanis, Jan van Leeuwen . - Berlin : Springer-Verlag, 2001 . - 782 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743)

   Bibliogr. after each chapter; Author index

   ISBN 3-540-41814-8 

  

Сист. No: 42193

- 87 -

ЦБ 62961 

Roman, Steven

   Introduction to the mathematics of finance : Arbitrage and option pricing / Steven Roman ; Series Ed. Sheldon Axler, Kenneth Ribet . - 2nd ed. . - New York : Springer, 2012 . - XVI, 287 p. ; 24 cm . -  (Undergraduate texts in mathematics)

   ISSN 0172-6056; Bibliogr. p. 281-282; Index

   ISBN 978-1-4614-3581-5 

  

Сист. No: 42257

- 88 -

ЦБ 62879 

Schatz, Albert H. et al

   Mathematical theory of finite and boundary element methods / Albert H. Schatz, Vidar Thomee, Wolfgang L. Wendland . - Basel : Birkhauser, 1990 . - 276 p. ; 24 cm . -  (DMV Seminar ; 15)

   Bibliogr. p. 269-276

   ISBN 3-7643-2211-X (Basel)

   ISBN 0-8176-2211-X (Boston)

  

Сист. No: 42081

- 89 -

ПНО - М 4 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на математически софтуер в обучението по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42045

- 90 -

ОЗЗГ - ПМС 11 

Изследване на модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФОЗЗГ - 02 /4041/ /  Ръковод. на раб. колектив Велизар Тодоров Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 150 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42053

- 91 -

П/31/К 16КсЦБ 62975

Калинов, Красимир

   Статистически методи в поведенческите и социалните науки / Красимир Калинов ; Ред. Т. Чучукова . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Нов Български университет, 2013 . - 616 с. ; 23 см

   Предм. указ.

   ISBN 978-954-535-798-5 

  

Сист. No: 42277

- 92 -

П/53/К 92ГтЦБ 63030

Кръстев, Георги

   Теория на пространството / Георги Кръстев . - София : Новата цивилизация, 2007 . - 256 с. : с ил., черт. ; 21 см . -  (Анастасия ; 10)

   Библиогр. с. 208-211

   ISBN 954-91807-8-6 :10

   ISBN 978-954-91807-8-7 :13

  

Сист. No: 41171

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 93 -

П/629.113/Е 22ИеЦБ 62948

Евтимов, Иван Илиев

   Електромобилността - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда : Монография / Иван Илиев Евтимов . - Русе : Примакс, 2015 . - 180 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8675-97-0 

  

Сист. No: 42234

- 94 -

АИФ - ТХЕ 124 

Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФАИ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 171 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42062

- 95 -

П/61/С 83СпЦБ 63004

Стоянов, Ставри

   Пестициди : В околната среда и хран. продукти, токс. увреждане на човека, клин. картина и профилактика / Ставри Стоянов . - София : Пенсофт ; ПъблишСайСет-Агри, 1999 . - 232 с. ; 20 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 1)

   Библиогр. с. 224-229

   ISBN 954-642-056-5 

   ISBN 954-14-0038-8 

  

Сист. No: 42304

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 96 -

П/53/К 92ГтЦБ 63030

Кръстев, Георги

   Теория на пространството / Георги Кръстев . - София : Новата цивилизация, 2007 . - 256 с. : с ил., черт. ; 21 см . -  (Анастасия ; 10)

   Библиогр. с. 208-211

   ISBN 954-91807-8-6 :10

   ISBN 978-954-91807-8-7 :13

  

Сист. No: 41171

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 97 -

МТФ - ТМ 137 

Моделиране и изследване на ламинатни стъкла и динамични процеси в машините  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Велина Стоянова Боздуганова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 120 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 120

   ISBN * 

  

Сист. No: 42040

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 98 -

РУ ФРз 13 

Изследване на корозионната устойчивост на стомана в разреден разтвор на сярна киселина с добавка на органично вещество  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Теменужка Николова Хараланова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 32 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 30

   ISBN * 

  

Сист. No: 42055

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 99 -

П/59/Д 23Ч -зЦБ 62908

Дарвин, Чарлз

   За изразяването на емоциите при човека и животните / Чарлз Дарвин . - София : Лик, 2003 . - 332 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Касталия)

   Прев. по The expression of the emotions in man and animals / Charles Darwin. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-607-587-6 

  

Сист. No: 42134

- 100 -

П/616/С 83 СеЦБ 63002

Стоянов, Ставри

   Естествени токсични вещества в хранителните продукти : Алергчни реакции на човека, клин. картина, лечение и профилактика / Ставри Стоянов . - София : Пенсофт ; ПъблишСайСет-Агри, 1999 . - 184 с. : с табл., 4 л. цв. ил ; 21 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 4)

   Библиогр. с. 179-181

   ISBN 954-642-059-Х 

   ISBN 954-14-0041-8 

  

Сист. No: 42302

- 101 -

П/504/С 83 СтЦБ 63008

Стоянов, Ставри

   Тежки метали : В околната среда и хран. продукти, токс. увреждане на човека, клин. картина, лечение и профилактика / Ставри Стоянов . - София : Пенсофт ; ПаблишСайСет-Агри, 1999 . - 288 с. : с табл. ; 21 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 2)

   Библиогр. с. 285-288

   ISBN 954-642-057-3 

   ISBN 954-14-0036-1 

  

Сист. No: 42308

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 102 -

П/61/В 18 Б-оЦБ 63040

Валентинов, Боян и др.

   Оперативни техники за еластична интрамедуларна фиксация при фрактури в детската възраст / Боян Валентинов, Пенчо Косев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 82 с. : със сн., фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 79-82

   ISBN 978-954-712-648-0 

  

Сист. No: 42350

- 103 -

П/616/К 63ДпЦБ 62988

Клемънтс, Джон

   Поведенчески проблеми при аутизма : Как да помогнем на хората с разстройства от аутистичния спектър да преодолеят поведенческите и емоционалните трудности / Джон Клемънтс . - София : Изток - Запад, 2015 . - 277 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 275-277

   ISBN 978-619-152-603-1 

  

Сист. No: 42285

- 104 -

П/61/К 86 ПиЦБ 63039

Косев, Пенчо и др.

   История и еволюция на техниките за удължаване на крайници / Пенчо Косев, Боян Валентинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 56 с. : със сн., фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 50-56

   ISBN 978-954-712-642-8 

  

Сист. No: 42349

- 105 -

П/617.3/Л 43кЦБ 63038

Лекционен курс по ортопедия за студенти по кинезитерапия  / Пенчо Косев и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 99 с. : със сн., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-646-6 

  

Сист. No: 42348

- 106 -

Арх/61/Л 86Й, С/61/Л 86Й-о 

Луканова, Йоана Йонкова

   Опорни точки за клинична практика на акушерки : Учебно помагало / Йоана Йонкова Луканова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 228 с. ; 10 Х 15 см

   Библиогр. с. 213-216

   ISBN 978-619-7071-74-0 

  

Сист. No: 42227

- 107 -

С/616/О-66В-з 

Орбецова, Връбка и др.

   Заболявания на отделителната система : Енциклопедия по интегративна медицина / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - Монтана : Полимона, 2014 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7190-02-1 

   Т. 3 . - 2014 . - 215 с.

   Библиогр. с. 214-215

  

Сист. No: 42309

- 108 -

П/616/Р 97тЦБ 63041

Ръководство по травматология на крайниците  / Пенчо Косев и др ; Под общ. ред. Пенчо Косев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 118 с. : със сн., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-641-1 

  

Сист. No: 42351

- 109 -

С/614/С 59м 

Справочник по медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)  / Любомир Бадински и др ; Под ред. на В. Драгнев . - София : Класик дизайн, 2004 . - 147 с. : с ил., табл., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 145-146

   ISBN 954-91109-2-3 

  

Сист. No: 42328

- 110 -

П/616/С 83 СеЦБ 63002

Стоянов, Ставри

   Естествени токсични вещества в хранителните продукти : Алергчни реакции на човека, клин. картина, лечение и профилактика / Ставри Стоянов . - София : Пенсофт ; ПъблишСайСет-Агри, 1999 . - 184 с. : с табл., 4 л. цв. ил ; 21 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 4)

   Библиогр. с. 179-181

   ISBN 954-642-059-Х 

   ISBN 954-14-0041-8 

  

Сист. No: 42302

- 111 -

П/61/С 83СпЦБ 63004

Стоянов, Ставри

   Пестициди : В околната среда и хран. продукти, токс. увреждане на човека, клин. картина и профилактика / Ставри Стоянов . - София : Пенсофт ; ПъблишСайСет-Агри, 1999 . - 232 с. ; 20 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 1)

   Библиогр. с. 224-229

   ISBN 954-642-056-5 

   ISBN 954-14-0038-8 

  

Сист. No: 42304

- 112 -

П/504/С 83 СтЦБ 63008

Стоянов, Ставри

   Тежки метали : В околната среда и хран. продукти, токс. увреждане на човека, клин. картина, лечение и профилактика / Ставри Стоянов . - София : Пенсофт ; ПаблишСайСет-Агри, 1999 . - 288 с. : с табл. ; 21 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 2)

   Библиогр. с. 285-288

   ISBN 954-642-057-3 

   ISBN 954-14-0036-1 

  

Сист. No: 42308

- 113 -

П/616/С 83 СхЦБ 63007

Стоянов, Ставри и др.

   Химически вещества в околната среда : Токс. увреждане на черния дроб и имунната система / Ставри Стоянов, Искра Петрова Алтънкова . - София : Пенсофт ; ПъблишСайСет-Агри, 1999 . - 116 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Екология и здраве ; 3)

   Библиогр. с. 108-110

   ISBN 954-642-058-1 

   ISBN 954-14-0037-Х 

  

Сист. No: 42307

- 114 -

П/614/С 96НрЦБ 63019

Събев, Никола Емилов

   Ръководство за учебни занятия по икономика на здравеопазването : (съкратен вариант) / Никола Емилов Събев . - [Русе] : Авангард принт, 2015 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-337-245-4 

   Ч. 1 . - 2015 . - 102 с.

   Библиогр. с. 100

  

Сист. No: 42326

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 115 -

ЕЕА - ЕСЕО 176 

Изследване енергоснабдяването на обекти от енергийната мрежа и от възобновяеми енергийни източници  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Людмил Михайлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 102 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 97-102

   ISBN * 

  

Сист. No: 42076

- 116 -

МТФ - ТММРМ 461 

Изследване и моделиране на енергийната ефективност и автоматично получаване на показателите за точност при обработване на детайли на CNC стругове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - МТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Красимир Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 73 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 71-73

   ISBN * 

  

Сист. No: 42033

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 117 -

АИФ - ТХЕ 124 

Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФАИ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 171 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42062

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 118 -

Арх/621.31/М 74Лр, П/621.31/М 74Лр, П1/621.31/М 74Лр, Уч/621.31/М 74ЛрЦБ 63033

Михайлов, Людмил Досев

   Ръководство за курсов проект и семинарни упражнения по електрическа част на електрически централи и подстанции / Людмил Досев Михайлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 154 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 150-151

   ISBN 978-954-712-625-1 

  

Сист. No: 41278

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 119 -

П/621.39/B 51DdЦБ 62902

Bertsekas, Dimitri P. et al

   Data networks / Dimitri P. Bertsekas, Robert G. Gallager . - 2nd ed . - London : Prentice Hall International, 1992 . - 556 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 537-551; Index

   ISBN 0-13-201674-5 

  

Сист. No: 42126

- 120 -

П/621.39/B 64UdЦБ 62921

Black, Uyless D.

   Data communications and distributed networks / Uyless D. Black . - 3rd ed. . - Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 1993 . - 426 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-13-090853-3 

  

Сист. No: 42170

- 121 -

С/621.39/O-63s 

Open system handbook  : A Guide to building open systems . - S. L. : Digital equipment, 1991 . - 120 p. ; 20 cm

   Bibliogr.; Glossary; Index

   ISBN * 

  

Сист. No: 42208

- 122 -

П/004/P 27TbЦБ 62913

Parnell, Tere'

   Building high-speed networks / Tere' Parnell . - Berkeley : McGraw-Hill Osborne, 1999 . - 394 p. ; 23 cm . -  (Network professional's library)

   Bibliogr. p. 379-380; Index

   ISBN 0-07-211858-X 

  

Сист. No: 42140

- 123 -

П/621.39/S 78DdЦБ 62901

Spohn, Darren et al

   Data network design / Darren Spohn, Tina Brown, Scott Grau . - 3rd ed . - New York : McGraw-Hill, 2002 . - XXXVI, 851 p. ; 23 cm

   Glossary p. 813-828; Index

   ISBN 0-07-219312-3 

  

Сист. No: 42125

- 124 -

П/004/T 19AcЦБ 62912

Tanenbaum, Andrew S.

   Computer networks / Andrew S. Tanenbaum . - 4th ed. . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003 . - 891 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 848-868; Index

   ISBN 0-13-066102-3 

  

Сист. No: 42139

- 125 -

ЕЕА - Т 20 

Анализ на възможните решения и експериментални изследвания на стандартите и протоколите за разпространение на мултимедийна информация посредством безжични преносни среди  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Нина Бенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 63 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN * 

  

Сист. No: 42077

- 126 -

П/621.38/К 78Ип, П1/621.38/К 78ИЦБ 63035

Колев, Иван Станчев и др.

   Приложна наноелектроника и нанооптоелектроника / Иван Станчев Колев, Елена Недялкова Колева . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 . - 333 с. : с фиг. ,120 цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 325-327; Съдържание на англ. ез.; Съдържа бълг.-англ. речник, речник на англ. съкращения, списък на хим. елементи и съединения

   ISBN 978-954-683-534-5 

  

Сист. No: 42342

- 127 -

П/621.37/К 78Ил, П1/621.37/К 78ЦБ 63036

Колев, Иван Станчев и др.

   Лазерно, микровълново и мазерно оръжие / Иван Станчев Колев, Елена Недялкова Колева . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 . - 52 с. : с цв. ил., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 49; Съдържание на англ. ез.; Съдържа речник на англ. съкращения

   ISBN 978-954-683-530-7 

  

Сист. No: 42343

- 128 -

С/621.38(038)/К 78Ис 

Колев, Иван Станчев и др.

   Сензори : Българско-английски речник / Иван Станчев Колев, Никола Драганов Драганов, Елена Недялкова Колева . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 . - 94 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 93-94

   ISBN 978-954-683-528-4 

  

Сист. No: 42344

- 129 -

ЕЕА - Е 26 

Разработване на програмно-техническа система за изследване на комуникационни сигнали с висока структурна сложност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Ангелов Мутков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 92 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 55 -58

   ISBN * 

  

Сист. No: 42078

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 130 -

ТФ - ММЕИГ 2 

Подобряване на геометричните, якостни и функционални параметри на трансмисии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Добрева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 50 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42068

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 131 -

П/621.3/Е 22ИеЦБ 62947

Евтимов, Иван Илиев

   Електрокари и мотокари / Иван Илиев Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 358 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 353-355

   ISBN 978-954-712-621-3 

  

Сист. No: 42233

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 132 -

П/621.43/C 98cЦБ 62898

Cylinder components  : Properties, applications, materials /  Ed. Ewald Schmitt, Gabriele McLemore . - Stuttgart : Vieweg + Teubner, 2010 . - 130 p. : 119 fig., 24 tabl. ; 24 cm

   Glossary p. 127-128; Index

   ISBN 978-3-8348-0785-4 

  

Сист. No: 42107

- 133 -

ТФ - ДТТ 7 

Възможности за използване на енергията от възобновяеми енергийни източници в транспортните средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 136 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 132-135

   ISBN * 

  

Сист. No: 42075

- 134 -

П/629.113/Е 22ИеЦБ 62948

Евтимов, Иван Илиев

   Електромобилността - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда : Монография / Иван Илиев Евтимов . - Русе : Примакс, 2015 . - 180 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8675-97-0 

  

Сист. No: 42234

- 135 -

АИФ - РНММЛХТ 261 

Изследване работата на ДВГ с използване на биодизел и разработване на система за диагностика и мониторинг  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФАИ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 109 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 103-105

   ISBN * 

  

Сист. No: 42063

- 136 -

ТФ - Т 53 

Създаване на система за измерване на функционалните параметри на дизеловите двигатели при диагностирането им  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Александър Йорданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 69 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42067

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 137 -

Арх/631.3/Д 40 Ж-о 

Демирев, Живко Йорданов

   Основи на проектирането на земеделска техника / Живко Йорданов Демирев . - Русе : ИИЗЗ, 2013 . - 63 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 60

   ISBN 978-619-90013-2-5 

  

Сист. No: 42346

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 138 -

П/634/А 13ПлЦБ 62978

Абрашева, Пенка и др.

   Лозарство и винарство / Пенка Абрашева, Красимир Бамбалов, Ангел Георгиев . - София : Матком, 2008 . - 344 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 334

   ISBN 978-954-9930-50-4 

  

Сист. No: 42280

- 139 -

П/636/А 64А-оЦБ 62979

Ангелов, Ангел и др.

   Интензивно отглеждане на пуйки, кокошки и бройлери за яйца и месо / Ангел Ангелов, Иван Иванов . - София : Еньовче, 2010 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8372-04-6 

  

Сист. No: 42281

- 140 -

П/634/И 21АяЦБ 62989

Иванов, Александър

   Ягодопроизводството в България : Състояние и алтернативи / Александър Иванов . - София : Матком, 2006 . - 151 с. : с ил., табл., 3 л. : цв. ил. ; 22 см

   Съдържа и Примерна схема за химическа борба с икономически по-важните болести и неприятели по ягодата ; Примерна схема за химична борба срещу плевелите в ягодовите насаждения. - Библиогр. с. 145-149

   ISBN 954-9930-38-6 :10

   ISBN 978-954-9930-38-2 :13

  

Сист. No: 42287

- 141 -

ЕЕА - ТИЕ 27 

Изследване и моделиране на процеса в инсталация за камерно производство на зелен фураж  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФЕЕА - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Надежда Лиозовна Евстатиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 76 с., прил. ; 30 см + CD

   Библиогр. с. 72-76

   ISBN * 

  

Сист. No: 42043

- 142 -

АИФ - ЗТ 238 

Усъвършенстване на някои технологични процеси при отглеждане на сусам  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФАИ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Божидар Русанов Колев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 78 ; 30 см

   Библиогр. с. 76-78

   ISBN * 

  

Сист. No: 42030

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 143 -

П/331/В 70КсЦБ 62993

Владимирова, Катя

   Стратегическо управление на човешките ресурси : Теория и практика / Катя Владимирова . - София : Нов Български университет, 2009 . - 440 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на НБУ. Център за дистанционно обучение. - Препоръч. лит. след отд. ч. ; Примерен тест с. 436-440

   ISBN 978-954-535-593-6 

  

Сист. No: 42293

- 144 -

ЦБ 63003 

Голман, Даниел

   Екологичната интелигентност : [всичко може да се промени, стига да знаем скритите последствия от онова, което купуваме] / Даниел Голман . - София : Изток - Запад, 2012 . - 252 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Ecological intelligence / Daniel Goleman

   ISBN 978-954-321-986-5 

  

Сист. No: 42303

- 145 -

П/65.012/М 71МпЦБ 63013

Миткова, Марияна

   Писането на европроект е лесна работа : Ръководство за начинаещи / Марияна Миткова . - София : Либра Скорп ; Libra Scorp, 2015 . - 181 с. ; 21 см

   
   http://www.evroproekt.org 

   ISBN 978-954-471-262-4 

  

Сист. No: 42314

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

- 146 -

П/004/C 18nЦБ 62920

Campus networking strategies  /  Ed. Caroline Arms . - S. L. : Digital Press, 1988 . - 321 p. ; 23 cm . -  (EDUCOM strategies series on information technology)

   Glossary p. 297-306; Bibliogr. p. 307-310

   ISBN 1-555-58009-2 

  

Сист. No: 42165

- 147 -

П/004/C 44GmЦБ 62931

Champine, George A.

   MIT project Athena: A Model for distributed campus computing / George A. Champine . - S. L. : Digital Press, 1991 . - 282 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 263-266; Index p. 267-281

   ISBN 1-55558-072-6 

  

Сист. No: 42201

- 148 -

П/681.32/H 19FmЦБ 62924

Halsal, Fred

   Multimedia communications : Applications, networks, protocols and standards / Fred Halsall . - Harlow : Pearson Education, 2001 . - 1034 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 1008-1018; Index

   ISBN 0-201-39818-4 

  

Сист. No: 42175

- 149 -

П/004/H 19FdЦБ 62914

Halsall, Fred

   Data communications, computer networks and open systems / Fred Halsall . - 4th ed. . - Harlow : Addison-Wesley, 1996 . - 907 p. ; 24 cm

   Glossary p. 885-892; Bibliogr. p. 893-899; Index

   ISBN 0-201-42293-X 

  

Сист. No: 42141

- 150 -

С/681.32/H 22d 

   

Handbook of data communications  . - 2nd ed. . - Oxford : NCC Blackwell, 1993 . - 491 p. ; 25 cm

   Index p. 463-491

   ISBN 1-85554-002-9 

  

Сист. No: 42204

- 151 -

П/004/J 74BiЦБ 62938

Johnson, Brian et al

   Inside Microsoft Visual Studio.Net : version 2003 / Brian Johnson, Craig Skibo, Marc Young . - София : СофтПрес, 2003 . - ХVIII, 542 p. : with ill. ; 23 см

   Издание на английски език. - Азбучен показалец с. 519-542

   ISBN 954-685-260-0 

  

Сист. No: 42214

- 152 -

П/519.68/M 70DvЦБ 62933

Miller, David Donald

   VAX/VMS operating system concepts / David Donald Miller . - S. L. : Digital Press, 1992 . - XX, 550 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 1-55558-065-3 

  

Сист. No: 42206

- 153 -

П/004/O-65PtЦБ 62915

Oppenheimer, Priscilla

   Top-down network design : A Systems analysis approach to enterprise network design / Priscilla Oppenheimer . - 2nd ed. . - Indianopolis : Cisco press, 2004 . - XXVII, 566 p. ; 24 cm

   Glossary p. 484-532; Index

   ISBN 1-58705-152-4 

  

Сист. No: 42144

- 154 -

П/681.32/Ф 77ДмЦБ 62937

Франклин, Дерек и др.

   Макромедиа] Macromedia Flash 5 творческа web анимация / Дерек Франклин, Брукс Патън . - София : СофтПрес, 2001 . - 686 с. ; 24 см

   Съдържа Macromedia Flash 5, Director 8, FreeHand 9, Dreamweaver 3, Fireworks 3; Азб. указ.

   ISBN 954-685-173-6 

  

Сист. No: 42213

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 155 -

П/004/S 70wЦБ 62895

SolidWorks '99  : User's guide . - Concord : SolidWorks corporation, 1999 . - 300 p. ; 23 cm

   Index
   http://www.solidworks.com 

   ISBN * 

  

Сист. No: 42101

- 156 -

МТФ - ТММРМ 461 

Изследване и моделиране на енергийната ефективност и автоматично получаване на показателите за точност при обработване на детайли на CNC стругове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - МТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Красимир Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 73 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 71-73

   ISBN * 

  

Сист. No: 42033

- 157 -

РУ ФРз 13 

Изследване на корозионната устойчивост на стомана в разреден разтвор на сярна киселина с добавка на органично вещество  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Теменужка Николова Хараланова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 32 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 30

   ISBN * 

  

Сист. No: 42055

- 158 -

МТФ - МТМ 534 

Разработване на интегрирана технологична верига за прецизно вакуумно леене по стопяеми модели, изградени чрез бързо прототипиране  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Руси Минев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 45 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 20

   ISBN * 

  

Сист. No: 42048

- 159 -

П/621.7/.9/Т 73НеЦБ 62945

Тончев, Николай Тончев

   Ефективни решения при обработването на метални материали на желязна основа : [Монография] / Николай Тончев Тончев . - София : Висше транспортно у-ще Тодор Каблешков, 2012 . - 239 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 223-237

   ISBN 978-954-0217-3 

  

Сист. No: 42228

Езикознание. Филология. Литература

- 160 -

С/004(038.1)/D78Dd 

Downing, Douglas A. et al

   Dictionary of computer and internet terms / Douglas A. Downing, Michael A. Covington, Melody Mauldin Covington . - 6th ed. . - Hauppauge : Barron's, 1998 . - 530 p. ; 18 cm . -  (Barron's business guides)

   

   ISBN 0-7641-0094-7 

  

Сист. No: 42143

- 161 -

ЦБ 62957 

Refetoff, Heather

   Quartet : A Novel in two parts / Heather Refetoff . - Chicago : Computer resource center, 2012 . - 402 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-48004-390-9 

  

Сист. No: 42253

- 162 -

С/802.0(038.1)/R 95C 

Ruse, Christina

   Oxford Student's dictionary of current English / Christina Ruse . - 2nd ed., 2nd impress. . - Oxford : Oxford University Press, 1989 . - 748 p. ; 20 cm

   

   ISBN 0-19-431122-8 

  

Сист. No: 42221

- 163 -

ЦБ 62903 

Андреев, Емил

   Лудият Лука / Емил Андреев . - София : Фабер, 2010 . - 392 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-236-7 

  

Сист. No: 42127

- 164 -

ЦБ 62903ЦБ 62906

Андреев, Емил

   Боби Блажения и Другия американец / Емил Андреев . - София : Хермес, 2015 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1434-0 

  

Сист. No: 42130

- 165 -

П/808.67/Б 73ТсЦБ 62972

Бояджиев, Тодор и др.

   Съвременен български език : Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис: Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти / Тодор Апостолов Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев . - София : Изток - Запад, 1999 . - 655 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-321-070-5 

  

Сист. No: 42274

- 166 -

ЦБ 62996 

Брезински, Стефан Стефанов

   Българският език свещен... : Да говорим и да пишем правилно / Стефан Стефанов Брезински . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 206 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1467-8 

  

Сист. No: 42296

- 167 -

ЦБ 63031 

Гигов, Никола

   Космос от мъка и песен / Никола Гигов . - 2. изд . - София : Новата цивилизация, 2006 . - 96 с. : с ил., 2 л. цв. ил. ; 21 см . -  (Анастасия ; 4)

   Съдържа и Живата България / Екатерина Пейчева

   ISBN 954-91807-4-3 :10

   ISBN 978-954-91807-4-9 :13

  

Сист. No: 41241

- 168 -

ЦБ 63025 

Иванов, Борислав

   Поклонници на светлината / Борислав Иванов . - София : Новата цивилизация, 2009 . - 143 с. : с ил. ; 21 см . -  (Анастасия ; 24)

   Библиогр. с. 127-131

   ISBN 978-954-8365-24-6 

  

Сист. No: 42332

- 169 -

РУ ФС 33 

Изследване на детерминацията на съществителното име в българския език и във френския език  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФСс - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Паисий Д. Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 ; 30 см

   Библиогр. с. 25-26

   ISBN * 

  

Сист. No: 42066

- 170 -

ЦБ 62990 

   

Това е моето минало  : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) /  Състав., предг., встъп. студия, науч. ред. Ивайло Знеполски . - София : СИЕЛА, 2010 - . - 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   

   ISBN 978-954-28-0716-2 

   Т. 1 . - 2010 . - 440 с.

   

  

Сист. No: 42288

- 171 -

ЦБ 62990 

   

Това е моето минало  : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) /  Състав., предг., встъп. студия, науч. ред. Ивайло Знеполски . - София : СИЕЛА, 2010 - . - 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   

   ISBN 978-954-28-0717-9 

   Т. 2 . - 2010 . - 426 с.

   

  

Сист. No: 42289

- 172 -

ЦБ 62990 

   

Това е моето минало  : Спомени, дневници, свидетелства (1944-1989) /  Състав., предг., встъп. студия, науч. ред. Ивайло Знеполски . - София : СИЕЛА, 2010 - . - 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   

   ISBN 978-954-28-1691-1 

   Т. 3 . - 2015 . - 386 с.

   

  

Сист. No: 42290

- 173 -

ЦБ 62998 

Шоу, Ъруин

   Богат, беден : Роман / Ъруин Шоу ; Прев от англ. Ваня Томова . - София : Сиела Норма, 2015 . - 702 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1707-9 

  

Сист. No: 42299

История. География. Биографии. Археология

- 174 -

ЦБ 62875 

Бибо, Ищван

   Политика, морал, демокрация : Избрани студии 1942 - 1957 / Ищван Бибо ; Прев. от унг. Мартин Христов ; Състав. Петер Юхас . - София : Ерго, 2003 . - 359 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-91390-1-8 

  

Сист. No: 42064

- 175 -

ЦБ 62973 

Денев, Добрин Денев

   Неизвестното в българската история / Добрин Денев Денев . - 2. доп. изд. . - София : Еастра холдинг груп, 2012 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-92907-1-4 

   Ч. 1 . - 2012 . - 411 с. : с ил., к.

   Библиогр. с. 376-379

  

Сист. No: 42275

- 176 -

ЦБ 62974 

Денев, Добрин Денев

   Неизвестното в българската история / Добрин Денев Денев . - София : Еастра холдинг груп, 2010 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-92212-6-8 

   Ч. 2 . - 2010 . - 219 с. : с ил., к.

   Библиогр. с. 207-210

  

Сист. No: 42276

- 177 -

ЦБ 63025 

Иванов, Борислав

   Поклонници на светлината / Борислав Иванов . - София : Новата цивилизация, 2009 . - 143 с. : с ил. ; 21 см . -  (Анастасия ; 24)

   Библиогр. с. 127-131

   ISBN 978-954-8365-24-6 

  

Сист. No: 42332

- 178 -

ЦБ 63000 

Инджев, Иво Любомиров

   Течна дружба / Иво Любомиров Инджев . - София : СИЕЛА, 2015 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1697-3 

   Ч. 3. Руските хибридни войни против България и българите през вековете . - 2015 . - 400 с.

   

  

Сист. No: 42298

- 179 -

ЦБ 63001 

Коен, Леа

   Ти вярваш : 8 погледа върху Холокоста на Балканите / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2012 . - 255 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 245-247

   ISBN 978-619-164-005-8 

   ISBN 987-619-164-005-8 

  

Сист. No: 42301

- 180 -

ЦБ 62995 

Кънчев, Иван и др.

   Българската история в 100 личности / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев ; Науч. ред. Христо Беров . - София : БГ Учебник Прес, 2014 . - 280 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-187-001-1 

  

Сист. No: 42295

- 181 -

П/949.72/Н 94ЦБ 62982

   

НРБ - от началото до края  / Даниел Вачков и др ; Състав. и ред. [с предг.] Ивайло Знеполски . - София : СИЕЛА, 2011 . - 344 с. ; 23 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   Библиогр. с. 473-479

   ISBN 978-954-28-1013-1 

   ISBN 978-954-28-0896-1 

  

Сист. No: 42283

- 182 -

П/94/О-87ГиЦБ 62976

Острогорски, Георгий

   История на Византийската държава / Георгий Острогорски ; Под общ. ред. Роман Томов ; Прев. Илка Славова . - София : Прозорец, 2013 . - 734 с. : със сх. ; 21 см . -  (Поредица Хроника)

   Ориг. загл. Geschichte des byzantinischen Staates / Georg Ostrogorsky. Съдържа и Хронолог. таблица ; Списък на владетелите . - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-733-797-8 

  

Сист. No: 42278

- 183 -

ЦБ 63024 

Патак, Миланка Миланова

   Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство / Миланка Миланова Патак . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   Загл. на англ. ез.: Innovative development of the institute for cultural and historical heritage. - Библиогр. с. 138-159

   ISBN 978-954-8365-75-8 

  

Сист. No: 42331

- 184 -

С/930/П 84Мг 

Праматарова, Мариана

   Градове, храмове, колоси / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2011 . - 192 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Вместо предговор / Атанас Панчев: с. 5-8. - Пълното име на ред. е Атанас Ралчев Панчев. - Библиогр.: с. 189

   ISBN 978-954-8365-40-6 

  

Сист. No: 41121

- 185 -

ЦБ 63028 

Праматарова, Мариана

   Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 135 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 130-135

   ISBN 978-954-8365-81-9 

  

Сист. No: 42338

- 186 -

ЦБ 63027 

Сачев, Евгений Иванов

   Основни концепции на културономията / Евгений Иванов Сачев . - София : Новата цивилизация, 2012 . - 144 с. : с портр. ; 20 см

   Библиогр.: с. 135-143

   ISBN 978-954-8365-66-6 

  

Сист. No: 42337

- 187 -

ЦБ 63009 

Тейбър, Джордж М.

   В преследване на златото : Невероятната история на това как нацистите разграбиха златните запаси на Европа / Джордж М. Тейбър ; Прев. от англ. Илия Илиев . - София : Книгомания, 2015 . - 480 с. : с 8 л. сн. ; 22 см . -  (Непознатата история)

   

   ISBN 978-619-195-032-4 

  

Сист. No: 42310

- 188 -

ЦБ 63011 

Тодоров, Цветан

   Тоталитарният опит / Цветан Тодоров . - София : Изток - Запад, 2015 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-637-6 

   Т. 1. Човешкият отпечатък . - 2015 . - 319 с.

   

  

Сист. No: 42312

- 189 -

П/949.72/Ш 37ДиЦБ 62968

Шарланов, Диню

   История на комунизма в България / Диню Шарланов . - София : СИЕЛА, 2009 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0543-4 

   Т. 1. Комунизирането на България . - 2009 . - 559 с.

   

  

Сист. No: 42265

- 190 -

П/949.72/Ш 37ДиЦБ 62968

Шарланов, Диню

   История на комунизма в България / Диню Шарланов . - София : СИЕЛА, 2009 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0544-1 

   Т. 2. Съпротивата : Възникване, форми и обхват . - 2009 . - 550 с.

   

  

Сист. No: 42266

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 191 -

ПНО - БЕЛИ 15 

Изследване влиянието на изкуствата върху творческите способности на деца от начална училищна степен в естетическа среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Димитрина Игнатова-Цонева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 130 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42058

- 192 -

ОЗЗГ - ФВС - 4 

Тестово изследване на физическата активност на студенти (жени, мъже - произволно сформирана целева група) от Русенски университет за едногодишен период и анализ на резултатите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФОЗ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Обрешков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 50 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42051

Компютри. Програмни продукти

- 193 -

П/621.39/B 51DdЦБ 62902

Bertsekas, Dimitri P. et al

   Data networks / Dimitri P. Bertsekas, Robert G. Gallager . - 2nd ed . - London : Prentice Hall International, 1992 . - 556 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 537-551; Index

   ISBN 0-13-201674-5 

  

Сист. No: 42126

- 194 -

П/621.39/B 64UdЦБ 62921

Black, Uyless D.

   Data communications and distributed networks / Uyless D. Black . - 3rd ed. . - Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 1993 . - 426 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-13-090853-3 

  

Сист. No: 42170

- 195 -

П/004/B 77PЦБ 62935

Booth, Paul

   An Introduction to human-computer interaction / Paul Booth . - Hove : Lawrence Erlbaum associates, 1991 . - 268 p. ; 23 cm

   Glossary p. 235-237; Bibliogr. p. 239-257; Author index p. 259-268

   ISBN 0-86377-123-8 

  

Сист. No: 42211

- 196 -

П/004/B 89AsЦБ 62936

Brown, Alan W. et al

   Software engineering environments : Automated support for software engineering / Alan W. Brown, Anthony N. Earl, John A. McDermid . - Maidenhead : McGraw-Hill, 1992 . - 326 p. ; 23 cm . -  (McGraw-Hill international series in software engineering)

   Bibliogr. p. 306-316; Index

   ISBN 0-07-707432-7 

  

Сист. No: 42212

- 197 -

П/004/C 18nЦБ 62920

Campus networking strategies  /  Ed. Caroline Arms . - S. L. : Digital Press, 1988 . - 321 p. ; 23 cm . -  (EDUCOM strategies series on information technology)

   Glossary p. 297-306; Bibliogr. p. 307-310

   ISBN 1-555-58009-2 

  

Сист. No: 42165

- 198 -

П/004/C 44GmЦБ 62931

Champine, George A.

   MIT project Athena: A Model for distributed campus computing / George A. Champine . - S. L. : Digital Press, 1991 . - 282 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 263-266; Index p. 267-281

   ISBN 1-55558-072-6 

  

Сист. No: 42201

- 199 -

П/004/C 73DcЦБ 62889

Comer, Douglas E.

   Computer networks and internets / Douglas E. Comer . - 2nd ed. . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999 . - 583 p. ; 24 cm + CD

   Bibliogr. p. 553-561; Index

   ISBN 0-13-083617-6 

  

Сист. No: 42094

- 200 -

П/004/C 85GdЦБ 62927

Coulouris, George F. et al

   Distributed systems : Concepts and design / George F. Coulouris, Jean Dollimore . - Wokingham : Addison-Wesley, 1988 . - 366 p. ; 24 cm . -  (International computer science series)

   Bibliogr. p. 347-359; Index p. 360-366

   ISBN 0-201-18059-6 

  

Сист. No: 42194

- 201 -

П/004/C 85GdЦБ 62928

Coulouris, George F. et al

   Distributed systems : Concepts and design / George F. Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg . - 2nd ed. . - Wokingham : Addison-Wesley, 1994 . - 644 p. ; 24 cm . -  (International computer science series)

   Bibliogr. p. 617-634; Index p. 635-644

   ISBN 0-201-62433-8 

  

Сист. No: 42196

- 202 -

П/004/D 63sЦБ 62929

Distributed systems  /  Ed. Sape Mullender . - 2nd ed. . - Wokingham : ACM press, 1993 . - 601 p. ; 24 cm . -  (ACM press frontier series)

   Bibliogr. p. 578-580; Index p. 581-594

   ISBN 0-201-62427-3 

  

Сист. No: 42198

- 203 -

С/004(038.1)/D78Dd 

Downing, Douglas A. et al

   Dictionary of computer and internet terms / Douglas A. Downing, Michael A. Covington, Melody Mauldin Covington . - 6th ed. . - Hauppauge : Barron's, 1998 . - 530 p. ; 18 cm . -  (Barron's business guides)

   

   ISBN 0-7641-0094-7 

  

Сист. No: 42143

- 204 -

П/004/E 54JmЦБ 62922

Enck, John

   A Manager's guide to multivendor networks / John Enck . - Horsham : Professional press books, 1991 . - 250 p. ; 22 cm

   Index

   ISBN 007-707-5870 

  

Сист. No: 42171

- 205 -

П/004/E 55ЦБ 62941

Engineering for human-computer interaction  : Seventh working conference on Engineering for human-computer interaction, September 14-18, 1998, Heraklion, Crete, Greece /  Ed. Stephane Chatty, Prasun Dewan . - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999 . - 378 p. ; 24 cm . -  (International federation for information processing ; 22)

   Keyword index

   ISBN 0-412-83520-7 

  

Сист. No: 42222

- 206 -

П/004/F 24MsЦБ 62916

Farley, Marc

   Storage networking fundamentals : An Introduction to storage devices, subsystems, applications, management, and filing systems / Marc Farley . - Indianopolis : Cisco press, 2005 . - XXVI, 453 p. ; 23 cm

   Glossary p. 415-429; Index

   ISBN 1-58705-162-1 

  

Сист. No: 42153

- 207 -

П/681.32/H 19FmЦБ 62924

Halsal, Fred

   Multimedia communications : Applications, networks, protocols and standards / Fred Halsall . - Harlow : Pearson Education, 2001 . - 1034 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 1008-1018; Index

   ISBN 0-201-39818-4 

  

Сист. No: 42175

- 208 -

П/004/H 19FdЦБ 62914

Halsall, Fred

   Data communications, computer networks and open systems / Fred Halsall . - 4th ed. . - Harlow : Addison-Wesley, 1996 . - 907 p. ; 24 cm

   Glossary p. 885-892; Bibliogr. p. 893-899; Index

   ISBN 0-201-42293-X 

  

Сист. No: 42141

- 209 -

С/681.32/H 22d 

   

Handbook of data communications  . - 2nd ed. . - Oxford : NCC Blackwell, 1993 . - 491 p. ; 25 cm

   Index p. 463-491

   ISBN 1-85554-002-9 

  

Сист. No: 42204

- 210 -

П/004/H 91WmЦБ 62932

Humphrey, Watts S.

   Managing the software process / Watts S. Humphrey . - Boston : Addison-Wesley, 1989 . - 494 p. ; 24 cm . -  (SEI series in software engineering)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 0-201-18095-2 

  

Сист. No: 42205

- 211 -

ЦБ 62899 

Jewell, Dave

   Polishing Windows : How to create toolboxes, status bars, Excel-style dialogs and other professional user interface elements / Dave Jewell . - Wokingham : Addison-Wesley, 1994 . - 491 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-201-62437-0 

  

Сист. No: 42108

- 212 -

ЦБ 62886 

Kirch, Olaf et al

   Linux network administrator's guide / Olaf Kirch, Terry Dawson . - 2nd ed. . - Sebastopol : O`Reilly & Associates, 2000 . - XXIX, 474 p. ; 23 cm

   A Unix-compatible operating system; Index

   ISBN 1-56592-400-2 

  

Сист. No: 42089

- 213 -

П/004/L 24AdЦБ 62930

Langsford, Alwyn et al

   Distributed systems management / Alwyn Langsford, Jonathan D. Moffett . - Wokingham : Addison-Wesley, 1993 . - 302 p. ; 24 cm . -  (Data communications and networks series)

   Bibliogr. p. 303; Index

   ISBN 0-201-63176-8 

  

Сист. No: 42199

- 214 -

П/004/M 35JdЦБ 62934

Martin, James et al

   DECnet phase V : An OSI implementation / James Martin, Joe Leben . - S. L. : Digital Press, 1992 . - 572 p. ; 23 cm

   Glossary p. 531-547; Index p. 549-572

   ISBN 1-55558-076-9 

  

Сист. No: 42207

- 215 -

С/681.32/M 65w 

Microsoft Windows NT server  : Technical information and tools for the support professional /  Ed. Casey Doyle, Stuart Stuple . - Redmond : Microsoft press, 1996 . - 23 cm . -  (Microsoft professional editions)

   For Windows NT Server Version 4.0

   ISBN 1-57231-344-7 

   [V. 1]. Networking guide . - 1996 . - XXXVIII, 866 p.

   Index

  

Сист. No: 42322

- 216 -

С/681.32/M 65w 

Microsoft Windows NT server  : Technical information and tools for the support professional /  Ed. Casey Doyle, Stuart Stuple . - Redmond : Microsoft press, 1996 . - 23 cm . -  (Microsoft professional editions)

   For Windows NT Server Version 4.0

   ISBN 1-57231-344-7 

   [V. 2]. Internet guide . - 1996 . - 220 p.

   Glossary p. 181-194; Index

  

Сист. No: 42323

- 217 -

С/681.32/M 65w 

Microsoft Windows NT server  : Technical information and tools for the support professional /  Ed. Casey Doyle, Stuart Stuple . - Redmond : Microsoft press, 1996 . - 23 cm . -  (Microsoft professional editions)

   For Windows NT Server Version 4.0

   ISBN 1-57231-344-7 

   [V. 3]. Resource guide . - 1996 . - 363 p.

   Index

  

Сист. No: 42324

- 218 -

П/519.68/M 70DvЦБ 62933

Miller, David Donald

   VAX/VMS operating system concepts / David Donald Miller . - S. L. : Digital Press, 1992 . - XX, 550 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 1-55558-065-3 

  

Сист. No: 42206

- 219 -

С/621.39/O-63s 

Open system handbook  : A Guide to building open systems . - S. L. : Digital equipment, 1991 . - 120 p. ; 20 cm

   Bibliogr.; Glossary; Index

   ISBN * 

  

Сист. No: 42208

- 220 -

П/004/O-65PtЦБ 62915

Oppenheimer, Priscilla

   Top-down network design : A Systems analysis approach to enterprise network design / Priscilla Oppenheimer . - 2nd ed. . - Indianopolis : Cisco press, 2004 . - XXVII, 566 p. ; 24 cm

   Glossary p. 484-532; Index

   ISBN 1-58705-152-4 

  

Сист. No: 42144

- 221 -

П/004/P 27TbЦБ 62913

Parnell, Tere'

   Building high-speed networks / Tere' Parnell . - Berkeley : McGraw-Hill Osborne, 1999 . - 394 p. ; 23 cm . -  (Network professional's library)

   Bibliogr. p. 379-380; Index

   ISBN 0-07-211858-X 

  

Сист. No: 42140

- 222 -

П/004/P 50LcЦБ 62910

Peterson, Larry L. et al

   Computer networks : A Systems approach / Larry L. Peterson, Bruce S. Davie ; Series Ed. David Clark . - 3rd ed. . - San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2003 . - XXVII, 813 p. ; 24 cm . -  (The Morgan Kaufmann series in networking)

   Index

   ISBN 1-55860-832-X 

  

Сист. No: 42136

- 223 -

П/004/P 50LcЦБ 62911

Peterson, Larry L. et al

   Computer networks : A Systems approach: Network simulation experiments manual / Larry L. Peterson, Bruce S. Davie . - 3rd ed. . - San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2003 . - 176 p. ; 23 cm

   

   ISBN 0-12-042171-2 

  

Сист. No: 42137

- 224 -

П/004/R 29KcЦБ 62918

Raza, Khalid et al

   The Cisco Certified Internetwork Expert] CCIE professional development large-scale IP network solutions : An Essential guide to scaling and maintaining large networks / Khalid Raza, Mark Turner . - Indianopolis : Cisco press, 2000 . - XXI, 550 p. ; 24 cm

   Index p. 519-550

   ISBN 1-57870-084-1 

  

Сист. No: 42160

- 225 -

ЦБ 62893 

Sloman, Morris et al

   Distributed systems and computer networks / Morris Sloman, Jeff Kramer ; Series Ed. C. A. R. Hoare . - New York : Prentice Hall, 1987 . - 336 p. ; 23 cm . -  (Prentice Hall international series in computer science)

   Index

   ISBN 0-13-215864-7 

  

Сист. No: 42098

- 226 -

П/004/S 70wЦБ 62895

SolidWorks '99  : User's guide . - Concord : SolidWorks corporation, 1999 . - 300 p. ; 23 cm

   Index
   http://www.solidworks.com 

   ISBN * 

  

Сист. No: 42101

- 227 -

П/621.39/S 78DdЦБ 62901

Spohn, Darren et al

   Data network design / Darren Spohn, Tina Brown, Scott Grau . - 3rd ed . - New York : McGraw-Hill, 2002 . - XXXVI, 851 p. ; 23 cm

   Glossary p. 813-828; Index

   ISBN 0-07-219312-3 

  

Сист. No: 42125

- 228 -

П/004/S 79CeЦБ 62919

Spurgeon, Charles E.

   Ethernet : Designing and managing local area networks: The Definitive guide / Charles E. Spurgeon . - Sebastopol : O`Reilly & Associates, 2000 . - 498 p. ; 23 cm

   Glossary p. 441-457; Index p. 459-498

   ISBN 1-56592-660-9 

  

Сист. No: 42163

- 229 -

П/519.68/S 81WdЦБ 62917

Stallings, William

   Data and Computer Communications / William Stallings . - 7th ed. . - Upper Saddle River : Prentice Hall International, 2004 . - 847 p. ; 23 cm

   Glossary p. 803-814; Bibliogr. p. 815-823 ; Index

   ISBN 0-13-100681-9 

  

Сист. No: 42157

- 230 -

П/004/T 19AcЦБ 62912

Tanenbaum, Andrew S.

   Computer networks / Andrew S. Tanenbaum . - 4th ed. . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003 . - 891 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 848-868; Index

   ISBN 0-13-066102-3 

  

Сист. No: 42139

- 231 -

П/004/А 33ЦБ 63018

Адоуб] Adobe Photoshop 7.0  : Официален учебен курс /  Ред. Васил Сирманов . - София : Софтпрес, 2002 . - 576 с. ; 24 см + CD

   Индекс

   ISBN 954-685-241-4 

  

Сист. No: 42320

- 232 -

ЕЕА - Т 20 

Анализ на възможните решения и експериментални изследвания на стандартите и протоколите за разпространение на мултимедийна информация посредством безжични преносни среди  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Нина Бенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 63 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN * 

  

Сист. No: 42077

- 233 -

П/681.32/Б 44СЦБ 63015

Бигълоу, Стивън Дж.

   Всички принтери в една книга / Стивън Дж. Бигълоу . - София : СофтПрес, 2000 . - 395 с. ; 20 см

   Речник на бълг. термини; Речник на англ. термини

   ISBN 954-685-105-1 

  

Сист. No: 42316

- 234 -

П/004/Е 44ЦБ 62939

Ексел] Excel 2003 в лесни стъпки  /  Ред. Елена Боевска . - 2. изд. . - София : СофтПрес, 2007 . - 240 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-685-398-1 

  

Сист. No: 42217

- 235 -

ПНО - ИИТ 13 

Изследване на авангардни аудио-визуални и информационни технологии в обучението  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Маргарита Стефанова Теодосиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 80 с. , прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 72-80

   ISBN * 

  

Сист. No: 42069

- 236 -

ПНО - М 4 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на математически софтуер в обучението по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42045

- 237 -

ЕЕА - КСТ 24 

Изследване на многомодални човеко-машинни интерфейси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФЕЕА - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 97 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 94-95

   ISBN * 

  

Сист. No: 42032

- 238 -

С/004/К 93Мт 

Кульгин, Максим Владимирович

   Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия / Максим Владимирович Кульгин . - Санкт-Петербург : Питер, 1999 . - 704 с. ; 24 см

   Список терминов с. 632-648; Библиогр. с. 649-658; Азб. указ. с. 659-699

   ISBN 5-8046-0098-2 

  

Сист. No: 42317

- 239 -

П/004/К 94ДкЦБ 62960

Куроуз, Джеймс Ф. и др.

   Компьютерные сети : Многоуровневая архитектура Интернета / Джеймс Ф. Куроуз, Кит В. Росс . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2004 . - 765 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 721-753; Алфавитный указ.

   ISBN 5-8046-0093-1 

  

Сист. No: 42256

- 240 -

П/004/Р 83РтЦБ 62940

Романски, Ради Петров

   Технология на компютърното моделиране / Ради Петров Романски . - София : Съюз на учените в България, 2008 . - 180 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 179-180

   ISBN 978-954-397-002-5 

  

Сист. No: 42218

- 241 -

П/004/Т 59ЭЦБ 62959

Титтел, Эд и др.

   [Нетуоркинг] Networking essentials : Сертификационный экзамен - экстерном (экзамен 70-058) / Эд Титтел, Курт Хадсон, Дж. Майкл Стюарт . - Санкт-Петербург : Питер, 1999 . - 384 с. ; 21 см . -  (Сертификационный экзамен экстерном)

   Глоссарий с. 316-358; Алфавитный указ.

   ISBN 5-8046-0029-Х 

  

Сист. No: 42255

- 242 -

П/681.32/Ф 77ДмЦБ 62937

Франклин, Дерек и др.

   Макромедиа] Macromedia Flash 5 творческа web анимация / Дерек Франклин, Брукс Патън . - София : СофтПрес, 2001 . - 686 с. ; 24 см

   Съдържа Macromedia Flash 5, Director 8, FreeHand 9, Dreamweaver 3, Fireworks 3; Азб. указ.

   ISBN 954-685-173-6 

  

Сист. No: 42213

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 243 -

П/004/C 18nЦБ 62920

Campus networking strategies  /  Ed. Caroline Arms . - S. L. : Digital Press, 1988 . - 321 p. ; 23 cm . -  (EDUCOM strategies series on information technology)

   Glossary p. 297-306; Bibliogr. p. 307-310

   ISBN 1-555-58009-2 

  

Сист. No: 42165

- 244 -

П/004/C 44GmЦБ 62931

Champine, George A.

   MIT project Athena: A Model for distributed campus computing / George A. Champine . - S. L. : Digital Press, 1991 . - 282 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 263-266; Index p. 267-281

   ISBN 1-55558-072-6 

  

Сист. No: 42201

- 245 -

С/378/J 74Ai 

Johnson, Alan M.

   Improving your research management : A Guide for senior University research managers / Alan M. Johnson . - 2nd ed. . - Amsterdam : Elsevier, 2013 . - 156 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 127-148

   ISBN 978-94-915-9801-2 

  

Сист. No: 42124

- 246 -

П/159.9/Г 70ВюЦБ 62991

Господинов, Владислав

   Юноши, девиации, емоционална интелигентност / Владислав Господинов . - София : Изток - Запад, 2010 . - 328 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 277-283; Рез. на англ., фр. ез.

   ISBN 978-954-321-709-0 

  

Сист. No: 42291

- 247 -

ЦБ 63022 

Дамянов, Дамян

   Будители, наука, образование : Статии и интервюта (1990 - 2014 г. ) / Дамян Дамянов . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 609 с. ; 24 см

   Акад. Дамян Дамянов - учен и хирург с международен авторитет

   ISBN 978-954-09-0924-0 

  

Сист. No: 42329

- 248 -

ПНО - БЕЛИ 15 

Изследване влиянието на изкуствата върху творческите способности на деца от начална училищна степен в естетическа среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Димитрина Игнатова-Цонева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 130 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42058

- 249 -

ПНО - ИИТ 13 

Изследване на авангардни аудио-визуални и информационни технологии в обучението  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Маргарита Стефанова Теодосиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 80 с. , прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 72-80

   ISBN * 

  

Сист. No: 42069

- 250 -

ПНО - М 4 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на математически софтуер в обучението по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42045

- 251 -

Ч2/372.4/М 70Пк 

Митева, Пепа

   Как да формираме социални умения у малките ученици : Практ. ръководство за редуциране на агресивно поведение в нач. училищна възраст / Пепа Митева . - София : М-8-М, 2004 . - 142 с. : с ил., табл. ; 21 см

   На загл. с. местоизд. означено София, Бургас ; На гърба на загл. с. и в библиогр. каре за изд. погрешно означено и Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий. - Библиогр. с. 139-141

   ISBN 954-8177-37-4 

  

Сист. No: 42286

- 252 -

РУ ФС 32 

Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език, литература и чужд език с цел професионализация на обучението на студентите - бъдещи учители  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФСс - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Железова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 73 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 64-72

   ISBN * 

  

Сист. No: 41993

- 253 -

ПНО - ППИ 7 

Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Виолета Ванева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 50 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 48-49

   ISBN * 

  

Сист. No: 42046

- 254 -

Арх/37/У 63д, Б2/37.02/У 63д, П/37/У 63д, Ч2/37.02/У 63дЦБ 63021

Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие  / Пламен Радев и др . - Русе : Медиатех, 2015 . - 126 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-207-004-5 

  

Сист. No: 42327

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 255 -

П/35/Б 16ЙтЦБ 62980

Бакалов, Йордан

   Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол на Република България : Методологически проблеми / Йордан Бакалов . - София : НБУ, 2011 . - 344 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 239-243

   ISBN 978-954-535-689-6 

  

Сист. No: 42282

- 256 -

С/614/С 59м 

Справочник по медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)  / Любомир Бадински и др ; Под ред. на В. Драгнев . - София : Класик дизайн, 2004 . - 147 с. : с ил., табл., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 145-146

   ISBN 954-91109-2-3 

  

Сист. No: 42328

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 257 -

РУ ФРз 14 

Изследване влиянието на етерични масла върху растежа на закваски за сирене  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФРз - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Станка Тодорова Дамянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 41 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 36-39

   ISBN * 

  

Сист. No: 42056

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 258 -

П/349/М 94В-оЦБ 62984

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2014 . - 503 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 496-498; Предм. указ.

   ISBN 978-954-730-835-0 

  

Сист. No: 42267

- 259 -

ОЗЗГ - ОЗСД - 1 

Създаване на научно-изследователска среда за провеждане на супервизия в социалните дейности  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ФОЗЗГ - 1 /  Ръковод. на раб. колектив Сашо Тодоров Нунев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 265 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42059

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 260 -

ТФ - Ф 62 

Изследване на възможностите за управление на термичното натоварване на мощни светодиоди при повишени температури на околната среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2014 - ТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 38 с., прил. ; 30 см + CD

   Библиогр. с. 32

   ISBN * 

  

Сист. No: 42071


 Индекс по АВТОРИ

Arms, Caroline 146 197 243 
Axler, Sheldon 79 87 
Barreira, Luis 77 
Bertsekas, Dimitri P. 119 193 
Black, Uyless D. 120 194 
Booth, Paul 195 
Borsuk, Mikhail 78 
Brown, Alan W. 196 
Brown, Tina 123 227 
Champine, George A. 147 198 244 
Chatty, Stephane 205 
Ciarlet, P. G. 83 
Clark, David 222 
Clarke, Francis 79 
Comer, Douglas E. 199 
Coulouris, George F. 200 201 
Covington, Melody Mauldin 160 203 
Covington, Michael A. 160 203 
Cvetkovski, Zdravko 80 
Daepp, Ulrich 8 81 
Daniels, John D. 56 
Davie, Bruce S. 222 223 
Dawson, Terry 212 
Dewan, Prasun 205 
Dollimore, Jean 200 201 
Downing, Douglas A. 160 203 
Doyle, Casey 215 216 217 
Earl, Anthony N. 196 
Enck, John 57 204 
Farley, Marc 82 206 
Gallager, Robert G. 119 193 
Genov, Nikolai 20 21 55 58 
Goos, Gerhard 85 86 
Gorkin, Pamela 8 81 
Granovetter, Mark 59 
Grau, Scott 123 227 
Halsall, Fred 148 149 207 208 
Hartmanis, Juris 85 86 
Hoare, C. A. R. 225 
Humphrey, Watts S. 210 
Jewell, Dave 211 
Johnson, Alan M. 1 245 
Johnson, Brian 151 
Kindberg, Tim 201 
Kirch, Olaf 212 
Kramer, Jeff 225 
Langsford, Alwyn 213 
Leadbeater, Charles 2 60 
Leben, Joe 214 
Leeuwen, Jan van 85 86 
Lions, J. L. 83 
Martin, James 214 
McDermid, John A. 196 
McLemore, Gabriele 132 
Mikhlin, Solomon G. 84 
Miller, David Donald 152 218 
Moffett, Jonathan D. 213 
Mullender, Sape 202 
Oppenheimer, Priscilla 153 220 
Parnell, Tere' 122 221 
Peterson, Larry L. 222 223 
Radebaugh, Lee H. 56 
Raza, Khalid 224 
Refetoff, Heather 161 
Ribet, Kenneth 79 87 
Roman, Steven 87 
Ruse, Christina 162 
Schatz, Albert H. 88 
Schmitt, Ewald 132 
Skibo, Craig 151 
Sloman, Morris 225 
Spohn, Darren 123 227 
Spurgeon, Charles E. 228 
Stallings, William 229 
Stuple, Stuart 215 216 217 
Tanenbaum, Andrew S. 124 230 
Thomee, Vidar 88 
Turner, Mark 224 
Valls, Claudia 77 
Vulkov, Lubin 85 86 
Wasniewski, Jerzy 85 86 
Wendland, Wolfgang L. 88 
Yalamov, Pl. 85 86 
Young, Marc 151 
Абрашева, Пенка 138 
Аврамов, Йосиф 61 
Алипиева, Деница 254 
Алтънкова, Искра Петрова 113 
Анастасов, Ангел Георгиев 22 
Ангелов, Ангел 139 
Андонов, Йордан 105 108 
Андреев, Емил 163 164 
Антонова, Веселина Йорданова 30 
Арчър, Майкъл Дуейн 62 
Бадински, Любомир 109 256 
Бакалов, Йордан 255 
Бамбалов, Красимир 138 
Банчев, Петър 63 
Бекана, Даниел Ликаса 135 
Бекярова, Катя Рачева 64 
Бенчева, Нина 125 232 
Беров, Христо 180 
Бибо, Ищван 23 174 
Бигълоу, Стивън Дж. 233 
Биере, Могенс 73 
Близнашки, Георги 49 53 
Богданов, Владимир 37 70 
Богданова, Теменужка 254 
Боевска, Елена 234 
Боздуганова, Велина Стоянова 97 
Бойчев, Георги Иванов 24 
Бочев, Димитър 31 
Бояджиев, Тодор Апостолов 165 
Брезински, Стефан Стефанов 166 
Валентинов, Боян 102 104 105 108 
Ванева, Виолета 253 254 
Василева, Валентина 254 
Василева, Мадлен 38 
Вачков, Даниел 181 
Велев, Боян Александров 64 
Велева, Ася 254 
Вендов, Антони 46 
Владимирова, Катя 65 143 
Гаврилова, Райна Димитрова 3 
Генчев, Ставри Стоянов 95 100 101 110 111 112 113 
Георгиев, Ангел 138 
Георгиев, Благовест Атанасов 66 
Георгиева, Галина 254 
Георгиева, Соня 254 
Геров, Кирил 46 
Гиглион, Родолф 27 
Гигов, Никола 76 167 
Голман, Даниел 144 
Господинов, Владислав 9 246 
Грекова, Майя 28 
Груев, Михаил 181 
Дамянов, Дамян 4 247 
Дамянова, Станка Тодорова 257 
Данов, Данаил 38 
Данова, Мадлен Василева 38 
Дарвин, Чарлз 10 29 99 
Демирев, Живко Йорданов 137 
Денев, Добрин Денев 175 176 
Деянов, Деян 48 
Димитрова, Даниела 46 
Добрева, Антоанета 130 
Дойнов, Пламен 181 
Дойчев, Момчил 31 
Дончев, Стефан 46 
Дончева, Юлия 254 
Драганов, Никола Драганов 128 
Драгнев, В. 109 256 
Драгостинова, Християна 11 
Евстатиева, Надежда Лиозовна 141 
Евтимов, Иван 133 
Евтимов, Иван Илиев 93 131 134 
Еленков, Иван 181 
Еленков, Иван Еленков 3 
Жейнов, Иво Георгиев 30 
Железова, Диана 252 
Желязкова, Венцислава 32 67 
Желязкова, Магдалена 254 
Желязкова, Мария 46 
Замфирова, Виолета 107 
Златев, Любомир 254 
Знеполски, Ивайло 170 171 172 181 
Иванов, Александър 140 
Иванов, Борислав 168 177 
Иванов, Иван 139 
Иванов, Красимир 116 156 
Иванов, Мартин 181 
Игнатов, Асен 31 
Игнатова-Цонева, Димитрина 191 248 
Илиев, Валентин 38 
Илиев, Владимир 12 33 
Илиев, Илия 187 
Илиева, Багряна 254 
Инджев, Иво Любомиров 34 178 
Калинов, Красимир 91 
Калчев, Пламен 13 
Карагьозова, Надие 254 
Киров, Васил 46 
Клемънтс, Джон 14 103 
Коен, Леа 35 179 
Колев, Божидар Русанов 142 
Колев, Иван Станчев 126 127 128 
Колев, Ивомир 180 
Колева, Елена Недялкова 126 127 128 
Константинов, Емил 6 
Косев, Пенчо 102 104 105 108 
Костов, Атанас 36 
Кръстев, Георги 92 96 237 
Кульгин, Максим Владимирович 238 
Куманова, Елица 51 
Куроуз, Джеймс Ф. 239 
Куцаров, Иван 165 
Кънева, Мария Нейкова 42 
Кънчев, Иван 180 
Луканова, Йоана Йонкова 106 
Манукова, Анелия Владимирова 7 
Маталон, Бенжамен 27 
Матеев, Георги 71 
Машков, Петко 260 
Методиев, Момчил 181 
Мингов, Емил 25 
Минев, Духомир 46 
Минев, Руси 158 
Минчев, Дянко 69 
Митева, Пепа 251 
Миткова, Марияна 72 145 
Михайлов, Людмил 115 
Михайлов, Людмил Досев 118 
Михова, Златка Михова 15 
Мишев, Марио 180 
Мръчков, Васил Желязков 39 40 258 
Мутков, Валентин Ангелов 129 
Наполеони, Лорета 16 41 
Нейкова, Мария 42 
Никлева, Елена 31 
Николов, Стефан 46 
Нунев, Сашо Тодоров 259 
Обрешков, Димитър 192 
Олах, Красимира 38 
Орбецова, Връбка 107 
Острогорски, Георгий 182 
Павлов, Велизар Тодоров 68 90 
Панайотов, Димитър 75 
Папазова, Магбуле 254 
Патак, Миланка Миланова 5 183 
Патак-Сачева, Миланка Миланова 5 183 
Патън, Брукс 154 242 
Пенчев, Йордан 165 
Пенчев, Пенчо Косев 102 104 108 
Петев, Тодор 6 
Петрова, Нели 105 
Петрова, Стефка 49 
Пипев, Иван Атанасов 64 
Попов, Генчо Ст. 94 117 
Попова, Илонка Желязкова 43 
Праматарова, Мариана 44 45 184 185 
Радев, Пламен 254 
Райчев, Андрей 48 
Резников, Раймонда 17 
Романски, Ради Петров 240 
Росс, Кит В. 239 
Сачев, Евгений Иванов 186 
Сирманов, Васил 231 
Славова, Илка 182 
Славова, Мария 49 
Соколов, Цветан 105 108 
Ставров, Борис Д. 46 
Стайнов, Петко Стоянов 49 
Стаматов, Румен Иванов 18 
Стоянов, Александър Йорданов 136 
Стоянов, Ставри 95 100 101 110 111 112 113 
Стоянова, Десислава 254 
Стюарт, Дейвид 50 
Стюарт, Дж. Майкл 241 
Събев, Никола Емилов 114 
Тейбър, Джордж М. 187 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 235 249 
Титтел, Эд 241 
Тодоров, Цветан 188 
Томов, Роман 182 
Томова, Ваня 173 
Тончев, Николай Тончев 159 
Франклин, Дерек 154 242 
Хадсон, Курт 241 
Хараланова, Теменужка Николова 98 157 
Хауърт, Елеана 38 
Ходжа, Улвие 46 
Хотинец, Вера Юрьевна 19 
Хоугард, Сьорен 73 
Христов, Мартин 23 174 
Христов, Паисий Д. 169 
Чавдарова, Таня 52 74 
Чапарова, Юлия 89 236 250 
Чучукова, Т. 91 
Шамдасани, Прем 50 
Шарланов, Диню 189 190 
Шнапер, Доминик 53 
Шопова, Петя Борисова 47 54 
Шоу, Ъруин 173 
Юхас, Петер 23 174 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Нетуоркинг] Networking essentials 241 
A Manager's guide to multivendor networks 57 204 
An Introduction to human-computer interaction 195 
Building high-speed networks 122 221 
Campus networking strategies 146 197 243 
Central and Eastern Europe : Continuing Transformation 20 55 
Computer networks 124 222 223 230 
Computer networks and internets 199 
Cylinder components 132 
Data and Computer Communications 229 
Data communications and distributed networks 120 194 
Data communications, computer networks and open systems 149 208 
Data network design 123 227 
Data networks 119 193 
DECnet phase V 214 
Dictionary of computer and internet terms 160 203 
Distributed systems 200 201 202 
Distributed systems and computer networks 225 
Distributed systems management 213 
Dynamical systems 77 
Engineering for human-computer interaction 205 
Error analysis in numerical processes 84 
Ethernet 228 
Functional analysis, calculus of variations and optimal control 79 
Getting a job 59 
Handbook of data communications 150 209 
Handbook of numerical analysis 83 
Improving your research management 1 245 
Inequalities 80 
Inside Microsoft Visual Studio.Net : version 2003 151 
International Business 56 
Introduction to the mathematics of finance 87 
Linux network administrator's guide 212 
Living on thin air 2 60 
Managing the software process 210 
Managing transformations in Еastern Europe 21 58 
Mathematical theory of finite and boundary element methods 88 
Microsoft Windows NT server 215 216 217 
MIT project Athena: A Model for distributed campus computing 147 198 244 
Multimedia communications 148 207 
Numerical Analysis and its Applications : First International Workshop, WNAA '96 : Rousse, Bulgaria, June 1996 85 
Numerical Analysis and its Applications : Second international Conference, NAA 2000, Rousse, Bulgaria, June 2000, Revised papers 86 
Open system handbook 121 219 
Oxford Student's dictionary of current English 162 
Polishing Windows 211 
Quartet 161 
Reading, writing, and proving 8 81 
Software engineering environments 196 
SolidWorks '99 155 226 
Storage networking fundamentals 82 206 
The Cisco Certified Internetwork Expert] CCIE professional development large-scale IP network solutions 224 
Top-down network design 153 220 
Transmission problems for elliptic second-order equations in non-smooth domains 78 
VAX/VMS operating system concepts 152 218 
Адоуб] Adobe Photoshop 7.0 231 
Анализ на възможните решения и експериментални изследвания на стандартите и протоколите за разпространение на мултимедийна информация посредством безжични преносни среди 125 232 
Бесарабските българи през втората половина на XX век 43 
Боби Блажения и Другия американец 164 
Богат, беден 173 
Будители, наука, образование 4 247 
Българската история в 100 личности 180 
Българският език свещен... 166 
В преследване на златото 187 
Всички принтери в една книга 233 
Въведение в правото 24 
Възможности за използване на енергията от възобновяеми енергийни източници в транспортните средства 133 
Градове, храмове, колоси 184 
Граждански процесуален кодекс 26 
Детска психология 18 
Децентрализацията - основен фактор за повишаване на ефективността на управлението 42 
Домашното насилие 44 
Екологичната интелигентност 144 
Ексел] Excel 2003 в лесни стъпки 234 
Електрокари и мотокари 131 
Електромобилността - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда 93 134 
Емоционални процеси в семейството и системна терапия 15 
Епоха на строителство 30 
Естествени токсични вещества в хранителните продукти 100 110 
Ефективни решения при обработването на метални материали на желязна основа 159 
За изразяването на емоциите при човека и животните 10 29 99 
Заболявания на отделителната система 107 
Изследване влиянието на етерични масла върху растежа на закваски за сирене 257 
Изследване влиянието на изкуствата върху творческите способности на деца от начална училищна степен в естетическа среда 191 248 
Изследване енергоснабдяването на обекти от енергийната мрежа и от възобновяеми енергийни източници 115 
Изследване и моделиране на енергийната ефективност и автоматично получаване на показателите за точност при обработване на детайли на CNC стругове 116 156 
Изследване и моделиране на процеса в инсталация за камерно производство на зелен фураж 141 
Изследване и разработване на проблематиката на нелоялната конкуренция. Съдебна практика - състояние, необходимост от обобщаване на практиката по отделни проблеми с оглед уеднаквяването й. Законодателна уредба - предложения за промяна. 32 67 
Изследване на авангардни аудио-визуални и информационни технологии в обучението 235 249 
Изследване на възможностите за управление на термичното натоварване на мощни светодиоди при повишени температури на околната среда 260 
Изследване на детерминацията на съществителното име в българския език и във френския език 169 
Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци 94 117 
Изследване на корозионната устойчивост на стомана в разреден разтвор на сярна киселина с добавка на органично вещество 98 157 
Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на математически софтуер в обучението по математика 89 236 250 
Изследване на многомодални човеко-машинни интерфейси 237 
Изследване на модели от финансовата математика 68 90 
Изследване на фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия 69 
Изследване работата на ДВГ с използване на биодизел и разработване на система за диагностика и мониторинг 135 
Икономически теории 64 
Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство 5 183 
Интензивно отглеждане на пуйки, кокошки и бройлери за яйца и месо 139 
Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток 16 41 
История и еволюция на техниките за удължаване на крайници 104 
История на Византийската държава 182 
История на комунизма в България 189 190 
Как да започнем да търгуваме на валутните пазари 62 
Как да формираме социални умения у малките ученици 251 
Катари и тамплиери 17 
Кодекс на труда 25 
Компетентност и народовластие 49 
Компьютерные сети 239 
Космос от мъка и песен 76 167 
Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности 45 185 
Към историята на гражданския сектор в България 3 
Лазерно, микровълново и мазерно оръжие 127 
Лекционен курс по ортопедия за студенти по кинезитерапия 105 
Лихвата - рак на обществото 37 70 
Лозарство и винарство 138 
Лудият Лука 163 
Макромедиа] Macromedia Flash 5 творческа web анимация 154 242 
Малцинство 28 
Маркетинг 63 
Медиите във Великобритания и САЩ 38 
Моделиране и изследване на ламинатни стъкла и динамични процеси в машините 97 
Наказателно-изпълнително право 54 
Неизвестното в българската история 175 176 
Неформалната икономика 52 74 
НРБ - от началото до края 181 
Общността на гражданите 53 
Оперативни техники за еластична интрамедуларна фиксация при фрактури в детската възраст 102 
Опорни точки за клинична практика на акушерки 106 
Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език, литература и чужд език с цел професионализация на обучението на студентите - бъдещи учители 252 
Осигурително право 39 258 
Основи на международната гражданска служба 22 
Основи на проектирането на земеделска техника 137 
Основни концепции на културономията 186 
Пестициди 95 111 
Писането на европроект е лесна работа 72 145 
Поведенчески проблеми при аутизма 14 103 
Подобряване на геометричните, якостни и функционални параметри на трансмисии 130 
Поклонници на светлината 168 177 
Политика, морал, демокрация 23 174 
Привилегировани гледни точки 48 
Приложна наноелектроника и нанооптоелектроника 126 
Проблеми при финансирането на малкия и средния бизнес в Република България 61 
Променящите се лица на демокрацията 46 
Професионалната журналистика 6 
Психология на болестите 11 
Психология на комунизма 31 
Работа на институциите в Русенски регион с жените - правонарушители 47 
Развитие и издаване на вестник Студентска искра с цел информиране на академичната общност за резултатите от научноизследователската и художественотворческата дейност на университета 7 
Разработване на интегрирана технологична верига за прецизно вакуумно леене по стопяеми модели, изградени чрез бързо прототипиране 158 
Разработване на програмно-техническа система за изследване на комуникационни сигнали с висока структурна сложност 129 
Растеж накъде? 66 
Ръководство за курсов проект и семинарни упражнения по електрическа част на електрически централи и подстанции 118 
Ръководство за учебни занятия по икономика на здравеопазването 114 
Ръководство по травматология на крайниците 108 
Сензори 128 
Скала за агресия и виктимизация от връстниците 13 
Социалното познание 12 33 
Социологическите анкети 27 
Справочник по медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) 109 256 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки 91 
Стратегически маркетинг на взаимоотношенията 73 
Стратегическо управление на човешките ресурси 65 143 
Съвременен български език 165 
Съвременна пазарна икономика 71 
Създаване на виртуална лаборатория за защита на уязвими групи в обществото 51 
Създаване на научно-изследователска среда за провеждане на супервизия в социалните дейности 259 
Създаване на система за измерване на функционалните параметри на дизеловите двигатели при диагностирането им 136 
Тежки метали 101 112 
Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол на Република България 255 
Теория на пространството 92 96 
Тестово изследване на физическата активност на студенти (жени, мъже - произволно сформирана целева група) от Русенски университет за едногодишен период и анализ на резултатите 192 
Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия 238 
Технология на компютърното моделиране 240 
Течна дружба 34 178 
Ти вярваш 35 179 
Това е моето минало 170 171 172 
Тоталитарният опит 188 
Трудово право 40 
Търговските марки и авторските права в интернет пространството 36 
Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие 253 254 
Усъвършенстване на някои технологични процеси при отглеждане на сусам 142 
Фокус-групи 50 
Химически вещества в околната среда 113 
Човешкият капитал : Методология, измерения, практики (образование – мениджмънт – бизнес) 75 
Этническое самосознание 19 
Юноши, девиации, емоционална интелигентност 9 246 
Ягодопроизводството в България 140 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 148 207 
Автомобили - леки 93 134 
Авторско право - Закони 36 
Акушерство 106 
Американска литература - романи 161 173 
Английски език - речници 162 
Антигени. Антитела. Клинична имунология 113 
Антисемитизъм 35 179 
Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 14 103 
Бази данни 82 206 
Биография 180 
Болногледачество - наръчник 106 
Българска литература 163 164 
Българска литература - Мемоари 170 171 172 
Български език 165 
Български език - граматика 169 
Български език - езикова култура 166 
Български език - история 168 177 
Вестници - журналистика 6 7 
Византия - история, култура 182 
Влияние на вредните вещества 101 112 113 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 255 
Възобновяеми енергийни източници 115 133 
Външна търговия 56 
Германия - история - политически партии и движения 23 174 
Гражданска отбрана 109 256 
Граждански процесуален кодекс 26 
Гражданско общество 3 53 
Граматика 165 
Двигатели - диагностика, ремонт 135 
Двигатели с вътрешно горене 132 136 
Двигатели с вътрешно горене - екологични показатели 135 
Девиантно поведение - социологични проблеми 251 
Демокрация 49 
Демокрация - България 46 
Детска и педагогическа психология 13 18 
Детска хирургия. Общи въпроси 102 
Деца - психология и възпитание 9 246 251 
Дидактика - общи въпроси 253 254 
Динамични системи - моделиране и симулиране 77 
Диофанови уравнения 80 
Диференциални уравнения 77 
Европа - история 23 174 
Европейски съюз - структурни фондове 72 145 
Езици за програмиране 151 
Екология 93 134 
Екология, опазване на природата 94 117 
Електрически централи - учебници за ВУЗ 118 
Електрокари - експлоатация, указания за използване, инструкции 131 
Енергийни източници 116 156 
Енергийни системи - икономическа ефективност 115 
Ереси - история 17 
Естетическо възпитание 191 248 
Етеричномаслени растения 257 
Етнография - България 43 
Журналистика 38 
Замърсяване на околната среда 95 111 
Запомнящи устройства -цифрови 237 
Защита на информацията 212 
Защита на металите от корозия 98 157 
Здравеопазване - България - икономически проблеми - конференции 114 
Земеделска техника - проектиране 137 
Зоология 10 29 99 
Изкуство 191 248 
Изчислителна техника 154 242 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 125 232 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 150 209 238 
Икономика на знанието 2 60 
Икономическа социология 52 74 
Икономически растеж 66 
Икономически теории 64 
Интернет 199 239 
Ислямски фундаментализъм 16 41 
История 182 
История - България - нова 188 
История - България - средни векове 168 177 
История на България 34 175 176 178 
История на България - видни българи 180 
История на България след 9 IX 1944 г. 181 189 190 
История на Втората световна война (1939-1945) 35 179 
История на Европа от 1919 г - обща история на ХХ в. 187 
История на цивилизацията 5 183 184 
Кодекс на труда 25 
Компютри - софтуерни продукти 211 
Компютърна архитектура 200 201 202 213 
Компютърна техника с практическо приложение 121 219 237 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 146 147 197 198 243 244 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 57 119 120 123 150 193 194 204 209 227 239 
Компютърни мрежи 122 124 148 149 153 199 200 201 202 207 208 213 214 220 221 222 223 224 225 228 230 238 
Компютърни мрежи - ръководство - тестове 241 
Компютърни науки и технологии 160 203 
Компютърни системи с приложение в икономиката 57 204 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 121 122 124 125 219 221 230 232 
Компютърно моделиране 240 
Комунистическо общество 31 
Краезнание - Родопски край 76 167 
Културни институции 5 183 
Културно наследство 5 45 183 185 
Лазери 127 
Леярство - технология 158 
Лихвен капитал 37 70 
Лозарство, винарство 138 
Мазери 127 
Макроикономика 69 
Малцинства - развитие 28 
Маркетинг 63 
Маслодайни растения 142 
Математика - обучение - висше образование 89 236 250 
Математика - физика 92 96 
Математичен анализ 80 
Математическа логика - теория на моделите 8 81 
Математически анализ - диференциални функционални уравнения - ръководство 79 
Математически модели за изследване на операциите 89 236 250 
Машинно чертане - софтуерен продукт - ръководство 155 226 
Медико-санитарна подготовка 109 256 
Международни политически отношения - България, СССР 34 178 
Метали - обработка 159 
Механика - динамика, триене на машините 97 
Микробиология на хранителните продукти 100 110 
Млечнокисели продукти 257 
Мобилни компютърни системи 119 120 123 193 194 227 
Морал и общество 25 
Наказателно право 54 
Наказателно право - България 47 
Нанотехнологии 126 
Насилие - социологични проблеми 44 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 4 247 
Научноизследователска работа - висше образование 1 245 
Национален въпрос и национална политика - Европа 23 174 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 53 
Национални малцинства 43 
Начални училища - учебно-възпитателна работа - сборници 251 
Неправителствени организации 3 
Образователна политика във висшето образование 252 
Обучение - електронно 235 249 
Общества, икономическо развитие 21 58 
Обществено управление. Публична администрация 22 
Общинско самоуправление 42 
Оперативна техника. Оперативна медицина 102 104 
Операционни системи 152 218 
Операционни системи - ръководства 215 216 217 
Оптоелектроника - учебници за ВУЗ 126 
Ортопедия 104 
Ортопедия - учебници за ВУЗ 105 
Осигурително право 39 258 
Отглеждане на домашни птици 139 
Отпадъци -оползотворяване 94 117 
Отравяния с храни 101 112 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 73 
Пазарна икономика - теория 71 
Пазарно стопанство 20 21 52 55 58 74 
Паметници на културата 186 
Пари. Валута. Евро 62 
Педагогика - методология 235 249 
Пестициди 95 111 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздаване 7 
Подемно-транспортни машини - учебници за ВУЗ 131 
Политическа икономия 46 
Политически институти, социология 53 
Права на човека - България 44 51 
Право - международно 22 
Право - обща теория 24 
Право - трудово право - образци 40 
Предавки с гъвкав елемент. Трансмисии 130 
Програмиране 82 206 229 
Психология - заболявания 11 
Психология - индивидуална 12 33 
Психология - семейна 15 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 14 103 
Психология на мозъка, нервни процеси 10 29 99 
Психология на расата. Народопсихология 19 
Психология на юношите 9 246 
Психотерапия 15 
Психотехника 13 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 144 
Речници - терминологични 128 160 203 
Русе - история - очерци 30 
Русе - обществено управление - краезнание 30 
Светотехника, устройства 260 
Свръхчувствителност. Предразположение към алергии. Алергични болести 100 110 
Сензори 128 
Софтуер 196 210 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 212 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 155 226 
Софтуер - учебник 231 234 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 89 236 250 
Социални групи - некръвнородствени - идентичност 51 
Социални групи според тяхната връзка 50 
Социални подсистеми. Социални институти 20 21 55 58 
Социални проблеми 259 
Социални работници 259 
Социално осигуряване 39 258 
Социално поведение 12 33 
Социално поведение. Социална психология 10 29 99 
Социология 48 
Социология на икономиката 59 
Социология на културата и на цивилизацията 45 185 
Социолози - дейност - учебници за ВУЗ 27 
Средства за масова информация - сборници 38 
Стопански кризи. Депресии 37 70 
Стопанско законодателство 32 67 
Стопанско планиране 66 
Стругове - машини и процеси с автоматично управление 116 156 
Съобщителна техника 222 223 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 122 124 129 221 230 
Тайни общества 17 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 85 86 91 
Техника на събиране и обработка на данните 91 
Токсикология 95 111 
Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 133 
Трудова заетост 20 55 59 
Търговска марка 36 
Увреждания. Травми. Травматология 108 
Унгария - национален въпрос 23 174 
Урология. Болести на пикочо-половата система 107 
Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 252 253 254 
Физика - основни закони 92 96 
Физическа култура 192 
Финанси на стопанските организации 61 
Финансиране - проектно 72 145 
Финансова математика 68 87 90 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 76 167 
Френски език - граматика - справочници 169 
Фуражи - производство 141 
Хидравлика и хидравлични машини 94 117 
Химия - аналитична 98 157 
Хронология 92 96 
Художествено проектиране, конструиране 7 
Цифрови системи - машини и устройства 233 
Числен анализ и програмиране 83 
Числени методи (мат. ) 78 84 85 86 88 
Човек - машина 195 205 
Човешки ресурси - управление 65 75 143 
Юноши - психология 13 
Ягодови растения 140 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

ATM 122 221 
Ethernet 122 124 221 223 228 230 
Excel 234 
FDDI 122 149 208 221 224 
Flash 5 154 242 
IP протоколи за маршрутизация 224 
LAN връзки 122 146 150 197 199 209 221 225 228 243 
LAN протоколи 119 120 123 149 153 193 194 208 220 227 
Linux 212 
Matlab 129 
Microsoft Server 215 216 217 
Photoshop 7 231 
SolidWorks 155 226 
Visual Studio 151 
WAN протоколи 123 149 208 224 227 
Windows 211 
Windows NT 215 216 217 
авторско право 36 
администриране 212 
акумулаторни батерии 118 
акушерска помощ 106 
акушерска практика 106 
акушерски грижи 106 
албигойци 17 
алергични реакции 100 110 
алтернативна медицина 107 
американска литература 161 173 
американски романи 161 173 
анализ на грешките 84 
аналитично моделиране 240 
английски език 162 
анимация 231 
анкетиране 27 
антисемитизмът в Европа 23 174 
антисемитизъм 35 179 
археология 184 
астрономия 92 96 
аудио техника 148 207 
аудиовизуални методи на обучение 235 249 
аутизъм 14 103 
бази данни 120 194 229 
банково кредитиране 61 
безжични комуникации 125 232 
безжични мрежи 125 232 
безпочвено отглеждане на растения 141 
безработица 20 55 
бележити българи 180 
бесарабски българи 43 
бизнес анализи 57 204 
бизнес етика 65 143 
бизнес информационни програми 57 204 
бизнес комуникация 65 143 
бизнес софтуер 57 204 
биографии 180 
болести 11 
борси 37 70 
бройлери 139 
брокери 62 
бъбречно-съдова система 107 
България - военно дело 255 
българо-руски отношения 34 178 
българска литература 163 164 
българска литература - спомени 170 171 172 
български език 165 166 168 169 177 
български календар 92 96 
вакуумно формоване 158 
валута 56 
валутна търговия 62 
вариационни методи 79 
вестници 7 
взаимодействие човек-компютър 195 205 
видео формати 125 232 
видеоапаратура 148 207 
Византия 182 
винарство 138 
висше образование 1 245 
висши училища 7 146 147 197 198 243 244 
военна политика 255 
военна техника 127 
Волжка България 34 178 
вредни въздействия 101 112 113 
вродени аномалии 104 105 
Втората световна война 35 179 
възобновяеми източници на енергия 115 133 
възпитание на децата 9 246 
външна търговия 56 
вятърна енергия 133 
геометрично пространство 92 96 
гласност 181 
глобализация 38 46 
градинарство 140 
гражданска защита 109 256 
гражданска отбрана 109 256 
граждански движения 53 
граждански организации 3 
гражданско общество 3 53 
гранични задачи 88 
грижи за болния 106 
грижи за новородени 106 
грижи за родилки 106 
групова динамика 50 
данни 119 123 193 227 
двигатели с вътрешно горене 132 135 136 
девиантно поведение 9 12 33 246 251 
демократичен преход 20 21 53 55 58 
демокрация 38 49 
детска агресия 13 251 
детска психология 13 14 18 103 
детски фрактури 102 
децентрализация 42 
Джихад 16 41 
диагностика на автомобила 136 
диагностика на двигателите 135 
дидактически методи 253 254 
дизайн 153 220 
дизайн проектиране 132 
дизелови горива 135 
дизелови двигатели 136 
диктатура на пролетариата 31 
динамични системи 77 
динамично моделиране 77 
дислокация 108 
дистрибутори 63 
диференциални уравнения 79 
дневници 170 171 172 
домашно насилие 44 
дъновизъм 11 
държавни такси 26 
евреи 23 35 174 179 
еврейска асимилация 23 174 
европейски проекти 72 145 
Европейски съюз 72 145 
европейски фондове 61 72 145 
европейско финансиране 72 145 
езиков национализъм 23 174 
езикова култура 166 
езици за програмиране 151 
екип 65 143 
екологични горива 135 
екология 93 134 
електрическа енергия 133 
електрически контакти 118 
електрически подстанции 118 
електрически централи 118 
електрокари 131 
елиптични уравнения 78 
емоции 10 29 99 
емоционални отношения 15 
емоционалност 9 246 
енергийни мрежи 115 
енергийни разходи 116 156 
енергийни системи 94 117 
енергийни технологии 94 117 
енергоспестяващи инструменти 116 156 
енергоспестяващо осветление 260 
енциклопедия 107 
ерес 17 
естетическо възпитание 191 248 
етеричномаслени растения 257 
етническа психология 19 
железни сплави 159 
женска престъпност 47 
жестомимичен език 237 
журналистика 6 7 38 45 185 
забележителности 184 
закваски 257 
закон за защита на конкуренцията 32 67 
закони 25 
замърсяване на околната среда 95 111 
заповед за изпълнение 26 
заповедно производство 26 
запомнящи устройства 237 
защита на данни 36 
здравеопазване 4 247 
здравно законодателство 114 
здравно осигуряване 39 258 
зелен фураж 141 
земеделски машини 137 
зоология 10 29 99 
издателска дейност 7 
изпитни тестове 241 
изпълнение на наказанието 54 
Източна Европа 20 21 55 58 
изчислителна математика 84 
изчислителна техника 154 242 
изчислителни системи 238 
икономика и управление 114 
икономика на знанието 2 60 
икономическа демокрация 46 
икономически кризи 37 70 
икономически растеж 66 69 
икономически теории 64 66 
импланти 102 
имунна система 113 
индустриални отношения 46 
инженеринг 196 
иновационен мениджмънт 5 183 
институционалност на правото 24 
интерактивни комуникации 195 205 
интервюта 4 247 
интернет 149 153 160 199 203 208 220 222 223 224 
интернет медии 36 
интернет пиратство 36 
интернет приложения 148 207 
интернет протокол 148 207 
интернет система 239 
информационни мрежи 82 206 
информационни технологии 235 249 
информационно общество 2 60 
ислямска идеология 16 41 
ислямски тероризъм 16 41 
ислямски фундаментализъм 16 41 
историческа културология 186 
исторически личности 180 
историческо наследство 5 183 184 
история 182 
история на България 175 176 180 181 189 190 
история на Европа 187 188 
история на цивилизацията 5 168 177 183 
кадрово осигуряване 65 143 
камерно отглеждане на растения 141 
капитал 37 70 
катари 17 
качество на материалите 159 
клинична медицина 106 
кодекс на труда 25 
кокошки 139 
компютърен софтуер 130 
компютърна архитектура 200 201 202 213 214 225 239 
компютърна симулация 240 
компютърни комуникации 229 237 
компютърни мрежи 57 119 120 122 123 124 146 147 149 150 153 193 194 197 198 199 200 201 202 204 208 209 212 213 214 220 221 222 223 224 225 227 228 230 238 239 241 243 244 
компютърни науки и технологии 160 203 
компютърни приложения 121 219 237 
компютърни технологии 57 204 
компютърно моделиране 240 
комуникационна техника 129 
комуникационни системи 63 
комунистическа система 31 
комунистическо управление 181 188 189 190 
конструиране на ДВГ 132 
конструиране на детайли 132 
конструкторско проектиране 137 
контент анализ 50 
корозионна устойчивост 98 157 
космология 92 96 
краезнание 30 76 167 
криза на пазара 46 
култура 182 
културни институции 5 183 
културно наследство 5 183 184 
културно-историческо наследство 45 185 
лазерно оръжие 127 
ламинатно стъкло 97 
лексикология 165 
леярство 158 
либерален икономически модел 66 
линейни уравнения 78 
лихвена политика 37 70 
лишаване от свобода 54 
лозарство 138 
лози 138 
луксации 108 
мазери 127 
макроикономика 69 
малки и средни предприятия 61 
малцинства 28 35 179 
манталитет 31 
маркетинг 63 
маршрутизиращи протоколи 119 153 193 220 
маслодайни култури 142 
масмедии 38 
математичен анализ 79 80 
математическа логика 8 81 
математически модели за изследване 89 236 250 
математически софтуер 89 236 250 
материали за подготовка 241 
машинни детайли 130 
машинни елементи 130 
машинно чертане 155 226 
медии 6 45 185 
медийни институции 38 
медийно законодателство 6 
медико-санитарна защита 109 256 
медицинско законодателство 4 247 
международен бизнес 56 
международна гражданска служба 22 
международна конференция 85 86 205 
международни отношения 34 178 
международни служители 22 
мемоари 170 171 172 
местно самоуправление 30 
метални изделия 98 157 
металообработване 159 
металорежещи машини 116 156 
метод на крайните елементи 88 
микровълнови устройства 127 
млечни продукти 257 
модеми 150 209 
модернизиране на обучението 253 254 
морфология 165 
мотокари 131 
мрежова сигурност 212 
мрежова топология 120 194 224 
мрежови изчислителни системи 238 
мрежови приложения 199 
мрежови протоколи 119 193 199 
мрежови софтуер 120 194 
мрежови технологии 122 124 146 147 197 198 221 228 230 243 244 
МСП 61 
музеи 184 
мултимедийна информация 125 232 
мултимедийни комуникации 148 207 
мултимедийни мрежи 148 207 
мултиплексни системи 150 209 
наказателно право 44 47 54 
наноелектроника 126 
нанооптоелектроника 126 
направления в правото 24 
народопсихология - Русия 19 
наука и образование 4 247 
научна конференция 75 
научно-изследователска дейност 1 245 
нацизъм 187 
национален въпрос 53 
национална политика 53 
национална сигурност 255 
национални малцинства 43 
национално самоопределение 19 
националсоциализъм 188 
нация 53 
начално образование 191 248 
начално училище 251 
некрози 105 
нелоялна конкуренция 32 67 
непоносимост към храни 100 110 
неравенства 80 
нефрология 107 
нива на управление 42 
НИС 7 
нисковъглеродна стомана 98 157 
нововъведения 235 249 
нотариална дейност 26 
обичаи 43 
областно управление 42 
обработка на данни 91 
обучение по български език и литература 252 
обучение по математика 89 236 250 
обществени отношения 20 21 48 55 58 
обществено здравеопазване 114 
обществено осигуряване 39 258 
обществено управление 30 
община Русе 30 
общинско управление 42 
овощарство 140 
опазване на околната среда 93 134 
оперативни методи 102 104 
операционна система 211 215 216 217 
операционни системи 121 152 218 219 
оползотворяване на отпадъци 94 117 
оптични технологии 127 
оптоелектроника 126 
организационно поведение 75 
орфизъм 176 
осигурително право 39 258 
отбрана на страната 255 
отбрана на цивилното население 109 256 
отглеждане на домашни птици 139 
отглеждане на растения 142 
отделителна система 107 
отчети 252 
пазар 46 
пазари 63 
пазарна икономика - теория 71 
пазарно стопанство 20 21 55 58 71 
паметници на културата 186 
паметници на културата - България 45 185 
пари 37 56 70 
педагогическа практика 252 
перестройка 181 
периферни устройства 233 
пестициди 95 111 
печат 6 7 38 
планиране 63 
поведение при животните 10 29 99 
поведенческа психология 10 29 99 
поведенчески разстройства 14 103 
повести 164 
подготовка на кадри 259 
подготовка на учители 252 253 254 
поддръжка и ремонт 132 
подемно-транспортна техника 131 
политика 49 
популярна икономика 37 70 
посткомунизъм 20 21 55 58 
потребителски интерфейс 237 
потребителско поведение 73 
прабългарски език 168 177 
права на човека 51 
правна закрила 51 
правна защита 51 
правни школи 24 
право 40 
правоговор 166 
правопис 166 
предаване на данни 120 149 194 208 
предавки 130 
предотвратяване на престъпленията 47 
предпазители 118 
пренос на данни 149 150 199 208 209 
престъпления 47 
прецедентно право 22 
приложен софтуер 121 219 
принтери 233 
пробация 54 
проблемни деца 251 
проверка на хипотези 91 
програмиране 229 
програмни продукти 160 203 233 
продажби 73 144 
продуктови решения 63 
производство на енергия 115 
произход на българите 175 176 
прототипиране 158 
професионален кодекс 6 
професионална етика 6 
профилактика 47 
психологически въпроси 11 
психология 18 
психология на групата 50 
психология на личността 12 33 
психотерапия - методи 15 
публицистика 4 247 
пуйки 139 
пунктуация 166 
пътешествия 184 
развитие на цивилизацията 186 
разединители 118 
разкази 164 
разпределени системи 200 201 202 213 
разпределителни мрежи 147 198 244 
разпределителни устройства 118 
расизъм 35 179 
рационализации 235 249 
реактори 118 
регионално развитие 69 
режещи инструменти 116 156 
рекламна политика 144 
рефлексна дейност 12 33 
речник, двуезичен 126 
речник, терминологичен 126 128 
речници 162 
ритуали 43 
Родопи 76 167 
роман 163 
Русе 30 
руско влияние 34 178 
самосъзнание 19 
светлинни източници 260 
светодиоди 260 
свобода на словото 38 
свободен пазар 21 58 
сделки 62 
селско стопанство 138 
семейна психология 15 
семейни отношения 15 
семейни проблеми 44 
сензори 128 
сертификати 241 
сива икономика 52 74 
симулационно моделиране 229 
синтаксис 165 
сирене 257 
сколиоза 105 
слънчева енергия 133 
соларни системи 115 
софтуер 234 
софтуерен патент 36 
софтуерни архитектури 210 
софтуерни продукти 154 155 226 242 
софтуерни технологии 196 
социален капитал 2 60 
социална комуникация 50 
социална психология 31 50 
социални групи 51 
социални дейности 259 
социални изследвания 50 
социални последици 52 74 
социални проблеми 28 
социални работници 259 
социални теории 48 
социално възпитание 251 
социално осигуряване 39 258 
социално поведение 12 33 
социологиически анализи 27 
социологически изследвания, наблюдения, анализи 27 
социологически методи 27 
социологични проблеми 20 21 52 55 58 74 
социология 48 
социология в политиката 48 53 
социология на икономиката 59 
спортни тренировки 192 
средства за масова информация 38 
ставни болести 104 105 
стара история 168 175 176 177 
статистически анализ 91 
статистическо моделиране 240 
стопанско законодателство 32 67 
стратегически маркетинг 73 
стратегическо планиране 66 
стругове с ЦПУ 116 156 
стъклени конструкции 97 
супервизия 259 
сусам 142 
събиране на данни 91 
съвременни методи 235 249 
съвременни романи 161 
съвременно общество 2 60 
съдебна практика 32 67 
съзнание 31 
съобщителна техника 129 
съобщителни мрежи 122 124 221 222 223 230 
съхраняване на информация 82 206 
съществително име 169 
Съюз на учените в България 4 247 
тазобедрена става 105 
тайни общества 17 
тамплиери 17 
творческо възпитание 191 248 
творческо развитие 191 248 
творчество в образованието 191 248 
твърди тела 83 
тежки метали 101 112 
телекомуникационни протоколи 125 232 
телефонна мрежа 150 209 
теорема на Ферма 8 81 
теория и история 49 
терминологичен речник 160 203 
технически английски 128 
токсични вещества 95 101 111 112 113 
топлоенергетика 115 
тоталитарни общества 188 
тоталитарно управление 31 181 188 189 190 
травми 108 
традиции 43 
тракийска култура 176 
трансмисии 130 
транспорт 93 134 
транспортни средства 133 
труд 25 
трудов пазар 20 46 52 55 59 74 
трудова заетост 20 55 59 
трудово право 40 
търговия 56 
търговска информация 144 
търговски дружества 56 
търговски маркетинг 57 204 
търговски марки 36 
търговски практики 32 67 
уеб сайт 229 
университети 146 147 197 198 243 244 
управление 210 
управление и организация 1 245 
управление на бази данни 82 206 
управление на мрежи 213 224 
управление на персонала 65 73 75 143 
уравнение на Лаплас 78 
физическа култура 192 
физическо възпитание 192 
физическо пространство 92 96 
философия на правото 24 
финансиране на бизнеса 61 
финансиране на здравеопазването 114 
финансова математика 68 87 90 
финансови кризи 37 70 
финансови модели 68 90 
флуиди 83 
фолклористика 76 167 
фонетика 165 
фотоволтаична енергия 133 
фрактури 108 
френски език 169 
функционално моделиране 240 
фуражно производство 141 
хибридни войни 34 178 
хидравлични машини 94 117 
хладилни машини 94 117 
Холокост 35 179 
хранителни алергии 100 110 
хранителни продукти 95 111 
художествена литература 161 163 164 173 
художествено проектиране 137 
ценови решения 63 
ценообразуване 63 87 
цифрова графика 231 
цифрови комуникации 148 207 
цифрови модулации 150 209 237 
цифрови сигнали 129 
цифрови системи 214 
частна собственост 46 
частни съдебни изпълнители 26 
чернодробни увреждания 113 
числен анализ 83 85 86 
числени методи 83 84 88 89 236 250 
човек 10 29 99 
човек - машина 195 205 
човешки взаимоотношения 73 
човешки ресурси 65 73 75 143 
чуждоезиково обучение 252 
юношеска психология 9 13 246 
ягодови растения 140 
ягодоплодни култури 140 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Източна Европа 20 21 55 58 
Родопски край 76 167