НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Арх/62/Б 92, ДИР/62/Б 92, П/62/Б 92ЦБ 63046

Българското техническо дружество в архивните документи  /  Състав. и науч. ред. Васил Стоянов Сгурев, Христо Иванов Белоев . - София; Русе : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 201 с. : с факс. ; 25 см

   Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-954-322-814-0 

   ISBN 978-954-712-626-8 

  

Сист. No: 42369

- 2 -

П/0/Т 41ВкЦБ 63057

Тачева, Виолета Горанова

   Комуникативни умения в медицинската практика / Виолета Горанова Тачева . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 216 с. : с цв. портр., ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 197-211

   ISBN 978-954-449-767-5 

  

Сист. No: 42385

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 3 -

П/656/П 32 ИпЦБ 63059

Пеев, Илия Петров и др.

   Психологическият тренинг във водния транспорт : Психологически практикум / Илия Петров Пеев, Мая Велинова Рогашка . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 272 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-631-9 

  

Сист. No: 42387

- 4 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-032-5 

   Т. 18. Египет древний - Ефес . - 2008 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 42467

- 5 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-034-9 

   Т. 19. Ефесянам послание - зверев . - 2008 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 42468

- 6 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-036-3 

   Т. 20. Зверин н честь покрова пресвятой Богородицы женский монастырь - Иверия . - 2009 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 42469

- 7 -

ЦБ 63051 

Чопра, Дипак и др.

   Седемте духовни закона на йога : Практ. наръчник за изцеление на тялото, ума и духа / Дипак Чопра, Дейвид Саймън . - София : Изток - Запад, 2005 . - 211 с. ; 20 см

   Препоръчителна литература с. 213

   ISBN 978-954-321-182-5 

  

Сист. No: 42378

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 8 -

Ч5/327/F 50 

   

Fifth] 5th UNHCR's Round table on Bulgaria's EU accession, European asylum harmonization and international refugee protection with the theme of "10 years of refugee reception and integration in Bulgaria", December, 2002  . - [София], Б. г. . - 45 p. ; 30 см

   
   http://www.unhcr.bg 

  

Сист. No: 42360

- 9 -

П/30/А 64сЦБ 63076

   

Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2013)  / Адриана Даганова и др . - София : Агора, 2014 . - 340 с. ; 21 см

   Съдържа Система за мониторинг на състоянието на икономиката и бизнес средата; Програма за социално-икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на България

   ISBN 978-619-90374-2-3 

  

Сист. No: 42506

- 10 -

Б5/347.7/А 64Иф, Ч5/347.7/А 64Иф 

Анастасов, Иван

   Финансово право на Република България / Иван Анастасов . - София, 2001 . - 84 с. ; 30 см

   Книгата е издадена по програма Tempus IB_JEP - 14355 - 1999

  

Сист. No: 42361

- 11 -

Ч5/35/А 64Ид 

Анастасов, Иван

   Държавната администрация на Република България : Институционална структура, функции и компетенции на органите на изпълнителната власт / Иван Анастасов . - София : Б. и., 2001 . - 139 с. ; 30 см

   По програма Темпус IB_JEP - 14355 -1999. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 136-139

   ISBN * 

  

Сист. No: 42367

- 12 -

ЦБІІ 3161 

Байчев, Петър

   Спомени от лагерите : Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953) : Животът и рисунките на Петър Байчев, представени от Веселен Байчев / Петър Байчев . - София : СИЕЛА, 2014 . - 208 с. : с цв. сн., рис. ; 32 см

   

   ISBN 978-954-28-1603-4 

  

Сист. No: 42488

- 13 -

Ч5/342.4/Д 26 

Двадесет и пет] 25-годишнина на испанската Конституция 1978-2003  /  Прев. от исп. Дора Скочева . - София : Ракурс, 2004 . - [235] с. ; 21 см

   Изданието е двуезично - 1-128 с. на бълг. ез., 1-107 с. на исп. ез.

   ISBN 954-90213-2-7 

  

Сист. No: 42364

- 14 -

Б5/342.4/К 83, П/342/К 83, Ч5/342.4/К 83ЦБ 63043

Конституция на Кралство Норвегия  /  Прев. от норв. Валентин Вълчанов ; Встъп. студия Пер Фуглум . - София : Юриспрес, 1994 . - 70 с. ; 20 см

   Приета на Учредителното събрание в Ейдсвол на 17 май 1814 г. и с по-късните изменения, последното от които е от 10 юни 1988 г.

   ISBN 954-632-017-Х 

  

Сист. No: 42355

- 15 -

Б5/327/О-83д, П/327/О-83д, Ч5/327/О-83дЦБ 63044

Основни договори на Европейския съюз  /  Науч. ред. Орлин Борисов ; Състав., предг. Орлин Борисов ; Състав., прев. Велислав Леков . - София : Център за европейски изследвания, 1997 . - 20 см

   

   ISBN 954-8382-04-0 (т. 1)

   Т. 1. Договор за Европейски съюз; Договор за създаване на ЕОВС; Договор за създаване на Евратом . - 1997 . - 303 с.

   

  

Сист. No: 42356

- 16 -

П/327/О-83д, Ч5/327/О-83дЦБ 63044

Основни договори на Европейския съюз  /  Науч. ред. Орлин Борисов ; Състав., предг. Орлин Борисов ; Състав., прев. Велислав Леков . - София : Център за европейски изследвания, 1997 . - 20 см

   

   ISBN 954-8382-05-9 (т. 2)

   Т. 2. Договор за създаване на Европейската общност . - 1997 . - 335 с.

   

  

Сист. No: 42357

- 17 -

Ч5/327/П 41к 

   

Пета Кръгла маса на ВКБООН на тема Присъединяването на България към Европейския съюз, европейска хармонизация в областта на убежището и международна закрила на бежанците, 10 декември 2002  : "10 години приемане и интеграция на бежанците в България" . - [София], Б. г. . - 48 с. ; 30 см

   
   http://www.unhcr.bg 

  

Сист. No: 42358

- 18 -

Б5/343/П 47С-з, Ч5/343/П 47С-з 

Петров, Станимир и др.

   Затворите в България : Изследване на системата на местата за лишаване от свобода / Станимир Петров . - София : Български хелзински комитет, 2008 . - 76 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9738-28-5 

  

Сист. No: 42365

- 19 -

Арх/349/С 54п, П/349/С 54пЦБ 63073

Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи  : Интердисциплинарни изследвания /  Под общ. ред. Елица Куманова, Николина Ангелова-Барболова, Лъчезар Иванов Дачев и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7092-02-8 

  

Сист. No: 42375

- 20 -

Ч5/343.3/.7/С 81АнЧ5/343/С 81Ан

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Особена част : Престъпления против правата на човека / Александър Стойнов . - 2. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 336 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 334-335

   ISBN 978-954-28-1406-1 

  

Сист. No: 42483

- 21 -

П/349/С 93 оЦБ 63054

Схеми и определения по осигурително право  : Ръководство за студенти / Антония Аговска и др . - София : СИЕЛА, 2015 . - 260 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1687-4 

  

Сист. No: 42382

- 22 -

Ч5/343.9/Ш 85П-о 

Шопова, Петя Борисова

   Основи на приложната криминология : [Монография] / Петя Борисова Шопова . - Русе : Медиатех, 2015 (Печатна база при РУ Ангел Кънчев) . - 279 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 264-267

   ISBN 978-619-207-013-7 

  

Сист. No: 42354

- 23 -

Б5/343/Ш 85Пр, Ч5/343/Ш 85Пр 

Шопова, Петя Борисова и др.

   Работа на институциите в Русенски регион с жените - правонарушители / Петя Борисова Шопова, Светлин Антонов . - Русе : Медиатех, 2015 (Печатна база при РУ Ангел Кънчев) . - 191 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 150

   ISBN 978-619-207-007-6 

  

Сист. No: 42353

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 24 -

П/338/А 64кЦБ 63077

Анализ на конкурентоспособността на българската икономика  / Теодора Георгиева и др . - София : Агора, 2014 . - 253 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90374-1-6 

  

Сист. No: 42507

- 25 -

П/30/А 64сЦБ 63076

   

Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2013)  / Адриана Даганова и др . - София : Агора, 2014 . - 340 с. ; 21 см

   Съдържа Система за мониторинг на състоянието на икономиката и бизнес средата; Програма за социално-икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на България

   ISBN 978-619-90374-2-3 

  

Сист. No: 42506

- 26 -

П/339/Б 56МуЦБ 63071

Божинова, Марияна

   Управление на дистрибуцията / Марияна Божинова . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 220 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-400-724-9 

  

Сист. No: 42486

- 27 -

ЦБ 63062 

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието / Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина . - 18. изд. . - София : ФорКом, 2014 . - 534 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-464-226-6 

  

Сист. No: 42391

- 28 -

С/657/Е 67 сС/657/Е 67с

Енциклопедия по счетоводство  /  Ред. Веселина Ангелова . - София : Делова седмица Консулт, 2009-2011 . - 28,5 см

   

   ISBN 978-954-91950-5-7 

   Т. 2. Л-Я . - 2011 . - 312 с.

   

  

Сист. No: 42390

- 29 -

Б5/327/О-83д, П/327/О-83д, Ч5/327/О-83дЦБ 63044

Основни договори на Европейския съюз  /  Науч. ред. Орлин Борисов ; Състав., предг. Орлин Борисов ; Състав., прев. Велислав Леков . - София : Център за европейски изследвания, 1997 . - 20 см

   

   ISBN 954-8382-04-0 (т. 1)

   Т. 1. Договор за Европейски съюз; Договор за създаване на ЕОВС; Договор за създаване на Евратом . - 1997 . - 303 с.

   

  

Сист. No: 42356

- 30 -

П/327/О-83д, Ч5/327/О-83дЦБ 63044

Основни договори на Европейския съюз  /  Науч. ред. Орлин Борисов ; Състав., предг. Орлин Борисов ; Състав., прев. Велислав Леков . - София : Център за европейски изследвания, 1997 . - 20 см

   

   ISBN 954-8382-05-9 (т. 2)

   Т. 2. Договор за създаване на Европейската общност . - 1997 . - 335 с.

   

  

Сист. No: 42357

- 31 -

ЦБ 63065 

Финансови решения  : Изследвания и практики /  Състав. и ред. кол. Виолета Касърова . - София : Нов Български университет, 2009 . - 335 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа материали от: Асен Ягодин, Иван Попчев, Радослав Цончев, Красимир Костенаров, Пламен Пътев, Нигохос Канарян, Димитър Рафаилов, Димитър Ненков, Виолета Касърова, Марселен Йовоган, Ралица Димитрова, Нинел Кьосева, Ренета Димитрова, Мариана Асенова, Светлана Праматарска, Райна Лазарова. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-535-592-9 

  

Сист. No: 42394

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 32 -

П/631.4/З-40 БрЦБ 63052

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

   Рекултивация и методи за изследване на почвата / Ботьо Станимиров Захаринов, Янчо Найденов . - София : Нов Български университет, 2014 . - 247 с. : със сн., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 227-230

   ISBN 978-954-535-833-3 

  

Сист. No: 42381

- 33 -

П/504/З-40БеЦБ 63056

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

   Екологичен мониторинг / Ботьо Станимиров Захаринов, Янчо Стоянов Найденов . - София : Нов Български университет, 2015 . - 296 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 289-296

   ISBN 978-954-535-861-6 

  

Сист. No: 42384

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 34 -

Арх/541/Х 26Тр, П/541/Х 26Тр, П1/541/Х 26ТрЦБ 63068

Хараланова, Теменужка и др.

   Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по физикохимия / Теменужка Хараланова, Кристиян Гиргинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 149 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 147

   ISBN 978-954-712-637-4 (Филиал Разград)

  

Сист. No: 42470

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 35 -

П/616/К 65еЦБ 63053

Клинична епидемиология  / Йорданка Стоилова и др ; Под ред. Йорданка Стоилова . - Пловдив : Медицинско издателство Райков, 2013 . - 191 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 186-191

   ISBN 978-954-9666-61-8 

  

Сист. No: 42380

- 36 -

Арх/61/М 63Ск, П/61/М 63Ск, П1/61/М 63СкЦБ 63061

Миндова, Стефка П.

   Кинезитерапия при нервни и психични болести : Ръководство за практически упражнения / Стефка П. Миндова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 120 с. : с фиг., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 118-119

   ISBN 978-954-712-650-3 

  

Сист. No: 42389

- 37 -

П/0/Т 41ВкЦБ 63057

Тачева, Виолета Горанова

   Комуникативни умения в медицинската практика / Виолета Горанова Тачева . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 216 с. : с цв. портр., ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 197-211

   ISBN 978-954-449-767-5 

  

Сист. No: 42385

- 38 -

П/61/Х 79ДаЦБ 63074

Христова, Даниела

   Анатомия на човека - мускулна система (myologia) за чуждестранни студенти : Учебна тетрадка №4 / Даниела Христова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 18 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42504

- 39 -

ЦБ 63051 

Чопра, Дипак и др.

   Седемте духовни закона на йога : Практ. наръчник за изцеление на тялото, ума и духа / Дипак Чопра, Дейвид Саймън . - София : Изток - Запад, 2005 . - 211 с. ; 20 см

   Препоръчителна литература с. 213

   ISBN 978-954-321-182-5 

  

Сист. No: 42378

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 40 -

Арх/62/Б 92, ДИР/62/Б 92, П/62/Б 92ЦБ 63046

Българското техническо дружество в архивните документи  /  Състав. и науч. ред. Васил Стоянов Сгурев, Христо Иванов Белоев . - София; Русе : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 201 с. : с факс. ; 25 см

   Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-954-322-814-0 

   ISBN 978-954-712-626-8 

  

Сист. No: 42369

- 41 -

Ч5/608/Н 55Ак 

Ненова, Анна

   Кратка история на закрилата на индустриалната собственост в България : 60 години Патентно ведомство на Република България / Анна Ненова . - София : Патентно ведомство на РБългария, 2008 . - 88 с. : с факс. ; 21 см

   Съдържа и За автора ; Образци на издадени защитни документи и официални публикации за обекти на индустриална собственост

   ISBN 978-954-92245-1-1 

  

Сист. No: 42363

- 42 -

Уч/62/Т 84Ти 

Трифонов, Трифон и др.

   Инженерна графика 1 : Работна тетрадка за упражнения и курсови задачи / Трифон Трифонов, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 46 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-712-453-0 

  

Сист. No: 42456

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 43 -

П/621.31/Е 49ЦБ 63047

Електроенергетиката на България  / Никита Набатов и др . - 2. кор. и доп. изд. . - София : Тангра ТанНакРа, 2015 . - 799 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 787-788

   ISBN 978-954-378-081-5 

  

Сист. No: 42370

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 44 -

Арх/621.3/Р 43Ге, П/621.3/Р 43Ге, П1/621.3/Р 43Ге, Уч/621.3/Р 43ГеЦБ 63049

Рашков, Георги и др.

   Електротехника и електроника : Ръководство за практически упражнения / Георги Рашков, Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 60 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 59

   ISBN 978-954-712-616-9 

  

Сист. No: 42376

- 45 -

Арх/621.31/С 75Се, П/621.31/С 75Се, П1/621.31/С 75СеЦБІІ 3160

Стефанов, Стефан Петров и др.

   Електроснабдяване : Ръководство за курсово проектиране и семинарни упражнения / Стефан Петров Стефанов, Вяра Събова Русева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 138 с. : с фиг. и сх. ; 30 см

   Библиогр. с. 134-135

   ISBN 978-954-712-652-7 

  

Сист. No: 42424

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 46 -

Арх/621.3/Р 43Ге, П/621.3/Р 43Ге, П1/621.3/Р 43Ге, Уч/621.3/Р 43ГеЦБ 63049

Рашков, Георги и др.

   Електротехника и електроника : Ръководство за практически упражнения / Георги Рашков, Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 60 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 59

   ISBN 978-954-712-616-9 

  

Сист. No: 42376

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 47 -

Арх/621.83/П 91, П/621.83/П 91, ЦБ 63067 

Проектирование зубчатых передач с межцентровыми блокирующими контурами  : Параметрические контуры передач. Расчет геометрии / Петр Ненов и др ; Ред. Петр Ненов . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2015 . - 127 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 123-126

   ISBN 978-3-659-67686-4 

  

Сист. No: 42422

- 48 -

Уч/62/Т 84Ти 

Трифонов, Трифон и др.

   Инженерна графика 1 : Работна тетрадка за упражнения и курсови задачи / Трифон Трифонов, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 46 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-712-453-0 

  

Сист. No: 42456

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 49 -

П/656/Б 36 МпЦБ 63058

Белчев, Милчо Белчев

   Правила за плаване по морските пътища / Милчо Белчев Белчев . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 192 с. : с цв. фиг., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 189-190

   ISBN 978-954-449-811-5 

  

Сист. No: 42386

- 50 -

П/621.43/Д 28ЦБ 63055

Двигатели с вътрешно горене  : Учебник за професионални гимназии / Емил П. Качаров и др . - 2. изд., 10. допеч. . - София : Техника, 2012 . - 351 с. : с фиг., сх. ; 23.5 см

   

   ISBN 978-954-03-0410-6 

  

Сист. No: 42383

- 51 -

П/656/П 32 ИпЦБ 63059

Пеев, Илия Петров и др.

   Психологическият тренинг във водния транспорт : Психологически практикум / Илия Петров Пеев, Мая Велинова Рогашка . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 272 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-631-9 

  

Сист. No: 42387

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 52 -

П/631.4/З-40 БрЦБ 63052

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

   Рекултивация и методи за изследване на почвата / Ботьо Станимиров Захаринов, Янчо Найденов . - София : Нов Български университет, 2014 . - 247 с. : със сн., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 227-230

   ISBN 978-954-535-833-3 

  

Сист. No: 42381

- 53 -

С/63/К 57 Нк 

Кирилов, Наско Савов

   Кратка пчеларска енциклопедия / Наско Савов Кирилов . - София : Еньовче, 2013 . - 324 с. : със сн., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8372-33-6 

  

Сист. No: 42379

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 54 -

П/658.5/G 51DcЦБ 63045

Glaesser, Dirk

   Crisis management in the tourism industry / Dirk Glaesser . - 2. ed. . - London ; New York ; : Routledge, 2006 . - 270 p. ; 24 cm

   Index p. 261-270 ; Bibliogr. p. 245-259

   ISBN 978-0-7506-6523-0 :13

   ISBN 0-7506-6523-8 :10

  

Сист. No: 42359

- 55 -

Арх/658.512/А 64Пк, П/658.512/А 64Пк, П1/658.512/А 64Пк, Уч/658.512/А 64ПкЦБ 63050

Ангелов, Петър Недялков

   Кад] CAD-системи / Петър Недялков Ангелов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 138 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 134

   ISBN 978-954-712-638-1 

  

Сист. No: 42377

- 56 -

П/339/Б 56МуЦБ 63071

Божинова, Марияна

   Управление на дистрибуцията / Марияна Божинова . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 220 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-400-724-9 

  

Сист. No: 42486

- 57 -

Арх/65.012/Н 17, П/65.012/Н 17, П/65.012/Н 17Нр, П1/65.012/Н 17ЦБ 63072

Найденов, Николай Стефанов и др.

   Ръководство за упражнения по управление на проекти / Николай Стефанов Найденов, Даниела Йорданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 39 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 39

   ISBN 978-954-712-634-3 

  

Сист. No: 42487

- 58 -

ЦБ 63063 

Счетоводство 2014 година  : Нормативни актове. Приложни коментари. Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя. Счетоводен справочник / Антон Свраков и др ; Ред. Деница Милева . - София : ИК Труд и право, 2014 . - 671 с. ; 21 см

   Книгата-годишник е с ISSN 1313-3128

   ISBN * 

  

Сист. No: 42392

- 59 -

ЦБ 63064 

Трифонов, Трифон Благоев

   Стратегическо счетоводно бюджетиране : (Управленски счетоводен анализ) / Трифон Благоев Трифонов . - София : Тракия-М, 2004 . - 25 см

   

   ISBN 954-8401-27-4 

   Ч. 3 . - 2004 . - 321 с.

   

  

Сист. No: 42406

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 60 -

П/621.9/У 24ПпЦБ 63069

Угринов, Пламен Угринов

   Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ / Пламен Угринов Угринов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 183-184

   ISBN 978-619-160-200-1 

  

Сист. No: 42484

- 61 -

П/621.9/У 24П-оЦБ 63070

Угринов, Пламен Угринов

   Обработващи центри за високоскоростна обработка / Пламен Угринов Угринов . - София : Авангард Прима, 2013 . - 362 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 352-361

   ISBN 978-619-160-163-9 

  

Сист. No: 42485

Езикознание. Филология. Литература

- 62 -

Арх/820/899/Б 37Ил, П/820/899/Б 37Ил, П1/820/899/Б 37ЦБ 63066

Бенина, Илияна Ганчева и др.

   Литература за деца и юноши : Класика и модерност / Илияна Ганчева Бенина, Никола Димитров Бенин . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-712-590-2 

   Т. 1 . - 2015 . - 117 с.

   Библиогр. с. 114-117

  

Сист. No: 42437

- 63 -

Арх/808.67/П 72Яс, П/808.67/П 72Яс, Ч2/808.67/П 72ЯсЦБ 63078

Пометкова, Яна Иванова

   Синтаксис на съвременния български език / Яна Иванова Пометкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 134 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 133-134

   ISBN 978-954-712-636-7 

  

Сист. No: 42508

- 64 -

ЦБ 63060 

Стоичков, Владимир

   Отвъд рая / Владимир Стоичков . - Прераб. и доп. вар. . - София, 2015 . - 270 с. ; 20,5 см

   

  

Сист. No: 42388

История. География. Биографии. Археология

- 65 -

С/93/99/А 56 

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2015 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   ISBN * 

   Т. 15 . - 2015 . - 350 с.

   

  

Сист. No: 42368

- 66 -

ЦБ 63048 

Генералът на снарядите  : Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство /  Състав. и науч. ред. Васил Сгурев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2015 . - 278 с. : с ил., фиг. и прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-819-5 

  

Сист. No: 42372

- 67 -

Ч2/949.72.05/З-72Лб 

Златев, Любомир Златанов

   "Без борба - няма свобода!". Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) 1923-1940 / Любомир Златанов Златев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Лени-Ан, 2015 . - 457 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 441-457

   ISBN 978-619-7058-37-6 

  

Сист. No: 42503

- 68 -

П/94/М 32ГдЦБІІ 3158

Марков, Георги

   Друга история на най-голямата война / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 26 см

   

   ISBN 978-954-09-0874-8 

   Кн. 1. Разгарянето на пожара . - 2014 . - 391 с. : с ил.

   Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 42371

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 69 -

ЦБІІ 3161 

Байчев, Петър

   Спомени от лагерите : Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953) : Животът и рисунките на Петър Байчев, представени от Веселен Байчев / Петър Байчев . - София : СИЕЛА, 2014 . - 208 с. : с цв. сн., рис. ; 32 см

   

   ISBN 978-954-28-1603-4 

  

Сист. No: 42488

Компютри. Програмни продукти

- 70 -

Арх/658.512/А 64Пк, П/658.512/А 64Пк, П1/658.512/А 64Пк, Уч/658.512/А 64ПкЦБ 63050

Ангелов, Петър Недялков

   Кад] CAD-системи / Петър Недялков Ангелов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 138 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 134

   ISBN 978-954-712-638-1 

  

Сист. No: 42377

- 71 -

Арх/621.83/П 91, П/621.83/П 91, ЦБ 63067 

Проектирование зубчатых передач с межцентровыми блокирующими контурами  : Параметрические контуры передач. Расчет геометрии / Петр Ненов и др ; Ред. Петр Ненов . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2015 . - 127 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 123-126

   ISBN 978-3-659-67686-4 

  

Сист. No: 42422

- 72 -

Уч/62/Т 84Ти 

Трифонов, Трифон и др.

   Инженерна графика 1 : Работна тетрадка за упражнения и курсови задачи / Трифон Трифонов, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 46 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-712-453-0 

  

Сист. No: 42456

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 73 -

Ч2/372.88/Б 92 

Български език за 2 клас  / Станка Костадинова Вълкова и др . - София : Просвета, 2007 . - 115 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-1935-9 

  

Сист. No: 42374

- 74 -

Ч2/372.88/М 92Мб 

Москов, Моско Добрев и др.

   Български език за 4 клас / Моско Добрев Москов, Тодорка Викторова Бановска . - София : Просвета, 1993 . - 144 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-01-0345-2 

  

Сист. No: 42373

- 75 -

П/37/М 93, Ч2/371.3/М 93ЦБ 63075

Мотивация и интереси към ученето  : Пета международна научнопрактическа конференция /  Науч. ред. Багряна Илиева . - Русе : Медиатех, 2015 . - 189 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-207-024-3 

  

Сист. No: 42505

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 76 -

ЦБ 63048 

Генералът на снарядите  : Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство /  Състав. и науч. ред. Васил Сгурев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2015 . - 278 с. : с ил., фиг. и прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-819-5 

  

Сист. No: 42372

- 77 -

П/94/М 32ГдЦБІІ 3158

Марков, Георги

   Друга история на най-голямата война / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 26 см

   

   ISBN 978-954-09-0874-8 

   Кн. 1. Разгарянето на пожара . - 2014 . - 391 с. : с ил.

   Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 42371


 Индекс по АВТОРИ

Glaesser, Dirk 54 
Аговска, Антония 21 
Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси 4 5 6 
Анастасов, Иван 10 11 
Ангелов, Петър Недялков 55 70 
Ангелова, Веселина 28 
Ангелова, Емилия 47 71 
Ангелова-Барболова, Николина 19 
Антонов, Светлин 23 
Байчев, Петър 12 69 
Банков, Георги 18 
Бановска, Тодорка Викторова 74 
Белоев, Христо Иванов 1 40 
Белчев, Милчо Белчев 49 
Бенин, Никола Димитров 62 
Бенина, Илияна Ганчева 62 
Божинова, Марияна 26 56 
Борисов, Орлин 15 16 29 30 
Брезоева, Бойка 58 
Варбанов, Велислав 47 71 
Василев, Илиян 9 25 
Вълкова, Станка Костадинова 73 
Вълчанов, Валентин 14 
Вълчева-Куманова, Елица 19 
Галев, Тодор 24 
Ганчева, Надежда 24 
Георгиев, Борислав 21 
Георгиев, Георги Рашков 44 46 
Георгиев, Левчо Станков 73 
Георгиева, Теодора 24 
Гиргинов, Кристиян 34 
Гръцманов, Веселин 19 
Даганова, Адриана 9 25 
Дамянова, Анелия 9 25 
Дамянова, Мария 21 
Дачев, Лъчезар Иванов 19 
Денева, Катина 19 
Джелепова, Бленика 9 25 
Дилова, Моника 21 
Димитрова, Антонина 19 
Дудева, Лиляна 9 25 
Дурин, Стоян Иванов 27 
Дурина, Даниела Стоянова 27 
Евстатиев, Борис Иванов 44 46 
Захариев, Яни 35 
Захариева, Бойка 35 
Захаринов, Ботьо Станимиров 32 33 52 
Златев, Любомир Златанов 67 
Златков, Иван 58 
Иванова, Анелия Стоянова 19 
Иванова, Габриела 21 
Иванова, Галина Иванова 19 
Иванова, Златоживка Здравкова 65 
Илиева, Багряна 75 
Йорданова, Даниела 57 
Йорданова, Зорница Людмилова 19 
Калоянов, Божидар 47 71 
Касърова, Виолета 31 
Качаров, Емил П. 50 
Кеворкян, Ани 35 
Кирилов, Наско Савов 53 
Коларов, Емануил Красимиров 19 
Костова, Надя Николова 73 
Крушкова, Силвия 19 
Куманова, Елица 19 
Леков, Велислав 15 16 29 30 
Малинов, Ивайло 21 
Маринова, Светла 19 
Марков, Георги 68 77 
Милева, Деница 58 
Миленкова, Ася Николова 73 
Миндова, Стефка П. 36 
Михайлов, Момчил 9 25 
Москов, Моско Добрев 74 
Набатов, Никита 43 
Найденов, Николай Стефанов 57 
Найденов, Янчо 32 52 
Найденов, Янчо Стоянов 33 
Ненов, Петр 47 71 
Ненова, Анна 41 
Николова, Стилиана 21 
Пантелеева, Ваня 19 
Пеев, Илия Петров 3 51 
Петров, Станимир 18 
Петрова, Милена 21 
Пометкова, Яна Иванова 63 
Прохаска, Мария 9 25 
Прохаски, Георги 9 25 
Радева, Мария Иванова 19 
Рашков, Георги 44 46 
Ризов, Николай 58 
Рогашка, Мая Велинова 3 51 
Ронкова, Вярка Тончева 42 48 72 
Русева, Вяра Събова 45 
Саймън, Дейвид 7 39 
Свраков, Антон 58 
Сгурев, Васил 66 76 
Сгурев, Васил Стоянов 1 40 
Скочева, Дора 13 
Славов, Станислав 9 25 
Спасов, Свилен 19 
Спасова, Виолета 9 25 
Стефанов, Руслан 24 
Стефанов, Стефан Петров 45 
Стоилова, Йорданка 35 
Стоичков, Владимир 64 
Стойнов, Александър 20 
Тачева, Виолета Горанова 2 37 
Толева, Десислава 21 
Трифонов, Трифон 42 48 72 
Трифонов, Трифон Благоев 59 
Угринов, Пламен Угринов 60 61 
Филипов, Велин 58 
Фуглум, Пер 14 
Хараланова, Теменужка 34 
Христова, Даниела 38 
Цанов, Мартин 24 
Цоцорков, Лъчезар 9 24 25 
Чопра, Дипак 7 39 
Шопова, Петя Борисова 22 23 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Без борба - няма свобода!". Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) 1923-1940 67 
Crisis management in the tourism industry 54 
Fifth] 5th UNHCR's Round table on Bulgaria's EU accession, European asylum harmonization and international refugee protection with the theme of "10 years of refugee reception and integration in Bulgaria", December, 2002 8 
Алманах за историята на Русе 65 
Анализ на конкурентоспособността на българската икономика 24 
Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2013) 9 25 
Анатомия на човека - мускулна система (myologia) за чуждестранни студенти 38 
Български език за 2 клас 73 
Български език за 4 клас 74 
Българското техническо дружество в архивните документи 1 40 
Генералът на снарядите 66 76 
Двадесет и пет] 25-годишнина на испанската Конституция 1978-2003 13 
Двигатели с вътрешно горене 50 
Друга история на най-голямата война 68 77 
Държавната администрация на Република България 11 
Екологичен мониторинг 33 
Електроенергетиката на България 43 
Електроснабдяване 45 
Електротехника и електроника 44 46 
Енциклопедия по счетоводство 28 
Затворите в България 18 
Инженерна графика 1 42 48 72 
Кад] CAD-системи 55 70 
Кинезитерапия при нервни и психични болести 36 
Клинична епидемиология 35 
Комуникативни умения в медицинската практика 2 37 
Конституция на Кралство Норвегия 14 
Кратка история на закрилата на индустриалната собственост в България 41 
Кратка пчеларска енциклопедия 53 
Литература за деца и юноши 62 
Мотивация и интереси към ученето 75 
Наказателно право. Особена част 20 
Обработващи центри за високоскоростна обработка 61 
Основи на приложната криминология 22 
Основни договори на Европейския съюз 15 16 29 30 
Отвъд рая 64 
Пета Кръгла маса на ВКБООН на тема Присъединяването на България към Европейския съюз, европейска хармонизация в областта на убежището и международна закрила на бежанците, 10 декември 2002 17 
Правила за плаване по морските пътища 49 
Православная энциклопедия 4 5 6 
Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ 60 
Проектирование зубчатых передач с межцентровыми блокирующими контурами 47 71 
Психологическият тренинг във водния транспорт 3 51 
Работа на институциите в Русенски регион с жените - правонарушители 23 
Рекултивация и методи за изследване на почвата 32 52 
Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по физикохимия 34 
Ръководство за упражнения по управление на проекти 57 
Седемте духовни закона на йога 7 39 
Синтаксис на съвременния български език 63 
Социалните права на българските граждани - проблеми и перспективи 19 
Спомени от лагерите 12 69 
Стратегическо счетоводно бюджетиране 59 
Схеми и определения по осигурително право 21 
Счетоводство 2014 година 58 
Счетоводство на предприятието 27 
Управление на дистрибуцията 26 56 
Финансови решения 31 
Финансово право на Република България 10 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Администрация 11 
Анатомия 38 
Бежанци 8 17 
Биографии на известни личности 66 76 
България през периода 1926-1939 г. 67 
България през периода на следвоенната революционна криза (1918-1925) 67 
Български език 73 74 
Български език - синтаксис 63 
Воден транспорт 3 51 
Военно дело 66 76 
Двигатели с вътрешно горене 50 
Детска литература - теория 62 
Дистрибуция. Логистика. 26 56 
Европейски съюз - външна политика 8 17 
Европейски съюз - договори 15 16 29 30 
Електроенергетика 43 
Електроника - учебници за ВУЗ 44 46 
Електроснабдяване 45 
Електротехника - ръководства 44 46 
Изобретателство - България 41 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 4 5 6 
Икономическо положение - България 24 
Икономическо развитие 9 25 
Индийски религии 7 39 
Инфекциозни болести(заразни и преносни заболявания) 35 
История 65 
История на Втората световна война (1939-1945) 68 77 
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 36 
Комуникация 2 37 
Конституции 13 14 
Краезнание 65 
Латиноамериканска литература - роман 64 
Литературна критика 62 
Медицина 2 37 
Медицина - невропсихология 7 36 39 
Металорежещи машини - с програмно управление - учебници за ВУЗ 60 61 
Механизми и предавки -разчет, изчисления 47 71 
Навигация, морска - учебници за ВУЗ 49 
Наказателно право - България 22 23 
Научни организации 1 40 
Обучение - методи 75 
Околна среда - контрол - методи на изследване 33 
Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология 38 
Организация на туризма 54 
Организация на търговията. Стоки. Обслужване 26 56 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 20 
Основно образование 73 74 
Патентно дело - история 41 
Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 32 52 
Политическо преследване. Терористични действия 12 69 
Почвени изследвания. Почвен анализ 32 52 
Права на човека - България 18 19 
Права на човека - Европа 8 17 
Право - наказателно право 18 
Право - осигурително 21 
Право - финансово 10 
Приложен софтуер 47 71 
Проекти - управление - учебник за ВУЗ 57 
Проектиране и конструиране на изделия, автоматизация 55 70 
Промишлена естетика. Дизайн 42 48 72 
Психология - воден транспорт 3 51 
Психология - особени духовни състояния и процеси 7 39 
Пчеларство 53 
Софтуер за графики 42 48 72 
Софтуерни продукти - практическо приложение - чертане 55 70 
Социално положение - България 9 25 
Социално право - България 19 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 20 
Счетоводна отчетност 59 
Счетоводство 27 28 
Счетоводство - коментар на Закона за счетоводство 58 
Технически науки 1 40 
Туризъм - управление и мениджмънт 54 
Физикохимия - Лабораторни упражнения 34 
Финанси на стопанските организации 31 
Християнска религия 4 5 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

CAD системи 55 70 
SolidWorks 42 48 55 70 72 
автоматизация на проектирането 55 70 
автоматизирано проектиране 47 71 
административна реформа 11 
административно право 11 
аксинометрия 42 48 72 
анатомия 38 
антична култура 65 
атомна енергетика 43 
банков пазар 31 
бежанци 8 17 
безопасност на корабоплаването 49 
Белене 12 69 
бизнес план 54 
болести по пчелите 53 
български език 63 73 74 
бюджетно счетоводство 59 
визуални способи в корабоводенето 49 
воден транспорт 3 51 
военна история 66 76 
военни дейци 66 76 
военно дело 66 68 76 77 
възобновяеми източници на енергия 43 
вътреболнични инфекции 35 
геометрично моделиране 42 48 72 
данъчна администрация 10 
данъчно законодателство 10 
двигатели с вътрешно горене 50 
деградация на почвите 32 52 
детска литература 62 
деца със специални образователни потребности 19 
дистрибуционни мрежи 26 56 
дълготрайни активи 59 
държавна администрация 11 
държавна власт 11 
Европейски съюз 11 
Европейски съюз - външна политика 15 16 29 30 
Европейски съюз - икономическа политика 15 16 29 30 
екология 33 
еколого-икономически мониторинг 33 
електрически мрежи 45 
електрически товари 45 
електрообзавеждане 45 
електропреносни системи 43 
електроснабдителни системи 45 
електроснабдяване 45 
електротехника и електроника 44 46 
епидемии 35 
ерозия на почвата 32 52 
женска престъпност 23 
замърсяване на околната среда 33 
затворници 18 
здравно осигуряване 21 
зъбчати механизми 47 71 
зъбчати предавки 47 71 
изобретения 41 
изречение 73 74 
изследване на престъпността 22 
източноправославна църква 4 5 6 
икономическо положение 24 
икономическо развитие 9 25 
индийска философия 7 39 
индийски религии 7 39 
индустриална собственост 41 
инженерна графика 42 48 72 
институции 22 
интеграция 8 17 
инфекциозни болести 35 
история на България 67 
история на Втората световна война 68 77 
история на Европа 68 77 
история на Русе 1 40 65 
йога-терапия 7 39 
капиталов пазар 31 
кинезитерапия 36 
компютърен дизайн 55 70 
комуникативни стратегии и подходи 2 37 
комуникативни техники 2 37 
конституционализъм 19 
конституция 13 14 
конструиране на изделия 55 70 
конструкторска документация 55 70 
кралство 14 
кредитни портфейли 31 
криминология 22 
латиноамериканска литература 64 
литературна критика и теория 62 
лица под запрещение 18 
лишаване от свобода 18 
локации 49 
малцинства 19 
медиация 19 
медицина 2 37 
медицинска етика 2 37 
медоносна пчела 53 
медоносни растения 53 
международна дистрибуция 26 56 
международни договори 15 16 29 30 
металорежещи машини с ЦПУ 60 61 
мигрантски потоци 8 17 
монархия 13 14 
мониторинг 57 
мониторинг на околната среда 33 
навигация 49 
наказателно право 20 22 23 
наказателно-изпълнително право 18 
наказуеми действия 20 
насилие над деца 19 
начално образование 75 
начално училище 73 74 
нервни заболявания 36 
обучение 75 
обществено осигуряване 21 
осигурително право 21 
отглеждане на пчели 53 
пазар на труда - България 24 
патентна закрила 41 
педагогически методи 75 
педагогически стратегии 75 
пенсионно осигуряване 21 
портрети 12 65 69 
поселищни проучвания 65 
почвени анализи 32 52 
почвени изследвания 32 52 
права и задължения на гражданите 20 
права на детето 19 
права на човека 19 
права на човека - ЕС 8 17 
правата на човека 20 
правна защита 19 
право 21 
право на убежище 8 17 
предотвратяване на престъпленията 23 
преразказ 73 74 
престъпления 23 
приказен жанр 62 
приложен софтуер 47 71 
природни ресурси 33 
програмно управление 60 61 
проекти 57 
проектиране 42 48 72 
проектиране на детайли 47 71 
производствено планиране 54 
производство на боеприпаси 66 76 
противообществени прояви 19 
профилактика 23 
психични заболявания 36 
психологическа помощ 7 39 
психотерапия 3 51 
публични финанси 10 
пчеларство 53 
рационализации 41 
реактивна мощност 45 
рекултивация на почви 32 52 
роман 64 
Русе след Освобождението 65 
руска православна църква 4 5 6 
ръководство 44 46 
синтаксис 63 
социални групи 19 
социално положение 9 25 
спомени 12 69 
средновековие 65 
статут на бежанец 8 17 
стругови машини 60 
счетоводен мениджмънт 59 
счетоводен справочник 58 
счетоводни сметки 27 
счетоводни стандарти 58 
счетоводство 27 28 58 
терминологични пояснения 28 
техническо дружество 1 40 
ТЕЦ 43 
тренинг техники 3 51 
туристическа индустрия 54 
търговия 24 
търговия на дребно 26 56 
търговия на едро 26 56 
управление на кризи 54 
управление на отпадъците 33 
управление на проекти 57 
фентъзи 62 
физикохимия 34 
финансов одит 58 
финансови кризи 31 
финансови отчети 58 
финансово право 10 11 
финансовоправни норми 10 
фондова борса 31 
хидроенергетика 43 
християнска религия 4 5 6 
човешки права 18 
чуждестранни студенти 38 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 58 
България - икономиическа политика 9 24 25 
Испания 13 
Норвегия 14 
Русе - краезнание 1 40