НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/02/Б 44ЦБ 63496

Библиотеки, четене, комуникации  : Осма национална научна конференция, Велико Търново, 17 - 18 ноември 2009 г. /  Състав. Лъчезар Георгиев и др ; Науч. ред. Лъчезар Георгиев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2010 . - 531 с. : с ил., сн. ; 21 см

   Кн. е посветена на 120 год. от основаването на НБ П. Р. Славейков - В. Търново. - Библиогр. след всеки докл. и под линия. - ISSN 1313-8138

   ISBN * 

  

Сист. No: 43483

- 2 -

П/0/Б 87ЦБ 63440
 Бургаски свободен университет 

   Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас /  Ред. Петко Станков Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7126-10-5 

   Т. 1 . - 2015 . - 586 с.

   Библиогр. с. 586

  

Сист. No: 43434

- 3 -

ЦБ 63415 

Китова-Василева, Мария

   Езиците и писменостите на древните цивилизации : (Лекционен курс) / Мария Китова-Василева . - София : Нов Български университет, 2015 . - 430 с. : с ил. ; 23 см

   Източници на ил. с. 411-417; Библиогр. с. 418-430

   ISBN 978-954-535-866-1 

  

Сист. No: 43379

- 4 -

П/820/899/Н 75Мр, П1/820/899/Н 75Мр, Ч2/820/899/Н 75МрЦБ 63452

Николова, Мария

   Рецепция на руската литературна класика в България 1878-1912 : Автори - издатели - читатели / Мария Николова . - Пловдив : Народна библиотека "Иван Вазов", 2009 . - 216 с. : с порт., факс., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 199-215

   ISBN 978-954-9546-45-3 

  

Сист. No: 43450

- 5 -

ЦБ 63514 

Природни науки, технологии и социални светове  : Сборник статии /  Съст., ред. Десислава Лилова . - София : Рива, 2015 . - 411 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Изследователски форум)

   Изд. на Център за академични изследвания - София. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-320-491-5 

  

Сист. No: 43512

- 6 -

П/37/С 37Ю-оЦБ 63400

Симеонова, Юлия Йорданова

   Образователната система в Търново (1878-1912) / Юлия Йорданова Симеонова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 308 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 293-307

   ISBN 978-619-208-014-3 

  

Сист. No: 43345

- 7 -

П/0/Б 87ЦБ 63440

   

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието  : Научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас /  Ред. Петко Станков Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7126-11-2 

   Т. 2 . - 2015 . - 576 с.

   

  

Сист. No: 43435

- 8 -

С/01/Ю 12б 

Юбилейна библиография на катедра "Стратегическо планиране" (2005-2015)  / Борислав Димитров Борисов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 88 с. : с портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1101-0 

  

Сист. No: 43565

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 9 -

ЦБ 63513 

Евстатиева, Галина

   Ислямът и забулването на жените в Арабския свят / Галина Евстатиева . - София : Изток - Запад, 2016 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 307-334 ; Показалец

   ISBN 978-619-152-817-2 

  

Сист. No: 43510

- 10 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-044-8 

   Т. 24. Иоанн воин - Иоанна Богослова откровение . - 2010 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43424

- 11 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-046-2 

   Т. 25. Иоанна деяния - Иосиф . - 2010 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43425

- 12 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-048-6 

   Т. 26. Иосиф I Галисиот - Исаак Сирин . - 2011 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43426

- 13 -

ЦБ 63430, Ч5/2/Р 12И-з 

Радев, Иван

   "Зограф" и Русенската епархия : Библиотека "Паисиада 1762-2012" / Иван Радев . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 134 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-153-2 

  

Сист. No: 43421

- 14 -

П/37/С 35ДдЦБ 63548

Сийгъл, Даниел и др.

   Дисциплина без драма : Осъзнат начин за успокояване и развитие на тревожния детски ум / Даниел Сийгъл, Тина Пейн Брайсън . - София : Хермес, 2016 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1526-4 :10

   ISBN 978-954-26-1526-2 :13

  

Сист. No: 43547

- 15 -

ЦБ 63392, Ч2/2/С 55Рс 

Спасов, Радослав и др.

   Свети Димитрий Басарбовски - светец на два народа / Радослав Спасов, Симеон Хинковски . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 119 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Изданието е триезично - на бълг., румънски и англ. ез. Съдържа сборник с документи от XV - XIX век; Culegere de documente sec. XV - XIX; Collection of historical documents XV - XIX c.

   ISBN 978-954-07-3775-5 

  

Сист. No: 43318

- 16 -

П/14/Ф 51ЦБ 63488

Философия и общество  /  Състав. Вихрен Янакиев Бузов, Лъчезар Стоянов Андреев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 228 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ; ISSN 1314-2763)

   

   ISBN 978-619-208-015-0 

  

Сист. No: 43471

- 17 -

ЦБ 63511 

Фройд, Зигмунд

   Психология на сексуалността / Зигмунд Фройд ; Състав. Никола Атанасов ; Прев. от нем.  . - 2. изд. . - София : Колибри, 2015 . - 230 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-554-8 

  

Сист. No: 43506

- 18 -

ЦБ 63540 

Фройд, Зигмунд

   Психология на несъзнаваното / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. Маргарита Дилова . - София : Колибри, 2014 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-329-2 

  

Сист. No: 43535

- 19 -

ЦБ 63502 

Фром, Ерих

   Да имаш или да бъдеш : Дилемата на човешкия избор / Ерих Фром ; Прев. Лилия Енева . - София : Кибеа, 2011 . - 299 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   Ориг. загл. To have or to be / Erich Fromm. - Библиогр. с. 283-288 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-474-068-6 

  

Сист. No: 43494

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 20 -

Ч5/341.6/A 75a 

Arms availability and the situation of civilians in armed conflict  : A Study by the International committee of the Red Cross . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1999 . - 80 p. ; 23 cm

   Commissioned by the 26th International conference of the Red Cross and Red Crescent (Geneva, December 1995)

   ISBN * 

  

Сист. No: 43412

- 21 -

Ч5/342.7/F 69J 

Flores, Jose Luis Fernandez

   Repression of breaches of the law of war committed by individuals / Jose Luis Fernandez Flores ; Ed. Hans-Peter Gasser . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1991 . - p. 247-293 ; 23 cm

   Offprint from the International review of the Red cross, May-June 1991

   ISBN * 

  

Сист. No: 43401

- 22 -

Ч5/342.7/G 48C 

Girod, Christophe et al

   Politics, military operations and humanitarian action: an uneasy alliance / Christophe Girod, Angelo Gnaedinger . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1998 . - 29 p. ; 23 cm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43403

- 23 -

Ч5/341.17/H 22Je 

Hanlon, James

   European community law / James Hanlon . - 3rd ed. . - London : Sweet & Maxwell, 2003 . - lxiii, 341 p. ; 21 cm

   Index

   ISBN 0-421-79850-5 

  

Сист. No: 43397

- 24 -

Ч5/342.7/I 69r 

Integration rights and practices with regard to recognised refugees in the Central European countries  /  Ed. Jeffery Crisp et al . - Geneva : United nations High commissioner for refugees, 2000 . - XXX, 377 p. ; 25 cm . -  (European Series ; Vol. 5; №1)

   Ed. UNHCR. Bureau for Europe

   ISBN * 

  

Сист. No: 43416

- 25 -

Ч5/342.7/K 17Fc 

Kalshoven, Frits et al

   Constraints on the waging of war : An Introduction to International humanitarian law / Frits Kalshoven, Liesbeth Zegveld . - 3rd ed. . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 2001 . - 223 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 205-212; Index

   ISBN 2-88145-115-2 

  

Сист. No: 43410

- 26 -

Ч5/342.7/K 83F 

Krill, Francoise

   The protection of women in international humanitarian law / Francoise Krill ; Ed. Jacques Meurant . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1985 . - 29 p. ; 23 cm

   Extract from the International review of the Red cross November-December 1985. - Bibliogr. p. 28-29

   ISBN * 

  

Сист. No: 43399

- 27 -

П/316/M 76PyЦБ 63371

Mitev, Petar-Emil et al

   Young People in European Bulgaria : A Sociological Portrait 2014 / Petar-Emil Mitev, Siyka Kovacheva . - Sofia : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 . - 199 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 191-198

   ISBN 978-954-2979-23-4 

  

Сист. No: 43296

- 28 -

Ч5/341.6/M 81 

Monitoring the EU accession process: Judicial independence  : Country reports . - Budapest : Central European University Press, 2001 . - 472 p. ; 25 cm

   

   ISBN 1-891385-20-8 

  

Сист. No: 43418

- 29 -

Ч5/342.7/N 27m 

National measures to repress violations of international humanitarian law (civil law systems)  : Report on the meeting of experts, Geneva, 23-25 September, 1997 /  Ed. Cristina Pellandini . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 2000 . - 328 p. ; 23 cm

   

   ISBN 2-88145-114-4 

  

Сист. No: 43415

- 30 -

С5/341/P 93a 

Protocols additional to the Geneva conventions of 12th August 1949  : Resolutions of the 1974-77 diplomatic conference . - Rev. ed. . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1977 . - 134 p. ; 23 cm

   Extracts from the final act of the 1974-77 diplomatic conference

   ISBN 2-88145-028-8 

  

Сист. No: 43408

- 31 -

Ч5/342.7/R 45 

Respect for international humanitarian law  : Handbook for parliamentarians №1, 1999 . - Geneva : Inter-Parliamentary Union ; International Committee of the Red Cross, 1999 . - 104 p. ; 23 cm

   

   ISBN 92-9142-059-X 

   ISBN * 

  

Сист. No: 43411

- 32 -

Ч5/342.7/S 23Mh 

Sassoli, Marco et al

   How does law protect in war? : Cases, documents and teaching materials on contemporary practice in international humanitarian law / Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1999 . - 1492 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 2-88145-110-1 

  

Сист. No: 43420

- 33 -

Ч5/342.7/S 44Hc 

Seibt, Horst

   Compendium of case studies of international humanitarian law / Horst Seibt . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1994 . - 145 p. ; 23 cm

   

   ISBN 2-88145-058-X 

  

Сист. No: 43404

- 34 -

С5/341/G 36c 

The Geneva conventions of August 12th 1949  . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1949 . - 245 p. ; 23 cm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43407

- 35 -

П/338/R 95c, ЦБІІ 3193 

The Russian crisis and its fallout  : The Impact on the Eastern partnership states and Central Asia /  Eds. Katharina Grone, Felix Hett . - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015 . - 28 p. ; 30 cm

   The views expressed in this publication are not necessarily those of the Friedrich-Ebert-Stiftung
   http://www.fes.de/international/moe 

   ISBN 978-3-95861-141-2 

  

Сист. No: 43294

- 36 -

Ч5/341/T 98s 

Twenty seventh] 27th International conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 31 October-6 November 1999  : Resolution 1 /  Ed. Hans-Peter Gasser . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1999 . - p. 878-895 ; 23 cm

   Offprint from the International review of the Red Cross, December 1999

   ISBN * 

  

Сист. No: 43406

- 37 -

С5/341/V 49Pd 

Verri, Pietro

   Dictionary of the international law of armed conflict / Pietro Verri . - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1992 . - 145 p. ; 23 cm

   French-English glossary p. 133-145

   ISBN 2-88145-039-3 

  

Сист. No: 43414

- 38 -

П/327/А 92БрЦБ 63413

Асенов, Бончо Станоев

   Разузнаването в международните отношения / Бончо Станоев Асенов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 384 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 377-383

   ISBN 978-954-715-604-3 

  

Сист. No: 43377

- 39 -

С/34/Б 23Бр 

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Българско-английски речник : Право, финанси, търговия / Благовеста Раданова Балканджиева . - Велико Търново : Абагар, 2007 . - 808 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-427-764-2 

  

Сист. No: 43544

- 40 -

П/341/Б 65ОмЦБ 63530

Борисов, Орлин

   Международно публично право / Орлин Борисов . - София : Нова звезда, 2015 . - 701 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 361-374 ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-8933-15-5 

  

Сист. No: 43527

- 41 -

П/316/Б 72ДкЦБ 63421

Бошнакова, Десислава

   Колективната мъдрост : Краудсорсинг / Десислава Бошнакова . - София : Рой Комюникейшън, 2016 . - 280 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 274-276

   ISBN 978-954-9335-39-2 

  

Сист. No: 43386

- 42 -

Ч5/343.98/Б 73Юп 

Бояджиева, Юлия Дончева

   Превенция на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци : [Монография] / Юлия Дончева Бояджиева . - София : НИИ по криминалистика и криминология, 2010 ([София] : Полиграфическа база на МВР) . - 239 с. ; 22 см

   Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изледвания. - Съдържа: Основни способи за изготвяне на фалшиви монети ; Основни способи за изготвяне на подправени банкноти ; Основни способи за преправяне на истински книжни знаци ; Спецификация на българската банкнота от 20 лева, емисия 2005 г. ; Правни актове, регламентиращи паричното обращение . - Библиогр. с. 233-238

   ISBN * 

  

Сист. No: 43336

- 43 -

Ч5/343.3/.7/Б 73Юп 

Бояджиева, Юлия Дончева и др.

   Престъпност в сферата на електронните платежни инструменти : [Монография] / Юлия Дончева Бояджиева, Евелина Красимирова Трайкова . - София : НИИ по криминалистика и криминология, 2010 ([София] : Полиграфическа база на МВР) . - 244 с. ; 22 см

   Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изследвания. - Съдържание на англ. ез; Библиогр. с. 238-243

   ISBN * 

  

Сист. No: 43329

- 44 -

П/327(497.2)/Б 92ЦБ 63373

България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?  /  Ред. Мирослава Гатева, Теодор Славев . - София : Фондация "Фридрих Еберт" ; Център за европейски и международни изследвания, 2014 . - 168 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 166

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 43298

- 45 -

С/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 : Новите нормативни актове с цялостен експертен коментар на д-р Полина Цокова . - София : Български законник, 2016 . - 582 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43517

- 46 -

С/36/Б 92-з 
 България. Закони и др. п. 

   Социално и здравно осигуряване 2016 . - София : Сиела Норма, 2016 . - 1016 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2011-6 

  

Сист. No: 43556

- 47 -

Арх/37/В 25Вф 

Василева, Валентина

   Формиране на комуникативни умения : Учебно-методическо ръководство за практически упражнения / Валентина Василева . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 118 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 113-118

   ISBN 978-954-337-292-8 

  

Сист. No: 43449

- 48 -

П/338.24/В 43МпЦБ 63494

Велушев, Митьо Димитров

   Природа на държавния сектор / Митьо Димитров Велушев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 250 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-323-776-0 

  

Сист. No: 43478

- 49 -

П/343/В 44БрЦБ 63426

Велчев, Борис

   Робството и българското наказателно право / Борис Велчев . - София : Сиела Норма, 2016 . - 211 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-211

   ISBN 978-954-28-2018-5 

  

Сист. No: 43394

- 50 -

П/341/В 44БмЦБ 63542

Велчев, Борис Владимиров

   Международно наказателно право / Борис Владимиров Велчев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 234-238

   ISBN 978-954-28-1720-8 

  

Сист. No: 43542

- 51 -

П/343/В 89В-оЦБ 63482

Вучков, Веселин

   Образуване на досъдебно производство : Актуални проблеми / Веселин Вучков . - София : Сиби, 2015 . - 180 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 170-179; Рез. на англ., нем., рус. ез.

   ISBN 978-954-730-947-0 

  

Сист. No: 43464

- 52 -

П/343/Г 16ПдЦБ 63501

Гайдаров, Павел

   Данъчни престъпления / Павел Гайдаров . - София : Нова звезда, 2016 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-034-5 

  

Сист. No: 43492

- 53 -

Ч5/342.7/Г 31Ви 

Генова, Весела Йотова и др.

   Използване на физическа сила от органите на полицията / Весела Йотова Генова, Кольо Димитров Колев . - София : НИИ по криминалистика и криминология, 2011 ([София] : Полиграф. база - МВР) . - 174 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изследвания. - Библиогр. с.163-166; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43332

- 54 -

П/347.4/Г 63П-оЦБ 63529

Голева, Поля

   Облигационно право / Поля Голева . - София : Нова звезда, 2015 . - 568 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-023-9 

  

Сист. No: 43526

- 55 -

С/91/Д 71Мю 

Дойков, Мартин

   Южноафриканска република / Мартин Дойков . - София : Еуниката, 2016 . - 125 с., [32] л. : цв. ил. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 122-123; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7080-12-4 

  

Сист. No: 43503

- 56 -

П/3/Д 73сЦБ 63495

Докторантски сборник 2014  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Михаела Шанова и др . - В. Търново : Изток - Запад, 2014 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-152-511-9 Т. 1

   Т. 1. Традиции и новаторство : Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки . - 2014 . - 360 с. : с табл., диагр., сх.

   

  

Сист. No: 43479

- 57 -

П/3/Д 73сЦБ 63495

Докторантски сборник 2014  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Георги Кръстев Кръстев и др . - В. Търново : Изток - Запад, 2014 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-152-592-8 Т. 2

   Т. 2. Традиции и новаторство : Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки . - 2015 . - 400 с. : с к.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 43481

- 58 -

П/3/Д 73сЦБ 63495

Докторантски сборник 2014  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Михаела Шанова и др . - В. Търново : Изток - Запад, 2014 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-152-598-0 

   Т. 3. Традиции и новаторство : Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки . - 2015 . - 584 с. : с ил., к., диагр.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 43482

- 59 -

П/3/Д 73сЦБ 63495

Докторантски сборник 2014  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Александра Арабаджиева и др . - В. Търново : Авангард Прима, 2014 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-160-453-1 

   Т. 4. Традиции и новаторство : Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки . - 2015 . - 336 с.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 43486

- 60 -

Б5/342.7/Е 20к, Ч5/342.7/Е 20к 

Европейската конвенция за правата на човека и българското законодателство и съдебна практика: пет години след ратификацията  : Материали от международна конференция, София, 4-5 декември 1997, Национален дворец на културата . - София : Български център по правата на човека, 1998 . - 208 с. ; 23 см

   Рез. и съдържание на англ. ез.

   ISBN 954-8667-10-Х 

  

Сист. No: 43340

- 61 -

П/519.2/К 18ТсЦБ 63484

Калоянов, Тодор

   Статистика : [Учебник за студенти от икон. ВУЗ] / Тодор Калоянов . - София : Тракия-М, 2004 . - 359 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 357-359

   ISBN 954-8401-34-7 

  

Сист. No: 43466

- 62 -

П/343/К 25МиЦБ 63419

Канушев, Мартин Стефанов

   Историческа социология на наказателните политики в България : В три тома / Мартин Стефанов Канушев . - София : Планета 3, 2015- . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-876-0 

   Т. 1. Престъпление и наказание в националната държава . - 2015 . - 478 с.

   Библиогр. под линия и на с. 457-466. - Показалец на нормативните актове с. 467-478

  

Сист. No: 43384

- 63 -

П/321/К 48ЦБ 63506

Качество на демокрацията в България  /  Съст., науч. ред. Добрин Канев, Антоний Тодоров . - София : Изток - Запад, 2014 . - 662 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 615-646

   ISBN 978-619-152-473-0 

  

Сист. No: 43500

- 64 -

П/343/К 72ГкЦБ 63409

Ковачева, Галина Димитрова

   Корпоративна престъпност / Галина Димитрова Ковачева . - София : ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 240 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 212-226; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-715-644-9 

  

Сист. No: 43372

- 65 -

П/31/К 73БЦБ 63541

Коен, Бари и др.

   Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки / Бари Коен, Р. Брук Лий . - София : Изток - Запад, 2013 . - 422 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Ориг. загл.: Essentials of statistics for the social and behavioral sciences / Barry H. Cohen, R. Brooke Lea

   ISBN 978-619-152-287-3 

  

Сист. No: 43536

- 66 -

Ч5/343.9/К 90 

Криминологията в България в периода на преход : Проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението  : Материали от кръгла маса, посветена на 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология, София, 22 ноември 2006 г /  Стилов ред. Румяна Колева . - София : Академия на МВР -София, 2008 . - 236 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

   Изд. на Бълг. асоц. по криминология. - Съдържа и 20 години Българска асоциация по криминология / Юл. Бояджиева. - Библиогр. след някои материали

   ISBN * 

  

Сист. No: 43331

- 67 -

П/342/К 96КпЦБ 63477

Кънев, Красимир

   Правото на лична свобода и сигурност / Красимир Кънев . - София : Сиби, 2016 . - 271 с. ; 23 см . -  (Увод в правата на човека ; 3)

   Библиогр. с. 249-271

   ISBN 978-954-730-972-2 

  

Сист. No: 43461

- 68 -

П/32/М 27ГиЦБ 63433

Манолов, Георги Любенов

   Избори и избирателни системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2015 . - 430 с. : с табл., диагр. сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90178-6-9 

  

Сист. No: 43427

- 69 -

П/57/М 32МбЦБ 63410

Маркова, Мария

   Биотехнологии и биотехнологични постижения : Интелектуална собственост / Мария Маркова . - София : IP Bulgaria, 2007 . - 160 с. : с табл., образци ; 23 см

   Библиогр. с. 137-138 и под линия
   http://www.ipbulgaria.com 

   ISBN 978-954-91473-5-3 

  

Сист. No: 43373

- 70 -

П/316/М 45юЦБ 63556
 Международна юбилейна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - ...", Свищов, 2015 

   Международна юбилейна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", Свищов, 30-31 октомври 2015 г. : Сборник научни разработки : 50 години катедра История, философия, социология /  Състав. Иван Върбанов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 644 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Други състав.: Атанас Григоров, Катя Личева, Тихомир Личев, Боряна Илиева, Ваня Ганева, Красимира Ангелова, Мариана Друмева, Емилия Вачева ; Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. . - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-954-23-1093-8 

  

Сист. No: 43560

- 71 -

П/343/М 72ГвЦБ 63483

Митов, Георги

   Въззивно производство по наказателни дела / Георги Митов . - София : Сиби, 2016 . - 303 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 301-303

   ISBN 978-954-730-957-9 

  

Сист. No: 43465

- 72 -

Б5/327/М 87, Ч5/327/М 87 

Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Капацитетът на съдебната власт  : Обобщен доклад за страните кандидатки; Доклад за България /  [Предисл.] Роже Ерера . - [София] : Отворено общество, 2002 . - 63 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 43341

- 73 -

С/35/М 94Вк 

Мръчков, Васил Желязков и др.

   Коментар на Кодекса на труда / Васил Желязков Мръчков, Красимира Средкова Иванова, Атанас Петров Василев . - 12. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2016 . - 1223 с. ; 22 см

   Предметен указ.

   ISBN 978-954-730-975-3 

  

Сист. No: 43487

- 74 -

П/347.9/Н 92пЦБ 63549

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008-2015)  . - София : Сиела Норма, 2016- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1906-6 

   Т. 1 /  Състав.  Весела Новимова Ивчева . - 2016 . - 1104 с.

   

  

Сист. No: 43548

- 75 -

Б5/339/П 19Пб 

Пантев, Пламен и др.

   България и Европейският съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана / Пламен Пантев, Валери Рачев, Тилчо К. Иванов . - София : Инст. за изследване на сигурността и междунар. отношения, 1996 . - 51 с. : със сх. ; 29 см . -  (Изследователски студии ; 3)

   

   ISBN 954-90070-7-3 

  

Сист. No: 43360

- 76 -

Б5/339/П 19Пб 

Пантев, Пламен и др.

   България и Балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз / Пламен Пантев, Валери Рачев, Венелин Цачевски . - София : Инст. за изследване на сигурността и междунар. отношения, 1995 . - 44 с. ; 30 см . -  (Изследователски студии ; 1)

   

   ISBN 954-90070-1-4 

  

Сист. No: 43364

- 77 -

Б5/342/П 34Кк, П/342/П 34Кк, Ч5/342/П 34КкЦБ 63398

Пенева, Красимира Пенева

   Конституционно-правен статус на гражданите / Красимира Пенева Пенева . - София, 2003 . - 28 с. ; 20 см

   Материалът е публикуван в сп. Алтернативи, ISSN 1311-1132, Изд. на УНСС

  

Сист. No: 43352

- 78 -

П/347.6/П 47 В-оЦБ 63552

Петров, Венцислав

   Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника / Венцислав Петров . - София : Сиела Норма, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 253-266

   ISBN 978-954-28-2012-3 

  

Сист. No: 43553

- 79 -

П/323/П 72ЦБ 63414

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност  : [Сборник доклади от конференция - Смолян, 4-6 май 2012 г.] /  Състав., предг. Евгения Любомирова Иванова . - 2. изд. . - София : Нов Български университет, 2014 . - 199 с. ; 21 см

   Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Съдържа материали от: Евгения Иванова, Ирена Бокова, Ахмед Гюншен, Георги Зеленгора, Анастасия Пашова, Петър Воденичаров, Елена Каневска-Николова, Соня Хинкова, Бернар Лори, Сергей Вучков, Михаил Груев, Михаил Иванов. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-772-5 

  

Сист. No: 43378

- 80 -

П/341/П 76 ЖпЦБ 63553

Попова, Жасмин

   Право на Европейския съюз / Жасмин Попова . - 3. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2015 . - 824 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 821-823

   ISBN 978-954-28-1718-5 

  

Сист. No: 43554

- 81 -

Ч5/343.9/П 85п 

Превантивната политика и съвременната престъпност  : Материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология : София, 14 юни 2011 година /  Науч. ред. Юлия Дончева Бояджиева . - София : Академия на МВР -София, 2012 . - 374 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Изд. на Бълг. асоц. по криминология

   ISBN 978-954-348-070-8 

  

Сист. No: 43334

- 82 -

ЦБ 63514 

Природни науки, технологии и социални светове  : Сборник статии /  Съст., ред. Десислава Лилова . - София : Рива, 2015 . - 411 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Изследователски форум)

   Изд. на Център за академични изследвания - София. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-320-491-5 

  

Сист. No: 43512

- 83 -

Б5/347.9/П 97с 

Първа седмица на правото между България и Испания - Реформа на съдебната система в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Семинар, проведен в рамките на двустранен проект за сътрудничество между Република България и Кралство Испания "Укрепване на съдебната враст в България", София, 15-17 октомври 2003 г. . - София : Министерство на правосъдието на РБългария, 2004 . - 103 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-90213-2-7 

  

Сист. No: 43342

- 84 -

Б5/343.9/Р 25, П/343/Р 25, Ч5/343.9/Р 25ЦБ 63402

Разследване на престъпленията тероризъм и трафик на хора  /  Състав. Евгени Диков . - София : АВС, 2005 . - 192 с. : с прил. ; 20 см

   Изд. на Национална следствена служба

   ISBN * 

  

Сист. No: 43348

- 85 -

П/343/Р 27РвЦБ 63563

Райковски, Румен Петров

   Въведение в приложната криминология / Румен Петров Райковски . - София : СИЕЛА, 2006 . - 86 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 954-649-936-6 :10

   ISBN 978-954-649-936-3 :13

  

Сист. No: 43569

- 86 -

П/36/С 31ИбЦБ 63408

Селени, Иван

   Бедност и социална структура в преходните общества : Първото десетилетие на посткомунизма / Иван Селени . - Пловдив : Жанет-45, 2013 . - 164, 148 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 153-158

   ISBN 978-954-491-92776-9-2 

  

Сист. No: 43371

- 87 -

П/347.6/С 32кЦБ 63554

Семеен кодекс  : Приложен коментар ; Проблеми на правоприлагането ; Анализ на съдебната практика ; Нормативен текст / Цанка Цанкова и др . - София : Труд и право, 2015 . - 544 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-608-222-0 

  

Сист. No: 43555

- 88 -

П/342/С 43ЦБ 63527

Славова, Мария и др.

   Административнопроцесуален кодекс : Критичен преглед на съдебната практика ; Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбата / Мария Славова, Васил Петров . - София : Фенея, 2014 . - 388 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 361-374 ; Предм. показалец

   ISBN 978-619-163-021-9 

  

Сист. No: 43523

- 89 -

П/347.7/С 44-ЗдЦБ 63500

Славчев, Здравко

   Данъчно право : Обща част / Здравко Славчев . - Съкратено изд. . - София : Нова звезда, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 246-247

   ISBN 978-619-198-004-8- 

  

Сист. No: 43489

- 90 -

П/347.7/С 44ЗдЦБ 63535

Славчев, Здравко

   Данъчно право : Специална част (непълно издание) / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2015 . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-211

   ISBN 978-619-198-009-3 

  

Сист. No: 43532

- 91 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2016 година  : Книга-годишник; Държ. общ. осигуряване ; Доп. социално осигуряване; Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : ИК Труд и право, 2016 . - 887 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1312-9562; Изданието отразява състоянието на законодателството към 25 март 2016 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43551

- 92 -

С/31/С 73с 

Статистически справочник  /  Отг. ред. М. Алексиева, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2015 . - 304 с. ; 21,5 см

   С данни за периода 2011-2014 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN * 

  

Сист. No: 43467

- 93 -

П/347.4/С 90З-оЦБ 63533

Сукарева, Златка Георгиева и др.

   Облигационно право / Златка Георгиева Сукарева, Таня Николова Йосифова . - София : Нова звезда, 2016 . - 508 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198-035-2 

  

Сист. No: 43530

- 94 -

Б5/34/С 97, ЦБІІ 3195 

Състояние и проблеми на сдруженията на юристите в България и ролята на правната професия в процеса на присъединяване към Европейския съюз  : Международна конференция, [12-13 юни 2002, София]: Сборник доклади . - [София] : Министерство на правосъдието на РБългария, [2002] . - 86 с. на бълг. ез., 74 с. на англ. ез. ; 28 см

   Изд. е двуезично.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43369

- 95 -

П/347.6/Т 74 ДнЦБ 63546

Топузов, Димитър

   Нищожност на брачния договор / Димитър Топузов . - София : Сиела Норма, 2016 . - 352 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 337-351

   ISBN 978-954-28-1994-3 

  

Сист. No: 43545

- 96 -

Ч5/343.9/Т 87 

   

Трудове на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология  : Периодично издание /  Техн. ред. Николай Банев . - София : Министерство на вътрешните работи, 2012 . - 21 см

   ISNN 0861-170X

   ISBN * 

   Т. XXXII /  Гл. ред.  Добринка Маркова . - 2012 . - 204 с.

   

  

Сист. No: 43422

- 97 -

ЦБ 63502 

Фром, Ерих

   Да имаш или да бъдеш : Дилемата на човешкия избор / Ерих Фром ; Прев. Лилия Енева . - София : Кибеа, 2011 . - 299 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   Ориг. загл. To have or to be / Erich Fromm. - Библиогр. с. 283-288 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-474-068-6 

  

Сист. No: 43494

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 98 -

П/338/R 95c, ЦБІІ 3193 

The Russian crisis and its fallout  : The Impact on the Eastern partnership states and Central Asia /  Eds. Katharina Grone, Felix Hett . - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015 . - 28 p. ; 30 cm

   The views expressed in this publication are not necessarily those of the Friedrich-Ebert-Stiftung
   http://www.fes.de/international/moe 

   ISBN 978-3-95861-141-2 

  

Сист. No: 43294

- 99 -

П/338/А 64кЦБ 63424

Анатомия на кризата  : България 2009-2015, хронология, проявления, поуки /  Състав. Петър Ганев, Светла Костадинова ; Науч. ред. Калина Хаджинеделчева . - София : Институт за пазарна икономика, 2015 . - 180 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Други авт.: Атанас Георгиев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Петър Ганев, Явор Алексиев. - Възприетата форма на името на ред. е Калина Димитрова. - Увод. Разчленяване на прехода и кризата / Красен Станчев с. 7-10 За авторите: с. 176-179

   ISBN 978-954-8624-45-9 

  

Сист. No: 43389

- 100 -

П/338.45/А 64ЙиЦБ 63382

Ангелова, Йорданка

   Икономика на енергетиката / Йорданка Ангелова . - 2. изд. . - София : ТУ София, 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-167-121-2 

   Ч. 2 . - 2014 . - 238 с.

   Термини и дефиниции с. 220-226; Библиогр. с. 227-231; Прил. с. 233-238

  

Сист. No: 43307

- 101 -

П/336/Б 25дЦБ 63493

Банково дело  : Авториз. лекционен курс /  Състав. и науч. ред. Тодор Стефанов Велев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Б-М, 1997 . - 512 с. : със сх. ; 20 см

   Други авт.: Ив. Т. Дунов, Л. Хр. Христов, Е. В. Руйчева, К. М. Самарджиева, М. К. Филипова, Н. Г. Атанасов, Л. С. Спасов, Г. Т. Митрев, отбелязани на с. 511

   ISBN 954-8563-13-4 

  

Сист. No: 43476

- 102 -

П/0/Б 87ЦБ 63440
 Бургаски свободен университет 

   Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас /  Ред. Петко Станков Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7126-10-5 

   Т. 1 . - 2015 . - 586 с.

   Библиогр. с. 586

  

Сист. No: 43434

- 103 -

П/338.24/В 43МпЦБ 63494

Велушев, Митьо Димитров

   Природа на държавния сектор / Митьо Димитров Велушев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 250 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-323-776-0 

  

Сист. No: 43478

- 104 -

П/338/Г 82О-еЦБ 63519

Григориев, Олег

   Епоха на растежа : Лекции по неокономика : Разцвет и упадък на световната икономическа система / Олег Григориев ; Прев. от рус. Митко Хитов ; Ред. Жулиета Витова . - София : Изток - Запад, 2016 . - 480 с. : с табл. ; 22 см . -  (Библиотека икономикс)

   Библиогр. с. 473-475 ; Азб. показалец с. 476-478

   ISBN 978-619-152-833-2 

  

Сист. No: 43515

- 105 -

П/339/И 67ЦБ 63451

Иновации  : Патентната активност като икономически индикатор . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2011 . - 191 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 187-191

   ISBN 978-954-9456-13-4 

  

Сист. No: 43448

- 106 -

Арх/65.012/К 87Н-о 

Коцев, Николай Василев

   Организация на управленската дейност : (методически аспекти) / Николай Василев Коцев . - 2. прераб. изд. . - [Русе] : Авангард принт, 2015 . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 286-288

   ISBN 978-954-337-272-0 

  

Сист. No: 33195

- 107 -

П/34/К 92мЦБ 63557
 Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 2015 

   Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади /  Ред. Любчо Варамезов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 507 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов. Фак. "Производствен и търговски бизнес". Кат. "Правни науки и екология", Кат. "Индустриален бизнес и предприемачество". - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-23-1086-0 

  

Сист. No: 43561

- 108 -

П/330.1/М 32МиЦБ 63417

Марков, Марчо Янакиев

   Институционална икономика : Авторизиран курс лекции / Марчо Янакиев Марков . - София : Нова звезда, 2015 . - 284 с. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. : с. 269-282

   ISBN 978-619-198-013-0 

  

Сист. No: 43381

- 109 -

П/621/М 45нЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 1 . - 2015 . - 521 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43423

- 110 -

ЦБ 54780 

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 3 . - 2015 . - 323 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43557

- 111 -

ЦБ 54780 

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 4 . - 2015 . - 468 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43558

- 112 -

ЦБ 54780 

    Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015  International scientific conference UNITECH`15 Gabrovo, 2015  : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 2 . - 2015 . - 409 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43485

- 113 -

Б5/327/М 87, Ч5/327/М 87 

Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Капацитетът на съдебната власт  : Обобщен доклад за страните кандидатки; Доклад за България /  [Предисл.] Роже Ерера . - [София] : Отворено общество, 2002 . - 63 с. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 43341

- 114 -

П/338/М 87ЦБ 63372

Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2014 - 2015  : Добро управление / Катя Владимирова и др ; Под ред. на Павлина Попова . - София : Фондация "Фридрих Еберт", 2015 . - 148 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2979-24-1 

  

Сист. No: 43297

- 115 -

П/65.012/Н 32ЦБ 55522
 Научна международна конференция Съвременни управленски практики VIII, Бургас, 2014 

   Научна международна конференция Съвременни управленски практики VIII, Бургас, 6-7юни 2014 : Целесъобразност и риск в бизнес проектите . - Бургас : БСУ, 2014 . - 240 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   От 2009 г. изданието е с ISSN 313-8758

   ISBN * 

  

Сист. No: 43437

- 116 -

П/336/Н 75ИфЦБ 63418

Николова, Ирена

   Финансиране на международната търговия / Ирена Николова . - София : НБУ, 2015 . - 264 с. ; 21 см

   Съдържа речник на осн. понятия

   ISBN 978-954-535-889-0 

  

Сист. No: 43383

- 117 -

П/330/С 30ТиЦБ 63450

Седларски, Тодор

   Икономически теории : История на икономическата мисъл / Тодор Седларски . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 367 с. : с ил. ; 23 см . -  (Университетска библиотека ; 514)

   Библиогр. с. 354-365

   ISBN 978-954-07-3970-0 

  

Сист. No: 43447

- 118 -

П/33/Т 72ЕрЦБ 63435

Тонкова, Евгения и др.

   Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите / Евгения Тонкова, Севдалина Христина, Данчо Петров . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 112 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 93-96

   ISBN 978-954-449-856-6 

  

Сист. No: 43429

- 119 -

П/339.13/У 34ЮмЦБ 63389

Узунова, Юлия Добрева

   Маркетингова диагностика / Юлия Добрева Узунова . - Варна : Наука и икономика, 2012 . - 330 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 274-278

   ISBN 978-954-21-0560-2 

  

Сист. No: 43315

- 120 -

П/0/Б 87ЦБ 63440

   

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието  : Научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас /  Ред. Петко Станков Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7126-11-2 

   Т. 2 . - 2015 . - 576 с.

   

  

Сист. No: 43435

- 121 -

П/330/Ю 12кЦБ 63555

Юбилейна международна научна конференция "Развитието на българската икономика ..., Свищов, 20-21 ноември 2015 г.

   Юбилейна международна научна конференция "Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите", Свищов, 20-21 ноември 2015 г. : Сборник доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 644 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Изд. на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Кат. "Обща теория на икономиката". - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1105-8 

  

Сист. No: 43559

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 122 -

П/004/В 25А, П/004/В 25Ас, П1/004/В 25АЦБ 63416

Василев, Алексей Николаевич

   Си] C++ в примери и задачи / Алексей Николаевич Василев ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2015 . - 342 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-68-3 

  

Сист. No: 43380

- 123 -

П/519.2/К 18ТсЦБ 63484

Калоянов, Тодор

   Статистика : [Учебник за студенти от икон. ВУЗ] / Тодор Калоянов . - София : Тракия-М, 2004 . - 359 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 357-359

   ISBN 954-8401-34-7 

  

Сист. No: 43466

- 124 -

П/621/М 45нЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 1 . - 2015 . - 521 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43423

- 125 -

ЦБ 54780 

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 3 . - 2015 . - 323 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43557

- 126 -

ЦБ 54780 

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 4 . - 2015 . - 468 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43558

- 127 -

ЦБ 54780 

    Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015  International scientific conference UNITECH`15 Gabrovo, 2015  : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 2 . - 2015 . - 409 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43485

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 128 -

Арх/504/В 70Лр 

Владимиров, Любомир Владимиров

   Рискметрия в екологичната сигурност / Любомир Владимиров Владимиров . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2009 . - 280 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см . -  (Знание)

   Съдържа и Информационен модул Терминология, законодателство и норми ; Информационен модул Опасности. Хипотетичен полиситуационен модел. - Библиогр. с. 219-232

   ISBN 978-954-715-440-7 

  

Сист. No: 43391

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 129 -

П/53/Б 37ЕфЦБ 63401

Бенова, Евгения Цветанова

   Физика за студенти чужденци (медицински специалности) / Евгения Цветанова Бенова и др . - 2. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 357 с. : с черт. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3727-0 

  

Сист. No: 43346

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 130 -

П/539.3/В 97ХпЦБ 63471

Върбанов, Христо Петров и др.

   Приложна теория на еластичността и пластичността : [Учебник за студентите от УАСГ] / Христо Петров Върбанов, Ангел Димитров Тепавичаров, Танко Тодоров Ганев . - София : Техника, 1992 . - 348 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 338-343 ; Именен показалец

   ISBN 954-03-0043-6 

  

Сист. No: 43453

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 131 -

П/546/Л 14ДнЦБ 63470

Лазаров, Добри Лазаров

   Неорганична химия : [Учебник] / Добри Лазаров Лазаров . - 5. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 631 с. ; 24 см

   Азбучен указ. с. 624-631; Библиогр. 622 -623

   ISBN 978-954-07-3819-2 

  

Сист. No: 43438

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 132 -

П/57/М 32МбЦБ 63410

Маркова, Мария

   Биотехнологии и биотехнологични постижения : Интелектуална собственост / Мария Маркова . - София : IP Bulgaria, 2007 . - 160 с. : с табл., образци ; 23 см

   Библиогр. с. 137-138 и под линия
   http://www.ipbulgaria.com 

   ISBN 978-954-91473-5-3 

  

Сист. No: 43373

- 133 -

П/624/Ф 50КиЦБ 63473

Филипов, Кольо и др.

   Инженерна геология и хидрогеология : Ръководство за упражнения по инженерна петрография / Кольо Филипов, Ивайло Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ДиМакс, 2014 . - 100 с. ; 21 см

   Съдържа 1. Скалообразуващи минерали 2. Магмени скали 3. Седиментни скали 4. Метаморфни скали

   ISBN 978-954-782-059-3 

  

Сист. No: 43457

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 134 -

П/61/M 30ЦБ 63443

Marinova, Cvetanka Cankova

   Human biology : Selected lectures for students in medicine / Cvetanka Cankova Marinova . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2015 . - 200 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-954-07-3886-4 

  

Сист. No: 43441

- 135 -

П/61/А 22бЦБ 63442

Автоимунни болести в клиничната практика  /  Състав., ред. Искра Петрова Алтънкова, Даниела Балтаджиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 455 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см . -  (Университетски учебници)

   

   ISBN 978-954-07-3978-6 

  

Сист. No: 43440

- 136 -

П/616/А 65СдЦБ 63544

Андонова-Атанасова, Силва

   Диагностика и лечение на остри мозъчни инсулти : Практическо ръководство / Силва Андонова-Атанасова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 184 с. : с табл. , ил. ; 23.5 см

   Библиогр. с. 157-182

   ISBN 978-619-7137-65-1 

   ISBN 978-954-449-833-7 

  

Сист. No: 43541

- 137 -

П/616/А 93АхЦБ 63520

Атанасова, Антония

   Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от XXI век (съвременни аспекти) / Антония Атанасова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 224 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 180-223

   ISBN 978-954-449-799-6 

   ISBN 978-619-7137-33-0 

  

Сист. No: 43516

- 138 -

ЦБ 63517 

Гейнър, Мичъл А.

   Планът за генна терапия : Контролиране на генетичната предопределеност чрез начина на живот и хранене / Мичъл А. Гейнър . - София : Книгомания, 2015 . - 383 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 343-368 ; Азб. показалец с. 369-382

   ISBN 978-619-195-087-4 

  

Сист. No: 43513

- 139 -

П/681.32/Г 37В-оЦБ 63378

Георгиева, Веска Младенова

   Обработка на медицински изображения / Веска Младенова Георгиева . - София : ТУ София, 2015 . - 154 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 153-154

   ISBN 978-619-167-215-8 

  

Сист. No: 43303

- 140 -

П/616/Д 19ВдЦБ 63403

Данов, Владимир Любенов

   Диагностика и хирургично лечение на първичните интракардиални тумори / Владимир Любенов Данов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 168 с. : с табл., ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 149-161.

   ISBN 978-954-07-3883-3 

  

Сист. No: 43350

- 141 -

П/61/Д 49ЕфЦБ 63447

Джамбазова, Елена Борисова

   Физиология на човека : Учебник за медицинските специалности : Медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация / Елена Борисова Джамбазова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 392 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см . -  (Мецицински науки. Университетски учебници)

   Библиогр. с. 388

   ISBN 978-954-07-3996-0 

  

Сист. No: 43444

- 142 -

ЦБ 63536 

Заразни болести по животните  / Иван Енев и др . - [София] : Матком, 2005 . - 288 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 954-9930-33-5 

  

Сист. No: 43533

- 143 -

П/616/М 70К-з, П1/616/М 70К-зЦБ 63393

Митева, Кремена Кънчева

   Здравни грижи при гинекологични заболявания : Учебно пособие за студенти от специалност "Акушерка" / Кремена Кънчева Митева . - Стара Загора : Кота, 2014 . - 128 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 123-127

   ISBN 978-954-305-369-8 

  

Сист. No: 43320

- 144 -

П/616/М 89РсЦБ 63551

Моралес, Роберто

   Страхът аутизъм / Роберто Моралес . - [София] : Феникс дизайн, 2009 . - 144 с. ; 20 см

   Роберто Ернандов Моралес - псевд. на бълг. авт Съдържа и Изследване разпространението на аутизъм по държави и региони. - Библиогр. с. 135-137

   ISBN 978-954-8890-57-1 

  

Сист. No: 43550

- 145 -

П/80/О-63ЯлЦБІІ 3199

Опрова, Явора Стефанова и др.

   Латински език и фармацевтична терминология : Учебник за студенти по фармация / Явора Стефанова Опрова, Тамара Владимирова Петринска . - София : Сиела Норма, 2010 . - 288 с. ; 28,5 см

   Библиогр. с. 284.-Текст и на лат. ез.

   ISBN 978-954-28-0803-9 

  

Сист. No: 43537

- 146 -

П/616/П 47ГмЦБ 63376

Петрова, Галидия Иванова

   Медицинска електронна апаратура / Галидия Иванова Петрова . - София : ТУ София, 2015 . - 138 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 137

   ISBN 978-619-167-174-8 

  

Сист. No: 43301

- 147 -

С/615/У 54Фр 

Улф, Франки Авалон

   Рефлексология : Стъпка по стъпка: Енциклопедия / Франки Авалон Улф . - София : Хомо Футурус, 2010 . - 324 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8086-37-0 

  

Сист. No: 43493

- 148 -

П/616/У 91ЦБІІ 3196

Учебник по нервни болести  : Обща неврология / Ирена Василева Велчева и др ; Науч. ред. Екатерина Титянова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 270 с. : с ил. (някои цв.) ; 27 см

   Библиогр. с. 261-263; Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-3872-7 

  

Сист. No: 43367

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 149 -

П/621/М 45нЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 1 . - 2015 . - 521 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43423

- 150 -

ЦБ 54780 

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 3 . - 2015 . - 323 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43557

- 151 -

ЦБ 54780 

Международна научна конференция УНИТЕХ '14, Габрово, 2014

   Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 4 . - 2015 . - 468 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43558

- 152 -

ЦБ 54780 

    Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015  International scientific conference UNITECH`15 Gabrovo, 2015  : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2015 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '15 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. - Изд. и на CD. - ISSN 1313-230Х

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 2 . - 2015 . - 409 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43485

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 153 -

П/338.45/А 64ЙиЦБ 63382

Ангелова, Йорданка

   Икономика на енергетиката / Йорданка Ангелова . - 2. изд. . - София : ТУ София, 2014 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-167-121-2 

   Ч. 2 . - 2014 . - 238 с.

   Термини и дефиниции с. 220-226; Библиогр. с. 227-231; Прил. с. 233-238

  

Сист. No: 43307

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 154 -

С/629.114/А 22ЦБІІ 3197

Автомобилни ел[ектрически] схеми и електрообзавеждане  : [Справ.] : В 2 ч. . - [Г. Оряховица] : AutoPoint, [2001] . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - [2001] . - 337 с. : с цв. сх., 10 л. : сх.

   

  

Сист. No: 43480

- 155 -

П/621.31/Н 92ПеЦБ 63384

Нотов, Петко Петров и др.

   Електроенергетика / Петко Петров Нотов, Стефка Иванова Неделчева . - 3. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2013 - . - 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-438-821-8 

   Ч. 1. Основни съоръжения, схеми, характеристики и модели на електроенергийната система и на нейните елементи . - 2013 . - 373 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 43309

- 156 -

П/621.31/Н 92ПеЦБ 63384

Нотов, Петко Петров и др.

   Електроенергетика / Петко Петров Нотов, Стефка Иванова Неделчева . - 3. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2013 - . - 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-438-833-1 

   Ч. 2. Преходни процеси в електроенергийната система . - 2014 . - 330 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 43310

- 157 -

П/621.31/Н 92ПеЦБ 63384

Нотов, Петко Петров и др.

   Електроенергетика / Петко Петров Нотов, Стефка Иванова Неделчева . - 3. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2013 - . - 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-167-119-9 

   Ч. 3. Интелигентни електрически мрежи . - 2014 . - 239 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 43311

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 158 -

П/616/П 47ГмЦБ 63376

Петрова, Галидия Иванова

   Медицинска електронна апаратура / Галидия Иванова Петрова . - София : ТУ София, 2015 . - 138 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 137

   ISBN 978-619-167-174-8 

  

Сист. No: 43301

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 159 -

Арх/621.83/П 91, П/621.83/П 91, П1/621.83/П 91ЦБ 63491

Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури  : Параметрични контури на предавките. Геометрически изчисления / Петър Ненов и др ; Под ред. на Петър Ненов . - Русе : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 125 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 122-125

   ISBN 978-619-207-038-0 

  

Сист. No: 43474

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 160 -

С/629.114/А 22ЦБІІ 3197

Автомобилни ел[ектрически] схеми и електрообзавеждане  : [Справ.] : В 2 ч. . - [Г. Оряховица] : AutoPoint, [2001] . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - [2001] . - 337 с. : с цв. сх., 10 л. : сх.

   

  

Сист. No: 43480

- 161 -

П/629/В 43КтЦБ 63388

Велков, Кирил Христов и др.

   Технологии и системи за управление на влаковете : Учебник за специалността "Транспортна техника и технологии" / Кирил Христов Велков, Олег Марков Кръстев . - София : ТУ София, 2010 . - 160 с. : с черт., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 158-159

   ISBN 978-954-438-879-9 

  

Сист. No: 43314

- 162 -

П/629.7/Г 45ДаЦБ 63386

Гешев, Диан Ненов

   Аеродинамика на летателните апарати / Диан Ненов Гешев . - София : ТУ София, 2014 . - хii, 354 с. : с табл., черт., сх. ; 25 см . -  (Библиотека на авиоспециалиста)

   Изд. на ТУ-София. Кат. Възд. транспорт; Библиогр. с. 351-353

   ISBN 978-619-167-105-2 

  

Сист. No: 43312

- 163 -

П/621.43/Д 28ЦБ 63543

Двигатели с вътрешно горене  : Учебник за професионални гимназии / Емил П. Качаров и др . - 3. прераб. изд. . - София : Техника, 2015 . - 336 с. : с фиг., сх. ; 23.5 см

   

   ISBN 978-954-03-0410-6 

  

Сист. No: 43539

- 164 -

П/621.43/Е 22ТдЦБ 63381

Евтимов, Теодоси Петров и др.

   Двигатели с вътрешно горене / Теодоси Петров Евтимов, Пламен Борисов Пунов, Филип Ивайлов Михайлов . - София : ТУ София, 2014 . - 372 с. : с фиг., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 270-271

   ISBN 978-619-167-100-7 

  

Сист. No: 43306

- 165 -

П/629.114/К 86КсЦБІІ 3200

Косев, Константин

   Ситроен ZX, Xantia, Xsara : Ремонт, експлоатация, техническо обслужване : Бензинови и дизелови двигатели 1991-2005 г. / Константин Косев . - София : Техника, 2009 . - 463 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-03-0687-2 

  

Сист. No: 43552

- 166 -

П/656/С 79СтЦБ 63379

Стоилова, Светла Димитрова

   Търговска експлоатация на транспорта / Светла Димитрова Стоилова . - 3. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2010 . - 158 с. ; 21 см

   В библиогр. каре е отбелязано като 2. стереотип. изд. - Библиогр. с. 158

   ISBN 987-954-438-590-3 

  

Сист. No: 43304

- 167 -

П/656/С 79С-оЦБ 63380

Стоилова, Светла Димитрова

   Организация и управление на железопътния транспорт / Светла Димитрова Стоилова . - София : ТУ София, 2010 . - 242 с. : със сх., табл. ; 21 см

   В библиогр. каре е отбелязано като 2. стереотип. изд. - Библиогр. с. 239-240

   ISBN 978-954-438-808-9 

  

Сист. No: 43305

- 168 -

Арх/621.43/Х 15Ка 

Хаджиев, Кирил Илиев

   Автотракторни двигатели : Лекции / Кирил Илиев Хаджиев . - Русе : Примакс, 2012 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 185 с. : с ил., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 184

   ISBN 978-954-8675-45 

  

Сист. No: 43477

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 169 -

П/631/635/K 13JfЦБ 63497

Kadles, John E.

   Farm Management : Decisions, operation, control / John E. Kadles . - New Jersey : Prentice Hall, 1985 . - 429 p. ; 24 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 0-13-305053-X 

  

Сист. No: 43484

- 170 -

ЦБ 63504 

Брезовски, Драган

   Лешник : отглеждане, болести и неприятели, стокови качества на плодовете, икономическа ефективност / Драган Брезовски . - София : Еньовче, [2005] . - 92 с. : с ил., [2] с. : цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица екологично стопанство. Секрети и съвети)

   Определяне на съдържанието на влага: с 83-86 ; Определения на термини и дефекти за лешниковите ядки: с. 87-88

   ISBN 954-9373-11-8 

  

Сист. No: 43497

- 171 -

ЦБ 63522 

Генкова, Ива

   Краставицата : отглеждане, болести и неприятели / Ива Генкова . - [София] : Еньовче, 2008 . - 77 с., 10 с. : с ил. ; 21 см . -  (Екологично стопанство : секрети и съвети)

   Библиогр.: с. 76

   ISBN 978-954-9373-51-6 

  

Сист. No: 43519

- 172 -

ЦБ 63509 

Иванов, Александър

   Ягодоплодни култури / Александър Иванов . - София : Дионис, 2003 . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 199-201

   ISBN 954-8496-49-6 

  

Сист. No: 43504

- 173 -

ЦБ 63518 

Иванова, Люляна

   Кайсията / Люляна Иванова . - София : Еньовче, 2006 . - 40 с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 20 см . -  (Екологично стопанство : секрети и съвети)

   Примерна схема за борба с вредителите по кайсията: с 32-33 ; Рецепти за приготвяне и приложение на овощарски замазки: с. 34-36

   ISBN 954-9373-20-7 :10

   ISBN 978-954-9373-20-2 :13

  

Сист. No: 43514

- 174 -

ЦБ 63510 

Кънчева, Невяна

   Ароматни треви и сухи подправки / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2012 . - 128 с. : с ил., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-672-151-8 

  

Сист. No: 43505

- 175 -

ЦБ 63505 

Липова, Светла

   Ябълката : гъсти овощни насаждения / Светла Липова . - [София] : Еньовче, 2008 . - 92 с., 4 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Интензивно овощарство)

   Кор. загл.: Ябълка

   ISBN 978-954-9373-62-2 

  

Сист. No: 43498

- 176 -

ЦБ 63521 

Манолова, Мария

   Отглеждане на краставици / Мария Манолова . - [София] : Булхерба, 2011 . - 96 с. ; 19 см . -  (Наръчник на градинаря)

   Загл. на гърба на кн.: Краставици

   ISBN 978-954-9883-55-8 

  

Сист. No: 43518

- 177 -

ЦБ 63523 

Манолова, Мария

   Отглеждане на зеле / Мария Манолова . - [София] : Булхерба, 2012 . - 100 с. ; 19 см . -  (Наръчник на градинаря)

   Загл. на гърба на кн.: Зеле

   ISBN 978-954-9883-68-8 

  

Сист. No: 43520

- 178 -

ЦБ 63524 

Манолова, Мария

   Отглеждане на череши / Мария Манолова . - [София] : Булхерба, 2011 . - 96 с. ; 19 см . -  (Наръчник на градинаря)

   Загл. на гърба на кн.: Череши

   ISBN 978-954-9883-56-5 

  

Сист. No: 43521

- 179 -

ЦБ 63507 

Митова, Иванка и др.

   Патладжан : Агротехника и бизнес: Отглеждане, болести и неприятели / Иванка Митова, Хриска Ботева . - [София] : Еньовче, 2012 . - 167 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 156-162

   ISBN 978-954-8372-30-5 

  

Сист. No: 43499

- 180 -

ЦБІ 3350 

Михайлов, Цоло

   Дрян / Цоло Михайлов . - София : Еньовче, 2014 . - 95 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-8372-46-6 

  

Сист. No: 43495

- 181 -

ЦБ 63508 

Михайлов, Цоло

   Черешови насаждения / Цоло Михайлов . - [София| : Еньовче, 2014 . - 662 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 615-646

   ISBN 978-954-8372-45-9 

  

Сист. No: 43502

- 182 -

ЦБ 63526 

Михайлов, Цоло

   Сливови насаждения / Цоло Михайлов . - София : Еньовче, 2014 . - 139 с. ; 19 см

   Библиогр. с. 139

   ISBN 978-954-8372-44-2 

  

Сист. No: 43524

- 183 -

П/636/О-33ЦБ 63539

Овцевъдство у нас и в Европа  : Сборник доклади от научни конференции, проведени в Институт по фуражни култури - Плевен /  Отг. ред. Атанас Кирилов ; Прев от англ. Зоя Бонгалова, Атанас Кирилов . - София : Еньовче, 2007 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа научни конференции на теми Плевенската черноглава овца - национална гордост на българското животновъдство, 2005 и Овцевъдството в Европа: състояние и перспективи, 2006. - Изд. на Нац. център за аграр. науки. Институт по фуражни култури - Плевен ; Бълг. асоц. по фуражно производство и ливадарство . - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-9373-46-2 

  

Сист. No: 43534

- 184 -

ЦБ 63525 

Серафимов, Серафим

   Отглеждане на цитруси / Серафим Серафимов . - [София] : Булхерба, 2014 . - 111 с. ; 19 см . -  (Наръчник на градинаря)

   

   ISBN 978-954-9883-81-7 

  

Сист. No: 43522

- 185 -

С/632/С 70ЙС/632/С70

Станчева, Йорданка

   Атлас на болестите по земеделските култури / Йорданка Станчева . - 4. прераб. и доп. . - София-Москва : Pensoft, 2010 - . - 23.5 см

   

   ISBN 978-954-642-557-7 Т. 1

   Т. 1. Болести по зеленчуковите култури . - 2010 . - 194 с. : с цв. ил.

   Азб. показалец на бълг. имена на причинителите на болести с. 190-194

  

Сист. No: 43490

- 186 -

ЦБ 63214 

Станчева, Йорданка

   Растителна защита / Йорданка Станчева ; Ред. Донка Петкова . - [София] : Булхерба, 2009 . - 24 см

   Показалец на вредителите, разделени по култури

   ISBN 978-954-9883-32-9 

   Т. 3. Болести и неприятели по цветята . - 2009 . - 167 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43508

- 187 -

ЦБ 63532 

Стоянов, Милан

   Пчели и пчеларство : Въпроси и отговори / Милан Стоянов . - Б. м. : Фабрика за книги, Б. г. . - 255 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 244-245

   ISBN 978-619-7198-54-6 

  

Сист. No: 43528

- 188 -

ЦБ 63528 

Тютюнопроизводство за фермери  / Атанас Димитров и др . - София : Виденов и син ; ПантаНео, 2005 . - 162 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 162

   ISBN 954-8319-40-3 

  

Сист. No: 43525

- 189 -

ЦБІІ 3198 

Харизанов, Ангел и др.

   Болести и неприятели по лозата / Ангел Харизанов, Маргарита Тодорова, Вили Харизанова . - София : Виденов и син, 2009 . - 221 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Съдържа и Определяне на болести по лозите в зависимост от проявените признаци/повреди по различните части ; Кратък фенологичен календар за интегриран контрол на болестите по лозата ; Класификация на продуктите за растителна защита според възможността за приложението им в интегрираната растителна защита ; Таблица за определяне на неприятели по характера на повредата. - Библиогр. след отд. разд. ; Показалци

   ISBN 978-954-8319-48-5 

  

Сист. No: 43511

- 190 -

ЦБ 63512 

Цанков, Георги

   Отглеждане на пчели и методи за високи добиви / Георги Цанков . - 2. изд. . - София : Еньовче, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 160

   ISBN 978-954-8372-55-8 

  

Сист. No: 43507

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 191 -

П/658/H 66AfЦБ 63559

Hill, Arthur V.

   Field service management : An Integrated approach to increasing customer satisfaction / Arthur V. Hill . - Homewood : Business One Irwin, 1992 . - 196 p. ; 23 cm . -  (The Business One Irwin/APICS library of integrated resource management)

   Bibliogr. p. 181-184; Glossary p. 185-188; Index

   ISBN 1-55623-547-X :10

   ISBN 978-1-55623-547-4 :13

  

Сист. No: 43563

- 192 -

Арх/65.012/К 87Н-о 

Коцев, Николай Василев

   Организация на управленската дейност : (методически аспекти) / Николай Василев Коцев . - 2. прераб. изд. . - [Русе] : Авангард принт, 2015 . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 286-288

   ISBN 978-954-337-272-0 

  

Сист. No: 33195

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 193 -

П/65.011.56/A 60ЦБІІ 3194

Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM symposium "Intelligent manufacturing and automation: Power of knowledge and creativity", 23-26th November 2011, Vienna, Austria  /  Ed. Branko Katalinic . - Vienna : Danube Adria association for automation and manufacturing, 2011 . - lxxviii, 1704 p. ; 30 cm

   ISSN 1726-9679
   http://www.daaam.com 

   ISBN 978-3-901509-83-4 

  

Сист. No: 43319

Кибернетика. Финна механика

- 194 -

Ч5/343.3/.7/Б 73Юп 

Бояджиева, Юлия Дончева и др.

   Престъпност в сферата на електронните платежни инструменти : [Монография] / Юлия Дончева Бояджиева, Евелина Красимирова Трайкова . - София : НИИ по криминалистика и криминология, 2010 ([София] : Полиграфическа база на МВР) . - 244 с. ; 22 см

   Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изследвания. - Съдържание на англ. ез; Библиогр. с. 238-243

   ISBN * 

  

Сист. No: 43329

- 195 -

П/681.32/Г 37В-оЦБ 63378

Георгиева, Веска Младенова

   Обработка на медицински изображения / Веска Младенова Георгиева . - София : ТУ София, 2015 . - 154 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 153-154

   ISBN 978-619-167-215-8 

  

Сист. No: 43303

- 196 -

П/681.32/К 78ДдЦБ 63478

Колисниченко, Денис Николаевич

   Да направим собствен сайт / Денис Николаевич Колисниченко . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Асеневци, 2015 . - 312 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Практически наръчници)

   

   ISBN 978-954-8898-60-7 

  

Сист. No: 43462

- 197 -

П/004/М 19ТсЦБ 63422

Макмилън, Трой

   Сиско] Cisco - компютърни мрежи : Основи / Трой Макмилън . - София : Алекс Софт, 2016 . - xxvii, 523 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-315-3 :10

   ISBN 978-954-656-315-6 :13

  

Сист. No: 43387

- 198 -

П/681.32/Р 97ЦБ 63370

Ръководство за упражнения по стеганография  / Станимир Стоянов Станев и др . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 139 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-201-011-9 

  

Сист. No: 43295

- 199 -

П/681.32/У 43ЦБ 63547

Уитби, Памела

   В безопасност ли е детето ви в интернет? : Ръководство за родители в света на интернет, "фейсбук", мобилните телефони и другите нови медии / Памела Уитби ; Прев. от англ. Румяна Автанска . - София : Изток - Запад, 2014 . - 230 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-478-5 

  

Сист. No: 43546

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 200 -

П/621.9/Г 45ТкЦБ 63383

Гешев, Тотю Асенов

   Контрол и диагностика на производствена техника в машиностроенето / Тотю Асенов Гешев . - София : ТУ София, 2015 . - 160 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 158-160

   ISBN 978-619-167-169-4 

  

Сист. No: 43308

- 201 -

П/621.9/З-50ГтЦБ 63558

Здор, Геннадий Николаевич и др.

   Технологии высокоскоростного деформирования материалов : Монография / Геннадий Николаевич Здор, Леонид Александрович Исаевич, Игорь Владимирович Качанов . - Минск : БНТУ, 2010 . - 456 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 430-456

   ISBN 978-985-525-232-1 

  

Сист. No: 43562

- 202 -

П/621.9/И 83ГтЦБ 63377

Йорданов, Георги Добрев

   Технологична екипировка / Георги Добрев Йорданов . - София : ТУ София, 2014 . - 118 с. : с черт., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 113-115

   ISBN 978-619-167-131-1 

  

Сист. No: 43302

- 203 -

П/621.78/К 16ЖтЦБ 63374

Калейчева, Жулиета

   Термично обработване на сплави / Жулиета Калейчева . - София : ТУ София, 2015 . - 251 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-250

   ISBN 978-619-167-152-6 

  

Сист. No: 43299

- 204 -

П/621.791/Я 47ТтЦБ 63375

Ямболиев, Теофил Ангелов

   Технология на заваряването в машиностроенето / Теофил Ангелов Ямболиев . - София : ТУ София, 2015 . - 242 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 242

   ISBN 978-619-167-173-1 

  

Сист. No: 43300

Езикознание. Филология. Литература

- 205 -

П/802.0/B 84BeЦБ 63445

Bratanova, Boryana Koleva

   Еnglish practice for PhD students / Boryana Koleva Bratanova . - Veliko Tarnovo : St. Cyril and Methodius Univ. Press, 2016 . - 184 с. : с табл., сх., ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 183-184

   ISBN 978-619-208-047-1 

  

Сист. No: 43439

- 206 -

ЦБ 63545 

Clarke, Arthur C.

   The Fountains of paradise / Arthur C. Clarke . - London : Millenium, 2000 . - 257 p. ; 20 cm . -  (SF Masterworks)

   

   ISBN 978-1-407-24853-0 

  

Сист. No: 43543

- 207 -

ЦБІ 3352 

Dickens, Charles

   Great expectations / Charles Dickens ; Introd. Stanley Weintraub ; Afterword Annabel Davis-Goff . - New York : Signet classics, 2009 . - 508 p. ; 16,5 cm

   Bibliogr. p. 505-508

   ISBN 978-0-451-53118-6 

  

Сист. No: 43540

- 208 -

ЦБІ 3351 

The Best of Oscar Wilde  : Selected plays and literary criticism / Oscar Wilde ; Afterword Marylu Hill . - New York : Signet classics, 2012 . - xli, 397 p. ; 16,5 cm

   

   ISBN 978-0-451-53222-0 

  

Сист. No: 43538

- 209 -

ЦБ 63564

Бенин, Никола Димитров

   Българска литература : Критически прочити / Никола Димитров Бенин . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-712-632-9 

   Т. 2 . - 2015 . - 119 с.

   Библиогр. с. 114-118

  

Сист. No: 43570

- 210 -

ЦБ 63565

Бенина, Илияна Ганчева

   Литература за деца и юноши на английски език : Пособие за семинарни упражнения (бакалаври) / Илияна Ганчева Бенина . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 158 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 156-158

   ISBN 978-954-712-659-6 

  

Сист. No: 5941

- 211 -

П/808.67/Б 62ВпЦБ 63439

Бонджолова, Валентина Цветанова

   Практически български език : Помагало по правопис и пунктуация в две части с правила, упражнения, тестове / Валентина Цветанова Бонджолова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 20 см

   Библиогр. с. 158-166

   ISBN 978-619-208-009-9 

   Ч. 1. Правопис . - 2015 . - 144 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 43433

- 212 -

П/808.67/В 98ВлЦБ 63486

Вътов, Върбан

   Лексикология и фразеология на българския език : Лексема. Семантика. Фраземика. Ономика. Лексикография / Върбан Вътов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 396 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-008-2 

  

Сист. No: 43469

- 213 -

ЦБ 63561 

Георгиев, Людмил

   Оцеляване по Дунав - От Инголщат до Нулевия километър / Людмил Георгиев . - София : Атеа, 2014 . - 160, 80 л. : цв. ил. ; 21 см . -  (Survival ; 6)

   Съдържа и За автора ; Наръчник за оцеляване по дунавската регата ТИД ; Правила за участие в ТИД ; Речник на използваните в книгатаспецифични термини и съкращения ; Правила за плаване по река Дунав. - Библиогр. с. 154

   ISBN 978-954-8999-65-6 

  

Сист. No: 43567

- 214 -

П/886.7/Д 58ЦБ 63434

Димитрова, Илияна Иванова

   Литературни пейзажи : Творчеството на Станислав Стратиев / Илияна Иванова Димитрова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 231 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 211-230

   ISBN 978-619-208-016-7 

  

Сист. No: 43428

- 215 -

П/808.67/И 22ВпЦБ 63490

Иванова, Верка Сашева

   Полифункционалното Да в българския език : Функционално-семантични и модални особености на независимите Да-изречения в съвременния български език / Верка Сашева Иванова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 199 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 176-196

   ISBN 978-619-208-035-8 

  

Сист. No: 43473

- 216 -

П/80/И 52ДлЦБ 63446

Илиева, Диана Иванова

   Лингвокултурология : Същност и категориален апарат / Диана Иванова Илиева . - София : Софттрейд, 2016 . - 228 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 191-228

   ISBN 978-954-334-183-2 

  

Сист. No: 43443

- 217 -

ЦБ 63415 

Китова-Василева, Мария

   Езиците и писменостите на древните цивилизации : (Лекционен курс) / Мария Китова-Василева . - София : Нов Български университет, 2015 . - 430 с. : с ил. ; 23 см

   Източници на ил. с. 411-417; Библиогр. с. 418-430

   ISBN 978-954-535-866-1 

  

Сист. No: 43379

- 218 -

П/37/М 24МкЦБ 63404

Мандева, Мариана Гатева

   Компетентностен подход в обучението по първия (българския) език - начален етап на основната образователна степен / Мариана Гатева Мандева . - В. Търново : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 171 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 154-164.

   ISBN 978-619-208-023-5 

  

Сист. No: 43359

- 219 -

П/37/М 24МнЦБ 63438

Мандева, Мариана Гатева и др.

   Начално ограмотяване в променящия се свят / Мариана Гатева Мандева, Диляна Гаджева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 158-166

   ISBN 978-619-208-044-0 

  

Сист. No: 43432

- 220 -

П/80/М 31В-зЦБ 63487

Маринов, Владислав Владков

   За фонологичния статус на меките съгласни във влашкия диалект в Северозападна България / Владислав Владков Маринов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 243 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 225-241

   ISBN 978-619-208-036-5 

  

Сист. No: 43470

- 221 -

П/820/899/Н 75Мр, П1/820/899/Н 75Мр, Ч2/820/899/Н 75МрЦБ 63452

Николова, Мария

   Рецепция на руската литературна класика в България 1878-1912 : Автори - издатели - читатели / Мария Николова . - Пловдив : Народна библиотека "Иван Вазов", 2009 . - 216 с. : с порт., факс., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 199-215

   ISBN 978-954-9546-45-3 

  

Сист. No: 43450

- 222 -

П/80/О-63ЯлЦБІІ 3199

Опрова, Явора Стефанова и др.

   Латински език и фармацевтична терминология : Учебник за студенти по фармация / Явора Стефанова Опрова, Тамара Владимирова Петринска . - София : Сиела Норма, 2010 . - 288 с. ; 28,5 см

   Библиогр. с. 284.-Текст и на лат. ез.

   ISBN 978-954-28-0803-9 

  

Сист. No: 43537

- 223 -

П/820/899/П 85ЦБ 63489

Преводи на млади преводачи  /  Съст., ред. Лиляна Кирова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 175 с. ; 20 см . -  (Студентско преводаческо майсторство ; 3. Катедра Русистика)

   

   ISBN 978-619-208-058-7 

  

Сист. No: 43472

- 224 -

П/37/Р12П-зЦБ 63406

Радева, Пенка

   Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език : Словосъчетание и просто изречение / Пенка Радева . - 3. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 134-135

   ISBN 978-619-208-025-9 

  

Сист. No: 43368

- 225 -

П/37/Р12П-зЦБ 63407

Радева, Пенка

   Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език : Сложно изречение / Пенка Радева . - 3. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 194-197

   ISBN 978-619-208-024-2 

  

Сист. No: 43370

История. География. Биографии. Археология

- 226 -

П/91/D 58SgЦБ 63444

Dimitrov, Slavi Petrov et al.

   Geography and history for "Erasmus" students / Slavi Petrov Dimitrov, Tatyana Mitkova Dimitrova . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 180 с. : с ил. ; 20 см

   Текст и на португ. ез. - Библиогр. с. 175-180

   ISBN 978-619-208-034-1 

  

Сист. No: 43442

- 227 -

С/91/Д 71Мю 

Дойков, Мартин

   Южноафриканска република / Мартин Дойков . - София : Еуниката, 2016 . - 125 с., [32] л. : цв. ил. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   Библиогр. с. 122-123; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7080-12-4 

  

Сист. No: 43503

- 228 -

Арх/886.7/К 96Мс, ЦБ 63432 

Кънев, Митю Йорданов

   Спомени и размисли : За някогашните и сегашните времена / Митю Йорданов Кънев . - Русе [Плевен] : Медиатех, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 162 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-048-9 

  

Сист. No: 43385

- 229 -

ЦБ 63430, Ч5/2/Р 12И-з 

Радев, Иван

   "Зограф" и Русенската епархия : Библиотека "Паисиада 1762-2012" / Иван Радев . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 134 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-153-2 

  

Сист. No: 43421

- 230 -

ЦБ 63562 

Случайността е другото име на Бога  : Кн. за актьора Никола Чиприянов /  Състав. Ана Чиприянова, Мая Ангелова, Мира Душкова . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 148 с. ; 21 Х 21 см + CD

   Библиогр. с. 132-136

   ISBN 978-954-337-232-4 

  

Сист. No: 43568

- 231 -

ЦБ 63392, Ч2/2/С 55Рс 

Спасов, Радослав и др.

   Свети Димитрий Басарбовски - светец на два народа / Радослав Спасов, Симеон Хинковски . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 119 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Изданието е триезично - на бълг., румънски и англ. ез. Съдържа сборник с документи от XV - XIX век; Culegere de documente sec. XV - XIX; Collection of historical documents XV - XIX c.

   ISBN 978-954-07-3775-5 

  

Сист. No: 43318

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 232 -

ЦБ 63562 

Случайността е другото име на Бога  : Кн. за актьора Никола Чиприянов /  Състав. Ана Чиприянова, Мая Ангелова, Мира Душкова . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 148 с. ; 21 Х 21 см + CD

   Библиогр. с. 132-136

   ISBN 978-954-337-232-4 

  

Сист. No: 43568

Компютри. Програмни продукти

- 233 -

П/004/В 25А, П/004/В 25Ас, П1/004/В 25АЦБ 63416

Василев, Алексей Николаевич

   Си] C++ в примери и задачи / Алексей Николаевич Василев ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2015 . - 342 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-68-3 

  

Сист. No: 43380

- 234 -

П/681.32/К 78ДдЦБ 63478

Колисниченко, Денис Николаевич

   Да направим собствен сайт / Денис Николаевич Колисниченко . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Асеневци, 2015 . - 312 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Практически наръчници)

   

   ISBN 978-954-8898-60-7 

  

Сист. No: 43462

- 235 -

П/004/Л 18ДмЦБ 63550

Ламбърт, Джоан и др.

   Майкрософт] Microsoft Office 2016 : Стъпка по стъпка / Джоан Ламбърт, Къртис Фрай . - София : Алекс Софт, 2016 . - 622 с. ; 23 см

   Обхваща Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook

   ISBN 954-656-319-6 :10

   ISBN 978-954-656-319-4 :13

  

Сист. No: 43549

- 236 -

П/004/М 19ТсЦБ 63422

Макмилън, Трой

   Сиско] Cisco - компютърни мрежи : Основи / Трой Макмилън . - София : Алекс Софт, 2016 . - xxvii, 523 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-315-3 :10

   ISBN 978-954-656-315-6 :13

  

Сист. No: 43387

- 237 -

П/681.32/М 67ДпЦБ 63411

Минчев, Димитър Петров и др.

   Практическо ръководство по тримерен печат : Асемблиране, настройки, принтиране / Димитър Петров Минчев, Пенка Вълкова Георгиева, Атанас Иванов Димитров . - Бургас : БСУ, 2015 . - 72 с. : с ил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-17-4 

  

Сист. No: 43374

- 238 -

Арх/621.83/П 91, П/621.83/П 91, П1/621.83/П 91ЦБ 63491

Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури  : Параметрични контури на предавките. Геометрически изчисления / Петър Ненов и др ; Под ред. на Петър Ненов . - Русе : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 125 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 122-125

   ISBN 978-619-207-038-0 

  

Сист. No: 43474

- 239 -

П/004/Х 40МЦБ 63480

Хелмке, Матю

   Ubuntu без тайни / Матю Хелмке . - София : Алекс Софт, 2015 . - 23 см

   Обхваща 14.10 и 15.04

   ISBN 954-656-302-1 :10

   ISBN 978-954-656-302-6 :13

   Т. 1 /  С участието на  Ендрю Хъдсън, Пол Хъдсън . - 2015 . - 556 с. + DVD

   

  

Сист. No: 43463

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 240 -

П/378/Б 47ЕиЦБ 63503

Благоева-Хазърбасанова, Елена Атанасова

   Интернационализация на висшето образование в Европа : Формиране и управление на процесите на интернационализация в Европа като елемент от управлението на висшето образование / Елена Атанасова Благоева-Хазърбасанова ; Науч. ред. Юлияна Чавдарова Гълъбинова . - София : Нов Български университет, 2013 . - 159 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-159

   ISBN 978-954-535-795-4 

  

Сист. No: 43496

- 241 -

П/37/Б 92ФбЦБ 63428

Български език, литература и е-обучението  /  Под ред. на Фани Бойкова, Екатерина Петкова, Георги Атанасов Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 206 с. : с ил. ; 21 см . -  (E-обучението ; 7)

   

   ISBN 978-954-8852-47-0 

  

Сист. No: 43398

- 242 -

Арх/37/В 25Ва, П/37/В 25Ва, П1/37/В 25ВаЦБ 63429

Василева, Валентина

   Андрагогика : [Учебник] / Валентина Василева . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 191 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-291-1 

  

Сист. No: 43392

- 243 -

Арх/37/В 25Вф 

Василева, Валентина

   Формиране на комуникативни умения : Учебно-методическо ръководство за практически упражнения / Валентина Василева . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 118 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 113-118

   ISBN 978-954-337-292-8 

  

Сист. No: 43449

- 244 -

П/37/Г 37СиЦБ 63474

Георгиева, Соня Георгиева

   Играта за педагогически цели : Практикум за педагози / Соня Георгиева Георгиева . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 102 с. : със сх. ; 21 см + DVD

   Библиогр. с. 92-95

   ISBN 978-954-337-209-6 

  

Сист. No: 43458

- 245 -

П/37/Г 37СпЦБ 63475

Георгиева, Соня Георгиева

   Предучилищна педагогика / Соня Георгиева Георгиева . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 444 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 433-439 и след отд. гл.

   ISBN 978-954-337-159-4 

  

Сист. No: 43459

- 246 -

П/37/Г 37СиЦБ 63476

Георгиева, Соня Георгиева

   История на българското образование : Задачи за семинарни упражнения / Соня Георгиева Георгиева . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 218 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-337-298-0 

  

Сист. No: 43460

- 247 -

Арх/37/И 52Бу, П/37/И 52Бу, П1/37/И 52Бу, Ч2/37.01/И 52БуЦБ 63390

Илиева, Багряна и др.

   Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите от специалност "Социална педагогика" / Багряна Илиева, Валентина Василева . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ "Ангел Кънчев") . - 60 с. : с прил. ; 23 см

   Библиогр. с. 44-45; Прил. с. 46-60

   ISBN 978-619-207-034-2 

  

Сист. No: 43316

- 248 -

Арх/378/К 96Мс, П/378/К 96Мс, Ч2/378/К 96МсЦБ 63391

Кънев, Митю Йорданов

   Спомени : За Русенския университет, за катедра Материалознание и технология на материалите, за Научния център Вакуумни технологии и системи / Митю Йорданов Кънев . - Плевен : Медиатех, 2016 . - 156 с. : 6 л. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-047-2 

  

Сист. No: 43317

- 249 -

П/37/М 24МнЦБ 63438

Мандева, Мариана Гатева и др.

   Начално ограмотяване в променящия се свят / Мариана Гатева Мандева, Диляна Гаджева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 158-166

   ISBN 978-619-208-044-0 

  

Сист. No: 43432

- 250 -

П/37/М 51ЦБ 63448

Методи и техники за активно учене  : Световен и български опит в добри педагогически практики в началните класове / Любен Витанов и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 408 с. : с ил., факс. ; 24 см

   Други авт.: Анелия Панайотова, Адриана Апостолова, Анжела Благоева, Ани Чифлигарска, Антоанета Тасева, Божидара Райкова, Валентина Найденова, Вероника Козарева, Веселка Булиева, Вяра Якимова, Галина Василева, Галина Горанова, Галина Келорска-Трифонова, Даниела Андонова, Даниела Янкова, Деяна Недялкова, Диана Митова, Димитринка Трантеева, Димитър Гевренов, Димка Бянова, Елена Гайдова, Елена Маринова, Елена Пенкова-Бойчева, Елисавета Васова, Елка Вълчева, Емилия Паламаркова, Емилия Тачева, Ефросина Ангелова-Ананиева, Жана Стоянова, Здравка Тончева, Иванина Петранова, Ирина Дайреджиева, Ирина Филипова, Красимира Алексиева, Красимира Таскова, Лилия Чавкарска, Лина Бъчварова, Любка Кирчева, Магдалена Райкова, Маргарита Тороманова, Маргарита Шошева, Мариана Лалчева, Мария Мартинова, Марияна Спасова, Миглена Манчева, Минка Кирилова, Мирослава Гоцева, Нина Пирнарева, Радостина Тонева, Светослава Соколова, Силвия Пешева, Симеон Ангелов, Снежанка Стоилова, Спаска Ангелкова, Таня Панчева, Татяна Вълчева-Стоянова, Татяна Игнатова, Татяна Христова, Теменужка Войнова, Теодора Земенска, Теодора Иванова, Тошко Тонев, Юлияна Коцева, отбелязани на гърба на загл. с. Библиогр. с. 401-403

   ISBN 978-954-07-4015-7 

  

Сист. No: 43445

- 251 -

П/37/П 34ЛпЦБ 63436

Пенева, Любослава Димитрова

   Педагогика на ранното детство / Любослава Димитрова Пенева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 184 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 180-183

   ISBN 978-954-07-3992-2 

  

Сист. No: 43430

- 252 -

П/37/П 35РрЦБ 63449

Пенкова, Росица Александрова и др.

   Работа на учителя в интеркултурна среда : Педагогически практики /  Състав. Росица Александрова Пенкова, Мирена Дамянова Легурска . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 94 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-3981-6 

  

Сист. No: 43446

- 253 -

П/37/С 27сЦБ 63425

Свободният софтуер в е-обучението  / Георги Тотков и др ; Под ред. на Георги Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 326 с. : с ил., табл., сх., диагр. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 4)

   Библиогр. с. 313-324

   ISBN 978-954-8852-44-9 

  

Сист. No: 43393

- 254 -

П/37/С 35ДдЦБ 63548

Сийгъл, Даниел и др.

   Дисциплина без драма : Осъзнат начин за успокояване и развитие на тревожния детски ум / Даниел Сийгъл, Тина Пейн Брайсън . - София : Хермес, 2016 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-26-1526-4 :10

   ISBN 978-954-26-1526-2 :13

  

Сист. No: 43547

- 255 -

П/37/С 37Ю-оЦБ 63400

Симеонова, Юлия Йорданова

   Образователната система в Търново (1878-1912) / Юлия Йорданова Симеонова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 308 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 293-307

   ISBN 978-619-208-014-3 

  

Сист. No: 43345

- 256 -

П/37/С 57К-оЦБ 63387

Спиров, Красимир Михайлов и др.

   Обща и професионална дидактика / Красимир Михайлов Спиров, Карли Величков Мендов, Юрий Петров Клисаров . - София : ТУ София, 2011 . - 216 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Възприета форма на името на втория авт. - Карли Величков Мендов Библиогр. : с. 205 Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-438-885-0 

  

Сист. No: 43313

- 257 -

П/37/Т 56ЕчЦБ 63499

Тимошенко, Елена

   Чудото Монтесори : или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания / Елена Тимошенко . - [София] : Асеневци, 2015 . - 240 с. ; 22 см

   Речник: с. 236-238

   ISBN 978-954-8898-62-1 

  

Сист. No: 43488

- 258 -

П/37/Т 76ГтЦБ 63412

Тотков, Георги Атанасов и др.

   Тестът в е-обучението / Георги Атанасов Тотков, Мариана Райкова, Христина Александрова Костадинова ; Под ред. на Георги Атанасов Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 218 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см . -  (Е-обучението ; 2)

   Библиогр. с. 209-217

   ISBN 978-954-8852-42-5 

  

Сист. No: 43376

- 259 -

П/37/Т 76ГмЦБ 63423

Тотков, Георги Атанасов и др.

   Методика на е-обучението / Георги Атанасов Тотков, Росица Денева, Силвия Гафтанджиева ; Под ред. на Георги Атанасов Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 378 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см . -  (E-обучението ; 3)

   Библиогр. с. 355-376

   ISBN 978-954-8852-43-2 

  

Сист. No: 43388

- 260 -

П/37/Т 76ГсЦБ 63427

Тотков, Георги Атанасов и др.

   Специално образование и е-обучението / Георги Атанасов Тотков, Ваня Сивакова, Тодор Ангелов ; Под ред. на Георги Атанасов Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 240 с. : с ил., табл. ; 21 см . -  (E-обучението ; 5)

   Библиогр. с. 233-238

   ISBN 978-954-8852-45-6 

  

Сист. No: 43395

- 261 -

П/378/У 21ЦБ 63405

Увод в е-обучението  /  Под ред. Георги Атанасов Тотков . - Пловдив : Ракурси, 2014 . - 695 с. : с ил. ; 20 см . -  (Е-обучението ; 1)

   Библиогр. с. 651-694

   ISBN 978-954-8852-41-8 

  

Сист. No: 43363

- 262 -

П/37/Ц 30СпЦБ 63441

Цветанска, Силвия Илиева и др.

   Педагогическо общуване за практически цели / Силвия Илиева Цветанска, Бистра Мизова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 240 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 235-239

   ISBN 978-954-07-3925-0 

  

Сист. No: 43436

- 263 -

П/37/Ч 75ЦБ 63437

Четвърти] IV Есенен научно-образователен форум "Учителят и модернизирането на образованието - национални и европейски практики", София, 14-15 ноември 2014  /  Състав. Росица Пенкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 350 с. ; 21 см

   Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-4013-3 

  

Сист. No: 43431

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 264 -

П/624/Е 94Т-зЦБ 63468

Етимов, Теодор Георгиев

   Земна механика. Фундиране : Лекции / Теодор Георгиев Етимов . - 1. изд., допеч. . - София : АВС Техника, 2013 . - 380 с. : с черт., фиг. и табл. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-954-8873-98-5 

  

Сист. No: 43451

- 265 -

С/624/Н 91д 

Нормативни документи за проектирането  . - София : Блестящ факел, 2008 . - 128 с. ; 20 см . -  (Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора ; 20)

   Съдържа Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране (обн. ДВ. бр. 85 от 8 окт. 1996 г.) ; Норми за проектиране на плоско фундиране (Публ. БСА бр. 10 от 1996 г.); Норми за проектиране на пилотно фундиране (Публ. БСА бр. 6 от 1993 г.)

   ISBN * 

  

Сист. No: 43456

- 266 -

С/624/Р 97г 

Ръководство по геотехника  : Разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7. Геотехническо проектиране / Г. Илов и др ; Под общ ред. на Г. Илов . - София : Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, 2012 . - 456 с. : с черт., фиг. и табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92275-8-1 

  

Сист. No: 43452

- 267 -

П/624/С 37СсЦБ 63472

Симеонов, Симеон В.

   Статика на строителните конструкции : [Учебник за студентите от УАСГ] / Симеон В. Симеонов . - София : Техника, 1993 . - 23 см

   

   ISBN 954-03-0155-6 

   Ч. 1 . - 1993 . - 222 с. : с черт.

   

  

Сист. No: 43454

- 268 -

П/624/С 37СсЦБ 63472

Симеонов, Симеон В.

   Статика на строителните конструкции : [Учебник за студентите от УАСГ] / Симеон В. Симеонов . - София : Техника, 1993 . - 23 см

   

   ISBN 954-03-0155-4 

   Ч. 2 . - 1993 . - 214 с. : със сх., черт., диагр.

   

  

Сист. No: 43455

- 269 -

П/624/Ф 50КиЦБ 63473

Филипов, Кольо и др.

   Инженерна геология и хидрогеология : Ръководство за упражнения по инженерна петрография / Кольо Филипов, Ивайло Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ДиМакс, 2014 . - 100 с. ; 21 см

   Съдържа 1. Скалообразуващи минерали 2. Магмени скали 3. Седиментни скали 4. Метаморфни скали

   ISBN 978-954-782-059-3 

  

Сист. No: 43457

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 270 -

П/327/А 92БрЦБ 63413

Асенов, Бончо Станоев

   Разузнаването в международните отношения / Бончо Станоев Асенов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 384 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 377-383

   ISBN 978-954-715-604-3 

  

Сист. No: 43377

- 271 -

П/35/Н 31ЦБ 63352

Наука, образование, сигурност  . - София : Нов Български университет, 2013 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-796-1 

   Т. 1. Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда : Юбилейна международна научна конференция /  Състав. и науч. ред.  Венелин Георгиев . - 2013 . - 526 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 43375

- 272 -

Б5/339/П 19Пб 

Пантев, Пламен и др.

   България и Европейският съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана / Пламен Пантев, Валери Рачев, Тилчо К. Иванов . - София : Инст. за изследване на сигурността и междунар. отношения, 1996 . - 51 с. : със сх. ; 29 см . -  (Изследователски студии ; 3)

   

   ISBN 954-90070-7-3 

  

Сист. No: 43360

- 273 -

Б5/35/П 19Пп 

Пантев, Пламен и др.

   Проблеми на гражданско-военните отношения в България : Подходи за усъвършенстване на граждански контрол над въоръжените сили / Пламен Пантев, Валери Рачев, Тодор Тагарев ; Под ред. на Пламен Пантев . - София : Инст. за изследване на сигурността и междунар. отношения, 1996 . - 96 с. : с табл. ; 29 см . -  (Изследователски студии ; 2)

   

   ISBN 954-90070-6-5 

  

Сист. No: 43366

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 274 -

Арх/36/Н 95Ср, П/36/Н 95Ср, П1/36/Н 95Ср, Уч/36/Н 95СрЦБ 63485

Нунев, Сашо Тодоров

   Ръководство за практическо обучение по социална работа / Сашо Тодоров Нунев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 83 с. : с табл. и прил. ; 23 см

   Ръководството е предназначено за студентите от първи и втори курс на специалност "Социални дейности" в образователно-квалификационна степен Бакалавър. - Библиогр. с. 67-68

   ISBN 978-954-712-670-1 

  

Сист. No: 43468

- 275 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2016 година  : Книга-годишник; Държ. общ. осигуряване ; Доп. социално осигуряване; Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : ИК Труд и право, 2016 . - 887 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1312-9562; Изданието отразява състоянието на законодателството към 25 март 2016 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43551


 Индекс по АВТОРИ

Bouvier, Antoine A. 32 
Bratanova, Boryana Koleva 205 
Clarke, Arthur C. 206 
Crisp, Jeffery 24 
Davis-Goff, Annabel 207 
Dessalegne, Damtew 24 
Dickens, Charles 207 
Dimitrov, Slavi Petrov 226 
Dimitrova, Tatyana Mitkova 226 
Flores, Jose Luis Fernandez 21 
Furley, Kemlin 24 
Gasser, Hans-Peter 21 36 
Girod, Christophe 22 
Gnaedinger, Angelo 22 
Grone, Katharina 35 98 
Hamlisch, Claire 24 
Hanlon, James 23 
Hett, Felix 35 98 
Hill, Arthur V. 191 
Hill, Marylu 208 
Kadles, John E. 169 
Kalshoven, Frits 25 
Katalinic, Branko 193 
Kovacheva, Siyka 27 
Krill, Francoise 26 
Marinova, Cvetanka Cankova 134 
Meurant, Jacques 26 
Mitev, Petar-Emil 27 
Pellandini, Cristina 29 
Sassoli, Marco 32 
Seibt, Horst 33 
Verri, Pietro 37 
Weintraub, Stanley 207 
Wilde, Oscar 208 
Zegveld, Liesbeth 25 
Автанска, Румяна 199 
Александров, Иван 1 
Алексиева, М. 92 
Алтънкова, Искра Петрова 135 
Ангелов, Тодор 260 
Ангелова, Емилия 159 238 
Ангелова, Йорданка 100 153 
Ангелова, Мая 230 232 
Ангелова, Надежда 253 
Андонова-Атанасова, Силва 136 
Андреев, Лъчезар Стоянов 16 
Апостолов, Васил Ф. 163 
Апостолова, Адриана Андреева 250 
Арабаджиева, Александра 58 59 
Асенов, Бончо Станоев 38 270 
Асенова, Даниела 91 275 
Асенова, Милица 58 
Атанасов, Ивайло 56 58 
Атанасов, Никола 17 
Атанасова, Антония 137 
Атанасова, Маргарита 114 
Бадарова, Петкана Желязкова 142 
Баев, С. 92 
Балевска, Емануела 87 
Балканджиева, Благовеста Раданова 39 
Балтаджиева, Даниела 135 
Банев, Николай 96 
Барболова, Ж. 92 
Бахнева, Нина 56 58 
Бачев, Мирослав 56 59 
Бенин, Никола Димитров 209 
Бенина, Илияна Ганчева 210 
Бенова, Евгения Цветанова 129 
Благоева, Анжела Ценкова 250 
Благоева-Хазърбасанова, Елена Атанасова 240 
Блажева, С. 92 
Богданов, Б. 92 
Богданова, Маргарита Йорданова 8 
Бозуков, Христо 188 
Бойкова, Фани 241 
Бонгалова, Зоя 183 
Бонджолова, Валентина Цветанова 211 
Борисов, Борислав Димитров 8 
Борисов, Орлин 40 
Ботева, Хриска 179 
Бошнакова, Десислава 41 
Бояджиева, Юлия Дончева 42 43 81 194 
Брайсън, Тина Пейн 14 254 
Брезовски, Драган 170 
Бузов, Вихрен Янакиев 16 
Варамезов, Любчо 107 
Василев, Алексей Николаевич 122 233 
Василев, Атанас Петров 73 
Василева, Валентина 47 242 243 247 
Василева, Г. 92 
Велев, Тодор Стефанов 101 
Велков, Кирил Христов 161 
Велушев, Митьо Димитров 48 103 
Велчев, Борис 49 
Велчев, Борис Владимиров 50 
Велчева, Ирена Василева 148 
Витанов, Любен 250 
Витова, Жулиета 104 
Владев, Влади 122 233 
Владимиров, Любомир Владимиров 128 
Владимирова, Катя 114 
Вучков, Веселин 51 
Върбанов, Велислав 159 238 
Върбанов, Иван 70 
Върбанов, Р. 266 
Върбанов, Христо Петров 130 
Вътов, Върбан 212 
Гаджева, Диляна 219 249 
Гайдаров, Павел 52 
Ганев, Петър 99 
Ганев, Танко Тодоров 130 
Ганчев, Ганчо 114 
Гатева, Мирослава 44 
Гафтанджиева, Силвия 253 259 
Гейнър, Мичъл А. 138 
Генкова, Ива 171 
Генова, Весела Йотова 53 
Генова, Камелия Захариева 148 
Георгиев, Венелин 271 
Георгиев, Лъчезар 1 
Георгиев, Людмил 213 
Георгиева, Веска Младенова 139 195 
Георгиева, Пенка Вълкова 237 
Георгиева, Соня Георгиева 244 245 246 
Германов, Т. 266 
Гешев, Диан Ненов 162 
Гешев, Тотю Асенов 200 
Голева, Поля 54 
Григориев, Олег 104 
Гълъбинова, Юлияна Чавдарова 240 
Давидков, Т. 92 
Данов, Владимир Любенов 140 
Данчева, А. 92 
Денев, Д. 266 
Денева, Росица 253 259 
Денкова, Ф. 92 
Дерменджиева, Неда 129 
Дечева, Бонка 87 
Джамбазова, Елена Борисова 141 
Диков, Евгени 84 
Дилова, Маргарита 18 
Димитров, Атанас 188 
Димитров, Атанас Иванов 237 
Димитров, Д. 92 
Димитрова, Илияна Иванова 214 
Димова, Радостина Димова 148 
Добромирова, М. 92 
Дойков, Мартин 55 227 
Драчев, Димитър 188 
Душкова, Мира 230 232 
Евстатиева, Галина 9 
Евтимов, Теодоси Петров 164 
Еленкова, М. 92 
Енев, Иван 142 
Енева, Диана Иванова 142 
Енева, Лилия 19 97 
Ерера, Роже 72 113 
Етимов, Теодор Георгиев 264 
Желев, Ж. 266 
Железов, Станимир Кунчев 198 
Здор, Геннадий Николаевич 201 
Иванов, Александър 172 
Иванов, Ив. 266 
Иванов, Ивайло 133 269 
Иванов, Иван Енев 142 
Иванов, Теодор 1 
Иванов, Тилчо К. 75 272 
Иванова, Верка Сашева 215 
Иванова, Евгения Любомирова 79 
Иванова, Калина 1 
Иванова, Красимира Средкова 73 
Иванова, Люляна 173 
Ивчева, Весела Новимова 74 
Илиева, Багряна 247 
Илиева, Диана Иванова 216 
Илов, Г. 266 
Исаевич, Леонид Александрович 201 
Йорданов, Георги Добрев 202 
Йосифова, Таня Николова 93 
Кавгаджийска, С. 92 
Калейчева, Жулиета 203 
Калоянов, Божидар 159 238 
Калоянов, Тодор 61 123 
Канев, Добрин 63 
Канушев, Мартин Стефанов 62 
Касърова, Мария 91 275 
Качанов, Игорь Владимирович 201 
Качаров, Емил П. 163 
Кашъмова, Катя 91 275 
Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси 10 11 12 
Кирилов, Атанас 183 
Киров, Б. 266 
Кирова, Лиляна 223 
Кирякова, Габриела 253 
Китова-Василева, Мария 3 217 
Клисаров, Юрий Петров 256 
Ковачева, Галина Димитрова 64 
Коен, Бари 65 
Колев, Кольо Димитров 53 
Колева, Румяна 66 
Колисниченко, Денис Николаевич 196 234 
Косев, Константин 165 
Костадинов, Васил 57 
Костадинова, Светла 99 
Костадинова, Христина Александрова 258 
Костов, Красимир Константинов 142 
Коцев, Николай Василев 106 192 
Криворова, Красимира 59 
Кръстев, Георги Кръстев 57 
Кръстев, Олег Марков 161 
Кънев, Красимир 67 
Кънев, Митьо Йорданов 228 248 
Кънев, Митю Йорданов 228 248 
Кънчева, Невяна 174 
Лазаров, Добри Лазаров 131 
Ламбърт, Джоан 235 
Легурска, Мирена Дамянова 252 
Лий, Р. Брук 65 
Лилова, Десислава 5 82 
Липова, Светла 175 
Любенова, Даниела Тодорова 148 
Макмилън, Трой 197 236 
Малакова, Снежана 91 275 
Мандева, Мариана Гатева 218 219 249 
Манолов, Георги Любенов 68 
Манолова, Мария 176 177 178 
Манчев, Васил 129 
Маринов, Владислав Владков 220 
Марков, Марчо Янакиев 108 
Марков, Методи 87 
Маркова, Добринка 96 
Маркова, Мария 69 132 
Марчева, Анастасия 8 
Мендов, Карли Величков 256 
Мизова, Бистра 262 
Миланова, Албена 57 
Милева, Ганка 129 
Минева, Мартина 56 58 
Минчев, Димитър Петров 237 
Митева, Боряна 57 
Митева, Кремена Кънчева 143 
Митева, Яна 56 
Митов, Георги 71 
Митова, Иванка 179 
Михайлов, Филип Ивайлов 164 
Михайлов, Цоло 180 181 182 
Михайлова, Христина 57 
Михова, Л. 266 
Мичева, Вергиния 87 
Моллов, Белин 114 
Моралес, Роберто 144 
Мръчков, Васил Желязков 73 
Неделчева, Стефка Иванова 155 156 157 
Ненов, Петър 159 238 
Николов, Петър 188 
Николова, Г. 92 
Николова, Ирена 116 
Николова, Мария 4 221 
Нотов, Петко Петров 155 156 157 
Нунев, Сашо Тодоров 274 
Опрова, Явора Стефанова 145 222 
Панайотова, Анелия Георгиева 250 
Пантев, Пламен 75 76 272 273 
Параскевов, Христо Иванов 198 
Пачева, А. 92 
Пеловска, Йорданка Т. 163 
Пенева, Красимира Пенева 77 
Пенева, Любослава Димитрова 251 
Пенкова, Росица 263 
Пенкова, Росица Александрова 252 
Петков, Бисер 91 275 
Петкова, Донка 186 
Петкова, Екатерина 241 
Петринска, Тамара Владимирова 145 222 
Петров, Васил 88 
Петров, Венцислав 78 
Петров, Веселин 87 
Петров, Данчо 118 
Петрова, Галидия Иванова 146 158 
Попова, Жасмин 80 
Попова, Павлина 114 
Пунов, Пламен Борисов 164 
Радев, Иван 13 229 
Радева, Живка 1 
Радева, Пенка 224 225 
Райкова, Мариана 258 
Райковски, Румен Петров 85 
Рачев, Валери 75 76 272 273 
Сандева, Л. 92 
Седларски, Тодор 117 
Селени, Иван 86 
Серафимов, Серафим 184 
Сивакова, Ваня 260 
Сийгъл, Даниел 14 254 
Симеонов, Симеон В. 267 268 
Симеонова, Ралица 59 
Симеонова, Юлия Йорданова 6 255 
Славев, Теодор 44 
Славов, Станислав 114 
Славова, Мария 88 
Славчев, Здравко 89 90 
Спасов, Радослав 15 231 
Спасова, Мария 59 
Спиров, Красимир Михайлов 256 
Станев, Станимир Стоянов 198 
Станева, Анна 87 
Станчева, Йорданка 185 186 
Стоилова, Светла Димитрова 166 167 
Стоичкова, Десислава 57 
Стоянов, Милан 187 
Стоянов, П. 92 
Сукарева, Златка Георгиева 93 
Събева, Люляна Иванова 173 
Тагарев, Тодор 273 
Тепавичаров, Ангел Димитров 130 
Тимошенко, Елена 257 
Титянова, Екатерина 148 
Тодоров, Антоний 63 
Тодоров, М. 266 
Тодорова, Велина 87 
Тодорова, Маргарита 189 
Тонкова, Евгения 118 
Топузов, Димитър 95 
Тотков, Георги 253 
Тотков, Георги Атанасов 241 258 259 260 261 
Тоцев, А. 266 
Трайкова, Евелина Красимирова 43 194 
Узунова, Юлия Добрева 119 
Уитби, Памела 199 
Улф, Франки Авалон 147 
Филипов, Кольо 133 269 
Фрай, Къртис 235 
Фройд, Зигмунд 17 18 
Фром, Ерих 19 97 
Хаджиев, Кирил Илиев 168 
Хаджинеделчева, Калина 99 
Харизанов, Ангел 189 
Харизанова, Вили 189 
Хелмке, Матю 239 
Хинковски, Симеон 15 231 
Хитов, Митко 104 
Хлебаров, Любомир Г. 163 
Христина, Севдалина 118 
Христов, Христо Атанасов 198 
Хъдсън, Ендрю 239 
Хъдсън, Пол 239 
Цанков, Георги 190 
Цанкова, Цанка 87 
Цачевски, Венелин 76 
Цветанска, Силвия Илиева 262 
Цонев, С. 92 
Чиприянов, Михаил 8 
Чиприянова, Ана 230 232 
Чифлигарска, Ани 250 
Чобанов, Петко Станков 2 7 102 120 
Шанова, Михаела 56 58 
Шивергева, Маргарита 114 
Ямболиев, Теофил Ангелов 204 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Зограф" и Русенската епархия 13 229 
Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM symposium "Intelligent manufacturing and automation: Power of knowledge and creativity", 23-26th November 2011, Vienna, Austria 193 
Arms availability and the situation of civilians in armed conflict 20 
Compendium of case studies of international humanitarian law 33 
Constraints on the waging of war 25 
Dictionary of the international law of armed conflict 37 
European community law 23 
Farm Management 169 
Field service management 191 
Geography and history for "Erasmus" students 226 
Great expectations 207 
How does law protect in war? 32 
Human biology 134 
Integration rights and practices with regard to recognised refugees in the Central European countries 24 
Monitoring the EU accession process: Judicial independence 28 
National measures to repress violations of international humanitarian law (civil law systems) 29 
Politics, military operations and humanitarian action: an uneasy alliance 22 
Protocols additional to the Geneva conventions of 12th August 1949 30 
Repression of breaches of the law of war committed by individuals 21 
Respect for international humanitarian law 31 
The Best of Oscar Wilde 208 
The Fountains of paradise 206 
The Geneva conventions of August 12th 1949 34 
The protection of women in international humanitarian law 26 
The Russian crisis and its fallout 35 98 
Twenty seventh] 27th International conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 31 October-6 November 1999 36 
Ubuntu без тайни 239 
Young People in European Bulgaria 27 
Автоимунни болести в клиничната практика 135 
Автомобилни ел[ектрически] схеми и електрообзавеждане 154 160 
Автотракторни двигатели 168 
Административнопроцесуален кодекс 88 
Аеродинамика на летателните апарати 162 
Анатомия на кризата 99 
Андрагогика 242 
Ароматни треви и сухи подправки 174 
Атлас на болестите по земеделските култури 185 
Банково дело 101 
Бедност и социална структура в преходните общества 86 
Библиотеки, четене, комуникации 1 
Биотехнологии и биотехнологични постижения 69 132 
Болести и неприятели по лозата 189 
България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности? 44 
България и Балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз 76 
България и Европейският съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана 75 272 
Българска литература 209 
Български език, литература и е-обучението 241 
Българско-английски речник 39 
В безопасност ли е детето ви в интернет? 199 
Въведение в приложната криминология 85 
Въззивно производство по наказателни дела 71 
Да имаш или да бъдеш 19 97 
Да направим собствен сайт 196 234 
Данъчни престъпления 52 
Данъчно право 89 90 
Двигатели с вътрешно горене 163 164 
Диагностика и лечение на остри мозъчни инсулти 136 
Диагностика и хирургично лечение на първичните интракардиални тумори 140 
Дисциплина без драма 14 254 
Докторантски сборник 2014 56 57 58 59 
Дрян 180 
Еnglish practice for PhD students 205 
Европейската конвенция за правата на човека и българското законодателство и съдебна практика: пет години след ратификацията 60 
Езиците и писменостите на древните цивилизации 3 217 
Електроенергетика 155 156 157 
Епоха на растежа 104 
За фонологичния статус на меките съгласни във влашкия диалект в Северозападна България 220 
Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език 224 225 
Заразни болести по животните 142 
Здравни грижи при гинекологични заболявания 143 
Земна механика. Фундиране 264 
Играта за педагогически цели 244 
Избори и избирателни системи 68 
Използване на физическа сила от органите на полицията 53 
Икономика на енергетиката 100 153 
Икономически теории 117 
Инженерна геология и хидрогеология 133 269 
Иновации 105 
Институционална икономика 108 
Интернационализация на висшето образование в Европа 240 
Ислямът и забулването на жените в Арабския свят 9 
Историческа социология на наказателните политики в България 62 
История на българското образование 246 
Кайсията 173 
Качество на демокрацията в България 63 
Колективната мъдрост 41 
Коментар на Кодекса на труда 73 
Компетентностен подход в обучението по първия (българския) език - начален етап на основната образователна степен 218 
Конституционно-правен статус на гражданите 77 
Контрол и диагностика на производствена техника в машиностроенето 200 
Корпоративна престъпност 64 
Краставицата : отглеждане, болести и неприятели 171 
Криминологията в България в периода на преход : Проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението 66 
Кръгла маса "Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България", Свищов, 23 октомври 2015 г. 107 
Латински език и фармацевтична терминология 145 222 
Лексикология и фразеология на българския език 212 
Лешник : отглеждане, болести и неприятели, стокови качества на плодовете, икономическа ефективност 170 
Лингвокултурология 216 
Литература за деца и юноши на английски език 210 
Литературни пейзажи 214 
Майкрософт] Microsoft Office 2016 235 
Маркетингова диагностика 119 
Медицинска електронна апаратура 146 158 
Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 20-21 ноември 2015 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
Международна юбилейна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения", Свищов, 30-31 октомври 2015 г. 70 
Международно наказателно право 50 
Международно публично право 40 
Методи и техники за активно учене 250 
Методика на е-обучението 259 
Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Капацитетът на съдебната власт 72 113 
Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2014 - 2015 114 
Наука, образование, сигурност 271 
Научна международна конференция Съвременни управленски практики VIII, Бургас, 6-7юни 2014 115 
Начално ограмотяване в променящия се свят 219 249 
Неорганична химия 131 
Нищожност на брачния договор 95 
Нормативни документи за проектирането 265 
Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008-2015) 74 
Облигационно право 54 93 
Обработка на медицински изображения 139 195 
Образователната система в Търново (1878-1912) 6 255 
Образуване на досъдебно производство 51 
Обща и професионална дидактика 256 
Обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 45 
Овцевъдство у нас и в Европа 183 
Организация и управление на железопътния транспорт 167 
Организация на управленската дейност 106 192 
Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки 65 
Отглеждане на зеле 177 
Отглеждане на краставици 176 
Отглеждане на пчели и методи за високи добиви 190 
Отглеждане на цитруси 184 
Отглеждане на череши 178 
Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника 78 
Оцеляване по Дунав - От Инголщат до Нулевия километър 213 
Патладжан 179 
Педагогика на ранното детство 251 
Педагогическо общуване за практически цели 262 
Планът за генна терапия 138 
Полифункционалното Да в българския език 215 
Помаците: версии за произход и съвременна идентичност 79 
Право на Европейския съюз 80 
Православная энциклопедия 10 11 12 
Правото на лична свобода и сигурност 67 
Практически български език 211 
Практическо ръководство по тримерен печат 237 
Превантивната политика и съвременната престъпност 81 
Превенция на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци 42 
Преводи на млади преводачи 223 
Предучилищна педагогика 245 
Престъпност в сферата на електронните платежни инструменти 43 194 
Приложна теория на еластичността и пластичността 130 
Природа на държавния сектор 48 103 
Природни науки, технологии и социални светове 5 82 
Проблеми на гражданско-военните отношения в България : Подходи за усъвършенстване на граждански контрол над въоръжените сили 273 
Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури 159 238 
Психология на несъзнаваното 18 
Психология на сексуалността 17 
Пчели и пчеларство 187 
Първа седмица на правото между България и Испания - Реформа на съдебната система в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз 83 
Работа на учителя в интеркултурна среда 252 
Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите 118 
Разследване на престъпленията тероризъм и трафик на хора 84 
Разузнаването в международните отношения 38 270 
Растителна защита 186 
Рефлексология 147 
Рецепция на руската литературна класика в България 1878-1912 4 221 
Рискметрия в екологичната сигурност 128 
Робството и българското наказателно право 49 
Ръководство за практическо обучение по социална работа 274 
Ръководство за упражнения по стеганография 198 
Ръководство по геотехника 266 
Свети Димитрий Басарбовски - светец на два народа 15 231 
Свободният софтуер в е-обучението 253 
Семеен кодекс 87 
Си] C++ в примери и задачи 122 233 
Сиско] Cisco - компютърни мрежи 197 236 
Ситроен ZX, Xantia, Xsara 165 
Сливови насаждения 182 
Случайността е другото име на Бога 230 232 
Социално и здравно осигуряване 2016 46 
Социално осигуряване 2016 година 91 275 
Специално образование и е-обучението 260 
Спомени 248 
Спомени и размисли 228 
Статика на строителните конструкции 267 268 
Статистика 61 123 
Статистически справочник 92 
Страхът аутизъм 144 
Състояние и проблеми на сдруженията на юристите в България и ролята на правната професия в процеса на присъединяване към Европейския съюз 94 
Термично обработване на сплави 203 
Тестът в е-обучението 258 
Технологии высокоскоростного деформирования материалов 201 
Технологии и системи за управление на влаковете 161 
Технологична екипировка 202 
Технология на заваряването в машиностроенето 204 
Трудове на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология 96 
Търговска експлоатация на транспорта 166 
Тютюнопроизводство за фермери 188 
Увод в е-обучението 261 
Учебник по нервни болести 148 
Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите от специалност "Социална педагогика" 247 
Физика за студенти чужденци (медицински специалности) 129 
Физиология на човека 141 
Философия и общество 16 
Финансиране на международната търговия 116 
Формиране на комуникативни умения 47 243 
Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието 2 7 102 120 
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от XXI век (съвременни аспекти) 137 
Черешови насаждения 181 
Четвърти] IV Есенен научно-образователен форум "Учителят и модернизирането на образованието - национални и европейски практики", София, 14-15 ноември 2014 263 
Чудото Монтесори : или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания 257 
Юбилейна библиография на катедра "Стратегическо планиране" (2005-2015) 8 
Юбилейна международна научна конференция "Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите", Свищов, 20-21 ноември 2015 г. 121 
Южноафриканска република 55 227 
Ябълката : гъсти овощни насаждения 175 
Ягодоплодни култури 172 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоимунитет и автоимунни болести 135 
Автоматизация на производството 193 
Административно право 88 
Аеродинамика 162 
Английска литература 210 
Английска литература - драма 208 
Английска литература - романи 206 207 
Английски език 205 
Ароматни растения. Растения, които се използват като подправки 174 
Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 144 
Балкански страни - политика, икономика 76 
Банки - банково дело - България 101 
Библиография 8 
Библиотечно дело - библиотекознание 1 
Биографии 15 214 231 
Биографии - спомени 228 
Биографии на български творци, исторически личности ... 230 232 
Биотехнологии 69 132 
Болести и вредители (в растениев. ) 185 
Болести на сърдечно-съдовата система 140 
Болести на червата 137 
България - външна политика 75 76 272 
България - обществено устройство и обществени отношения 87 
България - статистически данни 92 
България - стопанство - конференции 107 121 
Българска литература - пътеписи 213 
Българска литература. Литературна критика 209 214 241 
Българска православна църква 13 229 
Български език 218 224 225 241 
Български език - лексикология - лексика - речници 212 
Български език - правопис 211 
Български език - синтаксис 215 224 225 
Български език и литература 219 249 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 212 
Видове социално разслоение - социална структура 86 
Висше образование - Европа 240 
Висши училища, икономически - Свищов - история 8 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 75 272 
Военно дело 38 270 273 
Война. Социология на войната 20 21 22 25 26 29 30 31 32 33 34 37 
Възпитание и образование 252 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 199 251 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 252 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 6 255 
Външна политика - България 44 
Външна търговия. Международна търговия. Външнотърговска политика. Мита 116 
Въоръжени сили в цялост 273 
География - Африка 55 227 
География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 226 
Грижи за болния. Хигиена на болния 143 
Данъци. Такси. Налози 52 
Данъчно право 90 
Двигатели с вътрешно горене 163 168 
Двигатели с вътрешно горене - учебник 164 
Демокрация - България 63 
Детска и педагогическа психология 14 254 262 
Детска литература - Учебници 210 
Диагностика на сърдечните болести - електрокардиография - сърдечно-съдова система 140 
Дидактика - учебници за ВУЗ 256 
Дидактически игри 244 
Договори - България - правни проблеми 74 
Духовен живот 19 97 
Европейски съюз - външна политика 44 75 76 272 
Европейски съюз - икономическа политика 72 113 114 
Европейски съюз - правни проблеми 28 72 113 
Европейски съюз - право 23 
Европейски съюз - съдебни органи 28 
Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 218 
Езикознание - лингвокултурология 3 216 217 
Езици за програмиране - C++ 122 233 
Екологичен риск 128 
Електромагнити - техническо приложение 201 
Електрообзавеждане 154 160 
Електротехника 155 156 157 
Естествени науки - конференции 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 161 
Жизнено равнище 86 
Заваряване и родствени процеси 204 
Законодателство - България - Европейски съюз 60 
Занимания в предучилищна възраст 251 
Запомнящи устройства -цифрови 139 195 
Защита на информация - компютърни мрежи 198 
Защита на информацията 199 
Зеленчукови растения - агротехника 177 179 
Зеленчукопроизводство - наръчници и ръководства 171 176 
Земеделски култури 185 
Земна механика. Строително почвознание. Инженерна геология. Класификация на почвите. Изследване 133 264 265 266 269 
Избирателно право 68 
Избори - обществено мнение -обществено-политическа дейност - пропаганда 68 
Издателско дело. Книгоразпространение 4 221 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 10 11 12 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 197 236 
Изчислителни системи - наръчници и ръководства 196 234 
Икономика на енергетиката 100 153 
Икономическа политика - България 114 
Икономически кризи 35 98 
Икономически науки 108 
Икономически науки - конференции 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
Икономически растеж 104 
Икономически теории 117 
Икономическо положение. Конюнктура. Стопанска структура-развитие. Икономически растеж. 104 
Имунология, патологична 135 
Имунохематология 135 
Иновации 105 
Интелектуална собственост 69 132 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 9 
История 226 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 196 234 
Компютърни мрежи 197 236 
Костилкови плодови растения 180 181 182 
Краезнание - Русе 13 229 
Криминалистика 66 
Криминална социология 85 
Криминология 66 81 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 145 222 
Леки автомобили 154 160 
Леки автомобили - подръжка, обслужване, ремонт 165 
Лозарство - опазване на насажденията 189 
Маркетинг на стопанските предприятия 115 
Масажи и механотерапия 147 
Машини и устройства за обработка на данни, електронни 43 194 
Медицина - автоматизация - учебници за ВУЗ 139 195 
Медицина - акушерство и гинекология 143 
Медицина - ветеринарна 142 
Медицина - нервна система - парези 148 
Медицинска биология 134 
Медицинска генетика 134 
Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 146 158 
Международни отношения 38 270 
Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 35 98 
Международно наказателно право. Екстрадиция (правни аспекти) 50 
Международно публично право 40 
Металорежещи машини 202 
Методи на управление. Мениджмънт 106 115 192 
Методика на преподаване на български език 219 249 
Механизми и предавки -разчет, изчисления 159 238 
Механика - строителна 267 268 
Механика на деформируемите тела, пластичност 130 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация. Здравина 130 
Младеж - България 27 
Наказателен процес - България 51 71 
Наказателно право 43 84 194 
Наказателно право - България 52 
Наследствено право 78 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 2 5 7 82 102 120 
Национална сигурност 271 
Национални малцинства 79 
Начални училища - учебно-възпитателна работа - сборници 250 
Неорганична химия 131 
Нотариат - България - законодателни и директивни материали 74 
Нутригенетика 138 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 54 93 
Обработка чрез рязане - приспособления, инструменти 200 
Образование - България - история 246 
Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 252 263 
Образователна политика 263 
Обучение - методи 250 
Обучение в цялост (Подготвяне на урока) 258 
Обща типология на обществата 63 
Обществени науки 56 57 58 59 
Обществени науки - конференции 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 91 275 
Общество. Социална структура 5 82 
Общи проблеми, които влияят върху благосъстоянието 86 
Овощарство - Агротехника 173 178 
Овощни градини 175 
Овцевъдство 183 
Околна среда - замърсяване - учебници за ВУЗ 128 
Операционни системи 235 239 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 53 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 106 192 
Организация на производството (на производствения процес) 191 
Организация на селскостопанското производство 169 
Органични заболявания на главния мозък. Церебропатии 136 
Орехоплодни растения 170 
Основни задачи на общественото управление 45 
Отглеждане на растенията 181 
Отношението към човешкото общество 16 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 119 
Пари. Валута. Евро 116 
Патенти 105 
Педагогика - специална - учебник 242 
Педагогическа психология 262 
Педагогическа психология в началното училище 262 
Помощни науки на наказателното право. Криминология. Криминалистика 96 
Права на човека 21 22 25 26 30 31 32 33 34 36 
Права на човека - България 53 
Права на човека - Европа 24 60 67 
Право - държавно 77 
Право - наказателно право 49 
Право - финансово 89 
Право - хуманитарно 20 21 22 24 25 26 29 30 31 32 33 34 36 37 
Право на Европейския съюз 80 
Право. Наука за държавата и правото 39 
Предучилищна възраст - занимания 245 
Престъпления - компютърни 43 194 
Престъпления - подправяне и фалшифициране 42 
Престъпност - България - социологични проблеми 62 
Престъпност - превенция 81 
Приложен софтуер 159 238 
Приложни програми 253 
Професионално образование - учебници за ВУЗ 256 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 144 
Психоанализа 18 
Психология на пола 17 
Пчеларство 187 190 
Работна сила - кадри - производствени взаимоотношения - трудови условия 106 192 
Разузнавателни служби 38 270 
Рационализация на педагогическия процес 241 253 258 259 260 261 
Регионална икономика 118 
Религия - ислям - речник 79 
Румънски език 220 
Руска литература - повести - разкази - новели 223 
Руска литература - поезия, стихове 223 
Руска литература - превод в България - история 4 221 
Семасиология 3 217 
Семейно възпитание 14 254 
Семейно право 87 95 
Системи на възпитание и образование 257 
Софтуер 239 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 122 233 
Софтуерни продукти 235 
Социална педагогика 47 243 247 274 
Социална психология 262 
Социалната наука 65 
Социални проблеми 274 
Социално осигуряване 46 
Социално поведение 19 97 
Социално положение - България 70 
Социография 55 227 
Социологически изследвания 27 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 47 243 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 41 
Специална терминология. Подреждане на думи тематичен признак 39 
Специални договори (отделни видове) - България 45 
Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства* 237 
Статистика 65 92 
Статистика - математическа теория 61 123 
Стопански кризи 99 
Стопански предприятия - икономика 48 103 
Стопански престъпления - България - предотвратяване 64 
Съдопроизводство - България 83 94 
Съдопроизводство - Испания 83 
Сърдечно-съдова хирургия 140 
Театър 230 232 
Термична обработка на металите 203 
Терористични действия 84 
Техника - конференции 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
Технико-икономически анализ на производството 107 
Транспорт - търговска експлоатация - учебници за ВУЗ 166 167 
Трудови отношения 73 
Трудово законодателство 73 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 46 
Туризъм 213 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 39 
Търговско право - България - конференции 107 
Тютюнопроизводство 188 
Университети 248 
Фактори на икономическото развитие 2 7 102 120 
Физика 129 
Физиология 141 
Философия 16 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 39 
Форми на предучилищно възпитание 251 
Формообразуващи операции 201 
Фройдизъм 18 
Хигиена на храненето. Режим на хранене 138 
Хидрогеология 133 269 
Християнска религия 10 11 12 15 231 
Цитрусови плодови растения. Черничеви растения 184 
Чужда литература - поезия (за преводна литература) 223 
Ягодови растения 172 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D принтиране 237 
BMW 154 160 
C/C++ (език за програмиране) 122 233 
CISCO 197 236 
ERASMUS 226 
Excel 235 
Fiat 154 160 
Ford 154 160 
Linux 239 
Microsoft Office 235 
Opel Kadett 154 160 
Power Point 235 
Ubuntu 239 
UNITECH 109 110 111 124 125 126 149 150 151 
Volkswagen Golf/Jetta 154 160 
Word 235 
автоимунни заболявания 135 
автоматизация на производството 193 
автоматизирано проектиране 159 238 
адвокатска колегия 94 
административни нарушения 52 
административно право 88 
администриране на сайт 196 234 
аеродинамични характеристики 162 
аеродинамично моделиране 162 
аксиология 216 
актьорство 230 232 
акумулативни тестове 258 
акушерство 143 
анализ на демокрацията 63 
английска литература 206 207 208 210 
английски език 205 
андрагогика 242 
антитероризъм 271 
арония 172 
асемблиране на 3D принтер 237 
аутизъм 144 
балкански страни 76 
банки 99 101 
бедност при посткомунистическия преход 86 
бежанци 24 
бели биотехнологии 69 132 
бензинов двигател 168 
бенчбрандинг 119 
библиография на ВУЗ 8 
библиотекознание 56 
библиотечно дело - България 1 
бизнес модели 119 
биографии 214 230 232 
биографични данни 228 
биомедицина 69 132 
биотехнологични постижения 69 132 
благосъстояние 86 
блогове 196 234 
болести и вредители (в растениев. ) 186 
болести на червата 137 
болести по животните 142 
борба с престъпността 66 
боровинка 172 
бранд експертиза 119 
брачен договор 74 95 
българи мюсюлмани 79 
България 92 
българо-мохамедани 79 
българска икономика 114 
българска литература 209 213 214 
българска литература и критика 214 241 
българска православна църква 13 229 
български език 129 211 212 215 218 224 225 241 
български език и литература 219 249 
български манастири 13 229 
българско законодателство 60 
ветеринарна медицина 142 
видове данъци 89 
видове инсулт 136 
видове скали 133 269 
висше образование 240 248 259 
висше образование - Европа 240 
висши училища 248 
влакови състави 161 
влашки диалект в Северозападна България 220 
военен трибунал 29 
военна отбрана 75 272 
военна сигурност 271 
военнонаказателно право 20 21 22 25 26 29 30 31 32 33 34 37 
военнопленници 26 30 33 34 
военнополеви болници 30 34 
войната 20 25 29 31 32 37 
възгледи на Фройд 17 
въззивен съд 71 
въззивно производство 71 
възобновяеми източници на енергия 155 156 157 
възпитание и образование 252 
възпроизвоствен контур 104 
външна политика - България 44 75 76 272 
въоръжени конфликти 20 25 29 30 31 32 34 37 
въоръжени сили 75 272 273 
въоръжение 20 
вътрешна политика 79 
газотурбинни двигатели 163 
генна терапия 138 
генно инженерство 69 132 
география 55 226 227 
географски изследвания 226 
гинекологични заболявания 143 
глобализация 121 
горене 163 
горива 164 
горивни уредби 168 
готварски рецепти 174 
готварство 174 
градинарство 172 185 
градски релсов транспорт 167 
граждани на ЕС 80 
гражданска защита 271 
граждански права 53 77 
граждански протести 63 
гражданско общество 63 273 
граматика 145 218 222 
грейпфрути 184 
гроздопроизводство 189 
Да-изречения 215 
данъци 52 90 
данъчен контрол 89 
данъчни задължения 90 
данъчни последици 90 
данъчни престъпления 52 
данъчно законодателство 89 
данъчно право 90 
двигатели с вътрешно горене 163 168 
двигателна система 148 
движение на влаковете 161 
декоративни растения 186 
демография 92 
демократичен преход 44 
демокрация - България 63 
депресивна икономика 35 98 
детска престъпност 81 
детска психология 14 254 
детски игри 244 
деформационен метод 268 
деформация на металите 201 
деформируеми системи 267 268 
деформируеми тела 130 
диагностика (медиц.) 140 
диагностична апаратура 146 158 
дидактични игри 244 
дизелов двигател 168 
дисперсни системи 131 
дистанционно обучение 259 
домашно възпитание 14 254 257 
допълнително пенсионно осигуряване 46 
досъдебно производство 51 
драма 208 
драматургия 230 232 
древни писмености 3 217 
древни религии 3 217 
древни символи 3 217 
древни цивилизации 3 217 
дрян 180 
духовен живот 19 97 
духовна просвета в България 246 
държавно право 77 
държавно участие 48 103 
е-българистика 241 
европеистика 56 59 
Европейска асоциация на съдиите 94 
европейска интеграция 27 
европейска политика 44 
европейски директиви 23 
европейски нормативни документи 266 
Европейски съд по правата на човека 67 
Европейски съюз 28 72 113 114 
Европейски съюз - външна политика 44 75 76 272 
Европейски съюз - правни проблеми 23 83 
европейски фондове 114 
европейски ценности 27 
европейско законодателство 23 
езиково обучение 218 
езикознание 3 216 217 
екологична сигурност 128 
екологични проблеми 128 164 
експериментална педагогика 245 
експлоатация на автомобила 165 
еластичност 130 
електрически мрежи 155 156 157 
електрически системи 164 
електрически схеми 154 160 
електроенергийна система 155 156 157 
електронен тест 258 
електронни курсове 253 
електронни плащания 43 194 
електронни разплащателни услуги 43 194 
електронно обучение 253 258 259 260 261 
електрообзавеждане на транспортни средства 154 160 
електропреносни системи 155 156 157 
енергетика 99 100 114 153 
енергийни предприятия 100 153 
етнически произход 79 
железни сплави 203 
железопътен транспорт 167 
железопътни возила 161 
жизнено равнище 86 
заболявания на главния мозък 136 
забулване на жените 9 
заваръчни технологии 204 
завещание 74 
заготовки 202 
задачи 122 233 
задължения 54 
задържане 53 
закони 45 87 
замърсяване на околната среда 128 
занимания за деца 251 
запалителни уредби 163 
заразни болести 142 
защита на детето 87 
защита на информацията 198 199 
защита на компютърните мрежи 198 
защита на цивилното население 20 25 30 32 34 
здравни грижи 143 
здравно осигуряване 46 
зеле 177 
зелени биотехнологии 69 132 
зеленчукови градини 171 176 177 
зеленчукови култури 171 176 177 185 
зеленчукопроизводство 171 176 177 179 
земеделски култури 185 
земна механика 266 
земни съоръжения 133 264 269 
Зографски манастир 13 229 
зонотерапия 147 
зъбчати механизми 159 238 
зъбчати предавки 159 238 
избирателни права 68 
избирателни процедури 68 
избирателни системи 68 
избори 68 
издателска дейност 1 4 221 
измерване на риска 128 
изображения 139 195 
източноправославна църква 10 11 12 
икономика 2 7 102 107 108 109 110 111 112 120 121 124 125 126 127 149 150 151 152 
икономическа криза 35 98 
икономически кризи 99 104 
икономически теории 117 
икономически учения 117 
икономически школи 117 
имотни измами 81 
имунитет 135 
имунотерапия 135 
имуществена отговорност 95 
индустриални биотехнологии 69 132 
инженерна петрография 133 269 
инсталиране на сайт 196 234 
институционализъм 108 
институционална система на ЕС 80 
интегрирано управление 191 
интерактивни методи 47 243 
интеркултурна комуникация 252 
интернационализация на висшето образование 240 
интернет 196 199 234 
инфекциозни болести 142 
информационни ресурси 1 
информационни технологии при обучителни трудности 260 
информационно осигуряване 118 
ислямска доктрина 9 
ислямска мода 9 
ислямски тероризъм 44 
исторически изследвания 57 59 
исторически теории 79 
история 5 82 226 
история - България 13 229 
история на православната църква 15 231 
история на разузнаването 38 270 
история на Русе 248 
история на физиологията 141 
казуси 93 
кайсия 173 
капиталов пазар 101 
кибербезопасност 271 
класическа литература 207 208 
класически тест 258 
клинична имунология 135 
кодекс на труда 73 
кодиране на информация 198 
колективна отбрана 75 272 
коляно-мотовилков механизъм 164 
коментар 45 88 
компютърен софтуер 239 
компютърна томография 139 195 
компютърни мрежи 197 236 
компютърни престъпления 43 194 
компютърно програмиране 122 233 
комуникации 57 
конституционно право на личността 77 
контрабандата 50 
контраразузнаване 38 270 
контрол на престъпността 66 
конференции 1 2 7 30 36 66 70 79 81 102 107 109 110 111 112 120 121 124 125 126 127 149 150 151 152 
коригиране на болести 138 
корпоративни нарушения 64 
костилкови плодове 173 178 180 181 182 
кохезионни фондове 114 
краезнание 13 229 248 
краставици 171 176 
краудсорсинг 41 
кризисна ситуация 247 
криминалистични изследвания 96 
криминология 85 
криптиране на данни 198 
кулинария 174 
култура 216 
културно-просветни дружества 246 
културология 59 
къпини 172 
лазарет 30 34 
латински език 145 222 
леки автомобили 154 160 165 
лексемика 212 
лексикография 212 
леска 170 
лечебни техники 147 
лечение 136 
лешници 170 
лимони 184 
лингвистика 216 
листова щамповка 201 
литература за деца и юноши 210 
литературна класика 4 221 
литературна критика 209 
лица със специални образователни потребности 260 
лишаване от свобода 67 
логистика 166 
лозарство 189 
лозова култура 189 
макроикономика 99 
макроикономически аспекти 121 
малини 172 
мандарини 184 
маркетинг 2 7 102 115 119 120 
маркетинг-одит 119 
масажни техники 147 
математика 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
математически модел на диагностиране 200 
материалознание 203 
машиностроене 202 204 
медии 57 
медийни изследвания 58 
медицина 134 141 
медицинска апаратура 146 158 
медицинска биология 134 
медицинска генетика 134 
медицинска електроника 146 158 
медицински грижи 25 30 34 
медицински изследвания 139 195 
медоносна пчела 187 190 
медоносни растения 190 
междуличностна комуникация 47 243 
международен военен съд 50 
международен договор 40 
Международна асоциация на прокурорите 94 
международна конференция 60 183 
международна политика 35 38 98 270 
международна престъпност 49 84 
международна среща 29 
международна търговия 116 
международни икономически отношения 105 
международни конвенции 20 21 22 24 25 26 29 30 31 32 33 34 36 37 60 
международни конференции 193 
международни отношения 35 38 44 98 270 273 
международни права 40 
международни стандарти 53 
международно наказателно право 21 22 26 33 
международно право 20 24 25 29 31 32 37 40 50 
международно публично право 40 
международно съдебно сътрудничество 83 
меки съгласни 220 
мениджмънт 2 7 102 106 115 120 192 
мениджмънт на предприятия 191 
мениджмънт на продажбите 119 
местен потенциал 118 
местни ресурси 118 
местопроизшествия 96 
металообработване 203 
металургични процеси 204 
метод на гранично равновесие 268 
метод на преместванията 268 
методи и форми на обучение 250 
методи на заваряване 204 
методи на обучение 244 257 
методи на управление 115 
методика на е-обучението 259 
методика на обучение 261 
методика на обучението 260 
методика на преподаването 219 249 
методики и практики 241 
механика на почвите 266 
механика на флуидите 162 
миграционно право 24 67 
модели за обучение 261 
монокултурно взаимодействие 104 
наказателен кодекс 49 
наказателен процес 71 
наказателно право 49 50 51 52 71 
наказателно-процесуално право 60 
намеса на държавата 48 103 
наредба 265 
насилие 62 
наследствени права 78 
наследствено право 87 
наследство 74 78 
НАТО (Северноатлантически пакт) 44 
натурализация 24 
наука 5 82 
научна информация 1 
научна фантастика 206 
научно-технически прогрес 104 
национална идентичност 79 
национална отбрана 273 
национална правна система 29 
национална сигурност 271 
национално данъчно право 89 
национално законодателство 28 29 31 
начална училищна педагогика 210 
начални основи 218 
невербална комуникация 47 243 
невменяемост 81 
неврологични заболявания 148 
неврология 148 
неврорехабилитация 148 
неокономика 104 
неорганична химия 131 
нервна система 148 
несъстоятелност 74 
номотетична педагогика 245 
нормативни актове 91 275 
нормативни документи 265 
нормативни изисквания 265 
норми за проектиране 265 
нотариална дейност 74 
нутригенетика 138 
облигационно право 54 93 
обработка на данни 61 123 
обработка на материалите 201 
образна диагностика 139 195 
образование 6 251 255 263 
образование в България 114 246 
образование в интеркултурна среда 252 
образование в информационното общество 261 
образование за възрастни 242 
образователен мениджмънт 263 
образователна политика 263 
образователна система 6 255 
образователни системи 257 
образователни технологии 263 
обучение 256 
обучение на специални групи лица 252 
обучение по сигурност 271 
обществен контрол 48 103 
обществени науки 65 
обществени поръчки 45 114 
обществено управление 45 48 87 103 
обществено-политическа дейност 68 
общество 5 19 82 97 
общностно право 23 
овощарство 170 173 175 178 180 181 182 
овощни култури 175 
овцевъдство 183 
околна среда 128 
ономика 212 
онтологична педагогика 245 
операционни системи 235 239 
описателна статистика 65 
орехоплодни култури 170 
оръжия 20 
оръжия за масово поразяване 25 
осигуряване 46 
основно образование 250 
отбрана на страната 271 
отглеждане на растения 181 
отглеждане на цветя 186 
отношения на България с ЕС 80 
пазар на труда 99 
пазарен преход 86 
пазарно стопанство 48 101 103 
парламентаризъм 31 
патенти 105 
патентно право 105 
патладжан 179 
педагогика 251 
педагогически методи 247 
педагогическо общуване 262 
пенсионно осигуряване 46 91 275 
пиар 57 
пилотно фундиране 264 265 
плаване 213 
пластичност 130 
плодове 175 
плоско фундиране 265 
повести 223 
подвижни товари 267 
подготвяне на урока 258 
поддръжка и ремонт 165 
подпорни стени 264 266 
подправки 174 
подправяне на пари 42 
политика на сигурността 75 76 272 
политическа корупция 63 
политическо участие 63 
политологически изследвания 58 59 
политология 56 
полифункционалното Да 215 
полицейски арест 53 
полицейско насилие 53 
полиция 53 96 
помаци 79 
помело 184 
портокали 184 
права на собственост 108 
права на човека 21 22 26 30 33 34 36 40 53 77 
права на човека - ЕС 60 67 
правна уредба 53 
правни аспекти 115 
право 39 50 56 
право на Европейския съюз 80 
право на образование 24 
право на отмяна 78 
право на труд 24 
право на убежище 24 
правопис 211 218 
правораздаване 83 
пране на пари 81 
прграмно осигуряване 237 
превенция на престъпността 64 66 81 
преводна литература 4 221 223 
предварителен договор 95 
предварително производство 51 
предикативна педагогика 245 
предложения за усъвършенстване 88 
предучилищна и начална педагогика 244 
предучилищно възпитание 251 
престъпления 96 
престъпност 62 85 
приложен софтуер 159 238 
приложни коментари 91 275 
приложни програми 253 
примерни задачи 122 233 
присъединяване 28 72 83 113 
проблеми на младежта 27 
проблемно обучение 256 
програмирано обучение 256 
проективна педагогика 245 
проектиране на детайли 159 238 
проектиране на електропроводи 155 156 157 
проектно финансиране 118 
производствени предприятия 191 
прокуратура 94 
просвета 6 255 
просветни дейци 6 255 
противообществени прояви 81 
профилактика 136 
психиатрия 144 
психоанализа 18 
психологически изследвания 58 
психология 17 18 56 
психология на сексуалността 17 
психопатология 81 
публичен сектор 48 103 
публична администрация 56 
пунктуация 211 
пчеларство 187 190 
пътеводител 55 227 
пътеписи 213 
развитие 5 82 
развитие на избирателната система 68 
разкази 223 
разочарование 63 
разпределение на труда 104 
разузнавателни служби 38 270 
разширяване на ЕС 28 44 
растениевъдство 181 185 
регати 213 
регионална икономика 118 
режещи инструменти 202 
реклама 57 
религия 19 97 
ремонт на автомобили 165 
рентгенографска техника 139 195 
реторика 59 
рефлексна дейност 148 
рефлексни зони 147 
рехабилитация 136 
речева комуникация 47 243 
речник, терминологичен 37 39 
родителски авторитет 14 254 
ролеви игри 47 243 
роман 206 207 
румънски език 220 
руническа писменост 3 217 
руска литература 4 221 223 
руска православна църква 10 11 12 
сборник доклади 81 
светци 15 231 
свободно движение на стоки 23 
свободно движение на хора 23 
селско стопанство 169 
семантика 212 
семейни отношения 14 254 
семейно възпитание 14 199 251 254 257 
семейно право 87 
сетивност 148 
силов метод 268 
сини домати 179 
синтаксис 215 224 225 
системи за управление 200 
скална механика 133 269 
скални манастири 15 231 
скалообразуващи минерали 133 269 
слива 182 
словосъчетания 224 225 
смесообразуване 164 
софтуер 122 233 235 253 
социален контакт 47 243 
социална дейност 274 
социална педагогика 47 242 243 247 274 
социална политика 23 114 
социална психология 262 
социални науки 65 70 
социални придобивки 24 
социални процеси 27 
социално осигуряване 91 275 
социално поведение 262 
социално-икономическа практика 70 
социално-педагогически институции 247 
социологически изследвания 58 
социологически проучвания 27 
специална педагогика 242 
специални договори 45 
специални разузнавателни средства 271 
специфика на обучението 218 
спомени 228 
спомени за социализма 86 
стандарти 266 
статистика 92 
статистически анализ 61 123 
статистически данни 61 123 
статистически методи 65 
статически системи 267 268 
стеганографски програми 198 
стихове 223 
стопанска дейност 100 153 
стопанска криза 35 98 
стопански обединения 105 
стопанство 121 
строеж на атома 131 
строителна механика 267 268 
субектна педагогика 245 
субстанциална педагогика 245 
счетоводна отчетност 115 
съвременна икономическа система 104 
съвременни аспекти 137 
съвременни тенденции 261 
съвременният учител 263 
съвременно общество 70 
съдебна власт - ЕС 28 72 113 
съдебна практика 88 93 
съдебна система 28 
съдебна система на ЕС 80 83 
съдебни служители 94 
съдилища 72 94 113 
съдопроизводство - България 83 94 
сърдечно-съдови заболявания 140 
сърдечносъдова система 140 
същност 54 
такси 90 
театрална дейност 230 232 
телиономична педагогика 245 
теоретична механика 130 
теория на статистиката 61 123 
терапевтична апаратура 146 158 
терминология 145 222 
термична обработка на металите 203 
тероризъм 50 
терористични действия 84 
тест в е-обучението 261 
тестове 93 
тестове за самооценка 246 
тестове за специализирано обучение 258 
тестове по български език 211 
техника 109 110 111 112 124 125 126 127 149 150 151 152 
технико-икономически показатели 100 153 
технологична педагогика 245 
технологично оборудване 202 
технология на машиностроенето 200 
топлинни източници за заваряване 204 
транзакционни разходи 108 
Трансатлантическо споразумение 44 
трансгранична престъпност 81 
транспорт 166 
трафик на хора 49 50 84 
трудни деца 247 
трудови отношения 73 
трудово законодателство 73 
трудово право 73 
туризъм 213 
туристически справочник 55 227 
тълпата 41 
търговия 39 
търговия с роби 49 
търговия с хора 49 
търговска експлоатация 166 
търговски термини 116 
търговско право 107 
тютюнопроизводство 188 
тягови релсови състави 161 
уеб инструменти 253 
укрепване на земната основа 266 
ултразвукова диагностика 139 195 
университетски библиотеки 1 
управление на влаковете 161 
управление на персонала 106 192 
управление на риска 271 
управление на транспорта 167 
управление на фермата 169 
устройство на двигателя 163 
учебна практика 274 
учебник за ВУЗ 205 
учебник за медицински колежи 145 222 
учебно дело 246 
учебно-възпитателен процес 250 
ученици - психология 262 
учители - психология 262 
фалшиви пари 42 
фалшифициране 43 194 
фалшифициране на пари 42 
фермерски стопанства 169 
фермерство 169 
физика 129 
физика за чужденци 129 
физиология на човека 141 
физиотерапевтична техника 146 158 
филологичски изследвания 57 58 59 
философия 16 56 
философски изследвания 58 59 
философско отношениие 16 
фина настройка 237 
финанси 2 7 39 102 120 
финансови инструменти 115 
финансови механизми в търговията 116 
финансови средства 101 
фирмени аспекти 121 
фискална политика 99 
форми на възпитание 251 
форми на финансиране 116 
формообразуване 201 
фраземика 212 
фройдизъм 18 
фундаменти 264 266 
фундиране 266 
характер 19 97 
хардуер 237 
хигиена на храненето 138 
химични връзки 131 
хирургия 143 
християнска религия 10 11 12 15 231 
хронични заболявания 137 
хуманитарно право 20 21 22 24 25 26 29 30 31 32 33 34 36 37 
цитрусови култури 184 
цифрова обработка 139 195 
частна охранителна дейност 271 
Червен кръст 20 21 22 25 26 29 30 31 32 33 34 36 37 
червени биотехнологии 69 132 
череша 178 181 
читатели 4 221 
човешки общества 16 
ябълки 175 
ягодови растения 172 
ядреномагнитен резонанс 139 195 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Кънев, Митю 228 
Стратиев, Станислав 214 
Чиприянов, Никола 230 232 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азия 35 98 
Америка 3 217 
Атонски манастири 13 229 
Балкански страни 76 
Басарбово 15 231 
България 107 
България - външна политика 28 44 75 76 272 
България - вътр. политика 68 
България - икономиическа политика 114 
България - образование 246 
България - право 83 89 
България - социология 27 
Велико Търново 6 255 
Византия 13 229 
Древен Рим 3 217 
Дунав 213 
Европейски съюз 75 76 272 
Естония 28 
Женева 21 22 25 26 33 34 36 
Източна Европа 24 
Индия 3 217 
Иран 3 217 
Испания 83 
Китай 3 217 
Латвия 28 
Литва 28 
Месопотамия 3 217 
Персия 3 217 
Полша 28 
Родопски край 79 
Румъния 28 
Русе - краезнание 13 229 248 
Русе - религия 15 231 
Русия 35 98 
Словакия 28 
Словения 28 
Средиземноморски страни 3 217 
Унгария 28 
Хага 25 
Чехия 28 
Швейцария 26 
Шумер 3 217 
ЮАР 55 227