НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Арх/0/О-70Ну, П/0/О-70НуЦБ 63589

Орлоев, Никола Атанасов

   Умът. Начин на употреба. Ум за Айнщайниада / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 259 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 255-256

   ISBN * 

  

Сист. No: 43782

- 2 -

Арх/0/О-70Ни, П/0/О-70НиЦБ 63590

Орлоев, Никола Атанасов

   Изобретявай като мисловен шампион : Основни мисловни операции: логически, интуитивни, евристични / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 350 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43783

- 3 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Основи на креативно-иновационното мислене . - 2016 . - 602 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 43784

- 4 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Его-центриран хексагонален модел на креативно-иновационното мислене и решаване на творчески проблеми и задачи . - 2016 . - 521 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 43785

- 5 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 3. По пътя към креативно-иновационно творчество и съвършенство . - 2016 . - 557 с. : с фиг.

   Библиогр. с. 539-556

  

Сист. No: 43786

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 6 -

ЦБ 63583 

Древните маи : Оракулът на Кетцалкоатл  /  Състав. Мария Арабаджиева, Явор Иванов . - София : Мириам, 2008 . - 118 с. : с ил. ; 21 x 22 см . -  (Ars divinatoria)

   

   ISBN 978-954-787-053-6 

  

Сист. No: 43734

- 7 -

Арх/0/О-70Ну, П/0/О-70НуЦБ 63589

Орлоев, Никола Атанасов

   Умът. Начин на употреба. Ум за Айнщайниада / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 259 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 255-256

   ISBN * 

  

Сист. No: 43782

- 8 -

Арх/0/О-70Ни, П/0/О-70НиЦБ 63590

Орлоев, Никола Атанасов

   Изобретявай като мисловен шампион : Основни мисловни операции: логически, интуитивни, евристични / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 350 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43783

- 9 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Основи на креативно-иновационното мислене . - 2016 . - 602 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 43784

- 10 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Его-центриран хексагонален модел на креативно-иновационното мислене и решаване на творчески проблеми и задачи . - 2016 . - 521 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 43785

- 11 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 3. По пътя към креативно-иновационно творчество и съвършенство . - 2016 . - 557 с. : с фиг.

   Библиогр. с. 539-556

  

Сист. No: 43786

- 12 -

Ч2/371/С 52Мд 

Сотирова, Мая Сотирова

   Детската нестандартност / Мая Сотирова Сотирова . - Дупница : Девора МарБи, 2002 . - 153 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-152

   ISBN 954-90382-5-4 

  

Сист. No: 43743

- 13 -

Ч2/159.95/С 69Ве 

Станков, Валентин Кръстев

   Евристичните предизвикателства в съвременния свят : [Монография] / Валентин Кръстев Станков . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2002 . - 340 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 332-333 и под линия ; Рез. на англ. ез

   ISBN 954-430-926-8 

  

Сист. No: 43760

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 14 -

Ч5/347/Б 63Пс 

Бончовски, Петър

   Свободно движение на решения по гражданско правни спорове : (Република България и Европейския съюз) / Петър Бончовски . - София : Институт за държавата и правото при БАН, 2016 . - 339 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9583-33-5 

  

Сист. No: 43757

- 15 -

Ч5/343/В 38 О-м 

Велев, Огнян

   Мястото на пробацията сред наказателните санкции : (Съпоставително изследване по българското и френското наказателно право) / Огнян Велев . - София : Институт за държавата и правото при БАН, 2016 . - 852 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9583-34-2 

  

Сист. No: 43755

- 16 -

Ч5/343/К 72Дп 

Ковачева, Диана

   Противодействие на корупцията : Международноправни аспекти : [Моногр.] / Диана Ковачева . - София : Институт за държавата и правото при БАН, 2016 . - 266 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9583-32-8 

  

Сист. No: 43756

- 17 -

Ч5/347.77/.78/Л 79Ед 

Лозев, Емил Леков

   Договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми / Емил Леков Лозев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999 . - 164 с. ; 21 см

   Изд. е двуезично

   ISBN 954-430-651-Х 

  

Сист. No: 43727

- 18 -

П/349/М 94В-оЦБ 63586

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков ; Ред. Наталия Гуджева . - София : Сиби, 1998 . - 429 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 423-425 ; Предм. показалец. с. 426-429

   ISBN 954-8150-89-1 

  

Сист. No: 43740

- 19 -

Ч5/343.98/Р 97e 

Ръководство за експерти криминалисти  . - София : Българо-швейцарска програма за сътрудничество, 2016 . - 24 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Криминалистични изследвания / Костадин Кирилов Бобев, и др. . - 2016 . - 410 с. : със сн., с табл.

   Библиогр. с. 410

  

Сист. No: 43753

- 20 -

Ч5/343.98/Р 97e 

Ръководство за експерти криминалисти  . - София : Българо-швейцарска програма за сътрудничество, 2016 . - 24 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Събиране на материални следи от престъплението (веществени доказателства) / Иван Боев, и др. . - 2016 . - 287 с. : със сн., с табл.

   

  

Сист. No: 43754

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 21 -

ЦБ 63578 

Beyond the Horizon  : Practical guide to developing competitive project proposals in Horizon 2020 : e-book (epub version) / Ilina Hristova и др . - Ljubljana : RR & CO. Knowledge Centre, 2014 . - 209 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-961-93780-1-4 

  

Сист. No: 43691

- 22 -

П/339/Д 26юЦБ 63614

    Двадесета 20 юбилейна международна научно-практическа конференция "Глобални предизвикателства пред межународния бизнес"  : Сборник за доклади . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2016 . - 139 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-954-23-1131-7 

  

Сист. No: 43804

- 23 -

Арх/658/М 77Юс, П/658/М 77Юс, П1/658/М 77Юс, Уч/658/М 77ЮсЦБ 63566

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Структура и организация на фирмата / Юлиян Пенчев Младенов, Димитър Стефанов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 127 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-954-712-683-1 

  

Сист. No: 43583

- 24 -

П/65.012/П 21ЕсЦБ 63581

Папазов, Емил Кръстев

   Стратегически мениджмънт / Емил Кръстев Папазов . - 2. изд. . - Русе : Авангард принт, 2009 . - 129 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 127-129

   ISBN 954-712-244-4 

  

Сист. No: 43729

- 25 -

Арх/33/Р 44р, П/33/Р 44рЦБІІ 3202

Регионалното развитие - среда за технологичен напредък  : Колективна монография / Диана Антонова Антонова и др ; Науч. ред. Диана Антонова Антонова . - Русе : Примакс, 2016 . - 97 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 95-97

   ISBN 978-619-724-2102 

  

Сист. No: 43779

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 26 -

Арх/519.68/И 52Ву 

Илиев, Върбан Иванов и др.

   Учебник по обектно-ориентирано програмиране на C ++ / Върбан Иванов Илиев, Цветомир Иванов Василев . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 124 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 121

   ISBN 978-954-712-545-2 

  

Сист. No: 43737

- 27 -

Арх/519.68/И 52В 

Илиев, Върбан Иванов и др.

   Учебник по увод в програмирането / Върбан Иванов Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 151 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 151

   ISBN 978-954-712-532-2 

  

Сист. No: 43738

- 28 -

Арх/519.68/Т 49Ми 

Теодосиева, Маргарита Стефанова и др.

   Информатика. Въведение в програмирането с Турбо Паскал / Маргарита Стефанова Теодосиева, Цветомир Иванов Василев . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2004 . - 127 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 125

   ISBN 954-9906-42-6 

  

Сист. No: 43736

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 29 -

Арх/37/Д 47-Зн 

Дечев, Захарий и др.

   На зелено училище : Природозащитно образование - теория и практика: [Монография] / Захарий Дечев, Соня Георгиева Георгиева . - София : Ни плюс, 2016 . - 139 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9464-16-0 

  

Сист. No: 43761

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 30 -

Арх/531/В 65В, П/531/В 65Вф, П1/531/В 65ВЦБ 63582

Витлиемов, Венко Георгиев

   Формулиране на нови от поставени задачи по механика : Методично помагало / Венко Георгиев Витлиемов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 79 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 76-78

   ISBN 978-619-7135-09-1 

  

Сист. No: 43730

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 31 -

П/616/Н 74ХмЦБ 63613

Николов, Христо и др.

   Мутагени и канцерогени, генетичен и канцерогенен риск : [Изследване] / Христо Николов, Иван Черноземски, Донка Бенова . - София : Наука и изкуство, 1988 . - 259 с. : с пл., табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 246-255 ; Терминолог. речник

   ISBN * 

  

Сист. No: 43793

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 32 -

П/616/А 52ЦБ 63666

Алергени  : [Моногр.] / Владимир Калайджиев и др ; Под ред. на Владимир Калайджиев . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 248 с. : с черт. и табл., 1 л. диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 236 - 247

   ISBN * 

  

Сист. No: 43867

- 33 -

П/61/А 55кЦБ 63635

Алкално-киселинно състояние на организма и неговите нарушения  : [Моногр.] / Христо Ив. Браилски и др ; Под ред. на Г. М. Маждраков, Д. Д. Чаръкчиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 320 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след разделите; Рез. на рус., англ. ез; Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43814

- 34 -

П/616/А 64КтЦБ 63628

Анастасов, Константин Йорданов

   Тумори на устната кухина и челюстите / Константин Йорданов Анастасов . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 172 с. : с ил., 10 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43815

- 35 -

П/616/А 87ВвЦБ 63639

Арнаудова, Веселина Иванова и др.

   Вирусни инфекции у децата : [Моногр.] / Веселина Иванова Арнаудова, Станимира Методиева Рангелова, Живка Василева Кънева . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 316 с. : с табл., диагр., 4 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 294-314 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43824

- 36 -

П/616/А 89хЦБ 63680

Артериална хипертония  : Клинични, експериментални и лабораторни изследвания : [Моногр.] /  Под ред. [с предг.] на А. Пухлев . - София : БАН, 1972 . - 302 с. : с ил., табл. ; 25 см

   Изд. на БАН. Отд. за мед. науки. Група по хипертония ; ВМИ - София. Терапевт. клиника.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43878

- 37 -

П/616/А 93СкЦБ 63643

Атанасова, Свобода

   Колиинфекции : [Моногр.] / Свобода Атанасова . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 176 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 162-174 ; Рез. на рус. и англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 43836

- 38 -

П/61/Б 45мЦБ 63634

Биологичноактивни материали в хирургията  : [Моногр.] / Николай Борисов Василев и др ; Под ред. на Н. Василев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 175 с. : с ил., табл., диагр., 8 л. цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 163-168 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43818

- 39 -

П/616/Б 56СсЦБ 63632

Божинов, Сашо

   Съвременен остър паркинсонов енцефалит : [Моногр.] / Сашо Божинов . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 360 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 345-359 ; Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43811

- 40 -

П/616/Б 58ЕтЦБ 63599

Бозаджиева, Ема и др.

   Тумори на хипофизата : [Моногр.] / Ема Бозаджиева, Любомир Карагьозов . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 232 с. : с ил., табл., 8 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 218-227 ; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 43767

- 41 -

П/616/Б 59БнЦБ 63617

Бойкинов, Борис и др.

   Нефротичен синдром в детската възраст : [Моногр.] / Борис Бойкинов, Иван Василев, Иван Дюкмеджиев . - 2. прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 204 с. : с ил., табл., диагр., 8 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43791

- 42 -

П/616/Б 59ИюЦБ 63676

Бойкинов, Илия Н.

   Ювенилен хроничен артрит : [Моногр.] / Илия Н. Бойкинов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 231 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 191-219; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43857

- 43 -

П/616/Б 61дЦБ 63653

Болести на дихателната система  : Ръководство / Антон И. Алтъпармаков и др ; Под ред. на Иван Й. Йонков, Стефан Т. Тодоров . - София : Медицина и физкултура, 1965 . - 852 с. : с ил., 18 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43851

- 44 -

П/616/Б 61ЦБ 63686

Болести на обмяната на веществата в детската възраст  : [Моногр.] / Стефка Ст. Статева и др ; Под ред. на Ст. Статева, М. Дамянова . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 332 с. : със сх., табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. след разделите; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43872

- 45 -

П/616/Б 61ЦБ 63652

Болести на сърдечно-съдовата система  : [Ръководство] / Анжел Х. Аструг и др ; Под ред. на Алекси Р. Пухлев и др . - София : Медицина и физкултура, 1968 . - ХII, 1100 с. : с ил., 45 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43852

- 46 -

П/61/Б 61фЦБ 63679

Болката - фармакологично повлияване  : [Моногр.] / Милка Петрова Николова и др ; Под ред. на Милка Николова, Ради Овчаров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 172 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. след отд. разд.; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43854

- 47 -

П/616/Б 78БрЦБІ 3353

Братанов, Братан и др.

   Рубеола : [Научнопопул. очерк] / Братан Братанов, Петър Кътев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 40 с. ; 17 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43795

- 48 -

П/61/В 73ВкЦБ 63646

Влахов, Витан и др.

   Клинична фармакология : Учебник за студенти по медицина / Витан Влахов, Николай Беловеждов . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 76 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43833

- 49 -

П/616/В 87пЦБ 63670

Вродени и придобити ензимопатии  : [Ръководство] / Ив. Андреев и др ; Под ред. на Ташо Ташев . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 376 с. : с черт., табл., 1 л. черт. ; 22 см

   Библиогр. след разделите

   ISBN * 

  

Сист. No: 43863

- 50 -

П/616/Г 21ВбЦБ 63647

Ганов, Васил

   Бруцелоза / Васил Ганов . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 112 с. : с ил. ; 25 см . -  (Selecta medica : Избрани медицински монографии ; 3)

   Библиогр. с. 110-112

   ISBN * 

  

Сист. No: 43832

- 51 -

П/61/Г 22СпЦБ 63681

Ганчев, Светозар

   Перинатална детска смъртност / Светозар Ганчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 187 с. : със сх., табл., диагр., 12 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 167-172; Рез. на рус., англ. ез.; Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43877

- 52 -

П/616/Г 46ГбЦБ 63689

Гизов, Георги и др.

   Бъбречните заболявания у децата / Георги Гизов, Галина Бояджиева . - София : Медицина и физкултура, 1972 . - 79 с. ; 25 см . -  (Лекарят в помощ на родителите)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43880

- 53 -

П/616/Г 84АлЦБ 63682

Грицюк, А. И.

   Лекарствени средства и кръвосъсирване : [Моногр.] / А. И. Грицюк . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 175 с. : с диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 161-167; Указател на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства и препарати, срещани в моногр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43876

- 54 -

П/616/Д 44АхЦБ 63625

Дереджян, Аршавир

   Хирургично лечение на улцеро-хеморагичния ректоколит : [Моногр.] / Аршавир Дереджян . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 131 с. : с ил., 4 л. цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 123-126 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43810

- 55 -

П/616/Д 45ЦБ 63649

Детска оториноларингология  : [Ръководство] / Светослав Николов Бойкикев и др ; Под ред. на Г. Кабакчиев . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 232 с. : с ил., 4 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 224 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43830

- 56 -

П/616/Д 53тЦБ 63664

Диагностично-терапевтичен наръчник на педиатъра  /  Под ред. на Иван Андреев и др . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 656 с. : с ил. и табл., 14 л. ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43869

- 57 -

П/616/Д 58ДхЦБ 63624

Димитров, Димитър Илиев и др.

   Хирургично лечение на Myasthenia gravis : Анестезиологично-реанимационни проблеми : [Моногр.] / Димитър Илиев Димитров, Панайот Стефанов Вълчев . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 159 с. : с ил., табл., диагр., 8 л. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 149-153; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43819

- 58 -

П/616/Д 63дЦБ 63671

Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести  : [Ръководство] / Иван Андреев и др . - 3. прераб. изд. . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1973 . - 588 с. : с ил. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43862

- 59 -

П/616/Д 63дЦБ 63669

Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести  : [Ръководство] / Иван Андреев и др . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 725 с. : с ил. ; 22 см

   Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43864

- 60 -

П/616/Д 66ПхЦБ 63685

Добрев, Петър

   Хронична обструктивна белодробна болест : [Моногр.] / Петър Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 303 с. : с табл., диагр., 4 л. ил. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43873

- 61 -

П/61/Д 66ЯсЦБ 63623

Добрев, Янко и др.

   Специална хирургия : Учебник за студенти-медици / Янко Добрев, Пею Б. Мишев ; Под ред. на Я. Добрев . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 680 с. : с ил. ; 24,5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43822

- 62 -

П/616/Д 92-ЗЦБ 63620

Дудунков, Злати Стоянов

   Предрак и рак на дебелото черво : [Монография] / Злати Стоянов Дудунков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 165 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 155-161; Рез. на руски и англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43805

- 63 -

П/61/Е 52МЦБ 63615

Елкин, Михаил А.

   Остър корем : [Ръководство] / Михаил А. Елкин ; Прев. от рус. ез. Елисавета Зобева . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 251 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (За средни медицински работници)

   Ориг. загл. Острый живот / М. А. Элькин

   ISBN * 

  

Сист. No: 43796

- 64 -

П/616/Е 63ЦБ 63651

Ендокринология  : Ръководство / Иван Пенчев и др ; Под ред. на Иван Пенчев . - София : Медицина и физкултура, 1968 . - 1 040 с. с ил. : 24 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN * 

  

Сист. No: 43853

- 65 -

П/616/Ж 34ЖрЦБ 63672

Желев, Жельо и др.

   Рахит и рахитоподобни състояния : [Ръководство] / Жельо Желев, Радка Славова, Лилия Пенева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 227 с. : с табл., сх., 16 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 203-215; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43861

- 66 -

П/616/И 50РкЦБ 63618

Иконописов, Русчо Лазаров и др.

   Кератопреканцерози и рак на кожата и устната кухина : [Моногр.] / Русчо Лазаров Иконописов, Райко Димитров Райчев . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 168 с. : с табл., 8 л. ил. ; 21 см . -  (Библиотека За средни медицински работници)

   Библиогр. с. 159-162; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43790

- 67 -

П/61/И 98КвЦБ 63619

Ичев, Кирил Н.

   Васкуларизация на щитовидната жлеза : [Изследване] / Кирил Н. Ичев . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 87 с., 16 л. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 73-80; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43789

- 68 -

П/61/И 98КкЦБ 63596

Ичев, Кирил Николов и др.

   Кръвоснабдяване на гръбначния мозък : [Моногр.] / К. Ичев, Г. Гълъбов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 156 с. : с ил. ; 22 см

   Бибилогр. с. 137-151; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 43769

- 69 -

П/614/К 23ЕеЦБ 63688

Каменов, Емил и др.

   Епидемиология : Учебник за полувисшите мед. инст. / Емил Каменов, Сабина К. Неделчева . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 292 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43879

- 70 -

Арх/61/К 30И-о, П/61/К 30И-о, П1/61/К 30И-о, Уч/61/К 30ИЦБ 63576

Караганова, Ирина

   Основи на кинезитерапията в гериатрията / Ирина Караганова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 60 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 59-60

   ISBN 978-954-712-687-9 

  

Сист. No: 43677

- 71 -

Арх/61/К 30Иа, П/61/К 30Иа, П1/61/К 30Иа, Уч/61/К 30ИаЦБ 63577

Караганова, Ирина

   Адаптирана физическа активност / Ирина Караганова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 164 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 159-162

   ISBN 978-954-712-686-2 

  

Сист. No: 43678

- 72 -

П/616/К 52ИгЦБ 63668

Керековски, Иван Пенев

   Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст : [Моногр.] / Иван Пенев Керековски . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 159 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 150-155; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43865

- 73 -

П/616/К 65 гЦБ 63622

Клинична гастроентерология  : [Моногр.] / Венелин Савов Бакалов и др ; Под ред. на Христо Браилски . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 443 с. : с ил., 16 л. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 434-437

   ISBN * 

  

Сист. No: 43808

- 74 -

П/616/К 65еЦБ 63659

Клинична ендокринология  : [Моногр.] / Димитър Христов Андреев и др ; Под ред. на Ема Бозаджиева . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 523 с. : с ил., табл., диагр., 16 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 517

   ISBN * 

  

Сист. No: 43845

- 75 -

П/616/К 65пЦБ 63601

Клинична пневмология  : [Ръководство] / Никола Димитров Алексиев и др ; Под ред. на П. Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 531 с. : със сх., табл., диагр., 16 л. ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43764

- 76 -

П/616/К 65нЦБ 63595

Клинични наблюдения в кардиологията  : [Ръководство] / Крум Костадинов Атанасов и др ; Под ред. на Юрий Белов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 204 с. : с ил, сх., табл. ; 22 см . -  (Клинични наблюдения)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43765

- 77 -

П/616/К 85вЦБ 63603

Кортикостероиди във вътрешната медицина  : [Моногр.] / Къню Григоров Кънев и др ; Под ред. на Асен Цанев . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 187 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 43766

- 78 -

П/61/К 91ИфЦБ 63658

Крушков, Иван и др.

   Фармакология : Учебник за инст. за подготовка на здравни кадри със средно спец. образование / Иван Крушков, Иван Ламбев, Сабина Крушкова . - 2. прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 320 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 307-308; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43846

- 79 -

С/61/Л 41с 

Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства  / Елисавета Захариева и др . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Медицина и физкултура, 1977 . - 943 с. ; 22 см

   Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43838

- 80 -

С/61/Л 41с 

Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства  / Елисавета Захариева и др . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 967 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 901; Азб. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43844

- 81 -

П/616/Л 52кЦБ 63612

Лечение с кръв и кръвни биопрепарати  : [Ръководство] / Данаила Григорова Аврамова и др ; Под ред. на Аница Добрева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 200 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. след разд. ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43794

- 82 -

П/616/М 24ИиЦБ 63673

Мандаджиев, Иван

   Интоксикация и алергия : [Моногр.] / Иван Мандаджиев, Тодор Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 164 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 149-161

   ISBN * 

  

Сист. No: 43860

- 83 -

П/616//М 27ПфЦБ 63678

Манолов, Петър Николов и др.

   Фармакология на коронарното кръвообръщение : [Моногр.] / Петър Николов Манолов, Миле Василев Тасков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 215 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 185-210; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43855

- 84 -

П/61/М 45уЦБ 63662

Медикаментозни увреждания на вътрешните органи  : [Моногр.] / Нина Николова Бакрачева и др ; Под ред. на Евгения Йорданова . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 196 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. след разд.; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43841

- 85 -

П/616/М 49ЧеЦБ 63598

Мерджанов, Чудомир Иванов

   Електроконвулсивна терапия : [Моногр.] / Чудомир Иванов Мерджанов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 103 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 95-99 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43768

- 86 -

П/616/М 66НмЦБ 63641

Минков, Николай

   Малформативни уропатии в детската възраст : [Моногр.] / Николай Минков . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 296 с. : с ил. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 276-287

   ISBN * 

  

Сист. No: 43839

- 87 -

П/616/М 74ПпЦБ 63602

Михайлов, Петър

   Професионални заболявания на кожата : [Моногр.] / Петър Михайлов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 235 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43749

- 88 -

П/616/М 76ХдЦБ 63674

Михов, Хр. и др.

   Диагностично-терапевтични манипулации в педиатрията : [Ръководство] / Хр. Михов, М. Мумджиев, Б. Бойкинов ; Под ред. на Хр. Михов . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 232 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 228-229 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43859

- 89 -

П/61/М 76-ЗвЦБ 63631

Мицов, Здравко В.

   Военна токсикология : Частна патология, клиника и терапия на пораженията от бойни отровни вещества / Здравко В. Мицов . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - XVI, 367 с. : с ил., 24 л. ил. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43816

- 90 -

П/61/П 13ЕпЦБ 63610

Наков, Емил и др.

   Патоморфология на анестезиологичните и реанимационните усложнения : [Моногр.] / Емил Наков, Ангел Ангелов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 160 с. : с ил., 12 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на рус., англ. ез. ; Азб. показалец.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43788

- 91 -

П/616/Н 25ЦБ 63627

Нарушения на хемостазата  : [Моногр.] / Роза Станкова Букурещлиева ; Под ред. на Тошко Лисичков . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 239 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 43817

- 92 -

П/616/Н 26иЦБ 63597

Наръчник по имунология на вътрешните болести  / Никола Ив. Беловеждов и др ; Под ред. на Михаил Огнянов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 175 с. : със сх., табл., 4 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 166-172

   ISBN * 

  

Сист. No: 43751

- 93 -

П/616/Н 45НхЦБ 63665

Недкова-Братанова, Н.

   Хранителна непоносимост и хранителна алергия : [Моногр.] / Н. Недкова-Братанова, А. М. Ногаллер . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 280 с. : с диагр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 152-160; с. 271-277

   ISBN * 

  

Сист. No: 43868

- 94 -

П/616/Н 74ХмЦБ 63613

Николов, Христо и др.

   Мутагени и канцерогени, генетичен и канцерогенен риск : [Изследване] / Христо Николов, Иван Черноземски, Донка Бенова . - София : Наука и изкуство, 1988 . - 259 с. : с пл., табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 246-255 ; Терминолог. речник

   ISBN * 

  

Сист. No: 43793

- 95 -

П/617/Н 86нЦБ 63621

Нови проблеми в хирургията  /  Под ред. на Г. Кръстинов . - София : Медицина и физкултура, 1972 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. Консервиране и трансплантация на тъкани и органи . - 1972 . - 406 с. : с ил.

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на руски и англ. ез.

  

Сист. No: 43806

- 96 -

П/61/О-33РиЦБ 63660

Овчаров, Ради и др.

   Имунофармакология : [Моногр.] / Ради Овчаров, Генка Генчева . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 235 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец, Азб. показалец на предметите

   ISBN * 

  

Сист. No: 43843

- 97 -

П/616/О-83ЦБ 63633

Основи на ултраструктурната патология  : [Монгор.] / Л. Кръстев и др . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 232 с. : с ил., диагр. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43821

- 98 -

П/61/О-83фЦБ 63661

Основи на фармакокинетиката  / Димитрия Начева Михайлова и др . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 319 с. : със сх., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43842

- 99 -

П/61/О-89ЦБ 63642

Отглеждане и възпитание на малкото дете  : [Ръководство] / Анастасия Петрова Атанасова и др ; Под ред. на Величко Александров Гатев . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 256 с., 16 л. ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43837

- 100 -

П/616/П 20ГгЦБ 63648

Панчев, Георги З. и др.

   Гастроентерология в детската възраст : [Моногр.] / Георги З. Панчев, Анна К. Радивенска . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 408 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43831

- 101 -

П/616/П 20ГмЦБ 63645

Панчев, Георги и др.

   Малабсорбционен синдром в детската възраст : [Моногр.] / Георги Панчев, Юлия Ковачева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с. : със сх., табл., ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43834

- 102 -

П/616/П 51тЦБ 63629

Пигментни тумори  : [Моногр.] / Русчо Иконописов и др . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 199 с. : с ил., табл., 8 л. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 193-195

   ISBN * 

  

Сист. No: 43813

- 103 -

П/616/П 74ИлЦБ 63637

Попиванов, Иван

   Лечение на острия панкреатит : [Ръководство] / Иван Попиванов . - София : Медицина и физкултура, 1973(библиогр. каре 1972) . - 203 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 174-195 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43825

- 104 -

П/616/П 76КрЦБ 63644

Попов, Кирил П. и др.

   Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия : Секционна техника и макроскопска диагностика : За студенти по медицина и стоматология / Кирил П. Попов, Димчо Кръстев, Кръстьо Берчев ; Под ред. на Г. Михайлов . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 219 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43835

- 105 -

П/616/П 84рЦБ 63675

Практическо ръководство по алергология  / Петър Кирчев и др ; Под ред. на Петър Кирчев . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 191 с. : с ил., 1 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 186-187

   ISBN * 

  

Сист. No: 43858

- 106 -

П/616/П 84рЦБ 63683

Практическо ръководство по алергология  / Божко М. Божков и др ; Под ред. на Георги Костурков . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 315 с. : с ил., 4 л. цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43875

- 107 -

П/61/П 91ЦБ 63636

Пропедевтика на хирургичните болести  : Учебник за студенти по медицина / Карл Петков Енев и др ; Под ред. на Карл Енев . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 376 с. : с ил. ; 23 см

   Авт., предм. показалци

   ISBN * 

  

Сист. No: 43812

- 108 -

П/61/П 92пЦБ 63677

Професионална патология  : [Моногр.] / Цветана Алексиева и др ; Под ред. на Цветана Алексиева, Красномир Т. Киряков . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 263 с. : с ил., табл. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43856

- 109 -

П/616/Р 52ЦБ 63626

Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  : [Моногр.] / Вера Алексеевна Линьова и др ; Под ред. на Драгомир Коев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 223 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 207-216 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43748

- 110 -

П/614/Р 97ЦБ 63640

Ръководство за практически упражнения по епидемиология  : За студенти по медицина / Иван Димитров Воденичарски и др ; Под ред. на Колю Кузмов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 160 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43820

- 111 -

П/616/Р 97ЦБ 63650

Ръководство за практически упражнения по инфекциозни болести  : За студенти по медицина / Михаил Радев и др . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 83 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43829

- 112 -

П/616/Р 97ЦБ 63684

Ръководство за практически упражнения по патологична физиология  : За студенти по медицина / Методи Стоянов Балуцов и др ; Под ред. на Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43874

- 113 -

П/614/Р 97ЦБ 63630

Ръководство за практически упражнения по социална хигиена  : За студенти по медицина / Станка Маркова Станчева и др ; Под ред. на К. Гаргов и др . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 112 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43823

- 114 -

П/616/Р 97ЦБ 63594

Ръководство по онкология  / Николай Анчев и др ; Под ред. на Н. Анчев, А. Сахатчиев . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 636 с. : с ил., 48 л. ил. ; 25 см

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43747

- 115 -

П/61/С 37мЦБ 63687

Синтетична медицина  / Добрина Атанасова и др ; Под ред. на Богоя Юруков . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1966 . - 560 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 546-547; Рез. на англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43871

- 116 -

П/61/С 43БхЦБ 63592

Славков, Борис и др.

   Хигиена : Учебник за средните мед. у-ща / Борис Славков, Владимир Бояджиев . - 7. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 431 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43750

- 117 -

П/616/С 54пЦБ 63667

Социална педиатрия  : [Моногр.] / Мария Св. Гълъбова и др ; Под ред. на М. Я. Студеникин, Л. Бакалова . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 315 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл.; Съвместен труд на бълг. и съв. авт.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43866

- 118 -

П/616/С 69ТЦБ 63656

Станкушева, Тотка Дякова

   Затлъстяване и ендокринни нарушения у жени : [Моногр.] / Тотка Дякова Станкушева . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 152 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 121-140 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43848

- 119 -

П/616/С 83СиЦБ 63638

Стоянов, Стойне и др.

   Имуносерологична и биологична диатностика при кожните и венерическите болести : [Ръководство] / Стойне Стоянов, Люси С. Резникова, Добрина Д. Наумова . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 267 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 258-261

   ISBN * 

  

Сист. No: 43826

- 120 -

П/61/С 84дЦБ 63654

Странични действия на лекарствените средства  : [Моногр.] / Ираида Бантутова и др ; Под ред. на Ради Г. Овчаров . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 291 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. след разделите

   ISBN * 

  

Сист. No: 43850

- 121 -

П/616/Т 70ИкЦБІІ 3203

Томов, Илия и др.

   Клинична електрокардиография и векторкардиография : [Ръководство] / Илия Томов, Любомир Томов . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 392 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 390-392

   ISBN * 

  

Сист. No: 43827

- 122 -

П/616/У 99нЦБ 63600

Ушни, носни и гърлени болести  : Учебник за студенти по медицина / Вл. Павлов и др ; Под ред. на Вл. Павлов . - 2. доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 224 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43763

- 123 -

П/61/Ф 23ЦБ 63657

Фармакологията - основа на фармакотерапията  : [Моногр.] / Веселин Петков и др ; Под ред. на Веселин Петков . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 599 с. : със сх., табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

   ISBN * 

  

Сист. No: 43847

- 124 -

П/616/Х 78КкЦБ 63616

Христов, Константин и др.

   Клетъчна кинетика и растеж на туморите : [Моногр.] / Константин Христов, Райко Димитров Райчев . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 232 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр с. 210-224. - Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43792

- 125 -

П/61/Ц 16АхЦБ 63663

Цанев, Асен Николов и др.

   Хормонотерапия : [Моногр.] / Асен Николов Цанев, Добри Грозданов Добрев, Алевтина Иванова Малеева . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 191 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. след отд. разд.; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43840

- 126 -

П/616/Ц 34ЛкЦБ 63605

Цветкова, Лилия А.

   Климат и алергия : [Моногр.] / Лилия А. Цветкова . - 2. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 183 с. : с ил., 8 л. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 167-173 ; Рез. на рус., англ. ез

   ISBN * 

  

Сист. No: 43797

- 127 -

С/61(038)/Е 67сС/61/Е 67с

Энциклопедический словарь медицинских терминов  : В 3-х томах /  Гл. ред. Б. В. Петровский . - Москва : Советская энциклопедия, 1984 . - 28 см

   

   ISBN * 

   Т. 3. Рабдитозы - Ящур . - 1984 . - 512 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 43870

- 128 -

П/616/Ю 12хЦБ 63655

Ювенилна хипертония  : [Моногр.] / Стефана Атанасов Коларов и др ; Под ред. на Ст. Коларов, Д. Белова . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 187 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 172-180 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 43849

- 129 -

П/616/Я 60ГуЦБ 63593

Янков, Георги А.

   Ушни, носни и гърлени болести : Учебник за средните мед. у-ща / Георги А. Янков ; Под ред. на Владимир Павлов . - 5. прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 175 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43752

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 130 -

П/629.114/Б 56БлЦБ 63579

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили : Неизправности в електрическата уредба на автомобила / Борис Георгиев Божинов . - 4. прер. и доп. изд. ; 2. допеч. . - София : Техника, 2008 . - 184 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 182

   ISBN 978-954-03-0561-5 

  

Сист. No: 43728

- 131 -

Арх/621.3/Р 43Ге 

Рашков, Георги и др.

   Електротехника и електроника / Георги Рашков, Свилена Василева Тодорова, Дочо Русев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 185 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 185

   ISBN 978-954-712-379-3 

  

Сист. No: 43739

- 132 -

П/621.31/У 98ГтЦБ 63585

Ушев, Георги П. и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по техника на високите напрежения / Георги П. Ушев, Маргрета П. Василева . - Варна : ТУ - Варна, 2005 . - 110 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 109-110

   ISBN 954-20-0303-Х 

  

Сист. No: 43735

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 133 -

Арх/621.3/Р 43Ге 

Рашков, Георги и др.

   Електротехника и електроника / Георги Рашков, Свилена Василева Тодорова, Дочо Русев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 185 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 185

   ISBN 978-954-712-379-3 

  

Сист. No: 43739

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 134 -

П/629.114/Б 56БлЦБ 63579

Божинов, Борис Георгиев

   Леки автомобили : Неизправности в електрическата уредба на автомобила / Борис Георгиев Божинов . - 4. прер. и доп. изд. ; 2. допеч. . - София : Техника, 2008 . - 184 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 182

   ISBN 978-954-03-0561-5 

  

Сист. No: 43728

- 135 -

Арх/629.113/Е 22Ие, П/629.113/Е 22Ие, П1/629.113/Е 22ИеЦБ 63606

Евтимов, Иван и др.

   Електромобили / Иван Евтимов, Росен Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 231 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 224-231

   ISBN 978-954-712-682-4 

  

Сист. No: 43800

- 136 -

Арх/629.1/Е 22Им, П/629.1/Е 22Им, П1/629.1/Е 22ИмЦБ 63607

Евтимов, Иван и др.

   Мотоциклети / Иван Евтимов, Росен Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 246 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 243-246

   ISBN 978-954-712-688-6 

  

Сист. No: 43801

- 137 -

Арх/629.113/Е 49п, П/629.113/Е 49п, П1/629.113/Е 49пЦБ 63608

   

Електрически превозни средства за обществен транспорт  / Росен Иванов и др ; Под общ ред. на Иван Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 401 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 397-401

   ISBN 978-954-712-691-6 

  

Сист. No: 43802

- 138 -

Арх/629.113/У 86, П/629.113/У 86, П1/629.113/У 86, Уч/629.113/У 86ЦБ 63588

Устройство на автомобилната техника  / Росен Иванов и др ; Под общ ред. на Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 339 с. : с цв. фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 337-339

   ISBN 978-954-712-690-9 

  

Сист. No: 43781

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 139 -

Арх/658/М 77Юс, П/658/М 77Юс, П1/658/М 77Юс, Уч/658/М 77ЮсЦБ 63566

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Структура и организация на фирмата / Юлиян Пенчев Младенов, Димитър Стефанов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 127 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-954-712-683-1 

  

Сист. No: 43583

- 140 -

Арх/0/О-70Нс, П/0/О-70НсЦБ 63591

Орлоев, Никола Атанасов

   Система НОРЛО / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : Примакс, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Основи на креативно-иновационното мислене . - 2016 . - 602 с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 43784

- 141 -

П/65.012/П 36П-оЦБ 63587

Пенчев, Пенчо и др.

   Основи на управлението : [Монография] / Пенчо Пенчев, Ивалина Пенчева . - В. Търново : Абагар, 2002 . - 374 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-467-7 

  

Сист. No: 43741

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 142 -

Арх /65.011.56/С 83В-о, П/65.011.56/С 83В-о, П1/65.011.56/С 83В-оЦБ 63604

Стоянов, Валентин Богданов и др.

   Основи на автоматизацията / Валентин Богданов Стоянов, Донка Илиева Иванова . - Русе : Примакс, 2015 . - 128 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-619-724-207-2 

  

Сист. No: 43798

Кибернетика. Финна механика

- 143 -

Арх/681.5/С 83Вс, П/681.5/С 83Вс, П1/681.5/С 83, Уч/681.5/С 83ВсЦБ 63568

Стоянов, Валентин Богданов

   Сензорна техника / Валентин Богданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 127 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-954-712-673-2 

  

Сист. No: 43585

- 144 -

Арх/681.5/С 83Ве, П/681.5/С 83Ве, П1/681.5/С 83Ве, Уч/681.5/С 83ВеЦБ 63569

Стоянов, Валентин Богданов

   Елементи на системите за автоматизация / Валентин Богданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 167 с. ; 23 см

   Кор. Елементи на системи за автоматизация. - Библиогр. 167

   ISBN 978-954-712-674-9 

  

Сист. No: 43586

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 145 -

Арх/621.74/Р 17Им 

Радославов, Иван

   Метални форми : Записки по дисциплината Инструменти за леене на метали и пластмаси / Иван Радославов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2002 . - 128 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 128

   ISBN * 

  

Сист. No: 43742

Езикознание. Филология. Литература

- 146 -

П/808.67/Б 62СпЦБ 63573

Бонова, Станка

   Помагало по специализиран превод : Превод на документация - български и полски език / Станка Бонова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 118-119

   ISBN 978-619-208-061-7 

  

Сист. No: 43623

- 147 -

Арх/82.0/К 21Дп, П/82.0/К 21Дп, П1/82.0/К 21Дп, Уч/82.0/К 21Дп, Ч2/82.0/К 21ДпЦБ 63567

Камаринчева, Даниела

   Практическо пособие по педагогика на овладяване на езика и развитие на речта : (Учебно помагало) / Даниела Камаринчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 78 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 75-76

   ISBN 978-954-712-669-5 

  

Сист. No: 43584

- 148 -

П/37/П 76ЛмЦБ 63574

Попова, Любомира

   Младежката политика в България : Социалнопедагогически аспекти / Любомира Попова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-619-208-061-7 

  

Сист. No: 43624

История. География. Биографии. Археология

- 149 -

ЦБ 63583 

Древните маи : Оракулът на Кетцалкоатл  /  Състав. Мария Арабаджиева, Явор Иванов . - София : Мириам, 2008 . - 118 с. : с ил. ; 21 x 22 см . -  (Ars divinatoria)

   

   ISBN 978-954-787-053-6 

  

Сист. No: 43734

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

Компютри. Програмни продукти

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 150 -

Арх/37/Б 37Нр, П/37/Б 37Нр, П1/37/Б 37Нр, Уч/37/Б 37Нр, Ч2/372.41/Б 37НрЦБ 63575

Бенин, Никола Димитров

   Ранно обучение по четене : Учебно помагало / Никола Димитров Бенин . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 86 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-632-9 

  

Сист. No: 43676

- 151 -

Ч2/372.41/Б 44Тм 

Бинчев, Тома Тодоров и др.

   Моята първа читанка "Пчелица" 1 / Тома Тодоров Бинчев, Тодорка Владимирова, Станка Костадинова Вълкова . - София : Просвета, 2002 . - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Одобрен със заповед Х РД 09-566/02.08.2002 г. на МОН

   ISBN 954-01-1237-0 

  

Сист. No: 43770

- 152 -

Арх/37/Г 37Сн 

Георгиева, Соня Георгиева

   Начален учител : Въведение в специалността / Соня Георгиева Георгиева . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2005 . - 163 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 160

   ISBN 954-8952-33-5 

  

Сист. No: 43597

- 153 -

П/378/Г 62сЦБ 63609

Годишна студенска научна сесия 2016 на Стопанска академия  : Сборник с доклади . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2016 . - 232 с. : с ил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1134-8 

  

Сист. No: 43799

- 154 -

Ч2/371/Г 70Дк 

Господинов, Динко Величков

   Контролът в управлението на училището / Динко Величков Господинов . - София : Деал - Е. Недялкова, 2010 . - 205 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр.: с. 195-204 ; Предм. показалец, именен показалец

   ISBN 978-954-92637-1-8 

  

Сист. No: 43657

- 155 -

Ч2/371/Г 70Ду 

Господинов, Динко Величков

   Управление на човешките ресурси в училищни организации / Динко Величков Господинов . - София : Деал - Е. Недялкова, 2012 . - 375 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр.: с. 320-339

   ISBN 978-954-92637-5-6 

  

Сист. No: 43658

- 156 -

Арх/37/Д 47-Зн 

Дечев, Захарий и др.

   На зелено училище : Природозащитно образование - теория и практика: [Монография] / Захарий Дечев, Соня Георгиева Георгиева . - София : Ни плюс, 2016 . - 139 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9464-16-0 

  

Сист. No: 43761

- 157 -

Ч2/372.41/И 22Нч 

Иванова, Нели и др.

   Читанка за 3. клас / Нели Иванова, Стефка Миленова, Лазарина Петкова . - София : Планета, 2004 . - 144 с. ; 28 см

   

   ISBN 954-9926-97-4 

  

Сист. No: 43775

- 158 -

Ч2/372.41/И 22Нч 

Иванова, Нели Стоянова и др.

   Читанка за 2. клас / Нели Стоянова Иванова, Стефка Вълчева Миленова, Кръстинка Маринова Митракиева . - София : Гея-Либрис, 2003 . - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 954-300-020-4 

  

Сист. No: 43771

- 159 -

Ч2/372.41/П 76Вч 

Попов, Владимир Стефанов и др.

   Читанка за втори клас / Владимир Стефанов Попов, Иван Цанев . - София : Просвета, 2003 . - 109 с. ; 26 см

   

   ISBN 954-01-1405-5 :10

   ISBN 978-954-01-1405-7 :13

  

Сист. No: 43773

- 160 -

Ч2/372.41/П 76В 

Попов, Владимир Стефанов и др.

   Читанка за четвърти клас / Владимир Стефанов Попов, Тома Тодоров Бинчев, Станка Костадинова Вълкова . - София : Просвета, 2005 . - 135 с. ; 25 см

   Одобрен със заповед N РД 09-1154/12.07.2005 г. на МОН

   ISBN 954-01-1705-4 

  

Сист. No: 43778

- 161 -

Ч2/371/С 52Мд 

Сотирова, Мая Сотирова

   Детската нестандартност / Мая Сотирова Сотирова . - Дупница : Девора МарБи, 2002 . - 153 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-152

   ISBN 954-90382-5-4 

  

Сист. No: 43743

- 162 -

Ч2/372.41/Т 30Рч 

Танкова, Румяна Димитрова и др.

   Читанка за 3. клас / Румяна Димитрова Танкова, Цанко Лалев Дулев, Мария Симеонова Бунева . - [2.] прераб. изд. . - София : Просвета, 2008 . - 136 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Одобрен със заповед N РД 09-305/07.03.2008 на МОН

   ISBN 978-954-01-2075-1 

  

Сист. No: 43774

- 163 -

Ч2/372.41/Ц 16Ич 

Цанев, Иван и др.

   Читанка за 1. клас / Иван Цанев, Георги Георгиев, Владимир Попов . - София : Просвета, 2002 . - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Одобрен със заповед N РД 09-568/02.08.2002 г. на МОН

   ISBN 954-01-1236-2 

  

Сист. No: 43762

- 164 -

Ч2/372.41/Ц 16Ич 

Цанев, Иван и др.

   Читанка за трети клас / Иван Цанев, Владимир Стефанов Попов . - София : Просвета, 2004 . - 139 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-01-1600-7 

  

Сист. No: 43776

- 165 -

Ч2/372.41/Ч 86 

Читанка за втори клас  / Татяна Борисова и др . - София : Булвест 2000, 2003 . - 135 с. ; 28 см

   

   ISBN 954-18-0314-8 

  

Сист. No: 43772

- 166 -

Ч2/372.41/Ч 86 

Читанка за четвърти клас  / Татяна Борисова и др . - 2. прераб. изд. . - София : Булвест 2000, 2008 . - 155 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-18-0672-2 

  

Сист. No: 43777

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 167 -

С/624/Н 91д 

Нормативни документи за проектирането  : Подпорни стени : Норми за проектиране . - София : Блестящ факел, 2006 . - 59 с. : с фиг., черт. ; 20 см . -  (Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора ; 9)

   Съдържа Норми за проектиране на подпорни стени от 28.08. 1986 г. на КТСУ

   ISBN * 

  

Сист. No: 43725

- 168 -

С/624/Н 91д 

Нормативни документи за проектирането. Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони  : В сила от 15.03. 2012 г. . - София : Блестящ факел, 2012 . - 104 с. : с фиг., черт. и прил. ; 20 см + Карта . -  (Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора ; 3)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43726

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 169 -

Арх/66/Д 15Ст, П/66/Д 15Ст, П1/66/Д 15СтЦБ 63570

Дамянова, Станка Тодорова

   Технология на ароматичните продукти / Станка Тодорова Дамянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 124 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 122-124

   ISBN 978-954-712-668-8 

  

Сист. No: 43587

- 170 -

С/669/М 51 

   

Металургията в България през 2015 г.  . - София : Б. и., 2016 . - 76 с. : с фиг., диагр. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43787


 Индекс по АВТОРИ

Hristova, Ilina 21 
Ilic, Ivica 21 
Kocjancic, Aljosa 21 
Struna, Damjan 21 
Zajc, Mojca Dusica 21 
Аврамова, Данаила Григорова 81 
Александров, Михаил Радев 111 
Алексиев, Борислав В. 108 
Алексиев, Никола Димитров 75 
Алексиева, София 123 
Алексиева, Цветана 108 
Алтъпармаков, Антон И. 43 
Анастасов, Константин Йорданов 34 
Ангелов, Ангел 58 90 
Ангелов, Ангел Генов 59 
Андреев, Димитър 64 
Андреев, Димитър Христов 74 
Андреев, Ив. 49 
Андреев, Иван 56 58 59 
Андреева, Мария Хр. 74 
Анков, Венцислав, К. 74 
Антонова, Диана Антонова 25 
Анчев, Н. 114 
Анчев, Николай 114 
Апостолов, Иван 49 
Арабаджиева, Мария 6 149 
Арнаудова, Веселина Иванова 35 
Аструг, Анжел Х. 45 
Атанасов, Атанас Т. 38 
Атанасов, Крум Костадинов 76 
Атанасов, Христо Д. 43 
Атанасова, Анастасия Петрова 99 
Атанасова, Добрина 115 
Атанасова, Свобода 37 
Бадев, Иван Р. 76 
Баев, Станислав Б. 107 
Бакалов, Венелин Савов 73 
Бакалова, Л. 117 
Бакалова, Лора Георгиева 117 
Бакрачева, Нина Николова 84 
Балева, Радка Ив. 74 
Балуцов, Методи Стоянов 112 
Бангьозов, Иван Г. 113 
Бантутова, Ираида 120 
Бантутова, Ираида Ив. 46 
Бантутова, Ираида Ивановна 120 
Бантутова, Иранда 123 
Белов, Юрий 76 
Белов, Юрий П. 45 76 
Белова, Д. 128 
Белова, Дора П. 128 
Беловеждов, Никола Ив. 92 
Беловеждов, Николай 48 
Беловска, Ел. 80 
Беловска, Елена 79 
Белоев, Йонко Др. 45 
Белчева, Мара 43 
Бенин, Никола Димитров 150 
Бенов, Емин Г. 75 
Бенова, Донка 31 94 
Берчев, Кръстьо 104 
Бинчев, Тома Тодоров 151 160 
Бобев, Драган Г. 44 
Бобев, Костадин Кирилов 19 
Боев, Иван 20 
Божинов, Борис Георгиев 130 134 
Божинов, Сашо 39 
Божков, Б. 105 
Божков, Божко М. 92 106 
Божков, Любомир Кирилов 99 
Бозаджиева, Ема 40 74 123 
Бойкикев, Светослав Николов 55 
Бойкикева, Мария Св. 106 
Бойкинов, Б. 88 
Бойкинов, Борис 41 
Бойкинов, Илия Н. 42 
Бонова, Станка 146 
Бончовски, Петър 14 
Борисов, Веселин 113 
Борисова, Надежда М. 120 
Борисова, Татяна 165 166 
Ботев, Борис С. 45 
Бояджиев, Асен С. 43 
Бояджиев, Владимир 116 
Бояджиев, Христо Ив. 38 
Бояджиева, Галина 52 
Браилски, Христо 73 
Браилски, Христо И. 73 
Браилски, Христо Ив. 33 49 123 
Браилски, Христо Иванов 33 
Братанов, Братан 47 
Братанов, Братан Ц. 49 56 
Букурещлиева, Роза Станкова 91 
Бунева, Мария Симеонова 162 
Бурилков, Тодор Д. 108 
Бърлиев, Борис Г. 45 
Вантов, Мак 115 
Вапцаров, Иван 58 
Вапцаров, Иван Димитров 59 
Василев, Божил 114 
Василев, Боримир Н. 38 
Василев, Васко 115 
Василев, Иван 41 
Василев, Н. 38 
Василев, Николай Б. 38 
Василев, Николай Борисов 38 
Василев, Цветомир Иванов 26 27 28 
Василева, Маргрета П. 132 
Василева, Стефка М. 106 
Велев, Огнян 15 
Велева, Наталия Тр. 74 
Велков, Здравко А. 112 
Велков, Кирил 137 
Венелинова, Наталия 25 
Видолов, Иван Петров 20 
Витлиемов, Венко Георгиев 30 
Владимиров, Владимир Дим. 45 
Владимирова, Тодорка 151 
Власов, Веселин Ив. 75 
Влахов, Витан 48 
Влахов, Витан Д. 84 
Влахов, Витан Даков 98 
Воденичаров, Цекомир В. 113 
Воденичарски, Иван Димитров 110 
Вълков, Гечо 114 
Вълков, Иван Н. 97 
Вълков, Тодор 115 
Вълкова, Станка Костадинова 151 160 
Вълчев, Панайот Стефанов 57 
Вълчева, Теодора Н. 106 
Върбанов, Върбан 64 
Върбанов, Върбан Г. 74 
Гавраилов, Михаил С. 74 
Гайтанджиев, Константин Г. 106 
Ганов, Васил 50 
Ганчев, Михаил 114 
Ганчев, Светозар 51 
Ганчева, Емилия П. 110 
Гаргов, К. 113 
Гатев, Величко Александров 99 
Гачева, Нина Л. 110 
Гелинов, Христо Ив. 45 
Генкова, Пенка Ив. 74 
Генов, Гено М. 73 
Генов, Иван Й. 45 
Генчева, Генка 96 123 
Генчева, Генка Петрова 120 
Георгиев, Георги 163 
Георгиев, Георги Й. 55 
Георгиев, Георги К. 74 
Георгиев, Георги Рашков 131 133 
Георгиев, Людмил 20 
Георгиев, Петър Цв. 110 
Георгиев, Чавдар Н. 74 
Георгиева, Габриела П. 110 
Георгиева, Николина Димитрова 165 166 
Георгиева, Соня Георгиева 29 152 156 
Гизов, Георги 52 
Гинева, Марията С. 74 
Глутникова, Златка Н. 113 
Горанов, Божидар Г. 76 
Горанов, Иван Т. 49 
Горбанов, Петър И. 43 
Горбанов, Петър Ив. 45 
Господинов, Динко Величков 154 155 
Гоцев, Тошо Ст. 45 
Гочева, Нина Н. 76 109 
Грицюк, А. И. 53 
Гроздев, Иван В. 108 
Грозев, Александър Н. 110 
Гуджева, Наталия 18 
Гълъбов, Г. 68 
Гълъбов, Георги Петров 68 
Гълъбова, Мария Св. 117 
Гюлев, Атанас 115 
Гюровски, Александър А. 107 
Дакова, Анна Д. 110 
Дамянов, Дамян Н. 73 
Дамянова, М. 44 
Дамянова, Мария П. 44 
Дамянова, Станка Тодорова 169 
Данев, Стоян Ивайлов 33 
Даскалов, Евгени Г. 76 
Даскалов, Тихомир Р. 76 
Дашев, Георги 64 
Дашев, Георги Ив. 74 
Деветаков, Борислав Т. 45 
Денчев, Стефан В. 76 
Дереджян, Аршавир 54 
Дечев, Захарий 29 156 
Джонов, Ангел Д. 75 
Джурджев, Атанас Б. 76 
Диков, Иван 49 
Диков, Иван Наков 111 
Димитров, Борис К. 73 
Димитров, Валентин Д. 38 
Димитров, Васил Д. 106 
Димитров, Димитър Д. 38 
Димитров, Димитър Илиев 57 
Димитров, Димитър Стефанов 23 139 
Димитров, Костадин П. 74 
Димитров, Либкхент А. 91 
Димитров, Любомир 79 
Димитров, Любомир С. 80 
Димитров, Марин Т. 55 
Димитров, Михаил К. 45 
Димитров, Тодор 82 
Димитрова, Лиляна Л. 43 
Димитрова, Мария Р. 108 
Димитрова, Николина 165 166 
Димитрова, Славка Михайлова 33 
Димитрова, София Д. 110 
Димитрова, Тодорка Тр. 110 
Димов, Дичо П. 55 
Димов, Кирил Д. 38 
Динев, Ганчо С. 74 
Динков, Иван Р. 76 
Добрев, Добри Грозданов 125 
Добрев, П. 75 
Добрев, Петър 60 
Добрев, Петър Ст. 75 123 
Добрев, Я. 61 
Добрев, Янко 61 
Добрева, Аница 81 
Добрева, Аница М. 81 
Дойчинов, Александър 123 
Дойчинов, Александър Гр. 49 
Дойчинов, Любомир З. 43 
Докумов, Стоян 64 123 
Докумов, Стоян Ив. 74 
Донев, Манол З. 43 
Дончев, Христо М. 122 
Досков, Иван Д. 43 
Дочев, Дочо Хр. 49 
Дочев, Дочо Христов 33 
Драганов, Пенчо Ив. 110 
Драгойчев, Чавдар Ц. 76 
Дудунков, Злати С. 38 
Дудунков, Злати Стоянов 62 114 
Дулев, Цанко Лалев 162 
Дюкмеджиев, Иван 41 
Дянков, Любомир А. 74 
Евтимов, Иван 135 136 137 138 
Елкин, Михаил А. 63 
Енев, Карл 107 
Енев, Карл Петков 107 
Енчева, Росица В. 76 
Ефимова, Анна А. 117 
Желев, Жельо 65 
Запрянов, Николай Й. 113 
Затарев, Ото А. 49 
Захариев, Боян Цв. 117 
Захариев, Тодор Т. 76 
Захариева, Елисавета 79 80 
Захариева, Сабина З. 74 
Златанов, Златан Д. 75 
Златанова, Виктория Д. 110 
Златева, Валентина Г. 108 
Зобева, Елисавета 63 
Зографски, Борис Г. 45 
Иванов, Васил П. 38 
Иванов, Владимир Ив. 76 
Иванов, Дочо Русев 131 133 
Иванов, Емил 49 
Иванов, Иван Цанев 159 164 
Иванов, Кирил Ст. 113 
Иванов, Росен 135 136 137 138 
Иванов, Стоян Ц. 75 
Иванов, Явор 6 149 
Иванова, Донка Илиева 142 
Иванова, Нели 157 
Иванова, Нели Стоянова 158 
Иванова, Станка Д. 108 
Иконописов, Русчо 102 
Иконописов, Русчо Лазаров 66 
Илиев, Върбан Иванов 26 27 
Илиев, Илия Томов 121 
Илиева, Павлина Ч. 109 
Исаева, Линка Жак 99 
Ичев, К. 68 
Ичев, Кирил Н. 67 
Ичев, Кирил Николов 68 
Йонков, Иван Й. 43 
Йорданов, Йордан Г. 107 
Йорданова, Евгения 84 
Йосифов, Тодор 123 
Йочев, Стефан Хр. 111 
Кабакчиев, Г. 55 
Кабакчиев, Георги П. 55 
Каварджикова-Миланова, Величка Ат. 38 
Кадикянов, Георги 138 
Кадиян, Хилда О. 73 
Казанджиев, Пепи К. 38 
Калайджиев, Владимир 32 
Калфин, Емил Хр. 75 
Камаринчева, Даниела 147 
Каменов, Васил Ив. 91 
Каменов, Емил 69 
Капонов, Хари А. 76 
Караганова, Ирина 70 71 
Карагьозов, Любомир 40 
Карагьозов, Любомир К. 74 
Караславова, Анета 79 
Караславова, Анета Цв. 80 
Карастатев, Димитър Ст. 76 
Карова, Анастасия Д. 112 
Керековски, Иван Пенев 72 117 
Кехайов, Атанас Н. 108 
Кирков, Владимир Ал. 108 
Киров, Станко 102 114 
Кирова, Милена 25 
Кирчев, Петър 43 49 105 
Киряков, Красимир Т. 44 108 
Киряков, Красномир Т. 108 
Китова, Елена Г. 120 
Клечкова, Лилия В. 84 
Клисуров, Георги А. 76 
Ковачева, Диана 16 
Ковачева, Юлия 101 
Коев, Драгомир 109 
Коева, Лидия Ас. 109 
Коен, Емил 115 
Козарев, Стефан Д. 108 
Коларов, Георги 114 
Коларов, Панайот 49 
Коларов, Ст. 128 
Коларов, Стефана Атанасов 128 
Коларова, Росица Н. 112 
Коларски, Валентин 49 
Кондузов, Тодор К. 55 
Константинов, Никола 115 
Константинова, Дора 32 
Костурков, Георги 106 
Котова, Екатерина Иванова 165 166 
Кочкова-Цафарова, Зора П. 99 
Крушков, Иван 78 
Крушков, Иван М. 123 
Крушкова, Сабина 78 
Кръстанов, Лулчо Н. 43 
Кръстанов, Петър Станимиров 38 
Кръстев, Борислав 114 
Кръстев, Димчо 104 
Кръстев, Л. 97 
Кръстев, Лука П. 97 
Кръстев, Олег 137 
Кръстева, Светлана Ст. 33 
Кръстева, Татяна 19 20 
Кръстинов, Г. 95 
Кръстинов, Генчо Д. 45 
Кузмов, Колю 110 
Куманов, Филип Ц. 74 
Кунев, Свилен 25 
Куситасев, Георги К. 76 
Кънев, Къню Григоров 77 
Кънева, Живка Василева 35 
Кърджиев, Боян П. 45 
Кърджиев, Велико Б. 75 
Кържин, Илия Н. 38 
Кърнолски, Истилиян Н. 76 
Кътев, Петър 47 
Кътев, Петър Г. 110 
Ладодо, Калерия С. 117 
Лазаров, Румен 20 
Лазаров-Иконописов, Русчо 114 
Лалева-Йорданова, Павлина Д. 84 
Ламбев, Иван 78 
Ламбрев, Ламбри 115 
Левчева, Вера С. 75 
Лепарский, Евгений Я. 117 
Линьова, Вера Ал. 76 
Линьова, Вера Алексеевна 109 
Лисичков, Тошко 91 
Лисичков, Тошко Ж. 81 
Лозанов, Боян С. 74 
Лозев, Емил Леков 17 
Мавродинов, Николай Т. 45 
Маджаров, Георги Ив. 45 
Маждраков, Г. М. 33 
Маждраков, Георги Методиев 33 
Макелская, Нели П. 117 
Максимов, Владимир Н. 75 
Максимов, Иван 115 
Максимов, Иван Ив. 108 
Маламов, Енчо Т. 45 76 
Маламов, Малам Д. 55 
Малеева, Алевтина Иванова 125 
Мандаджиев, Иван 82 
Манолов, Петър Николов 83 
Манолова, В. Р. 81 
Манолова, Татяна Я. 109 
Маринов, Петър 114 
Маринов, Тодор 122 
Маринова, Мариана Ценова 99 
Маркова, Милка П. 75 
Матеев, Драгомир 45 
Матов, Матей Н. 43 
Мендизов, Имван Хр. 74 
Мендизова, Антония 49 
Мерджанов, Чудомир Иванов 85 
Миладинова, Емилия Й. 38 
Милев, Александър Ц. 81 
Милев, Васил 115 
Милева, Жени 49 
Милева, Жени Ал. 106 
Миленов, Иван 137 
Миленова, Стефка 157 
Миленова, Стефка Вълчева 158 
Милчев, Милко К. 75 84 
Милчев, Милчо К. 43 
Минков, Николай 86 
Митева, Тодорка Владимирова 151 
Митов, Антон 43 
Митракиева, Кръстинка Маринова 158 
Михайлов, Г. 104 
Михайлов, Георги 104 
Михайлов, Петър 87 
Михайлова, Диа 123 
Михайлова, Димитрия Начева 98 
Михов, Хр. 88 
Михов, Христо 58 
Михов, Христо Нинов 59 
Мицов, Здравко В. 89 
Мишев, Пею Б. 61 
Младенов, Константин Ив. 38 
Младенов, Юлиян Пенчев 23 139 
Монев, Вилям С. 110 
Монов, Александър Петров 33 
Мръчков, Васил Желязков 18 
Мумджиев, М. 88 
Мустаков, Б. 105 
Мустаков, Богдан Т. 106 
Мутафова, Маргарета Н. 113 
Мутафчиева, Йонка 79 
Мутафчиева, Йонка Б. 80 
Найденов, Васил 114 
Найденов, Евгени Ал. 74 
Наков, Емил 90 
Наумов, Г. 114 
Наумова, Добрина Д. 119 
Нашков, Димитър 105 
Неделчева, Йорданка М. 76 109 
Неделчева, Сабина К. 69 110 
Недкова, Радка А. 128 
Недкова-Братанова, Н. 93 
Недкова-Братанова, Невена 49 
Несторов, Добрин 19 
Ников, Боян Г. 74 
Никова, Катя Стефанова 165 166 
Николов, Георги Т. 76 
Николов, Никола Петков 49 73 
Николов, Румен К. 46 
Николов, Стоян Хр. 43 
Николов, Христо 31 94 
Николова, Добрина 114 
Николова, Милка 46 
Николова, Милка Петрова 46 
Николова, Пенка Г. 75 
Нинова-Брадистилова, Дора Ив. 92 
Ничев, Ванко Г. 75 
Нишев, Цветан 19 20 
Новкиришки, Владислав Г. 110 
Ногаллер, А. М. 93 
Ночева, Мария Г. 74 
Ованесян, Мери С. 112 
Ованесян, Хайг Г. 76 
Овчаров, Ради 46 96 
Овчаров, Ради Г. 46 120 123 
Овчаров, Ради Георгиев 120 
Овчарова, Недялка Б. 74 
Огнянов, Михаил 92 
Огнянов, Михаил Л. 92 
Орешков, Владимир 114 
Орлоев, Никола Атанасов 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 140 
Османлиев, Денчо П. 75 
Отчев, Венцислав А. 38 
Павлов, Борис 43 
Павлов, Васил В. 113 
Павлов, Вл. 122 
Павлов, Владимир 129 
Павлов, Владимир Сп. 55 122 
Павлов, Даниел Йорданов 25 
Павлов, Емил Наков 90 
Павлов, Цвятко Х. 76 
Пампулов, Лило Ц. 74 
Панайотов, Дойчин 64 
Пандов, Хари 114 
Панев, Ангел Г. 113 
Паникян, Гарбис М. 45 
Панова, Златка 108 
Панчев, Георги 49 101 
Панчев, Георги З. 100 
Папазов, Георги 64 
Папазов, Георги А. 74 
Папазов, Емил Кръстев 24 
Папуров, Ганчо Д. 122 
Патев, Емануил Павлов 33 
Патрашков, Тодор Кр. 38 
Пенев, Атанас П. 76 
Пенева, Лилия 65 
Пенева, Милка Т. 43 
Пенков, Николай Й. 76 
Пенчев, Иван 64 
Пенчев, Павел 114 
Пенчев, Пенчо 141 
Пенчев, Румен Д. 38 
Пенчева, Ивалина 141 
Пернов, Костадин Г. 108 
Петков, Веселин 123 
Петков, Петко Ив. 38 
Петкова, Емилия 123 
Петкова, Лазарина 157 
Петкова, Мария Ив. 112 
Петкова, Соня Хр. 113 
Петров, Анастас П. 75 
Петров, Веселин 19 
Петров, Любомир Томов 121 
Петров, Марин А. 43 
Петрова, Вероника С. 128 
Петровский, Б. В. 127 
Петрунов, Богдан 32 
Петрунов, Стоимен 43 
Петрунова, Биляна Ст. 91 
Пешев, Иван Н. 43 
Пишманов, Христо Д. 73 
Помаков, Петър Г. 73 
Попиванов, Иван 103 
Попниколов, Серафим И. 76 
Попов, Александър 123 
Попов, Александър Т. 64 
Попов, Александър Тодоров 33 
Попов, Владимир 163 
Попов, Владимир Стефанов 159 160 164 
Попов, Георги Н. 43 
Попов, Иван 114 
Попов, Кирил П. 104 
Попов, Николай Г. 45 
Попов, Панайот 64 
Попов, Петко 19 
Попова, Лили Ст. 77 
Попова, Лиляна Ст. 92 123 
Попова, Любомира 148 
Попова, Сашка Р. 113 
Попова, Станислава П. 110 
Попсавов, Александър 43 
Проданов, Андрей А. 76 
Прокопанов, Христо А. 97 
Профиров, Димитър 115 
Пръвчев, Нено Хр. 55 
Пухлев, А. 36 
Пухлев, Алекси Р. 45 
Раданов, Радан П. 43 
Радев, Иван Кр. 43 
Радев, Михаил 111 
Радева, Храбра Т. 110 
Радивенска, Анна К. 100 
Радков, Милен П. 111 
Радоев, Васил 123 
Радославов, Иван 145 
Разбойников, Светозар Ст. 45 
Разпопова, Маргарита Г. 74 
Райчев, Райко Д. 97 
Райчев, Райко Димитров 66 114 124 
Райчев, Райчо 102 
Райчева, Лидия 45 
Рангелова, Станимира Методиева 35 
Рахнева, Румяна Д. 128 
Рачев, Любен 56 
Рашев, Михаил К. 45 
Рашков, Георги 131 133 
Резникова, Люси С. 119 
Рибарова, Нели Хр. 110 
Русев, Руси 138 
Русев, Руси М. 43 
Савов, Антон Ст. 108 
Савова, Анна С. 76 
Савова, Росица Ст. 110 
Саев, Стоян К. 46 123 
Саев, Стоян Константинов 33 
Сахатчиев, А. 114 
Сахатчиев, Андрей 114 
Семерджиева-Величкова, Рада П. 117 
Симеонов, Симеон Б. 76 
Сиракова, Вера Н. 76 
Сиракова, Иванка А. 112 
Славков, Борис 116 
Славов, Иван 115 
Славов, Слави П. 106 
Славова, Радка 65 
Сотирова, Мая Сотирова 12 161 
Спасовски, Минчо Хр. 108 
Стайков, Тодор Т. 74 
Станева-Златкова, Гергана 138 
Станева-Стойчева, Душка 98 123 
Станева-Стоянова, Мариана 49 
Станева-Стоянова, Мариана П. 106 
Станков, Валентин Кръстев 13 
Станкушева, Тотка Дякова 118 
Станоева, Емилия 32 
Станчев, Любомир П. 45 
Станчев, Панко И. 33 
Станчева, Станка Маркова 113 
Статева, Ст. 44 
Статева, Стефка Ст. 44 
Стефанав, Георги Ат. 77 
Стефанов, Димитър Н. 109 
Стойнов, Симеон Г. 73 
Стойчев, Цанко Стефанов 98 
Стоянов, Валентин Богданов 142 143 144 
Стоянов, Петър 49 115 
Стоянов, Петър К. 33 
Стоянов, Стойне 119 
Стратев, Илиян Н. 114 
Страшилова, Маргарита 32 
Страшимиров, Димитър 64 
Стрезов, Славчо Ал. 108 
Студеникин, М. Я. 117 
Студеникин, Митрофан Я. 117 
Сукиасян, Харутюн Ш. 43 
Съмналиев, Михаил Ив. 38 
Съртмаджиева, Райна Драгошинова 99 
Танева, Татяна Т. 74 
Танкова, Румяна Димитрова 162 
Танковски, Иван Н. 91 
Тасков, Миле Василев 83 
Таточенко, Владимир К. 117 
Таушанова, Галина Н. 109 
Ташев, Ташо 49 
Ташев, Ташо А. 49 
Ташев, Ташо Ангелов 33 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 28 
Тихолев, Калин Хр. 45 
Тихолов, Михаил Т. 43 
Тоброва, Светла Г. 76 
Тодоров, Иван С. 55 
Тодоров, Константин Г. 76 
Тодоров, Светослав Александров 120 
Тодоров, Стефан Т. 43 
Тодоров, Тодор Г. 45 
Тодоров, Тодор Д. 45 
Тодорова, Мая Д. 76 
Тодорова, Свилена Василева 131 133 
Тодорова, Станимира М. 74 
Томов, Ангел Хр. 55 
Томов, Илия 45 76 121 
Томов, Любомир 45 121 
Тонкова-Ямполская, Раиса В. 117 
Тотев, Тотю 138 
Трайков, Калин 20 
Трендафилов, Трандю П. 113 
Туртуриков, Любен Ив. 38 
Тюлев, Иван 115 
Узунов, Пею В. 75 
Урумов, Александър 123 
Ушев, Георги П. 132 
Ушева, Ганка А. 108 
Филипов, Асен Д. 38 
Фичев, Никола Димитров 33 
Фридманов, Петър Михайлов 87 
Хаджиев, Димитър Г. 107 
Хаджиев, Кирил 138 
Хаджиева, Йорданка П. 108 
Хаджиолов, Христо И. 43 
Харизанов, Михаил Владимиров 33 
Харизанов, Румен М. 76 
Хекимян, Анна Т. 76 
Христов, Иван Стефанов 120 
Христов, Константин 124 
Христов, Христо Димитров 109 
Христозов, Христо Димитров 117 
Цанев, Асен 64 77 
Цанев, Асен Н. 77 
Цанев, Асен Николов 125 
Цанев, Борис 105 
Цанев, Иван 159 163 164 
Цанев, Николай Л. 76 
Царева, Мария Георгиева 33 
Цветанова, Елена 49 
Цветкова, Лилия А. 126 
Целков, Константин Христов 124 
Цолов, Станислав Р. 76 
Цолов, Христо М. 108 
Цонев, Константин П. 76 
Цонев, Милчо Архангелов 99 117 
Цончев, Васил Т. 45 
Чаков, Борис Хр. 110 
Чалъков, Петър Н. 38 
Чаръкчиев, Д. Д. 33 
Чаръкчиев, Добрин Димитров 33 
Чаръкчиева, Добрин Д. 108 
Чернев, Константин Г. 84 
Черноземски, Иван 31 94 102 
Черноземски, Иван Н. 49 
Шейтанов, Йордан Ив. 84 
Шереметски, Петър Д. 120 
Шипков, Тодор К. 84 
Шишков, Любомир Ив. 55 
Шопов, Павел 115 
Шопова, Колечка В. 113 
Шошков, Стефан Н. 43 
Щерев, Атанас Д. 74 
Щъркалев, Илия 114 
Юнова, Милка 79 
Юнова, Милка Цв. 80 
Юруков, Богоя 115 
Юруков, Крум 114 
Юрукова, Катя П. 113 
Якимов, Яким М. 112 
Янев, Владислав 19 
Янев, Емил 112 
Янев, Иван Б. 112 
Янков, Георги А. 129 
Янкова, Райна 32 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Beyond the Horizon 21 
Адаптирана физическа активност 71 
Алергени 32 
Алкално-киселинно състояние на организма и неговите нарушения 33 
Артериална хипертония 36 
Биологичноактивни материали в хирургията 38 
Болести на дихателната система 43 
Болести на обмяната на веществата в детската възраст 44 
Болести на сърдечно-съдовата система 45 
Болката - фармакологично повлияване 46 
Бруцелоза 50 
Бъбречните заболявания у децата 52 
Васкуларизация на щитовидната жлеза 67 
Вирусни инфекции у децата 35 
Военна токсикология 89 
Вродени и придобити ензимопатии 49 
Гастроентерология в детската възраст 100 
Годишна студенска научна сесия 2016 на Стопанска академия 153 
Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст 72 
Двадесета 20 юбилейна международна научно-практическа конференция "Глобални предизвикателства пред межународния бизнес" 22 
Детска оториноларингология 55 
Детската нестандартност 12 161 
Диагностично-терапевтичен наръчник на педиатъра 56 
Диагностично-терапевтични манипулации в педиатрията 88 
Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести 58 59 
Договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми 17 
Древните маи : Оракулът на Кетцалкоатл 6 149 
Евристичните предизвикателства в съвременния свят 13 
Електрически превозни средства за обществен транспорт 137 
Електроконвулсивна терапия 85 
Електромобили 135 
Електротехника и електроника 131 133 
Елементи на системите за автоматизация 144 
Ендокринология 64 
Епидемиология 69 
Затлъстяване и ендокринни нарушения у жени 118 
Изобретявай като мисловен шампион 2 8 
Имуносерологична и биологична диатностика при кожните и венерическите болести 119 
Имунофармакология 96 
Интоксикация и алергия 82 
Информатика. Въведение в програмирането с Турбо Паскал 28 
Кератопреканцерози и рак на кожата и устната кухина 66 
Клетъчна кинетика и растеж на туморите 124 
Климат и алергия 126 
Клинична гастроентерология 73 
Клинична електрокардиография и векторкардиография 121 
Клинична ендокринология 74 
Клинична пневмология 75 
Клинична фармакология 48 
Клинични наблюдения в кардиологията 76 
Колиинфекции 37 
Контролът в управлението на училището 154 
Кортикостероиди във вътрешната медицина 77 
Кръвоснабдяване на гръбначния мозък 68 
Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства 79 80 
Лекарствени средства и кръвосъсирване 53 
Леки автомобили 130 134 
Лечение на острия панкреатит 103 
Лечение с кръв и кръвни биопрепарати 81 
Малабсорбционен синдром в детската възраст 101 
Малформативни уропатии в детската възраст 86 
Медикаментозни увреждания на вътрешните органи 84 
Метални форми 145 
Металургията в България през 2015 г. 170 
Младежката политика в България 148 
Мотоциклети 136 
Моята първа читанка "Пчелица" 1 151 
Мутагени и канцерогени, генетичен и канцерогенен риск 31 94 
Мястото на пробацията сред наказателните санкции 15 
На зелено училище 29 156 
Нарушения на хемостазата 91 
Наръчник по имунология на вътрешните болести 92 
Начален учител 152 
Нефротичен синдром в детската възраст 41 
Нови проблеми в хирургията 95 
Нормативни документи за проектирането 167 
Нормативни документи за проектирането. Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 168 
Осигурително право 18 
Основи на автоматизацията 142 
Основи на кинезитерапията в гериатрията 70 
Основи на ултраструктурната патология 97 
Основи на управлението 141 
Основи на фармакокинетиката 98 
Остър корем 63 
Отглеждане и възпитание на малкото дете 99 
Патоморфология на анестезиологичните и реанимационните усложнения 90 
Перинатална детска смъртност 51 
Пигментни тумори 102 
Помагало по специализиран превод 146 
Практическо пособие по педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 147 
Практическо ръководство по алергология 105 106 
Предрак и рак на дебелото черво 62 
Пропедевтика на хирургичните болести 107 
Противодействие на корупцията 16 
Професионална патология 108 
Професионални заболявания на кожата 87 
Ранно обучение по четене 150 
Рахит и рахитоподобни състояния 65 
Регионалното развитие - среда за технологичен напредък 25 
Ренин-ангиотензин-алдостеронова система 109 
Рубеола 47 
Ръководство за експерти криминалисти 19 20 
Ръководство за лабораторни упражнения по техника на високите напрежения 132 
Ръководство за практически упражнения по епидемиология 110 
Ръководство за практически упражнения по инфекциозни болести 111 
Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия 104 
Ръководство за практически упражнения по патологична физиология 112 
Ръководство за практически упражнения по социална хигиена 113 
Ръководство по онкология 114 
Свободно движение на решения по гражданско правни спорове 14 
Сензорна техника 143 
Синтетична медицина 115 
Система НОРЛО 3 4 5 9 10 11 140 
Социална педиатрия 117 
Специална хирургия 61 
Странични действия на лекарствените средства 120 
Стратегически мениджмънт 24 
Структура и организация на фирмата 23 139 
Съвременен остър паркинсонов енцефалит 39 
Технология на ароматичните продукти 169 
Тумори на устната кухина и челюстите 34 
Тумори на хипофизата 40 
Умът. Начин на употреба. Ум за Айнщайниада 1 7 
Управление на човешките ресурси в училищни организации 155 
Устройство на автомобилната техника 138 
Учебник по обектно-ориентирано програмиране на C ++ 26 
Учебник по увод в програмирането 27 
Ушни, носни и гърлени болести 122 129 
Фармакология 78 
Фармакология на коронарното кръвообръщение 83 
Фармакологията - основа на фармакотерапията 123 
Формулиране на нови от поставени задачи по механика 30 
Хигиена 116 
Хирургично лечение на Myasthenia gravis 57 
Хирургично лечение на улцеро-хеморагичния ректоколит 54 
Хормонотерапия 125 
Хранителна непоносимост и хранителна алергия 93 
Хронична обструктивна белодробна болест 60 
Читанка за 1. клас 163 
Читанка за 2. клас 158 
Читанка за 3. клас 157 162 
Читанка за втори клас 159 165 
Читанка за трети клас 164 
Читанка за четвърти клас 160 166 
Энциклопедический словарь медицинских терминов 127 
Ювенилен хроничен артрит 42 
Ювенилна хипертония 128 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация, ГАПС - автоматизация на проектиране на изделия 142 
Автоматика 142 
Автомобили - учебници за ВУЗ 138 
Белодробни болести 43 75 
Бизнес план на фирми 23 139 
Биохимия, медицинска - Учебници 33 
Бойни химически вещества 89 
Болести на кръвотворните органи и лимфната система. Ендокринни болести 109 
Болести на мускулите 57 
Болести на панкреаса 103 
Болести на сърдечно-съдовата система 121 
Болести на ушите, носа и гърлото. Оториноларингология 122 129 
Болести на храносмилателната система 73 
Болести на червата 54 
Български език - езикова култура 147 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 146 
Венерически болести 119 
Вътрешни болести 77 
Вътрешни болести - наръчници 92 
Генетика 31 94 
Гражданско право 14 
Гръбначен мозък 68 
Дерматология. Кожни болести 87 119 
Детски болести - Диагностика 56 
Езици за програмиране 26 
Електрически подвижен състав 137 
Електрическо задвижване 130 134 
Електроника - учебници за ВУЗ 131 133 
Електротехника - ръководства 131 133 
Ендокринология 40 
Епидемиология 110 
Етерични масла 169 
Железопътен транспорт 137 
Жлези с вътрешна секреция 64 
Земна механика. Строително почвознание. Инженерна геология. Класификация на почвите. Изследване 167 
Инфекциозни болести 35 
Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 47 
История на Латинска Америка 6 149 
Капиталовложения в научноизследователската работа в Европейския съюз 21 
Кинезитерапия - приложение - гериатрия и геронтология - наръчници и ръководства 70 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 71 
Контрол на училищата. Държавен, окръжен, градски и местен контрол, родителски съвети, училищно наст 154 155 
Корупция - превенция 16 
Криминалистика 19 20 
Култура на речта 147 
Леене на метали 145 
Леки автомобили - диагностика, ремонт 130 134 
Медицина 115 
Медицина - акушерство и гинекология 51 
Медицина - алергии 32 82 105 106 
Медицина - анестезия 46 
Медицина - болести на дихателната система 43 55 60 
Медицина - вътрешни болести 84 101 
Медицина - гастроентерология 93 100 
Медицина - ендокринология 64 67 74 118 
Медицина - епидемиология 69 
Медицина - здравеопазване 69 
Медицина - инфекциозни болести 37 50 111 
Медицина - клинична и патология 81 
Медицина - кожно-венерически заболявания 66 
Медицина - метаболитни разстройства 44 49 
Медицина - нервна система - парези 72 
Медицина - онкологични заболявания 31 62 66 94 124 
Медицина - опорно-двигателен апарат 42 65 
Медицина - патоанатомия 104 
Медицина - педиатрия 51 52 56 58 59 88 117 
Медицина - професионални заболявания 108 
Медицина - речници 127 
Медицина - сърдечно-съдова система 36 45 83 128 
Медицина - урология 41 52 86 
Медицина - фармация 48 53 78 79 80 83 84 96 98 115 120 123 125 
Медицина - физиология 112 
Медицина - хематология 53 
Медицина - хирургия 63 95 
Местни разстройства на кръвообращението 91 
Металургия, България 170 
Методи на управление. Мениджмънт 24 
Методика на обучението по екологично възпитание 29 156 
Механика 30 
Мотоциклети, устройство 136 
Наказателно право 15 
Наказателно право, международно 16 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 140 
Научноизследователска работа, организация 153 
Начално образование 152 
Начално образование - методика на преподаване 151 157 158 159 160 162 163 164 165 166 
Обществен транспорт 137 
Обществена (социална) хигиена 113 
Онкология 114 
Организация на производството 23 139 
Органични заболявания на главния мозък. Церебропатии 39 
Осигурително право 18 
Парапсихология - популярна литература 6 149 
Патологична анатомия 97 
Патология. Клинична медицина 90 126 
Педагогическа психология в началното училище 12 154 161 
Политически и национални младежки движения - България 148 
Полски език - синтаксис 146 
Право - авторско 17 
Право - патентно 17 
Природа. Изучаване и опазване на природата. Опазване на растителния и на животинския свят 29 156 
Програмиране 27 28 
Промишлен дизайн 3 9 140 
Психиатрия 85 
Психология - висши психологически процеси - мислене 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 140 
Регионална икономическа политика - България 25 
Регулатори 142 
Религия - нехристиянска 6 149 
Сензори 143 
Системи за автоматично управление 144 
Социална педагогика 148 
Специална оперативна техника 38 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 71 
Стопански кризи. Депресии 22 
Строителни конструкции - динамика и устойчивост 168 
Сърдечни болести 76 
Творческа личност - процеси на развитие 12 161 
Техника на високите напрежения - лабораторни упражнения 132 
Транспорт - автомобилен 135 
Тумори на кожата 102 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 22 
Управленски труд - организация - учебници за ВУЗ 141 
Устна кухина - тумори 34 
Училища - организация и управление 154 155 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 24 
Хигиена 116 
Хигиена на детската възраст 99 
Хирургическо обезболяване. Анестезия 90 
Хирургични болести 107 
Хирургия - учебници 61 
Хирургия на туловището и гръдния кош 57 
Цитология. Морфология на клетката 97 
Челюсти - тумори 34 
Четене - методика на преподаването - за основни училища 150 151 157 158 159 160 162 163 164 165 166 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C++ (език за програмиране) 26 27 
абсорбция (мед.) 101 
автоматично управление 142 
автомобилна техника 138 
авторско право 17 
адаптирано физическо възпитание 71 
аденоми 40 
аксесоари 136 
алдостерон 109 
алергии 82 93 105 106 126 
алергични реакции 32 126 
алкално-киселинно състояние 33 
анестезиологични усложнения 90 
анестезиология 46 
анестезия 46 90 107 
антикорупционни проекти 16 
антикорупция 16 
ароматични продукти 169 
артрит 42 
белодробен емфизем 60 
белодробни болести 43 60 
божества 6 149 
болести на бъбреците 41 
болести на опорно-двигателния апарат 65 
болести на стомаха 73 
броилки 150 
бронхит 60 
бъбречни заболявания 41 52 
български език 146 
вземане на решения 141 
високо налягане 36 128 
високо напрежение 132 
висше образование 153 
влакове 137 
водачи на мотоциклети 136 
вродени заболявания 107 
въздушна изолация 132 
възпитание и образование 12 161 
възрастни хора 70 
вътрешни болести 77 84 115 
вярвания 6 149 
гастроентерология 93 100 
гатанки 150 
генетични изследвания 31 94 
гериатрия 70 
дебело черво 62 
делегиране на пълномощия 141 
дестилация 169 
детска психология 12 161 
детски болести 35 42 56 58 59 117 
детско здравеопазване 99 117 
детско хранене 99 
деца 86 
диагностика 130 134 
диагностика (медиц.) 88 119 
дихателна ситема 55 60 75 
документация 146 
евристика 13 
езици за програмиране 27 
екологично възпитание 29 156 
екологично образование 29 156 
екстракция 169 
електрически уредби 130 134 
електробуси 137 
електрокардиография 121 
електромобил 135 
електротехника и електроника 131 133 
ендокринна система 64 67 74 118 
ендокринология 92 
ензимология 49 
енциклопедия 127 
епидемии 37 69 
епидемиология 39 
епилепсия 72 
естетическо възпитание 12 161 
етерични масла 169 
етеричномаслени растения 169 
етеричномаслени суровини 169 
железопътна инфраструктура 137 
жлези с вътрешна секреция 64 74 118 
заболяване на ставите 42 
задачи 30 
закаляване на децата 99 
замърсяване на околната среда 31 94 
заразни болести 47 110 111 
затворени системи за управление 142 
защитни съоръжения 132 
здравно възпитание 113 
здравно осигуряване 18 
зелено училище 29 156 
земетръсни райони 168 
злокачествени новообразувания 31 62 94 114 
изпълнителни устройства 142 144 
икономика за мениджъри 22 
икономика на знанието 1 2 7 8 
икономически показатели 170 
икономически стратегии 25 
имунна система 92 
имунология 32 82 96 105 106 
имунопатология 32 82 105 106 
индиански племена 6 149 
иновации 13 
иновационно мислене 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 140 
инструменти за леене 145 
интелект 13 
интелектуална собственост 17 
инфекции 35 37 
инфекциозни болести 37 50 69 111 
информатика 28 
исково производство 14 
история на Латинска Америка 6 149 
история на Мексико 6 149 
исхемична болест 83 
канцерогенна активност 66 
кардиология 45 83 
кератинизация 66 
кинезитерапия 70 71 
климатични фактори 126 
климатично влияние 126 
кожни болести 66 87 
колесни трактори 138 
консервиране на органи 95 
консервиране на тъкани 95 
конструкторски решения 3 9 140 
контрол на училищата 154 155 
контролинг 141 
контролно-измервателни системи 130 134 
конфликти 141 
коремни манипулации 63 
коремни органи 63 
костна система 42 65 
креативност 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 140 
криминалистика 19 20 
криминалистична тактика 19 20 
криминалистична техника 19 20 
кръвни биопрепарати 81 
кръвоносна система 68 
кръвообращение 53 
кръвоснабдяване 67 
кръвосъсирване 53 
ларингит 122 129 
леене на метали 145 
лекарства 79 
лекарствени средства 48 53 78 80 84 96 98 120 123 125 
леки автомобили 130 134 
лечебни манипулации 88 
леярски форми 145 
лидерство 141 
личностно развитие 12 161 
маи 6 149 
маркетинг 23 139 
медицински термини 127 
международен маркетинг 22 
международна интеграция и търговия 22 
международни икономически кризи 22 
международни икономически отношения 22 
международно право 16 
меланом 102 
мениджмънт 24 
метаболизъм 44 49 
металолеене 145 
металургия 170 
методи на изследване 88 
методика на обучението 150 
метрополитен 137 
механика 30 
мисловна дейност 13 
мисловни модели и процеси 2 3 4 5 8 9 10 11 140 
младежка политика 148 
младежки движения 148 
мониторинг 25 
мотивация 141 
мотоциклети 136 
наказания 15 
наредба 167 168 
наследственост 31 94 
научноизследователската работа 21 153 
национални паркове 29 156 
начална педагогика 150 
начално образование 151 152 157 158 159 160 162 163 164 165 166 
начално училище 151 157 159 160 162 163 164 165 166 
неврологични заболявания 72 
неизправности 130 134 
нервна система 68 72 
нестандартно мислене 12 161 
нефрология 41 
нормативни документи 167 
нормативни изисквания 167 
норми за проектиране 167 
обезболяване 46 
обмяна на веществата 44 49 
обриви 47 
обща медицина 115 
обществен транспорт 137 
обществено здравеопазване 69 
обществено осигуряване 18 
онкологични заболявания 124 
организация 141 
организация и управление 154 155 
организация на производството 23 139 
органна трансплантация 95 
осигурително право 18 
отделителна система 41 
отит 122 129 
отровни вещества 89 
оценка и контрол 25 
панкреатит 103 
патентно право 17 
патоанатомия 104 
патология 97 
патология на бременността 51 
патология на плода 51 
патофизиология на човека 112 
педиатрия 44 52 55 56 58 59 86 88 100 101 117 
перитонит 73 
пилотно фундиране 167 
писане 147 
плазмени биопрепарати 81 
план-конспект 147 
планиране 24 
планиране на производството 141 
плоско фундиране 167 
пневмология 60 
пневмония 75 
подпорни стени 167 
полски език 146 
правосъдие 16 
превод 146 
предучилищна и начална педагогика 147 
предучилищна педагогика 150 
пренапрежения 132 
преобразуване на сигнали 144 
преобразуватели 143 144 
преобразуватели на сигнали 142 
преразказ 147 
пробация 15 
програмиране 26 27 28 
проекти за финансиране 21 
проектиране на сгради 168 
проектиране на съоръжения 168 
производствен мениджмънт 23 139 
промишлен дизайн 3 9 140 
промишлени изделия 3 9 140 
пророчества 6 149 
професионални заболявания 87 108 
психични заболявания 85 
раждане 51 
ракови образувания 31 62 66 94 124 
рахит 65 
реанимация 90 
регионално развитие 25 
регулатори 142 144 
религия - мит - магия 6 149 
рехабилитация 71 
речник, терминологичен 127 
римско право 15 
ринит 122 129 
ръководство 131 133 
сеизмично осигуряване 168 
сензори 143 
скоропоговорки 150 
смъртност 51 
социална педагогика 148 
социалнопедагогически аспекти 148 
спортни игри 71 
средновековно право 15 
средства за измерване 143 
стари хора 70 
статистически годишник 170 
статистически данни 170 
стомашно-чревни заболявания 101 
стратегическо управление 141 
студентска конференция 153 
съдебни решения 14 
сърдечно-съдови заболявания 76 83 
сърдечносъдови заболявания 36 
творчески процес 13 
творчески способности 12 161 
творческо мислене 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 140 
терапия 123 125 
технически характеристики 136 
трамваен транспорт 137 
трансмисии 138 
трансплантация на костен мозък 81 
треска (мед.) 50 
тролейбуси 137 
трудова хигиена 116 
тумори 34 62 114 124 
Турбо Паскал 28 
тънки черва 101 
търговска марка 17 
умствен труд 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 140 
умствени дейности 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 140 
управление 141 
управление на персонала 23 139 
управление на човешките ресурси 155 
управленска наука 141 
урология 86 
условия на труд 108 
устройство на автомобила 138 
учебно-възпитателен процес 29 156 
училищна педагогика 154 155 
училищна психология 154 155 
училищна хигиена 116 
училищно дело 154 155 
уши, нос, гърло 55 
фарингит 129 
фармакология 48 79 83 96 123 
фармация 53 78 79 80 84 96 98 115 
физиология 112 
финансиране на проекти 21 
фирмена организация 23 139 
хемостаза 91 
хигиена на водата 116 
хигиена на почвата 116 
хигиена на труда 108 
хигиенни мероприятия 69 
хигиенни навици 99 117 
хипертония 36 76 128 
хипофиза 40 
хирургично лечение 63 
хирургия 38 54 57 61 63 95 
хистопатология 104 
хора с увреждания 71 
хормонални препарати 125 
хормони 64 77 125 
храносмилателна система 93 100 
художествено конструиране 3 9 140 
художествено проектиране 3 9 140 
четене 147 150 151 157 158 159 162 163 164 
читанка 160 165 166 
човешки ресурси 155 
чревни заболявания 37 
чуждестранни инвестиции 22 
шарка (мед.) 47 
щитовидна жлеза 67 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 148 
Мексико 6 149 
Русе 25