НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Ч5/0/М 12И-о 

Мавродиева, Иванка Тодорова и др.

   От реферата до магистърската теза : Академично писане за студенти [+ електронни ресурси] / Иванка Тодорова Мавродиева, Йовка Великова Тишева . - София : Сиела Норма, 2016 . - 208 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 200-207

   ISBN 978-619-187-015-8 

  

Сист. No: 44207

- 2 -

П/0/Н 31оЦБ 63702

Наука, околна среда и устойчиво развитие  /  Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2002 . - 404 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. след отд. материали и под линия. - Изд. на Съюз на учените в България, клон Велико Търново

   ISBN 954-775-154-9 

  

Сист. No: 43929

- 3 -

П/0/Н 31оЦБ 63722

   

Наука. Образование. Изкуство  : Годишник : II Балканска научна конференция, Благоевград, 26-27 септември 2008 /  Състав. Николина Огненска . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2008 . - 24 см

   Изд. излиза като период. сб. с ISSN 1313-5236

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2008 . - 756 с. : с ил., табл.

   

  

Сист. No: 43966

- 4 -

П/65/С 68ВкЦБ 63780

Станев, Велин

   Какво е и какво не е PR / Велин Станев . - София : Ciela, 2013 . - 324 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. глави

   ISBN 978-954-28-1248-7 

  

Сист. No: 44068

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 5 -

ЦБ 63824 

Апостолов, Апостол Атанасов

   Социалният страх / Апостол Атанасов Апостолов . - Варна : Фрувег-ПЗП, 2014 . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8245-20-3 

  

Сист. No: 44117

- 6 -

П/159.9/Б 78СсЦБ 63827

Браун, Силвия и др.

   Свръхсетивните деца : Как да разкрием интуитивните дарби на децата и да се справим с детските страхове / Силвия Браун, Линдзи Харисън . - София : Кронос, 2010 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Psychic Children / Sylvia Browne, Lindsay Harrison.

   ISBN 978-954-366-030-8 

  

Сист. No: 44120

- 7 -

П/159.9/Г 82РиЦБ 63776

Грийн, Рос

   Избухливото дете : Нов възпитателен подход към непокорните и раздразнителни деца / Рос Грийн . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 256 с. ; 20 см . -  (Психология за всеки ден)

   Ориг. загл. The Explosive Child / Ross W. Greene. - Библиогр. с. 253-254

   ISBN 978-954-26-1580-4 

  

Сист. No: 44065

- 8 -

П/37/Д 50СкЦБ 63828

Джейкъбсън, Сид

   Как да учим децата да учат - за да успяват / Сид Джейкъбсън . - София : Дилок, 2016 . - 448 с. ; 22 см

   Препоръчвани книги за по-нататъшно учене с. 429-432; Показалец

   ISBN 978-954-2902-45-4 

  

Сист. No: 44121

- 9 -

П/159.9/Л 94ГпЦБ 63758

Льобон, Густав

   Психология на тълпите / Густав Льобон . - София : Асеневци, 2014 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8898-36-2 

  

Сист. No: 44045

- 10 -

П/616/М 38 ВдЦБ 63831

Матанова, Ваня

   Детска невропсихология : Нарушения на екзекутивните функции / Ваня Матанова . - София : СТЕНО, 2016 . - 156 с. ; 20 см . -  (Клинична психология)

   Библиогр. с. 149-155

   ISBN 978-954-449-884-9 

  

Сист. No: 44124

- 11 -

ЦБ 63790 

Нанс, Малкълм

   Идил : Кои са те, как се сражават, в какво вярват / Малкълм Нанс . - София : Millenium, 2016 . - 527 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 467-523. - Съдържа и Често срещани ислямски термини

   ISBN 978-954-515-349-5 

  

Сист. No: 44079

- 12 -

ДИР/2/П 84ЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-050-9 

   Т. 27. Исаак Сирин - исторические книги . - 2011 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43991

- 13 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-025-7 

   Т. 28. Исторический музей Иэкуно - Амлак . - 2012 . - 752 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43992

- 14 -

ДИР/2/П 84эЦБІІ 3137

Православная энциклопедия  /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . - Москва : Православная энциклопедия, 2000 - . - 30 см

   

   ISBN 978-5-89572-025-7 

   Т. 29. К - Каменац . - 2012 . - 751 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43993

- 15 -

П/101/П 84фЦБ 63745

Практическа философия  : Тематичен сборник /  Състав. Христо Василев Христов, Милен Иванов Маринов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-062-4 

   

   

  

Сист. No: 44012

- 16 -

П/159.9/П 92ЦБ 63724

   

Психология - теория и практика  : Теория и практика : Национална научно-практическа конференция, Варна, 7-8 май 2016 : Сборник доклади . - Варна : Психоанализа, 2016 . - 24 см

   Изд. излиза като период. сб. с ISSN 2367-508X . - Библиогр. след отд. статии

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 2016 . - 373 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 43968

- 17 -

П/159.9/П 92ЦБ 63724

   

Психология - теория и практика  : Теория и практика : Национална научно-практическа конференция, Варна, 7-8 май 2016 : Сборник доклади . - Варна : Психоанализа, 2016 . - 24 см

   Изд. излиза като период. сб. с ISSN 2367-508X . - Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 2016 . - 403 с. : с ил., табл.

   

  

Сист. No: 43975

- 18 -

Ч2/159.922.7/Р 20у 

Разбирането в учебни условия  : [Изследване] / Стефан Пеев и др . - Благоевград : ВПИ - Благоевград, 1985 . - 345 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 340

   ISBN * 

  

Сист. No: 43982

- 19 -

П/37/Т 64 ЕдЦБ 63779

Тодорова, Екатерина

   Дислексия : Специфични нарушения на способността за учене / Екатерина Тодорова . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Нов Български университет, 2016 . - 305 с. ; 21 см

   Съдържа и терминологичен речник . - Библиогр. с. 263-279

   ISBN 978-954-535-914-9 

  

Сист. No: 44067

- 20 -

ЦБ 63750, Ч2/101/У 33-Ох 

Узунов, Огнян

   Характерология : Сравнително-интердисциплинарен прочит на "Пол и характер" от Ото Вайнингер / Огнян Узунов . - Варна : Псидо, 2011 . - 248 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 244-247

   ISBN 978-954-9996-41-8 

  

Сист. No: 44030

- 21 -

ЦБ 63785 

Уорик, Джоби

   Черните флагове : Възходът на ИДИЛ / Джоби Уорик . - София : Изток - Запад, 2016 . - 408 с. ; : с ил., к. ; 22 см

   ИДИЛ - Ислямска държава в Ирак и Леванта. - Кн. е носител на наградата "Пулицър" за 2016 г. - Ориг. загл. Black flags : The rise of ISIS / Joby Warrick

   ISBN 978-619-152-881-3 

  

Сист. No: 44073

- 22 -

ЦБ 63798 

Фокс, Емет

   Силата на мисълта / Емет Фокс . - София : Жануа 98, 2016 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-376-117-3 

  

Сист. No: 44087

- 23 -

П/101/Ц 27ДкЦБ 63744

Цацов, Димитър

   Класическият немски идеализъм : (Въведение) / Димитър Цацов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 20 см

   Библиогр. с. 237-267

   ISBN 978-619-208-070-9 

   

   

  

Сист. No: 44011

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 24 -

BRIE/32/C 94K 

Cunningham, Kathleen Gallagher

   Inside the politics of self-determination / Kathleen Gallagher Cunningham . - New York : Oxford University Press, 2014 . - 290 p. ; 23 cm

   Bibliogr. 265-281; Index

   ISBN 978-0-19-936491-6 

  

Сист. No: 43995

- 25 -

BRIE/32/E 90b 

EU borders and shifting internal security  : Technology, externalization and accountability /  Ed. Raphael Bossong, Helena Carrapico . - Heidelberg : Springer, 2016 . - 238 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 237-238

   ISBN 978-3-319-17559-1 

  

Сист. No: 43999

- 26 -

BRIE/32/F 57J 

Fisch, Jorg

   The right of self-determination of peoples : The domestification of an illusion / Jorg Fisch ; Transl. from German by Anita Mage . - Munchen : Cambridge University Press, 2015 . - 339 p. : with maps ; 23 cm

   Bibliogr. essay p. 271-283; Bibliogr. p. 284-311; Chronological index of cited documents; Index

   ISBN 978-1-107-68820-9 

  

Сист. No: 44001

- 27 -

BRIE/32/L 17J 

Laible, Janet

   Separatism and sovereignity in the new Europe : Party politics and the meanings of statehood in a supranational context / Janet Laible . - New York : Palgrave Macmillan, 2008 . - 272 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 249-261; Index

   ISBN 978-1-349-37572-1 

  

Сист. No: 43950

- 28 -

BRIE/32/L 74Td 

Lim, Timothy C.

   Doing comparative politics : An Introduction to approaches and issues / Timothy C. Lim . - 2nd ed. . - Boulder : Lynne Rienner Publishers, 2010 . - 367 p. ; 23 cm

   Glossary p. 311-336; Bibliogr. p. 337-354; Index

   ISBN 978-1-58826-744-3 

  

Сист. No: 43997

- 29 -

BRIE/327/N 79Tr 

Norman, Thomas L.

   Risk analysis and security countermeasure selection / Thomas L. Norman . - 2nd ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2016 . - XXXIII, 449 p. ; 26 cm

   Index

   ISBN 978-1-4822-4419-9 

  

Сист. No: 44007

- 30 -

BRIE/32/P 93Vp 

Prott, Volker

   The Politics of self-determination : Remaking territories and national identities in Europe, 1917-1923 / Volker Prott . - Oxford : Oxford University Press, 2016 . - 266 p. ; 24 cm

   Bibliogr. 245-266; Index

   ISBN 978-0-19-87784-7 

  

Сист. No: 43996

- 31 -

BRIE/327/S 67P 

Slovic, Paul

   The Perception of risk / Paul Slovic . - New York : Earthscan Publications, 2000 . - XXXVII, 473 p. ; 23 cm . -  (Risk, society and policy series)

   Bibliogr. p. 430-461; Index

   ISBN 978-1-853-83528-5 

  

Сист. No: 44004

- 32 -

BRIE/32/S 83M 

Sterio, Milena

   The right to self-determination under international law : "Selfistans", secession, and the rule of the great powers / Milena Sterio . - London : Routledge, 2015 . - 206 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 186-196; Index

   ISBN 978-1-138-18983-6 

  

Сист. No: 44002

- 33 -

BRIE/32/S 93 

Supranational governance of Europe's area of freedom, security and justice  /  Ed. Christian Kaunert, John D. Occhipinti, Sarah Leonard . - London : Routledge, 2015 . - 151 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 143-145; Index

   ISBN 978-1-138-81240-6 

  

Сист. No: 44008

- 34 -

П/336/T 26aЦБ 63862

Tax authorities in the Visegrad group countries  : Common experience after accession to the European Union /  Ed. Marcin Burzec, Pawel Smolen . - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016 . - 311 p. : with tabl., fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 307-311

   ISBN 978-83-8061-205-1 

  

Сист. No: 44171

- 35 -

BRIE/327/H 22 

The Handbook of country and political risk analysis  /  Ed. Llewellyn D. Howell . - 3rd ed. . - East Syracuse : PRS Group, 2001 . - 445 p. ; 25 cm

   

   ISBN 1-931077-01-0 

  

Сист. No: 43998

- 36 -

Ч5/349/А 45п 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  /  Състав. и науч. ред. Красимира Средкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2736-3 

   Т. 3. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система . - 2009 . - 160 с.

   Рез. на руски и англ. ез.

  

Сист. No: 44148

- 37 -

Ч5/349/А 45п 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  /  Състав. и науч. ред. Красимира Средкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3047-9 

   Т. 4. Сто] 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски . - 2010 . - 272 с.

   Рез. на руски и англ. ез.

  

Сист. No: 44149

- 38 -

Арх/343/А 75Ск 

Антонов, Светлин

   Криминологична характеристика на предсъдебния доклад / Светлин Антонов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 50 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 49

   ISBN 978-619-207-074-8 

  

Сист. No: 44167

- 39 -

ЦБ 63824 

Апостолов, Апостол Атанасов

   Социалният страх / Апостол Атанасов Апостолов . - Варна : Фрувег-ПЗП, 2014 . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8245-20-3 

  

Сист. No: 44117

- 40 -

Ч5/342.5/Б 49Гп 

Близнашки, Георги Петков

   Парламентарно право / Георги Петков Близнашки . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2015 . - 408 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4003-4 

  

Сист. No: 44227

- 41 -

Ч5/34/Б 87с 
 Бургаски свободен университет. Център по юридически науки 

   Юридически сборник : Научна конференция с международно участие "Право и интернет" . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2016 . - 24 см

   ISSN 1311-3771

   ISBN * 

   Т. XXIII . - 2016 . - 497 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 44154

- 42 -

С/949.72/Б 92 

Българи и турци  /  Състав. Валери Стоянов и др ; Прев. на турски ез. Ибрахим Ялъмов ; Прев. на руски Мария Клисурска ; Прев. на англ. Адриана Момчилова . - София : Тангра ТанНакРа, 2016 . - 384 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

   Библиогр. с. 338-347; Рез. на тур., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-378-141-6 

  

Сист. No: 44076

- 43 -

Ч5/342.4/В 91б 

Възкресението на България : Търновската конституция и закони на Българското княжество 1879-1882  /  Предг. Божидар Димитров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2003 . - [1151] с., раздр. паг. : с табл. ; 25 см . -  (Българо-руски юридически клуб=Болгаро-российский юридический клуб ; 2)

   Фототип. изд. на Конституция на Българското княжество ; Съдебни закони, изд. на Държ. печ., 1885 ; Наказателний законник / Ф. Перец, Ив. Хр. Гешов, изд. на Центр. книгопеч. на Ед. Дионие, 1881 ; Годишен сборник от закони на Българското княжество, изд. на Държ. печ., 1886 ; Годишен сборник от закони и постановления на Българското княжество, изд. на Държ. печ., 1886. - Изд. на Бълг.-рус. юрид. клуб. - Съдържа: Конституция на Българското княжество : Търново, 16 април 1879 г. ; Съдебни закони ; Наказателен законник / Ф. Перец, Ив. Хр. Гешов ; Постановления ; Правилници ; Конвенции

   ISBN 954-07-1781-7 

  

Сист. No: 44158

- 44 -

П/316/Г 37НиЦБ 63747

Георгиев, Никола и др.

   Икономическа социология / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева . - В. Търново : Абагар, 2000 . - 458 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 450

   ISBN 978-954-427-413-8 

  

Сист. No: 44022

- 45 -

Ч5/347.7/Г 38-От 

Герджиков, Огнян

   Търговски сделки / Огнян Герджиков . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2015 . - 423 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-233-6 

  

Сист. No: 44206

- 46 -

Ч5/343/Г 88Лк 

Груев, Лазар и др.

   Казуси по наказателно право. Особена част / Лазар Груев, Ралица Илкова . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2013 . - 551 с. ; 20 см

   Изд. е допълнено със съдебна практика

   ISBN 978-954-730-840-4 

  

Сист. No: 44199

- 47 -

Ч5/343/Г 88Лк 

Груев, Лазар и др.

   Казуси по наказателно право. Обща част / Лазар Груев, Ралица Илкова . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2013 . - 383 с. ; 20 см

   Изд. е допълнено със съдебна практика

   ISBN 978-954-730-839-8 

  

Сист. No: 44204

- 48 -

Ч5/34/Д 26г 

Дванадесет] 12 години по-късно  : Сборник с доклади от научна конференция на бълг. и рус. юристи, проведена в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски: 28-30. X. 2002 г. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2003 . - 172, 150 с. : с портр., 3 л. ил. ; 25 см . -  (Българо-руски юридически клуб=Болгаро-российский юридический клуб ; 1)

   Изд. на Бълг.-рус. юрид. клуб; Изданието е двуезично. - Съдържа докл. от Д. Томов, В. Яковлев, С. Вицин, В. Петров, Д. Хрусанов, Р. Беленски, К. Бобев, Г. Бойчев, К. Киров, Д. Костов, С. Михайлова-Големинова, Е. Панайотова, С. Пенов, В. Руменчев, Ц. Сивков, М. Славова, О. Стамболиев

   ISBN 954-07-1783-3 

  

Сист. No: 44157

- 49 -

ДИР/3/Д 71Вр, С/30/Д 71Вр, С2/3/Д 71Вр 

Дойков, Васил Георгиев

   Русе : Биографията на един град / Васил Георгиев Дойков . - 3. доп. изд. . - Русе : Ковачев, 2016 . - 206 с. : с цв. ил. ; 23,5 см

   Резюме на англ., нем., фр., руски, рум. и тур. ез.

   ISBN 978-954-8198-93-6 

  

Сист. No: 44092

- 50 -

Ч5/347.77/.78/Д 85Ж-о 

Драганов, Живко

   Обекти на интелектуалната собственост / Живко Драганов . - София : Сиби, 2016 . - 290 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 286-296

   ISBN 978-954-730-993-7 

  

Сист. No: 44229

- 51 -

П/39/Е 94вЦБ 63757

Етикет за всеки ден  : Как да се държим в обществото, у дома, в офиса /  Състав. Ирина Сокол . - София : Слънце, 2012 . - 500 с. ; 21 см . -  (Добрите обноски)

   

   ISBN 978-954-742-096-0 

  

Сист. No: 44043

- 52 -

П/316/Ж 47НеЦБ 63863

Живановски, Ненад Александър

   Език на омразата / Ненад Александър Живановски . - София : Рива, 2015 . - 384 с. ; 21 см

   Загл. на кор. е Езикът на омразата . - Библиогр. с. 370 - 384

   ISBN 978-954-320-466-3 

  

Сист. No: 44174

- 53 -

Ч5/347.6/З-27н 

Закон за наследството  : Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст / Цанка Цанкова и др ; Общ. ред. Цанка Цанкова . - София : Труд и право, 2016 . - 768 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-608-245-9 

  

Сист. No: 44210

- 54 -

Ч5/342.9/З-65Дм 

Зиновиева, Дарина

   Медицинско право / Дарина Зиновиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София, 2016 . - 315 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 44200

- 55 -

П/316/З-80кЦБ 63715

Знанието като ценност, познанието като призвание  : Юбилеен сборник в чест на професор Пепка Бояджиева /  Състав. Румяна Иванова Стоилова, Кръстина Петкова, Светла Колева . - София : Изток - Запад, 2015 . - 476 с. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Knowledge as a value, scientific knowledge as a vocation ; Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-619-152-611-6 

  

Сист. No: 43957

- 56 -

Ч5/347.7/К 16Ат 

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Търговско право : Обща част / Ангел Симеонов Калайджиев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2015 . - 376 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 367-375

   ISBN 978-954-608-232-9 

  

Сист. No: 44212

- 57 -

Ч5/347.7/К 26т 

Капиталови търговски дружества  / Витали Езра Таджер и др . - Основно прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2011 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-180-3 

  

Сист. No: 44208

- 58 -

П/343/К 66БрЦБ 63784

Клисурска, Бранимира

   Разследване на престъпления, извършени от чужденци / Бранимира Клисурска . - София : Ciela, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 258-270

   ISBN 978-954-28-1993-6 

  

Сист. No: 44072

- 59 -

П/32/К 69пЦБ 63830

Книгата за политиката  . - София : Книгомания, 2016 . - 352 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   

   ISBN 978-619-195-094-2 

  

Сист. No: 44123

- 60 -

Ч5/340.1/К 96Нп 

Кънева, Невяна Славчева и др.

   Практическо нормотворчество / Невяна Славчева Кънева, Ирена Борисова . - София : Ciela, 2016 . - 248 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 246-247

   ISBN 978-954-28-2120-5 

  

Сист. No: 44225

- 61 -

Ч5/342.9/Л 14Ка 

Лазаров, Кино и др.

   Административен процес / Кино Лазаров, Иван Тодоров . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2016 . - 624 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 557-564 ; Списък на цитир. европ. и бълг. нормативни актове ; Предм. указ. с. 610-623. - С код за on line достъп , учебникът достъпен на адрес htpp://admprocess.ciela.com
   http://www.admprocess.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-2197-7 

  

Сист. No: 44201

- 62 -

П/316/Л 55вЦБ 63777

Лидерството - време е за промени  : [III-та] Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 /  Състав. и науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2015 . - 752 с. ; 24 см

   Рез. на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-535-898-2 

  

Сист. No: 44061

- 63 -

Ч2/37.03/Л 79Лц 

Лозанова, Лилия

   Ценностите на учениците в медийното общество : Монография / Лилия Лозанова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 147-152

   ISBN 978-619-201-094-2 

  

Сист. No: 44170

- 64 -

П/347.7/М 14НсЦБ 63770

Маданска, Нели

   Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон / Нели Маданска . - София : Ciela, 2016 . - 360 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 351-359

   ISBN 978-954-28-2123-6 

  

Сист. No: 44058

- 65 -

П/343/М 24АкЦБ 63773

Манасиева, Астра

   Киберпсихология : Поведенчески аспекти / Астра Манасиева . - София : Изток - Запад, 2016 . - 212 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 199-207; Терминологичен речник

   ISBN 978-619-152-896-7 

  

Сист. No: 44062

- 66 -

П/343/М 25НтЦБ 63786

Манев, Никола

   Теория на наказателното правораздаване / Никола Манев . - София : Ciela, 2015 . - 376 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 365-375

   ISBN 978-954-28-1908-0 

  

Сист. No: 44074

- 67 -

Б5/343/М 25Нн, П/343/М 25Нн, Ч5/343/М 25НнЦБ 63794

Манев, Никола

   Наказателнопроцесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев . - София : Ciela, 2016 . - 468 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2016-1 

  

Сист. No: 44083

- 68 -

П/343/М 32РиЦБ 63775

Марков, Румен

   Изключващи вината обстоятелства / Румен Марков . - София : Ciela, 2016 . - 512 с. ; 21 см . -  (Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела)

   

   ISBN 978-954-28-1970-7 

  

Сист. No: 44064

- 69 -

П/343/М 32РвЦБ 63778

Марков, Румен

   Вменяемост и невменяемост / Румен Марков . - София : Ciela, 2016 . - 416 с. ; 21 см . -  (Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела ; 1)

   

   ISBN 978-954-28-1905-9 

  

Сист. No: 44066

- 70 -

ЦБ 63783 

Методиев, Момчил Николаев и др.

   Държавна сигурност - предимство по наследство : Професионални биографии на водещи офицери / Момчил Николаев Методиев, Мария Дерменджиева . - София : Институт за изследване на близкото минало ; Ciela, 2015 . - 959 с. : с табл., сх., портр., [7] л. ил., портр. ; 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Библиогр. с. 933-939

   ISBN 978-954-28-1937-0 

  

Сист. No: 44071

- 71 -

Ч5/321.01/М 53Лв 

Мизес, Лудвиг фон

   Всесилната държава : Възходът на тоталната държава и тоталната война / Лудвиг фон Мизес . - София : Мак, 2016 . - 432 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-37-8 

  

Сист. No: 44220

- 72 -

П/347.7/М 66ЦБ 63795

Минкова, Ганета Минкова и др.

   Помагало по данъчно право / Ганета Минкова Минкова, Нина Чилова . - София : Ciela, 2015 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1907-3 

  

Сист. No: 44084

- 73 -

П/35/М 70ПрЦБ 63801

Митев, Петър

   Радикални реформи в публичния сектор през ХХІ век / Петър Митев . - София : Ciela, 2014 . - 368 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 363-366

   ISBN 978-954-28-1638-6 

  

Сист. No: 44090

- 74 -

Ч5/343/М 79с 

Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право  : Сборник материали Пета международна научно-практическа конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ЦЮН на БСУ, 12 юни 2012 /  Състав. Йордан Айдаров ; Ред. Илиана Балабанова-Стойчева . - [Пловдив] : УИ Паисий Хилендарски, 2013 . - 168 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Други авт.: В. А. Якушин, Малина Новкиришка, Татьяна В. Кленова, Иван Ранчев, Антон Гиргинов, Георги Пенчев, Петя Неделева, Ралица Костадинова, Силвия Александрова Цанков-Захариева, Петко Минев

   ISBN 978-954-423-836-0 

  

Сист. No: 44152

- 75 -

Ч5/349/М 94Ви 

Мръчков, Васил Желязков

   Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя / Васил Желязков Мръчков . - София : Сиби, 2013 . - 296 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 288-291 ; Предм. указател

   ISBN 978-954-730-853-4 

  

Сист. No: 44205

- 76 -

Б5/343/Н 18, П/343/Н 18, ЦБ 63848, Ч5/343/Н 18 

Наказателното законодателство - традиции и перспективи  : Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра Наказателноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 29 февруари 2016 г. /  Състав. Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 447 с. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4170-3 

  

Сист. No: 44155

- 77 -

ЦБ 63790 

Нанс, Малкълм

   Идил : Кои са те, как се сражават, в какво вярват / Малкълм Нанс . - София : Millenium, 2016 . - 527 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 467-523. - Съдържа и Често срещани ислямски термини

   ISBN 978-954-515-349-5 

  

Сист. No: 44079

- 78 -

П/0/Н 31оЦБ 63702

Наука, околна среда и устойчиво развитие  /  Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2002 . - 404 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. след отд. материали и под линия. - Изд. на Съюз на учените в България, клон Велико Търново

   ISBN 954-775-154-9 

  

Сист. No: 43929

- 79 -

ЦБ 63811 

Недев, Недю

   Дворцовият преврат срещу Тодор Живков : Кой създаде операцията за свалянето на държавния глава. Истината за ролите на Кремъл и САЩ / Недю Недев . - София : Труд, 2016 . - 152 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-459-6 

  

Сист. No: 44104

- 80 -

П/347.4/Н 47д, Ч5/347.4/Н 47, Ч5/347.4/Н 47дЦБ 63725

Неизпълнение на договора  : Коментар на нормативната уредба, преглед и анализ на съдебната практика, практически проблеми / Поля Голева и др . - София : Труд и право, 2015 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-226-8 

  

Сист. No: 43971

- 81 -

Ч5/347.9/Н 74Ди 

Николов, Делян и др.

   Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ : Текст, съдебна практика и авторски коментар / Делян Николов, Димитър Иванов . - София : СИЕЛА, 2016 . - 669 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2118-2 

  

Сист. No: 44214

- 82 -

С/35/Н 86д 

Новото данъчно законодателство през 2016 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на Националната агенция за приходите / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2016 . - 799 с. ; 23 см + CD

   Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1313-2814

   ISBN * 

  

Сист. No: 43967

- 83 -

Арх/31/П 13Вп, П/31/П 13 ВпЦБ 63716

Павлов, Велизар Тодоров и др.

   Приложна статистика със SPSS / Велизар Тодоров Павлов, Весела Михова . - София : Авангард принт, 2016 . - 192 с. : с ил., с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 185-188

   ISBN 978-954-337-308-6 

  

Сист. No: 43959

- 84 -

Ч5/342.4/П 14Кт 

Паев, Костадин Илиев

   Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век : Сравнително историкоправно изследване / Костадин Илиев Паев . - София : Сиби, 2016 . - 360 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-004-0 

  

Сист. No: 44219

- 85 -

С/35/П 44Бк 

Петков, Бисер и др.

   Кодекс за социално осигуряване : Нормативен текст. Коментар на промените (ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г. ) / Бисер Петков, Снежана Малакова, Йосиф Милошев . - София : Труд и право, 2015 . - 423 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-230-5 

  

Сист. No: 43973

- 86 -

ЦБ 63782 

Петров, Христо и др.

   "Белият терор" от 1923-1925 г. : Три епохи на държавна репресия / Христо Петров, Христо Станев Христов . - София : Ciela, 2016 . - 880 с., 14 л. ил., факс. ; 23 см

   Библиогр. с. 861-878 ; Азб. указател

   ISBN 978-954-28-2072-7 

  

Сист. No: 44070

- 87 -

Ч5/342.4/П 76Сп 

Попов, Стефан

   Публичен процес : Статии / Стефан Попов . - София : СИЕЛА, 2015 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1602-7 

   Т. 2 . - 2015 . - 256 с.

   

  

Сист. No: 44150

- 88 -

Ч5/34/П 84п 

Право и права  : Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2016

   

   ISBN 978-954-07-4173-4 

  

Сист. No: 44226

- 89 -

С/347.45/.47/П 84 

Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки 2014 - 2015 г.  : Решения на КЗК и ВАС /  Състав. Мартин Петков . - Берлин : РААБЕ България, 2015 . - 130 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9619-97-3 

  

Сист. No: 44093

- 90 -

П/316/Н 32кЦБ 63700

    Научно-практическа конференция "Превенция на агресията в предучилищна в... (Шумен ; 2012)  : Научно-практическа конференция 8-9 ноември 2012 : Сборник с доклади /  Науч. ред. Лучиян Ангелов Милков . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2936-06-0 

   Т. 1 . - 2012 . - 208 с.

   Текст и на англ. ез.

  

Сист. No: 43928

- 91 -

П/316/П 85ЦБ 63700

    Научно-практическа конференция "Превенция на агресията в предучилищна в... (Шумен ; 2012)  : Научно-практическа конференция 8-9 ноември 2012 : Сборник с доклади : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 21 см

   Библиогр. с. след отд докл.

   ISBN 978-954-2936-07-7 

   Т. 2 . - 2012 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 43941

- 92 -

Ч5/347.9/П 86и 

Предизвикай: Изпълнителния процес!  : Сборник /  Състав. Стоян Ставру, Васил Петров . - София : Ciela, 2016 . - 372 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 361-368

   ISBN 978-954-28-1995-0 

  

Сист. No: 44224

- 93 -

Ч5/949.72/П 87и 

Приказы императорского Российского комиссара в Болгарии генерал-адьютанта князя Дондукова-Корсакова 11 мая 1878 г. - 27 июня 1879 г.  /  Предг. Панто Колев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2003 . - [257] л. раздр. паг. ; 25 см . -  (Българо-руски юридически клуб=Болгаро-российский юридический клуб ; 3)

   Фототип. изд.; Изд. на Болг.-рос. юрид. клуб

   ISBN 954-07-1782-7 

  

Сист. No: 44159

- 94 -

П/343/П 94ИсЦБ 63763

Пушкарова, Ива Димитрова

   Същински полови престъпления : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Ива Димитрова Пушкарова . - София : Ciela, 2016 . - 392 с. ; 22 см . -  (Практика на ВС и ВКС по наказателни дела ; 3)

   

   ISBN 978-954-28-2121-2 

  

Сист. No: 44049

- 95 -

Ч5/949.72/Р 82р 

Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г. : Сб. с докл. от науч. конф. на бълг. и рус. юристи, проведена в Юрид. фак. на СУ Св. Климент Охридски 2-4.III.2003 г  /  Състав. Недялко Иванов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2003 . - 195, 194 с., 11 с. : цв. ил. ; 24 см . -  (Българо-руски юридически клуб=Болгаро-российский юридический клуб ; 4)

   Изд. е двуезично; Изд. на Бълг.-рус. юрид. клуб; Съдържа и биогр. данни за авт.; Библиогр. след някои докл. и под линия

   ISBN 954-07-1802-3 

  

Сист. No: 44160

- 96 -

С/347.77/.78/С 20Гм 

Саракинов, Георги

   Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост : авторско право, патенти за изобретения, търговски марки / Георги Саракинов . - София : Труд и право, 2011 . - 120 с. ; 21 см

   Азб. указ. на англ., френски и немски ез. с. 104-119

   ISBN 978-954-608-184-1 

  

Сист. No: 43974

- 97 -

Ч5/343/С 47Пг 

Смолички, Павел

   Гражданският иск в наказателния процес / Павел Смолички . - София : Сиела Норма, 2012 . - 196 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 185-193

   ISBN 978-954-28-1100-8 

  

Сист. No: 44211

- 98 -

П/316/С 54ЦБ 63759

Социологията като шанс  : Текстове за студенти по учебната дисциплина "Въведение в социологията" /  Състав. и послесл. Лиляна Деянова . - София : Изток - Запад, 2004 . - 428 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44046

- 99 -

ЦБ 63769 

Ставру, Стоян

   Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването / Стоян Ставру . - София : Ciela, 2016 . - 332 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 205-207

   ISBN 978-954-28-2122-9 

  

Сист. No: 44057

- 100 -

С/31/С 73 

Статистически справочник 2016  /  Отг. ред. А. Илкова, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2016 . - 304 с. ; 21,5 см

   С данни за периода 2012-2015 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN * 

  

Сист. No: 43902

- 101 -

П/347.7/С 75Ге, Ч5/347.7/С 75Г, Ч5/347.7/С 75ГеЦБ 63726

Стефанов, Георги

   Еднолични търговски дружества / Георги Стефанов . - София : Труд и право, 2015 . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 405-415

   ISBN 978-954-608-223-7 

  

Сист. No: 43972

- 102 -

Б5/347.7/С 75Гт, Ч5/347.7/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Търговско право : Обща част / Георги Стефанов . - 3. доп. и актуал. изд. . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 416 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 411-416

   ISBN 978-619-168-157-0 

  

Сист. No: 44216

- 103 -

Ч5/347/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : (По конспекта) / Георги Стефанов . - Велико Търново : Абагар, 2016 . - 703 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-146-4 

  

Сист. No: 44222

- 104 -

П/341/С 78СмЦБ 63767

Стойков, Стоян Огнянов

   Международно наказателно право / Стоян Огнянов Стойков . - София : Ciela, 2015 . - 332 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 329-330 и под линия

   ISBN 978-954-28-1904-2 

  

Сист. No: 44055

- 105 -

Ч5/343/С 81Ан 

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Обща част / Александър Стойнов . - София : Сиела Норма, 2015 . - 23 см

   Библиогр. с. 481-484

   ISBN 978-954-28-0165-8 

   

   

  

Сист. No: 44202

- 106 -

Ч5/347.2/С 83Дп 

Стоянов, Димитър

   Придобивният способ по чл. 78 ЗС / Димитър Стоянов . - София : СИЕЛА, 2016 . - 487 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 458-486

   ISBN 978-954-28-2165-6 

  

Сист. No: 44215

- 107 -

П/347.7/С 83ИфЦБ 63771

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Обща част. Специална част / Иван Г. Стоянов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2016 . - 444 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1950-9 

  

Сист. No: 44059

- 108 -

Б5/347.7/С 83, П/347.7/С 83Ид, Ч5/347.7/С 83ИдЦБ 63787

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част, специална част, данъчен процес, казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2016 . - 543 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1948-6 

  

Сист. No: 44075

- 109 -

Ч5/347.7/С 83Иф 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Обща част. Специална част / Иван Г. Стоянов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28- 

   

   

  

Сист. No: 44218

- 110 -

П/343/С 89СсЦБ 63788

Субективната страна на престъплението  / Стоян Огнянов Стойков . - София : Ciela, 2015 . - 159 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 156-158

   ISBN 978-954-28-1903-5 

  

Сист. No: 44077

- 111 -

Ч5/342.7/С 89п 

Субективните права  : Германски визии / Юрген Хабермас и др ; Състав. Стилиян Йотов ; Прев. от нем. Стилиян Йотов . - София : Критика и хуманизъм, 2016 . - 268 с. ; 23 см . -  (Социооптики)

   

   ISBN 978-954-587-205-1 

  

Сист. No: 44230

- 112 -

Ч5/339.13/С 90З-п 

Сукарева, Златка Георгиева

   Потребителско право / Златка Георгиева Сукарева . - София : Нова звезда, 2015 . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 240-243

   ISBN 978-619-198-015-4 

  

Сист. No: 44203

- 113 -

П/35/С 96-зЦБ 63741

Съвременни заплахи за сигурността на Европа  : Студентска сесия : Сб. докл. от межд. науч. конф., Пловдив, 15 април 2016 /  Ред. Олга Емилова . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 124 с. ; 21 см

   Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN 978-954-92776-0-9 

  

Сист. No: 44003

- 114 -

ЦБ 63741 

Съвременни заплахи за сигурността на Европа  : Сб. докл. от межд. науч. конф., Пловдив, 15 април 2016 /  Ред. Олга Емилова . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 21 см

   Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN 978-954-92776-0-9 

   

   

  

Сист. No: 44005

- 115 -

С/349/Т 87 

Трудови отношения 2016 година  : Нормат. актове ; Съдебна практика ; Практика на МТСП ; Приложни коментари / Васил Желязков Мръчков и др . - София : ИК Труд и право, 2016 . - 695 с. ; 23 см

   Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1312-9570

   ISBN * 

  

Сист. No: 43970

- 116 -

ЦБ 63785 

Уорик, Джоби

   Черните флагове : Възходът на ИДИЛ / Джоби Уорик . - София : Изток - Запад, 2016 . - 408 с. ; : с ил., к. ; 22 см

   ИДИЛ - Ислямска държава в Ирак и Леванта. - Кн. е носител на наградата "Пулицър" за 2016 г. - Ориг. загл. Black flags : The rise of ISIS / Joby Warrick

   ISBN 978-619-152-881-3 

  

Сист. No: 44073

- 117 -

Ч5/343/Ф 64РсЧ5/343/Ф 64рс

Флорио, Рене

   Съдебни грешки / Рене Флорио . - София : Софи-Р, 1999 . - 351 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Les erreus judiciaires / Rene Floriot

   ISBN 954-638-060-1 

  

Сист. No: 44153

- 118 -

П/316/Ф 74ГчЦБ 63762

Фотев, Георги

   Човешката несигурност / Георги Фотев . - София : Изток - Запад, 2016 . - 264 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 251-255; Именен показалец ; Предм. показалец

   ISBN 978-619-152-877-6 

  

Сист. No: 44050

- 119 -

Ч5/32/Ф 90Фп 

Фукуяма, Франсис

   Произход на политическия ред : От предисторическите времена до Френската революция / Франсис Фукуяма ; Прев. от англ. Камен Костов, Боян Костов . - София : Изток - Запад, 2015 . - 632 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-693-2 

  

Сист. No: 44223

- 120 -

Ч5/32/Ф 90Фп 

Фукуяма, Франсис

   Политически ред и политически упадък : От индустриалната революция до глобализацията на демокрацията / Франсис Фукуяма ; Прев. от англ. Камен Костов, Боян Костов . - София : Изток - Запад, 2016 . - 736 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 705-736

   ISBN 978-619-152-952-0 

  

Сист. No: 44228

- 121 -

Ч5/342.9/Х 91Да 

Хрусанов, Дончо

   Административно право и административен процес : Наръчник / Дончо Хрусанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3434-7 

  

Сист. No: 41244

- 122 -

П/93/99/Х 96ЦБ 63755

Хънтингтън, Самюъл

   Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред / Самюъл Хънтингтън ; Прев. от англ. Румяна Радева . - 2. изд. . - София : Обсидиан, 2015 . - 528 с. : с табл. ; 20 см

   Бележки с. 469-511 ; Индекс с. 512-527

   ISBN 978-954-796-196-4 

  

Сист. No: 44038

- 123 -

П/316/Ч 12ТнЦБ 63766

Чавдарова, Таня

   Нова икономическа социология : Мрежови анализ и неоинституционализъм / Таня Чавдарова . - София : Изток - Запад, 2016 . - 237 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 211-237

   ISBN 619-152-892-2 :10

   ISBN 978-619-152-892-9 :13

  

Сист. No: 44054

- 124 -

Ч5/343/Ч 25Дм 

Чанкова, Добринка

   Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението / Добринка Чанкова . - София : Фенея, 2002 . - 263 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 245-255; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-8214-64-4 

  

Сист. No: 44036

- 125 -

Ч5/327/Ч 91Нк 

Чомски, Ноам

   Кой управлява света? / Ноам Чомски ; Прев. Милко Стоименов . - София : Бард, 2016 . - 432 с. ; 20 см

   Бележки с. 371-428

   ISBN 978-954-655-715-5 

  

Сист. No: 44234

- 126 -

Ч5/342.9/Я 62Сп 

Янкулова, Светла

   Прокурорът в административния процес / Светла Янкулова . - София : Сиби, 2016 . - 176 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 171-176

   ISBN 978-619-226-010-1 

  

Сист. No: 44217

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 127 -

П/336/T 26aЦБ 63862

Tax authorities in the Visegrad group countries  : Common experience after accession to the European Union /  Ed. Marcin Burzec, Pawel Smolen . - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016 . - 311 p. : with tabl., fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 307-311

   ISBN 978-83-8061-205-1 

  

Сист. No: 44171

- 128 -

ЦБ 63691 

Андонова, Кремена Георгиева

   Интегрирано регионално развитие : Теоретични и приложни аспекти / Кремена Георгиева Андонова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 133 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 119-128 и под линия

   ISBN 978-954-715-517-6 

  

Сист. No: 43903

- 129 -

ЦБ 63692 

Великова, Мария Димитрова

   Политики и практики в местното самоуправление : Местна финансова и инвестиционна политика / Мария Димитрова Великова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2008 . - 191 с. : с табл., сх. ; 21 см

   В библиогр. каре отпеч. и ISBN 978-954-715-412-4. - Библиогр. с. 180-190.

   ISBN 978-954-715-418-6(верен) 

   ISBN 978-954-715-408-7(грешен) 

  

Сист. No: 43904

- 130 -

П/316/Г 37НиЦБ 63747

Георгиев, Никола и др.

   Икономическа социология / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева . - В. Търново : Абагар, 2000 . - 458 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 450

   ISBN 978-954-427-413-8 

  

Сист. No: 44022

- 131 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 година  : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Практика на МФ и на НАП ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2014 . - 799 с. ; 23 см

   От 2008 г. изд. е с ISSN 1313-1567

   ISBN * 

  

Сист. No: 43961

- 132 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година  : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Практика на МФ и на НАП ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2015 . - 799 с. ; 23 см

   Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1313-1567

   ISBN * 

  

Сист. No: 43969

- 133 -

П/338/Д 60АгЦБ 63728

Димов, Ангел

   Глобалната капиталистическа криза / Ангел Димов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Български аграрно-промишлен съюз, 2016 . - 244 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 241-144

   ISBN 978-954-91701-6-0 

  

Сист. No: 43977

- 134 -

Ч5/336/Д 60-О 

Димов, Олег

   Европейски митнически контрол / Олег Димов . - София : Рацио-90, 1998 . - 182 с. ; 20 см

   Речник на най-употребяваните митнически термини; Библиогр. с. 180

   ISBN 954-8566-13-3 

  

Сист. No: 44151

- 135 -

П/39/Е 94вЦБ 63757

Етикет за всеки ден  : Как да се държим в обществото, у дома, в офиса /  Състав. Ирина Сокол . - София : Слънце, 2012 . - 500 с. ; 21 см . -  (Добрите обноски)

   

   ISBN 978-954-742-096-0 

  

Сист. No: 44043

- 136 -

П/330/З-26д, П1/330/З-26дЦБ 63698

Заключителен доклад за изпълнението на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика"  / Емилия Ченгелова и др ; Под общ. ред. Милена Ангелова . - София : Асоциация на индустриалния капитал, 2014 . - 272 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7056-05-1 

  

Сист. No: 43911

- 137 -

П/338.24/К 80а, П1/338.24/К 80аЦБ 63694

Комплексен аналитичен доклад за състоянието на неформалната икономика в България и изводи за нейното ограничаване и превенция  / Стефан Петранов и др ; Под общ. ред. Милена Ангелова . - София : Асоциация на индустриалния капитал, 2012 . - 342 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 340-341

   ISBN 978-954-92331-9-3 

  

Сист. No: 43906

- 138 -

ЦБ 63693 

Конакчиев, Дончо Дончев и др.

   Икономика на публичния сектор / Дончо Дончев Конакчиев, Кремена Георгиева Андонова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 280 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-514-5 

  

Сист. No: 43905

- 139 -

П/33/К 90ЦБ 63847

Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009г.  : Сборник с доклади от национална науч. кръгла маса 24 юни 2016 г. . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 386 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 384-385

   ISBN 978-954-21-0909-9 

  

Сист. No: 44146

- 140 -

Арх/334/К 93Ск, П/334/К 93СкЦБІІ 3210

Кунев, Свилен Николаев

   Корпоративна социална отговорност : Проблемни области и практики / Свилен Николаев Кунев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 92 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   На кор. изписано Корпоративната социална отговорност. - Библиогр. с. 91-92

   ISBN 978-619-7242-11-9 

  

Сист. No: 43964

- 141 -

П/316/Л 55вЦБ 63777

Лидерството - време е за промени  : [III-та] Международна научно-практическа конференция, 4 юни 2015 /  Състав. и науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов Български университет, 2015 . - 752 с. ; 24 см

   Рез. на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-535-898-2 

  

Сист. No: 44061

- 142 -

ЦБ 63822 

Марчева, Илияна Илиева

   Политика за стопанска модернизация в България по време на Студената война / Илияна Илиева Марчева . - Пловдив : Летера, 2016 . - 640 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 612-631 ; Именен показалец

   ISBN 978-619-179-064-7 

  

Сист. No: 44115

- 143 -

П/330/М 39МиЦБІІ 3213

Матеев, Мирослав

   Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика : Практически казуси и задачи с приложения на Excel / Мирослав Матеев . - София : Ciela, 2012 . - 408 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см + 1 CD

   Библиогр. с. 405-407; Показалец на термините

   ISBN 978-954-28-1190-9 

  

Сист. No: 44052

- 144 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216
 Маттех - международна научна конференция, Шумен 

   Маттех 2014 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921

   ISBN * 

   Т. 1. Математика. Компютърна информатика и комп. информ. технологии. Дидактични технологии в обучението. Икономика и управление . - 2014 . - 416 с.

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

  

Сист. No: 44140

- 145 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216
 Маттех - международна научна конференция, Шумен 

   Маттех 2014 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921

   ISBN * 

   Т. 2. Комуникационна и компютърна техника и технологии. Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност. Геодезия, фотография и картография. ... . - 2014 . - 464 с.

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

  

Сист. No: 44141

- 146 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216

Маттех -научна конференция, Шумен

   Маттех 2012 : Сборник научни трудове . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

   ISBN * ISSN 1314-3921

   Т. 2 . - 2011 . - 488 с.

   

  

Сист. No: 44139

- 147 -

П/37/М 51у, П1/37/М 51уЦБІІ 3204

   

Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и самоучител за дистанционно обучение  / Григор Цанков и др ; Под общ. ред. Милена Ангелова . - София : Асоциация на индустриалния капитал, 2013 . - 92 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7056-03-7 

  

Сист. No: 43912

- 148 -

Ч5/321.01/М 53Лв 

Мизес, Лудвиг фон

   Всесилната държава : Възходът на тоталната държава и тоталната война / Лудвиг фон Мизес . - София : Мак, 2016 . - 432 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-37-8 

  

Сист. No: 44220

- 149 -

П/336/М 64СсЦБ 63761

Минев, Светлин

   Следвайте големите пари : (на форекс пазара) / Светлин Минев . - София : Ciela, 2016 . - 192 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-94-28-1978-3 

  

Сист. No: 44048

- 150 -

П/35/М 70ПрЦБ 63801

Митев, Петър

   Радикални реформи в публичния сектор през ХХІ век / Петър Митев . - София : Ciela, 2014 . - 368 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 363-366

   ISBN 978-954-28-1638-6 

  

Сист. No: 44090

- 151 -

П/336/М 76ФтЦБІІ 3214

Мишкин, Фредерик С.

   Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари / Фредерик С. Мишкин . - София : Изток - Запад, 2014 . - 656 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см.

   Съдържа и Речник на термините ; Указ. за често използвани символи ; За авт. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-152-530-0 

  

Сист. No: 44097

- 152 -

П/338.24/Н 62и, П1/338.24/Н 62иЦБ 63696

Неформалната икономика и работодателите  : Основни начини, по които изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната икономика, специфика на проявление на неформалната икономика по браншове / Емилия Ченгелова и др ; Под общ. ред. Милена Ангелова . - София : Асоциация на индустриалния капитал, 2011 . - 111 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92331-4-8 

  

Сист. No: 43908

- 153 -

П/338.24/П 97м, П1/338.24/П 97мЦБ 63697

Първи мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция  : Дейност 2. Годишни мониторингови доклади върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция / Емилия Ченгелова и др ; Под общ. ред. Милена Ангелова . - София : Асоциация на индустриалния капитал, 2012 . - 207 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7056-01-3 

  

Сист. No: 43910

- 154 -

Ч5/339.13/С 90З-п 

Сукарева, Златка Георгиева

   Потребителско право / Златка Георгиева Сукарева . - София : Нова звезда, 2015 . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 240-243

   ISBN 978-619-198-015-4 

  

Сист. No: 44203

- 155 -

П/338/Ю 12сЦБІІ 3211

Съвременни заплахи за сигурността на Европа

   Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов /  Гл. ред. Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 30 см

   Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN 978-619-7343-00-7 

   

   

  

Сист. No: 44006

- 156 -

ЦБ 63829 

Тийл, Питър и др.

   От нула до едно : Размисли върху стартъпите или как да изградим бъдещето / Питър Тийл, Блейк Мастърс . - София : Книгомания, 2016 . - 211 с. ; 21 см

   Показалец

   ISBN 978-619-195-124-6 

  

Сист. No: 44122

- 157 -

ЦБ 63826 

Тодоров, Антон

   Иван Костов в документите на държавна сигурност / Антон Тодоров . - София : Труд, 2016 . - 224 с. : с ил., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-884-4 

  

Сист. No: 44118

- 158 -

П/330/Т 82мЦБ 63695

Трети мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция  : Дейност 2. Годишни мониторингови доклади върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция / Емилия Ченгелова и др ; Под общ. ред. Милена Ангелова . - София : Асоциация на индустриалния капитал, 2014 . - 428 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7056-04-4 

  

Сист. No: 43907

- 159 -

П/338.24/У 73ЦБІІ 3212

   

Управление и устойчиво развитие  : XVIII-та международна научна конференция, 25-27 март 2016, Юндола: Програма и резюмета . - София : Лесотехнически университет, 2016 . - 112 с. ; 29 см

   Изданието е двуезично - на бълг. и англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44028

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 160 -

ЦБ 63756 

Нейкова, Ружа

   Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието / Ружа Нейкова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Тангра ТанНакРа, 2015 . - 520 с. : с ил., ноти, к. ; 24 см . -  (Българска вечност ; 113)

   Библиогр.: с. 458-496; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-322-824-9 

   ISBN 978-954-378-133-1 

  

Сист. No: 44039

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 161 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216
 Маттех - международна научна конференция, Шумен 

   Маттех 2014 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921

   ISBN * 

   Т. 1. Математика. Компютърна информатика и комп. информ. технологии. Дидактични технологии в обучението. Икономика и управление . - 2014 . - 416 с.

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

  

Сист. No: 44140

- 162 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216
 Маттех - международна научна конференция, Шумен 

   Маттех 2014 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921

   ISBN * 

   Т. 2. Комуникационна и компютърна техника и технологии. Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност. Геодезия, фотография и картография. ... . - 2014 . - 464 с.

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

  

Сист. No: 44141

- 163 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216

Маттех -научна конференция, Шумен

   Маттех 2012 : Сборник научни трудове . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

   ISBN * ISSN 1314-3921

   Т. 2 . - 2011 . - 488 с.

   

  

Сист. No: 44139

- 164 -

П/51/М 68РмЦБ 63832

Мирянов, Радан Василев и др.

   Математика и оптимизационни методи : Ръководство / Радан Василев Мирянов, Йордан Русанов Петков, Велина Георгиева Йорданова . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 406 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 406

   ISBN 978-954-21-0872-6 

  

Сист. No: 44125

- 165 -

Арх/31/П 13Вп, П/31/П 13 ВпЦБ 63716

Павлов, Велизар Тодоров и др.

   Приложна статистика със SPSS / Велизар Тодоров Павлов, Весела Михова . - София : Авангард принт, 2016 . - 192 с. : с ил., с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 185-188

   ISBN 978-954-337-308-6 

  

Сист. No: 43959

- 166 -

П/51/С 83ТаЦБ 63837

Стоянов, Тодор Стоянов

   Алгебра : Ръководство / Тодор Стоянов Стоянов . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 394 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 393

   ISBN 978-954-21-0887-0 

  

Сист. No: 44130

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 167 -

П/0/Н 31оЦБ 63702

Наука, околна среда и устойчиво развитие  /  Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2002 . - 404 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. след отд. материали и под линия. - Изд. на Съюз на учените в България, клон Велико Търново

   ISBN 954-775-154-9 

  

Сист. No: 43929

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 168 -

Арх/802.0/S 67Le 

Slavianova, Liliana

   English for occupational therapy : Student's book / Liliana Slavianova . - Pleven : Mediateh, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 108 p. ; 29 cm

   Bibliogr. p. 107-108

   ISBN 978-619-207-082-3 

  

Сист. No: 44165

- 169 -

П/614/А 51 Ср, П1/614/А 51 СрЦБ 63735

Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова

   Ръководство за практически упражнения по биоетика : [За студенти по медицина] / Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска . - 3. прераб. и доп. изд. . - Плевен : МУ - Плевен, 2016 . - 160 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-756-181-6 

  

Сист. No: 43985

- 170 -

П/614/А 51Сн, П1/614/А 51СнЦБ 63736

Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова

   Наръчник по медицинска етика : За медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти / Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска . - Плевен : МУ - Плевен, 2016 . - 180 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 169-180

   ISBN 978-954-756-185-4 

  

Сист. No: 43986

- 171 -

Арх/61/Б 78Др, П/61/Б 78Др, П1/61/Б 78ДрЦБ 63738

Братанов, Даниел Михайлов

   Ръководство за упражнения по ерготерапевтични средства за адаптиране на средата / Даниел Михайлов Братанов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 124 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 123-124

   ISBN 978-619-207-068-7 

  

Сист. No: 43988

- 172 -

Арх/61/Б 78Др, П/61/Б 78Др, П1/61/Б 78ДрЦБ 63739

Братанов, Даниел Михайлов

   Роботизирана терапия / Даниел Михайлов Братанов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 230 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 220-230

   ISBN 978-619-207-062-5 

  

Сист. No: 43989

- 173 -

П/61/Г 33НкЦБ 63796

Генчева, Незабравка

   Кинезитерапия при хранителни разстройства / Незабравка Генчева . - София : Болид-инс, 2014 . - 140 с. : с табл., цв. ил. ; 22 см

   Текст и на англ. ез. - Библиогр. с. 118-125

   ISBN 954-8017- 

  

Сист. No: 44085

- 174 -

П/616/Г 33НфЦБ 63800

Генчева, Незабравка

   Физическа активност и спорт при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РДВХ) / Незабравка Генчева . - София : [Авангард Прима], 2015 . - 98 с. : с ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. : с. 89-97

   ISBN 978-619-160-498-2 

  

Сист. No: 44089

- 175 -

П/61/Д 58Ем, ЦБ 63789 

Димитрова, Евгения Борисова

   Мобилизация на периферните нерви / Евгения Борисова Димитрова . - София : НСА ПРЕС, 2016 . - 270 с. : със сн. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 262-267

   ISBN 978-954-718-312-4 

  

Сист. No: 44078

- 176 -

П/61/Д 58Ем, ЦБ 63792 

Димитрова, Евгения Борисова

   Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия / Евгения Борисова Димитрова . - София : НСА ПРЕС, 2008 . - 224 с. : със сн. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 221-222

   ISBN 978-954-718-228-8 

  

Сист. No: 44081

- 177 -

Ч5/342.9/З-65Дм 

Зиновиева, Дарина

   Медицинско право / Дарина Зиновиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София, 2016 . - 315 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 44200

- 178 -

П/61/И 38иЦБ 63864

Извори, историография и методология на историко-медицинските изследвания  : Сборник доклади от научен симпозиум, посветен на 85 г. от рождението на доц. д-р Владимир Василев (1924 - 1996), Варна, 15 май 2009 г. /  Науч. консултант Константин Трошев . - Варна : Варненско д-во по история на медицината "Доц. д-р Вл. Василев", 2010 . - 63 с. ; 20 см

   ISSN 1314-0639. - Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. доклади

   ISBN * 

  

Сист. No: 44176

- 179 -

П/61/К 54ЦБ 63793

Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания  / Незабравка Генчева и др ; Под ред. на Незабравка Генчева . - София : Авангард Прима, 2015 . - 188 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 181-187

   ISBN 978-619-160-530-9 

  

Сист. No: 44082

- 180 -

П/61/К 73КуЦБ 63754

Коев, Красимир

   Учебник по очни болести за студентите от медицинските колежи / Красимир Коев . - [София] : Будник, 2011 . - 222 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 222

   ISBN 978-954-92204-6-9 

  

Сист. No: 44035

- 181 -

П/61/К 92ГсЦБ 63690

Кръстинов, Генчо

   Сърдечно-съдов травматизъм : [Моногр.] / Генчо Кръстинов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 207 с. : с ил., табл. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 196-203

   ISBN * 

  

Сист. No: 43901

- 182 -

Арх/616/М 28Ам, П/616/М 28Ам, П1/616/М 28Ам, Уч/616/М 28АмЦБ 63845

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова и др.

   Медицинска електроника : Ръководство за практически упражнения / Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Ивайло Иванов Иванов, Любомира Илиева Димитрова ; Под науч. ред. на Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 81 с. : с цв. ил. и фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 79-80

   ISBN 978-954-712-701-2 

  

Сист. No: 44144

- 183 -

П/616/М 38 ВдЦБ 63831

Матанова, Ваня

   Детска невропсихология : Нарушения на екзекутивните функции / Ваня Матанова . - София : СТЕНО, 2016 . - 156 с. ; 20 см . -  (Клинична психология)

   Библиогр. с. 149-155

   ISBN 978-954-449-884-9 

  

Сист. No: 44124

- 184 -

Арх/61/М 67Пр, П/61/М 67ПрЦБ 63749

Минчева, Петя Анастасова

   Работа с родители на деца с увреждания в ранната ерготерапевтична интервенция : Монография / Петя Анастасова Минчева . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 119 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 104-113

   ISBN 978-619-207-071-7 

  

Сист. No: 44027

- 185 -

Арх/61/М 67Пе 

Минчева, Петя Анастасова

   Ерготерапия в педиатрията : Ръководство за практически упражнения / Петя Анастасова Минчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 98 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 97-98

   ISBN 978-954-712-694-7 

  

Сист. No: 44162

- 186 -

П/61/П 16АаЦБ 63721

Палов, Адриан и др.

   Анатомия на човека : Учебник за медицински колежи / Адриан Палов, Петър Йотовски . - София : Арсо, 2002 . - 226 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-8967-81-2 

  

Сист. No: 43965

- 187 -

Арх/61/Т 53-о, П/61/Т 53-о, П1/61/Т 53-оЦБ 63737

Терапевтични основи и средства на кинезитерапията  : Ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия / Стефан Янев и др . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 117 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 118

   ISBN 978-619-207-063-2 

  

Сист. No: 43987

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 188 -

П/621.313/E 46ЦБІІ 3217
 ELMA 2015- Fourteenth international conference on electrical machines, drives and power systems (Varna, 2015) 

   ELMA 2015 - Fourteenth international conference on electrical machines, drives and power systems, 1-3 october 2015, Varna, Bulgaria . - Varna : Technical University-Varna, 2015 ; 29 см

   Изд. излиза с ISSN 1313-4965

   ISBN * 

  

Сист. No: 44142

- 189 -

Арх/621.31/М 74Лм 

Михайлов, Людмил Досев

   Модели на комбинираното енергоснабдяване и електропотребление : Монография / Людмил Досев Михайлов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 154 с. : с цв. ил., фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 147-153

   ISBN 978-619-207-072-4 

  

Сист. No: 44164

- 190 -

Арх/621.31/Р 94Ви, П/621.31/Р 94Ви, П1/621.31/Р 94Ви, Уч/621.31/Р 94ВиЦБ 63869

Русева, Вяра Събова

   Измерване, контрол и управление в електроснабдяването : Ръководство за лабораторни упражнения / Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 108 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 106-107

   ISBN 978-954-712-702-9 

  

Сист. No: 44180

- 191 -

П/62-83/С 75ВеЦБ 63748

Стефанов, Васил Владимиров

   Електромеханични устройства : Ръководство за лабораторни упражнения / Васил Владимиров Стефанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 59 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44023

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 192 -

Арх/621.39/Б 67Ак, П/621.39/Б 67Ак, П1/621.39/Б 67АкЦБ 63740

Бороджиева, Адриана Найденова

   Комуникационни вериги : Протоколна тетрадка за практически упражнения / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 79 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-695-4 

  

Сист. No: 44000

- 193 -

П/621.39/Д 93НвЦБ 63774

Дурчев, Никола Христов

   В ерата на телекомуникациите / Никола Христов Дурчев . - София : Ciela, 2013 . - 152 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 149-150

   ISBN 978-954-28-1296-8 

  

Сист. No: 44063

- 194 -

П/004/И 21МсЦБ 63731

Иванов, Мартин

   Софтуерни приложения в среда Android / Мартин Иванов . - София : Нов Български университет, 2016 . - 404 с. ; 23 см

   Речник на термини и съкр.; Индекс на ключови думи; Библиогр. с. 403-404

   ISBN 978-954-535-917-0 

  

Сист. No: 43981

- 195 -

Арх/621.38/Р 97, П/621.38/Р 97, П1/621.38/Р 97ЦБ 63717

Ръководство за упражнения по автоматизирано проектиране в електрониката (работа с Алтиум дизайнер)  / Иван Борисов Евстатиев и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 167 с. : с цв. фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-724-208-9 

  

Сист. No: 43960

- 196 -

Арх/621.38/Щ 38Км, П/621.38/Щ 38Км, П1/621.38/Щ 38Км, Уч/621.38/Щ 38КмЦБ 63846

Щерева, Красимира Стефанова

   Микроелектроника / Красимира Стефанова Щерева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 123 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-700-5 

  

Сист. No: 44145

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 197 -

П/621.43/T 82mЦБ II 2566
 Trans & Motauto '12 : XX международна научно-техническа конференция Trans & Motauto '12 

   Trans & [and] Motauto`12. [Доклади от ХX международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии "Trans & Motauto '12", Варна, 27-29.06.2012] . - Варна : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineeri, 2004 - . - 29 см

   Предишните год. е изд. с ISBN; ISSN 1310-3946

   ISBN * 

   Бр. 4 (133). Анекс към сборника - секция 1, секция 2, секция 3 . - 2012 . - с. 234 - 304. 

   Абстр. на англ. ез. - Библиогр. с. след вс. статия

  

Сист. No: 44172

- 198 -

П/621.43/T 82mЦБ II 2566
 Trans & Motauto '13 : XXI международна научно-техническа конференция Trans & Motauto '13 

   Trans & [and] Motauto`13. [Доклади от ХXI международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии "Trans & Motauto '13", Варна, 01-02.07. 2013 . - Варна : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineeri, 2004 - . - 29 см

   Предишните год. е изд. с ISBN; ISSN 1310-3946

   ISBN * 

   Is. 8 (145). Proceedings. Section II. Transport techniques. Investigation of elements. Reliability . - 2013 . - 92 p. : with tabl., fig.

   Библиогр. с. след вс. статия

  

Сист. No: 44173

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 199 -

Арх/631/Н 44На, П/631/Н 44На, П1/631/Н 44Н, П1/631/Н 44На, Уч/631/Н 44НаЦБ 63704

Неделчева, Наталия Тодорова

   Агромениджмънт : Учебно помагало / Наталия Тодорова Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 62 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN 978-954-712-692-3 

  

Сист. No: 43932

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 200 -

П/35/Г 37ЮуЦБ 63803

Георгиев, Юлий

   Управление на риска в сигурността / Юлий Георгиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2015 . - 316 с. : с табл. ; 22 см . -  (Матрицата отвътре)

   Библиогр.: с. 311-315

   ISBN 978-619-152-120-3 

  

Сист. No: 44094

- 201 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 година  : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Практика на МФ и на НАП ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2014 . - 799 с. ; 23 см

   От 2008 г. изд. е с ISSN 1313-1567

   ISBN * 

  

Сист. No: 43961

- 202 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година  : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Практика на МФ и на НАП ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2015 . - 799 с. ; 23 см

   Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1313-1567

   ISBN * 

  

Сист. No: 43969

- 203 -

Арх/657/Д 58Ис 

Димитрова, Иванка Борисова

   Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието : (общото и различното за нефинансовия, финансовия и публичния сектор) / Иванка Борисова Димитрова . - Русе : Примакс, 2016 . - 165 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 162-165

   ISBN 978-619-7242-18-8 

  

Сист. No: 44163

- 204 -

П/65/З-72ДтЦБ 63835

Златева, Денка

   Търговски марки и реклама на стоките / Денка Златева . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 280 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 277-280

   ISBN 978-954-21-0841-2 

  

Сист. No: 44128

- 205 -

П/658/К 53АуЦБ 63768

Кехайов, Анастас Петров

   Управлявай логистиката на закупуването и производството / Анастас Петров Кехайов . - София, 2015 . - 143 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

  

Сист. No: 44056

- 206 -

Арх/621.31/М 74Лм 

Михайлов, Людмил Досев

   Модели на комбинираното енергоснабдяване и електропотребление : Монография / Людмил Досев Михайлов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 154 с. : с цв. ил., фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 147-153

   ISBN 978-619-207-072-4 

  

Сист. No: 44164

- 207 -

Арх/631/Н 44На, П/631/Н 44На, П1/631/Н 44Н, П1/631/Н 44На, Уч/631/Н 44НаЦБ 63704

Неделчева, Наталия Тодорова

   Агромениджмънт : Учебно помагало / Наталия Тодорова Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 62 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN 978-954-712-692-3 

  

Сист. No: 43932

- 208 -

П/65/С 68ВкЦБ 63780

Станев, Велин

   Какво е и какво не е PR / Велин Станев . - София : Ciela, 2013 . - 324 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. глави

   ISBN 978-954-28-1248-7 

  

Сист. No: 44068

- 209 -

П/658/С 69МмЦБ 63839

Станимирова, Мария Радославова и др.

   Маркетингови проучвания в агробизнеса / Мария Радославова Станимирова, Евгени Петров Станимирова . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 290 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Речник с. 277-280

   ISBN 978-954-21-0882-5 

  

Сист. No: 44132

- 210 -

П/334/Ф 60ЕкЦБ 63765

Фламхолц, Ерик Г. и др.

   Корпоративна култура : Основното стратегическо предимство / Ерик Г. Фламхолц, Ивон Рандъл ; Прев. Светлана Дичева . - София : Мак, 2016 . - 320 с. ; 22 см

   Бележки с. 299-319

   ISBN 978-954-8585-36-1 

  

Сист. No: 44053

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 211 -

Арх/61/Б 78Др, П/61/Б 78Др, П1/61/Б 78ДрЦБ 63739

Братанов, Даниел Михайлов

   Роботизирана терапия / Даниел Михайлов Братанов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 230 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 220-230

   ISBN 978-619-207-062-5 

  

Сист. No: 43989

Кибернетика. Финна механика

- 212 -

П/681.32/А 64АуЦБ 63760

Ангелов, Ангел Илиев

   Учебна среда за обучение по електронни таблици / Ангел Илиев Ангелов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2016 . - 127 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-695-2 

  

Сист. No: 44047

- 213 -

Арх/681.5/В 94Нс, П/681.5/В 94Нс, П1/681.5/В 94Нс, Уч/681.5/В 94НсЦБ 63844

Вълов, Николай Петков

   Сензорна техника : Лабораторни упражнения / Николай Петков Вълов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 72 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 72

   ISBN 978-954-712-704-3 

  

Сист. No: 44143

- 214 -

П/681.32/К 78ДпЦБ 63730

Колисниченко, Денис Николаевич

   През очите на хакера / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2016 . - 240 с. ; 24 см

   Съдържа: Разбиване и защита на електронна поща; Електронно подписване на файлове и имейли; Криптиране на твърдия диск, файловете и папките; Защита на предаваните данни по мрежа; Кодиране на снимки, клипове и други файлове; Криптиране на "облака" Google Drive

   ISBN 978-954-8898-82-9 

  

Сист. No: 43980

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 215 -

ЦБ 63819 

Filipova, Ludmila

   Dante's antichthon / Ludmila Filipova . - Sofia : Егмонт България, 2014 . - 631 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-27-1202-2 

  

Сист. No: 44112

- 216 -

С/801.3/R 30 

Reader's Digest Universal dictionary  . - London : Reader's Digest, 1994 . - 1751 p. ; 28 cm

   

   ISBN 0-27641158-7 

  

Сист. No: 44175

- 217 -

Арх/802.0/S 67Le 

Slavianova, Liliana

   English for occupational therapy : Student's book / Liliana Slavianova . - Pleven : Mediateh, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 108 p. ; 29 cm

   Bibliogr. p. 107-108

   ISBN 978-619-207-082-3 

  

Сист. No: 44165

- 218 -

ЦБ 63823 

Антов, Пламен

   Българският постмодернизъм ХХІ - ХІХ в. : Към философията на българската литература / Пламен Антов . - София : Жанет-45, 2016 . - 277 с. ; 21 см

   Бележки под линия. - Приложение на рус. ез. 251-265 ; Рез. на англ. ез. с. 266-277

   ISBN 978-619-186-262-7 

  

Сист. No: 44116

- 219 -

Арх/808.67/Б 92, П/808.67/Б 92еЦБ 63861

Българският език и ние  : Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев /  Състав, ред. Емилия Димитрова Недкова, Яна Иванова Пометкова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 540 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-696-1 

  

Сист. No: 43937

- 220 -

П/886.7/Д 94ЖрЦБ 63751

Душков, Живодар Иванов

   Русенски страници : Научен сборник / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 213 с. ; 23 см

   Показалец на личните имена; Показалец на географските имена

   ISBN 978-619-207-077-9 

  

Сист. No: 44031

- 221 -

ЦБ 63806 

Коелю, Паулу

   Шпионката / Паулу Коелю ; Прев. от порт. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2016 . - 166 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-415-6 

  

Сист. No: 44098

- 222 -

Ч2/82.0/П 16д 

   

Памет и дълг при глаголемите на българската литература  : Сборник по повод 60-годишншната на проф. Иван Радев /  Състав. Сава Йорданов Василев . - Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 . - 452 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Текст и на пол. ез. - Библиогр. след отд. части

   ISBN 954-524-345-7 

  

Сист. No: 43994

- 223 -

ЦБ 63752 

Панов, Йонко

   Спомени и размисли / Йонко Панов . - София : Славяни, 2000 . - 638 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44032

- 224 -

П/808.67/С 31ЛеЦБ 63743

Селимски, Людвик

   Етюди по етимология и ономастика / Людвик Селимски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 20 см

   Библиогр. с. 256-278 ; Азб. показалци

   ISBN 978-619-208-069-3 

   

   

  

Сист. No: 44010

- 225 -

Арх/808.67/С 44Лс 

Славянова, Лиляна

   Специфика на общуването в английския и българския език / Лиляна Славянова . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 144 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 123-144

   ISBN 978-619-207-083-0 

  

Сист. No: 44169

- 226 -

П/808.67/С 45ЦБ 63742

Слово и жест в културата на българи и сърби  : Сборник /  Ред. кол. Ценка Иванова и др . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2015 . - 20 см

   Библиогр. с. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ., сръб. ез.

   ISBN 978-619-208-010-5 

   

   

  

Сист. No: 44009

- 227 -

ЦБ 63797 

Троянов, Илия

   Власт и съпротива / Илия Троянов ; Прев. от нем. Любомир Илиев . - София : Ciela, 2016 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2139-7 

  

Сист. No: 44086

- 228 -

ЦБ 63810 

Филипова, Людмила

   Печатна грешка / Людмила Филипова . - София : Егмонт България, 2015 . - 294 с. ; 21 см.

   

   ISBN 978-954-27-1620-4 

  

Сист. No: 44103

- 229 -

ЦБ 63812 

Филипова, Людмила

   Войната на буквите / Людмила Филипова . - 2. допеч. . - София : Егмонт България, 2015 . - 527 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-27-1255-8 

  

Сист. No: 44105

- 230 -

ЦБ 63815 

Филипова, Людмила

   Стъклени съдби / Людмила Филипова . - София : Егмонт България, 2008 . - 496 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-27-1615-0 

  

Сист. No: 44108

- 231 -

ЦБ 63816 

Филипова, Людмила

   Мастиленият лабиринт / Людмила Филипова . - Ново прераб. изд. . - София : Егмонт България, 2015 . - 424 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1616-7 

  

Сист. No: 44109

- 232 -

ЦБ 63818 

Филипова, Людмила

   Антихтонът на Данте / Людмила Филипова . - Ново прераб. изд. . - София : Егмонт България, 2015 . - 600 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1618-1 

  

Сист. No: 44111

- 233 -

П/801/Ф 72ЦБ 63842
 Форум "Българска граматика" 

   Форум "Българска граматика", Велико Търново, 19 ноември 2015 : Граматика и прагматика . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-073-0 

  

Сист. No: 44137

- 234 -

П/820/899.09/Х 15С-зЦБ 56156

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература / Симеон Дончев Хаджикосев . - София : Ciela, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0453-6 

   Ч. 5. Големите френски реалисти от ХIХвек . - 2009 . - 568 с.

   Азбучен показалец

  

Сист. No: 44037

- 235 -

П/820/899.09/Х 15С-зЦБ 56156

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература / Симеон Дончев Хаджикосев . - София : Ciela, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0678-3 

   Ч. 6. Големите английски реалисти от XIX век . - 2010 . - 516 с.

   Азбучен показалец

  

Сист. No: 44040

- 236 -

П/820/899.09/Х 15С-зЦБ 56156

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература / Симеон Дончев Хаджикосев . - София : Ciela, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1017-9 

   Ч. 7. Другите големи реалисти от XIX век . - 2011 . - 475 с.

   Азбучен показалец

  

Сист. No: 44041

- 237 -

П/820/899.09/Х 15С-зЦБ 56156

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература / Симеон Дончев Хаджикосев . - София : Ciela, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1293-7 

   Ч. 8. Другите големи реалисти . - 2013 . - 475 с.

   Азбучен показалец

  

Сист. No: 44042

- 238 -

П/820/899.09/Х 15С-зЦБ 56156

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература / Симеон Дончев Хаджикосев . - София : Ciela, 2000 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2094-9 

   Ч. 9 и Ч. 10. Ранен европейски модернизъм (1848-1914) . - 2016 . - 899 с.

   Азбучен показалец

  

Сист. No: 44044

- 239 -

ЦБ 63843 

Христакиев, Красимир

   Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция / Красимир Христакиев . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 292 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 286-290

   ISBN 978-954-400-934-2 

  

Сист. No: 44138

История. География. Биографии. Археология

- 240 -

П/80/А 51ЦБ 63746

Александрова, Стелиана и др.

   АБС] ABC fleksiej. Cwiczenia / Стелиана Александрова, Виргиния Мирославска . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 20 см

   Библиогр. с. 98-100

   ISBN 978-619-208-067-9 

   

   

  

Сист. No: 44013

- 241 -

С/93/99/А 56 

   

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2016 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   ISBN * 

   Т. 16 . - 2016 . - 275 с.

   

  

Сист. No: 44161

- 242 -

С/949.72/Б 92 

Българи и турци  /  Състав. Валери Стоянов и др ; Прев. на турски ез. Ибрахим Ялъмов ; Прев. на руски Мария Клисурска ; Прев. на англ. Адриана Момчилова . - София : Тангра ТанНакРа, 2016 . - 384 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

   Библиогр. с. 338-347; Рез. на тур., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-378-141-6 

  

Сист. No: 44076

- 243 -

ЦБ 63820 

Велев, Григор

   История на българите от Македония / Григор Велев . - 2. прераб. изд. . - София : Изток - Запад, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 619-152-891-4 :10

   ISBN 978-619-152-891-2 :13

   Т. 1. Ч. 1. Древност и Средновековие . - 2016 . - 394 с.: с ил.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 44114

- 244 -

ЦБ 63813 

Велинова, Зорница и др.

   София и балканската модерност : Белград, София Загреб, Любляна, Сараево : 1878-1914 / Зорница Велинова, Ивайло Начев . - София : Рива, 2016 . - 368 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 365-367

   ISBN 978-954-320-540-0 

  

Сист. No: 44106

- 245 -

Ч5/949.72/Д 74 

Документи за новата история на България XIX - началото на XX век : Бълг. въпрос в междунар. договори ; Прогр. за полит. самоуправление ; Искания за нац. еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор ; Устройствени док. на възстановената бълг. а /  Състав., предг. , бел. Петко Стефанов Петков . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2002 . - 312 с. : с к. ; 20 см

   Съдържа и Речник. - Библиогр. с. 309-311 и под линия

   ISBN 954-524-331-7 

  

Сист. No: 44147

- 246 -

П/949.72/К 86КбЦБ 63804

Косев, Константин

   Българският възрожденски дух / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 320 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Библиогр.: с. 305-318

   ISBN 978-954-09-0915-8 

  

Сист. No: 44095

- 247 -

ЦБ 63821 

Мосе, Клод и др.

   Кратка история на древна Гърция от началото на второто хилядолетие преди Христа до битката при Акциум / Клод Мосе, Ани Шнап-Гурбейон ; Прев. Гергана Соколова . - София : Труд, 2016 . - 392 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-458-9 

  

Сист. No: 44113

- 248 -

ЦБ 63752 

Панов, Йонко

   Спомени и размисли / Йонко Панов . - София : Славяни, 2000 . - 638 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44032

- 249 -

ЦБ 63782 

Петров, Христо и др.

   "Белият терор" от 1923-1925 г. : Три епохи на държавна репресия / Христо Петров, Христо Станев Христов . - София : Ciela, 2016 . - 880 с., 14 л. ил., факс. ; 23 см

   Библиогр. с. 861-878 ; Азб. указател

   ISBN 978-954-28-2072-7 

  

Сист. No: 44070

- 250 -

Ч5/949.72/П 87и 

Приказы императорского Российского комиссара в Болгарии генерал-адьютанта князя Дондукова-Корсакова 11 мая 1878 г. - 27 июня 1879 г.  /  Предг. Панто Колев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2003 . - [257] л. раздр. паг. ; 25 см . -  (Българо-руски юридически клуб=Болгаро-российский юридический клуб ; 3)

   Фототип. изд.; Изд. на Болг.-рос. юрид. клуб

   ISBN 954-07-1782-7 

  

Сист. No: 44159

- 251 -

ЦБ 63825 

Радев, Симеон

   Дипломатическа история на Освобождението на България / Симеон Радев ; Предг., състав. и ред. Ива Бурилкова, Цочо Билярски . - София : Skyprint, 2016 . - 580 с. : с прил. ; 24 см

   Библиогр. с. 558-572

   ISBN 978-954-390-117-3 

  

Сист. No: 44119

- 252 -

ЦБ 63807 

Радева, Донка Йозова

   Павликяни и павликянство в българските земи : Архетип и повторения VII - XVII век / Донка Йозова Радева . - София : Парадигма, 2015 . - 543 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 483-508; Прил.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-326-241-0 

  

Сист. No: 44101

- 253 -

Ч5/949.72/Р 82р 

Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г. : Сб. с докл. от науч. конф. на бълг. и рус. юристи, проведена в Юрид. фак. на СУ Св. Климент Охридски 2-4.III.2003 г  /  Състав. Недялко Иванов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2003 . - 195, 194 с., 11 с. : цв. ил. ; 24 см . -  (Българо-руски юридически клуб=Болгаро-российский юридический клуб ; 4)

   Изд. е двуезично; Изд. на Бълг.-рус. юрид. клуб; Съдържа и биогр. данни за авт.; Библиогр. след някои докл. и под линия

   ISBN 954-07-1802-3 

  

Сист. No: 44160

- 254 -

ЦБ 63791 

Толева, Теодора Тодорова

   Геноцид и съдба на арменския народ / Теодора Тодорова Толева . - София : Ciela, 2014 . - 174 с. : с табл., 9 л. к., табл. ; 24 см . -  (Historia incognita)

   Ориг. загл. Genocidio y destino del pueblo armenio. - Библиогр. с. 170-173

   ISBN 978-954-28-1609-6 

  

Сист. No: 44080

- 255 -

П/94/Т 76ЦБ 63772

Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива  /  Състав. Ивайло Знеполски . - София : Институт за изследване на близкото минало ; Ciela, 2010 . - 251 с. : с табл. ; 23 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   

   ISBN 978-954-28-0715-2 

  

Сист. No: 44060

- 256 -

ЦБ 63750, Ч2/101/У 33-Ох 

Узунов, Огнян

   Характерология : Сравнително-интердисциплинарен прочит на "Пол и характер" от Ото Вайнингер / Огнян Узунов . - Варна : Псидо, 2011 . - 248 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 244-247

   ISBN 978-954-9996-41-8 

  

Сист. No: 44030

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 257 -

Арх/61/Б 78Др, П/61/Б 78Др, П1/61/Б 78ДрЦБ 63738

Братанов, Даниел Михайлов

   Ръководство за упражнения по ерготерапевтични средства за адаптиране на средата / Даниел Михайлов Братанов . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 124 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 123-124

   ISBN 978-619-207-068-7 

  

Сист. No: 43988

- 258 -

ЦБ 63813 

Велинова, Зорница и др.

   София и балканската модерност : Белград, София Загреб, Любляна, Сараево : 1878-1914 / Зорница Велинова, Ивайло Начев . - София : Рива, 2016 . - 368 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 365-367

   ISBN 978-954-320-540-0 

  

Сист. No: 44106

- 259 -

ЦБ 63799 

Троянов, Илия

   Там, където е погребан Орфей / Илия Троянов ; Фотогр. Кристиан Мурбек ; Прев. от нем. ез. Федя Филкова . - София : Ciela, 2014 . - 222 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл.: Wo Orpheus begraben liegt

   ISBN 978-954-28-1488-7 

  

Сист. No: 44088

Компютри. Програмни продукти

- 260 -

П/004/Г 55 В-оЦБ 63720

Гличка, Вон

   Основи на векторната графика : С Adobe Illustrator, CorelDraw и др. / Вон Гличка ; Прев. Ирена Андреева Райчева . - София : Алекс Софт, 2016 . - 251 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-312-5 

  

Сист. No: 43962

- 261 -

П/004/И 21МсЦБ 63731

Иванов, Мартин

   Софтуерни приложения в среда Android / Мартин Иванов . - София : Нов Български университет, 2016 . - 404 с. ; 23 см

   Речник на термини и съкр.; Индекс на ключови думи; Библиогр. с. 403-404

   ISBN 978-954-535-917-0 

  

Сист. No: 43981

- 262 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216
 Маттех - международна научна конференция, Шумен 

   Маттех 2014 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921

   ISBN * 

   Т. 1. Математика. Компютърна информатика и комп. информ. технологии. Дидактични технологии в обучението. Икономика и управление . - 2014 . - 416 с.

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

  

Сист. No: 44140

- 263 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216
 Маттех - международна научна конференция, Шумен 

   Маттех 2014 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 - . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921

   ISBN * 

   Т. 2. Комуникационна и компютърна техника и технологии. Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност. Геодезия, фотография и картография. ... . - 2014 . - 464 с.

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

  

Сист. No: 44141

- 264 -

П/51/М 40ЦБІІ 3216

Маттех -научна конференция, Шумен

   Маттех 2012 : Сборник научни трудове . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2012 . - 29 см

   Излиза с ISSN 1314-3921. - Библиогр. с след отд. докл.

   ISBN * ISSN 1314-3921

   Т. 2 . - 2011 . - 488 с.

   

  

Сист. No: 44139

- 265 -

П/004/М 77МаЦБ 63867

Младенова, Марина и др.

   Аутокад] AutoCAD : Практическо ръководство / Марина Младенова, Божидар Младенов . - София : Интел Ентранс, 2015 . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-2910-49-7 

   Ч. 1. 2D чертожни команди . - 2015 . - 168 с. : със сх., табл.

   

  

Сист. No: 44178

- 266 -

П/681.32/Н 55АиЦБ 63805

Ненов, Александър

   Интернет безопасност / Александър Ненов . - София : Ciela, 2016 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2174-8 

  

Сист. No: 44096

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 267 -

П/37/I 55ЦБ 63712
 Conference "The image of the "other"/the neighbour in the educational systems of the Balkan countries (1998-2013)(16, Thessaloniki, 2013) 

   The image of the "other"/the neighbour in the educational systems of the Balkan countries (1998-2013) : 16th conference, Thessaloniki, 26-29 september 2013 /  Ed. Dimitrios B. Goudiras, Maria Rantzou . - Thessaloniki : University of Macedonia press, 2014 . - 795 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-960-8396-94-4 

  

Сист. No: 43952

- 268 -

П/37/Б 23кЦБ 63703
 Балкански конгрес "Образованието, Балканите, Европа" (4 ; Стара Загора ; 2007) 

   Четвърти] IV Балкански конгрес Образованието, Балканите, Европа, 22-24 юни 2007, Ст. Загора . - Стара Загора : Тракийски университет, 2007 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-314-041-1(т. 1) (Пед. фак. към Тракийски унив.)

   Т. 1. Качество на образованието ; Психологически подходи в развитието на съвременния образователен процес . - 2007 . - 500 с. : с ил., табл., диагр.

   Текст и на англ. ез. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 43930

- 269 -

П/37/Б 52Нм, Ч2/371/Б 52НмЦБ 63834

Боброва, Наталия

   Монтесори вкъщи - сензорно развитие / Наталия Борисовна Боброва . - [София] : Асеневци, 2015 . - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Сенсорное развитие. - Загл. на гърба на кн.: Монтесори вкъщи. Сензорно развитие

   ISBN 978-954-8898-66-9 

  

Сист. No: 44127

- 270 -

П/37/Б 52Нм, Ч2/371/Б 52НмЦБ 63836

Боброва, Наталия

   Монтесори вкъщи - практическо обучение / Наталия Борисовна Боброва . - [София] : Асеневци, 2015 . - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Монтессори у вас дома. Практическое обучение. - Загл. на гърба на кн.: Монтесори вкъщи. Практическо обучение

   ISBN 978-954-8898-65-2 

  

Сист. No: 44129

- 271 -

П/37/Б 52Нм, Ч2/371/Б 52НмЦБ 63838

Боброва, Наталия Борисовна

   Монтесори вкъщи - развитие на речта / Наталия Борисовна Боброва . - [София] : Асеневци, 2016 . - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Монтессори у вас дома. Развитие речи

   ISBN 978-954-8898-90-4 

  

Сист. No: 44131

- 272 -

П/37/Б 52Нм, Ч2/371/Б 52НмЦБ 63840

Боброва, Наталия Борисовна

   Монтесори вкъщи - математика / Наталия Борисовна Боброва . - [София] : Асеневци, 2016 . - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Монтессори у вас дома. Математика

   ISBN 978-954-8898-79-9 

  

Сист. No: 44133

- 273 -

Арх/37/В 25Ва, П/37/В 25ВаЦБ 63705

Василева, Валентина Николова

   Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство / Валентина Николова Василева . - София : Авангард Прима, 2016 . - 198 с. : с прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 171-185

   ISBN 978-619-160-658-0 

  

Сист. No: 43934

- 274 -

П/37/В 76бЦБІІ 3206

    Национална среща по предучилищно възпитание "Водим бъдещето за ръка"(1; Ловеч ; 2008)  : Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 17-19 април 2008 г. . - Ловеч : Сафо, 2008 . - 584 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. Регион. инспекторат по образование - Ловеч. - Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN * 

  

Сист. No: 43936

- 275 -

П/37/В 76бЦБ 3205

    Научно-практическа конференция по предучилищно възпитание "Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца"(9 ; Пазарджик ; 2016)  : Научно-практическа конференция по предучилищно възпитание "Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца", Пазарджик, 11-13 май 2016 : Сборник доклади /  Състав. Марияна Гигова . - Пазарджик : Макрос, 2016 . - 352 с. : с табл. и ил. ; 29 см

   Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. Регион. инспекторат по образование - Пазарджик; Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-954-561-409-5 

  

Сист. No: 43935

- 276 -

Ч2/372.3/В 98Сп 

Въчева, Снежана Георгиева

   Предучилищно образование - актуални проблеми : Учебно помагало / Снежана Георгиева Въчева . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2014 . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-577-915-2 

  

Сист. No: 44024

- 277 -

Ч2/372.3/В 98Сп 

Въчева, Снежана Георгиева

   Предучилищното възпитание в България през периода 1944-1991 г. / Снежана Георгиева Въчева ; Науч. ред. Виолета Кирилова Атанасова . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 183 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр.: с. 166-182

   ISBN 978-619-00-0069-3 

  

Сист. No: 44025

- 278 -

П/378/Г 62ЦБ 63699

    Годишна университетска научна конференция на НВУ Васил Левски (В. Търново ; 2013)  : Сборник доклади . - В. Търново : НВУ Васил Левски, 2013 - . - 21 см

   Изд. излиза годишно с ISSN 1314-1937

   ISBN * 

   Т. 1. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" . - 2013 . - 275 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 43925

- 279 -

П/378/Г 62уЦБ 63699

    Годишна университетска научна конференция на НВУ Васил Левски (В. Търново ; 2013)  : Сборник доклади . - В. Търново : НВУ Васил Левски, 2013 - . - 21 см

   Изд. излиза годишно с ISSN 1314-1937

   Т. 7. Научно направление "Социални, стопански и правни науки" . - 2013 . - 203 с.

   

  

Сист. No: 43927

- 280 -

П/159.9/Г 82РиЦБ 63776

Грийн, Рос

   Избухливото дете : Нов възпитателен подход към непокорните и раздразнителни деца / Рос Грийн . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 256 с. ; 20 см . -  (Психология за всеки ден)

   Ориг. загл. The Explosive Child / Ross W. Greene. - Библиогр. с. 253-254

   ISBN 978-954-26-1580-4 

  

Сист. No: 44065

- 281 -

П/37/Д 46нЦБ 63719

   

Децата - надежда за утре  : Национална научно-практическа конференция с международно участие "Децата - надежда за утре" : 18-19 април 2013 г., община град Добрич : [120 години предучилищно възпитание Добрич - 2013] . - София : Булвест, 2013 . - 392 с. : с табл., ноти, ил. ; 24 см

   Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-18-0846-7 

  

Сист. No: 43963

- 282 -

П/37/Д 50СкЦБ 63828

Джейкъбсън, Сид

   Как да учим децата да учат - за да успяват / Сид Джейкъбсън . - София : Дилок, 2016 . - 448 с. ; 22 см

   Препоръчвани книги за по-нататъшно учене с. 429-432; Показалец

   ISBN 978-954-2902-45-4 

  

Сист. No: 44121

- 283 -

Арх/37/Д 78Юу 

Дончева, Юлия

   Учебно ръководство за семинарни упражнения по методика на обучението по "Човекът и обществото" / Юлия Дончева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 112 с. ; 29 см

   Второто прераб. и доп. изд. включва тестове за самоподготовка, саморазвитие, самоконтрол и самооценка

   ISBN 978-954-712-689-3 

  

Сист. No: 44166

- 284 -

П/37/Е 49фЦБ 63733

   

Електроннобазираните форми за дистанционно обучение - нови възможности за учене през целия живот  : Сборник доклади от научна конференция, Велико Търново, 13-14 юни 2014 г. /  Под общ. ред. Илиян Николаев Лилов . - В. Търново : НВУ Васил Левски, 2014 . - 29 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-753-208-3 

   

   

  

Сист. No: 43983

- 285 -

П/37/Е 49-оЦБ 63732

   

Електронното обучение в образованието - алтернатива или интеграция?  : Сборник научни доклади от конференция с научно-практическа насоченост и международно участие, София, България, 28.11.2013 - 01.12.2013 /  Съст., ред. Величка Станчова Николова, Илиана Огнянова Петкова . - София : 144 СОУ Нар. будители, 2014 . - 29 см

   Текст и на англ., португ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7150-01-8 

   

   

  

Сист. No: 43979

- 286 -

П/316/З-80кЦБ 63715

Знанието като ценност, познанието като призвание  : Юбилеен сборник в чест на професор Пепка Бояджиева /  Състав. Румяна Иванова Стоилова, Кръстина Петкова, Светла Колева . - София : Изток - Запад, 2015 . - 476 с. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Knowledge as a value, scientific knowledge as a vocation ; Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-619-152-611-6 

  

Сист. No: 43957

- 287 -

П/37/И 31ЦБ 63701

   

Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование  : Сборник материали от научно-практическата конференция с международно участие, посветена на 410-годишнината от родждението на Ян Амос Коменски, Варна 2002 /  Съст., ред. Константин Трошев . - Варна : Славена, 2002 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43939

- 288 -

П/37/И 67ЦБ 63729

   

Иновации в образованието  : Годишник на Шуменския университет. Педагогически факултет : Научни трудове от конференция, Шумен, 25-27 септември 2015, Педагогически факултет на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" /  Състав. Чавдар Сотиров . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 24 см

   Изд. излиза като год. с ISSN 1314-6769. - Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN * 

   Т. XIX D . - 2015 . - 1064 с. : с ил., табл.

   

  

Сист. No: 43978

- 289 -

Ч2/372/И 67п 

Иновационни практики в образованието  : Сборник с научни студии и статии /  Състав. Траян Александров Попкочев, Изабела Стаматова, Пламен Радев . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2011 . - 420 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. след отд. статии ; Рез. на бълг., англ., рус. ез.

   ISBN 978-954-680-780-9 

  

Сист. No: 43938

- 290 -

Арх/37/И 72м, Б2/371.3/И 72м, Ч2/371.3/И 72мЦБ 63753

Интерактивни методи на обучение и възпитание  : Сборник с научни статии / Виолета Ванева и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 140 с. ; 23 см

   На кор. е отбелязана година на изд. 2013. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-633-6 

  

Сист. No: 44033

- 291 -

Ч2/37.0/И 72и 

Интеркултурни инициативи за жени-мигрантки: ключови въпроси, методи и насоки  : Наръчник за преподаватели /  Ред. Марина ван Кастерен . - [София] : КНСБ, Б. г. . - 85 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44029

- 292 -

Ч2/37.03/Л 79Лц 

Лозанова, Лилия

   Ценностите на учениците в медийното общество : Монография / Лилия Лозанова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 147-152

   ISBN 978-619-201-094-2 

  

Сист. No: 44170

- 293 -

П/37/М 19АкЦБ 63781

Макаренко, Антон Семьонович

   Книга за родителите / Антон Семьонович Макаренко ; Прев. от рус. Таня Цолова . - София : Асеневци, 2016 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8898-87-4 

  

Сист. No: 44069

- 294 -

П/37/М 44нЦБ 63734

Мегународна научна конференциjа (Штип, 2015)

   Образованието во XXI ек - состоjби и перспективи : Книга на апстракти : Мегународна научна конференциjа, Штип, Република Македония 24-25 септември 2015 . - Штип : Univ. "Goce Delche", 2015 . - 25 см

   

   ISBN 978-608-244-238-9 

   

   

  

Сист. No: 43984

- 295 -

Арх/37/М 79 

Мобилност на младите хора и рискове  /  Науч. ред. Виолета Йорданова Ванева . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при Русенски университет) . - 67 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Вкл. в сборника материали са разработени във връзка с проект по фонд НИС 2015 - ФПНО - 02 на тема: Създаване на учебно-изследователска лаборатория за социално-педагогическа дейност, съставна част от Центъра по културно-историческо наследство, образование и социални изследвания към Университетския научно-изследователски комплекс - рък. на раб. колектив доц. Виолета Ванева

   ISBN 978-619-207-045-8 

  

Сист. No: 44168

- 296 -

П/37/Н 32кЦБІІ 3207
 Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет" (Велико Търново ; 2009) 

   Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", 6-7 ноември, 2009, Велико Търново : Сборник доклади /  Под. науч. ред. Розалия Кузманова-Карталова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 672 с. : ил., диагр. ; 29 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.; Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-954-400-422-4 

  

Сист. No: 43933

- 297 -

П/37/О-17ЦБІІ 3209

   

Образованието в глобализиращия се свят  : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади /  Науч. ред. Пламен Легкоступ . - В. Търново : Фабер, 2007 . - 29 см

   Библиогр. след отд. доклади. - Изд. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - Текст и на англ. ез

   ISBN 978-954-524-608-1 (ч. 1)

   Ч. 1. Образованието в глобализиращия се свят . - 2007 . - 528 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 43955

- 298 -

Арх/37/П 47Пу, П/37/П 47Пу, Ч2/37.02/П 47ПуЦБ 63868

Петров, Петър Диков и др.

   Училищна дидактика / Петър Диков Петров, Петър Райков Петров . - София : Авангард Прима, 2016 . - 294 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 290-293

   ISBN 978-619-160-687-0 

  

Сист. No: 44179

- 299 -

П/37/П 86дЦБ 63711

    Научна конференция с международно участие "Предучилищното детство и отговорн... (Бургас ; 2009)  : Доклади от научна конференция с международно участие, Бургас, 25-27 ноември 2009 г. /  Състав. Маргарита Терзиева, Ели Георгиева Драголова . - Бургас : Либра Скорп, 2010 . - 488 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. след отд докл. - Сбърникът излиза с ISSN 1314-1937

   ISBN 978-954-471-095-8 

  

Сист. No: 43948

- 300 -

Арх/37/Р 97, Б2/372/Р 97, П/37/Р 97, Ч2/372/Р 97ЦБ 63860

Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел Кънчев"  /  Ред. Ренета Златева . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при Русенски университет) . - 100 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-207-035-9 

  

Сист. No: 44034

- 301 -

П/37/С 23дЦБ 63709

   

Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 3-4 юли 2014 година  . - В. Търново : НВУ Васил Левски, 2014 . - 21 см

   Библиогр. след отд докл. - Сборникът излиза с ISSN 1314-1937

   ISBN * 

   Т. 13. Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки" . - 2014 . - 265 с. : с ил., табл., ноти. 

   

  

Сист. No: 43942

- 302 -

П/37/С 31ТкЦБ 63841

Селдин, Тим

   Как да отгледате удивително дете : Методът Монтесори / Тим Селдин . - София : Книгомания, Б. г. . - 192 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Показалец

   ISBN 978-619-195-099-7 

  

Сист. No: 44091

- 303 -

П/37/С 77дЦБ 63713

Сто и двадесет] 120 години предучилищно възпитание  : Юбилеен сборник /  Съст., ред. Веселина Петрова . - В. Търново : Фабер, 2004 . - 552 с. : с табл., ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 954-439-756-5 

  

Сист. No: 43954

- 304 -

П/37/С 77ЦБ 63707

   

Сто и петнадесет] 115 години предучилищно възпитание в Добрич  : Традиции и иновации : Национална науч.-приложна конф. с междунар. участие, Добрич, 7-8 май 2008 . - Добрич : [б. и. ], 2008 . - 239 с : с ил. ; 29 см

   Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN * 

  

Сист. No: 43931

- 305 -

П/37/С 88РпЦБІІ 3215

Стърнбърг, Робърт Дж. и др.

   Педагогическа психология : Учебник за студенти от педагогически специалности / Робърт Дж. Стърнбърг, Уенди М. Уилямс ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток - Запад, 2014 . - 768 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-152-355-9 

  

Сист. No: 44099

- 306 -

П/37/С 96тЦБ 63708

    Международна научнопрактическа конференция "Съвременни тенденции в предучили... (11 ; Сандански ; 2010)  : 11 Международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, Сандански, 2010 : Сборник /  Състав. Мария Маринова Чинкова-Стаматова . - Благоевград : БОН, 2010 . - 598 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-395-043-0 

  

Сист. No: 43943

- 307 -

П/37/С 96тЦБ 63708

    Международна научнопрактическа конференция "Съвременни тенденции в предучили... (13 ; Сандански ; 2012)  : 13 Международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, Сандански, 2012 : Сборник /  Състав. Мария Маринова Чинкова-Стаматова . - Благоевград : БОН, 2012 . - 516 с. : с табл., ил. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-395- 

  

Сист. No: 43944

- 308 -

П/37/С 96тЦБ 63708

    Международна научнопрактическа конференция "Съвременни тенденции в предучили... (14 ; Сандански ; 2013)  : 14 Международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, Сандански, 2013 : Сборник /  Състав. Мария Маринова Чинкова-Стаматова . - Благоевград : БОН, 2013 . - 478 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-395-094-2 

  

Сист. No: 43945

- 309 -

ЦБ 63708 

    Международна научнопрактическа конференция "Съвременни тенденции в предучили... (15 ; Сандански ; 2014)  : 15 Международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, Сандански, 2014 : Сборник /  Състав. Мария Маринова Чинкова-Стаматова . - Благоевград : БОН, 2014 . - 453 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. след отд докл. - Сборникът излиза с ISSN 2367-5284

   ISBN 2367-5284 ISSN

  

Сист. No: 43946

- 310 -

П/37/С 96тЦБ 63708

    Международна научнопрактическа конференция "Съвременни тенденции в предучили... (12 ; Сандански ; 2011)  : Международна научно-практическа конференция на тема "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание" : Сборник /  Състав. Мария Маринова Чинкова-Стаматова . - Благоевград : БОН, 2011 . - 552 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-395-061-4 

  

Сист. No: 43949

- 311 -

П/37/С 96тЦБ 63708

    Международна научнопрактическа конференция "Съвременни тенденции в предучили... (10 ; Сандански ; 2009)  : Международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, Сандански, 2009 : Сборник /  Състав. Мария Маринова Чинкова-Стаматова . - Благоевград : БОН, 2009 . - 469 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-395-017-1 

  

Сист. No: 43951

- 312 -

П/37/Т 56Еч, Ч2/371/Т 56ЕчЦБ 63833

Тимошенко, Елена

   Чудото Монтесори : или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания / Елена Тимошенко . - [София] : Асеневци, 2015 . - 240 с. ; 22 см

   Речник с. 236-238

   ISBN 978-954-8898-62-1 

  

Сист. No: 44126

- 313 -

П/37/Т 64 ЕдЦБ 63779

Тодорова, Екатерина

   Дислексия : Специфични нарушения на способността за учене / Екатерина Тодорова . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Нов Български университет, 2016 . - 305 с. ; 21 см

   Съдържа и терминологичен речник . - Библиогр. с. 263-279

   ISBN 978-954-535-914-9 

  

Сист. No: 44067

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 314 -

П/69/Б 73 ХдЦБ 63808

Бояджиев, Христо Владимиров

   Дървени конструкции според Еврокод 5 в записки и примери / Христо Владимиров Бояджиев . - [София] : [Пропелер], 2015 . - 154 с. : с табл., черт. ; 1 л. прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 150

   ISBN 978-954-392-298-7 

  

Сист. No: 44100

- 315 -

П/69/Б 73ХрЦБ 63809

Бояджиев, Христо Владимиров

   Ръководство по технология на транспортното строителство / Христо Владимиров Бояджиев . - 2. доп. прераб. и актуализ. изд. . - София : [Пропелер], 2010 . - 209 с. : с табл., черт. ; 1 л. прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 204-206

   ISBN 978-954-9367-67-6 

  

Сист. No: 44102

- 316 -

П/69/Б 73Х-оЦБ 63817

Бояджиев, Христо Владимиров

   Оценка на съответствие при проектиране и изпълнение на стоманобетонни конструкции / Христо Владимиров Бояджиев . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2011 . - 269 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 258-266

   ISBN 978-954-12-0211-1 

  

Сист. No: 44110

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 317 -

П/35/Г 37ЮуЦБ 63803

Георгиев, Юлий

   Управление на риска в сигурността / Юлий Георгиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2015 . - 316 с. : с табл. ; 22 см . -  (Матрицата отвътре)

   Библиогр.: с. 311-315

   ISBN 978-619-152-120-3 

  

Сист. No: 44094

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

- 318 -

П/621.0/И 83ЙмЦБ 63764

Йорданов, Йордан и др.

   Малки модулни реактори : Бъдещето на ядрената енергетика / Йордан Йорданов, Йордан Янков . - София : Абагар, 2014 . - 139 с : със сх., с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-168-093-1 

  

Сист. No: 44051


 Индекс по АВТОРИ

Bossong, Raphael 25 
Burzec, Marcin 34 127 
Carrapico, Helena 25 
Cunningham, Kathleen Gallagher 24 
Filipova, Ludmila 215 
Fisch, Jorg 26 
Goudiras, Dimitrios B. 267 
Howell, Llewellyn D. 35 
Kaunert, Christian 33 
Laible, Janet 27 
Leonard, Sarah 33 
Lim, Timothy C. 28 
Mage, Anita 26 
Norman, Thomas L. 29 
Occhipinti, John D. 33 
Prott, Volker 30 
Rantzou, Maria 267 
Slavianova, Liliana 168 217 
Slovic, Paul 31 
Smolen, Pawel 34 127 
Sterio, Milena 32 
Айдаров, Йордан 74 
Александрова, Силвия 169 170 
Александрова, Стелиана 240 
Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова 169 170 
Алекси, Роберт 111 
Ананиева, Д. 18 
Ангелов, Ангел Илиев 212 
Ангелова, Милена 136 137 147 152 153 158 
Ангелова, Р. 18 
Андонова, Кремена Георгиева 128 138 
Андреева, Людмила 305 
Антов, Пламен 218 
Антонов, Светлин 38 
Апостолов, Апостол Атанасов 5 39 
Асенов, Асен 82 
Атанасова, Виолета Кирилова 277 
Балабанова-Стойчева, Илиана 74 
Банова, Емилия Симеонова 115 
Билярски, Цочо 251 
Близнашки, Георги Петков 40 
Боброва, Наталия Борисовна 269 270 271 272 
Борисова, Ирена 60 
Борисова, Татяна 18 
Бороджиева, Адриана Найденова 192 
Бояджиев, Христо Владимиров 314 315 316 
Братанов, Даниел Михайлов 171 172 211 257 
Браун, Силвия 6 
Бузева, Таня 57 
Бурилкова, Ива 251 
Ванева, Виолета 290 
Ванева, Виолета Йорданова 295 
Василев, Сава Йорданов 222 
Василева, Валентина 290 
Василева, Валентина Николова 273 
Велев, Григор 243 
Велева, Ася 290 
Великова, Мария Димитрова 129 
Велинова, Зорница 244 258 
Вълов, Николай Петков 213 
Въчева, Снежана Георгиева 276 277 
Ганева, Ваня 44 130 
Генчева, Незабравка 173 174 179 
Георгиев, А. 18 
Георгиев, Георги Фотев 118 
Георгиев, Иван 53 
Георгиев, Никола 44 130 
Георгиев, Юлий 200 317 
Георгиева, Анета 82 
Георгиева, Соня 290 
Гергова, М. 100 
Герджиков, Огнян 45 57 
Гигова, Марияна 275 
Гличка, Вон 260 
Голева, Поля 80 
Грийн, Рос 7 280 
Груев, Лазар 46 47 
Давидков, Т. 100 
Данчева, А. 100 
Дерменджиева, Мария 70 
Деянова, Лиляна 98 
Джейкъбсън, Сид 8 282 
Димитров, Божидар 43 
Димитров, Димитър Георгиев 18 
Димитрова, Д. 100 
Димитрова, Евгения Борисова 175 176 
Димитрова, Иванка Борисова 203 
Димитрова, Любомира Илиева 182 
Димов, Ангел 133 
Димов, Олег 134 
Димова, Н. 18 
Дичева, Светлана 210 
Дойков, Васил Георгиев 49 
Дончева, Юлия 283 290 
Драганов, Живко 50 
Драголова, Ели Георгиева 299 
Дурчев, Никола Христов 193 
Душков, Живодар Иванов 220 
Евстатиев, Иван Борисов 195 
Евстатиева, Надежда Лиозовна 195 
Емилова, Олга 113 114 
Желева, В. 100 
Желязкова, Магдалена 290 
Живановски, Ненад Александър 52 
Захариева, Дарина 179 
Зиновиева, Дарина 54 177 
Златев, Любомир 290 
Златева, Денка 204 
Златева, Ренета 300 
Знеполски, Ивайло 255 
Иванов, Георги Стефанов 101 103 
Иванов, Димитър 81 
Иванов, Ивайло Иванов 182 
Иванов, Мартин 194 261 
Иванов, Недялко 48 95 253 
Иванов, Росен 82 
Иванова, Златоживка Здравкова 241 
Иванова, Ценка 226 
Илиев, Любомир 227 
Илиева, Багряна 290 
Илкова, А. 100 
Илкова, Ралица 46 47 
Йович, Надежда 226 
Йорданов, Йордан 318 
Йорданова, Велина Георгиева 164 
Йорданова, Е. 100 
Йотов, Стилиян 111 
Йотовски, Петър 186 
Кавгаджийска, С. 100 
Кадирова, Сехер Юсниева 195 
Калайджиев, Ангел Симеонов 56 
Калчева, Тотка 80 
Караганова, Ирина 187 
Касабова, Камелия 57 
Кастерен, Марина ван 291 
Кателиев, С. 100 
Келзен, Ханс 111 
Кехайов, Анастас Петров 205 
Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси 12 13 14 
Киркова-Жекова, Вера 221 
Клисурска, Бранимира 58 
Клисурска, Мария 42 242 
Коев, Красимир 180 
Коелю, Паулу 221 
Коинг, Хелмут 111 
Колев, М. 100 
Колев, Панто 93 250 
Колева, Светла 55 286 
Колисниченко, Денис Николаевич 214 
Конакчиев, Дончо Дончев 138 
Кондарев, Ивайло 82 131 132 201 202 
Косев, Константин 246 
Костов, Боян 119 120 
Костов, Камен 119 120 
Кръстинов, Генчо 181 
Кузманова, Николета 76 
Кузманова-Карталова, Розалия 296 
Кунев, Свилен Николаев 140 
Кънева, Невяна Славчева 60 
Кюркчиев, Стефан 80 
Лазаров, Кино 61 
Ларенц, Карл 111 
Легкоступ, Пламен 297 
Лилов, Илиян Николаев 284 
Лозанова, Лилия 63 292 
Луман, Никлас 111 
Льобон, Густав 9 
Мавродиева, Иванка Тодорова 1 
Маданска, Нели 64 
Макаренко, Антон Семьонович 293 
Малакова, Снежана 85 
Манасиева, Астра 65 
Манев, Никола 66 67 
Манова, Ангелина Филипова 18 
Манолов, Георги Любенов 155 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 182 
Маринов, Милен Иванов 15 
Марков, Румен 68 69 
Марчева, Илияна Илиева 142 
Мастърс, Блейк 156 
Матанова, Ваня 10 183 
Матеев, Мирослав 143 
Матеева, Екатерина 53 
Машев, Красимир 80 
Мермерска, Людмила 82 
Методиев, Момчил Николаев 70 
Мизес, Лудвиг фон 71 148 
Милев, Симеон 131 132 201 202 
Милков, Лучиян Ангелов 90 
Милошев, Йосиф 85 
Минев, Светлин 149 
Минкова, Ганета Минкова 72 
Минчева, Петя Анастасова 184 185 
Мирославска, Виргиния 240 
Мирянов, Радан Василев 164 
Митев, Петър 73 150 
Митов, Георги 76 
Михайлов, Людмил Досев 189 206 
Михова, Весела 83 165 
Мишкин, Фредерик С. 151 
Младенов, Божидар 265 
Младенова, Марина 265 
Момчилова, Адриана 42 242 
Мосе, Клод 247 
Мръчков, Васил Желязков 75 115 
Мурбек, Кристиан 259 
Нанс, Малкълм 11 77 
Начев, Ивайло 244 258 
Недев, Недю 79 
Неделчева, Наталия Тодорова 199 207 
Неделчева-Дамянова, Наталия 199 207 
Недкова, Емилия Димитрова 219 
Нейков, Явор Бранимиров 195 
Нейкова, Ружа 160 
Ненов, Александър 266 
Николов, Делян 81 
Николова, Величка Станчова 285 
Николова, Г. 100 
Огненска, Николина 3 
Огненска-Стоянова, Николина 18 
Павлов, Велизар Тодоров 83 165 
Паев, Костадин Илиев 84 
Палов, Адриан 186 
Панайотов, Димитър 62 141 
Панайотов, Емануил 187 
Панайотов, Пламен 76 
Панов, Йонко 223 248 
Пеев, Стефан 18 
Пенчева, Невелина Петрова 187 
Петков, Бисер 85 
Петков, Йордан Русанов 164 
Петков, Мартин 89 
Петков, Петко Стефанов 245 
Петкова, Илиана Огнянова 285 
Петкова, Кръстина 55 286 
Петранов, Стефан 137 
Петров, Васил 92 
Петров, Веселин 53 
Петров, Петър Диков 298 
Петров, Петър Райков 298 
Петров, Христо 86 249 
Петрова, Веселина 303 
Пометкова, Яна Иванова 219 
Попкочев, Траян Александров 289 
Попов, Стефан 87 
Пушкарова, Ива Димитрова 94 
Радев, Пламен 289 
Радев, Радослав Димитров 226 
Радев, Симеон 251 
Радева, Донка Йозова 252 
Радева, Румяна 122 
Райчева, Ирена Андреева 260 
Раков, Александър 82 
Рандъл, Ивон 210 
Ризов, Николай 82 131 132 201 202 
Русева, Вяра Събова 190 
Саракинов, Георги 96 
Свраков, Антон Христов 131 132 201 202 
Седефчева, Валентина Григорова 226 
Селдин, Тим 302 
Селимски, Людвик 224 
Сербезова, Стойна Илиева 115 
Симеонова, Стефанка Христова 115 
Славянова, Лиляна 225 
Смолички, Павел 97 
Сокол, Ирина 51 135 
Соколова, Гергана 247 
Сотиров, Чавдар 288 
Средкова, Красимира 36 37 
Ставру, Стоян 92 99 
Стаматов, Р. 18 
Стаматова, Изабела 289 
Стаменкович, Сава 226 
Станев, Велин 4 208 
Станимирова, Евгени Петров 209 
Станимирова, Мария Радославова 209 
Стефанов, Васил Владимиров 191 
Стефанов, Г. 57 
Стефанов, Георги 101 102 103 
Стефанова, Диана 179 
Стефанова, Ивелина 187 
Стоилова, Румяна Иванова 55 286 
Стоименов, Милко 125 
Стойков, Стоян Огнянов 104 110 
Стойнов, Александър 105 
Стоянов, Валери 42 242 
Стоянов, Димитър 106 
Стоянов, Иван Г. 107 108 109 
Стоянов, П. 100 
Стоянов, Тодор Стоянов 166 
Стоянова, Десислава 290 
Стърнбърг, Робърт Дж. 305 
Сукарева, Златка Георгиева 112 154 
Таджер, Витали Езра 57 
Танев, Димитър 53 
Терзиева, Маргарита 299 
Тийл, Питър 156 
Тимошенко, Елена 312 
Тишева, Йовка Великова 1 
Тодоров, Антон 157 
Тодоров, Иван 61 
Тодорова, Екатерина 19 313 
Толева, Теодора Тодорова 254 
Топузов, Н. 18 
Трошев, Константин 178 287 
Троянов, Илия 227 259 
Узунов, Огнян 20 256 
Узунова, Красимира 82 
Уилямс, Уенди М. 305 
Уорик, Джоби 21 116 
Факирска, Йорданка 290 
Филипов, Велин 131 132 201 202 
Филипова, Людмила 228 229 230 231 232 
Филипович, С. 100 
Филкова, Федя 259 
Фламхолц, Ерик Г. 210 
Флорио, Рене 117 
Фокс, Емет 22 
Фотев, Георги 118 
Фукуяма, Франсис 119 120 
Хабермас, Юрген 111 
Хаджикосев, Симеон Дончев 234 235 236 237 238 
Харалампиев, Иван 2 78 167 
Харисън, Линдзи 6 
Хорозов, Георги 80 
Христакиев, Красимир 239 
Христов, Христо Василев 15 
Христов, Христо Станев 86 249 
Хрусанов, Дончо 121 
Хънтингтън, Самюъл 122 
Цанков, Григор 147 
Цанкова, Цанка 53 
Цацов, Димитър 23 
Цветкова, Лорета 131 132 201 202 
Цолова, Таня 293 
Цонев, С. 100 
Чавдарова, Таня 123 
Чанкова, Добринка 124 
Ченгелова, Емилия 136 152 153 158 
Червенкова, Людмила 179 
Чилова, Нина 72 
Чимева, Невена Апостолова 18 
Чинкова-Стаматова, Мария Маринова 306 307 308 309 310 311 
Чомски, Ноам 125 
Чонова, Румяна 44 130 
Шнап-Гурбейон, Ани 247 
Щерева, Красимира Стефанова 196 
Якимова, Е. 100 
Якимова, Росица 19 313 
Ялъмов, Ибрахим 42 242 
Янев, Стефан 187 
Янков, Йордан 318 
Янкова, Цветана 82 
Янкулова, Светла 126 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Белият терор" от 1923-1925 г. 86 249 
Dante's antichthon 215 
Doing comparative politics 28 
ELMA 2015 - Fourteenth international conference on electrical machines, drives and power systems, 1-3 october 2015, Varna, Bulgaria 188 
English for occupational therapy 168 217 
EU borders and shifting internal security 25 
Inside the politics of self-determination 24 
Reader's Digest Universal dictionary 216 
Risk analysis and security countermeasure selection 29 
Separatism and sovereignity in the new Europe 27 
Supranational governance of Europe's area of freedom, security and justice 33 
Tax authorities in the Visegrad group countries 34 127 
The Handbook of country and political risk analysis 35 
The image of the "other"/the neighbour in the educational systems of the Balkan countries (1998-2013) 267 
The Perception of risk 31 
The Politics of self-determination 30 
The right of self-determination of peoples 26 
The right to self-determination under international law 32 
Trans & [and] Motauto`12. [Доклади от ХX международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии "Trans & Motauto '12", Варна, 27-29.06.2012] 197 
Trans & [and] Motauto`13. [Доклади от ХXI международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии "Trans & Motauto '13", Варна, 01-02.07. 2013 198 
АБС] ABC fleksiej. Cwiczenia 240 
Агромениджмънт 199 207 
Административен процес 61 
Административно право и административен процес 121 
Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство 273 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 36 37 
Алгебра 166 
Алманах за историята на Русе 241 
Анатомия на човека 186 
Антихтонът на Данте 232 
Аутокад] AutoCAD 265 
Българи и турци 42 242 
Българският възрожденски дух 246 
Българският език и ние 219 
Българският постмодернизъм ХХІ - ХІХ в. 218 
В ерата на телекомуникациите 193 
Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция 239 
Власт и съпротива 227 
Вменяемост и невменяемост 69 
Водим бъдещето за ръка 274 
Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца 275 
Войната на буквите 229 
Всесилната държава 71 148 
Възкресението на България : Търновската конституция и закони на Българското княжество 1879-1882 43 
Геноцид и съдба на арменския народ 254 
Глобалната капиталистическа криза 133 
Годишна университетска научна конференция на НВУ Васил Левски, 28-28 юни 2013 278 279 
Гражданският иск в наказателния процес 97 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 година 131 201 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година 132 202 
Данъчно право 108 
Дванадесет] 12 години по-късно 48 
Дворцовият преврат срещу Тодор Живков 79 
Детска невропсихология 10 183 
Децата - надежда за утре 281 
Дипломатическа история на Освобождението на България 251 
Дислексия 19 313 
Документи за новата история на България XIX - началото на XX век : Бълг. въпрос в междунар. договори ; Прогр. за полит. самоуправление ; Искания за нац. еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор ; Устройствени док. на възстановената бълг. а 245 
Дървени конструкции според Еврокод 5 в записки и примери 314 
Държавна сигурност - предимство по наследство 70 
Европейски митнически контрол 134 
Еднолични търговски дружества 101 
Език на омразата 52 
Електромеханични устройства 191 
Електроннобазираните форми за дистанционно обучение - нови възможности за учене през целия живот 284 
Електронното обучение в образованието - алтернатива или интеграция? 285 
Ерготерапия в педиатрията 185 
Етикет за всеки ден 51 135 
Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието 160 
Етюди по етимология и ономастика 224 
Заключителен доклад за изпълнението на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" 136 
Закон за наследството 53 
Западноевропейска литература 234 235 236 237 238 
Знанието като ценност, познанието като призвание 55 286 
Иван Костов в документите на държавна сигурност 157 
Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование 287 
Идил : Кои са те, как се сражават, в какво вярват 11 77 
Избухливото дете 7 280 
Извори, историография и методология на историко-медицинските изследвания 178 
Изключващи вината обстоятелства 68 
Измерване, контрол и управление в електроснабдяването 190 
Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ 81 
Икономика на публичния сектор 138 
Икономическа социология 44 130 
Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя 75 
Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика 143 
Иновации в образованието 288 
Иновационни практики в образованието 289 
Интегрирано регионално развитие 128 
Интерактивни методи на обучение и възпитание 290 
Интеркултурни инициативи за жени-мигрантки: ключови въпроси, методи и насоки 291 
Интернет безопасност 266 
История на българите от Македония 243 
Казуси по наказателно право. Обща част 47 
Казуси по наказателно право. Особена част 46 
Как да отгледате удивително дете 302 
Как да учим децата да учат - за да успяват 8 282 
Какво е и какво не е PR 4 208 
Капиталови търговски дружества 57 
Киберпсихология 65 
Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания 179 
Кинезитерапия при хранителни разстройства 173 
Класическият немски идеализъм 23 
Книга за родителите 293 
Книгата за политиката 59 
Кодекс за социално осигуряване 85 
Кой управлява света? 125 
Комплексен аналитичен доклад за състоянието на неформалната икономика в България и изводи за нейното ограничаване и превенция 137 
Комуникационни вериги 192 
Корпоративна култура 210 
Корпоративна социална отговорност 140 
Кратка история на древна Гърция от началото на второто хилядолетие преди Христа до битката при Акциум 247 
Криминологична характеристика на предсъдебния доклад 38 
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009г. 139 
Лидерството - време е за промени 62 141 
Малки модулни реактори 318 
Маркетингови проучвания в агробизнеса 209 
Мастиленият лабиринт 231 
Математика и оптимизационни методи 164 
Маттех 2012 146 163 264 
Маттех 2014 144 145 161 162 262 263 
Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението 124 
Медицинска електроника 182 
Медицинско право 54 177 
Международно наказателно право 104 
Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и самоучител за дистанционно обучение 147 
Микроелектроника 196 
Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост : авторско право, патенти за изобретения, търговски марки 96 
Мобилизация на периферните нерви 175 
Мобилност на младите хора и рискове 295 
Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право 74 
Модели на комбинираното енергоснабдяване и електропотребление 189 206 
Монтесори вкъщи - математика 272 
Монтесори вкъщи - практическо обучение 270 
Монтесори вкъщи - развитие на речта 271 
Монтесори вкъщи - сензорно развитие 269 
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия 176 
Наказателно право. Обща част 105 
Наказателнопроцесуално право 67 
Наказателното законодателство - традиции и перспективи 76 
Наръчник по медицинска етика 170 
Наука, околна среда и устойчиво развитие 2 78 167 
Наука. Образование. Изкуство 3 
Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", 6-7 ноември, 2009, Велико Търново 296 
Неизпълнение на договора 80 
Неформалната икономика и работодателите 152 
Нова икономическа социология 123 
Новото данъчно законодателство през 2016 година 82 
Обекти на интелектуалната собственост 50 
Образованието в глобализиращия се свят 297 
Образованието во XXI ек - состоjби и перспективи 294 
Основи на векторната графика 260 
От нула до едно 156 
От реферата до магистърската теза 1 
Оценка на съответствие при проектиране и изпълнение на стоманобетонни конструкции 316 
Павликяни и павликянство в българските земи 252 
Памет и дълг при глаголемите на българската литература 222 
Парламентарно право 40 
Педагогическа психология 305 
Печатна грешка 228 
Политика за стопанска модернизация в България по време на Студената война 142 
Политики и практики в местното самоуправление 129 
Политически ред и политически упадък 120 
Помагало по данъчно право 72 
Потребителско право 112 154 
Право и права 88 
Православная энциклопедия 12 13 14 
Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки 2014 - 2015 г. 89 
Практическа философия 15 
Практическо нормотворчество 60 
Превенция на агресията в предучилищна възраст 90 91 
Предизвикай: Изпълнителния процес! 92 
Предучилищно образование - актуални проблеми 276 
Предучилищното възпитание в България през периода 1944-1991 г. 277 
Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество 299 
През очите на хакера 214 
Придобивният способ по чл. 78 ЗС 106 
Приказы императорского Российского комиссара в Болгарии генерал-адьютанта князя Дондукова-Корсакова 11 мая 1878 г. - 27 июня 1879 г. 93 250 
Приложна статистика със SPSS 83 165 
Произход на политическия ред 119 
Прокурорът в административния процес 126 
Промените във вещта - някои въпроси на приращението и преработването 99 
Психология - теория и практика 16 17 
Психология на тълпите 9 
Публичен процес 87 
Първи мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция 153 
Работа с родители на деца с увреждания в ранната ерготерапевтична интервенция 184 
Радикални реформи в публичния сектор през ХХІ век 73 150 
Разбирането в учебни условия 18 
Разследване на престъпления, извършени от чужденци 58 
Роботизирана терапия 172 211 
Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г. : Сб. с докл. от науч. конф. на бълг. и рус. юристи, проведена в Юрид. фак. на СУ Св. Климент Охридски 2-4.III.2003 г 95 253 
Русе 49 
Русенски страници 220 
Ръководство за практически упражнения по биоетика 169 
Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел Кънчев" 300 
Ръководство за упражнения по автоматизирано проектиране в електрониката (работа с Алтиум дизайнер) 195 
Ръководство за упражнения по ерготерапевтични средства за адаптиране на средата 171 257 
Ръководство по технология на транспортното строителство 315 
Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред 122 
Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 3-4 юли 2014 година 301 
Свръхсетивните деца 6 
Сензорна техника 213 
Силата на мисълта 22 
Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон 64 
Следвайте големите пари 149 
Слово и жест в културата на българи и сърби 226 
София и балканската модерност 244 258 
Софтуерни приложения в среда Android 194 261 
Социалният страх 5 39 
Социологията като шанс 98 
Специфика на общуването в английския и българския език 225 
Спомени и размисли 223 248 
Статистически справочник 2016 100 
Сто и двадесет] 120 години предучилищно възпитание 303 
Сто и петнадесет] 115 години предучилищно възпитание в Добрич 304 
Стъклени съдби 230 
Субективната страна на престъплението 110 
Субективните права 111 
Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието 203 
Съвременни заплахи за сигурността на Европа 113 114 
Съвременни тенденции в предучилищното възпитание 306 307 308 309 310 311 
Съдебни грешки 117 
Сърдечно-съдов травматизъм 181 
Същински полови престъпления 94 
Там, където е погребан Орфей 259 
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 103 
Теория на наказателното правораздаване 66 
Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари 151 
Терапевтични основи и средства на кинезитерапията 187 
Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива 255 
Трети мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция 158 
Трудови отношения 2016 година 115 
Търговски марки и реклама на стоките 204 
Търговски сделки 45 
Търговско право 56 102 
Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век 84 
Управление и устойчиво развитие 159 
Управление на риска в сигурността 200 317 
Управлявай логистиката на закупуването и производството 205 
Учебна среда за обучение по електронни таблици 212 
Учебник по очни болести за студентите от медицинските колежи 180 
Учебно ръководство за семинарни упражнения по методика на обучението по "Човекът и обществото" 283 
Училищна дидактика 298 
Физическа активност и спорт при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РДВХ) 174 
Финансово право 107 109 
Форум "Българска граматика", Велико Търново, 19 ноември 2015 233 
Характерология 20 256 
Ценностите на учениците в медийното общество 63 292 
Черните флагове : Възходът на ИДИЛ 21 116 
Четвърти] IV Балкански конгрес Образованието, Балканите, Европа, 22-24 юни 2007, Ст. Загора 268 
Човешката несигурност 118 
Чудото Монтесори : или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания 312 
Шпионката 221 
Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов 155 
Юридически сборник 41 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

AutoCad 265 
Автоматизирани системи за проектиране - в електрониката - учебници за ВУЗ 195 
Авторитарни режими 255 
Административен акт 60 
Административно право 121 126 
Алгебра 166 
Анатомия - учебен 186 
Английски език 225 
Английски език - специализиран 168 217 
Архитектура - стилове и направления 244 258 
Архитектурни решения 171 257 
Асоциации - ( сдружения) 3 
Биографии 20 55 70 155 157 223 248 256 286 
Българи - бит 160 
Българи - произход 160 
България - вътрешна политика - 1989 - 79 
България - езикознание 226 
България - статистически данни 100 
България - стопанство 152 
България и Европейския съюз 36 
България през периода на капитализма и след 9. ІХ. 1944 86 249 
Българска литература - Мемоари 223 248 
Българска литература - публицистика 220 
Българска литература - романи 215 231 232 
Българска литература - сатирични романи 228 
Българска литература от автори-емигранти 227 
Българска литература. Исторически романи 229 
Българска литература. Литературна критика 218 
Българска литература. Литературни школи и направления 218 
Българска литература. Социални романи 230 
Български език 219 
Български език - езикова култура 225 
Български език - етимология 224 
Български език - лични имена, фамилни имена, имена на народи или етнически групи, наименования на 224 
Бюджетна политика 129 
В условията на свободна пазарна конкуренция 136 158 
Вещно право - България 99 106 
Висше образование. Висши учебни заведения 278 279 
Връзки с обществеността 4 208 
Възпитаване на лица, трудни за възпитаване 268 
Възпитание - на деца 7 280 
Възпитание и образование чрез изучаване и наблюдение на природата 268 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 267 294 296 297 
Вътрешна политика на РБългария 157 
Географско-топографски наименования. Топонимия 224 
Градове, български - история 49 
Гражданско право - България 103 
Данъчна система - Европейски съюз 34 127 
Данъчно облагане 131 132 201 202 
Данъчно право 108 
Данъчно право - България 72 82 
Двигатели с вътрешно горене 197 198 
Движения срещу определени раси и националности 254 
Дестка агресия 90 91 
Детска и педагогическа психология 8 90 91 282 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 7 280 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - методика 304 
Деца - психология и възпитание 10 183 
Дидактика - учебници за ВУЗ 298 
Дислексия - учебник 19 313 
Дистанционно обучение 147 284 
Държавно управление 95 253 
Европейски съюз - трудово право 36 
Европейски съюз - финанси - законодателни и директивни материали 34 127 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 134 
Езикознание 219 
Електрически машини 188 
Електродвигатели - регулиране, управление 191 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 189 206 
Електроснабдяване 190 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване - електроенергетика 189 206 
Ерготерапия 168 184 185 217 
Етикет 51 135 
Етносоциология 24 26 30 
Жест - сборници 226 
Законодателство 60 
Занимания в предучилищна възраст 274 281 299 303 
Защита на информация - компютърни мрежи 214 
Защита на информацията 266 
Защита на конкуренцията 64 
Изпълнително производство - сборници 92 
Изследване на операциите - методи за оптимизация 164 
Източноправославна църква: руска, гръцка, румънска, сръбска, българска, македонска, грузинска 12 13 14 
Икономика. Икономически науки 139 
Икономическа политика 138 155 
Икономическа политика - управление на стопанството 73 150 
Икономическа социология 123 
Икономическа структура, социология 44 130 
Икономически науки в цялост 144 145 146 161 162 163 262 263 264 
Икономически съюзи 128 
Икономически теории 71 148 
Икономическо поведение - предприемачество 156 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 142 
Интелектуална собственост 50 96 
Ислямски тероризъм 11 21 77 116 
История 241 
История - балкански страни 244 258 
История на Армения, Кюрдистан 254 
История на България 42 242 252 
История на България - Възраждане 245 246 
История на България - обявяване на независимостта 93 95 250 251 253 
История на България - средновековие 243 
История на древна Гърция 247 
История на Европа след 1945 г. 255 
История на Македония 243 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 143 
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 187 
Кинезитерапия - нервна система 175 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 172 211 
Кинезитерапия - хирургия 179 
Кинезитерапия - хранителни разтройства 173 
Компютърна графика 260 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 144 145 146 161 162 163 194 261 262 263 264 
Компютърни престъпления 65 
Конституции - Балкански страни 84 
Конституция - България - коментар 43 
Конституция - България - сравнителноправни изследвания 84 
Конференции 3 90 91 197 198 275 278 279 296 
Корпоративно управление 140 210 
Краезнание 241 
Криминалистика 58 
Криминална психология 65 110 
Криминално престъпление като обществено явление 110 
Латиноамериканска литература - роман 221 
Лекарска етика 169 
Лечебна физкултура - деца с увреждания 174 
Маркетинг в агробизнеса 209 
Математика 144 145 146 161 162 163 164 262 263 264 
Медицина 178 
Медицина - автоматизация - учебници за ВУЗ 182 
Медицина - ерготерапия 171 172 211 257 
Медицина - офталмология 180 
Медицина - педиатрия 184 
Медицина - хирургия 181 
Медицинска етика - учебници за ВУЗ 170 
Международни конфликти-ислямски фундаментализъм 11 21 77 116 
Международни отношения 35 
Международни политически отношения 29 31 
Международни политически отношения - Европа 25 
Международни финансови отношения 149 
Международно наказателно право. Екстрадиция (правни аспекти) 104 
Международно право 32 
Метафизически идеализъм 23 
Методи на управление. Мениджмънт 199 207 
Методика на обучението на отделните учебни предмети 283 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 134 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 67 
Наказателно право 38 58 76 105 117 
Наказателно право - България 66 68 69 
Наследствено право 53 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 2 78 167 
Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане - наръчници и ръководства 1 
Национална идентичност 24 26 30 32 
Национална сигурност 29 200 317 
Национални малцинства 42 242 
Националноосвободително движение - България - дейци - документи 245 
Начални форми на власт. Исторически форми на власт и управление 119 120 
Начално образование - методическо ръководство 300 
Немска литература - романи 227 
Нравствено възпитание - основно образование 63 292 
Образование и просвета - конференции 288 
Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 274 
Образование. Социални групи и прослойки 291 
Обща теория на държавата 71 119 148 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 85 
Обществено развитие - прогнози 73 150 
Обществено управление 43 61 93 95 250 253 
Обществено управление. Публична администрация 73 150 
Общество - образование - възпитание 55 286 
Общество. Социална структура 55 286 
Общи работи. Философски науки в цялост 23 
Общини - България - управление и организация 129 
Общо езикознание и филология 233 
Ономастика 224 
Операционни системи 212 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 70 157 
Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 199 207 
Организация на възпитанието и образованието - училищно дело 268 301 
Организация на възпитанието и обучението 290 
Основи на възпитанието 287 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 112 154 
Парапсихология 6 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 151 
Парламентарно право 40 
Педагогика 287 
Педагогика - предучилищна 276 
Педагогическа психология 8 282 305 
Педиатрия. Детски болести 185 
Поведение - делово 51 135 
Политика - социология 52 
Политика - теория и история 59 
Политика на ЕС 113 114 
Политика по сигурността и отбраната 113 114 
Политическа теория. Политическа идеология 28 119 120 
Политически партии и движения 27 
Политическо положение в света 125 
Полски език - граматика 240 
Полупроводникова електроника 196 
Права на човека 111 
Право - авторско 96 
Право - административно 61 
Право - гражданско 81 
Право - договори 89 
Право - договорно 80 
Право - конституционно 87 
Право - конференции 41 48 76 
Право - медицинско 54 177 
Право - наказателно право 46 47 74 97 124 
Право - търговско 56 
Предучилищно възпитание - България 277 
Предучилищно възпитание - конгреси, конференции 306 307 308 309 310 311 
Предучилищно възпитание - помагало 300 
Природа. Изучаване и опазване на природата. Опазване на растителния и на животинския свят 2 78 167 
Програмиране - ръководства 265 
Психични болести - при децата 174 
Психология 16 17 
Психология - детска 6 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 18 
Психология на колективите, на масите 9 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 149 
Рационализация на педагогическия процес 268 284 285 289 
Регионална икономика. Териториална икономика 128 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 22 
Реформа на образователното дело. Училищна реформа 289 
Рехабилизация - мускули 176 
Рехабилитация 187 
Речници - eдноезични 216 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 172 211 
Русе - история 49 
Ръководство (лидерство) и авторитет 62 141 
Семейно възпитание 269 270 271 272 293 302 312 
Сензори 213 
Сенчеста икономика - България 147 152 
Системи на възпитание и образование 269 270 271 272 302 312 
Системи на възпитание и обучение 293 
Словесна комуникация - сборници 226 
Социална педагогика 295 
Социална психология 118 
Социално поведение. Социална психология 5 39 
Социография 49 
Социология 2 78 98 118 167 
Социология - общуване 63 292 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 52 
Социология на културата и на цивилизацията 122 
Социология на политиката 31 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 58 86 94 110 249 
Стадии и степени на развитие на икономиката. Стопански системи 136 158 
Статистика 100 
Статистиката като наука. Теория на статистиката 83 165 
Стопански кризи. Депресии 133 
Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции 314 315 
Строителни конструкции - проектиране - консултантска дейност 316 
Счетоводство - България 131 132 201 202 
Счетоводство, изследвания анализи 203 
Съдебна практика - България 68 69 
Съдопроизводство 48 
Съдопроизводство - България 95 253 
Съдоустройство. Организация на съдилищата. Конституционен съд 94 
Съдържание и форми на работа в предучилищното възпитание 275 297 304 
Съобщителна техника 193 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 192 194 261 
Сърбия - езикознание 226 
Теория на Западноевропейската литература 234 235 236 237 238 
Теория на икономико-математическите модели 83 165 
Теория на литературата. Литературна техника 222 
Труд - България - законодателни и директивни материали 115 
Трудово право 37 75 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 155 
Търговски дружества. Стопанско право 101 
Търговско право 45 57 102 
Търговско право - търговско дело - финансово право - трудово право 64 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 205 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 200 317 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 137 159 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 153 
Учене - проблеми - дислексия 19 313 
Училища - организация и управление 273 
Фабрични марки. Фирмени знаци. Бранд (бренд) 204 
Философия 15 
Философски мистицизъм 22 
Философски системи и направления 20 256 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 139 
Финансово право 107 109 
Форми на предучилищно възпитание 306 307 308 309 310 311 
Форми на управление - наднационални 27 33 
Френска литература 239 
Характеристика на машините и апаратите с електрическо задвижване 191 
Християнска религия 12 13 14 
Художествена фотография 259 
Цивилизация. Култура. Прогрес 122 
Ядрена техника. Ядрена и атомна енергетика 318 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Altium Designer 195 
Android 194 261 
PR - дела и илюзии 4 208 
PR и масмедии 4 208 
PR и реклама 4 208 
SPSS - статистическа програма 83 165 
автоматизирано проектиране 195 
автомобили 197 198 
автономия 32 
автономия на училището 273 
авторско право 96 
агония на модернизацията 142 
аграрен бизнес 209 
аграрна реформа 73 150 
аграрна сфера 209 
агресия при децата 90 91 
агромениджмънт 199 207 
адаптиране на комуникациите 171 257 
адаптиране на сгради 171 257 
административен процес 126 
административни актове 61 
административни задължения 121 
административни органи 121 
административно право 61 121 126 
административнопроцесуален кодекс 61 
академично писане 1 
акционерно дружество 57 
Ал Кайда 125 
алгебра 166 
анализ на ордерите 149 
анализ на риска 29 31 35 
аналитична геометрия 164 
анатомия 186 
английски език 168 217 225 
анорексия 173 
антикризисни програми 133 
антична култура 241 
антропонимия 224 
арменци в Турция 254 
архитектура 244 258 
Балкански полуостров - култура - история 160 
балкански столици 244 258 
банкова индустрия 151 
банково дело 151 
библейско християнство 22 
бизнес 156 
биографии 155 157 
биография 222 
биоетика 170 
биполярни схеми 196 
бит 244 258 
Близък изток 11 21 77 116 
борба с трафика на хора 295 
бразилска литература 221 
булимия 173 
България 100 
България - обществено управление 129 
България - право 57 
България и Европейския съюз 128 
българска държава 93 95 250 253 
българска литература 215 218 227 228 229 230 231 232 
българска прокуратура 126 
български детски игри 16 17 
български език 219 225 
български интелектуалци 220 
български писатели 220 
български турци 42 242 
бюджет на общини 129 
бюджетни предприятия 203 
бюджетно право 107 109 
векторна графика 260 
великите сили 251 
Великотърновски университет 296 
вещно право 99 106 
взаимоотношения родители - деца 8 269 270 271 272 282 302 312 
видни философи 23 
визуализация на проекта 136 
висше образование 278 279 
висши училища 278 279 
Вишеградска четворка 34 127 
Волжка България 160 
вреди на изрядния бизнес 152 
временно руско управление 93 250 
връзки с обществеността 4 208 
Втората световна война 26 
въвод във владение 92 
възпитание 294 
възпитание и образование 8 63 282 288 292 297 
възпитание на децата 7 8 280 282 
възпитателен процес 293 
Възраждане - България 246 
възрожденска литература 222 
външна политика 251 
външни отношения 25 
вътрешна политика 79 
вътрешна политика на РБългария 157 
генетични изследвания 54 177 
геноцид - Турция - история 254 
германски либерализъм 71 148 
германски нацизъм 71 148 
глобализация 28 98 
глобална криза 133 
годишно приключване 131 132 201 202 
градоустройство 244 258 
гражданска война 24 
граждански иск 97 
граждански процес 103 
граждански процесуален кодекс 81 
гражданско законодателство 48 
гражданско право 81 103 
граматика 240 
граматика и прагматика 233 
граматикализация на езика 233 
граматически категории 233 
граничен контрол 25 
графичен дизайн 260 
графични изображения 260 
гръдна хирургия 179 
гръцка конституция 84 
ДАЕШ 11 21 77 116 
данъчен процес 72 108 
данъчна администрация 34 127 
данъчна политика 34 82 127 
данъчна система 34 72 82 127 
данъчни отношения 72 
данъчни правни норми 72 
данъчно администриране 92 
данъчно законодателство 82 
данъчно облагане 131 132 201 202 
данъчно право 72 108 
данъчно производство 72 
двигателен апарат 172 186 187 211 
двигатели с вътрешно горене 197 198 
двигателна система 175 
движимо имущество 106 
двуезични сборници 226 
дейности 136 
демография 100 
демографски процеси 73 150 
демокрация 28 120 
депресивна икономика 133 
детска агресия 7 280 
детска градина 276 
детска и педагогическа психология 90 91 
детска психология 6 7 280 288 
детски болести 184 185 
детски градини 275 304 
детско развитие 312 
детско творчество 312 
деца 10 183 
деца с отклонения 185 
деца с увреждания 184 185 
диалектика на правораздаването 66 
дидактика 298 
дипломация 251 
дисидентство 223 248 
дислексия 10 19 183 313 
дистанционно обучение 147 284 
дисфункциални семейства 16 17 
дихателна ситема 186 
длъжностни характеристики 273 
договори 45 103 
договорни отношения 80 89 
договорно право 80 89 
доклади 301 
домакински навици 270 
домашно възпитание 269 270 271 272 302 312 
досъдебно разследване 67 
Древна Гърция 247 
други обекти 50 
дружество с ограничена отговорност 57 
духовен живот 22 
дървени конструкции 314 
държава 120 
държавна сигурност 70 157 
държавни институции 95 253 
държание 51 135 
еволюция на публичния сектор 73 150 
Европа - икономика 128 
Европейски съюз 25 
Европейски съюз - външна политика 87 
Европейски съюз - икономическа политика 34 127 134 
Европейски съюз - правни проблеми 36 87 
единни системи за цифрово предаване(ЕСЦПИ и ЕССКТ) 193 
едноезични речници 216 
едноличен търговец 101 
езикови речници 216 
езикознание 219 
езикознание - България и Сърбия 226 
езици на жестовете и мимиката 226 
електрически машини 188 
електрически устройства 188 
електродвигатели 191 
електронен подпис 214 
електроника 195 
електронна апаратура 182 
електронна поща 214 
електронна търговия 48 112 154 
електронни услуги 41 
електронни устройства 195 
електронно обучение 285 
електронно правителство 41 
електроснабдяване 190 
енергийни системи 188 
ерготерапия 168 171 184 185 217 257 
етатизъм 71 148 
етикет 51 135 
етимология 224 
етичен кодекс 169 170 
етични проблеми 169 170 
етнически малцинства 24 26 30 32 
етническо самоопределяне 24 26 30 32 
журналистика 52 
задачи 192 
задачи за самостоятелна работа 283 
закон за обществените поръчки 89 
закон за собствеността 106 
закони 85 
законова практика 89 
законодателни и директивни материали 93 250 
законодателство 273 
закрила на интелектуалната собственост 50 
занимания за деца 299 
западноевропейска литература 234 235 236 237 238 
заповедно производство 92 
защита на данни 41 214 
защита на информацията 214 266 
защита на компютърните мрежи 214 
защита на конкуренцията 64 
здраве 2 78 167 
здравни науки 3 
здравни правоотношения 54 177 
здравно осигуряване 54 177 
игрова терапия 174 
игрови задачи 303 
идеологическа политика 59 
ИДИЛ 11 21 77 116 
извънкласна подготовка 8 282 
изисквания 147 
изкуствата в живота на децата 304 
изкуство и възпитание 303 
изкуство и култура 3 
измерване 190 
измервателни прибори 190 
изпълнителен процес 92 
изпълнителна власт 121 126 
изпълнително производство 81 92 
изследвания на езика 224 
изследователска дейност 306 307 308 309 310 311 
източници на ФП 107 109 
източноправославна църква 12 13 14 
изучаване и наблюдение на природата 268 
икономика 44 130 137 138 139 144 145 146 152 155 158 161 162 163 262 263 264 
икономика "на светло" 153 
икономика и туризъм 3 
икономика на България 136 153 
икономика на горското стопанство 159 
икономика на публичния сектор 138 
икономическа наука 139 
икономическа политика 153 155 
икономическа политика на България 142 
икономическа социология 123 
икономическа теория 138 
икономически кризи 133 
икономически механизми 138 
икономически отношения 35 
икономическо развитие 28 49 
имуществена отговорност на работодателя 75 
инвалиди 171 257 
инвестиционен процес 143 
инвестиционни пазари 143 
инвестиционни проекти 316 
инвестиционни решения 143 
иновации в образованието 159 276 289 
интегрално смятане 164 
интелектуална собственост 50 96 
интелектуално развитие на децата 269 270 271 272 302 
интерактивни методи 3 290 
интеркултурна комуникация 291 
интеркултурни взаимоотношения 267 
интеркултурно образование 267 291 
интернет 41 
интернет безопасност 266 
информационен обзор 137 
информационни и комуникационни технологии 285 
информационно общество 63 292 
ипотекиран недвижим имот 99 
Ислямска държава 11 21 77 116 
ислямски тероризъм 11 21 77 116 
ислямски фундаментализъм 11 21 77 116 
истината в правораздаването 66 
исторически роман 229 
история 247 252 
история - България - нова 223 248 
история - Източна Европа 255 
История на Армения 254 
история на Балканите 244 258 
история на България 42 242 243 245 246 251 
история на България през периода на капитализма 86 249 
история на Европа 26 30 
история на Македония 243 
история на медицината 178 
история на педагогиката 277 
история на Русе 241 
Кавказ 160 
казуси 108 
капиталова структура 143 
кардиология 181 
качество на образованието 298 
квалификационни практики 306 307 308 309 310 311 
киберпрестъпност 65 
кинезитерапия 172 173 174 175 176 179 187 211 
класифицирана информация 41 
комбинирано електропроизводство 189 206 
комбинирано елестроосигуряване 189 206 
комбинирано енергопроизводство 189 206 
компютърни комуникации 144 145 146 161 162 163 194 261 262 263 264 
компютърни престъпления 65 
комунални услуги 244 258 
комунистически режим 223 248 
комунистическо управление 277 
кондензатори 196 
конспирация 125 
конституционна политика 87 
конференции 91 114 188 275 278 279 281 284 285 287 288 294 296 297 299 301 306 307 308 309 310 311 
котировки 149 
кофражни работи 315 
краезнание 49 
крайници 172 187 211 
криза на капитализма 133 
криминалистична организация 58 
криминални профили 65 
криминология 124 
криптиране на данни 214 
кръвоносна система 186 
култура 122 
културология 219 
латиноамериканска литература 221 
лечебни медитации 16 17 
лидерски практики 62 141 
лидерско поведение 62 141 
лидерство 210 
лидерство и власт 62 141 
лингвистика 224 
лингвокултурология 219 
линейна алгебра 164 
линейно оптимиране 164 
литература от автори-емигранти 227 
литературна критика 234 235 236 237 238 
литературознание 219 
лихвен процент 45 151 
лица със специални образователни потребности 268 
логистика 205 
логистика в транспорта 197 198 
лоялни практики 140 
македонски българи 243 
македонски въпрос 243 
мануална терапия 176 
маркетингова система 209 
маркетингови изследвания 209 
математика 144 145 146 161 162 163 262 263 264 
машини - теория - конференции 197 198 
машини и апарати с електрическо задвижване 191 
медийна комуникация 52 
медицина 186 
медицината в България 178 
медицинска апаратура 182 
медицинска електроника 182 
медицинска етика 169 170 
медицинска тайна 54 177 
медицинска техника 182 
медицинско право 54 169 170 177 
междуличностни отношения 118 
международен тероризъм 104 
международен трибунал 104 
международна конференция 48 74 
международна политика 32 
международна реклама 204 
международна финансова система 151 
международни договори 251 
международни икономически отношения 128 
международни конфликти 11 21 77 116 
международни отношения 25 29 35 87 
международни политически отношения 11 21 77 116 
международни стандарти 200 317 
международни финансови отношения 149 
международно законодателство 32 
международно наказателно право 104 
международно право 32 
международно престъпление 104 
мемоари 223 248 
мениджмънт на транспорта 197 198 
мерки за сигурност 29 
местно управление 34 127 129 
метафизически идеализъм 23 
метод Монтесори 302 
методи и форми на обучение 297 
методи на възпитание 290 
методи на обучение 290 
методи на управление 62 141 
методика на обучението 283 300 
методика на преподаването 212 
методологии за обучения по проект 147 
механизми - теория - конференции 197 198 
мигрантски потоци 291 
микроелектроника 196 
мислене 305 
мислители 59 
митническа администрация 34 127 
митническа политика 134 
митнически разпоредби 134 
митнически режим 134 
митническо управление 134 
младежи в риск 295 
многовариантно инвестиране 143 
Молиер - творчество 239 
мотивация 305 
мрежови анализ 123 
мрежови приложения 194 261 
музика и възпитание 303 
мускулна дейност 176 
наднационално управление 27 33 
наказателен закон 105 
наказателен кодекс 74 
наказателен процес 48 67 76 97 
наказателна отговорност 105 
наказателна процедура 76 
наказателно право 38 46 47 74 76 97 105 117 124 
наказателно право - България 58 66 67 68 69 
наказателно правораздаване 66 
наказателно производство 76 
нарушения в развитието 10 183 
наследствено право 53 
наследство 53 
натоварване на сгради 314 315 
наука 2 3 78 167 
научен стил 1 
научна конференция 76 
научно-технически обмен 193 
национален въпрос 243 
национален въпрос и национална политика - Турция 254 
национален суверенитет 27 
национализъм 27 33 71 148 
национална идентичност 24 26 30 32 
национална сигурност 29 200 317 
национално възраждане 245 246 
национално освобождение 245 251 
начална педагогика 298 300 
начинаещ бизнес 156 
невменяемост 69 
независимостта на България 43 93 95 250 253 
немска литература 227 
немско просвещение 23 
неоинституционализъм 123 
неокласически икономикс 139 
нервна система 175 186 
нефинансови предприятия 203 
неформална икономика 136 137 152 153 158 
неформална икономика по браншове 152 
неформалната икономика в медиите 158 
нова история - Източна Европа 255 
нормативни документи 273 
нравствено възпитание 63 292 
обекти на авторско право 50 
обекти на интелектуална собственост 50 
обжалвания 81 
облигационно право 80 
обноски 51 135 
образование 267 287 294 
образование и пазар на труда 55 286 
образование и просвета 55 268 286 288 289 
образователни неравенства 55 286 
образователно дело 273 
обучение на студенти 290 300 
обучение на чужденци 291 
обща част 108 
обществено съзнание 5 39 
обществено устройство 43 95 253 
общество 55 286 
общество и личност 5 39 98 118 
обществознание 283 
общи правила 67 
общинско управление 129 
ограничаване и превенция 158 
ойконимия 224 
околна среда - опазване 2 78 167 
онлайн консултации 147 
ономастика 224 
оперативна медицина 179 
операционна система 194 261 
операционни системи 212 
оптимизационни задачи 164 
органи на управление 95 253 
организация на възпитанието и образованието 268 301 
организация на производството 205 
организация на съдилищата 94 
организация на управлението на проекта 136 
Освобождение на България 95 246 251 253 
осигурително законодателство 36 37 
осигурително право 36 37 
осигуряване 85 
османска конституция 84 
османски архиви 252 
основания за имуществена отговорност 75 
основи на лидерството 62 141 
основни понятия 166 
офталмология 180 
оценяване 305 
оценяване и сертифициране 147 
очни болести 180 
парапсихология 6 
парична политика 151 
партньорство между родители и учители 90 91 
патентно право 96 
педагогика 267 275 287 288 296 
педагогика на обучението 284 294 
педагогическа практика 300 
педагогическа психология 6 305 
педагогически науки 3 
педагогически персонал 273 
педагогически процес 268 
педагогически системи 269 270 271 272 302 312 
педагогическо образование 284 
педиатрия 184 185 
период на Студената война 142 
позитивна философия 22 
политика 28 125 
политика в ЕС 27 33 
политики на ЕС 113 114 
политическа идеология 120 
политическа теория 120 
политически дискурс 52 
политически език 52 
политически отношения 25 35 
политически процеси 86 249 
политически риск 29 31 35 
политически упадък 120 
политическо говорене 52 
политическо правосъдие 86 249 
полова система 186 
полови престъпления 94 
полови различия 20 256 
положително мислене 22 
полски език 240 
помощни приспособления 171 257 
портрети 241 
поселищни проучвания 241 
постмодернизмът като критика 218 
постмодернизъм 218 
потоци от ордери 149 
потребителска защита 112 154 
потребителски договори 112 154 
потребителско право 112 154 
права и задължения 64 
права на потребителите 112 154 
правила за сгради 314 
правила на поведение 51 135 
правна природа на синдика 64 
правна уредба 54 112 154 177 
правни норми 41 
право 46 47 54 104 110 121 177 
право на информация 54 177 
право на собственост 92 
правомощия на синдика 64 
правоотношения 103 121 
правораздаване 117 
правосъдие 33 117 124 
прагматичен аспект 233 
практика по наказателни дела 68 69 
практическа педагогика 306 307 308 309 310 311 
практическа философия 15 
практически упражнения 192 
превенция на престъпността 295 
предмет и метод на ФП 107 109 
предприемачество 156 
предсъдебен доклад 38 
предучилищна възраст 274 281 299 
предучилищна педагогика 274 276 298 300 
предучилищна психология 304 
предучилищно възпитание 274 275 277 281 303 306 307 308 309 310 311 
предучилищно възпитание - Добрич 281 304 
предучилищно образование 274 276 297 299 303 
преобразуватели 213 
преработване 99 
престъпления 74 
престъпления, извършени от чужденци 58 
преход към демокрация 79 
приложен софтуер 194 261 
приложение в образованието 285 
принудително изпълнение 92 
природо-математически науки 3 
пробация 38 
проблеми 138 
проблеми и успехи на модернизацията 142 
проблеми на жените 291 
програмиране 265 
програмни продукти 195 
продажба 45 
произход на българите 160 
прокурор 126 
професионални биографии 70 
професионално обучение 55 286 
процесуални въпроси 75 
психически способности 6 
психични разстройства 5 39 
психокинеза 6 
психологическа помощ 16 17 
психологически профил 65 
психология 9 16 17 
психология на детето 18 
психология на мисленето 18 
психология на околната среда 5 39 
психология на пола 20 256 
психология, експериментална 18 
психопатология 5 39 
психотерапия 174 
публицистика 220 
публична власт 73 150 
публични финанси 73 150 
публичност на проекта 136 
Първа световна война 26 30 
развитие на личността 305 
развито социалистическо общество 142 
раздвижваща терапия 172 211 
разследване на престъпления 58 
реактори 318 
революционно движение 246 
регионална политика 128 
регионално развитие 128 
регулиране на двигатели 191 
резистори 196 
реклама 204 
реклама на стоките 204 
религиозни ценности 22 
религия 160 
рехабилитация 175 176 187 
речева комуникация 225 
речеви етикет 225 
речеви умения 271 
речево общуване 225 271 
рисков мениджмънт 35 200 317 
рискове и заплахи 200 317 
роботизирана терапия 172 187 211 
родители 293 
роман 215 221 227 228 231 232 
румънски конституционализъм 84 
Русе 49 
Русе след Освобождението 241 
руска православна църква 12 13 14 
ръководни кадри 70 
самоподготовка 8 282 
самостоятелно обучение 192 
сатира 228 
сборник задачи 166 
сборник статии 219 
световен ред 122 
световна история 125 
световно стопанство 155 
свобода на словото 52 
сделки 45 
селско стопанство 199 207 
селскостопанско производство 199 207 
семантика 224 
семейно възпитание 7 269 270 271 272 280 293 302 312 
сензори 213 
сепаратизъм 27 32 33 
сетивни органи 186 
сигурност 25 
сигурност и отбрана 33 113 114 
складово стопанство 205 
следвоенна политика 59 
собственост 106 
социален роман 230 
социална политика 115 
социална психология 118 
социални движения 28 
социални конфликти 24 31 
социални науки 3 
социални отношения 98 118 123 
социални структури 98 123 
социално и екологично възпитание 303 
социално осигуряване 85 
социолингвистика на бълггарския език 226 
социология 44 98 100 118 122 123 130 
социология в обществото на знанието 55 286 
социология на политиката 31 
специализиран английски 168 217 
специална част 108 
способности 19 313 
способности за учене 19 313 
сравнително езикознание 225 
средновековие 241 
средновековна политика 59 
средства за измерване 213 
средства за масова информация 52 
сръбски конституционализъм 84 
стандарти 314 
стартъпи 156 
статистика 83 100 165 
статистически изследвания 83 165 
статут на учителите и преподавателите 274 
стоманобетонни конструкции 315 316 
стопанско развитие 49 
стратегии за търгуване 149 
страхове 5 39 
строителен надзор 316 
строителни конструкции 314 315 316 
студенти-педагози 290 300 
студентска конференция 113 
субекти на международно престъпление 104 
субективна страна на престъплението 110 
счетоводен анализ 203 
счетоводно приключване 131 132 201 202 
счетоводство на предприятието 203 
събиране на данни 209 
съвременни технологии в обучението 276 
съдебна отговорност 112 154 
съдебна практика 68 69 94 
съдебна система 117 
съдебно производство 67 
съобщителна техника 193 194 261 
сърдечносъдова система 181 
състав на престъплението 110 
същност на обучението 298 
театрално изкуство 3 
текстообработка 212 
телекинеза 6 
телекомуникации 192 
тематичен сборник 15 
теория на вероятностите 83 164 165 
теория на икономико-математическите модели 83 165 
теория на статистиката 83 165 
терапевтични методи 173 
терминология 96 
тероризъм 28 
терористични действия 29 125 
тестове за самооценка 283 
технологии 2 78 167 
технологичен скок 193 
толерантност и търпимост 153 
тоталитаризъм 255 277 
тоталитарно управление 79 223 248 
традиции и новаторство 303 
транспортна задача 164 
трафик на деца 295 
тревожност 5 39 
трудни деца 7 280 
трудова заетост 115 
трудови отношения 115 
трудово възпитание 270 
трудово законодателство 85 
трудово право 36 37 75 
турско малцинство 42 242 
тълпата 9 
търговец 56 
търговски дружества 57 101 
търговски марки 204 
търговски посредник 102 
търговски център 56 
търговско право 56 64 101 102 
търговско предприятие 56 
търговско представителство 56 102 
Търновска конституция 43 84 
умствено развитие 269 270 271 272 302 
управление и организация 289 
управление на електродвигатели 191 
управление на образованието 273 
управление на организацията 140 210 
управление на риска 200 317 
управление на сигурността 200 317 
условно освобождаване 38 
устойчиво развитие 2 78 159 167 
учебник за ВУЗ 46 47 
учебно-възпитателен процес 63 292 304 
учене 19 305 313 
училищна реформа 289 
училищно дело 301 
фактори за провокация на агресията 90 91 
философия 15 
философия - Германия 23 
философското понятие за вина 110 
финансова криза 73 150 
финансова математика 164 
финансова система 107 109 
финансови инвестиции 143 
финансови пазари 151 
финансови правни актове 107 109 
финансови правоотношения 107 109 
финансови предприятия 203 
финансово законодателство 34 127 
финансово право 107 109 
финансово-икономическа криза 139 
финна механика 212 
фирми 156 
фолклор 160 
форми на вината 110 
форми на възпитание 306 308 309 310 311 
френска литература 239 
функции 164 
функции на PR 4 208 
хакерство 65 214 
хигиена на онлайн потреблението 266 
хидронимия 224 
хиперактивност 10 174 183 
хирургия 181 
християнска религия 12 13 14 
художествена фотография 259 
хуманитарни науки 3 
ценностни системи 63 292 
ценностно развитие 63 292 
цивилизация 122 
църковна независимост 245 
частни съдебни изпълнители 81 
чертане 265 
четене (като културен процес) 8 282 
човешки права 140 
чуждестранни институции 120 
чуждоезиково обучение 300 
ядрена енергетика 318 
Ян Коменски и образованието 287 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бояджиева, Пепка Александрова 55 286 
Вайнингер, Ото 20 256 
Змей Горянин 220 
Костов, Иван Йорданов 157 
Михайловски, Стоян Николов 220 
Молиер 239 
Монтесори, Мария 312 
Немиров, Добри 220 
Панов, Йонко 223 248 
Радев, Иван Николов 222 
Страшимиров, Антон 220 
Трендафилов, Тончо 155 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански страни 244 258 267 
България 55 72 94 128 129 286 
България - възпитание 277 
България - вътрешна политика 79 
България - история 243 246 251 
България - право 48 
В. Търново 296 
Европа 30 128 
Европа - история 26 32 
Европа - междунар. полит. отношения 27 
Европа - международни политически отношения 25 
Източна Европа 255 
Ирак 11 21 77 116 
Македония 243 
Полша 34 127 
Русе - краезнание 220 
Русия - право 48 
Словакия 34 127 
Унгария 34 127 
Чехия 34 127