НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ДИР/02/Б 44с, П/02/Б 44сЦБ 63933

Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  : Учебник / Елена Янакиева и др . - София : ББИА, 2013 . - 276 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9837-26-1 

  

Сист. No: 44554

- 2 -

ПНО - ИИТ 15 

Изследване на човеко-машинни интерфейси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО -04 /  Ръковод. на раб. колектив Маргарита Стефанова Теодосиева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 76 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-75

   ISBN * 

  

Сист. No: 44663

- 3 -

ДИР/02/М 55Мб, П/02/М 55МбЦБ 63934

Миланова, Милена Миланова

   Библиотечни фондове и каталози / Милена Миланова Миланова . - София : ББИА, 2013 . - 262 с. : с ил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9837-25-4 

  

Сист. No: 44556

- 4 -

ДИР/0/П 76Е, П/02/П 76ЕЦБ 63937

Попова, Ели Драганова

   Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество / Ели Драганова Попова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4177-2 

   Ч. 1. Проучвания 2012 -2015 . - 2016 . - 244 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 44559

- 5 -

РУ - НИС 11 

Развитие и издаване на вестник "Студентска искра" с цел изграждане на комуникационна политика за отразяване на резултатите от научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичната общност в университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 13 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44639

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 6 -

П/65/Б 27ЛкЦБ 63946

Басат, Луис

   Креативността / Луис Басат . - София : Колибри, 2016 . - 182 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-946-1 

  

Сист. No: 44569

- 7 -

П/339.13/Б 47РЦБ 63945

Благоев, Радослав

   Хвани жокера / Радослав Благоев . - София : Levels UP, 2017 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7060-02 

  

Сист. No: 44567

- 8 -

ЦБ 63927 

Буковски, Христо

   Опасният архив на богомилите : Светилища, тайнства и вяра / Христо Буковски . - София : Ciela, 2013 . - 392 с. : с ил. ; 23 см . -  (Historia incognita ; ISSN C625-6058)

   

   ISBN 978-954-28-1316-3 

  

Сист. No: 44547

- 9 -

П/159.9/К 20ПсЦБ 61306

Калчев, Пламен

   Скали за тревожност в детска и юношеска възраст : [Монография] / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 954-321-356-9 (ч. 2)

   ISBN 978-954-321-356-6 

   Ч. 2. Социална тревожност . - 2007 . - 174 с. : с табл., диагр.

   Съдържа и Нормативни таблици ; Профилна бланка. - Библиогр. с. 155-166 ; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 44536

- 10 -

П/159.9/К 20ПсЦБ 61306

Калчев, Пламен

   Скали за тревожност в детска и юношеска възраст : [Монография] / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2006 - . - 22 см

   

   ISBN 954-321-362-3 :10 (ч. 3, 4)

   ISBN 978-954-321-362-7 :13

   Ч. 3. Ч. 4. Изпитна тревожност; Страхове . - 2007 . - 294 с. : с табл., диагр.

   Съдържа и Нормативни таблици ; Профилна бланка. - Библиогр. с. 249 - 262; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 44537

- 11 -

П/316/К 20ПсЦБ 63921

Калчев, Пламен

   Скaли за агресия в юношеска възраст : [Монография] / Пламен Калчев . - София : Изток - Запад, 2009 - . - 22 см

   

   ISBN 954-321-649-5 :10 (ч. 2)

   ISBN 978-954-321-649-9 :13

   Ч. 2. Злопаметност и отмъстителност, поведение в проблемни социални ситуации, екстернализирани проблеми на развитието, емпатия, морална неангажираност . - 2010 . - 252 с. : с табл., диагр.

   Съдържа и Нормативни таблици ; Профилна бланка. - Библиогр. с. 225 - 237

  

Сист. No: 44539

- 12 -

Ч5/2/К 90И 

Кривелев, И. А.

   Евангелските предания и техният смисъл / И. А. Кривелев . - София : Наука и изкуство, 1959 . - 108 с. : с ил., 1 л. ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44415

- 13 -

ЦБ 63953 

Линдстрьом, Мартин

   Малките данни : Дребните детайли, които разкриват мащабни тенденции / Мартин Линдстрьом ; Прев. от англ. Мария Кондакова . - София : Изток - Запад, 2017 . - 230 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-152-981-0 

  

Сист. No: 44574

- 14 -

П/37/М 87Мк, Ч2/371/М 87МкЦБ 63928

Монтесори, Мария

   Какво трябва да знаете за детето си / Мария Монтесори . - [София] : Асеневци, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8898-99-7 

  

Сист. No: 44548

- 15 -

ЦБ 63924 

Тонкин, Юли

   Нечовекът : 365 бързи тактики за мотивация и успех / Юли Тонкин . - София : Юли Тонкин, 2016 . - 364 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44544

- 16 -

П/159.9/Ф 85-ЗЦБ 63925

Фройд, Зигмунд и др.

   5-те случая Анна О. : Към психотерапия на хистерията / Зигмунд Фройд, Йозеф Бройер . - София : Критика и хуманизъм ; Стигмати, 2016 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-204-4 

   ISBN 978-954-336-152-6 

  

Сист. No: 44545

- 17 -

П/331/Я 51СпЦБ 63952

Янакиева, Снежана

   Превенция и справяне със стреса в помагащите професии / Снежана Янакиева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 111 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 109 - 111

   ISBN 978-954-07-3969-4 

  

Сист. No: 44575

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 18 -

П/37/А 69НнЦБ 63932

Аникеева, Нели

   Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски / Нели Аникеева ; Прев. от рус. Таня Цолова . - Пловдив : Асеневци, 2017 . - 116 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 115-116

   ISBN 978-619-7356-03-8 

  

Сист. No: 44553

- 19 -

П/342/Б 18ХЦБ 63936

Балабанова, Христина

   Кратък курс по административно право и административен процес / Христина Балабанова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-654-8 

  

Сист. No: 44558

- 20 -

Ч5/327/Б 92 

   

България и Европейският съюз  : Международна студентска кръгла маса, Благоевград, 20 април 2005 /  Състав. Габриела Белова-Ганева, Кръстанка Божинова . - [Благоевград] : УИ Неофит Рилски, 2006 . - 99 с., 95 p., 4 л. ил. ; 28 см

   Изд. е двуезично

   ISBN 954-680-404-5 :10

   ISBN 978-954-680-404-4 :13

  

Сист. No: 44308

- 21 -

С5/342.9/Б 92 
 България. Върховен административен съд 

   Административно право и административен процес : Сборник нормативни актове /  Състав. Димитър Костов . - София : Сиела Норма, 2017 . - 751 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2276-9 

  

Сист. No: 44534

- 22 -

С/656/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата . - София : Зебра Сист, 2017 . - 176 с. : с цв. прил. ; 21 см + Наръчник на шофьора

   Съдържа Наредби за прилагане на закона; Глоби, санкции и контролни точки; Мобилно приложение

   ISBN 978-619-7144-01-7 

  

Сист. No: 44542

- 23 -

С/656/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата . - София : Труд, 2017 . - 224 с. : с табл. ; 21 см + Прил. Нови изменения и допълнения ДВ

   Съдържа Наредби за прилагане на закона; Нарушения, санкции и контролни точки; Цветно приложение с всички пътни знаци. - Нови изменения и доп. ДВ. бр. 9 от 26 януари 2017 г. и бр. 11 от 31 януари 2017 г.

   ISBN 978-954-398-495-4 

  

Сист. No: 44543

- 24 -

Б5/32/Б 98 

   

Бюлетин за резултатите от изборите, произведени на 22 и 29 октомври 2006 г.  . - [София] : ЦИКИПВР, [2006] . - 648 с. ; 23 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44418

- 25 -

П/343/Г 87ХЦБ 63967

Грос, Ханс Густав Адолф

   Разкриване на престъпленията : Ръководство / Ханс Густав Адолф Грос . - [София] : Асеневци, 2007 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8898-03-4 

  

Сист. No: 44606

- 26 -

Б5/342/Д 26г, Ч5/342/Д 26г 

Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България  : Материали от научната конференция Велико Търново, 3 юни 2011 г. /  Състав. Златимир Стоянов Орсов . - София : Софи-Р ; Немезида, 2011 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

   ISBN 978-954-9615-60-9 

  

Сист. No: 44419

- 27 -

Ч5/342/И 83-З 

Йорданова, Зорница Людмилова

   Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми / Зорница Людмилова Йорданова . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 252 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 252-259

   ISBN 978-619-207-104-2 

  

Сист. No: 44399

- 28 -

П/316/К 20ПсЦБ 63921

Калчев, Пламен

   Скaли за агресия в юношеска възраст : [Монография] / Пламен Калчев . - София : Изток - Запад, 2009 - . - 22 см

   

   ISBN 954-321-649-5 :10 (ч. 2)

   ISBN 978-954-321-649-9 :13

   Ч. 2. Злопаметност и отмъстителност, поведение в проблемни социални ситуации, екстернализирани проблеми на развитието, емпатия, морална неангажираност . - 2010 . - 252 с. : с табл., диагр.

   Съдържа и Нормативни таблици ; Профилна бланка. - Библиогр. с. 225 - 237

  

Сист. No: 44539

- 29 -

РУ - НИС 19 

Концептуализация на комуникационната политика на Русенски университет "Ангел Кънчев" чрез апробиране на интегриран стратегически подход при планиране на Комуникационна стратегия и Стратегия за международен брандинг  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -07 /  Ръковод. на раб. колектив Юлиана Пенчева Попова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 41 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44662

- 30 -

П/347.7/М 14НнЦБ 63926

Маданска, Нели

   Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016) : Коментар на промените ; Актуализиран нормативен текст / Нели Маданска . - София : Труд и право, 2017 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-247-3 

  

Сист. No: 44546

- 31 -

П/32/М 27ГпЦБ 62484

Манолов, Георги Любенов

   Политически мениджмънт / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 599 с. : с табл., сх., фиг. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.; Допълнителна литература с. 576-585; Кратък речник; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-619-7343-01-4 

  

Сист. No: 44331

- 32 -

П/32/Н 33нЦБ 63884

Национална научна конференция по политическа икономия, 29-30 септември, 2016  : Сборник с доклади /  Отг. ред. Дянко Христов Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 202 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-712-706-7 

  

Сист. No: 44249

- 33 -

Б5/339/Н 33н, Ч5/339/Н 33н 

Национална научна конференция Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз  : Проблеми и перспективи : 17-18 юни 2005 г. /  Ред. Митко Димитров и др . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006 . - 376 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   Изд. на БАН. Икон. институт, Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Стоп. фак., Научноизслед. институт по управл. на регионални проекти - Русе. - Библиогр. след някои материали ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-524-501-8 :10

   ISBN 978-954-524-501-5 :13

  

Сист. No: 44416

- 34 -

П/316/П 42ФрЦБ 63935

Петерман, Франц и др.

   Работа с деца с агресивно поведение / Франц Петерман, Улрике Петерман ; Прев. от нем. Мира Василева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 525 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-993-3 

  

Сист. No: 44557

- 35 -

ЦБ 63948 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2016 г.  : Годишен обзор . - София : Галъп интернешънъл болкан ; Сиела Норма, 2017 . - 191 с. : с табл. и фиг. ; 24 см

   

   ISBN * 

   ISBN 978-954-28-2265-3 

  

Сист. No: 44576

- 36 -

ДИР/0/П 76Е, П/02/П 76ЕЦБ 63937

Попова, Ели Драганова

   Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество / Ели Драганова Попова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4177-2 

   Ч. 1. Проучвания 2012 -2015 . - 2016 . - 244 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 44559

- 37 -

П/343/П 88аЦБ 63885

Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления  : Сборник доклади от международна научно-приложна конференция, Пловдив, 15-17 април 2016 /  Ред. Кристина Димчева . - София : Академия на МВР -София, 2016 . - 495 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-348-137-8 

  

Сист. No: 44250

- 38 -

Б5/343/С 15Еп, Ч5/343/С 15Еп 

Салкова, Екатерина

   Проблеми на доказването в наказателния процес : [Монография] / Екатерина Салкова . - София : Б. и., 2012 . - 206 с. ; 24 см

   В кн. не е посочено издателство; Библиогр. с. 199-206

   ISBN 978-954-949-364-1 

  

Сист. No: 44307

- 39 -

Ч5/35/С 35Ц-о 

Сивков, Цветан

   Общината : Основни публичноправни аспекти / Цветан Сивков . - София : Сиби, 2002 . - 252 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 241-248; Индекс

   ISBN 954-730-149-7 

  

Сист. No: 44400

- 40 -

П/343/С 82НнЦБ 63943

Стойчев, Неделчо

   Насилието : Психологически анализ от местопрестъплението / Неделчо Стойчев . - София : Труд, 2016 . - 207 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 202-204

   ISBN 978-954-398-461-9 

  

Сист. No: 44565

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 41 -

П/65.012/P 93ЦБ 63917

Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016  : Project code: 15.3.1.017 /  Sci. ed. Nikola Mihailov . - Pleven : Mediateh, 2016 (Printing centre at the Ruse University A. Kanchev) . - 22 cm

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-088-5 

   V. 1. Normative basis in risk management . - 2016 . - 171 p. : with tabl., fig.

   Bibliogr. after each chapter. ; Съдържа текстове и на бълг. ез.

  

Сист. No: 44352

- 42 -

П/65.012/P 93ЦБ 63917

Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016  : Project code: 15.3.1.017 /  Sci. ed. Nikola Mihailov . - Pleven : Mediateh, 2016 (Printing centre at the Ruse University A. Kanchev) . - 22 cm

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-092-2 

   V. 2. Risk management in industry and transport . - 2016 . - 174 p. : with tabl., fig.

   Bibliogr. after each chapter. ; Съдържа текстове и на бълг. ез.

  

Сист. No: 44353

- 43 -

П/65.012/P 93ЦБ 63917

Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016  : Project code: 15.3.1.017 /  Sci. ed. Nikola Mihailov . - Pleven : Mediateh, 2016 (Printing centre at the Ruse University A. Kanchev) . - 22 cm

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-093-9 

   V. 3. Risks for the sustainable development in the Romanian-Bulgarian cross-border area . - 2016 . - 95 p. : with tabl., fig.

   Bibliogr. after each chapter. ; Съдържа текстове и на бълг. ез.

  

Сист. No: 44354

- 44 -

П/658/А 28ВуЦБ 63973

Адамов, Величко

   Управление на капиталите във фирмата / Величко Адамов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2003 . - 221 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 213-217

   ISBN 954-427-505-3 

  

Сист. No: 44622

- 45 -

П/336/А 28ВфЦБ 63982

Адамов, Величко

   Финанси на фирмата / Величко Адамов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2006 . - 560 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 549-552

   ISBN 954-427-668-8 :10

   ISBN 978-954-427-668-3 :13

  

Сист. No: 44636

- 46 -

П/336/А 28ВтЦБ 63985

Адамов, Величко

   Теория на финансите : (Държавни финанси) / Величко Адамов . - 5. прераб. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2002 . - 568 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 557-559

   ISBN 954-427-200-3 

  

Сист. No: 44642

- 47 -

П/336/А 28ВвЦБ 63970

Адамов, Величко и др.

   Валути и валутни системи : (сборник от задачи и тестове) / Величко Адамов, Андрей Захариев . - 4. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2005 . - 264 с. ; 23 см

   
   http://www.uni-svishtov.bg/finance 

   ISBN 954-427-664-5 

  

Сист. No: 44616

- 48 -

П/336/А 28ВтЦБ 63975

Адамов, Величко и др.

   Теория на финансите : (методическо ръководство) / Величко Адамов, Валентин Милинов . - Велико Търново : Абагар, 2002 . - 278 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-427-495-2 

  

Сист. No: 44628

- 49 -

П/336/А 28ВтЦБ 63981

Адамов, Величко и др.

   Техника на данъчното облагане / Величко Адамов, Валери Ненков, Валентин Милинов . - 5. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2007 . - 488 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-736-9 

  

Сист. No: 44635

- 50 -

П/336/А 28ВфЦБ 63983

Адамов, Величко и др.

   Финанси на фирмата : (Методическо ръководство) / Величко Адамов, Васил Захариев . - Велико Търново : Абагар, 2006 . - 444 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-427-706-4 :10

   ISBN 978-954-427-706-2 :13

  

Сист. No: 44637

- 51 -

П/330/А 28ВиЦБ 63984

Адамов, Величко и др.

   Инвестиции / Величко Адамов, Стоян Проданов . - 4. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2007 . - 444 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 433-438

   ISBN 978-954-427-747-5 

  

Сист. No: 44640

- 52 -

П/336/А 28ВфЦБ 63986

Адамов, Величко и др.

   Финансов анализ / Величко Адамов, Джони Холст, Андрей Захариев . - 3. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2006 . - 676 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 665-668

   ISBN 954-427-682-3 :10

   ISBN 978-954-427-682-9 :13

  

Сист. No: 44644

- 53 -

П/681.5/А 65ДЦБ 63958

Андерсън, Дейвид Дж.

   Канбан : успешна еволюционна промяна за вашия технологичен бизнес / Дейвид Дж. Андерсън ; Предг. Доналд Г. Райнъртсън . - [София] : REXINTEGRA, 2012 . - 284 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 24 см

   Ориг. загл. Kanban: successful evolutionary change for your technology business / David J. Anderson

   ISBN 978-954-92934-1-8 

  

Сист. No: 44596

- 54 -

П/339.13/Б 47РЦБ 63945

Благоев, Радослав

   Хвани жокера / Радослав Благоев . - София : Levels UP, 2017 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7060-02 

  

Сист. No: 44567

- 55 -

Ч5/338/Б 92 

България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи  : Материали от научно-практическа конференция, проведена на 27-28 май 2002 г. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2002 . - 443 с. ; 21 см

   Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Стопански факултет. - Библиогр. след някои материали

   ISBN * 

  

Сист. No: 44417

- 56 -

П/336/В 29КтЦБ 63951

Вахтел, Клиф

   Търгувай Форекс по-лесно, по-ефективно, по-безопасно / Клиф Вахтел ; Прев. от англ. Силвия Велчева . - София : СИЕЛА, 2017 . - 525 с. ; 24 см

   Индекс с. 515-525

   ISBN 978-954-28-2274-5 

  

Сист. No: 44573

- 57 -

П/336/З-40АфЦБ 63987

Захариев, Андрей

   Финансово управление на човешките ресурси : Учебник за дистанционно обучение / Андрей Захариев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2001 . - 266 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 253-260

   ISBN 954-427-440-5 

  

Сист. No: 44645

- 58 -

П/336/З-40АЦБ 63974

Захариев, Андрей Боянов

   Управление на дълга : Учебник за дистанционно обучение / Андрей Боянов Захариев . - Велико Търново : Абагар, 2003 . - 288 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 283-286, под линия и след отд. теми

   ISBN 954-427-506-1 

  

Сист. No: 44625

- 59 -

ПНО - ЧМС 8 

Изследване на модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Велизар Тодоров Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 9 с. + прил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 44607

- 60 -

П/330.1/И 50ЦБІІ 3221

Икономикс  : Микроикономика. Макроикономика: Учебно пособие за дистанционно обучение / Любен Кирев и др . - Велико Търново : Абагар, 2008 . - 454 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-427-793-2 

  

Сист. No: 44638

- 61 -

П/334/К 12ГиЦБ 63950

Кавазаки, Гай

   Изкуството да стартираш бизнес 2.0 / Гай Кавазаки ; Прев. Ани Младенова . - София : Enthusiast, 2011 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-164-229-8 

  

Сист. No: 44570

- 62 -

П/330.1/К 39ГнЦБ 63947

Кардон, Грант

   Наръчникът за приключване на сделки : Как да приключите сделка с всеки, по всяко време, във всяка ситуация + Над 100 начина да затворите сделката / Грант Кардон ; Прев. от англ. Катерина Върбанчовска . - София : Grant Cardone, 2017 . - 360 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-903-604-4 

  

Сист. No: 44568

- 63 -

П/336/Л 58РбЦБ 63979

Лилова, Румяна и др.

   Бюджет и бюджетна политика / Румяна Лилова, Величко Адамов, Стефан Симеонов . - 2. изд. . - Велико Търново : Акад. изд. Ценов, 2009 . - 652 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 641-642

   ISBN 978-954-23-0420-3 

  

Сист. No: 44633

- 64 -

ЦБ 63953 

Линдстрьом, Мартин

   Малките данни : Дребните детайли, които разкриват мащабни тенденции / Мартин Линдстрьом ; Прев. от англ. Мария Кондакова . - София : Изток - Запад, 2017 . - 230 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-152-981-0 

  

Сист. No: 44574

- 65 -

Арх/63/Л 95Ла, П/63/Л 95ЛаЦБ 62483

Любенов, Любомир Димитров

   Агромаркетинг : [Учебник за ВУЗ] / Любомир Димитров Любенов . - 2. изд. . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 158 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 155-156

   ISBN 978-619-207-040-3 

  

Сист. No: 44346

- 66 -

ЦБ 63954 

Макданиел, Арън

   Младият мениджър - звезда / Арън Макданиел ; Прев. от англ. Екатерина Денева . - София : Световна библиотека, 2016 . - 274 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-574-198-2 

  

Сист. No: 44577

- 67 -

П/336/М 59ВбЦБ 63978

Милинов, Валентин и др.

   Бюджет и бюджетна политика : (Методическо ръководство) / Валентин Милинов, Теодора Димитрова . - Велико Търново : Абагар, 2006

   204 с.

   ISBN 954-427- 

  

Сист. No: 44632

- 68 -

П/336/М 74ЕЦБ 63971

Михайлов, Емил и др.

   Теория на парите и кредита : (методическо ръководство) / Емил Михайлов, Божидар Божинов . - Велико Търново : Абагар, 2005 . - 416 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-652-1 

  

Сист. No: 44618

- 69 -

П/33/Н 32кЦБ 62486
 Научна международна конференция Съвременни управленски практики IX, Бургас, 2016 

   Научна конференция с международно участие Съвременни управленски практики IX, Бургас, 17-18 юни 2016 : Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства . - Бургас : БСУ, 2016 . - 482 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   От 2009 г. изданието е с ISSN 1313-8758. - Библиогр. след отд. доклади

   ISBN * 

  

Сист. No: 44329

- 70 -

П/32/Н 33нЦБ 63884

Национална научна конференция по политическа икономия, 29-30 септември, 2016  : Сборник с доклади /  Отг. ред. Дянко Христов Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 202 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-712-706-7 

  

Сист. No: 44249

- 71 -

Б5/339/Н 33н, Ч5/339/Н 33н 

Национална научна конференция Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз  : Проблеми и перспективи : 17-18 юни 2005 г. /  Ред. Митко Димитров и др . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2006 . - 376 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   Изд. на БАН. Икон. институт, Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Стоп. фак., Научноизслед. институт по управл. на регионални проекти - Русе. - Библиогр. след някои материали ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-524-501-8 :10

   ISBN 978-954-524-501-5 :13

  

Сист. No: 44416

- 72 -

П/336/Н 54ВЦБ 63977

Ненков, Валери и др.

   Техника на данъчното облагане : (Сборник от задачи и тестове) / Валери Ненков, Валентин Милинов, Бойко Петев . - 3. изд. . - Свищов : Академично издателство Ценов, 2009 . - 362 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44631

- 73 -

П/330.1/К 39ГпЦБ 63949

Продай или ще ти продадат  : Как да постигнете своето в бизнеса и живота / Грант Кардон ; Прев. от англ. Катерина Върбанчовска . - София : Grant Cardone, 2017 . - 250 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-903-607-7 

  

Сист. No: 44572

- 74 -

П/336/П 91СкЦБ 63988

Проданов, Стоян

   Капиталово бюджетиране / Стоян Проданов . - Велико Търново : Абагар, 1999 . - 221 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 209-217

   ISBN 954-427-380-8 

  

Сист. No: 44646

- 75 -

П/339/П 98ПмЦБ 63989

Пътев, Пламен

   Международен финансов мениджмънт / Пламен Пътев . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 222 с. : с диагр., табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-427-401-4 

  

Сист. No: 44647

- 76 -

П/336/Р 15РвЦБ 63969

Радков, Радко и др.

   Валути и валутни системи / Радко Радков, Величко Адамов, Андрей Захариев ; Под общ ред. на Радко Радков . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 649 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-407-3 

  

Сист. No: 44615

- 77 -

ЦБ 63944 

Русев, Иван Динев

   Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика : Изследване и извори / Иван Динев Русев . - Велико Търново : Ровита, 2015 . - 743 с. : с табл., портр., факс. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8914-34-5 

  

Сист. No: 44566

- 78 -

П/336/С 37СфЦБ 63972

Симеонов, Стефан

   Финансови деривати / Стефан Симеонов . - Велико Търново : Абагар, 2005 . - 536 с. : с прил., табл., диагр. ; 23 см

   Съдържа и Речник на специализираните понятия, свързани с опционната проблематика ; Регистър на фондовите борси и борси на финансови деривати; Библиогр. с. 497-503

   ISBN 954-427-665-3 

  

Сист. No: 44620

- 79 -

П/339/С 96ДмЦБ 62489

Съботинова, Диана

   Международна търговска политика : Научна монография / Диана Съботинова . - Бургас : БСУ, 2016 . - 239 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 232-239

   ISBN 978-619-7126-21-1 

  

Сист. No: 44326

- 80 -

П/65.012/У 73ЦБІІ 3218

Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област  : Проект 15.3.1.017 /  Гл. ред. Никола Петров Михайлов . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 30 см

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-097-7 

   [Ч. 1]. Комуникационни умения: анализ и управление на риска . - 2017 . - 149 с. : с табл., фиг.

   Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 44350

- 81 -

П/65.012/У 73ЦБІІ 3218

Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област  : Проект 15.3.1.017 /  Гл. ред. Никола Петров Михайлов . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 30 см

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-098-4 

   [Ч. 2]. Добри практики при управление на риска . - 2017 . - 154 с. : с табл., фиг.

   Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 44351

- 82 -

БМ - БМР 27 

Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Павел Владимиров Витлиемов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 148 с. ; 30 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

  

Сист. No: 44604

- 83 -

П/331/Я 51СпЦБ 63952

Янакиева, Снежана

   Превенция и справяне със стреса в помагащите професии / Снежана Янакиева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 111 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 109 - 111

   ISBN 978-954-07-3969-4 

  

Сист. No: 44575

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 84 -

РУ - НИС 7 

Подпомагане развитието на художественотворческите колективи на университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ХТД - 5000 /  Ръковод. на раб. колектив Таня Петкова Грозева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 32 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44613

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 85 -

Ч2/372.851/Г 23Ю 

Гарчева, Юлияна Николова и др.

   Книга за учителя по математика за 1 клас / Юлияна Николова Гарчева, Ангелина Филипова Манова . - София : Просвета, 2016 . - 155 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-3255-6 

  

Сист. No: 44586

- 86 -

ПНО - М 6 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на педагогически технологии в обучението по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 21 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

  

Сист. No: 44609

- 87 -

ПНО - ЧМС 8 

Изследване на модели от финансовата математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Велизар Тодоров Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 9 с. + прил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 44607

- 88 -

П/51/П 44ПмЦБ 63957

Петков, Петко Христов и др.

   Матрични изчисления (с примери от MATLAB) / Петко Христов Петков, Михаил Михайлов Константинов . - София : ТУ София, 2016 (Фастумпринт) . - 338 с. ; 24 см

   Изд. на ТУ-София, УАСГ. - Библиогр. с. 325-331; Рез. на англ. ез.; Азб. показалец

   ISBN 978-619-7223-16-3 

  

Сист. No: 44580

- 89 -

П/51/П 47ДуЦБ 63990

Петров, Димитър и др.

   Училищен курс по алгебра и анализ : (Учебник) / Димитър Петров, Николай Горчев . - Велико Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 367 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 365-367

   ISBN 978-619-208-092-1 

  

Сист. No: 44671

- 90 -

П/51/Т 66ДЦБІІ 3220

Толев, Дойчин

   Лекции по елементарна и аналитична теория на числата / Дойчин Толев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 30 см

   

   ISBN 978-954-07-4194-9 

   Т. 2 . - 2016 . - 351 - 698 с.

   Прил. с. 671-688; Именен указ. с. 689 - 691; Библиогр с. 693 - 698

  

Сист. No: 44564

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 91 -

П/628/З-40БеЦБ 63959

Захаринов, Ботьо Станимиров

   Екологични биотехнологии и енергия от биомаса : Проучвания върху оптимизиране ефективността на производството на биогазово гориво / Ботьо Станимиров Захаринов . - София : Нов Български университет, 2017 . - 403 с. : с фиг. и табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 384-403

   ISBN 978-954-535-958-3 

  

Сист. No: 44597

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 92 -

ЦБ 63939 

Съева, Дочка и др.

   Молекулна физика : Лабораторен практикум / Дочка Съева, Любомир Илиев . - 2. прераб. и доп. изд . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 176 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 175

   ISBN 978-954-07-4195-6 

  

Сист. No: 44561

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 93 -

ФРз - 14 

Разработване и изследване на нови цветове гранатови керамични покрития  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Цветан Иванов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 48 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 43-45

   ISBN * 

  

Сист. No: 44619

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 94 -

П/57/И 83ЙЦБ 63922

Йорданов, Йордан Алексиев

   Антропология : Наръчник за медици, стоматолози и биолози / Йордан Алексиев Йорданов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Класика и Стил, 2017 . - 302 с. : с фиг. и табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 301 - 302

   ISBN 978-954-327-105-4 

  

Сист. No: 44540

- 95 -

П/57/П 84уЦБІІ 3219

Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина  / Ася Цанова и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 128 с. ; 28 см

   Библиогр. с. 128

   ISBN 978-954-07-4145-1 

  

Сист. No: 44550

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 96 -

ОЗЗГ - ЗГ - 4 

Внедряване на симулационни техники за първични грижи при новородени деца в обучението на специалисти от направление здравни грижи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФОЗЗГ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Нина Георгиева Гамакова-Радкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 92 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 81-83

   ISBN * 

  

Сист. No: 44665

- 97 -

С/615/Д 46 

Деца - наръчник по алтернативна медицина  : Лечебни съвети за 25 често срещани заболявания / Кристин Густафсон и др . - София : Кибеа, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-474-747-3 

  

Сист. No: 44551

- 98 -

П/614/Ж 34ГвЦБ 63920

Железова, Галина Железова

   Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции / Галина Железова Железова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 326 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4154-3 

  

Сист. No: 44535

- 99 -

ЕЕА - КСТ 26 

Методи и средства за търсене и автоматизирано обработване на информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА -03 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 118 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 99-118

   ISBN * 

  

Сист. No: 44651

- 100 -

ЕЕА - Е 30 

Моделиране на процеси за специализирани електронни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 99 с. : с фиг. и табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44610

- 101 -

ОЗЗГ - ФВС - 5 

Проблемност, динамика и устойчивост на индивидуалните спортове в Русенски университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФОЗЗГ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Обрешков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 21 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 21

   ISBN * 

  

Сист. No: 44621

- 102 -

ОЗЗГ - ОЗСД - 3 

Разработване на методика за провеждане и оценка на практическото обучение по ерготерапия, базирана на компетенции  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФОЗЗГ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Лилия Тодорова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 58 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN * 

  

Сист. No: 44670

- 103 -

П/61/С 91ПрЦБ 62481

Сучкова, Пенка Русинова

   Ръководство за практически упражнения по очни болести / Пенка Русинова Сучкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 97 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 94 - 96

   ISBN * 

  

Сист. No: 44348

- 104 -

Арх/616/Т 64Кн, П/616/Т 64Кн, П1/616/Т 64КЦБ 63918

Тодорова, Коралия

   Невропсихология : Сборник тестове / Коралия Тодорова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 32 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-693-0 

  

Сист. No: 44533

- 105 -

П/159.9/Ф 85-ЗЦБ 63925

Фройд, Зигмунд и др.

   5-те случая Анна О. : Към психотерапия на хистерията / Зигмунд Фройд, Йозеф Бройер . - София : Критика и хуманизъм ; Стигмати, 2016 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-204-4 

   ISBN 978-954-336-152-6 

  

Сист. No: 44545

- 106 -

П/331/Я 51СпЦБ 63952

Янакиева, Снежана

   Превенция и справяне със стреса в помагащите професии / Снежана Янакиева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 111 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 109 - 111

   ISBN 978-954-07-3969-4 

  

Сист. No: 44575

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 107 -

МТФ - ТММРМ 463 

Проектиране и изследване на специални фрези за обработване на червяци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" /  Ръковод. на раб. колектив Александър Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 37 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 36

   ISBN * 

  

Сист. No: 44641

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 108 -

АИФ - ТХЕ 126 

Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи. I етап  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - АИФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 106 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. след вс. раздел

  

Сист. No: 44629

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 109 -

ЕЕА - ЕСЕО 178 

Енергоснабдяване на обекти и електротехнологии в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Людмил Михайлов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 182 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 174-182

   ISBN * 

  

Сист. No: 44648

- 110 -

РУ - НИС 16 

Проучване възможността за изграждане на система за управление на енергопотреблението в кампуса на Русенски университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -06 /  Ръковод. на раб. колектив Теодор Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44653

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 111 -

ЕЕА - Е 30 

Моделиране на процеси за специализирани електронни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 99 с. : с фиг. и табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44610

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 112 -

ТФ - ММЕИГ 4 

Изследване на динамичните и експлоатационни характеристики на зъбни предавки и съединители  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Добрева ; Зам. ръковод. на раб. колектив Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 41 с. + прил. : с ил., сх. ; 30 см

   Библиогр. с. 40-41

   ISBN * 

  

Сист. No: 44614

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 113 -

С/656/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата . - София : Зебра Сист, 2017 . - 176 с. : с цв. прил. ; 21 см + Наръчник на шофьора

   Съдържа Наредби за прилагане на закона; Глоби, санкции и контролни точки; Мобилно приложение

   ISBN 978-619-7144-01-7 

  

Сист. No: 44542

- 114 -

С/656/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата . - София : Труд, 2017 . - 224 с. : с табл. ; 21 см + Прил. Нови изменения и допълнения ДВ

   Съдържа Наредби за прилагане на закона; Нарушения, санкции и контролни точки; Цветно приложение с всички пътни знаци. - Нови изменения и доп. ДВ. бр. 9 от 26 януари 2017 г. и бр. 11 от 31 януари 2017 г.

   ISBN 978-954-398-495-4 

  

Сист. No: 44543

- 115 -

РУ - НИС 10 

Изследване и оптимизиране състезателните параметри на прототип на електрически болид за участие в SHELL ECO-MARATON 2016  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 11 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 43 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 41

   ISBN * 

  

Сист. No: 44623

- 116 -

ТФ - Т 55 

Изследване на симулатор за обучение на водачи за подобряване безопасността на пътното движение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФТ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 46 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 43 -46

   ISBN * 

  

Сист. No: 44656

- 117 -

ТФ - Ф 64 

Изследване на характеристиките на светлинни източници за автомобилни фарове на базата на мощни светодиоди и светодиодни модули  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ТФ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 33 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 32-33

   ISBN * 

  

Сист. No: 44657

- 118 -

ТФ - ДТТ 9 

Изследване на характеристиките на хибридни и електрически превозни средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Петров Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 59 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 52-53

   ISBN * 

  

Сист. No: 44617

- 119 -

ЕЕА - Т 22 

Създаване на прототип на роботизирана безпилотна летателна платформа за отдалечен мониторинг на критична инфраструктура  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -10 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 61 с. ; 30 см

   Библиогр с. 59-61

   ISBN * 

  

Сист. No: 44649

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

- 120 -

ЕЕА - АМ 87 

Изследване на подходи за оптимизация на топологии на безжични сензорни мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Евтимова Георгиева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 97 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 93-95

   ISBN * 

  

Сист. No: 44652

- 121 -

ЕЕА - ТИЕ 29 

Моделиране на микроклимата в птицевъдна сграда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Надежда Лиозовна Евстатиева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 63 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 59-62

   ISBN * 

  

Сист. No: 44654

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 122 -

Арх/657/В 44Йс 

Велчева, Йорданка и др.

   Счетоводство на аграрния сектор : (методологични въпроси, казуси и тестове) / Йорданка Велчева, Иванка Димитрова . - Русе : РИТТ, 2008 . - 159 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 159

   ISBN 954-712-402-1 :10

   ISBN 978-954-712-402-8 :13

  

Сист. No: 44349

- 123 -

АИФ - ЗТ 240 

Използване на ресурсите при интегрирано производство на растителни и пчелни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - АИФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Атанас Здравков Атанасов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 49 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 47-49

   ISBN * 

  

Сист. No: 44624

- 124 -

С/634/635/К 53Ге 

Кизима, Галина Александровна

   Енциклопедия на богатата реколта : Всички тайни на опитния градинар / Галина Александровна Кизима ; Прев. Детелин Вълков . - София : Паритет, 2017 . - 229 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-126-4 

  

Сист. No: 44538

- 125 -

П/633/635/К 86КЦБ 63960

Костадинов, Костадин и др.

   Биологично зеленчукопроизводство (технология и планиране) : Домати, краставици, дини, главесто зеле / Костадин Костадинов, Петър Борисов . - Пловдив : Виденов и син, 2016 . - 234 с. : с прил. и табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8319-69-0 

  

Сист. No: 44598

- 126 -

Арх/63/Л 95Ла, П/63/Л 95ЛаЦБ 62483

Любенов, Любомир Димитров

   Агромаркетинг : [Учебник за ВУЗ] / Любомир Димитров Любенов . - 2. изд. . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 158 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 155-156

   ISBN 978-619-207-040-3 

  

Сист. No: 44346

- 127 -

ЦБ 63961 

Михайлов, Цоло

   Овощна градина / Цоло Михайлов . - София : Еньовче, 2016 . - 259 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8372-54-1 

  

Сист. No: 44599

- 128 -

П/633/635/П 95ЦБ 63962

Пшеница и ечемик  : Неприятели, болести и плевели. Торене / Янко Димитров и др ; Под общ ред. на Янко Димитров . - Пловдив : Виденов и син, 2016 . - 172 с. : с ил. и табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8319-70-6 

  

Сист. No: 44600

- 129 -

АИФ - РНММЛХТ 263 

Разработване на система за мениджмънт на поддържането на мобилна земеделска техника за малки и средни земеделски ферми  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФАИ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 65 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 53-55

   ISBN * 

  

Сист. No: 44643

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 130 -

П/65.012/P 93ЦБ 63917

Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016  : Project code: 15.3.1.017 /  Sci. ed. Nikola Mihailov . - Pleven : Mediateh, 2016 (Printing centre at the Ruse University A. Kanchev) . - 22 cm

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-088-5 

   V. 1. Normative basis in risk management . - 2016 . - 171 p. : with tabl., fig.

   Bibliogr. after each chapter. ; Съдържа текстове и на бълг. ез.

  

Сист. No: 44352

- 131 -

П/65.012/P 93ЦБ 63917

Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016  : Project code: 15.3.1.017 /  Sci. ed. Nikola Mihailov . - Pleven : Mediateh, 2016 (Printing centre at the Ruse University A. Kanchev) . - 22 cm

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-092-2 

   V. 2. Risk management in industry and transport . - 2016 . - 174 p. : with tabl., fig.

   Bibliogr. after each chapter. ; Съдържа текстове и на бълг. ез.

  

Сист. No: 44353

- 132 -

П/65.012/P 93ЦБ 63917

Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016  : Project code: 15.3.1.017 /  Sci. ed. Nikola Mihailov . - Pleven : Mediateh, 2016 (Printing centre at the Ruse University A. Kanchev) . - 22 cm

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-093-9 

   V. 3. Risks for the sustainable development in the Romanian-Bulgarian cross-border area . - 2016 . - 95 p. : with tabl., fig.

   Bibliogr. after each chapter. ; Съдържа текстове и на бълг. ез.

  

Сист. No: 44354

- 133 -

П/658/А 28ВуЦБ 63973

Адамов, Величко

   Управление на капиталите във фирмата / Величко Адамов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2003 . - 221 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 213-217

   ISBN 954-427-505-3 

  

Сист. No: 44622

- 134 -

П/65/Б 27ЛкЦБ 63946

Басат, Луис

   Креативността / Луис Басат . - София : Колибри, 2016 . - 182 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-946-1 

  

Сист. No: 44569

- 135 -

Арх/657/В 44Йс 

Велчева, Йорданка и др.

   Счетоводство на аграрния сектор : (методологични въпроси, казуси и тестове) / Йорданка Велчева, Иванка Димитрова . - Русе : РИТТ, 2008 . - 159 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 159

   ISBN 954-712-402-1 :10

   ISBN 978-954-712-402-8 :13

  

Сист. No: 44349

- 136 -

П/65/К 23КЦБ 63976

Каменов, Камен

   Основи на управлението / Камен Каменов . - Велико Търново : Абагар, 2004 - . - 21 см

   

   ISBN 954-427-560-6 

   Ч. 1. Теоретични основи на управлението . - 2004 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 44630

- 137 -

П/65/К 23КЦБ 63980

Каменов, Камен и др.

   Основи на управлението : Сборник / Камен Каменов, Анатолий Асенов . - Велико Търново : Абагар, 2007 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-427-731-4 

   Ч. 1 . - 2007 . - 248 с.

   

  

Сист. No: 44634

- 138 -

П/32/М 27ГпЦБ 62484

Манолов, Георги Любенов

   Политически мениджмънт / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2016 . - 599 с. : с табл., сх., фиг. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.; Допълнителна литература с. 576-585; Кратък речник; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-619-7343-01-4 

  

Сист. No: 44331

- 139 -

РУ - НИС 17 

Разработване на концепция за иновативно младежко експо  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Ирина Василева Костадинова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 9 с. + прил. ; 1234567890-30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44655

- 140 -

АИФ - ПД 11 

Семиотични и комуникативни аспекти на визуалната комуникация. Изследване, анализ и въздействие на системи за локална информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - АИФ - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 42 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44612

- 141 -

П/65.012/У 73ЦБІІ 3218

Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област  : Проект 15.3.1.017 /  Гл. ред. Никола Петров Михайлов . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 30 см

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-097-7 

   [Ч. 1]. Комуникационни умения: анализ и управление на риска . - 2017 . - 149 с. : с табл., фиг.

   Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 44350

- 142 -

П/65.012/У 73ЦБІІ 3218

Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област  : Проект 15.3.1.017 /  Гл. ред. Никола Петров Михайлов . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 30 см

   
   http://www.interregrobg.eu 

   ISBN 978-619-207-098-4 

   [Ч. 2]. Добри практики при управление на риска . - 2017 . - 154 с. : с табл., фиг.

   Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 44351

- 143 -

ЦБ 63956 

Христов, Александър

   ПР практика: взаимоотношения с клиенти / Александър Христов . - София : Рой Комюникейшън, 2017 . - 103 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9335-40-8 

  

Сист. No: 44579

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 144 -

ЕЕА - Т 22 

Създаване на прототип на роботизирана безпилотна летателна платформа за отдалечен мониторинг на критична инфраструктура  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -10 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 61 с. ; 30 см

   Библиогр с. 59-61

   ISBN * 

  

Сист. No: 44649

Кибернетика. Финна механика

- 145 -

П/681.5/А 65ДЦБ 63958

Андерсън, Дейвид Дж.

   Канбан : успешна еволюционна промяна за вашия технологичен бизнес / Дейвид Дж. Андерсън ; Предг. Доналд Г. Райнъртсън . - [София] : REXINTEGRA, 2012 . - 284 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 24 см

   Ориг. загл. Kanban: successful evolutionary change for your technology business / David J. Anderson

   ISBN 978-954-92934-1-8 

  

Сист. No: 44596

- 146 -

ЕЕА - Т 23 

Изследване влиянието на местоположението на контролерите в управляващата равнина върху производителността на софтуерно-дефинираните мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Петков Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 68 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44660

- 147 -

П/681.3/К 78ДпЦБ 63964

Колисниченко, Денис Николаевич

   Програмиране на мобилни приложения за Windows 10 / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2017 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-06-9 

  

Сист. No: 44602

- 148 -

П/681.3/К 78ДсЦБ 63965

Колисниченко, Денис Николаевич

   Създаване на PHP приложения със Symfony / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци трейд, 2017 . - 227 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-12-0 

  

Сист. No: 44603

- 149 -

Арх/681.5/Л 51Г, П/681.5/Л 51Гс, П1/681.5/Л 51Гс, Уч/681.5/Л 51ГсЦБ 63919

Лехов, Георги Любомиров

   Системи за автоматично управление / Георги Любомиров Лехов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 230 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 228-229

   ISBN 978-954-712-703-6 

  

Сист. No: 44489

- 150 -

ЕЕА - КСТ 26 

Методи и средства за търсене и автоматизирано обработване на информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА -03 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 118 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 99-118

   ISBN * 

  

Сист. No: 44651

- 151 -

МТФ - МТМ 536 

Разработване и усъвършенстване на специализирани апаратури за микроструктурен и трибологичен анализ чрез цифровизиране на получаваната информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - МТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Христов Янков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 52 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 49-50

   ISBN * 

  

Сист. No: 44659

- 152 -

П/681.3/Т 52СЦБ 63966

Тепляков, Сергей

   Шаблони за дизайн на платформата .NET / Сергей Тепляков . - [София] : Асеневци трейд, 2017 . - 328 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-13-7 

  

Сист. No: 44605

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 153 -

МТФ - МТМ 536 

Разработване и усъвършенстване на специализирани апаратури за микроструктурен и трибологичен анализ чрез цифровизиране на получаваната информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - МТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Христов Янков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 52 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 49-50

   ISBN * 

  

Сист. No: 44659

- 154 -

П/669/С 61ДсЦБ 63913

Ставрев, Димитър Сотиров и др.

   Структура и свойства на желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци / Димитър Сотиров Ставрев, Владимир Стоянов Щърбаков, Цанка Димитрова Дикова ; Под общ ред. на Димитър Сотиров Ставрев . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 294 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 291-294; Увод, съдържание и рецензия на англ. ез.

   ISBN 978-954-449-826-9 

  

Сист. No: 44303

Езикознание. Филология. Литература

- 155 -

ЦБ 63929 

Букай, Хорхе и др.

   Родители и деца : Трудните взаимоотношения / Хорхе Букай, Демиан Букай ; Прев. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 286 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1627-6 

  

Сист. No: 44549

- 156 -

Арх/886.7/Д 77Вк 

Донева, Велислава и др.

   Константин Мутафов : Животоописание. Творчество / Велислава Донева, Веселина Антонова, Стефан Вичев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 339 с. : с ил., сн. ; 23 см

   Приложения с. 249-326; Библиогр. за творчеството на Константин Мутафов с. 327-339

   ISBN 978-954-712-707-4 

  

Сист. No: 44332

- 157 -

ЦБ 63914 

Душков, Живодар Иванов

   Моите думи : Стихотворения / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при Русенски университет) . - 56 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-207-087-8 

  

Сист. No: 44304

- 158 -

ПНО - БЕЛИ 17 

Изследване на българския език като изразител на националната идентичност  /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Димитрова Недкова, Яна Иванова Пометкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 66 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 55

   ISBN * 

  

Сист. No: 44611

- 159 -

РУ ФС 36 

Изследване на проблема време - власт - идентичност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФСс -01 /  Ръковод. на раб. колектив Румяна Димитрова Лебедова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 61 с., прил. ; 30 см + Приложения - Ч. 2

   Библиогр. с. 49-56

   ISBN * 

  

Сист. No: 44658

- 160 -

ЦБ 63942 

Кирова, Милена

   Българска литература : (Университетски курс лекции) / Милена Кирова . - София : Колибри, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-150-851-8 

   Ч. 1. От Освобождението до Първата световна война . - 2016 . - 405 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 44563

- 161 -

ЦБ 63916 

Кръстева, Антония Тонева

   Капчици мъдрост / Антония Тонева Кръстева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 173 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-083-9 

  

Сист. No: 44324

- 162 -

С/808.67/П 22Б 

Парашкевов, Борис

   От дума на дума... : Занимателна лексикология / Борис Парашкевов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 364 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 7-10

   ISBN 978-619-152-989-6 

  

Сист. No: 44571

- 163 -

П/801/Р 12ВЦБ 63930

Радева, Василка

   Българска лексикология и лексикография / Василка Радева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 429 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 392 - 412; Прил.; Терминологичен показалец

   ISBN 978-619-152-985-8 

  

Сист. No: 44552

- 164 -

ЦБ 62490 

Радева, Ния

   Сборник текстове за семинарни занятия по история на българския книжовен език : Втората половина на XVIII в. - 70-те години на XIX в. / Ния Радева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 107 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-085-3 

  

Сист. No: 44325

- 165 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1098-7 

   Т. 1. Железният светилник . - 2016 . - 380 с.

   

  

Сист. No: 44240

- 166 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1099-4 

   Т. 2. Преспанските камбани . - 2016 . - 645 с.

   

  

Сист. No: 44241

- 167 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1100-7 

   Т. 3. Илинден . - 2016 . - 749 с.

   

  

Сист. No: 44242

- 168 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1102-1 

   Т. 4. Гласовете ви чувам . - 2016 . - 454 с.

   

  

Сист. No: 44243

- 169 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1105-2 

   Т. 5. Усилни години . - 2016 . - 670 с.

   

  

Сист. No: 44244

- 170 -

Арх/808.67/Ц 80Дк, П/808.67/Ц 80ДкЦБ 62482

Цонева, Димитрина Игнатова

   Култура на речта : Правописни особености при някои категории думи и форми. Граматични форми с по-особена употреба в съвременния български език. Препинателни знаци и правила за тяхната употреба. Задачи за семинарни упражнения / Димитрина Игнатова Цонева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712- 

  

Сист. No: 44347

История. География. Биографии. Археология

- 171 -

П/949.72/В 22ЦБ 63968

Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания  : Сборник в памет на проф. д.и.н. Велко Тонев: Национална конференция Варна, 26 септември 2014 /  Състав. и науч. ред. Иван Русев . - Варна : Онгъл, 2016 . - 332 с. : с фиг. и табл. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7079-95-1 

  

Сист. No: 44608

- 172 -

Арх/886.7/Д 77Вк 

Донева, Велислава и др.

   Константин Мутафов : Животоописание. Творчество / Велислава Донева, Веселина Антонова, Стефан Вичев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 339 с. : с ил., сн. ; 23 см

   Приложения с. 249-326; Библиогр. за творчеството на Константин Мутафов с. 327-339

   ISBN 978-954-712-707-4 

  

Сист. No: 44332

- 173 -

ЦБ 63944 

Русев, Иван Динев

   Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика : Изследване и извори / Иван Динев Русев . - Велико Търново : Ровита, 2015 . - 743 с. : с табл., портр., факс. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8914-34-5 

  

Сист. No: 44566

- 174 -

ПНО - ППИ 9 

Създаване на образователен специализиран сайт "Млад историк"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО -02 /  Ръковод. на раб. колектив Любомир Златев, Златоживка Здравкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 28 с. : с прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 25

   ISBN * 

  

Сист. No: 44667

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 175 -

П/7/К 50СЦБ 63941

Келби, Скот

   Как да направя това във Photoshop / Скот Келби . - [София] : АлексСофт, 2016 . - 255 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-656-324-8 

  

Сист. No: 44562

- 176 -

ЦБ 63931 

Петров, Боян

   Първите седем : 7х 8000 (2001 - 2016) : Наръчник за изкачване на високи върхове / Боян Петров . - София : Вакон, 2017 . - 287 с. : със сн. ; 23 см . -  (Пътешествия и приключения)

   Библиогр. с. 285 - 287; Книгата е с автограф

   ISBN 978-619-7300-08-6 

  

Сист. No: 44555

Компютри. Програмни продукти

- 177 -

ОЗЗГ - ЗГ - 4 

Внедряване на симулационни техники за първични грижи при новородени деца в обучението на специалисти от направление здравни грижи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФОЗЗГ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Нина Георгиева Гамакова-Радкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 92 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 81-83

   ISBN * 

  

Сист. No: 44665

- 178 -

П/519.68/Д 77ТпЦБ 63938

Доналдсън, Тоби

   Програмиране с Python / Тоби Доналдсън ; Прев. Ирена Андреева Райчева . - София : Алекс Софт, 2017 . - 202 с. ; 23 см . -  (Бързо ръководство)

   

   ISBN 978-954-656-328-6 

  

Сист. No: 44560

- 179 -

ЕЕА - Т 23 

Изследване влиянието на местоположението на контролерите в управляващата равнина върху производителността на софтуерно-дефинираните мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Петков Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 68 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44660

- 180 -

РУ ФС 37 

Изследване ефективността на синхронно електронно обучение на студенти, обучаващи се в специалности към катедра Технически и природоматематически науки във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФСс -02 /  Ръковод. на раб. колектив Теменужка Богданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 96 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44668

- 181 -

ПНО - ИИТ 15 

Изследване на човеко-машинни интерфейси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО -04 /  Ръковод. на раб. колектив Маргарита Стефанова Теодосиева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 76 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-75

   ISBN * 

  

Сист. No: 44663

- 182 -

П/7/К 50СЦБ 63941

Келби, Скот

   Как да направя това във Photoshop / Скот Келби . - [София] : АлексСофт, 2016 . - 255 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-656-324-8 

  

Сист. No: 44562

- 183 -

П/681.32/К 53ТнЦБ 63923

Киберман, Тим

   На първо място в Google : Стани N 1 в Интернет с най-пълния чеклист в света / Тим Киберман . - 3. изд . - София : Франчайзинг БГ, 2016 . - 287 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92497-2-9 

  

Сист. No: 44541

- 184 -

П/681.3/К 78ДпЦБ 63964

Колисниченко, Денис Николаевич

   Програмиране на мобилни приложения за Windows 10 / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2017 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-06-9 

  

Сист. No: 44602

- 185 -

П/681.3/К 78ДсЦБ 63965

Колисниченко, Денис Николаевич

   Създаване на PHP приложения със Symfony / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци трейд, 2017 . - 227 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-12-0 

  

Сист. No: 44603

- 186 -

ЕЕА - КСТ 26 

Методи и средства за търсене и автоматизирано обработване на информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА -03 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 118 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 99-118

   ISBN * 

  

Сист. No: 44651

- 187 -

ЕЕА - Е 30 

Моделиране на процеси за специализирани електронни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 99 с. : с фиг. и табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44610

- 188 -

ДИР/0/П 76Е, П/02/П 76ЕЦБ 63937

Попова, Ели Драганова

   Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество / Ели Драганова Попова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4177-2 

   Ч. 1. Проучвания 2012 -2015 . - 2016 . - 244 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 44559

- 189 -

РУ - НИС 18 

Проектиране и създаване на университетска интернет-базирана информационно-справочна система "Докторант"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 2016 . - 106 с.

   

  

Сист. No: 44661

- 190 -

РУ - НИС 8 

Развитие и популяризиране на иновационните образователни технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Ангел Сотиров Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 8 с. + прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44626

- 191 -

МТФ - МТМ 536 

Разработване и усъвършенстване на специализирани апаратури за микроструктурен и трибологичен анализ чрез цифровизиране на получаваната информация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - МТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Христов Янков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 52 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 49-50

   ISBN * 

  

Сист. No: 44659

- 192 -

РУ - НИС 20 

Разработване на програмна система за регистрация на студенти и заявки за практика и стаж в Центъра за кариерно развитие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 35 с. , прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44666

- 193 -

Арх/004/Р 82, П/004/Р 82ЦБ 62485

Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)  /  Под общ. ред. на Ангел Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 88 с. : с фиг., сн., ил. ; 22 см

   Студията е написана и издадена в изпълнение на проект 2016-РУ-01 "Развитие и популяризиране на иновационните образователни технологии", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Русенския университет
   http://www.ciot.uni-ruse.bg/ http://www.bvu-bg.eu/ 

   ISBN 978-954-712-697-8 

  

Сист. No: 44330

- 194 -

ПНО - ППИ 9 

Създаване на образователен специализиран сайт "Млад историк"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО -02 /  Ръковод. на раб. колектив Любомир Златев, Златоживка Здравкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 28 с. : с прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 25

   ISBN * 

  

Сист. No: 44667

- 195 -

П/681.3/Т 52СЦБ 63966

Тепляков, Сергей

   Шаблони за дизайн на платформата .NET / Сергей Тепляков . - [София] : Асеневци трейд, 2017 . - 328 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-13-7 

  

Сист. No: 44605

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 196 -

П/378/T 80mЦБ 63886

Towards the modernization of higher education institutions in Uzbekistan (MATcHES)  /  Ed. Daniel Yordanov Pavlov . - Ruse : Primax, 2016 (Ruse University Press) . - 23 cm

   Tempus programme of the European Union; European commission TEMPUS IV (2007-2013); Project reference number 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG- TEMPUS-JPHES
   http://www.matches-project.eu 

   ISBN 978-619-7242-15-7 

   [V. 1]. WP 1 Building the knowledge basis . - 2016 . - 342 p. : with tabl., fig.

   

  

Сист. No: 44253

- 197 -

П/378/T 80mЦБ 63886

Towards the modernization of higher education institutions in Uzbekistan (MATcHES)  /  Ed. Daniel Yordanov Pavlov . - Ruse : Primax, 2016 (Ruse University Press) . - 23 cm

   Tempus programme of the European Union; European commission TEMPUS IV (2007-2013); Project reference number 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG- TEMPUS-JPHES
   http://www.matches-project.eu 

   ISBN 978-619-7242-16-4 

   [V. 2]. Deliverable 2.1 Development and delivery of the training programme . - 2016 . - 343 p. : with ill., tabl., fig., diagr.

   Bibliogr. p. 343

  

Сист. No: 44254

- 198 -

Ч2/372.851/А 64В 

Ангелова, Владимира Стефанова

   Книга за учителя по математика за 1 клас / Владимира Стефанова Ангелова . - София : Просвета плюс, 2016 . - 178 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-222-017-4 

  

Сист. No: 44591

- 199 -

П/37/А 69НнЦБ 63932

Аникеева, Нели

   Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски / Нели Аникеева ; Прев. от рус. Таня Цолова . - Пловдив : Асеневци, 2017 . - 116 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 115-116

   ISBN 978-619-7356-03-8 

  

Сист. No: 44553

- 200 -

Ч2/372.48/В 24Е 

Василева, Емилия Любомирова и др.

   Тетрадка по околен свят за 1 клас / Емилия Любомирова Василева, Силвия Илиева Цветанска . - София : Просвета плюс, 2016 . - 51 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-222-010-5 

  

Сист. No: 44581

- 201 -

Ч2/372.48/В 25Е 

Василева, Емилия Любомирова и др.

   Книга за учителя по околен свят за 1 клас / Емилия Любомирова Василева, Силвия Илиева Цветанска . - София : Просвета плюс, 2016 . - 52 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-222-011-2 

  

Сист. No: 44592

- 202 -

Ч2/372.833.1/В 65Л 

Витанов, Любен и др.

   Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1 клас / Любен Витанов, Магдалена Райкова . - София : Просвета плюс, 2016 . - 68 с. ; 28 см

   Библиогр. с. 68

   ISBN 978-619-222-022-8 

  

Сист. No: 44593

- 203 -

ОЗЗГ - ЗГ - 4 

Внедряване на симулационни техники за първични грижи при новородени деца в обучението на специалисти от направление здравни грижи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФОЗЗГ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Нина Георгиева Гамакова-Радкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 92 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 81-83

   ISBN * 

  

Сист. No: 44665

- 204 -

Ч2/372.48/Г 43Д 

Гетова, Димитрина Жекова и др.

   Книга за учителя по околен свят за 1 клас / Димитрина Жекова Гетова, Наталия Ценкова Качамакова . - София : Просвета АзБуки, 2016 . - 107 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-360-095-3 

  

Сист. No: 44585

- 205 -

Ч2/372.41/Д 58П 

Димитрова, Пенка Петрова и др.

   Тетрадка към читанка за 1 клас / Пенка Петрова Димитрова, Мария Георгиева Бончева, Невена Йорданова Петрова . - София : Просвета плюс, 2016 . - 23 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-222-041-9 

  

Сист. No: 44582

- 206 -

Ч2/372.45/Д 58П 

Димитрова, Пенка Петрова и др.

   Тетрадка по писане №1 за първи клас / Пенка Петрова Димитрова, Мария Георгиева Бончева, Невена Йорданова Петрова . - София : Просвета плюс, 2016 . - 23 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-222-038-9 

  

Сист. No: 44583

- 207 -

Ч2/372.41/Д 58П 

Димитрова, Пенка Петрова и др.

   Тетрадка по български език №3 за 1 клас / Пенка Петрова Димитрова, Мария Георгиева Бончева . - София : Просвета плюс, 2016 . - 43 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-222-040-2 

  

Сист. No: 44584

- 208 -

Ч2/372.833.1/И 21Г 

Иванов, Георги Петков и др.

   Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1 клас / Георги Петков Иванов, Ангелина Ничева Калинова . - София : Просвета, 2016 . - 167 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-01-3263-1 

  

Сист. No: 44589

- 209 -

РУ ФС 37 

Изследване ефективността на синхронно електронно обучение на студенти, обучаващи се в специалности към катедра Технически и природоматематически науки във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФСс -02 /  Ръковод. на раб. колектив Теменужка Богданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 96 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44668

- 210 -

ПНО - М 6 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на педагогически технологии в обучението по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 21 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

  

Сист. No: 44609

- 211 -

РУ ФС 36 

Изследване на проблема време - власт - идентичност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФСс -01 /  Ръковод. на раб. колектив Румяна Димитрова Лебедова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 61 с., прил. ; 30 см + Приложения - Ч. 2

   Библиогр. с. 49-56

   ISBN * 

  

Сист. No: 44658

- 212 -

П/37/И 83ДвЦБ 63915

Йорданова, Даниела

   Въпроси на обучението по български език в 1. - 4. клас / Даниела Йорданова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2016 . - 194 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-086-0 

  

Сист. No: 44323

- 213 -

Ч2/372.878/К 18Г 

Калоферова, Галунка Парашкевова и др.

   Книга за учителя по музика за 1 клас / Галунка Парашкевова Калоферова, Вяра Димитрова Сотирова, Росица Славчева Драганова . - София : Просвета плюс, 2016 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-222-056-3 

  

Сист. No: 44594

- 214 -

Ч2/372.873/К 69 

Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас  / Лучия Ангелова и др . - София : Просвета, 2016 . - 60 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-01-3225-9 

  

Сист. No: 44588

- 215 -

Ч2/372.878/К 69 

Книга за учителя по музика за 1 клас  / Пенка Пенчева Минчева и др . - София : Просвета, 2016 . - 71 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-01-3251-8 

  

Сист. No: 44587

- 216 -

П/37/М 87Мк, Ч2/371/М 87МкЦБ 63928

Монтесори, Мария

   Какво трябва да знаете за детето си / Мария Монтесори . - [София] : Асеневци, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8898-99-7 

  

Сист. No: 44548

- 217 -

Ч2/372.48/Н 17Л 

Найденова, Лиляна Илиева и др.

   Книга за учителя по околен свят за 1 клас / Лиляна Илиева Найденова, Людмила Веселинова Зафирова, Снежана Лазарова Стоянова . - София : Просвета, 2016 . - 80 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-01-3179-5 

  

Сист. No: 44590

- 218 -

П/378/Н 86иЦБ 62487

Новата идея в образованието  : Юбилейна научна конференция с международно участие, 20-21 септември 2016 /  Ред. Петко Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2016 . - 23 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7126-27-3 

   Т. 1 . - 2016 . - 463 с.

   

  

Сист. No: 44327

- 219 -

П/378/Н 86иЦБ 62487

Новата идея в образованието  : Юбилейна научна конференция с международно участие, 20-21 септември 2016 /  Ред. Петко Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2016 . - 23 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7126-28-0 

   Т. 2 . - 2016 . - 565 с.

   

  

Сист. No: 44328

- 220 -

П/316/П 42ФрЦБ 63935

Петерман, Франц и др.

   Работа с деца с агресивно поведение / Франц Петерман, Улрике Петерман ; Прев. от нем. Мира Василева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 525 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-993-3 

  

Сист. No: 44557

- 221 -

ДИР/0/П 76Е, П/02/П 76ЕЦБ 63937

Попова, Ели Драганова

   Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество / Ели Драганова Попова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4177-2 

   Ч. 1. Проучвания 2012 -2015 . - 2016 . - 244 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 44559

- 222 -

РУ - НИС 18 

Проектиране и създаване на университетска интернет-базирана информационно-справочна система "Докторант"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 2016 . - 106 с.

   

  

Сист. No: 44661

- 223 -

РУ - НИС 9 

Развитие на капацитета на студентските професионални клубове в Русенския университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 25 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44627

- 224 -

РУ - НИС 17 

Разработване на концепция за иновативно младежко експо  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Ирина Василева Костадинова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 9 с. + прил. ; 1234567890-30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44655

- 225 -

ОЗЗГ - ОЗСД - 3 

Разработване на методика за провеждане и оценка на практическото обучение по ерготерапия, базирана на компетенции  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФОЗЗГ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Лилия Тодорова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 58 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN * 

  

Сист. No: 44670

- 226 -

РУ - НИС 20 

Разработване на програмна система за регистрация на студенти и заявки за практика и стаж в Центъра за кариерно развитие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 35 с. , прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44666

- 227 -

Арх/004/Р 82, П/004/Р 82ЦБ 62485

Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)  /  Под общ. ред. на Ангел Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 88 с. : с фиг., сн., ил. ; 22 см

   Студията е написана и издадена в изпълнение на проект 2016-РУ-01 "Развитие и популяризиране на иновационните образователни технологии", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Русенския университет
   http://www.ciot.uni-ruse.bg/ http://www.bvu-bg.eu/ 

   ISBN 978-954-712-697-8 

  

Сист. No: 44330

- 228 -

ПНО - ППИ 9 

Създаване на образователен специализиран сайт "Млад историк"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФПНО -02 /  Ръковод. на раб. колектив Любомир Златев, Златоживка Здравкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 28 с. : с прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 25

   ISBN * 

  

Сист. No: 44667

- 229 -

Ч2/372.873/Ц 16П 

Цанев, Петер Кънчев и др.

   Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас / Петер Кънчев Цанев, Галя Атанасова Страшилова, Ралица Пантева Карапантева . - София : Просвета плюс, 2016 . - 79 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-222-044-0 

  

Сист. No: 44595

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 230 -

П/624/С 44ВпЦБ 63955

Славчев, Веселин Славчев

   Проектиране на мостови пътни плочи : Ръководство за проектиране / Веселин Славчев Славчев . - София : Висше строително училище "Любен Каравелов", 2014 . - 160 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на Висше строително у-ще "Любен Каравелов" - София. Строителен факултет; Библиогр. с. 157-159

   ISBN 978-954-331-051-7 

  

Сист. No: 44578

- 231 -

МТФ - ТМ 139 

Числено моделиране на тънкостенни конструкции и покрития  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Иво Драганов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2016 . - 182 с. ; 30 см

   Библиогр. с. след отд. теми

   ISBN * 

  

Сист. No: 44650

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 232 -

РУ ФРз 17 

Разработване и анализ на функционални сладкарски бисквити - I част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ФРз -01 /  Ръковод. на раб. колектив Настя Василева Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 109 с. : с прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 77-82

   ISBN * 

  

Сист. No: 44669

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 233 -

П/331/Я 51СпЦБ 63952

Янакиева, Снежана

   Превенция и справяне със стреса в помагащите професии / Снежана Янакиева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 111 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 109 - 111

   ISBN 978-954-07-3969-4 

  

Сист. No: 44575

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 234 -

П/628/З-40БеЦБ 63959

Захаринов, Ботьо Станимиров

   Екологични биотехнологии и енергия от биомаса : Проучвания върху оптимизиране ефективността на производството на биогазово гориво / Ботьо Станимиров Захаринов . - София : Нов Български университет, 2017 . - 403 с. : с фиг. и табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 384-403

   ISBN 978-954-535-958-3 

  

Сист. No: 44597

- 235 -

ТФ - Ф 64 

Изследване на характеристиките на светлинни източници за автомобилни фарове на базата на мощни светодиоди и светодиодни модули  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - ТФ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 33 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 32-33

   ISBN * 

  

Сист. No: 44657

- 236 -

П/628/П 91ЦБ 63963

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води  / Румен Арсов и др ; Под общ ред. на Румен Арсов . - София : Техника, 2017 . - 840 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 826-834

   ISBN 978-954-03-0708-4 

  

Сист. No: 44601


 Индекс по АВТОРИ

Mihailov, Nikola 41 42 43 130 131 132 
Pavlov, Daniel Yordanov 196 197 
Адамов, Величко 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 76 133 
Ангелова, Владимира Стефанова 198 
Ангелова, Лучия 214 
Андерсън, Дейвид Дж. 53 145 
Аникеева, Нели 18 199 
Антонова, Веселина 156 172 
Анчев, Панко 165 166 167 168 169 
Арсов, Румен 236 
Асенов, Анатолий 137 
Атанасов, Атанас Здравков 123 
Балабанова, Христина 19 
Басат, Луис 6 134 
Бекана, Даниел Ликаса 129 
Белова-Ганева, Габриела 20 
Благоев, Радослав 7 54 
Богданова, Теменужка 180 209 
Божинов, Божидар 68 
Божинова, Кръстанка 20 
Бончева, Мария Георгиева 205 206 207 
Борисов, Петър 125 
Бройер, Йозеф 16 105 
Букай, Демиан 155 
Букай, Хорхе 155 
Буковски, Христо 8 
Василева, Емилия Любомирова 200 201 
Василева, Мира 34 220 
Вахтел, Клиф 56 
Велчева, Йорданка 122 135 
Велчева, Силвия 56 
Витанов, Любен 202 
Витанова, Мария 128 
Витлиемов, Павел Владимиров 82 
Вичев, Стефан 156 172 
Вълков, Детелин 124 
Върбанчовска, Катерина 62 73 
Гамакова-Радкова, Нина Георгиева 96 177 203 
Гарчева, Юлияна Николова 85 
Георгиев, Цветозар Стефанов 99 150 186 
Георгиева, Цветелина Евтимова 120 
Гетова, Димитрина Жекова 204 
Горчев, Николай 89 
Гранитски, Иван 165 166 167 168 169 
Грозева, Таня Петкова 84 
Грос, Ханс Густав Адолф 25 
Густафсон, Кристин 97 
Даскалов, Пламен 223 
Денева, Екатерина 66 
Дикова, Цанка Димитрова 154 
Димитров, Митко 33 71 
Димитров, Цветан Иванов 93 
Димитров, Янко 128 
Димитрова, Иванка 122 135 
Димитрова, Мая 128 
Димитрова, Пенка Петрова 205 206 207 
Димитрова, Теодора 67 
Димчева, Кристина 37 
Добрева, Антоанета 112 
Доналдсън, Тоби 178 
Донева, Велислава 156 172 
Драганов, Драган 236 
Драганов, Иво 231 
Драганова, Росица Славчева 213 
Душков, Живодар Иванов 157 
Евстатиев, Иван Борисов 192 226 
Евстатиева, Надежда Лиозовна 121 
Железова, Галина Железова 98 
Зафирова, Людмила Веселинова 217 
Захариев, Андрей 47 52 57 76 
Захариев, Андрей Боянов 58 
Захариев, Васил 50 
Захаринов, Ботьо Станимиров 91 234 
Здравкова, Златоживка 174 194 228 
Златев, Любомир 174 194 228 
Иванов, Александър 107 
Иванов, Георги Петков 208 
Иванов, Росен Петров 118 
Иванов, Цоло Михайлов 127 
Иванова, Галина 189 222 
Иванова, Настя Василева 232 
Игнатова, Красимира 1 
Илиев, Любомир 92 
Илиев, Михаил Петков 146 179 
Илиев, Симеон 115 
Илиев, Теодор 110 
Йонов, Величко Адамов 44 45 50 133 
Йорданов, Йордан Алексиев 94 
Йорданова, Албена 95 
Йорданова, Даниела 212 
Йорданова, Зорница Людмилова 27 
Йорданова, Недялка 128 
Кавазаки, Гай 61 
Калинова, Ангелина Ничева 208 
Калоферова, Галунка Парашкевова 213 
Калчев, Пламен 9 10 11 28 
Каменов, Камен 136 137 
Карапантева, Ралица Пантева 229 
Кардон, Грант 62 73 
Качамакова, Наталия Ценкова 204 
Келби, Скот 175 182 
Киберман, Тим 183 
Кизима, Галина Александровна 124 
Кирев, Любен 60 
Кирова, Милена 160 
Китипова, Мариана 155 
Кифър, Дейвид 97 
Колева, Миглена 86 210 
Колева-Симеонова, Мариана 236 
Колисниченко, Денис Николаевич 147 148 184 185 
Кондакова, Мария 13 64 
Конов, Цветомир 140 
Константинов, Михаил Михайлов 88 
Костадинов, Костадин 125 
Костадинова, Ирина Василева 139 224 
Костов, Димитър 21 
Костова, Ирина 236 
Кривелев, И. А. 12 
Кръстева, Антония Тонева 161 
Лебедова, Румяна Димитрова 159 211 
Легкоступ, Пламен 214 
Лехов, Георги Любомиров 149 
Лилова, Румяна 63 
Линдстрьом, Мартин 13 64 
Любенов, Даниел 116 
Любенов, Любомир Димитров 65 126 
Маданска, Нели 30 
Макданиел, Арън 66 
Макоън, Бет 97 
Манова, Ангелина Филипова 85 
Манова-Мунтова, Ангелина Филипова 85 
Манолов, Георги Любенов 31 138 
Манукова, Анелия Владимирова 5 100 111 187 
Машков, Петко 117 235 
Миланова, Милена Миланова 3 
Милинов, Валентин 48 49 67 72 
Минев, Николай 128 
Минчев, Дянко Христов 32 70 
Минчева, Пенка Пенчева 215 
Михайлов, Емил 68 
Михайлов, Людмил 109 
Михайлов, Никола Петров 80 81 141 142 
Михайлов, Цоло 127 
Михайлова-Недкова, Гергана 214 
Младенова, Ани 61 
Монтесори, Мария 14 216 
Найденов, Димитър 60 
Найденова, Лиляна Илиева 217 
Найденова, Снежана 60 
Недкова, Емилия Димитрова 158 
Ненков, Валери 49 72 
Обрешков, Димитър 101 
Орсов, Златимир Стоянов 26 
Павлов, Велизар Тодоров 59 87 
Палагачева, Недялка 128 
Панчева, Цветанка Христова 1 
Папазова, Красимира 1 
Парашкевов, Борис 162 
Петев, Бойко 72 
Петерман, Улрике 34 220 
Петерман, Франц 34 220 
Петков, Петко Христов 88 
Петров, Боян 176 
Петров, Димитър 89 
Петров, Иван 60 
Петрова, Невена Йорданова 205 206 
Пехливанова, Петя Иванова 215 
Пометкова, Яна Иванова 158 
Попов, Генчо Стойков 108 
Попова, Ели Драганова 4 36 188 221 
Попова, Юлиана Пенчева 29 
Проданов, Стоян 51 74 
Пътев, Пламен 75 
Радева, Василка 163 
Радева, Ния 164 
Радков, Радко 76 
Райкова, Магдалена 202 
Райнъртсън, Доналд Г. 53 145 
Райчева, Ирена Андреева 178 
Рен, Джуолинг 97 
Ронкова, Вярка Тончева 112 
Русев, Иван 171 
Русев, Иван Динев 77 173 
Русимова, Диана Каролева 204 
Салкова, Екатерина 38 
Сивков, Цветан 39 
Симеонов, Стефан 63 78 
Славчев, Веселин Славчев 230 
Смрикаров, Ангел 193 227 
Смрикаров, Ангел Сотиров 190 
Сотирова, Вяра Димитрова 213 
Ставрев, Димитър Сотиров 154 
Стоименова, Емилия 95 
Стойчев, Неделчо 40 
Стоянова , Снежана Лазарова 217 
Стоянова, Вишня 95 
Страшилова, Галя Атанасова 229 
Сучкова, Пенка Русинова 103 
Съботинова, Диана 79 
Съева, Дочка 92 
Талев, Димитър 165 166 167 168 169 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 2 181 
Тепляков, Сергей 152 195 
Тодоров, Румен 95 
Тодорова, Коралия 104 
Тодорова, Лилия 102 225 
Толев, Дойчин 90 
Тонкин, Юли 15 
Филева, Красимира Георгиева 215 
Фройд, Зигмунд 16 105 
Хаджиева, Симона 214 
Холст, Джони 52 
Христов, Александър 143 
Христов, Георги 119 144 
Христова, Светла Христова 215 
Цанев, Петер Кънчев 229 
Цанова, Ася 95 
Цветанска, Силвия Илиева 200 201 
Цолова, Таня 18 199 
Цонева, Димитрина Игнатова 170 
Чобанов, Петко 218 219 
Чолаков, Петър 92 
Щърбаков, Владимир Стоянов 154 
Янакиева, Елена 1 
Янакиева, Снежана 17 83 106 233 
Янков, Емил Христов 151 153 191 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

5-те случая Анна О. 16 105 
Proceedings of the kick-off conference of the project "Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross-border area, Ruse, Bulgaria, 30 June 2016 41 42 43 130 131 132 
Towards the modernization of higher education institutions in Uzbekistan (MATcHES) 196 197 
Агромаркетинг 65 126 
Административно право и административен процес 21 
Антропология 94 
Библиотечни фондове и каталози 3 
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване 1 
Биологично зеленчукопроизводство (технология и планиране) 125 
България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи 55 
България и Европейският съюз 20 
Българска лексикология и лексикография 163 
Българска литература 160 
Бюджет и бюджетна политика 63 67 
Бюлетин за резултатите от изборите, произведени на 22 и 29 октомври 2006 г. 24 
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции 98 
Валути и валутни системи 47 76 
Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни изследвания 171 
Внедряване на симулационни техники за първични грижи при новородени деца в обучението на специалисти от направление здравни грижи 96 177 203 
Въпроси на обучението по български език в 1. - 4. клас 212 
Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България 26 
Деца - наръчник по алтернативна медицина 97 
Евангелските предания и техният смисъл 12 
Екологични биотехнологии и енергия от биомаса 91 234 
Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи. I етап 108 
Енергоснабдяване на обекти и електротехнологии в земеделието 109 
Енциклопедия на богатата реколта 124 
Закон за движението по пътищата 22 23 113 114 
Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми 27 
Изкуството да стартираш бизнес 2.0 61 
Използване на ресурсите при интегрирано производство на растителни и пчелни продукти 123 
Изследване влиянието на местоположението на контролерите в управляващата равнина върху производителността на софтуерно-дефинираните мрежи 146 179 
Изследване ефективността на синхронно електронно обучение на студенти, обучаващи се в специалности към катедра Технически и природоматематически науки във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" 180 209 
Изследване и оптимизиране състезателните параметри на прототип на електрически болид за участие в SHELL ECO-MARATON 2016 115 
Изследване на българския език като изразител на националната идентичност 158 
Изследване на динамичните и експлоатационни характеристики на зъбни предавки и съединители 112 
Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на педагогически технологии в обучението по математика 86 210 
Изследване на модели от финансовата математика 59 87 
Изследване на подходи за оптимизация на топологии на безжични сензорни мрежи 120 
Изследване на проблема време - власт - идентичност 159 211 
Изследване на симулатор за обучение на водачи за подобряване безопасността на пътното движение 116 
Изследване на характеристиките на светлинни източници за автомобилни фарове на базата на мощни светодиоди и светодиодни модули 117 235 
Изследване на характеристиките на хибридни и електрически превозни средства 118 
Изследване на човеко-машинни интерфейси 2 181 
Икономикс 60 
Инвестиции 51 
Как да направя това във Photoshop 175 182 
Какво трябва да знаете за детето си 14 216 
Канбан : успешна еволюционна промяна за вашия технологичен бизнес 53 145 
Капиталово бюджетиране 74 
Капчици мъдрост 161 
Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество 4 36 188 221 
Книга за учителя по изобразително изкуство за 1 клас 214 229 
Книга за учителя по математика за 1 клас 85 198 
Книга за учителя по музика за 1 клас 213 215 
Книга за учителя по околен свят за 1 клас 201 204 217 
Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1 клас 202 208 
Константин Мутафов 156 172 
Концептуализация на комуникационната политика на Русенски университет "Ангел Кънчев" чрез апробиране на интегриран стратегически подход при планиране на Комуникационна стратегия и Стратегия за международен брандинг 29 
Кратък курс по административно право и административен процес 19 
Креативността 6 134 
Култура на речта 170 
Лекции по елементарна и аналитична теория на числата 90 
Малките данни 13 64 
Матрични изчисления (с примери от MATLAB) 88 
Международен финансов мениджмънт 75 
Международна търговска политика 79 
Методи и средства за търсене и автоматизирано обработване на информация 99 150 186 
Младият мениджър - звезда 66 
Моделиране на микроклимата в птицевъдна сграда 121 
Моделиране на процеси за специализирани електронни системи 100 111 187 
Моите думи 157 
Молекулна физика 92 
На първо място в Google 183 
Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски 18 199 
Наръчникът за приключване на сделки 62 
Насилието 40 
Научна конференция с международно участие Съвременни управленски практики IX, Бургас, 17-18 юни 2016 69 
Национална научна конференция по политическа икономия, 29-30 септември, 2016 32 70 
Национална научна конференция Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз 33 71 
Невропсихология 104 
Нечовекът 15 
Новата идея в образованието 218 219 
Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016) 30 
Общината 39 
Овощна градина 127 
Опасният архив на богомилите 8 
Основи на управлението 136 137 
От дума на дума... 162 
Подпомагане развитието на художественотворческите колективи на университета 84 
Политически мениджмънт 31 138 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2016 г. 35 
ПР практика: взаимоотношения с клиенти 143 
Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина 95 
Превенция и справяне със стреса в помагащите професии 17 83 106 233 
Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления 37 
Проблеми на доказването в наказателния процес 38 
Проблемност, динамика и устойчивост на индивидуалните спортове в Русенски университет 101 
Програмиране на мобилни приложения за Windows 10 147 184 
Програмиране с Python 178 
Продай или ще ти продадат 73 
Проектиране и изследване на специални фрези за обработване на червяци 107 
Проектиране и създаване на университетска интернет-базирана информационно-справочна система "Докторант" 189 222 
Проектиране на мостови пътни плочи 230 
Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води 236 
Проучване възможността за изграждане на система за управление на енергопотреблението в кампуса на Русенски университет "Ангел Кънчев" 110 
Пшеница и ечемик 128 
Първите седем 176 
Работа с деца с агресивно поведение 34 220 
Развитие и издаване на вестник "Студентска искра" с цел изграждане на комуникационна политика за отразяване на резултатите от научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичната общност в университета 5 
Развитие и популяризиране на иновационните образователни технологии 190 
Развитие на капацитета на студентските професионални клубове в Русенския университет 223 
Разкриване на престъпленията 25 
Разработване и анализ на функционални сладкарски бисквити - I част 232 
Разработване и изследване на нови цветове гранатови керамични покрития 93 
Разработване и усъвършенстване на специализирани апаратури за микроструктурен и трибологичен анализ чрез цифровизиране на получаваната информация 151 153 191 
Разработване на концепция за иновативно младежко експо 139 224 
Разработване на методика за провеждане и оценка на практическото обучение по ерготерапия, базирана на компетенции 102 225 
Разработване на програмна система за регистрация на студенти и заявки за практика и стаж в Центъра за кариерно развитие 192 226 
Разработване на система за мениджмънт на поддържането на мобилна земеделска техника за малки и средни земеделски ферми 129 
Родители и деца 155 
Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет) 193 227 
Ръководство за практически упражнения по очни болести 103 
Сборник текстове за семинарни занятия по история на българския книжовен език 164 
Семиотични и комуникативни аспекти на визуалната комуникация. Изследване, анализ и въздействие на системи за локална информация 140 
Системи за автоматично управление 149 
Скaли за агресия в юношеска възраст 11 28 
Скали за тревожност в детска и юношеска възраст 9 10 
Структура и свойства на желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци 154 
Счетоводство на аграрния сектор 122 135 
Създаване на PHP приложения със Symfony 148 185 
Създаване на образователен специализиран сайт "Млад историк" 174 194 228 
Създаване на прототип на роботизирана безпилотна летателна платформа за отдалечен мониторинг на критична инфраструктура 119 144 
Съчинения в петнайсет тома 165 166 167 168 169 
Теория на парите и кредита 68 
Теория на финансите 46 48 
Тетрадка към читанка за 1 клас 205 
Тетрадка по български език №3 за 1 клас 207 
Тетрадка по околен свят за 1 клас 200 
Тетрадка по писане №1 за първи клас 206 
Техника на данъчното облагане 49 72 
Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика 77 173 
Търгувай Форекс по-лесно, по-ефективно, по-безопасно 56 
Управление на дълга 58 
Управление на капиталите във фирмата 44 133 
Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област 80 81 141 142 
Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда 82 
Училищен курс по алгебра и анализ 89 
Финанси на фирмата 45 50 
Финансов анализ 52 
Финансови деривати 78 
Финансово управление на човешките ресурси 57 
Хвани жокера 7 54 
Числено моделиране на тънкостенни конструкции и покрития 231 
Шаблони за дизайн на платформата .NET 152 195 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизирани системи за управление 53 145 
Автомобилен транспорт - закони и правилници 116 
Автомобили - елементи, параметри и характеристики 117 235 
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 115 
Агресивно поведение на деца 34 220 
Агресия (социол. ) 11 28 
Административно право 21 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 189 222 
Алгебра - учебници за ВУЗ (ч. 1) 89 
Антропология 94 
Бази данни 189 222 
Бази данни в областта на образованието и обучението 192 226 
Безопасност на движението 116 
Библиотеки - автоматизация на процесите 4 36 188 221 
Библиотеки - обслужване на читателите 1 
Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - учебници 1 
Библиотекознание - учебници 1 
Библиотечни каталози - учебници 3 
Библиотечни фондове - учебници 3 
Биографии на литературни деятели 156 172 
Биохимия - упражнения 95 
Борба с инфекциозните болести. Противоепидемично дело 98 
България - външна политика 20 
България - закони 22 23 113 114 
България - регионална икономика 33 71 
Българска литература - критика 159 211 
Българска литература - лирика 157 
Българска литература - очерци, портрети, есета, статии 156 172 
Българска литература - романи 165 166 167 168 169 
Българска литература. Литературна критика 160 
Български език - богатство 158 
Български език - етимология - речници 162 
Български език - история 164 
Български език - лексикология - лексика - речници 163 
Български език - правопис 170 
Бюджетни приходи и разходи 63 67 
Валутен пазар чрез Интернет 56 
Вестници - журналистика 5 
Взаимодействие човек - компютър 2 181 
Висше медицинско образование 102 225 
Висше образование - България 139 224 
Висше образование - България - конференции 196 197 218 219 
Висше образование - модернизация 193 227 
Висше образование. Висши учебни заведения 189 222 
Връзки с обществеността(от гл. точка на рекламата) 29 31 138 143 
Възпитание на детето 18 199 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 86 210 
Възраждане - България 77 173 
Градинарство в цялост. Овощарство. Зеленчукопроизводство и декоративно градинарство в цялост 124 
Данъчно облагане 49 72 
Движение пътно, улично - правилник 22 23 113 114 
Девиантно поведение - социологични проблеми 11 28 
Детска и педагогическа психология 9 10 14 216 
Детска психология 18 34 199 220 
Държавни дългове 58 
Държавни финанси 46 
Европейски съюз 20 
Европейски съюз - икономическа политика 33 55 71 
Езици за програмиране 178 
Електрически мрежи - електроснабдяване 109 110 
Електронно обучение 180 209 
Ерготерапия 102 225 
Етика на бизнеса 15 
Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване, микроклимат 121 
Житни растения - пшеници 128 
Задължения на родителите към децата 18 199 
Запомнящи устройства -цифрови 152 195 
Зеленчукопроизводство 125 
Зъбни предавки и механизми 112 
Зъбни предавки и механизми - конструкции, чертежи 107 
Избори - отразяване 24 
Изобразително изкуство - методика на преподаване 214 229 
Изпитване на материалите. Дефекти на материалите. Защита на материалите 151 153 191 
Изследване на структурата на материалите. Металография. Изследване на неметални материали 151 153 191 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 86 210 
Икономика - динамика и развитие 55 
Икономически науки 60 
Икономическо поведение - наръчници и ръководства 7 54 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 13 62 64 73 
Имунизация, ваксинация и тяхната организация 98 
Инвестиции 51 
Индивидуална психология 15 
Интернет 183 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в библиотечното дело 1 
Информационно общество 4 36 188 221 
История 174 194 228 
История на България - Възраждане 171 
Капитал. Финансова основа на производството 74 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 78 
Керамика 93 
Компютърна техника с практическо приложение 175 182 
Компютърни науки и технологии - висше образование 190 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 174 193 194 227 228 
Краезнание - България 171 
Криминалистика 25 
Литература 155 161 
Личност - духовно усъвършенстване 15 
Маргетинг - в селското стопанство 65 126 
Математичен анализ 89 
Математически методи и изследвания в други области на знанието 86 210 
Медицина - алтернативна 97 
Медицина - невропсихология 104 
Медицина - неонатология 96 177 203 
Медицина - офталмология 103 
Медицина - съдебна 99 150 186 
Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 100 111 187 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 96 177 203 
Международна търговия 79 
Международни финансови отношения 75 
Мениджмънт 139 224 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 66 82 
Методика на обучението на отделните учебни предмети 213 215 
Методика на обучението по математика 85 198 
Методика на обучението по трудово обучение 202 208 
Микроелектроника 100 111 187 
Мостови конструкции 230 
Наказателно право - България 40 
Начално образование 200 201 204 205 206 217 
Обучение по български език и литература 212 
Обществено мнение и обществено-политическа дейност 35 
Общинско самоуправление 39 
Овощарство 127 
Операционни системи 147 148 184 185 
Оптически уреди. Оптоелектроника 151 153 191 
Организация на науката и научноизследователската работа от икономическа гледна точка 139 224 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 82 
Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 17 83 106 233 
Основи на четенето и писането. Езиково и говорно възпитание 207 
Основи на четенето. Методи на обучение в четенето 205 
Отбягване. Неприятелство. Агресия. Насилие 34 220 
Отоплителна техника 108 
Отпадъчни води, пречистване и използване 91 234 236 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 69 
Паметници на културата - България 8 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 47 68 76 
Паричен пазар 78 
Персонал - обучение 4 36 188 221 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздание. Документация 5 
Подготовка на педагогически кадри 159 211 
Политика - теория и история 31 138 
Политическа икономия 32 70 
Право - административно 19 
Право - конституционно 26 27 
Право - наказателно право 25 37 38 
Предприемачество - наръчници и ръководства 61 
Преобразуватели. Сензори 120 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 91 234 236 
Програмиране 147 152 184 195 
Програмиране - PHP 148 185 
Програмни въпроси. Програмиране 178 
Програмно управление на електронно-изчислителните машини 99 150 186 
Професионални заболявания 17 83 106 233 
Професионално ориентиране 192 226 
Психоанализа 16 105 
Психологически анализ на насилието 40 
Психология на децата и юношите 11 28 
Психология на продажбите 7 13 54 56 64 
Психотехника 9 10 
Пчеларство 123 
Развитие на творческите способности 84 
Развитие на творческите способности във висшето образование 223 
Растениевъдство (общо) 123 
Реклама - психологични проблеми 6 134 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 119 144 
Светодиоди 117 235 
Селско стопанство - маркетингова дейност 65 126 
Семейно възпитание 14 216 
Системи за автоматично управление 110 149 
Системи и устройства за обслужване, поддържане и предпазване на селскостопанските машини 129 
Системи на възпитание и образование 14 18 199 216 
Сладкарство 232 
Софтуер 189 222 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 146 179 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 100 111 187 
Софтуерни продукти с практическо значение 96 177 203 
Социални работници - психологични проблеми 17 83 106 233 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 29 
Специални раздели от алгебрата 88 
Сплави на желязото с въглерод (с изключ. на леярския чугун). Стомана. Общи въпроси. Нелегирана с 154 
Спорт - България - справочник 176 
Спорт - висше образование 101 
Спортисти 176 
Средни и малки стопанства. Лични стопанства 129 
Средства за рекламиране и осведомяване 140 
Старогръцка и староримска религия. Класическа митология 8 
Стопански предприятия - управление и организация 61 
Стопанско законодателство 30 
Стопанско планиране 53 145 
Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции 231 
Студентски живот 223 
Счетоводство - България 77 173 
Счетоводство, организация и управление на селскостопанското производство 122 135 
Съединители 112 
Теория и практика на организацията 136 137 
Теория на числата 90 
Траки 8 
Транспорт - въздушен - симулации 119 144 
Транспортни средства с друго задвижване 118 
Търговия 77 173 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 30 
Търговско право 30 
Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 58 
Управление на предприятията 44 133 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 
Устройства за управление, проверка и контрол 146 179 
Устройства, блокове, елементи за преобразуване на данни 99 150 186 
Физика на отделните молекули 92 
Финанси 52 
Финанси - теория 48 
Финанси на стопанските организации 44 45 50 74 133 
Финансова математика 59 87 
Финансово ръководство на предприятията - управление на частните финанси 57 
Фотография 175 182 
Фрезуване. Методи, инструменти, машини и приспособления 107 
Хидроенергетика 108 
Хранително-вкусова промишленост 232 
Християнска религия 12 
Човешки ресурси - управление 57 
Юноши - психология 9 10 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

NET Framework 152 195 
Photoshop 175 182 
PHP 148 185 
PR и реклама 143 
SOLID 152 195 
Symfony 148 185 
Windows 10 147 184 
автоматично управление 149 
автомобилен транспорт 117 235 
автомобилни фарове 117 235 
агресия при децата 11 28 34 220 
агромаркетинг 65 126 
адаптивност на българските предприятия 82 
адитивна теория на числата 90 
административен процес 19 
административни актове 19 
административно право 19 21 
акции 51 
анализ на данни 99 150 186 
анализ на онлайн представеността 183 
анализ на риска 52 
аржентинска литература 155 
афоризми 161 
бази данни 189 222 
безжични сензорни мрежи 120 
безопасност на движението 116 
безпилотни летателни апарати 119 144 
библиотеки 1 
библиотекознание 1 4 36 188 221 
библиотечни каталози 3 
библиотечни фондове 3 
библиотечно дело 1 
библиотечно обслужване 1 
Библия 12 
бизнес развитие 197 
бизнес стратегии 7 54 
билколечение 97 
биогазова енергия 91 234 
биографии 156 172 
биологични активи 122 135 
биологични науки 94 
биологично зеленчукопроизводство 125 
биомаса 91 234 
биопроизводство 125 
биоразградими отпадъци 91 234 
биохимичен анализ 95 
биохимични лаборатории 95 
биошлам 91 234 
богословие 12 
борба и профилактика 98 
борба с болестите 128 
борба с вредители 128 
брандинг стратегии на университети 29 
българска литература 157 160 165 166 167 168 169 
българска литература 1878-1944 160 
български градове 171 
български език 158 163 164 170 207 212 
български романи 159 211 
българско възраждане 77 173 
бърнаут 17 83 106 233 
бюджет 63 67 
бюджет на фирмата 57 
бюджетен дефицит 58 
бюджетен мениджмънт 58 
ваксини 98 
валута 47 76 
валутен пазар 56 
валутен риск 52 75 
валутни операции 78 
вестници 5 
взаимодействие човек-компютър 2 181 
височинен алпинизъм 176 
височинно катерене 176 
висше образование 84 139 180 189 190 193 209 222 223 224 227 
висше образование - България - конференции 196 197 218 219 
внимание 104 
водачи на МПС 116 
връзки с обществеността 29 218 
възпитание в семейството 18 199 
възпитание в училище 18 199 
възпитание на детето 18 34 199 220 
Възраждане - България 171 
външна политика - България 20 
вътрешна и външна политика 35 
газов котел 108 
глобална търговия 79 
градинарство 124 
графичен дизайн 140 
графичен интерфейс 147 184 
групова терапия 34 220 
данъчна система 46 
данъчно облагане 49 72 
движение по пътищата 22 23 113 114 
девиантно поведение 11 28 
декоративно градинарство 124 
деменция 104 
детска възраст 97 
детска психология 9 10 14 18 34 199 216 220 
дефицитно финансиране 58 
дигитални библиотеки 4 36 188 221 
дигитални технологии 189 222 
дизайн 140 
Диофантови неравенства 90 
дистанционно обучение 180 209 
доклади 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 
докторанти 189 222 
домати 125 
драматургия 156 172 
духовно развитие 15 
дългов мениджмънт 58 
дългови инструменти 58 
държавен бюджет 46 
държавна икономика 46 
държавни институции 31 138 
държавни разходи 46 
евангелия 12 
европейска интеграция 20 55 
Европейска общност 20 
европейски проекти 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 
Европейски съюз 20 196 
Европейски съюз - икономическа политика 33 55 71 
езиковедски изследвания 158 
езици за програмиране 178 
експериментална психология 9 10 
електрически автомобили 118 
електрически болид 115 
електрическо захранване 115 
електронни технологии 100 111 180 187 209 
електронно обучение 180 193 209 227 
електронно управление 31 138 
електроснабдяване 109 
електротехнологии в земеделието 109 
емоционално изгаряне 17 83 106 233 
енергопотребление 110 
енергоснабдяване на обекти 109 
ерготерапия 102 225 
етимология 162 
ефективност на производството 53 145 
желязовъглеродни сплави 154 
жертви на насилието 40 
животновъдни сгради 121 
животновъдство 122 135 
житни култури 128 
житни растения 128 
задачи 47 
задължения на родителите 18 199 
закон за администрацията 21 
закон за движение по пътищата 22 23 113 114 
закон за държавния служител 21 
зеле 125 
зеленчукопроизводство 124 
земеделска продукция 122 135 
зъби 94 
зъбни помпи 108 
зъбни предавки 107 112 
идеология и литература 159 211 
избирателни секции 24 
избирателни системи 27 
избор на домейн 183 
изборни закони 27 
изборно законодателство 27 
извличане на данни 99 150 186 
извличане на информация 99 150 186 
изграждане на линкове 183 
измами 25 
измервателна апаратура 110 
изобразително изкуство 214 229 
изпълнителна власт 21 
изследване на материалите 151 153 191 
изследвания чрез модели 231 
изчислителна математика 86 210 
изчисляване на строителни конструкции 230 231 
икономика и управление 218 
икономика на знанието 196 197 
икономическа наука 56 62 73 
икономическа престъпност 37 
икономическа теория 32 70 
икономически въпроси 55 
икономически модели 53 145 
икономически теории 60 
икономическо поведение 13 62 64 73 
имуществено облагане 49 72 
инвеститори 74 
инвестиции 44 51 61 69 78 133 
инвестиционен анализ 74 
инвестиционни проекти 74 
индивидуална терапия 34 220 
индивидуални спортове 101 
иновации в икономиката 197 
иновационна икономика 33 71 
иновационни технологии 193 227 
инструментариум за изследване 2 181 
интегриране със социалните мрежи 183 
интернет 56 
инфекциозни болести 98 
информатика - конференции 219 
информационна дейност 5 
информационни технологии 1 
информационно общество 4 36 188 221 
историческа граматика 164 
исторически роман 165 166 167 168 169 
история 174 194 228 
история - България - нова 171 
кадрова политика 136 137 
казуси 137 
как да продаваме 73 
канбан системи 53 145 
капиталова структура 44 45 50 75 133 
капиталовложения 51 
капиталово бюджетиране 75 
кариерно ориентиране 192 226 
кариерно развитие 4 36 188 192 221 226 
качество в образованието 196 
керамика 93 
керамични пигменти 93 
керамични суровини 93 
керамично производство 93 
китайска медицина 97 
книжовен език 164 
комбинаторика 89 
компютри 178 
компютърни науки и технологии 190 
компютърни технологии 219 
комуникационна политика 65 126 
комуникационни технологии 1 
конвенционална медицина 97 
конкурентна международна среда 82 
конституционно право 26 27 
конституция на РБ 26 
консултация с родители 34 220 
конференции 26 33 41 42 43 55 71 80 81 130 131 132 141 142 
корпоративна социална отговорност 33 71 
корпоративно облагане 49 72 
костилкови плодове 127 
костна система 94 
краезнание 171 
краставици 125 
креативност 6 134 
кредити 68 
кредитни деривати 78 
криминалистика 25 37 
криминална психология 37 
криминални престъпления 25 
криминология 37 
културология 158 
лабораторни упражнения 92 
лексикология 162 163 
лекции 48 
линейни алгебрични уравнения 88 
лирика 157 
литературна критика 159 160 211 
литературното творчество 156 172 
личностно развитие 15 
макроикономика 60 
макроикономическа политика 82 
маркетинг 61 65 69 126 218 
маркетингова среда 65 126 
маркетингови комуникации 61 
математика 59 87 
математичен анализ 89 
математическа статистика 89 
математически методи и изследвания 86 210 
математическо моделиране 89 149 
математическо описание 149 
материали за доклади 137 
материали за есета 137 
матричен анализ 88 
матрични операции 88 
машиностроене 107 
медицина 98 
медицинска апаратура 100 111 187 
медицинска техника 100 111 187 
медицински грижи 96 177 203 
медицински изображения 99 150 186 
международна нормативна база 102 225 
международна търговия 79 
международни проекти 102 225 
международни финанси 45 50 
мениджмънт 31 66 138 139 224 
мениджмънт в икономиката 82 136 137 
мениджмънт на персонала 136 137 
мениджмънт на техническото обслужване 129 
местни финанси 46 
местно управление 31 39 138 
металографски анализ 151 153 191 
метод Канбан 53 145 
метод на Шнирелман 90 
методи на решетото 90 
методи на управление 66 
механични задвижвания 112 
микроикономика 60 82 
микроконтролери 100 111 187 
микроструктурен анализ 151 153 191 
мислене и реч 104 
мобилна земеделска техника 129 
мобилни приложения 147 184 
мобилно обучение 193 227 
моделиране 231 
моделиране на микроклимата 121 
мониторинг на електрическата енергия 110 
мостове 230 
мотивация 15 
мотивиране на персонала 57 
мултимедийни комуникации 147 184 
мултироторна летателна платформа 119 144 
наказателен процес 25 37 38 
наказателно право 37 38 
наказателно производство 38 
насилие 40 
национализация на търговията 139 224 
начално образование 85 198 200 201 202 204 205 206 207 208 213 214 215 217 229 
начално училище 85 198 200 201 202 204 205 206 207 208 212 213 214 215 217 229 
неврологични заболявания 104 
неврология 104 
неонатология 96 177 203 
нервна система 104 
новаторство 6 134 
нови технологии 2 181 
нововъведения 61 
нормативни актове 19 
облигации 51 
оборотни данъци 49 72 
обработване на материалите 154 
образователна система 193 227 
обсесивно-компулсивно разстройство 9 10 
обучение в мрежа 193 227 
обучение на шофьори 116 
обучение по математика 85 198 
обучение по музика 213 215 
обществени комуникации 218 
общественици 156 172 
обществено мнение 35 
обществено облагане 49 72 
общинско управление 39 
овощарство 124 127 
овощни насаждения 127 
овощни растения 127 
околен свят 200 201 204 217 
оптимизирането на уебстраницата 183 
опционни пазари 78 
организационно поведение 66 
организация на научноизследователската работа 139 224 
организация на обучението 190 
организация на производството 53 145 
организирана престъпност 37 
органично земеделие 125 
орехоплодни култури 127 
отдалечен мониторинг 119 144 
отоплителна техника 108 
отчети 119 144 
офталмология 103 
очни болести 103 
пазари 69 
пазарна икономика - теория 32 70 
памет 104 
паметници на културата 8 
пари 47 68 76 
паричен пазар 51 
партийно управление 31 138 
педагогика 219 
педагогика на обучението 86 210 
печат 5 
писане 206 207 
подготовка на медицински кадри 96 177 203 
позитивно мислене 15 
политическа икономия 32 60 70 
политическа комуникация 31 138 
политически PR 31 138 
политически анализи 31 138 
политически институции 31 138 
почвени показатели 120 
правни проблеми 39 
правни проблеми - ЕС 55 
право 219 
правоговор 212 
правопис 170 212 
практическо обучение 102 225 
превенция на престъпността 37 
преводачи 156 172 
предизборни кампании 31 138 
предприемачество 197 
предприсъединяване 55 
президентски избори 24 
премълчавани истории 8 
престъпници 40 
престъпно поведение 40 
пречистване на замърсени води 236 
пречистване на отпадни води 236 
пречиствателни станции и съоръжения 91 234 236 
приключване на сделка 62 
приложен софтуер 100 111 187 
присъединяване 20 
притчи 161 
проблем на Варинг 90 
проблем на Голдбах 90 
проблеми на прецизното земеделие 120 
програмен продукт 121 
програми 178 
програмиране 178 
програмируеми компютърни мрежи 146 179 
програмируеми контролери 146 179 
продажби 7 54 
продуктова политика 65 126 
проектиране 107 230 
производствени технологии 232 
промишлен дизайн 5 
прости числа 90 
протоколи 24 
професионален стрес 17 83 106 233 
професионална компетентност 102 225 
професионална реализация 192 226 
психично и нравствено здраве 14 216 
психично развитие 14 216 
психоанализа 16 105 
психологични елементи 13 64 
психология 16 105 219 
психология в бизнеса 13 64 
психология на емоциите 155 
психология на продажбите 13 56 64 
психотерапия 155 
птицеферми 121 
публична администрация 219 
публичночастни партньорства 197 
пчеларство 123 
пчелен восък 123 
пчелни продукти 123 
пъблик рилейшънс 143 
първи клас 214 229 
развитие 84 
развитие на детето 14 216 
развитие на персонала 4 36 188 221 
разкази 155 
разработване на онлайн съдържание 174 194 228 
разследване на престъпления 37 
разширяване на ЕС 20 55 
растениевъдство 122 123 124 135 
регионално развитие 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 196 
регионално сътрудничество 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 
рекламна комуникация 143 
рекламни комуникации 6 134 
речник, етимологичен 162 
речников състав 163 
речниково богатство 163 
самоподготовка 48 67 68 
светлотехнически изчисления 117 235 
сделки 47 76 
селско стопанство 65 126 129 
семантика 162 163 
семестриални тестове 48 67 
семинарни занятия 48 50 68 
сензори 100 111 187 
сентенции 161 
сенчеста икономика 58 
сива икономика 58 
симулационно моделиране 96 116 177 203 
синхронизиране на законодателството 33 71 
система за управление на съдържанието (CMS) 183 
системи за измерване на показатели 120 
скелет 94 
сладкарски изделия 232 
следствие 38 
словообразуване 162 
софтуер 189 222 
софтуерни продукти 151 153 191 
софтуерно дефинирани мрежи 146 179 
социалистически реализъм 159 211 
социална агресия 11 28 
социална политика 33 71 
социални дейности 17 83 106 219 233 
социални проблеми 55 
социални работници 17 83 106 233 
социологиически анализи 35 
социологически проучвания 35 
социология на комуникацията 29 
социология на средствата за масови комуникации 29 
спорт 176 
спортна подготовка 176 
справочно-библиографска работа 1 
средни и малки стопанства 129 
средства за осведомяване 140 
средства за рекламиране 140 
стартъпи 197 
статистически анализ 24 
стихотворения 157 
стомани 154 
стопанско законодателство 30 
стратегически маркетинг 7 54 
стрес на работното място 17 83 106 233 
строителна механика 231 
строителни конструкции 230 
студенти 101 
студентски живот 223 
студентски клубове 223 
студентски практики 192 226 
студентски стажове 192 226 
счетоводна отчетност 69 
счетоводство на селското стопанство 122 135 
съвременна поезия 157 
съдебна медицина 99 150 186 
съединители 112 
създаванет на уебстраница 174 183 194 228 
творчески способности 84 223 
театрална дейност 156 172 
теорема на Вейл 90 
теорема на Хули 90 
теория на вероятностите 89 
тестове 47 
тестове за оценяване 137 
тестове за самооценка 68 
тестове по български език 170 
технологии 202 208 
тоталитаризъм 159 211 
траки 8 
трансгранично сътрудничество 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 
транспорт 115 118 
транспорт и екология 118 
транспортни средства 115 
трансфер на знание 197 
трибологични характеристики 151 153 191 
трудово обучение 202 208 
тълкуване 12 
търговия 30 
търговска политика 79 
търговски договори 77 173 
търговски закон 30 
търговско дружество 77 173 
търговско право 30 
уебприложения 148 185 
университети 196 
управление на активите 75 
управление на инвестициите 75 
управление на капитала 44 133 
управление на парите 46 
управление на проекти 196 197 
управление на риска 41 42 43 80 81 130 131 132 141 142 
управление на фирмата 57 
управленски стратегии 69 
управленски структури 136 137 
успех 15 
фалшифициране 25 
физика 92 
физика на молекулите 92 
физическа култура 101 
филологически изследвания 218 
финанси 49 52 59 63 67 72 87 218 
финансов пазар 78 
финансов риск 51 
финансова математика 59 87 
финансова политика 45 50 
финансови задължения 75 
финансови инструменти 69 
финансово бюджетиране 52 
финансово планиране 45 50 
финансово прогнозиране 52 
финансово управление 45 50 
фирмен капитал 52 
фотографска техника 175 182 
фрезуване 107 
фреймуъркове 148 185 
функции 149 
функционално програмиране 152 195 
фючърсни пазари 78 
хибридни превозни средства 118 
хидроенергетика 108 
химични технологии 93 
хомеопатия 97 
хостинг 183 
християнство 12 
художествена литература 165 166 167 168 169 
ценни книжа 51 68 
ценова политика 65 126 
цифрова фотография 175 182 
цифровизиран микроскоп 151 153 191 
четене 205 207 
числови системи 89 
човеко-машинни интерфейси 2 181 
човешки капитал 57 
човешки ресурси 69 
чугуни 154 
шаблони за дизайн 152 195 
юношеска психология 9 10 11 28 
ягодоплодни култури 127 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Димитрова, Блага 159 211 
Мутафов, Константин 156 172 
Петров, Ивайло 159 211 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 98 
България - икономиическа политика 41 42 80 81 130 131 141 142 
Варна 171 
Румъния 41 42 80 81 130 131 141 142