НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ 64026 

Short stories about good deeds  : A Collection of inspiring projects /  Ed. Dimana Trankova . - Sofia : Open Society Institute, 2017 . - 143 p. ; 24 Х 22 см

   NGO program in Bulgaria under the Financial mechanism of the European economic area 2009-2014; The edition is bilinguistic - a version in Bulgarian

   ISBN 978-954-2933-34-2 

  

Сист. No: 44720

- 2 -

ЦБІІ 3224 

Василева, Веселина и др.

   Каталог на изданията : Историята на Нов български университет в книги 2001-2015 : [Албум] / Веселина Василева, Лъчезар Рачев . - София : НБУ, 2016 . - 247 с. : с цв. ил. ; 32 см

   

   ISBN 978-954-535-936-1 

  

Сист. No: 44848

- 3 -

ЦБ 64025 

Кратки разкази за добри дела  : Сборник с вдъхновяващи примери /  Ред. Димана Трънкова . - София : Отворено общество, 2017 . - 143 с. : с ил. ; 24 Х 22 см

   Сборникът се издава по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.; Изданието е двуезично с отделна версия на англ. ез.

   ISBN 978-954-2933-32-8 

  

Сист. No: 44719

- 4 -

ДИР/0/Н 74ЕмЦБ 63994

Николов, Емил и др.

   Методология за разработване на научни статии : Рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации / Емил Николов, Нина Георгиева Николова . - София : ТУ София, 2013 . - 88 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 86-87

   ISBN 978-619-167-060-4 

  

Сист. No: 44687

- 5 -

С/02/У 63д 

   

Универсална десетична класификация: UDCC Publication №099, UDC Consortium - Licence №PL 2016/01  : Съкратено издание /  Състав., доп., прев. Александра Николаева Дипчикова, Антоанета Иванова Тотоманова . - София : НБКМ, 2017 . - 446 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-523-156-8 

  

Сист. No: 44673

- 6 -

Б5/0/Х 83 

Христоматия по история на българската журналистика  : Избрани статии, фейлетони, памфлети, карикатури /  Състав., предг., комент. и бел. Георги Енев Боршуков, Филип Ламбев Панайотов . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 717 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44748

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 7 -

ДИР/2/А 36Ап 

Азимов, Айзък

   Пътеводител в Библията : Старият завет / Айзък Азимов ; Прев. Владимир Германов ; карти Рафаел Паласиос . - София : Дамян Яков, 2016 . - 752 с. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-527-578-4 

  

Сист. No: 44800

- 8 -

ЦБ 63830 

Дронзина, Татяна и др.

   Жените в "Ислямска държава" / Татяна Дронзина, Явор Райчев . - [София] : Военно издателство, 2016 . - 224 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 215-223

   ISBN 978-954-509-552-8 

  

Сист. No: 44788

- 9 -

ЦБ 64060 

Зимбардо, Филип

   Ефектът Луцифер : Разбиране как добрите хора стават зли / Филип Зимбардо ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 784 с. ; 23 см

   Бележки с. 713-770 ; Азб. показалец

   ISBN 978-619-01-0028-7 

  

Сист. No: 44804

- 10 -

ЦБ 64089 

Колев, Тенчо

   Християнските ценности като правообразуващ фактор / Тенчо Колев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 226 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2301-8 

  

Сист. No: 44838

- 11 -

Ч5/34/Л 45В 

Ленин, Владимир Илич

   Държавата и революцията : Марксическото учение за държавата и задачите на пролетариата в революцията / Владимир Илич Ленин . - София : Партийна социалистическа книжарница, 1919 . - 19 см . -  (Библиотека Комунистически интернационал ; N 3)

   

   ISBN * 

   Кн. 1 . - 1919 . - 147 с.

   

  

Сист. No: 44749

- 12 -

ЦБ 64074 

Льобон, Густав

   Психология на тълпите / Густав Льобон ; Превод, общ. ред. Галин Йорданов . - Ново прераб. и доп. изд. . - София : Веси, 2017 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9642-83-4 

  

Сист. No: 44820

- 13 -

П/37/М 87Мт, Ч2/371/М 87МтЦБ 64067

Монтесори, Мария

   Тайната на детството / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - София : Асеневци, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8898-003-3 

  

Сист. No: 44813

- 14 -

П/37/М 87Мт, Ч2/371/М 87МтЦБ 64067

Монтесори, Мария

   Тайната на детството / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - София : Асеневци, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8898-003-3 

  

Сист. No: 44813

- 15 -

ЦБ 64041 

Романцева, Елизавета

   Интровертът в екстравертния свят / Елизавета Романцева . - София : Паритет, 2015 . - 128 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Интроверт в экстравертном мире / Е. Романцева

   ISBN 978-619-153-076-2 

  

Сист. No: 44785

- 16 -

ЦБ 64063 

Скинър, Б. Ф.

   Отвъд свободата и достойнството / Б. Ф. Скинър ; Ред. на серия Людмила Андреева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 215 с. ; 22 см . -  (Психология от Изток-Запад)

   Ориг. загл. Beyond Freedom and Dignity / B. F. Skinner; Библиогр. с. 213-215

   ISBN 978-619-01-0043-0 

  

Сист. No: 44809

- 17 -

П/159.9/Т 64ЦБ 64053

Тодоров, Орлин

   Разбиране и интерпретация в психоанализата / Орлин Тодоров . - София : НБУ, 2017 . - 167 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 157-160 ; Показалец

   ISBN 978-954-535-937-8 

  

Сист. No: 44797

- 18 -

ЦБ 64081 

Фалачи, Ориана

   Гневът и гордостта / Ориана Фалачи . - София : Сиела Норма, 2017 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2278-3 

  

Сист. No: 44827

- 19 -

ЦБ 64062 

Хакимов, Александър

   Еволюцията на съзнанието / Александър Хакимов ; Прев. от рус Татяна Балова . - София : Бард, 2017 . - 412 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-738-4 

  

Сист. No: 44782

- 20 -

ЦБ 64039 

Ченг, Тереза

   Има живот след смъртта : Истински истории на хора, успели да надникнат в отвъдното / Тереза Ченг ; Прев. Анелия Великова Янева . - София : Слънце, 2015 . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The after life is real / Theresa Cheung

   ISBN 978-954-742-218-6 

  

Сист. No: 44779

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 21 -

BRIE/355/359/D 56H 

Dijkstra, Hylke

   International organizations and military affairs / Hylke Dijkstra ; Series Ed. Thomas G. Weiss, Rorden Wilkinson . - New York : Routledge, 2017 . - 227 p. ; 22 cm . -  (Global Institutions)

   Index; Routledge Global institutions Series

   ISBN 978-1-138-06509-3 

  

Сист. No: 44931

- 22 -

С5/34/R 35 

Regelverksamling for petroleumsvirksomheten  . - S. L. : Norwegian Petroleum Directorate, 1990 . - 30 cm

   The edition is bilingual

   ISBN 82-7257-322-8 

   B. 2. Acts, regulations and provisions for the petroleum activity . - 1990 . - 969 p.

   

  

Сист. No: 44757

- 23 -

С5/34/W 31A 

Water Act 1989  : Chapter 15 . - London : Her Majesty's Stationery Office Publications Centre, 1989 . - 419 p. ; 30 cm

   

   ISBN 0-10-541589-8 

  

Сист. No: 44756

- 24 -

ЦБ 64076 

Акьол, Чийдем

   Реджеп Таип Ердоган : Биография / Чийдем Акьол . - София : Сиела Норма, 2017 . - 379 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 365-374; Речник с. 375-378

   ISBN 978-954-28-2341-4 

  

Сист. No: 44822

- 25 -

Ч5/347.9/А 64А 

Ангелов, А. С.

   Административното производство в Чехословакия, Унгария и Полша : (Правно-сравнително проучване) / А. С. Ангелов . - София : Наука и изкуство, 1962 . - 94 с. ; 23 см

   Рез. на руски и фр. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 44758

- 26 -

П/35/А 80НЦБ 64040

Арабаджийски, Николай

   Организация на публичната администрация в Република България : [Монография] / Николай Арабаджийски . - София : Нов Български университет, 2010 . - 309 с. ; 21 см

   Изд. на НБУ. Център по публична администрация; Сп. на нормативни актове за правния режим на служителите в публичната администрация на Република България; Сп. на нормативни актове за системата на органите на публичното управление и структурата на публичната администрация в Република България; Структури на администрацията на 36-41-во народно събрание, на президентската администрация, на 79-90-то правителство, на системата на съдебната власт; Сп. на нормативни актове за организацията на дейностите на публичната администрация в Република България; Библиогр. с. 260-265

   ISBN 978-954-535-628-5 

  

Сист. No: 44781

- 27 -

Ч5/32/Б 98 

   

Бюлетин за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 06 ноември 2016 г. и 13 ноември 2016 г.  . - [София] : ЦИКИПВР, [2016] . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - [2016] . - 833 с. + CD

   

  

Сист. No: 44857

- 28 -

Ч5/32/Б 98 

   

Бюлетин за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 06 ноември 2016 г. и 13 ноември 2016 г.  . - [София] : ЦИКИПВР, [2016] . - 23 см

   

   Т. 2 . - [2016] . - 651 с.

   

  

Сист. No: 44858

- 29 -

Ч5/32/Б 98 

   

Бюлетин за резултатите от произведения национален референдум на 6 ноември 2016  . - [София] : Информационно обслужване, [2016] . - 640 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 44856

- 30 -

Б5/342/В 69Лп, Ч5/342/В 69Лп 

Владикин, Любомир

   Правната природа на библейската монархия. Опит за установяване престолонаследните системи в древния Рим / Любомир Владикин ; Предг. Лъчезар Иванов Дачев . - София : Сиби, 2016 . - 98 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-999-9 

  

Сист. No: 44851

- 31 -

ЦБ 64070 

Големият регрес  : Международен дебат за духовната ситуация на времето /  Състав. Хайнрих Гайзелбергер . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-207-5 

  

Сист. No: 44816

- 32 -

П/339/Г 69ТмЦБ 64036

Горчева, Таня Веселинова

   Международни пазари : Развити, нововъзникващи и бързо развиващи се / Таня Веселинова Горчева . - Велико Търново : Фабер, 2015 . - 371 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-00-0282-6 

  

Сист. No: 44774

- 33 -

Арх/347/Г 75Тг, Б5/347.9/Г 75Тг, П/347.9/Г 75Тг, Уч/347.9/Г 75Тг, Ч5/347.9/Г 75ТгЦБ 63280

Градинарова, Таня Панайотова

   Гражданско изпълнително производство : (курс лекции) / Таня Панайотова Градинарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-712-698-5 

   Ч. 2 . - 2016 . - 282 с.

   Библиогр. с. 276-280

  

Сист. No: 44859

- 34 -

П/347.7/Г 82ГнЦБ 64061

Григоров, Григор

   Несъстоятелност / Григор Григоров . - София : Сиби, 2017 . - 467 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 462-467

   ISBN 978-619-226-018-7 

  

Сист. No: 44807

- 35 -

ЦБ 64068 

Григоров, Пламен и др.

   Специалните служби: Тайните господари на човечеството / Пламен Григоров, Росица Тодорова . - София : Распер, 2017 . - 299 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-116-6 

  

Сист. No: 44814

- 36 -

П/34/Д 60Т-оЦБ 64079

Димов, Тони

   Оценка на въздействието на регулирането / Тони Димов . - София : СИЕЛА, 2017 . - 559 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 556-557

   ISBN 978-954-28-2319-3 

  

Сист. No: 44825

- 37 -

ЦБ 63830 

Дронзина, Татяна и др.

   Жените в "Ислямска държава" / Татяна Дронзина, Явор Райчев . - [София] : Военно издателство, 2016 . - 224 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 215-223

   ISBN 978-954-509-552-8 

  

Сист. No: 44788

- 38 -

П/343/К 25МЦБ 64043

Канушев, Мартин Стефанов

   Историческа социология на наказателните политики в България : В 3 т. / Мартин Стефанов Канушев . - София : НБУ, 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-535-876-0 

   Т. 1. Престъпление и наказание в националната държава . - 2015 . - 478 с.

   Библиогр. с. 457-466

  

Сист. No: 44783

- 39 -

П/342/К 60НпЦБ 64077

Киселова, Наталия

   Политически права на българските граждани / Наталия Киселова . - София : Сиела Норма, 2017 . - 428 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 411-427

   ISBN 978-954-28-2300-1 

  

Сист. No: 44824

- 40 -

С/316/К 69 с 

Книгата за социологията  /  Гл. ред. Естер Рипли . - София : Книгомания, 2017 . - 352 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   

   ISBN 978-619-195-127-7 

  

Сист. No: 44784

- 41 -

ЦБ 64089 

Колев, Тенчо

   Християнските ценности като правообразуващ фактор / Тенчо Колев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 226 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2301-8 

  

Сист. No: 44838

- 42 -

П/35/К 96Н-оЦБ 64005

Кънева, Невяна Славчева и др.

   Основи на публичната администрация : Учебно помагало : (основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, казуси, практически задачи, тестове) / Невяна Славчева Кънева, Ралица Валериева Димитрова . - София : ТУ София, 2013 . - 70 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 69; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-167-047-5 

  

Сист. No: 44698

- 43 -

Ч5/34/Л 45В 

Ленин, Владимир Илич

   Държавата и революцията : Марксическото учение за държавата и задачите на пролетариата в революцията / Владимир Илич Ленин . - София : Партийна социалистическа книжарница, 1919 . - 19 см . -  (Библиотека Комунистически интернационал ; N 3)

   

   ISBN * 

   Кн. 1 . - 1919 . - 147 с.

   

  

Сист. No: 44749

- 44 -

ЦБ 64057 

Маринов, Петър

   Тероризмът : абстракции и реалности / Петър Маринов . - София : Изток - Запад, 2016 . - 296 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 291-295

   ISBN 978-619-152-866-0 

  

Сист. No: 44801

- 45 -

П/330/М 85ТмЦБ 64083

Монбриал, Тиери дьо

   Мозъчните тръстове : Начин на употреба / Тиери дьо Монбриал ; Състав., прев. от фр. Симеон Ангелов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 315 с. ; 22 см

   Азб. показалец с. 311-315

   ISBN 978-619-01-0038-6 

  

Сист. No: 44830

- 46 -

Ч5/349.6/П 36Гп 

Пенчев, Георги

   Принципи на българското екологично право / Георги Пенчев . - София : Фондация "Граждани на новата епоха", 2017 . - 348 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 317-344; Рез. и съдържание на руски и англ. ез. - Кн. е с автограф

   ISBN 978-619-90834-0-6 

  

Сист. No: 44750

- 47 -

П/342/П 47ВЦБ 64066

Петров, Васил

   Общият административен акт : Административнопроцесуален режим: [Монография] / Васил Петров . - София : Сиела Норма, 2017 . - 406 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 379-406

   ISBN 978-954-28-2297-4 

  

Сист. No: 44812

- 48 -

Ч5/349/П 84р 

   

Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила  /  Подбрали и прев. от англ. Красимира Средкова . - София : Сиби, 1998 . - 30 см . -  (Phare - Consensus programme)

   Изд. на Европ. комисия; Парал. текст на англ. ез; Сборникът е в изпълнение на проект ZZ-9505-01-34-003 - Програма ФАР-Консенсус

   ISBN 954-730-002-4 

   Т. 1 . - 1998 . - 180 с.

   

  

Сист. No: 44751

- 49 -

Ч5/349/П 84р 

   

Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила  /  Подбрали и прев. от англ. Красимира Средкова . - София : Сиби, 1998 . - 30 см . -  (Phare - Consensus programme)

   Изд. на Европ. комисия; Парал. текст на англ. ез; Сборникът е в изпълнение на проект ZZ-9505-01-34-003 - Програма ФАР-Консенсус

   ISBN 954-730-003-2 

   Т. 2 . - 1998 . - 206 с.

   

  

Сист. No: 44752

- 50 -

Ч5/349/П 84р 

   

Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила  /  Подбрали и прев. от англ. Красимира Средкова . - София : Сиби, 1998 . - 30 см . -  (Phare - Consensus programme)

   Изд. на Европ. комисия; Парал. текст на англ. ез; Сборникът е в изпълнение на проект ZZ-9505-01-34-003 - Програма ФАР-Консенсус

   ISBN 954-730-004-0 

   Т. 3 . - 1998 . - 282 с.

   

  

Сист. No: 44753

- 51 -

ЦБ 64075 

Скарлатов, Николай Христов

   БРИКС : Към нов световен ред / Николай Христов Скарлатов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 421 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0020-1 

  

Сист. No: 44821

- 52 -

ЦБ 64063 

Скинър, Б. Ф.

   Отвъд свободата и достойнството / Б. Ф. Скинър ; Ред. на серия Людмила Андреева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 215 с. ; 22 см . -  (Психология от Изток-Запад)

   Ориг. загл. Beyond Freedom and Dignity / B. F. Skinner; Библиогр. с. 213-215

   ISBN 978-619-01-0043-0 

  

Сист. No: 44809

- 53 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2017 година  : Книга-годишник; Държ. общ. осигуряване ; Доп. социално осигуряване; Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : ИК Труд и право, 2017 . - 22 см

   Книгата е с ISSN 1312-9562; Изданието отразява състоянието на законодателството към 13 април 2017 г.

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 44839

- 54 -

П/61/С 61СчЦБ 64050

Ставру, Стоян

   Човешкото тяло - между въплътеността и конвенцията : Съвременни перспективи / Стоян Ставру . - София : Сиела Норма, 2016 . - 352 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 327-350 и под линия

   ISBN 978-954-28-2124-3 

  

Сист. No: 44794

- 55 -

С/31/С 73 

Статистически справочник 2017  /  Отг. ред. А. Илкова, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2017 . - 304 с. ; 21,5 см

   С данни за периода 2013-2016 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN * 

  

Сист. No: 44940

- 56 -

Ч5/347.7/С 75Г 

Стефанов, Георги

   Основи на търговското право / Георги Стефанов . - Велико Търново : Абагар, 2012 . - 536 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-427-989-9 

  

Сист. No: 44684

- 57 -

П/316/С 83РЦБ 64059

Стоянов, Росен К.

   Комуникационна демокрация : [Монография] / Росен К. Стоянов . - София : Нов Български университет, 2016 . - 217 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 215-217

   ISBN 978-954-535-925-5 

  

Сист. No: 44803

- 58 -

П/316/С 83 РпЦБ 64071

Стоянов, Росен Костадинов

   Политически комуникационни практики : [Уч. за ВУЗ] / Росен Костадинов Стоянов . - София : Нов Български университет, 2017 . - 350 с. : с ил. ; 23 см

   Прил. (сп. на сн., табл., фиг., QR кодове) с. 328-335. - Библиогр. под линия и на с. 336-350

   ISBN 978-954-535-952-1 

  

Сист. No: 44817

- 59 -

ЦБ 64055 

Сьоренсен, Йойстайн

   От фашизма до ислямизма : Мечтата за съвършеното общество / Йойстайн Сьоренсен . - София : Персей, 2016 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Drommen om det fullkomne samfunn / Oystein Sorensen. - Бел. с. 294-317.

   ISBN 978-619-161-088-4 

  

Сист. No: 44799

- 60 -

П/347.6/Т 64ВсЦБ 64084

Тодорова, Велина и др.

   Семейно и наследствено право : Казуси ; Съдебна практика / Велина Тодорова, Димитър Топузов . - София : СИЕЛА, 2017 . - 350 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2298-1 

  

Сист. No: 44831

- 61 -

ЦБ 64081 

Фалачи, Ориана

   Гневът и гордостта / Ориана Фалачи . - София : Сиела Норма, 2017 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2278-3 

  

Сист. No: 44827

- 62 -

ЦБ 64085 

Филипова, Надя Димитрова

   България и Сирия в "Ерата Асад" / Надя Димитрова Филипова . - София : Изток - Запад, 2017 . - 523 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 500-520

   ISBN 978-619-01-0035-5 

  

Сист. No: 44832

- 63 -

ЦБ 64082 

Хаков, Дженгис М.

   История на съвременна Турция / Дженгис М. Хаков . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2017 . - 353 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 343-353

   ISBN 978-954-28-2292-9 

  

Сист. No: 44829

- 64 -

П/327/Х 51СфЦБ 64045

Хинкова, Соня

   Формирането на двуполюсния свят : [Монография] / Соня Хинкова . - София : Нов Български университет, 2016 . - 324 с. : с цв. к. ; 24 см

   Библиогр. с. 281-286; Речник с. 287-298; Индекс

   ISBN 978-954-535-926-2 

  

Сист. No: 44790

- 65 -

ЦБ 64072 

Щреек, Волфганг

   Купено време : Отложената криза на демократичния капитализъм: Франкфуртски лекции на името на Адорно, 2012 г. / Волфганг Щреек . - София : Критика и хуманизъм, 2017 . - 329 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-208-2 

  

Сист. No: 44818

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 66 -

П/339.13/Б 25ПЦБ 64031

Банчев, Петър

   Маркетинг / Петър Банчев . - 6. изд. . - Велико Търново : Фабер, 2012 . - 647 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 645-647

   ISBN 978-954-400-662-4 

  

Сист. No: 44741

- 67 -

П/519.8/В 46ГмЦБ 64013

Венков, Георги Пенчев и др.

   Математически модели в икономиката / Георги Пенчев Венков, Йордан Велинов Йорданов . - София : ТУ София, 2016 . - 211 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 210-211

   ISBN 978-619-167-263-9 

  

Сист. No: 44705

- 68 -

П/65.012/Г 87АвЦБ 64086

Гроув, Андрю

   Високоефективният мениджмънт / Андрю Гроув ; Прев. Надя Димитрова Баева . - София : Жануа 98, 2017 . - 228 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-376-126-5 

  

Сист. No: 44833

- 69 -

П/339/Д 17Дб, П1/339/Д 17Дб, ЦБ 64099 

Данаилов, Данаил

   България - едно десетилетие в ЕС : Движение на зиг-заг. Шансовете до 2020/2025 г. минават през дигитализацията : Книга трета за България в ЕС / Данаил Данаилов . - София : УИ Стопанство, 2017 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 244-247

   ISBN 978-954-644-940-5 

  

Сист. No: 44850

- 70 -

П/330/Д 17Дч, П1/330/Д 17Дч, ЦБ 64100 

Данаилов, Данаил

   Четвъртата индустриална революция : Роботи срещу хора, капитали срещу труда. Предизвикателства пред България / Данаил Данаилов . - София : УИ Стопанство, 2016 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-902-3 

  

Сист. No: 44852

- 71 -

П/658/Д 78ДфЦБ 64097

Дончев, Димитър

   Финансов анализ / Димитър Дончев . - София : Софттрейд, 2009 . - 180 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 174-175

   ISBN 978-954-334-086-6 

  

Сист. No: 44847

- 72 -

П/339.13/Д 85МрЦБ 64114

Драганов, Михаил Стоянов

   Ръководство за упражнения по дисциплината Маркетингови изследвания / Михаил Стоянов Драганов . - София : ТУ София, 2015 . - 96 с. : с табл. ; 21 см

   Загл. в изд. каре: Маркетингови изследвания

   ISBN 978-619-167-203-5 

  

Сист. No: 44887

- 73 -

П/339/К 32ЛмЦБII 3134

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международен бизнес / Лилия Вълчева Каракашева . - София : Призма, 2011 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-8571-33-3 

   Ч. 2 . - 2011 . - 320 с.

   Библиогр. с. 320

  

Сист. No: 44742

- 74 -

Арх/334/Л 95Лб, П/334/Л 95ЛбЦБ 64034

Любенов, Любомир Димитров

   Бизнес икономика / Любомир Димитров Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 165 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 164-165

   ISBN * 

  

Сист. No: 44772

- 75 -

П/330/М 85ТмЦБ 64083

Монбриал, Тиери дьо

   Мозъчните тръстове : Начин на употреба / Тиери дьо Монбриал ; Състав., прев. от фр. Симеон Ангелов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 315 с. ; 22 см

   Азб. показалец с. 311-315

   ISBN 978-619-01-0038-6 

  

Сист. No: 44830

- 76 -

ЦБ 64080 

Рикардс, Джеймс

   Пътят към разрухата : Тайният план на глобалните елити за следващата финансова криза / Джеймс Рикардс ; Ред. на серия Милети Младенов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 415 с. ; 22 см . -  (Икономикс)

   Показалец; Библиогр. с. 410-415

   ISBN 978-619-01-0040-9 

  

Сист. No: 44826

- 77 -

П/336/С 76Де, ЦБ 64052 

Стиглиц, Джоузеф

   Еврото : Как една обща валута застрашава бъдещето на Европа / Джоузеф Стиглиц . - София : Изток - Запад, 2016 . - 464 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-152-937-7 

  

Сист. No: 44796

- 78 -

П/330/С 84вЦБІІ 3225

Стратегически визии  : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (Иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция, [7 юни 2016, НБУ, София] /  Състав. и науч. ред. Димитър Александров Панайотов . - София : НБУ, 2016 . - 475 с. : с фиг., табл., диагр. ; 30 см

   Библиогр. с. след всеки докл. - Рез. на бълг. и англ. ез. към всеки докл.

   ISBN 978-954-535-949-1 

  

Сист. No: 44853

- 79 -

П/65.012/У 73ЦБ 64020

Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда  : Сборник статии / Ани Герасимова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 148 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 147-148

   ISBN 978-619-7242-23-2 

  

Сист. No: 44713

- 80 -

П/338/К 83, П/338/Х 15ВкЦБ 64065

Хаджиева, Ваня

   Контролинг концепция / Ваня Хаджиева . - София : НБУ, 2016 . - 170 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 167-170

   ISBN 978-954-535-933-0 

  

Сист. No: 44811

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 81 -

П/519.8/В 46ГмЦБ 64013

Венков, Георги Пенчев и др.

   Математически модели в икономиката / Георги Пенчев Венков, Йордан Велинов Йорданов . - София : ТУ София, 2016 . - 211 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 210-211

   ISBN 978-619-167-263-9 

  

Сист. No: 44705

- 82 -

П/519.68/П 22пЦБ 64126

Паралелно програмиране  : Ръководство за лабораторни упражнения / Пламенка Иванова Боровска и др . - София : ТУ София, 2016 . - 82 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 81

   ISBN 978-619-167-080-2 

  

Сист. No: 44899

- 83 -

П/51/П 32КрЦБ 64112

Пеева, Кети Георгиева и др.

   Ръководство за решаване на задачи по висша математика 2 : За студенти от Стопанския факултет [на Технически университет - София] / Кети Георгиева Пеева, Мариана Иванова Дурчева . - София : ТУ София, 2015 . - 101 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-208-0 

  

Сист. No: 44885

- 84 -

П/51/П 32КрЦБ 64118

Пеева, Кети Георгиева и др.

   Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 : За студенти от Стопанския факултет [на Технически университет - София] / Кети Георгиева Пеева, Мариана Иванова Дурчева . - 2. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2014 . - 88 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-109-0 

  

Сист. No: 44891

- 85 -

П/514/Т 82ИаЦБ 64015

Трендафилов, Иван Димитров

   Аналитична геометрия / Иван Димитров Трендафилов . - София : ТУ София, 2016 . - 186 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 185

   ISBN 978-619-167-229-5 

  

Сист. No: 44707

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 86 -

П/504/Б 60СсЦБ 64003

Бойчева, Силвия

   Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти / Силвия Бойчева . - София : ТУ София, 2015 . - 164 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 163-164

   ISBN 978-954-438-895-9 

  

Сист. No: 44696

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 87 -

П/53/М 66ДрЦБ 64103

Минков, Дориан Асенов

   Ръководство за лабораторни упражнения по физика / Дориан Асенов Минков . - София : ТУ София, 2015 . - 38 с. : с черт. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-207-3 

  

Сист. No: 44877

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 88 -

П/532/А 75ИпЦБ 64014

Антонов, Иван Славейков

   Приложна механика на флуидите / Иван Славейков Антонов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2016 . - 311 с. : с ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-167-230-1 

  

Сист. No: 44706

- 89 -

П/531/534/А 87КмЦБ 64001

Арнаудов, Константин Симеонов и др.

   Механика. Модул 2. Съпротивление на материалите / Константин Симеонов Арнаудов, Гено Кръстев Дунчев, Юлиян Асенов Генов . - София : ТУ София, 2015 . - 126 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-237-0 

  

Сист. No: 44694

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 90 -

С5/34/W 31A 

Water Act 1989  : Chapter 15 . - London : Her Majesty's Stationery Office Publications Centre, 1989 . - 419 p. ; 30 cm

   

   ISBN 0-10-541589-8 

  

Сист. No: 44756

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 91 -

П/61/А 20ТЦБ 63991

Аврамова, Татяна

   Основи на физиологията на човека / Татяна Аврамова . - София : Медицинско издателство АРСО, 2015 . - 284 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-197-009-4 

  

Сист. No: 44681

- 92 -

Арх/616/Г 37Дп, П/616/Г 37ДпЦБ 64035

Георгиева, Деспина и др.

   Палиативни сестрински грижи : Учебник / Деспина Георгиева, А. В. Торопова . - Плевен : Медиатех, 2017 . - 149 с. : с ил. и табл. ; 22 см + CD приложения

   Терминологичен речник с. 140-141; Библиогр. с. 142-144

   ISBN 954978-619-207-100-4 

  

Сист. No: 44773

- 93 -

П/61/П 93ЮпЦБ 64091

Пулова, Юлия

   Практикум по анатомия и физиология / Юлия Пулова . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 20 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-208-091-4 

   Ч. 1 . - 2017 . - 200 с. : с ил., табл., сх.

   

  

Сист. No: 44840

- 94 -

П/614/С 61СлЦБ 64038

Ставру, Стоян

   Лекарската грешка : гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, гражданска колегия / Стоян Ставру . - София : Сиела Норма, 2015 . - 286 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 110-114

   ISBN 978-954-28-1737-6 

  

Сист. No: 44780

- 95 -

П/61/С 61СчЦБ 64050

Ставру, Стоян

   Човешкото тяло - между въплътеността и конвенцията : Съвременни перспективи / Стоян Ставру . - София : Сиела Норма, 2016 . - 352 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 327-350 и под линия

   ISBN 978-954-28-2124-3 

  

Сист. No: 44794

- 96 -

П/61/Т 55ТсЦБ 64096

Тимева, Таня

   Сборник с тестове по акушерство и гинекология за подготовка по специалност 7.5.2. Акушерка / Таня Тимева ; Под общ ред. на Атанас Д. Щерев . - София : Бетаконсулт, 2015 . - 100 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-188-037-9 

  

Сист. No: 44846

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 97 -

П/621.0/S 86LЦБ 64019

Stoev, Lachezar Zhivkov

   Maschinenkunde : Werkzeugmaschinen, Fertigungsverfahren, Werkzeuge / Lachezar Zhivkov Stoev . - Sofia : TU Sofia*, 2004 - . - 21 cm

   

   ISBN 954-438-438-3 

   Band 1 . - 2004 . - 230 p. : ill.

   Библиогр. с. 228-229

  

Сист. No: 44711

- 98 -

П/621.0/S 86LЦБ 64019

Stoev, Lachezar Zhivkov

   Maschinenkunde : Werkzeugmaschinen, Fertigungsverfahren, Werkzeuge / Lachezar Zhivkov Stoev . - Sofia : TU Sofia*, 2004 - . - 21 cm

   

   ISBN 954-438-473-1 

   Band 2 . - 2004 . - 210 p. : ill.

   

  

Сист. No: 44712

- 99 -

П/621/Н 74СрЦБ 64113

Николов, Стилиян Николов

   Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизирани производствени системи / Стилиян Николов Николов . - София : ТУ София, 2015 . - 94 с. : с ил. ; 21 см

   Загл. в изд. каре: Автоматизирани производствени системи

   ISBN 978-619-167-154-0 

  

Сист. No: 44886

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 100 -

П/621.31/P 78ЦБІІ 3226

Proceedings international scientific symposium "Еlectricalal power engineering 2016"  : 6-8 october 2016, Varna, Bulgaria /  Ed. Krum Gerasimov . - Варна : TU Varna, 2016 . - 145 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-20-0760-9 

  

Сист. No: 44855

- 101 -

П/504/Б 60СсЦБ 64003

Бойчева, Силвия

   Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти / Силвия Бойчева . - София : ТУ София, 2015 . - 164 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 163-164

   ISBN 978-954-438-895-9 

  

Сист. No: 44696

- 102 -

П/621.1/Г 20ИтЦБ 63999

Ганев, Ивайло

   Топлотехнически измервания и уреди / Ивайло Ганев . - София : ТУ София, 2014 . - 158 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 156-157

   ISBN 978-619-167-106-9 

  

Сист. No: 44692

- 103 -

П/621.1/Г 82АпЦБ 64016

Григоров, Александър Данчев и др.

   Промишлена топлоенергетика / Александър Данчев Григоров, Крум Цолов Тодоров . - София : ТУ София, 2016 . - 165 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 159; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-167-236-3 

  

Сист. No: 44708

- 104 -

П/621.31/Н 44СрЦБ 64008

Неделчева, Стефка Иванова

   Ръководство за лабораторни упражнения по режими на електроенергийните системи / Стефка Иванова Неделчева . - София : ТУ София, 2007 . - 123 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Кор. загл. Ръководство за упражнения по режими на електрическите мрежи и системи ; Библиогр. каре загл. Режими на електроенергийните системи; Библиогр. с. 120

   ISBN 978-954-438-678-8 

  

Сист. No: 44701

- 105 -

П/621.31/Н 92ПпЦБ 64007

Нотов, Петко Петров и др.

   Преходни процеси в електроенергийните системи : Ръководство за курсов проект / Петко Петров Нотов, Рад Станев . - София : ТУ София, 2014 . - 80 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 79

   ISBN 978-619-167-120-5 

  

Сист. No: 44700

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 106 -

П/621.31/А 87РиЦБ 64129

Арнаудов, Румен Иванов и др.

   Измервания в комуникациите : Ръководство за лабораторни упражнения / Румен Иванов Арнаудов, Иво Дочев, Камен Вълков . - София : ТУ София, 2016 . - 76 с. : с фиг, черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 74

   ISBN 978-954-167-227-1 

  

Сист. No: 44902

- 107 -

П/621.313/Г 38-ЗЦБ 63997

Гергова, Захаринка

   Електрически апарати / Захаринка Гергова . - София : ТУ София, 2012 . - 198 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 195

   ISBN 978-954-438-973-4 

  

Сист. No: 44690

- 108 -

П/621.39/И 83ЛкЦБ 64004

Йорданова, Лидия Тоткова

   Конструиране на комуникационна апаратура / Лидия Тоткова Йорданова . - 2. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2012 . - 201 с. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 201

   ISBN 978-619-167-006-2 

  

Сист. No: 44697

- 109 -

П/621/М 19АеЦБ 63995

Македонски, Александър Иванов

   Електрофизични технологични процеси / Александър Иванов Македонски . - София : ТУ София, 2012 . - 100 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-438-938-3 

  

Сист. No: 44688

- 110 -

П/621.31/Н 44СрЦБ 64008

Неделчева, Стефка Иванова

   Ръководство за лабораторни упражнения по режими на електроенергийните системи / Стефка Иванова Неделчева . - София : ТУ София, 2007 . - 123 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Кор. загл. Ръководство за упражнения по режими на електрическите мрежи и системи ; Библиогр. каре загл. Режими на електроенергийните системи; Библиогр. с. 120

   ISBN 978-954-438-678-8 

  

Сист. No: 44701

- 111 -

П/621.31/С 79ДрЦБ 63996

Стоилов, Димо Г. и др.

   Режими на електроенергийни системи / Димо Г. Стоилов, Кирил И. Янев . - 2. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2011 . - 316 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 306-314

   ISBN 978-954-438-941-3 

  

Сист. No: 44689

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 112 -

П/621.38/А 51МмЦБ 64125

Александрова, Мария и др.

   Материалознание в микроелектрониката / Мария Александрова, Георги Христов Добриков, Валентин Христов Видеков . - София : ТУ София, 2016 . - 147 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 142-146

   ISBN 978-619-167-196-0 

  

Сист. No: 44898

- 113 -

П/621.39/А 93ИрЦБ 64006

Атанасов, Ивайло Иванов и др.

   Ръководство за упражнения по информационни технологии в телекомуникациите / Ивайло Иванов Атанасов, Евелина Николова Пенчева . - 4. стереотип. на 3. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2011 . - 99 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 99

   ISBN 978-954-438-908-6 

  

Сист. No: 44699

- 114 -

П/621.38/В 20ИяЦБ 63993

Ванков, Иван Данаилов и др.

   Ядрена електроника / Иван Данаилов Ванков, Митьо Георгиев Митев . - София : ТУ София, 2012 . - 214 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 207-209

   ISBN 978-954-438-940-4 

  

Сист. No: 44686

- 115 -

П/681.5/И 21СеЦБ 64115

Иванов, Светослав Цветанов

   Електронни устройства за измерване на неелектрични величини / Светослав Цветанов Иванов . - София : ТУ София, 2017 . - 120 с. : с фиг., черт. и сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 119-120

   ISBN 978-619-167-255-4 

  

Сист. No: 44888

- 116 -

П/621.39/М 68СтЦБ 63992

Мирчев, Сеферин Тодоров и др.

   Теория на телетрафика / Сеферин Тодоров Мирчев, Георги Райчев Балабанов, Кирил Маринов Късев . - София : ТУ София, 2013 . - 162 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 159-160

   ISBN 978-619-167-038-3 

  

Сист. No: 44685

- 117 -

П/621.38/П 17ИаЦБ 64110

Пандиев, Ивайло Миланов

   Аналогова схемотехника : Учебник / Ивайло Миланов Пандиев . - София : ТУ София, 2015 . - 200 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-619-167-195-3 

  

Сист. No: 44883

- 118 -

П/621.39/П 36ЕиЦБ 64000

Пенчева, Евелина и др.

   Информационни технологии в телекомуникациите / Евелина Пенчева, Ивайло Атанасов . - [3. прераб. изд.] . - София : ТУ София, 2015 . - 247 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-157-1 

  

Сист. No: 44693

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 119 -

П/621.9/С 77ЛкЦБ 64018

Стоев, Лъчезар Живков

   Кръгло шлифоване на детайли с ниска стабилност : Монография / Лъчезар Живков Стоев . - София : ТУ София, 2016 . - 114 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с.103-113

   ISBN 978-619-167-239-4 

  

Сист. No: 44710

- 120 -

П/621.83/С 82КрЦБ 64123

Стоичков, Костадин Кирилов и др.

   Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи и механизми с приложение на KISSsoft / Костадин Кирилов Стоичков, Ивайло Иванов Милев, Константин Христов Камберов . - София : ТУ София, 2015 . - 110 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 109

   ISBN 978-619-167-206-6 

  

Сист. No: 44896

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 121 -

П/621.86/Г 82БпЦБ 64002

Григоров, Божидар Бориславов

   Подемно-транспортна техника I / Божидар Бориславов Григоров . - София : ТУ София, 2015 . - 126 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 124-125

   ISBN 978-619-167-193-9 

  

Сист. No: 44695

- 122 -

П/621.86/С 44ЯрЦБ 64105

Славчев, Янко Цветанов

   Ръководство за лабораторни упражнения по подемно-транспортна техника и логистика / Янко Цветанов Славчев . - София : ТУ София, 2016 . - 82 с. : с черт., ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 79

   ISBN 978-619-167-228-8 

  

Сист. No: 44879

- 123 -

П/621.86/С 44ЯпЦБ 64119

Славчев, Янко Цветанов

   Подемно-транспортна техника и логистика / Янко Цветанов Славчев . - София : ТУ София, 2015 . - 152 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-149

   ISBN 978-619-167-192-2 

  

Сист. No: 44892

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 124 -

ЦБ 64106 

Teodorovic, Dusan et al.

   Transportation engineering : Theory, Practice, and Modeling / Dusan Teodorovic, Milan Janic . - Amsterdam : Elsevier Butterworth Heinemann, 2017 . - 876 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-12-803818-5 

  

Сист. No: 44736

- 125 -

П/629.113/Д 58СрЦБ 64122

Димитров, Стамен Станимиров

   Ръководство за курсова работа по теория на автомобила / Стамен Станимиров Димитров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2015 . - 64 с. : с диагр., табл., черт. ; 21 см

   Загл. в изд. каре: Теория на автомобила

   ISBN 978-619-167-127-4 

  

Сист. No: 44895

- 126 -

П/629.114/Д 58СрЦБ 64109

Димитров, Стамен Станимиров и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по системи за контрол и управление на автомобила / Стамен Станимиров Димитров, Красимир Иванов Неделчев . - София : ТУ София, 2013 . - 68 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   Изд. на Техн. унив. - София. Фак. по транспорта. Кат. "Двигатели, автомобилна техника и транспорт"; Библиогр. с. 67

   ISBN 978-619-167-028-4 

  

Сист. No: 44882

- 127 -

П/656/М 14ЕрЦБ 64124

Маджарски, Емил Младенов и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по Моделиране и анализ на трафика и превозите / Емил Младенов Маджарски, Дурхан Салиев, Георги Драгиев Младенов . - София : ТУ София, 2016 . - 77 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

   Загл. в изд. каре: Моделиране и анализ на трафика и превозите; Библиогр. с. 76

   ISBN 978-619-167-211-0 

  

Сист. No: 44897

- 128 -

П/629/С 79ВвЦБ 64111

Стоилов, Валери Малинов и др.

   Вагони : Учебник за специалността "Транспортна техника и технология на ТУ - София" / Валери Малинов Стоилов, Светослав Стойчев Славчев . - София : ТУ София, 2014 . - 223 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 220-222

   ISBN 978-619-167-135-9 

  

Сист. No: 44884

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 129 -

П/633/635/Д 58ЯвЦБ 64044

Димитров, Янко и др.

   Вредители по памука - неприятели, болести и плевели / Янко Димитров, Стефан Рашев, Мая Димитрова ; Под общ. ред. Янко Димитров . - Пловдив : Виденов и син, 2013 . - 126 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 116-126

   ISBN 978-954-8319-66-9 

  

Сист. No: 44787

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 130 -

ЦБ 64069 

Брансън, Ричард

   Методът Virgin : Слушай, учи се , смей се и бъди лидер / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Бистра Георгиева . - София : AMG, 2017 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-85-1 

  

Сист. No: 44815

- 131 -

П/65.012/Г 87АвЦБ 64086

Гроув, Андрю

   Високоефективният мениджмънт / Андрю Гроув ; Прев. Надя Димитрова Баева . - София : Жануа 98, 2017 . - 228 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-376-126-5 

  

Сист. No: 44833

- 132 -

П/658/Д 14ИЦБ 63998

Даков, Иван Симеонов

   Организация на производствени и операционни системи : (организация на производството) / Иван Симеонов Даков . - София : ТУ София, 2014 . - 165 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 160-161

   ISBN 978-619-167-137-3 

  

Сист. No: 44691

- 133 -

П/658/Д 78ДфЦБ 64097

Дончев, Димитър

   Финансов анализ / Димитър Дончев . - София : Софттрейд, 2009 . - 180 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 174-175

   ISBN 978-954-334-086-6 

  

Сист. No: 44847

- 134 -

ЦБ 64087 

Иванов, Петър

   Екипи зад граница : Една история за силата на виртуалните екипи и как те променят света ни / Петър Иванов ; Прев. от нем. Надя Димитрова Баева . - София : ТОП НЮ БУКС, 2017 . - 258 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 258

   ISBN 978-619-90126-7-3 

  

Сист. No: 44834

- 135 -

Арх/334/Л 95Лб, П/334/Л 95ЛбЦБ 64034

Любенов, Любомир Димитров

   Бизнес икономика / Любомир Димитров Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 165 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 164-165

   ISBN * 

  

Сист. No: 44772

- 136 -

П/65.012/М 19ДпЦБ 64051

Максуел, Джон К.

   Петте] 5 -те нива на лидерството : Доказани стъпки за максимално осъществяване на вашия потенциал / Джон К. Максуел ; Прев. Красимира Матева . - София : Анхира, 2017 . - 296 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2929-48-2 

  

Сист. No: 44795

- 137 -

П/657/Н 35РЦБ 64098

Начева, Райна Желева

   Търговско счетоводство / Райна Желева Начева . - София : Дионис, 2001 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8496-34-8 

  

Сист. No: 44849

- 138 -

ЦБІІ 3222 

Нелсън, Дебра Л и др.

   Организационно поведение : Науката, реалният свят и вие / Дебра Л. Нелсън, Джеймс Камбъл Куик ; Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева . - София : Изток - Запад, 2017 . - 853 с. : с ил., табл., сх. ; 28 см

   Библиогр. с. след отделни гл.

   ISBN 978-619-01-0019-5 

  

Сист. No: 44828

- 139 -

П/65.012/П 88иЦБ 64021

Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите  : [Монография] / Мирослава Бонева и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 101 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 94-100

   ISBN 9978-619-7242-24-9 

  

Сист. No: 44715

- 140 -

ЦБ 64078 

Рийд, Джеймс

   Защо точно ти? : 101 въпр., задавани на интервю за работа, от които никога вече няма да се боите / Джеймс Рийд ; Прев. Александра Павлова . - София, 2017

   

  

Сист. No: 44823

- 141 -

ЦБ 64064 

Трендафилов, Димитър Иванов

   Семиотични изследвания на търговската марка : Инструменти, анализи и резултати / Димитър Иванов Трендафилов . - София : Нов Български университет, 2017 . - 320 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 283-300. - Азб. показалец с. 308-316

   ISBN 978-954-535-940-8 

  

Сист. No: 44810

- 142 -

П/658/Ц 74АпЦБ 64128

Цокев, Александър Пенчев и др.

   Приложение на комуникацията в индустрията : Въведение в индустриалните мрежи и индустриалната комуникация, приложението на сензори и изпълнителни механизми / Александър Пенчев Цокев, Стефан Гарабитов . - София : ТУ София, 2016 . - 162 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 160

   ISBN 978-619-167-260-8 

  

Сист. No: 44901

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 143 -

П/621.9/Х 15ПпЦБ 64104

Хаджийски, Петър Иванов и др.

   Програмиране на CNC машини с CAM системи / Петър Иванов Хаджийски, Цветан Петров Калдъшев . - София : ТУ София, 2016 . - 182 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 179-181

   ISBN 978-619-167-231-8 

  

Сист. No: 44878

- 144 -

П/62-52/Х 26ЕтЦБ 64130

Хараланова, Елена Александрова и др.

   Теория на управлението / Елена Александрова Хараланова, Теофана Теодорова Пулева . - София : ТУ София, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-167-265-3 

   Ч. 2 . - 2016 . - 262 с.

   Библиогр. с. 260-261

  

Сист. No: 44903

Кибернетика. Финна механика

- 145 -

П/681.32/А 64сЦБ 64017

Анализ и синтез на механизми с помощта на MSC Adams  : Учебник, ръководство / Венелин Живков и др . - София : ТУ София, 2015 . - xi, 156 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-133-5 

  

Сист. No: 44709

- 146 -

П/681.31/Б 67ПвЦБ 64127

Боровска, Пламенка Иванова и др.

   Високопроизводителни компютърни системи : Ръководство за лабораторни упражнения / Пламенка Иванова Боровска, Десислава Антонова Иванова, Симеон Емилов Цветанов . - София : ТУ София, 2016 . - 77 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN 978-619-167-081-9 

  

Сист. No: 44900

- 147 -

П/681.5/И 21СеЦБ 64115

Иванов, Светослав Цветанов

   Електронни устройства за измерване на неелектрични величини / Светослав Цветанов Иванов . - София : ТУ София, 2017 . - 120 с. : с фиг., черт. и сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 119-120

   ISBN 978-619-167-255-4 

  

Сист. No: 44888

- 148 -

П/681.32/И 22ТгЦБ 64120

Иванова, Татяна

   Глобалната семантична мрежа. Технологии, инструменти, приложения : Учебник по дисциплината "Информационни и интелигентни уеб технологии" / Татяна Иванова . - София : ТУ София, 2015 . - 158 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-172-4 

  

Сист. No: 44893

- 149 -

П/681.5/И 72сЦБ 64117

Интелигентни системи за управление  : Ръководство за лабораторни упражнения / Снежана Тодорова Йорданова и др . - София : ТУ София, 2014 . - 92 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на ТУ-София. Фак. Автоматика; Библиогр. с. 90

   ISBN 978-619-167-097-0 

  

Сист. No: 44890

- 150 -

П/681.5/К 80аЦБ 64009

Комплексна автоматизация на дискретното производство  / Димчо Стоилков Чакърски и др ; Под общ ред. на Иво Кръстев Малаков, Стилиян Николов . - София : ТУ София, 2015 . - 278 с. : със сх., табл., ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-167-153-3 

  

Сист. No: 44702

- 151 -

П/681.32/Н 14ЦБ 64107

Надграждащи DB технологии  : Ръководство: Теоретични концепции и практически упражнения за конвертиране, съхранение и анализа на информация в релативни и нерелативни бази данни / Огнян Наков Наков и др . - София : ТУ София, 2016 . - 167 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 166

   ISBN 978-619-167-205-9 

  

Сист. No: 44880

- 152 -

П/004/Н 18-ОтЦБ 64121

Наков, Огнян Наков и др.

   Технологии за програмиране в Интернет / Огнян Наков Наков, Антония Тодорова Ташева, Надежда Ангелова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2015 . - 196 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на ТУ - София. Фак. по компютърни системи и технологии; Библиогр. с. 194-195

   ISBN 978-619-167-204-2 

  

Сист. No: 44894

- 153 -

П/621/Н 74СрЦБ 64113

Николов, Стилиян Николов

   Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизирани производствени системи / Стилиян Николов Николов . - София : ТУ София, 2015 . - 94 с. : с ил. ; 21 см

   Загл. в изд. каре: Автоматизирани производствени системи

   ISBN 978-619-167-154-0 

  

Сист. No: 44886

- 154 -

П/519.68/П 22пЦБ 64126

Паралелно програмиране  : Ръководство за лабораторни упражнения / Пламенка Иванова Боровска и др . - София : ТУ София, 2016 . - 82 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 81

   ISBN 978-619-167-080-2 

  

Сист. No: 44899

- 155 -

П/621.39/П 36ЕЦБ 64108

Пенчева, Евелина Николова

   Комуникационни мрежи и терминали : Услуги, управление, мениджмънт и еволюция / Евелина Николова Пенчева . - София : ТУ София, 2015 . - 174 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-126-7 

  

Сист. No: 44881

- 156 -

П/621.9/Х 15ПпЦБ 64104

Хаджийски, Петър Иванов и др.

   Програмиране на CNC машини с CAM системи / Петър Иванов Хаджийски, Цветан Петров Калдъшев . - София : ТУ София, 2016 . - 182 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 179-181

   ISBN 978-619-167-231-8 

  

Сист. No: 44878

- 157 -

П/62-52/Х 26ЕтЦБ 64130

Хараланова, Елена Александрова и др.

   Теория на управлението / Елена Александрова Хараланова, Теофана Теодорова Пулева . - София : ТУ София, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-167-265-3 

   Ч. 2 . - 2016 . - 262 с.

   Библиогр. с. 260-261

  

Сист. No: 44903

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 158 -

П/621.38/А 51МмЦБ 64125

Александрова, Мария и др.

   Материалознание в микроелектрониката / Мария Александрова, Георги Христов Добриков, Валентин Христов Видеков . - София : ТУ София, 2016 . - 147 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 142-146

   ISBN 978-619-167-196-0 

  

Сист. No: 44898

Езикознание. Филология. Литература

- 159 -

Арх/004/Б 13Дк, П/004/Б 13ДЦБ 64027

Баева, Десислава Цонева

   Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух : Монография / Десислава Цонева Баева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 243 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 209-224; Списък с фигури; Списък с таблици; Списък на използваните съкращения; Приложения

   ISBN 978-619-207-112-7 

  

Сист. No: 23099

- 160 -

ДИР/886.7/Б 65Лж, ЦБІ 3354 

Борисова, Людмила

   Живот в щрихи : Миниатюри / Людмила Борисова . - [Казанлък] : Палмира, 2017 . - 52 с. : с рис. от автора ; 18 см

   Кн. е с автограф

   ISBN 978-954-9376-44-9 

  

Сист. No: 44680

- 161 -

ЦБ 64088 

Дойнов, Пламен Иванов

   Литература на случаите : От Тютюн до Хайка за вълци : Казуси в лит. поле на НРБ / Пламен Иванов Дойнов . - София : Сиела Норма, 2017 . - 372 с. ; 23 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   Библиогр. с. 363-371 и под линия

   ISBN 978-954-28-2279-0 

  

Сист. No: 44835

- 162 -

П/80/Е 37ЦБ 64101

Езикът - наука и практика  : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова /  Състав. и науч. ред. Павлина Стефанова Стефанова . - София : НБУ, 2014 . - 700 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Изд. на НБУ. Департамент Романистика и германистика. - Библиогр. с. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ., нем., итал., исп. ез.

   ISBN 978-954-535-810-4 

  

Сист. No: 44854

- 163 -

ЦБ 64058 

Каланити, Пол

   И дъхът стана въздух / Пол Каланити ; Прев. Паулина Мичева . - София : СИЕЛА, 2017 . - 196 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2284-4 

  

Сист. No: 44802

- 164 -

П/37/М 24МмЦБ 64092

Мандева, Мариана Гатева

   Методика на обучението по български език и литература в 1. - 4. клас : Начално ограмотяване / Мариана Гатева Мандева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   За авторката: с. 118-119 ; Библиогр. с. 94-96

   ISBN 978-619-208-096-9 

  

Сист. No: 44841

- 165 -

П/808.67/П 32ИуЦБ 64012

Пеев, Ивайло

   Учебно помагало по български език за академични цели / Ивайло Пеев . - София : ТУ София, 2016 . - 110 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-238-7 

  

Сист. No: 44704

- 166 -

ЦБ 64081 

Фалачи, Ориана

   Гневът и гордостта / Ориана Фалачи . - София : Сиела Норма, 2017 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2278-3 

  

Сист. No: 44827

История. География. Биографии. Археология

- 167 -

ЦБ 64076 

Акьол, Чийдем

   Реджеп Таип Ердоган : Биография / Чийдем Акьол . - София : Сиела Норма, 2017 . - 379 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 365-374; Речник с. 375-378

   ISBN 978-954-28-2341-4 

  

Сист. No: 44822

- 168 -

ЦБ 64095 

Историкии  /  Гл. ред. Иван Йорданов . - В. Търново : Фабер, - 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-00-0564-3 

   Т. 9 . - 2016 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 44844

- 169 -

ЦБ 64028

Лебикян, Тавит Хачик

   Кината на Русе / Тавит Хачик Лебикян . - Русе : Gaiana book & art studio, 2017 . - 71 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф

   ISBN 978-619-7354-20-1 

  

Сист. No: 44737

- 170 -

ДИР/7/С 52Д 

Сотиров, Димитър Кирилов

   Гена Димитрова от А до Я / Димитър Кирилов Сотиров . - 2. изд. . - София : Турандот, 2016 . - 344 с. : с ил. ; 23 Х 23 см

   

   ISBN 978-619-90699-0-5 

  

Сист. No: 44672

- 171 -

ЦБ 64082 

Хаков, Дженгис М.

   История на съвременна Турция / Дженгис М. Хаков . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2017 . - 353 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 343-353

   ISBN 978-954-28-2292-9 

  

Сист. No: 44829

- 172 -

П/94/Ц 34ПпЦБ 62551

Цветков, Пламен Симеонов

   Под сянката на Сталин и Хитлер : Втората световна война и съдбата на европейските народи, 1939-1941 г. / Пламен Симеонов Цветков . - София : Нов Български университет, 2014 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-848-7 

   Т. 2. Европейската демокрация пред унищожение . - 2015 . - 663 с.

   Съдържание на англ. ез.

  

Сист. No: 44805

- 173 -

П/94/Ц 34ПпЦБ 62551

Цветков, Пламен Симеонов

   Под сянката на Сталин и Хитлер : Втората световна война и съдбата на европейските народи, 1939-1941 г. / Пламен Симеонов Цветков . - София : Нов Български университет, 2014 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-869-2 

   Т. 3. Подялбата на Европа . - 2015 . - 693 с.

   Съдържание на англ. ез.

  

Сист. No: 44806

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 174 -

ЦБ 64028

Лебикян, Тавит Хачик

   Кината на Русе / Тавит Хачик Лебикян . - Русе : Gaiana book & art studio, 2017 . - 71 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф

   ISBN 978-619-7354-20-1 

  

Сист. No: 44737

- 175 -

ЦБ 64093 

Мелнишка, Мариана Христова

   Къщите говорят / Мариана Христова Мелнишка ; Снимки Александър Найденов Геров . - София : НБУ, 2016 . - 335 с. : с цв. снимки ; 24 см

   Библиогр. с. 326-329 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-535-942-2 

  

Сист. No: 44842

- 176 -

ЦБІІ 3223 

Няголова, Елка и др.

   Пленникът на светлината / Елка Няголова, Валери Пощаров . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 128 с. : с цв. снимки и ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-21-0924-2 

  

Сист. No: 44845

- 177 -

ДИР/7/С 52Д 

Сотиров, Димитър Кирилов

   Гена Димитрова от А до Я / Димитър Кирилов Сотиров . - 2. изд. . - София : Турандот, 2016 . - 344 с. : с ил. ; 23 Х 23 см

   

   ISBN 978-619-90699-0-5 

  

Сист. No: 44672

Компютри. Програмни продукти

- 178 -

П/004/P 93ЦБ 64022

   

Proceedings of the 15th International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech' 14, Ruse, Bulgaria, June 27-28, 2014 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - New York : Association for computing machinery, 2014 . - 471 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; V. 883)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   http://www.compsystech.org 

   ISBN 978-1-4503-2753-4 

  

Сист. No: 44716

- 179 -

П/004/P 93ЦБ 64023

   

Proceedings of the 16th International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech' 15, Dublin, Ireland, June 25-26, 2015 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - New York : Association for computing machinery, 2015 . - 393 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; V. 1008)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   http://www.compsystech.org 

   ISBN 978-1-4503- 3357-3 

  

Сист. No: 44717

- 180 -

П/621.39/А 93ИрЦБ 64006

Атанасов, Ивайло Иванов и др.

   Ръководство за упражнения по информационни технологии в телекомуникациите / Ивайло Иванов Атанасов, Евелина Николова Пенчева . - 4. стереотип. на 3. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2011 . - 99 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 99

   ISBN 978-954-438-908-6 

  

Сист. No: 44699

- 181 -

Арх/004/Б 13Дк, П/004/Б 13ДЦБ 64027

Баева, Десислава Цонева

   Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух : Монография / Десислава Цонева Баева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 243 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 209-224; Списък с фигури; Списък с таблици; Списък на използваните съкращения; Приложения

   ISBN 978-619-207-112-7 

  

Сист. No: 23099

- 182 -

П/004/Б 26КЦБ 64048

Баркър, Кори

   Photoshop : Задкулисни трикове на дизайнери / Кори Баркър . - София : Алекс Софт, 2017 . - 355 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-656-333-0 

  

Сист. No: 44793

- 183 -

П/681.31/Б 67ПвЦБ 64127

Боровска, Пламенка Иванова и др.

   Високопроизводителни компютърни системи : Ръководство за лабораторни упражнения / Пламенка Иванова Боровска, Десислава Антонова Иванова, Симеон Емилов Цветанов . - София : ТУ София, 2016 . - 77 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN 978-619-167-081-9 

  

Сист. No: 44900

- 184 -

П/004/К 78ДаЦБ 64049

Колисниченко, Денис Николаевич

   Адаптивен уеб дизайн с Bootstrap / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. Влади Владев . - София : Асеневци, 2017 . - 183 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-17-5 

  

Сист. No: 44792

- 185 -

П/681.32/К 94ЦБ 64094

Куцаров, Стефан

   Юесби] USB / Стефан Куцаров . - София : Аскони-Издат, 2016 . - 273 с. : с табл., фиг.,сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 271-273

   ISBN 978-954-535-927-9 

  

Сист. No: 44843

- 186 -

П/681.32/Н 14ЦБ 64107

Надграждащи DB технологии  : Ръководство: Теоретични концепции и практически упражнения за конвертиране, съхранение и анализа на информация в релативни и нерелативни бази данни / Огнян Наков Наков и др . - София : ТУ София, 2016 . - 167 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 166

   ISBN 978-619-167-205-9 

  

Сист. No: 44880

- 187 -

П/004/Н 18-ОтЦБ 64121

Наков, Огнян Наков и др.

   Технологии за програмиране в Интернет / Огнян Наков Наков, Антония Тодорова Ташева, Надежда Ангелова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2015 . - 196 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на ТУ - София. Фак. по компютърни системи и технологии; Библиогр. с. 194-195

   ISBN 978-619-167-204-2 

  

Сист. No: 44894

- 188 -

П/621/Н 74СрЦБ 64113

Николов, Стилиян Николов

   Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизирани производствени системи / Стилиян Николов Николов . - София : ТУ София, 2015 . - 94 с. : с ил. ; 21 см

   Загл. в изд. каре: Автоматизирани производствени системи

   ISBN 978-619-167-154-0 

  

Сист. No: 44886

- 189 -

П/004/О-33БсЦБ 64054

Овърленд, Брайън

   Си] C++ на разбираем език / Брайън Овърленд . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2003 . - 478 с. : с ил., сх. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-060-Х :10

   ISBN 978-954-656-060-5 :13

  

Сист. No: 44798

- 190 -

П/004/П 13ПЦБ 64010

Павлова, Петя Емилова

   Основи на компютърната графика : Учебник / Петя Емилова Павлова . - София : ТУ София, 2016 . - 140 с. : с фиг., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 140; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-167-257-8 

  

Сист. No: 44703

- 191 -

П/519.68/П 22пЦБ 64126

Паралелно програмиране  : Ръководство за лабораторни упражнения / Пламенка Иванова Боровска и др . - София : ТУ София, 2016 . - 82 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 81

   ISBN 978-619-167-080-2 

  

Сист. No: 44899

- 192 -

П/621.39/П 36ЕиЦБ 64000

Пенчева, Евелина и др.

   Информационни технологии в телекомуникациите / Евелина Пенчева, Ивайло Атанасов . - [3. прераб. изд.] . - София : ТУ София, 2015 . - 247 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-157-1 

  

Сист. No: 44693

- 193 -

П/621.39/П 36ЕЦБ 64108

Пенчева, Евелина Николова

   Комуникационни мрежи и терминали : Услуги, управление, мениджмънт и еволюция / Евелина Николова Пенчева . - София : ТУ София, 2015 . - 174 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-167-126-7 

  

Сист. No: 44881

- 194 -

П/621.83/С 82КрЦБ 64123

Стоичков, Костадин Кирилов и др.

   Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи и механизми с приложение на KISSsoft / Костадин Кирилов Стоичков, Ивайло Иванов Милев, Константин Христов Камберов . - София : ТУ София, 2015 . - 110 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 109

   ISBN 978-619-167-206-6 

  

Сист. No: 44896

- 195 -

П/621.9/Х 15ПпЦБ 64104

Хаджийски, Петър Иванов и др.

   Програмиране на CNC машини с CAM системи / Петър Иванов Хаджийски, Цветан Петров Калдъшев . - София : ТУ София, 2016 . - 182 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 179-181

   ISBN 978-619-167-231-8 

  

Сист. No: 44878

- 196 -

ЦБ 63480 

Хелмке, Матю

   Ubuntu без тайни / Матю Хелмке . - София : Алекс Софт, - 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-656-314-9 :13

   ISBN 954-656-315-5 :10

   Т. 2 /  С участието на  Ендрю Хъдсън, Пол Хъдсън . - 2015 . - 398 с.

   

  

Сист. No: 44789

- 197 -

П/658/Ц 74АпЦБ 64128

Цокев, Александър Пенчев и др.

   Приложение на комуникацията в индустрията : Въведение в индустриалните мрежи и индустриалната комуникация, приложението на сензори и изпълнителни механизми / Александър Пенчев Цокев, Стефан Гарабитов . - София : ТУ София, 2016 . - 162 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 160

   ISBN 978-619-167-260-8 

  

Сист. No: 44901

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 198 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2017 . - 30 cm

   ISSN 2192-0109; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN * 

   [B.] 1 . - 2017 . - 96 p.

   

  

Сист. No: 44714

- 199 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2017 . - 30 cm

   ISSN 2192-0109; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN * 

   [B.] 2 . - 2017 . - 124 p.

   

  

Сист. No: 44941

- 200 -

П/378/P 93ЦБ 64024

Proceedings of the international conference on e-learning  : E-Learning' 15, Berlin, Germany, 11-12 September, 2015 /  Ed. Pino Caballero-Gil, Angel Smrikarov, Tzvetomir Vasilev, Candelaria Hernandez-Goya, Stoyanka R. Smrikarova, Yksel Aliev . - Berlin : University of Applied Sciences, 2015 . - 298 p. ; 21 cm . -  (EUROPEAN THEMATIC NETWORK. Future education and training in computing: How)

   ISSN 2367-6698; Bibliogr. after each chapter
   http://www.elearning-conf.eu/ 

   ISBN * 

  

Сист. No: 44718

- 201 -

Ч2/372.41/Г 37Сч 

Георгиева, Соня Георгиева и др.

   Четало А-Й : Помагало за педагози и ученици / Соня Георгиева Георгиева, Мая Тодорова . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 100 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-337-299-7 

  

Сист. No: 44765

- 202 -

Ч2/372.41/Г 37Сч 

Георгиева, Соня Георгиева и др.

   Четало К-У : Помагало за педагози и ученици / Соня Георгиева Георгиева, Мая Тодорова . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 106 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-337-299-7 

  

Сист. No: 44766

- 203 -

Ч2/372.41/Г 37Сч 

Георгиева, Соня Георгиева и др.

   Четало Ф-Я : Помагало за педагози и ученици / Соня Георгиева Георгиева, Мая Тодорова . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 95 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-337-299-7 

  

Сист. No: 44767

- 204 -

Ч2/372.46/Г 37Сд 

Георгиева, Соня Георгиева и др.

   Думите : Визуализирано помагало за педагози и ученици / Соня Георгиева Георгиева, Мая Тодорова . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 68 с. : с ил. ; 29 см + CD

   

   ISBN 978-954-337-297-3 

  

Сист. No: 44768

- 205 -

Ч2/372.46/Г 37Сч 

Георгиева, Соня Георгиева и др.

   Части на речта : Визуализирано помагало за педагози и ученици / Соня Георгиева Георгиева, Мая Тодорова . - Русе : Авангард принт, 2016 . - 43 с. : с ил. ; 29 см + CD

   

   ISBN 978-954-337-296-6 

  

Сист. No: 44769

- 206 -

Ч2/372.47/Г 37Сг 

Георгиева, Соня Георгиева и др.

   Геометрични фигури : Визуализирано помагало за педагози и ученици / Соня Георгиева Георгиева, Мая Тодорова . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 60 с. : с ил. (някои цв.) ; 23 см + 1 оптичен диск

   

   ISBN 978-954-337-270-6 

  

Сист. No: 44770

- 207 -

Арх/37/М 84Ат, П/37/М 84Ат, Ч2/372.879.6/М 84АтЦБ 64033

Момчилова, Антоанета Иванова

   Теория и методика на физическото възпитание и спорта : Учебник за студенти от Русенски университет "Ангел Кънчев": специалности "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Начална училищна педагогика и чужд език" / Антоанета Иванова Момчилова . - 2. прераб. изд. . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при Русенски университет "Ангел Кънчев) . - 229 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 216; Прил.

   ISBN 978-619-207-101-1 

  

Сист. No: 44771

- 208 -

П/37/М 87Мт, Ч2/371/М 87МтЦБ 64067

Монтесори, Мария

   Тайната на детството / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - София : Асеневци, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8898-003-3 

  

Сист. No: 44813

- 209 -

Арх/37/П 47Пи, П/37/П 47Пи, Ч2/37.01/П 47ПиЦБ 64037

Петров, Петър Райков и др.

   Иновационни образователни технологии и интерактивни методи на обучение : Теоретични и приложни аспекти / Петър Райков Петров, Петър Диков Петров . - София : Авангард Прима, 2017 . - 135 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 134-135; Примерни теми за реферати и дипломни работи

   ISBN 978-619-160-762-4 

  

Сист. No: 44775

- 210 -

Ч2/371/П 57Мш 

Плас, Мари-Елен

   Шестдесет] 60 занимания с моето бебе по системата Монтесори / Мари-Елен Плас . - София : Колибри, 2017 . - 184 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-986-7 

  

Сист. No: 44836

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 211 -

BRIE/355/359/D 56H 

Dijkstra, Hylke

   International organizations and military affairs / Hylke Dijkstra ; Series Ed. Thomas G. Weiss, Rorden Wilkinson . - New York : Routledge, 2017 . - 227 p. ; 22 cm . -  (Global Institutions)

   Index; Routledge Global institutions Series

   ISBN 978-1-138-06509-3 

  

Сист. No: 44931

- 212 -

ЦБ 64068 

Григоров, Пламен и др.

   Специалните служби: Тайните господари на човечеството / Пламен Григоров, Росица Тодорова . - София : Распер, 2017 . - 299 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-345-116-6 

  

Сист. No: 44814

- 213 -

ЦБ 64073 

Иванов, Иван Тодоров

   Българското военно разузнаване през Втората световна война / Иван Тодоров Иванов . - София : Рива, 2016 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-559-2 

  

Сист. No: 44819

- 214 -

ЦБ 64090 

Христов, Павел генерал

   Престъпленията на ген. Радко Димитров / Павел Христов ; Състав. Цочо Василев Билярски . - София : Анико, 2017 . - 288 с. ; 22 см . -  (Сите българи заедно)

   

   ISBN 978-954-8247-24-5 

  

Сист. No: 44837

- 215 -

ЦБ 64042 

Цанкова-Ганчева, Даниела

   Военната униформа в България 1878-2004 / Даниела Цанкова-Ганчева . - София : Национален военноисторически музей, 2012 . - 359 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 344-358

   ISBN 978-619-7039-01-6 

  

Сист. No: 44786

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 216 -

Ч5/349/П 84р 

   

Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила  /  Подбрали и прев. от англ. Красимира Средкова . - София : Сиби, 1998 . - 30 см . -  (Phare - Consensus programme)

   Изд. на Европ. комисия; Парал. текст на англ. ез; Сборникът е в изпълнение на проект ZZ-9505-01-34-003 - Програма ФАР-Консенсус

   ISBN 954-730-002-4 

   Т. 1 . - 1998 . - 180 с.

   

  

Сист. No: 44751

- 217 -

Ч5/349/П 84р 

   

Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила  /  Подбрали и прев. от англ. Красимира Средкова . - София : Сиби, 1998 . - 30 см . -  (Phare - Consensus programme)

   Изд. на Европ. комисия; Парал. текст на англ. ез; Сборникът е в изпълнение на проект ZZ-9505-01-34-003 - Програма ФАР-Консенсус

   ISBN 954-730-003-2 

   Т. 2 . - 1998 . - 206 с.

   

  

Сист. No: 44752

- 218 -

Ч5/349/П 84р 

   

Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила  /  Подбрали и прев. от англ. Красимира Средкова . - София : Сиби, 1998 . - 30 см . -  (Phare - Consensus programme)

   Изд. на Европ. комисия; Парал. текст на англ. ез; Сборникът е в изпълнение на проект ZZ-9505-01-34-003 - Програма ФАР-Консенсус

   ISBN 954-730-004-0 

   Т. 3 . - 1998 . - 282 с.

   

  

Сист. No: 44753

- 219 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2017 година  : Книга-годишник; Държ. общ. осигуряване ; Доп. социално осигуряване; Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : ИК Труд и право, 2017 . - 22 см

   Книгата е с ISSN 1312-9562; Изданието отразява състоянието на законодателството към 13 април 2017 г.

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 44839

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 220 -

П/532/А 75ИпЦБ 64014

Антонов, Иван Славейков

   Приложна механика на флуидите / Иван Славейков Антонов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ТУ София, 2016 . - 311 с. : с ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-167-230-1 

  

Сист. No: 44706

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

- 221 -

П/621.38/В 20ИяЦБ 63993

Ванков, Иван Данаилов и др.

   Ядрена електроника / Иван Данаилов Ванков, Митьо Георгиев Митев . - София : ТУ София, 2012 . - 214 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 207-209

   ISBN 978-954-438-940-4 

  

Сист. No: 44686

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 222 -

С5/34/R 35 

Regelverksamling for petroleumsvirksomheten  . - S. L. : Norwegian Petroleum Directorate, 1990 . - 30 cm

   The edition is bilingual

   ISBN 82-7257-322-8 

   B. 2. Acts, regulations and provisions for the petroleum activity . - 1990 . - 969 p.

   

  

Сист. No: 44757


 Индекс по АВТОРИ

Aliev, Yksel 200 
Caballero-Gil, Pino 200 
Dijkstra, Hylke 21 211 
Gerasimov, Krum 100 
Hernandez-Goya, Candelaria 200 
Janic, Milan 124 
Kelly, Dorothy 198 199 
Kohler, Jurgen 198 199 
Matei, Liviu 198 199 
Nokkala, Terhi 198 199 
Rachev, Boris 178 179 
Smrikarov, Angel 178 179 200 
Smrikarova, Stoyanka R. 200 
Stoev, Lachezar Zhivkov 97 98 
Teodorovic, Dusan 124 
Trankova, Dimana 1 
Vasilev, Tzvetomir 200 
Weiss, Thomas G. 21 211 
Wilkinson, Rorden 21 211 
Аврамова, Татяна 91 
Азимов, Айзък 7 
Акьол, Чийдем 24 167 
Александрова, Мария 112 158 
Александрова-Пандиева, Мария 112 158 
Ангелов, А. С. 25 
Ангелов, Симеон 45 75 
Ангелова, Надежда 151 152 186 187 
Андреева, Людмила 9 16 52 
Андреева, Людмила Маринова 138 
Антонов, Иван Славейков 88 220 
Арабаджийски, Николай 26 
Арнаудов, Константин Симеонов 89 
Арнаудов, Румен Иванов 106 
Асенова, Даниела 53 219 
Атанасов, Ивайло 118 192 
Атанасов, Ивайло Иванов 113 180 
Баева, Десислава Цонева 159 181 
Баева, Надя Димитрова 68 131 134 
Балабанов, Георги Райчев 116 
Балова, Татяна 19 
Банчев, Петър 66 
Баркър, Кори 182 
Билярски, Цочо Василев 214 
Бойчева, Силвия 86 101 
Бонева, Мирослава 139 
Борисова, Людмила 160 
Боровска, Пламенка Иванова 82 146 154 183 191 
Боршуков, Георги Енев 6 
Брансън, Ричард 130 
Ванков, Иван Данаилов 114 221 
Василева, Веселина 2 
Венков, Георги Пенчев 67 81 
Видеков, Валентин Христов 112 158 
Витлиемов, Павел 139 
Владев, Влади 184 
Владикин, Любомир 30 
Вълков, Камен 106 
Гайзелбергер, Хайнрих 31 
Ганев, Ивайло 102 
Ганчева, Веска Стефанова 82 154 191 
Гарабитов, Стефан 142 145 197 
Генов, Юлиян Асенов 89 
Георгиев, Методи Г. 149 
Георгиева, Бистра 130 
Георгиева, Деспина 92 
Георгиева, Соня Георгиева 201 202 203 204 205 206 
Герасимова, Ани 79 
Гергова, Захаринка 107 
Гергова, М. 55 
Германов, Владимир 7 
Геров, Александър Найденов 175 
Горчева, Таня Веселинова 32 
Градинарова, Таня Панайотова 33 
Григоров, Александър Данчев 103 
Григоров, Божидар Бориславов 121 
Григоров, Григор 34 
Григоров, Пламен 35 212 
Гроув, Андрю 68 131 
Давидков, Т. 55 
Даков, Иван Симеонов 132 
Данаилов, Данаил 69 70 
Данчева, А. 55 
Дачев, Лъчезар Иванов 30 
Денизов, Боян 79 
Димитров, Любомир 150 
Димитров, Петьо Дочев 151 186 
Димитров, Стамен Станимиров 125 126 
Димитров, Янко 129 
Димитрова, Д. 55 
Димитрова, Мая 129 
Димитрова, Ралица Валериева 42 
Димов, Тони 36 
Дипчикова, Александра Николаева 5 
Добриков, Георги Христов 112 158 
Дойнов, Пламен Иванов 161 
Дончев, Димитър 71 133 
Дочев, Иво 106 
Драганов, Михаил Стоянов 72 
Дронзина, Татяна 8 37 
Дунчев, Гено Кръстев 89 
Дурчева, Мариана Иванова 83 84 
Желева, В. 55 
Живков, Венелин 145 
Зимбардо, Филип 9 
Иванов, Георги Стефанов 56 
Иванов, Иван Тодоров 213 
Иванов, Петър 134 
Иванов, Светослав Цветанов 115 147 
Иванова, Десислава Антонова 82 146 154 183 191 
Иванова, Мая Тодорова 201 202 203 204 205 206 
Иванова, Татяна 148 
Илиева, Даниела 79 
Илкова, А. 55 
Йорданов, Галин 12 
Йорданов, Иван 168 
Йорданов, Йордан Велинов 67 81 
Йорданова, Даниела 79 
Йорданова, Е. 55 
Йорданова, Лидия Тоткова 108 
Йорданова, Снежана Тодорова 149 
Кавгаджийска, С. 55 
Каланити, Пол 163 
Калдъшев, Цветан Петров 143 156 195 
Камберов, Константин Христов 120 194 
Канушев, Мартин Стефанов 38 
Каракашева, Лилия Вълчева 73 
Касърова, Мария 53 219 
Кателиев, С. 55 
Кашъмова, Катя 53 219 
Киселова, Наталия 39 
Колев, М. 55 
Колев, Тенчо 10 41 
Колисниченко, Денис Николаевич 184 
Кочев, Лъчезар 145 
Куик, Джеймс Камбъл 138 
Куцаров, Стефан 185 
Кънева, Невяна Славчева 42 
Късев, Кирил Маринов 116 
Лебикян, Тавит Хачик 169 174 
Ленин, Владимир Илич 11 43 
Льобон, Густав 12 
Любенов, Любомир Димитров 74 135 
Маджарски, Емил Младенов 127 
Македонски, Александър Иванов 109 
Максуел, Джон К. 136 
Малаков, Иво Кръстев 150 
Малакова, Снежана 53 219 
Мандева, Мариана Гатева 164 
Маринов, Петър 44 
Маринов, Петър Василев 151 186 
Матева, Красимира 136 
Мелнишка, Мариана Христова 175 
Меразчиев, Даниел Георгиев 149 
Милев, Ивайло Иванов 120 194 
Минков, Дориан Асенов 87 
Мирчев, Сеферин Тодоров 116 
Митев, Митьо Георгиев 114 221 
Мичева, Паулина 163 
Младенов, Георги Драгиев 127 
Младенов, Милети 76 
Момчилова, Антоанета Иванова 207 
Монбриал, Тиери дьо 45 75 
Монтесори, Мария 13 14 208 
Наков, Огнян Наков 151 152 186 187 
Начева, Райна Желева 137 
Неделчев, Красимир Иванов 126 
Неделчева, Стефка Иванова 104 110 
Недялков, Антон Недялков 139 
Нелсън, Дебра Л. 138 
Нешков, Тодор 150 
Николов, Емил 4 
Николов, Николай 145 
Николов, Стилиян 150 
Николов, Стилиян Николов 99 153 188 
Николова, Г. 55 
Николова, Нина Георгиева 4 
Нотов, Петко Петров 105 
Няголова, Елка 176 
Овърленд, Брайън 189 
Павлова, Александра 140 
Павлова, Петя Емилова 190 
Паласиос, Рафаел 7 
Панайотов, Димитър Александров 78 
Панайотов, Филип Ламбев 6 
Пандиев, Ивайло Миланов 117 
Пеев, Ивайло 165 
Пеева, Кети Георгиева 83 84 
Пенчев, Георги 46 
Пенчева, Евелина 118 192 
Пенчева, Евелина Николова 113 155 180 193 
Петков, Александър 139 
Петков, Бисер 53 219 
Петров, Васил 47 
Петров, Петър Диков 209 
Петров, Петър Райков 209 
Плас, Мари-Елен 210 
Пощаров, Валери 176 
Пулева, Теофана Теодорова 144 157 
Пулова, Юлия 93 
Райчев, Явор 8 37 
Рачев, Лъчезар 2 
Рашев, Стефан 129 
Рийд, Джеймс 140 
Рикардс, Джеймс 76 
Рипли, Естер 40 
Романцева, Елизавета 15 
Салиев, Дурхан 127 
Скарлатов, Николай Христов 51 
Скинър, Б. Ф. 16 52 
Славчев, Светослав Стойчев 128 
Славчев, Янко Цветанов 122 123 
Сотиров, Димитър Кирилов 170 177 
Средкова, Красимира 48 49 50 216 217 218 
Ставру, Стоян 54 94 95 
Станев, Рад 105 
Стефанов, Георги 56 
Стефанова, Павлина Стефанова 162 
Стиглиц, Джоузеф 77 
Стоев, Лъчезар Живков 119 
Стоилов, Валери Малинов 128 
Стоилов, Димо Г. 111 
Стоичков, Костадин Кирилов 120 194 
Стоянов, П. 55 
Стоянов, Росен К. 57 
Стоянов, Росен Костадинов 58 
Стоянова, Яна 145 
Сьоренсен, Йойстайн 59 
Ташева, Антония Тодорова 152 187 
Тимева, Таня 96 
Тодоров, Крум Цолов 103 
Тодоров, Орлин 17 
Тодорова, Велина 60 
Тодорова, Мая 201 202 203 204 205 206 
Тодорова, Росица 35 212 
Топузов, Димитър 60 
Торопова, А. В. 92 
Тотоманова, Антоанета Иванова 5 
Трендафилов, Димитър Иванов 141 
Трендафилов, Иван Димитров 85 
Трънкова, Димана 3 
Фалачи, Ориана 18 61 166 
Филипова, Надя Димитрова 62 
Филипович, С. 55 
Хаджиева, Ваня 80 
Хаджийски, Петър Иванов 143 156 195 
Хакимов, Александър 19 
Хаков, Дженгис М. 63 171 
Хараланова, Елена Александрова 144 157 
Хелмке, Матю 196 
Хинкова, Соня 64 
Христов, Павел 214 
Хъдсън, Ендрю 196 
Хъдсън, Пол 196 
Цанкова-Ганчева, Даниела 215 
Цветанов, Симеон Емилов 82 146 154 183 191 
Цветков, Пламен Симеонов 172 173 
Цокев, Александър Пенчев 142 197 
Цонев, С. 55 
Чакърски, Димчо Стоилков 150 
Ченг, Тереза 20 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 13 14 208 
Шелудко, Игор 139 
Щерев, Атанас Д. 96 
Щреек, Волфганг 65 
Якимова, Е. 55 
Янев, Кирил И. 111 
Янева, Анелия Великова 20 
Янков, Владимир Георгиев 149 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

International organizations and military affairs 21 211 
Journal of the European higher education area 198 199 
Maschinenkunde 97 98 
Photoshop 182 
Proceedings international scientific symposium "Еlectricalal power engineering 2016" 100 
Proceedings of the 15th International Conference on Computer systems and technologies 178 
Proceedings of the 16th International Conference on Computer systems and technologies 179 
Proceedings of the international conference on e-learning 200 
Regelverksamling for petroleumsvirksomheten 22 222 
Short stories about good deeds 1 
Transportation engineering 124 
Ubuntu без тайни 196 
Water Act 1989 23 90 
Адаптивен уеб дизайн с Bootstrap 184 
Административното производство в Чехословакия, Унгария и Полша 25 
Анализ и синтез на механизми с помощта на MSC Adams 145 
Аналитична геометрия 85 
Аналогова схемотехника 117 
Бизнес икономика 74 135 
БРИКС 51 
България - едно десетилетие в ЕС 69 
България и Сирия в "Ерата Асад" 62 
Българското военно разузнаване през Втората световна война 213 
Бюлетин за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 06 ноември 2016 г. и 13 ноември 2016 г. 27 28 
Бюлетин за резултатите от произведения национален референдум на 6 ноември 2016 29 
Вагони 128 
Високоефективният мениджмънт 68 131 
Високопроизводителни компютърни системи 146 183 
Военната униформа в България 1878-2004 215 
Вредители по памука - неприятели, болести и плевели 129 
Гена Димитрова от А до Я 170 177 
Геометрични фигури 206 
Глобалната семантична мрежа. Технологии, инструменти, приложения 148 
Гневът и гордостта 18 61 166 
Големият регрес 31 
Гражданско изпълнително производство 33 
Думите 204 
Държавата и революцията 11 43 
Еволюцията на съзнанието 19 
Еврото : Как една обща валута застрашава бъдещето на Европа 77 
Езикът - наука и практика 162 
Екипи зад граница 134 
Електрически апарати 107 
Електронни устройства за измерване на неелектрични величини 115 147 
Електрофизични технологични процеси 109 
Ефектът Луцифер 9 
Жените в "Ислямска държава" 8 37 
Живот в щрихи 160 
Защо точно ти? 140 
И дъхът стана въздух 163 
Измервания в комуникациите 106 
Има живот след смъртта 20 
Иновационни образователни технологии и интерактивни методи на обучение 209 
Интелигентни системи за управление 149 
Интровертът в екстравертния свят 15 
Информационни технологии в телекомуникациите 118 192 
Историкии 168 
Историческа социология на наказателните политики в България : В 3 т. 38 
История на съвременна Турция 63 171 
Каталог на изданията 2 
Кината на Русе 169 174 
Книгата за социологията 40 
Комплексна автоматизация на дискретното производство 150 
Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух 159 181 
Комуникационна демокрация 57 
Комуникационни мрежи и терминали 155 193 
Конструиране на комуникационна апаратура 108 
Контролинг концепция 80 
Кратки разкази за добри дела 3 
Кръгло шлифоване на детайли с ниска стабилност 119 
Купено време 65 
Къщите говорят 175 
Лекарската грешка : гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, гражданска колегия 94 
Литература на случаите : От Тютюн до Хайка за вълци 161 
Маркетинг 66 
Математически модели в икономиката 67 81 
Материалознание в микроелектрониката 112 158 
Международен бизнес 73 
Международни пазари 32 
Методика на обучението по български език и литература в 1. - 4. клас 164 
Методология за разработване на научни статии 4 
Методът Virgin 130 
Механика. Модул 2. Съпротивление на материалите 89 
Мозъчните тръстове 45 75 
Надграждащи DB технологии 151 186 
Несъстоятелност 34 
Общият административен акт 47 
Организационно поведение 138 
Организация на производствени и операционни системи 132 
Организация на публичната администрация в Република България 26 
Основи на компютърната графика 190 
Основи на публичната администрация 42 
Основи на търговското право 56 
Основи на физиологията на човека 91 
От фашизма до ислямизма 59 
Отвъд свободата и достойнството 16 52 
Оценка на въздействието на регулирането 36 
Палиативни сестрински грижи 92 
Паралелно програмиране 82 154 191 
Петте] 5 -те нива на лидерството 136 
Пленникът на светлината 176 
Под сянката на Сталин и Хитлер 172 173 
Подемно-транспортна техника I 121 
Подемно-транспортна техника и логистика 123 
Политически комуникационни практики 58 
Политически права на българските граждани 39 
Правната природа на библейската монархия. Опит за установяване престолонаследните системи в древния Рим 30 
Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила 48 49 50 216 217 218 
Практикум по анатомия и физиология 93 
Престъпленията на ген. Радко Димитров 214 
Преходни процеси в електроенергийните системи 105 
Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите 139 
Приложение на комуникацията в индустрията 142 197 
Приложна механика на флуидите 88 220 
Принципи на българското екологично право 46 
Програмиране на CNC машини с CAM системи 143 156 195 
Промишлена топлоенергетика 103 
Психология на тълпите 12 
Пътеводител в Библията 7 
Пътят към разрухата 76 
Разбиране и интерпретация в психоанализата 17 
Реджеп Таип Ердоган 24 167 
Режими на електроенергийни системи 111 
Ръководство за курсова работа по теория на автомобила 125 
Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи и механизми с приложение на KISSsoft 120 194 
Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизирани производствени системи 99 153 188 
Ръководство за лабораторни упражнения по Моделиране и анализ на трафика и превозите 127 
Ръководство за лабораторни упражнения по подемно-транспортна техника и логистика 122 
Ръководство за лабораторни упражнения по режими на електроенергийните системи 104 110 
Ръководство за лабораторни упражнения по системи за контрол и управление на автомобила 126 
Ръководство за лабораторни упражнения по физика 87 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 84 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 2 83 
Ръководство за упражнения по дисциплината Маркетингови изследвания 72 
Ръководство за упражнения по информационни технологии в телекомуникациите 113 180 
Сборник с тестове по акушерство и гинекология за подготовка по специалност 7.5.2. Акушерка 96 
Семейно и наследствено право 60 
Семиотични изследвания на търговската марка 141 
Си] C++ на разбираем език 189 
Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти 86 101 
Социално осигуряване 2017 година 53 219 
Специалните служби: Тайните господари на човечеството 35 212 
Статистически справочник 2017 55 
Стратегически визии 78 
Тайната на детството 13 14 208 
Теория и методика на физическото възпитание и спорта 207 
Теория на телетрафика 116 
Теория на управлението 144 157 
Тероризмът : абстракции и реалности 44 
Технологии за програмиране в Интернет 152 187 
Топлотехнически измервания и уреди 102 
Търговско счетоводство 137 
Универсална десетична класификация: UDCC Publication №099, UDC Consortium - Licence №PL 2016/01 5 
Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда 79 
Учебно помагало по български език за академични цели 165 
Финансов анализ 71 133 
Формирането на двуполюсния свят 64 
Християнските ценности като правообразуващ фактор 10 41 
Христоматия по история на българската журналистика 6 
Части на речта 205 
Четало А-Й 201 
Четало К-У 202 
Четало Ф-Я 203 
Четвъртата индустриална революция 70 
Човешкото тяло - между въплътеността и конвенцията 54 95 
Шестдесет] 60 занимания с моето бебе по системата Монтесори 210 
Юесби] USB 185 
Ядрена електроника 114 221 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на машиностроителното производство 99 153 188 
Автомобили - теория 125 
Авторитарни режими 59 
Административни органи 26 
Административно право 25 
Американска литература - романи 163 
Анатомия 93 
Бази данни - учебници за ВУЗ 151 186 
Биографии 24 162 167 176 214 
Биографии на български творци, исторически личности ... 170 177 
България - история 213 
България - статистически данни 55 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 160 
Български език - граматика 165 204 205 
Висша математика за икономисти 83 84 
Висше образование - качество 198 199 
Водно стопанство. Приложна хидрология. Вмешателство на човека в хидрологическите условия 23 90 
Военни съюзи и блокове 21 211 
Военно дело 21 211 215 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 129 
Външна търговия 73 
Геометрия - аналитична 85 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 33 
Групи - динамика, отношения в групата, ръководство 134 
Държавно управление - форми 30 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 69 
Еднофамилни сгради 175 
Езикознание - сборници 162 
Езици за програмиране 189 
Електрически апарати 107 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 100 
Електроенергийни системи 111 
Електроенергийни системи - преходни процеси - учебници за ВУЗ 104 105 110 
Електроизмерителна техника 106 
Електроника 114 221 
Електронно обучение 200 
Електронно-изчислителни машини и калкулатори. Общи въпроси. Компютърни системи 146 183 
Електротехника 108 
Електрофизика 109 
Енергетика - нови технологии 86 101 
Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 128 
Женско движение. Женски въпрос. Обществено положение на жената. Равноправие на жената 8 37 
Журналистика - сборници 6 
Законодателство 22 23 90 222 
Избори - отразяване 27 28 29 
Измервателни уреди 102 
Измерителни апарати 115 147 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 148 
Икономика - математическо моделиране 67 81 
Икономическа политика 45 75 
Икономическа психология 80 
Икономически кризи 76 
Икономически науки в цялост 45 75 78 
Икономически растеж 70 
Икономическо поведение 68 131 
Индивидуална психология 9 15 16 52 
Ислямски тероризъм 8 18 37 61 166 
История на България 168 
История на Втората световна война (1939-1945) 172 173 
История на Турция 63 171 
Италианска литература 18 61 166 
Йога 19 
Киноизкуство - кинофилми - кинотеатри - прожекция на филми 169 174 
Коментари. Анотирани издания. Различни интерпретации на Библията 7 
Компютърна техника с практическо приложение 159 181 
Компютърна техника с практическо приложение - учебник 190 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 142 197 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 155 193 
Компютърни науки и технологии 178 179 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 113 180 
Комуникационна техника 108 
Контрол над общественото управление. Омбудсман 78 
Краезнание - Русе 169 174 
Криминална социология 38 
Леки автомобили, експлоатация 126 
Литературна критика - българска 161 
Маркетинг 66 
Марксизъм-ленинизъм 11 43 
Материалознание - учебници за ВУЗ 112 158 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 144 157 
Машинни елементи - проектиране 120 194 
Машинни елементи - производствени процеси 119 
Машинознание 97 98 
Медицина - акушерство и гинекология 96 
Медицина - етика 54 94 95 
Медицина - сестрински грижи 92 
Медицина - физиология 54 91 95 
Междуличностни отношения и лидерство 136 
Международни политически отношения 64 
Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 51 62 
Международни финансови отношения 32 
Мениджмънт 68 131 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 79 138 
Металорежещи машини - с програмно управление - учебници за ВУЗ 143 156 195 
Методи на обучението, специални 209 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 134 136 
Методика 207 
Методика на обучението по математика 206 
Методика на преподаване на български език 164 
Методика на преподаването на българска литература 164 
Механика на течности и газове в цялост. Термодинамика 88 220 
Механика, теоретична - учебници за ВУЗ 89 
Микроелектроника 112 158 
Монтесори 13 14 208 
Морал и общество 9 
Музика - биографии 170 177 
Наследствено право 60 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 4 
Начално образование - методика на преподаване 206 
Неправителствени организации 1 3 
Нефтопреработване 22 222 
Нов български университет - история - библиографии 2 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 53 219 
Обществено управление. Публична администрация 25 
Опазване на околната среда 86 101 
Операционни системи 184 196 
Операционни системи - ръководства 82 151 154 186 191 
Операционни системи - учебници за ВУЗ 99 143 145 148 153 156 188 195 
Организация на производствения процес 132 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 74 79 135 
Организация на труда 138 
Основи на четенето и писането. Езиково и говорно възпитание 201 202 203 204 205 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 72 
Паметници на културата - България 168 
Памукопроизводство - България 129 
Парапсихология. Халюцинации. Илюзии. Пророчество. Предсказание. Магии. Демонологии. Телепатия. 20 
Пари. Валута. Евро 77 
Педагогическа психология 13 14 208 
Периферни устройства в електронноизчислителни машини, цифрови 185 
Печатна продукция 2 
Подемно-транспортни машини 121 
Подемно-транспортни машини - конструкции, чертежи 122 123 
Политика, вътрешна, външна 24 31 63 167 171 
Политическа икономия - капитал - парични системи 65 
Политически маркетинг 58 
Полупроводникова електроника, преобразуватели на честота 115 147 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 117 
Права на човека - България 39 
Право - административно 47 
Право - екологично 46 
Право - търговско 34 
Право. Видове и форми. Направления в теория на правото 36 
Предучилищна възраст - занимания 210 
Престъпници. Наказания. Ограничаване на свободата 38 
Престъпност на войната 214 
Приложен софтуер 120 194 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 145 
Провидение. Вяра в съдбата. Фатализъм. Предопределеност 19 
Програмиране - учебници за ВУЗ 82 154 191 
Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 152 187 
Програмни въпроси. Програмиране 189 
Производствени процеси - оптимизация, автоматизация 142 197 
Промишленост - техническа организация 122 123 
Психоанализа 17 
Психологически въпроси. Ергономия в промишлеността 130 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 13 14 208 
Психология на колективите, на масите 12 
Публична администрация - учебници за ВУЗ 42 
Пътнически и товарни превози 127 
Пътно движение 127 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 140 
Разузнавателни служби 35 212 213 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 141 
Рефлексология. Бихейвиоризъм 16 52 
Семейна етика 19 
Семейно право 60 
Сензори 115 147 
Системи за автоматично управление 149 150 
Системи на езотеричните дисциплини, които изясняват и интерпретират феномените и пробл. на окултно 20 
Софтуер 184 189 196 
Софтуерни продукти в областта на художественото изображение 182 
Социална психология 16 52 
Социални процеси 138 
Социално поведение. Социална психология 36 
Социално право - Европейски съюз 48 49 50 216 217 218 
Социология - теория и история 40 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 58 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 57 
Социология на политиката 31 59 65 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 38 
Статистика 55 
Стопански организации - финанси 71 133 
Стопански отрасли, икономика 139 
Студена война 62 
Счетоводство - България 137 
Съобщителна техника 106 
Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ 89 
Телекомуникации 118 192 
Телекомуникации - учебници за ВУЗ 113 155 180 193 
Телефония - изследване, методика 116 
Терористични действия 44 
Топлинни двигатели, теория на топлинните машини 103 
Топлотехника - учебници за ВУЗ 102 
Транспорт 124 
Трудово право на Европейския съюз 48 49 50 216 217 218 
Търговия 137 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 73 
Търговска марка 141 
Търговско право 56 
Универсална десетична класификация 5 
Университети - България 2 
Управление на производството 139 
Управление на риска 78 
Физика - учебници за висши училища 87 
Физиология 93 
Физическа култура 207 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 73 74 130 135 
Хидромеханика 88 220 
Християнство - правни аспекти 10 41 
Художествен превод - сборници 162 
Художници 176 
Цифрови електронноизчислителни машини 146 183 
Чужди езици - методика на преподаването - сборници 162 
Чужди езици - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 159 181 
Шлифоване, методи и машини 119 
Ядрена енергетика 114 221 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D модели 190 
ADAMS/Exchange 145 
ADAMS/View 145 
Bootstrap 184 
CAD/CAM системи 143 156 195 
CAM системи 143 150 156 195 
CNC машини 99 153 188 
CSS 152 187 
ETL обработка 151 186 
Excel 151 186 
HTML 152 187 
IP мрежи 116 
IS-LM модел 67 81 
JavaScript 152 187 
Linux 196 
Matlab 149 
Object-Relational Mapping 151 186 
ORM 151 186 
OWL 148 
Photoshop 182 
PHP 152 187 
RIA 152 187 
SDL 113 180 
SQL 113 180 
SSIS пакет 151 186 
Ubuntu 196 
WiMAX мрежа 116 
XML 148 
автоматизация на машиностроенето 143 156 195 
автоматизирани системи 144 157 
автоматични регулатори 144 157 
автоматично управление 144 149 157 
авторитарни режими 59 
агентурно разузнаване 35 212 
адаптивност на българските предприятия 79 
административен процес 25 47 
административно право 25 47 
административно управление 26 
административно-наказателна отговорност 42 
административнопроцесуален кодекс 47 
академична комуникация 165 
акушерство 96 
алтернативна литература 161 
американска литература 163 
амплитудни селектори 114 221 
аналогови електронни машини 117 
аналогови системи 117 
аналогови устройства 117 
анатомия 93 
антитероризъм 44 
апарати за разпределяне и защита 107 
апарати за управление на напрежение 107 
армейска униформа 215 
АТМ комуникации 116 
бази данни 4 151 186 
банки 70 
банкова система 69 
безжични мрежи 116 
безопасност на автомобилите 126 
безсмъртие 20 
библиотекознание 5 
бизнес 78 
бизнес анализ 139 
бизнес организация 71 74 133 135 
биографии 24 167 176 214 
биография 170 177 
биоинформатика 82 154 191 
биполярен свят 64 
Болонски процес 198 199 
бранд 141 
България 55 
България - история 213 
България и Сирия - режим на Хавез Асад 62 
българска армия 215 
българска журналистика 6 
българска литература 160 161 
български език 204 205 
български език и литература 164 
български оперни певци 170 177 
бюджет на фирмата 74 135 
вагонен парк 128 
валове 120 194 
вектори 85 
вещно право 54 95 
видове контролинг 80 
видове наказуеми действия 38 
вискозни флуиди 88 220 
високоскоростни комутатори 146 183 
висша математика 83 84 
висше образование 198 199 200 
влажност 115 147 
водно стопанство 23 90 
военна униформа 215 
военни преврати 63 171 
военно дело 21 211 
вредители по памука 129 
времеви селектори 114 221 
всенародно допитване 29 
Втората световна война 172 173 
въглеродни емисии 86 101 
въздействие на регулирането 36 
възпитание на детето 13 14 208 
външна политика 45 64 75 
външнотърговски отношения 73 
Върховен административен съд 47 
газови емисии 86 101 
геометрични моменти 89 
геометрия 206 
геополитика 45 75 
гинекология 96 
глобална икономика 76 
глобални елити 76 
горивен процес 86 101 
горивна икономичност 125 
горивни уредби 103 
граждански права 1 3 39 
граматика 204 205 
графични описания 190 
групова динамика 134 
Давос 2016 70 
двуполюсен модел 64 
двуфазно късо съединение 105 
дебитомери 115 147 
демография 55 
демократичен капитализъм 65 
демократични ценности 1 3 
демократично общество 31 
дескриптивна логика 148 
детектори 114 115 147 221 
дигитализация 70 
диелектрици 112 158 
дизайн на уебсайтове 152 187 
диктатура 59 
дименсии 151 186 
дисидентство 161 
диспечерско управление 111 
дистанционно обучение 200 
дистрибутори 66 
диференчни уравнения 67 81 
доклади 151 186 
доставни вериги 139 
духовни аспекти на живота 20 
духовни ценности 16 52 
държава, власт, суверенитет 11 43 
държавна администрация 26 
държавни служители 26 
еволюция на културата 16 52 
евро 65 76 77 
еврозона 77 
европейска валута 77 
европейска интеграция 69 
Европейска централна банка 77 
европейски регулации 48 49 50 216 217 218 
Европейски съюз 21 69 198 199 211 
Европейски съюз - правни проблеми 48 49 50 216 217 218 
евтаназия 92 
единна валутна система 65 76 
едноконтурни електрически мрежи 104 110 
еднофамилни сгради 175 
езикови норми 165 
езици за програмиране 189 
езици за свързани данни 148 
езотерични дисциплини 20 
екипна дейност 68 131 
екология - правни проблеми 46 
експериментално моделиране 149 
експлоатационни свойства 125 
екстраверти 15 
електрически мрежи 104 110 
електрически потоци 111 
електрически системи 104 110 
електроенергетика 100 
електроерозийни машини 143 156 195 
електроерозионно обработване 109 
електроискрова обработка 109 
електромагнити 107 
електронна система за управление 126 
електронни схеми 117 
електроннолъчево заваряване 109 
електрохимична обработка 109 
ергономия 130 
железопътен състав 128 
железопътен транспорт 128 
желязната завеса 35 212 
женски въпрос 8 37 
женско движение 8 37 
закони 22 23 90 222 
законодателство 22 23 90 222 
замърсяване на въздух 86 101 
застрахователни дружества 70 
защита на растенията 129 
зъбни предавки 120 194 
избирателни секции 27 28 
извадков подход 72 
известни български къщи 175 
извличане на данни 148 
извличане на информация 148 
изкуствен интелект 148 
изкуство 175 176 
измерване 106 
измерване на влажност 102 
измерване на налягане 102 
измерване на ниво 102 
измервателна техника 106 
измервателни прибори 102 
измервателни скали 72 
измервателни уреди 115 147 
изпълнителен процес 33 
изпълнителна власт 24 42 167 
изпълнително право 33 
икономика на предприятието 74 135 
икономика на транспорта 124 
икономисти 83 84 
икономическа криза 65 
икономическа наука 45 75 78 
икономическа политика 45 69 75 
икономическа психология 80 
икономически кризи 76 
икономически техникуми 137 
икономическо поведение 136 
импакт фактор 4 
импресии 160 
индивидуална психология 9 15 
индивидуални процеси 138 
индустриална комуникация 142 197 
индустриална революция 70 
индустрия 70 
инженерни специалности 83 84 
иновации в икономиката 78 
иновации в образованието 209 
институции 78 
интегрални схеми 117 
интелигентни мрежи 155 193 
интелигентни сензори 115 147 
интерактивни методи 209 
интервю за работа 140 
интернет култура 57 
интерфейс 142 197 
интроверти 15 
информационни технологии 118 192 
Ислямска държава 8 37 
ислямска култура 8 37 
ислямски фундаментализъм 8 18 37 59 61 166 
исторически изследвания 30 
история 2 172 173 
история на България 168 215 
история на журналистиката 6 
история на литературата 161 
история на Турция 63 171 
италианска журналистика 18 61 166 
казуси 60 
капитал 70 
капитали 74 135 
кариерно ориентиране 140 
карма 19 
карма йога 19 
каталог на изданията 2 
кеш памет 146 183 
киноизкуство 169 174 
кинотеатри 169 174 
класификационни системи 5 
класифицирана информация 42 
клетъчни мрежи 116 
книжовен език 165 
колориметрични системи 190 
комбинирано електропроизводство 103 
коментар 7 
комплексни симулации 146 183 
компютърен клъстер 82 146 154 183 191 
компютърен софтуер 159 181 182 196 
компютърна графика 190 
компютърни модели 120 194 
компютърни науки и технологии 178 179 
компютърни приложения 120 142 194 197 
компютърни системи 152 187 
компютърни технологии 152 159 181 187 
комунизъм 59 
комуникации 106 
комуникационна апаратура 108 
комуникационна техника 106 108 
комуникационни системи 66 
конвергентни мрежи 155 193 
конкурентна международна среда 79 
конституционно право 39 
конструиране 108 
конструктивни параметри 125 
контролинг концепция 80 
контролни системи 142 197 
конференции 78 100 
координатно-измервателни машини 143 156 195 
краезнание 169 174 
кредитори и длъжници 33 
култура 40 
лекарска етика 54 94 95 
лекарска професия 54 94 95 
леки автомобили 126 
лексемика 204 
лидерство 130 136 
литературна критика 161 
лобизъм 58 
логистика 124 
магнитни вериги 107 
магнитно-абразивна обработка 109 
макроикономическа политика 79 
маркетинг 66 72 
маркетингови проучвания 72 
масова култура 57 
масови комуникации 57 
масопренасяне 88 220 
математически модели 146 183 
математическо моделиране 67 81 144 157 
материали за херметизация 112 158 
материалознание 112 158 
машини за бързо прототипиране 99 153 188 
машинни елементи 120 194 
машинни елементи на въртеливо движение 119 
машинознание 97 98 
машиностроителна техника 122 123 
медийна комуникация 57 
медицина 93 
медицинска етика 54 94 95 
медицинско право 54 94 95 
медицинско престъпление 94 
международен бизнес 73 
международна конференция 200 
международна политика 18 21 35 61 64 166 211 212 
международна продажба 73 
международни договори 46 
международни конференции 178 179 
международни организации 21 211 
международни пазари 32 
международни политически отношения 51 62 
мениджмънт 136 138 
мениджмънт в икономиката 79 
мениджмънт на мрежи 155 193 
мениджмънт на персонала 68 131 134 
металорежещи инструменти 97 98 
металорежещи машини 97 98 
методи 72 
методи за кристализация 112 158 
методи за шлифоване 119 
методи на управление 134 136 138 
методика на обучението 207 
методика на преподаването 164 
методът Virgin 130 
метрология 115 147 
микроелектроника 112 158 
микроикономика 79 
младежки дейности 1 3 
Младотурска революция 63 171 
многоконтурни електрически мрежи 104 110 
многополюсен модел на отношения 62 
мобилни платформи 150 
мобилни роботи 150 
монархия 30 
Монтесори 13 14 208 210 
морал и общество 9 
морфология 204 
мрежи с канална комутация 155 193 
мрежи с пакетна комутация 155 193 
мултимедийни комуникации 155 193 
надеждност 108 
наказания 38 
наказателно право - България 38 
налягане 115 147 
наноматериали 112 158 
напрежения и деформации 89 
наследствено право 60 
натиск 115 147 
НАТО (Северноатлантически пакт) 21 211 
научни доклади 178 179 
научноизследователската работа 4 
нацизъм 59 
националсоциализъм 59 
начална училищна педагогика 209 
начално образование 201 202 203 204 205 206 
начално училище 201 202 203 204 205 206 
невронни мрежи 149 
неолиберален капитализъм 31 
неолиберализъм 65 
неолиберална икономика 65 
неплатежоспособност 34 
неправителствени организации 1 3 
несиметрично късо съединение 105 
нефтодобивна промишленост 22 222 
нива на съзнание 19 
Нов български университет 2 
нов световен ред 51 
нормативни актове 53 219 
обработка на детекторни сигнали 114 221 
образователна политика 198 199 
обучение на студенти 96 
обучение по математика 206 
обществена информация 42 
обществени консултации 36 
обществено управление 78 
ограничаване на свободата 38 
океанология 82 154 191 
околна среда - България 1 3 
онтологии 148 
ООН 21 211 
опазване на околната среда 46 
операционен мениджмънт 139 
операционен процес 132 
операционни системи 113 180 184 196 
оперна музика 170 177 
опън и натиск 89 
органи и системи 91 
организационно поведение 138 
организация на предприятието 74 135 
организация на производство 132 
организация на счетоводството 139 
организация на труда 138 
основно образование 209 
отношения в група 134 
оценка на въздействието 36 
пазар 141 
пазарен механизъм 32 
пазари 66 
палиативни грижи 92 
палиативни заболявания 92 
паметници на културата - България 168 
памукопроизводство 129 
паралелни компютърни симулации 82 146 154 183 191 
паралелни приложения 82 154 191 
парична политика 77 
парични потоци 71 133 
парични притезания 33 
парокондензатни стопанства 103 
паропроводи 103 
педагогическа психология 13 14 208 
педагогически технологии 209 
пенсионно осигуряване 53 219 
пенсионноосигурителни дружества 70 
периодични издания 4 
периферни устройства 185 
петрол 22 222 
печатна продукция 2 
писане 201 202 203 
плазмено-механична обработка 109 
планиране 66 
плебисцит 29 
пневматичен транспорт 121 
подвижен люнет 119 
подвижен състав 128 
подемни механизми 122 123 
подемно-транспортна техника 122 123 
политика 24 167 
политици 24 167 
политическа реклама 58 
политически PR 58 
политически движения 63 171 
политически елит 31 
политически избори 29 
политически маркетинг 58 
политически партии 63 171 
политическо говорене 58 
политическо управление 24 167 
политология 51 
полова дискриминация 8 37 
помагало 87 201 202 203 204 205 206 
поствоенен капитализъм 65 
почитане на човека 9 
права на човека 39 
правна уредба в ЕС 36 
право 36 60 
право на Европейския съюз 46 
правово регулиране 36 
правописни правила 165 
прахово замърсяване 86 101 
предучилищна възраст 210 
предучилищна и начална педагогика 207 
преживявания, близки до смъртта 20 
президентски избори 27 28 
президентство 24 167 
преки чуждестранни инвестиции 70 
преработване на вредни газове 86 101 
престъпници 38 
престъпност на войната 214 
приложни коментари 53 219 
примерни варианти 209 
пробивни машини 143 156 195 
проводящи материали 112 158 
програмиране 189 
програмиране на CNC машини 99 153 188 
програмиране с FAPT 99 153 188 
програмни въпроси 189 
програмни езици 99 153 188 
програмни приложения 149 
прогресивен неолиберализъм 31 
продуктови решения 66 
проективна геометрия 190 
проектиране на автомобили 125 
проектиране на машини 143 156 195 
проектиране на мехатронни системи 150 
производствен процес 132 
производствени агрегати 111 
производствени линии 132 
производствени системи 132 
производство по несъстоятелност 34 
промишлени котли 103 
промишлени роботи 150 
пропаганда 58 
протоколи 27 28 142 197 
психоанализа 17 
психоаналитични сесии 17 
психологически въпроси 130 
психология 9 12 16 17 52 
психология на детската възраст 13 14 208 
психология на тероризма 44 
публична администрация 26 
публични организации 26 
първи клас 201 202 203 
път към себе си 19 
пътеводител в Библията 7 
пътнически транспорт 127 
радиация и температура 115 147 
радикален ислям 18 61 166 
размита логика 149 
размити регулатори 149 
размито моделиране 149 
разпръскващи устройства 88 220 
разузнаване 35 212 
Разузнаване, българско 213 
Разузнаване, военно - България - история 213 
ранно детство 210 
растениевъдство 129 
регламенти 48 49 50 216 217 218 
регрес в развитието 31 
регулиране на напрежението 104 110 
режими в електроенергийната система 104 110 
резиденти 35 212 
реинкарнация 19 
религиозен морал 10 41 
религиозно мотивиран тероризъм 44 
референдум 29 
роман 163 
ротационни заготовки 119 
ръководство 87 134 
самоподготовка 42 
самостоятелно обучение 89 
светлина 115 147 
светлинно регулиране 127 
световна политика 51 
светофарни уредби 127 
светът днес 45 75 
свръхчисти вещества 112 158 
селско стопанство 129 
семейно право 60 
семейство 40 
сензори 142 197 
сестрински грижи 92 
сигнализация 155 193 
сила 115 147 
симулационно моделиране 119 145 
Сирия - български политически партньор 62 
системи за цитирания 4 
софтуер 184 189 
софтуерни продукти 182 
социалистически реализъм 161 
социална държава 48 49 50 216 217 218 
социална закрила 48 49 50 216 217 218 
социална защита 48 49 50 216 217 218 
социални неравенства 40 
социални процеси 138 
социално включване 1 3 
социално осигуряване 53 219 
социално поведение 16 52 
социология 55 
специални служби 35 212 
спирачна ефективност 125 
спомени за войната 214 
спорт 207 
сравнително право 25 
сравнително проучване 25 
средства за масова информация 57 
стандарти за публикуване 4 
Станфордски затворнически експеримент 9 
Стар завет 7 
статии 6 
статистика 55 
статистически анализ 27 28 
статична оптимизация 67 81 
стокови борси 73 
стокови пазари 32 
стопански организации 71 133 
стратегии за борба 44 
стругове с ЦПУ 143 156 195 
стругови машини 99 153 188 
структура на научна публикация 4 
Студена война 35 212 
счетоводство 137 
събиране на данни 72 
съдебен контрол 42 
съдебна практика 60 94 
съобщителни линии и мрежи 116 
съпружеска имуществена общност 33 
тайни служби 35 212 
телекомуникации 118 192 
телекомуникационни услуги 118 192 
телекомуникационните технологии 113 180 
телетрафични системи 116 
темперамент 15 
теория и техника на превода 162 
терористични организации 44 
тестване на модели 145 
тестове 42 91 
тестове за оценяване 96 
технология на машиностроенето 109 
технология на шлифоването 119 
товарообработващ процес 122 123 
товароподемна техника 122 123 
товароподемни машини 121 
топлоизточници 103 
топлопренасяне 88 220 
тоталитарни общества 59 
транспорт 124 
транспортен поток 127 
транспортна техника 126 
транспортни системи 124 
транспортьори 122 123 
трафик 127 
трафик контрол 124 
трифазно късо съединение 105 
труд 70 
трудово право 48 49 50 216 217 218 
турбулентни напрежения 88 220 
турбулентни процеси 88 220 
Турска република 63 171 
тълпата 12 
търговия 137 
търговска марка 141 
търговска несъстоятелност 56 
търговска политика 32 
търговски договори 56 
търговски дружества 56 
търговски закон 34 
търговски предприятия 137 
търговски сделки 56 
търговско право 34 56 
УДК 5 
ултразвукова обработка 109 
управление на водите 23 90 
управление на екип 68 131 
управление на капитала 71 133 
управление на предприятията 130 
управление на риска 78 
управление на технологични процеси 149 
управленски цикъл 80 
уравнения 85 
усилватели 117 
усукване 89 
утилизация 103 
физика 87 
физиологични функции 91 
физиология 93 
физиология на човека 54 95 
физическо възпитание 207 
физкултура 207 
финанси 70 
финанси на предприятия 71 133 
финансова криза 65 77 
финансови кризи 76 
форми на държавата 30 
фрезови машини 143 156 195 
функционални стилове 165 
характер 15 
хидравличен транспорт 121 
ходова система 128 
хосписни грижи 92 
художници 176 
цензура 161 
ценови решения 66 
ценообразуване 66 
части на речта 205 
червячни предавки 120 194 
четене 201 202 203 
човешки отношения 9 
човешко тяло 54 91 95 
чуждоезиков речеви слух 159 181 
чуждоезиково обучение 159 181 
шпионаж 35 212 
юридическа херменевтика 10 41 
ядрени уреди 114 221 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Грозева, Мария Живкова 162 
Димитров, Радко 214 
Димитрова, Гена 170 177 
Ердоган, Реджеп Таип 24 167 
Манев, Никола 176 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 62 
Великобритания 23 90 
Древен Рим 30 
Европейски съюз 69 
Норвегия 22 222 
Полша 25 
Русе - краезнание 169 174 
Сирия 62 
Турция 24 167 
Унгария 25 
Чехословакия 25