НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 1 -

ЦБ 64141 

Богданова, Моника Борисова

   Изоставянето на деца - превенция и алтернативи / Моника Борисова Богданова . - София : Авангард Прима, 2009 . - 435 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 402- 409

   ISBN 978-954-323-544-5 

  

Сист. No: 44977

- 2 -

П/34/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0555-1 

   V. 6 . - 2012 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 44996

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 3 -

П/34/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0555-1 

   V. 6 . - 2012 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 44996

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 4 -

П/519.68/М 74ДеЦБ 64144

Михайлов, Димитър

   Ексел] Excel 2013 / Димитър Михайлов . - София : Нова звезда, 2016 . - 452 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-047-5 

  

Сист. No: 44982

- 5 -

П/502/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0556-8 

   V. 7 . - 2012 . - 275 с.

   

  

Сист. No: 44997

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 6 -

Уч/629.113/Б 93К 

Бързев, Кирил и др.

   Екологични проблеми на транспорта / Кирил Бързев, Емилиян Станков . - 3. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 131 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-131

   ISBN 978-954-712-722-7 

  

Сист. No: 45005

- 7 -

П/502/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0556-8 

   V. 7 . - 2012 . - 275 с.

   

  

Сист. No: 44997

- 8 -

П/621.39/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0557-5 

   V. 8 . - 2012 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 44998

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 9 -

Уч/57/Б 15Сб 

Байрямов, Станислав Георгиев и др.

   Биохимия : Ръководство за лабораторни упражнения / Станислав Георгиев Байрямов, Нина Николаева Господинова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 69 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 65

   ISBN 978-954-712-714-2 

  

Сист. No: 45007

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 10 -

ЦБІІ 3228 

Cole, Marilyn B.

   Group dynamics in Occupational Therapy : The Theoretical basis and practice application of group intervention / Marilyn B. Cole . - 4th ed. . - Thorofare : Slack Incorporated, 2012 . - 415 p. ; 28 cm

   Index

   ISBN 978-1-61711-011-5 

  

Сист. No: 44974

- 11 -

ЦБ 64139 

   

Disaster and development  : An occupational perspective /  Ed. Nancy Rushford, Kerry Thomas . - Edinburgh : Elsevier, 2015 . - 274 p. : with fig, tabl. ; 24 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-7020-4047-4 

  

Сист. No: 44973

- 12 -

ЦБІІ 3227 

Hall, Cheryl

   Occupational therapy Toolkit : Treatment plans and handouts for physical disabilities and geriatrics / Cheryl Hall . - 6th ed. . - Wroclaw : Amazon Fulfillment, 2013 . - 630 p. : with ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-482-6328-6-6 :13

   ISBN 1-482-6328-6-1 :10

  

Сист. No: 44972

- 13 -

ЦБІІ 3231 

Kuhaneck, Heather Miller et al

   Activity analysis, creativity, and playfulness in pediatric occupational therapy : Making play just right / Heather Miller Kuhaneck, Susan L. Spitzer, Elissa Miller . - Burlington : Jones and Bartlett, 2010 . - 201 p. ; 28 cm + DVD

   Bibliogr. p. 177-191; Index

   ISBN 0-7637-5606-7 :10

   ISBN 978-0-7637-5606-2 :13

  

Сист. No: 44981

- 14 -

ЦБ 64134 

Manual of psychosocial rehabilitation  /  Ed. Robert King et al . - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012 . - 248 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-1-4443-3397-8 

  

Сист. No: 44967

- 15 -

ЦБ 64135 

Minis, Marie-Antoinette Hubertine

   Sustainability of work for persons with neuromuscular diseases / Marie-Antoinette Hubertine Minis . - Amsterdam : NPN Drukkers, 2013 . - 174 p. ; 24 cm

   Summary in Dutch

   ISBN 978-90-800610-3-3 

  

Сист. No: 44968

- 16 -

ЦБ 64137 

Occupational therapy without borders  : Towards an ecology of occupation-based practices /  Ed. Frank Kronenberg et al . - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2011 . - 25 cm

   

   ISBN 978-0-7020-3103-8 

   V. 2 . - 2011 . - XXV, 413 p.

   Index; Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 44970

- 17 -

ЦБІІ 3229 

Parkinson, Sue

   Recovery through activity : Increasing participation in everyday life / Sue Parkinson . - London : Speechmark Publishing, 2014 . - 211 p. ; 30 cm + CD

   

   ISBN 978-1-90930-120-7 

  

Сист. No: 44975

- 18 -

ЦБ 64138 

Scaffa, Marjorie E. et al

   Occupational therapy in community-based practice settings / Marjorie E. Scaffa, S. Maggie Reitz . - 2 ed. . - Philadelphia : E. A. Davis, 2014 . - XXV, 452 p. ; 25 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-8036-2580-8 

  

Сист. No: 44971

- 19 -

ЦБ 64136 

Vroman, Kerryellen et al

   Occupational therapy evaluation for adults : A pocket guide / Kerryellen Vroman, Elizabeth Stewart . - 2 ed. . - Baltimore : Wolters Kluwer, 2014 . - 454 p. : with tabl. ; 20 cm

   Index

   ISBN 978-1-4511-7619-3 :13

   ISBN 1-4511-7619-8 :10

  

Сист. No: 44969

- 20 -

П/616/И 73бЦБІІ 3230

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти по медицина /  Под. ред. Майда Тихолова . - София : Арсо, 2008 . - 286 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 286

   ISBN 978-954-9301-41-1 

  

Сист. No: 44978

- 21 -

ЦБ 64146 

Проданов, Георги Йорданов

   Здраве без лекарства / Георги Йорданов Проданов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 114 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-113-3 

  

Сист. No: 45000

- 22 -

П/616/Р 97ЦБ 64143

Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести  /  Състав., отг. ред. Жени Милева, Гео Нешев . - София : Арсо, 2012 . - 1104 с. ; 21 см

   Азбучник; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9301-71-7 

  

Сист. No: 44980

- 23 -

Уч/61/С 75Ик 

Стефанова, Ивелина

   Кинезиологични основи на кинезитерапията / Ивелина Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 74 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 73

   ISBN 978-954-712-729-6 

  

Сист. No: 45006

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 24 -

П/621/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0553-7 

   V. 4 . - 2012 . - 189 с.

   

  

Сист. No: 44994

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 25 -

П/621.3/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0552-0 

   V. 3 . - 2012 . - 260 с.

   

  

Сист. No: 44993

- 26 -

П/629.1/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0554-4 

   V. 5 . - 2012 . - 216 с.

   

  

Сист. No: 44995

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 27 -

Уч/621.38/Б 67Аи 

Бороджиева, Адриана Найденова

   Импулсна и цифрова схемотехника : Протоколна тетрадка за практически упражнения / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 99 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-723-4 

  

Сист. No: 45009

- 28 -

П/621.3/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0552-0 

   V. 3 . - 2012 . - 260 с.

   

  

Сист. No: 44993

- 29 -

П/621/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0553-7 

   V. 4 . - 2012 . - 189 с.

   

  

Сист. No: 44994

- 30 -

П/621.39/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0557-5 

   V. 8 . - 2012 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 44998

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 31 -

Уч/621.38/Б 67Аи 

Бороджиева, Адриана Найденова

   Импулсна и цифрова схемотехника : Протоколна тетрадка за практически упражнения / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 99 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-723-4 

  

Сист. No: 45009

- 32 -

П/62/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0550-6 

   V. 1 . - 2012 . - 197 p.

   

  

Сист. No: 44991

- 33 -

П/621.39/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0551-3 

   V. 2 . - 2012 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 44992

- 34 -

П/621.39/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0557-5 

   V. 8 . - 2012 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 44998

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 35 -

Уч/621.8/Д 58Юм 

Димитров, Юлиян Илиев и др.

   Методика за проектиране на винтов крик : Ръководство за практически упражнения / Юлиян Илиев Димитров, Васко Илиев Добрев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 35 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 34

   ISBN 978-954-712-713-5 

  

Сист. No: 45010

- 36 -

Уч/621.7/Х 79Ме 

Христова, Миглена Илиева и др.

   Електротехническо чертане AUTOCAD 2017 : Практическо ръководство / Миглена Илиева Христова, Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 109 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 108

   ISBN 978-954-712-715-9 

  

Сист. No: 44999

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 37 -

Уч/629.113/Б 93К 

Бързев, Кирил и др.

   Екологични проблеми на транспорта / Кирил Бързев, Емилиян Станков . - 3. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 131 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-131

   ISBN 978-954-712-722-7 

  

Сист. No: 45005

- 38 -

Уч/656/Л 95Да 

Любенов, Даниел Атанасов и др.

   Анализ и реконструкции на пътнотранспортните произшествия : Ръководство за упражнения / Даниел Атанасов Любенов, Живко Русинов Гелков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 63 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 63

   ISBN 978-954-712-717-3 

  

Сист. No: 45008

- 39 -

Арх/65.012/Н 17Н 

Найденов, Николай Стефанов

   Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност : [Монография] / Николай Стефанов Найденов . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 79 с. : с фиг. ; 23 см

   Изд. на РУ Ангел Кънчев; Библиогр. с. 77-78

   ISBN * 

  

Сист. No: 44979

- 40 -

П/621/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0553-7 

   V. 4 . - 2012 . - 189 с.

   

  

Сист. No: 44994

- 41 -

П/629.1/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0554-4 

   V. 5 . - 2012 . - 216 с.

   

  

Сист. No: 44995

- 42 -

П/621.39/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0557-5 

   V. 8 . - 2012 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 44998

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 43 -

П/502/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0556-8 

   V. 7 . - 2012 . - 275 с.

   

  

Сист. No: 44997

- 44 -

П/621.39/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0557-5 

   V. 8 . - 2012 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 44998

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 45 -

Арх/65.012/Н 17Н 

Найденов, Николай Стефанов

   Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност : [Монография] / Николай Стефанов Найденов . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 79 с. : с фиг. ; 23 см

   Изд. на РУ Ангел Кънчев; Библиогр. с. 77-78

   ISBN * 

  

Сист. No: 44979

- 46 -

П/34/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0555-1 

   V. 6 . - 2012 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 44996

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 47 -

П/004/К 78ДЦБ 64145

Колисниченко, Денис Николаевич

   Въведение в .NET : Практическо програмиране на C# / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2016 . - 314 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-86-7 

  

Сист. No: 44983

- 48 -

П/62/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0550-6 

   V. 1 . - 2012 . - 197 p.

   

  

Сист. No: 44991

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 49 -

ЦБ 64148 

Велкова-Гайдаржиева, Антония

   Световете на литературата : Разговори със Светлозар Игов / Антония Велкова-Гайдаржиева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 487 с. ; 23 см . -  (Филология)

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-109-6 

  

Сист. No: 45002

- 50 -

ЦБ 64132 

Константинов, Георги

   Емигрантски спомени : В 4 т. . - София : Шрапнел, 2011-2016 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2011 . - 424 с.

   

  

Сист. No: 44958

- 51 -

ЦБ 64132 

Константинов, Георги

   Емигрантски спомени : В 4 т. . - София : Шрапнел, 2011-2016 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2011 . - 416 с.

   

  

Сист. No: 44959

- 52 -

ЦБ 64132 

Константинов, Георги

   Емигрантски спомени : В 4 т. . - София : Шрапнел, 2011-2016 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 3. 1982-1986 . - 2013 . - 384 с.

   

  

Сист. No: 44960

- 53 -

ЦБ 64132 

Константинов, Георги

   Емигрантски спомени : В 4 т. . - София : Шрапнел, 2011-2016 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 4 . - 2016 . - 448 с.

   

  

Сист. No: 44961

- 54 -

ЦБІІ 3233 

Пиеси за справедливостта  : Конкурс за нова пиеса на Нов български университет /  Състав., предг. Виолета Дечева . - София : НБУ, 2017 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-535-984-2 

  

Сист. No: 45003

- 55 -

ЦБ 64147 

Русева, Виолета

   Шест] 6 студии по историческа поетика / Виолета Русева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 203 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 185-189; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-111-9 

  

Сист. No: 45001

История. География. Биографии. Археология

- 56 -

ЦБ 64148 

Велкова-Гайдаржиева, Антония

   Световете на литературата : Разговори със Светлозар Игов / Антония Велкова-Гайдаржиева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 487 с. ; 23 см . -  (Филология)

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-109-6 

  

Сист. No: 45002

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 57 -

ЦБІІ 3234 

Иванова, Румяна

   Кирил Шиваров - скулпторът / Румяна Иванова . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 128 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-21-0912-9 

  

Сист. No: 45004

Компютри. Програмни продукти

- 58 -

П/004/К 78ДЦБ 64145

Колисниченко, Денис Николаевич

   Въведение в .NET : Практическо програмиране на C# / Денис Николаевич Колисниченко . - [София] : Асеневци, 2016 . - 314 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-86-7 

  

Сист. No: 44983

- 59 -

П/62/Т 82мЦБІІ 3232

Трети международен научен конгрес  : 50 години Технически университет - Варна: 04-06 октомври 2012 /  Ред. Овид Фархи . - Варна : ТУ - Варна, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-20-0550-6 

   V. 1 . - 2012 . - 197 p.

   

  

Сист. No: 44991

- 60 -

Уч/621.7/Х 79Ме 

Христова, Миглена Илиева и др.

   Електротехническо чертане AUTOCAD 2017 : Практическо ръководство / Миглена Илиева Христова, Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 109 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 108

   ISBN 978-954-712-715-9 

  

Сист. No: 44999

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 61 -

ЦБ 64140 

Макинтайър, Кристин и др.

   Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности : Поглед отвъд етикета, или как да оценим детето в неговата цялост / Кристин Макинтайър, Памела Депонио . - София : Изток - Запад, 2015 . - 165 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Identifying and supporting children with specific learning difficulties

   ISBN 978-619-152-699-4 

  

Сист. No: 44976

- 62 -

Арх/378/М 28А, П/378/М 28АЦБ 64131

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова

   Индивидуалната работа с изявени студенти в Русенския университет "Ангел Кънчев"- генератор на иновационни идеи : Студия / Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 62 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-711-1 

  

Сист. No: 44957


 Индекс по АВТОРИ

Cole, Marilyn B. 10 
Deane, Frank P. 14 
Hall, Cheryl 12 
Kavanagh, David J. 14 
King, Robert 14 
Kronenberg, Frank 16 
Kuhaneck, Heather Miller 13 
Lloyd, Chris 14 
Meehan, Tom 14 
Miller, Elissa 13 
Minis, Marie-Antoinette Hubertine 15 
Parkinson, Sue 17 
Pollard, Nick 16 
Reitz, S. Maggie 18 
Rushford, Nancy 11 
Sakellariou, Dikaios 16 
Scaffa, Marjorie E. 18 
Spitzer, Susan L. 13 
Stewart, Elizabeth 19 
Thomas, Kerry 11 
Vroman, Kerryellen 19 
Байрямов, Станислав Георгиев 9 
Богданова, Моника Борисова 1 
Бороджиева, Адриана Найденова 27 31 
Бързев, Кирил 6 37 
Велкова-Гайдаржиева, Антония 49 56 
Гелков, Живко Русинов 38 
Господинова, Нина Николаева 9 
Депонио, Памела 61 
Дечева, Виолета 54 
Димитров, Юлиян Илиев 35 
Добрев, Васко Илиев 35 
Иванова, Румяна 57 
Колисниченко, Денис Николаевич 47 58 
Константинов, Георги 50 51 52 53 
Любенов, Даниел Атанасов 38 
Макинтайър, Кристин 61 
Манукова, Анелия Владимирова 62 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 62 
Милева, Жени 22 
Михайлов, Димитър 4 
Найденов, Николай Стефанов 39 45 
Нешев, Гео 22 
Проданов, Георги Йорданов 21 
Русева, Виолета 55 
Русева, Вяра Събова 36 60 
Станков, Емилиян 6 37 
Стефанова, Ивелина 23 
Стоянова-Раева, Ивелина Стефанова 23 
Тихолова, Майда 20 
Фархи, Овид 2 3 5 7 8 24 25 26 28 29 30 32 33 34 40 41 42 43 44 46 48 59 
Христова, Миглена Илиева 36 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Activity analysis, creativity, and playfulness in pediatric occupational therapy 13 
Disaster and development 11 
Group dynamics in Occupational Therapy 10 
Manual of psychosocial rehabilitation 14 
Occupational therapy evaluation for adults 19 
Occupational therapy in community-based practice settings 18 
Occupational therapy Toolkit 12 
Occupational therapy without borders 16 
Recovery through activity 17 
Sustainability of work for persons with neuromuscular diseases 15 
Анализ и реконструкции на пътнотранспортните произшествия 38 
Биохимия 9 
Въведение в .NET 47 58 
Екологични проблеми на транспорта 6 37 
Ексел] Excel 2013 4 
Електротехническо чертане AUTOCAD 2017 36 60 
Емигрантски спомени 50 51 52 53 
Здраве без лекарства 21 
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности 61 
Изоставянето на деца - превенция и алтернативи 1 
Импулсна и цифрова схемотехника 27 31 
Индивидуалната работа с изявени студенти в Русенския университет "Ангел Кънчев"- генератор на иновационни идеи 62 
Инфекциозни болести 20 
Кинезиологични основи на кинезитерапията 23 
Кирил Шиваров - скулпторът 57 
Мениджмънт на сервизно-дилърската дейност 39 45 
Методика за проектиране на винтов крик 35 
Пиеси за справедливостта 54 
Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести 22 
Световете на литературата 49 56 
Трети международен научен конгрес 2 3 5 7 8 24 25 26 28 29 30 32 33 34 40 41 42 43 44 46 48 59 
Шест] 6 студии по историческа поетика 55 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили - леки 6 37 
Биографии на български творци, исторически личности ... 49 56 
Биохимия - упражнения 9 
Българска литература - драма 54 
Българска литература - езиковедски изследвания 49 56 
Българска литература - литературна критика 49 56 
Българска литература - мемоари 50 51 52 53 
Висши технически училища 62 
Двигатели - топлинни 26 41 
Двигатели с вътрешно горене - конференции 24 29 40 
Езикознание , конференции 2 3 46 
Екология 6 37 
Електроника - научни конференции - доклади 33 
Електротехника - конференции 8 24 25 28 29 30 34 40 42 44 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване - електроенергетика 25 28 
Изкуство - спомени - биографии 57 
Икономика 2 3 46 
Импулсна техника 27 31 
Иновации 62 
Кинезиология 23 
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 23 
Компютърни науки и технологии - сборник доклади 32 48 59 
Математика 5 7 43 
Машини и устройства за обработка на данни 32 48 59 
Машинни елементи - механизми - предавки - проектиране 35 
Медицина - вътрешни болести 22 
Медицина - гериатрия 12 
Медицина - ерготерапия 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Медицина - здравеопазване 21 
Медицина - инфекциозни болести 20 
Медицина - педиатрия 13 
Мениджмънт 2 3 46 
Мениджмънт - фирмен 39 45 
Микробиология - учебници за ВУЗ 9 
Неврология 15 
Околна среда - опазване 8 30 34 42 44 
Околна среда - политика на опазване 5 7 43 
Операционни системи - ръководства 47 58 
Педагогика - специална 61 
Полупроводникова електроника 27 31 
Права на човека - България 1 
Право 2 3 46 
Приложни програми - наръчници и ръководства 4 
Промишлен дизайн 24 29 40 
Психотерапия 14 
Руска литература - литературна критика 55 
Руска литература - поезия, стихове 55 
Селско стопанство 5 7 8 30 34 42 43 44 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 47 58 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - чертане 36 60 
Социални подсистеми. Социални институти 1 
Съобщителна техника 8 30 32 33 34 42 44 48 59 
Терапия - трудова 16 18 
Транспорт - воден 8 26 30 34 41 42 44 
Транспорт - организация и експлоатация 38 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 36 60 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

AutoCAD 36 60 
C# (език за програмиране) 47 58 
автоматика 32 48 59 
автомобили 24 29 40 
автомобилно движение 38 
аграрни науки 5 7 8 30 34 42 43 44 
безпризорни 16 
белтъци 9 
биографии 49 56 
борба със стреса 21 
българска драма 54 
българска литература 50 51 52 53 
винтови детайли 35 
висше образование 62 
витамини 9 
воден транспорт 8 26 30 34 41 42 44 
въглехидрати 9 
възрастни хора 12 
вътрешни болести 22 
гайки 35 
гериатрия 12 
групова динамика 10 
групова терапия 10 
двигатели с вътрешно горене 8 24 29 30 34 40 42 44 
детски специализирани институции 1 
дефектология 61 
деца 13 
деца с увреждания 1 61 
диагностика 22 
диететика 22 
диетично хранене 21 
доставни вериги 39 45 
драматургия 54 
езици за програмиране 4 
екология 5 6 7 8 30 34 37 42 43 44 
експертизи 38 
електромеханика 25 28 
електроника 33 
електрообзавеждане 25 28 
електроснабдяване 25 28 
електротехнология 25 28 
ензими 9 
ергономия 24 29 40 
ерготерапия 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
запаси 39 45 
заразни болести 20 
здравословно хранене 21 
игрова терапия 13 
изкуство и култура 57 
измервателна техника 25 28 
изоставени деца 1 
икономика 2 3 46 
инженерно проектиране 35 
иновации в образованието 62 
инфекциозна патология 20 22 
история на литературата 49 55 56 
кинезиология 23 
кинезитерапия 23 
кинематика 23 
клинико-лабораторни изследвания 22 
компютърни комуникации 32 48 59 
компютърни мрежи 32 48 59 
комуникационна техника 33 
комуникационни технологии 8 30 33 34 42 44 
корабна хидродинамика 26 41 
корабни машини 26 41 
корабни механизми 26 41 
корабостроене 26 41 
лабораторни изследвания 9 
лечение 22 
литературна критика 49 56 
литературознание 49 56 
логистични мрежи 39 45 
математика - конференции 5 7 43 
материалознание 8 24 29 30 34 40 42 44 
машиностроителни технологии 24 29 40 
международна конференция 2 3 5 7 8 24 25 26 28 29 30 32 33 34 40 41 42 43 44 46 48 59 
мениджмънт в икономиката 2 3 46 
мехатроника 32 48 59 
микробиология 9 
мрежово програмиране 47 58 
надарени студенти 62 
нанотехнологии 25 28 
научна конференция 2 3 5 7 8 24 25 26 28 29 30 32 33 34 40 41 42 43 44 46 48 59 
неврологични заболявания 15 
неконвенционална медицина 21 
нервно-мускулни болести 15 
океанология 26 41 
опазване на околната среда 5 7 8 30 34 42 43 44 
операционни системи 4 
опорно-двигателен апарат 23 
осиновяване 1 
оценка 19 
паралелно програмиране 47 58 
педиатрия 13 
пластични изкуства 57 
поетика 55 
право 2 3 46 
приемни грижи 1 
приемни родители 1 
приложна лингвистика 2 3 46 
приложни програми 4 
природни науки 5 7 43 
проектиране на технически изделия 35 
промишлен дизайн 8 24 29 30 34 40 42 44 
професионална терапия 14 15 19 
психично благополучие 14 
пътнотранспортни произшествия 38 
работа с Excel 4 
резервни части 39 45 
ремонтно обслужване 39 45 
роботика 32 48 59 
руска литература 55 
сервизна фирма 39 45 
системи за управление 32 48 59 
скулптура 57 
софтуерни продукти 36 60 
софтуерни технологии 32 48 59 
социална интеграция 10 11 12 16 17 18 
социално включване 14 
специални образователни потребности 61 
специфични нарушения 61 
спомени 50 51 52 53 
схемотехника 27 31 
театрални пиеси 54 
терапия 10 11 12 16 17 18 
техника на безопасност 38 
техническо чертане 36 60 
топлотехника 26 41 
транспорт 6 37 
треска (мед.) 20 
управление на фирмата 39 45 
физикална терапия 22 
физиотерапия 23 
хора с увреждания 10 11 12 16 17 18 
цифрови вериги 27 31 
цифрови сигнали 27 31 
цифрови телефонни услуги 33 
чуждоезиково обучение 2 3 46 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Игов, Светлозар Атанасов 49 56 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Русе 62