НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/62/S 51ЦБ 64189

   

Seventh] 7th international scientific conference "Management and engineering' 09"  : Conference proceedings, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria . - Sozopol : TU Sofia*, 2009 . - 21 cm

   ISSN 1310-3946

   ISBN * 

   V. 3 (113) . - 2009 . - 533 p.

   

  

Сист. No: 45075

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 2 -

П/3/F 96ЦБ 63410

Fulbright international summer institute 2014  : Interdisciplinary doctoral papers /  Състав. и ред. Aleksandra Arabadzhieva, Kalina Georgieva, Maria Popkovacheva . - Sofia : Avangard prima, 2017 . - 190 p. ; 20 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-619-160-819-5 

  

Сист. No: 43373

- 3 -

П/159.9/А 31АиЦБ 64219

Адлер, Алфред

   Индивидуална психология : Практика и теория / Алфред Адлер ; Прев. от нем. ез. Емил Друмев . - 2. прераб. изд. . - София : Здраве и щастие, Б. г. . - 20 см

   

   ISBN 978-954-9356-92-5 

   Ч. 1 . - Б. г. . - 260 с.

   

  

Сист. No: 45119

- 4 -

П/159.9/А 93Н, П/159.9/А 93НтЦБ 64158

Атанасов, Никола

   Теории за психичното развитие в психоанализата / Никола Атанасов . - [3. прераб. и доп. изд.] . - София : Нов Български университет, 2017 . - 500 с. ; 22 см + Таблица

   Библиогр. с. 499-500

   ISBN 978-954-535-978-1 

  

Сист. No: 45026

- 5 -

П/37/М 87Мп, Ч2/371/М 87МпЦБ 64230

Монтесори, Мария

   Попиващият ум / Мария Монтесори . - [София] : Асеневци, 2017 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7356-09-0 

  

Сист. No: 45132

- 6 -

ЦБ 64235 

Туайман, Джеймс

   Посланията на новите деца и как да се грижим за удивителните им психични дарби / Джеймс Туайман . - София : Кибеа, 2017 . - 280 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   Ориг. загл. Messages From Thomas: Raising Psychic Children / James F. Twyman.

   ISBN 978-954-474-777-0 

  

Сист. No: 45139

- 7 -

С/159.9/Х 38Нп 

Хейс, Ники

   Психология : Малка енциклопедия / Ники Хейс . - София : Хомо Футурус, 2017 . - 400 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 390-391

   ISBN 978-619-2230-130-5 

  

Сист. No: 45124

- 8 -

П/316/Ю 20Йа, Ч2/316/Ю 20ЙЦБ 64220

Юл, Йеспер

   Агресията : Защо от нея се нуждаем и ние, и децата ни / Йеспер Юл . - София : Жанет-45, 2017 . - 168 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Aggression. A New and Dangerous Taboo? / Jesper Juul.

   ISBN 978-619-186-350-1 

  

Сист. No: 45120

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 9 -

П/32/D 15EЦБ 64172

Dainov, Evgenii et al

   Politics : A Reader / Evgenii Dainov, Peter Sturm Konstantinov . - Sofia : New Bulgarian University, 2017 . - 330 p. : with ill. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-954-535-955-2 

  

Сист. No: 45045

- 10 -

П/316/D 58DcЦБ 64181

Dimov, Daniel Velizarov

   Crowdsourced online dispute resolution / Daniel Velizarov Dimov . - Waddinxveen : AlphaZet, 2017 . - 209 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 175-189; Рез. на англ., немски и бълг. ез.

   ISBN 978-94-028-0578-9 

  

Сист. No: 45061

- 11 -

П/3/F 96ЦБ 63410

Fulbright international summer institute 2014  : Interdisciplinary doctoral papers /  Състав. и ред. Aleksandra Arabadzhieva, Kalina Georgieva, Maria Popkovacheva . - Sofia : Avangard prima, 2017 . - 190 p. ; 20 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-619-160-819-5 

  

Сист. No: 43373

- 12 -

П/347.6/А 45вЦБ 64169

Актуални въпроси на семейното и наследственото право  : Сборник с доклади, изнесени на национална научна конференция в памет на проф. Лиляна Ненова, орг. от катедра "Гражданскоправни науки" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", 22 октомври 2015 г., София /  Състав. Цанка Цанкова, Екатерина Матеева, Анна Станева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 440 с. ; 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4265-6 

  

Сист. No: 45042

- 13 -

П/342/Б 18ХаЦБ 64218

Балабанова, Христина

   Административният договор по българското законодателство / Христина Балабанова . - София : Сиела Норма, 2017 . - 75 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 71-75

   ISBN 978-954-28-2422-0 

  

Сист. No: 45117

- 14 -

П/327/Б 61ВсЦБ 64221

Болшаков, Владимир

   Сблъсъкът на цивилизациите : Войната за създаване на "Световен халифат" / Владимир Болшаков . - София : Паритет, 2017 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-147-9 

  

Сист. No: 45121

- 15 -

Ч5/327(4/9)/Б 73Нм 

Бояджиева, Надя Геoргиева

   Международни отношения / Надя Геoргиева Бояджиева . - София : Албатрос, 2017 . - 660 с. ; 22 см

   Рез. на рус., англ.

   ISBN 978-954-751-126-2 

  

Сист. No: 45220

- 16 -

ЦБ 64185 

Букчин, Мъри

   Есе за екоанархизма или за преобразяването на света / Мъри Букчин . - София : Шрапнел, 2006 . - 247 с. ; 20 см

   Прев. по Une societe a refaire / Murray Bookchin

   ISBN * 

  

Сист. No: 45070

- 17 -

С/35/Б 92к 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс за социално осигуряване . - 22. изд. . - София : Сиби, 2015 . - 392 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания ; 2 13 С01)

   

   ISBN 978-954-730-914-2 

  

Сист. No: 45066

- 18 -

С/347.6/Б 92с 
 България. Закони и др. п. 

   Семеен кодекс : Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право . - 6. изд. . - София : Сиби, 2013 . - 344 с. ; 21 см . -  (Поредица Джобни издания ; 2 03 С02)

   

   ISBN 978-954-0730-690-5 

  

Сист. No: 45067

- 19 -

С/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Граждански процесуален кодекс : Сборник нормативни актове . - София : Сиела Норма, 2017 . - 411 с. ; 19 см

   Съдържа ГПК, Закон за правната помощ, Закон за медиацията, Закон за международния търговски арбитраж, Тарифа за държавните такси, Тарифа №1, Регламент ЕО №1896/2006 на Европейския парламент за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, Наредба №6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на Заповед за изпълнение, Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство

   ISBN 978-954-28-2318-6 

  

Сист. No: 45134

- 20 -

С/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс на труда : Сборник нормативни актове /  Състав. Емил Мингов . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 530 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1495-5 

  

Сист. No: 45210

- 21 -

П/316/В 18ГмЦБ 64165

Вале, Гийом

   Малък наръчник по социология за икономисти / Гийом Вале ; Със сътр. Франческа Музиани ; Предг. Клодин Бюртон- Жангро ; Послесл. Кристин Кастьолен Мьоние . - София : Нов Български университет, 2013 . - 146 с. : с табл. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена = Collection Penser et construire l'Europe)

   Ориг. загл.: Petit manuel de sociologie a l'usage des economists / Guillaume Vall. - Глосар; Библиогр.: с. 38, 144-146

   ISBN 978-954-535-782-4 

  

Сист. No: 45038

- 22 -

Ч5/347.2/В 25Иу 

Василев, Ивайло

   Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България / Ивайло Василев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 191 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 183-190

   ISBN 978-954-28-1882-3 

  

Сист. No: 45229

- 23 -

ДИР/3/В 32 иЦБ 64273

Вдъхновяващи истории на успели българи  / Иван Белчев и др . - [Русе] : Интерактивен дизайн ООД, 2017 . - 244 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7432-00-8 

  

Сист. No: 45186

- 24 -

Б5/343/В 44Б-о 

Велчев, Борис Владимиров

   Обществената опасност и българското наказателно право / Борис Владимиров Велчев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 220 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 217-219

   ISBN 978-954-28-2353-7 

  

Сист. No: 45201

- 25 -

Б5/343.3/.7/Г 85Пс, П/343/Г 85ПсЦБ 64216

Грозев, Пеню

   Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане / Пеню Грозев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2401-5 

  

Сист. No: 45115

- 26 -

Б5/343/Г 87Чи 

Грошев, Чавдар

   Индивидуализация на наказанието : Теория и практика / Чавдар Грошев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1703-1 

  

Сист. No: 45200

- 27 -

Ч5/343.3/.7/Г 91Мк 

Гудман, Марк

   Киберпрестъпления : всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим / Марк Гудман . - [София] : Millenium, 2016 . - 384 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Future crimes / Marc Goodman

   ISBN 978-954-515-383-9 

  

Сист. No: 45230

- 28 -

Арх/34/Д 25Лу, Б5/34/Д 25Лу, Ч5/34/Д 25Лу 

Дачев, Лъчезар и др.

   Увод в изучаването на правото : (Кратък курс по обща теория на правото за студентите от бакалавърска програма "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" в Юридическия факултет на РУ "А. Кънчев" / Лъчезар Дачев, Доротея Димова . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 65 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-117-2 

  

Сист. No: 45087

- 29 -

ЦБ 64234 

Държавата КТБ  / Зорница Маркова и др . - София : Изток - Запад, 2017 . - 440 с. ; 22 см

   Други авт.: Н. Стоянов, Т. Пунчева-Василева, Р. Босев, Ил. Станев, А. Коджаиванова, Д. Лещарска, О. Димитрова.

   ISBN 978-619-01-0094-2 

  

Сист. No: 45138

- 30 -

ЦБ 64175 

Елчинова, Магдалена

   Невидимата общност : Православните българи в Истанбул / Магдалена Елчинова . - София : Нов Български университет, 2017 . - 287 с. : 8 л. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 261-272

   ISBN 978-954-535-981-1 

  

Сист. No: 45048

- 31 -

Ч5/343/З-38 

Затворно дело  : Бюлетин . - София, 1966 - . - 20 см

   Изд. на Научно-методически съвет по затворно дело, Главна дирекция Изпълнение на наказанията

   Кн. 3 . - 2008 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 45053

- 32 -

Ч5/343.3/.7/К 30Мн 

Карагьозова, Мария Василева

   Наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българското наказателно и наказателно-изпълнително право / Мария Василева Карагьозова . - София : ЗИП, 2012 . - 137 с. : с табл. ; 23 см

   Съдържа и за авт. - Библиогр. с. 134-136

   ISBN 978-954-9369-20-5 

  

Сист. No: 45219

- 33 -

ЦБ 64174 

Коев, Кольо

   Етнометодология и логика на всекидневното разбиране / Кольо Коев . - София : Нов Български университет, 2017 . - 291 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 261-272; Показалец на имената; Предметен показалец; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-535-973-6 

  

Сист. No: 45047

- 34 -

ЦБ 64205 

Колев, Христо

   Спомени за израстването / Христо Колев . - София : Артиздат 5, 2006 . - 324 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Авторът е с псевдоним Христо Колев-Големия; Съдържа и Анархистите - гордите вестители на очакваното сбъдване / Тр. Велчев

   ISBN 954-8797-08-9 :10

   ISBN 978-954-8797-08-5 :13

  

Сист. No: 45104

- 35 -

ЦБ 64184 

Константинов, Георги

   Бакуниновата теория и практика на социалната революция / Георги Константинов . - София : Шрапнел, 2014 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45069

- 36 -

ЦБ 64202 

Константинов, Георги

   Спомени от времето на зрелия болшевизъм : В 2 тома / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2009 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Напред и ако пътят води към голгота! . - 2009 . - 431 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45099

- 37 -

ЦБ 64202 

Константинов, Георги

   Спомени от времето на зрелия болшевизъм : В 2 тома / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2009 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. "Свободата, Санчо, е велико нещо!" . - 2009 . - 452 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45100

- 38 -

ЦБ 64203 

Константинов, Георги

   Адски калейдоскоп : Спомени на затворника : В 2 т. / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2006 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2006 . - 395 с.

   

  

Сист. No: 45101

- 39 -

ЦБ 64203 

Константинов, Георги

   Адски калейдоскоп : Спомени на затворника : В 2 т. / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2006 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2006 . - 383 с.

   

  

Сист. No: 45102

- 40 -

ЦБ 64204 

Константинов, Георги

   "Ставайте робове! Аз не ща ярем" : Фантастично-документален роман / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2005 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 2005 . - 327 с.

   

  

Сист. No: 45103

- 41 -

Ч5/32/К 85 

Корупция  : Правни средства за противодействие / Цветана Каменова и др ; Под общ ред. на Цветана Каменова . - София : БАН. Институт за правни науки, 2003 . - 234 с. : със сх. ; 20 см

   Съдържа и Наказателна конвенция относно корупцията ; Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки; Библиогр. след отд. материали

   ISBN 954-9583-05-8 

  

Сист. No: 45050

- 42 -

П/347.9/К 86ИпЦБ 64226

Костов, Ивайло

   Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес / Ивайло Костов . - София : Сиби, 2017 . - 380 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 370-379

   ISBN 978-619-226-042-2 

  

Сист. No: 45128

- 43 -

П/327/К 92ИсЦБ 64222

Кръстев, Иван

   След Европа : За слабостта и силата на Европейския съюз / Иван Кръстев . - София : Обсидиан, 2017 . - 151 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-436-1 

  

Сист. No: 45122

- 44 -

П/681.32/Л 93-ОЦБ 64232

Лъкет, Оливър и др.

   Социалният организъм : Как социалните мрежи функционират като жив организъм и променят бизнеса, обществото и бъдещето ни / Оливър Лъкет, Майкъл Дж. Кейси . - София : Кръгозор, 2017 . - 303 с. : с диагр. ; 22 см

   Ориг. загл. The Social Organism. - Съдържа и за авт. - Библиогр. с. 285-302.

   ISBN 978-954-771-378-9 

  

Сист. No: 45136

- 45 -

ЦБ 64236 

Макиавели, Николо

   Изкуството на войната / Николо Макиавели ; Обща ред. Галин Йорданов . - [Б. м. ] : Веси, 2017 . - 204 с. ; 20 см . -  (Без цензура)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-964-5767 

  

Сист. No: 45140

- 46 -

П/316/М 19МЦБ 64225

Маккъргоу, Марк и др.

   Гостоприемно лидерство : Шест нови роли за увличане на екипи, организации, общности и движения / Марк Маккъргоу, Хелън Бейли . - София : Изток - Запад, 2017 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0105-5 

  

Сист. No: 45127

- 47 -

П/65/М 27ГпЦБ 64160

Манолов, Георги Любенов

   Политическата реклама - между реалността и манипулацията : [Монография] / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2017 . - 514 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. под линия; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-954-7343-06-9 

  

Сист. No: 45028

- 48 -

Б5/343.9/М 29Св 

Маргаритова-Вучкова, Светла

   Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители : (резултати от емпирични изследвания) / Светла Маргаритова-Вучкова . - София : Сиби, 2011 . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 213-214

   ISBN 978-954-730-720-9 

  

Сист. No: 45204

- 49 -

П/343/М 31Гс, Ч5/343/М 31ГсЦБ 64231

Маринова, Гергана

   Споразумението в българския наказателен процес / Гергана Маринова . - София : Сиби, 2017 . - 200 с. ; 22 см

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 196-200

   ISBN 978-619-226-039-2 

  

Сист. No: 45133

- 50 -

П/347.77/.78/М 32МбЦБ 64257

Маркова, Мария Ананиева

   Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика / Мария Ананиева Маркова . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-644-169-0 

  

Сист. No: 45164

- 51 -

ДИР/349/М 61Кт, С/349/М 61Кт 

Милованов, Кругер Стоянов

   Трудов договор : Сключване, изменение, прекратяване / Кругер Стоянов Милованов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2016 . - 515 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-242-8 

  

Сист. No: 45021

- 52 -

ДИР/349/М 61К, С/349/М 61К 

Милованов, Кругер Стоянов

   Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите / Кругер Стоянов Милованов . - София : Труд и право, 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-225-1 

  

Сист. No: 45025

- 53 -

П/802/809/М 86ВЦБ 64207

Монев, Виктор

   Многоезичието в бизнес комуникациите / Виктор Монев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 221 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 96)

   ISSN 1314-4804; Библиогр.: с. 213-221

   ISBN 978-954-23-1049-5 

  

Сист. No: 45106

- 54 -

С/35/Н 86д 

Новото данъчно законодателство през 2017 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2017 . - 807 с. ; 23 см

   Юбилейно изд.; Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1313-2814

   ISBN * 

  

Сист. No: 45020

- 55 -

Б5/343/О-18В, П/343/О-18В, Ч5/343/О-18ВЦБ 64176

Обретенова, Виктория и др.

   Обществената опасност на деянията и редът за тяхното преследване / Виктория Обретенова, Янко Ройчев . - София : Симолини 94, 2017 . - 149 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7265-32-3 

  

Сист. No: 45054

- 56 -

П/35/П 13МЦБ 64251

Павлова, Миглена

   Обществени поръчки : Управление и контрол / Миглена Павлова . - София : УНСС, 2017 . - 252 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 251-252

   ISBN 978-954-644-926-9 

  

Сист. No: 45157

- 57 -

П/343/П 37ЦБ 64282

Перспективи за развитието на криминологията в България  : Материали от кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология, София, 7 декември 2016 г /  Отг. ред. Юлия Бояджиева . - София : Българска асоциация по криминология, 2017 . - 198 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90200-7-4 

  

Сист. No: 45224

- 58 -

Ч5/343/П 47Дс 

Петрова, Десислава

   Съдебното следствие в наказателния процес / Десислава Петрова . - София : Сиела Норма, 2016 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2125-0 

  

Сист. No: 45218

- 59 -

Ч5/34/Р 41Ид 

Рачев, Иван Калчев

   Дееспоспособност и психични заболявания : [Изследване] / Иван Калчев Рачев . - Ловеч : [Изд. авт.], 1993 . - 163 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 152-161

   ISBN * 

  

Сист. No: 45052

- 60 -

П/342/С 43АгЦБ 64224

Славов, Атанас

   Гражданското участие в конституционната демокрация : Публичноправни перспективи / Атанас Славов . - София : Сиела Норма, 2017 . - 291 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 275-291

   ISBN 978-954-28-2395-7 

  

Сист. No: 45126

- 61 -

Арх/33/С 60пЦБІІ 3237

Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво  : Колективна монография: Последваща оценка на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2005-2013 г. /  и др ; Науч. ред. Диана Антонова . - Русе : Primax, 2017 . - 127 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 125-127

   ISBN 978-619-724-29-4 

  

Сист. No: 45058

- 62 -

Ч5/343.9/С 69Бм 

Станков, Боян Рангелов

   Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност / Боян Рангелов Станков . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2008 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-422-3 

  

Сист. No: 45216

- 63 -

Ч5/343.9/С 69Бп 

Станков, Боян Рангелов

   Психология на престъплението : Избрани текстове / Боян Рангелов Станков . - София : Албатрос, 2006 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-751-073-9 

   

   

  

Сист. No: 45217

- 64 -

П/347.45/.47/С 69П-зЦБ 64233

Станкулов, Пенчо Пламенов

   Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки : Практическо ръководство по ЗОП / Пенчо Пламенов Станкулов . - София : [Изд. авт.], 2017 . - 232 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-6199-0936-03 

  

Сист. No: 45137

- 65 -

ДИР/349/Т 87 

Трудови отношения 2017 година  : Нормат. актове ; Съдебна практика ; Практика на МТСП ; Приложни коментари / Васил Желязков Мръчков и др . - София : ИК Труд и право, 2017 . - 727 с. ; 23 см

   Юбилейно изд.; Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1312-9570

   ISBN * 

  

Сист. No: 45023

- 66 -

ЦБ 64167 

Федърстоун, Майк

   Консумативна култура и постмодернизъм / Майк Федърстоун ; Науч. ред. Кольо Коев . - София : Нов Български университет, 2017 . - XXXII, 247 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Consumer culture and postmodernism / Mike Featherston. - Библиогр. с. 230-247 и под линия

   ISBN 978-954-535-969-9 

  

Сист. No: 45040

- 67 -

С5/327/Ф 36Рд 

Фелтъм, Ралф Джордж

   Дипломатически наръчник / Ралф Джордж Фелтъм . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, [1995] . - 268 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Diplomatic handbook / Ralph George Feltham. - Кратък речник на дипл., консулски, юр. и икон. термини; Предм. показалец

   ISBN 954-430-398-7 

  

Сист. No: 45051

- 68 -

П/657/Ф 41ДЦБ 64252

Фесчиян, Даниела Милчова и др.

   Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор : [Учебник за студентите от УНСС] / Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова . - София : УНСС, 2016 . - 180 с. ; 23 см

   Прил.; Библиогр. с. 176-179

   ISBN 978-954-644-863-7 

  

Сист. No: 45158

- 69 -

Б5/341.6/Ц 83Ит 

Цонков, Ивайло Асенов

   Теория и практика на съдебното производство на наказателни дела : (Състезателността в светлината на Европейската конвенция за правата на човека) / Ивайло Асенов Цонков . - София : Сиела Норма, 2014 . - 551 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 524-534

   ISBN 978-954-28-1622-5 

  

Сист. No: 45203

- 70 -

П/327/Ч 91НЦБ 64228

Чомски, Ноам и др.

   За западния тероризъм : От Хирошима до войната с дронове / Ноам Чомски, Андре Влъчек . - София : Сиела Норма, 2017 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2417-6 

  

Сист. No: 45130

- 71 -

П/316/Ю 20Йа, Ч2/316/Ю 20ЙЦБ 64220

Юл, Йеспер

   Агресията : Защо от нея се нуждаем и ние, и децата ни / Йеспер Юл . - София : Жанет-45, 2017 . - 168 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Aggression. A New and Dangerous Taboo? / Jesper Juul.

   ISBN 978-619-186-350-1 

  

Сист. No: 45120

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 72 -

П/62/S 51ЦБ 64189

   

Seventh] 7th international scientific conference "Management and engineering' 09"  : Conference proceedings, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria . - Sozopol : TU Sofia*, 2009 . - 21 cm

   ISSN 1310-3946

   ISBN * 

   V. 3 (113) . - 2009 . - 533 p.

   

  

Сист. No: 45075

- 73 -

Арх/336/А 92Кф, П/336/А 92Кф, Уч/336/А 92КфЦБ 64149

Асенова, Камелия

   Финанси : (учебно помагало) / Камелия Асенова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 142 с. ; 22, 5 см

   Библиогр. с. 142

   ISBN 978-954-712-721-0 

  

Сист. No: 45012

- 74 -

П/330.1/А 93НсЦБ 64171

Атанасов, Николай и др.

   Светоглед, икономическо съзнание и адаптивност на младите хора : [Монография] / Николай Атанасов, Велика Бинева, Мариана Каприева . - Бургас : УИ Проф. д-р Асен Златаров, 2016 . - 128 с. : с ил., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 113-114; Съдържание и рез. на англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-7123-56-2 

  

Сист. No: 45044

- 75 -

П/338/В 25ЕуЦБ 64248

Василев, Евгени и др.

   Управление на иновациите в транспорта / Евгени Василев, Светла Драганова Цветкова, Илия Гътовски . - София : УНСС, 2016 . - 266 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 264-265

   ISBN 978-954-644-929-0 

  

Сист. No: 45154

- 76 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 година  : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Писма и указания на НАП ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2016 . - 503 с. ; 23 см + CD

   Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1313-1567
   http://www.dosp2016.trudipravo.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45022

- 77 -

П/331/Д 58ИЦБ 64214

Димитрова-Монева, Ивелина

   Миграция и икономическо развитие : Многофакторен корелационен анализ: Монография / Ивелина Димитрова-Монева . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2017 . - 270 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 204-212; Прил.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-490-551-4 

  

Сист. No: 45113

- 78 -

ЦБ 64234 

Държавата КТБ  / Зорница Маркова и др . - София : Изток - Запад, 2017 . - 440 с. ; 22 см

   Други авт.: Н. Стоянов, Т. Пунчева-Василева, Р. Босев, Ил. Станев, А. Коджаиванова, Д. Лещарска, О. Димитрова.

   ISBN 978-619-01-0094-2 

  

Сист. No: 45138

- 79 -

П/658/З-40ЕуЦБ 64177

Захариев, Еленко и др.

   Управление на предприятието : Сборник / Еленко Захариев, Христо Сирашки . - В. Търново : Абагар, 2003 . - 199 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 954-427-518-5 

  

Сист. No: 45056

- 80 -

С/33/И 62 

Инвестиции и региони  . - София : Бранд Медия България, Б. г. . - 122 с. : с ил. ; 28 см

   Изд. е двуезично

   ISBN 978-619-188-125-3 

  

Сист. No: 45123

- 81 -

П/339/К 32ЛмЦБІІ 3240

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международни инвестиционни проекти / Лилия Вълчева Каракашева . - 2. изд. . - София : Призма, 2011 . - 303 с. ; 28 см

   Библиогр. с. 303

   ISBN 978-954-8571-32-6 

  

Сист. No: 45096

- 82 -

П/338/К 52КиЦБ 64258

Керчев, Красимир Христов

   Иновации : Учебно-методическо помагало / Красимир Христов Керчев . - София : УНСС, 2015 . - 154 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-808-8 

  

Сист. No: 45165

- 83 -

П/338/К 52КиЦБ 64260

Керчев, Красимир Христов

   Иновации и иновационна система / Красимир Христов Керчев . - София : УНСС, 2015 . - 310 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-644-807-1 

  

Сист. No: 45167

- 84 -

Арх/631/Л 95Лп 

Любенов, Любомир Д.

   Пазари и реализация на земеделски продукти в България : Монография / Любомир Д. Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 134 с. ; 21 см

   Съдържание и рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 128-132

   ISBN * 

  

Сист. No: 45093

- 85 -

Арх/631/Л 95ЛрЦБ 64200

Любенов, Любомир Д.

   Развитие на съвременните аграрни политики : Студия / Любомир Д. Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 46 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45094

- 86 -

Арх/339.13/Л 95Лм, П/339.13/Л 95ЛмЦБ 64162

Любенов, Любомир Димитров

   Маркетинг проучване : Учебник / Любомир Димитров Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 190 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 185-186

   ISBN * 

  

Сист. No: 45031

- 87 -

П/316/М 19МЦБ 64225

Маккъргоу, Марк и др.

   Гостоприемно лидерство : Шест нови роли за увличане на екипи, организации, общности и движения / Марк Маккъргоу, Хелън Бейли . - София : Изток - Запад, 2017 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0105-5 

  

Сист. No: 45127

- 88 -

П/338/М 27ВпЦБ 64256

Манов, Васил

   Проектиране на целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки, конкурентоспособно развитие и функциониране на националните икономически системи : Теория и методология / Васил Манов . - София : УНСС, 2016 . - 630 с. ; 24 см

   Бел. под линия

   ISBN 978-954-644-831-6 

  

Сист. No: 45163

- 89 -

ЦБ 64186 

Маринов, Едуард Василев

   Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка / Едуард Василев Маринов . - София : ЕВМ, 2017 . - 154 с. : с фиг., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 109-110; Прил.

   ISBN 078-691-90568-4-4 

  

Сист. No: 45072

- 90 -

П/330.1/М68, П1/330.1/М 68 Км, Ч3/330.1/М68 

Миркович, Камен

   Международна икономика / Камен Миркович ; Техн. ред. Радослав Цанев . - София : Тракия-М, 2000 . - 1008 с. ; 27 см

   Речник с. 859-950; Инд. указ. с. 951-1008

   ISBN 954-9574-49-0 

  

Сист. No: 10857

- 91 -

П/336/М 70ПкЦБ 64255

Митев, Петър Стефанов

   Корпоративни финанси с Excel / Петър Стефанов Митев . - София : УНСС, 2016 . - 365 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 364-365

   ISBN 978-954-644-839-2 

  

Сист. No: 45162

- 92 -

П/330/М 77-ЗнЦБ 64261

Младенова, Зоя Костова

   Неокласическата теория в края на XX - началото на XXI век : (постижения, проблеми, перспективи) : В 2 части / Зоя Костова Младенова . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-449-518-3 

   Ч. 1 . - 2011 . - 464 с.

   Библиогр. с. 449-463 и под линия

  

Сист. No: 45168

- 93 -

П/336/Н 42ТЦБ 64253

Недев, Тодор Стефанов

   Базови стратегии с опции и фючърси / Тодор Стефанов Недев . - София : УНСС, 2014 . - 158 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-589-6 

  

Сист. No: 45159

- 94 -

П/336/Н 42ТфЦБ 64254

Недев, Тодор Стефанов

   Финансов инженеринг / Тодор Стефанов Недев . - София : УНСС, 2017 . - 201 с. : с табл., гр. и фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-995-5 

  

Сист. No: 45160

- 95 -

Арх/331/Н 44Ни, П/331/Н 44Ни, Уч/331/Н 44НиЦБ 64271

Неделчева, Наталия

   Икономика на труда : Учебно помагало / Наталия Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 54 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 45

   ISBN 978-954-712-727-2 

  

Сист. No: 45178

- 96 -

П/338/Н 75ХЦБ 64247

Николова, Христина Лазарова и др.

   Интелигентни транспортни системи в градска среда / Христина Лазарова Николова, Марта Пенчева Клисурова . - София : УНСС, 2015 . - 128 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 124-127

   ISBN 978-954-644-813-2 

  

Сист. No: 45153

- 97 -

Арх/330/П 21Ку 

Папазов, Кръстю Игнатов и др.

   Управление на инвестиционни проекти / Кръстю Игнатов Папазов, Емил Кръстев Папазов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 109 с. ; 21 см

   Съвместен европейски проект TEMPUS IB_JEP_14350 "Regional non-governmental organizations institution building"

   ISBN * 

  

Сист. No: 45095

- 98 -

П/658/Р 31МЦБ 64244

Раковска, Мирослава Атанасова

   Международна логистика : [Учебник за студентите на УНСС] / Мирослава Атанасова Раковска . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 362 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-209-3 

  

Сист. No: 45151

- 99 -

Б3/657/Ф94Мс, П/657/Ф94, П1/657/Ф94Мс, Ч3/657/Ф94Мс 

Сборник задачи по счетоводство  / Маргарита Светозарова Фурнаджиева . - 3. доп. и прераб. . - София : СИЕЛА, 2002 . - 194 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-277-9 

  

Сист. No: 10107

- 100 -

Арх/33/С 60пЦБІІ 3237

Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво  : Колективна монография: Последваща оценка на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2005-2013 г. /  и др ; Науч. ред. Диана Антонова . - Русе : Primax, 2017 . - 127 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 125-127

   ISBN 978-619-724-29-4 

  

Сист. No: 45058

- 101 -

С/334/У 82к 

Успешните компании  : Най-добрите говорят /  Ред. Александра Сотирова и др . - София : Медия икономика България, 2017 . - 177 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45118

- 102 -

П/339.13/Х 62НЦБ 64227

Холис, Найджъл

   Успешният бранд : Защо силните брандове печелят повече / Найджъл Холис . - София : Изток - Запад, 2017 . - 312 с. ; 22 см

   Първа награда на Американската маркетингова асоциация за книга на 2015 г.; Показалец

   ISBN 978-619-01-0065-2 

  

Сист. No: 45129

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 103 -

П/330.1/Ч 83СвЦБ 64239

Чипева, Соня Дакова и др.

   Въведение в иконометрията : [Учебник за студентите от ВУЗ] / Соня Дакова Чипева, Венелин Николаев Бошнаков . - София : Университет за национално и световно стопанство, 2015 . - 246 с. ; 22,5 см

   

   ISBN 978-954-644-760-9 

  

Сист. No: 45143

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 104 -

ЦБ 64185 

Букчин, Мъри

   Есе за екоанархизма или за преобразяването на света / Мъри Букчин . - София : Шрапнел, 2006 . - 247 с. ; 20 см

   Прев. по Une societe a refaire / Murray Bookchin

   ISBN * 

  

Сист. No: 45070

- 105 -

П/502/М 70АеЦБ 64250

Митева, Албена Тодорова и др.

   Екология и устойчиво развитие / Албена Тодорова Митева, Зорница Димова Стоянова, Христина Стефанова Харизанова . - София : Университет за национално и световно стопанство, 2017 . - 216 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 210-214

   ISBN 978-954-644-955-9 

  

Сист. No: 45156

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 106 -

П/52/Г 37ЦаЦБ 64159

Георгиев, Цветан Б. и др.

   Астрономия / Цветан Б. Георгиев, Петко Л. Недялков . - София : Нов Български университет, 2017 . - 336 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 335-336

   ISBN 978-954-535-959-0 

  

Сист. No: 45027

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите. (ТММ)

- 107 -

С/532(038.1)/А 64 

Английско-български-турски-немски-руски речник на основните термини в механика на флуидите  / Росица Величкова и др . - София : Авангард Прима, 2012 . - 33 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45225

- 108 -

П/532/А 75ИуЦБ 64270

Антонов, Иван Славейков и др.

   Учебно пособие по приложна механика на флуидите / Иван Славейков Антонов, Ангел Костадинов Терзиев . - София : ТУ София, 2012 . - 146 с. : с ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; Библиогр. с. 145

   ISBN 978-954-438-921-5 

  

Сист. No: 45177

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 109 -

П/57/Ж 34ГпЦБІІ 3243

Железова, Галина Железова и др.

   Практически упражнения по микробиология за студенти по медицина / Галина Железова Железова, Любомира Димитрова Йочева, Лилия Захариева Церовска . - 2. прераб. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 256 с. : със сх., табл. ; 28 см

   Библиогр. с. 128

   ISBN 978-954-07-4075-1 

  

Сист. No: 45161

- 110 -

П/347.77/.78/М 32МбЦБ 64257

Маркова, Мария Ананиева

   Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика / Мария Ананиева Маркова . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-644-169-0 

  

Сист. No: 45164

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 111 -

П/159.9/А 31АиЦБ 64219

Адлер, Алфред

   Индивидуална психология : Практика и теория / Алфред Адлер ; Прев. от нем. ез. Емил Друмев . - 2. прераб. изд. . - София : Здраве и щастие, Б. г. . - 20 см

   

   ISBN 978-954-9356-92-5 

   Ч. 1 . - Б. г. . - 260 с.

   

  

Сист. No: 45119

- 112 -

П/61/Б 17СпЦБ 64264

Бакълтър, Сюзън И.

   Практическа арт терапия / Сюзън И. Бакълтър ; Прев. [от англ. ] Елица Великова . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2010 . - 184 с. : с ил. ; 21 см . -  (Практики)

   Библиогр. с. 179

   ISBN 978-954-92349-5-4 

  

Сист. No: 45171

- 113 -

Арх/616/Г 18Нн, П/616/Г 18Нн, Уч/616/Г 18НнЦБ 64269

Гамакова-Радкова, Нина Георгиева

   Неонатология : Учебник за акушерки и медицински сестри / Нина Георгиева Гамакова-Радкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-719-7 

   Ч. 1 . - 2017 . - 109 с.

   Библиогр. с. 101-106

  

Сист. No: 45176

- 114 -

П/616/Г 89ГсЦБ 64240

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Социална медицина / Гена Георгиева Грънчарова, Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска . - 5. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Издателски център на ВМИ - Плевен, 2017 . - 351 с. : с табл. , сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 347-350

   ISBN 978-954-756-180-9 

  

Сист. No: 45145

- 115 -

Арх/61/Д 36Р, П/61/Д 36Р, Уч/61/Д 36РмЦБ 64157

Делева, Радослава

   Масаж I : Учебник за студенти по кинезитерапия / Радослава Делева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 126 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 125-126

   ISBN 978-954-712-718-0 

  

Сист. No: 45014

- 116 -

Арх/616/Д 85Д, П/616/Д 85Д, П1/616/Д 85Д, П1/616/Д 85ДсЦБ 64280

Драганова, Даниела Константинова

   Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания : Учебник / Даниела Константинова Драганова . - Плевен [Русе] : Медиатех, 2017 (ИЦ при РУ Ангел Кънчев) . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-124-0 

  

Сист. No: 45223

- 117 -

П/61/М 45пЦБ 64266

Медицинска педагогика  : Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве /  Под науч. ръководство на Теодор Николов Попов ; Ред. Теодор Николов Попов, Теодор Николов Попов и др . - 2. изд. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2011 . - 284 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 280

   ISBN 978-954-490-277-3 

  

Сист. No: 45173

- 118 -

П/616/М 76ГЦБ 61080

Михов, Георги Славчев

   Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски сигнали / Георги Славчев Михов . - София : ТУ София, 2017 . - 233 с. : с фиг., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 229-233

   ISBN 978-619-167-292-9 

  

Сист. No: 45065

- 119 -

П/61/П 28ЦБ 64241

Патофизиология  : Учебник за студенти от специалностите "Фармацевт" и "Рехабилитатор и ерготерапевт" от медицински университет / Симеон Димитров Лазаров и др ; Под ред. на Александър Георгиев Стойнев . - София : СИМЕЛПРЕС, 2017 . - 291 с. : със сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2918-28-8 

  

Сист. No: 45146

- 120 -

Арх/61/С 61Д, П/61/С 61Да, Уч/61/С 61ДаЦБІ 3355

Ставрев, Димитър

   Анатомия на човека : Ръководство за упражнения за студенти от специалност Медицинска сестра / Димитър Ставрев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 35 с. : с ил. и табл. ; 16 Х 21 см

   

   ISBN 978-954-712-728-9 

  

Сист. No: 45011

- 121 -

ЦБ 64237 

Хараланова, Евелина и др.

   Емоции и шизофрения : Нов подход към афективността при "неафективни" психози / Евелина Хараланова, Светлозар Хараланов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 240 с. : с диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 191-235

   ISBN 978-619-01-0108-6 

  

Сист. No: 45141

- 122 -

Арх/61/Х 79Цс, П/61/Х 79ЦсЦБ 64161

Христова, Цвета Атанасова

   Специални акушерски грижи при нормална бременност : Наръчник за акушерки и медицински сестри / Цвета Атанасова Христова . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 145 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-118-9 

  

Сист. No: 45030

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 123 -

П/62/S 51ЦБ 64189

   

Seventh] 7th international scientific conference "Management and engineering' 09"  : Conference proceedings, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria . - Sozopol : TU Sofia*, 2009 . - 21 cm

   ISSN 1310-3946

   ISBN * 

   V. 3 (113) . - 2009 . - 533 p.

   

  

Сист. No: 45075

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 124 -

Арх/621.9/К 78Иу, П/621.9/К 78ИЦБ 64274

Колев, Иван и др.

   Учебна практика по технология на машиностроенето / Иван Колев, Васил Стефанов Костадинов, Хрант Кехам Дограмаджиян . - 3. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 78 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN * 

  

Сист. No: 45208

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 125 -

Арх/536/B 83M, П/536/B 83M, П1/536/B 83ЦБ 64212

Bozikova, Monika et al

   Thermophysical properties of selected bio-based materials : Scientific monograph / Monika Bozikova, Michal Valach, Plamen Kangalov . - Ruse : University of Ruse, 2016 . - 114 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 102-113; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-685-5 

  

Сист. No: 45111

- 126 -

Арх/621.22/H 90L, П/621.22/H 90L, П1/621.22/H 90ЦБ 64208

Hujo, L'ubomir et al

   Laboratory test devices for evaluating the lifetime of tractor hydraulic components : Proceedings, methods and applications : scientific monograph / L'ubomir Hujo, Plamen Kangalov, Jan Kosiba . - Ruse : University of Ruse, 2015 . - 70 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 21 cm

   Изд. на Univ. of Ruse Angel Kanchev. Agr. and Industr. Fac.; Библиогр. с. 64-69; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-665-7 

  

Сист. No: 45107

- 127 -

П/658/Д 58АвЦБ 64163

Димитров, Александър Василев

   Вътрешносградни газови мрежи и инсталации : (Конструкции и разчети) / Александър Василев Димитров . - [Перник] : Европейски политехнически университет, 2017 . - 310 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 308-310

   ISBN 978-954-2983-17-0 

  

Сист. No: 45032

- 128 -

П/620.9/П 97ХуЦБ 64249

Първанов, Христо Първанов и др.

   Управление на енергийни проекти / Христо Първанов Първанов, Виолета Людмилова Бакалова, Светла Драганова Цветкова . - София : УНСС, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 142

   ISBN 978-954-644-376-2 

  

Сист. No: 45155

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 129 -

Арх/62-83/В 94Ну, П/62-83/В 94НуЦБ 64278

Вълов, Николай Петков

   Управление на електромеханични системи / Николай Петков Вълов . - Русе : Бряг, 2017 . - 127 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 124

   ISBN 978-619-90584-1-1 

  

Сист. No: 45144

- 130 -

П/621.31/П 17ПеЦБ 64238

Панайотова, Панка Николова и др.

   Електрически измервания : [Учебно помагало] / Панка Николова Панайотова, Веселин Пеев Панайотов . - 5. стереот. изд. . - София : Матком, 2003 . - 320 с.: със сх. ; 20 см

   

   ISBN 954-9930-14-9 

  

Сист. No: 45142

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 131 -

П/628/B 93ЦБІІ 3236

   

BulLight 2017  : Balkan Light Junior 2017: Сборник доклади: XVI национална конференция по осветление с международно участие, 25-27 май 2017, Созопол, България . - София : УИ Св. Иван Рилски, 2017 . - 188 с. ; 29 см

   ISSN 1314-0787; Библиогр. след отд. доклади
   http://www.bnci.eu 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45055

- 132 -

П/616/М 76ГЦБ 61080

Михов, Георги Славчев

   Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски сигнали / Георги Славчев Михов . - София : ТУ София, 2017 . - 233 с. : с фиг., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 229-233

   ISBN 978-619-167-292-9 

  

Сист. No: 45065

- 133 -

П/621.396/П 47Пр, П1/621.396/П 47ПрЦБІІ 3238

Петров, Петър и др.

   Радио-комуникационна техника : Уч. пособие / Петър Петров, Борислав Найденов, Георги Червенков ; Под ред. Борислав Йорданов Беджев . - Варна : Тонекс 2000 ЕООД, 2017 . - 316 с.: с ил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7349-01-6 

  

Сист. No: 45063

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

- 134 -

Арх/389/К 85Цр, П/389/К 85ЦрЦБ 64275

Корийков, Цвятко Станев и др.

   Ръководство по метрология и измервателна техника : Допусково проектиране / Цвятко Станев Корийков, Бранко Душков Сотиров, Младен Петров . - 3. прераб. изд. . - Русе : Печ. база при РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 110 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 110

   ISBN 954-712-179-0 

  

Сист. No: 45209

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 135 -

П/621.81/П 47ЦпЦБ 64164

Петрова, Цветелина Станимирова

   Проектиране на машиностроителни детайли : Ръководство за инженери и студенти / Цветелина Станимирова Петрова . - Пловдив : Хайкад Инфотех, 2016 - . - 21 см

   Библиогр. с. 115

   ISBN 978-619-7365-01-6 

   Ч. 1. CATIA V5 . - 2016 . - 115 с. : с ил., табл., черт., фиг.

   

  

Сист. No: 45033

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 136 -

Арх/656/C 56J, П/656/C 56J, П1/656/C 56ЦБ 64211

Chrastina, Josef et al

   Monitoring the operating parameters of municipal vehicles / Josef Chrastina, Ivan Janosko, Plamen Kangalov . - Ruse : University of Ruse, 2014 . - 107 с. : с ил. ; 23 cm

   Изд. на Univ. of Ruse Angel Kanchev. Agr. and Industr. Fac., Slovak Univ. of Agr. in Nitra. Fac. of Engineering; Библиогр.: с. 78-83

   ISBN 978-954-712-629-9 

  

Сист. No: 45110

- 137 -

Арх/621.22/H 90L, П/621.22/H 90L, П1/621.22/H 90ЦБ 64208

Hujo, L'ubomir et al

   Laboratory test devices for evaluating the lifetime of tractor hydraulic components : Proceedings, methods and applications : scientific monograph / L'ubomir Hujo, Plamen Kangalov, Jan Kosiba . - Ruse : University of Ruse, 2015 . - 70 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 21 cm

   Изд. на Univ. of Ruse Angel Kanchev. Agr. and Industr. Fac.; Библиогр. с. 64-69; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-665-7 

  

Сист. No: 45107

- 138 -

Арх/629.114/T 66Z, П/629.114/T 66Z, П1/629.114/T 66ЦБ 64209

Tkac, Zdenko et al

   Getting ecological of hydraulic circuits of agricultural tractors : Proceedings, methods and applications / Zdenko Tkac, Plamen Kangalov, Jan Kosiba . - [Плевен] : [Медиатех], 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 77 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 22 cm

   Изд. на Univ. of Ruse "Angel Kanchev". Agrarian and Industr. Fac. Библиогр.: с. 70-76; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7071-63-4 

  

Сист. No: 45108

- 139 -

П/629.113/Т 79БеЦБ 64279

Трайков, Борислав Василев и др.

   Електрообзавеждане и електроника на автомобила : Учебник за професионалните гимназии по специалностите Електротехника в автомобилния транспорт и Монтьор по електрообзавеждане на МПС / Борислав Василев Трайков, Чавдар Аспарухов Киров ; Под общ. ред. Борислав Трайков . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 2015 . - 252 с. : със сх., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-03-0657-5 

  

Сист. No: 45221

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 140 -

Арх/631.4/K 70K, П/631.4/K 70K, П1/631.4/K 70ЦБ 64213

Kollarova, Katarina et al

   Precision tillage: on the way from information to decisions : Scientific monograph / Katarina Kollarova, Stefan Pogran, Plamen Kangalov . - Ruse : University of Ruse, 2015 . - 88 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 23 cm

   Библиогр. с. 81-87; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-656-5 

  

Сист. No: 45112

- 141 -

Арх/631/V 16M, П/631/V 16Mb, П1/631/V 16ЦБ 64210

Valach, Michal et al

   Biofuels and biolubricants in agricultural machinery : Scientific monograph / Michal Valach, L'ubomir Hires, Plamen Kangalov . - Ruse : University of Ruse, 2015 . - 104 с. : с ил. ; 22 cm

   Изд. на Slovak Univ. of Agr. in Nitra; Библиогр.: с. 96-102; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-679-4 

  

Сист. No: 45109

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 142 -

П/631.8/Г 65СтЦБ 64246

Горбанов, Стефан

   Торене на земеделските култури / Стефан Горбанов . - София : Виденов и син, 2010 . - 550 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр.с.525 - 540

   ISBN 978-954-8319-51-5 

  

Сист. No: 45147

- 143 -

Арх/633/635/И 72к, П/633/635/И 72к, Уч/633/635/И 72кЦБ 64272

Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство"  : Учебно пособие / Христо Иванов Белоев и др ; Под общ ред. на Георги Великов Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 23 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-725-8 

  

Сист. No: 45179

- 144 -

П/631.8/К 52ВЦБ 64243

Керин, Васил и др.

   Растежни регулатори в растениевъдството / Васил Керин, Малгожата Берова . - [София] : Виденов и син, 2001 . - 63 с. : с табл. ; 23 см

   Авт. М. Берова е известна като Малгожата Ян Моецка-Берова; Съдържа и Роял МХ-30 - универсален продукт срещу филизообразуването при тютюна и срещу прорастването при лук и картофи за съхранение

   ISBN 978-954-8319-37-3 

  

Сист. No: 45148

- 145 -

Арх/631/Л 95Лп 

Любенов, Любомир Д.

   Пазари и реализация на земеделски продукти в България : Монография / Любомир Д. Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 134 с. ; 21 см

   Съдържание и рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 128-132

   ISBN * 

  

Сист. No: 45093

- 146 -

Арх/631/Л 95ЛрЦБ 64200

Любенов, Любомир Д.

   Развитие на съвременните аграрни политики : Студия / Любомир Д. Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 46 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45094

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 147 -

П/658/А 86, П1/658/А 86, Ч3/658/А 86 

Армстронг, Майкъл

   Наръчник за управление на човешките ресурси / Майкъл Армстронг . - Бургас : Делфин прес, 1993 . - 269 с. ; 23.5 см . -  (Библ. Изкуството на бизнеса ; 8)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 1560

- 148 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 година  : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Писма и указания на НАП ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2016 . - 503 с. ; 23 см + CD

   Изданието излиза като книга-годишник с ISSN 1313-1567
   http://www.dosp2016.trudipravo.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45022

- 149 -

П/338/К 52КиЦБ 64258

Керчев, Красимир Христов

   Иновации : Учебно-методическо помагало / Красимир Христов Керчев . - София : УНСС, 2015 . - 154 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-808-8 

  

Сист. No: 45165

- 150 -

П/338/К 52КиЦБ 64260

Керчев, Красимир Христов

   Иновации и иновационна система / Красимир Христов Керчев . - София : УНСС, 2015 . - 310 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-644-807-1 

  

Сист. No: 45167

- 151 -

П/65/М 27ГпЦБ 64160

Манолов, Георги Любенов

   Политическата реклама - между реалността и манипулацията : [Монография] / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2017 . - 514 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. под линия; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-954-7343-06-9 

  

Сист. No: 45028

- 152 -

П/802/809/М 86ВЦБ 64207

Монев, Виктор

   Многоезичието в бизнес комуникациите / Виктор Монев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 221 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 96)

   ISSN 1314-4804; Библиогр.: с. 213-221

   ISBN 978-954-23-1049-5 

  

Сист. No: 45106

- 153 -

П/004/Н 86ГмЦБ 64229

Новакова, Галя

   Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт / Галя Новакова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 178 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 176

   ISBN 978-954-07-4056-0 

  

Сист. No: 45131

- 154 -

П/658/Р 31МЦБ 64244

Раковска, Мирослава Атанасова

   Международна логистика : [Учебник за студентите на УНСС] / Мирослава Атанасова Раковска . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 362 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-209-3 

  

Сист. No: 45151

- 155 -

С/657/С 95 

Счетоводство 2017 година  : Нормативни актове. Приложни коментари. Експертни разяснения. Счетоводен справочник / Антон Христов Свраков и др ; Ред. Деница Милева . - София : ИК Труд и право, 2017 . - 703 с. ; 23 см

   Книгата-годишник е с ISSN 1313-3128

   ISBN * 

  

Сист. No: 45024

- 156 -

П/658/Т 64ФлЦБ 64242

Тодоров, Филип

   Логистични комплекси / Филип Иванов Тодоров . - София : Тракия-М, 2011 . - 285 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8401-86-9 

  

Сист. No: 45149

- 157 -

П/658/Т 64ФпЦБІІ 3242

Тодоров, Филип Иванов

   Проектиране на логистични системи / Филип Иванов Тодоров . - София : Университет за национално и световно стопанство, 2017 . - 310 с. : с табл. ; 28,5 см

   Библиогр. с. 304-309 и под черта

   ISBN 978-954-644-959-7 

  

Сист. No: 45150

- 158 -

П/657/Ф 41ДЦБ 64252

Фесчиян, Даниела Милчова и др.

   Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор : [Учебник за студентите от УНСС] / Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова . - София : УНСС, 2016 . - 180 с. ; 23 см

   Прил.; Библиогр. с. 176-179

   ISBN 978-954-644-863-7 

  

Сист. No: 45158

- 159 -

П/339.13/Х 62НЦБ 64227

Холис, Найджъл

   Успешният бранд : Защо силните брандове печелят повече / Найджъл Холис . - София : Изток - Запад, 2017 . - 312 с. ; 22 см

   Първа награда на Американската маркетингова асоциация за книга на 2015 г.; Показалец

   ISBN 978-619-01-0065-2 

  

Сист. No: 45129

- 160 -

П/656/Ц 34СЦБ 64245

Цветкова, Светла Драганова

   Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие / Светла Драганова Цветкова . - София : УНСС, 2016 . - 160 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 158

   ISBN 978-954-644-814-9 

  

Сист. No: 45152

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 161 -

Арх/62-52/И 22Д, П/62-52/И 22Д, Уч/62-52/И 22ДтЦБ 61400

Иванова, Донка Илиева и др.

   Теория на управлението / Донка Илиева Иванова, Георги Любомиров Лехов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-716-6 

   Ч. 2 . - 2017 . - 198 с.

   Библиогр. с. 197 -198

  

Сист. No: 45013

Кибернетика. Фина механика

- 162 -

П/316/D 58DcЦБ 64181

Dimov, Daniel Velizarov

   Crowdsourced online dispute resolution / Daniel Velizarov Dimov . - Waddinxveen : AlphaZet, 2017 . - 209 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 175-189; Рез. на англ., немски и бълг. ез.

   ISBN 978-94-028-0578-9 

  

Сист. No: 45061

- 163 -

П/681.32/D 58I, ЦБ 64187 

Dimov, Ivan

   Web vulnerabilities explained / Ivan Dimov . - Sofia : Bukvite Fondation, 2017 . - 136 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 134-136

   ISBN 978-619-154-246-8 

  

Сист. No: 45073

- 164 -

П/62/S 51ЦБ 64189

   

Seventh] 7th international scientific conference "Management and engineering' 09"  : Conference proceedings, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria . - Sozopol : TU Sofia*, 2009 . - 21 cm

   ISSN 1310-3946

   ISBN * 

   V. 3 (113) . - 2009 . - 533 p.

   

  

Сист. No: 45075

- 165 -

П/004/Н 86ГмЦБ 64229

Новакова, Галя

   Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт / Галя Новакова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 178 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 176

   ISBN 978-954-07-4056-0 

  

Сист. No: 45131

- 166 -

П/681.3/Р 83РкЦБ 64183

Романски, Ради Петров

   Компютърни архитектури / Ради Петров Романски . - София : КИНГ, 2008 . - 152 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 150-152

   ISBN 978-954-9518-51-1 

  

Сист. No: 45068

- 167 -

П/004/Ф 75КЦБ 63778

Фрай, Къртис

   Майкрософт] Microsoft Excel 2016 : Стъпка по стъпка / Къртис Фрай . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 550 с. ; 23 см

   Речник
   http://www.aka.ms/excel2016sbs/files 

   ISBN 954-656-337-4 :10

   ISBN 978-954-656-337-8 :13

  

Сист. No: 45207

- 168 -

П/681.32/Ш 70КаЦБ 64178

Шишманов, Красимир

   Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията / Красимир Шишманов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2005 . - 144 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов; Библиогр. с. 142-143

   ISBN 954-23-0219-3 

  

Сист. No: 45057

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 169 -

Арх/631/V 16M, П/631/V 16Mb, П1/631/V 16ЦБ 64210

Valach, Michal et al

   Biofuels and biolubricants in agricultural machinery : Scientific monograph / Michal Valach, L'ubomir Hires, Plamen Kangalov . - Ruse : University of Ruse, 2015 . - 104 с. : с ил. ; 22 cm

   Изд. на Slovak Univ. of Agr. in Nitra; Библиогр.: с. 96-102; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-679-4 

  

Сист. No: 45109

Езикознание. Филология. Литература

- 170 -

ЦБ 64173 

Ignatov, Sergei

   The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of Classical Egypt. / Sergei Ignatov . - Sofia : New Bulgarian University, 2017 . - 255 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 240-255

   ISBN 978-954-535-972-9 

  

Сист. No: 45046

- 171 -

С/532(038.1)/А 64 

Английско-български-турски-немски-руски речник на основните термини в механика на флуидите  / Росица Величкова и др . - София : Авангард Прима, 2012 . - 33 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45225

- 172 -

П/808.67/Б 73ТбЦБ 64259

Бояджиев, Тодор Апостолов

   Българска лексикология : [Монография] / Тодор Апостолов Бояджиев . - 3. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2011 . - 359 с. ; 23 см

   Показалец на термините

   ISBN 978-954-07-3262-6 

  

Сист. No: 45166

- 173 -

ЦБ 64188 

Вапцаров, Никола

   Съчинения / Никола Вапцаров ; Под ред. на Бойка Вапцарова . - 5. изд. . - София : Бълг. писател, 1983 . - 367 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45074

- 174 -

П/808.67/В 98ВеЦБ 64276

Вътов, Върбан

   Езикови "проуки" и "докази" / Върбан Вътов . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 304 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. раздели

   ISBN 978-619-00-0301-4 

  

Сист. No: 30228

- 175 -

Ч5/820/899/Д 82Фп 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Престъпление и наказание : Роман в шест части с епилог / Фьодор Михайлович Достоевски . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 511 с. ; 22 см . -  (Поредица Шедьовър)

   Ориг. загл.: Преступление и наказание / Ф. М . Достоевский

   ISBN 978-954-09-1017-8 

  

Сист. No: 45228

- 176 -

С/801.323.2/К 61б 

Китайско-български двупосочен речник  /  Гл. ред. Гу Фан . - София : Изток - Запад, 2017 . - 550 с. ; 25 см

   Речникът е предназначен за хора с начални познания по китайски, чийто майчин език е българският.

   ISBN 978-619-01-0084-3 

  

Сист. No: 45135

- 177 -

ЦБ 64202 

Константинов, Георги

   Спомени от времето на зрелия болшевизъм : В 2 тома / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2009 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Напред и ако пътят води към голгота! . - 2009 . - 431 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45099

- 178 -

ЦБ 64202 

Константинов, Георги

   Спомени от времето на зрелия болшевизъм : В 2 тома / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2009 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. "Свободата, Санчо, е велико нещо!" . - 2009 . - 452 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45100

- 179 -

ЦБ 64203 

Константинов, Георги

   Адски калейдоскоп : Спомени на затворника : В 2 т. / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2006 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2006 . - 395 с.

   

  

Сист. No: 45101

- 180 -

ЦБ 64203 

Константинов, Георги

   Адски калейдоскоп : Спомени на затворника : В 2 т. / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2006 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - 2006 . - 383 с.

   

  

Сист. No: 45102

- 181 -

ЦБ 64204 

Константинов, Георги

   "Ставайте робове! Аз не ща ярем" : Фантастично-документален роман / Георги Константинов . - [София] : Шрапнел, 2005 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 2005 . - 327 с.

   

  

Сист. No: 45103

- 182 -

П/808.67/К 92Бм, Ч2/808.67/К 92БЦБ 64179

Кръстев, Боримир

   Морфологията на българския език в 187 типови таблици : [Помагало за чужденци] / Боримир Кръстев . - София : Наука и изкуство, 1990 . - 181 с. ; 20 см

   Съдържа речник на най-честите изменяеми думи в бълг. ез.

  

Сист. No: 45059

- 183 -

П/808.67/К 94ГЦБІІ 3235

Куртева, Галина и др.

   Здравейте! : Учебник по български език за чужденци B1-B2 / Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова, Стефка Бъчварова ; Под ред. Галина Куртева . - София : Нов Български университет, 2017 . - 343 с. ; 26 см

   Таблица на глаголите; Речник; Библиогр. с. 341-343

   ISBN 978-954-535-945-3 

  

Сист. No: 45029

- 184 -

П/802/809/М 86ВЦБ 64207

Монев, Виктор

   Многоезичието в бизнес комуникациите / Виктор Монев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 221 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 96)

   ISSN 1314-4804; Библиогр.: с. 213-221

   ISBN 978-954-23-1049-5 

  

Сист. No: 45106

- 185 -

ЦБ 64166 

От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката  : Сборник със статии /  Състав. Кристиан Банков, Георги Гочев . - София : Нов Български университет, 2017 . - 144 с., 4 л. цв. фотогр. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-954-535-974-3 

  

Сист. No: 45039

- 186 -

П/808.67/С 31ЛпЦБ 64170

Селимски, Людвиг

   Приноси по словообразуване. Български и други славянски езици : [Сборник] / Людвиг Селимски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 311 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 281-309; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-107-2 

  

Сист. No: 45043

- 187 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1134-2 

   Т. 6. Самуил, цар български . - 2017 . - 486 с.

   

  

Сист. No: 45034

- 188 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1135-9 

   Т. 7. Самуил, цар български . - 2017 . - 406 с.

   

  

Сист. No: 45035

- 189 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1140-3 

   Т. 8. Самуил, цар български . - 2017 . - 430 с.

   

  

Сист. No: 45036

- 190 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1145-8 

   Т. 9. Гоце Делчев . - 2017 . - 565 с.

   

  

Сист. No: 45037

- 191 -

ЦБ 64277 

Тончева, Христина и др.

   Говорът на село Припек, Джебелско : [Монография] / Христина Тончева, Иван Г. Илиев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2016 . - 181 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 175-181

   ISBN 978-619-202-190-0 

  

Сист. No: 45213

История. География. Биографии. Археология

- 192 -

П/3/F 96ЦБ 63410

Fulbright international summer institute 2014  : Interdisciplinary doctoral papers /  Състав. и ред. Aleksandra Arabadzhieva, Kalina Georgieva, Maria Popkovacheva . - Sofia : Avangard prima, 2017 . - 190 p. ; 20 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-619-160-819-5 

  

Сист. No: 43373

- 193 -

ЦБ 64173 

Ignatov, Sergei

   The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of Classical Egypt. / Sergei Ignatov . - Sofia : New Bulgarian University, 2017 . - 255 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 240-255

   ISBN 978-954-535-972-9 

  

Сист. No: 45046

- 194 -

С/93/99/А 56 

   

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2017 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   ISBN * 

   Т. 17 . - 2017 . - 396 с.

   

  

Сист. No: 45062

- 195 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-22-7 

   Т. 1. Турско робство и Възраждане / Георги Петров Генов . - 2007 . - 232 с.

   Библиогр. : с. 227-229

  

Сист. No: 45233

- 196 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-23-4 

   Т. 2. Признаване на българската народност от Портата ; Църковен въпрос ; Унията ; Българско съвременно училище ; Български печат / Георги Петров Генов . - 2007 . - 180 с.

   Загл. на кор. на Т. 2: Българският църковен въпрос

  

Сист. No: 45234

- 197 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-64-5 

   Т. 12. Българската вътрешна политика при управлението на Стамболов : 21 август 1887 - 18 май 1894 г. / Георги Петров Генов . - 2001 . - 279 с.

   Библиогр. с. 279

  

Сист. No: 45235

- 198 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-28-9 

   Т. 3. България след Кримската война (1853-1856) : Български революционен комитет в Букурещ. Основаване. Дейност. Дейци и труженици / Георги Петров Генов . - 2008 . - 239 с.

   Библиогр.: с. 235-236

  

Сист. No: 45236

- 199 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-29-6 

   Т. 4. Европа, Априлското въстание през 1876, Освободителната война / Георги Петров Генов . - 2008 . - 231 с.

   Загл. на кор. на Т. 4: Априлското въстание Библиогр.: с. 228

  

Сист. No: 45237

- 200 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-32-6 

   Т. 5. Дипломатически студии : Европа, Априлското въстание през 1876, Освободителната война / Георги Петров Генов . - 2009 . - 192 с.

   Библиогр.: с. 188-189

  

Сист. No: 45238

- 201 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-65-3 

   Т. 13. Българската външна политика при управлението на Стамболов : 21 август 1887 - 18 май 1894 г. / Георги Петров Генов . - 2001 . - 235 с.

   Библиогр. с. 232-233

  

Сист. No: 45239

- 202 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-33-3 

   Т. 6. Организация на Българското княжество и Източна Румелия / Георги Петров Генов . - 2009 . - 235 с.

   Библиогр.: с. 231-232

  

Сист. No: 45240

- 203 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-71-8 

   Т. 14/15. Вътрешна и външна политика на България след падането на Стамболов / Георги Петров Генов . - 2002 . - 406 с.

   Библиогр. с. 399-400

  

Сист. No: 45241

- 204 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-78-5 

   Т. 16/17. Личният режим на цар Фердинанд I 1894-1918 / Георги Петров Генов . - 2003 . - 463 с.

   Библиогр. с. 459

  

Сист. No: 45242

- 205 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-41-8 

   Т. 7. Управление на Българското княжество от 1879 до 1885 г. / Георги Петров Генов . - 2009 . - 259 с.

   

  

Сист. No: 45243

- 206 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-80-7 

   Т. 18. Българската външна политика и Македонският въпрос. Илинденското въстание / Георги Петров Генов . - 2003 . - 311 с.

   Библиогр. с. 309

  

Сист. No: 45244

- 207 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-43-2 

   Т. 8. Съединението на Северна и Южна България / Георги Петров Генов . - 2010 . - 300 с.

   Библиогр.: с. 295-296

  

Сист. No: 45245

- 208 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-93-9 

   Т. 19. Българската външна политика след Илинденското въстание / Георги Петров Генов . - 2005 . - 274 с.

   Библиогр. с. 272-273

  

Сист. No: 45246

- 209 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-48-7 

   Т. 9. Външната политика на България при управлението на княз Александър Батенберг 24.VI.1879 - 26.VIII.1886 г. / Георги Петров Генов . - 2010 . - 261 с.

   Загл. на кор. на T. 9: Външната политика на България при управлението на княз Александър Батенберг Библиогр.: с. 257

  

Сист. No: 45247

- 210 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-8176-94-7 

   Т. 20. Българската външна политика през Балканската война / Георги Петров Генов . - 2005 . - 256 с.

   Библиогр. с. 253-254

  

Сист. No: 45248

- 211 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-61-6 

   Т. 10. Превратът в София на 9 август 1886 г., Контрапревратът в Пловдив на 10 август с. г. / Георги Петров Генов . - 2011 . - 236 с.

   

  

Сист. No: 45249

- 212 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-9462-05-6 

   Т. 21. Българската външна политика през Междусъюзническата война / Георги Петров Генов . - 2005 . - 279 с.

   

  

Сист. No: 45250

- 213 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-9462-12-9 :10

   ISBN 978-954-9462-12-8 :13

   Т. 22. България и Първата световна война (1914-1918) : част 1 / Георги Петров Генов . - 2006 . - 252 с.

   Библиогр. с. 249-250

  

Сист. No: 45251

- 214 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 тома] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9462-60-9 

   Т. 11. Външната политика на България при управлението на Регентството : 26. VIII. 1886 - 2.VIII. 1887 г. / Георги Петров Генов . - 2011 . - 276 с.

   Библиогр. с. 272-273

  

Сист. No: 45252

- 215 -

ЦБ 64286 

Генов, Георги Петров

   Политическа и дипломатическа история на България : [В 23 т.] . - София : Ваньо Недков, 2001 - 2011 . - 24 см

   

   ISBN 954-9462-13-7 :10

   ISBN 978-954-9462-13-5 :13

   Т. 23. България и Първата световна война (1914-1918) : част 2 / Георги Петров Генов . - 2006 . - 259 с.

   Библиогр.: с. 254-256

  

Сист. No: 45253

- 216 -

П/91/Д 71Вд, ЦБ 60543 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Дунав - реката на Европа : От Шварцвалдските извори до делтата / Васил Георгиев Дойков, Николай Генчев . - Русе : Дунав прес, 2017 . - 360 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-188-145-1 

  

Сист. No: 45085

- 217 -

П/91/Д 71Вг, ЦБ 64196 

Дойков, Васил Георгиеви др.

   Град Разград и област Лудогорие / Васил Георгиев Дойков, Мартин Викторов Дойков . - Русе : Ковачев, 2017 . - 158 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 151-153

   ISBN 978-619-7400-02-1 

  

Сист. No: 45215

- 218 -

ЦБ 64205 

Колев, Христо

   Спомени за израстването / Христо Колев . - София : Артиздат 5, 2006 . - 324 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Авторът е с псевдоним Христо Колев-Големия; Съдържа и Анархистите - гордите вестители на очакваното сбъдване / Тр. Велчев

   ISBN 954-8797-08-9 :10

   ISBN 978-954-8797-08-5 :13

  

Сист. No: 45104

- 219 -

ЦБ 64184 

Константинов, Георги

   Бакуниновата теория и практика на социалната революция / Георги Константинов . - София : Шрапнел, 2014 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45069

- 220 -

ЦБ 64206 

Левал, Гастон

   Събитието на века : Анархист. Испания 1936-1939 / Гастон Левал . - [София] : Артиздат 5, 1994 . - 408 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45105

- 221 -

ЦБ 64166 

От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката  : Сборник със статии /  Състав. Кристиан Банков, Георги Гочев . - София : Нов Български университет, 2017 . - 144 с., 4 л. цв. фотогр. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-954-535-974-3 

  

Сист. No: 45039

- 222 -

П/93/99/С 21ЕЦБ 64215

Сачев, Евгений Иванов

   Културономична архивология / Евгений Иванов Сачев . - София : Новата цивилизация, 2017 . - 174 с. ; 23 см

   Съдържание на англ., руски ез.; Библиогр. с. 132-174

   ISBN 978-954-8365-99-4 

  

Сист. No: 45114

- 223 -

ЦБ 64217 

Съливан, Роузмари

   Дъщерята на Сталин : Необикновеният и бурен живот на Светлана Алилуева / Роузмари Съливан . - София : Изток - Запад, 2017 . - 519 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл.: Stalin's daughter/ Rosemary Sullivan

   ISBN 978-619-01-0036-2 

  

Сист. No: 45116

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 224 -

ЦБІ 3356 

Български архитектурен модернизъм  : Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години /  Състав. Васил Макаринов, Теодор Караколев ; Прев. на англ. Мариана Мелнишка . - София : Нов Български университет, 2017 . - 77 с. : с ил. ; 15 Х 17 см

   Изд. е двуезично; Библиогр. с. 74-75

   ISBN 978-954-535-971-2 

  

Сист. No: 45049

- 225 -

П/78/М 77ЦБ 64168

Млад научен форум за музика и танц  : Научна конференция на докторанти с международно участие /  Ред. Димитър Христов, Милена Шушулова . - София : Нов Български университет, 2009 . - 335 с. ; 20 см

   Изд. на департамент "Музика". - ISSN 1313-342Х. -[Трета научна конференция за музика и танц: Сборник доклади]. - Съдържание и рез. на англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45041

- 226 -

ЦБ 64167 

Федърстоун, Майк

   Консумативна култура и постмодернизъм / Майк Федърстоун ; Науч. ред. Кольо Коев . - София : Нов Български университет, 2017 . - XXXII, 247 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Consumer culture and postmodernism / Mike Featherston. - Библиогр. с. 230-247 и под линия

   ISBN 978-954-535-969-9 

  

Сист. No: 45040

Компютри. Програмни продукти

- 227 -

П/681.32/D 58I, ЦБ 64187 

Dimov, Ivan

   Web vulnerabilities explained / Ivan Dimov . - Sofia : Bukvite Fondation, 2017 . - 136 p. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 134-136

   ISBN 978-619-154-246-8 

  

Сист. No: 45073

- 228 -

ЦБ 64283 

Erasmus Thematic Network. Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere  : European evaluation framework for computing education and training 2020 (EEFCET 2020): Report on work package 4, deliverable 4.4 /  Ed. Hilda Tellioglu, Tsvetelina Harakchiyska . - Wien : TU-MV Media Verlag, 2013 . - 122 p. ; 20 cm

   ERASMUS Programme, Project number: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

   ISBN 978-3-9030-24-27-4 

  

Сист. No: 45227

- 229 -

ЦБ 64284 

European thematic network. Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere  : Recommendations for future digital curricula in computing education and training 2020: Report on work package 5 /  Ed. Karl O. Jones et al . - Rousse : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 149 p. ; 21 cm

   ERASMUS Programme, Project number :539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
   http://www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45232

- 230 -

Ч5/343.3/.7/Г 91Мк 

Гудман, Марк

   Киберпрестъпления : всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим / Марк Гудман . - [София] : Millenium, 2016 . - 384 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Future crimes / Marc Goodman

   ISBN 978-954-515-383-9 

  

Сист. No: 45230

- 231 -

П/681.32/Л 93-ОЦБ 64232

Лъкет, Оливър и др.

   Социалният организъм : Как социалните мрежи функционират като жив организъм и променят бизнеса, обществото и бъдещето ни / Оливър Лъкет, Майкъл Дж. Кейси . - София : Кръгозор, 2017 . - 303 с. : с диагр. ; 22 см

   Ориг. загл. The Social Organism. - Съдържа и за авт. - Библиогр. с. 285-302.

   ISBN 978-954-771-378-9 

  

Сист. No: 45136

- 232 -

С/004/М 98С 

Мюлер, Скот

   Компютърна енциклопедия / Скот Мюлер . - 22. изд. . - София : Алекс Софт, 2017 . - 23,5 см

   

   ISBN 954-656-339-0 :10

   ISBN 978-954-656-339-2 :13

   Т. 1 . - 2017 . - 568 с.

   

  

Сист. No: 45125

- 233 -

П/004/Н 86ГмЦБ 64229

Новакова, Галя

   Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт / Галя Новакова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 178 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 176

   ISBN 978-954-07-4056-0 

  

Сист. No: 45131

- 234 -

П/681.3/Р 83РкЦБ 64183

Романски, Ради Петров

   Компютърни архитектури / Ради Петров Романски . - София : КИНГ, 2008 . - 152 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 150-152

   ISBN 978-954-9518-51-1 

  

Сист. No: 45068

- 235 -

П/004/Ф 75КЦБ 63778

Фрай, Къртис

   Майкрософт] Microsoft Excel 2016 : Стъпка по стъпка / Къртис Фрай . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 550 с. ; 23 см

   Речник
   http://www.aka.ms/excel2016sbs/files 

   ISBN 954-656-337-4 :10

   ISBN 978-954-656-337-8 :13

  

Сист. No: 45207

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 236 -

ЦБ 64283 

Erasmus Thematic Network. Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere  : European evaluation framework for computing education and training 2020 (EEFCET 2020): Report on work package 4, deliverable 4.4 /  Ed. Hilda Tellioglu, Tsvetelina Harakchiyska . - Wien : TU-MV Media Verlag, 2013 . - 122 p. ; 20 cm

   ERASMUS Programme, Project number: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

   ISBN 978-3-9030-24-27-4 

  

Сист. No: 45227

- 237 -

ЦБ 64284 

European thematic network. Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere  : Recommendations for future digital curricula in computing education and training 2020: Report on work package 5 /  Ed. Karl O. Jones et al . - Rousse : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 149 p. ; 21 cm

   ERASMUS Programme, Project number :539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
   http://www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45232

- 238 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2017 . - 30 cm

   ISSN 2192-0109; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag

   ISBN * 

   [B.] 3 . - 2017 . - 122 p.

   

  

Сист. No: 45019

- 239 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag

   ISBN * 

   [B.] 4 . - 2017 . - 115 p.

   

  

Сист. No: 45226

- 240 -

П/378/P 93ЦБ 64180

Proceedings of the international conference on e-learning  : E-Learning' 16, Bratislava, Slovakia, 8-9 September, 2016 /  Ed. Daniela Chuda, Leon Rothkranz, Angel Smrikarov, Tzvetomir Vasilev, Stoyanka R. Smrikarova, Yksel Aliev . - Bratislava : Slovak University of Technology, 2016 . - 214 p. ; 21 cm . -  (EUROPEAN THEMATIC NETWORK. Future education and training in computing: How)

   ISSN 2367-6698; Bibliogr. after each chapter
   http://www.elearning-conf.eu/ 

  

Сист. No: 45060

- 241 -

П/37/Д 62КсЦБ 64262

Дионисиева, Катя

   Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията / Катя Дионисиева . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2011 . - 208 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680-781-6 

  

Сист. No: 45169

- 242 -

П/802/809/М 86ВЦБ 64207

Монев, Виктор

   Многоезичието в бизнес комуникациите / Виктор Монев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2015 . - 221 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 96)

   ISSN 1314-4804; Библиогр.: с. 213-221

   ISBN 978-954-23-1049-5 

  

Сист. No: 45106

- 243 -

П/37/М 87Мп, Ч2/371/М 87МпЦБ 64230

Монтесори, Мария

   Попиващият ум / Мария Монтесори . - [София] : Асеневци, 2017 . - 351 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7356-09-0 

  

Сист. No: 45132

- 244 -

П/37/О-24п, Ч2/37.0/О-24ЦБ 64201

Обучителна програма за развитие на ключовите компетенции  : За адаптиране на неформ. методи на учене във форм. образователна система /  Състав. Ахмед Османов Куйтов . - Свищов : Инст. Перспективи, 2017 . - 118 с. : с табл., портр., диагр. ; 21 см

   Други авт.: Марин Бончев Маринов, Катя Златкова Грозева, Елица Бориславова Белчева, Николай Живков, Никола Николаев Живков, Георги Симеонов Денков, Йоан Георгиев Йорданов, Любослав Недялков Лесичков, Любомира Петкова Димитрова, Алексей Алексеев Аданцов, Моника Илиянова Леонова, Сандра-Мария Хенриксон, Ваня Иванова Иванова, Росина Илчева Мицова, Румяна Стефанова Иванова, Альоша Красимиров Кушлов; Биогр. данни за авт. отбелязани на с.110-112; Библиогр. след отд. ч.

   ISBN 978-619-7304-03-9 

  

Сист. No: 45098

- 245 -

П/37/С 37МкЦБ 64263

Симонска, Миглена

   Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст / Миглена Симонска . - Благоевград : БОН, 2013 . - 194 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 175-190

   ISBN 978-654-395-098-0 

  

Сист. No: 45170

- 246 -

ЦБ 64235 

Туайман, Джеймс

   Посланията на новите деца и как да се грижим за удивителните им психични дарби / Джеймс Туайман . - София : Кибеа, 2017 . - 280 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   Ориг. загл. Messages From Thomas: Raising Psychic Children / James F. Twyman.

   ISBN 978-954-474-777-0 

  

Сист. No: 45139

- 247 -

П/37/Ц 34М-оЦБ 64267

Цветкова-Арсова, Мира Димитрова

   Ориентиране и мобилност / Мира Димитрова Цветкова-Арсова . - 2. разшир. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Неофит Рилски, 2008 . - 208 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680- 

  

Сист. No: 45174

- 248 -

П/37/Ц 34МфЦБ 64268

Цветкова-Арсова, Мира Димитрова и др.

   Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици : (методическо ръководство) / Мира Димитрова Цветкова-Арсова, Ваня Арабаджиева, Жейна Бъчварова . - София : Феномен, 2013 . - 316 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 309-314

   ISBN 978-954-549-105-4 

  

Сист. No: 45175

- 249 -

П/316/Ю 20Йа, Ч2/316/Ю 20ЙЦБ 64220

Юл, Йеспер

   Агресията : Защо от нея се нуждаем и ние, и децата ни / Йеспер Юл . - София : Жанет-45, 2017 . - 168 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Aggression. A New and Dangerous Taboo? / Jesper Juul.

   ISBN 978-619-186-350-1 

  

Сист. No: 45120

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 250 -

Б5/343.3/.7/Г 85Пс, П/343/Г 85ПсЦБ 64216

Грозев, Пеню

   Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане / Пеню Грозев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2401-5 

  

Сист. No: 45115

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 251 -

П/628/B 93ЦБІІ 3236

   

BulLight 2017  : Balkan Light Junior 2017: Сборник доклади: XVI национална конференция по осветление с международно участие, 25-27 май 2017, Созопол, България . - София : УИ Св. Иван Рилски, 2017 . - 188 с. ; 29 см

   ISSN 1314-0787; Библиогр. след отд. доклади
   http://www.bnci.eu 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45055

- 252 -

П/532/А 75ИуЦБ 64270

Антонов, Иван Славейков и др.

   Учебно пособие по приложна механика на флуидите / Иван Славейков Антонов, Ангел Костадинов Терзиев . - София : ТУ София, 2012 . - 146 с. : с ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; Библиогр. с. 145

   ISBN 978-954-438-921-5 

  

Сист. No: 45177


 Индекс по АВТОРИ

Aliev, Yksel 240 
Arabadzhieva, Aleksandra 2 11 192 
Bartlett, Rebecca 229 237 
Bozikova, Monika 125 
Chrastina, Josef 136 
Chuda, Daniela 240 
Dainov, Evgenii 9 
Dimov, Daniel Velizarov 10 162 
Dimov, Ivan 163 227 
Georgieva, Kalina 2 11 192 
Harakchiyska, Tsvetelina 228 236 
Hires, L'ubomir 141 169 
Hujo, L'ubomir 126 137 
Ignatov, Sergei 170 193 
Janosko, Ivan 136 
Johnson, Princy 229 237 
Jones, Karl O. 229 237 
Kangalov, Plamen 125 126 136 137 138 140 141 169 
Kelly, Dorothy 238 239 
Kohler, Jurgen 238 239 
Kollarova, Katarina 140 
Konstantinov, Peter Sturm 9 
Kosiba, Jan 126 137 138 
Matei, Liviu 238 239 
Nokkala, Terhi 238 239 
Pogran, Stefan 140 
Popkovacheva, Maria 2 11 192 
Robinson, Colin 229 237 
Rothkranz, Leon 240 
Smrikarov, Angel 240 
Smrikarova, Stoyanka R. 240 
Tellioglu, Hilda 228 236 
Tkac, Zdenko 138 
Valach, Michal 125 141 169 
Vasilev, Tzvetomir 240 
Адлер, Алфред 3 111 
Александрова, Магдалена Банчева 117 
Александрова, Силвия 114 
Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова 114 
Антонов, Иван 107 171 
Антонов, Иван Славейков 108 252 
Антонова, Диана 61 100 
Анчев, Панко 187 188 189 190 
Арабаджиева, Ваня 248 
Армстронг, Майкъл 147 
Асенов, Асен 54 
Асенова, Камелия 73 
Атанасов, Атанас Здравков 143 
Атанасов, Никола 4 
Атанасов, Николай 74 
Бакалова, Виолета Людмилова 128 
Бакълтър, Сюзън И. 112 
Балабанова, Христина 13 
Балканска-Георгиева, Полина Ангелова 117 
Банков, Кристиан 185 221 
Банова, Емилия Симеонова 65 
Беджев, Борислав Йорданов 133 
Бейли, Хелън 46 87 
Белоев, Христо Иванов 143 
Белчев, Иван 23 
Берова, Малгожата 144 
Бинева, Велика 74 
Болшаков, Владимир 14 
Борисов, Борис Георгиев 143 
Борисова, Веселина 23 
Бошнаков, Венелин Николаев 103 
Бояджиев, Тодор Апостолов 172 
Бояджиева, Надя Геoргиева 15 
Бояджиева, Юлия 57 
Братоев, Красимир Петров 143 
Брезоева, Бойка 155 
Букчин, Мъри 16 104 
Бумбарова, Кръстинка 183 
Бъчварова, Жейна 248 
Бъчварова, Стефка 183 
Бюртон- Жангро, Клодин 21 
Вале, Гийом 21 
Вапцаров, Никола 173 
Вапцарова, Бойка 173 
Василев, Евгени 75 
Василев, Ивайло 22 
Везиров, Чавдар Златков 143 
Великова, Елица 112 
Величкова, Росица 107 171 
Велчев, Борис 41 
Велчев, Борис Владимиров 24 
Влъчек, Андре 70 
Вълов, Николай Петков 129 
Вътов, Върбан 174 
Гамакова-Радкова, Нина Георгиева 113 
Гатева, Людмила Найденова 117 
Генов, Георги Петров 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 
Генчев, Николай 216 
Георгиев, Георги Константинов 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 
Георгиев, Цветан Б. 106 
Георгиева, Анета 54 
Горбанов, Стефан 142 
Гочев, Георги 185 221 
Гранитски, Иван 187 188 189 190 
Грозев, Пеню 25 250 
Грошев, Чавдар 26 
Грънчарова, Гена Георгиева 114 
Гу Фан 176 
Гудман, Марк 27 230 
Гътовски, Илия 75 
Дачев, Лъчезар 28 
Делева, Радослава 115 
Джарвис, Юлия 23 
Димитров, Александър Василев 127 
Димитров, Петър Димитров 143 
Димитрова, Ивелина 23 
Димитрова, Силвия 23 
Димитрова-Монева, Ивелина 77 
Димова, Доротея 28 
Дионисиева, Катя 241 
Дограмаджиян, Хрант Кехам 124 
Дойков, Васил Георгиев 216 217 
Дойков, Мартин Викторов 217 
Достоевски, Фьодор Михайлович 175 
Дочев, Веселин Йорданов 143 
Драганова, Даниела Константинова 116 
Друмев, Емил 3 111 
Дякова, Галина Йорданова 143 
Елчинова, Магдалена 30 
Железова, Галина Железова 109 
Захариев, Еленко 79 
Златков, Иван 155 
Иванов, Иван Колев 124 
Иванова, Донка Илиева 161 
Иванова, Златоживка Здравкова 194 
Илиев, Иван Г. 191 
Илиева, Димитрия Костова 143 
Йорданов, Галин 45 
Йочева, Любомира Димитрова 109 
Каменова, Цветана 41 
Каприева, Мариана 74 
Карагьозова, Мария Василева 32 
Каракашева, Лилия Вълчева 81 
Караколев, Теодор 224 
Кейси, Майкъл Дж. 44 231 
Керин, Васил 144 
Керчев, Красимир Христов 82 83 149 150 
Киров, Чавдар Аспарухов 139 
Клисурова, Марта Пенчева 96 
Ковачева, Диана 41 
Коев, Кольо 33 66 226 
Колев, Божидар Русанов 143 
Колев, Иван 124 
Колев, Христо 34 218 
Кондарев, Ивайло 54 76 148 
Константинов, Георги 35 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 219 
Корийков, Цвятко Станев 134 
Костадинов, Васил Стефанов 124 
Костадинова, Ирина Василева 61 100 
Костов, Ивайло 42 
Кръстев, Боримир 182 
Кръстев, Иван 43 
Куйтов, Ахмед Османов 244 
Кунев, Свилен 61 100 
Кунчева, Гергана Славова 143 
Куртева, Галина 183 
Кънчева, Красена 23 
Лазаров, Симеон Димитров 119 
Левал, Гастон 220 
Лехов, Георги Любомиров 161 
Лъкет, Оливър 44 231 
Любенов, Любомир Д. 84 85 145 146 
Любенов, Любомир Димитров 86 
Макаринов, Васил 224 
Макиавели, Николо 45 
Маккъргоу, Марк 46 87 
Манев, Никола 41 
Манов, Васил 88 
Манолов, Георги Любенов 47 151 
Маргаритова-Вучкова, Светла 48 
Маринов, Едуард Василев 89 
Маринова, Гергана 49 
Маркова, Зорница 29 78 
Маркова, Мария Ананиева 50 110 
Матеева, Екатерина 12 
Мелнишка, Мариана 224 
Мермерска, Людмила 54 
Милев, Симеон 76 148 
Милева, Деница 155 
Милованов, Кругер Стоянов 51 52 
Мингов, Емил 20 
Минкова, Ганета 54 
Миркович, Камен 90 
Митев, Георги Великов 143 
Митев, Петър Стефанов 91 
Митева, Албена Тодорова 105 
Михайлов, Мирослав Димитров 143 
Михайлов, Николай 61 100 
Михов, Георги Славчев 118 132 
Младенова, Зоя Костова 92 
Младенова, Силвия Младенова 117 
Монев, Виктор 53 152 184 242 
Монтесори, Мария 5 243 
Мръчков, Васил Желязков 65 
Музиани, Франческа 21 
Мьоние, Кристин Кастьолен 21 
Мюлер, Скот 232 
Найденов, Борислав 133 
Наумова, Стефка 41 
Недев, Тодор Стефанов 93 94 
Неделчева, Наталия 95 
Недялков, Петко Л. 106 
Николова, Христина Лазарова 96 
Новакова, Галя 153 165 233 
Обретенова, Виктория 55 
Павлова, Миглена 56 
Панайотов, Веселин Пеев 130 
Панайотова, Панка Николова 130 
Папазов, Емил Кръстев 97 
Папазов, Кръстю Игнатов 97 
Петков, Васил Манов 88 
Петкова, Ина Рангелова 119 
Петкова, Пламена 23 
Петров, Младен 134 
Петров, Петър 133 
Петрова, Гергана Георгиева 117 
Петрова, Десислава 58 
Петрова, Нели Николаева 117 
Петрова, Цветелина Станимирова 135 
Попов, Теодор Николов 117 
Първанов, Христо Първанов 128 
Раков, Александър 54 
Раковска, Мирослава Атанасова 98 154 
Рачев, Иван Калчев 59 
Ризов, Николай 54 76 148 155 
Ройчев, Янко 55 
Романски, Ради Петров 166 234 
Русев, Диян 23 
Савова, Камелия Димитрова 68 158 
Сачев, Евгений Иванов 222 
Свраков, Антон Христов 76 148 155 
Селимски, Людвиг 186 
Селимски, Людвик 186 
Сербезова, Стойна Илиева 65 
Симонска, Миглена 245 
Сирашки, Христо 79 
Славов, Атанас 60 
Сотиров, Бранко Душков 134 
Сотирова, Александра 101 
Ставрев, Димитър 120 
Станева, Анна 12 
Станков, Боян Рангелов 62 63 
Станкулов, Пенчо Пламенов 64 
Стойнев, Александър Георгиев 119 
Стоянов, Калоян Евгениев 143 
Стоянова, Зорница Димова 105 
Съливан, Роузмари 223 
Талев, Димитър 187 188 189 190 
Терзиев, Ангел Костадинов 108 252 
Тодоров, Филип Иванов 156 157 
Тодорова, Мария Колева 119 
Тончева, Христина 191 
Торньова, Биянка Любчова 117 
Трайков, Борислав 139 
Трайков, Борислав Василев 139 
Туайман, Джеймс 6 246 
Узунова, Красимира 54 
Федърстоун, Майк 66 226 
Фелтъм, Ралф Джордж 67 
Фесчиян, Даниела Милчова 68 158 
Филипов, Велин 76 148 155 
Филчев, Никола 41 
Фрай, Къртис 167 235 
Фурнаджиева, Маргарита Светозарова 99 
Хараланов, Светлозар 121 
Хараланова, Евелина 121 
Харизанова, Христина Стефанова 105 
Хвърчилков, Владимир Георгиев 143 
Хейс, Ники 7 
Холис, Найджъл 102 159 
Христаков, Ивайло Стефанов 143 
Христов, Димитър 225 
Христов, Желязко Иванов 117 
Христова, Цвета Атанасова 122 
Цанев, Радослав 90 
Цанева, Мая 23 
Цанков, Петко 107 171 
Цанкова, Цанка 12 
Цветкова, Лорета 76 148 
Цветкова, Светла Драганова 75 128 160 
Цветкова-Арсова, Мира Димитрова 247 248 
Церовска, Лилия Захариева 109 
Цонков, Ивайло Асенов 69 
Чакър, Али 107 171 
Червенков, Георги 133 
Чипева, Соня Дакова 103 
Чомски, Ноам 70 
Чопаринова, Полина 23 
Шишманов, Красимир 168 
Шушулова, Милена 225 
Юл, Йеспер 8 71 249 
Янкова, Цветана 54 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Ставайте робове! Аз не ща ярем" 40 181 
Biofuels and biolubricants in agricultural machinery 141 169 
BulLight 2017 131 251 
Crowdsourced online dispute resolution 10 162 
Erasmus Thematic Network. Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere 228 236 
European thematic network. Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere 229 237 
Fulbright international summer institute 2014 2 11 192 
Getting ecological of hydraulic circuits of agricultural tractors 138 
Journal of the European higher education area 238 239 
Laboratory test devices for evaluating the lifetime of tractor hydraulic components 126 137 
Monitoring the operating parameters of municipal vehicles 136 
Politics 9 
Precision tillage: on the way from information to decisions 140 
Proceedings of the international conference on e-learning 240 
Seventh] 7th international scientific conference "Management and engineering' 09" 1 72 123 164 
The ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor 170 193 
Thermophysical properties of selected bio-based materials 125 
Web vulnerabilities explained 163 227 
Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията 168 
Агресията 8 71 249 
Административният договор по българското законодателство 13 
Адски калейдоскоп 38 39 179 180 
Актуални въпроси на семейното и наследственото право 12 
Алманах за историята на Русе 194 
Анатомия на човека 120 
Английско-български-турски-немски-руски речник на основните термини в механика на флуидите 107 171 
Астрономия 106 
Базови стратегии с опции и фючърси 93 
Бакуниновата теория и практика на социалната революция 35 219 
Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика 50 110 
Българска лексикология 172 
Български архитектурен модернизъм 224 
Вдъхновяващи истории на успели българи 23 
Въведение в иконометрията 103 
Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка 89 
Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители 48 
Вътрешносградни газови мрежи и инсталации 127 
Говорът на село Припек, Джебелско 191 
Гостоприемно лидерство 46 87 
Град Разград и област Лудогорие 217 
Граждански процесуален кодекс 19 
Гражданското участие в конституционната демокрация 60 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 година 76 148 
Дееспоспособност и психични заболявания 59 
Дипломатически наръчник 67 
Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите 52 
Дунав - реката на Европа 216 
Държавата КТБ 29 78 
Дъщерята на Сталин 223 
Езикови "проуки" и "докази" 174 
Екология и устойчиво развитие 105 
Електрически измервания 130 
Електрообзавеждане и електроника на автомобила 139 
Емоции и шизофрения 121 
Есе за екоанархизма или за преобразяването на света 16 104 
Етнометодология и логика на всекидневното разбиране 33 
За западния тероризъм 70 
Затворно дело 31 
Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки 64 
Здравейте! 183 
Изкуството на войната 45 
Икономика на труда 95 
Инвестиции и региони 80 
Индивидуализация на наказанието 26 
Индивидуална психология 3 111 
Иновации 82 149 
Иновации и иновационна система 83 150 
Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство" 143 
Интелигентни транспортни системи в градска среда 96 
Киберпрестъпления : всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим 27 230 
Китайско-български двупосочен речник 176 
Кодекс за социално осигуряване 17 
Кодекс на труда 20 
Компютърна енциклопедия 232 
Компютърни архитектури 166 234 
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст 245 
Консумативна култура и постмодернизъм 66 226 
Корпоративни финанси с Excel 91 
Корупция 41 
Културономична архивология 222 
Логистични комплекси 156 
Майкрософт] Microsoft Excel 2016 167 235 
Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност 62 
Малък наръчник по социология за икономисти 21 
Маркетинг проучване 86 
Масаж I 115 
Медицинска педагогика 117 
Международна икономика 90 
Международна логистика 98 154 
Международни инвестиционни проекти 81 
Международни отношения 15 
Миграция и икономическо развитие 77 
Млад научен форум за музика и танц 225 
Многоезичието в бизнес комуникациите 53 152 184 242 
Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт 153 165 233 
Морфологията на българския език в 187 типови таблици 182 
Наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българското наказателно и наказателно-изпълнително право 32 
Наръчник за управление на човешките ресурси 147 
Невидимата общност 30 
Неокласическата теория в края на XX - началото на XXI век 92 
Неонатология 113 
Новото данъчно законодателство през 2017 година 54 
Обучителна програма за развитие на ключовите компетенции 244 
Обществената опасност и българското наказателно право 24 
Обществената опасност на деянията и редът за тяхното преследване 55 
Обществени поръчки 56 
Ориентиране и мобилност 247 
От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката 185 221 
Пазари и реализация на земеделски продукти в България 84 145 
Патофизиология 119 
Перспективи за развитието на криминологията в България 57 
Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор 68 158 
Политическа и дипломатическа история на България 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 
Политическата реклама - между реалността и манипулацията 47 151 
Попиващият ум 5 243 
Посланията на новите деца и как да се грижим за удивителните им психични дарби 6 246 
Практическа арт терапия 112 
Практически упражнения по микробиология за студенти по медицина 109 
Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес 42 
Престъпление и наказание 175 
Приноси по словообразуване. Български и други славянски езици 186 
Проектиране на логистични системи 157 
Проектиране на машиностроителни детайли 135 
Проектиране на целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки, конкурентоспособно развитие и функциониране на националните икономически системи 88 
Психология 7 
Психология на престъплението 63 
Радио-комуникационна техника 133 
Развитие на съвременните аграрни политики 85 146 
Растежни регулатори в растениевъдството 144 
Ръководство по метрология и измервателна техника 134 
Сблъсъкът на цивилизациите 14 
Сборник задачи по счетоводство 99 
Светоглед, икономическо съзнание и адаптивност на младите хора 74 
Семеен кодекс 18 
Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания 116 
След Европа 43 
Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията 241 
Социална медицина 114 
Социалният организъм 44 231 
Специални акушерски грижи при нормална бременност 122 
Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане 25 250 
Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие 160 
Спомени за израстването 34 218 
Спомени от времето на зрелия болшевизъм 36 37 177 178 
Споразумението в българския наказателен процес 49 
Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво 61 100 
Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски сигнали 118 132 
Счетоводство 2017 година 155 
Събитието на века 220 
Съдебното следствие в наказателния процес 58 
Съчинения 173 
Съчинения в петнайсет тома 187 188 189 190 
Теории за психичното развитие в психоанализата 4 
Теория и практика на съдебното производство на наказателни дела 69 
Теория на управлението 161 
Торене на земеделските култури 142 
Трудов договор 51 
Трудови отношения 2017 година 65 
Увод в изучаването на правото 28 
Управление на електромеханични системи 129 
Управление на енергийни проекти 128 
Управление на инвестиционни проекти 97 
Управление на иновациите в транспорта 75 
Управление на предприятието 79 
Успешните компании 101 
Успешният бранд 102 159 
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България 22 
Учебна практика по технология на машиностроенето 124 
Учебно пособие по приложна механика на флуидите 108 252 
Финанси 73 
Финансов инженеринг 94 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици 248 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право 13 
Априлско въстание 1876 199 200 
Архивистика. Архиви 222 
Архитектура на сградите 224 
Астрономия - теортична 106 
Банки - банково дело - България 29 78 
Бизнес комуникации 53 152 184 242 
Биогорива 141 169 
Биографии 34 218 223 
Биографии на известни личности 35 219 
Биографии на литературни деятели 185 221 
Българи в чужбина 23 
България - външна политика - история 211 
Българска литература 173 
Българска литература - мемоари 36 37 38 39 177 178 179 180 
Българска литература - поезия 173 
Българска литература - проза 173 
Българска литература - романи 187 188 189 190 
Българска литература. Проза 40 181 
Български език - богатство 186 
Български език - граматика 182 
Български език - диалекти - географско разпределение 191 
Български език - учебници за чужденци 183 
Български език - фразеология 174 
Български революционен централен комитет 1868-1877 198 
Вещно право - България 22 
Висше образование - качество 238 239 
Военно изкуство 45 
Връзки с обществеността (от гл. точка на рекламата) 53 152 184 242 
Външна политика - България 209 214 
Външна търговия 81 
Външнотърговски отношения 89 
Вътрешна политика - България 34 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 218 
Вътрешна политика - България - история 205 
География 2 11 192 
География - България 217 
География - Европа - Европейски съюз 216 
Глухота - при децата 241 
Граждански процесуален кодекс 19 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 42 
Грижи за болния. Хигиена на болния 116 
Данъчно облагане 76 148 
Данъчно право - България 54 
Детска психология 5 6 243 246 
Дипломация, речници 67 
Държавно право - конституционно право - административно право 60 
Европейски съд по правата на човека 69 
Европейски съюз 43 
Езикознание - сборници 185 221 
Езикознание, специално 170 193 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 167 235 
Екология - културна 16 104 
Електрически измервания 130 
Електрозадвижване 129 
Електромеханични системи, управление 129 
Електроника, промишлена 131 251 
Електронно оборудване в автомобилите 139 
Електронно обучение 240 
Енергетика 128 
Енергетично стопанство, газообразни горива 127 
Защита на информацията 163 168 227 
Здравеопазване 114 
Земеделие - организация и управление 84 85 145 146 
Изкуството като форма на обществено съзнание - изкуство и общество 66 226 
Източна Румелия - история 202 
Иконометрия. Математическа икономия 103 
Икономика - публичен сектор 68 158 
Икономика - теория - учебници за ВУЗ 92 
Икономика. Икономически науки 95 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 90 
Икономическо поведение 23 74 
Иновационна политика 82 83 149 150 
Интелектуална собственост 50 110 
Ислямски фундаментализъм 14 
История 2 11 192 194 
История - антична - Египет 170 193 
История - България - турско владичество 195 
История на България 197 201 203 204 206 208 210 212 213 215 
История на Испания 220 
История на Русия и СССР 223 
Капитални вложения, рентабилност 97 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 115 
Кодекс на труда 20 
Компютри - софтуерни продукти 153 165 233 
Компютърна архитектура 166 234 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 44 231 
Компютърни престъпления - правни проблеми 27 230 
Компютърни системи 232 
Компютърни технологии 167 235 
Комуникативни нарушения при деца 245 
Конференции 12 
Корпорации 101 
Корпорации - финанси 91 
Корупция - България 29 78 
Корупция - превенция 41 
Краезнание 194 
Криминалистика 57 
Криминална психология 63 
Криминална социология - България 62 
Криминология 57 
Кримска война 198 
Култура - социологични проблеми 66 226 
Лексикология 172 
Логистика в търговията 98 154 
Логистични центрове 156 157 
Масажи и механотерапия 115 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 161 
Машинни елементи - механизми - предавки - проектиране 134 
Машинни елементи - проектиране 135 
Медицина 119 
Медицина - акушерство и гинекология 122 
Медицина - анатомия 120 
Медицина - неонатология 113 
Медицина - сърдечно-съдова система 118 132 
Медицинска педагогика 117 
Медицинско обслужване 114 
Международна търговия 98 154 
Международни отношения 15 70 
Международни политически отношения - дипломация 67 
Мениджмънт - информационни системи 1 72 123 164 
Металорежещи машини 124 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 46 87 
Метрология. Измерителни апарати 134 
Механизъм на биологичните процеси 50 110 
Механика на течности и газове в цялост. Термодинамика 108 252 
Механика на флуидите 107 171 
Микробиология - учебници за ВУЗ 109 
Микроелектроника 118 132 
Многоезични речници 107 171 
Морал и общество 20 
Музикознание. Музикална критика 225 
Мултиизчислителни комплекси 44 231 
Наказания. Възпитателни мерки - България 48 
Наказателен процес 69 
Наказателен процес - България 58 
Наказателно право - България 24 26 32 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 1 72 123 164 
Начални форми на власт. Исторически форми на власт и управление 45 
Нервна система 3 111 
Обработка на данни, машини и устройства 10 162 
Образование - висше 228 229 236 237 
Образование и възпитание на интелекта и личността 244 
Обща екология - биоценология - хидробиология - биогеография 105 
Обществени науки - конференции 2 11 192 
Обществени поръчки - България - законодателни и директивни материали 64 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 17 
Общество (в цялост) - обществото като система 16 104 
Общинско самоуправление 61 100 
Операционни системи - ръководства 167 235 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 25 250 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 147 
Основни задачи на общественото управление 56 
Отопление - сгради 127 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 1 72 86 102 123 159 164 
Пазарно стопанство - управление 84 85 145 146 
Парапсихология. Халюцинации. Илюзии. Пророчество. Предсказание. Магии. Демонологии. Телепатия. 6 246 
Патология 119 
Педагогика - подходи 5 243 
Политика 9 47 151 
Политически движения 35 219 
Политически партии и движения 34 218 
Почвообработване 140 
Право - гражданско 42 
Право - наказателно право 29 31 49 55 78 
Право - наследствено право - учебник 12 
Право - обща теория 28 
Право - семейно 12 
Право - трудово право - образци 52 
Престъпление и престъпници - България 24 48 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 105 
Психични и поведенчески разстройства 121 
Психоанализа 4 
Психология 7 
Психология - детска 8 71 249 
Психология - индивидуална 3 111 
Психотерапия - арт терапия 112 
Радиосъобщителна техника 133 
Развитие на творческите способности 6 246 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 93 94 
Разузнаване - защита на информация 25 250 
Растениевъдство (общо) 143 
Растениевъдство, физиология на растенията 144 
Регионална икономика. Териториална икономика 61 100 
Регионална икономическа политика - България - справочник 80 
Реклама 47 151 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 102 159 
Речници - двуезични 176 
Руска литература - роман 175 
Руско-турска освободителна война 1877-1878 199 200 
Ръководство (лидерство) и авторитет 46 87 
Светотехника 131 251 
Селскостопански машини - ремонт и поддържане 141 169 
Семейно възпитание 5 8 71 243 249 
Семейно право 18 
Славянски езици 186 
Социална медицина 114 
Социална работа - със слепи 247 
Социални и социално-икономически аспекти на влияние 105 
Социално поведение. Социална психология 10 44 162 231 
Социология 21 30 33 
Социология - общуване 8 71 249 
Специална педагогика 247 248 
Специални договори (отделни видове) - България 56 
Стопански предприятия - България - управление и организация - наръчници и ръководства 79 
Стопанско планиране 88 
Счетоводство 99 
Счетоводство - България 68 76 148 158 
Счетоводство - коментар на Закона за счетоводство 155 
Съдебна психиатрия 59 
Съдопроизводство - България 69 
Съединение на България 207 
Топлопроводимост. Топлопренасяне 125 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 142 
Трактори - селскостопански 138 
Трактори - техническа дейност 126 137 
Транспорт - безрелсов 136 
Транспорт - организация и експлоатация 136 
Транспортът като стопански отрасъл 75 96 
Труд - България - законодателни и директивни материали 65 
Трудов пазар в ЕС 77 
Трудови отношения - правни въпроси 51 
Управление на качеството 153 165 233 
Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 160 
Финанси - теория 73 
Финанси на стопанските организации 91 
Форми на предприятията - стопанско планиране - финанси на стопанските организации 79 
Хидроенергетика 126 137 
Хидромеханика 108 252 
Църковнонационална борба - България 196 
Чужди езици - обучение 53 152 184 242 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

CAD/CAM/CAE система 135 
CATIA V5 135 
ERASMUS 228 229 236 237 
Excel 91 167 235 
Facebook 44 231 
Instagram 44 231 
Snapchat 44 231 
SOCRATES 228 229 236 237 
Twitter 44 231 
автоматизирани системи 161 
автоматични регулатори 161 
автоматично управление 161 
автомобили 139 
аграрна политика 85 146 
агропазари 84 85 145 146 
агротехника 143 
административно договаряне 13 
административно правосъдие 13 
административнонаказателна отговорност 55 
акушерски грижи 113 122 
акушерство 122 
акции 91 
анализ на данни 167 235 
анархизъм 16 34 104 218 
анатомия на човека 120 
антична култура 194 
апостоли 199 
апраксия 245 
Априлско въстание 199 
арабски страни 14 
арт-терапия 112 
архивна дейност 222 
архивна организация 222 
архивография 222 
архитектурни модели 166 234 
архитектурни стилове 224 
архитектурно осветление 131 251 
афективни психози 121 
бактерии 109 
Балкански войни (1908-1914) 210 212 
Балкански съюз 208 
банкови фалити 29 78 
банково дело 73 
Батенберг 211 
бежанци 14 43 
библиотечно дело 2 11 192 
бизнес комуникация 53 152 184 242 
бизнес кореспонденция 53 152 184 242 
биогорива 141 169 
биографии 223 
биологичните процеси 50 110 
биоматериали 125 
биомедицина 50 110 
биотехнологии 50 110 
болнична среда 116 
Болонски процес 238 239 
борба с престъпността 57 
борсови индекси 93 94 
бранд 102 159 
българите по света 23 
България след Освобождението 197 201 203 
българска дипломация 214 
българска конституция 202 
българска литература 173 187 188 189 190 
българска общност 30 
българска поезия 173 
българска проза 173 
български език 182 183 186 191 
български език - разговорна реч 174 
български малцинства 30 
българско законодателство 13 
българско земеделие 85 146 
българско-китайски речник 176 
валута 73 
валутни пазари 90 
валутнокурсова политика 90 
Вестфалски договори 15 
вируси 109 
вискозни флуиди 108 252 
висше образование 74 228 229 236 237 238 239 240 
военни конфликти 70 
военно дело 45 
връзки с обществеността 47 151 
въззивно производство 58 
възпитателни мерки 48 
Възраждане - България 195 198 
възрастни хора 116 
външна политика - България 201 203 207 209 
външна търговия 81 89 
Върховен касационен съд 52 
вътрешна и външна политика 204 
вътрешна миграция 77 
вътрешна политика 197 203 
газови инсталации 127 
газообразни горива 127 
газоснабдяване 127 
география 2 11 192 
география на Европа 216 
гинекология 122 
глобализация 14 
говори 191 
годишно приключване 76 148 
градска среда 96 
гражданска война 220 
граждански квоти 60 
граждански права 9 
граждански свободи 9 
гражданско общество 9 
гражданско право 19 42 
гражданско процесуално право 42 
гражданско съдопроизводство 42 
групово поведение 10 162 
данъци 73 
данъчна политика 54 
данъчна система 54 
данъчно законодателство 54 
данъчно облагане 76 148 
демографски подходи 114 
демографско развитие 77 
демодулатори 133 
демократичен преход 41 
демокрация 9 60 
детска агресия 8 71 249 
детска емоционалност 5 243 
детска психология 6 8 71 246 249 
деца индиго 6 246 
деца с увреждания 116 
Джихад 14 
диагностика (медиц.) 109 
диаграми и графики 167 235 
диалекти 191 
дивидентна политика 91 
дизартрия 245 
дипломатически отношения 67 200 
дипломатически протокол 67 
дистанционно обучение 240 
дисциплинарно наказание 52 
дисциплинарно уволнение 52 
доклади 228 229 236 237 
домашно възпитание 5 243 
домашно насилие 18 
допълнително социално осигуряване 17 
Древен Егитет 170 193 
древни писмености 170 193 
древногръцка философия 9 
Дунав 216 
Дунавски пристанища 216 
дългосрочно финансиране 91 
държавен бюджет 88 
държавни образователни стандарти 244 
държавно обществено осигуряване 17 
държавно право 60 
европейска сигурност 15 
европейски директиви 244 
европейски нормативни документи 19 131 251 
европейски проекти 97 
Европейски съюз 43 238 239 
Европейски съюз - аграрна политика 85 146 
Европейски съюз - икономическа политика 77 
европейски транспорт 75 
египетски език 170 193 
египтология 170 193 
езикознание 172 185 221 
екологичен двигател 136 
екологични параметри 136 138 141 169 
екология 16 104 105 
екология на транспорта 136 138 141 169 
експлоатация на транспорта 136 
екстрасенси 6 246 
електрически величини 130 
електрически измервания 130 
електрозадвижване 129 
електрокардиографи 118 132 
електромагнити 130 
електромеханични системи 129 
електронен бизнес 153 165 233 
електронно управление 153 165 233 
електрооборудване 139 
емоционални отношения 8 71 249 
емоционални разстройства 121 
емпатия 8 71 249 
енергетика 128 
енциклопедия 7 
епидемиологични методи 114 
забележителности 217 
закон за закрила на детето 18 
закон за лицата и семейството 18 
закон за наследството 18 
закон за обществените поръчки 64 
закони 20 
затворници 31 
защита на данни 163 227 
защита на информация 168 
защита на информацията 163 227 
здравеопазване 114 
здравни грижи 113 
зеленчукопроизводство 144 
земеделска продукция 84 144 145 
земеделска техника 141 169 
злоупотреби 25 250 
зрителни увреждания 247 248 
идиоми 174 
изкуство 112 
измервателна техника 134 
изобретения 50 110 
изследване на почвите 140 
Източна Румелия 202 
иконометрия 103 
икономика на публичния сектор 68 158 
икономика на труда 95 
икономика на управлението 79 
икономическа политика на България 80 
икономическа система 82 83 149 150 
икономическа теория 92 
икономически избор 74 
икономически модели 74 
икономическо планиране 88 
Илинденско-Преображенско въстание 206 
инвестиции 89 97 
инвестиционна политика 80 
инвестиционни проекти 81 91 
инвестиционни фондове 97 
индекс Стандард енд Пуърс 93 
индивидуална психология 3 111 
индустриален инженеринг 1 72 123 164 
инженерно проектиране 135 
иновации 75 
иновационна политика 82 83 149 150 
интеграция на хора с увреждания 241 247 248 
интегриран градски транспорт 96 
интелектуално развитие на децата 5 243 
интелигентни транспортни системи 96 
интеркултурна комуникация 53 152 184 242 
интернет 10 162 
интернет безопасност 163 227 
инфекции 109 
информационен мениджмънт 79 
исков процес 42 
Ислямска държава 14 
ислямски тероризъм 14 
ислямски фундаментализъм 14 
исторически роман 187 188 189 190 
история на България 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 214 
история на България през периода на капитализма 210 212 213 215 
история на Египет 170 193 
история на Русе 194 
история на социологията 21 
история на СССР 223 
капитал 97 
капиталово бюджетиране 73 91 97 
касационно производство 58 
киберпрестъпност 27 230 
климатизация на сгради 127 
Княжество България 211 
Кодекс на труда 20 
колективни решения 10 162 
компютърни престъпления 27 230 
компютърни системи 232 
комуникативни нарушения 241 245 247 248 
комунистическа система 34 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 218 
конвейерни системи 166 234 
конституционно право 60 
контрол на престъпността 57 
конференции 2 11 57 192 
конфискация 22 
корпоративен мениджмънт 101 
корпоративни финанси 73 
корупция 29 41 78 
космология 106 
Кримската война 198 
кристални деца 6 246 
лабораторни изпитвания 126 137 
лексикография 172 
лексикология 172 
Леонтиева система (ик.) 88 
ливъридж 91 
лидерски практики 46 87 
лидерско поведение 46 87 
лидерство и власт 46 87 
литература 2 11 192 
лични режими (пол.) 204 
лишаване от свобода 31 
логистика 98 154 156 157 
логистична инфраструктура 98 154 
Лудогорие 217 
македонски въпрос 206 208 
македонски въстания 206 
малоценност 3 111 
маркетинг 1 72 123 164 
маркетинг и реклама 102 159 
масажни техники 115 
масопренасяне 108 252 
математическо моделиране 161 
машинни елементи 135 
медицина 119 
медицинска апаратура 118 132 
медицински университети 117 
медицинско образование 117 
международен ред 15 
международна конференция 1 72 123 164 225 240 
международна политика 70 
международна търговия 90 
международни актове 41 
международни договори 98 154 
международни доставки 98 154 
международни икономически отношения 89 
международни институции 67 
международни организации 67 
международни пазари 98 154 
международни проекти 81 
международно право 67 
мелиорации 140 
мемоари 34 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 218 
мениджмънт 79 
мениджмънт на техническото обслужване 1 72 123 164 
методи за изследване 86 
методи на управление 46 87 
метрология 134 
механизация в растениевъдството 143 
механика на флуидите 107 171 
механична обработка 124 
мигрантски потоци 14 43 
микропроцесори 232 
митнически контрол 98 154 
многоезични речници 107 171 
многоканални системи 133 
мобилност 247 
модел на фон Нойман (ик.) 88 
модернизъм 66 224 226 
модерно изкуство 66 226 
мотивация на персонала 46 87 
музика 225 
наказания 26 32 
наказателен процес 49 69 
наказателна отговорност 55 62 
наказателно право 24 26 32 48 58 62 63 69 
наказателно право - България 29 49 78 
наказателно правораздаване 29 78 
наказателно-процесуален кодекс 49 
напрежение 130 
наредба 19 
народно събрание 205 
насилие 8 71 249 
наследствено право 12 
настойничество 59 
НАТО (Северноатлантически пакт) 70 
национална икономика 88 
национална конференция 12 
национално стопанство 88 
неврози 3 111 
незаконно имущество 22 
неокласическа теория 92 
непълнолетни 62 63 
неформално образование 244 
нова история 220 
новородени 113 
нормативни документи 25 250 
обезщетения 17 
облигации 91 
оборотен капитал 91 
обработка на данни 10 140 162 
обработка на почвата 140 
образование 228 229 236 237 
образователна интеграция 241 245 247 248 
образователна политика 238 239 
обучение на студенти 117 
обществени отношения 16 104 
обществени поръчки 56 
обществено мнение 10 162 
обществено управление 56 
обществено устройство 16 104 
общинско управление 80 
овощарство 144 
операционни системи 167 235 
опционни пазари 94 
Освободителна война 200 
осигурителен стаж 17 
основи на лидерството 46 87 
офис пакети 167 235 
оценка и мониторинг 61 100 
пазари 84 89 145 
паралелни системи 166 234 
парапсихология 6 246 
паремиология 174 
пари 73 
паричен мениджмънт 73 
патентно право 50 110 
патофизиология на човека 119 
педагогически методи 5 243 
пенсии 17 
пенсионна система 95 
период на капитализма 204 
пласмент 84 145 
платежен баланс 88 90 
поведенческа психология 8 71 249 
поведенчески затруднения 8 71 249 
политиката на Запада 9 
политическа конспирация 70 
политическа намеса 70 
политически PR 47 151 
политически елит 43 
политически идеи 9 
политически натиск 70 
политически науки 2 11 47 151 192 
политически романи 34 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 218 
попечителство 59 
портрети 194 
портфейлен баланс 90 
поселищни проучвания 194 
последователни системи 166 234 
посткомунизъм 41 
постмодернизъм 66 226 
постсоциалистически страни 92 
потребителско поведение 102 159 
почвено плодородие 142 
почвознание 140 
правен контрол 56 
правни актове 41 
право 2 11 28 64 192 
правонарушение 31 
православна църква 30 
превенция на престъпността 41 57 
предприемачество 75 
предприятия от публичния сектор 68 158 
предучилищна възраст 5 243 
предучилищна психология 5 243 
престъпления 24 31 48 58 62 63 
престъпления от частен характер 55 
престъпно използване на СРС 25 250 
преходен период 41 
природа и общество 16 104 105 
присъди 32 
програмни средства 168 
продуктов цикъл 82 83 149 150 
производство 156 157 
промишлено осветление 131 251 
противообществени прояви 62 
професионална реализация 74 
процедури за вземане на решения 56 
психично здраве 8 71 249 
психично развитие 4 
психоанализа 4 
психоаналитични сесии 4 
психология 3 4 7 111 
публични финанси 73 
Първа световна война 213 215 
първоинстанционно производство 58 
работна сила 95 
работодател 52 
радиокомуникационни системи 133 
развитие на селските региони 85 146 
размита логика 153 165 233 
разпределени системи 166 234 
разпръскващи устройства 108 252 
разрешаване на правни казуси 10 162 
разрешаване на спорове 10 162 
разузнавателни служби 25 250 
ранна детска възраст 113 
растежни инхибитори 144 
растежни регулатори 144 
растежни стимулатори 144 
растениевъдство 143 
растителна защита 143 
революционен анархизъм 35 219 
регионална икономика 61 80 100 
регионално развитие 61 80 100 
регионално управление 80 
регресионни модели 103 
рекламно осветление 131 251 
религиозни малцинства 30 
рехабилитация 115 
речево разстройство 245 
речници 172 176 
рисков мениджмънт 75 128 
Русе след Освобождението 194 
руска класика 175 
руска литература 175 
руски романи 175 
светлодиодно осветление 131 251 
световна политика 15 
световно стопанство 90 
свойства на материалите 125 
сгради 224 
сградна енергийна система 127 
сградна логистична система 127 
сексуални престъпления 63 
селски райони-развитие 85 146 
селскостопанска продукция 84 85 145 146 
селскостопански машини 141 169 
селскостопански трактори 138 
семантика 172 
семейно право 12 
семиотика 185 221 
сестрински грижи 116 122 
складове 156 157 
славянски езици 186 
словообразуване 186 
слухова рехабилитация 241 
слухови увреждания 241 
слънчева система 106 
сляпоглухи 247 
смазочни материали 141 169 
софтуерни продукти 153 165 233 
социална интеграция 241 245 247 248 
социална медицина 114 
социална политика 65 
социални комуникации 44 231 
социални мрежи 44 231 
социални проучвания 10 162 
социално възпитание 5 243 
социологически методи 114 
социологически теории 21 
социология 33 
социология на изкуството 66 226 
социология на културата 66 226 
специални договори 56 
спомени за социализма 34 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 218 
споразумения 49 
спредови стратегии 93 
сравнителна граматика 186 
сравнително законодателство 22 
средновековие 194 
средновековна политика 9 
СРС 25 250 
сталинизъм 223 
статистически методи за оценка 153 165 233 
стилистика 174 
стопанска логистика 98 154 
стопанско управление 79 
стратегия 147 
стратегия за развитие 61 100 
стредъл 93 94 
стренгъл 93 94 
струговане 124 
счетоводен справочник 155 
счетоводни стандарти 155 
счетоводно приключване 76 148 
счетоводство 99 155 
счетоводство в публичния сектор 68 158 
събиране на данни 86 
съвременно общество 9 
съдебна практика 18 25 52 250 
съдебно производство 49 
съдебнопсихиатрична експертиза 59 
сън 3 111 
сърдечносъдови заболявания 118 132 
таблици 167 235 
танцово изкуство 225 
теоретична астрономия 106 
терапевтични методи 112 
тероризъм 70 
технология на машиностроенето 124 
ток 130 
топлопренасяне 108 252 
топлопроводимост 125 
торене 142 
тоталитарно управление 34 36 37 38 39 40 177 178 179 180 181 218 223 
трактори 126 137 
транспорт 75 
транспортиране на материали 98 154 
транспортни предприятия 160 
транспортни фирми 75 
труд 20 95 
трудов договор - прекратяване 51 
трудов договор - сключване 51 
трудов пазар 95 
трудова дисциплина 52 
трудова заетост 65 
трудова миграция 77 
трудови отношения 65 
трудово правоотношение 51 
турбулентни напрежения 108 252 
турбулентни процеси 108 252 
туризъм 2 11 192 217 
турско робство 195 
търговия 156 157 
търговска логистика 98 154 
търговска марка 102 159 
Търновска конституция 202 
уеб сайт 163 227 
управление на бизнеса 1 72 123 164 
управление на електродвигатели 129 
управление на качеството 153 165 233 
управление на персонала 160 
управление на предприятието 79 
управление на проекти 128 
управление на производството 147 
управление на транспорта 160 
управление на човешките ресурси 1 72 123 164 
упражнения 95 167 235 
устойчиво развитие 105 
учебна практика 124 
учебник за чужденци 183 
Фердинанд Кобургготски 211 
физикогеографски комплекси 217 
физиология на човека 119 
физически увреждания 247 248 
философия 2 11 192 
финансов анализ 91 
финансов одит 155 
финансови борси 93 
финансови злоупотреби 29 78 
финансови инвестиции 91 
финансови отчети 68 155 158 
финансово прогнозиране 88 
фирмена култура 79 
фондация Фулбрайт 2 11 192 
формално образование 244 
форми на власт 45 
форми на обучение 244 
фотоволтаични системи 131 251 
фразеологизми 174 
фразеология 172 
фрезоване 124 
фючърси 94 
хакерство 27 163 227 230 
хидравлични елементи 126 137 138 
хидравлични помпи 126 137 
хидравлично задвижване 138 
хранене на растенията 142 
християнска църква 30 
художествена литература 187 188 189 190 
ценни книжа 97 
ценностни системи 9 
цифрова модулация 133 
църковен въпрос 196 
частни банки 29 78 
Чикагска борса 93 94 
човешки капитал 77 
човешки ресурси 147 
чуждестранни студенти 182 
чуждоезиково обучение 53 152 184 242 
шизофрения 121 
шлосерство 124 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алилуева, Светлана Йосифовна 223 
Бакунин, Михаил Александрович 35 219 
Богданов, Богдан 185 221 
Колев-Големия, Христо 34 218 
Монтесори, Мария 5 243 
Стамболов, Стефан 197 201 
Фердинанд І, цар 204 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България - право 22 
Джебел 191 
Дунав 216 
Европа 216 
Египет 170 193 
Испания 220 
Италия 22 
Разград 217 
Родопски край 191 
Субсахарска Африка 89 
Турция 30