НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С5/0/Г 21 

Ганс Гросс  : Пр. вченого та літ. про нього з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. . - Чернівці : Книги-ХХІ, 2015 . - 222 с. ; 23 см . -  (Вчені Чернівецького університету)

   

   ISBN 978-617-614-106-8 

  

Сист. No: 45761

- 2 -

ЦБ 64379 

Георгиев, Лъчезар

   Увод в издателския процес / Лъчезар Георгиев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 251 с. : с ил., сх. ; 20 см . -  (Библиотека Книга и печатни комуникации)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 4 ; Библиогр.: с. 29-30, 241-246 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-126-3 

  

Сист. No: 45578

- 3 -

РУ - НИС 22 

Развитие и издаване на вестник "Студентска искра" с цел изграждане на комуникационна политика за отразяване на резултатите от научноизследователската и художественотворческата дейност на академичната общност в университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ -07 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 14 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45534

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

П/159.9/H 25 

Hardy, Malcolm

   Beginning psychology / Malcolm Hardy, Steve Heyes . - 4th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 1994 . - xiii, 331 p. : ill. ; 22 cm

   Includes index

   ISBN 0-19-913391-3 

  

Сист. No: 45604

- 5 -

П/159.9/А 59РлЦБ 64455

Алън, Робърт

   Личностни тестове : Оценете личността си: емоции, умения, силни и слаби страни / Робърт Алън . - София : Книгомания, 2017 . - 400 с. : с табл. ; 24 см

   Речник с. 397-399

   ISBN 978-619-195-155-0 

  

Сист. No: 45685

- 6 -

П/2/А 92БрЦБ 64445

Асенов, Бончо

   Религиите и сектите в България / Бончо Асенов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Албатрос, 2012 . - 22 см

   Библиогр. с. 461-465

   ISBN 978-954-751-110-1 

   

   

  

Сист. No: 45672

- 7 -

ЦБ 64507 

Бранстетър, Ребека

   Наръчник за оцеляване на училищния психолог / Ребека Бранстетър ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток - Запад, 2018 . - 262 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 257-258 ; Показалец

   ISBN 978-619-01-0225-0 

  

Сист. No: 45751

- 8 -

ЦБ 64489 

Букай, Хорхе

   Пътят на духовността : Как да изкачим върха и да продължим нагоре / Хорхе Букай . - София : Хермес, 2018 . - 415 с. ; 18 см . -  (Листа по пътя)

   

   ISBN 978-954-26-1774-7 

  

Сист. No: 45731

- 9 -

П/37/Д 64 ВмЦБ 64460

Дмитриева, Виктория

   Методика на ранното развитие на Мария Монтесори / Виктория Дмитриева . - София : Изток - Запад, 2018 . - 218 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-205-2 

  

Сист. No: 45692

- 10 -

ЦБ 64468 

Жеков, Светлозар

   Езотеричното християнство / Светлозар Жеков . - София : Асеневци, 2017 - . - 21 см

   Библиогр. с. 322-324

   ISBN 978-619-7356-39-7 

   Т. 3. Евангелието на Лука . - 2018 . - 324 с.

   

  

Сист. No: 45700

- 11 -

П/2/К 39ЦБ 64492

Кардини, Франко

   "Ислямът" е заплаха : Лъжа / Франко Кардини . - София : Изток - Запад, 2018 . - 173 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 171-173 ; Речник на термините

   ISBN 978-619-01-0234-2 

  

Сист. No: 45734

- 12 -

ЦБ 64391 

Кирил, патриарх Български

   Дневници / патриарх Български Кирил ; Състав., ред., предг., бел. Живко Лефтеров, Момчил Методиев . - София : Нов Български университет, 2018 . - 759 с. : със сн. ; 24 см

   Именен показалец ; Географски показалец

   ISBN 978-954-535-988-0 

  

Сист. No: 45593

- 13 -

С/2/К 69 

Книгата за религиите  /  Прев. Илия Илиев . - София : Книгомания, 2018 . - 352 с. : с портр., цв. ил. ; 24 см

   Речник с. 340-343; Показалец с. 344-350

   ISBN 978-619-195-167-3 

  

Сист. No: 45686

- 14 -

С/101/К 69 

Книгата за философията  : Големите идеи, обяснени просто /  Прев. Красимира Матева . - 2. изд. . - София : Книгомания, 2018 . - 352 с. : с портр., цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: The philosophy book; Речник с. 340-343; Азб. показалец с. 344-350

   ISBN 978-619-195-020-1 

  

Сист. No: 45679

- 15 -

ЦБ 64498 

Ломброзо, Чезаре

   Престъпният човек : Според класификацията на Чезаре Ломброзо (обобщена накратко от дъщеря му Джина Ломброзо-Фереро) / Чезаре Ломброзо ; Превод и обща ред. Галин Йорданов ; Предг. Чезаре Ломброзо . - [София] : Веси ; Сефер 74, 2018 . - 243 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9646-75-7 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45741

- 16 -

ЦБ 64457 

Луис, Майкъл

   Механизмите на ума : Канеман и Тверски : Едно приятелство, което промени мисленето ни / Майкъл Луис ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток - Запад, 2017 . - 348 с. ; 21 с. . -  (Библиотека Красив ум)

   

   ISBN 978-619-01-0222-9 

  

Сист. No: 45688

- 17 -

П/37/М 87 МдЦБ 64459

Монтесори, Мария

   Да откриеш детето / Мария Монтесори . - София : Асеневци, 2018 . - 436 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7356-26-7 

  

Сист. No: 45691

- 18 -

ЦБ 64483 

Петрова, София

   Ницше и волята за власт / София Петрова . - София : Millenium, 2018 . - 158 с. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   Библиогр. с. 156

   ISBN 978-954-515-438-6 

  

Сист. No: 45725

- 19 -

П/159.9/Т 53ЦБ 64461

Тестове за интелигентност  : Включва тестове за интелигентност, загадки и съвети за максимално развитие на силата на ума ви / Робърт Алън и др. . - София : Книгомания, 2018 . - 400 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Intelligence tests / Allen, Fulton, Gale, Skitt

   ISBN 978-619-195-154-3 

  

Сист. No: 45689

- 20 -

ЦБ 64487 

Тонкин, Юли

   Ново начало : Стратегия за живот по твоите правила / Юли Тонкин . - 2. изд. . - София : Юли Тонкин, 2018 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45729

- 21 -

ЦБ 64451 

Уорбъртън, Найджъл

   Малка история на философията / Найджъл Уорбъртън ; Прев. Деница Райкова . - София : Дамян Яков, 2018 . - 303 с. ; 21 см

   Показалец на имена и термини

   ISBN 978-954-527-597-5 

  

Сист. No: 45680

- 22 -

П/159.9/Ф 35ЦБ 64475

Фелан, Томас

   Магията 1. 2. 3. : Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години / Томас Фелан ; Прев. от англ. Детелина Иванова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 269 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0176-5 

  

Сист. No: 45710

- 23 -

Ч5/34/Х 15 Мп 

Хаджийски, Минко Стоев

   Психопатията в полето на юридическата психология / Минко Стоев Хаджийски . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 111-116

   ISBN 978-619-00-0453-0 

  

Сист. No: 45796

- 24 -

ЦБ 64506 

Харари, Ювал Ноа

   Homo Deus : Кратка история на бъдещето / Ювал Ноа Харари ; Прeв. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 346 с. ; 24,5 см

   Бележки с. 319-338

   ISBN 978-619-01-0223-6 

  

Сист. No: 45750

- 25 -

П/80/Х 79ПнЦБ 64388

Христова, Пенка Йорданова

   Несъзнаваните аналогии : Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това / Пенка Йорданова Христова . - София : Нов Български университет, 2017 . - 133 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 115-133

   ISBN 978-954-535-998-9 

  

Сист. No: 45588

- 26 -

П/61/Я 41 ЪеЦБ 64497

Ялом, Ървин Д.

   Екзистенциална психотерапия / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Колибри, 2018 . - 552 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 507-540 ; Индекс

   ISBN 978-619-150-339-1 

  

Сист. No: 45740

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 27 -

ЦБ 64428 

Beermann-Gilbers, Carina

   Die Grundung einer Steuerberatersozietat im Wege der vorweggenommenen Erbfolge : Eine Untersuchung im Lichte des Zivil- und Steuerrechts / Carina Beermann-Gilbers . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2007 . - XIV, 336 s. : graph. darst ; 21 сm . -  (Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg. Oldenburger beitrage zum zivil- und wirtschaftsrecht ; 26)

   

   ISBN 978-3-939704-19-5 

  

Сист. No: 45655

- 28 -

П/36/F 82 

Fowler, Jeff

   A practitioner's tool for child protection and the assessment of parents / Jeff Fowler . - London ; New York ; : Jessica Kingsley Publishers, 2003 . - 250 p. ; 24 cm

   

   ISBN 1-84310-050-9 

  

Сист. No: 45599

- 29 -

ЦБ 64434 

Jobke-Westhofer, Daniela

   EDV-Vertragsrecht : [RION - Rechtsinformatik online] / Daniela Jobke-Westhofer . - 1. Aufl. . - Oldenburg : Lehrstuhl fur Burgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowies, 2004 . - IX, 95 s. : ill. ; 21 cm . -  (Studienbucher zur Rechtsinformatik ; Bd. 5)

   

   ISBN 3-933015-24-3 

  

Сист. No: 45661

- 30 -

ЦБ 64427 

Kiparski, Gerd

   Wettbewerbsrechtliche Anforderungen an Anbieter bei Online-Auktionen / Gerd Kiparski . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2008 . - IX, 274 s. : ill., graph. darst ; 21 сm . -  (Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg. Oldenburger beitrage zum zivil- und wirtschaftsrecht ; 27)

   

   ISBN 978-3-939704-20-1 

  

Сист. No: 45654

- 31 -

П/343/L 81 

Littlechild, Brian

   The Police and Criminal Evidence Act 1984 : The role of the appropriate adult / Brian Littlechild . - Rev. ed . - Birmingham : British Association of Social Workers, 1996 . - 110 p. ; 21 cm

   

   ISBN 1-873878-94-X 

  

Сист. No: 45615

- 32 -

ЦБ 64430 

Mester, Britta A.

   Ubungen zum Handelsrecht / Britta A. Mester . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2010 . - XIII, 171 s. : graph. darst ; 21 сm

   

   ISBN 978-3-939704-48-5 

  

Сист. No: 45657

- 33 -

П/36/S 53 

Sheppard, Michael

   Appraising and using social research in the human services : An introduction for social work and health professionals / Michael Sheppard . - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2004 . - 256 p. ; 22 cm

   

   ISBN 1-84310-289-7 

  

Сист. No: 45600

- 34 -

ЦБ 64421 

Taeger, Jurgen

   Wirtschaftsprivatrecht / Jurgen Taeger . - 3. Aufl. . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informatik und Recht, 2010 . - XI, 297 s. ; 21 сm . -  (Oldenburger Studienbucher)

   

   ISBN 978-3-939704-51-5 

  

Сист. No: 45648

- 35 -

ЦБ 64422 

Taeger, Jurgen

   Gesellschaftsrecht / Jurgen Taeger, Kirstin Wehmeier . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2006 . - XI, 319 s. ; 21 сm . -  (Oldenburger Studienbucher)

   

   ISBN 978-3-939704-02-7 

  

Сист. No: 45649

- 36 -

ЦБ 64424 

Taeger, Jurgen

   IT-Compliance als Risikomanagement-Instrument / Jurgen Taeger, Michael Rath . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2007 . - 110 s. : ill., graph. darst ; 21 сm . -  (Deutsche Stiftung fur Recht und Informatik)

   

   ISBN 978-3-939704-15-7 

  

Сист. No: 45651

- 37 -

ЦБ 64425 

Taeger, Jurgen

   Rechtsinformatik und Informationsrecht im Spannungsfeld von Recht, Informatik und Okonomie / Jurgen Taeger, Irini Vassilaki . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2009 . - VIII, 65 s. : ill., graph. darst ; 21 сm . -  (Deutsche Stiftung fur Recht und Informatik. Wissenschaftliches Forum fur Recht & Informatik)

   

   ISBN 978-3-939704-37-9 

  

Сист. No: 45652

- 38 -

ЦБ 64426 

Taeger, Jurgen

   Rechtsfragen virtueller Welten : [Tagungsband] / Jurgen Taeger, Benedikt Buchner, Oliver Habel . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2010 . - VII, 157 s. : ill., graph. darst ; 21 сm . -  (Deutsche Stiftung fur Recht und Informatik. Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg)

   

   ISBN 978-3-939704-47-8 

  

Сист. No: 45653

- 39 -

ЦБ 64423 

Wirtschaftsprivatrecht

   Digitale Evolution : Herausforderungen fur das Informations- und Medienrecht / Jurgen Taeger . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2010 . - XI, 858 s. : graph. darst ; 21 сm . -  (Deutsche Stiftung fur Recht und Informatik. Tagungsband Herbstakademie ; 2010)

   

   ISBN 978-3-939704-50-8 

  

Сист. No: 45650

- 40 -

ЦБ 64482 

Асенов, Бончо

   Случаят "Георги Марков" / Бончо Асенов . - София : Труд, 2018 . - 280 с. : със сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 273-278

   ISBN 978-954-398-557-9 

  

Сист. No: 45723

- 41 -

П/321/Б 17МбЦБ 64449

Бакунин, Михаил

   Бог и държава / Михаил Бакунин . - София : Веси, 2018 . - 109 с. ; 21 см . -  (поредица Бог и цензура)

   

   ISBN 978-954-9646-73-3 

  

Сист. No: 45677

- 42 -

Ч5/342/Б 35Мб 

Белов, Мартин

   Българската конституционна идентичност : Теория, история и значение в контекста на наднационалния конституционализъм / Мартин Белов . - София : Сиби, 2017 . - 22 см

   Библиогр. : с. 229-239

   ISBN 978-619-226-017-0 

   

   

  

Сист. No: 45720

- 43 -

Б5/327/Б 73Тк 

Бояджиев, Тодор Костов

   Ким Филби : В спомените на генерал Тодор Бояджиев / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сивас консултинг, 2012 . - 271 с., [12 л.] : с ил., портр., факс ; 22 см . -  (Библиотека Световният гамбит)

   

   ISBN 978-954-92768-6-2 

  

Сист. No: 45771

- 44 -

С/347.9/Б 92 
 България. Върховен съд 

   Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела : 1957 - 2018 : Сборник /  Състав. и бел. Веселин Вучков, Евгени Стоянов . - София : Нова звезда, 2018 . - 928 с. : с табл. ; 22 см

   Кор. загл. Сборник тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1957-2018

   ISBN 978-619-198-026-0 

  

Сист. No: 45709

- 45 -

С/347/Б92С/347/Б92
 България. Закони и др. п. 

   Закон за обществените поръчки : Сборник нормативни актове . - София : СИЕЛА, 2018 . - 413 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-28-2568-5 

  

Сист. No: 45708

- 46 -

С/347.9/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове /  Състав. Константин Александров Кунчев . - София : Сиби, 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-226-075-0 

   Ч. 5. Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98) . - 2018 . - 502 с.

   

  

Сист. No: 45713

- 47 -

С/656/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата : Пълно издание . - София : Труд, 2018 . - 240 с. : с цв. прил. ; 21 см

   Съдържа Наредби за прилагане на закона ; Нарушения, санкции и контролни точки ; Цветно приложение с всички пътни знаци

   ISBN 978-954-398-552-4 

  

Сист. No: 45716

- 48 -

Ч5/32/Б 98 

   

Бюлетин за резултатите от произведените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.  . - [София] : ЦИК, [2017] . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 1 . - [2017] . - 796 с. + CD

   

  

Сист. No: 45773

- 49 -

Ч5/32/Б 98 

   

Бюлетин за резултатите от произведените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.  . - [София] : ЦИК, [2017] . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - [2017] . - 591 с.

   

  

Сист. No: 45774

- 50 -

П/334/В 76АеЦБ 64465

Воденичаров, Асен

   Европейско дружество / Асен Воденичаров . - София : Сиела Норма, 2018 . - 448 с. : с табл. и цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 387-405; Указател на цитираните регламенти и директиви на ЕС с. 409-412; Прил. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-2478-7 

  

Сист. No: 45697

- 51 -

Ч5/343/В 89Вт 

Вучков, Веселин и др.

   Тестове по наказателен процес / Веселин Вучков, Гергана Маринова . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Ciela, 2018 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2518-0 

  

Сист. No: 45805

- 52 -

Ч5/342.4/Г 20Дп 

Ганев, Димитър Асенов

   Пътят към конституцията / Димитър Асенов Ганев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 320 с. : с табл. ; 21 см

   Приложения с. 207-318. - Бел. под линия. - Библиогр. с. 203-206

   ISBN 978-954-28-2516-6 

  

Сист. No: 45804

- 53 -

С5/0/Г 21 

Ганс Гросс  : Пр. вченого та літ. про нього з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. . - Чернівці : Книги-ХХІ, 2015 . - 222 с. ; 23 см . -  (Вчені Чернівецького університету)

   

   ISBN 978-617-614-106-8 

  

Сист. No: 45761

- 54 -

П/35/Г 37ЦБ 64495

Георгиева, Теодора

   Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ / Теодора Георгиева . - София : СИЕЛА, 2018 . - 284 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 279-283

   ISBN 978-954-28-2561-6 

  

Сист. No: 45738

- 55 -

С/341/Г 50Аб 

Гиргинов, Антон и др.

   Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела : Нагледно пособие / Антон Гиргинов, Ралица Войнова . - София : Нова звезда, 2017 . - 83 с. на бълг. ез., 83 с. на англ. ез. ; 24 см

   Изд. е двуезично; Библиогр. с. 81-83

   ISBN 978-619-198-068-0 

  

Сист. No: 45682

- 56 -

Ч5/347.6/Д 58Гн 

Димитрова, Галина Петрова

   Настойничество и попечителство / Галина Петрова Димитрова . - София : Нова звезда, 2016 . - 194 с. ; 20 см

   Библиогр. : с. 190-194

   ISBN 978-619-198-051-2 

  

Сист. No: 45792

- 57 -

Б5/342/Д 91 Ек, П/342/Д 91 Ек, Ч5/342/Д 91 ЕкЦБ 64494

Друмева, Емилия Александрова

   Конституционно право / Емилия Александрова Друмева . - 5. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 808 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 805-806

   ISBN 978-954-28-2526-5 

  

Сист. No: 45737

- 58 -

ЦБ 64396 

Дъмов, Олег Григориевич

   "Ние, народът на Казахстан..." / Олег Григориевич Дъмов ; Прев. от рус. Яна Загорчинова . - София : Изток - Запад, 2006 . - 212 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-297-2 

  

Сист. No: 45624

- 59 -

ЮФ - НПНС - 4 

Ефективност на наказанието пробация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ЮФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Петя Борисова Шопова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 35 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45556

- 60 -

Ч5/343/Ж 24Гк 

Жаровська, Галина Петрівна и др.

   Кримінальне право України : Загальна частина / Галина Петрівна Жаровська, Олена Іванівна Ющик . - Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-423-267-5 

  

Сист. No: 45756

- 61 -

П/32/И 21ЛаЦБ 64447

Иванов, Любомил

   Анатомия на лобизма : Обща част : Помагало / Любомил Иванов . - София : Холотера, 2017 . - 21 см

   Библиогр. с. 242-247

   ISBN 978-619-7165-11-1 

   

   

  

Сист. No: 45674

- 62 -

БМ - МБР 28 

Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Антон Недялков Недялков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 35 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45562

- 63 -

Ч5/342.5/И 52Пк 

Илиев, Петър Радославов

   Компетенцията на Народното събрание / Петър Радославов Илиев . - София : Нова звезда, 2015 . - 698 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 657-697 Бел. под линия

   ISBN 978-619-198-012-3 

  

Сист. No: 45715

- 64 -

П/35/И 52Ак, Ч5/35/И 52АкЦБ 64450

Илиева, Антония

   Контролът в здравеопазването / Антония Илиева . - София : СИЕЛА, 2018 . - 448 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 439-441

   ISBN 978-954-28-2541-8 

  

Сист. No: 45678

- 65 -

П/347/И 52РтЦБ 64478

Илиева, Рая

   Търговско право : Общи положения. Видове търговци / Рая Илиева . - София : Нова звезда, 2018 . - 451 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 9-10.

   ISBN 978-619-198-088-8 

  

Сист. No: 45717

- 66 -

Ч5/343/К 41 

Карний кодекс Александру Іоана Кузи  /  Авт. на встъп. статия Сергій Ігорович Нежурбіда, Тудорел Тоадер . - Чернівці : Букрек : Чернівецький національний ун-т, 2017 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-966-399-915-9 

  

Сист. No: 45765

- 67 -

ЦБ 64502ЦБІІ 3267

Кериган, Майкъл

   Хитлер : Човекът зад чудовището / Майкъл Кериган . - София : Атеа, 2018 . - 210 с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-7280-57-9 

  

Сист. No: 45745

- 68 -

Б5/342.4/К 59Пк, Ч5/342.4/К 59Пк 

Киров, Пламен

   Конституиране на представителното управление в България / Пламен Киров . - София : Сиела Норма, 2015 . - 556 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1661-4 

  

Сист. No: 45803

- 69 -

П/341/К 77 ТсЦБ 64442

Коларов, Тодор Панайотов

   Смесените договори на Европейския съюз / Тодор Панайотов Коларов . - София : Нов Български университет, 2018 . - 247 с. ; 23 см

   Бел. под линия Библиогр. с. 227-247

   ISBN 978-619-223-012-5 

  

Сист. No: 45669

- 70 -

ЦБ 64477 

Консоло, Джузепе

   Атентатът срещу папата : Истинската история / Джузепе Консоло ; Прев. от итал. Ани Томова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4416-2 

  

Сист. No: 45714

- 71 -

ЦБ 64503 

Константинов, Владимир

   От първо лице за някои служби / Владимир Константинов . - София : Изток - Запад, 2018 . - 207 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0245-8 

  

Сист. No: 45746

- 72 -

РУ - НИС 25 

Концептуализация и създаване на Дунавски дигитален комуникационен център при Русенски университет "Ангел Кънчев" като фактор за интернационализация на комуникационната политика на университета  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ -06 /  Ръковод. на раб. колектив Юлиана Пенчева Попова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2017 . - 39 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 38-39

   ISBN * 

  

Сист. No: 45544

- 73 -

ЦБ 64479 

Кривицки, Валтер Г.

   Аз бях агент на Сталин : [Спомени] / Валтер Г. Кривицки . - София : Прозорец, 2018 . - 280 с. : със сн. ; 21 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-951-4 

  

Сист. No: 45719

- 74 -

П/342/Л 14КаЦБ 64454

Лазаров, Кино

   Актуални трудове : Принудителни административни мерки. Недействителност на административните актове. Обвързана компетентност на оперативна самостоятелност / Кино Лазаров . - София : Сиела Норма, 2017 . - 374 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2450-3 

  

Сист. No: 45684

- 75 -

ЦБ 64498 

Ломброзо, Чезаре

   Престъпният човек : Според класификацията на Чезаре Ломброзо (обобщена накратко от дъщеря му Джина Ломброзо-Фереро) / Чезаре Ломброзо ; Превод и обща ред. Галин Йорданов ; Предг. Чезаре Ломброзо . - [София] : Веси ; Сефер 74, 2018 . - 243 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9646-75-7 

   ISBN * 

  

Сист. No: 45741

- 76 -

П/343/М 25Нр, Ч5/343/М 25НрЦБ 64488

Манев, Никола

   Развитие на реформата на наказателния процес / Никола Манев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 212 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 203-204 ; Рез. англ. и фр.

   ISBN 978-954-28-2458-9 

  

Сист. No: 45730

- 77 -

Ч5/343.3/.7/М 27Мп 

Манолова, Мирослава Борисова

   Престъпления с наркотични вещества и прекурсори / Мирослава Борисова Манолова . - София : МОНТ, 2015 . - 288 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 285-287

   ISBN 978-619-169-076-3 

  

Сист. No: 45791

- 78 -

Арх/347.7/М 31Еф, Б5/347.7/М 31Еф, Ч5/347.7/М 31ЕфАрх/347/М 31Еф

Маринова, Елина

   Финансово право. Обща част : Ръководство за студенти / Елина Маринова . - Плевен : Медиатех, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 178 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-207-136-3 

  

Сист. No: 45754

- 79 -

П/35/М 32НдЦБ 64508

Марков, Неделин Костадинов

   Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България / Неделин Костадинов Марков . - Ст. Загора  : Кота, 2017 . - 152 с. : с ил. и табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-152

   ISBN 978-954-305-456-5 

  

Сист. No: 45752

- 80 -

П/323/М 37ЦБ 64444

Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век  : [Монография] /  Съавт., ред. Румяна Илиева Прешленова и др. . - София : Парадигма, 2018 . - 284 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-326-344-8 

  

Сист. No: 45671

- 81 -

Ч5/349/М 94 Вт 

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право / Васил Желязков Мръчков . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 21 см

   Библиогр. с. 986-991 ; Предм. указ.

   ISBN 978-619-226-071-2 

   

   

  

Сист. No: 45718

- 82 -

ЦБ 64397 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич

   Стратегия за радикално обновяване на глобалната общност и партньорство между цивилизациите / Нурсултан Абишевич Назарбаев ; Прев. Ася Григорова . - София : Изток - Запад, 2010 . - 221 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 219-220

   ISBN 978-954-321-732-8 

  

Сист. No: 45625

- 83 -

ЦБ 64499 

Недялков, Недялко

   Брейкпоинт : Малък публичен дневник (2015-2018) / Недялко Недялков . - София : Millenium, 2018 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-441-6 

  

Сист. No: 45742

- 84 -

Ч5/343/Н 46 Се 

Нежурбіда, Сергій Ігорович

   Етіологія злочину : Теорії. Аналіз. Результат : монографія / Сергій Ігорович Нежурбіда . - Чернівці : Друк Арт, 2013 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-2021-88-2 

  

Сист. No: 45762

- 85 -

П/323/П 16ИтЦБ 64486

Палчев, Иван

   Терор / Иван Палчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2018 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-918-5 

  

Сист. No: 45727

- 86 -

П/327/П 47ИбЦБ 64415

Петров, Йордан

   България в балканската политика на Великобритания в началото на XX век (1902-1909 г.) / Йордан Петров . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 371 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-208-134-8 

  

Сист. No: 45642

- 87 -

П/316/П 69ЦБ 64441

Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г.  : Годишен обзор . - София : Сиела Норма, 2018 . - 232 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2525-8 

  

Сист. No: 45668

- 88 -

ЦБ 64502 

Полсън, Хенри

   Китай - събуждането на един гигант / Хенри Полсън ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Сиела Норма, 2018 . - 480 с. : със сн. ; 24 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2461-9 

  

Сист. No: 45747

- 89 -

П/347.7/Р 12Е-оЦБ 64493

Радев, Емил

   Оздравителният план / Емил Радев . - София : Труд и право, 2018 . - 263 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 255-263

   ISBN 978-954-608254-1 

  

Сист. No: 45736

- 90 -

Б5/327/Р 25 

Разузнаването  : Достойни мъже в играта без правила / Тодор Костов Бояджиев и др. ; Предг. Маркус Волф, Вячеслав Трубников . - София : Труд, 2000 . - 460 с. ; 22 см . -  (Поредица Строго секретно)

   Други авт.: П. Лакост, Н. Леонов, Р. Столц, Л. Шебаршин, Р. Кър, М. Туджман, Б. Аспарухов, К. Филби, Дж. Тенет

   ISBN 954-528-168-5 

  

Сист. No: 45772

- 91 -

ЦБ 64496 

Ридли, Мат

   Еволюция на всичко / Мат Ридли . - София : Сиела Норма, 2018 . - 391 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 369-391

   ISBN 978-954-28-2459-6 

  

Сист. No: 45735

- 92 -

П/347.7/С 44 ЗдЦБІІ 3265

Славчев, Здравко

   Данъчно право и процес : Обща част / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-198-079-6 

   Ч. 1 . - 2018 . - 664 с.

   

  

Сист. No: 45704

- 93 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2018 година  : Книга-годишник ; Държ. общ. осигуряване ; Доп. пенсионно осигуряване ; Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Ивайло Иванов и др. . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 880 с. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 1312-9562 ; Изд. отразява състоянието на законодателството към 13 април 2018 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45711

- 94 -

Ч5/347/С 61Сн 

Ставру, Стоян Андреас

   Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства / Стоян Андреас Ставру . - София : Нова звезда, 2016 . - 238 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. : с. 224-237

   ISBN 978-619-198-046-8 

  

Сист. No: 45793

- 95 -

П/347.9/С 61СпЦБ 64471

Ставру, Стоян и др.

   Предизвикай: Съдебната практика! : Облигационно и търговско право / Стоян Андреас Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 772 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2569-2 

  

Сист. No: 45702

- 96 -

П/347.9/С 61 СпЦБ 64472

Ставру, Стоян и др.

   Предизвикай: Съдебната практика! : Гражданско процесуално право : 2017 / Стоян Андреас Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 704 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2544-9 

  

Сист. No: 45705

- 97 -

П/347.9/С 61 СпЦБ 64474

Ставру, Стоян и др.

   Предизвикай: Съдебната практика! : Гражданско право : 2017 / Стоян Андреас Ставру, Румен Неков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 488 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2547-0 

  

Сист. No: 45707

- 98 -

Ч5/347.7/С 83 Ид 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част, специална част, данъчен процес, казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2018 . - 648 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2504-3 

  

Сист. No: 45800

- 99 -

Ч5/347.7/С 83Иф 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Кратък курс. Казуси / Иван Г. Стоянов . - 6. прераб. и актуал. изд. . - София : Ciela, 2018 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2500-5 

  

Сист. No: 45801

- 100 -

П/347/Т 36ЦБ 64446

Тасев, Симеон

   Гражданско право : Обща част : Помагало / Симеон Тасев, Методи Марков Марков . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2017 . - 22 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-226-046-0 

   

   

  

Сист. No: 45673

- 101 -

П/159.9/Ф 35ЦБ 64475

Фелан, Томас

   Магията 1. 2. 3. : Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години / Томас Фелан ; Прев. от англ. Детелина Иванова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 269 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0176-5 

  

Сист. No: 45710

- 102 -

Ч5/34/Х 15 Мп 

Хаджийски, Минко Стоев

   Психопатията в полето на юридическата психология / Минко Стоев Хаджийски . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 111-116

   ISBN 978-619-00-0453-0 

  

Сист. No: 45796

- 103 -

ЦБ 64448 

Христов, Иво

   Пред пепелището на нестаналото българско общество / Иво Христов . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 224 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 219-224

   ISBN 978-954-09-1227-1 

  

Сист. No: 45676

- 104 -

Ч5/347.7/Ц 17Пу 

Цанков, Петър Марков и др.

   Учебен курс по финансово право / Петър Марков Цанков, Цветанка Стоянова Георгиева . - 3. изд. . - София : Университетско издателство Климент Охридски, 2009 . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2980-0 

  

Сист. No: 45790

- 105 -

П/327/Ч 91НгЦБ 64473

Чомски, Ноам

   Глобални недоволства / Ноам Чомски . - София : Бард, 2018 . - 253 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-843-5 

  

Сист. No: 45706

- 106 -

Ч5/343.3/.7/Ш 47Ак 

Шевчук, Андрій Васильович и др.

   Кримінальне право України : Особлива частина / Андрій Васильович Шевчук, Марія Дмитрівна Дякур . - Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013 . - 472 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-423-268-2 

  

Сист. No: 45757

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 107 -

ЦБ 64431 

Appelhoff, Heinz-Wilhelm

   Bilanzierung und Besteuerung von Geschaften in Second Life / Heinz-Wilhelm Appelhoff . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2010 . - VIII, 92 s. : graph. darst ; 21 сm . -  (Schriften zum zivil- und wirtschaftsrecht ; 3)

   

   ISBN 978-3-939704-46-1 

  

Сист. No: 45658

- 108 -

ЦБ 64432 

Ogger, Gunter

   Nieten in Nadelstreifen : Deutschlands Manager im Zwielicht / Gunter Ogger . - Munchen : Droemer Knaur, 1992 . - 272 s. ; 22 сm

   

   ISBN 978-3-426-26604-5 

  

Сист. No: 45659

- 109 -

ЦБ 64429 

Trautwein, Hans-Michael

   Makrookonomik / Hans-Michael Trautwein . - Edewecht : OlWIR, Oldenburger Verl. fur Wirtschaft, Informati, 2010 . - VIII, 205 s. : graph. darst ; 21 сm . -  (Oldenburger Studienbucher)

   

   ISBN 978-3-939704-54-6 

  

Сист. No: 45656

- 110 -

С5/336/Б 92С/35/Б 92-з
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2018 : Коментар : ЗМДТ. ЗАДС. ЗВНАУА. ЗДДС. ППЗДДС. ЗКПО. ЗДЗП. ЗДДФЛ /  Състав. Росен Иванов, Димитър Радонов . - София : Ciela, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2503-6 

   

   

  

Сист. No: 45802

- 111 -

П/330/В 72уЦБ 64392

    Международна научно-практическа конференция "Власт, управление и обществено развитие" (София, 7 юни 2017  : Глобални, регионални и национални перспективи : Международна научно-практическа конференция, 7 юни 2017 . - София : Нов Български университет, 2017 . - 612 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. след отд. докл. ; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-619-233-007-1 

  

Сист. No: 45595

- 112 -

П/334/В 76АеЦБ 64465

Воденичаров, Асен

   Европейско дружество / Асен Воденичаров . - София : Сиела Норма, 2018 . - 448 с. : с табл. и цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 387-405; Указател на цитираните регламенти и директиви на ЕС с. 409-412; Прил. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-2478-7 

  

Сист. No: 45697

- 113 -

П/614/Г 53СмЦБ 64505

Гладилов, Стефан и др.

   Маркетинг в здравеопазването / Стефан Гладилов, Антония Янакиева, Александрина Воденинчарова . - София : Принцепс Маринови, 2015 . - 218 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 213-215

   ISBN 978-954-8067-82-9 

  

Сист. No: 45749

- 114 -

БМ - МБР 28 

Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Антон Недялков Недялков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 35 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45562

- 115 -

ЦБ 64393 

   

Икономика и икономическа теория : Проблеми и взаимодействия  : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 години катедра "Обща икономическа теория" . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 319 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-21-0951-8 

  

Сист. No: 45596

- 116 -

П/330.1/И 82 ЮуЦБ 64509

Йоргова, Юлия

   Управление на услуги / Юлия Йоргова . - Бургас : БСУ, 2017 . - 115 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7126-49-5 

  

Сист. No: 45753

- 117 -

ЦБ 64485 

Кардон, Грант

   Обсебен или посредствен / Грант Кардон ; Прев. от англ. Катерина Върбанчовска . - София : Grant Cardone, 2018 . - 228 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-90360-6-8 

  

Сист. No: 45726

- 118 -

П/65.012/К 87 Н-оЦБ 64417

Коцев, Николай и др.

   Основи на управлението / Николай Коцев, Емил Коцев, Свилена Рускова . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 260 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 254-258

   ISBN 978-954-337-185-3 

  

Сист. No: 45644

- 119 -

П/336/М 45нЦБ 64381
 Международна научнопрактическа конференция "Съвременни предизвикателства пред... (Свищов ; 2017) 

   Международна научнопрактическа конференция "Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа" 07-08.04.2017 г., гр. Свищов : Сборник доклади . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2017 . - 599 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1239-0 

  

Сист. No: 45580

- 120 -

Арх/33/Н 17 Ну, П/33/Н 17 НуЦБ 64525

Найденов, Николай Стефанов

   Устойчиво развитие на селските райони / Николай Стефанов Найденов . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 111 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 99-102

   ISBN 978-954-337-346-8 

  

Сист. No: 45797

- 121 -

П/65.012/Н 32дЦБ 64511

Научна дискусия на тема: "Мениджмънтът - реалност и бъдеше", Свищов, 13-14 октомври 2017 г.  : Сборник с резюмета /  Състав. Цветан Дилков, Ирена Емилова, Станимир Славов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 151 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1375-5 

  

Сист. No: 45758

- 122 -

П/330.1/П 51Тк, ЦБ 64378 

Пикети, Тома

   Капиталът през XXI век / Тома Пикети ; Прев. от фр. Симеон Ангелов . - София : Изток - Запад, 2018 . - 680 с. : с табл., диагр. ; 24,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0181-9 

  

Сист. No: 45577

- 123 -

ЦБ 64502 

Полсън, Хенри

   Китай - събуждането на един гигант / Хенри Полсън ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Сиела Норма, 2018 . - 480 с. : със сн. ; 24 см . -  (Власт и отговорност)

   

   ISBN 978-954-28-2461-9 

  

Сист. No: 45747

- 124 -

П/336/С 82 нЦБ 64383
 Стопанска академия "Димитър А. Ценов". Национална студентска научна конференция (Свищов ; 2016) 

   Национална студентска научна конференция, 13.12.2016 г. : студентска научна сесия по случай 80 години Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2017 . - 349 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-23-1237-6 

  

Сист. No: 45582

- 125 -

П/338/С 96пЦБ 64512

Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства  : Кръгла маса, София, 18 май 2017 г. : Сборник с резюмета . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017 . - 128 с. ; 21 см

   Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1380-9 

  

Сист. No: 45759

- 126 -

П/334/Т 64 КпЦБ 64436

Тодоров, Кирил

   Предприемачество и мениджмънт / Кирил Тодоров . - София : Мартилен, 2004 . - 224 с. : с табл. ; 24 см + 1 CD

   

   ISBN 954-598-092-3 

  

Сист. No: 45662

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 127 -

П/57/А 75ЦБ 64389

Антропология на изток от Рая  : Юбилеен сборник /  Състав. Магдалена Елчинова, Васил Иванов Гарнизов . - София : Нов Български университет, 2017 . - 504 с. : с ил., факс., [16] с. цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-535-989-7 

  

Сист. No: 45587

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 128 -

П/519/C 57 

Chuan Chong, Chen

   Principles and techniques in combinatorics / Chen Chuan Chong, Koh Khee-Meng . - New Jersey : World Scientific, 1992 . - xii, 298 p. ; 21 cm

   Index

   ISBN 981-02-1139-2 

  

Сист. No: 45620

- 129 -

П/53/S 89 

Strocchi, F.

   An introduction to the mathematical structure of quantum mechanics : A short course for mathematicians / F. Strocchi . - New Jersey : World Scientific, 2005 . - x, 146 p. ; 22 cm . -  (Advanced series in mathematical physics ; v. 27)

   

   ISBN 981-256-431-4 

  

Сист. No: 45621

- 130 -

ПНО - М 7 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и генериране на математически задачи със специализиран софтуер  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Николаева Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 18 с., прил. ; 30 см + Автореферат

   Автореферат "Формиране на математически умения чрез генериране на задачи с помощта на компютър"/Десислава Маринова Георгиева

   ISBN * 

  

Сист. No: 45554

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 131 -

П/53/S 89 

Strocchi, F.

   An introduction to the mathematical structure of quantum mechanics : A short course for mathematicians / F. Strocchi . - New Jersey : World Scientific, 2005 . - x, 146 p. ; 22 cm . -  (Advanced series in mathematical physics ; v. 27)

   

   ISBN 981-256-431-4 

  

Сист. No: 45621

- 132 -

С/53(038.1)/Б 92 

   

Българо-английски-гръцки речник по физика  /  Състав. Елена Димова и др. ; Прев. Васил Манчев и др. . - 2. доп. изд. . - София : Д-р Иван Богоров, 2006 . - 118 с. ; 14 Х 22 см

   

   ISBN 954-316-037-6 :10

   ISBN 978-954-316-037-2 :13

  

Сист. No: 45564

- 133 -

ЕЕА - КТТ 18 

Методика за извличане и анализ на спектрални изображения на земната повърхност посредством автоматизирана платформа за цифрова фотограметрия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017- ФЕЕА -4 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Валентинов Христов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2018 . - 77 с. : с фиг. ; 30 см + Прил.

   Библиогр. с. 75

   ISBN * 

  

Сист. No: 45530

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 134 -

П/624/B 24 

Barber, James

   Intermediate mechanics of materials / James Barber . - Boston : McGraw-Hill, 2001 . - xiv, 594 p. : ill. ; 24 cm

   Includes bibliographies and indexes

   ISBN 0-07-118147-4 

  

Сист. No: 45617

- 135 -

П/624/G 28 

Gay, Daniel

   Composite materials : Design and applications / Daniel Gay, Suong V. Hoa . - 2nd ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2007 . - xiv, 548 p. : ill. ; 24 cm

   Includes bibliographies and indexes

   ISBN 1-4200-4519-9 

  

Сист. No: 45618

- 136 -

П/624/W 53 

Wempner, Gerald

   Mechanics of solids and shells : Theories and approximations / Gerald Wempner, Demosthenes Talaslidis . - Boca Raton : CRC Press, 2003 . - xv, 529 p. : ill. ; 24 cm

   Includes bibliographical references (p. 493-515) and index

   ISBN 0-8493-9654-9 

  

Сист. No: 45619

- 137 -

П/539.3/Б 24 АеЦБ 64438

Балтов, Ангел Иванов и др.

   Енергоспестяващи повърхностно усилени конструктивни елементи с преходни зони : Монографична серия / Ангел Иванов Балтов, Ана Янакиева . - София : Българска академия на науките, 2018 . - 86 с. ; 24 см . -  (Series in applied mathematics and mechanics ; Vol. 10)

   

   ISBN 1314-3134 ISSN

  

Сист. No: 45665

- 138 -

МТФ - ТМ 140 

Създаване на опитни установки и средства за определяне на механични величини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - МТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Иво Драганов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 39 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45541

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 139 -

ЦБ 64496 

Ридли, Мат

   Еволюция на всичко / Мат Ридли . - София : Сиела Норма, 2018 . - 391 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 369-391

   ISBN 978-954-28-2459-6 

  

Сист. No: 45735

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 140 -

П/616/A 67П/616/S 20

Appleton, Richard E.

   Epilepsy and your child / Richard E. Appleton, Brian Chappell, Margaret Beirne . - 2nd ed. . - London : Class, 2004 . - 234 p. : ill. ; 22 cm . -  (At your fingertips)

   

   ISBN 1-85959-108-6 

  

Сист. No: 45602

- 141 -

П/61/B 93 

Bullock, Theodore Holmes

   Introduction to nervous systems / Theodore Holmes Bullock, Richard Orkand, Alan Grinnell . - San Francisco : Freeman, 1977 . - xiv, 559p. ; 24 cm . -  (A series of books in biology)

   Includes index

   ISBN 0-7167-0577-X 

  

Сист. No: 45609

- 142 -

П/616/C 45JЦБ 64372

Chandler, Jackie

   Tabbner's nursing care : Theory and practice / Jackie Chandler ; Forew. Michael Drake . - 2nd ed. . - Melbourne : Churchill Livingstone, 1991 . - 772 p. : tabl., ill. ; 28 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 0-443-04030-3 

  

Сист. No: 45567

- 143 -

П/61/C 66 

Code of practice  : Mental Health Act 1983 . - London : Stationery Office, 1999 . - vi, 170 p. ; 21 cm

   Includes index

   ISBN 0-11-322111-8 

  

Сист. No: 45612

- 144 -

П/616/G 25 

Gates, Bob

   Behavioural distress : Concepts and strategies / Bob Gates, Jane Gear, Jane Wray . - Edinburgh : Bailli ere Tindall in association with the RCN, 2000 . - x, 310 p., 4 leaves of plates : col. ill., ports. ; 25 cm

   Bibliography note : Includes bibliographical references and index

   ISBN 0-7020-2415-5 

  

Сист. No: 45606

- 145 -

П/616/G 45 

Gilbert, Patricia

   The A-Z reference book of syndromes and inherited disorders : A manual for health, social, and education workers / Patricia Gilbert . - London : Chapman & Hall, 1993 . - ix, 259 p. ; 22 cm

   

   ISBN 0-412-47130-2 

  

Сист. No: 45614

- 146 -

П/614/H 49 

Hein, Eleanor C.

   Contemporary leadership behavior : Selected readings / Eleanor C. Hein, M. Jean Nicholson . - 3rd ed. . - Glenview ; London : Scott, Foresman and Company, 1990 . - xvi, 471 p. : ill. ; 23 cm

   Includes bibliographies and indexes

   ISBN 0-673-52084-6 

  

Сист. No: 45613

- 147 -

П/616/K 93 

Kurzen, Corrine

   Contemporary practical/vocational nursing / Corrine Kurzen . - Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1989 . - x, 310 p., 4 leaves of plates : col. ill., ports. ; 22 cm

   Bibliography note : Includes bibliographical references and index

   ISBN 0-397-54715-3 

  

Сист. No: 45610

- 148 -

П/61/P 18 

Palmer, John Milton

   Anatomy for speech and hearing / John Milton Palmer . - 2nd ed. . - New York ; London : Harper & Row, 1972 . - xii, 228 p. : ill. ; 28 cm

   Includes index

   ISBN 0-06-044971-3 

  

Сист. No: 45616

- 149 -

П/616/R 33JЦБ 64370

Reedijk, J. S.

   Psychiatrie / J. S. Reedijk . - Utrecht : Elsevier/De Tijdstroom, 1997 . - 423 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Register

   ISBN 90-352-1664-4 

  

Сист. No: 45565

- 150 -

П/616/S 20 

Sander, J. W.

   Epilepsy : Questions and answers / J. W. Sander, Yvonne Hart . - Basingstoke : Merit, 1997 . - 184p. : ill. ; 24 cm

   Includes index

   ISBN 1-873413-80-7 (English)

   ISBN 1-873413-51-3 (France)

  

Сист. No: 45601

- 151 -

ЦБ 64401 

Scholz, Alexander

   Konzepte fur eine personalisierte telematische Medizin : Dissertation / Alexander Scholz . - Munchen : TU-Munchen, 2010 . - 171 s. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45628

- 152 -

П/614/S 62 

Sines, David

   Community health care nursing / David Sines, Frances Appleby, Elizabeth Raymond . - 2nd ed. . - Oxford : Blackwell Science, 2001 . - xii, 292 p. : ill. ; 25 cm

   Bibliography note: Includes bibliographical references and index

   ISBN 0-632-05657-6 

  

Сист. No: 45607

- 153 -

П/616/T 44П/159.9/H 25

Therapy through movement  : Integrating the physical and psychological self /  Ред. Lorraine A. Burr . - Nottingham : Nottingham Rehab, 1986 . - 226 p. ; 21 cm

   

   ISBN 0946-6470-38 

  

Сист. No: 45605

- 154 -

П/616/W 68GЦБ 64371

Wilkinson, Greg et al

   A Carer's guide to schizophrenia / Greg Wilkinson, Tony Kendrick . - London : Royal society of Medicine press, 1996 . - 70 p. ; 24 cm

   

   ISBN 1-85315-298-6 

  

Сист. No: 45566

- 155 -

П/616/W 70 

Wilson, Jennie

   Infection control in clinical practice / Jennie Wilson . - London : Bailliere Tindall, 1999 . - xi, 345 p. : ill. ; 25 cm

   Bibliography note : Includes bibliographical references and index

   ISBN 0-7020-1722-1 

  

Сист. No: 45608

- 156 -

П/61/А 92ОвЦБ 64491

Асташенко, Олег

   Всичко за масажа : Класически, точков, самомасаж ; 100 начина и рисунки за техниката на масажа / Олег Асташенко . - София : Паритет, 2018 . - 290 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-181-3 

  

Сист. No: 45732

- 157 -

П/616/Г 14ДрЦБ 64367

Гавраилова, Даниела Михайлова

   Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи / Даниела Михайлова Гавраилова . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2013 . - 24 см

   Библиогр. с. 268-269

   ISBN 978-954-490-311-4 

   Ч. 1 . - 2012 . - 276 с.

   

  

Сист. No: 45559

- 158 -

П/614/Г 53СмЦБ 64505

Гладилов, Стефан и др.

   Маркетинг в здравеопазването / Стефан Гладилов, Антония Янакиева, Александрина Воденинчарова . - София : Принцепс Маринови, 2015 . - 218 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 213-215

   ISBN 978-954-8067-82-9 

  

Сист. No: 45749

- 159 -

П/616/Г 85 ДкЦБ 64418

Грозева, Даниела Тихомирова

   Кратка обща дерматология / Даниела Тихомирова Грозева . - Плевен : Медиатех, 2016 . - 50 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-065-6 

  

Сист. No: 45645

- 160 -

П/616/Г 85 ДкЦБ 64419

Грозева, Даниела Тихомирова

   Кратка специална дерматология / Даниела Тихомирова Грозева . - Плевен : Медиатех, 2016 . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-066-3 

  

Сист. No: 45646

- 161 -

Арх/61/Д 19Вх, П/61/Д 19ВхЦБ 64528

Данов, Владимир Любенов и др.

   Хирургия за медицински сестри / Владимир Любенов Данов, Пенчо Генов, Христо Бозов . - 2. прераб. изд. . - София : Медиатех, 2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-207- 

   Ч. 1 . - 2018 . - 221 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45808

- 162 -

П/35/И 52Ак, Ч5/35/И 52АкЦБ 64450

Илиева, Антония

   Контролът в здравеопазването / Антония Илиева . - София : СИЕЛА, 2018 . - 448 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 439-441

   ISBN 978-954-28-2541-8 

  

Сист. No: 45678

- 163 -

П/616/М 45ЦБ 64466

Медицинска онкология  /  Състав., науч. ред. Константа В. Тимчева . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Парадигма, 2018 . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-326-334-9 

   Т. 1. Обща част . - 2018 . - 395 с. : с табл., цв. ил.

   

  

Сист. No: 45695

- 164 -

П/616/М 45ЦБ 64466

Медицинска онкология  /  Състав., науч. ред. Константа В. Тимчева . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Парадигма, 2018 . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-326-335-6 

   Т. 2. Специална част . - 2018 . - 585 с. : с табл., цв. ил.

   

  

Сист. No: 45698

- 165 -

ОЗЗГ - ЗГ - 5 

Оптимизиране на научноизследователската дейност в областта на здравните грижи чрез създаване на съвместни научни екипи от преподаватели, студенти и професионалисти от практиката  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФОЗЗГ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Деспина Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 71 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 68-70

   ISBN * 

  

Сист. No: 45557

- 166 -

ЦБ 64458 

Платен, М.

   Енциклопедия по природно лекуване : Съкр. системно изложение на природнния, физико-диетичния лечебен метод / М. Платен ; Прев. от нем. ез. А. Н. Ангелов . - София : Асеневци, 2018 . - 448 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-41-0 

  

Сист. No: 45690

- 167 -

П/616/П 92ЦБІІ 3268

Психиатрия  : Учебник за студенти и специализиращи лекари /  Под ред. Вихра Миланова . - София : Медицина и физкултура, 2013 . - 554 с. : със диагр., табл., портр. ; 26 см

   Други авт.: Валентин Акабалиев, Вихра Миланова, Георги Ончев, Георги Попов, Иво Митрев, Иво Нацов, Крум Миланов, Лъчезар Хранов, Любомир Живков, Маргарита Райчева, Мариана Арнаудова, Мария Александрова, Мая Стоименова-Попова, Милена Миланова, Надя Полнарева, Николай Топалов, Полина Балканска, Радка Гайдарова, Риналдо Шишков, Румен Бостанджиев, Румен Стойчев, Светлана Бояджиева, Светлозар Хараланов, Стефан Кръстев, Соня Тотева, Тодор Толев Възприетата форма на името на авт. Мая Стоименова-Попова е Мая Йорданова Стоименова, на Полина Балканска - Полина Ангелова Балканска-Георгиева, а на Соня Тотева е Соня Тотева Женкова. - Библиогр. : с. 539-548; Азб. показалец

   ISBN 978-954-420-301-6 

  

Сист. No: 45775

- 168 -

Арх/61/С 34 Ис, П/61/С 34 ИсЦБ 64510

Сербезова, Иваничка Атанасова

   Специални акушерски грижи за бременни и родилки със соматични заболявания : Учебник за акушерки / Иваничка Атанасова Сербезова . - Плевен : Медиатех, 2018 . - 124 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 118-122

   ISBN 978-619-207-143-1 

  

Сист. No: 45755

- 169 -

Арх/614/С 34И-о, П/614/С 34 И-оЦБ 64522

Сербезова, Иваничка Атанасова

   Оптимизиране на обучението по здравни грижи чрез видеометоди : Монография / Иваничка Атанасова Сербезова . - Русе : Медиатех, 2018 . - 168 с. : с диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 160-167

   ISBN 978-619-207-142-4 

  

Сист. No: 45787

- 170 -

П/37/С 69МпЦБ 64385

Станкова, Маргарита Димитрова

   Програми за терапия на заекване : Практики, основани на доказателства / Маргарита Димитрова Станкова . - София : Нов Български университет, 2017 . - 191 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 173-185. - Съдържа и Тест за самооценка

   ISBN 978-954-535-995-8 

  

Сист. No: 45584

- 171 -

П/616/У 91ЦБ 64514

Учебник по психиатрия  : За студенти по медицина /  Под ред. на Валентин Акабалиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 211 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 209-210

   ISBN 978-619-189-031-6 

  

Сист. No: 45776

- 172 -

Ч5/34/Х 15 Мп 

Хаджийски, Минко Стоев

   Психопатията в полето на юридическата психология / Минко Стоев Хаджийски . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 111-116

   ISBN 978-619-00-0453-0 

  

Сист. No: 45796

- 173 -

П/61/Х 52ЦБІІ 3269

Хирургия  /  Под ред. Дамян Дамянов . - 2. изд. . - София : Знание ЕООД, 2007 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-621-230-6 

   Т. 1. Основи на хирургията . - 2007 . - 429 с. : с ил., табл., сх.

   Други авт. : Н. Бакрачева, В. Димитрова, Ог. Хаджийски, Ол. Хинков, Б. Десева, Д. Зиновиева, Кр. Иванов, К. Игнатов, Д. Карадимов, Ж. Караколев, С. Каранов, Пл. Кенаров, В. Княжев, Р. Маджов, Ел. Наумова, Е. Пазванска, Ив. Паскалева, С. Попова, С. Спасков, Д. Стойков, В. Тасев, П. Терзиначева, Д. Трифонов, П. Токов, Д. Тончева, Н. Хаджиева, О. Хаджийски, Д. Иванова, К. Христова, отбелязани в библиогр. каре ; Пълното име на авт. В. Димитрова е Виолета Димитрова Маринова, а на Д. Трифонов - Димитър Трифонов Янков. - Библиогр. след някои гл.

  

Сист. No: 45777

- 174 -

П/61/Х 52ЦБІІ 3269

Хирургия  /  Под ред. Дамян Дамянов . - 2. изд. . - София : Знание ЕООД, 2007 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-621-231-3 

   Т. 2. Клинична хирургия . - 2007 . - 480 с. : с ил., табл., сх.

   Други авт. : В. Димитрова, Т. Захариев, М. Михова, Г. Начев, П. Панчев, К. Романски, Т. Темелков, П. Учиков, Р. Угринов, Н. Яръмов, Н. Василев, Т. Делийски, Д. Евстатиев, К. Игнатов, С. Каранов, Л. Ковачев, Б. Нинов, Д. Петров, Т. Сечанов, Д. Стойков, Б. Хаджиев, Б. Коруков, Р. Лозанов, отбелязани на с. 4-6 ; Пълното име на авт. В. Димитрова е Виолета Димитрова Маринова ; Авт. М. Михова е известна като Мария Михова Димитрова. - Съдържа и биогр. сведения за авт. - Библиогр. след отд. гл

  

Сист. No: 45778

- 175 -

П/61/Я 41 ЪеЦБ 64497

Ялом, Ървин Д.

   Екзистенциална психотерапия / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Колибри, 2018 . - 552 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 507-540 ; Индекс

   ISBN 978-619-150-339-1 

  

Сист. No: 45740

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 176 -

ЦБ 64379 

Георгиев, Лъчезар

   Увод в издателския процес / Лъчезар Георгиев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 251 с. : с ил., сх. ; 20 см . -  (Библиотека Книга и печатни комуникации)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 4 ; Библиогр.: с. 29-30, 241-246 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-126-3 

  

Сист. No: 45578

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 177 -

П/621.31/Б 55КрЦБ 64518

Боев, Красимир Иванов

   Ръководство по електроенергетика / Красимир Иванов Боев . - 1. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2010 . - 90 с. : с табл. и фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 89

   ISBN 978-954-438-820-1 

  

Сист. No: 45782

- 178 -

Арх/621.1/И 52Ит 

Илиев, Илия Кръстев

   Топлообменни апарати / Илия Кръстев Илиев . - 2. доп. и прераб. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 189 с. : с черт., ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. : с. 187-188

   ISBN 978-619-7135-12-1 

  

Сист. No: 45597

- 179 -

ЕЕА - Е 31 

Модели на енергийните потоци в жилищна сграда за управление с електронна система  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017- ФЕЕА -3 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Ангелов Мутков . - Русе : РУ А. Кънчев, 2018 . - 63 с. : с фиг, прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 50-54

   ISBN * 

  

Сист. No: 45531

- 180 -

П/621.31/Н 44СрЦБ 64519

Неделчева, Стефка Иванова

   Ръководство за лабораторни упражнения по режими на електроенергийните системи / Стефка Иванова Неделчева . - София : ТУ София, 2007 . - 123 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Кор. загл. Ръководство за упражнения по режими на електрическите мрежи и системи ; Библиогр. с. 120; Каре загл. Режими на електроенергийните системи

   ISBN 978-954-438-678-8 

  

Сист. No: 45784

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 181 -

АИФ - ТХЕ 127 

Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи. II етап  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - АИФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 117 с. : с фиг., 32 л. прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45533

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 182 -

ЦБ 64404 

Heckler, Marcos Vinicio Thomas

   Discrete mode matching method for conformal microstrip antennas : Dissertation / Marcos Vinicio Thomas Heckler . - Dusseldorf : VDI Verlag, 2010 . - VIII, 138 s. ; 21 сm . -  (Verein Deutscher Ingenieure: Fortschritt-Berichte VDI / Reihe 21 / Elektrotechnik ; 395)

   

   ISBN 978-3-18-339521-7 

  

Сист. No: 45631

- 183 -

ЦБ 64406 

Lewke, Bastian

   Lightning protection of wind turbine blades and hub : Dissertation / Bastian Lewke . - Aachen : Shaker, 2010 . - VII, 169 s. ; 21 сm . -  (Elektrotechnik)

   

   ISBN 978-3-8322-9025-2 

  

Сист. No: 45633

- 184 -

П/621.31/Н 92 ПеЦБ 63384

Електроенергетика  / Петко Петров Нотов, Стефка Иванова Неделчева . - 3. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2013 - . - 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-167-254-7 

   Ч. 4. Перспективно планиране и проектиране на електроенергийни системи . - 2017 . - 254 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45780

- 185 -

ЕЕА - ЕСЕО 179 

Енергоснабдяване, обзавеждане и ефективни електротехнологии в промишлеността и земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФЕЕА - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Людмил Михайлов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2017 . - 200 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 61-64

   ISBN * 

  

Сист. No: 45528

- 186 -

П/621.31/М 23КнЦБ 64516

Малчев, Константин Малчев

   Надеждност в електроенергетиката : (Модели и методи за изследване) / Константин Малчев Малчев . - 4. стереот. изд. . - София : ТУ София, 2017 . - 160 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 158

   ISBN 978-954-438-721-1 

  

Сист. No: 45781

- 187 -

П/658/С 35СрЦБ 64524

Сидеров, Сидер Тонев и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по електроснабдяване / Сидер Тонев Сидеров, Николай Матанов . - 1. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2009 . - 99 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Съдържа и Интегрална вероятностна функция ; Списък на основни величини, използвани в софтуера за енергиен мениджмънт (System manager software) към ИИС Power logic на Schneider Electric

   ISBN 978-954-438-750-1 

  

Сист. No: 45789

- 188 -

П/621.31/Т 64АеЦБ 64520

Тодорова, Антоанета и др.

   Електротехнически материали / Антоанета Тодорова, Георги Иванов Дюстабанов . - 9. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2014 . - 186 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 182

   ISBN 954-438-349-2 

  

Сист. No: 45785

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 189 -

ЦБ 64409 

Fabel, Bernhard

   Gate Stack Engineering mit atomar selbstlimitierenden Dielektrika : Dissertation / Bernhard Fabel . - Munchen : TU-Munchen, 2010 . - VI, 152 s. ; 20 сm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45636

- 190 -

ЕЕА - ТИЕ 30 

Дистанционна детекция на следи от опасни вещества  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Тошо Йорданов Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 67 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 60-65

   ISBN * 

  

Сист. No: 45552

- 191 -

П/621.38/М 76Ц-оЦБ 64517

Мицев, Цветан Ас. и др.

   Оптоелектроника и оптични комуникации : Ръководство за лабораторни упражнения / Цветан Асенов Мицев, Калин Лъчезаров Димитров . - София : ТУ София, 2009 . - 71 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 71

   ISBN 978-954-438-657-3 

  

Сист. No: 45783

- 192 -

ЕЕА - Е 31 

Модели на енергийните потоци в жилищна сграда за управление с електронна система  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017- ФЕЕА -3 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Ангелов Мутков . - Русе : РУ А. Кънчев, 2018 . - 63 с. : с фиг, прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 50-54

   ISBN * 

  

Сист. No: 45531

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 193 -

ЦБ 64403 

Wirth, Christian

   Zur Tragfahigkeit von Kegelrad- und Hypoidgetrieben : Dissertation / Christian Wirth . - Munchen : TU-Munchen, 2009 . - IV, 160 s. ; 20 сm . -  (Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau : Lehrstuhl fur Maschinenelemente)

   

   ISBN 978-3-8322-7961-5 

  

Сист. No: 45630

- 194 -

ТФ - ММЕИГ 5 

Изследване и автоматизирано проектиране на задвижващи системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Иванова Добрева, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 35 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45543

- 195 -

АИФ - РНММЛХТ 264 

Изследване и усъвършенстване на стрелови системи на портални кранове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФАИ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Тони Иванов Узунов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 84 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 82-84

   ISBN * 

  

Сист. No: 45548

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 196 -

ЦБ 64407 

Lechler, Andreas

   Druckregelkonzepte fur Gasfahrzeuge auf Basis binar schaltender Ventile : Dissertation / Andreas Lechler . - Aachen : Shaker, 2010 . - II, 124 s. ; 21 сm . -  (Maschinenbau)

   

   ISBN 978-3-8322-9679-7 

  

Сист. No: 45634

- 197 -

ЦБ 64400 

Ullrich, Christoph

   Effiziente Simulationsmethoden fur die Optimierung von komplexen Fahrzeugantennensystemen : Dissertation / Christoph Ullrich . - Gottingen : Cuvillier, 2009 . - 131 p. ; 20 см . -  (Audi-Dissertationsreihe ; Bd. 19)

   

   ISBN 978-3-86955-061-9 

  

Сист. No: 26167

- 198 -

ЦБ 64405 

Wenger, David

   Metallhydridspeicher zur Wasserstoffversorgung und Kuhlung von Brennstoffzellenfahrzeugen : Dissertation / David Wenger . - Dusseldorf : VDI Verlag, 2009 . - XII, 148 s. ; 21 сm . -  (Verein Deutscher Ingenieure: Fortschritt-Berichte VDI / Reihe 12 / Verkehrstechnik, Fahrzeugtechnik ; 699)

   

   ISBN 978-3-18-369912-4 

  

Сист. No: 45632

- 199 -

С/656/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата : Пълно издание . - София : Труд, 2018 . - 240 с. : с цв. прил. ; 21 см

   Съдържа Наредби за прилагане на закона ; Нарушения, санкции и контролни точки ; Цветно приложение с всички пътни знаци

   ISBN 978-954-398-552-4 

  

Сист. No: 45716

- 200 -

П/629.114/Д 58СсЦБ 64521

Димитров, Стамен Станимиров и др.

   Системи за контрол и управление на автомобила / Стамен Станимиров Димитров, Лило Петков Кунчев, Николай Любенов Павлов . - София : ТУ София, 2017 . - 134 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 133

   ISBN 978-619-167-286-8 

  

Сист. No: 45786

- 201 -

ТФ - Ф 65 

Изследване на възможностите за подобряване на температурните режими на работа на светодиодите в светлинни източници за автомобилни фарове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ТФ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 32 с. : с фиг, прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 30-32

   ISBN * 

  

Сист. No: 45555

- 202 -

ТФ - Т 56 

Изследване на мултимодалните технологии за превоз на товари  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2017 - ФТ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Асен Асенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 47 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 45 -47

   ISBN * 

  

Сист. No: 45537

- 203 -

П/629.114/К 86КмЦБ 64523

Косев, Константин Петков и др.

   Мотоциклети и спортносъстезателни автомобили / Константин Петков Косев, Лило Петков Кунчев . - 1. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2010 . - 157 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 155

   ISBN 978-954-438-875-1 

  

Сист. No: 45788

- 204 -

ЕЕА - КТТ 18 

Методика за извличане и анализ на спектрални изображения на земната повърхност посредством автоматизирана платформа за цифрова фотограметрия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017- ФЕЕА -4 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Валентинов Христов . - Русе : РУ А. Кънчев, 2018 . - 77 с. : с фиг. ; 30 см + Прил.

   Библиогр. с. 75

   ISBN * 

  

Сист. No: 45530

- 205 -

РУ - НИС 24 

Проектиране, създаване, провеждане на реални експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от алтернативен енергиен източник  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ - 10 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 77 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 75

   ISBN * 

  

Сист. No: 45539

- 206 -

РУ - НИС 23 

Създаване и изследване на прототип на електромобил за участие в състезанието Shell Ecomarathon 2017  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2016 - РУ - 11 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 50 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 46 -47

   ISBN * 

  

Сист. No: 45538

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 207 -

П/631.3/Б 65БуЦБ 64515

Борисов, Борис и др.

   Учебно помагало за подготовка за изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника / Борис Борисов, Румен Христов, Иво Иванов . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 158 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-343-7 

  

Сист. No: 45779

- 208 -

АИФ - ЗТ 241 

Създаване и изследване на иновативни методи и машини в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - АИФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 114 с. : с фиг, табл.; прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45563

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 209 -

П/63/К 57 АлЦБ 64439

Кирилов, Атанас и др.

   Люцерна : Отглеждане. Хранителна стойност. Сено, силаж, дехидрат / Атанас Кирилов, Димитрия Петкова . - София : Еньовче, 2018 . - 208 с. : с табл., цв. прилож. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8372-67-1 

  

Сист. No: 45666

- 210 -

ЕЕА - АМ 88 

Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и зеленчуци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФЕЕА -01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 68 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 66

   ISBN * 

  

Сист. No: 45551

- 211 -

ЦБ 64462 

Тодорова, Росица

   Авокадото : Суперхрана и лекарство / Росица Тодорова . - София : Распер, 2018 . - 88 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-125-8 

  

Сист. No: 45693

- 212 -

ЦБ 64437 

Щилянова, Елена Георгиева

   Цветарство / Елена Георгиева Щилянова . - София : Дионис, 2001 . - 22 см

   

   ISBN 954-8496-35-6 

   [Ч. 1]. Обща част - биологични основи : за учениците от селскостопанските техникуми . - 2001 . - 184 с. : с ил., табл., сх.

   

  

Сист. No: 45664

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 213 -

П/65.012/К 87 Н-оЦБ 64417

Коцев, Николай и др.

   Основи на управлението / Николай Коцев, Емил Коцев, Свилена Рускова . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 260 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 254-258

   ISBN 978-954-337-185-3 

  

Сист. No: 45644

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 214 -

ЕЕА - АМ 88 

Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и зеленчуци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФЕЕА -01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 68 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 66

   ISBN * 

  

Сист. No: 45551

- 215 -

ПНО - ИИТ 16 

Разработване на софтуерна система за изследване и графично представяне на точността при процесите на бързо прототипиране  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФПНО -01 /  Ръковод. на раб. колектив Румен Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 31 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 28-29

   ISBN * 

  

Сист. No: 45553

Кибернетика. Фина механика

- 216 -

П/004/Л 54УпЦБ 64467

Ли, Уей-Менг

   Програмиране със SWIFT / Уей-Менг Ли . - София : Алекс Софт, 2018 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-349-8 :10

   ISBN 978-954-656-349-1 :13

  

Сист. No: 45699

- 217 -

П/004/О-83 иЦБ 64387

Основи на информатиката  / Красимир Манев и др.Иван Ланджев, Стоян Малешков, Румен Стоянов Стайнов, Петя Асенова, С. Боев . - София : Нов Български университет, 2017 . - 494 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 173-185

   ISBN 978-954-535-983-5 

  

Сист. No: 45586

- 218 -

П/004/П 34ЦБ 64390

Пенева, Юлиана

   Принципи на базите от данни / Юлиана Пенева . - София : Нов Български университет, 2017 . - 427 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 418-422. ; Индекс на дефинираните термини

   ISBN 978-954-535-999-6 

  

Сист. No: 45590

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 219 -

ЦБІІ 3264 

Burger, Matija

   Prazise elektrochemische Bearbeitung (PECM) komplexer Strukturbauteile : Dissertation / Matija Burger . - Munchen : TU-Munchen, 2010 . - VI, 244 s. ; 30 сm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45637

- 220 -

МТФ - ТММРМ 464 

Изследване ефективността на мехатронна система за контрол на параметри от геометричната точност на обработващи центри в работни условия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - МТФ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Стефанов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 40 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45550

- 221 -

МТФ - МТМ 537 

Усъвършенстване на полупромишлена инсталация за електродъгово обработване с кух катод във вакуум с цел заваряване на химически активни метални материали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2017 - МТФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Данаил Господинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 50 с. : с фиг., табл. ; прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 48-49

   ISBN * 

  

Сист. No: 45536

Езикознание. Филология. Литература

- 222 -

П/80/А 17ЕкЦБ 64380

Авгинова, Емилия Георгиева

   Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект : (върху материал от български, гръцки и руски език) / Емилия Георгиева Авгинова ; Рецензент Любка Стоичкова, Любомир Владов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 247 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см . -  (Библиотека филология)

   Библиогр.: с. 182-203 ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-208-117-1 

  

Сист. No: 45579

- 223 -

П/94/Б 23ЦБ 64384

    Пета международна научна конференция Балканите - език, история, култура (Велико Търново ; 2015)  : Пета международна научна конференция, 23-24 октомври 2015 г., Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" /  Отг. ред. Красимира Мутафова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 23 см

   ISSN 1314-4065

   ISBN * 

   Т. 5 . - 2017 . - 539 с.

   

  

Сист. No: 45583

- 224 -

П/82.0/Б 70МрЦБ 64412

Ботева, Мариета

   Ръководство за писане на речи / Мариета Ботева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 452 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-208-144-7 

  

Сист. No: 45639

- 225 -

Б5/886.7/Б 73Ти 

Бояджиев, Тодор Костов

   Изповед на шпионина / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 559 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 544-551

   ISBN 978-954-28-2542-5 

  

Сист. No: 45766

- 226 -

С/53(038.1)/Б 92 

   

Българо-английски-гръцки речник по физика  /  Състав. Елена Димова и др. ; Прев. Васил Манчев и др. . - 2. доп. изд. . - София : Д-р Иван Богоров, 2006 . - 118 с. ; 14 Х 22 см

   

   ISBN 954-316-037-6 :10

   ISBN 978-954-316-037-2 :13

  

Сист. No: 45564

- 227 -

ЦБ 64386 

Векът на структурализма  : Материали от конференция по случай 100 години от "Курса по обща лингвистика" на Фердинанд дьо Сосюр, проведена на 8 ноември 2016 г. в Нов български университет /  Състав. Васил Иванов Гарнизов . - София : Нов Български университет, 2017 . - 264 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 224-236 ; Библиогр. с. и на Иван Касабо в 257-264

   ISBN 978-954-535-994-1 

  

Сист. No: 45585

- 228 -

ЦБ 64501 

Влавианос, Харис

   Тайният дневник на Хитлер : Затворът в Лансберг ноември 1923 - декември 1924 / Харис Влавианос . - София : Колибри, 2018 . - 325 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-02-0191-5 

  

Сист. No: 45744

- 229 -

П/808.2/Г 72ГрЦБ 64413

Гочев, Г. Н. и др.

   Русское правописание. Правила и упражнения / Г. Н. Гочев, С. П. Гочева, И. М. Златев . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208138-6 

   Ч. 1 . - 2017 . - 184 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 45640

- 230 -

Арх/886.7/Д 94Мм, ЦБ 64526 

Душкова, Мира Живодарева

   Мементо вивере] Memento vivere : Константин Константинов и неговите съвременници : Монография / Мира Живодарева Душкова . - Русе, 2018 . - 306 с. : с. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 268-285 ; Прилож. ; Показалец на цитираната л-ра.

  

Сист. No: 45806

- 231 -

ЦБ 64395 

Есенберлин, Илияс

   Номади : [Кн.] 1 - 3 / Илияс Есенберлин ; Прев. от рус. Валентин Юриев Корнилев . - София : Изток - Запад, 2006-2008 . - 22 см

   

   ISBN 954-321-296-1 :10

   ISBN 978-954-321-296-5 :13

   Кн. 1. Омагьосаният меч . - 2006 . - 334 с., І-VІІІ с. : с ил.

   

  

Сист. No: 44209

- 232 -

ЦБ 64395 

Есенберлин, Илияс

   Номади : [Кн.] 1 - 3 / Илияс Есенберлин ; Прев. от рус. Валентин Юриев Корнилев . - София : Изток - Запад, 2006-2008 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-393-1 

   Кн. 2. Отчаяние . - 2007 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 45622

- 233 -

ЦБ 64395 

Есенберлин, Илияс

   Номади : [Кн.] 1 - 3 / Илияс Есенберлин ; Прев. от рус. Валентин Юриев Корнилев . - София : Изток - Запад, 2006-2008 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-465-5 

   Кн. 3. Хан Кене . - 2008 . - 351 с., VІІІ с. : цв. ил.

   

  

Сист. No: 45623

- 234 -

П/886.7/К 59МбЦБ 64484

Кирова, Милена

   Българска литература / Милена Кирова . - София : Колибри, 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-619-02-0156-4 

   Ч. 2. От Освобождението до Първата световна война . - 2018 . - 470 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45724

- 235 -

ЦБ 64398 

Кунанбаев, Абай

   Книга за словото : Стихотворения и поеми / Абай Кунанбаев ; Прев. Иван Димитров Иванов . - Пазарджик : Барич, 2009 . - 224 с. : с ил. ; 22 см

   Текст и на каз. ез.

   ISBN 954-697-021-b (грешен)

  

Сист. No: 45626

- 236 -

Б5/886.7/М 39Д 

Матев, Деян

   Повести за нашето време / Деян Матев . - София : Фондация "Нашата фамилия", 2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-7294-08-8 

   Т. 1 . - 2017 . - 238 с.

   Кн. е с автограф

  

Сист. No: 45768

- 237 -

П/80/Р 61РсЦБ 64411

Риковски, Румен

   Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцкия и българския език / Румен Рикевски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 351 с. ; 21 см . -  (Библиотека филология)

   Библиогр. с. 252-263 ; Приложения

   ISBN 978-619-208-133-1 

  

Сист. No: 43491

- 238 -

ЦБ 64480 

Русков, Милен

   Възвишение / Милен Русков . - 2. изд. . - София : Жанет-45, 2017 . - 408 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-352-5 

  

Сист. No: 45721

- 239 -

ЦБ 64481 

Русков, Милен

   Чамкория / Милен Русков . - 2. прераб. изд. . - София : Жанет-45, 2017 . - 546 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-378-5 

  

Сист. No: 45722

- 240 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1167-0 

   Т. 10. Хилендарският монах . - 2018 . - 727 с.

   

  

Сист. No: 45798

- 241 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1232-5 

   Т. 11. Повести и разкази . - 2018 . - 511 с.

   

  

Сист. No: 45799

- 242 -

ЦБ 64464 

Филипова, Людмила

   Смисълът : Енциклопедия на бъдещето / Людмила Филипова . - София : Enthusiast, 2018 . - 422 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-259-5 

  

Сист. No: 45696

- 243 -

П/80/Х 79ПнЦБ 64388

Христова, Пенка Йорданова

   Несъзнаваните аналогии : Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това / Пенка Йорданова Христова . - София : Нов Български университет, 2017 . - 133 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 115-133

   ISBN 978-954-535-998-9 

  

Сист. No: 45588

История. География. Биографии. Археология

- 244 -

С/93/99/А 56 

   

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2018 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   ISBN * 

   Т. 18 . - 2018 . - 283 с.

   

  

Сист. No: 45794

- 245 -

П/94/А 92ТаЦБ 64414

Астарджиева, Татяна

   Александър Василиевич Колчак : Исторически поглед / Татяна Астарджиева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 21 см

   Библиогр. с. 352-358

   ISBN 978-619-208-147-8 

   

   

  

Сист. No: 45641

- 246 -

ЦБ 64453 

Баласчев, Георги Димитров

   Старотракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичина и другаде и тяхното значение / Георги Димитров Баласчев . - София : GUTA-N, 2018 . - 126 с. : със 78 сн. в текста ; 21 см

   Кн. е издадена за първи път в печатница П. Глушков, София, 1934 г. ; Препис на съвр. бълг. ез. Д-р Николай Иванов Колев

   ISBN 978-619-7444-06-3 

  

Сист. No: 45683

- 247 -

П/94/Б 23ЦБ 64384

    Пета международна научна конференция Балканите - език, история, култура (Велико Търново ; 2015)  : Пета международна научна конференция, 23-24 октомври 2015 г., Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" /  Отг. ред. Красимира Мутафова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 23 см

   ISSN 1314-4065

   ISBN * 

   Т. 5 . - 2017 . - 539 с.

   

  

Сист. No: 45583

- 248 -

Б5/327/Б 73Тк 

Бояджиев, Тодор Костов

   Ким Филби : В спомените на генерал Тодор Бояджиев / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сивас консултинг, 2012 . - 271 с., [12 л.] : с ил., портр., факс ; 22 см . -  (Библиотека Световният гамбит)

   

   ISBN 978-954-92768-6-2 

  

Сист. No: 45771

- 249 -

П/949.72/В 24ЦБ 64410

    Национална научна конференция, Карлово, 22-23 юни 2017, посветена на 180-год. от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски  : Сб. с материали от нац. науч. конф., Карлово, 22-23 юни 2017, посветена на 180-год. от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски /  Ред. кол. Пламен Димитров Митев, Дора Анастасова Чаушева, Христо Тодоров Ковачев . - София : Златен змей, 2017 . - 456 с. : със сн., факс. ; 24 см

   Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-776-038-7 

  

Сист. No: 45638

- 250 -

ЦБ 64500 

Вачков, Даниел Христов

   Аварии и катастрофи : Хроника на социалистическата индустриализация / Даниел Христов Вачков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 216 с. ; 23,5 см . -  (Минало несвършено)

   

   ISBN 978-954-28-2486-2 

  

Сист. No: 45743

- 251 -

П/949.72/В 38 ГиЦБ 63820

Велев, Григор

   История на българите от Македония / Григор Велев . - София : Изток - Запад, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0194-9 

   Т. 5. Сръбският и гръцкият терор над българите в Македония след Първата...; История на ВМРО ; Опити на Коминтерна да подчини революционното движение на Македония . - 2018 . - 366 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 45739

- 252 -

ЦБ 64479 

Кривицки, Валтер Г.

   Аз бях агент на Сталин : [Спомени] / Валтер Г. Кривицки . - София : Прозорец, 2018 . - 280 с. : със сн. ; 21 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-951-4 

  

Сист. No: 45719

- 253 -

ЦБ 64394 

Михайлов, Пело Михайлов

   Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков / Пело Михайлов Михайлов . - Пловдив : Интелексперт-94, 2018 . - 128 с. : със сн. ; 22 см

   Библиогр. : с. 119-125. - Книгата е с послание и автограф от автора

   ISBN 978-619-7220-39-1 

  

Сист. No: 45598

- 254 -

ЦБ 64456 

Николов, Стоян

   Укритото и премълчаното в българската история / Стоян Николов . - София : Изток - Запад, 2015 - . - 21 см . -  (Спасената история)

   

   ISBN 978-619-01-0197-0 

   Ч. 2. Народната вяра . - 2018 . - 231 с. : с ил., табл.

   

  

Сист. No: 45687

- 255 -

Б5/327/Р 25 

Разузнаването  : Достойни мъже в играта без правила / Тодор Костов Бояджиев и др. ; Предг. Маркус Волф, Вячеслав Трубников . - София : Труд, 2000 . - 460 с. ; 22 см . -  (Поредица Строго секретно)

   Други авт.: П. Лакост, Н. Леонов, Р. Столц, Л. Шебаршин, Р. Кър, М. Туджман, Б. Аспарухов, К. Филби, Дж. Тенет

   ISBN 954-528-168-5 

  

Сист. No: 45772

- 256 -

С/9/С 36 

Силистренска област  : Енциклопедия . - Силистра : РИТТ, 2017 . - 1042 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-759-3442 

  

Сист. No: 45589

- 257 -

ЦБ 64490 

Утин, Евгений

   Писма от България през 1877 г. / Евгений Утин . - В. Търново : Абагар, 2017 . - 319 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-178-5 

  

Сист. No: 45733

- 258 -

ЦБ 64506 

Харари, Ювал Ноа

   Homo Deus : Кратка история на бъдещето / Ювал Ноа Харари ; Прeв. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 346 с. ; 24,5 см

   Бележки с. 319-338

   ISBN 978-619-01-0223-6 

  

Сист. No: 45750

- 259 -

ЦБ 64504 

Христов, Ивайло

   Публичният образ на Васил Левски : Медийни полемики и обществени дебати / Ивайло Христов . - София : ЗОВ КОМЕРС, 2017 . - 360 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8772-40-2 

  

Сист. No: 45748

- 260 -

ЦБ 64452 

Ценов, Ганчо

   Хуните, които основаха българската държава : Техният произход и тяхното християнство / Ганчо Ценов . - София : Хелиопол, 2018 . - 150 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Ганчо Ценов Оковски. - Кн. е фототип. изд. от 1940 г.

   ISBN 978-954-578-348-7 

  

Сист. No: 45681

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 261 -

П/378/А 93А-оЦБ 64513

Атанасов, Асен

   Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища / Асен Атанасов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 135 с. : с ил, табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 119-125

   ISBN 978-954-23-1602-2 

  

Сист. No: 45760

- 262 -

Арх/7/Г 37См, ЦБ 64527 

Георгиев, Стефан

   Многовековната история на България в събитийния календар на Спортно туристическо и природозащитно дружество (СТПД) "Академик" - Русе / Стефан Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 125 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45807

- 263 -

П/7/Р 62 ПаЦБІІ 3266

Рилски, Пламен Михайлов

   Архитектура за хора от третата възраст / Пламен Михайлов Рилски . - София : Нов Български университет, 2018 . - 217 с. : с цв. ил., сх. ; 28 см

   Прил. с. 147-204 Показалец на архитекти и архитектурни бюра с. 205-216 Библиогр. с. 143-146

   ISBN 978-954-535-991-0 

  

Сист. No: 45728

- 264 -

РУ - НИС 27 

Създаване на комбинирано видео-фото студио към университетски мултимедиен център  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 41 с. : с ил. ; 30 см + DVD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45546

Компютри. Програмни продукти

- 265 -

ЦБ 64408 

Behrendt, Stephan P.

   Computergenerierte Darstellung dynamischer Szenen in Teleprasenzszenarien : Dissertation / Stephan P. Behrendt . - Munchen : TU-Munchen, 2010 . - XII, 136 s. ; 21 сm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45635

- 266 -

Arh/0/S 81 Ik 

Stanev, Ivan и др.

   Knowledge based automated software engineering /  Ed. by Ivan Stanev, Katalina Grigorova . - Newcastle : Cambridge Scholars, 2012 . - viii, 162 p. : ill. ; 22 cm

   

   ISBN 1-4438-3771-7 (10)

   ISBN 978-1-4438-3771-2 (13)

  

Сист. No: 45795

- 267 -

П/004/В 25ЦБ 64368

Василев, Алексей Николаевич

   Джава] JavaScript в примери и задачи / Алексей Николаевич Василев ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2018 . - 554 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-30-4 

  

Сист. No: 45560

- 268 -

П/004/К 49ЦБ 64369

Кейдънхед, Роджърс

   Научете сами Java за 24 учебни часа : Разглежда Java 9 и Android / Роджърс Кейдънхед ; Прев. от англ. ез. Теофана Петкова . - 8. изд. . - София : Алекс Софт, 2018 . - 456 с. : с табл., диагр. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-656-348-Х 

  

Сист. No: 45561

- 269 -

П/004/К 78ЦБ 64366

Колисниченко, Денис Николаевич

   Си] C/C++ : Практическо програмиране в примери / Денис Николаевич Колисниченко . - София : Асеневци, 2017 . - 266 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-24-3 

  

Сист. No: 45558

- 270 -

П/004/К 78 ДеЦБ 64440

Колисниченко, Денис Николаевич

   Ес] SQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко . - София : Асеневци, 2018 . - 234 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-43-4 

  

Сист. No: 45667

- 271 -

П/004/К 78ЦБ 64469

Колисниченко, Денис Николаевич

   Джей] jQuery : Практическо програмиране за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2018 . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-29-8 

  

Сист. No: 45701

- 272 -

П/004/К 78ЦБ 64470

Колисниченко, Денис Николаевич

   Ubuntu Linux : Практически самоучител за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2018 . - 242 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-40-3 

  

Сист. No: 45703

- 273 -

П/004/Л 18ДуЦБ 64443

Ламбърт, Джоан и др.

   Уиндоус] Windows 10. Стъпка по стъпка / Джоан Ламбърт, Стийв Ламбърт . - [София] : Алекс Софт, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-656-331-5 

   

   

  

Сист. No: 45670

- 274 -

П/004/Л 54УпЦБ 64467

Ли, Уей-Менг

   Програмиране със SWIFT / Уей-Менг Ли . - София : Алекс Софт, 2018 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-349-8 :10

   ISBN 978-954-656-349-1 :13

  

Сист. No: 45699

- 275 -

С/004/М 98 

Мюлер, Скот

   Компютърна енциклопедия / Скот Мюлер . - 22. изд. . - София : Алекс Софт, 2017 . - 23,5 см

   

   ISBN 954-954-656-345-3 

   Т. 3 . - 441 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 45675

- 276 -

П/004/О-83 иЦБ 64387

Основи на информатиката  / Красимир Манев и др.Иван Ланджев, Стоян Малешков, Румен Стоянов Стайнов, Петя Асенова, С. Боев . - София : Нов Български университет, 2017 . - 494 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 173-185

   ISBN 978-954-535-983-5 

  

Сист. No: 45586

- 277 -

П/004/П 34ЦБ 64390

Пенева, Юлиана

   Принципи на базите от данни / Юлиана Пенева . - София : Нов Български университет, 2017 . - 427 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 418-422. ; Индекс на дефинираните термини

   ISBN 978-954-535-999-6 

  

Сист. No: 45590

- 278 -

РУ - НИС 21 

Проектиране и създаване на университетска система "Докторанти"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2017 . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 2017 . - 115 с. : с фиг., табл. , прил.

   Библиогр. с. 109-110

  

Сист. No: 45529

- 279 -

ПНО - ИИТ 16 

Разработване на софтуерна система за изследване и графично представяне на точността при процесите на бързо прототипиране  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФПНО -01 /  Ръковод. на раб. колектив Румен Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 31 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 28-29

   ISBN * 

  

Сист. No: 45553

- 280 -

ЕЕА - Е 32 

Разширение на уеб базирана система на Центъра за кариерно развитие към Русенския университет за регистрация и контакт със студенти и завършили  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2017 - РУ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 31 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45535

- 281 -

ЕЕА - КСТ 27 

Създаване и изследване на сериозни игри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017- ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 84 с. : с фиг. ; 30 см + Приложение

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45547

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 282 -

ЦБ 64433 

Umland, Andreas

   Geistes- und sozialwissenschaftliche Hochschullehre in Osteuropa / Andreas Umland . - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005 . - 21 сm

   

   ISBN 3-631-52801-9 

   Teil 1. Eindrucke, Erfahrungen und Analysen deutscher Gastlektoren : Ein Projekt des Lektorenprogramms der Robert-Bosch-Stiftung in Mittel- und Osteuropa . - 2005 . - 171 s.

   

  

Сист. No: 45660

- 283 -

П/378/А 93А-оЦБ 64513

Атанасов, Асен

   Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища / Асен Атанасов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 135 с. : с ил, табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 119-125

   ISBN 978-954-23-1602-2 

  

Сист. No: 45760

- 284 -

П/37/Д 64 ВмЦБ 64460

Дмитриева, Виктория

   Методика на ранното развитие на Мария Монтесори / Виктория Дмитриева . - София : Изток - Запад, 2018 . - 218 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-205-2 

  

Сист. No: 45692

- 285 -

П/378/Е 49 фЦБІІ 3265

Електронни форми на обучение в университетското образование  : BG051PO001-4.3.04-0063 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" /  Състав. и ред. кол. Траян Александров Попкочев, Иво Дамянов . - Благоевград : Авангард Прима, 2014 . - 186 с. : с ил. ; 26 см

   Библиогр. след отд. статии Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-619-160-360-2 

  

Сист. No: 45663

- 286 -

ПНО - М 7 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и генериране на математически задачи със специализиран софтуер  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Николаева Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 18 с., прил. ; 30 см + Автореферат

   Автореферат "Формиране на математически умения чрез генериране на задачи с помощта на компютър"/Десислава Маринова Георгиева

   ISBN * 

  

Сист. No: 45554

- 287 -

Арх/36/И 52 Бс, П/36/И 52 БсЦБ 64420

Илиева, Багряна Рашкова

   Социална подкрепа на възрастни и стари хора : (теоретични основи) / Багряна Рашкова Илиева . - Русе : Печ. база при Русенски университет Ангел Кънчев, 2017 . - 139 с. : с прил., табл. ; 22 см

   Библиогр. след вс. глава. - Прил. с. 131-138

   ISBN 978-619-7418-07-1 

  

Сист. No: 45647

- 288 -

П/37/М 87 МдЦБ 64459

Монтесори, Мария

   Да откриеш детето / Мария Монтесори . - София : Асеневци, 2018 . - 436 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7356-26-7 

  

Сист. No: 45691

- 289 -

РУ - НИС 28 

Подобряване на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението на академичния състав в Русенски университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Трифонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 64 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см + CD

   Библиогр. с. 43

   ISBN * 

  

Сист. No: 45549

- 290 -

ПНО - ППИ 10 

Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Георгиева Дончева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 50 с. : с ил., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45542

- 291 -

П/37/П 91 рЦБ 64376

Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите  : [Монография] /  Състав. и науч. ред. Юлия Георгиева Дончева, Ася Велева и др. . - Русе : Примакс, 2017 . - 130 с. : с ил., цв. сним. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7242-31-7 

  

Сист. No: 45575

- 292 -

РУ - НИС 21 

Проектиране и създаване на университетска система "Докторанти"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2017 . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 2017 . - 115 с. : с фиг., табл. , прил.

   Библиогр. с. 109-110

  

Сист. No: 45529

- 293 -

РУ ФС 38РУ ФСс 38

Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра-остров-Банеаса-Делени  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФСс -01 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Петрова Железова-Миндизова, Галина Русева Лечева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 53 с., прил. ; 30 см + CD

   Библиогр. с. 50-51

   ISBN * 

  

Сист. No: 45540

- 294 -

РУ - НИС 26 

Развитие на иновационни форми за работа на професионалните клубове в Русенския университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 36 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45545

- 295 -

П/37/С 69МпЦБ 64385

Станкова, Маргарита Димитрова

   Програми за терапия на заекване : Практики, основани на доказателства / Маргарита Димитрова Станкова . - София : Нов Български университет, 2017 . - 191 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 173-185. - Съдържа и Тест за самооценка

   ISBN 978-954-535-995-8 

  

Сист. No: 45584

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 296 -

Б5/886.7/Б 73Ти 

Бояджиев, Тодор Костов

   Изповед на шпионина / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 559 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 544-551

   ISBN 978-954-28-2542-5 

  

Сист. No: 45766

- 297 -

Б5/35/Б 73Тр 

Бояджиев, Тодор Костов

   Разговори за разузнаването : 52 срещи от двете страни на океана / Тодор Костов Бояджиев . - София : Либра Скорп, 2014 . - 463 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-471-208-2 

  

Сист. No: 45769

- 298 -

Б5/327/Б 73Тк 

Бояджиев, Тодор Костов

   Ким Филби : В спомените на генерал Тодор Бояджиев / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сивас консултинг, 2012 . - 271 с., [12 л.] : с ил., портр., факс ; 22 см . -  (Библиотека Световният гамбит)

   

   ISBN 978-954-92768-6-2 

  

Сист. No: 45771

- 299 -

ЕЕА - ТИЕ 30 

Дистанционна детекция на следи от опасни вещества  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Тошо Йорданов Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 67 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 60-65

   ISBN * 

  

Сист. No: 45552

- 300 -

ЦБ 64503 

Константинов, Владимир

   От първо лице за някои служби / Владимир Константинов . - София : Изток - Запад, 2018 . - 207 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0245-8 

  

Сист. No: 45746

- 301 -

П/35/М 45 нЦБ 64377

Сборник с доклади от Международната научна конференция на тема Проблеми на сигурността в Черноморския регион, 14 септември 2017 г.

   Сборник с доклади от Международната научна конференция на тема Проблеми на сигурността в Черноморския регион, 14 септември 2017 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2017 . - 333 см ; 21 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-7343-09-0 

  

Сист. No: 45576

- 302 -

П/35/Т 64ТЦБ 64463

Тодоров, Тодор

   Защита на националната сигурност : Модел за защита на националната сигурност / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2018 . - 179 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 161-170; Именен показалец с. 171-179

   ISBN 978-619-198-077-2 

  

Сист. No: 45694

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 303 -

РУ ФРз 19 

Разработване и анализ на функционални сладкарски бисквити - II част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ФРз -01 /  Ръковод. на раб. колектив Настя Василева Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 ; 30 см

   

  

Сист. No: 45532

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 304 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2018 година  : Книга-годишник ; Държ. общ. осигуряване ; Доп. пенсионно осигуряване ; Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Ивайло Иванов и др. . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 880 с. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 1312-9562 ; Изд. отразява състоянието на законодателството към 13 април 2018 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45711

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 305 -

ТФ - Ф 65 

Изследване на възможностите за подобряване на температурните режими на работа на светодиодите в светлинни източници за автомобилни фарове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - ТФ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 32 с. : с фиг, прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 30-32

   ISBN * 

  

Сист. No: 45555


 Индекс по АВТОРИ

Appelhoff, Heinz-Wilhelm 107 
Appleby, Frances 152 
Appleton, Richard E. 140 
Baltov, A. 137 
Barber, James 134 
Beermann-Gilbers, Carina 27 
Behrendt, Stephan P. 265 
Beirne, Margaret 140 
Buchner, Benedikt 38 
Bullock, Theodore Holmes 141 
Burger, Matija 219 
Burr, Lorraine A. 153 
Chandler, Jackie 142 
Chappell, Brian 140 
Chuan Chong, Chen 128 
Drake, Michael 142 
Fabel, Bernhard 189 
Fowler, Jeff 28 
Gates, Bob 144 
Gay, Daniel 135 
Gear, Jane 144 
Gilbert, Patricia 145 
Grigorova, Katalina 266 
Grinnell, Alan 141 
Habel, Oliver 38 
Hardy, Malcolm 4 
Hart, Yvonne 150 
Heckler, Marcos Vinicio Thomas 182 
Hein, Eleanor C. 146 
Heyes, Steve 4 
Hoa, Suong V. 135 
Jobke-Westhofer, Daniela 29 
Kendrick, Tony 154 
Khee-Meng, Koh 128 
Kiparski, Gerd 30 
Kurzen, Corrine 147 
Lechler, Andreas 196 
Lewke, Bastian 183 
Littlechild, Brian 31 
Mester, Britta A. 32 
Nicholson, M. Jean 146 
Ogger, Gunter 108 
Orkand, Richard 141 
Palmer, John Milton 148 
Rath, Michael 36 
Raymond, Elizabeth 152 
Reedijk, J. S. 149 
Sander, J. W. 150 
Scholz, Alexander 151 
Sheppard, Michael 33 
Sines, David 152 
Stanev, Ivan 266 
Strocchi, F. 129 131 
Taeger, Jurgen 34 35 36 37 38 39 
Talaslidis, Demosthenes 136 
Trautwein, Hans-Michael 109 
Ullrich, Christoph 197 
Umland, Andreas 282 
Vassilaki, Irini 37 
Wehmeier, Kirstin 35 
Wempner, Gerald 136 
Wenger, David 198 
Wilkinson, Greg 154 
Wilson, Jennie 155 
Wirth, Christian 193 
Wray, Jane 144 
Yanakieva, Ana 137 
Авгинова, Емилия Георгиева 222 
Акабалиев, Валентин 171 
Алипиева, Деница 291 
Алън, Робърт 5 19 
Ангелов, А. Н. 166 
Ангелов, Симеон 122 
Андреева, Людмила 7 26 175 
Анчев, Панко 240 241 
Асенов, Асен 202 
Асенов, Бончо 6 40 
Асенова, Даниела 93 304 
Асенова, Петя 217 276 
Астарджиева, Татяна 245 
Асташенко, Олег 156 
Атанасов, Асен 261 283 
Бакунин, Михаил 41 
Баласчев, Георги Димитров 246 
Балтов, Ангел Иванов 137 
Белов, Мартин 42 
Белоев, Иван Христов 205 
Белоев, Христо Иванов 208 
Бобев, Боби 80 
Богданова, Палма 132 226 
Боев, Красимир Иванов 177 
Боев, С. 217 276 
Бозов, Христо 161 
Борисов, Борис 207 
Ботева, Мариета 224 
Бояджиев, Тодор Костов 43 90 225 248 255 296 297 298 
Бранстетър, Ребека 7 
Букай, Хорхе 8 
Василев, Алексей Николаевич 267 
Василева, Валентина 291 
Вачков, Даниел Христов 250 
Велев, Григор 251 
Велева, Ася 291 
Влавианос, Харис 228 
Владев, Влади 267 271 272 
Владов, Любомир 222 
Воденинчарова, Александрина 113 158 
Воденичаров, Асен 50 112 
Войнова, Ралица 55 
Волф, Маркус 90 255 
Вучков, Веселин 44 51 
Върбанчовска, Катерина 117 
Гавраилова, Даниела Михайлова 157 
Ганев, Димитър Асенов 52 
Гарнизов, Васил Иванов 127 227 
Гейл, Харълд 19 
Генов, Пенчо 161 
Георгиев, Лъчезар 2 176 
Георгиев, Стефан 262 
Георгиев, Цветозар Стефанов 281 
Георгиева, Галина 291 
Георгиева, Деспина 165 
Георгиева, Теодора 54 
Георгиева, Цветанка Стоянова 104 
Георгиева, Цветелина 210 214 
Гешакова, Юлия 24 258 
Гиргинов, Антон 55 
Гладилов, Стефан 113 158 
Господинов, Данаил 221 
Гочев, Г. Н. 229 
Гочева, С. П. 229 
Гранитски, Иван 240 241 
Григорова, Ася 82 
Грозева, Даниела Тихомирова 159 160 
Дамянов, Дамян 173 174 
Дамянов, Иво 285 
Данов, Владимир Любенов 161 
Даскалов, Пламен 294 
Дилков, Цветан 121 
Димитров, Димитър Стефанов 220 
Димитров, Калин Лъчезаров 191 
Димитров, Стамен Станимиров 200 
Димитров, Христо 88 123 
Димитрова, Галина Петрова 56 
Димова, Елена 132 226 
Динева, Ваня Маркова 291 
Дмитриева, Виктория 9 284 
Добрева, Антоанета Иванова 194 
Дончева, Юлия Георгиева 290 291 
Драганов, Иво 138 
Друмева, Емилия Александрова 57 
Друмева, Мария 132 226 
Душкова, Мира Живодарева 230 
Дъмов, Олег Григориевич 58 
Дюстабанов, Георги Иванов 188 
Дякур, Марія Дмитрівна 106 
Евстатиев, Иван Борисов 280 
Елчинова, Магдалена 127 
Емилова, Ирена 121 
Есенберлин, Илияс 231 232 233 
Жаровська, Галина Петрівна 60 
Жеков, Светлозар 10 
Железова-Миндизова, Диана Петрова 293 
Загорчинова, Яна 58 
Златев, И. М. 229 
Иванов, Ивайло 93 304 
Иванов, Иван Димитров 235 
Иванов, Иво 207 
Иванов, Любомил 61 
Иванов, Росен 110 
Иванова, Галина 278 292 
Иванова, Детелина 22 101 
Иванова, Екатерина 291 
Иванова, Златоживка Здравкова 244 
Иванова, Настя Василева 303 
Илиев, Илия 13 
Илиев, Илия Кръстев 178 
Илиев, Петър Радославов 63 
Илиев, Симеон 206 
Илиева, Антония 64 162 
Илиева, Багряна Рашкова 287 291 
Илиева, Рая 65 
Йоргова, Юлия 116 
Йорданов, Галин 15 75 
Кайчев, Наум 80 
Кардини, Франко 11 
Кардон, Грант 117 
Касърова, Мария 93 304 
Кашъмова, Катя 93 304 
Кейдънхед, Роджърс 268 
Кериган, Майкъл 67 
Кирил, патриарх Български 12 
Кирилов, Атанас 209 
Киров, Пламен 68 
Кирова, Милена 234 
Ковачев, Христо Тодоров 249 
Коларов, Тодор Панайотов 69 
Колева, Миглена Николаева 130 286 
Колисниченко, Денис Николаевич 269 270 271 272 
Конакчиева, Петя 291 
Конов, Цветомир 264 
Консоло, Джузепе 70 
Константинов, Владимир 71 300 
Константинова, Юра 80 
Консулова, Олга Димитрова 132 226 
Корнилев, Валентин Юриев 231 232 233 
Косев, Константин Петков 203 
Коцев, Емил 118 213 
Коцев, Николай 118 213 
Кривицки, Валтер Г. 73 252 
Кунанбаев, Абай 235 
Кунанбаев, Ибрахим 235 
Кунчев, Константин Александров 46 
Кунчев, Лило Петков 200 203 
Лазаров, Кино 74 
Ламбърт, Джоан 273 
Ламбърт, Стийв 273 
Ланджев, Иван 217 276 
Лефтеров, Живко 12 
Лечева, Галина Русева 293 
Ли, Уей-Менг 216 274 
Ломброзо, Чезаре 15 75 
Луис, Майкъл 16 
Малакова, Снежана 93 304 
Малешков, Стоян 217 276 
Малчев, Константин Малчев 186 
Манев, Красимир 217 276 
Манев, Никола 76 
Манолова, Мирослава Борисова 77 
Манукова, Анелия Владимирова 3 
Манчев, Васил 132 226 
Маринова, Гергана 51 
Маринова, Елина 78 
Марков, Методи Марков 100 
Марков, Неделин Костадинов 79 
Матанов, Николай 187 
Матев, Деян 236 
Матева, Красимира 14 
Машков, Петко 201 305 
Методиев, Момчил 12 
Миланова, Вихра 167 
Митев, Пламен Димитров 249 
Михайлов, Людмил 185 
Михайлов, Пело Михайлов 253 
Михайлова, Анета 80 
Михова, Полина 291 
Мицев, Цветан Асенов 191 
Монтесори, Мария 17 288 
Мръчков, Васил Желязков 81 
Мутафова, Красимира 223 247 
Мутков, Валентин Ангелов 179 192 
Мюлер, Скот 275 
Назарбаев, Нурсултан Абишевич 82 
Найденов, Николай Стефанов 120 
Неделчева, Стефка Иванова 180 184 
Недялков, Антон Недялков 62 114 
Недялков, Недялко 83 
Нежурбіда, Сергій Ігорович 66 84 
Неков, Румен 95 96 97 
Николов, Стоян 254 
Нотов, Петко Петров 184 
Павлов, Николай Любенов 200 
Палчев, Иван 85 
Пеева, Калина 80 
Пенева, Юлиана 218 277 
Петкова, Димитрия 209 
Петкова, Теофана 268 
Петров, Йордан 86 
Петрова, София 18 
Пикети, Тома 122 
Платен, М. 166 
Полсън, Хенри 88 123 
Попкочев, Траян Александров 285 
Попов, Генчо Стойков 181 
Попова, Юлиана Пенчева 72 
Прешленова, Румяна Илиева 80 
Радев, Емил 89 
Радонов, Димитър 110 
Райкова, Деница 21 
Ридли, Мат 91 139 
Рикевски, Румен 237 
Рилски, Пламен Михайлов 263 
Ронкова, Вярка Тончева 194 
Русев, Румен 215 279 
Русков, Милен 238 239 
Рускова, Свилена 118 213 
Сербезова, Иваничка Атанасова 168 169 
Сидеров, Сидер Тонев 187 
Скит, Керълайн 19 
Славов, Станимир 121 
Славчев, Здравко 92 
Ставру, Стоян Андреас 94 95 96 97 
Стайнов, Румен Стоянов 217 276 
Станкова, Маргарита Димитрова 170 295 
Станчев, Тошо Йорданов 190 299 
Стоичкова, Любка 222 
Стоянов, Евгени 44 
Стоянов, Иван Г. 98 99 
Талев, Димитър 240 241 
Тасев, Симеон 100 
Тимчева, Константа В. 163 164 
Тоадер, Тудорел 66 
Тодоров, Кирил 126 
Тодоров, Тодор 302 
Тодорова, Антоанета 188 
Тодорова, Кремена 291 
Тодорова, Росица 211 
Томова, Ани 70 
Тонкин, Юли 20 
Трифонов, Емил 289 
Трубников, Вячеслав 90 255 
Узунов, Тони Иванов 195 
Уорбъртън, Найджъл 21 
Утин, Евгений 257 
Фелан, Томас 22 101 
Филипова, Елена 16 
Филипова, Людмила 242 
Фултън, Джоузефин 19 
Хаджийски, Минко Стоев 23 102 172 
Харари, Ювал Ноа 24 258 
Христов, Георги Валентинов 133 204 
Христов, Ивайло 259 
Христов, Иво 103 
Христов, Румен 207 
Христова, Пенка Йорданова 25 243 
Цанков, Петър Марков 104 
Ценов, Ганчо 260 
Чаушева, Дора Анастасова 249 
Чернева, Поля 291 
Чомски, Ноам 105 
Шевчук, Андрій Васильович 106 
Шопова, Петя Борисова 59 
Щилянова, Елена Георгиева 212 
Ющик, Олена Іванівна 60 
Ялом, Ървин Д. 26 175 
Янакиева, Ана 137 
Янакиева, Антония 113 158 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Ислямът" е заплаха 11 
"Ние, народът на Казахстан..." 58 
A Carer's guide to schizophrenia 154 
A practitioner's tool for child protection and the assessment of parents 28 
An introduction to the mathematical structure of quantum mechanics 129 131 
Anatomy for speech and hearing 148 
Appraising and using social research in the human services 33 
Beginning psychology 4 
Behavioural distress 144 
Bilanzierung und Besteuerung von Geschaften in Second Life 107 
Code of practice 143 
Community health care nursing 152 
Composite materials 135 
Computergenerierte Darstellung dynamischer Szenen in Teleprasenzszenarien 265 
Contemporary leadership behavior 146 
Contemporary practical/vocational nursing 147 
Die Grundung einer Steuerberatersozietat im Wege der vorweggenommenen Erbfolge 27 
Digitale Evolution 39 
Discrete mode matching method for conformal microstrip antennas 182 
Druckregelkonzepte fur Gasfahrzeuge auf Basis binar schaltender Ventile 196 
EDV-Vertragsrecht 29 
Effiziente Simulationsmethoden fur die Optimierung von komplexen Fahrzeugantennensystemen 197 
Epilepsy 150 
Epilepsy and your child 140 
Gate Stack Engineering mit atomar selbstlimitierenden Dielektrika 189 
Geistes- und sozialwissenschaftliche Hochschullehre in Osteuropa 282 
Gesellschaftsrecht 35 
Homo Deus 24 258 
Infection control in clinical practice 155 
Intermediate mechanics of materials 134 
Introduction to nervous systems 141 
IT-Compliance als Risikomanagement-Instrument 36 
Knowledge based automated software engineering 266 
Konzepte fur eine personalisierte telematische Medizin 151 
Lightning protection of wind turbine blades and hub 183 
Makrookonomik 109 
Mechanics of solids and shells 136 
Metallhydridspeicher zur Wasserstoffversorgung und Kuhlung von Brennstoffzellenfahrzeugen 198 
Nieten in Nadelstreifen 108 
Prazise elektrochemische Bearbeitung (PECM) komplexer Strukturbauteile 219 
Principles and techniques in combinatorics 128 
Psychiatrie 149 
Rechtsfragen virtueller Welten 38 
Rechtsinformatik und Informationsrecht im Spannungsfeld von Recht, Informatik und Okonomie 37 
Tabbner's nursing care 142 
The A-Z reference book of syndromes and inherited disorders 145 
The Police and Criminal Evidence Act 1984 31 
Therapy through movement 153 
Ubungen zum Handelsrecht 32 
Ubuntu Linux 272 
Wettbewerbsrechtliche Anforderungen an Anbieter bei Online-Auktionen 30 
Wirtschaftsprivatrecht 34 
Zur Tragfahigkeit von Kegelrad- und Hypoidgetrieben 193 
Аварии и катастрофи 250 
Авокадото 211 
Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ 54 
Аз бях агент на Сталин 73 252 
Актуални трудове 74 
Александър Василиевич Колчак 245 
Алманах за историята на Русе 244 
Анатомия на лобизма 61 
Антропология на изток от Рая 127 
Архитектура за хора от третата възраст 263 
Атентатът срещу папата 70 
Балканите - език, история, култура 223 247 
Бог и държава 41 
Брейкпоинт 83 
България в балканската политика на Великобритания в началото на XX век (1902-1909 г.) 86 
Българо-английски-гръцки речник по физика 132 226 
Българска литература 234 
Българската конституционна идентичност 42 
Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела 55 
Бюлетин за резултатите от произведените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. 48 49 
Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение 249 
Векът на структурализма 227 
Власт, управление и обществено развитие 111 
Всичко за масажа 156 
Възвишение 238 
Ганс Гросс 1 53 
Глобални недоволства 105 
Гражданско право 100 
Да откриеш детето 17 288 
Данъчно облагане 2018 110 
Данъчно право 98 
Данъчно право и процес 92 
Джава] JavaScript в примери и задачи 267 
Джей] jQuery 271 
Дистанционна детекция на следи от опасни вещества 190 299 
Дневници 12 
Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България 79 
Еволюция на всичко 91 139 
Европейско дружество 50 112 
Езотеричното християнство 10 
Екзистенциална психотерапия 26 175 
Електроенергетика 184 
Електронни форми на обучение в университетското образование 285 
Електротехнически материали 188 
Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи. II етап 181 
Енергоснабдяване, обзавеждане и ефективни електротехнологии в промишлеността и земеделието 185 
Енергоспестяващи повърхностно усилени конструктивни елементи с преходни зони 137 
Енциклопедия по природно лекуване 166 
Ес] SQL 270 
Етіологія злочину 84 
Ефективност на наказанието пробация 59 
Закон за движението по пътищата 47 199 
Закон за задълженията и договорите 46 
Закон за обществените поръчки 45 
Защита на националната сигурност 302 
Изповед на шпионина 225 296 
Изследване ефективността на мехатронна система за контрол на параметри от геометричната точност на обработващи центри в работни условия 220 
Изследване и автоматизирано проектиране на задвижващи системи 194 
Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации 62 114 
Изследване и усъвършенстване на стрелови системи на портални кранове 195 
Изследване на възможностите за подобряване на температурните режими на работа на светодиодите в светлинни източници за автомобилни фарове 201 305 
Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и генериране на математически задачи със специализиран софтуер 130 286 
Изследване на мултимодалните технологии за превоз на товари 202 
Икономика и икономическа теория : Проблеми и взаимодействия 115 
История на българите от Македония 251 
Капиталът през XXI век 122 
Карний кодекс Александру Іоана Кузи 66 
Ким Филби 43 248 298 
Китай - събуждането на един гигант 88 123 
Книга за словото 235 
Книгата за религиите 13 
Книгата за философията 14 
Компетенцията на Народното събрание 63 
Компютърна енциклопедия 275 
Конституиране на представителното управление в България 68 
Конституционно право 57 
Контролът в здравеопазването 64 162 
Концептуализация и създаване на Дунавски дигитален комуникационен център при Русенски университет "Ангел Кънчев" като фактор за интернационализация на комуникационната политика на университета 72 
Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект 222 
Кратка обща дерматология 159 
Кратка специална дерматология 160 
Кримінальне право України 60 106 
Личностни тестове 5 
Люцерна 209 
Магията 1. 2. 3. 22 101 
Малка история на философията 21 
Маркетинг в здравеопазването 113 158 
Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век 80 
Медицинска онкология 163 164 
Международна научнопрактическа конференция "Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа" 07-08.04.2017 г., гр. Свищов 119 
Мементо вивере] Memento vivere : Константин Константинов и неговите съвременници 230 
Методика за извличане и анализ на спектрални изображения на земната повърхност посредством автоматизирана платформа за цифрова фотограметрия 133 204 
Методика на ранното развитие на Мария Монтесори 9 284 
Механизмите на ума 16 
Многовековната история на България в събитийния календар на Спортно туристическо и природозащитно дружество (СТПД) "Академик" - Русе 262 
Модели на енергийните потоци в жилищна сграда за управление с електронна система 179 192 
Мотоциклети и спортносъстезателни автомобили 203 
Надеждност в електроенергетиката 186 
Наръчник за оцеляване на училищния психолог 7 
Настойничество и попечителство 56 
Научете сами Java за 24 учебни часа 268 
Научна дискусия на тема: "Мениджмънтът - реалност и бъдеше", Свищов, 13-14 октомври 2017 г. 121 
Национална студентска научна конференция, 13.12.2016 г. : студентска научна сесия по случай 80 години Стоп. акад. "Д. А. Ценов" - Свищов 124 
Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства 94 
Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков 253 
Несъзнаваните аналогии 25 243 
Ницше и волята за власт 18 
Ново начало 20 
Номади 231 232 233 
Обсебен или посредствен 117 
Оздравителният план 89 
Оптимизиране на научноизследователската дейност в областта на здравните грижи чрез създаване на съвместни научни екипи от преподаватели, студенти и професионалисти от практиката 165 
Оптимизиране на обучението по здравни грижи чрез видеометоди 169 
Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища 261 283 
Оптоелектроника и оптични комуникации 191 
Основи на информатиката 217 276 
Основи на управлението 118 213 
От първо лице за някои служби 71 300 
Писма от България през 1877 г. 257 
Повести за нашето време 236 
Подобряване на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението на академичния състав в Русенски университет "Ангел Кънчев" 289 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2017 г. 87 
Пред пепелището на нестаналото българско общество 103 
Предизвикай: Съдебната практика! 95 96 97 
Предприемачество и мениджмънт 126 
Престъпления с наркотични вещества и прекурсори 77 
Престъпният човек 15 75 
Принципи на базите от данни 218 277 
Програми за терапия на заекване 170 295 
Програмиране със SWIFT 216 274 
Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите 290 291 
Проектиране и създаване на университетска система "Докторанти" 278 292 
Проектиране, създаване, провеждане на реални експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от алтернативен енергиен източник 205 
Проучване на съвременни образователни модели в трансграничния регион Силистра-остров-Банеаса-Делени 293 
Психиатрия 167 
Психопатията в полето на юридическата психология 23 102 172 
Публичният образ на Васил Левски 259 
Пътят към конституцията 52 
Пътят на духовността 8 
Развитие и издаване на вестник "Студентска искра" с цел изграждане на комуникационна политика за отразяване на резултатите от научноизследователската и художественотворческата дейност на академичната общност в университета 3 
Развитие на иновационни форми за работа на професионалните клубове в Русенския университет "Ангел Кънчев" 294 
Развитие на реформата на наказателния процес 76 
Разговори за разузнаването 297 
Разработване и анализ на функционални сладкарски бисквити - II част 303 
Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и зеленчуци 210 214 
Разработване на софтуерна система за изследване и графично представяне на точността при процесите на бързо прототипиране 215 279 
Разузнаването 90 255 
Разширение на уеб базирана система на Центъра за кариерно развитие към Русенския университет за регистрация и контакт със студенти и завършили 280 
Религиите и сектите в България 6 
Русское правописание. Правила и упражнения 229 
Ръководство за лабораторни упражнения по електроснабдяване 187 
Ръководство за лабораторни упражнения по режими на електроенергийните системи 180 
Ръководство за писане на речи 224 
Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи 157 
Ръководство по електроенергетика 177 
Сборник с доклади от Международната научна конференция на тема Проблеми на сигурността в Черноморския регион, 14 септември 2017 г. 301 
Си] C/C++ 269 
Силистренска област 256 
Системи за контрол и управление на автомобила 200 
Случаят "Георги Марков" 40 
Смесените договори на Европейския съюз 69 
Смисълът 242 
Социална подкрепа на възрастни и стари хора 287 
Социално осигуряване 2018 година 93 304 
Специални акушерски грижи за бременни и родилки със соматични заболявания 168 
Старотракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичина и другаде и тяхното значение 246 
Стратегия за радикално обновяване на глобалната общност и партньорство между цивилизациите 82 
Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства 125 
Създаване и изследване на иновативни методи и машини в земеделието 208 
Създаване и изследване на прототип на електромобил за участие в състезанието Shell Ecomarathon 2017 206 
Създаване и изследване на сериозни игри 281 
Създаване на комбинирано видео-фото студио към университетски мултимедиен център 264 
Създаване на опитни установки и средства за определяне на механични величини 138 
Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцкия и българския език 237 
Съчинения в петнайсет тома 240 241 
Тайният дневник на Хитлер 228 
Терор 85 
Тестове за интелигентност 19 
Тестове по наказателен процес 51 
Топлообменни апарати 178 
Трудово право 81 
Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 44 
Търговско право 65 
Увод в издателския процес 2 176 
Уиндоус] Windows 10. Стъпка по стъпка 273 
Укритото и премълчаното в българската история 254 
Управление на услуги 116 
Устойчиво развитие на селските райони 120 
Усъвършенстване на полупромишлена инсталация за електродъгово обработване с кух катод във вакуум с цел заваряване на химически активни метални материали 221 
Учебен курс по финансово право 104 
Учебник по психиатрия 171 
Учебно помагало за подготовка за изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника 207 
Финансово право 99 
Финансово право. Обща част 78 
Хирургия 173 174 
Хирургия за медицински сестри 161 
Хитлер 67 
Хуните, които основаха българската държава 260 
Цветарство 212 
Чамкория 239 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматично управление - системи 210 214 
Автомобили - горивни системи 196 198 
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 205 206 
Административно право - здравеопазване 64 162 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 278 292 
Акушерство 168 
Анархисти 41 
Анатомия - карти и атласи - учебници за ВУЗ 148 
Антропология 127 
Архитектура 263 
Аудиовизуални методи на обучение 169 
Бази данни 218 277 278 292 
Бази данни - изграждане 280 
Бази данни - ръководство 270 
Бизнес - организация и управление 126 
Биографии 40 43 67 73 90 230 245 248 252 255 259 298 
Биографии - Силистра - енциклопедии 256 
България - закони 47 199 
България - история - турско владичество 249 
Българска литература - исторически романи 238 239 
Българска литература - мемоари 225 296 
Българска литература - разкази 236 
Българска литература - разкази - повести 241 
Българска литература - разкази, повести, новели 230 
Българска литература - романи 240 242 
Българска литература. Литературна критика 234 
Българска православна църква 12 
Български език - семантика 222 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 237 
Българските земи и българската държава през ранния феодализъм (VI в. -1018 г. ), Първа българска 260 
Вестници - журналистика 3 
Ветродвигатели 183 
Висше образование - България 72 
Висше образование. Висши учебни заведения 278 289 292 
Влияние върху правителството чрез създаване на лоби 61 285 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 301 
Връзки с обществеността (от гл. точка на рекламата) 72 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 130 286 
Върховен съд - България - постановления и решения 44 
Генетични синдроми при бебета 145 
Географи, български 253 
Геодезия - автоматизация 133 204 
Геополитика 82 
Глобализация 82 
Гражданско право 27 29 46 100 
Гръцки език - идиоми, фразеология, жаргон, специфични думи 237 
Гръцки език - семантика 222 
Данъци - България - закони 110 
Данъчно облагане 107 
Данъчно право 98 
Движение пътно, улично - правилник 47 199 
Демокрация - Европа, западна 52 
Дерматология - учебници 159 160 
Детска и педагогическа психология 9 17 284 288 
Договори - България - закони 46 
Други общества и секти: мормони, квакери, дъновисти и др. 6 
Държавен бюджет 124 
Евангелия. Апостолски деяния 10 
Еволюционни процеси и движения - социология 91 139 
Европейски съюз - търговска политика 50 112 
Езикознание - психология 25 243 
Езици за програмиране 216 274 
Езици за програмиране - C++ 269 
Езици за програмиране - Java 267 268 
Електрически мрежи - електроснабдяване 185 
Електроенергетика 177 186 
Електроенергийни системи - учебници за ВУЗ 180 184 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 189 
Електронна и полупроводникова техника 182 
Електронни системи 179 192 
Електротехника 188 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 185 
Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 179 192 
Епилепсия 140 150 
Етика на бизнеса 20 
Етнолингвистика 222 
Заваряване - електродъгово 221 
Заекване - терапия 170 295 
Закон за психичното здраве - Великобритания 143 
Законодателна власт 63 
Здравеопазване 113 158 
Зъбни предавки и механизми 193 
Избори - отразяване 48 49 
Издателско дело. Книгоразпространение 2 176 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 130 286 
Икономика. Икономически науки 115 
Икономически науки - конференции 111 
Икономически растеж 120 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 117 
Икономическо развитие - Китай 88 123 
Индивидуална психология 8 20 
Ислям 11 
История 244 
История на Балканските държави 223 247 
История на България 254 257 
История на България - средновековие 251 
История на България след 9 IX 1944 г. 250 
История на Германия 67 
История на Македония 251 
История на Русия и СССР 73 245 252 
История на северноевропейските, западноевропейските и източноевропейските племена и народи, герман 260 
История на цивилизацията 223 247 
Казахска литература - исторически романи 231 232 233 
Казахска литература - стихотворения и поеми 235 
Казахстан - вътрешна политика 58 
Казахстан - обществено устройство и обществени отношения 58 
Капитал. Финансова основа на производството 122 
Квантова теория 129 131 
Комбинаторен анализ - теория на графите 128 
Компютри - софтуерни продукти 269 270 271 272 
Компютърни науки и технологии 265 
Компютърни престъпления - правни проблеми 38 
Компютърни системи 275 
Конкуренция - защита 30 
Конституционно право 57 
Конституционно право - България 42 52 68 
Контрол на качеството на продукцията, селско стопанство 210 214 
Конференции 119 
Костилкови плодови растения 211 
Краезнание 244 
Краезнание - Силистра - енциклопедия 256 
Кранове, портални 195 
Криминология 15 75 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 169 
Леки автомобили - антени 197 
Леки автомобили - състезателни 203 
Леки автомобили, експлоатация 200 
Летателни апарати - конструкции 133 204 
Лидерство 108 
Литератури на отделните нации и народи 223 247 
Литературна дейност. Литературна техника. Редактиране. Култура на речта. Стилистика 224 
Лично и семейно право - България 56 
Личност - духовно усъвършенстване 20 
Макроикономика 109 
Масажи и механотерапия 156 
Математическа физика 129 131 
Математически методи и изследвания в други области на знанието 130 286 
Машини и устройства за обработка на данни 217 276 
Медицина - вътрешни болести 157 
Медицина - психиатрия 23 102 149 154 167 171 172 
Медицина - сестрински грижи 142 165 
Медицина - хирургия 161 173 174 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 147 
Медицински специалисти 146 
Медицински уреди 151 
Международни политически отношения 71 300 
Международни политически отношения - България, Великобритания 86 
Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 105 
Металообработване 221 
Методи на управление. Мениджмънт 118 121 213 
Механизми и предавки - разчет, изчисления 194 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация 137 
Механика на материали и конструкции 134 135 136 
Механика, техническа 138 
Мотоциклети 203 
Наказателен процес 51 
Наказателен процес - Великобритания 31 
Наказателно право 66 
Наказателно право - България 76 
Наказателно право - България - постановления и решения 44 
Наказателно право - Украйна 60 84 106 
Наркомания - България - правни проблеми 77 
Наркотични средства - търговия - правни проблеми 77 
Наследствено право 27 
Настойничество - България 56 
Национален въпрос и национална политика - Балкански полуостров 80 
Националноосвободително движение - България - дейци - документи 249 
Нервна система. Сетивни органи 141 
Новогръцка литература 228 
Нозокомиални инфекции - превенция 155 
Нормативни актове - съставяне 54 
Обекти на икономическата дейност - управление - материални блага - услуги 116 
Обработка чрез рязане 220 
Образование и възпитание на интелекта и личността 290 291 
Образователна политика във висшето образование 293 
Образователна политика във висшето образование - Европа 282 
Обучение - качество 289 
Обща история на философията 21 
Обща теория на държавата 41 
Обществено мнение, влияние 259 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 93 304 
Обществено управление - публична администрация 62 114 
Общество (в цялост) - обществото като система 82 
Общи въпроси на езикознанието 227 
Онкология 163 164 
Операционни системи 218 277 
Операционни системи - ръководства 273 
Оптоелектроника - учебници за ВУЗ 191 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 40 302 
Организация и структура на учебния процес във ВУЗ 261 283 
Организация на здравеопазването 64 162 
Организация на здравеопазването - Великобритания 152 
Отбрана 190 299 
Отоплителна техника 181 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 113 158 
Паметници на културата на историческите периоди. Археологически паметници. Старини 246 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздаване 3 
Подривна дейност. Политически интриги. Пета колона. Диверсия 70 
Политически подсистеми и институции. Социология на политиката 87 
Политическо влияние чрез тайни (разузнавателни) служби. Шпионаж 43 90 248 255 298 
Политическо преследване. Терористични действия 70 
Помощни науки на наказателното право. Криминология. Криминалистика 1 53 
Право - административно 74 
Право - законодателно 45 63 
Право - международно - речник 55 
Право - наказателно право 55 59 
Право - облигационно 95 96 97 
Право - трудово право - образци 81 
Право - търговско 50 95 96 97 112 
Право - финансово 78 92 
Право на Европейския съюз 69 
Правоспособност - България 94 
Предаване на изображения. Видеоапаратура 190 299 
Престъпление и престъпници - България 77 
Приложен софтуер 215 279 
Програмиране - компютърно 216 274 
Проектиране и конструиране на изделия, автоматизация 215 279 
Производствени катастрофи и аварии - социализъм 250 
Промишлена електрохимия. Галванотехника. Галванични покрития 219 
Промишлени предприятия - електрообзавеждане - учебници за ВУЗ 187 
Психиатрична симптоматология 170 295 
Психични и поведенчески разстройства 144 
Психично болни - България - правни проблеми 94 
Психология 4 7 16 
Психология - индивидуална 5 19 23 102 172 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 22 101 
Психопатология 15 75 
Психотерапия 26 175 
Пътно движение 207 
Развитие на творческите способности във висшето образование 294 
Разузнавателни служби 71 225 296 297 300 
Регионална икономика 120 
Религия 6 
Религия - енциклопедии 13 
Речници - многоезични 132 226 
Руски език - граматика 229 
Руски език - семантика 222 
Световно стопанство 82 
Светотехника, устройства 201 305 
Селскостопанска техника 207 
Селскостопански машини - автоматизация и механизация 208 
Семейно възпитание 9 17 284 288 
Системи за автоматично управление 220 
Системи на възпитание и образование 9 17 284 288 
Сладкарство 303 
Софтуер 217 273 276 278 292 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 267 268 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 281 
Софтуерни технологии - учебни за ВУЗ 266 
Социална педагогика 287 
Социална работа с деца - САЩ 28 
Социални грижи 33 
Социални процеси 103 
Социология - теории 91 139 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 72 
Социология на културата и на цивилизацията 83 
Специална библиография 1 53 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 106 
Спорт - висше образование 262 
Степени на управление - административни органи - България 79 
Стопански планове. Стопанско планиране 125 
Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции 134 135 136 
Студентски живот 294 
Счетоводство 107 
Съдебна практика - България 46 
Съобщителна техника - учебници за ВУЗ 191 
Терапия - методи 153 
Терористични действия 85 
Тестове - изследване - психологически експеримент 5 19 
Топлопренасяне. Топлозагуби. Топлообмен. Топлоизолация 178 
Транспорт - автомобилен 201 305 
Транспортна логистика 202 
Търговско право 65 89 
Търговско право - Германия 32 34 35 36 37 39 
Управление и организация 62 114 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 36 
Фашистки партии 67 
Физика 132 226 
Физикални средства. Лечение с природни средства 166 
Философия 14 
Философия - системи и направления 18 
Философия на историята 24 258 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 119 
Финансово право 99 
Финансово право - учебници за ВУЗ 104 
Фотография 264 
Фуражни треви. Ливадни треви 209 
Футбол 261 283 
Хидроенергетика 181 
Хора с увреждания - права 94 
Хранително-вкусова промишленост 303 
Художествено проектиране, конструиране 3 
Цветарство 212 
Чужди езици - обучение 293 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"курсът" на Сосюр и лингвистиката 227 
Android 268 
C/C++ (език за програмиране) 269 
CAD системи 194 
CAD/CAM системи 266 
E-learning 266 
Java 268 
JavaScript 267 271 272 
Macro (прогр. ез.) 220 
MOS и CMOS прагови устройства 189 
Swift 216 274 
web технологии 217 276 
Windows 10 273 
аварийни режими 186 
авокадо 211 
автоматизирана система 210 214 
автоматизирано измерване 215 279 
автомобилен транспорт 205 
автомобилни състезания 206 
автомобилни фарове 201 305 
агентурно разузнаване 225 296 
агресивно поведение 167 
административни актове 74 
административни мерки 74 
административни органи 74 
административни санкции в Европа 54 
административно нарушение 54 
административно обслужване 146 
административнонаказателно производство 54 
академичен състав 289 
акушерство 168 
Албания 80 
алгоритми 217 276 
американско разузнаване 297 
аналогиите като когнитивен процес 25 243 
анатомия на лобизма 61 
анатомия на човека 148 
английско разузнаване 43 248 298 
Анексионна криза 86 
аномални деца 145 
антени 182 197 
антична култура 244 
антропологически изследвания 15 75 
антропология 127 
антропологията в България 127 
антропологията в НБУ 127 
аргументативна постройка на речта 224 
армия 302 
асинхронни двигатели 187 
атентати, световни 85 
атентатите в България през XX век 85 
аудиовизуални методи на обучение 169 
бази данни 266 270 278 280 292 
бази от данни 217 276 
Балкани 223 247 
барути 190 299 
безопасност на автомобилите 200 
безпилотни летателни апарати 133 204 
библиография 1 53 
бизнес организация 62 114 
биографии 40 90 255 
биографични данни 73 252 253 256 
биографски материали 21 
божествено оправдание на властта 41 
болести 166 
борба с престъпността 76 
будизъм 13 
бъдеще 24 258 
България 80 
българска история 249 
българска литература 230 236 238 239 240 241 242 
българска литература - спомени 225 296 
българска литература 1878-1918 234 
българска православна църква 12 
българската държава през ранния феодализъм (VI в. -1018 г. ) 260 
български език 237 
български език - семантика 222 
българският век на структурализма 227 
бюджетно право 99 104 
вакуумни методи 221 
вестници 3 
видеоигри 281 
видеофилми 169 
видове аналогии 25 243 
видове данъци 92 
видове застраховки 47 199 
видове издания 2 176 
видове търговци 65 
виртуална реалност 38 
висше образование 278 292 294 
висши училища 3 289 
военна кариера 245 
военно дело 297 
връзка с децата 22 101 
възобновяеми източници на енергия 184 
възрастни хора 287 
вътрешен одит 104 
вътрешна политика 58 
вътрешни болести 157 
вятърни турбини 183 
газов котел 181 
газова горивна уредба 196 
генетични заболявания 145 
генетични синдроми 145 
географи 253 
глобален тероризъм 85 
глобално информационно пространство 72 
горивна уредба 198 
горска техника 207 
граждански кодекс 96 97 
гражданско право 27 29 100 
Грасманова математика 130 286 
грижи за болния 142 147 
грижи за бременни 168 
грижи за родилки 168 
гръцки език 237 
гръцки език - семантика 222 
Гърция 80 
данъци 110 
данъчен контрол 92 
данъчен процес 98 
данъчно законодателство 92 
данъчно право 27 29 98 107 
движение по пътищата 47 199 
девиантно поведение 15 75 
действие на оздравителния план 89 
декоративни растения 212 
демокрация 42 105 
дерматология 159 160 
дете-семейство 28 
детска безопасност 28 
детска психология 9 17 22 101 284 288 
детски болести 145 
детство на Хитлер 67 
дигитални технологии 278 292 
дипломация 105 
дискретизатори 182 
дистанционно обучение 285 
дневници 12 
добри практики 293 
договори 46 
договорни отношения 69 
договорно право 69 
доказване 76 
докторанти 278 292 
досъдебно производство 76 
доходи 122 
древна история 260 
духовно развитие 8 20 
държава 57 
държавен бюджет 124 
държавен шпионаж 105 
държавна сигурност 40 
евангелието на Лука 10 
евангелия 10 
еволюционна теория 91 139 
европейски директиви 50 112 
европейски регламенти 50 112 
Европейски съюз - външна политика 302 
Европейски съюз - икономическа политика 50 112 
езика SQL 218 277 
езикознание 227 237 
екзистенциална свобода 26 175 
екзистенциална терапия 26 175 
експлозиви 190 299 
екстрадиция 55 
електрически мрежи 177 180 184 186 
електрическо захранване 205 206 
електродъгово заваряване 221 
електроенергетика 177 
електроенергиен мениджмънт 187 
електроенергийна система 184 186 
електролиза 219 
електролитни покрития 219 
електромобили 205 206 
електронна система за управление 179 192 200 
електронна търговия 39 
електропреносни системи 184 
електроснабдителни системи 187 
електроснабдяване 185 
електротехнически материали 188 
електротехнологии в земеделието 185 
електротехнологии в промишлеността 185 
електрохимична обработка 219 
електроцентрали 177 
емоционална интелигентност 5 
енергийна ефективност 137 179 192 
енергийни системи 179 192 
енергоекологични стратегии 82 
енергоснабдяване на обекти 185 
енциклопедичен справочник 256 
епилепсия 140 150 
епистоларна литература 257 
етнолингвистика 222 
етнология, етнопсихология, нрави, обичаи 127 
жилищни сгради 179 192 
журналистика 3 
задачи 177 
задвижваща система 196 198 
заекване 170 295 
закон за движение по пътищата 47 199 
закон за обществените поръчки 45 
закони 46 110 
законодателство 31 
запрещение 94 
защита на данни 36 37 38 39 
защита от мълнии 183 
защитни речи 224 
здравеопазване 152 165 
здравни грижи 152 165 
здравни проблеми 287 
зелен фураж 209 
земеделска техника 207 208 
злокачествени заболявания 163 164 
зъбни помпи 181 
зъбни предавки 193 194 
зърнокомбайни 208 
идеализъм и материализъм 41 
избирателни секции 48 49 
избори 87 
издателска дейност 3 
изкуствен интелект 217 276 
измерване на променливи деформации 138 
изолационни материали 188 
изпълнителен процес 96 97 
Източна Европа 282 
източници на ФП 99 
изчислителна математика 130 286 
икономика 115 120 124 
икономика и финанси 119 
икономически науки 111 115 
икономическо поведение 117 
икономическо право 34 35 
икономическо развитие 88 123 
инвестиции 88 119 123 
индуизъм 13 
индустриализация 250 
иновации 82 
иновации в образованието 281 
иновационно управление 62 114 
интелектуална собственост 39 
интерактивни методи 130 286 
интердисциплинарност 127 
интернет търгове 30 
инфекции 155 159 160 
информационно право 37 
информация и информатика 217 276 
ислям 11 13 
ислямофобия 11 
ислямът и Европа 11 
исторически поглед 245 
исторически роман 228 231 232 233 238 239 240 
история - България 246 
история на Балканите 223 247 
история на България 251 254 257 
история на Македония 251 
история на Русе 244 
история на Русия и СССР 73 252 
история на северноевр., западноевр. и източноевр. племена и народи 260 
история на философията 14 
Казахстан 58 
казахстанска литература 231 232 233 
казуси 78 98 
калибриране 138 
капиталовложения 122 
кардиология 157 
карцином 164 
качество на висшето образование 289 
квантова теория 129 131 
Кирил, патриарх Български 12 
класика на лобизма 61 
клиентът - централна фигура 116 
книгоиздаване 2 176 
когноспособност 94 
кожни болести 159 160 
комбайни 207 
комбинаторен анализ 128 
композитни материали 135 
композиционни схеми 263 
компостиране 208 
компютърен софтуер 269 270 271 272 
компютърна графика 265 
компютърна сигурност 36 37 38 
компютърни игри 281 
компютърни мрежи 217 276 
компютърни симулации 281 
компютърни системи 275 
компютърни технологии 281 
компютърно програмиране 216 267 268 274 
комуникакация на лобизма 61 80 
комуникационна политика 72 
комунистически режим 250 
комутационни устройства 191 
конкурентно право 30 
конституционализъм 57 
Конституционен съд 78 
конституционно право 42 52 57 68 
конституция 57 
конструиране 194 
конструктивни елементи 137 
конструктивни схеми 263 
контрол в здравеопазването 64 162 
контрол на качеството 210 214 
контролен калибър 220 
контролиране на поведението 22 101 
конференции 111 119 125 223 247 249 301 
концептуално моделиране 218 277 
концептът "бит" 222 
концептът "хляб" 222 
кооперации 65 
корпоративни финанси 119 
корпоративно право 34 35 
корпоративно управление 126 
костилкови плодове 211 
креативна педагогика 290 291 
креативност 19 290 291 
кризи и организиране 105 
криминалистика 1 31 53 60 66 84 106 
криминална психология 23 102 172 
криминално поведение 23 102 172 
криминология 1 53 
Кръгла маса 52 
кръгът "Мисъл" 234 
култури и религии на отделните народи 91 139 
Левски, Васил 259 
леки автомобили 197 200 
лидерско поведение 146 
лидерство 108 117 
лингвокултурология 222 
литератури на отделните нации и народи 223 247 
литературна критика 234 
личностни разстройства 167 
личностно развитие 8 16 20 
лишаване от свобода 59 
лъчелечение 163 164 
македонски българи 251 
македонски въпрос 251 
макроикономика 109 
макроикономическо влияние в/у общ. дълг 79 
малки и средни предприятия 126 
маркетинг в здравеопазването 113 158 
масажи 156 
масажни техники 156 
математичен модел 220 
математическа физика 129 131 
математически методи и изследвания 130 286 
матрична алгебра 130 286 
машини и устройства за обработка на данни 217 276 
машинни елементи 193 
медиен портрет 259 
медицина 149 
медицинска апаратура 151 
медицинска електроника 151 
медицински грижи 147 161 
медицински и здравни специалисти 169 
медицински сестри 161 
медицинско обслужване 146 
международни актове 55 
международни икономически отношения 82 
международни организации 302 
международни отношения 71 86 300 
международни партньорства 293 
международни политически отношения 105 
международно наказателно право 55 
международно право 55 
мелиоративни машини 207 
мемоари 225 296 
мениджмънт 121 126 
мениджмънт на издателската дейност 2 176 
МЕНСА 5 19 
меридиани 156 
местно самоуправление 79 
метални конструкции 134 135 136 
металообработване 221 
методи на обучение 293 
методи на управление 121 
механика на твърдите тела 136 
механо-математически модели 195 
МИ6 43 248 298 
микози 160 
микропроцесори 275 
многоезични речници 55 
мобилни комуникации 217 276 
мобилни технологии 216 274 
модели за масово обслужване 116 
моделиране на данни 218 277 
мониторинг на инфраструктура 133 204 
морски превози 202 
морфологични особености 212 
мотивация 20 
моторни превозни средства 196 
моторни триони 207 
мотоциклетизъм 203 
мултимедийно обучение 285 
мълниезащита 183 
надзорен процес 56 
наднационално управление 42 
наказания 59 
наказателен кодекс 59 66 
наказателен процес 51 76 
наказателни дела 44 
наказателно право 1 31 53 60 66 84 106 
наказателно право - България 54 59 
наказателноправни производства 77 
наказателнопроцесуална система 76 
наредба за експертите на технически спецификации 45 
наредби 47 199 
народни представители 48 49 
народно събрание 63 
наследственост 27 
наследство 67 
настойничество 56 
НАТО (Северноатлантически пакт) 302 
научна дискусия 121 
научни екипи 165 
национален въпрос 80 251 
национална политика 80 
национална сигурност 190 299 301 302 
национално данъчно право 92 
националноосвободително движение 249 
невробиология 141 
невропсихология 141 
недееспособност 94 
незаконен трафик 77 
нематериални активи 107 
немски философи 18 
неравенството в доходите 122 
нервни заболявания 140 150 
несъзнавани аналогии 25 243 
НИС 3 
ницшеанска философия 18 
новогръцка литература 228 
нозокомиални инфекции 155 
нормативни актове 44 78 93 304 
нормативни документи - ЕС 50 112 
обвинителни речи 224 
обекти на икономическа дейност 116 
облачни технологии 217 276 
облигационно право 95 
образователна система 282 
обучение 169 290 291 
обща история 21 
обща психиатрия 171 
обща хирургия 161 173 
обща част 98 
обществени отношения 58 
обществено мнение 87 259 
обществено развитие 82 
обществено устройство 58 
общество 91 139 
оздравителен план 89 
онлайн търгове 30 
ООН 302 
опазване на населението 190 299 
операционни системи 273 
оптимизиране 165 
оптоелектроника 191 
оптрони 191 
организация на бази от данни 218 277 
организация на здравеопазването 64 162 
организиране на данни и информация 218 277 
Освобождение на България 257 
основи на маркетинга 113 158 
отоплителна техника 181 
охладителна уредба 198 
оценяване и сертифициране 289 
паметници на културата - България 246 
парламентарен законодателен процес 63 
парламентарно право 68 
парламентарно управление 63 
партийна пропаганда 87 
патопсихология 15 75 
педагогика на обучението 130 286 
пенсионно осигуряване 93 304 
печат 3 
писма 257 
планиране 118 213 
планови практики - България 125 
планово стопанство 125 
повести 236 240 241 
подготовка на оратора 224 
подривна дейност 70 
подстанции 177 
поеми 235 
позитивно мислене 20 
полиграфически процеси 2 176 
политика - България 71 300 
политически интриги 70 
политическо начало 67 
полиция 302 
полова идентификация 167 
полупроводникови материали 188 
понятието смърт 26 175 
попечителство 56 
портален кран 195 
портрет на художника 67 
портрети 244 
поселищни проучвания 244 
поучения 235 
почвозащитни технологии 208 
правилник 45 
правна гледна точка 103 
правна информатика 37 
правна регулация 64 162 
правна уредба 89 
правна уредба в ЕС 69 
право 65 81 100 
правоспособност за работа 207 
практически занимания 156 
практическо приложение 133 204 
превенция на агресията 28 
предмет и метод на ФП 99 
предприемачество 126 
представата за Бог 41 
представителство 46 
президентството на Тръмп 105 
преса на лобизма 61 
престъпления с наркотици 77 
престъпници 15 23 75 102 172 
престъпно поведение 15 75 
приложни коментари 93 304 
приложни програми 220 
примерни задачи 267 268 
природните закони и властта 41 
природозащитни организации 262 
природолечение 166 
пробация 59 
пробни тела 215 279 
проводникови материали 188 
програмни езици 216 269 270 271 272 274 
продажби 117 
проектиране на електропроводи 184 
производства по несъстоятелност 89 
производствени технологии 303 
промишлени предприятия 187 
пространствени модели 263 
протоколи 48 49 
прототипиране 215 279 
психиатрия 15 75 149 154 167 
психични заболявания 143 144 154 
психични разстройства 167 
психично здраве 143 
психично и нравствено здраве 9 17 284 288 
психично развитие 9 17 284 288 
психологически изследвания 5 19 
психология 4 7 8 16 
психология в училище 7 
психопрофилактика 15 75 
психотерапия 26 175 
публичен дневник 83 
публични организации 62 114 
пулмология 157 
развитие на детето 9 17 284 288 
развитие на икономиката 250 
развитие на човешките ресурси 120 
разкази 230 236 241 
разстройства на съня 167 
Разузнаване, българско 225 296 
разузнавателни служби 43 71 90 248 255 297 298 300 
растениевъдство 211 
реабилитация 245 
ревматология 157 
регионална инфраструктура 120 
регионално развитие 120 
регулиране на напрежението 180 
режимни параметри 180 
резюмета 125 
релационен модел 218 277 
религиите в България 6 
религиозни вярвания 13 
религия 6 10 
ремонтни работи 186 
реторическа монологична аргументация 224 
рефлексотерапия 156 
реформи 88 123 
рехабилитация 153 
речен транспорт 202 
речи, защитни анализи, диспути 224 
речник, терминологичен 132 226 
решения на ВАС 78 
решения на ВКС 78 
родителство 22 101 
родословие, ранни години 245 
роман 242 
Румъния 80 
Русе след Освобождението 244 
руски език 229 
руски език - граматика 229 
руски език - семантика 222 
руско-турска война 257 
ръководство 177 
самомасаж 156 
светодиоден модул 201 305 
светодиодни лампи 201 305 
свръхчовека 18 
сексуални престъпления 23 102 172 
сектите в България 6 
селскостопанска продукция 210 214 
селскостопански машини 207 
семантика 237 
сензори 265 
сено 209 
сепарация на лобизма 61 
серийни убийства 23 102 172 
сестрински грижи 142 
силаж 209 
симулационно изследване 197 
сладкарски изделия 303 
случаят "Георги Марков" 40 
смисъл на живота 26 175 
соматични заболявания 168 
софтуер 217 267 268 276 278 292 
социалистическа България 52 
социална антропология 127 
социална дейност 33 
социална подкрепа 287 
социална политика 287 
социални процеси 103 
социално осигуряване 93 304 
социологически проучвания 87 
социологически процеси 91 139 
социология на комуникацията 72 
социология на културата 83 
социология на средствата за масови комуникации 72 
спектрален анализ 190 299 
специализиран софтуер 215 279 
специална психиатрия 171 
специална хирургия 174 
специална част 98 
специални служби 43 71 90 225 248 255 296 297 298 300 
спонтанни аналогии 25 243 
спортна дейност 262 
спортни автомобили 203 
справяне с детските манипулации 22 101 
средновековие 244 
ставно-прътова конструкция 138 
старотракийски светилища и божества 246 
статистически анализ 48 49 
стихотворения 235 
стохастични процеси 129 131 
структура на общинския дълг 79 
структура на учебния процес във ВУЗ 261 283 
структуралистки поврат 227 
студенски конференции 124 
студентски живот 294 
студентски клубове 294 
студийна фотография 264 
сухопътен транспорт 202 
счетоводен баланс 107 
съветско разузнаване 43 248 298 
съвременни религии 13 
съвременни технологии в здравеопазването 113 158 
Съд на Европейския съюз 50 112 
съдебна практика 64 95 162 
съдебна психиатрия 167 
съдебни актове 95 
съдопроизводство - България 95 96 97 
създаване на християнството 41 
състезателни автомобили 203 
същност на аналогиите 25 243 
същност на общинския дълг 79 
тайни служби 225 296 
танцова терапия 153 
тарифа за таксите 45 
творчески способности 290 291 294 
телекомуникационен пазар 39 
тенденции в книгоиздаването 2 176 
тензометрия 138 
теоретични модели 194 
теория на вероятностите 128 
терапия 170 295 
терапия на неврозите 170 295 
тероризъм 85 
терористични действия 70 85 
тестове 51 
тестове за интелигентност 5 19 
технология "бази от данни" и WEB 218 277 
технология на лобизма 61 
товароносимост 193 
топлоносители 178 
топлообменни апарати 178 
топлообменни процеси 178 
топлопредаване 178 
трактори 207 
транзит на стоки 202 
транзитен поток 202 
транспорт 206 
транспортна техника 200 
транспортни средства 206 
тримерни модели 194 
трудова терапия 153 
трудово право 81 95 
тумори 163 164 
туризъм 262 
тълкователни решения 44 
тълкуване 10 
търговски дружества 65 
търговско право 32 34 35 50 65 89 95 112 
уеб базиране 280 
укрито и премълчано 254 
умствени способности 19 
умствени увреждания 144 
умствено изоставане 144 
университети 72 
университетска болница 165 
управление 118 213 
управление на капацитета в услугите 116 
управление на маркетинга 118 213 
управление на риска 36 
управление на трансакции 218 277 
управление на услугите 116 
управление на човешките ресурси 118 213 
уртикария 160 
успех 20 
устойчивост на материалите 134 135 136 
учебник за ВУЗ 167 171 173 174 
ученици 290 291 
фамилен бизнес 126 
ФБР 43 248 297 298 
физика 132 226 
физикална медицина 166 
философи 14 
философия 21 
финанси 110 
финанси на Европа 119 
финансов контрол 104 
финансова администрация 78 104 
финансова наука 119 
финансова система 99 
финансови правни актове 99 
финансови правоотношения 99 104 
финансово право 78 99 104 
финансовоправни норми 78 
фирмена култура 117 
форми на обучение 281 
фотограметрия 133 204 
фотографско студио 264 
фотоелектронни прибори 191 
фотоприемници 191 
фразеологизми 237 
Френската революция 41 
фуражи 209 
футбол 261 283 
хематология 157 
хидроенергетика 181 
Хитлер на власт 67 
хлябът в езика 222 
хранителни разстройства 167 
храсторези 207 
християнство 13 
художествена литература 240 241 
хуманитарни науки 282 
Център за кариерно развитие 280 
цивилизация 91 139 
ЦРУ 43 248 297 298 
Черноморски страни 301 
числени методи 182 
човешко развитие 24 258 
човешко тяло 148 
чужди граждани 55 
чуждоезиково обучение 293 
шизофрения 154 
шпионаж 43 71 90 225 248 255 296 298 300 
шпионски роман 225 296 
Югославия 80 
юдаизъм 13 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Грос, Ханц Густав Адолф 1 53 
Иширков, Анастас Тодоров 253 
Колчак, Александър Василиевич 245 
Константинов, Константин 230 
Левски, Васил 249 259 
Марков, Георги Иванов 40 
Ницше, Фридрих 18 
Сталин, Йосиф Висарионович 73 252 
Филби, Ким 43 248 298 
Хитлер, Адолф 67 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански страни 80 223 247 
България 79 83 89 
България - история 249 
България - право 44 
Европа 11 
Казахстан 58 
Китай 88 123 
Румъния 293 
Силистра 256 
Съединени Американски Щати 105 
Украйна - право 60 84 106 
Черноморие. Черноморски страни 301