НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Б5/0/Д 58С 

Димитрова, Светла Борисова

   Музеят помни и разказва : Сборник с научни статии и студии / Светла Борисова Димитрова ; Състав. Вера Бонева, Ваня Донева . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 290, xvi с. цв. ил. ; 24 см

   Отд. статии в съавт. с: Вера Бонева, Димитър Янков, София Василева, Бета Хараланова, Ваня Донева, Снежана Маринова Библиогр. под линия; Светла Борисова Димитрова : [библиография]: с. 280-289

   ISBN 978-619-00-0620-6 

  

Сист. No: 46056

- 2 -

ЦБ 64730 

Душков, Живодар Иванов

   С пламъка, наречен "Студентска искра" : Сборник / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 90 с. : с ил. ; 15 Х 21 см

   Именен показалец; Хронологичен показалец

   ISBN 978-619-207-153-0 

  

Сист. No: 46108

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 3 -

ЦБІІ 3286 

Human factors in traffic safety  /  Ed. Alison Smiley . - 3rd ed. . - Tucson : Lawyers and judges publishing company, 2016 . - 540 p. : with fig., tabl. ; 28 cm

   Bibliogr. p. 519-523; Index

   ISBN 1-933264-88-8 

  

Сист. No: 46114

- 4 -

ЦБІІ 3288 

Krauss, David

   Forensic aspects of driver perception and response / David Krauss . - 4th ed. . - Tucson : Lawyers and judges publishing company, 2015 . - 326 p. : with tabl. ; 28 cm

   Bibliogr. p. 316-319; Index

   ISBN 1-936360-33-0 :10

   ISBN 978-1-936360-33-8 :13

  

Сист. No: 46115

- 5 -

ЦБІІ 3290 

Shinar, David

   Traffic safety and human behavior / David Shinar . - 2nd ed. . - Bingley : Emerald publishing, 2017 . - 1249 p. : with tabl. ; 26 cm

   Bibliogr. after each chapter; Glossary; Author index; Subject index

   ISBN 978-1-78635-222-4 

  

Сист. No: 46158

- 6 -

ЦБ 64693 

Блекбърн, Саймън

   Философия / Саймън Блекбърн . - София : Класика и Стил, 2018 . - 254 с. ; 22 см . -  (Поредица Големите въпроси)

   

   ISBN 978-954-327-118-4 

  

Сист. No: 46055

- 7 -

Ч2/159.9/Б 65 

Боринг, Франческа Мейсън

   Семейни системни констелации (и други приключения) : Едно трансформационно пътуване / Франческа Мейсън Боринг . - София : Институт за изкуство и терапия, 2018 . - 296 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 286-293

   ISBN 978-619-7308-04-4 

  

Сист. No: 46050

- 8 -

Арх/159.9/Д 62Вс 

Динева, Ваня Маркова

   Семейна терапия : Учебник / Ваня Маркова Динева . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 114 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 109-113

   ISBN 978-619-7242-38-6 

  

Сист. No: 45952

- 9 -

Арх/159.9/Д 62Вс 

Динева, Ваня Маркова

   Синдром на професионално прегаряне в помагащите професии : Монография / Ваня Маркова Динева . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 123 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 112-121

   ISBN 978-619-7242-54-6 

  

Сист. No: 45953

- 10 -

Арх/159.9/Д 62Ви 

Динева, Ваня Маркова

   Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост / Ваня Маркова Динева . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 119 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 113-119

   ISBN 978-619-7242-53-9 

  

Сист. No: 45954

- 11 -

П/101/Д 93-оЦБ 64623

Духовность. Образование. Наука: Толерантность и нравственность в структуре духовной жизни общества  : Материалы Международной научной конференции, Минск, 20 апреля 2017 /  Отг. ред. Александр Иванович Лойко . - Минск : БНТУ, 2017 . - 396 с. ; 20 см

   Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN 978-985-583-031-4 

  

Сист. No: 45927

- 12 -

ЦБ 64659 

Дънов, Петър Константинов

   Единственото богатство : Година XIX (1939-1940) / Петър Константинов Дънов . - София : Бяло братство (София), 2018 . - 712 с. ; 22 см . -  (Общ окултен клас ; Г. XIX)

   

   ISBN 978-954-744-336-5 

  

Сист. No: 45999

- 13 -

ЦБ 64468 

Жеков, Светлозар

   Езотеричното християнство / Светлозар Жеков . - София : Асеневци, 2017 - . - 21 см

   Библиогр. с. 348

   ISBN 978-619-7356-14-4 

   Т. 1. Евангелието на Йоан . - 2017 . - 347 с.

   

  

Сист. No: 45982

- 14 -

ЦБ 64468 

Жеков, Светлозар

   Езотеричното християнство / Светлозар Жеков . - София : Асеневци, 2017 - . - 21 см

   Библиогр. с. 276-277

   ISBN 978-619-7356-34-2 

   Т. 2. Евангелията на Матей и Марко . - 2017 . - 277 с.

   

  

Сист. No: 45983

- 15 -

ЦБ 64646 

Жеков, Светлозар

   Богомилството - светлината на бездната / Светлозар Жеков . - София : Асеневци, 2016 . - 284 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 978-954-8898-78-2 

  

Сист. No: 45986

- 16 -

П/37/И 21СпЦБ 64712

Иванов, Стойко Ванчев

   Психология на професионално-педагогическото общуване / Стойко Ванчев Иванов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 336 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 326 - 335

   ISBN 978-954-07-4481-0 

  

Сист. No: 46086

- 17 -

П/101/Р 98БиЦБ 64666

История на западната философия и нейната връзка с политическите и социалните условия от най-ранни времена до днес  : В три тома / Бъртранд Ръсел ; Прев. Лъчезар Живин . - София : Skyprint, 2017 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-390-142-5 

   Т. 3. Съвременна философия : От Ренесанса до логическия анализ . - 2018 . - 478 с.

   

  

Сист. No: 46026

- 18 -

П/159.9/К 20П-оЦБ 64708

Калчев, Пламен

   Оценка на психопатни черти в юношеска възраст / Пламен Калчев . - София : Изток - Запад, - 2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0093-5 

   Ч. 2. Коравосърдечност и неемоционалност . - 2017 . - 215 с. : с табл., сх., диагр.

   Библиогр. с. 196-214

  

Сист. No: 46081

- 19 -

П/159.9/К 20П-оЦБ 64708

Калчев, Пламен

   Оценка на психопатни черти в юношеска възраст / Пламен Калчев . - София : Изток - Запад, 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-619-152-828-8 

   Ч. 1. Юношески въпросник за психопатни черти (YPI) . - 2016 . - 277 с. : с табл., сх., диагр.

   Библиогр. с. 254-272

  

Сист. No: 46082

- 20 -

П/159.9/М 19НЦБ 64683

Макуилямс, Нанси

   Психоаналитична диагностика : Разбиране на структурата на личността в клиничния процес / Нанси Макуилямс . - 2. изд. . - Плевен : Леге Артис, 2018 . - 454 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 413-454

   ISBN 978-954-8311-97-7 

  

Сист. No: 46043

- 21 -

П/80/П 76МЦБ 64687

Попова, Мария Н.

   За семиотиката : Свидетелства, разкази, есета / Мария Н. Попова . - София : НБУ, 2018 . - 259 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 258-259

   ISBN 978-619-233-030-9 

  

Сист. No: 46048

- 22 -

П/159.9/П 91ИпЦБ 64621

Прокопчик-Гайко, И. Л.

   Профессиональное развитие личности: Методологический аспект : Конспект лекции / И. Л. Прокопчик-Гайко . - Минск : БНТУ, 2015 . - 70 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-550-468-0 

  

Сист. No: 45925

- 23 -

П/101/Р 98БиЦБ 64666

Ръсел, Бъртранд

   История на западната философия и нейната връзка с политическите и социалните условия от най-ранни времена до днес : В три тома / Бъртранд Ръсел ; Прев. Лъчезар Живин . - София : Skyprint, 2017 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-390-132-6 

   Т. 1. Антична философия /от предсократиците до Плотин/ . - 2017 . - 439 с.

   

  

Сист. No: 46015

- 24 -

П/616/С 23кЦБ 64657

Сборник по клинична психология  : Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-954-449-915-0 

   Т. 1. Психопатология, невронаука и психично развитие : Актуални проблеми /  Науч. ред.  Ваня Лукова Матанова, Дроздстой Стоянов . - 2017 . - 416 с. : с табл., диагр.

   Текст и на англ., рус. ез. Съдържа докл. от: Дроздстой Ст. Стоянов, Севдалина Кандиларова, Николай Сираков, Магдалена Стоева, Кичка Г. Велкова, С. Н. Ениколопов, Anna Shtrahova, Mikhail Berebin, П. Петкова, С. Димитрова, Траянка Бойкова Григорова, Емилия Алексиева, Лора Леонтиева, Благовест Инджев, Десислава Иванова, Ева Хараланова, Светлозар Хараланов, Кристина Георгиева, Ралица Райчева, К. Георгиев, А. Шопова, М. Колева, С. Шопова, Светозар Димитров, Славомир Христов Славов, К. Куков, П. Маринов, С. Раловска, Д. Пискулийска, А. Петрова, Христо Йорданов, Венцислав Лазаров Стоев, Благородна Бунева, Anna Shtrahova, Теодора Стоенчева, Христо Давидов, Велина Иванова, Лилия Бабакова, Александър Масурски, Екатерина Тодорова, Лиляна Соколова, Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Людмила Тодорова, Росица Петкова, Снежана Лунгова, Дора Левтерова, Милена Рачовска, Даниел Петров, Ваня Матанова, Марияна Павлова, Петя Варчева, Жулиета Темникова, Даниела Миланова, Станимира Камчева, Пламен Калчев, Елена Стефанова Тошева, Деница Анастасова, Магдалена Ангелова, S. K. Kudaybergenova, M. P. Kabakova, Ана Андреева-Сапунджиева, Анна Манолева, Петя Петрова, Ilmira Ramazanovna. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

  

Сист. No: 45996

- 25 -

П/616/С 23кЦБ 64657

Сборник по клинична психология  : Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, [6-9 октомври 2016, София] . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-954-449-914-3 

   Т. 2. Психодиагностика и психотерапия : Актуални проблеми /  Науч. ред.  Ваня Лукова Матанова, Павлина Петкова . - 2017 . - 395 с. : с ил.

   Текст и на англ. ез. Съдържа докл. от: Ваня Матанова, Ирина Кирякова, Деница Демирева, Светослав Савов, Румяна Крумова-Пешева, Виолета Методиева Савова, Венцислав Ангелов, Станка Михалкова, Мария Мариус Чубриева, Силвия Иванова, Анна Христова, Росица Йорданова, Стойко Иванов, Деница Демирева, Ирина Вълнева, Виолета Методиева Савова, Мартин В. Колев, Златомира Костова, Тоска Ганева, Надежда Маркова, Петя Варчева, Николай Бонев, Кирилка Тагарева, Марияна Павлова, Стефка Гигова, Иван Бардов, Мина Неделчева, Ваня Савова, Светлина Колева, Пламен Калчев, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Вяра Колчова Границка, Пламен Цоков, Огнян Койчев, Цветелина Александрова, Диана Спасова, Z. Madaliyeva, M. Kabakova, O. Igumnova Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез

  

Сист. No: 45998

- 26 -

П/17/С 83ИпЦБ 64613

Стоянов, Иван Стойков и др.

   Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл / Иван Стойков Стоянов, Манол Николов Манолов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 203 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 189-194

   ISBN 978-619-208-151-5 

  

Сист. No: 45915

- 27 -

П/37/Т 86АиЦБ 64716

Трошева-Асенова, Анна Константинова

   Играта и децата със специални образователни потребности / Анна Константинова Трошева-Асенова . - София : Феномен, 2018 . - 215 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 195-204

   ISBN 978-954-549-126-9 

  

Сист. No: 46091

- 28 -

ЦБ 64684 

Фройд, Зигмунд

   Четири] 4 основни текста : Преходността. Траур и меланхолия. Отричането. Задръжка, симптом и страх / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. ез. Елица Цигорийна, Светлана Събева . - София : Критика и хуманизъм, 2018 . - 212 с. ; 20 см . -  (Поредица Теоретични пространства ; 1)

   

   ISBN 978-954-587-218-1 

  

Сист. No: 46045

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 29 -

П/35/K 11PsЦБ 64701

Katsamunska, Polya

   Selected readings in public administration / Polya Katsamunska . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2016 . - 148 с. : с ил., портр. ; 21 с.

   Библиогр. с. 144-148

   ISBN 978-954-644-842-2 

  

Сист. No: 46067

- 30 -

Ч5/347.7/P 60E 

Piccirilli, Eduardo Maria

   Tobin tax from its origins to enhanced cooperation : An idea of European tax / Eduardo Maria Piccirilli . - Napoli : Academy School, 2015 . - 88 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 77-87

   ISBN 978-88-905644-3-7 

  

Сист. No: 45979

- 31 -

П/33/S 11MhЦБ 64700

Sabeva, Monika Svilenova

   Handbook on Evaluation of natural resources / Monika Svilenova Sabeva . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2018 . - 100 с. ; с табл. ; 21 с.

   

   ISBN 978-619-232-076-8 

  

Сист. No: 46066

- 32 -

ЦБ 64733 

Seo, Fumiko et al

   Multiple criteria decision analysis in regional planning : Concepts, methods and applications / Fumiko Seo, Masatoshi Sakawa . - Dordrecht : D. Reidel publishing company, 1988 . - 535 p. : with fig. ; 22 cm . -  (Theory and decision Library. Series B. Mathematical and statistical methods)

   Bibliogr. p. 501-525; Index

   ISBN 978-94-010-8291-4 

  

Сист. No: 46160

- 33 -

ЦБ 64739 

Wong, Cecilia

   Indicators for urban and regional planning : The interplay of policy and methods / Cecilia Wong ; Ed. Cliff Hague, Tim Richardson, Robert Upton . - Abingdon : Routledge, 2006 . - 217 p. ; 23 cm . -  (The RTPI Library series ; 11)

   Bibliogr. p. 193-213; Index

   ISBN 978-0-415-27452-4 

  

Сист. No: 46121

- 34 -

П/342/А 32пЦБ 64603

Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, [Варна] . - Варна : ИУ-Варна, 2018 . - 229 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-21-0972-3 

  

Сист. No: 45897

- 35 -

Арх/39/А 87ЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Яна Иванова Пометкова и др. . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-64-2 

   Т. 10 . - 2018 . - 514 с.

   

  

Сист. No: 46136

- 36 -

П/37/Б 23НпЦБ 64709

Балканска, Неда Златинова и др.

   Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда : От научните доказателства към практическите решения / Неда Златинова Балканска, Анна Константинова Трошева-Асенова . - София : Феномен, 2014 . - 312 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 303-312

   ISBN 978-954-549-109-2 

  

Сист. No: 46083

- 37 -

ЦБ 64674 

Бечев, Димитър

   Русия се завръща на Балканите / Димитър Бечев . - София : Изток - Запад, 2018 . - 367 с. ; 22 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-01-0325-7 

  

Сист. No: 46034

- 38 -

С/342.9/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Административен процес . - 8. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 308 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: Административнопроцесуален кодекс; Закон за нормативните актове; Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност; Закон за отговорността на държавата и общините за вреди; Закон за административните нарушения и наказания; Указ №904 за борба с дребното хулиганство; Тълкувателни решения

   ISBN 978-619-226-088-0 

  

Сист. No: 46010

- 39 -

Ч5/342.4/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България : Обнар. ДВ, бр.56/13 юли 1991 г., изм. бр. 85/26 септ. 2003 г., изм. бр. 18/25 февр. 2005 г., изм. бр. 27/31 март 2006 г., изм. бр. 78/26 септ. 2006 г., изм. бр. 12/6 февр. 2007 г., бр.100/18 дек. 2015 /  Ред. Милена Михайлова . - София : Сиби, 2017 . - 55 с. ; 20 см

   Съдържа и Преходни и заключителни разпоредби ; Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.85/2003 г.); Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.18/2005 г.) ; Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.12/2007 г.); Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на РБългария (ДВ, бр. 100/18 дек. 2015)

   ISBN 978-954-730-966-1 

  

Сист. No: 46111

- 40 -

П/347.2/В 25ИдЦБ 64682

Василев, Ивайло

   Действие на вписването по българското вещно право / Ивайло Василев . - София : Нова звезда, 2018 . - 395 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 383-395

   ISBN 978-619-198-093-2 

  

Сист. No: 46042

- 41 -

П/343/В 25Е-оЦБ 64698

Василева, Евгения Вангелова

   Организираната престъпност : Стереотипи, модели, тенденции / Евгения Вангелова Василева . - София : УНСС, 2018 . - 128 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 120-128

   ISBN 978-619-232-095-9 

  

Сист. No: 46064

- 42 -

П/330/В 25ЕмЦБ 64699

Василева, Евгения Вангелова

   Международна политическа икономия / Евгения Вангелова Василева . - София : Албатрос, 2012 . - 376 с. ; 24 с.

   Библиогр. с. 362-376

   ISBN 978-954-751-112-5 

  

Сист. No: 46065

- 43 -

П/327/В 25ЕкЦБ 64703

Василева, Евгения Вангелова

   Конфликтът - модели и случаи на анализ / Евгения Вангелова Василева . - София : Албатрос, 2012 . - 295 с. ; 24 с.

   Библиогр. с. 287-294

   ISBN 978-954-751-111-8 

  

Сист. No: 46071

- 44 -

Ч5/327/В 83Мс 

Волф, Маркус

   Супершпионин : Автобиогр. на супершпионина на комунизма / Маркус Волф ; съвместно с Ан Макелвой ; Прев. [от англ. ] Георги Илиев . - София : Труд, 1998 . - 398 с. ; 21 см . -  (Поредица Строго секретно)

   

   ISBN 954-528-094-8 

  

Сист. No: 46002

- 45 -

Ч5/347.9/Д 58Кн 

Димитров, Красимир

   Нотариални производства / Красимир Димитров . - 2. актуализ. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 21 см

   Библиогр. с. 145-151

   ISBN 978-954-28-2673-6 

   

   

  

Сист. No: 46159

- 46 -

П/347.7/Д 58ПфЦБІІ 3284

Димитров, Пенко

   Финансово право : Учебно помагало : Нормативен материал, изпитни тестове / Пенко Димитров . - В. Търново : Абагар, 2005 . - 430 с. ; 29 см

   

   ISBN 954-427-616-5 

  

Сист. No: 46078

- 47 -

П/37/Д 73Н-оЦБ 64714

Докова, Невяна

   Образователните функции на физическото възпитание . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2017 . - 127 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 116-126

   ISBN 978-954-00-0145-6 

  

Сист. No: 46088

- 48 -

Арх/338/Е 65Кт 

Ениманев, Красимир Иванов

   Териториално устройство и инфраструктура : Учебник / Красимир Иванов Ениманев . - 2 изд. . - [Русе] : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 239 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 236-239

   ISBN 978-619-7242-41-6 

  

Сист. No: 46142

- 49 -

Ч5/327/Е 68Ва 

Енчев, Велизар Пенков

   Аз бях в разузнаването / Велизар Пенков Енчев . - София : Millenium, 2009 . - 304 с. : с ил., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-043-2 

  

Сист. No: 46004

- 50 -

Ч5/35/И 52Ан 

Илиев, Андрея Илиев

   Непознатият Никола Гешев / Андрея Илиев Илиев . - София : СИЕЛА, 2012 . - 439 с. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 436-438 и под линия

   ISBN 978-954-28-1200-5 

  

Сист. No: 46171

- 51 -

Арх/343/И 52Би 

Илиева, Багряна Рашкова

   Изследване познанията на децата и младите хора за явлението "трафик на хора" / Багряна Рашкова Илиева . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 142 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр.: с. 124-131

   ISBN 978-619-207-095-3 

  

Сист. No: 45901

- 52 -

П/341/К 31П, Ч5/341.9/К 31ПЦБ 64643

Караиванова, Пламена Борисова

   Реципрочните мерки : Взаимност и реторсия в международното право / Пламена Борисова Караиванова . - [София] : КИНГ, 2018 . - 207 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 198-204; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9518-95-5 

  

Сист. No: 45977

- 53 -

П/336/К 45КнЦБ 64691

Касабова, Камелия и др.

   Новите положения при платежните услуги : Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи / Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова . - София : Труд и право, 2018 . - 295 с. ; 21 см

   Съдържанието на книгата е съобразено с действащото законодателство към 31 август 2018 г.

   ISBN 978-954-608-260-2 

  

Сист. No: 46053

- 54 -

Ч5/347.7/К 78Ни 

Колев, Николай Тодоров

   Изключване на съдружник от ООД / Николай Тодоров Колев . - София : Ciela, 2016 . - 224 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 216-223

   ISBN 978-954-28-2236-3 

  

Сист. No: 46020

- 55 -

Ч5/342/К 83п 

Конституционно право  : Сборник с нормативни актове /  Състав. Христо Паунов ; Предг. Емилия Друмева . - София : Нова звезда, 2018 . - 622 с. ; 23 см

   Съдържа: Конституция на РБългария, Закон за ДВ, Закон за нормативните актове, Закон за герб на РБългария, Закон за държавния печат и националното знаме на РБългария, Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Закон за политическите партии, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Изборен кодекс, Закон за съдебната власт, Закон за Конституционен съд, Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд, Закон за българското гражданство

   ISBN 978-619-198-094-9 

  

Сист. No: 46124

- 56 -

П/342/Б 49ГкЦБ 64675

Конституцията  : Същност, функции и върховенство / Георги Петков Близнашки . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2018 . - 277 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия. - Съдържа и Послесл. : В защита на действащата конституция на България

   ISBN 978-954-07-4387-5 

  

Сист. No: 46036

- 57 -

ЦБ 64652 

Кралевска, Нася

   България под комунизъм / Нася Кралевска . - София : Рива, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 257-270

   ISBN 978-954-320-565-3 

  

Сист. No: 45991

- 58 -

Б5/35/Л 13Ф, П/35/Л 13Ф, ЦБ 64644, Ч5/35/Л 13Ф 

Ладигин, Фьодор Иванович и др.

   Военно-стратегически базис на външната политика на САЩ / Фьодор Иванович Ладигин, Сергей Василиевич Афанасиев . - София : Земя, 2018 . - 154 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7295-12-2 

  

Сист. No: 45981

- 59 -

Ч5/327/Л 14Вр 

Лазаров, Валери Лазаров

   Разузнаване с хора (HUMINT) / Валери Лазаров Лазаров . - София : Академия на МВР -София, 2009 . - 178 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-576-8 

  

Сист. No: 46001

- 60 -

Ч5/327/Л 25Ек 

Ларина, Елена Сергеевна и др.

   Кибервойните на XXI век : Поглед от Русия : Какво премълча Едуард Сноудън / Елена Сергеевна Ларина, Владимир Семьонович Овчински ; Прев от рус. Илка Любенова Бирова, Валентин Юриев Корнилев . - с. Пчелин, общ. Костенец : Белфорт, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90363-1-0 

  

Сист. No: 46090

- 61 -

П/37/Л 73ЦБ 64614

Личност и глобализация  /  Състав. Иван Стоянов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 143 с. : с табл. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ; ISSN 1314-2763)

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-153-9 

  

Сист. No: 45916

- 62 -

П/65.012/М 19ДЦБ 64676

Максуел, Джон К.

   Златните уроци за лидерството : Уроците, на които ме научи животът / Джон К. Максуел . - София : Анхира, 2018 . - 303 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2929-53-6 

  

Сист. No: 46035

- 63 -

П/32/М 27ГпЦБ 64615

Манолов, Георги Любенов

   Политологически студии : Сборник, посветен на 15-год. от създаването на ВУСИ - Пловдив / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2018 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-02-1 

  

Сист. No: 45918

- 64 -

П/316/М 28РдЦБ 64711

Манчева, Румяна

   Диагностика на личността с девиантно поведение / Румяна Манчева . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2017 . - 229 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. с. 217-228

   ISBN 978-954-00-0101-2 

  

Сист. No: 46085

- 65 -

С/341.9/М 45 

Международно частно право  /  Състав., въвед. Боряна Мусева . - София : Сиби . - 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Информ. към 06.10.2016 г. Информ. приложения: с. 540-581. - Съдържа: Договор за функционирането на Европейския съюз (извлeчение) ; Конституция на Република България (извлечение) ; Кодекс на международното частно право ; Регламент (ЕС) No 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела ; Конвенцията за споразуменията относно избор на съд ; Регламент (ЕО) No 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения ; Регламент (ЕО) No 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извъндоговорни задължения ; Регламент (ЕО) No 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания ; Регламент (ЕО) No 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане ; Регламент (ЕО) Nо 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес ; Регламент (ЕС) Nо 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняваен на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела ; Регламент (ЕС) Nо 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност ; Граждански процесуален кодекс : извлечение

   ISBN 978-619-226-001-9 

   Ч. 1. Граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право, екзекватура . - 2016

   

  

Сист. No: 46011

- 66 -

Б5/34/М 74Гр, Ч5/34/М 74Гр 

Михайлов, Георги

   Регулаторна оценка : Качество на законодателството / Георги Михайлов . - София : Пропелер, 2018 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-508-7 

  

Сист. No: 46156

- 67 -

Б5/343/Н 18п, Ч5/343/Н 18п 

Наказателното правораздаване - традиции и перспективи  : Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 6 ноември г /  Състав. Пламен Панайотов, Ралица Илкова, Ивайло Цонков . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2018 . - 503 с. : с диагр. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Пламен Панайотов, Маргарита Чинова, Павлина Панова, Екатерина Салкова, Добринка Чанкова, Никола Манев, Светлин Антонов, Веселин Вучков, Георги Митов, Гергана Маринова, Никола Белчев, Наталия Киселова, Симона Велева, Атанас Семов, Галина Захарова, Даниела Атанасова, Лада Паунова, Антоанета Данова, Ивайло Цонков, Иван Маджаров, Ива Пушкарова, Мирослава Манолова, Гергана Андонова, Красимир Манов, Искра Владова, Румен Василев, Весела Марева, Десислава Петрова, Янко Ройчев, Нели Стоянова, Димитър Младенов, Христо Кутиев, Мария Михайлова, Александрина Дончева, Христина Богиа, Ивайло Иванов. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4405-6 

  

Сист. No: 45973

- 68 -

Б5/347.91/.95/Н 26м, Ч5/347.91/.95/Н 26м 

Наръчник по медиация  : (как да сърфираме в медиацията) / Елиза Николова и др. . - [София] : Професионална асоциация на медиаторите в България, Б. г. . - 182 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 182

   ISBN 978-619-90794-4-7 

  

Сист. No: 45969

- 69 -

Б5/34/Н 32ч, Ч5/34/Н 32ч 

Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев  : Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Теория и история на държавата и правото" и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", проведена в София на 14 ноември 2016 г. /  Състав. Даниел Вълчев и др. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 510 с. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Даниел Вълчев, Лазар Груев, Екатерина Михайлова, Момяна Гунева, Стефка Наумова, Георги Бойчев, Иван Русчев, Иван Кьосев, Александра Айтова, Васил Александров, Светослав Наумов, Маргарита Чинова, Малина Новкиришка-Стоянова, Георги Митов, Бойка Чернева, Екатерина Салкова, Янаки Стоилов, Деница Топчийска, Николета Кузманова, Ива Пушкарова, Красимир Манов, Дилян Начев, Мирослава Манолова, Симеон Гройсман, Славка Димитрова, Атанас Шопов, Боян Бележков, Десислава Петрова, Аделина Хаджийска, Мария Михайлова, Янко Ройчев, Мария Славова, Атанас Семов, Георги Пенчев, Мартин Белов, Стоян Иванов, Гинка Симеонова, Христо Банов. - Библиогр. под линия; Рез. на англ. ез.; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4260-1 

  

Сист. No: 45974

- 70 -

П/342/Н 75РуЦБ 64681

Николова, Райна Борисова

   Учебно помагало по административно право и административен процес : Департамент "Право" / Райна Борисова Николова . - София : Нов Български университет, 2018 . - 340 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия и след вс. глава

   ISBN 978-619-233-031-6 

  

Сист. No: 46041

- 71 -

ЦБ 64679, Ч5/327/П 32Ас 

Певцов, Андрей

   СССР срещу САЩ. Операциите на ЦРУ и КГБ в годините на Студената война / Андрей Певцов . - София : Паритет, 2018 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-186-8 

  

Сист. No: 46039

- 72 -

П/342/П 49КЦБ 64663

Пехливанов, Константин

   Независимите административни органи при парламентарното управление / Константин Пехливанов . - София : Сиела Норма, 2016 . - 286 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 281-286

   ISBN 978-954-28-1990-5 

  

Сист. No: 46009

- 73 -

П/347.7/П 84нЦБ 64602

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 21 октомври 2016, [Варна] . - Варна : ИУ-Варна, 2016 . - 251 с. ; 22 см

   Съдържа докл. от: Петър Цанков, Маргарита Бъчварова, Виолета Владова-Иванова, Евгени Евгениев, Бистра Василева, Милена Цветковска, Венцислав Савов, Мария Тодорова, Александър Асенов, Андрияна Андреева, Николай Стоянов, Златозар Йорданов, Melissa Michielsen, Oliver Holz, Пенко Димитров, Пламена Недялкова, Христо Дочев, Росица Тончева, Анна Михова-Георгиева, Евгения Сухарева, Галина Йолова, Дарина Димитрова, Стоян Колев, Живка Матеева, Диана Димитрова, Ивайла Димитрова, Милена Райновска, Радослав Рачев. - Текст и на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-21-0913-6 

  

Сист. No: 45896

- 74 -

Ч5/342.7/П 84с 

Правото на сигурност  : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" 23-24 юни 2017 г.: Сборник с доклади /  Ред. Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 318 с. ; 21 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 33)

   ISSN 1313-7263. - Библиогр. след отд. доклади

   ISBN * 

  

Сист. No: 45975

- 75 -

Ч5/347.2/П 86 

Предизвикай: Давността!  : Сборник /  Състав. Стоян Андреас Ставру, Делян Недев . - София : Ciela, 2017 . - 520 с. ; 22 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 493-513

   ISBN 978-954-28-2354-4 

  

Сист. No: 46168

- 76 -

Ч5/34/Р 20п 

Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия изток и Украйна  : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, катедра "Правни науки" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" /  Ред. Емилия Сидерова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 388 с. : с табл. ; 24 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 31)

   Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кръгла маса Седемдесет години от обявяването на България за република. - Съдържа материали от: Стефка Наумова, Стефан Симеонов, Емилия Сидерова, Йонко Кунчев, Светослав Наумов, Кръстьо Георгиев, Валерия-Тереза Дончева, Галина Ковачева. - Библиогр. след някои докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45970

- 77 -

П/347/Р 78ФЦБ 64660

Розов, Филко

   Адвокатската защита по граждански дела / Филко Розов . - София : Сиби, 2014 . - 131 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-871-8 

  

Сист. No: 46000

- 78 -

П/343.9/Р 82к, Ч5/343.9/Р 82кЦБ 64726

Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността  : [Сборник доклади] /  Отг. ред. Петя Борисова Шопова, Светлин Антонов . - Плевен : Медиатех, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 357 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-207-150-9 

  

Сист. No: 45971

- 79 -

П/347.7/Р 82пЦБ 64601

Ролята на правото в съвременната икономика  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017 . - Варна : ИУ-Варна, 2017 . - 351 с. : с табл. ; 22 см

   Съдържа докл. от: Петър Цанков, Христина Балабанова, Ганета Минкова, Надежда Йонкова, Ванухи Аракелян, Маргарита Бъчварова, Андрияна Андреева, Галина Йолова, Мария Христова, Петър Бончовски, Живка Матеева, Дарина Димитрова, Бистра Николова, Бранимира Колева, Надежда Попова-Йосифова, Галина Ковачева, Диана Димитрова, Владимир Христов, Виолета Владова-Иванова, Милена Цветковска, Ивайла Димитрова, Недялка Александрова, Златко Каракачанов, Венцислав Савов, Мария Тодорова, Стоян Колев, Жана Лечева, Златозар Йорданов, Лиляна Филипова-Кайкамджозова, Албена Нинова, Александър Асенов, Владимир Данев, Севим Адем. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-21-0949-5 

  

Сист. No: 45895

- 80 -

Б5/343.3/.7/Р 94Нп, Ч5/343.3/.7/Р 94Нп 

Русева, Невена

   Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост / Невена Русева . - София : Сиела Норма, 2018 . - 255 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 253-255

   ISBN 978-954-28-2626-2 

  

Сист. No: 46104

- 81 -

Ч5/347.7/С 44Ис 

Славчева, Искра Георгиева и др.

   Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България : Текстове и авторски коментар / Искра Георгиева Славчева, Александър Стефанов . - [2. доп. изд.] . - София : СИЕЛА, 2012 . - 1248 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1222-7 

  

Сист. No: 46170

- 82 -

ЦБ 64677 

Снайдър, Тимъти

   Пътят към несвободата : Русия, Европа, Америка / Тимъти Снайдър . - София : Обсидиан, 2018 . - 416 с., с к. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-459-0 

  

Сист. No: 46038

- 83 -

Ч5/347/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : (По конспекта) / Георги Стефанов . - 2. актуал. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2018 . - 710 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-168-192-1 

  

Сист. No: 46068

- 84 -

Б5/347.7/С 75Гт, Ч5/347.7/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Търговска несъстоятелност / Георги Стефанов . - 5. актуал. и доп. изд. . - В. Търново : Абагар, 2018 . - 408 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 404-408

   ISBN 978-619-168-205-8 

  

Сист. No: 46072

- 85 -

Б5/347.7/С 75Гт, Ч5/347.7/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Търговско дружествено право : Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества / Георги Стефанов . - 2. актуал. изд. . - В. Търново : Абагар, 2018 . - 632 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 625-632

   ISBN 978-619-168-203-4 

  

Сист. No: 46073

- 86 -

П/339/С 81ИпЦБ 64662

Стойнев, Иван Стефчов

   Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС / Иван Стефчов Стойнев . - София : Ciela, 2018 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2632-3 

   Т. 1. Антикартелно право . - 2018 . - 418 с.

   Библиогр. с. 399-418

  

Сист. No: 46008

- 87 -

Ч5/342.9/С 83Еп 

Стоянов, Евгени Борисов

   Предварително изпълнение на индивидуални административни актове : Проблеми в теорията и практиката / Евгени Борисов Стоянов . - София : СИЕЛА, 2016 . - 132 с. ; 20 см

   Името на авт. на предг. отбелязано на с. 11. - Библиогр. с. 128-131

   ISBN 978-954-28-2214-1 

  

Сист. No: 46163

- 88 -

Ч5/336/С 83Ии 

Стоянов, Иван Георгиев и др.

   Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК / Иван Георгиев Стоянов, Николай Кирилов Калистратов, Стоян Делчев Гешев . - София : СИЕЛА, 2014 . - 416 с. ; 21 см

   Библиогр. : с. 25, 349-350

   ISBN 978-954-28-1542-6 

  

Сист. No: 46166

- 89 -

П/17/С 83ИпЦБ 64613

Стоянов, Иван Стойков и др.

   Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл / Иван Стойков Стоянов, Манол Николов Манолов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 203 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 189-194

   ISBN 978-619-208-151-5 

  

Сист. No: 45915

- 90 -

П/347/Т 22КгЦБ 64722

Таков, Кристиан Петров

   Гражданско право : Правни научни изследвания / Кристиан Петров Таков ; Състав. Васил Мръчков . - София : Сиби, 2018 . - 776 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 770-774

   ISBN 978-619-226-091-0 

  

Сист. No: 46100

- 91 -

Б5/342.9/Т 60Ст, Ч5/342.9/Т 60Ст 

Тихолов, Стефан Тихолов

   Три юридически есета : Погасителна давност, имуществено санкциониране, данъчна нищожност / Стефан Тихолов Тихолов . - Ловеч : ИнфоВижън, 2016 . - 208 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-208

   ISBN 978-954-8105-76-7 

  

Сист. No: 46099

- 92 -

Ч5/35/Т 64Т 

Тодоров, Тодор

   Разузнаването : Глобални заплахи, нови предизвикателства, адаптация / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2016 . - 170 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

   Библиогр.: с. 150-160; Именен показалец

   ISBN 978-619-198-050-5 

  

Сист. No: 46070

- 93 -

Ч5/341/Т 72Ге 

Тонева-Дачева, Галина Николаева

   Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право / Галина Николаева Тонева-Дачева . - София : Сиела Норма, 2017 . - 260 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 255-259

   ISBN 978-954-28-2382-7 

  

Сист. No: 46161

- 94 -

Ч5/327/Т 84Тт 

Трифонов, Тодор Стоянов

   Теоретични проблеми на разузнаването : Записки от лекции / Тодор Стоянов Трифонов, Светослав Славов . - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2000 - . - 20 см . -  (Библиотека Сигурност)

   

   ISBN 954-90695-5-9 

   Ч. 2 . - 128 с.

   

  

Сист. No: 46023

- 95 -

Ч5/327/Т 84Тс 

Трифонов, Тодор Стоянов и др.

   Специалните служби : Теория и практика / Тодор Стоянов Трифонов, Георги Иванов Ралчев . - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2001 . - 525 с. ; 21 см . -  (Библиотека Сигурност ; 4)

   

   ISBN 954-90695-3-2 

  

Сист. No: 46005

- 96 -

П/37/Т 86АиЦБ 64716

Трошева-Асенова, Анна Константинова

   Играта и децата със специални образователни потребности / Анна Константинова Трошева-Асенова . - София : Феномен, 2018 . - 215 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 195-204

   ISBN 978-954-549-126-9 

  

Сист. No: 46091

- 97 -

П/316/Ф 74Гс, Ч2/316/Ф 74ГЦБ 64611

Фотев, Георги

   Социологията като строга наука / Георги Фотев . - София : НБУ, 2018 . - 312 с. ; 21 см

   Именен показалец с. 301-306 ; Предм. показалец с. 307-311.

   ISBN 978-619-233-021-7 

  

Сист. No: 45913

- 98 -

Ч5/341.17/Х 77Хв 

Христев, Христо Илков

   Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС / Христо Илков Христев . - София : СИЕЛА, 2018 . - 520 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 458-475

   ISBN 978-954-28-2607-1 

  

Сист. No: 46164

- 99 -

Ч5/342.9/Х 79Н 

Христова, Надежда

   Административноправен режим на националните паркове / Надежда Христова . - София : Дамян Яков, 2018 . - 256 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 243-255

   ISBN 978-954-527-598-2 

  

Сист. No: 45972

- 100 -

Ч5/327/Х 98Дз 

Хюз-Уилсън, Джон

   За разузнаването : История на шпионажа и тайния свят / Джон Хюз-Уилсън ; Прев. от англ. Антония Стоянова . - София : Книгоиздателска къща Труд, 2017 . - 511 с. : с табл. ; 22 см . -  (Поредица Строго секретно)

   За книгата и автора: с. 476-478; Библиогр.: с. 479-491; Именен показалец

   ISBN 978-954-398-523-4 

  

Сист. No: 46093

- 101 -

Ч5/327/Ч 71В-о 

Чернявски, Виталий Генадиевич

   Операциите на съветското разузнаване : Митове и реалност / Виталий Генадиевич Чернявски ; Прев. Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2017 . - 298 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-148-6 

  

Сист. No: 46018

- 102 -

Ч5/336/Ч 82Нф 

Чилова, Нина Стефанова

   Финансова инспекция / Нина Стефанова Чилова . - София : УНСС, 2017 . - 234 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-928-3 

  

Сист. No: 46007

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 103 -

ЦБ 64734 

Heiss, Florian

   Using R for Introductory Econometrics / Florian Heiss . - Dusseldorf : Create space independence publishing platform, 2016 . - 344 p. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-1-523-28513-6 

  

Сист. No: 46116

- 104 -

ЦБ 64731 

Kotler, Philip et al

   Marketing places : Attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations / Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein . - New York : The Free Press, 1993 . - 388 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-02-917596-8 

  

Сист. No: 46112

- 105 -

Ч5/80/L 75 

Linguistica ed economia  /  Предг. Eduardo Maria Piccirilli . - Napoli : Academy School, 2018 . - 149 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 149

   ISBN 978-88-905644-5-1 

  

Сист. No: 45980

- 106 -

ЦБ 64733 

Seo, Fumiko et al

   Multiple criteria decision analysis in regional planning : Concepts, methods and applications / Fumiko Seo, Masatoshi Sakawa . - Dordrecht : D. Reidel publishing company, 1988 . - 535 p. : with fig. ; 22 cm . -  (Theory and decision Library. Series B. Mathematical and statistical methods)

   Bibliogr. p. 501-525; Index

   ISBN 978-94-010-8291-4 

  

Сист. No: 46160

- 107 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година  : Приложни коментари; Писма и указания на МФ и НАП; Практически решения / Велин Филипов и др. . - София : Труд и право, 2018 . - 551 с. ; 23 см + CD

   
   www.dosp2018.trudipravo.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 46013

- 108 -

П/65.012/Д 87ВбЦБ 64697

Драмалиева, Валентина

   Бизнес етиката в съвременния мениджмънт / Валентина Драмалиева . - София : УНСС, 2018 . - 211 с. ; 24 с.

   Речник на ключовите понятия с. 193-211

   ISBN 978-619-232-108-6 

  

Сист. No: 46063

- 109 -

П/338/Е 60ИмЦБ 64661

Емилова, Ирена

   Мениджмънт на развлекателната индустрия / Ирена Емилова . - София : НБУ, 2018 . - 400 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 310-318

   ISBN 978-619-233-016-3 

  

Сист. No: 46006

- 110 -

Арх/338/Е 65К 

Ениманев, Красимир Иванов

   Инфраструктурни проекти : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Примакс, 2018 (Русенски университет "Ангел Кънчев") . - 188 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-43-0 

  

Сист. No: 46110

- 111 -

Арх/330/Е 65Ку 

Ениманев, Красимир Иванов

   Управление на инвестиционни проекти в строителството : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 93 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-37-9 

  

Сист. No: 46138

- 112 -

Арх/338.24/Е 65Ку 

Ениманев, Красимир Иванов

   Управление на фирмата / Красимир Иванов Ениманев . - 2. прер. и доп. изд. . - Русе : Примакс, 2006 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 74 с. : с фиг. ; 21 см

   Речник на термините; Библиогр. с. 236-237

   ISBN 954-9972-56-9 :10

   ISBN 978-954-9972-56-6 :13

  

Сист. No: 46143

- 113 -

Арх/339/Е 65К 

Ениманев, Красимир Иванов и др.

   Логистика : Учебник / Красимир Иванов Ениманев, Анна Ангелова Оцетова . - Русе : Примакс, 2018 (Русенски университет "Ангел Кънчев") . - 133 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

   Библиогр.: с. 130-133

   ISBN 978-619-7242-39-3 

  

Сист. No: 46109

- 114 -

П/336/К 45КнЦБ 64691

Касабова, Камелия и др.

   Новите положения при платежните услуги : Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи / Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова . - София : Труд и право, 2018 . - 295 с. ; 21 см

   Съдържанието на книгата е съобразено с действащото законодателство към 31 август 2018 г.

   ISBN 978-954-608-260-2 

  

Сист. No: 46053

- 115 -

П/339/К 59СмЦБ 64673

Кирова, Силвия Захариева

   Международни финанси / Силвия Захариева Кирова . - София : Университет за национално и световно стопанство, 2018 . - 228 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-105-5 

  

Сист. No: 46033

- 116 -

Арх/338.43/Л 95ЛсЦБ 56888

Любенов, Любомир Димитров

   Сборник с базови задачи по Икономика на земеделието / Любомир Димитров Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 21 см

   Библиогр. с. 30

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 46029

- 117 -

П/336/М 14Ц-оЦБ 64678

Мадански, Цветан и др.

   Основи на митническия контрол / Цветан Мадански, Ирена Ставрева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 511 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 507-510

   ISBN 978-954-07-4263-2 

  

Сист. No: 46037

- 118 -

П/65.012/М 19ДЦБ 64676

Максуел, Джон К.

   Златните уроци за лидерството : Уроците, на които ме научи животът / Джон К. Максуел . - София : Анхира, 2018 . - 303 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2929-53-6 

  

Сист. No: 46035

- 119 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 1 . - 2017 . - I-345 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46126

- 120 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2017 . - 433 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46127

- 121 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2017 . - 310 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46128

- 122 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 4 . - 2017 . - 312 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46129

- 123 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 1 . - 2018 . - I-301 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46130

- 124 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2018 . - 345 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46131

- 125 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2018 . - 270 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46133

- 126 -

П/336/Н 42ТбЦБ 64704

Недев, Тодор

   Борси и борсови сделки / Тодор Недев . - София : УНСС, 2008 . - 226 с. ; 24 с.

   Библиогр. с. 225-226

   ISBN 978-954-494-942-6 

  

Сист. No: 46074

- 127 -

ЦБ 64635 

Пейчева, Мирослава и др.

   Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит / Мирослава Пейчева, Али Вейсел, Валерия Динева . - София : АТЛ-50, 2016 . - 442 с. : с ил. ; 21 см

   За авторите: с. 440-442; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7194-07-4 

  

Сист. No: 45940

- 128 -

П/347.7/П 84нЦБ 64602

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 21 октомври 2016, [Варна] . - Варна : ИУ-Варна, 2016 . - 251 с. ; 22 см

   Съдържа докл. от: Петър Цанков, Маргарита Бъчварова, Виолета Владова-Иванова, Евгени Евгениев, Бистра Василева, Милена Цветковска, Венцислав Савов, Мария Тодорова, Александър Асенов, Андрияна Андреева, Николай Стоянов, Златозар Йорданов, Melissa Michielsen, Oliver Holz, Пенко Димитров, Пламена Недялкова, Христо Дочев, Росица Тончева, Анна Михова-Георгиева, Евгения Сухарева, Галина Йолова, Дарина Димитрова, Стоян Колев, Живка Матеева, Диана Димитрова, Ивайла Димитрова, Милена Райновска, Радослав Рачев. - Текст и на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-21-0913-6 

  

Сист. No: 45896

- 129 -

П/656/П 97ХмЦБ 64696

Първанов, Христо Първанов и др.

   Маркетинг на транспорта и енергетиката / Христо Първанов Първанов, Светла Драганова Цветкова . - София : УНСС, 2017 . - 176 с. : с табл. ; 21 с.

   

   ISBN 978-619-232-029-4 

  

Сист. No: 46062

- 130 -

П/336/П 98тЦБ 64690

Пътеводител на транспортните фирми  : Данъци и счетоводство. Труд и осигуряване / Стоян Дурин и др. . - София : РС издателство и бизнес консултации, 2018 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7028-73-7 

  

Сист. No: 46052

- 131 -

П/339/Р 31МбЦБ 64694

Раковска, Мирослава и др.

   Бизнес логистика / Мирослава Раковска, Николай Драгомиров, Камен Миланов Луканов . - София : УНСС, 2018 . - 300 с. ; 24 с.

   Библиогр. с. 299 и под линия

   ISBN 978-619-232-074-4 

  

Сист. No: 46058

- 132 -

Ч5/347.7/С 44Ис 

Славчева, Искра Георгиева и др.

   Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България : Текстове и авторски коментар / Искра Георгиева Славчева, Александър Стефанов . - [2. доп. изд.] . - София : СИЕЛА, 2012 . - 1248 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-1222-7 

  

Сист. No: 46170

- 133 -

Арх/336/С 77Б 

Стоев, Борис

   Финанси : (Методическо ръководство) / Борис Стоев . - Русе : Авангард принт, 2013 . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 95-96

   ISBN * 

  

Сист. No: 46080

- 134 -

П/338.43/Т 53РуЦБ 64695

Терзийска, Ралица Венцеславова

   Управление на земеделското стопанство / Ралица Венцеславова Терзийска . - София : УНСС, 2018 . - 196 с. : с табл., сх. ; 20 с.

   Библиогр. с. 189-194

   ISBN 978-619-232-071-3 

  

Сист. No: 46060

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 135 -

ЦБ 64688 

Български църковен и етнокалендар  . - София : Millenium, 2018 . - 397 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-456-0 

  

Сист. No: 46049

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 136 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 1 . - 2017 . - I-345 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46126

- 137 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2017 . - 433 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46127

- 138 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2017 . - 310 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46128

- 139 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 4 . - 2017 . - 312 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46129

- 140 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 1 . - 2018 . - I-301 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46130

- 141 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2018 . - 345 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46131

- 142 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2018 . - 270 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46133

- 143 -

П/519.68/П 88 АчЦБ 64622

Прихожий, Анатолий

   Частично определенные логические системы и алгоритмы / Анатолий Прихожий . - Минск : БНТУ, 2013 . - 343 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 324-334 ; Предм. указател

   ISBN 978-985-550-179-5 

  

Сист. No: 45926

- 144 -

Арх/004/Ц 17С 

Цанков, Светлозар Стефанов и др.

   Програмиране с JavaScript / Светлозар Стефанов Цанков, Валентина Николаева Войноховска . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 322 с. : с ил., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7071-91-7 

  

Сист. No: 45907

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 145 -

П/504/И 22ИеЦБ 64628

Иванова, Илиана Атанасова

   Екотоксикология и нанотехнологии / Илиана Атанасова Иванова . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2018 . - 224 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.; Терминол. показалец

   ISBN 978-954-07-4402-5 

  

Сист. No: 45933

- 146 -

Ч5/342.9/Х 79Н 

Христова, Надежда

   Административноправен режим на националните паркове / Надежда Христова . - София : Дамян Яков, 2018 . - 256 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 243-255

   ISBN 978-954-527-598-2 

  

Сист. No: 45972

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 147 -

ЦБ 64638 

Кръстанов, Алберт

   Лабораторен практикум по приложна ензимология / Алберт Кръстанов . - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хранителни технологии, 2015 . - 78 с. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-24-0279-4 

  

Сист. No: 45943

- 148 -

ЦБ 64640 

Неделчева, Цветанка Кръстева

   Аналитична химия с инструментални методи / Цветанка Кръстева Неделчева . - София : Химикотехнологичен и металургичен университет - София, 2011 . - 165 с. : с ил., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 165

   ISBN 978-954-465-047-6 

  

Сист. No: 45945

- 149 -

ЦБ 64639 

Стоянов, Нейко и др.

   Органична химия за студенти от нехимични специалности / Нейко Стоянов, Марин Маринов . - Пловдив : Акад. изд. на Аграрния университет - Пловдив, 2016 . - 317 с. : с черт., табл. ; 24 см

   Библиогр.: с. 313

   ISBN 978-954-517-234-2 

  

Сист. No: 45944

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 150 -

ЦБ 64650 

Блекбърн, Елизабет и др.

   Ефектът на теломерите : Революционен подход в разбирането за човешкото здраве и дълголетие / Елизабет Блекбърн, Елиса Епъл ; Прев. от англ. ез. Елена Любенова Кодинова . - София : Гнездото, 2018 . - 384 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-7316-26-1 

  

Сист. No: 45989

- 151 -

ЦБ 64638 

Кръстанов, Алберт

   Лабораторен практикум по приложна ензимология / Алберт Кръстанов . - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хранителни технологии, 2015 . - 78 с. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-24-0279-4 

  

Сист. No: 45943

- 152 -

ЦБ 64668 

Тодорова, Росица

   Белият трън : Балсамът за черния дроб / Росица Тодорова ; Ред. Пламен Драгостинов . - София : Распер, 2018 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-135-7 

  

Сист. No: 46017

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 153 -

П/61/C 78JЦБ 64755

Copley, Jodie et al

   Neurorehabilitation of the upper limb across the lifespan : Managing hypertonicity for optimal function / Jodie Copley, Kathy Kuipers . - Oxford : Wiley-Blackwell, 2014 . - 375 p. : with fig., tabl. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-470-67031-6 

  

Сист. No: 46181

- 154 -

П/61/H 22ЦБІІ 3293

Hand and upper extremity rehabilitation  : A Practical guide / Rebecca B. Saunders et al. . - 4th ed. . - St. Louis : Elsevier, 2016 . - 587 p. ; 28 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4557-5647-6 

  

Сист. No: 46194

- 155 -

С/61/K 34KЦБІ 3360

Kenyon, Karen et al

   The Physiotherapist's Pocketbook : Essential facts at your fingertips / Karen Kenyon, Jonathan Kenyon . - 3rd ed. . - Edinburgh : Elsevier, 2018 . - 419 p. ; 15 cm

   Index

   ISBN 978-0-7020-5506-5 

  

Сист. No: 46186

- 156 -

П/61/M 35SЦБІІ 3296

Martin, Suzanne Tink et al

   Neurologic Interventions for Physical Therapy / Suzanne Tink Martin, Mary Kessler . - 3rd ed. . - St. Louis : Elsevier, 2016 . - 502 p. ; 28 cm

   Bibliogr. p. 489-492; Index

   ISBN 978-1-4557-4020-8 

  

Сист. No: 46187

- 157 -

П/61/N 50KЦБ 64756

Neurorehabilitation therapy and therapeutics  /  Ed. Krishnan Padmakumari Sivaraman Nair, Marlis Gonzales-Fernandes, Jalesh N. Panicker . - Cambridge : Cambridge Medicine, 2019 . - 244 p. : with tabl., fig. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-107-18469-5 

  

Сист. No: 46182

- 158 -

П/61/O-18tЦБ 64754

Occupational therapy and neurological conditions  /  Ed. Jenny Preston, Judy Edmans . - Oxford : Wiley-Blackwell, 2016 . - 216 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-118-93611-5 

  

Сист. No: 46180

- 159 -

П/61/O-18tЦБ 64767

Occupational therapy for people experiencing Illness, injury or impairment  /  Ed. Michael Curtin, Mary Egan, Jo Adams . - 7th ed. . - Edinburgh : Elsevier, 2017 . - 818 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-7020-5446-4 

  

Сист. No: 46193

- 160 -

П/61/U 48nЦБІІ 3295

Umphred's neurological rehabilitation  / Darcy Ann Umphred et al. . - 6th ed. . - St. Louis : Elsevier, 2013 . - 1262 p. : with fig., tabl. ; 28 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-323-07586-2 

  

Сист. No: 46189

- 161 -

П/616/А 93АдЦБ 64631

Атанасова, Анета

   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър / Анета Атанасова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 471 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-4444-5 

  

Сист. No: 45936

- 162 -

П/61/Б 24ГаЦБ 64629

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; Под ред. Георги Балтаджиев . - 3. изд. [прераб.] . - Пловдив : Лакс Бук, 2018 . - 272 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

  

Сист. No: 45934

- 163 -

П/61/Б 32ДкЦБ 64721

Бек, Джудит

   Когнитивно-поведенческа терапия / Джудит Бек . - София : Изток - Запад, 2018 . - 508 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0264-9 

  

Сист. No: 46098

- 164 -

П/61/Б 68МЦБ 64764

Боснев, Мартин

   Лечение, грижи, обслужване и кинезитерапия след инсулти и черепно-мозъчни травми / Мартин Боснев . - София : Скорпио ви, 2018 . - 111 с. : с фиг., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-792-782-7 

  

Сист. No: 46190

- 165 -

П/61/Б 73ТпЦБ 64634

Бояджиев, Тони и др.

   Приложение на роботите в ортопедичната хирургия : Ортопедичен робот за пробиване на кости / Тони Бояджиев, Георги Бояджиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 96 с. : с ил, сн. ; 23 см

   Библиогр. с. 93-96

   ISBN 978-954-07-4478-0 

  

Сист. No: 45939

- 166 -

П/61/В 18БмЦБ 64707

Валериева, Биляна

   Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешна социализация и ресоциализация на личността : Социализиращи функции на музикотерапията при деца със специални образователни потребности / Биляна Валериева . - София : Веда Словена - ЖГ, 2015 . - 256 с. : с ил., диагр., ноти ; 24 см

   Библиогр. с. 250-256

   ISBN 978-954-8846-10-3 

  

Сист. No: 46075

- 167 -

П/616/Г 37АсЦБІІ 3282

Георгиева, Анна и др.

   Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания : Учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Анна Георгиева, Соня Тончева ; Под ред. на Соня Тончева . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2012 . - 208 с. : с табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 194-199

   ISBN 978-619-9685-80-0 

  

Сист. No: 46027

- 168 -

П/616/Г 37Дп, П1/616/Г 37ДпЦБ 64608

Георгиева, Деспина и др.

   Палиативни сестрински грижи : Учебник / Деспина Георгиева, Грета Колева . - 2. изд. . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 148 с. ; 22 см

   Терминологичен речник с. 138-139 ; Библиогр. с. 140 -142

   ISBN 978-619-207-100-4 

  

Сист. No: 45899

- 169 -

П/616/Г 76МкЦБ 64717

Граматикова, Мария Петрова

   Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става / Мария Петрова Граматикова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2017 . - 203 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 192-202

   ISBN 978-954-00-0100-5 

  

Сист. No: 46092

- 170 -

П/61/Г 82КЦБ 64758

Григорова-Петрова, Кристин Людмилова

   Мозъчен инсулт и ранна кинезитерапия : Насоки за приложение - защо, кога, как?: [Монография] / Кристин Людмилова Григорова-Петрова . - София : ИД Принт, 2017 . - 97 с. : с фиг., прил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-90977-0-0 

  

Сист. No: 46184

- 171 -

П/616/Д 45нЦБ 64626

Дете - норма и патология  : Компендиум по сестрински грижи : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър" / Катя Генова Егурузе и др. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2017 . - 186 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. : с. 179-185

   ISBN 978-619-221-035-9 

  

Сист. No: 45932

- 172 -

П/616/Д 45нЦБ 64670

Дете - норма и патология  : Компендиум по сестрински грижи : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър" / Катя Генова и др. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2017 . - 185 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 179-185

   ISBN 978-619-221-035-9 

  

Сист. No: 46030

- 173 -

П/61/Д 58Ц-оЦБ 64715

Димитров, Цветомир и др.

   Очни болести : Учебник за студенти от факултетите по обществено здраве и медицинските колежи на медицинските университети / Цветомир Димитров, Христина Видинова, Красимир Андреев . - София : Централна медицинска библиотека, 2018 . - 212 с. : с ил., сх., диагр. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. Цветомир Димитров, Христина Видинова отбелязани на гърба на кор. Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9318-94-4 

  

Сист. No: 46089

- 174 -

П/616/Д 58ВпЦБ 64672

Димитрова, Валя и др.

   Първи стъпки в акушерските грижи / Валя Димитрова, Силвия Борисова, Славена Илиева . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2016 . - 180 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 175-178

   ISBN 978-619-221-030-4 

  

Сист. No: 46031

- 175 -

Арх/159.9/Д 62Ви 

Динева, Ваня Маркова

   Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост / Ваня Маркова Динева . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 119 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 113-119

   ISBN 978-619-7242-53-9 

  

Сист. No: 45954

- 176 -

П/616/И 21ВпЦБ 64689

Иванов, Владимир Борисов и др.

   Параноя и параноялни състояния / Владимир Борисов Иванов, Георги Иванов Койчев . - 2. изд. . - София : Гея-Либрис, 2018 . - 175 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-300-175-0 

  

Сист. No: 46051

- 177 -

П/504/И 22ИеЦБ 64628

Иванова, Илиана Атанасова

   Екотоксикология и нанотехнологии / Илиана Атанасова Иванова . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2018 . - 224 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.; Терминол. показалец

   ISBN 978-954-07-4402-5 

  

Сист. No: 45933

- 178 -

П/61/К 61БЦБ 64762

Китов, Борислав и др.

   Клинична невроанатомия : [Монография] / Борислав Китов, Ценка Караманлиева, Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 333 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 294-295; Речник на някои термини с. 296-312; Азб. показалец

   ISBN 978-954-8326-87-2 

  

Сист. No: 46188

- 179 -

П/61/К 72ЕаЦБ 64680

Ковачев, Емил Георгиев

   Асистирани репродуктивни технологии : Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина / Емил Георгиев Ковачев . - София : Арсо, 2017 . - 174 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 164-173

   ISBN 978-619-197-032-2 

  

Сист. No: 46040

- 180 -

П/61/К 86Р-оЦБІІ 3285

Костов, Ростислав

   Основи на мускулно-скелетната рехабилитация : Учебно помагало за студенти и специалисти / Ростислав Костов . - 2. прераб. и доп. . - София : Авангард Прима, 2018 . - 507 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 493-507

   ISBN 978-619-160-449-4 

  

Сист. No: 46094

- 181 -

П/61/К 88ТуЦБ 64710

Краев, Тодор Краев

   Учебник по лечебен масаж : Специална част : Учебник за медицинските колежи в България / Тодор Краев Краев . - 2. прераб. и доп. . - София : Ерсид, 2010 . - 176 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 173

   ISBN 978-954-92059-3-0 

  

Сист. No: 46084

- 182 -

П/61/К 89рЦБ 64671

Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение  /  Състав. и ред. Станчо Станчев, Атанас Темелков и др. . - София : Бултест Стандарт, 2018 . - 686 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 299-298

   ISBN 978-954-92642-0-3 

  

Сист. No: 46032

- 183 -

П/61/К 96ДЦБ 64757

Кънчев, Давид Руменов

   Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система : Монография / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2016 . - 349 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-160-581-1 

  

Сист. No: 46183

- 184 -

П/61/Л 95ДЦБ 64759

Любенова, Даниела Тодорова

   Кинезитерапия при функционални нарушения на горния крайник след мозъчен инсулт : [Монография] / Даниела Тодорова Любенова . - София : Бетапринт - Петрови и Сие, 2015 . - 89 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-92115-9-7 

  

Сист. No: 46185

- 185 -

П/61/Н 64ГфЦБ 64720

Нешев, Гео

   Фармакотерапия : Учебник за специалисти по обществено здраве : лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки / Гео Нешев ; Отг. ред. Жени Милева . - София : СИМЕЛПРЕС, 2018 . - 253 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-183-061-9 

  

Сист. No: 46097

- 186 -

П/616/Н 75МсЦБ 64632

Николова, Мариана и др.

   Сестрински процес в хирургичната сестринска практика : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи" / Мариана Николова, Силвия Борисова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2017 . - 164 с. : с ил, цв. сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 160-162

   ISBN 978-619-221-039-7 

  

Сист. No: 45937

- 187 -

Арх/616/П 47Н 

Петрова, Нели Стефанова и др.

   Методи и апарати за изследване в клиничната неврология / Нели Стефанова Петрова, Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Плевен : Медиатех, 2016 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 87 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр.: с. 84-86

   ISBN 978-619-207-059-5 

  

Сист. No: 45900

- 188 -

П/61/П 76НЦБІІ 3294

Попов, Николай Емилов и др.

   Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия / Николай Емилов Попов, Даниела Иванова Попова, Таня Светославова Груева . - София : НСА ПРЕС, 2012 . - 372 с. : с фиг. ; 29 см

   Библиогр. с. 371-372

   ISBN 978-954-718-329-2 

  

Сист. No: 46192

- 189 -

П/616/П 84рЦБ 64633

Практическо ръководство за сестрински грижи  : Учебно помагало / Мариана Николова и др. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2017 . - 195 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 200-202

   ISBN 978-619-221-033-5 

  

Сист. No: 45938

- 190 -

П/616/С 23кЦБ 64657

Сборник по клинична психология  : Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-954-449-915-0 

   Т. 1. Психопатология, невронаука и психично развитие : Актуални проблеми /  Науч. ред.  Ваня Лукова Матанова, Дроздстой Стоянов . - 2017 . - 416 с. : с табл., диагр.

   Текст и на англ., рус. ез. Съдържа докл. от: Дроздстой Ст. Стоянов, Севдалина Кандиларова, Николай Сираков, Магдалена Стоева, Кичка Г. Велкова, С. Н. Ениколопов, Anna Shtrahova, Mikhail Berebin, П. Петкова, С. Димитрова, Траянка Бойкова Григорова, Емилия Алексиева, Лора Леонтиева, Благовест Инджев, Десислава Иванова, Ева Хараланова, Светлозар Хараланов, Кристина Георгиева, Ралица Райчева, К. Георгиев, А. Шопова, М. Колева, С. Шопова, Светозар Димитров, Славомир Христов Славов, К. Куков, П. Маринов, С. Раловска, Д. Пискулийска, А. Петрова, Христо Йорданов, Венцислав Лазаров Стоев, Благородна Бунева, Anna Shtrahova, Теодора Стоенчева, Христо Давидов, Велина Иванова, Лилия Бабакова, Александър Масурски, Екатерина Тодорова, Лиляна Соколова, Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Людмила Тодорова, Росица Петкова, Снежана Лунгова, Дора Левтерова, Милена Рачовска, Даниел Петров, Ваня Матанова, Марияна Павлова, Петя Варчева, Жулиета Темникова, Даниела Миланова, Станимира Камчева, Пламен Калчев, Елена Стефанова Тошева, Деница Анастасова, Магдалена Ангелова, S. K. Kudaybergenova, M. P. Kabakova, Ана Андреева-Сапунджиева, Анна Манолева, Петя Петрова, Ilmira Ramazanovna. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

  

Сист. No: 45996

- 191 -

П/616/С 23кЦБ 64657

Сборник по клинична психология  : Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, [6-9 октомври 2016, София] . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   ISBN 978-954-449-914-3 

   Т. 2. Психодиагностика и психотерапия : Актуални проблеми /  Науч. ред.  Ваня Лукова Матанова, Павлина Петкова . - 2017 . - 395 с. : с ил.

   Текст и на англ. ез. Съдържа докл. от: Ваня Матанова, Ирина Кирякова, Деница Демирева, Светослав Савов, Румяна Крумова-Пешева, Виолета Методиева Савова, Венцислав Ангелов, Станка Михалкова, Мария Мариус Чубриева, Силвия Иванова, Анна Христова, Росица Йорданова, Стойко Иванов, Деница Демирева, Ирина Вълнева, Виолета Методиева Савова, Мартин В. Колев, Златомира Костова, Тоска Ганева, Надежда Маркова, Петя Варчева, Николай Бонев, Кирилка Тагарева, Марияна Павлова, Стефка Гигова, Иван Бардов, Мина Неделчева, Ваня Савова, Светлина Колева, Пламен Калчев, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Вяра Колчова Границка, Пламен Цоков, Огнян Койчев, Цветелина Александрова, Диана Спасова, Z. Madaliyeva, M. Kabakova, O. Igumnova Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез

  

Сист. No: 45998

- 192 -

П/80/С 69ИлЦБ 64648

Станкова, Ирена

   Латински език : Учебна тетрадка за медицински специалности / Ирена Станкова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 72 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0319-6 

  

Сист. No: 45987

- 193 -

П/80/С 69ИлЦБ 64647

Станкова, Ирена и др.

   Латински език : Учебник за медицинските специалности / Ирена Станкова, Августина Джабарова-Попова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 176 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 174

   ISBN 978-619-01-0318-9 

  

Сист. No: 45985

- 194 -

ЦБ 64668 

Тодорова, Росица

   Белият трън : Балсамът за черния дроб / Росица Тодорова ; Ред. Пламен Драгостинов . - София : Распер, 2018 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-345-135-7 

  

Сист. No: 46017

- 195 -

П/61/Ф 23тЦБІІ 3283

Фармакология и токсикология  / Анна Белчева-Беронова и др. ; Под ред. на Надка Ив. Бояджиева, Красимира Якимова . - 2. изд. . - София : Арсо, 2017 . - 750 с. : с ил., табл. ; 29,5 см

   

   ISBN 978-619-197-024-7 

  

Сист. No: 46028

- 196 -

П/61/Х 48еЦБ 64630

Хигиена и екология  : Учебник за студенти, обучавани в Медицински колеж / Пенка Димитрова Гацева и др. ; Под ред. Пенка Димитрова Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-189-018-7 

  

Сист. No: 45935

- 197 -

Арх/616/Х 79И 

Христова, Иринка Атанасова

   Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания : Ръководство за медицински сестри / Иринка Атанасова Христова . - Плевен : Медиатех, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 52 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

   Библиогр.: с. 50-51

   ISBN 978-619-207-125-7 

  

Сист. No: 46137

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 198 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 1 . - 2017 . - I-345 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46126

- 199 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2017 . - 433 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46127

- 200 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2017 . - 310 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46128

- 201 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2017 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 4 . - 2017 . - 312 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46129

- 202 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 1 . - 2018 . - I-301 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46130

- 203 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2018 . - 345 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46131

- 204 -

П/621/М 45ЦБ 54780

Международна научна конференция УНИТЕХ '15, Габрово, 2015

   Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 : Сб. докл. : Т. 1 - 4 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2018 - . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '17 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2018 . - 270 с. : с ил., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 46133

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 205 -

П/681.5/H 12WnЦБ 64669

Haddad, Wassim M.

   Nonlinear dynamical systems and control : A Lyapunov-based approach / Wassim M. Haddad, VijaySekhar Chellaboina . - Princeton : Princeton University Press, 2008 . - xxvi, 948 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 901-938 ; Index

   ISBN 978-0-691-13329-4 

  

Сист. No: 46025

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 206 -

П/656/П 97ХмЦБ 64696

Първанов, Христо Първанов и др.

   Маркетинг на транспорта и енергетиката / Христо Първанов Първанов, Светла Драганова Цветкова . - София : УНСС, 2017 . - 176 с. : с табл. ; 21 с.

   

   ISBN 978-619-232-029-4 

  

Сист. No: 46062

- 207 -

Арх/621.3/Р 43Арх/621.3/Р 43Ге

Рашков, Георги

   Електротехника и електроника / Георги Рашков, Илиян Стефанов Цветков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 (ЕТ НИКИ-Ивайло Начев) . - 233 с. : с фиг. и сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 233

   ISBN 978-954-8675-79-6 

  

Сист. No: 46079

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 208 -

ЦБ 64752 

Smart sensing technology for agriculture and environmental monitoring  /  Ed. Subhas Chandra Mukhopadhyay . - Berlin : Springer, 2012 . - 386 p. : with fig. ; 24 cm . -  (Lecture notes in electrical engineering ; 146)

   ISSN 1876-1100. - Bibliogr. after each chapter; Author index

   ISBN 978-3-642-27637-8 

  

Сист. No: 46167

- 209 -

Арх/621.3/Р 43Арх/621.3/Р 43Ге

Рашков, Георги

   Електротехника и електроника / Георги Рашков, Илиян Стефанов Цветков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 (ЕТ НИКИ-Ивайло Начев) . - 233 с. : с фиг. и сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 233

   ISBN 978-954-8675-79-6 

  

Сист. No: 46079

- 210 -

П/621.38/Е 49ЦБ 64620

Электроника  : Цифровая электроника / И. Е. Зуйков и др. . - Минск : БНТУ, 2016 . - 172 с. : с табл., ил., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-550-597-7 

  

Сист. No: 45924

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 211 -

ЦБІІ 3287 

Aycock, Elvin

   Accident reconstruction fundamentals : A Guide to understanding vehicle collisions / Elvin Aycock . - 2 nd ed. . - Alpharetta : Speakeasy marketing, 2015 . - 135 p. : with fig., tabl. ; 28 cm

   Terminology p. 134-135

   ISBN 978-1-941645-24-6 

  

Сист. No: 46120

- 212 -

ЦБ 64751 

Evans, Leonard

   Traffic safety / Leonard Evans . - Bloomfield Hills : Science serving society, 2014 . - 444 p. : with fig., tabl. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-9754871-4-3 

  

Сист. No: 46165

- 213 -

ЦБІІ 3289 

Halderman, James D.

   Automotive technology : Principles, diagnosis, and service / James D. Halderman . - 5th ed. . - Boston : Pearson Education, 2016 . - 1652 p. : with ill. ; 30 cm

   Index

   ISBN 0-13-399461-9 :10

   ISBN 978-0-13-399461-2 :13

  

Сист. No: 46157

- 214 -

ЦБІІ 3286 

Human factors in traffic safety  /  Ed. Alison Smiley . - 3rd ed. . - Tucson : Lawyers and judges publishing company, 2016 . - 540 p. : with fig., tabl. ; 28 cm

   Bibliogr. p. 519-523; Index

   ISBN 1-933264-88-8 

  

Сист. No: 46114

- 215 -

ЦБІІ 3288 

Krauss, David

   Forensic aspects of driver perception and response / David Krauss . - 4th ed. . - Tucson : Lawyers and judges publishing company, 2015 . - 326 p. : with tabl. ; 28 cm

   Bibliogr. p. 316-319; Index

   ISBN 1-936360-33-0 :10

   ISBN 978-1-936360-33-8 :13

  

Сист. No: 46115

- 216 -

ЦБІІ 3292 

Rivers, R. W.

   Evidence in traffic crash investigitaion and reconstruction : Identification, interpretation and analysis of evidence, and the traffic crash investigation and reconstruction process / R. W. Rivers . - Springfield : Charles C. Thomas, 2006 . - 295 p. : with fig. ; 26 cm

   Index

   ISBN 0-398-07645-6 

  

Сист. No: 46123

- 217 -

ЦБІІ 3290 

Shinar, David

   Traffic safety and human behavior / David Shinar . - 2nd ed. . - Bingley : Emerald publishing, 2017 . - 1249 p. : with tabl. ; 26 cm

   Bibliogr. after each chapter; Glossary; Author index; Subject index

   ISBN 978-1-78635-222-4 

  

Сист. No: 46158

- 218 -

П/629.1/Е 64еЦБ 64617

Енергийна ефективност на транспорта в градски условия 2009 (ЕГУ 2009)  : Научен семинар / Велизара Иванова Пенчева и др. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 78 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45921

- 219 -

Арх/338/Е 65Кт 

Ениманев, Красимир Иванов

   Териториално устройство и инфраструктура : Учебник / Красимир Иванов Ениманев . - 2 изд. . - [Русе] : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 239 с. : с фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 236-239

   ISBN 978-619-7242-41-6 

  

Сист. No: 46142

- 220 -

ЦБ 64753 

Курганов, Валерий Максимович и др.

   Международные перевозки : Учебник / Валерий Максимович Курганов, Леонид Борисович Миротин . - 2. стереот. изд. . - Москва : Академия, 2013 . - 304 с. ; 21 см . -  (Высшее профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-7695-9759-6 

  

Сист. No: 46175

- 221 -

П/656/П 97ХмЦБ 64696

Първанов, Христо Първанов и др.

   Маркетинг на транспорта и енергетиката / Христо Първанов Първанов, Светла Драганова Цветкова . - София : УНСС, 2017 . - 176 с. : с табл. ; 21 с.

   

   ISBN 978-619-232-029-4 

  

Сист. No: 46062

- 222 -

П/338/С 54 пЦБ 64624

Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния  : Материалы XXIII Международной (XXVI Екатеринбургской, I Минской) научно-практической конференции . - Минск : БНТУ, 2017 . - 482 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-081-9 

  

Сист. No: 45928

- 223 -

ЦБІІ 3280 

Тюнин, Александр Анатольевич

   Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей : Практическое пособие / Александр Анатольевич Тюнин . - Москва : Солон-Пресс, 2007 . - 352 с. : с ил. ; 29 см . -  (Ремонт ; 103)

   Приложение к журналу "Ремонт & Сервис"

   ISBN 978-5-902197-13-3 

  

Сист. No: 45947

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 224 -

П/634/C 19PlЦБ 64744

Candelon, Philippe

   Les Machines agricoles / Philippe Candelon . - 2e ed. revue et mise a jour . - Paris : J.-B. Bailliere, 1973 . - 20 см . -  (Collection d'enseignement agricole)

   

   ISBN * 

   V. 1 . - 1973

   

  

Сист. No: 46134

- 225 -

П/634/C 19PlЦБ 64744

Candelon, Philippe

   Les Machines agricoles / Philippe Candelon . - 2e ed. revue et mise a jour . - Paris : J.-B. Bailliere, 1973 . - 20 см . -  (Collection d'enseignement agricole)

   

   ISBN * 

   V. 2 . - 1973

   

  

Сист. No: 46135

- 226 -

П/634/М 51пЦБ 64747

Механизиране на процесите в лозовите вкоренилища  / Ангел Георгиев и др. . - София : Земиздат, 1971 . - 31 с. : със сх., сн., табл. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46147

- 227 -

С/631.3/Т 53 

Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области  /  Отг. ред. Чавдар Петков . - София [т.е. Русе] : РУ Ангел Кънчев, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   Други ред.: Тодор Капитанов, Димитър Андреев, Христо Белоев, Снежан Божков, Ганчо Гужгулов, Георги Костадинов, Здравко Курдов, Атанас Митков, Михо Михов, Иван Палов, Руси Г. Русев, Тодор Савов Възприетата форма на името на ред. Михо Михов е Михо Семков с пълно име Михо Семков Михов Пълното име на ред. Тодор Савов е Тодор Савов Тодоров Изд. на СА - София. Научноизслед. институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров

   ISBN 978-954-712-643-5 

   Ч. 1. Словник с тълкувателни статии . - 2015 . - 993 с.

   

  

Сист. No: 45892

- 228 -

С/631.3/Т 53 

Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области  /  Отг. ред. Чавдар Петков . - София [т.е. Русе] : РУ Ангел Кънчев, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   Други ред.: Димитър Капитанов, Димитър Андреев, Христо Белоев, Снежан Божков, Ганчо Гужгулов, Георги Костадинов, Здравко Курдов, Атанас Митков, Михо Михов, Иван Палов, Руси Г. Русев, Тодор Савов Възприетата форма на името на ред. Михо Михов е Михо Семков Пълното име на ред. Тодор Савов е Тодор Савов Тодоров Изд. на СА - София. Научноизслед. институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров

   ISBN 978-954-712-643-5 

   Ч. 2. Азбучни указатели на чуждоезиковите термини . - 2015 . - 871 с.

   

  

Сист. No: 45893

- 229 -

П/634/Т 53кЦБ 45917

Технологични комплекси от машини в промишленото лозарство  / Йордан Господинов Панайотов и др. . - София : Земиздат, 1986 . - 215 с. : със сх., сн., табл. ; 20 см . -  (Авангардни технологии)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46139

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 230 -

П/631.3/S 89ЦБ 64723

Strojevi za sistematizaciju zemljista, obradu i gnojidbu tla  / Petar Lukac и др. . - Mostar : Sveuciliste, 2017 . - [9], 312 str. : ilustr. ; 25 cm

   Bibliografija: str. 309-312

   ISBN 978-9958-16-076-9 

  

Сист. No: 46101

- 231 -

П/631.3/S 91LtЦБ 64727

Sumanovac, Luka

   Transport u poljoprivredi / Luka Sumanovac, Slavko Sebastijanovic, Darko Kis . - Osijek : Poljoprvredni fakultet, 2011 . - IX, 329 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

   Bibliografija: str. 319-323

   ISBN 978-953-6331-93-2 

  

Сист. No: 46103

- 232 -

П/631.3/Z 68RpЦБ 64724

Zimmer, Robert

   Poljoprivredna tehnika u ratarstvu / Robert Zimmer, Silvio Kosutic, Domagoj Zimmer . - Osijek : Poljoprvredni fakultet, 2009 . - 327 str. : ilustr., graf.prikazi ; 25 cm

   Bibliografija: str. 309-312

   ISBN 978-953-6331-65-9 

  

Сист. No: 46102

- 233 -

П/633/635/Н 75МнЦБ 64598

Николова, Марина

   Нетрадиционни селскостопански производства / Марина Николова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2013 . - 400 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр.: с. 362-365

   ISBN 978-954-23-0843-0 

  

Сист. No: 45889

- 234 -

ЦБ 64685 

Стоянов, Милан

   Пчеларство : Въпроси и отговори за пчелите, пчеларството и пчелните продукти / Милан Стоянов . - София : Фабрика за книги, 2018 . - 183 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 181-183

   ISBN 978-619-230-039-5 

  

Сист. No: 46046

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 235 -

ЦБ 64740 

Blattberg, Robert C. et al

   Database marketing : Analyzing and managing customers / Robert C. Blattberg, Kim Byung-Do, Scott A. Neslin ; Series Ed. Jehoshua Eliashberg . - New York : Springer Science+Business Media, 2008 . - 871 p. : with fig. ; 23 cm . -  (International series in quantitative marketing)

   Bibliogr. p. 801-845; Author Index; Subject index

   ISBN 978-1-4419-0332-7 

  

Сист. No: 46122

- 236 -

ЦБ 64743 

Christopher, Martin

   Logistics and supply chain management / Martin Christopher . - 5th ed. . - Harlow : Pearson Education, 2016 . - 310 p. : with fig. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-2920-8379-7 

  

Сист. No: 46125

- 237 -

ЦБ 64736 

Myerson, Paul A.

   Lean supply chain and logistics management / Paul A. Myerson . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 270 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 249-254; Index

   ISBN 978-0-07-176626-5 

  

Сист. No: 46118

- 238 -

ЦБ 64737 

Myerson, Paul A.

   Lean retail and wholesale / Paul A. Myerson . - New York : McGraw-Hill higher education, 2014 . - 320 p. :with ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 305-312; Index

   ISBN 978-0-07-182985-4 

  

Сист. No: 46119

- 239 -

ЦБ 64738 

Richards, Gwynne

   Warehouse management : A Complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse / Gwynne Richards . - 3rd ed. . - London : Kogan Page, 2018 . - 513 p. : with fig, tabl. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 485-495; Glossary p. 496-499; Index

   ISBN 978-0-7494-7977-0 

  

Сист. No: 46162

- 240 -

ЦБІІ 3291 

Transportation  : A Global supply chain perspective / Robert A. Novack et al. . - 9th ed. . - Boston : Cengage, 2016 . - 491 p. ; 26 cm

   Bibilogr. after each chapter; Glossary p. 461-472; Name index; Subject index

   ISBN 978-1-337-40664-2 

  

Сист. No: 46169

- 241 -

С/35/Д 22 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година  : Приложни коментари; Писма и указания на МФ и НАП; Практически решения / Велин Филипов и др. . - София : Труд и право, 2018 . - 551 с. ; 23 см + CD

   
   www.dosp2018.trudipravo.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 46013

- 242 -

Арх/658.5/Е 65К-о 

Ениманев, Красимир Иванов

   Организация и управление на индустриалното производство : Производствен мениджмънт и инженеринг (програмни лекции) / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 422 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 417-422

   ISBN 978-619-7242-49-2 

  

Сист. No: 46140

- 243 -

Арх/339/Е 65К 

Ениманев, Красимир Иванов и др.

   Логистика : Учебник / Красимир Иванов Ениманев, Анна Ангелова Оцетова . - Русе : Примакс, 2018 (Русенски университет "Ангел Кънчев") . - 133 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

   Библиогр.: с. 130-133

   ISBN 978-619-7242-39-3 

  

Сист. No: 46109

- 244 -

Арх/664/М 77Мк 

Младенов, Миролюб Иванов

   Комплексна оценка на качеството на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики : Монография / Миролюб Иванов Младенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 331 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Електротехника, електроника и автоматика. - Библиогр.: с. 310-329

   ISBN 978-954-712-635-0 

  

Сист. No: 45910

- 245 -

ЦБ 64635 

Пейчева, Мирослава и др.

   Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит / Мирослава Пейчева, Али Вейсел, Валерия Динева . - София : АТЛ-50, 2016 . - 442 с. : с ил. ; 21 см

   За авторите: с. 440-442; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7194-07-4 

  

Сист. No: 45940

- 246 -

П/657/Р 35ЕЦБІ 3359

Рангелов, Евгени

   Непоколебима практика : Наръчник за счетоводителите от строителните фирми / Евгени Рангелов . - [Русе] : PC издателство и бизнес консултации, 2017 . - 267 с. ; 16,5 см

   

   ISBN 978-619-7028-66-9 

  

Сист. No: 46003

- 247 -

П/65.012/Р 46 ВпЦБ 64618

Резников, Владимир и др.

   Психология управления : Уч.-метод. пособие / Владимир Резников, Геннадий Михайлович Бровка, Вадим Резников . - Минск : БНТУ, 2018 . - 244 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 242-243

   ISBN 978-985-533-090-1 

  

Сист. No: 45922

- 248 -

Арх/378/Р 95 

Русенският университет - добри практики и инициативи на сътрудничество с работодателите за осигуряване на качествена работна сила  : Бюлетин /  Под общ ред. Велизара Иванова Пенчева, Пламен Иванов Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 89 с. : с цв. ил., 4 л. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-734-0 

  

Сист. No: 45912

- 249 -

П/657/С 95ЦБ 64692

Счетоводство и осигуряване за земеделски производители  : Закони и тълкуване / Наталия Василева и др. . - София : РС издателство и бизнес консултации, 2018 . - 393 с. ; 16,5 см

   

   ISBN 978-619-7028-68-3 

  

Сист. No: 46054

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 250 -

Арх/621.86/К 86Ч, П/621.86/К 86Ч, П1/621.86/К 86ЦБ 64642

Костадинов, Чавдар Георгиев

   Моделиране на роботизирани производствени системи / Чавдар Георгиев Костадинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 234 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 223-232

   ISBN 978-619-188-193-2 

  

Сист. No: 45976

Кибернетика. Фина механика

- 251 -

П/004/A 18ЦБ 64654

Academy, D. K.

   Практическо програмиране за Android / D. K. Academy ; Прев. [от рус.] Анета Петева, Влади Владев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2018 . - 320 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-55-7 

  

Сист. No: 45993

- 252 -

ЦБ 64636 

Георгиева, Иванка и др.

   Интегрирани системи за автоматизация с програмируеми логически контролери / Иванка Георгиева, Владимир Гебов . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2008 . - 97 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   В библиогр. каре загл. Интегрирани системи за автоматизация с PLC. - Библиогр. с. 95-96

   ISBN 978-954-680-586-7 

  

Сист. No: 45941

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 253 -

С/803.0/K 53 

Der Kleine Duden  : Deutsches woerterbuch . - 4. Auflage . - Mannheim : Dudenverlag, 1996 . - 448 p. ; 16 cm

   

   ISBN 3-411-04664-3 

  

Сист. No: 45894

- 254 -

Ч5/80/L 75 

Linguistica ed economia  /  Предг. Eduardo Maria Piccirilli . - Napoli : Academy School, 2018 . - 149 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 149

   ISBN 978-88-905644-5-1 

  

Сист. No: 45980

- 255 -

Арх/39/А 87ЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Яна Иванова Пометкова и др. . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-64-2 

   Т. 10 . - 2018 . - 514 с.

   

  

Сист. No: 46136

- 256 -

Ч2/886.7/Г 43Ю 

Гецова, Юлия Асенова

   Есенни ритми : Детски стихове / Юлия Асенова Гецова . - Русе : Дема прес, 2018 . - 63 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92964-5-7 

  

Сист. No: 46145

- 257 -

ЦБ 64664 

Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева

   Кирилският код : Славистиката и преоткриването на българите (до 1848 г.) / Теодоричка Илиева Готовска-Хенце . - София : Парадигма, 2018 . - 366 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 355-364

   ISBN 978-954-326-346-2 

  

Сист. No: 46012

- 258 -

П/808.2/Г 72ЕпЦБ 64649

Гочева, Емилия и др.

   Практическа руска граматика с упражнения и отговори : Ново преработено и допълнено издание с повече упражнения и обновена визия / Емилия Гочева, Лиана Гочева . - Прераб. и доп. изд. . - София : Колибри, 2018 . - 344 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-02-0295-0 

  

Сист. No: 45988

- 259 -

ЦБ 64665 

Гранитски, Иван

   Зазоряване / Иван Гранитски ; Худож. Иван Димов . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 128 с. : с рис. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-1275-2 

  

Сист. No: 46014

- 260 -

Арх/80/И 36ЦБ 56684

   

Известия  . - Силистра : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2006 - (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   Предните кн. са с ISBN. От кн. № 5 са с ISSN 1313-7395

   ISBN * 

   Кн. 10. В чест на проф. д-р Иван Недев по случай 80 години от рождението му /  Състав.  Тодорка Георгиева, Петранка Петкова Трендафилова, Румяна Лебедова . - 2017 . - 245 с.

   

  

Сист. No: 46132

- 261 -

П/8/К 93 мЦБ 64702

    Международна научна конференция Културни мостове. Минало и съвремие, 2-4 юни 2016  : Международна научна конференция, 2-4 юни 2016 . - София : СУ, 2017 . - 717 с. ; 24 с.

   Изданието е от Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" Т. 99(18) и е с ISSN 1311-784Х . - Библиогр. с. след отделните докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46069

- 262 -

ЦБ 64645 

Лалева, Мария

   Живот в скалите / Мария Лалева . - София : Книгомания, 2018 . - 341 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-195-6 

  

Сист. No: 45984

- 263 -

П/80/П 76МЦБ 64687

Попова, Мария Н.

   За семиотиката : Свидетелства, разкази, есета / Мария Н. Попова . - София : НБУ, 2018 . - 259 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 258-259

   ISBN 978-619-233-030-9 

  

Сист. No: 46048

- 264 -

П/808.2/Р 95ЦБ 64616

Русистика 2018  : Материалы международного научного симпозиума "Экология языка и современная коммуникация", 26-29 апреля 2018 г. . - Шумен : Химера, 2018 . - 448 с. ; 25 см

   Библиогр. с. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7218-43-5 

  

Сист. No: 45919

- 265 -

П/80/С 69ИлЦБ 64648

Станкова, Ирена

   Латински език : Учебна тетрадка за медицински специалности / Ирена Станкова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 72 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0319-6 

  

Сист. No: 45987

- 266 -

П/80/С 69ИлЦБ 64647

Станкова, Ирена и др.

   Латински език : Учебник за медицинските специалности / Ирена Станкова, Августина Джабарова-Попова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 176 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 174

   ISBN 978-619-01-0318-9 

  

Сист. No: 45985

- 267 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1248-6 

   Т. 12. Спасение или гибел /  Състав.  Цочо В. Билярски . - 2018 . - 311 с.

   

  

Сист. No: 45948

- 268 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1249-3 

   Т. 13. Вярата е щит /  Състав.  Цочо В. Билярски . - 2018 . - 250 с.

   

  

Сист. No: 45949

- 269 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1284-4 

   Т. 14. Един хубав сън . - 2018 . - 285 с.

   

  

Сист. No: 45950

- 270 -

ЦБ 62674 

Талев, Димитър

   Съчинения в петнайсет тома / Димитър Талев ; Под общата ред. на Иван Гранитски, Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1286-8 

   Т. 15. Свободно сърце : Спомени за Димитър Талев. Критика . - 2018 . - 333 с.

   

  

Сист. No: 45951

- 271 -

С/631.3/Т 53 

Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области  /  Отг. ред. Чавдар Петков . - София [т.е. Русе] : РУ Ангел Кънчев, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   Други ред.: Тодор Капитанов, Димитър Андреев, Христо Белоев, Снежан Божков, Ганчо Гужгулов, Георги Костадинов, Здравко Курдов, Атанас Митков, Михо Михов, Иван Палов, Руси Г. Русев, Тодор Савов Възприетата форма на името на ред. Михо Михов е Михо Семков с пълно име Михо Семков Михов Пълното име на ред. Тодор Савов е Тодор Савов Тодоров Изд. на СА - София. Научноизслед. институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров

   ISBN 978-954-712-643-5 

   Ч. 1. Словник с тълкувателни статии . - 2015 . - 993 с.

   

  

Сист. No: 45892

- 272 -

С/631.3/Т 53 

Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области  /  Отг. ред. Чавдар Петков . - София [т.е. Русе] : РУ Ангел Кънчев, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 23 см

   Други ред.: Димитър Капитанов, Димитър Андреев, Христо Белоев, Снежан Божков, Ганчо Гужгулов, Георги Костадинов, Здравко Курдов, Атанас Митков, Михо Михов, Иван Палов, Руси Г. Русев, Тодор Савов Възприетата форма на името на ред. Михо Михов е Михо Семков Пълното име на ред. Тодор Савов е Тодор Савов Тодоров Изд. на СА - София. Научноизслед. институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров

   ISBN 978-954-712-643-5 

   Ч. 2. Азбучни указатели на чуждоезиковите термини . - 2015 . - 871 с.

   

  

Сист. No: 45893

- 273 -

Арх/808.67/Ц 80Дк 

Цонева, Димитрина Игнатова

   Култура на речта и поведението : Правописни особености при някои категории думи и форми, граматични форми с по-особена употреба в съвременния български език, препинателни знаци и правила за тяхната употреба / Димитрина Игнатова Цонева . - Русе [т.е. Плевен] : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 140 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 137

   ISBN 978-619-7071-86-3 

  

Сист. No: 45902

- 274 -

ЦБ 64729 

Черпоков, Гълъб Петков

   По света и у дома : Спомени от един живот в туризма / Гълъб Петков Черпоков . - 2. доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2014 . - 392 с. : с ил., портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-469-3 

  

Сист. No: 46107

- 275 -

Б5/8/Ч 94 

Чудомир и нашето съвремие  : 125 години от рождението на Чудомир: Научна конференция /  Ред. Яни Михайлов Милчаков, Добрина Матова, Евдокия Борисова . - Казанлък : Рамита, 2015 . - 191 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-705-427-9 

  

Сист. No: 46059

- 276 -

Б5/8/Ч 94 

Чудомир, другите, годините...  /  Ред. Никола Георгиев Георгиев и др. . - В. Търново : Абагар, 2018

   Други ред.: Пламен Шуликов, Милена Георгиева, Добрина Матова, Евдокия Борисова Изд. на Общ. Казанлък. Лит.-худ. музей, Фонд. "Чудомир" Съдържа статии от: Никола Георгиев, Яни Милчаков, Никола Бенин, Мая Горчева, Калина Минчева, Пламен Шуликов, Людмила Хр. Малинова, Весела Георгиева, Лилия Димитрова, Хюсеин Мевсим, Николай Аретов, Борис Минков, Диана Данова, Лилия Димитрова, Дечка Чавдарова Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-619-168-195-2 

  

Сист. No: 46061

- 277 -

П/82.0/Щ 38ДтЦБ 64705

Щерева, Данка

   Теория и методика на говорната техника / Данка Щерева . - 2. доп. изд. . - София : Веда Словена - ЖГ, 2018 . - 108 с. : с табл., ил., сх. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 99-108

   ISBN 978-954-8846-31-8 

  

Сист. No: 46077

История. География. Биографии. Археология

- 278 -

ЦБ 64748 

Markov, Georgi

   The Great War and the Bulgarian sword over the Balkan knot 1914-1919 / Georgi Georgiev Markov ; Transl. by Daniel Tanev, Tanya Netcheva . - Rev. and extended ed. . - [Sofia] : National Defence College "G. S. Rakovski", 2017 . - 360 p. : with ill., maps ; 26 cm

   Bibliogr.: с. 345-359

   ISBN 978-954-9348-99-6 

  

Сист. No: 46148

- 279 -

Арх/39/А 87ЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Яна Иванова Пометкова и др. . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-64-2 

   Т. 10 . - 2018 . - 514 с.

   

  

Сист. No: 46136

- 280 -

ЦБ 64600 

Архив на българските архиви  /  Състав. Калинка Анчова, Марияна Пискова, Милена Тодоракова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2003 . - 677 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 633-636, 671-676 Одобрен с протокол N 59/14.10.2003 г. на МОН

   ISBN 954-680-288-3 

  

Сист. No: 45891

- 281 -

Б5/9/Б 90Х 

Осемдесет] 80/80 Христо Буюклиев и Аугуста Траяна

   Осемдесет] 80/80 Христо Буюклиев и Аугуста Траяна : Сборник с 80 научнопопулярни статии, посветен на 80-годишнината на Христо Буюклиев / Христо Иванов Буюклиев ; Състав. [с предг. от] Светла Борисова Димитрова ; Ред. Вера Бонева . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   Христо Буюклиев на 60 години / Димитър Янков: с. 7-9 Христо Буюклиев на 70 години / Мариана Минкова, Димитър Янков: с. 10-13 Христо Буюклиев в Историческият музей на Стара Загора / Светла Димитрова: с. 14-20 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-00-0513-1 

  

Сист. No: 46057

- 282 -

ЦБ 64604 

Българите в Османската империя, XIX в.  : Понятия, структури, личности /  Състав., науч. ред. Ваня Рачева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 502 с. : с ил. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4352-3 

  

Сист. No: 45898

- 283 -

ЦБ 64728 

Витков, Владимир Михайлов

   Десетата Руско-турска война 1877-1878 / Владимир Михайлов Витков . - Русе : Примакс, 2018 . - 56 с. : с ил., портр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-44-7 

  

Сист. No: 46106

- 284 -

П/91/Г 34 нЦБІІ 3279

Географски науки и образование  : Четвърта международна конференция, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. : Сборник доклади . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 386 с. ; 28, 5 см

   Библиогр. с. след отд. доклади

   ISBN 978-619-201-105-5 

  

Сист. No: 45920

- 285 -

ЦБ 64750 

Георгиева, Нели

   Съзвездие Блъскови / Нели Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 200 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-188-191-8 

  

Сист. No: 46150

- 286 -

Б5/0/Д 58С 

Димитрова, Светла Борисова

   Музеят помни и разказва : Сборник с научни статии и студии / Светла Борисова Димитрова ; Състав. Вера Бонева, Ваня Донева . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 290, xvi с. цв. ил. ; 24 см

   Отд. статии в съавт. с: Вера Бонева, Димитър Янков, София Василева, Бета Хараланова, Ваня Донева, Снежана Маринова Библиогр. под линия; Светла Борисова Димитрова : [библиография]: с. 280-289

   ISBN 978-619-00-0620-6 

  

Сист. No: 46056

- 287 -

П/94/И 60ЦБ 64599

Империи, граници, политики (XIX - началото на XX век)  : Сборник с материали от международна научна конференция Софийски университет "Св. Климент Охридски", 27 и 28 февруари 2015 г. /  [Предг.], състав. и науч. ред. Пламен Митев, Ваня Рачева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 343 с. : с ил. ; 24 см

   Текст и на рус., сръб. ез.; За авторите: с. 339-340; Съдържа докл. от: Пламен Митев, Пенчо Д. Пенчев, Ирина Феликсовна Макарова, Милош Jагодић, Иван Първев, Момир Самарџић, Димитр Григоров, Благовест Нягулов, Ваня Рачева, Веселин Янчев, Ольга Анатольевна Дубовик, Андрей Леонидович Шемякин, Ненад Муколљевић, Людмила Васильевна Кузьмичева Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4209-0 

  

Сист. No: 45890

- 288 -

ЦБ 64652 

Кралевска, Нася

   България под комунизъм / Нася Кралевска . - София : Рива, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 257-270

   ISBN 978-954-320-565-3 

  

Сист. No: 45991

- 289 -

П/8/К 93 мЦБ 64702

    Международна научна конференция Културни мостове. Минало и съвремие, 2-4 юни 2016  : Международна научна конференция, 2-4 юни 2016 . - София : СУ, 2017 . - 717 с. ; 24 с.

   Изданието е от Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" Т. 99(18) и е с ISSN 1311-784Х . - Библиогр. с. след отделните докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46069

- 290 -

ЦБ 64746 

Марков, Георги Георгиев

   Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 / Георги Георгиев Марков . - [2]. прераб. и доп. изд. . - [София] : ВА "Г. С. Раковски", 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 360 с. : с ил., к., портр. ; 26 см

   Библиогр.: с. 345-359

   ISBN 978-954-9348-97-2 

  

Сист. No: 46146

- 291 -

Б5/34/Н 32ч, Ч5/34/Н 32ч 

Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев  : Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Теория и история на държавата и правото" и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", проведена в София на 14 ноември 2016 г. /  Състав. Даниел Вълчев и др. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 510 с. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Даниел Вълчев, Лазар Груев, Екатерина Михайлова, Момяна Гунева, Стефка Наумова, Георги Бойчев, Иван Русчев, Иван Кьосев, Александра Айтова, Васил Александров, Светослав Наумов, Маргарита Чинова, Малина Новкиришка-Стоянова, Георги Митов, Бойка Чернева, Екатерина Салкова, Янаки Стоилов, Деница Топчийска, Николета Кузманова, Ива Пушкарова, Красимир Манов, Дилян Начев, Мирослава Манолова, Симеон Гройсман, Славка Димитрова, Атанас Шопов, Боян Бележков, Десислава Петрова, Аделина Хаджийска, Мария Михайлова, Янко Ройчев, Мария Славова, Атанас Семов, Георги Пенчев, Мартин Белов, Стоян Иванов, Гинка Симеонова, Христо Банов. - Библиогр. под линия; Рез. на англ. ез.; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4260-1 

  

Сист. No: 45974

- 292 -

ЦБ 64610 

Нисим, Габриеле

   Човекът, който спря Хитлер : Историята на Димитър Пешев, който спаси евреите на цяла една нация / Габриеле Нисим ; Прев. от итал. Емилия Даскалова . - 2. изд. . - София : НБУ, 2018 . - 376 с., [4] л. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-009-5 

  

Сист. No: 45911

- 293 -

П/94/С 84 пЦБ 64619

Страницы подвига  : Студенты размышляют, пишут о Великой Отечественной войне ( к 70-летию освобождения Беларуси) /  Под ред. В. А. Божанова . - Минск : Донарит, 2014 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-90244-5-0 

  

Сист. No: 45923

- 294 -

Арх/949.72/С 97 

Съхранена памет  : 75 години от подписване на Крайовската спогодба : спомени на съвременници /  Състав. Румяна Димитрова Лебедова, Цветана Цанова, Йордан Георгиев . - Силистра : Тибо, 2015 . - 145 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2954-17-0 

  

Сист. No: 45906

- 295 -

ЦБ 64667 

Ценов, Ганчо

   Готи или българи : Критично изследване на източниците за историята на старите скити, траки и македонци : с две карти / Ганчо Ценов ; Прев. от нем. Николай Иванов Колев . - София : GUTA-N, 2018 . - 264 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Ганчо Ценов Оковски

   ISBN 978-619-7444-09-4 

  

Сист. No: 46016

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 296 -

ЦБ 64739 

Wong, Cecilia

   Indicators for urban and regional planning : The interplay of policy and methods / Cecilia Wong ; Ed. Cliff Hague, Tim Richardson, Robert Upton . - Abingdon : Routledge, 2006 . - 217 p. ; 23 cm . -  (The RTPI Library series ; 11)

   Bibliogr. p. 193-213; Index

   ISBN 978-0-415-27452-4 

  

Сист. No: 46121

- 297 -

П/004/А 37ЦБ 64656

Айсман, Катрин и др.

   Фотошоп] Photoshop : Маски и композити / Катрин Айсман, Шон Дуган, Джеймс Порто . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2016 . - 477 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-326-7 

  

Сист. No: 45995

- 298 -

П/7/Г 31ИиЦБІІ 3278

Генова, Ирина

   Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров / Ирина Генова ; Прев. от итал. Валентина Йорданова Иванова ; Прев. от англ. Албена Евлогиева Витанова . - София : НБУ, 2018 . - 1 албум (96 с.) : с цв. ил. . ; 28 см

   

   ISBN 978-619-233-019-4 

  

Сист. No: 45917

- 299 -

П/7/Г 37ГжЦБ 64612

Георгиев, Георги Николов

   Жилищна политика и устойчиво развитие : България в контекста на Европа / Георги Николов Георгиев . - София : НБУ, 2017 . - 326 с. : с цв. ил., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 317-320

   ISBN 978-954-535-947-7 

  

Сист. No: 45914

- 300 -

П/796/Д 13Т, Ч2/796/Д 13ТЦБ 64719

Давидова, Теодора Михайлова

   История на физическото възпитание / Теодора Михайлова Давидова . - В. Търново : Ай анд Би, 2011 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9689-57-0 

  

Сист. No: 46096

- 301 -

П/004/Д 97ГиЦБ 64658

Дюис, Глин

   Инструментите на Photoshop : Жизненоважни техники за усвояване на маските на слоеве, четките и режимите на смесване / Глин Дюис . - София : Алекс Софт, 2018 . - 240 с. : с цв. сн. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-656-356-8 

  

Сист. No: 45997

- 302 -

П/338/Е 60ИмЦБ 64661

Емилова, Ирена

   Мениджмънт на развлекателната индустрия / Ирена Емилова . - София : НБУ, 2018 . - 400 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 310-318

   ISBN 978-619-233-016-3 

  

Сист. No: 46006

- 303 -

Арх/69/Е 65Кс 

Ениманев, Красимир Иванов

   Сградостроителство и архитектура : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - [Русе] : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 421 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 421

   ISBN 978-619-7242-36-2 

  

Сист. No: 46141

- 304 -

П/004/У 88ЦБ 64655

Ууд, Брайън

   Адоуб] Adobe Muse CC : Официален курс на Adobe Systems / Брайън Ууд . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2018 . - 420 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-341-1 

  

Сист. No: 45994

Компютри. Програмни продукти

- 305 -

П/004/A 18ЦБ 64651

Academy, D. K.

   Да направим собствен блог с WordPress / D. K. Academy ; Прев. от рус. Мая Гергова . - София : Асеневци, 2018 . - 236 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-49-6 

  

Сист. No: 45990

- 306 -

П/004/A 18ЦБ 64653

Academy, D. K.

   Да направим собствен сайт с Joomla! / D. K. Academy ; Прев. от рус. Таня Цолова . - София : Асеневци, 2018 . - 268 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-48-9 

  

Сист. No: 45992

- 307 -

П/004/A 18ЦБ 64654

Academy, D. K.

   Практическо програмиране за Android / D. K. Academy ; Прев. [от рус.] Анета Петева, Влади Владев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2018 . - 320 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-55-7 

  

Сист. No: 45993

- 308 -

ЦБ 64752 

Smart sensing technology for agriculture and environmental monitoring  /  Ed. Subhas Chandra Mukhopadhyay . - Berlin : Springer, 2012 . - 386 p. : with fig. ; 24 cm . -  (Lecture notes in electrical engineering ; 146)

   ISSN 1876-1100. - Bibliogr. after each chapter; Author index

   ISBN 978-3-642-27637-8 

  

Сист. No: 46167

- 309 -

ЦБ 64735 

Stallings, William

   Foundations of modern networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud / William Stallings . - Indianapolis : Pearson Education, 2016 . - 538 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 492-496; Glossary p. 498-508; Index

   ISBN 0-13-417539-5 :10

   ISBN 978-0-13-417539-3 :13

  

Сист. No: 46117

- 310 -

П/004/А 37ЦБ 64656

Айсман, Катрин и др.

   Фотошоп] Photoshop : Маски и композити / Катрин Айсман, Шон Дуган, Джеймс Порто . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2016 . - 477 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-326-7 

  

Сист. No: 45995

- 311 -

ЦБ 64636 

Георгиева, Иванка и др.

   Интегрирани системи за автоматизация с програмируеми логически контролери / Иванка Георгиева, Владимир Гебов . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2008 . - 97 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   В библиогр. каре загл. Интегрирани системи за автоматизация с PLC. - Библиогр. с. 95-96

   ISBN 978-954-680-586-7 

  

Сист. No: 45941

- 312 -

Арх/004/Г 65Еи 

Горанова, Евгения Денева

   Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии / Евгения Денева Горанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 142 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 133-140

   ISBN 978-954-7593-30-5 

  

Сист. No: 45908

- 313 -

П/004/Д 49ВиЦБ 64686

Джамбазов, Венцислав

   Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем за тях : [Уч. за ВУЗ] / Венцислав Джамбазов . - София : Нов Български университет, 2018 . - 148 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

   Библиогр. с. 112-114

   ISBN 978-619-233-027-9 

  

Сист. No: 46047

- 314 -

П/004/Д 97ГиЦБ 64658

Дюис, Глин

   Инструментите на Photoshop : Жизненоважни техники за усвояване на маските на слоеве, четките и режимите на смесване / Глин Дюис . - София : Алекс Софт, 2018 . - 240 с. : с цв. сн. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-656-356-8 

  

Сист. No: 45997

- 315 -

Арх/004/Н 26 

Наръчник по иновационни образователни технологии  /  Под общ ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев . - 3. прераб. и доп. изд. (интерактив., мултимед.) . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 148 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-736-4 

  

Сист. No: 46105

- 316 -

ЦБ 64641 

Рашидов, Алдениз

   Инсталиране и конфигуриране на Web сървъри под Linux и Windows / Алдениз Рашидов . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2012 . - 191 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 186-190

   ISBN 978-954-490-298-8 

  

Сист. No: 45946

- 317 -

П/004/У 88ЦБ 64655

Ууд, Брайън

   Адоуб] Adobe Muse CC : Официален курс на Adobe Systems / Брайън Ууд . - 2. изд. . - София : Алекс Софт, 2018 . - 420 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-341-1 

  

Сист. No: 45994

- 318 -

Арх/004/Ц 17Сс 

Цанков, Светлозар Стефанов

   Стратегии за създаване на мултимедийни дидактически материали : Методически модел към изследваната проблематика / Светлозар Стефанов Цанков . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 196 с. : с диагр., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр.: с. 180-191

   ISBN 978-619-7071-92-4 

  

Сист. No: 45909

- 319 -

Арх/004/Ц 17С 

Цанков, Светлозар Стефанов и др.

   Програмиране с JavaScript / Светлозар Стефанов Цанков, Валентина Николаева Войноховска . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 322 с. : с ил., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7071-91-7 

  

Сист. No: 45907

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 320 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Eva Egron-Polak et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2018 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN * 

   [B.] 3 . - 2018 . - 120 p.

   

  

Сист. No: 46178

- 321 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Eva Egron-Polak et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2018 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21

   ISBN * 

   [B.] 4 . - 2018 . - 114 p.

   

  

Сист. No: 46179

- 322 -

С/378/J 80 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2018 . - 30 cm

   ISSN 2192-0109; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag
   www.ehea-journal.eu 

   ISBN * 

   [B.] 1 . - 2018 . - 112 p.

   

  

Сист. No: 46176

- 323 -

С/378/J 80 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2018 . - 30 cm

   ISSN 2192-0109; Последен брой на изд. под загл. Journal of the European higher education area. От бр. №3/2018 г. започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag

   ISBN * 

   [B.] 2 . - 2018 . - 118 p.

   

  

Сист. No: 46177

- 324 -

П/37/А 44 ЛпЦБ 64627

Аксенева, Людмила

   Педагогика : Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-08 01 01 "Профессионалное обучение / Людмила Аксенева . - Минск : БНТУ, 2017 . - 155 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-550-552-6 

  

Сист. No: 45931

- 325 -

Ч2/372/Г 62 

Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група (по седмици)  / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - София : Бит и техника, 2018 . - 48 с. : с табл. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   

   ISBN 978-954-9412-ХХ-Х 

  

Сист. No: 46151

- 326 -

Ч2/372/Г 62 

Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група (по седмици)  / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - София : Бит и техника, 2018 . - 56 с. : с табл. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   

   ISBN 978-954-9412-ХХ-Х 

  

Сист. No: 46152

- 327 -

Арх/004/Г 65Еи 

Горанова, Евгения Денева

   Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии / Евгения Денева Горанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 142 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 133-140

   ISBN 978-954-7593-30-5 

  

Сист. No: 45908

- 328 -

Ч2/372.3/Г 85Му 

Грозданова, Марина

   Уроци за сърцето : Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст / Марина Грозданова . - София : Фондация "Благотворител", 2018 . - 152 с. : с ил. ; 28,5 см

   

   ISBN 978-619-230-050-0 

  

Сист. No: 46044

- 329 -

П/37/Д 35СсЦБ 64713

Деклеб, Силби и др.

   Сто и петдесет] 150 упражнения по метода "Монтесори" у дома : От 0 до 6 години / Силби Деклеб, Ноеми Деклеб ; Прев. от фр. Стефания Ранкова . - [София] : СИЕЛА, 2016 . - 254 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2714-6 

  

Сист. No: 46087

- 330 -

Арх/159.9/Д 62Вс 

Динева, Ваня Маркова

   Синдром на професионално прегаряне в помагащите професии : Монография / Ваня Маркова Динева . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 123 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 112-121

   ISBN 978-619-7242-54-6 

  

Сист. No: 45953

- 331 -

ЦБ 64730 

Душков, Живодар Иванов

   С пламъка, наречен "Студентска искра" : Сборник / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 90 с. : с ил. ; 15 Х 21 см

   Именен показалец; Хронологичен показалец

   ISBN 978-619-207-153-0 

  

Сист. No: 46108

- 332 -

П/37/И 21СпЦБ 64712

Иванов, Стойко Ванчев

   Психология на професионално-педагогическото общуване / Стойко Ванчев Иванов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 336 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 326 - 335

   ISBN 978-954-07-4481-0 

  

Сист. No: 46086

- 333 -

П/37/И 64ЦБ 64625

Инженерно-педагогическое образование в XXI веке  : Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, Минск, 2018 /  Гл. ред. С. А. Иващенко . - Минск : БНТУ, 2018 . - 20 см

   Библиогр. с. 170

   ISBN 978-985-583-222-6 (Ч. 1)

   ISBN 978-985-583-224-0 

   Ч. 1 . - 2018

   

  

Сист. No: 45929

- 334 -

П/37/И 64ЦБ 64625

Инженерно-педагогическое образование в XXI веке  : Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, Минск, 2018 /  Гл. ред. С. А. Иващенко . - Минск : БНТУ, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-985-583-223-3 (Ч.2)

   ISBN 978-985-583-224-0 

   Ч. 2 . - 2018

   

  

Сист. No: 45930

- 335 -

П/37/К 30КаЦБ 64706

Караджова, Катерина Каролова и др.

   Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост / Катерина Каролова Караджова, Данка Щерева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 190 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след всяка част

   ISBN 978-954-07-4414-8 

  

Сист. No: 46076

- 336 -

Арх/378/Л 52Г 

Лечева, Галина Русева

   Професионалното образование на студентите - бъдещи учители по Български език и литература : Европейски директиви и национална действителност / Галина Русева Лечева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 98 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 88-97

   ISBN 978-954-759-318-3 

  

Сист. No: 45903

- 337 -

Арх/378/Л 52Гм 

Лечева, Галина Русева

   Модел за организиране на професионалното образование и обучение на студентите-бъдещи учители / Галина Русева Лечева . - Русе [т.е. Силистра] : РИТТ, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 77 с. : с табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-759-319-0 

  

Сист. No: 45904

- 338 -

Арх/37/Л 52Гв 

Лечева, Галина Русева

   Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост / Галина Русева Лечева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 211 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 206-210

   ISBN 978-954-759-321-3 

  

Сист. No: 45905

- 339 -

Ч2/372.351/М 39 

Математиката е лесна, даже интересна!  : Познавателна книжка по математика за трета подготвителна възрастова група / Виолета Йорданова Ванева и др. . - София : Бит и техника, 2018 . - 65 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   

   ISBN 978-954-91325-0-2 

  

Сист. No: 46153

- 340 -

Ч2/372.351/М 39 

Математиката е лесна, даже интересна!  : Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група / Виолета Йорданова Ванева и др. . - София : Бит и техника, 2018 . - 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   

   ISBN 978-954-9412-94-9 (1 част)

   Ч. 1 . - 2018 . - 49 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 46154

- 341 -

Ч2/372.351/М 39 

Математиката е лесна, даже интересна!  : Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група / Виолета Йорданова Ванева и др. . - София : Бит и техника, 2018 . - 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   

   ISBN 978-954-9412-95-6 (2 част)

   Ч. 2 . - 2018 . - 49 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 46155

- 342 -

Арх/004/Н 26 

Наръчник по иновационни образователни технологии  /  Под общ ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев . - 3. прераб. и доп. изд. (интерактив., мултимед.) . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 148 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-736-4 

  

Сист. No: 46105

- 343 -

Арх/378/Р 95 

Русенският университет - добри практики и инициативи на сътрудничество с работодателите за осигуряване на качествена работна сила  : Бюлетин /  Под общ ред. Велизара Иванова Пенчева, Пламен Иванов Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 89 с. : с цв. ил., 4 л. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-734-0 

  

Сист. No: 45912

- 344 -

П/378/С 23ЦБ 64745

Сборник с добри практики по проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България"  /  Ръковод. на проект Мария Фъртунова, Ивана Радонова . - [София] : Министерство на образованието и науката, 2016 . - 143 с. : с фиг. ; 21 см

   Проектът е финансиран по програма "Еразъм + " на Европейската комисия; Project №582874-EPP-1-2016-2-BG; Библиогр. след отд. докл.
   www.mon.bg/2213 

   ISBN * 

  

Сист. No: 46144

- 345 -

Арх/004/Ц 17Сс 

Цанков, Светлозар Стефанов

   Стратегии за създаване на мултимедийни дидактически материали : Методически модел към изследваната проблематика / Светлозар Стефанов Цанков . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 196 с. : с диагр., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр.: с. 180-191

   ISBN 978-619-7071-92-4 

  

Сист. No: 45909

- 346 -

П/37/Щ 38КчЦБ 64718

Щерева, Катерина

   Четенето и свързани фактори / Катерина Щерева . - София : Глосса Терапи, 2018 . - 292 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 275-292

   ISBN 978-954-92903-5-6 

  

Сист. No: 46095

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 347 -

Арх/330/Е 65Ку 

Ениманев, Красимир Иванов

   Управление на инвестиционни проекти в строителството : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 93 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7242-37-9 

  

Сист. No: 46138

- 348 -

Арх/69/Е 65Кс 

Ениманев, Красимир Иванов

   Сградостроителство и архитектура : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - [Русе] : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 421 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 421

   ISBN 978-619-7242-36-2 

  

Сист. No: 46141

- 349 -

П/657/Р 35ЕЦБІ 3359

Рангелов, Евгени

   Непоколебима практика : Наръчник за счетоводителите от строителните фирми / Евгени Рангелов . - [Русе] : PC издателство и бизнес консултации, 2017 . - 267 с. ; 16,5 см

   

   ISBN 978-619-7028-66-9 

  

Сист. No: 46003

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 350 -

ЦБІІ 3281 

   

Военното разузнаване под ударите на най-голямата фалшификация през последните 25 години  : Сборник коментари, анализи и документи от военни разузнавачи, политици и журналисти за истината, честта и достойнството на българския офицер - военен разузнавач /  Въведение Симеон Николов . - София : Тип-топ прес, 2015 . - 140 с. : с ил. ; 30 см

   Съдържа материали от: Симеон Николов, Чавдар Борачев, Любомир Денов, Спирдон Спирдонов, Андрей Рангелов, Александър Симов, Димитър Тосков, Васил Зикулов, Чавдар Калайджиев, Н. Смилянов, Добромир Пелов, Велизар Енчев, Евгени Генов, Методи Алексиев, Красимир Каракачанов, Валентин Цанков, Иван Пенков, интервюта с: Васил Зикулов, Николай Русатев, разговорите водиха: Валери Боянов, Страшимир Димов

   ISBN 978-954-723-144-3 

  

Сист. No: 45978

- 351 -

Б5/35/Л 13Ф, П/35/Л 13Ф, ЦБ 64644, Ч5/35/Л 13Ф 

Ладигин, Фьодор Иванович и др.

   Военно-стратегически базис на външната политика на САЩ / Фьодор Иванович Ладигин, Сергей Василиевич Афанасиев . - София : Земя, 2018 . - 154 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7295-12-2 

  

Сист. No: 45981

- 352 -

Ч5/327/Н 35Ир 

Начев, Йордан Ценов

   Разузнавателни доктрини на XXI век / Йордан Ценов Начев . - София : Труд, 2013 . - 271 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 251-254

   ISBN 978-954-398-284-4 

  

Сист. No: 46172

- 353 -

Ч5/342.7/П 84с 

Правото на сигурност  : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" 23-24 юни 2017 г.: Сборник с доклади /  Ред. Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2017 . - 318 с. ; 21 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 33)

   ISSN 1313-7263. - Библиогр. след отд. доклади

   ISBN * 

  

Сист. No: 45975

- 354 -

Б5/35/Р 25з, Ч5/35/Р 25з 

Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава  /  Под ред. Петър Христов . - София : ВСУ Черноризец Храбър, 2011 . - 280 с. : с ил. ; 20 см

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с. Библиогр. с. 257-262

   ISBN 978-954-715-500-8 

  

Сист. No: 46022

- 355 -

Ч5/327/Н 35Ив 

Разузнавателни доктрини на XXI век

   Вербовка и агентура / Йордан Ценов Начев . - 2. изд. . - София : Труд, 2014 . - 504 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Строго секретно)

   

   ISBN 978-954-398-373-5 

  

Сист. No: 46173

- 356 -

Б5/35/С 89В-о, Ч5/35/С 89В-о 

Суворов, Виктор Богданович

   Основи на шпионажа : Как работеше най-могъщата и най-секретна разузнавателна организация на ХХ век / Виктор Суворов ; Прев от рус. Иван Тотоманов . - София : Факел експрес, 2016 . - 490 с., 5 л. цв. ил. ; 22 см

   Виктор Суворов - псевд. на Владимир Богданович Резун

   ISBN 978-619-7279-09-2 

  

Сист. No: 46019

- 357 -

Ч5/35/У 13Ти 

Уайнър, Тим

   История на ФБР : Врагове / Тим Уайнър . - София : Труд, 2014 . - 592 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Строго секретно)

   

   ISBN 978-954-398-324-7 

  

Сист. No: 46174

- 358 -

Б5/35/Х 51Ис, Ч5/35/Х 51Ис 

Хиновски, Иван Василев

   Сътрудникът на българското научно-техническо разузнаване : Мемоари / Иван Василев Хиновски . - София : Албатрос, 2017 . - 204 с. : с ил., факс. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-751-132-3 

  

Сист. No: 46021

- 359 -

Ч5/327/Ч 71В-о 

Чернявски, Виталий Генадиевич

   Операциите на съветското разузнаване : Митове и реалност / Виталий Генадиевич Чернявски ; Прев. Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2017 . - 298 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-148-6 

  

Сист. No: 46018

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 360 -

Арх/664/М 77Мк 

Младенов, Миролюб Иванов

   Комплексна оценка на качеството на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики : Монография / Миролюб Иванов Младенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 331 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Електротехника, електроника и автоматика. - Библиогр.: с. 310-329

   ISBN 978-954-712-635-0 

  

Сист. No: 45910

- 361 -

ЦБ 64637 

Ръководство по инструментални методи в анализа на храни  / Елена Ковачева и др. ; Под общ ред. на Елена Ковачева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Земиздат, 2000 . - 251 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 246-247

   ISBN 954-05-0390-6 

  

Сист. No: 45942


 Индекс по АВТОРИ

Academy, D. K. 251 305 306 307 
Adams, Jo 159 
Aycock, Elvin 211 
Banaj, Duro 230 
Blattberg, Robert C. 235 
Burke, Susan L. 154 
Burton, Gordon U. 160 
Byung-Do, Kim 235 
Candelon, Philippe 224 225 
Chellaboina, VijaySekhar 205 
Christopher, Martin 236 
Copley, Jodie 153 
Coyle, John J. 240 
Curtin, Michael 159 
Edmans, Judy 158 
Egan, Mary 159 
Egron-Polak, Eva 320 321 
Eliashberg, Jehoshua 235 
Evans, Leonard 212 
Gibson, Brian J. 240 
Gonzales-Fernandes, Marlis 157 
Green, Madeleine 320 321 
Haddad, Wassim M. 205 
Hague, Cliff 33 296 
Haider, Donald H. 104 
Halderman, James D. 213 
Heiss, Florian 103 
Higgins, James 154 
Jin Pan 218 
Katsamunska, Polya 29 
Kelly, Dorothy 322 323 
Kenyon, Jonathan 155 
Kenyon, Karen 155 
Kessler, Mary 156 
Kis, Darko 231 
Knezevic, Dario 230 
Kohler, Jurgen 322 323 
Kosutic, Silvio 232 
Kotler, Philip 104 
Krauss, David 4 215 
Kuipers, Kathy 153 
Lazaro, Rolando 160 
Lukac, Petar 230 
Markov, Georgi Georgiev 278 
Martin, Suzanne Tink 156 
Matei, Liviu 320 321 322 323 
McClinton, Michael A. 154 
Mukhopadhyay, Subhas Chandra 208 308 
Myerson, Paul A. 237 238 
Nair, Krishnan Padmakumari Sivaraman 157 
Neslin, Scott A. 235 
Netcheva, Tanya 278 
Nokkala, Terhi 320 321 322 323 
Novack, Robert A. 240 
Oillo, Benoit 218 
Panicker, Jalesh N. 157 
Pencheva, Ivelina 218 
Piccirilli, Eduardo Maria 30 105 254 
Preston, Jenny 158 
Purser, Lewis 320 321 
Rein, Irving 104 
Richards, Gwynne 239 
Richardson, Tim 33 296 
Rivers, R. W. 216 
Roller, Margaret L. 160 
Sabeva, Monika Svilenova 31 
Sakawa, Masatoshi 32 106 
Saunders, Rebecca B. 154 
Sebastijanovic, Slavko 231 
Seo, Fumiko 32 106 
Shinar, David 5 217 
Smiley, Alison 3 214 
Stallings, William 309 
Sumanovac, Luka 231 
Suzuki, Yoshinori 240 
Tanev, Daniel 278 
Teixeira, Pedro 320 321 
Umphred, Darcy Ann 160 
Upton, Robert 33 296 
Wong, Cecilia 33 296 
Zimmer, Domagoj 230 232 
Zimmer, Robert 232 
Айсман, Катрин 297 310 
Аксенева, Людмила 324 
Александрова, Марияна 196 
Ананиева, Гергана Валентинова 325 326 
Ангелов, Борислав 218 
Андреев, Красимир 173 
Антонов, Светлин 78 
Анчев, Панко 267 268 269 270 
Анчова, Калинка 280 
Асенов, Асен 218 
Аструг, Анри 195 
Атанасова, Анета 161 
Атанасова, Виктория Константинова 196 
Афанасиев, Сергей Василиевич 58 351 
Балканска, Неда Златинова 36 
Балтаджиев, Атанас 162 
Балтаджиев, Георги 162 
Балушева, Христина Димитрова 325 326 339 340 341 
Бек, Джудит 163 
Белоев, Христо Иванов 315 342 
Белчева-Беронова, Анна 195 
Бенин, Никола Димитров 35 255 279 
Бечев, Димитър 37 
Биволарска, Анелия 196 
Билярски, Цочо В. 267 268 
Бирова, Илка Любенова 60 
Блекбърн, Елизабет 150 
Блекбърн, Саймън 6 
Близнашки, Георги Петков 56 
Богданов, Георги 195 
Божанова, В. А. 293 
Бонева, Атанаска 361 
Бонева, Вера 1 281 286 
Боринг, Франческа Мейсън 7 
Борисова, Евдокия 275 
Борисова, Силвия 171 172 174 186 
Боснев, Мартин 164 
Бояджиев, Георги 165 
Бояджиев, Тони 165 
Бояджиева, Надка Ив. 195 
Бровка, Геннадий Михайлович 247 
Буюклиев, Христо Иванов 281 
Валериева, Биляна 166 
Ванева, Виолета Йорданова 325 326 339 340 341 
Василев, Васил 162 
Василев, Ивайло 40 
Василев, Трендафил 130 249 
Василева, Веселина 189 
Василева, Евгения Вангелова 41 42 43 
Василева, Любка 68 
Василева, Наталия 249 
Василева, Петрана 361 
Вейсел, Али 127 245 
Велева, Ася Симеонова 325 326 339 340 341 
Видинова, Христина 173 
Витанова, Албена Евлогиева 298 
Витков, Владимир Михайлов 283 
Владев, Влади 251 307 
Владимирова, Т. Л. 210 
Войноховска, Валентина Николаева 144 319 
Волф, Маркус 44 
Вълчев, Даниел 69 291 
Гацева, Пенка Димитрова 196 
Гебов, Владимир 252 311 
Гелков, Живко 218 
Генова, Ирина 298 
Генова, Катя 172 189 
Георгиев, Ангел 226 
Георгиев, Георги Николов 299 
Георгиев, Георги Рашков 207 209 
Георгиев, Йордан 294 
Георгиев, Никола Георгиев 276 
Георгиева, Анна 167 189 
Георгиева, Галина Георгиева 325 326 339 340 341 
Георгиева, Деспина 168 
Георгиева, Ели Георгиева 325 326 
Георгиева, Иванка 252 311 
Георгиева, Нели 285 
Георгиева, Тодорка 260 
Гергева, Красимира 130 249 
Гергова, Мая 305 
Гецова, Юлия Асенова 256 
Гешев, Стоян Делчев 88 
Горанова, Евгения Денева 312 327 
Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева 257 
Гочева, Емилия 258 
Гочева, Лиана 258 
Граматикова, Мария Петрова 169 
Гранитски, Иван 259 267 268 269 270 
Григорова-Петрова, Кристин Людмилова 170 
Грозданов, Антон 74 353 
Грозданова, Марина 328 
Гроздева, Диана 172 189 
Гроздева-Фотева, Диана Нейчева 171 
Грозев, Димитър Иванов 218 
Гройсман, Симеон 69 291 
Груева, Таня Светославова 188 
Давидова, Теодора Михайлова 300 
Даскалов, Пламен Иванов 248 343 
Даскалова, Емилия 292 
Деклеб, Ноеми 329 
Деклеб, Силби 329 
Денева, Евгения 312 327 
Джабарова-Попова, Августина 193 266 
Джамбазов, Венцислав 313 
Димитров, Красимир 45 
Димитров, Пенко 46 
Димитров, Цветомир 173 
Димитрова, Валя 174 
Димитрова, Светла Борисова 1 281 286 
Димитрова, Свилена 68 
Димов, Иван 259 
Динева, Валерия 127 245 
Динева, Ваня Маркова 8 9 10 175 330 
Докова, Невяна 47 
Донева, Ваня 1 286 
Донева, Велислава 35 255 279 
Досев, Христо 249 
Драгомиров, Николай 131 
Драгостинов, Пламен 152 194 
Драмалиева, Валентина 108 
Друмева, Емилия 55 
Дуган, Шон 297 310 
Дурин, Стоян 130 249 
Душков, Живодар Иванов 2 331 
Душкова, Мира 35 255 279 
Дънов, Петър 12 
Дънов, Петър Константинов 12 
Дюис, Глин 301 314 
Евтимов, Иван 218 
Егурузе, Катя Генова 171 
Емилова, Ирена 109 302 
Ениманев, Красимир Иванов 48 110 111 112 113 219 242 243 303 347 348 
Енчев, Велизар Пенков 49 
Епъл, Елиса 150 
Жеков, Светлозар 13 14 15 
Жердева, Г. Ф. 210 
Живин, Лъчезар 17 23 
Зуйков, И. Е. 210 
Иванов, Владимир Борисов 176 
Иванов, Георги Стефанов 83 
Иванов, Калинчо 361 
Иванов, Росен Иванов 218 
Иванов, Стойко Ванчев 16 332 
Иванова, Валентина Йорданова 298 
Иванова, Илиана Атанасова 145 177 
Иващенко, С. А. 333 334 
Игнатова-Цонева, Димитрина 273 
Илиев, Андрея Илиев 50 
Илиев, Георги 44 
Илиева, Багряна Рашкова 51 
Илиева, Елена 130 
Илиева, Славена 174 
Илкова, Ралица 67 
Йорданова, Камелия Москова 325 326 
Калистратов, Николай Кирилов 88 
Калчев, Пламен 18 19 
Калчева, Миряна 68 
Караджова, Катерина Каролова 335 
Караиванов, Иван Стефанов 229 
Караиванова, Пламена Борисова 52 
Караиванова-Кобурова, Пламена Борисова 52 
Караманлиева, Ценка 178 
Касабова, Камелия 53 114 
Кирова, Силвия Захариева 115 
Китов, Борислав 178 
Китова, Таня 178 
Ковачев, Емил Георгиев 179 
Ковачева, Елена 361 
Кодинова, Елена Любенова 150 
Койчев, Георги Иванов 176 
Колев, Николай Иванов 295 
Колев, Николай Тодоров 54 
Колева, Грета 168 
Кондарев, Ивайло 107 241 
Корнилев, Валентин Юриев 60 
Костадинов, Георги Димитров 229 
Костадинов, Чавдар Георгиев 250 
Костов, Ростислав 180 
Краев, Тодор Краев 181 
Кралевска, Нася 57 288 
Кръстанов, Алберт 147 151 
Курганов, Валерий Максимович 220 
Кълев, Иван 226 
Кънчев, Давид Руменов 183 
Кършакова, Рада 218 
Ладигин, Фьодор Иванович 58 351 
Лазаров, Валери Лазаров 59 
Лазарова, Миглена Тодорова 325 326 
Лалева, Мария 262 
Ларина, Елена Сергеевна 60 
Лебедова, Румяна 260 
Лебедова, Румяна Димитрова 294 
Лечева, Галина Русева 336 337 338 
Лойко, Александр Иванович 11 
Луканов, Камен Миланов 131 
Любенов, Даниел 218 
Любенов, Любомир Димитров 116 
Любенова, Даниела Тодорова 184 
Мадански, Цветан 117 
Макелвой, Ан 44 
Максуел, Джон К. 62 118 
Макуилямс, Нанси 20 
Мандаджиева, Лиляна 101 359 
Манов, Красимир 69 291 
Манолов, Георги Любенов 63 
Манолов, Манол Николов 26 89 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 187 
Манчева, Румяна 64 
Маринов, Илия Иванов 229 
Маринов, Марин 149 
Маринов, Митко 218 
Маринов, Симеон 226 
Марков, Георги Георгиев 290 
Маркова, Нели Георгиева 285 
Марова, Ели 249 
Матанова, Ваня Лукова 24 25 190 191 
Матова, Добрина 275 
Милев, Симеон 107 241 
Милева, Жени 185 
Милчаков, Яни Михайлов 275 
Минкова, Рубина 68 
Миротин, Леонид Борисович 220 
Митев, Пламен 287 
Михайлов, Георги 66 
Михайлова, Милена 39 
Младенов, Миролюб Иванов 244 360 
Мръчков, Васил 90 
Мусева, Боряна 65 
Нанков, Христо Методиев 229 
Нанкова, Милена 189 
Начев, Йордан Ценов 352 355 
Недев, Делян 75 
Недев, Тодор 126 
Неделчева, Цветанка Кръстева 148 
Недкова, Емилия Димитрова 35 255 279 
Нейчева, Анастасия 361 
Ненов, Николай 35 255 279 
Нешев, Гео 185 
Николов, Симеон 350 
Николова, Биляна Валериева 166 
Николова, Галина 74 353 
Николова, Елиза 68 
Николова, Мариана 186 189 
Николова, Марина 233 
Николова, Райна Борисова 70 
Нисим, Габриеле 292 
Овчински, Владимир Семьонович 60 
Оковски, Ганчо Ценов 295 
Оцетова, Анна Ангелова 113 243 
Памукова, Павлинка Георгиева 325 326 
Панайотов, Йордан Господинов 229 
Панайотов, Пламен 67 69 291 
Паунов, Христо 55 
Певцов, Андрей 71 
Пейчева, Мирослава 127 245 
Пенчева, Велизара Иванова 218 248 343 
Петева, Анета 251 307 
Петков, Чавдар 227 228 271 272 
Петкова, Аспасия 130 249 
Петкова, Павлина 25 191 
Петкова, Светла Христова 325 326 
Петракев, Ангел 226 
Петров, Орлин 218 
Петрова, Нели Стефанова 187 
Пехливанов, Константин 72 
Пискова, Марияна 280 
Пометкова, Яна Иванова 35 255 279 
Попов, Димитър 361 
Попов, Николай Емилов 188 
Попова, Даниела Иванова 188 325 326 
Попова, Мария Н. 21 263 
Порто, Джеймс 297 310 
Присадашки, Цачо Пелов 229 
Прихожий, Анатолий 143 
Прокопчик-Гайко, И. Л. 22 
Първанов, Христо Първанов 129 206 221 
Радева, Валентина Тодорова 325 326 
Радонова, Ивана 344 
Раковска, Мирослава 131 
Ралчев, Георги Иванов 95 
Рангелов, Евгени 246 349 
Ранкова, Стефания 329 
Рачева, Ваня 282 287 
Рашидов, Алдениз 316 
Рашков, Георги 207 209 
Резников, Вадим 247 
Резников, Владимир 247 
Ризов, Николай 107 241 
Розов, Филко 77 
Рупска, Теодора 249 
Русева, Невена 80 
Ръсел, Бъртранд 17 23 
Свраков, Антон Христов 107 241 
Сидерова, Емилия 74 76 353 
Сираков, Дано 226 
Славов, Светослав 94 
Славчева, Искра Георгиева 81 132 
Смрикаров, Ангел Сотиров 315 342 
Снайдър, Тимъти 82 
Ставрева, Ирена 117 
Ставру, Стоян Андреас 75 
Стаматова, Виолета 361 
Стамова, Красимира 189 
Станкова, Ирена 192 193 265 266 
Станчев, Станчо 182 
Стефанов, Александър 81 132 
Стефанов, Георги 83 84 85 
Стоев, Борис 133 
Стойнев, Иван Стефчов 86 
Стоянов, Дроздстой 24 190 
Стоянов, Евгени Борисов 87 
Стоянов, Иван 61 
Стоянов, Иван Георгиев 88 
Стоянов, Иван Стойков 26 89 
Стоянов, Милан 234 
Стоянов, Нейко 149 
Стоянов, Светлин 218 
Стоянова, Антония 100 
Суворов, Виктор 356 
Събева, Светлана 28 
Таков, Кристиан Петров 90 
Такова, Симона 68 
Талев, Димитър 267 268 269 270 
Темелков, Атанас 182 
Терзиева, Маргарита Тодорова 325 326 
Терзийска, Ралица Венцеславова 134 
Тихолов, Стефан Тихолов 91 
Тодоракова, Милена 280 
Тодоров, Тодор 92 
Тодорова, Росица 152 194 
Тонева-Дачева, Галина Николаева 93 
Тончева, Соня 167 
Тотоманов, Иван 356 
Трендафилова, Петранка Петкова 260 
Трифонов, Тодор Стоянов 94 95 
Трошева-Асенова, Анна Константинова 27 36 96 
Тюнин, Александр Анатольевич 223 
Тюфекчиева-Михайлова, Минка 53 114 
Тявловский, А. К. 210 
Тявловский, К. Л. 210 
Уайнър, Тим 357 
Ууд, Брайън 304 317 
Филипов, Велин 107 241 
Фотев, Георги 97 
Фройд, Зигмунд 28 
Фъртунова, Мария 344 
Хаджиев, Тодор Любенов 226 229 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 35 255 279 
Хиновски, Иван Василев 358 
Христев, Христо Илков 98 
Христов, Петър 354 
Христова, Иринка Атанасова 197 
Христова, Надежда 99 146 
Хюз-Уилсън, Джон 100 
Цанков, Светлозар Стефанов 144 318 319 345 
Цанова, Цветана 294 
Цветанова, Мария 107 241 
Цветков, Илиян Стефанов 207 209 
Цветкова, Вержиния 189 
Цветкова, Лорета 107 241 
Цветкова, Светла Драганова 129 206 221 
Цветкова, Тамара Ангелова 171 172 
Ценов, Ганчо 295 
Цигорийна, Елица 28 
Цолова, Таня 306 
Цонева, Димитрина Игнатова 273 
Цонков, Ивайло 67 
Чернявски, Виталий Генадиевич 101 359 
Черпоков, Гълъб Петков 274 
Чилова, Нина Стефанова 102 
Шопова, Петя Борисова 78 
Щерева, Данка 277 335 
Щерева, Катерина 346 
Якимова, Красимира 195 
Янкулова, Данка Щерева 277 335 
Янчева, Стоянка 189 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Accident reconstruction fundamentals 211 
Automotive technology 213 
Database marketing 235 
Der Kleine Duden 253 
Evidence in traffic crash investigitaion and reconstruction 216 
Forensic aspects of driver perception and response 4 215 
Foundations of modern networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud 309 
Hand and upper extremity rehabilitation 154 
Handbook on Evaluation of natural resources 31 
Human factors in traffic safety 3 214 
Indicators for urban and regional planning 33 296 
Internationalisation of higher education 320 321 
Journal of the European higher education area 322 323 
Lean retail and wholesale 238 
Lean supply chain and logistics management 237 
Les Machines agricoles 224 225 
Linguistica ed economia 105 254 
Logistics and supply chain management 236 
Marketing places 104 
Multiple criteria decision analysis in regional planning 32 106 
Neurologic Interventions for Physical Therapy 156 
Neurorehabilitation of the upper limb across the lifespan 153 
Neurorehabilitation therapy and therapeutics 157 
Nonlinear dynamical systems and control 205 
Occupational therapy and neurological conditions 158 
Occupational therapy for people experiencing Illness, injury or impairment 159 
Poljoprivredna tehnika u ratarstvu 232 
Selected readings in public administration 29 
Smart sensing technology for agriculture and environmental monitoring 208 308 
Strojevi za sistematizaciju zemljista, obradu i gnojidbu tla 230 
The Great War and the Bulgarian sword over the Balkan knot 1914-1919 278 
The Physiotherapist's Pocketbook 155 
Tobin tax from its origins to enhanced cooperation 30 
Traffic safety 212 
Traffic safety and human behavior 5 217 
Transport u poljoprivredi 231 
Transportation 240 
Umphred's neurological rehabilitation 160 
Using R for Introductory Econometrics 103 
Warehouse management 239 
Адвокатската защита по граждански дела 77 
Административен процес 38 
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината 34 
Административноправен режим на националните паркове 99 146 
Адоуб] Adobe Muse CC 304 317 
Аз бях в разузнаването 49 
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост 335 
Аналитична химия с инструментални методи 148 
Анатомия на човека 162 
Арнаудов сборник 35 255 279 
Архив на българските архиви 280 
Асистирани репродуктивни технологии 179 
Белият трън 152 194 
Бизнес етиката в съвременния мениджмънт 108 
Бизнес логистика 131 
Богомилството - светлината на бездната 15 
Борси и борсови сделки 126 
Българите в Османската империя, XIX в. 282 
България под комунизъм 57 288 
Български църковен и етнокалендар 135 
Вербовка и агентура 355 
Военно-стратегически базис на външната политика на САЩ 58 351 
Военното разузнаване под ударите на най-голямата фалшификация през последните 25 години 350 
Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост 338 
Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС 98 
Географски науки и образование 284 
Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група (по седмици) 325 
Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група (по седмици) 326 
Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 290 
Готи или българи 295 
Гражданско право 90 
Да направим собствен блог с WordPress 305 
Да направим собствен сайт с Joomla! 306 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година 107 241 
Действие на вписването по българското вещно право 40 
Десетата Руско-турска война 1877-1878 283 
Дете - норма и патология 171 172 
Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър 161 
Диагностика на личността с девиантно поведение 64 
Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей 223 
Духовность. Образование. Наука: Толерантность и нравственность в структуре духовной жизни общества 11 
Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право 93 
Единственото богатство 12 
Езотеричното християнство 13 14 
Екотоксикология и нанотехнологии 145 177 
Електротехника и електроника 207 209 
Енергийна ефективност на транспорта в градски условия 2009 (ЕГУ 2009) 218 
Есенни ритми 256 
Ефектът на теломерите 150 
Живот в скалите 262 
Жилищна политика и устойчиво развитие 299 
За разузнаването 100 
За семиотиката 21 263 
Зазоряване 259 
Златните уроци за лидерството 62 118 
Играта и децата със специални образователни потребности 27 96 
Известия 260 
Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК 88 
Изключване на съдружник от ООД 54 
Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии 312 327 
Изследване познанията на децата и младите хора за явлението "трафик на хора" 51 
Империи, граници, политики (XIX - началото на XX век) 287 
Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания 197 
Инженерно-педагогическое образование в XXI веке 333 334 
Инсталиране и конфигуриране на Web сървъри под Linux и Windows 316 
Инструментите на Photoshop 301 314 
Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост 10 175 
Интегрирани системи за автоматизация с програмируеми логически контролери 252 311 
Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем за тях 313 
Инфраструктурни проекти 110 
История на западната философия и нейната връзка с политическите и социалните условия от най-ранни времена до днес 17 23 
История на ФБР 357 
История на физическото възпитание 300 
Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров 298 
Кибервойните на XXI век 60 
Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става 169 
Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система 183 
Кинезитерапия при функционални нарушения на горния крайник след мозъчен инсулт 184 
Кирилският код 257 
Клинична невроанатомия 178 
Когнитивно-поведенческа терапия 163 
Комплексна оценка на качеството на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики 244 360 
Конституционно право 55 
Конституция на Република България 39 
Конституцията 56 
Конфликтът - модели и случаи на анализ 43 
Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит 127 245 
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение 182 
Култура на речта и поведението 273 
Културни мостове. Минало и съвремие 261 289 
Лабораторен практикум по приложна ензимология 147 151 
Латински език 192 193 265 266 
Лечение, грижи, обслужване и кинезитерапия след инсулти и черепно-мозъчни травми 164 
Личност и глобализация 61 
Логистика 113 243 
Маркетинг на транспорта и енергетиката 129 206 221 
Математиката е лесна, даже интересна! 339 340 341 
Международна научна конференция УНИТЕХ '17, Габрово, 17-18 ноември 2015 119 120 121 122 136 137 138 139 198 199 200 201 
Международна научна конференция УНИТЕХ '18, Габрово, 16-17 ноември 2018 123 124 125 140 141 142 202 203 204 
Международна политическа икономия 42 
Международни финанси 115 
Международно частно право 65 
Международные перевозки 220 
Мениджмънт на развлекателната индустрия 109 302 
Методи и апарати за изследване в клиничната неврология 187 
Механизиране на процесите в лозовите вкоренилища 226 
Модел за организиране на професионалното образование и обучение на студентите-бъдещи учители 337 
Моделиране на роботизирани производствени системи 250 
Мозъчен инсулт и ранна кинезитерапия 170 
Музеят помни и разказва 1 286 
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешна социализация и ресоциализация на личността 166 
Наказателното правораздаване - традиции и перспективи 67 
Наръчник по иновационни образователни технологии 315 342 
Наръчник по медиация 68 
Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев 69 291 
Независимите административни органи при парламентарното управление 72 
Непознатият Никола Гешев 50 
Непоколебима практика 246 349 
Нетрадиционни селскостопански производства 233 
Новите положения при платежните услуги 53 114 
Нотариални производства 45 
Образователните функции на физическото възпитание 47 
Операциите на съветското разузнаване 101 359 
Организация и управление на индустриалното производство 242 
Организираната престъпност 41 
Органична химия за студенти от нехимични специалности 149 
Осемдесет] 80/80 Христо Буюклиев и Аугуста Траяна 281 
Основи на митническия контрол 117 
Основи на мускулно-скелетната рехабилитация 180 
Основи на шпионажа 356 
Оценка на психопатни черти в юношеска възраст 18 19 
Очни болести 173 
Палиативни сестрински грижи 168 
Параноя и параноялни състояния 176 
Педагогика 324 
По света и у дома 274 
Политологически студии 63 
Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС 86 
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката 73 128 
Правото на сигурност 74 353 
Практическа руска граматика с упражнения и отговори 258 
Практическо програмиране за Android 251 307 
Практическо ръководство за сестрински грижи 189 
Предварително изпълнение на индивидуални административни актове 87 
Предизвикай: Давността! 75 
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост 80 
Приложение на роботите в ортопедичната хирургия 165 
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда 36 
Програмиране с JavaScript 144 319 
Професионалното образование на студентите - бъдещи учители по Български език и литература 336 
Профессиональное развитие личности: Методологический аспект 22 
Психоаналитична диагностика 20 
Психология управления 247 
Психология на професионално-педагогическото общуване 16 332 
Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл 26 89 
Пчеларство 234 
Първи стъпки в акушерските грижи 174 
Пътеводител на транспортните фирми 130 
Пътят към несвободата 82 
Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия изток и Украйна 76 
Разузнаване с хора (HUMINT) 59 
Разузнаването 92 
Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава 354 
Разузнавателни доктрини на XXI век 352 
Регулаторна оценка 66 
Реципрочните мерки 52 
Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността 78 
Ролята на правото в съвременната икономика 79 
Русенският университет - добри практики и инициативи на сътрудничество с работодателите за осигуряване на качествена работна сила 248 343 
Русистика 2018 264 
Русия се завръща на Балканите 37 
Ръководство по инструментални методи в анализа на храни 361 
С пламъка, наречен "Студентска искра" 2 331 
Сборник по клинична психология 24 25 190 191 
Сборник с базови задачи по Икономика на земеделието 116 
Сборник с добри практики по проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България" 344 
Сградостроителство и архитектура 303 348 
Семейна терапия 8 
Семейни системни констелации (и други приключения) 7 
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания 167 
Сестрински процес в хирургичната сестринска практика 186 
Синдром на професионално прегаряне в помагащите професии 9 330 
Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния 222 
Социологията като строга наука 97 
Специалните служби 95 
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България 81 132 
СССР срещу САЩ. Операциите на ЦРУ и КГБ в годините на Студената война 71 
Сто и петдесет] 150 упражнения по метода "Монтесори" у дома 329 
Страницы подвига 293 
Стратегии за създаване на мултимедийни дидактически материали 318 345 
Супершпионин 44 
Счетоводство и осигуряване за земеделски производители 249 
Съзвездие Блъскови 285 
Сътрудникът на българското научно-техническо разузнаване 358 
Съхранена памет 294 
Съчинения в петнайсет тома 267 268 269 270 
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 83 
Теоретични проблеми на разузнаването 94 
Теория и методика на говорната техника 277 
Териториално устройство и инфраструктура 48 219 
Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области 227 228 271 272 
Технологични комплекси от машини в промишленото лозарство 229 
Три юридически есета 91 
Търговска несъстоятелност 84 
Търговско дружествено право 85 
Управление на земеделското стопанство 134 
Управление на инвестиционни проекти в строителството 111 347 
Управление на фирмата 112 
Уроци за сърцето 328 
Учебник по лечебен масаж 181 
Учебно помагало по административно право и административен процес 70 
Фармакология и токсикология 195 
Фармакотерапия 185 
Философия 6 
Финанси 133 
Финансова инспекция 102 
Финансово право 46 
Фотошоп] Photoshop 297 310 
Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия 188 
Хигиена и екология 196 
Частично определенные логические системы и алгоритмы 143 
Четенето и свързани фактори 346 
Четири] 4 основни текста 28 
Човекът, който спря Хитлер 292 
Чудомир и нашето съвремие 275 
Чудомир, другите, годините... 276 
Электроника 210 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аварийно-възстановителни работи 211 216 
Автоматика. Теория, методи и устройства на системите за автоматично управление и регулиране. Техн 205 
Автомобили - диагностика 213 
Автомобили - ремонт, технически контрол 213 
Административно право - България 91 
Административно право, административни актове 87 
Административно-териториално разделение на държавата 32 33 106 296 
Администрация - България - правни въпроси 72 
Акушерство 174 
Анатомия 178 
Анатомия - учебен 162 
Анестезиология 182 
Археологически паметници - история 281 
Архивистика. Архиви 280 
Аудиовизуални методи на обучение 318 345 
Аутизъм 161 
Балкански полуостров - култура - история - конференции 287 
Безопасност на автомобилния транспорт 3 4 5 212 214 215 217 
Безопасност на движението 3 4 5 212 214 215 217 
Безплодие - диагностика 179 
Биографии 35 255 279 281 292 
Биографии на известни личности 69 291 
Болести на опорно-двигателния апарат 180 
Болести на ставите и ставните торбички 169 
Болногледачество - деца - учебници за ВУЗ 171 
България - вътрешна политика - 1944-1989 57 288 
България - конституция 39 
България - право 39 
България през периода на общата криза на капитализма 292 
Българска литература 276 
Българска литература - избрани произведения на един автор 269 
Българска литература - конференции 275 
Българска литература - литературна критика 270 
Българска литература - мемоари 270 274 
Българска литература - поезия 256 259 
Българска литература - публицистика 267 268 
Българска литература - романи 262 
Българска литература. Литературна критика 35 255 279 
Български език - езикова култура 273 
Българските земи и българската държава през ранния феодализъм (VI в. -1018 г. ), Първа българска 295 
Висше образование - България 312 327 
Висше образование - качество 320 321 322 323 
Висше образование - образователна политика 315 320 321 342 
Висши технически училища 2 248 331 343 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 58 351 
Военно дело 71 
Възпитание и образование 9 330 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология 36 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 26 89 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 27 96 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 324 
Външна политика - Европа 82 
Външна политика - Руска съветска федеративна социалистическа република. Русия 82 
Външна политика - САЩ 82 
Говорна техника 277 
Градоустройство 33 296 303 348 
Гражданско право - България 83 90 91 
Грижи за болния. Хигиена на болния 174 
Данъци - България - законодателни и директивни материали 130 
Данъчна ревизия - правни проблеми - България 88 
Данъчно облагане 107 241 
Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали - коментари 81 132 
Двигатели с вътрешно горене - експлоатация 223 
Детска литература 256 
Дефектология 166 335 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 335 
Дружества с ограничена отговорност - България - правни проблеми 54 
Дъновизъм 12 
Евангелия. Апостолски деяния 13 14 
Език. Езикознание. Литература 261 289 
Езикознание 105 254 
Езикознание и филология 260 
Езикознание, специално 21 263 
Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 144 319 
Екология 145 177 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 129 206 221 
Електроника - учебници за ВУЗ 207 209 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 210 
Електротехника - учебници за висши училища 207 209 
Ендоскопия - приложение в гинекологията 179 
Ензими 147 151 
Ерготерапия 158 159 
Естествени науки - конференции 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 
Етика - бизнес - икономическо поведение - психологични елементи 127 245 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 35 255 279 
Журналистика 2 331 
Законодателна власт 66 
Занимания за развитие на интелекта и личността в предучилищната възраст 328 
Изобразителни изкуства и художествени занаяти 298 
Иконометрия 103 
Икономика 105 254 
Икономическа оценка на земите. Стойност на поземлените участъци. Стойност на недвижимата собственос 31 
Икономически науки - конференции 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 
Икономическо поведение 62 118 
Икономическо положение - България 73 128 
Инвестиционни ресурси - управление 111 347 
Интернет - приложение 305 306 
Информационна сигурност - САЩ 60 
Информационни технологии 315 342 
Информационни технологии - учебници за ВУЗ 313 
Инфраструктура (общи въпроси) 48 219 
История 261 289 
История - България 1 285 286 
История на България 57 283 288 
История на България - Възраждане 282 
История на България - спомени, мемоари 294 
история на Великата Отечествена война 293 
История на северноевропейските, западноевропейските и източноевропейските племена и народи, герман 295 
История на философията 17 23 
Картели - Европейски съюз - правни проблеми 86 
Кинезитерапия 164 184 
Кинезитерапия - нервна система 157 160 170 183 
Компютри - обучение 318 345 
Компютърна графика 297 301 304 310 314 317 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 316 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 208 308 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 309 
Компютърни технологии 312 327 
Конституционно право 55 
Конституционно право - България 56 
Контрол на качеството на продукцията. ОТК 244 360 
Корупция 41 
Краезнание - България 285 
Културно сътрудничество - България - Чехия 257 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 192 193 265 266 
Леки автомобили - поддръжка, обслужване, ремонт 223 
Леки автомобили, експлоатация 223 
Лечение на двигателната система - рехабилитация 169 180 
Логистика 113 243 
Логистика - маркетингова 235 
Логистика - складова - управление 237 
Логическо програмиране. Алгоритми за програмиране 143 
Лозарство - механизация 224 225 226 229 
Масажи и механотерапия 181 
Масови развлечения 109 302 
Математически методи в икономикаата 32 106 
Медицина - автоматизация - учебници за ВУЗ 165 
Медицина - неврология 153 156 157 158 160 183 187 
Медицина - опорно-двигателен апарат 153 154 
Медицина - психология 24 25 190 191 
Медицина - рехабилитация 154 
Медицина - сестрински грижи 168 
Медицина - сърдечно-съдова система 197 
Медицина - физиотерапия 155 156 188 
Медицина - фитотерапия 152 194 
Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 187 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 167 186 189 
Междуличностни отношения и лидерство 68 
Международни блокове и конфликти 43 
Международни икономически отношения 42 
Международни отношения 71 101 359 
Международни политически отношения 37 
Международни превози 220 
Международни финанси 115 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 62 108 118 247 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 117 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 1 286 
Музикална терапия 166 
Наказателен процес - България 67 
Наказателно право - България 93 
Наследственост - болести, онаследяване 150 
Немски език - речници 253 
Нервна система - физиология 178 
Нервна система - хигиена 10 175 
Облигационно право - България 90 
Образование - степени на образование 320 321 
Обществен транспорт 218 
Обществени науки - конференции 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 
Обществени финанси 53 114 
Обществено управление 38 
Обществено управление. Публична администрация 29 
Общи въпроси на географията. Географията като наука. Географски изследвания на страните. Пътешестви 284 
Общи организационни въпроси 129 206 221 
Общи работи. Философски науки в цялост 11 
Операционни системи 251 307 316 
Операционни системи - учебници за ВУЗ 144 319 
Организация на образователните заведения и на обучението 336 337 338 
Организация на производството 242 
Организация на туризма 109 302 
Органична химия - учебници за ВУЗ 149 
Основи на четенето. Методи на обучение в четенето 346 
Офталмология 173 
Очни болести 173 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 129 206 221 
Паметници на културата на историческите периоди. Археологически паметници. Старини 261 289 
Пари. Валута. Евро 53 114 
Педагогическа психология 16 22 332 
Педиатрия. Детски болести 172 
Пласмент. Продажби 238 
Подготовка на педагогически кадри 336 337 338 
Познание - теория 21 263 
Политика 63 
Политика на жилищно строителство 299 
Политика по сигурността и отбраната 74 353 
Политическа икономия 42 
Политическо влияние чрез тайни (разузнавателни) служби. Шпионаж 44 59 
Полиция - история - България 50 
Помощни науки на наказателното право. Криминология. Криминалистика 41 
Пословици и поговорки - християнство 260 
Права на човека 74 353 
Право - административно 34 38 70 99 146 
Право - България 69 291 
Право - вещно 40 
Право - гражданско 77 
Право - данъчно 30 
Право - държавно 72 76 
Право - история 76 
Право - международно 52 65 
Право - наказателно право 51 78 80 
Право - стопанско 79 
Право - търговско 73 128 
Право - финансово 46 
Предучилищно възпитание - методика 325 326 339 340 341 
Приложна психология 8 10 175 
Програмиране 251 307 
Програмно управление, устройства 252 311 
Производство и услуги по стопански отрасли. Икономика на отделните стопански отрасли 110 
Прокуратура - Европа 93 
Промишлен (вътрешнозаводски) транспорт 48 219 
Промишлени роботи - изследвания чрез модели - моделиране 250 
Професионално развитие 22 
Психични и поведенчески разстройства 176 
Психоанализа 28 
Психодиагностика - социални типове 20 
Психологическа педагогика 61 
Психология - висши психологически процеси - мислене 9 330 
Психология - когнитивна 3 4 5 214 215 217 
Психология - методология, теория 16 332 
Психология на децата и юношите 27 96 
Психология на юношите 18 19 
Психопатология 18 19 
Психотерапия, когнитивно-поведенческа - методи 163 
Пчеларство 234 
Първа световна война - участие на България 278 290 
Работна сила - кадри - производствени взаимоотношения - трудови условия 248 343 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 126 
Разузнаване - история 100 
Разузнаване - история - Русия 356 
Разузнаване - теория 94 
Разузнаване, българско - история - спомени 49 358 
Разузнавателни служби 58 71 92 95 101 350 351 352 355 357 359 
Растениевъдство (общо) 233 
Регионална икономическа политика - България 110 
Резервати 99 146 
Религиозни гонения. Мъченици. Схизми. Ереси. Агностицизъм. Исихазъм 15 
Речници - терминологични - многоезични 227 228 271 272 
Руска литература 264 
Руски език 264 
Руски език - граматика 258 
САЩ - външна политика 58 60 351 
Световно стопанство 42 
Селскостопански машини 227 228 271 272 
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 230 231 232 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 116 134 
Семейна етика 8 
Семейни отношения - психология 7 
Семейно възпитание 329 
Семейство - психология 26 89 
Системи на възпитание и образование 329 
Системи на образование - хармонизиране 320 321 
Складово стопанство 239 
Славянска филология 257 
Собственост - България - правни въпроси 75 
Собственост, право на собственост 45 
Софтуер 297 301 304 310 314 317 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 252 311 
Социален конфликт. Социално действие 43 
Социална педагогика 61 
Социално поведение 16 332 
Социално поведение. Социална психология 64 
Социология 97 
Специално образование - професионално образование - професионални училища 333 334 
Строителство 303 348 
Строителство - икономика и организация 111 246 347 349 
Счетоводство - България 107 241 
Счетоводство - наръчници и ръководства 246 349 
Счетоводство - транспортни фирми 130 
Счетоводство на фирми 127 245 
Счетоводство, организация и управление на селскостопанското производство 249 
Съдопроизводство - съдоустройство - учебник 68 
Съобщителна техника 208 308 
Техника - конференции 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 
Техника на търговията (икономически аспекти). Условия на сделките. Форми на стокообмен и разпредел 126 131 
Транспортни средства 211 216 
Транспортът като стопански отрасъл. Стопански аспекти на съобщенията. Политика в областта на транс 222 
Туризъм - управление и мениджмънт 104 
Търговия - икономика - Европейски съюз - правни проблеми 98 
Търговско право - търговско дело - финансово право - България 84 85 
Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 102 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 113 236 240 243 
Управление на народното стопанство 112 
Учебен процес - във висшето образование 344 
Фармакотерапия - учебници 185 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 195 
Физическа култура 47 
Физическо възпитание 300 
Философия 6 
Финанси - теория 133 
Финансово законодателство 46 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 135 
Форма на населените места 299 
Хигиена - здравеопазване 196 
Химия - аналитична 148 
Хранително-вкусова промишленост 244 360 361 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D технологии 297 301 310 314 
Adobe Flash Professional 304 317 
Adobe Photoshop 297 301 310 314 
Android 251 307 
Apache Server 316 
burnout синдром 9 24 190 330 
cloud computing 309 
IoT 309 
JavaScript 144 319 
Linux 316 
QoE 309 
SDN 309 
UNITECH 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 
Windows 316 
аварийноспасителна дейност 216 
Августа Траяна 281 
автоматизация на производството 250 252 311 
автоматизирани системи 252 311 
автоматичен контрол 205 
автомобилен двигател 223 
автомобилен транспорт 223 
автомобили 227 228 271 272 
автомобилни катастрофи 211 216 
агентурно разузнаване 356 
агресия при децата 25 191 
адвокатска защита 77 
административен процес 70 
административни актове 87 
административно право 34 38 70 87 
административно управление 99 146 
административнопроцесуален кодекс 38 
акушерски грижи 174 
алгоритми за програмиране 143 
алкохолизъм 10 175 
алкохолна злоупотреба 10 24 175 190 
аналитична химия 148 
анатомия 162 
анатомия на човека 178 
анестезиология 182 
анестезия 182 
артикулация 277 
арттерапия 25 166 191 
археологически паметници 281 
архивно и културно наследство 261 289 
архитектура 303 348 
архитектура, култура и духовност 11 
атомисти 23 
аудиовизуални методи на обучение 318 345 
аутизъм 161 
аутистичен спектър 161 
аутсорсинг 239 
бази данни 313 
бази от данни 235 
банков надзор 46 
безопасност на автомобилите 3 4 5 212 214 215 217 
безопасност на движението 3 4 5 212 214 215 217 
безопасност на труда 74 353 
бизнес 73 128 
бизнес етика 108 127 245 
бизнес логистика 131 
бизнес-връзки 248 343 
билки 152 194 
биографии 276 281 
биография 35 255 279 
биотехнологии 147 151 
биохимия 147 151 
биткойн 60 
богомилски архиепископи и епископи 15 
богомилство 15 
болести на опорно-двигателния апарат 180 
болести по лозата 224 225 
болнична среда 174 
Болонски процес 320 321 322 323 
борба с корупцията 76 
борба с престъпността 74 353 
борсова търговия 126 
борсови индекси 126 
България - конституция 39 
българо-руски отношения 287 
българо-сръбски отношения 287 
българска литература 35 255 259 262 267 268 269 270 274 276 279 
българска литература - конференции 275 
български архиви 280 
български език 273 
български език и литература 336 
българският преход 63 
бърнаут 9 24 190 330 
бюджет 133 
бюджет на ЕС 30 
бюджетно право 46 
валутен курс 115 
валутен пазар 115 
валутнокурсова политика 115 
вербовъчен процес 355 
вериги на доставки 236 240 
вещно право 40 
взаимност и реторсия 52 
взаимоотношения в бизнеса 108 
взаимоотношения родители - деца 329 
вземане на решения 32 106 131 
видове девиантно поведение 64 
виртуализация на мрежови функции 309 
виртуално образование 315 342 
висше образование 320 321 322 323 
висше образование - България - конференции 344 
висше техническо образование 248 312 327 343 
висши училища 2 331 
водачи на МПС 3 4 5 212 214 215 217 
водене на преговори 68 
военна отбрана 58 74 351 353 
военна политика 58 351 
военни стратегии 58 351 
военно дело 350 
военно разузнаване 58 350 351 356 
войни 294 
вписвания 40 
възбрани 40 
Възраждане - България 282 
възстановяване 157 211 216 
външна политика - Русия 37 
външна политика - САЩ 58 351 
външни отношения 82 
външнотърговски операции 115 
въпросник за психопатни черти 19 
вътврешногрупов конфликт 43 
вътрешен пазар 98 
вътрешна политика на РБългария 57 288 350 
вътрешнозаводски транспорт 48 219 
вътрешноличностен конфликт 43 
генетика 150 
географско образование 284 
геополитика 37 
гласообразуване 277 
глобален конфликт 43 
глобализация 42 92 
годишни финансови отчети 107 241 
годишно приключване 107 241 
горни крайници 153 154 184 
готи 295 
градоустройствени планове 33 296 
градоустройство 303 348 
градска среда 33 296 
градски транспорт 218 
гражданска нищожност 91 
граждански процес 83 
гражданско право 77 83 90 
гражданско съдопроизводство 68 
граматика 192 193 258 265 266 273 
грижи за болния 167 173 186 189 
грижи за децата 171 
данъчен контрол 88 
данъчен процес 88 
данъчна оценка 31 
данъчна система 30 
данъчна спогодба 81 132 
данъчни задължения 75 
данъчно облагане 81 88 107 130 132 241 
данъчно право - ЕС 30 
двигателен апарат 162 
двигатели с вътрешно горене 223 
движение на стоки 98 
девиантно поведение 64 
демокрация 354 
депресивни разстройства 24 25 190 191 
детска игра 27 96 
детска психология 328 
детски болести 171 172 
детски градини 256 
детски стихове 256 
детско развитие 172 
дефектология 161 346 
деца в риск 51 
деца със специални образователни потребности 27 96 
диагностика на автомобила 213 
диагностика на характера 20 
дикция 277 
дислексия 24 190 
дистрибуция 238 
дихателна ситема 162 
договори 83 
договорни задължения 40 
договорно право 40 
документално наследство 280 
домашни грижи 164 
домашно възпитание 329 
древна история 295 
държавна политика 280 
държавно право 72 76 
държавно разузнаване 352 357 
държавно управление 72 
евангелието на Йоан 13 
евангелия 13 14 
евангелията на Матей и Марко 14 
европейска прокуратура 93 
европейска рамка 86 
Европейски съюз 30 105 254 322 323 
евтаназия 168 
едноезични речници 253 
език за програмиране 144 319 
език- литература - култура 261 289 
езикова култура 273 
езикознание 21 260 263 
екологичен транспорт 218 
екология 145 177 
електроенцефалография 187 
електромобили 218 
електронен бизнес 313 
електронна апаратура 165 
електронна търговия 238 
електронни пари 53 114 
електронни системи за управление 223 
електронно обучение 315 342 
електротехника и електроника 207 209 
електрофореза 361 
електрохимични методи 361 
емоционални отношения 22 
емоционално развитие 328 
ендоскопски методи 179 
ензимология 147 151 
епикурейци 23 
ерготерапия 158 159 
естетика 6 
етеричномаслени растения 233 
етнография 35 255 279 
етнология 35 255 279 
жертви на насилието 51 
жилището в исторически аспект 299 
жилищна политика в България 299 
заболявания 181 
завещателни разпореждания 45 
зависимости 24 190 
заговори 101 359 
закаляване на децата 196 
закони 38 55 65 
законодателна власт 66 
законодателни норми 249 
законодателство 73 79 128 
заплащане на труда 134 
защита на конкуренцията 86 
зеленчукови култури 233 
земеделие 249 
земеделска техника 227 228 271 272 
земеделски машини 230 231 232 
злоупотреба с опиати 10 175 
зона на влияние 222 
играта в специалната педагогика 27 96 
изкуствен интелект 6 313 
изкуствена инсеминация 179 
измами 92 
изобразително изкуство 298 
изпълнителна власт 72 
иконометричен анализ 103 
иконометрия 103 
икономика 32 79 105 106 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 254 
икономика на земеделието 116 
икономика на строителството 246 349 
икономическа ефективност 239 
икономически анализ 32 106 
икономическо поведение 62 118 
имуществено санкциониране 91 
инвестиции 104 
инвестиционен мениджмънт 133 
инвестиционни проекти 133 
инженеринг 242 
иновативни технологии 344 
иновативно образование 344 
инструментални методи 148 
интеграция в духовната сфера 11 
интегрирано управление 131 
интелектуална недостатъчност 335 
интелектуално развитие на децата 329 
интерактивна класна стая 315 342 
интерактивна навигация 304 317 
интерактивни методи 344 
инфекциозни болести 167 
информационна сигурност 313 
информационни войни 60 
информационни системи 313 
информационни технологии 312 327 
инфраструктурата в икономиката 110 
исторически архиви 280 
исторически музей Стара Загора 1 286 
историческо развитие на избир. система 63 
история - Източна Европа 293 
история и археология 261 289 
история и култура 261 289 
история на Балканите 287 
история на България 1 278 282 283 286 287 290 
история на България през периода на капитализма 294 
история на Великата Отечествена война 293 
история на правото 76 
история на разузнаването 71 101 356 358 359 
история на родове, фамилии 285 
история на спорта 300 
история на туризма 274 
историята на Димитър Пешев 292 
италиански футуризъм 298 
кадрова политика 112 
качество на възприятието 309 
качество на храната 244 360 
киберзаплахи 92 
кинезитерапия 157 158 160 164 170 181 183 184 
клетъчно здраве 150 
клинична медицина 178 
клинична психология 20 
книга за учителя 325 326 339 340 341 
когнитивни модели 163 
компютърен дизайн 297 301 310 314 
компютърен софтуер 297 301 304 305 306 310 314 317 
компютърна анимация 297 301 304 310 314 317 
компютърна графика 297 301 304 310 314 317 
компютърна фотография 297 301 310 314 
компютърни методи 318 345 
компютърни мрежи 309 
компютърни науки 312 327 
компютърни технологии 312 315 327 342 
комунална хигиена 196 
комунизмът в България 292 
комуникативно поведение 68 
комуникация, език, реч 21 263 
комунистически режим 57 288 
комунистическо управление 57 288 
конвенции 65 
констелационна работа 7 
конституционализъм 69 291 
конституционно право 55 56 
консултантски услуги 111 347 
контраразузнаване 49 59 71 95 101 352 356 357 359 
контрол и ревизия 127 245 
контрол на качеството 361 
контрол на престъпността 78 
контрол на продукти 244 360 
контрол на храните 361 
конференции 11 24 25 34 73 79 119 120 121 122 123 124 125 128 136 137 138 139 140 141 142 190 191 198 199 200 201 202 203 204 222 284 333 334 
конфликт - теория 43 
концептуални основи на логистиката 131 
коравосърдечност 18 19 
корпоративна социална отговорност 108 
корпоративно подоходно облагане 107 241 
космогония на богомилството 15 
краезнание 1 281 285 286 
Крайовска спогодба 294 
криминология 60 78 
Кримската война 282 
кръвоносна система 162 
култура и история на транспортните системи 222 
култура на речта 273 
курсово проектиране 210 
латински език 192 193 265 266 
лезии 178 
лекарства 195 
лекарствени средства 185 
леки автомобили 223 
лечебни култури 233 
лечебни растения 152 194 233 
лечебно хранене 196 
лечение 176 
лидерство 62 118 
лингвистика 105 254 
литература 260 
литературна критика 35 255 270 275 276 279 
литературознание 260 
личностна структура 20 
личностни разстройства 25 191 
логистика в икономиката 113 243 
логистика в транспорта 220 
логистика на доставки 237 
логистика на снабдяването 237 
логистични мрежи 113 243 
логистични услуги 113 243 
логическо програмиране 143 
логопедия 346 
лозарство 224 225 226 229 
Магна Харта 69 291 
македонци 295 
Макиавели 17 
маркетинг 129 206 221 238 
маркетинг на енергетиката 129 206 221 
маркетинг на транспорта 129 206 221 
маркетинг на туризма 104 
маркетинг-микс 235 
масажи 181 
масажни техники 181 
масови развлечения 109 302 
математика 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 339 340 341 
математически методи 32 106 
медиаторски техники 68 
медикаментозна профилактика 182 
медицина 162 195 
медицинска апаратура 165 
медицинска психология 24 25 190 191 
медицинска техника 165 
медицински грижи 167 172 186 189 
медицински сестри 197 
междугрупов конфликт 43 
междуличностен конфликт 43 
междуличностни конфликти 68 
междуличностни отношения 16 68 332 
международен конгрес 24 25 190 191 
международна валутна система 115 
международна логистика 236 240 
международна политика 71 101 359 
международна търговия 115 
международни икономически отношения 42 
международни отношения 37 58 71 101 351 359 
международни отношения - история 282 
международни транспортни коридори 220 
международни финансови кризи 42 
международно право 52 65 
междунороден конфликт 43 
мемоари 270 274 
мениджмънт 62 118 247 
мениджмънт в икономиката 237 
мениджмънт на туризма 109 302 
мениджъри 112 
методи и форми на обучение 338 
методи на възпитание 338 
методи на изследване 9 330 
методи на прогнозиране 112 
методи на управление 62 118 247 
методология на педагогиката 324 
механизирано производство 224 225 226 229 
мистификация 101 359 
митници 117 
митнически документи 117 
митнически контрол 117 
митнически процедури 117 
младежи в риск 51 
многоезични речници 227 228 271 272 
многонационални компании 42 
мобилен сайт 305 306 
мобилни приложения 251 307 
мобилни устройства 251 307 
мобилно образование 315 342 
модели на организираната престъпност 41 
модерно изкуство в България 298 
мозъчен инсулт 164 170 184 
мозъчно-съдови болести 170 
молитва 135 
мониторинг на околната среда 208 308 
Монтесори 329 
морален мениджмънт 108 
морфология 258 
мотивация на личността 22 
мотивиране на персонала 112 
мултимедийни образователни продукти 318 345 
мултимедийни системи 312 327 
мултимедийни технологии 318 345 
мускулни болести 155 
мускулно-скелетна система 155 188 
наказателен процес 67 
наказателна политика 93 
наказателно право 93 
наказателно право - България 67 
наказателно производство 67 80 
наноматериали 145 177 
наркотична зависимост 24 190 
наркотични вещества 10 175 
наркотрафик 92 
народна медицина 152 194 
народно събрание 72 
нарушения 157 
наследствено право 90 
научна конференция 275 
научна кръгла маса 34 73 79 128 
научни сборници 69 291 
национална сигурност 74 95 353 
национални паркове 99 146 
национално освобождение 287 
начално училище 47 
начало и съзидание 15 
неврологични заболявания 178 
неврология 155 156 158 164 184 187 
невроофталмология 187 
невропедагогика 24 25 190 191 
невропсихология 24 25 187 190 191 
неврорехабилитация 153 157 160 164 
неврофизиология 187 
неемоционалност 18 19 
немски език 253 
непосредствено въздействие 94 
нервна система 162 178 
Ницше 17 
нова история 82 
нормативни документи 53 55 99 114 146 246 249 303 348 349 
нормативни изисквания 99 146 
нотариален акт 45 
нотариални заверки 45 
нотариални сделки 45 
нотариални удостоверявания 45 
обичаи 135 
облагане на доходите 81 132 
облагане на имуществото 81 132 
облачни услуги 309 
облигационно право 90 
образователна политика 322 323 
обреди 135 
обслужване на двигателите 213 
обучение на студенти 312 327 
обществен транспорт 218 
обществена география 284 
обществена сигурност 74 76 353 
обществени сгради 33 296 
обществени финанси 46 
обществено възпроизводство 48 219 
обществено управление 29 
окултизъм 12 
операционни системи 251 307 
опорно-двигателен апарат 153 180 183 
определяне на рента 31 
организация 242 
организация на борсата 126 
организация на земеделското стопанство 134 
организация на играта 27 96 
организация на обучението 338 
организация на разузн. дейност 94 
организирана престъпност 41 51 92 
органична химия 149 
ортопедичен робот 165 
ортопедична хирургия 165 
Освобождение на България 283 287 
Османска империя 282 
османско владичество 282 
основи на педагогиката 324 
отглеждане на пчели 234 
отчетност 127 245 
офталмология 173 
оценка на качеството 244 360 
оценка на селскостопанските земи 31 
очерци 269 
очни болести 173 
пазарна икономика 86 
пазарни цени 31 
палиативни грижи 168 
палиативни заболявания 168 
парализи 183 
пари 133 
парламентарно управление 72 
патология 178 
педагогика 16 61 332 
педагогическа етика 338 
педагогическа психология 16 22 328 332 
педагогически персонал 336 337 
педагогически системи 329 
педиатрия 171 
периферна нервна система 183 
планиране и контролиране 112 
платежен баланс 115 
платежни институции 53 114 
платежни сметки 53 114 
платежни средства 53 114 
платежни услуги 53 114 
поведение на пътя 5 212 217 
поведенчески разстройства 25 191 
поведенчески техники 163 
повествование 21 263 
погасителна давност 75 91 
подготовка на кадри 248 343 
подготовка на урока 338 
подготовка на учители 336 337 338 
подем на богомилството 15 
поезия за деца 256 
познание 21 263 
политика - България 63 
политика за развитие 33 296 
политическа икономия 42 
политическа реклама 63 
политически брандинг 63 
политически натиск 37 
политически отношения 82 
политически пазар 63 
полиция 50 
полова система 162 
помощни училища 335 
права на детето 74 353 
права на човека 74 353 
правен режим 46 
правилник 55 
право на Европейския съюз 65 69 98 291 
право на Република България 39 
право на собственост 75 
правова държава 56 
правоговор 277 
правоотношения 83 
правопис, пунктуация 273 
практически упражнения 329 
превенция на престъпността 51 78 
предмет на социологията 97 
предучилищна възраст 328 
предучилищно възпитание 325 326 339 340 341 
предучилищно образование 256 
престъпления срещу личността 80 
престъпно поведение 78 
приложни програми 252 311 
принципи на действие 41 
природна география 284 
природна медицина 152 194 
пристрастяване 10 175 
програмиране в компютърните науки 251 307 
програмни езици 305 306 
продажби 235 
продажби на дребно 238 
продажби на едро 238 
проектиране 111 347 
производствена инфраструктура 48 219 
производствена програма 242 
производствени процеси 242 
прокуратура 67 
промишлени манипулатори 250 
промишлени роботи 250 
промишлено лозарство 229 
промишлено производство 250 
професионално изтощение 9 330 
професионално образование 334 
професионално обучение 333 
професионално прегаряне 9 24 190 330 
професионално развитие 22 
психични разстройства 161 176 
психично развитие 335 
психоактивни вещества 10 175 
психоанализа 20 28 
психодиагностика 27 64 96 
психоза 176 
психологическа педагогика 61 
психологически аспекти 247 
психология 16 28 332 333 
психология на юношите 18 19 
психопатология 18 19 20 24 25 176 190 191 
психосоциални проблеми 10 175 
психотерапия 20 25 166 191 
психофизиологично състояние 212 
психофизиология 3 4 5 214 215 217 
публицистика 267 268 
публична администрация 29 
публична социология 97 
пчеларство 234 
пчелни продукти 234 
Първа световна война 278 290 
пътеписи 269 
работа с клиенти 235 
работа с правонарушители 78 
работна сила 248 343 
радиационна хигиена 196 
развитие на детето 328 
развлекателна индустрия 109 302 
разгром 15 
различия по пол и възраст 18 
разпространение по света 15 
разузнаване 49 94 95 100 
Разузнаване, българско 92 
разузнавателни служби 44 59 71 92 101 354 356 358 359 
рани 154 
ревизионни актове 88 
регионална икономика 104 110 
регионални музеи 1 286 
регионално планиране 32 33 106 296 
регионално развитие 32 104 106 
регламенти 65 
регулаторна оценка 66 
религиозни конфликти 92 
религиозни учения 12 
религия 13 14 
ремонт 211 
ремонт на автомобили 213 216 
Ренесанс 17 
репродуктивна медицина 179 
репродуктивно здраве 179 
репутация на престъпността 41 
респираторни проблеми 155 
рехабилитация 154 180 
рецепти 135 
речево общуване 21 263 
ритуали 135 
роботизирани системи 165 
родителски задължения към децата 26 89 
роман 262 
романтично движение 17 
руска литература 264 
руски език 258 264 
руско-турска война 282 283 287 
ръковоство на персонала 134 
сборник задачи 116 
световна търговия 236 240 
световно стопанство 42 
свобода на установяване 98 
селско стопанство 208 308 
селскостопанска техника 230 231 232 
семейна педагогика 8 
семейна структура 8 
семейно възпитание 26 89 329 
семейно право 74 90 353 
семейство и глобално общество 26 89 
семиотика 21 263 
сензорни мрежи 208 308 
сензорно възприемане 208 308 
сестрински грижи 167 168 171 172 174 186 189 
сетивни органи 162 
симпозиум 264 
синтаксис 258 
система на разузнавателните органи 94 
системи на образованието 320 321 
скептици 23 
скити 295 
складови запаси 239 
складово стопанство 238 239 
славистика 257 
славянска общност 257 
служби за сигурност 50 
смесено обучение 315 342 
собствен сървър 305 306 
собственост 40 
софтуерно-дефинирани мрежи 309 
социална педагогика 8 61 
социална работа 7 
социални медии 313 
социални права 74 353 
социално предприемачество 127 245 
социолигия и философия 97 
социология 97 
социологията и ценностите 97 
социометрични техники 8 
спедиция 240 
спектрален анализ 244 360 361 
спектрометрия 148 
специални образователни потребности 24 190 
специални служби 44 49 59 95 350 
специално образование 333 334 
спешни състояния 172 
спомени 269 270 294 358 
спортни игри 300 
спортуване 300 
средства и форми 324 
срочни сделкси с акции 126 
степени на висшето образование 320 321 
стерилизация 167 189 
стихотворения 259 
стоици 23 
стопанска дейност 79 
стопанско право 79 
стрес на работното място 9 330 
строителни конструкции 303 348 
строителни фирми 246 349 
строително инженерство 110 
строителство 110 
структури в агробизнеса 134 
Студена война 71 82 357 
студентски вестник 2 331 
студентско творчество 2 331 
сугестопедия 338 
сфери на влияние 37 
счетоводно приключване 107 130 241 
счетоводство на предприятието 127 245 
счетоводство на селското стопанство 249 
съветско разузнаване 101 359 
съвременен мениджмънт 108 
съвременна жилищна политика 299 
съвременният учител 344 
Съд на Европейския съюз 69 291 
съдебен контрол 87 
съдопроизводство - България 67 
сърдечносъдова система 197 
сърдечносъдови заболявания 197 
сътрудничество 54 
съхранение на данни 313 
тайни служби 50 
тежкотоварни автомобили 211 
телесни повреди 80 
теломери 150 
теориите за елита през XX в. 63 
теория на педагогиката 324 
теория на управлението 205 
терапевтични методи 7 163 335 
териториално развитие 48 219 
терминологичен речник 227 228 271 272 
терминология 192 193 265 266 
тероризъм 92 100 357 
терористични действия 44 
тестове 183 
техника 119 120 121 122 123 124 125 136 137 138 139 140 141 142 198 199 200 201 202 203 204 
технология и нравственост в съвременноно общество 11 
токсикология 145 177 
томография 187 
торене на лозя 224 225 
тоталитарно управление 57 288 
травми 154 183 
траки 295 
трактори 227 228 271 272 
транспортни аварии 211 216 
транспортни коридори 220 
транспортни произшествия 211 216 
транспортни системи в градовете 222 
транспортни услуги 130 
трафик на хора 51 92 
тревожни разстройства 24 25 190 191 
трудова медицина 196 
трудово законодателство 130 
трудово право 73 79 128 
туризъм - икономика 104 
туристическа дейност 274 
тълковен речник 253 
тълкуване 13 14 
търговия с оръжие 92 
търговия с хора 92 
търговска несъстоятелност 84 85 
търговски договори 79 
търговски регистър 54 
търговско право 73 79 84 85 90 128 
Търновска конституция 56 
убийство 80 
увреждания 159 
уеб базиране 313 
уеб сайт 313 
уеб сървъри 316 
умствено развитие 329 
университетско образование 248 343 
управление 134 
управление на доставките 236 240 
управление на запасите 113 243 
управление на земеделските стопанства 134 
управление на проекти 111 347 
управление на разузнавателната дейност 94 
управление на склада 239 
управление на строителството 111 347 
управление на транспорта 220 
управление на уеб страници 144 319 
управление на фирмата 112 
управленски труд 62 118 
управленско майсторство 247 
устойчиво развитие 48 219 
утилитаристите 17 
учебник за ВУЗ 149 
учебник за медицински колежи 192 193 265 266 
учителска професия 336 337 
фалшифициране 92 
фармакология 155 185 195 
фашизмът в България 292 
физиотерапевтична интервенция 156 
физиотерапевтична техника 155 
физиотерапия 188 
физическа култура 47 
физически упражнения 300 
физическо възпитание 47 
физични методи 244 360 
философия 11 12 17 23 
философия на духа 6 
философия на избора 6 
философия на свободата 6 
философски науки 11 
финансов контрол 79 102 
финансов одит 102 127 245 
финансова администрация 46 
финансови институции 115 
финансови отчети 130 
финансови услуги 30 
финансово право 46 
фирмено разузнаване 355 
фирмено счетоводство 246 349 
фолклористика 135 
фонетика 258 
форми на обучение 344 
форми на социологията 97 
функция на Ляпунов 205 
фючърсни сделки 126 
химически методи 244 360 
химични методи 148 
хипертония 153 
хирургично лечение 154 186 
хосписни грижи 168 
хранене 150 
хроматографски анализ 148 
художествена литература 267 268 269 270 
хуманитарна криза 76 
хумор - сатира - пародия 275 276 
хумористични разкази 275 276 
ценни книжа 133 
цифрова електроника 210 
цифрови интегрални схеми 210 
цифрови технологии 344 
църковни календари 135 
частично дефинирани алгоритми 143 
частично дефинирани логически системи 143 
частно право 52 
черепно-мозъчни травми 164 
шизофрения 176 
шофиране и безопасност 3 4 5 212 214 215 217 
шпионаж 44 49 59 71 95 100 101 350 357 359 
Южна Добруджа 294 
юриспруденция 69 291 
ягодоплодни култури 233 
ядрена безопасност 358 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бахтин, Михаил Михайлович 21 263 
Бейкън, Френсис 17 
Бергсон 17 
Блъскови 285 
Ганев, Венелин 69 291 
Гешев, Никола Христов 50 
Декарт, Рене 17 
Дерида, Жак 21 263 
Долапчиев, Никола 69 291 
Дюи, Джон 17 
Еко, Умберто 21 263 
Кант, Имануел 17 
Кръстева, Юлия 21 263 
Лайбниц, Готфрид Вилхелм 17 
Маркс, Карл 17 
Ницше, Фридрих 17 
Пешев, Димитър Йосифов 292 
Сноудън, Едуард 60 
Сосюр, Фердинанд дьо 21 263 
Спиноза, Барух 17 
Тодоров, Цветан 21 263 
Фуко, Мишел 21 263 
Хиновски, Иван Василев 358 
Чорбаджийски, Димитър 275 276 
Чудомир 275 276 
Шафарик, Павел Йозеф 257 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азиатска част на РСФСР. Бивши азиатски републики 11 
Балкански страни 37 
Беларус 293 
Близкият изток 76 
България - право 90 
Европа 98 
Европа - международни политически отношения 82 
Европейски съюз 86 
Русе - краезнание 285 
Русия - политика 37 71 82 
Руска съветска федеративна социалистическа република 11 
САЩ - политика 71 82 
Стара Загора 1 281 286 
Украйна - право 76 
Югоизточна Европа 37