НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ДИР/34/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   За закона и хората : от страниците на в-к "Дунав" (1865-1877 г.) / Теодора Бакърджиева ; [Науч. ред.] Росица Градева . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 158 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-233-1 

  

Сист. No: 46570

- 2 -

П/343/К 90ЦБ 63703

Криминалното - факти и фикции  /  Предг. Ивелина Павлова . - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016 . - 394 с. : с ил., факс., диагр. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 6)

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Кат. по журналистика и масови комуникации; Текст и на англ. ез.; Съдържа материали от: Пламен Шуликов, Морис Фадел, Цветанка Горчева, Мая Горчева, Елка Добрева, Ивелина Савова, Йорданка Бабина, Калина Лукова, Юрий Проданов, Снежана Бойчева, Десислава Чешмеджиева-Стойчева, Димитрина Пандурова, Десислава Тодорова, Чарлз Томпсън, Стоян Стоянов, Владимир Росенов, Емилия Енчева, Неда Соколовска, Евдокия Борисова Библиогр. след отд. статии; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0512-4 

  

Сист. No: 46549

- 3 -

П/004/Н 74ЛЦБ 64872

Николов, Лилян Илиев

   Системно програмиране / Лилян Илиев Николов . - 4. прераб и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2009 . - 456 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 453-455

   ISBN 978-954-28-0457-4 

  

Сист. No: 46599

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

Ч2/37.01/Е 12Дк 

Еберхард, Давид

   Как децата завзеха властта / Давид Еберхард ; Прев. от швед. Ева Кънева . - София : ЕМАС, 2013 . - 310 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-357-396-7 

  

Сист. No: 46611

- 5 -

ЦБ 64873 

Йънг, Роб

   Личността : как да отключите скритите си силни страни / Роб Йънг . - София : Сиела Норма, 2011 . - 238 с. ; 21 см . -  (Новата ера в общуването)

   Personality. How to unleash your hidden strengths/ Rob Yeung

   ISBN 978-954-28-0960-9 

  

Сист. No: 46600

- 6 -

Ч2/37.03/К 42А 

Каро, Антон

   Сугестопедия за всеки родител и учител / Антон Каро . - София : Буквите, 2017 - 2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-154-257-4 

   Ч. 1 . - 2017 . - 143 с.

   Библиогр. с. 141-142

  

Сист. No: 46558

- 7 -

Ч2/37.03/К 42А 

Каро, Антон

   Сугестопедия за всеки родител и учител / Антон Каро . - София : Буквите, 2017 - 2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-154-291-8 

   Ч. 2 . - 2018 . - 143 с.

   Библиогр. с. 141-143

  

Сист. No: 46559

- 8 -

Ч5/32/К 93Еп 

Куманова, Елица

   Политическите идеи на Джон Лок / Елица Куманова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 185 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 177-185

   ISBN 978-954-8467-80-3 

  

Сист. No: 46518

- 9 -

П/37/М 87МфЦБ 64839

Монтесори, Мария

   Формирането на човека / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - София : Асеневци, 2019 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7356-63-2 

  

Сист. No: 46525

- 10 -

П/159.9/П 37БЦБ 64865

Пери, Брус и др.

   Момчето, което беше отгледано като куче : и други истории от бележника на детския психиатър / Брус Пери, Мая Салавиц . - София : Изток - Запад, 2019 . - 239 с. ; 24 см

   Показалец

   ISBN 978-619-01-0390-5 

  

Сист. No: 46588

- 11 -

Ч2/159.96/П 47Сф 

Петрова, София

   Фройд и психоанализата / София Петрова . - София : Millenium, 2019 . - 173 с. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   Библиогр. с. 170

   ISBN 978-954-515-477-5 

  

Сист. No: 46629

- 12 -

П/316/Р 43РкЦБ 64866

Рашков, Румен Георгиев

   Конфликти в семейството : Социалнопсихологически анализ / Румен Георгиев Рашков . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 176 с. : с табл. ; 24 см . -  (Клинична психология)

   

   ISBN 978-619-241-020-9 

  

Сист. No: 46589

- 13 -

ЦБ 64853 

Рикьор, Пол

   Пътят на разпознаването : Три студии / Пол Рикьор . - София : Сонм, 2006 . - 384 с. ; 21 см . -  (Ризома)

   Ориг. загл. Parcours de la reconnaissance / Paul Ricoeur; Именен показалец

   ISBN 954-8478-82-Х :10

   ISBN 978-954-8478-82-3 :13

  

Сист. No: 46557

- 14 -

Ч2/37.01/Р 95Лд 

Русковска, Лиляна

   Да влезеш в обувките на детето : Как да възпитаме добро и щастливо дете / Лиляна Русковска . - София : СИЕЛА, 2011 . - 196 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1112-1 

  

Сист. No: 46613

- 15 -

Ч5/2/С 26Д 

Свиленов, Дечко Кирилов и др.

   Християнство и ислям : Две напълно различни религии. Къде е истината? / Дечко Кирилов Свиленов, Мюжген Ахмедова, Али Дини . - 4. изд. . - София : Инвестпрес, 2017 . - 160 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 160

   ISBN 978-954-642-820-2 

  

Сист. No: 46492

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 16 -

Ч5/342.7/A 60r 

   

Annual report on the situation of asylum in the European union 2017  . - Luxembourg : Publications office of the European Union, 2018 . - 259 p. ; 30 cm

   ISSN 1977-4826

   ISBN 978-92-9494-909-7 

  

Сист. No: 46495

- 17 -

Ч5/343.3/.7/F 54 

Financing of organized crime  . - Sofia : Center for the study of democracy, 2015 . - 435 p. : with fig., tabl. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 413-431

   ISBN 978-954-477-231-4 

  

Сист. No: 46498

- 18 -

Ч5/32/M 81a 

Monitoring anti-corruption in Europe  : Bridging policy evaluation and corruption measurement / Alexander Stoyanov et al. ; Ed. Ognian Shentov . - Sofia : Center for the study of democracy, 2015 . - 195 p. ; 30 cm . -  (Анализи/Reports ; 3)

   

   ISBN 978-954-477-241-3 

  

Сист. No: 46500

- 19 -

Ч5/32/А 74п 

Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2014 . - 87 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-224-6 

  

Сист. No: 46494

- 20 -

ДИР/34/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   За закона и хората : от страниците на в-к "Дунав" (1865-1877 г.) / Теодора Бакърджиева ; [Науч. ред.] Росица Градева . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 158 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-233-1 

  

Сист. No: 46570

- 21 -

ЦБ 64900 

Биков, Тома

   Политически кризи и служебни правителства / Тома Биков . - София : A&T, 2019 . - 214 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-214

   ISBN 978-619-7430-26-4 

  

Сист. No: 46632

- 22 -

П/34/Б 60ГкЦБ 64878

Бойчев, Георги

   Курс по философия на правото . - София : Изток - Запад, 2019 . - 304 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 311-316

   ISBN 978-619-01-0394-3 

  

Сист. No: 46606

- 23 -

Ч5/347/Б 65Бм 

Борисов, Борислав

   Медиацията в българския граждански процес / Борислав Борисов . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 241 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 229-238; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-162-1 

  

Сист. No: 46515

- 24 -

П/347.7/Г 22БпЦБ 64883

Ганчев, Борислав

   Производство по търговски спорове / Борислав Ганчев . - София : Сиби, 2019 . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 280-286

   ISBN 978-619-226-109-2 

  

Сист. No: 46612

- 25 -

П/316/Г 31Н-зЦБ 64888

Генов, Николай

   За социологията / Николай Генов . - София : Изток - Запад, 2019 . - 334 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 295-332

   ISBN 978-619-01-0377-6 

  

Сист. No: 46619

- 26 -

П/338/Г 69ТмЦБ 64918

Горчева, Таня Веселинова

   Международен туризъм / Таня Веселинова Горчева . - Свищов : Фабер, 2012 . - 200 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-939-8 

  

Сист. No: 46652

- 27 -

Ч2/37.01/Е 12Дк 

Еберхард, Давид

   Как децата завзеха властта / Давид Еберхард ; Прев. от швед. Ева Кънева . - София : ЕМАС, 2013 . - 310 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-357-396-7 

  

Сист. No: 46611

- 28 -

П/331/К 12ПнЦБ 64894

Кабакчиева, Петя и др.

   Не)възможният синдикализъм / Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева . - София : СИЕЛА, 2019 . - 351 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2796-2 

  

Сист. No: 46624

- 29 -

ЦБ 64899 

Калайджиев, Николай

   До Драва и отвъд : Дневник на един български офицер / Николай Калайджиев . - София : БИ 93, 2019 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-22-2 

  

Сист. No: 46631

- 30 -

П/343/К 90ЦБ 63703

Криминалното - факти и фикции  /  Предг. Ивелина Павлова . - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016 . - 394 с. : с ил., факс., диагр. ; 24 см . -  (Обществени комуникации ; 6)

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Кат. по журналистика и масови комуникации; Текст и на англ. ез.; Съдържа материали от: Пламен Шуликов, Морис Фадел, Цветанка Горчева, Мая Горчева, Елка Добрева, Ивелина Савова, Йорданка Бабина, Калина Лукова, Юрий Проданов, Снежана Бойчева, Десислава Чешмеджиева-Стойчева, Димитрина Пандурова, Десислава Тодорова, Чарлз Томпсън, Стоян Стоянов, Владимир Росенов, Емилия Енчева, Неда Соколовска, Евдокия Борисова Библиогр. след отд. статии; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0512-4 

  

Сист. No: 46549

- 31 -

Ч5/32/К 93Еп 

Куманова, Елица

   Политическите идеи на Джон Лок / Елица Куманова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 185 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 177-185

   ISBN 978-954-8467-80-3 

  

Сист. No: 46518

- 32 -

ЦБ 64902 

Мелер, Ха. А.

   Топ шпиони : Скритата власт зад кулисите / Ха. А. Мелер . - София : Бард, 2019 . - 323 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-927-2 

  

Сист. No: 46634

- 33 -

П/37/М 87МфЦБ 64839

Монтесори, Мария

   Формирането на човека / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - София : Асеневци, 2019 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7356-63-2 

  

Сист. No: 46525

- 34 -

П/37/П 35РрЦБ 64843

Пенкова, Росица Александрова

   Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини / Росица Александрова Пенкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 293 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 219-229

   ISBN 978-954-07-4580-0 

  

Сист. No: 46529

- 35 -

П/349/П 76Ц-оЦБ 64893

Попова, Цвета

   Осигурителен стаж / Цвета Попова . - София : Сиби, 2019 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 241-247

   ISBN 978-619-226-121-4 

  

Сист. No: 46625

- 36 -

П/347.7/П 86ЦБ 64886

Предизвикай: несъстоятелността!  : Сборник /  Състав. Стоян Андреас Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев . - София : СИЕЛА, 2018 . - 399 с. ; 21см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2640-8 

  

Сист. No: 46616

- 37 -

ЦБ 64903 

    Научна конференция Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944–1989 г.(София, 1918)  : Научна конференция, София, 10-11 ноември 1918 г. . - София : Изток - Запад, 2019 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0413-1 

  

Сист. No: 46635

- 38 -

Ч2/37.01/Р 95Лд 

Русковска, Лиляна

   Да влезеш в обувките на детето : Как да възпитаме добро и щастливо дете / Лиляна Русковска . - София : СИЕЛА, 2011 . - 196 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1112-1 

  

Сист. No: 46613

- 39 -

П/342/С 35ЦиЦБ 64875

Сивков, Цветан

   Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. /  Състав. Цветан Сивков ; Науч. рец. Дончо Хрусанов . - София : Сиби, 2019 . - 100 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-226-125-2 

  

Сист. No: 46602

- 40 -

П/37/С 37МдЦБ 64836

Симонска, Миглена

   Диагностика на заекване в предучилищна възраст : Mетодическо ръководство / Миглена Симонска . - Благоевград : БОН, 2013 . - 96 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 90-94

   ISBN 978-954-395-093-5 

  

Сист. No: 46522

- 41 -

П/327/С 39НмЦБ 64892

Скарлатов, Николай Христов

   Мирът : Утопия или реалност / Николай Христов Скарлатов . - София : Изток - Запад, 2019 . - 276 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0421-6 

  

Сист. No: 46623

- 42 -

П/347.9/С 68СаЦБ 64909

Станев, Станислав

   Адвокатската професия в България : Съсловни и практически аспекти / Станислав Станев ; Рецензент Жасмин Попова, Зорница Людмилова Йорданова . - София : Макрос, 2019 . - 243 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 215-217

   ISBN 978-954-561-474-3 

  

Сист. No: 46642

- 43 -

Ч5/35/С 70Ик 

Станчев, Иван Димитров

   Контратерористични рейдове / Иван Димитров Станчев . - София : Военно издателство, 2007 . - 311 с. : с ил., к., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 308-310

   ISBN 978-954-509-371-5 

  

Сист. No: 46502

- 44 -

ЦБ 64923 

Стрезова, Алека Александрова

   Българската дипломация : Институции и представители 1879-1918 / Алека Александрова Стрезова ; Науч. ред. Росица Иванова Стоянова . - София : Авангард Прима, 2017 . - 240 с. : с портр., табл., [8] с. цв. ил., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 235-239

   ISBN 978-619-160-862-1 

  

Сист. No: 46655

- 45 -

ЦБ 64877 

Таков, Кристиан Петров

   Кристали / Кристиан Петров Таков ; Състав. Радомир Мирчев . - София : Сиби, 2019 . - 114 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-117-7 

  

Сист. No: 46605

- 46 -

ЦБ 64879 

Таков, Кристиан Петров

   Истина и справедливост / Кристиан Петров Таков ; Състав. Радомир Мирчев . - София : Сиби, 2019 . - 196 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-116-0 

  

Сист. No: 46607

- 47 -

ЦБ 64904 

Тодоров, Калин

   Зад завесата на соца / Калин Тодоров . - София : Прозорец, 2019 . - 168 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-243-015-3 

  

Сист. No: 46636

- 48 -

П/321/Т 64ТсЦБ 64889

Тодоров, Тодор

   Суверенитет и сигурност / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2019 . - 146 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 130-136 ; Именен показател

   ISBN 978-619-198-107-6 

  

Сист. No: 46620

- 49 -

ЦБ 64885 

Фукуяма, Франсис

   Идентичност : Борбата за признание и политиката на гнева / Франсис Фукуяма ; Прев. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток - Запад, 2019 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0397-4 

  

Сист. No: 46617

- 50 -

П/342/Х 91ДаЦБ 64876

Хрусанов, Дончо Гавраилов

   Административно правораздаване : Лекции / Дончо Гавраилов Хрусанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 103 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3102-5 

  

Сист. No: 46603

- 51 -

П/37/Щ 38КфЦБ 64838

Щерева, Катерина Атанасова

   Фонологичното осъзнаване на децата : Превенция на дислексия / Катерина Атанасова Щерева . - [София] : Глосса Терапи, 2012 . - 152 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 142-152 ; Азб. показалец, именен показалец

   ISBN 978-954-92903-1-8 

  

Сист. No: 46524

- 52 -

ЦБ 64898 

Щигер, Цирил

   Забравените малцинства на Балканите : Вече не знаем кои сме / Цирил Щигер ; Прев. от нем. Екатерина Попова . - София : Изток - Запад, 2019 . - 255 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 191-199

   ISBN 978-619-01-0433-9 

  

Сист. No: 46630

- 53 -

ЦБ 64887 

Янков, Митрю

   Демокрация или "демагогска олигархия" : Критичен анализ на либералната демокрация и нейните постсоциалистически демагогско-олигархически версии / Митрю Янков . - София : Тип-топ прес, 2019 . - 504 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-723-218-1 

  

Сист. No: 46618

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 54 -

Ч5/343.3/.7/F 54 

Financing of organized crime  . - Sofia : Center for the study of democracy, 2015 . - 435 p. : with fig., tabl. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 413-431

   ISBN 978-954-477-231-4 

  

Сист. No: 46498

- 55 -

П/336/В 27Сп, П1/336/В 27СпЦБ 64818

Васов, Стоян Свиленов

   Пътят на дилъра / Стоян Свиленов Васов . - Варна : Психоанализа, 2016 . - 129 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 126-128

   ISBN 978-619-7303-00-1 

  

Сист. No: 46496

- 56 -

Арх/334/К 93С, П/334/К 93Ск, П1/334/К 93СкЦБІІ 3304

Кунев, Свилен Николаев

   Корпоративна социална отговорност : Проблемни области и практики / Свилен Николаев Кунев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 109 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 107-108

   ISBN 978-619-7242-61-4 

  

Сист. No: 46596

- 57 -

П/339/Л 42ВкЦБ 64891

Лекова, Веселина

   Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия / Веселина Лекова . - София : Нова звезда, 2019 . - 316 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 309-316

   ISBN 978-619-198-108-3 

  

Сист. No: 46622

- 58 -

П/346.2/М 32МпЦБ 64827

Маркова, Мария Славчева

   Публично-частното партньорство : Същност и отчетна рамка / Мария Славчева Маркова . - София : УНСС, 2019 . - 156 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 149-155

   ISBN 978-619-232-107-9 

  

Сист. No: 46512

- 59 -

П/33/П 33ТфЦБ 64820

Пелов, Тихомир Петров

   Фасилити мениджмънт : Управление на поддържащите дейности / Тихомир Петров Пелов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УНСС, 2018 . - 160 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 158

   ISBN 978-619-232-041-6 

  

Сист. No: 46499

- 60 -

П/338.24/С 43ИрЦБ 64826

Славова, Ирена Александрова и др.

   Развитие на клъстерните инициативи в България : Състояние, предпоставки и предизвикателства / Ирена Александрова Славова, Йовка Петкова Банкова, Христо Анков Иванов . - София : УНСС, 2018 . - 234 с. ; 24 см

   Възприетата форма на името на авт. Ирена Георгиева (Славова) е Ирена Александрова Славова, с пълно име Ирена Александрова Славова-Георгиева. - Библиогр. с. 218-223

   ISBN 978-619-232-147-5 

  

Сист. No: 46509

- 61 -

П/336/С 52ЕпЦБ 64823

Сотирова, Екатерина

   Паричният сектор в България : Развитие, проблеми, интеграция / Екатерина Сотирова . - София : УИ Стопанство, 2008 . - 312 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 299-311

   ISBN 978-954-494-935-8 

  

Сист. No: 46503

- 62 -

П/657/С 95ЦБ 64819

Счетоводство  : Основен курс / Стоян Стоянов и др. . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : УНСС, 2018 . - 279 с. : с табл ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-045-4 

  

Сист. No: 46497

- 63 -

П/657/С 95ЦБ 64825

Счетоводство в публичния сектор  : Сборник със задачи и текстове / Даниела Милчова Фесчиян и др. . - София : УНСС, 2019 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-158-1 

  

Сист. No: 46507

- 64 -

П/657/Ф 41ДсЦБ 64824

Фесчиян, Даниела Милчова

   Стандартизацията на счетоводството и модели на дългограйните материални активи в публичния сектор / Даниела Милчова Фесчиян . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2018 . - 270 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 264-266

   ISBN 978-619-232-052-2 

  

Сист. No: 46504

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 65 -

ДИР/39/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   Русе - градът и хората : от края на XIV до 70-те години на XIX век / Теодора Бакърджиева ; [Науч. ред.] Росица Градева, Николай Ненов . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 336 с. : с ил. ; 23 см

   Речник с. 330-333

   ISBN 978-954-337-170-9 

  

Сист. No: 46569

- 66 -

ДИР/39/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   Вълшебна броеница от разкази, легенди, молитви, заклинания и лекове / Теодора Бакърджиева ; [Науч. ред.] Николай Ненов . - Русе : Авангард принт, 2017 . - 316 с. : с ил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-319-2 

  

Сист. No: 46571

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 67 -

П/65.012/М 31НуЦБ 64871

Маринова, Надя

   Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова . - София : Нов Български университет, 2012 . - 326 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Икономика)

   Библиогр.: с. 324-326

   ISBN 978-954-535-735-0 

  

Сист. No: 46597

- 68 -

П/57/Т 57НеЦБ 64821

Типова, Нина Кръстева

   Екология и устойчиво развитие : Учебно помагало / Нина Кръстева Типова . - София : УНСС, 2018 . - 146 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 142-145

   ISBN 978-619-232-099-7 

  

Сист. No: 46501

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 69 -

Арх/531/В 65Вф, П/531/В 65ВфЦБ 64829

Витлиемов, Венко Георгиев

   Формулирование новых из поставленных задач по Механике : Методическое пособие / Венко Георгиев Витлиемов . - Руссе : Академическое издательство "Руссенский университет", 2019 . - 80 с. : с рис. ; 21 см

   Библиогр. с. 77-79

   ISBN 978-619-7135-14-5 

  

Сист. No: 46514

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 70 -

П/61/Б 52МаЦБ 64834

Боарон, Мишел и др.

   Акушерство и гинекология / Мишел Боарон, Франсоа Ру ; Със сътр. Кристел Шарве ; Прев. Иван Савов Тричков . - София : Изток - Запад, 2019 . - 185 с. ; 21 см . -  (Хомеопатия - досиетата на експерта)

   

   ISBN 978-619-01-0401-8 

  

Сист. No: 46521

- 71 -

ЦБ 64911 

Викери, Доналд М. и др.

   Грижете се за себе си : Пълен илюстрован наръчник за самостоятелна медицинска грижа / Доналд М. Викери, Джеймс Ф. Фрайс . - София : МОНТ, 2008 . - 399 с. : с ил., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 396-397

   ISBN 978-954-8055-05-5 

  

Сист. No: 46644

- 72 -

П/61/Д 37ТЦБІІ 3303

Делийски, Ташко

   Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи / Ташко Делийски . - Плевен : МУ - Плевен, 2017 . - 539 с. : с ил., табл. ; 28 см

   Изд. е на Катедра Сестрински и хирургични грижи, Факултет Здравни грижи, Медицински университет - Плевен; Библиогр. с. 513-515

   ISBN 978-954-756-201-1 

  

Сист. No: 46595

- 73 -

П/61/Д 53тЦБ 64842

Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции  : Ръководство за теоретично и практическо обучение на студенти по специалност "Медицина", специализанти, докторани, общопрактикуващи лекари / Светлан Дерменджиев и др. ; Под ред. на Светлан Дерменджиев . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2018 . - 144 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 131-143

   ISBN 978-619-237-021-3 

  

Сист. No: 46528

- 74 -

П/61/Д 92АуЦБ 64844

Дуковски, Анатолий Василев

   Ултразвукова диагностика в акушерството / Анатолий Василев Дуковски . - София : Синтакс, 1994 . - 232 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 954-8616-01-7 

  

Сист. No: 46530

- 75 -

П/61/Д 92АуЦБ 64845

Дуковски, Анатолий Василев

   Ултразвукова диагностика в гинекологията / Анатолий Василев Дуковски . - София : Арсо, 1999 . - 328 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 954-8967-51-0 

  

Сист. No: 46532

- 76 -

П/61/И 21ПпЦБ 64867

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на фобии и мании : (практическо ръководство) / Петър Иванов Иванов . - 3. изд. . - Русе : Ахат, 2019 . - 109 с. : с фиг. и прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 108

   ISBN 978-954-9664-89-8 

  

Сист. No: 46590

- 77 -

П/61/И 21ПпЦБ 64869

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на вредни привички и зависимости : (практическо ръководство) / Петър Иванов Иванов . - 3. изд. . - Русе : Ахат, 2019 . - 173 с. : с прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 171-172

   ISBN 978-954-9664-88-1 

  

Сист. No: 46592

- 78 -

П/61/К 78ИмЦБ 64861

Колева, Ивет Борисова

   Мекотъканни техники (кинезиологични основи, пост-изометрична релаксация, мануална терапия, масаж) : Учебник / Ивет Борисова Колева . - София : РИК Симел, 2016 . - 287 с. : с ил. ; 25 см . -  (Съвременни методи на рехабилизацията)

   Библиогр. с. 277-287

   ISBN 978-619-183-046-6 

  

Сист. No: 46584

- 79 -

П/61/К 78ИфЦБ 64863

Колева, Ивет Борисова

   Физикална аналгезия : Учебник / Ивет Борисова Колева . - София : РИК Симел, 2019 . - 216 с. : с ил. ; 20,5 см . -  (Съвременни методи на рехабилизацията)

   

   ISBN 978-619-183-073-2 

  

Сист. No: 46586

- 80 -

П/61/К 86КЦБ 64859

Костов, Костадин

   Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб / Костадин Костов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 232 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 225-231

   ISBN 978-954-07-3619-8 

  

Сист. No: 46581

- 81 -

П/616/М 66М-оЦБ 64913

Минков, Марин Николаев

   Оперативна детска урология / Марин Николаев Минков . - София : Лик, 2006 . - 376 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 365-373

   ISBN 954-607-724-0 -10

   ISBN 978-954-607-724-0 -13

  

Сист. No: 46646

- 82 -

П/616/П 32аЦБ 64862

Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  : Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.04.2015, Пловдив /  Под ред. на Иван Иванов, Владимир Пилософ ; Рецензент Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 268 с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-189-034-7 

  

Сист. No: 46585

- 83 -

П/616/П 76НфЦБІІ 3302

Попов, Николай Емилов и др.

   Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници / Николай Емилов Попов, Даниела Иванова Попова, Таня Светославова Груева . - София : НСА ПРЕС, 2013 . - 232 с. : с фиг. ; 29,5 см

   Библиогр. с. 230-232

   ISBN 978-954-718-352-0 

  

Сист. No: 46580

- 84 -

П/616/П 76ДкЦБ 64835

Попова, Даниела и др.

   Кинезитерапия при често срещани неврологични заболявания / Даниела Попова, Мариела Филипова, Таня Мегова . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-00-0104-3 

   Ч. 1 . - 2017 . - 91 с. : с ил., сх.

   Библиогр. с. 79-90

  

Сист. No: 46520

- 85 -

П/616/П 84рЦБІІ 3301

Практическо ръководство по инфекциозни болести  / Марияна Стойчева и др. ; Под ред. на Марияна Стойчева . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2014 . - 125 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7085-25-9 

  

Сист. No: 46533

- 86 -

П/616/П 92ЦБ 64858

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст : Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика  : [доклади от Втора национална педиатрична конференция, 2017, Банско] /  Под ред. Иван Литвиненко, Николай Ламбов . - София : Арбилис, 2018 . - 287 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Валентина Петкова, Иван Литвиненко, Милен Димитров, Нели Корсун, Пенка Переновска, Радка Тинчева, Анна Дашева-Димитрова, Борислав Георгиев, Гергана Петрова, Даниел Илиев, Даниела Авджиева, Елисавета Стефанова, Полина Митева, Ралица Георгиева, Цоло Цолов, Мария Камушева, Светла Ангелова, Адил Кадъм, Биляна Георгиева, Боян Христов, Валентина Томова, Весела Данкова, Геновева Тачева, Диана Влахова, Диана Дянкова, Димитър Стаматов, Ирен Цочева, Йордан Георгиев, Мария Божидарова, Милка Дикова, Надежда Римпова, Снежана Парина, Снежина Лазова, Стоянка Симеонова, Траян Делчев, Ивелина Трифонова, Ирина Георгиева, Радослав Ангелов, Силвия Волева, София Илиева Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-7063-25-7 

  

Сист. No: 46582

- 87 -

П/616/П 92ЦБ 64864

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  : Здравото дете - комплексна грижа /  Под ред. Иван Литвиненко, Николай Ламбов . - София : Арбилис, 2019 . - 375 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7063-28-8 

  

Сист. No: 46587

- 88 -

П/616/Р 97сЦБІІ 3300

Ръководство по сърдечна и съдова хирургия  / Заприн Въжев и др. ; Под ред. на Заприн Въжев . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2018 . - 238 с. : с ил., табл. ; 29,5 см

   Библиогр. с. 236-238

   ISBN 978-619-237-018-3 

  

Сист. No: 46531

- 89 -

П/61/С 56гЦБ 64837

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания  : Учебно помагало за студенти, специалност "акушерка" / Милена Сандева и др. . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2017 . - 166 с. : с ил. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 165-166

   ISBN 978-619-7085-84-6 

  

Сист. No: 46523

- 90 -

П/61/Т 55ТеЦБ 64849

Тимева, Таня

   Ендометриумът при жената и ролята му в процеса на имплантация : Монография / Таня Тимева . - София : [Таня Тимева], 2018 . - 116 с. : с ил. ; 25 см

   Рецензия / Станимир Кюркчиев: с. 109-112; Рецензия / Атанас Щерев: с. 113-115; Терминол. речник: с. 108; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-91134-0-0 

  

Сист. No: 46552

- 91 -

П/61/Ф 23тЦБІІ 3305

Фармакология и токсикология  / Надка Ив. Бояджиева и др. ; Под ред. на Надка Ив. Бояджиева, Красимира Якимова, Румен Николов . - 3. изд. . - София : Арсо, 2019 . - 762 с. : с ил., табл. ; 29,5 см

   

   ISBN 978-619-197-039-1 

  

Сист. No: 46598

- 92 -

П/616/Х 49АкЦБ 64840

Хилендаров, Атанас и др.

   Клинична образна диагностика : Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров, Владимир Сираков ; Под ред. на Кичка Велкова . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2018 . - 168 с. : с ил. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-237-017-6 

  

Сист. No: 46526

- 93 -

П/616/Ч 19ДкЦБ 64860

Чакъров, Джевдет Ибрям

   Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия : Ретроспективен клинико-статистически анализ / Джевдет Ибрям Чакъров . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2017 . - 95 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 80-95

   ISBN 978-619-7085-82-2 

  

Сист. No: 46583

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 94 -

ЦБ 64831 

Пассажирские автомобильные перевозки  / Владислав Александрович Гудков и др. . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2006 . - 448 с. : ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 443

   ISBN 5-93517-157-0 

  

Сист. No: 46516

- 95 -

Арх/656/П 36Вп, П/656/П 36ВпЦБ 64921

Пенчева, Велизара Иванова и др.

   Политики в областта на безопасността на автомобилното движение и обучение на кандидати за водачи на моторни превозни средства : Монография / Велизара Иванова Пенчева, Асен Цветанов Асенов . - Русе : Изд. център при Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2019 . - 261 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-761-6 

  

Сист. No: 46653

- 96 -

ЦБ 64832 

Транспортно-экспедиционная деятелность  : Учебник и практикум для СПО /  Под ред. Е. В. Будриной . - Москва : Юрайт, 2018 . - 370 с. ; 24 см . -  (Профессиональное образование)

   Библиогр. с. 363-365

   ISBN 978-5-534-05159-9 

  

Сист. No: 46517

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 97 -

Arh/6/M 13s, П/631.3/M 13sЦБ 64922

Machines for sugar beet harvesting  : Theory and calculation / Volodimir Bulgakov и др. ; Ed. by Hristo Beloev . - Sofia : Prof. M. Drinov, 2018 . - 288 p. ; 22 см

   References p. 283-286

   ISBN 978-954-322-926-0 

  

Сист. No: 46654

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 98 -

П/65.012/М 31НуЦБ 64871

Маринова, Надя

   Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова . - София : Нов Български университет, 2012 . - 326 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Икономика)

   Библиогр.: с. 324-326

   ISBN 978-954-535-735-0 

  

Сист. No: 46597

- 99 -

Арх/658/Н 46Аи 

Недялков, Антон

   Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите : [Монография] / Антон Недялков . - Русе : Авангард принт, 2019 . - 152 с. : с цв. фиг. ; 29 см

   Библиогр. с. 143-152

   ISBN 978-954-337-367-3 

  

Сист. No: 46572

- 100 -

П/658/О-33СуЦБ 64817

Овчарова, Снежанка Костадинова

   Управление на човешките ресурси : Тезиси, казуси, тестове / Снежанка Костадинова Овчарова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 139 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 136-138

   ISBN ISBN 978-954-715-631-9 

  

Сист. No: 46493

- 101 -

П/658.5/С 75ЦБ 64828

Стефанов, Стилиян Светославов

   Управление на качеството : Примери, казуси и задачи / Стилиян Светославов Стефанов . - София : УНСС, 2017 . - 206 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. след всяка гл.

   ISBN 978-954-644-963-4 

  

Сист. No: 46513

- 102 -

ЦБ 64832 

Транспортно-экспедиционная деятелность  : Учебник и практикум для СПО /  Под ред. Е. В. Будриной . - Москва : Юрайт, 2018 . - 370 с. ; 24 см . -  (Профессиональное образование)

   Библиогр. с. 363-365

   ISBN 978-5-534-05159-9 

  

Сист. No: 46517

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 103 -

ЦБ 64848

Чавдаров, Иван Николов

   Моделиране на роботи с 3D принтер / Иван Николов Чавдаров ; Науч. ред. Георги Бояджиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 191 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4455-1 

  

Сист. No: 46551

Кибернетика. Фина механика

- 104 -

П/004/A 18ДпЦБ 64901

Academy, D. K.

   Практически наръчник по системно и мрежово администриране Windows Server 2019 / D. K. Academy ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2019 . - 500 с. : с табл. ; 23 см . -  (Добри практики в примери)

   

   ISBN 978-619-7356-69-4 

  

Сист. No: 46633

- 105 -

П/004/Д 62МпЦБ 64906

Дипъри, Майкъл

   Професионално програмиране със SWIFT / Майкъл Дипъри ; Прев. Георги Далаков . - София : Алекс Софт, 2018 . - 408 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-360-6 

  

Сист. No: 46638

- 106 -

Арх/658/Н 46Аи 

Недялков, Антон

   Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите : [Монография] / Антон Недялков . - Русе : Авангард принт, 2019 . - 152 с. : с цв. фиг. ; 29 см

   Библиогр. с. 143-152

   ISBN 978-954-337-367-3 

  

Сист. No: 46572

- 107 -

П/004/П 17ЦБ 64907

Панек, Уилиам

   Ем си ес ай] MCSA Windows Server 2016 : Пълно учебно ръководство / Уилиам Панек ; Прев. Теофана Петкова . - София : Алекс Софт, [2019] . - 23 см

   

   ISBN 978-954-656-368-2 

   Т. 1. EXAM 70-740, EXAM 70-741, EXAM 70-742 . - [2019] . - ix-lxx, 514 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 46639

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 108 -

ЦБ 64880 

Бакман, Фредрик

   Човек на име Уве / Фредерик Бакман ; Прев. от англ. Цветана Гечева . - София : СИЕЛА, 2015 . - 295 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-1507-5 

  

Сист. No: 46608

- 109 -

ЦБ 64895 

Болджър, Дърмът

   Крахът на Ирландия : Новела / Дърмът Болджър ; Прев от англ. Мария Христова . - София : АМАТ-АХ, 2019 . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9877-42-7 

  

Сист. No: 46626

- 110 -

ЦБ 64854 

Василев, Сава

   Непокорният Лука : Книга за преживяване : разкази и пиеси / Сава Василев . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 192 с. ; 20 см

   Непокорният Лука ; Борис Помъчения или слово за изваждането на Честния кръст ; Да си отгледаш таралеж ; За смъртта на една птица и едно стихотворение ; Трева за морските зайци ; Кръщение по Великден. Лето 1876-то

   ISBN 978-954-400-624-2 

  

Сист. No: 46562

- 111 -

П/82.0/И 18РЦБ 64850

Иван Радославов. 135 години от рождението на критика  : Нови изследвания. [Първа национална научна конференция] /  Състав. Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов . - В. Търново : ДАР - РХ, 2015 . - 227 с. ; 25 см

   Съдържа материали от: Михаил Неделчев, Цветанка Атанасова, Бисера Дакова, Иван Радев, Николай Димитров, Илияна Димитрова, Димитър Михайлов, Антония Велкова-Гайдаржиева, Калина Лукова, Александър Христов, Иван Станков, Елка Трайкова, Мая Ангелова, Людмила Стоянова, Наталия Няголова, Катя Зографова, Петър Стефанов, Пламен Дойнов Библиогр. след отд. изследвания

   ISBN 978-954-9489-48-4 

  

Сист. No: 46553

- 112 -

ЦБ 64899 

Калайджиев, Николай

   До Драва и отвъд : Дневник на един български офицер / Николай Калайджиев . - София : БИ 93, 2019 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-22-2 

  

Сист. No: 46631

- 113 -

ЦБ 64874 

Карабашлиев, Захари

   Хавра : Роман / Захари Карабашлиев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 703 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2390-2 

  

Сист. No: 46601

- 114 -

П/801/К 45И-оЦБ 64896

Касабов, Иван Костов

   Основни лексикографски проблеми и семантичен речник-минимум / Иван Костов Касабов . - София : Нов Български университет, 2019 . - 375 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 101-111

   ISBN 978-619-233-051-4 

  

Сист. No: 46627

- 115 -

ЦБ 64856 

Качев, Коста

   Добър вечер, госпожа Носталгия! / Коста Качев . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 541 с. ; 23,5 см . -  (Съвременна българска поезия)

   

   ISBN 978-954-09-1297-4 

  

Сист. No: 46566

- 116 -

ЦБ 64857 

Качев, Коста

   Танц върху вулкан / Коста Качев . - София : Захарий Стоянов, 2019 . - 463 с. ; 23,5 см . -  (Съвременна българска поезия)

   

   ISBN 978-954-09-1309-4 

  

Сист. No: 46567

- 117 -

Ч2/82.0/К 98А 

Кьосев, Александър Динов

   Индигото на Гьоте / Александър Динов Кьосев . - София : Фигура, 2008 . - 358 с. ; 20 см . -  (Опити)

   

   ISBN 978-954-9985-26-9 

  

Сист. No: 46564

- 118 -

Ч2/886.7.09/Л 73А 

Личева, Амелия

   Гласове и идентичности в българската поезия / Амелия Личева . - София : Фигура, 2007 . - 131 с. ; 20 см . -  (Опити)

   

   ISBN 978-954-9985-20-7 

  

Сист. No: 46560

- 119 -

П/820/899.09/Н 75ДЦБ 64852

Николова, Дияна

   Идеята за човека в старогръцката лирика : архаика и класика / Дияна Николова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010 . - 467 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Philologia Philippopoliensis)

   Библиогр. с. 375-396 и под линия; Азб. показалец; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-423-642-7 

  

Сист. No: 46556

- 120 -

ЦБ 64851 

Петканов, Константин Н.

   Опасно знание : Публицистика 1944-1948 / Константин Н. Петканов ; Състав. и предг. Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб, 2014 . - 288 с. ; 20 см . -  (Колекция Неиздадените ; кн. 1)

   Изд. на НБУ. Департамент "Нова българистика", Нац. лит. музей

   ISBN 978-954-533-137-4 

  

Сист. No: 46555

- 121 -

ЦБ 64881 

Попов, Алек

   Сестри Палавееви по пътя към новия свят / Алек Попов . - София : СИЕЛА, 2017 . - 430 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2465-7 

  

Сист. No: 46609

- 122 -

ЦБ 64910 

Сърбиновски, Младен

   За македонистките работи / Младен Сърбиновски . - София : АСИ Принт, 2011 . - 179 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9336-63-4 

  

Сист. No: 46643

- 123 -

П/80/Ш 67МхЦБ 64897

Шипчанов, Милен

   Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение / Милен Шипчанов . - София : Нов Български университет, 2019 . - 140 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 126-131

   ISBN 978-619-233-058-3 

  

Сист. No: 46628

- 124 -

Ч2/886.7.09/Ш 96П 

Шуликов, Пламен Димитров

   Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията / Пламен Димитров Шуликов ; [Науч. ред.] Добрин Начев Добрев . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 184 с. ; 18 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-00-0531-5 

  

Сист. No: 46561

История. География. Биографии. Археология

- 125 -

ЦБ 64916 

[Осемдесет] 80 години Ротари клуб в Русе (1936 г. - 2016 г.)  / Владимир Михайлов Витков и др. ; Под ред. на Владимир Михайлов Витков . - Русе : Примакс, 2016 . - 134 с. със сн., факс. ; 23 см

   Библиогр. с. 129. - Рез. на бърг. и англ. ез. Пълното име на авт. Илия Димитров е Илия Димитров Илиев

   ISBN 978-954-92833-3-4 

  

Сист. No: 46650

- 126 -

С/93/99/А 56 

   

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2019 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   Т. 19 . - 2019 . - 420 с.

   

  

Сист. No: 46563

- 127 -

ДИР/9/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   Шепот от далечна Акия: Ангел Обретенов 1841-1894 / Теодора Бакърджиева . - Русе : Авангард принт, 2008 . - 236 с., 4 л. : ил. ; 21 см

   Съдържа и Речник ; Списък на имената

   ISBN 978-954-337-056-6 

  

Сист. No: 46568

- 128 -

ДИР/39/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   Русе - градът и хората : от края на XIV до 70-те години на XIX век / Теодора Бакърджиева ; [Науч. ред.] Росица Градева, Николай Ненов . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 336 с. : с ил. ; 23 см

   Речник с. 330-333

   ISBN 978-954-337-170-9 

  

Сист. No: 46569

- 129 -

ДИР/34/Б 17Т 

Бакърджиева, Теодора

   За закона и хората : от страниците на в-к "Дунав" (1865-1877 г.) / Теодора Бакърджиева ; [Науч. ред.] Росица Градева . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 158 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-233-1 

  

Сист. No: 46570

- 130 -

ЦБ 64890 

Буковски, Христо

   В захвата на прикритата цивилизация : Мегалити, подмогилни храмове и тайнства в тях / Христо Буковски . - София : СИЕЛА, 2018 . - 200 с. : с ил. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 191-199

   ISBN 978-954-28-2650-7 

  

Сист. No: 46621

- 131 -

ЦБ 64882 

Децата на диктаторите  : Трагичната история на децата на Йосиф Сталин, Бенито Мусолини, Франсиско Франко, Мао Дзъдун, Николае Чаушеско, Аугусто Пиночет, Фидел Кастро, Саддам Хюсеин, Муамар Кадафи, Башар Асад, Александър Лукашенко и други /  Състав. Жан-Кристоф Бризар, Клод Кетел ; Прев. от фр. Гергана Стойчева . - София : СИЕЛА, 2017 . - 274 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2437-4 

  

Сист. No: 46610

- 132 -

П/82.0/И 18РЦБ 64850

Иван Радославов. 135 години от рождението на критика  : Нови изследвания. [Първа национална научна конференция] /  Състав. Антония Велкова-Гайдаржиева, Димитър Михайлов . - В. Търново : ДАР - РХ, 2015 . - 227 с. ; 25 см

   Съдържа материали от: Михаил Неделчев, Цветанка Атанасова, Бисера Дакова, Иван Радев, Николай Димитров, Илияна Димитрова, Димитър Михайлов, Антония Велкова-Гайдаржиева, Калина Лукова, Александър Христов, Иван Станков, Елка Трайкова, Мая Ангелова, Людмила Стоянова, Наталия Няголова, Катя Зографова, Петър Стефанов, Пламен Дойнов Библиогр. след отд. изследвания

   ISBN 978-954-9489-48-4 

  

Сист. No: 46553

- 133 -

ЦБ 64884 

Кръстевич, Гаврил

   Българска история / Гаврил Кръстевич . - София : ГУТА-Н, 2016 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-90656-1-7 

   Т. 1. Българска история под името на хуните : Издадена за първи път в Цариград в печатницата на Македония през 1869 . - 2016 . - XVI, 300 с. : с факс.

   

  

Сист. No: 46614

- 134 -

ЦБ 64884 

Кръстевич, Гаврил

   Българска история / Гаврил Кръстевич . - София : ГУТА-Н, 2016 - . - 22 см

   

   ISBN 978-619-74441-1-7 

   Т. 2. 485-668 г. : Ръкопис, написан преди 1865 . - 2019 . - XX, 258 с. : с факс.

   

  

Сист. No: 46615

- 135 -

ЦБ 64912 

Кьосева, Цветана Лазарова

   Първите дами на Царска България / Цветана Лазарова Кьосева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 148 с., [28] л. : ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 145-147

   ISBN 978-954-07-2940-4 

  

Сист. No: 46645

- 136 -

ДИР/9/Л 33Х 

Лебикян, Хачик

   Русе - маршрути на спомена / Хачик Лебикян . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 405 с. : с ил., карти, каталози и прил. ; 23 см

   Съдържа: Градоустройствени планове, Каталог на улици, булеварди и площади, карта на кината в Русе

   ISBN 978-954-337-353-6 

  

Сист. No: 46554

- 137 -

Ч2/886.7.09/Л 73А 

Личева, Амелия

   Гласове и идентичности в българската поезия / Амелия Личева . - София : Фигура, 2007 . - 131 с. ; 20 см . -  (Опити)

   

   ISBN 978-954-9985-20-7 

  

Сист. No: 46560

- 138 -

ДИР/9/Р 29Сн 

Райчевски, Стоян Чилов

   Ньойският договор 1919 : Диктат и неизпълнени обещания / Стоян Чилов Райчевски . - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2010 . - 199 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Текст и на фр. ез.

   ISBN 978-954-463-133-8 

  

Сист. No: 46647

- 139 -

ЦБ 64917 

Русе в зората на Освобождението  /  Под ред. Венелин Й. Молнар, Владимир Михайлов Витков . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Лени-Ан, 2019 . - 85 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7058-72-7 

  

Сист. No: 46651

- 140 -

ЦБ 64877 

Таков, Кристиан Петров

   Кристали / Кристиан Петров Таков ; Състав. Радомир Мирчев . - София : Сиби, 2019 . - 114 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-117-7 

  

Сист. No: 46605

- 141 -

ЦБ 64879 

Таков, Кристиан Петров

   Истина и справедливост / Кристиан Петров Таков ; Състав. Радомир Мирчев . - София : Сиби, 2019 . - 196 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-116-0 

  

Сист. No: 46607

- 142 -

Ч2/886.7.09/Ш 96П 

Шуликов, Пламен Димитров

   Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията / Пламен Димитров Шуликов ; [Науч. ред.] Добрин Начев Добрев . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 184 с. ; 18 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-00-0531-5 

  

Сист. No: 46561

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 143 -

ЦБ 64855 

Шуликов, Пламен Димитров

   "Удивителната фотография" и удивителният XIX век : Учебно помагало / Пламен Димитров Шуликов . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 182 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Прев. от англ., фр. ез.; Съдържа студии от: Уилям Хенри Фокс Талбът, Елизабет Ийстлейк, Луис Карол, Алфонс Бертийон, Гаспар Феликс Турнашон (Надар)

   ISBN 978-619-00-0532-2 

  

Сист. No: 46565

Компютри. Програмни продукти

- 144 -

П/004/A 18ДпЦБ 64901

Academy, D. K.

   Практически наръчник по системно и мрежово администриране Windows Server 2019 / D. K. Academy ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2019 . - 500 с. : с табл. ; 23 см . -  (Добри практики в примери)

   

   ISBN 978-619-7356-69-4 

  

Сист. No: 46633

- 145 -

П/004/A 18ЦБ 64905

Academy, D. K.

   Пи ейч пи] PHP 7 : 200 готови решения на практически задачи / D. K. Academy ; Прев от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2018 . - 320 с. : с ил. ; 23 см . -  (Добри практики в примери)

   

   ISBN 978-619-7356-58-8 

  

Сист. No: 46637

- 146 -

П/004/Д 44ДвЦБ 64908

Деракшани, Дариуш

   Въведение в Autodesk Maya 2016 / Дариуш Деракшани ; Прев. Ирена Райчева . - София : Алекс Софт, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-359-0 

   Т. 1 . - 2016 . - xi-xx, 540 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 46640

- 147 -

П/004/Д 44ДвЦБ 64908

Деракшани, Дариуш

   Въведение в Autodesk Maya 2016 / Дариуш Деракшани ; Прев. Ирена Райчева . - София : Алекс Софт, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-365-1 

   Т. 2 . - 2016 . - xi-xx, 460 с. : с фиг.

   

  

Сист. No: 46641

- 148 -

П/004/Д 62МпЦБ 64906

Дипъри, Майкъл

   Професионално програмиране със SWIFT / Майкъл Дипъри ; Прев. Георги Далаков . - София : Алекс Софт, 2018 . - 408 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-360-6 

  

Сист. No: 46638

- 149 -

П/004/П 17ЦБ 64907

Панек, Уилиам

   Ем си ес ай] MCSA Windows Server 2016 : Пълно учебно ръководство / Уилиам Панек ; Прев. Теофана Петкова . - София : Алекс Софт, [2019] . - 23 см

   

   ISBN 978-954-656-368-2 

   Т. 1. EXAM 70-740, EXAM 70-741, EXAM 70-742 . - [2019] . - ix-lxx, 514 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 46639

- 150 -

П/004/П 47МуЦБІІ 3306

Петров, Милен Йорданов

   Увод в програмирането (C/C++) / Милен Йорданов Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 176 с. : с табл. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3345-6 

  

Сист. No: 46604

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 151 -

П/37/Б 54ДпЦБ 64868

Богданов, Димитър Емилов

   Професионален профил на педагога в институциите за деца / Димитър Емилов Богданов . - Пловдив : Макрос, 2019 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-561-470-5 

  

Сист. No: 46591

- 152 -

Б2/372.32/Г 37Е, Ч2/372.32/Г 37Е 

Георгиева, Ели Георгиева и др.

   Откриватели : Познавателна книжка по околен свят за трета подготвителна възрастова група / Ели Георгиева Георгиева, Гергана Валентинова Ананиева . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 71 с. ; 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-98-7 

  

Сист. No: 46540

- 153 -

Б2/372.32/Г 37Е, Ч2/372.32/Г 37Е 

Георгиева, Ели Георгиева и др.

   Откриватели : Познавателна книжка по околен свят за четвърта подготвителна възрастова група / Ели Георгиева Георгиева, Гергана Валентинова Ананиева . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 71 с. ; 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-90-1 

  

Сист. No: 46546

- 154 -

Б2/372.38/И 30, Ч2/372.38/И 30 

Играя, за да зная  : Познавателна книжка по български език и литература за трета подготвителна възрастова група / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-00-1 (1 част)

   Ч. 1 . - 2018 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 46541

- 155 -

Б2/372.38/И 30, Ч2/372.38/И 30 

Играя, за да зная  : Познавателна книжка по български език и литература за трета подготвителна възрастова група / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-00-0 (2 част)

   Ч. 2 . - 2018 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 46542

- 156 -

Б2/372.38/И 30, Ч2/372.38/И 30 

Играя, за да зная  : Познавателна книжка по български език и литература за четвърта подготвителна възрастова група / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-92-5 (1 част)

   Ч. 1 . - 2018 . - 64 с.

   

  

Сист. No: 46547

- 157 -

Б2/372.38/И 30, Ч2/372.38/И 30 

Играя, за да зная  : Познавателна книжка по български език и литература за четвърта подготвителна възрастова група / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-93-2 (2 част)

   Ч. 2 . - 2018 . - 63 с.

   

  

Сист. No: 46548

- 158 -

Ч2/37.03/К 42А 

Каро, Антон

   Сугестопедия за всеки родител и учител / Антон Каро . - София : Буквите, 2017 - 2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-154-257-4 

   Ч. 1 . - 2017 . - 143 с.

   Библиогр. с. 141-142

  

Сист. No: 46558

- 159 -

Ч2/37.03/К 42А 

Каро, Антон

   Сугестопедия за всеки родител и учител / Антон Каро . - София : Буквите, 2017 - 2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-154-291-8 

   Ч. 2 . - 2018 . - 143 с.

   Библиогр. с. 141-143

  

Сист. No: 46559

- 160 -

Арх/37/М 84Ау 

Момчилова, Антоанета Иванова

   Утринна гимнастика за детската градина / Антоанета Иванова Момчилова . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 96 с. ; 23 см . -  (Златно ключе)

   

   ISBN 978-619-7457-92-6 

  

Сист. No: 46534

- 161 -

Арх/37/М 84Ас 

Момчилова, Антоанета Иванова

   Спортноподготвителни игри за деца на 5-7 години / Антоанета Иванова Момчилова . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 104 с. ; 23 см . -  (Златно ключе)

   

   ISBN 978-619-7457-91-9 

  

Сист. No: 46535

- 162 -

Б2/372.333.1/П 44С, Ч2/372.333.1/П 44С 

Петкова, Светла Христова и др.

   Малчугани майсторани : Познавателна книжка по конструиране и технологии за трета подготвителна възрастова група / Светла Христова Петкова, Светла Костова Ананиева, Валентин Георгиев Ананиев . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 36 с. : с прил. ; 21 Х 28 см + Приложения . -  (Златно ключе)

   Приложение Комплект материали; Портфолио за постиженията на детето за трета подготвителна възрастова група; Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-96-3 

  

Сист. No: 46538

- 163 -

Б2/372.333.1/П 44С, Ч2/372.333.1/П 44С 

Петкова, Светла Христова и др.

   Малчугани майсторани : Познавателна книжка по конструиране и технологии за четвърта подготвителна възрастова група / Светла Христова Петкова, Светла Костова Ананиева, Валентин Георгиев Ананиев . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 36 с. : с прил. ; 21 Х 28 см + Приложения . -  (Златно ключе)

   Приложение Комплект материали; Портфолио за постиженията на детето за четвърта подготвителна възрастова група; Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-88-8 

  

Сист. No: 46544

- 164 -

Б2/372.378/П 76Д, Ч2/372.378/П 76Д 

Попова, Даниела Иванова

   Пея, танцувам и играя : Познавателна книжка по музика за трета подготвителна възрастова група / Даниела Иванова Попова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 36 с. ; 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-97-0 

  

Сист. No: 46539

- 165 -

Б2/372.378/П 76Д, Ч2/372.378/П 76Д 

Попова, Даниела Иванова

   Пея, танцувам и играя : Познавателна книжка по музика за четвърта подготвителна възрастова група / Даниела Иванова Попова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 36 с. ; 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-89-5 

  

Сист. No: 46545

- 166 -

Арх/37/Р 12Вм, Ч2/372.373/Р 12В 

Радева, Валентина Тодорова и др.

   Малко криво, но красиво! : Познавателна книжка по изобразително изкуство за трета подготвителна възрастова група / Валентина Тодорова Радева, Павлинка Георгиева Памукова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 34 с. : с прил. ; 21 Х 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-99-4 

  

Сист. No: 46537

- 167 -

Арх/37/Р 12В, Ч2/372.373/Р 12В 

Радева, Валентина Тодорова и др.

   Малко криво, но красиво! : Познавателна книжка по изобразително изкуство за четвърта подготвителна възрастова група / Валентина Тодорова Радева, Павлинка Георгиева Памукова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 34 с. : с прил. ; 21 Х 28 см . -  (Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-954-9412-91-8 

  

Сист. No: 46543

- 168 -

Ч2/372.3/Ф 50Рт 

Филипова, Ралица

   Тити рисува букви : Книга-игра за деца и родители : Помагало за деца с дислексия / Ралица Филипова ; Худож. Антоанета Костова ; Консулт. Екатерина Тодорова . - София : Еднорог, 2019 . - 20Х20 см

   

   ISBN 978-954-365-224-2 

   Ч. 1 . - 2019 . - 56 с. : с рис.

   

  

Сист. No: 46594

- 169 -

П/37/Ц 49ЦЦБ 64870

Ценова, Цветанка

   Логопедия : описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения / Цветанка Ценова . - [2. прераб. и доп. изд.] . - София : Дита-М, 2017 . - 464 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 453-464

   ISBN 978-954-782-048-7 

  

Сист. No: 46593

- 170 -

П/37/Ч 12СпЦБ 64833

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Приобщаващо образование / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 248 с. ; 21 см . -  (Университетски учебници. Педагогически науки)

   

   ISBN 978-954-07-4569-5 

  

Сист. No: 46519

- 171 -

П/37/Ч 12СпЦБ 64841

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева и др.

   Педагогика / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова, Вася Крумова Делибалтова, Бончо Вълков Господинов . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 414 с. ; 23 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 978-954-07-4328-8 

  

Сист. No: 46527

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 172 -

Ч5/35/Н 28 

   

Наставление по стрелково дело и ръководство за среден ремонт на 9-мм пистолет Макаров (ПМ)  /  Ред. Петър Балов . - София : Военно издателство, 1979 . - 169 с. : с фиг. ; 17 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46511

- 173 -

Ч5/35/С 30 

   

Седем] 7,62-мм автомат Калашников (АК)  : Ръководство за службата . - София : Държавно военно издателство, 1956 . - 163 с. : с фиг. ; 17 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46508

- 174 -

Ч5/35/С 30 

   

Седем] 7,62-мм картечница Калашников (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ)  : Наставление по стрелково дело /  Ред. Иван Узунов . - София : Държавно военно издателство, 1974 . - 254 с. : с фиг. ; 17 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46510

- 175 -

П/327/С 39НмЦБ 64892

Скарлатов, Николай Христов

   Мирът : Утопия или реалност / Николай Христов Скарлатов . - София : Изток - Запад, 2019 . - 276 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0421-6 

  

Сист. No: 46623

- 176 -

Ч5/35/С 70Ик 

Станчев, Иван Димитров

   Контратерористични рейдове / Иван Димитров Станчев . - София : Военно издателство, 2007 . - 311 с. : с ил., к., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 308-310

   ISBN 978-954-509-371-5 

  

Сист. No: 46502

- 177 -

Ч5/35/С 70Ив 

Станчев, Иван Димитров

   Високорискови полицейски операции / Иван Димитров Станчев . - София : Военно издателство, 2013 . - 175 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 172-174

   ISBN 978-954-509-505-4 

  

Сист. No: 46505

- 178 -

Ч5/35/С 70И-о 

Станчев, Иван Димитров

   Организация и тактика за задържане на въоръжени извършители на престъпления : Изследване на българския и световен опит на полицията / Иван Димитров Станчев . - София : Б. и., 2002 . - 170 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. с. 146-150

   ISBN * 

  

Сист. No: 46506

- 179 -

П/321/Т 64ТсЦБ 64889

Тодоров, Тодор

   Суверенитет и сигурност / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2019 . - 146 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 130-136 ; Именен показател

   ISBN 978-619-198-107-6 

  

Сист. No: 46620


 Индекс по АВТОРИ

Academy, D. K. 104 144 145 
Adamchuk, Valerii 97 
Beloev, Hristo 97 
Bulgakov, Volodimir 97 
Kangalov, Plamen 97 
Mitev, Georgi 97 
Shentov, Ognian 18 
Stoyanov, Alexander 18 
Амуджиян, Дирухи 89 
Ананиев, Валентин Георгиев 162 163 
Ананиева, Гергана Валентинова 152 153 
Ананиева, Светла Костова 162 163 
Андасарова, Радка 63 
Асенов, Асен Цветанов 95 
Аструг, Анри 91 
Ахмедова, Мюжген 15 
Бакман, Фредерик 108 
Бакърджиева, Теодора 1 20 65 66 127 128 129 
Балов, Петър 172 
Балтаджиев, Иван Георгиев 85 
Банкова, Йовка Петкова 60 
Баташки, Димитър 88 
Бацелов, Васил 88 
Белчева-Беронова, Анна 91 
Биков, Тома 21 
Боарон, Мишел 70 
Богданов, Георги 91 
Богданов, Димитър Емилов 151 
Боев, Иван Петков 85 
Божилов, Владимир 73 
Бойкинова, Олиана Борисова 85 
Бойчев, Георги 22 
Болджър, Дърмът 109 
Борисов, Борислав 23 
Бочева, Жоржета 91 
Бояджиев, Георги 103 
Бояджиева, Надка Ив. 91 
Бояджиева, Пепка 28 
Братанов, Иво Маринов 125 
Бризар, Жан-Кристоф 131 
Будриной, Е. В. 96 102 
Буковски, Христо 130 
Бъчваров, Иван 88 
Василев, Валентин 88 
Василев, Сава 110 
Васов, Стоян Свиленов 55 
Велкова, Кичка 92 
Велкова-Гайдаржиева, Антония 111 132 
Вельможин, Александр Васильевич 94 
Венчев, Чавдар Петков 85 
Викери, Доналд М. 71 
Витков, Владимир Михайлов 125 139 
Витлиемов, Венко Георгиев 69 
Владев, Влади 104 144 145 
Въжев, Заприн 88 
Въртигова, Марияна Стойчева 85 
Ганчев, Борислав 24 
Генов, Николай 25 
Георгиева, Ели Георгиева 152 153 
Гечева, Цветана 108 
Гешакова, Юлия 49 
Гоновски, Тодор 88 
Горчева, Таня Веселинова 26 
Господинов, Бончо Вълков 171 
Градева, Росица 1 20 65 128 129 
Груева, Таня Светославова 83 
Груева-Панчева, Таня Светославова 83 
Гудков, Владислав Александрович 94 
Далаков, Георги 105 148 
Даскалов, Ясен 63 
Делибалтова, Вася Крумова 171 
Делийски, Ташко 72 
Деракшани, Дариуш 146 147 
Дерменджиев, Светлан 73 
Димитров, Илия 125 
Димитров, Константин 88 
Димитрова, Иванка 89 
Дини, Али 15 
Дипъри, Майкъл 105 148 
Добрев, Добрин Начев 124 142 
Дойнов, Пламен 120 
Дуковски, Анатолий Василев 74 75 
Еберхард, Давид 4 27 
Евгениева, Теофана 36 
Желев, Драго 88 
Захариев, Яни 88 
Иванов, Асен 88 
Иванов, Евгений 88 
Иванов, Иван 82 
Иванов, Петър Иванов 76 77 
Иванов, Христо Анков 60 
Иванова, Златоживка Здравкова 126 
Илиев, Илия Димитров 125 
Йондов, Димитър 88 
Йорданова, Зорница Людмилова 42 
Йорданова, Камелия Москова 154 155 156 157 
Йънг, Роб 5 
Кабакчиева, Петя 28 
Кадийски, Цвятко Цветков 125 
Калайджиев, Николай 29 112 
Карабашлиев, Захари 113 
Каро, Антон 6 7 158 159 
Касабов, Иван Костов 114 
Качев, Коста 115 116 
Кетел, Клод 131 
Киров, Бурян 88 
Колева, Ивелина Павлова 2 30 
Колева, Ивет Борисова 78 79 
Комитова, Радка Тодорова 85 
Костов, Костадин 80 
Костова, Антоанета 168 
Кръстева-Запрянова, Саша 73 
Кръстевич, Гаврил 133 134 
Кузманов, Борис 89 
Куманова, Елица 8 31 
Кумчева, Мария 73 
Кунев, Свилен Николаев 56 
Кутрянска, Стефка 89 
Кънева, Ева 4 27 
Кьосев, Александър Динов 117 
Кьосева, Цветана Лазарова 135 
Лазарова, Миглена Тодорова 154 155 156 157 
Ламбов, Николай 86 87 
Лебикян, Хачик 136 
Лекова, Веселина 57 
Литвиненко, Иван 86 87 
Личева, Амелия 118 137 
Маринова, Надя 67 98 
Маркова, Мария Славчева 58 
Мегова, Таня 84 
Мелер, Ха. А. 32 
Минков, Марин Николаев 81 
Миротин, Леонид Борисович 94 
Мирчев, Радомир 45 46 140 141 
Михайлов, Димитър 111 132 
Михайлова, Елена 89 
Молнар, Венелин Й. 139 
Момчилова, Антоанета Иванова 160 161 
Момчилова, Теодора 89 
Монтесори, Мария 9 33 
Недялков, Антон 99 106 
Ненов, Николай 65 66 128 
Несторова, Катерина Валентинова 154 155 156 157 
Николов, Лилян Илиев 3 
Николов, Румен 91 
Николова, Дияна 119 
Николова, Николина 62 
Овчарова, Снежанка Костадинова 100 
Павлевчев, Николай 36 
Павлова, Ивелина 2 30 
Памукова, Павлинка Георгиева 166 167 
Панек, Уилиам 107 149 
Паница, Васил 88 
Пелов, Тихомир Петров 59 
Пенкова, Росица Александрова 34 
Пенчева, Велизара Иванова 95 
Пери, Брус 10 
Петканов, Константин Н. 120 
Петкова, Светла Христова 162 163 
Петкова, Теофана 107 149 
Петров, Андрей Иванов 85 
Петров, Милен Йорданов 150 
Петрова, София 11 
Пилософ, Владимир 82 
Попов, Алек 121 
Попов, Николай Емилов 83 
Попова, Даниела 84 
Попова, Даниела Иванова 83 164 165 
Попова, Екатерина 52 
Попова, Жасмин 42 
Попова, Цвета 35 
Радева, Валентина Тодорова 166 167 
Райчева, Ирена 146 147 
Райчевски, Стоян Чилов 138 
Рахман, Христо 88 
Рашков, Румен Георгиев 12 
Рикьор, Пол 13 
Ру, Франсоа 70 
Русковска, Лиляна 14 38 
Савова, Камелия Димитрова 62 63 
Салавиц, Мая 10 
Сандева, Милена 89 
Свиленов, Дечко Кирилов 15 
Сивков, Цветан 39 
Симонска, Миглена 40 
Сираков, Владимир 92 
Скарлатов, Николай Христов 41 175 
Славов, Петър 88 
Славова, Ирена Александрова 60 
Сотирова, Екатерина 61 
Ставру, Стоян Андреас 36 
Станев, Станислав 42 
Станчев, Иван Димитров 43 176 177 178 
Стефанов, Стилиян Светославов 101 
Стоев, Христо 88 
Стойчева, Гергана 131 
Стойчева, Марияна 85 
Стоянов, Стоян 62 
Стоянова, Росица Иванова 44 
Стрезова, Алека Александрова 44 
Сърбиновски, Младен 122 
Таков, Кристиан Петров 45 46 140 141 
Терзиева, Маргарита Тодорова 154 155 156 157 
Тимева, Таня 90 
Типова, Нина Кръстева 68 
Тодоров, Калин 47 
Тодоров, Тодор 48 179 
Тодорова, Екатерина 168 
Тричков, Иван Савов 70 
Узунов, Иван 174 
Фесчиян, Даниела Милчова 63 64 
Филипова, Мариела 84 
Филипова, Ралица 168 
Филипова-Сланчева, Атанаска 62 
Фрайс, Джеймс Ф. 71 
Фукуяма, Франсис 49 
Хилендаров, Атанас 92 
Христов, Георги 88 
Христова, Мария 109 
Хрусанов, Дончо 39 
Хрусанов, Дончо Гавраилов 50 
Ценова, Цветанка 169 
Чавдаров, Иван Николов 103 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 170 171 
Чакъров, Джевдет Ибрям 93 
Чешмеджиева, Богомила 88 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 9 33 
Чолакова, Валентина 88 
Шарве, Кристел 70 
Шипчанов, Милен 123 
Ширяев, Сергей Александрович 94 
Шмилев, Тоньо 82 
Шуликов, Пламен Димитров 124 142 143 
Щерева, Катерина Атанасова 51 
Щигер, Цирил 52 
Якимова, Красимира 91 
Янков, Митрю 53 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Удивителната фотография" и удивителният XIX век 143 
[Осемдесет] 80 години Ротари клуб в Русе (1936 г. - 2016 г.) 125 
Annual report on the situation of asylum in the European union 2017 16 
Financing of organized crime 17 54 
Machines for sugar beet harvesting 97 
Monitoring anti-corruption in Europe 18 
Адвокатската професия в България 42 
Административно правораздаване 50 
Акушерство и гинекология 70 
Алманах за историята на Русе 126 
Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата 19 
Българска история 133 134 
Българската дипломация 44 
В захвата на прикритата цивилизация 130 
Високорискови полицейски операции 177 
Въведение в Autodesk Maya 2016 146 147 
Вълшебна броеница от разкази, легенди, молитви, заклинания и лекове 66 
Гласове и идентичности в българската поезия 118 137 
Грижете се за себе си 71 
Да влезеш в обувките на детето 14 38 
Демокрация или "демагогска олигархия" 53 
Децата на диктаторите 131 
Диагностика на заекване в предучилищна възраст 40 
Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции 73 
До Драва и отвъд 29 112 
Добър вечер, госпожа Носталгия! 115 
Екология и устойчиво развитие 68 
Ем си ес ай] MCSA Windows Server 2016 107 149 
Ендометриумът при жената и ролята му в процеса на имплантация 90 
За закона и хората : от страниците на в-к "Дунав" (1865-1877 г.) 1 20 129 
За македонистките работи 122 
За социологията 25 
Забравените малцинства на Балканите 52 
Зад завесата на соца 47 
Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията 124 142 
Иван Радославов. 135 години от рождението на критика 111 132 
Играя, за да зная 154 155 156 157 
Идентичност 49 
Идеята за човека в старогръцката лирика : архаика и класика 119 
Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. 39 
Индигото на Гьоте 117 
Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите 99 106 
Истина и справедливост 46 141 
Как децата завзеха властта 4 27 
Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб 80 
Кинезитерапия при често срещани неврологични заболявания 84 
Клинична образна диагностика 92 
Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия 93 
Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия 57 
Контратерористични рейдове 43 176 
Конфликти в семейството 12 
Корпоративна социална отговорност 56 
Крахът на Ирландия 109 
Криминалното - факти и фикции 2 30 
Кристали 45 140 
Курс по философия на правото 22 
Личността : как да отключите скритите си силни страни 5 
Логопедия : описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения 169 
Малко криво, но красиво! 166 167 
Малчугани майсторани 162 163 
Медиацията в българския граждански процес 23 
Международен туризъм 26 
Мекотъканни техники (кинезиологични основи, пост-изометрична релаксация, мануална терапия, масаж) 78 
Мирът 41 175 
Моделиране на роботи с 3D принтер 103 
Момчето, което беше отгледано като куче 10 
Наставление по стрелково дело и ръководство за среден ремонт на 9-мм пистолет Макаров (ПМ) 172 
Не)възможният синдикализъм 28 
Непокорният Лука 110 
Ньойският договор 1919 138 
Опасно знание 120 
Оперативна детска урология 81 
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи 72 
Организация и тактика за задържане на въоръжени извършители на престъпления 178 
Осигурителен стаж 35 
Основни лексикографски проблеми и семантичен речник-минимум 114 
Откриватели 152 153 
Паричният сектор в България 61 
Пассажирские автомобильные перевозки 94 
Педагогика 171 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата 82 
Пея, танцувам и играя 164 165 
Пи ейч пи] PHP 7 145 
Политики в областта на безопасността на автомобилното движение и обучение на кандидати за водачи на моторни превозни средства 95 
Политически кризи и служебни правителства 21 
Политическите идеи на Джон Лок 8 31 
Практически наръчник по системно и мрежово администриране Windows Server 2019 104 144 
Практическо ръководство по инфекциозни болести 85 
Предизвикай: несъстоятелността! 36 
Приобщаващо образование 170 
Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944–1989 г. 37 
Производство по търговски спорове 24 
Професионален профил на педагога в институциите за деца 151 
Професионално програмиране със SWIFT 105 148 
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст 87 
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст : Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика 86 
Психотерапия на вредни привички и зависимости 77 
Психотерапия на фобии и мании 76 
Публично-частното партньорство 58 
Първите дами на Царска България 135 
Пътят на дилъра 55 
Пътят на разпознаването 13 
Развитие на клъстерните инициативи в България 60 
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини 34 
Русе - градът и хората : от края на XIV до 70-те години на XIX век 65 128 
Русе - маршрути на спомена 136 
Русе в зората на Освобождението 139 
Ръководство по сърдечна и съдова хирургия 88 
Седем] 7,62-мм автомат Калашников (АК) 173 
Седем] 7,62-мм картечница Калашников (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ) 174 
Сестри Палавееви по пътя към новия свят 121 
Системно програмиране 3 
Специални грижи при жени с гинекологични заболявания 89 
Спортноподготвителни игри за деца на 5-7 години 161 
Стандартизацията на счетоводството и модели на дългограйните материални активи в публичния сектор 64 
Суверенитет и сигурност 48 179 
Сугестопедия за всеки родител и учител 6 7 158 159 
Счетоводство 62 
Счетоводство в публичния сектор 63 
Танц върху вулкан 116 
Тити рисува букви 168 
Топ шпиони 32 
Транспортно-экспедиционная деятелность 96 102 
Увод в програмирането (C/C++) 150 
Ултразвукова диагностика в акушерството 74 
Ултразвукова диагностика в гинекологията 75 
Управление на качеството 101 
Управление на проекти - инструмент за постигане на устойчиво развитие 67 98 
Управление на човешките ресурси 100 
Утринна гимнастика за детската градина 160 
Фармакология и токсикология 91 
Фасилити мениджмънт 59 
Физикална аналгезия 79 
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници 83 
Фонологичното осъзнаване на децата 51 
Формирането на човека 9 33 
Формулирование новых из поставленных задач по Механике 69 
Фройд и психоанализата 11 
Хавра 113 
Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение 123 
Християнство и ислям 15 
Човек на име Уве 108 
Шепот от далечна Акия: Ангел Обретенов 1841-1894 127 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилен транспорт 94 
Авторитарни режими 37 
Административно право - България 50 
Акушерство 70 
Акушерство - диагностика чрез физически методи 74 
Биографии 47 131 
Биографии на български творци, исторически личности ... 118 124 137 142 
Биографии на известни личности 127 
Биографии на литературни деятели 111 132 
Болести - наръчници и ръководства 71 
Болести на нервната система. Невропатология 84 
Българска литература - литературна критика 111 132 
Българска литература - пиеси 110 
Българска литература - поезия 115 116 
Българска литература - романи 113 121 
Българска литература. Историята като литературен жанр 29 112 
Българска литература. Поезия 118 124 137 142 
Вестници - журналистика 1 20 129 
Власт 48 179 
Военна история 29 112 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 48 179 
Военно изкуство 43 172 173 174 176 177 178 
Възпитание - теория 171 
Възпитание и образование с оглед на възпитаниците. Консултации. Самообразование. Самообучение. И 34 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология 40 51 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 4 14 27 38 
Гинекология 70 89 
Гинекология - диагностика чрез физически методи 75 
Граждани и поданици в чужбина. Национални малцинства и оптанти като външнополитически проблем 52 
Дефектология - учебници за ВУЗ 169 
Деца, предучилищна възраст - развитие и възпитание 51 
Дипломация, българска – история – 1878-1944 44 
Дислексия - учебник 168 
Европейска литература - преводи на други езици - български език 117 
Езици за програмиране 105 145 146 147 148 
Езици за програмиране - C++ 150 
Екологичен мениджмънт 67 98 
Електронна търговия 57 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 65 66 128 
Жени, прочути - България - биографии 135 
Журналистика - сборници 2 30 
Захарно цвекло, механизация 97 
Изобразително изкуство - методика на преподаване 166 167 
Икономика на недвижимото имущество 59 
Инфекциозни болести - учебници за ВУЗ 85 
Ирландска литература - романи 109 
История 126 
История - България - нова - спомени 136 
История на България 133 134 138 
История на България - Възраждане 127 
История на северноевропейските, западноевропейските и източноевропейските племена и народи, герман 133 
Кинезитерапия 80 
Класическа гръцка литература 119 
Компютри - софтуерни продукти 150 
Корпоративно управление 56 
Корупция - България 19 
Корупция - превенция 18 19 
Краезнание 126 
Краезнание - Русе 65 128 136 139 
Криминална социология 2 30 
Лексикография 114 
Лечение на двигателната система - рехабилитация 84 
Литературна критика, българска 118 124 137 142 
Логистика - складова - управление 96 102 
Македонски въпрос - очерци 122 
Мануална терапия - учебници 78 
Медицина - акушерство и гинекология 90 
Медицина - опорно-двигателен апарат 80 
Медицина - педиатрия 86 87 
Медицина - хирургия 72 
Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 41 175 
Международни счетоводни стандарти 64 
Мениджмънт - информационни системи 99 106 
Методи на управление. Мениджмънт 67 98 
Механика 69 
Монтесори 9 33 
Мюсюлманство 66 
Направления в теория на правото - правни школи - философия на правото 22 
Национални малцинства 52 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 1 20 129 
Начални форми на власт. Исторически форми на власт и управление 49 
Нелегална форма на търговия 17 54 
Ньойски договор 1919 138 
Образна диагностика - учебници и ръководства 92 
Обучение по български език и литература 154 155 156 157 
Обучение по музика 164 165 
Обща екология - биоценология - хидробиология - биогеография 68 
Околна среда - обучение в детската градина 152 153 
Операционни системи 104 107 144 149 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 177 178 
Организация на производствения процес 99 106 
Осигурително право 35 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 61 
Педагогика - специална 170 
Педагогическа психология 9 33 
Педиатрия - конференции 82 
Политическа теория. Политическа идеология 49 53 
Политическа философия 8 31 
Политически партии и движения 47 
Политическо влияние чрез тайни (разузнавателни) служби. Шпионаж 32 
Права на човека - Европа 16 
Правителства 21 
Правителствени кризи. Парламентарни кризи 21 
Право - адвокатура 42 
Право - административно 39 
Право - бележити български юристи 45 46 140 141 
Право - гражданско 23 
Право - наказателно право 1 17 20 54 129 
Предучилищно възпитание - помагало 168 
Природа и общество - икономически проблеми 68 
Програмиране 104 107 144 149 
Програмиране - компютърно 105 146 147 148 
Програмни въпроси. Програмиране 145 
Промишлени организационни форми - стопански обединения 60 
Профсъюзно движение 28 
Психоанализа 11 
Психология - детска 10 
Психология - развитие на личността 5 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 4 9 14 27 33 38 
Психотерапия 76 77 
Публицистика, българска 120 
Първа помощ - наръчници и ръководства 71 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 57 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 100 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 55 
Разузнавателни служби 32 
Религия - ислям - речник 15 
Религия - християнство - учебни помагала 15 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 103 
Ротарианство - Русе - история 125 
Свети места - България 130 
Селскостопански машини - Теория 97 
Семантика 114 
Семейни отношения - психология 12 
Софтуер 3 
Социална педагогика 151 
Социална психология 12 
Социология 25 
Средства за масова информация - сборници 2 30 
Субекти на икономическото право 58 
Сугестопедия 6 7 158 159 
Счетоводство 62 
Счетоводство в публичния сектор 63 64 
Съдова хирургия - учебници и ръководства 88 
Теория на литературата 117 
Теория на познанието (гносеология) 13 
Терапия при болестите на опорно-двигателния апарат 83 
Терористични действия 43 176 
Токсикология 73 
Транспорт - организация и експлоатация 95 
Трудово-конструкторска дейност - учебно помагало 162 163 
Туризъм - международен 26 
Търговско право 24 36 
Управление на качеството 101 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 60 
Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 96 102 
Урология. Болести на пикочо-половата система 81 
Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 34 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 91 
Физиотерапия - учебници за ВУЗ 79 
Физическо възпитание в детската градина 160 161 
Фотография 143 
Чужди езици - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 123 
Шведска литература. Романи 108 
Щитовидна жлеза - болести - хирургия - усложнения и последствия 93 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

(не) възможният синдикализъм 28 
3D принтиране 86 
3D-графика 146 147 
C/C++ (език за програмиране) 150 
PHP 7 145 
SHELL 3 
Swift 105 148 
UNIX 3 
авиация 41 175 
авитаминоза 86 
автомобилен транспорт 94 95 
авторитарни режими 37 
адвокатска колегия 42 
адвокатура 42 
административен процес 50 
административни нарушения 50 
административно право 39 50 
административнонаказателни разпоредби 39 
административноправен режим 39 
аксиология на юриспруденцията 22 
акушерска помощ 70 
акушерство 70 74 
алкохолизъм 77 
анализ на клъстерните инициативи в България 60 
анатомия на женските полови органи 70 
анимация 146 147 
аномалии 70 
аномалии на плода 74 
антикорупционни проекти 18 19 
антикорупция 18 
антична култура 126 
артикулационни нарушения 169 
артилерия 41 175 
артроза 80 
арумъни в Македония 52 
архитектура, култура и духовност 136 
асистирана репродукция 90 
астма 86 
аутизъм 82 
аутистичен спектър 82 
баба Тонка 127 
бази данни и PHP 145 
бежанци 16 
безопасност на движението 95 
безплодие 89 90 
бележити жени 135 
биографии 111 124 131 132 135 142 
биографични данни 44 
биопринтиране 86 
бойни оръжия 172 173 174 
болести 70 
борба с корупцията 18 19 
борба с престъпността 177 178 
борба с тероризма 43 176 
букви 168 
българите на Балканите 134 
България и Европейския съюз 61 
българска литература 110 113 121 
българска поезия 115 116 118 124 137 142 
български дипломати 44 
български език и литература 154 155 156 157 
бързо назоваване и дислексия 51 
вестник "Дунав" 1 20 129 
видове правителства 21 
вирусни инфекции 85 
висши училища 100 
включващо образование 170 
внушение 6 7 158 159 
военна история 29 112 
възгледи на Фройд 11 
възпалителни заболявания 89 
възпитание 171 
възпитание в предучилищна възраст 40 51 
възпитание на детето 4 14 27 38 
възпитание на децата 9 33 
гинекологична ендокринология 70 
гинекологични заболявания 75 89 90 
гинекологични изследвания 89 
гинекологични операции 89 
гинекология 70 75 
глобализация 67 98 
говорна техника 169 
говорни нарушения 169 
гражданско право 23 
гръбначен стълб 80 
данъчни престъпления 17 54 
дарителство 133 
демокрация 49 
детска градина 152 153 154 155 156 157 160 161 162 163 164 165 166 167 
детска психология 10 
детска хирургия 81 
детски болести 86 
дефектология 169 
деца - жертви 10 
деца в риск 10 
деца с увреждания 51 
деца със специални образователни потребности 169 
диабет 86 
диагностика на заекване 40 
дигитална революция 7 159 
дипломатически отношения 44 
дипломация 44 
дислексия 168 
дневник 29 112 
домашно лечение 71 
домашно насилие 10 
дълготрайна памет 6 7 158 159 
европейска култура 117 
европейска литература 117 
европейски политики 95 
език 114 
езикова терапия 169 
езикознание 114 
екологични предизвикателства 68 
екология 67 68 98 
екосистеми и биоразнообразие 68 
електронна търговия 57 
енергия 68 
есета - очерци - скици 117 
етиологично лечение 85 
жертви на насилието 10 
заболявания 71 
задачи 69 
заекване 169 
захарно цвекло 97 
земеделие и хранителна сигурност 68 
изменение на климата 68 
изображения 92 
изследвания 18 
изчисления 97 
икономика 55 
икономика на недвижимото имущество 59 
икономическа политика 60 
иновационни решения 95 
инструменти за управление на качеството 101 
интегрирано образование 170 
интелектуално развитие на децата 4 14 27 38 
интервюта 46 141 
интернационализация 26 
интернационализация в икономиката 26 
инфекциозни болести 87 
инфертилитет 90 
инфраструктура 136 
ирландска литература 109 
исково производство 23 
ислям 15 
история 131 
история - България 130 
история на България 133 134 138 
история на източноевропейските племена и народи 133 
история на културата 117 
история на Македония 122 
история на Русе 126 136 
история на фотографията 143 
история на хуните 133 
истрорумъни в Хърватия 52 
исхемична болест 88 
кадри 100 
казуални зависимости на правото 22 
кардиология 88 
кариерно развитие 5 
кинезитерапия 78 79 80 
кинотеатри 136 
клъстерни инициативи в икономическата политика 60 
клъстерни организации в България 60 
компетенции и компетентности модели 57 
компютърен софтуер 150 
компютърна графика 146 147 
компютърна томография 92 
компютърни игри 77 
компютърно програмиране 105 146 147 148 
контратероризъм 43 176 
контратерористични операции 43 176 
конфликти 12 
корупция 19 
космически сили 41 175 
краезнание 136 139 
креативност 5 
криминална литература 2 30 
критически статии 117 
култура 65 128 
кърмаческа възраст 87 
лекарства 91 
лексикография 114 
лечебен масаж 78 
либерална демокрация 53 
литературна критика 111 118 119 124 132 137 142 
литературознание 117 
лица с увреждания 40 
лоялни практики 56 
лумбална дископатия 80 
македонски въпрос 122 
малки и средни предприятия 99 106 
мануална терапия 79 
масажи 79 
машини в растениевъдството 97 
медиация 23 
медицина 70 81 91 
медицински изследвания 92 
международни политически отношения 41 175 
международни счетоводни стандарти 64 
методика на счетоводството 62 
методическо разнообразие 34 
методология на юриспруденцията 22 
методът Монтесори 9 33 
механизация в растениевъдството 97 
механика 69 
мигрантски потоци 16 
миграционно право 16 
миома на матката 89 
мисли 45 140 
мистерии 130 
мобилни технологии 105 148 
модели за счетоводно отчитане 64 
модернизъм 111 117 132 
морал и общество 2 30 
МСП 99 106 
мускулно-скелетна система 83 
мюсюлмани 15 
мюсюлманите в България 66 
мюсюлманска култура 66 
надзор на пазара 101 
наказателно правораздаване 1 20 129 
наркомания 77 
наркотрафик 17 54 
население 68 
Нато-Русия 41 175 
национални малцинства 52 
национално освобождение 136 
националноосвободително движение 1 20 129 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 127 
невроинфекции 85 
неврологични заболявания 84 
неврология 84 
нелегална търговия 17 54 
неонатология 86 87 
нормативна уредба 42 
нормативни актове 42 
нравствени ценности 2 30 
Ньойски мирен договор 138 
обезвреждане на правонарушители 177 178 
обичаи 65 66 128 
обобщаващи задачи и тестове 63 
образна диагностика 92 
обреди 65 128 
обриви 85 
обсесивно-компулсивно разстройство 76 
обучение по изобразително изкуство 166 167 
обучение по музика 164 165 
обществен договор 8 31 
обществено устройство 8 31 
околен свят 152 153 
околна среда 56 
околна среда - опазване 67 98 
олигархия 53 
оплождане инвитро 90 
опорно-двигателен апарат 80 
определяне степента на заекване 40 
организация на счетоводството 62 63 
организирана престъпност 17 19 54 177 178 
ортопедична хирургия 87 
оръжия на бъдещето 41 175 
Освобождение на България 139 
осигурително право 35 
осигуряване на качеството 101 
османска конституция 1 20 129 
османска Турция 1 20 129 
османско робство 127 
основни принципи 145 
особености на фасилити мениджмънта 59 
остри отравяния 73 
очерци 122 
пари 61 
паричният сектор в България 61 
парламентарна демокрация 53 
парламентарни кризи 21 
педагогика 171 
педагогически персонал 151 
педиатрия 86 87 
периодичен печат 1 20 120 129 
пиеси 110 
политика за отбрана на страната 48 179 
политическа идеология 49 
политическа теория 49 
политическа философия 8 31 
политически упадък 49 
полицейски арест 178 
помаци в България и Гърция 52 
портрети 126 
поселищни проучвания 126 
постизометрична релаксация 78 79 
постсоциализъм 53 
постсоциалистически капитализъм 53 
потребители 56 
правен спор 23 
правителствени кризи 21 
право 22 24 35 42 45 46 140 141 
право на убежище 16 
практикоприложни модели за отчитане на ПЧС договори 58 
превенция на престъпността 19 
превенция на стреса 77 
преддеветосептемврийска литература 120 
предмет на счетоводството 62 
предучилищна педагогика 152 153 154 155 156 157 160 161 162 163 164 165 166 167 
предучилищно образование 152 153 154 155 156 157 160 161 162 163 164 165 166 167 
престъпно поведение 2 30 
престъпност 10 
приемственост между правителствата 21 
признаване 13 
приложения на фасилити мениджмънта 59 
приложни програми 3 
приобщаваща педагогика 170 
приобщаващо образование 170 
пристрастеност към интернет 77 
пристрастяване 77 
проблеми в организацията на счетоводството 64 
програмиране 3 
програмни езици 105 146 147 148 150 
програмно осигуряване 59 
производствени услуги 99 106 
производство по несъстоятелност 36 
производство по стабилизация 36 
проучвания 18 
професионална педагогическа подготовка 34 
профсъюзни организации 28 
профсъюзно движение - България 28 
процесори 3 
психически заболявания 82 
психични аномалии 76 
психични разстройства 76 82 
психични страдания 77 
психично здраве 77 
психоанализа 11 
психологични проблеми 11 
психология на детската възраст 4 9 14 27 33 38 
психология на успеха 5 
психотропни медикаменти 73 
публицистика 120 
публична социология 25 
публичночастни партньорства 58 
пътнически превози 94 
пътнически транспорт 94 
радикулит 80 
развитие на способностите 5 
развод 12 
разкази 110 
разрешаване на спорове 12 
разследваща журналистика 2 30 
разузнавателни служби 32 
разходи за качество 101 
революционно движение 127 
рентгенографска техника 92 
репродуктивна медицина 90 
репродуктивно здраве 90 
рехабилитация 78 79 
речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите 34 
ритуали 65 128 
роман 108 109 113 121 
Ротари клуб 125 
ротарианство 125 
Русе след Освобождението 126 
С++ 3 
самовъзпитание 5 
светилища 130 
секти и култове 77 
семантика 114 
семейно възпитание 4 14 27 38 
сепсис 87 
сестрински грижи 72 
сигурност и отбрана 48 179 
сигурност на данните 104 107 144 149 
символизъм 111 132 
славяни-мюсюлмани 52 
следоперативни усложнения 93 
смесени жанрове 110 
снайперски операции 177 
софтуер 3 
социализъм 47 
социална педагогика 151 170 
социални домове 151 
социология 25 
сп. "Хиперион" 111 132 
спедиторски услуги 96 102 
спедиция 96 102 
специализирани полицейски операции 177 
специална педагогика 170 
специални методи на преподаване 6 7 158 159 
специални образователни потребности 170 
специални операции 178 
спешна помощ 71 
СПИН 85 
спомени 46 141 
спомени на един офицер 29 112 
споразумения 23 
сравнително религиознание 15 
средновековие 126 
старогръцка литература 119 
старогръцка поезия 119 
стерилитет 89 
стратегии за търгуване 55 
стрелково дело 172 173 174 
структура на длъжностите в електронната търговия 57 
структура на качеството 101 
суверенитет 48 179 
сугестия 6 7 158 159 
счетоводно отчитане 63 
счетоводно приключване 62 
счетоводство 62 
счетоводство в публичния сектор 63 64 
съвременна поезия 115 116 
съдови заболявания 88 
сървъри 104 107 144 149 
сърдечносъдови заболявания 87 88 
състояние на икономиката 61 
същност и правна регулация на ПЧС 58 
тайни служби 32 
теоретични основи на възпитанието 171 
терапия 40 84 
технико-икономически анализ 99 106 
торбеши в Македония 52 
тоталитарно управление 47 
травми 70 
традиции 65 66 128 
трансгранични производства 36 
транспорт 95 
транспортни услуги 96 102 
трудови отношения 56 
трудово обучение 162 163 
трудово право 35 
туризъм - икономика 26 
туризъм - международен 26 
търговски спорове 24 
търговско право 24 36 
тютюнопушене 77 
ултразвуков апарат - устройство 75 
ултразвукова диагностика 74 75 92 
управление на организацията 56 
управление на предприятията 99 106 
управление на човешките ресурси 100 
управленски стратегии 67 98 
урология 81 
уртикария 73 
усложнения на бременността 74 
устойчиви градове 68 
устойчиво развитие 68 
устройство на боен автомат 173 
устройство на боен пистолет 172 
устройство на картечница 174 
учебно помагало 168 
фази на проекта 67 98 
фамилия Обретенови 127 
фармакология 91 
фармакотерапия 87 
фасилити мениджмънт 59 
феноменология 12 13 
физиологични промени 70 
физиология 70 
физиотерапия 83 
физическо възпитание 160 161 
философия на правото 22 
финансиране 17 54 
финансов пазар 55 
фобии 76 
фолклор 65 128 
фонологично осъзнаване на българските деца 51 
фонологично осъзнаване на езика 51 
форми и параметри на PHP 145 
Фройд и психоанализата 11 
хазарт 77 
хепатит 85 
хигиена 70 
хипермнезия 6 7 158 159 
хипноза 6 158 
хипохондрия 76 
хирургични грижи 72 
хирургично лечение 93 
хирургия 72 
холизъм 123 
холистичен подход 123 
хранителна непоносимост 87 
християнство 15 
художествена литература 113 
художествена фотография 143 
цифрова обработка 92 
човешки права 16 56 
чуждоезиково обучение 7 123 159 
шведска литература 108 
шифроване на данни 104 107 144 149 
шпионаж 32 
щитовидна жлеза 93 
щурмови операции 177 
ядрени оръжия 41 175 
ядреномагнитен резонанс 92 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Багряна, Елисавета 118 137 
Бекет, Самюъл 117 
Белчева, Мара 118 137 
Ботев, Христо 118 137 
Вазов, Иван 118 137 
Вапцаров, Никола 118 137 
Габе, Дора 118 137 
Далчев, Атанас 118 137 
Дебелянов, Димчо 118 137 
Димитрова, Блага 118 137 
Живков, Тодор 47 
Кундера, Милан 117 
Лилиев, Николай 118 137 
Обретенов, Ангел 127 
Павлов, Константин 118 137 
Пейчев, Иван 124 142 
Платонов, Андрей 117 
Радославов, Иван Радков 111 132 
Славейков, Пенчо 118 137 
Таков, Кристиан Петров 45 46 140 141 
Тодоров, Цветан 117 
Христов, Кирил 118 137 
Яворов, Пейо 118 137 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 21 37 
България - право 35 50 
Русе 125 139 
Русе - краезнание 65 66 128 136 
Русенска област - краезнание 1 20 129 
Русия - история 1 20 66 129