НОВИ КНИГИ

- 1 -

П/34/Л 79МгЦБ 65128

Лозано, Марио Дж.

   Големите юридически системи : Въведение в европейското и извъневропейското право / Марио Дж. Лозано ; Прев. от итал. Поля Търколева ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Изток - Запад, 2018 . - 454 с. ; 25 см

   Ориг. загл.: I grandi sistemi giuridici / Mario G. Losano Именен показалец

   ISBN 978-619-01-0244-1 (подв.)

  

Сист. No: 47080

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 2 -

С/03/W 83 

The World almanac and book of facts 2007  /  Ed. Zoe Kashner . - New York : World almanac books, 2007 . - 1008 p. ; 20 cm

   

   ISBN 0-88687-995-7 :10

   ISBN 978-0-88687-995-2 :13

  

Сист. No: 47010

- 3 -

С/03/W 83 

The World almanac and book of facts 2008  /  Ed. Sarah Janssen . - New York : World almanac books, 2008 . - 1008 p. ; 20 cm

   

   ISBN 1-60057-072-0 :10

   ISBN 978-1-60057-072-8 :13

  

Сист. No: 47011

- 4 -

С/03/W 83 

The World almanac and book of facts 2009  /  Ed. M. L. Liu . - New York : World almanac books, 2009 . - 1008 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-60057-105-3 

  

Сист. No: 47012

- 5 -

П/02/T 67ЦБ 65066

To libraries, with love : the library-information policy of Bulgaria 1989-2013  : A collection of papers, projects and articles /  Ed. Alexander Dimchev . - [Sofia] : St. Kliment Ohridski University Press, 2013 . - 288 с. ; 24 cm . -  (Университетска библиотека ; 506)

   Други авт.: Maria Kapitanova, Krassimira Angelova, Aleksandra Vranesh, Herbert Achleitner, Ljiljava Markovich, Jadranka Lasich-Lazich, Plamen Miltenoff, Vania Grashjina, Aneta Doncheva, Milena Milanova, Dimitar Denkov, Elitsa Lozanova-Belcheva; Текст и на бълг. ез. ; Биогр. бележки за Александър Димчев: с. 285-287; Библиогр.: с. 277-280

   ISBN 978-954-07-3501-6 

  

Сист. No: 46960

- 6 -

ДИР/0/Д 78А, П/02/Д 78АЦБ 65055

Дончева, Анета

   Развитие на библиотечната инфраструктура в България / Анета Дончева ; Науч. ред. Оля Борисова Харизанова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 184 с. : с табл. ; 24 см

   Списък на цитираните източници за статистическите данни: с. 164-165; Библиогр.: с. 166-173

   ISBN 978-954-07-4577-0 

  

Сист. No: 46944

- 7 -

П/02/П 34ИЦБ 65070

Пенелов, Илко Ненчев

   Специални библиотеки в България до края на Втората световна война / Илко Ненчев Пенелов . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 136 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 132-136 и под линия

   ISBN 978-954-07-4695-1 

  

Сист. No: 46965

- 8 -

ДИР/02/П 76, П/02/П 76ЕЦБ 65078

Попова, Ели Драганова

   Потребители и ползване на библиотеките / Ели Драганова Попова ; Науч. ред. Елица Лозанова-Белчева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 264 с. : с ил. ; 21 см

   Речник на използвани термини: с. 261-263; Библиогр.: с. 259-260 и под линия

   ISBN 978-954-07-4576-3 

  

Сист. No: 46974

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 9 -

П/616/В 25НЦБ 65076

Василева, Нели

   Детска невропсихология : [Монография] / Нели Василева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2018 . - 312 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 285-311; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4400-1 

  

Сист. No: 46971

- 10 -

ЦБ 65091 

Гарсия, Ектор и др.

   Икигай : Тайните на Япония за дълъг и щастлив живот / Ектор Гарсия, Франсеск Миралес ; Прев. от исп. Свидна Михайлова . - София : Гнездото, 2016 . - 198 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7316-04-9 

  

Сист. No: 46987

- 11 -

ЦБ 65092 

Гарсия, Ектори др.

   Да изживееш своя Икигай : Открий истинската си страст, изпълни живота си със смисъл / Ектор Гарсия, Франсеск Миралес ; Прев. от исп. Свидна Михайлова . - София : Гнездото, 2018 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7316-23-0 

  

Сист. No: 46988

- 12 -

ЦБ 65049 

Детлефсен, Торвалд и др.

   Болестта като път : Какво означават симптомите и как да ги тълкуваме / Торвалд Детлефсен, Рюдигер Далке . - София : Кибеа, 2018 . - 388 с. : с портр. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си. Серия Здраве)

   Ориг. загл.: Krankneit als Weg / Thorwald Dethlefsen, Rudiger Dahlke 1. изд. 1998

   ISBN 978-954-474-452-6 

  

Сист. No: 46932

- 13 -

Арх/2/З-50-ЗЦБ 65012

Здравкова, Златоживка

   История на религиите : Учебник / Златоживка Здравкова . - Русе : Държавен архив, 2011 . - 148 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 145-146

   ISBN 954-8339-10-2 

  

Сист. No: 46881

- 14 -

П/159.9/И 46ЦБ 64997

Изследване и практика  /  Състав. Златинка Костадинова Георгиева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 256 с. : с табл., диагр. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ; т. 27 (1). Книга "Психология")

   ISSN 1314-2763; Вариант на сер. загл. отбелязано на с. 3: Library Diogenes; Текст и на англ., рус. ез. ; Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-192-8 

  

Сист. No: 46863

- 15 -

ЦБ 65024 

Мор, Томас

   Утопия / Томас Мор ; Прев. от лат. Александър Милев . - 3. изд. . - София : Лист, 2019 . - 168 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-7350-54-8 

  

Сист. No: 46898

- 16 -

ЦБ 65041 

Сата, Прити

   Йога мудра : Лесна и полезна / Прити Сата . - София : Хомо Футурус, 2012 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8086-96-7 

  

Сист. No: 46919

- 17 -

ЦБ 65040 

Смолянски, Борис Леонидович

   Хранене по системата йога / Борис Леонидович Смолянски . - София : Скорпио, 2010 . - 64 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   

   ISBN 978-954-792-371-3 

  

Сист. No: 46918

- 18 -

П/159.9/С 48РЦБ 65023

Сноудън, Рут

   Зигмунд Фройд. Основни идеи : Въведение в новаторската работа на Фройд върху психоанализата, сексуалността, сънищата и несъзнаваното / Рут Сноудън . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 256 с. ; 20 см

   Речник с. 239-242

   ISBN 978-619-2230-45-6 

  

Сист. No: 46897

- 19 -

П/159.9/С 48РЦБ 65042

Сноудън, Рут

   Карл Юнг. Основни идеи : Въведение в новаторската работа на Юнг върху аналитичната психология, сънищата и колективното несъзнавано / Рут Сноудън . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 256 с. ; 20 см

   Речник с. 238-240

   ISBN 978-619-2230-47-0 

  

Сист. No: 46920

- 20 -

ЦБ 65140 

Фалачи, Ориана

   Корените на омразата : Моята истина за исляма / Ориана Фалачи . - София : Сиела Норма, 2016 . - 471 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2067-3 

  

Сист. No: 47091

- 21 -

ЦБ 65141 

Хюсеин, Ед

   Ислямът: световна история / Ед Хюсеин . - София : Сиела Норма, 2019 . - 343 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2942-3 

  

Сист. No: 47093

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 22 -

П/35/K 23PЦБ 65008

Katsamunska, Polya

   Selected readings in comparative public administration / Polya Katsamunska . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2018 . - 227 p. ; 21 см

   Библиогр. с. 221-227

   ISBN 978-619-232-048-5 

  

Сист. No: 46877

- 23 -

ЦБ 65134 

Апълбаум, Ан

   Желязната завеса : Рухването на Източна Европа 1944-1956 / Ан Апълбаум ; Прев. от англ. ез. Борислав Гаврилов . - [София] : Рива, [2016] . - 536 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - В кн. името на авт. погрешно изписано Ан Апълбаум вместо Ан Епълбаум. - Библиогр. с. 496-518. - Съдържа и Азб. показалец

   ISBN 978-954-320-566-0 

  

Сист. No: 47085

- 24 -

ЦБ 65129 

Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива  : Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев /  Състав., [предг.] Павел Павлович, Симеон Евстатиев . - София : Изток-Запад, 2017 . - 256 с. : ил. ; 25 см

   Библиогр. след някои статии. - Рез. на англ., рус. ез. - Текст и на англ., рус., араб. ез.

   ISBN 978-619-01-0170-3 

  

Сист. No: 47081

- 25 -

П1/343/А 93НеЦБ 65123

Атанасова, Николета Атанасова

   Електронният мониторинг на осъдени лица в България : Приложение и перспективи / Николета Атанасова Атанасова . - София : Ла Конферанс, 2018 . - 135 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 132-135

   ISBN 978-619-91101-1-9 

  

Сист. No: 47074

- 26 -

П/316/Б 29 З-гЦБ 65136

Бауман, Зигмунт

   Глобализацията : Последиците за човека / Зигмунт Бауман ; Прев. от англ. Мария Димитрова ; Ред. Александър Гънгов . - София : Труд, 2013 . - 215 с. ; 19 см . -  (Темите на XXI век)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-398-320-9 

  

Сист. No: 47087

- 27 -

П/342/Б 49Г-оЦБ 65050

Близнашки, Георги Петков

   Общо учение за Конституцията / Георги Петков Близнашки . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 863 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4605-0 

  

Сист. No: 46937

- 28 -

С/342.4/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Българското царство /  Встъп. студия Георги Близнашки . - [София] : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - CXX, 30 с. ; 21 см . -  (Ex Constitutione)

   Фопотип. изд. София : Държ. печ., 1938 Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4644-9 

  

Сист. No: 46961

- 29 -

П/347.4/В 70КуЦБ 65037

Владимирова, Катя Иванова

   Учебен практикум по облигационно право / Катя Иванова Владимирова . - София : Нова звезда, 2019 . - 508 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-198- 

  

Сист. No: 46911

- 30 -

П1/343/Г 40ГдЦБ 65126

Германов, Герман Христов

   Деянието на служител под прикритие : Член 12б от Наказателния кодекс : [Монография] / Герман Христов Германов . - София : СИЕЛА, 2019 . - 336 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 325-335

   ISBN 978-954-28-2856-3 

  

Сист. No: 47078

- 31 -

П/347.7/Г 85АрЦБ 65101

Грозданов, Антон Кирилов

   Ръководство по търговско право / Антон Кирилов Грозданов . - [София] : ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 21 см

   Библиогр. с. 146

   ISBN 978-954-715-646-3 

   Кн. 1. Търговци . - 2015 . - 147 с.

   

  

Сист. No: 47019

- 32 -

П/347.7/Г 85АмЦБ 65102

Грозданов, Антон Кирилов

   Международно търговско право : кратък курс / Антон Кирилов Грозданов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 140 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-622-7 

  

Сист. No: 47020

- 33 -

П/347.7/Г 85АнЦБ 65103

Грозданов, Антон Кирилов

   Несъстоятелност : Кратко ръководство / Антон Кирилов Грозданов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 138 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 137

   ISBN 978-954-715-633-3 

  

Сист. No: 47021

- 34 -

ЦБ 65097 

Димитрова, Алексения

   Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември : Какво пише в рапортите на американския посланик в София за падането на Тодор Живков през 1989 г. / Алексения Димитрова . - София : Труд, 2019 . - 384 с. : с ил. , факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-398-619-4 

  

Сист. No: 47003

- 35 -

ЦБ 65146 

Зиблат, Даниел и др.

   Как умират демокрациите / Даниел Зиблат, Стивън Левицки ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Сиела Норма, 2019 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3046-7 

  

Сист. No: 47097

- 36 -

П/342/З-96ДкЦБ 65122

Зиновиева, Дарина

   Компетентност на административните органи / Дарина Зиновиева . - 2. акт. изд. по АПК от 2018 г. . - София : СИЕЛА, 2018 . - 341 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 335-341

   ISBN 978-954-28-2761-0 

  

Сист. No: 47072

- 37 -

Арх/327/И 21Мк, П/327/И 21Мк, П1/327/И 21МЦБ 65093

Иванов, Милен Мирчев

   Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние / Милен Мирчев Иванов . - Плевен : Печатница Нима, 2019 (izdavam.com) . - 266 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 216-236

   ISBN 978-619-162-670-0 

  

Сист. No: 46997

- 38 -

Арх/343/И 21М-о, П/343/И 21М, П1/343/И 21МЦБ 65094

Иванов, Милен Мирчев

   Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност / Милен Мирчев Иванов . - Плевен : Печатница Нима, 2019 (izdavam.com) . - 270 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 449-469

   ISBN 978-619-162-673-1 

  

Сист. No: 46998

- 39 -

П/316/И 27Би, Ч2/316/И 27БиЦБ 65013

Ивков, Божидар Сашков

   Инвалидност и отношение към хората с инвалидност през вековете / Божидар Сашков Ивков ; Науч. ред. Татяна Иванова, Здравка Тонева . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 182 с. : с прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 147-160

   ISBN 978-619-00-0993-1 

  

Сист. No: 46882

- 40 -

П/32/И 84МЦБ 64987

Йосифова, Милка

   Тематично изследване характеристиката на корупцията / Милка Йосифова . - София : УНСС, 2017 - . - 21 см

   

   ISBN 978-619-232-131-4 

   Ч. 3 . - 2018 . - 356 с. : с табл., фиг.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 46851

- 41 -

Арх/342/И 85Ен 

Йочев, Евгени Благоев

   Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944) / Евгени Благоев Йочев ; Науч. ред. Даниела Доковска . - [София] : Съюз на съдиите в България, Б. г. . - 535 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 507-535; Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-92585-6-1 

  

Сист. No: 47009

- 42 -

П/31/К 18ТсЦБ 65010

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : УНСС, 2014 . - 492 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 489-492

   ISBN 978-954-644-687-9 

  

Сист. No: 46879

- 43 -

П/341/К 72ДЦБ 64988

Ковачева, Диана

   Международноправни актове за противодействие на корупцията : Учебно помагало / Диана Ковачева . - София : УНСС, 2019 . - 92 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-198-7 

  

Сист. No: 46852

- 44 -

П/32/К 72ДЦБ 64989

Ковачева, Диана

   Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз : Учебно помагало / Диана Ковачева . - София : УНСС, 2019 . - 89 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-199-4 

  

Сист. No: 46853

- 45 -

П/342/К 83пЦБ 65032

Конституционно право  : Сборник с нормативни актове /  Състав. Христо Паунов ; Предг. Емилия Друмева . - София : Нова звезда, 2019 . - 570 с. ; 23 см

   Съдържа: Конституция на РБългария, Закон за ДВ, Закон за нормативните актове, Закон за герб на РБългария, Закон за държавния печат и националното знаме на РБългария, Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Закон за политическите партии, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Изборен кодекс, Закон за съдебната власт, Закон за Конституционен съд, Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд, Закон за българското гражданство

   ISBN 978-619-198-094-9 

  

Сист. No: 46906

- 46 -

П/343/К 86Ру, П1/343/К 86РуЦБ 65124

Костадинова, Ралица Светлозарова

   Условното осъждане по българското наказателно право / Ралица Светлозарова Костадинова . - София : Нов Български университет, 2019 . - 279 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 255-269. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-233-068-2 

  

Сист. No: 47075

- 47 -

П/342/К 96ЕсЦБ 65022

Къндева-Спиридонова, Емилия Василева и др.

   Сравнителна публична администрация : Държавно управление и администрация в други страни / Емилия Василева Къндева-Спиридонова, Ивона Спиридонова-Хект . - 2. доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2009 . - 316 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 311-315

   ISBN 978-954-28-0592-2 

  

Сист. No: 46896

- 48 -

ЦБ 65139 

Макинтайър, Бен

   Гордиевски. Шпионин и предател : Шедьовърът на разузнаването през Студената война / Бен Макинтайър ; Прев. Цветана Русева . - София : Millenium, 2019 . - 384 с. : с ил., портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-515-487-4 

  

Сист. No: 47090

- 49 -

П1/343/М 32РпЦБ 65127

Марков, Румен

   Принудата и новият член 16А НК / Румен Марков . - София : Сиби, 2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-226-041-5 

   

   

  

Сист. No: 47077

- 50 -

П/35/М 42ЦБ 64996

МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност  : Научни доклади [от Научно-приложна конференция, 8 ноември 2017, София] . - София : Синдикална федерация на служителите в МВР, 2018 . - 304 с. : с табл. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Димитър Панайотов Димитров, Екатерина Величкова Богомилова, Николай Ст. Радулов, Тилчо К. Иванов, Николай З. Арабаджийски, Петър Христов, Валентин Попов, Иво В. Великов, Теодор Д. Дечев, Татяна М. Иванова, Пламен А. Атанасов, Ралица И. Друмева, Богдан И. Панайотов, Димитър Димитров, Илия Кузманов, Калин Калинов, Венета К. Узунова, Весела В. Марева, Радостина Якимова, Габриела Б. Павлова, Ясен Б. Цветков, Деница Горчилова, Борис Прешелков, Илия Хрисимов, Ирина Р. Георгиева, Радка Павлова, Десислава Йорданова Грахльова, Димитър Попов, Надя Емилова Рангелова, Албена Володиева Предоева, Иван Атанасов ; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-91032-0-3 

  

Сист. No: 46862

- 51 -

ЦБ 65143 

Митев, Венелин

   Тайни и загадки на "тихия фронт" : Животът на големите български разузнавачи / Венелин Митев . - София : Книгомания, 2019 . - 347 с. : с портр. ; 22 см

   Библиогр. с. 344-347

   ISBN 978-619-195-220-5 

  

Сист. No: 47094

- 52 -

ЦБ 65079 

Млечин, Леонид Михайлович

   Руското контраразузнаване : Животът и съдбата на главните разузнавачи / Леонид Михайлович Млечин . - София : Паритет, 2017 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-159-2 

  

Сист. No: 46975

- 53 -

ЦБ 65130 

Млечин, Леонид Михайлович

   Мосад : Тайната война / Леонид Михайлович Млечин ; Прев. Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2019 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-221-6 

  

Сист. No: 47082

- 54 -

ЦБ 65142 

Млечин, Леонид Михайлович

   Тайни и загадки на Студената война : От речта във Фултън до разпада на СССР / Леонид Михайлович Млечин ; Прев. Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2019 . - 264 с. : с портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-153-235-3 

  

Сист. No: 47092

- 55 -

П/343/Г 50Ан, П1/343/Г 50АнЦБ 65117

Наказателно право на Република България. Обща част  : Курс лекции / Антон Тонев Гиргинов . - 2. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Софи-Р, 2009 . - 408 с. ; 20 см

   По проект

   ISBN 978-954-638-162-0 

  

Сист. No: 47068

- 56 -

П/34/Н 32С-оЦБ 65011

Наумова, Стефка Стефанова

   Основни въпроси на екологичното право / Стефка Стефанова Наумова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : БАН. Институт за държавата и правото, 2012 . - 326 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9583-28-1 

  

Сист. No: 46880

- 57 -

П/34/П 84ЦБ 65110

    Международна научна конференция Право и културни ценности (Пловдив ; 2018)  : Сборник с доклади от Международна научна конференция. Организирана от Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Института за държавата и правото при БАН, Пловдив, 16.11. 2018 г. /  Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска . - София : Институт за държавата и правото при БАН, 2019 . - 608 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия. - Рез. на бълг., англ. ез

   ISBN 978-954-9583-37-3 

  

Сист. No: 47039

- 58 -

Ч2/316/Р 60Ип 

Ризов, Илиян Стефанов

   Превенция на изоставянето на деца от ромска общност / Илиян Стефанов Ризов . - Варна : Съучастие, 2012 . - 28 с. ; 22 см . -  (Хоризонтално общество)

   

   ISBN 978-954-9686-10-4 

  

Сист. No: 46925

- 59 -

П/35/С 43МЦБ 65060

Славова, Мария

   Местното самоуправление и местната администрация / Мария Славова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 303 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 520)

   Библиогр. с. 283-294; Съдържа и Предм. показалец; Рез. на англ., рус., нем., фр. ез.

   ISBN 978-954-07-4612-8 

  

Сист. No: 46952

- 60 -

П/35/С 44НсЦБ 65132

Слатински, Николай Димитров

   Сигурността - животът на мрежата / Николай Димитров Слатински . - София : Военно издателство, 2014 . - 631 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 607-628 и под линия

   ISBN 978-954-509-525-2 

  

Сист. No: 47083

- 61 -

П/35/С 44НрЦБ 65133

Слатински, Николай Димитров

   Рискът: новото име на сигурността / Николай Димитров Слатински . - София : Изток - Запад, 2019 . - 864 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0526-8 

  

Сист. No: 47084

- 62 -

С/31/С 73 

Статистически справочник 2019  /  Отг. ред. А. Илкова, А. Данчева и др. . - София : Национален статистически институт, 2019 . - 304 с. : с диагр. ; 21,5 см

   С данни за периода 2015-2018 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN * 

  

Сист. No: 47044

- 63 -

П/347/С 75ГтЦБ 65029

Стефанов, Георги

   Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : (По конспекта) / Георги Стефанов . - 3. актуал. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2019 . - 720 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-168-235-5 

  

Сист. No: 46903

- 64 -

П/34/С 79ЯпЦБ 65120

Стоилов, Янаки

   Правните принципи : Теория и приложение / Янаки Стоилов . - София : Сиби, 2018 . - 340 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 322-339

   ISBN 978-619-226-085-9 

  

Сист. No: 47070

- 65 -

П/343/С 81Ан, П1/343/С 81АнЦБ 65118

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Особена част : Престъпления против собствеността / Александър Стойнов . - София : Сиела Норма, 2018 . - 308 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 304-307

   ISBN 978-954-28-2604-0 

  

Сист. No: 47069

- 66 -

П/343/С 81Ан, П1/343/С 81АнЦБ 65119

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Особена част : Престъпления против правата на човека / Александър Стойнов . - 2. изд. . - София : СИЕЛА, 2018 . - 336 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 333-334

   ISBN 978-954-28-2603-3 

  

Сист. No: 47071

- 67 -

П/343/С 81Ан, П1/343/С 81АнЦБ 65121

Стойнов, Александър

   Наказателно право. Обща част : С анализ и коментар на измененията в законодателството и на съдебната практика след 1999 г. / Александър Стойнов . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2019 . - 608 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 600-604

   ISBN 978-954-28-2784-9 

  

Сист. No: 47073

- 68 -

П/35/Т 29ТЦБ 65009

Танев, Тодор Александров

   Стратегическо управление на публичната сфера / Тодор Александров Танев . - [София] : Военно издателство, 2008 . - 358 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 355-357

   ISBN 978-954-509-398-2 

  

Сист. No: 46878

- 69 -

ЦБ 65099 

Тодоров, Калин

   Зад завесата на прехода / Калин Тодоров . - София : Изток - Запад, 2019 . - 160 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0529-9 

  

Сист. No: 47018

- 70 -

П/327/Т 70АнЦБ 65053

Томов, Александър Трифонов

   Новите глобални сили и Европа. От двуполюсен към мултиполярен свят / Александър Трифонов Томов . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 279 с. ; 24 см

   Съдържа и: Други книги на проф. Александър Томов: с. 269-270; Библиогр.: с. 247-250; Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-4315-8 

  

Сист. No: 46941

- 71 -

ЦБ 65140 

Фалачи, Ориана

   Корените на омразата : Моята истина за исляма / Ориана Фалачи . - София : Сиела Норма, 2016 . - 471 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2067-3 

  

Сист. No: 47091

- 72 -

ЦБ 65135 

Финк, Карол К.

   Студената война : Международна история / Карол К. Финк ; Прев. от англ. Ивелина Ватова . - София : Ашур, 2017 . - 420 с. : с ил., к. ; 23 см

   Библиогр. с. 392-398. - Съдържа и Списък на личностите ; Азб. показалец

   ISBN 978-619-7357-01-1 

  

Сист. No: 47086

- 73 -

ЦБ 65141 

Хюсеин, Ед

   Ислямът: световна история / Ед Хюсеин . - София : Сиела Норма, 2019 . - 343 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2942-3 

  

Сист. No: 47093

- 74 -

П1/342/Ч 70БюЦБ 65125

Чернева, Бойка Ивайлова

   Юридическо задължение / Бойка Ивайлова Чернева . - София : Сиби, 2019 . - 184 с. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 177-183

   ISBN 978-619-226-129-0 

  

Сист. No: 47076

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 75 -

П/629.1/P 93ЦБ 65014

Proceedings of the18th international congress of the international marine association of the Mediterranean (IMAM 2019), Varna, Bulgaria, 9-11 September 2019  /  Ed. Petar Georgiev, Carlos Guedes Soares ; Series Ed. Carlos Guedes Soares . - Leiden : Taylor & Francis, 2019 - . - 25 cm . -  (Marine technology and ocean engineering series)

   ISSN 2638-647X

   ISBN 978-0-367-40951-7 

   V. 3. Sustainable development and innovations in marine technologies . - 2019 . - 635 p. : with fig.

   Author index; Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 46885

- 76 -

П/338/F 98ЦБІІ 3317

   

The future of road transport  : Implications of automated, connected, low-carbon and shared mobility . - Luxembourg : Publications office of the European Union, 2019 . - 143 p. : with tabl., fig. ; 30 cm + Приложение

   ISSN 1018-5593; List of abbreviations; Bibliogr. p. 126-140
   www.ec.europa.eu/jrc 

   ISBN 978-92-76-03410-0 

  

Сист. No: 46884

- 77 -

П/338/А 66ЛЦБ 65052

Андреева, Любимка

   Услуги от общ икономически интерес : Регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България / Любимка Андреева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 280 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр.: с. 267-279

   ISBN 978-954-07-4089-8 

  

Сист. No: 46939

- 78 -

П/336/Б 25дЦБ 65114

Банково дело  : [Учебник] / Васко Василев и др. ; Под общ. науч. ред. на Васко Василев . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 290 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-136-5 

  

Сист. No: 47059

- 79 -

Арх/35/Б 62Ме 

Бонева, Мирослава Илиева

   Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор : Уеб базиран курс / Мирослава Илиева Бонева . - Русе : Б. и., 2019 . - i-v 137 с. : със сх., диагр. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47050

- 80 -

Арх/338.24/В 42Ии 

Величков, Иван и др.

   Икономика на предприятието : Програмни лекции / Иван Величков, Георги Емилов Вълчев, Светослава Красимирова Ениманева . - Русе : Дема прес, 2019 (Печатна база към Русенски университет) . - 146 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 143-145

   ISBN 978-619-91350-9-9 

  

Сист. No: 47053

- 81 -

П/330.1/Г 28РЦБ 65138

Гейдж, Ранди

   Рискът: новата сигурност : Правилата са се променили / Ранди Гейдж . - София : Анхира, 2013 . - 126 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2929-30-7 

  

Сист. No: 47089

- 82 -

П/330/И 50тЦБ 65056

Икономически теории  : Антология /  Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов, Теодор Седларски . - 2. доп. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 - . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-07-4279-3 

   Т. 1 . - 2017 . - 459 с.

   

  

Сист. No: 46945

- 83 -

П/330/И 50тЦБ 65056

Икономически теории  : Антология /  Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов, Теодор Седларски . - 2. доп. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 - . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-07-4280-9 

   Т. 2 . - 2017 . - 461 с.

   

  

Сист. No: 46946

- 84 -

П/330/И 50тЦБ 65056

Икономически теории  : Антология /  Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов, Теодор Седларски . - 2. доп. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 - . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-07-4664-7 

   Т. 3 . - 2019 . - 692 с.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 46947

- 85 -

Арх/658.5/И 72с 

Интегриране на системата за управление в организациите  : [Монография] / Антон Недялков Недялков и др. . - Русе : Примакс, 2018 (Академично издателство "Русенски университет") . - 272 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 257-270

   ISBN 978-619-7242-34-8 

  

Сист. No: 47057

- 86 -

П/330.1/К 77ДЦБІІ 3318

Коландър, Дейвид

   Основи на икономиката / Дейвид Коландър ; Адапт. Андрю Кенингъм . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2001 . - 29 см

   

   ISBN 954-07-1196-7 

   Т. 2. Микроикономика . - 2001 . - 248 с.

   Ориг. загл. Microeconomics / David C. Colander

  

Сист. No: 46950

- 87 -

П/657/М 31АвЦБ 65073

Маринчев, Адриан Александров

   Въведение в счетоводството / Адриан Александров Маринчев . - София : УИ Св. Климент Охридски ; УНСС, 2015 . - 214 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3870-3 

   ISBN 978-954-644-763-0 

  

Сист. No: 46968

- 88 -

П/33/Н 42сЦБ 64995

Недвижима собственост. Икономика и управление  : Учебно помагало / Йорданка Йовкова и др. . - София : УНСС, 2018 . - 261 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-232-135-2 

  

Сист. No: 46861

- 89 -

П/338/Н 75ХмЦБІІ 3313

Николова, Христина Лазарова

   Международен транспорт и спедиция / Христина Лазарова Николова . - София : УНСС, 2011 . - 158 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Библиогр. с. 156-158

   ISBN 978-954-644-240-6 

  

Сист. No: 46857

- 90 -

Арх/330.1/П 21Е 

Папазов, Емил Кръстев

   Делови игри / Емил Кръстев Папазов . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 87 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 87

   ISBN * 

  

Сист. No: 47063

- 91 -

Арх/330.1/П 21Е 

Папазов, Емил Кръстев и др.

   Управление на кредитни институции в игрова среда / Емил Кръстев Папазов, Людмила Михайлова Михайлова . - Русе : Авангард принт, 2009 . - 97 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 97
   www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Climate_gambling.pdf 

   ISBN * 

  

Сист. No: 47065

- 92 -

П/35/П 36ГрЦБ 64992

Пенчев, Георги Георгиев

   Разходи за отбрана и разпределение на бюджета / Георги Георгиев Пенчев . - София : Авангард Прима, 2017 . - iv, 204 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр.: с. 187-196

   ISBN 978-619-160-791-4 

  

Сист. No: 46858

- 93 -

П/339.13/П 80пЦБ 64994

Потребителско поведение  /  Състав. Симеон Желев . - София : УНСС, 2018 . - 468 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-232-106-2 

  

Сист. No: 46860

- 94 -

П/338/Р 58МдЦБ 65028

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната икономика / Манол Николов Рибов . - София : Нова звезда, 2019 . - 421 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-198-115-1 

  

Сист. No: 46902

- 95 -

П/35/С 75МпЦБ 65054

Стефанова, Милена Христова

   Публичният интерес в управлението на местно ниво / Милена Христова Стефанова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 288 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 282-288

   ISBN 978-954-07-4586-2 

  

Сист. No: 46942

- 96 -

П/336/Ф 53ЦБ 65018

Финанси  : Сборник от задачи и тестове / Величко Адамов и др. . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Абагар, 2000 . - 272 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-419-7 

  

Сист. No: 46889

- 97 -

ЦБ 65090 

Хил, Наполеон

   Да прецакаш дявола : Тайната за постигане на свобода и успех / Наполеон Хил ; Прев. от англ. Лидия Божилова . - София : AMG, 2016 . - 272 с. : с портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9696-37-0 

  

Сист. No: 46986

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 98 -

П/519.8/И 83ИмЦБІІ 3321

Йорданов, Йордан Велинов и др.

   Математика за студенти по икономика и управление / Йордан Велинов Йорданов, Татяна Параскевова Черногорова, Вая Ракидзи . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3421-7 

   Ч. 2 . - 2012 . - 132 с. : с ил.

   Библиогр. с. 128-130

  

Сист. No: 46969

- 99 -

П/519.8/И 83ИмЦБII 3321

Йорданов, Йордан Велинов и др.

   Математика за студенти по икономика и управление / Йордан Велинов Йорданов, Татяна Параскевова Черногорова, Вая Ракидзи . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3507-8 

   Ч. 3 . - 2013 . - 116 с. : с табл., черт.

   Библиогр. с. 112-114

  

Сист. No: 46973

- 100 -

П/31/К 18ТсЦБ 65010

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : УНСС, 2014 . - 492 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 489-492

   ISBN 978-954-644-687-9 

  

Сист. No: 46879

- 101 -

П/004/М 19ДЦБ 65033

МакПийк, Джереми и др.

   Програмиране с JavaScript / Джереми МакПийк, Пол Уилтън . - 5. изд. . - София : Алекс Софт, 2019 . - 23,5 см . -  (От програмисти за програмисти)

   

   ISBN 978-954-656-376-7 

   Т. 1 . - 2019 . - 503 с.

   

  

Сист. No: 46907

- 102 -

П/004.43/М 19ДЦБ 65033

МакПийк, Джереми и др.

   Програмиране с JavaScript / Джереми МакПийк, Пол Уилтън . - 5. изд. . - София : Алекс Софт, 2019 . - 23,5 см . -  (От програмисти за програмисти)

   

   ISBN 978-954-656-378-1 

   Т. 2 . - 2019 . - 427 с.

   

  

Сист. No: 46908

- 103 -

П/51/М 39дЦБ 65107

Математика. Дифференциальные операторы теории поля  : Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 1-36 02 01 "Машины и технологии литейного производства", 1-42 01 01 "Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)" / Михаил Александрович Князев и др. . - Минск : БНТУ, 2019 . - 40 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 39

   ISBN 978-985-583-395-7 

  

Сист. No: 47034

- 104 -

Арх/519.2/М 71Ат, П/519.2/М 71АЦБ 65015

Митков, Атанас

   Теория на експеримента / Атанас Митков . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 227 с. : с фиг., прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 223-226

   ISBN 978-954-712-474-5 

  

Сист. No: 46886

- 105 -

Арх/519.1/.8/П 13Вп 

Павлов, Велизар Тодоров

   Приложна математика / Велизар Тодоров Павлов . - София : Дема прес, 2019 . - 21 см

   Библиогр. с. 165-166

   ISBN 978-619-91350-8-2 

   

   

  

Сист. No: 47056

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 106 -

П/34/Н 32С-оЦБ 65011

Наумова, Стефка Стефанова

   Основни въпроси на екологичното право / Стефка Стефанова Наумова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : БАН. Институт за държавата и правото, 2012 . - 326 с. : с прил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9583-28-1 

  

Сист. No: 46880

- 107 -

П/55/П 23РкЦБ 65116

Партанен, Раули и др.

   Климатичен хазарт : Заплащат ли антиядрените движения нашето бъдеще? Какви са решенията за опазване на околната среда за следващите 50 години? / Раули Партанен, Янне М. Корхонен ; Прев. Владимир Владимиров Бранков . - София : Б. и., 2015 . - 96 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-952-7139-09-7 (paperback)

   ISBN 978-952-7139-10-3 (ebook)

  

Сист. No: 47067

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 108 -

ЦБ 65043 

Хокинг, Стивън и др.

   Произходът на (почти) всичко / Стивън Хокинг, Греъм Лоутън . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-2230-548 

  

Сист. No: 46921

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 109 -

Арх/621.83/А 54-Он, П/621.83/А 54О-нЦБ 65016

Алипиев, Огнян Любенов

   Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване : [Монография] / Огнян Любенов Алипиев . - Русе : Дема прес, 2019 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 446 с. : с цв. табл., черт. ; 23 см

   Библиогр. с. 433-445

   ISBN 978-954-92964-9-5 

  

Сист. No: 46887

- 110 -

Арх/621.83/А 54-О, П/621.83/А 54О-цЦБ 65017

Алипиев, Огнян Любенов

   Циклоидни предавки с вътрешно зацепване : [Монография] / Огнян Любенов Алипиев . - Русе : Дема прес, 2019 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 184 с. : с ил., табл., черт. ; 23 см

   Библиогр.: с. 179-183

   ISBN 978-954-92964-8-8 

  

Сист. No: 46888

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 111 -

П/57/Ш 69КЦБ 65072

Шишкова, Калина Август и др.

   Ръководство за практически занятия по вирусология / Калина Август Шишкова, Антон Хинков ; Под ред. на Радка Аргирова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 176 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 173-174

   ISBN 978-954-07-4735-4 

  

Сист. No: 46967

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 112 -

П/61/L 11ЦБІІ 3320

A laboratory guide to Human Physiology  : For students in medicine / Elena Dzhambazova et al. ; Ed. Elena Dzhambazova . - [Sofia] : St. Kliment Ohridski University Press, 2017 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-4303-5 

   Part 1 . - 2017 . - 175 с. : с ил., табл., сх.

   

  

Сист. No: 46958

- 113 -

П/61/L 11ЦБІІ 3320

A laboratory guide to Human Physiology  : For students in medicine / Elena Dzhambazova et al. ; Ed. Elena Dzhambazova . - [Sofia] : St. Kliment Ohridski University Press, 2017 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-4304-2 

   Part 2 . - 2017 . - 208 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 46959

- 114 -

П/616/U 81ЦБ 65064

Urology  : A textbook for students of medicine / Botjo Zozikov et al. ; Ed. Botjo Zozikov . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019 . - 189 p. : with ill. ; 23,5 cm . -  (University textbooks. Medical sciences)

   

   ISBN 978-954-07-4690-6 

  

Сист. No: 46956

- 115 -

П/61/А 45ЦБІІ 3314

Акушерство  : Учебник за студенти по медицина /  Под ред. на Ангел Димитров, Ангел Николов Димитров и др. . - 2. изд. . - София : Арсо, 2020 . - 448 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-197-042-1 

  

Сист. No: 46866

- 116 -

П/616/В 25НЦБ 65076

Василева, Нели

   Детска невропсихология : [Монография] / Нели Василева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2018 . - 312 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 285-311; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4400-1 

  

Сист. No: 46971

- 117 -

П/614/Г 14Е-зЦБ 65105

Гавраилов, Евгени

   Защита на населението в извънредни ситуации : Уч. пособие / Евгени Гавраилов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2015 . - 103 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-638-8 

  

Сист. No: 47023

- 118 -

Арх/616/Г 37Дн, П/616/Г 37ДнЦБ 65112

Георгиева, Деспина Проданова и др.

   Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода "сухо къпане" : (научна студия) / Деспина Проданова Георгиева, Иринка Атанасова Христова, Грета Великова Колева . - Плевен : Медиатех, 2019 . - 68 с. : със сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 63-67

   ISBN 978-619-207-181-3 

  

Сист. No: 46910

- 119 -

ЦБ 65049 

Детлефсен, Торвалд и др.

   Болестта като път : Какво означават симптомите и как да ги тълкуваме / Торвалд Детлефсен, Рюдигер Далке . - София : Кибеа, 2018 . - 388 с. : с портр. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си. Серия Здраве)

   Ориг. загл.: Krankneit als Weg / Thorwald Dethlefsen, Rudiger Dahlke 1. изд. 1998

   ISBN 978-954-474-452-6 

  

Сист. No: 46932

- 120 -

Арх/616/З-40Кс 

Захариева, Кристина Петрова и др.

   Сестрински грижи в педиатрията / Кристина Петрова Захариева, Татяна Атанасова . - Плевен [Русе] : Медиатех, 2018 (УИЦ при РУ Ангел Кънчев) . - 157 с. : с цв. сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 153-156

   ISBN 978-619-207-155-4 

  

Сист. No: 47061

- 121 -

Арх/616/З-40Кн 

Захариева, Кристина Петрова и др.

   Неврологични заболявания / Кристина Петрова Захариева, Нели Стефанова Петрова, Татяна Атанасова ; Под ред. Нели Петрова . - Плевен [Русе] : Медиатех, 2019 (УИЦ при РУ Ангел Кънчев) . - 126 с. : с цв. сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 122-124

   ISBN 978-619-207-154-7 

  

Сист. No: 47062

- 122 -

П/159.9/И 46ЦБ 64997

Изследване и практика  /  Състав. Златинка Костадинова Георгиева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 256 с. : с табл., диагр. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ; т. 27 (1). Книга "Психология")

   ISSN 1314-2763; Вариант на сер. загл. отбелязано на с. 3: Library Diogenes; Текст и на англ., рус. ез. ; Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-192-8 

  

Сист. No: 46863

- 123 -

П/61/К 78ИкЦБ 65003

Колева, Ивет Борисова

   Клинична рехабилитация (основи) : Учебник / Ивет Борисова Колева . - София : РИК Симел, 2016 . - 309 с. : с фиг. ; 25 см

   Библиогр. с. 297-309

   ISBN 978-619-183-047-3 

  

Сист. No: 46870

- 124 -

П/61/К 78ИсЦБ 65005

Колева, Ивет Борисова и др.

   Сборник тестове по физикална медицина, физикална терапия и рехабилитация : Учебно помагало /  Под ред. на Ивет Борисова Колева, Ивет Борисова Колева-Йошинова, Радослав Радославов Йошинов, Борислав Радославов Йошинов . - София : РИК Симел, 2019 . - 206 с. : с фиг. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 180-205

   ISBN 978-619-183-071-8 

  

Сист. No: 46872

- 125 -

П/616/М 72СсЦБ 65006

Митова, Стаменка

   Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания / Стаменка Митова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2018 . - 106 с. : с табл., фиг., сн. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 100-105

   ISBN 978-954-00-0157-9 

  

Сист. No: 46873

- 126 -

П/61/П 76НмЦБІІ 3315

Попов, Николай Емилов

   Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб / Николай Емилов Попов . - София : НСА ПРЕС, 2018 . - 256 с. : със сн. ; 29 см

   Библиогр. с. 255

   ISBN 978-954-718-496-1 

  

Сист. No: 46874

- 127 -

П/61/П 76АЦБ 65075

Попова, Анна Ценкова

   Зрителна система на човека : Учебник за студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата, катедра "Специална педагогика и логопедия" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Анна Ценкова Попова . - 2. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 158 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр.: с. 144-151; Рез. на бълг., англ. ез.; Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-4659-3 

  

Сист. No: 46970

- 128 -

ЦБ 65041 

Сата, Прити

   Йога мудра : Лесна и полезна / Прити Сата . - София : Хомо Футурус, 2012 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8086-96-7 

  

Сист. No: 46919

- 129 -

ЦБ 65040 

Смолянски, Борис Леонидович

   Хранене по системата йога / Борис Леонидович Смолянски . - София : Скорпио, 2010 . - 64 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   

   ISBN 978-954-792-371-3 

  

Сист. No: 46918

- 130 -

П/80/С 69ИлЦБІІ 3316

Станкова, Ирена и др.

   Латинска медицинска терминология : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ирена Станкова, Мина Петрова . - София : Изток - Запад, 2019 . - 264 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-01-0496-4 

  

Сист. No: 46876

- 131 -

П/616/У 76ЦБ 65007

Урология  : Учебник за студенти по медицина /  Под ред. на Ботьо Зозиков, Ботьо Зозиков и др. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 200 с. : със сн. ; 23 см . -  (Медицински науки)

   

   ISBN 978-954-07-4447-6 

  

Сист. No: 46875

- 132 -

П/61/Ф 47ЦБ 65004

Физикалните фактори в клиничната практика (с обобщени рехабилитационни алгоритми и типични клинични случаи)  : Монография /  Под ред. на Ивет Борисова Колева, Борислав Радославов Йошинов и др. . - София : РИК Симел, 2019 . - 208 с. : с фиг. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-183-070-1 

  

Сист. No: 46871

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 133 -

П/338/А 66ЛЦБ 65052

Андреева, Любимка

   Услуги от общ икономически интерес : Регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България / Любимка Андреева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 280 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр.: с. 267-279

   ISBN 978-954-07-4089-8 

  

Сист. No: 46939

- 134 -

П/620.9/У 85рЦБІІ 3312

Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор  : Национални, регионални и глобални перспективи /  Състав. Николай Тагаров и др. . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 349 с. : с табл., сх. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-477-172-0 

  

Сист. No: 46856

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 135 -

П/629.1/P 93ЦБ 65014

Proceedings of the18th international congress of the international marine association of the Mediterranean (IMAM 2019), Varna, Bulgaria, 9-11 September 2019  /  Ed. Petar Georgiev, Carlos Guedes Soares ; Series Ed. Carlos Guedes Soares . - Leiden : Taylor & Francis, 2019 - . - 25 cm . -  (Marine technology and ocean engineering series)

   ISSN 2638-647X

   ISBN 978-0-367-40951-7 

   V. 3. Sustainable development and innovations in marine technologies . - 2019 . - 635 p. : with fig.

   Author index; Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 46885

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 136 -

П/621.31/К 79ТтЦБ 65108

Колонтаева, Татьяна Владимировна

   Технология материалов и компонентов электронной техники : Учебно-методическое пособие для специальности 1-41 01 01 "Технология материалов и компонентов электронной техники": В 2 ч. / Татьяна Владимировна Колонтаева . - Минск : БНТУ, 2013 . - 20 см

   Библиогр. с. 96

   ISBN 978-985-550-765-0 Ч. 1

   Ч. 1. Материалы . - 2019 . - 102 с. : със сх., табл.

   

  

Сист. No: 47035

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

- 137 -

П/629.1/P 93ЦБ 65014

Proceedings of the18th international congress of the international marine association of the Mediterranean (IMAM 2019), Varna, Bulgaria, 9-11 September 2019  /  Ed. Petar Georgiev, Carlos Guedes Soares ; Series Ed. Carlos Guedes Soares . - Leiden : Taylor & Francis, 2019 - . - 25 cm . -  (Marine technology and ocean engineering series)

   ISSN 2638-647X

   ISBN 978-0-367-40951-7 

   V. 3. Sustainable development and innovations in marine technologies . - 2019 . - 635 p. : with fig.

   Author index; Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 46885

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 138 -

Арх/621/Е 18в 

Еволвентно вътрешно зацепване  : Зъбна геометрия. Материали и термообработка. Товароносимост и дълготрайност. Изработване и контрол. Приложение / Кирил Борисов Арнаудов и др. . - София : ТУ София, 2019 . - 90 с. : със сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 87-88

   ISBN 978-619-167-382-7 

  

Сист. No: 47054

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 139 -

П/629/A 16ЦБ 65109

Abstracts of the 16th European automotive congress (EAEC 2019) hosted jointly by the Academic Automotive Association (Belarus), the European Automobile Engineers Cooperation (EAEC) and the Federation Internationale des Societes d'Ingenieurs des Tech  : Book of abstracts . - Minsk : БНТУ, 2019 . - 115 с. ; 20 см

   На английски език. – Заглавие на обложката: Book of abstracts

   ISBN 978-985-583-443-5 

  

Сист. No: 47038

- 140 -

П/629.1/P 93ЦБ 65014

Proceedings of the18th international congress of the international marine association of the Mediterranean (IMAM 2019), Varna, Bulgaria, 9-11 September 2019  /  Ed. Petar Georgiev, Carlos Guedes Soares ; Series Ed. Carlos Guedes Soares . - Leiden : Taylor & Francis, 2019 - . - 25 cm . -  (Marine technology and ocean engineering series)

   ISSN 2638-647X

   ISBN 978-0-367-40951-7 

   V. 3. Sustainable development and innovations in marine technologies . - 2019 . - 635 p. : with fig.

   Author index; Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 46885

- 141 -

П/338/F 98ЦБІІ 3317

   

The future of road transport  : Implications of automated, connected, low-carbon and shared mobility . - Luxembourg : Publications office of the European Union, 2019 . - 143 p. : with tabl., fig. ; 30 cm + Приложение

   ISSN 1018-5593; List of abbreviations; Bibliogr. p. 126-140
   www.ec.europa.eu/jrc 

   ISBN 978-92-76-03410-0 

  

Сист. No: 46884

- 142 -

П/7/К 26ДтЦБ 65106

Капский, Денис Васильевич и др.

   Транспорт в планировке городов : Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-44 01 02 "Организация дорожного движения" : В 10 ч. / Денис Васильевич Капский, Леонид Андреевич Лосин . - Минск : БНТУ, 2019 . - 20 см

   Библиогр. с. 72-76

   ISBN 978-985-583-425-1 

   Ч. 1. Транспортное планирование. Математическое моделирование . - 2019 . - 79 с. : със сх., табл.

   

  

Сист. No: 47033

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 143 -

Арх/631.3-77/Б 32Д, П/631.3-77/Б 32Д, Уч/631.3-77/Б 32ДЦБ 65020

Бекана, Даниел Ликаса

   Технология на поддържането и ремонта на машините : Учебник / Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 236 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-782-1 

  

Сист. No: 46892

- 144 -

Арх/631.3/Б 35Х-з 

Белоев, Христо Иванов и др.

   Задвижвания, мехатронни решения и навигационни сателитни системи за управление / Христо Иванов Белоев, Петър Стефанов Сигалов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 239 с. : с табл., с цв. фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN 978-954-712-762-3 

  

Сист. No: 47060

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 145 -

Арх/631.4/Д 58Пе 

Димитров, Петър Димитров и др.

   Ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени земи : [Монография] / Петър Димитров Димитров, Христо Иванов Белоев, Гергана Славова Кунчева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 304 с. : с табл., цв. сн., фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 278-299

   ISBN 978-954-712-754-8 

  

Сист. No: 47058

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 146 -

П/65.012/Б 62СЦБ 64990

Бонева, Светла

   Управление на комуникациите в международни проекти / Светла Бонева . - София : УНСС, 2019 . - 257 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр.: с. 245-256 и след отд. гл.

   ISBN 978-619-232-175-8 

  

Сист. No: 46854

- 147 -

П/65.013/Г 41ГпЦБ 65104

Герчева-Несторова, Галя Тодорова и др.

   Приложения на психологията в мениджмънта / Галя Тодорова Герчева-Несторова, Йоанна Михайлова Недялкова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-678-4 

  

Сист. No: 47022

- 148 -

Арх/658.5/И 72с 

Интегриране на системата за управление в организациите  : [Монография] / Антон Недялков Недялков и др. . - Русе : Примакс, 2018 (Академично издателство "Русенски университет") . - 272 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 257-270

   ISBN 978-619-7242-34-8 

  

Сист. No: 47057

- 149 -

П/658/Л 76сЦБ 64993

Логистичният сектор в България. Състояние и насоки за развитие  /  Под науч. ред. на Мирослава Раковска, Иванка Корбанколева . - София : УНСС, 2017 . - 308 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 268-276

   ISBN 978-619-232-027-0 

  

Сист. No: 46859

- 150 -

П/658/Ш 44КпЦБ 65061

Швертнер, Красимира Борисова

   Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса / Красимира Борисова Швертнер . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 247 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 236-244; Съдържа и Речник

   ISBN 978-954-07-4421-6 

  

Сист. No: 46953

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 151 -

П/35/С 44НсЦБ 65132

Слатински, Николай Димитров

   Сигурността - животът на мрежата / Николай Димитров Слатински . - София : Военно издателство, 2014 . - 631 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 607-628 и под линия

   ISBN 978-954-509-525-2 

  

Сист. No: 47083

Кибернетика. Фина механика

- 152 -

П/004/Б 51КЦБ 65027

Блътман, Кен

   Майкрософт ексел] Microsoft Excel формули и функции for dummies / Кен Блътман . - София : Алекс Софт, 2019 . - 423 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-656-381-1 

  

Сист. No: 46901

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 153 -

ЦБ 65098 

Береану, Владимир

   За кого звъни телефонът / Владимир Береану . - София : Прозорец, 2018 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-950-7 

  

Сист. No: 47017

- 154 -

П/801/Г 37НлЦБ 65002

Георгиева, Недялка

   Латински език : Синтаксис / Недялка Георгиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2011 . - 344 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-07-3241-1 

  

Сист. No: 46869

- 155 -

ЦБ 65021 

Господинов, Георги

   Физика на тъгата : Роман / Георги Господинов . - 8. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 332 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-523-9 

  

Сист. No: 46895

- 156 -

ЦБ 65044 

Гризунов, Сергей

   Мостът на тайните : Дипломатически роман / Сергей Гризунов . - София : Слънце, 2019 . - 318 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-263-6 

  

Сист. No: 46923

- 157 -

П/37/Е 37ЦБ 65051

Език и професионална комуникация  : 30 години специализирано университеско чуждоезиково обучение /  Състав. Галина Павлова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2012 . - 181 с. : със сх. ; 24 см

   Текст и на фр., нем., англ., исп. ез.; Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-07-3118-6 

  

Сист. No: 46938

- 158 -

П/802/809/Е 37ЦБ 65058

Език и професионална комуникация 3  : Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение : [Сборник] /  Състав. Галина Павлова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 262 с. : със сх., ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. Текст и на нем., фр., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4699-9 

  

Сист. No: 46948

- 159 -

П/80/Е 37ЦБ 65059

Езикови политики. България - Европа  /  Състав. Мария Стойчева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2011 . - 159 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Текст и на англ., фр. ез.

   ISBN 978-954-07-3177-3 

  

Сист. No: 46949

- 160 -

П/80/Е 37ЦБ 65067

Езикът отблизо  : Сборник в чест на Христо Стаменов /  Състав. Мира Ковачева, Мария Коларова ; Под ред. на Мира Ковачева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2018 . - 406 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа и: Трудовете на доц. д-р Христо М. Стаменов: с. 23-29; Загл. и на англ. ез.: Language close up; Доц. д-р Христо Стаменов на 75 години / Мария Коларова: с. 15-21; Текст и на англ. ез. ; Библиогр. след отд. студии ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4517-6 

  

Сист. No: 46962

- 161 -

С/801.323.2=20/Ж 36 

Желязков, Диян Димитров

   Шифърът на Диян : Практична теория по компаративизъм ; Кратък сравнителен английско-български речник / Диян Димитров Желязков . - София : Издателско ателие Аб, 2008 . - 180 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 177-180

   ISBN 978-954-737-707-3 

  

Сист. No: 46890

- 162 -

ЦБ 65048 

Зарев, Владимир Пантелеев

   Чудовището : Роман / Владимир Пантелеев Зарев . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1916-1 

  

Сист. No: 46930

- 163 -

П/886.7/М 28В, Ч2/886.7/М 28ВЦБ 65095

Мануков, Владимир

   Неизживян мой блян мечтан : Стихове / Владимир Мануков ; Състав, ред. Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Маргарита Цветкова Манукова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 46 с. ; 18 Х 21,5 см

   

   ISBN 978-619-188-344-8 

  

Сист. No: 47013

- 164 -

ЦБ 65039 

Никол, Кейти

   Хари и Меган / Кейти Никол . - София : Hybrid books, 2019 . - 261 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7419-16-0 

  

Сист. No: 46917

- 165 -

С/801.323.2/Н 86 

Нов българо-турски речник  /  Състав. Ахмет Емин Атасой . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 1175 с. : с портр. ; 29 см

   Библиогр. с. 1174

   ISBN 978-954-07-4721-7 

  

Сист. No: 46940

- 166 -

П/80/Н 89ЦБ 65000

Номен] Nomen est omen  : Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков /  Състав. и отг. ред. Валентина Бонджолова ; Състав. Анелия Петкова, Красимира Василева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 618 с. : с гр. ; 25 см

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-193-5 

  

Сист. No: 46867

- 167 -

ЦБ 65038 

Обама, Мишел

   Моята история / Мишел Обама . - София : СофтПрес, 2019 . - 389 с. : с цв. фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-151-501-1 

  

Сист. No: 46915

- 168 -

ЦБ 65047 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Пътеписи за душата на България / Ивинела Вескова Самуилова ; Фотогр. Венцислав Иванов . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 264 с., [12] л. : цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1795-2 

  

Сист. No: 46927

- 169 -

П/80/С 69ИлЦБІІ 3316

Станкова, Ирена и др.

   Латинска медицинска терминология : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ирена Станкова, Мина Петрова . - София : Изток - Запад, 2019 . - 264 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-01-0496-4 

  

Сист. No: 46876

- 170 -

ЦБ 65019 

Стъпки 10  : Стихове от български учени /  Състав. Пенка Лазарова, Мариана Кънева, Орфей Петков . - [Б. м. ] : [Валентин Траянов], 2019 . - 128 с. ; 22,5 см

   Изд. се реализира по проект H2020-MSCA-NIGHT-2018-818757 K-TRIO 3 за Европейска нощ на учените, финансиран от Европейския съюз по дейностите "Мария Склодовска-Кюри" на програма "Хоризонт 2020"

   ISBN 978-954-9928-31-0 

  

Сист. No: 46891

- 171 -

ЦБ 65046 

Табаков, Николай Филипов

   Нула време / Николай Филипов Табаков . - София : Книгомания, 2019 . - 299 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-195-218-2 

  

Сист. No: 46926

История. География. Биографии. Археология

- 172 -

С/94/Б 89О-и 

Буут, Оуен и др.

   Илюстрована история на Втората световна война / Оуен Буут, Джон Уолтън ; Прев. от англ. Пламен Кирилов . - София : Сиела Норма, 2019 . - 252 с. : с цв. сн. ; 28,5 см

   

   ISBN 978-954-28-2975-1 

  

Сист. No: 46989

- 173 -

П/94/Г 14БЦБ 65077

Гаврилов, Борислав Гаврилов

   История на Новото време : Курс лекции / Борислав Гаврилов Гаврилов . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2011 . - 344 с. ; 25 см

   Библиогр.: с. 341-343

   ISBN 978-954-07-3081-3 

  

Сист. No: 46972

- 174 -

ЦБ 65097 

Димитрова, Алексения

   Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември : Какво пише в рапортите на американския посланик в София за падането на Тодор Живков през 1989 г. / Алексения Димитрова . - София : Труд, 2019 . - 384 с. : с ил. , факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-398-619-4 

  

Сист. No: 47003

- 175 -

П/80/Е 37ЦБ 65067

Езикът отблизо  : Сборник в чест на Христо Стаменов /  Състав. Мира Ковачева, Мария Коларова ; Под ред. на Мира Ковачева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2018 . - 406 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа и: Трудовете на доц. д-р Христо М. Стаменов: с. 23-29; Загл. и на англ. ез.: Language close up; Доц. д-р Христо Стаменов на 75 години / Мария Коларова: с. 15-21; Текст и на англ. ез. ; Библиогр. след отд. студии ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4517-6 

  

Сист. No: 46962

- 176 -

С/7/Е 67 

Енциклопедия на българския театър  : Актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, композитори, педагози, хореографи, критици, театри, институции, печат /  Ред. кол. Кристина Тошева и др. . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Труд, 2008 . - 531 с. : с ил., порт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-528-771-8 

  

Сист. No: 46883

- 177 -

ЦБ 65087 

Макгахан, Джанюариъс Алойсиъс

   Турските зверства в България : Репортажи и кореспонденции за потушаването на Априлското въстание (1876) и за Руско-турската война (1877-1878) / Джанюариъс Алойсиъс Макгахан ; Състав. Цочо Василев Билярски . - [София] : Skyprint, 2017 . - 250, [16] с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-390-153-1 

  

Сист. No: 46983

- 178 -

ЦБ 65080 

Млечин, Леонид Михайлович

   Един ден без Сталин : Драматичната история на отбраната на Москва / Леонид Михайлович Млечин . - София : Паритет, 2017 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-137-0 

  

Сист. No: 46976

- 179 -

ЦБ 65081 

Млечин, Леонид Михайлович

   Сталин : Злата съдба на Русия / Леонид Михайлович Млечин . - София : Паритет, 2018 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-199-8 

  

Сист. No: 46978

- 180 -

П/80/Н 89ЦБ 65000

Номен] Nomen est omen  : Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков /  Състав. и отг. ред. Валентина Бонджолова ; Състав. Анелия Петкова, Красимира Василева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 618 с. : с гр. ; 25 см

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-193-5 

  

Сист. No: 46867

- 181 -

П/949.72/Р 12МЦБ 65068

Радева, Мария

   Културната политика на българската държава 1885-1908 / Мария Радева . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2002 . - 279 с. ; 20 см

   Библиогр с. 268-276 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-07-1718-3 

  

Сист. No: 46963

- 182 -

ЦБ 65145 

Рикс, Томас

   Чърчил и Оруел : Борбата за свобода / Томас Рикс ; Прев. с англ. Елияна Генчева . - София : Сиела Норма, 2019 . - 295 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-3039-9 

  

Сист. No: 47096

- 183 -

ЦБ 65047 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Пътеписи за душата на България / Ивинела Вескова Самуилова ; Фотогр. Венцислав Иванов . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 264 с., [12] л. : цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1795-2 

  

Сист. No: 46927

- 184 -

ЦБ 65088 

Солонин, Марк Семьонович

   Скрити истини за Втората световна война / Марк Семьонович Солонин . - София : Прозорец, 2019 . - 240 с. ; 19 см . -  (Хроника)

   

   ISBN 978-619-243-032-0 

  

Сист. No: 46984

- 185 -

П/93/99/Ф 69АдЦБ 65069

Фол, Александър Николаев

   Древната култура на Югоизточна Европа : Кратък курс лекции / Александър Николаев Фол . - [2. изд.] . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2001 . - 229 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 211-229

   ISBN 954-07-1240-8 

  

Сист. No: 46964

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 186 -

ЦБ 65085 

Гайфулин, Ренат

   Обработка на цифрови фотографии : Adobe Photoshop Lightroom 5 / Ренат Гайфулин . - [София] : Асеневци, 2015 . - 184 с : с ил. ; 24 см . -  (Практически наръчници)

   Ориг. загл.: Adobe Photoshop Lightroom 5: обработка цифровых фотографий / Ренат Гайфулин

   ISBN 978-954-8898-59-1 

  

Сист. No: 46981

- 187 -

С/7/Е 67 

Енциклопедия на българския театър  : Актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, композитори, педагози, хореографи, критици, театри, институции, печат /  Ред. кол. Кристина Тошева и др. . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Труд, 2008 . - 531 с. : с ил., порт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-528-771-8 

  

Сист. No: 46883

- 188 -

П/7/К 26ДтЦБ 65106

Капский, Денис Васильевич и др.

   Транспорт в планировке городов : Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-44 01 02 "Организация дорожного движения" : В 10 ч. / Денис Васильевич Капский, Леонид Андреевич Лосин . - Минск : БНТУ, 2019 . - 20 см

   Библиогр. с. 72-76

   ISBN 978-985-583-425-1 

   Ч. 1. Транспортное планирование. Математическое моделирование . - 2019 . - 79 с. : със сх., табл.

   

  

Сист. No: 47033

- 189 -

П/78/М 28В, Ч2/78/М 28ВЦБІІ 3322

Мануков, Владимир

   Неизживян мой блян мечтан : Музика / Владимир Мануков ; Състав. Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Маргарита Цветкова Манукова ; Под общ. ред. на Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 55 с. : ноти ; 30 см

   Посвещава се на 80-годишнината от рождението на Владимир Мануков; ISMN 979-0-707670-26-2

   ISBN * 

  

Сист. No: 47014

- 190 -

ЦБ 65086 

Уилямс, Робин

   Наръчник на начинаещия дизайнер : Дизайн и типографски принципи за неспециалисти / Робин Уилямс ; Прев от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - 4. изд. . - София : Асеневци, 2016 . - 232 с. : с ил. (някои цв.) ; 23 см

   Ориг. загл.: The non-designer's design book / Robin Williams; Азб. показалец

   ISBN 978-954-8898-84-3 

  

Сист. No: 46982

Компютри. Програмни продукти

- 191 -

П/004/P 93ЦБ 64998

Proceedings of the 17th International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech' 16, Palermo, Italy, June 23-24, 2016 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - Palermo : Association for computing machinery, 2016 . - 447 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; 1164)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   www.compsystech.org w=www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-1-4503-4182-0 

  

Сист. No: 46865

- 192 -

П/004/А 37КЦБ 65026

Айсман, Катрин и др.

   Photoshop : Възстановяване и ретуширане / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар . - 4. изд. . - [София] : Алекс Софт, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-375-0 

   Т. 1 . - 2019 . - 196 с. : с цв. ил., фиг.

   

  

Сист. No: 46899

- 193 -

П/004/А 37КЦБ 65026

Айсман, Катрин и др.

   Photoshop : Възстановяване и ретуширане / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар . - 4. изд. . - [София] : Алекс Софт, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-377-4 

   Т. 2 . - 2019 . - 212 с. : с цв. ил., фиг.

   

  

Сист. No: 46900

- 194 -

П1/343/А 93НеЦБ 65123

Атанасова, Николета Атанасова

   Електронният мониторинг на осъдени лица в България : Приложение и перспективи / Николета Атанасова Атанасова . - София : Ла Конферанс, 2018 . - 135 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 132-135

   ISBN 978-619-91101-1-9 

  

Сист. No: 47074

- 195 -

П/004/Б 51КЦБ 65027

Блътман, Кен

   Майкрософт ексел] Microsoft Excel формули и функции for dummies / Кен Блътман . - София : Алекс Софт, 2019 . - 423 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-656-381-1 

  

Сист. No: 46901

- 196 -

ЦБ 65084 

Василев, Алексей Николаевич

   C# - основи на езика в примери / Алексей Николаевич Василев . - [София] : Асеневци трейд, 2018 . - 594 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-56-4 

  

Сист. No: 46977

- 197 -

ЦБ 65083 

Василев, Алексей Николаевич

   C# - разширени възможности на езика в примери / Алексей Николаевич Василев . - [София] : Асеневци трейд, 2019 . - 512 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7356-57-1 

  

Сист. No: 46979

- 198 -

ЦБ 65085 

Гайфулин, Ренат

   Обработка на цифрови фотографии : Adobe Photoshop Lightroom 5 / Ренат Гайфулин . - [София] : Асеневци, 2015 . - 184 с : с ил. ; 24 см . -  (Практически наръчници)

   Ориг. загл.: Adobe Photoshop Lightroom 5: обработка цифровых фотографий / Ренат Гайфулин

   ISBN 978-954-8898-59-1 

  

Сист. No: 46981

- 199 -

П/004/Д 11ЦБ 65036

Да управляваме интернет магазин с Magento  /  Прев от рус. Румяна Каранджулова . - София : Асеневци, 2019 . - 204 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на D. K. Academy

   ISBN 978-619-7356-73-1 

  

Сист. No: 46914

- 200 -

П/004/Д 49ЦБ 65030

Джава] JavaScript  : Решения на практически задачи /  Прев от рус. Влади Владев ; Ред. Ивелин Михайлов . - София : Асеневци, 2019 . - 260 с. ; 23,5 см

   Изд. на D. K. Academy

   ISBN 978-619-7356-72-4 

  

Сист. No: 46904

- 201 -

П/004/Д 58ВвЦБІІ 3319

Димитров, Владимир Тодоров

   Виртуална реалност с VRML / Владимир Тодоров Димитров . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2011 . - 236 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3248-0 

  

Сист. No: 46951

- 202 -

П/004/К 80ЦБ 65031

Командите в Linux  : Практически наръчник за работа с конзолата /  Прев. Влади Владев ; Ред. Ивелин Михайлов . - София : Асеневци, 2019 . - 212 с. ; 23,5 см

   Изд. на D. K. Academy

   ISBN 978-619-7356-82-3 

  

Сист. No: 46905

- 203 -

П/004/М 19ДЦБ 65033

МакПийк, Джереми и др.

   Програмиране с JavaScript / Джереми МакПийк, Пол Уилтън . - 5. изд. . - София : Алекс Софт, 2019 . - 23,5 см . -  (От програмисти за програмисти)

   

   ISBN 978-954-656-376-7 

   Т. 1 . - 2019 . - 503 с.

   

  

Сист. No: 46907

- 204 -

П/004.43/М 19ДЦБ 65033

МакПийк, Джереми и др.

   Програмиране с JavaScript / Джереми МакПийк, Пол Уилтън . - 5. изд. . - София : Алекс Софт, 2019 . - 23,5 см . -  (От програмисти за програмисти)

   

   ISBN 978-954-656-378-1 

   Т. 2 . - 2019 . - 427 с.

   

  

Сист. No: 46908

- 205 -

П/004/П 17УЦБ 65034

Панек, Уилиам

   MCSA Windows server 2016 : Пълно учебно ръководство : Exam 70-740, 70-741, 70-742 / Уилиам Панек . - София : Алекс Софт, 2019 . - 24 см

   Ориг. загл.: MCSA Windows server

   ISBN 978-954-656-368-2 

   Т. 1 . - 2019 . - LXX, 514 с. : с ил., табл.

   

  

Сист. No: 46909

- 206 -

П/004/П 17УЦБ 65034

Панек, Уилиам

   MCSA Windows server 2016 : Пълно учебно ръководство : Exam 70-740, 70-741, 70-742 / Уилиам Панек . - София : Алекс Софт, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-371-2 

   Т. 2 . - 2019 . - LXX, 641 с. : с ил., табл.

   

  

Сист. No: 46912

- 207 -

П/338/Р 58МдЦБ 65028

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната икономика / Манол Николов Рибов . - София : Нова звезда, 2019 . - 421 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-198-115-1 

  

Сист. No: 46902

- 208 -

ЦБ 65082 

Съвременни подходи за програмиране с PHP 7  : Добри практики в примери /  Прев. Влади Владев . - София : Асеневци трейд, 2018 . - 244 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на D. K. Academy

   ISBN 978-619-7356-44-1 

  

Сист. No: 46980

- 209 -

ЦБ 65086 

Уилямс, Робин

   Наръчник на начинаещия дизайнер : Дизайн и типографски принципи за неспециалисти / Робин Уилямс ; Прев от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева . - 4. изд. . - София : Асеневци, 2016 . - 232 с. : с ил. (някои цв.) ; 23 см

   Ориг. загл.: The non-designer's design book / Robin Williams; Азб. показалец

   ISBN 978-954-8898-84-3 

  

Сист. No: 46982

- 210 -

П/004/У 53ЛЦБ 65035

Улман, Лари

   PHP и MySQL за динамични Web сайтове : Бързо ръководство: Обхваща PHP 5 & 7 / Лари Улман . - София : Алекс Софт, 2019 . - 24 см

   Ориг. загл. PHP and MySQL for dynamic Web sites: Visual quickpro guide/ Larry Ullman

   ISBN 978-954-656-367-5 

   Т. 1 . - 2019 . - XXVI, 332 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 46913

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 211 -

Arh/3/A 57Mp 

Angelova, Miglena Julianova et al.

   Prerequisites for the economic sustainability of higher education : Monograph / Miglena Julianova Angelova, Veselin Ivanov Grigorov . - [Sofia] : Scholar`s Press, 2018 . - 42 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-620-2-31636-1 

  

Сист. No: 47064

- 212 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Eva Egron-Polak et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2019 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN * 

   [B.] 1 . - 2019 . - 105 p.

   

  

Сист. No: 47024

- 213 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Eva Egron-Polak et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2019 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN * 

   [B.] 2 . - 2019 . - 97 p.

   

  

Сист. No: 47025

- 214 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Eva Egron-Polak et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2019 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN * 

   [B.] 3 . - 2019 . - 111 p.

   

  

Сист. No: 47026

- 215 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Eva Egron-Polak et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2019 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN * 

   [B.] 4 . - 2019 . - 121 p.

   

  

Сист. No: 47027

- 216 -

П/378/R 44ЦБ 64999

Reports awarded with Best paper crystal prize  : 57th annual scientific conference of University of Ruse and Union of scientists: New industries, digital economy, society - projections of the future /  Ed. Bagryana Ilieva et al. . - Ruse, Silistra, Razgrad : Angel Kanchev University of Ruse, 2018 . - 200 p. : with fig. ; 23 cm

   До 2017 г. научните трудове са издавани с ISSN 1311-3321 и са обработвани в модул Периодика. От 2017 г. излизат с ISBN; Библиогр. след отд. докл.
   www.conf.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-753-1 

  

Сист. No: 46864

- 217 -

П/37/А 64БпЦБ 65057

Ангелов, Божидар Михайлов

   Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени / Божидар Михайлов Ангелов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 209-214

   ISBN 978-954-07-4713-2 

  

Сист. No: 46943

- 218 -

Б2/372.32/Г 37Е, Ч2/372.32/Г 37Е 

Георгиева, Ели Георгиева и др.

   Откриватели : Познавателна книжка по околен свят за първа възрастова група / Ели Георгиева Георгиева, Гергана Валентинова Ананиева . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 32 с. : с цв. ил. , прил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7523-04-1 

  

Сист. No: 46995

- 219 -

Б2/372.32/Г 37Е, Ч2/372.32/Г 37Е 

Георгиева, Ели Георгиева и др.

   Откриватели : Познавателна книжка по околен свят за втора възрастова група / Ели Георгиева Георгиева, Гергана Валентинова Ананиева . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 72 с. : цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-96-4 

  

Сист. No: 47001

- 220 -

Арх/37/Д 78Юп 

Дончева, Юлия Георгиева

   Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето : [Монография] / Юлия Георгиева Дончева ; Науч. ръководител Надежда Борисова Витанова . - Русе : Примакс, 2019 . - 192 с. : с ил., цв. диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 180-191

   ISBN 978-619-7242-64-5 

  

Сист. No: 47055

- 221 -

П/37/Е 37ЦБ 65051

Език и професионална комуникация  : 30 години специализирано университеско чуждоезиково обучение /  Състав. Галина Павлова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2012 . - 181 с. : със сх. ; 24 см

   Текст и на фр., нем., англ., исп. ез.; Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-07-3118-6 

  

Сист. No: 46938

- 222 -

Ч2/376/З-30М 

Замфиров, Милен

   Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности / Милен Замфиров . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 176 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр.: с. 166-174

   ISBN 978-954-07-4696-8 

  

Сист. No: 46935

- 223 -

Арх/37/К 69у, Б2/372/К 69у, Ч2/372/К 69у 

Книга за учителя по всички образователни направления за втора възрастова група в детската градина  / Миглена Тодорова Лазарова и др. . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 244 с. ; 28,5 см . -  (Поредица Златно ключе)

   
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-79-7 

  

Сист. No: 46999

- 224 -

Арх/37/К 69у, Б2/372/К 69у, Ч2/372/К 69у 

Книга за учителя по всички образователни направления за първа възрастова група в детската градина  / Миглена Тодорова Лазарова и др. . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 212 с. ; 28,5 см . -  (Поредица Златно ключе)

   
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-77-3 

  

Сист. No: 46990

- 225 -

Арх/37/К 69у, Б2/372/К 69у, Ч2/372/К 69у 

Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище  / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 321 с. : с прил. ; 28,5 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книгата е издадена и на електронен носител
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7523-49-2 

  

Сист. No: 47007

- 226 -

Арх/37/К 69у, Б2/372/К 69у, Ч2/372/К 69у 

Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище  / Маргарита Тодорова Терзиева и др. . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 269 с. ; 28,5 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книгата е издадена и на електронен носител
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7523-52-2 

  

Сист. No: 47008

- 227 -

Б2/372.38/К 72И, Ч2/372.38/К 72И 

Ковачева, Иванка Петкова и др.

   Играя, за да зная : Познавателна книжка по български език и литература за първа възрастова група / Иванка Петкова Ковачева, Камелия Москова Йорданова, Миглена Тодорова Лазарова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 32 с. : цв. ил., прил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7523-05-8 

  

Сист. No: 46993

- 228 -

Б2/372.38/К 72И, Ч2/372.38/К 72И 

Ковачева, Иванка Петкова и др.

   Играя, за да зная : Познавателна книжка по български език и литература за втора възрастова група / Иванка Петкова Ковачева, Камелия Москова Йорданова, Миглена Тодорова Лазарова . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 68 с. : цв. ил., прил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-97-1 

  

Сист. No: 47000

- 229 -

Арх/37/М 39, Б2/372.351/М 39, Ч2/372.351/М 39 

Математиката е лесна, даже интересна!  : Познавателна книжка по математика за първа възрастова група / Виолета Йорданова Ванева и др. . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 32 с. : цв. ил., прил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-99-5 

  

Сист. No: 46994

- 230 -

Арх/372.351/М 39, Б2/372.351/М 39, Ч2/372.351/М 39 

Математиката е лесна, даже интересна!  : Познавателна книжка по математика за втора възрастова група / Виолета Йорданова Ванева и др. . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 32 с. : цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7523-10-2 

  

Сист. No: 47002

- 231 -

Ч2/372/М 67Мн 

Минчева - Ризова, Мариана Иванова

   Несъстоялото се порастване или за затруднените родители, детската градина и за детето между тях / Мариана Иванова Минчева - Ризова . - Варна : Съучастие, 2012 . - 71 с. ; 21 см . -  (Хоризонтално общество)

   Библиогр. с. 67-69

   ISBN 978-954-9686-11-1 

  

Сист. No: 46931

- 232 -

Ч2/37.0/Н 62 

Неформално образование  : Антология /  Състав. Силвия Николаева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 863 с. : с ил. ; 23 см

   Текст и на англ. ез. ; Библиогр. след отд. статии; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4375-2 

  

Сист. No: 46936

- 233 -

Б2/372.333.1/П 44С, Ч2/372.333.1/П 44С 

Петкова, Светла Христова и др.

   Малчугани майсторани : Познавателна книжка по конструиране и технологии за първа възрастова група / Светла Христова Петкова, Светла Костова Ананиева, Валентин Георгиев Ананиев . - Варна : Бит и техника, 2018 . - [42 с.] : цв. ил. ; 21 Х 28 см + Приложения . -  (Поредица Златно ключе)

   Приложение Комплект материали; Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-82-7 

  

Сист. No: 46991

- 234 -

Б2/372.333.1/П 44С, Ч2/372.333.1/П 44С 

Петкова, Светла Христова и др.

   Малчугани майсторани : Познавателна книжка по изобразително изкуство за втора възрастова група / Светла Христова Петкова, Светла Костова Ананиева, Валентин Георгиев Ананиев . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 24 с. : цв. ил. ; 21 Х 28 см + Приложения . -  (Поредица Златно ключе)

   Приложение Комплект материали; Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-88-9 

  

Сист. No: 47006

- 235 -

Б2/372.378/П 76Д, Ч2/372.378/П 76Д 

Попова, Даниела Иванова

   Пея, танцувам и играя : Познавателна книжка по музика за първа възрастова група / Даниела Иванова Попова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 16,5 Х 23,5 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-84-1 

  

Сист. No: 46996

- 236 -

Б2/372.378/П 76Д, Ч2/372.378/П 76Д 

Попова, Даниела Иванова

   Пея, танцувам и играя : Познавателна книжка по музика за втора възрастова група / Даниела Иванова Попова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 64 с. : с цв. ил. ; 16,5 Х 23,5 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-86-5 

  

Сист. No: 47004

- 237 -

Арх/37/Р 12Ви 

Радева, Валентина Тодорова

   Изобразително изкуство за четвърти клас : Книга за учителя / Валентина Тодорова Радева . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 52 с. : с табл. ; 28 см

   Библиогр. с. 51

   ISBN 978-619-7523-16-4 

  

Сист. No: 47052

- 238 -

Арх/37/Р 12В, Б2/372.373/Р 12В, Ч2/372.373/Р 12В 

Радева, Валентина Тодорова и др.

   Малко криво, но красиво! : Познавателна книжка по изобразително изкуство за първа възрастова група / Валентина Тодорова Радева, Павлинка Георгиева Памукова . - Варна : Бит и техника, 2018 . - 79 с. : цв. ил., прил. ; 21 Х 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7523-01-0 

  

Сист. No: 46992

- 239 -

Арх/37/Р 12В, Б2/372.373/Р 12В, Ч2/372.373/Р 12В 

Радева, Валентина Тодорова и др.

   Малко криво, но красиво! : Познавателна книжка по изобразително изкуство за втора възрастова група / Валентина Тодорова Радева, Павлинка Георгиева Памукова . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 79 с. : цв. ил., прил. ; 21 Х 28 см . -  (Поредица Златно ключе)

   Книжката е издадена и в електронен вариант
   www.e-uchebnici.com 

   ISBN 978-619-7457-93-3 

  

Сист. No: 47005

- 240 -

Арх/37/Р 12Ви 

Радева, Валентина Тодорова и др.

   Изобразително изкуство за четвърти клас / Валентина Тодорова Радева, Златка Костадинова Димитрова . - Варна : Бит и техника, 2019 . - 76 с. : с цв. рис. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-7523-34-8 

  

Сист. No: 47051

- 241 -

П/949.72/Р 12МЦБ 65068

Радева, Мария

   Културната политика на българската държава 1885-1908 / Мария Радева . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2002 . - 279 с. ; 20 см

   Библиогр с. 268-276 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-07-1718-3 

  

Сист. No: 46963

- 242 -

Ч2/37/Р 60Ид 

Ризов, Илиян и др.

   Да играем заедно : 100 игри за развитие на личностни и социални умения / Илиян Стефанов Ризов, Мариана Иванова Минчева - Ризова . - Варна : Съучастие, 2018 . - 60 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9686-16-6 

  

Сист. No: 46922

- 243 -

Б2/371/Р 60Им, Ч2/371/Р 60Им 

Ризов, Илиян Стефанов

   Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас / Илиян Стефанов Ризов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Съучастие, 2015 . - 108 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9686-14-2 

  

Сист. No: 46928

- 244 -

Ч2/376/Р 60Им 

Ризов, Илиян Стефанов

   Младите хора от гетото : Възможности и нагласи за интеграция на младите хора от ромските махали в гр. Варна : Проучване / Илиян Стефанов Ризов . - Варна : Съучастие, 2007 . - 28 с. ; 21 см . -  (Хоризонтално общество)

   

   ISBN 978-954-9686-07-4 

  

Сист. No: 46929

- 245 -

Ч2/372.36/Р 60Ии 

Ризов, Илиян Стефанов

   Играещото училище - завръщане към бъдещето / Илиян Стефанов Ризов . - Варна : Съучастие, 2018 . - 82 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 75-80

   ISBN 978-954-9686-17-3 

  

Сист. No: 46933

- 246 -

Ч2/37.03/Р 60Ип 

Ризов, Илиян Стефанов и др.

   Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението : [Монография] / Илиян Стефанов Ризов, Мариана Иванова Минчева - Ризова, Нели Димитрова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018 . - 253 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 244-253

   ISBN 978-619-201-270-0 

  

Сист. No: 46934

- 247 -

Ч2/37/Р 90Да 

Рубин, Джудит Арън

   Арттерапия : Как да използвате лечителната сила на изкуството в своята практика / Джудит Арън Рубин ; Прев. Вержиния Костова ; Ред. и прев. Елица Великова . - София : Институт за изкуство и терапия, 2019 . - 379 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 355-370

   ISBN 978-619-7308-05-1 

  

Сист. No: 46916

- 248 -

Ч2/37.018.1/Х 58Тт 

Хог, Трейси и др.

   Тайният език на малките деца / Трейси Хог, Мелинда Блау ; Прев. от англ. Красимира Матева . - София : Алианс Принт, 2017 . - 370 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2421-3 

  

Сист. No: 46894

- 249 -

ДИР/378/Х 89 

Хроника на родолюбието  : Игнат Канев за Русенския университет: Фотоалбум . - Русе : Б. и., 2019 . - [44 с.] ; 21 Х 29 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46893

- 250 -

П/37/Ц 49Ц, П/37/Ц 49Ц-оЦБ 65001

Ценова, Цветанка

   Основи на логопедията / Цветанка Ценова . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 280 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 277-279

   ISBN 978-954-07-3400-2 

  

Сист. No: 46868

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 251 -

П/35/А 64В-зЦБ 65115

Ангелов, Валентин и др.

   Защита при ядрен и радиационен тероризъм / Валентин Ангелов, Татяна Хаджиева, Георги Василев ; Общ. ред. Георги Василев . - София : ТИТА Консулт, 2007 . - 250 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 239-245

   ISBN 978-954-9381-14-6 

  

Сист. No: 47066

- 252 -

ЦБ 65134 

Апълбаум, Ан

   Желязната завеса : Рухването на Източна Европа 1944-1956 / Ан Апълбаум ; Прев. от англ. ез. Борислав Гаврилов . - [София] : Рива, [2016] . - 536 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - В кн. името на авт. погрешно изписано Ан Апълбаум вместо Ан Епълбаум. - Библиогр. с. 496-518. - Съдържа и Азб. показалец

   ISBN 978-954-320-566-0 

  

Сист. No: 47085

- 253 -

ЦБ 65097 

Димитрова, Алексения

   Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември : Какво пише в рапортите на американския посланик в София за падането на Тодор Живков през 1989 г. / Алексения Димитрова . - София : Труд, 2019 . - 384 с. : с ил. , факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-398-619-4 

  

Сист. No: 47003

- 254 -

П/35/И 95бЦБ 65096

История на българското военно разузнаване  . - София : Изток - Запад, 2017 - . - 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0150-5 

   Т. 1. (1878 - 1955) / Станчо Станчев, Румен Николов, Йордан Баев . - 2017 . - 300 с. : с ил., портр., факс.

   

  

Сист. No: 47015

- 255 -

П/35/И 95бЦБ 65096

История на българското военно разузнаване  . - София : Изток - Запад, 2017 - . - 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0521-3 

   Т. 2. (1955 - 2018) / Йордан Баев . - 2019 . - 445 с. : с ил., портр., факс., прил.

   

  

Сист. No: 47016

- 256 -

ЦБ 65143 

Митев, Венелин

   Тайни и загадки на "тихия фронт" : Животът на големите български разузнавачи / Венелин Митев . - София : Книгомания, 2019 . - 347 с. : с портр. ; 22 см

   Библиогр. с. 344-347

   ISBN 978-619-195-220-5 

  

Сист. No: 47094

- 257 -

ЦБ 65142 

Млечин, Леонид Михайлович

   Тайни и загадки на Студената война : От речта във Фултън до разпада на СССР / Леонид Михайлович Млечин ; Прев. Горанка Цветкова . - София : Паритет, 2019 . - 264 с. : с портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-153-235-3 

  

Сист. No: 47092

- 258 -

П/35/П 36ГЦБ 64991

Пенчев, Георги Георгиев

   Развитие на въоръженията / Георги Георгиев Пенчев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 217 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 207-216

   ISBN 978-954-323-708-1 

  

Сист. No: 46855

- 259 -

П/35/П 36ГрЦБ 64992

Пенчев, Георги Георгиев

   Разходи за отбрана и разпределение на бюджета / Георги Георгиев Пенчев . - София : Авангард Прима, 2017 . - iv, 204 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр.: с. 187-196

   ISBN 978-619-160-791-4 

  

Сист. No: 46858

- 260 -

П/35/С 44НсЦБ 65132

Слатински, Николай Димитров

   Сигурността - животът на мрежата / Николай Димитров Слатински . - София : Военно издателство, 2014 . - 631 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 607-628 и под линия

   ISBN 978-954-509-525-2 

  

Сист. No: 47083

- 261 -

П/35/С 44НрЦБ 65133

Слатински, Николай Димитров

   Рискът: новото име на сигурността / Николай Димитров Слатински . - София : Изток - Запад, 2019 . - 864 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0526-8 

  

Сист. No: 47084

- 262 -

ЦБ 65137 

Суворов, Виктор

   СПЕЦНАЗ : Тайната армия на Съветския съюз / Виктор Суворов ; Прев от рус. Иван Тотоманов . - София : Факел експрес, 2018 . - 340 с. : 4 л. цв. сн. ; 22 см

   Виктор Суворов - псевд. на Владимир Богданович Резун

   ISBN 978-619-7279-21-4 

  

Сист. No: 47088

- 263 -

ЦБ 65144 

Чивиков, Жерминал

   Наблюдение и разработка : Художествената проза на Държавна сигурност / Жерминал Чивиков . - София : ФАМА, 2008 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-597320-8 

  

Сист. No: 47095

- 264 -

ЦБ 65045 

Чивърс, К. Дж.

   АК-47. Оръжието на ХХ век / К. Дж. Чивърс . - София : Сиела Норма, 2019 . - 429 с. ; 23 см

   Ориг. загл. The gun/C. J. Chivers

   ISBN 978-954-28-2860-0 

  

Сист. No: 46924

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 265 -

П/323/Г 80МкЦБ 65071

Грекова, Майя Димитрова

   Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? / Майя Димитрова Грекова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 320 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 257-263

   ISBN 978-954-07-4678-4 

  

Сист. No: 46966

- 266 -

П/316/Д 58НсЦБ 65063

Димитров, Николай Георгиев

   Социалните анклави на съвременността : Гей пространства : Социални и сексуални ареали на ЛГБТ общността / Николай Георгиев Димитров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 220 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-218

   ISBN 978-954-07-4307-3 

  

Сист. No: 46955

- 267 -

П/316/Д 58НсЦБ 65065

Димитров, Николай Георгиев

   Социалните анклави на съвременността : Автосегрегация и маргинализация при ромите в България / Николай Георгиев Димитров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 208 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 197-206

   ISBN 978-954-07-4306-6 

  

Сист. No: 46957

- 268 -

П/36/П 98ЦБ 65062

Пътища на професионализма в социалната работа  : Сборник статии, посветен на 20-годишнината от създаването на специалност "Социални дейности" и 10 години от основаването на катедра "Социална работа" във Факултета по педагогика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" /  Състав. Силвия Илиева Цветанска . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 200 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. Рез. и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4363-9 

  

Сист. No: 46954


 Индекс по АВТОРИ

Angelova, Miglena Julianova 211 
Assenov, Borislav 112 113 
Dimchev, Alexander 5 
Dzhambazova, Elena 112 113 
Egron-Polak, Eva 212 213 214 215 
Georgiev, Petar 75 135 137 140 
Green, Madeleine 212 213 214 215 
Grigorov, Veselin Ivanov 211 
Hadzhiyska, Valeria 114 
Ilieva, Bagryana 216 
Janssen, Sarah 3 
Kashner, Zoe 2 
Katsamunska, Polya 22 
Liu, M. L. 4 
Mariyanovski, Valeri 114 
Matei, Liviu 212 213 214 215 
Mladenov, Boris 114 
Nokkala, Terhi 212 213 214 215 
Pechlivanova, Daniela 112 113 
Petrov, Boril 114 
Purser, Lewis 212 213 214 215 
Rachev, Boris 191 
Raychev, Petar 112 113 
Smrikarov, Angel 191 
Soares, Carlos Guedes 75 135 137 140 
Tchekalarova, Jana 112 113 
Teixeira, Pedro 212 213 214 215 
Zozikov, Botjo 114 
Адамов, Величко 96 
Айсман, Катрин 192 193 
Алипиев, Огнян Любенов 109 110 
Ананиев, Валентин Георгиев 233 234 
Ананиева, Гергана Валентинова 218 219 
Ананиева, Светла Костова 233 234 
Ангелов, Божидар Михайлов 217 
Ангелов, Валентин 251 
Андреева, Любимка 77 133 
Апълбаум, Ан 23 252 
Аргирова, Радка 111 
Арнаудов, Кирил Борисов 138 
Асенова, Мариана 78 
Асенова, Теодора Андреева 132 
Атанасова, Николета Атанасова 25 194 
Атанасова, Татяна 120 121 
Атасой, Ахмет Емин 165 
Баев, Йордан 254 255 
Балушева, Христина Димитрова 229 230 
Бауман, Зигмунт 26 
Бахчеванова, Ани 1 
Бекана, Даниел Ликаса 143 
Белоев, Христо Иванов 144 145 
Береану, Владимир 153 
Билярски, Цочо Василев 177 
Блау, Мелинда 248 
Близнашки, Георги 28 
Близнашки, Георги Петков 27 
Блътман, Кен 152 195 
Божилова, Лидия 97 
Бонджолова, Валентина 166 180 
Бонева, Мирослава Илиева 79 85 148 
Бонева, Светла 146 
Боянова, Гергана 88 
Бранков, Владимир Владимиров 107 
Буут, Оуен 172 
Ванева, Виолета Йорданова 223 224 225 226 229 230 
Василев, Алексей Николаевич 196 197 
Василев, Васко 78 
Василев, Георги 251 
Василева, Красимира 166 180 
Василева, Нели 9 116 
Ватова, Ивелина 72 
Велева, Ася Симеонова 223 224 225 226 229 230 
Великова, Елица 247 
Величков, Иван 80 
Витанова, Надежда Борисова 220 
Владев, Влади 200 202 208 
Владимирова, Катя Иванова 29 
Вълчев, Георги Емилов 80 
Гавраилов, Евгени 117 
Гаврилов, Борислав 23 252 
Гаврилов, Борислав Гаврилов 173 
Гайфулин, Ренат 186 198 
Гарнизов, Теодор Марков 115 
Гарсия, Ектор 10 11 
Гейдж, Ранди 81 
Генчева, Елияна 182 
Георгиев, Георги 78 96 
Георгиев, Силви Любчов 115 
Георгиева, Галина Георгиева 229 230 
Георгиева, Деспина Проданова 118 
Георгиева, Ели Георгиева 218 219 
Георгиева, Златинка Костадинова 14 122 
Георгиева, Недялка 154 
Геренова, Жулиета Симеонова 132 
Германов, Герман Христов 30 
Герчева-Несторова, Галя Тодорова 147 
Гиргинов, Антон Тонев 55 
Гозанска, Гергана 57 
Господинов, Георги 155 
Грекова, Майя Димитрова 265 
Гризунов, Сергей 156 
Грозданов, Антон Кирилов 31 32 33 
Гънгов, Александър 26 
Давидков, Т. 62 
Далке, Рюдигер 12 119 
Данчева, А. 62 
Детлефсен, Торвалд 12 119 
Димитров, Ангел 115 
Димитров, Ангел Николов 115 
Димитров, Владимир Тодоров 201 
Димитров, Николай Георгиев 266 267 
Димитров, Петър Димитров 145 
Димитров, Тодор Красимиров 132 
Димитрова, Алексения 34 174 253 
Димитрова, Виолета Георгиева 115 
Димитрова, Д. 62 
Димитрова, Златка Костадинова 240 
Димитрова, Мария 26 
Димитрова, Милка Йосифова 40 
Димитрова, Нели 246 
Добрева, Антоанета Иванова 138 
Доковска, Даниела 41 
Дончева, Анета 6 
Дончева, Юлия Георгиева 220 
Драганова, Татяна Атанасова 120 121 
Друмева, Емилия 45 
Дънбар, Денис 192 193 
Евстатиев, Симеон 24 
Ениманева, Светослава Красимирова 80 
Епълбаум, Ан 23 252 
Желев, Симеон 93 
Желева, В. 62 
Желязков, Диян Димитров 161 
Забунов, Георги Шинков 88 
Замфиров, Милен 222 
Зарев, Владимир Пантелеев 162 
Захариев, Андрей 96 
Захариева, Кристина Петрова 120 121 
Здравкова, Златоживка 13 
Зиблат, Даниел 35 
Зиновиева, Дарина 36 
Златков, Виктор Борисов 115 
Зозиков, Ботьо 131 
Иванов, Венцислав 168 183 
Иванов, Владислав Велков 138 
Иванов, Георги Стефанов 63 
Иванов, Милен Мирчев 37 38 
Иванов, Стоимен Георгиев 115 
Иванова, Златоживка Здравкова 13 
Иванова, Татяна 39 
Ивков, Божидар Сашков 39 
Илиева, Ирена 57 
Илкова, А. 62 
Йовкова, Йорданка 88 
Йорданов, Йордан Велинов 98 99 
Йорданова, Е. 62 
Йорданова, Камелия Москова 223 224 225 226 227 228 
Йосифова, Милка 40 
Йочев, Евгени Благоев 41 
Йошинов, Борислав Радославов 124 132 
Йошинов, Радослав Радославов 124 132 
Кавгаджийска, С. 62 
Калоянов, Тодор 42 100 
Канашевич, Татьяна Николаевна 103 
Капский, Денис Васильевич 142 188 
Караиванов, Димитър Петков 138 
Каранджулова, Румяна 199 
Кателиев, С. 62 
Кенингъм, Андрю 86 
Кирилов, Пламен 172 
Кирова, Милена 85 148 
Князев, Михаил Александрович 103 
Ковачева, Диана 43 44 
Ковачева, Иванка 223 224 
Ковачева, Иванка Петкова 227 228 
Ковачева, Мира 160 175 
Коландър, Дейвид 86 
Коларова, Мария 160 175 
Колев, М. 62 
Колева, Грета Великова 118 
Колева, Ивет Борисова 123 124 132 
Колева-Йошинова, Ивет Борисова 123 124 132 
Колонтаева, Татьяна Владимировна 136 
Кондратьева, Наталья Анатольевна 103 
Корбанколева, Иванка 149 
Корхонен, Янне М. 107 
Костадинова, Ралица Светлозарова 46 
Костова, Вержиния 247 
Кръстев, Бисер 78 
Кунчева, Гергана Славова 145 
Куртева, Алексения Димитрова 34 174 253 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 47 
Кънева, Мариана 170 
Лазарова, Миглена Тодорова 223 224 225 226 227 228 
Лазарова, Пенка 170 
Левицки, Стивън 35 
Леонидов, Атанас 82 83 84 
Лозано, Марио Дж. 1 
Лозанова-Белчева, Елица 8 
Лосин, Леонид Андреевич 142 188 
Лоутън, Греъм 108 
Макгахан, Джанюариъс Алойсиъс 177 
Макинтайър, Бен 48 
МакПийк, Джереми 101 102 203 204 
Мандаджиева, Лиляна 53 
Мануков, Владимир 163 189 
Манукова, Маргарита Цветкова 163 189 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 163 189 
Маринов, Борислав Маринов 115 
Маринчев, Адриан Александров 87 
Марияновски, Валери 131 
Марков, Димитър Цанков 115 
Марков, Румен 49 
Мастикова, С. 62 
Матева, Красимира 248 
Милев, Александър 15 
Милинов, Валентин 96 
Минчева - Ризова, Мариана Иванова 231 242 246 
Миралес, Франсеск 10 11 
Митев, Венелин 51 256 
Митков, Атанас 104 
Митова, Стаменка 125 
Михайлов, Ивелин 200 202 
Михайлова, Людмила Михайлова 91 
Михайлова, Свидна 10 11 
Младенов, Борис 131 
Млечин, Леонид Михайлович 52 53 54 178 179 257 
Момчилова, Антоанета Иванова 223 224 225 226 
Мор, Томас 15 
Мъсева, Анна Светославова 115 
Наумова, Стефка Стефанова 56 106 
Нашар, Сузана Фаузи 115 
Недев, Явор 35 
Недялков, Антон Недялков 85 148 
Недялкова, Йоанна Михайлова 147 
Никол, Кейти 164 
Николаева, Силвия 232 
Николов, Асен Иванов 115 
Николов, Румен 254 
Николов, Тодор Калоянов 42 100 
Николова, Г. 62 
Николова, Христина Лазарова 89 
Обама, Мишел 167 
Павлов, Велизар Тодоров 105 
Павлова, Галина 157 158 221 
Павлович, Павел 24 
Палмър, Уейн 192 193 
Памукова, Павлинка Георгиева 238 239 
Панек, Уилиам 205 206 
Папазов, Емил Кръстев 90 91 
Партанен, Раули 107 
Паунов, Христо 45 
Пенелов, Илко Ненчев 7 
Пенчев, Георги Георгиев 92 258 259 
Петков, Александър Петков 85 148 
Петков, Орфей 170 
Петкова, Анелия 166 180 
Петкова, Светла Христова 233 234 
Петров, Борил 131 
Петров, Виктор Петров 42 100 
Петрова, Мина 130 169 
Петрова, Нели 121 
Петрова, Нели Стефанова 121 
Попов, Николай Емилов 126 
Попова, Анна Ценкова 127 
Попова, Даниела Иванова 235 236 
Попова, Ели Драганова 8 
Пранчев, Найден Георгиев 115 
Проданов, Стоян 96 
Пътев, Пламен 96 
Радева, Валентина Тодорова 223 224 225 226 237 238 239 240 
Радева, Мария 181 241 
Ракидзи, Вая 98 99 
Раковска, Мирослава 149 
Рибов, Манол Николов 94 207 
Ризов, Илиян Стефанов 58 242 243 244 245 246 
Рикс, Томас 182 
Рубин, Джудит Арън 247 
Русева, Росанка Рускова 115 
Русева, Цветана 48 
Самуилова, Ивинела Вескова 168 183 
Сата, Прити 16 128 
Седларски, Теодор 82 83 84 
Сигалов, Петър Стефанов 144 
Симеонов, Стефан 96 
Славова, Мария 59 
Слатински, Николай Димитров 60 61 151 260 261 
Смолянски, Борис Леонидович 17 129 
Сноудън, Рут 18 19 
Солонин, Марк Семьонович 184 
Спиридонова-Хект, Ивона 47 
Стаменова, Василка Евтимова 88 
Станкова, Ирена 130 169 
Станчев, Станчо 254 
Стефанов, Васил 176 187 
Стефанов, Георги 63 
Стефанова, Милена Христова 95 
Стоилов, Янаки 64 
Стойнов, Александър 65 66 67 
Стойчева, Мария 159 
Стоянов, П. Й. 62 
Суворов, Виктор 262 
Табаков, Николай Филипов 171 
Тагаров, Николай 134 
Танев, Тодор Александров 68 
Терзиева, Маргарита Тодорова 225 226 
Терзийска, Х. 62 
Тодоров, Калин 69 
Тодорова, Катя Николова 115 
Томов, Александър Трифонов 70 
Тонева, Здравка 39 
Тотоманов, Иван 262 
Тошева, Кристина 176 187 
Търколева, Поля 1 
Уилтън, Пол 101 102 203 204 
Уилямс, Робин 190 209 
Улман, Лари 210 
Уолтън, Джон 172 
Фалачи, Ориана 20 71 
Филипов, Емил Цанков 115 
Филипович, С. 62 
Филчева, Маринела 115 
Финк, Карол К. 72 
Фол, Александър Николаев 185 
Фръндева, Белла Събева 115 
Хаджиева, Татяна 251 
Хаджийска, Валерия 131 
Харизанова, Оля Борисова 6 
Хил, Наполеон 97 
Хинков, Антон 111 
Хог, Трейси 248 
Хокинг, Стивън 108 
Христова, Иринка Атанасова 118 
Хюсеин, Ед 21 73 
Цветанска, Силвия Илиева 268 
Цветкова, Горанка 54 257 
Ценова, Цветанка 250 
Чернева, Бойка Ивайлова 74 
Черногорова, Татяна Параскевова 98 99 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 190 209 
Чивиков, Жерминал 263 
Чивърс, К. Дж. 264 
Швертнер, Красимира Борисова 150 
Шишкова, Калина Август 111 
Шопова, Елена Петрова 115 
Шумская, Мария Олеговна 103 
Щерев, Атанас Димитров 115 
Якимова, Е. 62 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A laboratory guide to Human Physiology 112 113 
Abstracts of the 16th European automotive congress (EAEC 2019) hosted jointly by the Academic Automotive Association (Belarus), the European Automobile Engineers Cooperation (EAEC) and the Federation Internationale des Societes d'Ingenieurs des Tech 139 
C# - основи на езика в примери 196 
C# - разширени възможности на езика в примери 197 
Internationalisation of higher education 212 213 214 215 
MCSA Windows server 2016 205 206 
Photoshop 192 193 
PHP и MySQL за динамични Web сайтове 210 
Prerequisites for the economic sustainability of higher education 211 
Proceedings of the 17th International Conference on Computer systems and technologies 191 
Proceedings of the18th international congress of the international marine association of the Mediterranean (IMAM 2019), Varna, Bulgaria, 9-11 September 2019 75 135 137 140 
Reports awarded with Best paper crystal prize 216 
Selected readings in comparative public administration 22 
The future of road transport 76 141 
The World almanac and book of facts 2007 2 
The World almanac and book of facts 2008 3 
The World almanac and book of facts 2009 4 
To libraries, with love : the library-information policy of Bulgaria 1989-2013 5 
Urology 114 
АК-47. Оръжието на ХХ век 264 
Акушерство 115 
Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива 24 
Арттерапия 247 
Банково дело 78 
Болестта като път 12 119 
Виртуална реалност с VRML 201 
Въведение в счетоводството 87 
Глобализацията 26 
Големите юридически системи 1 
Гордиевски. Шпионин и предател 48 
Да играем заедно 242 
Да изживееш своя Икигай 11 
Да прецакаш дявола 97 
Да управляваме интернет магазин с Magento 199 
Делови игри 90 
Детска невропсихология 9 116 
Деянието на служител под прикритие 30 
Джава] JavaScript 200 
Дигиталната икономика 94 207 
Древната култура на Югоизточна Европа 185 
Еволвентно вътрешно зацепване 138 
Един ден без Сталин 178 
Език и професионална комуникация 157 221 
Език и професионална комуникация 3 158 
Езикови политики. България - Европа 159 
Езикът отблизо 160 175 
Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор 79 
Електронният мониторинг на осъдени лица в България 25 194 
Енциклопедия на българския театър 176 187 
Ефективност на усъвършенствани системи за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени земи 145 
Желязната завеса 23 252 
За кого звъни телефонът 153 
Зад завесата на прехода 69 
Задвижвания, мехатронни решения и навигационни сателитни системи за управление 144 
Защита на населението в извънредни ситуации 117 
Защита при ядрен и радиационен тероризъм 251 
Зигмунд Фройд. Основни идеи 18 
Зрителна система на човека 127 
Играещото училище - завръщане към бъдещето 245 
Играя, за да зная 227 228 
Изобразително изкуство за четвърти клас 237 240 
Изследване и практика 14 122 
Икигай 10 
Икономика на предприятието 80 
Икономически теории 82 83 84 
Илюстрована история на Втората световна война 172 
Инвалидност и отношение към хората с инвалидност през вековете 39 
Интегриране на системата за управление в организациите 85 148 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности 222 
Ислямът: световна история 21 73 
История на българското военно разузнаване 254 255 
История на Новото време 173 
История на религиите 13 
Йога мудра 16 128 
Как умират демокрациите 35 
Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? 265 
Карл Юнг. Основни идеи 19 
Климатичен хазарт 107 
Клинична рехабилитация (основи) 123 
Книга за учителя по всички образователни направления за втора възрастова група в детската градина 223 
Книга за учителя по всички образователни направления за първа възрастова група в детската градина 224 
Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище 225 
Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище 226 
Командите в Linux 202 
Компетентност на административните органи 36 
Конституционно право 45 
Конституция на Българското царство 28 
Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние 37 
Корените на омразата 20 71 
Културната политика на българската държава 1885-1908 181 241 
Латинска медицинска терминология 130 169 
Латински език 154 
Логистичният сектор в България. Състояние и насоки за развитие 149 
Майкрософт ексел] Microsoft Excel формули и функции for dummies 152 195 
Малко криво, но красиво! 238 239 
Малчугани майсторани 233 234 
Математика за студенти по икономика и управление 98 99 
Математика. Дифференциальные операторы теории поля 103 
Математиката е лесна, даже интересна! 229 230 
МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност 50 
Международен транспорт и спедиция 89 
Международно търговско право 32 
Международноправни актове за противодействие на корупцията 43 
Местното самоуправление и местната администрация 59 
Младите хора от гетото 244 
Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб 126 
Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас 243 
Мосад 53 
Мостът на тайните 156 
Моята история 167 
Наблюдение и разработка 263 
Наказателно право на Република България. Обща част 55 
Наказателно право. Обща част 67 
Наказателно право. Особена част 65 66 
Наръчник на начинаещия дизайнер 190 209 
Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода "сухо къпане" 118 
Неврологични заболявания 121 
Недвижима собственост. Икономика и управление 88 
Неизживян мой блян мечтан 163 189 
Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944) 41 
Несъстоялото се порастване или за затруднените родители, детската градина и за детето между тях 231 
Несъстоятелност 33 
Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване 109 
Неформално образование 232 
Нов българо-турски речник 165 
Новите глобални сили и Европа. От двуполюсен към мултиполярен свят 70 
Номен] Nomen est omen 166 180 
Нула време 171 
Обработка на цифрови фотографии 186 198 
Общо учение за Конституцията 27 
Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност 38 
Основи на икономиката 86 
Основи на логопедията 250 
Основни въпроси на екологичното право 56 106 
Откриватели 218 219 
Пея, танцувам и играя 235 236 
Потребители и ползване на библиотеките 8 
Потребителско поведение 93 
Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз 44 
Правните принципи 64 
Право и културни ценности 57 
Превенция на изоставянето на деца от ромска общност 58 
Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени 217 
Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението 246 
Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето 220 
Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса 150 
Приложения на психологията в мениджмънта 147 
Приложна математика 105 
Принудата и новият член 16А НК 49 
Програмиране с JavaScript 101 102 203 204 
Произходът на (почти) всичко 108 
Публичният интерес в управлението на местно ниво 95 
Пътеписи за душата на България 168 183 
Пътища на професионализма в социалната работа 268 
Развитие на библиотечната инфраструктура в България 6 
Развитие на въоръженията 258 
Разходи за отбрана и разпределение на бюджета 92 259 
Рискът: новата сигурност 81 
Рискът: новото име на сигурността 61 261 
Руското контраразузнаване 52 
Ръководство за практически занятия по вирусология 111 
Ръководство по търговско право 31 
Сборник тестове по физикална медицина, физикална терапия и рехабилитация 124 
Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември 34 174 253 
Сестрински грижи в педиатрията 120 
Сигурността - животът на мрежата 60 151 260 
Скрити истини за Втората световна война 184 
Социалните анклави на съвременността 266 267 
Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания 125 
Специални библиотеки в България до края на Втората световна война 7 
СПЕЦНАЗ 262 
Сравнителна публична администрация 47 
Сталин 179 
Статистика 42 100 
Статистически справочник 2019 62 
Стратегическо управление на публичната сфера 68 
Студената война 72 
Стъпки 10 170 
Съвременни подходи за програмиране с PHP 7 208 
Тайни и загадки на "тихия фронт" 51 256 
Тайни и загадки на Студената война 54 257 
Тайният език на малките деца 248 
Тематично изследване характеристиката на корупцията 40 
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 63 
Теория на експеримента 104 
Технология материалов и компонентов электронной техники 136 
Технология на поддържането и ремонта на машините 143 
Транспорт в планировке городов 142 188 
Турските зверства в България 177 
Управление на комуникациите в международни проекти 146 
Управление на кредитни институции в игрова среда 91 
Урология 131 
Условното осъждане по българското наказателно право 46 
Услуги от общ икономически интерес 77 133 
Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор 134 
Утопия 15 
Учебен практикум по облигационно право 29 
Физика на тъгата 155 
Физикалните фактори в клиничната практика (с обобщени рехабилитационни алгоритми и типични клинични случаи) 132 
Финанси 96 
Хари и Меган 164 
Хранене по системата йога 17 129 
Хроника на родолюбието 249 
Циклоидни предавки с вътрешно зацепване 110 
Чудовището 162 
Чърчил и Оруел 182 
Шифърът на Диян 161 
Юридическо задължение 74 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Администрация 47 
Акушерство 115 
Американска литература - романи 167 
Английска литература - романи 164 
Априлско въстание 1876 177 
Арабска филология - сборници 24 
Архиви - България - история - популярна литература 34 174 253 
Архиви - САЩ - история - популярна литература 34 174 253 
Астрономия 108 
Банки - банково дело - учебник 91 
Банки - управление и организация 91 
Банки. Банково дело 78 
Библиотеки - специални 7 
Библиотечно обслужване. Правила за ползуване на библиотеката 8 
Библиотечното дело в България 5 6 
Бизнес 90 
Биографии 18 
Биографии на български творци, исторически личности ... 176 187 
Биографии на литературни деятели 166 180 
България - военна история 254 255 
България - конституция - история 28 
България - статистически данни 62 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 153 
Българска литература - поезия 163 170 
Българска литература - пътеписи 168 183 
Българска литература - романи 155 162 171 
Български език - речници, българо-турски 165 
Бюджетна политика 92 259 
Вируси - класификация и систематизация 111 
Висше образование - България 211 
Висше образование - България - конференции 216 
Висше образование - качество 212 213 214 215 
Висше образование - образователна политика 212 213 214 215 
Военно дело 92 258 259 
Втора световна война - история - 1939-1945 172 184 
Възобновяеми енергийни източници 77 133 
Външна политика 53 
Гражданска отбрана, евакуация 117 
Гражданско образование 246 
Гражданско право - България 63 
Грижи за болния. Хигиена на болния 118 
Демокрация 35 
Детска и педагогическа психология 220 
Детски градини - управление 231 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - методика 223 224 225 226 
Дефектология - учебници за ВУЗ 250 
Дигитализация 94 207 
Дизайн - компютърен 190 209 
Диференциална геометрия 103 
Древни общества - история 185 
Държавна сигурност - България 263 
Държавна сигурност - България - история - популярна литература 34 174 253 
Европейски съюз - транспортна политика 76 141 
Езикова политика - Европа 159 
Езикознание - българско 160 175 
Езикознание - сборници 158 
Езикознание и филология 166 180 
Езици за програмиране 208 
Езици за програмиране - C# 196 197 
Езици за програмиране - Java 200 
Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 101 102 203 204 
Екологично право 56 106 
Екология - промишлена 134 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 77 133 
Електроника - учебници за ВУЗ 136 
Електронна търговия 199 
Електронни услуги в бизнеса 79 
Електротехника - конференции 75 135 137 140 
Енергетика - общи въпроси 134 
Енциклопедии 2 3 4 
Защита на информация 23 60 61 151 252 260 261 
Защита на населението 117 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 14 122 
Зрение. Физиологична оптика 127 
Зъбни колела 138 
Зъбни предавки и механизми 109 110 
Игри - във възпитателната работа - в детската градина 245 
Изобразително изкуство - методика на преподаване 238 239 
Изобразително изкуство - учебници за основни училища 237 240 
Икономика - математическо моделиране 98 99 
Икономика - нови икономически теории 94 207 
Икономика на отделните стопански отрасли 89 
Икономика на предприятието 80 
Икономически теории 82 83 84 
Интеркултурно образование 246 
Информационни и комуникационни технологии 150 
Информационни и комуникационни технологии – приложение – в правото 25 194 
Ислям 24 
Ислямски тероризъм 20 21 71 73 
Ислямски фундаментализъм 20 21 71 73 
История - България - нова 181 241 
История - нова 173 
История на Европа 182 
История на Русия и СССР 178 179 
История на цивилизацията 185 
Климатология 107 
Компютърна графика 186 190 198 201 209 
Компютърни науки и технологии 191 
Конституционно право 45 
Конституционно право - България 27 
Контраразузнаване - теория 37 
Контраразузнаване, съветско – биографии 52 
Корабостроене - конференции 75 135 137 140 
Корупция 40 44 
Корупция - превенция 43 
Краезнание - България 168 183 
Култура - България - история 181 241 
Културно-историческо наследство – опазване – правни проблеми – конференции 57 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 130 169 
Латински език - учебници 154 
Лечебна физкултура 16 128 
Лечение на двигателната система - рехабилитация 126 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 149 
Медицина - диагностика 12 119 
Медицина - невропсихология 9 116 
Медицина - опорно-двигателен апарат 125 
Медицина - офталмология 127 
Медицина - педиатрия 9 116 
Медицина - урология 114 
Международни икономически отношения 26 
Международни политически отношения 70 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 68 
Местно самоуправление - България 59 
Местно управление - икономически проблеми 95 
Механика, техническа - конференции 75 135 137 140 
Микроикономика 86 
Музика - България 189 
Навигационни системи - земеделска техника 144 
Наказателен процес - България 49 
Наказателно право 67 
Наказателно право - България 30 46 
Национална сигурност 23 50 60 61 151 252 260 261 
Начални училища – учебници и учебни помагала – България 243 
Неврология 121 
Недвижимо имущество 88 
Несъстоятелност - правни проблеми 33 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 29 
Образование - специално 222 
Образование - степени на образование 212 213 214 215 
Образование и просвета - България - история 181 241 
Обучение по български език и литература 227 228 
Обучение по музика 235 236 
Обществено управление. Публична администрация 22 
Общество - социални проблеми 26 
Общинско самоуправление 59 
Околна среда - обучение в детската градина 218 219 
Операционна система - Linux 202 
Операционни системи 152 195 
Операционни системи - учебници за ВУЗ 101 102 203 204 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 50 
Организация на транспорта 142 188 
Организирана престъпност - противодействие 38 
Оръжие. Въоръжение 264 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 66 
Отечествена война на СССР 1941-1945 178 
Педиатрия. Детски болести 120 
Политически партии и движения 69 
Политическо влияние чрез тайни (разузнавателни) служби. Шпионаж 48 
Потребителско поведение - изследване 93 
Почвознание, селскостопанско 145 
Права на човека 74 
Право 1 
Право - административно 36 
Право - конференции 57 
Право - международно 43 44 
Право - наказателно право 55 
Право - теория 64 
Предучилищно възпитание - методика 229 230 
Предучилищно образование 217 
Приложна математика 105 
Природа, опазване в цялост 56 106 
Пробация (право) – България 25 194 
Програмиране - компютърно 152 195 
Програмни езици 152 195 
Промишленост - икономика - конференции 75 135 137 140 
Психоанализа 12 18 19 119 
Психология 14 122 
Психотерапия 12 119 
Публична администрация - учебници за ВУЗ 68 
Разузнаване - история - Русия 262 
Разузнаване - САЩ - история - популярна литература 34 174 253 
Разузнаване, българско - история - спомени 254 255 
Разузнавателни служби 48 51 53 54 256 257 
Религия 13 
Религия - нехристиянска 16 17 128 129 
Религия на Япония, Шинтоизъм 10 11 
Ремонт на земеделска техника 143 
Речници - двуезични 161 
Риск, несигурност в икономиката 81 
Роми - България - дискриминация 267 
Роми - България - интеграционни процеси 265 
Роми – България – социологични проблеми 58 
Роми – Варна – образование и просвета 244 
Руска литература - роман 156 
Самообразование – сборници 232 
Самоусъвършенстване 97 
Селскостопански мелиорации - ерозия 145 
Семейно възпитание 220 248 
Системи на образование - хармонизиране 212 213 214 215 
Софтуер 205 206 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 200 
Софтуерни продукти в областта на художественото изображение 192 193 
Социална педагогика 220 
Социална психология 266 267 
Социална работа - сборници 268 
Социални отношения 39 
Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 242 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 65 66 
Специално образование - професионално образование - професионални училища 247 
Статистика 62 
Статистика - математическа теория 42 100 
Стопанско управление 85 148 
Студена война 72 
Счетоводство 87 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 41 
Театър. Сценично изкуство 176 187 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 104 
Траки - история 185 
Транспорт 139 
Транспорт - организация и експлоатация 89 
Трафик на хора - България - правни проблеми 49 
Трудово-конструкторска дейност - учебно помагало 233 234 
Търговско право - учебници за ВУЗ 31 32 
Уебсайтове - проектиране 210 
Университети - България 249 
Управление - психологични проблеми 147 
Управление на качеството 85 148 
Управление на проекти 146 
Урология. Болести на пикочо-половата система 131 
Физиология - учебници за ВУЗ 112 113 
Физиотерапия - учебници за ВУЗ 123 124 132 
Философски системи и направления 15 
Финанси 96 
Фотография 186 198 
Хомосексуализъм - социологични проблеми 266 
Хранене - хигиена - популярна литература 17 129 
Чужди езици - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 157 221 
Ядрена безопасност 251 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C# (език за програмиране) 196 197 
Excel 152 195 
HTML5 101 102 203 204 
JavaScript 101 102 200 203 204 
Linux 202 
Magento 199 208 
MySQL 210 
Photoshop 192 193 
PHP 7 208 210 
PHP5 210 
PSR 208 
Windows 205 206 
абсолютизъм (европейски) 173 
австрийска икономическа школа 83 
автобиографични романи 167 
автоимунни заболявания 121 
автомат Калашников 264 
автоматизация на библиотеките 5 
автомобилен транспорт 89 139 
автосегрегация 267 
агентурно разузнаване 38 51 54 256 257 
агресивно поведение 220 
агресия 147 
административни актове 36 
административни услуги 79 
административно право 36 
аквакултура 75 135 137 140 
американска литература 167 
американска политика 35 
американски институционализъм 83 
аналитична психология 19 
анатомия на женските полови органи 115 
английска литература 164 
английско-български речник 161 
анимация 201 
антикорупционни актове 44 
Арабски Близък Изток 24 
арт-терапия 247 
артпедагогика 247 
археология 7 
архетипови мотиви 19 
астрономия 108 
базови типове данни 196 
банки 78 91 
банкова система 78 
банкови услуги 78 
банково кредитиране 78 
бедност 40 
безопасност на храните 85 148 
библиотекознание 5 7 8 
библиотечни колекции 5 
библиотечни програми 8 
библиотечно дело 8 
библиотечно законодателство 5 
библиотечно обслужване 8 
бизнес 79 90 
бизнес обучение 91 
биографии 166 176 180 187 
биографичен роман 164 
биографични данни 178 179 
биографски материали 182 
биологично разнообразие 56 106 
болнична среда 118 120 
Болонски процес 212 213 214 215 
борба с корупцията 40 43 44 
британска монархия 164 
брошури 190 209 
България - конституция 28 
българо-турски речник 165 
българска лингвистика 166 180 
българска литература 155 162 168 170 171 183 
българска поезия 163 
български актьори 176 187 
български език и литература 227 228 
български романи 162 
български театър 176 187 
бърнаут 14 122 
бюлетин 190 209 
Варшавски договор 255 
векторна графика 201 
векторно поле 103 
Велики географски открития 173 
вербовъчен процес 38 
взаимодействие "родител - учител" 231 
видове принципи 64 
винтовка 264 
вируси 111 
висше образование 211 212 213 214 215 
висше образование - България - конференции 216 
висши психологически процеси 9 116 
военна техника 264 
военно дело 254 255 
военно разузнаване 254 255 262 
военнопромишлен комплекс 264 
връзки с обществеността 146 
Втората световна война 172 184 
въздушен транспорт 89 
възобновяема енергия 134 
възобновяеми източници на енергия 77 133 
възпитание 242 245 
възрастни хора 118 
възрастова психология 220 
външна политика 53 
външна политика - Европа 70 
въоръжени сили 258 
вътрешна и външна политика 153 
гинекология 115 
глобализация 23 26 60 61 70 151 252 260 261 
глобално лидерство 70 
глобалното общество 94 207 
говорни нарушения 250 
градиент 103 
градоустройство 142 188 
гражданска война в САЩ 173 
гражданска защита 117 
граждански процес 63 
гражданско право 63 
граматика 130 169 
графичен интерфейс 197 
грижи за децата 58 
гръбначен стълб 125 
двуезични речници 165 
девиантно поведение 14 122 
делови игри 91 
демография 62 
демокрация 35 
детска възраст 9 116 
детска градина 218 219 223 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235 236 238 239 
детска слепота 127 
детски хорове 189 
детско развитие 220 
дефектология 250 
деформации 125 
деца с увреждания 222 
деца със специални образователни потребности 222 
джендър проблематика 266 
диагностика (медиц.) 9 12 116 119 
дивергенция 103 
дигитални технологии 222 
дискриминация 40 
дисциплина 248 
диференциално смятане 99 
доброволчество 14 122 
договори 63 
досиета 263 
Древна Гърция 185 
държавен бюджет 92 259 
държавна сигурност 34 174 253 263 
държавно управление 47 
еволвентни предавки 109 
еволвентно зацепване 109 138 
европейска администрация 47 
европейски доклади 40 44 
европейски стандарти 56 106 
Европейски съюз 47 76 141 
Европейски съюз - правни проблеми 40 44 
европейско дружество 31 32 
европейско право 1 
единна транспортна система 76 141 
едномерни интрегали 98 
език за програмиране 101 102 203 204 
езикова култура 166 180 
езиковедски изследвания 160 175 
езикови политики 159 
езикознание 158 160 166 175 180 
езици за програмиране 152 195 
езотерика 19 
екипна дейност 68 
екологично законодателство 56 106 
екологично право 56 106 
екология 56 106 
екология на морето 75 135 137 140 
екстремизъм 20 21 71 73 
Елада 185 
електронен мониторинг 25 194 
електронна техника 136 
електронна търговия 199 
електронни услуги 79 
електротехника 75 135 137 140 
елинизъм 185 
енергетика 77 133 
енергиен пазар 77 133 
енергийна инфраструктура 134 
енергийна политика 134 
енергийна сигурност 134 
енергийни услуги 77 133 
енциклопедичен справочник 2 3 4 
епилепсия 121 
епициклоидни колела 110 
ерозия на почвата 145 
етиология 12 119 
железопътен транспорт 89 
желязната завеса 51 54 256 257 
животинска патология 111 
житни култури 145 
журналистика 153 
заболявания 120 
задачи 96 
задвижващи механизми 144 
задължения и отговорности 118 
закони 45 
законодателна власт 41 
защита на населението 117 
здравословен стил на живот 16 128 
здравословно хранене 17 129 
зрителна рехабилитация 127 
зрителни увреждания 127 
зъбни колела 109 110 138 
зъбни предавки 109 110 
зърнени култури 145 
игри 90 
игрова дейност 242 245 
извънсъдебно споразумение 33 
изкуствен интелект 94 207 
изображения 186 198 
изобразително изкуство 237 240 
изоставени деца 58 
икономика 80 94 207 216 
икономика на транспорта 89 
икономически отрасли 77 133 
икономически риск 81 
икономически учения 82 83 84 
икономическо поведение 81 
икономическо развитие 211 
инвалиди 39 
индексатори 196 
индивидуална психология 97 
индийско право 1 
индустриална революция 173 
инженерно-технически науки 7 
инсталиране 205 206 
интегрално смятане 99 
интегративност в обучението 246 
интегриране на малцинствата 244 
интелигентни транспортни системи 76 141 
интерактивно обучение 245 
интернет 199 
интернет платформи 199 
интерфейси 197 
информационна инфраструктура 149 150 
информационни и комуникационни технологии в правото 25 194 
информационни технологии 5 150 
информационно общество 5 
информационно-психологически операции 37 
ислям 24 
ислямска култура 21 73 
ислямски тероризъм 20 71 
ислямски фундаментализъм 20 21 71 73 
ислямско право 1 
исторически личности 182 
исторически очерк 182 
история 172 177 
история и култура 185 
история на библиотекознанието 6 
история на България през периода на капитализма 181 241 
история на религията 21 73 
история на СССР 178 179 
йога-терапия 16 17 128 129 
казуси 29 
картечници 264 
качество на управлението 92 259 
кейнсианство 84 
кинезитерапия 123 124 125 126 132 
кифоза 125 
клетъчни култури 111 
климатични промени 134 
клинична неврология 121 
клъстери 205 
кодиране 101 102 203 204 
компетентност 36 
компютри 202 
компютърен дизайн 190 209 
компютърен софтуер 152 192 193 195 
компютърна графика 201 
компютърни науки и технологии 191 216 
компютърни технологии 94 207 
компютърно програмиране 200 
комуникативни нарушения 250 
комуникации в организацията 147 
конвенции срещу корупцията 43 
конституционализъм 27 
конституционна икономика 84 
конституционно право 27 45 
консюмеризъм 93 
контраразузнаване 37 52 262 
контрол на качеството 143 
конференции 50 
конфигуриране на сървъра 205 206 
конфликти 72 
кооперации 31 
корабостроене 75 135 137 140 
корпоративна сигурност 37 38 
краезнание 168 183 
кралско семейство 164 
култура - история 181 241 
културни институции 181 241 
културни ценности 57 
културно наследство 57 
лабораторен практикум 136 
лабораторни упражнения 112 113 
латински език 130 154 169 
лечебна гимнастика 16 128 
лечебно гладуване 17 129 
лидерство 68 147 
лингвистика 7 160 175 
линейно оптимиране 105 
линейно програмиране 99 
лирика 170 
лица с увреждания 39 
личността в управлението 147 
логистични запаси 258 
логистични клъстери 149 
логистични услуги 149 
логически операции 152 195 
лордоза 125 
мануална терапия 123 
маргинализация 266 267 
маркетинг 88 93 
марксистка философия 82 
масиви 196 
масово обслужване 105 
математика 229 230 
математика - конференции 216 
математическа статистика 104 
математически модели 142 188 
математически функции 152 195 
материали в техниката 136 
материални запаси 87 
медицина 131 
медицинска помощ 251 
междуетническо взаимодействие 265 267 
междукултурни комуникации 146 
междуличностни взаимоотношения 220 
международен конгрес 75 135 137 140 
международна политика 51 54 256 257 
международна спедиция 89 
международна търговия 32 
международни конференции 191 
международни организации 39 
международни отношения 34 70 153 174 253 
международни стандарти 56 106 
международно право 43 
международно търговско право 32 
междуредова обработка 144 
мемоари 153 167 
местно самоуправление 50 
местно управление 95 
методика на преподаването 157 221 
мехатронни системи 144 
микроикономика 86 
Министерство на вътрешните работи 50 
многонишково програмиране 197 
монетаризъм 84 
мониторинг 243 
морски транспорт 75 89 135 137 140 
МОСАД 53 
мотивация 147 
мрежова комуникация 206 
мрежова сигурност 60 61 151 260 261 
мрежови графици 105 
мудри 16 128 
мултиполярен свят 70 
мускулна дистрофия 121 
надеждност на машините 143 
наказания 46 55 
наказателен закон 67 
наказателен кодекс 30 
наказателна отговорност 49 67 
наказателно право 46 55 65 66 67 
наказателно преследване 30 
наказателноотговорни лица 55 
наказуеми действия 65 66 
Народнолиберална партия 181 241 
научни доклади 191 
научни трудове 75 135 137 140 
национализъм 20 71 
национална сигурност 37 38 50 258 
национални организации 39 
начално образование 243 
начално училище 237 240 
неврорехабилитация 123 
недвижими имоти 88 
немска историческа школа 83 
неоинституционализъм 84 
неокласическа теория 83 
неолиберална икономика 84 
неравенство 40 
нервна система 121 
несъзнавано 18 
несъстоятелност 33 
нисковъглеродна икономика 76 141 
нов глобален ред 70 
нова история 173 
новият член 16А НК 49 
новообразувания на женските полови органи 115 
нормативни документи 39 45 
областна администрация 59 
областно управление 59 
облигационно право 29 
обработваеми земи 145 
обработка на данни 42 100 
образование 244 
образование в България 181 241 243 
обучение на възрастни 232 
обучение по изобразително изкуство 238 239 
обучение по математика 222 
обучение по музика 235 236 
обществени поръчки 258 
обществено управление 22 
общество 26 
общинска администрация 59 
общинска управа 59 
общинско управление 95 
околен свят 218 219 
онлайн търговия 199 
онтогенеза 9 116 250 
опазване на околната среда 56 106 107 134 
оперативна гинекология 115 
оператори 196 
операционни системи 152 195 202 
опорно-двигателен апарат 126 
органи на реда 50 
оръжейна индустрия 264 
основно образование 237 240 
отбранителна аквизиция 258 
отделителна система 131 
отношения с другите 74 
отстраняване на бъгове 210 
пазар на имоти 88 
паранормални явления 19 
параформално образование 232 
патофизиология 127 
педагогика 216 
печалба 80 
планиране на експеримента 104 
планиране на транспорта 142 188 
поезия 170 
политика 24 
политическа икономия 82 
политическа корупция 43 
политически романи 156 
политическо влияние 48 
полова система 131 
помощни училища 222 
постмодерно общество 60 61 151 260 261 
посттоталитарно общество 34 174 253 
потребителска мотивация 93 
потребителски нагласи 93 
потребителски решения 93 
почвозащитни мерки 145 
права и задължения на гражданите 66 
права на детето 231 246 
права на човека 74 
правата на човека 66 
правен принцип 64 
правилник 45 
право 25 36 49 55 56 64 106 194 
право на Република България 28 41 
правоотношения 63 
практически упражнения 136 
превантивно поддържане 143 
предприемачество 81 
предучилищна педагогика 218 219 227 228 233 234 235 236 238 239 
предучилищно възпитание 229 230 
предучилищно образование 217 218 219 223 224 225 226 227 228 229 230 233 234 235 236 238 239 
престъпление 55 
престъпления 65 
преход към демокрация 34 69 174 253 
преходен период 69 
прецизно земеделие 144 
приложни програми 186 198 
примерни задачи 200 
примерни тестове 78 
принудата - наказателно обстоятелсто 49 
природни бедствия 117 
природни катастрофи 117 
природни науки 7 
природни ресурси 56 106 
причини за болестите 12 119 
пробация 25 194 
програмни кодове 197 
програмни скриптове 201 
проектиране на бази данни 210 
производна функция 103 
производствени системи 149 
произход на живота 108 
произход на заболяванията 12 119 
промишлено инженерство 75 135 137 140 
Просвещение 15 
просто изречение 154 
противоерозионни технологии 145 
професионална комуникация 157 221 
професионално изтощение 14 122 
психично здраве 14 122 
психо-терапевтична практика 14 122 
психоанализа 18 19 
психология 12 119 
психология на продажбите 93 
психология на успеха 81 
психотерапия 12 119 
публицистика 184 
публичен интерес 95 
публичен сектор 79 
публична администрация 22 47 
публични организации 79 
публично право 1 
публичноправни отношения 57 
пъблик рилейшънс 146 
Първа световна война 173 254 
пътеписи 168 183 
работа в мрежа 206 
работа с потребители 8 
работоспособност на машините 143 
радиационна безопасност 107 251 
развитие на библиотеките 6 
разследваща журналистика 153 
разузнаване 34 51 54 174 253 256 257 263 
разузнавателни служби 34 48 53 174 253 262 
разузнавачи 52 
разходи за отбрана 92 259 
революции 23 252 
редици от функции 98 
резиденти 51 54 256 257 
рекламни карета 190 209 
религиозен фанатизъм 20 21 71 73 
религия 7 10 11 13 
рентабилност 80 
Реформация 173 
реформи 255 
рехабилитация 123 124 126 132 
рецепти 17 129 
речеви етикет 166 180 
речево общуване 217 
речен транспорт 89 
речници 161 165 
риболов, промишлен 75 135 137 140 
рисков мениджмънт 81 
рисково общество 60 61 151 260 261 
роман 155 156 171 
роми 58 
ромска интеграция 265 
ромско малцинство 265 267 
ромско образование 244 
Русенски университет 249 
руска литература 156 
самодейно музикално изкуство 189 
самоконтрол 248 
самоусъвършенстване 97 
сателитни системи 144 
световна енергетика 134 
световна политика 72 
сделки 88 
сегрегация 266 267 
секретни служби 53 
сексуални теории 18 
сексуалност 266 
селскостопански библиотеки 7 
семейни отношения 220 
семейно възпитание 220 
сензори 201 
сертификация 205 206 
сестрински грижи 118 120 
символи 19 
симулации 90 91 
синтаксис 154 
системен софтуер 205 206 
системи за управление 85 148 
системи на образованието 212 213 214 215 
скаларни величини 103 
сколиоза 125 
скрининг 111 
слайдшоу 186 198 
следосвобожденски период 181 241 
сложно изречение 154 
служител под прикритие 30 
снабдяване на войската 258 
софтуер 200 
софтуерни продукти 192 193 
социализъм 69 
социалистически реализъм 23 252 
социална политика 40 
социални науки 7 
социални организации 147 
социални умения 242 245 
социални услуги 268 
социално подпомагане 268 
социолингвистика на българския език 166 180 
социология 62 
специализиран софтуер 222 
специална гинекология 115 
специална педагогика 222 
специална педагогика и психология 9 116 
специални научни библиотеки 7 
специални служби 51 54 256 257 262 263 
специално образование 222 247 
спецслужби 53 
спомени 184 
спонсориране 249 
ставна мобилизация 126 
сталинизъм 23 252 
стареене 118 
статистика 62 
статистически анализ 42 100 
статистически данни 42 100 
статистически таблици 152 195 
степени на висшето образование 212 213 214 215 
стигматизация 14 122 
стратегическо планиране 68 
стратегия "глобална Европа" 70 
стрелково оръжие 264 
Студена война 48 51 54 72 254 255 256 257 
счетоводен баланс 87 
счетоводно приключване 87 
счетоводство 87 
съвременни библиотеки 6 
съдебна практика 29 
съдилища 41 
сънища 19 
сървъри 205 206 
тайни служби 51 54 256 257 263 
театрално изкуство 176 187 
теми за изпити 205 206 
теория на вероятностите 104 
теория на машините 109 110 
теория на статистиката 42 100 
терапия 9 116 
териториално устройство 88 
терминология 130 169 
тероризъм 251 
тестове 29 96 
техники в стратегирането 68 
технически науки 216 
типография 190 209 
тоталитарни общества 153 
тоталитарно управление 69 
тракийска култура 185 
трансмисии 139 
транспортна инфраструктура 142 188 
транспортна мрежа 76 141 
транспортна политика на ЕС 76 141 
транспортни модели 142 188 
транспортни системи в градовете 142 188 
трафик 139 
тревожност 248 
трудово обучение 233 234 
турско робство 177 
търговски дружества 31 32 33 
търговски регистър 31 32 
уеб приложения 101 102 203 204 
уеб сайт 210 
Уинстън Чърчил 182 
университетски учебници 114 
управление на бизнеса 150 
управление на бюджета 92 259 
управление на запасите 105 
управление на качеството 85 148 
управление на проекти 146 
управление на риска 85 148 
управление на транспорта 149 
управление на уеб страници 101 102 203 204 
управление на услугите 77 133 
урология 114 131 
условно осъждане 46 
успешен бизнес 97 
утопичен социализъм 15 
учебни планове 223 224 225 226 
учебни помагала 243 
учебни програми 223 224 225 226 
учебник за медицински колежи 130 169 
учредителна власт 27 
физика 108 
физикална терапия 124 132 
физиология на човека 112 113 
филология 160 175 
философия на религията 21 73 
философски учения 13 
финанси 96 
финансиране на предприятията 80 
финансова математика 105 
финансова система 80 
финансово планиране 80 
флаери 190 209 
формулиране на стратегии 68 
фотокниги 186 198 
Френска революция 173 
функции и форми на правните принципи 64 
хидродинамика 75 135 137 140 
хипо-епициклоидно зацепване 110 
хипоциклоидни колела 110 
холдинг 31 
хорова музика 189 
художествена литература 155 162 171 
хуманизъм 15 
цевно-епициклоидно зацепване 110 
Централна Азия 24 
циклоиди 138 
цилиндрични предавки 138 
ционизъм 20 71 
цифрова фотография 186 198 
цифрови технологии 199 
цифровизация 94 207 
частно право 1 
частноправни проблеми 57 
числови редици 98 
числови функции 98 
човек 26 
човешка патология 111 
чуждоезиково обучение 157 158 159 221 
Шенгенско споразумение 40 
шпионаж 48 51 54 256 257 263 
юридически системи 1 
ядрен тероризъм 251 
ядрена безопасност 107 251 
Япония 10 11 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Гордиевски, Олег Антонович 48 
Канев, Игнат 249 
Оруел, Джордж 182 
Сталин, Йосиф Висарионович 178 179 
Стаменов, Хр. Маринов 160 175 
Фройд, Зигмунд 18 
Цанков, Кирил 166 180 
Чърчил, Уинстън 182 
Юнг, Карл Густав 19 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 62