НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/02/Г 68МЦБ 65276

Горман, Майкъл

   Нашите непреходни ценности : Библиотеките през XXI век / Майкъл Горман . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006 . - 264 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Our enduring values / Michael Gorman

   ISBN 978-954-07-2436-2 :13

   ISBN 954-07-2436-8 :10

  

Сист. No: 47367

- 2 -

П/65/Н 35НвЦБ 65301

Начева, Наталия

   Връзки с обществеността на културни институции : Състояние и перспективи в България / Наталия Начева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 20 см

   Библиогр. с. 283-296

   ISBN 978-954-07-2975-6 

   

   

  

Сист. No: 47398

- 3 -

П/02/Н 84МЦБ 65260

Нишева-Павлова, Мария

   Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии / Мария Нишева-Павлова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 112 с. : с ил., диагр. ; 21 см

   Библиогр.: с. 104-111

   ISBN 978-954-07-4884-9 

  

Сист. No: 47351

- 4 -

П/16/О-26ЦБ 65310

   

Обяснение и разбиране  : Конференция, проведена през ноември 2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" /  Състав. Константин Янакиев, Иван Георгиев Колев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 25 см . -  (Библиотека на катедра Философия ; 1 ; ISSN C634-2620)

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-07-3972-4 (подв.)

   

   

  

Сист. No: 47405

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 5 -

П/17/А 66ЛЦБ 65278

Андреева, Людмила и др.

   Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст / Людмила Андреева, Соня Карабельова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 244 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 222-243

   ISBN 978-954-07-2893-3 

   ISBN 978-954-67-2893-3 ! (грешен)

  

Сист. No: 47370

- 6 -

П/37/Б 94СЦБ 65272

Бъчева, Симеонка Тодорова

   Единственото дете в семейството / Симеонка Тодорова Бъчева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 307 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 300-305

   ISBN 978-954-07-2896-4 

  

Сист. No: 47363

- 7 -

П/02/Г 68МЦБ 65276

Горман, Майкъл

   Нашите непреходни ценности : Библиотеките през XXI век / Майкъл Горман . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006 . - 264 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Our enduring values / Michael Gorman

   ISBN 978-954-07-2436-2 :13

   ISBN 954-07-2436-8 :10

  

Сист. No: 47367

- 8 -

ЦБ 65244 

Майер, Мира

   Еврейските символи / Мира Майер ; Ред. М. Коен . - София : НБУ, 2004 . - 21 см

   Библиогр. с. 155-158

   ISBN 954-535- 380-5 

   

   

  

Сист. No: 47315

- 9 -

П/16/О-26ЦБ 65310

   

Обяснение и разбиране  : Конференция, проведена през ноември 2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" /  Състав. Константин Янакиев, Иван Георгиев Колев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 25 см . -  (Библиотека на катедра Философия ; 1 ; ISSN C634-2620)

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-07-3972-4 (подв.)

   

   

  

Сист. No: 47405

- 10 -

П/2/П 13ЦБ 65309

Павлович, Павел

   Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в.) : Метод и история / Павел Павлович . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 24 см

   Индекс на кораничните знамения с. 295-296 ; Библиогр. с. 275-294 ; Показалец на собствените имена и термините;

   ISBN 978-954-07-4286-1 

   

   

  

Сист. No: 47404

- 11 -

ЦБ 65289 

Тина Електра

   Тринадесетият ключ : Посланията на Делфин, плеядианска група от Светлината / Тина Електра . - 2. доп. изд. . - София : АРАТРОН, 2014 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-626-381-0 

  

Сист. No: 47382

- 12 -

ЦБ 65242 

Честъртън, Джилбърт Кийт

   Вечният човек / Джилбърт Кийт Честъртън . - София : Омофор, 2005 . - 376 с. ; 22 см

   Съдържа и Неочакваното здравомислие на Джилбърт Кийт Честъртън / Сергей Аверинцев ; Прев. от рус. Николай Фенерски ; За праисторическия човек ; За авторитета и прецизността

   ISBN 954-9700-40-2 

  

Сист. No: 47296

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 13 -

П/349/А 45пЦБ 65315

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  /  Състав. Нина Гевренова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004 - . - 25 см

   

   ISBN 978-954-07-4553-4 

   Т. 10. В чест на 65 год. на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов . - 2018 . - 232 с.

   Рез. на рус. и англ. ез.

  

Сист. No: 47410

- 14 -

П/17/А 66ЛЦБ 65278

Андреева, Людмила и др.

   Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст / Людмила Андреева, Соня Карабельова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 244 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 222-243

   ISBN 978-954-07-2893-3 

   ISBN 978-954-67-2893-3 ! (грешен)

  

Сист. No: 47370

- 15 -

П/316/А 75ЛЦБ 65296

Антонов, Лъчезар

   Мултикултурализмът и границите на толерантността : [Монография] / Лъчезар Антонов . - София : Парадигма, 2019 . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 159-167

   ISBN 978-954-326-374-5 

  

Сист. No: 47390

- 16 -

П/342/Б 49ГЦБ 65273

Близнашки, Георги

   Предмет и източници на конституционното право / Георги Близнашки . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 56 с. ; 24 см . -  (Свитъци по конституционно право ; 1)

   Библиогр.: с. 53-55

   ISBN 978-954-07-4830-6 

  

Сист. No: 47364

- 17 -

П/347.77/.78/Б 65ЦБ 65257

Борисов, Борислав Михайлов

   Интелектуална собственост на индустриалната фирма / Борислав Михайлов Борисов . - София : УНСС, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-494-740-8 

   

   

  

Сист. No: 47337

- 18 -

П/343/Б 84ЕпЦБ 65297

Буенова, Елица

   Пътнотранспортни произшествия / Елица Буенова . - София : ОСМ БГ ПАРТНЪР ЕООД, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-91518-3-9 

   Т. 2. Сборник с тълкователни решения и постановления по граждански дела . - 2020 . - 360 с.

   

  

Сист. No: 47391

- 19 -

П/343/Б 84ЕпЦБ 65297

Буенова, Елица

   Пътнотранспортни произшествия / Елица Буенова . - София : ОСМ БГ ПАРТНЪР ЕООД, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-91518-2-2 

   Т. 3. Сборник с регламенти, директиви и решения на СЕС, свързани със застраховка "Гражданска отговорност" . - 2020 . - 260 с.

   

  

Сист. No: 47392

- 20 -

П/343/Б 84ЕпЦБ 65297

Буенова, Елица

   Пътнотранспортни произшествия / Елица Буенова . - София : ОСМ БГ ПАРТНЪР ЕООД, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-91518-3-9 

   Т. 4. Сборник с наредби, имащи отношение към дела при ПТП . - 2020 . - 348 с.

   

  

Сист. No: 47393

- 21 -

П/37/Б 94СЦБ 65272

Бъчева, Симеонка Тодорова

   Единственото дете в семейството / Симеонка Тодорова Бъчева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 307 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 300-305

   ISBN 978-954-07-2896-4 

  

Сист. No: 47363

- 22 -

ЮФ - ПН 12 

Изследване на пробационните мерки като алтернатива на лишаването от свобода, осъществявана в общността  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ЮФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Зорница Йорданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 35 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47317

- 23 -

П/316/И 50ЦБ 65256

Икономическа социология  / Андрей Нончев и др.Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, Михаела Мишева . - София : УНСС, 2017 . - 24 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 978-619-232-017-1 

   

   

  

Сист. No: 47334

- 24 -

П/339/И 72ЦБ 65312

   

Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век  : Сборник от научна конференция "Европейски интеграционни процеси през 80-те години на ХХ век", 26 март 2015, София /  Състав. Искра Баева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4118-5 

   

   

  

Сист. No: 47407

- 25 -

П/35/К 19ЕЦБ 65266

Калфова, Елена

   Регионално управление и регионална политика - приложение и оценка / Елена Калфова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 343 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр.: с. 326-342

   ISBN 978-954-07-4863-4 

  

Сист. No: 47357

- 26 -

П/34/К 60ВпЦБ 65316

Кискинов, Вихър

   Правната система / Вихър Кискинов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006 - . - 24 см . -  (Университетска библиотека ; 518)

   

   Ч. 1. Онтология и методология . - 2019 . - 550 с.

   Библиогр. с. 545-550

  

Сист. No: 47413

- 27 -

П/34/П 84ЦБ 65317

Кискинов, Вихър

   Правната система / Вихър Кискинов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 24 см . -  (Университетска библиотека ; 519)

   

   ISBN 978-954-07-4589-3 

   Ч. 2. Състав и действие . - 2019 . - 566 с.

   Библиогр. с. 559-566

  

Сист. No: 47414

- 28 -

П/32/К 72ДмЦБ 65254

Ковачева, Диана

   Международни и национални механизми за измерване на корупцията : Учебно помагало / Диана Ковачева . - София : УНСС, 2019 . - 20 см

   Библиогр. с. 71

   ISBN 978-619-232-197-0 

   

   

  

Сист. No: 47332

- 29 -

ЦБ 65295 

Кръстев, Иван

   Утре ли е вече? : Как пандемията променя Европа? / Иван Кръстев . - София : Обсидиан, 2020 . - 104 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-498-9 

  

Сист. No: 47389

- 30 -

П/35/К 96МЦБ 65277

Кънева, Мира

   Българските практики и дискурси относно границите в контекста на европейската бежанска криза (2015-2017 / Мира Кънева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 94 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4393-6 

  

Сист. No: 47369

- 31 -

П/321/Л 64ХпЦБ 65302

Линц, Хуан

   Президентска или парламентарна демокрация / Хуан Линц ; Прев. от англ. Вера Георгиева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 21 см . -  (Res publica)

   Ориг. загл.: Presidental or parlamentary democracy. - Двете лица на демокрацията / Георги Близнашки: с. VІI-ХХVІІІ

   ISBN 978-954-07-3115-5 

   

   

  

Сист. No: 47399

- 32 -

П/37/М 49ЯмЦБ 65307

Мерджанова, Яна Динкова

   Маси и масово образование в глобална среда : В търсене на идентичност / Яна Динкова Мерджанова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2015 . - 24 см

   Библиогр. с. 163-164

   ISBN 978-954-07-3783-6 

   

   

  

Сист. No: 47402

- 33 -

П/342/Н 75РуЦБ 65279

Николова, Райна Борисова

   Учебно помагало по административен процес / Райна Борисова Николова . - София : Нов Български университет, 2020 . - 352 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 330-332

   ISBN 978-619-233-112-2 

  

Сист. No: 47371

- 34 -

П/32/П 44ЦБ 65255

Петкова, Ивелина и др.

   Противодействие на корупцията в здравеопазването / Ивелина Петкова, Златин Киряков, Георги Димитров . - София : УНСС, 2019 . - 23 см

   Библиогр. с. 246-252

   ISBN 978-619-232-230-4 

   

   

  

Сист. No: 47333

- 35 -

П/31/П 47КрЦБ 65326

Петров, Камен

   Регионална демография / Камен Петров . - София : УНСС, 2020 . - 279 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 272-279

   ISBN 978-619-232-267-0 

  

Сист. No: 47426

- 36 -

П/327/П 69ЦБ 65305

Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на "меката" сила  : Актуални проекции и проявления, потенциални възможности и зависимости /  Състав. Пламен Пантев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2013 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3433-0 

   

   

  

Сист. No: 47396

- 37 -

П/34/П 84еЦБ 65320

Право и език  : Насоки за писане и редактиране на правни текстове /  Състав. Дончо Гавраилов Хрусанов, Тодор Шопов . - София : Унив. изд. Климент Охридски, 2010 . - 503 с. ; 24 см

   Кор. Law & language. - Библиогр. след някои материали

   ISBN 978-954-07-3002-8 

  

Сист. No: 47421

- 38 -

П/338/П 84ЦБ 65327

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сб. с докл. от I-ва Нац. науч.конф., 9. 11. 2011 . - Варна : Наука и икономика, 2019 . - 425 с. ; 23 см

   Библиогр. с. след всеки доклад

   ISBN 2603-5073 ISSN

  

Сист. No: 47427

- 39 -

П/347/П 86ЦБ 65287

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!  : Конферентник /  Състав. и предг. Стоян Андреас Ставру ; Състав. Димитър Топузов, Николай Павлевчев . - София : Сиела Норма, 2019 . - 488 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Кандинскицирай правото! / Стоян Ставру: с. 19-30 Азб. показалец Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-2937-9 

  

Сист. No: 47380

- 40 -

П/347.6/Р 94БЦБ 65241

Русев, Богдан Русев

   Домашното насилие : Понятие и семейноправни аспекти / Богдан Русев Русев . - София : Проф. Петко Венедиков, 2020 . - 300 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 292-299

   ISBN 978-619-7469-13-4 

  

Сист. No: 47295

- 41 -

П/327/С 37ЕвЦБ 65253

Симеонова, Елена Костадинова

   Влияние на Европейския съюз върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България / Елена Костадинова Симеонова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 20 см

   Библиогр. с. 230-240 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-644-215-4 

   

   

  

Сист. No: 47331

- 42 -

П/323/С 83ЧмЦБ 65304

Стоянов, Чавдар Бойков

   Мерки срещу финансирането на тероризма : Международна и национална уредба / Чавдар Бойков Стоянов . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2014 . - 21 см

   Библиогр. с. 175

   ISBN 978-954-07-3662-4 

   

   

  

Сист. No: 47400

- 43 -

П/34/Т 74ДвЦБ 65292

Топчийска, Деница Георгиева

   Върховенство на правото : Теоретични аспекти : Монография / Деница Георгиева Топчийска . - София : Нов български университет, 2020 . - 320 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 301-315; Резюме на англ. език с. 317-318

   ISBN 978-619-233-114-6 

  

Сист. No: 47386

- 44 -

П/347.7/Т 99ЯпЦБ 65294

Тянкова, Янка Тенева

   Производство по стабилизация / Янка Тенева Тянкова . - Велико Търново : Абагар, 2020 . - 312 с. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 306-312

   ISBN 978-619-168-247-8 

  

Сист. No: 47387

- 45 -

ЦБ 65248 

Янков, Георги Недев

   Най-успешните български министър-председатели (1879-2009 / Георги Недев Янков . - 3. доп. изд. . - София : УНСС, 2019 . - 24 см

   1. изд. 2018, установено от доп. източник ; Библиогр. под линия ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-232-170-3 

   

   

  

Сист. No: 47323

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 46 -

П/339/Е 20иЦБ 65313

Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век  /  Състав. Искра Баева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3876-5 

   

   

  

Сист. No: 47408

- 47 -

БМ - Ик 12 

Изследване на състоянието и перспективите за изпреварващо развитие на Дунавски регион  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФБМ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Камелия Асенова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 30 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Изследване на изходните фактори за изпреварващо развитие на Дунавски регион . - 2019 . - 30 с., прил.

   Библиогр. с. 14-26

  

Сист. No: 47309

- 48 -

П/330.1/И 50ЦБ 65325

Иконометрия  / Венелин Николаев Бошнаков и др. . - София : УНСС, 2020 . - 178 с. : с табл., гр., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-232-268-7 

  

Сист. No: 47425

- 49 -

П/338.24/И 50ЦБ 65323

Икономика на предприятието  / Иван Стоилов Георгиев и др.Йорданка Христова Йовкова . - София : УНСС, 2013 . - 392 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 383

   ISBN 978-954-644-005-1 

  

Сист. No: 47423

- 50 -

П1/331/И 50ЦБ 65249

Икономика на труда  / Лалко Дулевски и др. . - 3. изд. . - София : УНСС, 2016 . - 24 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 978-954-644-818-7 

   

   

  

Сист. No: 47324

- 51 -

П/316/И 50ЦБ 65256

Икономическа социология  / Андрей Нончев и др.Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, Михаела Мишева . - София : УНСС, 2017 . - 24 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 978-619-232-017-1 

   

   

  

Сист. No: 47334

- 52 -

П/327/И 72пЦБ 65314

Интеграционни процеси през 60-те години на ХХ век  /  Състав. Искра Василева Баева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3556-6 

   

   

  

Сист. No: 47409

- 53 -

П/339/И 72ЦБ 65312

   

Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век  : Сборник от научна конференция "Европейски интеграционни процеси през 80-те години на ХХ век", 26 март 2015, София /  Състав. Искра Баева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4118-5 

   

   

  

Сист. No: 47407

- 54 -

П/35/К 19ЕЦБ 65266

Калфова, Елена

   Регионално управление и регионална политика - приложение и оценка / Елена Калфова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 343 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр.: с. 326-342

   ISBN 978-954-07-4863-4 

  

Сист. No: 47357

- 55 -

П/330.1/К 78БиЦБ 65250

Колев, Благой Тодоров

   Икономическа култура / Благой Тодоров Колев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УНСС, 2017 . - 23 см

   Библиогр. с. 422-430

   ISBN 978-954-644-978-8 

   

   

  

Сист. No: 47327

- 56 -

П/336/Н 54ДкЦБ 65324

Ненков, Димитър и др.

   Корпоративни финанси : Учебно помагало / Димитър Ненков, Янко Христозов . - София : УНСС, 2020 . - 218 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 217-218

   ISBN 978-619-232-274-8 

  

Сист. No: 47424

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 57 -

П/517/Д 58КЦБ 61344

Димитрова, Капка Георгиева и др.

   Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика : За студенти в технически и икономически висши училища / Капка Георгиева Димитрова, Пламен Георгиев Паскалев, Цанко Дончев Дончев . - 2. изд. . - София : Архимед, 2006 - . - 24 см

   

   ISBN 954-779-060-9 :10

   ISBN 978-954-779-060-5 :13

   Ч. 2. Въведение в анализа. Неопределен и определен интеграл. Функции на две и повече независими променливи. Редове. Многократни интеграли. Криволинейни и повърхнинни интеграли . - 2006 . - 380 с.

   Библиогр. с. 379-380

  

Сист. No: 47291

- 58 -

П/519.6/Д 60СЦБІІ 3335

Димова, Стефка Николаева и др.

   Числени методи за диференциални уравнения / Стефка Николаева Димова, Татяна Параскевова Черногорова, Ангелина Иванова Йотова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 155 с. : с табл., черт. ; 28 см

   Библиогр. с. 154

   ISBN 978-954-07-3167-4 

  

Сист. No: 47348

- 59 -

ПНО - ПМС 15 

Изследване и моделиране на реални процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФПНО -05 /  Ръковод. на раб. колектив Евелина Велева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 40 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 36-39

   ISBN * 

  

Сист. No: 47322

- 60 -

ПНО - М 9 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи, и дидактически модели за иновации и креативност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФПНО -03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 25 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47326

- 61 -

П/330.1/И 50ЦБ 65325

Иконометрия  / Венелин Николаев Бошнаков и др. . - София : УНСС, 2020 . - 178 с. : с табл., гр., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-232-268-7 

  

Сист. No: 47425

- 62 -

П/519.6/С 55БЦБ 65275

Спасов, Борис Ефремов и др.

   Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика / Борис Ефремов Спасов, Константин Георгиев Стаевски . - 5. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 233 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 233

   ISBN 978-954-07-3481-1 

  

Сист. No: 47366

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 63 -

ТФ - ДТТ 12 

Изследване на съвременни технологии за намаляване вредните емисии от автомобилите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ТФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Кирил Хаджиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 71 с. : с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 65-66

   ISBN * 

  

Сист. No: 47307

- 64 -

П/502/С 97пЦБ 65239

Състоянието на планетата 2006  : Във фокуса: Китай и Индия: Доклад на института "Уърлдуоч" за напредъка към устойчиво общество /  Ред. Линда Старк . - София : Книжен тигър, 2006 . - 318 с. : с табл. ; 23,5 см

   Азб. показалец с. 309-317

   ISBN 954-8553-98-1 

  

Сист. No: 47290

- 65 -

П/502/Ц 80РЦБ 65263

Цонев, Росен Тодоров

   Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие : Учебник / Росен Тодоров Цонев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 358 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 356-358

   ISBN 978-954-07-4923-5 

  

Сист. No: 47354

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 66 -

ЦБ 65291 

Филипова, Людмила

   Контактът : [Роман] ; Отговорът / Людмила Филипова . - София : Enthusiast, 2019 . - 263, 158 с. : с ил. ; 21 см

   Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

   ISBN 978-619-164-314-1 

  

Сист. No: 47385

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 67 -

П/541/В 25ВхЦБ 65300

Василев, Венцислав Стефанов и др.

   Химия и физикохимия на полупроводниците / Венцислав Стефанов Василев, Зорка Бончева-Младенова . - 3. изд. . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2009 . - 24 см . -  (Библиотека Полупроводникови материали и технологии)

   

   ISBN 978-954-07-2951-0 

   

   

  

Сист. No: 47397

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 68 -

П/57/Б 45ЦБІІ 3337

Биохимия  : Протоколна тетрадка / Светла Петрова и др. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 112 с. : с фиг. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-4682-1 

  

Сист. No: 47368

- 69 -

П/59/И 22ЕЦБ 65238

Иванова, Евгения Нешова

   Популационно-генетичното богатство на българската медоносна пчела и историята на едно 25-годишно научно пътуване / Евгения Нешова Иванова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2018 . - 314 с. : с табл., портр., ил. (някои цв.) ; 23 см

   Кн. е с автограф; Библиогр.: с. 289-312

   ISBN 978-619-202-393-5 

  

Сист. No: 47288

- 70 -

АИФ - РНММЛХТ 268 

Изследване на методи и подходи, и разработване на стратегия за имобилизиране на природни вещества с фитохимичен произход върху биополимери - първа част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - РУ - 08 (Звено 4048) /  Ръковод. на раб. колектив Станислав Георгиев Байрямов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 116 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 98-109

   ISBN * 

  

Сист. No: 47340

- 71 -

П/57/П 84ЦБІІ 3333

Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина  / Ася Цанова и др. . - 2. прераб. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 130 с. : с цв. фиг, табл. ; 28 см

   Библиогр. с. 129

   ISBN 978-954-07-4858-0 

  

Сист. No: 47346

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 72 -

П/615/T 37DЦБ 65274

Terziivanov, Dimiter et al

   Clinical pharmacology for medical students / Dimiter Terziivanov, Ivanka Atanasova . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 391 с. : с ил. ; 25 cm

   

   ISBN 978-954-07-4310-3 

  

Сист. No: 47365

- 73 -

П/612/Д 49ЕЦБІІ 3334

Джамбазова, Елена Борисова и др.

   Физиология на човека : Тетрадка за упражнения на студенти по медицина / Елена Борисова Джамбазова, Палмена Ангелова, Петър Райчев . - 2. поправ. и доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 192 с. : с фиг. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-4117-8 

  

Сист. No: 47347

- 74 -

РУ Ангел Кънчев 11 

Изследване на мускулния баланс и разработване на педагогическа методика за саморегулация в областта на физическата активност, физическото възпитание и спорта - първи етап  : (за студенти, преподаватели и служители от РУ Ангел Кънчев) : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Асен Асенов, Искра Илиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 66 с. : с цв. табл., фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN * 

  

Сист. No: 47339

- 75 -

РУ Ангел Кънчев 13 

Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужват сами  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2019 - РУ - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Деспина Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 144 с. : с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 129-137

   ISBN * 

  

Сист. No: 47344

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 76 -

МТФ - ТММРМ 466 

Разработване и изследване на модели, средства и системи за повишаване ефективността на операции и процеси в индустриалното производство -1  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФМТ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Красимир Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 41 с. : с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см + Приложение

   Библиогр. с. 26-29

   ISBN * 

  

Сист. No: 47335

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 77 -

АИФ - ТХЕ 129 

Моделни и симулационни изследвания на енергийни процеси и на системи за опазване на околната среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФАИ /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 115 с. : с цв. ил, фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. раздели

   ISBN * 

  

Сист. No: 47304

- 78 -

П/681.3/С 96мЦБІІ 3338

Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване  / Владимир Тодоров Димитров, Васил Георгиев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2012 . - 28 см

   Библиогр. с. 178

   ISBN 978-954-07-3381-4 

   

   

  

Сист. No: 47412

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 79 -

ЕЕА - ЕСЕО 181 

Изследване на електрически мрежи и електротехнологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Орлин Любомиров Петров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 47 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47299

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 80 -

ЕЕА - Е 34 

Моделиране и изследване на обекти, управлявани с електронни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -05 /  Ръковод. на раб. колектив Сехер Юсниева Кадирова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 69 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 64-65

   ISBN * 

  

Сист. No: 47298

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 81 -

П/343/Б 84ЕпЦБ 65297

Буенова, Елица

   Пътнотранспортни произшествия / Елица Буенова . - София : ОСМ БГ ПАРТНЪР ЕООД, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-91518-3-9 

   Т. 2. Сборник с тълкователни решения и постановления по граждански дела . - 2020 . - 360 с.

   

  

Сист. No: 47391

- 82 -

П/343/Б 84ЕпЦБ 65297

Буенова, Елица

   Пътнотранспортни произшествия / Елица Буенова . - София : ОСМ БГ ПАРТНЪР ЕООД, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-91518-2-2 

   Т. 3. Сборник с регламенти, директиви и решения на СЕС, свързани със застраховка "Гражданска отговорност" . - 2020 . - 260 с.

   

  

Сист. No: 47392

- 83 -

П/343/Б 84ЕпЦБ 65297

Буенова, Елица

   Пътнотранспортни произшествия / Елица Буенова . - София : ОСМ БГ ПАРТНЪР ЕООД, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-91518-3-9 

   Т. 4. Сборник с наредби, имащи отношение към дела при ПТП . - 2020 . - 348 с.

   

  

Сист. No: 47393

- 84 -

РУ Ангел Кънчев 10 

Изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -06 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 76 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN * 

  

Сист. No: 47336

- 85 -

АИФ - РНММЛХТ 267 

Изследване и създаване на биоразградими добавки на моторни масла за земеделска и транспортна техника - Втора част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФАИ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Тодор Николов Деликостов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 46 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 40-42

   ISBN * 

  

Сист. No: 47303

- 86 -

ТФ - Т 58 

Изследване на системите за градски транспорт в условията на съвременната цифровизация и технологично развитие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФТ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Велизара Иванова Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 67 с.: с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 62-64

   ISBN * 

  

Сист. No: 47305

- 87 -

ТФ - ДТТ 12 

Изследване на съвременни технологии за намаляване вредните емисии от автомобилите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ТФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Кирил Хаджиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 71 с. : с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 65-66

   ISBN * 

  

Сист. No: 47307

- 88 -

РУ Ангел Кънчев 9 

Изследване характеристиките и усъвършенстване на прототип за състезанието Shell Eco-marathon  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - [19] с. : с фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47321

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 89 -

П/631/F 24mЦБ 65252

Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture  : X International Scientific Symposium FMPMSA 2019, Lublin, Poland, 2019 /  Ed. E. Lorencowicz, J. Uziak, B. Huyghebaert . - Lublin : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2019 . - 24 см

   Библиогр. с. след отд. глави

   ISBN 978-83-66017-74-0 

   

   

  

Сист. No: 47330

- 90 -

АИФ - РНММЛХТ 267 

Изследване и създаване на биоразградими добавки на моторни масла за земеделска и транспортна техника - Втора част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФАИ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Тодор Николов Деликостов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 46 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 40-42

   ISBN * 

  

Сист. No: 47303

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

- 91 -

АИФ - ЗТ 243 

Изследване на метод и устройство за внасяне на органично вещество в почвата  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - АИФ /  Ръковод. на раб. колектив Атанас Здравков Атанасов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 23 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 20-23

   ISBN * 

  

Сист. No: 47302

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 92 -

ЕЕА - АМ 90 

Изследване на влиянието на външни фактори върху точността на измерването на основни параметри на почвата с нискостойностна микропроцесорна система  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -04 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 80 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-75

   ISBN * 

  

Сист. No: 47310

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 93 -

П/65.012/S 67MiЦБ 65328

Slavova, Milanka

   Internationalization of Bulgarian innovative companies / Milanka Slavova . - Sofia : УНСС, 2019 . - 167 с. : с табл., ил., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 149-166 и след отд. гл.

   ISBN 978-619-232-192-5 

  

Сист. No: 47428

- 94 -

АИФ - ПД 13 

Изследване особеностите на рекламата за детската аудитория  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - АИФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 46 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 44-45

   ISBN * 

  

Сист. No: 47306

- 95 -

БМ - МБР 30 

Изследване процесите на дигитализация в системата за управление на организациите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Милена Кирова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 18 с. , прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 17

   ISBN * 

  

Сист. No: 47300

- 96 -

П/65/К 47ХЦБ 65268

Кафтанджиев, Христо Николов

   Интегрирани маркетингови комуникации / Христо Николов Кафтанджиев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4091-1 

   Ч. 1 . - 2016 . - 320 с. : с ил.

   Загл., съдържание и на англ. ез.: Integrated marketing comunications

  

Сист. No: 47359

- 97 -

П/65/Н 35НвЦБ 65301

Начева, Наталия

   Връзки с обществеността на културни институции : Състояние и перспективи в България / Наталия Начева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 20 см

   Библиогр. с. 283-296

   ISBN 978-954-07-2975-6 

   

   

  

Сист. No: 47398

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 98 -

П/004/О-56ДЦБ 65290

Аутокад] AutoCAD 2019 и AutoCAD 2019 LT  / Джордж Омура, Брайън С. Бентън . - София : Алекс Софт, 2019 . - 23 см

   

   ISBN 954-656- 

   Т. 2. Овладяване . - 2019 . - XXVII, 712 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 47384

- 99 -

ЕЕА - АМ 90 

Изследване на влиянието на външни фактори върху точността на измерването на основни параметри на почвата с нискостойностна микропроцесорна система  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -04 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 80 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-75

   ISBN * 

  

Сист. No: 47310

- 100 -

ЕЕА - КСТ 29 

Интегрирани среди за събиране, организация и обработка на големи обеми от данни  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 77 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 73-77

   ISBN * 

  

Сист. No: 47308

- 101 -

П/004/О-56ДЦБ 65290

Омура, Джордж и др.

   Аутокад] AutoCAD 2019 и AutoCAD 2019 LT / Джордж Омура, Брайън С. Бентън . - София : Алекс Софт, 2019 . - 23 см

   

   ISBN 954-656-388-9 

   Т. 1. Овладяване . - 2019 . - XVI, 644 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 47383

- 102 -

П/681.5/П 28ЙЦБ 65259

Патиас, Йоаннис Парменион и др.

   Проектиране на роботизирани системи / Йоаннис Парменион Патиас, Васил Георгиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 144 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4207-6 

  

Сист. No: 47350

- 103 -

ЕЕА - ТИЕ 32 

Разработване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Валерий Джуров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 76 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 70-74

   ISBN * 

  

Сист. No: 47338

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 104 -

МТФ - МТМ 539 

Моделиране и симулиране на технологични методи в индустрията  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - МТФ - 1 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Радев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - [37 с.] : с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с.[ 31-35]

   ISBN * 

  

Сист. No: 47314

- 105 -

П/519.6/С 55БЦБ 65275

Спасов, Борис Ефремов и др.

   Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика / Борис Ефремов Спасов, Константин Георгиев Стаевски . - 5. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 233 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 233

   ISBN 978-954-07-3481-1 

  

Сист. No: 47366

Езикознание. Филология. Литература

- 106 -

П/802.0/B 50RЦБ 65283

Berry, Roger

   Articles : Helping learners with real English / Roger Berry ; Ред. на серия Дима Михайлова . - София : Хейзъл, 2003 . - 152 с. ; 20 см . -  (Английски език ; 3)

   

   ISBN 954-8283-60-3 

  

Сист. No: 47376

- 107 -

ЦБ 65247 

Canada : a view from without  /  Ed., [pref.] Dijana Dimitrova Jankova . - Sofia : New Bulgarian University, 2007 . - 21 см

   На кор. и загл. Canada: un regard d'ailleurs. - Други сътрудници: A. Mareva, E. Meteva, Tz. Krasteva. - Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ., фр. ез

   ISBN 978-954-535-469-4 

   

   

  

Сист. No: 47319

- 108 -

П/802.0/E 93VЦБІІ 3332

Evans, Virginia

   FCE Use of English 2 : Student's book / Virginia Evans . - Newbury Park : Express Publishing, 2009 . - 259 p. ; 28 cm

   Предназначен за подготовка за изпити Cambridge ESOL FCE, ECCE examinations и др. подобни

   ISBN 978-1-84679-760-6 

  

Сист. No: 47286

- 109 -

П/802.0/P 35JЦБ 65284

Payne, Jonathan

   Spelling : Helping learners with real English / Jonathan Payne ; Ред. на серия Дима Михайлова . - София : Хейзъл, 2003 . - 368 с. ; 20 см . -  (Английски език ; 4)

   

   ISBN 954-8283-63-8 

  

Сист. No: 47377

- 110 -

ЦБ 65282 

Бакман, Фредерик

   Тревожни хора / Фредерик Бакман ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : СИЕЛА, 2019 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-3058-0 

  

Сист. No: 47374

- 111 -

П/82.0/Б 85М, Ч2/82.0/Б 85МЦБ 65280

Букур, Мария

   Пол и модернизъм : Историческо преосмисляне на канона / Мария Букур . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 160 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 141-151; Индекс с. 153-159

   ISBN 978-954-07-4926-6 

  

Сист. No: 47372

- 112 -

ЦБ 65293 

Господинов, Георги

   Времеубежище : Роман / Георги Господинов . - София : Жанет-45, 2020 . - 372 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-562-8 

  

Сист. No: 47388

- 113 -

ЦБ 65240 

Димитрова, Блага Николова

   Събрани творби : [В 22 тома] / Блага Николова Димитрова ; Ред., бел., подбор Евелина Белчева, Йордан Асенов Василев . - София : ТИХ-ИВЕЛ, 2003 - . - 23 см

   

   ISBN 954-9310-05-1 (том 6)

   Т. 6. Лавина : Роман-поема . - 2005 . - 336 с. : : с ил., портр., факс. 

   Съдържа и Критически отзиви, откъси

  

Сист. No: 47292

- 114 -

ЦБ 65240 

Димитрова, Блага Николова

   Събрани творби : [В 22 тома] / Блага Николова Димитрова ; Ред., бел., подбор Йордан Асенов Василев, Евелина Белчева . - София : ТИХ-ИВЕЛ, 2003 - . - 23 см

   

   ISBN 954-9310-11-6 (том 8)

   Т. 8. Стихове 1974 - 1980 . - 2006 . - 375 с.

   Съдържа: Как (1974); Забранено море (1976); Гонг (1976); Пространства (1980); Отхвърляни стихове (1964 - 1988)

  

Сист. No: 47293

- 115 -

ЦБ 65240 

Димитрова, Блага Николова

   Събрани творби : [В 22 тома] / Блага Николова Димитрова ; Ред., бел., подбор Йордан Асенов Василев . - София : ТИХ-ИВЕЛ, 2003 - . - 23 см

   

   ISBN 954-9310-24-5 (том 11)

   Т. 11. Лице : Роман . - 2011 . - 544 с.

   

  

Сист. No: 47294

- 116 -

ПНО - БЕЛИ 20 

Изследване на езика и изкуството в света на иновациите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФПНО -01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Кирилова Харакчийска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 152 с. : с цв. ил., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 42-50

   ISBN * 

  

Сист. No: 47325

- 117 -

РУ ФСс 39 

Изследване на релацията език - история - култура - комуникация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2019 - ФСс - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Тодорка Йорданова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 24 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47345

- 118 -

П/94/К 18АсЦБ 65285

Калоянов, Анчо Йорданов

   Славянската православна цивилизация : Възкръсналият Велики Преслав (1037-1185) и възвърнатото царство на цар Иван Асен II (1241-1308) / Анчо Йорданов Калоянов ; Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 408 с. ; 25 см

   Рез. на бълг., руски и англ. ез.; Библиогр. с. 376-386

   ISBN 978-619-00-1041-8 

  

Сист. No: 47378

- 119 -

ЦБ 65243 

Ковачев, Николай Петков

   Местните имена във Великотърновско / Николай Петков Ковачев . - 2. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 320 с. ; 24 см

   1. изд. 2001 г. ; Изд. на Център по бълг. ономастика "Проф. Николай Ковачев" към ВТУ "Св. св. Килир и Методии". - Библиогр. с. 302-309.

   ISBN 978-619-208-194-2 

  

Сист. No: 47313

- 120 -

ЦБ 65246 

Кръстева, Антония Тонева

   Капчици мъдрост / Антония Тонева Кръстева . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 20 см

   Изповед / Антония Кръстева: с. 13-16. - 1. изд. 2016

   ISBN 978-619-208-199-7 

   

   

  

Сист. No: 47318

- 121 -

П/802.0/С 66ЦБ 65322

Стаменов, Христо Маринов

   Между английския и българския език : Избрани статии / Христо Маринов Стаменов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 368 с. : с табл. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 522)

   Библиогр. с. 345-365. - Рез. на англ. ез. - Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4847-4 

  

Сист. No: 47422

- 122 -

ЦБ 65318 

Сърбиновски, Младен

   Македонизмът : Триумфът на нищото / Младен Сърбиновски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-207-9 

   

   

  

Сист. No: 47415

- 123 -

ЦБ 65291 

Филипова, Людмила

   Контактът : [Роман] ; Отговорът / Людмила Филипова . - София : Enthusiast, 2019 . - 263, 158 с. : с ил. ; 21 см

   Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

   ISBN 978-619-164-314-1 

  

Сист. No: 47385

- 124 -

П/808.67/Х 15ЕЦБ 65262

Хаджиева, Елена и др.

   Иновативни практики в чуждоезиковото обучение : Български език като чужд / Елена Хаджиева, Рени Манова, Весела Шушлина . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 183 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 174-181

   ISBN 978-954-07-4904-4 

  

Сист. No: 47353

История. География. Биографии. Археология

- 125 -

П/949.72/Г 98ДбЦБ 65286

Гюдуров, Димитър Йорданов

   България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда 1923-1944 г. / Димитър Йорданов Гюдуров . - София : Нов български университет, 2020 . - 271 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 265-270

   ISBN 978-619-233-108-5 

  

Сист. No: 47379

- 126 -

П/94/К 18АсЦБ 65285

Калоянов, Анчо Йорданов

   Славянската православна цивилизация : Възкръсналият Велики Преслав (1037-1185) и възвърнатото царство на цар Иван Асен II (1241-1308) / Анчо Йорданов Калоянов ; Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 408 с. ; 25 см

   Рез. на бълг., руски и англ. ез.; Библиогр. с. 376-386

   ISBN 978-619-00-1041-8 

  

Сист. No: 47378

- 127 -

С/949.72/К 93М 

Куманов, Милен и др.

   Трето българско царство 1879 - 1946 : Историческа енциклопедия / Милен Куманов, Атанас Тошкин, Ана Рабаджийска . - София : Труд, 2009 . - 419 с. ; 28 см

   

   ISBN 954-528-404-8 

  

Сист. No: 47375

- 128 -

П/9/П 20ЦЦБ 65267

Панчева, Цветанка

   Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание : [Монография] / Цветанка Панчева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 200 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 182-190 и под линия; Рез. на англ. ез.; Именен показалец

   ISBN 978-954-07-4887-0 

  

Сист. No: 47358

- 129 -

П/949.72/П 41вЦБ 65311

Пет века под ятагана и Корана  : Документи и материали за ислямизация и асимилация на българи - края на XІV век - 1912 г. /  Състав. Петър Христов Петров . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2012 - . - 25 см

   

   ISBN 978-954-07-3709-6 

   Т. 2. Единични и масови ислямизации в българските земи до средата на XІX век . - 2014 . - 510 с.

   Библиогр. с. 418-419 ; Геогр. показалец

  

Сист. No: 47406

- 130 -

ЦБ 65237 

Сачев, Евгений Иванов

   Българите са в основата на човешката цивилизация / Евгений Иванов Сачев . - 3. доп. и разш. изд. . - София : Новата цивилизация, 2020 . - 519 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кн. е с автограф

   ISBN 978-619-7470-11-6 

  

Сист. No: 47287

- 131 -

ЦБ 65248 

Янков, Георги Недев

   Най-успешните български министър-председатели (1879-2009 / Георги Недев Янков . - 3. доп. изд. . - София : УНСС, 2019 . - 24 см

   1. изд. 2018, установено от доп. източник ; Библиогр. под линия ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-232-170-3 

   

   

  

Сист. No: 47323

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 132 -

П/82.0/Б 85М, Ч2/82.0/Б 85МЦБ 65280

Букур, Мария

   Пол и модернизъм : Историческо преосмисляне на канона / Мария Букур . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 160 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 141-151; Индекс с. 153-159

   ISBN 978-954-07-4926-6 

  

Сист. No: 47372

- 133 -

РУ Ангел Кънчев 11 

Изследване на мускулния баланс и разработване на педагогическа методика за саморегулация в областта на физическата активност, физическото възпитание и спорта - първи етап  : (за студенти, преподаватели и служители от РУ Ангел Кънчев) : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Асен Асенов, Искра Илиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 66 с. : с цв. табл., фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN * 

  

Сист. No: 47339

- 134 -

П/37/К 93АЦБ 65271

Кулева, Ася

   Какво би станало, ако ... : Драма-педагогика и театрална педагогика / Ася Кулева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2020 . - 399 с. : с ил. ; 21 см

   Текст и на нем. ез.; Библиогр.: с. 375-393

   ISBN 978-954-07-4865-8 

  

Сист. No: 47362

- 135 -

ТФ - ФВС - 1 

Проектиране и реализиране на Спортните календари в Русенски университет и на национално ниво  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФТ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Камен Симеонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 37 с. : с табл. и фиг., прил. ; 30 см

   До момента катедра ФВС е била в състава на факултет ОЗЗГ. От 2019 е в състава на ТФ. - Библиогр. с. 23-31

   ISBN * 

  

Сист. No: 47301

Компютри. Програмни продукти

- 136 -

П/004/В 25АЦБ 65288

Василев, Алексей Николаевич

   Джава] Java за всички / Алексей Николаевич Василев ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2020 . - 668 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-92-2 

  

Сист. No: 47381

- 137 -

ПНО - ИИТ 18 

Изследване на възможността за използване на IoT (Интернет на нещата) в нетипични области на приложение и проблемите с осигуряване на киберсигурност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2019 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Румен Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 30 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 21-23

   ISBN * 

  

Сист. No: 47342

- 138 -

РУ Ангел Кънчев 8 

Изследване на система за управление на база данни за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 45 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 33-37

   ISBN * 

  

Сист. No: 47320

- 139 -

П/681.32/И 52СпЦБ 65299

Илиева, Силвия и др.

   Подходи и методи за реализация на софтуерни системи / Силвия Илиева, Владимир Лилов, Илина Манова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 24 см

   Библиогр. с. 425-426

   ISBN 978-954-07-2999-2 

   

   

  

Сист. No: 47395

- 140 -

ЕЕА - КСТ 29 

Интегрирани среди за събиране, организация и обработка на големи обеми от данни  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА -01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 77 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 73-77

   ISBN * 

  

Сист. No: 47308

- 141 -

П/004/К 18КЦБ 65281

Калоянова, Калинка

   Анализ и проектиране на информационни системи / Калинка Калоянова ; Науч. ред. Васил Георгиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 104 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 99-103

   ISBN 978-954-07-4924-2 

  

Сист. No: 47373

- 142 -

П/004/К 92ЕуЦБ 65298

Кръстев, Евгений Христов

   Увод в програмирането за специалност Математика и информатика : Първа част / Евгений Христов Кръстев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2017 . - 24 см

   Библиогр. с. 173

   ISBN 978-954-07-4318-9 

   Ч. 1 . - 2017 . - 174 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 47394

- 143 -

П/02/Н 84МЦБ 65260

Нишева-Павлова, Мария

   Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии / Мария Нишева-Павлова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 112 с. : с ил., диагр. ; 21 см

   Библиогр.: с. 104-111

   ISBN 978-954-07-4884-9 

  

Сист. No: 47351

- 144 -

ЦБІІ 3339 

Петрова-Антонова, Десислава

   Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .NET технологии / Десислава Петрова-Антонова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2012 . - 106 с. : с ил. ; 28 см

   Индекс с.103-104

   ISBN 978-954-07-3301-2 

  

Сист. No: 47419

- 145 -

ЕЕА - Т 25 

Разработване и изследване на платформи за следене параметрите на въздушния, морския и речния трафик, регистрирани посредством радио базирани комуникационни инфраструктури  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФЕЕА- 03 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Златков Захариев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 77 с. : с цв. фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN * 

  

Сист. No: 45349

- 146 -

РУ Ангел Кънчев 7 

Разработване и реализиране на футуристична концепция за комплексно ресурсно осигуряване на обучението  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 101 с. : с цв. ил, прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 67-70

   ISBN * 

  

Сист. No: 47316

- 147 -

П/681.3/С 96мЦБІІ 3338

Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване  / Владимир Тодоров Димитров, Васил Георгиев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2012 . - 28 см

   Библиогр. с. 178

   ISBN 978-954-07-3381-4 

   

   

  

Сист. No: 47412

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 148 -

П/37/А 64ЛдЦБ 65308

Ангелова, Лучия Малинова

   Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст / Лучия Малинова Ангелова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 24 см

   Библиогр. с. 169-173

   ISBN 978-954-07-4834-4 

   

   

  

Сист. No: 47403

- 149 -

П/349/А 66АтЦБ 65319

Андреева, Андриана Йовчева и др.

   Трудово и осигурително право / Андриана Йовчева Андреева, Галина Огнянова Йолова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 296-303

   ISBN 978-954-21-1023-1 

   

   

  

Сист. No: 47416

- 150 -

П/37/Б 56ВЦБ 65264

Божилова, Ваня Борисова

   Обучение на възрастни : Концепции, методически насоки, практически решения / Ваня Борисова Божилова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 382 с. : с табл., диагр. ; 21 см . -  (Педагогически науки)

   Библиогр. с. 371-379

   ISBN 978-954-07-4200-7 

  

Сист. No: 47355

- 151 -

П/37/Б 60ПсЦБІІ 3336

Бойчев, Павел Христов

   Създаване на образователно съдържание : [Монография] / Павел Христов Бойчев ; Науч. ред. Евгения Сендова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 258 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

   Библиогр.: с. 240-249

   ISBN 978-954-07-4833-7 

  

Сист. No: 47349

- 152 -

П/37/Б 94СЦБ 65272

Бъчева, Симеонка Тодорова

   Единственото дете в семейството / Симеонка Тодорова Бъчева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 307 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 300-305

   ISBN 978-954-07-2896-4 

  

Сист. No: 47363

- 153 -

П/37/В 91ЦБ 65261

Възпитанието : съдържателни и процесуални измерения  /  Състав., [предг.] Сийка Георгиева Чавдарова-Костова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 336 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Сийка Чавдарова-Костова, Любен Димитров, Емилия Рангелова, Емилия Василева, Нели Бояджиева, Клавдия Сапунджиева, Вяра Гюрова, Снежана Янакиева, Гинка Димитрова, Тони Манасиева, Берджухи Лефтерова, Албена Чавдарова, Надежда Витанова, Владислав Господинов, Георги Петров, Божидара Кривирадева, Йонка Първанова Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-3966-3 

  

Сист. No: 47352

- 154 -

ДИР/3/З-35Рв 

Заркова, Росица

   Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето икономическо образование в България : Юбилеен сборник / Росица Заркова и др. . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-21-1024-8 

   

   

  

Сист. No: 47418

- 155 -

РУ Ангел Кънчев 8 

Изследване на система за управление на база данни за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 45 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 33-37

   ISBN * 

  

Сист. No: 47320

- 156 -

П/37/К 18НиЦБ 65317

Калоянова, Надежда Ангелова и др.

   Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система : За педагози, работещи в детски градини и училища, в които се обучават деца от етнически малцинства / Надежда Ангелова Калоянова, Диана Андонова Циркова . - [Ямбол] : Център за образователни прогр. и социални инициативи, 2014 . - 21 см

   Библиогр. с. 108-114, с. 144

   ISBN 978-954-91443-7-6 

   

   

  

Сист. No: 47411

- 157 -

РУ Ангел Кънчев 12 

Концепция за научно изследователска лаборатория "Послойни, енергийно асистирани цифрови технологии"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2019 - РУ - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Руси Минев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 36 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 33-34

   ISBN * 

  

Сист. No: 47341

- 158 -

П/37/К 93АЦБ 65271

Кулева, Ася

   Какво би станало, ако ... : Драма-педагогика и театрална педагогика / Ася Кулева . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2020 . - 399 с. : с ил. ; 21 см

   Текст и на нем. ез.; Библиогр.: с. 375-393

   ISBN 978-954-07-4865-8 

  

Сист. No: 47362

- 159 -

ПНО - ППИ 12 

Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФПНО -02 /  Ръковод. на раб. колектив Валентина Николова Василева, Деница Александрова Алипиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - [54] с. : с табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. [37-38]

   ISBN * 

  

Сист. No: 47328

- 160 -

РУ Ангел Кънчев 7 

Разработване и реализиране на футуристична концепция за комплексно ресурсно осигуряване на обучението  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 101 с. : с цв. ил, прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 67-70

   ISBN * 

  

Сист. No: 47316

- 161 -

РУ Ангел Кънчев 6 

Разработване на методи и средства за адаптиране на инженерното образование към Индустрия 4.0  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - РУ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 36 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 33

   ISBN * 

  

Сист. No: 47311

- 162 -

П/37/Р 43ЯЦБ 65265

Рашева-Мерджанова, Яна Динкова и др.

   Професионална педагогика - в исторически традиции и глобални перспективи / Яна Динкова Рашева-Мерджанова, Илиана Огнянова Петкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 255 с. : с табл. ; 24 см . -  (Педагогически науки)

   Библиогр.: с. 253-254

   ISBN 978-954-07-4383-7 

  

Сист. No: 47356

- 163 -

ДИР/3/Р 94Ив 

Русев, Иван

   Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето икономическо образование в България / Иван Русев . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-21-1026-2 

   

   

  

Сист. No: 47417

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 164 -

П/35/Д 58НсЦБ 65251

Димитров, Недко

   Системен подход към критичната инфраструктура / Недко Димитров . - Варна : ВВМУ "Никола Й. Вапцаров", 2019 . - 25 см

   Библиогр. с. 174-186

   ISBN 978-619-7428-40-7 

   

   

  

Сист. No: 47329

- 165 -

П/323/С 83ЧмЦБ 65304

Стоянов, Чавдар Бойков

   Мерки срещу финансирането на тероризма : Международна и национална уредба / Чавдар Бойков Стоянов . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2014 . - 21 см

   Библиогр. с. 175

   ISBN 978-954-07-3662-4 

   

   

  

Сист. No: 47400

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 166 -

РУ ФРз 24 

Разработване и изследване на активни опаковъчни материали с добавки от растителен произход  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2019 - ФРз - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Илиана Иванова Костова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 55 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 47-54

   ISBN * 

  

Сист. No: 47343

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 167 -

П/36/Д 85-ЗЦБ 65269

Драганова, Зорница

   Алтерглобализъм и публични пространства на близост : Антропологично изследване на самоорганизирани социални центрове в седем балкански града / Зорница Драганова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 227 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр.: с. 215-223 и под линия

   ISBN 978-954-07-4793-4 

  

Сист. No: 47360

- 168 -

П/36/М 51ГсЦБ 65270

Механджийска, Гинка

   Социална работа с индивидуални клиенти : [Монография] / Гинка Механджийска . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2019 . - 311 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 299-310

   ISBN 978-954-07-4724-8 

  

Сист. No: 47361

- 169 -

П/347.6/Р 94БЦБ 65241

Русев, Богдан Русев

   Домашното насилие : Понятие и семейноправни аспекти / Богдан Русев Русев . - София : Проф. Петко Венедиков, 2020 . - 300 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 292-299

   ISBN 978-619-7469-13-4 

  

Сист. No: 47295

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 170 -

ТФ - Ф - 1 

Изследване на възможностите за обратна връзка и контрол in situ на работата на промишлени изделия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФТ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 52 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 46-49

   ISBN * 

  

Сист. No: 47312

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 171 -

РУ ФРз 23 

Разработване и изследване на нови шпинелни керамични пигменти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФРз -02 /  Ръковод. на раб. колектив Цветан Иванов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 48 с. : с цв. ил., фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 42-47

   ISBN * 

  

Сист. No: 47297


 Индекс по АВТОРИ

Atanasova, Ivanka 72 
Berry, Roger 106 
Evans, Virginia 108 
Huyghebaert, B. 89 
Jankova, Dijana Dimitrova 107 
Lorencowicz, E. 89 
Payne, Jonathan 109 
Slavova, Milanka 93 
Terziivanov, Dimiter 72 
Uziak, J. 89 
Алипиева, Деница Александрова 159 
Ангелова, Вяра 154 
Ангелова, Лучия Малинова 148 
Ангелова, Палмена 73 
Андреева, Андриана Йовчева 149 
Андреева, Донка Цолова 49 
Андреева, Людмила 5 14 
Антонов, Лъчезар 15 
Асенов, Асен 74 133 
Асенова, Камелия 47 
Атанасов, Атанас 48 61 
Атанасов, Атанас Здравков 91 
Атанасова, Маргарита 50 
Баева, Искра 24 46 53 
Баева, Искра Василева 52 
Байрямов, Станислав Георгиев 70 
Бакман, Фредерик 110 
Белоев, Иван Христов 84 
Белчева, Евелина 113 114 
Бентън, Брайън С. 98 101 
Близнашки, Георги 16 
Божилова, Ваня Борисова 150 
Бойчев, Павел Христов 151 
Бончева-Младенова, Зорка 67 
Борисов, Борислав Михайлов 17 
Бошнаков, Венелин Николаев 48 61 
Буенова, Елица 18 19 20 81 82 83 
Букур, Мария 111 132 
Бъчева, Симеонка Тодорова 6 21 152 
Василев, Алексей Николаевич 136 
Василев, Венцислав Стефанов 67 
Василев, Йордан Асенов 113 114 115 
Василева, Валентина Николова 159 
Велева, Евелина 59 
Владев, Влади 136 
Гевренова, Нина 13 
Георгиев, Васил 78 102 141 147 
Георгиев, Иван Стоилов 49 
Георгиев, Цветозар Стефанов 100 140 
Георгиева, Вера 31 
Георгиева, Деспина 75 
Георгиева, Тодорка Йорданова 117 
Георгиева, Цветелина Димитрова 92 99 
Гиздов, Любомир 110 
Горман, Майкъл 1 7 
Господинов, Георги 112 
Гюдуров, Димитър Йорданов 125 
Деликостов, Тодор Николов 85 90 
Джамбазова, Елена Борисова 73 
Джуров, Валерий 103 
Димитров, Владимир Тодоров 78 147 
Димитров, Георги 34 
Димитров, Недко 164 
Димитров, Цветан Иванов 171 
Димитрова, Блага Николова 113 114 115 
Димитрова, Капка Георгиева 57 
Димова, Стефка Николаева 58 
Дончев, Цанко Дончев 57 
Драганова, Зорница 167 
Дулевски, Лалко 50 
Евстатиев, Борис Иванов 161 
Евстатиев, Иван Борисов 138 155 
Заркова, Росица 154 
Захариев, Пламен Златков 145 
Иванов, Красимир 76 
Иванова, Галина 146 160 
Иванова, Евгения Нешова 69 
Илиев, Симеон 88 
Илиева, Искра 74 133 
Илиева, Силвия 139 
Йовкова, Йорданка Христова 49 
Йолова, Галина Огнянова 149 
Йорданова, Албена 71 
Йорданова, Зорница 22 
Йотова, Ангелина Иванова 58 
Кадирова, Сехер Юсниева 80 
Калоянов, Анчо Йорданов 118 126 
Калоянова, Калинка 141 
Калоянова, Надежда Ангелова 156 
Калфова, Елена 25 54 
Карабельова, Соня 5 14 
Кафтанджиев, Христо Николов 96 
Кирова, Милена 95 
Киряков, Златин 34 
Кискинов, Вихър 26 27 
Ковачев, Николай Петков 119 
Ковачева, Диана 28 
Коен, М. 8 
Колев, Благой Тодоров 55 
Колев, Иван Георгиев 4 9 
Колева, Миглена 60 
Конов, Цветомир 94 
Костова, Илиана Иванова 166 
Кръстев, Евгений Христов 142 
Кръстев, Иван 29 
Кръстева, Антония Тонева 120 
Кулева, Ася 134 158 
Куманов, Милен 127 
Кънева, Мира 30 
Лилов, Владимир 139 
Линц, Хуан 31 
Майер, Мира 8 
Малешков, Христо 50 
Манова, Илина 139 
Манова, Рени 124 
Машков, Петко 170 
Мерджанова, Яна Динкова 32 
Механджийска, Гинка 168 
Минев, Руси 157 
Михайлова, Дима 106 109 
Мишева, Михаела 23 51 
Найденов, Александър 48 61 
Начева, Наталия 2 97 
Ненков, Димитър 56 
Николова, Райна Борисова 33 
Нишева, Мария Михайлова 3 143 
Нишева-Павлова, Мария 3 143 
Нончев, Андрей 23 51 
Омура, Джордж 98 101 
Павлевчев, Николай 39 
Павлов, Нено 50 
Павлович, Павел 10 
Пантев, Пламен 36 
Панчева, Цветанка 128 
Паскалев, Пламен Георгиев 57 
Патиас, Йоаннис Парменион 102 
Паунов, Марин 50 
Пенчева, Велизара Иванова 86 
Петкова, Ивелина 34 
Петкова, Илиана Огнянова 162 
Петров, Камен 35 
Петров, Орлин Любомиров 79 
Петров, Петър Христов 129 
Петрова, Светла 68 
Петрова, Светломира 154 
Петрова-Антонова, Десислава 144 
Петрунов, Георги 23 51 
Попов, Генчо Ст. 77 
Попов, Георги Владимиров 49 
Рабаджийска, Ана 127 
Радев, Росен 104 
Райчев, Петър 73 
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова 162 
Русев, Богдан Русев 40 169 
Русев, Иван 163 
Русев, Румен 137 
Сачев, Евгений Иванов 130 
Сендова, Евгения 151 
Симеонов, Камен 135 
Симеонова, Елена Костадинова 41 
Спасов, Борис Ефремов 62 105 
Ставру, Стоян Андреас 39 
Стаевски, Константин Георгиев 62 105 
Стаменов, Христо Маринов 121 
Старк, Линда 64 
Стефанов, Любомир 50 
Стоилова, Вяра 23 51 
Стоименова, Емилия 71 
Стоянов, Александър 23 51 
Стоянов, Чавдар Бойков 42 165 
Стоянова, Вишня 71 
Стоянова, Мария 23 51 
Сърбиновски, Младен 122 
Тина Електра 11 
Тодоров, Румен 71 
Тодорова, Анка 154 
Топузов, Димитър 39 
Топчийска, Деница Георгиева 43 
Тошкин, Атанас 127 
Тянкова, Янка Тенева 44 
Филипова, Людмила 66 123 
Хаджиев, Кирил 63 87 
Хаджиева, Елена 124 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 116 
Харалампиев, Иван 118 126 
Христозов, Янко 56 
Хрусанов, Дончо Гавраилов 37 
Хутова, Виолета Христова 49 
Цанова, Ася 71 
Циркова, Диана Андонова 156 
Цонев, Росен Тодоров 65 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 153 
Черногорова, Татяна Параскевова 58 
Честъртън, Джилбърт Кийт 12 
Чипева, Соня Дакова 48 61 
Шопов, Тодор 37 
Шушлина, Весела 124 
Янакиев, Константин 4 9 
Янков, Георги Недев 45 131 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Articles 106 
Canada : a view from without 107 
Clinical pharmacology for medical students 72 
Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture 89 
FCE Use of English 2 108 
Internationalization of Bulgarian innovative companies 93 
Spelling 109 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 13 
Алтерглобализъм и публични пространства на близост 167 
Анализ и проектиране на информационни системи 141 
Аутокад] AutoCAD 2019 и AutoCAD 2019 LT 98 101 
Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание 128 
Биохимия 68 
Българите са в основата на човешката цивилизация 130 
България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда 1923-1944 г. 125 
Българските практики и дискурси относно границите в контекста на европейската бежанска криза (2015-2017 30 
Вечният човек 12 
Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето икономическо образование в България 154 163 
Влияние на Европейския съюз върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България 41 
Времеубежище 112 
Връзки с обществеността на културни институции 2 97 
Възпитанието : съдържателни и процесуални измерения 153 
Върховенство на правото 43 
Джава] Java за всички 136 
Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст 148 
Домашното насилие 40 169 
Еврейските символи 8 
Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век 46 
Единственото дете в семейството 6 21 152 
Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие 65 
Изследване и моделиране на реални процеси 59 
Изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка 84 
Изследване и създаване на биоразградими добавки на моторни масла за земеделска и транспортна техника - Втора част 85 90 
Изследване на влиянието на външни фактори върху точността на измерването на основни параметри на почвата с нискостойностна микропроцесорна система 92 99 
Изследване на възможностите за обратна връзка и контрол in situ на работата на промишлени изделия 170 
Изследване на възможността за използване на IoT (Интернет на нещата) в нетипични области на приложение и проблемите с осигуряване на киберсигурност 137 
Изследване на езика и изкуството в света на иновациите 116 
Изследване на електрически мрежи и електротехнологии 79 
Изследване на математически модели с аналитични и числени методи, и дидактически модели за иновации и креативност 60 
Изследване на метод и устройство за внасяне на органично вещество в почвата 91 
Изследване на методи и подходи, и разработване на стратегия за имобилизиране на природни вещества с фитохимичен произход върху биополимери - първа част 70 
Изследване на мускулния баланс и разработване на педагогическа методика за саморегулация в областта на физическата активност, физическото възпитание и спорта - първи етап 74 133 
Изследване на пробационните мерки като алтернатива на лишаването от свобода, осъществявана в общността 22 
Изследване на релацията език - история - култура - комуникация 117 
Изследване на система за управление на база данни за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет 138 155 
Изследване на системите за градски транспорт в условията на съвременната цифровизация и технологично развитие 86 
Изследване на съвременни технологии за намаляване вредните емисии от автомобилите 63 87 
Изследване на състоянието и перспективите за изпреварващо развитие на Дунавски регион 47 
Изследване особеностите на рекламата за детската аудитория 94 
Изследване процесите на дигитализация в системата за управление на организациите 95 
Изследване характеристиките и усъвършенстване на прототип за състезанието Shell Eco-marathon 88 
Иконометрия 48 61 
Икономика на предприятието 49 
Икономика на труда 50 
Икономическа култура 55 
Икономическа социология 23 51 
Иновативни практики в чуждоезиковото обучение 124 
Интеграционни процеси през 60-те години на ХХ век 52 
Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век 24 53 
Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система 156 
Интегрирани маркетингови комуникации 96 
Интегрирани среди за събиране, организация и обработка на големи обеми от данни 100 140 
Интелектуална собственост на индустриалната фирма 17 
Какво би станало, ако ... 134 158 
Капчици мъдрост 120 
Контактът 66 123 
Концепция за научно изследователска лаборатория "Послойни, енергийно асистирани цифрови технологии" 157 
Корпоративни финанси 56 
Македонизмът 122 
Маси и масово образование в глобална среда 32 
Между английския и българския език 121 
Международни и национални механизми за измерване на корупцията 28 
Мерки срещу финансирането на тероризма 42 165 
Местните имена във Великотърновско 119 
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика 57 
Моделиране и изследване на обекти, управлявани с електронни системи 80 
Моделиране и симулиране на технологични методи в индустрията 104 
Моделни и симулационни изследвания на енергийни процеси и на системи за опазване на околната среда 77 
Мултикултурализмът и границите на толерантността 15 
Най-успешните български министър-председатели (1879-2009 45 131 
Нашите непреходни ценности 1 7 
Обучение на възрастни 150 
Обяснение и разбиране 4 9 
Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера 159 
Пет века под ятагана и Корана 129 
Подходи и методи за реализация на софтуерни системи 139 
Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в.) 10 
Пол и модернизъм 111 132 
Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на "меката" сила 36 
Популационно-генетичното богатство на българската медоносна пчела и историята на едно 25-годишно научно пътуване 69 
Правната система 26 27 
Право и език 37 
Правото и бизнесът в съвременното общество 38 
Практически упражнения по биохимия за студенти по медицина 71 
Предизвикай: Неоснователното обогатяване! 39 
Предмет и източници на конституционното право 16 
Президентска или парламентарна демокрация 31 
Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .NET технологии 144 
Проектиране и реализиране на Спортните календари в Русенски университет и на национално ниво 135 
Проектиране на роботизирани системи 102 
Производство по стабилизация 44 
Противодействие на корупцията в здравеопазването 34 
Професионална педагогика - в исторически традиции и глобални перспективи 162 
Пътнотранспортни произшествия 18 19 20 81 82 83 
Разработване и изследване на активни опаковъчни материали с добавки от растителен произход 166 
Разработване и изследване на модели, средства и системи за повишаване ефективността на операции и процеси в индустриалното производство -1 76 
Разработване и изследване на нови шпинелни керамични пигменти 171 
Разработване и изследване на платформи за следене параметрите на въздушния, морския и речния трафик, регистрирани посредством радио базирани комуникационни инфраструктури 145 
Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужват сами 75 
Разработване и реализиране на футуристична концепция за комплексно ресурсно осигуряване на обучението 146 160 
Разработване на методи и средства за адаптиране на инженерното образование към Индустрия 4.0 161 
Разработване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали 103 
Регионална демография 35 
Регионално управление и регионална политика - приложение и оценка 25 54 
Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика 62 105 
Системен подход към критичната инфраструктура 164 
Славянската православна цивилизация 118 126 
Социална работа с индивидуални клиенти 168 
Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст 5 14 
Събрани творби 113 114 115 
Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване 78 147 
Създаване на образователно съдържание 151 
Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии 3 143 
Състоянието на планетата 2006 64 
Тревожни хора 110 
Трето българско царство 1879 - 1946 127 
Тринадесетият ключ 11 
Трудово и осигурително право 149 
Увод в програмирането за специалност Математика и информатика 142 
Утре ли е вече? 29 
Учебно помагало по административен процес 33 
Физиология на човека 73 
Химия и физикохимия на полупроводниците 67 
Числени методи за диференциални уравнения 58 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

AutoCad 98 101 
Автоматизация на машиностроенето 76 
Автомобилен транспорт - експлоатация 86 
Автомобили - екологични - изпитване 88 
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 84 
Авторско право. Интелектуална собственост 17 
Агротехника 89 
Англиийски език - учебници 109 121 
Английски език - граматика 106 
Английски език - учебници за средни училища 108 
Бази данни в областта на образованието и обучението 138 155 161 
Бази от данни 100 140 
Библиотеки и информационно общество 1 7 
Библиотечно дело - библиотекознание 1 7 
Биографии на известни личности 45 131 
Биохимия 70 
Биохимия - упражнения 71 
Биохимия - учебно помагало 68 
България през периода на късния феодализъм до края на Първата световна война (XV -1918) 129 
Българска литература 113 
Българска литература - лирика 114 
Българска литература - романи 66 112 115 123 
Български език 119 
Български език - учебници за ВУЗ 121 
Български език - учебници за чужденци 124 
Виртуални библиотеки 3 143 
Висше образование - България 159 
Висше образование - дистанционно обучение 161 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 164 
Връзки с обществеността 2 97 
Възпитание - форми и средства 153 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 156 
Възрастови групи 32 
Външна политика в Европейския съюз 30 
Вътрешна политика на РБългария 41 
Горива - селскостопански машини 85 90 
Гражданско право - България 39 
Грижи за болния. Хигиена на болния 75 
Двигатели с вътрешно горене - екологични показатели 63 87 
Двигатели с вътрешно горене - изследвания 85 90 
Демография. Социология. Статистика 35 
Демокрация 31 
Детска психология 6 21 152 
Детски градини – учебно-възпитателна работа - рисуване 148 
Диференциални уравнения 58 
Еврейска (израелска) религия. Юдаизъм. Талмуд. Кабала. Сабатианство. Хасидизъм 8 
Европейска икономическа общност 24 46 53 
Европейски съюз - съвет на Европа 36 41 
Езиковедски изследвания 116 
Езикознание - българско 117 
Езикознание - лингвокултурология 117 
Езици за програмиране - Java 136 
Електрически мрежи за високо напрежение 79 
Електронни системи 80 
Етика 5 14 
Защита на информация - компютърни мрежи 137 
Здравеопазване 34 
Зоология 69 
Извънучилищно образование и възпитание 150 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 60 
Иконометрия. Математическа икономия 48 61 
Икономика 55 
Икономика. Икономически науки 50 
Икономически подсистеми и институти. Икономическа структура. Социология на икономиката в цялост 23 51 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 38 
Икономическо право. Правни проблеми на държавния контрол над икономиката 38 
Икономическо развитие и растеж 47 
Интернет - охрана и сигурност 137 
Ислям 10 
Исторически паметници на културата 130 
История на България 127 
История на България - прабългари 130 
История на България - средновековие 118 126 
История на Канада 107 
История на цивилизацията 130 
Качество на продукцията - управление и организация 139 
Кинезитерапия 74 133 
Компютърни комуникации - изчислителни ситеми - мултиизчислителни комплекси 141 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 145 
Корупция 28 34 
Космология 66 123 
Краезнание - България 128 
Култура - теория 111 132 
Литература 120 
Литературни школи и направления 111 132 
Македонска литература 122 
Малцинства - България 125 
Математика - висша 57 
Математически методи и изследвания в други области на знанието 60 
Материалознание 62 105 
Машини и устройства за обработка на данни 78 147 
Машинни, графични методи на изчислителната математика 62 105 
Международни отношения - Европа - история 46 
Международни отношения - сборници 52 
Металообработване 104 
Миграционна политика 30 
Направления в теория на правото - правни школи - философия на правото 26 27 
Наука - философия и методология 4 9 
Научноизследователска работа, организация 157 
Национална сигурност – България 42 165 
Начални училища – учебно-възпитателна работа - рисуване 148 
Образователна политика във висшето образование 151 
Опазване на околната среда 64 
Опаковки за храни 166 
Операционни системи - учебници за ВУЗ 142 
Описания на изобретения и открития 17 
Организации - дружества и движения за развитие на науката и културата и разпространение на научни зн 2 97 
Организация и управление на селскостопанското производство 89 
Основи на възпитанието 162 
Особени духовни състояния и процеси. Медитация 11 
Отоплителна техника 77 
Парламенти 31 
Педагогика 134 158 
Педагогическа социология 32 
Познание - теория 4 9 
Политика 45 131 
Полови престъпления – социологични проблеми 5 14 
Полупроводници - учебници за ВУЗ 67 
Почвени изследвания. Почвен анализ 92 99 
Почвознание. Почвени изследвания 91 
Право 26 
Право - административно 33 
Право - конституционно 16 
Право - международно 30 
Право - наказателно право 22 
Право - семейно 40 169 
Право - теория 27 43 
Право - терминология - сборници 37 
Приложение на правото в организацията и експлоатацията на транспорта 18 19 20 81 82 83 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 139 
Природа 64 
Програмиране - учебници за ВУЗ 142 144 
Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ 139 
Регионална икономика 25 54 
Регионално управление 25 54 
Резервати 65 
Реклама 94 96 
Религия - история 12 
Светотехника, устройства 170 
Селскостопанска техника - изпитване 85 90 
Семейно възпитание 6 21 152 
Системи за автоматично управление 102 
Системи за търсене на информация – библиотечно дело 3 143 
Софтуер 98 101 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 136 
Софтуерни продукти в областта на висшето образование 146 160 
Социална педагогика 159 
Социална психология 29 
Социална работа 167 168 
Социални грижи 40 169 
Социално право - България 149 
Социално-икономическо положение - Канада 107 
Социология на културата и на цивилизацията 15 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 18 19 20 81 82 83 
Специално образование - професионално образование - професионални училища 162 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 74 133 
Спортни игри 135 
Средновековна и нова обща история 45 131 
Старобългарска литература - паметници 118 126 
Статистически методи и обработка на данни 59 
Стопанско сътрудничество - Източна Европа 52 
Стъкларска и керамична промишленост. Изкуствени камъни. Цимент 171 
Театрално изкуство - обучение - учебник за ВУЗ 134 158 
Телевизия 94 
Тероризъм – противодействие 42 165 
Трудово право 13 149 
Търговско право – България 44 
Университети 154 163 
Управление на предприятията 93 
Управление на производството 95 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 49 
Устройства за управление, проверка и контрол 103 
Устройства, блокове , елементи за преобразуване на данни 100 140 
Фармация 72 
Физиология 73 
Физическа култура 135 
Финанси на стопанските организации 56 
Хидроенергетика 77 
Хранителна промишленост 166 
Цивилизация. Култура. Прогрес 107 
Цивилизация. Култура. Прогрес - България 2 97 
Цифрови системи - машини и устройства 92 99 
Църковнославянски и старобългарски език 118 126 
Числени методи (мат. ) 58 
Чужди езици - обучение 124 
Шведска литература. Романи 110 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"зелена химия" 85 90 
"зелено" гражданско общество 64 
AutoCAD 98 101 
Java 136 
Shell Eco-marathon 84 
автоматизирани системи 86 161 
автомобилен транспорт 88 
автомобилни двигатели 63 87 
автомобилни състезания 84 
автомобилно движение 18 19 20 81 82 83 
автономизъм 167 
авторско право 17 
агресия в училище 153 
агротехника 89 
административен процес 33 
административни процедури 95 
административно право 33 
алтернативен транспорт 84 
алтернативни горива 63 87 
алтернативни практики 167 
алфабетика 96 
аналитичен модел на влиянието 41 
английски език 106 108 109 
англицистика 121 
анкетиране 59 
антикорупционни политики в ЕС 34 
астрофизика 66 123 
бази от данни 100 140 
балкански държави 167 
бежанска криза 30 
бежанци 30 
безопасност на храните 166 
белтъци 68 
библиотечна етика 1 7 
библиотечни ценности 1 7 
бизнес 138 155 
бизнес среда на предприятието 49 
биографични данни 45 131 
биополимери 70 
биохимичен анализ 71 
биохимични лаборатории 71 
болногледачество 75 
българистика 121 
България – история – 15-19 век 129 
българска литература 66 112 113 114 115 123 
български език 119 124 
българско езикознание 117 
вградени системи 102 
вертикално мулчиране 91 
видове цифрови библиотеки 3 143 
виртуална реалност 146 160 
Висш икономически университет - Варна 154 
висша математика 57 
висше образование 138 154 155 161 163 
влияние на ЕС 41 
военна политика 42 164 165 
връзки с обществеността 2 97 
Вселена 66 123 
Второ българско царство 118 126 
възможности и зависимости 36 
възобновяеми източници на енергия 79 
възпитание и образование 153 
вътрешна политика на РБългария 41 
газови емисии 63 87 
генетически изменения 69 
глобализация 32 
горива 64 
градска среда 167 
градски автобуси 86 
градски транспорт 84 
гражданско общество 32 
граматика 106 108 
графика 62 105 
грижи за болния 75 
двигатели с вътрешно горене 63 87 
двигателна система 74 133 
действие на правната система 27 
демография 35 
демографска политика 35 
демографски въпроси 35 
демографски цикли 35 
демократично общество 31 
демокрация 29 31 
детска аудитория 94 
детски градини 148 
дигитализация 95 
дигитализация на образованието 161 
дигитални библиотеки 3 143 
дигитални комуникации 116 
дидактичен модел 60 
диктатура 29 
дипломация 127 
дистанционно обучение 161 
диференциални уравнения 60 
диференчни методи 58 
добавена реалност 146 160 
домашно възпитание 6 21 152 
дребна корупция 28 
древна история 130 
древни цивилизации 130 
древните българи 130 
Дунавски регион 47 
духовни практики 11 
духовно развитие 11 
дългосрочно финансиране 56 
еврейска религия 8 
европейска дезинтеграция 24 53 
европейска икономика 24 53 
европейска интеграция 24 53 
Европейска общност 46 
Европейски съюз 25 30 54 
Европейски съюз - външна политика 36 41 
Европейски съюз - правни проблеми 16 
европейско право 30 
езикова система 130 
езикови иновации 116 
езикознание 116 
екологичен автомобил 84 
екологични горива 85 90 
екологични проблеми 88 
екосистеми 64 
експертизи 18 19 20 81 82 83 
електрически мрежи 79 
електрически потребители 79 
електроенергетика 79 
електромобили 88 
електронни документи 100 140 
електронни системи за управление 80 
електронно обучение 151 
емоционална интелигентност 159 
емоционални отношения 159 
емоционално-волева култура 159 
енергийна ефективност 88 
енергоспестяващо осветление 170 
ензими 68 
етнически групи 5 14 
заетост и безработица 50 
защита на информацията 137 
здравеопазване 137 
здравеопазни системи 59 
земеделска техника 85 90 
известни личности 45 131 
извънучилищна среда 153 
измерване на параметри 92 99 
измерване на политическата корупция 28 
изследване на езика 121 
Източна Европа 52 
иконом. култура при капитализма 55 
иконом. култура при социализма 55 
иконометричен анализ 48 61 
иконометрично моделиране 48 61 
иконометрия 48 61 
икономика на ЕС 46 
икономическа култура 23 51 55 
икономическа наука 55 
икономическа политика 38 
икономическа социология 23 51 
икономически неравенства 23 51 
икономическо положение 38 
икономическо право 38 
икономическо развитие 47 
инвестиции в реални активи 56 
инвестиции във финансови активи 56 
индивидуален подход 168 
индивидуална превенция 22 
индивидуално консултиране 168 
индустриални отношения 50 
инженерно образование 161 
иновативни технологии 166 
иновации в образованието 124 
иновационни технологии 146 160 
институционална корупция 28 
интеграли 57 
интегриране на данни 100 140 
интегриране на малцинствата 156 
интелектуална собственост 17 
интерактивни методи 134 151 158 
интернет безопасност 137 
информационни и комуникационни технологии 78 147 
информационни технологии 3 100 140 141 143 
ислям 10 
историческо развитие 117 
история 129 
история и метод 10 
история на България 118 126 127 
история на модернизма 111 132 
история на правото 26 27 
история на физиологията 73 
история на християнството 12 
капитализъм 127 
капиталова структура 56 
кариерно ориентиране 162 
кемализъм 125 
кемалистка пропаганда 125 
керамични изделия 171 
керамични материали 171 
керамични пигменти 171 
кинезитерапия 74 133 
коацервация 70 
компост 91 
компютърни комуникации 145 
компютърни технологии 137 
компютърно програмиране 136 
комуникации - управление 2 97 
консервационна биология 65 
конституционно право 16 
конституция 37 
контекстна реклама 96 
контрол на светлинния поток 170 
конференции 4 9 24 38 52 53 
конфликт в обществото и икономиката 23 51 
координатно-измервателни машини 76 
корупционни съдебни практики в България 34 
корупция 28 34 
корупция в здравеопазването 34 
корупция в съвременното общество 34 
корупция на местно ниво 28 
космология 66 123 
краеведска библиография 128 
краеведска дейност 128 
краезнание 128 
критична инфраструктура 164 
култура - история 117 130 
културни институции 2 97 
културно многообразие 15 
културно наследство 1 7 
лаборатория 68 
лексика 108 
литература 120 
лицензии 17 
македонска литература 122 
малцинства 125 
малцинства – образование и просвета 156 
маркетинг 94 
масмедийна среда 153 
математическа икономия 48 61 
математически модели за изследване 59 60 
материалознание 62 104 105 
машини и устройства за обработка на данни 78 147 
медитация 11 
медицина 73 
медицински грижи 59 75 
медицинско обслужване 137 
медоносна пчела 69 
международни отношения 36 46 
международни отношения - история 52 
международно законодателство 65 
международно право 16 40 169 
мениджмънт в икономиката 93 
месна промишленост 64 
металообработване 76 
метод на крайните елементи 58 
методи 124 
методи на изследване 10 
методи на управление 93 
методология 4 9 26 
механика 62 105 
мигрантски потоци 30 
миграционно право 30 
микробиология 68 
микрокапсулиране 70 
микропроцесорни устройства 103 
митология 12 
младеж – социология 32 
многомерен модел на данните 141 
множествена регресия 48 61 
модели на данните 141 
модернизъм 111 132 
мониторинг на параметри 80 145 
мониторинг на трафика 145 
моторни горива 85 90 
моторни масла 85 90 
мрежови методи 58 
мултикултурна среда 15 
мъдрост 120 
мюсюлманите в България 125 
мюсюлманска историография 10 
наказателно право 22 
намаляване на вибрациите 76 
насилие 5 14 40 169 
наука и философия 4 9 
научни изследвания 157 
научно познание 66 123 
научноизследователската работа 37 
Национален спортен календар 135 
национална сигурност 164 
национални паркове 65 
национално законодателство 40 169 
начално образование 116 
начално училище 148 
невербално общуване 37 
нелоялна конкуренция 17 
неподвижни пациенти 75 
нестабилни детайли 76 
несъстоятелност 44 
НИС 22 47 59 60 63 70 74 75 76 77 79 80 84 86 87 88 91 92 94 95 99 100 103 104 116 117 133 135 137 138 140 145 146 155 157 159 160 161 166 170 171 
нов световен ред 64 
нова обща история 45 131 
обикновени диференциални уравнения 58 
обработване на материалите 104 
обработка на информация 59 
образование и просвета 32 
образователен софтуер 151 
образователна драма 134 158 
образователни модели 146 160 
образователни технологии 146 160 
обратна връзка 138 155 
обслужване на пациенти 59 
обучение на деца 156 
обучение на работното място 150 
обществен транспорт 86 
обществени отношения 29 
общество и развитие 23 51 
общини - България 25 54 
околна среда - опазване 145 
онтология 26 
опазване на атмосферния въздух 63 87 
опазване на околната среда 77 
опаковане на стоките 166 
опасни отпадъци 103 
операции в Java 142 
операционни системи 142 
организационно поведение 50 
организация - социология 2 97 
организация и управление 89 
организация на предприятието 49 
осигурително законодателство 13 
осигурително право 13 149 
отдалечена комуникация 144 
оцветители 171 
пазар на труда 50 
пантомима 134 158 
парламентаризъм 31 
парламентарна демокрация 31 
патенти 17 
педагогическа социология 32 
персонал 49 
печатна продукция 127 
подготовка на учители 159 
поезия 114 
полезни модели 17 
политика 29 
политика - България 45 131 
политически партии 127 
политическо право 16 
политическо преследване 42 165 
полово-ролеви стереотипи 5 14 
полупроводникови материали 67 
полупроводници 67 
помохамеданчвания на българи 129 
популационна генетика 69 
постмодернизъм 153 
почвен мониторинг 91 92 99 
почвознание 92 99 
правни норми 37 
правни предизвикателства в бизнеса 38 
правни проблеми 17 
право 26 27 43 149 
правопис, пунктуация 109 
прагматика 96 
преводи 121 
превъзпитание 153 
предлагане на труд 50 
президентска демокрация 31 
примерни задачи 136 
природа 64 
природни паркове 65 
природозащитно законодателство 65 
притчи 120 
пробация 22 
проверка на хипотези 48 61 
програмиране 142 144 
програмиране в математиката и информатиката 142 
програмиране на Arduino 102 
промишлени изделия 170 
прототипиране 102 157 
професионална подготовка 162 
професионално образование 162 
професионално ориентиране 162 
публицистика 37 122 
публично право 16 
публичноправни аспекти 39 
пътнически транспорт 86 
пътнотранспортни произшествия 18 19 20 81 82 83 
работодател 138 155 
равенство на половете 111 132 
ранно средновековие 118 126 
регионална демография 35 
регионална икономика 47 
регионална политика 25 54 
регионални демографски специфики 35 
регионални институции 25 54 
регионално демографско структуриране 35 
регионално развитие 25 54 
редки думи 117 
редове 57 
реклама 94 
религиознание 130 
ресурси на предприятието 49 
рехабилитация 74 133 
римско право 39 
риск и доходност 56 
рисуване 148 
роботика 102 
ролеви игри 134 158 
роман 66 110 112 113 115 123 
ръководство 62 105 
самонасочено учене 150 
самообучение 151 
самоорганизация 167 
сборник 46 
сборници 52 107 120 
светлинни източници 170 
свещените книги 8 
сексуален тормоз 5 14 
селскостопанска техника 85 90 91 
селскостопанско производство 89 
семантика 96 
семейна педагогика 6 21 152 
семейна психология 6 21 152 
семейна среда 6 21 152 153 
семейни отношения 40 169 
семейни проблеми 40 169 
семейно възпитание 6 21 152 
сензори 102 
сентенции 120 
сигурност и отбрана 42 165 
символи, традиции, обичаи 8 
синергия между изкуствата 116 
синтактика 96 
системи за мониторинг 80 
системи за управление 86 
сокети 144 
софтуер 136 139 
софтуерни приложения 139 
софтуерни продукти 98 101 
социална активност 167 
социални движения 167 
социални дейности 168 
социално положение 107 
социално-групови стереотипи 5 14 
социалноосигурителна сфера 50 
социография 107 
социология 23 51 
социология на културата 15 
специализиран софтуер 103 
специализирани методи 168 
специализирани платформи 145 
специално образование 162 
специфични приложения 137 
спортни дейности 135 
сравнителна граматика 121 
сравнително религиознание 12 
средновековна история 45 131 
стара българска литература 117 
старобългарски език 118 126 
статистически анализ 100 140 
стойност на парите 56 
стоки и услуги 94 
стопански процеси в предприятието 49 
стопанско сътрудничество 52 
стратегии 124 
съвременни модели 78 147 
съдебен превод 37 
съдебна практика 39 
състав на почвите 92 99 
състав на правната система 27 
състезателни автомобили 88 
театрална педагогика 134 158 
теорема на Коши 57 
теорема на Лагранж 57 
теория на познанието 4 9 
теория на правото 43 
термомеханика 104 
терористични действия 42 165 
тестове за софтуерни системи 139 
технологии 49 
технологично развитие 49 
топлинна техника 77 
топонимия 119 
транзакционни информационни системи 141 
тренировки 135 
Трето българско царство 127 
трудово право 13 149 
търговска марка 17 
търговско право 44 
търсене на труд 50 
уеб услуги 144 
университети 154 163 
университетска лаборатория 157 
университетска педагогика 159 
университетски дисциплини 151 
управление на дронове 103 
управление на капитала 56 
управление на качеството 139 
управление на организацията 95 
управление на предприятията 93 
управление на проекти 139 
управление на роботи 103 
управление на стопанството 49 
упражнения и техники 11 
услуги 95 
устойчива мобилност 86 
устойчиво развитие 64 
учебни планове 135 
учебни програми 135 150 
учебник за чужденци 108 
учебно съдържание 151 
учебно-възпитателен процес 60 
учебно-познавателни задачи 148 
училищна среда 153 
фармакология 72 
фармация 72 
феминизъм 111 132 
физикохимия 67 
физикъл компютинг 102 
физиология на човека 73 
физическа активност 74 133 
физическа култура 135 
филологически изследвания 116 
финансови резултати 49 
формално образование за възрастни 150 
форми на обучение 150 
хигиенни мероприятия 75 
хидравлични механизми 77 
химия 67 
хранителна промишленост 166 
християнска религия 12 
хуманизъм 153 
Център за кариерно развитие 138 155 
цивилизация, култура, прогрес 2 97 107 
цифровизация 3 143 
частни диференциални уравнения 58 
четене (като културен процес) 1 7 
числени изследвания 60 
членуване (грам.) 106 
човекът в икономиката 23 51 
човешки капитал 50 
човешко енергийно поле 11 
чужденци 124 
чуждоезиково обучение 116 124 134 158 
шведска литература 110 
юдаизъм 8 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански страни 167 
България 55 
Велико Търново 119 
Дунав 47 
Европа 52 
Европейски съюз 46 
Канада 107