НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ЦБ 65358 

България в Европейския съюз: Първи стъпки  : Юбилейна научно-практическа конференция, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. /  и др. . - София : ГорексПрес, 2007 . - 501 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Други ред. : М. Димитров, Ив. Димов, Д. Златева, П. Петров, Н. Радев, Л. Георгиев. - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-616-185-7 

  

Сист. No: 47477

- 2 -

П/0/Н 32тЦБ 65349

Научни трудове. Интердисциплинарен форум "България и Русия - посоки на взаимност". 14-17 декември 2008  /  Ред. Румяна Дамянова, Николай Михайлов, Емилия Великова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 225 с. ; 21 см

   Изд. на Министерство на образованието и науката, форум "България - Русия", РУ "А. Кънчев"

   ISBN 978-954-712-451-6 

  

Сист. No: 47464

- 3 -

ДИР/0/Т 79ЕсП/0/Т 79Ес

Трайкова, Елка и др.

   Списание "Златорог" и неговият редактор Владимир Василев : С избрана и анотирана библиография и Златорогъ : Кн.1. : Комплект / Елка Трайкова, Михаил Неделчев . - София : НБУ, 2020 . - 118 с. : с табл., сн. + 98 с. сп. Златорог ; 24 см

   Изд. е в комплект с юбил. фототип. изд. на сп. "Златорогъ", год. I, кн. 1 (януарий), 1920 [ Юбилейно издание по случай 100-годишнината на списанието]

   ISBN 978-619-233-126-9 

  

Сист. No: 47558

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

П/316/Д 60 О-аЦБ 65439

Димов, Огнян

   Агресията в семейството : Пътища за преодоляване / Огнян Димов . - София : Сиела Норма, 2020 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3196-9 

  

Сист. No: 47592

- 5 -

ЦБ 65433 

Иларди, Стивън С.

   Лек за депресията : Или как да победим депресията без лекарства : Програма в 6 стъпки / Стивън С. Иларди ; Прев. Радостин Желев . - София : Колибри, 2020 . - 336 с. ; 21 см

   Показалец с. 285-288 ; Библиогр. с. 289-290

   ISBN 978-619-02-0590-6 

  

Сист. No: 47585

- 6 -

П/159.9/М 14ВпЦБ 65438

Мадолев, Васил Георгиев

   Психология на невербалното общуване / Васил Георгиев Мадолев . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 152 с. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 150-151

   ISBN 978-954-09-1459-6 

  

Сист. No: 47591

- 7 -

Ч2/37.01/Ш 28Лк 

Шапиро, Лорънс Е.

   Как да възпитаме дете с висок емоционален коефициент : Емоционалната интелигентност - ключът за възпитаване на щастливи, уверени и успешни деца / Лорънс Е. Шапиро ; Прев. от англ. Мери Дамянова . - София : Жар-Жанет Аргирова, 2020 . - 240 с. : с рис. ; 23 см

   

   ISBN 954-954-480-129-8 

  

Сист. No: 47590

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 8 -

С/342.9/А 32п 

Административен процес  : Сборник нормативни актове /  Състав. Кино Лазаров . - София : Сиела Норма, 2020 . - 316 с. ; 19 см

   Съдържание: Административнопроцесуален кодекс; Закон за нормативните актове; Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове; Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за отговорността на държавата и общините за вреди; Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието

   ISBN 978-954-28-2476-3 

  

Сист. No: 47572

- 9 -

П/339/Б 92ЦБ 65369

   

България в Европа - 2007  : Международна научно-практическа конференция, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. /  Ред. Байко Байков . - София : ГорексПрес, 2006 . - 511 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 954-616-170-5 

   ISBN 978-954-616-070-3 

  

Сист. No: 47503

- 10 -

ЦБ 65358 

България в Европейския съюз: Първи стъпки  : Юбилейна научно-практическа конференция, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. /  и др. . - София : ГорексПрес, 2007 . - 501 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Други ред. : М. Димитров, Ив. Димов, Д. Златева, П. Петров, Н. Радев, Л. Георгиев. - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-616-185-7 

  

Сист. No: 47477

- 11 -

П/339/Б 92ЦБ 65365

България в ЕС : Първи резултати  : Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 30-31 май 2008 г. /  Ред. Георги Стефанов . - София : ГорексПрес . - 374 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-616-139-Х 

  

Сист. No: 47500

- 12 -

П/338.24/С 54ЦБ 65367

   

България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация  : Юбил. науч.-практ. конф., В. Търново, 4 април 2002 г /  Ред. Стефан Гърдев . - В. Търново : Фабер, 2002 . - 310 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 954-775-122-0 

  

Сист. No: 47501

- 13 -

П/330.1/Б 92ЦБ 65368

   

Българският преход  : Юбилейна научно-практическа конференция, Велико Търново, 31 май -1 юни 2003 г. . - София : ГорексПрес, 2003 . - 406 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-616-115-2 

  

Сист. No: 47502

- 14 -

П/347.9/Б 92гЦБ 65421

Българско гражданско процесуално право  / Живко Стоянов Сталев и др. . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2020 . - 1448 с. ; 24 см

   2. изд. по действащия ГПК. - Библиогр. с. 1412-1447

   ISBN 978-954-28-3153-2 

  

Сист. No: 47573

- 15 -

П/34/Г 82КЦБ 65350

Григоров, Константин

   Кратко ръководство по военно-углавно материално право : (Воен.-наказателния закон) / Константин Григоров . - София, 1928 (Т. Т. Драгиев и сие) . - VIII, 258 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 47465

- 16 -

П/340/Г 85СпЦБ 65422

Гройсман, Симеон Ефимов

   Право и власт : Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата / Симеон Ефимов Гройсман ; Науч. ред. Мартин Белов . - София : Сиела Норма, 2020 . - 444 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3132-7 

  

Сист. No: 47580

- 17 -

П/343/Г 88ЛнЦБ 65376

Груев, Лазар Георгиев

   Наказването за престъпление / Лазар Георгиев Груев . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 . - 199 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 182-191. - Рез. на англ. ез. / Прев. Йорданка Ангелова

   ISBN 978-619-245-014-4 

  

Сист. No: 47510

- 18 -

П/342/Д 58ДЦБ 65334

Димитрова, Дарина Неделчева и др.

   Административно право и процес / Дарина Неделчева Димитрова, Живка Стоянова Матеева, Диана Руменова Димитрова . - Варна : ИУ-Варна, 2020 . - 228 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 223-228

   ISBN 978-954-21-1022-4 

  

Сист. No: 47440

- 19 -

П/316/Д 60 О-аЦБ 65439

Димов, Огнян

   Агресията в семейството : Пътища за преодоляване / Огнян Димов . - София : Сиела Норма, 2020 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3196-9 

  

Сист. No: 47592

- 20 -

П/347.9/З-69МмЦБ 65429

Златарева, Маргарита Иванова

   Международен граждански процес / Маргарита Иванова Златарева . - София : СИЕЛА, 2010 . - 301 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 297 -298

   ISBN 978-954-28-0735-3 

  

Сист. No: 47576

- 21 -

П/343/И 52В-оЦБ 65436

Илиева, Ваня

   Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес / Ваня Илиева . - София : Сиела Норма, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 282-293

   ISBN 978-954-28-3193-8 

   

   

  

Сист. No: 47589

- 22 -

П/343/И 55РкЦБ 65432

Илкова, Ралица и др.

   Криминология : Обща част : Учебно помагало / Ралица Илкова, Иван Ранчев . - София : СИЕЛА, 2020 . - 260 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 254-259

   ISBN 978-954-28-3247-8 

  

Сист. No: 47579

- 23 -

П/349/К 76Р-оЦБ 65399

Койчева, Райна Москова

   Осигурително право / Райна Москова Койчева . - София : УНСС, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 234-237

   ISBN 978-619-232-309-7 

   Ч. 1. Държавно обществено осигуряване . - 2020 . - 283 с.

   Библиогр. с. 234-237

  

Сист. No: 47544

- 24 -

П/342/К 83дЦБ 65412

Конституция и държавност  : Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на Втората българска конституция, 1 декември, 2017 г., Великотърновски университет /  Ред. колегия Милко Палангурски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 200 с. ; 20 см

   Изд. на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Ист. фак., Кат. "Нова и най-нова история на България" ; Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-206-2 

  

Сист. No: 47559

- 25 -

П/316/К 96МЦБ 65418

Кънев, Методи

   Идеята за прогрес отвъд икономиката : От противопоставяне към синтез на духа на Изтока и на Запада в новия информационен свят / Методи Кънев . - София : Изток - Запад, 2013 . - 463 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-152-289-7 

  

Сист. No: 47566

- 26 -

П/316/К 96МЦБ 65419

Кънев, Методи

   Човешкото развитие : Надежди и заплахи в XXI век / Методи Кънев . - В. Търново : Абагар, 2019 . - 255 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 249-254

   ISBN 978-619-168-236-2 

  

Сист. No: 47569

- 27 -

П/32/М 27ГвЦБ 65354

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука / Георги Любенов Манолов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : ВУСИ, 2020 . - 749 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 711-723 ; Речник

   ISBN 978-619-7343-31-1 

  

Сист. No: 47472

- 28 -

П/37/М 45ЦБ 65392

   

Междукултурни, научни и образователни диалози България - Балканите - Русия  : Научно-практическа конференция, 11 юни, Стара Загора, 2019 : Сб. докл. . - Стара Загора : Тракийски унив. Пед. фак., 2019 . - 119 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-305-534-0 

  

Сист. No: 47539

- 29 -

П/342/М 79сЦБ 65411

Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г.  : Сборник научни статии, юбилейна научна конференция, Велико Търново, 2019 /  Отг. ред. Милко Палангурски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 240 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-619-208-180-5 

  

Сист. No: 47557

- 30 -

П/349/М 94ВсЦБ 65434

Мръчков, Васил

   Социални права на българските граждани / Васил Мръчков . - София : Сиела Норма, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 453-463

   ISBN 978-954-28-3253-9 

   

   

  

Сист. No: 47586

- 31 -

П/340/Н 32чЦБ 65413

Научни четения на тема "Санкциите в правото"  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 15-16 април 2019 г. /  Състав. Пламен Панайотов и др. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 655 с. ; 24 см

   Изд. на Кат. " Теория и история на държавата и правото" и Кат. "Наказателноправни науки" на Юридическия фак. на СУ Св. Климент Охридски ; Текст и на рус. ез. ; Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-954-07-4831-3 

  

Сист. No: 47560

- 32 -

П/338/Н 33 иЦБ 65357

Национална идентичност и евроинтеграция  : Междунар. науч.-практ. конф., Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. /  Ред. Бако Баков и др. . - София : ГорексПрес, 2004 . - 460 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Др. ред.: М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Н. Вълчев ; Първият ред. погрешно отбелязан Б. Баков. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 954-616-139-Х 

  

Сист. No: 47476

- 33 -

П/336/Н 46ПЦБ 65337

Недялкова, Пламена Георгиева

   Принципи на финансовия контрол, прилагани от Агенцията за държавна финансова инспекция / Пламена Георгиева Недялкова . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 190 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 176-188; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-957-4 

  

Сист. No: 47444

- 34 -

П/657/Н 46ПкЦБ 65338

Недялкова, Пламена Георгиева

   Качество на вътрешния одит в публичния сектор / Пламена Георгиева Недялкова . - Варна : ИУ-Варна, 2019 . - 358 с. : с табл. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 58)

   Библиогр.: с. 337-353; Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-21-1007-1 

  

Сист. No: 47445

- 35 -

П/347.6/П 47ВнЦБ 65423

Петров, Венцислав Людмилов

   Наследяване на задължения и отговорност за завети / Венцислав Людмилов Петров . - София : СИЕЛА, 2020 . - 460 с. ; 21 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 437-459

   ISBN 978-954-28-3158-7 

  

Сист. No: 47577

- 36 -

П/347.2/П 47ГпЦБ 65394

Петрунов, Георги и др.

   Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество / Георги Петрунов, Трифон Стоянов Трифонов . - София : УНСС, 2020 . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. части

   ISBN 978-619-232-264-9 

  

Сист. No: 47538

- 37 -

П/341/П 76ЖпЦБ 65420

Попова, Жасмин Николова

   Право на Европейския съюз / Жасмин Николова Попова . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2020 . - 656 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 653-655 и под линия. - Съдържа и Хронология на изграждането на Европа ; Ключови дати на отношенията на България и ЕС

   ISBN 978-954-28-3091-7 

  

Сист. No: 47571

- 38 -

П/343/П 80ЦБ 65329

Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1953-1990

   Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1953-1990 /  Състав. Иван Цонев Палазов и др. . - София : Информ. изд. къща "Везни" на Бълг. търговско-промишл. палата, 1991 . - 616 с. ; 22 см . -  (Наказателно право ; 2)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47434

- 39 -

П/340/Р 12ДпЦБ 65401

Радев, Димитър

   Правна действителност и правен ред / Димитър Радев . - Пловдив : ВУСИ, 2020 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-7343-34-2 

  

Сист. No: 47546

- 40 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1994  /  Състав. Нено Неновски, Милена Жабинска . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995 . - 278 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 276-277 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-362-6 

  

Сист. No: 47484

- 41 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995  /  Състав. Пенчо Пенев, Тодор Тодоров . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1996 . - 352 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 350 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-476-2 

  

Сист. No: 47485

- 42 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996  /  Състав. Пенчо Пенев, Тодор Тодоров . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1997 . - 311 ; 24 см

   Библиогр. с. 310 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-517-3 

  

Сист. No: 47486

- 43 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1997  /  Състав. Цанко Хаджистойчев, Неделчо Беронов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1998 . - 205 с. ; 24 см

   Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, Предм. показалец

   ISBN 954-430-544-0 

  

Сист. No: 47475

- 44 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1998  /  Състав. Цанко Хаджистойчев, Неделчо Беронов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999 . - 369 с. ; 24 см

   Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-636-6 

  

Сист. No: 47488

- 45 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1999  /  Състав. Цанко Хаджистойчев, Неделчо Беронов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000 . - 276 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 274-275 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-720-6 

  

Сист. No: 47487

- 46 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2000  /  Състав. Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001 . - 276 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 275 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-791-5 

  

Сист. No: 47489

- 47 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2001  /  Състав. Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2002 . - 263 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 261-262 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-872-5 

  

Сист. No: 47490

- 48 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2002  /  Състав. Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 263 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 260-261 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-430-952-7 

  

Сист. No: 47491

- 49 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2003  /  Състав. Стефанка Стоянова, Маргарита Иванова Златарева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004 . - 251 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 250 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-322-010-7 

  

Сист. No: 47492

- 50 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2004  /  Състав. Стефанка Стоянова, Маргарита Иванова Златарева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005 . - 180 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 179 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-322-061-1 

  

Сист. No: 47493

- 51 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2005  /  Състав. Стефанка Стоянова, Маргарита Иванова Златарева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006 . - 196 с. ; 24 см

   Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 954-322-129-4 

   ISBN 978-954-322-129-5 

  

Сист. No: 47494

- 52 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2006  /  Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007 . - 215 с. ; 24 см

   Съдържа и Актове, върху които е упражнен контрол за конституционност ; Списък на конституционните дела, образувани през 2006 г. ; Състав на Конституционния съд ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 978-954-322-207-0 

  

Сист. No: 47495

- 53 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2007  /  Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008 . - 357 с. ; 24 см

   Съдържа и Разпоредби на Конституцията, по които Конституционният съд е дал тълкуване ; Актове, върху които е упражнен контрол за конституционност ; Списък на конституционните дела, образувани през 2007 г. ; Конституция на Република България ; Библиогр. с. 296-297 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец

   ISBN 978-954-322-275-9 

  

Сист. No: 47496

- 54 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2009  /  Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 391 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 388-389 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец . - До 2009 г. сборникът е излизал с ISBN, а от 2009 е с ISSN.

   ISBN 1313-8626 

  

Сист. No: 47497

- 55 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2011  /  Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 444 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 443-444 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец . - До 2009 г. сборникът е излизал с ISBN, а от 2009 е с ISSN.

   ISBN 1313-8626 

  

Сист. No: 47498

- 56 -

П/347.9/Р 57ЦБ 65364

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2012  /  Състав. Благовест Пунев, Красен Стойчев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 429 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 427-428 ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Показалец на разпоредби на нормат. актове, предм. показалец . - До 2009 г. сборникът е излизал с ISBN, а от 2009 е с ISSN.

   ISBN 1313-8626 

  

Сист. No: 47499

- 57 -

П/35/С 13ЦБ 65361

Савов, Илин

   Специфични негласни методи с оперативно-технически профил / Илин Савов . - Пловдив : ВУСИ, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 145-150

   ISBN 978-954-7343-33-5 

   

   

  

Сист. No: 47479

- 58 -

П/34/С 23ЦБ 65331

Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин  /  [Ред.] Ваня Величкова Пантелеева . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2017 . - 241 с. ; 23 см

   Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Юрид. фак.; Биография на проф. Любомир Владикин: с. 1-2; Съдържа докл. от: Лъчезар Дачев, Любомир Владикин, Таня Панайотова Градинарова, Антон Гергинов, Деян Дунавски, Христо Паунов, Христина Петкова, Венцислав Петров, Зорница Йорданова, Анна Николова, Диана Маринова, Людмил Георгиев, Нели Радева, Ивайло Стайков, Светлин Антонов, Методи Шамов, Ралица Герасимова, Доротея Димова, Десислава Стоянкова, Цветанка Спасова, Ивелин Велчев, Сергей Калинков, Елица Куманова, Мария Радева, Елина Маринова; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-619-207-116-5 

  

Сист. No: 47437

- 59 -

П/347.2/С 61СвЦБ 65428

Ставру, Стоян Андреас

   Вещи в природно състояние : Собственост и отговорност на вреди : В контекста на чл. 50 ЗЗД / Стоян Андреас Ставру . - София : СИЕЛА, 2020 . - 17 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. Библиогр. с. 292-302. - Съдържа и Списък със съкр. - Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-28-3097-9 

   

   

  

Сист. No: 47578

- 60 -

П/347/С 61С-оЦБ 65440

Ставру, Стоян Андреас

   Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България : В контекста на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите /  Състав. и предг. Стоян Андреас Ставру . - София : Сиела Норма, 2020 . - 448 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   Библиогр. с. 437-441

   ISBN 978-954-28-3216-4 

  

Сист. No: 47593

- 61 -

С/31/С 73 

Статистически справочник 2020  /  Отг. ред. Л. Александрова, А. Данчева и др. . - София : Национален статистически институт, 2020 . - 301 с. : с фиг., табл. ; 21,5 см

   С данни за периода 2016-2018 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889
   www.nsi.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 47478

- 62 -

П/347/С 80ДрЦБ 65431

Стоименов, Димитър Антонов и др.

   Ръководство по решаване на казуси - Гражданско и облигационно право : Методика на решаване, схеми, примери и техните решения / Димитър Антонов Стоименов, Анастас Благовестов Пунев . - София : Сиби, 2020 . - 236 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Кор. Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-226-156-6 

  

Сист. No: 47575

- 63 -

П/347.9/С 96ЦБ 65363

Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателна колегия 1991  /  Състав. Ташо Марков Ташев, Марио Николов Стойков, Николай Костадинов Христов . - София : Военноиз. комплекс "Св. Г. Победоносец, 1992 . - 166 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47483

- 64 -

П/347.9/С 96ЦБ 65362

Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация  : Сборник /  Авт. на текст Александър Кашъмов . - София : Фонд. Програма Достъп до информация, 2002 . - 23 см

   

   ISBN 954-9953-15-7 

   [Ч. 1] . - 2002 . - 282 с.

   

  

Сист. No: 47480

- 65 -

П/347.9/С 96ЦБ 65362

Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация  /  Авт. на текст, състав. Александър Кашъмов, Кирил Терзийски . - София : Фонд. Програма Достъп до информация, 2002 - . - 23 см

   

   ISBN 954-9953-37-8 (ч. 3) 

   Ч. 3 . - 2005 . - 352 с.

   

  

Сист. No: 47481

- 66 -

П/347.9/С 96ЦБ 65362

Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация  /  Авт. на текст, състав. Александър Кашъмов, Кирил Терзийски . - София : Фонд. Програма Достъп до информация, 2002 - . - 23 см

   

   ISBN 954-9953-29-7 (ч. 2) 

   Ч. 2 . - 2004 . - 402 с.

   

  

Сист. No: 47482

- 67 -

П/347/Т 36СдЦБ 65427

Тасев, Симеон Христов

   Деликтна отговорност / Симеон Христов Тасев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2020 . - 272 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 265-269

   ISBN 978-954-28-0430-7 

  

Сист. No: 47574

- 68 -

ЦБ 65430 

Тодоров, Калин

   Зад завесата на демокрацията / Калин Тодоров . - София : Изток - Запад, 2020 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0677-7 

  

Сист. No: 47584

- 69 -

Ч2/37.01/Ш 28Лк 

Шапиро, Лорънс Е.

   Как да възпитаме дете с висок емоционален коефициент : Емоционалната интелигентност - ключът за възпитаване на щастливи, уверени и успешни деца / Лорънс Е. Шапиро ; Прев. от англ. Мери Дамянова . - София : Жар-Жанет Аргирова, 2020 . - 240 с. : с рис. ; 23 см

   

   ISBN 954-954-480-129-8 

  

Сист. No: 47590

- 70 -

П/342/Я 62РкЦБ 65435

Янкулова, Радослава

   Конституционното правосъдие и защитата на основните права / Радослава Янкулова ; Науч. ред. Константин Пехливанов . - София : Сиела Норма, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 201-215

   ISBN 978-954-28-3195-2 

   

   

  

Сист. No: 47588

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 71 -

П/35/Б 47ЛеЦБ 65386

Благоев, Любомир Първанов и др.

   Е-управление в България : Нормативно регламентирана технологична рамка / Любомир Първанов Благоев, Камен Боянов Спасов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2015 . - 136 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 134-135

   ISBN 978-954-322-820-1 

  

Сист. No: 47522

- 72 -

П/339/Б 52ДрЦБ 65387

Бобева, Даниела Николова

   Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор в България / Даниела Николова Бобева . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018 . - 144 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 140-142 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-944-4 

  

Сист. No: 47523

- 73 -

П/657/Б 80БуЦБ 65396

Брезоева, Бойка Николова и др.

   Управленско счетоводство / Бойка Николова Брезоева, Михаил Желязков Мусов . - София : УНСС, 2020 . - 345 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 343-344

   ISBN 978-619-232-285-4 

  

Сист. No: 47541

- 74 -

П/339/Б 92ЦБ 65369

   

България в Европа - 2007  : Международна научно-практическа конференция, Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. /  Ред. Байко Байков . - София : ГорексПрес, 2006 . - 511 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 954-616-170-5 

   ISBN 978-954-616-070-3 

  

Сист. No: 47503

- 75 -

ЦБ 65358 

България в Европейския съюз: Първи стъпки  : Юбилейна научно-практическа конференция, Велико Търново, 25-27 май 2007 г. /  и др. . - София : ГорексПрес, 2007 . - 501 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Други ред. : М. Димитров, Ив. Димов, Д. Златева, П. Петров, Н. Радев, Л. Георгиев. - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-616-185-7 

  

Сист. No: 47477

- 76 -

П/339/Б 92ЦБ 65365

България в ЕС : Първи резултати  : Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 30-31 май 2008 г. /  Ред. Георги Стефанов . - София : ГорексПрес . - 374 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-616-139-Х 

  

Сист. No: 47500

- 77 -

П/338.24/С 54ЦБ 65367

   

България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация  : Юбил. науч.-практ. конф., В. Търново, 4 април 2002 г /  Ред. Стефан Гърдев . - В. Търново : Фабер, 2002 . - 310 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 954-775-122-0 

  

Сист. No: 47501

- 78 -

П/338.24/С 54ЦБ 65367

   

България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация  : Юбил. науч.-практ. конф., В. Търново, 4 април 2002 г /  Ред. Стефан Гърдев . - В. Търново : Фабер, 2002 . - 310 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 954-775-122-0 

  

Сист. No: 47501

- 79 -

П/330.1/Б 92ЦБ 65368

   

Българският преход  : Юбилейна научно-практическа конференция, Велико Търново, 31 май -1 юни 2003 г. . - София : ГорексПрес, 2003 . - 406 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-616-115-2 

  

Сист. No: 47502

- 80 -

Арх/331/В 95Кп, П/331/В 95КпЦБ 65441

Вълчев, Кристиян Пламенов

   Проблеми и перспективи при формиране на човешкия капитал в сферата на образованието в България / Кристиян Пламенов Вълчев . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 304 с. : с диагр., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 290-299

   ISBN 978-619-7058-89-5 

  

Сист. No: 47561

- 81 -

П/65/Д 58ЯкЦБ 65370

Димитрова, Яница Петкова

   Корпоративната култура като конкурентно предимство / Яница Петкова Димитрова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 247 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 222-242. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-549-1 

  

Сист. No: 47504

- 82 -

П/35/И 83МбЦБ 65381

Йорданова, Милица Йорданова

   България в Европейския съюз през погледа на общините / Милица Йорданова Йорданова . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017 . - 218 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 179-187

   ISBN 978-954-322-914-7 

  

Сист. No: 47515

- 83 -

П/30/К 13 ЯпЦБ 65398

Казакова, Янка

   Пространствен бизнес анализ / Янка Казакова . - София : УНСС, 2020 . - 142 с. : с табл. ; 21 см

   Речник на използваните термини в MapInfo с.134-138 ; Библиогр. с. 139-141

   ISBN 978-619-232-288-5 

  

Сист. No: 47543

- 84 -

П/657/К 22ЛсЦБ 65393

Камбурова, Лиляна Костадинова

   Счетоводно признаване на приходите. Управление и качество на печалбата : Монография / Лиляна Костадинова Камбурова . - София : УНСС, 2020 . - 128 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 116-126

   ISBN 978-619-232-291-5 

  

Сист. No: 47537

- 85 -

П/336/К 40КпЦБ 65426

Карлберг, Конрад

   Прогнозиране на продажбите с Excel / Конрад Карлберг . - София : Алекс Софт, 2020 . - 444 с. ; 23 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 978-954-656-397-2 

  

Сист. No: 47583

- 86 -

П/336/К 59СсЦБ 65403

Кирова, Силвия Захариева

   Съвременна архитектура за финансова стабилност / Силвия Захариева Кирова . - София : УНСС, 2020 . - 159 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 153-158 и под линия

   ISBN 978-619-232-304-2 

  

Сист. No: 47548

- 87 -

П/339/М 14ЦфЦБ 65371

Мадански, Цветан Стефанов

   Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост / Цветан Стефанов Мадански . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 200 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 171-176. - Съдържа и За книгата / Радостина Телериг Бакърджиева, Желю Дечев Владимиров. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-986-4 

  

Сист. No: 47505

- 88 -

П/658/М 31 КпЦБ 65408

Маринов, Красимир

   Продуктовите иновации : Детерминанти на успеха в българските фирми / Красимир Маринов . - София : УНСС, 2020 . - 249 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 228-249

   ISBN 978-619-232-311-0 

  

Сист. No: 47554

- 89 -

П/336/Н 35ДЦБ 65336

Начков, Десислав

   Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори : [Монография] / Десислав Начков . - София : Фенея, 2010 . - 212 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 205-212

   ISBN * 

  

Сист. No: 47443

- 90 -

П/336/Н 46ПЦБ 65337

Недялкова, Пламена Георгиева

   Принципи на финансовия контрол, прилагани от Агенцията за държавна финансова инспекция / Пламена Георгиева Недялкова . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2019 . - 190 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 176-188; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-957-4 

  

Сист. No: 47444

- 91 -

П/338/С 76ЦБ 65409

Стимули и рискове в икономическото развитие  : Студентски научни публикации от проведено състезание по икономика . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2019 . - 166 с. : с табл., гр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-201-290-8 

  

Сист. No: 47555

- 92 -

П/33/Ц 83 НкЦБ 65397

Цонков, Николай

   Комуникационни мрежи и регионални общности : Монографичен труд / Николай Цонков . - София : УНСС, 2019 . - 167 с. : с табл. ; 24 см

   Изд. на УНСС. Кат. "Регион. развитие". - Библиогр. с. 106-120

   ISBN 978-619-232-249-6 

  

Сист. No: 47542

- 93 -

П/330.1/Ч 60ЕиЦБ 65424

Ченгелова, Емилия Евгениева и др.

   Икономиката в сянка като девиантна практика / Емилия Евгениева Ченгелова, Валентина Илиева Златанова, Люба Динкова Спасова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2019 . - 380 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 353-359 ; Рез. на англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-245-011-3 

  

Сист. No: 47581

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 94 -

П/51/V 30PmЦБ 65390

Vassilev, Peter Mladenov

   Modifications and extensions of intuiionistic fuzzy sets / Peter Mladenov Vassilev, Krassimir Todorov Atanassov . - Sofia : Prof. M. Drinov, 2019 . - 140 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-619-245-021-2 

  

Сист. No: 47527

- 95 -

П/336/К 99НиЦБІІ 3342

Кюркчиев, Николай Веселинов

   Избрани глави от приложната финансова математика / Николай Веселинов Кюркчиев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 177 с. ; 29 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 167-175 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-541-5 

  

Сист. No: 47518

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 96 -

П/629.113/E 20ЦБ 65335

Ecology in transport  : Problems and solutions /  Ed. Aleksander Sladkowski . - Cham : Springer, 2020 . - 563 p. : with fig., tabl. ; 24 cm . -  (Lecture notes in networks and systems ; 124)

   ISSN 2367-3370; Bibliogr. after each publication; Вкл. са публикации на Ив. Евтимов, Росен Иванов, Хр. Станчев, Г. Кадикянов, Гергана Станева, М. Сапунджиев, Велизара Пенчева, Ас. Асенов, Ив. Георгиев

   ISBN 978-3-030-42322-3 

  

Сист. No: 47442

- 97 -

П/62/E 58ЦБІІ 3341

Environment. Technology. Resources  : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference, June 20-22, 2019 . - Rezekne : Rezekne academy of technologies, 2019 - . - 29 cm

   Изд. на Rezekne academy of technologies. Faculty of engineering. ISSN 1691-5402

   ISBN * 

   V. 1. Environment and resources . - 2019 . - 371 p. : with fig.

   Bibliogr. after each publication

  

Сист. No: 47459

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 98 -

П/621.37/S 11NtЦБ 65379

Sabotinov, Nikola Vasilev

   The laser / Nikola Vasilev Sabotinov . - Sofia : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 . - 117 с. : с цв. ил., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 107-109

   ISBN 978-619-245-024-3 

  

Сист. No: 47513

- 99 -

П/531/Д 62ЦБ 65417

Динамика поступательного и вращательного движения  : В 3 частях : Пособие /  Състав. А. К. Есман и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-985-583-004-8 Ч. 1

   ISBN 978-985-583-005-5 

   Ч. 1 . - 2020 . - 59 с. : с табл., гр., черт.

   Бибилиогр. с. 57

  

Сист. No: 47565

- 100 -

П/531/Д 62ЦБ 65417

Динамика поступательного и вращательного движения  : В 3 частях : Пособие /  Състав. А. К. Есман и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-985-583-052-9 Ч. 2

   Ч. 2 . - 2020 . - 58 с. : с табл., гр., черт.

   Бибилиогр. с. 57

  

Сист. No: 47567

- 101 -

П/531/Д 62ЦБ 65417

Динамика поступательного и вращательного движения  : В 3 частях : Пособие /  Състав. А. К. Есман и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-985-583-078-9 Ч. 3

   Ч. 3 . - 46 с. : с табл., гр., черт.

   

  

Сист. No: 47568

- 102 -

П/534/М 51кЦБ 65414

Механические колебания  : Пособие для студентов /  Състав. А. К. Есман и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 51 с. : с гр. ; 20 см

   Библиогр. с. 50

   ISBN 978-985-583-369-8 

  

Сист. No: 47562

- 103 -

П/537/П 94ДеЦБ 65377

Пушкаров, Димитър Иванов

   Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители / Димитър Иванов Пушкаров . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2015 . - VІ, 180 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 169-176. - Рез. на англ.

   ISBN 978-954-322-816-4 

  

Сист. No: 47511

- 104 -

П/621.37/С 96НлЦБ 65378

Съботинов, Никола Василев

   Лазерът / Никола Василев Съботинов . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018 . - 119 с. : с цв. ил., черт. ; 22 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-943-7 

  

Сист. No: 47512

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите. (ТММ)

- 105 -

П/531.8/Б 24АмЦБ 65374

Балтов, Ангел Иванов и др.

   Механика на материалите / Ангел Иванов Балтов, Мариана Попова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009 . - 311 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 306-309

   ISBN 978-954-322-278-8 

  

Сист. No: 47508

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 106 -

П/57/G 61EbЦБ 65389

Golovinski, Evgeni Viktorov

   Biochemie der Antimetabolite / Evgeni Viktorov Golovinski . - Sofia : Prof. M. Drinov, 2002 . - 279 р. : ill. ; 24 см . -  (Bulgarian academic monographs ; 6)

   Ориг. загл. Биохимия на анти-метаболитите ; Библиогр. след отд. раздели ; Предм. показалец ; В кн. означено 2. Ueberarb. und Erw. Deut. Aufl

   ISBN 954-430-903-9 

  

Сист. No: 47526

- 107 -

П/613/Г 73Д, ЦБ 65330 

Гошев, Димитър

   Просвещение и здраве. Заветът на един български лекар към поколенията : Статии и реферати от 20-те и 30-те години на XX век / Димитър Гошев ; Състав. Емилия Гошева ; Послесл. Пенчо К. Бонев . - [Русе] : Авангард принт, 2019 . - 299 с. : с ил., портр. ; 23 см

   За автора и неговите статии / Тоня Любенова: с. 3-5

   ISBN 978-954-337-382-6 

  

Сист. No: 47435

- 108 -

ЦБ 65433 

Иларди, Стивън С.

   Лек за депресията : Или как да победим депресията без лекарства : Програма в 6 стъпки / Стивън С. Иларди ; Прев. Радостин Желев . - София : Колибри, 2020 . - 336 с. ; 21 см

   Показалец с. 285-288 ; Библиогр. с. 289-290

   ISBN 978-619-02-0590-6 

  

Сист. No: 47585

- 109 -

П/886.7/И 98ТмЦБ 65352

Ичевска, Татяна

   Медицината в българската литература / Татяна Ичевска . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 568 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 541-567

   ISBN 978-954-07-4633-3 

  

Сист. No: 47470

- 110 -

П/611/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома / Делчо Петров Андреев и др. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-503-3 

   Т. 1. Хирургична анатомия /  Под ред.  Дамян Николов Дамянов, Николай Костадинов Видинов . - 2012 . - 425 с. : с цв. ил.

   Библиогр. с. 424

  

Сист. No: 47528

- 111 -

П/617/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-464-7 

   Т. 2. Основи на хирургията / Милка В. Власковска, и др. ; Под ред.  Дамян Николов Дамянов, Виолета Георгиева Димитрова . - 2012 . - 480 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47529

- 112 -

П/617/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-371-8 

   Т. 13. Детска хирургия / Огнян Георгиев Бранков, и др. ; Под ред.  Огнян Георгиев Бранков . - 2011 . - 304 с., [16] л. : с ил.

   

  

Сист. No: 47530

- 113 -

П/617/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-915-4 

   Т. 11. Висцерална хирургия : Хирургия на херниите, стомашно-чревния тракт и ретроперитонеалното пространство / Явор Асенов Николов, и др. ; Под ред.  Дамян Николов Дамянов . - 2018 . - 430 с. : с ил., сх., табл.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47531

- 114 -

П/617/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-895-9 

   Т. 12. Висцерална хирургия : Хирургия на жлъчна система, черен дроб, панкреас и далак / Милко Цандев Шишенков, и др. ; Под ред.  Дамян Николов Дамянов, Виолета Димитрова . - 2017 . - 492 с. : с ил., табл.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47532

- 115 -

П/616/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-467-8 

   Т. 19. Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи / Ангел Димитров Милев, и др. ; Под ред.  Страшимир Иванов Каранов . - 2012 . - 341 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 329-340

  

Сист. No: 47533

- 116 -

П/617/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-621-4 

   Т. 23. Еднодневна хирургия / Дамян Николов Дамянов, и др. ; Под ред.  Дамян Николов Дамянов . - 2013 . - 183 с. : с ил., табл., портр.

   Библиогр. с. 179-182

  

Сист. No: 47534

- 117 -

П/617/Р 97хЦБІІ 3344

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 тома . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011-2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-322-371-8 

   Т. 20. Урология и гинекология за хирурзи /  Първи авт.  Петър Колев Панчев, Григор Ангелов Горчев ; Под ред.  Дамян Николов Дамянов . - 2011 . - 300 с. : с ил.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47535

- 118 -

Арх/616/С 50Ц, П/616/С 50ЦЦБ 65347

Соколов, Цветан Венелинов и др.

   Алгоритми за приложение на обогатена тромбоцитна плазма при лечение на проблемни кожни рани : Студия / Цветан Венелинов Соколов, Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 41 с. : с цв. фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 37-41

   ISBN 978-954-712-811-8 

  

Сист. No: 47462

- 119 -

Арх/61/Т 64Ле, П/615/Т 64ЛеЦБ 65340

Тодорова, Лилия Асенова

   Ерготерапия : Професионален профил и перспективи : [Монография] / Лилия Асенова Тодорова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 121 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 113-121

   ISBN 978-954-712-801-9 

  

Сист. No: 47449

- 120 -

П/616/Ц 47ИкЦБ 65388

Ценев, Иван Тодоров

   Клинико-морфологична риноларингология / Иван Тодоров Ценев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 1028 с. : с ил., сх. ; 25 см

   Библиогр. с. 1004-1024

   ISBN 954-430-891-1 

  

Сист. No: 47525

- 121 -

П/612/Ч 19СсЦБ 65380

Чакъров, Стоян Александров и др.

   Стволови клетки : Монография / Стоян Александров Чакъров, Румена Димитрова Петкова, Румен Георгиев Панков . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 752 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на бълг, англ. ез.

   ISBN 978-954-322-798-3 

  

Сист. No: 47514

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 122 -

Арх/62-83/В 94Н, П/62-83/В 94Н, Уч/62-83/В 94НЦБ 65405

Вълов, Николай

   Електромеханични устройства : Лабораторни упражнения / Николай Петков Вълов ; Науч. ред. Васил Владимиров Стефанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 99 с. : с цв. фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 99

   ISBN 978-954-712-806-4 

  

Сист. No: 47550

- 123 -

Арх/621.313/М 34К, П/621.313/М 34К, Уч/621.31/М 34КЦБ 65406

Мартев, Красимир Великов и др.

   Електрически апарати / Красимир Великов Мартев, Константин Георгиев Коев . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 129 с. : с цв. фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 128

   ISBN 978-954-712-802-6 

  

Сист. No: 47552

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 124 -

Арх/681.32/Б 67А, П/681.32/Б 67А, Уч/681.32/Б 67АЦБ 64954

Бороджиева, Адриана Найденова

   Импулсна и цифрова схемотехника : Лабораторен практикум със съвременни схемни решения - FPGA (част 2) / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 99 с. : с цв. фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 97-98

   ISBN 978-954-712-803-3 

  

Сист. No: 47551

- 125 -

П/621.38/Д 62ДуЦБ 65384

Динев, Динко Христов

   Ускорители на частици / Динко Христов Динев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018 . - 295 с. : с ил. , табл. , черт. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец ; По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   ISBN 978-954-322-936-9 

  

Сист. No: 47520

- 126 -

П/621.38/М 77ГеЦБ 65383

Младенов, Георги Михайлов

   Електронни и йонни технологии / Георги Михайлов Младенов . - София : Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2009 . - 388 с. : с ил., черт., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-954-322-345-9 

  

Сист. No: 47519

- 127 -

Арх/621.3/О-80Бс, П/621.39/О-80Бс, П1/621.39/О-80БЦБ 65348

Осиковски, Божидар и др.

   Сигнали и системи : Ръководство за упражнения / Божидар Осиковски, Иван Борисов Евстатиев, Явор Бранимиров Нейков . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 66 с. : с фиг. ; 22 см

   

   ISBN 954-712-170-7 

  

Сист. No: 47463

- 128 -

Арх/616/С 50Ц, П/616/С 50ЦЦБ 65347

Соколов, Цветан Венелинов и др.

   Алгоритми за приложение на обогатена тромбоцитна плазма при лечение на проблемни кожни рани : Студия / Цветан Венелинов Соколов, Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 41 с. : с цв. фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 37-41

   ISBN 978-954-712-811-8 

  

Сист. No: 47462

- 129 -

П/35/С 83ПеЦБ 65375

Стоянов, Петър

   Електронно разузнаване / Петър Стоянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 335 с., [12] л. цв. ил. : с диагр., сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 328-333

   ISBN 978-954-322-324-4 

  

Сист. No: 47509

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 130 -

Арх/621.7:744/Р 84Вр, П/621.7:744/Р 84ВЦБ 65341

Ронкова, Вярка Тончева

   Развитие на обучението по инженерна графика във висшите училища : Монография / Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 127 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-798-2 

  

Сист. No: 47450

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 131 -

П/629.113/E 20ЦБ 65335

Ecology in transport  : Problems and solutions /  Ed. Aleksander Sladkowski . - Cham : Springer, 2020 . - 563 p. : with fig., tabl. ; 24 cm . -  (Lecture notes in networks and systems ; 124)

   ISSN 2367-3370; Bibliogr. after each publication; Вкл. са публикации на Ив. Евтимов, Росен Иванов, Хр. Станчев, Г. Кадикянов, Гергана Станева, М. Сапунджиев, Велизара Пенчева, Ас. Асенов, Ив. Георгиев

   ISBN 978-3-030-42322-3 

  

Сист. No: 47442

- 132 -

Арх/621.43/Д 37Ту, П/621.43/Д 37ТЦБ 65415

Деликостов, Тодор Николов

   Управление разхода на гориво на ДВГ от земеделската и автотракторната техника чрез поддържане на хранителната система : Научна монография / Тодор Николов Деликостов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 136 с. : с ил., диагр., табл. ; 23 см

   Рец.: Христо Иванов Белоев, Митко Иванов Николов ; Библиогр. с. 124-135

   ISBN 978-954-712-799-9 

  

Сист. No: 47563

- 133 -

Арх/62/Р 94Рр, П/629/Р 94Рр, Уч/629/Р 94РрЦБ 65442

Русев, Руси Гецов и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по надеждност на транспортната техника / Руси Гецов Русев, Гергана Любомирова Станева, Георги Пенчев Кадикянов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 52 с. : с фиг., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 50-51

   ISBN 978-954-712-809-5 

  

Сист. No: 47595

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 134 -

Арх/631.3-77/Б 32Д, П/631.3-77/Б 32ДЦБ 65416

Бекана, Даниел Ликаса

   Оптимизиране поддържането на аграрно индустриална техника : Научна монография / Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 136 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 129-135

   ISBN 978-954-712-800-2 

  

Сист. No: 47564

- 135 -

Арх/621.43/Д 37Ту, П/621.43/Д 37ТЦБ 65415

Деликостов, Тодор Николов

   Управление разхода на гориво на ДВГ от земеделската и автотракторната техника чрез поддържане на хранителната система : Научна монография / Тодор Николов Деликостов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 136 с. : с ил., диагр., табл. ; 23 см

   Рец.: Христо Иванов Белоев, Митко Иванов Николов ; Библиогр. с. 124-135

   ISBN 978-954-712-799-9 

  

Сист. No: 47563

- 136 -

Арх/631.3-77/Н 74М, П/631.3-77/Н 74, Уч/631.3-77/Н 74МЦБ 65404

Николов, Митко Иванов и др.

   Технология на ремонта и възстановяването / Митко Иванов Николов, Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 255 с. : с цв. фиг. ; 23 см

   Библиогр. с. 251-255

   ISBN 978-954-712-805-7 

  

Сист. No: 47549

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 137 -

П/658.5/И 22ДуЦБ 65395

Иванова, Даниела Николова и др.

   Управление на качеството / Даниела Николова Иванова, Елка Славчева Василева . - Прераб. изд. . - София : УНСС, 2020 . - 276 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 276 с. : с ил., табл. 

  

Сист. No: 47540

- 138 -

П/658/И 22РаЦБ 65402

Иванова, Росица

   Анализ на рентабилността на активите / Росица Иванова . - София : УНСС, 2020 . - 253 с. : с ил. ; 24 см

   Загл. на кор.: Анализ на рентабилността на активите на предприятието. - Библиогр. с. 238-244

   ISBN 978-619-232-325-7 

  

Сист. No: 47547

- 139 -

П/658/М 31 КпЦБ 65408

Маринов, Красимир

   Продуктовите иновации : Детерминанти на успеха в българските фирми / Красимир Маринов . - София : УНСС, 2020 . - 249 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 228-249

   ISBN 978-619-232-311-0 

  

Сист. No: 47554

- 140 -

П/657/Н 46ПкЦБ 65338

Недялкова, Пламена Георгиева

   Качество на вътрешния одит в публичния сектор / Пламена Георгиева Недялкова . - Варна : ИУ-Варна, 2019 . - 358 с. : с табл. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 58)

   Библиогр.: с. 337-353; Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-21-1007-1 

  

Сист. No: 47445

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 141 -

П/62/E 58ЦБІІ 3341

Environment. Technology. Resources  : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference, June 20-22, 2019 . - Rezekne : Rezekne academy of technologies, 2019 - . - 29 cm

   

   ISBN * 

   V. 3. Engineering sciences and production technologies . - 2019 . - 260 p.: with fig., tabl.

   Bibliogr. after each publication

  

Сист. No: 47461

Кибернетика. Фина механика

- 142 -

П/62/E 58ЦБІІ 3341

Environment. Technology. Resources  : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference, June 20-22, 2019 . - Rezekne : Rezekne academy of technologies, 2019 . - 29 cm

   Изд. на Rezekne academy of technologies. Faculty of engineering. ISSN 1691-5402

   ISBN * 

   V. 2. Information technologies . - 2019 . - 263 p. : with fig.

   Bibliogr. after each publication

  

Сист. No: 47460

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 143 -

Арх/621.9/И 21Вр, П/621.9/И 21ВрЦБ 65342

Иванов, Велико Колев

   Резбоформиране : Методи, технологии, инструментално осигуряване / Велико Колев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-796-8 

   Кн. 1 . - 2020 . - 273 с. : с фиг., табл.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47451

Езикознание. Филология. Литература

- 144 -

П/802.0/P 20 O-iЦБ 65356

Pamukchieva, Ophelia et al.

   Improve your business English skills : Use of English / Ophelia Pamukchieva, Lilyana Todorova-Ruskova, Dilyan Gatev . - Sofia : UNWE, 2020 . - 190 p. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-232-273-1 

  

Сист. No: 47474

- 145 -

П/37/Г 37АЦБ 65332

Георгиева, Анна Савова

   Съвременни проекции на обучението по български език и литература в началните класове : [Монография] / Анна Савова Георгиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 471 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 461-471

   ISBN 978-954-07-4930-3 

  

Сист. No: 47438

- 146 -

П/37/Г 37АпЦБ 65333

Георгиева, Анна Савова

   Подготовка по български език на ученици мигранти : (методически аспекти) : [Монография] / Анна Савова Георгиева . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 384 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр.: с. 338-349; Рез. и съдържание на англ. ез. / Илияна Симеонова

   ISBN 978-954-400-898-7 

  

Сист. No: 47439

- 147 -

П/82/Г 37О-лЦБ 65391

Георгиева-Тенева, Огняна

   Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас) / Огняна Георгиева-Тенева . - София : НБУ, 2020 . - 327 с. : с табл. ; 24 см

   Възприетата форма на името на авт. Огняна Георгиева-Тенева е Огняна Атанасова Георгиева; Документи в областта на образованието: с. 281-282; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; Библиогр. с. 283-297; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-233-105-4 

  

Сист. No: 47536

- 148 -

Арх/886.7/Д 77В 

Донева, Велислава Владимирова

   Иван Грозев. Поетически скрижали /  Авт. - състав. Велислава Владимирова Донева . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 148 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 146

   ISBN 978-619-7058-88-8 

  

Сист. No: 47446

- 149 -

ЦБ 65382 

За официалния език на Република Северна Македония  / Ана Кочева и др. . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 . - 64 с. : с цв. ил., к., факс. ; 24 см

   Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на Ана Кочева е Ана Иванова Кочева-Лефеджиева. - Библиогр. с. 57-59

   ISBN 978-619-245-042-7 

  

Сист. No: 47516

- 150 -

П/820/899/И 22K.ЦБ 65353

Иванова, Нели

   Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Ч. 2 / Нели Иванова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4575-6 

   Ч. 2 . - 2019 . - 280 с. : с портр.

   Библиогр. с. 270-276

  

Сист. No: 47471

- 151 -

П/886.7/И 98ТмЦБ 65352

Ичевска, Татяна

   Медицината в българската литература / Татяна Ичевска . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 568 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 541-567

   ISBN 978-954-07-4633-3 

  

Сист. No: 47470

История. География. Биографии. Археология

- 152 -

С/93/99/А 56 

   

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова Иванова . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   ISBN * 

   Т. 20 . - 2020 . - 308 с.

   

  

Сист. No: 47436

- 153 -

П/91/Г 34ЦБ 65410

Географски хоризонти  : Трети междууниверситетски студентски научен семинар, Копривщица, 11-12 май 2019 . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2019 . - 142 с. : с табл. ; 21 см

   ISSN 2603-5170

   ISBN * 

  

Сист. No: 47556

- 154 -

П/9/Д 17ПрЦБІІ 2758

Данаилов, Петър

   Русе. Летопис за годините 1950-1975 / Петър Данаилов . - [Бургас] : Бряг, 2020 . - 33 см

   

   ISBN 978-619-90584-5-9 

   Т. 2. Промишленост и селско стопанство /  Подбор и състав.  Милка Данаилова . - 2020 . - 344 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 47441

- 155 -

П/342/М 79сЦБ 65411

Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г.  : Сборник научни статии, юбилейна научна конференция, Велико Търново, 2019 /  Отг. ред. Милко Палангурски . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2019 . - 240 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-619-208-180-5 

  

Сист. No: 47557

- 156 -

П/34/С 23ЦБ 65331

Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин  /  [Ред.] Ваня Величкова Пантелеева . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2017 . - 241 с. ; 23 см

   Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Юрид. фак.; Биография на проф. Любомир Владикин: с. 1-2; Съдържа докл. от: Лъчезар Дачев, Любомир Владикин, Таня Панайотова Градинарова, Антон Гергинов, Деян Дунавски, Христо Паунов, Христина Петкова, Венцислав Петров, Зорница Йорданова, Анна Николова, Диана Маринова, Людмил Георгиев, Нели Радева, Ивайло Стайков, Светлин Антонов, Методи Шамов, Ралица Герасимова, Доротея Димова, Десислава Стоянкова, Цветанка Спасова, Ивелин Велчев, Сергей Калинков, Елица Куманова, Мария Радева, Елина Маринова; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-619-207-116-5 

  

Сист. No: 47437

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

Компютри. Програмни продукти

- 157 -

П/004/A 18ДлЦБ 65425

Academy, D. K.

   Линукс] Linux - защитата на сървъра и мрежата / D. K. Academy ; Прев. от рус. Магдалена Заркова . - София : Асеневци, 2020 . - 236 с. : с табл. ; 23 см . -  (Добри практики в примери)

   

   ISBN 978-619-7356-96-0 

  

Сист. No: 47582

- 158 -

П/62/E 58ЦБІІ 3341

Environment. Technology. Resources  : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference, June 20-22, 2019 . - Rezekne : Rezekne academy of technologies, 2019 . - 29 cm

   Изд. на Rezekne academy of technologies. Faculty of engineering. ISSN 1691-5402

   ISBN * 

   V. 2. Information technologies . - 2019 . - 263 p. : with fig.

   Bibliogr. after each publication

  

Сист. No: 47460

- 159 -

Арх/681.32/Б 67А, П/681.32/Б 67А, Уч/681.32/Б 67АЦБ 64954

Бороджиева, Адриана Найденова

   Импулсна и цифрова схемотехника : Лабораторен практикум със съвременни схемни решения - FPGA (част 2) / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 99 с. : с цв. фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 97-98

   ISBN 978-954-712-803-3 

  

Сист. No: 47551

- 160 -

Арх/004/Г 37Ц, П/004/Г 37Цм, Уч/004/Г 37ЦмЦБ 65407

Георгиев, Цветозар Стефанов

   Мобилни технологии : Ръководство за упражнения / Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 96 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 95

   ISBN 978-954-712-807-1 

  

Сист. No: 47553

- 161 -

П/336/К 40КпЦБ 65426

Карлберг, Конрад

   Прогнозиране на продажбите с Excel / Конрад Карлберг . - София : Алекс Софт, 2020 . - 444 с. ; 23 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 978-954-656-397-2 

  

Сист. No: 47583

- 162 -

П/004/К 50ПЦБ 65437

Кент, Питър

   Сео] SEO / Питър Кент . - София : Алекс Софт, 2020 . - 520 с. : с ил., табл. ; 23 см . -  (For Dummies)

   

   ISBN 978-954-656-396-5 

  

Сист. No: 47587

- 163 -

П/004/П 47НдЦБ 65372

Петров, Николай Иванов и др.

   Диалектика на информацията / Николай Иванов Петров, Иван Николаев Петров . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 . - 204 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Биогр. данни за авторите отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 198-201. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-245-007-6 

  

Сист. No: 47506

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 164 -

П/378/E 66ЦБ 65346

Erasmus staff training weeks 2013, 2014 at University of Ruse "Angel Kanchev"  /  Ed. Juliana Popova . - Ruse, 2014 . - 272 p. : with ill., presentations ; 22 cm

   Съдържа: First Erasmus staff training week: "Mobile student generation: exchange of European best practices" May 6-10, 2013; Second international staff training week: "New skills for better jobs" May 12-16, 2014; Workshop "Erasmus+ and Knowledge alliances" - (Best practices to connect education to business)

  

Сист. No: 47458

- 165 -

П/378/I 69ЦБІІ 3340

International conference "Technology transfer - a third function of new generation universities in the Danube region", 25-28 February 2015  : Horizon 2020: Work programme 2014-2015 /  Moderator Daniela Chiran . - S. L., 2015 . - 106 p., прил. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 47457

- 166 -

П/378/R 44ЦБ 65343

Reports awarded with Best paper crystal prize  : 58th annual scientific conference of University of Ruse and Union of scientists: New industries, digital economy, society - projections of the future II /  Ed. Bagryana Ilieva et al. . - Ruse, Silistra, Razgrad : Angel Kanchev University of Ruse, 2019 . - 239 p. ; 23 cm

   Библиогр. след отд. докл.
   www.conf.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-793-7 

  

Сист. No: 47452

- 167 -

П/378/G 25ЦБ 65345

The gate of the European Danube synergy  : 27th DRC annual meeting and conference, University of Ruse, Bulgaria, 25-27th November 2010: Proceedings . - Ruse : University of Ruse, [2011] . - 256 p. : with fig., tabl. ; 22 cm

   Authors index; Danube Rectors' Conference [DRC] member universities; Bibliogr. after each report

   ISBN * 

  

Сист. No: 47456

- 168 -

Арх/378/В 64 

Висшето образование в икономиката на знанието 2  / Никола Атанасов Орлоев и др. . - Русе : Примакс, 2014 . - 218 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8675-80-2 

  

Сист. No: 47454

- 169 -

Арх/331/В 95Кп, П/331/В 95КпЦБ 65441

Вълчев, Кристиян Пламенов

   Проблеми и перспективи при формиране на човешкия капитал в сферата на образованието в България / Кристиян Пламенов Вълчев . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 304 с. : с диагр., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 290-299

   ISBN 978-619-7058-89-5 

  

Сист. No: 47561

- 170 -

П/37/Г 37АЦБ 65332

Георгиева, Анна Савова

   Съвременни проекции на обучението по български език и литература в началните класове : [Монография] / Анна Савова Георгиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 471 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 461-471

   ISBN 978-954-07-4930-3 

  

Сист. No: 47438

- 171 -

П/37/Г 37АпЦБ 65333

Георгиева, Анна Савова

   Подготовка по български език на ученици мигранти : (методически аспекти) : [Монография] / Анна Савова Георгиева . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 384 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр.: с. 338-349; Рез. и съдържание на англ. ез. / Илияна Симеонова

   ISBN 978-954-400-898-7 

  

Сист. No: 47439

- 172 -

П/316/Д 60 О-аЦБ 65439

Димов, Огнян

   Агресията в семейството : Пътища за преодоляване / Огнян Димов . - София : Сиела Норма, 2020 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3196-9 

  

Сист. No: 47592

- 173 -

ДИР/3/К 78Ла 

Колева, Лидия

   Аспекти на управленската култура на директора на средно училище / Лидия Колева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2020 . - 200 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 191-199

   ISBN 978-619-208-213-0 

  

Сист. No: 47594

- 174 -

П/37/М 45ЦБ 65392

   

Междукултурни, научни и образователни диалози България - Балканите - Русия  : Научно-практическа конференция, 11 юни, Стара Загора, 2019 : Сб. докл. . - Стара Загора : Тракийски унив. Пед. фак., 2019 . - 119 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-305-534-0 

  

Сист. No: 47539

- 175 -

Арх/37/М 84Ат, П/37/М 84Ат, Ч2/372.879.6/М 84АтЦБ 65344

Момчилова, Антоанета Иванова

   Теория и методика на физическото възпитание и спорта : Учебник за студенти от Русенски университет "Ангел Кънчев": специалности "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Начална училищна педагогика и чужд език" / Антоанета Иванова Момчилова . - Прераб. изд. . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2020 . - 277 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 244; Прил.

   ISBN 978-619-207-199-8 

  

Сист. No: 47453

- 176 -

Арх/621.7:744/Р 84Вр, П/621.7:744/Р 84ВЦБ 65341

Ронкова, Вярка Тончева

   Развитие на обучението по инженерна графика във висшите училища : Монография / Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 127 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-798-2 

  

Сист. No: 47450

- 177 -

ЦБІІ 3343 

Сгурев, Васил Стоянов и др.

   Положителните науки с приложение към индустрията : История на висшето техническо образование в България / Васил Стоянов Сгурев, Сашо Цветков Гергов, Генчо Станчев Иванов ; Под общ ред. Васил Сгурев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Захари Стоянов, 2019 . - 351 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

   Загл. на стар правопис ; Библиогр. след отд. гл. ; Именен показалец

   ISBN 978-619-245-004-5 

   ISBN 978-954-09-1387-2 

  

Сист. No: 47524

- 178 -

П/37/Ф 49М-оЦБ 65385

Филева, Маргарита Димитрова

   Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа / Маргарита Димитрова Филева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 220 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 214-218 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-724-2 

  

Сист. No: 47521

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 179 -

П/534/М 51кЦБ 65414

Механические колебания  : Пособие для студентов /  Състав. А. К. Есман и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 51 с. : с гр. ; 20 см

   Библиогр. с. 50

   ISBN 978-985-583-369-8 

  

Сист. No: 47562

- 180 -

П/624/Ц 49Л-оЦБII 3253

Ценов, Людмил Цветков

   Основи на сеизмичното инженерство / Людмил Цветков Ценов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2002 . - 268 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

   Съдържа и Рамкови конструкции ; Оценка на очакваната сеизмична уязвимост на съществуващите сгради ; Конструктивни препоръки ; Числени примери ; Преди, по време на и след земетресение; Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-430-855-5 

  

Сист. No: 47517

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 181 -

П/338.24/N 27ЦБ 65355
 NATO (Science for Peace and Security P) 

   Management of security related R&D in support of defence industrial transformation SfP 982063 : Final report, October 2006 - December 2009 . - София : Avangard prima, 2011 . - 96 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-323-833-0 

  

Сист. No: 47473

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 182 -

Арх/36/Н 95Ср, П/36/Н 95С, Уч/36/Н 95СЦБ 65230

Нунев, Сашо Тодоров

   Ръководство за практическо обучение по социална работа : Ръководството е предназначено за студентите от първи и втори курс на специалност "Социални дейности" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" / Сашо Тодоров Нунев . - 2. прераб. изд. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 219 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 96-99. - Прил. с. 100-126.

   ISBN 978-954-712-804-0 

  

Сист. No: 47433

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

- 183 -

П/621.791/Х 78СдЦБ 65373

Христов, Стефан Христов

   Деформации, напрежения и премествания при заваряване / Стефан Христов Христов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 257 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 252-254. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-413-5 

  

Сист. No: 47507


 Индекс по АВТОРИ

Academy, D. K. 157 
Atanassov, Krassimir Todorov 94 
Chiran, Daniela 165 
Gatev, Dilyan 144 
Golovinski, Evgeni Viktorov 106 
Ilieva, Bagryana 166 
Pamukchieva, Ophelia 144 
Popova, Juliana 164 
Sabotinov, Nikola Vasilev 98 
Sladkowski, Aleksander 96 131 
Todorova-Ruskova, Lilyana 144 
Vassilev, Peter Mladenov 94 
Аврамова, Данаила Григорова 115 
Александрова, Елена Димитрова 115 
Александрова, Л. 61 
Александрова, Татяна 149 
Андреев, Делчо Петров 110 
Андреенок, Ю.И. 99 
Антонова-Василева, Лучия 149 
Атанасова-Георгиева, Красимира Калинова 112 
Байков, Байко 9 74 
Байков, Байко Петков 1 10 75 
Баков, Бако 32 
Бакрачева, Нина Николова 111 
Балански, Румен Мирчев 115 
Балтов, Ангел Иванов 105 
Бекана, Даниел Ликаса 134 136 
Белов, Мартин 16 
Белоев, Христо Иванов 168 
Бенова, Донка Константинова 115 
Беронов, Неделчо 43 44 45 46 47 48 
Бибик, А. И. 101 102 179 
Благоев, Любомир Първанов 71 
Бобева, Даниела Николова 72 
Бобева-Филипова, Даниела Николова 72 
Бовянска, Николина Делчева 111 
Бонев, Пенчо К. 107 
Бороджиева, Адриана Найденова 124 159 
Брайков, Николай Богданов 115 
Бранков, Огнян Георгиев 112 
Брезоева, Бойка Николова 73 
Бърлиева, Славия 149 
Василев, Йордан 168 
Василев, Никола Божилов 116 
Василева, Елка Славчева 137 
Василева, Лиляна 149 
Василева-Валерианова, Здравка Гърдева 115 
Вачева, Росица Стефанова 113 
Великова, Емилия 2 
Видинов, Калин Николаев 110 
Видинов, Николай Костадинов 110 
Владимиров, Борислав Георгиев 113 114 
Власковска, Милка В. 111 
Вуков, Мирчо Иванов 115 
Вълов, Николай Петков 122 
Вълчев, Даниел 31 
Вълчев, Кристиян Пламенов 80 169 
Гаврилов, Иван 115 
Гаврилова, Надежда Николова 112 
Ганчев, Георги Борисов 110 
Георгиев, Цветко Венков 112 
Георгиев, Цветозар Стефанов 160 
Георгиева, Анна Савова 145 146 170 171 
Георгиева-Козарова, Галина Красимирова 113 114 
Георгиева-Тенева, Огняна 147 
Гергов, Сашо Цветков 177 
Горчев, Григор Ангелов 117 
Гочева, Лилия Бориславова 115 
Гошев, Димитър 107 
Гошева, Емилия 107 
Григоров, Константин 15 
Григоров, Никола Георгиев 114 
Гройсман, Симеон Ефимов 16 31 
Груев, Лазар Георгиев 17 
Гърбев, Георги Борисов 116 
Гърдев, Стефан 12 77 78 
Давидков, Т. 61 
Дамянов, Дамян Николов 110 111 113 114 116 117 
Дамянов, Данаил Янков 115 
Дамянова, Мери 7 69 
Дамянова, Румяна 2 
Данаилов, Петър 154 
Данаилова, Милка 154 
Данчева, А. 61 
Дееничин, Георги Петров 113 
Делийски, Ташко Стефанов 113 
Деликостов, Тодор Николов 132 135 
Дерменджиева, Людмила Кирилова 115 
Димитров, Михаил Иванов 112 
Димитрова, Виолета 111 114 
Димитрова, Виолета Георгиева 111 
Димитрова, Д. 61 
Димитрова, Дарина Неделчева 18 
Димитрова, Диана Руменова 18 
Димитрова, Надя Емилова 115 
Димитрова, Яница Петкова 81 
Димов, Огнян 4 19 172 
Димова, Иванка Исталианова 111 
Димова, Иванка Станчева 115 
Динев, Динко Христов 125 
Добрев, Николай Йорданов 115 
Дойнова, Петрана Петкова 112 
Донева, Велислава Владимирова 148 
Дончев, Васил Дончев 110 
Дребов, Росен Станчев 112 
Евстатиев, Иван Борисов 127 
Есман, А. К. 99 100 101 102 179 
Жабинска, Милена 40 
Желев, Георги Чавдаров 113 114 
Желев, Радостин 5 108 
Желева, В. 61 
Живков, Евгени Евгениев 111 
Журавкевич, Е. В. 101 
Заркова, Магдалена 157 
Зиновиева, Дарина Пеева 111 
Златанова, Валентина Илиева 93 
Златарева, Маргарита Иванова 20 49 50 51 
Златков, Виктор Борисов 115 
Зыков, Г. Л. 99 100 
Иванов, А. А. 101 
Иванов, Велико Колев 143 
Иванов, Генчо Станчев 177 
Иванов, Красимир Димитров 111 113 
Иванова, Даниела Николова 137 
Иванова, Златоживка Здравкова 152 
Иванова, Нели 150 
Иванова, Росица 138 
Иванова, Ружа Денева 14 
Иванова-Попадийна, Светла Величкова 111 
Ивановски, Иван 114 
Иларди, Стивън С. 5 108 
Илиев, Михаил 168 
Илиева, Ваня 21 
Илкова, Ралица 22 
Ичевска, Татяна 109 151 
Йонков, Александър Стоянов 112 
Йонков, Атанас Стефанов 111 
Йорданова, Е. 61 
Йорданова, Милица Йорданова 82 
Кавгаджийска, С. 61 
Кадикянов, Георги Пенчев 133 
Казаков, Любомир Николов 111 
Казакова, Янка 83 
Кайчев, Наум 149 
Калниев, Манол Анастасов 110 
Камбурова, Лиляна Костадинова 84 
Карадимов, Димитър Драгомиров 111 
Каранов, Страшимир Иванов 115 
Карлберг, Конрад 85 161 
Кателиев, С. 61 
Катерински, Красимир Николов 115 
Кашъмов, Александър 64 65 66 
Кент, Питър 162 
Керемидчиева, Славка 149 
Киров, Гено Киров 113 
Кирова, Силвия Захариева 86 
Климович, И. А. 101 
Ковачев, Любомир Стефанов 113 
Коев, Константин Георгиев 123 
Койчева, Райна Москова 23 
Колев, М. 61 
Колева, Лидия 173 
Конов, Димитър Кирилов 116 
Коруков, Бойко Георгиев 113 
Костадинов, Емил Вълчев 114 
Костов, Петър Вили 112 
Костова, Петя Георгиева 115 
Коцева, Светла Василева 112 
Кочева, Ана 149 
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова 149 
Кужир, П. Г. 99 100 102 179 
Куртев, Панайот Фотев 115 
Кънев, Методи 25 26 
Кърлов, Тошо Николов 115 
Кюркчиев, Николай Веселинов 95 
Лазаров, Кино 8 
Мадански, Цветан Стефанов 87 
Маджов, Росен Евгениев 111 114 
Мадолев, Васил Георгиев 6 
Манов, Красимир 31 
Манолов, Георги Любенов 27 
Манукова, Анелия Владимирова 118 128 
Маринов, Красимир 88 139 
Марков, Георги Петров 113 
Мартев, Красимир Великов 123 
Мастикова, С. 61 
Матеева, Живка Стоянова 18 
Мачев, Стефан Теодосиев 111 
Меламед, Моис Нисим 115 
Милев, Ангел Димитров 115 
Миленкова, Елисавета Кръстева 115 
Мингова, Анелия 14 
Минчев, Дойчин Николаев 113 114 
Михайлов, Николай 2 
Михайлова, Красимира Ненова 110 
Михова-Панчева, Анна Петрова 113 114 
Мичева, Ваня Ангелова 149 
Младенов, Георги Михайлов 126 
Младенов, Димитър Динков 116 
Момчилова, Антоанета Иванова 175 
Мръчков, Васил 30 
Мусов, Михаил Желязков 73 
Нарлиева, Нана Василева 110 
Наумова, Елисавета Йорданова 111 
Начева, Мария Борисова 115 
Начков, Десислав 89 
Неделчев, Михаил 3 
Недялкова, Пламена Георгиева 33 34 90 140 
Нейков, Красимир Георгиев 115 
Нейков, Явор Бранимиров 127 
Неновски, Нено 40 
Николов, Георги 149 
Николов, Манаси Добринов 115 
Николов, Митко Иванов 136 
Николов, Явор Асенов 113 
Николова, Г. 61 
Нинов, Борислав 112 
Нунев, Сашо Тодоров 182 
Орлоев, Никола Атанасов 168 
Осиковски, Божидар 127 
Павлов, Пламен 149 
Пазванска, Евелина Евтимова 116 
Палазов, Иван Цонев 38 
Палангурски, Милко 24 29 155 
Панайотов, Пламен 31 
Пандев, Румен Любенов 116 
Панков, Румен Георгиев 121 
Панов, Минко Кирилов 112 
Пантелеева, Ваня Величкова 58 156 
Панчев, Петър Колев 117 
Пейчева, Екатерина Иванова 115 
Пейчинов, Димитър Тодоров 113 
Пенев, Лъчезар Дочев 113 114 
Пенев, Пенчо 41 42 
Пенков, Николай Й. 114 
Петков, Пламен Петков 114 
Петкова, Румена Димитрова 121 
Петров, Венцислав Людмилов 35 
Петров, Данаил Борисов 110 
Петров, Иван Николаев 163 
Петров, Николай Иванов 163 
Петрова, Боряна Иванова 112 
Петрунов, Георги 36 
Пехливанов, Константин 70 
Пиперкова, Елена Николова 115 
Попадийн, Николай Владиславов 111 
Попко, С. В. 99 
Попов, Валентин Василев 114 
Попова, Валентина Методиева 14 
Попова, Жасмин Николова 37 
Попова, Мариана 105 
Попова, Мария Стоянова 115 
Потачиц, В. А. 101 
Пседерски, Христо Веселинов 112 
Пунев, Анастас Благовестов 62 
Пунев, Благовест 52 53 54 55 56 
Пушкаров, Димитър Иванов 103 
Радев, Димитър 39 
Рангелов, Едмонд Виденов 112 
Ранчев, Иван 22 
Рачева, Гергана Руменова 112 
Ронкова, Вярка Тончева 130 176 
Русев, Руси Гецов 133 
Савов, Илин 57 
Савчук, В. 99 100 
Савчук, Г. К. 102 179 
Сгурев, Васил 177 
Сгурев, Васил Стоянов 177 
Соколов, Цветан Венелинов 118 128 
Сотиров, Добромир Йорданов 114 
Спасов, Камен Боянов 71 
Спасова, Люба Динкова 93 
Спиридонова, Цветелина Стайкова 113 116 
Ставру, Стоян Андреас 59 60 
Сталев, Живко Стоянов 14 
Стамболиев, Огнян 14 
Станев, Стефан Стоилов 112 
Станева, Гергана Любомирова 133 
Станкев, Марио Драганов 111 
Станчева, Иванка Танева 111 
Стефанов, Васил Владимиров 122 
Стефанов, Георги 11 76 
Стоименов, Димитър Антонов 62 
Стойков, Димитър Живков 111 
Стойков, Марио Николов 63 
Стойчев, Красен 52 53 54 55 56 
Стоянов, П. Й. 61 
Стоянов, Петър 129 
Стоянова, Диана Василева 112 
Стоянова, Стефанка 46 47 48 49 50 51 
Сурчев, Лъчезар Колев 110 
Съботинов, Никола Василев 104 
Табаков, Иван Димитров 115 
Тасев, Владимир Николов 111 
Тасев, Симеон Христов 67 
Ташев, Спас 149 
Ташев, Ташо Марков 63 
Темелков, Атанас Георгиев 111 
Терзийска, Х. 61 
Терзийски, Кирил 65 66 
Тивчев, Петър Николов 110 116 
Тодоров, Калин 68 
Тодоров, Тодор 41 42 
Тодорова, Лилия Асенова 119 
Токов, Петьо Георгиев 111 
Тончева, Драга Иванова 111 
Тошева, Емилия Кьолова 114 
Трайкова, Елка 3 
Трифонов, Трифон Стоянов 36 
Узунов, Камен 168 
Ушева, Славяна Славчева 114 
Филева, Маргарита Димитрова 178 
Филипович, С. 61 
Франгов, Трайчо Христов 114 
Хаджиатанасов, Христо Антонов 111 
Хаджиев, Божидар Димитров 111 113 
Хаджиева, Татяна 111 
Хаджистойчев, Цанко 43 44 45 
Хинков, Олег Димитров 111 
Христов, Николай Костадинов 63 
Христов, Стефан Христов 183 
Христова, Руска В. 116 
Ценев, Иван Тодоров 116 120 
Ценов, Людмил Цветков 180 
Цингилев, Димитър Борисов 115 
Цоневска, Антония Денчева 115 
Цонков, Николай 92 
Чакъров, Стоян Александров 121 
Ченгелова, Емилия Евгениева 93 
Черноземски, Иван Николов 115 
Чолева-Димитрова, Анна 149 
Чурешки, Николай Иванов 115 
Шапиро, Лорънс Е. 7 69 
Шивачев, Христо Иванов 112 
Шиндов, Михаил Иванов 115 
Шишенков, Милко Цандев 113 114 
Юркевич, Н. П. 99 100 102 179 
Якимова, Е. 61 
Янкулова, Радослава 70 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Biochemie der Antimetabolite 106 
Ecology in transport 96 131 
Environment. Technology. Resources 97 141 142 158 
Erasmus staff training weeks 2013, 2014 at University of Ruse "Angel Kanchev" 164 
Improve your business English skills 144 
International conference "Technology transfer - a third function of new generation universities in the Danube region", 25-28 February 2015 165 
Management of security related R&D in support of defence industrial transformation SfP 982063 : Final report, October 2006 - December 2009 181 
Modifications and extensions of intuiionistic fuzzy sets 94 
Reports awarded with Best paper crystal prize 166 
The gate of the European Danube synergy 167 
The laser 98 
Агресията в семейството 4 19 172 
Административен процес 8 
Административно право и процес 18 
Алгоритми за приложение на обогатена тромбоцитна плазма при лечение на проблемни кожни рани 118 128 
Алманах за историята на Русе 152 
Анализ на рентабилността на активите 138 
Аспекти на управленската култура на директора на средно училище 173 
България в Европа - 2007 9 74 
България в Европейския съюз през погледа на общините 82 
България в Европейския съюз: Първи стъпки 1 10 75 
България в ЕС : Първи резултати 11 76 
България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация 12 77 78 
Българският преход 13 79 
Българско гражданско процесуално право 14 
Вещи в природно състояние 59 
Висшето образование в икономиката на знанието 2 168 
Въведение в политическата наука 27 
Географски хоризонти 153 
Деликтна отговорност 67 
Деформации, напрежения и премествания при заваряване 183 
Диалектика на информацията 163 
Динамика поступательного и вращательного движения 99 100 101 
Е-управление в България 71 
Електрически апарати 123 
Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители 103 
Електромеханични устройства 122 
Електронни и йонни технологии 126 
Електронно разузнаване 129 
Ерготерапия 119 
За официалния език на Република Северна Македония 149 
Зад завесата на демокрацията 68 
Иван Грозев. Поетически скрижали 148 
Идеята за прогрес отвъд икономиката 25 
Избрани глави от приложната финансова математика 95 
Икономиката в сянка като девиантна практика 93 
Импулсна и цифрова схемотехника 124 159 
Как да възпитаме дете с висок емоционален коефициент 7 69 
Качество на вътрешния одит в публичния сектор 34 140 
Клинико-морфологична риноларингология 120 
Комуникационни мрежи и регионални общности 92 
Конституционното правосъдие и защитата на основните права 70 
Конституция и държавност 24 
Корпоративната култура като конкурентно предимство 81 
Кратко ръководство по военно-углавно материално право 15 
Криминология 22 
Лазерът 104 
Лек за депресията 5 108 
Линукс] Linux - защитата на сървъра и мрежата 157 
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Ч. 2 150 
Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас) 147 
Медицината в българската литература 109 151 
Междукултурни, научни и образователни диалози България - Балканите - Русия 28 174 
Международен граждански процес 20 
Механика на материалите 105 
Механические колебания 102 179 
Мобилни технологии 160 
Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. 29 155 
Наказването за престъпление 17 
Наследяване на задължения и отговорност за завети 35 
Научни трудове. Интердисциплинарен форум "България и Русия - посоки на взаимност". 14-17 декември 2008 2 
Научни четения на тема "Санкциите в правото" 31 
Национална идентичност и евроинтеграция 32 
Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България 60 
Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа 178 
Оптимизиране поддържането на аграрно индустриална техника 134 
Осигурително право 23 
Основи на сеизмичното инженерство 180 
Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес 21 
Подготовка по български език на ученици мигранти 146 171 
Положителните науки с приложение към индустрията 177 
Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1953-1990 38 
Правна действителност и правен ред 39 
Право и власт 16 
Право на Европейския съюз 37 
Принципи на финансовия контрол, прилагани от Агенцията за държавна финансова инспекция 33 90 
Проблеми и перспективи при формиране на човешкия капитал в сферата на образованието в България 80 169 
Прогнозиране на продажбите с Excel 85 161 
Продуктовите иновации 88 139 
Просвещение и здраве. Заветът на един български лекар към поколенията 107 
Пространствен бизнес анализ 83 
Противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество 36 
Психология на невербалното общуване 6 
Развитие на обучението по инженерна графика във висшите училища 130 176 
Резбоформиране 143 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1994 40 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995 41 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996 42 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1997 43 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1998 44 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1999 45 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2000 46 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2001 47 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2002 48 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2003 49 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2004 50 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2005 51 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2006 52 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2007 53 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2009 54 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2011 55 
Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2012 56 
Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор в България 72 
Русе. Летопис за годините 1950-1975 154 
Ръководство за лабораторни упражнения по надеждност на транспортната техника 133 
Ръководство за практическо обучение по социална работа 182 
Ръководство по решаване на казуси - Гражданско и облигационно право 62 
Ръководство по хирургия с атлас 110 111 112 113 114 115 116 117 
Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин 58 156 
Сео] SEO 162 
Сигнали и системи 127 
Социални права на българските граждани 30 
Специфични негласни методи с оперативно-технически профил 57 
Списание "Златорог" и неговият редактор Владимир Василев 3 
Статистически справочник 2020 61 
Стволови клетки 121 
Стимули и рискове в икономическото развитие 91 
Счетоводно признаване на приходите. Управление и качество на печалбата 84 
Съвременна архитектура за финансова стабилност 86 
Съвременни проекции на обучението по български език и литература в началните класове 145 170 
Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателна колегия 1991 63 
Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация 64 65 66 
Теория и методика на физическото възпитание и спорта 175 
Технология на ремонта и възстановяването 136 
Управление на качеството 137 
Управление разхода на гориво на ДВГ от земеделската и автотракторната техника чрез поддържане на хранителната система 132 135 
Управленско счетоводство 73 
Ускорители на частици 125 
Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на фалшифицирани и пиратски стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост 87 
Човешкото развитие 26 
Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори 89 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилен транспорт и околна среда 96 131 
Административно право 18 
Анатомия, топографска – наръчници и ръководства 110 
Английски език 144 
Бази данни в областта на икономиката 83 
Биографии 3 58 156 
Биохимия, медицинска - учебници 106 
Болести на носа. Ринология 120 
България - Европа - икономика - конференции 9 74 
България - социална политика 9 12 74 77 78 
България - статистически данни 61 
България – стопанство – право 32 
България и Европейския съюз 1 10 11 75 76 
България и Европейския съюз - конференции 32 
Българска литература 109 145 151 170 
Българска литература - поезия 148 
Български език - методика на преподаването - за основни училища 145 146 170 171 
В. Търново - конференции 11 76 
Вещно право 59 
Висше образование - България - конференции 166 
Висше образование - модернизация 164 
Висши учебни заведения 130 176 
Власт 16 
Вода, пречистване 97 
Военна промишленост – управление и организация – сборници 181 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 7 69 
Генератори, квантови 98 104 
Гинекология, оперативна – наръчници и ръководства 117 
Гражданско право - България 60 
Гражданско право - учебник 14 
Гражданско право - учебници за ВУЗ 62 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 20 
Даровити деца – образование и просвета 28 174 
Двигатели с вътрешно горене - горива 132 135 
Детска литература 150 
Детски писатели, български 150 
Динамика. Кинематика 99 100 101 
Държавни финанси 33 90 
Държавно право - конституционно право - административно право 70 
Европа – стопанство – право 32 
Европейски съюз - съвет на Европа 1 10 75 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 1 10 11 75 76 
Екология на почвите 97 
Екология, опазване на природата 97 
Електрически апарати 123 
Електродвигатели 122 
Електродинамика 103 
Електронно правителство 71 
Ерготерапия 119 
Жлези с вътрешна секреция 114 
Заваряване - учебници за ВУЗ 183 
Застрахователно право 60 
Земеделска техника - поддръжка, сервиз 132 134 135 
Измама. Мошеничество 36 
Икономически подход в управлението на народното стопанство 13 79 
Икономическо поведение 93 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 91 
Импулсна техника 124 159 
Индустриално развитие 97 
Инженерно дело 141 
Информационна сигурност 163 
Информационни и комуникационни технологии - конференции 142 158 
История 152 
История на България - обявяване на независимостта 29 155 
Квантова механика 103 
Конкуренция (икономика) 81 
Конкуренция. Дъмпинг и др. 88 139 
Конституционно право 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Конституция - България - коментар 29 155 
Конференция на Дунавските ректори 167 
Краезнание 152 154 
Литературно обучение 147 
Македонски език 149 
Макроикономическа политика 13 79 
Математическо моделиране 94 
Машини и апарати с електрическо задвижване 122 
Машинно чертане 130 176 
Медицина - в литературата 109 151 
Медицина - здравеопазване 107 
Медицина - кожно-венерически заболявания 118 128 
Медицинска апаратура 118 128 
Методи на изследване 83 
Методика 175 
Механика, техническа 105 
Механични трептения. Акустика 102 179 
Микроелектроника 118 128 
Митници 87 
Мобилни компютърни системи 160 
Мрежова сигурност - проектиране 157 
Надеждност на транспортната техника 133 
Наказания (право) - България 17 
Наказателен процес 21 
Наказателен процес - България 22 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 63 
Нанотехнологии 126 
Наследствено право 35 
Наука - България - конференции 2 
Начални училища – учебно-възпитателна работа - четене 150 
Обработка на данни, машини и устройства 142 158 
Образование и просвета - управление и организация 178 
Образователна политика 147 
Образователна политика във висшето образование 168 
Обществена (социална) хигиена 107 
Обществени проблеми. Отношения и връзки (контакти) 28 174 
Обществено управление 8 
Общини - България - управление и организация 82 
Общуване - невербално 6 
Онкология – терапия – наръчници и ръководства 115 
Операционни системи 157 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 57 
Организационно поведение 81 
Организация на промишлените производство. Стопанско ръководство 88 139 
Осигурително право 23 
Основи на възпитанието 168 
Отбрана (военно дело) – икономически проблеми 181 
Отчетност - финансова 34 140 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 86 
Печалба. Загуби. Рентабилност. Печалба на предприятията. Анализ на стопанската дейност 84 
Политическа теория. Политическа идеология 27 
Политически партии и движения 68 
Правни норми 16 
Право 58 156 
Право - административно 8 
Право - военнонаказателно 15 
Право - държавно 24 
Право - конституционно 24 
Право - конференции 9 12 74 77 78 
Право - наказателно право 31 38 
Право - облигационно 67 
Право на Европейския съюз 20 37 
Право на информация - България 64 65 66 
Право. Видове и форми. Направления в теория на правото 39 
Приложна психология 5 108 
Прогнозиране, стопанско 85 161 
Производствени технологии 141 
Промишлени предприятия – рентабилност т 138 
Психология - детска 4 19 172 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 7 69 
Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 5 108 
Разузнаване, електронно 129 
Регионална география 153 
Регионална икономическа политика - България 92 
Регионално управление 34 140 
Режещи инструменти - методи, машини и приспособления 143 
Резби, изработване 143 
Ремонт на земеделска техника 136 
Световно стопанство 72 
Свобода на информацията - България - законодателни и директивни материали 64 65 66 
Семейно възпитание 4 19 172 
Сенчеста икономика - България 93 
Собственост. Приватизация, реституция (правен аспект) 36 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 124 159 
Социален прогрес 25 26 
Социална работа - учебници за ВУЗ 182 
Социални въпроси в цялост. Критика на социалната организация. Социални реформи общо. Практически 13 79 
Социално право - България 30 
Социология - общуване 4 19 172 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 57 
Списания и периодични издания 3 
Средни училища 147 173 
Статистика 61 
Стволови клетки 121 
Стоки - фалшификации 87 
Строителни конструкции, противоземетръсни 180 
Счетоводство 73 
Счетоводство на стопанските предприятия 84 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 63 64 65 66 
Съобщителна техника 127 
Техническо образование – България – история 177 
Уебсайтове - проектиране 162 
Университети 165 167 
Управление на качеството 137 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 12 77 78 
Управление на училища и други образователни заведения 173 
Урология 117 
Ускорители 125 
Физическа култура 175 
Финанси - България - закони 33 90 
Финансов контрол 33 89 90 
Финансова математика 95 
Хардуер 124 159 
Хирургия – наръчници и ръководства 111 113 114 116 
Хирургия, детска 112 
Човешки ресурси - управление 80 169 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Excel 85 161 
автоматични прекъсвачи 122 
автомобилна техника 133 
автотракторна техника 134 
административни актове 8 
административни задължения 18 
административни органи 18 
административно право 8 18 
административно управление 71 
административнопроцесуален кодекс 8 
анализ на рентабилността 138 
анатомия 110 111 115 116 
английски език 144 
анотирана библиография 3 
антична култура 152 
аптеката в българската литература 109 151 
асинхронни двигатели 122 
безконтактни двигатели 122 
библиотекознание 1 10 75 
бизнес 97 
бизнес английски 144 
биогорива 96 131 
блоково програмиране 160 
болести на носа 120 
болести на устната кухина 120 
броячи 124 159 
България - Европа 9 74 
България и Европейския съюз 32 
българска литература 145 170 
българска литература за деца 150 
българска поезия 148 
български език 145 146 170 171 
български поети 148 
българско законодателство 29 155 
вещно право 58 59 156 
вещноправен режим 59 
висше образование 164 168 
висше образование - България - конференции 166 
военна отбрана 181 
военна промишленост 181 
военни престъпления 15 
военнонаказателен закон 15 
военнонаказателно право 15 
война и болест 109 151 
възпитание на детето 7 69 
възстановяване на детайли 136 
външноикономическа политика 9 74 
Върховен съд 63 
вътрешен контрол 34 140 
вътрешен одит 34 140 
географски информационни системи 83 
гинекология 117 
глобализация 92 
глобата (юр.) 31 
горивна икономичност 132 135 
градски транспорт 96 131 
граждани на ЕС 37 
гражданска отговорност 60 
граждански компетентности 147 
гражданско дружество 59 
гражданско образование – ученици 147 
гражданско право 14 20 
гражданскоправна отговорност 89 
даровити деца – образование и просвета 28 174 
двигатели с вътрешно горене 132 135 
девиантно поведение 93 
дела за достъп до обществена информация 63 64 65 66 
деликтна отговорност 67 
демография 61 
депресия 5 108 
детска агресия 4 19 172 
детска психология 4 19 172 
дефекти на материалите 105 
деформация на металите 183 
дешифратори 124 159 
диагностика на ДВГ 132 135 
динамика 99 100 101 
дипломатическо право 29 155 
директор на средно училище 173 
доказателствена оценка 21 
доклади 2 
Дунавска стратегия 167 
Дунавски регион 165 167 
държава 58 156 
държавно право 24 
еволюционно развитие 25 
Европейски съюз 20 164 
европейско законодателство 31 
езикознание 149 
екологични горива 96 131 
екология на водите 97 
екология на транспорта 96 131 
електрическа изолация 123 
електрически апарати 123 
електрически контакти 123 
електрически релета 123 
електромагнитни системи 123 
електронни документи 71 
електронни снопове 126 
електронно разузнаване 129 
електронно управление 71 
ембриология 120 
емоционални отношения 4 19 172 
емпатия 4 19 172 
енергийна ефективност 96 131 
ерготерапевтичен процес 119 
ерготерапевтична интервенция 119 
ерготерапевтично изследване 119 
ерготерапия 119 
жестове 6 
жлези с вътрешна секреция 114 
заварени съединения 183 
заваръчни дейности 141 
заваръчни деформации 183 
завещание 35 
западна цивилизация 25 
защита на основните права 70 
здравна превенция 107 
здравна просвета 107 
земеделие 97 
земеделска техника 132 134 135 
избирателни системи 29 155 
изпиране на пари 36 
изпълнителен процес 14 58 156 
изпълнителна власт 18 
Източна философия 25 
източници на незаконно имущество 36 
икономика 93 166 
икономическа политика 92 
икономически модели 95 
икономически науки 1 9 10 11 32 74 75 76 
икономически преход 13 79 
икономически проблеми 181 
икономическо развитие 80 169 
инвестиции 72 
индустриализация 97 
инженерна графика 130 176 
инженерно образование 142 158 
иновации 165 
институционална система на ЕС 37 
интелектуална собственост 87 
интелектуално развитие на децата 7 69 
интернет маркетинг 162 
информационни науки 11 76 
информационни технологии 142 158 
инфраструктура на качеството 137 
инхибитори 106 
история 154 
история на България 29 155 
история на правото 29 155 
история на Русе 152 
калкулиране 73 
картографски дизайн 83 
качество на счетоводната печалбе 84 
квазичастици 103 
квантова механика 103 
кинематика 99 100 101 
кинематични уравнения 99 100 101 
класификация на разходите 73 
когнитивна психология 6 
кодови преобразуватели 124 159 
кожни рани 118 128 
комбинационни схеми 124 159 
компютърен софтуер 142 158 
компютърни науки и технологии 166 
компютърни технологии 142 158 
комуникация 28 174 
конкурентно предимство 81 
конституционен съд 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
конституционно право 24 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
конституционно правосъдие 70 
контрол и ревизия 33 89 90 
конференции 11 28 32 76 97 141 142 158 174 
корелационен анализ 127 
коремна хирургия 113 
корпоративна култура 81 
космическо разузнаване 129 
краезнание 154 
кръвна плазма 118 128 
курсова работа 182 
курсови задачи 182 
лазерна обработка 141 
лазерна техника 98 104 
ларингология 120 
линейни четириполюсници 127 
литературна критика 148 
литературно образование 147 
литературно образование и граждански умения 147 
личностно развитие 26 
любов и болест 109 151 
македонски език 149 
макроикономическа политика 13 79 
масови комуникации 1 9 10 74 75 
математика 94 
математика - конференции 166 
машинно чертане 130 176 
медицина 119 
медицина и литература 109 151 
международна конференция 2 167 
международни пазари 72 
международно право 20 
международно частно право 31 
мекролитография 126 
местно управление 82 
методи за контрол 57 
методи за лечение 118 128 
методика на обучението 175 
методически насоки 182 
методология на проучването 88 139 
механика 99 100 101 102 179 
механични движения 99 100 101 
механични колебания 102 179 
механични трептения 102 179 
мистицизъм 148 
митнически контрол 87 
мобилни игри 160 
мобилни комуникации 160 
морал и право 16 
морални вреди 60 
морско законодателство 58 156 
мрежова сигурност 157 
мултимедийни приложения 160 
мултиплексори 124 159 
надеждност на автомобилите 133 
надеждност на информацията 163 
наказателен процес 21 22 
наказателна отговорност 89 
наказателно право 17 31 
наказателно право - България 22 38 58 63 156 
наказателно производство 22 
наказателно-процесуален кодекс 63 
наноелектроника 126 
насилие 4 19 172 
научен семинар 153 
научна конференция 58 156 
научни трудове 2 
национални проекти 130 176 
начална училищна възраст 150 
начално образование 145 170 
невербално общуване 6 
неимуществени вреди 60 
неоперативно лечение 118 128 
непозволено увреждане 67 
нормативна уредба 89 
нормативни актове 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
нормативни документи 130 176 
обезпечителен процес 14 
обменни програми 164 
обмяна на веществата 106 
обработка на изкуствена кожа 141 
образование 28 174 
образование в България 80 169 177 
образователна политика 147 168 
образователни практики 178 
образователни програми 164 
образът на лекаря в българската литература 109 151 
обучение 145 146 170 171 
обществен прогрес 25 26 
обществен ред 57 
обществена сигурност 57 
обществени комуникации 11 76 
обществено развитие 25 26 
общини - България 82 
общо учение 14 
одит и оценяване 34 140 
околна среда - опазване 97 
опазване на водите 97 
опазване на почвата 97 
организационна култура 81 
организация на производството 88 139 
Освобождение на България 29 155 
осигурителни вноски 23 
осигурително законодателство 23 
осигурително право 23 30 
основи на възпитанието 168 
основни принципи на ДОО 23 
отнемане на незаконно имущество 36 
отношения на България с ЕС 37 
отстраняване на дефекти 136 
охранителни производства 14 
оценка в наказателния процес 21 
педагогика 166 168 
педиатрия 112 
пластична деформация 141 
пластично деформиране 105 
поведенческа психология 4 19 172 
поведенчески затруднения 4 19 172 
поддържане на машините 132 134 135 136 
поземлена собственост 59 
политическа система 27 
политически науки 1 10 75 
политически режими 26 
политология 27 
портрети 152 
поселищни проучвания 152 
права на граждните 70 
правен позитивизъм 16 
правен ред 39 
правен ред - основа на демокрация 39 
правна действителност 39 
правна норма 16 
правни и социалнополитически науки 32 
правни науки 1 9 10 74 75 
право 12 17 18 32 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 64 65 66 77 78 
право на Европейския съюз 37 
право на социално подпомагане 30 
правоотношения 18 
предучилищна и начална педагогика 175 
преход към демокрация 68 
преходен период 68 
прецедентно право 58 156 
придобиване на незаконно имущество 36 
признаване на доходите 84 
приложения 63 65 66 
приложна геометрия 130 176 
приложна политология 27 
прогнозиране на продажбите 85 161 
програма Еразъм 164 
продажби 85 161 
продуктови иновации 88 139 
проекти 164 
производствени системи 141 
прокуратура 22 
промишлени предприятия 138 
пространствен бизнес анализ 83 
пространствени данни 83 
противодействие 36 
професионален профил 119 
процесуален кодекс 14 
процесуални решения 21 
психично здраве 4 19 172 
психично и нравствено здраве 5 108 
психология 5 108 
психология на детската възраст 7 69 
публични финанси 33 90 
работа с бази данни 83 
радиозасичане 129 
радиолокационна техника 129 
раздели на политиката 27 
размити множества 94 
регионална география 153 
регионална икономика 92 
регионални комуникации 92 
регионални комуникационни мрежи 92 
регионални конфликти 92 
регионално планиране 92 
регионално управление 34 140 
режещи инструменти 143 
резбонарязване 143 
резултати от проучването 88 139 
ремонт на земеделска техника 134 136 
рентабилност 138 
решения на ЕС 82 
Русе 154 
Русе след Освобождението 152 
санкционна система 31 
сборник 153 181 
сборници 91 
световна детска литература 150 
сгради 180 
сезиране на конституционния съд 70 
сеизмично натоварване 180 
сеизмично осигуряване 180 
сеизмичноустойчиви конструкции 180 
селскостопанска техника 134 
семейно възпитание 7 69 
сензори 123 160 
сенчеста икономика 93 
сигурност на данните 157 
сигурност на информацията 163 
символизъм 148 
собственост на незаконно имущесство 36 
софтуерна надеждност 163 
социализъм 68 
социална педагогика 28 174 
социална политика 12 77 78 
социални въпроси 12 77 78 
социални дейности 182 
социални мрежи 162 
социални науки 1 10 75 
социални преобразования 13 79 
социални проблеми 182 
социални работници 182 
социално право 30 
социално-политически науки 11 76 
социалнополитически науки 9 74 
социология 61 
спектрален анализ 127 
списание "Златорог" 3 
списания 3 
спорт 175 
справедливост 16 
средни училища 173 
средновековие 152 
статистика 61 
стволови клетки 121 
стопанска политика 12 77 78 91 
стрес 5 108 
строителство и архитектура 102 179 
стругарство 141 
структура на качеството 137 
структура на материалите 105 
студентска мобилност 164 
студентски публикации 91 153 
сухопътен транспорт 96 131 
схемотехника 124 159 
счетоводен анализ 73 
счетоводно бюджетиране 73 
счетоводство на предприятието 84 
съвместни проекти 165 167 
съвременни институции 86 
съвременни регулации 86 
съвременният университет 168 
съдебен процес 14 
съдебна власт 63 64 65 66 
съдебна практика 38 
съдебна система на ЕС 37 
съдебни дела 63 64 65 66 
съдопроизводство - България 22 63 64 65 66 
създаване на уебстраница 162 
съобщителна техника 127 
сървъри 157 
сътрудничество 165 167 
същност и форма на оценката 21 
теософия 148 
терапевтични методи 118 128 
тестове 144 
технически науки 166 
техническо училище 177 
технологии - финанси 86 
тоталитарно управление 68 
тракторна техника 133 
транспортна техника 133 
трансфер на знание 165 
трансфер на технологии 165 
трансформатори 122 
трафик на стоки 87 
тригери 124 159 
трудови права 30 
туберкулоза 109 151 
Търновска конституция 24 29 155 
търсещи машини 162 
уебсайт 162 
университетско образование 165 167 
управление и организация 173 181 
управление на качеството 137 
управление на печалбата 84 
управленска култура 173 
управленски решения 73 
управленско счетоводство 73 
урология 117 
ускорители 125 
учебна документация 130 176 
учебни програми 130 176 
учебник за ВУЗ 17 
физика 125 
физическо възпитание 175 
физкултура 175 
филтрация на сигналите 127 
финансов контрол 33 90 
финансов одит 89 
финансова инспекция 33 90 
финансова криза 72 
финансова математика 95 
финансова отчетност 34 140 
финансова стабилност 86 
финансови пазари 72 
формиране на литературни компетентности 150 
формиране на читателска култура 150 
формообразуване 143 
фототипно издание 3 
фрезоване на резби 143 
характеристика на методите 57 
хигиена и здраве 109 151 
хигиенни мероприятия 107 
хигиенни навици 107 
хирургия 110 111 112 113 114 115 116 117 
централни банки 86 
цивилизация 26 
цифрови компаратори 124 159 
църковно право 58 156 
човешки капитал 26 80 169 
чужденци в РБългария 146 171 
шифратори 124 159 
шифроване на данни 157 
юридически науки 11 76 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Василев, Владимир 3 
Владикин, Любомир Николов 58 156 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България - висше образование 165 
Дунав 165