НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Arh/334/S 70r, П/334/S 70rЦБ 65532

Social responsibility and civic knowledge: Edu4Society  : United answer from Romania, Bulgaria and Slovenia : Monograph / Elena Fleaca et al. ; Sci. ed. Elena Fleaca . - [Русе] : Primax, 2020 . - 156 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

   Други авт.: Beatrice Leustean, Cristina Simion, Daniela Mihaela Serban, Diana Antonova, Florica Paragina, Gabriela Suba, Irina Kostadinova, Marian Stas, Marie J. H. Iordache, Mihai Pascadi, Radu Stanciu, Svilen Kunev ; Rev.: Vasilika Kume, Ivan Mihajlovic ; Библиогр. с. 141-153

   ISBN 978-619-7242-71-3 

  

Сист. No: 47736

- 2 -

Арх/004/Б 13Ди, П/004/Б 13ДиЦБ 65540

Баева, Десислава Цонева

   Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културноисторическото наследство : (Монография) / Десислава Цонева Баева . - Русе : РУ А. Кънчев, 2020 . - 136. : с диагр., ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 121-129

   ISBN 978-619-91689-0-4 

  

Сист. No: 47741

- 3 -

Арх/16/Т 64Бп, Ч2/16/Т 64Бп 

Тодорова, Боряна

   Природни основания за синтез в познанието и обучението : Монография / Боряна Тодорова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 139 с. : с цв. сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 131-138 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-814-9 

  

Сист. No: 47732

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

ЦБ 65549 

Balkan Islam : A barrier or a bridge for radicalisation?  / Iskra Vasileva Baeva и др. . - Sofia : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018 . - 112 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2979-38-8 

  

Сист. No: 47780

- 5 -

ЦБ 65549 

Балканският ислям : бариера или мост за радикализацията?  / Искра Василева Баева и др. . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2018 . - 128 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2979-37-1 

  

Сист. No: 47779

- 6 -

П/159.9/К 20ПсЦБ 65477

Калчев, Пламен и др.

   Садистични наклонности в юношеска възраст / Пламен Калчев, Светлина Колева . - София : Изток - Запад, 2020 . - 340 с : с табл., ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 315-334 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0093-5 

  

Сист. No: 47667

- 7 -

ЦБ 65470 

Карнеги, Дейл и др.

   Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера / Дейл Карнеги, Брент Коул ; Прев. от англ. Златина Сакалова . - София : Кибеа, 2020 . - 315 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-880-7 

  

Сист. No: 47657

- 8 -

П/159.9/К 78СтЦБ 65478

Колева, Светлина

   Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст / Светлина Колева . - София : Изток - Запад, 2019 . - 260 с. : с табл., ил. ; 22 см

   Загл. на англ. ез.: Triarchic model of psychopathic personality traits in adolescence / Svetlina Koleva ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 231-256. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0452-0 

  

Сист. No: 47670

- 9 -

Ч2/159.9/К 93Кп 

Куков, Калоян Павлов

   Проективните методики при деца и подрастващи : Практическо ръководство / Калоян Павлов Куков . - [Пловдив] : Астарта, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-350-281-3 

   Т. 1 . - 2020 . - 276 с. : с ил., табл.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47663

- 10 -

Ч2/159.9/К 93КпЧ2/159.9/К 93Um

Куков, Калоян Павлов

   Проективните методики при деца и подрастващи : Практическо ръководство / Калоян Павлов Куков . - [Пловдив] : Астарта, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-350-287-5 

   Т. 2 . - 2020 . - 304 с. : с табл.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47664

- 11 -

П/159.9/М 48ЦБ 65467

Ментализация и клинична практика  : Сборник доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020 г. /  Под ред. на Ваня Лукова Матанова . - София : СТЕНО, 2020 . - 528 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-241-125-1 

  

Сист. No: 47649

- 12 -

ЦБ 65476 

Наваро, Джо

   Речник на езика на тялото : Практическо ръководство за тълкуване на човешкото поведение / Джо Наваро ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток - Запад, 2019 . - 191 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл.: The dictionary of body language / Joe Navarro ; Библиогр. с. 175-177. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-01-0355-4 

  

Сист. No: 47666

- 13 -

П/616/П 92ЦБ 65475

Проучвания на аутизма  : Психоаналитично изследване от Доналд Мелцер ... [и др.] / Доналд Мелцер и др. . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2019 . - 359 с. : с ил. ; 21 см . -  (Практики)

   Библиогр. с. 352-358 ; Азб. показалци

   ISBN 978-619-7037-14-2 

  

Сист. No: 47679

- 14 -

Ч2/80/С 53Е-о 

Софрониева, Екатерина Неделчева

   Особености на изучаването на чужд език в детска възраст : Усмивката има значение / Екатерина Неделчева Софрониева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 206 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 191-195

   ISBN 978-954-07-4931-0 

  

Сист. No: 47706

- 15 -

П/159.9/Т 20ЕлЦБ 65481

Таир, Ергюл

   Личност и трудово поведение / Ергюл Таир . - София : Изток - Запад, 2020 . - 294 с. : с табл., ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 253-291

   ISBN 978-619-245-053-3 

  

Сист. No: 47671

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 16 -

П/32/M 43ЦБ 65555

Mayer, Gerhard ed. al.

   Cultural Transfers : Kulturelle Vielfalt und Identitat im Donauraum : Diversity and Identities in the Danube Region / Gerhard Mayer, Paul F. Langer, Tanja Salzmann-Reiber . - Ulm : Verlag Klemm+Oelschlager, 2020 . - 284 s. ; 21 sm

   

   ISBN 978-3-86281-151-9 

  

Сист. No: 47786

- 17 -

Arh/334/S 70r, П/334/S 70rЦБ 65532

Social responsibility and civic knowledge: Edu4Society  : United answer from Romania, Bulgaria and Slovenia : Monograph / Elena Fleaca et al. ; Sci. ed. Elena Fleaca . - [Русе] : Primax, 2020 . - 156 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

   Други авт.: Beatrice Leustean, Cristina Simion, Daniela Mihaela Serban, Diana Antonova, Florica Paragina, Gabriela Suba, Irina Kostadinova, Marian Stas, Marie J. H. Iordache, Mihai Pascadi, Radu Stanciu, Svilen Kunev ; Rev.: Vasilika Kume, Ivan Mihajlovic ; Библиогр. с. 141-153

   ISBN 978-619-7242-71-3 

  

Сист. No: 47736

- 18 -

П/321/А 64Гд, П1/321/А 64ГдЦБ 65533

Ангелов, Груди Иванов

   Държавност и национална сигурност / Груди Иванов Ангелов . - София : Военно издателство, 2020 . - 148 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Рецензии / Стоян Денчев, Цветан Семерджиев/ с. 9-20 м ; Библиогр. с. 115-122. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-509-581-8 

  

Сист. No: 47738

- 19 -

П/342/Б 49ГкЦБ 65505

Близнашки, Георги

   Конституционно право / Георги Петков Близнашки . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5029-3 

   Т. 1. Принципи . - 2020 . - 672 с.

   

  

Сист. No: 47701

- 20 -

П/334/Б 55ИкЦБ 65492

Боевски, Иван

   Кооперативното дело в България : Специфичен организационен дизайн, маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура и иновации / Иван Боевски . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2020 . - 197 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 195-196

   ISBN 978-954-07-5050-7 

  

Сист. No: 47683

- 21 -

ЦБ 65554 

България и светът 2019  : Годишен анализ на Евро-Атлантическия център за сигурност . - София : Сиела Норма, 2020 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-3215-7 

  

Сист. No: 47785

- 22 -

П/341/В 57БмЦБ 65453

Видин, Благой

   Международно право / Благой Видин . - София : Сиела Норма, 2020 . - 368 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 359-366

   ISBN 978-954-28-3133-4 

  

Сист. No: 47603

- 23 -

П/323/И 22ЕрЦБ 65465

Иванова, Евгения

   Религията като престъпление : Българската "Ислямска държава" . - София : Нов български университет, 2020 . - 288 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 275-282

   ISBN 978-619-233-122-1 

  

Сист. No: 47654

- 24 -

П/327/К 13ЯпЦБ 65459

Казакова-Матева, Янка Костадинова

   Политики за подпомагане на ползването на земеделските земи в европейската екологична мрежа Натура 2000 / Янка Костадинова Казакова-Матева . - София : УНСС, 2020 . - 156 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 144-155

   ISBN 978-619-232-341-7 

  

Сист. No: 47643

- 25 -

П/31/К 18ТсЦБ 65457

Калоянов, Тодор

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров Петров . - София : УНСС, 2020 . - 372 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 368-371

   ISBN 978-619-232-159-8 

  

Сист. No: 47641

- 26 -

П/343.9/К 25МнЦБ 63419

Канушев, Мартин Стефанов

   Историческа социология на наказателните политики в България : В три тома / Мартин Стефанов Канушев . - София : Нов български университет, 2015-2020 . - 23 см

   Библиогр. с. 739-748 ; Норм. актове 749-764

   ISBN 978-619-233-128-3 

   Т. 3. Наказателните стратегии в демократичното общество . - 2020 . - 764 с.

   

  

Сист. No: 47650

- 27 -

П/614/К 73К-зЦБ 65542

Коев, Красимир

   Здравеопазване и национална сигурност : Монография / Красимир Цонев Коев . - София : За буквите - О писменехь, 2018 . - 297 с. : с табл. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 271-295 ; Рез. на бълг., англ., фр., рус. ез.

   ISBN 978-619-185-334-2 

  

Сист. No: 47755

- 28 -

П/36/М 51Гм, Ч2/36/М 51ГмЦБ 65446

Механджийска, Гинка Андонова

   Методика на домашните посещения в социалната работа : Учебно и практическо пособие / Гинка Андонова Механджийска . - София : Унив. изд. Климент Охридски, 2020 . - 119 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 112-117

   ISBN 978-954-07-4901-3 

  

Сист. No: 47597

- 29 -

П/342/М 95ИюЦБ 65461

Мулешкова, Ирина Николова

   Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека : Монография / Ирина Николова Мулешкова . - София : УНСС, 2020 . - 358 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 354-357

   ISBN 978-619-232-328-8 

  

Сист. No: 47645

- 30 -

ЦБ 65448 

Накъде отива светът  : Глобалният политически лабиринт през погледа на български дипломати / Андрей Караславов и др. . - София : Изток - Запад, 2020 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-068-45 

  

Сист. No: 47599

- 31 -

ЦБ 65450 

Октай, Осман

   Крахът на една илюзия - истината за ДПС / Осман Октай . - София : Президент, 2016 . - 135 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7182-08-8 

  

Сист. No: 47601

- 32 -

П/316/П 63ЦБ 65502

Поглед пред себе си  : Личната мрежа на общуването /  Под общ. ред. Дончо Николов Градев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 272 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   Други авт.: Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Соня Карабельова, Калоян Митев, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-07-4521-3 

  

Сист. No: 47696

- 33 -

П/34/Р 62ЦБ 65500

Римско и съвременно публично право  : Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г. /  Състав. Малина Николова Новкиришка-Стоянова, Сашо Георгиев Пенов, Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 . - 608 с. ; 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3477-4 (подв.)

  

Сист. No: 47694

- 34 -

П/338/С 42ПиЦБ 65498

Славейков, Петър Лозанов и др.

   Икономика на туризма / Петър Лозанов Славейков, Климент Минев Найденов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 222 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2973-2 

  

Сист. No: 47692

- 35 -

П/343.98/Ц 44ЦкЦБ 65527

Цеков, Цеко Иванов

   Криминалистика / Цеко Иванов Цеков . - 4. изд. . - София : Сиела Норма, 2019 . - 562 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-28-2794-8 

  

Сист. No: 47728

- 36 -

П/351/Ч 44ЦБ 65525

Частно съдебно изпълнение  : Сборник нормативни актове /  Ред. Милена Михайлова . - 7. актуал. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 112 с. : с табл. ; 19 см

   1. изд. 2006

   ISBN 978-954-730-953-1 

  

Сист. No: 47726

- 37 -

П/94/Ш 97СбЦБ 65445

Шуманова, Спаска Ангелова

   Българо-румънски политически отношения (1944-1989) / Спаска Ангелова Шуманова . - София : Парадигма, 2020 . - 393 с. : ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 344-366 ; Съдържа и Именен показалец. - Рез. на рум. ез. - Текст и на рум. ез.

   ISBN 978-954-326-423-0 

  

Сист. No: 47598

- 38 -

П/342/Ю 29ЦБ 65518

Юридическа правоспособност  : Учебник по новия формат на изпита от 2020 г. . - 5. изд. . - София : LawStore, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7394-17-7 

   Ч. 1. Теми 1 - 26 /  Първи автор  Атанас Атанасов . - 2020 . - 581 с.

   

  

Сист. No: 47717

- 39 -

П/34/Ю 29ЦБ 65518

Юридическа правоспособност  : Учебник по новия формат на изпита от 2020 г. . - 5. изд. . - София : LawStore, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7394-18-4 

   Ч. 2. Теми 27 - 55 /  Първи автор  Атанас Атанасов, Александра Атанасова . - 2020 . - 695 с.

   

  

Сист. No: 47720

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 40 -

Арх/338/Д 77Ди, П/338/Д 77ДиЦБ 65538

Донева, Дафина

   Икономика и природна среда: съвременни проблеми на взаимодействието : Мононграфия / Дафина Донева . - В. Търново : Ай анд Би, 2019 . - 134 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-7281-55-2 

  

Сист. No: 47730

- 41 -

П/330.1/К 54ТуЦБ 65521

Кинева, Тодорка

   Учебна практика на студенти от специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология" в УНСС : Учебно помагало / Тодорка Кинева . - София : УНСС, 2020 . - 54 с. : с ил. ; 20 с.

   

   ISBN 978-619-232-342-4 

  

Сист. No: 47721

- 42 -

П/338/Р 43ГфЦБ 65499

Рашкова, Галина Кръстева

   Финанси на туристическото предприятие : Анализ и управление / Галина Кръстева Рашкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 263 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 259-262

   ISBN 978-954-07-4466-7 

  

Сист. No: 47693

- 43 -

Арх/338/Р 95к 

Рускова, Свилена Свиленова

   Катализатори и константи на корелацията : Екомениджмънт - потребителско поведение : Монография / Свилена Свиленова Рускова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 229 с. : с цв. ил., сх., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 216-228

   ISBN 978-954-712-810-1 

  

Сист. No: 47745

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 44 -

П/39/П 21НкЦБ 65503

Папучиев, Николай Георгиев

   Културна антропология / Николай Георгиев Папучиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 20 см . -  (Университетски учебници)

   Библиогр. с. 354-359

   ISBN 978-954-07-3663-1 

   Т. 1. История на идеите : (Лекционен курс) . - 2014 . - 360 с.

   

  

Сист. No: 47697

- 45 -

П/39/П 21НкЦБ 65503

Папучиев, Николай Георгиев

   Културна антропология / Николай Георгиев Папучиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014- . - 20 см . -  (Университетски учебници)

   Библиогр. с. 550-555

   ISBN 978-954-07-4014-0 

   Т. 2. Слово, обред, обичай : (Лекционен курс) . - 2016 . - 557 с.

   

  

Сист. No: 47698

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 46 -

П/31/К 18ТсЦБ 65457

Калоянов, Тодор

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров Петров . - София : УНСС, 2020 . - 372 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 368-371

   ISBN 978-619-232-159-8 

  

Сист. No: 47641

- 47 -

П/519.6/П 44МчЦБ 65501

Петков, Милко Георгиев и др.

   Числени методи за решаване на нелинейни уравнения / Милко Георгиев Петков, Николай Веселинов Кюркчиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2000 . - 208 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-1510-5 

  

Сист. No: 47695

- 48 -

П/514/Ч 17ВнЦБ 65496

Чакалов, Владимир Любомиров

   Нестандартни математически методи / Владимир Любомиров Чакалов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 164 с. : с черт., форм. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-2074-5 

  

Сист. No: 47690

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 49 -

Арх/338/Д 77Ди, П/338/Д 77ДиЦБ 65538

Донева, Дафина

   Икономика и природна среда: съвременни проблеми на взаимодействието : Мононграфия / Дафина Донева . - В. Търново : Ай анд Би, 2019 . - 134 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-7281-55-2 

  

Сист. No: 47730

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 50 -

П/57/К 92НбЦБ 65452

Кръстева, Николина

   Биологичното окисление : Помагало по биохимия / Николина Кръстева . - София : Тип-топ прес, 2020 . - 144 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-723-237-2 

  

Сист. No: 47602

- 51 -

П/541/Р 18Нп, П1/541/Р 18НпЦБ 65517

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : Ентропия / Никола Димитров Раев . - Пловдив : АИ на УХТ - Пловдив ; АИ ВИВХП, 2020 . - 138 с. : с табл., форм. ; 22 с.

   

   ISBN 978-954-24-0325-8 

  

Сист. No: 47719

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 52 -

ЦБ 65548 

Бакърджиева, Теодора Христова

   Георг Силаги (1835-1923) : Историята на един живот / Теодора Христова Бакърджиева ; Науч. ред. Николай Иванов Ненов . - Русе : Лени-Ан, 2019 . - 245 с. : с ил., факс., портр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7058-77-2 

  

Сист. No: 47782

- 53 -

П/611/Б 24ГаЦБ 65479

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; Под ред. Георги Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 280 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-189-148-1 

  

Сист. No: 47668

- 54 -

П/61/Б 78МмЦБ 65491

Братойчева, Мария Стойкова

   Медицинска етика / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-237-054-1 

  

Сист. No: 47682

- 55 -

ЦБ 65447 

Бриджфорд, Рос

   Алкално пречистване и рестарт : 7 дни за пречистване и предотвратяване на дегенеративни болести / Рос Бриджфорд ; Прев. Мария Демирева . - София : Асеневци, 2020 . - 292 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7356-93-9 

  

Сист. No: 47600

- 56 -

П/618/В 25НаЦБ 65516

Василев, Никола Божилов

   Азбука на акушерството и гинекологията / Никола Божилов Василев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4996-9 

   Т. 1 . - 2020 . - viii, 1064 с. : с цв. ил., сх., табл.

   

  

Сист. No: 47718

- 57 -

П/616/В 98бЦБІІ 3345

Вътрешни болести  /  Под ред. на Федя Николов, Анастас Баталов и др. . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 952 с. : с фиг., цв. сн. ; 30,5 см

   

   ISBN 978-619-189-145-0 

  

Сист. No: 47685

- 58 -

Арх/616/Г 37ДкЦБ 65495

Георгиева, Деспина Проданова и др.

   Концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти : Монография / Деспина Проданова Георгиева, Грета Великова Колева, Иринка Атанасова Христова . - Плевен : Медиатех, 2020 . - 139 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 130-137

   ISBN 978-619-207-193-6 

  

Сист. No: 47689

- 59 -

П/616/Г 38аЦБ 65485

Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия 2019  : Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници /  Под ред. на Борислав Георгиев, Георги Момеков ; Под ред. Любомир Киров . - София : Арбилис, 2019 . - 622 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-7063-31-8 

  

Сист. No: 47675

- 60 -

ЦБ 65466 

Герсон, Шарлот и др.

   Терапията Герсон : Доказаната хранителна програма за лечение на рака и други "нелечими" заболявания / Шарлот Герсон, Мортън Уокър ; Прев. от англ. Илиян Емилов . - София : Изток - Запад, 2012 . - 542 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-019-0 

  

Сист. No: 47655

- 61 -

П/616/Г 53АпЦБ 65480

Гладилова, Ася

   Педиатрия : Учебник за студенти, бакалаври и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве / Ася Гладилова, Иванка Янкова, Нели Хр. Рибарова ; Под ред. на Ася Гладилова . - София : СИМЕЛПРЕС, 2020 . - 500 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-183-082-4 

  

Сист. No: 47669

- 62 -

ЦБ 65463 

Джонсън, Джордж

   Хроники на рака : Има ли разрешение най-голямата медицинска загадка / Джордж Джонсън ; Прев. Камен Костов, Боян Костов . - София : Изток - Запад, 2017 . - 311 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0101-7 

  

Сист. No: 47652

- 63 -

П/616/Д 71Рр, П1/616/Д 71РрЦБ 65443

Дойновска, Росица Николова и др.

   Ръководство за базови наставници на студенти от професионално направление 7.5. Здравни грижи / Росица Николова Дойновска, Даниела Борисова Величкова-Хаджиева, Мариана Борисова Бачева . - Пловдив : УИ Неофит Рилски, 2019 . - 104 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 98-103

   ISBN 978-954-00-0209-5 

  

Сист. No: 47596

- 64 -

П/615/Ж 34ВпЦБІІ 3346

Желев, Видьо Василев

   Проприоцептивното нервномускулно улесняване във физиотерапията : Монография / Видьо Василев Желев . - София : Авангард Прима, 2020 . - 178 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 173-177

   ISBN 978-619-239-345-8 

  

Сист. No: 47687

- 65 -

П/614/И 50ЦБ 65486

Икономика на здравеопазването  / Тони Веков и др. . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2020 . - 460 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-756-241-7 

  

Сист. No: 47676

- 66 -

Ч2/37.0/И Бу 

Йорданова, Берджухи

   Училищна хигиена, здравно образование и възпитание / Берджухи Йорданова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 184 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Възприетата форма на името на авт. Берджухи Йорданова е Берджухи Михран Сахакян ; Библиогр. с. 178-183

   ISBN 978-954-07-4944-0 

  

Сист. No: 47708

- 67 -

П/614/К 73К-зЦБ 65542

Коев, Красимир

   Здравеопазване и национална сигурност : Монография / Красимир Цонев Коев . - София : За буквите - О писменехь, 2018 . - 297 с. : с табл. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 271-295 ; Рез. на бълг., англ., фр., рус. ез.

   ISBN 978-619-185-334-2 

  

Сист. No: 47755

- 68 -

Ч2/371/К 78Ну 

Колева, Николина Великова

   Училищна хигиена и здравно образование / Николина Великова Колева . - 3. прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 128 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 126-127

   ISBN 978-954-07-3728-7 

  

Сист. No: 47714

- 69 -

П/37/К 86 З-еЦБ 64043

Костова, Златомира Георгиева

   Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър / Златомира Георгиева Костова . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 128 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см . -  (Клинична психология)

   Библиогр. с. 108-127

   ISBN 978-619-241-079-7 

  

Сист. No: 47648

- 70 -

Ч2/159.9/К 93Кп 

Куков, Калоян Павлов

   Проективните методики при деца и подрастващи : Практическо ръководство / Калоян Павлов Куков . - [Пловдив] : Астарта, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-350-281-3 

   Т. 1 . - 2020 . - 276 с. : с ил., табл.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47663

- 71 -

Ч2/159.9/К 93КпЧ2/159.9/К 93Um

Куков, Калоян Павлов

   Проективните методики при деца и подрастващи : Практическо ръководство / Калоян Павлов Куков . - [Пловдив] : Астарта, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-350-287-5 

   Т. 2 . - 2020 . - 304 с. : с табл.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 47664

- 72 -

П/615/М 74Н-оЦБ 65488

Михайлова, Нина Кирилова и др.

   Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия : Учебно ръководство / Нина Кирилова Михайлова, Данелина Емилова Вачева . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2019 . - 228 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 222-228

   ISBN 978-954-756-233-2 

  

Сист. No: 47678

- 73 -

П/61/М 77СмЦБ 65487

Младенова, Силвия Младенова

   Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" / Силвия Младенова Младенова . - София : Централна медицинска библиотека, МУ - София, 2015 . - 160 с. : с сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 155-160

   ISBN 978-954-9318-53-1 

  

Сист. No: 47677

- 74 -

П/616/О-25ЦБ 65474

Общи грижи за болния с инжекционна техника  : Учебник за студенти от Факултетите по обществено здраве и Медицинските колежи / Гергана Петрова и др. ; Под ред. на Гергана Петрова . - Пловдив : МУ-Пловдив, 2019 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-237-028-2 

  

Сист. No: 47665

- 75 -

П/618/П 84рЦБ 65490

Практическо ръководство по асистирана репродукция  /  Под ред. на Сашо Стоянов Райков . - София : Централна медицинска библиотека, МУ - София, 2020 . - 197 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

   Други авт.: Тодор Чаушев, Мефтуне Шефкетова, Радка Аргирова, Димитринка Цанева ; Рецензии / Георги Николов, Петър Игнатов: с. 3-4 ; За авт. с. 5-8 ; Библиогр. с. 195-196

   ISBN 978-619-7491-18-0 

  

Сист. No: 47681

- 76 -

П/616/П 92ЦБ 65475

Проучвания на аутизма  : Психоаналитично изследване от Доналд Мелцер ... [и др.] / Доналд Мелцер и др. . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2019 . - 359 с. : с ил. ; 21 см . -  (Практики)

   Библиогр. с. 352-358 ; Азб. показалци

   ISBN 978-619-7037-14-2 

  

Сист. No: 47679

- 77 -

П/616/П 92дЦБ 65484

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст : Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика  : Сборник : [Четвърта национална педиатрична конференция "Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика", [11-14.04.2019, Несебър] /  Под ред. на Иван Литвиненко, Николай Ламбов . - София : Арбилис, 2020 . - 352 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-7063-35-6 

  

Сист. No: 47674

- 78 -

П/616/П 92дЦБ 65483

Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване  /  Под общ. ред. Борислав Георгиев . - София : Арбилис, 2019 . - 503 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-7063-34-9 

  

Сист. No: 47673

- 79 -

ЦБ 65462 

Серван-Шрайбер, Давид

   Антирак : Нов начин на живот / Давид Серван-Шрайбер ; Прев. Ралица Дерилова . - 2. доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2011 . - 389 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-557-7 

  

Сист. No: 47651

- 80 -

П/616/С 56сЦБ 65482

Спешни състояния в общата медицинска практика  /  Под ред. на Л. Д. Деспотова-Толева . - [Пловдив] : Лакс Бук, 2019 - . - 25 см

   

   ISBN 978-619-189-114-6 

   Т. 1 . - 2019 . - 370 с. : с цв. ил., табл., сх.

   Други авт.: М. Малинова, Ив. Янков, Т. Шмилев, Л. Зисова, Б. Чешмеджиева, Ил. Дойков, А. Банчев, Мл. Дойков, Ст. Вълканов, Д. Вучев, Г. Попова-Даскалова, Н. Йорданов, К. Велкова, Вл. Сираков, М. Стоева, С. Цветкова, Ат. Хилендаров, Н. Сираков, Ал. Георгиев, Л. Червенков . - Библиогр. след отд. теми

  

Сист. No: 47672

- 81 -

П/616/Т 82АуЦБ 65489

Тренова, Анастасия Георгиева и др.

   Учебник по неврология : За студенти от Медицински колеж / Анастасия Георгиева Тренова, Екатерина Иванова Витева, Георги Светославов Славов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 113 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-237-039-8 

  

Сист. No: 47680

- 82 -

ЦБ 65464 

Търнър, Кели А.

   Пълна ремисия : Как да победим рака напук на всичко / Кели А. Търнър ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток - Запад, 2017 . - 324 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 295-296. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-01-0114-7 

  

Сист. No: 47653

- 83 -

П/615/Ф 23ЦБІІ 3347

Фармакоикономика  : Учебник /  Под ред. на Генка Петрова, Генка Петрова и др. . - 4. прераб. изд. . - София : Инфофарма, 2020 . - 208 с. ; 29,5 см

   

   ISBN 978-954-92652-8-6 

  

Сист. No: 47688

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 84 -

П/37/С 49тЦБ 65523

Современные технологии в образовании. В 2 частях  : Материалы международной научно-практической конференции (28-29 ноубря 2019) . - Минск : БНТУ ; БНТУ, 2020 . - 21 с.

   

   ISBN 978-985-583-506-7 

   ISBN 978-985-583-508-1 (ч.2)

   Ч. 2 . - 2020 . - 279 с.: с черт., гр., ил.

   Библиогр. с. 272-278

  

Сист. No: 47723

- 85 -

П/37/С 49тЦБ 65523

Современные технологии в образовании. В 2 частях  : Материалы международной научно-практической конференции (28-29 ноубря 2019) . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 с.

   

   ISBN 978-985-583-506-7 

   ISBN 978-985-583-507-4 (ч.1)

   Ч. 1 . - 2020 . - 164 с.: с черт., гр., табл.

   

  

Сист. No: 47724

- 86 -

П/681.32/Х 79РрЦБ 65506

Христова, Радослава Данаилова и др.

   Ръководство по бази от данни / Радослава Данаилова Христова, Димитър Георгиев Димитров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 216 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3884-0 

  

Сист. No: 47702

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 87 -

П/621.9/А 65ИрЦБ 65546

Андонов, Иван

   Рязане на материалите : Въпроси и задачи / Иван Андонов . - София : Софттрейд, 2002 . - 88 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-9725-60-X 

  

Сист. No: 47770

- 88 -

П/669.017/М 34ЦБ 65526

Мартинова, Златанка Петрова

   Металознание / Златанка Петрова Мартинова . - София : ХТМУ София, 2003 . - 240 с. : с ил. ; 23 см

   1. изд. 2006

   ISBN 954-8954-24-6 

  

Сист. No: 47727

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 89 -

П/69/Д 58ГвЦБ 65507

Димитров, Ганчо Хр.

   Водоснабдяване на сгради с топла вода / Ганчо Хр. Димитров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 296 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   Библиогр. с. 293-296

   ISBN 978-954-07-5000-2 

  

Сист. No: 47700

- 90 -

Арх/621.22/П 76Гх, П/621.22/П 76ГхЦБ 65537

Попов, Генчо Стойков

   Хидравлично моделиране при обемни хидравлични машини / Генчо Стойков Попов . - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2020 . - 154 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 152-153

   ISBN 978-954-712-821-7 

  

Сист. No: 47744

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 91 -

Арх/621.3/М 79 

Модели на ефективността на енергопотреблението и еластичността н товари и висши хармоници  / Кондю Йорданов Андонов и др. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 296 с. : с табл., фиг., гр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7546-31-6 

  

Сист. No: 47749

- 92 -

Арх/62/П 47О-о, П/628/П 47О-оЦБ 65534

Петров, Орлин Любомиров

   Осветителни уредби за прецизни зрителни задачи в шевното производство / Орлин Любомиров Петров . - Русе : Примакс, 2020 . - 212 с. : с диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 106-114

   ISBN 978-619-7242-76-8 

  

Сист. No: 47739

- 93 -

Арх/621.3/Р 94Ва, П/621.31/Р 94ВаЦБ 65560

Русева, Вяра Събова

   Анализ на битовото електропотребление в България : Монография / Вяра Събова Русева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 110 с. : с гр., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 102-109

   ISBN 978-954-712-824-8 

  

Сист. No: 47803

- 94 -

Арх/621.3/С 70Тр, П/621.31/С 70ТрЦБ 65528

Станчев, Тошо Йорданов и др.

   Ръководство за практически упражнения по дисциплините "Електрически измервания" и "Измервания" / Тошо Йорданов Станчев, Илиян Стефанов Цветков . - Русе : РУ А. Кънчев, 2015 . - 49 с. : със сх, табл. +19 с. протоколи., сх. ; 20 см

   ISBN погр. написан на загл. стр. 968-954-712-354-7. - Заглавие на кор. Методическо ръководство за практически упражнения по дисциплините "Електрически измервания" и "Измервания" . - Библиогр. с. 47

   ISBN 978-954-712-345-7 

  

Сист. No: 47729

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 95 -

Арх/621.3/Е 22Ир 

Евтимов, Иван Илиев и др.

   Ръководство за подготовка на водачи на електрокари и мотокари / Иван Илиев Евтимов, Гергана Любомирова Станева . - Русе : Примакс, 2020 . - 192 с. : с цв. ил. ; 23 с.

   Библиогр. с. 189

   ISBN 978-619-7242-69-0 

  

Сист. No: 47765

- 96 -

Арх/62/П 91 

Проектиране и изследване на прототип на електромобил и организационни аспекти на реализацията  : Монография / Симеон Пенчев Илиев и др. . - Русе : Примакс, 2020 . - 285 с. : с цв. ил. ; 23 с.

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7242-66-9 

  

Сист. No: 47763

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 97 -

Арх/631/А 65Кр 

Андонов, Кондю Йорданов и др.

   Реинженеринг на производството на сушена и съхраняването на свежа растениевъдна продукция : (За априорното и апостериорното начало на управление на проектите и ресурсите) / Кондю Йорданов Андонов, Красимир Иванов Ениманев, Атанаска Новакова . - Русе : Дема прес, 2020 . - 211 с. : с табл., фиг., гр. ; 23 см

   Библиогр. с. 207-211

   ISBN 978-619-7546-30-9 

  

Сист. No: 47747

- 98 -

Арх/631.3/Б 35Хп 

Белоев, Христо Иванов и др.

   Прецизни технологии и системи в земеделието : Монография / Христо Иванов Белоев, Петър Стефанов Сигалов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020 . - 304 с. : с гр., фиг. цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 295-303

   ISBN 978-619-245-067-0 

  

Сист. No: 47746

- 99 -

П/633/635/О-31ЦБ 65471

Овощарство  / Валентин Личев и др. ; Под общ. ред. на Валентин Личев . - Пловдив : Виденов и син, 2020 . - 663 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8319-74-4 

  

Сист. No: 47659

- 100 -

Арх/631/Р 48 

Реинженеринг чрез алтернативно енергоосигуряване на сушенето и съхраняване на растениевъдна продукция  / Кондю Йорданов Андонов и др. . - Русе : Дема прес, 2020 . - 208 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7546-32-3 

  

Сист. No: 47758

- 101 -

П/632/Х 43ЦБ 65472

Хербология  : Посвещана ке та 100-годишнината от рождението на проф. Надежда Фетваджиева : Учебник /  Под общ. ред. Мая Димитрова . - София : Виденов и син, 2019 . - 396 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 352-360

   ISBN 978-954-8319-75-1 

  

Сист. No: 47660

- 102 -

П/58/Х 79ПкЦБ 65494

Христова, Петя

   Кръстосани патогени - новите биологични опасности в растителни храни / Петя Христова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 191 с. : с табл. ; 24 см

   Възприетата форма на името на авт. Петя Христова е Петя Койчева Кабаджова. - Библиогр. с. 154-190

   ISBN 978-954-07-5035-4 

  

Сист. No: 47686

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 103 -

П/658/Т 64СбЦБ 65458

Тодорова, Силвия Христова

   Бизнес идентификатори / Силвия Христова Тодорова . - София : УНСС, 2020 . - 180 с. : с цв. ил., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 175-179

   ISBN 978-619-232-307-3 

  

Сист. No: 47642

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 104 -

П/681/Г 37ВаЦБ 65493

Георгиев, Васил и др.

   Автономните системи : Платформи, приложения, перспективи / Васил Георгиев, Йоаннис Парменион Патиас, Христо Христов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 248 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Терминол. речиник с. 232-237

   ISBN 978-954-07-5033-0 

  

Сист. No: 47684

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 105 -

Арх/621/В 44Сс 

Велчев, Стефан Димитров и др.

   Специфична сила на рязане / Стефан Димитров Велчев, Иван Колев Иванов, Красимир Атанасов Иванов . - Плевен : Медиатех, 2019 . - 139 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 132-139

   ISBN 978-619-207-182-0 

  

Сист. No: 47742

- 106 -

Арх/621/И 21, П/621.9/И 21ВрЦБ 65539

Иванов, Велико Колев

   Резбоформиране : Методи, технологии, инструментално осигуряване / Велико Колев Иванов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-815-6 

   Кн. 2 . - 2020 . - 215 с. : с фиг., табл.

   

  

Сист. No: 47731

- 107 -

П/621.9/М 67ЦБ 65524

Минько, Дмитрий Вацлович и др.

   Теория и практика получения функционально-градиентных материалов импульсными эелектрофизическами методами / Дмитрий Вацлович Минько, Климентий Евгеньенич Белявин, Валерий Константинович Шелег . - Минск : БНТУ, 2020 . - 452 с. ; 21 с.

   Библиогр. с. 405-451

   ISBN 978-985-583-551-7 

  

Сист. No: 47725

- 108 -

Арх/620.22/Н 75Мр 

Николова, Мария Пламенова

   Ръководство за лабораторни упражнения по Материалознание / Мария Пламенова Николова . - Русе : Дема прес, 2020 . - 150 с. : с табл., фиг., гр. ; 21 см

   Библиогр. с. 146-149

   ISBN 978-619-7546-17-0 

  

Сист. No: 47759

- 109 -

Арх/620.22/Н 75Мм 

Николова, Мария Пламенова

   Материалознание : Учебник / Мария Пламенова Николова . - Русе : Дема прес, 2020 . - 216 с. : с цв. ил. ; 23 с.

   Библиогр. с. 212-216

   ISBN 978-619-7546-16-3 

  

Сист. No: 47768

Езикознание. Филология. Литература

- 110 -

Арх/82.0/Б 37, Ч2/82.0/Б 37 

Бенин, Никола Димитров

   От жътва до жътва : Бит и историчност в трилогията "Жътва" от Константин Петканов / Никола Димитров Бенин . - Русе : Парнас, 2020 . - 232 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 217-231

   ISBN 978-954-8483-64-3 

  

Сист. No: 47733

- 111 -

Арх/8/Г 65Иб 

Горанова, Илияна Христова и др.

   Български език и литература : Помагало за профилирана подготовка за 11. клас : Модул 2. Езикови употреби, модул 4. Критическо четене : Работна тетрадка / Илияна Христова Горанова, Румяна Димитрова Лебедова . - Русе : БГ Учебник Прес, 2020 . - 112 с. : с табл. ; 29 с.

   Библиогр. след отд. модули

   ISBN 978-619-187-106-3 

  

Сист. No: 47771

- 112 -

Арх/8/Г 65Иб 

Горанова, Илияна Христова и др.

   Български език и литература : Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас : Модул 1. Езикът и обществото ; Модул 3. Диалогични прочити / Илияна Христова Горанова, Румяна Димитрова Лебедова . - Русе : БГ Учебник Прес, 2020 . - 184 с. : с цв. ил. ; 29 с.

   Библиогр. след отд. модули

   ISBN 978-619-187-105-6 

  

Сист. No: 47772

- 113 -

ЦБ 65556 

Гранитски, Иван

   Образ и метафора / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 424 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

   ISBN 978-954-09-1013-0 

  

Сист. No: 47787

- 114 -

ЦБ 65559 

Данте Алигиери

   Ад / Данте Алигиери ; Прев. от итал. Иван Иванов, Любен Любенов ; Житие на Данте / Бокачо, Джовани.  / Иванов, Никола - прев. от итал. . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 312 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-0784-0 

  

Сист. No: 47800

- 115 -

ЦБ 65558 

Дикенс, Чарлс

   Избрани разкази / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Пепа Дочева . - София : Муузон, 2016 . - 168 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-023-1 

  

Сист. No: 47793

- 116 -

Арх/886.7/Д 94Жн, ЦБ 65547 

Душков, Живодар Иванов

   Нашият град днес / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2020 . - 96 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-206-3 

  

Сист. No: 47735

- 117 -

Арх/886.7/Д 94Жк 

Душков, Живодар Иванов

   Камъчета от Егея : Стихотворения / Живодар Иванов Душков . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2020 . - 74 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-212-4 

  

Сист. No: 47775

- 118 -

Арх/80/И 36ЦБ 56684

   

Известия  /  Състав. Румяна Лебедова, Тодорка Георгиева, М. Сапунджиев . - Силистра : РУ А. Кънчев, 2006 - . - 22 см

   От кн. 1 до кн. 5 поредицата е излизала с ISBN. - От кн. № 5 поредицата е с ISSN 1313-7395

   ISBN 1313-7395 ISSN

   Кн. 12, Год. 12. Златна Добруджа - мит и реалност . - 2019 . - 378 с.

   Библиогр. с. след отд. статии

  

Сист. No: 47751

- 119 -

ЦБ 65558 

Йовков, Йордан Стефанов

   Избрани разкази : Женско сърце / Йордан Стефанов Йовков . - София : Муузон, 2016 . - 160 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-041-5 

  

Сист. No: 47791

- 120 -

ЦБ 65536 

Константинов, Константин Илиев

   Птица над пожарищата : Бележник 1944 / Константин Илиев Константинов ; Предг. и състав. Владимир Игнатов . - София : Коралов и Сие, 2020 . - 96 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9742-42-8 

  

Сист. No: 47743

- 121 -

Арх/80/Л 33РиЦБ 56684

Лебедова, Румяна Димитрова и др.

   Известия : Колективна монография / Румяна Димитрова Лебедова, Тодорка Йорданова Георгиева, Мария Томова-Михнева . - Силистра : РУ А. Кънчев, 2006 - . - 23 см

   От кн. 1 до кн. 5 поредицата е излизала с ISBN. - От кн. № 5 поредицата е с ISSN 1313-7395

   ISBN 1313-7395 ISSN

   Кн. 11, Год. 11. Език - история - литература . - 2019

   Библиогр. с. 372-376

  

Сист. No: 47750

- 122 -

ЦБ 65514 

Литературата - смисъл, страст и съдба  : Юбилеен сборник в чест на професор Милена Цанева /  Състав. Милена Георгиева Кирова и др. ; ред. на англ. текст Наталия Афеян . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 343 с. : с факс. ; 24 см

   Други състав.: Елка Трайкова, Надежда Александрова, Кристина Йорданова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4951-8 

  

Сист. No: 47713

- 123 -

ЦБ 65558 

Лондон, Джек

   Избрани разкази / Джек Лондон ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Муузон, 2016 . - 176 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-026-2 

  

Сист. No: 47795

- 124 -

ЦБ 65558 

Мансфийлд, Катрин

   Избрани разкази / Катрин Мансфийлд ; Прев. от англ. Ирина Калоянова . - София : Муузон, 2016 . - 166 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph ; Съдържа и Канарчето ; Мухата ; Идеално семейство ; Куклената къща ; Умората на Розабел ; Модерна душа ; Блаженство ; Градинско увеселение

   ISBN 978-619-158-024-8 

  

Сист. No: 47789

- 125 -

ЦБ 65558 

Мопасан, Ги дьо

   Избрани разкази / Ги дьо Мопасан ; Прев. от фр. Георги Куфов . - София : Муузон, 2016 . - 176 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-016-3 

  

Сист. No: 47794

- 126 -

П/82.0/О-25сЦБ 65511

Обща и сравнителна реторика  : Сборник с материали от Национална научна конференция "Обща и сравнителна реторика" 27-28 септември 2018 г. /  Състав. Яна Събева, Донка Иванова Александрова, Герасим Петрински . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 375 с. : с табл., с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5013-2 

  

Сист. No: 47707

- 127 -

ЦБ 65558 

Санд, Жорж

   Избрани творби : Дяволското блато / Жорж Санд ; Прев. от фр. Пенка Пройкова . - София : Муузон, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-034-7 

  

Сист. No: 47798

- 128 -

Ч2/80/С 53ЕеЦБ 65510

Софрониева, Екатерина

   Емпатия и комуникация в езиковото обучение / Екатерина Софрониева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 110 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 105-109

   ISBN 978-954-07-4938-9 

  

Сист. No: 47705

- 129 -

Ч2/80/С 53Е-о 

Софрониева, Екатерина Неделчева

   Особености на изучаването на чужд език в детска възраст : Усмивката има значение / Екатерина Неделчева Софрониева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 206 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 191-195

   ISBN 978-954-07-4931-0 

  

Сист. No: 47706

- 130 -

ЦБ 65558 

Стендал

   Избрани творби : Новели / Стендал ; Прев. от фр. Теодор Михайлов . - София : Муузон, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-030-9 

  

Сист. No: 47799

- 131 -

ЦБ 65558 

Уайлд, Оскар

   Избрани творби : Приказки / Оскар Уайлд ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Муузон, 2016 . - 176 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-028-6 

  

Сист. No: 47802

- 132 -

ЦБ 65558 

Фицджералд, Франсис Скот

   Избрани разкази / Франсис Скот Фицджералд ; Прев. от англ. Пепа Дочева . - София : Муузон, 2016 . - 160 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-022-4 

  

Сист. No: 47796

- 133 -

ЦБ 65558 

Цвайг, Стефан

   Избрани творби / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Димитър Стоевски . - София : Муузон, 2016 . - 140 с. ; 20 см

   Спец. изд. на сп. Biograph

   ISBN 978-619-158-040-8 

  

Сист. No: 47801

История. География. Биографии. Археология

- 134 -

ЦБ 65548 

Бакърджиева, Теодора Христова

   Георг Силаги (1835-1923) : Историята на един живот / Теодора Христова Бакърджиева ; Науч. ред. Николай Иванов Ненов . - Русе : Лени-Ан, 2019 . - 245 с. : с ил., факс., портр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7058-77-2 

  

Сист. No: 47782

- 135 -

ЦБ 65473 

Клайнер, Блазиус

   История на България / Блазиус Клайнер ; Прев. от лат. Карол Телбизов . - София : Българска история, 2020 . - 303 с. ; 24 см

   Азб. указател ; Бележки

   ISBN 978-619-7496-67-3 

  

Сист. No: 47661

- 136 -

ЦБІІ 3350 

Марков, Георги Георгиев

   Българското крушение 1913 / Георги Георгиев Марков . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 424 с. : с ил. ; 27 см

   Библиогр. с. 420-423 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-09-1166-3 

  

Сист. No: 47788

- 137 -

ЦБІІ 3351 

Марков, Георги Георгиев

   Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 / Георги Георгиев Марков . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 26см

   

   ISBN 978-954-09-1072-7 

   Кн. 1. Заплитането . - 2016 . - 415 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 47790

- 138 -

ЦБІІ 3351 

Марков, Георги Георгиев

   Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 / Георги Георгиев Марков . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 26 см

   

   ISBN 978-954-09-1084-0 

   Кн. 2. Разсичането . - 2016 . - 600 с. : с ил.

   Библиогр. с. 578-593 ; Рез. на англ. с. 594-599

  

Сист. No: 47792

- 139 -

ЦБІІ 3352 

Марков, Георги Георгиев

   Друга история на най-голямата война / Георги Георгиев Марков . - София : Захарий Стоянов, 2014 - . - 27 см

   Библиогр. с. 377-387 ; Рез. на англ. ез. 387-391

   ISBN 978-954-09-0874-8 

   Кн. 1. Разгарянето на пожара . - 2014 . - 392 с. : с ил., портр., факс.

   Библиогр. с. 377-387 ; Рез. на англ. ез. 387-391

  

Сист. No: 47797

- 140 -

П/949.72/Р 43Рц, Ч2/949.72.03/Р 43РцЦБ 65557

Рашев, Рашо Станев

   Цар Симеон Велики (893-927) : Щрихи към личността и делото му / Рашо Станев Рашев . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 248 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Дълг и чест ; 2)

   

   ISBN 978-954-09-1043-7 

  

Сист. No: 47754

- 141 -

ЦБІ 3207 

Светоний, Гай

   Дванадесетте цезари / Гай Светоний ; Прев. от лат. Иванка Попова, Анна Николова . - София : Рива, 2004 . - 486 с. ; 16,5 см

   Библиогр. сл. вс. част

   ISBN 954-8440-78-4 

  

Сист. No: 12838

- 142 -

П/94/Ш 97СбЦБ 65445

Шуманова, Спаска Ангелова

   Българо-румънски политически отношения (1944-1989) / Спаска Ангелова Шуманова . - София : Парадигма, 2020 . - 393 с. : ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 344-366 ; Съдържа и Именен показалец. - Рез. на рум. ез. - Текст и на рум. ез.

   ISBN 978-954-326-423-0 

  

Сист. No: 47598

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 143 -

П/65/К 47ХрЦБ 65513

Кафтанджиев, Христо Николов

   Рекламата и маркетинговите комуникации по време на черната смърт (коронавируса) / Христо Николов Кафтанджиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 128 с. : с ил. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Advertising and marketing communications during black death (covid 19) / Christo Kaftandjiev

   ISBN 978-954-07-4984-6 

  

Сист. No: 47711

Компютри. Програмни продукти

- 144 -

П/681.5/Б 94СиЦБ 65509

Бъчваров, Стоян Христов

   Информационни системи и технологии : [Учебник за студентите на СУ "Св. Климент Охридски"] / Стоян Христов Бъчваров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 184 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. в края на кн.

   ISBN 978-954-07-3170-4 

  

Сист. No: 47704

- 145 -

П/004/В 50ЛтЦБ 65469

Веру, Лиа

   Тайните на CSS : По-добри решения на често срещани проблеми в уеб дизайна / Лиа Веру ; Прев. Росица Банкова . - София : ЗеСТ Прес, 2017 . - XXXIII, 366 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: CSS secrets : better solutions to everyday web design problems / Lea Verou. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-9341-39-3 

  

Сист. No: 47658

- 146 -

П/004/Д 19ДдЦБ 65508

Данов, Данаил Кирилов

   Дигитализация и образование : Иновативност, креативност и интеркултурност / Данаил Кирилов Данов ; Науч. рец. Божидар Ангелов, Радослав Пенев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 168 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-165

   ISBN 978-954-07-5004-0 

  

Сист. No: 47703

- 147 -

Арх/37/Д 78Юд 

Дончева, Юлия Георгиева

   Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата : (Теоретико-практически аспекти) : Монография / Юлия Георгиева Дончева . - Русе : Примакс, 2020 . - 318 с. : с табл., фиг., гр. ; 23 см

   Библиогр. с. 310-317

   ISBN 978-619-7242-73-7 

  

Сист. No: 47748

- 148 -

ЦБ 65470 

Карнеги, Дейл и др.

   Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера / Дейл Карнеги, Брент Коул ; Прев. от англ. Златина Сакалова . - София : Кибеа, 2020 . - 315 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-880-7 

  

Сист. No: 47657

- 149 -

П/004/К 90ДхЦБ 65468

Крейвънс, Джеси и др.

   HTML5 Хакове : Съвети и инструменти за създаване на интерактивни уеб приложения / Джеси Крейвънс, Джеф Бъртофт ; Прев. Мария Иванова Жекова . - София : ЗеСТ Прес, 2014 . - 455 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9341-38-6 

  

Сист. No: 47656

- 150 -

П/004/П 47ФпЦБ 65497

Петров, Филип Петров и др.

   Нерелационни бази от данни : Практическо ръководство / Филип Петров Петров, Цветанка Любомироа Георгиева-Трифонова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 245 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 241-243

   ISBN 978-954-07-4821-4 

  

Сист. No: 47691

- 151 -

П/681.32/Х 79РрЦБ 65506

Христова, Радослава Данаилова и др.

   Ръководство по бази от данни / Радослава Данаилова Христова, Димитър Георгиев Димитров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 216 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3884-0 

  

Сист. No: 47702

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 152 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2020 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21

   ISBN 2199-5125 ISSN

   [B.] 1 . - 2020 . - 122 p.

   

  

Сист. No: 47756

- 153 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2020 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN 2199-5125 ISSN

   [B.] 2 . - 2020 . - 114 p.

   

  

Сист. No: 47760

- 154 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2020 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN 2199-5125 ISSN

   [B.] 3 . - 2020 . - 112 p.

   

  

Сист. No: 47761

- 155 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2020 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21
   www.handbook-internationalisation.com 

   ISBN 2199-5125 ISSN

   [B.] 4 . - 2020 . - 106 p.

   

  

Сист. No: 47762

- 156 -

П/378/А 92АпЦБ 65512

Асенова, Ася Емилова

   Приложение на съвременни образователни технологии в професионалната подготовка на учители по биология : [Монография] / Ася Емилова Асенова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 208 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след всяка тема

   ISBN 978-954-07-4948-8 

  

Сист. No: 47710

- 157 -

Ч2/376/А 93Рс 

Атанасова, Радка

   Семеен модел за отглеждане и възпитание на деца в неравностойно социално положение / Радка Атанасова . - Русе : Дом Майка и дете, 1998 . - 168 с. : с табл., диагр., 12 л. цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47783

- 158 -

Ч2/376/Б 54Мд 

Богданова, Моника Борисова

   Да разберем детето със специфични потребности : Помагало / Моника Борисова Богданова . - Разград : Младежки форум 2001, 2013 . - 76 с. : с цв. ил., сх. ; 30 см

   Библиогр. с. 69-72

   ISBN 978-619-90-150-25 

  

Сист. No: 47766

- 159 -

Ч2/37.0/В 25Ра 

Василева, Радка Емилова

   Арт анимация в образованието : Учители и ученици в драматично взаимодействие / Радка Емилова Василева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 270 с. : с ил., табл. ; 20х24 см

   Библиогр. с. 261-268

   ISBN 978-954-07-4804-7 

  

Сист. No: 47712

- 160 -

Арх/378/В 38Мх, П/378/В 38МхЦБ 65535

Велева, Мария

   Хармонична връзка на образованието с физиката : (Сброник статии) / Мария Велева . - Плевен : Медиатех, 2020 . - 174 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-207-210-0 

  

Сист. No: 47740

- 161 -

П/004/Д 19ДдЦБ 65508

Данов, Данаил Кирилов

   Дигитализация и образование : Иновативност, креативност и интеркултурност / Данаил Кирилов Данов ; Науч. рец. Божидар Ангелов, Радослав Пенев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 168 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 157-165

   ISBN 978-954-07-5004-0 

  

Сист. No: 47703

- 162 -

Ч2/372.8/Д 47З-тЧ2/372.8/Д 47-Зт

Дечев, Захарий

   Технология на педагогическата игра в обучение по религия в началното училище : [Монография] / Захарий Дечев . - Бургас : Димант, 2012 . - 544 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 532-542

   ISBN 978-954-731-427-6 

  

Сист. No: 47774

- 163 -

Арх/37/Д 78Ют 

Дончева, Юлия

   Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина / Юлия Дончева . - Русе : Лени-Ан, 2018 . - 212 с. : с диагр. ; 24 см

   1. изд. 2013 със загл. Педагогика на взаимодействието "Дете - среда", с авт. Синто Юлзари, Юлия Дончева, на изд. Русенски унив. "Ангел Кънчев" - Из рецензиите / Ирина Колева, Весела Гюрова, Петя Конакчиева с. 210-211 ; Библиогр. с. 202-207

   ISBN 978-619-7058-67-3 

  

Сист. No: 47737

- 164 -

Арх/37/Д 78Юд 

Дончева, Юлия Георгиева

   Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата : (Теоретико-практически аспекти) : Монография / Юлия Георгиева Дончева . - Русе : Примакс, 2020 . - 318 с. : с табл., фиг., гр. ; 23 см

   Библиогр. с. 310-317

   ISBN 978-619-7242-73-7 

  

Сист. No: 47748

- 165 -

П/37/К 29Ж-оЦБ 65460

Каравасилева, Женета Петкова

   Образователна парадигма - комуникация чрез компютърни игри / Женета Петкова Каравасилева . - София : УНСС, 2020 . - 160 с. : с цв. ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 141-147

   ISBN 978-619-232-335-6 

  

Сист. No: 47644

- 166 -

Ч2/371/К 78Ну 

Колева, Николина Великова

   Училищна хигиена и здравно образование / Николина Великова Колева . - 3. прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 128 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 126-127

   ISBN 978-954-07-3728-7 

  

Сист. No: 47714

- 167 -

П/37/Л 50ЛпЦБ 65522

Лесун, Л. И.

   Педагогика : Пособие / Л. И. Лесун . - Минск : БНТУ, 2019 . - 80 с. ; 21 с.

   Библиогр. с. 77-78

   ISBN 978-985-550-905-0 

  

Сист. No: 47722

- 168 -

ЦБІІ 3349 

Минно-геоложката Алма матер на България  /  Състав. Десислава Христова Костова, Весела Емилова Петрова ; Прев. Моника Стоянова Христова . - София : МГУ " Св. Иван Рилски", 2018 . - 260 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-353-364-0 

  

Сист. No: 47784

- 169 -

ЦБ 65543 

Миннотехнологичен факултет 1953-2019  : Образование с традиции - знания, технологично развитие и иновации . - Русе : Авангард Прима, 2019 . - 104 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-239-247-5 

  

Сист. No: 47757

- 170 -

Арх/37/М 84Ас, Ч2/372/М 84Ас 

Момчилова, Антоанета

   Сценарии за спортни празници в детската градина / Антоанета Момчилова . - Варна : Бит и техника, 2020 . - 128 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7523-71-3 

  

Сист. No: 47734

- 171 -

Арх/36/Н 95Сс, П/36/Н 95СсЦБ 65541

Нунев, Сашо Тодоров

   Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти : Актуални проблеми, нагласи за провеждане и възможни решения / Сашо Тодоров Нунев . - София : Парадигма, 2019 . - 308 с.+ приложение : с табл., диагр. ; 23 см

   Загл. и на англ. ез.: Supervision in social work and practical training of students. - Библиогр. с. 301-308 ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-326-400-1 

  

Сист. No: 47752

- 172 -

Ч2/37.0/Р 43Яп 

Рашева-Мерджанова, Яна Динкова

   Професионална педагогика в традиция и в перспектива / Яна Динкова Рашева-Мерджанова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004 . - 20 см

   Библиогр. след отд. части

   ISBN 954-07-1877-5 

   

   

  

Сист. No: 47767

- 173 -

Ч2/371/Р 43Яе 

Рашева-Мерджанова, Яна Динкова

   Експертиза на училищния учебник : Ръководство за учители или експерти, или за учители експерти / Яна Динкова Рашева-Мерджанова . - София : Петекстон, 2009 . - 103 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-457-055-2 

  

Сист. No: 47773

- 174 -

П/37/С 49тЦБ 65523

Современные технологии в образовании. В 2 частях  : Материалы международной научно-практической конференции (28-29 ноубря 2019) . - Минск : БНТУ ; БНТУ, 2020 . - 21 с.

   

   ISBN 978-985-583-506-7 

   ISBN 978-985-583-508-1 (ч.2)

   Ч. 2 . - 2020 . - 279 с.: с черт., гр., ил.

   Библиогр. с. 272-278

  

Сист. No: 47723

- 175 -

П/37/С 49тЦБ 65523

Современные технологии в образовании. В 2 частях  : Материалы международной научно-практической конференции (28-29 ноубря 2019) . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 с.

   

   ISBN 978-985-583-506-7 

   ISBN 978-985-583-507-4 (ч.1)

   Ч. 1 . - 2020 . - 164 с.: с черт., гр., табл.

   

  

Сист. No: 47724

- 176 -

Ч2/80/С 53ЕеЦБ 65510

Софрониева, Екатерина

   Емпатия и комуникация в езиковото обучение / Екатерина Софрониева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 110 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 105-109

   ISBN 978-954-07-4938-9 

  

Сист. No: 47705

- 177 -

Ч2/37.01/С 75Си 

Стефанов, Стефан и др.

   История на педагогиката и българското образование / Стефан Стефанов, Марина Пиронкова . - София : Веда Словена - ЖГ, 2019 . - 380 с. : с табл. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. след отд. разд.

   ISBN 978-954-8846-50-9 

  

Сист. No: 47662

- 178 -

П/0/Т 53МиЦБ 65515

Терзийска, Милка Николова

   Информационните революции и образованието / Милка Николова Терзийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019-2020 . - 23 см

   Библиогр. с. 302-317

   ISBN 978-954-07-4704-0 

   Ч. 1. От древността до XVIII век . - 2019 . - 319 с.

   

  

Сист. No: 47715

- 179 -

П/0/Т 53МиЦБ 65515

Терзийска, Милка Николова

   Информационните революции и образованието / Милка Николова Терзийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019-2020 . - 23 см

   Библиогр. с. 239-261

   ISBN 978-954-07-4968-6 

   Ч. 2. XIX-XXI век . - 2020 . - 263 с.

   

  

Сист. No: 47716

- 180 -

Арх/16/Т 64Бп, Ч2/16/Т 64Бп 

Тодорова, Боряна

   Природни основания за синтез в познанието и обучението : Монография / Боряна Тодорова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 139 с. : с цв. сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 131-138 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-814-9 

  

Сист. No: 47732

- 181 -

П/378/У 63ЦБ 65545

Университетското образование - предизвикателства и перспективи през XXI век  : [Сборник от научни доклади] /  Ред. кол. Силвия Николаева, Вяра Гюрова, Бончо Господинов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2006 . - 352 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. след отд. докл. - Някои от докл. са на англ. ез.

   ISBN 954-718-191-2 -10

   ISBN 978-954-718-191-5 -13

  

Сист. No: 47769

- 182 -

Ч2/37.01/Ч 12Св 

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Възпитанието в структурата на семейните отношени / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 191 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 187-190

   ISBN 978-954-07-4296-0 

  

Сист. No: 47709

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 183 -

П/321/А 64Гд, П1/321/А 64ГдЦБ 65533

Ангелов, Груди Иванов

   Държавност и национална сигурност / Груди Иванов Ангелов . - София : Военно издателство, 2020 . - 148 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Рецензии / Стоян Денчев, Цветан Семерджиев/ с. 9-20 м ; Библиогр. с. 115-122. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-509-581-8 

  

Сист. No: 47738

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 184 -

Арх/36/Н 95СрЦБІІ 3348

Нунев, Сашо Тодоров

   Ръководство за практическо обучение по социална работа : Въведение, професионална дейност и сфери на социална работа : Учебно пособие за студентите от първи и втори курс на специалност "Социални дейности", ОКС "бакалавър" / Сашо Тодоров Нунев . - София : Парадигма, 2020 . - 129 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия. - Прил. с. 115-128.

   ISBN 978-954-326-422-3 

  

Сист. No: 47753

- 185 -

Арх/36/Н 95См, П/36/Н 95ЦБ 65553

Нунев, Сашо Тодоров

   Методика за предоставяне на социална услуга "Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза" : Учебно-методическо пособие / Сашо Тодоров Нунев . - Русе : Авангард принт, 2019 . - 140 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-337-391-8 

  

Сист. No: 47776

- 186 -

Арх/36/Н 95Ср 

Нунев, Сашо Тодоров

   Ръководство за практически упражнения по социална работа. Социална работа по случай, с групи и в поле по избор : Учебно пособие за студенти от втори курс на специалност "Социални дейности", образователно-квалификационна степен "бакалавър" / Сашо Тодоров Нунев . - София : Парадигма, 2020 . - 193 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-326-430-8 

  

Сист. No: 47777

- 187 -

Арх/36/Н 95Сс, П/36/Н 95СсЦБ 65550

Нунев, Сашо Тодоров

   Социална работа в общност : Съвременна теория, модели и практика : Монография / Сашо Тодоров Нунев . - София : Парадигма, 2019 . - 209 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 195-208

   ISBN 978-954-326-403-2 

  

Сист. No: 47778

- 188 -

Арх/36/Н 95Си, П/36/Н 95СиЦБ 65552

Нунев, Сашо Тодоров

   История на социална работа : Развитие на социалнопомощната дейност и социалната работа в САЩ, Германия и България / Сашо Тодоров Нунев . - София : Парадигма, 2019 . - 217 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 209-216

   ISBN 978-954-326-405-6 

  

Сист. No: 47781


 Индекс по АВТОРИ

Baeva, Iskra Vasileva 4 
Bancev, Biser Todorov 4 
Bobev, Bobi Nikolov 4 
Casper-Hehne, Hiltraud 152 153 154 155 
Di Maria, David 155 
Egron-Polak, Eva 152 153 154 155 
Fleaca, Elena 1 17 
Green, Madeleine 152 153 154 155 
Kjucukov, Ljubomir Nedkov 4 
Langer, Paul F. 16 
Marmolejo, Francisco 155 
Matei, Liviu 152 153 154 155 
Mayer, Gerhard 16 
Neskov, Ljubco Temelkov 4 
Nokkala, Terhi 152 153 154 155 
Purser, Lewis 152 153 154 155 
Salzmann-Reiber, Tanja 16 
Teixeira, Pedro 152 153 154 
Troharov, Ljubco Budinov 4 
Vodenski, Petar Georgiev 4 
Александрова, Донка Иванова 126 
Александрова, Надежда Петрова 122 
Ангелов, Божидар 146 161 
Ангелов, Груди Иванов 18 183 
Андонов, Иван 87 
Андонов, Кондю Йорданов 91 97 100 
Андонова, Евелина 12 82 
Андреевска, Калина 83 
Асенова, Ася Емилова 156 
Атанасов, Атанас 38 39 
Атанасова, Александра 39 
Атанасова, Радка 157 
Афеян, Наталия 122 
Баева, Десислава Цонева 2 
Баева, Искра Василева 5 
Бакърджиева, Теодора Христова 52 134 
Балтаджиев, Атанас 53 
Балтаджиев, Георги 53 
Банкова, Росица 145 
Банчев, Бисер Тодоров 5 
Баталов, Анастас 57 
Бачева, Мариана Борисова 63 
Белоев, Христо Иванов 98 
Белявин, Климентий Евгеньенич 107 
Бенин, Никола Димитров 110 
Близнашки, Георги Петков 19 
Бобев, Боби Николов 5 
Богданова, Моника Борисова 158 
Боевски, Иван 20 
Бойчева, Недялка 74 
Братойчева, Мария Стойкова 54 
Бремнър, Джон 13 76 
Бриджфорд, Рос 55 
Бъртофт, Джеф 149 
Бъчваров, Стоян Христов 144 
Василев, Васил 53 
Василев, Никола Божилов 56 
Василева, Радка Емилова 159 
Вачева, Данелина Емилова 72 
Веков, Тони 65 
Велева, Мария 160 
Велева, Надя 65 
Величкова-Хаджиева, Даниела Борисова 63 
Велчев, Стефан Димитров 105 
Веру, Лиа 145 
Видин, Благой 22 
Витева, Екатерина Иванова 81 
Витенберг, Иска 13 76 
Владимирова, Людмила 57 
Воденски, Петър 30 
Воденски, Петър Георгиев 5 
Вълчева, Цветомила 74 
Генева-Попова, Мариела Генчева 57 
Георгиев, Борислав 59 78 
Георгиев, Васил 104 
Георгиев, Иван Андонов 87 
Георгиева, Деспина Проданова 58 
Георгиева, Светла 83 
Георгиева, Тодорка 118 
Георгиева, Тодорка Йорданова 121 
Георгиева-Трифонова, Цветанка Любомироа 150 
Герсон, Шарлот 60 
Гетов, Илко 83 
Гладилова, Ася 61 
Говедаров, Георги 99 
Горанов, Стефан 57 
Горанова, Илияна Христова 111 112 
Горанова-Маринова, Веселина 57 
Господинов, Бончо 181 
Градев, Дончо Николов 32 
Гранитски, Иван 113 
Грекова, Даниела 83 
Грудева-Попова, Жанет 57 
Гунев, Данчо Иванов 96 
Гърдев, Димитър 30 
Гърков, Огнян 30 
Гюрова, Вяра 181 
Данов, Данаил Кирилов 146 161 
Данте Алигиери 114 
Данчев, Николай 83 
Демирева, Мария 55 
Дерилова, Ралица 79 
Деспотова-Толева, Л. Д. 80 
Дечев, Захарий 162 
Деянов, Радослав 30 
Джамбазов, Славейко 65 
Джонсън, Джордж 62 
Дикенс, Чарлс 115 
Димитров, Ганчо Хр. 89 
Димитров, Димитър Георгиев 86 151 
Димитрова, Мария 83 
Димитрова, Мая 101 
Добревска, Галя 99 
Дойновска, Росица Николова 63 
Донева, Дафина 40 49 
Донева, Миглена 83 
Дончева, Юлия 163 
Дончева, Юлия Георгиева 147 164 
Дочева, Пепа 115 132 
Драганов, Иво 96 
Драгушева, Снежана 74 
Душков, Живодар Иванов 116 117 
Евстатиев, Борис Иванов 91 
Евтимов, Иван Илиев 95 
Емилов, Илиян 60 
Ениманев, Красимир Иванов 97 100 
Ениманева, Светослава Красимирова 100 
Жекова, Мария Иванова 149 
Желев, Видьо Василев 64 
Златанова, Йовка 74 
Иванов, Велико Колев 106 
Иванов, Иван 114 
Иванов, Иван Колев 105 
Иванов, Красимир Атанасов 105 
Иванова, Евгения 23 
Игнатов, Владимир 120 
Илиев, Симеон Пенчев 96 
Йовков, Йордан Стефанов 119 
Йорданов, Антон 99 
Йорданова, Берджухи 66 
Йорданова, Кристина Данева 122 
Казакова-Матева, Янка Костадинова 24 
Калоянов, Тодор 25 46 
Калоянова, Ирина 124 
Калчев, Пламен 6 
Камушева, Мария 83 
Канушев, Мартин Стефанов 26 
Каравасилева, Женета Петкова 165 
Карагьозова-Финкова, Мариана Тодорова 33 
Каралилова, Росица 57 
Караславов, Андрей 30 
Карнеги, Дейл 7 148 
Кафтанджиев, Христо Николов 143 
Кинева, Тодорка 41 
Киров, Любомир 59 
Кирова, Милена Георгиева 122 
Клайнер, Блазиус 135 
Коев, Красимир Цонев 27 67 
Колева, Грета Великова 58 
Колева, Николина Великова 68 166 
Колева, Светлина 6 8 
Константинов, Константин Илиев 120 
Костов, Боян 62 
Костов, Димитър 30 
Костов, Камен 62 
Костов, Океан 74 
Костова, Десислава Христова 168 
Костова, Златомира Георгиева 69 
Костянев, Стефан 57 
Коул, Брент 7 148 
Крейвънс, Джеси 149 
Кръстев, Николай 57 
Кръстева, Николина 50 
Куков, Калоян Павлов 9 10 70 71 
Куманов, Куман 99 
Кумчев, Емил 57 
Кунев, Свилен Николаев 96 
Куфов, Георги 125 
Кюркчиев, Николай Веселинов 47 
Кючуков, Любомир 30 
Кючуков, Любомир Недков 5 
Лалова, Валентина 74 
Ламбов, Николай 77 
Лебедова, Румяна 118 
Лебедова, Румяна Димитрова 111 112 121 
Лесун, Л. И. 167 
Литвиненко, Иван 77 
Личев, Валентин 99 
Лондон, Джек 123 
Любенов, Любен 114 
Манова, Маноела 83 
Манолов, Иван 99 
Манолова, Боряна Георгиева 91 
Мансфийлд, Катрин 124 
Марков, Георги Георгиев 136 137 138 139 
Мартинова, Златанка Петрова 88 
Матанова, Ваня Лукова 11 
Мелцер, Доналд 13 76 
Мерджанова, Елена Георгиева 74 
Механджийска, Гинка Андонова 28 
Минько, Дмитрий Вацлович 107 
Митков, Митко 57 
Миткова, Зорница 83 
Митов, Константин 83 
Михайлов, Теодор 130 
Михайлова, Милена 36 
Михайлова, Нина Кирилова 72 
Младенова, Силвия Младенова 73 
Момеков, Георги 59 
Момчилова, Антоанета 170 
Мопасан, Ги дьо 125 
Мулешкова, Ирина Николова 29 
Наваро, Джо 12 
Найденов, Климент Минев 34 
Наумов, Цветан Трифонов 91 
Ненов, Николай Иванов 52 134 
Ненова-Чилова, Иванка 57 
Нешков, Любчо Темелков 5 
Николаева, Силвия 181 
Николов, Симеон 30 
Николов, Тодор Калоянов 25 46 
Николов, Федя 57 
Николов, Христо 99 
Николова, Анна 141 
Николова, Мария Пламенова 108 109 
Новакова, Атанаска 97 100 
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова 33 
Нунев, Сашо Тодоров 171 184 185 186 187 188 
Октай, Осман 31 
Орбецова, Мария 57 
Панчовска, Мария 57 
Папучиев, Николай Георгиев 44 45 
Паскалева, Диана 74 
Патиас, Йоаннис Парменион 104 
Пенев, Радослав 146 161 
Пенов, Сашо Георгиев 33 
Петков, Милко Георгиев 47 
Петкова, Валентина 83 
Петрински, Герасим 126 
Петров, Виктор Петров 25 46 
Петров, Орлин Любомиров 92 
Петров, Филип Петров 150 
Петрова, Весела Емилова 168 
Петрова, Генка 83 
Петрова, Гергана 74 
Пиронкова, Марина 177 
Попов, Генчо Стойков 90 
Попова, Иванка 141 
Попчев, Петър 30 
Пройкова, Пенка 127 
Радомирски, Валентин 30 
Раев, Никола Димитров 51 
Райков, Сашо Стоянов 75 
Ранкова, Заря 99 
Рашев, Рашо Станев 140 
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова 172 173 
Рашкова, Галина Кръстева 42 
Рибарова, Нели Хр. 61 
Русева, Вяра Събова 93 
Рускова, Свилена Свиленова 43 
Савова, Александра 83 
Сакалова, Златина 7 148 
Салчев, Петко 65 
Санд, Жорж 127 
Сапунджиев, М. 118 
Светоний, Гай 141 
Серван-Шрайбер, Давид 79 
Сигалов, Петър Стефанов 98 
Славейков, Петър Лозанов 34 
Славов, Георги Светославов 81 
Софрониева, Екатерина 128 176 
Софрониева, Екатерина Неделчева 14 129 
Станева, Гергана Любомирова 95 
Станчев, Тошо Йорданов 94 
Стендал 130 
Стефанов, Стефан 177 
Стефанова, Пенка 65 
Стоевски, Димитър 133 
Събева, Яна 126 
Табаков, Сава 99 
Таир, Ергюл 15 
Ташков, Константин 83 
Телбизов, Карол 135 
Терзийска, Милка Николова 178 179 
Тилкиян, Едуард 57 
Тодорова, Боряна 3 180 
Тодорова, Мариета 74 
Тодорова, Силвия Христова 103 
Токмакова, Мария 57 
Томова-Михнева, Мария 121 
Торосян, Анахид 57 
Трайкова, Елка Савова 122 
Транквил, Гай Светоний 141 
Тренова, Анастасия Георгиева 81 
Трохаров, Любчо Будинов 5 
Тужаров, Красимир Иванов 96 
Търнър, Кели А. 82 
Уайлд, Оскар 131 
Уедъл, Дорийн 13 76 
Уокър, Мортън 60 
Фицджералд, Франсис Скот 132 
Флорин, Сидер 123 131 
Ходжев, Владимир 57 
Хокстър, Шърли 13 76 
Христов, Христо 104 
Христова, Иринка Атанасова 58 
Христова, Моника Стоянова 168 
Христова, Петя 102 
Христова, Радослава Данаилова 86 151 
Цвайг, Стефан 133 
Цветков, Илиян Стефанов 94 
Цветкова, Антоанета 83 
Цеков, Цеко Иванов 35 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 182 
Чакалов, Владимир Любомиров 48 
Шейтанов, Владимир Георгиев 30 
Шелег, Валерий Константинович 107 
Шопов, Любомир 30 
Шуманова, Спаска Ангелова 37 142 
Янкова, Иванка 61 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Balkan Islam : A barrier or a bridge for radicalisation? 4 
Cultural Transfers 16 
HTML5 Хакове 149 
Internationalisation of higher education 152 153 154 155 
Social responsibility and civic knowledge: Edu4Society 1 17 
Автономните системи 104 
Ад 114 
Азбука на акушерството и гинекологията 56 
Алкално пречистване и рестарт 55 
Анализ на битовото електропотребление в България 93 
Анатомия на човека 53 
Антирак 79 
Арт анимация в образованието 159 
Балканският ислям : бариера или мост за радикализацията? 5 
Бизнес идентификатори 103 
Биологичното окисление 50 
България и светът 2019 21 
Българо-румънски политически отношения (1944-1989) 37 142 
Български език и литература 111 112 
Българското крушение 1913 136 
Водоснабдяване на сгради с топла вода 89 
Възпитанието в структурата на семейните отношени 182 
Вътрешни болести 57 
Георг Силаги (1835-1923) 52 134 
Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия 2019 59 
Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 137 138 
Да разберем детето със специфични потребности 158 
Дванадесетте цезари 141 
Дигитализация и образование 146 161 
Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата 147 164 
Друга история на най-голямата война 139 
Държавност и национална сигурност 18 183 
Експертиза на училищния учебник 173 
Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър 69 
Емпатия и комуникация в езиковото обучение 128 176 
Здравеопазване и национална сигурност 27 67 
Избрани разкази 115 119 123 124 125 132 
Избрани творби 127 130 131 133 
Известия 118 121 
Икономика и природна среда: съвременни проблеми на взаимодействието 40 49 
Икономика на здравеопазването 65 
Икономика на туризма 34 
Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културноисторическото наследство 2 
Информационни системи и технологии 144 
Информационните революции и образованието 178 179 
Историческа социология на наказателните политики в България 26 
История на България 135 
История на педагогиката и българското образование 177 
История на социална работа 188 
Как да печелим приятели и да влияем на другите в дигиталната ера 7 148 
Камъчета от Егея 117 
Катализатори и константи на корелацията 43 
Конституционно право 19 
Концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти 58 
Кооперативното дело в България 20 
Крахът на една илюзия - истината за ДПС 31 
Криминалистика 35 
Кръстосани патогени - новите биологични опасности в растителни храни 102 
Културна антропология 44 45 
Литературата - смисъл, страст и съдба 122 
Личност и трудово поведение 15 
Материалознание 109 
Медицинска етика 54 
Международно право 22 
Ментализация и клинична практика 11 
Металознание 88 
Методика за предоставяне на социална услуга "Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза" 185 
Методика на домашните посещения в социалната работа 28 
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" 73 
Минно-геоложката Алма матер на България 168 
Миннотехнологичен факултет 1953-2019 169 
Модели на ефективността на енергопотреблението и еластичността н товари и висши хармоници 91 
Накъде отива светът 30 
Нашият град днес 116 
Нерелационни бази от данни 150 
Нестандартни математически методи 48 
Образ и метафора 113 
Образователна парадигма - комуникация чрез компютърни игри 165 
Обща и сравнителна реторика 126 
Общи грижи за болния с инжекционна техника 74 
Овощарство 99 
Осветителни уредби за прецизни зрителни задачи в шевното производство 92 
Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия 72 
Особености на изучаването на чужд език в детска възраст 14 129 
От жътва до жътва 110 
Педагогика 167 
Педиатрия 61 
Поглед пред себе си 32 
Политики за подпомагане на ползването на земеделските земи в европейската екологична мрежа Натура 2000 24 
Практическо ръководство по асистирана репродукция 75 
Прецизни технологии и системи в земеделието 98 
Приложение на съвременни образователни технологии в професионалната подготовка на учители по биология 156 
Приложна химична термодинамика 51 
Природни основания за синтез в познанието и обучението 3 180 
Проективните методики при деца и подрастващи 9 10 70 71 
Проектиране и изследване на прототип на електромобил и организационни аспекти на реализацията 96 
Проприоцептивното нервномускулно улесняване във физиотерапията 64 
Проучвания на аутизма 13 76 
Професионална педагогика в традиция и в перспектива 172 
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст : Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика 77 
Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване 78 
Птица над пожарищата 120 
Пълна ремисия 82 
Резбоформиране 106 
Реинженеринг на производството на сушена и съхраняването на свежа растениевъдна продукция 97 
Реинженеринг чрез алтернативно енергоосигуряване на сушенето и съхраняване на растениевъдна продукция 100 
Рекламата и маркетинговите комуникации по време на черната смърт (коронавируса) 143 
Религията като престъпление 23 
Речник на езика на тялото 12 
Римско и съвременно публично право 33 
Ръководство за базови наставници на студенти от професионално направление 7.5. Здравни грижи 63 
Ръководство за лабораторни упражнения по Материалознание 108 
Ръководство за подготовка на водачи на електрокари и мотокари 95 
Ръководство за практически упражнения по дисциплините "Електрически измервания" и "Измервания" 94 
Ръководство за практически упражнения по социална работа. Социална работа по случай, с групи и в поле по избор 186 
Ръководство за практическо обучение по социална работа 184 
Ръководство по бази от данни 86 151 
Рязане на материалите 87 
Садистични наклонности в юношеска възраст 6 
Семеен модел за отглеждане и възпитание на деца в неравностойно социално положение 157 
Современные технологии в образовании. В 2 частях 84 85 174 175 
Социална работа в общност 187 
Специфична сила на рязане 105 
Спешни състояния в общата медицинска практика 80 
Статистика 25 46 
Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти 171 
Сценарии за спортни празници в детската градина 170 
Тайните на CSS 145 
Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина 163 
Теория и практика получения функционально-градиентных материалов импульсными эелектрофизическами методами 107 
Терапията Герсон 60 
Технология на педагогическата игра в обучение по религия в началното училище 162 
Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст 8 
Университетското образование - предизвикателства и перспективи през XXI век 181 
Учебна практика на студенти от специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология" в УНСС 41 
Учебник по неврология 81 
Училищна хигиена и здравно образование 68 166 
Училищна хигиена, здравно образование и възпитание 66 
Фармакоикономика 83 
Финанси на туристическото предприятие 42 
Хармонична връзка на образованието с физиката 160 
Хербология 101 
Хидравлично моделиране при обемни хидравлични машини 90 
Хроники на рака 62 
Цар Симеон Велики (893-927) 140 
Частно съдебно изпълнение 36 
Числени методи за решаване на нелинейни уравнения 47 
Юридическа правоспособност 38 39 
Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека 29 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили с електрическо захранване 96 
Административно право 33 
Анатомия - учебник 53 
Английска литература 131 
Английска литература. Разкази 115 123 124 132 
Аутизъм 13 69 76 
Бази данни 150 
Безсловесна комуникация 12 
Библиотеки - история 178 179 
Биографии 141 
Биодемография. Демография за състоянието на здравето и физическите параметри на населението 27 67 
Биология - методика на преподаването - за ВУЗ 156 
Биохимия - учебно помагало 50 
Болести – сборници 78 
Болести на растенията (без болести на селскостопанските растения). Фитопатология. Тератология 102 
Болногледачество 58 
България - външна политика 37 142 
България - педагогика - учебник 177 
България през Първата световна война (1914-1918) 137 138 
Българска литература - поезия 117 
Българска литература - разкази 119 
Българска литература, критика 122 
Българска литература. Антологии. Сборници. Христоматии 121 
Българска литература. Литературна критика 113 
Българска литература. Поезия 116 
Българска литература. Разкази 120 
Български език и литература 111 112 
Висше образование - качество 152 153 154 155 
Висше образование - конференция 181 
Висше образование - образователна политика 152 153 154 155 
Висше образование. Висши учебни заведения 169 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 18 183 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 182 
Вътрешна водопроводно-канализационна мрежа 89 
Вътрешни болести 57 
Геометрия 48 
Гинекология. Акушерство 56 
Грижи за болния - учебници и ръководства 74 
Грижи за болния. Хигиена на болния 63 
Детска и педагогическа психология 14 128 129 176 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 158 
Дигитална епоха 7 148 
Дипломация 30 
Диференциално смятане 48 
Европа - аграрна политика 24 
Европейски съюз - съвет на Европа 24 
Езикознание, филология, литература 118 121 
Езици за програмиране 86 151 
Електрически измервания 94 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 91 
Електроизмерителна техника 94 
Електрокари 95 
Електроснабдяване 93 
Етнография – учебници за ВУЗ 44 45 
Законодателство - България - Европейски съюз 29 
Занимания за развитие на интелекта и личността в предучилищната възраст 163 
Здравеопазване 65 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 27 67 
Здравна просвета 66 
Здравни работници – образование и просвета 73 
Изобразителни изкуства и художествени занаяти 113 
Икономическа политика - управление на стопанството 43 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 1 17 
Интегрално смятане 48 
Информационни и комуникационни технологии - приложение в образованието и просветата 146 161 
Информационни технологии - учебници за ВУЗ 144 
Ислям 4 5 
История на България 135 
История на Втората световна война (1939-1945) 139 
Италианска литература - поезия 114 
Компютърни езици 145 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 147 164 
Компютърно програмиране. Компютърни програми 145 
Конституционно право - България - учебници за ВУЗ 19 
Корпорации 1 17 
Криминалистика 35 
Литературна критика, българска 110 
Материалознание 108 
Материалознание - учебници за ВУЗ 109 
Медицинска етика - учебници за ВУЗ 54 
Медицинска психология – деца 9 10 70 71 
Медицинско образование - методика на преподаването – учебници за ВУЗ 73 
Международна политика - дипломация 21 
Международно право 22 
Металознание - учебник 88 
Металорежещи инструменти - учебници за ВУЗ 87 
Методи и процедури на обучение. Форми 3 165 180 
Методи и форми на обучение по природознание 147 164 
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 168 
Надзор върху общественото здравеопазване 27 67 
Национални движения. Национален въпрос. Национални малцинства 23 
Неврология 81 
Немска литература 133 
Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки). Раздробяване и мелене. Обработка на 105 107 
Образование - степени на образование 152 153 154 155 
Образование и просвета - България - история 178 179 
Обучение - методи 159 
Обща теория на възпитанието 167 
Обща теория на държавата 18 183 
Общи приложения на компютърните мрежи 149 
Обявяване независимостта на България и период на Балканските войни (1908-1914) 136 
Овощарство (в цялост) 99 
Околната среда на детето и значението й за възпитанието 163 
Онкология 79 82 
Опазване на растенията и на животните 40 49 
Операционни системи 86 151 
Оплождане инвитро – ръководства 75 
Организационни форми и споразумения за стопанска дейност. Кооперативно дело, кооперация 20 
Организация и структура на учебния процес във ВУЗ 160 
Организация на здравеопазването 63 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 103 
Осветление 92 
Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 41 
Педагогика - история 177 
Педиатрия - конференции 77 
Педиатрия. Детски болести 61 
Поведение на потребителите 43 
Подемно-транспортно оборудване, надеждност 95 
Познание - теория 3 180 
Политика 16 
Политически отношения 30 31 
Права на човека - Европа 29 
Право 33 
Предучилищно образование 170 
Престъпност - България - социологични проблеми 26 
Програмно управление на машините 98 
Психични процеси 12 
Психоанализа 11 13 76 
Психология - индивидуална 7 148 
Психопатология 6 8 15 
Психотерапия 79 82 
Психотехника 9 10 70 71 
Рак - епидемиология 62 
Рак – борба и профилактика 60 
Рак – лечебно хранене 60 
Растения, вредители на селскостопанските растения 101 
Режещи инструменти - методи, машини и приспособления 106 
Резби, изработване 106 
Реклама 143 
Религия – методика на преподаването за основни училища 162 
Реторика - конференции 126 
Рехабилитация 72 
Римска империя - история 141 
Румъния - външна политика 37 142 
Сгради за съхраняване и първична преработка на селскостопанските продукти 97 100 
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 98 
Семантична мрежа, свързана с културно-историческото наследство 2 
Сестрински манипулации 74 
Системи на образование - хармонизиране 152 153 154 155 
Социална работа 185 186 187 188 
Социална работа - учебници за ВУЗ 28 184 
Социална работа – методика на преподаването за ВУЗ 171 
Социални работници 171 
Социално поведение. Социална психология 32 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 32 
Специално образование - професионално образование - професионални училища 84 85 172 174 175 
Спешни състояния в медицинската практиа 80 
Сравнително право 33 
Старост – болести – сборници 59 
Статистика - математическа теория 25 46 
Стопанство – екологични проблеми 40 49 
Съдебни изпълнители - България - законодателни и директивни материали 36 
Термодинамика 51 
Трудотерапия 72 
Туризъм 34 
Туризъм – финанси – учебници за ВУЗ 42 
Туристически агенции – финанси 42 
Университети 168 
Учебни помагала 173 
Учебно-възпитателна работа - психологични проблеми 157 
Училищна хигиена 66 
Училищна хигиена - учебници за ВУЗ 68 166 
Фармацевти - биографии 52 134 
Фармация - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 83 
Физикохимия 51 
Физиотерапия 64 
Фина механика 104 
Фитопатология 102 
Френска литература - разкази 125 127 130 
Хигиена - здравеопазване 58 
Хигиена на храненето. Режим на хранене 55 
Хидроенергетика 90 
Царе, български 140 
Числени методи 47 
Чужди езици - методика на преподаването - сборници 14 129 
Чужди езици - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 128 176 
Чужди езици – психология на изучаването - при деца 14 128 129 176 
Юридическо образование - България - учебни помагала за ВУЗ 38 39 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

HTML5 149 
автомобили 96 
адвокатура 38 39 
административен процес 38 39 
административно право 33 
акушеро-гинекологични изследвания 56 
акушерство 56 
алгоритми 144 
алкално-киселинно състояние 55 
анализ и синтез в познанието 3 180 
анатомия 53 
английска литература 115 123 124 131 132 
анимация 159 
антропология 44 45 
аперцептивни тестове 10 71 
аутизъм 13 69 76 
бази данни 86 151 
бази от данни 150 
безбрачните семейства 182 
безсловесна комуникация 12 
библиотеки 178 179 
биографии 52 134 140 141 
биологични опасности - храни 102 
биохимия 50 
биохрани 43 
бит 44 45 
бит и историчност 110 
битови електропотребители 93 
благотворителната дейност в Европа 188 
болести 59 
болести – сборници 78 
болногледачество 58 63 
Болонски процес 152 153 154 155 
борба с плевелите 101 
бременност 78 
Букурещки мирен договор 1913 136 
България на Живков 37 142 
българо-румънски отношения 37 142 
българска дипломация 30 
българска литература 117 118 119 120 121 
българска литература и критика 122 
българска поезия 116 
български "Ислямизъм" 23 
български език и литература 111 112 
български царе 140 
българско законодателство 29 
българско образование 177 
взаимодействия на елементите 109 
видове бази 150 
визуални ефекти 145 
висше образование 152 153 154 155 169 
висши училища 63 
власт на народа 19 
водопроводно-канализационна мрежа 89 
водоснабдяване 89 
военен баланс 21 
възможности за стаж 41 
възпитателен процес 163 
вътрешни болести 57 
гастроентерология 57 
геометрия 48 
геронтология 59 
гинекология 56 
глобална среда 21 
глобално управление 30 
градове в България 135 
граждански процес 38 39 
гражданско общество 1 17 19 
грижи за болния 58 
данъчен процес 38 39 
двигателен апарат 53 
двигателна активност 68 166 
детска и педагогическа психология 14 128 129 176 
детски болести 61 
детско-юношеска възраст 77 78 
деца с аутизъм 13 76 
деца с увреждания 158 
деца със специални образователни потребности 158 
диалогични прочити 112 
дигитализация на образованието 146 161 
дигитална среда 165 
дигитални комуникации 7 148 
дигитално земеделие 98 
дидактични игри 159 162 
дипломатическо право 22 
диференциално смятане 48 
дихателна ситема 53 
домашни грижи 28 
домашни посещения 28 
домейни за културно-историческо наследство 2 
домове за деца и юноши 157 
ДПС 31 
дуалност и троичност в познанието и образованието 3 180 
Дунавски регион 16 
държава 18 183 
Европейски съюз - аграрна политика 24 
Европейски съюз - програми 24 
език на жестовете 12 
език на тялото 12 
езикови употреби 111 
езикознание 118 121 
езикът и обществото 112 
езици за програмиране 86 149 151 
екологична политика 40 49 
екологично винарство и лозарство 43 
екомениджмънт 43 
екотуризъм 43 
експертизи 173 
Елберфелдска система 188 
електрическа енергия 93 
електрически ток 94 
електроенергетика 91 
електрокари 95 
електромобили 96 
електропотребление 93 
електрофизическа обработка 107 
емоционално развитие 69 
ендокринология 57 
енергийни проекти 21 
ензими 50 
ентропия 51 
епилепсия 81 
етични кодекси 54 
етнография 44 45 
етнология 44 45 
ефективно енергопотребление 91 
желязо-въглеродни сплави 109 
желязо-циментитна диаграма 108 
женски полови органи 75 
журналистика 126 
защитени територии 24 
здравеопазване 27 67 
здравеопазване на учениците 66 68 166 
здравословни храни 55 
здравословно хранене 60 62 79 82 
земеделски земи 24 
земята, завзета от българите 135 
извъноборотни средства 42 
изграждане на противобългарската коалиц 136 
измерване 94 
изобразително изкуство 113 
изпитване на електромобили 96 
изследване на ефективността 91 
изследвания 52 134 
източници на външно финансиране 42 
икономика и природна среда 40 49 
икономика на здравеопазването 65 83 
икономическа психология 41 
икономическа социология 41 
икономически оценки 65 
импулсно електрофизическо въздействие 107 
инжекционна техника 74 
иновации в образованието 146 161 
инсталации за топла вода 89 
инсулти 81 
интегрално смятане 48 
интегрирано обучение 158 
интелектуална собственост 103 
интеркултурно образование 146 161 
интернет салафите 23 
информационна ера 178 179 
информационни системи 144 
информационни технологии 144 156 
ислям 4 5 
история 141 
история - България - нова 136 
история на България 135 137 138 139 
история на Втората световна война 139 
история на Европа 139 
история на педагогиката 167 
история на педагогическата мисъл 177 
история на социалната работа 188 
италианска литература 114 
казуси 80 
кардиология 57 
кариерно ориентиране 172 
качество и безопасност на храните 102 
керамики и композити 109 
клизми 74 
клинични открития 13 76 
книгопечатане 178 179 
комуникационни елементни 165 
комуникационните технологии в обучението 147 164 
комуникация 126 
конституционализъм 19 
конструкция на карите 95 
консуматори на енергия 93 
конференции 84 85 174 175 
кооперативно право 20 
кооперации 20 
коронавирус 143 
креативна педагогика 146 161 
криминалистика 35 
криминалистична тактика 35 
криминалистична техника 35 
критически прочит на творчеството му 110 
критическо четене 111 
кръвоносна система 53 
кръгова икономика 40 49 
кръстосана патогенност 102 
култура 45 
културна политика 16 
културно-историческо наследство на България 2 
курсова работа 184 
курсови задачи 184 
към "особения път на развитие" 37 142 
лазерно въздействие 107 
лекарствена терапия 83 
липиди 50 
литературознание 113 
лица на фигури 48 
личността на К. Петканов 110 
локализационни методи и теореми 47 
макроструктурен анализ 108 
маркетингови комуникации 143 
материалознание 88 105 108 109 
медийна комуникация 126 
медицина 53 61 
медицинска психология 60 62 79 82 
медицинска психология – деца 9 10 70 71 
медицински прегледи 72 
медицински сестри 63 
медицинско образование 73 
международна конференция 29 
международни договори 22 
международни конвенции 29 
международни спорове 22 
международно правоприемство 22 
международно признаване 22 
Междусъюзническа война 1913 136 
метали и сплави 108 109 
метални материали 88 
металознание 88 
методи и форми на обучение 147 164 
методи на обучение 167 
методика на запознаване с околния свят 163 
методика на преподаване за ВУЗ 171 
методика на преподаването 63 73 128 176 
методика на преподаването - при деца 14 129 
методика на разследването 35 
методически насоки 184 185 
микроструктурен анализ 108 
Милен Цанева - биографични данни 122 
минно машиностроене 169 
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 168 
млада и зряла възраст 78 
модели и моделиране 86 151 
модели на социална работа в общност 187 
моделиране при зъбни помпи 90 
моделиране при изследване на обемни помпи 90 
моделиране при пластинкови помпи 90 
морални принципи 54 
мотокари 95 
мъжки полови органи 75 
мюсюлмански общности 4 5 
наказателна ресоциализация 26 
наказателно-процесуално право 29 
намиране на нули на полиноми 47 
наноматериали и нанотехнологии 109 
народи преди българите 135 
население на България 27 67 
насилие 26 
наставничество в сестринството 63 
Натура 2000 24 
национален въпрос 23 
национална мощ 18 183 
национална сигурност 18 21 27 67 183 
национални движения 23 
начална педагогика 162 
невербална комуникация 126 
неврология 64 
неврорехабилитация 64 
немска литература 133 
неонатология 61 
неравностойно социално положение 157 
нервна система 53 81 
нерелационни бази 150 
нефрология 57 
нрави 44 45 
нуклеотиди 50 
Ньойски мирен договор 138 
обемни геометрични форми 48 
обемни хидравлични машини 90 
оборотни средства 42 
обработка на данни 25 46 
обработка на металите 87 
обработка чрез рязане 105 
образна диагностика 80 
образование 84 85 165 174 175 
образователна електронна игра 165 
образователни подходи 159 
образователни технологии 156 
обучение 98 181 
обучение по околна среда 147 164 
обучението като педагогически процес 167 
обща хербология 101 
общуване 7 148 
общуване в социалните мрежи 32 
общуване в съвременното семейство 182 
овощарство 99 
овощен разсадник 99 
овощни култури 99 
Околен свят в детската градена - запознаване 163 
опазване на околната среда 40 49 
организационни форми 20 
организация и управление 41 
организация на обучението по физика 160 
организиране на общността 187 
осветителни уредби 92 
осветление в шевното производство 92 
основни методи за изследване 72 
основни понятия в алгебрата 47 
основни принципи в природата 3 180 
отношения 7 148 
оценяване 173 
пандемия 30 
патология на половия живот 75 
педагогика 177 
педагогически наблюдения 14 129 
педагогически системи 177 
педиатрия 61 77 
периферни устройства 144 
перспективи 104 
писменост 178 179 
платформи 104 
плевели 101 
плодова реколта 99 
подготовка на учители 156 
подкрепа на деца и семейства в криза 185 
поезия 113 114 
показатели на висши хармоници 91 
полимери 108 
полимерни материали 109 
политики на ЕС за подпомагане 24 
политически отношения 30 31 37 142 
политически партии 31 
полова система 53 
посткомунистическата държава 26 
потребителско изживяване 145 
потребителско поведение 43 
права на човека - ЕС 29 
право 22 
прахови градиентни материали 107 
предпазване от бактерии 89 
предучилищно образование 170 
преобразуватели 94 
преподаване 181 
престъпност 26 
преходи и анимации 145 
прецизни зрителни работи 92 
прецизни технологии 98 
приказки 131 
приложения 88 104 149 
природни основания за синтез в образованието 3 180 
природни основания за синтез в обучението 3 180 
приходи, разходи и печалба 42 
пробационни мерки 26 
проблеми при получаването им 107 
програмно управление 98 
проектиране на прототип на елетромобил 96 
произвеждане на мъченици 23 
производителност на ресурсите 40 49 
производни 48 
промишлена естетика 103 
протегляне 87 
протеини 50 
професионална подготовка 172 
професионално образование 84 85 172 174 175 
професионално ориентиране 172 
профилактика и болести 77 
психични разстройства 69 
психично здраве 32 69 
психично развитие 157 
психоанализа 11 13 76 
психология 7 11 148 
психология на изучаването - при децата 128 176 
психопатология 6 8 15 
психотехника - деца 9 10 70 71 
пулмология 57 
Първа световна война 137 138 
работна тетрадка 111 112 
радикален ислям 4 5 
радикализъм 4 5 
развитие на женска репрод. система 56 
развитие на общността в социалната работа 187 
развитие на туризма 34 
разказвателни проективни тестове 9 10 70 71 
разкази 115 119 120 123 124 125 127 130 132 133 
ракови заболявания 60 62 79 82 
растениевъдство 97 100 101 
растения – болести и вредители 102 
ревматология 57 
режещи инструменти 106 
резбонарязване 106 
резитба 99 
резултати от изследване 13 76 
реинженеринг на производството 97 100 
реклама 143 
рекламни комуникации 143 
религиозно обучение 162 
репродуктивна система 56 
решаване на нелинейни системи 47 
Рим (държава) – право 33 
Римска империя 141 
римска литература 141 
римско право 33 
рисувателни тестове 9 10 70 71 
ролеви игри 159 
роля на общопрактикуващия лекар 80 
Румъния на Чаушеску 37 142 
сборник 122 168 
сборници 59 
Световна здравна организация 72 
свойства и приложения 48 
свойства на материалите 108 
свредловане 87 
селскостопански машини 98 
селскостопански операции 98 
семантични модели 2 
семейно възпитание 182 
сетивни органи 53 
сиви чугуни 108 
сигурност 21 30 
сила на рязане 105 
системата "държавност" 18 183 
системи за загряване на вода 89 
системи за управление на качеството (СУК) 43 
системи на образованието 152 153 154 155 
системии н а здравеопазване 65 
скали за оценка 6 8 15 
соматични показатели 74 
соцеални работници 171 
социална дейност 28 186 188 
социална работа 171 
социална работа по случай 186 
социална работа с групи 186 
социалната работа в България 188 
социалната работа в САЩ 188 
социални дейности 184 185 
социални проблеми 184 
социални проблеми на общността 187 
социални работници 184 
социално поведение 32 
социално предприемачество 1 17 
социлано подпомагане в Европа 188 
социология на комуникацията 32 
специализирани диагностични изследвания 72 
специална хербология 101 
специално образование 172 
спешни състояния 80 
спортни празници 170 
сравнително право 33 
средновековна история 135 
срещата на човек с Бога 110 
стажантски позиции 41 
сталинизъм 37 142 
статистически анализ 25 46 
статистически данни 25 46 
статистическо моделиране 87 
степени на висшето образование 152 153 154 155 
стихотворения 117 
стомана 108 
стопанска дейност 20 
стопанска етика 1 17 
стопански предприятия 103 
стратегическо партньорство 21 
стратегия и геополитика 18 183 
строеж на веществата 109 
струговане 87 
структура и оформление 145 
структура на кристалите 109 
СУК - преработвателна индустрия 43 
супервизия по социална работа 171 
сушене на растениевъдна продукция 97 100 
съдебна власт 38 39 
съдебни изпълнители 36 
съдопроизводство 36 
съдържание на образованието 167 
съпоставяне и интегриране на онтологии 2 
съхранение на растениевъдна продукция 97 100 
същност на познанието 3 180 
теория на възпитанието 167 
теория на статистиката 25 46 
термодинамика 51 
термодинамични системи 51 
техника и технологии 84 85 174 175 
типография 145 
транспортни дейности 95 
трасология 35 
трибология и трибологични изследвания 108 
туризмът от стопанско гледище 34 
туризъм 34 
туризъм - икономика 42 
търсене в туризма 34 
университетско образование 181 
управление и организация 103 
управление и планиране в туризма 34 
управление на здравната система 65 
управление на лечебните заведения 65 
управление на туризма 34 
управление на човешките ресурси 185 
устойчиво развитие 1 17 
уточняване на корени - методи 47 
учебен процес във ВУЗ 160 
учебна практика 63 73 186 
учебни помагала 173 
учение за следите 35 
училищна хигиена 66 
училищно образование 165 
фазово равновесие 51 
фармацевтика 52 134 
физиотерапия 64 
физическо възпитание в детската градин 170 
физическо възпитание и спорт 66 
фина механика 104 
финанси на предприятия 42 
финансово планиране 42 
финансово управление и анализ 42 
фитопатология 102 
фолклор 45 
фонове и рамки 145 
форми 145 
формообразуване 106 
фрезоване 87 
фрезоване на резби 106 
френска литература 125 127 130 
функции на семейството 182 
функционални разстройства 20 75 
функционално градиентни материали 107 
функциониране на туристическия отрасъл 34 
хематология 57 
хепатология 57 
хигиена 58 
хигиена на умствения труд 66 68 166 
хигиена на храненето 68 166 
хигиена на храненето на учениците 66 
химично равновесие 51 
хранене 55 
хронология 135 
черноморско сътрудничество 30 
чествания 168 
човек и общество 147 164 
човек и природа 147 164 
чужди езици 14 128 129 176 
шлифоване 87 
юбилеи 168 
юношеска психология 6 8 15 
юридическа правоспособност 38 39 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Данте Алигиери 114 
Петканов, Константин Н. 110 
Силаги, Георги Атила 52 134 
Симеон I, цар български 140 
Цанева, Милена 122 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 27 67 
Древен Рим. Италия 33 
Европа 24 
Пазарджик 23 
Рим (Римска империя) 141