НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/0/Д 26ЦБ 65955

[Двадесет и осма] 28-ма международна научна конференция за студенти и млади учени 2019, 13-14 юни, 2019  : Сборник научни трудове /  Гл. ред. Георги Тасев . - София : Авангард Прима, 2019 . - 269 с. ; 20 см

   Изд. на Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Техника и технологии" - Ямбол и Тракийски университет - Ст. Загора. - ISSN 1314-4669. - Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48428

- 2 -

П/0/Д 26ЦБ 65954

[Двадесет и седма] 27-ма международна научна конференция за млади учени 2018, 14-15 юни, 2018  : Сборник научни трудове /  Гл. ред. Георги Тасев . - София : Авангард Прима, 2018 . - 375 с. ; 20 см

   Изд. на Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Техника и технологии" - Ямбол и Тракийски университет - Ст. Загора. - ISSN 1314-4669. - Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48427

- 3 -

ДИР/02/Д 43С 

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Библиотеки и публичен достъп до информация / Стоян Георгиев Денчев, Ирена Йорданова Петева ; Рецензент Иван Попов, Румен Трифонов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; За буквите - О писменехь, 2006 . - 311 с. : с ил., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 300-310

   ISBN 978-954-322-181-2 :13

   ISBN 954-322-181-3 :10

   ISBN 978-954-8887-18-2 :13

   ISBN 954-8887-18-5 :10

  

Сист. No: 48462

- 4 -

ДИР/02/Д 43Са 

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Анализ и управление на университетска информационна среда : Информационно поведение и култура : дигитални библиотеки / Стоян Георгиев Денчев, Иванка Гервизиева Павлова ; Науч. ред., с предг. Ирена Йорданова Петева . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 214 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Анкетна карта: с. 165-191 ; Международни стандарти в областта на взаимодействието човек-компютър: с. 193-194; Библиогр.: с. 195-210; Рез. на англ., рус. ез.; Съдържание на англ., рус. ез.

   ISBN 978-954-8887-73-1 

  

Сист. No: 48465

- 5 -

ЦБ 65967 

Иван Грозев (1872-1957)  : Био-библиография /  Състав. Велислава Владимирова Донева, Ренета Василева Константинова . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 74 с. : с факс. ; 21 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-24-1 

  

Сист. No: 48449

- 6 -

ЦБ 65991 

Ка, Гари

   По пътя към глобалната окупация : Високопоставен правителствен служител разобличава тайните планове за налагане на световна власт / Гари Ка . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Хелиопол, 2018 . - 350 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: En route to global occupation / Gary H. Kah; Кн. от тематична поредица за Новият световен ред

   ISBN 978-954-578-350-0 

  

Сист. No: 48481

- 7 -

ДИР/02/П 13И 

Павлова, Иванка Гервизиева

   Дигитални библиотеки и достъп до информационните ресурси : Защита на дигиталните колекции / Иванка Гервизиева Павлова . - София : За буквите - О писменехь, 2007 . - 224 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 201-216 ; Рез. на рус., англ. ез. / Прев. Людмила Велкова

   ISBN 978-954-8887-37-3 

  

Сист. No: 48475

- 8 -

ЦБ 65965 

Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905-1958)  : Био-библиография /  Състав. Валерия Василева Йорданова, Ренета Василева Константинова ; Науч. ред. Илко Ненчев Пенелов . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 (Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 212, [4] с. : ил. ; 22 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-23-4 

  

Сист. No: 48447

- 9 -

ЦБ 65970 

Станка Пенчева  : Био-библиография /  Състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова ; Науч. ред. Иванка Янкова . - Сливен : Регионална библиотека "Сава Доброплодни", 2019 . - 253 с. ; 22 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7239-25-6 

  

Сист. No: 48453

- 10 -

ЦБ 65966 

Трифон Цанев Трифонов (1866-1926)  : Био-библиография /  Състав. Валерия Василева Йорданова . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 54 с. : с факс. ; 21 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-25-8 

  

Сист. No: 48448

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 11 -

П/616/Г 37-ЗЦБ 66026

Георгиева, Златинка Костадинова

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст / Златинка Костадинова Георгиева . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 215 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Рец.: Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова; Библиогр. с. 193-203

   ISBN 978-619-208-279-6 

  

Сист. No: 48522

- 12 -

ЦБ 65964 

Гранитски, Иван

   Пътят на душите : Мистична поема / Иван Гранитски ; Худож. Владимир Пенев ; Хидромитологията / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 284 с. : с цв. ил. ; 24 Х 21,5 см . -  (Мнемозина)

   Кн. е с автограф. - Иван Гранитски - псевд. на авт. Иван Йорданов Димитров; Живописни преводи на адската хидрография / Иван Маразов: с. 235, 238-239, 242; Архитектоника на подземните видения / Иван Гранитски: с. 243, 250-251; Библиогр. с. 257-281

   ISBN 978-954-09-1584-5 

  

Сист. No: 48446

- 13 -

П/159.9/К 91СпЦБ 66007

Крушкова, Силвия

   Психология на личността / Силвия Крушкова . - [Русе] : Хелт Консулт Русе, Б. г. (Изд. център при РУ А. Кънчев) . - 80 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 74

   ISBN 978-954-7092-07-3 

  

Сист. No: 48498

- 14 -

ЦБ 65996 

Маразов, Иван Русев

   Амазонките / Иван Русев Маразов ; Фотогр. Димо Георгиев, Иво Хаджимишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 464 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Колекция Васил Божков)

   Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.; Библиогр. с. 399-463

   ISBN 978-954-09-0756-7 

  

Сист. No: 48486

- 15 -

ЦБ 66029 

Шиваров, Стефан Марков

   До Света гора и назад / Стефан Марков Шиваров ; Науч. ред. Владимир Димитров . - София : Нов български университет, 2021 . - 160 с. : с ил., факс., VIII с. : ил. ; 24 см

   До Света гора и назад през 1934 г. : пътепис от Стефан Шиваров / Владимир Димитров: с. 8-28 Бележка на редактора / Александра Трифонова: с. 29 Бележка на реставратора / Наталия Владинова: с. 31-32

   ISBN 978-619-233-161-0 

  

Сист. No: 48525

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 16 -

ЦБ 65984 

Handbook on cohesion policy in the EU  /  Ed. Simona Piattoni, Laura Polverari . - Cheltenham : Edward Elgar, 2016 . - 547 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-78471-566-3 

  

Сист. No: 48472

- 17 -

ЦБ 65993 

Агстнер, Рудолф

   България - Австрия : 140 години дипломатически отношения и 175 години представителства на Австрия (Австро-Унгария) в България / Рудолф Агстнер ; Прев. от нем. ез. Пенка Ангелова . - Велико Търново : ПИК, 2019 . - 196 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-736-114-7 

  

Сист. No: 48483

- 18 -

П/35/А 36ХЦБ 66045

Азис, Хасан

   Основи на местното самоуправление : Лекционен курс / Хасан Азис . - София : УНСС, 2020 . - 196 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Пълната форма на името на авт. Хасан Азис е Хасан Азис Исмаил Рец.: Иванка Тодорова Банкова, Теменужка Каролова Хроми-Жигалова; Библиогр. с. 193-195

   ISBN 978-619-232-391-2 

  

Сист. No: 48549

- 19 -

П/349/А 66АтЦБ 66048

Андреева, Андрияна Йовчева и др.

   Трудово и осигурително право : Задачи, казуси, тестове / Андрияна Йовчева Андреева, Галина Огнянова Йолова, Виолета Кирилова Владова-Иванова ; Под науч. ред. на Андрияна Йовчева Андреева . - София : Direct services, 2020 . - 165 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 159-165

   ISBN 978-619-7671-00-1 

  

Сист. No: 48552

- 20 -

П/327/Б 13ЙаЦБ 66067

Баев, Йордан Ангелов

   Американското разузнаване и България (1941-1991) / Йордан Ангелов Баев . - София : Изток - Запад, 2021 . - 368 с. : с факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 313-318

   ISBN 978-619-01-0878-8 

  

Сист. No: 48577

- 21 -

П/35/Б 13ЙкЦБ 66068

Баев, Йордан Ангелов

   КГБ в България : Сътрудничеството между съветските и българските тайни служби (1944-1991) / Йордан Ангелов Баев . - 2. изд. . - София : БИ 93, 2021 . - 463 с. : с табл., факс. ; 23 см

   Библиогр. с. 390-407

   ISBN 978-619-7496-82-6 

  

Сист. No: 48579

- 22 -

ЦБ 66061 

България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация  : Научна конференция, Софийска градска художествена галерия, 26 октомври 2018 г. /  Състав. и науч. ред. Евгения Калинова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5317-1 

   

   

  

Сист. No: 48568

- 23 -

С/342.9/Б 92 
 България. Върховен административен съд 

   Административно право и административен процес : Сборник нормативни актове /  Състав. Димитър Костов . - София : Сиела Норма, 2021 . - 719 с. ; 20 см

   Кн. е с автограф. - Сборникът е актуализиран към 29.01.2021 г.

   ISBN 978-954-28-3435-9 

  

Сист. No: 48470

- 24 -

С/342.4/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България . - София : Сиела Норма, 2022 . - 134 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3798-5 

  

Сист. No: 48578

- 25 -

П/347.9/В 44СпЦБ 66039

Велчев, Светослав Петров

   Прокурорският надзор : Произход, развитие, функции : монография / Светослав Петров Велчев ; Науч. ред. Веселин Вучков . - 2. изд. . - София : Нов български университет, 2021 . - 302 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см . -  (Българско юридическо наследство ; 3)

   1. изд. 1928 на печ. Гладстон, по данни от док. Светослав Велчев (1870-1943) - един от строителите на българското правосъдие / Веселин Вучков: с. 11- 38; Рец.: Веселин Методиев, Костадин Паев

   ISBN 978-619-233-152-8 

  

Сист. No: 48536

- 26 -

С/347.9/В 97к 

Върховният касационен съд 1880-2020  /  Състав. и авт. на бел. Петко Добчев ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2020 . - 435 с. : с ил., факс., портр. ; 30 см

   Изданието е двуезично. - Съдържа и Юриспруденция на Върховния касационен съд : Библиография ; Биографични данни за членовете на Върховния касационен съд и техни по-важни публикации

   ISBN 978-619-226-172-6 

  

Сист. No: 48433

- 27 -

П/327/Г 37В-оЦБ 66066

Георгиев, Васил

   Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС : Еволюция, взаимодействия, възможности / Васил Георгиев . - Пловдив : ВУСИ, 2021 . - 309 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 303-308

   ISBN 978-619-7343-44-1 

  

Сист. No: 48576

- 28 -

П/347.77/.78/Г 37ХЦБ 65971

Георгиева, Христина Радкова

   Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост / Христина Радкова Георгиева ; Предг. Живко Иванов Драганов . - София : Сиела Норма, 2021 . - 338 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф; Библиогр. с. 314-336; Предметен указател

   ISBN 978-954-28-3779-4 

  

Сист. No: 48454

- 29 -

ДИР/02/Д 43С 

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Библиотеки и публичен достъп до информация / Стоян Георгиев Денчев, Ирена Йорданова Петева ; Рецензент Иван Попов, Румен Трифонов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; За буквите - О писменехь, 2006 . - 311 с. : с ил., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 300-310

   ISBN 978-954-322-181-2 :13

   ISBN 954-322-181-3 :10

   ISBN 978-954-8887-18-2 :13

   ISBN 954-8887-18-5 :10

  

Сист. No: 48462

- 30 -

ЦБ 65982 

Димитров, Димитър Велков

   Бъдещето на демокрацията : [Монографично изследване] / Димитър Велков Димитров . - София : ГорексПрес, 2015 . - 214 с. : с табл. ; 20 см

   Кн. е с автограф. - Библиогр. с. 209-214

   ISBN 978-954-616-246-5 

  

Сист. No: 48469

- 31 -

П/620.9/Ж 36Им, П1/620.9/Ж 36ИЦБ 65972

Желязков, Иван Господинов

   Моделиране на геополитическата стратегия за енергийна сигурност / Иван Господинов Желязков . - София : Фондация "Институт за национална и международна сигурност", 2021 . - 152 с. ; 20 см . -  (Сигурност ; 30)

   Рец. Николай Слатински, Юрий Търкаланов; Библиогр. с. 139-151; В библиогр. каре е отбелязан ISBN 978-619-7143-11-6!

   ISBN 978-619-7143-11-9 

  

Сист. No: 48455

- 32 -

П/342/З-43ЦБ 66049

Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи  : Сборник с доклади /  Ред. Анелия Герчева . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 189 с. ; 21 см

   Сборникът е резултат от кръглата маса "Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи", проведена на 1 окт. 2021 г. в ИУ Варна, катедра Правни науки и Научноизследователски институт при ИУ Варна; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-21-1002-3 

  

Сист. No: 48553

- 33 -

П/614/З-50ЦБІІ 3386

Здраве 2020. Европейска рамка за политики и стратегия за 21-ви век  . - [Копенхаген] : Световна здравна организация. Регионално бюро за Европа, 2013 . - 190 с. ; 30 см

   
   www.euro.who.int 

   ISBN 978-92-890-0278-3 

  

Сист. No: 48503

- 34 -

П/347.77/.78/И 22АтЦБ 65963

Иванова, Аглика Георгиева и др.

   Търговски марки : Опозиции при регистрацията на търговски марки в Република България и Европейската общност (марки на общността) / Аглика Георгиева Иванова, Иван Николов Иванов . - София : IP Bulgaria, 2015 . - 208 с. : с ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 200-202

   ISBN 978-619-90015-3-0 

  

Сист. No: 48441

- 35 -

П/316/К 80ЦБ 66062

Комуникациите на XXI век - иновации, предизвикателства и тенденции  : Сборник от конф., посветена на 25-годишнината от създаването на катедра"Комуникация, връзки с обществеността и реклама" /  Състав. Николай Михайлов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5396-6 

   

   

  

Сист. No: 48569

- 36 -

П/35/К 91НЦБ 66053

Крушков, Николай Евгениев

   Сигурност. Лидерство. Креативност / Николай Евгениев Крушков . - София : УНСС, 2020 . - 237 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Рецeнзия / Нир Ран: с. 6-9; Рец.: Димитър Димитров, Владя Борисова; Библиогр. с. 232-236

   ISBN 978-619-232-303-5 

  

Сист. No: 48557

- 37 -

ДИР/316/П 42И 

Петева, Ирена Йорданова

   Информираният гражданин : Прозрачност и сигурност на информацията / Ирена Йорданова Петева . - София : За буквите - О писменехь, 2008 . - 196 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 179-189 ; Рез. на англ., рус. ез. / Прев. Людмила Велкова

   ISBN 978-954-8887-38-0 

  

Сист. No: 48476

- 38 -

П/316/Р 58МдЦБ 66047

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната трансформация / Манол Николов Рибов . - София : УНСС, 2019 . - 562 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-232-8 

  

Сист. No: 48551

- 39 -

ЦБ 65990 

Саздов, Димитър и др.

   Дунав мост : 100 години дипломация и политика / Димитър Саздов, Пенчо Денчев Пенчев, Андрей Лазаров Пантев . - София : Стопанство, 2006 . - 363 с. : с к., табл., факс. ; 22 см

   Изд. на УНСС; Съдържа и Дунавската връзка на България с Европа / А. Пантев ; Важни документи; Библиогр. с. 203-218 ; Рез. на рум., англ., рус. ез.

   ISBN 954-494-718-3 :10

   ISBN 978-954-494-718-7 :13

  

Сист. No: 48480

- 40 -

П/614/С 62ЖЦБ 65997

Стайкова, Жени

   Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление : [Монография] / Жени Стайкова ; Предг. Цекомир Воденичаров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 112 с. : с табл, диагр. ; 21 см

   Кн. е с автограф. - Пълната форма на името Жени Стайкова е Жени Стайкова Николова; Библиогр. с. 100-102

   ISBN 978-954-07-4349-3 

  

Сист. No: 48487

- 41 -

П/341/С 68Се, П1/341/С 68СеЦБ 65969

Станев, Станислав Васков

   Европейски съюз : Помагало и тестове / Станислав Васков Станев . - [Пловдив] : Макрос, 2021 . - 162 с. : с табл. [129 с. : с табл.] ; 20 см

   

   ISBN 978-954-561-525-2 

  

Сист. No: 48451

- 42 -

ЦБ 66003 

Тодоров, Орлин Кръстев

   България 0.5 : Грешките в кода : пътят към промяната / Орлин Кръстев Тодоров . - 2. разш. изд. . - София : Изток - Запад, 2019 . - 247 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 241-246

   ISBN 978-619-01-0451-3 

  

Сист. No: 48493

- 43 -

П/342/Т 83гЦБ 66030

Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи  : Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ, [София] /  Състав., науч. ред., предг. Цветалина Петкова . - София : Нов български университет, 2021 . - 596 с. ; 24 см

   Текст и на англ. ез. Съдържа докл. от: Екатерина Матеева, Малина Новкиришка-Стоянова, Поля Голева, Сусана Ребореда Морийо, Михаил Малчев, Цветалина Петкова, Румен Рашков, Деяна Марчева, Емилия Димитрова, Силвия Цонева, Илия Руменов, Петър Топуров, Екатерина Салкова, Янко Ройчев, Надежда Кръстева, Ралица Костадинова, Елена Недялкова, Петя Митрева, Пресиян Марков, Цветана Петрова, Десислава Петрова, Райна Николова, Благой Видин, Веселина Манева, Екатерина Михайлова, Бойка Чернева, Веселин Лулански, Деница Топчийска, Ивайло Стайков, Катерина Йочева, Малгожата Анджейчак-Швьонтек, Петя Неделева, Гинка Симеонова, Ивона Флорек, Йелена Ристич, Мария Чочова, Марчин Мамински, Александър Миланов, Йоана Захариева Рец.: Веселин Вучков, Тодор Коларов; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-233-200-6 

  

Сист. No: 48526

- 44 -

ЦБ 66065 

Чуков, Боян Стефанов

   Разузнаването отвътре : Разузнавачи, шпиони и агенти / Боян Стефанов Чуков . - София : Изток - Запад, 2021 . - 252 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 251-252

   ISBN 978-619-01-0959-4 

  

Сист. No: 48575

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 45 -

ЦБ 65984 

Handbook on cohesion policy in the EU  /  Ed. Simona Piattoni, Laura Polverari . - Cheltenham : Edward Elgar, 2016 . - 547 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-78471-566-3 

  

Сист. No: 48472

- 46 -

П/339/C 95gЦБ 65953

The current global and European financial cycle: Where do we stand and how do we move forward?  : Joint Bulgarian National bank - Bank for International settlements conference on the occasion of the 140th anniversary of the Bulgarian National bank, 8 July 2019, Sofia . - Sofia : Bulgarian National Bank, 2020 . - 125 p. : with ill., fig. ; 24 cm

   ISSN 2738-7682; Bibliogr. after each paper
   www.bnb.bg 

   ISBN 978-619-7409-18-5 

  

Сист. No: 48426

- 47 -

П/378/T 55RЦБ 65989

Tijssen, Robert et al

   Regional innovation impact of universities / Robert Tijssen, John Edwards, Koen Jonkers . - Cheltenham : Edward Elgar, 2021 . - 216 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 201-209; Index

   ISBN 978-1-83910-052-9 

  

Сист. No: 48479

- 48 -

П/33/Г 34рЦБ 66055

География, регионално развитие и туризъм  : IV научна конференция с международно участие, 3-5 декември 2021: Сборник с резюмета /  Ред. кол. Светла Станкова и др. . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021 . - 143 с. ; 25 см

   Други ред.: Ваня Василева, Дора Кабакчиева

   ISBN 978-619-201-534-3 

  

Сист. No: 48560

- 49 -

П/33/Г 34рЦБ 66059

География, регионално развитие и туризъм  : Национална научна конференция с международно участие, 25-26 октомври 2019: Сборник доклади - "Студентска и ученическа сесия" /  Ред. кол. Милена Стоянова и др. . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2020 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-201-366-0 

  

Сист. No: 48564

- 50 -

П/338/Д 17ДбЦБ 65985

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на XXI в. : Икономика, финанси, доходи. Дигитализацията е предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УНСС, 2021 . - 375 с. : с прил., фиг., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 368-375

   ISBN 978-619-232-416-2 

  

Сист. No: 48477

- 51 -

П/338/Д 53иЦБ 66057

Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия  : Сборник с доклади [от] четвърта национална конференция по политическа икономия, 20 ноември 2019, София /  Състав. и предг. Христо Василев Проданов ; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др. . - София : УНСС, 2020 . - 223 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Други ред.: Валентина Ангелова Драмалиева, Пенчо Денчев Пенчев, Лиляна Димитрова Велева, Христо Василев Проданов Изд. на УНСС. Общоикон. фак. Кат. "Полит. икономия" Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-232-356-1 

  

Сист. No: 48562

- 52 -

П/338/И 50ЦБ 66054

Икономиката на България и Европейския съюз  : Финанси, счетоводство, финансов контрол: Колективна монография /  Науч. редкол. Румен Брусарски и др. . - София : УНСС, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-232-456-8 

   Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика . - 2020 . - 422 с. : с диагр., табл.

   Други ред.: Емил Асенов, Силвия Трифонова, Снежана Башева, Димитър Ненков, Огнян Симеонов, Румяна Пожаревска, Григорий Вазов, Михаил Мусов, Камелия Савова-Симеонова, Пресияна Ненкова, Даниела Петрова Възприетата форма на името на ред. Камелия Савова-Симеонова е Камелия Димитрова Савова, на Даниела Петрова - Даниела Петрова Въткова Пълната форма на името на ред. Емил Асенов е Емил Асенов Атанасов Изд. на УНСС. Фин.-счетоводен фак., Висше у-ще по застраховане и финанси Съдържа статии от: Стефан Вачков, Гарабед Минасян, Методи Христов, Силвия Трифонова, Илиана Андронова, Румен Брусарски, Любка Ценова, Любомир Георгиев, Недялко Вълканов, Гергана Михайлова-Борисова, Евгени Райков, Пламен Орешарски, Пресияна Ненкова, Дияна Металова, Стоян Киров, Яким Китанов, Кирил Борисов, Милена Ковачевич, Силвия Господинова, Аглика Кънева, Дарина Колева, Вениамин Тодоров, Нели Попова, Камелия Пенкова Рец.: Богомил Манов, Стоян Стоянов; Библиогр. след отд. статии; Рез. на бълг., англ. ез.

  

Сист. No: 48558

- 53 -

П/338/И 50бЦБ 66054

Икономиката на България и Европейския съюз  : Финанси, счетоводство, финансов контрол: Колективна монография /  Науч. редкол. Румен Брусарски и др. . - София : УНСС, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-232-457-5 

   Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол . - 2020 . - 460 с. : с диагр., табл., сх.

   Други ред.: Емил Асенов, Силвия Трифонова, Снежана Башева, Димитър Ненков, Огнян Симеонов, Румяна Пожаревска, Григорий Вазов, Михаил Мусов, Камелия Савова-Симеонова, Пресияна Ненкова, Даниела Петрова Възприетата форма на името на ред. Камелия Савова-Симеонова е Камелия Димитрова Савова, на Даниела Петрова - Даниела Петрова Въткова Пълната форма на името на ред. Емил Асенов е Емил Асенов Атанасов Текст и на англ. ез. Изд. на УНСС. Фин.-счетоводен фак., Висше у-ще по застраховане и финанси Съдържа статии от: Атанас Атанасов, Снежана Башева, Румяна Пожаревска, Даниела Фесчиян, Радка Андасарова, Али Вейсел, Емил Асенов, Анита Атанасова, Теодора Рупска, Росица Иванова, Kameliya Savova, Ani Stoykova, Мая Начкова, Hristina Oreshkova, Диана Петрова, Венцислав Вечев, Даниела Георгиева, Десислава Йосифова, Ивелина Петкова, Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Миглена Павлова, Мария Маркова, Георги Христов, Калина Кавалджиева, Лиляна Джонева, Георги Ранчев, Пламен Илиев, Бистра Николова, Анелия Галинова, Бойко Доленски Рец.: Богомил Манов, Стоян Стоянов; Библиогр. след отд. статии; Рез. на бълг., англ. ез.

  

Сист. No: 48559

- 54 -

П/65.012/И 50аЦБ 66052

Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове  : Монография / Недко Тагарев и др. ; Гл. ред. Тодорина Недева . - София : УНСС, 2021 . - 222 с. : с ил. ; 24 см

   Рец. Камелия Стефанова, Венелин Георгиев; Библиогр. с. 213-221

   ISBN 978-619-232-566-4 

  

Сист. No: 48556

- 55 -

П/614/К 86ТмЦБ 66015

Костадинова, Тодорка и др.

   Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Варна : МУ - Варна, 2021 . - 154 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 149-153

   ISBN 978-619-221-338-1 

  

Сист. No: 48509

- 56 -

П/615/К 86Т, П1/615/К 86ТЦБ 66014

Костадинова, Тодорка Игнатова и др.

   Рекреативен мениджмънт : Учебник за студенти по здравен мениджмънт / Тодорка Игнатова Костадинова, Галина Руменова Петрова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2021 . - 204 с. : с ил., к. ; 24 см

   Речник на термините: с. 185-186; Библиогр. с. 192-203

   ISBN 978-954-221-339-8 

  

Сист. No: 48508

- 57 -

Арх/331/К 86А, П/331/К 86АЦБ 65942

Косулиев, Александър Ангелов

   Регионален и секторен анализ на влиянието на минималната работна заплата върху заетостта / Александър Ангелов Косулиев ; Рецензент Дянко Христов Минчев, Маргарита Николаева Атанасова, Емил Георгиев Трифонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 155 с. : с диагр., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 137-145; Прил. табл.

   ISBN 978-954-712-857-6 

  

Сист. No: 48413

- 58 -

П/657/П 47РбЦБ 66024

Петрова, Райна Стоянова

   Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки : Монография / Райна Стоянова Петрова ; Рецензент Мария Павлова, Мария Видолова . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 151 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-150

   ISBN 978-619-208-278-9 

  

Сист. No: 48520

- 59 -

П/330.1/П 69иЦБ 66056

Политическата икономия и бъдещето на световната икономика  : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г. /  Гл. ред. Тодорина Недева . - София : УНСС, 2021 . - 206 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Съдържа докл. от: Татяна Хубенова-Делисивкова, Пламен Д. Чипев, Георги Найденов, Пламен Ралчев, Николай Величков, Аглика Божидарова Кънева, Кристина Стефанова, Елка Сярова, Десислава Николова Колева-Стефанова, Тодорка Кинева, Христо Проданов, Милена Кунова, Ивет Тилева, Катина Йонева, Теодора Христова, Руслан Цанков, Стела Вълева, Диана Дончева Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-232-467-4 

  

Сист. No: 48561

- 60 -

П/338/П 91ЦБ 66050

Промените в съвременната икономика и възможностите за България  : Студентски научни публикации от проведено състезание по икономика /  Науч. ред. Славена Стоянова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2020 . - 264 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по математика и информатика. Кат. "Икономика и мат. моделиране", Съюз на икономистите в България Съдържа статии от: Виолета Лукова, Доброслав Йорданов, Севда Коркмаз, Айля Осман, Анифе Салиева, Славка Георгиева, Кремена Жекова, Веска Николова, Виктория Атанасова, Никол Радушева, Резмие Джелилова, Емине Назиф, Ивона Георгиева, Симона Кирова, Мая Йорданова; Рец. Свилен Тонев; Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-619-201-391-2 

  

Сист. No: 48554

- 61 -

П/338/Р 58МдЦБ 66046

Рибов, Манол Николов

   Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 / Манол Николов Рибов . - София : УНСС, 2021 . - 260 с. ; 24 см

   Рец.: Мария Станкова, Преслав Димитров; Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-428-5 

  

Сист. No: 48550

- 62 -

ЦБ 65990 

Саздов, Димитър и др.

   Дунав мост : 100 години дипломация и политика / Димитър Саздов, Пенчо Денчев Пенчев, Андрей Лазаров Пантев . - София : Стопанство, 2006 . - 363 с. : с к., табл., факс. ; 22 см

   Изд. на УНСС; Съдържа и Дунавската връзка на България с Европа / А. Пантев ; Важни документи; Библиогр. с. 203-218 ; Рез. на рум., англ., рус. ез.

   ISBN 954-494-718-3 :10

   ISBN 978-954-494-718-7 :13

  

Сист. No: 48480

- 63 -

П/338/С 88нЦБ 66058

Студентска научна конференция  : Сборник доклади / Петромир Пенчев и др. . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 164 с. : с фиг., табл. ; 22 см

   Изд. излиза с ISSN 1313-9029 и е изд. на ИУ Варна. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48563

- 64 -

П/65.012/У 73чЦБ 65983

Управление на човешките ресурси  : [Учебник] / Елизабета Кирилова Вачкова и др. ; Под общ ред. на Елизабета Кирилова Вачкова . - София : Лесотехнически университет, 2018 . - 259 с. : с фиг., табл. ; 24,5 см + CD

   Кн. е с автограф; Библиогр. след отд. гл.; Системни изисквания: 1 дисково устройство, ОС Windows XP, Acrobat Reader

   ISBN 978-954-332-169-8 

  

Сист. No: 48471

- 65 -

П/658/Х 82ЯсЦБ 66051

Христозов, Янко Чавдаров

   Състояние на фирмената задлъжнялост в България / Янко Чавдаров Христозов . - София : УНСС, 2020 . - 254 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Рец.: Методи Христов, Надежда Николова, Димитър Ненков; Библиогр. с. 247-253

   ISBN 978-619-232-366-0 

  

Сист. No: 48555

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 66 -

П/629/F 54еЦБ 65988

Finite element method for transport applications  : Monograph /  Ed. Aleksander Sladkowski . - Gliwice : Silesian university of technology, 2011 . - 211 p. : with fig., tabl. ; 24 cm

   Кн. е с автограф; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-83-7335-876-8 

  

Сист. No: 48478

- 67 -

П/514/Д 84ЮЦБ 66023

Дошкова-Тодорова, Юлиана

   Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми : [Монография] / Юлиана Дошкова-Тодорова ; Рецензент Иванка Минчева Георгиева, Ивайло Петров Дончев . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2022 . - 124 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 119-121

   ISBN 978-619-208-293-2 

  

Сист. No: 48519

- 68 -

П/52/И 21СмЦБ 66042

Иванов, Събин Иванов

   Математическа картография / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Валентин Тонев Атанасов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021 . - 25 см

   

   ISBN 978-619-201-508-4 

   Ч. 1 . - 2021 . - 120 с. : с ил.

   Редакционна бележка / Валентин Тонев Атанасов: с. 116-117 Рецензии / Цветослав Станиславов Цанков, Евгени Гришев Стойков: с. 118-120 ; Библиогр. с. 113-115

  

Сист. No: 48544

- 69 -

П/52/И 21СмЦБ 66042

Иванов, Събин Иванов

   Математическа картография / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Валентин Тонев Атанасов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021 . - 25 см

   

   ISBN 978-619-201-509-1 

   Ч. 2 . - 2021 . - 113 с. : с ил., табл., черт.

   Редакционна бележка / Валентин Тонев Атанасов: с. 110 Рецензии / Цветослав Станиславов Цанков, Евгени Гришев Стойков: с. 111-113 ; Библиогр. с. 107-109

  

Сист. No: 48545

- 70 -

П/52/И 21СрЦБ 66043

Иванов, Събин Иванов

   Ръководство за картографиране на културно-исторически обекти / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Цветослав Станиславов Цанков . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021 . - 76 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Редакционна бележка / Ц. Цанков: с. 74 Рецензии / Светлозар Панайотов Стоянов, Евгени Гришев Стойков: с. 75-76

   ISBN 978-619-201-506-0 

  

Сист. No: 48546

- 71 -

П/52/И 21СрЦБ 66044

Иванов, Събин Иванов

   Ръководство за упражнения по геодезия / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Цветослав Станиславов Цанков . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-201-507-7 

   Ч. 1 . - 2021 . - 78 с. : с табл., черт.

   Рецензии / Юрий Иванов Дачев, Евгени Гришев Стойков: с. 76-77; Редакционна бележка / Цветослав Станиславов Цанков: с. 78

  

Сист. No: 48547

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 72 -

П/614/Г 51ЮЦБ 65960

Гичев, Юрий Петрович

   Экологическая детерминированность основных заболеваний и сокращения продолжительности жизни / Юрий Петрович Гичев . - 2-е изд., перераб. и доп. . - София - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2021 . - 130 с. ; 21 см

    Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. - Библиогр. с. 105-129

   ISBN 978-5-94560-330-1 

  

Сист. No: 48434

- 73 -

П/59/И 21РфЦБ 66063

Иванов, Радой

   Физиология и биохимия на насекомите / Радой Иванов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2001 . - 24 см

   Библиогр. с. 263-264

   ISBN 954-07-1475-3 

   

   

  

Сист. No: 48571

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 74 -

Арх/58/А 64П 

Ангелова, Петя

   Забележителни растителни видове в Университетската ботаническа градина / Петя Ангелова ; Рецензент Димитрия Костова Илиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 47 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-712-837-8 

  

Сист. No: 48438

- 75 -

П/58/В 76ДсЦБІІ 3392

Воденичаров, Димитър Георгиев

   Систематика на растенията / Димитър Георгиев Воденичаров . - София : Пенсофт, 2000 . - 27 см

   

   ISBN 954-642-097-2 : Ч. 1

   Ч. 1. Прокариотни водорасли и талусни растения . - 2000 . - 248 с. : с ил., сх., табл.

   Библиогр. с. 229-230 ; Терминол. показалец, Показалец на лат. наименования

  

Сист. No: 48566

- 76 -

П/58/С 81М-о, П1/58/С 81М-оЦБII 3391

Стойнева, Майя Петрова и др.

   Основи на систематиката на водорасли и гъби / Майя Петрова Стойнева, Благой Ангелов Узунов . - София : Джей Ей Ем Джи, 2017 . - 186 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 159-160 ; Азб. показалец

   ISBN 978-619-7321-05-0 

  

Сист. No: 48565

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 77 -

П/611/А 64 чЦБ 66033

Анатомия на човека  : [Учебник] за студентите по медицина и дентална медицина / Георги Атанасов Балтаджиев и др. ; Под ред. Георги Атанасов Балтаджиев . - 5. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 1088 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-189-122-1 

  

Сист. No: 48529

- 78 -

П/614/А 93Нс, П1/614/А 93НсЦБ 66005

Атанасов, Николай Георгиев

   Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването / Николай Георгиев Атанасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 104 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 100-103

   ISBN 978-619-237-049-7 

  

Сист. No: 48496

- 79 -

П/615/Б 42МуЦБ 66006

Бечева, Мария Стамова

   Учебник по кинезитерапия / Мария Стамова Бечева . - Пловдив : М. Мареков, 2019 (София) . - 160 с. ; 22,5 см

   Съдържа и Прилож. с фиг.; Използв. символи; Библиогр. с. 157 . - Книгата е с автогр. от авт.

  

Сист. No: 48497

- 80 -

П/616/Б 65БЦБ 66001

Борисов, Борислав Николаев

   Съвременни аспекти и насоки в оценката на здравни технологии при таргетни терапии в онкологията / Борислав Николаев Борисов . - София : Факултет по обществено здраве, 2018 . - 119 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Кн. е с автограф; Рецензии / Виктор Златков, Антония Янакиева: с. 7-14; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7452-11-2 

  

Сист. No: 48491

- 81 -

П/618/Б 65СаЦБ 66010

Борисова, Силвия и др.

   Акушерски дейности и грижи при соматични заболявания / Силвия Борисова, Валя Иванова Димитрова, Славена Тодорова Илиева . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2021 . - 158 с. ; 24 см

   Рецензия от Добрин Николаев Паскалев; Библиогр. с. 156-158

   ISBN 978-619-221-345-9 

  

Сист. No: 48507

- 82 -

ЦБ 65956 

Брънзова, Гергана

   Съзнание и тяло в едно / Гергана Брънзова . - София : Тип-топ прес, 2017 . - 359 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-196-2 

  

Сист. No: 48429

- 83 -

ЦБ 66069 

Бьотхер, Свен

   Множествена склероза : Диагноза: нелечима : Терапия: въпрос на личен избор / Свен Бьотхер ; Прев. от нем. Екатерина Войнова . - София : Millenium, 2016 . - 336 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 338-332

   ISBN 978-954-515-373-0 

  

Сист. No: 48581

- 84 -

П/616/В 20ДсЦБ 66012

Ванкова, Десислава Иванова

   Социална медицина и промоция на здравето : За специалност "Акушерка", ОКС "бакалавър" / Десислава Иванова Ванкова . - Варна : МУ - Варна, 2021 . - 88 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. модули

   ISBN 978-619-221-318-3 

  

Сист. No: 48505

- 85 -

П/614/В 76Ц, ЦБ 65999 

Воденичаров, Цекомир

   Десетте принципа на медика и мениджъра или Света на асоциативното и интегрално мислене / Цекомир Воденичаров . - София : СИМЕЛПРЕС, 2010 . - 144 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Загл. на кор.: 10-те принципа на медика и мениджъра Загл. на англ. ез.: The ten principles of the physician and the manager; Кн. е с автограф

   ISBN 978-954-9487-86-2 

  

Сист. No: 48489

- 86 -

П/616/Г 37-ЗЦБ 66026

Георгиева, Златинка Костадинова

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст / Златинка Костадинова Георгиева . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 215 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Рец.: Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова; Библиогр. с. 193-203

   ISBN 978-619-208-279-6 

  

Сист. No: 48522

- 87 -

П/614/Г 51ЮЦБ 65960

Гичев, Юрий Петрович

   Экологическая детерминированность основных заболеваний и сокращения продолжительности жизни / Юрий Петрович Гичев . - 2-е изд., перераб. и доп. . - София - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2021 . - 130 с. ; 21 см

    Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. - Библиогр. с. 105-129

   ISBN 978-5-94560-330-1 

  

Сист. No: 48434

- 88 -

П/61/Г 88МЦБ 66018

Грудева, Маринела Иванова

   Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във Висшето медицинско училище : [Монография] / Маринела Иванова Грудева . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2019 . - 176 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

   Рецензии / Вяра Тодорова Гюрова, Галя Михайлова Кожухарова: с. 5-8; Библиогр. с. 166-175

   ISBN 978-619-221-218-6 

  

Сист. No: 48512

- 89 -

П/61/Г 88МмЦБ 66020

Грудева, Маринела Иванова и др.

   Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Иванова Грудева, Вяра Тодорова Гюрова, Тодорка Игнатова Костадинова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2016 . - 318 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; 1)

   Речник / Вяра Гюрова: с. 293-304; Библиогр. с. 305-318

   ISBN 978-619-221-001-4 

  

Сист. No: 48516

- 90 -

П/61/Г 88МсЦБ 66021

Грудева, Маринела Иванова и др.

   Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование : Дистанционно и електронно обучение / Маринела Иванова Грудева, Иван Мерджанов . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2018 . - 196 с. : с табл., диагр. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; 2)

   Библиогр. с. 179-194

   ISBN 978-619-221-123-3 

  

Сист. No: 48517

- 91 -

ЦБ 66070 

Джелинек, Джордж

   Преодоляване на множествената склероза : Доказана седемстъпкова възстановителна програма / Джордж Джелинек ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2017 . - 568 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-474-780-0 

  

Сист. No: 48582

- 92 -

П/618/Д 58НЦБ 66008

Димитрова, Надя Емилова

   Рак на гърдата : има ли неизползван потенциал за профилактика и ранна диагностика в България / Надя Емилова Димитрова . - Варна : Арт трейсър, 2019 . - 182 с. : с табл. ; 24 см . -  (Море ; 1)

   Кн. е с автограф; Библиогр. с. 155-174

   ISBN 978-619-7094-44-2 

  

Сист. No: 48499

- 93 -

П/614/Д 60РмЦБ 66004

Димова, Росица Цветанова

   Медицинска квалитология : Учебник / Росица Цветанова Димова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2021 . - 141 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 136-141

   ISBN 978-619-237-070-1 

  

Сист. No: 48495

- 94 -

П/615/Ж 36МкЦБІІ 3387

Желязкова-Савова, Мария Делчева и др.

   Клинична фармакология : Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания : Учебник за студенти по медицина / Мария Делчева Желязкова-Савова, Стефка Василева Вълчева-Кузманова, Емил Милев . - 2. прераб. изд. . - Варна : МУ - Варна, 2017 . - 136 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-221-048-9 

  

Сист. No: 48514

- 95 -

П/614/З-50ЦБІІ 3386

Здраве 2020. Европейска рамка за политики и стратегия за 21-ви век  . - [Копенхаген] : Световна здравна организация. Регионално бюро за Европа, 2013 . - 190 с. ; 30 см

   
   www.euro.who.int 

   ISBN 978-92-890-0278-3 

  

Сист. No: 48503

- 96 -

Арх/616/К 78Га 

Колева, Грета Великова

   Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол : Книга по дисертационен труд / Грета Великова Колева . - Плевен : Медиатех, 2021 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 133 с. : с ил. ; 23 см

   Рец.: Соня Тончева, Йото Йотов; Библиогр. с. 118-132

   ISBN 978-619-207-218-6 

  

Сист. No: 48439

- 97 -

П/614/К 86ТмЦБ 66015

Костадинова, Тодорка и др.

   Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Варна : МУ - Варна, 2021 . - 154 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 149-153

   ISBN 978-619-221-338-1 

  

Сист. No: 48509

- 98 -

П/615/К 86Т, П1/615/К 86ТЦБ 66014

Костадинова, Тодорка Игнатова и др.

   Рекреативен мениджмънт : Учебник за студенти по здравен мениджмънт / Тодорка Игнатова Костадинова, Галина Руменова Петрова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2021 . - 204 с. : с ил., к. ; 24 см

   Речник на термините: с. 185-186; Библиогр. с. 192-203

   ISBN 978-954-221-339-8 

  

Сист. No: 48508

- 99 -

П/613/М 27АрЦБІІ 3385

Манолова, Антоанета Манолова и др.

   Ръководство за добра практика на медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи / Антоанета Манолова Манолова, Пламен Стоянов Димитров . - София : Министерство на здравеопазването, 2013 . - 60 с. ; 29 см

   Изд. по проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. - Библиогр. с. 55-59

   ISBN * 

  

Сист. No: 48502

- 100 -

П/614/М 51ЦБ 66017

Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"  / Маринела Иванова Грудева и др. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2018 . - 311 с. : с табл. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; 4)

   Други авт.: Станислава Павлова Пенева, Димитричка Дучева Близнакова, Христина Николова Групчева, Антоанета Здравкова Цветкова, Светлана Пенева Ангелова, Валя Иванова Димитрова, Елена Крайчева Иванова, Емилия Петрова Георгиева, Цветелина Ивова Михова, Марияна Живкова Йорданова, Яна Тошкова Тошева, Десислава Илиева Гешева; Библиогр. с. 282-286

   ISBN 978-619-221-122-6 

  

Сист. No: 48511

- 101 -

П/614/М 72ЕЦБ 66000

Митова, Екатерина Стефанова

   Медико-социален статус на деца от домовете за медико-социални грижи за деца. Минало, настояще, бъдеще : Психосоциалните и медицински проблеми на децата от ДМСГД / Екатерина Стефанова Митова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2016 . - 148 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 143-147

   ISBN 978-954-00-0059-6 

  

Сист. No: 48490

- 102 -

П/61/Н 84Вм, П1/61/Н 84ВмЦБ 66034

Нишева, Вили

   Медицинска педагогика : [Учебник за студентите от медициски университети] / Вили Нишева . - Плевен : ВМИ - Плевен, 2002 . - 151 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   Втората авт. отбелязана на с. 5. - Библиогр. с. 148-151

   ISBN 954-756-009-3 

  

Сист. No: 48530

- 103 -

П/614/П 47Гу, П1/614/П 47ГуЦБ 66002

Петрова, Гергана Георгиева

   Управление на времето : Учебник за студентите от Факултетите по обществено здраве / Гергана Георгиева Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2017 . - 86 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7085-86-0 

  

Сист. No: 48492

- 104 -

П/616/С 34гЦБІІ 3388

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания  : Лекционен курс за студенти медицински сестри / Даниела Ивова Танева и др. . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 164 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 130-131

   ISBN 978-619-189-047-7 

  

Сист. No: 48515

- 105 -

П/614/С 62ЖЦБ 65997

Стайкова, Жени

   Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление : [Монография] / Жени Стайкова ; Предг. Цекомир Воденичаров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 112 с. : с табл, диагр. ; 21 см

   Кн. е с автограф. - Пълната форма на името Жени Стайкова е Жени Стайкова Николова; Библиогр. с. 100-102

   ISBN 978-954-07-4349-3 

  

Сист. No: 48487

- 106 -

П/616/Т 73СтЦБ 66013

Тончева, Соня и др.

   Теоретични основи на сестринските грижи : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи" / Соня Тончева, Силвия Борисова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов, 2017 . - 134 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 128-133

   ISBN 978-619-221-032-8 

  

Сист. No: 48506

- 107 -

П/616/Т 73СпЦБ 66016

Тончева, Соня Колева и др.

   Практико-приложни аспекти на наставничеството в клиничната практика : Ръководство за основните субекти в сестринското практическо обучение / Соня Колева Тончева, Маринела Иванова Грудева . - Варна : МУ - Варна, 2020 . - 149 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 108-111

   ISBN 978-619-221-261-2 

  

Сист. No: 48510

- 108 -

П/613/У 98НиЦБ 66019

Ушева, Наталия Василевна

   Изследователски и образователни аспекти на кърменето : [Монография] / Наталия Василевна Ушева . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 174 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 153-173

   ISBN 978-619-7137-61-3 

  

Сист. No: 48513

- 109 -

Арх/61/Х 79Ц, П/618/Х 79ЦЦБ 65946

Христова, Цвета Атанасова

   Оптимизиране на здравните грижи чрез обучителни видеофилми : (научна студия) / Цвета Атанасова Христова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 66 с. : с цв. фиг., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 62-66

   ISBN 978-954-712-863-7 

  

Сист. No: 48417

- 110 -

П/614/Ц 77ГрЦБІІ 3384

Цолова, Галя Крумова и др.

   Ръководство за добра практика на медицинските специалисти за повишаване на физическата активност на населението / Галя Крумова Цолова, Антоанета Манолова Манолова, Пламен Стоянов Димитров . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2015 . - 60 с. : с к., сх., табл. ; 29 см

   Кн. е с автограф. - Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-8404-27-3 

  

Сист. No: 48500

- 111 -

П/616/Ч 21РпЦБ 66011

Чамова, Росица Христова

   Протективен ефект на кърмата върху инфекциите на отделителната система до тригодишна възраст : Монография / Росица Христова Чамова . - Варна : МУ - Варна, 2021 . - 140 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 118-139

   ISBN 978-619-221-324-4 

  

Сист. No: 48504

- 112 -

П/614/Ч 69ТЦБ 65998

Черкезов, Тодор Димитров

   Болничният мениджмънт в новите проекции нa общественото здраве / Тодор Димитров Черкезов ; Предг. Цекомир Воденичаров . - Ст. Загора  : АБ, 2018 . - 112 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 109-112

   ISBN 978-954-652-032-6 

  

Сист. No: 48488

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 113 -

ЦБ 65974 

Колев, Никола Тодоров

   Движение към неизвестното. Изобретения и патенти 1976 - 2020 година / Никола Тодоров Колев . - Варна : Колор принт, 2020 . - 168 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 48457

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 114 -

П/620.9/Ж 36Им, П1/620.9/Ж 36ИЦБ 65972

Желязков, Иван Господинов

   Моделиране на геополитическата стратегия за енергийна сигурност / Иван Господинов Желязков . - София : Фондация "Институт за национална и международна сигурност", 2021 . - 152 с. ; 20 см . -  (Сигурност ; 30)

   Рец. Николай Слатински, Юрий Търкаланов; Библиогр. с. 139-151; В библиогр. каре е отбелязан ISBN 978-619-7143-11-6!

   ISBN 978-619-7143-11-9 

  

Сист. No: 48455

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 115 -

П/621.39/А 20ИЦБ 66027

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Финансов инженеринг в телекомуникациите : Монография / Йосиф Аврамов Аврамов ; Науч. ред. Маргарита Маркова Петкова . - София : Нов български университет, 2021 . - 599 с. ; 24 см

   Рец.: Иванка Данева, Димитър Карастоянов; Речник: с. 587-599; Библиогр. с. 583-584

   ISBN 978-619-233-191-7 

  

Сист. No: 48523

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 116 -

П/621.81/D 68AЦБ 65973

Dobreva, Antoaneta Ivanova

   Initial project template. Contact stresses : Course project in machine elements II. Design of a single-stage spur involute reducer / Antoaneta Ivanova Dobreva ; Reviewer Krasimir Kamenov, Georgi Dinev . - Ruse : Academic Publishing House "University of Ruse", 2021 . - [30 p.] : with fig, tabl. ; 22 cm

   

   ISBN 978-954-712-865-1 

  

Сист. No: 48456

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 117 -

П/629/F 54еЦБ 65988

Finite element method for transport applications  : Monograph /  Ed. Aleksander Sladkowski . - Gliwice : Silesian university of technology, 2011 . - 211 p. : with fig., tabl. ; 24 cm

   Кн. е с автограф; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-83-7335-876-8 

  

Сист. No: 48478

- 118 -

Арх/378/К 78АЦБ 65980

Колев, Атанас Славков

   Транспортен факултет на Русенския университет 1987-2020 г. : Исторически очерк / Атанас Славков Колев ; Науч. ред. Руси Гецов Русев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 326 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 310-317

   ISBN 978-954-712-822-4 

  

Сист. No: 48467

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 119 -

П/631.3/T 86A, П1/631.3/T 86AЦБ 65959

Trifonov, Angel

   Agricultural machinery : A Textbook for the students from the Agricultural university / Angel Trifonov ; Reviewer Manol Dallev . - Plovdiv : Academic publishing of agricultural University, 2021 . - 179 p. : with fig., tabl. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 176-177
   www.lib.au-plovdiv.bg:8081/abweb/public/view 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48432

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 120 -

ЦБ 65979 

Атанасов, Атанас Иванов

   Живот и наука през моите очи / Атанас Иванов Атанасов . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 983 с. : с цв. портр., ил. ; 24 см

   Интервю с Атанас Атанасов / разговора води Иван Гранитски: с. 13-57 Иван Гранитски - псевд. на интервюиращото лице е Иван Йорданов Димитров Науката е голям бизнес / Румяна Пенкова: с. 585-589 Оазисът България - размислите на един академик : интервю с Атанас Атанасов / разговора води Красимира Ризова: с. 901-909 Текст и на англ. ез. Съдържа материали от: Атанас Атанасов, Мария Шишиньова, Мариана Влахова, Ивелин Панчев, Горица Раклеова, Милкана Йорданова, Цветан Цветков, Александър Александров, Огнян Боюклиев, Иван Палигоров, В. Бърданов, Набил Моса Абумхади, Lidia Petrova, Hr. Chomakov, Z. Nikolov, Zh. Dimitrov, M. Yordanova Библиогр. след отд. статии; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-09-1544-9 

  

Сист. No: 48464

- 121 -

Арх/664/И 22Д, П/664/И 22ДмЦБ 65958

Иванова, Донка Илиева

   Моделиране, оптимизация и управление на процеса конвективно сушене на плодове и зеленчуци : Монография / Донка Илиева Иванова ; Рецензент Пламен Иванов Даскалов, Емил Константинов Кузманов . - Русе : Примакс, 2020 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 116 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 109-115

   ISBN 978-619-7242-77-5 

  

Сист. No: 48431

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 122 -

П/621.39/А 20ИЦБ 66027

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Финансов инженеринг в телекомуникациите : Монография / Йосиф Аврамов Аврамов ; Науч. ред. Маргарита Маркова Петкова . - София : Нов български университет, 2021 . - 599 с. ; 24 см

   Рец.: Иванка Данева, Димитър Карастоянов; Речник: с. 587-599; Библиогр. с. 583-584

   ISBN 978-619-233-191-7 

  

Сист. No: 48523

- 123 -

П/65/Д 66ИЦБ 66036

Добрева, Ивелина Петрова и др.

   Превод на документи - испански и български език : Учебно помагало / Ивелина Петрова Добрева, Дора Владимирова Цветкова . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-275-8 

   Ч. 1 . - 2021 . - 247 с. : с табл.

   Текст и на исп. ез.; Рецензия / Ани Леви: с. 9-10

  

Сист. No: 48532

- 124 -

П/65/Д 66ИпЦБ 66036

Добрева, Ивелина Петрова и др.

   Превод на документи - испански и български език : Учебно помагало / Ивелина Петрова Добрева, Дора Владимирова Цветкова . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-276-5 

   Ч. 2 . - 2021 . - 279 с. : с табл.

   Текст и на исп. ез.; Рецензия / Ани Леви: с. 9-10

  

Сист. No: 48533

- 125 -

П/65.012/И 50аЦБ 66052

Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове  : Монография / Недко Тагарев и др. ; Гл. ред. Тодорина Недева . - София : УНСС, 2021 . - 222 с. : с ил. ; 24 см

   Рец. Камелия Стефанова, Венелин Георгиев; Библиогр. с. 213-221

   ISBN 978-619-232-566-4 

  

Сист. No: 48556

- 126 -

П/65.012/М 48ЦБ 65951

Мениджмънт и качество  : 27-ма международна научна конференция за млади учени, 10-12 май, 2018: Сборник научни трудове /  Гл. ред. Георги Тасев . - София : Авангард Прима, 2018 . - 300 с. : с фиг., табл. ; 20 см

   Изд. на Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/, факултет "Техника и технологии" - Ямбол и Тракийски университет - Ст. Загора. - ISSN 1314-4669. - Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48424

- 127 -

П/65.012/М 48ЦБ 65952

Мениджмънт и качество  : 28-ма международна научна конференция за студенти и млади учени, 10-11 май, 2019: Сборник научни трудове /  Гл. ред. Георги Тасев . - София : Авангард Прима, 2019 . - 434 с. : с фиг., табл. ; 20 см

   Изд. на Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/, факултет "Техника и технологии" - Ямбол и Тракийски университет - Ст. Загора. - ISSN 2603-4395. - Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48425

- 128 -

П/65.012/У 73чЦБ 65983

Управление на човешките ресурси  : [Учебник] / Елизабета Кирилова Вачкова и др. ; Под общ ред. на Елизабета Кирилова Вачкова . - София : Лесотехнически университет, 2018 . - 259 с. : с фиг., табл. ; 24,5 см + CD

   Кн. е с автограф; Библиогр. след отд. гл.; Системни изисквания: 1 дисково устройство, ОС Windows XP, Acrobat Reader

   ISBN 978-954-332-169-8 

  

Сист. No: 48471

- 129 -

П/658/Х 82ЯсЦБ 66051

Христозов, Янко Чавдаров

   Състояние на фирмената задлъжнялост в България / Янко Чавдаров Христозов . - София : УНСС, 2020 . - 254 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Рец.: Методи Христов, Надежда Николова, Димитър Ненков; Библиогр. с. 247-253

   ISBN 978-619-232-366-0 

  

Сист. No: 48555

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 130 -

П/681.5/Д 85НсЦБ 66064

Драганов, Никола Драганов

   Сензори : Принципи, устройство, технологии, характеристики, параметри, приложения / Никола Драганов Драганов . - Габровo : ЕКС-ПРЕС, 2014 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-490-435-7 : 1 ч.

   Ч. 1 . - 2014 . - 388 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 365-369

  

Сист. No: 48572

- 131 -

П/681.5/Д 85НсЦБ 66064

Драганов, Никола Драганов

   Сензори : Принципи, устройство, технологии, характеристики, параметри, приложения / Никола Драганов Драганов . - Габровo : ЕКС-ПРЕС, - 2016 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-490-503-3 : 2 ч.

   Ч. 2 . - 2016 . - 284 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 269-272

  

Сист. No: 48573

- 132 -

П/681.5/Д 85Нс, П1/681.5/Д 85НсЦБ 66064

Драганов, Никола Драганов

   Сензори : Принципи, устройство, технологии, характеристики, параметри, приложения / Никола Драганов Драганов . - Габровo : ЕКС-ПРЕС, - 2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-490-550-7 : 3 ч.

   Ч. 3 . - 2017 . - 271 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 254-258

  

Сист. No: 48574

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 133 -

П/004/Л 81МсЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks : Овладяване / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2021 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-656-404-7 

   Т. 1. Овладяване . - 2021 . - 595 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 47860

- 134 -

П/004/Л 81МсЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks : Овладяване / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2020 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-656-426-9 

   Т. 3 . - [2022] . - 381 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48580

Езикознание. Филология. Литература

- 135 -

Арх/820/899.09/Б 37Им 

Бенина, Илияна Ганчева

   Многоликата женственост в паралелните светове на Джордж Макдоналд / Илияна Ганчева Бенина . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 229 с. ; 23 см

   Рец.: Людмила Костова, София Ангелова-Дамянова; Библиогр. с. 216-228

   ISBN 978-619-7058-00-0 

  

Сист. No: 48442

- 136 -

Арх/820/899.09/Б 37Ин 

Бенина, Илияна Ганчева

   Не в Слидерин, не в Слидерин : Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица Хари Потър от Дж. К. Роулинг / Илияна Ганчева Бенина . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 274 с. ; 24 см

   Рец.: Людмила Костова, Стефана Русенова, Мадлен Данова; Библиогр. с. 257-273

   ISBN 978-619-7058-99-4 

  

Сист. No: 48443

- 137 -

ЦБ 65992 

Ботев, Христо

   Да драснем кибрита на въстанието... : Политическият роман на поета / Христо Ботев ; Състав., предг. и бел. Иван Радев . - [София] : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2018 . - 207 с. : с ил. ; 22 см

   Репортажният роман на поета / Иван Радев: с. 7-26 Речник на чуждите и малко познати за съвременника думи: с. 203-206

   ISBN 978-954-463-203-8 

  

Сист. No: 48482

- 138 -

ЦБ 65957 

Брънзова, Гергана

   Отвисоко на живота / Гергана Брънзова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Тип-топ прес, 2015 . - 144 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-159-7 

  

Сист. No: 48430

- 139 -

ЦБ 65964 

Гранитски, Иван

   Пътят на душите : Мистична поема / Иван Гранитски ; Худож. Владимир Пенев ; Хидромитологията / Иван Маразов . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 284 с. : с цв. ил. ; 24 Х 21,5 см . -  (Мнемозина)

   Кн. е с автограф. - Иван Гранитски - псевд. на авт. Иван Йорданов Димитров; Живописни преводи на адската хидрография / Иван Маразов: с. 235, 238-239, 242; Архитектоника на подземните видения / Иван Гранитски: с. 243, 250-251; Библиогр. с. 257-281

   ISBN 978-954-09-1584-5 

  

Сист. No: 48446

- 140 -

ЦБ 65968 

Гранитски, Иван

   Пет поеми и други стиховидения / Иван Гранитски ; Худож. Николай Майсторов . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 95 с. : с ил. ; 24 Х 21,5 см

   Кн. е с автограф. - Иван Гранитски - псевд. на авт. Иван Йорданов Димитров Поетът в търсене смисъла на видимото / Панко Анчев: с. 83-92

   ISBN 978-954-09-1537-1 

  

Сист. No: 48450

- 141 -

Ч2/886.7.09/Г 77Ив 

Гранитски, Иван

   Времето на светлината и властта на мрака : Статии, портрети, есета, филипики, интервюта / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 528 с. : с портр., ил. ; 24 см

   Иван Гранитски - псевд. на авт. Иван Йорданов Димитров Критикът като свидетел и изразител на обществото / Панко Анчев: с. 521-525

   ISBN 978-954-09-1600-2 

  

Сист. No: 48485

- 142 -

П/65/Д 66ИЦБ 66036

Добрева, Ивелина Петрова и др.

   Превод на документи - испански и български език : Учебно помагало / Ивелина Петрова Добрева, Дора Владимирова Цветкова . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-275-8 

   Ч. 1 . - 2021 . - 247 с. : с табл.

   Текст и на исп. ез.; Рецензия / Ани Леви: с. 9-10

  

Сист. No: 48532

- 143 -

П/65/Д 66ИпЦБ 66036

Добрева, Ивелина Петрова и др.

   Превод на документи - испански и български език : Учебно помагало / Ивелина Петрова Добрева, Дора Владимирова Цветкова . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-276-5 

   Ч. 2 . - 2021 . - 279 с. : с табл.

   Текст и на исп. ез.; Рецензия / Ани Леви: с. 9-10

  

Сист. No: 48533

- 144 -

ЦБ 66041 

Дойнов, Пламен Иванов

   Краят на литературната автономия: 1946 / Пламен Иванов Дойнов ; Науч. ред. Морис Фадел . - София : Нов български университет, 2021 . - 542 с. ; 20 см . -  (Литературата на НРБ: история и теория ; 19)

   Рец.: Амелия Личева, Йордан Ефтимов; Библиогр. с. 532-540; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-233-172-6 

  

Сист. No: 48541

- 145 -

Арх/886.7/Д 94Мп 

Душкова, Мира Живодарева и др.

   Поетическо огледало / Мира Живодарева Душкова, Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2021 (Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 46 с. : с портр. ; 21 см

   Лични поетически карти: с. 41-42

   ISBN 978-619-207-231-5 

  

Сист. No: 48445

- 146 -

ЦБ 65967 

Иван Грозев (1872-1957)  : Био-библиография /  Състав. Велислава Владимирова Донева, Ренета Василева Константинова . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 74 с. : с факс. ; 21 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-24-1 

  

Сист. No: 48449

- 147 -

ЦБ 65962 

Иванов, Никола Иванов

   Времена и хора / Никола Иванов Иванов . - [София] : IP Bulgaria, 2017 . - 320 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 318

   ISBN 978-619-90015-4-7 

  

Сист. No: 48437

- 148 -

Арх/802.0/М 79, П/802.0/М 79ЦБ 65941

Модел за формиране на ключови компетентности в обучението по английски език във висшето образование  : Монография / Диана Стефанова и др. ; Под ред. на Елица Георгиева, Диана Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 120 с. : с цв. фиг., табл. ; 22,5 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-862-0 

  

Сист. No: 48412

- 149 -

Ч2/82/Н 44М 

Неделчев, Михаил Димитров

   Как работи литературната история? : Литературноисторически персоналистически сюжети: Нови съчинения в три тома / Михаил Димитров Неделчев ; Науч. ред. Пламен Дойнов . - София : Нов български университет, 2021 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-233-184-9 

   Т. 2. Кн. 1 . - 2021 . - 462 с.

   

  

Сист. No: 48537

- 150 -

Ч2/82/Н 44М 

Неделчев, Михаил Димитров

   Как работи литературната история? : Литературноисторически персоналистически сюжети: Нови съчинения в три тома / Михаил Димитров Неделчев ; Науч. ред. Пламен Дойнов . - София : Нов български университет, 2021 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-233-184-9 

   Т. 2. Кн. 2 . - 2021 . - с. 463-887. 

   

  

Сист. No: 48538

- 151 -

ЦБІІ 3390 

Пиеси за свободата  : Конкурс за нова пиеса на Нов български университет 2021 / Владимир Ганчев Трифонов и др. ; Състав. Виолета Атанасова Дечева . - София : Нов български университет, 2021 . - 311 с. : с портр. ; 30 см

   Нещастен син на некадърно време / Владо Трифонов. Богоявление / Деница Пенчева. Ейяфятлайокутл / Калина Терзийска. Exodus: отвътре навън / Кристина Беломорска. Урок по самота / Мартина Новакова, Мигел Валентин. Моят театър. Един урок на Сара Бернар / Мая Кисьова; Ореховата черупка на текста за театър / Виолета Дечева: с. 7-8 Театър и емпатия / Георги Господинов: с. 9-14 Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев

   ISBN 978-619-233-173-3 

  

Сист. No: 48543

- 152 -

П/808.67/П 89уЦБ 66025

Проблеми на устната комуникация  : Дванадесета международна научна конференция, 6-7 ноември 2020 г., Велико Търново /  Отг. ред. Мария Илиева ; Ред. Владислав Маринов . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 20 см

   ISSN 2367-8712 (Print); ISSN 2738-8840 (Online)

   ISBN * 

   Кн. 12 . - 2021 . - 399 с. : с диагр., табл.

   Библиогр. след отд. докл.; Информация за авторите с. 392-399; Сборникът съдържа доклади от конференцията

  

Сист. No: 48521

- 153 -

ЦБ 65981 

Р(х)Уморески: весели случки от Русенския университет (1945 - 2020 г.)  /  Състав. Атанас Славков Колев ; Худож. Хр. Грозев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 112 с. : с ил. ; 21 см

   Посвещава се на 75-ата годишнина на Русенския университет "А. Кънчев" (1945 - 2020)

   ISBN 978-954-712-817-0 

  

Сист. No: 48468

- 154 -

ЦБ 65965 

Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905-1958)  : Био-библиография /  Състав. Валерия Василева Йорданова, Ренета Василева Константинова ; Науч. ред. Илко Ненчев Пенелов . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 (Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 212, [4] с. : ил. ; 22 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-23-4 

  

Сист. No: 48447

- 155 -

ЦБ 65970 

Станка Пенчева  : Био-библиография /  Състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова ; Науч. ред. Иванка Янкова . - Сливен : Регионална библиотека "Сава Доброплодни", 2019 . - 253 с. ; 22 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7239-25-6 

  

Сист. No: 48453

- 156 -

ЦБ 65978 

Станчев, Станчо Любенов

   Личните имена, църквата, държавата и кръстникът. Русе, 1830-1970 г., 2000 г. / Станчо Любенов Станчев ; Науч. консултант Руси Русев, Любомир Златев . - Русе : Авангард принт, 2020 . - 182 с. : с ил., прил. ; 23 см

   Кн. е с автограф. - Едно полезно и необходимо изследване / Любомир Златев: с. 7-8

   ISBN 978-954-337-407-6 

  

Сист. No: 48463

- 157 -

ЦБ 65966 

Трифон Цанев Трифонов (1866-1926)  : Био-библиография /  Състав. Валерия Василева Йорданова . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 54 с. : с факс. ; 21 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-25-8 

  

Сист. No: 48448

- 158 -

ЦБ 66040 

Фадел, Морис

   Детективи, разузнавачи, Студена война : Криминалната и шпионската литература в сравнителна перспектива / Морис Фадел ; Науч. ред. Пламен Дойнов . - София : Нов български университет, [2021] . - 208 с. ; 20 см . -  (Литературата на НРБ: история и теория ; 18)

   Рец.: Амелия Личева, Йордан Ефтимов; Библиогр. с. 202-205; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-233-164-1 

  

Сист. No: 48540

- 159 -

ЦБ 66029 

Шиваров, Стефан Марков

   До Света гора и назад / Стефан Марков Шиваров ; Науч. ред. Владимир Димитров . - София : Нов български университет, 2021 . - 160 с. : с ил., факс., VIII с. : ил. ; 24 см

   До Света гора и назад през 1934 г. : пътепис от Стефан Шиваров / Владимир Димитров: с. 8-28 Бележка на редактора / Александра Трифонова: с. 29 Бележка на реставратора / Наталия Владинова: с. 31-32

   ISBN 978-619-233-161-0 

  

Сист. No: 48525

История. География. Биографии. Археология

- 160 -

ЦБ 66031 

Laurea : изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов  /  Гл. ред Николай Ангелов Кънев ; Отг. ред. Стела Монева . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 423 с. : с ил. ; 25 см

   Други ред.: Стела Монева, Сергей Игнатов, Сергей Посохов, Валерия Фол, Ваня Лозанова-Станчева, Румен Т. Иванов, Мария Иванова, Надежда Христова Текст и на рус., англ. ез. Съдържа статии от: Невяна Дончева-Панайотова, Мариана Йовевска, Мария Иванова, Боянка Герова, Ралица Къцаркова, Михаил Михалев, Живко Жеков, Сергей Игнатов, Петър Вълев, Стела Монева, Неделчо П. Неделчев, Иван Тодоров, Ваня Б. Лозанова-Станчева, Румен Т. Иванов, Надежда Христова, Момчил Младенов, Борис Д. Борисов, Атанас Атанасов, Павлина Владкова, Оля Миланова, Николай Кънев, Милен Николов, Румен Иванов, Павлин Чаушев, Селчук Сечкин, Мария Иванова, Диана Б. Мъглова, Юлия Киселeва, Сергей Посохов, Калчо К. Калчев, Валентин Кисьов, Валентин Спиридонов, Татяна Астарджиева, Илиян Михов, Стефан Анчев, Катина Димитрова, Анка Игнатова За авт.: с. 415-422 Рец.: Калин Порожанов, Димитър Димитров; Библиогр. след отд. статии; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-270-3 

  

Сист. No: 48527

- 161 -

П/949.72/А 37ЛЦБ 65961

Айер, Луи Емил

   Pro Bulgaria / Луи Емил Айер ; Встъп. думи Янко Гочев . - София : ОРБЕЛ, 2018 . - x, 112 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Ориг. загл.: Pro Bulgaria / Louis Eyer

   ISBN 978-954-496-121-3 

  

Сист. No: 48435

- 162 -

С/93/99/А 56 

   

Алманах за историята на Русе  /  Гл. ред. Златоживка Здравкова . - Русе : Лени-Ан, 2021 . - 23,5 см

   Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

   ISBN * 

   Т. 21 . - 2021 . - 357 с.

   

  

Сист. No: 48422

- 163 -

ЦБ 65977 

Андасаров, Петър Георгиев

   Животът е по-голям от човека : Срещи и разговори / Петър Георгиев Андасаров . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 584 с. : с портр. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; На загл. с. означено кн. 3

   ISBN 978-954-09-1195-3 

  

Сист. No: 48460

- 164 -

ЦБ 65976, Ч2/949.72.04/А 75В 

Антонова, Веселина

   Пожелай свободата : Книга за Ангел Кънчев / Веселина Антонова ; Ред. Велислава Донева ; Рецензент Огняна Манджуркова Чавдарова . - 3. доп. изд. . - Русе : Лени-Ан, 2020 (Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 230 с. : с портр., факс. ; 22 см

   Посвещава се на 170 години от рождението на Ангел Кънчев и 75 години от основаването на Русенски университет Ангел Кънчев

   ISBN * 

  

Сист. No: 48459

- 165 -

Арх/820/899.09/Б 37Им 

Бенина, Илияна Ганчева

   Многоликата женственост в паралелните светове на Джордж Макдоналд / Илияна Ганчева Бенина . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 229 с. ; 23 см

   Рец.: Людмила Костова, София Ангелова-Дамянова; Библиогр. с. 216-228

   ISBN 978-619-7058-00-0 

  

Сист. No: 48442

- 166 -

Арх/820/899.09/Б 37Ин 

Бенина, Илияна Ганчева

   Не в Слидерин, не в Слидерин : Метаморфози на вълшебната приказка в романовата поредица Хари Потър от Дж. К. Роулинг / Илияна Ганчева Бенина . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 274 с. ; 24 см

   Рец.: Людмила Костова, Стефана Русенова, Мадлен Данова; Библиогр. с. 257-273

   ISBN 978-619-7058-99-4 

  

Сист. No: 48443

- 167 -

С/347.9/В 97к 

Върховният касационен съд 1880-2020  /  Състав. и авт. на бел. Петко Добчев ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2020 . - 435 с. : с ил., факс., портр. ; 30 см

   Изданието е двуезично. - Съдържа и Юриспруденция на Върховния касационен съд : Библиография ; Биографични данни за членовете на Върховния касационен съд и техни по-важни публикации

   ISBN 978-619-226-172-6 

  

Сист. No: 48433

- 168 -

ЦБ 66038 

Думанов, Боян Юлиев

   Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област : Римска императорска епоха – край на ХVIII в. / Боян Юлиев Думанов . - София : Нов български университет, 2021 . - 202 с. : с к., ил. ; 24 см

   Рец.: Илиян Боянов, Биляна Костова; Библиогр. с. 174-200

   ISBN 978-619-233-179-5 

  

Сист. No: 48535

- 169 -

ЦБ 65967 

Иван Грозев (1872-1957)  : Био-библиография /  Състав. Велислава Владимирова Донева, Ренета Василева Константинова . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 74 с. : с факс. ; 21 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-24-1 

  

Сист. No: 48449

- 170 -

П/52/И 21СрЦБ 66043

Иванов, Събин Иванов

   Ръководство за картографиране на културно-исторически обекти / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Цветослав Станиславов Цанков . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021 . - 76 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Редакционна бележка / Ц. Цанков: с. 74 Рецензии / Светлозар Панайотов Стоянов, Евгени Гришев Стойков: с. 75-76

   ISBN 978-619-201-506-0 

  

Сист. No: 48546

- 171 -

ЦБІІ 3381 

Комитски, Стоян

   Васил Левски и Русе : Исторически бележки, статии и документи / Стоян Комитски . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2020 . - 320 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7404-13-5 

  

Сист. No: 48444

- 172 -

ЦБ 66032 

Кънев, Николай Ангелов

   Византия и България на Балканите : Студии върху политическата история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII-X в. : византинобългарски студии II / Николай Ангелов Кънев . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 307 с. ; 25 см

   Рец.: Васил Гюзелев, Димитър Й. Димитров, Пламен Павлов Библиогр. с. 269-297; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-208-281-9 

  

Сист. No: 48528

- 173 -

ЦБ 65994 

Овчаров, Николай Димитров

   Цар Иван Шишман - защитникът на отечеството : Историко-археологическо изследване / Николай Димитров Овчаров ; Худож. Васил Горанов . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 159 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Дълг и чест ; 8)

   Библиогр. с. 151-157

   ISBN 978-954-09-1030-7 

  

Сист. No: 48484

- 174 -

ЦБ 65965 

Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905-1958)  : Био-библиография /  Състав. Валерия Василева Йорданова, Ренета Василева Константинова ; Науч. ред. Илко Ненчев Пенелов . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 (Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 212, [4] с. : ил. ; 22 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-23-4 

  

Сист. No: 48447

- 175 -

П/91/С 37ДгЦБ 66028

Симеонов, Димитър Трифонов и др.

   География на България - стопански, социални и регионални особености / Димитър Трифонов Симеонов, Десислава Любомирова Симеонова . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 332 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Рец.: Румен Янков, Иван Марков; Библиогр. с. 310-318

   ISBN 978-619-208-285-7 

  

Сист. No: 48524

- 176 -

ЦБ 65970 

Станка Пенчева  : Био-библиография /  Състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова ; Науч. ред. Иванка Янкова . - Сливен : Регионална библиотека "Сава Доброплодни", 2019 . - 253 с. ; 22 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7239-25-6 

  

Сист. No: 48453

- 177 -

ЦБ 65978 

Станчев, Станчо Любенов

   Личните имена, църквата, държавата и кръстникът. Русе, 1830-1970 г., 2000 г. / Станчо Любенов Станчев ; Науч. консултант Руси Русев, Любомир Златев . - Русе : Авангард принт, 2020 . - 182 с. : с ил., прил. ; 23 см

   Кн. е с автограф. - Едно полезно и необходимо изследване / Любомир Златев: с. 7-8

   ISBN 978-954-337-407-6 

  

Сист. No: 48463

- 178 -

ЦБ 65966 

Трифон Цанев Трифонов (1866-1926)  : Био-библиография /  Състав. Валерия Василева Йорданова . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 54 с. : с факс. ; 21 см

   Показалци

   ISBN 978-619-7404-25-8 

  

Сист. No: 48448

- 179 -

П/94/Ч 71НсЦБ 66060

Чернокожев, Николай

   Страници по Възраждането / Николай Чернокожев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 436 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5342-3 

  

Сист. No: 48567

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 180 -

П/347.77/.78/Г 37ХЦБ 65971

Георгиева, Христина Радкова

   Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост / Христина Радкова Георгиева ; Предг. Живко Иванов Драганов . - София : Сиела Норма, 2021 . - 338 с. ; 21 см

   Книгата е с автограф; Библиогр. с. 314-336; Предметен указател

   ISBN 978-954-28-3779-4 

  

Сист. No: 48454

- 181 -

П/7/И 21КвЦБІІ 3389

Иванов, Климент Иванов

   Високото пространство в дневната при къщите / Климент Иванов Иванов ; Ред. Светослав Анев . - София : Нов български университет, 2021 . - 206 с. : с табл., цв. ил., сх. ; 29 см

   Рец.: Недялко Бончев, Георги Георгиев; Библиогр. с. 181-189

   ISBN 978-619-233-151-1 

  

Сист. No: 48539

- 182 -

ЦБ 65996 

Маразов, Иван Русев

   Амазонките / Иван Русев Маразов ; Фотогр. Димо Георгиев, Иво Хаджимишев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 464 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Колекция Васил Божков)

   Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.; Библиогр. с. 399-463

   ISBN 978-954-09-0756-7 

  

Сист. No: 48486

- 183 -

Гр/7/М 45б 

Международно биенале на стъклото, 2021, 05.10.-07.11.2021, София  /  Състав., ред. и прев. на англ. ез. Любомира Вълчева-Нъндлол, Косара Константинова . - София : Нов български университет, 2021 . - 176 с. : с цв. ил., портр. ; 23 x 24 см

   

   ISBN 978-619-233-182-5 

  

Сист. No: 48542

Компютри. Програмни продукти

- 184 -

П/37/D 56pЦБІІ 3383

Digital +/- presence online conference  : Conference proceedings, Sofia, November 20-21, 2020 /  Introd. Angela Rodel, Maria Kostova . - Sofia : Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, 2021 . - 80 с. : с цв. ил., диагр. ; 30 cm

   Изд. на Bulgarian-American Commission for Educational Exchange "Fulbright"; Съдържа докл. от: Alexandra Glavanakova,Timothy Rice, Larry A. DiMatteo, Mariya Bobina, Prue Salasky, James E. Hollenbeck, Jeffrey Folks, Andrew Dongho Kim, Tamara Todorova, Reneta Bozhankova,Ginny Whitehouse, Milena Berbenkova, Tamara Albertini
   www.fulbright.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48452

- 185 -

П/004/P 93ЦБ 65947

   

Proceedings of the 18th International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech'17, Ruse, Bulgaria, June 23-24, 2017 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - Ruse : Association for computing machinery, 2017 . - 337 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; 1369)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   www.compsystech.org w=www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-1-4503-5234-5 

  

Сист. No: 48418

- 186 -

П/004/P 93ЦБ 65948

   

Proceedings of the 19th International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech'18, Ruse, Bulgaria, September 13-14, 2018 /  Ed. Boris Rachev, Angel Smrikarov . - Ruse : Association for computing machinery, 2018 . - 186 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; 1641)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   www.compsystech.org w=www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-1-4503-6425-6 

  

Сист. No: 48419

- 187 -

П/004/P 93ЦБ 65949

   

Proceedings of the 20th International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech'19, Ruse, Bulgaria, June 21-22, 2019 /  Ed. Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov . - Ruse : Association for computing machinery, 2019 . - 346 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   www.compsystech.org w=www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-1-4503-7149-0 

  

Сист. No: 48420

- 188 -

П/004/P 93ЦБ 65950

   

Proceedings of the 22nd International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech'21, Ruse, Bulgaria, June 18-19, 2021 /  Ed. Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov . - Ruse : Association for computing machinery, 2021 . - 231 p. ; 24 cm . -  (ACM International conference proceedings series)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter
   www.compsystech.org w=www.fetch.ecs.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-1-4503-8982-2 

  

Сист. No: 48421

- 189 -

ДИР/02/Д 43С 

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Библиотеки и публичен достъп до информация / Стоян Георгиев Денчев, Ирена Йорданова Петева ; Рецензент Иван Попов, Румен Трифонов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; За буквите - О писменехь, 2006 . - 311 с. : с ил., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 300-310

   ISBN 978-954-322-181-2 :13

   ISBN 954-322-181-3 :10

   ISBN 978-954-8887-18-2 :13

   ISBN 954-8887-18-5 :10

  

Сист. No: 48462

- 190 -

ДИР/02/Д 43Са 

Денчев, Стоян Георгиев и др.

   Анализ и управление на университетска информационна среда : Информационно поведение и култура : дигитални библиотеки / Стоян Георгиев Денчев, Иванка Гервизиева Павлова ; Науч. ред., с предг. Ирена Йорданова Петева . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 214 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Анкетна карта: с. 165-191 ; Международни стандарти в областта на взаимодействието човек-компютър: с. 193-194; Библиогр.: с. 195-210; Рез. на англ., рус. ез.; Съдържание на англ., рус. ез.

   ISBN 978-954-8887-73-1 

  

Сист. No: 48465

- 191 -

П/004/Д 60ПиЦБ 65943

Димов, Петко Стефанов и др.

   Информационна сигурност / Петко Стефанов Димов, Зарко Иванов Здравков, Христина Николаева Добрева . - София : ВА "Г. С. Раковски", 2021 . - 278 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Рецензии / Красимир Димитров, Иван Христозов: с. 274-277; Библиогр. с. 265-273

   ISBN 978-619-7478-74-7 

  

Сист. No: 48414

- 192 -

П/342/З-43ЦБ 66049

Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи  : Сборник с доклади /  Ред. Анелия Герчева . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 189 с. ; 21 см

   Сборникът е резултат от кръглата маса "Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи", проведена на 1 окт. 2021 г. в ИУ Варна, катедра Правни науки и Научноизследователски институт при ИУ Варна; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-21-1002-3 

  

Сист. No: 48553

- 193 -

П/65.012/И 50аЦБ 66052

Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове  : Монография / Недко Тагарев и др. ; Гл. ред. Тодорина Недева . - София : УНСС, 2021 . - 222 с. : с ил. ; 24 см

   Рец. Камелия Стефанова, Венелин Георгиев; Библиогр. с. 213-221

   ISBN 978-619-232-566-4 

  

Сист. No: 48556

- 194 -

П/35/К 91НЦБ 66053

Крушков, Николай Евгениев

   Сигурност. Лидерство. Креативност / Николай Евгениев Крушков . - София : УНСС, 2020 . - 237 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Рецeнзия / Нир Ран: с. 6-9; Рец.: Димитър Димитров, Владя Борисова; Библиогр. с. 232-236

   ISBN 978-619-232-303-5 

  

Сист. No: 48557

- 195 -

П/004/Л 81МсЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks : Овладяване / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2021 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-656-404-7 

   Т. 1. Овладяване . - 2021 . - 595 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 47860

- 196 -

П/004/Л 81МсЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks : Овладяване / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2020 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-656-426-9 

   Т. 3 . - [2022] . - 381 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48580

- 197 -

Арх/004/Н 26, П/004/Н 26ЦБ 65986

Наръчник по иновативни образователни технологии  / Анелия Стоянова Иванова и др. ; Под общ. ред. на Ангел Сотиров Смрикаров ; Под общ ред. на Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 206 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Рец.: Петър Кендеров, Румен Трифонов, Стоянка Лазарова. - Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители.
   www.ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html 

   ISBN 978-954-712-813-2 

  

Сист. No: 48440

- 198 -

П/338/Р 58МдЦБ 66046

Рибов, Манол Николов

   Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 / Манол Николов Рибов . - София : УНСС, 2021 . - 260 с. ; 24 см

   Рец.: Мария Станкова, Преслав Димитров; Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-428-5 

  

Сист. No: 48550

- 199 -

П/316/Р 58МдЦБ 66047

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната трансформация / Манол Николов Рибов . - София : УНСС, 2019 . - 562 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-232-8 

  

Сист. No: 48551

- 200 -

Арх/004/Р 82 

Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)  /  Под общ. ред. на Ангел Смрикаров . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 124 с. : с цв. ил. ; 22 см

   
   www.ciot.uni-ruse.bg/ 

   ISBN 978-954-712-709-8 

  

Сист. No: 48494

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 201 -

П/37/D 56pЦБІІ 3383

Digital +/- presence online conference  : Conference proceedings, Sofia, November 20-21, 2020 /  Introd. Angela Rodel, Maria Kostova . - Sofia : Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, 2021 . - 80 с. : с цв. ил., диагр. ; 30 cm

   Изд. на Bulgarian-American Commission for Educational Exchange "Fulbright"; Съдържа докл. от: Alexandra Glavanakova,Timothy Rice, Larry A. DiMatteo, Mariya Bobina, Prue Salasky, James E. Hollenbeck, Jeffrey Folks, Andrew Dongho Kim, Tamara Todorova, Reneta Bozhankova,Ginny Whitehouse, Milena Berbenkova, Tamara Albertini
   www.fulbright.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48452

- 202 -

С/378/S 88 

Strategy for the development of higher education in the Republic of Bulgaria for the period 2021 - 2030  . - Sofia, S. a. . - 72 p. ; 21 cm

   
   www.mon.bg 

  

Сист. No: 48474

- 203 -

П/378/T 55RЦБ 65989

Tijssen, Robert et al

   Regional innovation impact of universities / Robert Tijssen, John Edwards, Koen Jonkers . - Cheltenham : Edward Elgar, 2021 . - 216 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 201-209; Index

   ISBN 978-1-83910-052-9 

  

Сист. No: 48479

- 204 -

С/378/Б 92, С2/378/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за висшето образование . - София : Министерство на образованието и науката, [2020] ([Плевен] - "ЕА" АД) . - 68 с. ; 24 см

   Изд. на МОН
   www.mon.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48461

- 205 -

Ч2/37/В 98Сп 

Въчева, Снежана Георгиева

   Подготовката на педагогически кадри за предучилищните възпитателни заведения през периода 1944-1991 година : [Монография] / Снежана Георгиева Въчева ; Науч. ред. Виолета Атанасова ; Рецензент Божидар Ангелов, Наталия Витанова . - [Шумен] : УИ Еп. Константин Преславски, 2019 . - 142 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 131-142

   ISBN 978-619-201-316-5 

  

Сист. No: 48423

- 206 -

П/61/Г 88МЦБ 66018

Грудева, Маринела Иванова

   Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във Висшето медицинско училище : [Монография] / Маринела Иванова Грудева . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2019 . - 176 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

   Рецензии / Вяра Тодорова Гюрова, Галя Михайлова Кожухарова: с. 5-8; Библиогр. с. 166-175

   ISBN 978-619-221-218-6 

  

Сист. No: 48512

- 207 -

П/61/Г 88МмЦБ 66020

Грудева, Маринела Иванова и др.

   Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Иванова Грудева, Вяра Тодорова Гюрова, Тодорка Игнатова Костадинова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2016 . - 318 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; 1)

   Речник / Вяра Гюрова: с. 293-304; Библиогр. с. 305-318

   ISBN 978-619-221-001-4 

  

Сист. No: 48516

- 208 -

П/61/Г 88МсЦБ 66021

Грудева, Маринела Иванова и др.

   Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование : Дистанционно и електронно обучение / Маринела Иванова Грудева, Иван Мерджанов . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2018 . - 196 с. : с табл., диагр. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; 2)

   Библиогр. с. 179-194

   ISBN 978-619-221-123-3 

  

Сист. No: 48517

- 209 -

П/378/И 31ЦБ 66037

Идеи за нов университет  /  Състав., науч. ред. Веселин Методиев, Пламен Дойнов . - София : Нов български университет, 2021 . - 270 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Пълната форма на името на състав. Веселин Методиев е Веселин Методиев Петров За тази книга / Веселин Методиев, Пламен Дойнов: с. 7-10 За авторите на тази книга: с. 255-269 Съдържа статии от: Богдан Богданов, Себастиен Шарл, Рандал Бейкър, Ралф Дарендорф, Джон Даниел, Райнер Бишоф, Иванка Апостолова, Пламен Бочков, Сергей Игнатов, Веселин Методиев, Георги Текев, Христо Тодоров, Екатерина Михайлова, Людмил Георгиев, Томас Сибиък, Георги Господинов, Пламен Дойнов, Михаил Неделчев, Виолета Дечева, Снежина Петрова Рец.: Антония Велкова-Гайдарджиева, Морис Фадел

   ISBN 978-619-233-175-7 

  

Сист. No: 48534

- 210 -

П/37/К 73ЯеЦБ 66035

Коева, Янка Илиева

   Ефективност в обучението по чужд език / Янка Илиева Коева . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 184 с. : с ил., диагр. ; 20 см

   Съдържа и разработки на студенти по темата "Актуални тенденции в обучението по чужд език": Росица Стефанова, Ангел Шиков, Фийдес Бергман, Нанка Русева, Мария Ламбова, Ренета Христова Ина Тачева; Рец.: Силвия Великова, Пенка Кънева; Библиогр. с. 178-181

   ISBN 978-619-208-269-7 

  

Сист. No: 48531

- 211 -

Арх/378/К 78АЦБ 65980

Колев, Атанас Славков

   Транспортен факултет на Русенския университет 1987-2020 г. : Исторически очерк / Атанас Славков Колев ; Науч. ред. Руси Гецов Русев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 326 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 310-317

   ISBN 978-954-712-822-4 

  

Сист. No: 48467

- 212 -

П/614/М 51ЦБ 66017

Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"  / Маринела Иванова Грудева и др. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, 2018 . - 311 с. : с табл. ; 24 см . -  (Теория и методика на образователния процес ; 4)

   Други авт.: Станислава Павлова Пенева, Димитричка Дучева Близнакова, Христина Николова Групчева, Антоанета Здравкова Цветкова, Светлана Пенева Ангелова, Валя Иванова Димитрова, Елена Крайчева Иванова, Емилия Петрова Георгиева, Цветелина Ивова Михова, Марияна Живкова Йорданова, Яна Тошкова Тошева, Десислава Илиева Гешева; Библиогр. с. 282-286

   ISBN 978-619-221-122-6 

  

Сист. No: 48511

- 213 -

Арх/802.0/М 79, П/802.0/М 79ЦБ 65941

Модел за формиране на ключови компетентности в обучението по английски език във висшето образование  : Монография / Диана Стефанова и др. ; Под ред. на Елица Георгиева, Диана Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 120 с. : с цв. фиг., табл. ; 22,5 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-862-0 

  

Сист. No: 48412

- 214 -

Арх/004/Н 26, П/004/Н 26ЦБ 65986

Наръчник по иновативни образователни технологии  / Анелия Стоянова Иванова и др. ; Под общ. ред. на Ангел Сотиров Смрикаров ; Под общ ред. на Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 206 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Рец.: Петър Кендеров, Румен Трифонов, Стоянка Лазарова. - Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители.
   www.ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html 

   ISBN 978-954-712-813-2 

  

Сист. No: 48440

- 215 -

Ч2/376/Н 95ЙбЦБ 66022

Нунев, Йосиф Ясенов

   Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще : Монография / Йосиф Ясенов Нунев ; Науч. ред. Калина Йочева . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 352 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Рец.: Мария Баева, Янка Тоцева, Милена Илиева, Баки Хюсеинов; Библиогр. с. 274-282

   ISBN 978-619-208-280-2 

  

Сист. No: 48518

- 216 -

Ч2/373/П 86п 

Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование  /  Ред. Снежанка Добрева, Калина Алексиева ; Науч. ред. Нели Димитрова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2020 . - 250 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. статии; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-201-436-0 

  

Сист. No: 48548

- 217 -

Арх/004/Р 82 

Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)  /  Под общ. ред. на Ангел Смрикаров . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 124 с. : с цв. ил. ; 22 см

   
   www.ciot.uni-ruse.bg/ 

   ISBN 978-954-712-709-8 

  

Сист. No: 48494

- 218 -

Ч2/801/С 83Юп 

Стоянова, Юлияна Иванова

   Проблеми на психолингвистиката : Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието : Монография / Юлияна Иванова Стоянова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 24 см

   Библиогр. с. 536-564 ; Предм. показалец

   ISBN 978-619-7433-51-7 

   

   

  

Сист. No: 48570

- 219 -

С/378/С 84р 

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година  . - София : Б. и., Б. г. . - 78 с. ; 21 см

   
   www.mon.bg 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48473

- 220 -

Арх/373.3/С 96 

Създаване и изследване на Stealm центрове в образованието и социално-педагогическата сфера  : Сборник научни студии /  Състав. Юлия Георгиева Дончева, Ваня Маркова Динева ; Науч. ред. Румяна Илчева Неминска ; Въведение Юлия Георгиева Дончева . - Русе : Примакс, 2021 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 292 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Текст и на англ. ез. Съдържа студии от: Юлия Дончева, Цецка Коларова, Валентина Войноховска, Валентина Василева, Десислава Стоянова, Лора Радославова, Екатерина Иванова, Валери Йорданов, Евгения Тодорова, Иванка Алипиева, Илона Суличка, Полина Денчева-Лукова, Татяна Великова, Траяна Тончева, Ценка Тодорова Рец.: Чавдар Георгиев Сотиров, Магдалена Димитрова Стоянова

   ISBN 978-619-7242-91-1 

  

Сист. No: 48436

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 221 -

ЦБ 65990 

Саздов, Димитър и др.

   Дунав мост : 100 години дипломация и политика / Димитър Саздов, Пенчо Денчев Пенчев, Андрей Лазаров Пантев . - София : Стопанство, 2006 . - 363 с. : с к., табл., факс. ; 22 см

   Изд. на УНСС; Съдържа и Дунавската връзка на България с Европа / А. Пантев ; Важни документи; Библиогр. с. 203-218 ; Рез. на рум., англ., рус. ез.

   ISBN 954-494-718-3 :10

   ISBN 978-954-494-718-7 :13

  

Сист. No: 48480

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 222 -

П/949.72/А 37ЛЦБ 65961

Айер, Луи Емил

   Pro Bulgaria / Луи Емил Айер ; Встъп. думи Янко Гочев . - София : ОРБЕЛ, 2018 . - x, 112 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Ориг. загл.: Pro Bulgaria / Louis Eyer

   ISBN 978-954-496-121-3 

  

Сист. No: 48435

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

- 223 -

ЦБ 66038 

Думанов, Боян Юлиев

   Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област : Римска императорска епоха – край на ХVIII в. / Боян Юлиев Думанов . - София : Нов български университет, 2021 . - 202 с. : с к., ил. ; 24 см

   Рец.: Илиян Боянов, Биляна Костова; Библиогр. с. 174-200

   ISBN 978-619-233-179-5 

  

Сист. No: 48535

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 224 -

ЦБ 65944 

Драганов, Боян Димитров

   Водата е живот : История на "Водоснабдяване и канализация" Русе / Боян Димитров Драганов . - Русе : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 156 с. : с ил. ; 22 см

   Поглед в настоящето и бъдещето : разказват ръководителите на дружеството: с. 121-130

   ISBN 978-619-7404-26-5 

  

Сист. No: 48415

- 225 -

Арх/628/К 99Р, П/628/К 99РЦБ 65940

Кючуков, Радослав Иванов

   Дневно естествено осветление : Монография / Радослав Иванов Кючуков ; Науч. рец. Христо Василев, Румен Киров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 121 с. : с цв. ил., фиг., табл. ; 22 см

   Рез. на бълг. и англ. ез.; Библиогр. с. 115-119

   ISBN 978-954-712-860-6 

  

Сист. No: 48411


 Индекс по АВТОРИ

Dallev, Manol 119 
Dinev, Georgi 116 
Dobreva, Antoaneta Ivanova 116 
Edwards, John 47 203 
Jonkers, Koen 47 203 
Kamenov, Krasimir 116 
Kostova, Maria 184 201 
Piattoni, Simona 16 45 
Polverari, Laura 16 45 
Rachev, Boris 185 186 
Rodel, Angela 184 201 
Sladkowski, Aleksander 66 117 
Smrikarov, Angel 185 186 187 188 
Tijssen, Robert 47 203 
Trifonov, Angel 119 
Vassilev, Tzvetomir 187 188 
Аврамов, Йосиф Аврамов 115 122 
Агстнер, Рудолф 17 
Азис, Хасан 18 
Айер, Луи Емил 161 222 
Алексиева, Калина 216 
Алиев, Юксел 197 214 
Ангелов, Божидар 205 
Ангелов, Горан 54 125 193 
Ангелова, Пенка 17 
Ангелова, Петя 74 
Андасаров, Петър Георгиев 163 
Андреева, Андрияна Йовчева 19 
Анев, Светослав 181 
Антонова, Веселина 164 
Атанасов, Атанас Иванов 120 
Атанасов, Валентин Тонев 68 69 
Атанасов, Николай Георгиев 78 
Атанасова, Виолета 205 
Атанасова, Маргарита Николаева 57 
Атанасова, Пепа Косева 77 
Баев, Йордан Ангелов 20 21 
Балтаджиев, Атанас Георгиев 77 
Балтаджиев, Георги Атанасов 77 
Белоев, Христо Иванов 197 214 
Беломорска, Кристина 151 
Бенина, Илияна Ганчева 135 136 165 166 
Бечева, Мария Стамова 79 
Близнакова, Димитричка Дучева 100 212 
Бозмарова, Адела 54 125 193 
Борисов, Борислав Николаев 80 
Борисова, Силвия 81 106 
Ботев, Христо 137 
Брусарски, Румен 52 53 
Брънзова, Гергана 82 138 
Бьотхер, Свен 83 
Вакрилова-Бечева, Мария Стамова 79 
Валентин, Мигел 151 
Ванкова, Десислава Иванова 84 
Василев, Христо 225 
Василев, Цветомир Иванов 197 214 
Вачкова, Елизабета Кирилова 64 128 
Велчев, Светослав Петров 25 
Видолова, Мария 58 
Витанова, Наталия 205 
Владова-Иванова, Виолета Кирилова 19 
Воденичаров, Димитър Георгиев 75 
Воденичаров, Цекомир 40 85 105 112 
Войнова, Екатерина 83 
Вучков, Веселин 25 
Вълчева-Кузманова, Стефка Василева 94 
Вълчева-Нъндлол, Любомира 183 
Въчева, Снежана Георгиева 205 
Георгиев, Васил 27 
Георгиев, Димитър Саздов 39 62 221 
Георгиев, Димо 14 182 
Георгиев, Цветозар Стефанов 197 214 
Георгиева, Елица 148 213 
Георгиева, Златинка Костадинова 11 86 
Георгиева, Иванка Минчева 67 
Георгиева, Христина Радкова 28 180 
Герчева, Анелия 32 192 
Гичев, Юрий Петрович 72 87 
Горанов, Васил 173 
Гочев, Янко 161 222 
Гранитски, Иван 12 139 140 141 
Грозев, Хр. 153 
Грудева, Маринела Иванова 88 89 90 100 107 206 207 208 212 
Групчева, Христина Николова 100 212 
Гюрова, Вяра Тодорова 89 207 
Данаилов, Данаил Лазаров 50 
Даскалов, Пламен Иванов 121 
Денчев, Стоян Георгиев 3 4 29 189 190 
Дечева, Виолета Атанасова 151 
Джелинек, Джордж 91 
Димитров, Владимир 15 159 
Димитров, Димитър Велков 30 
Димитров, Пламен Стоянов 99 110 
Димитрова, Валя Иванова 81 
Димитрова, Надя Емилова 92 
Димитрова, Нели 216 
Димитрова, Силвия Борисова 81 
Димов, Петко Стефанов 191 
Димова, Росица Цветанова 93 
Динева, Ваня Маркова 220 
Добрева, Ивелина Петрова 123 124 142 143 
Добрева, Снежанка 216 
Добрева, Христина Николаева 191 
Добчев, Петко 26 167 
Дойнов, Пламен 149 150 158 209 
Дойнов, Пламен Иванов 144 
Доковска, Даниела 26 167 
Донева, Велислава 164 
Донева, Велислава Владимирова 5 146 169 
Дончев, Ивайло Петров 67 
Дончева, Юлия Георгиева 220 
Дошкова-Тодорова, Юлиана 67 
Драганов, Боян Димитров 224 
Драганов, Живко Иванов 28 180 
Драганов, Никола Драганов 130 131 132 
Думанов, Боян Юлиев 168 223 
Душков, Живодар Иванов 145 
Душкова, Мира Живодарева 145 
Желязков, Иван Господинов 31 114 
Желязкова-Савова, Мария Делчева 94 
Здравков, Зарко Иванов 191 
Здравкова, Златоживка 162 
Златев, Любомир 156 177 
Ибрямова, Елица Силянова 197 214 
Иванов, Иван Николов 34 
Иванов, Климент Иванов 181 
Иванов, Никола Иванов 147 
Иванов, Радой 73 
Иванов, Събин Иванов 68 69 70 71 170 
Иванова, Аглика Георгиева 34 
Иванова, Анелия Стоянова 197 214 
Иванова, Галина Иванова 197 214 
Иванова, Донка Илиева 121 
Иванова, Петя Ангелова 74 
Иванова, Росица 9 155 176 
Илиева, Димитрия Костова 74 
Илиева, Мария 152 
Илиева, Славена Тодорова 81 
Йолов, Александър 54 125 193 
Йолова, Галина Огнянова 19 
Йорданова, Валерия Василева 8 10 154 157 174 178 
Йочева, Калина 215 
Ка, Гари 6 
Калинова, Евгения 22 
Кацарска, Радослава Николова 104 
Киркова, Ангелина Георгиева 104 
Киров, Румен 225 
Кисьова, Мая Димитрова 151 
Коева, Ивета Антонова 77 
Коева, Янка Илиева 210 
Колев, Атанас Славков 118 153 211 
Колев, Никола Тодоров 113 
Колева, Грета Великова 96 
Колова, Юлиана Христова 64 128 
Комитски, Стоян 171 
Константинова, Косара 183 
Константинова, Ренета Василева 5 8 146 154 169 174 
Костадинова, Тодорка 55 97 
Костадинова, Тодорка Игнатова 56 89 98 207 
Костов, Димитър 23 
Косулиев, Александър Ангелов 57 
Крушков, Николай Евгениев 36 194 
Крушкова, Силвия 13 
Кузманов, Емил Константинов 121 
Кънев, Николай Ангелов 160 172 
Кючуков, Радослав Иванов 225 
Ломбард, Мат 133 134 195 196 
Майсторов, Николай 140 
Манолова, Антоанета Манолова 99 110 
Маразов, Иван 12 139 
Маразов, Иван Русев 14 182 
Маринов, Владислав 152 
Мерджанов, Иван 90 208 
Методиев, Веселин 209 
Миланова, Станислава 91 
Милев, Емил 94 
Минчев, Дянко Христов 57 
Митова, Екатерина Стефанова 101 
Михайлов, Николай 35 
Монева, Стела 160 
Недева, Тодорина 54 59 125 193 
Неделчев, Михаил Димитров 149 150 
Неминска, Румяна Илчева 220 
Николова, Жени Стайкова 40 105 
Нишева, Вили 102 
Новакова, Мартина 151 
Нунев, Йосиф Ясенов 215 
Овчаров, Николай Димитров 173 
Павлова, Иванка Гервизиева 4 7 190 
Павлова, Мария 58 
Пантев, Андрей Лазаров 39 62 221 
Пенев, Владимир 12 139 
Пенева, Станислава Павлова 100 212 
Пенелов, Илко Ненчев 8 154 174 
Пенерлиев, Милен 49 
Пенчев, Пенчо Денчев 39 62 221 
Пенчев, Петромир 63 
Пенчева, Деница Пенчева 151 
Петева, Ирена Йорданова 3 4 29 37 189 190 
Петкова, Маргарита Маркова 115 122 
Петкова, Цветалина 43 
Петрова, Галина Руменова 56 98 
Петрова, Гергана Георгиева 103 
Петрова, Райна Стоянова 58 
Петрова-Василева, Росица 9 155 176 
Попов, Иван 3 29 189 
Проданов, Христо Василев 51 
Радев, Иван 137 
Рибов, Манол Николов 38 61 198 199 
Ризова, Мариела 148 213 
Рохова, Мария 55 97 
Русев, Руси 156 177 
Русев, Руси Гецов 118 211 
Саздов, Димитър 39 62 221 
Сивков, Стефан Тодоров 77 
Симеонов, Димитър Трифонов 175 
Симеонова, Десислава Любомирова 175 
Смрикаров, Ангел 200 217 
Смрикаров, Ангел Сотиров 197 214 
Смрикарова, Стоянка Рачева 197 214 
Стайкова, Жени 40 105 
Станев, Станислав Васков 41 
Станева, Красимира Светославова 64 128 
Станкова, Светла 48 
Станчев, Станчо Любенов 156 177 
Стефанова, Диана 148 213 
Стойкова, Ваня Димитрова 197 214 
Стойнева, Майя Петрова 76 
Стойнева-Гертнер, Майя Петрова 76 
Стоянов, Стоян Йорданов 171 
Стоянова, Милена 49 
Стоянова, Славена 60 
Стоянова, Юлияна Иванова 218 
Тагарев, Недко 54 125 193 
Танева, Даниела Ивова 104 
Тасев, Георги 1 2 126 127 
Тасина, Вероника Ивайлова 64 128 
Терзийска, Калина Светославова 151 
Тодоров, Орлин Кръстев 42 
Тончева, Соня 106 
Тончева, Соня Колева 107 
Тошкова, Светла Бориславова 51 
Трифонов, Владимир Ганчев 151 
Трифонов, Емил Георгиев 57 
Трифонов, Румен 3 29 189 
Узунов, Благой Ангелов 76 
Ушева, Наталия Василевна 108 
Фадел, Морис 144 158 
Хаджимишев, Иво 14 182 
Христов, Цветан Христов 197 214 
Христова, П. 102 
Христова, Цвета Атанасова 109 
Христозов, Янко Чавдаров 65 129 
Цанков, Цветослав Станиславов 70 71 170 
Цанкова, Гергана 54 125 193 
Цветкова, Дора Владимирова 123 124 142 143 
Цокова, Йорданка Георгиева 104 
Цолова, Галя Крумова 110 
Чавдарова, Огняна Манджуркова 164 
Чамова, Росица Христова 111 
Черкезов, Тодор Димитров 112 
Чернокожев, Николай 179 
Чолакова, Галя 9 155 176 
Чуков, Боян Стефанов 44 
Шенкова, Цветана 148 213 
Шиваров, Стефан Марков 15 159 
Янкова, Иванка 9 155 176 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Двадесет и осма] 28-ма международна научна конференция за студенти и млади учени 2019, 13-14 юни, 2019 1 
[Двадесет и седма] 27-ма международна научна конференция за млади учени 2018, 14-15 юни, 2018 2 
Agricultural machinery 119 
Digital +/- presence online conference 184 201 
Finite element method for transport applications 66 117 
Handbook on cohesion policy in the EU 16 45 
Initial project template. Contact stresses 116 
Laurea : изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов 160 
Pro Bulgaria 161 222 
Proceedings of the 18th International Conference on Computer systems and technologies 185 
Proceedings of the 19th International Conference on Computer systems and technologies 186 
Proceedings of the 20th International Conference on Computer systems and technologies 187 
Proceedings of the 22nd International Conference on Computer systems and technologies 188 
Regional innovation impact of universities 47 203 
Strategy for the development of higher education in the Republic of Bulgaria for the period 2021 - 2030 202 
The current global and European financial cycle: Where do we stand and how do we move forward? 46 
Административно право и административен процес 23 
Акушерски дейности и грижи при соматични заболявания 81 
Алманах за историята на Русе 162 
Амазонките 14 182 
Американското разузнаване и България (1941-1991) 20 
Анализ и управление на университетска информационна среда 4 190 
Анатомия на човека 77 
Артериална хипертония - роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол 96 
Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област 168 223 
Библиотеки и публичен достъп до информация 3 29 189 
Болничният мениджмънт в новите проекции нa общественото здраве 112 
Бъдещето на демокрацията 30 
България - Австрия 17 
България 0.5 42 
България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация 22 
България през първата третина на XXI в. 50 
Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще 215 
Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки 58 
Васил Левски и Русе 171 
Византия и България на Балканите 172 
Високото пространство в дневната при къщите 181 
Водата е живот 224 
Времена и хора 147 
Времето на светлината и властта на мрака 141 
Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление 40 105 
Върховният касационен съд 1880-2020 26 167 
География на България - стопански, социални и регионални особености 175 
География, регионално развитие и туризъм 48 49 
Да драснем кибрита на въстанието... 137 
Движение към неизвестното. Изобретения и патенти 1976 - 2020 година 113 
Десетте принципа на медика и мениджъра или Света на асоциативното и интегрално мислене 85 
Детективи, разузнавачи, Студена война 158 
Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 61 198 
Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия 51 
Дигиталната трансформация 38 199 
Дигитални библиотеки и достъп до информационните ресурси 7 
Дневно естествено осветление 225 
До Света гора и назад 15 159 
Дунав мост : 100 години дипломация и политика 39 62 221 
Европейски съюз 41 
Ефективност в обучението по чужд език 210 
Живот и наука през моите очи 120 
Животът е по-голям от човека 163 
Забележителни растителни видове в Университетската ботаническа градина 74 
Закон за висшето образование 204 
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи 32 192 
Здраве 2020. Европейска рамка за политики и стратегия за 21-ви век 33 95 
Иван Грозев (1872-1957) 5 146 169 
Идеи за нов университет 209 
Изследователски и образователни аспекти на кърменето 108 
Икономиката на България и Европейския съюз 52 53 
Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове 54 125 193 
Информационна сигурност 191 
Информираният гражданин 37 
Как работи литературната история? 149 150 
КГБ в България 21 
Клинична фармакология 94 
Комуникациите на XXI век - иновации, предизвикателства и тенденции 35 
Конституция на Република България 24 
Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във Висшето медицинско училище 88 206 
Краят на литературната автономия: 1946 144 
Личните имена, църквата, държавата и кръстникът. Русе, 1830-1970 г., 2000 г. 156 177 
Маркетинг в здравеопазването 55 97 
Математическа картография 68 69 
Медико-социален статус на деца от домовете за медико-социални грижи за деца. Минало, настояще, бъдеще 101 
Медицинска квалитология 93 
Медицинска педагогика 102 
Международно биенале на стъклото, 2021, 05.10.-07.11.2021, София 183 
Мениджмънт и качество 126 127 
Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище 89 207 
Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи" 100 212 
Многоликата женственост в паралелните светове на Джордж Макдоналд 135 165 
Множествена склероза 83 
Модел за формиране на ключови компетентности в обучението по английски език във висшето образование 148 213 
Моделиране на геополитическата стратегия за енергийна сигурност 31 114 
Моделиране, оптимизация и управление на процеса конвективно сушене на плодове и зеленчуци 121 
Наръчник по иновативни образователни технологии 197 214 
Не в Слидерин, не в Слидерин 136 166 
Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС 27 
Оптимизиране на здравните грижи чрез обучителни видеофилми 109 
Основи на местното самоуправление 18 
Основи на систематиката на водорасли и гъби 76 
Отвисоко на живота 138 
Пет поеми и други стиховидения 140 
Пиеси за свободата 151 
По пътя към глобалната окупация 6 
Подготовката на педагогически кадри за предучилищните възпитателни заведения през периода 1944-1991 година 205 
Поетическо огледало 145 
Пожелай свободата 164 
Политическата икономия и бъдещето на световната икономика 59 
Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост 28 180 
Практико-приложни аспекти на наставничеството в клиничната практика 107 
Превод на документи - испански и български език 123 124 142 143 
Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование 216 
Преодоляване на множествената склероза 91 
Проблеми на психолингвистиката 218 
Проблеми на устната комуникация 152 
Прокурорският надзор 25 
Промените в съвременната икономика и възможностите за България 60 
Протективен ефект на кърмата върху инфекциите на отделителната система до тригодишна възраст 111 
Психология на личността 13 
Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст 11 86 
Пътят на душите 12 139 
Р(х)Уморески: весели случки от Русенския университет (1945 - 2020 г.) 153 
Разузнаването отвътре 44 
Рак на гърдата : има ли неизползван потенциал за профилактика и ранна диагностика в България 92 
Регионален и секторен анализ на влиянието на минималната работна заплата върху заетостта 57 
Рекреативен мениджмънт 56 98 
Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет) 200 217 
Ръководство за добра практика на медицинските специалисти за повишаване на физическата активност на населението 110 
Ръководство за добра практика на медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи 99 
Ръководство за картографиране на културно-исторически обекти 70 170 
Ръководство за упражнения по геодезия 71 
Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването 78 
Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905-1958) 8 154 174 
Сензори 130 131 132 
Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания 104 
Сигурност. Лидерство. Креативност 36 194 
Систематика на растенията 75 
Солидуъркс] SolidWorks 133 134 195 196 
Социална медицина и промоция на здравето 84 
Станка Пенчева 9 155 176 
Страници по Възраждането 179 
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година 219 
Студентска научна конференция 63 
Съвременни аспекти и насоки в оценката на здравни технологии при таргетни терапии в онкологията 80 
Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование 90 208 
Създаване и изследване на Stealm центрове в образованието и социално-педагогическата сфера 220 
Съзнание и тяло в едно 82 
Състояние на фирмената задлъжнялост в България 65 129 
Теоретични основи на сестринските грижи 106 
Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми 67 
Транспортен факултет на Русенския университет 1987-2020 г. 118 211 
Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи 43 
Трифон Цанев Трифонов (1866-1926) 10 157 178 
Трудово и осигурително право 19 
Търговски марки 34 
Управление на времето 103 
Управление на човешките ресурси 64 128 
Учебник по кинезитерапия 79 
Физиология и биохимия на насекомите 73 
Финансов инженеринг в телекомуникациите 115 122 
Цар Иван Шишман - защитникът на отечеството 173 
Экологическая детерминированность основных заболеваний и сокращения продолжительности жизни 72 87 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право 23 
Акушерство 81 
Анатомия - учебник 77 
Англиийски език - учебници 148 213 
Английска литература 135 165 
Английска литература - романи 136 166 
Археология 168 223 
Архитектура и строителство 181 
Балнеотерапия 56 98 
Банково счетоводство 58 
Библиотеки - автоматизация на процесите 3 29 189 
Библиотеки - дигитални 7 
Библиотеки - при ВУЗ 4 190 
Биобиблиография 5 8 9 10 146 154 155 157 169 174 176 178 
Биографии 160 
Биографии на български творци, исторически личности ... 164 173 
Биографии на известни личности 163 
Биографии на литературни деятели 5 8 9 10 146 154 155 157 169 174 176 178 
Биологично земеделие 120 
Биотехнологии 120 
Болногледачество 107 
Ботаника 74 
България - езикознание 152 
България - право 26 167 
Българска литература 5 8 9 10 146 153 154 155 157 169 174 176 178 
Българска литература - драма 151 
Българска литература - история и критика 149 150 
Българска литература - литературна критика 144 
Българска литература - мемоари 138 147 
Българска литература - периодична литература 137 
Българска литература - поезия 12 139 140 145 
Българска литература - пътеписи 15 159 
Български език - разговорна реч - у децата - синтаксис 218 
Български език. Стилове 152 
Висше образование - България 202 209 219 
Висше образование - модернизация 200 217 
Висше образование - образователна политика 197 214 
Висше образование и Европейски съюз 47 203 
Водорасли - систематика 76 
Водоснабдяване. Пречистване на водите. Канализация. Канализационни съоръжения и системи. Отпадъч 224 
Военна история - България - спомени 161 222 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 27 
Възраждане - България 179 
Външна политика - България 22 
Външна политика - Европа 39 62 221 
Външна политика -- Балкански полуостров 22 
География - България 175 
Геодезия, висша 68 69 70 71 170 
Геометрия - учебник 67 
Геополитика - България 31 114 
Гражданско общество 30 
Грижи за болния. Хигиена на болния 104 
Гъби - систематика 76 
Деловодство 123 124 142 143 
Демокрация 30 
Деца в риск - социална работа 101 
Деца, предучилищна възраст - общуване и реч - лингвистични изследвания 218 
Дигитализация 4 32 38 51 63 184 190 192 199 201 
Диетично хранене 82 
Дисеминирана склероза - психологични проблеми 83 
Дисеминирана склероза - терапия 91 
Държавна сигурност - България - история 21 
Европейски съюз - здравеопазване 33 95 
Европейски съюз - икономическа политика 16 45 46 52 53 
Европейски съюз - институции 16 45 
Европейски съюз - политика 27 
Европейски съюз - учебници за ВУЗ 41 
Езикознание - имена (лични, фамилни...) 156 177 
Екология, опазване на природата 72 87 
Електронни игри 28 180 
Електронно обучение 184 201 
Електронно правителство 3 29 189 
Енергийна сигурност 31 114 
Закони 204 
Здравеопазване 55 97 101 
Здравеопазване – управление и организация 40 78 80 85 93 103 105 112 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 72 87 110 
Здравни грижи - учебници за ВУЗ 109 
Зеленчуци, плодове - сушене 121 
Земеделска техника - обслужване 119 
Изобразително изкуство, старогръцко 14 182 
Изобразително изкуство, тракийско 14 182 
Икономика - България, икономическо развитие 52 53 63 
Икономика - нови икономически теории 51 
Икономическо положение 61 198 
Икономическо положение - България 50 60 
Иновации 220 
Информационна сигурност 36 191 194 
Информационни и комуникационни технологии - приложение в библиотечното дело 3 4 7 29 189 190 
Информационни технологии 197 214 
Информационно общество 37 38 199 
История 162 
История - България 172 
История - България - средни векове 173 
История - Византия 172 
История - стара 160 
История на България 161 222 
История на България - Възраждане 164 
История на литературата 149 150 
История на цивилизацията 70 170 
Картография - учебник 68 69 70 170 
Киберсигурност 54 125 193 
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 79 
Клинична практика - ръководство 107 
Компютърни науки и технологии 185 186 187 188 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 200 217 
Компютърни системи с приложение в икономиката 61 198 
Конституции 24 
Краезнание 162 
Кърмачета - хранене 108 111 
Литература - криминална 158 
Литературна критика 158 
Литературна критика, българска 141 
Литературознание 141 
Лични данни - защита 32 192 
Математически методи в техниката 66 117 
Машинни елементи - проектиране 116 
Медицина - акушерство и гинекология 109 
Медицина - онкологични заболявания 11 80 86 92 
Медицина - сърдечно-съдова система 96 
Медицинска педагогика 102 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 106 
Медицинско образование - методика на преподаването – учебници за ВУЗ 88 89 90 100 206 207 208 212 
Международни договори 43 
Международни икономически отношения 39 62 221 
Международни отношения - история 17 
Международни политически отношения - Европа 27 
Местно самоуправление - България 18 
Методика на преподаването на чужди езици 210 
Минно дело 168 223 
Митология, антична 14 182 
Насекоми - физиология и биохимия 73 
Наука - България - конференции 1 2 
Национална сигурност 36 194 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 164 
Начално и основно образование 216 
Начално образование - методика на преподаване 220 
Нов световен ред 6 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване 133 195 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване. Формоизменящи операции (без снемане на стружки) 134 196 
Образование - висше 204 
Образование - включващо 215 
Осветление 225 
Отделителна система - болести - при кърмачета 111 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 55 97 
Патентно дело 113 
Педагогика - история 205 
Писатели, английски 135 136 165 166 
Политическа икономия 59 
Политически отношения 17 
Политическо влияние 17 
Политическо влияние чрез тайни (разузнавателни) служби. Шпионаж 20 
Права на човека 43 
Прависти, български - биографии 26 167 
Право - авторско 28 180 
Право - държавно 42 
Право - патентно 34 
Право на информация - България 37 
Православна църква 15 159 
Предучилищно образование 216 220 
Преобразуватели. Сензори 130 131 132 
Психолингвистика, детска 218 
Психология - индивидуална 11 13 86 
Работна заплата. Възнаграждения. Премии. Хонорари. Парична подкрепа 57 
Разузнавателни служби 44 
Растения - систематика - учебници за ВУЗ 75 
Революционери, български - биографии 171 
Регионална икономика 47 203 
Регионална икономическа политика - България 48 49 
Религия - тракийска 14 182 
Роми - образование - изследване 215 
Русе - история 171 
Русе - краезнание 156 171 177 
Световна икономика 46 
Световно стопанство – конференции 59 
Сестрински грижи 96 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 133 134 195 196 
Социална медицина - учебници за ВУЗ 84 
Социално право - България 19 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 35 
Стопански предприятия, малки и средни - България - икономически проблеми 65 129 
Стопанско управление 64 128 
Строителство - икономика и организация 39 62 221 
Съдопроизводство - България 25 
Съдоустройство 26 167 
Телекомуникации 115 122 
Траки - религия 12 139 
Транспорт 66 117 
Трудова заетост 57 
Трудово право 19 
Туризъм - медицински 56 98 
Туризъм - управление 48 49 
Търговски марки - България - правни проблеми 34 
Управление на качеството 126 127 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 54 125 193 
Факултети на ВУЗ 118 211 
Фармакология - учебници за ВУЗ 94 
Финансов контрол 52 53 
Финансов мениджмънт 115 122 
Хигиена - здравеопазване 99 
Хранене - хигиена 82 
Християнска религия 15 159 
Художествени занаяти 183 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 133 134 195 196 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D модели 70 170 216 
COVID-19 184 201 
ICT сектор 115 122 
PR в дигиталния свят 35 
SolidWorks 133 134 195 196 
STEALM центрове 220 
STEM обучение 220 
WEB-базирана платформа 225 
автобиография 147 
авторско право и технологии 28 180 
Агробиоинститут 120 
административни органи 3 29 189 
административно право 23 
азимутални проекции 69 
акушерки 109 
акушерски грижи 81 
алтернативни източници на енергия 126 
американско разузнаване 20 
анатомия 77 
английска литература 135 136 165 166 
английски език 148 213 
антихипертензивна терапия 96 
антична история 160 
антична култура 162 
артериално налягане 96 
археологически находки 70 170 
археологически разкопки 168 223 
археология 160 168 223 
Балканска война 1912 161 222 
балнеолечение 56 98 
банков риск 60 
банкова дигитализация 63 
банкова система 50 
банково дело 46 52 59 
безлюдни технологии 54 125 193 
безопасност в интернет 191 
безопасност на труда 64 128 
безчовешки технологии 54 125 193 
библиотечно дело 4 190 
биобиблиография на български писатели 5 8 9 10 146 154 155 157 169 174 176 178 
биографии 160 171 
биография 164 
биографски материали 138 
биохимия 73 
болници 112 
болнична среда 104 
ботаника 74 
ботанически градини 74 
България 204 
България и Балканите 22 
българска държавност 26 167 
българска литература 5 8 9 10 137 140 145 146 149 150 154 155 157 169 174 176 178 
българска литература и критика 141 144 
българска поезия 12 139 140 
български актьори 163 
български език 152 218 
български писатели 163 
български поети 163 
български революционери 171 
български тайни служби 20 
български царе 173 
Българско патентно ведомство 34 
видеоигри 28 180 
видове сензори 130 131 132 
виртуално образование 197 214 
висше образование 61 198 200 217 
висше образование - България 89 202 204 207 209 219 
висше образование - Европа 47 203 
висши медицински училища 88 90 206 208 
висши училища 118 148 211 213 
включващо образование 215 
водорасли 76 
водоснабдяване 224 
военна история 161 222 
военна политика 27 
Военномедицинска академия 147 
възнаграждения за труд 64 128 
Възраждане - България 22 137 164 179 
възрастни хора 104 
външно разузнаване 21 
Върховен касационен съд 26 167 
вътреболнични инфекции 106 
география на България 175 
географски изследвания 48 
географско образование 48 
геодезическа мрежа 70 170 
геодезични задачи 71 
геометрия 67 
геополитика 31 114 
горско стопанство 2 126 127 
гражданско общество 30 37 
гражданско състояние 123 142 
грижи за болния 106 107 
гръбначен мозък 83 91 
гъби 76 
данъци 60 
данъчен контрол 53 
данъчно облагане 42 
двигателен апарат 77 
декоративно изкуство 14 182 
демографска криза 49 
демокрация - България 42 
детективски роман 158 
детска заболяемост 101 
детски градини 216 
детски домове 101 
деца в риск 101 
деца с увреждания 104 
диабет 81 
дигитален капитализъм 51 
дигитализация 38 50 53 54 115 122 125 193 199 
дигитализация на бизнеса 51 
дигитализация на образованието 202 210 219 
дигитална икономика 38 59 61 63 198 199 
дигитална инфраструктура 54 125 193 
дигитална комуникация 35 
дигитална трансформация 61 198 
дигитални библиотеки 4 190 
дигитални комуникации 184 201 
дигитални технологии 63 
диетични рецепти 82 
дипломатически отношения 17 
дипломация 17 
дипломация и разузнаване 44 
дисеминирана склероза 83 91 
дистанционно обучение 197 214 
диференциална геометрия 68 
дихателна ситема 77 
длъжностни характеристики 64 128 
дневник 138 
документация 123 124 142 143 
достъп до информация 37 
достъп до обществена информация 23 
доходи на населението 50 
драма 151 
Древна Гърция 14 182 
Древна Тракия 12 14 139 182 
древногръцко изкуство 14 182 
дружествено право 124 143 
Дунавска равнина 168 223 
дългове 65 129 
държава и право 42 
държавни разходи 60 
евклидово пространство 67 
европейска дигитална библиотека 7 
европейска интеграция 50 
Европейска комисия 41 
Европейска харта за местно самоуправление 18 
европейски държави 25 
Европейски енергиен съюз 31 114 
европейски институции 16 45 
европейски парламент 41 
европейски политики 33 39 62 95 191 221 
европейски регламенти 28 180 
европейски стандарти 50 
Европейски съюз 33 95 
Европейски съюз - икономическа политика 16 45 46 47 50 52 203 
Европейски съюз - правни проблеми 42 
европейско право 34 
еднофамилни сгради 181 
екологични проблеми 72 87 
електронна комуникация 3 29 189 
електронни библиотеки 7 
електронни курсове 90 208 
електронни пари 60 
електронно банкиране 60 
електронно обучение 184 197 200 201 214 217 
електронно правителство 3 29 189 
електронно управление 191 
електронно фактуриране 53 
елити 6 
емпирични изследвания 215 
ендокринна система 81 
енергийни диверсификационни проекти 31 114 
енергийно-икономически показатели 225 
етнология 160 
етруска религия 14 182 
железодобивна промишленост 168 223 
железопътен транспорт 66 117 
жилищна архитектура 181 
заболявания 72 83 87 91 
закон за администрацията 23 
закон за академичния състав 23 
закон за висшето образование 23 
закон за държавния служител 23 
закони 204 
законодателна рамка 33 95 
законодателни норми 99 
замърсяване на околната среда 72 87 
застрахователно дело 124 143 
защита на данни 32 192 
защита на информацията 191 
здравен туризъм 56 98 
здравеопазване 32 78 93 103 192 
здравна организация 78 
здравна политика 33 85 95 
здравна система 33 40 95 105 112 
здравни грижи 109 
здравни услуги 33 95 
здравно осигуряване 19 
здравословно хранене 82 
зелена икономика 16 45 
зеленчукопроизводство 121 
земеделска техника 126 
земеделски продукти 121 
злокачествени заболявания 11 86 
злокачествени новообразувания 92 
изделия от стъкло 183 
изкуствен интелект 51 61 126 198 
изложби 183 
изобретения 113 
изпълнителна власт 23 
източноправославна църква 15 159 
икономика 1 2 
икономика на България 52 175 
икономика на знанието 37 
икономическа политика на България 39 62 221 
икономически анализ 54 125 193 
икономически ефект 80 
икономически сектори 65 129 
индивидуализирано обучение 90 208 
инженерно образование 118 211 
иновативни технологии 80 115 122 
иновативно образование 220 
иновации в земеделието 120 
иновационни технологии 200 217 
институционални уебсайтове 191 
интегративност в обучението 220 
интеграция в обучението 215 
интегрирани образователни практики 216 
интерактивна карта 70 170 
интерактивно обучение 216 
интервюта 163 
интердисциплинарност 220 
интернет 32 192 
инфекции 111 
информационна сигурност 7 37 
информационни и комуникационни технологии 51 
информационни ресурси 7 
информационни технологии 4 190 
информационно общество 3 29 189 
инфраструктура 39 62 221 
исторически извори 161 222 
исторически преглед 25 
история - България 173 
история - България - нова 164 
история на България 161 171 172 179 222 
история на Византия 172 
история на педагогиката 205 
история на правото 25 26 167 
история на Русе 162 
история на университета 209 
канализационни мрежи 224 
картни проекции 69 
качество на здравеопазването 93 
качество на образованието 1 2 
КГБ 21 
киберсигурност 1 
кинезитерапия 79 
класифицирана информация 191 
клинична практика 107 
клинична фармакология 94 
КОВИД-19 52 53 59 63 
компетентностни модели 148 213 
композитори 163 
компютърни науки и технологии 185 186 187 188 
компютърни приложения 70 170 
компютърни технологии 197 214 
компютърно моделиране 133 134 195 196 
комуникациите през 21 в 35 
комуникационните технологии в обучението 197 214 
комуникация между възрастни и деца 218 
конични проекции 69 
консервиране на храни 121 
конспиративни теории 6 
конституция на РБ 24 
консулство 17 
контраразузнаване 21 
контрол в здравеопазването 93 
контрол на качеството 93 
конференции 22 48 49 51 59 63 184 201 
координатни системи 68 
корпоративна сигурност 36 194 
корупция в съвременното общество 30 
кохезионна политика 16 45 
краезнание 156 171 177 
кредитен риск 60 
криза на демокрацията 30 
криминална литература 158 
криптокомуникация 152 
кръвно налягане 96 
кръвоносна система 77 
култура 2 
културни дейци 10 157 178 
курсова работа 116 
кърмене 108 111 
легализация на документи 123 124 142 143 
легация 17 
лекарска професия 147 
лекарствена терапия 80 
лекарствени технологии 80 
лингвокултурология 152 
литературна критика и теория 135 136 149 150 158 165 166 
литературна приемственост 144 
литературна теория 5 146 169 
лични документи 32 192 
логистични запаси 127 
макроикономически анализ 65 129 
маркетинг в здравеопазването 55 97 
маркетингов микс 55 97 
маркетингови проучвания 55 97 
математика 67 
математически методи 66 117 
машинни детайли 66 117 
машинни елементи 116 
мебелно производство 127 
медицина 2 77 94 127 147 
медицинска демография 84 
медицински грижи 106 
медицински документи 124 143 
медицински и здравни специалисти 88 100 206 212 
медицински сестри 107 109 
медицински туризъм 56 98 
медицински университети 102 
медицинско образование 102 
международна дипломация 39 62 221 
международна конференция 46 152 
международна търговия 59 
международни конвенции 43 
международни конференции 43 185 186 187 188 
международно законодателство 28 180 191 
международно сътрудничество 33 95 
Междусъюзническа война 1913 161 222 
мемоари 138 
мениджмънт в здравеопазването 40 85 105 112 
мениджмънт на времето 103 
местна власт 18 
местно самоуправление 42 
металообработване 133 134 195 196 
метод на крайните елементи 66 117 
методи и технически средства 210 
методи и форми на обучение 210 
многостепенно управление 16 45 
множествена склероза 83 91 
мобилно обучение 200 217 
моден дизайн 126 
модернизъм 181 
мостове 39 62 221 
мрежи в равнина 67 
наказателно право 43 
насекоми 73 
научни доклади 185 186 187 188 
национална сигурност 36 54 125 193 194 
национални малцинства 215 
национално освобождение 137 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 164 171 
начална педагогика 216 
начална технологична култура 216 
начално образование 220 
негеометрични проекции 69 
неперспективни проекции 69 
нервна система 77 
нефинансови предприятия 52 
нивелация 71 
нов обществен ред 6 
нормативна уредба 89 207 
нормативни документи - ЕС 34 
нравствена същност на комуникацията 35 
областна администрация 18 
обработване на измервания 71 
обработка 121 
образование 1 2 
образование - наука - бизнес 47 202 203 219 
образование в информационното общество 38 199 
образование в условия на пандемия 184 201 
образователна политика 202 219 
образователна система 200 202 217 219 
образователна среда 220 
образователни документи 123 142 
образователни медиатори 215 
обучение в мрежа 200 217 
обучение на медицински сестри 107 
обучение на студенти 88 100 102 206 212 
обучение по чужд език 148 213 
обща външна политика 27 
обществена география 48 49 
обществени библиотеки 3 29 189 
обществено здравеопазване 33 40 85 95 101 105 112 
общинска администрация 18 
одит 51 
онкоболни пациенти 11 86 
онкологични заболявания 11 80 86 92 
онлайн обучение 90 184 201 208 
ономастика 156 177 
оран 119 
органични храни 120 
органично земеделие 120 
осигурително право 19 
Османска империя 168 223 
османско владичество 173 
основи на маркетинга 55 97 
отделителна система 111 
оформяне на автореферат 2 
оформяне на дисертация 1 2 
пазар на труда - България 57 
паметници на културата 49 
пандемия 52 53 59 63 
парична политика 52 
патентно дело 113 
патентно право 34 
пациенти - пушачи 99 
педагогика 1 
педагогическо наблюдение 109 
пенсионно осигуряване 19 
персонал 64 128 
писане на научни текстове 1 2 
планиране на времето 103 
пластични изкуства 14 182 
плодове 121 
подаване на опозиция 34 
подготовка на учители 205 
поезия 9 141 145 155 176 
политизиране на разузнаването 44 
политика в ЕС 27 
политика за сигурност и отбрана 27 
политически движения 30 
политически партии 30 
политически процеси 144 
полова система 77 
портрети 162 
поселищни проучвания 162 
постиндустриално общество 38 199 
постмодернизъм 181 
почвени мелиорации 127 
права на детето 43 
права на човека 43 
правителства в "сянка" 6 
правна защита 32 192 
правни документи 123 124 142 143 
право 19 
практически занимания 220 
практически упражнения 100 210 212 
практическо обучение 107 109 
преводачи 10 157 178 
предмодернизъм 181 
предприемачество 47 56 98 203 
предучилищна и начална педагогика 220 
предучилищна педагогика 216 
предучилищно образование 205 
преподаватели във ВУЗ 89 207 
преход към демокрация 20 
прибиране на реколта 119 
приложно изкуство 14 182 183 
принципът на Дирихле 67 
приобщаващо образование 215 
природна география 48 
програмни продукти 216 
продължителност на живота 72 87 
проза 141 
производство на енергия 126 
прокуратура 25 
промоция на здравето 84 
промяна на парадигмалното мислене 44 
професионален превод 123 124 142 143 
професионална компетентност 64 128 
профилактика и лечение 56 98 
профилактика на здравето 84 
процедура по опозиция 34 
психически процеси 13 
психично здраве 11 86 
психично развитие 13 
психолингвистика 218 
психологични проблеми 83 
психосоматични заболявания 81 
публицистика 141 
публичен сектор 53 
публична реч 152 
публични финанси 52 
публично право 43 
първична медицинска помощ 99 
пътеписи 15 159 
работа в екип 220 
работа по проект 220 
работна заплата 57 
радиоелектронно разузнаване 44 
развитие на детския език 218 
развитие на туризма 48 49 
разговорна реч 152 
разузнаване, българско 44 
разузнавателни служби 44 
ранно езиково осъзнаване 218 
растениевъдство 120 
растителна защита 119 
растителни видове 74 
регионална география 175 
регионална икономика 47 48 49 203 
регионална политика 47 203 
регионална сигурност 54 125 193 
регионално развитие 16 18 45 48 49 175 
регистриране на марка 34 
рехабилитация 56 79 98 
речта в интернет 152 
решени примери 71 
Римска империя 160 168 223 
роботика 126 
ромско образование 215 
Русе 164 224 
Русе след Освобождението 162 
Русенски университет 118 153 211 
руски енергиен модел 31 114 
сборник - смесено съдържание 179 
светлотехнически изчисления 225 
световна икономика 6 
световна политика 6 
световни катаклизми 6 
сегментиране на пазара 55 97 
сеитба 119 
секретни служби 21 
селскостопанска техника 119 
сензори 130 131 132 
сензорна техника 130 131 132 
сестрински грижи 104 106 
сетивни органи 77 
символизъм 5 146 169 
система за сигурност 36 194 
систематика на растенията 75 76 
славянски езици 152 
смесено осветление 225 
сметна палата 41 
социалистическо общество 205 
социална медицина 84 
социална работа 2 
социални мрежи 35 
социално осигуряване 32 192 
социално-икономическа география 175 
социокултурни измерения 141 
социолингвистика 152 
социологични проблеми 38 199 
СПА и уелнес туризъм 56 98 
спомени 147 
спорт 110 
Средновековие 162 
средновековна България 172 173 
средновековна история 160 
стандартизация 191 
старогръцка религия 14 182 
статии 137 
стопанско управление 64 128 
строителни съоръжения 39 62 221 
структура на КГБ 21 
сухопътен транспорт 66 117 
сушене 121 
счетоводен мениджмънт 58 
счетоводна политика 53 
счетоводни документи 124 143 
счетоводни системи 53 
счетоводно бюджетиране 58 
съветско разузнаване 21 
Съвместен геномен център 120 
съдилища 26 167 
сърдечносъдови заболявания 81 96 
сътрудничество 21 
тайни общества 6 
театрални пиеси 151 
театър 151 
теория на деформациите 68 
терапия 91 99 
тестове 41 
техническа сигурност 36 194 
технически университети 118 211 
техническо образование 118 211 
техническо приложение 113 
технологични трансформации 38 199 
технологично развитие 54 125 193 
товарен транспорт 66 117 
торене 119 
тоталитарно управление 144 
тракийска култура 12 14 139 182 
тракийска религия 14 182 
тракийски божества 12 139 
тракология 160 
транспорт 1 
транспортни механизми 66 117 
транспортни системи 127 
тригонометрия 71 
трудова заетост 57 
трудови отношения 64 128 
трудово възнаграждение 57 
трудово право 2 19 32 192 
тумори 92 
туризъм 110 
турско робство 173 
търговски банки 58 
тютюнопушене 99 
университети 47 203 209 
университетски библиотеки 3 4 29 189 190 
управление на банки 58 
управление на дълга 52 
управление на здравеопазването 40 85 105 112 
управление на качеството 93 
управление на киберсигурността 54 125 193 
управление на сигурността 36 194 
управленски политики 40 105 
управленско счетоводство 53 
устна реч 152 
учебна практика 100 212 
учебни планове 202 219 
учебни програми 202 219 
учебник 73 
фалшиви новини 191 
фантастичен роман 136 166 
фармакоикономическа оценка 80 
фармакология 94 
фентъзи 135 136 165 166 
физикална терапия 79 
физиология 73 
физическа годност 110 
физически упражнения 82 110 
философия на литературата 141 
финансиране на здравеопазването 78 
финансиране на предприятията 115 122 
финансов мениджмънт 78 
финансов отчет 63 
финансов сектор 50 
финансова дисциплина 65 129 
финансова отчетност 53 
финансови инструменти 115 122 
финансови мерки 65 129 
финансови цикли 46 
финансово управление 60 
фирми 65 129 
фискална децентрализация 52 
фразеологизми 152 
характеристики 130 131 132 
Хелзинкски процес 20 
хидромитология 12 139 
хипертония 81 
хранене на бебето 108 111 
хранително-вкусова промишленост 127 
християнска религия 156 177 
християнски църкви 15 159 
художествена литература 145 
художествени изделия 183 
художници 163 
хумор - сатира - пародия 153 
цензура 144 
централни банки 46 
цикличност в икономиката 46 
цилиндрични проекции 69 
цифрова информация 7 
цифрови изображения 70 170 
цифровизация 53 
ЦРУ в България 20 
църква и култура 156 177 
църковни обреди 156 177 
чертане 133 134 195 196 
четвърта индустриална революция 50 
човешки капитал България 50 
чужди разузнавания в България 20 
чуждоезиково обучение 210 
шивашка промишленост 2 127 
шпионски роман 158 
ЮНЕСКО 49 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Багряна, Елисавета 149 150 
Ботев, Христо 149 150 
Вазов, Иван 149 150 
Вапцаров, Никола 149 150 
Влайков, Тодор Г. 149 150 
Геров, Александър 149 150 
Грозев, Иван 5 146 169 
Дебелянов, Димчо 149 150 
Димитров, Светлозар 8 154 174 
Димов, Димитър 149 150 
Димова, Теодора 149 150 
Дубарова, Петя 149 150 
Зарев, Владимир 149 150 
Змей Горянин 8 154 174 
Иван Шишман, цар 173 
Йовков, Йордан 149 150 
Левски, Васил 171 
Левчев, Любомир 149 150 
Макдоналд, Джордж 135 165 
Марков, Георги 149 150 
Пенчева, Станка 9 155 176 
Петканов, Константин Н. 149 150 
Петров, Ивайло 149 150 
Попов, Владимир Пенчев 160 
Райнов, Николай 149 150 
Роулинг, Джоан К. 136 166 
Славейков, Пенчо 149 150 
Славов, Атанас 149 150 
Смирненски, Христо 149 150 
Талев, Димитър 149 150 
Тодоров, Петко Ю. 149 150 
Трифонов, Трифон Цанев 10 157 178 
Фотев, Христо 149 150 
Яворов, Пейо 149 150 
Язова, Яна 149 150 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Атонски манастири 15 159 
Балкански страни 39 62 221 
България - стопанство 39 62 221 
Гърция 15 159 
Европа - междунар. икон. отношения 39 62 221 
Европа - международни политически отношения 39 62 221 
Румъния 39 62 221 
Русе - краезнание 156 171 177 
САЩ 20 
Шумен 70 170