Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Тъмбнейл

ЦБ 66139

ДОНЕВ, Дончо Стоянов и др.

Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) / Дончо Стоянов Донев, Минчо Николов. - София : Фондация "Глобални библиотеки - България", 2016. - 55 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7348-00-2

Сист. N: 57956

- 2 -

Тъмбнейл

ЦБ 66193

ГЕОРГИЕВА, Нели Сярова

Възрожденската книжнина в Русе / Нели Сярова Георгиева. - 2. доп. изд.- Русе : Авангард принт, 2021. - 162 с. ; 21 см

ISBN 978-954-337-435-9

Сист. N: 58058

- 3 -

Тъмбнейл

ЦБ 66208

БЪЛГАРСКИЯТ език в социалните медии : Монография / Галя Михайлова Христозова и др. - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2021. - 563 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-490-715-0

Сист. N: 58087

- 4 -

Тъмбнейл

ЦБ 66209

БИЗНЕС комуникации, език, литература и култура : Сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма "Бизнес комуникации" и 25-годишнината на бакалавърска програма "Русистика (руски език, литература и култура)", 17-22 септ2 = Бизнес коммуникации, язык, литература и культура = Business communications, language, literature and culture / Състав. Петя Александрова и др. - София : Нов български университет, 2022. - 548 с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 24 см

Други състав.: Татяна Фед, Ирина Георгиева, Албена Павлова, Васил Къдрев, Милка Хаджикотева, Емил Калчев Текст и на рус., англ. ез. Съдържа докл. от: Татяна Фед, Ирина Георгиева, Людмил Георгиев, Христо Чукурлиев, Мила Сантова, Даниел Фокас, Стела Ненова, Milka Hadjikoteva, Анатолий Царегородцев, Сергей Волков, Екатерина Злотникова, Албена Павлова, Донна Астакова, Диана Богданова, Велислав Алтънов, Иван Карагьозов, Мария Нейкова, Мая Андриянова, Teodora Rizova, Петя Александрова, Пламен Русков, Иван Боевски, Евгения Бирюкова, Елена Борисова, Ирина Боговская, Гульнара Кудинова, Гузель Курбангалеева, Радослава Илчева, Нэлля Щедрина, Вяра Николова, Антонина Куцарова, Морис Фадел, Татьяна Лапутина, Татьяна Кананович, Петя Петкова-Сталева, Димитрина Лесневска, Елена Стоянова, Светослав Арсениев, Галина Злотникова, Женишкуль Хулхачиева, Людмила Годуйко, Мария Ермолова, Yassen Gorbounov, Hao Chen, Полина Михова, Красимир Костенаров, Васил Къдрев, Rossitza Goleva, Radosveta Sokullu, Alexander Savov, Svetoslav Mihaylov, Димитър Николов, Иван Боевски, Bozhura Fidanska, Georgi Petrov, Мария Иванова, Алиция Пстыга, Емил Калчев, Надежда Димова, Сабина Анисимова, Ирена Николова Справка за авторите: с. 544-548; Рец.: Мони Алмалех, Дияна Янкова; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-619-233-209-9

Сист. N: 58088

- 5 -

Тъмбнейл

ЦБ 66211

ПУБЛИЦИСТИЧНИЯТ текст в обучението на студенти от специалност Журналистика : Учебно пособие / Състав., ред., предг., бел. Калина Грозева Лукова. - Бургас : Бряг, 2009. - 87 с. : с диагр. ; 23 см

Изд. на Бургаски свободен унив. Съдържа статии от: Милко Петров, Калина Лукова, Евелина Динева, Гергана Начева, Веселина Ватева, Мария Алексиева, Валерия Белчевска, Кремена Васева, Шенай Юсеинова, Милена Гарова, Пламена Бодурова, Татяна Балканска, Пламена Иванова; Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-8752-12-1

Сист. N: 58090

- 6 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя ; / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 21 x 21 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-110-8

Т. 1. - 2018. - 272 с. : с цв. ил., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Стоименов, Иван Любенов, 1944- = Stoimenov, Ivan Ljubenov, 1944- Меркадо, Нисим, 1935- = Merkado, Nissim, 1935- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Атанас Василев, 1922-2003 = Krastev, Atanas Vasilev, 1922-2003 Галибов, Зафер Исмаил, 1946- = Galibov, Zafer Ismail, 1946- Други ил.: Иван Стоименов, Симеон Меркадо, Фабио Джентили, Атанас Кръстев, Зафер Галибов Възприетата форма на името на ил. Симеон Меркадо е Нисим Меркадо Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

Сист. N: 58126

Корица   

- 7 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 21 x 21 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-113-9

Т. 2. - 2018. - 276 с. : с цв. ил., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Педонези, Александра = Pedonesi, Alessandra Педонези, Рита = Pedonesi, Rita Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Други ил.: Александра Педонези, Рита Педонези, Фабио Джентили Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

Сист. N: 58127

Корица   

- 8 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 21 x 21 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-114-6

Т. 3. / Фотогр. Димитър Бебенов и др. - 2018. - 289 с. : с цв. ил., факс.

Др. автори: Бебенов, Димитър Димитров, 1932- = Bebenov, Dimitar Dimitrov, 1932- Викторов, Димитър, 1942-2020 = Viktorov, Dimitar, 1942-2020 Камберов, Иван Ангелов, 1925-2010 = Kamberov, Ivan Angelov, 1925-2010 Галибов, Зафер Исмаил, 1946- = Galibov, Zafer Ismail, 1946- Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- = Hadzimisev, Ivo Mihajlov, 1950- Други ил.: Димитър Викторов, Иван Камберов, Зафер Галибов, Никифор Харалампиев, Фабио Джентили, Иво Хаджимишев Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

Сист. N: 58128

Корица   

- 9 -

Тъмбнейл

С2/7/У 32

УЗБЕКИСТОН маданий мероси муаллифлик туркуми : Шарк Давлат музеии туплами: китоб-альбоми = The Cultural legacy of Uzbekistan: Collection of the State museum of oriental art. - Тошкент : Silk Road Media ; East Star Media, 2020. - 472 с. : с цв. ил. ; 29 см

Изд. включва материали на англ. ез.

ISBN 978-9943-4510-7-0

Сист. N: 58190

- 10 -

Тъмбнейл

П/0/И 52Вф

ИЛИЕВА, Веселина Николаева

Футурология : 12 учебни лекции / Веселина Николаева Илиева ; Науч. ред. Соня Илиева. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 289 с. ; 21 см

Рец.: Веселина Иванова, Милослава Янкова; Библиогр.: с. 264-268

ISBN 978-619-201-630-2

Сист. N: 58227

- 11 -

Тъмбнейл

П/658.5/Б 54Ас

БОГДАНОВ, Андрей Илиев и др.

Стандартизация и управление на качеството / Андрей Илиев Богданов, Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021. - 229 с. : с ил. ; 29 см

Рец.: Пламен Борисов Дянков, Стефан Маринов Казаков; Библиогр.: с. 227-229

ISBN 978-619-201-538-1

Сист. N: 58231

Корица   

- 12 -

Тъмбнейл

ЦБ 62823

КАЛКАНДЖИЕВ, Васил и др.

Българският университет и науката / Васил Калканджиев, Даниела Калканджиева. - София : Дефекто, 2022.- 21 см

ISBN 978-619-7031-11-9

Т. 2. Софийският университет (1904-1944). - 2022. - 388 с. : с ил., пл., факс.

Ректори: с. 368-369; Библиогр.: с. 370-375

Сист. N: 58254

Корица   

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 13 -

Тъмбнейл

Ч2/808.67/А 65Ер

АНДОНОВА, Елена Петрова

Ранно езиково развитие. Лексика / Елена Петрова Андонова ; Науч. ред. Мария Стамболиева. - София : Нов български университет, 2022. - 224 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Енчо Герганов, Милена Мутафчиева; Библиогр.: с. 178-204

ISBN 978-619-233-194-8

Сист. N: 17525

- 14 -

Тъмбнейл

Ч2/159.922.7/Т 15Кп

ТАГАРЕВА, Кирилка Симеонова

Психология на развитието в ранна възраст. Диагностика / Кирилка Симеонова Тагарева. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2017. - 172 с. : с табл. ; 22см

Библиогр: с. 169-171

ISBN 978-619-202-223-5

Сист. N: 58064

Корица   

- 15 -

Тъмбнейл

ЦБ 66216

ТРИФОНОВА-ДИМИТРОВА, Петя Иванова

Тревожност и мотивация в учебния процес : или Какво ме намери, какво загубих и какво искам и ще съм / Петя Иванова Трифонова-Димитрова. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2021. - 176 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Загл. на кор.: Тревожност и мотивация при студентите; Загл. в изд. каре: Тревожност и мотивация в учебния процес; Рец.: Красимира Петрова, Милена Моцинова-Бръчкова; Библиогр.: с. 143-148

ISBN 978-619-208-282-6

Сист. N: 58095

Корица   

- 16 -

Тъмбнейл

ЦБII 3409

ПЕНЧЕВА, Жана Христова и др.

Християнски храмове от Югозападна България : Монография / Жана Христова Пенчева, Васил Марков Марков, Петя Георгиева Костадинова ; Фотогр. Жана Христова Пенчева. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2021. - 331 с. : с цв. ил. ; 29 см

Каталог / състав. Жана Пенчева; Други ил.: Крум Иванов, Васил Марков; Рец.: Ваня Лозанова, Георги Драчев; Библиогр.: с. 321-330

ISBN 978-954-00-0283-5

Сист. N: 58108

- 17 -

Тъмбнейл

ЦБ 66226

МАЛЕВ, Людмил Мартинов

Условия и преговори по вдигането на схизмата над Българската православна църква : История, документи, коментари / Людмил Мартинов Малев. - [2. прераб. изд.]. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 120 с. ; 20 см

Рец.: Архимандрит Авксентий, Светлозар Влайков

ISBN 978-619-208-291-8

Сист. N: 58109

- 18 -

Тъмбнейл

ЦБ 66227

ТОДОРОВА, Весела Георгиева

Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран : Монография / Весела Георгиева Тодорова. Ирам - градът с високите колони : Пиеса / Джубран Халил Джубран ; прев. от араб. ез. Весела Тодорова. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 160, 31 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.; Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.; Рец.: Владимир Владов, Полина Цончева; Библиогр.: с. 141-159

ISBN 978-619-208-301-4 (Влиянието ...)

ISBN 978-619-208-302-1 (Ирам ...)

Сист. N: 58110

- 19 -

Тъмбнейл

ЦБ 66230

ПЕТКОВ, Петко Стефанов

Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841-1901 : Монография / Петко Стефанов Петков. - 2. доп. и попр. изд.- В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 323 с. : с ил., факс. ; 25 см

1. изд. 2000 на изд. ПАН - Велико Търново в сер. Библиотека История и съвременност; Рец.: Радослав Попов, Димитър Саздов; Библиогр.: с. 291-303; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-208-300-7

Сист. N: 58113

- 20 -

Тъмбнейл

Ч2/808.67/А 65Ер

АНДОНОВА, Елена Петрова

Ранно езиково развитие. Граматика / Елена Петрова Андонова ; Науч. ред. Михаела Барокова. - София : Нов български университет, 2022. - 236 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Мария Стамболиева, Милена Мутафчиева; Библиогр.: с. 195-215

ISBN 978-619-233-205-1

Сист. N: 58242

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 21 -

Тъмбнейл

ЦБ 66121

ВЕЛИКОВ, Бойко Стефанов

Политическа психология в България / Бойко Стефанов Великов. - В. Търново : Ровита, 2019.- 24 см

ISBN 978-954-8914-40-6

Т. 1. Исторически събития и личности през Средните векове. - 2019. - 452 с.

Библиогр.: с. 429-437; Именен показалец; Рез. на рус., англ. ез.

Сист. N: 57930

- 22 -

Тъмбнейл

С/31/С 73

СТАТИСТИЧЕСКИ справочник 2022 / Отг. ред. Л. Александрова, А. Данчева и др. - София : Национален статистически институт, 2022. - 305 с. : с табл. ; 10,5 Х 21,5 см

С данни за периода 2017-2020 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

ISBN *

Сист. N: 57935

- 23 -

Тъмбнейл

ЦБ 66127

ЙОЧЕВ, Евгени Благоев

В служба на българското правосъдие и на адвокатурата : История на Съюза на българските адвокати (1920-1944) / Евгени Благоев Йочев ; Науч. ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2020. - 452 с. ; 24 см

Библиогр. с. 403-434

ISBN 978-619-226-159-7

Сист. N: 57937

- 24 -

Тъмбнейл

ЦБ 66128

ЙОЧЕВ, Евгени Благоев

Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948) : Монография / Евгени Благоев Йочев ; Науч. ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2022. - 527 с. ; 24 см

Изд. на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев". - Библиогр. с. 475-513

ISBN 978-619-226-209-9

Сист. N: 57938

- 25 -

Тъмбнейл

С/342.9/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Върховен административен съд

Административно право и процес = Административно право и административен процес / Състав. Димитър Костов. - София : Сиела Норма, 2022. - 719 с. ; 19 см

Съдържа: Конституция на РБ (извлечение) ; Закон за администрацията ; Наредба за административното обслужване ; Закон за държавния служител ; Закон за местното самоуправление и местната администрация ; Закон за висшето образование ; Закон за развитие на акад. състав в Реп. България ; Конституция на РБ (извлечение) ; Закон за административно-териториалното устройство на РБ ; Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове ; Конституция на РБ (извлечение) ; Закон за съдебната власт (извлечение) ; Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ; Закон за омбудсмана ; Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ; Конституция на РБ (извлечение) ; Административно-процесуален кодекс ; Закон за административните нарушения и наказания

ISBN 978-954-28-381-80

Сист. N: 57940

- 26 -

Тъмбнейл

ЦБ 66132

КАРАБЕНЧЕВА, Анелия Петрова

Наръчник за нотариални удостоверявания в кметството / Анелия Петрова Карабенчева. - Бяла Слатина : Слънчице 3, 2009. - 130 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и извлечения от Закон за нотариусите и нотариалната дейност ; Наредба N 32 / 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори ; Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност ; Закон за задълженията и договорите ; Граждански процесуален кодекс.

ISBN 978-954-92470-1-5

Сист. N: 57943

- 27 -

Тъмбнейл

ЦБII 3403

ПРАВА на децата: сексуално насилие над деца : Сборник с доклади, представени на Втора студентска научнопрактическа конференция "Права на детето" / Ред. и рецензент Багряна Илиева, Антоанета Матеева. - Русе : Фондация "Право на детство", 2021 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 71 с. ; 29 см

Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-748-09-5

Сист. N: 57946

- 28 -

Тъмбнейл

ЦБ 66137

ВВЕДЕНСКАЯ, Людмила Алексеевна и др.

Риторика для юристов : Учебное пособие / Людмила Алексеевна Введенская, Людмила Григорьевна Павлова. - 5. изд.- Ростов на Дон : Феникс, 2006. - 576 с. ; 20 см. - (Высшее образование*)

Библиогр. с. 557-564

ISBN 5-222-09596-7

Сист. N: 57950

- 29 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 1. Основи на индустриалните отношения. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 145-146

Сист. N: 57954

- 30 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 2. Икономика, социална политика и мениджмънт. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 146

Сист. N: 57955

- 31 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 4. Трудови и осигурителни отношения. - 2010. - 152 с.

Библиогр. с. 150

Сист. N: 57959

- 32 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 5. Колективно трудово договаряне. Трудови спорове. - 2010. - 164 с.

Библиогр. с. 162

Сист. N: 57960

- 33 -

Тъмбнейл

ЦБ 66148

КИСИНДЖЪР, Хенри

Световен ред / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. ез. Петър Герасимов. - София : Труд, 2022. - 384 с. ; 24 см

ISBN 978-954-398-397-1

Сист. N: 57971

Корица   

- 34 -

Тъмбнейл

ЦБ 66149

КИСИНДЖЪР, Хенри

Дипломацията / Хенри Алфред Кисинджър ; Прев. от англ. ез. Георги Илиев Илиев, Юлияна Цветкова. - 2. изд.- София : Труд, 2020. - 784 с. : с ил. ; 24,5 см

ISBN 978-954-398-385-8

Сист. N: 57972

- 35 -

Тъмбнейл

ЦБ 66151

VIJVER, Fons van de et al.

Methods and data analysis for cross-cultural research / Fons van de Vijver, Kwok Leung. - 2nd ed.- New York : Cambridge University Press, 2021. - XVII, 189 p. ; 22 cm

ISBN 978-1-107-69467-5

Сист. N: 57974

Корица   

- 36 -

Тъмбнейл

ЦБ 66152

LANDIS, Dan et al.

The cambridge handbook of Intercultural training / Dan Landis, Dharm P. S. Bhawuk. - 4th ed.- New York : Cambridge University Press, 2020. - XXXVI, 757 p. ; 22 cm

ISBN 978-1-108-79590-6

Сист. N: 57978

Корица   

- 37 -

Тъмбнейл

ЦБ 66156

BENDER, Michael et al.

Methods and assessment in culture and psychology / Michael Bender, Byron G. Adams. - New York : Cambridge University Press, 2021. - XVIII, 351 p. ; 22 cm

ISBN 978-1-108-70115-0

Сист. N: 57984

Корица   

- 38 -

Тъмбнейл

ЦБ 66157

MOOIJ, Marieke de

Consumer behavior and culture : Consequences for global marketing and advertising / Marieke de Mooij. - 3rd ed.- New York : SAGE Publications Ltd, 2019. - XVII, 451 p. ; 23 cm

ISBN 978-1-5443-1816-5

Сист. N: 57985

Корица   

- 39 -

Тъмбнейл

ЦБ 66162

SHIU, Eric

Research handbook of innovation and creativity for marketing management / Eric Shiu. - Cheltenham : Edward Elgar, 2018. - XIII, 264 p. ; 24 cm

ISBN 978-1-78643-498-2

Сист. N: 57990

Корица   

- 40 -

Тъмбнейл

ЦБ 66165

ШОПОВА, Петя Борисова

Наказателно право. Обща част : Учебно помагало / Петя Борисова Шопова. - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 109 с. ; 23 см

Библиогр. с. 106-107

ISBN 978-954-712-884-2

Сист. N: 57994

Корица   

- 41 -

Тъмбнейл

ЦБ 66170

SOKOLOVA, Hristina

Business communication skills : Учебно пособие по бизнес комуникационни умения на английски език ] / Hristina Sokolova. - Ruse : University of Ruse, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 103 p. ; 23 cm

Bibliogr. p. 102-103

ISBN 978-954-712-880-4

Сист. N: 58000

- 42 -

Тъмбнейл

ЦБ 66171

SOKOLOVA, Hristina

Cross-cultural management : Theories and practices: Учебно пособие по теории и практики в междукултурния мениджмънт / Hristina Sokolova. - Ruse : University of Ruse, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 126 p.: with fig., ill. ; 23 cm

Bibliogr. p. 123-126

ISBN 978-954-712-878-1

Сист. N: 58001

Корица   

- 43 -

Тъмбнейл

ЦБ 66172

ПРАВА на децата - прочит на студенти от РУ Ангел Кънчев / Айсун Ферадов и др. - Русе : Фондация "Право на детство", 2017. - 44 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7418-02-6

Сист. N: 58004

- 44 -

Тъмбнейл

ЦБ 66173

СБОРНИК с доклади, представени на Първа студентска научно-практическа конференция "Права на детето" / Ред. Диляна Гитева, Йоана Терзиева. - Русе : Фондация "Право на детство", 2017. - 55 с. ; 21 см

Библиогр. с. 55

ISBN 978-619-7418-00-2

Сист. N: 58005

- 45 -

Тъмбнейл

ЦБ 66176

ИСТОРИЯ в правото : Интердисциплинарни публичноправни изследвания с прилагане на историческия подход / Зорница Людмилова Йорданова и др. ; Ред. Емануил Красимиров Коларов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 172 с. ; 23 см

Библиогр. след отд. публикации

ISBN 978-954-712-883-5

Сист. N: 58009

Корица   

- 46 -

Тъмбнейл

ЦБ 66177

HUMAN rights and public administration : Collective monograph / Tetyana Kolomoyets et al. - Ruse : Ruse University, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 150 p. ; 23 cm. - (European dimensions of law series)

Bibliogr. after each chapter

ISBN 978-954-712-881-1

Сист. N: 58010

- 47 -

Тъмбнейл

ЦБ 66195

КИСИНДЖЪР, Хенри

Лидерство : Шест трактата за световната стратегия / Хенри Алфред Кисинджър ; Прев. от англ. ез. Георги Илиев Илиев, Юлияна Цветкова. - София : Труд, 2022. - 784 с. : с ил. ; 24,5 см

ISBN 978-954-398-

Сист. N: 58062

- 48 -

Тъмбнейл

ЦБ 66198

ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов

Социална психология на комуникацията : Учебник за студенти / Юрий Павлов Янакиев. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014. - 279 с. : със сх. ; 21 см

Речник на понятията: с. 236-250; Библиогр.: с. 251-274; Темат. показалец

ISBN 978-954-423-974-9

Сист. N: 58067

Корица   

- 49 -

Тъмбнейл

ЦБ 66206

ПЕТДЕСЕТ]50 години закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра "Административноправни науки и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", посветена на 50-ата годишнина от влизането в с = 50 years administrative offences and penalties act - history, traditions, future / Състав. Цветан Георгиев Сивков и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 512 с. ; 24 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-4975-4

Сист. N: 58085

- 50 -

Тъмбнейл

ЦБ 66207

РЕФОРМАТА в административното наказване от 2020 г. : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра "Административноправни науки" и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", посветена на реформата в административното = The reform of the administrative punishment from 2020. - : Collection of the reports of a scientific conference organized by the department "Administrative legal sciences" and department "Criminal sciences" / Състав. Цветан Георгиев Сивков и др. = The reform of the administrative punishment from 2020 / : Collection of the reports of a scientific conference organized by the department "Administrative legal sciences" and department "Criminal sciences". - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 383 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. докл. и под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5359-1

Сист. N: 58086

- 51 -

Тъмбнейл

ЦБ 66209

БИЗНЕС комуникации, език, литература и култура : Сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма "Бизнес комуникации" и 25-годишнината на бакалавърска програма "Русистика (руски език, литература и култура)", 17-22 септ2 = Бизнес коммуникации, язык, литература и культура = Business communications, language, literature and culture / Състав. Петя Александрова и др. - София : Нов български университет, 2022. - 548 с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 24 см

Други състав.: Татяна Фед, Ирина Георгиева, Албена Павлова, Васил Къдрев, Милка Хаджикотева, Емил Калчев Текст и на рус., англ. ез. Съдържа докл. от: Татяна Фед, Ирина Георгиева, Людмил Георгиев, Христо Чукурлиев, Мила Сантова, Даниел Фокас, Стела Ненова, Milka Hadjikoteva, Анатолий Царегородцев, Сергей Волков, Екатерина Злотникова, Албена Павлова, Донна Астакова, Диана Богданова, Велислав Алтънов, Иван Карагьозов, Мария Нейкова, Мая Андриянова, Teodora Rizova, Петя Александрова, Пламен Русков, Иван Боевски, Евгения Бирюкова, Елена Борисова, Ирина Боговская, Гульнара Кудинова, Гузель Курбангалеева, Радослава Илчева, Нэлля Щедрина, Вяра Николова, Антонина Куцарова, Морис Фадел, Татьяна Лапутина, Татьяна Кананович, Петя Петкова-Сталева, Димитрина Лесневска, Елена Стоянова, Светослав Арсениев, Галина Злотникова, Женишкуль Хулхачиева, Людмила Годуйко, Мария Ермолова, Yassen Gorbounov, Hao Chen, Полина Михова, Красимир Костенаров, Васил Къдрев, Rossitza Goleva, Radosveta Sokullu, Alexander Savov, Svetoslav Mihaylov, Димитър Николов, Иван Боевски, Bozhura Fidanska, Georgi Petrov, Мария Иванова, Алиция Пстыга, Емил Калчев, Надежда Димова, Сабина Анисимова, Ирена Николова Справка за авторите: с. 544-548; Рец.: Мони Алмалех, Дияна Янкова; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-619-233-209-9

Сист. N: 58088

- 52 -

Тъмбнейл

ЦБ 66210

ФИЛИПОВ, Милен Николаев

(Псевдо)събитието : Теория и практика / Милен Николаев Филипов. - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2020. - 143 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 116-123

ISBN 978-954-490-690-0

Сист. N: 58089

- 53 -

Тъмбнейл

ЦБ 66212

ЛАТИНСКА Америка в глобалния свят : опитът за България ; международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски", гр.Благоевград, 8 май 2015 г.

Латинска Америка в глобалния свят : опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски", гр.Благоевград, 8 май 2015 г. / Състав. Диана Иванова, Мирослава Георгиева. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2015. - 148 с. ; 21 см

Текст и на рус., исп. ез.; Съдържа докл. от: Рикардо Герра де Араужо, Максим В. Кирчанов, Елеонора Пенчева, Минчо Христов, Къдринка Къдринова, Гергана Алексиева, Милена Канчевска, Александър Катранджиев, Жива Господинова, Ориета Капони, Румяна Атанасова Попова; Рез на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-00-0051-0

Сист. N: 58091

- 54 -

Тъмбнейл

ЦБ 66213

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА към правото : Научни четения в памет на Кристиан Таков / Състав. и предг. Деяна Димитрова Марчева. - София : Нов български университет, 2021. - 540 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

Текст и на лат. ез. - Снимки от и на Кристиан Таков: с. 533-540. - Съдържа статии от: Анастас Пунев, Ангел Шопов, Борислав Борисов, Борислав Найденов, Владимир Маринов, Габриела Белова, Гинка Симеонова, Деяна Марчева, Добринка Чанкова, Екатерина Михайлова, Емилия Димитрова, Зорница Йорданова, Ивайло Стайков, Ирина Георгиева, Катерина Йочева, Константин Кунчев, Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Христозова, Мария Чочова, Момчил Мавров, Наталия Киселова, Николай Колев, Пламен Борисов, Райна Николова, Силвия Цонева, Стефан Попов, Стилиян Йотов, Стоян Ставру, Христина Атанасова, Христина Георгиева, Христо Тодоров, Цветалина Петкова Рец.: Мартин Канушев, Ралица Костадинова. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-233-181-8

Сист. N: 58092

- 55 -

Тъмбнейл

С/32(038)/М 27Гк

МАНОЛОВ, Георги Любенов

Кратък политически словник / Авт.-състав. Георги Любенов Манолов. - Пловдив : ВУСИ, 2022. - 217 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: A short political dictionary; За съставителя и автор на словника: с. 215-216; Рец. Тодор Галунов; Библиогр.: с. 206-214

ISBN 978-619-7343-47-2

Сист. N: 58104

- 56 -

Тъмбнейл

ЦБ 66223

МЕДИАЦИЯТА в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна / Науч. жури Андрияна Йовчева Андреева. - Варна : Наука и икономика, 2021. - 60 л. : с табл., сх. ; 30 см

Изд. на ИУ - Варна. Университетски център по медиация, Камара на медиаторите в България, Институт "Итера"; ISSN 2738-8794; Загл. и на англ. ез.: The mediation in the different public spheres; Други ред.: Галина Йолова, Андрей Александров Съдържа докл. от: Андрияна Андреева, Андрей Александров, Лиляна Савова, Диана Димитрова, Александър Иванов, Венета Иванова, Гергана Върбанова, Марин Маринов; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58105

- 57 -

Тъмбнейл

ЦБ 66224

ПРАВОТО и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та Национална научна конференция 22 октомври 2021 г. / Науч. жури Андрияна Йовчева Андреева. - Варна : Наука и икономика, 2021. - 426 с. ; 23 см

Изд. на ИУ - Варна; ISSN 2603-5073; Библиогр. след всеки доклад; Загл. и на англ. ез. The Law and the business in the contemporary society: Conference proceedings; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58106

- 58 -

Тъмбнейл

ЦБ 66235

ПЕТРОВА, Нели Людмилова

Супервизия в социалната работа : За всички, които се интересуват / Нели Людмилова Петрова. - София : Веда Словена - ЖГ, 2014. - 152 с. : със сх. ; 20 см

Библиогр. с. 149-152

ISBN 978-954-8846-24-0

Сист. N: 58117

- 59 -

Тъмбнейл

ЦБ 66239

ЮБИЛЕЙНА научна конференция "70 години от приемането на първия кодекс на труда и 35 години от приемането на действащия кодекс на труда"

Юбилейна научна конференция по повод 70 години от приемането на първия кодекс на труда и 35 години от приемането на действащия кодекс на труда / Ред. съвет Андрей Александров, Николай Колев, Христо Банов. - София : БАН. Институт за държавата и правото, 2021. - 316 с. ; 21 см

Библиогр. под линия

ISBN 978-954-9583-39-7

Сист. N: 58124

- 60 -

Тъмбнейл

П/342/Д 25Лу

ДАЧЕВ, Лъчезар

Учение за държавата / Лъчезар Дачев. - [София] : СВИДА, 2018. - 230 с. ; 20 см

Библиогр. с. под линия

ISBN 954-90421-2-Х

Сист. N: 58201

- 61 -

Тъмбнейл

П/340.1/К 78Тт

КОЛЕВ, Тенчо

Теория на правораздавателната дейност / Тенчо Колев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012.- 21 см

ISBN 978-954-07-3442-2

Т. 5. Логика в правораздаването. - 2012. - 269 с.

Библиогр.: с. 267-268

Сист. N: 58202

- 62 -

Тъмбнейл

П/340/К 78Тт

КОЛЕВ, Тенчо

Теория на правораздавателната дейност / Тенчо Колев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012.- 21 см

ISBN 978-954-07-3365-4

Т. 4. Аргументиране в правораздаването. - 2012. - 142 с.

Библиогр. с. 141-142

Сист. N: 58203

Корица   

- 63 -

Тъмбнейл

П/316/И 52Вс

ИЛИЕВА, Веселина Николаева

Социализация в постмодерната ситуация : Монография / Веселина Николаева Илиева ; Науч. ред. Лора Рашкова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 264 с. ; 21 см

Рец.: Георги Колев, Веселина Иванова; Библиогр.: с. 258-264

ISBN 978-619-201-629-6

Сист. N: 58226

- 64 -

Тъмбнейл

П/316/Е 97И

ЕФТИМОВА, Ивелина Аврамова

Етноложки аспекти на старостта и остаряването в българското общество : От традицията към модерността : Монография / Ивелина Аврамова Ефтимова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 226 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (Academica ; 32)

Рец.: Меглена Златкова, Диана Радойнова, Екатерина Керемидарска; Библиогр.: с. 195-212

ISBN 978-619-201-586-2

Сист. N: 58230

- 65 -

Тъмбнейл

П/341/И 85Ке

ЙОЧЕВА, Катерина Бориславова

Европейската гражданска инициатива : Монография / Катерина Бориславова Йочева. - София : Авангард Прима, 2022. - 368 с. : с табл., прил. ; 23,5 см

Библиогр. с. 350-359; Рез. и съдържание на англ. ез.

ISBN 978-619-239-766-1

Сист. N: 58243

- 66 -

Тъмбнейл

П/32/А 93п

АТЕИСТИЧНАТА политика в комунистическа България : Сборник документи / Състав., ред., бел. и комент. Живко Ангелов Лефтеров. - София : Нов български университет, 2022.- 24 см

ISBN 978-619-233-218-1

Ч. 3. - 2022. - 767 с. : с табл.

Списък на документите: с. 727-742; Рец. Методи Методиев; Именен показалец, геогр. показалец

Сист. N: 58245

- 67 -

Тъмбнейл

П/347.7/С 75Гт

СТЕФАНОВ, Георги

Търговско право : Обща част / Георги Стефанов. - 2. актуал. изд.- В. Търново : Абагар, 2011. - 416 с. ; 21 см

ISBN 978-954-427-925-7

Сист. N: 58251

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 68 -

Тъмбнейл

ЦБ 66125

СТАНИМИРОВ, Евгени Петров

Многомерна стратегия за вашия бизнес / Евгени Петров Станимиров. - София : Изток - Запад, 2022. - 224 с. ; 22 см

ISBN 978-619-01-1002-6

Сист. N: 57934

Корица   

- 69 -

Тъмбнейл

ЦБ 66129

БОЖИНОВ, Божидар

Управление на рисковете в търговската банка : Учебник за дистанционно обучение / Божидар Божинов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2013. - 216 с. : с табл., сх. ; 23 см. - (Образование и наука ; 58)

ISSN 1314-4804; Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-23-0886-7

Сист. N: 57939

- 70 -

Тъмбнейл

ЦБ 66134

ЙОРДАНОВА, Даниела

Управление на проекти като инструментариум за икономическа, социална и териториална кохезия : Монография / Даниела Йорданова. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 170 с. ; 22 см

ISBN 978-954-712-882-8

Сист. N: 57945

Корица   

- 71 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 1. Основи на индустриалните отношения. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 145-146

Сист. N: 57954

- 72 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 2. Икономика, социална политика и мениджмънт. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 146

Сист. N: 57955

- 73 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 3. Икономика на труда. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 146

Сист. N: 57958

- 74 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 4. Трудови и осигурителни отношения. - 2010. - 152 с.

Библиогр. с. 150

Сист. N: 57959

- 75 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 5. Колективно трудово договаряне. Трудови спорове. - 2010. - 164 с.

Библиогр. с. 162

Сист. N: 57960

- 76 -

Тъмбнейл

ЦБ 66141

ТОДОРОВ, Петко и др.

Национална продоволствена сигурност: равнище и развитие / Петко Тодоров, Дарина Русчева, Саша Стефанова Грозданова. - София : Ролл Къмпани, 2004. - 202 с. : с табл., диагр. ; 20 см

ISBN 954-91161-8-2

Сист. N: 57961

- 77 -

Тъмбнейл

Арх/69/Е 65К-о

ЕНИМАНЕВ, Красимир Иванов

Организация и управление на строителните работи / Красимир Иванов Ениманев. - Русе : Дема прес, 2020 (Акад. изд. Русенски университет). - 134 с. : с табл., сх. ; 23 см

Рец.: Венелин Терзиев, Иван Величков; Библиогр.: с. 133-134

ISBN 978-619-7546-08-8

Сист. N: 57962

Корица   

- 78 -

Тъмбнейл

ЦБ 66142

ГРОЗДАНОВА, Саша Стефанова и др.

Националната продоволствена сигурност при приемането на Р България в ЕС / Саша Стефанова Грозданова, Петко Тодоров, Дарина Русчева. - София : Ролл Къмпани, 2008. - 164 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-92236-1-3

Сист. N: 57964

- 79 -

Тъмбнейл

ЦБ 66143

РУСЧЕВА, Дарина и др.

Продоволствените ресурси на България при осъществяване на общата селскостопанска политика на ЕС / Дарина Русчева, Петко Тодоров, Саша Стефанова Грозданова. - София : Ролл Къмпани, 2010. - 152 с. : с табл., диагр. ; 20 см

ISBN 978-954-92236-2-0

Сист. N: 57965

- 80 -

Тъмбнейл

ЦБ 66144

ГРОЗДАНОВА, Саша Стефанова и др.

Продоволственият баланс на България: състояние и тенденции / Саша Стефанова Грозданова, Дарина Русчева, Петко Тодоров. - София : Ролл Къмпани, 2015. - 188 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-92236-5-1

Сист. N: 57966

- 81 -

Тъмбнейл

ЦБ 66145

РУСЧЕВА, Дарина и др.

Продуктово преструктуриране на продоволствения пазар / Дарина Русчева, Петко Тодоров, Саша Стефанова Грозданова. - София : Ролл Къмпани, 2002. - 167 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 954-91161-2-3

Сист. N: 57967

- 82 -

Тъмбнейл

ЦБ 66146

АВРАМОВ, Петко и др.

Основни пропорции в българския продоволствен пазар : Основни пропорции в логистичната верига: аграрно производство - транспорт - продоволствен пазар в България / Петко Аврамов, Петко Тодоров, Дарина Русчева. - София : Ролл Къмпани, 2014. - 262 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания; Библиогр. с. 260-261

ISBN 978-954-92236-4-4

Сист. N: 57968

- 83 -

Тъмбнейл

ЦБ 66153

VESCOVI, Tiziano

Cross-cultural marketing : European perspectives / Tiziano Vescovi. - Cheltenham : Edward Elgar, 2022. - XIII, 338 p. ; 24 cm

ISBN 978-180-088976-7

Сист. N: 57970

Корица   

- 84 -

Тъмбнейл

ЦБ 66157

MOOIJ, Marieke de

Consumer behavior and culture : Consequences for global marketing and advertising / Marieke de Mooij. - 3rd ed.- New York : SAGE Publications Ltd, 2019. - XVII, 451 p. ; 23 cm

ISBN 978-1-5443-1816-5

Сист. N: 57985

Корица   

- 85 -

Тъмбнейл

ЦБ 66160

MIZIK, Natalie et al.

Handbook of marketing analytics : Methods and applications in marketing management, public policy, and litigation support / Natalie Mizik, Dominique M. Hanssens. - Cheltenham : Edward Elgar, 2019. - XXVI, 688 p. ; 22 cm

ISBN 978-1-78990-420-8

Сист. N: 57988

Корица   

- 86 -

Тъмбнейл

ЦБ 66163

MOOIJ, Marieke de

Global marketing and advertising : Understanding Cultural Paradoxes / Marieke de Mooij. - 6th ed.- London : SAGE Publications Ltd, 2022. - XXI, 504 p. ; 24 cm

ISBN 978-1-5297-3250-4

Сист. N: 57991

Корица   

- 87 -

Тъмбнейл

ЦБ 66164

BRODOWSKY, Glen H. et al.

Handbook on cross-cultural marketing / Glen H. Brodowsky, Camille P. Schuster. - London : Edward Elgar, 2020. - XIII, 304 p. ; 24 cm

ISBN 978-1-78897-853-8

Сист. N: 57992

- 88 -

Тъмбнейл

ЦБ 66169

БЪЛГАРИЯ в трудова Европа 2021 / Любослав Емилов Костов и др. - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2022. - 264 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Изд. на КНСБ. Институт за социални и синдикални изследвания и др. - Библиогр. с. 213-236

ISBN 978-619-7666-13-7

Сист. N: 57999

- 89 -

Тъмбнейл

ЦБ 66170

SOKOLOVA, Hristina

Business communication skills : Учебно пособие по бизнес комуникационни умения на английски език ] / Hristina Sokolova. - Ruse : University of Ruse, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 103 p. ; 23 cm

Bibliogr. p. 102-103

ISBN 978-954-712-880-4

Сист. N: 58000

- 90 -

Тъмбнейл

ЦБ 66171

SOKOLOVA, Hristina

Cross-cultural management : Theories and practices: Учебно пособие по теории и практики в междукултурния мениджмънт / Hristina Sokolova. - Ruse : University of Ruse, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 126 p.: with fig., ill. ; 23 cm

Bibliogr. p. 123-126

ISBN 978-954-712-878-1

Сист. N: 58001

Корица   

- 91 -

Тъмбнейл

П1/339.13/Б 25Пп

БАНЧЕВ, Петър

Пазарни проучвания / Петър Банчев. - 2. прераб. и доп. изд.- Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2006. - 381 с. ; 24 см

Библиогр. с. 376-377

ISBN 954-23-0302-5 :10

ISBN 978-954-23-0302-2 :13

Сист. N: 58055

- 92 -

Тъмбнейл

П1/339/К 32Лм

КАРАКАШЕВА, Лилия Вълчева

Международен маркетинг / Лилия Вълчева Каракашева. - 2. изд.- София : ИК Призма, 2009. - 271 с. ; 28 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8571-30-2

Сист. N: 58056

- 93 -

Тъмбнейл

ЦБ 66196

СЪБЕВА, Яна

Реторически аспекти на интегрираните маркетингови комуникации в условията на пандемия : [Монография] ; / Яна Събева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 176 с. : с ил., табл., диагр., сх. ; 21 см

Съдържа и Границите между комуникационните професии постепенно се заличават : Интервю с Анита Бедин

ISBN 978-954-07-5427-7

Сист. N: 58065

- 94 -

Тъмбнейл

ЦБ 66202

ПЕТКОВА, Елена

Основи на управлението: с примери от туризма : Учебник / Елена Петкова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 294 с. ; 23 см

Библиогр. с. 291-294

ISBN 978-954-07-5509-0

Сист. N: 58076

Корица   

- 95 -

Тъмбнейл

ЦБ 66205

КИРОВ, Васил Николаев

Дигиталната трансформация и бъдещето на труда : Глобални тенденции, локални последствия / Васил Николаев Киров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 112 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр. с. 108-111

ISBN 978-954-07-5469-7

Сист. N: 58084

- 96 -

Тъмбнейл

ЦБ 66209

БИЗНЕС комуникации, език, литература и култура : Сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма "Бизнес комуникации" и 25-годишнината на бакалавърска програма "Русистика (руски език, литература и култура)", 17-22 септ2 = Бизнес коммуникации, язык, литература и культура = Business communications, language, literature and culture / Състав. Петя Александрова и др. - София : Нов български университет, 2022. - 548 с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 24 см

Други състав.: Татяна Фед, Ирина Георгиева, Албена Павлова, Васил Къдрев, Милка Хаджикотева, Емил Калчев Текст и на рус., англ. ез. Съдържа докл. от: Татяна Фед, Ирина Георгиева, Людмил Георгиев, Христо Чукурлиев, Мила Сантова, Даниел Фокас, Стела Ненова, Milka Hadjikoteva, Анатолий Царегородцев, Сергей Волков, Екатерина Злотникова, Албена Павлова, Донна Астакова, Диана Богданова, Велислав Алтънов, Иван Карагьозов, Мария Нейкова, Мая Андриянова, Teodora Rizova, Петя Александрова, Пламен Русков, Иван Боевски, Евгения Бирюкова, Елена Борисова, Ирина Боговская, Гульнара Кудинова, Гузель Курбангалеева, Радослава Илчева, Нэлля Щедрина, Вяра Николова, Антонина Куцарова, Морис Фадел, Татьяна Лапутина, Татьяна Кананович, Петя Петкова-Сталева, Димитрина Лесневска, Елена Стоянова, Светослав Арсениев, Галина Злотникова, Женишкуль Хулхачиева, Людмила Годуйко, Мария Ермолова, Yassen Gorbounov, Hao Chen, Полина Михова, Красимир Костенаров, Васил Къдрев, Rossitza Goleva, Radosveta Sokullu, Alexander Savov, Svetoslav Mihaylov, Димитър Николов, Иван Боевски, Bozhura Fidanska, Georgi Petrov, Мария Иванова, Алиция Пстыга, Емил Калчев, Надежда Димова, Сабина Анисимова, Ирена Николова Справка за авторите: с. 544-548; Рец.: Мони Алмалех, Дияна Янкова; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-619-233-209-9

Сист. N: 58088

- 97 -

Тъмбнейл

ЦБ 66233

КОТЛЪР, Филип и др.

Маркетинг 5.0 : За технологиите и хората / Филип Котлър, Хермауан Картаджая, Иуан Сетиауан. - София : Локус Пъблишинг, 2022. - 311 с.: с ил., табл., сх. ; 21 см. - (Carpe diem ; 30)

Ориг. загл.: Marketing 5.0 / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; За авторите: с. 9-10

ISBN 978-954-783-335-7

Сист. N: 58115

- 98 -

Тъмбнейл

П/658/Ш 96Ип

ШУИНАР, Ивон

Пусни народа ми да кара сърф : Образованието на един неохотен бизнесмен, включва още 10 години нестандартна бизнес философия / Ивон Шуинар. - София : Вакон, 2018. - XIV, 258 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см. - (Пътешествия и приключения)

Ориг. загл. Let my people go surfing / Yvon Chouinard. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-619-7300-29-1

Сист. N: 58155

- 99 -

Тъмбнейл

П/33/И 46

ИЗСЛЕДВАНИЯ върху социалните и икономически преходи : Юбилейна международна научна конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г. / Състав, ред. Цветан Първанов Давидков, Тодор Тодоров Ялъмов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 202 с. : с ил. ; 24 см

Резюме на конференцията / Ия Петкова-Гурбалова: с. 11-22; Текст и на фр., англ. ез. Съдържа докл. от: Sonia Georgieva, Елка Василева, Дарина Минева, Savina Mihaylova-Goleminova, Ekaterina Tarhova, Иван Илчев Ангелов, Magdalena Vlahova-Veleva, Цветан Давидков, Рая Каназирева, Александър Димитров, Даниела Сотирова, Албена Комитова, Ия Петкова-Гурбалова, Илия Гърков, Христина Соколова, Диана Бебенова-Николова, Миглена Пенчева Библиогр. след отд. доклади; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5423-9

Сист. N: 58244

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 100 -

Тъмбнейл

Ч2/51/А 64Вм

АНГЕЛОВА, Владимира Стефанова и др.

Методическо ръководство по математика: теория, примери, задачи / Владимира Стефанова Ангелова, Румяна Тодорова Кожухарова, Детелина Ганчева Дончева. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010.- 26 см

ISBN 978-954-423-628-1

Ч. 2. - 2010. - 100 с. : с табл., сх.

Библиогр. с. 99

Сист. N: 58061

Корица   

- 101 -

Тъмбнейл

Ч2/51/А 64Вм

АНГЕЛОВА, Владимира Стефанова и др.

Методическо ръководство по математика: теория, примери, задачи / Владимира Стефанова Ангелова, Румяна Тодорова Кожухарова, Детелина Ганчева Дончева. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010.- 26 см

ISBN 978-954-423-630-4

Ч. 1. - 2010. - 116 с.

Библиогр. с. 115

Сист. N: 58071

Корица   

- 102 -

Тъмбнейл

ЦБ 66225

TRANEVA, Velicka Nikolova

Intuitionistic fuzziness in analysis of variance : Monograph / Velicka Nikolova Traneva. - Sofia : Avangard prima, 2021. - 120 с. : с диагр., табл., ил. ; 21 cm

Рец.: Stefka Fidanova, Nina Dobrinkova; Библиогр.: с. 101-119

ISBN 978-619-239-643-5

Сист. N: 58107

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 103 -

Тъмбнейл

ЦБ 66214

УСТОЙЧИВО градско развитие - поуки за София / Ален Редслоб ; Състав. и науч. ред. Евелина Стайкова, Юлиана Хаджичонева. - София : Нов български университет, 2021. - 387 с. : с табл. ; 23 см

Първата глава е двуезична - фр., бълг.; Други авт.: Василиос Лемонис, Галин Генов, Дафинка Сидова, Дея Спасова, Евелина Стайкова, Живко Минков, Илдико Отова, Ирена Николова, Йорданка Йовкова, Катрин Герганова, Надежда Радева, Радосвета Кръстанова, Радослав Илиев, Слав Славчев, Спартак Керемидчиев, Щерьо Ножаров, Юлиана Хаджичонева Текст и на фр. език / прев. Юлиана Хаджичонева; За авторите: с. 379-387; Рец.: Анна Кръстева, Кристиян Хаджиев; Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-233-176-4

Сист. N: 58093

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 104 -

Тъмбнейл

ЦБ 66220

ДЕЛЧЕВ, Мариан Георгиев

Картографска грамотност : Същност, специфика, развитие : Монография / Мариан Георгиев Делчев. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 143 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Изд. на Тракийски унив. Пед. фак.; Рец.: Петър Д. Петров, Ваня П. Иванова; Библиогр.: с. 135-142

ISBN 978-954-305-541-8

Сист. N: 58101

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 105 -

Тъмбнейл

ЦБ 66191

КРАЛОВ, Иван и др.

Шум и вибрации : [Монография] / Иван Кралов, Николай Д. Минчев, Николай Н. Минчев ; Под ред. на Николай Н. Минчев. - София : ТУ София, 2022. - 578 с. : с табл., фиг., черт. ; 24 см

Библиогр. с. 556-572

ISBN *

Сист. N: 58054

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 106 -

Тъмбнейл

ЦБ 66246

ЗАЙЧУК, Александр и др.

Керамични пигменти със силикатна структура : Монография / Александр Зайчук, Цветан Иванов Димитров, Александра Амелина. - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 165 с. : с цв. фиг. и табл. ; 22 см

Библиогр. с. 151-165

ISBN 978-619-188-776-7

Сист. N: 58137

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 107 -

Тъмбнейл

П1/616/К 46Н

КАТРАНУШКОВА, Недялка Хр.

Неспорообразуващи анаероби : Микробиология и клинично значение : [Моногр.] / Недялка Хр. Катранушкова. - София : Медицина и физкултура, 1984. - 136 с. : с табл., ил. ; 22 см

Библиогр. с. 118-128; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

ISBN *

Сист. N: 58032

- 108 -

Тъмбнейл

ЦБ 66197

СЕМЕРДЖИЕВА, Елисавета Георгиева и др.

Основи на биофизиката / Елисавета Георгиева Семерджиева, Атанас Димов Арнаудов. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2021. - 262 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рец.: Нина Султанова, Стефка Касърова. - Библиогр.: с. 258-260

ISBN 978-619-202-692-9

Сист. N: 58066

Корица   

- 109 -

Тъмбнейл

ЦБ 66199

КИРЯКОВ, Иван Кирилов

Систематика на растенията : [Учебник за студенти] / Иван Кирилов Киряков. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 1999. - 304 с. : с ил. ; 22 см

Азб., предм. показалци

ISBN 954-423-158-7

Сист. N: 58068

Корица   

- 110 -

Тъмбнейл

ЦБII 3407

ДУШКОВА, Петя Иванова и др.

Физиология на растенията : [Учебник] / Петя Иванова Душкова, Валентина Тодорова Тонева. - 3. доп. и прераб. изд.- Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014. - 383 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 363-364; Предм. показалец

ISBN 978-954-423-964-0

Сист. N: 58073

Корица   

- 111 -

Тъмбнейл

ЦБII 3408

ДИМИТРОВА, Иванка и др.

Ръководство за практически упражнения по анатомия и морфология на растенията / Иванка Димитрова, Койчо Георгиев Коев, Дафина Йорданова Нинова. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2003.- 29 см

ISBN 954-423-295-8

Ч. 1. Ботаника. - 2003. - 168 с. : с ил.

Библиогр. с. 167 ; Азб. показалец на имената на растенията

Сист. N: 58074

Корица   

- 112 -

Тъмбнейл

П/58/П 76Мс

ПОПОВА, Мария Тодорова и др.

Систематика на растенията / Мария Тодорова Попова, Илия Василев Чешмеджиев, Димитър Петров Терзийски. - Пловдив : АИ на Аграрния университет, 2012. - 352 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр. с. 337-338. - Терминол. показалец

ISBN 978-954-517-152-9

Сист. N: 58212

Корица   

- 113 -

Тъмбнейл

П/58/Т 53Да

ТЕРЗИЙСКИ, Димитър Петров и др.

Анатомия и морфология на растенията : За студентите от Аграрния университет - Пловдив / Димитър Петров Терзийски, Мария Тодорова Попова, Илия Василев Чешмеджиев ; Под общ. ред. на Димитър Петров Терзийски. - Пловдив : АИ на Аграрния университет, 2012. - 243 с. : с ил., сх. ; 23 см

Библиогр. с. 241-243. - Предм. показалец

ISBN 978-954-517-141-3

Сист. N: 58213

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 114 -

Тъмбнейл

Арх/61/Л 86И-о

ЛУКАНОВА, Йоана Йонкова

Опорни точки за клинична практика на акушерки : Учебно помагало : Реагирай бързо! / Йоана Йонкова Луканова ; Рецензент Иваничка Атанасова Сербезова. - [3. изд.]. - Плевен : Медиатех, 2021 (Акад. изд. "Русенски университет"). - 230 с. : със сн. ; 10 Х 15 см

ISBN 978-619-207-232-2

Сист. N: 23248

- 115 -

Тъмбнейл

ЦБ 66244

EARLS, James

Born to walk : Myofascial efficiency and the body in movement / James Earls. - 2-nd ed.- Berkeley : Lotus Publishing, 2020. - 203 pages : ill. (chiefly colour) ; 28 cm

ISBN 978-1-913088-10-1

Сист. N: 47895

Корица   

- 116 -

Тъмбнейл

ЦБ 66175

ДОЙНОВСКА, Росица Николова и др.

Практикум по сестрински грижи / Росица Николова Дойновска, Даниела Борисова Величкова-Хаджиева, Мариана Борисова Бачева. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2021. - 196 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

Съдържа рец. от: Албена Андонова, Росен Калпачки; Библиогр.: с. 193-195

ISBN 978-954-00-0274-3

Сист. N: 58007

Корица   

- 117 -

Тъмбнейл

П1/618/П 18-Зп

ПАНОВА, Златка Христова

Професионална акушеро-гинекологична патология : [Моногр.] / Златка Христова Панова. - София : Медицина и физкултура, 1988. - 147 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. с. 131-143; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58011

- 118 -

Тъмбнейл

П1/611/Р 97

РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по хистология и ембриология : [За студентите по медицина и стоматология] / Иван Георгиев и др. - София : Медицина и физкултура, 1974. - 172 с. : с ил. ; 24 см

ISBN *

Сист. N: 58012

- 119 -

Тъмбнейл

ЦБII 3405

КАРАГЬОЗОВ, Илко Илиев и др.

Основи на колпоскопията : [Ръководство] / Илко Илиев Карагьозов, Антон Ил. Карагьозов. - София : Медицина и физкултура, 1983. - 167 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Библиогр. с. 155-160; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

ISBN *

Сист. N: 58013

- 120 -

Тъмбнейл

ЦБII 3406

ДИАГНОСТИЧНИ методи в акушерството и гинекологията : [Ръководство] / Под ред. Илия Щъркалев и др. - София : Медицина и физкултура, 1978. - 423 с. ; 25 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

Сист. N: 58014

- 121 -

Тъмбнейл

П1/618/Х 15А

ХАДЖИЕВ, Александър Александров

Основи на клиничната акушерска електрофизиология : [Моногр.] / Александър Александров Хаджиев. - София : Медицина и физкултура, 1979. - 220 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр. с. 214-215 ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58015

- 122 -

Тъмбнейл

П1/616/Х 41б

ХЕМОЛИТИЧНА болест на новороденото : [Монография] / Карл Ив. Огнянов и др. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Медицина и физкултура, 1978. - 239 с. : с табл., ил. ; 20 см. - (Selecta medica : Избрани медицински монографии ; 1)

Библиогр. с. 225-237

ISBN *

Сист. N: 58016

- 123 -

Тъмбнейл

ЦБ 66178

АНДРЕЕВ, Живко Севов

Седалищно раждане : [Монография] / Живко Севов Андреев. - София : Медицина и физкултура, 1976. - 204 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр. с. 193-202 ; Рез. на рус. и англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58017

- 124 -

Тъмбнейл

П1/618/П 28б

ПАТОЛОГИЯ на бременността, раждането и следродовия период / Под ред. на Илия Щъркалев, Бр. Папазов. - София : Медицина и физкултура, 1970. - 543 с. : с ил., 16 л. ил. ; 25 см

Библиогр. след повечето от главите

ISBN *

Сист. N: 58018

- 125 -

Тъмбнейл

П1/616/Е 63

ЕНДОКРИННО-ОБМЕННА диагностика : [Сборник] / Под ред. на Иван Пенчев. - София : Медицина и физкултура, 1961. - X, 448 с. с ил. : 4 л. ил. ; 25 см

ISBN *

Сист. N: 58019

- 126 -

Тъмбнейл

ЦБ 66180

СТАМБОЛОВ, Борислав Иванов

Многоплодна бременност : [Моногр.] / Борислав Иванов Стамболов. - София : Медицина и физкултура, 1988. - 107 с. : с табл., сх., ил. ; 22 см

Библиогр. с. 94-99 ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58020

- 127 -

Тъмбнейл

ЦБ 66181

БРЕМЕННОСТ, раждане и сърдечно-съдови заболявания : [Моногр.] / Под ред. на Цвятко Х. Павлов. - София : Медицина и физкултура, 1985. - 176 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. след отд. разд. ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58021

- 128 -

Тъмбнейл

П1/612/Н 35Н

НАЧЕВ, Начо Донков и др.

Физиология : Учебник за студенти по стоматология / Начо Донков Начев, Антон Н. Пенчев, Асен Иванов. - София : Медицина и физкултура, 1976. - 479 с. : с ил. ; 24 см

ISBN *

Сист. N: 58022

- 129 -

Тъмбнейл

П1/618/З-37п

ЗАСТРАШЕН плод и новородено / Под ред. на Любомир Яръков, Димитър Радонов. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Медицина и физкултура, 1979. - 475 с. : с ил. ; 25 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

Сист. N: 58023

- 130 -

Тъмбнейл

ЦБ 66179

СПОК, Бенджамин

Грижи за бебето и детето / Бенджамин Спок ; Ред. [с предг.] Лора Г. Бакалова. - 2. изд.- София : Медицина и физкултура, 1979. - 536 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл. Baby and child care

ISBN *

Сист. N: 58024

- 131 -

Тъмбнейл

П1/618/Г 92В

ГУНЕВ, Васил и др.

Ендометриоза : [Монография] / Васил Гунев, Венета Макавеева. - София : Медицина и физкултура, 1985. - 175 с. : с ил., табл., 4 л. : ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 151-169; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58025

- 132 -

Тъмбнейл

П1/618/Р 41Е

РАЧЕВ, Елиан и др.

Климактериум у жената : [Моногр.] / Елиан Рачев, Димитър Г. Василев. - София : Медицина и физкултура, 1990. - 144 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. с. 140 - 142; Рез на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58026

- 133 -

Тъмбнейл

П1/618/О-27т

ОВАРИАЛНИ тумори : [Моногр.] / Под ред. на Крум Юруков, Герасим Г. Митров, Райко Д. Райчев. - София : Медицина и физкултура, 1978. - 164 с. : с табл., 4 л. ил. ; 22 см

Други авт. : Г. Вълков, Ст. Докумов, Г. Митров, Ем. Наков, Р. Райчев, Ив. Христов, Хр. Цветански, К. Юруков; Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

Сист. N: 58027

- 134 -

Тъмбнейл

П1/618/Р 52д

РЕНТГЕНОВА диагностика в гинекологията : [Ръководство] / Господин Господинов и др. - София : Медицина и физкултура, 1979. - 139 с. : с табл., 20 л. ил. ; 22 см

Библиогр. с. 131-137

ISBN *

Сист. N: 58029

- 135 -

Тъмбнейл

П1/618/И 52Г

ИЛИЕВ, Георги и др.

Остър корем в гинекологията и акушерството : Монография / Георги Илиев, Ангел Хубенов. - София : Медицина и физкултура, 1968. - 216 с., 6 л. : ил. ; 25 см. - (Selecta medica : Избрани медицински монографии ; 3)

Библиогр. с. 208-213; Рез. на рус. и англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58030

- 136 -

Тъмбнейл

П1/616/К 46Н

КАТРАНУШКОВА, Недялка Хр.

Неспорообразуващи анаероби : Микробиология и клинично значение : [Моногр.] / Недялка Хр. Катранушкова. - София : Медицина и физкултура, 1984. - 136 с. : с табл., ил. ; 22 см

Библиогр. с. 118-128; Рез. на рус., англ. ез.; Предм. показалец

ISBN *

Сист. N: 58032

- 137 -

Тъмбнейл

С/61(038)/А 87Гм

АРНАУДОВ, Георги Димитров

Медицинска терминология на шест езика : Latinum, български, русский, english, francais, deutsch = Terminologia medica polyglotta / Георги Димитров Арнаудов. - 2. попр. изд.- София : Медицина и физкултура, 1975. - 1112 с. ; 24 см

ISBN *

Сист. N: 58033

- 138 -

Тъмбнейл

П1/616/Б 40Кп

БЕРЧЕВ, Кръстьо и др.

Практическо ръководство по патологична анатомия : Секционна техника и основи на макроскопската диагностика / Кръстьо Берчев, К. Попов, Д. Кръстев. - 2. прераб. изд.- София : Медицина и физкултура, 1961. - 257 с. : с ил. ; 23 см

ISBN *

Сист. N: 58034

- 139 -

Тъмбнейл

ЦБ 66182

РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по акушерство и гинекология : За студенти по медицина / Любомир Яръков и др. ; Под ред. на К. Мирков. - София : Медицина и физкултура, 1985. - 224 с. ; 25 см

ISBN *

Сист. N: 58035

- 140 -

Тъмбнейл

ЦБ 66183

АТАНАСОВ, Атанас Дочев и др.

Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болести : За студенти-медици / Атанас Дочев Атанасов, Иван Груев ; Под ред. на Ганчо Ганчев. - София : Медицина и физкултура, 1975. - 218 с. : с ил. ; 25 см

ISBN *

Сист. N: 58036

- 141 -

Тъмбнейл

ЦБ 66184

РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по анестезиология и реанимация : [За студентите по медицина и стоматология] / Под ред. на Йордан Г. Йорданов. - София : Медицина и физкултура, 1974. - 248 с. : с ил. ; 24 см

ISBN *

Сист. N: 58037

- 142 -

Тъмбнейл

П1/616/Р 97

РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по неврология : За студенти по медицина и стоматология / Под ред. на Сашо Божинов. - София : Медицина и физкултура, 1974. - 180 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Иван Георгиев, Веселин Дашин, Борислав Йорданов, Николай Узунов, Харалан Хараланов, Янко Янков

ISBN *

Сист. N: 58038

- 143 -

Тъмбнейл

П1/616/Р 97

РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по неврология : За студенти по медицина и стоматология / Под ред. на Сашо Божинов. - 2. изд.- София : Медицина и физкултура, 1978. - 160 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Иван Георгиев, Веселин Дашин, Борислав Йорданов, Николай Узунов, Харалан Хараланов, Янко Янков

ISBN *

Сист. N: 58039

- 144 -

Тъмбнейл

П1/616/Г 37М

ГЕОРГИЕВА, Мария Ив.

Инконтиненция на урината у жената : [Моногр.] / Мария Ив. Георгиева. - София : Медицина и физкултура, 1979. - 96 с. : с ил., 8 л. ил. ; 22 см

Библиогр. с. 89-93

ISBN *

Сист. N: 58040

- 145 -

Тъмбнейл

П1/618/И 83Гб

ЙОРДАНОВ, Георги Ж. и др.

Бактериална инфекция в акушерството и гинекологията : [Моногр.] / Георги Ж. Йорданов, Недялка Хр. Катранушкова. - София : Медицина и физкултура, 1980. - 111 с. : с табл. ; 22 см

Библиогр. с. 101-107

ISBN *

Сист. N: 58041

- 146 -

Тъмбнейл

П1/618/М 21Ах

МАЛЕЕВА, Алевтина Иванова

Хормонални аспекти на ендокринния стерилитет : [Моногр.] / Алевтина Иванова Малеева. - София : Медицина и физкултура, 1981. - 184 с. : с диагр., табл. ; 22 см

Библиогр. с. 169-178; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58042

- 147 -

Тъмбнейл

П1/616/Р 95С

РУСКОВА, Светлана Хр. и др.

Клинична андрология : [Ръководство] / Светлана Хр. Рускова, Марко К. Карапандов, Димитър П. Цветков ; Под ред. на Светлана Хр. Рускова. - София : Медицина и физкултура, 1982. - 171 с. : с ил., табл. ; 22 см

Библиогр. с. 161-169

ISBN *

Сист. N: 58043

- 148 -

Тъмбнейл

П1/618/С 55Се

СПАСОВ, Спас Александров и др.

Ендокринни промени при патологична бременност : [Моногр.] / Спас Александров Спасов, Валентина Р. Меламед. - София : Медицина и физкултура, 1987. - 204 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. с. 190-203

ISBN *

Сист. N: 58044

- 149 -

Тъмбнейл

П1/615/И 51Йф

ИЛАРИОНОВ, Йосиф Кирилов и др.

Фармакология на половата система : [Моногр.] / Йосиф Кирилов Иларионов, Стефан Миланов, Спас Александров Спасов ; Под ред. на Йосиф Кирилов Иларионов. - София : Медицина и физкултура, 1987. - 207 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Библиогр. след отд. разд. ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58045

- 150 -

Тъмбнейл

П1/616/Ц 34Дд

ЦВЕТКОВ, Димитър

Диагностика на мъжкия стерилитет / Димитър Цветков. - София : Медицина и физкултура, 1992. - 66 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

Сист. N: 58046

- 151 -

Тъмбнейл

П1/616/Р 97

РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по урология : [За студенти-медици] / Под ред. на Никола Атанасов. - София : Медицина и физкултура, 1976. - 135 с. : с ил. ; 25 см

Други авт. : Г. Будевски, Л. Доновски, К. Илиев, Хр. Куманов, Н. Минков, Ат. Мурджев, К. Николов, Св. Тачев

ISBN *

Сист. N: 58047

- 152 -

Тъмбнейл

ЦБ 66200

КАЗАКОВА, Дида Димитрова

Невропротекция и неврорегенерация : Перспективи в лечението на глаукомата : [Монография] / Дида Димитрова Казакова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 87 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Библиогр. с. 83-86. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5290-7

Сист. N: 58070

- 153 -

Тъмбнейл

ЦБ 66203

ДОЙНОВСКА, Росица Николова и др.

Сестрински грижи / Росица Николова Дойновска, Даниела Борисова Величкова-Хаджиева, Мариана Борисова Бачева. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2021. - 188 с. : с фиг., табл. ; 24 см

Библиогр. с. 181-186

ISBN 978-954-00-0275-0

Сист. N: 58082

- 154 -

Тъмбнейл

ЦБ 66236

MACDONALD, Sue et al.

Mayes' midwifery / Sue Macdonald, Gail Johnson. - 15th ed.- Edinburgh : Elsevier, 2017. - xv, 1204 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-0-7020-6211-7

Сист. N: 58118

Корица   

- 155 -

Тъмбнейл

ЦБII 3410

JOHNSON, Ruth et al

Skills for midwifery practice / Ruth Johnson, Wendy Taylor. - 5th ed.- [London] : Elsevier, 2022. - 368 p.: with fig. ; 27 cm

Bibliogr. after each chapter; Glossary p. 355-356; Index

ISBN 978-0-702-08191-0

Сист. N: 58119

Корица   

- 156 -

Тъмбнейл

ЦБ 66237

PEATE, Ian

Alexander's nursing practice : Hospital and home / Ian Peate. - 5th ed.- Edinburgh : Elsevier, 2020. - xv, 869 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-0-7020-6230-8

Сист. N: 58120

Корица   

- 157 -

Тъмбнейл

ЦБII 3411

KOUTOUKIDIS, Gabrielle et al

Tabbner's nursing care : Theory and practice / Gabrielle Koutoukidis, Kate Stainton. - 8th ed.- Melbourne : Churchill Livingstone, 2021.- 28 cm

Bibliogr. after each chapter; Index

ISBN 978-0-7295-4331-6 (V.1)

ISBN 978-0-7295-4336-1 (two-volume set)

V. 1. - 2021. - XVIII; 711 p.: with tabl., fig.; i-39

Index; Bibliogr. after each chapter

Сист. N: 58121

Корица   

- 158 -

Тъмбнейл

ЦБII 3411

KOUTOUKIDIS, Gabrielle et al

Tabbner's nursing care : Theory and practice / Gabrielle Koutoukidis, Kate Stainton. - 8th ed.- Melbourne : Churchill Livingstone, 2021.- 28 cm

Bibliogr. after each chapter; Index

ISBN 978-0-7295-4332-3 (V.2)

ISBN 978-0-7295-4336-1 (two-volume set)

V. 2. - 2021. - XVIII; 712-1498 p. : with tabl., fig.; i-39

Index; Bibliogr. after each chapter

Сист. N: 58122

Корица   

- 159 -

Тъмбнейл

ЦБ 66248

MYLES textbook for midwives / Ed. Jayne E. Marshall, Maureen D. Raynor. - 17th ed.- Edinburgh : Elsevier, 2020. - 1016 p. ; 24 cm

Bibliogr. after each chapter; Glossary of terms and acronyms; Index

ISBN 978-0-7020-7642-8

Сист. N: 58139

Корица   

- 160 -

Тъмбнейл

П/796/О-74Еп

ОРТЪН, Ерик

Постигни невъзможното : Един от най-добрите наръчници за бягане през последното десетилетие / Ерик Ортън ; Прев. от англ. Наталия Янева. - София : Вакон, 2016. - 288 с. : с ил., табл. ; 22 см

Ориг. загл. The cool impossible / Eric Orton. - Биогр. данни за авт. и авт. на предг. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9535-00-6

Сист. N: 58151

Корица   

- 161 -

Тъмбнейл

П/614/Г 89Г-о

ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева и др.

Основи на управлението на здравните грижи : С модул "Здравни проекти" / Гена Георгиева Грънчарова, Макрета Тодорова Драганова. - Варна : СТЕНО, 2022. - 272 с. : с табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-619-241-244-9

Сист. N: 58161

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 162 -

Тъмбнейл

Арх/7/Е 65Кс

ЕНИМАНЕВ, Красимир Иванов

Системи за оценка на устойчивото строителство : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев. - Русе : Примакс, 2018 (Акад. изд. Русенски университет). - 84 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7242-52-2

Сист. N: 57963

Корица   

- 163 -

Тъмбнейл

ЦБ 66245

КИРОВА, Милена Пенева

Енергиен мениджмънт в индустриалните предприятия : Монография / Милена Пенева Кирова ; Науч. ред. Антон Недялков Недялков. - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 201 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 188-200

ISBN 978-954-712-870-5

Сист. N: 58135

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 164 -

Тъмбнейл

ЦБ 66204

РУСЕВА, Вяра Събова и др.

Измерване, контрол и управление в електроснабдяването : Учебник / Вяра Събова Русева, Стефан Петров Стефанов. - 2. прераб. и доп. изд.- Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 134 с. : с фиг. ; 21 см

Библиогр. с. 128-129

ISBN 978-954-712-877-4

Сист. N: 58083

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 165 -

Тъмбнейл

С/621.39(038)/Б 92а

БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии = Bulgarian-English dictionary of telecommunications and information technologies terminology / Ред. Александър Н. Ненков, Кирил Иванов Конов. - 3. доп. и прераб. изд.- София : Българска телекомуникационна компания, 2002.- 21 см

Изд. на Бълг. телекомуникационна компания. НИИ по съобщенията. Център за информация и документация

ISBN 954-9588-05-X (т. 1)

Т. 1. А - Н. - 2002. - 351 с.

Сист. N: 57980

- 166 -

Тъмбнейл

С/621.39(038)/Б 92а

БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии = Bulgarian-English dictionary of telecommunications and information technologies terminology / Ред. Александър Н. Ненков, Кирил Иванов Конов. - 3. доп. и прераб. изд.- София : Българска телекомуникационна компания, 2002.- 21 см

Изд. на Бълг. телекомуникационна компания. НИИ по съобщенията. Център за информация и документация

ISBN 954-9588-06-8 (т. 2)

Т. 2. О - Я. - 2002. - 337 с.

Сист. N: 57981

- 167 -

Тъмбнейл

ЦБ 66154

ДЕМИРЕВ, Веселин Борисов

Мобилни и персонални спътникови комуникации / Веселин Борисов Демирев. - София : ТУ София, 2010. - 136 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 122-123

ISBN 978-954-438-850-8

Сист. N: 57982

- 168 -

Тъмбнейл

ЦБ 66155

ПУЛКОВ, Владимир Костадинов

Мултиплексни системи в телекомуникациите / Владимир Костадинов Пулков. - София : Нови знания, 2007. - 450 с. : със сх., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 446-449

ISBN 978-954-9315-85-1

Сист. N: 57983

- 169 -

Тъмбнейл

Арх/621.38/М 28Аа

МАНУКОВА-МАРИНОВА, Анелия Владимирова

Аналогова схемотехника : Протоколна книга за практически упражнения / Анелия Владимирова Манукова-Маринова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 68 с. : със сх., табл. ; 30 см

ISBN *

Сист. N: 57998

- 170 -

Тъмбнейл

ЦБ 66234

ЗАХАРИЕВА, Снежинка Любомирова и др.

Осигуряване на комфортни условия в помещение на базата на прогнозируеми модели и интернет на нещата : Монография / Снежинка Любомирова Захариева, Йордан Иванов Стоев. - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2022 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев). - 284 с. : с табл., фиг. ; 23 см

Библиогр. с. 253-283

ISBN 978-954-712-885-9

Сист. N: 58116

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 171 -

Тъмбнейл

Арх/621.86/Е 22Ир

ЕВТИМОВ, Иван Илиев

Ръководство за подготовка на водачи и оператори на товароподемни машини и съоръжения / Иван Илиев Евтимов. - Русе : Примакс, 2022 (Акад. изд. при РУ А. Кънчев). - 238 с. : с цв. ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 231-235

ISBN 978-619-7242-92-8

Сист. N: 58182

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 172 -

Тъмбнейл

ЦБII 3404

THIRTY first] The XXXIst SIAR International congress of automotive and transport engineering "Automotive and integrated transport systems - AITS 2021" : 28-30 October 2021, Chisinau, Republic of Moldova / Ed. Viorel Bostan, Victor Ceban. - Bristol : IOP Publishing, 2022.- 29 cm. - (Materials science and engineering ; Vol. 1220)

IOP Conference series; ISSN 1757-8981; Bibliogr. after each paper

ISBN *

Issue 1. - 2022. - 490 p. : with ill., fig.

Сист. N: 58003

- 173 -

Тъмбнейл

ЦБ 66191

КРАЛОВ, Иван и др.

Шум и вибрации : [Монография] / Иван Кралов, Николай Д. Минчев, Николай Н. Минчев ; Под ред. на Николай Н. Минчев. - София : ТУ София, 2022. - 578 с. : с табл., фиг., черт. ; 24 см

Библиогр. с. 556-572

ISBN *

Сист. N: 58054

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 174 -

Тъмбнейл

ЦБ 66126

КУНЧЕВА, Гергана Славова

Загуби на органично вещество и макроелементи от водна ерозия : Монография / Гергана Славова Кунчева. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 134 с. : с табл., цв. сн. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Гергана Кунчева е Гергана Славова Николова. - Библиогр. с. 126-131

ISBN 978-619-7135-13-8

Сист. N: 57936

- 175 -

Тъмбнейл

ЦБ 66130

СТАНКОВ, Иван Костадинов

История, политика и селско стопанство в България / Иван Костадинов Станков. - Стара Загора : Кота, 2021. - 336 с. : с цв. сн., табл. ; 23 см

ISBN 978-954-305-591-3

Сист. N: 57941

Корица   

- 176 -

Тъмбнейл

ЦБ 66140

ТОПЛИННИ свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране : Монография / Милена Стоянова Керчева и др. - София : ПъблишСайСет-ЕКО, 2021. - 256 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Библиогр. с. 233-254. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-749-121-2

Сист. N: 57957

- 177 -

Тъмбнейл

ЦБ 66145

РУСЧЕВА, Дарина и др.

Продуктово преструктуриране на продоволствения пазар / Дарина Русчева, Петко Тодоров, Саша Стефанова Грозданова. - София : Ролл Къмпани, 2002. - 167 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 954-91161-2-3

Сист. N: 57967

- 178 -

Тъмбнейл

П/633/635/Р 38

РАСТЕНИЕВЪДСТВО / Радка Иванова и др. ; Под общ. ред. на Радка Иванова. - Пловдив : АИ на Аграрния университет, 2019. - 494 с. : с ил., табл. ; 23 см

Библиогр. с. 494 и след отд. теми

ISBN 978-954-517-277-9

Сист. N: 58210

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 179 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 1. Основи на индустриалните отношения. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 145-146

Сист. N: 57954

- 180 -

Тъмбнейл

ЦБ 66138

УЧЕБНИ пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" / Състав. и науч. ред. Димитър Каменов. - София : КНСБ, 2010.- 23 см

Изд. на Конфедерацията на независимите синдикати в България по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

ISBN 978-954-536-017-6

Модул 2. Икономика, социална политика и мениджмънт. - 2010. - 148 с.

Библиогр. с. 146

Сист. N: 57955

- 181 -

Тъмбнейл

ЦБ 66146

АВРАМОВ, Петко и др.

Основни пропорции в българския продоволствен пазар : Основни пропорции в логистичната верига: аграрно производство - транспорт - продоволствен пазар в България / Петко Аврамов, Петко Тодоров, Дарина Русчева. - София : Ролл Къмпани, 2014. - 262 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания; Библиогр. с. 260-261

ISBN 978-954-92236-4-4

Сист. N: 57968

- 182 -

Тъмбнейл

ЦБ 66202

ПЕТКОВА, Елена

Основи на управлението: с примери от туризма : Учебник / Елена Петкова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 294 с. ; 23 см

Библиогр. с. 291-294

ISBN 978-954-07-5509-0

Сист. N: 58076

Корица   

- 183 -

Тъмбнейл

ЦБ 66210

ФИЛИПОВ, Милен Николаев

(Псевдо)събитието : Теория и практика / Милен Николаев Филипов. - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2020. - 143 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 116-123

ISBN 978-954-490-690-0

Сист. N: 58089

- 184 -

Тъмбнейл

П/658/К 25И-о

КАНТАРДЖИЕВ, Иван Иванов

Оценка на дейността на корпоративно контраразузнавателно звено / Иван Иванов Кантарджиев ; Науч. ред. Станимир Стоянов Станев. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 152 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 132-146; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-201-643-2

Сист. N: 58224

Корица   

- 185 -

Тъмбнейл

П/658.5/Б 54Ас

БОГДАНОВ, Андрей Илиев и др.

Стандартизация и управление на качеството / Андрей Илиев Богданов, Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2021. - 229 с. : с ил. ; 29 см

Рец.: Пламен Борисов Дянков, Стефан Маринов Казаков; Библиогр.: с. 227-229

ISBN 978-619-201-538-1

Сист. N: 58231

Корица   

Езикознание. Филология. Литература

- 186 -

Тъмбнейл

Ч2/808.67/А 65Ер

АНДОНОВА, Елена Петрова

Ранно езиково развитие. Лексика / Елена Петрова Андонова ; Науч. ред. Мария Стамболиева. - София : Нов български университет, 2022. - 224 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Енчо Герганов, Милена Мутафчиева; Библиогр.: с. 178-204

ISBN 978-619-233-194-8

Сист. N: 17525

- 187 -

Тъмбнейл

ЦБ 66137

ВВЕДЕНСКАЯ, Людмила Алексеевна и др.

Риторика для юристов : Учебное пособие / Людмила Алексеевна Введенская, Людмила Григорьевна Павлова. - 5. изд.- Ростов на Дон : Феникс, 2006. - 576 с. ; 20 см. - (Высшее образование*)

Библиогр. с. 557-564

ISBN 5-222-09596-7

Сист. N: 57950

- 188 -

Тъмбнейл

С/621.39(038)/Б 92а

БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии = Bulgarian-English dictionary of telecommunications and information technologies terminology / Ред. Александър Н. Ненков, Кирил Иванов Конов. - 3. доп. и прераб. изд.- София : Българска телекомуникационна компания, 2002.- 21 см

Изд. на Бълг. телекомуникационна компания. НИИ по съобщенията. Център за информация и документация

ISBN 954-9588-05-X (т. 1)

Т. 1. А - Н. - 2002. - 351 с.

Сист. N: 57980

- 189 -

Тъмбнейл

С/621.39(038)/Б 92а

БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии = Bulgarian-English dictionary of telecommunications and information technologies terminology / Ред. Александър Н. Ненков, Кирил Иванов Конов. - 3. доп. и прераб. изд.- София : Българска телекомуникационна компания, 2002.- 21 см

Изд. на Бълг. телекомуникационна компания. НИИ по съобщенията. Център за информация и документация

ISBN 954-9588-06-8 (т. 2)

Т. 2. О - Я. - 2002. - 337 с.

Сист. N: 57981

- 190 -

Тъмбнейл

ЦБ 66161

РАЙЪН, Донал

Сърце на вятъра / Донал Райън. - София : Колибри, 2017. - 168 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: The spinning heart / Donal Ryan

ISBN 978-619-02-0059-8

Сист. N: 57989

- 191 -

Тъмбнейл

Ч2/886.7/Д 32Ик

ДЕВЕДЖИЕВ, Илия Ангелов

Караконджул в костюм / Илия Ангелов Деведжиев ; Худож. Нели Друмева. - Русе, 2021. - 69 с. : с цв. ил. ; 26 см

Сист. N: 58008

- 192 -

Тъмбнейл

П1/80/З-71А

ЗЛАТАРСКА, Аделаида и др.

Латински език : Учебник за висшите медицински институти / Аделаида Златарска, Анна Иванова. - 2. доп. изд.- София : Медицина и физкултура, 1976. - 188 с. ; 25 см

ISBN *

Сист. N: 58028

- 193 -

Тъмбнейл

С/61(038)/А 87Гм

АРНАУДОВ, Георги Димитров

Медицинска терминология на шест езика : Latinum, български, русский, english, francais, deutsch = Terminologia medica polyglotta / Георги Димитров Арнаудов. - 2. попр. изд.- София : Медицина и физкултура, 1975. - 1112 с. ; 24 см

ISBN *

Сист. N: 58033

- 194 -

Тъмбнейл

Ч2/372.46/Т 30Рм

ТАНКОВА, Румяна Димитрова

Методика на обучението по български език и литература в началното училище / Румяна Димитрова Танкова. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2016. - 220 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-202-158-0

Сист. N: 58063

Корица   

- 195 -

Тъмбнейл

Ч2/372.46/Г 23Пп

ГАРУШЕВА, Пенка Христова и др.

Помагало по методика на обучението по български език : Теоретични и практически насоки / Пенка Христова Гарушева, Фани Евгениева Бойкова. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014. - 291 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 238-243; Прил. с. 244-290

ISBN 978-954-423-894-0

Сист. N: 58069

Корица   

- 196 -

Тъмбнейл

ЦБ 66201

БОЯДЖИЕВ, Тодор Апостолов

Българска лексикология / Тодор Апостолов Бояджиев. - 4. изд.- София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 360 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл. - Съдържа и Терминологичен показалец

ISBN 978-954-07-5465-9

Сист. N: 58072

- 197 -

Тъмбнейл

Ч2/886.7.09/С 75Вс

СТЕФАНОВ, Валери и др.

Съвременност / Валери Стефанов, Ани Бурова ; Науч. ред., [предг.] Валери Стоилов Стефанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 232 с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Книжовност и литература в България IX-XXI век)

Библиогр. с. 221-227

ISBN 978-954-07-5446-8

Сист. N: 58075

- 198 -

Тъмбнейл

Ч2/886.7.09/С 75Вс

СТЕФАНОВ, Валери

Социализъм / Валери Стефанов ; Науч. ред., [предг.] Валери Стоилов Стефанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 240 с. : с ил. ; 21 см. - (Книжовност и литература в България IX-XXI век)

Библиогр. с. 229-233

ISBN 978-954-07-5442-0

Сист. N: 58078

- 199 -

Тъмбнейл

Ч2/886.7.09/С 75Вм

СТЕФАНОВ, Валери и др.

Модерност / Валери Стефанов, Биляна Борисова ; Науч. ред., [предг.] Валери Стоилов Стефанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 320 с. : с ил. ; 21 см. - (Книжовност и литература в България IX-XXI век)

Библиогр. с. 307-314

ISBN 978-954-07-5445-1

Сист. N: 58079

- 200 -

Тъмбнейл

Ч2/886.7.09/С 75Вв

СТЕФАНОВ, Валери и др.

Възраждане / Валери Стефанов, Елена Налбантова ; Науч. ред., [предг.] Валери Стоилов Стефанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 152 с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Книжовност и литература в България IX-XXI век)

Библиогр. с. 221-227

ISBN 978-954-07-5444-4

Сист. N: 58080

- 201 -

Тъмбнейл

Ч2/886.7.09/С 75Вс

СТЕФАНОВ, Валери и др.

Средновековие / Валери Стефанов, Анета Димитрова ; Науч. ред., [предг.] Валери Стоилов Стефанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 112 с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Книжовност и литература в България IX-XXI век)

Библиогр. с. 105-108

ISBN 978-954-07-5443-7

Сист. N: 58081

- 202 -

Тъмбнейл

ЦБ 66208

БЪЛГАРСКИЯТ език в социалните медии : Монография / Галя Михайлова Христозова и др. - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2021. - 563 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-490-715-0

Сист. N: 58087

- 203 -

Тъмбнейл

Ч2/808.67/Л 35Рт

ЛЕВКОВА, Рада Красимирова

Тенденции в развитието на българската личноименна система в началото на XXI век : Монография / Рада Красимирова Левкова. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 248 с. : с табл., цв. диагр. ; 21 см

Рец.: Кирил Цанков, Ния Радева; Библиогр.: с. 195-207; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-208-289-5

Сист. N: 58100

Корица   

- 204 -

Тъмбнейл

С/32(038)/М 27Гк

МАНОЛОВ, Георги Любенов

Кратък политически словник / Авт.-състав. Георги Любенов Манолов. - Пловдив : ВУСИ, 2022. - 217 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: A short political dictionary; За съставителя и автор на словника: с. 215-216; Рец. Тодор Галунов; Библиогр.: с. 206-214

ISBN 978-619-7343-47-2

Сист. N: 58104

- 205 -

Тъмбнейл

ЦБ 66227

ТОДОРОВА, Весела Георгиева

Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран : Монография / Весела Георгиева Тодорова. Ирам - градът с високите колони : Пиеса / Джубран Халил Джубран ; прев. от араб. ез. Весела Тодорова. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 160, 31 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.; Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.; Рец.: Владимир Владов, Полина Цончева; Библиогр.: с. 141-159

ISBN 978-619-208-301-4 (Влиянието ...)

ISBN 978-619-208-302-1 (Ирам ...)

Сист. N: 58110

- 206 -

Тъмбнейл

ЦБ 66238

АНДРЕЙЧИН, Любомир Димитров и др.

Граматика на българския език / Любомир Димитров Андрейчин, Константин Петров Попов, Стоян Иванов Стоянов. - [2. прераб.] изд.- София : Просвета, 2020. - 436 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-01-4100-8

Сист. N: 58123

Корица   

- 207 -

Тъмбнейл

ЦБ 66241

ДУШКОВ, Живодар Иванов

Нашият град днес : Поезия / Живодар Иванов Душков. - 2. доп. изд.- Плевен : Медиатех, 2021. - 130 с. : със сн. ; 21 см

ISBN 978-619-207-225-4

Сист. N: 58125

- 208 -

Тъмбнейл

ЦБ 66105

БРАТАНОВА, Звезделина

Русе - град на словото / Авт.-състав. Звезделина Братанова ; Състав. Мира Живодарева Душкова ; Ред., предг. Мира Живодарева Душкова ; Науч. ред. Десислава Чанкова Иванова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022.- 25 см

ISBN 978-619-201-554-1

Ч. 2. Литературни анкети. - 2022. - 194 с.

Сист. N: 58181

- 209 -

Тъмбнейл

ЦБ 66251

НЕКА бъдещето знае! : Статии, очерци, интервюта / Състав, въвед. и прев. Живодар Иванов Душков. - Плевен : Медиатех, 2022 (Акад. изд. при РУ). - 80 с. : с ил., портр., факс. ; 19 см

Изд. на Межд. фонд. "Г. Димитров" - Русе; Съдържа материали от: Самуил Маршак, Дмитрий Лисков, Николай Стариков, Игор Чубайс, Валентина Оберемко, Александър Колесниченко, Константин Кудряшов, Юрий Гаврилов, Наталия Бояркина

ISBN 978-619-207-245

Сист. N: 58185

- 210 -

Тъмбнейл

Арх/886.7/Д 94Жж

ДУШКОВ, Живодар Иванов

Жар-птица в знойното небе : Стихотворения = Pasarea maiastra in cerul arzator: Poeme. - Jivodar Duscov ; / Живодар Иванов Душков ; Прев. Анка Станева, Руксандра Душкова, Адриан Василев = Pasarea maiastra in cerul arzator: Poeme / Jivodar Duscov. - Плевен : Медиатех, 2022 (Акад. изд. при РУ). - 98 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-207-212-4

Сист. N: 58186

- 211 -

Тъмбнейл

ЦБ 66252

ЛЮБОВ без измерения : Литературен сборник : поезия, проза / Състав. Надежда Радева, Йордан Василев. - Русе : Съюз на свободните писатели в България, 2022 (Акад. изд. при РУ). - 164 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7463-17-0

Сист. N: 58187

- 212 -

Тъмбнейл

С/801.3/Т 93

ТУРСКО-БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКО-АНГЛИЙСКИ речник .

Турско-българско-румънско-английски речник / Ред. и коректор Менент Шукриева, Ергиджан Алиндер-Исмаилова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2020.- 25 см

Други авт.: Ергиджан Алиндер-Исмаилова, Мерал Бейханова, Бюлент Кърджалъ, Ембие Кязимова, Корнелия Рашидова, Мийрям Салим-Ахмед, Неджля Селимова, Имрен Тасинова, Айсел Хасан, Вежди Хасан, Нериман Хасан, Неврие Чуфадар, Менент Шукриева Възприетата форма на името на авт. Мийрям Салим-Ахмед е Мийрям Неджиб Салим, на авт. Нериман Хасан - Хасан Нериман

ISBN 978-619-201-437-7

Ч.1. A-K. - 2020. - 222 с. : с табл.

Сист. N: 58221

- 213 -

Тъмбнейл

С/801.3/Т 93

ТУРСКО-БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКО-АНГЛИЙСКИ речн ик / Ред. и коректор Менент Шукриева, Ергиджан Алиндер-Исмаилова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2020.- 25 см

ISBN 978-619-201-438-4

Ч. 2. L-Z. - 2020. - 215 с. : с табл.

Сист. N: 58222

- 214 -

Тъмбнейл

ЦБ 66192

САЛИМ, Мийрям Неджиб

По следите на османското епистоларно изкуство илм-ю инша : Монография / Мийрям Неджиб Салим ; Науч. ред. Надка Николова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 195 с. : с ил. ; 21 см. - (Academica ; 34)

Текст и на тур. ез.; Рец.: Кина Вачкова, Неврие Чуфадар; Библиогр.: с. 158-168

ISBN 978-619-201-616-6

Сист. N: 58232

- 215 -

Тъмбнейл

Ч2/808.67/А 65Ер

АНДОНОВА, Елена Петрова

Ранно езиково развитие. Граматика / Елена Петрова Андонова ; Науч. ред. Михаела Барокова. - София : Нов български университет, 2022. - 236 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Мария Стамболиева, Милена Мутафчиева; Библиогр.: с. 195-215

ISBN 978-619-233-205-1

Сист. N: 58242

- 216 -

Тъмбнейл

С/80/Р 56л

РЕЧНИК на лингвистичните термини в българския език с руски и румънски съответствия = Русско-болгарско-румынский словарь-справочник лингвистических терминов : Dictionar-indrumar roman-rus-bulgar de termeni lindvistici / Състав. Мария Паслар, Евдокия Сорочану, Татяна Шаршов. - Кишинев : Gunivas, 2014. - 328 с. ; 24 см

Изд. на Тараклийски държ. унив. "Григорий Цамблак". - Библиогр. с. 325-326

ISBN 978-9975-4467-3-0

Сист. N: 58249

История. География. Биографии. Археология

- 217 -

Тъмбнейл

ЦБ 66121

ВЕЛИКОВ, Бойко Стефанов

Политическа психология в България / Бойко Стефанов Великов. - В. Търново : Ровита, 2019.- 24 см

ISBN 978-954-8914-40-6

Т. 1. Исторически събития и личности през Средните векове. - 2019. - 452 с.

Библиогр.: с. 429-437; Именен показалец; Рез. на рус., англ. ез.

Сист. N: 57930

- 218 -

Тъмбнейл

ЦБ 66192

ИГНАТОВ, Венцислав Валериев

Историческото развитие на Русе в отражението на неговата архитектура и градоустройство от края на XVIII век до средата на XX век / Венцислав Валериев Игнатов. - Русе : Авангард принт, 2022 (Акад. изд. РУ А. Кънчев). - 286 с. : с цв. ил. ; 22 см

Терминол. речник: с. 205-211; Библиогр.: с. 183-195

ISBN 978-954-337-445-8

Сист. N: 58057

- 219 -

Тъмбнейл

ЦБ 66193

ГЕОРГИЕВА, Нели Сярова

Възрожденската книжнина в Русе / Нели Сярова Георгиева. - 2. доп. изд.- Русе : Авангард принт, 2021. - 162 с. ; 21 см

ISBN 978-954-337-435-9

Сист. N: 58058

- 220 -

Тъмбнейл

ЦБ 66194

КОЛЕВ, Дянко Петков

Наши и чужди извори за историята на град Бяла и Беленския край (XV - началото на XX век) / Състав. Дянко Петков Колев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 192 с. ; 22 см

ISBN 978-619-188-819-1

Сист. N: 58059

- 221 -

Тъмбнейл

ЦБ 66213

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА към правото : Научни четения в памет на Кристиан Таков / Състав. и предг. Деяна Димитрова Марчева. - София : Нов български университет, 2021. - 540 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

Текст и на лат. ез. - Снимки от и на Кристиан Таков: с. 533-540. - Съдържа статии от: Анастас Пунев, Ангел Шопов, Борислав Борисов, Борислав Найденов, Владимир Маринов, Габриела Белова, Гинка Симеонова, Деяна Марчева, Добринка Чанкова, Екатерина Михайлова, Емилия Димитрова, Зорница Йорданова, Ивайло Стайков, Ирина Георгиева, Катерина Йочева, Константин Кунчев, Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Христозова, Мария Чочова, Момчил Мавров, Наталия Киселова, Николай Колев, Пламен Борисов, Райна Николова, Силвия Цонева, Стефан Попов, Стилиян Йотов, Стоян Ставру, Христина Атанасова, Христина Георгиева, Христо Тодоров, Цветалина Петкова Рец.: Мартин Канушев, Ралица Костадинова. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-233-181-8

Сист. N: 58092

- 222 -

Тъмбнейл

ЦБ 66218

ВЕЧНОТО и непреходното в предучилищното възпитание : Кръгла маса, проведена на 13.12.2019 г. във връзка със 100 години от рождението на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова : Сборник. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 308 с. : с цв. ил., факс. ; 20 см

Съдържа докл. от: Веселина Василева Петрова, Димитър Виолетов Гюров, Юлия Георгиева Дончева, Радослав Иванов Пенев, Мария Кирилова Баева, Весела Методиева Гюрова, Петя Йорданова Конакчиева, Любослава Димитрова Пенева, Стефка Иванова Динчейска, Антон Пенчев Стойков, Рени Георгиева Христова-Коцева, Лора Илиева Спиридонова, Галина Георгиева Георгиева, Галина Иванова Николова, Росица Димитрова Димкова, Десислава Ангелина Попова, Йоанна Цветанова Цанева, Калин Петров Гроздев Рец.: Емилия Миленкова Рангелова, Маргарита Георгиева Христова-Плашилска, Мария Стоянова Алексиева; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.; Съдържание на англ. ез.

ISBN 978-619-208-297-0

Сист. N: 58097

- 223 -

Тъмбнейл

ЦБ 66227

ТОДОРОВА, Весела Георгиева

Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран : Монография / Весела Георгиева Тодорова. Ирам - градът с високите колони : Пиеса / Джубран Халил Джубран ; прев. от араб. ез. Весела Тодорова. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 160, 31 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.; Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.; Рец.: Владимир Владов, Полина Цончева; Библиогр.: с. 141-159

ISBN 978-619-208-301-4 (Влиянието ...)

ISBN 978-619-208-302-1 (Ирам ...)

Сист. N: 58110

- 224 -

Тъмбнейл

ЦБ 66228

РУСАНОВ, Росен Георгиев

Imperium Romanum и стремежът за теокрация : трансформацията на идеята за симфония на властите в папоцезаризъм и цезаропапизъм през I–IV в. : : Теоретични аспекти и историко-хронологични щрихи / Росен Георгиев Русанов. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 195 с. : с к. ; 20 см

Хронологични таблици: с. 183-190; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.; Рец.: Пламен Павлов, Александър Омарчевски; Библиогр.: с. 167-182

ISBN 978-619-208-299-4

Сист. N: 58111

- 225 -

Тъмбнейл

ЦБ 66230

ПЕТКОВ, Петко Стефанов

Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841-1901 : Монография / Петко Стефанов Петков. - 2. доп. и попр. изд.- В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 323 с. : с ил., факс. ; 25 см

1. изд. 2000 на изд. ПАН - Велико Търново в сер. Библиотека История и съвременност; Рец.: Радослав Попов, Димитър Саздов; Библиогр.: с. 291-303; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-208-300-7

Сист. N: 58113

- 226 -

Тъмбнейл

ЦБ 66231

АСТАРДЖИЕВА, Татяна

Александър Василиевич Колчак : Исторически поглед / Татяна Астарджиева. - 2. прераб. и доп. изд.- В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2022. - 312 с.: с ил. ; 21 см

Библиогр. с. 275-285

ISBN 978-619-208-304-5

Сист. N: 58114

- 227 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-139-9

Т. 4. - 2020. - 426 с. : с ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Кънчев, Атанас, 1949- = Kancev, Atanas, 1949- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Други ил.: Атанас Кънчев, Фабио Джентили, Дени Кръстев Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер

Сист. N: 58129

Корица   

- 228 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-140-5

Т. 5. - 2020. - 444 с. : с цв. ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Кънчев, Атанас, 1949- = Kancev, Atanas, 1949- Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- = Hadzimisev, Ivo Mihajlov, 1950- Кепенеров, Иван Райков, 1939- = Kepenerov, Ivan Rajkov, 1939- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Други ил.: Атанас Кънчев, Иво Хаджимишев, Иван Кепенеров, Фабио Джентили, Дени Кръстев Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. "Пчелен кошер"

Сист. N: 58130

Корица   

- 229 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-141-2

Т. 6. - 2020. - 504 с. : с цв. ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Кънчев, Атанас, 1949- = Kancev, Atanas, 1949- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Берова, Ивелина = Berova, Ivelina Саркисян, Саркис = Sarkisjan, Sarkis Николов, Александър Маринов, 1956- = Nikolov, Aleksandar Marinov, 1956- Донев, Росен Донев, 1953- = Donev, Rosen Donev, 1953- Други ил.: Атанас Кънчев, Фабио Джентили, Дени Кръстев, Ивелина Берова, Саркис Саркисян, Александър Николов, Росен Донев Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов Изд. на фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", фонд. "Пчелен кошер"

Сист. N: 58131

Корица   

- 230 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-142-9

Т. 7. - 2020. - 468 с. : с цв. ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- = Hadzimisev, Ivo Mihajlov, 1950- Кепенеров, Иван Райков, 1939- = Kepenerov, Ivan Rajkov, 1939- Щерев, Николай, 1925-2015 = Sterev, Nikolaj, 1925-2015 Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Берова, Ивелина = Berova, Ivelina Къналян, Мари, 1941-2021 = Kanaljan, Mari, 1941-2021 Арабян, Сандро, 1988- = Arabjan, Sandro, 1988-

Сист. N: 58132

Корица   

- 231 -

Тъмбнейл

С/93/99/А 56

АЛМАНАХ за историята на Русе / Гл. ред. Златоживка Здравкова. - Русе : Лени-Ан, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев).- 23,5 см

Т. 1 и Т. 2 с ISBN; Изданието продължава с ISSN 1312-0980

ISBN *

Т. 22. - 2022. - 230 с.

Сист. N: 58136

- 232 -

Тъмбнейл

ЦБ 66253

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов

Премълчаните истини / Михаил Борисов Делев. - София : Химиграф, 2017. - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-619-188-108-6

Сист. N: 58233

- 233 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мр

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов

Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс / Михаил Борисов Делев. - София : Абагар, 2010.- 24 см

ISBN 978-954-92376-2-7

Ч. 1. - 2010. - 424 с.

Сист. N: 58234

- 234 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мр

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов

Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс / Михаил Борисов Делев. - София : Абагар, 2010.- 24 см

ISBN 978-954-92376-3-4

Ч. 2. - 2010. - 440 с.

Сист. N: 58235

Корица   

- 235 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мб

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов и др.

Баскетболът - играта на личностите : Алманах на българския баскетбол / Михаил Борисов Делев, Лилия Стефанова Янкова, Хари Бедо Латифян. - София : Камея, 2014.- 24 см

ISBN 978-619-7084-08-5

Ч.1. - 2014. - 616 с. : с ил.

Сист. N: 58236

- 236 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мб

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов и др.

Баскетболът - играта на личностите : Алманах на българския баскетбол / Михаил Борисов Делев, Лилия Стефанова Янкова, Хари Бедо Латифян. - София : Камея, 2014.- 24 см

ISBN 978-619-7084-09-2

Ч. 2. - 2014. - 536 с. : с портр., ил.

Сист. N: 58237

Корица   

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 237 -

Тъмбнейл

ЦБ 66135

АДОУБ] Adobe Photoshop CC : Официален курс на Adobe Systems / Прев. Виолета Петрова. - София : Алекс Софт, 2013. - 456 с. : с цв. сн. ; 24 см

ISBN 954-656-277-7

ISBN 978-954-656-277-7

Сист. N: 57947

- 238 -

Тъмбнейл

ЦБ 66136

АЙСМАН, Катрин и др.

Фотошоп] Photoshop : Възстановяване и ретуширане / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар. - 4. изд.- София : Алекс Софт, 2019.- 23 см

ISBN 954-656-375-7

ISBN 978-954-656-375-0

Т. 1. - 4. изд. - 2019. - 196 с. : с цв. сн.

Сист. N: 57948

- 239 -

Тъмбнейл

ЦБ 66136

АЙСМАН, Катрин и др.

Фотошоп] Photoshop : Възстановяване и ретуширане / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар. - 4. изд.- София : Алекс Софт, 2019.- 23 см

ISBN 954-656-377-3

ISBN 978-954-656-377-4

Т. 2. - 2019. - 212 с. : с цв. сн.

Сист. N: 57949

- 240 -

Тъмбнейл

Арх/7/Е 65Кс

ЕНИМАНЕВ, Красимир Иванов

Системи за оценка на устойчивото строителство : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев. - Русе : Примакс, 2018 (Акад. изд. Русенски университет). - 84 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7242-52-2

Сист. N: 57963

Корица   

- 241 -

Тъмбнейл

ЦБ 66192

ИГНАТОВ, Венцислав Валериев

Историческото развитие на Русе в отражението на неговата архитектура и градоустройство от края на XVIII век до средата на XX век / Венцислав Валериев Игнатов. - Русе : Авангард принт, 2022 (Акад. изд. РУ А. Кънчев). - 286 с. : с цв. ил. ; 22 см

Терминол. речник: с. 205-211; Библиогр.: с. 183-195

ISBN 978-954-337-445-8

Сист. N: 58057

- 242 -

Тъмбнейл

ЦБ 66214

УСТОЙЧИВО градско развитие - поуки за София / Ален Редслоб ; Състав. и науч. ред. Евелина Стайкова, Юлиана Хаджичонева. - София : Нов български университет, 2021. - 387 с. : с табл. ; 23 см

Първата глава е двуезична - фр., бълг.; Други авт.: Василиос Лемонис, Галин Генов, Дафинка Сидова, Дея Спасова, Евелина Стайкова, Живко Минков, Илдико Отова, Ирена Николова, Йорданка Йовкова, Катрин Герганова, Надежда Радева, Радосвета Кръстанова, Радослав Илиев, Слав Славчев, Спартак Керемидчиев, Щерьо Ножаров, Юлиана Хаджичонева Текст и на фр. език / прев. Юлиана Хаджичонева; За авторите: с. 379-387; Рец.: Анна Кръстева, Кристиян Хаджиев; Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-233-176-4

Сист. N: 58093

- 243 -

Тъмбнейл

ЦБII 3409

ПЕНЧЕВА, Жана Христова и др.

Християнски храмове от Югозападна България : Монография / Жана Христова Пенчева, Васил Марков Марков, Петя Георгиева Костадинова ; Фотогр. Жана Христова Пенчева. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2021. - 331 с. : с цв. ил. ; 29 см

Каталог / състав. Жана Пенчева; Други ил.: Крум Иванов, Васил Марков; Рец.: Ваня Лозанова, Георги Драчев; Библиогр.: с. 321-330

ISBN 978-954-00-0283-5

Сист. N: 58108

- 244 -

Тъмбнейл

ЦБ 66229

ПЕНЧЕВА, Жана Христова

Сътворението в образи : Сцени от живописта и дърворезбата на християнските храмове в Югозападна България / Жана Христова Пенчева ; Фотогр. Жана Христова Пенчева. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2021. - 331 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

Други фотогр.: Крум Иванов, Васил Марков, Димитрия Спасова; Рец.: Щелиян Щерионов, Емил Куков; Библиогр.: с. 223-235

ISBN 978-954-00-0284-2

Сист. N: 58112

- 245 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-139-9

Т. 4. - 2020. - 426 с. : с ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Кънчев, Атанас, 1949- = Kancev, Atanas, 1949- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Други ил.: Атанас Кънчев, Фабио Джентили, Дени Кръстев Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. Пчелен кошер

Сист. N: 58129

Корица   

- 246 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-140-5

Т. 5. - 2020. - 444 с. : с цв. ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Кънчев, Атанас, 1949- = Kancev, Atanas, 1949- Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- = Hadzimisev, Ivo Mihajlov, 1950- Кепенеров, Иван Райков, 1939- = Kepenerov, Ivan Rajkov, 1939- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Други ил.: Атанас Кънчев, Иво Хаджимишев, Иван Кепенеров, Фабио Джентили, Дени Кръстев Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов Изд. на Фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", Фонд. "Пчелен кошер"

Сист. N: 58130

Корица   

- 247 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-141-2

Т. 6. - 2020. - 504 с. : с цв. ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Кънчев, Атанас, 1949- = Kancev, Atanas, 1949- Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Берова, Ивелина = Berova, Ivelina Саркисян, Саркис = Sarkisjan, Sarkis Николов, Александър Маринов, 1956- = Nikolov, Aleksandar Marinov, 1956- Донев, Росен Донев, 1953- = Donev, Rosen Donev, 1953- Други ил.: Атанас Кънчев, Фабио Джентили, Дени Кръстев, Ивелина Берова, Саркис Саркисян, Александър Николов, Росен Донев Пълната форма на името на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов Изд. на фонд. "Елена и Иван Дуйчеви", фонд. "Пчелен кошер"

Сист. N: 58131

Корица   

- 248 -

Тъмбнейл

ЦБ 66243

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева

Изчезващата памет : Срещи по пътя / Аксиния Добрева Джурова ; Фотогр. Никифор Харалампиев и др. - София : Класика и Стил, 2018 - 2020.- 22 x 22 см. - (Брифон)

ISBN 978-954-327-142-9

Т. 7. - 2020. - 468 с. : с цв. ил., портр., факс.

Др. автори: Харалампиев, Никифор Стефанов, 1981- = Haralampiev, Nikifor Stefanov, 1981- Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- = Hadzimisev, Ivo Mihajlov, 1950- Кепенеров, Иван Райков, 1939- = Kepenerov, Ivan Rajkov, 1939- Щерев, Николай, 1925-2015 = Sterev, Nikolaj, 1925-2015 Джентили, Фабио = Gentili, Fabio Кръстев, Дени = Krastev, Deni Берова, Ивелина = Berova, Ivelina Къналян, Мари, 1941-2021 = Kanaljan, Mari, 1941-2021 Арабян, Сандро, 1988- = Arabjan, Sandro, 1988-

Сист. N: 58132

Корица   

- 249 -

Тъмбнейл

П/796/Б 37Ши

БЕНЗИ, Шейн и др.

Изгубеното изкуство на бягането : Пътешествие в забравената същност на човешкото движение / Шейн Бензи, Тим Мейджър ; Прев. от англ. Деница Попова. - София : Вакон, 2022. - 349 с. : с к., ил. ; 21 см. - (Пътешествия и приключения)

Ориг. загл.: The lost art of running / Shane Benzie, Tim Major. - Името на прев. отбелязано на с. 6

ISBN 978-619-250-041-2

Сист. N: 58150

- 250 -

Тъмбнейл

П/796/К 41Ду

КАРНАСИС, Дийн

Ултрамаратонецът : Изповедта на среднощния бегач / Дийн Карнасис ; Прев. от англ. Елена Панова. - София : Вакон, 2017. - 240 с. : с ил. ; 21 см. - (Пътешествия и приключения)

Ориг. загл. Ultramarathon Man : Confessions of an All-Night Runner / Dean Karnazes. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7300-17-8

Сист. N: 58154

- 251 -

Тъмбнейл

ЦБ 66250

МУЗИКАТА през Възраждането : Сборник документи от фондовете на Държавен архив – Русе / Състав. Виолета Налетова. - Русе : Постер Хаус, 2022. - 132 с. : с ил., факс. ; 24 см

Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-619-91655-6-0

Сист. N: 58184

Корица   

- 252 -

Тъмбнейл

С2/7/У 32

УЗБЕКИСТОН маданий мероси муаллифлик туркуми : Шарк Давлат музеии туплами: китоб-альбоми = The Cultural legacy of Uzbekistan: Collection of the State museum of oriental art. - Тошкент : Silk Road Media ; East Star Media, 2020. - 472 с. : с цв. ил. ; 29 см

Изд. включва материали на англ. ез.

ISBN 978-9943-4510-7-0

Сист. N: 58190

- 253 -

Тъмбнейл

ЦБ 66253

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов

Премълчаните истини / Михаил Борисов Делев. - София : Химиграф, 2017. - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-619-188-108-6

Сист. N: 58233

- 254 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мр

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов

Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс / Михаил Борисов Делев. - София : Абагар, 2010.- 24 см

ISBN 978-954-92376-2-7

Ч. 1. - 2010. - 424 с.

Сист. N: 58234

- 255 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мр

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов

Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс / Михаил Борисов Делев. - София : Абагар, 2010.- 24 см

ISBN 978-954-92376-3-4

Ч. 2. - 2010. - 440 с.

Сист. N: 58235

Корица   

- 256 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мб

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов и др.

Баскетболът - играта на личностите : Алманах на българския баскетбол / Михаил Борисов Делев, Лилия Стефанова Янкова, Хари Бедо Латифян. - София : Камея, 2014.- 24 см

ISBN 978-619-7084-08-5

Ч.1. - 2014. - 616 с. : с ил.

Сист. N: 58236

- 257 -

Тъмбнейл

П/796/Д 36Мб

ДЕЛЕВ, Михаил Борисов и др.

Баскетболът - играта на личностите : Алманах на българския баскетбол / Михаил Борисов Делев, Лилия Стефанова Янкова, Хари Бедо Латифян. - София : Камея, 2014.- 24 см

ISBN 978-619-7084-09-2

Ч. 2. - 2014. - 536 с. : с портр., ил.

Сист. N: 58237

Корица   

Компютри. Програмни продукти

- 258 -

Тъмбнейл

ЦБ 66122

ACADEMY, D. K.

Пи ейч пи] PHP 8 : Основи на езика в примери : Практическо програмиране в примери / D. K. Academy ; Прев от рус. Влади Владев. - София : Асеневци, 2022. - 490 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7586-56-5

Сист. N: 57931

Корица   

- 259 -

Тъмбнейл

ЦБ 66123

ACADEMY, D. K.

Пауър] PowerShell : Основи на езика и практическо използване / D. K. Academy ; Прев от рус. Влади Владев. - София : Асеневци, 2022. - 174 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7586-68-8

Сист. N: 57932

Корица   

- 260 -

Тъмбнейл

ЦБ 66124

ACADEMY, D. K.

Баш] Bash : Основи на езика и практическо използване / D. K. Academy ; Прев от рус. Влади Владев. - София : Асеневци, 2022. - 106 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7586-55-8

Сист. N: 57933

Корица   

- 261 -

Тъмбнейл

ЦБ 66131

ПРОФЕСИОНАЛНО програмиране с Active server pages 3.0 / Алекс Хоумър и др. - София : СофтПрес, 2001. - 1448 с. : с прил. ; 24 см

ISBN 954-685-149-3

Сист. N: 57942

- 262 -

Тъмбнейл

ЦБ 66135

АДОУБ] Adobe Photoshop CC : Официален курс на Adobe Systems / Прев. Виолета Петрова. - София : Алекс Софт, 2013. - 456 с. : с цв. сн. ; 24 см

ISBN 954-656-277-7

ISBN 978-954-656-277-7

Сист. N: 57947

- 263 -

Тъмбнейл

ЦБ 66136

АЙСМАН, Катрин и др.

Фотошоп] Photoshop : Възстановяване и ретуширане / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар. - 4. изд.- София : Алекс Софт, 2019.- 23 см

ISBN 954-656-375-7

ISBN 978-954-656-375-0

Т. 1. - 4. изд. - 2019. - 196 с. : с цв. сн.

Сист. N: 57948

- 264 -

Тъмбнейл

ЦБ 66136

АЙСМАН, Катрин и др.

Фотошоп] Photoshop : Възстановяване и ретуширане / Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар. - 4. изд.- София : Алекс Софт, 2019.- 23 см

ISBN 954-656-377-3

ISBN 978-954-656-377-4

Т. 2. - 2019. - 212 с. : с цв. сн.

Сист. N: 57949

- 265 -

Тъмбнейл

ЦБ 66154

ДЕМИРЕВ, Веселин Борисов

Мобилни и персонални спътникови комуникации / Веселин Борисов Демирев. - София : ТУ София, 2010. - 136 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 122-123

ISBN 978-954-438-850-8

Сист. N: 57982

- 266 -

Тъмбнейл

ЦБ 66166

ГЕОРГИЕВ, Цветозар Стефанов

Виртуални инструменти : Ръководство за упражнения / Цветозар Стефанов Георгиев. - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 96 с. : с фиг. ; 22 см

Библиогр. с. 95

ISBN 978-954-712-879-8

Сист. N: 57995

Корица   

- 267 -

Тъмбнейл

ЦБ 66167

НАРЪЧНИК по иновативни образователни технологии / Анелия Стоянова Иванова и др. ; Под общ. ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев. - Плевен : ЕА АД, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 228 с. : с цв. ил. ; 22 см

Рец.: акад. дмн Петър Кендеров, проф. д-р Румен Трифонов, доц. д-р Стоянка Лазарова. - Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители.

ISBN 978-954-8973-

Сист. N: 57996

Корица   

- 268 -

Тъмбнейл

ЦБ 66168

ЧАВДАРОВА-КОСТОВА, Сийка Георгиева

Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова. - Плевен : ЕА АД, 2022. - 74 с. : с цв. ил. ; 22 см

Рец.: проф. дпн Вася Делибалтова, проф. д-р Мария Алексиева, доц. д-р Емил Бузов. - Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители.

ISBN 978-954-8973-37-3

Сист. N: 57997

Корица   

- 269 -

Тъмбнейл

ЦБ 66174

ПОМАГАЛО по социални иновации / Състав. Спаска Тарандова. - София : Фондация "Глобални библиотеки - България", 2018. - 72 с. ; 21 см

Проектът е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз

ISBN *

Сист. N: 58006

- 270 -

Тъмбнейл

ЦБ 66221

ДЕЛЧЕВ, Мариан Георгиев

Проектиране и дизайн на електронни тестове в обучението на студенти от педагогически специалности / Мариан Георгиев Делчев. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 118 с. : с табл., фиг. ; 24 см

Рец.: Ганчо Колев Ганчев, Георги Петков Иванов; Библиогр.: с. 115-117

ISBN 978-954-305-543-2

Сист. N: 58102

- 271 -

Тъмбнейл

ЦБ 66247

PROCEEDINGS of the 23rd International Conference on Computer systems and technologies : CompSysTech'22, Ruse, Bulgaria, June 17-18, 2022 / Ed. Tzvetomir Vassilev, Roumen Trifonov. - Ruse : Association for computing machinery, 2022. - 192 p. ; 24 cm. - (ACM International conference proceedings series)

Author's index. - Bibliogr. after each chapter

ISBN 978-1-4503-9644-8

Сист. N: 58138

- 272 -

Тъмбнейл

П/004/Б 74

БОЯНОВ, Петър Красенов

Неоторизиран достъп до информационни ресурси в компютърна мрежова среда – превенции и защита : Монография / Петър Красенов Боянов ; Науч. ред. Николай Личков Георгиев. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 249 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 202-217

ISBN 978-619-201-619-7

Сист. N: 58223

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 273 -

Тъмбнейл

ЦБII 3403

ПРАВА на децата: сексуално насилие над деца : Сборник с доклади, представени на Втора студентска научнопрактическа конференция "Права на детето" / Ред. и рецензент Багряна Илиева, Антоанета Матеева. - Русе : Фондация "Право на детство", 2021 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 71 с. ; 29 см

Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-748-09-5

Сист. N: 57946

- 274 -

Тъмбнейл

ЦБ 66167

НАРЪЧНИК по иновативни образователни технологии / Анелия Стоянова Иванова и др. ; Под общ. ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев. - Плевен : ЕА АД, 2022 (Акад. изд. при РУ Ангел Кънчев). - 228 с. : с цв. ил. ; 22 см

Рец.: акад. дмн Петър Кендеров, проф. д-р Румен Трифонов, доц. д-р Стоянка Лазарова. - Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители.

ISBN 978-954-8973-

Сист. N: 57996

Корица   

- 275 -

Тъмбнейл

ЦБ 66168

ЧАВДАРОВА-КОСТОВА, Сийка Георгиева

Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова. - Плевен : ЕА АД, 2022. - 74 с. : с цв. ил. ; 22 см

Рец.: проф. дпн Вася Делибалтова, проф. д-р Мария Алексиева, доц. д-р Емил Бузов. - Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители.

ISBN 978-954-8973-37-3

Сист. N: 57997

Корица   

- 276 -

Тъмбнейл

Ч2/37.015.3/Д 45Лп

ДЕСЕВ, Любен

Педагогическа психология : Психопедагогика / Любен Десев. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 1996. - 554 с. ; 20,5 см

Библиогр. с. 553-554

ISBN 954-8542-35-8

Сист. N: 58002

- 277 -

Тъмбнейл

ЦБ 66172

ПРАВА на децата - прочит на студенти от РУ Ангел Кънчев / Айсун Ферадов и др. - Русе : Фондация "Право на детство", 2017. - 44 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7418-02-6

Сист. N: 58004

- 278 -

Тъмбнейл

ЦБ 66173

СБОРНИК с доклади, представени на Първа студентска научно-практическа конференция "Права на детето" / Ред. Диляна Гитева, Йоана Терзиева. - Русе : Фондация "Право на детство", 2017. - 55 с. ; 21 см

Библиогр. с. 55

ISBN 978-619-7418-00-2

Сист. N: 58005

- 279 -

Тъмбнейл

ЦБ 66185

REPORTS awarded with Best paper crystal prize : 59th annual science conference of University of Ruse and Union of scientists: New industries, digital economy, society - projections of the future III / Ed. Bagryana Ilieva et al. - Ruse, Silistra, Razgrad : Angel Kanchev University of Ruse, 2020. - 314 p. ; 23 cm

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-712-826-2

Сист. N: 58048

- 280 -

Тъмбнейл

ЦБ 66186

REPORTS awarded with Best paper crystal prize : 60th annual science conference of University of Ruse and Union of scientists: New industries, digital economy, society - projections of the future IV / Ed. Ana Popova et al. - Ruse, Silistra, Razgrad : Angel Kanchev University of Ruse, 2021. - 310 p. ; 23 cm

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-712-864-4

Сист. N: 58049

- 281 -

Тъмбнейл

ЦБ 66187

КВАЛИФИКАЦИЯТА на учителите - реалности и перспективи : Конференция с международно участие, 16 и 17 юли 1998 г. : Сборник доклади / Състав. Веселин Великов, Галя Герчева. - Варна : ИПКУ Д-р Петър Берон, 1998.- 20 см

ISBN 954-687-018-8

Т. 2. - 1998. - 203 с.

Библиогр. след отд. докл.

Сист. N: 58050

- 282 -

Тъмбнейл

Ч2/372.47/М 51-о

МЕТОДИКА на обучението по математика / Румяна Тодорова Кожухарова и др. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009.- 22 см

ISBN 978-954-423-555-0

Ч. 2. За началния етап на Средното общообразователно училище. - 2009. - 170 с.

Библиогр.: с. 169. - Извадки от учебните програми по математика за задължителна подготовка

Сист. N: 58060

- 283 -

Тъмбнейл

Ч2/372.46/Г 23Пп

ГАРУШЕВА, Пенка Христова и др.

Помагало по методика на обучението по български език : Теоретични и практически насоки / Пенка Христова Гарушева, Фани Евгениева Бойкова. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014. - 291 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 238-243; Прил. с. 244-290

ISBN 978-954-423-894-0

Сист. N: 58069

Корица   

- 284 -

Тъмбнейл

Ч2/372.41/А 46Д

АЛ-ХАЛИЛ, Далия Джасир

Творческо писане в началните класове : (Прилагане на авторска система от речеви задачи с творчески характер): [Монография] / Далия Джасир Ал-Халил. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 316 с. ; 23 см

Библиогр. с. 198-215; Прил. с. 217-315

ISBN 978-954-07-5496-3

Сист. N: 58077

- 285 -

Тъмбнейл

ЦБ 66215

ГЕОРГИЕВА-ЛАЗАРОВА, Стоянка Любомирова

Оценяване в електронното обучение във висшето училище : Монография / Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 178 с. : с ил., табл. ; 20 см

Рец.: Антония Кръстева, Маринела Михова; Библиогр.: с. 167-177

ISBN 978-619-208-307-6

Сист. N: 58094

Корица   

- 286 -

Тъмбнейл

ЦБ 66217

ДЕЛЧЕВА, Цвета Апостолова

Формиране на професионални компетенции за социална работа у студентите по социална педагогика / Цвета Апостолова Делчева. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 224 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 219-224

ISBN 978-954-305-475-6

Сист. N: 58096

- 287 -

Тъмбнейл

ЦБ 66218

ВЕЧНОТО и непреходното в предучилищното възпитание : Кръгла маса, проведена на 13.12.2019 г. във връзка със 100 години от рождението на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова : Сборник. - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 308 с. : с цв. ил., факс. ; 20 см

Съдържа докл. от: Веселина Василева Петрова, Димитър Виолетов Гюров, Юлия Георгиева Дончева, Радослав Иванов Пенев, Мария Кирилова Баева, Весела Методиева Гюрова, Петя Йорданова Конакчиева, Любослава Димитрова Пенева, Стефка Иванова Динчейска, Антон Пенчев Стойков, Рени Георгиева Христова-Коцева, Лора Илиева Спиридонова, Галина Георгиева Георгиева, Галина Иванова Николова, Росица Димитрова Димкова, Десислава Ангелина Попова, Йоанна Цветанова Цанева, Калин Петров Гроздев Рец.: Емилия Миленкова Рангелова, Маргарита Георгиева Христова-Плашилска, Мария Стоянова Алексиева; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.; Съдържание на англ. ез.

ISBN 978-619-208-297-0

Сист. N: 58097

- 288 -

Тъмбнейл

ЦБ 66219

ДЕЛЧЕВА, Цвета Апостолова

Практическото обучение на студентите по социална педагогика : Поглед "отвътре-навън" / Цвета Апостолова Делчева. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 122 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 118-121

ISBN 978-954-305-554-8

Сист. N: 58098

- 289 -

Тъмбнейл

Ч2/372.379.6/Т 53Га

ТЕРЗИЕВА, Галена Тодорова

Адаптирано физическо възпитание : Бъдещите детски и начални учители за приобщаването : Монография / Галена Тодорова Терзиева. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 158 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Изд. на Тракийски унив. Пед. фак.; Речник: с. 5-6; Рец.: Елеонора Милева, Веселина Иванова; Библиогр.: с. 134-144

ISBN 978-954-305-555-5

Сист. N: 58099

- 290 -

Тъмбнейл

ЦБ 66221

ДЕЛЧЕВ, Мариан Георгиев

Проектиране и дизайн на електронни тестове в обучението на студенти от педагогически специалности / Мариан Георгиев Делчев. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 118 с. : с табл., фиг. ; 24 см

Рец.: Ганчо Колев Ганчев, Георги Петков Иванов; Библиогр.: с. 115-117

ISBN 978-954-305-543-2

Сист. N: 58102

- 291 -

Тъмбнейл

ЦБ 66222

КОМПЕТЕНТНОСТЕН подход в обучението на студенти от педагогически специалности : Монография / Мария Темникова и др. - Ст. Загора : Пед. фак. към Тракийски унив., 2021. - 280 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Дияна Георгиева, Мариан Делчев, Цвета Делчева, Милен Димитров, Донка Желева-Терзиева, Ани Златева, Веселина Иванова , Румяна Неминска, Ваня Петрова, Десислава Сидерова, Галена Терзиева, Катя Тинева-Гюрковска Рец.: Мария Тенева, Антон Стойков; Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-314-104-3

Сист. N: 58103

- 292 -

Тъмбнейл

П/37/Б 74Пу

БОЯНОВ, Петър Красенов

Университетска платформа за обучение в електронна среда : Учебник / Петър Красенов Боянов ; Науч. ред. Валентин Тонев. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 271 с. : със сх., черт. ; 20 см

Рец.: Атанас Иванов Начев, Тихомир Спиридонов Трифонов; Библиогр.: с. 95-100

ISBN 978-619-201-590-9

Сист. N: 58228

- 293 -

Тъмбнейл

П/37/А 52Км

АЛЕКСИЕВА, Калина Иванова

Моделиране и нагледност в творческата работа по математика : Монография / Калина Иванова Алексиева ; Науч. ред. Георги Колев. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 176 с. : с табл., сх. ; 20 см

Рец.: Наталия Павлова, Виолета Кюркчийска; Библиогр.: с. 171-176

ISBN 978-619-201-645-6

Сист. N: 58229

- 294 -

Тъмбнейл

П/37/С 96о

СЪВРЕМЕННОТО обучение между теорията и практиката : 75-годишен юбилей на проф. дпн Марин Андреев : [научна конференция по дидактика, 20-21 ноември 2009 г., София] / Науч. ред. Яна Динкова Рашева-Мерджанова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. - 407 с. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. Други ред.: Вася Делибалтова, Бончо Господинов, Нели Иванова ; Възприетата форма на името на Яна Рашева-Мерджанова е Яна Динкова Мерджанова. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. и англ. ез.

ISBN 978-954-07-3003-5

Сист. N: 58252

- 295 -

Тъмбнейл

Ч2/159.922.7/Б 24Иа

БАЛТАДЖИЕВА, Йонка Стефанова

Аз-концепция в подрастваща възраст - структура и съдържание : Експериментално проучване / Йонка Стефанова Балтаджиева. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2017. - 139 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. с. 135-139

ISBN 978-619-7126-40-2

Сист. N: 58253

- 296 -

Тъмбнейл

ЦБ 62823

КАЛКАНДЖИЕВ, Васил и др.

Българският университет и науката / Васил Калканджиев, Даниела Калканджиева. - София : Дефекто, 2022.- 21 см

ISBN 978-619-7031-11-9

Т. 2. Софийският университет (1904-1944). - 2022. - 388 с. : с ил., пл., факс.

Ректори: с. 368-369; Библиогр.: с. 370-375

Сист. N: 58254

Корица   

- 297 -

Тъмбнейл

С/378/I 69

INTERNATIONALISATION of higher education : Policy and practice / Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2022.- 30 cm

От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag

ISBN *

[B.] 1. - 2022. - 84 p.

Сист. N: 58260

- 298 -

Тъмбнейл

С/378/I 69

INTERNATIONALISATION of higher education : Policy and practice / Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2022.- 30 cm

От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag

ISBN *

[B.] 2. - 2022. - 104 p.

Сист. N: 58261

- 299 -

Тъмбнейл

С/378/I 69

INTERNATIONALISATION of higher education : Developments in the European higher education area and worldwide / Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2022.- 30 cm

От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7 ; List of editors and authors p. 1-21

ISBN *

[B.] 3. - 2022. - 110 p.

Сист. N: 58262

- 300 -

Тъмбнейл

С/378/I 69

INTERNATIONALISATION of higher education : Developments in the European higher education area and worldwide / Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2022.- 30 cm

От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7 ; List of editors and authors p. 1-21

ISBN *

[B.] 4. - 2022. - 88 p.

Сист. N: 58263

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 301 -

Тъмбнейл

Арх/69/Е 65К-о

ЕНИМАНЕВ, Красимир Иванов

Организация и управление на строителните работи / Красимир Иванов Ениманев. - Русе : Дема прес, 2020 (Акад. изд. Русенски университет). - 134 с. : с табл., сх. ; 23 см

Рец.: Венелин Терзиев, Иван Величков; Библиогр.: с. 133-134

ISBN 978-619-7546-08-8

Сист. N: 57962

Корица   

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 302 -

Тъмбнейл

П/658/К 25И-о

КАНТАРДЖИЕВ, Иван Иванов

Оценка на дейността на корпоративно контраразузнавателно звено / Иван Иванов Кантарджиев ; Науч. ред. Станимир Стоянов Станев. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022. - 152 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 132-146; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-201-643-2

Сист. N: 58224

Корица   

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 303 -

Тъмбнейл

ЦБ 66174

ПОМАГАЛО по социални иновации / Състав. Спаска Тарандова. - София : Фондация "Глобални библиотеки - България", 2018. - 72 с. ; 21 см

Проектът е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз

ISBN *

Сист. N: 58006

- 304 -

Тъмбнейл

ЦБ 66217

ДЕЛЧЕВА, Цвета Апостолова

Формиране на професионални компетенции за социална работа у студентите по социална педагогика / Цвета Апостолова Делчева. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 224 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 219-224

ISBN 978-954-305-475-6

Сист. N: 58096

- 305 -

Тъмбнейл

ЦБ 66223

МЕДИАЦИЯТА в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна / Науч. жури Андрияна Йовчева Андреева. - Варна : Наука и икономика, 2021. - 60 л. : с табл., сх. ; 30 см

Изд. на ИУ - Варна. Университетски център по медиация, Камара на медиаторите в България, Институт "Итера"; ISSN 2738-8794; Загл. и на англ. ез.: The mediation in the different public spheres; Други ред.: Галина Йолова, Андрей Александров Съдържа докл. от: Андрияна Андреева, Андрей Александров, Лиляна Савова, Диана Димитрова, Александър Иванов, Венета Иванова, Гергана Върбанова, Марин Маринов; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN *

Сист. N: 58105

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 306 -

Тъмбнейл

Арх/628.91/К 99Т

КЮЧУКОВ, Теодор Радославов

"Граници" на светлинния дизайн. Отвъд границите : Монография / Теодор Радославов Кючуков. - Плевен : Медиатех, 2022 (Акад. изд. при РУ). - 515 с. ; 23 см

Библиогр. с.499-515

ISBN 978-619-207-252-0

Сист. N: 58183

Индекс 'АВТОРИ'

Academy, D. K. 258, 259, 260
Adams, Byron G. 37
Angelova-Barbolova, N. 46
Babin, Igor 46
Bender, Michael 37
Bhawuk, Dharm P. S. 36
Boguta, Patrycja 176
Bostan, Viorel 172
Brodowsky, Glen H. 87
Casper-Hehne, Hiltraud 297, 298, 299, 300
Ceban, Victor 172
Di Maria, David 297, 298, 299, 300
Earls, James 115
Egron-Polak, Eva 297, 298, 299, 300
et al. 46, 279, 280, 297, 298, 299, 300
Green, Madeleine 297, 299, 300
Hanssens, Dominique M. 85
Ilieva, Bagryana 279
Johnson, Gail 154
Johnson, Ruth 155
Kolomoyets, Tetyana 46
Kolpakov, Valeri 46
Koutoukidis, Gabrielle 157, 158
Kovbas, Igor 46
Landis, Dan 36
Leung, Kwok 35
Macdonald, Sue 154
Marmolejo, Francisco 297, 298
Marshall, Jayne E. 159
Matei, Liviu 297, 298, 299, 300
Mizik, Natalie 85
Mooij, Marieke de 38, 84, 86
Nokkala, Terhi 297, 298, 299, 300
Panteleeva, V. 46
Peate, Ian 156
Popova, Ana 280
Purser, Lewis 297, 298, 299, 300
Rayanova, Kremena 46
Raynor, Maureen D. 159
Rubio, Carles Esteve 176
Schuster, Camille P. 87
Shiu, Eric 39
Skic, Kamil 176
Sokolova, Hristina 41, 42, 89, 90
Sokolowska, Zofia 176
Stainton, Kate 157, 158
Taylor, Wendy 155
Traneva, Velicka Nikolova 102
Trifonov, Roumen 271
Valcheva-Kumanova, Elitsa 46
Vassilev, Tzvetomir 271
Vdovichen, Vitalii 46
Vescovi, Tiziano 83
Vijver, Fons van de 35
Zicman, Renee 298
Аврамов, Петко 82, 181
Азарова, Вероника 88
Айсман, Катрин 238, 239, 263, 264
Ал-Халил, Далия Джасир 284
Александров, Андрей 59
Александрова, Л. 22
Александрова, Петя 4, 51, 96
Алексиева, Калина Иванова 293
Алиев, Юксел 267, 274
Алиндер-Исмаилова, Ергиджан 212, 213
Амелина, Александра 106
Ангелова, Александрия 88
Ангелова, Владимира Стефанова 100, 101, 282
Андонова, Елена Петрова 13, 20, 186, 215
Андреев, Живко Севов 123
Андреева, Андрияна Йовчева 56, 57, 305
Андрейчин, Любомир Димитров 206
Арнаудов, Атанас Димов 108
Арнаудов, Георги Димитров 137, 193
Астарджиева, Татяна 226
Атанасов, Атанас Дочев 140
Атанасов, Никола 151
Атанасов, Огнян Дичев 88
Атанасова, Ирена Димитрова 176
Бакалова, Лора Г. 130
Балтаджиева, Йонка Стефанова 295
Банов, Христо 59
Банчев, Петър 91
Барокова, Михаела 20, 215
Бачева, Мариана Борисова 116, 153
Бебенов, Димитър 8
Белоев, Христо Иванов 267, 274
Бензи, Шейн 249
Берчев, Кръстьо 138
Богданов, Андрей Илиев 11, 185
Богута, Патриция 176
Божинов, Божидар 69
Божинов, Сашо 142, 143
Бойкова, Фани Евгениева 195, 283
Борисова, Биляна 199
Бояджиев, Тодор Апостолов 196
Боянов, Петър Красенов 272, 292
Братанова, Звезделина 208
Бурова, Ани 197
Василев, Адриан 210
Василев, Божил 139
Василев, Димитър Г. 132
Василев, Йордан 211
Василев, Цветомир Иванов 267, 274
Ватева, Веселина Живкова 3, 202
Введенская, Людмила Алексеевна 28, 187
Велизарова, Емилия Георгиева 176
Великов, Бойко Стефанов 21, 217
Великов, Веселин 281
Великова, Мариела Димитрова 45
Величкова-Хаджиева, Даниела Борисова 116, 153
Владев, Влади 258, 259, 260
Вълчева-Куманова, Елица Георгиева 45
Вълчовски, Христо Ивайлов 176
Гаврилова, Биляна Борисова 199
Ганчев, Ганчо 140
Ганчев, Св. 122
Гарушева, Пенка Христова 195, 283
Георгиев, Георги 134
Георгиев, Иван 118
Георгиев, Николай Личков 272
Георгиев, Цветозар Стефанов 266, 267, 274
Георгиева, Дияна 291
Георгиева, Капка 49, 50
Георгиева, Мария Ив. 144
Георгиева, Мирослава 53
Георгиева, Нели Сярова 2, 219
Георгиева, Тоня Добрева 178
Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова 285
Герасимов, Петър 33
Герчева, Галя 281
Гитева, Диляна 44, 278
Глушкова, Мария Христова 176
Господинов, Господин 134
Грозданова, Саша Стефанова 76, 78, 79, 80, 81, 177
Груев, Иван 140
Грънчарова, Гена Георгиева 161
Гунев, Васил 131
Давидков, Цветан Първанов 99
Данчева, А. 22
Дачев, Лъчезар 60
Деведжиев, Илия Ангелов 191
Делев, Михаил Борисов 232, 233, 234, 235, 236, 253, 254, 255, 256, 257
Делибалтова, Ваня Атанасова 178
Делчев, Мариан Георгиев 104, 270, 290, 291
Делчева, Цвета Апостолова 286, 288, 291, 304
Демирев, Веселин Борисов 167, 265
Десев, Любен 276
Джурова, Аксиния Добрева 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
Димитров, Емил Иванов 176
Димитров, Цветан Иванов 106
Димитрова, Анета 201
Димитрова, Д. 22
Димитрова, Иванка 111
Димова, П. 118
Динев, Ивайло 88
Дойновска, Росица Николова 116, 153
Дойчинова, Надежда Ст. 122
Доковска, Даниела 23, 24
Донев, Дончо Стоянов 1
Донева, Катерина Юлиева 176
Донкова, Радка Иванова 176
Дончева, Детелина Ганчева 100, 101
Драганова, Макрета Тодорова 161
Друмева, Нели 191
Душков, Живодар Иванов 207, 209, 210
Душкова, Мира Живодарева 208, 208
Душкова, Петя Иванова 110
Душкова, Руксандра 210
Дънбар, Денис 238, 239, 263, 264
Евтимов, Иван Илиев 171
Ениманев, Красимир Иванов 77, 162, 240, 301
Еспозито, Дино 261
Ефтимова, Ивелина Аврамова 64
Зайчук, Александр 106
Захариева, Снежинка Любомирова 170
Здравкова, Златоживка 231
Златарска, Аделаида 192
и др. 3, 4, 6, 7, 8, 8, 22, 43, 45, 49, 50, 51, 88, 96, 103, 118, 120, 122, 134, 139, 176, 178, 202, 227, 228, 229, 230, 242, 245, 246, 247, 248, 261, 267, 274, 277, 282, 291
Ибрямова, Елица Силянова 267, 274
Иванов, Асен 128
Иванова, Анелия Стоянова 267, 274
Иванова, Анна 192
Иванова, Виолета Бонева 88
Иванова, Галина Иванова 267, 274
Иванова, Десислава Чанкова 208
Иванова, Диана 53
Иванова, Диляна Калинова 45
Иванова, Радка 178, 178
Игнатов, Венцислав Валериев 218, 241
Иларионов, Йосиф Кирилов 149, 149
Илиев, Георги 135
Илиев, Георги Илиев 34, 47
Илиева, Багряна 27, 273
Илиева, Веселина Николаева 10, 63
Илиева, Соня 10
Илкова, Ралица 50
Йонкинска, Надя 43, 277
Йорданов, Георги Ж. 145
Йорданов, Йордан Г. 141
Йорданова, Даниела 70
Йорданова, Е. 22
Йорданова, Зорница Людмилова 45
Йочев, Евгени Благоев 23, 24
Йочева, Катерина Бориславова 65
Казакова, Дида Димитрова 152
Калканджиев, Васил 12, 296
Калканджиева, Даниела 12, 296
Каменов, Димитър 29, 30, 31, 32, 71, 72, 73, 74, 75, 179, 180
Кантарджиев, Иван Иванов 184, 302
Капитанова, Димитрина Петрова 282
Карабенчева, Анелия Петрова 26
Карагьозов, Антон Ил. 119
Карагьозов, Илко Илиев 119
Каракашева, Лилия Вълчева 92
Карапандов, Марко К. 147
Карнасис, Дийн 250
Картаджая, Хермаван 97
Картаджая, Хермауан 97
Катранушкова, Недялка Хр. 107, 136, 145
Керчева, Милена Стоянова 176
Киров, Васил Николаев 95
Кирова, Милена Пенева 163
Кирчев, Христофор Кирчев 178
Киряков, Иван Кирилов 109
Кисинджър, Хенри Алфред 33, 34, 47
Кисьова, Миглена Костова 45
Коев, Койчо Георгиев 111
Кожухарова, Румяна Тодорова 100, 101, 282
Коларов, Емануил Красимиров 45
Колев, Георги 293
Колев, Дянко Петков 220
Колев, Николай 59
Колев, Танко Пеев 178
Колев, Тенчо 61, 62
Колисниченко, Денис Николаевич 258, 259, 260
Колчаков, Виктор Иванов 176
Конаков, Александър 43, 277
Конов, Кирил Иванов 165, 166, 188, 189
Костадинова, Петя Георгиева 16, 243
Костов, Димитър 25
Костов, Любослав Емилов 88
Котлър, Филип 97
Кралов, Иван 105, 173
Кръстев, Д. 138
Кузманова, Николета 49, 50
Кунчева, Гергана Славова 174
Кючуков, Теодор Радославов 306
Лалова, Мария Г. 134
Латифян, Хари Бедо 235, 236, 256, 257
Левкова, Рада Красимирова 203
Лефтеров, Живко Ангелов 66
Луканова, Йоана Йонкова 114
Лукова, Калина Грозева 3, 5, 202
Макавеева, Венета 131
Макелова, Росица 88
Малев, Людмил Мартинов 17
Малеева, Алевтина Иванова 146
Манева, Мария Неделчева 3, 202
Манолов, Георги Любенов 55, 204
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 169
Маринова, Елина Атанасова 45
Марков, Васил Марков 16, 243
Марчева, Деяна Димитрова 54, 221
Матеева, Антоанета 27, 273
Матеева, Г. 118
Мейджър, Тим 249
Меламед, Валентина Р. 148
Миланов, Стефан 149
Милчева, Капка Светославова 49, 50
Минчев, Николай Д. 105, 173
Минчев, Николай Н. 105, 105, 173, 173
Мирков, К. 139
Мирков, Кирил К. 139
Митров, Герасим Г. 133
Налбантова, Елена 200
Налетова, Виолета 251
Начев, Начо Донков 128
Недялков, Антон Недялков 163
Недялков, Иван 118
Недялкова, Костадинка Иванова 176
Ненков, Александър Н. 165, 166, 188, 189
Николов, Минчо 1
Николова, Г. 22
Николова, Гергана Славова 174
Николова, Надка 214
Нинова, Дафина Йорданова 111
Огнянов, Карл Ив. 122
Ортън, Ерик 160
Павлов, Цвятко Х. 127
Павлова, Людмила Григорьевна 28, 187
Палмър, Уейн 238, 239, 263, 264
Панайотов, Пламен 49
Панова, Елена 250
Панова, Златка Христова 117
Папазов, Бр. 124
Папаркова, Цветина Неделкова 176
Паслар, Мария 216
Пенчев, Антон Н. 128
Пенчев, Иван 125
Пенчева, Жана Христова 16, 16, 243, 243, 244, 244
Перфанова, Йонита Йорданова 176
Петков, Петко Стефанов 19, 225
Петков, Петко Тодоров 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
Петкова, Елена 94, 182
Петрова, Вера Замфирова 176
Петрова, Виолета 237, 262
Петрова, Нели Людмилова 58
Петрова, Памела 43, 277
Пиперков, Тотю Ив. 134
Попов, К. 138
Попов, Константин Петров 206
Попова, Деница 249
Попова, Диана Димитрова 3, 202
Попова, Мария Тодорова 112, 113
Пулков, Владимир Костадинов 168
Радева, Надежда 211
Радонов, Димитър 129
Райчев, Радослав 120
Райчев, Райко Д. 133
Райън, Донал 190
Рачев, Елиан 132
Рачева, Боряна Б. 122
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова 294
Рашкова, Лора 63
Редслоб, Ален 103, 242
Рибарова, Екатерина Траянова 88
Рубио, Карлес 176
Русанов, Росен Георгиев 224
Русева, Вяра Събова 164
Рускова, Светлана Хр. 147, 147
Русчева, Дарина 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
Салим, Мийрям Неджиб 214
Севов, Атанас Веселинов 178
Семерджиева, Елисавета Георгиева 108
Сербезова, Иваничка Атанасова 114
Сетиаван, Айвън 97
Сетиауан, Иуан 97
Сивков, Цветан Георгиев 49, 50
Скиц, Камил 176
Славов, Иван 139
Смрикаров, Ангел Сотиров 267, 274
Смрикарова, Стоянка Рачева 267, 274
Соколова, Христина Емилиянова 41, 42, 89, 90
Соколовска, Зофия 176
Сорочану, Евдокия 216
Спасов, Спас Александров 148, 149
Спок, Бенджамин 130
Стайкова, Евелина 103, 242
Стамболиева, Мария 13, 186
Стамболов, Борислав Иванов 126
Станев, Станимир Стоянов 184, 302
Станева, Анка 210
Станимиров, Евгени Петров 68
Станков, Иван Костадинов 175
Стефанов, Валери 197, 198, 199, 200, 201
Стефанов, Валери Стоилов 197, 198, 199, 200, 201
Стефанов, Георги 67
Стефанов, Стефан Петров 164
Стоев, Йордан Иванов 170
Стойкова, Ваня Димитрова 267, 274
Стойнов, Станимир Георгиев 176
Стоянов, Стоян Иванов 206
Стоянова, Д. 22
Събева, Яна 93
Събчева, Цветомила 88
Съсман, Дейв 261
Тагарева, Кирилка Симеонова 14
Танкова, Румяна Димитрова 194
Тарандова, Спаска 269, 303
Тахсин, Нуреттин Тахсин 178
Темникова, Мария 291
Терзиева, Галена Тодорова 289
Терзиева, Йоана 44, 278
Терзийски, Димитър Петров 112, 113, 113
Тодоров, Живко Михайлов 178
Тодоров, Петко 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
Тодорова, Атанаска 88
Тодорова, Весела Георгиева 18, 205, 223
Тодорова, Дарина Русчева 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
Томев, Любен Ненчев 88
Тонев, Валентин 292
Тонева, Валентина Тодорова 110
Трифонова-Димитрова, Петя Иванова 15
Ферадов, Айсун 43, 277
Филипов, Милен Николаев 3, 52, 183, 202
Франсис, Брайън 261
Хаджиев, Александър Александров 121
Хаджичонева, Юлиана 103, 242
Харалампиев, Никифор 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
Харизанова, Милена Костадинова 176
Хоумър, Алекс 261
Христов, Цветан Христов 267, 274
Христозова, Галя Михайлова 3, 202
Хубенов, Ангел 135
Цветков, Димитър 150
Цветков, Димитър П. 147
Цветкова, Юлияна 34, 47
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 268, 275
Чакълджиян, Микаел 45
Чешмеджиев, Илия Василев 112, 113
Чешмеджиева, Г. 22
Шаркова, Златина 282
Шаршов, Татяна 216
Шишков, Тома Ангелов 176
Шопова, Петя Борисова 40
Шуинар, Ивон 98
Шукриева, Менент 212, 213
Щъркалев, Илия 120, 124
Юруков, Крум 133
Ялъмов, Тодор Тодоров 99
Янакиев, Юрий Павлов 48
Янева, Наталия 160
Янкова, Лилия Стефанова 235, 236, 256, 257
Янкова-Йорданова, Йорданка Ивайлова 11, 185
Янчев, Иван Христов 178
Янчева, Христина Георгиева 178
Яръков, Любомир 129, 139

 ИНДЕКС "Заглавия"

"Граници" на светлинния дизайн. Отвъд границите 306 
(Псевдо)събитието 52 
(Псевдо)събитието 183 
Alexander's nursing practice 156 
Born to walk 115 
Business communication skills 41 
Business communication skills 89 
Consumer behavior and culture 38 
Consumer behavior and culture 84 
Cross-cultural management 42 
Cross-cultural management 90 
Cross-cultural marketing 83 
Global marketing and advertising 86 
Handbook of marketing analytics 85 
Handbook on cross-cultural marketing 87 
Human rights and public administration 46 
Imperium Romanum и стремежът за теокрация : трансформацията на идеята за симфония на властите в папоцезаризъм и цезаропапизъм през I–IV в. : 224 
Internationalisation of higher education 297 
Internationalisation of higher education 298 
Internationalisation of higher education 299 
Internationalisation of higher education 300 
Intuitionistic fuzziness in analysis of variance 102 
Mayes' midwifery 154 
Methods and assessment in culture and psychology 37 
Methods and data analysis for cross-cultural research 35 
Myles textbook for midwives 159 
Proceedings of the 23rd International Conference on Computer systems and technologies 271 
Reports awarded with Best paper crystal prize 279 
Reports awarded with Best paper crystal prize 280 
Research handbook of innovation and creativity for marketing management 39 
Skills for midwifery practice 155 
Tabbner's nursing care 157 
Tabbner's nursing care 158 
The Cambridge handbook of Intercultural training 36 
Thirty first] The XXXIst SIAR International congress of automotive and transport engineering "Automotive and integrated transport systems - AITS 2021" 172 
Адаптирано физическо възпитание 289 
Административно право и процес 25 
Адоуб] Adobe Photoshop CC 237 
Адоуб] Adobe Photoshop CC 262 
Аз-концепция в подрастваща възраст - структура и съдържание 295 
Александър Василиевич Колчак 226 
Алманах за историята на Русе 231 
Аналогова схемотехника 169 
Анатомия и морфология на растенията 113 
Атеистичната политика в комунистическа България 66 
Бактериална инфекция в акушерството и гинекологията 145 
Баскетболът - играта на личностите 235 
Баскетболът - играта на личностите 236 
Баскетболът - играта на личностите 256 
Баскетболът - играта на личностите 257 
Баш] Bash 260 
Бизнес комуникации, език, литература и култура 4 
Бизнес комуникации, език, литература и култура 51 
Бизнес комуникации, език, литература и култура 96 
Бременност, раждане и сърдечно-съдови заболявания 127 
България в трудова Европа 2021 88 
Българска лексикология 196 
Българският език в социалните медии 3 
Българският език в социалните медии 202 
Българският университет и науката 12 
Българският университет и науката 296 
Българско-английски речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии 165 
Българско-английски речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии 166 
Българско-английски речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии 188 
Българско-английски речник на термини в телекомуникациите и информационните технологии 189 
В служба на българското правосъдие и на адвокатурата 23 
Вечното и непреходното в предучилищното възпитание 222 
Вечното и непреходното в предучилищното възпитание 287 
Виртуални инструменти 266 
Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран 18 
Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран 205 
Влиянието на суфизма върху творчеството на Джубран Халил Джубран 223 
Възраждане 200 
Възрожденската книжнина в Русе 2 
Възрожденската книжнина в Русе 219 
Граматика на българския език 206 
Грижи за бебето и детето 130 
Диагностика на мъжкия стерилитет 150 
Диагностични методи в акушерството и гинекологията 120 
Дигиталната трансформация и бъдещето на труда 95 
Дипломацията 34 
Европейската гражданска инициатива 65 
Ендокринни промени при патологична бременност 148 
Ендокринно-обменна диагностика 125 
Ендометриоза 131 
Енергиен мениджмънт в индустриалните предприятия 163 
Етноложки аспекти на старостта и остаряването в българското общество 64 
Жар-птица в знойното небе 210 
Загуби на органично вещество и макроелементи от водна ерозия 174 
Застрашен плод и новородено 129 
Изгубеното изкуство на бягането 249 
Измерване, контрол и управление в електроснабдяването 164 
Изследвания върху социалните и икономически преходи 99 
Изчезващата памет 6 
Изчезващата памет 7 
Изчезващата памет 8 
Изчезващата памет 227 
Изчезващата памет 228 
Изчезващата памет 229 
Изчезващата памет 230 
Изчезващата памет 245 
Изчезващата памет 246 
Изчезващата памет 247 
Изчезващата памет 248 
Инконтиненция на урината у жената 144 
Историческото развитие на Русе в отражението на неговата архитектура и градоустройство от края на XVIII век до средата на XX век 218 
Историческото развитие на Русе в отражението на неговата архитектура и градоустройство от края на XVIII век до средата на XX век 241 
История в правото 45 
История, политика и селско стопанство в България 175 
Караконджул в костюм 191 
Картографска грамотност 104 
Квалификацията на учителите - реалности и перспективи 281 
Керамични пигменти със силикатна структура 106 
Климактериум у жената 132 
Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841-1901 19 
Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841-1901 225 
Клинична андрология 147 
Компетентностен подход в обучението на студенти от педагогически специалности 291 
Кратък политически словник 55 
Кратък политически словник 204 
Латинска Америка в глобалния свят : опитът за България 53 
Латински език 192 
Лидерство 47 
Любов без измерения 211 
Маркетинг 5.0 97 
Медиацията в различните обществени сфери 56 
Медиацията в различните обществени сфери 305 
Медицинска терминология на шест езика 137 
Медицинска терминология на шест езика 193 
Международен маркетинг 92 
Методика на обучението по български език и литература в началното училище 194 
Методика на обучението по математика 282 
Методическо ръководство по математика: теория, примери, задачи 100 
Методическо ръководство по математика: теория, примери, задачи 101 
Многомерна стратегия за вашия бизнес 68 
Многоплодна бременност 126 
Мобилни и персонални спътникови комуникации 167 
Мобилни и персонални спътникови комуникации 265 
Моделиране и нагледност в творческата работа по математика 293 
Модерност 199 
Музиката през Възраждането 251 
Мултиплексни системи в телекомуникациите 168 
Наказателно право. Обща част 40 
Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) 1 
Наръчник за нотариални удостоверявания в кметството 26 
Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители 268 
Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители 275 
Наръчник по иновативни образователни технологии 267 
Наръчник по иновативни образователни технологии 274 
Национална продоволствена сигурност: равнище и развитие 76 
Националната продоволствена сигурност при приемането на Р България в ЕС 78 
Наши и чужди извори за историята на град Бяла и Беленския край (XV - началото на XX век) 220 
Нашият град днес 207 
Невропротекция и неврорегенерация 152 
Нека бъдещето знае! 209 
Неоторизиран достъп до информационни ресурси в компютърна мрежова среда – превенции и защита 272 
Неспорообразуващи анаероби : Микробиология и клинично значение 107 
Неспорообразуващи анаероби : Микробиология и клинично значение 136 
Овариални тумори 133 
Опорни точки за клинична практика на акушерки 114 
Организация и управление на строителните работи 77 
Организация и управление на строителните работи 301 
Осигуряване на комфортни условия в помещение на базата на прогнозируеми модели и интернет на нещата 170 
Основи на биофизиката 108 
Основи на клиничната акушерска електрофизиология 121 
Основи на колпоскопията 119 
Основи на управлението на здравните грижи 161 
Основи на управлението: с примери от туризма 94 
Основи на управлението: с примери от туризма 182 
Основни пропорции в българския продоволствен пазар 82 
Основни пропорции в българския продоволствен пазар 181 
Остър корем в гинекологията и акушерството 135 
Оценка на дейността на корпоративно контраразузнавателно звено 184 
Оценка на дейността на корпоративно контраразузнавателно звено 302 
Оценяване в електронното обучение във висшето училище 285 
Пазарни проучвания 91 
Патология на бременността, раждането и следродовия период 124 
Пауър] PowerShell 259 
Педагогическа психология 276 
Петдесет]50 години закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще 49 
Пи ейч пи] PHP 8 258 
По следите на османското епистоларно изкуство илм-ю инша 214 
Политическа психология в България 21 
Политическа психология в България 217 
Помагало по методика на обучението по български език 195 
Помагало по методика на обучението по български език 283 
Помагало по социални иновации 269 
Помагало по социални иновации 303 
Постигни невъзможното 160 
Права на децата - прочит на студенти от РУ Ангел Кънчев 43 
Права на децата - прочит на студенти от РУ Ангел Кънчев 277 
Права на децата: сексуално насилие над деца 27 
Права на децата: сексуално насилие над деца 273 
Правото и бизнесът в съвременното общество 57 
Практикум по сестрински грижи 116 
Практическо ръководство по патологична анатомия 138 
Практическото обучение на студентите по социална педагогика 288 
Предизвикателства към правото 54 
Предизвикателства към правото 221 
Премълчаните истини 232 
Премълчаните истини 253 
Продоволствените ресурси на България при осъществяване на общата селскостопанска политика на ЕС 79 
Продоволственият баланс на България: състояние и тенденции 80 
Продуктово преструктуриране на продоволствения пазар 81 
Продуктово преструктуриране на продоволствения пазар 177 
Проектиране и дизайн на електронни тестове в обучението на студенти от педагогически специалности 270 
Проектиране и дизайн на електронни тестове в обучението на студенти от педагогически специалности 290 
Професионална акушеро-гинекологична патология 117 
Професионално програмиране с Active server pages 3.0 261 
Психология на развитието в ранна възраст. Диагностика 14 
Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика 5 
Пусни народа ми да кара сърф 98 
Ранно езиково развитие. Граматика 20 
Ранно езиково развитие. Граматика 215 
Ранно езиково развитие. Лексика 13 
Ранно езиково развитие. Лексика 186 
Растениевъдство 178 
Рентгенова диагностика в гинекологията 134 
Реторически аспекти на интегрираните маркетингови комуникации в условията на пандемия 93 
Реформата в административното наказване от 2020 г. 50 
Речник на лингвистичните термини в българския език с руски и румънски съответствия 216 
Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс 233 
Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс 234 
Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс 254 
Рингът на бедните момчета : мигове от историята на българския бокс 255 
Риторика для юристов 28 
Риторика для юристов 187 
Русе - град на словото 208 
Ръководство за подготовка на водачи и оператори на товароподемни машини и съоръжения 171 
Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекология 139 
Ръководство за практически упражнения по анатомия и морфология на растенията 111 
Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация 141 
Ръководство за практически упражнения по неврология 142 
Ръководство за практически упражнения по неврология 143 
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на хирургичните болести 140 
Ръководство за практически упражнения по урология 151 
Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология 118 
Сборник с доклади, представени на Първа студентска научно-практическа конференция "Права на детето" 44 
Сборник с доклади, представени на Първа студентска научно-практическа конференция "Права на детето" 278 
Световен ред 33 
Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948) 24 
Седалищно раждане 123 
Сестрински грижи 153 
Систематика на растенията 109 
Систематика на растенията 112 
Системи за оценка на устойчивото строителство 162 
Системи за оценка на устойчивото строителство 240 
Социализация в постмодерната ситуация 63 
Социализъм 198 
Социална психология на комуникацията 48 
Средновековие 201 
Стандартизация и управление на качеството 11 
Стандартизация и управление на качеството 185 
Статистически справочник 2022 22 
Супервизия в социалната работа 58 
Съвременност 197 
Съвременното обучение между теорията и практиката 294 
Сърце на вятъра 190 
Сътворението в образи 244 
Творческо писане в началните класове 284 
Тенденции в развитието на българската личноименна система в началото на XXI век 203 
Теория на правораздавателната дейност 61 
Теория на правораздавателната дейност 62 
Топлинни свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране 176 
Тревожност и мотивация в учебния процес 15 
Турско-българско-румънско-английски речник 212 
Турско-българско-румънско-английски речник 213 
Търговско право 67 
Узбекистон маданий мероси муаллифлик туркуми 9 
Узбекистон маданий мероси муаллифлик туркуми 252 
Ултрамаратонецът 250 
Университетска платформа за обучение в електронна среда 292 
Управление на проекти като инструментариум за икономическа, социална и териториална кохезия 70 
Управление на рисковете в търговската банка 69 
Условия и преговори по вдигането на схизмата над Българската православна църква 17 
Устойчиво градско развитие - поуки за София 103 
Устойчиво градско развитие - поуки за София 242 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 29 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 30 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 31 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 32 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 71 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 72 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 73 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 74 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 75 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 179 
Учебни пособия за професионално обучение по специалността "Индустриални отношения" 180 
Учение за държавата 60 
Фармакология на половата система 149 
Физиология 128 
Физиология на растенията 110 
Формиране на професионални компетенции за социална работа у студентите по социална педагогика 286 
Формиране на професионални компетенции за социална работа у студентите по социална педагогика 304 
Фотошоп] Photoshop 238 
Фотошоп] Photoshop 239 
Фотошоп] Photoshop 263 
Фотошоп] Photoshop 264 
Футурология 10 
Хемолитична болест на новороденото 122 
Хормонални аспекти на ендокринния стерилитет 146 
Християнски храмове от Югозападна България 16 
Християнски храмове от Югозападна България 243 
Шум и вибрации 105 
Шум и вибрации 173 
Юбилейна научна конференция по повод 70 години от приемането на първия кодекс на труда и 35 години от приемането на действащия кодекс на труда 59 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Административно право - България - законодателни и директивни материали 25, 49, 50
Акушерство 114, 154
Английски език - речници 165, 166, 188, 189
Бази данни - изграждане 270, 290
Банки - управление и организация 69
Библиотерапия 1
Бизнес комуникации 41, 42, 89, 90
Биографии 18, 205, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 254, 255
Биографии на български творци, исторически личности ... 19, 225
Биофизика 108
Благоустройство на населените места - България - законодателни и директивни материали 103, 242
Болногледачество - наръчник 114
Ботаника 111
Ботаника - учебник 109
България - право 54, 221
България - статистически данни 22
България през периода на капитализма (1878-1944) 2, 219
Българска литература - история и критика 197, 198, 199, 200, 201
Българска литература - поезия 210
Българска литература. Антологии. Сборници. Христоматии 211
Българска литература. Поезия 207
Българска православна църква 17, 19, 225
Български език - граматика 206
Български език - изучаване 13, 20, 186, 215
Български език - социолингвистика 3, 202
Висше образование - България 12, 296
Висше образование - България - конференции 279, 280
Висше образование - качество 297, 298, 299, 300
Висше образование - образователна политика 267, 268, 274, 275, 297, 298, 299, 300
Възрастови групи 64
Глаукома - терапия 152
Градска територия - развитие 103, 242
Гражданско образование 27, 43, 44, 273, 277, 278
Девиантно поведение - социологични проблеми 27, 44, 273, 278
Детска и педагогическа психология 295
Детска литература 191
Деца - отглеждане 130
Деца с увреждания - учебници за ВУЗ 289
Дидактика 294
Държава и църква 224
Държава и църква - България - история 66
Държавно право 60
Европейски съюз - политика 65
Европейски съюз - право 65
Езикознание - българско 13, 20, 186, 203, 215
Езикознание - терминология - речници, многоезични 216
Езици за програмиране 258, 259, 260
Екология - социална 103, 242
Електронни системи 170
Електронно обучение във ВУЗ 270, 285, 290, 292
Електроснабдяване 164
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 163
Енергийни системи - икономическа ефективност 162, 240
Ерозия и борба с нея - България 174
Журналистика 5
Здравеопазване 161
Изобразително изкуство - България 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
Изобразително изкуство, християнско – България – теми, образи, сюжети 16, 243, 244
Икономика - сигурност 184, 302
Икономика на селското стопанство в България 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
Икономически науки - конференции 99
Икономическо поведение 4, 51, 68, 96, 98
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени 57
Икономическо право. Правни проблеми на държавния контрол над икономиката 57
Имена, лични - България - справочници 203
Информационни и комуникационни технологии 165, 166, 188, 189
Информационни и комуникационни технологии - приложение в труда 95
Информационни технологии 267, 274
Ирландска литература - романи 190
Ислям 18, 205, 223
История 231
История - България - Възраждане 19, 225
История - България - средни векове 21, 217
История на Русия и СССР 226
Картография 104
Керамика, техническа 106
Книгоиздаване. Книгознание - България 2, 219
Компютърна графика 237, 238, 239, 262, 263, 264
Компютърни мрежи - защита 272
Компютърни науки и технологии 271
Компютърни технологии 269, 303
Компютърно програмиране. Компютърни програми 261
Комуникации - мобилни 167, 265
Комуникация 93
Комуникация - социологични проблеми 56, 305
Комуникация - социология 41, 48, 89
Контрол на качеството 11, 185
Конфликти - преодоляване 56, 305
Корпоративно управление 30, 72, 180
Краезнание 231
Краезнание - Русе 2, 219, 220
Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултура 4, 51, 96
Латинска Америка - международни отношения 53
Латински език - учебници за ВУЗ 192
Лексикология 196
Литературна критика, българска 208
Литературознание 18, 205, 223
Логистика 82, 181
Маркетинг 39, 83, 86, 87, 91, 93
Маркетинг - отношения с клиенти 97
Маркетингово изследване 85
Медийни услуги (масови комуникации) 52, 183
Медицина 137, 193
Медицина - акушерство и гинекология 119, 121, 126, 131, 132, 135, 139, 145, 155, 159
Медицина - акушерство и гинекология - диагностика 120, 134
Медицина - акушерство и гинекология - патология 117, 123, 124, 127, 129, 133, 146, 148
Медицина - анатомия 118
Медицина - анестезия 141
Медицина - болести на кръвта 122
Медицина - ендокринология 125, 146, 148
Медицина - инфекциозни болести 107, 136
Медицина - клинична и патология 147, 150
Медицина - неврология 142, 143
Медицина - патоанатомия 138
Медицина - професионални заболявания 117
Медицина - сестрински грижи 116, 153, 157
Медицина - сърдечно-съдова система 127
Медицина - урология 144, 151
Медицина - фармакология 149
Медицина - физиология 128, 132
Медицина - хирургия 140
Медицинско обслужване 161
Междукултурно общуване 42, 90
Международна търговия 92
Международни политически отношения - дипломация 33, 34, 47
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 30, 72, 180
Методика на математиката 100, 101
Методика на обучението по математика 282, 293
Методика на преподаване на български език 194, 195, 283
Механични трептения. Акустика 105, 173
Микробиология - учебници за ВУЗ 107, 136
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 9, 252
Музика - България 251
Наказателен процес - България 49, 50
Наказателно право 40
Народопсихология 35, 37
Наука - България 12, 296
Научно прогнозиране 10
Начално образование 104, 284
Начално образование - методика на преподаване 194
Нотариат - България - наръчници и ръководства 26
Образование - продължаващо 269, 303
Образование - степени на образование 297, 298, 299, 300
Обучение - методи 294
Общественици, български - биографии 19, 225
Общество (в цялост) - обществото като система 63
Осигурително право 31, 74
Основно образование 282
Оценяване 285
Пазар на труда - Европейски съюз 88
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 76, 81, 91, 177
Пазарна икономика 38, 84
Педагогика - учебници за ВУЗ 291
Педагогическа психология - учебници за ВУЗ 14, 276
Педагози, български - биографии 222, 287
Писатели, български - биографии 19, 225
Подготовка на педагогически кадри 268, 275
Политика - речници 55, 204
Политическа психология 21, 217
Полупроводникова електроника 169
Почви - България 176
Права на човека 27, 43, 44, 273, 277, 278
Права на човека - Европа 46
Прависти, български - биографии 54, 221
Право 28, 187
Право - история 45
Право - теория 61, 62
Право - трудово право - образци 31, 32, 74, 75
Предучилищно възпитание - конгреси, конференции 222, 287
Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн 9, 252
Програмни въпроси. Програмиране 258, 259, 260
Производствени отношения 29, 71, 179
Психология - висши психологически процеси 15
Психология - детска 13, 14, 20, 186, 215
Публична администрация - учебници за ВУЗ 46
Разузнавателни служби 184, 302
Растениевъдство 178
Растения - морфология, анатомия и хистология 113
Растения - систематика - учебници за ВУЗ 112
Реклама 52, 183
Реторика 28, 187
Речници 137, 193
Речници - многоезични 212, 213
Речници - терминологични 55, 204
Римска империя - история 224
Русе - градоустройство и архитектура 218, 241
Русе - история 218, 241
Руска литература. Есета. Очерци. Скици 209
Светотехника 306
Селско стопанство - България 81, 177
Селско стопанство - България - история 175
Сестрински грижи 156
Системи на образование - хармонизиране 297, 298, 299, 300
Софтуер 237, 238, 239, 262, 263, 264
Софтуерни продукти - ръководство 266
Социална медицина 161
Социална педагогика 286, 288, 304
Социална психология 48
Социална работа 56, 58, 286, 304, 305
Социални групи - некръвнородствени - идентичност 64
Социални мрежи – език и стил 3, 202
Социално предприемачество 269, 303
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 4, 51, 52, 96, 183
Социология на културата и на цивилизацията 36, 83
Спорт - управление, мениджмънт 232, 233, 234, 235, 236, 253, 254, 255, 256, 257
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 115, 160, 249
Спортисти 232, 233, 234, 235, 236, 253, 254, 255, 256, 257
Спортисти, американски - биографии 250
Стандарти за качество 11, 185
Статистика - математическа теория 102
Стопански предприятия - управление и организация 98
Строителство - икономика и организация 77, 301
Съобщителна техника - учебници за ВУЗ 167, 168, 265
Съюз на българските адвокати - история - 1920-1944 23
Съюз на българските адвокати - история - 1944-1948 24
Телекомуникации 165, 166, 188, 189
Телекомуникации - учебници за ВУЗ 168
Теория на възпитанието 291
Териториално-селищно устройство - икономика, финансиране - планиране 162, 240
Товароподемни механизми 171
Транспорт 172
Транспорт - екологични проблеми 105, 173
Трудови отношения 29, 30, 31, 32, 71, 72, 73, 74, 75, 179, 180
Трудово право - сборници 59
Туризъм - управление 94, 182
Турска литература 214
Търговско право 67
Управление - теория 94, 182
Управление на проекти 70
Учители - подготовка - учебници за ВУЗ 281
Физиология на растенията 110
Физическо възпитание - детски градини 289
Хранене на децата 130
Художници - български 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
Цивилизация. Култура. Прогрес - България 6, 7, 8
Църкви - православни - история 16, 243

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

"зелени" политики 99, 103, 242
3D технологии 237, 238, 239, 262, 263, 264
Adobe Photoshop 237, 238, 239, 262, 263, 264
ASP 261
COVID-19 4, 51, 54, 93, 96, 99, 221
LabVIEW 266
Linux 260
Microsoft Windows 259
Moodle 292
PHP8 258
PowerShell 259
SOS центрове 44, 278
UNIX 260
web приложение 261
web сайтове 261
автоматизирани системи 164
автомобилен дизайн 306
автомобилен транспорт 105, 172, 173
автомобилно осветление 306
авторитарни режими 53
авторски права в договорните отношения 54, 221
агресия 44, 278
адвокатура 23, 24
административен процес 45
административни нарушения 49, 50
административни процедури 46
административно наказване 49, 50
административно право 25
азиатско изкуство 9, 252
академична комуникация 4, 51, 96
акустика 105, 173
акушерска помощ 114
акушерска практика 114, 155
акушерски грижи 114
акушерство 120, 121, 123, 124, 154, 155, 159
анаеробна инфекция 107, 136
анаеробна микробиология 107, 136
анаеробни микроорганизми 107, 136
аналогова схемотехника 169
анатомия на човека 118
английски език 41, 42, 89, 90
андрология 150
анестезия 141
анкетни проучвания 203
аномалии 147
антибактериални препарати 107, 136
антигенна несъвместимост 122
антитела 122
антична култура 231
арабска литература 18, 205, 223
аргументативен дискурс 62
аргументация 62
аритметични операции 260
архивни фондове 251
архитектура 218, 241
атеизъм 66
аутопсия 138
багрила 106
бази данни и PHP 258
банкови рискове 69
банково дело 69
баскетбол 235, 236, 256, 257
безопасност на труда 77, 301
безплодие 131, 146, 150
библиопсихология 1
библиотерапия 1
библиотечно обслужване 1
бизнес етика 99
бизнес комуникация 41, 42, 89, 90
бизнес култура 99
бизнес организация 98, 184, 302
биографии 18, 19, 205, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 250, 253, 254, 255, 287
биография 54, 221
биологично земеделие 57
биология 109
биомеханика 108
биопсия 119
биофизика 108
биохимични процеси 110
благоустройство 162, 240
блогове 3, 202
блоково програмиране 266
богомилство 21, 217
бокс (спорт) 233, 234, 254, 255
болести на кръвта 122
болести на матката 119, 131
болести на яйчниците 133
болногледачество 116, 153
Болонски процес 297, 298, 299, 300
ботаника 109, 110, 111
бременност 127
буржоазна държава 60
бъбречна патология 151
България през периода 1878-1944 2, 219
българска екзархия 17
българска литература 191, 197, 198, 199, 200, 201, 208, 210, 211
българска музика 251
българска поезия 207
българска православна църква 17, 19, 225
българска църква 21, 217
български език 3, 13, 20, 186, 195, 202, 206, 215, 283
български език и литература 194
български общественици 19, 225
български педагози 222, 287
български прависти 54, 221
български спорт 232, 233, 234, 235, 236, 253, 254, 255, 256, 257
български стандарти 11, 185
български художници 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
българско народностно съзнание 21, 217
българско правосъдие 23, 24
бягане 160, 249, 250
вградени команди 260
вегетативна нервна система 142, 143
вербална комуникация 48
ветрогенератор 163
ВЕЦ 163
вибрации 105, 173
видеоигри 54, 221
видеоконферентни системи 292
видове събития 52, 183
визуална комуникация 48
виртуални инструменти 266
виртуално образование 267, 274
висше образование 292, 297, 298, 299, 300
висше образование - България 12, 15, 285, 296
висше образование - България - конференции 279, 280
водна ерозия 174
водорасли 112
военна кариера 226
военно дело 10
връзки с обществеността 52, 183
възобновяеми източници на енергия 163
възпалителни заболявания 145, 151
възпитание на детето 130
Възраждане - България 19, 218, 225, 241, 251
възрастни хора 64
външна политика 34, 47, 53
външни пазари 92
вътрешен пазар 81, 177
вътрешни полови органи 135
гинекологична диагностика 134
гинекологични аномалии 139
гинекологични заболявания 117, 119, 131, 133, 134
гинекологични операции 139
гинекология 120, 121, 124, 135, 145, 146, 154, 155, 159
глаукома 152
глобализация 63, 86
глобално брандиране 86
глобално образование 63
градоустройство 103, 218, 241, 242
гражданска война в Русия 226
гражданска инициатива 65
гражданска компетентност 268, 275
граждански права 46
граждански процес 54, 221
граматика 20, 206, 215
графичен софтуер 266
грижи за бебето 130
грижи за болния 114, 157, 158
грижи за децата 130
грижи за новородени 114, 130
грижи за родилки 114
гъбни организми 112
данъчна система 46
данъчни спогодби 45
двигателен режим 160
двигателна активност 115, 249
двигателно обучение 289
делова кореспонденция 41, 89
демография 22
демографска структура 64
демографски подходи 161
демокрация на представителството 65
деонтична логика 61
детска литература 191
детска психология 13, 14, 20, 186, 215, 295
дефектология 291
деца - бежанци 44, 278
деца с увреждания 289
деца със специални образователни потребности 289
джендър проблематика 63
диагностика 14
диагностика (медиц.) 119, 120, 126
дигитализация на бизнеса 57, 97, 99
дигитална среда 95
дигитална трансформация 95
дигитални умения 269, 303
дидактика 294
диетолечение 153
дипломация 34, 47
диспечерско управление 164
дистанционно обучение 267, 274, 292
диуреза 144
договори 65
доставки 82, 181
доставчици на енергия 163
достъп до обществена информация 25
Древен Рим 224
духовни практики 66
дърворезба 244
държава 29, 60, 71, 179
държава и църква 66, 224
държавни институции 29, 71, 179
държавно управление 45
европейска награда за литература 190
европейска стандартизация 11, 185
европейски директиви 11, 185
Европейски съюз - аграрна политика 78, 79
Европейски съюз - правни проблеми 65
език и стил 3, 202
езиков анализ 203
езикова грамотност 3, 202
езиково обучение 13, 20, 186, 215
езиково развитие 13, 20, 186, 215
езикознание 13, 20, 186, 196, 215
екология 103, 242
електрическа мощност 164
електроенергия 164
електрокардиография 121
електромобили 172
електронна идентификация 57
електронни системи 170
електронно обучение 195, 267, 270, 274, 283, 285, 290, 292
електронно оценяване 270, 285, 290
електропотребление 163
електроснабдяване 164
електрофизиологична диагностика 121
ембриология 118
ендокринна диагностика 125
ендокринна система 125
ендокринни заболявания 148
ендокринология 125, 146, 148
ендометриоза 131
енергиен мениджмънт 164
енергоносители 163
енергопотребление 163
епидемиологични методи 161
епистоларна литература 214
епистоларно изкуство 214
еритроцитен антиген 122
женски полови органи 131
женски стерилитет 146
жестов език 291
животновъдство 175
жлези с вътрешна секреция 125, 146, 148
журналистически текстове 5
заболявания 138
задачи 100, 101
закон за администрацията 25
закон за академичния състав 25
закон за висшето образование 25
закон за държавния служител 25
законодателна власт 23, 24
закрила на детето 44, 45, 278
защита 272
защита на потребителите 45
защитени видове 109
защитни стени 272
здравен пазар 99
здравеопазване 56, 161, 305
зърнени култури 178
зърнено-бобови култури 178
играта и нейната роля 222, 287
извадков подход 91
изкуствена светлина 306
изкуство и култура 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
изкуствознание 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
измерване 164
измервателни прибори 164
измервателни скали 91
износ на храни 81, 177
изобразително изкуство 16, 227, 228, 229, 230, 243, 244, 245, 246, 247, 248
използване на водата 163
изпълнителна власт 25
изследвания 203
изучаване на медиацията 56, 305
иконометрия 85
икономика 4, 51, 96, 279, 280
икономическа криза 30, 72, 180
икономическа политика 57
икономическа сигурност 184, 302
икономически шпионаж 184, 302
икономическо поведение 98
икономическо положение 57
икономическо право 57
иконопис 244
имунизации 122
индустриална политика 88
индустриални пигменти 106
индустриални предприятия 162, 240
иновативни подходи 293
иновации 39
интегриран градски транспорт 172
интерактивни методи 195, 283
интервюта 208, 209
интеркултурна компетентност 99
интеркултурна комуникация 35, 36, 37, 41, 42, 83, 87, 89, 90
интернет 63
интернет страница 261
информационна кампания 43, 277
информационни ресурси 272
информационни технологии 4, 51, 96, 259
инфраструктурна осигуреност 162, 240
ирландска литература 190
ислям 18, 205, 223
ислямизъм 33
ислямски мистицизъм 18, 205, 223
исторически извори 214
историческо развитие 175
история - България 19, 225
история на България 21, 217
история на българския спорт 232, 233, 234, 235, 236, 253, 254, 255, 256, 257
история на музиката 251
история на образованието 12, 296
история на православната църква 17
история на правото 45
история на Русе 218, 231, 241
история на църквата 224
исхемична болест 127
кардиология 127
Карибски басейн 53
картография 104
карцином на яйчника 133
качествени методи 91
качество на продукцията 11, 185
качество на услугите 11, 185
квалификация на учителите 281
керамични бои 106
керамични пигменти 106
кибератаки 272
кибербезопасност 272
кислородоподаване 141
класификация на растенията 109
климактериум 132
клинична медицина 114
клубове по интереси 64
клъстърен анализ 91
книгоиздаване 2, 219
книгоразпространение 2, 219
КОВИД-19 54, 93, 99, 221
Кодекс на труда 59
колективни трудови договори 32, 75
колективни трудови спорове 32, 75
колпоскопия 119
командни обвивки 260
компетентностни модели 268, 275
компютърен дизайн 237, 238, 239, 262, 263, 264
компютърен софтуер 237, 238, 239, 261, 262, 263, 264
компютърна анимация 237, 238, 239, 262, 263, 264
компютърна графика 237, 238, 239, 262, 263, 264
компютърна сигурност 272
компютърна фотография 237, 238, 239, 262, 263, 264
компютърни мрежи 272
компютърни науки и технологии 271, 279, 280
компютърни технологии 267, 274
комуникативни нарушения 222, 287
комуникативни умения 41, 89
комуникации - управление 94, 182
комуникационна техника 168
комуникационни умения 41, 89
комуникационните технологии в обучението 267, 274
комуникация 93
комунистическа идеология 66
комунистически режим 66
конституционализъм 60
конституционен съд 45
контрол на строителните работи 77, 301
контролинг 94, 182
конференции 4, 27, 44, 51, 53, 57, 96, 99, 172, 273, 278, 281, 294
конфликтология 56, 305
конфронтация 33
кореспонденция 214
корпоративна социална отговорност 30, 72, 180
корпоративно предприемачество 99
космос 10
кохезионна политика 70
краезнание 2, 218, 219, 220, 241
красноречие 28, 187
кростаблици 91
кръвно-групова несъвместимост 122
култура - съвременна 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 245, 246, 247, 248
културни центрове 64
културно влияние 38, 84
културно наследство 103, 242
културология 6, 7, 8
Латинска Америка 53
латински език 192
лекарствена терапия 116, 153
лекарствени препарати 149
лекарствени средства 149
лексика 13, 186
лексикална характеристика 3, 202
лексикография 196
лексикология 196
лечебни растения 178
лечебно хранене 116, 153
лидерски стилове 99
лидерство 94, 99, 182
лингвистични термини 216
литературна история 208
литературна критика 197, 198, 199, 200, 201, 208
литературни анкети 208
лични имена 203
личностна компетентност 268, 275
лишаване от свобода 40
лишеи 112
логистични вериги 82, 181
логопедия 222, 287
макроскопска диагностика 138
малки и средни предприятия 269, 303
манипулации 140
маркетинг 68
маркетинг 5.0 97
маркетингов мениджмънт 39, 85, 86
маркетингови комуникации 86, 93
маркетингови технологии 97
маркетингово проучване 85
масмедии 63
математика - конференции 279, 280
математическа статистика 102
математически анализ 102
матрични операции 102
медиация 56, 305
медии 5, 52, 183
медийно отразяване 52, 183
медийно представяне 52, 183
медицина 10, 137, 193
медицинска апаратура 120
медицинска биофизика 108
медицинска терминология 137, 192, 193
медицински изследвания 140
медицински инструменти 119, 120, 138, 140, 141, 151
междукултурен маркетинг 83, 87
междукултурен мениджмънт 42, 90
междукултурни изследвания 35, 36, 37
междукултурни комуникации 4, 51, 86, 87, 96
междуличностно взаимодействие 48
международен бизнес 56, 305
международен маркетинг 92
международен ред 33
международна търговия 92
международни конференции 271
международни отношения 53
международно право 56, 305
мелиорации 176
мемоари 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 255
мениджмънт на предприятия 30, 72, 180
менопауза 132
местно самоуправление 46
методи на изследване 121
методи на обучение 13, 20, 186, 215, 294
методика на обучението 194, 291
методика на обучението по математика 100, 101, 282, 293
методически задачи 195, 283
методически казуси 195, 283
механични трептения 105, 173
мигрантски потоци 46
микробиология 145
микробни инфекции 107, 136, 145
микроклимат в помещение 170
микроскопски изследвания 111, 119
митнически нарушения 49
многоезични речници 212, 213, 216
многоплодие 126
мобилни комуникации 167, 265
модална логика 61
модел за прогнозиране 170
мониторен контрол на раждането 121
монография 46
морфологични особености 3, 202
морфология 206
мотивация 94, 182
мотивация за учене 15
МСП 269, 303
музеи 9, 252
мултиплексна преносна техника 168
мъжки полови заболявания 147, 150
мъжки фертилитет 147, 150
мъхове 112
наказания 40
наказателен кодекс 40
наказателна отговорност 49, 50
наказателно право 40
народопсихология 35, 36, 37
наука 12, 296
научна конференция 59
научни доклади 271
научни институти 12, 296
научно прогнозиране 10
национален пазар 82, 181
национална сигурност 76, 78
национална стандартизация 11, 185
начална грамотност 104
начални учители 104, 291
начално образование 104, 194, 284, 291
начално училище 194, 284, 289, 293
невербална комуникация 48
неврология 142, 143
неонатология 129
непълнолетни 40
неравенства 88
новородени 122, 159
нормална бременност 139
нормално раждане 139
нормативни актове 11, 40, 185
нормативни документи - ЕС 11, 185
нормативни изисквания 105, 173
нотариален акт 26
нотариални удостоверявания 26
обезболяване 141
обмяна на веществата 125
образование 10, 56, 305
обучение на кадри 291
обучение на студенти 5
обучение по български език и литература 291
обучение по изобразително изкуство 291
обучение по математика 291
обучение по музика 291
обучение по физкултура 291
обща селскостопанска политика 79
обществени библиотеки 269, 303
обществени услуги 46
онкологични заболявания 133
онлайн обучение 292
ономастика 203
опазване на околната среда 77, 301
организационна култура 99
организационни стратегии 94, 182
организационно поведение 42, 90
организационно структуриране 94, 182
организация на труда 73
органография 113
ориенталско изкуство 9, 252
осветление 163
осигурително право 31, 74
Османска империя 214
османски архиви 214
основни принципи 258
основни училища - учебници за ВУЗ 282
основно образование 293
остър хирургичен корем 135
отглеждане на деца 130
отношения родители-деца 44, 278
оцветяване на стъкло 106
очерци 209
очни болести 152
пазар 91
пазар на труда 73, 88
пазарна среда 30, 72, 180
пандемия 4, 51, 54, 93, 96, 221
папоцезаризъм 224
папрати 112
партньорство 269, 303
патоанатомия 138
патогенни бактерии 145
патология 123, 124
патология на бременността 126, 148
патология на климактериума 132
патология на новороденото 139
патология на плода 129
педагогика 276, 279, 280, 281
педагогическа психология 14, 276, 295
педагогически специалисти 104, 270, 290, 291
пенсионерски клубове 64
пенсионна възраст 64
пикочна инконтиненция 144
пикочоотделителна система 151
писане на съчинения 284
писма 214
планетата Земя 10
планиране на бизнеса 68
платформи 95
подготовка на учители 281
подемни платформи 171
подемно-транспортни машини 171
подемно-транспортни съоръжения 171
поезия 210, 211
политика 4, 33, 34, 47, 51, 55, 96, 204
политика в спорта 232, 253
полова система 149
полови жлези 149
полупроводникова електроника 169
помагало за учители 100, 101
портрети 231
поселищни проучвания 231
постмодерно общество 63
потребителски спорове 56, 305
потребителско поведение 38, 84, 86
потребителско търсене 38, 78, 84
почвени характеристики 176
почвено плодородие 174
права на детето 27, 43, 44, 45, 54, 221, 273, 277, 278
права на човека 54, 221
правна реторика 28, 187
правни предизвикателства в бизнеса 57
правни спорове 62
право 56, 305
право на Европейския съюз 65
право на Република България 23, 24, 54, 221
правораздаване 61, 62
православни храмове 16, 243
православни църкви 16, 243
практическа подготовка 288
практическо обучение 291
практическо ръководство 156
превенция на престъпността 27, 43, 44, 273, 277, 278
превод 4, 51, 96
предикатна логика 61
предлагане и потребление 80, 81, 82, 177, 181
предприемаческа дейност 97
предприятие 29, 71, 179
предучилищно възпитание 222, 287, 291
предучилищно образование 222, 287
презентации 4, 51, 96
преносни системи 168
престъпления 40
приложно изкуство 9, 252
примери 100, 101
приобщаваща педагогика 289
приобщаващо образование 289
продажби 91
продоволствена сигурност 79
продоволствени продукти 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
продоволствени ресурси 79
продоволствено потребление 76, 78, 80, 81, 82, 177, 181
продоволствие 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
проектен мениджмънт 70
проза 211
промишлен шпионаж 184, 302
промоция на здравето 161
пропозиционна логика 61
професионална педагогическа подготовка 268, 275
професионални заболявания 117
професионални компетенции 104, 270, 290, 291
професионално ориентиране 276
професионално усъвършенстване 288
профилактика 132
психически тормоз 54, 221
психология на възпитанието 276
психология на обучението 276
публицистика 5
публична администрация 46
пункции 116
пъблик рилейшънс 52, 183
Първа световна война 226
пътна безопасност 172
пътностроителни машини 171
работодател 29, 71, 179
работоспособност 15
раждане 123, 124, 127
размити множества 102
разузнаване 184, 302
ранна детска възраст 14
растениевъдство 175
растения 110
растения - морфология, анатомия и хистология 111
растителен генетичен фонд 109
растителна клетка 113
растителни органи 113
растителни тъкани 113
реабилитация 40, 226
реанимация 141
реанимация на новородено 129
регионално развитие 70, 162, 240
регламенти 65
редки видове 109
реклама 52, 183
религиозна архитектура 16, 243
религиозна живопис 16, 243, 244
религиозни сгради 16, 243
релсов транспорт 105, 173
рентгенодиагностика 134
репродуктивно здраве 146, 147, 150
речева комуникация 28, 187
речева култура 28, 187
речници 196
Римо-католическа църква 224
Римска империя 224
риск мениджмънт 69
рискове за плода 123
рискови фактори 117
родинознание 291
родословие, ранни години 226
роман 190
Русе 2, 219
Русе след Освобождението 231
руска култура 209
руска литература 209
ръководство 142, 143
санитарна обработка 153
сборници 222, 287
светлинен дизайн 306
светлинни източници 306
светлоизточници 163
световен ред 33, 34, 47
светодиодно осветление 306
светотехника 306
свойства на почвата 176
сексуален тормоз 27, 273
сексуално насилие 27, 273
секционна техника 138
селско стопанство 175
семантика 196
семейна среда 13, 20, 186, 215
семейство и възпитание 63
сензорни системи 170
сентенции 192
сертификация на продукти 11, 185
сестрински грижи 116, 153, 156, 157, 158
сигнали 168
силикатни стъкла 106
синдикати 29, 31, 71, 74, 179
синтаксис 206
систематика 112
системи на образованието 297, 298, 299, 300
служби за сигурност 184, 302
слънчева енергия 162, 240
смесени жанрове 211
снабдяване с храни 76, 78, 79, 80, 81, 82, 177, 181
Софийски университет 12, 296
софтуер 270, 290
социален диалог 29, 71, 179
социализация 44, 63, 278
социалистическа държава 66
социална интеграция 63
социална компетентност 268, 275, 286, 304
социална медицина 161
социална педагогика 4, 27, 43, 44, 51, 96, 273, 277, 278, 286, 288, 291, 304
социална политика 30, 31, 72, 74, 180
социална работа 58, 286, 304
социални дейности 27, 43, 44, 269, 273, 277, 278, 303
социални медии 3, 202
социални мрежи 3, 63, 202
социални политики 103, 242
социални проекти 269, 303
социални услуги 286, 304
социално партньорство 29, 71, 179
социално поведение 27, 43, 44, 273, 277, 278
социално подпомагане 286, 304
социологически методи 161
социология 22
специална педагогика 291
спомени 6, 7, 8, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 255
спортисти 250
спортни тренировки 249
спътникова навигация 167, 265
спътникови системи 167, 265
Средновековие 231
средновековна България 21, 217
средства за комуникация 28, 187
средства за масова информация 52, 183
старобългарска книжнина 21, 217
старост 64
статистика 22
степени на висшето образование 297, 298, 299, 300
стерилитет 150
столици 103, 242
стопански организации 184, 302
стратегическо планиране 68, 94, 103, 182, 242
стратегия 97
стрес 15
строителни кранове 171
строително-монтажни работи 77, 301
супервизия 58
суфизъм 18, 205, 223
сухопътен транспорт 172
съдебна практика 65
съдилища 23, 24
създаване на уебстраница 261
съобщителна техника 165, 166, 188, 189
сърдечносъдова система 127
таргетиране 97
творчески задачи 293
творчески способности 284
телекомуникационна техника 165, 166, 167, 188, 189, 265
телекомуникационни мрежи 167, 265
теории за управлението 94, 182
теория на правото 61, 62
терапия 152
териториално развитие 162, 240
терминологичен речник 55, 165, 166, 188, 189, 204
терминология 216
тероризъм 46
тестове за оценяване 270, 290
техническа хармонизация 11, 185
технически изисквания 11, 185
технически култури 178
технически науки 279, 280
товароподемни машини 171
топлинни свойства 176
тоталитарен период 66
транспорт на бъдещето 10
транспортен шум 105, 173
транспортиране на товари 171
транспортна логистика 82, 181
транспортни комуникации 103, 242
транспортни системи 172
тревожност 15
тренировки 160
трудов пазар 88
трудова заетост 73
трудови спорове 31, 74
трудово договаряне 32, 75
трудово законодателство 31, 32, 74, 75
трудово право 31, 74
трудово правоотношение 59
тумори 133, 138
туризъм - икономика 94, 182
турска литература 214
търговия 76, 92
търговски банки 69
търговски дружества 54, 221
търговски отношения 56, 57, 305
търговски посредник 67
търговско право 67
търговско представителство 67
Търновска книжовна школа 21, 217
умора 15
университетско образование 12, 296
управление на маркетинга 39
управление на отпадъците 57, 103, 242
управление на процеси 259
управление на ресурсите 77, 301
управление на риска 77, 301
управление на спорта 232, 253
упражнения 77, 195, 283, 301
уринарен тракт 144
урологични заболявания 151
урология 144
условия на труд 73, 77, 117, 301
устойчиви иновации 99
устойчиво развитие 103, 242
учебен процес 276
учебен процес във ВУЗ 15
учебен стаж 288
учебна практика 288
учебни помагала 43, 277
учене през целия живот 73
учителска професия 281
файлови системи 259
факторен анализ 91
фармакология 149
Фейсбук 3, 202
фетусна терапия 129
физиология 128
физиология на плода 129
физиология на растенията 110
физиотерапия 116, 153
физическо възпитание в детската градина 222, 287, 289
финанси на предприятия 30, 72, 180
фирми 163
фонетика 206
формална логика 61
форми и параметри на PHP 258
фотоволтаични инсталации 163
фразеология 196
франчайзинг 54, 221
фуражни растения 178
футурология 10
хакерство 272
хибриден труд 95
хигиенни мероприятия 116, 153
хипертония 127, 148
хипоталамус 146
хипофиза 146, 148
хирургични инструменти 140
хирургично лечение 135
хирургия 140, 141
хистология 113, 118
хормонални препарати 132, 146
хоспитиране 288
храните на бъдещето 10
хранителен режим 160
християнска религия 16, 243
християнска църква 17
християнство 244
цезаропапизъм 224
централна нервна система 142, 143
цитология 113
цифрова икономика 57
цифрови комуникации 167, 168, 265
църковни обреди 66
частно право 54, 221
човешки ресурси 73
човешко поведение 38, 84
чуждестранни студенти 41, 89
чужди думи 3, 202
чуждоезиково обучение 4, 51, 96
щитовидна жлеза 148
юбилеи и чествания - конференции 222, 287
юристи 28, 187

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Андреев, Марин Лазаров 294
Джубран, Халил Джубран 18, 205, 223
Друмев, Васил 19, 225
Колчак, Александър Василиевич 226
Таков, Кристиан Петров 54, 221

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

България - висше образование - наука 12, 296
България - селско стопанство 175
България - спорт 235, 256
Русе 208, 251
Русе - краезнание 218, 231, 241
Русия - история 226
София 103, 242
Узбекистан 9, 252
Югозападна България 16, 243